HANS AİBERG'E; SIYONİZMİN TEPELERİNDEN GELEN EMİRLE KOMPLO UYGULANMASININ EN ÖNEMLİ NEDENİ

:
HANS AİBERG "COK GİZLİ TUTULAN" FETHULLAH GÜLENSİYONİZM İLİŞKİSİ ve İŞBİRLİGİNİ ORTAYA ÇIKARMIŞTIR!!! "FETHULLAH GÜ LEN TALMUD ÜZERİNE YEMİN ETMİŞ BİR BİLDERBERG ÜYESİDİR"
Note: Her sene degisik ulkerede toplanti yapan "Bilderberg Group" gercek Bilderberg degildir. Bilderberg Group, "Gizli Siyonist orgut BİLDERBERG'İ" gizlemek icin maske olarak kurulan orguttur. Gercek Bilderberg gizli bir Siyonist Orgut olup, yahudi olmayanlarin cikabilecegi en ust basamaktir siyonist hiyararside. Bundan sonraki basamaklarda sadece yahudiler vardir. Yahudi olmayan hic kimse Bilderberg uyeliginden daha ust basamaga cikmamistir-cikamaz. Ayrica gercek Bilderberg uyeleri ancak "Yahudilerin kutasl kitabi Talmud" uzerine yemin ederek Siyonizme baglilik yemini etmek zorundadirlar.

HANS AİBERG'İN E-MAİL YAZILARIYLA SİYONİZMİN SİNSİ PLANI ve FETHULLAH GÜLEN'İN GERÇEK YÜZÜ:

***

Herzl deklare etti ve protokol olarak yemin edildi:
Arzı Mev’ud 7 ülke üzerinde Nil-Fırat arasında, Toros yayı ve bunun kuzey doğusu olan “MURAT havzası=Aczmendi” ile güneyde Akabe ile Basra hattı boyunca ÇİZİLMİŞTİR. Bundan dönmenin HİÇBİR MÜMKÜNÜ YOKTUR. Bu yemindir ve sonuna kadar ilerletilecektir. Aynı yeminli protokolde, Türklerin ve Arapların bu havzadan çıkarılmaları ve sadece “GOYİM” tabiatlı (Öküz de demektir)

FETHULLAH GÜLEN'İN İLİŞKİ ve İŞBİRLİGİNDE BULUNDUGU SİYONİSTLER:
Richard Perle Morton Abramowitz ADL(Anti-Defamation League) HAKKINDA ***

Harun Yahya

Richard Perle'nin Gerçek Yüzü
"Karanlıklar Prensi bir beyefendidir." - Shakespeare, Kral Lear, III, IV, 140 Türkiye'nin ABD'deki "imajı"nın değiştirilmesi ve ABD karar mekanizmalarında, özellikle de Kongre'de Türkiye lehinde "lobi" yapılması gerektiği, yıllardır söylenir. Türk hükümetleri de bu konuda girişimde bulunmuş ve Türkiye lehinde lobi yapmaları için yıllardır Washington'da bu iş için özel

görevli "lobi kuruluşları"na para akıtmışlardır. Ancak bu kuruluşların işe yaradığına henüz rastlanmamıştır (Tansu Çiller bile bu gerçeği kabul etmiş, lobi kuruluşlarına verilen paraların sokağa atıldığını söylemişti). Ve bu "işe yaramaz" lobi kuruluşlarının bazı ünlü isimleri vardır ki, ülkemizdeki bir kısım medya tarafından ısrarla "Türk dostu" olarak tanıtılmaktadırlar. İlginçtir, bu kişilerin çoğu yahudidir ve ABD'deki yahudi lobisinin de etkin üyeleri arasındadırlar. Bu kişilerin en ünlülerinden biri, kuşkusuz, Richard Perle'dir. Washington kulislerinde "Karanlıklar Prensi" olarak bilinen Richard Perle... "Irk bilinci" yüksek bir yahudi olan Perle, Washington'daki geçmişi boyunca İsrail'e hizmet etmiş bir kişi olarak tanınıyor. Eski Kongre üyesi Paul Findley, ABD'deki İsrail lobisinin inanılmaz gücünü ortaya koyan They Dare to Speak Out: People and Institutions Confront Israel's Lobby adlı kitabında, Perle'nin İsrail bağlantılarını ayrıntılı olarak anlatıyor. Buna göre Perle, İsrail hükümetine bilgi sağlamasıyla ünlü. Perle, kariyerine önce Washington'da Demokrat Senatör Henry Jackson'ın yanında çalışarak başlıyor. Senatör Jackson da İsrail'in en ateşli destekçilerinden. 1970 yılında FBI'ın düzenlediği bir operasyon sonucunda Perle, İsrail elçiliğine gizli Amerikan bilgilerini aktarırken yakalanıyor. Perle Reagan döneminde ise Savunma Bakanlığı'nda göreve geliyor. İsrail'i yakından ilgilendiren yüksek teknolojiler ile ilgili kararlar genelde Perle'nin ofisinde alınıyor. Perle Pentagon'da göreve getirildiği zaman da bir İsrail savunma şirketi adına lobicilik yapıyor. Ve İsrail'in ABD'deki uzantılarından biri olan Perle, bir kısım "büyük medya"ya bakarsanız, Türkiye'nin büyük bir dostudur. Aynı medya sık sık "Ermeni Soykırımı" iddiaları hakkında gösterdiği tavıra dayanarak (*) yahudi lobisinin de "Türk dostu" olduğunu telkin etmektedir. Sözkonusu medyanın İsrail'in Türkiye için ne denli büyük bir dost olduğu masalını "yutturabilmek" için de uğraştığını hatırlarsak, Perle'nin (ve onun benzeri olan Washington'daki diğer yahudi "Türk dostları"nın) gerçek konumunu yakından incelemek gerekmektedir. Öncelikle Perle'nin Amerika'nın dış ülkelere karşı nasıl bir yaklaşım izlemesi gerektiği yönündeki düşüncelerine bakmakta yarar var. Ufuk Güldemir, TürkAmerikan ilişkilerini konu alan kitaplarında bu konuda ilginç bilgiler vermektedir. Örneğin Güldemir'in Çevik Kuvvetin Gölgesinde adlı kitabında, Perle'nin savunduğu "strateji" şöyle yorumlanır: Reagan yönetiminin şahinler kanadından olan Perle'nin 'anti-Amerikan çizgideki müttefik ülke devlet adamlarının cezalandırılması' şeklinde özetlenecek stratejisi, ABD'nin koruyucu şemsiyesinden faydalanmak isteyen her ülkenin anti-Amerikan siyaset ve sloganları terk etmesi gerektiğine olan inancından doğuyordu.23 Kısacası Perle, müttefik ülkelerdeki buna kuşkusuz Türkiye de dahildir "antiAmerikan" devlet adamlarının cezalandırılması, yani o ülkenin zorla da olsa "yola getirilmesi", Amerikan hegemonyası altına alınması stratejisinin savunucusudur. (Bu aslında "yahudi önde gelenlerinin politik kurumu" olan CFR'nin geleneksel stratejisidir. İsrail'in Amerikalı uzantıları arasında yer alan Perle'nin CFR çizgisini savunması ise yadırganacak bir durum değildir elbette. CFR için bkz. 6. bölüm)

bazı "şantaj"ları da kullanarak anlaşmayı Türk tarafına kabul ettiren ve en önemlisi. diye bir şirket kurulmuş. Tabii. 1988 yılı sonbaharında.. ABD Savunma Bakan Yardımcısı olarak da görev yapmıştır. Perle'nin özellikle sözkonusu ülkelere Amerikan birlikleri konuşlandırmak ve bu birlikleri de o ülkelere sorma gereği duymadan harekete geçirmek konusunda çok hevesli olduğu da açıktır. dünyanın başka bölgelerinde Amerika'nın çıkarlarını korumak için kullanılmasına Avrupalıların karşı çıkacağına ilişkin Amerika'da bir kuşku vardır. Körfez Savaşı'nda ABD uçaklarının Türkiye'deki üsleri kullanmasının ve Çekiç Güç'ün Türkiye'ye yerleşmesinin. gerekse onun diğer International Advisers Inc. Richard Perle de kim?... Perle bunun danışmanı olmuş. bunun karşılığı olan hizmeti Türkiye'ye değil. Yahudiler. Ve gerek Perle. Onlar üstelik. "Karanlıklar Prensi". Richard Perle birden Türkiye'ye geliverdi.'deki yahudi "ırkdaş"ları. Amerikalılar kadar insaflı da olmadılar. bu açıdan çok anlamlıdır: Avrupalıları korumak için Avrupa'da konuşlandırdığımız Amerikan Kuvvetlerinin. Feith.Perle. 'bir başka yere' sundular. Yahudiler Amerikalılar'ın gerisinde kalmadılar. Bu kuşku biraz yersiz geliyor bana. Amerikan askeri gücünü. müttefik ülkelerin "yola getirildikten" sonra da. böylece "müttefik ülkelere konuşlandırılan Amerikan güçlerinin istendiği gibi kullanılabilmesi" tezini Türkiye'ye karşı uygulamıştır. Türkiye'den bol bol para aldılar. Perle'nin 19 Mayıs 1986'da Brüksel'de toplanan "Ulusal Güvenlik İçin Savunma" konulu panelde yaptığı konuşma. Amerika tarafından istenen şekilde kullanılabilir halde olmasını savunmaktadır. Milletlerarası çevrelerde ' Karanlıklar .24 Perle'nin "müttefik" ülkelere bakışı işte budur: Onları. gerekirse devlet adamlarını "cezalandırarak". kendilerine ait bazı kamuoyu oluşturma şirketlerini Türkiye'ye kiralayıp. Türkiye daha sonra Perle ile bir lobi firması kurulmasına ilişkin bir anlaşma da yapmıştır. Ferruh Sezgin bu durumu şöyle anlatıyor: ABD'deki 'Türk lobi hareketleri'ni denetim altına almada. yasal zeminini hazırlayan kişi Perle'dir. Yahudi lobisinden başka isimlerin de biraraya gelmesiyle International Advisers Inc. Türkiye'ye karşı ikiyüzlü bir politika izlemiştir. Ve ilginçtir Perle daha doğrusu Perle'nin temsil ettiği güç bu stratejiyi Türkiye üzerinde ustalıkla kullanmıştır: 1985'teki Türkiye-ABD Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın (SEİA) görüşmelerini yürüten. Siyasetle ilgilenenler hatırlayacaklardır. Amerikan egemenliği altına sokmak ve sonra da istediği gibi kullanmak. bulundukları yerden kriz bölgesine yollamak hakkına sahibiz ve bunu yapmak için üslenmiş bulundukları ülkenin onayını almak zorunda da değiliz.. bu şirketin önde gelen ortaklığına ise ABD ve İsrail'de şubeleri bulunan Feith and Zell avukatlık şirketinin Douglas Feith adlı ortağı getirilmiştir.

Yahudi. ABD eski Savunma Bakanı Yardımcısı.Türkiye'nin İsrail ile olan ilişkilerinin geliştirilmesine yardımcı olunması. Kimdi o 'birileri?. O zamanlar Hürriyet'te yazmakta olan Cengiz Çandar'a göre. nükleer modernizasyona (topraklarındaki Amerikan nükleer silahlarının yenilenmesine) razı edilmesi. İşte. Neydi bunlar?. ile yıllığı 875 bin dolara sözleşme imzalandı. Cengiz Çandar. bir de önceki sayfalarda "Nevruz neşesi"nden söz . 2. 'tamamlanmamış bazı görevlerini' bu danışmanlık şirketi sayesinde tamamlayacaktı. Türkiye'ye geliverdi.Türkiye'nin. * Michael Mobbs. Bunları yazan Sezgin. bu Perle.' Türkiye Başbakanı ikna olunca da. Körfez'e yönelik siyasi-askeri planlarda rol alması. 1988 sonbaharında. * Douglas Feith. * Mark Feldman. Perle Türkiye'de Özal'la görüştü ve onu 'ikna etti. * Bloomfied.. Perle'nin yardımcılarından.Türkiye'nin. birkaç yıl öncesinde Türkiye'yi SEİA'yı uzatmak için zorlamış ve bunda başarılı da olmuş olan Perle. International Advisers Inc.O dönemin Sovyetler Birliğindeki Türkler'in yaşadıkları bölgelere yayın yapmak üzere Amerika'nın Sesi Radyosu (VOA) antenlerini Doğu Anadolu'ya yerleştirilmesinin sağlanması.. ABD'deki İsrail lobisinin en etkili yan kuruluşu olan AIPAC'ın (American-Israel Public Affairs Committee) eski sekreteri. Perle'nin tamamlanmamış görevlerini şöyle sıralıyordu: 1. 1987 yılı başlarında.. Perle'nin başında bulunduğu International Advisers Inc. Perle'nin Pentagon ekibinden. o direncin 'Perle'nin şantajları' sayesinde kırılabildiği söylenirdi. Yahudi. ABD'nin eski Savunma Bakanı yardımcılarından idi.Prensi' olarak anılan Perle. Yahudi. kimseden davet almamış olduğu halde.' O birilerini kim olduğunu anlamak için. Türkiye-ABD Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın (SEİA) geleceği konusunda başlatılan müzakerelerde Türk tarafı şöyle bir direnmeye başladığında..'in üst yönetimine bakmak gerekecek: * Richard Perle. Yahudi. 3. ABD Dışişleri Bakanlığı Hukuk Bürosu eski görevlilerinden. 4. Yahudi.

000 dolar aylık ücret alıyordu.ettiğimiz AIPAC eski direktörü Morris Amitay'a ve Türkiye hakkındaki bölücü yorumlarına değiniyor: Mart 1989'da. CIA Ortadoğu analizcisi Ellen Laipson. İran. Türkiye adına çalışması için kendisine Türkiye hazinesinden para verilen Amitay. 'kendi anavatanına' hizmet ediyordu. uzun süre Kongre üyeliği yapan ve "Dış İlişkiler Komitesi üyesi olmak istiyorum. Türkiye'nin "dost" zannettiği yahudi lobisinin. çünkü o zaman İsrail'e daha iyi destek verebilirim" sözünün sahibi. Amitay. parayı aldığı yere değil. Morris Amitay. 1987-1989 arası B'nai B'rith başkanlığı yapmış yahudi lobisinin etkili isimlerinden Morris Abram. bağımsız devletlerini kurma imkanını bulamamıştır.' Bunları yazan Morris Amitay. Amitay'ın fikirleri ile Kürt sorununu kaşımakta fayda gören İsrail'in bakış açısı arasında en küçük bir fark yoktu. Carnegie Endowment Başkanı ve "Mossad ajanı" Morton Abramowitz. Uluslararası Güvenlikten sorumlu Savunma Bakanlığı sekreteri Fred Ikle gibi "ırk bilinci" .'den 5. AIPAC'ın 1974-1980 dönemi direktörüydü ve görevi sırasında da İsrail'e yakınlık duymayan ABD Kongresi üyelerinin 'korkulu rüyası' olmuştu. Kürtler'e kendi siyasi kaderlerini tayin edebilme hakkı tanınmadıkça. Yine Kürtler ve Yahudiler Richard Perle örneğinden yola çıkarak varılabilecek sonuç. Pentagon Türk masasından B'nai B'rith üyesi Harold Rhode ve Paul Goble. Amitay. Orta Doğu'da huzursuzluğun ve isyanların devamı kaçınılmazdır. Suriye ve Sovyetler Birliği'ne dağılmış olarak yaşayan 20 milyon kadar Kürt. son olarak 1995 Ocak'ta İzmir'e gitmiş ve burada yahudi cemaatinin önde gelen isimleriyle İzmir'deki Bet Israel sinagoğunda görüşmüştü. Morris Amitay isimli bir yahudi daha şirkete (International Advisers Inc. Örneğin... Douglas Feith gibi isimlerin yanısıra başka kişileri de sayabiliriz. Morton Abramowitz Bunun yanısıra eski ABD Ankara Büyükelçisi. Türkiye. Yahudi lobisinin parlak ismi. Irak. International Advisers Inc.'ye) katıldı. Buna örnek olarak Richard Perle. Çünkü. (WINNEP'e ise önceki sayfalarda değinmiştik). Yani. Ted Kennedy'nin dış politika danışmanı Nancy Soderberg. Washington Jewish Weekly adlı dergide yayımlanan 'Self-determinasyon: Kürtler hala bekliyor' başlıklı yazısında şunları ileri sürüyordu: '. "ırk bilinci" yüksek yahudi Stephen Solarz da piyon Kürt devleti projesinin önemli mimarlarından.. Al Gore'un Senato'daki dış politika danışmanı Leon Fuerth. Richard Perle hala Türkiye ile yakından ilgileniyor. gerçekte Kürt sorununun asıl mimarı olduğudur..

Kendisi de yahudi olan Grossman. Foreign Policy'nin 1993 yaz sayısında Abramowitz Türkiye'nin parçalanacağı gibi cüretkar bir iddia ortaya savurarak ve Kürt sorununun da kendi haline bırakılamayacağını belirterek ilginç mesajlar vermişti. Ankara'daki görevinden sonra Ortadoğu ile ilgili Carnegie Endowment'ın başına geçen Abramowitz. Hatta bu nedenle Şalom gazetesi. Yani Abramowitz gibi "Türk dostu" (!) Mossad ajanlarının arabuluculuğu ile Türk hükümeti ve ayrılıkçı akım uzlaştırılacak ve belki de Türkiye. FBI. bölücü terör örgütünün de temsilcilerinin çağrılmış olmasıydı. Mümtaz Soysal'ın da zaman zaman belirttiği gibi. 1994 yılının Haziran ayında Washington'da Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir toplantı düzenlenmişti. Bu üstte sayılan isimler arasında Abramowitz'in üzerinde bir parça durmakta yarar var. Her üç ülkenin Washington'a bildirdikleri gerekçe şuydu: "Sözkonusu kişi CIA ajanıdır. bu "tesadüfi" karşılaşmanın iki taraf arasındaki "müzakereler"in başlangıcı olması hedeflenmişti.yüksek Amerikalı yahudiler de hep piyon Kürt devleti projesinin önemli destekçileri. Abramowitz gibi İsrailli beyinlerin yardımıyla gerçekleşecek "bölünme" ise İsrail'in Vaadedilmiş Toprakları'nın Kuzey sınırını. Grossman daha önce Abramowitz'in yanısıra Lord Carrington gibi önemli yahudilerle de beraber . Bu ülkelerde gizli ve açık ilişkiler kurup çalışmalar yürütüyor. ABD'nin niyeti. DIA gibi ABD'nin haberalma örgütleri arasında koordinasyonu sağlıyordu. yahudi lobisinin "has adamı" olarak tanınıyor. Abramowitz burada CIA. Abramowitz'in ilginç bir girişimi. Ankara'ya yeni atanan (Eylül 1994'te) ABD Büyükelçisi Marc Grossman ise Abramowitz'in eski "çırak"larından biri. Güneydoğu'yu (ya da daha yerinde bir deyimle "Fırat'ın doğusu"nu) "sen sağ. Toplantıyı Abramowitz yönetecekti. Türkiye'ye Büyükelçi olarak atanmadan önce yollanmak istediği ülkelerden Mısır. 28 Eylül 1994 tarihli sayısında. İstemiyoruz!" Morton Abramowitz kriz ülkelerinin büyükelçisi olarak tanınıyordu. "büyük ağabey" ve "uzlaştırıcı" rolü oynayarak Türkiye'nin bölünmesine çanak tutmaktı. aynı zamanda ABD'de 208 numaralı komitenin üyesi. Türk basınında "PKK ile aynı masada" gibi manşetlerle verilen haberlere göre.. İlginç olan toplantıya Türkiye'den bazı milletvekillerinin yanısıra. ben selamet" mantığıyla terketmeye zorlanacaktı. SIA.. Şu sıralar bölgeden Talabani ve Barzani gibi siyasileri konuk eden Abramowitz. Komite ABD'nin üçüncü dünya ülkelerindeki operasyonlarıyla yakından ilgileniyor. ABD'deki yahudi "Türk dostları"nın gerçek niyetleri konusunda önemli ipuçları verdi. Malezya ve Pakistan bu şahsın ülkelerine büyükelçi olarak gönderilmesine karşı çıkmışlardı. İsrail ve Mossad'la özel bir yakınlığı olan Abramowitz. Tayland örneğinde olduğu gibi Abramowitz'in kriz çözme yöntemi darbe planlamaya kadar da gidebiliyor. Toplantı son anda iptal edildi ama bazı gerçekleri de gün ışığına çıkardı. Taktik ateşkes sırasında Kuzey Irak'ta bulunan Abramowitz Kürt hareketinin önemli stratejistlerinden. Ankara'ya da ABD Dışişleri Bakanlığı istihbarat ve Araştırma Müsteşar yardımcılığı görevini bırakarak gelmişti. Görev yaptığı ülkelerin içişlerine müdahale etmeyi alışkanlık haline getirmiştir. yani Fırat'ın doğusunu İsrail hegemonyasına açık hale getirecekti. Abramowitz sık sık Türkiye'ye gelerek önemli temaslarda bulunuyor ve etkinliğini koruyor. Grossman'ın atanmasıyla ilgili haberinde "Ankara'ya eski dost" başlığını kullanmıştı.

(Carrington. Joseph Montvile adlı iki yahudi akademisyen katılmıştı.çalışmıştı. Andrei Saharov'un eşi yahudi Yelena Bonner'in "Kürtlere yaptıklarından dolayı Ankara'nın bombalanması" talebi ve bir başka yahudi Daniela Mitterand'ın Uluslararası yahudi lobisini de arkasına alarak. 1994 Nisanı'nda İsrail'de yaşandı. "İsrail kamuoyunda Kürt halkına ve onun verdiği kendi kaderini tayin etme (self-determinasyon) mücadelesine destek sağlamak"tı. ABD'de yayınlanan The Kurdistan Review adlı derginin verdiği habere göre. Ama nedense İsrail'in ve yahudilerin Kürt sorununu kışkırtmasını bu denli istekli olduğu gerçeği nedense bir türlü gündeme getirilmiyor. Kazan toplantının İsrail Cumhurbaşkanının Türkiye'yi ziyareti ile aynı tarihte yapılmış olmasının bir rastlantı olmadığını bildirdi ve "bu planlı bir düzenlemenin sonucudur. Ancak bir tek RP TBMM Grup Başkanvekili Şevket Kazan gerekli sağduyu göstererek konuyu gündeme getirdi. 24-25-26 Ocak 1994 tarihlerinde Başbakanlığa bağlı "Politik Psikolojik Merkez" tarafından organize edilen "Türkiye'de Terörizm Olgusunun Psikolojik Açıdan Değerlendirilmesi" konulu toplantıda yaşandı. Skandal.. derneğin amacı. Kazan toplantıya katılan Amerikalıların CIA ajanı olmakla birlikte iki tanesininde yahudi asıllı olduğunu hatırlattı. Kürt ayaklanmasına verdiği açık destek hafızalardan silinmiyor.. bu iki kişinin toplantı sırasında Türkiye'nin Güneydoğusu'nu "Kürdistan" olarak nitelendirmeleriyle patlak verdi. Gerçekten de iki yahudi "uzman"ın Türkiye'nin Güneydoğusu'nu "Kürdistan" olarak nitelediği anda İsrail Cumhurbaşkanı Weizmann'ın Güneydoğu'yu geziyor . Şu aralar Abramowitz. CFR'nin yayın organı olan Foreign Affairs dergisinin yaz 1993 sayısında Kürt ayrılıkçılığına desteğini sunarken yaptığı kehanet de ilginç doğrusu: "Bu gidişle Türkiye'nin eski Yugoslavya'nın bugün bulunduğu duruma düşmesi uzak bir olasılık değil. Yelena Bonner'in Mazzini'den aktardığı "her ulusa bir devlet" ilkesi ise İsrail'in bölyönet stratejisinin farklı bir anlatımı olsa gerek. gözardı etmek mümkün olmuyor.. Helsinki İzleme Komitesi'nin Türkiye'deki 1992 yılı Nevruz olaylarını izlemesi için gönderdiği komitenin raportörü olan Amerikalı yahudi David E. Toplantıya ABD heyetinden Prof Dr. Bosna-Hersek'te Sırplara stratejik avantaj sağlamaktan başka bir işe yaramayan "güvenli bölgeler" uygulamasının da mimarıydı. Fransa'nın eski Ankara Büyükelçisi yahudi Eric Rouleau'nun. Kürt sorununu kışkırtma heveslisi yahudiler yalnızca bu ünlü isimlerle sınırlı da değildi. Nachman'ın "Kürt'ten çok Kürtçü" raporu. Bu skandallardan birisi.. Amerikalı uzmanların dinleyiciler arasında yer alması gerekirken başkanlık divanında oturmaları Türk milleti ve Türk hükümeti açısından onur kırıcıdır" diye konuştu. Rothschildlar'ın akrabası ve Kissinger'ın iş ortağıdır). "Masonik medya" nedense bu konuya değinmekten özenle kaçınıyor." Kürt-Yahudi ilişkileriyle ilgili ilginç bir gelişme de. yanına Stephen Solarz gibi yahudi dostlarını da alarak "International Crisis Group" (Uluslararası Kriz Grubu) adlı BM'ye alternatif bir örgüt kurma çabası içinde. Oysa arada sırada öyle skandallar patlak veriyor ki. Kudüs'te bir "İsrail-Kürdistan Dostluk Derneği" kuruldu. Amerika'daki yahudi sermayesinin güdümündeki Carnegie Endowment adlı think-tank'in başkanlığını yürüten Abramowitz. Norman Itzkewitz ve Prof Dr.

"Önemli temaslar" yapmak için. İsrail ya da Amerikalı Yahudiler hakkında söylenen en ufak bir sözü bile "Yahudi düşmanlığı" olarak algılıyor ya da gösteriyordu. Geçmiş yıllarda yüzlerce Amerikalı ADL tarafından. Bu konuda ortaya çıkan bilgiler. İsimleri tanıdıktı: Morton Abramowitz.olması ilginçti. İslami fundamentalizm masallarından tanıdığımız Bernard Lewis ve B'nai B'rith'in önemli ismi. ancak duyanlar. ADL'nin İsrail Devleti ve Mossad'la olan ilişkilerinden söz eder. Ayrıca bu iki "eşanlı" olayın yanına bir üçüncü garip olay daha katıldı.harunyahya. Pentagon'un eski Türk masası şefi Harold Rhode. Ama örgüt. Amerika'daki Yahudi lobisinin etkisine karşı koymak için kurulduğunu ilan eden "Liberty Lobby" (Bağımsızlık Lobisi) adlı kuruluş. Türkiye'de bir stratejik araştırmalar kurumunun think-tank oluşturulmasına yardımcı olan bu dört isim daha sonra da Kuzey Irak'a geçti. ADL. Örgütün sloganı "en iyi Arap. ırkçı. Lobinin Toplumsal Denetim Mekanizması Amerikalıların çoğu ADL'nin (Anti-Defamation League of B'nai B'rith) adını duymamıştır. ölü Arap'tır" şeklinde özetlenir. Karanlıklar Prensi Richard Perle. Bu nedenle de ellerinden geldiğince ADL'ye "bulaşmamaya" özen gösterirler. yani Yahudi düşmanlığı ile savaşmak için kuruldu. antisemit. Jewish Defence League (Yahudi Savunma Birliği).html *** ADL. ADL'nin Mossad'ın bir uzantısı olduğunu göstermektedir. örgütün ne denli güçlü ve "belalı" olduğunu bilirler. son derece radikal.org/kitap/YMD/YMD3_9. yayınladığı White Paper on the ADL adlı kitapçıkta. 1994 yılında El-Halil kentindeki İbrahim Camii'nde namaz kılan . başta Araplar olmak üzere tüm "İsrail düşmanları"na hem Amerika'da hem de İsrail'de pek çok kanlı saldırı düzenlemiştir. İsrail aleyhine konuşan Amerikalıları çeşitli baskı ve yıldırma yöntemleriyle susturmaktadır. Weizman'ın Ankara'da kaldığı Sheraton otelinde dört yahudi ilginç bir biçimde biraraya geldi... Çünkü örgüt uzun yıllardır bir tür düşünce polisi olarak çalışmakta... hatta terörist bir örgüttür. Haham Meir Kahane tarafından kurulan ve İsrail'de de "Kach" adı altında örgütlenen JDL. neo-Nazi ve de psikopat olmakla suçlanmış ve Yahudi kontrollü medya tarafından da damgalanmıştır. bu noktadan hareketle bir önemli bağlantı daha kurulur. Kitapçıkta. http://www. sözde Yahudileri aşağılanmaktan kurtarmak. (Kahane'nin ölümünün ardından bir de "Kahane Chai" adlı ikinci bir fraksiyon doğdu). ADL ve Jewish Defence League adlı örgüt arasındaki ilişki!.

1969 yılında İsrail'den örgüte yollanan hedef değişikliği emriydi. bir anlamda ADL'nin "cephe" fraksiyonu. bölüm) akademik merkezler yer almaktadır. Bu üçlü komite. ADL yöneticisi Bernard Deutch'un JDL'yi koordine eden üçlü komitede yer alıyor oluşu. "judeo-Nazi" olarak tanımlamaktadır. Sebep. Ocak ayında Tel-Aviv'den gizlice gelen bir kurye ile görüşmüştü. ADL tarafından belirlenmekte. Oysa bu açıklamalar. JDL'nin fiili saldırıları ile karşı karşıya kalanlar arasında. Amerikalı Yahudi gazeteci Robert I. JDL'nin terörist faaliyetleri. Friedman'ın Kahane'yi konu edinen The False Prophet adlı kitapta delillendirildi. Mossad'ın. 5. bu listedeki isimlerinde JDL militanlarının saldırılarına hedef olduğuna dikkat çekiliyor. . JDL tarafından vurulmaktadır. Kahane takipçileri. yıllar boyu hem İsrail otoriteleri. JDL İsrail yönetiminden ve Mossad'dan aldığı emirleri uyguluyordu. örgütün görünüşteki lideri olan Kahane'ye direktif vermekteydiler. Kahane ve örgütünü yıllarca incelemiş olan Friedman. Üçlü komitedeki isimler ise oldukça ilginçti: Örgüt kurulduğunda Mossad operasyon şefi olan ve sonradan Başbakanlığa kadar yükselen Yitzhak Şamir.. Friedman'ın deyimiyle "İsrailli ve Amerikalı Yahudi iş adamları. Eski Mossad ajanı Victor Ostrovsky de. Sözkonusu eğitimin idaresini üstlenen kişi ise o zaman Mossad subayı olan Yitzhak Şamir'di. Bu hedefler. emekli İsrail subayları ve üst düzey Mossad görevlilerinden oluşan bir grup"tu. Bu gerçek. Jewish Defence League. Tüm bunlar. sağ kanat İsrail politikacısı ve Gush Emunim'in önemli ismi Geula Cohen ve ADL'nin üst düzey yöneticilerinden Bernard Deutch!. hem de Yahudi lobisinin önde gelenleri tarafından kınanmakta ve bu terörist örgütün İsrail ve lobiye rağmen eylem yaptığı vurgulanmaktaydı. bize. Kurye. Sovyet yönetiminin ülkedeki Yahudilerin İsrail'e göç etmesine izin vermemesiydi. Bazıları. yalnızca göz boyamak içindi. Kurye. Kahane'ye bu mesajı gönderenler. JDL'nin bu terörist faaliyetlerinin İsrail devleti ile bir ilgisi olup olmadığıdır. en başta Müslüman ve Arap kuruluşları ya da "Yahudi Soykırımı"nı yalanlayan Institute for Historical Review gibi (bkz.. Bu noktada önem kazanan soru. White Paper on the ADL'de. JDL militanlarına Mossad tarafından İsrail'de askeri eğitim verileceğini de haber vermişti. ADL ve hatta AIPAC ve UJA (United Jewish Appeal) ile "direk bağlantılar" içinde olduğunu yazar. bunun bir diğer göstergesidir. ADL'nin Amerikan toplumu içinde "Yahudi aleyhtarı" olduğuna karar verdiği kişi ve kurumları tespit edip "kara liste"ye aldığını. bir tür "ADL. ADL ve JDL arasındaki işbirliği ise hedef gösterme ve vurma yönünde bir işbölümü niteliğindedir. faşist yöntem ve ideolojisi nedeniyle JDL'yi ve onun türevi olan diğer bazı Yahudi örgütlerini.C"dir. Bu üçlü komitenin JDL'yi yönlendirmelerinin bir örneği. Bir başka deyişle.Müslümanları topluca tarayan Baruch Goldstein de bir Kahane müridiydi. O tarihe kadar Amerika'daki zenci örgütlerine karşı eylem düzenleyen Kahane. JDL'nin ilk kurulduğu günden bu yana üçlü bir komite tarafından yönetildiğini ortaya çıkardı. Kahane'ye artık bir numaralı hedef olarak Sovyetler Birliği temsilciliklerini belirlemeleri gerektiğini söylemişti. JDL'nin gerçekte Mossad tarafından perde arkasından yönetildiğini göstermektedir. Diğer bir Mossad uzantısı olan ADL ise doğal olarak JDL'yle gizli bir işbirliği içindedir.

. Bu yüzden de.. Bunun için de FBI'da görevli olan pek çok istihbaratçıya rüşvet vermişti. 8 Nisan'da California eyaleti polisleri.İsrail yöneticileri ve Yahudi lobisi tarafından sürekli olarak kınanan Meir Kahane'nin kurduğu Jewish Defence League ve onun İsrail'deki karşılığı olan Kach ve Kahane Chai (Kahane Yaşıyor) örgütleri. zaman zaman ADL tarafından İsrail'e düzenlenen bedava turlara da katılıyorlardı. onu üretme yoluna gitmektedir. yaklaşık 100 politik organizasyon ve 10 bin Amerikan yurttaşı hakkındaki son derece özel bilgileri. 1960'lı yıllardan beri sürüyordu. (Bu geleneksel yöntemin İsrail devleti tarafından da yoğun olarak kullanıldığını bir sonraki bölümde göreceğiz. gerçekte Mossad ve ADL tarafından kurulmuş ve yönlendirilmiştir. Aynı gün savcılık 800 sayfalık bir soruşturma raporunu basına dağıttı. Yanda. Dolayısıyla ADL. Aslında ADL'nin FBI'yla ilgisi. ADL'nin Ku Klux Klan gösterileri düzenlettiği ve buralarda özellikle Yahudi aleyhtarı sloganlar attırdığına dair bilgiler yer almaktadır.. az önce değindiğimiz gibi bir B'nai B'rith-masonluk ürünü olan Ku Klux Klan'dır. "İsrail düşmanları"na karşı daha etkin mücadele etmek için. Philadelphia'da Ku Klux Klan ve Amerikan Nazi Partisi'nin ortak bir miting düzenlemesini organize etmiştir!. antisemitizm olmadığı yerde. Bu örgütün Amerika'da antisemitizmle savaşmak iddiasıyla kurulduğunu belirtmiştik. Martin Luther'le çok içli-dışlıydı). Yaptığı düşünce kontrolünün. 1993 baharında patlak veren bir skandalla ortaya çıktı. delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştır. The Ugly Truth about the ADL'de. kanunları ihlal ederek. II. JDL'nin Batı Yakası liderlerinden Irving Rubin. Bu konu. siyah lider Martin Luther King hakkında elde ettiği bilgileri Hoover'a ileterek FBI için ajanlık yaptı. hatta "Tapınakçı" ve de homoseksüel olduğuna ise bir önceki bölümde değinmiştik.. "antisemitizm tehdidi" iddiasıdır. yasadışı bir "fişleme" yöntemi uygulamış ve bunun için de FBI ve CIA'dan bazı görevlileri rüşvetle satın almıştır. Amerika'daki bir yaz kampında eğitim gören "Kahane Chai" örgütünün genç militanları. ADL'nin hedef göstermek için seçtiği Amerikalılar ise oldukça ilginç bir yöntemle tespit edilir: Örgüt.) ADL'nin ürettiği yapay antisemitizmin ilginç bir örneği. Dünya Savaşı'nın ardından ADL yöneticileri ile FBI şefi Edgar J. ADL'nin yapay antisemitizm üretmek için kullandığı kanallardan birisi de. (O sıralar "insan hakları savunucusu" gözüken ADL. Oysa soruşturma sonucunda ortaya çıkan bilgiler çok ilginçti: ADL. antisemitizmin varlığına muhtaçtır. . Hoover arasındaki çok yakın bir ilişki kurulmuştu. ADL üyesi Arnold Forster'in yıllar önce bir sinangogun duvarlarına gamalı haçlar çizerken yakalanmasıydı. İsrail'i eleştirenler üzerinde kurduğu baskının tek dayanağı. Edgar Hoover'ın yüksek dereceli bir mason. 1960'lı yıllarda ise ADL. Ancak hiçbir etkili medya kuruluşu konu hakkında haber yapmadı.. ADL'nin Los Angeles ve San Francisco şubelerine baskın düzenlemiş ve tüm evraklara el koymuştu. ADL'nin bir başka kirli yöntemi daha vardır: Yapay antisemitizm üretmek. Bu FBI mensupları. hem de FBI ve CIA'nın cesaret edemediği yöntemleri kullanarak dosyalamıştı. Benzer taktikler ADL'nin "cephe" örgütü JDL tarafından da kullanılmaktadır: Associated Press'te yer alan bir habere göre.. Bir JDL lideri olan Mordechai Levy. kuzey Hollywood'da Beth Sar Shalom adlı Yahudi dini merkezinin bombalanması olayında rol oynadığına dair ipuçları üzerine tutuklanmış.

Goodman'ın kaleme aldıkları Friend of the Court. Okullardaki din derslerinin kaldırılması ve benzeri uygulamaların başta gelen savunucusu olan örgüt. Bu yolda ADL'nin en büyük destekçisi ise her zaman olduğu gibi masonlardı. Jill Donnie Snyder ve Eric K. yeni dinler ya da "Yeni Çağ" (New Age) gibi öğretiler yerleştirmek amacına yöneliktir. Amerika'da sekülerizmi güçlendirmek ve genişletmek oldu. Bu yönde şimdiye dek atılmış olan adımlar. Masonluk ve başta ADL olmak üzere Yahudi lobisi. Masonluk ve ADL işbirliği. Mahkemenin tarihi. devlet okullarında sınıflarda Kutsal Kitap bulundurulmasının yasaklanması. Amerikan hukuk sisteminin en üstünde yer alan Yüksek Mahkeme (Supreme Court). The Ugly Truth about the ADL'de.. Amerika'da Hıristiyanlığı toplum hayatının tümünden çıkarmak ve din-aleyhtarı bir laiklik yerleştirmek hedefindedir. ADL sözkonusu "duvarın daha da kalınlaşmasından" yanadır. İskoç Ritine bağlı 33. 1947-1982 adlı kitapçıkta da açıkça belirtildiği gibi ADL "din ve devlet arasındaki kalın duvar"ın başta gelen savunucusudur ve Mahkeme'nin dini toplum hayatından çıkarmaya yönelik uygulamalarının hepsini büyük bir heyecanla desteklemektedir. bu örgütü "Amerika'yı paganlaştırmak"la suçlamalarının nedeni budur. İki ADL üyesi. İskoç Riti masonluğu ile birlikte.. dinin toplum hayatından tamamen çıkarılmasına yönelik kararlarla doludur. ADL'nin. Mahkemenin en önemli özelliklerinden biri ise üyelerinin çok büyük bölümünün mason oluşudur. çıkarılan kanunların Anayasa'ya uygun olup olmadığına karar verir. Sekülerizmin Amerika'daki Bekçisi Tüm bunların yanısıra." Yüksek Mahkeme'nin bu sekülerizm misyonunun en büyük destekçisi ise yıllardır ADL'dir. en çok Yüksek Mahkeme kararlarında ortaya çıkmıştır. Loca görünümündeki bu "anayasa mahkemesi"nin en büyük misyonlarından biri ise laikliğin güç ve etkisini genişletmektir. gerçekte din ile devlet arasında kalın bir duvar örülmesini gerektirmektedir. Dindarların. normal mahkemelerin dua ile açılmasının yasaklanması gibi örnekler yer alır. Mahkeme'nin bu konudaki bakış açısı. ADL'nin belki de en büyük icraatı. dini sembollerin kamu alanlarında kullanılmasının yasaklanması. bu ikili. dini bayramların kutlanmasının yasaklanması. ADL'nin masonlarla olan işbirliği. dereceden mason olan Hugo Black'ın 10 Şubat 1947 yılındaki bir açıklamasında özetlenmiştir. Buna göre. hep bu ikilinin çabalarının sonucudur. Black şöyle demiştir: "Anayasada bir dinin devlet eliyle tesis edilmesini yasaklayan madde. Hıristiyanlığı toplum yaşamından çıkarmak için bu denli uğraşırken. Amerika'nın "zinde güçleri" konumundadırlar. devlet okullarında her sabah yapılması önerilen duayla ilgili kanunun iptali. Yüksek Mahkeme'nin bu konuda aldığı kararlar arasında. bir yandan yeni türeyen bir takım sapkın dini akımlara da var gücüyle destek olmaktadır. "Amerika'yı paganlaştırma" yönünde uzun bir mücadele verdiği anlatılıyor (pagan: putperest). çok defalar "ispiyonculuk" görevini de üstlenmiş ve laikliğe aykırı bulduğu yerel bazı uygulamaları Yüksek Mahkeme'ye şikayet etmiştir. Hatta kitapçıkta yazıldığına göre. ADL. Yahudi önde gelenleri ve masonluk arasındaki İttifak'ın Amerika'yı daha da . bizdeki Anayasa Mahkemesi'nin işlevini görür. Amerika'yı Hıristiyanlıktan koparmak ve yerine "seküler hümanizm".ADL.

Kitabın önceki bölümlerinde.html Fethullah'ın Gerçek Yüzü Ergun Poyraz . Aslında. . Ve bu "judaizer" mezheplere bağlı olanlar. geçmişte Mesih Planı'nı destekledikleri gibi bugün de desteklemektedirler. daha doğrusu Protestan mezhepleri.harunyahya.sekülerleştirmek istemelerindeki amaç açıktır. Yahudi egemenliği. bölümde İttifak'ın hıristiyan dini otoritesine karşı giriştiği uzun savaşı ve bu savaşın bir parçası olarak ürettiği sekülerizmi incelemiştik. aksine onu destekleyenler. bu egemenliğe temel prensipleri nedeniyle karşı çıkacak olan diğer dinleri tasviye etmeye çalışmaktadır.org/KITAP/YMD/YMD7b. bu mezheplere bağlı kişilerin "Hıristiyan Siyonistler" sıfatını kazandıklarını görmüştük. İşte Yahudi egemenliğine engel çıkarmayan. Amerika'da ya da başka bir yerde yapılan "daha da sekülerleşme" hareketleri. ya da daha yerinde bir ifadeyle Yeni Seküler Düzen'in (Novus Ordo Seclorum) üretilmesindeki gerçek amacın bu olduğunu söyleyebiliriz. http://www. bazı Hıristiyan mezhepleri bu kuralın dışında kalmaktadır.Jean Paul 1998 Şubat'ında Vatikan'da buluştular. sözkonusu "Hıristiyan Siyonistler"dir. tüm dünyayı kapsayan bir Yahudi egemenliğini öngören Mesih Planı'nın birer parçasıdır. Çünkü bu Hıristiyan.. adı konmamış da olsa bir "Yahudi toprağı" olmasını hedeflemektedirler. bu büyük planın. sekülerizmin. Amerika'nın bir "hıristiyan" toprağı olmasını değil.. genel olarak diğer dinlerin zayıflatılmasını gerektirirken. Yahudilik'ten etkilenmiş. Amerika'nın üzerindeki Yahudi egemenliğinin önemli bir boyutu da budur. Yahudi dini kaynaklarını benimsemiş ve Yahudi dünya egemenliği hedefini de onaylamış durumdadırlar. en başta Püritenlik ve onun türevleri olan bazı Hıristiyan mezheplerinin Yahudilere olan ilginç bağlılığına ve Mesih Planı'na verdikleri desteğe değinmiş. Ancak burada ilginç bir istisnanın varlığından söz etmek gerekiyor: Yahudi egemenliği. -"Fethullah Gülen ile Papa II. 2.

ADL ajanları bu faaliyetlerinde ilginç bir olayı da gerçekleştiriyorlar. Gülen'in basın önündeki itirafından da anlaşılacağı üzere ABD Ankara Büyükelçisi Morton Abromowitz buluşmada başrolü oynadı.Ajanlar Tom Gerard ve Roy Bullock'un evlerinde çıkan bilgiler ve ifadeler ADL'nin kirli ilişkilerini su yüzüne çıkardı." diyordu. Foxman. Roma ziyaretinin tarihi kararlaştırıldı. ADL ajanları. New York'lu gazeteci John Ross'un haberine göre. Kurulduğu günden itibaren." Yakalanan kimi üyelerin istihbarat faaliyetleri yaptıkları ortaya çıktı. Amerika'daki Siyonist lobisinin en güçlü kolu ADL. Güney Afrika ırkçı rejimi ve İngiliz istihbaratıyla bağlantıları ortaya serildi. "Abramowitz ile toplum hadiselerinin sebepleri ve sonuçları hakkında konuştuk. muhalif örgütler ve kişileri fişlediklerini itiraf ettiler. Gülen. "ADL'nin MOSSAD." Gülen'in ABD yönetiminde ve BM'de etkiye sahip Papa'nın sağ kolu kardinal John O'Connor ile Eylül 1997'de New York'ta gerçekleşen görüşmesinde.Bu buluşmayı CIA organize etti. Gülen'in bir kitabını Amerika'da İngilizce olarak yayınlama garantisi veriyordu. Abramowitz'in yakın arkadaşı Perle.. Vatikan buluşmasının temelleri. Fethullah Gülen 8 Şubat 1998 günü Vatikan'a hareketinden önce yaptığı açıklamada "Birkaç ay önce Abramowitz cenaplarının yardımıyla bu buluşma gerçekleşti" dedi. yine aynı dönemde kurulan Amerikan iç istihbarat örgütü FBI ile işbirliği içinde oldu. Dernek gibi örgütlenen ve otuza yakın şubesi bulunan ADL. bir Yahudi ve ADL yönetimiyle ilişki içinde. ödüller dağıtıyordu. CIA. Morton Abramowitz ile görüşmesinin ortak dostları Kasım Gülek vasıtasıyla tanışmasından sonra gerçekleştiğini açıklayan Gülen. görünüşte konferanslar düzenliyor. Zamanın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya yakınlığı ile tanınan ADL başkanı Abraham H. FBI'ın istihbarat kayıtlarından yararlanıyorlardı. ABD eski Savunma Bakan yardımcısı Richard Perle. Bu günlerde görüştüğü Amerikalılardan biri de . Daha sonra teşekkür mektubu yazdı. ADL'nin Türkiye'de MOSSAD'a yakın Yahudi çevrelerle yakın bağlantıları bulunuyor. 1996 yılında CIA BAşkanlığına aday gösterilen Carnaige Vakfı başkanı Morton Abramowitz idi. FBI ve MOSSAD'ın paravan Yahudi örgütü Ayrımcılıkla mücadele Birliği (Anti-Defamation League/ ADL) ve Moon Tarikatı buluşmayı organize edenler arasındaydı. Abramowitz'e Ortadoğu ve Türkiye konusunda yazdığı kitap için yardım etme sözü verirken.. Gülen'in sağlık (!) kontrolü gerekçesiyle bulunduğu New York'ta atıldı. Uzun seneler Pentagon'un Türkiye sorumluluğunu yürüten Perle bir süre . FBI. Zaman Gazetesindeki açıklamasında kitap olayını şöyle anlatıyor: "Kendisinden İslam'da hoşgörüyü anlatan bir kitap yazmasını rica ettik. Ancak ADL'nin gerçek kimliği 1992 yılında iki ajanının yakalanmasıyla belgelendi. Edgar Hoover'in başkanlığı döneminde ADL'yi kanatları altına aldı ve geliştirdi. ADL'nin kuruluş yılı 1913. Klu Kux Klan örgütü ADL kanalıyla finanse edildi.

. Gazete CIA'ın yayın organı olarak tanınıyor. Fethullah Gülen'in sağ koluydu.. TBMM Başkanı Çetin ve Dışişleri Bakanı Cem’den sonra Fethullah Gülen ile görüştü… 55 Yahudi örgütünü temsilen Türkiye’de bulunan 59 kişilik (AYÖBK) Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı Heyeti. Başbakan Yılmaz. Kore İstihbarat Teşkilatı. Moon Tarikatı ile de çok yakın ilişki içinde. Orgeneral Çevik Bir. 1980'li yıllarda tarikatın adı İrangate skandalına karıştı. Bu çalışmalar sonucu bugün Güney Kore nüfusunda Hıristiyanların oranı yüzde 35'i buldu. Otopsi Yayınevi (http://www.. Fethullah Gülen'in hamiliğine soyunan ADL. Wahington'daki iki büyük gazeteden biri olan Wahington Times'ın sahibi Moon Tarikatı. Basım Nisan 2000. sf 345348 YAHUDİ MAFYASI ADL ve GÜLEN İLİŞKİSİ “3 gündür Türkiye’de bulunan Yahudi Liderler Heyeti. Türkiye İran arasında savaş kışkırtıcılığında da başroldeydi. Moon Tarikatı. Moon Tarikatı'nın bir süre önce ölen Türkiye temsilcisi Kasım Gülek. Ergun Poyraz." . 1981'de kurulan gazete. Reagan ve Bush'a olan yakınlığı ile tanınıyor.ADL ve Moon Tarikatı bu gazete içinde birlikte çalışıyor. Fethullah Gülen’in Türkiye’deki ve yurtdışındaki çabalarını önümüzdeki yüzyılın ‘barış’ asrı olması açısından önemsediklerini ve sözkonusu projeye büyük ilgi duyduklarını belirttiler…'' 10 Mart 1998 Zaman *** . CIA'ın dünya çapında kullandığı etkili bir kamuflaj aracı..otopsiyayinevi. Kore'nin bölünmesinden hemen sonra kuruldu. Bosna'yla ilgili olarak ABD'de kurulan kriz merkezi ekibi içinde de yer alan Perle.net)-1.cjb. Moon Tarikatı. Kore nüfusunun yüzde onunun Budizm'den Hıristiyanlığa geçişini organize edenlerden.önce Irak'ı bölme planlarını Washington Post'a açıkça yazdı. Kurucusu CIA'nın yan kuruluşu gibi çalışan .Fethullah'ın Gerçek Yüzü.

neredeymişler…” diye lakırdılara ve yalanlara yapışanlara ve dahası en cahil Müslüman’a dahi nispet edilemeyecek iftira senaryolarıyla Müslüman milletimizin namus anlayışıyla Samanaltı’ndan oynayanlara gülmektedir. kirli parayı aklama gibi işleri yürütmektedir. Kara karga. arşivlerden yok etmeye kalkışan. kim kimler adına diyalog işine taşeronluk yapıyor. Kılavuzu karga olanların bu diyalog mızrakları ve bu “haçlı işleri” artık çuvala sığmıyor. Kabil. kara kargadan imdat bekleyenler için “Kılavuzu karga olanın gagası…” da derler. 20 Kasım 1992 günkü Zaman’ın 2. internetten çıkartılmış. “Yerin de kulağı var” diyen büyükler. kim kimlerin adamı. Türkiye’de 25 bin kilise ev açıldı” haber. internete sarıldılar… Zaman gazetesinin internetteki ilgili sayfasına gittiler. sonra da pişkin pişkin “Yok canım nerede kilise varmış.. heyhat. Aynı Zaman’ın yine köşemde sunduğum 2 Mart 2005 tarihli ve Serkan Talan imzalı “Misyonerler faaliyetini yaygınlaştırdı. kendi herzelerini suçluluk psikolojisi içinde oraya buraya gömmeye çalışan. çalınan minarelere hazırlanan kılıflar dar geliyor. ama milletimizin hafızasından ve Kiramen Kâtibîn Melekleri’nin ilahi kayıtlarından çıkartamazlar. ADL adeta. bu “vahim Haçlı işler”ini internetten veya arşivlerden kaldırabilirler. Amerikan mafyasının halkla ilişkiler bürosu gibidir. Haberin “ADL tarafından Gülen Efendi’ye yazdırtılan diyalog kitabı” kısmı çıkartılmış. Kurdukları “Denizaşırı Yatırımcılar Servisi” adlı şirketle milletlerarası silah ve uyuşturucu kaçakçılığı. .Al sana “ABD’de Yahudi mafyası: ADL” ve “Gülen Efendi’nin ADL teklifli diyalog masalı” 25 Mart günkü “ABD’de Yahudi mafyası: ADL ve Gülen Efendi’nin diyalog masalı” başlıklı makalem. baktılar ki haber traşlanmış. kaç kişi Hıristiyanlaştırılmış. bazı diyalogcu aymazları şok etmiş olacak ki. bir “kara karga”nın toprağı eşeleyip kendi pisliğini gömmesini gözlemleyerek Habil’i toprak altına gizlemeye çalıştı… Lakin “yerin de kulağı var” derler büyükler. kim kimlerin teklifiyle diyalog masalı yazıyor? Önce. Gelelim ADL ve Gülen Efendi’nin Zaman’a yansıyan haberlerine… Bakın bakalım kimin eli kimin cebinde.. sayfasındaki “ABD’de Yahudi mafyası: ADL” başlıklı ve Yunus Altınöz imzalı araştırmadan bazı bölümleri aktaralım: “İngiliz Farmasonluğu’nun Yahudi kolu olan B’nai Brith’in etkisi altındaki ADL (Anti–Defamation League) 1913 yılında kurulmuştur.. El an Vatikan’da mevta Papa’nın elini öpen Müslüman kılıklı diyalog evlatları. kardeşi Habil’in canına kastettiğinde.. kardeşinin ölüsünü toprağa gömmeye çalışan Kabil’in ahaline güldüğü gibi.

evinin önünde bombalı saldırı sonucu öldürüldü… Musevi iken Hak din olan İslam’a dönüş yapan Prof. ADL. ADL. ADL’nin bilinen cinayetleri şunlardır: 15 Ağustos 1985’te Kafkasyalı Müslüman lider Tscherim Sobzocov... Gülen. Amerika içinde FBI kanallı muhtelif operasyonlarla ilişkisini sürdürdü.. Gülen’in.İşgal altındaki Filistin topraklarında ve Kudüs’ün Hıristiyan ve Müslüman bölgesinde geniş arazilerin kanunsuz alım–satımının ortaya çıkarıldığı emlak skandalı da yine işin içinde ADL’nin varlığını ortaya koyuyor. bittiğinde insanların hizmetine sunacağını söyledi. İsrail Gizli Servisi MOSSAD ile hususi ilişkilerini daima sürdürmüş. FBI ise kongre tarafından suçlandığı zaman suçu daima ADL’nin üzerine attı. ABD’nin en etkili Yahudi Lobisi olan “ADL’nin (Anti–Defamation League) teklifi”yle hazırladığı “hoşgörü ve diyalogla ilgili kitap” da gündeme geldi. ADL tarafından basılarak dünyanın dört bir yanında dağıtılacak…” Tek harf dahi ilave etmeden aktardım. Şimdi anladınız mı ADL kim. 20 Kasım 1992 günkü Zaman gazetesi… Dilerseniz ADL’ye ilişkin bilgileri tekrar okuyun. Başbakan Yılmaz. Kitap. tam mesai ile çalışan gizli istihbarat memurlarının bir kısmını Amerikan Hükümeti Adalet Bakanlığı’na bağlı Özel soruşturmalar Ofisi’nde (OSI).. Orgeneral Çevik Bir. Fethullah Gülen’in Türkiye’deki ve yurtdışındaki çabalarını önümüzdeki yüzyılın ‘barış’ asrı olması açısından önemsediklerini ve sözkonusu projeye büyük ilgi duyduklarını belirttiler… Görüşmede. günkü Zaman gazetesi aynen böyle yazıyor a dostlar. İsrail Devleti kurulduğundan beri ADL. Gelelim 10 Mart 1998 günkü aynı Zaman gazetesinin “Diyalog çabaları devam ediyor” başlıklı ve Selçuk Gültaşlı imzalı haberine: “3 gündür Türkiye’de bulunan Yahudi Liderler Heyeti. İsrail mafyasıyla da yakın bağlantılar kurmuştur… ADL–Sharon grubu ihtilaflı bölgelerde satın aldıkları evlerde militan Yahudiler’i yetiştirdiler…” Kim yazıyor bütün bunları ve dahasını. Fetullah Efendi ne iş yapar.. İsmail Raci Faruki ve eşi 1985’in Ramazan’ında sabaha karşı evlerinde bıçaklanarak öldürüldüler… Gandhı ve Palme suikaslerinin arkasında da ADL’yi görmekteyiz. İngilizce olarak hazırlanan kitap üzerindeki çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu. “hoşgörü masalı ve diyalog kitabı” ne? Hala fark edemediyseniz her iki “Zaman haberi”ni tekrar .... bir kısmını da İsrail otoriteleriyle Tel Aviv’de çalıştırmaktadır. TBMM Başkanı Çetin ve Dışişleri Bakanı Cem’den sonra Fethullah Gülen ile görüştü… 55 Yahudi örgütünü temsilen Türkiye’de bulunan 59 kişilik (AYÖBK) Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı Heyeti.

org/html/modules. Örneğin. bazıları şoklanmış gibi… Bu 10 Mart 1998 haberi soğuk duş etkisi yaptı herhalde? Şimdi tekrar değerlendirin bakalım. Graham Fuller gibi adları CIA ile bağlantılı olan isimler de ADL'nin teorisyenleri arasında bulunuyor. ABD gizli servisi CIA'nın etkinliklerini gizlemek üzere yarattığı tarikattir. CIA ve MOSSAD ile işbirliği yapan.6 NİSAN 2005 . Bunu yapabilmek için de ABD'nin yönetim merkezi olan Beyaz Saray'ı kontrol etmeleri gerekmektedir ki ADL bunu başarmış bulunmaktadır. ADL.okuyun lütfen. Moon Tarikati . herhangi bir örgüt değil. Ümmet–i Muhammed’in seçkin topluluğu yüce milletimize neler yapabileceklerini varın siz hesap edin… M. ABD'nin eski Savunma Bakanı Yardımcısı. bu diyalog işi Türk orjinli miymiş.php?name=News&file=article&sid=4138 Nedir bu ADL Rıza Zelyut GÜNEŞ 27 Ağustos 2007 Geçen hafta. Emin Koç . Karanlıklar Prensi unvanlı Richard Perle. ABD'nin en etkili Yahudi kuruluşu olan Anti Defamation League (ADL: Ayrımcılıkla ve İnkarla Mücadele Birliği) . Morton Abramowitz. Güney Afrika'nın ırkçı rejimine destek veren Siyonist bir örgüttür. Hayırdır. Bu ADL.Yenimesaj http://www. Ameirka'da Türkiye aleyhine çok olumsuz bir gelişme ortaya çıktı. 'Soykırım!' olarak kabul edeceklerini açıkladı. bugün Amerika'yı yöneten yeni muhafazakar kadroları hemen hemen elinde tutan bir örgüt.. Bu örgütün görevi. . bu örgütün üyesi. gerçekler zamanla anlaşılır çünkü. ABD uzantılı Vatikan orjinli mi.. ADL bu işi yaparken Moon Tarikati ile birlikte çalışmaktadır.otuken. Muhammed’i ve O’nun Medine Vesikası’nı Vatikan’ın ve ADL’nin diyalog işinde diline dolayanların. ADL. 1915 yılındaki Ermeni olaylarını. yoksa ADL orjinli miymiş? Alemlere rahmet Hz. Yahudiler aleyhine gelişecek her fikre ve olaya karşı çıkmak.

Abramowitz'in aracılığıyla gerçekleştiğini söylemiştir. bunu İngilizce yayımlayacaklarını' söylüyor.. Tayyip Erdoğan ile görüşüyor. Yahudi örgütü Jewish Comitte'in davetlisi olarak 16 Temmuz 2000'de Erdoğan. *Türkiye. Gülen'in 1998'de Vatikan'da Papa ile görüşmesini ADL ayarlamıştır. FETHULLAH'IN KORUMASI ADL Bugün ABD'de Türkiye'ye karşı yeni bir cephe açan ADL. Fethullah Gülen. Bunlar. Geldiğimiz noktada ise Amerikalı Yahudi örgütleri.) NE OLDU DA BOZULDULAR? Amerikan Yahudi örgütleri. Yenilikçi adını verdikleri Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını da şiddetle destekliyorlar.. Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü (JINSA) gibi çok etkili bir Yahudi kuruluşu ile yine görüşmeler yapıyor. ABD'nin en etkili gazetelerinden olan Washington Times'in sahibi olan Mooncular. Fethullah Gülen'in koruyuculuğunu yapan ve onu yükseklere taşıyan örgüttür. Zaman Gazetesi'nde yayımlanan açıklamasında. ADL. Böylece Arz-ı Mevud peşindeki yayılmacı Yahudiler öfkeleniyorlar. ADL Başkanı Foxman. Ordunun ve kamuoyunun tepkisi. yapılmış seçimler değiştirilerek Tayyip Erdoğan. sayfasından itibaren. Başbakan'a bir işaret verdiler: 'Emrimizden çıkarsan. bu yöndeki hevesini kırdı. 'Fethullah Gülen'in İslam üzerine bir kitap yazmasını istediklerini. bunu 8 Şubat'ta itiraf etmiş ve randevunun. ADL'nin bugünkü başkanı Abraham H. *İsrail'in Ortadoğu'daki varlığına karşı çıkan İran'ın bastırılması için . 'Yenilikçi hareket' adını verip 'Türkiye'deki İslamcıların önderleri' ilan ettiği AKP'nin iktidara gelmesi için uluslararası desteğini bütün gücüyle ortaya koydu. Foxman.. Jews Comitte gibi kuruluşların büyük idealleri. Başbakan Erdoğan'ın hareket alanını çok daralttı.İslam dünyasına karşı Yahudi-Hıristiyan Birliği'ni yaratmak. Erdoğan da 2000 yılında ABD'ye gidip Gülen'i ziyaret ediyor. ADL yöneticileri ve Mooncular Fethullahçılar ile sıkı ilişki içine giriyorlar. Fethullah Gülen. (Bilgiler için Ergün Poyraz'ın Patlak Ampül adlı kitabının 211. Kürt bölgesinin İsrail bölgesi yapılması. Türkiye'deki yargı kararları. bu örgütün başkanlarından Leon Levy ile buluşmuş ve fotoğrafları da basına yansımıştır. İsrail'in Kuzey Irak'ta etkili ve yönlendirici güç haline gelmesine izin vermiyor. başbakan yapıldı. JINSA. seni oradan indiririz!' Nedenler ortada: *Türkiye hala ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi'nin bir yardımcı aktörü yapılabilmiş değil.. bu gazetede ADL ile birlikte çalışmaktadırlar. Mooncuların temel hedeflerinden birisidir.

Hemen belirtelim ki bu işaret İsrail'de üretildi. Arap sermayesinin Türkiye'de etkin olmasını.Türkiye kullanılmak isteniyor.gunes. Türkiye. ihale almasını istemiyor. İran'a karşı yaptırıma yanaşmayınca da böyle tehditler geliyor. Muhammedür resulullah!' diyen ve buna da gönülden iman edenlere sesleniyorum: Siz. bu Siyonist dayatmaya karşı asla ödün vermemelidir. *Cuma günü. ABD'de parlatıldı. ABD'ye hizmet . bu yoldan münüple etme çabalıyor. Burada açıkça.com/2007/08/27/yazarlar/y4. Amerika'nın emrine girmiş bir propaganda uzmanı olduğu anlaşılan Fethullah Gülen'den söz ediyorum.html *** Fethullahçı Müslümanlar uyanın Rıza Zelyut 01 Ekim 2007 'La ilahe illallah. Hükümet. Ayrıca bir medya grubunun ihalesi (Sabah olayını işaret ediyor) işini de Yahudi örgütleri ve İsrail. hem Müslüman görünüp hem de Amerika için çalışan kişilerden uzak durun. Yeni Şafak'ta İbrahim Karagül daha özel bir sebep de gösteriyor: İsrail. Bu kişi. http://www. O zaman. İslam dünyasına karşı Haçlı savaşı başlatan Amerika'nın yanında olmak ister misiniz? Sanmıyorum. İslam'a değil.

Sivil toplum kuruluşları kurmalarına.' 1999'da ABD Dışişleri Bakanlığı'nca hazırlanan 'Din Hürriyeti Raporu'nda Fethullah Gülen'den 'ılımlı İslami lider' olarak bahsedilecekti. dünya gemisinin kaptanlığına Amerika'yı oturttu.. (.. bu çizgidekilere yıllardır muazzam para ve siyasi destek veriyor. Can Dündar'ın pazartesi günü aktardıklarına bakar mısınız: 'Bahsedeceğim raporlar 'Rand Coorparation' imzasını taşıyor. enstitüler kurmalarının önü açılacak. görüşlerinin yayımlanması ve dağıtılmasına maddi katkı yapılacak. Donald Rumsfeld.. insan hakları. onların ideolojileri hakkında daha yakından bilgilenmeli ve diplomatlarını eğitmeliyiz.ediyor. 2) ABD'nin İslamcı akımın ılımlı üyeleriyle resmi olmayan ilişkiler kurması yararlı olacaktır. Görüşlerini yaymak için web sitesi. Sivil toplum örgütleri oluşturarak Ilımlı İslamcı liderlere yardım edilmesine çalışılmalı. Daha geniş kitlelere özellikle gençlere ulaşmaları teşvik edilecek. okul. 'Allah... eğitim için yer bulmalarına ve politik süreç içinde gelişmelerine destek olunacak.' Fethullah Gülen'in örnek olarak verildiği ılımlı İslamcıların ekonomik . Demokrasi. Ve Amerika. Amerika'da hazırlanan siyasi-stratejik raporlarda hep onun adı geçiyor.. ABD çıkarına hizmet edecek İslam anlayışının lideri olarak o örnek veriliyor.. Ilımlı İslamın kitlelerin alternatifi olması sağlanacak.' (. Şöyle denmiş: 'Ilımlı İslamcıların cesur sivil liderler olmasına çalışılmalı...) O da 2003'te 'Sivil Demokratik İslam Raporu' hazırladı..) Rand Coorparation.)Raporun sonundaki 'Derin strateji' bölümünde daha somut öneriler var. (.. Sonra Cheryl Barnard'ın raporu geldi. (. Amerikan yönetimi için bir rapor hazırlayıp 2 şey tavsiye etti: '1) Türkiye'deki İslami hareketi daha yakından tanımalı.) Rapora göre.. Çünkü. ABD'ye en iyi müttefik 'ılımlı İslamcılar'. Nasıl desteklenecekleri konusunda şunları öneriyor: 'Çalışmalarının.' diyerek beyaz batılı Hıristiyan emperyalizmini meşrulaştıran o değil midir? Milliyet'ten Can Dündar'ın naklettiği bilgiler Fethullah Gülen'in ABD tarafından yetiştirildiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Condoleezza Rice. kadın hakları konusunda etkili politikalar geliştirmeleri sağlanmalı. Francis Fukuyama gibi uzmanlarıyla tanınıyor. Amerikan dış politikasına yön veren bu etkili 'fikir fabrikası'.

Hükümet.. Burada Fethullah Gülen.. ABD yönetimine Türkiye'yi etki altına almak için de şu kesimlerimizin desteklenmesi öneriliyor: 'Liberal ve laik Müslüman bilim adamları ve aydınları. 1970'lerin ortalarında. yurtları. ılımlı gazeteciler ve yazarlar. dershaneleri Amerikan dolarları ile böyle yaygınlaştırılıyor. 1998'de Papa'yı ziyaret etti.' Can Dündar perşembe günü de yazıya devam edip 26 Mart 2007 tarihinde yaylımlanan Rand Corparation'ın yeni raporundan aktarmalar yapıyor. Fakat. Milli Görüş istikametinde hizmet gören Ak-Evler hareketinden koparılarak "AKYAZILI" Vakfı kurdurulan Fetullah Gülen. Dünya'ya hükmeden ve çok gizli ve de kirli işler çeviren siyonist mahfillerle. Amerika onların bankacılıktan tutun da kargoculuğa kadar Türkiye'nin bütün sektörlerinde öne çıkarttırıyor. 'Hıristiyan ve Yahudilerle diyalog çalışması başlattı. aynı Amerika. Raporda. genç ılımlı Müslüman akademisyenler. Pek karmaşık ve karanlık ilişkiler ağına takıldı. yüksek öğrenim bile yapmayan . Hiçbir resmi sıfat ve statüsü bulunmayan.. http://www.güç eksikliği dile getirilip maddi destek yapılması önerilmiş. Desteklenenlerin başında da Fethullah Gülen ve çevresi geliyor. 'Gülen'cilerin okulları. İki kez Patrik Bartholomeos ile görüştü. kadın hareketi öncüleri. Şimdi. bu konuda ne gerekiyorsa yapıyor. Para ve siyasi destek bu kesime yağıyor. Müslümanların kanını hunharca akıtıyor. giderek Bediüzzaman'ın çizgisinden uzaklaşarak masonik merkezlere yaklaştı. ona inanan samimi Müslümanlara sesleniyorum: Elinizi vicdanınıza koyup öyle karar verin. İslam dünyasına karşı Haçlı savaşını yürütüyor. Fethullah Gülen.com/2007/10/01/yazarlar/y4. toplumsal önderler. İsrail'in hahambaşı ile buluştu' denilerek örnek dinsel lider seçiliyor..html FETULLAH GÜLEN DOSYASI Yazar: Milli Çözüm Araştırma Ekibi .gunes. bu saldırıda ABD'nin yanında yer alıyor. Haçlı emperyalizmin silahlı gücü Amerika'nın bu kadar desteklediği birisinin siz Müslümanlara bir faydası olabilir mi? Bu dünyada değil öbür dünyada.

. . Rusya Federasyonu: yerel yöneticileri arasında bu okullarda okumuş bazı görevlilerin de işine son verilmesi için hazırlıklar yapıldığını . Katıksız ve amansız şeriat düşmanı Bülent Ecevit'in bile Fetullah Gülen'e övgüler dizmesinin ve Fetullahçıları partisinden aday gösterip Milletvekili seçtirmesinin arkasında. bakanların ve başkanların bile erişemediği uluslar arası bir protokol pozisyonuyla.." Diyen Graham Fuller böylece ağzındaki baklayı da kafasındaki şeytanlığı da açığa vurmaktaydı. Fethullah tarikatının okullarına ve şirketlerine karşı zaman zaman yapılan soruşturmaların en kapsamlısı olacağı açıklandı.. piyon olduğu..sade ve samimi bir hoca efendinin değil. okulları "Amerikan ve İngiliz casusu yetiştirme merkezi" olarak görüyor. Rusya Fetullah Gülen okullarını kapatıyor: Rusya yönetimi. Kahraman rolü oynatılan bir figürandı. artık sadece bir maşasıydı. "küresel çete"nin ve siyonist sömürücü sermayenin. Rusya Federasyonu. Daha doğrusu malum merkezlerce böyle sunulsa da.. Ulaşan bilgiye göre. İşte Amerika'daki siyonist yahudi stratejisti ve CIA Ortadoğu şefi Graham E. ülke içindeki Fethullah Gülen okullarını kapatmak için harekete geçti. Rusya Federasyonu yönetimi Fethullah Gülen okullarını açan şirketleri yakın takibe aldı.. Fuller Fetullah Gülen'e bunun için sahip çıkmakta ve O'nu yere göğe sığdıramamaktaydı. Milli Görüşten ve Erbakan gerçeğinden uykuları kaçan Bilderberg'ci Ecevit'lerin ve Graham Fuller'lerin Fetullah Gülen'i ve O'nun siyasi temsilcisi AKP'yi böylesine sahiplenmeleri acaba hangi hikmetlere dayanmaktaydı? "Türkiye demokratikleştikçe (Fetullah Gülen'in ve AKP'nin benimsediği ve Amerika'nın desteklediği) İslam'ın. Ve O'nun patron değil. Rusya yerel yöneticileri arasında bu okullarda okumuş bazı görevlilerin de işine son verilmesi için hazırlıklar yapılıyor. Papayla programlara. resmi belgeler ve şahitlerle ortaya çıkmıştı. . Türklerin hayatında daha önemli bir konuma "geri dönmesi" kaçınılmazdı.. Fethullah Gülen okullarını kapatmaya başladı.. Söz konusu operasyonun. şahsi gayret ve marifetiyle (hatta bazılarına göre özel velayet ve kerametiyle) bu denli yaygın bir organizeye ve saygın bir otoriteye eriştiği sanılsa. acaba ne gibi hedefler yatmaktaydı. Öte yandan. İlk bakışta: Hiçbir resmi etiketi ve dini temsil yetkisi bulunmadan. sonunda zan ve tahminlerle değil. Politikacılarla pazarlıklara başlamıştı.... aslında O. Gülen'e bağlı çeşitli şirketleri yakın takip altına alan Rus yönetimi.

yoksa siyonist Gizli Dünya Devleti'nin kovboyu olan Amerika'ya uyumlu ve ılımlı vatandaş hazırlamak mıdır? Prof. şimdi nasıl oluyor da: . . onlara tesiri hakiki vermek apaçık bir dalalet ve inhiraf (sapıklık)tır. dershane. bütün dünyaya kumanda edebilir ve buna layıktır.. "yurt dışındaki okullarıyla. Türkiye deki vakıf.."Diyen Fetullah Gülen'e ne oldu ki şimdi: "Amerika. Şu soru mutlaka sorulmalı doğru ve doyurucu cevabı herhalde bulunmalıdır: Bir zamanlar: "Amerika ve Rusya sistem olarak materyalist felsefeyi benimsemiştir. FSB: CASUSLUK YAPIYORLAR Rusya iç Güvenlik Örgütü FSB Başkanı Nikolay Patruşev. üniversite çalışmalarıyla siyonist emperyalizmin dünya hakimiyetine ve küresel bir totalitarizmin kurulma hedefine hizmet mi yapılmakta dır? Daha önceleri: "sebeplere riayet.. FSB Başkanı 2002 yılı etkinlik raporunda Fethullah Gülen okullarında çalışan öğretenlerin casusluk faaliyetlerinin deşifre edildiğini belirtti. bir sorumluluk olsa da.. İslam'ı yaymak mı. yani nedenselliği dayanır. Rus yetkililer. Türkiye kamuoyuna "modern okullar" olarak sunulan bu okullardan bazılarında çok sinsi ve siyasi faaliyetler yapıldığı ve ABD'nin dünya hakimiyeti için beyinlerin yıkandığı özellikle vurgulandı." Demeye ve Amerika'yı övmeye başlamıştır? Fetullah Gülen'in asıl amacı. açıklamasında. 17 Aralık 2002'de Türk basınında yer an açıklamasında. Fethullah Gülen okullarını açıkça "Amerikan ve İngiliz casusu yetiştirme merkezi" olarak tanımladı. Alpaslan Işıklı'nın tespitiyle. hala bu dünya gemisinin dümeninde oturan bir milletin adıdır. Israrla söylüyoruz ki.. Öte yandan." Diyen Fetullah Gülen. FSB Başını." "Köpek. denilebilir. okulların sahibi konumundaki Tolerans. Serhat ve Ufuk vakıflarının isimlerini verdi. ikisi de bizim aman vermez düşmanımızdır.hatırlattı. Amerika şu anda: Bütün konum ve gücüyle. gerçekleştirdikleri en başarılı etkinlikler arasında Türk casusların deşifre edilmesini de saydı. Hatta hiçbir fark yoktur. kendisini besleyeni sahibi olduğunu sanır ve bu yüzden sahibine gösterdiği sadakat görünüşe. Aslında ne Rusya'nın ne de Amerika'nın bize bakış açıları farklı değildir..

. eğer Amerika istemezse. acaba asıl aldatmak ve kullanmak istediği Hristıyanlar ve Museviler midir. dünyanın hiçbir yerinde. Bu realite kabul edilmeli. işinizi bozacaktır.."Amerika ile dostça geçinmeden ve Amerika istemeden." diyerek. Nüzul edecektir ama içinizden şahs-ı manevinin muhtevi bulunduğu mana ve ruha nüzul edecektir. bu itibarla.S) Ahir zamanda o önemli misyonu eda etmek üzere mutlaka nüzul edecektir.. Allah mıdır. Paul cenapları tarafından başlatılan ve devam etmekte olan Papalık Konseyi Misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. Şimdi (bana bağlı) bazı gönüllü kuruluşlar dünya ile entegrasyon adına (yani siyonizmle uyuşarak) gidip dünyanın değişik yerlerinde okullar açıyorlarsa. dolaylı biçimde Mesihliğini ve Mehdiliğini ilan eden ve nicelerini buna inandıran Fetullah Gülen.) diyerek. yoksa Amerika'nın kuklasımıdır? BEKLENEN MESİH Mİ.. Çünkü Amerika kendi işlerinin bozulmamasından yanadır. yoksa Müslümanlar mıdır? .. hiç kimseye ve hiçbir şey yaptırmazlar. herkesi Amerika'ya kayıtsız şartsız teslimiyete çağırmaktadır? Fetullah Hoca'ya göre: Kuvvet ve Kudret sahibi. lideriniz ve temsilciniz olan şahsiyete inecektir.. Rusya bile sizi desteklese. Ancak. şurada veya burada kendi başına bir iş yapılmaya kalkışılmamalıdır. yoksa Amerika mıdır? "Amerika daha uzun zaman dünyanın kaderinde çok önemli bir rol oynayacaktır. Bu da yadırganmamalıdır. Şimdi aklımıza ve vicdanımıza güvenerek soralım: Fetullah Gülen beklenen Mesih veya Mehdi Aleyhisselam mı dır? Yoksa kendi itiraf ve ifadesiyle Papalık Konseyi Misyonunun basit bir parçası mı dır? Takiyye yaptığı ve ikili oynadığı açıktır.. İsa şu anda içinizde bulunan. mesela Amerika ile çatıştığımız sürece bu projelerin gerçekleştirilmesi mümkün olmaz. Amerika göz ardı edilerek... YOKSA PAPALIK MİSYONERİ Mİ? Vaazlarında ve kitaplarında: "Hazreti Mesih (İsa A." Diyor. "Sizinle müşerref olmayı bahşettiğiniz için zatı âlilerinize en derin kalbi teşekkürlerimizi sunarız. (Yani Hz." Diyecek kadar Amerika'ya tapınan ve siyonizmin yenilmez gücüne(!) sığınan bir Fetullah Gülen." Diye başladığı papa'ya mektubunda: "Papa 6.. acaba Kur'an kahramanı mı.

Doğru cevap: siyonist yahudiler ve Haçlı emperyalistler Fetullah Gülen'i... Fetullah Gülen ise Müslümanları kullanmaktadır. Çağ ve Nesil dizisinin 4. kitabının son yazısında ve lider başlığı altında: "Ve eskilerin "Kaht-ı rical" dedikleri seviyeli insan, idareci ve kadro ile lider kıtlığı (yaşanıyor) Yakın geçmişi ve hâlihazırdaki vaziyeti itibarıyla: Şu karmaşık dünyanın gerçek manada bir lider tanıyıp tanımadığını bilemeyeceğim; bildiğim tek şey varsa o da, bizim dünyamızda böyle bir liderin olmadığıdır... ... O Polat sinelerin ve çelikten sedaların yerinde, şimdi sinekler uçuşuyor... Evet, ateşböceklerinin yıldızlaştığı, sineklerin kartallaştığı bu talihsizler diyarında, şimdi aslan inleri, tilki çalımlarıyla inliyor... Bülbülyuvaları saksağanların elinde perişan ve her tarafta yarasalar şehrayinler tertip ediyor... Hakim güçler, insafsız ve temettü (sömürme) avında... Hasıla koskoca dünya başı boşların elinde ve bir baştan bir başa lidersizlikle kıvrım kıvrım (kıvranıyor)..." diyor ve ardından "nasıl bir lider?" diye kendisini anlatmaya başlıyor... Yakın geçmişteki ve günümüzdeki bütün dini ve siyasi liderleri böylesine küçümseyen ve kötüleyen Fetullah Gülen'in, şimdi Amerika'ya ve Papalığa karşı perestlik derecesindeki hürmet ve teslimiyet nasıl bağdaştırılacaktır? ... Şimdi soruyoruz: 1- Fetullah Gülen'e, Papayla görüşmek ve işbirliğine girişmek üzere; Türkiye ve dünya Müslümanları böyle bir yetki verdi mi?

Yoksa malum ve melun merkezler mi o'na böyle bir kılıf geçirdi? 2- Bu tavrı ve telaffuzlarıyla, İslam'ın tebliğcisi ve temsilcisi mi, yoksa Vatikan'ıda kontrolüne alan siyonizmin hizmetçisi mi? • 3- Hz. Peygamber Efendimizin devrinin önemli devlet liderlerine gönderdikleri ve "Ya, bozuk ve batıl inançlarınızı bırakıp İslamiyet'e ve benim risaletime iman edersiniz. Ya da tüm tebaanızın da günahını yüklenerek cehenneme girersiniz." İçerikli mektuplarıyla, Fetullah Gülen'in Papaya yazdığı mektubunda söyledikleri aynı şeyler midir?

Hâlbuki Efendimizin ki, izzet ve davet, bunu ki ise, zillet ve teslimiyettir.

4- F. Gülen, haddini aşarak, bugüne kadar İslamiyet'in hep

yanlış anlaşıldığını ve bunun Müslümanların suçu olduğunu söylüyor ve doğrusunun kendisi tarafından ortaya koyulacağını ima ediyor!.. Peki, bugüne kadar sahip çıktığını iddia ettiği Bediüzzaman ve Onun izlerini takip ettiği tüm ehlisünnet uleması; İslam'ın neresini yanlış anlamışlardı ve hangi yanlışları Müslümanlara öğütlemişlerdi? 5- Papayı Türkiye'ye davet ve kutsal yerleri ziyaret teklifini, Süleyman Demirel adına tekrarlama yetkisini ve cesaretini kendisine kim vermişti?

Yoksa mason Demirel'le, özel bir ilişki içindemiydi? Hani bu Hoca ve ekibi siyasetten uzak kimselerdi? 6- Urfa'da 3 dinin ortak eğitimini verecek ilahiyat okulunu açma kararı, İsrail'le birlikte mi verilmişti?

Çünkü AKP'li belediye Başkanı döneminde bu proje, İsrail yardımıyla Urfa'da gerçekleştirilmişti. 7- Fetullah Gülen, acaba insanlığı en azından kendi taraftarlarını; İslam'i değerlere göre yeniden düzeltmek ve yeryüzünde adil bir düzen yerleştirmek isteyen ender ve önder bir şahsiyet miydi?

Yoksa Papalık Konseyinin basit bir parçası, Papa hazretlerinin ve GAP'ta yatırım yapan İsrail'in bir hizmetçisi miydi? Chalmers Johnson (University of California'da emeritus Profesör): The sorrows of empire, New York, 2004. Bu kitapta C. Johnson, ABD'nin dış politikasının tümüyle Wolfowitz gibi neo-conların söz sahibi olduğu pentagon'un elinde olduğunu, Beyaz Saray'ın by-pass edildiğini belirtiyor. Johnson diyor ki; "ABD, ona buna demokrasi satmak istiyor, Ortadoğu'ya da "demokrasi yok" gerekçesiyle müdahale ediyor ama kendisi demokrasinin ilkelerinden uzaklaştı. ABD adeta bir imparatorluk oldu ve militarist bir düzen içinde. Ancak, ABD imparatorluğun diğer imparatorluklardan ayıran; önemli bir özellik var, ABD imparatorluğu bir "üs-ler imparatorluğu"dur. İngiliz ya da Fransızlar gibi gittiği yerlerde toprak İşgali amacı taşımıyor, dünyanın değişik bölgelerini "Üs" leri aracılığıyla kontrol altında tutup, ele geçirmeyi hedefleyen bir imparatorluktur Amerika..." Daha ne söylesin Johnson?! Bitmedi. Tam yerine denk geldi, son habere buyurun; ABD, askeri malzemelerini Türkiye üzerinden nakletmek için 7 liman ve 6 havaalanını kullanma izni aldı. ABD'nin kullanımına verilen liman ve alanlara ilişkin karar yürürlüğe girdi. Bush'un geçtiğimiz aylarda açıkladığı "Türkiye cephe ülkesidir;" sözleri ABD'ye verilen liman ve üslerle daha bir anlam kazandı.

Haber turuma devam ediyorum sevgili okur, nasıl hoşunuza gidiyor mu? Bambaşka bir dala konuyoruz, ne âlâsı var demeyin, anlayana; 'En büyük Yahudi nisanı Nazarbayev'e verildi. Dünya Yahudileri Konseyi, Kafkasya'nın enerji merkezlerinden Kazakistan'ın Devlet Başkanı Nursultan Nazarbavev'e, medeniyetlerarası diyaloga katkılarından dolayı, "Uluslararası Maimonides Nişanı-en büyük Yahudi nişanı" verdi. Avrasya Kuruluşları Birlikleri temsilcileri ve Nazarbayev ödül töreninin ardından, Kazakistan-Astana'da yeni yapılan Orta Asya'nın en büyük sinagogu Rachel-Habad Lyubavivch'i törenle açtılar.

Bu en büyük Yahudi nişanının Nazarbayav'e verilmesinin diğer önemli sebebi ise; Fetullah Gülen'in okullarına yaptığı destek olduğu konuşulmaktadır. Fetullah Gülen'le MOON ve MASON İlişkileri: Moon tarikatı ile Fetullah teşkilatı arasındaki örgütlenme modellerindeki siyonist ilişkileri yanında en önemli benzerlikse birinin Mesihliğe, diğerinin ise İslam temsilciliğine ve Mehdiliğe soyunmalarıdır. Her ikisini de organize eden, Amerika'daki siyonist kuruluş; CSIS'tır. CSIS 1962'de Georgetown Üniversitesi'nde kurulmuş. Amerikan devletine ve özellikle petrol ve silah şirketlerine hizmet veriyor. Dış ülke yöneticileriyle, bürokratlarıyla, Amerikan çıkarlarına dolaylı ya da dolaysız hizmet verecek akademisyenlerle bağlar kuran CSIS, bir devlet kurumuyken, yenidünya düzenine uyum sağlamak üzere şirkete dönüştürülüyor. CSIS, Ortadoğu petropolitik araştırmalarıyla da ünlüdür. Ortadoğu bölümünün içinde Türkiye'ye de ayrı bir bölüm açılmış, CSIS birimlerinin yönetimlerinde istihbarat örgütlerinde ve yabancı ülkelerdeki diplomatik misyonlarda dünya deneyimi kazanmış eski devlet memurları bulunuyor. Üçüncü ülke adamları da bu şeflere raporlar hazırlıyorlar. CSIS yabancı devletlerin görevlilerini de gerektiğinde ABD'de konuk edip, ilgili konularda konferans vermelerini sağlar. Bunların arasında Türkiye başbakanları da bulunmaktadır. Hatta CSIS, Kafkasya petrol boru hatları ile ilgili toplantılarını Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığında gerçekleştirmiştir. Sonraları Başbakanlık danışmanlığına getirilen, DSP milletvekili ve Ecevit'in ABD gezilerinde en büyük yardımcısı, 2002 yılında Kıbrıs'dan sorumlu Devlet Bakanı, Harvard mezunu Tayyibe Gülek komitenin sekreterliğine getirilmiştir. CİA'nın bile bir üst kurumu gibi çalışan CSIS Fetullah Gülen'inde en büyük destekçisidir. Çok sayıda ülkenin yanı Sıra ABD'de de "lobby" oluşturmak gerekçesiyle okullar kurulması bir gazetede şu ilginç açıklamayla yer alıyordu: "Gülen'in şimdiki planı, ABD'de Türklere de, Amerikalılara da eğitim verecek bir üniversite açmak. Virginia eyaletine bağlı küçük bir yerleşim birimi olan Staunton'da, boşaltılmış bir hastane binasını devralan "Fethullahçı" grup, burada binden fazla öğrenci kapasiteli bir

Türkiye'yi model alan bu seçkinlerin oluşumunu görmek istiyor. "Balkanlar'dan Çin'e.) Bu kuruluşlar Müslüman olmayan öğrencileri kabul ediyorlar ve yüksek nitelikleri ve belki de İngilizceyi temel eğitim dili olarak kullanmaları nedeniyle. Şimdi soralım İngilizce dilinde eğitim yapmayı esas alan bu kurumların "Türk milliyetçiliğini" nasıl esas aldığı ya da nasıl olup Tanzanya veya Çin yönetimleri seçkin aile çocuklarının "Türk Milliyetçiliğini esas alan" bir eğitimden geçirilmesine izin vermektedir. üniversitenin dünyanın her yanından gelecek öğrencilere "evet" diyeceğini söylüyor. Gülen Londra'da kolej açmış. Ortadoğu.. Körfez savaşında ordu danışmanı. Tanzanya'dan Çin'e çoğunluğu eski Sovyetler Birliği Türki cumhuriyetlerinde yer alan 200'den fazla okul kurdular. Gülen'in son elli yılda gelişen İslam'i hareketler içinde kurumlaşan tek hareket olduğuna dikkat çekildiğine ve eski CIA şefi Graham Fuller'in RAND şirketi adına Türkiye Nurculuğunu araştırmaya başlamış olduğuna dikkat edilirse ABD ile "entegrasyon"un liberal olarak tamamlanmak üzere olduğu söylenebilir. Bu okullar İslam'dan çok Türk milliyetçiliğini esas alan bir felsefeyi yaymaktadır.. İsrail destekçisi WINEP (Washington Institute for Near East Policy) görevlisi. Yemen 1967. seçkinlerin çocuklarını çekmektedir. Uzakdoğu CIA görevlisi. Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki çeşitli "Şii Müslüman Cemaatlerin gelecekteki politik rolleri'ni Rend Francke ile birlikte araştırıyor. Cidde. George Harris: ABD eski dışişleri görevlisi. eski Ankara B. Asya. Şimdilerde Türkiye'deki Nurcu hareketini ve "Irak. Roscoe Suddarth: Mali 1961. Georgetovvn Devlet Üniversitesi'nin yanı sıra ABD yönetiminin ve Yahudi örgütleri ile Alman Stiftung'larının Türkiye'deki din ve ifade hürriyetine verdikleri değerin açık bir göstergesiydi (!): Toplantıya katılanların özellikleri işin ne denli ciddiye alındığını göstermekteydi: Alan Makowsky: ABD Dışişleri istihbarat Bürosu eski şefi. (. CMCU konferansına katılanların kimlikleri ve deneyleri. Lübnan 1963-65. Suudi Arabistan. Gülen: The man and his movement (Bir adam ve onun hareketi) idi. "Şiilerin özgürlüğü. matematik doktoru bir arkadaşlarının" Staunton Belediyesi ile anlaşması halinde. istihbarat uzmanı. siyasete . Ürdün 1974-1990 istihbarat görevlisi. ABD Hava Kuvvetleri ne bağlı RAND şirketi yöneticisi. Güneydoğu Asya uzmanı. Graham Edmund Fuller: Yemen. Şii araştırması projesinin amacı.elçisi. Middle East Institute başkanı. "The man and his movement" (Bir Adam ve Hareketi) 26-27 Nişan 2001 tarihlerinde. Bu konferansta F. Georgetown Üniversitesi'nde CMCU'nun son konferansının konusu "F.üniversitenin kurulması çalışmalarına başladı. Bahreyn. "Fethullah Gülen'in" adamları tüm dünyada.

. Bu arada. Bu örgütle Fetullah Gülen'nin yapılanma modeli oldukça benzeşmektedir. Tıpkı peygamberlerin doğum günlerinin kutlandığı gibi. Ancak Türkiye merkezli Moon kilisesi kadar büyük değildir. ortaya çıkan Moon'a kimse sahte peygamber diyememektedir. İngilizce olarak tüm dünyada dağıtılması için önayak olmuştur.. o da Amerika'ya taşınmış.' .03. Moon'a göre Hz. hem Moonculukta.ve yönetime katılımlarının geliştirilmesinin yollarını bulmak" olarak belirtilmektedir. Hıristiyanlığı ve insanlığı kurtaramamıştır. RTE VE AVANESİ ADL HİZMETÇİSİ Tarih: 27. dinlerarası diyalog Amerika’nın en etkili Yahudi lobisi ADL’nin de temel misyonudur.2006 Saat: 21:10 Konu: Siyonizm 'İlginçtir.. İki yıl önce kendi oğlu da aynı otelde intihar etmişti. onun otellerinde intihar ölümleri de sıklaşıyor. Sorgusuz bağlanılacak her şeyh-dede-şef örgütünde olduğu gibi. Her yıl 10-15 Şubat arasında "Gerçek Ana-Baba" nın doğum günleri büyük gösterilerle ve ayinlerle kutlanmaktadır.millicozum.. "Güç neredeyse orada olunmak" der gibi. Amerika'ya uzaktan yaslanacağına. http://www. Fetullah Gülen ise: kırk yılın ardından farkına varmış ki. kendisini ABD'ye atmış ve kırk yıldan bu yana işin ana müteahhitliğine soyunmuş bulunuyor. ABD federal devlet yönetimiyle içli dışlı olmayı başaran Moon. 1950'lerin komünizmle mücadele örgütlenmesine dayanıyorsa da.. Bu nedenle Moon kendini Mesih olarak ilan ediyor.. Her ne kadar iki örgütün yükselmeye başlamaları Amerika'nın başlattığı. hem Fetullaçılıkta beyin yıkama esasına dayanır. Moon Hazretleri. İnsanlığı kurtaracak bir 'Mesih' olarak. Nitekim 10 Mart 1998 günkü Zaman gazetesinin bildirdiğine göre ADL. her geçen yılın ardından kutsallığının en üst noktasına ulaşmıştır.. Moon'un Mesihliğinin nedeni ise şöyle belirtilir. işte bu misyon çerçevesinde Fethullah Gülen’i İstanbul’da ziyaret ederek “diyalog ve hoşgörü kitabı” hazırlatmış. eleman devşirilme işi. .com/content/view/772/56/ GÜLEN. İsa politik becerisi bulunmadığından.

Nitekim 10 Mart 1998 günkü Zaman gazetesinin bildirdiğine göre ADL. siyasi bir argümandır. kirli parayı aklama gibi işleri yürütmektedir. Paul tarafından başlatılan ve devam etmekte olan Dinlerarası Diyalog için Papalık Konseyi misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. varın siz hesap edin bu diyalogun ne menem siyasi bir proje olduğunu… “Güya dinler kisvesi” altındaki bu “siyasi misyon”un sac ayakları. İşgal altındaki Kudüs topraklarında ve Kudüs’ün Hıristiyan ve Müslüman bölgesinde geniş arazilerin kanunsuz alım–satımının ortaya çıkarıldığı emlak skandalı da yine işin içinde ADL’nin varlığını ortaya koyuyor… İsrail Devleti kurulduğundan beri ADL. bir siyasi misyondur. bir din devleti olan Vatikan’ın Papalık Konseyi misyonudur. Paul’u ziyaret eden Fetullah Gülen. İsrail gizli servisi MOSSAD ile hususi ilişkilerini daima sürdürmüş. AB. Vatikan ve İsrail’dir… Dinlerarası diyalog. Türkiye’ye Apo şamarı atan AİHM’nin bağlı bulunduğu Avrupa Konseyi toplantısında Başbakan Tayyip Erdoğan’ın. dinlerarası diyalog. sunduğu mektubunda “Pek muhterem Papa cenapları. 10 Şubat 1998.*** Halepli Bahçe’de vahim bir temel Artık. Aksiyon dergisi. gün gibi ayan–beyan ortaya çıktı ki. Kurdukları ‘Denizaşırı Yatırımcılar Servisi’ adlı şirketle milletlerarası silah ve uyuşturucu kaçakçılığı. En sıcak gelişme olan “Apo kararı”ndan bahis açması beklenilen Başbakan Erdoğan. Bakınız. ruhaniler meclisi miydi. Papa 6. diye soranlar. İngilizce olarak tüm dünyada dağıtılması için önayak olmuştur. Zaman Gazetesi. dam üstüne saksağan vur beline kazmayı diye algılanmaz mıydı? Avrupa Konseyi. Bu misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz…” demektedir (Bkz. Erdoğan onlara dinlerarası diyalogtan söz açtı. ABD. Demek ki bu diyalog işi. Avrupa Konseyi üyeleri papaz. kardinal mıydı ki. işte bu misyon çerçevesinde Fethullah Gülen’i İstanbul’da ziyaret ederek “diyalog ve hoşgörü kitabı” hazırlatmış. 14– 20 Şubat 1998 sayısı). Zaman gazetesi ADL’yi nasıl anlatıyor: “ABD’de Yahudi mafyası: ADL… ADL. Bu ADL de neyin nesi. İlginçtir. haham. Dinlerarası diyalog siyasi bir misyon olmasa idi. “dinlerarası diyalogun yaygınlaştırılması”ndan dem vurması. siyasi bir misyondur. Nitekim 9 Şubat 1998’te Papa II. dinlerarası diyalog Amerika’nın en etkili Yahudi lobisi ADL’nin de temel misyonudur.. yine Zaman’ın 20 Kasım 1992 günkü sayısına göz atabilirler. söze dinlerarası diyalogla başlıyorsa.. adeta Amerikan mafyasının halkla ilişkiler bürosu gibidir. İsrail mafyasıyla da yakın bağlantılar kurmuştur…” .

Hugson’ın kilit rol oynadığı”na özellikle dikkat çekmişti. İsrail’den Vatikan’a uzanan nasıl bir siyasi proje olduğu… Anladınız mı? İşte Haçlı’nın “güya dinler kisvesi altındaki bu siyasi misyon”unun Şanlıurfa’da tezgahlanmasıdır Halepli Bahçe temelinin atılması… Halilurrahman Cami’nin yanıbaşında temeli atılan kilise. sayısında yayınlanan söyleşisinde “Gülen’in Papa’yı ziyaretinin gerçekleşmesinde dönemin ADL Başkanı Mr. Bizden dost tavsiyesi… M.10 MAYIS 2005 . yıllardan beri kan. Şanlıurfa’nın kalbine dinlerarası diyalog projesini saplıyor. Aktüel dergisinin 1998 yılı 354. Emin Koç . Avrupa Konseyi’nde dinlerarası diyalogtan dem vuruyor. Erdoğan’ın temelini attığı Halepli Bahçe projesinin ne vahim bir siyasi adım olduğunu kestirmek zor değildir. Gülen’in Papa’ya sunduğu mektupta Urfa Harran’da açılmasını teklif ettiği Ruhban Okulu öğrencileri için “birer ayin tatbikat merkezi” olup olmayacağını zaman gösterecektir. Şimdi anlaşıldı mı dinlerarası diyalogun nasıl bir siyasi misyon olduğu. yüzde kaçı dini olabilir ona da siz karar verin… Bu misyon çerçevesinde Fetullah Gülen’e “diyalog ve hoşgörü kitabını yazma teklifi yapan. Halepli Bahçe adı altında Şanlıurfa’mızın kalbine saplanmasıdır. Gülen’in yazdığı bu kitabı tüm dünyaya dağıtmayı üslenen bu ADL’dir. Dahası 1998’de Zaman’ın imtiyaz sahibi olan ve Fetullah Gülen’in Papa ziyaretine iştirak ederek Papa’nın ellerini öpen Alaattin Kaya.10 Mart 1992 günkü Zaman’ın anlattığı bu ADL’nin en temel misyonu dinlerarası diyalogtur. barut ve gözyaşı ile yoğrulan Filistin’in ahvalinden hiç de ders almamış olacak ki. Zira Şanlıurfa’mızı da içine alan bu havzanın. Erdoğan da bu vahim adımdan vazgeçmeli. Bu misyonun yüzde kaçı siyasi. İsrail için ve ADL için en az Filistin toprakları kadar “arz–ı mev’ud” kıymeti taşıdığı göz önüne alınırsa. havra. budist tapınağı gibi ayin merkezlerinin. Zaman gazetesinin “İşgal altındaki Kudüs topraklarında ve Kudüs’ün Hıristiyan ve Müslüman bölgesinde geniş arazilerin kanunsuz alım–satımının ortaya çıkarıldığı emlak skandalı da yine işin içinde ADL’nin varlığını ortaya koyuyor…” diye anlattığı ADL’nin de misyonu olan dinlerarası diyalogun önemli bir projesinin.Yenimesaj . Erdoğan. İşin asıl vahim tarafı. Önceki dönemin Saadet Partili Başkanı Ahmet Bahçıvan milletimizin yoğun tepkisi karşısında bu projeden vazgeçtiği gibi. Amerika’dan İsrail’e.

"ZAMAN"CILAR EHLİ KİTAP MI DIR? .

Mesut Yılmaz'ın ve Devlet Bahçeli'nin. CIA tarafından ayarlanmıştır. Fetullahçılar tarafından 1. 600 trilyon liraya hükmettiği saptanmıştır. Bunların Fetullah Gülen'le ilişkileri. 8 dil ve bilgisayar merkezi. 18 dernek. 2 ilkokul. 28 Şubat'ta da ABD'ye hicret yapmıştır!. New York-Vatikan-Kudüs hattına taşıyan sihirli güç. Gülen'in önemi. İlkokulu dışarıdan bitirmiş. 1986 yılında.. aslında Amerika'yla ilişkidir. Daha doğrusu bu güç.5 milyar dolar olduğu açıklanmıştır. Özal tarafından gıyabi tutululuktan kurtarılan Gülen'in 12 yılda bu kadar büyük bir güce ulaşmasının izahı da uluslar arası bağlantısıdır. Amerika'yı Karşıya Almadan Fetullah Sorunu Çözülemez! Dün hükümet koltuğunda oturan Ecevit'in. 15 ülkede yayınlanan 300 bin tirajlı Zaman gazetesi. ılımlı İslam'ın sahte mehdisi haline getirilmiş. Gülen'in avanesinin sahip olduğu 300'e yakın şirketle. ne zaman başı sıkışmışsa ABD'ye kaçmıştır..İsmet SEZGİN . Genelkurmay Başkanlığı tarafından 1998 başında hazırlanan bir raporda şöyle sıralanmaktadır: "Yurtiçinde. 6 üniversiteye hazırlık kursu ve 21 öğrenci yurdu olmak üzere toplam 279 eğitim kurulusu" bulunmaktadır. vaaz verirken ağlayıp. bayılmakla şöhret edilmiş ve Amerika'nın oyuncağı. Değirmenin Suyu Washington'dan: Fetullah Gülen'in bugün hükmettiği güç. Fetullah Gülen'i Ahlat'tan şimdi bulunduğu Pennsylvania'ya uçuran süreç ve araçlar. ulusal düzeyde yayın yapan 2 radyo ve uluslar arası yayın yapan Samanyolu televizyonu. Yurtdışındaki okullarının yıllık gideri ise. 373 dershane. Yurtdışında. Amerika'yı karşılarına almak cesaretini göstermelidir. ABD'nin Yeşil Kuşak projesinde üstlendiği rolden kaynaklanmaktadır. Gülen olayına yaklaşımlarını açıklayan gerçek burada gizlidir. "büyük müttefikimiz" Amerika'dır. Ankara DGM Başsavcılığı'nın hakkında . Bunu bilerek hareket etmektedirler. bu gün ise AKP'nin. 207 şirket. baştan sona bir Amerikan Planının Parçasıdır. 6 üniversite ve yüksekokul. Saidi Nursi çizgisinde Erzurum'dan yola çıkan Gezici Vaiz Fetullah Gülen'i. Risale-i Nur'u istismar etmiş. 89 özel okul. Siyonist ABD'dir. Yeni Dünya Düzeni'nin Türkiye'ye dayattığı mafya-Gladyo-tarikat sisteminin bir ayağıdır. 236 lise. zannedildiği gibi Müslümanların değil. aslında Siyonist masonlarındır. yaklaşık 500 öğrenci yurdu ve biri İngilizce yayınlanan 14 dergi. bu gezici vaizin el üstünde tutulmasının sebebi.. Fetullah olayını çözmek isteyenler. Şunu artık kesinlikle ve net olarak saptamalıyız: Fetullah Gülen. 85 vakıf.. Amerika'yla Entegrasyona Katiyen Karşı Değil Fetullah Gülen.

Moon. Kudüs Baş hahamı ile kurduğu yakın ilişki ve Fetullahçıların İşadamları derneği olan İSHAD'in İsrail'le bağları iste bu politikanın bir gereğidir. ABD açısından kilit öneme sahiptir. sömürgeleştirmenin aracı olarak bir de Hıristiyan tarikatı kurdu. Abdullah Çatlı İle Birlikte! . Birleştirme Kilisesi. Türkiye'de Komünizmle Mücadele Dernekleri. "İsrail İle İlişkinin Avantajları: Moon tarikatının. kıtalararası imparatorluğunu sürdürmek için.. ABD'yle ilişkilerini gizlemeye gerek görmüyor.1950'lerden itibaren dünyanın efendiliğine soyunan ABD. en başta İsrail ile iyi ilişkiler geliştirmesi istenmektedir.soruşturma başlatacağını öğrenince de hastalık bahanesiyle Amerika'ya sığınmıştır." Moon Tarikatı Ve Fetullah Gülen Dinlerarası Diyalog. Resmi adıyla söylersek. işte bu tarikatın adıdır. Ama bu örtüyü bile kendisi icat etmiş değildir. Latin Amerika'daki askeri diktatörlüklerle. her kıtasal din içinde kendisine bağlı bir tarikat örgütledi. Şimdi hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştır. Körfez Savaşı'nda. Dünya Anti Komünist Lig'inin uzantıları olarak kuruldu. Fetullah Gülen'in CIA ile ilişkilerini sürdürmede kullandığı kılıf gibidir. CIA'nin misyonerleri. Graham Fuller'in İslamcı hareketi konu alan Kuşatılanlar kitabında. CIA denetiminde yürütülen bu faaliyetin ilk başarılı örneği Moon tarikatıdır. Bir başka dikkat çekici nokta Fetullah Gülen'in İsrail ile yakın ilişkisidir. hala pek çoklarının elindedir. Amerika'yla entegrasyon karşısında olması katiyen düşünülemez. Moon tarikatını kullanarak Dünya Anti Komünist Lig'ini örgütledi.. Bu tarikatların hepsinin söylemi de aynı: Dinlerarası diyalog. Budistlikten vazgeçirip Hıristiyan yaptılar. Güney Kore'yi sömürgeleştirirken. bu tarikatı kullanarak Güney Kore nüfusunun yüzde 40'ini. Irak yönetiminin İsrail'e attığı Scud füzesi üzerine İstanbul'da verdiği vaaz ve döktüğü gözyaşları ve ettiği bedduaların kaseti. Aksine bu ilişkiyi güçlülüğünün bir kanıtı olarak kullanıyor. 1951'de Kore'yi işgal eden ABD. CIA. Batı'yla entegrasyon karşısında. Gülen'in İslamcı kitleleri kendisinden soğutma tehlikesine karşın. İsrail ile ilişki. İslamcı hareketlerin Batı ile entegrasyon için yapması gerekenlerin. Esasen Gülen. Kendi tarikatına ait Zaman gazetesinin 4 Eylül 1997 tarihli sayısında Batı ile ilişkiler hakkında şu değerlendirmeleri yapıyor: "Bu manada inanmış bir insanın Batı karşısında. İsrail üzerinden kurduğu uyuşturucu ve terör bağı dikkat çekicidir.

Tayland. Türkmenistan (15). Sudan. "Fetullahçı" diye bilinen vakıf ve şirketler. ABD'nin Soğuk Savaş döneminde. Fetullah Gülen cemaati. Kırgızistan (11). Gülen Örgütü'nün önünü açtığı net olarak saptanabiliyor. Amerika'nın Sesi radyosunun değişik lehçelerdeki Türkçe yayınlarında. öncelikle Orta Asya Türk cumhuriyetleri olmak üzere Kafkas ve Balkan cumhuriyetlerinde. Gülen. Gülen'in öncelik verdiği ülkeler son derece dikkat çekici: Orta Asya. Pakistan. Çin ve Tayvan 1'er okul. Bunları Arnavutluk ve Moğolistan (4'er). Nitekim 1992'den itibaren. Sovyet bloğuna karşı yürütülen psikolojik savaşın en önemli aygıtı Hür Avrupa Radyosu. Fas. Tayyibe Hanımı Fetullah Gülen'in Pentagon'la ilişkisini kuran teyzesi yetiştirmiştir. Tayland diye bir ülkenin . Sovyetler Birliği'ni çökertmek için örgütlediği ve büyük olanaklarla yürüttüğü "CIA muhalefeti"nin. Ardından Asya ve Afrika ülkeleri geldi. Çatlı. Balkanlar. Endonezya. Özbekistan (18). hedef benzerliğinden ibaret değildir. Makedonya. Moon tarikatı ile Fetullah Gülen'i birleştiren bir diğer isim. Gürcistan. Abdullah Çatlıdır. Kasım Gülek'in Amerikan Ordusu'nda albay olarak görev yapan. Abdullah Çatlıdır. Ukrayna ve Romanya (5'er). Bangladeş. Afganistan. Gülen ve misyonu döne döne övülüyor. Fetullah Gülen'i bültenlerinin baş konusu yapıyor. CIA'nin İlgi Alanlarında Fetullah okullarının ülkelere dağılımı şöyle: Kazakistan (28). Moon tarikatının Türkiye halifesi eski CHP Genel Sekreterlerinden Kasım Gülek ile Fetullah Gülen'in dostluğu artık sır değildir. art arda kolejler açtılar. daha sonra DSP'den Adana milletvekili seçilmiştir. Rusya Federasyonu'na ait çeşitli bölgeler (24). Fetullah Gülen'in bırakalım Çenday'ı. Kasım Gülek'in kızı Tayyibe Gülek. Uluslararası Okullar Nasıl Kuruldu? Diğer cemaatler Kur'an kursu ve İmam Hatip Liseleri gibi doğrudan devlet kontrolündeki dini eğitim kurumlarına önem verirken. 1981 yılında Dünya Anti Komünist Ligi'nin toplantısına katılmıştır. Turgut Özal döneminde. 1992 yılında ABD'ye gittiğinde. Kafkaslar. Aralarında organik ilişkiler ağı geliştirilmiştir. Azerbaycan (14). Dünyadaki uyuşturucu merkezlerinden Tayland'ın Çin sınırındaki Çenday kentine okul ve yurt açmanın Türkiye açısından bir anlamı bulunmuyor. Sovyetler Birliği'nin çözülmesi üzerine Gülen örgütü uluslararası okullar atağına geçti. Irak. Güney Afrika. Yani Amerika'nın ilgi alanındaki bölge ve ülkeler. daha sonra şüpheli bir şekilde ölen baldızı Aylin Rodomisli (Adı Aylin romanında anlatılan kişi) aracılığıyla Pentagon ve CIA ile ilişkiye geçtiğini de bizzat kendisi söylemiştir. Moldova (2)."Moon tarikatı ile Fetullah Örgütü arasındaki bağ. yurt içinde Anadolu liseleri ve kolejler açmaya yöneldi. Macaristan. 1992'de Gülen'i ABD'de havaalanında karşılayan da.

Amerikan Merkezi İstihbarat Örgütü'nün (CIA) Ortadoğu Masası şefi ile gizlice görüştüğü." (s. Bütün dünyada yapılacak işler buradan idare edilebilir. 1997'de. Türkiye'nin Washington Askeri Ataşesi tarafından sağlanıyor.6) "Amerika daha uzun zaman dünyanın kaderinde çok önemli rol oynayacaktır. Susurluk olayı üzerine ve 28 Şubat sürecinde önce telaşa kapıldı. İkinci Cumhuriyetçi köşe yazarlarını seferber ederek kendini Amerika'nın adamı olarak tanıttı.8) "Amerika ile iyi geçinmezseniz işinizi bozarlar. ABD'de kaldığı süre içinde. İşte kitaptan bazı seçmeler: "Amerika şu andaki konum ve gücüyle bütün dünyaya kumanda edebilir.varlığından haberdar olması bile mümkün değil. Uzun süre ABD'de kaldı. Bu görüşme için. açıkça dile getiriliyor." (s. Gülen. yegane kuvvet ve kudret sahibi olarak.. Hükümet ve CIA yetkilileriyle görüşmeler yaptı. Amerika'nın bize yarım arpa kadar bile. Bu realite kabul edilmeli. sadece bizim menfaatimize olacak bir desteği yoktur. bu bizim için bir avantajsa. Gülen'in CIA yetkilileriyle gizlice görüştüğü bilgisi." (s.. mesela Amerika ile çatıştığınız sürece bu projelerin gerçekleştirilmesi mümkün olmaz. Milli Güçleri: "Arkamda Amerika var" mesajı vererek tehdit etmeye çalıştı. CIA Başkanı'na bağlı dört önemli birimden biri olan Ulusal İstihbarat Konseyi'nin eski Başkan Yardımcısı ve RAND Corporation analisti Graham Fuller'in.. Gülen'e aracılık ettiği biliniyor.. Ama CIA tarafından Fetullah Gülen örgütlenmesine dâhil ediliyor. Söz konusu görüşme.9) Şimdi söyleyin. Aydınlık dergisinde yayımlandı ve şimdiye dek yalanlanmadı. bu itibarla. bu avantajı sağlıyor demektir..7) "Amerikalılar istemezlerse kimseye dünyanın değişik yerlerinden hiçbir is yaptırmazlar. "Arkamda Amerika var" mesajı veriliyor! Fetullah Gülen. Amerika göz ardı edilerek şurada burada bir iş yapılmaya kalkışmamalıdır. Buna rağmen şurada bulunmamıza izin veriyorsa. Şimdi bazı gönüllü kuruluşlar dünya ile entegrasyon adına gidip dünyanın değişik yerlerinde okullar açıyorlarsa. Ve Kırgızistan'da ABD'ye karşı tavır alan ve Rusya'ya yanaşan Askar Akayev'i deviren Soros Vakıflarıyla Fetullah Gülen okulları işbirliği yapıyor!. Nevval Sevindi'nin Sabah Kitaplarından çıkan. Allah'a mı inanıyor yoksa Amerika'ya mı? Graham Fuller Aracılığıyla CIA İle Görüşmeler yapılıyor!. "Fetullah Gülen İle New York Sohbeti"nde ABD emperyalizmiyle Fetullahçıların bağı. Mark Parris'in Rolü . Amerika hala bu dünya gemisinin dümeninde oturan bir milletin adıdır.." (s. Askeri Ataşe tarafından Türkiye'ye iletiliyor. Fetullah Gülen.

ABD'de 14 önemli temasta bulunduğu biliniyor. Fetullah Hoca'yla görüşmesinin yararlı geçtiğini açıklamıştı. Özal'la mutfak arkadaşlığıyla ünlenen Abramowitz. "Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar Türk dünyasının hizmetinde" sözleriyle yapılıyor. ABD'nin önde gelen think-tank kuruluşu Carnegie Vakfı'nın eski Başkanı Abramowitz'in.. ABD'de devlet ricali tarafından kabul görmesini sağlayan da. ABD'nin hizmetindedir.. Bu okullar da. başta Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam olmak üzere Bakanlığın bütün üst düzey bürokratları katılıyor. Ve elbet. Beyaz Saray'ın yol vermesiyle. Ev sahibi. "İngilizce öğretmeni" diye barındırılıyor. yurt dışında açılan Türk okullarının sorunları. Oysa bu okullar. Ankara'daki Başkent Öğretmenevi. "Fetullahçılara ait" diye . olay karşısında sessiz kalındı. Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü.Gülen. 3 Mart 1997.. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın himayesini de ABD ile bağı sayesinde elde etti. Toplantıda. yine bir Amerikan yetkilisiydi: ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Morton Abramowitz. Türkiye'de yapılan üst düzey resmi bir toplantıda. Ankara'ya geldikten sonra başlamıyor. Başbakanlıktan. Özbekistan'daki 18 okulun sahibi gözüken Silm A. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Yakın Doğu ve Güney Asya Bölümü. Gülen'in. yurt dışında okul açmış vakıf ve özel şirket yetkilileri de hazır. dönemin Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam ve MİT temsilcisi de bulunduğu halde. Fethullah Gülen cemaati tarafından yurt dışında.'nin yetkilisi Mehmet Mesut Ata'ya gelir. Fetullah'ın Okullarında CIA Ajanı Öğretmenler atanıyor! Fethullah'ın okullarının propagandası. Mark Parris'in Fetullah Gülen'e ilgisi. bizzat Fetullahçı okul yöneticisi tarafından itiraf edilmiştir. Fetullah Gülen'in. Abramowitz. Bu işbirliği. Abramowitz. Tarih. Sıra. diplomatik pasaportlu Amerikalı CIA ajanları.Ş. Demirel ile Fetullah arasındaki ikinci köprü. Dışişleri Bakanlığı'ndan temsilciler de katılımcılar arasında. Sayın Süleyman Demirel'i Fetullah'ın elinden ödül almaya ABD Ankara Büyükelçisi Mark Parris'in ikna etti.. Durum. Konu. Türkiye'den gidenlerin de uğramayı ihmal etmediği isimlerden. devletin resmi olarak yayımladığı kitapla da belgelenmiştir. Mark Parris'in başında olduğu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve İslamiyetin değil. özellikle de Türk Cumhuriyetlerinde açılan okullarda. Önemli bir toplantı yapılmaktadır. MİT'ten. Ilımlı İslam'ın destekçilerinden olduğu biliniyor. Toplantıya. Sık sık ülkemize gelen Abramowitz. İşte Çarpıcı Açıklama geliyor!. Washington'a döndükten sonra da elini Türkiye'den hiç çekmedi. ABD'nin en faal gruplarından Yahudi Lobisi'nin de önde gelen isimlerinden. Dahası. Yer.

son derece önemlidir. dostluk köprüsü adı altında getirdikleri 70 öğretmene diplomatik statü kazandırmışlardır. bu pasaportların CIA'nin talimatıyla düzenlendiğine işaret ediyorlar. Vietnam'a. İngilizce' yi kullanmaktadır. Amerikalı kaynaklar. ABD'li öğretmenlere diplomatik dokunulmazlık sağlıyor. Türk eğitim elemanlarının itibarlarının biraz daha artacağını zannediyoruz. Emperyalizmin İstediği "Ilımlı İslam". Adriyatik'ten sadece Çin'e kadar değil. Ancak. yalnızca devlet görevlilerine verilen ABD resmi pasaportu var. Ancak Amerika'nın güdümünde kurulacak ilişkiler. koşulların elverdiği ölçüde sıkı olması. diğer Türk cumhuriyetleriyle ilişkilerini geliştirmesi. İngilizce dil "öğretmeni" olarak gözükmekte ama misyonerlik yapmaktadır.bilinmektedir. bu konuda diplomatik statü konusunda bize yardımcı olursa Türk öğretmenlerinin.sayfalarından okuyalım: "Amerika Birleşik Devletleri. . Biz de. 1 Mart 1998'de açıklamıştık. Amerikan Eğitim Bakanlığı personeli olmayan ABD'li öğretmenlerin. Özellikle hazırlık sınıflarında haftalık ortalama 24 saati bulan İngilizce derslerine. Ata. Müslümanlığı Yozlaştırmayı Amaçlıyor! Gülen'in Türk Dünyası'na yaklaşımı. Endonezya'ya kadar uzanmaktadır ve eğitim dili olarak da Türkçeyi değil. Elbette Türkiye'nin çıkarınadır. Fetullah Gülen'in okulları. İngilizce adıyla "official passeport"a sahipler. Türkiye'nin. Ve Kırgızistan'da "Fetullahçı" diye bilinen okullarda "öğretmenlik" yapıyorlar. CIA Fetullah'ın Öğretmenlerine Resmi Pasaport Veriyor! Olayın ABD cephesini ise. Amerika'nın Orta Asya'ya olan yaklaşımı ile tam bir uygunluk göstermektedir. birçok talebini dile getirir. Bunlar da diplomatik pasaportlu. eğer devletimiz. Fetullah Gülen'in yurtdışındaki okullarında çalışan bine yakın ABD'li öğretmende. normal olarak turist pasaportu sahibi olmaları gerekiyor. Çoğunluğu Türk Cumhuriyetleri'nde faaliyet yürüten okullardaki ABD'li öğretmenler. Fetullah Gülen cemaatinin okullarında çalışmaktadır. büyükelçiliğimiz." Özbekistan'da diplomatik pasaportla bulunan ABD'li "öğretmen"lerin çoğu. çoğu okulda ABD'li ve İngiliz "öğretmenler" giriyor. MEB'in yayımladığı "Yurt Dışında Açılan Özel Öğretim Kurumları Temsilcileriİkinci Toplantısı" adlı kitabın 63-64. Gülen'in okullarında çalışanları resmi görevli sayıyor. Bu ilişkilerin. Hemen Her Okulda Mutlaka İngiliz ve ABD'li Bulunuyor! Kırgızistan'da da 50-60 kadar Amerikalı "öğretmen" var. Türkiye'deki karşılığı "yeşil pasaport" olan resmi görevli pasaportu. Amerikan devleti. Sözlerini Amerika'nın Özbekistan'daki bir uygulamasını örnekleyerek bağlar.

‘dinlerarası diyalog perspektifli bir gezi’ ile Türkiye’ye gidiyoruz. yani ABD'nin güdümündeki Nurculuğun. 13:30’da vakıf yetkilisi. Diyalogcu nurcuların. kelimesine dokunmadan aktaralım: “2000 yılının Nisan ayında Avusturya’dan bir grup genç. Türkçe öğretiliyor” türünden “hizmet propagandası”na sığındıklarını gördük. 21 Nisan Cuma sabahı İstanbul’da bir otelde misafir ediliyoruz. Rejisör. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’na kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Fetullah Gülen'in.. Viyana’daki ağabeylerinden Tercan Ali Baştürk. yani Türkiye'nin Siyonist sömürüye taşeronluk yapmasıdır. A.. İslam’a ve Türklüğe hizmet ediyormuş da haberimiz yokmuş.com/content/view/387/34/ ADL. Amerika'nın istediği de budur. bölgesel karışıklıklara ve savaşlara yol açmaktadır.. Marotvich’in . 17 Nisan 2000) diye “yeni bir itikat” ilan etmeleri kadar. ABD'nin bu planlarında rol almaktadır.. kimilerinin “Şu kadar okulda İstiklal Marşı okutuluyor. “Tabuları Yıkan Seyahat” başlıklı hatıratında şöyle anlatıyor. Marotvich. Türkiye'nin Türk Cumhuriyetleri'yle ilişkisinde oynadığı rolün son kanıtıdır. “Ehl–i kitapla amentüde ittifakımız var” (Bkz. Cemal beyle Vatikan İstanbul temsilcisi papaz Marotvich’e götürüyor. Bakınız karşımıza neler ve hangi tür hizmetler çıktı? Diyalogcu nurcuların okullarına takılan öğrencilerin.. Fetullahçılar sadece figürandır. Papalık ve ADL ile olan ilişkilerinin de endişe verici olduğunu kendi belgeleriyle anlattığımızda. Diyalogun ilk nişanesi olarak üç ilahi dinin usulü ile yemek duası yapılıyor. Zaman. Siyonist mihraklardır. Başkan Harun Tokak ve yardımcısı Cemal Uşşak bizi ağırlıyor.. Kırgızistan ve Özbekistan darbeleri. http://www. kendinden önceki papaz Papa Ron Calli’yi anlatıyor. Halbuki Fetullahçıların ve Zaman'cıların bu Amerikan âşıklığı ve İsrail uşaklığı: ne İslam'ın ruhuna ve ne de Bediüzzaman'ın yoluna asla uymamaktadır. Kendi dökümanlarına ve belgelerine başvurduk.Türkiye'nin komşularıyla olan ilişkilerinin bozulmasına. Fetullah Gülen. Şahin. Kapıda karşılıyorlar. “papazlara ve kiliselere doğru” nasıl sürüklendiklerini.millicozum.

İlahi dinlerin salikleri olarak bu kadar birlerin arasında niçin ayrı duralım. . Bartholomeos’a gittik. Yazar Mark Podwall’ın ‘Kudüs’te Gökyüzü: Yıldızlar. Genç papaz Stefanos bizleri kapıda karşıladı. Etkinlik projesi. Marotvich de nurcu papaz ya. bizde o ‘salih insan’a karşı sevgi hisleri oluşturuyor.. Haçlar ve Hilaller’ adlı kitabından esinlenildi.12. 31.2001).. nasihatlerde bulundu. Neticede şu ortak kararları aldık: Belli zamanlarda ortak mekanlarda ortak ibadet için buluşacağız... com/ index. Öğretmen ve öğrencilerin çoğunun Türk olduğu okulda Türkçe konuşulmadığına dikkat çeken New York Times.” (Bkz...samanyoluhaber. 20. tek ders. Türklüğe hizmetine ve Hz. AA.. Muhammed’in yoluna hizmetini varın siz hesap edin. Kısaltarak ama aynen aktarıyorum: “Üç inanç. 22 Nisan Cumartesi günü ise Ortodoks patriği 2... Hediyeleşmek faslından sonra “cennette buluşmak üzere” diye ayrıldık. Gazetenin sanat eki. tavsiyesini içeren sohbet dinledik.10. etkinliği “Üç İnanç. http://www.. Orada beraber bir hafta Allah’a ibadet edeceğiz.2005... 11 Eylül terör mağdurlarına ulaştırılmak üzere Kızıl Haç’a bağışta bulundu (Zaman. Tabular sarsılıyor. Avusturya–Çağlayan dergisi. Yahudi hakları koruyucusu Anti–Defamation League (ADL) tarafından desteklendi. New York Times’da haber oldu. Diyalogcu nurcuların okulu Brooklyn Amity School. Emin). projenin. Nurcu bir ağabeyin bu hatıratını tekrar okuyun. sabit fikirler dağılıyor..usalstrateji. (Bir not. Yeni bir “hizmet örneği” haberi de Amerika’dan geldi... Eserler büyük beğeni kazandı” (Bkz. php? detay=1&sec= 11&hid=143). Hırsitiyan mektebi Holy Name of Jesus ve Türk okulu Brooklyn Amity School tarafından ortaklaşa yapıldı. http:// www.php?khide =1&ghide=1&hid= 19941&sec=19). Yahudi okulu Hannah Senesh Community Day. New York Times. com/index. Muhammed’din yoluna hizmet etmek herkese nasip olmaz elbette. ADL’nin desteğinde İslam’a. Tek Ders” başlıklı haberiyle duyurdu. Üç inanç tek ders. bu sebeple Cevşen’i balıkçının olta yemi gibi yanından eksik etmiyor–M. Etkinlik. Anti–Defamation League (ADL) tarafından desteklenmiş olmasıdır. Türklüğe ve Hz.. Bartholomeos. Sonra Zaman gazetesinden Abdullah Aymaz’la görüştük. Saat 13:00’tü. önyargılar kırılıyor. Haçlar ve Hilaller’ konulu illüstrasyonlar.. Ardından Marotvich’in önderliğinde beraberce Cevşen’den bölümler okuduk ve Hıristiyan usulü dualar ettik..anlattıkları. Burada can alıcı nokta.... diyalogcu nurcu okullarının İslam’a hizmetini. öğrencilere altıncı sınıftan başlayarak haftada birkaç saat Türkçe dersleri verildiğini de yazdı (Bkz. Nisan 2000 sayısı).. New York’un tek Türk okulu Brooklyn Amity School tarafından yapılan ‘Kudüs’te Gökyüzü: Yıldızlar.

Amerikan mafyasının halkla ilişkiler bürosu gibidir. bu ADL ne? İşte onu da noktasına–virgülüne dokunmadan Zaman’dan öğrenelim: “ABD’de Yahudi mafyası: ADL..Hangi ADL. ilginçtir. ADL adeta. Yunus Altınöz.. Görüşmede.” (Zaman. Kitap.tr/index. İslam’a ve Türklüğe hizmet ediyor. ADL. Muhammed’in yoluna hizmet ediliyor.. FBI ise kongre tarafından suçlandığı zaman suçu daima ADL’nin üzerine attı. İsrail Gizli Servisi MOSSAD ile hususi ilişkilerini daima sürdürmüş. bir kısmını da İsrail otoriteleriyle Tel Aviv’de çalıştırmaktadır... İsrail mafyasıyla da yakın bağlantılar kurmuştur. 10 Mart 1998). Diyalog çabaları devam ediyor. Amerika içinde FBI kanallı muhtelif operasyonlarla ilişkisini sürdürdü. Selçuk Gültaşlı. TBMM Başkanı Çetin ve Dışişleri Bakanı Cem’den sonra Fethullah Gülen ile görüştü. tam mesai ile çalışan gizli istihbarat memurlarının bir kısmını Amerikan Hükümeti Adalet Bakanlığı’na bağlı Özel soruşturmalar Ofisi’nde (OSI). İsrail Devleti kurulduğundan beri ADL. öyle mi? Bir de bu “büyük hizmet”e hased edenler varmış. İşgal altındaki Filistin topraklarında ve Kudüs’ün Hıristiyan ve Müslüman bölgesinde geniş arazilerin kanunsuz alım–satımının ortaya çıkarıldığı emlak skandalı da yine işin içinde ADL’nin varlığını ortaya koyuyor. İşte bu ADL’nin desteği ve katkılarıyla İslam’a.... Öyle mi? Yani ADL... ADL.. Gülen. kirli parayı aklama gibi işleri yürütmektedir.yenimesaj...com. Başbakan Yılmaz.” (Zaman. bu haberin son kısmını internetteki arşivlerinden çıkartmak durumunda kaldılar. Ne derler...... Gülen’in. ADL tarafından basılarak dünyanın dört bir yanında dağıtılacak.. Orgeneral Çevik Bir. sen gel de onu benim külahıma anlat! http://www. İngilizce olarak hazırlanan kitap üzerindeki çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. ADL–Sharon grubu ihtilaflı bölgelerde satın aldıkları evlerde militan Yahudiler’i yetiştirdiler.... Kurdukları “Denizaşırı Yatırımcılar Servisi” adlı şirketle milletlerarası silah ve uyuşturucu kaçakçılığı.php?haberno=5021475&tarih=2005-1226 .. ABD’nin en etkili Yahudi Lobisi olan ADL’nin (Anti–Defamation League) teklifiyle hazırladığı “hoşgörü ve diyalogla ilgili kitap” da gündeme geldi.. 2) Yine Zaman’dan bir bilgi notu daha: “3 gündür Türkiye’de bulunan Yahudi Liderler Heyeti. Zaman ekibi. İngiliz Farmasonluğu’nun Yahudi kolu olan B’nai Brith’in etkisi altındaki ADL (Anti–Defamation League) 1913 yılında kurulmuştur. s. Türklüğe ve Hz. 20 Kasım 1992.

Aynı törende. bakınız kimlerin “yorumsuz gölge”si düşmüş. merkezi Washington’da bulunan Musevi Ulusal Güvenlik Enstitüsü (JİNSA) adlı kuruluş tarafından ‘uluslararası liderlik’ ödülü verildi.. Emekli Orgeneral Bir’e bu ödül. Yenilikçi Hareket. kimler çıkacak karşılarına. bir de bu pencereden baksınlar bakalım. birinden ödül aldı. Türk–Amerikan ve Türk–israil ilişkilerine yaptığı katkıdan dolayı verildi. yüzyıl sonunda kurulmuştu ve birkaç yıl önce 100. “Bir eksen” etrafında dönen 28 Şubat aynasına. 28 Şubat’ın en önemli isimlerinden biri Org. ABD’ye gitti. Amerikan Jewish Commite’nin davetlisi olarak orada bulunuyordu. Theodore Herzl tarafından 19.. güya 28 Şubat üstüne kalem oynatıyorlar. Erdoğan 16 Temmuz 2000 tarihinde.. Dünya Musevilerini bir ‘ulusal yurda’ kavuşturma amaçlı kurulmuş ve İsrail ile amacını gerçekleştirmiş örgütün bir türevi . bazılarının dâvetine katıldı. “Emekli Orgeneral Çevik Bir’e.28 Şubat’a “yorumsuz” bir yorum AÇIK İSTİHBARAT M.” (Nasuhi Güngör–Yenişafak eski Ankara Temsilcisi. 92) “Başbakan Tayyip Erdoğan ABD gezisinde çeşitli Musevi kuruluşlarıyla ilgilendi. World Jewish Congress.. Amerikan Temsilciler Meclisi üyeleri Curt Weldon ve Ike Skelton’a da JİNSA’nin üstün hizmet ödülleri verildi.Emin Koç Diyalogcu nurcular ve kimi aydın müsveddesi “alt kimlik”li demokratlarımız. T. Çevik Bir’di hatırlarsanız. Ayrıca burada JINSA (Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü) yetkilileriyle de görüşmeler yaptı. Çevik Bir’e ‘Uluslararası Liderlik’ Ödülü. yıldönümü kutlandı.” (Hürriyet. Bu gezide kendisine KİPTAŞ eski Genel Müdürü Erdoğan Bayraktar ve Münci İnci de yer alıyordu. 26 Ekim 1999) “R. Tayyip Erdoğan’a ‘cesaret ödülü’ veren kuruluşun adı ‘American Jewish Congress’ (AJC). Kendi mevkutelerinde çıkan bilgileri hatırlatarak.

10 Mart 1998). daha önce ulaşılması zor ayrı çevrelerin fertlerinin diyalog kurabilmelerini temin etti. Bu görüşmeler farklı dinden olan kişilerin birbirlerini daha yakından tanımalarını sağladı. Koru. Jewish lobiye partisinin programını anlatmıştır. Görüşmede. 16–17 Şubat 2002) . Onlar da onu dinlemiştir.. İslam’ın dünyada çok mühim bir rol oynadığına inanıyorum.. Ödülün verildiği mekân da öyle: HSBC bankasının New York merkezi... Sayın Tayyip Erdoğan.” (Zaman. Kitap.” (Zaman. “3 gündür Türkiye’de bulunan Yahudi Liderler Heyeti. Buna bütün dünya inanıyor. Türkiye.. Diyalog çabaları devam ediyor. Nuriye Akman. Gülen’in.Amerika’daki. Selçuk Gültaşlı.. Cemaat yönetimimiz bu taleplere karşılık verdi ve sayın Fethullah Gülen ile de ilk temaslar bu şekilde sağlandı. Başbakan Yılmaz. Taha Kıvanç kod adlı F. diyaloğa girdikleri özellikle Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı üyeleri tarafından davet edildi. Daha önce AJC tarafından 10 kadar kişi ödüle lâyık görülmüş. TBMM Başkanı Çetin ve Dışişleri Bakanı Cem’den sonra Fethullah Gülen ile görüştü.... ADL tarafından basılarak dünyanın dört bir yanında dağıtılacak. İngilizce olarak hazırlanan kitap üzerindeki çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi..” (Yeni Şafak. ABD’nin en etkili Yahudi Lobisi olan ADL’nin (Anti– Defamation League) teklifiyle hazırladığı “hoşgörü ve diyalogla ilgili kitap” da gündeme geldi. Başbakan’ına böyle bir ödülün verilmesi bayağı anlamlı. Zaman’daki röportajında Gülen ve Erdoğan’a övgüler yağdırıyor: “Yıllardan beri cemaatimize mensup din adamları ve dinler arasındaki diyaloğa önem veren cemaat mensuplarımız. Musevî cemaati lideri ve JİNSA’nın gözdelerinde Bensiyon Pinto. diğer hedef HSBC ise ödül törenine salonunu tahsis ediyor. Listede İsrail’in önemli bütün başbakanları yer alıyor. Golda Meir bile. Ama bu sözlerim. Orgeneral Çevik Bir. toplantı ve TV programlarında karşılaştıkları. cemaatim o görüşü destekliyor diye anlaşılmasın. Gülen. muhtelif faaliyet. bunlar arasında İsrailli veya Musevi olmayan tek kişi Tayyip Erdoğan.. 5 Şubat 2004). İstanbul’daki terörist saldırılara hedef olanlardan Musevilerin ABD’deki temsilcisi olan örgüt ödül veriyor... Eğer bu misyonu Sayın Tayyip Erdoğan yükleniyorsa ve bunu yapacaksa böyle söylemleri hakikaten dünyanın desteklemesinde fayda var. Dinlerarası diyaloğun gelişmesinde önemli rol oynayan Sayın Fethullah Gülen ile yapılan bazı temaslar sonrasında cemaat yetkililerimiz ile birçok din adamımız iftar yemeklerine ve muhtelif toplantılara davet edildi..

asp?haber=4928 FETULLAH GÜLEN İHBARCI MI. JİTEM iyi çalışırsa. üst seviyede görev yapmış bir insanın: "Türkiye'de yeniden kan gövdeyi götürecek.. Falan tür simalar bu dönemde Türkiye'de bulunmasa iyi olur" dediğini kaydetti. . Güler Kömürcü. emniyet teşkilatı.General Çevik Bir burada idi. özetle ‘’Amerika ile artık komşu olacağımızı’’ söyledi. Çevik Bir konuşmalarında bu irtibatı saklamıyor.. AK Parti ile 28 Şubat’ın yakınlaşmasını taçlandıracak son hadise: Recep Tayyip Erdoğan. Derken. İsrail devletinin desteğindeki Musevi Güvenlik Enstitüsü JINSA’da basına kapalı konuşma yaptı (!) Ardından da basına açık Washington’un önemli think–tank’ı CSIS’te konuştu. ABD’ye gittiğinde vaktinin önemli bir kısmını başta JİNSA olmak üzere 28 Şubat destekçileri ile geçiriyor.. 24 Ocak 2004). "istihbarat. Devletin ülkeyi kargaşaya sürükleyebilecek hadiseler karşısında. Abdullah Gül. http://www. Kim bilir hangi sebepten verileceğini bilmediğimiz bu ödül töreninde JİNSA’cılar Recep Tayyip Erdoğan’ın müstakbel cumhurbaşkanlığını da desteklediklerini açıklarlar.. İsrail’e Çevik Bir ile beraber gidiyor.com/Haberler.. bence bu kana susamış vampirlerin önümüzdeki günlerde yeniden Türkiye'yi kan gölüne çevirmeleri önlenebilir. Çevik Bir’in Cumhurbaşkanlığı fikrini de ortaya atmıştı.” (Akşam. 14 Şubat 2003). Bayramın ilk günü E.acikistihbarat.“Washington–Ankara arası trafik çok yoğun. Türkiye Başbakanı olarak önümüzdeki günlerde ABD ziyaretinde JİNSA’dan ödül alacak. Kabinenin bir çok bakanı Çevik Bir ile irtibat halinde. Harici güçlerin emellerine hizmet eden bir kısım Cemiyet-ı sırrıye'nin (gizli cemiyet ve cephelerin) çok iyi takibe alınması gerekir" diye konuşmuş. HaberX. “Bakın şimdi ne oluyor? Ali Babacan. İSTİHBARATÇI MI? Kan Seylaplarını önlemek için: Fetullah Gülen. Hatırlarsanız JİNSA Çevik Bir’e ödül verirken ortaya.” (Emin Şirin– 28 Şubat bitti mi başlıyor mu. Bizi zehirleyecekler. Ve. çarşamba günü Dışişleri Bakanımız Yaşar Yakış ile Ekonomi Bakanımız Ali Babacan son pazarlıklar için Washington’a geldiler.. kendi hassasiyetini göstermesi gerektiğini belirten Gülen.

. CIA ve MOSSAD gibi Siyonist teşkilatlarla ilişkisi ve işbirliği zaten bilinen ve pek çok ihtilal ve iç savaş senaryolarında maalesef gayrı milli bir tavır sergileyen kurumları kendilerinden saydığına ve göreve çağırdığına göre. emniyet. Yeni bir Kuvayı Milliye devriminin telaşı ve tedirginliğimidir? 6.Türkiye'de çok üst seviyede görevlerde bulunmuş.Erbakan Hoca'nın başkanlığında. hıyanet odaklarına. Güneydoğunun Kürdistana. acaba Fetullah Gülen'in "çok tehlikeli ve etkili" dediği bu "gizli oluşumlar hangileridir? 3. Ve yine gizli ve kirli mason locaları ve misyonerlik ocakları zaten kardeş kuruluşları ve diyalog dostları olduğuna göre.Fetullah Gülen hayranı Nazlı Ilıcak'ın 18 Kasım tarihli. acaba hangi çarpıklıklar düzeltilmiştir ve hangi işler iyiye gitmektedir? Ekonomi IMF'ye.. baklayı ağzından kaçırdığı yazısında "Türkiye'de gerçek demokrasinin yerleşebilmesi büyük ölçüde askerin tavrına bağlı. JİTEM" gibi geçmişte ve günümüzde. Siyonist merkezlerin tahrikiyle post modern darbeler yapanları alkışlayan Fetullah Gülen'in. dolaylı biçimde dile getiriyor ve kendisini ele veriyordu.Fetullah Gülen "MİT... ordumuzun ise İslamı düşman seçen NATO'ya devrine ses . ekonomiyi düze çıkaran.. acaba demokrasi aşkına: Kıbrıs'ın Yunana.. AKP iktidarıyla ülkemizde. sömürücü sermaye baronlarına. egemenliğimizin Avrupa'ya. üstelik Türkiye'de değil. gazeteci değil.. İmam-Hatip ve Kuran Kursu gibi zulümler hala sürmektedir. Başörtüsü. şimdiki telaş ve tedirginliğinin sebebi nedir? 4. Amerika ve İsrail'in işgaline ve vahşetlerine taşeron haline getirilmiştir. Kuvayı Milliye ruhuna sahip etkili ve kesretli komutan ve kurmayların da umutlarını kararttığını ve işbirlikçi teslimiyetçileri korkuttuğunu..Yoksa bütün bunlar. bir yılda harikalar başaran. siyaset adamı değil. Ama dünyada bu düşünceye en ters düşen ülke Türkiye'dir" sözlerini de aktaran Nazlı Hanım. askeri gücü sivil denetimin altına alınmasıdır." diyor. Türkiye. denk bütçe yapan. D-8'leri kuran Refah-Yol iktidarına karşı. Bu hususta Genel Kurmay Başkanı Hilmi Özkök bize umut veriyor.Şimdi Soralım: 1. Arz-ı mev'ud hayaline. 5. ortadoğuyu yutmak ve Türkiye'yi yıkmak isteyen güçlerin hükümete taşıdığı ve AB hevesiyle ülkemizin altının oyulmasında taşeron olarak çalıştırdığı AKP iktidarına. masonik mihraklara.. diyalogcu münafıklara karşı yapılacak milli ve haysiyetli bir hareketin.Ve hele. yetkili bir bürokrat değil.. Böylece. dış politika ABD'ye havale edilmiştir. New York Times'in Türkiye şefliğini yapan Stefen Kinzer'in "Demokrasinin en büyük başarısı. anlaşılan MİT ve JİTEM'le içli dışlı olmuş bir adam. 2. niye ülkemizle ilgili endişelerini Fetullah Gülen'e aktarıyor? Fetullah Gülen.

Tevrat'ı tahrif edip bozan. "ABRAHAM OYUNU" MU? Milli Çözüm Dergisi Orhan YILAN Kur'ani ve tarihi gerçekler kesinlikle ortaya koymuştur ki: Hz. yüksek ahlakın. http://www. İbrahim (as) başka. . ilmi ve akli araştırmanın. Süleymaniye'de subaylarımızın başına çuval geçirilirken. Ama başörtüsü ve laiklik konusunda sert uyarılarda bulunacak kafaların azlığından nı dert mi yanıyordu? Moonların maşası. sinsi Yahudilerin "Abraham"ı. Kuzey Irak'ta bütün kırmızı çizgilerimiz çiğnenirken susacak. örnek İslam'ın. hakikatte ve özde tamamen ayrıdır. İbrahim'le. İbrahim'in: Gerçek imanın.. körletilmek ve kösteklenmek istendiğini.com/content/view/471/32/ "İBRAHİM YOLU" MU. Musa'nın Hak dinini yozlaştıran ve tamamen yoldan çıkan. Kabalist ve Siyonist hevesler ve şeytani hedefler doğrultusunda. diyalogcuların Hocası Fetullah Gülen'in AKP'nin akıbetiyle ilgili endişelerini dile getirmesi: •· Siyonist merkezlerin Türkiye'ye müdahale ve milletimizi manipüle etme gücünü artık yitirdiğini •· Dış güçlerin ve Siyonist merkezlerin kontrolü dışında oluşan. insani ve vicdani yaklaşımın rehberi ve . ortaya koyması bakımından da sevindirici ve ümit vericidir. ismen ve resmen aynı sanılsa da. yerli ve güçlü bir Milli Cephe'nin ciddi bir eyleme ve değişime girişeceğini •· Fetullah gibi figüranlar kullanılarak. bu milli ve haysiyetli girişim ve gelişmelerin kötülenmek. masonların sırdaşı. Hz. Yahudi Abraham başkadır.millicozum. Hz.. İslam Milletinin timsali ve nice peygamberin atası Hz.çıkarmayacak.

hararetle sahip çıktıkları "Üç Dinin Kucaklaşması ve medeniyetler İttifakı" safsatasının devamı ve yeni bir adımı olan. Kur'an'ın ve Efendimiz . yine çok gizli ve kirli amaçlar taşımaktadır. İbrahim ki. şeytani bir şarlatanlık olduğunun en açık ispatıdır. ekonomik bakımdan binlerce iş alanı oluşturulması. İkincisi. Bosna'da gece gündüz Müslüman katillerinin destek çıkması. bütün inananların babası. kısaca Amerikan amigosu istismarcı Müslümanların da. Mekke'de ve Kabe'de son bulmaktadır. girişimi başlatanların verdiği cevabı yansıtıyor. emperyalist düşüncenin.. Önce Hz. çevresel bakımdan yol boyunca doğanın korunması. hile. İbrahim?" sorusuna. Hz. Peygamberin ayak izlerini takip etmek (ve) saygıyı adım adım yaymak" olarak deklare ediyorlar. "iyi niyet celladı". Bu girişime. Yazının başında verdiğim paragraf. Bu oyunun Türkiye piyonları şöyle diyor: "Üç büyük din olan Yahudilik. Benzer girişimler daha önce Avrupa'da da olmuş ve hayli "olumlu" sonuçlar vermiş.peygamberi olmasına karşılık. Zira "birlik". tarihte herkesin bildiği bir anın ertesinde doğdu. Kur'anın lanetlediklerinin ve işte Irak'ta. "inanç" ve "misafirperverlik" sloganları eşliğinde amaçlarını "Ortadoğu'da bir yol açmak. Suriye ve Ürdün üzerinden Filistin'deki el-Halil'de sona eriyor. bu proje "İbrahim yolu" jelatinli bir "Abraham" oyunudur!.. Urfa Harran'dan başlayıp Kudüs'te son bulacak "İbrahim Yolu" projesi de. Tanrı Demir Çağı'nda adına İbrahim denilen bir şeyhe göründü ve onu sonsuza kadar sürecek bir yükümlülükle bağladı. Projenin getirilerini de şöyle izah ediyorlar: Dinî/kültürel bakımdan kutsal yerlerin onarılması. Afganistan'da. bu üç toplumda Tanrı'ya ibadet edenlerin inancının ve ilahiyatın özü oldu." Arka planını "üç dinin eşitliği" anlayışının oluşturduğu girişimin yeni bir adımı ile karşı karşıyayız. "İbrahim Yolu Projesi"ne de onlar ilham kaynağı olmuş.. "Neden Hz. ılımlı İslamcıların. İbrahim'in yolu Kudüs'te değil.. Lübnan'da.. din istimrarcısı bir faşizmin simgesi konumundadır. Siyonist Yahudilerin Abraham'ı: Siyonist hizmetçiliğinin. Şimdi. İtiraz ettiğinizde "barış düşmanı". Fetullahcıların. Hıristiyanlık ve İslam. hıyanet ve bencilliğin. Peygamberimizin kafirlerinin. Güzergâh Harran'dan başlıyor. "şiddet ve terör yanlısı" olarak yaftalanmanız işten değil.

İbrahim (a. Şiiler ve Sünniler arasında ABD kara gücünün yer almayacağı çok keskin bir mezhep savaşı başlayacak. İbrahim (a." ABD'nin yeni planları! Demokratlar ve Cumhuriyetçiler'in ortak planı gereğince. Belki suyu yukarıya akıtabilirsiniz. Ancak yerine göre kara birlikleriyle de Sünni bölgeleri Şiilere karşı savunacak. İşte o zaman mesele gelip şu sorunun cevabına dayanıyor: Bir Müslüman itikadî zeminde kendisini bir Yahudi veya Hıristiyan'ın yerine koyabilir mi? Eğer eşyanın bir tabiatı varsa -ki Kelâm kitaplarımız "Eşyanın hakikati sabittir" der-bu soruya olumlu cevap vermek işte o tabiata aykırıdır. Bir Müslüman. ABD yakında yeni bir Ortadoğu stratejisi açıklayacak. diğer dinlere. Dikkat çekmek istediğim problem. Yani bu ve benzeri girişimleri -ki üst başlık "Dinlerarası diyalog" veya "Medeniyetler buluşması"dır-mümkün kılan "bilinç kayması" durumu. o dinlerin kendilerini Hz. ancak bu noktaları bu yazıda tekrar etmeyeceğim. hatta açmadığını kim iddia edebilir? Birileri bizi nasıl görmek istiyorsa kendimizi öyle tarif etmek üstümüze bir "ahir zaman bid'ati" olarak yapıştı sanki. Daha önemlisi ise.s)'a. Ancak sürecin. İslam ile diğerleri arasındaki en temel teolojik/itikadî farklılıkların sıfırlanmasından hiçbir farkı olmayan "empati" sürecine girmesidir. Ümmet-i Muhammed'in. . mümkün değildir! Dinlerarası diyalog sürecinin böyle bir bilinç kayması durumu ile başladığını söylemek birilerince "çok abartılı" bir tesbit olarak ifade edilebilir. Önümüzdeki aylarda uygulanacak bu strateji gereğince Amerikan ordusu yoğun olarak Kuzey Irak'a yerleşecek. "Ben Müslüman'ım" diyenlerin. ama bu soruya "evet" demeniz kendinizi inkâr olacağından. İslam ile diğerleri arasında "ortak noktalar" tesbit etmeye dayanan yöntem. İbrahim (a. Kuzey Irak'ta yoğun olarak sınır bölgelerine yerleşecek iç savaşın seyrine göre yapılacak plana göre müdahaleye hazır bekleyecek. "Hz. Yahudiler'in ve Hıristiyanlar'ın ortak atasıdır" diye düşünmeye başladığı anda o "arzu edilen" bilinç kayması durumunu yaşamaya başlamış demektir.s). Bu paragrafın İslam'dan onay alıp alamayacağı yahut Projenin Harvard Üniversitesi Küresel Müzakere Birimi tarafından ortaya atılmış olması ve finansörleri arasında Rockefeller Vakfı'nın bulunması üzerinde de durmayacağım. ABD sadece hava gücüyle çatışmalara müdahale edecek.(s. kitleler nezdinde böyle bir bilinç kaymasına yol açmayacağını.s)'a nisbet etmelerine ne dediğini sormaya gerek var mı? Esasında karşı karşıya bulunduğumuz durumun vehameti dolayısıyla ne kadar tekrar edilse yeridir. bunun bir adım sonrasında.v)'in Hz.a.

Bazıları da böyle düşünüyor. Musevi yasama üyesi sayısı bakımından İsrail ile İngiltere'yi geçemiyor" diyor. 2005 yılında bu rakam 208 imiş.. Lordlar Kamarası'nda üye olan Musevi asıllıların sayısının daha fazla -en az 46. Temsilciler Meclisi'nde 26 Musevi asıllı üye yer alıyormuş daha önce.. Ve ardından Domino Etkisi devreye girecek. "Buna rağmen.. ABD Sünnileri destekleyerek... Pentagon'un Rummy'si. Meclis'inde Musevi milletvekili bulunan tek Arap ülkesi ise Tunus'muş. Donald Rumsfeld'in altın tepsi içindeki kellesi.. İran-Irak savaşında olduğu gibi Tahran yönetimini ekonomik açıdan zayıflatacak ve rejimi yorgun düşürecek. İngiltere'deki Museviler sayıca ABD'den 20 defa daha azmış.olduğu iddiasındaymış. bütün dünyada. Peki de.. Musevi senatör sayısı şimdi 13'e çıkmış. ABD ile işbirliğini reddederse olacaklar bu... İngiltere'deki Musevi Cemaati'nin şemsiye örgütü. 246 Musevi'nin değişik ülkelerin parlamentosunda yasama görevi yaptığını bildiriyor. Irak Batağı'nın baş mimarıydı: 11 Eylül'den . 2006'da yüzde 18 artış gerçekleşmiş. Senato'da 11 Musevi senatör varmış..İç savaş Bush yönetiminin Irak başarısızlığını büyük oranda örtecek. parlamento üyeleri arasında Musevi asıllıların bulunduğu ülkeleri sıralamış: Fransa ve Ukrayna'da 18'er. İran etnik olarak parçalanacak. Haaretz'e göre.. İran. bugün. İsrail dışarıda bırakıldığı taktirde. Huzistan ve Güney Azerbaycan kopacak.. Tahran savaşın içine çekilecek ve İran'a yönelik ABD stratejisi devreye girecek.. İran. Rusya'da 13. ABD'nin Irak stratejisinin çöktüğünü resmen ilan etmiş oldu. Bu konunun sahibi olan ve 1988'den buyana faaliyet gösteren ICJP örgütü. Yahudi milletvekilleri kazandı!.. Kürdistan'ın bağımsızlığı karşısında Türkiye AB üyeliği ile yumuşatılacak. İsrail gazetesi Haaretz. Bakalım hangisi doğru çıkar. geri kalanı (41) da Lordlar Kamarası üyesiymiş. boş. Kanada ve Macaristan'da 10'ar. bunların 18'i milletvekili.. bu sayı son seçimde 30'a yükselmiş. böyle bir haber Haaretz'de neden yayımlanmış olabilir? Ne yapsalar. Irak'ın parçalanmasının resmileşmesi ve Kürdistan Devleti'nin bağımsızlığının kabul ettirilmesi. Ancak bir başka aşama daha var. Ama kesin bir şey var: O da Ortadoğu'da haritaların böyle değiştirildiği gerçeği.. Şii gruplar üzerinden Irak'ta olacak. ABD'deki son seçimde daha fazla Musevi asıllı politikacı başarılı olmuş... buna rağmen İngiliz Parlamentosu'nda tam 59 Musevi asıllı üye bulunuyormuş. ABD... İsrail gazetesi. Tahran işte o zaman kutsal değerler üzerinden savaşı bütün bölgeye yayacak..

bütün Ortadoğu'da kaybetti... ABD'nin kendilerine saldırmaması konusunda garanti alamadığı müddetçe Irak işgalcisine kapıyı gösterecektir. Neo-Con'ların senaryosunu 1992'de yazdıkları küresel planı hayata geçirmek için artık en elverişli zaman dilimine gelinmişti. .. Ama artık Kongre Demokratların. İran ve Suriye'nin eline geçmiş durumda: Irak'ta gardı düşen/nakavt edilme yolunda hızla ilerleyen taraf. Başkan Bush'un neden yenilgiye uğradığı.. İşte.. Rummy. ABD. Kartlar. gecikmeksizin: Çeşitli ülkelerden bir grup avukat Almanya'da ilk hukuk kurşununu attı. Bu nedenle "Gerçeğin iyi bir öyküyü bozmasına izin verme!" kuralı Bush ve Şahinler'in lokomotifi olmuştu. bu kâbustan: Ebu Garib'in Laneti. "Kaleminden Ebu Garib Damlayan" bir Kâbusyazar olarak tarihin en karanlık sayfalarından birinde mahpus yatacak..hemen sonra paşaya kelle yetiştirir gibi saldırının sorumlusunun Saddam Hüseyin olduğunu öne süren bilgi notunu Bush'un önüne koymuştu. Rumsfeld. Cumhuriyetçi Bush yönetimiyle Irak savaşı sürecinde ciddi oranda yıpranan ilişkilerini onarmaya çalışıyordu.. Sam Amca... farklı bir analiz konusu... altı yüz elli beş bin istifa ile bile sıyrılması mümkün değil. işkence emrini vermekle suçlandı!. ABD! "İran'ın nükleer silahları tehdit unsuru" numarasını da özellikle bu saatten sonra hiç kimseye yediremez. ABD'ye uyumluluk ve uşaklıktan geçtiğini tavsiye ediyordu: "Demokratların iktidar partisi Cumhuriyetçileri yapılan ara seçimde devirerek Kongre'yi ele geçirmesiyle Washington'da siyasi tablo değişti. Peki mevcut tablodan Türkiye nasıl etkilenecek? Ankara.. İran/Suriye ikilisi. Aslan.. Ancak iktidarla ilişkileri öncülleme kolaycılığı. hala AKP'nin ve Türkiye'nin kurtuluşunun. Amerika'da yeni bir dönem başlıyor. sadece Irak'ta değil. 12 yıldır Kongre'ye hakim olan Cumhuriyetçilerin eski liderlerinden Bob Livingston'un lobicilik firmasının yardımıyla şimdiye kadar işin büyük kısmı halledilebiliyordu... Başkan ve Adamları Camp David'de 11 Eylül için ilk toplantıyı yaptıklarında -Wolfowitz'le birlikte Irak'a saldırmayı öneren iki kişiden biriydi. asla peşini bırakmayacak.. Demokrat muhalefetle gerektiği gibi iletişim kurulmasına imkan vermedi. Rumsfeld. "Savaş Suçu Davası" da geliverdi. Giderek daha saman tadı vermeye başlayan Fetullahçı-Amerikancı Zaman Gazetesinin Washington'dan yazarı Ali H.. Değil bir istifa.

Kilit Demokrat liderlerle soğuklukları gidermek önemli. Seçim havasına giren Ankara'da ilişkilere sahip çıkacak babayiğit de kolay kolay bulunamaz. Çünkü Cumhuriyetçiler çoğunluğu kaybetmiş olabilir. Türkiye eskisi gibi çantada keklik değil. Sırf sözde Ermeni soykırımı meselesi bile Türk-Amerikan ilişkilerini zehirlemeye yeter. Amerika'da siyasi tablonun değişmesi. Dolayısıyla zayıflamış olsalar da Washington'da hâlâ azımsanmayacak güçleri var. Kongre'nin tatile girdiği seçim kampanyası dönemi yerine. Biraz geç kalınmış olsa da tren hâlâ tamamen kaçırılmış değil. ama genel stratejik duruş pek değişmez. Kongre'de dış politikada kilit pozisyonları tutacak Demokrat liderlerin çoğunun farklı sebeplerle Ankara'yla sorunları var. ama Kongre'nin yarıya yakın kısmı ve Beyaz Saray hâlâ ellerinde. Ermeni tasarısı bu nisanda Kongre'den geçerse. Türkiye küserse. Senato Başkanı Harry Reid. Ve iki ülke arasında pekiştirilmeye çalışılan ortak stratejik vizyon ciddi zarar görebilir. Ülkenin doğusunun Ermeni ve Kürtler arasında bölüştürüleceği korkuları iyice ayyuka çıkar. Washington ziyaretini.. Irak'ta Türkiye'nin kaygılarını derinleştirici adımlar atılırsa ve PKK varlığına karşı gözle görülür tedbirler alınamamış olursa. Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Joe Biden ve Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Tom Lantos bu cümleden sayılabilir. ABD ve İsrail'in Ortadoğu'daki vahim konumunu düzeltmeye yeterince katkıda bulunamaz ve teröre karşı mücadelede radikallerin eli güçlenir. Böyle bir gelişmenin Washington'a karşı zaten bayağı tepkili olan Türk kamuoyu ve idari erkanınca nasıl karşılanacağını tasavvur edin. ABD için stratejik zorunluluk. dış politikasında taktiksel varyasyonlara yol açabilir. Türkiye gibi önemli bir bölgesel gücü küstürmemek. esasında kendi işletmelerinin lehine olan bir eğitim düzenlemesini bile tamamen ilkel. yaşasın yeni kral' havasına mı girmeli? Bence hayır. yoğun diyalogdan geçiyor. Türk-Amerikan ilişkilerinde yakın dönemde kriz potansiyeli taşıyan sözde Ermeni soykırım tasarıları ve Irak konularında Demokratların genel çizgisi Türkiye'den biraz uzak. Muhtemel tren kazalarını önlemek. AKP'nin yasası: Bu kökten ve körden Batıcı kalantorlar.." TÜSİAD'ın Tasası.Türkiye 'eski kral öldü. Müstakbel Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi. her iki ülkedeki iç siyasi kaygılara kurban edilmemeli. Türk-Amerikan stratejik ilişkileri. ABD'nin artık Türkiye'nin dostu olmadığı kanaati pekişir. taşların yerine oturacağı Ocak 2007'den sonra gerçekleştirseydi ve Demokratlarla da görüşülebilseydi çok daha verimli olabilirdi. baharda kendimizi pekala yeni bir Türk-Amerikan krizi içinde bulabiliriz.. Ankara'nın Demokratlara açılma esnekliğini göstermemesi için bir sebep yok. ideolojik . Diğer yandan.. Başbakan Erdoğan.

TSK.. Zira bu okullar cazip hale geldikleri takdirde. İslam karşıtları. Aman ne felaket! Peki ama bir işin yapılması siyasettir de. yazar. M. bu onurlu çıkışın ardından bazı kararlar almak durumunda kalmıştı. bu ülkeyle askeri ilişkileri askıya aldıklarını açıkladı.. ülkemizde ara kademeler için nitelikli eleman bulabilmek kolaylaşacaktır. TSK neleri askıya aldı? .şartlanma ile hatta biraz da İslam korkusu ile reddetmektedirler. demokrasi kılıcıyla saldırdıkları ordumuz. gizli Haçlı işbirlikçileri gibi.damarları çatlıyor.Milli Eğitim Şurası'na siyaset karışmasın.Heeyt. Bir toplumda meslek okullarının cazip hale gelmesi her şeyden önce sanayici ve işadamlarının.. temel terimleri kullanabilmek ve fikir ifade edebilmek bakımından ilkokul düzeyinde seyretmesi gerçekten çok acı ve utanç vericidir. Neymiş. Fransa'yla neleri askıya aldı? Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ. yapılmaması neden siyaset değildir? İmam hatiplilere sıfır katsayı uygulaması siyaset oluyor da. Çünkü aynı TÜSİAD'ın yan ve paravan kuruluşu TESEV'in." Diyen Sn. susan ve pusan AKP iktidarına rağmen.... laiklik bağnazları. Veya. eksi katsayı uygulamak neden siyaset olmuyor? Bu ülkenin kalantorları adına ahkam kesen bir kurumun. imam hatipliler de öteki meslek liseleri gibi sıfır katsayı hakkına kavuşacak. ya TÜSİAD'ın AKP'nin işini kolaylaştırmak ve tabanına ve topluma karşı bu iktidara mazeret kazandırmak için böyle davrandığını fark edemiyor. Fransa'nın Ermeni yanlısı tasarıyı kanunlaştırmasına karşılık. Lakin gelin görün ki.. AKP'yi aklayan ama orduyu haklayan raporuna arka çıkmışlardı.. Fransa meclisinin Ermeni soykırımını tanıyan karar almasından sonra. o fırsat buldukça. . genel liselere benzeyecekler. imam hatip lafını duydukları zaman nevirleri dönen bütün yükseltilmiş değer zebanileri. artık utanma pazarına. kalantor sermayedarlarımızın da asap -ayrıca belki de nesep. aynı danışıklı dövüşte üzerine düşen rolü oynuyor. Milli Eğitim Şurası'nda üniversitelere girişte meslek okullarına sıfır katsayı uygulanması ve genel lise konumuna sokulmaları yolunda önerilerin yer alması Türkiye'nin önde gelen kalantorlarının örgütü TÜSİAD'ı öfkelendirmiş: . ilk ve ilkeli tepkiyi koyarak Milli ve haysiyetli bir tavır takınmıştı. Ama. yani en kalantorları TÜSİAD denen örgüt çatısı altında kümeleşen kesimin lehinedir.S. sakın Şura'yı siyasete alet etmeyin! Emriniz olur!. bakanı da.

bu konudaki tutumunu değiştirmeden. sivil alandaki ekonomik ilişkilere de yansıyacak boyutta görülüyor.Türkiye'nin durdurduğu faaliyetler arasında iki ülkenin akademik nitelikli askeri çalışmaları bulunuyor. Tank ve helikopter ihaleleri gibi önemli satın almalarda Fransız şirketlerinin ihalelere katılmaları artık olanaksız denilecek kadar zor. Fransa. Milli Eğitim Şûrası'nda ‘tüm lise mezunlarının eşit şartlarda ve eşit puanda sınava girebilme' imkânı getiren komisyon raporundaki açılım. meslek liselerinin üniversiteye girişte karşılaştığı katsayı engelinin kaldırılması önerisi de yer alıyordu. raporda şu şekilde yer alıyordu: "Tüm ortaöğretim öğrencilerinin ayrım yapılmaksızın eşit şartlarda sınava girebilmeleri ve eşit şartlarda puanlamaya tabi tutularak tüm üniversitelere girebilmeleri benimsenmiştir". TSK'nın ihtiyaçlarını karşılamak için Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nca açılan ihalelere katılma konusunda da Fransa şansını yitirmiş görünüyor. sözel ve eşit ağırlık alanlarına göre eşit olacağı' kararı alındı. Şûra'da temayül de vardı Genel kurula sunulan komisyon raporunda. ‘bakanlığın medya ve birkaç laikçi çevrenin baskısına boyun eğerek geri adım atması' olarak değerlendirildi. puanı yine düşük hesaplanacak. askeri ilişkilerin normale dönmesi de beklenmiyor. büyük beklenti içinde olan meslek lisesi ve imam hatip lisesi öğrencilerini ve mezunlarını bir kez daha üzdü. Bazı çevreleri rahatsız eden bu öneri. Ermeni kararından sonra komutanın ziyareti 2007 programıyla birlikte iptal edildi. Askerlerin aldığı bu karar ve gösterdikleri tepki. Ancak sözel ve sayısal alanlarda bir tercih yaparsa. Ancak Şûranın dördüncü günü akşamüstü verilen bir önerge ile katsayı sorununu tamamen ortadan kaldıran bu öneriden geri adım atıldı. Genel kurulda meslek lisesi ve imam hatip liselerinin katsayı mağduriyetini ortadan kaldıracak ağırlıklı temayüle rağmen ‘alan dışında tercih yapmayı yine kısıtlayan' son dakika değişikliği. ‘liselerin sayısal. 17. ağırlık olarak sözel bölümde olan İmam Hatip Liseleri sadece sözel alandaki üniversitelere liselerle eşit şartlarda sınava girecek. Bakanlık bürokratlarının verdiği önerge ile sınırlandırıldı. akşamüstü yapılan son dakika operasyonuyla. Ermeni soykırımı iddiasını kabul eden kararın yasalaşarak yürürlüğe girmesini engellemeden. Karşılılık esasıyla 2007'de Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Faruk Cömert'in Fransa'yı ziyareti planlanmıştı. Türkiye ile Fransa arasındaki askeri ilişkiler tam anlamıyla donmuş durumda. Sınava eşit şartlarda ve eşit puanlarda girilmesi yerine. Karşılıklı askeri heyet ziyaretlerine ilişkin programlar da durduruldu. AKP'nin başörtüsünden sonra katsayı diye bir probleminin olmadığı ortaya çıktı Milli Eğitim Bakanlığı. Buna göre. Bürokratlarının da katıldığı 3 maddelik önergeyle ‘kendi alanlarında üniversiteye gidenlere ek puan verilmesi' uygulamasını birçok şura üyesi . Ayrıca Fransa'nın onur nişanı verdiği generaller de kendi istekleriyle bu nişanları iade ettiler.

Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunları ise. gönlünden geçenin katsayının tamamen kaldırılması olduğunu söyledi. Sağlam: İlk karara göre geri adım Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK Başkanlığı yapan Prof."Son alınan kararla. Milli Eğitim Bakanlığının bu kararları referans olarak yürürlüğü koymasıdır" dedi. Bu kararın tüm lise mezunlarının istediği bölüme eşit şekilde girmesine imkân tanımadığını vurgulayan Sağlam. "tüm orta öğretim kurumlarında ders ağırlığına göre. Meslek lisesi ve İmam Hatiplerin mağduriyetini yakından tanık olan birçok üye. İmam Hatip ve meslek liselerinin. Bizim beklentimiz. Önergede. delegelerin iradesi. İlk katsayı düzenlemesinde öğrencilerin çözebildikleri soru oranında puan alabilecekken son değişiklikle kendi alanında. son değişikliğin bir geri adım niteliği taşıdığını söyledi. "YÖK orada bulunduğu müddetçe. eşit ağırlıklı bölümde bu alandaki liselerle eşit muamele görecekler. "Bu şekilde en azından liselerdeki başarı puanlarına göre alanlarında eşitlik getirilmiş oluyor. Ve eşit ağırlıkla öğrenci alan üniversitelere girebilecekler. Gündoğdu: Gönlümüzden geçen olmadı Eşit şartlarda ve eşit puanlarda sınava girilmesi öngören kararın çıktığı komisyonda yer alan Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ise. öğretmen liseleri ve Mesleki teknik eğitimdeki çocuklardan eğer sözel bölümleri tercih edenler varsa. ilk önerinin bu açılımı sağladığını dile getirdi. hükümetin bu kararı uygulayıp uygulayamayacağına ilişkin olarak ise. yükseköğretime girişle ilgili kararların uygulama şansı olduğu kanaatinde değilim" dedi. bunlar sözel bölümde lise mezunları ile eşit muamele görecekler. sayısal alandaki liselerle eşit şekilde girecekler" dedi.anlamakta zorlandı. İmam Hatip ve meslek liselerine yine birçok yükseköğretim programını sınırlandıracak. "Son dakika . Mehmet Sağlam. Dr. Sağlam. başka alanlardaki öğrencelere göre avantajlı bir şekilde puan alacaklarını söyleyen Gündoğdu. genel kurula sunulan ilk kararın liseler arasındaki katsayı farkını tamamen ortadan kaldırdığına işaret ederek. Genel kurulda ek önergelerle. Şûra kararlarının tavsiye niteliğinde olduğu belirten Sağlam. AKP geri adım attı!. Sayısal olanlar da. ilk alınan karardan bir geri adım söz konusu" dedi. alan belirleme ve alana göre yükseköğretime girme temayülüne dönüştü. Önder: Derinden ikaz gelince. şu ortaya çıkıyor: İmam hatip. getirilen yeni öneriyi sorunu çözmekten çok uzak olarak değerlendirdi. "Ortaöğretim komisyonunda. Ancak. eşit şartlarda sınav girebilme ve 1999'a dönüş şeklindeydi. alan belirlemesinin yapılması aynı alanlardan mezun olan her türlü ortaöğretim mezunlarının eşit olarak yarışması benimsenmiştir" şeklinde ifade edilen yeni öneri. ÖNDER Genel Başkanı Yusuf Ziyaettin Sula ise. ya sözel ya da eşit ağırlıkta değerlendirileceğinin altını çizen Sağlam.

Milli Eğitim Şurası'nı da politik amaçlarına alet eden ilk örnek olarak tarihe geçmiştir. ilmi yaklaşımlar ve Milli uzlaşmalar aranması gerekir. Ahlâk Reformu ve Millî Eğitim Şûrası Eğitimde. Lafı dolandırmanın anlamı var mı? Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Başkanı İsmail Hakkı Akkiraz ise. Çok değerli fikirlerin ortaya çıktığı bu şura.operasyonu. meslek liselerinin önündeki engelin tamamen kaldırılmasıdır" diye konuştu. "Lafı dolandırmanın bir anlamı yok. "İkinci utanç verici tavrı. "Gelenek ve değer tanımayan. Ve bunun gerçekleştiğini görüyoruz. toplumsal sorunlara yaklaşımınız yanlış. İktidara sormalı: 2002'de iktidar oldunuz. her şeyi iktidar hırsının aracına dönüştüren AKP'nin. Toplumsal gerginlikler ve çatışmalar değil. 17. Bir takım formüllere hiç gerek yok. milli eğitimin faaliyet ve yaklaşımlarını kapsamlı bir biçimde değerlendirme amacı taşıdığını. Şûranın yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimlerin arifesine denk getirilmesi nedeniyle milletin beklentilerinin aksine radikal kararlar alınmaktan çekinildiğini vurgulayan Akkiraz. 17. Milli Eğitim Şurası "sorunlara her zaman ikiyüzlü politikalarla yaklaşan iktidarın değişmez karakterine bir kez daha şahitlik etmiştir. aklınızdaki fikir yanlış. Neticede eşit şartlarda girilebilecek ve puan hesaplaması yapılabilecek bir imtihan bu. dördüncü yılın sonunda imamhatiplere uygulanan haksız katsayı uygulamasını şuranın gölgesine saklanarak gündeme getirmesidir. Bizim kuşkumuz millete verdiği sözlerine yerine getiremeyenlerin bu Şûra'yı. Siz yanlış bir iktidarsınız. ortada yıllardır süren bir mağduriyet var. toplumsal gerginlikler ve çatışmalar değil uzlaşmalar aranması gerekmektedir. hakkaniyet aklınıza geldi? Açıkça ifade ediyorum. Tek çözüm. Refahyol farkı AKP Hükümeti döneminde bütçeden yatırıma ayrılan kaynak sürekli . Hala bir takım kısıtlamalarla bir şey yapılmaya çalışılıyor. millete karşı takiyye aracı olarak kullanma temayülü idi. geri adımı "Beklenen oldu" şeklinde değerlendirdi. bugüne kadar vicdanınız sızlamadı da seçimlere bir yıl kala mı adalet. yolunuz yönteminiz yanlış. sizden milletin derdine bir derman olmaz. derinden bir yerlerin ikazıyla yapılmış gibi geldi bize" diye konuştu. eğitim tüm toplumun geleceğini ilgilendiren bir kurum olduğundan eğitimde. adeta yaklaşan seçimlere kurban edilmiştir" diye konuştu. sorunlarla iktidarınız arasında kurduğunuz bağ yanlış. dört yıldır Anayasayı değiştirecek bir çoğunlukla iktidar olmasına rağmen. sırf bir takım çevreleri ürkütmemek için lightlaştırılmıştır. Şuraların. TÜSİAD benzeri kuruluşların açıklamalarından sonra bu değişikliğin yapıldığını hatırlatan Sula. " Daha önce komisyonlarda kabul edilen kararlar.

Son dört yıllık sürede yatırıma ayrılan kaynakların tamamı kullanılmadığı düşünülürse 2007'de bu rakam yüzde 5'lerin de altına da düşecek. Faiz dışı fazla hedefi ve faiz ödemelerinden dolayı yatırımları sürekli ikinci plana atan hükümet. Yani söz konusu dönemde. Oysa Refahyol döneminde yüzde 8'in tamamı yatırımlarda kullanılmıştı. AKP ise KİT'lerin önemli bir kısmını özelleştirme adı altında sattığı için ve geri kalanlara da yatırım yaptırmadığından dolayı. Aradaki bu 1.8 milyar YTL harcama gerçekleştirilebileceği öngörülüyor.9'da kalırken. gerçekleşen rakamın 10 milyar YTL seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor. Bu rakamın GSMH'ya oranı ise yüzde 1.6 milyar YTL ise geçmiş yıllarda olduğu gibi yine faiz ödemelerinde kullanılacak.geriliyor. 72 milyona harcadığının 7 katını bir avuç rantiyeciye harcadığı gösteriyor. Aynı dönemde faiz ödemelerine ise 200 milyar YTL ödendi.9 milyar YTL kamu yatırım harcaması gerçekleştirildi. 2007 yılında kamu yatırım harcamaları için 12. Bu da hükümetin. ayırdığı düşük kaynağı datam olarak kullanmıyor. 2007 için hedeflenen bu rakamın da gerçekleşmesi mümkün görünmüyor.millicozum. KİT'ler tarafından gerçekleştirilen yatırımlar da dikkate alındığında Refahyol iktidarında gerçekleştirilen yatırımların bütçenin yüzde 20'sine kadar çıktığı görülüyor. AKP Hükümeti'nin ‘yatırım karnesi' incelendiğinde ortaya acı bir tablo çıkıyor. Nitekim 2006 yılı bütçesine yatırım harcamaları için 12.1 milyar YTL) toplam giderlere oranı yüzde 5.4 milyar YTL ödenek konulduğu halde Eylül ayı sonu itibariyle yatırım giderleri gerçekleşmesi 6 milyar YTL' de kalmış ve yıl sonuna kadar en fazla 10. toplam 30.1 milyar YTL hedeflenirken.9 seviyesinde.1 milyar YTL ödenek öngörülüyor. 2007 bütçesinden yatırımlara ayrılan ödeneğin (12. Bütçeden yatırıma ayrılan kaynaklar bakımından Refahyol Hükümeti dönemi ile AKP Hükümeti dönemleri karşılaştırıldığında arada büyük bir farkın olduğu ortaya çıkıyor. bu rakam Refahyol Hükümeti dönemin de ise yüzde 8 seviyesindeydi. Yatırım harcamalarının bütçe içindeki payı öngörülen ödeneğin tamamı harcansa bile yüzde 5. Böyle olunca.com/content/view/865/26/ . destekli bütçe yatırım ödenekleri içerisinde yer alınıyordu. AKP'nin 4 yılda yaptığı yatırımlardan daha fazla olduğu ortaya çıkıyor. Öte yandan Refahyol döneminde KİT'ler tarafından yapılan yatırımlar. Çünkü AKP iktidarı boyunca yatırım gerçekleşme rakamları daima bütçeye konulan yatırım ödeneklerinin altında kaldı. gerçekleşen yatırımlar bütçe ile sınırlı kaldı. gerçekleşen yatırımların faiz giderlerinin 7 de bir'i kadar olduğu izleniyor.9'a inmiş durumda. 3 Kasım 2002 tarihinden Eylül 2006 tarihine kadar olan zaman zarfında. Bütün bunlar incelendiğinde Refahyol Hükümeti'nin 1 yılda yaptığı yatırımların. http://www. 2007'de de 12.

Gulen orgutune sicramayi yaptiran. Gulen. Devletin icindeki kaynaklari o kadar saglamdir ki. bir yandan araniyor iken onu Canakkale Merkez Vaizligi'ne atamistir. yukselisindeki buyuk basamaklari Amerikanci liderlere borcludur. . 1980'de baslatmistir. 1960'li yillarda donemin uzun sure basbakanlik yapan Suleyman Demirel'dir. Gulen.FETHULLAH ŞEBEKESİNİN BAĞLANTILARI AÇIK İSTİHBARAT Fethullah Gulen'in ABD ile kurdugu kopru hep islektir. bir orgeneralin kuvvet komutani olarak atanmamasi icin hangi girisimlerde bulundugunu bizzat kendisi 10 Ekim 1995'te basin toplantisinda aciklamisti. askeri mudahale yapildigi 12 Eylul'den bir gun sonra 13 Eylul 1980'de. (washingtonhaber) Gulen. Gulen. 12 Eylul yonetimi. ABD'nin Turkiye'de en guclu oldugu yilda. 1986'da yakalanmisken onu Izmir Sikiyonetim Komutanligi kuvvetlerinin elinden alan donemin basbakani Turgut Ozal'dir. ABD vatandasligi ve CIA gorevliligi Genelkurmay Askeri Mahkemesi'nce sorusturulan Tansu Ciller'in basbakan oldugu 1993-1997 yillari arasinda yapti. uluslararis olcekte faaliyetini. Fethullah Gulen. Ciller iktidarinda Turk Silahli Kuvvetleri'nin terfi ve tayinlerine bile mudahale edecek guce ulasmisti. Orgutun kurulusuna harc koyan. Demokrasi projesi. 12 Eylul doneminde orgutlenme faaliyetleri katlanarak devam etmistir. Reagan'in Demokrasi Projesi ve Ulusal Demokrasi Vakfi Fethullah Gulen orgutunun sicrama yapmasiyla. ABD Ulusal Guvenlik Konseyi'nin belirledigi Yesil Kusak politikasinin bir ust asamaya cikarilmis hali. ABD'nin dunyadaki etkinliginin artmasi arasinda bir paralellik bulunuyor. ABD'de Reagan iktidarinda. hakkindaki operasyon emrini ogrenip kacabilmistir. Sovyetler'i cozmek amaciyla yurutulen ve 1981'de resmilesen "Demokrasi" projesinin bir urunu olarak serpiliyor. 1970'li yillarda. en buyuk gelismeyi. Gulen orgutu.

Devlet icinde orgutlenen Amerikanci paralel devletin dogrudan bir mudahalesi var. Dunyanin her yanini saran din ve mezhep savaslari. Gulen orgutunun gelismesi. cezaevindeki ulkucu genclerin gruplar halinde Fethullah Gulen orgutune intisap etmeleri ayni doneme rastliyor. Muhsin Yazicioglu'nun Buyuk Birlik Partisi'ni kurmasinda da Fethullah Gulen'in belirleyici rolu saptaniyor. Komunizmle Mucadele Dernegi'yle Fethullah Gulen'in ikinci kucaklasmasi bu doneme denk dusuyor. Cecenistan'da. . Bati'yla entegrasyon karsisinda." (Zaman gazetesi. mikro miliyetciligin kiskirtilmasiyla milyonlarin canina mal olan milli bogazlasmalar. sadece bu iklimin dolaysiz sonucu degil. 1980 oncesinde MHP'ye bagli Ulku Ocaklari Dernegi'nin Genel Baskan Yardimcisi Abdullah Catli'nin 1996 yilinda Turkiye'de buyuk yankilara yol acan bir trafik kazasinda ust duzey bir emniyet mensubuyla birlikte olmesiyle. Gladyo'nun tetikcileri Abdullah Catli ve Haluk Kirci'larla iliskisi de 1980'li yillarin sonunda oruluyor. Ilimli Islam ideolojisiyle. ABD yonetimine ve politikalarina karsi "ilimli" olmaliydi. Bati ile iliskiler hakkinda su degerlendirmeleri yapti: "Inanmis bir insanin Bati karsisinda. Gulen'in. Gulen. bir yandan en kati Amerikanci askeri diktatorlukleri ayakta tutarken. Seriatin koyu iktidari icin mucadele eden Ilimli Islamci orgutler. Pentagon tarafindan Islam cografyasinda "ilimli Islam" hareketinin onderi olarak sayilan Gulen. Yani Demokrasi Vakfi. tarikatlarin "sivil toplum orgutu" olarak kutsandigi. MHP'nin ikiye bolunmesi. bir yandan da orgutledigi CIA muhalefetine "insan haklari ve demokrasi" ihraci gorevi veriyordu. hem "dinlerarasi diyalog" icin zemin olusturuluyordu. yesil sermayenin onunun dizginsiz acildigi kosullarda gelisti. 4 Eylul 1997) Gladyo'nun Rolu Gulen orgutu. hem de ABD'nin laiklik zemininde yukselen ulusal devletleri tahrip etmesinin araci olarak islev goruyordu. dinsel ve kulturel haklardi.ABD'nin Celik Cekirdegi. "Insan haklari"ndan kasit. Ozel Harp Dairesi'nin yetistirdigi Gladyo tetikcilerini kamuoyu onune cikarmisti. Amerika'yla entegrasyon karsisinda olmasi katiyyen dusunulemez. Islam fundemantalizminde bir ilimlilik degildi. Kisa adiyla NED diye anilan vakfin. ABD'nin "Project Democracy" si Islam ulkelerinde "ilimli Islam"in gelistirilmesi olarak piyasaya suruldu. Bu projeyi yurutmek icin bir de orgut kuruldu. Ilimli sozcugu. Buyuk Birlik Partisi'nin militanlari 1990 sinrasindaki butun uluslararasi etnik terror eylamlerinde rol aliyor: Bosna'da. 12 Eylul Amerikanci askeri darbesinin "Turk Islam sentezi"ni resmi kultur politikasi olarak benimsedigi. bu yillarda cezaevinde magdur durumdaki sahipsiz ulkuculere buyuk maddi yardimlarda bulunuyor. kendi cemaatine ait Zaman gazetesinin 4 Eylul 1997 tarihli sayisinda yayimlanan aciklamalarinda. Gulen'in Ege Ordu ve Sikiyonetim Komutanligi'nca yakalanmasina karsin ayni gun serbest birakilmasiyla. bu projenin eseridir. CIA'dan daha etkin bir orgut oldugu Newsweek dergisi tarafindan teslim ediliyor. National Endowment for Democracy. tabii ki etnik.

Islamcilar tarafindan elden ele dolastiriliyor. CIA denetiminde yurutulen bu faaliyetin ilk basarili ornegi Moon tarikati. Bu tarikatlarin hepsinin soylemi ayni: Dinlerarasi diyalog. Resmi adiyla anarsak.126. Israil ile iliski. I. s. ABD acisindan kilit oneme sahip. her kitasal din icinde kendisine bagli bir tarikat orgutledi. Graham Fuller'in Islamci hareketi konu alan Kusatilanlar kitabinda. Bu ortu de bir ABD imalati. Moon tarikatinin en guclu ismi. kitalararasi imparatorlugunu surdurmek icin. Israil ile Iliskinin Ayirt Ediciligi Moon tarikatinin. Ve Guney Kore nufusunun yuzde 40'i. Reagan doneminde Irangate skandalinda boy gosterdigini goruyoruz. bilinen adiyla Moon tarikatinin. Moon tarikati. Moon Tarikati ve Fethullah Gulen Fethullah Gulen'in CIA ile iliskilerini surdurmede en onemli ortulerinden biri. Islamci hareketlerin Bati ile entegrasyon icin yapmasi gerekenlerin basinda Israil ile iyi iliski geliyor. Istanbul. Latin Amerika'daki askeri diktatorluklerle. Israil uzerinden kurdugu uyusturucu ve teror bagi dikkat cekici. Birlestirme Kilisesi. bu politikanin geregi olarak kuruluyor. Kudus Bashahami ile yakin iliskisi ve Fethullahcilarin isadamlari dernegi ISHAD'in Israil'le baglari. CIA'nin kurdugu Kore CIA'nin Washington temsilcisi Albay Bo Hi Pak da. Turkiye'de kurulan Komunizmle Mucadele Dernekleri de.) Gulen'in Islamci kitleleri kendisinden sogutma tehlikesine karsin. George W. Fethullah Gulen'in Turkiye'de yayinlanan Zaman gazetesi ile Washington Times arasinda siki isbirligi artarak suruyor. Lesser. ABD'de bir Kongre sorusturmasina ugradiysa da etkisini yitirmedi. 1978'de. (Graham Fuller. Irak yonetiminin Israil'e attigi Scud fuzesi uzerine Istanbul'da verdigi vaaz ve doktugu goz yaslari ve ettigi beddualarin kaseti. Budistlikten vazgecip Hiristiyan oldu. Korfez Savasi'nda. Kusatilanlar. Guney Kore'yi somurgelestirirken bir de Hiristiyan tarikati kurdu. Bu basaridaki en onemli pay. 1996. Sabah Kitaplari. Dunya Anti Komunist Ligi'nin uzantilari. Dinlerarasi Diyalog oldu. Azerbaycan'da. neoconservatism ve ABD saldirganliginin baslica araclarindan biri oldu. Fethullah Gulen'in Israil ile yakin iliskisi de onun en ayirt edici ozelligi. 1951'de Kore'yi isgal eden ABD. Kesmir'de ve Sincian'daki seriatci terror militanlarinin kaynagi Buyuk Birlik Partisi oluyor. "Abramowitz'le Beni Kasim Gulek Tanistirdi" .Gurcistan'da. Bush iktidarinda Moon tarikatinin sahibi oldugu Washington Timas gazetesi. O. Moon tarikatini kullanarak Dunya Anti Komunist Ligi'ni orgutledi. CIA. 1950'lerden itibaren dunyanin efendiligine soyunan ABD.

o da 'Endise edilecek bir sey yoktur' demistir. Scientology adini tasiyor. dini yorumlayislari. 1992 yilinda ABD'ye gittiginde. Organik iliski var. 21 Ocak 1998) Gulen. Pentagon'a kadar goturulmeli dedim. hedef benzerliginden ibaret degil. sizlerle ilgili referansi merhum Kasim Gulek'ten mi aldi?' Gulen bu konuda sunlari soyledi: 'Kasim Gulek beyin baldizi Amerika'daydi. 1 Eylul 1997) Gulen. Vefati uzerine bu eski dostunun cenaze namazini kildirmisti. CIA'nin ortulu faaliyetleri icin kullaniliyor ve yonlendiriliyor.Moon tarikati ile Fethullah Orgutu arasindaki bag. ayni zamanda Moon tarikati ile cok siki iliski icinde. O. Onun vasitasiyla giyaben onu taniyorduk… Turkiye. 21 Ocak 1998 tarihli Yeni Yuzyil'da bu iliskiyi soyle anlatiyor: "Kasim Gulek. Yani Pentagon'la irtibatlari vardi. Beyaz Saray'dan sormuslarsa 'Bunlar nedir?' diye. Scientology. Pentagon'da albay olarak gorev yapan. sonra supheli bir sekilde olen baldizi araciligiyla Pentagon ve CIA yonetimi ile iliskiye gectigini de anlatiyor. Bunu isterseniz bir kriz sayin ama bu millet bunu asar dedim. Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Sekreterlerinden Kasim Gulek ile Fethullah Gulen'in dostlugu artik saklanmiyor Gulen'in reklamini degisik yayin organlarinda yapan yazar Hulusi Turgut. Scientology. 1992'de Gulen'i ABD'de havaalaninda karsilayan da. CIA'nin denetimindeki bir diger tarikat da Cin'de faaliyet yurutuyor: Falun-Gong. Gulen. Moon tarikatinin Turkiye halifesi. Kasim Gulek'in. Hepsi. Scientology'nin. Fethullah Gulen orgutu. calisma tarzlari ve hedefleri arasinda olaganustu uyum var. gerek ABD'de gerek Avrupa'da en siki iliski icinde oldugu guc. Eger kendisine degisik patformlardan. Fethullah Gulen'e sorduk: 'Amerika. Gladyo'nun tetikcisi Abdullah Catli. simdiye kadar cok olum-kalim krizlerine maruz kalmistir. Moon ve Gulen Birlikteligi Hizla yayilan ve buyuk mali olanaklara sahip CIA baglantili bir baska tarikat da. Turkiye'de bir zaman elci olarak kalmisti. imkâni varsa Beyaz Saray'a kadar. Hatta bu ses. Kuskusuz bunun nedeni. referans vermistir. 1981 yilinda Dunya Anti Komunist Ligi'nin toplantisina katiliyor. Her dort tarikatin da teorisi. Fethullah Gulen'le cok iyi dostluk iliskileri icinde bulundu. Kasim Gulek'le sik sik gorusurdu. Moon tarikati ile Fethullah Gulen'i birlestiren bir diger isim." (Zaman gazetesi. Musterek dostumuz Kasim Gulek Bey vardi. Abdullah Catli. Catli. Falun-Gong. 1 Eylul 1997 tarihli Zaman gazetesinde bu iliskiyi soyle acikliyor: "ABD'de gorustugum insanlardan biri Abramowitz'di." (Yeni Yuzyil gazetesi. komuta merkezinin ayni olmasi. Hiristiyan Misyonerlerinin Yolunu Izledi? . Kongre'ye kadar.

Ozbekistan (18). Turkiye Cumhuriyeti'ne. Rusya Federasyonu'na ait cesitli bolgeler (24). once teoloji alaninda egitim veren okullar kurmak istemis. oncelikle Orta Asya Turk cumhuriyetleri olmak uzere Kafkas ve Balkan cumhuriyetlerinde. Uluslararasi Okullar Nasil Kuruldu? Sovyetler Birligi'nin cozulmesi uzerine Gulen orgutu uluslararasi okullar atagina gecti. Okullara ABD'deki Yahudi lobisinin de ilgi duyduguna dikkat cekiliyor. Sovyet blokuna karsi yurutulen psikolojik savasin en onemli aygiti Hur Avrupa Radyosu. ABD hayrani yapiliyor. 1992'den itibaren. Fethullah Gulen. devlet okullarindan daha iyi egitim veriliyor. Gulen ve misyonu done done ovuluyor. Ataturk. Universiteye girmenin cok zor hale getirildigi Turkiye'de Fethullah Gulen'in kurdugu okullarda. Gulen tarafindan 1 milyar 205 milyon dolar olarak belirtiliyor. Amerikan kolejleri. Hristiyan misyonerlerinin taktigini izleyerek. 257 lise. art arda kolejler actilar. Gulen'in okullari da ayni hizmeti goruyor. bu okullarda. Ataturk'e dusman hale getiriliyor. 1915 yilinda Osmanli cografyasinda. Gulen orgutunun onunu actigini saptiyoruz. NATO'ya girdikten sonra bu okullar yeniden acildi. Misyoner kolejlerinde Hiristiyanlik egitimi gizli yapiliyordu. Su anda 5 kitada. Osmanli Imparatorlugu topraklari icinde acilan Amerikan kolejleri kime hizmet ettiyse. Ardindan Asya ve Afrika ulkeleri geldi. 21 dil okulu ve 6 universiteleri bulunuyor. ABD'nin Soguk Savas doneminde. bu nedenle aileler cocuklarini getirip Fethullah'a teslim ediyorlar. Hiristiyan Misyonerleri'nin Amerika'daki en buyuk orgutu American Board'a bagli 600'den fazla okulu vardi. 52 degisik ulkede 21 ogrenci yurdu. Turkiye. temel bilimler alaninda egitim veren kolejler kurmustu. Bu okullar hep CIA'nin ilgi duydugu ulkelerde aciliyor. Ancak bu liselerden yetisen cocuklarin tamama yakini. "Fethullahci" diye bilinen vakif ve sirketler. Sovyetler Birligi'ni iceriden cokertmek icin orgutledigi ve buyuk olanaklarla yuruttugu "CIA muhalefeti"nin. Osmanli Imparatorlugu'nun parcalanmasinda cok onemli roller oynadi. yurticinde ozel Anadolu liseleri ve kolejler acmaya basladi. Kafkaslar. Turgut Ozal doneminde. Gulen'in oncelik verdigi ulkeler de dikkat cekici: Orta Asya. Cumhuriyet'le birlikte bu okullari kapatti. 6 universiteye hazirlik kursu. Fethullah Gulen'i bultenlerinin bas konusu yapiyor. Amerika'nin Sesi radyosunun degisik lehcelerdeki Turkce yayinlarinda. Okullar icin bir yilda harcanan paranin toplami.Turkiye'de diger tarikatlar Kur'an kursu ve imam hatip liseleri gibi dogrudan dini egitim kurumlarina onem verirken. Osmanli Imparatorlugu'nda orgutlenmek isteyen Hiristiyan Misyonerleri de. basarili olamayinca. Fethullah okullarinda tarikat egitimi ise yurtlarda ve ogrencilerin barindirildigi "Isik evi" denen apartman dairelerinde yapiliyor. Fethullah Gulen cemaati. temel bilimler alaninda egitime agirlik verdi. CIA'nin Ilgi Alanlarinda Okullarin ulkelere dagilimi soyle oldu: Kazakistan (28). Turkmenistan . Balkanlar.

Kirgizistan (11). Toros Egitim Hizmetleri Turizm ve Ticaret AS. Butun dunyada yapilacak isler buradan idare edilebilir. Caglar Egitim Mal. S. Turkiye Saglik ve Tedavi Vakfi. Bu realite kabul edilmeli. Samanyolu AS. Irak.. Gulen.C. Tayland ve Tayvan birer okulla izliyor. Ukrayna ve Romanya (5'er). Moldova (2). s. Okullari ABD'nin Destegiyle Aciyoruz Itirafi! 1998 yilinda Fethullah Gulen hakkinda. "Amerikalilar istemezlerse kimseye dunyanin degisik yerlerinde hicbir is yaptirmazlar. Banglades." 7 (Nevval Sevindi. AS. Aralik 1997. Istanbul. Karacay Cerkes Toros Egitim Hiz.(15). Sayilari 4 binin uzerinde olan ogretmenlerin yaslari 22-35 arasindaydi. ama CIA acisindan cok anlamli. Macaristan. Simdi bazi gonullu kuruluslar dunya ile entegrasyon adina gidip dunyanin degisik yerlerinde okullar aciyorlarsa. Azerbaycan (14). Fezalar Egitim Ogretim Ticaret Limited Sirketi. basim. Ozel Burg AS. Guney Afrika. Gurcistan. Balkanlar Egitim ve Kultur Vakfi. International Hope Ltd. Tur. Ltd. Eflak AS. cok iyi Ingilizce ogrenmisti. Sti. gorev alacak egitim ordusu belirlendi. Fethullah Gulen ile New York Sohbeti. Amerika gozardi edilerek surada burada bir is yapilmaya . Fas. Sti. Serhat Egitim Ogretim ve Saglik Hizmetleri AS.. ve Tic. Yayasan Yenbu Indonesia Vakfi. ABD'ye kacti. Company. Selale AS. Ufuk Egitim Vakfi. Gulen. ABD4nin istegi vedestegiyle kurulmdugunu itiraf etti. 6 yildir ABD'nin Pensyllvania eyaletinde yasiyor. Sebat AS. Lumina SA Sirketi. 4.39. yurtdisinda acacaklari okullar icin Turk Milli Egitimi'ne basvurup. Okullari Acan Sirketler Bes kitaya yayilan okullar icin Turkiye'de sirketler kuruldu. Silm AS. Makedonya. Sema Egitim Ogretim Isletmeleri AS. Dunyadaki uyusturucu merkezlerinden Tayland'in sinirindaki Cenday kentine gidip okul ve yurt acmanin Turkiye acisindan bir anlami bulunmuyor. Fethullah Gulen'in tavsiye ve tesviklerine uyarak okullari acmak icin su sirketleri kurdular: Cag Ogretim Isletmeleri AS. Amerika ile catistiginiz surece bu projelerin gerceklestirilmesi mumkun olmaz. Sudan. Afganistan. Ertugrul Gazi Egitim Ogretim AS. Amerika hâlâ bu dunya gemisinin dumeninde oturan bir milletin adidir. Amerika daha uzun zaman dunyanin kaderinde cok onemli rol oynayacaktir. Pakistan. Gulistan Egitim Yayin ve Ticaret Ltd.) Gulen. AS. Palandoken Egitim Ogretim Hiz. Turkiye Cumhuriyeti'nin laiklik ilkesini degistirmek icin teror orgutu kurdugu saviyla tutuklama karari cikartildi. Dunae 94 Sti. Sabah Kitaplari. Hepsi. Bunlari Arnavutluk ve Mogolistan (4'er). Ardindan. Dostluk Yurdu Dernegi. Bu sirketler. Feza Gazetecilik AS. Taskent Egitim Sirketi. gucunu ABD yonetiminden aldigini da saklamiyor: "Amerika su andaki konum ve gucuyle butun dunyaya kumanda edebilir. Kazak Turk Liseleri Genel Mudurlugu. Tolerans Vakfi. izin aldi. ABD'de uluslararasi okullarin. Endonezya.

basta Milli Egitim Bakani Mehmet Saglam olmak uzere bakanligin butun ust duzey burokratlari katiliyor. diplomatik pasaportlu Amerikali CIA ajanlari. Konu. ABD'de 14 onemli temasta bulundugu belirtiliyor. ABD'nin eski Buyukelcisi Abramowitz'in mesajini da ilettigi ifade ediliyor. Onemli bir toplanti yapilmaktadir.39. Yer. Gulen'in. "Ingilizce ogretmeni" diye barindiriliyor. Beyaz Saray'in yol vermesiyle. Aralik ayinin ikinci haftasinda yapilan gorusmede. Fethullah'in Okullarinda CIA Ajani Ogretmenler Fethullah Gulen cemaati tarafindan yurtdisinda. 25 Aralik l997 gunu duzenledigi "Ulusal uzlasma. Bill Clinton'un yakin ekibi icindeydi. yurtdisinda acilan Turk okullarinin sorunlari. bizzat Fethullahci okul yoneticisi tarafindan itiraf edildi. Mark Parris. ABD'nin Celik Cekirdegi'nin has adamlarindan. Turkiye Cumhuriyeti karsi faaliyetleri nedeniyle hakkinda adli sorusturma yurutuluyordu.) ABD Buyukelcisi Mark Parris'in Rolu ABD ile bagi. 4. Turkiye'nin Ortadogu ve Orta Asya'da "Ilimli Islam"dan yana tavir almasini savundu. s. Ulusal Guvenlik Konseyi'nin. 3 Mart 1997. Toplantiya. onun Turkiye Cumhurbaskani'nin korumasina girmesine yol acabilecek kadar gucluydu. Ev sahibi. Fethullah Gulen ile New York Sohbeti. Durum. Demirel'e odul toreni icin Gazeteciler ve Yazarlar Vakfi'nin davetiyesini goturen kisinin. ABD'de devlet ricali tarafindan kabul gormesini saglayan da. Disisleri Bakanligi'ndan temsilciler de . Cumhurbaskani Demirel'e de "sukran plaketi" verilmisti. Milli Egitim Bakanligi Yurtdisi Egitim Ogretim Genel Mudurlugu. Sabah Kitaplari. Ankara'daki Baskent Ogretmenevi. Mark Parris'in Fethullah Gulen'e ilgisi. Bu isbirligi.kalkilmamali " (Nevval Sevindi. Basbakanlik'tan. Istanbul. Fethullah Gulen'e bagli Gazeteciler ve Yazarlar Vakfi'nin. Iran'da 8-11 Aralik l997 tarihleri arasinda yapilan Islam Konferansi Orgutu'nun Tahran zirvesinden donusunde Demirel'i ziyaret etti. Fethullah Gulen'in. Demirel'i Fethullah'in odulunu almaya ABD Ankara Buyukelcisi Mark Parris ikna etti. Dahasi. zirveyi bir gun once terk etmisti. Fethullah Gulen'i ovdu. Mark Parris'in basinda oldugu Yakindogu ve Guney Asya Bolumu'ydu. Turkiye'yi de kapsayan Yakindogu ve Guney Asya sorumlusu iken Turkiye'ye atandi. Turkiye'de yapilan ust duzey resmi bir toplantida. Parris. hosgoru ve diyalog" odul toreninde. ozellikle de Turk Cumhuriyetlerinde acilan okullarda. IKO'nun Turkiye'ye karsi tutumunu protesto ederek. Oysa o tarihte Fethullah Gulen'in okullari basiliyor. MIT'ten. Cumhurbaskani Demirel. basim. Demirel. Aralik 1997. Beyaz Saray'dan Ankara'ya geldi. Ankara'ya geldikten sonra baslamiyor. Tarih. irticaya karsi mucadelede devlet kurum ve kuvvetlerinin butunlugunu bozan bu konuma neden geldigi onemliydi. Turkiye'ye gelir gelmez Demirel ile "on gun icinde uc kez gorustugunu" soyleyen Mark Parris. devletin resmi olarak yayimladigi kitapla da belgelendi.

Ozbekistan'daki 18 okulun sahibi gozuken Silm A. Ingilizce dil "ogretmeni" olarak gosterilmislerdi.katilimcilar listesinde. Amerikali kaynaklar. cogu okulda ABD'li ve Ingiliz "ogretmenler" giriyor. Ingilizceyi kullanmaktadir. Gulen'in okullarinda calisanlari resmi gorevli sayiyor.S. Ingilizce adiyla "official passeport" sahibiler. yalnizca devlet gorevlilerine verilen ABD resmi pasaportu var.'nin yetkilisi Mehmet Mesut Ata'ya gelir. Fethullah Gulen cemaatinin okullarinda calismaktaydilar. egitim dili olarak da Turkceyi degil. Turk egitim elemanlarinin itibarlarinin biraz daha artacagini zannediyoruz. bircok talebini dile getirir. Ozellikle hazirlik siniflarinda haftalik ortalama 24 saati bulan Ingilizce derslerine. Kirgizistan'da da 50-60 kadar Amerikali "ogretmen" vardi. Ancak. dostluk koprusu adi altinda getirdikleri 70 ogretmene diplomatik statu kazandirmislardir. Fethullah'in Ogretmenlerine Resmi Pasaport Veriyor Olayin ABD cephesi ise. hepsinin cebineb diplomatik pasaport koymustu. Prosedur Nasil Isliyor? . Amerikan devleti. bu pasaportlarin CIA'nin talimatiyla duzenlendigine isaret ediyorlar. Ve elbet. Sira. Sozlerini Amerika'nin Ozbekistan'daki bir uygulamasini ornekleyerek baglar. MEB'in yayimladigi Yurtdisinda Acilan Ozel Ogretim Kurumlari TemsilcileriIkinci Toplantisi adli kitabin 63-64. CIA ajanlarini kamufle etme ihtiyaci bile duymamis. Amerikan Egitim Bakanligi personeli olmayan ABD'li ogretmenlerin. bu konuda diplomatik statu konusunda bize yardimci olursa Turk ogretmenlerinin. yurtdisinda okul acmis vakif ve ozel sirket yetkilileri de hazir. eger devletimiz. buyukelciligimiz. Ata. ABD'li ogretmenlere diplomatik dokunulmazlik sagliyor. Ozbekistan'da diplomatik pasaportla bulunan ABD'li "ogretmen"lerin cogu. Nur tarikatinin basi Fethullah Gulen'in yurtdisindaki okullarinda calisan bine yakin ABD'li ogretmende. Biz de. Bunlar da diplomatik pasaportluydu. Cogunlugu Turk Cumhuriyetleri'nde faaliyet yuruten okullardaki ABD'li ogretmenler. Bu nedenle diplomatik pasaportla esdegerdeki resmi pasaport veriyor. sayfa: 63-64." (Yurtdisinda Acilan Ozel Ogretim Kurumlari Temsilcileri-Ikinci Toplantisi. normal olarak turist pasaportu sahibi olmalari gerekiyor. "Fethullahcilara ait" diye bilinmektedir. sayfalarindan okuyalim: "Amerika Birlesik Devletleri. Turkiye'deki karsiligi "yesil pasaport" olan "official passeport". Ve Kirgizistan'da "Fethullahci" diye bilinen okullarda "ogretmenlik" yapiyorlardi. CIA. MEB Yayinlari) CIA'cilar Fethullah Okullarinda Ama ABD. Fethullah Gulen'in okullari. 1 Mart 1998 tarihli Aydinlik'ta Dogan Duyar'in haberiyle irdelendi. Bu okullar da.

ozel kesimden bir kisi. bir dizi hayli tuhaf olay var. birtakim gizli raporlara gore Hoca'nin okullarinda bir kurus maas almaksizin calisan yuzlerce Amerikali Ingilizce ogretmeni veya Orta Asya Turk cumhuriyetlerinde bircok yeni binanin karsiliksiz olarak Amerikan misyon teskilatlarinca Fethullahcilar'in emrine verilmesi.Gulen'in okullarinda gorev yapan ABD'li ogretmenler. Turkiye'de Amerikan menfaatleri: Fethullah Gulen ve 'Ilimli Islam. Hoca'nin coktan iflas bildiriminde bulunmasi gerekirdi. devreye gizli servislerin girmesiyle mumkun oluyor. ogretmenlere resmi pasaport verilmesi konusunda Aydinlik'a su bilgiyi verdiler: "Gulen'in okullarinda gorevli Amerikali ogretmenlerin buyuk bir kismi Egitim Bakanligi personeli olmadigi halde memur pasaportu tasiyor. gozyaslariyla dolu vaazlari veya dort bir yone gonderdigi tolerans mesajlarindan dolayi rahatsiz etmiyor.'" Fethullah Gulen tarikatinin. Zira. ABD Adalet Bakanligi'na yakin kaynaklar. Eger bu ogretmenler ozel kesimden alinip gorevlendirildiyse. ilgili bakanlikta bir komisyon olusturuluyor. gorev icin uygun olup olmadigina karar veriyor ve atamasini yapiyor. Gulen'i yerine oturtuyor: "Ne var ki Gulen. Onlari rahatsiz eden. Gulen'in okullarinda gorevlendirilen ogretmenlerin. kisiyi sorguladiktan sonra." . ayni yontemle ozel kesimden kisiler atanabiliyor. taraftarlarinin bagislarindan her yil on milyonlarca dolar daha fazla. bu pasaportlari ozel bir islem sonucu elde ediyorlar. onun sadece yurtdisi okullarinin masrafi. Dogan Duyar. 10 (Aydinlik. Fethullah Gulen'le ilgili bir makale yer aldi." Amerikan burokrasisinde normal olmayan durumlara sikca rastlanabiliyor. Daha dogrusu: O'nun 'Allah'in bereketiyle' akan sermayesinin gercek kaynagi olan bir yabanci gucun varligi. Bundan baska. Ancak bu tur olaganustu uygulamalar. ABD'de buyukelcilik gorevine bile. belli bir sure icin devlet memurluguna getirilebiliyor. Komisyon. Ornegin. Bu normal olmayan bir durum. normal prosedure gore bir komisyonda dinlenmeleri (hearing) gerekirdi. askerleri ve politikayla ilgilenen Turkleri. Oysa bu ogretmenlerin atama oncesi sorgulari yapilmamis. Almanya'nin Berlin kentinde yayimlanan Junge Freiheit (Genc Ozgurluk) dergisinin 26 Haziran 1998 tarihli sayisinda. Hoca'nin politik hedefleri. Orhan Candar imzasiyla yayimlanan yazinin basligi soyle: "Karanlik bir Kesis. Bu statunun kazanilmasi icin. Turkiye'den farkli olarak. ABD'nin bolgedeki "Sivil Toplum Kurulusu" oldugu belirtiliyor. Dergi. CIA'nin devreye girdigi belirleniyor. 1 Mart 1998) Alman Dergisi: Fethullah'in Sermayesi Amerika'dan Alman "Yeni Sag"inin en onemli yayin organi sayilan. ABD Egitim Bakanligi'nin ilgili komisyonunda dinlenmeden resmi pasaport almalari icin. ABD'de. Genelkurmay bunyesinde Islamci faaliyetleri izlemek uzere kurulan Bati Calisma Grubu'nun bir raporuna gore.

vaazlarinda 'Dunya Museviligi' hakkinda pek yenilir yutulur seyler soylemiyor. Bu okullardan biri de."Yahudi Lobisi. Kuzey Irak'ta. Dunya capinda. Ben Sayin Cumhurbaskani'na sordum o meseleyi. Ve Erbil bombalandigi halde bizim okula bir sey yapmadilar. Kuzey Irak'ta Erbil kentinde uc egitim kurumu bulunuyor. Okullarin parasi da. Fezalar Egitim ve Ogretim Ticaret Limited Sirketi'ne kayitli olan bu kuruluslardan Ozel Isik Koleji ile Ozel Nilufer Koleji. Turkiye'nin bekleyebilecegi bir menfaat olamaz. CIA'nin kontrolundeki Ulusal Demokrasi Vakfi (NED)'den alindi. Isik Turk Dil Merkezi ise kayitlarda "dil kursu" olarak gorunuyor. Fethullahcilarin ABD'deki vakiflarindan biri uzerinden Kuzey Irak'a aktarildi. Ayni sekilde BnaiBrith'in (ABD'de faaliyet gosteren Yahudi lobisine bagli bir kurulus. bu dinin 'Ilimli' bir turunu piyasaya surmeyi hedefleyen Amerikan planiyla yakindan ilintili. basin yayin organlarinda Musevilere karsi faaliyet gosteren ve yayin yapan kuruluslari rapor ediyor) Hocaefendi'nin tum eserlerini (bedava!) Ingilizce olarak yayimlama karari almasi da. 19-25 Eylul 1996) Fethullahcilarin. Hatta ikincisi. ABD'ye siki sikiya bagli. Oysa. Anadolu Lisesi statusunde. Barzani de. 26 Haziran 1998) Irak'in Kuzeyinde Fethullah Okulu Fethullah Gulen. Gulen. buyuk bir ihtimalle Siilige ve her zaman guvenilir olmayan Vahabi Islamina karsi. son derece guclu. oradaki istihbarat orgutleri de bu isin hep yaninda oldular. 1994 yilinda faaliyete gecen Ozel Isik Koleji'nin 140 ogrencisi. uzmanlari hayrete dusuruyor. 16 personeli bulunuyor. Onun icin MIT de.. Onlar da 'Nasil istiyorsaniz oyle yapin' dediler. aksi halde. Para. Hocaefendi'nin Kitaplarini Bedava Basiyor" "Boylesine comert bir yardimin. Ozellikle Orta Asya'da faaliyet gosteren Gulen teskilatinin mazhar oldugu bu yabanci destek. Gulcin Tahiroglu ile yaptigi ve Aktuel dergisinin 19-25 Eylul 1996 tarihli sayisinda yayimlanan roportajinda. eger bu teskilat. CIA'nin istegi uzerine aciliyor. Bu okullar. Erbil'deki okulun MIT destegiyle kuruldugunu acikliyor: "Erbil'de Turkmenler icin okul actigimiz zaman orada Barzani ile Talabani hakimdi. Okullarin acildigi ulkeler. Turkiye'yi Kafkaslar ve Orta Asya icin bir modele donusturmek. Cunku Gulen. Devletin burada okul acmasini zaruri goruyorum. ayni zamanda ABD'nin nufuz alani yaratmaya calistigi ulkeler. Turkiye'yi bir laboratuvar gibi kullanmak niyetindeyse…"11 (Junge Freiheit. Eger siz yapmayacaksaniz bilin ki biz yapacagiz dedim. ucuncusu acilmasi bahis mevzuu. 1995 yilinda kurulan Isik Turk Dil Merkezi'nde iki . 'dinler arasi diyalog' cercevesinde verildigi. Irak da yapmadi. Turk makamlarina inandirici gelmiyor. dunyanin dort bir yaninda okullar aciyor. oradaki Turkmenleri Kurtler eritir dedim. sozde dinsel bir NGO'dan. Kaldi ki." (Aktuel dergisi. Orada egitim devam ediyor..

Fethullahci okul yoneticileri. Dogu Avrupa ulkeleri. Rusya ve Dogu Bloku ulkelerinden yabanci doviz cikartilamiyordu.kisi calisiyor. isadamlarina "komisyon karsiliginda" ticaretten kazandigi dolarlari Rusya'dan cikariyorlar. Okullarin bir baska kullanimi var ki. kâr amaci gutmeyen vakiflar tarafindan kuruluyor. Doviz kitti. ilgili yerlere aktariliyor. 44 ogrencisi. Okullar. Fethullahcilar. Gulen. Sistem soyle calisiyor: Yabanci ulkelerdeki okullar. Fethullahcilarin PKK'ye yardimi. Turkiye'den goturulen ogretmenlere. Para dergisinden Gulcin Tahiroglu'na Asya Finans'in kurulus gerekcesini soyle acikliyor: "Dunyanin degisik yerlerinde okullar. faaliyete basladi. Erbil kalesinin hemen altinda bulunan Taurus Oteli'nde kuruldu. okulu us olarak kullandi. Faysal Finans'la sorunlar ciktigi ve bu yuzden Asya Finans'in kurulmasina karar verildigi belirtiliyor. Turkiye'ye transfer ediliyor. 8 personeli bulunuyor. Talabani liderligindeki Kurdistan Yurtseverler Birligi (KYB)'nin denetimi altindaydi. Geriye kalan. butun ayrintilariyla Genelkurmay istihbarati tarafindan saptandi. Son donemde. Orta asya ulkelerinin parasiyla ticaret yaparsaniz da zarar ediyorsunuz. Bu ulkelerin cogunda. PKK'ya 15 Bin dolar Verdi Fethullahcilar Ozel Isik Koleji'ni acacaklari donemde. Turkiye'de de ogretmenlerin hesabina 500-600 dolar yatiriliyor. 12-15 bin dolar arasinda maas odeniyormus gibi gosteriliyor. Nitekim CIA. Turkiye'ye karsi bir ittifak olusturmuslardi. Bunun karsiliginda okul. PKK'ye 15 bin dolar para yardimi yapildi. Okulun ogrencileri. Fethullahcilar. Ortadogu ve Kuzey Afrika'ya da uzaniyor. okullar araciligiyla kara para akliyor ve yasadisi para transferi yapiyorlar. Baslangici soyle. okulun ozgurce faaliyet gostermesi ve bir mudahale ile karsilasmamasi icin PKK ile anlastilar. Aydinlik. 14 Eylul 1997 Asya Finans: Para Aklamada Yeni Istasyon Fethullah Gulen'in. Okullarin yogunlastigi alan. Erbil. teminat mektubu gibi bir seye ihtiyac duyuluyor. hic bilinmiyor. ABD'den Malezya'ya 200'e yakin okulu var. Fethullahcilar'in Turkiye Cumhuriyeti devletinin sivil ve askeri istihbarat personelini okula sokmamasiydi. PKK'nin okula mudahalede bulunmama kosulu. PKK'nin de buna bir itirazi olmadi. Asya Finans'in . Turkmen ve Kurt asiretlerinin zengin kesiminin cocuklarindan olustu. Rusya ve Turk cumhuriyetleri. Bu para. Fethullahcilar'la PKK. Cunku o paralar surekli ve cok hizli deger kaybediyor. Fethullahcilar. Isik Koleji'ni temsil eden kisilerle PKK arasindaki iliski. bu tur vakiflar mali denetimin disinda. Asya Finans'i kurmadan once yurtdisindaki islerini Faysal Finans araciligiyla yurutuyorlardi. Ozel Nilufer Koleji ise 1996 yilinda faaliyete gecti. muesseseler acilinca para transferi gibi.

Gazetedeki yazida. Soz konusu okullarin once Rusya'nin Turkce konusan bolgelerinde kuruldugunu bildiren Nezavisimaya. Rusya Devlet Baskani Putin'in emriyle 2004 yili sonunda ulke icindeki Fethullah Gulen okullarini kapatmak icin harekete gecti.guclu bir finans olacagi kanaatini tasiyorum. Serhat. 2002'den baslayarak Fethullah okullarina karsi operasyon yapilor. teminat mektuplari saglansin. okullarin sahibi konumundaki Tolerans. Karacay-Cerkez. bu kuruluslarin denetlenmesini istendi. Palandoken. "Arkadaslarimiz bunu bir ugur saydilar" diye acikliyor. Haziran 2000'de Fethullah Gulen'in Rusya'daki taraftarlarinin iktidar organlarina sizdigini yazdi. 17 Aralik 2002'de Turk basininda yer alan aciklamasinda. Tataristan'da 8. Gulen'e bagli cesitli sirketleri yakin takip altina alan Rus yonetimi. aciklamasinda. kisa surede 2 trilyon toplaniyor. Fethullah okullarini kapatiyor Rusya yonetimi. FSB Baskani 2002 yili etkinlik raporunda Fethullah Gulen okullarinda calisan ogretmenlerin casusluk faaliyetlerinin desifre edildigini belirtti. dista bankalardan kredi almak kolaylassin…" Asya Finans'in kurulus karari verilince. okullarda "radikal Islam ve tek Islam devleti kurulmasi propagandasi" yapildigi belirtilerek. Baskirdistan'da 4. Astrahan ve Dagistan'da da lise ve kolejler bulundugunu yazan Nezavisimaya. Fethullah Gulen okullarindan yetismis ve bazi yerel devlet dairelerinde calisan kadrolarin da onemli bir tehlike olarak goruldugu belirtiliyor. yerel yoneticilerin cocuklarini Ingilizce egitim vermesi nedeniyle bu okullara gonderdigine dikkat cekilerek. Rusya. Bircok bolgede. Serhat ve Ufuk vakiflarinin isimlerini verdi. FSB: Casusluk Yapiyorlar Rusya Ic Guvenlik Orgutu FSB Baskani Nikolay Patrusev. FSB Baskani. (Para dergisi 22 Eylul 1996) Fethullahcilar Turk Cumhuriyetlerinde daha cok petrol ve madencilige el atmislar. Rusya'nin Baskirdistan Ozerk Cumhuriyeti'nde Fethullah Gulen . Ilk toplantilara Fethullah Gulen de katilmis. Moskova'da yayimlanan Nezavisimaya gazetesi. Ticari baglanti yaptiklari Turk Cumhuriyetlerinin cogunda Zaman basiliyor. Rusya yerel yoneticileri arasinda bu okullarda okumus bazi gorevlilerin de isine son verilmesi icin hazirliklar yapiliyor. Zaman gazetesini bir orgutlenme araci olarak kullaniyorlar. gerceklestirdikleri en basarili etkinlikler arasinda Turk casuslarin desifre edilmesini de saydi. Medya sektorune de agirlik veriyorlar. Once okullara giriyorlar. bu okullarin Nurcular. okullari "Amerikan ve Ingiliz casusu yetistirme merkezi" olarak goruyor. Katilisini. Cuvasya ve Yakut-Saha'da da birer okul bulundugunu yazdi. Feza ve Cag Ogretim International gibi degisik adlardaki Turk sirketleri tarafindan finanse edildigini bildirdi. Toros. Dista yapilan isleri daha rahat goturmek icin finans kaynagi olsun.

Tayyip Erdogan Naksibendi muridi olmasina karsin. 5 Eylul 2004) AKP Hukumetiyle Gelen Sicrama Fethullah Gulen. Disisleri Bakani Abdullah Gul 7 Nisan 2004 gunu. Milli Egitim. buyuk paralar aktardi. Rusya'da Fethullah Gulen okullarinin temsilcisi konumundaki Tolerans Vakfi Baskani Mustafa Kemal Sirin'in sinirdisi edildigini duyurdu. AKP hukumetinin olusturulmasinda Fethullah Gulen. . AKP iktidarinda oncelikle Icisleri. Ekonomi Bakani Ali Babacan. Bu olaydan sonra.okullarindaki 10 ogretmen Haziran 2003'te sinirdisi edildi. Turizm Bakani Erkan Mumcu. Erdogan'in yurtdisi gezilerine katiliyorlar. Gul'un bakanligindan sonar Fethullahci kadrolar Disisleri Bakanligi'nda yukseltildiler. Milli Egitim Bakani Huseyin Celik Ekonomi Bakani Ali Babacan. Ekonomiden Sorumlu devlet Bakani Ali Babacan ise 21 Eylul 2004 gunu ISHAD uyeleriyle yemekli toplantida bulustu. Poliste Fethullah Orgutu Egemen Icisleri Bakani Abdulkadir Aksu da Naksi olmasina karsin. 50'den fazla Turk vatandasi sinirdisi edildi. Ancak 28 Subat 1997'deki askeri mudahale ile ektkinligi agir darbe yedi. Fethullahcilar secimlerde AKP icin olaganustu caba gosterdi. Bu cercevede Rusya'nin degisik bolgelerinde 10'a yakin okul kapatilirken. Fethullah tarikatina bagli dort bakan aldi: Devlet Bakani Mehmet Aydin. Ayrica Baskirdistan Milli Egitim Bakanligi'nin sinirdisi edilen ogretmenlerin gorev yaptigi okulu kuran 'Serhat' vakfi ile tum anlasmalarini iptal ettigi de belirtildi. Buryatya Cumhuriyeti'nde de. Banka kredileri. Tayyip Erdogan'in parti kurmasinda ve Erdogan'in TUSIAD ile baglanti kurmasina araci oldu. kabinesini bir tarikatlar koalisyonu olarak kurdu." Yine ayni haberde Rusya Federal Guvenlik Servisi FSB'nin Baskani Nikolay Patrusev'in yaptigi aciklamanin ardindan. 7 Eylul 2003 tarihli haberinde. Fethullah Gulen'in isadamlari orgutu ISHAD ile yakin bagi bulunuyor. CIA'nin basyardimcisi idi. Fethullah tarikatiyla yakin bagini her donem surdurdu. Maliye. Disisleri bakanliklari burokrasisi Fethullah Gulen tarikatinin egemenligine sokuldu. Fetullah Gulen okulu hakkinda sorusturma baslatildi. Disisleri Bakani ve Basbakan Yardimcisi Abdullah Gul de. Rusya Egitim Bakanligi'nin Fethullah Gulen okullarina karsi kapsamli bir sorusturma baslattigi belirtiliyor. Hukumete. Fethullah Gulen. Turkiye'yi terkedip ABD'ye kacmak zorunda kaldi. Rusya'nin Turk okullariyla baglantili olarak simdiye kadar sinirdisi ettigi en ust duzeydeki temsilci. Ciller iktidarinda gucunu artirdi. Tolerans Vakfi Baskani Sirin. (Aydinlik. Fethullah Gulen'e bagli isadamlari AKP hukumeti tarafindan kayiriliyor. ve devlet tesviklerinden oncelikli olarak yararlandiriliyorlar. Milliyet gazetesi Moskova muhabiri Cenk Baslamis. ABD yonetimi Turkiye'nin iade istegini kabul etmedi.

14 Eylul'de kuruldugu ilan edilen “Surgunde Dogu Turkistan Hukumeti”nin kurulmasinda Fethullah Gulen tarikatinin ve AKP hukumetinin tayin edici rolu var. 1983-1985 yillarinda Turkiye'de ikamet etti. 11 Eylul 2001 tarihine kadar Mclean'de cok luks bir villada yasiyordu. Enver Yusuf. davalari devam etmesine. Turkiye'ye getirildiginden bu yana Fethullah Gulen orgutuyle icice. Kukla Hukumetin Basbakan ve Disisleri Bakani E nver Yusuf Turani. Kukla hukumet tezgahinin her boyutunda Fethullahcilar devrede. Enver Yusuf. Fethullah Gulen'in CIA ve Pentagon'la baglantilarini surduruyor. Fethullah Gulen tarikati ile baginin kilit onemi var. Cin'den Suudi Arabistan'a kacti.Fethullahcilarin Emniyet Genel Mudurlugu'ndeki orgutlenmesini takviye etti. Enver Yusuf. 1998 yilinda ABD vatandasi oldu. 1962 dogumlu Enver Yusuf. Bir donem Amerikan Adalet Bakanligi'nda calisti. Dogu Turkistan Gocmen Dernekleri binasinda basin toplantisi yapti. Kukla Hukumetin "Basin Sozcusu" ve "Turizm Bakani" Ismail Cengiz. Fethullah'in Virginia'da kurdugu Amerikan Turk Dostluk Dernegi de (American Turkish Friendship Association) kukla hukumetin ilk toplantisinin duzenlendigi Fairfax Kutuphanesi'nin kiralanmasinda rol aldi Kukla hukumetin Turkiye Cumhuriyeti vatandasi uyeleri Ismail Cengiz. Abdulveli Can. . uzun yillardir ABD'de bulunuyor. Fethullah Gulen'in Papa ile bulusmasinda on ayak olan ve gorusmede cevirmen olarak bulunan Rustu Kalyoncu ile ortak. AKP'nin Fethullah tarikatina mensup Eskisehir Milletvekili Muharrem Tozcoken'in basinda bulundugu bir ozel orgutlenme ile Emniyet'e hukmediyor. Izmir'de ticaret yapan agabeyi Fethullah'in en onemli maddi destekcilerinden biri. Hizirbek Gayretullah'in da Fethullah teskilati ile yakin bagi var. milletvekili olmadan once Emniyet Genel Mudur Yardimcisi idi. ABD'de "Dogu Turkistan Ozgurluk Merkezi"ni kurdugunda Fetullah Gulen tarikatinin yayimladigi Zaman gazetesi 25 Kasim 1996'da tam sayfa roportaj yayimladi ve Enver Yusuf'u Uygurlarin ABD'deki lideri gosterdi. 1931 Izmir dogumlu Hukuk Fakultesi mezunu. AKP hukumetinin Adalet Bakani Cemil Cicek de. hakkinda giyabi tutuklama karari olmasina karsin Fethullah Gulen'in Turkiye'ye gelmesinin onunde bir engel bulunmadigini soyledi. Icisleri Bakanligi'nin butun kritik mevkilerine Fethullahcilar egemen oldu. Surgunde Dogu TurkistanHukumeti bir CIA-Fethullah-AKP yapimi ABD'nin Wisconsin Eyaleti’nde. Turani soyadini Turkiye'de iken kullanmaya basladi. Rustu Kalyoncu. Istanbul'da dil ogrenmek icin kaydoldugu Ingiliz Kultur kanaliyla ABD'ye gonderildi. Tozcoken. Rustu Kalyoncu. Fetullah Gulen Tarikati mensubu. Uygur orgutleri arasinda fazla agirligi bulunmayan Enver Yusuf'un "basbakan" atanmasinda. Fethullah Gulen. Son uc yilda Fethullah Gulen tarikatinda etkin. Suudi Arabistan'dan duzenli para aliyordu.

Baskani Orgeneral Cevik Bir. Kur'an-i Kerim'in de 'hosgoru' kitabi oldugu temelindeki goruslerine buyuk onem atfettiklerini belirten Heyet Baskani Leon Levy. arastirma merkezleri var onlara danistim. Semavi bir din olan Islam'in terore ve siddete prim vermedigini biliyoruz. Genelkurmay II. Onlarla konustum. dun Istanbul'da Amerikan Yahudi Orgutleri Baskanlari Konferansi (AYOBK) Heyeti'ni kabul etti.acikistihbarat. dunyada ve ozellikle ABD'de Islam'in imajinin teror ve siddetle bareber anilir hale gelmesinden buyuk uzuntu duyduklarini belirttiler. ABD'nin en etkin lobisine sahip 55 Yahudi orgutunu temsilen Turkiye'de bulunan 59 kisilik AYOBK Heyeti. Islam'in uzlastirici ve hosgorulu bir din oldugunu vurgulayarak. Heyetin. "Biz her gittigimiz yerde. Cengiz su cevabi verdi. Fethullah Gulen ise ulkeler arasinda sinirlarin kalktigi bir donemde semavi dinlerin temsilcilerine buyuk gorev dustugunu ve uzlasi hosgoru temellerinde onumuzdeki gunlerin baris icerisinde gececegine inandigini soyledi.” http://www. Gulen'in Islam'in 'hosgoru' dini. Istikbalin medeniyetinin semavi dinler arasinda boyle bir uzlasmanin saglanmasi ile gerceklesecegine inaniyoruz. hosgoru ve uzlasmayi. 3 gunluk bir ziyaret icin Turkiye'de bulunan Yahudi Liderler Heyeti." diye konustu. Ancak ABD'de boyle yaygin ama yanlis bir imaj var. “AKP hukumetiyle gorusuldu mu? sorusuna. AYOBK Heyeti'ni temsilen Fethullah Gulen'i ziyaret eden 3 kisilik grup.com/Haberler. Fethullah Gulen ise. Jacob Stein. Gulen. TBMM Baskani Hikmet Cetin." dedi. Rusya’yi iyi taniyan hocalar var. Cumhurbaskani ile gorusmesi ise Demirel'in Ispanya'da olmasi dolayisiyla gerceklestirilemedi.Aydinlik'in.Fethullah Gulen'in baslattigi diyalog cabalari suruyor. Disisleri Bakani Ismail Cem tarafindan kabul edilmisti. Ankara'da en ust duzeyde kabul gormus ve Basbakan Mesut Yilmaz. Avrasya’yi. Cin’i. Hocaefendi'nin bu yanlis imaji silmeye yonelik cabalarini takdir ediyoruz ve devaminin gelmesini diliyoruz. Islam'in bu temellerini anlatarak ise basliyoruz. “Sahsi dostlarim var. "Hocaefendi'nin cabalarindan cok etkileniyoruz.asp?haber=5420 Diyalog cabalari devam ediyor SELCUK GULTASLI ISTANBUL (Zaman). Fethullah Gulen'in Turkiye'deki ve yurtdisindaki cabalarini onumuzdeki yuzyilin 'baris' asri olmasi acisindan onemsediklerini ve soz konusu projeye buyuk ilgi duyduklarini belirttiler. Kenneth Jacobson ve Leon Levy'den olusan heyet daha .

http://arsiv.html .sonra Fethullah Gulen'e kutsal topraklarda bulunmus 2000 yillik bir testi hediye etti.com.zaman.tr/1998/03/11/guncel/22.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful