HANS AİBERG'E; SIYONİZMİN TEPELERİNDEN GELEN EMİRLE KOMPLO UYGULANMASININ EN ÖNEMLİ NEDENİ

:
HANS AİBERG "COK GİZLİ TUTULAN" FETHULLAH GÜLENSİYONİZM İLİŞKİSİ ve İŞBİRLİGİNİ ORTAYA ÇIKARMIŞTIR!!! "FETHULLAH GÜ LEN TALMUD ÜZERİNE YEMİN ETMİŞ BİR BİLDERBERG ÜYESİDİR"
Note: Her sene degisik ulkerede toplanti yapan "Bilderberg Group" gercek Bilderberg degildir. Bilderberg Group, "Gizli Siyonist orgut BİLDERBERG'İ" gizlemek icin maske olarak kurulan orguttur. Gercek Bilderberg gizli bir Siyonist Orgut olup, yahudi olmayanlarin cikabilecegi en ust basamaktir siyonist hiyararside. Bundan sonraki basamaklarda sadece yahudiler vardir. Yahudi olmayan hic kimse Bilderberg uyeliginden daha ust basamaga cikmamistir-cikamaz. Ayrica gercek Bilderberg uyeleri ancak "Yahudilerin kutasl kitabi Talmud" uzerine yemin ederek Siyonizme baglilik yemini etmek zorundadirlar.

HANS AİBERG'İN E-MAİL YAZILARIYLA SİYONİZMİN SİNSİ PLANI ve FETHULLAH GÜLEN'İN GERÇEK YÜZÜ:

***

Herzl deklare etti ve protokol olarak yemin edildi:
Arzı Mev’ud 7 ülke üzerinde Nil-Fırat arasında, Toros yayı ve bunun kuzey doğusu olan “MURAT havzası=Aczmendi” ile güneyde Akabe ile Basra hattı boyunca ÇİZİLMİŞTİR. Bundan dönmenin HİÇBİR MÜMKÜNÜ YOKTUR. Bu yemindir ve sonuna kadar ilerletilecektir. Aynı yeminli protokolde, Türklerin ve Arapların bu havzadan çıkarılmaları ve sadece “GOYİM” tabiatlı (Öküz de demektir)

FETHULLAH GÜLEN'İN İLİŞKİ ve İŞBİRLİGİNDE BULUNDUGU SİYONİSTLER:
Richard Perle Morton Abramowitz ADL(Anti-Defamation League) HAKKINDA ***

Harun Yahya

Richard Perle'nin Gerçek Yüzü
"Karanlıklar Prensi bir beyefendidir." - Shakespeare, Kral Lear, III, IV, 140 Türkiye'nin ABD'deki "imajı"nın değiştirilmesi ve ABD karar mekanizmalarında, özellikle de Kongre'de Türkiye lehinde "lobi" yapılması gerektiği, yıllardır söylenir. Türk hükümetleri de bu konuda girişimde bulunmuş ve Türkiye lehinde lobi yapmaları için yıllardır Washington'da bu iş için özel

görevli "lobi kuruluşları"na para akıtmışlardır. Ancak bu kuruluşların işe yaradığına henüz rastlanmamıştır (Tansu Çiller bile bu gerçeği kabul etmiş, lobi kuruluşlarına verilen paraların sokağa atıldığını söylemişti). Ve bu "işe yaramaz" lobi kuruluşlarının bazı ünlü isimleri vardır ki, ülkemizdeki bir kısım medya tarafından ısrarla "Türk dostu" olarak tanıtılmaktadırlar. İlginçtir, bu kişilerin çoğu yahudidir ve ABD'deki yahudi lobisinin de etkin üyeleri arasındadırlar. Bu kişilerin en ünlülerinden biri, kuşkusuz, Richard Perle'dir. Washington kulislerinde "Karanlıklar Prensi" olarak bilinen Richard Perle... "Irk bilinci" yüksek bir yahudi olan Perle, Washington'daki geçmişi boyunca İsrail'e hizmet etmiş bir kişi olarak tanınıyor. Eski Kongre üyesi Paul Findley, ABD'deki İsrail lobisinin inanılmaz gücünü ortaya koyan They Dare to Speak Out: People and Institutions Confront Israel's Lobby adlı kitabında, Perle'nin İsrail bağlantılarını ayrıntılı olarak anlatıyor. Buna göre Perle, İsrail hükümetine bilgi sağlamasıyla ünlü. Perle, kariyerine önce Washington'da Demokrat Senatör Henry Jackson'ın yanında çalışarak başlıyor. Senatör Jackson da İsrail'in en ateşli destekçilerinden. 1970 yılında FBI'ın düzenlediği bir operasyon sonucunda Perle, İsrail elçiliğine gizli Amerikan bilgilerini aktarırken yakalanıyor. Perle Reagan döneminde ise Savunma Bakanlığı'nda göreve geliyor. İsrail'i yakından ilgilendiren yüksek teknolojiler ile ilgili kararlar genelde Perle'nin ofisinde alınıyor. Perle Pentagon'da göreve getirildiği zaman da bir İsrail savunma şirketi adına lobicilik yapıyor. Ve İsrail'in ABD'deki uzantılarından biri olan Perle, bir kısım "büyük medya"ya bakarsanız, Türkiye'nin büyük bir dostudur. Aynı medya sık sık "Ermeni Soykırımı" iddiaları hakkında gösterdiği tavıra dayanarak (*) yahudi lobisinin de "Türk dostu" olduğunu telkin etmektedir. Sözkonusu medyanın İsrail'in Türkiye için ne denli büyük bir dost olduğu masalını "yutturabilmek" için de uğraştığını hatırlarsak, Perle'nin (ve onun benzeri olan Washington'daki diğer yahudi "Türk dostları"nın) gerçek konumunu yakından incelemek gerekmektedir. Öncelikle Perle'nin Amerika'nın dış ülkelere karşı nasıl bir yaklaşım izlemesi gerektiği yönündeki düşüncelerine bakmakta yarar var. Ufuk Güldemir, TürkAmerikan ilişkilerini konu alan kitaplarında bu konuda ilginç bilgiler vermektedir. Örneğin Güldemir'in Çevik Kuvvetin Gölgesinde adlı kitabında, Perle'nin savunduğu "strateji" şöyle yorumlanır: Reagan yönetiminin şahinler kanadından olan Perle'nin 'anti-Amerikan çizgideki müttefik ülke devlet adamlarının cezalandırılması' şeklinde özetlenecek stratejisi, ABD'nin koruyucu şemsiyesinden faydalanmak isteyen her ülkenin anti-Amerikan siyaset ve sloganları terk etmesi gerektiğine olan inancından doğuyordu.23 Kısacası Perle, müttefik ülkelerdeki buna kuşkusuz Türkiye de dahildir "antiAmerikan" devlet adamlarının cezalandırılması, yani o ülkenin zorla da olsa "yola getirilmesi", Amerikan hegemonyası altına alınması stratejisinin savunucusudur. (Bu aslında "yahudi önde gelenlerinin politik kurumu" olan CFR'nin geleneksel stratejisidir. İsrail'in Amerikalı uzantıları arasında yer alan Perle'nin CFR çizgisini savunması ise yadırganacak bir durum değildir elbette. CFR için bkz. 6. bölüm)

Yahudiler. bu açıdan çok anlamlıdır: Avrupalıları korumak için Avrupa'da konuşlandırdığımız Amerikan Kuvvetlerinin. dünyanın başka bölgelerinde Amerika'nın çıkarlarını korumak için kullanılmasına Avrupalıların karşı çıkacağına ilişkin Amerika'da bir kuşku vardır. Ferruh Sezgin bu durumu şöyle anlatıyor: ABD'deki 'Türk lobi hareketleri'ni denetim altına almada. müttefik ülkelerin "yola getirildikten" sonra da. Feith. böylece "müttefik ülkelere konuşlandırılan Amerikan güçlerinin istendiği gibi kullanılabilmesi" tezini Türkiye'ye karşı uygulamıştır. gerekse onun diğer International Advisers Inc. Milletlerarası çevrelerde ' Karanlıklar . diye bir şirket kurulmuş. Yahudi lobisinden başka isimlerin de biraraya gelmesiyle International Advisers Inc. Yahudiler Amerikalılar'ın gerisinde kalmadılar. Richard Perle de kim?. Siyasetle ilgilenenler hatırlayacaklardır. Bu kuşku biraz yersiz geliyor bana. kendilerine ait bazı kamuoyu oluşturma şirketlerini Türkiye'ye kiralayıp.'deki yahudi "ırkdaş"ları. bulundukları yerden kriz bölgesine yollamak hakkına sahibiz ve bunu yapmak için üslenmiş bulundukları ülkenin onayını almak zorunda da değiliz. Amerikan askeri gücünü. ABD Savunma Bakan Yardımcısı olarak da görev yapmıştır. bunun karşılığı olan hizmeti Türkiye'ye değil. Amerikan egemenliği altına sokmak ve sonra da istediği gibi kullanmak. Ve ilginçtir Perle daha doğrusu Perle'nin temsil ettiği güç bu stratejiyi Türkiye üzerinde ustalıkla kullanmıştır: 1985'teki Türkiye-ABD Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın (SEİA) görüşmelerini yürüten. 'bir başka yere' sundular. Amerikalılar kadar insaflı da olmadılar.Perle. yasal zeminini hazırlayan kişi Perle'dir.. 1988 yılı sonbaharında. Tabii. bu şirketin önde gelen ortaklığına ise ABD ve İsrail'de şubeleri bulunan Feith and Zell avukatlık şirketinin Douglas Feith adlı ortağı getirilmiştir. Ve gerek Perle.. Richard Perle birden Türkiye'ye geliverdi. Türkiye'ye karşı ikiyüzlü bir politika izlemiştir.. Körfez Savaşı'nda ABD uçaklarının Türkiye'deki üsleri kullanmasının ve Çekiç Güç'ün Türkiye'ye yerleşmesinin. Perle'nin 19 Mayıs 1986'da Brüksel'de toplanan "Ulusal Güvenlik İçin Savunma" konulu panelde yaptığı konuşma. "Karanlıklar Prensi". Amerika tarafından istenen şekilde kullanılabilir halde olmasını savunmaktadır. Perle'nin özellikle sözkonusu ülkelere Amerikan birlikleri konuşlandırmak ve bu birlikleri de o ülkelere sorma gereği duymadan harekete geçirmek konusunda çok hevesli olduğu da açıktır. Perle bunun danışmanı olmuş. Türkiye daha sonra Perle ile bir lobi firması kurulmasına ilişkin bir anlaşma da yapmıştır. bazı "şantaj"ları da kullanarak anlaşmayı Türk tarafına kabul ettiren ve en önemlisi. gerekirse devlet adamlarını "cezalandırarak".24 Perle'nin "müttefik" ülkelere bakışı işte budur: Onları. Türkiye'den bol bol para aldılar. Onlar üstelik..

1987 yılı başlarında. * Douglas Feith.. Perle'nin Pentagon ekibinden.. ABD'deki İsrail lobisinin en etkili yan kuruluşu olan AIPAC'ın (American-Israel Public Affairs Committee) eski sekreteri. Cengiz Çandar. nükleer modernizasyona (topraklarındaki Amerikan nükleer silahlarının yenilenmesine) razı edilmesi. * Mark Feldman. Kimdi o 'birileri?.'in üst yönetimine bakmak gerekecek: * Richard Perle. Perle'nin tamamlanmamış görevlerini şöyle sıralıyordu: 1. ile yıllığı 875 bin dolara sözleşme imzalandı.Türkiye'nin. 3. * Michael Mobbs. bu Perle. Türkiye-ABD Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın (SEİA) geleceği konusunda başlatılan müzakerelerde Türk tarafı şöyle bir direnmeye başladığında. Bunları yazan Sezgin. ABD Dışişleri Bakanlığı Hukuk Bürosu eski görevlilerinden. Perle Türkiye'de Özal'la görüştü ve onu 'ikna etti. birkaç yıl öncesinde Türkiye'yi SEİA'yı uzatmak için zorlamış ve bunda başarılı da olmuş olan Perle.O dönemin Sovyetler Birliğindeki Türkler'in yaşadıkları bölgelere yayın yapmak üzere Amerika'nın Sesi Radyosu (VOA) antenlerini Doğu Anadolu'ya yerleştirilmesinin sağlanması. bir de önceki sayfalarda "Nevruz neşesi"nden söz . Yahudi.. Perle'nin başında bulunduğu International Advisers Inc..' Türkiye Başbakanı ikna olunca da.Türkiye'nin. ABD eski Savunma Bakanı Yardımcısı. 'tamamlanmamış bazı görevlerini' bu danışmanlık şirketi sayesinde tamamlayacaktı. İşte. kimseden davet almamış olduğu halde. 4.Türkiye'nin İsrail ile olan ilişkilerinin geliştirilmesine yardımcı olunması. Neydi bunlar?. * Bloomfied. Türkiye'ye geliverdi.Prensi' olarak anılan Perle. International Advisers Inc. Körfez'e yönelik siyasi-askeri planlarda rol alması. Yahudi.' O birilerini kim olduğunu anlamak için. 1988 sonbaharında. Yahudi. ABD'nin eski Savunma Bakanı yardımcılarından idi. O zamanlar Hürriyet'te yazmakta olan Cengiz Çandar'a göre. o direncin 'Perle'nin şantajları' sayesinde kırılabildiği söylenirdi. Perle'nin yardımcılarından. Yahudi. 2. Yahudi.

Pentagon Türk masasından B'nai B'rith üyesi Harold Rhode ve Paul Goble. Yani. AIPAC'ın 1974-1980 dönemi direktörüydü ve görevi sırasında da İsrail'e yakınlık duymayan ABD Kongresi üyelerinin 'korkulu rüyası' olmuştu. Amitay'ın fikirleri ile Kürt sorununu kaşımakta fayda gören İsrail'in bakış açısı arasında en küçük bir fark yoktu. Carnegie Endowment Başkanı ve "Mossad ajanı" Morton Abramowitz. Morris Amitay isimli bir yahudi daha şirkete (International Advisers Inc. Türkiye. Amitay.. 'kendi anavatanına' hizmet ediyordu. Washington Jewish Weekly adlı dergide yayımlanan 'Self-determinasyon: Kürtler hala bekliyor' başlıklı yazısında şunları ileri sürüyordu: '. Richard Perle hala Türkiye ile yakından ilgileniyor. Uluslararası Güvenlikten sorumlu Savunma Bakanlığı sekreteri Fred Ikle gibi "ırk bilinci" .. uzun süre Kongre üyeliği yapan ve "Dış İlişkiler Komitesi üyesi olmak istiyorum. Yine Kürtler ve Yahudiler Richard Perle örneğinden yola çıkarak varılabilecek sonuç. Buna örnek olarak Richard Perle.ettiğimiz AIPAC eski direktörü Morris Amitay'a ve Türkiye hakkındaki bölücü yorumlarına değiniyor: Mart 1989'da. Irak. Çünkü. International Advisers Inc. Yahudi lobisinin parlak ismi.' Bunları yazan Morris Amitay. Morris Amitay. parayı aldığı yere değil.. Ted Kennedy'nin dış politika danışmanı Nancy Soderberg. Amitay.000 dolar aylık ücret alıyordu. İran. Douglas Feith gibi isimlerin yanısıra başka kişileri de sayabiliriz. CIA Ortadoğu analizcisi Ellen Laipson. Orta Doğu'da huzursuzluğun ve isyanların devamı kaçınılmazdır. bağımsız devletlerini kurma imkanını bulamamıştır. 1987-1989 arası B'nai B'rith başkanlığı yapmış yahudi lobisinin etkili isimlerinden Morris Abram.'den 5. Morton Abramowitz Bunun yanısıra eski ABD Ankara Büyükelçisi. Al Gore'un Senato'daki dış politika danışmanı Leon Fuerth. son olarak 1995 Ocak'ta İzmir'e gitmiş ve burada yahudi cemaatinin önde gelen isimleriyle İzmir'deki Bet Israel sinagoğunda görüşmüştü. gerçekte Kürt sorununun asıl mimarı olduğudur. Kürtler'e kendi siyasi kaderlerini tayin edebilme hakkı tanınmadıkça. Örneğin.'ye) katıldı. Suriye ve Sovyetler Birliği'ne dağılmış olarak yaşayan 20 milyon kadar Kürt. çünkü o zaman İsrail'e daha iyi destek verebilirim" sözünün sahibi.. "ırk bilinci" yüksek yahudi Stephen Solarz da piyon Kürt devleti projesinin önemli mimarlarından. Türkiye adına çalışması için kendisine Türkiye hazinesinden para verilen Amitay. Türkiye'nin "dost" zannettiği yahudi lobisinin. (WINNEP'e ise önceki sayfalarda değinmiştik).

Abramowitz'in ilginç bir girişimi. Ankara'daki görevinden sonra Ortadoğu ile ilgili Carnegie Endowment'ın başına geçen Abramowitz. Abramowitz sık sık Türkiye'ye gelerek önemli temaslarda bulunuyor ve etkinliğini koruyor. Foreign Policy'nin 1993 yaz sayısında Abramowitz Türkiye'nin parçalanacağı gibi cüretkar bir iddia ortaya savurarak ve Kürt sorununun da kendi haline bırakılamayacağını belirterek ilginç mesajlar vermişti. Toplantıyı Abramowitz yönetecekti. Toplantı son anda iptal edildi ama bazı gerçekleri de gün ışığına çıkardı. Hatta bu nedenle Şalom gazetesi. Görev yaptığı ülkelerin içişlerine müdahale etmeyi alışkanlık haline getirmiştir. Türk basınında "PKK ile aynı masada" gibi manşetlerle verilen haberlere göre. SIA. İlginç olan toplantıya Türkiye'den bazı milletvekillerinin yanısıra. Grossman daha önce Abramowitz'in yanısıra Lord Carrington gibi önemli yahudilerle de beraber . Grossman'ın atanmasıyla ilgili haberinde "Ankara'ya eski dost" başlığını kullanmıştı. yahudi lobisinin "has adamı" olarak tanınıyor. DIA gibi ABD'nin haberalma örgütleri arasında koordinasyonu sağlıyordu. Abramowitz gibi İsrailli beyinlerin yardımıyla gerçekleşecek "bölünme" ise İsrail'in Vaadedilmiş Toprakları'nın Kuzey sınırını. Ankara'ya da ABD Dışişleri Bakanlığı istihbarat ve Araştırma Müsteşar yardımcılığı görevini bırakarak gelmişti. Kendisi de yahudi olan Grossman.. bölücü terör örgütünün de temsilcilerinin çağrılmış olmasıydı. Yani Abramowitz gibi "Türk dostu" (!) Mossad ajanlarının arabuluculuğu ile Türk hükümeti ve ayrılıkçı akım uzlaştırılacak ve belki de Türkiye. Komite ABD'nin üçüncü dünya ülkelerindeki operasyonlarıyla yakından ilgileniyor. Abramowitz burada CIA.. 28 Eylül 1994 tarihli sayısında. Ankara'ya yeni atanan (Eylül 1994'te) ABD Büyükelçisi Marc Grossman ise Abramowitz'in eski "çırak"larından biri. "büyük ağabey" ve "uzlaştırıcı" rolü oynayarak Türkiye'nin bölünmesine çanak tutmaktı. Bu ülkelerde gizli ve açık ilişkiler kurup çalışmalar yürütüyor. Mümtaz Soysal'ın da zaman zaman belirttiği gibi. Taktik ateşkes sırasında Kuzey Irak'ta bulunan Abramowitz Kürt hareketinin önemli stratejistlerinden. FBI. ben selamet" mantığıyla terketmeye zorlanacaktı. Türkiye'ye Büyükelçi olarak atanmadan önce yollanmak istediği ülkelerden Mısır. ABD'nin niyeti. 1994 yılının Haziran ayında Washington'da Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir toplantı düzenlenmişti. yani Fırat'ın doğusunu İsrail hegemonyasına açık hale getirecekti. İsrail ve Mossad'la özel bir yakınlığı olan Abramowitz. Her üç ülkenin Washington'a bildirdikleri gerekçe şuydu: "Sözkonusu kişi CIA ajanıdır. aynı zamanda ABD'de 208 numaralı komitenin üyesi. Bu üstte sayılan isimler arasında Abramowitz'in üzerinde bir parça durmakta yarar var. ABD'deki yahudi "Türk dostları"nın gerçek niyetleri konusunda önemli ipuçları verdi. Malezya ve Pakistan bu şahsın ülkelerine büyükelçi olarak gönderilmesine karşı çıkmışlardı. Tayland örneğinde olduğu gibi Abramowitz'in kriz çözme yöntemi darbe planlamaya kadar da gidebiliyor. İstemiyoruz!" Morton Abramowitz kriz ülkelerinin büyükelçisi olarak tanınıyordu. Şu sıralar bölgeden Talabani ve Barzani gibi siyasileri konuk eden Abramowitz. bu "tesadüfi" karşılaşmanın iki taraf arasındaki "müzakereler"in başlangıcı olması hedeflenmişti. Güneydoğu'yu (ya da daha yerinde bir deyimle "Fırat'ın doğusu"nu) "sen sağ.yüksek Amerikalı yahudiler de hep piyon Kürt devleti projesinin önemli destekçileri.

Toplantıya ABD heyetinden Prof Dr. Skandal. Amerika'daki yahudi sermayesinin güdümündeki Carnegie Endowment adlı think-tank'in başkanlığını yürüten Abramowitz." Kürt-Yahudi ilişkileriyle ilgili ilginç bir gelişme de. Gerçekten de iki yahudi "uzman"ın Türkiye'nin Güneydoğusu'nu "Kürdistan" olarak nitelediği anda İsrail Cumhurbaşkanı Weizmann'ın Güneydoğu'yu geziyor . Ama nedense İsrail'in ve yahudilerin Kürt sorununu kışkırtmasını bu denli istekli olduğu gerçeği nedense bir türlü gündeme getirilmiyor. Kazan toplantıya katılan Amerikalıların CIA ajanı olmakla birlikte iki tanesininde yahudi asıllı olduğunu hatırlattı. Yelena Bonner'in Mazzini'den aktardığı "her ulusa bir devlet" ilkesi ise İsrail'in bölyönet stratejisinin farklı bir anlatımı olsa gerek. gözardı etmek mümkün olmuyor. Joseph Montvile adlı iki yahudi akademisyen katılmıştı. Helsinki İzleme Komitesi'nin Türkiye'deki 1992 yılı Nevruz olaylarını izlemesi için gönderdiği komitenin raportörü olan Amerikalı yahudi David E. Bosna-Hersek'te Sırplara stratejik avantaj sağlamaktan başka bir işe yaramayan "güvenli bölgeler" uygulamasının da mimarıydı. Fransa'nın eski Ankara Büyükelçisi yahudi Eric Rouleau'nun. Şu aralar Abramowitz. ABD'de yayınlanan The Kurdistan Review adlı derginin verdiği habere göre. Kazan toplantının İsrail Cumhurbaşkanının Türkiye'yi ziyareti ile aynı tarihte yapılmış olmasının bir rastlantı olmadığını bildirdi ve "bu planlı bir düzenlemenin sonucudur. Kürt ayaklanmasına verdiği açık destek hafızalardan silinmiyor. Amerikalı uzmanların dinleyiciler arasında yer alması gerekirken başkanlık divanında oturmaları Türk milleti ve Türk hükümeti açısından onur kırıcıdır" diye konuştu.. (Carrington. Bu skandallardan birisi. Norman Itzkewitz ve Prof Dr. Ancak bir tek RP TBMM Grup Başkanvekili Şevket Kazan gerekli sağduyu göstererek konuyu gündeme getirdi. Rothschildlar'ın akrabası ve Kissinger'ın iş ortağıdır). Kürt sorununu kışkırtma heveslisi yahudiler yalnızca bu ünlü isimlerle sınırlı da değildi. Andrei Saharov'un eşi yahudi Yelena Bonner'in "Kürtlere yaptıklarından dolayı Ankara'nın bombalanması" talebi ve bir başka yahudi Daniela Mitterand'ın Uluslararası yahudi lobisini de arkasına alarak. bu iki kişinin toplantı sırasında Türkiye'nin Güneydoğusu'nu "Kürdistan" olarak nitelendirmeleriyle patlak verdi. Kudüs'te bir "İsrail-Kürdistan Dostluk Derneği" kuruldu. CFR'nin yayın organı olan Foreign Affairs dergisinin yaz 1993 sayısında Kürt ayrılıkçılığına desteğini sunarken yaptığı kehanet de ilginç doğrusu: "Bu gidişle Türkiye'nin eski Yugoslavya'nın bugün bulunduğu duruma düşmesi uzak bir olasılık değil. Nachman'ın "Kürt'ten çok Kürtçü" raporu. Oysa arada sırada öyle skandallar patlak veriyor ki.çalışmıştı.. "Masonik medya" nedense bu konuya değinmekten özenle kaçınıyor. derneğin amacı. "İsrail kamuoyunda Kürt halkına ve onun verdiği kendi kaderini tayin etme (self-determinasyon) mücadelesine destek sağlamak"tı. 24-25-26 Ocak 1994 tarihlerinde Başbakanlığa bağlı "Politik Psikolojik Merkez" tarafından organize edilen "Türkiye'de Terörizm Olgusunun Psikolojik Açıdan Değerlendirilmesi" konulu toplantıda yaşandı. yanına Stephen Solarz gibi yahudi dostlarını da alarak "International Crisis Group" (Uluslararası Kriz Grubu) adlı BM'ye alternatif bir örgüt kurma çabası içinde.. 1994 Nisanı'nda İsrail'de yaşandı..

Ayrıca bu iki "eşanlı" olayın yanına bir üçüncü garip olay daha katıldı. ırkçı. hatta terörist bir örgüttür.org/kitap/YMD/YMD3_9. başta Araplar olmak üzere tüm "İsrail düşmanları"na hem Amerika'da hem de İsrail'de pek çok kanlı saldırı düzenlemiştir. ADL'nin Mossad'ın bir uzantısı olduğunu göstermektedir. İsrail aleyhine konuşan Amerikalıları çeşitli baskı ve yıldırma yöntemleriyle susturmaktadır. (Kahane'nin ölümünün ardından bir de "Kahane Chai" adlı ikinci bir fraksiyon doğdu).. Pentagon'un eski Türk masası şefi Harold Rhode.. Bu nedenle de ellerinden geldiğince ADL'ye "bulaşmamaya" özen gösterirler. ADL.html *** ADL. antisemit. yani Yahudi düşmanlığı ile savaşmak için kuruldu. Kitapçıkta. örgütün ne denli güçlü ve "belalı" olduğunu bilirler. Türkiye'de bir stratejik araştırmalar kurumunun think-tank oluşturulmasına yardımcı olan bu dört isim daha sonra da Kuzey Irak'a geçti. ADL ve Jewish Defence League adlı örgüt arasındaki ilişki!. ölü Arap'tır" şeklinde özetlenir. Bu konuda ortaya çıkan bilgiler. Amerika'daki Yahudi lobisinin etkisine karşı koymak için kurulduğunu ilan eden "Liberty Lobby" (Bağımsızlık Lobisi) adlı kuruluş. Haham Meir Kahane tarafından kurulan ve İsrail'de de "Kach" adı altında örgütlenen JDL. Weizman'ın Ankara'da kaldığı Sheraton otelinde dört yahudi ilginç bir biçimde biraraya geldi.. ancak duyanlar.olması ilginçti. İsimleri tanıdıktı: Morton Abramowitz. http://www. son derece radikal. sözde Yahudileri aşağılanmaktan kurtarmak.. Lobinin Toplumsal Denetim Mekanizması Amerikalıların çoğu ADL'nin (Anti-Defamation League of B'nai B'rith) adını duymamıştır. Ama örgüt. "Önemli temaslar" yapmak için. 1994 yılında El-Halil kentindeki İbrahim Camii'nde namaz kılan . Geçmiş yıllarda yüzlerce Amerikalı ADL tarafından. Çünkü örgüt uzun yıllardır bir tür düşünce polisi olarak çalışmakta. neo-Nazi ve de psikopat olmakla suçlanmış ve Yahudi kontrollü medya tarafından da damgalanmıştır. ADL'nin İsrail Devleti ve Mossad'la olan ilişkilerinden söz eder. Jewish Defence League (Yahudi Savunma Birliği). yayınladığı White Paper on the ADL adlı kitapçıkta.harunyahya. Örgütün sloganı "en iyi Arap. İslami fundamentalizm masallarından tanıdığımız Bernard Lewis ve B'nai B'rith'in önemli ismi. İsrail ya da Amerikalı Yahudiler hakkında söylenen en ufak bir sözü bile "Yahudi düşmanlığı" olarak algılıyor ya da gösteriyordu. bu noktadan hareketle bir önemli bağlantı daha kurulur. Karanlıklar Prensi Richard Perle.

JDL'nin bu terörist faaliyetlerinin İsrail devleti ile bir ilgisi olup olmadığıdır. Kahane'ye bu mesajı gönderenler. "judeo-Nazi" olarak tanımlamaktadır. yıllar boyu hem İsrail otoriteleri. 1969 yılında İsrail'den örgüte yollanan hedef değişikliği emriydi. Sovyet yönetiminin ülkedeki Yahudilerin İsrail'e göç etmesine izin vermemesiydi. Bu hedefler. en başta Müslüman ve Arap kuruluşları ya da "Yahudi Soykırımı"nı yalanlayan Institute for Historical Review gibi (bkz. Kurye. Friedman'ın Kahane'yi konu edinen The False Prophet adlı kitapta delillendirildi. faşist yöntem ve ideolojisi nedeniyle JDL'yi ve onun türevi olan diğer bazı Yahudi örgütlerini. Amerikalı Yahudi gazeteci Robert I. Kahane'ye artık bir numaralı hedef olarak Sovyetler Birliği temsilciliklerini belirlemeleri gerektiğini söylemişti. Bu noktada önem kazanan soru.. hem de Yahudi lobisinin önde gelenleri tarafından kınanmakta ve bu terörist örgütün İsrail ve lobiye rağmen eylem yaptığı vurgulanmaktaydı. Ocak ayında Tel-Aviv'den gizlice gelen bir kurye ile görüşmüştü. ADL ve hatta AIPAC ve UJA (United Jewish Appeal) ile "direk bağlantılar" içinde olduğunu yazar. bu listedeki isimlerinde JDL militanlarının saldırılarına hedef olduğuna dikkat çekiliyor. JDL tarafından vurulmaktadır. Sebep. sağ kanat İsrail politikacısı ve Gush Emunim'in önemli ismi Geula Cohen ve ADL'nin üst düzey yöneticilerinden Bernard Deutch!. bize. . Bu üçlü komite. bölüm) akademik merkezler yer almaktadır. Friedman'ın deyimiyle "İsrailli ve Amerikalı Yahudi iş adamları. bir anlamda ADL'nin "cephe" fraksiyonu. Bu üçlü komitenin JDL'yi yönlendirmelerinin bir örneği. Bazıları. JDL'nin gerçekte Mossad tarafından perde arkasından yönetildiğini göstermektedir. ADL'nin Amerikan toplumu içinde "Yahudi aleyhtarı" olduğuna karar verdiği kişi ve kurumları tespit edip "kara liste"ye aldığını. White Paper on the ADL'de. Diğer bir Mossad uzantısı olan ADL ise doğal olarak JDL'yle gizli bir işbirliği içindedir. Kurye. O tarihe kadar Amerika'daki zenci örgütlerine karşı eylem düzenleyen Kahane. Kahane takipçileri.C"dir. 5. JDL militanlarına Mossad tarafından İsrail'de askeri eğitim verileceğini de haber vermişti. örgütün görünüşteki lideri olan Kahane'ye direktif vermekteydiler. bir tür "ADL. Bir başka deyişle. Bu gerçek. Kahane ve örgütünü yıllarca incelemiş olan Friedman. Mossad'ın.. JDL'nin terörist faaliyetleri. ADL ve JDL arasındaki işbirliği ise hedef gösterme ve vurma yönünde bir işbölümü niteliğindedir. emekli İsrail subayları ve üst düzey Mossad görevlilerinden oluşan bir grup"tu. Eski Mossad ajanı Victor Ostrovsky de. bunun bir diğer göstergesidir. Tüm bunlar. JDL İsrail yönetiminden ve Mossad'dan aldığı emirleri uyguluyordu. ADL tarafından belirlenmekte. JDL'nin ilk kurulduğu günden bu yana üçlü bir komite tarafından yönetildiğini ortaya çıkardı. JDL'nin fiili saldırıları ile karşı karşıya kalanlar arasında. Oysa bu açıklamalar. Sözkonusu eğitimin idaresini üstlenen kişi ise o zaman Mossad subayı olan Yitzhak Şamir'di. ADL yöneticisi Bernard Deutch'un JDL'yi koordine eden üçlü komitede yer alıyor oluşu. Jewish Defence League. yalnızca göz boyamak içindi. Üçlü komitedeki isimler ise oldukça ilginçti: Örgüt kurulduğunda Mossad operasyon şefi olan ve sonradan Başbakanlığa kadar yükselen Yitzhak Şamir.Müslümanları topluca tarayan Baruch Goldstein de bir Kahane müridiydi.

ADL'nin yapay antisemitizm üretmek için kullandığı kanallardan birisi de.. Aynı gün savcılık 800 sayfalık bir soruşturma raporunu basına dağıttı.. Bu konu. Bu örgütün Amerika'da antisemitizmle savaşmak iddiasıyla kurulduğunu belirtmiştik. 8 Nisan'da California eyaleti polisleri. (O sıralar "insan hakları savunucusu" gözüken ADL. ADL'nin Los Angeles ve San Francisco şubelerine baskın düzenlemiş ve tüm evraklara el koymuştu. siyah lider Martin Luther King hakkında elde ettiği bilgileri Hoover'a ileterek FBI için ajanlık yaptı. antisemitizmin varlığına muhtaçtır. antisemitizm olmadığı yerde. Ancak hiçbir etkili medya kuruluşu konu hakkında haber yapmadı. "İsrail düşmanları"na karşı daha etkin mücadele etmek için.. ADL'nin Ku Klux Klan gösterileri düzenlettiği ve buralarda özellikle Yahudi aleyhtarı sloganlar attırdığına dair bilgiler yer almaktadır. az önce değindiğimiz gibi bir B'nai B'rith-masonluk ürünü olan Ku Klux Klan'dır. yaklaşık 100 politik organizasyon ve 10 bin Amerikan yurttaşı hakkındaki son derece özel bilgileri. The Ugly Truth about the ADL'de. kuzey Hollywood'da Beth Sar Shalom adlı Yahudi dini merkezinin bombalanması olayında rol oynadığına dair ipuçları üzerine tutuklanmış. 1960'lı yıllarda ise ADL. Dünya Savaşı'nın ardından ADL yöneticileri ile FBI şefi Edgar J. onu üretme yoluna gitmektedir. ADL üyesi Arnold Forster'in yıllar önce bir sinangogun duvarlarına gamalı haçlar çizerken yakalanmasıydı. yasadışı bir "fişleme" yöntemi uygulamış ve bunun için de FBI ve CIA'dan bazı görevlileri rüşvetle satın almıştır. Edgar Hoover'ın yüksek dereceli bir mason.İsrail yöneticileri ve Yahudi lobisi tarafından sürekli olarak kınanan Meir Kahane'nin kurduğu Jewish Defence League ve onun İsrail'deki karşılığı olan Kach ve Kahane Chai (Kahane Yaşıyor) örgütleri. Aslında ADL'nin FBI'yla ilgisi. hem de FBI ve CIA'nın cesaret edemediği yöntemleri kullanarak dosyalamıştı. Yanda. Bir JDL lideri olan Mordechai Levy. JDL'nin Batı Yakası liderlerinden Irving Rubin. Bu yüzden de. Bunun için de FBI'da görevli olan pek çok istihbaratçıya rüşvet vermişti. Yaptığı düşünce kontrolünün. Hoover arasındaki çok yakın bir ilişki kurulmuştu. hatta "Tapınakçı" ve de homoseksüel olduğuna ise bir önceki bölümde değinmiştik. ADL'nin bir başka kirli yöntemi daha vardır: Yapay antisemitizm üretmek. İsrail'i eleştirenler üzerinde kurduğu baskının tek dayanağı. Oysa soruşturma sonucunda ortaya çıkan bilgiler çok ilginçti: ADL. (Bu geleneksel yöntemin İsrail devleti tarafından da yoğun olarak kullanıldığını bir sonraki bölümde göreceğiz. II.. delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştır. Bu FBI mensupları. . Dolayısıyla ADL. Benzer taktikler ADL'nin "cephe" örgütü JDL tarafından da kullanılmaktadır: Associated Press'te yer alan bir habere göre. Amerika'daki bir yaz kampında eğitim gören "Kahane Chai" örgütünün genç militanları. 1993 baharında patlak veren bir skandalla ortaya çıktı. zaman zaman ADL tarafından İsrail'e düzenlenen bedava turlara da katılıyorlardı.. ADL'nin hedef göstermek için seçtiği Amerikalılar ise oldukça ilginç bir yöntemle tespit edilir: Örgüt. Philadelphia'da Ku Klux Klan ve Amerikan Nazi Partisi'nin ortak bir miting düzenlemesini organize etmiştir!.. 1960'lı yıllardan beri sürüyordu. gerçekte Mossad ve ADL tarafından kurulmuş ve yönlendirilmiştir. "antisemitizm tehdidi" iddiasıdır. Martin Luther'le çok içli-dışlıydı).) ADL'nin ürettiği yapay antisemitizmin ilginç bir örneği. kanunları ihlal ederek.

Bu yönde şimdiye dek atılmış olan adımlar. Masonluk ve başta ADL olmak üzere Yahudi lobisi. bir yandan yeni türeyen bir takım sapkın dini akımlara da var gücüyle destek olmaktadır. dini sembollerin kamu alanlarında kullanılmasının yasaklanması. Amerikan hukuk sisteminin en üstünde yer alan Yüksek Mahkeme (Supreme Court). İki ADL üyesi. Loca görünümündeki bu "anayasa mahkemesi"nin en büyük misyonlarından biri ise laikliğin güç ve etkisini genişletmektir.. Buna göre. ADL'nin masonlarla olan işbirliği." Yüksek Mahkeme'nin bu sekülerizm misyonunun en büyük destekçisi ise yıllardır ADL'dir.. Masonluk ve ADL işbirliği. Goodman'ın kaleme aldıkları Friend of the Court. en çok Yüksek Mahkeme kararlarında ortaya çıkmıştır. bu örgütü "Amerika'yı paganlaştırmak"la suçlamalarının nedeni budur. Amerika'nın "zinde güçleri" konumundadırlar. Jill Donnie Snyder ve Eric K. bu ikili. Mahkemenin tarihi. Dindarların. ADL'nin. Mahkeme'nin bu konudaki bakış açısı. Yüksek Mahkeme'nin bu konuda aldığı kararlar arasında. İskoç Ritine bağlı 33. ADL. "Amerika'yı paganlaştırma" yönünde uzun bir mücadele verdiği anlatılıyor (pagan: putperest). hep bu ikilinin çabalarının sonucudur. ADL'nin belki de en büyük icraatı. Yahudi önde gelenleri ve masonluk arasındaki İttifak'ın Amerika'yı daha da . dini bayramların kutlanmasının yasaklanması. Amerika'da sekülerizmi güçlendirmek ve genişletmek oldu. Sekülerizmin Amerika'daki Bekçisi Tüm bunların yanısıra. Mahkemenin en önemli özelliklerinden biri ise üyelerinin çok büyük bölümünün mason oluşudur. dereceden mason olan Hugo Black'ın 10 Şubat 1947 yılındaki bir açıklamasında özetlenmiştir. Hıristiyanlığı toplum yaşamından çıkarmak için bu denli uğraşırken. ADL sözkonusu "duvarın daha da kalınlaşmasından" yanadır. Amerika'yı Hıristiyanlıktan koparmak ve yerine "seküler hümanizm". Amerika'da Hıristiyanlığı toplum hayatının tümünden çıkarmak ve din-aleyhtarı bir laiklik yerleştirmek hedefindedir. Hatta kitapçıkta yazıldığına göre. çıkarılan kanunların Anayasa'ya uygun olup olmadığına karar verir. normal mahkemelerin dua ile açılmasının yasaklanması gibi örnekler yer alır. devlet okullarında sınıflarda Kutsal Kitap bulundurulmasının yasaklanması. bizdeki Anayasa Mahkemesi'nin işlevini görür. çok defalar "ispiyonculuk" görevini de üstlenmiş ve laikliğe aykırı bulduğu yerel bazı uygulamaları Yüksek Mahkeme'ye şikayet etmiştir. gerçekte din ile devlet arasında kalın bir duvar örülmesini gerektirmektedir. Black şöyle demiştir: "Anayasada bir dinin devlet eliyle tesis edilmesini yasaklayan madde.ADL. devlet okullarında her sabah yapılması önerilen duayla ilgili kanunun iptali. Bu yolda ADL'nin en büyük destekçisi ise her zaman olduğu gibi masonlardı. İskoç Riti masonluğu ile birlikte. dinin toplum hayatından tamamen çıkarılmasına yönelik kararlarla doludur. Okullardaki din derslerinin kaldırılması ve benzeri uygulamaların başta gelen savunucusu olan örgüt. 1947-1982 adlı kitapçıkta da açıkça belirtildiği gibi ADL "din ve devlet arasındaki kalın duvar"ın başta gelen savunucusudur ve Mahkeme'nin dini toplum hayatından çıkarmaya yönelik uygulamalarının hepsini büyük bir heyecanla desteklemektedir. yeni dinler ya da "Yeni Çağ" (New Age) gibi öğretiler yerleştirmek amacına yöneliktir. The Ugly Truth about the ADL'de.

Yahudi egemenliği. Amerika'nın üzerindeki Yahudi egemenliğinin önemli bir boyutu da budur. bölümde İttifak'ın hıristiyan dini otoritesine karşı giriştiği uzun savaşı ve bu savaşın bir parçası olarak ürettiği sekülerizmi incelemiştik.Jean Paul 1998 Şubat'ında Vatikan'da buluştular.. daha doğrusu Protestan mezhepleri.sekülerleştirmek istemelerindeki amaç açıktır. . 2. bu egemenliğe temel prensipleri nedeniyle karşı çıkacak olan diğer dinleri tasviye etmeye çalışmaktadır.. http://www. tüm dünyayı kapsayan bir Yahudi egemenliğini öngören Mesih Planı'nın birer parçasıdır. Ancak burada ilginç bir istisnanın varlığından söz etmek gerekiyor: Yahudi egemenliği. bu büyük planın. aksine onu destekleyenler.org/KITAP/YMD/YMD7b.harunyahya. Kitabın önceki bölümlerinde.html Fethullah'ın Gerçek Yüzü Ergun Poyraz . sözkonusu "Hıristiyan Siyonistler"dir. Amerika'nın bir "hıristiyan" toprağı olmasını değil. İşte Yahudi egemenliğine engel çıkarmayan. adı konmamış da olsa bir "Yahudi toprağı" olmasını hedeflemektedirler. Yahudilik'ten etkilenmiş. en başta Püritenlik ve onun türevleri olan bazı Hıristiyan mezheplerinin Yahudilere olan ilginç bağlılığına ve Mesih Planı'na verdikleri desteğe değinmiş. Amerika'da ya da başka bir yerde yapılan "daha da sekülerleşme" hareketleri. geçmişte Mesih Planı'nı destekledikleri gibi bugün de desteklemektedirler. ya da daha yerinde bir ifadeyle Yeni Seküler Düzen'in (Novus Ordo Seclorum) üretilmesindeki gerçek amacın bu olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu "judaizer" mezheplere bağlı olanlar. genel olarak diğer dinlerin zayıflatılmasını gerektirirken. bu mezheplere bağlı kişilerin "Hıristiyan Siyonistler" sıfatını kazandıklarını görmüştük. Yahudi dini kaynaklarını benimsemiş ve Yahudi dünya egemenliği hedefini de onaylamış durumdadırlar. bazı Hıristiyan mezhepleri bu kuralın dışında kalmaktadır. Çünkü bu Hıristiyan. sekülerizmin. -"Fethullah Gülen ile Papa II. Aslında.

görünüşte konferanslar düzenliyor. Bu günlerde görüştüğü Amerikalılardan biri de . Roma ziyaretinin tarihi kararlaştırıldı." Gülen'in ABD yönetiminde ve BM'de etkiye sahip Papa'nın sağ kolu kardinal John O'Connor ile Eylül 1997'de New York'ta gerçekleşen görüşmesinde. Abramowitz'e Ortadoğu ve Türkiye konusunda yazdığı kitap için yardım etme sözü verirken. Gülen'in basın önündeki itirafından da anlaşılacağı üzere ABD Ankara Büyükelçisi Morton Abromowitz buluşmada başrolü oynadı. Edgar Hoover'in başkanlığı döneminde ADL'yi kanatları altına aldı ve geliştirdi. "Abramowitz ile toplum hadiselerinin sebepleri ve sonuçları hakkında konuştuk.. bir Yahudi ve ADL yönetimiyle ilişki içinde. Abramowitz'in yakın arkadaşı Perle. Morton Abramowitz ile görüşmesinin ortak dostları Kasım Gülek vasıtasıyla tanışmasından sonra gerçekleştiğini açıklayan Gülen. Daha sonra teşekkür mektubu yazdı." Yakalanan kimi üyelerin istihbarat faaliyetleri yaptıkları ortaya çıktı. 1996 yılında CIA BAşkanlığına aday gösterilen Carnaige Vakfı başkanı Morton Abramowitz idi. Zaman Gazetesindeki açıklamasında kitap olayını şöyle anlatıyor: "Kendisinden İslam'da hoşgörüyü anlatan bir kitap yazmasını rica ettik. ADL ajanları bu faaliyetlerinde ilginç bir olayı da gerçekleştiriyorlar. Uzun seneler Pentagon'un Türkiye sorumluluğunu yürüten Perle bir süre . Ancak ADL'nin gerçek kimliği 1992 yılında iki ajanının yakalanmasıyla belgelendi. yine aynı dönemde kurulan Amerikan iç istihbarat örgütü FBI ile işbirliği içinde oldu. ADL'nin kuruluş yılı 1913. Foxman. ADL'nin Türkiye'de MOSSAD'a yakın Yahudi çevrelerle yakın bağlantıları bulunuyor. "ADL'nin MOSSAD. Fethullah Gülen 8 Şubat 1998 günü Vatikan'a hareketinden önce yaptığı açıklamada "Birkaç ay önce Abramowitz cenaplarının yardımıyla bu buluşma gerçekleşti" dedi. Güney Afrika ırkçı rejimi ve İngiliz istihbaratıyla bağlantıları ortaya serildi. ödüller dağıtıyordu." diyordu. FBI ve MOSSAD'ın paravan Yahudi örgütü Ayrımcılıkla mücadele Birliği (Anti-Defamation League/ ADL) ve Moon Tarikatı buluşmayı organize edenler arasındaydı. CIA. Gülen'in sağlık (!) kontrolü gerekçesiyle bulunduğu New York'ta atıldı. FBI. New York'lu gazeteci John Ross'un haberine göre. Gülen. FBI'ın istihbarat kayıtlarından yararlanıyorlardı. Zamanın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya yakınlığı ile tanınan ADL başkanı Abraham H. Vatikan buluşmasının temelleri.Bu buluşmayı CIA organize etti.Ajanlar Tom Gerard ve Roy Bullock'un evlerinde çıkan bilgiler ve ifadeler ADL'nin kirli ilişkilerini su yüzüne çıkardı. Amerika'daki Siyonist lobisinin en güçlü kolu ADL. ABD eski Savunma Bakan yardımcısı Richard Perle. Dernek gibi örgütlenen ve otuza yakın şubesi bulunan ADL. Kurulduğu günden itibaren.. ADL ajanları. Klu Kux Klan örgütü ADL kanalıyla finanse edildi. Gülen'in bir kitabını Amerika'da İngilizce olarak yayınlama garantisi veriyordu. muhalif örgütler ve kişileri fişlediklerini itiraf ettiler.

. Bu çalışmalar sonucu bugün Güney Kore nüfusunda Hıristiyanların oranı yüzde 35'i buldu. Fethullah Gülen’in Türkiye’deki ve yurtdışındaki çabalarını önümüzdeki yüzyılın ‘barış’ asrı olması açısından önemsediklerini ve sözkonusu projeye büyük ilgi duyduklarını belirttiler…'' 10 Mart 1998 Zaman *** . Gazete CIA'ın yayın organı olarak tanınıyor. Orgeneral Çevik Bir. Kurucusu CIA'nın yan kuruluşu gibi çalışan . Başbakan Yılmaz. Otopsi Yayınevi (http://www. Reagan ve Bush'a olan yakınlığı ile tanınıyor. Moon Tarikatı. Ergun Poyraz. Türkiye İran arasında savaş kışkırtıcılığında da başroldeydi.önce Irak'ı bölme planlarını Washington Post'a açıkça yazdı. Wahington'daki iki büyük gazeteden biri olan Wahington Times'ın sahibi Moon Tarikatı. 1981'de kurulan gazete.Fethullah'ın Gerçek Yüzü.. 1980'li yıllarda tarikatın adı İrangate skandalına karıştı. Bosna'yla ilgili olarak ABD'de kurulan kriz merkezi ekibi içinde de yer alan Perle.net)-1. Kore İstihbarat Teşkilatı. sf 345348 YAHUDİ MAFYASI ADL ve GÜLEN İLİŞKİSİ “3 gündür Türkiye’de bulunan Yahudi Liderler Heyeti. Kore nüfusunun yüzde onunun Budizm'den Hıristiyanlığa geçişini organize edenlerden. Moon Tarikatı'nın bir süre önce ölen Türkiye temsilcisi Kasım Gülek.otopsiyayinevi." . Moon Tarikatı. Moon Tarikatı ile de çok yakın ilişki içinde.. Basım Nisan 2000. Kore'nin bölünmesinden hemen sonra kuruldu. Fethullah Gülen'in hamiliğine soyunan ADL.. Fethullah Gülen'in sağ koluydu. CIA'ın dünya çapında kullandığı etkili bir kamuflaj aracı.ADL ve Moon Tarikatı bu gazete içinde birlikte çalışıyor.cjb. TBMM Başkanı Çetin ve Dışişleri Bakanı Cem’den sonra Fethullah Gülen ile görüştü… 55 Yahudi örgütünü temsilen Türkiye’de bulunan 59 kişilik (AYÖBK) Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı Heyeti.

Gelelim ADL ve Gülen Efendi’nin Zaman’a yansıyan haberlerine… Bakın bakalım kimin eli kimin cebinde. Kurdukları “Denizaşırı Yatırımcılar Servisi” adlı şirketle milletlerarası silah ve uyuşturucu kaçakçılığı. El an Vatikan’da mevta Papa’nın elini öpen Müslüman kılıklı diyalog evlatları. Amerikan mafyasının halkla ilişkiler bürosu gibidir.. kendi herzelerini suçluluk psikolojisi içinde oraya buraya gömmeye çalışan. internete sarıldılar… Zaman gazetesinin internetteki ilgili sayfasına gittiler. Türkiye’de 25 bin kilise ev açıldı” haber. ama milletimizin hafızasından ve Kiramen Kâtibîn Melekleri’nin ilahi kayıtlarından çıkartamazlar. kim kimlerin adamı. baktılar ki haber traşlanmış. kardeşi Habil’in canına kastettiğinde. Kara karga. bu “vahim Haçlı işler”ini internetten veya arşivlerden kaldırabilirler.. Kılavuzu karga olanların bu diyalog mızrakları ve bu “haçlı işleri” artık çuvala sığmıyor. sonra da pişkin pişkin “Yok canım nerede kilise varmış.. kardeşinin ölüsünü toprağa gömmeye çalışan Kabil’in ahaline güldüğü gibi. heyhat.. kara kargadan imdat bekleyenler için “Kılavuzu karga olanın gagası…” da derler. bir “kara karga”nın toprağı eşeleyip kendi pisliğini gömmesini gözlemleyerek Habil’i toprak altına gizlemeye çalıştı… Lakin “yerin de kulağı var” derler büyükler. ADL adeta. neredeymişler…” diye lakırdılara ve yalanlara yapışanlara ve dahası en cahil Müslüman’a dahi nispet edilemeyecek iftira senaryolarıyla Müslüman milletimizin namus anlayışıyla Samanaltı’ndan oynayanlara gülmektedir. sayfasındaki “ABD’de Yahudi mafyası: ADL” başlıklı ve Yunus Altınöz imzalı araştırmadan bazı bölümleri aktaralım: “İngiliz Farmasonluğu’nun Yahudi kolu olan B’nai Brith’in etkisi altındaki ADL (Anti–Defamation League) 1913 yılında kurulmuştur.Al sana “ABD’de Yahudi mafyası: ADL” ve “Gülen Efendi’nin ADL teklifli diyalog masalı” 25 Mart günkü “ABD’de Yahudi mafyası: ADL ve Gülen Efendi’nin diyalog masalı” başlıklı makalem. Aynı Zaman’ın yine köşemde sunduğum 2 Mart 2005 tarihli ve Serkan Talan imzalı “Misyonerler faaliyetini yaygınlaştırdı. bazı diyalogcu aymazları şok etmiş olacak ki. kirli parayı aklama gibi işleri yürütmektedir. “Yerin de kulağı var” diyen büyükler. kaç kişi Hıristiyanlaştırılmış. internetten çıkartılmış. kim kimlerin teklifiyle diyalog masalı yazıyor? Önce. 20 Kasım 1992 günkü Zaman’ın 2. Haberin “ADL tarafından Gülen Efendi’ye yazdırtılan diyalog kitabı” kısmı çıkartılmış. . kim kimler adına diyalog işine taşeronluk yapıyor. Kabil. çalınan minarelere hazırlanan kılıflar dar geliyor. arşivlerden yok etmeye kalkışan.

ADL. “hoşgörü masalı ve diyalog kitabı” ne? Hala fark edemediyseniz her iki “Zaman haberi”ni tekrar . Fethullah Gülen’in Türkiye’deki ve yurtdışındaki çabalarını önümüzdeki yüzyılın ‘barış’ asrı olması açısından önemsediklerini ve sözkonusu projeye büyük ilgi duyduklarını belirttiler… Görüşmede. Başbakan Yılmaz. İsrail mafyasıyla da yakın bağlantılar kurmuştur… ADL–Sharon grubu ihtilaflı bölgelerde satın aldıkları evlerde militan Yahudiler’i yetiştirdiler…” Kim yazıyor bütün bunları ve dahasını. tam mesai ile çalışan gizli istihbarat memurlarının bir kısmını Amerikan Hükümeti Adalet Bakanlığı’na bağlı Özel soruşturmalar Ofisi’nde (OSI). İngilizce olarak hazırlanan kitap üzerindeki çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu. İsrail Devleti kurulduğundan beri ADL.. Amerika içinde FBI kanallı muhtelif operasyonlarla ilişkisini sürdürdü.. Orgeneral Çevik Bir.. Gülen’in.. ADL. ABD’nin en etkili Yahudi Lobisi olan “ADL’nin (Anti–Defamation League) teklifi”yle hazırladığı “hoşgörü ve diyalogla ilgili kitap” da gündeme geldi. TBMM Başkanı Çetin ve Dışişleri Bakanı Cem’den sonra Fethullah Gülen ile görüştü… 55 Yahudi örgütünü temsilen Türkiye’de bulunan 59 kişilik (AYÖBK) Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı Heyeti. bittiğinde insanların hizmetine sunacağını söyledi. Gelelim 10 Mart 1998 günkü aynı Zaman gazetesinin “Diyalog çabaları devam ediyor” başlıklı ve Selçuk Gültaşlı imzalı haberine: “3 gündür Türkiye’de bulunan Yahudi Liderler Heyeti. FBI ise kongre tarafından suçlandığı zaman suçu daima ADL’nin üzerine attı. Gülen.. Kitap. ADL’nin bilinen cinayetleri şunlardır: 15 Ağustos 1985’te Kafkasyalı Müslüman lider Tscherim Sobzocov.İşgal altındaki Filistin topraklarında ve Kudüs’ün Hıristiyan ve Müslüman bölgesinde geniş arazilerin kanunsuz alım–satımının ortaya çıkarıldığı emlak skandalı da yine işin içinde ADL’nin varlığını ortaya koyuyor. günkü Zaman gazetesi aynen böyle yazıyor a dostlar. İsrail Gizli Servisi MOSSAD ile hususi ilişkilerini daima sürdürmüş. evinin önünde bombalı saldırı sonucu öldürüldü… Musevi iken Hak din olan İslam’a dönüş yapan Prof.... ADL tarafından basılarak dünyanın dört bir yanında dağıtılacak…” Tek harf dahi ilave etmeden aktardım. Şimdi anladınız mı ADL kim. İsmail Raci Faruki ve eşi 1985’in Ramazan’ında sabaha karşı evlerinde bıçaklanarak öldürüldüler… Gandhı ve Palme suikaslerinin arkasında da ADL’yi görmekteyiz. Fetullah Efendi ne iş yapar. 20 Kasım 1992 günkü Zaman gazetesi… Dilerseniz ADL’ye ilişkin bilgileri tekrar okuyun. bir kısmını da İsrail otoriteleriyle Tel Aviv’de çalıştırmaktadır.

Bunu yapabilmek için de ABD'nin yönetim merkezi olan Beyaz Saray'ı kontrol etmeleri gerekmektedir ki ADL bunu başarmış bulunmaktadır.otuken. ABD gizli servisi CIA'nın etkinliklerini gizlemek üzere yarattığı tarikattir. Ameirka'da Türkiye aleyhine çok olumsuz bir gelişme ortaya çıktı. . Bu ADL.6 NİSAN 2005 . CIA ve MOSSAD ile işbirliği yapan. Örneğin. gerçekler zamanla anlaşılır çünkü... Bu örgütün görevi. bugün Amerika'yı yöneten yeni muhafazakar kadroları hemen hemen elinde tutan bir örgüt. ABD'nin en etkili Yahudi kuruluşu olan Anti Defamation League (ADL: Ayrımcılıkla ve İnkarla Mücadele Birliği) .php?name=News&file=article&sid=4138 Nedir bu ADL Rıza Zelyut GÜNEŞ 27 Ağustos 2007 Geçen hafta. ADL. Güney Afrika'nın ırkçı rejimine destek veren Siyonist bir örgüttür. ABD uzantılı Vatikan orjinli mi.okuyun lütfen. Karanlıklar Prensi unvanlı Richard Perle. ADL bu işi yaparken Moon Tarikati ile birlikte çalışmaktadır. herhangi bir örgüt değil. 'Soykırım!' olarak kabul edeceklerini açıkladı. Graham Fuller gibi adları CIA ile bağlantılı olan isimler de ADL'nin teorisyenleri arasında bulunuyor. 1915 yılındaki Ermeni olaylarını. Morton Abramowitz. Muhammed’i ve O’nun Medine Vesikası’nı Vatikan’ın ve ADL’nin diyalog işinde diline dolayanların.Yenimesaj http://www. Yahudiler aleyhine gelişecek her fikre ve olaya karşı çıkmak. ABD'nin eski Savunma Bakanı Yardımcısı.org/html/modules. bu diyalog işi Türk orjinli miymiş. Ümmet–i Muhammed’in seçkin topluluğu yüce milletimize neler yapabileceklerini varın siz hesap edin… M. Hayırdır. Emin Koç . bazıları şoklanmış gibi… Bu 10 Mart 1998 haberi soğuk duş etkisi yaptı herhalde? Şimdi tekrar değerlendirin bakalım. bu örgütün üyesi. ADL. yoksa ADL orjinli miymiş? Alemlere rahmet Hz. Moon Tarikati .

Başbakan Erdoğan'ın hareket alanını çok daralttı.) NE OLDU DA BOZULDULAR? Amerikan Yahudi örgütleri. Fethullah Gülen'in koruyuculuğunu yapan ve onu yükseklere taşıyan örgüttür. ADL Başkanı Foxman. Fethullah Gülen. İsrail'in Kuzey Irak'ta etkili ve yönlendirici güç haline gelmesine izin vermiyor. Yahudi örgütü Jewish Comitte'in davetlisi olarak 16 Temmuz 2000'de Erdoğan. Mooncuların temel hedeflerinden birisidir. sayfasından itibaren. başbakan yapıldı. ADL. yapılmış seçimler değiştirilerek Tayyip Erdoğan. Gülen'in 1998'de Vatikan'da Papa ile görüşmesini ADL ayarlamıştır. Tayyip Erdoğan ile görüşüyor.. Foxman.. Bunlar. Geldiğimiz noktada ise Amerikalı Yahudi örgütleri. (Bilgiler için Ergün Poyraz'ın Patlak Ampül adlı kitabının 211. bunu İngilizce yayımlayacaklarını' söylüyor. Kürt bölgesinin İsrail bölgesi yapılması.. 'Yenilikçi hareket' adını verip 'Türkiye'deki İslamcıların önderleri' ilan ettiği AKP'nin iktidara gelmesi için uluslararası desteğini bütün gücüyle ortaya koydu. Türkiye'deki yargı kararları. bu örgütün başkanlarından Leon Levy ile buluşmuş ve fotoğrafları da basına yansımıştır. Başbakan'a bir işaret verdiler: 'Emrimizden çıkarsan. ADL yöneticileri ve Mooncular Fethullahçılar ile sıkı ilişki içine giriyorlar. ADL'nin bugünkü başkanı Abraham H. JINSA. Böylece Arz-ı Mevud peşindeki yayılmacı Yahudiler öfkeleniyorlar. Ordunun ve kamuoyunun tepkisi. Zaman Gazetesi'nde yayımlanan açıklamasında. Abramowitz'in aracılığıyla gerçekleştiğini söylemiştir. Yenilikçi adını verdikleri Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını da şiddetle destekliyorlar.İslam dünyasına karşı Yahudi-Hıristiyan Birliği'ni yaratmak.. Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü (JINSA) gibi çok etkili bir Yahudi kuruluşu ile yine görüşmeler yapıyor. bu gazetede ADL ile birlikte çalışmaktadırlar. bunu 8 Şubat'ta itiraf etmiş ve randevunun. Erdoğan da 2000 yılında ABD'ye gidip Gülen'i ziyaret ediyor. *İsrail'in Ortadoğu'daki varlığına karşı çıkan İran'ın bastırılması için . seni oradan indiririz!' Nedenler ortada: *Türkiye hala ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi'nin bir yardımcı aktörü yapılabilmiş değil. bu yöndeki hevesini kırdı. Jews Comitte gibi kuruluşların büyük idealleri. *Türkiye. 'Fethullah Gülen'in İslam üzerine bir kitap yazmasını istediklerini. ABD'nin en etkili gazetelerinden olan Washington Times'in sahibi olan Mooncular. FETHULLAH'IN KORUMASI ADL Bugün ABD'de Türkiye'ye karşı yeni bir cephe açan ADL. Fethullah Gülen.

ihale almasını istemiyor. *Cuma günü.Türkiye kullanılmak isteniyor. İran'a karşı yaptırıma yanaşmayınca da böyle tehditler geliyor. Arap sermayesinin Türkiye'de etkin olmasını.com/2007/08/27/yazarlar/y4. Muhammedür resulullah!' diyen ve buna da gönülden iman edenlere sesleniyorum: Siz. Türkiye. Hemen belirtelim ki bu işaret İsrail'de üretildi.gunes. hem Müslüman görünüp hem de Amerika için çalışan kişilerden uzak durun. bu Siyonist dayatmaya karşı asla ödün vermemelidir. Burada açıkça. ABD'ye hizmet . O zaman. bu yoldan münüple etme çabalıyor. Ayrıca bir medya grubunun ihalesi (Sabah olayını işaret ediyor) işini de Yahudi örgütleri ve İsrail. http://www. Bu kişi. ABD'de parlatıldı. Yeni Şafak'ta İbrahim Karagül daha özel bir sebep de gösteriyor: İsrail. Amerika'nın emrine girmiş bir propaganda uzmanı olduğu anlaşılan Fethullah Gülen'den söz ediyorum. İslam dünyasına karşı Haçlı savaşı başlatan Amerika'nın yanında olmak ister misiniz? Sanmıyorum.html *** Fethullahçı Müslümanlar uyanın Rıza Zelyut 01 Ekim 2007 'La ilahe illallah. İslam'a değil. Hükümet.

(.. onların ideolojileri hakkında daha yakından bilgilenmeli ve diplomatlarını eğitmeliyiz. enstitüler kurmalarının önü açılacak.' Fethullah Gülen'in örnek olarak verildiği ılımlı İslamcıların ekonomik . dünya gemisinin kaptanlığına Amerika'yı oturttu. (.. 2) ABD'nin İslamcı akımın ılımlı üyeleriyle resmi olmayan ilişkiler kurması yararlı olacaktır. Sonra Cheryl Barnard'ın raporu geldi.. Demokrasi. Nasıl desteklenecekleri konusunda şunları öneriyor: 'Çalışmalarının. görüşlerinin yayımlanması ve dağıtılmasına maddi katkı yapılacak.)Raporun sonundaki 'Derin strateji' bölümünde daha somut öneriler var. Sivil toplum örgütleri oluşturarak Ilımlı İslamcı liderlere yardım edilmesine çalışılmalı. ABD çıkarına hizmet edecek İslam anlayışının lideri olarak o örnek veriliyor. Can Dündar'ın pazartesi günü aktardıklarına bakar mısınız: 'Bahsedeceğim raporlar 'Rand Coorparation' imzasını taşıyor. Görüşlerini yaymak için web sitesi. okul.' 1999'da ABD Dışişleri Bakanlığı'nca hazırlanan 'Din Hürriyeti Raporu'nda Fethullah Gülen'den 'ılımlı İslami lider' olarak bahsedilecekti. Daha geniş kitlelere özellikle gençlere ulaşmaları teşvik edilecek. eğitim için yer bulmalarına ve politik süreç içinde gelişmelerine destek olunacak... (.' diyerek beyaz batılı Hıristiyan emperyalizmini meşrulaştıran o değil midir? Milliyet'ten Can Dündar'ın naklettiği bilgiler Fethullah Gülen'in ABD tarafından yetiştirildiğini bir kez daha ortaya koyuyor.. Ve Amerika. insan hakları.ediyor.) O da 2003'te 'Sivil Demokratik İslam Raporu' hazırladı. Çünkü.. ABD'ye en iyi müttefik 'ılımlı İslamcılar'... Amerikan dış politikasına yön veren bu etkili 'fikir fabrikası'.' (. Condoleezza Rice. Şöyle denmiş: 'Ilımlı İslamcıların cesur sivil liderler olmasına çalışılmalı. Sivil toplum kuruluşları kurmalarına. bu çizgidekilere yıllardır muazzam para ve siyasi destek veriyor. Ilımlı İslamın kitlelerin alternatifi olması sağlanacak.) Rapora göre. Amerika'da hazırlanan siyasi-stratejik raporlarda hep onun adı geçiyor. 'Allah.. kadın hakları konusunda etkili politikalar geliştirmeleri sağlanmalı... Francis Fukuyama gibi uzmanlarıyla tanınıyor. Amerikan yönetimi için bir rapor hazırlayıp 2 şey tavsiye etti: '1) Türkiye'deki İslami hareketi daha yakından tanımalı.) Rand Coorparation. Donald Rumsfeld.

Amerika onların bankacılıktan tutun da kargoculuğa kadar Türkiye'nin bütün sektörlerinde öne çıkarttırıyor. İsrail'in hahambaşı ile buluştu' denilerek örnek dinsel lider seçiliyor. Hükümet.. Raporda. dershaneleri Amerikan dolarları ile böyle yaygınlaştırılıyor.html FETULLAH GÜLEN DOSYASI Yazar: Milli Çözüm Araştırma Ekibi .güç eksikliği dile getirilip maddi destek yapılması önerilmiş. yüksek öğrenim bile yapmayan .. Para ve siyasi destek bu kesime yağıyor. toplumsal önderler. Desteklenenlerin başında da Fethullah Gülen ve çevresi geliyor. İslam dünyasına karşı Haçlı savaşını yürütüyor.. genç ılımlı Müslüman akademisyenler. 'Gülen'cilerin okulları. Dünya'ya hükmeden ve çok gizli ve de kirli işler çeviren siyonist mahfillerle. 'Hıristiyan ve Yahudilerle diyalog çalışması başlattı. Hiçbir resmi sıfat ve statüsü bulunmayan. Fakat.. 1970'lerin ortalarında. http://www. yurtları. ABD yönetimine Türkiye'yi etki altına almak için de şu kesimlerimizin desteklenmesi öneriliyor: 'Liberal ve laik Müslüman bilim adamları ve aydınları. İki kez Patrik Bartholomeos ile görüştü. bu konuda ne gerekiyorsa yapıyor. 1998'de Papa'yı ziyaret etti. Burada Fethullah Gülen. Müslümanların kanını hunharca akıtıyor. Haçlı emperyalizmin silahlı gücü Amerika'nın bu kadar desteklediği birisinin siz Müslümanlara bir faydası olabilir mi? Bu dünyada değil öbür dünyada. Şimdi. giderek Bediüzzaman'ın çizgisinden uzaklaşarak masonik merkezlere yaklaştı. Milli Görüş istikametinde hizmet gören Ak-Evler hareketinden koparılarak "AKYAZILI" Vakfı kurdurulan Fetullah Gülen.' Can Dündar perşembe günü de yazıya devam edip 26 Mart 2007 tarihinde yaylımlanan Rand Corparation'ın yeni raporundan aktarmalar yapıyor. bu saldırıda ABD'nin yanında yer alıyor. ona inanan samimi Müslümanlara sesleniyorum: Elinizi vicdanınıza koyup öyle karar verin.com/2007/10/01/yazarlar/y4. ılımlı gazeteciler ve yazarlar.gunes. kadın hareketi öncüleri. Pek karmaşık ve karanlık ilişkiler ağına takıldı. aynı Amerika. Fethullah Gülen.

Rusya Federasyonu. bakanların ve başkanların bile erişemediği uluslar arası bir protokol pozisyonuyla. Türklerin hayatında daha önemli bir konuma "geri dönmesi" kaçınılmazdı. Politikacılarla pazarlıklara başlamıştı. Katıksız ve amansız şeriat düşmanı Bülent Ecevit'in bile Fetullah Gülen'e övgüler dizmesinin ve Fetullahçıları partisinden aday gösterip Milletvekili seçtirmesinin arkasında.. okulları "Amerikan ve İngiliz casusu yetiştirme merkezi" olarak görüyor. İlk bakışta: Hiçbir resmi etiketi ve dini temsil yetkisi bulunmadan.. .. sonunda zan ve tahminlerle değil.. Rusya Federasyonu: yerel yöneticileri arasında bu okullarda okumuş bazı görevlilerin de işine son verilmesi için hazırlıklar yapıldığını .. İşte Amerika'daki siyonist yahudi stratejisti ve CIA Ortadoğu şefi Graham E. Ulaşan bilgiye göre.. Rusya Federasyonu yönetimi Fethullah Gülen okullarını açan şirketleri yakın takibe aldı. Rusya yerel yöneticileri arasında bu okullarda okumuş bazı görevlilerin de işine son verilmesi için hazırlıklar yapılıyor. Öte yandan.. . Söz konusu operasyonun. Fuller Fetullah Gülen'e bunun için sahip çıkmakta ve O'nu yere göğe sığdıramamaktaydı. Gülen'e bağlı çeşitli şirketleri yakın takip altına alan Rus yönetimi. piyon olduğu." Diyen Graham Fuller böylece ağzındaki baklayı da kafasındaki şeytanlığı da açığa vurmaktaydı. Daha doğrusu malum merkezlerce böyle sunulsa da. artık sadece bir maşasıydı. aslında O. acaba ne gibi hedefler yatmaktaydı.. Kahraman rolü oynatılan bir figürandı. ülke içindeki Fethullah Gülen okullarını kapatmak için harekete geçti. Fethullah Gülen okullarını kapatmaya başladı. "küresel çete"nin ve siyonist sömürücü sermayenin. Rusya Fetullah Gülen okullarını kapatıyor: Rusya yönetimi. Fethullah tarikatının okullarına ve şirketlerine karşı zaman zaman yapılan soruşturmaların en kapsamlısı olacağı açıklandı. şahsi gayret ve marifetiyle (hatta bazılarına göre özel velayet ve kerametiyle) bu denli yaygın bir organizeye ve saygın bir otoriteye eriştiği sanılsa.. Milli Görüşten ve Erbakan gerçeğinden uykuları kaçan Bilderberg'ci Ecevit'lerin ve Graham Fuller'lerin Fetullah Gülen'i ve O'nun siyasi temsilcisi AKP'yi böylesine sahiplenmeleri acaba hangi hikmetlere dayanmaktaydı? "Türkiye demokratikleştikçe (Fetullah Gülen'in ve AKP'nin benimsediği ve Amerika'nın desteklediği) İslam'ın. Papayla programlara. Ve O'nun patron değil.. resmi belgeler ve şahitlerle ortaya çıkmıştı..sade ve samimi bir hoca efendinin değil.

Şu soru mutlaka sorulmalı doğru ve doyurucu cevabı herhalde bulunmalıdır: Bir zamanlar: "Amerika ve Rusya sistem olarak materyalist felsefeyi benimsemiştir. okulların sahibi konumundaki Tolerans. yani nedenselliği dayanır. . gerçekleştirdikleri en başarılı etkinlikler arasında Türk casusların deşifre edilmesini de saydı. Amerika şu anda: Bütün konum ve gücüyle. denilebilir."Diyen Fetullah Gülen'e ne oldu ki şimdi: "Amerika. İslam'ı yaymak mı.. dershane. onlara tesiri hakiki vermek apaçık bir dalalet ve inhiraf (sapıklık)tır. Serhat ve Ufuk vakıflarının isimlerini verdi. hala bu dünya gemisinin dümeninde oturan bir milletin adıdır.. üniversite çalışmalarıyla siyonist emperyalizmin dünya hakimiyetine ve küresel bir totalitarizmin kurulma hedefine hizmet mi yapılmakta dır? Daha önceleri: "sebeplere riayet. kendisini besleyeni sahibi olduğunu sanır ve bu yüzden sahibine gösterdiği sadakat görünüşe.. bütün dünyaya kumanda edebilir ve buna layıktır. bir sorumluluk olsa da. "yurt dışındaki okullarıyla. Fethullah Gülen okullarını açıkça "Amerikan ve İngiliz casusu yetiştirme merkezi" olarak tanımladı. şimdi nasıl oluyor da: . ikisi de bizim aman vermez düşmanımızdır. Türkiye deki vakıf. Hatta hiçbir fark yoktur. Israrla söylüyoruz ki.hatırlattı. Öte yandan." "Köpek." Diyen Fetullah Gülen.. 17 Aralık 2002'de Türk basınında yer an açıklamasında.." Demeye ve Amerika'yı övmeye başlamıştır? Fetullah Gülen'in asıl amacı. FSB: CASUSLUK YAPIYORLAR Rusya iç Güvenlik Örgütü FSB Başkanı Nikolay Patruşev. açıklamasında.. FSB Başını. Alpaslan Işıklı'nın tespitiyle. Rus yetkililer. Aslında ne Rusya'nın ne de Amerika'nın bize bakış açıları farklı değildir. Türkiye kamuoyuna "modern okullar" olarak sunulan bu okullardan bazılarında çok sinsi ve siyasi faaliyetler yapıldığı ve ABD'nin dünya hakimiyeti için beyinlerin yıkandığı özellikle vurgulandı. yoksa siyonist Gizli Dünya Devleti'nin kovboyu olan Amerika'ya uyumlu ve ılımlı vatandaş hazırlamak mıdır? Prof. FSB Başkanı 2002 yılı etkinlik raporunda Fethullah Gülen okullarında çalışan öğretenlerin casusluk faaliyetlerinin deşifre edildiğini belirtti.

. dünyanın hiçbir yerinde. Amerika göz ardı edilerek. Bu realite kabul edilmeli." Diyecek kadar Amerika'ya tapınan ve siyonizmin yenilmez gücüne(!) sığınan bir Fetullah Gülen. "Sizinle müşerref olmayı bahşettiğiniz için zatı âlilerinize en derin kalbi teşekkürlerimizi sunarız..) diyerek." Diye başladığı papa'ya mektubunda: "Papa 6.. YOKSA PAPALIK MİSYONERİ Mİ? Vaazlarında ve kitaplarında: "Hazreti Mesih (İsa A. yoksa Amerika'nın kuklasımıdır? BEKLENEN MESİH Mİ. yoksa Amerika mıdır? "Amerika daha uzun zaman dünyanın kaderinde çok önemli bir rol oynayacaktır. acaba Kur'an kahramanı mı. İsa şu anda içinizde bulunan. (Yani Hz." Diyor.. Allah mıdır. acaba asıl aldatmak ve kullanmak istediği Hristıyanlar ve Museviler midir..S) Ahir zamanda o önemli misyonu eda etmek üzere mutlaka nüzul edecektir. lideriniz ve temsilciniz olan şahsiyete inecektir.. işinizi bozacaktır.. Ancak. Nüzul edecektir ama içinizden şahs-ı manevinin muhtevi bulunduğu mana ve ruha nüzul edecektir. Paul cenapları tarafından başlatılan ve devam etmekte olan Papalık Konseyi Misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. yoksa Müslümanlar mıdır? ." diyerek."Amerika ile dostça geçinmeden ve Amerika istemeden. Çünkü Amerika kendi işlerinin bozulmamasından yanadır.. eğer Amerika istemezse. mesela Amerika ile çatıştığımız sürece bu projelerin gerçekleştirilmesi mümkün olmaz.. Şimdi (bana bağlı) bazı gönüllü kuruluşlar dünya ile entegrasyon adına (yani siyonizmle uyuşarak) gidip dünyanın değişik yerlerinde okullar açıyorlarsa. Bu da yadırganmamalıdır. şurada veya burada kendi başına bir iş yapılmaya kalkışılmamalıdır.. Rusya bile sizi desteklese. herkesi Amerika'ya kayıtsız şartsız teslimiyete çağırmaktadır? Fetullah Hoca'ya göre: Kuvvet ve Kudret sahibi. Şimdi aklımıza ve vicdanımıza güvenerek soralım: Fetullah Gülen beklenen Mesih veya Mehdi Aleyhisselam mı dır? Yoksa kendi itiraf ve ifadesiyle Papalık Konseyi Misyonunun basit bir parçası mı dır? Takiyye yaptığı ve ikili oynadığı açıktır. bu itibarla. hiç kimseye ve hiçbir şey yaptırmazlar. dolaylı biçimde Mesihliğini ve Mehdiliğini ilan eden ve nicelerini buna inandıran Fetullah Gülen.

Doğru cevap: siyonist yahudiler ve Haçlı emperyalistler Fetullah Gülen'i... Fetullah Gülen ise Müslümanları kullanmaktadır. Çağ ve Nesil dizisinin 4. kitabının son yazısında ve lider başlığı altında: "Ve eskilerin "Kaht-ı rical" dedikleri seviyeli insan, idareci ve kadro ile lider kıtlığı (yaşanıyor) Yakın geçmişi ve hâlihazırdaki vaziyeti itibarıyla: Şu karmaşık dünyanın gerçek manada bir lider tanıyıp tanımadığını bilemeyeceğim; bildiğim tek şey varsa o da, bizim dünyamızda böyle bir liderin olmadığıdır... ... O Polat sinelerin ve çelikten sedaların yerinde, şimdi sinekler uçuşuyor... Evet, ateşböceklerinin yıldızlaştığı, sineklerin kartallaştığı bu talihsizler diyarında, şimdi aslan inleri, tilki çalımlarıyla inliyor... Bülbülyuvaları saksağanların elinde perişan ve her tarafta yarasalar şehrayinler tertip ediyor... Hakim güçler, insafsız ve temettü (sömürme) avında... Hasıla koskoca dünya başı boşların elinde ve bir baştan bir başa lidersizlikle kıvrım kıvrım (kıvranıyor)..." diyor ve ardından "nasıl bir lider?" diye kendisini anlatmaya başlıyor... Yakın geçmişteki ve günümüzdeki bütün dini ve siyasi liderleri böylesine küçümseyen ve kötüleyen Fetullah Gülen'in, şimdi Amerika'ya ve Papalığa karşı perestlik derecesindeki hürmet ve teslimiyet nasıl bağdaştırılacaktır? ... Şimdi soruyoruz: 1- Fetullah Gülen'e, Papayla görüşmek ve işbirliğine girişmek üzere; Türkiye ve dünya Müslümanları böyle bir yetki verdi mi?

Yoksa malum ve melun merkezler mi o'na böyle bir kılıf geçirdi? 2- Bu tavrı ve telaffuzlarıyla, İslam'ın tebliğcisi ve temsilcisi mi, yoksa Vatikan'ıda kontrolüne alan siyonizmin hizmetçisi mi? • 3- Hz. Peygamber Efendimizin devrinin önemli devlet liderlerine gönderdikleri ve "Ya, bozuk ve batıl inançlarınızı bırakıp İslamiyet'e ve benim risaletime iman edersiniz. Ya da tüm tebaanızın da günahını yüklenerek cehenneme girersiniz." İçerikli mektuplarıyla, Fetullah Gülen'in Papaya yazdığı mektubunda söyledikleri aynı şeyler midir?

Hâlbuki Efendimizin ki, izzet ve davet, bunu ki ise, zillet ve teslimiyettir.

4- F. Gülen, haddini aşarak, bugüne kadar İslamiyet'in hep

yanlış anlaşıldığını ve bunun Müslümanların suçu olduğunu söylüyor ve doğrusunun kendisi tarafından ortaya koyulacağını ima ediyor!.. Peki, bugüne kadar sahip çıktığını iddia ettiği Bediüzzaman ve Onun izlerini takip ettiği tüm ehlisünnet uleması; İslam'ın neresini yanlış anlamışlardı ve hangi yanlışları Müslümanlara öğütlemişlerdi? 5- Papayı Türkiye'ye davet ve kutsal yerleri ziyaret teklifini, Süleyman Demirel adına tekrarlama yetkisini ve cesaretini kendisine kim vermişti?

Yoksa mason Demirel'le, özel bir ilişki içindemiydi? Hani bu Hoca ve ekibi siyasetten uzak kimselerdi? 6- Urfa'da 3 dinin ortak eğitimini verecek ilahiyat okulunu açma kararı, İsrail'le birlikte mi verilmişti?

Çünkü AKP'li belediye Başkanı döneminde bu proje, İsrail yardımıyla Urfa'da gerçekleştirilmişti. 7- Fetullah Gülen, acaba insanlığı en azından kendi taraftarlarını; İslam'i değerlere göre yeniden düzeltmek ve yeryüzünde adil bir düzen yerleştirmek isteyen ender ve önder bir şahsiyet miydi?

Yoksa Papalık Konseyinin basit bir parçası, Papa hazretlerinin ve GAP'ta yatırım yapan İsrail'in bir hizmetçisi miydi? Chalmers Johnson (University of California'da emeritus Profesör): The sorrows of empire, New York, 2004. Bu kitapta C. Johnson, ABD'nin dış politikasının tümüyle Wolfowitz gibi neo-conların söz sahibi olduğu pentagon'un elinde olduğunu, Beyaz Saray'ın by-pass edildiğini belirtiyor. Johnson diyor ki; "ABD, ona buna demokrasi satmak istiyor, Ortadoğu'ya da "demokrasi yok" gerekçesiyle müdahale ediyor ama kendisi demokrasinin ilkelerinden uzaklaştı. ABD adeta bir imparatorluk oldu ve militarist bir düzen içinde. Ancak, ABD imparatorluğun diğer imparatorluklardan ayıran; önemli bir özellik var, ABD imparatorluğu bir "üs-ler imparatorluğu"dur. İngiliz ya da Fransızlar gibi gittiği yerlerde toprak İşgali amacı taşımıyor, dünyanın değişik bölgelerini "Üs" leri aracılığıyla kontrol altında tutup, ele geçirmeyi hedefleyen bir imparatorluktur Amerika..." Daha ne söylesin Johnson?! Bitmedi. Tam yerine denk geldi, son habere buyurun; ABD, askeri malzemelerini Türkiye üzerinden nakletmek için 7 liman ve 6 havaalanını kullanma izni aldı. ABD'nin kullanımına verilen liman ve alanlara ilişkin karar yürürlüğe girdi. Bush'un geçtiğimiz aylarda açıkladığı "Türkiye cephe ülkesidir;" sözleri ABD'ye verilen liman ve üslerle daha bir anlam kazandı.

Haber turuma devam ediyorum sevgili okur, nasıl hoşunuza gidiyor mu? Bambaşka bir dala konuyoruz, ne âlâsı var demeyin, anlayana; 'En büyük Yahudi nisanı Nazarbayev'e verildi. Dünya Yahudileri Konseyi, Kafkasya'nın enerji merkezlerinden Kazakistan'ın Devlet Başkanı Nursultan Nazarbavev'e, medeniyetlerarası diyaloga katkılarından dolayı, "Uluslararası Maimonides Nişanı-en büyük Yahudi nişanı" verdi. Avrasya Kuruluşları Birlikleri temsilcileri ve Nazarbayev ödül töreninin ardından, Kazakistan-Astana'da yeni yapılan Orta Asya'nın en büyük sinagogu Rachel-Habad Lyubavivch'i törenle açtılar.

Bu en büyük Yahudi nişanının Nazarbayav'e verilmesinin diğer önemli sebebi ise; Fetullah Gülen'in okullarına yaptığı destek olduğu konuşulmaktadır. Fetullah Gülen'le MOON ve MASON İlişkileri: Moon tarikatı ile Fetullah teşkilatı arasındaki örgütlenme modellerindeki siyonist ilişkileri yanında en önemli benzerlikse birinin Mesihliğe, diğerinin ise İslam temsilciliğine ve Mehdiliğe soyunmalarıdır. Her ikisini de organize eden, Amerika'daki siyonist kuruluş; CSIS'tır. CSIS 1962'de Georgetown Üniversitesi'nde kurulmuş. Amerikan devletine ve özellikle petrol ve silah şirketlerine hizmet veriyor. Dış ülke yöneticileriyle, bürokratlarıyla, Amerikan çıkarlarına dolaylı ya da dolaysız hizmet verecek akademisyenlerle bağlar kuran CSIS, bir devlet kurumuyken, yenidünya düzenine uyum sağlamak üzere şirkete dönüştürülüyor. CSIS, Ortadoğu petropolitik araştırmalarıyla da ünlüdür. Ortadoğu bölümünün içinde Türkiye'ye de ayrı bir bölüm açılmış, CSIS birimlerinin yönetimlerinde istihbarat örgütlerinde ve yabancı ülkelerdeki diplomatik misyonlarda dünya deneyimi kazanmış eski devlet memurları bulunuyor. Üçüncü ülke adamları da bu şeflere raporlar hazırlıyorlar. CSIS yabancı devletlerin görevlilerini de gerektiğinde ABD'de konuk edip, ilgili konularda konferans vermelerini sağlar. Bunların arasında Türkiye başbakanları da bulunmaktadır. Hatta CSIS, Kafkasya petrol boru hatları ile ilgili toplantılarını Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığında gerçekleştirmiştir. Sonraları Başbakanlık danışmanlığına getirilen, DSP milletvekili ve Ecevit'in ABD gezilerinde en büyük yardımcısı, 2002 yılında Kıbrıs'dan sorumlu Devlet Bakanı, Harvard mezunu Tayyibe Gülek komitenin sekreterliğine getirilmiştir. CİA'nın bile bir üst kurumu gibi çalışan CSIS Fetullah Gülen'inde en büyük destekçisidir. Çok sayıda ülkenin yanı Sıra ABD'de de "lobby" oluşturmak gerekçesiyle okullar kurulması bir gazetede şu ilginç açıklamayla yer alıyordu: "Gülen'in şimdiki planı, ABD'de Türklere de, Amerikalılara da eğitim verecek bir üniversite açmak. Virginia eyaletine bağlı küçük bir yerleşim birimi olan Staunton'da, boşaltılmış bir hastane binasını devralan "Fethullahçı" grup, burada binden fazla öğrenci kapasiteli bir

Gülen'in son elli yılda gelişen İslam'i hareketler içinde kurumlaşan tek hareket olduğuna dikkat çekildiğine ve eski CIA şefi Graham Fuller'in RAND şirketi adına Türkiye Nurculuğunu araştırmaya başlamış olduğuna dikkat edilirse ABD ile "entegrasyon"un liberal olarak tamamlanmak üzere olduğu söylenebilir.üniversitenin kurulması çalışmalarına başladı. Bu okullar İslam'dan çok Türk milliyetçiliğini esas alan bir felsefeyi yaymaktadır. (. CMCU konferansına katılanların kimlikleri ve deneyleri. Bahreyn. Şimdi soralım İngilizce dilinde eğitim yapmayı esas alan bu kurumların "Türk milliyetçiliğini" nasıl esas aldığı ya da nasıl olup Tanzanya veya Çin yönetimleri seçkin aile çocuklarının "Türk Milliyetçiliğini esas alan" bir eğitimden geçirilmesine izin vermektedir. Gülen Londra'da kolej açmış. George Harris: ABD eski dışişleri görevlisi. Türkiye'yi model alan bu seçkinlerin oluşumunu görmek istiyor. Middle East Institute başkanı. "The man and his movement" (Bir Adam ve Hareketi) 26-27 Nişan 2001 tarihlerinde. Cidde. Asya. Tanzanya'dan Çin'e çoğunluğu eski Sovyetler Birliği Türki cumhuriyetlerinde yer alan 200'den fazla okul kurdular. Ortadoğu.. Güneydoğu Asya uzmanı. Bu konferansta F. "Fethullah Gülen'in" adamları tüm dünyada. Georgetovvn Devlet Üniversitesi'nin yanı sıra ABD yönetiminin ve Yahudi örgütleri ile Alman Stiftung'larının Türkiye'deki din ve ifade hürriyetine verdikleri değerin açık bir göstergesiydi (!): Toplantıya katılanların özellikleri işin ne denli ciddiye alındığını göstermekteydi: Alan Makowsky: ABD Dışişleri istihbarat Bürosu eski şefi. İsrail destekçisi WINEP (Washington Institute for Near East Policy) görevlisi. ABD Hava Kuvvetleri ne bağlı RAND şirketi yöneticisi.. üniversitenin dünyanın her yanından gelecek öğrencilere "evet" diyeceğini söylüyor. Graham Edmund Fuller: Yemen. "Balkanlar'dan Çin'e. Yemen 1967. Şii araştırması projesinin amacı. Şimdilerde Türkiye'deki Nurcu hareketini ve "Irak. Roscoe Suddarth: Mali 1961. siyasete .elçisi.) Bu kuruluşlar Müslüman olmayan öğrencileri kabul ediyorlar ve yüksek nitelikleri ve belki de İngilizceyi temel eğitim dili olarak kullanmaları nedeniyle. Körfez savaşında ordu danışmanı. seçkinlerin çocuklarını çekmektedir. Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki çeşitli "Şii Müslüman Cemaatlerin gelecekteki politik rolleri'ni Rend Francke ile birlikte araştırıyor. "Şiilerin özgürlüğü. Suudi Arabistan. Gülen: The man and his movement (Bir adam ve onun hareketi) idi. Ürdün 1974-1990 istihbarat görevlisi. matematik doktoru bir arkadaşlarının" Staunton Belediyesi ile anlaşması halinde. eski Ankara B. Lübnan 1963-65. Georgetown Üniversitesi'nde CMCU'nun son konferansının konusu "F. Uzakdoğu CIA görevlisi. istihbarat uzmanı.

İnsanlığı kurtaracak bir 'Mesih' olarak.. İki yıl önce kendi oğlu da aynı otelde intihar etmişti. hem Fetullaçılıkta beyin yıkama esasına dayanır. İngilizce olarak tüm dünyada dağıtılması için önayak olmuştur.. http://www. Bu arada.03. Moon Hazretleri. Her ne kadar iki örgütün yükselmeye başlamaları Amerika'nın başlattığı. hem Moonculukta.millicozum. eleman devşirilme işi. Ancak Türkiye merkezli Moon kilisesi kadar büyük değildir. . ortaya çıkan Moon'a kimse sahte peygamber diyememektedir. ABD federal devlet yönetimiyle içli dışlı olmayı başaran Moon.com/content/view/772/56/ GÜLEN. Sorgusuz bağlanılacak her şeyh-dede-şef örgütünde olduğu gibi. Nitekim 10 Mart 1998 günkü Zaman gazetesinin bildirdiğine göre ADL. işte bu misyon çerçevesinde Fethullah Gülen’i İstanbul’da ziyaret ederek “diyalog ve hoşgörü kitabı” hazırlatmış. İsa politik becerisi bulunmadığından. Fetullah Gülen ise: kırk yılın ardından farkına varmış ki. Amerika'ya uzaktan yaslanacağına.. Hıristiyanlığı ve insanlığı kurtaramamıştır. "Güç neredeyse orada olunmak" der gibi.ve yönetime katılımlarının geliştirilmesinin yollarını bulmak" olarak belirtilmektedir.2006 Saat: 21:10 Konu: Siyonizm 'İlginçtir. o da Amerika'ya taşınmış.' . onun otellerinde intihar ölümleri de sıklaşıyor. Bu örgütle Fetullah Gülen'nin yapılanma modeli oldukça benzeşmektedir.. Bu nedenle Moon kendini Mesih olarak ilan ediyor. kendisini ABD'ye atmış ve kırk yıldan bu yana işin ana müteahhitliğine soyunmuş bulunuyor. her geçen yılın ardından kutsallığının en üst noktasına ulaşmıştır. Tıpkı peygamberlerin doğum günlerinin kutlandığı gibi. Moon'a göre Hz.. Her yıl 10-15 Şubat arasında "Gerçek Ana-Baba" nın doğum günleri büyük gösterilerle ve ayinlerle kutlanmaktadır. RTE VE AVANESİ ADL HİZMETÇİSİ Tarih: 27. dinlerarası diyalog Amerika’nın en etkili Yahudi lobisi ADL’nin de temel misyonudur. Moon'un Mesihliğinin nedeni ise şöyle belirtilir. 1950'lerin komünizmle mücadele örgütlenmesine dayanıyorsa da.. .

Paul tarafından başlatılan ve devam etmekte olan Dinlerarası Diyalog için Papalık Konseyi misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. Türkiye’ye Apo şamarı atan AİHM’nin bağlı bulunduğu Avrupa Konseyi toplantısında Başbakan Tayyip Erdoğan’ın. İlginçtir. işte bu misyon çerçevesinde Fethullah Gülen’i İstanbul’da ziyaret ederek “diyalog ve hoşgörü kitabı” hazırlatmış. Zaman Gazetesi. dinlerarası diyalog Amerika’nın en etkili Yahudi lobisi ADL’nin de temel misyonudur. Bu misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz…” demektedir (Bkz. Vatikan ve İsrail’dir… Dinlerarası diyalog. Dinlerarası diyalog siyasi bir misyon olmasa idi. Bu ADL de neyin nesi. En sıcak gelişme olan “Apo kararı”ndan bahis açması beklenilen Başbakan Erdoğan. Zaman gazetesi ADL’yi nasıl anlatıyor: “ABD’de Yahudi mafyası: ADL… ADL. gün gibi ayan–beyan ortaya çıktı ki. diye soranlar. haham. ABD. AB. 10 Şubat 1998. 14– 20 Şubat 1998 sayısı). Nitekim 10 Mart 1998 günkü Zaman gazetesinin bildirdiğine göre ADL. bir siyasi misyondur. Nitekim 9 Şubat 1998’te Papa II. dam üstüne saksağan vur beline kazmayı diye algılanmaz mıydı? Avrupa Konseyi.. sunduğu mektubunda “Pek muhterem Papa cenapları. Demek ki bu diyalog işi. İngilizce olarak tüm dünyada dağıtılması için önayak olmuştur. “dinlerarası diyalogun yaygınlaştırılması”ndan dem vurması.. İşgal altındaki Kudüs topraklarında ve Kudüs’ün Hıristiyan ve Müslüman bölgesinde geniş arazilerin kanunsuz alım–satımının ortaya çıkarıldığı emlak skandalı da yine işin içinde ADL’nin varlığını ortaya koyuyor… İsrail Devleti kurulduğundan beri ADL. İsrail mafyasıyla da yakın bağlantılar kurmuştur…” . Aksiyon dergisi. söze dinlerarası diyalogla başlıyorsa. siyasi bir misyondur. siyasi bir argümandır. Erdoğan onlara dinlerarası diyalogtan söz açtı. kardinal mıydı ki. dinlerarası diyalog. İsrail gizli servisi MOSSAD ile hususi ilişkilerini daima sürdürmüş.*** Halepli Bahçe’de vahim bir temel Artık. ruhaniler meclisi miydi. yine Zaman’ın 20 Kasım 1992 günkü sayısına göz atabilirler. Papa 6. Paul’u ziyaret eden Fetullah Gülen. varın siz hesap edin bu diyalogun ne menem siyasi bir proje olduğunu… “Güya dinler kisvesi” altındaki bu “siyasi misyon”un sac ayakları. bir din devleti olan Vatikan’ın Papalık Konseyi misyonudur. Avrupa Konseyi üyeleri papaz. adeta Amerikan mafyasının halkla ilişkiler bürosu gibidir. Bakınız. Kurdukları ‘Denizaşırı Yatırımcılar Servisi’ adlı şirketle milletlerarası silah ve uyuşturucu kaçakçılığı. kirli parayı aklama gibi işleri yürütmektedir.

Hugson’ın kilit rol oynadığı”na özellikle dikkat çekmişti. Aktüel dergisinin 1998 yılı 354. Şimdi anlaşıldı mı dinlerarası diyalogun nasıl bir siyasi misyon olduğu. Erdoğan. Avrupa Konseyi’nde dinlerarası diyalogtan dem vuruyor.10 MAYIS 2005 . yüzde kaçı dini olabilir ona da siz karar verin… Bu misyon çerçevesinde Fetullah Gülen’e “diyalog ve hoşgörü kitabını yazma teklifi yapan.Yenimesaj . barut ve gözyaşı ile yoğrulan Filistin’in ahvalinden hiç de ders almamış olacak ki.10 Mart 1992 günkü Zaman’ın anlattığı bu ADL’nin en temel misyonu dinlerarası diyalogtur. Emin Koç . Erdoğan’ın temelini attığı Halepli Bahçe projesinin ne vahim bir siyasi adım olduğunu kestirmek zor değildir. İsrail’den Vatikan’a uzanan nasıl bir siyasi proje olduğu… Anladınız mı? İşte Haçlı’nın “güya dinler kisvesi altındaki bu siyasi misyon”unun Şanlıurfa’da tezgahlanmasıdır Halepli Bahçe temelinin atılması… Halilurrahman Cami’nin yanıbaşında temeli atılan kilise. Erdoğan da bu vahim adımdan vazgeçmeli. Önceki dönemin Saadet Partili Başkanı Ahmet Bahçıvan milletimizin yoğun tepkisi karşısında bu projeden vazgeçtiği gibi. Zira Şanlıurfa’mızı da içine alan bu havzanın. Gülen’in Papa’ya sunduğu mektupta Urfa Harran’da açılmasını teklif ettiği Ruhban Okulu öğrencileri için “birer ayin tatbikat merkezi” olup olmayacağını zaman gösterecektir. sayısında yayınlanan söyleşisinde “Gülen’in Papa’yı ziyaretinin gerçekleşmesinde dönemin ADL Başkanı Mr. Amerika’dan İsrail’e. Gülen’in yazdığı bu kitabı tüm dünyaya dağıtmayı üslenen bu ADL’dir. Bu misyonun yüzde kaçı siyasi. havra. Bizden dost tavsiyesi… M. İsrail için ve ADL için en az Filistin toprakları kadar “arz–ı mev’ud” kıymeti taşıdığı göz önüne alınırsa. İşin asıl vahim tarafı. yıllardan beri kan. Halepli Bahçe adı altında Şanlıurfa’mızın kalbine saplanmasıdır. Şanlıurfa’nın kalbine dinlerarası diyalog projesini saplıyor. Dahası 1998’de Zaman’ın imtiyaz sahibi olan ve Fetullah Gülen’in Papa ziyaretine iştirak ederek Papa’nın ellerini öpen Alaattin Kaya. budist tapınağı gibi ayin merkezlerinin. Zaman gazetesinin “İşgal altındaki Kudüs topraklarında ve Kudüs’ün Hıristiyan ve Müslüman bölgesinde geniş arazilerin kanunsuz alım–satımının ortaya çıkarıldığı emlak skandalı da yine işin içinde ADL’nin varlığını ortaya koyuyor…” diye anlattığı ADL’nin de misyonu olan dinlerarası diyalogun önemli bir projesinin.

"ZAMAN"CILAR EHLİ KİTAP MI DIR? .

. Fetullah olayını çözmek isteyenler.. 15 ülkede yayınlanan 300 bin tirajlı Zaman gazetesi. yaklaşık 500 öğrenci yurdu ve biri İngilizce yayınlanan 14 dergi. ABD'nin Yeşil Kuşak projesinde üstlendiği rolden kaynaklanmaktadır. bu gezici vaizin el üstünde tutulmasının sebebi. 89 özel okul. aslında Siyonist masonlarındır. ulusal düzeyde yayın yapan 2 radyo ve uluslar arası yayın yapan Samanyolu televizyonu. New York-Vatikan-Kudüs hattına taşıyan sihirli güç. CIA tarafından ayarlanmıştır. Fetullahçılar tarafından 1. Siyonist ABD'dir. Bunların Fetullah Gülen'le ilişkileri. Değirmenin Suyu Washington'dan: Fetullah Gülen'in bugün hükmettiği güç. İlkokulu dışarıdan bitirmiş. bayılmakla şöhret edilmiş ve Amerika'nın oyuncağı. Amerika'yla Entegrasyona Katiyen Karşı Değil Fetullah Gülen. Gülen'in önemi. Daha doğrusu bu güç. 8 dil ve bilgisayar merkezi.5 milyar dolar olduğu açıklanmıştır.İsmet SEZGİN . ne zaman başı sıkışmışsa ABD'ye kaçmıştır. vaaz verirken ağlayıp. Yurtdışındaki okullarının yıllık gideri ise. Gülen'in avanesinin sahip olduğu 300'e yakın şirketle. Amerika'yı karşılarına almak cesaretini göstermelidir.. Ankara DGM Başsavcılığı'nın hakkında . Yurtdışında. Risale-i Nur'u istismar etmiş. Fetullah Gülen'i Ahlat'tan şimdi bulunduğu Pennsylvania'ya uçuran süreç ve araçlar. Şunu artık kesinlikle ve net olarak saptamalıyız: Fetullah Gülen. Mesut Yılmaz'ın ve Devlet Bahçeli'nin. ılımlı İslam'ın sahte mehdisi haline getirilmiş. 600 trilyon liraya hükmettiği saptanmıştır. 6 üniversiteye hazırlık kursu ve 21 öğrenci yurdu olmak üzere toplam 279 eğitim kurulusu" bulunmaktadır. 28 Şubat'ta da ABD'ye hicret yapmıştır!.. bu gün ise AKP'nin. 236 lise. 85 vakıf. aslında Amerika'yla ilişkidir. Genelkurmay Başkanlığı tarafından 1998 başında hazırlanan bir raporda şöyle sıralanmaktadır: "Yurtiçinde. 6 üniversite ve yüksekokul. Yeni Dünya Düzeni'nin Türkiye'ye dayattığı mafya-Gladyo-tarikat sisteminin bir ayağıdır. 1986 yılında. 373 dershane. Amerika'yı Karşıya Almadan Fetullah Sorunu Çözülemez! Dün hükümet koltuğunda oturan Ecevit'in. baştan sona bir Amerikan Planının Parçasıdır. Özal tarafından gıyabi tutululuktan kurtarılan Gülen'in 12 yılda bu kadar büyük bir güce ulaşmasının izahı da uluslar arası bağlantısıdır. 207 şirket. Gülen olayına yaklaşımlarını açıklayan gerçek burada gizlidir. 18 dernek. "büyük müttefikimiz" Amerika'dır. Bunu bilerek hareket etmektedirler. zannedildiği gibi Müslümanların değil. 2 ilkokul. Saidi Nursi çizgisinde Erzurum'dan yola çıkan Gezici Vaiz Fetullah Gülen'i.

Güney Kore'yi sömürgeleştirirken. hala pek çoklarının elindedir. sömürgeleştirmenin aracı olarak bir de Hıristiyan tarikatı kurdu. Kudüs Baş hahamı ile kurduğu yakın ilişki ve Fetullahçıların İşadamları derneği olan İSHAD'in İsrail'le bağları iste bu politikanın bir gereğidir. kıtalararası imparatorluğunu sürdürmek için. ABD'yle ilişkilerini gizlemeye gerek görmüyor.. Kendi tarikatına ait Zaman gazetesinin 4 Eylül 1997 tarihli sayısında Batı ile ilişkiler hakkında şu değerlendirmeleri yapıyor: "Bu manada inanmış bir insanın Batı karşısında. Dünya Anti Komünist Lig'inin uzantıları olarak kuruldu. Birleştirme Kilisesi. İsrail ile ilişki. İslamcı hareketlerin Batı ile entegrasyon için yapması gerekenlerin. Ama bu örtüyü bile kendisi icat etmiş değildir. en başta İsrail ile iyi ilişkiler geliştirmesi istenmektedir. Graham Fuller'in İslamcı hareketi konu alan Kuşatılanlar kitabında.soruşturma başlatacağını öğrenince de hastalık bahanesiyle Amerika'ya sığınmıştır. Moon tarikatını kullanarak Dünya Anti Komünist Lig'ini örgütledi. bu tarikatı kullanarak Güney Kore nüfusunun yüzde 40'ini. İsrail üzerinden kurduğu uyuşturucu ve terör bağı dikkat çekicidir.1950'lerden itibaren dünyanın efendiliğine soyunan ABD. Gülen'in İslamcı kitleleri kendisinden soğutma tehlikesine karşın. Batı'yla entegrasyon karşısında. Abdullah Çatlı İle Birlikte! . Moon. Şimdi hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştır. "İsrail İle İlişkinin Avantajları: Moon tarikatının.. Körfez Savaşı'nda. Türkiye'de Komünizmle Mücadele Dernekleri. Fetullah Gülen'in CIA ile ilişkilerini sürdürmede kullandığı kılıf gibidir. Irak yönetiminin İsrail'e attığı Scud füzesi üzerine İstanbul'da verdiği vaaz ve döktüğü gözyaşları ve ettiği bedduaların kaseti. işte bu tarikatın adıdır. CIA." Moon Tarikatı Ve Fetullah Gülen Dinlerarası Diyalog. Aksine bu ilişkiyi güçlülüğünün bir kanıtı olarak kullanıyor. CIA denetiminde yürütülen bu faaliyetin ilk başarılı örneği Moon tarikatıdır. Bu tarikatların hepsinin söylemi de aynı: Dinlerarası diyalog. Budistlikten vazgeçirip Hıristiyan yaptılar. Latin Amerika'daki askeri diktatörlüklerle. Resmi adıyla söylersek. CIA'nin misyonerleri. Amerika'yla entegrasyon karşısında olması katiyen düşünülemez. ABD açısından kilit öneme sahiptir. 1951'de Kore'yi işgal eden ABD. her kıtasal din içinde kendisine bağlı bir tarikat örgütledi. Bir başka dikkat çekici nokta Fetullah Gülen'in İsrail ile yakın ilişkisidir. Esasen Gülen.

Tayland. Fetullah Gülen'in bırakalım Çenday'ı. Sovyetler Birliği'nin çözülmesi üzerine Gülen örgütü uluslararası okullar atağına geçti. Macaristan. Kırgızistan (11). Rusya Federasyonu'na ait çeşitli bölgeler (24). Turgut Özal döneminde. Afganistan. Kasım Gülek'in Amerikan Ordusu'nda albay olarak görev yapan. Ardından Asya ve Afrika ülkeleri geldi. öncelikle Orta Asya Türk cumhuriyetleri olmak üzere Kafkas ve Balkan cumhuriyetlerinde. hedef benzerliğinden ibaret değildir. Güney Afrika. Kasım Gülek'in kızı Tayyibe Gülek. Aralarında organik ilişkiler ağı geliştirilmiştir. Gülen Örgütü'nün önünü açtığı net olarak saptanabiliyor. Irak. Çin ve Tayvan 1'er okul. Abdullah Çatlıdır. 1981 yılında Dünya Anti Komünist Ligi'nin toplantısına katılmıştır. Endonezya. Kafkaslar."Moon tarikatı ile Fetullah Örgütü arasındaki bağ. CIA'nin İlgi Alanlarında Fetullah okullarının ülkelere dağılımı şöyle: Kazakistan (28). Özbekistan (18). Uluslararası Okullar Nasıl Kuruldu? Diğer cemaatler Kur'an kursu ve İmam Hatip Liseleri gibi doğrudan devlet kontrolündeki dini eğitim kurumlarına önem verirken. Moon tarikatının Türkiye halifesi eski CHP Genel Sekreterlerinden Kasım Gülek ile Fetullah Gülen'in dostluğu artık sır değildir. daha sonra şüpheli bir şekilde ölen baldızı Aylin Rodomisli (Adı Aylin romanında anlatılan kişi) aracılığıyla Pentagon ve CIA ile ilişkiye geçtiğini de bizzat kendisi söylemiştir. Abdullah Çatlıdır. art arda kolejler açtılar. Gülen. Makedonya. daha sonra DSP'den Adana milletvekili seçilmiştir. Azerbaycan (14). Yani Amerika'nın ilgi alanındaki bölge ve ülkeler. Fetullah Gülen'i bültenlerinin baş konusu yapıyor. Sudan. Ukrayna ve Romanya (5'er). 1992 yılında ABD'ye gittiğinde. "Fetullahçı" diye bilinen vakıf ve şirketler. Moon tarikatı ile Fetullah Gülen'i birleştiren bir diğer isim. Tayland diye bir ülkenin . 1992'de Gülen'i ABD'de havaalanında karşılayan da. Çatlı. Sovyetler Birliği'ni çökertmek için örgütlediği ve büyük olanaklarla yürüttüğü "CIA muhalefeti"nin. ABD'nin Soğuk Savaş döneminde. Balkanlar. Fetullah Gülen cemaati. Pakistan. yurt içinde Anadolu liseleri ve kolejler açmaya yöneldi. Gülen'in öncelik verdiği ülkeler son derece dikkat çekici: Orta Asya. Moldova (2). Bunları Arnavutluk ve Moğolistan (4'er). Tayyibe Hanımı Fetullah Gülen'in Pentagon'la ilişkisini kuran teyzesi yetiştirmiştir. Fas. Dünyadaki uyuşturucu merkezlerinden Tayland'ın Çin sınırındaki Çenday kentine okul ve yurt açmanın Türkiye açısından bir anlamı bulunmuyor. Gürcistan. Sovyet bloğuna karşı yürütülen psikolojik savaşın en önemli aygıtı Hür Avrupa Radyosu. Nitekim 1992'den itibaren. Gülen ve misyonu döne döne övülüyor. Amerika'nın Sesi radyosunun değişik lehçelerdeki Türkçe yayınlarında. Türkmenistan (15). Bangladeş.

Askeri Ataşe tarafından Türkiye'ye iletiliyor..6) "Amerika daha uzun zaman dünyanın kaderinde çok önemli rol oynayacaktır. Amerika göz ardı edilerek şurada burada bir iş yapılmaya kalkışmamalıdır." (s. Ama CIA tarafından Fetullah Gülen örgütlenmesine dâhil ediliyor. Amerika'nın bize yarım arpa kadar bile. Susurluk olayı üzerine ve 28 Şubat sürecinde önce telaşa kapıldı. ABD'de kaldığı süre içinde. Milli Güçleri: "Arkamda Amerika var" mesajı vererek tehdit etmeye çalıştı. Amerika hala bu dünya gemisinin dümeninde oturan bir milletin adıdır.varlığından haberdar olması bile mümkün değil. bu itibarla. Fetullah Gülen. Bu realite kabul edilmeli. bu avantajı sağlıyor demektir. Allah'a mı inanıyor yoksa Amerika'ya mı? Graham Fuller Aracılığıyla CIA İle Görüşmeler yapılıyor!. Gülen. Bütün dünyada yapılacak işler buradan idare edilebilir. Gülen'in CIA yetkilileriyle gizlice görüştüğü bilgisi. "Fetullah Gülen İle New York Sohbeti"nde ABD emperyalizmiyle Fetullahçıların bağı. İkinci Cumhuriyetçi köşe yazarlarını seferber ederek kendini Amerika'nın adamı olarak tanıttı. Ve Kırgızistan'da ABD'ye karşı tavır alan ve Rusya'ya yanaşan Askar Akayev'i deviren Soros Vakıflarıyla Fetullah Gülen okulları işbirliği yapıyor!. Uzun süre ABD'de kaldı. sadece bizim menfaatimize olacak bir desteği yoktur.. Buna rağmen şurada bulunmamıza izin veriyorsa. Hükümet ve CIA yetkilileriyle görüşmeler yaptı. açıkça dile getiriliyor. "Arkamda Amerika var" mesajı veriliyor! Fetullah Gülen.. bu bizim için bir avantajsa.. yegane kuvvet ve kudret sahibi olarak. Nevval Sevindi'nin Sabah Kitaplarından çıkan." (s. mesela Amerika ile çatıştığınız sürece bu projelerin gerçekleştirilmesi mümkün olmaz. Aydınlık dergisinde yayımlandı ve şimdiye dek yalanlanmadı. Amerikan Merkezi İstihbarat Örgütü'nün (CIA) Ortadoğu Masası şefi ile gizlice görüştüğü. Mark Parris'in Rolü . Şimdi bazı gönüllü kuruluşlar dünya ile entegrasyon adına gidip dünyanın değişik yerlerinde okullar açıyorlarsa. 1997'de. Bu görüşme için.7) "Amerikalılar istemezlerse kimseye dünyanın değişik yerlerinden hiçbir is yaptırmazlar." (s.. Türkiye'nin Washington Askeri Ataşesi tarafından sağlanıyor." (s. Gülen'e aracılık ettiği biliniyor. Söz konusu görüşme.9) Şimdi söyleyin. CIA Başkanı'na bağlı dört önemli birimden biri olan Ulusal İstihbarat Konseyi'nin eski Başkan Yardımcısı ve RAND Corporation analisti Graham Fuller'in.8) "Amerika ile iyi geçinmezseniz işinizi bozarlar. İşte kitaptan bazı seçmeler: "Amerika şu andaki konum ve gücüyle bütün dünyaya kumanda edebilir..

özellikle de Türk Cumhuriyetlerinde açılan okullarda.Ş. Gülen'in.'nin yetkilisi Mehmet Mesut Ata'ya gelir. 3 Mart 1997. Konu. bizzat Fetullahçı okul yöneticisi tarafından itiraf edilmiştir. Türkiye'de yapılan üst düzey resmi bir toplantıda. Fethullah Gülen cemaati tarafından yurt dışında. Türkiye'den gidenlerin de uğramayı ihmal etmediği isimlerden. İşte Çarpıcı Açıklama geliyor!. Abramowitz.. Fetullah Gülen'in. başta Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam olmak üzere Bakanlığın bütün üst düzey bürokratları katılıyor. Özal'la mutfak arkadaşlığıyla ünlenen Abramowitz. Başbakanlıktan. "Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar Türk dünyasının hizmetinde" sözleriyle yapılıyor. Bu işbirliği. Tarih. Demirel ile Fetullah arasındaki ikinci köprü. dönemin Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam ve MİT temsilcisi de bulunduğu halde. "Fetullahçılara ait" diye . Türkiye Cumhurbaşkanı'nın himayesini de ABD ile bağı sayesinde elde etti. Bu okullar da. ABD'de devlet ricali tarafından kabul görmesini sağlayan da. yurt dışında okul açmış vakıf ve özel şirket yetkilileri de hazır. ABD'nin önde gelen think-tank kuruluşu Carnegie Vakfı'nın eski Başkanı Abramowitz'in. Yer. MİT'ten. Toplantıda. ABD'de 14 önemli temasta bulunduğu biliniyor. Ev sahibi. ABD'nin hizmetindedir. Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü. diplomatik pasaportlu Amerikalı CIA ajanları. Ankara'daki Başkent Öğretmenevi. Ve elbet. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Yakın Doğu ve Güney Asya Bölümü. Sık sık ülkemize gelen Abramowitz. Dahası. Özbekistan'daki 18 okulun sahibi gözüken Silm A. Ilımlı İslam'ın destekçilerinden olduğu biliniyor.. Beyaz Saray'ın yol vermesiyle. Dışişleri Bakanlığı'ndan temsilciler de katılımcılar arasında. olay karşısında sessiz kalındı. Toplantıya. Fetullah'ın Okullarında CIA Ajanı Öğretmenler atanıyor! Fethullah'ın okullarının propagandası. Durum. Oysa bu okullar. yine bir Amerikan yetkilisiydi: ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Morton Abramowitz. Fetullah Hoca'yla görüşmesinin yararlı geçtiğini açıklamıştı. yurt dışında açılan Türk okullarının sorunları. Sıra. Önemli bir toplantı yapılmaktadır.. ABD'nin en faal gruplarından Yahudi Lobisi'nin de önde gelen isimlerinden. devletin resmi olarak yayımladığı kitapla da belgelenmiştir. Ankara'ya geldikten sonra başlamıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve İslamiyetin değil. Washington'a döndükten sonra da elini Türkiye'den hiç çekmedi.Gülen. Mark Parris'in başında olduğu. Mark Parris'in Fetullah Gülen'e ilgisi. Abramowitz.. "İngilizce öğretmeni" diye barındırılıyor. Sayın Süleyman Demirel'i Fetullah'ın elinden ödül almaya ABD Ankara Büyükelçisi Mark Parris'in ikna etti.

dostluk köprüsü adı altında getirdikleri 70 öğretmene diplomatik statü kazandırmışlardır. Amerikalı kaynaklar. Endonezya'ya kadar uzanmaktadır ve eğitim dili olarak da Türkçeyi değil. Amerikan Eğitim Bakanlığı personeli olmayan ABD'li öğretmenlerin. Ata. Ve Kırgızistan'da "Fetullahçı" diye bilinen okullarda "öğretmenlik" yapıyorlar. CIA Fetullah'ın Öğretmenlerine Resmi Pasaport Veriyor! Olayın ABD cephesini ise. . koşulların elverdiği ölçüde sıkı olması. Ancak Amerika'nın güdümünde kurulacak ilişkiler. normal olarak turist pasaportu sahibi olmaları gerekiyor. birçok talebini dile getirir. Adriyatik'ten sadece Çin'e kadar değil. Elbette Türkiye'nin çıkarınadır. İngilizce dil "öğretmeni" olarak gözükmekte ama misyonerlik yapmaktadır. diğer Türk cumhuriyetleriyle ilişkilerini geliştirmesi. ABD'li öğretmenlere diplomatik dokunulmazlık sağlıyor. Fetullah Gülen'in yurtdışındaki okullarında çalışan bine yakın ABD'li öğretmende. İngilizce adıyla "official passeport"a sahipler. MEB'in yayımladığı "Yurt Dışında Açılan Özel Öğretim Kurumları Temsilcileriİkinci Toplantısı" adlı kitabın 63-64. Ancak. Türkiye'deki karşılığı "yeşil pasaport" olan resmi görevli pasaportu. İngilizce' yi kullanmaktadır. Biz de. Amerikan devleti. Gülen'in okullarında çalışanları resmi görevli sayıyor. son derece önemlidir. Vietnam'a. Türk eğitim elemanlarının itibarlarının biraz daha artacağını zannediyoruz. yalnızca devlet görevlilerine verilen ABD resmi pasaportu var. eğer devletimiz. Amerika'nın Orta Asya'ya olan yaklaşımı ile tam bir uygunluk göstermektedir. Özellikle hazırlık sınıflarında haftalık ortalama 24 saati bulan İngilizce derslerine. bu konuda diplomatik statü konusunda bize yardımcı olursa Türk öğretmenlerinin. bu pasaportların CIA'nin talimatıyla düzenlendiğine işaret ediyorlar. Bu ilişkilerin. çoğu okulda ABD'li ve İngiliz "öğretmenler" giriyor." Özbekistan'da diplomatik pasaportla bulunan ABD'li "öğretmen"lerin çoğu. Fetullah Gülen cemaatinin okullarında çalışmaktadır. Sözlerini Amerika'nın Özbekistan'daki bir uygulamasını örnekleyerek bağlar. Emperyalizmin İstediği "Ilımlı İslam". 1 Mart 1998'de açıklamıştık. Bunlar da diplomatik pasaportlu. büyükelçiliğimiz.bilinmektedir. Müslümanlığı Yozlaştırmayı Amaçlıyor! Gülen'in Türk Dünyası'na yaklaşımı. Fetullah Gülen'in okulları. Türkiye'nin. Çoğunluğu Türk Cumhuriyetleri'nde faaliyet yürüten okullardaki ABD'li öğretmenler.sayfalarından okuyalım: "Amerika Birleşik Devletleri. Hemen Her Okulda Mutlaka İngiliz ve ABD'li Bulunuyor! Kırgızistan'da da 50-60 kadar Amerikalı "öğretmen" var.

. Bakınız karşımıza neler ve hangi tür hizmetler çıktı? Diyalogcu nurcuların okullarına takılan öğrencilerin. Kırgızistan ve Özbekistan darbeleri. kendinden önceki papaz Papa Ron Calli’yi anlatıyor.. Kapıda karşılıyorlar. “Tabuları Yıkan Seyahat” başlıklı hatıratında şöyle anlatıyor. Cemal beyle Vatikan İstanbul temsilcisi papaz Marotvich’e götürüyor. A. Başkan Harun Tokak ve yardımcısı Cemal Uşşak bizi ağırlıyor. bölgesel karışıklıklara ve savaşlara yol açmaktadır. Papalık ve ADL ile olan ilişkilerinin de endişe verici olduğunu kendi belgeleriyle anlattığımızda. Siyonist mihraklardır. “Ehl–i kitapla amentüde ittifakımız var” (Bkz. Halbuki Fetullahçıların ve Zaman'cıların bu Amerikan âşıklığı ve İsrail uşaklığı: ne İslam'ın ruhuna ve ne de Bediüzzaman'ın yoluna asla uymamaktadır. http://www.com/content/view/387/34/ ADL.. Marotvich. Fetullah Gülen'in. kimilerinin “Şu kadar okulda İstiklal Marşı okutuluyor. Zaman. yani ABD'nin güdümündeki Nurculuğun. Viyana’daki ağabeylerinden Tercan Ali Baştürk.. 17 Nisan 2000) diye “yeni bir itikat” ilan etmeleri kadar. Amerika'nın istediği de budur. Fetullah Gülen. Kendi dökümanlarına ve belgelerine başvurduk. Rejisör. ‘dinlerarası diyalog perspektifli bir gezi’ ile Türkiye’ye gidiyoruz.. yani Türkiye'nin Siyonist sömürüye taşeronluk yapmasıdır. ABD'nin bu planlarında rol almaktadır. kelimesine dokunmadan aktaralım: “2000 yılının Nisan ayında Avusturya’dan bir grup genç.Türkiye'nin komşularıyla olan ilişkilerinin bozulmasına. 21 Nisan Cuma sabahı İstanbul’da bir otelde misafir ediliyoruz. “papazlara ve kiliselere doğru” nasıl sürüklendiklerini. Türkçe öğretiliyor” türünden “hizmet propagandası”na sığındıklarını gördük. Fetullahçılar sadece figürandır.. Diyalogcu nurcuların. Türkiye'nin Türk Cumhuriyetleri'yle ilişkisinde oynadığı rolün son kanıtıdır. Marotvich’in .millicozum. İslam’a ve Türklüğe hizmet ediyormuş da haberimiz yokmuş. Diyalogun ilk nişanesi olarak üç ilahi dinin usulü ile yemek duası yapılıyor. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’na kahvaltı yapmaya gidiyoruz. 13:30’da vakıf yetkilisi. Şahin.

projenin. Saat 13:00’tü. tek ders. Nisan 2000 sayısı). Hediyeleşmek faslından sonra “cennette buluşmak üzere” diye ayrıldık. Diyalogcu nurcuların okulu Brooklyn Amity School..” (Bkz. öğrencilere altıncı sınıftan başlayarak haftada birkaç saat Türkçe dersleri verildiğini de yazdı (Bkz. New York Times’da haber oldu.. Üç inanç tek ders.. Tek Ders” başlıklı haberiyle duyurdu. Bartholomeos’a gittik. Hırsitiyan mektebi Holy Name of Jesus ve Türk okulu Brooklyn Amity School tarafından ortaklaşa yapıldı... Muhammed’in yoluna hizmetini varın siz hesap edin. Genç papaz Stefanos bizleri kapıda karşıladı. (Bir not.... New York’un tek Türk okulu Brooklyn Amity School tarafından yapılan ‘Kudüs’te Gökyüzü: Yıldızlar.2005. Haçlar ve Hilaller’ konulu illüstrasyonlar... Orada beraber bir hafta Allah’a ibadet edeceğiz. Anti–Defamation League (ADL) tarafından desteklenmiş olmasıdır. etkinliği “Üç İnanç.samanyoluhaber... Öğretmen ve öğrencilerin çoğunun Türk olduğu okulda Türkçe konuşulmadığına dikkat çeken New York Times. önyargılar kırılıyor. sabit fikirler dağılıyor. com/index.2001).anlattıkları.. php? detay=1&sec= 11&hid=143). Yahudi hakları koruyucusu Anti–Defamation League (ADL) tarafından desteklendi. Sonra Zaman gazetesinden Abdullah Aymaz’la görüştük. Kısaltarak ama aynen aktarıyorum: “Üç inanç. tavsiyesini içeren sohbet dinledik.php?khide =1&ghide=1&hid= 19941&sec=19). 20. İlahi dinlerin salikleri olarak bu kadar birlerin arasında niçin ayrı duralım. Eserler büyük beğeni kazandı” (Bkz... Tabular sarsılıyor. Neticede şu ortak kararları aldık: Belli zamanlarda ortak mekanlarda ortak ibadet için buluşacağız.10. AA. Nurcu bir ağabeyin bu hatıratını tekrar okuyun. 31. Etkinlik projesi.usalstrateji. Avusturya–Çağlayan dergisi. Haçlar ve Hilaller’ adlı kitabından esinlenildi. 22 Nisan Cumartesi günü ise Ortodoks patriği 2... Etkinlik. Ardından Marotvich’in önderliğinde beraberce Cevşen’den bölümler okuduk ve Hıristiyan usulü dualar ettik. http://www. . bizde o ‘salih insan’a karşı sevgi hisleri oluşturuyor. com/ index. Burada can alıcı nokta. Türklüğe ve Hz. Yahudi okulu Hannah Senesh Community Day.12. Muhammed’din yoluna hizmet etmek herkese nasip olmaz elbette.. Yazar Mark Podwall’ın ‘Kudüs’te Gökyüzü: Yıldızlar. New York Times. Bartholomeos. 11 Eylül terör mağdurlarına ulaştırılmak üzere Kızıl Haç’a bağışta bulundu (Zaman. diyalogcu nurcu okullarının İslam’a hizmetini.. Marotvich de nurcu papaz ya. http:// www.. nasihatlerde bulundu. Yeni bir “hizmet örneği” haberi de Amerika’dan geldi. Gazetenin sanat eki. bu sebeple Cevşen’i balıkçının olta yemi gibi yanından eksik etmiyor–M.. Türklüğe hizmetine ve Hz. Emin).. ADL’nin desteğinde İslam’a.

.. bu haberin son kısmını internetteki arşivlerinden çıkartmak durumunda kaldılar. Yunus Altınöz.” (Zaman..” (Zaman. Gülen. kirli parayı aklama gibi işleri yürütmektedir. sen gel de onu benim külahıma anlat! http://www. Görüşmede.. öyle mi? Bir de bu “büyük hizmet”e hased edenler varmış.. Diyalog çabaları devam ediyor. ADL tarafından basılarak dünyanın dört bir yanında dağıtılacak..... TBMM Başkanı Çetin ve Dışişleri Bakanı Cem’den sonra Fethullah Gülen ile görüştü.. ADL... İngilizce olarak hazırlanan kitap üzerindeki çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Zaman ekibi.php?haberno=5021475&tarih=2005-1226 .. Amerikan mafyasının halkla ilişkiler bürosu gibidir.. 10 Mart 1998). bir kısmını da İsrail otoriteleriyle Tel Aviv’de çalıştırmaktadır. Öyle mi? Yani ADL.tr/index.yenimesaj. 20 Kasım 1992. ABD’nin en etkili Yahudi Lobisi olan ADL’nin (Anti–Defamation League) teklifiyle hazırladığı “hoşgörü ve diyalogla ilgili kitap” da gündeme geldi. ADL adeta. s.. Selçuk Gültaşlı. İsrail Devleti kurulduğundan beri ADL.. İşte bu ADL’nin desteği ve katkılarıyla İslam’a. ADL–Sharon grubu ihtilaflı bölgelerde satın aldıkları evlerde militan Yahudiler’i yetiştirdiler.. İşgal altındaki Filistin topraklarında ve Kudüs’ün Hıristiyan ve Müslüman bölgesinde geniş arazilerin kanunsuz alım–satımının ortaya çıkarıldığı emlak skandalı da yine işin içinde ADL’nin varlığını ortaya koyuyor.. İslam’a ve Türklüğe hizmet ediyor. Kurdukları “Denizaşırı Yatırımcılar Servisi” adlı şirketle milletlerarası silah ve uyuşturucu kaçakçılığı. ADL.... Türklüğe ve Hz..Hangi ADL. tam mesai ile çalışan gizli istihbarat memurlarının bir kısmını Amerikan Hükümeti Adalet Bakanlığı’na bağlı Özel soruşturmalar Ofisi’nde (OSI). Gülen’in. İsrail Gizli Servisi MOSSAD ile hususi ilişkilerini daima sürdürmüş. FBI ise kongre tarafından suçlandığı zaman suçu daima ADL’nin üzerine attı. ilginçtir. Amerika içinde FBI kanallı muhtelif operasyonlarla ilişkisini sürdürdü. Kitap.com. Başbakan Yılmaz. Orgeneral Çevik Bir. İsrail mafyasıyla da yakın bağlantılar kurmuştur. Muhammed’in yoluna hizmet ediliyor. Ne derler... 2) Yine Zaman’dan bir bilgi notu daha: “3 gündür Türkiye’de bulunan Yahudi Liderler Heyeti. bu ADL ne? İşte onu da noktasına–virgülüne dokunmadan Zaman’dan öğrenelim: “ABD’de Yahudi mafyası: ADL. İngiliz Farmasonluğu’nun Yahudi kolu olan B’nai Brith’in etkisi altındaki ADL (Anti–Defamation League) 1913 yılında kurulmuştur.

yüzyıl sonunda kurulmuştu ve birkaç yıl önce 100.. bir de bu pencereden baksınlar bakalım.. kimler çıkacak karşılarına. Aynı törende. ABD’ye gitti. Yenilikçi Hareket. Amerikan Jewish Commite’nin davetlisi olarak orada bulunuyordu. Emekli Orgeneral Bir’e bu ödül. Erdoğan 16 Temmuz 2000 tarihinde. Bu gezide kendisine KİPTAŞ eski Genel Müdürü Erdoğan Bayraktar ve Münci İnci de yer alıyordu. yıldönümü kutlandı. “Emekli Orgeneral Çevik Bir’e. güya 28 Şubat üstüne kalem oynatıyorlar. birinden ödül aldı. Theodore Herzl tarafından 19. Tayyip Erdoğan’a ‘cesaret ödülü’ veren kuruluşun adı ‘American Jewish Congress’ (AJC).” (Hürriyet. Türk–Amerikan ve Türk–israil ilişkilerine yaptığı katkıdan dolayı verildi. Ayrıca burada JINSA (Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü) yetkilileriyle de görüşmeler yaptı. 26 Ekim 1999) “R. Amerikan Temsilciler Meclisi üyeleri Curt Weldon ve Ike Skelton’a da JİNSA’nin üstün hizmet ödülleri verildi.28 Şubat’a “yorumsuz” bir yorum AÇIK İSTİHBARAT M. Kendi mevkutelerinde çıkan bilgileri hatırlatarak. Çevik Bir’e ‘Uluslararası Liderlik’ Ödülü. Dünya Musevilerini bir ‘ulusal yurda’ kavuşturma amaçlı kurulmuş ve İsrail ile amacını gerçekleştirmiş örgütün bir türevi . Çevik Bir’di hatırlarsanız. T. “Bir eksen” etrafında dönen 28 Şubat aynasına. 92) “Başbakan Tayyip Erdoğan ABD gezisinde çeşitli Musevi kuruluşlarıyla ilgilendi. 28 Şubat’ın en önemli isimlerinden biri Org.” (Nasuhi Güngör–Yenişafak eski Ankara Temsilcisi.Emin Koç Diyalogcu nurcular ve kimi aydın müsveddesi “alt kimlik”li demokratlarımız... World Jewish Congress. bazılarının dâvetine katıldı. merkezi Washington’da bulunan Musevi Ulusal Güvenlik Enstitüsü (JİNSA) adlı kuruluş tarafından ‘uluslararası liderlik’ ödülü verildi. bakınız kimlerin “yorumsuz gölge”si düşmüş.

Musevî cemaati lideri ve JİNSA’nın gözdelerinde Bensiyon Pinto... toplantı ve TV programlarında karşılaştıkları. 10 Mart 1998).Amerika’daki.. Selçuk Gültaşlı. Bu görüşmeler farklı dinden olan kişilerin birbirlerini daha yakından tanımalarını sağladı. diğer hedef HSBC ise ödül törenine salonunu tahsis ediyor. Sayın Tayyip Erdoğan. Buna bütün dünya inanıyor... Jewish lobiye partisinin programını anlatmıştır... daha önce ulaşılması zor ayrı çevrelerin fertlerinin diyalog kurabilmelerini temin etti.” (Zaman. İstanbul’daki terörist saldırılara hedef olanlardan Musevilerin ABD’deki temsilcisi olan örgüt ödül veriyor. ADL tarafından basılarak dünyanın dört bir yanında dağıtılacak. Nuriye Akman. Başbakan’ına böyle bir ödülün verilmesi bayağı anlamlı.. Orgeneral Çevik Bir.. TBMM Başkanı Çetin ve Dışişleri Bakanı Cem’den sonra Fethullah Gülen ile görüştü. Zaman’daki röportajında Gülen ve Erdoğan’a övgüler yağdırıyor: “Yıllardan beri cemaatimize mensup din adamları ve dinler arasındaki diyaloğa önem veren cemaat mensuplarımız.. Ödülün verildiği mekân da öyle: HSBC bankasının New York merkezi. Türkiye. Daha önce AJC tarafından 10 kadar kişi ödüle lâyık görülmüş. Listede İsrail’in önemli bütün başbakanları yer alıyor. bunlar arasında İsrailli veya Musevi olmayan tek kişi Tayyip Erdoğan.. muhtelif faaliyet. ABD’nin en etkili Yahudi Lobisi olan ADL’nin (Anti– Defamation League) teklifiyle hazırladığı “hoşgörü ve diyalogla ilgili kitap” da gündeme geldi. “3 gündür Türkiye’de bulunan Yahudi Liderler Heyeti.. İslam’ın dünyada çok mühim bir rol oynadığına inanıyorum. Onlar da onu dinlemiştir. Ama bu sözlerim.” (Yeni Şafak. Diyalog çabaları devam ediyor. Golda Meir bile. İngilizce olarak hazırlanan kitap üzerindeki çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.. Gülen. Koru. Başbakan Yılmaz. Gülen’in. cemaatim o görüşü destekliyor diye anlaşılmasın. Eğer bu misyonu Sayın Tayyip Erdoğan yükleniyorsa ve bunu yapacaksa böyle söylemleri hakikaten dünyanın desteklemesinde fayda var. diyaloğa girdikleri özellikle Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı üyeleri tarafından davet edildi. 5 Şubat 2004). Dinlerarası diyaloğun gelişmesinde önemli rol oynayan Sayın Fethullah Gülen ile yapılan bazı temaslar sonrasında cemaat yetkililerimiz ile birçok din adamımız iftar yemeklerine ve muhtelif toplantılara davet edildi. Taha Kıvanç kod adlı F. Görüşmede. 16–17 Şubat 2002) . Cemaat yönetimimiz bu taleplere karşılık verdi ve sayın Fethullah Gülen ile de ilk temaslar bu şekilde sağlandı. Kitap..” (Zaman.

com/Haberler.. 14 Şubat 2003). Çevik Bir konuşmalarında bu irtibatı saklamıyor. Güler Kömürcü. emniyet teşkilatı. bence bu kana susamış vampirlerin önümüzdeki günlerde yeniden Türkiye'yi kan gölüne çevirmeleri önlenebilir.. Hatırlarsanız JİNSA Çevik Bir’e ödül verirken ortaya.asp?haber=4928 FETULLAH GÜLEN İHBARCI MI. HaberX. Harici güçlerin emellerine hizmet eden bir kısım Cemiyet-ı sırrıye'nin (gizli cemiyet ve cephelerin) çok iyi takibe alınması gerekir" diye konuşmuş.” (Akşam. Falan tür simalar bu dönemde Türkiye'de bulunmasa iyi olur" dediğini kaydetti. ABD’ye gittiğinde vaktinin önemli bir kısmını başta JİNSA olmak üzere 28 Şubat destekçileri ile geçiriyor..acikistihbarat. Türkiye Başbakanı olarak önümüzdeki günlerde ABD ziyaretinde JİNSA’dan ödül alacak. çarşamba günü Dışişleri Bakanımız Yaşar Yakış ile Ekonomi Bakanımız Ali Babacan son pazarlıklar için Washington’a geldiler. “Bakın şimdi ne oluyor? Ali Babacan.. İsrail devletinin desteğindeki Musevi Güvenlik Enstitüsü JINSA’da basına kapalı konuşma yaptı (!) Ardından da basına açık Washington’un önemli think–tank’ı CSIS’te konuştu. İSTİHBARATÇI MI? Kan Seylaplarını önlemek için: Fetullah Gülen. Çevik Bir’in Cumhurbaşkanlığı fikrini de ortaya atmıştı.. Kim bilir hangi sebepten verileceğini bilmediğimiz bu ödül töreninde JİNSA’cılar Recep Tayyip Erdoğan’ın müstakbel cumhurbaşkanlığını da desteklediklerini açıklarlar. Ve.. .General Çevik Bir burada idi. Kabinenin bir çok bakanı Çevik Bir ile irtibat halinde. Bizi zehirleyecekler.” (Emin Şirin– 28 Şubat bitti mi başlıyor mu. Bayramın ilk günü E. http://www. JİTEM iyi çalışırsa. İsrail’e Çevik Bir ile beraber gidiyor. Derken. 24 Ocak 2004). AK Parti ile 28 Şubat’ın yakınlaşmasını taçlandıracak son hadise: Recep Tayyip Erdoğan. özetle ‘’Amerika ile artık komşu olacağımızı’’ söyledi.“Washington–Ankara arası trafik çok yoğun. Devletin ülkeyi kargaşaya sürükleyebilecek hadiseler karşısında. "istihbarat. kendi hassasiyetini göstermesi gerektiğini belirten Gülen. Abdullah Gül. üst seviyede görev yapmış bir insanın: "Türkiye'de yeniden kan gövdeyi götürecek.

masonik mihraklara.Yoksa bütün bunlar. Başörtüsü." diyor. sömürücü sermaye baronlarına.. CIA ve MOSSAD gibi Siyonist teşkilatlarla ilişkisi ve işbirliği zaten bilinen ve pek çok ihtilal ve iç savaş senaryolarında maalesef gayrı milli bir tavır sergileyen kurumları kendilerinden saydığına ve göreve çağırdığına göre. emniyet. ortadoğuyu yutmak ve Türkiye'yi yıkmak isteyen güçlerin hükümete taşıdığı ve AB hevesiyle ülkemizin altının oyulmasında taşeron olarak çalıştırdığı AKP iktidarına. Güneydoğunun Kürdistana.. Bu hususta Genel Kurmay Başkanı Hilmi Özkök bize umut veriyor. Arz-ı mev'ud hayaline.. Siyonist merkezlerin tahrikiyle post modern darbeler yapanları alkışlayan Fetullah Gülen'in. üstelik Türkiye'de değil.. ekonomiyi düze çıkaran. acaba demokrasi aşkına: Kıbrıs'ın Yunana. 2. egemenliğimizin Avrupa'ya. Amerika ve İsrail'in işgaline ve vahşetlerine taşeron haline getirilmiştir. JİTEM" gibi geçmişte ve günümüzde. yetkili bir bürokrat değil. Kuvayı Milliye ruhuna sahip etkili ve kesretli komutan ve kurmayların da umutlarını kararttığını ve işbirlikçi teslimiyetçileri korkuttuğunu.Erbakan Hoca'nın başkanlığında. Türkiye. niye ülkemizle ilgili endişelerini Fetullah Gülen'e aktarıyor? Fetullah Gülen. şimdiki telaş ve tedirginliğinin sebebi nedir? 4. İmam-Hatip ve Kuran Kursu gibi zulümler hala sürmektedir.Fetullah Gülen hayranı Nazlı Ilıcak'ın 18 Kasım tarihli. dış politika ABD'ye havale edilmiştir. 5. bir yılda harikalar başaran. denk bütçe yapan. baklayı ağzından kaçırdığı yazısında "Türkiye'de gerçek demokrasinin yerleşebilmesi büyük ölçüde askerin tavrına bağlı.Ve hele. dolaylı biçimde dile getiriyor ve kendisini ele veriyordu.Türkiye'de çok üst seviyede görevlerde bulunmuş. anlaşılan MİT ve JİTEM'le içli dışlı olmuş bir adam. ordumuzun ise İslamı düşman seçen NATO'ya devrine ses ... hıyanet odaklarına. acaba hangi çarpıklıklar düzeltilmiştir ve hangi işler iyiye gitmektedir? Ekonomi IMF'ye. Ama dünyada bu düşünceye en ters düşen ülke Türkiye'dir" sözlerini de aktaran Nazlı Hanım.Şimdi Soralım: 1.. siyaset adamı değil. AKP iktidarıyla ülkemizde. New York Times'in Türkiye şefliğini yapan Stefen Kinzer'in "Demokrasinin en büyük başarısı. gazeteci değil.Fetullah Gülen "MİT... Ve yine gizli ve kirli mason locaları ve misyonerlik ocakları zaten kardeş kuruluşları ve diyalog dostları olduğuna göre.. Yeni bir Kuvayı Milliye devriminin telaşı ve tedirginliğimidir? 6. acaba Fetullah Gülen'in "çok tehlikeli ve etkili" dediği bu "gizli oluşumlar hangileridir? 3. Böylece. D-8'leri kuran Refah-Yol iktidarına karşı. askeri gücü sivil denetimin altına alınmasıdır. diyalogcu münafıklara karşı yapılacak milli ve haysiyetli bir hareketin.

diyalogcuların Hocası Fetullah Gülen'in AKP'nin akıbetiyle ilgili endişelerini dile getirmesi: •· Siyonist merkezlerin Türkiye'ye müdahale ve milletimizi manipüle etme gücünü artık yitirdiğini •· Dış güçlerin ve Siyonist merkezlerin kontrolü dışında oluşan. yerli ve güçlü bir Milli Cephe'nin ciddi bir eyleme ve değişime girişeceğini •· Fetullah gibi figüranlar kullanılarak. örnek İslam'ın. sinsi Yahudilerin "Abraham"ı. Ama başörtüsü ve laiklik konusunda sert uyarılarda bulunacak kafaların azlığından nı dert mi yanıyordu? Moonların maşası. .. Yahudi Abraham başkadır. İslam Milletinin timsali ve nice peygamberin atası Hz.. Tevrat'ı tahrif edip bozan.com/content/view/471/32/ "İBRAHİM YOLU" MU. yüksek ahlakın. Kuzey Irak'ta bütün kırmızı çizgilerimiz çiğnenirken susacak. Süleymaniye'de subaylarımızın başına çuval geçirilirken. Kabalist ve Siyonist hevesler ve şeytani hedefler doğrultusunda. http://www. ortaya koyması bakımından da sevindirici ve ümit vericidir. insani ve vicdani yaklaşımın rehberi ve . "ABRAHAM OYUNU" MU? Milli Çözüm Dergisi Orhan YILAN Kur'ani ve tarihi gerçekler kesinlikle ortaya koymuştur ki: Hz. İbrahim'le. Hz. İbrahim'in: Gerçek imanın.çıkarmayacak. masonların sırdaşı. hakikatte ve özde tamamen ayrıdır. ismen ve resmen aynı sanılsa da.millicozum. ilmi ve akli araştırmanın. bu milli ve haysiyetli girişim ve gelişmelerin kötülenmek. körletilmek ve kösteklenmek istendiğini. Musa'nın Hak dinini yozlaştıran ve tamamen yoldan çıkan. Hz. İbrahim (as) başka.

İbrahim?" sorusuna. Kur'anın lanetlediklerinin ve işte Irak'ta. Fetullahcıların. Projenin getirilerini de şöyle izah ediyorlar: Dinî/kültürel bakımdan kutsal yerlerin onarılması. hile. Hıristiyanlık ve İslam. din istimrarcısı bir faşizmin simgesi konumundadır. Şimdi. "İbrahim Yolu Projesi"ne de onlar ilham kaynağı olmuş. "iyi niyet celladı"." Arka planını "üç dinin eşitliği" anlayışının oluşturduğu girişimin yeni bir adımı ile karşı karşıyayız.. Suriye ve Ürdün üzerinden Filistin'deki el-Halil'de sona eriyor. Lübnan'da. İbrahim'in yolu Kudüs'te değil. bu proje "İbrahim yolu" jelatinli bir "Abraham" oyunudur!. Kur'an'ın ve Efendimiz . Zira "birlik". girişimi başlatanların verdiği cevabı yansıtıyor. Peygamberin ayak izlerini takip etmek (ve) saygıyı adım adım yaymak" olarak deklare ediyorlar. İkincisi. Benzer girişimler daha önce Avrupa'da da olmuş ve hayli "olumlu" sonuçlar vermiş. "şiddet ve terör yanlısı" olarak yaftalanmanız işten değil. Bu girişime. ılımlı İslamcıların. "inanç" ve "misafirperverlik" sloganları eşliğinde amaçlarını "Ortadoğu'da bir yol açmak. Tanrı Demir Çağı'nda adına İbrahim denilen bir şeyhe göründü ve onu sonsuza kadar sürecek bir yükümlülükle bağladı. tarihte herkesin bildiği bir anın ertesinde doğdu. hararetle sahip çıktıkları "Üç Dinin Kucaklaşması ve medeniyetler İttifakı" safsatasının devamı ve yeni bir adımı olan.. Yazının başında verdiğim paragraf. kısaca Amerikan amigosu istismarcı Müslümanların da. Peygamberimizin kafirlerinin. emperyalist düşüncenin. hıyanet ve bencilliğin. Güzergâh Harran'dan başlıyor. çevresel bakımdan yol boyunca doğanın korunması.. Hz. Urfa Harran'dan başlayıp Kudüs'te son bulacak "İbrahim Yolu" projesi de. İtiraz ettiğinizde "barış düşmanı". Önce Hz. Bu oyunun Türkiye piyonları şöyle diyor: "Üç büyük din olan Yahudilik. Mekke'de ve Kabe'de son bulmaktadır. şeytani bir şarlatanlık olduğunun en açık ispatıdır. Siyonist Yahudilerin Abraham'ı: Siyonist hizmetçiliğinin. "Neden Hz... bu üç toplumda Tanrı'ya ibadet edenlerin inancının ve ilahiyatın özü oldu. yine çok gizli ve kirli amaçlar taşımaktadır.peygamberi olmasına karşılık. İbrahim ki. ekonomik bakımdan binlerce iş alanı oluşturulması. Bosna'da gece gündüz Müslüman katillerinin destek çıkması. Afganistan'da. bütün inananların babası.

ABD yakında yeni bir Ortadoğu stratejisi açıklayacak. ABD sadece hava gücüyle çatışmalara müdahale edecek. "Hz.s)'a nisbet etmelerine ne dediğini sormaya gerek var mı? Esasında karşı karşıya bulunduğumuz durumun vehameti dolayısıyla ne kadar tekrar edilse yeridir. Önümüzdeki aylarda uygulanacak bu strateji gereğince Amerikan ordusu yoğun olarak Kuzey Irak'a yerleşecek. ama bu soruya "evet" demeniz kendinizi inkâr olacağından. Kuzey Irak'ta yoğun olarak sınır bölgelerine yerleşecek iç savaşın seyrine göre yapılacak plana göre müdahaleye hazır bekleyecek. İbrahim (a. Şiiler ve Sünniler arasında ABD kara gücünün yer almayacağı çok keskin bir mezhep savaşı başlayacak. Yahudiler'in ve Hıristiyanlar'ın ortak atasıdır" diye düşünmeye başladığı anda o "arzu edilen" bilinç kayması durumunu yaşamaya başlamış demektir. o dinlerin kendilerini Hz.v)'in Hz.(s. Bu paragrafın İslam'dan onay alıp alamayacağı yahut Projenin Harvard Üniversitesi Küresel Müzakere Birimi tarafından ortaya atılmış olması ve finansörleri arasında Rockefeller Vakfı'nın bulunması üzerinde de durmayacağım. . Ancak yerine göre kara birlikleriyle de Sünni bölgeleri Şiilere karşı savunacak.s). Belki suyu yukarıya akıtabilirsiniz. Ümmet-i Muhammed'in. kitleler nezdinde böyle bir bilinç kaymasına yol açmayacağını. mümkün değildir! Dinlerarası diyalog sürecinin böyle bir bilinç kayması durumu ile başladığını söylemek birilerince "çok abartılı" bir tesbit olarak ifade edilebilir. Daha önemlisi ise. İslam ile diğerleri arasındaki en temel teolojik/itikadî farklılıkların sıfırlanmasından hiçbir farkı olmayan "empati" sürecine girmesidir. İslam ile diğerleri arasında "ortak noktalar" tesbit etmeye dayanan yöntem. Ancak sürecin. İbrahim (a. hatta açmadığını kim iddia edebilir? Birileri bizi nasıl görmek istiyorsa kendimizi öyle tarif etmek üstümüze bir "ahir zaman bid'ati" olarak yapıştı sanki. ancak bu noktaları bu yazıda tekrar etmeyeceğim. diğer dinlere. Yani bu ve benzeri girişimleri -ki üst başlık "Dinlerarası diyalog" veya "Medeniyetler buluşması"dır-mümkün kılan "bilinç kayması" durumu. İbrahim (a. "Ben Müslüman'ım" diyenlerin.a. Dikkat çekmek istediğim problem. Bir Müslüman.s)'a." ABD'nin yeni planları! Demokratlar ve Cumhuriyetçiler'in ortak planı gereğince. İşte o zaman mesele gelip şu sorunun cevabına dayanıyor: Bir Müslüman itikadî zeminde kendisini bir Yahudi veya Hıristiyan'ın yerine koyabilir mi? Eğer eşyanın bir tabiatı varsa -ki Kelâm kitaplarımız "Eşyanın hakikati sabittir" der-bu soruya olumlu cevap vermek işte o tabiata aykırıdır. bunun bir adım sonrasında.

. bunların 18'i milletvekili. İsrail dışarıda bırakıldığı taktirde... Haaretz'e göre. Bu konunun sahibi olan ve 1988'den buyana faaliyet gösteren ICJP örgütü.İç savaş Bush yönetiminin Irak başarısızlığını büyük oranda örtecek. Bakalım hangisi doğru çıkar.. Lordlar Kamarası'nda üye olan Musevi asıllıların sayısının daha fazla -en az 46. ABD ile işbirliğini reddederse olacaklar bu. Şii gruplar üzerinden Irak'ta olacak. Huzistan ve Güney Azerbaycan kopacak. ABD Sünnileri destekleyerek. Tahran savaşın içine çekilecek ve İran'a yönelik ABD stratejisi devreye girecek.... Irak Batağı'nın baş mimarıydı: 11 Eylül'den . böyle bir haber Haaretz'de neden yayımlanmış olabilir? Ne yapsalar. Irak'ın parçalanmasının resmileşmesi ve Kürdistan Devleti'nin bağımsızlığının kabul ettirilmesi. İran etnik olarak parçalanacak. Meclis'inde Musevi milletvekili bulunan tek Arap ülkesi ise Tunus'muş. Musevi senatör sayısı şimdi 13'e çıkmış. İran-Irak savaşında olduğu gibi Tahran yönetimini ekonomik açıdan zayıflatacak ve rejimi yorgun düşürecek. Peki de.. boş. Yahudi milletvekilleri kazandı!. Bazıları da böyle düşünüyor. Ama kesin bir şey var: O da Ortadoğu'da haritaların böyle değiştirildiği gerçeği. Rusya'da 13.. İsrail gazetesi. 246 Musevi'nin değişik ülkelerin parlamentosunda yasama görevi yaptığını bildiriyor. İran.. ABD.. Tahran işte o zaman kutsal değerler üzerinden savaşı bütün bölgeye yayacak. Pentagon'un Rummy'si. İngiltere'deki Museviler sayıca ABD'den 20 defa daha azmış.. Kanada ve Macaristan'da 10'ar. geri kalanı (41) da Lordlar Kamarası üyesiymiş. bugün. bütün dünyada. Musevi yasama üyesi sayısı bakımından İsrail ile İngiltere'yi geçemiyor" diyor.. 2006'da yüzde 18 artış gerçekleşmiş. bu sayı son seçimde 30'a yükselmiş..olduğu iddiasındaymış.. Ancak bir başka aşama daha var... ABD'deki son seçimde daha fazla Musevi asıllı politikacı başarılı olmuş.. parlamento üyeleri arasında Musevi asıllıların bulunduğu ülkeleri sıralamış: Fransa ve Ukrayna'da 18'er. İsrail gazetesi Haaretz. buna rağmen İngiliz Parlamentosu'nda tam 59 Musevi asıllı üye bulunuyormuş. İran. Donald Rumsfeld'in altın tepsi içindeki kellesi. Senato'da 11 Musevi senatör varmış. Ve ardından Domino Etkisi devreye girecek. Temsilciler Meclisi'nde 26 Musevi asıllı üye yer alıyormuş daha önce. "Buna rağmen... Kürdistan'ın bağımsızlığı karşısında Türkiye AB üyeliği ile yumuşatılacak.. 2005 yılında bu rakam 208 imiş. İngiltere'deki Musevi Cemaati'nin şemsiye örgütü. ABD'nin Irak stratejisinin çöktüğünü resmen ilan etmiş oldu.

. Rumsfeld..... bütün Ortadoğu'da kaybetti. gecikmeksizin: Çeşitli ülkelerden bir grup avukat Almanya'da ilk hukuk kurşununu attı. İran ve Suriye'nin eline geçmiş durumda: Irak'ta gardı düşen/nakavt edilme yolunda hızla ilerleyen taraf.. asla peşini bırakmayacak. ABD. bu kâbustan: Ebu Garib'in Laneti. Ama artık Kongre Demokratların. Sam Amca.. Peki mevcut tablodan Türkiye nasıl etkilenecek? Ankara. Bu nedenle "Gerçeğin iyi bir öyküyü bozmasına izin verme!" kuralı Bush ve Şahinler'in lokomotifi olmuştu. Demokrat muhalefetle gerektiği gibi iletişim kurulmasına imkan vermedi. İşte.hemen sonra paşaya kelle yetiştirir gibi saldırının sorumlusunun Saddam Hüseyin olduğunu öne süren bilgi notunu Bush'un önüne koymuştu. .. 12 yıldır Kongre'ye hakim olan Cumhuriyetçilerin eski liderlerinden Bob Livingston'un lobicilik firmasının yardımıyla şimdiye kadar işin büyük kısmı halledilebiliyordu. farklı bir analiz konusu... ABD'nin kendilerine saldırmaması konusunda garanti alamadığı müddetçe Irak işgalcisine kapıyı gösterecektir. ABD'ye uyumluluk ve uşaklıktan geçtiğini tavsiye ediyordu: "Demokratların iktidar partisi Cumhuriyetçileri yapılan ara seçimde devirerek Kongre'yi ele geçirmesiyle Washington'da siyasi tablo değişti. işkence emrini vermekle suçlandı!. Giderek daha saman tadı vermeye başlayan Fetullahçı-Amerikancı Zaman Gazetesinin Washington'dan yazarı Ali H. İran/Suriye ikilisi... Başkan Bush'un neden yenilgiye uğradığı. Kartlar.. Amerika'da yeni bir dönem başlıyor. "Savaş Suçu Davası" da geliverdi. Aslan.. Başkan ve Adamları Camp David'de 11 Eylül için ilk toplantıyı yaptıklarında -Wolfowitz'le birlikte Irak'a saldırmayı öneren iki kişiden biriydi.. Rumsfeld. "Kaleminden Ebu Garib Damlayan" bir Kâbusyazar olarak tarihin en karanlık sayfalarından birinde mahpus yatacak. Rummy. ABD! "İran'ın nükleer silahları tehdit unsuru" numarasını da özellikle bu saatten sonra hiç kimseye yediremez. Değil bir istifa. hala AKP'nin ve Türkiye'nin kurtuluşunun.. Cumhuriyetçi Bush yönetimiyle Irak savaşı sürecinde ciddi oranda yıpranan ilişkilerini onarmaya çalışıyordu. Ancak iktidarla ilişkileri öncülleme kolaycılığı. Neo-Con'ların senaryosunu 1992'de yazdıkları küresel planı hayata geçirmek için artık en elverişli zaman dilimine gelinmişti. altı yüz elli beş bin istifa ile bile sıyrılması mümkün değil.. sadece Irak'ta değil.

Türkiye küserse. esasında kendi işletmelerinin lehine olan bir eğitim düzenlemesini bile tamamen ilkel.. Kongre'nin tatile girdiği seçim kampanyası dönemi yerine.. Türkiye eskisi gibi çantada keklik değil. Amerika'da siyasi tablonun değişmesi. her iki ülkedeki iç siyasi kaygılara kurban edilmemeli. ama genel stratejik duruş pek değişmez. Ve iki ülke arasında pekiştirilmeye çalışılan ortak stratejik vizyon ciddi zarar görebilir. Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Joe Biden ve Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Tom Lantos bu cümleden sayılabilir. yoğun diyalogdan geçiyor. ABD ve İsrail'in Ortadoğu'daki vahim konumunu düzeltmeye yeterince katkıda bulunamaz ve teröre karşı mücadelede radikallerin eli güçlenir. baharda kendimizi pekala yeni bir Türk-Amerikan krizi içinde bulabiliriz. AKP'nin yasası: Bu kökten ve körden Batıcı kalantorlar. Seçim havasına giren Ankara'da ilişkilere sahip çıkacak babayiğit de kolay kolay bulunamaz. Ermeni tasarısı bu nisanda Kongre'den geçerse. Irak'ta Türkiye'nin kaygılarını derinleştirici adımlar atılırsa ve PKK varlığına karşı gözle görülür tedbirler alınamamış olursa. Biraz geç kalınmış olsa da tren hâlâ tamamen kaçırılmış değil. Türk-Amerikan ilişkilerinde yakın dönemde kriz potansiyeli taşıyan sözde Ermeni soykırım tasarıları ve Irak konularında Demokratların genel çizgisi Türkiye'den biraz uzak.. Senato Başkanı Harry Reid.Türkiye 'eski kral öldü. dış politikasında taktiksel varyasyonlara yol açabilir. Türk-Amerikan stratejik ilişkileri. Müstakbel Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi. ABD için stratejik zorunluluk. Muhtemel tren kazalarını önlemek. Dolayısıyla zayıflamış olsalar da Washington'da hâlâ azımsanmayacak güçleri var. Kongre'de dış politikada kilit pozisyonları tutacak Demokrat liderlerin çoğunun farklı sebeplerle Ankara'yla sorunları var." TÜSİAD'ın Tasası. ideolojik .. Türkiye gibi önemli bir bölgesel gücü küstürmemek. taşların yerine oturacağı Ocak 2007'den sonra gerçekleştirseydi ve Demokratlarla da görüşülebilseydi çok daha verimli olabilirdi. Diğer yandan. Böyle bir gelişmenin Washington'a karşı zaten bayağı tepkili olan Türk kamuoyu ve idari erkanınca nasıl karşılanacağını tasavvur edin. Çünkü Cumhuriyetçiler çoğunluğu kaybetmiş olabilir. Ülkenin doğusunun Ermeni ve Kürtler arasında bölüştürüleceği korkuları iyice ayyuka çıkar. Başbakan Erdoğan. yaşasın yeni kral' havasına mı girmeli? Bence hayır. ABD'nin artık Türkiye'nin dostu olmadığı kanaati pekişir. Kilit Demokrat liderlerle soğuklukları gidermek önemli. ama Kongre'nin yarıya yakın kısmı ve Beyaz Saray hâlâ ellerinde. Sırf sözde Ermeni soykırımı meselesi bile Türk-Amerikan ilişkilerini zehirlemeye yeter. Washington ziyaretini. Ankara'nın Demokratlara açılma esnekliğini göstermemesi için bir sebep yok.

" Diyen Sn.damarları çatlıyor. Ama. artık utanma pazarına. laiklik bağnazları. sakın Şura'yı siyasete alet etmeyin! Emriniz olur!. Bir toplumda meslek okullarının cazip hale gelmesi her şeyden önce sanayici ve işadamlarının. o fırsat buldukça. eksi katsayı uygulamak neden siyaset olmuyor? Bu ülkenin kalantorları adına ahkam kesen bir kurumun. Zira bu okullar cazip hale geldikleri takdirde.. imam hatip lafını duydukları zaman nevirleri dönen bütün yükseltilmiş değer zebanileri.. bu ülkeyle askeri ilişkileri askıya aldıklarını açıkladı. temel terimleri kullanabilmek ve fikir ifade edebilmek bakımından ilkokul düzeyinde seyretmesi gerçekten çok acı ve utanç vericidir. ülkemizde ara kademeler için nitelikli eleman bulabilmek kolaylaşacaktır.. kalantor sermayedarlarımızın da asap -ayrıca belki de nesep. Neymiş.Milli Eğitim Şurası'na siyaset karışmasın..şartlanma ile hatta biraz da İslam korkusu ile reddetmektedirler. Fransa'nın Ermeni yanlısı tasarıyı kanunlaştırmasına karşılık.S.. demokrasi kılıcıyla saldırdıkları ordumuz. ya TÜSİAD'ın AKP'nin işini kolaylaştırmak ve tabanına ve topluma karşı bu iktidara mazeret kazandırmak için böyle davrandığını fark edemiyor. bakanı da.. gizli Haçlı işbirlikçileri gibi. susan ve pusan AKP iktidarına rağmen. . Fransa meclisinin Ermeni soykırımını tanıyan karar almasından sonra.. imam hatipliler de öteki meslek liseleri gibi sıfır katsayı hakkına kavuşacak. yani en kalantorları TÜSİAD denen örgüt çatısı altında kümeleşen kesimin lehinedir. Veya.Heeyt. TSK neleri askıya aldı? . ilk ve ilkeli tepkiyi koyarak Milli ve haysiyetli bir tavır takınmıştı. Lakin gelin görün ki. Fransa'yla neleri askıya aldı? Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ. İslam karşıtları. yapılmaması neden siyaset değildir? İmam hatiplilere sıfır katsayı uygulaması siyaset oluyor da.. AKP'yi aklayan ama orduyu haklayan raporuna arka çıkmışlardı. TSK. Aman ne felaket! Peki ama bir işin yapılması siyasettir de. yazar. Çünkü aynı TÜSİAD'ın yan ve paravan kuruluşu TESEV'in. bu onurlu çıkışın ardından bazı kararlar almak durumunda kalmıştı. aynı danışıklı dövüşte üzerine düşen rolü oynuyor. genel liselere benzeyecekler. M. Milli Eğitim Şurası'nda üniversitelere girişte meslek okullarına sıfır katsayı uygulanması ve genel lise konumuna sokulmaları yolunda önerilerin yer alması Türkiye'nin önde gelen kalantorlarının örgütü TÜSİAD'ı öfkelendirmiş: .

meslek liselerinin üniversiteye girişte karşılaştığı katsayı engelinin kaldırılması önerisi de yer alıyordu. Genel kurulda meslek lisesi ve imam hatip liselerinin katsayı mağduriyetini ortadan kaldıracak ağırlıklı temayüle rağmen ‘alan dışında tercih yapmayı yine kısıtlayan' son dakika değişikliği. Türkiye ile Fransa arasındaki askeri ilişkiler tam anlamıyla donmuş durumda. ağırlık olarak sözel bölümde olan İmam Hatip Liseleri sadece sözel alandaki üniversitelere liselerle eşit şartlarda sınava girecek. Buna göre.Türkiye'nin durdurduğu faaliyetler arasında iki ülkenin akademik nitelikli askeri çalışmaları bulunuyor. Bakanlık bürokratlarının verdiği önerge ile sınırlandırıldı. Bazı çevreleri rahatsız eden bu öneri. TSK'nın ihtiyaçlarını karşılamak için Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nca açılan ihalelere katılma konusunda da Fransa şansını yitirmiş görünüyor. ‘liselerin sayısal. Ermeni soykırımı iddiasını kabul eden kararın yasalaşarak yürürlüğe girmesini engellemeden. raporda şu şekilde yer alıyordu: "Tüm ortaöğretim öğrencilerinin ayrım yapılmaksızın eşit şartlarda sınava girebilmeleri ve eşit şartlarda puanlamaya tabi tutularak tüm üniversitelere girebilmeleri benimsenmiştir". Ayrıca Fransa'nın onur nişanı verdiği generaller de kendi istekleriyle bu nişanları iade ettiler. AKP'nin başörtüsünden sonra katsayı diye bir probleminin olmadığı ortaya çıktı Milli Eğitim Bakanlığı. Karşılılık esasıyla 2007'de Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Faruk Cömert'in Fransa'yı ziyareti planlanmıştı. Bürokratlarının da katıldığı 3 maddelik önergeyle ‘kendi alanlarında üniversiteye gidenlere ek puan verilmesi' uygulamasını birçok şura üyesi . Ancak Şûranın dördüncü günü akşamüstü verilen bir önerge ile katsayı sorununu tamamen ortadan kaldıran bu öneriden geri adım atıldı. Ermeni kararından sonra komutanın ziyareti 2007 programıyla birlikte iptal edildi. 17. sözel ve eşit ağırlık alanlarına göre eşit olacağı' kararı alındı. Fransa. Ancak sözel ve sayısal alanlarda bir tercih yaparsa. Sınava eşit şartlarda ve eşit puanlarda girilmesi yerine. bu konudaki tutumunu değiştirmeden. Şûra'da temayül de vardı Genel kurula sunulan komisyon raporunda. puanı yine düşük hesaplanacak. sivil alandaki ekonomik ilişkilere de yansıyacak boyutta görülüyor. büyük beklenti içinde olan meslek lisesi ve imam hatip lisesi öğrencilerini ve mezunlarını bir kez daha üzdü. akşamüstü yapılan son dakika operasyonuyla. Karşılıklı askeri heyet ziyaretlerine ilişkin programlar da durduruldu. ‘bakanlığın medya ve birkaç laikçi çevrenin baskısına boyun eğerek geri adım atması' olarak değerlendirildi. Milli Eğitim Şûrası'nda ‘tüm lise mezunlarının eşit şartlarda ve eşit puanda sınava girebilme' imkânı getiren komisyon raporundaki açılım. askeri ilişkilerin normale dönmesi de beklenmiyor. Tank ve helikopter ihaleleri gibi önemli satın almalarda Fransız şirketlerinin ihalelere katılmaları artık olanaksız denilecek kadar zor. Askerlerin aldığı bu karar ve gösterdikleri tepki.

Mehmet Sağlam. ÖNDER Genel Başkanı Yusuf Ziyaettin Sula ise. "tüm orta öğretim kurumlarında ders ağırlığına göre. Bu kararın tüm lise mezunlarının istediği bölüme eşit şekilde girmesine imkân tanımadığını vurgulayan Sağlam. Milli Eğitim Bakanlığının bu kararları referans olarak yürürlüğü koymasıdır" dedi. alan belirleme ve alana göre yükseköğretime girme temayülüne dönüştü. eşit ağırlıklı bölümde bu alandaki liselerle eşit muamele görecekler. "Ortaöğretim komisyonunda. İmam Hatip ve meslek liselerine yine birçok yükseköğretim programını sınırlandıracak. gönlünden geçenin katsayının tamamen kaldırılması olduğunu söyledi."Son alınan kararla. Genel kurulda ek önergelerle. ilk alınan karardan bir geri adım söz konusu" dedi. hükümetin bu kararı uygulayıp uygulayamayacağına ilişkin olarak ise. Gündoğdu: Gönlümüzden geçen olmadı Eşit şartlarda ve eşit puanlarda sınava girilmesi öngören kararın çıktığı komisyonda yer alan Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ise. "Bu şekilde en azından liselerdeki başarı puanlarına göre alanlarında eşitlik getirilmiş oluyor. alan belirlemesinin yapılması aynı alanlardan mezun olan her türlü ortaöğretim mezunlarının eşit olarak yarışması benimsenmiştir" şeklinde ifade edilen yeni öneri. Sayısal olanlar da. Ve eşit ağırlıkla öğrenci alan üniversitelere girebilecekler. İlk katsayı düzenlemesinde öğrencilerin çözebildikleri soru oranında puan alabilecekken son değişiklikle kendi alanında. Meslek lisesi ve İmam Hatiplerin mağduriyetini yakından tanık olan birçok üye. Şûra kararlarının tavsiye niteliğinde olduğu belirten Sağlam. Sağlam: İlk karara göre geri adım Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK Başkanlığı yapan Prof. Ancak. son değişikliğin bir geri adım niteliği taşıdığını söyledi. Önder: Derinden ikaz gelince. yükseköğretime girişle ilgili kararların uygulama şansı olduğu kanaatinde değilim" dedi. başka alanlardaki öğrencelere göre avantajlı bir şekilde puan alacaklarını söyleyen Gündoğdu. bunlar sözel bölümde lise mezunları ile eşit muamele görecekler. öğretmen liseleri ve Mesleki teknik eğitimdeki çocuklardan eğer sözel bölümleri tercih edenler varsa. eşit şartlarda sınav girebilme ve 1999'a dönüş şeklindeydi. ilk önerinin bu açılımı sağladığını dile getirdi. Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunları ise. ya sözel ya da eşit ağırlıkta değerlendirileceğinin altını çizen Sağlam.anlamakta zorlandı. genel kurula sunulan ilk kararın liseler arasındaki katsayı farkını tamamen ortadan kaldırdığına işaret ederek. Bizim beklentimiz. delegelerin iradesi. AKP geri adım attı!. Dr. "Son dakika . "YÖK orada bulunduğu müddetçe. Önergede. İmam Hatip ve meslek liselerinin. sayısal alandaki liselerle eşit şekilde girecekler" dedi. getirilen yeni öneriyi sorunu çözmekten çok uzak olarak değerlendirdi. Sağlam. şu ortaya çıkıyor: İmam hatip.

derinden bir yerlerin ikazıyla yapılmış gibi geldi bize" diye konuştu. Bizim kuşkumuz millete verdiği sözlerine yerine getiremeyenlerin bu Şûra'yı. TÜSİAD benzeri kuruluşların açıklamalarından sonra bu değişikliğin yapıldığını hatırlatan Sula. sizden milletin derdine bir derman olmaz. yolunuz yönteminiz yanlış. milli eğitimin faaliyet ve yaklaşımlarını kapsamlı bir biçimde değerlendirme amacı taşıdığını. bugüne kadar vicdanınız sızlamadı da seçimlere bir yıl kala mı adalet. Ahlâk Reformu ve Millî Eğitim Şûrası Eğitimde. Şuraların. geri adımı "Beklenen oldu" şeklinde değerlendirdi. "Gelenek ve değer tanımayan. hakkaniyet aklınıza geldi? Açıkça ifade ediyorum. Tek çözüm. "İkinci utanç verici tavrı. millete karşı takiyye aracı olarak kullanma temayülü idi. dört yıldır Anayasayı değiştirecek bir çoğunlukla iktidar olmasına rağmen. toplumsal gerginlikler ve çatışmalar değil uzlaşmalar aranması gerekmektedir. her şeyi iktidar hırsının aracına dönüştüren AKP'nin. Çok değerli fikirlerin ortaya çıktığı bu şura. 17. Bir takım formüllere hiç gerek yok. aklınızdaki fikir yanlış. dördüncü yılın sonunda imamhatiplere uygulanan haksız katsayı uygulamasını şuranın gölgesine saklanarak gündeme getirmesidir. 17. adeta yaklaşan seçimlere kurban edilmiştir" diye konuştu. eğitim tüm toplumun geleceğini ilgilendiren bir kurum olduğundan eğitimde. ortada yıllardır süren bir mağduriyet var. "Lafı dolandırmanın bir anlamı yok. Milli Eğitim Şurası'nı da politik amaçlarına alet eden ilk örnek olarak tarihe geçmiştir. İktidara sormalı: 2002'de iktidar oldunuz. Şûranın yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimlerin arifesine denk getirilmesi nedeniyle milletin beklentilerinin aksine radikal kararlar alınmaktan çekinildiğini vurgulayan Akkiraz. Milli Eğitim Şurası "sorunlara her zaman ikiyüzlü politikalarla yaklaşan iktidarın değişmez karakterine bir kez daha şahitlik etmiştir.operasyonu. meslek liselerinin önündeki engelin tamamen kaldırılmasıdır" diye konuştu. sırf bir takım çevreleri ürkütmemek için lightlaştırılmıştır. Neticede eşit şartlarda girilebilecek ve puan hesaplaması yapılabilecek bir imtihan bu. Toplumsal gerginlikler ve çatışmalar değil. " Daha önce komisyonlarda kabul edilen kararlar. Lafı dolandırmanın anlamı var mı? Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Başkanı İsmail Hakkı Akkiraz ise. Refahyol farkı AKP Hükümeti döneminde bütçeden yatırıma ayrılan kaynak sürekli . Hala bir takım kısıtlamalarla bir şey yapılmaya çalışılıyor. toplumsal sorunlara yaklaşımınız yanlış. Ve bunun gerçekleştiğini görüyoruz. sorunlarla iktidarınız arasında kurduğunuz bağ yanlış. ilmi yaklaşımlar ve Milli uzlaşmalar aranması gerekir. Siz yanlış bir iktidarsınız.

http://www.9'a inmiş durumda. KİT'ler tarafından gerçekleştirilen yatırımlar da dikkate alındığında Refahyol iktidarında gerçekleştirilen yatırımların bütçenin yüzde 20'sine kadar çıktığı görülüyor. Aynı dönemde faiz ödemelerine ise 200 milyar YTL ödendi. 72 milyona harcadığının 7 katını bir avuç rantiyeciye harcadığı gösteriyor. AKP'nin 4 yılda yaptığı yatırımlardan daha fazla olduğu ortaya çıkıyor. Bütçeden yatırıma ayrılan kaynaklar bakımından Refahyol Hükümeti dönemi ile AKP Hükümeti dönemleri karşılaştırıldığında arada büyük bir farkın olduğu ortaya çıkıyor. 2007 için hedeflenen bu rakamın da gerçekleşmesi mümkün görünmüyor. bu rakam Refahyol Hükümeti dönemin de ise yüzde 8 seviyesindeydi. Böyle olunca.millicozum. 3 Kasım 2002 tarihinden Eylül 2006 tarihine kadar olan zaman zarfında. gerçekleşen yatırımlar bütçe ile sınırlı kaldı. 2007 yılında kamu yatırım harcamaları için 12. Faiz dışı fazla hedefi ve faiz ödemelerinden dolayı yatırımları sürekli ikinci plana atan hükümet. 2007 bütçesinden yatırımlara ayrılan ödeneğin (12. 2007'de de 12. AKP Hükümeti'nin ‘yatırım karnesi' incelendiğinde ortaya acı bir tablo çıkıyor. Yani söz konusu dönemde. Son dört yıllık sürede yatırıma ayrılan kaynakların tamamı kullanılmadığı düşünülürse 2007'de bu rakam yüzde 5'lerin de altına da düşecek. Bütün bunlar incelendiğinde Refahyol Hükümeti'nin 1 yılda yaptığı yatırımların. Yatırım harcamalarının bütçe içindeki payı öngörülen ödeneğin tamamı harcansa bile yüzde 5. Çünkü AKP iktidarı boyunca yatırım gerçekleşme rakamları daima bütçeye konulan yatırım ödeneklerinin altında kaldı.com/content/view/865/26/ . toplam 30.6 milyar YTL ise geçmiş yıllarda olduğu gibi yine faiz ödemelerinde kullanılacak.geriliyor.9 milyar YTL kamu yatırım harcaması gerçekleştirildi.1 milyar YTL) toplam giderlere oranı yüzde 5. gerçekleşen yatırımların faiz giderlerinin 7 de bir'i kadar olduğu izleniyor. Nitekim 2006 yılı bütçesine yatırım harcamaları için 12.1 milyar YTL hedeflenirken. Bu rakamın GSMH'ya oranı ise yüzde 1. ayırdığı düşük kaynağı datam olarak kullanmıyor.9'da kalırken. Aradaki bu 1.4 milyar YTL ödenek konulduğu halde Eylül ayı sonu itibariyle yatırım giderleri gerçekleşmesi 6 milyar YTL' de kalmış ve yıl sonuna kadar en fazla 10. Oysa Refahyol döneminde yüzde 8'in tamamı yatırımlarda kullanılmıştı. destekli bütçe yatırım ödenekleri içerisinde yer alınıyordu.1 milyar YTL ödenek öngörülüyor. gerçekleşen rakamın 10 milyar YTL seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor.8 milyar YTL harcama gerçekleştirilebileceği öngörülüyor. Öte yandan Refahyol döneminde KİT'ler tarafından yapılan yatırımlar. AKP ise KİT'lerin önemli bir kısmını özelleştirme adı altında sattığı için ve geri kalanlara da yatırım yaptırmadığından dolayı. Bu da hükümetin.9 seviyesinde.

Sovyetler'i cozmek amaciyla yurutulen ve 1981'de resmilesen "Demokrasi" projesinin bir urunu olarak serpiliyor. askeri mudahale yapildigi 12 Eylul'den bir gun sonra 13 Eylul 1980'de. Reagan'in Demokrasi Projesi ve Ulusal Demokrasi Vakfi Fethullah Gulen orgutunun sicrama yapmasiyla. yukselisindeki buyuk basamaklari Amerikanci liderlere borcludur. Gulen. 1986'da yakalanmisken onu Izmir Sikiyonetim Komutanligi kuvvetlerinin elinden alan donemin basbakani Turgut Ozal'dir. Gulen orgutune sicramayi yaptiran. hakkindaki operasyon emrini ogrenip kacabilmistir. Gulen. (washingtonhaber) Gulen. bir yandan araniyor iken onu Canakkale Merkez Vaizligi'ne atamistir. . ABD'nin Turkiye'de en guclu oldugu yilda. 1980'de baslatmistir.FETHULLAH ŞEBEKESİNİN BAĞLANTILARI AÇIK İSTİHBARAT Fethullah Gulen'in ABD ile kurdugu kopru hep islektir. Orgutun kurulusuna harc koyan. Demokrasi projesi. Gulen. 1960'li yillarda donemin uzun sure basbakanlik yapan Suleyman Demirel'dir. Ciller iktidarinda Turk Silahli Kuvvetleri'nin terfi ve tayinlerine bile mudahale edecek guce ulasmisti. 1970'li yillarda. bir orgeneralin kuvvet komutani olarak atanmamasi icin hangi girisimlerde bulundugunu bizzat kendisi 10 Ekim 1995'te basin toplantisinda aciklamisti. 12 Eylul yonetimi. uluslararis olcekte faaliyetini. ABD Ulusal Guvenlik Konseyi'nin belirledigi Yesil Kusak politikasinin bir ust asamaya cikarilmis hali. Gulen orgutu. 12 Eylul doneminde orgutlenme faaliyetleri katlanarak devam etmistir. ABD'nin dunyadaki etkinliginin artmasi arasinda bir paralellik bulunuyor. ABD'de Reagan iktidarinda. Devletin icindeki kaynaklari o kadar saglamdir ki. en buyuk gelismeyi. Fethullah Gulen. ABD vatandasligi ve CIA gorevliligi Genelkurmay Askeri Mahkemesi'nce sorusturulan Tansu Ciller'in basbakan oldugu 1993-1997 yillari arasinda yapti.

bir yandan en kati Amerikanci askeri diktatorlukleri ayakta tutarken. Bu projeyi yurutmek icin bir de orgut kuruldu. 12 Eylul Amerikanci askeri darbesinin "Turk Islam sentezi"ni resmi kultur politikasi olarak benimsedigi. Devlet icinde orgutlenen Amerikanci paralel devletin dogrudan bir mudahalesi var. tabii ki etnik. mikro miliyetciligin kiskirtilmasiyla milyonlarin canina mal olan milli bogazlasmalar. Buyuk Birlik Partisi'nin militanlari 1990 sinrasindaki butun uluslararasi etnik terror eylamlerinde rol aliyor: Bosna'da. MHP'nin ikiye bolunmesi. cezaevindeki ulkucu genclerin gruplar halinde Fethullah Gulen orgutune intisap etmeleri ayni doneme rastliyor. dinsel ve kulturel haklardi. CIA'dan daha etkin bir orgut oldugu Newsweek dergisi tarafindan teslim ediliyor. Ilimli Islam ideolojisiyle. Bati ile iliskiler hakkinda su degerlendirmeleri yapti: "Inanmis bir insanin Bati karsisinda. Dunyanin her yanini saran din ve mezhep savaslari. Ilimli sozcugu. Gulen. bu projenin eseridir. 1980 oncesinde MHP'ye bagli Ulku Ocaklari Dernegi'nin Genel Baskan Yardimcisi Abdullah Catli'nin 1996 yilinda Turkiye'de buyuk yankilara yol acan bir trafik kazasinda ust duzey bir emniyet mensubuyla birlikte olmesiyle. Muhsin Yazicioglu'nun Buyuk Birlik Partisi'ni kurmasinda da Fethullah Gulen'in belirleyici rolu saptaniyor." (Zaman gazetesi. sadece bu iklimin dolaysiz sonucu degil. bu yillarda cezaevinde magdur durumdaki sahipsiz ulkuculere buyuk maddi yardimlarda bulunuyor. National Endowment for Democracy. bir yandan da orgutledigi CIA muhalefetine "insan haklari ve demokrasi" ihraci gorevi veriyordu. kendi cemaatine ait Zaman gazetesinin 4 Eylul 1997 tarihli sayisinda yayimlanan aciklamalarinda. "Insan haklari"ndan kasit. Gulen'in. hem "dinlerarasi diyalog" icin zemin olusturuluyordu. Gladyo'nun tetikcileri Abdullah Catli ve Haluk Kirci'larla iliskisi de 1980'li yillarin sonunda oruluyor. Kisa adiyla NED diye anilan vakfin. Komunizmle Mucadele Dernegi'yle Fethullah Gulen'in ikinci kucaklasmasi bu doneme denk dusuyor. ABD'nin "Project Democracy" si Islam ulkelerinde "ilimli Islam"in gelistirilmesi olarak piyasaya suruldu. tarikatlarin "sivil toplum orgutu" olarak kutsandigi. Yani Demokrasi Vakfi. . Cecenistan'da. Pentagon tarafindan Islam cografyasinda "ilimli Islam" hareketinin onderi olarak sayilan Gulen. Gulen'in Ege Ordu ve Sikiyonetim Komutanligi'nca yakalanmasina karsin ayni gun serbest birakilmasiyla.ABD'nin Celik Cekirdegi. 4 Eylul 1997) Gladyo'nun Rolu Gulen orgutu. hem de ABD'nin laiklik zemininde yukselen ulusal devletleri tahrip etmesinin araci olarak islev goruyordu. Seriatin koyu iktidari icin mucadele eden Ilimli Islamci orgutler. Bati'yla entegrasyon karsisinda. Gulen orgutunun gelismesi. Amerika'yla entegrasyon karsisinda olmasi katiyyen dusunulemez. Islam fundemantalizminde bir ilimlilik degildi. yesil sermayenin onunun dizginsiz acildigi kosullarda gelisti. ABD yonetimine ve politikalarina karsi "ilimli" olmaliydi. Ozel Harp Dairesi'nin yetistirdigi Gladyo tetikcilerini kamuoyu onune cikarmisti.

Bu tarikatlarin hepsinin soylemi ayni: Dinlerarasi diyalog. Ve Guney Kore nufusunun yuzde 40'i. bilinen adiyla Moon tarikatinin. Resmi adiyla anarsak. Graham Fuller'in Islamci hareketi konu alan Kusatilanlar kitabinda. bu politikanin geregi olarak kuruluyor. Birlestirme Kilisesi. CIA. Dinlerarasi Diyalog oldu.Gurcistan'da. Lesser. Latin Amerika'daki askeri diktatorluklerle. Guney Kore'yi somurgelestirirken bir de Hiristiyan tarikati kurdu. ABD acisindan kilit oneme sahip. Turkiye'de kurulan Komunizmle Mucadele Dernekleri de. ABD'de bir Kongre sorusturmasina ugradiysa da etkisini yitirmedi. Moon Tarikati ve Fethullah Gulen Fethullah Gulen'in CIA ile iliskilerini surdurmede en onemli ortulerinden biri. (Graham Fuller. Moon tarikatinin en guclu ismi. George W. Fethullah Gulen'in Israil ile yakin iliskisi de onun en ayirt edici ozelligi. I. Bu basaridaki en onemli pay. Israil uzerinden kurdugu uyusturucu ve teror bagi dikkat cekici. Israil ile iliski. Reagan doneminde Irangate skandalinda boy gosterdigini goruyoruz. Fethullah Gulen'in Turkiye'de yayinlanan Zaman gazetesi ile Washington Times arasinda siki isbirligi artarak suruyor. O. Azerbaycan'da. neoconservatism ve ABD saldirganliginin baslica araclarindan biri oldu. 1978'de. "Abramowitz'le Beni Kasim Gulek Tanistirdi" . CIA denetiminde yurutulen bu faaliyetin ilk basarili ornegi Moon tarikati. Kesmir'de ve Sincian'daki seriatci terror militanlarinin kaynagi Buyuk Birlik Partisi oluyor. Israil ile Iliskinin Ayirt Ediciligi Moon tarikatinin. Budistlikten vazgecip Hiristiyan oldu. Sabah Kitaplari. 1950'lerden itibaren dunyanin efendiligine soyunan ABD. s. Moon tarikati. Islamcilar tarafindan elden ele dolastiriliyor.) Gulen'in Islamci kitleleri kendisinden sogutma tehlikesine karsin. Korfez Savasi'nda.126. Dunya Anti Komunist Ligi'nin uzantilari. Kusatilanlar. her kitasal din icinde kendisine bagli bir tarikat orgutledi. Irak yonetiminin Israil'e attigi Scud fuzesi uzerine Istanbul'da verdigi vaaz ve doktugu goz yaslari ve ettigi beddualarin kaseti. Kudus Bashahami ile yakin iliskisi ve Fethullahcilarin isadamlari dernegi ISHAD'in Israil'le baglari. 1951'de Kore'yi isgal eden ABD. Bush iktidarinda Moon tarikatinin sahibi oldugu Washington Timas gazetesi. kitalararasi imparatorlugunu surdurmek icin. Bu ortu de bir ABD imalati. Moon tarikatini kullanarak Dunya Anti Komunist Ligi'ni orgutledi. Islamci hareketlerin Bati ile entegrasyon icin yapmasi gerekenlerin basinda Israil ile iyi iliski geliyor. CIA'nin kurdugu Kore CIA'nin Washington temsilcisi Albay Bo Hi Pak da. Istanbul. 1996.

1981 yilinda Dunya Anti Komunist Ligi'nin toplantisina katiliyor." (Yeni Yuzyil gazetesi. Pentagon'da albay olarak gorev yapan. komuta merkezinin ayni olmasi. Moon tarikatinin Turkiye halifesi. 21 Ocak 1998) Gulen. Kuskusuz bunun nedeni." (Zaman gazetesi. Yani Pentagon'la irtibatlari vardi. Pentagon'a kadar goturulmeli dedim. ayni zamanda Moon tarikati ile cok siki iliski icinde. o da 'Endise edilecek bir sey yoktur' demistir. sizlerle ilgili referansi merhum Kasim Gulek'ten mi aldi?' Gulen bu konuda sunlari soyledi: 'Kasim Gulek beyin baldizi Amerika'daydi. Hepsi. 1 Eylul 1997) Gulen. 1 Eylul 1997 tarihli Zaman gazetesinde bu iliskiyi soyle acikliyor: "ABD'de gorustugum insanlardan biri Abramowitz'di. hedef benzerliginden ibaret degil. Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Sekreterlerinden Kasim Gulek ile Fethullah Gulen'in dostlugu artik saklanmiyor Gulen'in reklamini degisik yayin organlarinda yapan yazar Hulusi Turgut. Gulen. Moon ve Gulen Birlikteligi Hizla yayilan ve buyuk mali olanaklara sahip CIA baglantili bir baska tarikat da. Organik iliski var. CIA'nin ortulu faaliyetleri icin kullaniliyor ve yonlendiriliyor. Eger kendisine degisik patformlardan. Scientology. Her dort tarikatin da teorisi. Catli. Scientology. Gladyo'nun tetikcisi Abdullah Catli. dini yorumlayislari. Hiristiyan Misyonerlerinin Yolunu Izledi? . Moon tarikati ile Fethullah Gulen'i birlestiren bir diger isim. 21 Ocak 1998 tarihli Yeni Yuzyil'da bu iliskiyi soyle anlatiyor: "Kasim Gulek. Turkiye'de bir zaman elci olarak kalmisti. referans vermistir. Scientology adini tasiyor. O. Scientology'nin. Kasim Gulek'in. 1992'de Gulen'i ABD'de havaalaninda karsilayan da. Onun vasitasiyla giyaben onu taniyorduk… Turkiye. Fethullah Gulen orgutu. Abdullah Catli. Beyaz Saray'dan sormuslarsa 'Bunlar nedir?' diye. Kasim Gulek'le sik sik gorusurdu. Musterek dostumuz Kasim Gulek Bey vardi. gerek ABD'de gerek Avrupa'da en siki iliski icinde oldugu guc. CIA'nin denetimindeki bir diger tarikat da Cin'de faaliyet yurutuyor: Falun-Gong. 1992 yilinda ABD'ye gittiginde. Hatta bu ses. imkâni varsa Beyaz Saray'a kadar. simdiye kadar cok olum-kalim krizlerine maruz kalmistir. Vefati uzerine bu eski dostunun cenaze namazini kildirmisti. Kongre'ye kadar. Falun-Gong. Fethullah Gulen'e sorduk: 'Amerika. sonra supheli bir sekilde olen baldizi araciligiyla Pentagon ve CIA yonetimi ile iliskiye gectigini de anlatiyor. Bunu isterseniz bir kriz sayin ama bu millet bunu asar dedim. Fethullah Gulen'le cok iyi dostluk iliskileri icinde bulundu. calisma tarzlari ve hedefleri arasinda olaganustu uyum var.Moon tarikati ile Fethullah Orgutu arasindaki bag.

temel bilimler alaninda egitim veren kolejler kurmustu. Sovyetler Birligi'ni iceriden cokertmek icin orgutledigi ve buyuk olanaklarla yuruttugu "CIA muhalefeti"nin. 21 dil okulu ve 6 universiteleri bulunuyor. Cumhuriyet'le birlikte bu okullari kapatti. Turkmenistan . 52 degisik ulkede 21 ogrenci yurdu. once teoloji alaninda egitim veren okullar kurmak istemis. Ataturk. Uluslararasi Okullar Nasil Kuruldu? Sovyetler Birligi'nin cozulmesi uzerine Gulen orgutu uluslararasi okullar atagina gecti. Amerika'nin Sesi radyosunun degisik lehcelerdeki Turkce yayinlarinda. Hristiyan misyonerlerinin taktigini izleyerek. Gulen'in oncelik verdigi ulkeler de dikkat cekici: Orta Asya. 257 lise. Gulen tarafindan 1 milyar 205 milyon dolar olarak belirtiliyor. Fethullah okullarinda tarikat egitimi ise yurtlarda ve ogrencilerin barindirildigi "Isik evi" denen apartman dairelerinde yapiliyor. Osmanli Imparatorlugu'nda orgutlenmek isteyen Hiristiyan Misyonerleri de. Ardindan Asya ve Afrika ulkeleri geldi. Osmanli Imparatorlugu topraklari icinde acilan Amerikan kolejleri kime hizmet ettiyse. ABD hayrani yapiliyor. bu nedenle aileler cocuklarini getirip Fethullah'a teslim ediyorlar. yurticinde ozel Anadolu liseleri ve kolejler acmaya basladi. Turkiye. Fethullah Gulen'i bultenlerinin bas konusu yapiyor. oncelikle Orta Asya Turk cumhuriyetleri olmak uzere Kafkas ve Balkan cumhuriyetlerinde. NATO'ya girdikten sonra bu okullar yeniden acildi. Okullar icin bir yilda harcanan paranin toplami. bu okullarda. CIA'nin Ilgi Alanlarinda Okullarin ulkelere dagilimi soyle oldu: Kazakistan (28). Turkiye Cumhuriyeti'ne. ABD'nin Soguk Savas doneminde. Gulen'in okullari da ayni hizmeti goruyor. Universiteye girmenin cok zor hale getirildigi Turkiye'de Fethullah Gulen'in kurdugu okullarda. Ozbekistan (18). 1992'den itibaren. Misyoner kolejlerinde Hiristiyanlik egitimi gizli yapiliyordu. Gulen orgutunun onunu actigini saptiyoruz. Amerikan kolejleri. Sovyet blokuna karsi yurutulen psikolojik savasin en onemli aygiti Hur Avrupa Radyosu. Su anda 5 kitada. Osmanli Imparatorlugu'nun parcalanmasinda cok onemli roller oynadi. Okullara ABD'deki Yahudi lobisinin de ilgi duyduguna dikkat cekiliyor. Balkanlar. Hiristiyan Misyonerleri'nin Amerika'daki en buyuk orgutu American Board'a bagli 600'den fazla okulu vardi. art arda kolejler actilar. Ancak bu liselerden yetisen cocuklarin tamama yakini. Gulen ve misyonu done done ovuluyor. Bu okullar hep CIA'nin ilgi duydugu ulkelerde aciliyor. "Fethullahci" diye bilinen vakif ve sirketler.Turkiye'de diger tarikatlar Kur'an kursu ve imam hatip liseleri gibi dogrudan dini egitim kurumlarina onem verirken. 1915 yilinda Osmanli cografyasinda. Fethullah Gulen cemaati. Kafkaslar. Rusya Federasyonu'na ait cesitli bolgeler (24). 6 universiteye hazirlik kursu. Ataturk'e dusman hale getiriliyor. temel bilimler alaninda egitime agirlik verdi. devlet okullarindan daha iyi egitim veriliyor. Turgut Ozal doneminde. basarili olamayinca. Fethullah Gulen.

Bu realite kabul edilmeli. Bu sirketler. Tolerans Vakfi. Ozel Burg AS." 7 (Nevval Sevindi. Okullari ABD'nin Destegiyle Aciyoruz Itirafi! 1998 yilinda Fethullah Gulen hakkinda.(15). Azerbaycan (14). Gulen. AS. Lumina SA Sirketi. Macaristan. Amerika ile catistiginiz surece bu projelerin gerceklestirilmesi mumkun olmaz. Simdi bazi gonullu kuruluslar dunya ile entegrasyon adina gidip dunyanin degisik yerlerinde okullar aciyorlarsa. Sema Egitim Ogretim Isletmeleri AS. Moldova (2). Toros Egitim Hizmetleri Turizm ve Ticaret AS. Caglar Egitim Mal. ama CIA acisindan cok anlamli. Hepsi. Guney Afrika. ABD4nin istegi vedestegiyle kurulmdugunu itiraf etti. Butun dunyada yapilacak isler buradan idare edilebilir. basim. ABD'ye kacti. Turkiye Saglik ve Tedavi Vakfi. "Amerikalilar istemezlerse kimseye dunyanin degisik yerlerinde hicbir is yaptirmazlar. Pakistan. Amerika hâlâ bu dunya gemisinin dumeninde oturan bir milletin adidir. Dunae 94 Sti. Turkiye Cumhuriyeti'nin laiklik ilkesini degistirmek icin teror orgutu kurdugu saviyla tutuklama karari cikartildi. Amerika gozardi edilerek surada burada bir is yapilmaya . Karacay Cerkes Toros Egitim Hiz.. Makedonya. Ltd. Fethullah Gulen ile New York Sohbeti. yurtdisinda acacaklari okullar icin Turk Milli Egitimi'ne basvurup. Gulistan Egitim Yayin ve Ticaret Ltd. Balkanlar Egitim ve Kultur Vakfi. Sabah Kitaplari. Ukrayna ve Romanya (5'er). Tur. 4. Serhat Egitim Ogretim ve Saglik Hizmetleri AS. Afganistan. International Hope Ltd. Dostluk Yurdu Dernegi. Fas. Gulen. Tayland ve Tayvan birer okulla izliyor. Istanbul. Palandoken Egitim Ogretim Hiz.) Gulen. Yayasan Yenbu Indonesia Vakfi. ve Tic. Fezalar Egitim Ogretim Ticaret Limited Sirketi.39. gorev alacak egitim ordusu belirlendi. Okullari Acan Sirketler Bes kitaya yayilan okullar icin Turkiye'de sirketler kuruldu. Ufuk Egitim Vakfi. Sudan. Fethullah Gulen'in tavsiye ve tesviklerine uyarak okullari acmak icin su sirketleri kurdular: Cag Ogretim Isletmeleri AS. Endonezya. Amerika daha uzun zaman dunyanin kaderinde cok onemli rol oynayacaktir. Feza Gazetecilik AS. Dunyadaki uyusturucu merkezlerinden Tayland'in sinirindaki Cenday kentine gidip okul ve yurt acmanin Turkiye acisindan bir anlami bulunmuyor. Eflak AS. S. Ertugrul Gazi Egitim Ogretim AS. Samanyolu AS. Silm AS. Company. Kazak Turk Liseleri Genel Mudurlugu. gucunu ABD yonetiminden aldigini da saklamiyor: "Amerika su andaki konum ve gucuyle butun dunyaya kumanda edebilir. Taskent Egitim Sirketi. AS. 6 yildir ABD'nin Pensyllvania eyaletinde yasiyor. Banglades. Irak. s. Selale AS. izin aldi.. Kirgizistan (11). cok iyi Ingilizce ogrenmisti. Sti. Sayilari 4 binin uzerinde olan ogretmenlerin yaslari 22-35 arasindaydi. Gurcistan.C. Sti. Aralik 1997. Ardindan. ABD'de uluslararasi okullarin. Bunlari Arnavutluk ve Mogolistan (4'er). Sebat AS.

Konu. devletin resmi olarak yayimladigi kitapla da belgelendi. Parris. Cumhurbaskani Demirel'e de "sukran plaketi" verilmisti. Tarih. Aralik 1997. Mark Parris. MIT'ten. Mark Parris'in Fethullah Gulen'e ilgisi. Fethullah'in Okullarinda CIA Ajani Ogretmenler Fethullah Gulen cemaati tarafindan yurtdisinda. Ulusal Guvenlik Konseyi'nin. yurtdisinda acilan Turk okullarinin sorunlari. ABD'de 14 onemli temasta bulundugu belirtiliyor. Gulen'in. Toplantiya. Demirel'i Fethullah'in odulunu almaya ABD Ankara Buyukelcisi Mark Parris ikna etti. Turkiye'de yapilan ust duzey resmi bir toplantida.kalkilmamali " (Nevval Sevindi. Beyaz Saray'in yol vermesiyle. Milli Egitim Bakanligi Yurtdisi Egitim Ogretim Genel Mudurlugu. Bill Clinton'un yakin ekibi icindeydi. IKO'nun Turkiye'ye karsi tutumunu protesto ederek. Iran'da 8-11 Aralik l997 tarihleri arasinda yapilan Islam Konferansi Orgutu'nun Tahran zirvesinden donusunde Demirel'i ziyaret etti. hosgoru ve diyalog" odul toreninde. 3 Mart 1997. Durum. ozellikle de Turk Cumhuriyetlerinde acilan okullarda. Bu isbirligi. onun Turkiye Cumhurbaskani'nin korumasina girmesine yol acabilecek kadar gucluydu. Yer. Ankara'ya geldikten sonra baslamiyor.39. Onemli bir toplanti yapilmaktadir. Turkiye Cumhuriyeti karsi faaliyetleri nedeniyle hakkinda adli sorusturma yurutuluyordu. Cumhurbaskani Demirel. Basbakanlik'tan. Fethullah Gulen ile New York Sohbeti. Oysa o tarihte Fethullah Gulen'in okullari basiliyor. 4. s. "Ingilizce ogretmeni" diye barindiriliyor. Fethullah Gulen'e bagli Gazeteciler ve Yazarlar Vakfi'nin. Ev sahibi. Beyaz Saray'dan Ankara'ya geldi. Demirel. Disisleri Bakanligi'ndan temsilciler de . Turkiye'yi de kapsayan Yakindogu ve Guney Asya sorumlusu iken Turkiye'ye atandi. Fethullah Gulen'i ovdu. Turkiye'nin Ortadogu ve Orta Asya'da "Ilimli Islam"dan yana tavir almasini savundu. basta Milli Egitim Bakani Mehmet Saglam olmak uzere bakanligin butun ust duzey burokratlari katiliyor. ABD'de devlet ricali tarafindan kabul gormesini saglayan da. Sabah Kitaplari. Demirel'e odul toreni icin Gazeteciler ve Yazarlar Vakfi'nin davetiyesini goturen kisinin. zirveyi bir gun once terk etmisti.) ABD Buyukelcisi Mark Parris'in Rolu ABD ile bagi. basim. Turkiye'ye gelir gelmez Demirel ile "on gun icinde uc kez gorustugunu" soyleyen Mark Parris. Ankara'daki Baskent Ogretmenevi. bizzat Fethullahci okul yoneticisi tarafindan itiraf edildi. Dahasi. Fethullah Gulen'in. 25 Aralik l997 gunu duzenledigi "Ulusal uzlasma. Aralik ayinin ikinci haftasinda yapilan gorusmede. ABD'nin eski Buyukelcisi Abramowitz'in mesajini da ilettigi ifade ediliyor. Mark Parris'in basinda oldugu Yakindogu ve Guney Asya Bolumu'ydu. ABD'nin Celik Cekirdegi'nin has adamlarindan. diplomatik pasaportlu Amerikali CIA ajanlari. Istanbul. irticaya karsi mucadelede devlet kurum ve kuvvetlerinin butunlugunu bozan bu konuma neden geldigi onemliydi.

Ingilizceyi kullanmaktadir. Ozbekistan'daki 18 okulun sahibi gozuken Silm A. sayfalarindan okuyalim: "Amerika Birlesik Devletleri. 1 Mart 1998 tarihli Aydinlik'ta Dogan Duyar'in haberiyle irdelendi. Turk egitim elemanlarinin itibarlarinin biraz daha artacagini zannediyoruz. Ata. Fethullah Gulen'in okullari.katilimcilar listesinde. bu konuda diplomatik statu konusunda bize yardimci olursa Turk ogretmenlerinin." (Yurtdisinda Acilan Ozel Ogretim Kurumlari Temsilcileri-Ikinci Toplantisi. Ozbekistan'da diplomatik pasaportla bulunan ABD'li "ogretmen"lerin cogu. Sira. Amerikan devleti. cogu okulda ABD'li ve Ingiliz "ogretmenler" giriyor. eger devletimiz. Sozlerini Amerika'nin Ozbekistan'daki bir uygulamasini ornekleyerek baglar. Ingilizce dil "ogretmeni" olarak gosterilmislerdi. Bunlar da diplomatik pasaportluydu. Turkiye'deki karsiligi "yesil pasaport" olan "official passeport". bu pasaportlarin CIA'nin talimatiyla duzenlendigine isaret ediyorlar. Biz de. Amerikali kaynaklar. Fethullah Gulen cemaatinin okullarinda calismaktaydilar. CIA ajanlarini kamufle etme ihtiyaci bile duymamis. Cogunlugu Turk Cumhuriyetleri'nde faaliyet yuruten okullardaki ABD'li ogretmenler. dostluk koprusu adi altinda getirdikleri 70 ogretmene diplomatik statu kazandirmislardir. Ve Kirgizistan'da "Fethullahci" diye bilinen okullarda "ogretmenlik" yapiyorlardi. Ve elbet. Nur tarikatinin basi Fethullah Gulen'in yurtdisindaki okullarinda calisan bine yakin ABD'li ogretmende. Bu nedenle diplomatik pasaportla esdegerdeki resmi pasaport veriyor. ABD'li ogretmenlere diplomatik dokunulmazlik sagliyor. "Fethullahcilara ait" diye bilinmektedir. normal olarak turist pasaportu sahibi olmalari gerekiyor. sayfa: 63-64. buyukelciligimiz. Kirgizistan'da da 50-60 kadar Amerikali "ogretmen" vardi. Ancak. Gulen'in okullarinda calisanlari resmi gorevli sayiyor. egitim dili olarak da Turkceyi degil.S. Ozellikle hazirlik siniflarinda haftalik ortalama 24 saati bulan Ingilizce derslerine. CIA. Ingilizce adiyla "official passeport" sahibiler. yalnizca devlet gorevlilerine verilen ABD resmi pasaportu var. Amerikan Egitim Bakanligi personeli olmayan ABD'li ogretmenlerin. yurtdisinda okul acmis vakif ve ozel sirket yetkilileri de hazir. Prosedur Nasil Isliyor? . MEB Yayinlari) CIA'cilar Fethullah Okullarinda Ama ABD.'nin yetkilisi Mehmet Mesut Ata'ya gelir. hepsinin cebineb diplomatik pasaport koymustu. Fethullah'in Ogretmenlerine Resmi Pasaport Veriyor Olayin ABD cephesi ise. MEB'in yayimladigi Yurtdisinda Acilan Ozel Ogretim Kurumlari TemsilcileriIkinci Toplantisi adli kitabin 63-64. bircok talebini dile getirir. Bu okullar da.

Zira." . kisiyi sorguladiktan sonra. Dergi. taraftarlarinin bagislarindan her yil on milyonlarca dolar daha fazla. Bu statunun kazanilmasi icin. Turkiye'den farkli olarak. Eger bu ogretmenler ozel kesimden alinip gorevlendirildiyse. belli bir sure icin devlet memurluguna getirilebiliyor. gorev icin uygun olup olmadigina karar veriyor ve atamasini yapiyor. ogretmenlere resmi pasaport verilmesi konusunda Aydinlik'a su bilgiyi verdiler: "Gulen'in okullarinda gorevli Amerikali ogretmenlerin buyuk bir kismi Egitim Bakanligi personeli olmadigi halde memur pasaportu tasiyor. bu pasaportlari ozel bir islem sonucu elde ediyorlar. Turkiye'de Amerikan menfaatleri: Fethullah Gulen ve 'Ilimli Islam. ilgili bakanlikta bir komisyon olusturuluyor. Genelkurmay bunyesinde Islamci faaliyetleri izlemek uzere kurulan Bati Calisma Grubu'nun bir raporuna gore. Bu normal olmayan bir durum. Gulen'i yerine oturtuyor: "Ne var ki Gulen. normal prosedure gore bir komisyonda dinlenmeleri (hearing) gerekirdi. devreye gizli servislerin girmesiyle mumkun oluyor. 1 Mart 1998) Alman Dergisi: Fethullah'in Sermayesi Amerika'dan Alman "Yeni Sag"inin en onemli yayin organi sayilan. Komisyon. Daha dogrusu: O'nun 'Allah'in bereketiyle' akan sermayesinin gercek kaynagi olan bir yabanci gucun varligi. onun sadece yurtdisi okullarinin masrafi. Orhan Candar imzasiyla yayimlanan yazinin basligi soyle: "Karanlik bir Kesis. Gulen'in okullarinda gorevlendirilen ogretmenlerin. Ornegin." Amerikan burokrasisinde normal olmayan durumlara sikca rastlanabiliyor.'" Fethullah Gulen tarikatinin. Fethullah Gulen'le ilgili bir makale yer aldi. Hoca'nin politik hedefleri. ayni yontemle ozel kesimden kisiler atanabiliyor. Almanya'nin Berlin kentinde yayimlanan Junge Freiheit (Genc Ozgurluk) dergisinin 26 Haziran 1998 tarihli sayisinda. 10 (Aydinlik. ABD Adalet Bakanligi'na yakin kaynaklar. ABD Egitim Bakanligi'nin ilgili komisyonunda dinlenmeden resmi pasaport almalari icin. ABD'de buyukelcilik gorevine bile. Hoca'nin coktan iflas bildiriminde bulunmasi gerekirdi. Dogan Duyar. bir dizi hayli tuhaf olay var. Oysa bu ogretmenlerin atama oncesi sorgulari yapilmamis.Gulen'in okullarinda gorev yapan ABD'li ogretmenler. Bundan baska. ABD'de. birtakim gizli raporlara gore Hoca'nin okullarinda bir kurus maas almaksizin calisan yuzlerce Amerikali Ingilizce ogretmeni veya Orta Asya Turk cumhuriyetlerinde bircok yeni binanin karsiliksiz olarak Amerikan misyon teskilatlarinca Fethullahcilar'in emrine verilmesi. ABD'nin bolgedeki "Sivil Toplum Kurulusu" oldugu belirtiliyor. askerleri ve politikayla ilgilenen Turkleri. Onlari rahatsiz eden. ozel kesimden bir kisi. gozyaslariyla dolu vaazlari veya dort bir yone gonderdigi tolerans mesajlarindan dolayi rahatsiz etmiyor. CIA'nin devreye girdigi belirleniyor. Ancak bu tur olaganustu uygulamalar.

oradaki istihbarat orgutleri de bu isin hep yaninda oldular. Ayni sekilde BnaiBrith'in (ABD'de faaliyet gosteren Yahudi lobisine bagli bir kurulus. Ve Erbil bombalandigi halde bizim okula bir sey yapmadilar. Hatta ikincisi. Turkiye'yi bir laboratuvar gibi kullanmak niyetindeyse…"11 (Junge Freiheit. 1994 yilinda faaliyete gecen Ozel Isik Koleji'nin 140 ogrencisi. uzmanlari hayrete dusuruyor. 16 personeli bulunuyor. Turk makamlarina inandirici gelmiyor. Onlar da 'Nasil istiyorsaniz oyle yapin' dediler. Anadolu Lisesi statusunde. oradaki Turkmenleri Kurtler eritir dedim."Yahudi Lobisi. Onun icin MIT de. Kaldi ki. Cunku Gulen. Isik Turk Dil Merkezi ise kayitlarda "dil kursu" olarak gorunuyor. Kuzey Irak'ta. Devletin burada okul acmasini zaruri goruyorum. son derece guclu. Bu okullar. Okullarin parasi da. Bu okullardan biri de. aksi halde. bu dinin 'Ilimli' bir turunu piyasaya surmeyi hedefleyen Amerikan planiyla yakindan ilintili." (Aktuel dergisi. ucuncusu acilmasi bahis mevzuu. Gulcin Tahiroglu ile yaptigi ve Aktuel dergisinin 19-25 Eylul 1996 tarihli sayisinda yayimlanan roportajinda. Oysa. Okullarin acildigi ulkeler. Turkiye'nin bekleyebilecegi bir menfaat olamaz. buyuk bir ihtimalle Siilige ve her zaman guvenilir olmayan Vahabi Islamina karsi. Ozellikle Orta Asya'da faaliyet gosteren Gulen teskilatinin mazhar oldugu bu yabanci destek. Fethullahcilarin ABD'deki vakiflarindan biri uzerinden Kuzey Irak'a aktarildi. eger bu teskilat. vaazlarinda 'Dunya Museviligi' hakkinda pek yenilir yutulur seyler soylemiyor. Irak da yapmadi. Gulen. Fezalar Egitim ve Ogretim Ticaret Limited Sirketi'ne kayitli olan bu kuruluslardan Ozel Isik Koleji ile Ozel Nilufer Koleji. 'dinler arasi diyalog' cercevesinde verildigi. Hocaefendi'nin Kitaplarini Bedava Basiyor" "Boylesine comert bir yardimin. basin yayin organlarinda Musevilere karsi faaliyet gosteren ve yayin yapan kuruluslari rapor ediyor) Hocaefendi'nin tum eserlerini (bedava!) Ingilizce olarak yayimlama karari almasi da. ayni zamanda ABD'nin nufuz alani yaratmaya calistigi ulkeler. sozde dinsel bir NGO'dan. Para. ABD'ye siki sikiya bagli. Erbil'deki okulun MIT destegiyle kuruldugunu acikliyor: "Erbil'de Turkmenler icin okul actigimiz zaman orada Barzani ile Talabani hakimdi. Eger siz yapmayacaksaniz bilin ki biz yapacagiz dedim. Turkiye'yi Kafkaslar ve Orta Asya icin bir modele donusturmek. Orada egitim devam ediyor. Ben Sayin Cumhurbaskani'na sordum o meseleyi. 19-25 Eylul 1996) Fethullahcilarin.. Kuzey Irak'ta Erbil kentinde uc egitim kurumu bulunuyor.. CIA'nin istegi uzerine aciliyor. Dunya capinda. Barzani de. CIA'nin kontrolundeki Ulusal Demokrasi Vakfi (NED)'den alindi. 1995 yilinda kurulan Isik Turk Dil Merkezi'nde iki . dunyanin dort bir yaninda okullar aciyor. 26 Haziran 1998) Irak'in Kuzeyinde Fethullah Okulu Fethullah Gulen.

Dogu Avrupa ulkeleri. Fethullahcilar. PKK'ye 15 bin dolar para yardimi yapildi. hic bilinmiyor. ABD'den Malezya'ya 200'e yakin okulu var. Doviz kitti.kisi calisiyor. Para dergisinden Gulcin Tahiroglu'na Asya Finans'in kurulus gerekcesini soyle acikliyor: "Dunyanin degisik yerlerinde okullar. isadamlarina "komisyon karsiliginda" ticaretten kazandigi dolarlari Rusya'dan cikariyorlar. Nitekim CIA. Fethullahcilarin PKK'ye yardimi. Okullarin yogunlastigi alan. faaliyete basladi. Orta asya ulkelerinin parasiyla ticaret yaparsaniz da zarar ediyorsunuz. Geriye kalan. Ozel Nilufer Koleji ise 1996 yilinda faaliyete gecti. butun ayrintilariyla Genelkurmay istihbarati tarafindan saptandi. kâr amaci gutmeyen vakiflar tarafindan kuruluyor. okullar araciligiyla kara para akliyor ve yasadisi para transferi yapiyorlar. Faysal Finans'la sorunlar ciktigi ve bu yuzden Asya Finans'in kurulmasina karar verildigi belirtiliyor. Okullar. teminat mektubu gibi bir seye ihtiyac duyuluyor. Erbil. Fethullahcilar. PKK'ya 15 Bin dolar Verdi Fethullahcilar Ozel Isik Koleji'ni acacaklari donemde. Aydinlik. Talabani liderligindeki Kurdistan Yurtseverler Birligi (KYB)'nin denetimi altindaydi. Bunun karsiliginda okul. Fethullahcilar. Okulun ogrencileri. Cunku o paralar surekli ve cok hizli deger kaybediyor. okulu us olarak kullandi. Turkmen ve Kurt asiretlerinin zengin kesiminin cocuklarindan olustu. Okullarin bir baska kullanimi var ki. Ortadogu ve Kuzey Afrika'ya da uzaniyor. Sistem soyle calisiyor: Yabanci ulkelerdeki okullar. Fethullahcilar'in Turkiye Cumhuriyeti devletinin sivil ve askeri istihbarat personelini okula sokmamasiydi. Bu para. Turkiye'de de ogretmenlerin hesabina 500-600 dolar yatiriliyor. Rusya ve Dogu Bloku ulkelerinden yabanci doviz cikartilamiyordu. muesseseler acilinca para transferi gibi. Asya Finans'i kurmadan once yurtdisindaki islerini Faysal Finans araciligiyla yurutuyorlardi. 14 Eylul 1997 Asya Finans: Para Aklamada Yeni Istasyon Fethullah Gulen'in. bu tur vakiflar mali denetimin disinda. PKK'nin de buna bir itirazi olmadi. PKK'nin okula mudahalede bulunmama kosulu. Rusya ve Turk cumhuriyetleri. Fethullahci okul yoneticileri. Baslangici soyle. Fethullahcilar'la PKK. Erbil kalesinin hemen altinda bulunan Taurus Oteli'nde kuruldu. Turkiye'ye karsi bir ittifak olusturmuslardi. Turkiye'den goturulen ogretmenlere. Gulen. 44 ogrencisi. 8 personeli bulunuyor. Asya Finans'in . Isik Koleji'ni temsil eden kisilerle PKK arasindaki iliski. Bu ulkelerin cogunda. 12-15 bin dolar arasinda maas odeniyormus gibi gosteriliyor. okulun ozgurce faaliyet gostermesi ve bir mudahale ile karsilasmamasi icin PKK ile anlastilar. ilgili yerlere aktariliyor. Son donemde. Turkiye'ye transfer ediliyor.

bu kuruluslarin denetlenmesini istendi. gerceklestirdikleri en basarili etkinlikler arasinda Turk casuslarin desifre edilmesini de saydi. Astrahan ve Dagistan'da da lise ve kolejler bulundugunu yazan Nezavisimaya. Palandoken. (Para dergisi 22 Eylul 1996) Fethullahcilar Turk Cumhuriyetlerinde daha cok petrol ve madencilige el atmislar. 2002'den baslayarak Fethullah okullarina karsi operasyon yapilor. okullarin sahibi konumundaki Tolerans. FSB: Casusluk Yapiyorlar Rusya Ic Guvenlik Orgutu FSB Baskani Nikolay Patrusev. Bircok bolgede. Rusya yerel yoneticileri arasinda bu okullarda okumus bazi gorevlilerin de isine son verilmesi icin hazirliklar yapiliyor. Rusya Devlet Baskani Putin'in emriyle 2004 yili sonunda ulke icindeki Fethullah Gulen okullarini kapatmak icin harekete gecti. FSB Baskani. Cuvasya ve Yakut-Saha'da da birer okul bulundugunu yazdi. Medya sektorune de agirlik veriyorlar. Serhat ve Ufuk vakiflarinin isimlerini verdi. bu okullarin Nurcular. Fethullah Gulen okullarindan yetismis ve bazi yerel devlet dairelerinde calisan kadrolarin da onemli bir tehlike olarak goruldugu belirtiliyor. Fethullah okullarini kapatiyor Rusya yonetimi. Baskirdistan'da 4. Rusya'nin Baskirdistan Ozerk Cumhuriyeti'nde Fethullah Gulen . Moskova'da yayimlanan Nezavisimaya gazetesi. Gulen'e bagli cesitli sirketleri yakin takip altina alan Rus yonetimi. Tataristan'da 8. Zaman gazetesini bir orgutlenme araci olarak kullaniyorlar. aciklamasinda. dista bankalardan kredi almak kolaylassin…" Asya Finans'in kurulus karari verilince. Ilk toplantilara Fethullah Gulen de katilmis. Soz konusu okullarin once Rusya'nin Turkce konusan bolgelerinde kuruldugunu bildiren Nezavisimaya. Serhat. "Arkadaslarimiz bunu bir ugur saydilar" diye acikliyor. Dista yapilan isleri daha rahat goturmek icin finans kaynagi olsun. okullari "Amerikan ve Ingiliz casusu yetistirme merkezi" olarak goruyor. FSB Baskani 2002 yili etkinlik raporunda Fethullah Gulen okullarinda calisan ogretmenlerin casusluk faaliyetlerinin desifre edildigini belirtti. Feza ve Cag Ogretim International gibi degisik adlardaki Turk sirketleri tarafindan finanse edildigini bildirdi. Once okullara giriyorlar. Ticari baglanti yaptiklari Turk Cumhuriyetlerinin cogunda Zaman basiliyor. yerel yoneticilerin cocuklarini Ingilizce egitim vermesi nedeniyle bu okullara gonderdigine dikkat cekilerek. Katilisini. Karacay-Cerkez. teminat mektuplari saglansin. okullarda "radikal Islam ve tek Islam devleti kurulmasi propagandasi" yapildigi belirtilerek. Toros.guclu bir finans olacagi kanaatini tasiyorum. 17 Aralik 2002'de Turk basininda yer alan aciklamasinda. Haziran 2000'de Fethullah Gulen'in Rusya'daki taraftarlarinin iktidar organlarina sizdigini yazdi. Rusya. kisa surede 2 trilyon toplaniyor. Gazetedeki yazida.

Milli Egitim. Ekonomi Bakani Ali Babacan. Turkiye'yi terkedip ABD'ye kacmak zorunda kaldi. Hukumete.okullarindaki 10 ogretmen Haziran 2003'te sinirdisi edildi. 7 Eylul 2003 tarihli haberinde. . Turizm Bakani Erkan Mumcu. Gul'un bakanligindan sonar Fethullahci kadrolar Disisleri Bakanligi'nda yukseltildiler. Tayyip Erdogan Naksibendi muridi olmasina karsin. Ciller iktidarinda gucunu artirdi. 5 Eylul 2004) AKP Hukumetiyle Gelen Sicrama Fethullah Gulen. Fethullah Gulen'in isadamlari orgutu ISHAD ile yakin bagi bulunuyor. buyuk paralar aktardi. Ancak 28 Subat 1997'deki askeri mudahale ile ektkinligi agir darbe yedi. kabinesini bir tarikatlar koalisyonu olarak kurdu. Buryatya Cumhuriyeti'nde de. Rusya Egitim Bakanligi'nin Fethullah Gulen okullarina karsi kapsamli bir sorusturma baslattigi belirtiliyor. Fethullah Gulen. Fethullahcilar secimlerde AKP icin olaganustu caba gosterdi. Rusya'da Fethullah Gulen okullarinin temsilcisi konumundaki Tolerans Vakfi Baskani Mustafa Kemal Sirin'in sinirdisi edildigini duyurdu. Bu cercevede Rusya'nin degisik bolgelerinde 10'a yakin okul kapatilirken. 50'den fazla Turk vatandasi sinirdisi edildi. Ayrica Baskirdistan Milli Egitim Bakanligi'nin sinirdisi edilen ogretmenlerin gorev yaptigi okulu kuran 'Serhat' vakfi ile tum anlasmalarini iptal ettigi de belirtildi. AKP iktidarinda oncelikle Icisleri. Poliste Fethullah Orgutu Egemen Icisleri Bakani Abdulkadir Aksu da Naksi olmasina karsin. Milliyet gazetesi Moskova muhabiri Cenk Baslamis. Disisleri bakanliklari burokrasisi Fethullah Gulen tarikatinin egemenligine sokuldu. Fethullah Gulen'e bagli isadamlari AKP hukumeti tarafindan kayiriliyor. Maliye. ABD yonetimi Turkiye'nin iade istegini kabul etmedi. ve devlet tesviklerinden oncelikli olarak yararlandiriliyorlar. (Aydinlik. Rusya'nin Turk okullariyla baglantili olarak simdiye kadar sinirdisi ettigi en ust duzeydeki temsilci. AKP hukumetinin olusturulmasinda Fethullah Gulen. Disisleri Bakani Abdullah Gul 7 Nisan 2004 gunu. Milli Egitim Bakani Huseyin Celik Ekonomi Bakani Ali Babacan. Fethullah tarikatiyla yakin bagini her donem surdurdu. Bu olaydan sonra. Ekonomiden Sorumlu devlet Bakani Ali Babacan ise 21 Eylul 2004 gunu ISHAD uyeleriyle yemekli toplantida bulustu. Disisleri Bakani ve Basbakan Yardimcisi Abdullah Gul de. Banka kredileri. Fetullah Gulen okulu hakkinda sorusturma baslatildi. Tayyip Erdogan'in parti kurmasinda ve Erdogan'in TUSIAD ile baglanti kurmasina araci oldu. Tolerans Vakfi Baskani Sirin." Yine ayni haberde Rusya Federal Guvenlik Servisi FSB'nin Baskani Nikolay Patrusev'in yaptigi aciklamanin ardindan. Erdogan'in yurtdisi gezilerine katiliyorlar. Fethullah tarikatina bagli dort bakan aldi: Devlet Bakani Mehmet Aydin. CIA'nin basyardimcisi idi.

Kukla hukumet tezgahinin her boyutunda Fethullahcilar devrede. Hizirbek Gayretullah'in da Fethullah teskilati ile yakin bagi var. Fethullah Gulen'in Papa ile bulusmasinda on ayak olan ve gorusmede cevirmen olarak bulunan Rustu Kalyoncu ile ortak. 1998 yilinda ABD vatandasi oldu. . Bir donem Amerikan Adalet Bakanligi'nda calisti. Surgunde Dogu TurkistanHukumeti bir CIA-Fethullah-AKP yapimi ABD'nin Wisconsin Eyaleti’nde. 11 Eylul 2001 tarihine kadar Mclean'de cok luks bir villada yasiyordu. milletvekili olmadan once Emniyet Genel Mudur Yardimcisi idi. Fethullah'in Virginia'da kurdugu Amerikan Turk Dostluk Dernegi de (American Turkish Friendship Association) kukla hukumetin ilk toplantisinin duzenlendigi Fairfax Kutuphanesi'nin kiralanmasinda rol aldi Kukla hukumetin Turkiye Cumhuriyeti vatandasi uyeleri Ismail Cengiz. Fethullah Gulen. AKP hukumetinin Adalet Bakani Cemil Cicek de. Kukla Hukumetin Basbakan ve Disisleri Bakani E nver Yusuf Turani. ABD'de "Dogu Turkistan Ozgurluk Merkezi"ni kurdugunda Fetullah Gulen tarikatinin yayimladigi Zaman gazetesi 25 Kasim 1996'da tam sayfa roportaj yayimladi ve Enver Yusuf'u Uygurlarin ABD'deki lideri gosterdi. Turkiye'ye getirildiginden bu yana Fethullah Gulen orgutuyle icice. davalari devam etmesine. Rustu Kalyoncu. Fethullah Gulen tarikati ile baginin kilit onemi var. Tozcoken. 1931 Izmir dogumlu Hukuk Fakultesi mezunu. Son uc yilda Fethullah Gulen tarikatinda etkin. Rustu Kalyoncu. Abdulveli Can. 1983-1985 yillarinda Turkiye'de ikamet etti. Turani soyadini Turkiye'de iken kullanmaya basladi. AKP'nin Fethullah tarikatina mensup Eskisehir Milletvekili Muharrem Tozcoken'in basinda bulundugu bir ozel orgutlenme ile Emniyet'e hukmediyor.Fethullahcilarin Emniyet Genel Mudurlugu'ndeki orgutlenmesini takviye etti. Enver Yusuf. Uygur orgutleri arasinda fazla agirligi bulunmayan Enver Yusuf'un "basbakan" atanmasinda. Icisleri Bakanligi'nin butun kritik mevkilerine Fethullahcilar egemen oldu. Enver Yusuf. Enver Yusuf. Suudi Arabistan'dan duzenli para aliyordu. Kukla Hukumetin "Basin Sozcusu" ve "Turizm Bakani" Ismail Cengiz. hakkinda giyabi tutuklama karari olmasina karsin Fethullah Gulen'in Turkiye'ye gelmesinin onunde bir engel bulunmadigini soyledi. Istanbul'da dil ogrenmek icin kaydoldugu Ingiliz Kultur kanaliyla ABD'ye gonderildi. Fetullah Gulen Tarikati mensubu. 1962 dogumlu Enver Yusuf. Fethullah Gulen'in CIA ve Pentagon'la baglantilarini surduruyor. Dogu Turkistan Gocmen Dernekleri binasinda basin toplantisi yapti. Izmir'de ticaret yapan agabeyi Fethullah'in en onemli maddi destekcilerinden biri. 14 Eylul'de kuruldugu ilan edilen “Surgunde Dogu Turkistan Hukumeti”nin kurulmasinda Fethullah Gulen tarikatinin ve AKP hukumetinin tayin edici rolu var. uzun yillardir ABD'de bulunuyor. Cin'den Suudi Arabistan'a kacti.

Genelkurmay II." diye konustu. Rusya’yi iyi taniyan hocalar var. "Biz her gittigimiz yerde. Avrasya’yi. AYOBK Heyeti'ni temsilen Fethullah Gulen'i ziyaret eden 3 kisilik grup. Fethullah Gulen ise ulkeler arasinda sinirlarin kalktigi bir donemde semavi dinlerin temsilcilerine buyuk gorev dustugunu ve uzlasi hosgoru temellerinde onumuzdeki gunlerin baris icerisinde gececegine inandigini soyledi. Islam'in bu temellerini anlatarak ise basliyoruz. Cin’i. Baskani Orgeneral Cevik Bir. dun Istanbul'da Amerikan Yahudi Orgutleri Baskanlari Konferansi (AYOBK) Heyeti'ni kabul etti. 3 gunluk bir ziyaret icin Turkiye'de bulunan Yahudi Liderler Heyeti. Onlarla konustum. Islam'in uzlastirici ve hosgorulu bir din oldugunu vurgulayarak.” http://www. “AKP hukumetiyle gorusuldu mu? sorusuna. ABD'nin en etkin lobisine sahip 55 Yahudi orgutunu temsilen Turkiye'de bulunan 59 kisilik AYOBK Heyeti. Gulen." dedi. Jacob Stein. Disisleri Bakani Ismail Cem tarafindan kabul edilmisti.Fethullah Gulen'in baslattigi diyalog cabalari suruyor. Cengiz su cevabi verdi. dunyada ve ozellikle ABD'de Islam'in imajinin teror ve siddetle bareber anilir hale gelmesinden buyuk uzuntu duyduklarini belirttiler. "Hocaefendi'nin cabalarindan cok etkileniyoruz.asp?haber=5420 Diyalog cabalari devam ediyor SELCUK GULTASLI ISTANBUL (Zaman). hosgoru ve uzlasmayi. Istikbalin medeniyetinin semavi dinler arasinda boyle bir uzlasmanin saglanmasi ile gerceklesecegine inaniyoruz. TBMM Baskani Hikmet Cetin. Fethullah Gulen ise. “Sahsi dostlarim var. Hocaefendi'nin bu yanlis imaji silmeye yonelik cabalarini takdir ediyoruz ve devaminin gelmesini diliyoruz.Aydinlik'in.com/Haberler. Ankara'da en ust duzeyde kabul gormus ve Basbakan Mesut Yilmaz. arastirma merkezleri var onlara danistim. Ancak ABD'de boyle yaygin ama yanlis bir imaj var. Heyetin.acikistihbarat. Fethullah Gulen'in Turkiye'deki ve yurtdisindaki cabalarini onumuzdeki yuzyilin 'baris' asri olmasi acisindan onemsediklerini ve soz konusu projeye buyuk ilgi duyduklarini belirttiler. Gulen'in Islam'in 'hosgoru' dini. Semavi bir din olan Islam'in terore ve siddete prim vermedigini biliyoruz. Kur'an-i Kerim'in de 'hosgoru' kitabi oldugu temelindeki goruslerine buyuk onem atfettiklerini belirten Heyet Baskani Leon Levy. Cumhurbaskani ile gorusmesi ise Demirel'in Ispanya'da olmasi dolayisiyla gerceklestirilemedi. Kenneth Jacobson ve Leon Levy'den olusan heyet daha .

html .com. http://arsiv.tr/1998/03/11/guncel/22.sonra Fethullah Gulen'e kutsal topraklarda bulunmus 2000 yillik bir testi hediye etti.zaman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful