HANS AİBERG'E; SIYONİZMİN TEPELERİNDEN GELEN EMİRLE KOMPLO UYGULANMASININ EN ÖNEMLİ NEDENİ

:
HANS AİBERG "COK GİZLİ TUTULAN" FETHULLAH GÜLENSİYONİZM İLİŞKİSİ ve İŞBİRLİGİNİ ORTAYA ÇIKARMIŞTIR!!! "FETHULLAH GÜ LEN TALMUD ÜZERİNE YEMİN ETMİŞ BİR BİLDERBERG ÜYESİDİR"
Note: Her sene degisik ulkerede toplanti yapan "Bilderberg Group" gercek Bilderberg degildir. Bilderberg Group, "Gizli Siyonist orgut BİLDERBERG'İ" gizlemek icin maske olarak kurulan orguttur. Gercek Bilderberg gizli bir Siyonist Orgut olup, yahudi olmayanlarin cikabilecegi en ust basamaktir siyonist hiyararside. Bundan sonraki basamaklarda sadece yahudiler vardir. Yahudi olmayan hic kimse Bilderberg uyeliginden daha ust basamaga cikmamistir-cikamaz. Ayrica gercek Bilderberg uyeleri ancak "Yahudilerin kutasl kitabi Talmud" uzerine yemin ederek Siyonizme baglilik yemini etmek zorundadirlar.

HANS AİBERG'İN E-MAİL YAZILARIYLA SİYONİZMİN SİNSİ PLANI ve FETHULLAH GÜLEN'İN GERÇEK YÜZÜ:

***

Herzl deklare etti ve protokol olarak yemin edildi:
Arzı Mev’ud 7 ülke üzerinde Nil-Fırat arasında, Toros yayı ve bunun kuzey doğusu olan “MURAT havzası=Aczmendi” ile güneyde Akabe ile Basra hattı boyunca ÇİZİLMİŞTİR. Bundan dönmenin HİÇBİR MÜMKÜNÜ YOKTUR. Bu yemindir ve sonuna kadar ilerletilecektir. Aynı yeminli protokolde, Türklerin ve Arapların bu havzadan çıkarılmaları ve sadece “GOYİM” tabiatlı (Öküz de demektir)

FETHULLAH GÜLEN'İN İLİŞKİ ve İŞBİRLİGİNDE BULUNDUGU SİYONİSTLER:
Richard Perle Morton Abramowitz ADL(Anti-Defamation League) HAKKINDA ***

Harun Yahya

Richard Perle'nin Gerçek Yüzü
"Karanlıklar Prensi bir beyefendidir." - Shakespeare, Kral Lear, III, IV, 140 Türkiye'nin ABD'deki "imajı"nın değiştirilmesi ve ABD karar mekanizmalarında, özellikle de Kongre'de Türkiye lehinde "lobi" yapılması gerektiği, yıllardır söylenir. Türk hükümetleri de bu konuda girişimde bulunmuş ve Türkiye lehinde lobi yapmaları için yıllardır Washington'da bu iş için özel

görevli "lobi kuruluşları"na para akıtmışlardır. Ancak bu kuruluşların işe yaradığına henüz rastlanmamıştır (Tansu Çiller bile bu gerçeği kabul etmiş, lobi kuruluşlarına verilen paraların sokağa atıldığını söylemişti). Ve bu "işe yaramaz" lobi kuruluşlarının bazı ünlü isimleri vardır ki, ülkemizdeki bir kısım medya tarafından ısrarla "Türk dostu" olarak tanıtılmaktadırlar. İlginçtir, bu kişilerin çoğu yahudidir ve ABD'deki yahudi lobisinin de etkin üyeleri arasındadırlar. Bu kişilerin en ünlülerinden biri, kuşkusuz, Richard Perle'dir. Washington kulislerinde "Karanlıklar Prensi" olarak bilinen Richard Perle... "Irk bilinci" yüksek bir yahudi olan Perle, Washington'daki geçmişi boyunca İsrail'e hizmet etmiş bir kişi olarak tanınıyor. Eski Kongre üyesi Paul Findley, ABD'deki İsrail lobisinin inanılmaz gücünü ortaya koyan They Dare to Speak Out: People and Institutions Confront Israel's Lobby adlı kitabında, Perle'nin İsrail bağlantılarını ayrıntılı olarak anlatıyor. Buna göre Perle, İsrail hükümetine bilgi sağlamasıyla ünlü. Perle, kariyerine önce Washington'da Demokrat Senatör Henry Jackson'ın yanında çalışarak başlıyor. Senatör Jackson da İsrail'in en ateşli destekçilerinden. 1970 yılında FBI'ın düzenlediği bir operasyon sonucunda Perle, İsrail elçiliğine gizli Amerikan bilgilerini aktarırken yakalanıyor. Perle Reagan döneminde ise Savunma Bakanlığı'nda göreve geliyor. İsrail'i yakından ilgilendiren yüksek teknolojiler ile ilgili kararlar genelde Perle'nin ofisinde alınıyor. Perle Pentagon'da göreve getirildiği zaman da bir İsrail savunma şirketi adına lobicilik yapıyor. Ve İsrail'in ABD'deki uzantılarından biri olan Perle, bir kısım "büyük medya"ya bakarsanız, Türkiye'nin büyük bir dostudur. Aynı medya sık sık "Ermeni Soykırımı" iddiaları hakkında gösterdiği tavıra dayanarak (*) yahudi lobisinin de "Türk dostu" olduğunu telkin etmektedir. Sözkonusu medyanın İsrail'in Türkiye için ne denli büyük bir dost olduğu masalını "yutturabilmek" için de uğraştığını hatırlarsak, Perle'nin (ve onun benzeri olan Washington'daki diğer yahudi "Türk dostları"nın) gerçek konumunu yakından incelemek gerekmektedir. Öncelikle Perle'nin Amerika'nın dış ülkelere karşı nasıl bir yaklaşım izlemesi gerektiği yönündeki düşüncelerine bakmakta yarar var. Ufuk Güldemir, TürkAmerikan ilişkilerini konu alan kitaplarında bu konuda ilginç bilgiler vermektedir. Örneğin Güldemir'in Çevik Kuvvetin Gölgesinde adlı kitabında, Perle'nin savunduğu "strateji" şöyle yorumlanır: Reagan yönetiminin şahinler kanadından olan Perle'nin 'anti-Amerikan çizgideki müttefik ülke devlet adamlarının cezalandırılması' şeklinde özetlenecek stratejisi, ABD'nin koruyucu şemsiyesinden faydalanmak isteyen her ülkenin anti-Amerikan siyaset ve sloganları terk etmesi gerektiğine olan inancından doğuyordu.23 Kısacası Perle, müttefik ülkelerdeki buna kuşkusuz Türkiye de dahildir "antiAmerikan" devlet adamlarının cezalandırılması, yani o ülkenin zorla da olsa "yola getirilmesi", Amerikan hegemonyası altına alınması stratejisinin savunucusudur. (Bu aslında "yahudi önde gelenlerinin politik kurumu" olan CFR'nin geleneksel stratejisidir. İsrail'in Amerikalı uzantıları arasında yer alan Perle'nin CFR çizgisini savunması ise yadırganacak bir durum değildir elbette. CFR için bkz. 6. bölüm)

Richard Perle de kim?. ABD Savunma Bakan Yardımcısı olarak da görev yapmıştır. Milletlerarası çevrelerde ' Karanlıklar . bu açıdan çok anlamlıdır: Avrupalıları korumak için Avrupa'da konuşlandırdığımız Amerikan Kuvvetlerinin.'deki yahudi "ırkdaş"ları. Türkiye'ye karşı ikiyüzlü bir politika izlemiştir. Tabii. Amerika tarafından istenen şekilde kullanılabilir halde olmasını savunmaktadır. 1988 yılı sonbaharında. 'bir başka yere' sundular. dünyanın başka bölgelerinde Amerika'nın çıkarlarını korumak için kullanılmasına Avrupalıların karşı çıkacağına ilişkin Amerika'da bir kuşku vardır. Yahudiler. müttefik ülkelerin "yola getirildikten" sonra da. Bu kuşku biraz yersiz geliyor bana. yasal zeminini hazırlayan kişi Perle'dir.. Yahudiler Amerikalılar'ın gerisinde kalmadılar. kendilerine ait bazı kamuoyu oluşturma şirketlerini Türkiye'ye kiralayıp.. Feith. Amerikan askeri gücünü.Perle. Körfez Savaşı'nda ABD uçaklarının Türkiye'deki üsleri kullanmasının ve Çekiç Güç'ün Türkiye'ye yerleşmesinin. Amerikalılar kadar insaflı da olmadılar. gerekse onun diğer International Advisers Inc. Siyasetle ilgilenenler hatırlayacaklardır.24 Perle'nin "müttefik" ülkelere bakışı işte budur: Onları. Amerikan egemenliği altına sokmak ve sonra da istediği gibi kullanmak. Perle bunun danışmanı olmuş.. gerekirse devlet adamlarını "cezalandırarak". "Karanlıklar Prensi". Ve ilginçtir Perle daha doğrusu Perle'nin temsil ettiği güç bu stratejiyi Türkiye üzerinde ustalıkla kullanmıştır: 1985'teki Türkiye-ABD Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın (SEİA) görüşmelerini yürüten. Ferruh Sezgin bu durumu şöyle anlatıyor: ABD'deki 'Türk lobi hareketleri'ni denetim altına almada. Türkiye daha sonra Perle ile bir lobi firması kurulmasına ilişkin bir anlaşma da yapmıştır. böylece "müttefik ülkelere konuşlandırılan Amerikan güçlerinin istendiği gibi kullanılabilmesi" tezini Türkiye'ye karşı uygulamıştır. Richard Perle birden Türkiye'ye geliverdi. bazı "şantaj"ları da kullanarak anlaşmayı Türk tarafına kabul ettiren ve en önemlisi.. bu şirketin önde gelen ortaklığına ise ABD ve İsrail'de şubeleri bulunan Feith and Zell avukatlık şirketinin Douglas Feith adlı ortağı getirilmiştir. Perle'nin özellikle sözkonusu ülkelere Amerikan birlikleri konuşlandırmak ve bu birlikleri de o ülkelere sorma gereği duymadan harekete geçirmek konusunda çok hevesli olduğu da açıktır. Yahudi lobisinden başka isimlerin de biraraya gelmesiyle International Advisers Inc. Onlar üstelik. Ve gerek Perle. diye bir şirket kurulmuş. Perle'nin 19 Mayıs 1986'da Brüksel'de toplanan "Ulusal Güvenlik İçin Savunma" konulu panelde yaptığı konuşma. bunun karşılığı olan hizmeti Türkiye'ye değil. Türkiye'den bol bol para aldılar. bulundukları yerden kriz bölgesine yollamak hakkına sahibiz ve bunu yapmak için üslenmiş bulundukları ülkenin onayını almak zorunda da değiliz.

Türkiye-ABD Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın (SEİA) geleceği konusunda başlatılan müzakerelerde Türk tarafı şöyle bir direnmeye başladığında. Türkiye'ye geliverdi.. Yahudi. Yahudi. Perle'nin yardımcılarından. ABD Dışişleri Bakanlığı Hukuk Bürosu eski görevlilerinden.Prensi' olarak anılan Perle. Perle'nin tamamlanmamış görevlerini şöyle sıralıyordu: 1.O dönemin Sovyetler Birliğindeki Türkler'in yaşadıkları bölgelere yayın yapmak üzere Amerika'nın Sesi Radyosu (VOA) antenlerini Doğu Anadolu'ya yerleştirilmesinin sağlanması.. nükleer modernizasyona (topraklarındaki Amerikan nükleer silahlarının yenilenmesine) razı edilmesi.' O birilerini kim olduğunu anlamak için. Perle Türkiye'de Özal'la görüştü ve onu 'ikna etti. 1987 yılı başlarında.Türkiye'nin İsrail ile olan ilişkilerinin geliştirilmesine yardımcı olunması. Yahudi. Cengiz Çandar. kimseden davet almamış olduğu halde. Perle'nin başında bulunduğu International Advisers Inc. o direncin 'Perle'nin şantajları' sayesinde kırılabildiği söylenirdi. 4. bir de önceki sayfalarda "Nevruz neşesi"nden söz . 3.Türkiye'nin. Körfez'e yönelik siyasi-askeri planlarda rol alması. O zamanlar Hürriyet'te yazmakta olan Cengiz Çandar'a göre. ile yıllığı 875 bin dolara sözleşme imzalandı. Perle'nin Pentagon ekibinden.'in üst yönetimine bakmak gerekecek: * Richard Perle. Kimdi o 'birileri?. Bunları yazan Sezgin. ABD'deki İsrail lobisinin en etkili yan kuruluşu olan AIPAC'ın (American-Israel Public Affairs Committee) eski sekreteri.Türkiye'nin. International Advisers Inc. * Bloomfied. 2. ABD'nin eski Savunma Bakanı yardımcılarından idi. Yahudi. * Mark Feldman.' Türkiye Başbakanı ikna olunca da. 1988 sonbaharında. Yahudi. bu Perle. * Michael Mobbs. 'tamamlanmamış bazı görevlerini' bu danışmanlık şirketi sayesinde tamamlayacaktı. * Douglas Feith. ABD eski Savunma Bakanı Yardımcısı.. Neydi bunlar?. birkaç yıl öncesinde Türkiye'yi SEİA'yı uzatmak için zorlamış ve bunda başarılı da olmuş olan Perle.. İşte.

Yine Kürtler ve Yahudiler Richard Perle örneğinden yola çıkarak varılabilecek sonuç. (WINNEP'e ise önceki sayfalarda değinmiştik). Carnegie Endowment Başkanı ve "Mossad ajanı" Morton Abramowitz. Türkiye adına çalışması için kendisine Türkiye hazinesinden para verilen Amitay. Kürtler'e kendi siyasi kaderlerini tayin edebilme hakkı tanınmadıkça. Morris Amitay isimli bir yahudi daha şirkete (International Advisers Inc. Al Gore'un Senato'daki dış politika danışmanı Leon Fuerth. Amitay. Yahudi lobisinin parlak ismi. Ted Kennedy'nin dış politika danışmanı Nancy Soderberg. Irak.' Bunları yazan Morris Amitay.'den 5. Morton Abramowitz Bunun yanısıra eski ABD Ankara Büyükelçisi.. International Advisers Inc. son olarak 1995 Ocak'ta İzmir'e gitmiş ve burada yahudi cemaatinin önde gelen isimleriyle İzmir'deki Bet Israel sinagoğunda görüşmüştü.000 dolar aylık ücret alıyordu. Suriye ve Sovyetler Birliği'ne dağılmış olarak yaşayan 20 milyon kadar Kürt.ettiğimiz AIPAC eski direktörü Morris Amitay'a ve Türkiye hakkındaki bölücü yorumlarına değiniyor: Mart 1989'da. gerçekte Kürt sorununun asıl mimarı olduğudur. Richard Perle hala Türkiye ile yakından ilgileniyor. 1987-1989 arası B'nai B'rith başkanlığı yapmış yahudi lobisinin etkili isimlerinden Morris Abram. Washington Jewish Weekly adlı dergide yayımlanan 'Self-determinasyon: Kürtler hala bekliyor' başlıklı yazısında şunları ileri sürüyordu: '.. Pentagon Türk masasından B'nai B'rith üyesi Harold Rhode ve Paul Goble. Çünkü. Yani. Türkiye'nin "dost" zannettiği yahudi lobisinin. Amitay'ın fikirleri ile Kürt sorununu kaşımakta fayda gören İsrail'in bakış açısı arasında en küçük bir fark yoktu. CIA Ortadoğu analizcisi Ellen Laipson. parayı aldığı yere değil. Amitay.. "ırk bilinci" yüksek yahudi Stephen Solarz da piyon Kürt devleti projesinin önemli mimarlarından. bağımsız devletlerini kurma imkanını bulamamıştır. 'kendi anavatanına' hizmet ediyordu. Orta Doğu'da huzursuzluğun ve isyanların devamı kaçınılmazdır. Uluslararası Güvenlikten sorumlu Savunma Bakanlığı sekreteri Fred Ikle gibi "ırk bilinci" . Örneğin. İran.. çünkü o zaman İsrail'e daha iyi destek verebilirim" sözünün sahibi. Buna örnek olarak Richard Perle. Morris Amitay. uzun süre Kongre üyeliği yapan ve "Dış İlişkiler Komitesi üyesi olmak istiyorum. Türkiye. AIPAC'ın 1974-1980 dönemi direktörüydü ve görevi sırasında da İsrail'e yakınlık duymayan ABD Kongresi üyelerinin 'korkulu rüyası' olmuştu. Douglas Feith gibi isimlerin yanısıra başka kişileri de sayabiliriz.'ye) katıldı.

Şu sıralar bölgeden Talabani ve Barzani gibi siyasileri konuk eden Abramowitz. Grossman daha önce Abramowitz'in yanısıra Lord Carrington gibi önemli yahudilerle de beraber . "büyük ağabey" ve "uzlaştırıcı" rolü oynayarak Türkiye'nin bölünmesine çanak tutmaktı. Malezya ve Pakistan bu şahsın ülkelerine büyükelçi olarak gönderilmesine karşı çıkmışlardı. 28 Eylül 1994 tarihli sayısında. bu "tesadüfi" karşılaşmanın iki taraf arasındaki "müzakereler"in başlangıcı olması hedeflenmişti. Tayland örneğinde olduğu gibi Abramowitz'in kriz çözme yöntemi darbe planlamaya kadar da gidebiliyor. aynı zamanda ABD'de 208 numaralı komitenin üyesi. DIA gibi ABD'nin haberalma örgütleri arasında koordinasyonu sağlıyordu. 1994 yılının Haziran ayında Washington'da Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir toplantı düzenlenmişti. Yani Abramowitz gibi "Türk dostu" (!) Mossad ajanlarının arabuluculuğu ile Türk hükümeti ve ayrılıkçı akım uzlaştırılacak ve belki de Türkiye. Ankara'ya da ABD Dışişleri Bakanlığı istihbarat ve Araştırma Müsteşar yardımcılığı görevini bırakarak gelmişti. Toplantıyı Abramowitz yönetecekti. Her üç ülkenin Washington'a bildirdikleri gerekçe şuydu: "Sözkonusu kişi CIA ajanıdır. Mümtaz Soysal'ın da zaman zaman belirttiği gibi. Taktik ateşkes sırasında Kuzey Irak'ta bulunan Abramowitz Kürt hareketinin önemli stratejistlerinden. SIA. FBI. bölücü terör örgütünün de temsilcilerinin çağrılmış olmasıydı. ABD'deki yahudi "Türk dostları"nın gerçek niyetleri konusunda önemli ipuçları verdi. Görev yaptığı ülkelerin içişlerine müdahale etmeyi alışkanlık haline getirmiştir. Türkiye'ye Büyükelçi olarak atanmadan önce yollanmak istediği ülkelerden Mısır. yani Fırat'ın doğusunu İsrail hegemonyasına açık hale getirecekti. İsrail ve Mossad'la özel bir yakınlığı olan Abramowitz. Grossman'ın atanmasıyla ilgili haberinde "Ankara'ya eski dost" başlığını kullanmıştı. ABD'nin niyeti.. yahudi lobisinin "has adamı" olarak tanınıyor. Komite ABD'nin üçüncü dünya ülkelerindeki operasyonlarıyla yakından ilgileniyor. Abramowitz burada CIA. Bu ülkelerde gizli ve açık ilişkiler kurup çalışmalar yürütüyor. Türk basınında "PKK ile aynı masada" gibi manşetlerle verilen haberlere göre. Hatta bu nedenle Şalom gazetesi. Abramowitz sık sık Türkiye'ye gelerek önemli temaslarda bulunuyor ve etkinliğini koruyor. Ankara'daki görevinden sonra Ortadoğu ile ilgili Carnegie Endowment'ın başına geçen Abramowitz. İstemiyoruz!" Morton Abramowitz kriz ülkelerinin büyükelçisi olarak tanınıyordu. Güneydoğu'yu (ya da daha yerinde bir deyimle "Fırat'ın doğusu"nu) "sen sağ. Abramowitz gibi İsrailli beyinlerin yardımıyla gerçekleşecek "bölünme" ise İsrail'in Vaadedilmiş Toprakları'nın Kuzey sınırını. Toplantı son anda iptal edildi ama bazı gerçekleri de gün ışığına çıkardı. Kendisi de yahudi olan Grossman. ben selamet" mantığıyla terketmeye zorlanacaktı. Foreign Policy'nin 1993 yaz sayısında Abramowitz Türkiye'nin parçalanacağı gibi cüretkar bir iddia ortaya savurarak ve Kürt sorununun da kendi haline bırakılamayacağını belirterek ilginç mesajlar vermişti. Bu üstte sayılan isimler arasında Abramowitz'in üzerinde bir parça durmakta yarar var. Ankara'ya yeni atanan (Eylül 1994'te) ABD Büyükelçisi Marc Grossman ise Abramowitz'in eski "çırak"larından biri. Abramowitz'in ilginç bir girişimi.yüksek Amerikalı yahudiler de hep piyon Kürt devleti projesinin önemli destekçileri.. İlginç olan toplantıya Türkiye'den bazı milletvekillerinin yanısıra.

Amerikalı uzmanların dinleyiciler arasında yer alması gerekirken başkanlık divanında oturmaları Türk milleti ve Türk hükümeti açısından onur kırıcıdır" diye konuştu. derneğin amacı." Kürt-Yahudi ilişkileriyle ilgili ilginç bir gelişme de.çalışmıştı. Bu skandallardan birisi. CFR'nin yayın organı olan Foreign Affairs dergisinin yaz 1993 sayısında Kürt ayrılıkçılığına desteğini sunarken yaptığı kehanet de ilginç doğrusu: "Bu gidişle Türkiye'nin eski Yugoslavya'nın bugün bulunduğu duruma düşmesi uzak bir olasılık değil. Joseph Montvile adlı iki yahudi akademisyen katılmıştı... Skandal. Kazan toplantının İsrail Cumhurbaşkanının Türkiye'yi ziyareti ile aynı tarihte yapılmış olmasının bir rastlantı olmadığını bildirdi ve "bu planlı bir düzenlemenin sonucudur. Amerika'daki yahudi sermayesinin güdümündeki Carnegie Endowment adlı think-tank'in başkanlığını yürüten Abramowitz. Kürt ayaklanmasına verdiği açık destek hafızalardan silinmiyor. "İsrail kamuoyunda Kürt halkına ve onun verdiği kendi kaderini tayin etme (self-determinasyon) mücadelesine destek sağlamak"tı. Nachman'ın "Kürt'ten çok Kürtçü" raporu. Toplantıya ABD heyetinden Prof Dr.. Ancak bir tek RP TBMM Grup Başkanvekili Şevket Kazan gerekli sağduyu göstererek konuyu gündeme getirdi. Andrei Saharov'un eşi yahudi Yelena Bonner'in "Kürtlere yaptıklarından dolayı Ankara'nın bombalanması" talebi ve bir başka yahudi Daniela Mitterand'ın Uluslararası yahudi lobisini de arkasına alarak. Oysa arada sırada öyle skandallar patlak veriyor ki. Rothschildlar'ın akrabası ve Kissinger'ın iş ortağıdır). Helsinki İzleme Komitesi'nin Türkiye'deki 1992 yılı Nevruz olaylarını izlemesi için gönderdiği komitenin raportörü olan Amerikalı yahudi David E. gözardı etmek mümkün olmuyor. 1994 Nisanı'nda İsrail'de yaşandı. Yelena Bonner'in Mazzini'den aktardığı "her ulusa bir devlet" ilkesi ise İsrail'in bölyönet stratejisinin farklı bir anlatımı olsa gerek. Norman Itzkewitz ve Prof Dr. Fransa'nın eski Ankara Büyükelçisi yahudi Eric Rouleau'nun. Kudüs'te bir "İsrail-Kürdistan Dostluk Derneği" kuruldu.. Ama nedense İsrail'in ve yahudilerin Kürt sorununu kışkırtmasını bu denli istekli olduğu gerçeği nedense bir türlü gündeme getirilmiyor. Şu aralar Abramowitz. Kürt sorununu kışkırtma heveslisi yahudiler yalnızca bu ünlü isimlerle sınırlı da değildi. (Carrington. Bosna-Hersek'te Sırplara stratejik avantaj sağlamaktan başka bir işe yaramayan "güvenli bölgeler" uygulamasının da mimarıydı. 24-25-26 Ocak 1994 tarihlerinde Başbakanlığa bağlı "Politik Psikolojik Merkez" tarafından organize edilen "Türkiye'de Terörizm Olgusunun Psikolojik Açıdan Değerlendirilmesi" konulu toplantıda yaşandı. bu iki kişinin toplantı sırasında Türkiye'nin Güneydoğusu'nu "Kürdistan" olarak nitelendirmeleriyle patlak verdi. yanına Stephen Solarz gibi yahudi dostlarını da alarak "International Crisis Group" (Uluslararası Kriz Grubu) adlı BM'ye alternatif bir örgüt kurma çabası içinde. Gerçekten de iki yahudi "uzman"ın Türkiye'nin Güneydoğusu'nu "Kürdistan" olarak nitelediği anda İsrail Cumhurbaşkanı Weizmann'ın Güneydoğu'yu geziyor . ABD'de yayınlanan The Kurdistan Review adlı derginin verdiği habere göre. "Masonik medya" nedense bu konuya değinmekten özenle kaçınıyor. Kazan toplantıya katılan Amerikalıların CIA ajanı olmakla birlikte iki tanesininde yahudi asıllı olduğunu hatırlattı.

Lobinin Toplumsal Denetim Mekanizması Amerikalıların çoğu ADL'nin (Anti-Defamation League of B'nai B'rith) adını duymamıştır.. http://www. Kitapçıkta. ırkçı. Ama örgüt.html *** ADL. Örgütün sloganı "en iyi Arap. ADL. Türkiye'de bir stratejik araştırmalar kurumunun think-tank oluşturulmasına yardımcı olan bu dört isim daha sonra da Kuzey Irak'a geçti. yani Yahudi düşmanlığı ile savaşmak için kuruldu. (Kahane'nin ölümünün ardından bir de "Kahane Chai" adlı ikinci bir fraksiyon doğdu). Amerika'daki Yahudi lobisinin etkisine karşı koymak için kurulduğunu ilan eden "Liberty Lobby" (Bağımsızlık Lobisi) adlı kuruluş. Bu nedenle de ellerinden geldiğince ADL'ye "bulaşmamaya" özen gösterirler. Çünkü örgüt uzun yıllardır bir tür düşünce polisi olarak çalışmakta. ADL ve Jewish Defence League adlı örgüt arasındaki ilişki!.. neo-Nazi ve de psikopat olmakla suçlanmış ve Yahudi kontrollü medya tarafından da damgalanmıştır. antisemit. bu noktadan hareketle bir önemli bağlantı daha kurulur.. Karanlıklar Prensi Richard Perle. sözde Yahudileri aşağılanmaktan kurtarmak. ADL'nin İsrail Devleti ve Mossad'la olan ilişkilerinden söz eder.org/kitap/YMD/YMD3_9. Weizman'ın Ankara'da kaldığı Sheraton otelinde dört yahudi ilginç bir biçimde biraraya geldi. yayınladığı White Paper on the ADL adlı kitapçıkta.harunyahya. İsimleri tanıdıktı: Morton Abramowitz. Haham Meir Kahane tarafından kurulan ve İsrail'de de "Kach" adı altında örgütlenen JDL. Geçmiş yıllarda yüzlerce Amerikalı ADL tarafından. ancak duyanlar. Bu konuda ortaya çıkan bilgiler. Jewish Defence League (Yahudi Savunma Birliği). "Önemli temaslar" yapmak için. İsrail ya da Amerikalı Yahudiler hakkında söylenen en ufak bir sözü bile "Yahudi düşmanlığı" olarak algılıyor ya da gösteriyordu. ADL'nin Mossad'ın bir uzantısı olduğunu göstermektedir. Pentagon'un eski Türk masası şefi Harold Rhode. hatta terörist bir örgüttür.olması ilginçti. İslami fundamentalizm masallarından tanıdığımız Bernard Lewis ve B'nai B'rith'in önemli ismi. başta Araplar olmak üzere tüm "İsrail düşmanları"na hem Amerika'da hem de İsrail'de pek çok kanlı saldırı düzenlemiştir. 1994 yılında El-Halil kentindeki İbrahim Camii'nde namaz kılan . Ayrıca bu iki "eşanlı" olayın yanına bir üçüncü garip olay daha katıldı. İsrail aleyhine konuşan Amerikalıları çeşitli baskı ve yıldırma yöntemleriyle susturmaktadır. ölü Arap'tır" şeklinde özetlenir. örgütün ne denli güçlü ve "belalı" olduğunu bilirler.. son derece radikal.

JDL'nin fiili saldırıları ile karşı karşıya kalanlar arasında. 1969 yılında İsrail'den örgüte yollanan hedef değişikliği emriydi. Kahane takipçileri. JDL'nin ilk kurulduğu günden bu yana üçlü bir komite tarafından yönetildiğini ortaya çıkardı. Kurye. Friedman'ın Kahane'yi konu edinen The False Prophet adlı kitapta delillendirildi. Sovyet yönetiminin ülkedeki Yahudilerin İsrail'e göç etmesine izin vermemesiydi. Mossad'ın. Bu gerçek. Eski Mossad ajanı Victor Ostrovsky de. "judeo-Nazi" olarak tanımlamaktadır. JDL tarafından vurulmaktadır. JDL'nin terörist faaliyetleri. ADL yöneticisi Bernard Deutch'un JDL'yi koordine eden üçlü komitede yer alıyor oluşu. Tüm bunlar. ADL ve hatta AIPAC ve UJA (United Jewish Appeal) ile "direk bağlantılar" içinde olduğunu yazar. bir tür "ADL. . ADL'nin Amerikan toplumu içinde "Yahudi aleyhtarı" olduğuna karar verdiği kişi ve kurumları tespit edip "kara liste"ye aldığını. Bu üçlü komite. Kahane'ye bu mesajı gönderenler. Sözkonusu eğitimin idaresini üstlenen kişi ise o zaman Mossad subayı olan Yitzhak Şamir'di. Ocak ayında Tel-Aviv'den gizlice gelen bir kurye ile görüşmüştü. bize.. bir anlamda ADL'nin "cephe" fraksiyonu. yalnızca göz boyamak içindi. Bir başka deyişle. Üçlü komitedeki isimler ise oldukça ilginçti: Örgüt kurulduğunda Mossad operasyon şefi olan ve sonradan Başbakanlığa kadar yükselen Yitzhak Şamir. JDL'nin gerçekte Mossad tarafından perde arkasından yönetildiğini göstermektedir. bunun bir diğer göstergesidir.Müslümanları topluca tarayan Baruch Goldstein de bir Kahane müridiydi. Kurye. en başta Müslüman ve Arap kuruluşları ya da "Yahudi Soykırımı"nı yalanlayan Institute for Historical Review gibi (bkz. emekli İsrail subayları ve üst düzey Mossad görevlilerinden oluşan bir grup"tu. yıllar boyu hem İsrail otoriteleri. bu listedeki isimlerinde JDL militanlarının saldırılarına hedef olduğuna dikkat çekiliyor. Diğer bir Mossad uzantısı olan ADL ise doğal olarak JDL'yle gizli bir işbirliği içindedir. Jewish Defence League. 5. hem de Yahudi lobisinin önde gelenleri tarafından kınanmakta ve bu terörist örgütün İsrail ve lobiye rağmen eylem yaptığı vurgulanmaktaydı. Bu hedefler. örgütün görünüşteki lideri olan Kahane'ye direktif vermekteydiler. ADL tarafından belirlenmekte. ADL ve JDL arasındaki işbirliği ise hedef gösterme ve vurma yönünde bir işbölümü niteliğindedir. JDL İsrail yönetiminden ve Mossad'dan aldığı emirleri uyguluyordu.. JDL'nin bu terörist faaliyetlerinin İsrail devleti ile bir ilgisi olup olmadığıdır. O tarihe kadar Amerika'daki zenci örgütlerine karşı eylem düzenleyen Kahane. bölüm) akademik merkezler yer almaktadır. Bu üçlü komitenin JDL'yi yönlendirmelerinin bir örneği. Sebep. faşist yöntem ve ideolojisi nedeniyle JDL'yi ve onun türevi olan diğer bazı Yahudi örgütlerini. Oysa bu açıklamalar. White Paper on the ADL'de. Friedman'ın deyimiyle "İsrailli ve Amerikalı Yahudi iş adamları. JDL militanlarına Mossad tarafından İsrail'de askeri eğitim verileceğini de haber vermişti. Amerikalı Yahudi gazeteci Robert I. Kahane'ye artık bir numaralı hedef olarak Sovyetler Birliği temsilciliklerini belirlemeleri gerektiğini söylemişti. Kahane ve örgütünü yıllarca incelemiş olan Friedman. Bazıları. Bu noktada önem kazanan soru.C"dir. sağ kanat İsrail politikacısı ve Gush Emunim'in önemli ismi Geula Cohen ve ADL'nin üst düzey yöneticilerinden Bernard Deutch!.

Philadelphia'da Ku Klux Klan ve Amerikan Nazi Partisi'nin ortak bir miting düzenlemesini organize etmiştir!. yaklaşık 100 politik organizasyon ve 10 bin Amerikan yurttaşı hakkındaki son derece özel bilgileri. İsrail'i eleştirenler üzerinde kurduğu baskının tek dayanağı. Martin Luther'le çok içli-dışlıydı). "antisemitizm tehdidi" iddiasıdır. Bu FBI mensupları. Bu konu. Edgar Hoover'ın yüksek dereceli bir mason. The Ugly Truth about the ADL'de... siyah lider Martin Luther King hakkında elde ettiği bilgileri Hoover'a ileterek FBI için ajanlık yaptı. antisemitizmin varlığına muhtaçtır. Dünya Savaşı'nın ardından ADL yöneticileri ile FBI şefi Edgar J. kanunları ihlal ederek. ADL'nin Los Angeles ve San Francisco şubelerine baskın düzenlemiş ve tüm evraklara el koymuştu. zaman zaman ADL tarafından İsrail'e düzenlenen bedava turlara da katılıyorlardı. Bu yüzden de. gerçekte Mossad ve ADL tarafından kurulmuş ve yönlendirilmiştir. onu üretme yoluna gitmektedir.. ADL'nin hedef göstermek için seçtiği Amerikalılar ise oldukça ilginç bir yöntemle tespit edilir: Örgüt. Benzer taktikler ADL'nin "cephe" örgütü JDL tarafından da kullanılmaktadır: Associated Press'te yer alan bir habere göre. yasadışı bir "fişleme" yöntemi uygulamış ve bunun için de FBI ve CIA'dan bazı görevlileri rüşvetle satın almıştır. Ancak hiçbir etkili medya kuruluşu konu hakkında haber yapmadı. hatta "Tapınakçı" ve de homoseksüel olduğuna ise bir önceki bölümde değinmiştik. az önce değindiğimiz gibi bir B'nai B'rith-masonluk ürünü olan Ku Klux Klan'dır. Yaptığı düşünce kontrolünün. . Hoover arasındaki çok yakın bir ilişki kurulmuştu. ADL'nin Ku Klux Klan gösterileri düzenlettiği ve buralarda özellikle Yahudi aleyhtarı sloganlar attırdığına dair bilgiler yer almaktadır..) ADL'nin ürettiği yapay antisemitizmin ilginç bir örneği. Amerika'daki bir yaz kampında eğitim gören "Kahane Chai" örgütünün genç militanları. 8 Nisan'da California eyaleti polisleri. ADL üyesi Arnold Forster'in yıllar önce bir sinangogun duvarlarına gamalı haçlar çizerken yakalanmasıydı. ADL'nin yapay antisemitizm üretmek için kullandığı kanallardan birisi de. Aynı gün savcılık 800 sayfalık bir soruşturma raporunu basına dağıttı.. II.İsrail yöneticileri ve Yahudi lobisi tarafından sürekli olarak kınanan Meir Kahane'nin kurduğu Jewish Defence League ve onun İsrail'deki karşılığı olan Kach ve Kahane Chai (Kahane Yaşıyor) örgütleri. Yanda. antisemitizm olmadığı yerde. JDL'nin Batı Yakası liderlerinden Irving Rubin. hem de FBI ve CIA'nın cesaret edemediği yöntemleri kullanarak dosyalamıştı. Bu örgütün Amerika'da antisemitizmle savaşmak iddiasıyla kurulduğunu belirtmiştik. (Bu geleneksel yöntemin İsrail devleti tarafından da yoğun olarak kullanıldığını bir sonraki bölümde göreceğiz. 1993 baharında patlak veren bir skandalla ortaya çıktı. "İsrail düşmanları"na karşı daha etkin mücadele etmek için. Bir JDL lideri olan Mordechai Levy. Bunun için de FBI'da görevli olan pek çok istihbaratçıya rüşvet vermişti. kuzey Hollywood'da Beth Sar Shalom adlı Yahudi dini merkezinin bombalanması olayında rol oynadığına dair ipuçları üzerine tutuklanmış. 1960'lı yıllarda ise ADL. (O sıralar "insan hakları savunucusu" gözüken ADL. 1960'lı yıllardan beri sürüyordu. ADL'nin bir başka kirli yöntemi daha vardır: Yapay antisemitizm üretmek. Aslında ADL'nin FBI'yla ilgisi. Oysa soruşturma sonucunda ortaya çıkan bilgiler çok ilginçti: ADL. delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştır.. Dolayısıyla ADL.

ADL. Masonluk ve başta ADL olmak üzere Yahudi lobisi. bu ikili. dinin toplum hayatından tamamen çıkarılmasına yönelik kararlarla doludur..ADL. hep bu ikilinin çabalarının sonucudur. The Ugly Truth about the ADL'de. Mahkemenin tarihi. İki ADL üyesi. ADL'nin masonlarla olan işbirliği. Amerika'yı Hıristiyanlıktan koparmak ve yerine "seküler hümanizm". İskoç Ritine bağlı 33. İskoç Riti masonluğu ile birlikte. Dindarların. Amerika'da sekülerizmi güçlendirmek ve genişletmek oldu. Buna göre. normal mahkemelerin dua ile açılmasının yasaklanması gibi örnekler yer alır. en çok Yüksek Mahkeme kararlarında ortaya çıkmıştır. Amerikan hukuk sisteminin en üstünde yer alan Yüksek Mahkeme (Supreme Court). Amerika'nın "zinde güçleri" konumundadırlar. Jill Donnie Snyder ve Eric K. Bu yolda ADL'nin en büyük destekçisi ise her zaman olduğu gibi masonlardı. Goodman'ın kaleme aldıkları Friend of the Court. Hıristiyanlığı toplum yaşamından çıkarmak için bu denli uğraşırken. devlet okullarında her sabah yapılması önerilen duayla ilgili kanunun iptali. Loca görünümündeki bu "anayasa mahkemesi"nin en büyük misyonlarından biri ise laikliğin güç ve etkisini genişletmektir. dini sembollerin kamu alanlarında kullanılmasının yasaklanması. ADL'nin belki de en büyük icraatı. çıkarılan kanunların Anayasa'ya uygun olup olmadığına karar verir. Masonluk ve ADL işbirliği. yeni dinler ya da "Yeni Çağ" (New Age) gibi öğretiler yerleştirmek amacına yöneliktir. Okullardaki din derslerinin kaldırılması ve benzeri uygulamaların başta gelen savunucusu olan örgüt. 1947-1982 adlı kitapçıkta da açıkça belirtildiği gibi ADL "din ve devlet arasındaki kalın duvar"ın başta gelen savunucusudur ve Mahkeme'nin dini toplum hayatından çıkarmaya yönelik uygulamalarının hepsini büyük bir heyecanla desteklemektedir. Black şöyle demiştir: "Anayasada bir dinin devlet eliyle tesis edilmesini yasaklayan madde. devlet okullarında sınıflarda Kutsal Kitap bulundurulmasının yasaklanması. gerçekte din ile devlet arasında kalın bir duvar örülmesini gerektirmektedir. Mahkeme'nin bu konudaki bakış açısı.. çok defalar "ispiyonculuk" görevini de üstlenmiş ve laikliğe aykırı bulduğu yerel bazı uygulamaları Yüksek Mahkeme'ye şikayet etmiştir. Amerika'da Hıristiyanlığı toplum hayatının tümünden çıkarmak ve din-aleyhtarı bir laiklik yerleştirmek hedefindedir. Yüksek Mahkeme'nin bu konuda aldığı kararlar arasında. bir yandan yeni türeyen bir takım sapkın dini akımlara da var gücüyle destek olmaktadır. dereceden mason olan Hugo Black'ın 10 Şubat 1947 yılındaki bir açıklamasında özetlenmiştir. bu örgütü "Amerika'yı paganlaştırmak"la suçlamalarının nedeni budur." Yüksek Mahkeme'nin bu sekülerizm misyonunun en büyük destekçisi ise yıllardır ADL'dir. Bu yönde şimdiye dek atılmış olan adımlar. Sekülerizmin Amerika'daki Bekçisi Tüm bunların yanısıra. ADL sözkonusu "duvarın daha da kalınlaşmasından" yanadır. "Amerika'yı paganlaştırma" yönünde uzun bir mücadele verdiği anlatılıyor (pagan: putperest). Mahkemenin en önemli özelliklerinden biri ise üyelerinin çok büyük bölümünün mason oluşudur. ADL'nin. dini bayramların kutlanmasının yasaklanması. Hatta kitapçıkta yazıldığına göre. bizdeki Anayasa Mahkemesi'nin işlevini görür. Yahudi önde gelenleri ve masonluk arasındaki İttifak'ın Amerika'yı daha da .

http://www. Ve bu "judaizer" mezheplere bağlı olanlar.sekülerleştirmek istemelerindeki amaç açıktır.. tüm dünyayı kapsayan bir Yahudi egemenliğini öngören Mesih Planı'nın birer parçasıdır.. bölümde İttifak'ın hıristiyan dini otoritesine karşı giriştiği uzun savaşı ve bu savaşın bir parçası olarak ürettiği sekülerizmi incelemiştik. Çünkü bu Hıristiyan. Aslında. bu büyük planın. Amerika'da ya da başka bir yerde yapılan "daha da sekülerleşme" hareketleri. Yahudilik'ten etkilenmiş. Amerika'nın üzerindeki Yahudi egemenliğinin önemli bir boyutu da budur. İşte Yahudi egemenliğine engel çıkarmayan. Kitabın önceki bölümlerinde. sözkonusu "Hıristiyan Siyonistler"dir.Jean Paul 1998 Şubat'ında Vatikan'da buluştular. 2.harunyahya. bazı Hıristiyan mezhepleri bu kuralın dışında kalmaktadır. -"Fethullah Gülen ile Papa II. Yahudi egemenliği.org/KITAP/YMD/YMD7b. . adı konmamış da olsa bir "Yahudi toprağı" olmasını hedeflemektedirler. en başta Püritenlik ve onun türevleri olan bazı Hıristiyan mezheplerinin Yahudilere olan ilginç bağlılığına ve Mesih Planı'na verdikleri desteğe değinmiş. Amerika'nın bir "hıristiyan" toprağı olmasını değil. Ancak burada ilginç bir istisnanın varlığından söz etmek gerekiyor: Yahudi egemenliği. ya da daha yerinde bir ifadeyle Yeni Seküler Düzen'in (Novus Ordo Seclorum) üretilmesindeki gerçek amacın bu olduğunu söyleyebiliriz. genel olarak diğer dinlerin zayıflatılmasını gerektirirken. geçmişte Mesih Planı'nı destekledikleri gibi bugün de desteklemektedirler. aksine onu destekleyenler. bu mezheplere bağlı kişilerin "Hıristiyan Siyonistler" sıfatını kazandıklarını görmüştük. bu egemenliğe temel prensipleri nedeniyle karşı çıkacak olan diğer dinleri tasviye etmeye çalışmaktadır. Yahudi dini kaynaklarını benimsemiş ve Yahudi dünya egemenliği hedefini de onaylamış durumdadırlar.html Fethullah'ın Gerçek Yüzü Ergun Poyraz . daha doğrusu Protestan mezhepleri. sekülerizmin.

Amerika'daki Siyonist lobisinin en güçlü kolu ADL. Gülen'in bir kitabını Amerika'da İngilizce olarak yayınlama garantisi veriyordu. Edgar Hoover'in başkanlığı döneminde ADL'yi kanatları altına aldı ve geliştirdi. Güney Afrika ırkçı rejimi ve İngiliz istihbaratıyla bağlantıları ortaya serildi. ADL'nin kuruluş yılı 1913.. "ADL'nin MOSSAD. New York'lu gazeteci John Ross'un haberine göre. görünüşte konferanslar düzenliyor." diyordu. bir Yahudi ve ADL yönetimiyle ilişki içinde. muhalif örgütler ve kişileri fişlediklerini itiraf ettiler. Vatikan buluşmasının temelleri. Bu günlerde görüştüğü Amerikalılardan biri de . FBI. ABD eski Savunma Bakan yardımcısı Richard Perle. Zamanın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya yakınlığı ile tanınan ADL başkanı Abraham H. ödüller dağıtıyordu. Morton Abramowitz ile görüşmesinin ortak dostları Kasım Gülek vasıtasıyla tanışmasından sonra gerçekleştiğini açıklayan Gülen. Zaman Gazetesindeki açıklamasında kitap olayını şöyle anlatıyor: "Kendisinden İslam'da hoşgörüyü anlatan bir kitap yazmasını rica ettik. Dernek gibi örgütlenen ve otuza yakın şubesi bulunan ADL. Kurulduğu günden itibaren. Fethullah Gülen 8 Şubat 1998 günü Vatikan'a hareketinden önce yaptığı açıklamada "Birkaç ay önce Abramowitz cenaplarının yardımıyla bu buluşma gerçekleşti" dedi.. "Abramowitz ile toplum hadiselerinin sebepleri ve sonuçları hakkında konuştuk. Ancak ADL'nin gerçek kimliği 1992 yılında iki ajanının yakalanmasıyla belgelendi." Gülen'in ABD yönetiminde ve BM'de etkiye sahip Papa'nın sağ kolu kardinal John O'Connor ile Eylül 1997'de New York'ta gerçekleşen görüşmesinde. Gülen'in sağlık (!) kontrolü gerekçesiyle bulunduğu New York'ta atıldı.Bu buluşmayı CIA organize etti. yine aynı dönemde kurulan Amerikan iç istihbarat örgütü FBI ile işbirliği içinde oldu. Abramowitz'in yakın arkadaşı Perle. Gülen'in basın önündeki itirafından da anlaşılacağı üzere ABD Ankara Büyükelçisi Morton Abromowitz buluşmada başrolü oynadı. ADL ajanları.Ajanlar Tom Gerard ve Roy Bullock'un evlerinde çıkan bilgiler ve ifadeler ADL'nin kirli ilişkilerini su yüzüne çıkardı. Klu Kux Klan örgütü ADL kanalıyla finanse edildi. FBI'ın istihbarat kayıtlarından yararlanıyorlardı. 1996 yılında CIA BAşkanlığına aday gösterilen Carnaige Vakfı başkanı Morton Abramowitz idi. Abramowitz'e Ortadoğu ve Türkiye konusunda yazdığı kitap için yardım etme sözü verirken. FBI ve MOSSAD'ın paravan Yahudi örgütü Ayrımcılıkla mücadele Birliği (Anti-Defamation League/ ADL) ve Moon Tarikatı buluşmayı organize edenler arasındaydı. Foxman. Daha sonra teşekkür mektubu yazdı. Roma ziyaretinin tarihi kararlaştırıldı." Yakalanan kimi üyelerin istihbarat faaliyetleri yaptıkları ortaya çıktı. ADL ajanları bu faaliyetlerinde ilginç bir olayı da gerçekleştiriyorlar. Gülen. Uzun seneler Pentagon'un Türkiye sorumluluğunu yürüten Perle bir süre . CIA. ADL'nin Türkiye'de MOSSAD'a yakın Yahudi çevrelerle yakın bağlantıları bulunuyor.

Wahington'daki iki büyük gazeteden biri olan Wahington Times'ın sahibi Moon Tarikatı. sf 345348 YAHUDİ MAFYASI ADL ve GÜLEN İLİŞKİSİ “3 gündür Türkiye’de bulunan Yahudi Liderler Heyeti. Kore'nin bölünmesinden hemen sonra kuruldu." .. Moon Tarikatı ile de çok yakın ilişki içinde. 1980'li yıllarda tarikatın adı İrangate skandalına karıştı. Fethullah Gülen'in hamiliğine soyunan ADL. Kore İstihbarat Teşkilatı. Basım Nisan 2000. Başbakan Yılmaz.önce Irak'ı bölme planlarını Washington Post'a açıkça yazdı. Kore nüfusunun yüzde onunun Budizm'den Hıristiyanlığa geçişini organize edenlerden.. Moon Tarikatı. Orgeneral Çevik Bir. Otopsi Yayınevi (http://www. Reagan ve Bush'a olan yakınlığı ile tanınıyor. Moon Tarikatı'nın bir süre önce ölen Türkiye temsilcisi Kasım Gülek. TBMM Başkanı Çetin ve Dışişleri Bakanı Cem’den sonra Fethullah Gülen ile görüştü… 55 Yahudi örgütünü temsilen Türkiye’de bulunan 59 kişilik (AYÖBK) Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı Heyeti.net)-1. Moon Tarikatı. Ergun Poyraz. Bu çalışmalar sonucu bugün Güney Kore nüfusunda Hıristiyanların oranı yüzde 35'i buldu. CIA'ın dünya çapında kullandığı etkili bir kamuflaj aracı.. Bosna'yla ilgili olarak ABD'de kurulan kriz merkezi ekibi içinde de yer alan Perle. Türkiye İran arasında savaş kışkırtıcılığında da başroldeydi..otopsiyayinevi.Fethullah'ın Gerçek Yüzü. Gazete CIA'ın yayın organı olarak tanınıyor.cjb.ADL ve Moon Tarikatı bu gazete içinde birlikte çalışıyor. 1981'de kurulan gazete. Fethullah Gülen'in sağ koluydu. Fethullah Gülen’in Türkiye’deki ve yurtdışındaki çabalarını önümüzdeki yüzyılın ‘barış’ asrı olması açısından önemsediklerini ve sözkonusu projeye büyük ilgi duyduklarını belirttiler…'' 10 Mart 1998 Zaman *** . Kurucusu CIA'nın yan kuruluşu gibi çalışan .

Türkiye’de 25 bin kilise ev açıldı” haber. ADL adeta. Kılavuzu karga olanların bu diyalog mızrakları ve bu “haçlı işleri” artık çuvala sığmıyor. “Yerin de kulağı var” diyen büyükler. Amerikan mafyasının halkla ilişkiler bürosu gibidir. . ama milletimizin hafızasından ve Kiramen Kâtibîn Melekleri’nin ilahi kayıtlarından çıkartamazlar. kim kimler adına diyalog işine taşeronluk yapıyor. Haberin “ADL tarafından Gülen Efendi’ye yazdırtılan diyalog kitabı” kısmı çıkartılmış.. El an Vatikan’da mevta Papa’nın elini öpen Müslüman kılıklı diyalog evlatları.Al sana “ABD’de Yahudi mafyası: ADL” ve “Gülen Efendi’nin ADL teklifli diyalog masalı” 25 Mart günkü “ABD’de Yahudi mafyası: ADL ve Gülen Efendi’nin diyalog masalı” başlıklı makalem. Kabil. bu “vahim Haçlı işler”ini internetten veya arşivlerden kaldırabilirler.. kirli parayı aklama gibi işleri yürütmektedir. kara kargadan imdat bekleyenler için “Kılavuzu karga olanın gagası…” da derler. neredeymişler…” diye lakırdılara ve yalanlara yapışanlara ve dahası en cahil Müslüman’a dahi nispet edilemeyecek iftira senaryolarıyla Müslüman milletimizin namus anlayışıyla Samanaltı’ndan oynayanlara gülmektedir. internetten çıkartılmış. kim kimlerin adamı. arşivlerden yok etmeye kalkışan. kardeşi Habil’in canına kastettiğinde. bir “kara karga”nın toprağı eşeleyip kendi pisliğini gömmesini gözlemleyerek Habil’i toprak altına gizlemeye çalıştı… Lakin “yerin de kulağı var” derler büyükler. sonra da pişkin pişkin “Yok canım nerede kilise varmış. Gelelim ADL ve Gülen Efendi’nin Zaman’a yansıyan haberlerine… Bakın bakalım kimin eli kimin cebinde.. Aynı Zaman’ın yine köşemde sunduğum 2 Mart 2005 tarihli ve Serkan Talan imzalı “Misyonerler faaliyetini yaygınlaştırdı. Kara karga. baktılar ki haber traşlanmış. çalınan minarelere hazırlanan kılıflar dar geliyor. 20 Kasım 1992 günkü Zaman’ın 2. Kurdukları “Denizaşırı Yatırımcılar Servisi” adlı şirketle milletlerarası silah ve uyuşturucu kaçakçılığı. internete sarıldılar… Zaman gazetesinin internetteki ilgili sayfasına gittiler. kaç kişi Hıristiyanlaştırılmış. heyhat.. sayfasındaki “ABD’de Yahudi mafyası: ADL” başlıklı ve Yunus Altınöz imzalı araştırmadan bazı bölümleri aktaralım: “İngiliz Farmasonluğu’nun Yahudi kolu olan B’nai Brith’in etkisi altındaki ADL (Anti–Defamation League) 1913 yılında kurulmuştur. kendi herzelerini suçluluk psikolojisi içinde oraya buraya gömmeye çalışan. bazı diyalogcu aymazları şok etmiş olacak ki. kardeşinin ölüsünü toprağa gömmeye çalışan Kabil’in ahaline güldüğü gibi. kim kimlerin teklifiyle diyalog masalı yazıyor? Önce.

Kitap.İşgal altındaki Filistin topraklarında ve Kudüs’ün Hıristiyan ve Müslüman bölgesinde geniş arazilerin kanunsuz alım–satımının ortaya çıkarıldığı emlak skandalı da yine işin içinde ADL’nin varlığını ortaya koyuyor. Fethullah Gülen’in Türkiye’deki ve yurtdışındaki çabalarını önümüzdeki yüzyılın ‘barış’ asrı olması açısından önemsediklerini ve sözkonusu projeye büyük ilgi duyduklarını belirttiler… Görüşmede. evinin önünde bombalı saldırı sonucu öldürüldü… Musevi iken Hak din olan İslam’a dönüş yapan Prof.. İngilizce olarak hazırlanan kitap üzerindeki çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu. ADL’nin bilinen cinayetleri şunlardır: 15 Ağustos 1985’te Kafkasyalı Müslüman lider Tscherim Sobzocov. TBMM Başkanı Çetin ve Dışişleri Bakanı Cem’den sonra Fethullah Gülen ile görüştü… 55 Yahudi örgütünü temsilen Türkiye’de bulunan 59 kişilik (AYÖBK) Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı Heyeti... günkü Zaman gazetesi aynen böyle yazıyor a dostlar.. Amerika içinde FBI kanallı muhtelif operasyonlarla ilişkisini sürdürdü. Başbakan Yılmaz. ABD’nin en etkili Yahudi Lobisi olan “ADL’nin (Anti–Defamation League) teklifi”yle hazırladığı “hoşgörü ve diyalogla ilgili kitap” da gündeme geldi... bir kısmını da İsrail otoriteleriyle Tel Aviv’de çalıştırmaktadır. Fetullah Efendi ne iş yapar. ADL tarafından basılarak dünyanın dört bir yanında dağıtılacak…” Tek harf dahi ilave etmeden aktardım. bittiğinde insanların hizmetine sunacağını söyledi. Gülen’in. Orgeneral Çevik Bir. FBI ise kongre tarafından suçlandığı zaman suçu daima ADL’nin üzerine attı. İsrail Gizli Servisi MOSSAD ile hususi ilişkilerini daima sürdürmüş. Gelelim 10 Mart 1998 günkü aynı Zaman gazetesinin “Diyalog çabaları devam ediyor” başlıklı ve Selçuk Gültaşlı imzalı haberine: “3 gündür Türkiye’de bulunan Yahudi Liderler Heyeti.. İsrail Devleti kurulduğundan beri ADL. ADL. 20 Kasım 1992 günkü Zaman gazetesi… Dilerseniz ADL’ye ilişkin bilgileri tekrar okuyun. Gülen.. ADL. İsrail mafyasıyla da yakın bağlantılar kurmuştur… ADL–Sharon grubu ihtilaflı bölgelerde satın aldıkları evlerde militan Yahudiler’i yetiştirdiler…” Kim yazıyor bütün bunları ve dahasını. Şimdi anladınız mı ADL kim. “hoşgörü masalı ve diyalog kitabı” ne? Hala fark edemediyseniz her iki “Zaman haberi”ni tekrar . tam mesai ile çalışan gizli istihbarat memurlarının bir kısmını Amerikan Hükümeti Adalet Bakanlığı’na bağlı Özel soruşturmalar Ofisi’nde (OSI). İsmail Raci Faruki ve eşi 1985’in Ramazan’ında sabaha karşı evlerinde bıçaklanarak öldürüldüler… Gandhı ve Palme suikaslerinin arkasında da ADL’yi görmekteyiz.

otuken.okuyun lütfen.. CIA ve MOSSAD ile işbirliği yapan. Morton Abramowitz. 1915 yılındaki Ermeni olaylarını. ADL. Güney Afrika'nın ırkçı rejimine destek veren Siyonist bir örgüttür. ABD gizli servisi CIA'nın etkinliklerini gizlemek üzere yarattığı tarikattir.Yenimesaj http://www. Bunu yapabilmek için de ABD'nin yönetim merkezi olan Beyaz Saray'ı kontrol etmeleri gerekmektedir ki ADL bunu başarmış bulunmaktadır. Yahudiler aleyhine gelişecek her fikre ve olaya karşı çıkmak.php?name=News&file=article&sid=4138 Nedir bu ADL Rıza Zelyut GÜNEŞ 27 Ağustos 2007 Geçen hafta. ABD'nin en etkili Yahudi kuruluşu olan Anti Defamation League (ADL: Ayrımcılıkla ve İnkarla Mücadele Birliği) . Ümmet–i Muhammed’in seçkin topluluğu yüce milletimize neler yapabileceklerini varın siz hesap edin… M. Örneğin. yoksa ADL orjinli miymiş? Alemlere rahmet Hz. ABD uzantılı Vatikan orjinli mi. Karanlıklar Prensi unvanlı Richard Perle.6 NİSAN 2005 . Bu ADL. Moon Tarikati . bu diyalog işi Türk orjinli miymiş. 'Soykırım!' olarak kabul edeceklerini açıkladı. .. Muhammed’i ve O’nun Medine Vesikası’nı Vatikan’ın ve ADL’nin diyalog işinde diline dolayanların. Ameirka'da Türkiye aleyhine çok olumsuz bir gelişme ortaya çıktı. Bu örgütün görevi. bu örgütün üyesi. bazıları şoklanmış gibi… Bu 10 Mart 1998 haberi soğuk duş etkisi yaptı herhalde? Şimdi tekrar değerlendirin bakalım. Hayırdır. Emin Koç . bugün Amerika'yı yöneten yeni muhafazakar kadroları hemen hemen elinde tutan bir örgüt. herhangi bir örgüt değil.org/html/modules. Graham Fuller gibi adları CIA ile bağlantılı olan isimler de ADL'nin teorisyenleri arasında bulunuyor. ABD'nin eski Savunma Bakanı Yardımcısı. gerçekler zamanla anlaşılır çünkü. ADL. ADL bu işi yaparken Moon Tarikati ile birlikte çalışmaktadır.

Foxman. Mooncuların temel hedeflerinden birisidir. Bunlar.. sayfasından itibaren. ADL. seni oradan indiririz!' Nedenler ortada: *Türkiye hala ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi'nin bir yardımcı aktörü yapılabilmiş değil. Zaman Gazetesi'nde yayımlanan açıklamasında. bu gazetede ADL ile birlikte çalışmaktadırlar. bu örgütün başkanlarından Leon Levy ile buluşmuş ve fotoğrafları da basına yansımıştır..) NE OLDU DA BOZULDULAR? Amerikan Yahudi örgütleri. Başbakan'a bir işaret verdiler: 'Emrimizden çıkarsan. başbakan yapıldı.. Başbakan Erdoğan'ın hareket alanını çok daralttı. bu yöndeki hevesini kırdı. bunu 8 Şubat'ta itiraf etmiş ve randevunun. İsrail'in Kuzey Irak'ta etkili ve yönlendirici güç haline gelmesine izin vermiyor. Tayyip Erdoğan ile görüşüyor. Böylece Arz-ı Mevud peşindeki yayılmacı Yahudiler öfkeleniyorlar. Abramowitz'in aracılığıyla gerçekleştiğini söylemiştir. 'Fethullah Gülen'in İslam üzerine bir kitap yazmasını istediklerini. (Bilgiler için Ergün Poyraz'ın Patlak Ampül adlı kitabının 211. Fethullah Gülen. ABD'nin en etkili gazetelerinden olan Washington Times'in sahibi olan Mooncular. Türkiye'deki yargı kararları. bunu İngilizce yayımlayacaklarını' söylüyor. yapılmış seçimler değiştirilerek Tayyip Erdoğan. ADL Başkanı Foxman. Yahudi örgütü Jewish Comitte'in davetlisi olarak 16 Temmuz 2000'de Erdoğan. ADL'nin bugünkü başkanı Abraham H. Gülen'in 1998'de Vatikan'da Papa ile görüşmesini ADL ayarlamıştır. Fethullah Gülen. Yenilikçi adını verdikleri Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını da şiddetle destekliyorlar. Kürt bölgesinin İsrail bölgesi yapılması. Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü (JINSA) gibi çok etkili bir Yahudi kuruluşu ile yine görüşmeler yapıyor. Ordunun ve kamuoyunun tepkisi. Fethullah Gülen'in koruyuculuğunu yapan ve onu yükseklere taşıyan örgüttür.. Geldiğimiz noktada ise Amerikalı Yahudi örgütleri. Erdoğan da 2000 yılında ABD'ye gidip Gülen'i ziyaret ediyor. JINSA.İslam dünyasına karşı Yahudi-Hıristiyan Birliği'ni yaratmak. FETHULLAH'IN KORUMASI ADL Bugün ABD'de Türkiye'ye karşı yeni bir cephe açan ADL. ADL yöneticileri ve Mooncular Fethullahçılar ile sıkı ilişki içine giriyorlar. *Türkiye. Jews Comitte gibi kuruluşların büyük idealleri. *İsrail'in Ortadoğu'daki varlığına karşı çıkan İran'ın bastırılması için . 'Yenilikçi hareket' adını verip 'Türkiye'deki İslamcıların önderleri' ilan ettiği AKP'nin iktidara gelmesi için uluslararası desteğini bütün gücüyle ortaya koydu.

hem Müslüman görünüp hem de Amerika için çalışan kişilerden uzak durun.html *** Fethullahçı Müslümanlar uyanın Rıza Zelyut 01 Ekim 2007 'La ilahe illallah. İran'a karşı yaptırıma yanaşmayınca da böyle tehditler geliyor. Amerika'nın emrine girmiş bir propaganda uzmanı olduğu anlaşılan Fethullah Gülen'den söz ediyorum. Hükümet. ABD'de parlatıldı. O zaman. Türkiye. *Cuma günü. İslam'a değil. ABD'ye hizmet .gunes. bu Siyonist dayatmaya karşı asla ödün vermemelidir. Burada açıkça. Bu kişi. http://www. Yeni Şafak'ta İbrahim Karagül daha özel bir sebep de gösteriyor: İsrail. İslam dünyasına karşı Haçlı savaşı başlatan Amerika'nın yanında olmak ister misiniz? Sanmıyorum. bu yoldan münüple etme çabalıyor. Hemen belirtelim ki bu işaret İsrail'de üretildi.com/2007/08/27/yazarlar/y4. Arap sermayesinin Türkiye'de etkin olmasını.Türkiye kullanılmak isteniyor. Muhammedür resulullah!' diyen ve buna da gönülden iman edenlere sesleniyorum: Siz. ihale almasını istemiyor. Ayrıca bir medya grubunun ihalesi (Sabah olayını işaret ediyor) işini de Yahudi örgütleri ve İsrail.

(.. Condoleezza Rice. Şöyle denmiş: 'Ilımlı İslamcıların cesur sivil liderler olmasına çalışılmalı. görüşlerinin yayımlanması ve dağıtılmasına maddi katkı yapılacak. Amerikan yönetimi için bir rapor hazırlayıp 2 şey tavsiye etti: '1) Türkiye'deki İslami hareketi daha yakından tanımalı. okul. Amerikan dış politikasına yön veren bu etkili 'fikir fabrikası'.) O da 2003'te 'Sivil Demokratik İslam Raporu' hazırladı. enstitüler kurmalarının önü açılacak. Sonra Cheryl Barnard'ın raporu geldi.. Donald Rumsfeld.' (. Çünkü.' diyerek beyaz batılı Hıristiyan emperyalizmini meşrulaştıran o değil midir? Milliyet'ten Can Dündar'ın naklettiği bilgiler Fethullah Gülen'in ABD tarafından yetiştirildiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Amerika'da hazırlanan siyasi-stratejik raporlarda hep onun adı geçiyor. kadın hakları konusunda etkili politikalar geliştirmeleri sağlanmalı.) Rapora göre. Nasıl desteklenecekleri konusunda şunları öneriyor: 'Çalışmalarının.. Ve Amerika.ediyor. (. Daha geniş kitlelere özellikle gençlere ulaşmaları teşvik edilecek.' 1999'da ABD Dışişleri Bakanlığı'nca hazırlanan 'Din Hürriyeti Raporu'nda Fethullah Gülen'den 'ılımlı İslami lider' olarak bahsedilecekti. Sivil toplum örgütleri oluşturarak Ilımlı İslamcı liderlere yardım edilmesine çalışılmalı. dünya gemisinin kaptanlığına Amerika'yı oturttu. onların ideolojileri hakkında daha yakından bilgilenmeli ve diplomatlarını eğitmeliyiz..... Can Dündar'ın pazartesi günü aktardıklarına bakar mısınız: 'Bahsedeceğim raporlar 'Rand Coorparation' imzasını taşıyor.)Raporun sonundaki 'Derin strateji' bölümünde daha somut öneriler var. (... ABD çıkarına hizmet edecek İslam anlayışının lideri olarak o örnek veriliyor.) Rand Coorparation.. 2) ABD'nin İslamcı akımın ılımlı üyeleriyle resmi olmayan ilişkiler kurması yararlı olacaktır. eğitim için yer bulmalarına ve politik süreç içinde gelişmelerine destek olunacak. Ilımlı İslamın kitlelerin alternatifi olması sağlanacak. 'Allah.' Fethullah Gülen'in örnek olarak verildiği ılımlı İslamcıların ekonomik . Sivil toplum kuruluşları kurmalarına. Demokrasi. Görüşlerini yaymak için web sitesi.. insan hakları. ABD'ye en iyi müttefik 'ılımlı İslamcılar'. Francis Fukuyama gibi uzmanlarıyla tanınıyor.. bu çizgidekilere yıllardır muazzam para ve siyasi destek veriyor.

Raporda. genç ılımlı Müslüman akademisyenler.. Dünya'ya hükmeden ve çok gizli ve de kirli işler çeviren siyonist mahfillerle.com/2007/10/01/yazarlar/y4. İki kez Patrik Bartholomeos ile görüştü. dershaneleri Amerikan dolarları ile böyle yaygınlaştırılıyor. Hükümet. giderek Bediüzzaman'ın çizgisinden uzaklaşarak masonik merkezlere yaklaştı. İsrail'in hahambaşı ile buluştu' denilerek örnek dinsel lider seçiliyor.. ılımlı gazeteciler ve yazarlar. kadın hareketi öncüleri. aynı Amerika. İslam dünyasına karşı Haçlı savaşını yürütüyor. 'Hıristiyan ve Yahudilerle diyalog çalışması başlattı. toplumsal önderler. yüksek öğrenim bile yapmayan . Şimdi. 'Gülen'cilerin okulları. Haçlı emperyalizmin silahlı gücü Amerika'nın bu kadar desteklediği birisinin siz Müslümanlara bir faydası olabilir mi? Bu dünyada değil öbür dünyada. bu konuda ne gerekiyorsa yapıyor.güç eksikliği dile getirilip maddi destek yapılması önerilmiş. Amerika onların bankacılıktan tutun da kargoculuğa kadar Türkiye'nin bütün sektörlerinde öne çıkarttırıyor. ona inanan samimi Müslümanlara sesleniyorum: Elinizi vicdanınıza koyup öyle karar verin. ABD yönetimine Türkiye'yi etki altına almak için de şu kesimlerimizin desteklenmesi öneriliyor: 'Liberal ve laik Müslüman bilim adamları ve aydınları. 1998'de Papa'yı ziyaret etti.html FETULLAH GÜLEN DOSYASI Yazar: Milli Çözüm Araştırma Ekibi . Pek karmaşık ve karanlık ilişkiler ağına takıldı. http://www. 1970'lerin ortalarında. Desteklenenlerin başında da Fethullah Gülen ve çevresi geliyor. Milli Görüş istikametinde hizmet gören Ak-Evler hareketinden koparılarak "AKYAZILI" Vakfı kurdurulan Fetullah Gülen.gunes. Para ve siyasi destek bu kesime yağıyor.. Müslümanların kanını hunharca akıtıyor. Burada Fethullah Gülen. bu saldırıda ABD'nin yanında yer alıyor. Fethullah Gülen..' Can Dündar perşembe günü de yazıya devam edip 26 Mart 2007 tarihinde yaylımlanan Rand Corparation'ın yeni raporundan aktarmalar yapıyor. yurtları. Hiçbir resmi sıfat ve statüsü bulunmayan. Fakat.

Katıksız ve amansız şeriat düşmanı Bülent Ecevit'in bile Fetullah Gülen'e övgüler dizmesinin ve Fetullahçıları partisinden aday gösterip Milletvekili seçtirmesinin arkasında. Milli Görüşten ve Erbakan gerçeğinden uykuları kaçan Bilderberg'ci Ecevit'lerin ve Graham Fuller'lerin Fetullah Gülen'i ve O'nun siyasi temsilcisi AKP'yi böylesine sahiplenmeleri acaba hangi hikmetlere dayanmaktaydı? "Türkiye demokratikleştikçe (Fetullah Gülen'in ve AKP'nin benimsediği ve Amerika'nın desteklediği) İslam'ın. Söz konusu operasyonun. Kahraman rolü oynatılan bir figürandı. . Fuller Fetullah Gülen'e bunun için sahip çıkmakta ve O'nu yere göğe sığdıramamaktaydı...... ülke içindeki Fethullah Gülen okullarını kapatmak için harekete geçti.. Fethullah tarikatının okullarına ve şirketlerine karşı zaman zaman yapılan soruşturmaların en kapsamlısı olacağı açıklandı. Türklerin hayatında daha önemli bir konuma "geri dönmesi" kaçınılmazdı. piyon olduğu. şahsi gayret ve marifetiyle (hatta bazılarına göre özel velayet ve kerametiyle) bu denli yaygın bir organizeye ve saygın bir otoriteye eriştiği sanılsa.sade ve samimi bir hoca efendinin değil. Rusya yerel yöneticileri arasında bu okullarda okumuş bazı görevlilerin de işine son verilmesi için hazırlıklar yapılıyor.. okulları "Amerikan ve İngiliz casusu yetiştirme merkezi" olarak görüyor. Ve O'nun patron değil. Daha doğrusu malum merkezlerce böyle sunulsa da. resmi belgeler ve şahitlerle ortaya çıkmıştı. "küresel çete"nin ve siyonist sömürücü sermayenin. Rusya Federasyonu: yerel yöneticileri arasında bu okullarda okumuş bazı görevlilerin de işine son verilmesi için hazırlıklar yapıldığını . Papayla programlara. Rusya Fetullah Gülen okullarını kapatıyor: Rusya yönetimi. . Rusya Federasyonu yönetimi Fethullah Gülen okullarını açan şirketleri yakın takibe aldı. artık sadece bir maşasıydı.. Politikacılarla pazarlıklara başlamıştı. aslında O. İlk bakışta: Hiçbir resmi etiketi ve dini temsil yetkisi bulunmadan." Diyen Graham Fuller böylece ağzındaki baklayı da kafasındaki şeytanlığı da açığa vurmaktaydı. bakanların ve başkanların bile erişemediği uluslar arası bir protokol pozisyonuyla. Öte yandan. acaba ne gibi hedefler yatmaktaydı... İşte Amerika'daki siyonist yahudi stratejisti ve CIA Ortadoğu şefi Graham E. sonunda zan ve tahminlerle değil. Fethullah Gülen okullarını kapatmaya başladı. Rusya Federasyonu. Ulaşan bilgiye göre.. Gülen'e bağlı çeşitli şirketleri yakın takip altına alan Rus yönetimi.

onlara tesiri hakiki vermek apaçık bir dalalet ve inhiraf (sapıklık)tır. FSB Başkanı 2002 yılı etkinlik raporunda Fethullah Gülen okullarında çalışan öğretenlerin casusluk faaliyetlerinin deşifre edildiğini belirtti. . bütün dünyaya kumanda edebilir ve buna layıktır. Alpaslan Işıklı'nın tespitiyle... Öte yandan. okulların sahibi konumundaki Tolerans. Aslında ne Rusya'nın ne de Amerika'nın bize bakış açıları farklı değildir. FSB Başını.hatırlattı. yani nedenselliği dayanır. Amerika şu anda: Bütün konum ve gücüyle. ikisi de bizim aman vermez düşmanımızdır. FSB: CASUSLUK YAPIYORLAR Rusya iç Güvenlik Örgütü FSB Başkanı Nikolay Patruşev. üniversite çalışmalarıyla siyonist emperyalizmin dünya hakimiyetine ve küresel bir totalitarizmin kurulma hedefine hizmet mi yapılmakta dır? Daha önceleri: "sebeplere riayet. Hatta hiçbir fark yoktur. Şu soru mutlaka sorulmalı doğru ve doyurucu cevabı herhalde bulunmalıdır: Bir zamanlar: "Amerika ve Rusya sistem olarak materyalist felsefeyi benimsemiştir. dershane. bir sorumluluk olsa da."Diyen Fetullah Gülen'e ne oldu ki şimdi: "Amerika." Demeye ve Amerika'yı övmeye başlamıştır? Fetullah Gülen'in asıl amacı. hala bu dünya gemisinin dümeninde oturan bir milletin adıdır. "yurt dışındaki okullarıyla." Diyen Fetullah Gülen. Türkiye deki vakıf. Serhat ve Ufuk vakıflarının isimlerini verdi. Fethullah Gülen okullarını açıkça "Amerikan ve İngiliz casusu yetiştirme merkezi" olarak tanımladı. Israrla söylüyoruz ki. İslam'ı yaymak mı. açıklamasında. 17 Aralık 2002'de Türk basınında yer an açıklamasında.." "Köpek.. denilebilir. Rus yetkililer. Türkiye kamuoyuna "modern okullar" olarak sunulan bu okullardan bazılarında çok sinsi ve siyasi faaliyetler yapıldığı ve ABD'nin dünya hakimiyeti için beyinlerin yıkandığı özellikle vurgulandı. kendisini besleyeni sahibi olduğunu sanır ve bu yüzden sahibine gösterdiği sadakat görünüşe... gerçekleştirdikleri en başarılı etkinlikler arasında Türk casusların deşifre edilmesini de saydı. şimdi nasıl oluyor da: . yoksa siyonist Gizli Dünya Devleti'nin kovboyu olan Amerika'ya uyumlu ve ılımlı vatandaş hazırlamak mıdır? Prof.

dünyanın hiçbir yerinde."Amerika ile dostça geçinmeden ve Amerika istemeden. lideriniz ve temsilciniz olan şahsiyete inecektir. yoksa Amerika mıdır? "Amerika daha uzun zaman dünyanın kaderinde çok önemli bir rol oynayacaktır. Bu realite kabul edilmeli..) diyerek. Allah mıdır. hiç kimseye ve hiçbir şey yaptırmazlar.. şurada veya burada kendi başına bir iş yapılmaya kalkışılmamalıdır. Rusya bile sizi desteklese.. Paul cenapları tarafından başlatılan ve devam etmekte olan Papalık Konseyi Misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. İsa şu anda içinizde bulunan. yoksa Müslümanlar mıdır? . Şimdi (bana bağlı) bazı gönüllü kuruluşlar dünya ile entegrasyon adına (yani siyonizmle uyuşarak) gidip dünyanın değişik yerlerinde okullar açıyorlarsa." Diyecek kadar Amerika'ya tapınan ve siyonizmin yenilmez gücüne(!) sığınan bir Fetullah Gülen. (Yani Hz. yoksa Amerika'nın kuklasımıdır? BEKLENEN MESİH Mİ. herkesi Amerika'ya kayıtsız şartsız teslimiyete çağırmaktadır? Fetullah Hoca'ya göre: Kuvvet ve Kudret sahibi." diyerek. işinizi bozacaktır. Ancak. "Sizinle müşerref olmayı bahşettiğiniz için zatı âlilerinize en derin kalbi teşekkürlerimizi sunarız.S) Ahir zamanda o önemli misyonu eda etmek üzere mutlaka nüzul edecektir. YOKSA PAPALIK MİSYONERİ Mİ? Vaazlarında ve kitaplarında: "Hazreti Mesih (İsa A.. eğer Amerika istemezse. Bu da yadırganmamalıdır.. bu itibarla. Şimdi aklımıza ve vicdanımıza güvenerek soralım: Fetullah Gülen beklenen Mesih veya Mehdi Aleyhisselam mı dır? Yoksa kendi itiraf ve ifadesiyle Papalık Konseyi Misyonunun basit bir parçası mı dır? Takiyye yaptığı ve ikili oynadığı açıktır. Çünkü Amerika kendi işlerinin bozulmamasından yanadır... mesela Amerika ile çatıştığımız sürece bu projelerin gerçekleştirilmesi mümkün olmaz.. Nüzul edecektir ama içinizden şahs-ı manevinin muhtevi bulunduğu mana ve ruha nüzul edecektir." Diyor.. acaba Kur'an kahramanı mı. acaba asıl aldatmak ve kullanmak istediği Hristıyanlar ve Museviler midir.. dolaylı biçimde Mesihliğini ve Mehdiliğini ilan eden ve nicelerini buna inandıran Fetullah Gülen. Amerika göz ardı edilerek." Diye başladığı papa'ya mektubunda: "Papa 6.

Doğru cevap: siyonist yahudiler ve Haçlı emperyalistler Fetullah Gülen'i... Fetullah Gülen ise Müslümanları kullanmaktadır. Çağ ve Nesil dizisinin 4. kitabının son yazısında ve lider başlığı altında: "Ve eskilerin "Kaht-ı rical" dedikleri seviyeli insan, idareci ve kadro ile lider kıtlığı (yaşanıyor) Yakın geçmişi ve hâlihazırdaki vaziyeti itibarıyla: Şu karmaşık dünyanın gerçek manada bir lider tanıyıp tanımadığını bilemeyeceğim; bildiğim tek şey varsa o da, bizim dünyamızda böyle bir liderin olmadığıdır... ... O Polat sinelerin ve çelikten sedaların yerinde, şimdi sinekler uçuşuyor... Evet, ateşböceklerinin yıldızlaştığı, sineklerin kartallaştığı bu talihsizler diyarında, şimdi aslan inleri, tilki çalımlarıyla inliyor... Bülbülyuvaları saksağanların elinde perişan ve her tarafta yarasalar şehrayinler tertip ediyor... Hakim güçler, insafsız ve temettü (sömürme) avında... Hasıla koskoca dünya başı boşların elinde ve bir baştan bir başa lidersizlikle kıvrım kıvrım (kıvranıyor)..." diyor ve ardından "nasıl bir lider?" diye kendisini anlatmaya başlıyor... Yakın geçmişteki ve günümüzdeki bütün dini ve siyasi liderleri böylesine küçümseyen ve kötüleyen Fetullah Gülen'in, şimdi Amerika'ya ve Papalığa karşı perestlik derecesindeki hürmet ve teslimiyet nasıl bağdaştırılacaktır? ... Şimdi soruyoruz: 1- Fetullah Gülen'e, Papayla görüşmek ve işbirliğine girişmek üzere; Türkiye ve dünya Müslümanları böyle bir yetki verdi mi?

Yoksa malum ve melun merkezler mi o'na böyle bir kılıf geçirdi? 2- Bu tavrı ve telaffuzlarıyla, İslam'ın tebliğcisi ve temsilcisi mi, yoksa Vatikan'ıda kontrolüne alan siyonizmin hizmetçisi mi? • 3- Hz. Peygamber Efendimizin devrinin önemli devlet liderlerine gönderdikleri ve "Ya, bozuk ve batıl inançlarınızı bırakıp İslamiyet'e ve benim risaletime iman edersiniz. Ya da tüm tebaanızın da günahını yüklenerek cehenneme girersiniz." İçerikli mektuplarıyla, Fetullah Gülen'in Papaya yazdığı mektubunda söyledikleri aynı şeyler midir?

Hâlbuki Efendimizin ki, izzet ve davet, bunu ki ise, zillet ve teslimiyettir.

4- F. Gülen, haddini aşarak, bugüne kadar İslamiyet'in hep

yanlış anlaşıldığını ve bunun Müslümanların suçu olduğunu söylüyor ve doğrusunun kendisi tarafından ortaya koyulacağını ima ediyor!.. Peki, bugüne kadar sahip çıktığını iddia ettiği Bediüzzaman ve Onun izlerini takip ettiği tüm ehlisünnet uleması; İslam'ın neresini yanlış anlamışlardı ve hangi yanlışları Müslümanlara öğütlemişlerdi? 5- Papayı Türkiye'ye davet ve kutsal yerleri ziyaret teklifini, Süleyman Demirel adına tekrarlama yetkisini ve cesaretini kendisine kim vermişti?

Yoksa mason Demirel'le, özel bir ilişki içindemiydi? Hani bu Hoca ve ekibi siyasetten uzak kimselerdi? 6- Urfa'da 3 dinin ortak eğitimini verecek ilahiyat okulunu açma kararı, İsrail'le birlikte mi verilmişti?

Çünkü AKP'li belediye Başkanı döneminde bu proje, İsrail yardımıyla Urfa'da gerçekleştirilmişti. 7- Fetullah Gülen, acaba insanlığı en azından kendi taraftarlarını; İslam'i değerlere göre yeniden düzeltmek ve yeryüzünde adil bir düzen yerleştirmek isteyen ender ve önder bir şahsiyet miydi?

Yoksa Papalık Konseyinin basit bir parçası, Papa hazretlerinin ve GAP'ta yatırım yapan İsrail'in bir hizmetçisi miydi? Chalmers Johnson (University of California'da emeritus Profesör): The sorrows of empire, New York, 2004. Bu kitapta C. Johnson, ABD'nin dış politikasının tümüyle Wolfowitz gibi neo-conların söz sahibi olduğu pentagon'un elinde olduğunu, Beyaz Saray'ın by-pass edildiğini belirtiyor. Johnson diyor ki; "ABD, ona buna demokrasi satmak istiyor, Ortadoğu'ya da "demokrasi yok" gerekçesiyle müdahale ediyor ama kendisi demokrasinin ilkelerinden uzaklaştı. ABD adeta bir imparatorluk oldu ve militarist bir düzen içinde. Ancak, ABD imparatorluğun diğer imparatorluklardan ayıran; önemli bir özellik var, ABD imparatorluğu bir "üs-ler imparatorluğu"dur. İngiliz ya da Fransızlar gibi gittiği yerlerde toprak İşgali amacı taşımıyor, dünyanın değişik bölgelerini "Üs" leri aracılığıyla kontrol altında tutup, ele geçirmeyi hedefleyen bir imparatorluktur Amerika..." Daha ne söylesin Johnson?! Bitmedi. Tam yerine denk geldi, son habere buyurun; ABD, askeri malzemelerini Türkiye üzerinden nakletmek için 7 liman ve 6 havaalanını kullanma izni aldı. ABD'nin kullanımına verilen liman ve alanlara ilişkin karar yürürlüğe girdi. Bush'un geçtiğimiz aylarda açıkladığı "Türkiye cephe ülkesidir;" sözleri ABD'ye verilen liman ve üslerle daha bir anlam kazandı.

Haber turuma devam ediyorum sevgili okur, nasıl hoşunuza gidiyor mu? Bambaşka bir dala konuyoruz, ne âlâsı var demeyin, anlayana; 'En büyük Yahudi nisanı Nazarbayev'e verildi. Dünya Yahudileri Konseyi, Kafkasya'nın enerji merkezlerinden Kazakistan'ın Devlet Başkanı Nursultan Nazarbavev'e, medeniyetlerarası diyaloga katkılarından dolayı, "Uluslararası Maimonides Nişanı-en büyük Yahudi nişanı" verdi. Avrasya Kuruluşları Birlikleri temsilcileri ve Nazarbayev ödül töreninin ardından, Kazakistan-Astana'da yeni yapılan Orta Asya'nın en büyük sinagogu Rachel-Habad Lyubavivch'i törenle açtılar.

Bu en büyük Yahudi nişanının Nazarbayav'e verilmesinin diğer önemli sebebi ise; Fetullah Gülen'in okullarına yaptığı destek olduğu konuşulmaktadır. Fetullah Gülen'le MOON ve MASON İlişkileri: Moon tarikatı ile Fetullah teşkilatı arasındaki örgütlenme modellerindeki siyonist ilişkileri yanında en önemli benzerlikse birinin Mesihliğe, diğerinin ise İslam temsilciliğine ve Mehdiliğe soyunmalarıdır. Her ikisini de organize eden, Amerika'daki siyonist kuruluş; CSIS'tır. CSIS 1962'de Georgetown Üniversitesi'nde kurulmuş. Amerikan devletine ve özellikle petrol ve silah şirketlerine hizmet veriyor. Dış ülke yöneticileriyle, bürokratlarıyla, Amerikan çıkarlarına dolaylı ya da dolaysız hizmet verecek akademisyenlerle bağlar kuran CSIS, bir devlet kurumuyken, yenidünya düzenine uyum sağlamak üzere şirkete dönüştürülüyor. CSIS, Ortadoğu petropolitik araştırmalarıyla da ünlüdür. Ortadoğu bölümünün içinde Türkiye'ye de ayrı bir bölüm açılmış, CSIS birimlerinin yönetimlerinde istihbarat örgütlerinde ve yabancı ülkelerdeki diplomatik misyonlarda dünya deneyimi kazanmış eski devlet memurları bulunuyor. Üçüncü ülke adamları da bu şeflere raporlar hazırlıyorlar. CSIS yabancı devletlerin görevlilerini de gerektiğinde ABD'de konuk edip, ilgili konularda konferans vermelerini sağlar. Bunların arasında Türkiye başbakanları da bulunmaktadır. Hatta CSIS, Kafkasya petrol boru hatları ile ilgili toplantılarını Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığında gerçekleştirmiştir. Sonraları Başbakanlık danışmanlığına getirilen, DSP milletvekili ve Ecevit'in ABD gezilerinde en büyük yardımcısı, 2002 yılında Kıbrıs'dan sorumlu Devlet Bakanı, Harvard mezunu Tayyibe Gülek komitenin sekreterliğine getirilmiştir. CİA'nın bile bir üst kurumu gibi çalışan CSIS Fetullah Gülen'inde en büyük destekçisidir. Çok sayıda ülkenin yanı Sıra ABD'de de "lobby" oluşturmak gerekçesiyle okullar kurulması bir gazetede şu ilginç açıklamayla yer alıyordu: "Gülen'in şimdiki planı, ABD'de Türklere de, Amerikalılara da eğitim verecek bir üniversite açmak. Virginia eyaletine bağlı küçük bir yerleşim birimi olan Staunton'da, boşaltılmış bir hastane binasını devralan "Fethullahçı" grup, burada binden fazla öğrenci kapasiteli bir

Körfez savaşında ordu danışmanı.üniversitenin kurulması çalışmalarına başladı. Graham Edmund Fuller: Yemen. Ürdün 1974-1990 istihbarat görevlisi.elçisi. CMCU konferansına katılanların kimlikleri ve deneyleri. Ortadoğu. Cidde. matematik doktoru bir arkadaşlarının" Staunton Belediyesi ile anlaşması halinde. Güneydoğu Asya uzmanı. Bu okullar İslam'dan çok Türk milliyetçiliğini esas alan bir felsefeyi yaymaktadır. Gülen: The man and his movement (Bir adam ve onun hareketi) idi. eski Ankara B. "Şiilerin özgürlüğü. Georgetown Üniversitesi'nde CMCU'nun son konferansının konusu "F. Şimdilerde Türkiye'deki Nurcu hareketini ve "Irak. Lübnan 1963-65. Tanzanya'dan Çin'e çoğunluğu eski Sovyetler Birliği Türki cumhuriyetlerinde yer alan 200'den fazla okul kurdular.. Roscoe Suddarth: Mali 1961. George Harris: ABD eski dışişleri görevlisi. Bahreyn. Yemen 1967. Bu konferansta F. Şimdi soralım İngilizce dilinde eğitim yapmayı esas alan bu kurumların "Türk milliyetçiliğini" nasıl esas aldığı ya da nasıl olup Tanzanya veya Çin yönetimleri seçkin aile çocuklarının "Türk Milliyetçiliğini esas alan" bir eğitimden geçirilmesine izin vermektedir. Suudi Arabistan. İsrail destekçisi WINEP (Washington Institute for Near East Policy) görevlisi. "Fethullah Gülen'in" adamları tüm dünyada.) Bu kuruluşlar Müslüman olmayan öğrencileri kabul ediyorlar ve yüksek nitelikleri ve belki de İngilizceyi temel eğitim dili olarak kullanmaları nedeniyle. Middle East Institute başkanı. "The man and his movement" (Bir Adam ve Hareketi) 26-27 Nişan 2001 tarihlerinde. Şii araştırması projesinin amacı. üniversitenin dünyanın her yanından gelecek öğrencilere "evet" diyeceğini söylüyor. Gülen Londra'da kolej açmış. siyasete . Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki çeşitli "Şii Müslüman Cemaatlerin gelecekteki politik rolleri'ni Rend Francke ile birlikte araştırıyor. "Balkanlar'dan Çin'e. (.. Georgetovvn Devlet Üniversitesi'nin yanı sıra ABD yönetiminin ve Yahudi örgütleri ile Alman Stiftung'larının Türkiye'deki din ve ifade hürriyetine verdikleri değerin açık bir göstergesiydi (!): Toplantıya katılanların özellikleri işin ne denli ciddiye alındığını göstermekteydi: Alan Makowsky: ABD Dışişleri istihbarat Bürosu eski şefi. ABD Hava Kuvvetleri ne bağlı RAND şirketi yöneticisi. istihbarat uzmanı. Asya. Türkiye'yi model alan bu seçkinlerin oluşumunu görmek istiyor. seçkinlerin çocuklarını çekmektedir. Gülen'in son elli yılda gelişen İslam'i hareketler içinde kurumlaşan tek hareket olduğuna dikkat çekildiğine ve eski CIA şefi Graham Fuller'in RAND şirketi adına Türkiye Nurculuğunu araştırmaya başlamış olduğuna dikkat edilirse ABD ile "entegrasyon"un liberal olarak tamamlanmak üzere olduğu söylenebilir. Uzakdoğu CIA görevlisi.

Fetullah Gülen ise: kırk yılın ardından farkına varmış ki. İngilizce olarak tüm dünyada dağıtılması için önayak olmuştur.millicozum. dinlerarası diyalog Amerika’nın en etkili Yahudi lobisi ADL’nin de temel misyonudur... Hıristiyanlığı ve insanlığı kurtaramamıştır. hem Moonculukta. ortaya çıkan Moon'a kimse sahte peygamber diyememektedir. http://www. Amerika'ya uzaktan yaslanacağına. Bu nedenle Moon kendini Mesih olarak ilan ediyor.2006 Saat: 21:10 Konu: Siyonizm 'İlginçtir... hem Fetullaçılıkta beyin yıkama esasına dayanır. onun otellerinde intihar ölümleri de sıklaşıyor. Bu arada. . Her yıl 10-15 Şubat arasında "Gerçek Ana-Baba" nın doğum günleri büyük gösterilerle ve ayinlerle kutlanmaktadır. Moon'a göre Hz. o da Amerika'ya taşınmış. Moon'un Mesihliğinin nedeni ise şöyle belirtilir. İki yıl önce kendi oğlu da aynı otelde intihar etmişti.ve yönetime katılımlarının geliştirilmesinin yollarını bulmak" olarak belirtilmektedir. eleman devşirilme işi. kendisini ABD'ye atmış ve kırk yıldan bu yana işin ana müteahhitliğine soyunmuş bulunuyor. "Güç neredeyse orada olunmak" der gibi. Bu örgütle Fetullah Gülen'nin yapılanma modeli oldukça benzeşmektedir. Tıpkı peygamberlerin doğum günlerinin kutlandığı gibi. RTE VE AVANESİ ADL HİZMETÇİSİ Tarih: 27.com/content/view/772/56/ GÜLEN. Ancak Türkiye merkezli Moon kilisesi kadar büyük değildir. İnsanlığı kurtaracak bir 'Mesih' olarak. Nitekim 10 Mart 1998 günkü Zaman gazetesinin bildirdiğine göre ADL.03. Sorgusuz bağlanılacak her şeyh-dede-şef örgütünde olduğu gibi.. işte bu misyon çerçevesinde Fethullah Gülen’i İstanbul’da ziyaret ederek “diyalog ve hoşgörü kitabı” hazırlatmış.. Moon Hazretleri. . İsa politik becerisi bulunmadığından. Her ne kadar iki örgütün yükselmeye başlamaları Amerika'nın başlattığı. ABD federal devlet yönetimiyle içli dışlı olmayı başaran Moon. her geçen yılın ardından kutsallığının en üst noktasına ulaşmıştır. 1950'lerin komünizmle mücadele örgütlenmesine dayanıyorsa da.' .

kardinal mıydı ki. bir siyasi misyondur. varın siz hesap edin bu diyalogun ne menem siyasi bir proje olduğunu… “Güya dinler kisvesi” altındaki bu “siyasi misyon”un sac ayakları. dinlerarası diyalog. bir din devleti olan Vatikan’ın Papalık Konseyi misyonudur.. dam üstüne saksağan vur beline kazmayı diye algılanmaz mıydı? Avrupa Konseyi. İlginçtir. 14– 20 Şubat 1998 sayısı).*** Halepli Bahçe’de vahim bir temel Artık. dinlerarası diyalog Amerika’nın en etkili Yahudi lobisi ADL’nin de temel misyonudur. adeta Amerikan mafyasının halkla ilişkiler bürosu gibidir. En sıcak gelişme olan “Apo kararı”ndan bahis açması beklenilen Başbakan Erdoğan. Vatikan ve İsrail’dir… Dinlerarası diyalog. İngilizce olarak tüm dünyada dağıtılması için önayak olmuştur. söze dinlerarası diyalogla başlıyorsa. siyasi bir misyondur. AB. işte bu misyon çerçevesinde Fethullah Gülen’i İstanbul’da ziyaret ederek “diyalog ve hoşgörü kitabı” hazırlatmış. haham. kirli parayı aklama gibi işleri yürütmektedir. Paul tarafından başlatılan ve devam etmekte olan Dinlerarası Diyalog için Papalık Konseyi misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. “dinlerarası diyalogun yaygınlaştırılması”ndan dem vurması. Bakınız. İsrail mafyasıyla da yakın bağlantılar kurmuştur…” . sunduğu mektubunda “Pek muhterem Papa cenapları. Türkiye’ye Apo şamarı atan AİHM’nin bağlı bulunduğu Avrupa Konseyi toplantısında Başbakan Tayyip Erdoğan’ın. Dinlerarası diyalog siyasi bir misyon olmasa idi.. Erdoğan onlara dinlerarası diyalogtan söz açtı. İşgal altındaki Kudüs topraklarında ve Kudüs’ün Hıristiyan ve Müslüman bölgesinde geniş arazilerin kanunsuz alım–satımının ortaya çıkarıldığı emlak skandalı da yine işin içinde ADL’nin varlığını ortaya koyuyor… İsrail Devleti kurulduğundan beri ADL. ABD. diye soranlar. İsrail gizli servisi MOSSAD ile hususi ilişkilerini daima sürdürmüş. Nitekim 9 Şubat 1998’te Papa II. Nitekim 10 Mart 1998 günkü Zaman gazetesinin bildirdiğine göre ADL. yine Zaman’ın 20 Kasım 1992 günkü sayısına göz atabilirler. gün gibi ayan–beyan ortaya çıktı ki. ruhaniler meclisi miydi. siyasi bir argümandır. 10 Şubat 1998. Zaman gazetesi ADL’yi nasıl anlatıyor: “ABD’de Yahudi mafyası: ADL… ADL. Zaman Gazetesi. Aksiyon dergisi. Bu misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz…” demektedir (Bkz. Papa 6. Kurdukları ‘Denizaşırı Yatırımcılar Servisi’ adlı şirketle milletlerarası silah ve uyuşturucu kaçakçılığı. Bu ADL de neyin nesi. Demek ki bu diyalog işi. Avrupa Konseyi üyeleri papaz. Paul’u ziyaret eden Fetullah Gülen.

Şanlıurfa’nın kalbine dinlerarası diyalog projesini saplıyor.10 Mart 1992 günkü Zaman’ın anlattığı bu ADL’nin en temel misyonu dinlerarası diyalogtur. budist tapınağı gibi ayin merkezlerinin. Erdoğan’ın temelini attığı Halepli Bahçe projesinin ne vahim bir siyasi adım olduğunu kestirmek zor değildir. Aktüel dergisinin 1998 yılı 354. havra. yıllardan beri kan. Dahası 1998’de Zaman’ın imtiyaz sahibi olan ve Fetullah Gülen’in Papa ziyaretine iştirak ederek Papa’nın ellerini öpen Alaattin Kaya. Önceki dönemin Saadet Partili Başkanı Ahmet Bahçıvan milletimizin yoğun tepkisi karşısında bu projeden vazgeçtiği gibi. Erdoğan da bu vahim adımdan vazgeçmeli. Halepli Bahçe adı altında Şanlıurfa’mızın kalbine saplanmasıdır. Gülen’in Papa’ya sunduğu mektupta Urfa Harran’da açılmasını teklif ettiği Ruhban Okulu öğrencileri için “birer ayin tatbikat merkezi” olup olmayacağını zaman gösterecektir. Avrupa Konseyi’nde dinlerarası diyalogtan dem vuruyor. Zira Şanlıurfa’mızı da içine alan bu havzanın. İsrail için ve ADL için en az Filistin toprakları kadar “arz–ı mev’ud” kıymeti taşıdığı göz önüne alınırsa. Bu misyonun yüzde kaçı siyasi. Bizden dost tavsiyesi… M. Amerika’dan İsrail’e. sayısında yayınlanan söyleşisinde “Gülen’in Papa’yı ziyaretinin gerçekleşmesinde dönemin ADL Başkanı Mr. barut ve gözyaşı ile yoğrulan Filistin’in ahvalinden hiç de ders almamış olacak ki. İsrail’den Vatikan’a uzanan nasıl bir siyasi proje olduğu… Anladınız mı? İşte Haçlı’nın “güya dinler kisvesi altındaki bu siyasi misyon”unun Şanlıurfa’da tezgahlanmasıdır Halepli Bahçe temelinin atılması… Halilurrahman Cami’nin yanıbaşında temeli atılan kilise. İşin asıl vahim tarafı.10 MAYIS 2005 . Hugson’ın kilit rol oynadığı”na özellikle dikkat çekmişti. Erdoğan.Yenimesaj . Emin Koç . Gülen’in yazdığı bu kitabı tüm dünyaya dağıtmayı üslenen bu ADL’dir. Şimdi anlaşıldı mı dinlerarası diyalogun nasıl bir siyasi misyon olduğu. yüzde kaçı dini olabilir ona da siz karar verin… Bu misyon çerçevesinde Fetullah Gülen’e “diyalog ve hoşgörü kitabını yazma teklifi yapan. Zaman gazetesinin “İşgal altındaki Kudüs topraklarında ve Kudüs’ün Hıristiyan ve Müslüman bölgesinde geniş arazilerin kanunsuz alım–satımının ortaya çıkarıldığı emlak skandalı da yine işin içinde ADL’nin varlığını ortaya koyuyor…” diye anlattığı ADL’nin de misyonu olan dinlerarası diyalogun önemli bir projesinin.

"ZAMAN"CILAR EHLİ KİTAP MI DIR? .

600 trilyon liraya hükmettiği saptanmıştır. 2 ilkokul. 207 şirket. Siyonist ABD'dir.. 15 ülkede yayınlanan 300 bin tirajlı Zaman gazetesi. Yurtdışındaki okullarının yıllık gideri ise. Bunların Fetullah Gülen'le ilişkileri. Amerika'yı karşılarına almak cesaretini göstermelidir.. aslında Siyonist masonlarındır. Bunu bilerek hareket etmektedirler. ulusal düzeyde yayın yapan 2 radyo ve uluslar arası yayın yapan Samanyolu televizyonu. Fetullah Gülen'i Ahlat'tan şimdi bulunduğu Pennsylvania'ya uçuran süreç ve araçlar. bu gün ise AKP'nin. aslında Amerika'yla ilişkidir. Genelkurmay Başkanlığı tarafından 1998 başında hazırlanan bir raporda şöyle sıralanmaktadır: "Yurtiçinde. 1986 yılında. Gülen'in önemi. Gülen olayına yaklaşımlarını açıklayan gerçek burada gizlidir. ne zaman başı sıkışmışsa ABD'ye kaçmıştır. CIA tarafından ayarlanmıştır.. 18 dernek.. baştan sona bir Amerikan Planının Parçasıdır. 6 üniversiteye hazırlık kursu ve 21 öğrenci yurdu olmak üzere toplam 279 eğitim kurulusu" bulunmaktadır. Değirmenin Suyu Washington'dan: Fetullah Gülen'in bugün hükmettiği güç. Şunu artık kesinlikle ve net olarak saptamalıyız: Fetullah Gülen. 236 lise. Amerika'yı Karşıya Almadan Fetullah Sorunu Çözülemez! Dün hükümet koltuğunda oturan Ecevit'in. 373 dershane. bu gezici vaizin el üstünde tutulmasının sebebi. İlkokulu dışarıdan bitirmiş.İsmet SEZGİN . ılımlı İslam'ın sahte mehdisi haline getirilmiş. 8 dil ve bilgisayar merkezi. Fetullahçılar tarafından 1. Özal tarafından gıyabi tutululuktan kurtarılan Gülen'in 12 yılda bu kadar büyük bir güce ulaşmasının izahı da uluslar arası bağlantısıdır. yaklaşık 500 öğrenci yurdu ve biri İngilizce yayınlanan 14 dergi. bayılmakla şöhret edilmiş ve Amerika'nın oyuncağı. 85 vakıf. Saidi Nursi çizgisinde Erzurum'dan yola çıkan Gezici Vaiz Fetullah Gülen'i. "büyük müttefikimiz" Amerika'dır. 28 Şubat'ta da ABD'ye hicret yapmıştır!. New York-Vatikan-Kudüs hattına taşıyan sihirli güç. Mesut Yılmaz'ın ve Devlet Bahçeli'nin. Risale-i Nur'u istismar etmiş. Amerika'yla Entegrasyona Katiyen Karşı Değil Fetullah Gülen. Ankara DGM Başsavcılığı'nın hakkında . zannedildiği gibi Müslümanların değil. 89 özel okul. Yurtdışında. Daha doğrusu bu güç. Yeni Dünya Düzeni'nin Türkiye'ye dayattığı mafya-Gladyo-tarikat sisteminin bir ayağıdır.5 milyar dolar olduğu açıklanmıştır. Gülen'in avanesinin sahip olduğu 300'e yakın şirketle. 6 üniversite ve yüksekokul. vaaz verirken ağlayıp. ABD'nin Yeşil Kuşak projesinde üstlendiği rolden kaynaklanmaktadır. Fetullah olayını çözmek isteyenler.

soruşturma başlatacağını öğrenince de hastalık bahanesiyle Amerika'ya sığınmıştır. Gülen'in İslamcı kitleleri kendisinden soğutma tehlikesine karşın. sömürgeleştirmenin aracı olarak bir de Hıristiyan tarikatı kurdu. Dünya Anti Komünist Lig'inin uzantıları olarak kuruldu. Graham Fuller'in İslamcı hareketi konu alan Kuşatılanlar kitabında. ABD açısından kilit öneme sahiptir. Aksine bu ilişkiyi güçlülüğünün bir kanıtı olarak kullanıyor.1950'lerden itibaren dünyanın efendiliğine soyunan ABD. Budistlikten vazgeçirip Hıristiyan yaptılar. İsrail ile ilişki. Birleştirme Kilisesi. CIA. Resmi adıyla söylersek. Fetullah Gülen'in CIA ile ilişkilerini sürdürmede kullandığı kılıf gibidir. Esasen Gülen. Abdullah Çatlı İle Birlikte! . Türkiye'de Komünizmle Mücadele Dernekleri. Güney Kore'yi sömürgeleştirirken. Irak yönetiminin İsrail'e attığı Scud füzesi üzerine İstanbul'da verdiği vaaz ve döktüğü gözyaşları ve ettiği bedduaların kaseti. Kendi tarikatına ait Zaman gazetesinin 4 Eylül 1997 tarihli sayısında Batı ile ilişkiler hakkında şu değerlendirmeleri yapıyor: "Bu manada inanmış bir insanın Batı karşısında. Batı'yla entegrasyon karşısında. kıtalararası imparatorluğunu sürdürmek için. Latin Amerika'daki askeri diktatörlüklerle. Moon. hala pek çoklarının elindedir.. Bu tarikatların hepsinin söylemi de aynı: Dinlerarası diyalog. Moon tarikatını kullanarak Dünya Anti Komünist Lig'ini örgütledi. Amerika'yla entegrasyon karşısında olması katiyen düşünülemez. İslamcı hareketlerin Batı ile entegrasyon için yapması gerekenlerin. işte bu tarikatın adıdır. "İsrail İle İlişkinin Avantajları: Moon tarikatının. en başta İsrail ile iyi ilişkiler geliştirmesi istenmektedir. CIA'nin misyonerleri." Moon Tarikatı Ve Fetullah Gülen Dinlerarası Diyalog. Kudüs Baş hahamı ile kurduğu yakın ilişki ve Fetullahçıların İşadamları derneği olan İSHAD'in İsrail'le bağları iste bu politikanın bir gereğidir.. Bir başka dikkat çekici nokta Fetullah Gülen'in İsrail ile yakın ilişkisidir. 1951'de Kore'yi işgal eden ABD. Körfez Savaşı'nda. Şimdi hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştır. CIA denetiminde yürütülen bu faaliyetin ilk başarılı örneği Moon tarikatıdır. bu tarikatı kullanarak Güney Kore nüfusunun yüzde 40'ini. Ama bu örtüyü bile kendisi icat etmiş değildir. ABD'yle ilişkilerini gizlemeye gerek görmüyor. İsrail üzerinden kurduğu uyuşturucu ve terör bağı dikkat çekicidir. her kıtasal din içinde kendisine bağlı bir tarikat örgütledi.

Gürcistan. öncelikle Orta Asya Türk cumhuriyetleri olmak üzere Kafkas ve Balkan cumhuriyetlerinde. "Fetullahçı" diye bilinen vakıf ve şirketler. Gülen'in öncelik verdiği ülkeler son derece dikkat çekici: Orta Asya. Sovyetler Birliği'nin çözülmesi üzerine Gülen örgütü uluslararası okullar atağına geçti. Irak. Kasım Gülek'in kızı Tayyibe Gülek. Fetullah Gülen'in bırakalım Çenday'ı. Gülen Örgütü'nün önünü açtığı net olarak saptanabiliyor. Uluslararası Okullar Nasıl Kuruldu? Diğer cemaatler Kur'an kursu ve İmam Hatip Liseleri gibi doğrudan devlet kontrolündeki dini eğitim kurumlarına önem verirken. 1981 yılında Dünya Anti Komünist Ligi'nin toplantısına katılmıştır. Ukrayna ve Romanya (5'er). Gülen. Fas. Çatlı. Amerika'nın Sesi radyosunun değişik lehçelerdeki Türkçe yayınlarında. Tayland. Macaristan. Özbekistan (18). Kasım Gülek'in Amerikan Ordusu'nda albay olarak görev yapan. ABD'nin Soğuk Savaş döneminde. Afganistan. Nitekim 1992'den itibaren. Sudan. daha sonra DSP'den Adana milletvekili seçilmiştir. Turgut Özal döneminde. art arda kolejler açtılar. Aralarında organik ilişkiler ağı geliştirilmiştir. Makedonya. Dünyadaki uyuşturucu merkezlerinden Tayland'ın Çin sınırındaki Çenday kentine okul ve yurt açmanın Türkiye açısından bir anlamı bulunmuyor."Moon tarikatı ile Fetullah Örgütü arasındaki bağ. hedef benzerliğinden ibaret değildir. Pakistan. 1992'de Gülen'i ABD'de havaalanında karşılayan da. Abdullah Çatlıdır. Kafkaslar. Endonezya. Gülen ve misyonu döne döne övülüyor. daha sonra şüpheli bir şekilde ölen baldızı Aylin Rodomisli (Adı Aylin romanında anlatılan kişi) aracılığıyla Pentagon ve CIA ile ilişkiye geçtiğini de bizzat kendisi söylemiştir. Ardından Asya ve Afrika ülkeleri geldi. Azerbaycan (14). Moon tarikatı ile Fetullah Gülen'i birleştiren bir diğer isim. yurt içinde Anadolu liseleri ve kolejler açmaya yöneldi. Yani Amerika'nın ilgi alanındaki bölge ve ülkeler. Çin ve Tayvan 1'er okul. 1992 yılında ABD'ye gittiğinde. Bangladeş. Rusya Federasyonu'na ait çeşitli bölgeler (24). Bunları Arnavutluk ve Moğolistan (4'er). Abdullah Çatlıdır. Türkmenistan (15). Balkanlar. Sovyet bloğuna karşı yürütülen psikolojik savaşın en önemli aygıtı Hür Avrupa Radyosu. Moon tarikatının Türkiye halifesi eski CHP Genel Sekreterlerinden Kasım Gülek ile Fetullah Gülen'in dostluğu artık sır değildir. Tayyibe Hanımı Fetullah Gülen'in Pentagon'la ilişkisini kuran teyzesi yetiştirmiştir. Sovyetler Birliği'ni çökertmek için örgütlediği ve büyük olanaklarla yürüttüğü "CIA muhalefeti"nin. Fetullah Gülen cemaati. CIA'nin İlgi Alanlarında Fetullah okullarının ülkelere dağılımı şöyle: Kazakistan (28). Güney Afrika. Fetullah Gülen'i bültenlerinin baş konusu yapıyor. Moldova (2). Kırgızistan (11). Tayland diye bir ülkenin .

Amerika'nın bize yarım arpa kadar bile. Aydınlık dergisinde yayımlandı ve şimdiye dek yalanlanmadı.. sadece bizim menfaatimize olacak bir desteği yoktur. İşte kitaptan bazı seçmeler: "Amerika şu andaki konum ve gücüyle bütün dünyaya kumanda edebilir. Susurluk olayı üzerine ve 28 Şubat sürecinde önce telaşa kapıldı. Gülen'e aracılık ettiği biliniyor. Uzun süre ABD'de kaldı. mesela Amerika ile çatıştığınız sürece bu projelerin gerçekleştirilmesi mümkün olmaz. CIA Başkanı'na bağlı dört önemli birimden biri olan Ulusal İstihbarat Konseyi'nin eski Başkan Yardımcısı ve RAND Corporation analisti Graham Fuller'in.." (s.9) Şimdi söyleyin.8) "Amerika ile iyi geçinmezseniz işinizi bozarlar. Gülen. yegane kuvvet ve kudret sahibi olarak..6) "Amerika daha uzun zaman dünyanın kaderinde çok önemli rol oynayacaktır. Amerika hala bu dünya gemisinin dümeninde oturan bir milletin adıdır.. Mark Parris'in Rolü . Ve Kırgızistan'da ABD'ye karşı tavır alan ve Rusya'ya yanaşan Askar Akayev'i deviren Soros Vakıflarıyla Fetullah Gülen okulları işbirliği yapıyor!.. Bütün dünyada yapılacak işler buradan idare edilebilir. Bu görüşme için. bu itibarla. bu bizim için bir avantajsa. Bu realite kabul edilmeli." (s. ABD'de kaldığı süre içinde. Buna rağmen şurada bulunmamıza izin veriyorsa.varlığından haberdar olması bile mümkün değil.. Söz konusu görüşme." (s. Amerika göz ardı edilerek şurada burada bir iş yapılmaya kalkışmamalıdır. "Arkamda Amerika var" mesajı veriliyor! Fetullah Gülen. açıkça dile getiriliyor. "Fetullah Gülen İle New York Sohbeti"nde ABD emperyalizmiyle Fetullahçıların bağı. Fetullah Gülen. Ama CIA tarafından Fetullah Gülen örgütlenmesine dâhil ediliyor. 1997'de. Hükümet ve CIA yetkilileriyle görüşmeler yaptı. İkinci Cumhuriyetçi köşe yazarlarını seferber ederek kendini Amerika'nın adamı olarak tanıttı. Gülen'in CIA yetkilileriyle gizlice görüştüğü bilgisi. Allah'a mı inanıyor yoksa Amerika'ya mı? Graham Fuller Aracılığıyla CIA İle Görüşmeler yapılıyor!. Nevval Sevindi'nin Sabah Kitaplarından çıkan." (s. Milli Güçleri: "Arkamda Amerika var" mesajı vererek tehdit etmeye çalıştı. Amerikan Merkezi İstihbarat Örgütü'nün (CIA) Ortadoğu Masası şefi ile gizlice görüştüğü. bu avantajı sağlıyor demektir. Şimdi bazı gönüllü kuruluşlar dünya ile entegrasyon adına gidip dünyanın değişik yerlerinde okullar açıyorlarsa. Askeri Ataşe tarafından Türkiye'ye iletiliyor. Türkiye'nin Washington Askeri Ataşesi tarafından sağlanıyor.7) "Amerikalılar istemezlerse kimseye dünyanın değişik yerlerinden hiçbir is yaptırmazlar.

"Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar Türk dünyasının hizmetinde" sözleriyle yapılıyor. Ve elbet. Ilımlı İslam'ın destekçilerinden olduğu biliniyor. Tarih. Toplantıda. özellikle de Türk Cumhuriyetlerinde açılan okullarda. yurt dışında okul açmış vakıf ve özel şirket yetkilileri de hazır. Fethullah Gülen cemaati tarafından yurt dışında. Mark Parris'in başında olduğu. Önemli bir toplantı yapılmaktadır. MİT'ten.. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın himayesini de ABD ile bağı sayesinde elde etti. ABD'nin en faal gruplarından Yahudi Lobisi'nin de önde gelen isimlerinden. Durum. Özal'la mutfak arkadaşlığıyla ünlenen Abramowitz. Türkiye'de yapılan üst düzey resmi bir toplantıda. Dışişleri Bakanlığı'ndan temsilciler de katılımcılar arasında. Fetullah Gülen'in. 3 Mart 1997. Abramowitz. Toplantıya.. Abramowitz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve İslamiyetin değil. yurt dışında açılan Türk okullarının sorunları. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Yakın Doğu ve Güney Asya Bölümü. Özbekistan'daki 18 okulun sahibi gözüken Silm A. Oysa bu okullar. Dahası. Başbakanlıktan. Washington'a döndükten sonra da elini Türkiye'den hiç çekmedi. ABD'de devlet ricali tarafından kabul görmesini sağlayan da. Fetullah Hoca'yla görüşmesinin yararlı geçtiğini açıklamıştı. Gülen'in. bizzat Fetullahçı okul yöneticisi tarafından itiraf edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü.Ş. Bu işbirliği.Gülen. "İngilizce öğretmeni" diye barındırılıyor. devletin resmi olarak yayımladığı kitapla da belgelenmiştir. Ankara'ya geldikten sonra başlamıyor. Demirel ile Fetullah arasındaki ikinci köprü. Mark Parris'in Fetullah Gülen'e ilgisi.'nin yetkilisi Mehmet Mesut Ata'ya gelir. ABD'nin hizmetindedir. dönemin Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam ve MİT temsilcisi de bulunduğu halde. Türkiye'den gidenlerin de uğramayı ihmal etmediği isimlerden. Sık sık ülkemize gelen Abramowitz. Sayın Süleyman Demirel'i Fetullah'ın elinden ödül almaya ABD Ankara Büyükelçisi Mark Parris'in ikna etti. ABD'de 14 önemli temasta bulunduğu biliniyor. Konu. ABD'nin önde gelen think-tank kuruluşu Carnegie Vakfı'nın eski Başkanı Abramowitz'in. Sıra. Beyaz Saray'ın yol vermesiyle.. başta Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam olmak üzere Bakanlığın bütün üst düzey bürokratları katılıyor. diplomatik pasaportlu Amerikalı CIA ajanları. "Fetullahçılara ait" diye . İşte Çarpıcı Açıklama geliyor!.. Ev sahibi. yine bir Amerikan yetkilisiydi: ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Morton Abramowitz. Fetullah'ın Okullarında CIA Ajanı Öğretmenler atanıyor! Fethullah'ın okullarının propagandası. olay karşısında sessiz kalındı. Yer. Ankara'daki Başkent Öğretmenevi. Bu okullar da.

Adriyatik'ten sadece Çin'e kadar değil. bu konuda diplomatik statü konusunda bize yardımcı olursa Türk öğretmenlerinin. Bunlar da diplomatik pasaportlu. Fetullah Gülen'in yurtdışındaki okullarında çalışan bine yakın ABD'li öğretmende. Müslümanlığı Yozlaştırmayı Amaçlıyor! Gülen'in Türk Dünyası'na yaklaşımı. çoğu okulda ABD'li ve İngiliz "öğretmenler" giriyor. yalnızca devlet görevlilerine verilen ABD resmi pasaportu var. koşulların elverdiği ölçüde sıkı olması. İngilizce adıyla "official passeport"a sahipler. Amerika'nın Orta Asya'ya olan yaklaşımı ile tam bir uygunluk göstermektedir. Ata. İngilizce dil "öğretmeni" olarak gözükmekte ama misyonerlik yapmaktadır. CIA Fetullah'ın Öğretmenlerine Resmi Pasaport Veriyor! Olayın ABD cephesini ise. Ve Kırgızistan'da "Fetullahçı" diye bilinen okullarda "öğretmenlik" yapıyorlar. diğer Türk cumhuriyetleriyle ilişkilerini geliştirmesi. İngilizce' yi kullanmaktadır.bilinmektedir. son derece önemlidir. Hemen Her Okulda Mutlaka İngiliz ve ABD'li Bulunuyor! Kırgızistan'da da 50-60 kadar Amerikalı "öğretmen" var. büyükelçiliğimiz. Endonezya'ya kadar uzanmaktadır ve eğitim dili olarak da Türkçeyi değil. Çoğunluğu Türk Cumhuriyetleri'nde faaliyet yürüten okullardaki ABD'li öğretmenler. dostluk köprüsü adı altında getirdikleri 70 öğretmene diplomatik statü kazandırmışlardır. Amerikan devleti. Özellikle hazırlık sınıflarında haftalık ortalama 24 saati bulan İngilizce derslerine. 1 Mart 1998'de açıklamıştık. Vietnam'a.sayfalarından okuyalım: "Amerika Birleşik Devletleri. Gülen'in okullarında çalışanları resmi görevli sayıyor. Sözlerini Amerika'nın Özbekistan'daki bir uygulamasını örnekleyerek bağlar. Ancak Amerika'nın güdümünde kurulacak ilişkiler. ABD'li öğretmenlere diplomatik dokunulmazlık sağlıyor. Elbette Türkiye'nin çıkarınadır. MEB'in yayımladığı "Yurt Dışında Açılan Özel Öğretim Kurumları Temsilcileriİkinci Toplantısı" adlı kitabın 63-64. eğer devletimiz. Türkiye'nin. Bu ilişkilerin. Fetullah Gülen cemaatinin okullarında çalışmaktadır. normal olarak turist pasaportu sahibi olmaları gerekiyor. Biz de. Amerikan Eğitim Bakanlığı personeli olmayan ABD'li öğretmenlerin. Emperyalizmin İstediği "Ilımlı İslam". Türk eğitim elemanlarının itibarlarının biraz daha artacağını zannediyoruz. . Amerikalı kaynaklar. bu pasaportların CIA'nin talimatıyla düzenlendiğine işaret ediyorlar. Ancak. Türkiye'deki karşılığı "yeşil pasaport" olan resmi görevli pasaportu. Fetullah Gülen'in okulları. birçok talebini dile getirir." Özbekistan'da diplomatik pasaportla bulunan ABD'li "öğretmen"lerin çoğu.

Viyana’daki ağabeylerinden Tercan Ali Baştürk. http://www. Papalık ve ADL ile olan ilişkilerinin de endişe verici olduğunu kendi belgeleriyle anlattığımızda. 21 Nisan Cuma sabahı İstanbul’da bir otelde misafir ediliyoruz. Diyalogun ilk nişanesi olarak üç ilahi dinin usulü ile yemek duası yapılıyor. Kırgızistan ve Özbekistan darbeleri. kimilerinin “Şu kadar okulda İstiklal Marşı okutuluyor. Marotvich’in . ABD'nin bu planlarında rol almaktadır. “papazlara ve kiliselere doğru” nasıl sürüklendiklerini.. Şahin. Zaman.millicozum.. Amerika'nın istediği de budur. Başkan Harun Tokak ve yardımcısı Cemal Uşşak bizi ağırlıyor. Kendi dökümanlarına ve belgelerine başvurduk. bölgesel karışıklıklara ve savaşlara yol açmaktadır. “Tabuları Yıkan Seyahat” başlıklı hatıratında şöyle anlatıyor.. Diyalogcu nurcuların. Bakınız karşımıza neler ve hangi tür hizmetler çıktı? Diyalogcu nurcuların okullarına takılan öğrencilerin. 17 Nisan 2000) diye “yeni bir itikat” ilan etmeleri kadar. Rejisör. Marotvich. yani ABD'nin güdümündeki Nurculuğun. kelimesine dokunmadan aktaralım: “2000 yılının Nisan ayında Avusturya’dan bir grup genç.Türkiye'nin komşularıyla olan ilişkilerinin bozulmasına. İslam’a ve Türklüğe hizmet ediyormuş da haberimiz yokmuş. Kapıda karşılıyorlar. ‘dinlerarası diyalog perspektifli bir gezi’ ile Türkiye’ye gidiyoruz. 13:30’da vakıf yetkilisi. Türkçe öğretiliyor” türünden “hizmet propagandası”na sığındıklarını gördük. Türkiye'nin Türk Cumhuriyetleri'yle ilişkisinde oynadığı rolün son kanıtıdır.com/content/view/387/34/ ADL. A. Fetullah Gülen. Siyonist mihraklardır. Fetullah Gülen'in.. kendinden önceki papaz Papa Ron Calli’yi anlatıyor.. Fetullahçılar sadece figürandır. yani Türkiye'nin Siyonist sömürüye taşeronluk yapmasıdır. “Ehl–i kitapla amentüde ittifakımız var” (Bkz. Halbuki Fetullahçıların ve Zaman'cıların bu Amerikan âşıklığı ve İsrail uşaklığı: ne İslam'ın ruhuna ve ne de Bediüzzaman'ın yoluna asla uymamaktadır.. Cemal beyle Vatikan İstanbul temsilcisi papaz Marotvich’e götürüyor. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’na kahvaltı yapmaya gidiyoruz.

.. com/index. Üç inanç tek ders.usalstrateji. Avusturya–Çağlayan dergisi. İlahi dinlerin salikleri olarak bu kadar birlerin arasında niçin ayrı duralım. Türklüğe ve Hz. Bartholomeos’a gittik.... tek ders.samanyoluhaber. etkinliği “Üç İnanç.10. Burada can alıcı nokta. nasihatlerde bulundu. Saat 13:00’tü.. New York’un tek Türk okulu Brooklyn Amity School tarafından yapılan ‘Kudüs’te Gökyüzü: Yıldızlar...2001).. Muhammed’in yoluna hizmetini varın siz hesap edin. Diyalogcu nurcuların okulu Brooklyn Amity School.. Emin). Gazetenin sanat eki. Etkinlik.. bu sebeple Cevşen’i balıkçının olta yemi gibi yanından eksik etmiyor–M. tavsiyesini içeren sohbet dinledik. 22 Nisan Cumartesi günü ise Ortodoks patriği 2. . Türklüğe hizmetine ve Hz.. Hırsitiyan mektebi Holy Name of Jesus ve Türk okulu Brooklyn Amity School tarafından ortaklaşa yapıldı. New York Times.2005.. Yazar Mark Podwall’ın ‘Kudüs’te Gökyüzü: Yıldızlar. 20. Marotvich de nurcu papaz ya. Neticede şu ortak kararları aldık: Belli zamanlarda ortak mekanlarda ortak ibadet için buluşacağız.. Orada beraber bir hafta Allah’a ibadet edeceğiz.. sabit fikirler dağılıyor. Etkinlik projesi. önyargılar kırılıyor.anlattıkları. com/ index.12. Anti–Defamation League (ADL) tarafından desteklenmiş olmasıdır.. 11 Eylül terör mağdurlarına ulaştırılmak üzere Kızıl Haç’a bağışta bulundu (Zaman. (Bir not. Yahudi okulu Hannah Senesh Community Day... Haçlar ve Hilaller’ adlı kitabından esinlenildi. Nurcu bir ağabeyin bu hatıratını tekrar okuyun.php?khide =1&ghide=1&hid= 19941&sec=19). Sonra Zaman gazetesinden Abdullah Aymaz’la görüştük. bizde o ‘salih insan’a karşı sevgi hisleri oluşturuyor. http://www. Eserler büyük beğeni kazandı” (Bkz.” (Bkz. diyalogcu nurcu okullarının İslam’a hizmetini. Muhammed’din yoluna hizmet etmek herkese nasip olmaz elbette. Genç papaz Stefanos bizleri kapıda karşıladı. http:// www. Tabular sarsılıyor. ADL’nin desteğinde İslam’a. Öğretmen ve öğrencilerin çoğunun Türk olduğu okulda Türkçe konuşulmadığına dikkat çeken New York Times. 31. AA. Bartholomeos. New York Times’da haber oldu. Nisan 2000 sayısı).. öğrencilere altıncı sınıftan başlayarak haftada birkaç saat Türkçe dersleri verildiğini de yazdı (Bkz.. Ardından Marotvich’in önderliğinde beraberce Cevşen’den bölümler okuduk ve Hıristiyan usulü dualar ettik. Tek Ders” başlıklı haberiyle duyurdu. Kısaltarak ama aynen aktarıyorum: “Üç inanç. projenin. Yeni bir “hizmet örneği” haberi de Amerika’dan geldi.. Haçlar ve Hilaller’ konulu illüstrasyonlar. Hediyeleşmek faslından sonra “cennette buluşmak üzere” diye ayrıldık. php? detay=1&sec= 11&hid=143). Yahudi hakları koruyucusu Anti–Defamation League (ADL) tarafından desteklendi..

FBI ise kongre tarafından suçlandığı zaman suçu daima ADL’nin üzerine attı.” (Zaman. ilginçtir.. kirli parayı aklama gibi işleri yürütmektedir. Amerika içinde FBI kanallı muhtelif operasyonlarla ilişkisini sürdürdü.... ADL tarafından basılarak dünyanın dört bir yanında dağıtılacak.. Ne derler. öyle mi? Bir de bu “büyük hizmet”e hased edenler varmış. Orgeneral Çevik Bir. Kitap. s. Başbakan Yılmaz. 10 Mart 1998). ADL–Sharon grubu ihtilaflı bölgelerde satın aldıkları evlerde militan Yahudiler’i yetiştirdiler.php?haberno=5021475&tarih=2005-1226 .. İngilizce olarak hazırlanan kitap üzerindeki çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Yunus Altınöz.. tam mesai ile çalışan gizli istihbarat memurlarının bir kısmını Amerikan Hükümeti Adalet Bakanlığı’na bağlı Özel soruşturmalar Ofisi’nde (OSI)..Hangi ADL. Kurdukları “Denizaşırı Yatırımcılar Servisi” adlı şirketle milletlerarası silah ve uyuşturucu kaçakçılığı. İngiliz Farmasonluğu’nun Yahudi kolu olan B’nai Brith’in etkisi altındaki ADL (Anti–Defamation League) 1913 yılında kurulmuştur.. İsrail Devleti kurulduğundan beri ADL. Zaman ekibi. TBMM Başkanı Çetin ve Dışişleri Bakanı Cem’den sonra Fethullah Gülen ile görüştü.... bu haberin son kısmını internetteki arşivlerinden çıkartmak durumunda kaldılar... ADL.. İşgal altındaki Filistin topraklarında ve Kudüs’ün Hıristiyan ve Müslüman bölgesinde geniş arazilerin kanunsuz alım–satımının ortaya çıkarıldığı emlak skandalı da yine işin içinde ADL’nin varlığını ortaya koyuyor.” (Zaman. ADL adeta.. Türklüğe ve Hz..yenimesaj. Görüşmede.. 2) Yine Zaman’dan bir bilgi notu daha: “3 gündür Türkiye’de bulunan Yahudi Liderler Heyeti. Diyalog çabaları devam ediyor.. sen gel de onu benim külahıma anlat! http://www. İslam’a ve Türklüğe hizmet ediyor. bu ADL ne? İşte onu da noktasına–virgülüne dokunmadan Zaman’dan öğrenelim: “ABD’de Yahudi mafyası: ADL. Gülen’in. İşte bu ADL’nin desteği ve katkılarıyla İslam’a. ADL. Amerikan mafyasının halkla ilişkiler bürosu gibidir.. ABD’nin en etkili Yahudi Lobisi olan ADL’nin (Anti–Defamation League) teklifiyle hazırladığı “hoşgörü ve diyalogla ilgili kitap” da gündeme geldi.. Öyle mi? Yani ADL.tr/index... bir kısmını da İsrail otoriteleriyle Tel Aviv’de çalıştırmaktadır. İsrail mafyasıyla da yakın bağlantılar kurmuştur. 20 Kasım 1992. Gülen.. İsrail Gizli Servisi MOSSAD ile hususi ilişkilerini daima sürdürmüş.com. Muhammed’in yoluna hizmet ediliyor. Selçuk Gültaşlı.

Dünya Musevilerini bir ‘ulusal yurda’ kavuşturma amaçlı kurulmuş ve İsrail ile amacını gerçekleştirmiş örgütün bir türevi . Ayrıca burada JINSA (Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü) yetkilileriyle de görüşmeler yaptı.. Çevik Bir’e ‘Uluslararası Liderlik’ Ödülü. “Bir eksen” etrafında dönen 28 Şubat aynasına. T. bir de bu pencereden baksınlar bakalım. birinden ödül aldı. Bu gezide kendisine KİPTAŞ eski Genel Müdürü Erdoğan Bayraktar ve Münci İnci de yer alıyordu.. Yenilikçi Hareket. Amerikan Temsilciler Meclisi üyeleri Curt Weldon ve Ike Skelton’a da JİNSA’nin üstün hizmet ödülleri verildi. yıldönümü kutlandı. bakınız kimlerin “yorumsuz gölge”si düşmüş. Çevik Bir’di hatırlarsanız.. “Emekli Orgeneral Çevik Bir’e. 92) “Başbakan Tayyip Erdoğan ABD gezisinde çeşitli Musevi kuruluşlarıyla ilgilendi. ABD’ye gitti. Kendi mevkutelerinde çıkan bilgileri hatırlatarak. Theodore Herzl tarafından 19.” (Hürriyet. Türk–Amerikan ve Türk–israil ilişkilerine yaptığı katkıdan dolayı verildi.28 Şubat’a “yorumsuz” bir yorum AÇIK İSTİHBARAT M. World Jewish Congress. güya 28 Şubat üstüne kalem oynatıyorlar. yüzyıl sonunda kurulmuştu ve birkaç yıl önce 100. kimler çıkacak karşılarına. Emekli Orgeneral Bir’e bu ödül. Amerikan Jewish Commite’nin davetlisi olarak orada bulunuyordu.. 28 Şubat’ın en önemli isimlerinden biri Org. bazılarının dâvetine katıldı. Aynı törende.” (Nasuhi Güngör–Yenişafak eski Ankara Temsilcisi.Emin Koç Diyalogcu nurcular ve kimi aydın müsveddesi “alt kimlik”li demokratlarımız. Erdoğan 16 Temmuz 2000 tarihinde. merkezi Washington’da bulunan Musevi Ulusal Güvenlik Enstitüsü (JİNSA) adlı kuruluş tarafından ‘uluslararası liderlik’ ödülü verildi. 26 Ekim 1999) “R. Tayyip Erdoğan’a ‘cesaret ödülü’ veren kuruluşun adı ‘American Jewish Congress’ (AJC).

Türkiye. Kitap. Nuriye Akman. Orgeneral Çevik Bir. Bu görüşmeler farklı dinden olan kişilerin birbirlerini daha yakından tanımalarını sağladı. cemaatim o görüşü destekliyor diye anlaşılmasın. ABD’nin en etkili Yahudi Lobisi olan ADL’nin (Anti– Defamation League) teklifiyle hazırladığı “hoşgörü ve diyalogla ilgili kitap” da gündeme geldi. Ama bu sözlerim. Zaman’daki röportajında Gülen ve Erdoğan’a övgüler yağdırıyor: “Yıllardan beri cemaatimize mensup din adamları ve dinler arasındaki diyaloğa önem veren cemaat mensuplarımız. 10 Mart 1998).. İstanbul’daki terörist saldırılara hedef olanlardan Musevilerin ABD’deki temsilcisi olan örgüt ödül veriyor.. diğer hedef HSBC ise ödül törenine salonunu tahsis ediyor. Dinlerarası diyaloğun gelişmesinde önemli rol oynayan Sayın Fethullah Gülen ile yapılan bazı temaslar sonrasında cemaat yetkililerimiz ile birçok din adamımız iftar yemeklerine ve muhtelif toplantılara davet edildi. Taha Kıvanç kod adlı F.. “3 gündür Türkiye’de bulunan Yahudi Liderler Heyeti.. Ödülün verildiği mekân da öyle: HSBC bankasının New York merkezi... Cemaat yönetimimiz bu taleplere karşılık verdi ve sayın Fethullah Gülen ile de ilk temaslar bu şekilde sağlandı. İslam’ın dünyada çok mühim bir rol oynadığına inanıyorum.” (Zaman.. Sayın Tayyip Erdoğan. diyaloğa girdikleri özellikle Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı üyeleri tarafından davet edildi. Başbakan Yılmaz. Gülen’in. Musevî cemaati lideri ve JİNSA’nın gözdelerinde Bensiyon Pinto.. Diyalog çabaları devam ediyor. Daha önce AJC tarafından 10 kadar kişi ödüle lâyık görülmüş. Listede İsrail’in önemli bütün başbakanları yer alıyor. Onlar da onu dinlemiştir. Gülen. Eğer bu misyonu Sayın Tayyip Erdoğan yükleniyorsa ve bunu yapacaksa böyle söylemleri hakikaten dünyanın desteklemesinde fayda var.. Selçuk Gültaşlı. daha önce ulaşılması zor ayrı çevrelerin fertlerinin diyalog kurabilmelerini temin etti.” (Yeni Şafak. 16–17 Şubat 2002) .. Jewish lobiye partisinin programını anlatmıştır.. muhtelif faaliyet. Buna bütün dünya inanıyor.. 5 Şubat 2004).. İngilizce olarak hazırlanan kitap üzerindeki çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.Amerika’daki. TBMM Başkanı Çetin ve Dışişleri Bakanı Cem’den sonra Fethullah Gülen ile görüştü. Başbakan’ına böyle bir ödülün verilmesi bayağı anlamlı. Golda Meir bile.. bunlar arasında İsrailli veya Musevi olmayan tek kişi Tayyip Erdoğan.” (Zaman. Koru. Görüşmede. toplantı ve TV programlarında karşılaştıkları. ADL tarafından basılarak dünyanın dört bir yanında dağıtılacak.

Çevik Bir konuşmalarında bu irtibatı saklamıyor.. İsrail’e Çevik Bir ile beraber gidiyor. 24 Ocak 2004). . “Bakın şimdi ne oluyor? Ali Babacan.. Derken.. bence bu kana susamış vampirlerin önümüzdeki günlerde yeniden Türkiye'yi kan gölüne çevirmeleri önlenebilir.acikistihbarat. AK Parti ile 28 Şubat’ın yakınlaşmasını taçlandıracak son hadise: Recep Tayyip Erdoğan.asp?haber=4928 FETULLAH GÜLEN İHBARCI MI. Bayramın ilk günü E. Harici güçlerin emellerine hizmet eden bir kısım Cemiyet-ı sırrıye'nin (gizli cemiyet ve cephelerin) çok iyi takibe alınması gerekir" diye konuşmuş. Kim bilir hangi sebepten verileceğini bilmediğimiz bu ödül töreninde JİNSA’cılar Recep Tayyip Erdoğan’ın müstakbel cumhurbaşkanlığını da desteklediklerini açıklarlar.General Çevik Bir burada idi.. İsrail devletinin desteğindeki Musevi Güvenlik Enstitüsü JINSA’da basına kapalı konuşma yaptı (!) Ardından da basına açık Washington’un önemli think–tank’ı CSIS’te konuştu. "istihbarat.” (Emin Şirin– 28 Şubat bitti mi başlıyor mu. Güler Kömürcü. Falan tür simalar bu dönemde Türkiye'de bulunmasa iyi olur" dediğini kaydetti.. İSTİHBARATÇI MI? Kan Seylaplarını önlemek için: Fetullah Gülen. üst seviyede görev yapmış bir insanın: "Türkiye'de yeniden kan gövdeyi götürecek. HaberX. Hatırlarsanız JİNSA Çevik Bir’e ödül verirken ortaya. emniyet teşkilatı. ABD’ye gittiğinde vaktinin önemli bir kısmını başta JİNSA olmak üzere 28 Şubat destekçileri ile geçiriyor. JİTEM iyi çalışırsa. Devletin ülkeyi kargaşaya sürükleyebilecek hadiseler karşısında.“Washington–Ankara arası trafik çok yoğun. Bizi zehirleyecekler. çarşamba günü Dışişleri Bakanımız Yaşar Yakış ile Ekonomi Bakanımız Ali Babacan son pazarlıklar için Washington’a geldiler. Ve. 14 Şubat 2003). Abdullah Gül. Kabinenin bir çok bakanı Çevik Bir ile irtibat halinde. http://www. Türkiye Başbakanı olarak önümüzdeki günlerde ABD ziyaretinde JİNSA’dan ödül alacak. özetle ‘’Amerika ile artık komşu olacağımızı’’ söyledi.com/Haberler.” (Akşam.. Çevik Bir’in Cumhurbaşkanlığı fikrini de ortaya atmıştı. kendi hassasiyetini göstermesi gerektiğini belirten Gülen.

Ve hele. askeri gücü sivil denetimin altına alınmasıdır. şimdiki telaş ve tedirginliğinin sebebi nedir? 4. Ama dünyada bu düşünceye en ters düşen ülke Türkiye'dir" sözlerini de aktaran Nazlı Hanım. acaba Fetullah Gülen'in "çok tehlikeli ve etkili" dediği bu "gizli oluşumlar hangileridir? 3.Erbakan Hoca'nın başkanlığında.. AKP iktidarıyla ülkemizde.. İmam-Hatip ve Kuran Kursu gibi zulümler hala sürmektedir. CIA ve MOSSAD gibi Siyonist teşkilatlarla ilişkisi ve işbirliği zaten bilinen ve pek çok ihtilal ve iç savaş senaryolarında maalesef gayrı milli bir tavır sergileyen kurumları kendilerinden saydığına ve göreve çağırdığına göre. üstelik Türkiye'de değil. acaba demokrasi aşkına: Kıbrıs'ın Yunana. egemenliğimizin Avrupa'ya. siyaset adamı değil.. diyalogcu münafıklara karşı yapılacak milli ve haysiyetli bir hareketin. New York Times'in Türkiye şefliğini yapan Stefen Kinzer'in "Demokrasinin en büyük başarısı. masonik mihraklara. Güneydoğunun Kürdistana.Yoksa bütün bunlar. yetkili bir bürokrat değil...Türkiye'de çok üst seviyede görevlerde bulunmuş.. hıyanet odaklarına. Siyonist merkezlerin tahrikiyle post modern darbeler yapanları alkışlayan Fetullah Gülen'in. sömürücü sermaye baronlarına. acaba hangi çarpıklıklar düzeltilmiştir ve hangi işler iyiye gitmektedir? Ekonomi IMF'ye. Türkiye. Arz-ı mev'ud hayaline. 2.. Böylece. niye ülkemizle ilgili endişelerini Fetullah Gülen'e aktarıyor? Fetullah Gülen.. Yeni bir Kuvayı Milliye devriminin telaşı ve tedirginliğimidir? 6. JİTEM" gibi geçmişte ve günümüzde. baklayı ağzından kaçırdığı yazısında "Türkiye'de gerçek demokrasinin yerleşebilmesi büyük ölçüde askerin tavrına bağlı. bir yılda harikalar başaran. Bu hususta Genel Kurmay Başkanı Hilmi Özkök bize umut veriyor. Ve yine gizli ve kirli mason locaları ve misyonerlik ocakları zaten kardeş kuruluşları ve diyalog dostları olduğuna göre. dolaylı biçimde dile getiriyor ve kendisini ele veriyordu. denk bütçe yapan. Amerika ve İsrail'in işgaline ve vahşetlerine taşeron haline getirilmiştir. gazeteci değil.. anlaşılan MİT ve JİTEM'le içli dışlı olmuş bir adam. dış politika ABD'ye havale edilmiştir. Kuvayı Milliye ruhuna sahip etkili ve kesretli komutan ve kurmayların da umutlarını kararttığını ve işbirlikçi teslimiyetçileri korkuttuğunu.. Başörtüsü.Fetullah Gülen hayranı Nazlı Ilıcak'ın 18 Kasım tarihli." diyor. emniyet. ortadoğuyu yutmak ve Türkiye'yi yıkmak isteyen güçlerin hükümete taşıdığı ve AB hevesiyle ülkemizin altının oyulmasında taşeron olarak çalıştırdığı AKP iktidarına. 5. ekonomiyi düze çıkaran.Şimdi Soralım: 1.Fetullah Gülen "MİT. ordumuzun ise İslamı düşman seçen NATO'ya devrine ses . D-8'leri kuran Refah-Yol iktidarına karşı.

Süleymaniye'de subaylarımızın başına çuval geçirilirken. . örnek İslam'ın. insani ve vicdani yaklaşımın rehberi ve . ilmi ve akli araştırmanın. Ama başörtüsü ve laiklik konusunda sert uyarılarda bulunacak kafaların azlığından nı dert mi yanıyordu? Moonların maşası. ortaya koyması bakımından da sevindirici ve ümit vericidir.çıkarmayacak. Yahudi Abraham başkadır. İbrahim'le. İbrahim'in: Gerçek imanın. ismen ve resmen aynı sanılsa da. Tevrat'ı tahrif edip bozan. bu milli ve haysiyetli girişim ve gelişmelerin kötülenmek. körletilmek ve kösteklenmek istendiğini. http://www. Hz. Hz.. masonların sırdaşı. sinsi Yahudilerin "Abraham"ı.. İbrahim (as) başka.millicozum. yüksek ahlakın.com/content/view/471/32/ "İBRAHİM YOLU" MU. Kuzey Irak'ta bütün kırmızı çizgilerimiz çiğnenirken susacak. diyalogcuların Hocası Fetullah Gülen'in AKP'nin akıbetiyle ilgili endişelerini dile getirmesi: •· Siyonist merkezlerin Türkiye'ye müdahale ve milletimizi manipüle etme gücünü artık yitirdiğini •· Dış güçlerin ve Siyonist merkezlerin kontrolü dışında oluşan. Kabalist ve Siyonist hevesler ve şeytani hedefler doğrultusunda. İslam Milletinin timsali ve nice peygamberin atası Hz. "ABRAHAM OYUNU" MU? Milli Çözüm Dergisi Orhan YILAN Kur'ani ve tarihi gerçekler kesinlikle ortaya koymuştur ki: Hz. yerli ve güçlü bir Milli Cephe'nin ciddi bir eyleme ve değişime girişeceğini •· Fetullah gibi figüranlar kullanılarak. Musa'nın Hak dinini yozlaştıran ve tamamen yoldan çıkan. hakikatte ve özde tamamen ayrıdır.

İkincisi. kısaca Amerikan amigosu istismarcı Müslümanların da. çevresel bakımdan yol boyunca doğanın korunması. Suriye ve Ürdün üzerinden Filistin'deki el-Halil'de sona eriyor. hile. Yazının başında verdiğim paragraf. İtiraz ettiğinizde "barış düşmanı". ılımlı İslamcıların. din istimrarcısı bir faşizmin simgesi konumundadır. Urfa Harran'dan başlayıp Kudüs'te son bulacak "İbrahim Yolu" projesi de. Hıristiyanlık ve İslam.. Bu oyunun Türkiye piyonları şöyle diyor: "Üç büyük din olan Yahudilik. Peygamberimizin kafirlerinin. Önce Hz. emperyalist düşüncenin. İbrahim ki. Siyonist Yahudilerin Abraham'ı: Siyonist hizmetçiliğinin. Şimdi. Zira "birlik". Lübnan'da. tarihte herkesin bildiği bir anın ertesinde doğdu." Arka planını "üç dinin eşitliği" anlayışının oluşturduğu girişimin yeni bir adımı ile karşı karşıyayız. Projenin getirilerini de şöyle izah ediyorlar: Dinî/kültürel bakımdan kutsal yerlerin onarılması. bu proje "İbrahim yolu" jelatinli bir "Abraham" oyunudur!. Hz. hararetle sahip çıktıkları "Üç Dinin Kucaklaşması ve medeniyetler İttifakı" safsatasının devamı ve yeni bir adımı olan.. şeytani bir şarlatanlık olduğunun en açık ispatıdır..peygamberi olmasına karşılık. ekonomik bakımdan binlerce iş alanı oluşturulması. hıyanet ve bencilliğin. İbrahim?" sorusuna.. bütün inananların babası. Fetullahcıların. Bu girişime. "İbrahim Yolu Projesi"ne de onlar ilham kaynağı olmuş. Güzergâh Harran'dan başlıyor. "şiddet ve terör yanlısı" olarak yaftalanmanız işten değil. Bosna'da gece gündüz Müslüman katillerinin destek çıkması. "iyi niyet celladı". yine çok gizli ve kirli amaçlar taşımaktadır. bu üç toplumda Tanrı'ya ibadet edenlerin inancının ve ilahiyatın özü oldu. Kur'an'ın ve Efendimiz . Peygamberin ayak izlerini takip etmek (ve) saygıyı adım adım yaymak" olarak deklare ediyorlar.. "inanç" ve "misafirperverlik" sloganları eşliğinde amaçlarını "Ortadoğu'da bir yol açmak. Mekke'de ve Kabe'de son bulmaktadır. Benzer girişimler daha önce Avrupa'da da olmuş ve hayli "olumlu" sonuçlar vermiş. "Neden Hz. İbrahim'in yolu Kudüs'te değil. Afganistan'da. girişimi başlatanların verdiği cevabı yansıtıyor. Tanrı Demir Çağı'nda adına İbrahim denilen bir şeyhe göründü ve onu sonsuza kadar sürecek bir yükümlülükle bağladı. Kur'anın lanetlediklerinin ve işte Irak'ta.

"Ben Müslüman'ım" diyenlerin.(s. Bu paragrafın İslam'dan onay alıp alamayacağı yahut Projenin Harvard Üniversitesi Küresel Müzakere Birimi tarafından ortaya atılmış olması ve finansörleri arasında Rockefeller Vakfı'nın bulunması üzerinde de durmayacağım. Belki suyu yukarıya akıtabilirsiniz. diğer dinlere. . kitleler nezdinde böyle bir bilinç kaymasına yol açmayacağını. hatta açmadığını kim iddia edebilir? Birileri bizi nasıl görmek istiyorsa kendimizi öyle tarif etmek üstümüze bir "ahir zaman bid'ati" olarak yapıştı sanki. Yani bu ve benzeri girişimleri -ki üst başlık "Dinlerarası diyalog" veya "Medeniyetler buluşması"dır-mümkün kılan "bilinç kayması" durumu. o dinlerin kendilerini Hz. mümkün değildir! Dinlerarası diyalog sürecinin böyle bir bilinç kayması durumu ile başladığını söylemek birilerince "çok abartılı" bir tesbit olarak ifade edilebilir. Şiiler ve Sünniler arasında ABD kara gücünün yer almayacağı çok keskin bir mezhep savaşı başlayacak. ancak bu noktaları bu yazıda tekrar etmeyeceğim.s). Ancak sürecin. İslam ile diğerleri arasında "ortak noktalar" tesbit etmeye dayanan yöntem. ama bu soruya "evet" demeniz kendinizi inkâr olacağından. ABD sadece hava gücüyle çatışmalara müdahale edecek.s)'a. İşte o zaman mesele gelip şu sorunun cevabına dayanıyor: Bir Müslüman itikadî zeminde kendisini bir Yahudi veya Hıristiyan'ın yerine koyabilir mi? Eğer eşyanın bir tabiatı varsa -ki Kelâm kitaplarımız "Eşyanın hakikati sabittir" der-bu soruya olumlu cevap vermek işte o tabiata aykırıdır. Dikkat çekmek istediğim problem. Önümüzdeki aylarda uygulanacak bu strateji gereğince Amerikan ordusu yoğun olarak Kuzey Irak'a yerleşecek. Ümmet-i Muhammed'in.a. Bir Müslüman. İbrahim (a. "Hz. Yahudiler'in ve Hıristiyanlar'ın ortak atasıdır" diye düşünmeye başladığı anda o "arzu edilen" bilinç kayması durumunu yaşamaya başlamış demektir. Ancak yerine göre kara birlikleriyle de Sünni bölgeleri Şiilere karşı savunacak. İbrahim (a. Daha önemlisi ise.v)'in Hz. ABD yakında yeni bir Ortadoğu stratejisi açıklayacak. İslam ile diğerleri arasındaki en temel teolojik/itikadî farklılıkların sıfırlanmasından hiçbir farkı olmayan "empati" sürecine girmesidir. Kuzey Irak'ta yoğun olarak sınır bölgelerine yerleşecek iç savaşın seyrine göre yapılacak plana göre müdahaleye hazır bekleyecek.s)'a nisbet etmelerine ne dediğini sormaya gerek var mı? Esasında karşı karşıya bulunduğumuz durumun vehameti dolayısıyla ne kadar tekrar edilse yeridir." ABD'nin yeni planları! Demokratlar ve Cumhuriyetçiler'in ortak planı gereğince. İbrahim (a. bunun bir adım sonrasında.

geri kalanı (41) da Lordlar Kamarası üyesiymiş. Temsilciler Meclisi'nde 26 Musevi asıllı üye yer alıyormuş daha önce.... 2005 yılında bu rakam 208 imiş. Meclis'inde Musevi milletvekili bulunan tek Arap ülkesi ise Tunus'muş. Yahudi milletvekilleri kazandı!. parlamento üyeleri arasında Musevi asıllıların bulunduğu ülkeleri sıralamış: Fransa ve Ukrayna'da 18'er.. Tahran savaşın içine çekilecek ve İran'a yönelik ABD stratejisi devreye girecek. İran. bu sayı son seçimde 30'a yükselmiş. ABD Sünnileri destekleyerek.İç savaş Bush yönetiminin Irak başarısızlığını büyük oranda örtecek. Musevi yasama üyesi sayısı bakımından İsrail ile İngiltere'yi geçemiyor" diyor.. Rusya'da 13. Musevi senatör sayısı şimdi 13'e çıkmış. Haaretz'e göre. İran etnik olarak parçalanacak. Ama kesin bir şey var: O da Ortadoğu'da haritaların böyle değiştirildiği gerçeği. Pentagon'un Rummy'si. bugün. Kanada ve Macaristan'da 10'ar. Donald Rumsfeld'in altın tepsi içindeki kellesi. ABD. buna rağmen İngiliz Parlamentosu'nda tam 59 Musevi asıllı üye bulunuyormuş. Senato'da 11 Musevi senatör varmış.. İsrail dışarıda bırakıldığı taktirde. boş. Lordlar Kamarası'nda üye olan Musevi asıllıların sayısının daha fazla -en az 46... Bazıları da böyle düşünüyor. Irak'ın parçalanmasının resmileşmesi ve Kürdistan Devleti'nin bağımsızlığının kabul ettirilmesi.olduğu iddiasındaymış.. İran-Irak savaşında olduğu gibi Tahran yönetimini ekonomik açıdan zayıflatacak ve rejimi yorgun düşürecek.. İsrail gazetesi Haaretz. Bakalım hangisi doğru çıkar.. Huzistan ve Güney Azerbaycan kopacak... böyle bir haber Haaretz'de neden yayımlanmış olabilir? Ne yapsalar.. İran. İngiltere'deki Museviler sayıca ABD'den 20 defa daha azmış.. Peki de.... 2006'da yüzde 18 artış gerçekleşmiş. 246 Musevi'nin değişik ülkelerin parlamentosunda yasama görevi yaptığını bildiriyor. bütün dünyada. İsrail gazetesi. Tahran işte o zaman kutsal değerler üzerinden savaşı bütün bölgeye yayacak. Ve ardından Domino Etkisi devreye girecek. Şii gruplar üzerinden Irak'ta olacak. Ancak bir başka aşama daha var.. ABD ile işbirliğini reddederse olacaklar bu. Irak Batağı'nın baş mimarıydı: 11 Eylül'den . bunların 18'i milletvekili. "Buna rağmen.. ABD'deki son seçimde daha fazla Musevi asıllı politikacı başarılı olmuş. Bu konunun sahibi olan ve 1988'den buyana faaliyet gösteren ICJP örgütü. ABD'nin Irak stratejisinin çöktüğünü resmen ilan etmiş oldu.. İngiltere'deki Musevi Cemaati'nin şemsiye örgütü. Kürdistan'ın bağımsızlığı karşısında Türkiye AB üyeliği ile yumuşatılacak.

Peki mevcut tablodan Türkiye nasıl etkilenecek? Ankara. Kartlar. Rummy. İran/Suriye ikilisi. Neo-Con'ların senaryosunu 1992'de yazdıkları küresel planı hayata geçirmek için artık en elverişli zaman dilimine gelinmişti. ABD! "İran'ın nükleer silahları tehdit unsuru" numarasını da özellikle bu saatten sonra hiç kimseye yediremez. Değil bir istifa.... İşte. Ancak iktidarla ilişkileri öncülleme kolaycılığı. bu kâbustan: Ebu Garib'in Laneti.. Demokrat muhalefetle gerektiği gibi iletişim kurulmasına imkan vermedi. "Savaş Suçu Davası" da geliverdi. Başkan ve Adamları Camp David'de 11 Eylül için ilk toplantıyı yaptıklarında -Wolfowitz'le birlikte Irak'a saldırmayı öneren iki kişiden biriydi. Cumhuriyetçi Bush yönetimiyle Irak savaşı sürecinde ciddi oranda yıpranan ilişkilerini onarmaya çalışıyordu.. Rumsfeld. sadece Irak'ta değil... Sam Amca.. bütün Ortadoğu'da kaybetti. ABD'nin kendilerine saldırmaması konusunda garanti alamadığı müddetçe Irak işgalcisine kapıyı gösterecektir. Başkan Bush'un neden yenilgiye uğradığı... hala AKP'nin ve Türkiye'nin kurtuluşunun. asla peşini bırakmayacak. Aslan. Giderek daha saman tadı vermeye başlayan Fetullahçı-Amerikancı Zaman Gazetesinin Washington'dan yazarı Ali H. gecikmeksizin: Çeşitli ülkelerden bir grup avukat Almanya'da ilk hukuk kurşununu attı.. İran ve Suriye'nin eline geçmiş durumda: Irak'ta gardı düşen/nakavt edilme yolunda hızla ilerleyen taraf.. altı yüz elli beş bin istifa ile bile sıyrılması mümkün değil. işkence emrini vermekle suçlandı!. Ama artık Kongre Demokratların.hemen sonra paşaya kelle yetiştirir gibi saldırının sorumlusunun Saddam Hüseyin olduğunu öne süren bilgi notunu Bush'un önüne koymuştu... 12 yıldır Kongre'ye hakim olan Cumhuriyetçilerin eski liderlerinden Bob Livingston'un lobicilik firmasının yardımıyla şimdiye kadar işin büyük kısmı halledilebiliyordu. Amerika'da yeni bir dönem başlıyor... ABD. Rumsfeld. . farklı bir analiz konusu. "Kaleminden Ebu Garib Damlayan" bir Kâbusyazar olarak tarihin en karanlık sayfalarından birinde mahpus yatacak. Bu nedenle "Gerçeğin iyi bir öyküyü bozmasına izin verme!" kuralı Bush ve Şahinler'in lokomotifi olmuştu. ABD'ye uyumluluk ve uşaklıktan geçtiğini tavsiye ediyordu: "Demokratların iktidar partisi Cumhuriyetçileri yapılan ara seçimde devirerek Kongre'yi ele geçirmesiyle Washington'da siyasi tablo değişti..

Biraz geç kalınmış olsa da tren hâlâ tamamen kaçırılmış değil. Sırf sözde Ermeni soykırımı meselesi bile Türk-Amerikan ilişkilerini zehirlemeye yeter. yoğun diyalogdan geçiyor. ama Kongre'nin yarıya yakın kısmı ve Beyaz Saray hâlâ ellerinde." TÜSİAD'ın Tasası. Amerika'da siyasi tablonun değişmesi. ABD ve İsrail'in Ortadoğu'daki vahim konumunu düzeltmeye yeterince katkıda bulunamaz ve teröre karşı mücadelede radikallerin eli güçlenir. Türkiye eskisi gibi çantada keklik değil. Çünkü Cumhuriyetçiler çoğunluğu kaybetmiş olabilir. taşların yerine oturacağı Ocak 2007'den sonra gerçekleştirseydi ve Demokratlarla da görüşülebilseydi çok daha verimli olabilirdi. baharda kendimizi pekala yeni bir Türk-Amerikan krizi içinde bulabiliriz. Senato Başkanı Harry Reid.. Kongre'nin tatile girdiği seçim kampanyası dönemi yerine. ideolojik . AKP'nin yasası: Bu kökten ve körden Batıcı kalantorlar. Washington ziyaretini... Diğer yandan. Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Joe Biden ve Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Tom Lantos bu cümleden sayılabilir. Seçim havasına giren Ankara'da ilişkilere sahip çıkacak babayiğit de kolay kolay bulunamaz. Ankara'nın Demokratlara açılma esnekliğini göstermemesi için bir sebep yok. Kilit Demokrat liderlerle soğuklukları gidermek önemli. Türk-Amerikan ilişkilerinde yakın dönemde kriz potansiyeli taşıyan sözde Ermeni soykırım tasarıları ve Irak konularında Demokratların genel çizgisi Türkiye'den biraz uzak. Irak'ta Türkiye'nin kaygılarını derinleştirici adımlar atılırsa ve PKK varlığına karşı gözle görülür tedbirler alınamamış olursa.Türkiye 'eski kral öldü. yaşasın yeni kral' havasına mı girmeli? Bence hayır. dış politikasında taktiksel varyasyonlara yol açabilir. Muhtemel tren kazalarını önlemek. Dolayısıyla zayıflamış olsalar da Washington'da hâlâ azımsanmayacak güçleri var. Müstakbel Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi. Ülkenin doğusunun Ermeni ve Kürtler arasında bölüştürüleceği korkuları iyice ayyuka çıkar. ABD için stratejik zorunluluk.. Ve iki ülke arasında pekiştirilmeye çalışılan ortak stratejik vizyon ciddi zarar görebilir. Başbakan Erdoğan. Türkiye gibi önemli bir bölgesel gücü küstürmemek. esasında kendi işletmelerinin lehine olan bir eğitim düzenlemesini bile tamamen ilkel. Türk-Amerikan stratejik ilişkileri. Böyle bir gelişmenin Washington'a karşı zaten bayağı tepkili olan Türk kamuoyu ve idari erkanınca nasıl karşılanacağını tasavvur edin. Kongre'de dış politikada kilit pozisyonları tutacak Demokrat liderlerin çoğunun farklı sebeplerle Ankara'yla sorunları var. her iki ülkedeki iç siyasi kaygılara kurban edilmemeli. Türkiye küserse. ama genel stratejik duruş pek değişmez. Ermeni tasarısı bu nisanda Kongre'den geçerse. ABD'nin artık Türkiye'nin dostu olmadığı kanaati pekişir.

" Diyen Sn.. M.Milli Eğitim Şurası'na siyaset karışmasın.. Neymiş. genel liselere benzeyecekler. laiklik bağnazları.. Bir toplumda meslek okullarının cazip hale gelmesi her şeyden önce sanayici ve işadamlarının.. Fransa'nın Ermeni yanlısı tasarıyı kanunlaştırmasına karşılık.. yapılmaması neden siyaset değildir? İmam hatiplilere sıfır katsayı uygulaması siyaset oluyor da.Heeyt. imam hatipliler de öteki meslek liseleri gibi sıfır katsayı hakkına kavuşacak. bakanı da. yani en kalantorları TÜSİAD denen örgüt çatısı altında kümeleşen kesimin lehinedir. Veya. demokrasi kılıcıyla saldırdıkları ordumuz. ya TÜSİAD'ın AKP'nin işini kolaylaştırmak ve tabanına ve topluma karşı bu iktidara mazeret kazandırmak için böyle davrandığını fark edemiyor. Fransa'yla neleri askıya aldı? Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ. aynı danışıklı dövüşte üzerine düşen rolü oynuyor. Çünkü aynı TÜSİAD'ın yan ve paravan kuruluşu TESEV'in. Ama. kalantor sermayedarlarımızın da asap -ayrıca belki de nesep. sakın Şura'yı siyasete alet etmeyin! Emriniz olur!. imam hatip lafını duydukları zaman nevirleri dönen bütün yükseltilmiş değer zebanileri. TSK neleri askıya aldı? . İslam karşıtları. Fransa meclisinin Ermeni soykırımını tanıyan karar almasından sonra.. Milli Eğitim Şurası'nda üniversitelere girişte meslek okullarına sıfır katsayı uygulanması ve genel lise konumuna sokulmaları yolunda önerilerin yer alması Türkiye'nin önde gelen kalantorlarının örgütü TÜSİAD'ı öfkelendirmiş: . Zira bu okullar cazip hale geldikleri takdirde. .şartlanma ile hatta biraz da İslam korkusu ile reddetmektedirler. gizli Haçlı işbirlikçileri gibi. bu onurlu çıkışın ardından bazı kararlar almak durumunda kalmıştı. susan ve pusan AKP iktidarına rağmen. ilk ve ilkeli tepkiyi koyarak Milli ve haysiyetli bir tavır takınmıştı. Aman ne felaket! Peki ama bir işin yapılması siyasettir de. artık utanma pazarına. ülkemizde ara kademeler için nitelikli eleman bulabilmek kolaylaşacaktır.S. temel terimleri kullanabilmek ve fikir ifade edebilmek bakımından ilkokul düzeyinde seyretmesi gerçekten çok acı ve utanç vericidir..damarları çatlıyor. eksi katsayı uygulamak neden siyaset olmuyor? Bu ülkenin kalantorları adına ahkam kesen bir kurumun.. AKP'yi aklayan ama orduyu haklayan raporuna arka çıkmışlardı. TSK. Lakin gelin görün ki. yazar. o fırsat buldukça. bu ülkeyle askeri ilişkileri askıya aldıklarını açıkladı.

AKP'nin başörtüsünden sonra katsayı diye bir probleminin olmadığı ortaya çıktı Milli Eğitim Bakanlığı. Ayrıca Fransa'nın onur nişanı verdiği generaller de kendi istekleriyle bu nişanları iade ettiler. Şûra'da temayül de vardı Genel kurula sunulan komisyon raporunda. Fransa. raporda şu şekilde yer alıyordu: "Tüm ortaöğretim öğrencilerinin ayrım yapılmaksızın eşit şartlarda sınava girebilmeleri ve eşit şartlarda puanlamaya tabi tutularak tüm üniversitelere girebilmeleri benimsenmiştir". puanı yine düşük hesaplanacak. Bürokratlarının da katıldığı 3 maddelik önergeyle ‘kendi alanlarında üniversiteye gidenlere ek puan verilmesi' uygulamasını birçok şura üyesi . ‘liselerin sayısal. Buna göre. bu konudaki tutumunu değiştirmeden. Tank ve helikopter ihaleleri gibi önemli satın almalarda Fransız şirketlerinin ihalelere katılmaları artık olanaksız denilecek kadar zor. ‘bakanlığın medya ve birkaç laikçi çevrenin baskısına boyun eğerek geri adım atması' olarak değerlendirildi. Genel kurulda meslek lisesi ve imam hatip liselerinin katsayı mağduriyetini ortadan kaldıracak ağırlıklı temayüle rağmen ‘alan dışında tercih yapmayı yine kısıtlayan' son dakika değişikliği. büyük beklenti içinde olan meslek lisesi ve imam hatip lisesi öğrencilerini ve mezunlarını bir kez daha üzdü. Ermeni kararından sonra komutanın ziyareti 2007 programıyla birlikte iptal edildi. askeri ilişkilerin normale dönmesi de beklenmiyor. meslek liselerinin üniversiteye girişte karşılaştığı katsayı engelinin kaldırılması önerisi de yer alıyordu. Karşılılık esasıyla 2007'de Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Faruk Cömert'in Fransa'yı ziyareti planlanmıştı. TSK'nın ihtiyaçlarını karşılamak için Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nca açılan ihalelere katılma konusunda da Fransa şansını yitirmiş görünüyor. sivil alandaki ekonomik ilişkilere de yansıyacak boyutta görülüyor. Ancak sözel ve sayısal alanlarda bir tercih yaparsa. Bazı çevreleri rahatsız eden bu öneri.Türkiye'nin durdurduğu faaliyetler arasında iki ülkenin akademik nitelikli askeri çalışmaları bulunuyor. Milli Eğitim Şûrası'nda ‘tüm lise mezunlarının eşit şartlarda ve eşit puanda sınava girebilme' imkânı getiren komisyon raporundaki açılım. sözel ve eşit ağırlık alanlarına göre eşit olacağı' kararı alındı. Sınava eşit şartlarda ve eşit puanlarda girilmesi yerine. Ermeni soykırımı iddiasını kabul eden kararın yasalaşarak yürürlüğe girmesini engellemeden. Karşılıklı askeri heyet ziyaretlerine ilişkin programlar da durduruldu. Türkiye ile Fransa arasındaki askeri ilişkiler tam anlamıyla donmuş durumda. Ancak Şûranın dördüncü günü akşamüstü verilen bir önerge ile katsayı sorununu tamamen ortadan kaldıran bu öneriden geri adım atıldı. Askerlerin aldığı bu karar ve gösterdikleri tepki. 17. Bakanlık bürokratlarının verdiği önerge ile sınırlandırıldı. ağırlık olarak sözel bölümde olan İmam Hatip Liseleri sadece sözel alandaki üniversitelere liselerle eşit şartlarda sınava girecek. akşamüstü yapılan son dakika operasyonuyla.

ilk önerinin bu açılımı sağladığını dile getirdi. Genel kurulda ek önergelerle. bunlar sözel bölümde lise mezunları ile eşit muamele görecekler. Meslek lisesi ve İmam Hatiplerin mağduriyetini yakından tanık olan birçok üye. Gündoğdu: Gönlümüzden geçen olmadı Eşit şartlarda ve eşit puanlarda sınava girilmesi öngören kararın çıktığı komisyonda yer alan Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ise. Dr. Ancak. ilk alınan karardan bir geri adım söz konusu" dedi. Önder: Derinden ikaz gelince. "Son dakika . delegelerin iradesi.anlamakta zorlandı. alan belirleme ve alana göre yükseköğretime girme temayülüne dönüştü. eşit ağırlıklı bölümde bu alandaki liselerle eşit muamele görecekler. "Bu şekilde en azından liselerdeki başarı puanlarına göre alanlarında eşitlik getirilmiş oluyor. eşit şartlarda sınav girebilme ve 1999'a dönüş şeklindeydi. Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunları ise. son değişikliğin bir geri adım niteliği taşıdığını söyledi. Mehmet Sağlam. Şûra kararlarının tavsiye niteliğinde olduğu belirten Sağlam. Bizim beklentimiz. sayısal alandaki liselerle eşit şekilde girecekler" dedi. ÖNDER Genel Başkanı Yusuf Ziyaettin Sula ise. Ve eşit ağırlıkla öğrenci alan üniversitelere girebilecekler. İlk katsayı düzenlemesinde öğrencilerin çözebildikleri soru oranında puan alabilecekken son değişiklikle kendi alanında. genel kurula sunulan ilk kararın liseler arasındaki katsayı farkını tamamen ortadan kaldırdığına işaret ederek. Sağlam."Son alınan kararla. Bu kararın tüm lise mezunlarının istediği bölüme eşit şekilde girmesine imkân tanımadığını vurgulayan Sağlam. "Ortaöğretim komisyonunda. Milli Eğitim Bakanlığının bu kararları referans olarak yürürlüğü koymasıdır" dedi. "tüm orta öğretim kurumlarında ders ağırlığına göre. hükümetin bu kararı uygulayıp uygulayamayacağına ilişkin olarak ise. Sayısal olanlar da. ya sözel ya da eşit ağırlıkta değerlendirileceğinin altını çizen Sağlam. öğretmen liseleri ve Mesleki teknik eğitimdeki çocuklardan eğer sözel bölümleri tercih edenler varsa. yükseköğretime girişle ilgili kararların uygulama şansı olduğu kanaatinde değilim" dedi. başka alanlardaki öğrencelere göre avantajlı bir şekilde puan alacaklarını söyleyen Gündoğdu. alan belirlemesinin yapılması aynı alanlardan mezun olan her türlü ortaöğretim mezunlarının eşit olarak yarışması benimsenmiştir" şeklinde ifade edilen yeni öneri. "YÖK orada bulunduğu müddetçe. Sağlam: İlk karara göre geri adım Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK Başkanlığı yapan Prof. şu ortaya çıkıyor: İmam hatip. İmam Hatip ve meslek liselerinin. AKP geri adım attı!. gönlünden geçenin katsayının tamamen kaldırılması olduğunu söyledi. Önergede. İmam Hatip ve meslek liselerine yine birçok yükseköğretim programını sınırlandıracak. getirilen yeni öneriyi sorunu çözmekten çok uzak olarak değerlendirdi.

dört yıldır Anayasayı değiştirecek bir çoğunlukla iktidar olmasına rağmen. derinden bir yerlerin ikazıyla yapılmış gibi geldi bize" diye konuştu. "Lafı dolandırmanın bir anlamı yok. toplumsal gerginlikler ve çatışmalar değil uzlaşmalar aranması gerekmektedir. dördüncü yılın sonunda imamhatiplere uygulanan haksız katsayı uygulamasını şuranın gölgesine saklanarak gündeme getirmesidir. İktidara sormalı: 2002'de iktidar oldunuz. Şuraların. ortada yıllardır süren bir mağduriyet var. Ahlâk Reformu ve Millî Eğitim Şûrası Eğitimde. Toplumsal gerginlikler ve çatışmalar değil. TÜSİAD benzeri kuruluşların açıklamalarından sonra bu değişikliğin yapıldığını hatırlatan Sula. millete karşı takiyye aracı olarak kullanma temayülü idi. "İkinci utanç verici tavrı. Lafı dolandırmanın anlamı var mı? Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Başkanı İsmail Hakkı Akkiraz ise. Hala bir takım kısıtlamalarla bir şey yapılmaya çalışılıyor. aklınızdaki fikir yanlış. Tek çözüm. eğitim tüm toplumun geleceğini ilgilendiren bir kurum olduğundan eğitimde. Bizim kuşkumuz millete verdiği sözlerine yerine getiremeyenlerin bu Şûra'yı. 17. "Gelenek ve değer tanımayan. milli eğitimin faaliyet ve yaklaşımlarını kapsamlı bir biçimde değerlendirme amacı taşıdığını. Ve bunun gerçekleştiğini görüyoruz. 17. Çok değerli fikirlerin ortaya çıktığı bu şura. Neticede eşit şartlarda girilebilecek ve puan hesaplaması yapılabilecek bir imtihan bu. yolunuz yönteminiz yanlış. Refahyol farkı AKP Hükümeti döneminde bütçeden yatırıma ayrılan kaynak sürekli . sorunlarla iktidarınız arasında kurduğunuz bağ yanlış. her şeyi iktidar hırsının aracına dönüştüren AKP'nin.operasyonu. " Daha önce komisyonlarda kabul edilen kararlar. Siz yanlış bir iktidarsınız. Bir takım formüllere hiç gerek yok. hakkaniyet aklınıza geldi? Açıkça ifade ediyorum. sırf bir takım çevreleri ürkütmemek için lightlaştırılmıştır. Milli Eğitim Şurası'nı da politik amaçlarına alet eden ilk örnek olarak tarihe geçmiştir. Şûranın yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimlerin arifesine denk getirilmesi nedeniyle milletin beklentilerinin aksine radikal kararlar alınmaktan çekinildiğini vurgulayan Akkiraz. toplumsal sorunlara yaklaşımınız yanlış. adeta yaklaşan seçimlere kurban edilmiştir" diye konuştu. ilmi yaklaşımlar ve Milli uzlaşmalar aranması gerekir. geri adımı "Beklenen oldu" şeklinde değerlendirdi. meslek liselerinin önündeki engelin tamamen kaldırılmasıdır" diye konuştu. sizden milletin derdine bir derman olmaz. bugüne kadar vicdanınız sızlamadı da seçimlere bir yıl kala mı adalet. Milli Eğitim Şurası "sorunlara her zaman ikiyüzlü politikalarla yaklaşan iktidarın değişmez karakterine bir kez daha şahitlik etmiştir.

1 milyar YTL hedeflenirken. toplam 30. Oysa Refahyol döneminde yüzde 8'in tamamı yatırımlarda kullanılmıştı.4 milyar YTL ödenek konulduğu halde Eylül ayı sonu itibariyle yatırım giderleri gerçekleşmesi 6 milyar YTL' de kalmış ve yıl sonuna kadar en fazla 10. 2007 için hedeflenen bu rakamın da gerçekleşmesi mümkün görünmüyor. destekli bütçe yatırım ödenekleri içerisinde yer alınıyordu. Faiz dışı fazla hedefi ve faiz ödemelerinden dolayı yatırımları sürekli ikinci plana atan hükümet. AKP Hükümeti'nin ‘yatırım karnesi' incelendiğinde ortaya acı bir tablo çıkıyor.9 milyar YTL kamu yatırım harcaması gerçekleştirildi. Bu da hükümetin. Bütçeden yatırıma ayrılan kaynaklar bakımından Refahyol Hükümeti dönemi ile AKP Hükümeti dönemleri karşılaştırıldığında arada büyük bir farkın olduğu ortaya çıkıyor. ayırdığı düşük kaynağı datam olarak kullanmıyor. Yatırım harcamalarının bütçe içindeki payı öngörülen ödeneğin tamamı harcansa bile yüzde 5.1 milyar YTL ödenek öngörülüyor. 3 Kasım 2002 tarihinden Eylül 2006 tarihine kadar olan zaman zarfında. 2007'de de 12. Öte yandan Refahyol döneminde KİT'ler tarafından yapılan yatırımlar.9 seviyesinde.9'da kalırken. 72 milyona harcadığının 7 katını bir avuç rantiyeciye harcadığı gösteriyor. gerçekleşen rakamın 10 milyar YTL seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor. Bu rakamın GSMH'ya oranı ise yüzde 1. gerçekleşen yatırımların faiz giderlerinin 7 de bir'i kadar olduğu izleniyor. Aradaki bu 1. AKP ise KİT'lerin önemli bir kısmını özelleştirme adı altında sattığı için ve geri kalanlara da yatırım yaptırmadığından dolayı. 2007 bütçesinden yatırımlara ayrılan ödeneğin (12.1 milyar YTL) toplam giderlere oranı yüzde 5. 2007 yılında kamu yatırım harcamaları için 12.9'a inmiş durumda.6 milyar YTL ise geçmiş yıllarda olduğu gibi yine faiz ödemelerinde kullanılacak. AKP'nin 4 yılda yaptığı yatırımlardan daha fazla olduğu ortaya çıkıyor. gerçekleşen yatırımlar bütçe ile sınırlı kaldı. Yani söz konusu dönemde. bu rakam Refahyol Hükümeti dönemin de ise yüzde 8 seviyesindeydi. KİT'ler tarafından gerçekleştirilen yatırımlar da dikkate alındığında Refahyol iktidarında gerçekleştirilen yatırımların bütçenin yüzde 20'sine kadar çıktığı görülüyor. Son dört yıllık sürede yatırıma ayrılan kaynakların tamamı kullanılmadığı düşünülürse 2007'de bu rakam yüzde 5'lerin de altına da düşecek.millicozum. Nitekim 2006 yılı bütçesine yatırım harcamaları için 12. Böyle olunca.geriliyor. Çünkü AKP iktidarı boyunca yatırım gerçekleşme rakamları daima bütçeye konulan yatırım ödeneklerinin altında kaldı. Bütün bunlar incelendiğinde Refahyol Hükümeti'nin 1 yılda yaptığı yatırımların.8 milyar YTL harcama gerçekleştirilebileceği öngörülüyor. http://www.com/content/view/865/26/ . Aynı dönemde faiz ödemelerine ise 200 milyar YTL ödendi.

bir orgeneralin kuvvet komutani olarak atanmamasi icin hangi girisimlerde bulundugunu bizzat kendisi 10 Ekim 1995'te basin toplantisinda aciklamisti. . ABD'nin dunyadaki etkinliginin artmasi arasinda bir paralellik bulunuyor. Gulen. Demokrasi projesi. 12 Eylul doneminde orgutlenme faaliyetleri katlanarak devam etmistir. 1960'li yillarda donemin uzun sure basbakanlik yapan Suleyman Demirel'dir. 1970'li yillarda. ABD Ulusal Guvenlik Konseyi'nin belirledigi Yesil Kusak politikasinin bir ust asamaya cikarilmis hali. 1980'de baslatmistir. ABD vatandasligi ve CIA gorevliligi Genelkurmay Askeri Mahkemesi'nce sorusturulan Tansu Ciller'in basbakan oldugu 1993-1997 yillari arasinda yapti. en buyuk gelismeyi. Devletin icindeki kaynaklari o kadar saglamdir ki.FETHULLAH ŞEBEKESİNİN BAĞLANTILARI AÇIK İSTİHBARAT Fethullah Gulen'in ABD ile kurdugu kopru hep islektir. Gulen orgutune sicramayi yaptiran. (washingtonhaber) Gulen. hakkindaki operasyon emrini ogrenip kacabilmistir. Gulen. yukselisindeki buyuk basamaklari Amerikanci liderlere borcludur. Ciller iktidarinda Turk Silahli Kuvvetleri'nin terfi ve tayinlerine bile mudahale edecek guce ulasmisti. ABD'de Reagan iktidarinda. bir yandan araniyor iken onu Canakkale Merkez Vaizligi'ne atamistir. ABD'nin Turkiye'de en guclu oldugu yilda. Sovyetler'i cozmek amaciyla yurutulen ve 1981'de resmilesen "Demokrasi" projesinin bir urunu olarak serpiliyor. Reagan'in Demokrasi Projesi ve Ulusal Demokrasi Vakfi Fethullah Gulen orgutunun sicrama yapmasiyla. 12 Eylul yonetimi. askeri mudahale yapildigi 12 Eylul'den bir gun sonra 13 Eylul 1980'de. 1986'da yakalanmisken onu Izmir Sikiyonetim Komutanligi kuvvetlerinin elinden alan donemin basbakani Turgut Ozal'dir. Gulen orgutu. Gulen. Fethullah Gulen. uluslararis olcekte faaliyetini. Orgutun kurulusuna harc koyan.

1980 oncesinde MHP'ye bagli Ulku Ocaklari Dernegi'nin Genel Baskan Yardimcisi Abdullah Catli'nin 1996 yilinda Turkiye'de buyuk yankilara yol acan bir trafik kazasinda ust duzey bir emniyet mensubuyla birlikte olmesiyle. "Insan haklari"ndan kasit. Gulen'in Ege Ordu ve Sikiyonetim Komutanligi'nca yakalanmasina karsin ayni gun serbest birakilmasiyla. cezaevindeki ulkucu genclerin gruplar halinde Fethullah Gulen orgutune intisap etmeleri ayni doneme rastliyor. 12 Eylul Amerikanci askeri darbesinin "Turk Islam sentezi"ni resmi kultur politikasi olarak benimsedigi. Gladyo'nun tetikcileri Abdullah Catli ve Haluk Kirci'larla iliskisi de 1980'li yillarin sonunda oruluyor. Gulen'in. Bati ile iliskiler hakkinda su degerlendirmeleri yapti: "Inanmis bir insanin Bati karsisinda. Komunizmle Mucadele Dernegi'yle Fethullah Gulen'in ikinci kucaklasmasi bu doneme denk dusuyor. kendi cemaatine ait Zaman gazetesinin 4 Eylul 1997 tarihli sayisinda yayimlanan aciklamalarinda. mikro miliyetciligin kiskirtilmasiyla milyonlarin canina mal olan milli bogazlasmalar. Islam fundemantalizminde bir ilimlilik degildi. bir yandan en kati Amerikanci askeri diktatorlukleri ayakta tutarken. tarikatlarin "sivil toplum orgutu" olarak kutsandigi. yesil sermayenin onunun dizginsiz acildigi kosullarda gelisti. Kisa adiyla NED diye anilan vakfin. hem de ABD'nin laiklik zemininde yukselen ulusal devletleri tahrip etmesinin araci olarak islev goruyordu. CIA'dan daha etkin bir orgut oldugu Newsweek dergisi tarafindan teslim ediliyor. Ilimli Islam ideolojisiyle.ABD'nin Celik Cekirdegi. bir yandan da orgutledigi CIA muhalefetine "insan haklari ve demokrasi" ihraci gorevi veriyordu. sadece bu iklimin dolaysiz sonucu degil. Amerika'yla entegrasyon karsisinda olmasi katiyyen dusunulemez. Ilimli sozcugu. Muhsin Yazicioglu'nun Buyuk Birlik Partisi'ni kurmasinda da Fethullah Gulen'in belirleyici rolu saptaniyor. Seriatin koyu iktidari icin mucadele eden Ilimli Islamci orgutler. MHP'nin ikiye bolunmesi. Pentagon tarafindan Islam cografyasinda "ilimli Islam" hareketinin onderi olarak sayilan Gulen. Buyuk Birlik Partisi'nin militanlari 1990 sinrasindaki butun uluslararasi etnik terror eylamlerinde rol aliyor: Bosna'da. . Bati'yla entegrasyon karsisinda. Gulen orgutunun gelismesi. Gulen. tabii ki etnik. Cecenistan'da. bu yillarda cezaevinde magdur durumdaki sahipsiz ulkuculere buyuk maddi yardimlarda bulunuyor. Dunyanin her yanini saran din ve mezhep savaslari. Ozel Harp Dairesi'nin yetistirdigi Gladyo tetikcilerini kamuoyu onune cikarmisti. bu projenin eseridir. dinsel ve kulturel haklardi. ABD yonetimine ve politikalarina karsi "ilimli" olmaliydi. Devlet icinde orgutlenen Amerikanci paralel devletin dogrudan bir mudahalesi var. hem "dinlerarasi diyalog" icin zemin olusturuluyordu." (Zaman gazetesi. Bu projeyi yurutmek icin bir de orgut kuruldu. National Endowment for Democracy. Yani Demokrasi Vakfi. 4 Eylul 1997) Gladyo'nun Rolu Gulen orgutu. ABD'nin "Project Democracy" si Islam ulkelerinde "ilimli Islam"in gelistirilmesi olarak piyasaya suruldu.

Ve Guney Kore nufusunun yuzde 40'i. Irak yonetiminin Israil'e attigi Scud fuzesi uzerine Istanbul'da verdigi vaaz ve doktugu goz yaslari ve ettigi beddualarin kaseti. Graham Fuller'in Islamci hareketi konu alan Kusatilanlar kitabinda. Moon tarikatinin en guclu ismi. Sabah Kitaplari. Turkiye'de kurulan Komunizmle Mucadele Dernekleri de. neoconservatism ve ABD saldirganliginin baslica araclarindan biri oldu. Islamcilar tarafindan elden ele dolastiriliyor. Dunya Anti Komunist Ligi'nin uzantilari. Latin Amerika'daki askeri diktatorluklerle.Gurcistan'da. Bush iktidarinda Moon tarikatinin sahibi oldugu Washington Timas gazetesi. Fethullah Gulen'in Israil ile yakin iliskisi de onun en ayirt edici ozelligi. Guney Kore'yi somurgelestirirken bir de Hiristiyan tarikati kurdu.) Gulen'in Islamci kitleleri kendisinden sogutma tehlikesine karsin. CIA'nin kurdugu Kore CIA'nin Washington temsilcisi Albay Bo Hi Pak da. 1996. Korfez Savasi'nda. George W. Birlestirme Kilisesi. 1951'de Kore'yi isgal eden ABD. Resmi adiyla anarsak. Reagan doneminde Irangate skandalinda boy gosterdigini goruyoruz. bu politikanin geregi olarak kuruluyor. I. Bu tarikatlarin hepsinin soylemi ayni: Dinlerarasi diyalog. Israil ile Iliskinin Ayirt Ediciligi Moon tarikatinin. bilinen adiyla Moon tarikatinin. Budistlikten vazgecip Hiristiyan oldu. (Graham Fuller. Bu ortu de bir ABD imalati. Kesmir'de ve Sincian'daki seriatci terror militanlarinin kaynagi Buyuk Birlik Partisi oluyor. Moon tarikatini kullanarak Dunya Anti Komunist Ligi'ni orgutledi. 1950'lerden itibaren dunyanin efendiligine soyunan ABD. Azerbaycan'da. ABD'de bir Kongre sorusturmasina ugradiysa da etkisini yitirmedi. s. 1978'de. Kudus Bashahami ile yakin iliskisi ve Fethullahcilarin isadamlari dernegi ISHAD'in Israil'le baglari. Islamci hareketlerin Bati ile entegrasyon icin yapmasi gerekenlerin basinda Israil ile iyi iliski geliyor. kitalararasi imparatorlugunu surdurmek icin. Kusatilanlar. O. her kitasal din icinde kendisine bagli bir tarikat orgutledi. Dinlerarasi Diyalog oldu. Israil uzerinden kurdugu uyusturucu ve teror bagi dikkat cekici. Istanbul. Bu basaridaki en onemli pay. Lesser. "Abramowitz'le Beni Kasim Gulek Tanistirdi" . CIA. CIA denetiminde yurutulen bu faaliyetin ilk basarili ornegi Moon tarikati. Moon Tarikati ve Fethullah Gulen Fethullah Gulen'in CIA ile iliskilerini surdurmede en onemli ortulerinden biri. Israil ile iliski.126. Fethullah Gulen'in Turkiye'de yayinlanan Zaman gazetesi ile Washington Times arasinda siki isbirligi artarak suruyor. ABD acisindan kilit oneme sahip. Moon tarikati.

Scientology. Onun vasitasiyla giyaben onu taniyorduk… Turkiye. Kasim Gulek'le sik sik gorusurdu. 1 Eylul 1997) Gulen. Her dort tarikatin da teorisi. 21 Ocak 1998 tarihli Yeni Yuzyil'da bu iliskiyi soyle anlatiyor: "Kasim Gulek. hedef benzerliginden ibaret degil. Gladyo'nun tetikcisi Abdullah Catli. Scientology adini tasiyor. CIA'nin ortulu faaliyetleri icin kullaniliyor ve yonlendiriliyor. Kuskusuz bunun nedeni. CIA'nin denetimindeki bir diger tarikat da Cin'de faaliyet yurutuyor: Falun-Gong. Falun-Gong. Kongre'ye kadar. Scientology'nin.Moon tarikati ile Fethullah Orgutu arasindaki bag. Fethullah Gulen'le cok iyi dostluk iliskileri icinde bulundu. sonra supheli bir sekilde olen baldizi araciligiyla Pentagon ve CIA yonetimi ile iliskiye gectigini de anlatiyor. Moon ve Gulen Birlikteligi Hizla yayilan ve buyuk mali olanaklara sahip CIA baglantili bir baska tarikat da. Yani Pentagon'la irtibatlari vardi." (Yeni Yuzyil gazetesi. Hepsi." (Zaman gazetesi. Hatta bu ses. calisma tarzlari ve hedefleri arasinda olaganustu uyum var. Fethullah Gulen'e sorduk: 'Amerika. Pentagon'a kadar goturulmeli dedim. Pentagon'da albay olarak gorev yapan. 21 Ocak 1998) Gulen. Catli. komuta merkezinin ayni olmasi. Abdullah Catli. sizlerle ilgili referansi merhum Kasim Gulek'ten mi aldi?' Gulen bu konuda sunlari soyledi: 'Kasim Gulek beyin baldizi Amerika'daydi. Organik iliski var. ayni zamanda Moon tarikati ile cok siki iliski icinde. dini yorumlayislari. 1 Eylul 1997 tarihli Zaman gazetesinde bu iliskiyi soyle acikliyor: "ABD'de gorustugum insanlardan biri Abramowitz'di. Musterek dostumuz Kasim Gulek Bey vardi. Moon tarikatinin Turkiye halifesi. Gulen. Scientology. Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Sekreterlerinden Kasim Gulek ile Fethullah Gulen'in dostlugu artik saklanmiyor Gulen'in reklamini degisik yayin organlarinda yapan yazar Hulusi Turgut. o da 'Endise edilecek bir sey yoktur' demistir. 1992 yilinda ABD'ye gittiginde. 1981 yilinda Dunya Anti Komunist Ligi'nin toplantisina katiliyor. Turkiye'de bir zaman elci olarak kalmisti. Bunu isterseniz bir kriz sayin ama bu millet bunu asar dedim. referans vermistir. gerek ABD'de gerek Avrupa'da en siki iliski icinde oldugu guc. Beyaz Saray'dan sormuslarsa 'Bunlar nedir?' diye. Eger kendisine degisik patformlardan. Fethullah Gulen orgutu. Hiristiyan Misyonerlerinin Yolunu Izledi? . simdiye kadar cok olum-kalim krizlerine maruz kalmistir. Vefati uzerine bu eski dostunun cenaze namazini kildirmisti. Moon tarikati ile Fethullah Gulen'i birlestiren bir diger isim. Kasim Gulek'in. 1992'de Gulen'i ABD'de havaalaninda karsilayan da. imkâni varsa Beyaz Saray'a kadar. O.

Misyoner kolejlerinde Hiristiyanlik egitimi gizli yapiliyordu. ABD hayrani yapiliyor. Gulen'in okullari da ayni hizmeti goruyor. once teoloji alaninda egitim veren okullar kurmak istemis. Turgut Ozal doneminde. Gulen ve misyonu done done ovuluyor. Bu okullar hep CIA'nin ilgi duydugu ulkelerde aciliyor. Sovyet blokuna karsi yurutulen psikolojik savasin en onemli aygiti Hur Avrupa Radyosu. 6 universiteye hazirlik kursu. bu nedenle aileler cocuklarini getirip Fethullah'a teslim ediyorlar. Ataturk. oncelikle Orta Asya Turk cumhuriyetleri olmak uzere Kafkas ve Balkan cumhuriyetlerinde. Balkanlar. devlet okullarindan daha iyi egitim veriliyor. Turkiye Cumhuriyeti'ne. CIA'nin Ilgi Alanlarinda Okullarin ulkelere dagilimi soyle oldu: Kazakistan (28). yurticinde ozel Anadolu liseleri ve kolejler acmaya basladi. Uluslararasi Okullar Nasil Kuruldu? Sovyetler Birligi'nin cozulmesi uzerine Gulen orgutu uluslararasi okullar atagina gecti. Fethullah Gulen cemaati. basarili olamayinca. Su anda 5 kitada. NATO'ya girdikten sonra bu okullar yeniden acildi. Fethullah Gulen'i bultenlerinin bas konusu yapiyor. bu okullarda. Amerikan kolejleri. Turkmenistan . 1992'den itibaren. Hiristiyan Misyonerleri'nin Amerika'daki en buyuk orgutu American Board'a bagli 600'den fazla okulu vardi. Fethullah Gulen. Osmanli Imparatorlugu'nda orgutlenmek isteyen Hiristiyan Misyonerleri de. temel bilimler alaninda egitime agirlik verdi. temel bilimler alaninda egitim veren kolejler kurmustu. Okullara ABD'deki Yahudi lobisinin de ilgi duyduguna dikkat cekiliyor. Amerika'nin Sesi radyosunun degisik lehcelerdeki Turkce yayinlarinda.Turkiye'de diger tarikatlar Kur'an kursu ve imam hatip liseleri gibi dogrudan dini egitim kurumlarina onem verirken. Gulen tarafindan 1 milyar 205 milyon dolar olarak belirtiliyor. Ancak bu liselerden yetisen cocuklarin tamama yakini. "Fethullahci" diye bilinen vakif ve sirketler. Ataturk'e dusman hale getiriliyor. Gulen'in oncelik verdigi ulkeler de dikkat cekici: Orta Asya. Osmanli Imparatorlugu'nun parcalanmasinda cok onemli roller oynadi. 52 degisik ulkede 21 ogrenci yurdu. Turkiye. Sovyetler Birligi'ni iceriden cokertmek icin orgutledigi ve buyuk olanaklarla yuruttugu "CIA muhalefeti"nin. Ozbekistan (18). Ardindan Asya ve Afrika ulkeleri geldi. 21 dil okulu ve 6 universiteleri bulunuyor. Kafkaslar. art arda kolejler actilar. Cumhuriyet'le birlikte bu okullari kapatti. Rusya Federasyonu'na ait cesitli bolgeler (24). Okullar icin bir yilda harcanan paranin toplami. 1915 yilinda Osmanli cografyasinda. Osmanli Imparatorlugu topraklari icinde acilan Amerikan kolejleri kime hizmet ettiyse. 257 lise. Universiteye girmenin cok zor hale getirildigi Turkiye'de Fethullah Gulen'in kurdugu okullarda. Hristiyan misyonerlerinin taktigini izleyerek. Fethullah okullarinda tarikat egitimi ise yurtlarda ve ogrencilerin barindirildigi "Isik evi" denen apartman dairelerinde yapiliyor. ABD'nin Soguk Savas doneminde. Gulen orgutunun onunu actigini saptiyoruz.

Aralik 1997..39. Ufuk Egitim Vakfi. Gulistan Egitim Yayin ve Ticaret Ltd. gorev alacak egitim ordusu belirlendi. ABD4nin istegi vedestegiyle kurulmdugunu itiraf etti. 6 yildir ABD'nin Pensyllvania eyaletinde yasiyor. ve Tic. Sudan. ama CIA acisindan cok anlamli. AS. S. Amerika daha uzun zaman dunyanin kaderinde cok onemli rol oynayacaktir. Bu realite kabul edilmeli. Turkiye Cumhuriyeti'nin laiklik ilkesini degistirmek icin teror orgutu kurdugu saviyla tutuklama karari cikartildi. Feza Gazetecilik AS.) Gulen. cok iyi Ingilizce ogrenmisti. Silm AS. Ukrayna ve Romanya (5'er). "Amerikalilar istemezlerse kimseye dunyanin degisik yerlerinde hicbir is yaptirmazlar. Dunae 94 Sti. Banglades. Sema Egitim Ogretim Isletmeleri AS. Fethullah Gulen'in tavsiye ve tesviklerine uyarak okullari acmak icin su sirketleri kurdular: Cag Ogretim Isletmeleri AS. Fas. basim. Company. Pakistan. Butun dunyada yapilacak isler buradan idare edilebilir. Bu sirketler. Sti. ABD'ye kacti. Sayilari 4 binin uzerinde olan ogretmenlerin yaslari 22-35 arasindaydi. Selale AS. Lumina SA Sirketi. Amerika ile catistiginiz surece bu projelerin gerceklestirilmesi mumkun olmaz. Endonezya. Azerbaycan (14). Ertugrul Gazi Egitim Ogretim AS. Gurcistan. 4. izin aldi. Guney Afrika. Sti. Eflak AS. Istanbul." 7 (Nevval Sevindi. Turkiye Saglik ve Tedavi Vakfi. Ltd. Makedonya. Sabah Kitaplari. AS. Okullari ABD'nin Destegiyle Aciyoruz Itirafi! 1998 yilinda Fethullah Gulen hakkinda. Macaristan. s. Bunlari Arnavutluk ve Mogolistan (4'er). Kirgizistan (11). Dostluk Yurdu Dernegi.C. Okullari Acan Sirketler Bes kitaya yayilan okullar icin Turkiye'de sirketler kuruldu. yurtdisinda acacaklari okullar icin Turk Milli Egitimi'ne basvurup. Balkanlar Egitim ve Kultur Vakfi. Tolerans Vakfi. Moldova (2). Hepsi. Afganistan. Irak. Fethullah Gulen ile New York Sohbeti. Kazak Turk Liseleri Genel Mudurlugu. Dunyadaki uyusturucu merkezlerinden Tayland'in sinirindaki Cenday kentine gidip okul ve yurt acmanin Turkiye acisindan bir anlami bulunmuyor. Tayland ve Tayvan birer okulla izliyor. gucunu ABD yonetiminden aldigini da saklamiyor: "Amerika su andaki konum ve gucuyle butun dunyaya kumanda edebilir. International Hope Ltd. Tur. Taskent Egitim Sirketi. Amerika gozardi edilerek surada burada bir is yapilmaya . Samanyolu AS.(15). Palandoken Egitim Ogretim Hiz. ABD'de uluslararasi okullarin. Serhat Egitim Ogretim ve Saglik Hizmetleri AS. Yayasan Yenbu Indonesia Vakfi. Karacay Cerkes Toros Egitim Hiz.. Ardindan. Amerika hâlâ bu dunya gemisinin dumeninde oturan bir milletin adidir. Caglar Egitim Mal. Sebat AS. Toros Egitim Hizmetleri Turizm ve Ticaret AS. Gulen. Simdi bazi gonullu kuruluslar dunya ile entegrasyon adina gidip dunyanin degisik yerlerinde okullar aciyorlarsa. Gulen. Fezalar Egitim Ogretim Ticaret Limited Sirketi. Ozel Burg AS.

Toplantiya. Turkiye'ye gelir gelmez Demirel ile "on gun icinde uc kez gorustugunu" soyleyen Mark Parris. Ulusal Guvenlik Konseyi'nin. hosgoru ve diyalog" odul toreninde. s. "Ingilizce ogretmeni" diye barindiriliyor. basta Milli Egitim Bakani Mehmet Saglam olmak uzere bakanligin butun ust duzey burokratlari katiliyor. Turkiye Cumhuriyeti karsi faaliyetleri nedeniyle hakkinda adli sorusturma yurutuluyordu. Fethullah'in Okullarinda CIA Ajani Ogretmenler Fethullah Gulen cemaati tarafindan yurtdisinda. Onemli bir toplanti yapilmaktadir. 25 Aralik l997 gunu duzenledigi "Ulusal uzlasma. zirveyi bir gun once terk etmisti. Durum. Demirel. Fethullah Gulen ile New York Sohbeti. diplomatik pasaportlu Amerikali CIA ajanlari. Demirel'i Fethullah'in odulunu almaya ABD Ankara Buyukelcisi Mark Parris ikna etti. Aralik ayinin ikinci haftasinda yapilan gorusmede. ABD'nin Celik Cekirdegi'nin has adamlarindan. Dahasi. Demirel'e odul toreni icin Gazeteciler ve Yazarlar Vakfi'nin davetiyesini goturen kisinin. Fethullah Gulen'i ovdu. MIT'ten. Ankara'ya geldikten sonra baslamiyor. Turkiye'yi de kapsayan Yakindogu ve Guney Asya sorumlusu iken Turkiye'ye atandi. Cumhurbaskani Demirel'e de "sukran plaketi" verilmisti. Fethullah Gulen'e bagli Gazeteciler ve Yazarlar Vakfi'nin. yurtdisinda acilan Turk okullarinin sorunlari.kalkilmamali " (Nevval Sevindi. ozellikle de Turk Cumhuriyetlerinde acilan okullarda. ABD'de devlet ricali tarafindan kabul gormesini saglayan da. Sabah Kitaplari. Cumhurbaskani Demirel. Konu. IKO'nun Turkiye'ye karsi tutumunu protesto ederek. Tarih. Bill Clinton'un yakin ekibi icindeydi. Beyaz Saray'in yol vermesiyle. 3 Mart 1997. Ev sahibi. Parris. basim. Beyaz Saray'dan Ankara'ya geldi. ABD'nin eski Buyukelcisi Abramowitz'in mesajini da ilettigi ifade ediliyor. Turkiye'de yapilan ust duzey resmi bir toplantida. Gulen'in. Yer. Iran'da 8-11 Aralik l997 tarihleri arasinda yapilan Islam Konferansi Orgutu'nun Tahran zirvesinden donusunde Demirel'i ziyaret etti. Mark Parris. devletin resmi olarak yayimladigi kitapla da belgelendi. Aralik 1997. Ankara'daki Baskent Ogretmenevi. irticaya karsi mucadelede devlet kurum ve kuvvetlerinin butunlugunu bozan bu konuma neden geldigi onemliydi.) ABD Buyukelcisi Mark Parris'in Rolu ABD ile bagi. Turkiye'nin Ortadogu ve Orta Asya'da "Ilimli Islam"dan yana tavir almasini savundu. bizzat Fethullahci okul yoneticisi tarafindan itiraf edildi. Bu isbirligi. 4. onun Turkiye Cumhurbaskani'nin korumasina girmesine yol acabilecek kadar gucluydu. Basbakanlik'tan. Milli Egitim Bakanligi Yurtdisi Egitim Ogretim Genel Mudurlugu. ABD'de 14 onemli temasta bulundugu belirtiliyor. Istanbul. Mark Parris'in Fethullah Gulen'e ilgisi. Disisleri Bakanligi'ndan temsilciler de . Mark Parris'in basinda oldugu Yakindogu ve Guney Asya Bolumu'ydu.39. Fethullah Gulen'in. Oysa o tarihte Fethullah Gulen'in okullari basiliyor.

buyukelciligimiz. MEB Yayinlari) CIA'cilar Fethullah Okullarinda Ama ABD. Nur tarikatinin basi Fethullah Gulen'in yurtdisindaki okullarinda calisan bine yakin ABD'li ogretmende. Ve elbet. sayfa: 63-64. MEB'in yayimladigi Yurtdisinda Acilan Ozel Ogretim Kurumlari TemsilcileriIkinci Toplantisi adli kitabin 63-64.'nin yetkilisi Mehmet Mesut Ata'ya gelir. yurtdisinda okul acmis vakif ve ozel sirket yetkilileri de hazir. Ingilizce adiyla "official passeport" sahibiler. Amerikali kaynaklar. yalnizca devlet gorevlilerine verilen ABD resmi pasaportu var. Bu okullar da.katilimcilar listesinde. dostluk koprusu adi altinda getirdikleri 70 ogretmene diplomatik statu kazandirmislardir. CIA ajanlarini kamufle etme ihtiyaci bile duymamis. bu konuda diplomatik statu konusunda bize yardimci olursa Turk ogretmenlerinin. cogu okulda ABD'li ve Ingiliz "ogretmenler" giriyor. Ingilizce dil "ogretmeni" olarak gosterilmislerdi. Cogunlugu Turk Cumhuriyetleri'nde faaliyet yuruten okullardaki ABD'li ogretmenler. Bu nedenle diplomatik pasaportla esdegerdeki resmi pasaport veriyor. 1 Mart 1998 tarihli Aydinlik'ta Dogan Duyar'in haberiyle irdelendi. Turkiye'deki karsiligi "yesil pasaport" olan "official passeport". Biz de." (Yurtdisinda Acilan Ozel Ogretim Kurumlari Temsilcileri-Ikinci Toplantisi. Amerikan devleti. normal olarak turist pasaportu sahibi olmalari gerekiyor. Fethullah Gulen'in okullari. hepsinin cebineb diplomatik pasaport koymustu. CIA. Amerikan Egitim Bakanligi personeli olmayan ABD'li ogretmenlerin. Gulen'in okullarinda calisanlari resmi gorevli sayiyor. Ingilizceyi kullanmaktadir.S. bu pasaportlarin CIA'nin talimatiyla duzenlendigine isaret ediyorlar. egitim dili olarak da Turkceyi degil. Turk egitim elemanlarinin itibarlarinin biraz daha artacagini zannediyoruz. bircok talebini dile getirir. Fethullah Gulen cemaatinin okullarinda calismaktaydilar. Ata. "Fethullahcilara ait" diye bilinmektedir. eger devletimiz. ABD'li ogretmenlere diplomatik dokunulmazlik sagliyor. Prosedur Nasil Isliyor? . Bunlar da diplomatik pasaportluydu. Sira. Ozbekistan'daki 18 okulun sahibi gozuken Silm A. Ancak. Sozlerini Amerika'nin Ozbekistan'daki bir uygulamasini ornekleyerek baglar. Kirgizistan'da da 50-60 kadar Amerikali "ogretmen" vardi. Fethullah'in Ogretmenlerine Resmi Pasaport Veriyor Olayin ABD cephesi ise. sayfalarindan okuyalim: "Amerika Birlesik Devletleri. Ve Kirgizistan'da "Fethullahci" diye bilinen okullarda "ogretmenlik" yapiyorlardi. Ozbekistan'da diplomatik pasaportla bulunan ABD'li "ogretmen"lerin cogu. Ozellikle hazirlik siniflarinda haftalik ortalama 24 saati bulan Ingilizce derslerine.

belli bir sure icin devlet memurluguna getirilebiliyor. ABD'de. ABD'nin bolgedeki "Sivil Toplum Kurulusu" oldugu belirtiliyor. ABD Egitim Bakanligi'nin ilgili komisyonunda dinlenmeden resmi pasaport almalari icin." Amerikan burokrasisinde normal olmayan durumlara sikca rastlanabiliyor. Almanya'nin Berlin kentinde yayimlanan Junge Freiheit (Genc Ozgurluk) dergisinin 26 Haziran 1998 tarihli sayisinda. Turkiye'de Amerikan menfaatleri: Fethullah Gulen ve 'Ilimli Islam. Daha dogrusu: O'nun 'Allah'in bereketiyle' akan sermayesinin gercek kaynagi olan bir yabanci gucun varligi. gorev icin uygun olup olmadigina karar veriyor ve atamasini yapiyor. Fethullah Gulen'le ilgili bir makale yer aldi. ABD'de buyukelcilik gorevine bile. Dergi. normal prosedure gore bir komisyonda dinlenmeleri (hearing) gerekirdi. Onlari rahatsiz eden. Gulen'in okullarinda gorevlendirilen ogretmenlerin. Bu normal olmayan bir durum. Orhan Candar imzasiyla yayimlanan yazinin basligi soyle: "Karanlik bir Kesis. kisiyi sorguladiktan sonra. Dogan Duyar. Bu statunun kazanilmasi icin. Hoca'nin politik hedefleri. Hoca'nin coktan iflas bildiriminde bulunmasi gerekirdi. taraftarlarinin bagislarindan her yil on milyonlarca dolar daha fazla. ogretmenlere resmi pasaport verilmesi konusunda Aydinlik'a su bilgiyi verdiler: "Gulen'in okullarinda gorevli Amerikali ogretmenlerin buyuk bir kismi Egitim Bakanligi personeli olmadigi halde memur pasaportu tasiyor. Komisyon. gozyaslariyla dolu vaazlari veya dort bir yone gonderdigi tolerans mesajlarindan dolayi rahatsiz etmiyor. Bundan baska. devreye gizli servislerin girmesiyle mumkun oluyor. Genelkurmay bunyesinde Islamci faaliyetleri izlemek uzere kurulan Bati Calisma Grubu'nun bir raporuna gore. Ancak bu tur olaganustu uygulamalar. birtakim gizli raporlara gore Hoca'nin okullarinda bir kurus maas almaksizin calisan yuzlerce Amerikali Ingilizce ogretmeni veya Orta Asya Turk cumhuriyetlerinde bircok yeni binanin karsiliksiz olarak Amerikan misyon teskilatlarinca Fethullahcilar'in emrine verilmesi. bir dizi hayli tuhaf olay var. ozel kesimden bir kisi. askerleri ve politikayla ilgilenen Turkleri. ayni yontemle ozel kesimden kisiler atanabiliyor. ABD Adalet Bakanligi'na yakin kaynaklar. Zira. Ornegin. Turkiye'den farkli olarak. Gulen'i yerine oturtuyor: "Ne var ki Gulen.Gulen'in okullarinda gorev yapan ABD'li ogretmenler." .'" Fethullah Gulen tarikatinin. CIA'nin devreye girdigi belirleniyor. ilgili bakanlikta bir komisyon olusturuluyor. Eger bu ogretmenler ozel kesimden alinip gorevlendirildiyse. onun sadece yurtdisi okullarinin masrafi. 1 Mart 1998) Alman Dergisi: Fethullah'in Sermayesi Amerika'dan Alman "Yeni Sag"inin en onemli yayin organi sayilan. 10 (Aydinlik. bu pasaportlari ozel bir islem sonucu elde ediyorlar. Oysa bu ogretmenlerin atama oncesi sorgulari yapilmamis.

Gulcin Tahiroglu ile yaptigi ve Aktuel dergisinin 19-25 Eylul 1996 tarihli sayisinda yayimlanan roportajinda. CIA'nin kontrolundeki Ulusal Demokrasi Vakfi (NED)'den alindi. sozde dinsel bir NGO'dan. Orada egitim devam ediyor. Oysa. 1995 yilinda kurulan Isik Turk Dil Merkezi'nde iki . Onlar da 'Nasil istiyorsaniz oyle yapin' dediler. buyuk bir ihtimalle Siilige ve her zaman guvenilir olmayan Vahabi Islamina karsi. Onun icin MIT de. basin yayin organlarinda Musevilere karsi faaliyet gosteren ve yayin yapan kuruluslari rapor ediyor) Hocaefendi'nin tum eserlerini (bedava!) Ingilizce olarak yayimlama karari almasi da. eger bu teskilat. bu dinin 'Ilimli' bir turunu piyasaya surmeyi hedefleyen Amerikan planiyla yakindan ilintili. Cunku Gulen. Dunya capinda. Ozellikle Orta Asya'da faaliyet gosteren Gulen teskilatinin mazhar oldugu bu yabanci destek. Isik Turk Dil Merkezi ise kayitlarda "dil kursu" olarak gorunuyor. 26 Haziran 1998) Irak'in Kuzeyinde Fethullah Okulu Fethullah Gulen. Para. Barzani de. Ve Erbil bombalandigi halde bizim okula bir sey yapmadilar. 16 personeli bulunuyor. Hocaefendi'nin Kitaplarini Bedava Basiyor" "Boylesine comert bir yardimin. CIA'nin istegi uzerine aciliyor. ABD'ye siki sikiya bagli. dunyanin dort bir yaninda okullar aciyor. 19-25 Eylul 1996) Fethullahcilarin. Hatta ikincisi. ayni zamanda ABD'nin nufuz alani yaratmaya calistigi ulkeler. Kuzey Irak'ta. vaazlarinda 'Dunya Museviligi' hakkinda pek yenilir yutulur seyler soylemiyor. Devletin burada okul acmasini zaruri goruyorum. Anadolu Lisesi statusunde. ucuncusu acilmasi bahis mevzuu. Bu okullardan biri de." (Aktuel dergisi. Erbil'deki okulun MIT destegiyle kuruldugunu acikliyor: "Erbil'de Turkmenler icin okul actigimiz zaman orada Barzani ile Talabani hakimdi. 'dinler arasi diyalog' cercevesinde verildigi.. Kuzey Irak'ta Erbil kentinde uc egitim kurumu bulunuyor. aksi halde. Irak da yapmadi. Fezalar Egitim ve Ogretim Ticaret Limited Sirketi'ne kayitli olan bu kuruluslardan Ozel Isik Koleji ile Ozel Nilufer Koleji. Ben Sayin Cumhurbaskani'na sordum o meseleyi. Kaldi ki. Turkiye'yi Kafkaslar ve Orta Asya icin bir modele donusturmek. Turkiye'nin bekleyebilecegi bir menfaat olamaz.. Ayni sekilde BnaiBrith'in (ABD'de faaliyet gosteren Yahudi lobisine bagli bir kurulus. Gulen. oradaki istihbarat orgutleri de bu isin hep yaninda oldular. Turk makamlarina inandirici gelmiyor. Bu okullar. Okullarin parasi da. 1994 yilinda faaliyete gecen Ozel Isik Koleji'nin 140 ogrencisi. Turkiye'yi bir laboratuvar gibi kullanmak niyetindeyse…"11 (Junge Freiheit."Yahudi Lobisi. Fethullahcilarin ABD'deki vakiflarindan biri uzerinden Kuzey Irak'a aktarildi. son derece guclu. oradaki Turkmenleri Kurtler eritir dedim. Eger siz yapmayacaksaniz bilin ki biz yapacagiz dedim. Okullarin acildigi ulkeler. uzmanlari hayrete dusuruyor.

Cunku o paralar surekli ve cok hizli deger kaybediyor. Faysal Finans'la sorunlar ciktigi ve bu yuzden Asya Finans'in kurulmasina karar verildigi belirtiliyor. Baslangici soyle. bu tur vakiflar mali denetimin disinda. Rusya ve Dogu Bloku ulkelerinden yabanci doviz cikartilamiyordu. hic bilinmiyor. Dogu Avrupa ulkeleri. Orta asya ulkelerinin parasiyla ticaret yaparsaniz da zarar ediyorsunuz. Nitekim CIA. Bu ulkelerin cogunda. 44 ogrencisi. teminat mektubu gibi bir seye ihtiyac duyuluyor. okulun ozgurce faaliyet gostermesi ve bir mudahale ile karsilasmamasi icin PKK ile anlastilar. faaliyete basladi. Turkiye'ye transfer ediliyor. okullar araciligiyla kara para akliyor ve yasadisi para transferi yapiyorlar. Isik Koleji'ni temsil eden kisilerle PKK arasindaki iliski. Okullarin yogunlastigi alan. Turkiye'de de ogretmenlerin hesabina 500-600 dolar yatiriliyor. Fethullahci okul yoneticileri. Okullar. Rusya ve Turk cumhuriyetleri. Fethullahcilar. Fethullahcilar'in Turkiye Cumhuriyeti devletinin sivil ve askeri istihbarat personelini okula sokmamasiydi. Turkiye'den goturulen ogretmenlere. 12-15 bin dolar arasinda maas odeniyormus gibi gosteriliyor. PKK'nin okula mudahalede bulunmama kosulu. PKK'ye 15 bin dolar para yardimi yapildi. 8 personeli bulunuyor. Son donemde. Para dergisinden Gulcin Tahiroglu'na Asya Finans'in kurulus gerekcesini soyle acikliyor: "Dunyanin degisik yerlerinde okullar. Doviz kitti.kisi calisiyor. PKK'nin de buna bir itirazi olmadi. Fethullahcilar'la PKK. muesseseler acilinca para transferi gibi. butun ayrintilariyla Genelkurmay istihbarati tarafindan saptandi. kâr amaci gutmeyen vakiflar tarafindan kuruluyor. 14 Eylul 1997 Asya Finans: Para Aklamada Yeni Istasyon Fethullah Gulen'in. Ortadogu ve Kuzey Afrika'ya da uzaniyor. Fethullahcilar. Fethullahcilar. Bunun karsiliginda okul. PKK'ya 15 Bin dolar Verdi Fethullahcilar Ozel Isik Koleji'ni acacaklari donemde. ilgili yerlere aktariliyor. Asya Finans'i kurmadan once yurtdisindaki islerini Faysal Finans araciligiyla yurutuyorlardi. Erbil. Turkiye'ye karsi bir ittifak olusturmuslardi. Talabani liderligindeki Kurdistan Yurtseverler Birligi (KYB)'nin denetimi altindaydi. Gulen. Sistem soyle calisiyor: Yabanci ulkelerdeki okullar. Ozel Nilufer Koleji ise 1996 yilinda faaliyete gecti. okulu us olarak kullandi. Geriye kalan. Asya Finans'in . Erbil kalesinin hemen altinda bulunan Taurus Oteli'nde kuruldu. Okullarin bir baska kullanimi var ki. Fethullahcilarin PKK'ye yardimi. isadamlarina "komisyon karsiliginda" ticaretten kazandigi dolarlari Rusya'dan cikariyorlar. ABD'den Malezya'ya 200'e yakin okulu var. Bu para. Turkmen ve Kurt asiretlerinin zengin kesiminin cocuklarindan olustu. Okulun ogrencileri. Aydinlik.

"Arkadaslarimiz bunu bir ugur saydilar" diye acikliyor. bu kuruluslarin denetlenmesini istendi. bu okullarin Nurcular. Feza ve Cag Ogretim International gibi degisik adlardaki Turk sirketleri tarafindan finanse edildigini bildirdi. Rusya yerel yoneticileri arasinda bu okullarda okumus bazi gorevlilerin de isine son verilmesi icin hazirliklar yapiliyor. Serhat. Moskova'da yayimlanan Nezavisimaya gazetesi. Serhat ve Ufuk vakiflarinin isimlerini verdi. Gazetedeki yazida. (Para dergisi 22 Eylul 1996) Fethullahcilar Turk Cumhuriyetlerinde daha cok petrol ve madencilige el atmislar. Tataristan'da 8. Astrahan ve Dagistan'da da lise ve kolejler bulundugunu yazan Nezavisimaya. 2002'den baslayarak Fethullah okullarina karsi operasyon yapilor. Once okullara giriyorlar. FSB Baskani 2002 yili etkinlik raporunda Fethullah Gulen okullarinda calisan ogretmenlerin casusluk faaliyetlerinin desifre edildigini belirtti. Baskirdistan'da 4. Bircok bolgede.guclu bir finans olacagi kanaatini tasiyorum. Fethullah Gulen okullarindan yetismis ve bazi yerel devlet dairelerinde calisan kadrolarin da onemli bir tehlike olarak goruldugu belirtiliyor. FSB: Casusluk Yapiyorlar Rusya Ic Guvenlik Orgutu FSB Baskani Nikolay Patrusev. okullarda "radikal Islam ve tek Islam devleti kurulmasi propagandasi" yapildigi belirtilerek. aciklamasinda. Palandoken. okullarin sahibi konumundaki Tolerans. Soz konusu okullarin once Rusya'nin Turkce konusan bolgelerinde kuruldugunu bildiren Nezavisimaya. Ticari baglanti yaptiklari Turk Cumhuriyetlerinin cogunda Zaman basiliyor. teminat mektuplari saglansin. dista bankalardan kredi almak kolaylassin…" Asya Finans'in kurulus karari verilince. Dista yapilan isleri daha rahat goturmek icin finans kaynagi olsun. Gulen'e bagli cesitli sirketleri yakin takip altina alan Rus yonetimi. Haziran 2000'de Fethullah Gulen'in Rusya'daki taraftarlarinin iktidar organlarina sizdigini yazdi. Karacay-Cerkez. Ilk toplantilara Fethullah Gulen de katilmis. Zaman gazetesini bir orgutlenme araci olarak kullaniyorlar. yerel yoneticilerin cocuklarini Ingilizce egitim vermesi nedeniyle bu okullara gonderdigine dikkat cekilerek. kisa surede 2 trilyon toplaniyor. Rusya Devlet Baskani Putin'in emriyle 2004 yili sonunda ulke icindeki Fethullah Gulen okullarini kapatmak icin harekete gecti. okullari "Amerikan ve Ingiliz casusu yetistirme merkezi" olarak goruyor. FSB Baskani. Katilisini. Medya sektorune de agirlik veriyorlar. Toros. 17 Aralik 2002'de Turk basininda yer alan aciklamasinda. Rusya. Fethullah okullarini kapatiyor Rusya yonetimi. gerceklestirdikleri en basarili etkinlikler arasinda Turk casuslarin desifre edilmesini de saydi. Rusya'nin Baskirdistan Ozerk Cumhuriyeti'nde Fethullah Gulen . Cuvasya ve Yakut-Saha'da da birer okul bulundugunu yazdi.

Poliste Fethullah Orgutu Egemen Icisleri Bakani Abdulkadir Aksu da Naksi olmasina karsin. Turkiye'yi terkedip ABD'ye kacmak zorunda kaldi. Fethullah Gulen'e bagli isadamlari AKP hukumeti tarafindan kayiriliyor. CIA'nin basyardimcisi idi. Disisleri bakanliklari burokrasisi Fethullah Gulen tarikatinin egemenligine sokuldu. Fethullah tarikatiyla yakin bagini her donem surdurdu. Maliye. Ayrica Baskirdistan Milli Egitim Bakanligi'nin sinirdisi edilen ogretmenlerin gorev yaptigi okulu kuran 'Serhat' vakfi ile tum anlasmalarini iptal ettigi de belirtildi. Banka kredileri. Disisleri Bakani ve Basbakan Yardimcisi Abdullah Gul de. Milli Egitim Bakani Huseyin Celik Ekonomi Bakani Ali Babacan. Rusya Egitim Bakanligi'nin Fethullah Gulen okullarina karsi kapsamli bir sorusturma baslattigi belirtiliyor. Bu olaydan sonra. Ciller iktidarinda gucunu artirdi. ve devlet tesviklerinden oncelikli olarak yararlandiriliyorlar. Buryatya Cumhuriyeti'nde de. Milliyet gazetesi Moskova muhabiri Cenk Baslamis. 50'den fazla Turk vatandasi sinirdisi edildi. Ancak 28 Subat 1997'deki askeri mudahale ile ektkinligi agir darbe yedi. Tayyip Erdogan'in parti kurmasinda ve Erdogan'in TUSIAD ile baglanti kurmasina araci oldu. Turizm Bakani Erkan Mumcu. Hukumete. (Aydinlik. AKP iktidarinda oncelikle Icisleri.okullarindaki 10 ogretmen Haziran 2003'te sinirdisi edildi. Fethullah tarikatina bagli dort bakan aldi: Devlet Bakani Mehmet Aydin. Fetullah Gulen okulu hakkinda sorusturma baslatildi. Bu cercevede Rusya'nin degisik bolgelerinde 10'a yakin okul kapatilirken. AKP hukumetinin olusturulmasinda Fethullah Gulen. Fethullahcilar secimlerde AKP icin olaganustu caba gosterdi. Fethullah Gulen'in isadamlari orgutu ISHAD ile yakin bagi bulunuyor. Ekonomi Bakani Ali Babacan. . buyuk paralar aktardi. Disisleri Bakani Abdullah Gul 7 Nisan 2004 gunu. Gul'un bakanligindan sonar Fethullahci kadrolar Disisleri Bakanligi'nda yukseltildiler. 5 Eylul 2004) AKP Hukumetiyle Gelen Sicrama Fethullah Gulen." Yine ayni haberde Rusya Federal Guvenlik Servisi FSB'nin Baskani Nikolay Patrusev'in yaptigi aciklamanin ardindan. Ekonomiden Sorumlu devlet Bakani Ali Babacan ise 21 Eylul 2004 gunu ISHAD uyeleriyle yemekli toplantida bulustu. kabinesini bir tarikatlar koalisyonu olarak kurdu. Tolerans Vakfi Baskani Sirin. Milli Egitim. Rusya'da Fethullah Gulen okullarinin temsilcisi konumundaki Tolerans Vakfi Baskani Mustafa Kemal Sirin'in sinirdisi edildigini duyurdu. 7 Eylul 2003 tarihli haberinde. Rusya'nin Turk okullariyla baglantili olarak simdiye kadar sinirdisi ettigi en ust duzeydeki temsilci. Tayyip Erdogan Naksibendi muridi olmasina karsin. Erdogan'in yurtdisi gezilerine katiliyorlar. ABD yonetimi Turkiye'nin iade istegini kabul etmedi. Fethullah Gulen.

Fetullah Gulen Tarikati mensubu. Fethullah Gulen tarikati ile baginin kilit onemi var. AKP hukumetinin Adalet Bakani Cemil Cicek de. Kukla hukumet tezgahinin her boyutunda Fethullahcilar devrede. Turani soyadini Turkiye'de iken kullanmaya basladi. Kukla Hukumetin "Basin Sozcusu" ve "Turizm Bakani" Ismail Cengiz. Kukla Hukumetin Basbakan ve Disisleri Bakani E nver Yusuf Turani. Enver Yusuf. Hizirbek Gayretullah'in da Fethullah teskilati ile yakin bagi var. davalari devam etmesine. 1962 dogumlu Enver Yusuf. 1983-1985 yillarinda Turkiye'de ikamet etti. Uygur orgutleri arasinda fazla agirligi bulunmayan Enver Yusuf'un "basbakan" atanmasinda. AKP'nin Fethullah tarikatina mensup Eskisehir Milletvekili Muharrem Tozcoken'in basinda bulundugu bir ozel orgutlenme ile Emniyet'e hukmediyor. hakkinda giyabi tutuklama karari olmasina karsin Fethullah Gulen'in Turkiye'ye gelmesinin onunde bir engel bulunmadigini soyledi. Abdulveli Can. Rustu Kalyoncu.Fethullahcilarin Emniyet Genel Mudurlugu'ndeki orgutlenmesini takviye etti. 1998 yilinda ABD vatandasi oldu. Fethullah Gulen'in Papa ile bulusmasinda on ayak olan ve gorusmede cevirmen olarak bulunan Rustu Kalyoncu ile ortak. milletvekili olmadan once Emniyet Genel Mudur Yardimcisi idi. Istanbul'da dil ogrenmek icin kaydoldugu Ingiliz Kultur kanaliyla ABD'ye gonderildi. Dogu Turkistan Gocmen Dernekleri binasinda basin toplantisi yapti. ABD'de "Dogu Turkistan Ozgurluk Merkezi"ni kurdugunda Fetullah Gulen tarikatinin yayimladigi Zaman gazetesi 25 Kasim 1996'da tam sayfa roportaj yayimladi ve Enver Yusuf'u Uygurlarin ABD'deki lideri gosterdi. 14 Eylul'de kuruldugu ilan edilen “Surgunde Dogu Turkistan Hukumeti”nin kurulmasinda Fethullah Gulen tarikatinin ve AKP hukumetinin tayin edici rolu var. Rustu Kalyoncu. uzun yillardir ABD'de bulunuyor. Bir donem Amerikan Adalet Bakanligi'nda calisti. Turkiye'ye getirildiginden bu yana Fethullah Gulen orgutuyle icice. Izmir'de ticaret yapan agabeyi Fethullah'in en onemli maddi destekcilerinden biri. Son uc yilda Fethullah Gulen tarikatinda etkin. 11 Eylul 2001 tarihine kadar Mclean'de cok luks bir villada yasiyordu. 1931 Izmir dogumlu Hukuk Fakultesi mezunu. Fethullah Gulen'in CIA ve Pentagon'la baglantilarini surduruyor. Enver Yusuf. Surgunde Dogu TurkistanHukumeti bir CIA-Fethullah-AKP yapimi ABD'nin Wisconsin Eyaleti’nde. Enver Yusuf. Icisleri Bakanligi'nin butun kritik mevkilerine Fethullahcilar egemen oldu. Fethullah'in Virginia'da kurdugu Amerikan Turk Dostluk Dernegi de (American Turkish Friendship Association) kukla hukumetin ilk toplantisinin duzenlendigi Fairfax Kutuphanesi'nin kiralanmasinda rol aldi Kukla hukumetin Turkiye Cumhuriyeti vatandasi uyeleri Ismail Cengiz. . Suudi Arabistan'dan duzenli para aliyordu. Tozcoken. Cin'den Suudi Arabistan'a kacti. Fethullah Gulen.

Istikbalin medeniyetinin semavi dinler arasinda boyle bir uzlasmanin saglanmasi ile gerceklesecegine inaniyoruz. Jacob Stein. Cengiz su cevabi verdi. “AKP hukumetiyle gorusuldu mu? sorusuna.Fethullah Gulen'in baslattigi diyalog cabalari suruyor. Onlarla konustum. Kur'an-i Kerim'in de 'hosgoru' kitabi oldugu temelindeki goruslerine buyuk onem atfettiklerini belirten Heyet Baskani Leon Levy. Disisleri Bakani Ismail Cem tarafindan kabul edilmisti." diye konustu. Heyetin. Genelkurmay II. Islam'in uzlastirici ve hosgorulu bir din oldugunu vurgulayarak. Fethullah Gulen ise ulkeler arasinda sinirlarin kalktigi bir donemde semavi dinlerin temsilcilerine buyuk gorev dustugunu ve uzlasi hosgoru temellerinde onumuzdeki gunlerin baris icerisinde gececegine inandigini soyledi. Cumhurbaskani ile gorusmesi ise Demirel'in Ispanya'da olmasi dolayisiyla gerceklestirilemedi. Avrasya’yi." dedi. Fethullah Gulen'in Turkiye'deki ve yurtdisindaki cabalarini onumuzdeki yuzyilin 'baris' asri olmasi acisindan onemsediklerini ve soz konusu projeye buyuk ilgi duyduklarini belirttiler. Baskani Orgeneral Cevik Bir.Aydinlik'in. TBMM Baskani Hikmet Cetin. hosgoru ve uzlasmayi.com/Haberler. Rusya’yi iyi taniyan hocalar var. Kenneth Jacobson ve Leon Levy'den olusan heyet daha . AYOBK Heyeti'ni temsilen Fethullah Gulen'i ziyaret eden 3 kisilik grup. Hocaefendi'nin bu yanlis imaji silmeye yonelik cabalarini takdir ediyoruz ve devaminin gelmesini diliyoruz. Cin’i. Ankara'da en ust duzeyde kabul gormus ve Basbakan Mesut Yilmaz. Ancak ABD'de boyle yaygin ama yanlis bir imaj var. "Biz her gittigimiz yerde. 3 gunluk bir ziyaret icin Turkiye'de bulunan Yahudi Liderler Heyeti. Gulen'in Islam'in 'hosgoru' dini. Fethullah Gulen ise. Islam'in bu temellerini anlatarak ise basliyoruz. dunyada ve ozellikle ABD'de Islam'in imajinin teror ve siddetle bareber anilir hale gelmesinden buyuk uzuntu duyduklarini belirttiler. dun Istanbul'da Amerikan Yahudi Orgutleri Baskanlari Konferansi (AYOBK) Heyeti'ni kabul etti. “Sahsi dostlarim var. ABD'nin en etkin lobisine sahip 55 Yahudi orgutunu temsilen Turkiye'de bulunan 59 kisilik AYOBK Heyeti. Semavi bir din olan Islam'in terore ve siddete prim vermedigini biliyoruz. "Hocaefendi'nin cabalarindan cok etkileniyoruz. arastirma merkezleri var onlara danistim.asp?haber=5420 Diyalog cabalari devam ediyor SELCUK GULTASLI ISTANBUL (Zaman).acikistihbarat.” http://www. Gulen.

http://arsiv.html .zaman.tr/1998/03/11/guncel/22.com.sonra Fethullah Gulen'e kutsal topraklarda bulunmus 2000 yillik bir testi hediye etti.