HANS AİBERG'E; SIYONİZMİN TEPELERİNDEN GELEN EMİRLE KOMPLO UYGULANMASININ EN ÖNEMLİ NEDENİ

:
HANS AİBERG "COK GİZLİ TUTULAN" FETHULLAH GÜLENSİYONİZM İLİŞKİSİ ve İŞBİRLİGİNİ ORTAYA ÇIKARMIŞTIR!!! "FETHULLAH GÜ LEN TALMUD ÜZERİNE YEMİN ETMİŞ BİR BİLDERBERG ÜYESİDİR"
Note: Her sene degisik ulkerede toplanti yapan "Bilderberg Group" gercek Bilderberg degildir. Bilderberg Group, "Gizli Siyonist orgut BİLDERBERG'İ" gizlemek icin maske olarak kurulan orguttur. Gercek Bilderberg gizli bir Siyonist Orgut olup, yahudi olmayanlarin cikabilecegi en ust basamaktir siyonist hiyararside. Bundan sonraki basamaklarda sadece yahudiler vardir. Yahudi olmayan hic kimse Bilderberg uyeliginden daha ust basamaga cikmamistir-cikamaz. Ayrica gercek Bilderberg uyeleri ancak "Yahudilerin kutasl kitabi Talmud" uzerine yemin ederek Siyonizme baglilik yemini etmek zorundadirlar.

HANS AİBERG'İN E-MAİL YAZILARIYLA SİYONİZMİN SİNSİ PLANI ve FETHULLAH GÜLEN'İN GERÇEK YÜZÜ:

***

Herzl deklare etti ve protokol olarak yemin edildi:
Arzı Mev’ud 7 ülke üzerinde Nil-Fırat arasında, Toros yayı ve bunun kuzey doğusu olan “MURAT havzası=Aczmendi” ile güneyde Akabe ile Basra hattı boyunca ÇİZİLMİŞTİR. Bundan dönmenin HİÇBİR MÜMKÜNÜ YOKTUR. Bu yemindir ve sonuna kadar ilerletilecektir. Aynı yeminli protokolde, Türklerin ve Arapların bu havzadan çıkarılmaları ve sadece “GOYİM” tabiatlı (Öküz de demektir)

FETHULLAH GÜLEN'İN İLİŞKİ ve İŞBİRLİGİNDE BULUNDUGU SİYONİSTLER:
Richard Perle Morton Abramowitz ADL(Anti-Defamation League) HAKKINDA ***

Harun Yahya

Richard Perle'nin Gerçek Yüzü
"Karanlıklar Prensi bir beyefendidir." - Shakespeare, Kral Lear, III, IV, 140 Türkiye'nin ABD'deki "imajı"nın değiştirilmesi ve ABD karar mekanizmalarında, özellikle de Kongre'de Türkiye lehinde "lobi" yapılması gerektiği, yıllardır söylenir. Türk hükümetleri de bu konuda girişimde bulunmuş ve Türkiye lehinde lobi yapmaları için yıllardır Washington'da bu iş için özel

görevli "lobi kuruluşları"na para akıtmışlardır. Ancak bu kuruluşların işe yaradığına henüz rastlanmamıştır (Tansu Çiller bile bu gerçeği kabul etmiş, lobi kuruluşlarına verilen paraların sokağa atıldığını söylemişti). Ve bu "işe yaramaz" lobi kuruluşlarının bazı ünlü isimleri vardır ki, ülkemizdeki bir kısım medya tarafından ısrarla "Türk dostu" olarak tanıtılmaktadırlar. İlginçtir, bu kişilerin çoğu yahudidir ve ABD'deki yahudi lobisinin de etkin üyeleri arasındadırlar. Bu kişilerin en ünlülerinden biri, kuşkusuz, Richard Perle'dir. Washington kulislerinde "Karanlıklar Prensi" olarak bilinen Richard Perle... "Irk bilinci" yüksek bir yahudi olan Perle, Washington'daki geçmişi boyunca İsrail'e hizmet etmiş bir kişi olarak tanınıyor. Eski Kongre üyesi Paul Findley, ABD'deki İsrail lobisinin inanılmaz gücünü ortaya koyan They Dare to Speak Out: People and Institutions Confront Israel's Lobby adlı kitabında, Perle'nin İsrail bağlantılarını ayrıntılı olarak anlatıyor. Buna göre Perle, İsrail hükümetine bilgi sağlamasıyla ünlü. Perle, kariyerine önce Washington'da Demokrat Senatör Henry Jackson'ın yanında çalışarak başlıyor. Senatör Jackson da İsrail'in en ateşli destekçilerinden. 1970 yılında FBI'ın düzenlediği bir operasyon sonucunda Perle, İsrail elçiliğine gizli Amerikan bilgilerini aktarırken yakalanıyor. Perle Reagan döneminde ise Savunma Bakanlığı'nda göreve geliyor. İsrail'i yakından ilgilendiren yüksek teknolojiler ile ilgili kararlar genelde Perle'nin ofisinde alınıyor. Perle Pentagon'da göreve getirildiği zaman da bir İsrail savunma şirketi adına lobicilik yapıyor. Ve İsrail'in ABD'deki uzantılarından biri olan Perle, bir kısım "büyük medya"ya bakarsanız, Türkiye'nin büyük bir dostudur. Aynı medya sık sık "Ermeni Soykırımı" iddiaları hakkında gösterdiği tavıra dayanarak (*) yahudi lobisinin de "Türk dostu" olduğunu telkin etmektedir. Sözkonusu medyanın İsrail'in Türkiye için ne denli büyük bir dost olduğu masalını "yutturabilmek" için de uğraştığını hatırlarsak, Perle'nin (ve onun benzeri olan Washington'daki diğer yahudi "Türk dostları"nın) gerçek konumunu yakından incelemek gerekmektedir. Öncelikle Perle'nin Amerika'nın dış ülkelere karşı nasıl bir yaklaşım izlemesi gerektiği yönündeki düşüncelerine bakmakta yarar var. Ufuk Güldemir, TürkAmerikan ilişkilerini konu alan kitaplarında bu konuda ilginç bilgiler vermektedir. Örneğin Güldemir'in Çevik Kuvvetin Gölgesinde adlı kitabında, Perle'nin savunduğu "strateji" şöyle yorumlanır: Reagan yönetiminin şahinler kanadından olan Perle'nin 'anti-Amerikan çizgideki müttefik ülke devlet adamlarının cezalandırılması' şeklinde özetlenecek stratejisi, ABD'nin koruyucu şemsiyesinden faydalanmak isteyen her ülkenin anti-Amerikan siyaset ve sloganları terk etmesi gerektiğine olan inancından doğuyordu.23 Kısacası Perle, müttefik ülkelerdeki buna kuşkusuz Türkiye de dahildir "antiAmerikan" devlet adamlarının cezalandırılması, yani o ülkenin zorla da olsa "yola getirilmesi", Amerikan hegemonyası altına alınması stratejisinin savunucusudur. (Bu aslında "yahudi önde gelenlerinin politik kurumu" olan CFR'nin geleneksel stratejisidir. İsrail'in Amerikalı uzantıları arasında yer alan Perle'nin CFR çizgisini savunması ise yadırganacak bir durum değildir elbette. CFR için bkz. 6. bölüm)

Türkiye'ye karşı ikiyüzlü bir politika izlemiştir.Perle. bulundukları yerden kriz bölgesine yollamak hakkına sahibiz ve bunu yapmak için üslenmiş bulundukları ülkenin onayını almak zorunda da değiliz. Körfez Savaşı'nda ABD uçaklarının Türkiye'deki üsleri kullanmasının ve Çekiç Güç'ün Türkiye'ye yerleşmesinin... Perle'nin özellikle sözkonusu ülkelere Amerikan birlikleri konuşlandırmak ve bu birlikleri de o ülkelere sorma gereği duymadan harekete geçirmek konusunda çok hevesli olduğu da açıktır. müttefik ülkelerin "yola getirildikten" sonra da. Tabii. gerekse onun diğer International Advisers Inc. 'bir başka yere' sundular. gerekirse devlet adamlarını "cezalandırarak". Onlar üstelik. Ve gerek Perle. Milletlerarası çevrelerde ' Karanlıklar . diye bir şirket kurulmuş. bu şirketin önde gelen ortaklığına ise ABD ve İsrail'de şubeleri bulunan Feith and Zell avukatlık şirketinin Douglas Feith adlı ortağı getirilmiştir.. Bu kuşku biraz yersiz geliyor bana.'deki yahudi "ırkdaş"ları. yasal zeminini hazırlayan kişi Perle'dir. Amerikan askeri gücünü. 1988 yılı sonbaharında. bu açıdan çok anlamlıdır: Avrupalıları korumak için Avrupa'da konuşlandırdığımız Amerikan Kuvvetlerinin. ABD Savunma Bakan Yardımcısı olarak da görev yapmıştır. kendilerine ait bazı kamuoyu oluşturma şirketlerini Türkiye'ye kiralayıp. böylece "müttefik ülkelere konuşlandırılan Amerikan güçlerinin istendiği gibi kullanılabilmesi" tezini Türkiye'ye karşı uygulamıştır. Amerika tarafından istenen şekilde kullanılabilir halde olmasını savunmaktadır.. Perle'nin 19 Mayıs 1986'da Brüksel'de toplanan "Ulusal Güvenlik İçin Savunma" konulu panelde yaptığı konuşma. Perle bunun danışmanı olmuş. Türkiye daha sonra Perle ile bir lobi firması kurulmasına ilişkin bir anlaşma da yapmıştır. Richard Perle birden Türkiye'ye geliverdi. Feith. dünyanın başka bölgelerinde Amerika'nın çıkarlarını korumak için kullanılmasına Avrupalıların karşı çıkacağına ilişkin Amerika'da bir kuşku vardır. Siyasetle ilgilenenler hatırlayacaklardır. Richard Perle de kim?. "Karanlıklar Prensi". Ferruh Sezgin bu durumu şöyle anlatıyor: ABD'deki 'Türk lobi hareketleri'ni denetim altına almada. Amerikalılar kadar insaflı da olmadılar.24 Perle'nin "müttefik" ülkelere bakışı işte budur: Onları. Ve ilginçtir Perle daha doğrusu Perle'nin temsil ettiği güç bu stratejiyi Türkiye üzerinde ustalıkla kullanmıştır: 1985'teki Türkiye-ABD Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın (SEİA) görüşmelerini yürüten. Yahudi lobisinden başka isimlerin de biraraya gelmesiyle International Advisers Inc. Türkiye'den bol bol para aldılar. bazı "şantaj"ları da kullanarak anlaşmayı Türk tarafına kabul ettiren ve en önemlisi. Amerikan egemenliği altına sokmak ve sonra da istediği gibi kullanmak. bunun karşılığı olan hizmeti Türkiye'ye değil. Yahudiler. Yahudiler Amerikalılar'ın gerisinde kalmadılar.

* Douglas Feith. Yahudi. ABD eski Savunma Bakanı Yardımcısı. * Bloomfied. 1987 yılı başlarında. Yahudi. birkaç yıl öncesinde Türkiye'yi SEİA'yı uzatmak için zorlamış ve bunda başarılı da olmuş olan Perle. 3. bir de önceki sayfalarda "Nevruz neşesi"nden söz . Türkiye'ye geliverdi. 1988 sonbaharında. Perle'nin tamamlanmamış görevlerini şöyle sıralıyordu: 1. Yahudi. nükleer modernizasyona (topraklarındaki Amerikan nükleer silahlarının yenilenmesine) razı edilmesi. Kimdi o 'birileri?. Neydi bunlar?.. Yahudi.Türkiye'nin.. Yahudi. 'tamamlanmamış bazı görevlerini' bu danışmanlık şirketi sayesinde tamamlayacaktı. Perle'nin Pentagon ekibinden.. ile yıllığı 875 bin dolara sözleşme imzalandı.Türkiye'nin.. ABD'deki İsrail lobisinin en etkili yan kuruluşu olan AIPAC'ın (American-Israel Public Affairs Committee) eski sekreteri. 2. kimseden davet almamış olduğu halde. İşte.O dönemin Sovyetler Birliğindeki Türkler'in yaşadıkları bölgelere yayın yapmak üzere Amerika'nın Sesi Radyosu (VOA) antenlerini Doğu Anadolu'ya yerleştirilmesinin sağlanması. Perle'nin başında bulunduğu International Advisers Inc.Prensi' olarak anılan Perle. Cengiz Çandar. International Advisers Inc.' Türkiye Başbakanı ikna olunca da. Perle'nin yardımcılarından. * Michael Mobbs.' O birilerini kim olduğunu anlamak için.'in üst yönetimine bakmak gerekecek: * Richard Perle. ABD'nin eski Savunma Bakanı yardımcılarından idi. O zamanlar Hürriyet'te yazmakta olan Cengiz Çandar'a göre. bu Perle. Perle Türkiye'de Özal'la görüştü ve onu 'ikna etti. 4. ABD Dışişleri Bakanlığı Hukuk Bürosu eski görevlilerinden.Türkiye'nin İsrail ile olan ilişkilerinin geliştirilmesine yardımcı olunması. o direncin 'Perle'nin şantajları' sayesinde kırılabildiği söylenirdi. Körfez'e yönelik siyasi-askeri planlarda rol alması. Türkiye-ABD Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın (SEİA) geleceği konusunda başlatılan müzakerelerde Türk tarafı şöyle bir direnmeye başladığında. * Mark Feldman. Bunları yazan Sezgin.

'den 5. Çünkü. Pentagon Türk masasından B'nai B'rith üyesi Harold Rhode ve Paul Goble. (WINNEP'e ise önceki sayfalarda değinmiştik). Yahudi lobisinin parlak ismi. bağımsız devletlerini kurma imkanını bulamamıştır. Morris Amitay isimli bir yahudi daha şirkete (International Advisers Inc. CIA Ortadoğu analizcisi Ellen Laipson. gerçekte Kürt sorununun asıl mimarı olduğudur. Uluslararası Güvenlikten sorumlu Savunma Bakanlığı sekreteri Fred Ikle gibi "ırk bilinci" . Orta Doğu'da huzursuzluğun ve isyanların devamı kaçınılmazdır. Amitay'ın fikirleri ile Kürt sorununu kaşımakta fayda gören İsrail'in bakış açısı arasında en küçük bir fark yoktu. AIPAC'ın 1974-1980 dönemi direktörüydü ve görevi sırasında da İsrail'e yakınlık duymayan ABD Kongresi üyelerinin 'korkulu rüyası' olmuştu. 1987-1989 arası B'nai B'rith başkanlığı yapmış yahudi lobisinin etkili isimlerinden Morris Abram. "ırk bilinci" yüksek yahudi Stephen Solarz da piyon Kürt devleti projesinin önemli mimarlarından. Kürtler'e kendi siyasi kaderlerini tayin edebilme hakkı tanınmadıkça.ettiğimiz AIPAC eski direktörü Morris Amitay'a ve Türkiye hakkındaki bölücü yorumlarına değiniyor: Mart 1989'da. Irak. Buna örnek olarak Richard Perle. Morris Amitay. Washington Jewish Weekly adlı dergide yayımlanan 'Self-determinasyon: Kürtler hala bekliyor' başlıklı yazısında şunları ileri sürüyordu: '. parayı aldığı yere değil. Morton Abramowitz Bunun yanısıra eski ABD Ankara Büyükelçisi. Richard Perle hala Türkiye ile yakından ilgileniyor. International Advisers Inc. çünkü o zaman İsrail'e daha iyi destek verebilirim" sözünün sahibi.'ye) katıldı. Douglas Feith gibi isimlerin yanısıra başka kişileri de sayabiliriz. Türkiye. Yani. Örneğin.. son olarak 1995 Ocak'ta İzmir'e gitmiş ve burada yahudi cemaatinin önde gelen isimleriyle İzmir'deki Bet Israel sinagoğunda görüşmüştü. Yine Kürtler ve Yahudiler Richard Perle örneğinden yola çıkarak varılabilecek sonuç. uzun süre Kongre üyeliği yapan ve "Dış İlişkiler Komitesi üyesi olmak istiyorum. Al Gore'un Senato'daki dış politika danışmanı Leon Fuerth. Suriye ve Sovyetler Birliği'ne dağılmış olarak yaşayan 20 milyon kadar Kürt..000 dolar aylık ücret alıyordu. Türkiye'nin "dost" zannettiği yahudi lobisinin.' Bunları yazan Morris Amitay. İran. 'kendi anavatanına' hizmet ediyordu. Amitay... Amitay. Türkiye adına çalışması için kendisine Türkiye hazinesinden para verilen Amitay. Ted Kennedy'nin dış politika danışmanı Nancy Soderberg. Carnegie Endowment Başkanı ve "Mossad ajanı" Morton Abramowitz.

28 Eylül 1994 tarihli sayısında. Komite ABD'nin üçüncü dünya ülkelerindeki operasyonlarıyla yakından ilgileniyor. Kendisi de yahudi olan Grossman. Abramowitz gibi İsrailli beyinlerin yardımıyla gerçekleşecek "bölünme" ise İsrail'in Vaadedilmiş Toprakları'nın Kuzey sınırını. Abramowitz burada CIA.. Her üç ülkenin Washington'a bildirdikleri gerekçe şuydu: "Sözkonusu kişi CIA ajanıdır. Grossman'ın atanmasıyla ilgili haberinde "Ankara'ya eski dost" başlığını kullanmıştı. Yani Abramowitz gibi "Türk dostu" (!) Mossad ajanlarının arabuluculuğu ile Türk hükümeti ve ayrılıkçı akım uzlaştırılacak ve belki de Türkiye. Güneydoğu'yu (ya da daha yerinde bir deyimle "Fırat'ın doğusu"nu) "sen sağ. Mümtaz Soysal'ın da zaman zaman belirttiği gibi. Bu üstte sayılan isimler arasında Abramowitz'in üzerinde bir parça durmakta yarar var. İstemiyoruz!" Morton Abramowitz kriz ülkelerinin büyükelçisi olarak tanınıyordu. "büyük ağabey" ve "uzlaştırıcı" rolü oynayarak Türkiye'nin bölünmesine çanak tutmaktı. DIA gibi ABD'nin haberalma örgütleri arasında koordinasyonu sağlıyordu. SIA. Görev yaptığı ülkelerin içişlerine müdahale etmeyi alışkanlık haline getirmiştir. Foreign Policy'nin 1993 yaz sayısında Abramowitz Türkiye'nin parçalanacağı gibi cüretkar bir iddia ortaya savurarak ve Kürt sorununun da kendi haline bırakılamayacağını belirterek ilginç mesajlar vermişti. Toplantıyı Abramowitz yönetecekti. bu "tesadüfi" karşılaşmanın iki taraf arasındaki "müzakereler"in başlangıcı olması hedeflenmişti. Tayland örneğinde olduğu gibi Abramowitz'in kriz çözme yöntemi darbe planlamaya kadar da gidebiliyor. Ankara'daki görevinden sonra Ortadoğu ile ilgili Carnegie Endowment'ın başına geçen Abramowitz. Ankara'ya yeni atanan (Eylül 1994'te) ABD Büyükelçisi Marc Grossman ise Abramowitz'in eski "çırak"larından biri. FBI. yahudi lobisinin "has adamı" olarak tanınıyor. İlginç olan toplantıya Türkiye'den bazı milletvekillerinin yanısıra. Toplantı son anda iptal edildi ama bazı gerçekleri de gün ışığına çıkardı. Türkiye'ye Büyükelçi olarak atanmadan önce yollanmak istediği ülkelerden Mısır. Hatta bu nedenle Şalom gazetesi. ABD'deki yahudi "Türk dostları"nın gerçek niyetleri konusunda önemli ipuçları verdi. yani Fırat'ın doğusunu İsrail hegemonyasına açık hale getirecekti. Abramowitz sık sık Türkiye'ye gelerek önemli temaslarda bulunuyor ve etkinliğini koruyor. 1994 yılının Haziran ayında Washington'da Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir toplantı düzenlenmişti. ben selamet" mantığıyla terketmeye zorlanacaktı.yüksek Amerikalı yahudiler de hep piyon Kürt devleti projesinin önemli destekçileri. ABD'nin niyeti. Türk basınında "PKK ile aynı masada" gibi manşetlerle verilen haberlere göre.. Abramowitz'in ilginç bir girişimi. Taktik ateşkes sırasında Kuzey Irak'ta bulunan Abramowitz Kürt hareketinin önemli stratejistlerinden. bölücü terör örgütünün de temsilcilerinin çağrılmış olmasıydı. Ankara'ya da ABD Dışişleri Bakanlığı istihbarat ve Araştırma Müsteşar yardımcılığı görevini bırakarak gelmişti. Bu ülkelerde gizli ve açık ilişkiler kurup çalışmalar yürütüyor. Malezya ve Pakistan bu şahsın ülkelerine büyükelçi olarak gönderilmesine karşı çıkmışlardı. İsrail ve Mossad'la özel bir yakınlığı olan Abramowitz. Grossman daha önce Abramowitz'in yanısıra Lord Carrington gibi önemli yahudilerle de beraber . aynı zamanda ABD'de 208 numaralı komitenin üyesi. Şu sıralar bölgeden Talabani ve Barzani gibi siyasileri konuk eden Abramowitz.

. 1994 Nisanı'nda İsrail'de yaşandı. Ancak bir tek RP TBMM Grup Başkanvekili Şevket Kazan gerekli sağduyu göstererek konuyu gündeme getirdi. Kürt ayaklanmasına verdiği açık destek hafızalardan silinmiyor. bu iki kişinin toplantı sırasında Türkiye'nin Güneydoğusu'nu "Kürdistan" olarak nitelendirmeleriyle patlak verdi. Fransa'nın eski Ankara Büyükelçisi yahudi Eric Rouleau'nun. "Masonik medya" nedense bu konuya değinmekten özenle kaçınıyor. gözardı etmek mümkün olmuyor. "İsrail kamuoyunda Kürt halkına ve onun verdiği kendi kaderini tayin etme (self-determinasyon) mücadelesine destek sağlamak"tı. Kudüs'te bir "İsrail-Kürdistan Dostluk Derneği" kuruldu. Nachman'ın "Kürt'ten çok Kürtçü" raporu. Kazan toplantının İsrail Cumhurbaşkanının Türkiye'yi ziyareti ile aynı tarihte yapılmış olmasının bir rastlantı olmadığını bildirdi ve "bu planlı bir düzenlemenin sonucudur. Joseph Montvile adlı iki yahudi akademisyen katılmıştı. Ama nedense İsrail'in ve yahudilerin Kürt sorununu kışkırtmasını bu denli istekli olduğu gerçeği nedense bir türlü gündeme getirilmiyor. Skandal. Kürt sorununu kışkırtma heveslisi yahudiler yalnızca bu ünlü isimlerle sınırlı da değildi... Oysa arada sırada öyle skandallar patlak veriyor ki. CFR'nin yayın organı olan Foreign Affairs dergisinin yaz 1993 sayısında Kürt ayrılıkçılığına desteğini sunarken yaptığı kehanet de ilginç doğrusu: "Bu gidişle Türkiye'nin eski Yugoslavya'nın bugün bulunduğu duruma düşmesi uzak bir olasılık değil. Amerika'daki yahudi sermayesinin güdümündeki Carnegie Endowment adlı think-tank'in başkanlığını yürüten Abramowitz. Rothschildlar'ın akrabası ve Kissinger'ın iş ortağıdır). derneğin amacı. Gerçekten de iki yahudi "uzman"ın Türkiye'nin Güneydoğusu'nu "Kürdistan" olarak nitelediği anda İsrail Cumhurbaşkanı Weizmann'ın Güneydoğu'yu geziyor . Bu skandallardan birisi. Andrei Saharov'un eşi yahudi Yelena Bonner'in "Kürtlere yaptıklarından dolayı Ankara'nın bombalanması" talebi ve bir başka yahudi Daniela Mitterand'ın Uluslararası yahudi lobisini de arkasına alarak. Norman Itzkewitz ve Prof Dr. Yelena Bonner'in Mazzini'den aktardığı "her ulusa bir devlet" ilkesi ise İsrail'in bölyönet stratejisinin farklı bir anlatımı olsa gerek. Amerikalı uzmanların dinleyiciler arasında yer alması gerekirken başkanlık divanında oturmaları Türk milleti ve Türk hükümeti açısından onur kırıcıdır" diye konuştu. ABD'de yayınlanan The Kurdistan Review adlı derginin verdiği habere göre." Kürt-Yahudi ilişkileriyle ilgili ilginç bir gelişme de. Helsinki İzleme Komitesi'nin Türkiye'deki 1992 yılı Nevruz olaylarını izlemesi için gönderdiği komitenin raportörü olan Amerikalı yahudi David E. yanına Stephen Solarz gibi yahudi dostlarını da alarak "International Crisis Group" (Uluslararası Kriz Grubu) adlı BM'ye alternatif bir örgüt kurma çabası içinde.. Bosna-Hersek'te Sırplara stratejik avantaj sağlamaktan başka bir işe yaramayan "güvenli bölgeler" uygulamasının da mimarıydı. Şu aralar Abramowitz. Toplantıya ABD heyetinden Prof Dr. Kazan toplantıya katılan Amerikalıların CIA ajanı olmakla birlikte iki tanesininde yahudi asıllı olduğunu hatırlattı. 24-25-26 Ocak 1994 tarihlerinde Başbakanlığa bağlı "Politik Psikolojik Merkez" tarafından organize edilen "Türkiye'de Terörizm Olgusunun Psikolojik Açıdan Değerlendirilmesi" konulu toplantıda yaşandı.çalışmıştı. (Carrington.

Weizman'ın Ankara'da kaldığı Sheraton otelinde dört yahudi ilginç bir biçimde biraraya geldi. neo-Nazi ve de psikopat olmakla suçlanmış ve Yahudi kontrollü medya tarafından da damgalanmıştır. http://www. ADL'nin İsrail Devleti ve Mossad'la olan ilişkilerinden söz eder. Jewish Defence League (Yahudi Savunma Birliği). Ama örgüt. antisemit. Türkiye'de bir stratejik araştırmalar kurumunun think-tank oluşturulmasına yardımcı olan bu dört isim daha sonra da Kuzey Irak'a geçti. başta Araplar olmak üzere tüm "İsrail düşmanları"na hem Amerika'da hem de İsrail'de pek çok kanlı saldırı düzenlemiştir. ancak duyanlar. Ayrıca bu iki "eşanlı" olayın yanına bir üçüncü garip olay daha katıldı. Bu konuda ortaya çıkan bilgiler. İsrail ya da Amerikalı Yahudiler hakkında söylenen en ufak bir sözü bile "Yahudi düşmanlığı" olarak algılıyor ya da gösteriyordu. bu noktadan hareketle bir önemli bağlantı daha kurulur. İsrail aleyhine konuşan Amerikalıları çeşitli baskı ve yıldırma yöntemleriyle susturmaktadır.. Örgütün sloganı "en iyi Arap. yayınladığı White Paper on the ADL adlı kitapçıkta. Karanlıklar Prensi Richard Perle..html *** ADL. ADL ve Jewish Defence League adlı örgüt arasındaki ilişki!.olması ilginçti.org/kitap/YMD/YMD3_9.. hatta terörist bir örgüttür. ADL. Amerika'daki Yahudi lobisinin etkisine karşı koymak için kurulduğunu ilan eden "Liberty Lobby" (Bağımsızlık Lobisi) adlı kuruluş. Haham Meir Kahane tarafından kurulan ve İsrail'de de "Kach" adı altında örgütlenen JDL. ölü Arap'tır" şeklinde özetlenir.. (Kahane'nin ölümünün ardından bir de "Kahane Chai" adlı ikinci bir fraksiyon doğdu). Pentagon'un eski Türk masası şefi Harold Rhode. Geçmiş yıllarda yüzlerce Amerikalı ADL tarafından. yani Yahudi düşmanlığı ile savaşmak için kuruldu. İslami fundamentalizm masallarından tanıdığımız Bernard Lewis ve B'nai B'rith'in önemli ismi. sözde Yahudileri aşağılanmaktan kurtarmak. Kitapçıkta. İsimleri tanıdıktı: Morton Abramowitz. örgütün ne denli güçlü ve "belalı" olduğunu bilirler. Lobinin Toplumsal Denetim Mekanizması Amerikalıların çoğu ADL'nin (Anti-Defamation League of B'nai B'rith) adını duymamıştır. ADL'nin Mossad'ın bir uzantısı olduğunu göstermektedir. Çünkü örgüt uzun yıllardır bir tür düşünce polisi olarak çalışmakta. Bu nedenle de ellerinden geldiğince ADL'ye "bulaşmamaya" özen gösterirler. son derece radikal. ırkçı. "Önemli temaslar" yapmak için.harunyahya. 1994 yılında El-Halil kentindeki İbrahim Camii'nde namaz kılan .

Bu üçlü komite. sağ kanat İsrail politikacısı ve Gush Emunim'in önemli ismi Geula Cohen ve ADL'nin üst düzey yöneticilerinden Bernard Deutch!. Friedman'ın deyimiyle "İsrailli ve Amerikalı Yahudi iş adamları. "judeo-Nazi" olarak tanımlamaktadır. yıllar boyu hem İsrail otoriteleri. JDL İsrail yönetiminden ve Mossad'dan aldığı emirleri uyguluyordu. Kahane'ye artık bir numaralı hedef olarak Sovyetler Birliği temsilciliklerini belirlemeleri gerektiğini söylemişti. örgütün görünüşteki lideri olan Kahane'ye direktif vermekteydiler. emekli İsrail subayları ve üst düzey Mossad görevlilerinden oluşan bir grup"tu. Bir başka deyişle. bize. Kurye. faşist yöntem ve ideolojisi nedeniyle JDL'yi ve onun türevi olan diğer bazı Yahudi örgütlerini. Bu hedefler. JDL'nin terörist faaliyetleri. Jewish Defence League. JDL'nin fiili saldırıları ile karşı karşıya kalanlar arasında. Bu gerçek. ADL'nin Amerikan toplumu içinde "Yahudi aleyhtarı" olduğuna karar verdiği kişi ve kurumları tespit edip "kara liste"ye aldığını. JDL'nin bu terörist faaliyetlerinin İsrail devleti ile bir ilgisi olup olmadığıdır. bunun bir diğer göstergesidir. Bazıları. Diğer bir Mossad uzantısı olan ADL ise doğal olarak JDL'yle gizli bir işbirliği içindedir. Sözkonusu eğitimin idaresini üstlenen kişi ise o zaman Mossad subayı olan Yitzhak Şamir'di. Bu üçlü komitenin JDL'yi yönlendirmelerinin bir örneği. bölüm) akademik merkezler yer almaktadır. en başta Müslüman ve Arap kuruluşları ya da "Yahudi Soykırımı"nı yalanlayan Institute for Historical Review gibi (bkz. ADL ve JDL arasındaki işbirliği ise hedef gösterme ve vurma yönünde bir işbölümü niteliğindedir. Üçlü komitedeki isimler ise oldukça ilginçti: Örgüt kurulduğunda Mossad operasyon şefi olan ve sonradan Başbakanlığa kadar yükselen Yitzhak Şamir. Tüm bunlar. Kurye. Mossad'ın.. Bu noktada önem kazanan soru. Oysa bu açıklamalar. Sebep. Ocak ayında Tel-Aviv'den gizlice gelen bir kurye ile görüşmüştü. yalnızca göz boyamak içindi. . Kahane takipçileri. Kahane ve örgütünü yıllarca incelemiş olan Friedman. Sovyet yönetiminin ülkedeki Yahudilerin İsrail'e göç etmesine izin vermemesiydi. JDL militanlarına Mossad tarafından İsrail'de askeri eğitim verileceğini de haber vermişti.Müslümanları topluca tarayan Baruch Goldstein de bir Kahane müridiydi. Friedman'ın Kahane'yi konu edinen The False Prophet adlı kitapta delillendirildi. 5. JDL'nin ilk kurulduğu günden bu yana üçlü bir komite tarafından yönetildiğini ortaya çıkardı. JDL'nin gerçekte Mossad tarafından perde arkasından yönetildiğini göstermektedir. Kahane'ye bu mesajı gönderenler. ADL ve hatta AIPAC ve UJA (United Jewish Appeal) ile "direk bağlantılar" içinde olduğunu yazar. Eski Mossad ajanı Victor Ostrovsky de. bir tür "ADL. ADL tarafından belirlenmekte. 1969 yılında İsrail'den örgüte yollanan hedef değişikliği emriydi. hem de Yahudi lobisinin önde gelenleri tarafından kınanmakta ve bu terörist örgütün İsrail ve lobiye rağmen eylem yaptığı vurgulanmaktaydı. JDL tarafından vurulmaktadır. ADL yöneticisi Bernard Deutch'un JDL'yi koordine eden üçlü komitede yer alıyor oluşu. Amerikalı Yahudi gazeteci Robert I. White Paper on the ADL'de. bu listedeki isimlerinde JDL militanlarının saldırılarına hedef olduğuna dikkat çekiliyor.C"dir.. bir anlamda ADL'nin "cephe" fraksiyonu. O tarihe kadar Amerika'daki zenci örgütlerine karşı eylem düzenleyen Kahane.

hatta "Tapınakçı" ve de homoseksüel olduğuna ise bir önceki bölümde değinmiştik. Dolayısıyla ADL. . (O sıralar "insan hakları savunucusu" gözüken ADL. "antisemitizm tehdidi" iddiasıdır. ADL'nin bir başka kirli yöntemi daha vardır: Yapay antisemitizm üretmek. Bu FBI mensupları. Yanda.İsrail yöneticileri ve Yahudi lobisi tarafından sürekli olarak kınanan Meir Kahane'nin kurduğu Jewish Defence League ve onun İsrail'deki karşılığı olan Kach ve Kahane Chai (Kahane Yaşıyor) örgütleri.) ADL'nin ürettiği yapay antisemitizmin ilginç bir örneği. ADL'nin Los Angeles ve San Francisco şubelerine baskın düzenlemiş ve tüm evraklara el koymuştu. Benzer taktikler ADL'nin "cephe" örgütü JDL tarafından da kullanılmaktadır: Associated Press'te yer alan bir habere göre. İsrail'i eleştirenler üzerinde kurduğu baskının tek dayanağı. delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştır. The Ugly Truth about the ADL'de. Aslında ADL'nin FBI'yla ilgisi. Martin Luther'le çok içli-dışlıydı). yaklaşık 100 politik organizasyon ve 10 bin Amerikan yurttaşı hakkındaki son derece özel bilgileri. antisemitizm olmadığı yerde. onu üretme yoluna gitmektedir. antisemitizmin varlığına muhtaçtır. Yaptığı düşünce kontrolünün. 1960'lı yıllardan beri sürüyordu. hem de FBI ve CIA'nın cesaret edemediği yöntemleri kullanarak dosyalamıştı. 1993 baharında patlak veren bir skandalla ortaya çıktı. siyah lider Martin Luther King hakkında elde ettiği bilgileri Hoover'a ileterek FBI için ajanlık yaptı. kuzey Hollywood'da Beth Sar Shalom adlı Yahudi dini merkezinin bombalanması olayında rol oynadığına dair ipuçları üzerine tutuklanmış.. (Bu geleneksel yöntemin İsrail devleti tarafından da yoğun olarak kullanıldığını bir sonraki bölümde göreceğiz. Oysa soruşturma sonucunda ortaya çıkan bilgiler çok ilginçti: ADL. Bu yüzden de. ADL'nin hedef göstermek için seçtiği Amerikalılar ise oldukça ilginç bir yöntemle tespit edilir: Örgüt. Aynı gün savcılık 800 sayfalık bir soruşturma raporunu basına dağıttı. Bu konu. ADL üyesi Arnold Forster'in yıllar önce bir sinangogun duvarlarına gamalı haçlar çizerken yakalanmasıydı. yasadışı bir "fişleme" yöntemi uygulamış ve bunun için de FBI ve CIA'dan bazı görevlileri rüşvetle satın almıştır. Amerika'daki bir yaz kampında eğitim gören "Kahane Chai" örgütünün genç militanları. "İsrail düşmanları"na karşı daha etkin mücadele etmek için. 1960'lı yıllarda ise ADL. Philadelphia'da Ku Klux Klan ve Amerikan Nazi Partisi'nin ortak bir miting düzenlemesini organize etmiştir!. Dünya Savaşı'nın ardından ADL yöneticileri ile FBI şefi Edgar J. ADL'nin yapay antisemitizm üretmek için kullandığı kanallardan birisi de. Edgar Hoover'ın yüksek dereceli bir mason. 8 Nisan'da California eyaleti polisleri. ADL'nin Ku Klux Klan gösterileri düzenlettiği ve buralarda özellikle Yahudi aleyhtarı sloganlar attırdığına dair bilgiler yer almaktadır. kanunları ihlal ederek. Hoover arasındaki çok yakın bir ilişki kurulmuştu. gerçekte Mossad ve ADL tarafından kurulmuş ve yönlendirilmiştir. Ancak hiçbir etkili medya kuruluşu konu hakkında haber yapmadı... Bu örgütün Amerika'da antisemitizmle savaşmak iddiasıyla kurulduğunu belirtmiştik. Bir JDL lideri olan Mordechai Levy. az önce değindiğimiz gibi bir B'nai B'rith-masonluk ürünü olan Ku Klux Klan'dır... JDL'nin Batı Yakası liderlerinden Irving Rubin. II. zaman zaman ADL tarafından İsrail'e düzenlenen bedava turlara da katılıyorlardı. Bunun için de FBI'da görevli olan pek çok istihbaratçıya rüşvet vermişti..

Loca görünümündeki bu "anayasa mahkemesi"nin en büyük misyonlarından biri ise laikliğin güç ve etkisini genişletmektir.. Bu yolda ADL'nin en büyük destekçisi ise her zaman olduğu gibi masonlardı. Sekülerizmin Amerika'daki Bekçisi Tüm bunların yanısıra. bizdeki Anayasa Mahkemesi'nin işlevini görür. Masonluk ve ADL işbirliği. Hıristiyanlığı toplum yaşamından çıkarmak için bu denli uğraşırken. normal mahkemelerin dua ile açılmasının yasaklanması gibi örnekler yer alır. İki ADL üyesi. Dindarların. Hatta kitapçıkta yazıldığına göre. 1947-1982 adlı kitapçıkta da açıkça belirtildiği gibi ADL "din ve devlet arasındaki kalın duvar"ın başta gelen savunucusudur ve Mahkeme'nin dini toplum hayatından çıkarmaya yönelik uygulamalarının hepsini büyük bir heyecanla desteklemektedir. Mahkeme'nin bu konudaki bakış açısı. çıkarılan kanunların Anayasa'ya uygun olup olmadığına karar verir. ADL sözkonusu "duvarın daha da kalınlaşmasından" yanadır. Bu yönde şimdiye dek atılmış olan adımlar. bu örgütü "Amerika'yı paganlaştırmak"la suçlamalarının nedeni budur. İskoç Riti masonluğu ile birlikte. Amerika'yı Hıristiyanlıktan koparmak ve yerine "seküler hümanizm". Yahudi önde gelenleri ve masonluk arasındaki İttifak'ın Amerika'yı daha da . çok defalar "ispiyonculuk" görevini de üstlenmiş ve laikliğe aykırı bulduğu yerel bazı uygulamaları Yüksek Mahkeme'ye şikayet etmiştir.. Okullardaki din derslerinin kaldırılması ve benzeri uygulamaların başta gelen savunucusu olan örgüt. Mahkemenin tarihi. Goodman'ın kaleme aldıkları Friend of the Court." Yüksek Mahkeme'nin bu sekülerizm misyonunun en büyük destekçisi ise yıllardır ADL'dir. bir yandan yeni türeyen bir takım sapkın dini akımlara da var gücüyle destek olmaktadır. dini sembollerin kamu alanlarında kullanılmasının yasaklanması. "Amerika'yı paganlaştırma" yönünde uzun bir mücadele verdiği anlatılıyor (pagan: putperest). Jill Donnie Snyder ve Eric K. Masonluk ve başta ADL olmak üzere Yahudi lobisi. Amerika'da sekülerizmi güçlendirmek ve genişletmek oldu. dinin toplum hayatından tamamen çıkarılmasına yönelik kararlarla doludur. devlet okullarında sınıflarda Kutsal Kitap bulundurulmasının yasaklanması. Amerikan hukuk sisteminin en üstünde yer alan Yüksek Mahkeme (Supreme Court). bu ikili. hep bu ikilinin çabalarının sonucudur. dini bayramların kutlanmasının yasaklanması. Amerika'nın "zinde güçleri" konumundadırlar. yeni dinler ya da "Yeni Çağ" (New Age) gibi öğretiler yerleştirmek amacına yöneliktir.ADL. en çok Yüksek Mahkeme kararlarında ortaya çıkmıştır. Black şöyle demiştir: "Anayasada bir dinin devlet eliyle tesis edilmesini yasaklayan madde. ADL'nin belki de en büyük icraatı. dereceden mason olan Hugo Black'ın 10 Şubat 1947 yılındaki bir açıklamasında özetlenmiştir. ADL'nin masonlarla olan işbirliği. The Ugly Truth about the ADL'de. Amerika'da Hıristiyanlığı toplum hayatının tümünden çıkarmak ve din-aleyhtarı bir laiklik yerleştirmek hedefindedir. İskoç Ritine bağlı 33. Buna göre. Mahkemenin en önemli özelliklerinden biri ise üyelerinin çok büyük bölümünün mason oluşudur. devlet okullarında her sabah yapılması önerilen duayla ilgili kanunun iptali. ADL. gerçekte din ile devlet arasında kalın bir duvar örülmesini gerektirmektedir. Yüksek Mahkeme'nin bu konuda aldığı kararlar arasında. ADL'nin.

genel olarak diğer dinlerin zayıflatılmasını gerektirirken.html Fethullah'ın Gerçek Yüzü Ergun Poyraz . adı konmamış da olsa bir "Yahudi toprağı" olmasını hedeflemektedirler. Yahudilik'ten etkilenmiş. bazı Hıristiyan mezhepleri bu kuralın dışında kalmaktadır. -"Fethullah Gülen ile Papa II. bu mezheplere bağlı kişilerin "Hıristiyan Siyonistler" sıfatını kazandıklarını görmüştük. Aslında. Çünkü bu Hıristiyan. Amerika'nın üzerindeki Yahudi egemenliğinin önemli bir boyutu da budur. Yahudi egemenliği. bu egemenliğe temel prensipleri nedeniyle karşı çıkacak olan diğer dinleri tasviye etmeye çalışmaktadır. Amerika'da ya da başka bir yerde yapılan "daha da sekülerleşme" hareketleri.. Kitabın önceki bölümlerinde. 2.sekülerleştirmek istemelerindeki amaç açıktır. daha doğrusu Protestan mezhepleri. ya da daha yerinde bir ifadeyle Yeni Seküler Düzen'in (Novus Ordo Seclorum) üretilmesindeki gerçek amacın bu olduğunu söyleyebiliriz. Amerika'nın bir "hıristiyan" toprağı olmasını değil.harunyahya. http://www. Ve bu "judaizer" mezheplere bağlı olanlar. . geçmişte Mesih Planı'nı destekledikleri gibi bugün de desteklemektedirler. Yahudi dini kaynaklarını benimsemiş ve Yahudi dünya egemenliği hedefini de onaylamış durumdadırlar. tüm dünyayı kapsayan bir Yahudi egemenliğini öngören Mesih Planı'nın birer parçasıdır.org/KITAP/YMD/YMD7b. Ancak burada ilginç bir istisnanın varlığından söz etmek gerekiyor: Yahudi egemenliği. sekülerizmin. bölümde İttifak'ın hıristiyan dini otoritesine karşı giriştiği uzun savaşı ve bu savaşın bir parçası olarak ürettiği sekülerizmi incelemiştik. sözkonusu "Hıristiyan Siyonistler"dir.Jean Paul 1998 Şubat'ında Vatikan'da buluştular. aksine onu destekleyenler. İşte Yahudi egemenliğine engel çıkarmayan.. en başta Püritenlik ve onun türevleri olan bazı Hıristiyan mezheplerinin Yahudilere olan ilginç bağlılığına ve Mesih Planı'na verdikleri desteğe değinmiş. bu büyük planın.

Fethullah Gülen 8 Şubat 1998 günü Vatikan'a hareketinden önce yaptığı açıklamada "Birkaç ay önce Abramowitz cenaplarının yardımıyla bu buluşma gerçekleşti" dedi. Abramowitz'in yakın arkadaşı Perle. FBI ve MOSSAD'ın paravan Yahudi örgütü Ayrımcılıkla mücadele Birliği (Anti-Defamation League/ ADL) ve Moon Tarikatı buluşmayı organize edenler arasındaydı. New York'lu gazeteci John Ross'un haberine göre. 1996 yılında CIA BAşkanlığına aday gösterilen Carnaige Vakfı başkanı Morton Abramowitz idi." Gülen'in ABD yönetiminde ve BM'de etkiye sahip Papa'nın sağ kolu kardinal John O'Connor ile Eylül 1997'de New York'ta gerçekleşen görüşmesinde. Güney Afrika ırkçı rejimi ve İngiliz istihbaratıyla bağlantıları ortaya serildi.. ADL ajanları. muhalif örgütler ve kişileri fişlediklerini itiraf ettiler. Gülen'in sağlık (!) kontrolü gerekçesiyle bulunduğu New York'ta atıldı. "ADL'nin MOSSAD. Kurulduğu günden itibaren. Morton Abramowitz ile görüşmesinin ortak dostları Kasım Gülek vasıtasıyla tanışmasından sonra gerçekleştiğini açıklayan Gülen. Vatikan buluşmasının temelleri." diyordu. "Abramowitz ile toplum hadiselerinin sebepleri ve sonuçları hakkında konuştuk. ödüller dağıtıyordu. FBI. ABD eski Savunma Bakan yardımcısı Richard Perle. Abramowitz'e Ortadoğu ve Türkiye konusunda yazdığı kitap için yardım etme sözü verirken.. Gülen. Daha sonra teşekkür mektubu yazdı. CIA. FBI'ın istihbarat kayıtlarından yararlanıyorlardı. Amerika'daki Siyonist lobisinin en güçlü kolu ADL. Foxman.Ajanlar Tom Gerard ve Roy Bullock'un evlerinde çıkan bilgiler ve ifadeler ADL'nin kirli ilişkilerini su yüzüne çıkardı. ADL'nin Türkiye'de MOSSAD'a yakın Yahudi çevrelerle yakın bağlantıları bulunuyor. Gülen'in basın önündeki itirafından da anlaşılacağı üzere ABD Ankara Büyükelçisi Morton Abromowitz buluşmada başrolü oynadı. Klu Kux Klan örgütü ADL kanalıyla finanse edildi." Yakalanan kimi üyelerin istihbarat faaliyetleri yaptıkları ortaya çıktı.Bu buluşmayı CIA organize etti. yine aynı dönemde kurulan Amerikan iç istihbarat örgütü FBI ile işbirliği içinde oldu. görünüşte konferanslar düzenliyor. Bu günlerde görüştüğü Amerikalılardan biri de . Ancak ADL'nin gerçek kimliği 1992 yılında iki ajanının yakalanmasıyla belgelendi. Dernek gibi örgütlenen ve otuza yakın şubesi bulunan ADL. Uzun seneler Pentagon'un Türkiye sorumluluğunu yürüten Perle bir süre . ADL ajanları bu faaliyetlerinde ilginç bir olayı da gerçekleştiriyorlar. Zamanın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya yakınlığı ile tanınan ADL başkanı Abraham H. Zaman Gazetesindeki açıklamasında kitap olayını şöyle anlatıyor: "Kendisinden İslam'da hoşgörüyü anlatan bir kitap yazmasını rica ettik. bir Yahudi ve ADL yönetimiyle ilişki içinde. Gülen'in bir kitabını Amerika'da İngilizce olarak yayınlama garantisi veriyordu. ADL'nin kuruluş yılı 1913. Edgar Hoover'in başkanlığı döneminde ADL'yi kanatları altına aldı ve geliştirdi. Roma ziyaretinin tarihi kararlaştırıldı.

TBMM Başkanı Çetin ve Dışişleri Bakanı Cem’den sonra Fethullah Gülen ile görüştü… 55 Yahudi örgütünü temsilen Türkiye’de bulunan 59 kişilik (AYÖBK) Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı Heyeti... Fethullah Gülen'in sağ koluydu. Fethullah Gülen'in hamiliğine soyunan ADL. sf 345348 YAHUDİ MAFYASI ADL ve GÜLEN İLİŞKİSİ “3 gündür Türkiye’de bulunan Yahudi Liderler Heyeti.ADL ve Moon Tarikatı bu gazete içinde birlikte çalışıyor. Başbakan Yılmaz. Orgeneral Çevik Bir.otopsiyayinevi. Kore nüfusunun yüzde onunun Budizm'den Hıristiyanlığa geçişini organize edenlerden. Ergun Poyraz. CIA'ın dünya çapında kullandığı etkili bir kamuflaj aracı." . Fethullah Gülen’in Türkiye’deki ve yurtdışındaki çabalarını önümüzdeki yüzyılın ‘barış’ asrı olması açısından önemsediklerini ve sözkonusu projeye büyük ilgi duyduklarını belirttiler…'' 10 Mart 1998 Zaman *** . 1980'li yıllarda tarikatın adı İrangate skandalına karıştı. Reagan ve Bush'a olan yakınlığı ile tanınıyor.önce Irak'ı bölme planlarını Washington Post'a açıkça yazdı.. Gazete CIA'ın yayın organı olarak tanınıyor. Bu çalışmalar sonucu bugün Güney Kore nüfusunda Hıristiyanların oranı yüzde 35'i buldu.Fethullah'ın Gerçek Yüzü. Otopsi Yayınevi (http://www. Wahington'daki iki büyük gazeteden biri olan Wahington Times'ın sahibi Moon Tarikatı.cjb. Bosna'yla ilgili olarak ABD'de kurulan kriz merkezi ekibi içinde de yer alan Perle. Moon Tarikatı.net)-1. Moon Tarikatı'nın bir süre önce ölen Türkiye temsilcisi Kasım Gülek. Moon Tarikatı ile de çok yakın ilişki içinde. Türkiye İran arasında savaş kışkırtıcılığında da başroldeydi. Moon Tarikatı. Kore'nin bölünmesinden hemen sonra kuruldu. Kore İstihbarat Teşkilatı. 1981'de kurulan gazete. Kurucusu CIA'nın yan kuruluşu gibi çalışan . Basım Nisan 2000..

Kara karga. El an Vatikan’da mevta Papa’nın elini öpen Müslüman kılıklı diyalog evlatları. 20 Kasım 1992 günkü Zaman’ın 2. kendi herzelerini suçluluk psikolojisi içinde oraya buraya gömmeye çalışan.Al sana “ABD’de Yahudi mafyası: ADL” ve “Gülen Efendi’nin ADL teklifli diyalog masalı” 25 Mart günkü “ABD’de Yahudi mafyası: ADL ve Gülen Efendi’nin diyalog masalı” başlıklı makalem. “Yerin de kulağı var” diyen büyükler. baktılar ki haber traşlanmış. Türkiye’de 25 bin kilise ev açıldı” haber.. bir “kara karga”nın toprağı eşeleyip kendi pisliğini gömmesini gözlemleyerek Habil’i toprak altına gizlemeye çalıştı… Lakin “yerin de kulağı var” derler büyükler. Kurdukları “Denizaşırı Yatırımcılar Servisi” adlı şirketle milletlerarası silah ve uyuşturucu kaçakçılığı. Aynı Zaman’ın yine köşemde sunduğum 2 Mart 2005 tarihli ve Serkan Talan imzalı “Misyonerler faaliyetini yaygınlaştırdı. internete sarıldılar… Zaman gazetesinin internetteki ilgili sayfasına gittiler. kirli parayı aklama gibi işleri yürütmektedir. ama milletimizin hafızasından ve Kiramen Kâtibîn Melekleri’nin ilahi kayıtlarından çıkartamazlar. Amerikan mafyasının halkla ilişkiler bürosu gibidir. kardeşinin ölüsünü toprağa gömmeye çalışan Kabil’in ahaline güldüğü gibi.. heyhat. internetten çıkartılmış. kara kargadan imdat bekleyenler için “Kılavuzu karga olanın gagası…” da derler. neredeymişler…” diye lakırdılara ve yalanlara yapışanlara ve dahası en cahil Müslüman’a dahi nispet edilemeyecek iftira senaryolarıyla Müslüman milletimizin namus anlayışıyla Samanaltı’ndan oynayanlara gülmektedir. Haberin “ADL tarafından Gülen Efendi’ye yazdırtılan diyalog kitabı” kısmı çıkartılmış. kardeşi Habil’in canına kastettiğinde. kaç kişi Hıristiyanlaştırılmış.. Gelelim ADL ve Gülen Efendi’nin Zaman’a yansıyan haberlerine… Bakın bakalım kimin eli kimin cebinde. bu “vahim Haçlı işler”ini internetten veya arşivlerden kaldırabilirler. kim kimlerin teklifiyle diyalog masalı yazıyor? Önce. Kılavuzu karga olanların bu diyalog mızrakları ve bu “haçlı işleri” artık çuvala sığmıyor. bazı diyalogcu aymazları şok etmiş olacak ki. . Kabil. çalınan minarelere hazırlanan kılıflar dar geliyor. kim kimler adına diyalog işine taşeronluk yapıyor. arşivlerden yok etmeye kalkışan.. sonra da pişkin pişkin “Yok canım nerede kilise varmış. sayfasındaki “ABD’de Yahudi mafyası: ADL” başlıklı ve Yunus Altınöz imzalı araştırmadan bazı bölümleri aktaralım: “İngiliz Farmasonluğu’nun Yahudi kolu olan B’nai Brith’in etkisi altındaki ADL (Anti–Defamation League) 1913 yılında kurulmuştur. ADL adeta. kim kimlerin adamı.

ADL tarafından basılarak dünyanın dört bir yanında dağıtılacak…” Tek harf dahi ilave etmeden aktardım. evinin önünde bombalı saldırı sonucu öldürüldü… Musevi iken Hak din olan İslam’a dönüş yapan Prof. ADL’nin bilinen cinayetleri şunlardır: 15 Ağustos 1985’te Kafkasyalı Müslüman lider Tscherim Sobzocov.. Orgeneral Çevik Bir. İsrail mafyasıyla da yakın bağlantılar kurmuştur… ADL–Sharon grubu ihtilaflı bölgelerde satın aldıkları evlerde militan Yahudiler’i yetiştirdiler…” Kim yazıyor bütün bunları ve dahasını. FBI ise kongre tarafından suçlandığı zaman suçu daima ADL’nin üzerine attı. ADL.. Gülen’in. Gülen. bittiğinde insanların hizmetine sunacağını söyledi. günkü Zaman gazetesi aynen böyle yazıyor a dostlar. tam mesai ile çalışan gizli istihbarat memurlarının bir kısmını Amerikan Hükümeti Adalet Bakanlığı’na bağlı Özel soruşturmalar Ofisi’nde (OSI).. Şimdi anladınız mı ADL kim. bir kısmını da İsrail otoriteleriyle Tel Aviv’de çalıştırmaktadır. Gelelim 10 Mart 1998 günkü aynı Zaman gazetesinin “Diyalog çabaları devam ediyor” başlıklı ve Selçuk Gültaşlı imzalı haberine: “3 gündür Türkiye’de bulunan Yahudi Liderler Heyeti. 20 Kasım 1992 günkü Zaman gazetesi… Dilerseniz ADL’ye ilişkin bilgileri tekrar okuyun. Fetullah Efendi ne iş yapar... Başbakan Yılmaz. TBMM Başkanı Çetin ve Dışişleri Bakanı Cem’den sonra Fethullah Gülen ile görüştü… 55 Yahudi örgütünü temsilen Türkiye’de bulunan 59 kişilik (AYÖBK) Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı Heyeti. İsrail Devleti kurulduğundan beri ADL. ABD’nin en etkili Yahudi Lobisi olan “ADL’nin (Anti–Defamation League) teklifi”yle hazırladığı “hoşgörü ve diyalogla ilgili kitap” da gündeme geldi.İşgal altındaki Filistin topraklarında ve Kudüs’ün Hıristiyan ve Müslüman bölgesinde geniş arazilerin kanunsuz alım–satımının ortaya çıkarıldığı emlak skandalı da yine işin içinde ADL’nin varlığını ortaya koyuyor. “hoşgörü masalı ve diyalog kitabı” ne? Hala fark edemediyseniz her iki “Zaman haberi”ni tekrar ... Kitap. İsmail Raci Faruki ve eşi 1985’in Ramazan’ında sabaha karşı evlerinde bıçaklanarak öldürüldüler… Gandhı ve Palme suikaslerinin arkasında da ADL’yi görmekteyiz. İsrail Gizli Servisi MOSSAD ile hususi ilişkilerini daima sürdürmüş. Amerika içinde FBI kanallı muhtelif operasyonlarla ilişkisini sürdürdü.. ADL. Fethullah Gülen’in Türkiye’deki ve yurtdışındaki çabalarını önümüzdeki yüzyılın ‘barış’ asrı olması açısından önemsediklerini ve sözkonusu projeye büyük ilgi duyduklarını belirttiler… Görüşmede. İngilizce olarak hazırlanan kitap üzerindeki çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu.

org/html/modules. Bunu yapabilmek için de ABD'nin yönetim merkezi olan Beyaz Saray'ı kontrol etmeleri gerekmektedir ki ADL bunu başarmış bulunmaktadır. 1915 yılındaki Ermeni olaylarını. CIA ve MOSSAD ile işbirliği yapan. Moon Tarikati . ABD gizli servisi CIA'nın etkinliklerini gizlemek üzere yarattığı tarikattir. Emin Koç . gerçekler zamanla anlaşılır çünkü. bu örgütün üyesi. bazıları şoklanmış gibi… Bu 10 Mart 1998 haberi soğuk duş etkisi yaptı herhalde? Şimdi tekrar değerlendirin bakalım. bu diyalog işi Türk orjinli miymiş. . 'Soykırım!' olarak kabul edeceklerini açıkladı.6 NİSAN 2005 . ADL bu işi yaparken Moon Tarikati ile birlikte çalışmaktadır. Hayırdır. ABD'nin eski Savunma Bakanı Yardımcısı. ADL. Morton Abramowitz. ABD uzantılı Vatikan orjinli mi. ABD'nin en etkili Yahudi kuruluşu olan Anti Defamation League (ADL: Ayrımcılıkla ve İnkarla Mücadele Birliği) . Ümmet–i Muhammed’in seçkin topluluğu yüce milletimize neler yapabileceklerini varın siz hesap edin… M.okuyun lütfen. Graham Fuller gibi adları CIA ile bağlantılı olan isimler de ADL'nin teorisyenleri arasında bulunuyor. Bu ADL. Ameirka'da Türkiye aleyhine çok olumsuz bir gelişme ortaya çıktı. Güney Afrika'nın ırkçı rejimine destek veren Siyonist bir örgüttür. Örneğin.otuken. ADL. Karanlıklar Prensi unvanlı Richard Perle. Bu örgütün görevi.Yenimesaj http://www. bugün Amerika'yı yöneten yeni muhafazakar kadroları hemen hemen elinde tutan bir örgüt. Muhammed’i ve O’nun Medine Vesikası’nı Vatikan’ın ve ADL’nin diyalog işinde diline dolayanların..php?name=News&file=article&sid=4138 Nedir bu ADL Rıza Zelyut GÜNEŞ 27 Ağustos 2007 Geçen hafta. Yahudiler aleyhine gelişecek her fikre ve olaya karşı çıkmak. herhangi bir örgüt değil. yoksa ADL orjinli miymiş? Alemlere rahmet Hz..

'Yenilikçi hareket' adını verip 'Türkiye'deki İslamcıların önderleri' ilan ettiği AKP'nin iktidara gelmesi için uluslararası desteğini bütün gücüyle ortaya koydu. ADL Başkanı Foxman. bu gazetede ADL ile birlikte çalışmaktadırlar. Mooncuların temel hedeflerinden birisidir. Jews Comitte gibi kuruluşların büyük idealleri. Tayyip Erdoğan ile görüşüyor. Başbakan Erdoğan'ın hareket alanını çok daralttı. Yenilikçi adını verdikleri Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını da şiddetle destekliyorlar. JINSA. seni oradan indiririz!' Nedenler ortada: *Türkiye hala ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi'nin bir yardımcı aktörü yapılabilmiş değil. FETHULLAH'IN KORUMASI ADL Bugün ABD'de Türkiye'ye karşı yeni bir cephe açan ADL.. Böylece Arz-ı Mevud peşindeki yayılmacı Yahudiler öfkeleniyorlar. Türkiye'deki yargı kararları. başbakan yapıldı.. Bunlar. Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü (JINSA) gibi çok etkili bir Yahudi kuruluşu ile yine görüşmeler yapıyor. bu yöndeki hevesini kırdı. Gülen'in 1998'de Vatikan'da Papa ile görüşmesini ADL ayarlamıştır. *Türkiye. (Bilgiler için Ergün Poyraz'ın Patlak Ampül adlı kitabının 211. 'Fethullah Gülen'in İslam üzerine bir kitap yazmasını istediklerini. Yahudi örgütü Jewish Comitte'in davetlisi olarak 16 Temmuz 2000'de Erdoğan. bunu 8 Şubat'ta itiraf etmiş ve randevunun. bu örgütün başkanlarından Leon Levy ile buluşmuş ve fotoğrafları da basına yansımıştır. ADL. Zaman Gazetesi'nde yayımlanan açıklamasında.İslam dünyasına karşı Yahudi-Hıristiyan Birliği'ni yaratmak. Geldiğimiz noktada ise Amerikalı Yahudi örgütleri..) NE OLDU DA BOZULDULAR? Amerikan Yahudi örgütleri. Fethullah Gülen. Abramowitz'in aracılığıyla gerçekleştiğini söylemiştir. yapılmış seçimler değiştirilerek Tayyip Erdoğan. Erdoğan da 2000 yılında ABD'ye gidip Gülen'i ziyaret ediyor. *İsrail'in Ortadoğu'daki varlığına karşı çıkan İran'ın bastırılması için . İsrail'in Kuzey Irak'ta etkili ve yönlendirici güç haline gelmesine izin vermiyor. Ordunun ve kamuoyunun tepkisi.. sayfasından itibaren. Fethullah Gülen'in koruyuculuğunu yapan ve onu yükseklere taşıyan örgüttür. Foxman. Kürt bölgesinin İsrail bölgesi yapılması. ABD'nin en etkili gazetelerinden olan Washington Times'in sahibi olan Mooncular. ADL'nin bugünkü başkanı Abraham H. bunu İngilizce yayımlayacaklarını' söylüyor. Başbakan'a bir işaret verdiler: 'Emrimizden çıkarsan. ADL yöneticileri ve Mooncular Fethullahçılar ile sıkı ilişki içine giriyorlar. Fethullah Gülen.

Amerika'nın emrine girmiş bir propaganda uzmanı olduğu anlaşılan Fethullah Gülen'den söz ediyorum. bu Siyonist dayatmaya karşı asla ödün vermemelidir. O zaman. http://www. Bu kişi. Ayrıca bir medya grubunun ihalesi (Sabah olayını işaret ediyor) işini de Yahudi örgütleri ve İsrail. ABD'ye hizmet . Hükümet.Türkiye kullanılmak isteniyor. İslam'a değil. Burada açıkça. Türkiye.gunes.com/2007/08/27/yazarlar/y4. Arap sermayesinin Türkiye'de etkin olmasını. bu yoldan münüple etme çabalıyor. Hemen belirtelim ki bu işaret İsrail'de üretildi. İran'a karşı yaptırıma yanaşmayınca da böyle tehditler geliyor. ABD'de parlatıldı. ihale almasını istemiyor. Muhammedür resulullah!' diyen ve buna da gönülden iman edenlere sesleniyorum: Siz. *Cuma günü. hem Müslüman görünüp hem de Amerika için çalışan kişilerden uzak durun. Yeni Şafak'ta İbrahim Karagül daha özel bir sebep de gösteriyor: İsrail.html *** Fethullahçı Müslümanlar uyanın Rıza Zelyut 01 Ekim 2007 'La ilahe illallah. İslam dünyasına karşı Haçlı savaşı başlatan Amerika'nın yanında olmak ister misiniz? Sanmıyorum.

.. Görüşlerini yaymak için web sitesi. Ve Amerika. Daha geniş kitlelere özellikle gençlere ulaşmaları teşvik edilecek.) Rapora göre..ediyor. (. Condoleezza Rice. Amerika'da hazırlanan siyasi-stratejik raporlarda hep onun adı geçiyor.. eğitim için yer bulmalarına ve politik süreç içinde gelişmelerine destek olunacak. onların ideolojileri hakkında daha yakından bilgilenmeli ve diplomatlarını eğitmeliyiz. Sivil toplum örgütleri oluşturarak Ilımlı İslamcı liderlere yardım edilmesine çalışılmalı.. ABD'ye en iyi müttefik 'ılımlı İslamcılar'.. Nasıl desteklenecekleri konusunda şunları öneriyor: 'Çalışmalarının.) Rand Coorparation.' (... dünya gemisinin kaptanlığına Amerika'yı oturttu. Amerikan yönetimi için bir rapor hazırlayıp 2 şey tavsiye etti: '1) Türkiye'deki İslami hareketi daha yakından tanımalı.' Fethullah Gülen'in örnek olarak verildiği ılımlı İslamcıların ekonomik . Ilımlı İslamın kitlelerin alternatifi olması sağlanacak.. enstitüler kurmalarının önü açılacak. Francis Fukuyama gibi uzmanlarıyla tanınıyor.. Çünkü. Amerikan dış politikasına yön veren bu etkili 'fikir fabrikası'. (. 2) ABD'nin İslamcı akımın ılımlı üyeleriyle resmi olmayan ilişkiler kurması yararlı olacaktır. Can Dündar'ın pazartesi günü aktardıklarına bakar mısınız: 'Bahsedeceğim raporlar 'Rand Coorparation' imzasını taşıyor. kadın hakları konusunda etkili politikalar geliştirmeleri sağlanmalı.)Raporun sonundaki 'Derin strateji' bölümünde daha somut öneriler var.' 1999'da ABD Dışişleri Bakanlığı'nca hazırlanan 'Din Hürriyeti Raporu'nda Fethullah Gülen'den 'ılımlı İslami lider' olarak bahsedilecekti. (.. insan hakları. Sonra Cheryl Barnard'ın raporu geldi. bu çizgidekilere yıllardır muazzam para ve siyasi destek veriyor. okul. ABD çıkarına hizmet edecek İslam anlayışının lideri olarak o örnek veriliyor.) O da 2003'te 'Sivil Demokratik İslam Raporu' hazırladı.. Donald Rumsfeld.' diyerek beyaz batılı Hıristiyan emperyalizmini meşrulaştıran o değil midir? Milliyet'ten Can Dündar'ın naklettiği bilgiler Fethullah Gülen'in ABD tarafından yetiştirildiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Demokrasi. Sivil toplum kuruluşları kurmalarına. Şöyle denmiş: 'Ilımlı İslamcıların cesur sivil liderler olmasına çalışılmalı. görüşlerinin yayımlanması ve dağıtılmasına maddi katkı yapılacak. 'Allah.

. Hiçbir resmi sıfat ve statüsü bulunmayan. yüksek öğrenim bile yapmayan . Burada Fethullah Gülen. Amerika onların bankacılıktan tutun da kargoculuğa kadar Türkiye'nin bütün sektörlerinde öne çıkarttırıyor. http://www. Dünya'ya hükmeden ve çok gizli ve de kirli işler çeviren siyonist mahfillerle. dershaneleri Amerikan dolarları ile böyle yaygınlaştırılıyor. ılımlı gazeteciler ve yazarlar.com/2007/10/01/yazarlar/y4. 'Hıristiyan ve Yahudilerle diyalog çalışması başlattı. Müslümanların kanını hunharca akıtıyor. 1970'lerin ortalarında. aynı Amerika. Raporda. ABD yönetimine Türkiye'yi etki altına almak için de şu kesimlerimizin desteklenmesi öneriliyor: 'Liberal ve laik Müslüman bilim adamları ve aydınları. Milli Görüş istikametinde hizmet gören Ak-Evler hareketinden koparılarak "AKYAZILI" Vakfı kurdurulan Fetullah Gülen. genç ılımlı Müslüman akademisyenler.html FETULLAH GÜLEN DOSYASI Yazar: Milli Çözüm Araştırma Ekibi ..güç eksikliği dile getirilip maddi destek yapılması önerilmiş. 1998'de Papa'yı ziyaret etti.' Can Dündar perşembe günü de yazıya devam edip 26 Mart 2007 tarihinde yaylımlanan Rand Corparation'ın yeni raporundan aktarmalar yapıyor. Şimdi. bu konuda ne gerekiyorsa yapıyor. Hükümet. 'Gülen'cilerin okulları. İki kez Patrik Bartholomeos ile görüştü.gunes. Desteklenenlerin başında da Fethullah Gülen ve çevresi geliyor. yurtları. giderek Bediüzzaman'ın çizgisinden uzaklaşarak masonik merkezlere yaklaştı. Pek karmaşık ve karanlık ilişkiler ağına takıldı. toplumsal önderler. ona inanan samimi Müslümanlara sesleniyorum: Elinizi vicdanınıza koyup öyle karar verin. bu saldırıda ABD'nin yanında yer alıyor. Haçlı emperyalizmin silahlı gücü Amerika'nın bu kadar desteklediği birisinin siz Müslümanlara bir faydası olabilir mi? Bu dünyada değil öbür dünyada. Para ve siyasi destek bu kesime yağıyor. İslam dünyasına karşı Haçlı savaşını yürütüyor. Fakat.. İsrail'in hahambaşı ile buluştu' denilerek örnek dinsel lider seçiliyor. Fethullah Gülen. kadın hareketi öncüleri..

Fethullah tarikatının okullarına ve şirketlerine karşı zaman zaman yapılan soruşturmaların en kapsamlısı olacağı açıklandı. Rusya Federasyonu: yerel yöneticileri arasında bu okullarda okumuş bazı görevlilerin de işine son verilmesi için hazırlıklar yapıldığını . İlk bakışta: Hiçbir resmi etiketi ve dini temsil yetkisi bulunmadan. sonunda zan ve tahminlerle değil. piyon olduğu.sade ve samimi bir hoca efendinin değil.. Rusya yerel yöneticileri arasında bu okullarda okumuş bazı görevlilerin de işine son verilmesi için hazırlıklar yapılıyor. Katıksız ve amansız şeriat düşmanı Bülent Ecevit'in bile Fetullah Gülen'e övgüler dizmesinin ve Fetullahçıları partisinden aday gösterip Milletvekili seçtirmesinin arkasında. okulları "Amerikan ve İngiliz casusu yetiştirme merkezi" olarak görüyor.. Öte yandan. Daha doğrusu malum merkezlerce böyle sunulsa da. Ulaşan bilgiye göre. Fuller Fetullah Gülen'e bunun için sahip çıkmakta ve O'nu yere göğe sığdıramamaktaydı. . . Rusya Fetullah Gülen okullarını kapatıyor: Rusya yönetimi. şahsi gayret ve marifetiyle (hatta bazılarına göre özel velayet ve kerametiyle) bu denli yaygın bir organizeye ve saygın bir otoriteye eriştiği sanılsa.. Gülen'e bağlı çeşitli şirketleri yakın takip altına alan Rus yönetimi. Milli Görüşten ve Erbakan gerçeğinden uykuları kaçan Bilderberg'ci Ecevit'lerin ve Graham Fuller'lerin Fetullah Gülen'i ve O'nun siyasi temsilcisi AKP'yi böylesine sahiplenmeleri acaba hangi hikmetlere dayanmaktaydı? "Türkiye demokratikleştikçe (Fetullah Gülen'in ve AKP'nin benimsediği ve Amerika'nın desteklediği) İslam'ın. ülke içindeki Fethullah Gülen okullarını kapatmak için harekete geçti.. Kahraman rolü oynatılan bir figürandı. İşte Amerika'daki siyonist yahudi stratejisti ve CIA Ortadoğu şefi Graham E. aslında O.. "küresel çete"nin ve siyonist sömürücü sermayenin. Papayla programlara.. Politikacılarla pazarlıklara başlamıştı... Rusya Federasyonu. bakanların ve başkanların bile erişemediği uluslar arası bir protokol pozisyonuyla. Rusya Federasyonu yönetimi Fethullah Gülen okullarını açan şirketleri yakın takibe aldı. Ve O'nun patron değil.. artık sadece bir maşasıydı. Söz konusu operasyonun.. Türklerin hayatında daha önemli bir konuma "geri dönmesi" kaçınılmazdı. Fethullah Gülen okullarını kapatmaya başladı. acaba ne gibi hedefler yatmaktaydı.. resmi belgeler ve şahitlerle ortaya çıkmıştı." Diyen Graham Fuller böylece ağzındaki baklayı da kafasındaki şeytanlığı da açığa vurmaktaydı.

bir sorumluluk olsa da. şimdi nasıl oluyor da: . onlara tesiri hakiki vermek apaçık bir dalalet ve inhiraf (sapıklık)tır. Israrla söylüyoruz ki." "Köpek. açıklamasında. . hala bu dünya gemisinin dümeninde oturan bir milletin adıdır. dershane. 17 Aralık 2002'de Türk basınında yer an açıklamasında.. gerçekleştirdikleri en başarılı etkinlikler arasında Türk casusların deşifre edilmesini de saydı. Serhat ve Ufuk vakıflarının isimlerini verdi. kendisini besleyeni sahibi olduğunu sanır ve bu yüzden sahibine gösterdiği sadakat görünüşe."Diyen Fetullah Gülen'e ne oldu ki şimdi: "Amerika. ikisi de bizim aman vermez düşmanımızdır. denilebilir. Alpaslan Işıklı'nın tespitiyle. FSB Başını. Fethullah Gülen okullarını açıkça "Amerikan ve İngiliz casusu yetiştirme merkezi" olarak tanımladı. yoksa siyonist Gizli Dünya Devleti'nin kovboyu olan Amerika'ya uyumlu ve ılımlı vatandaş hazırlamak mıdır? Prof.." Demeye ve Amerika'yı övmeye başlamıştır? Fetullah Gülen'in asıl amacı. "yurt dışındaki okullarıyla. üniversite çalışmalarıyla siyonist emperyalizmin dünya hakimiyetine ve küresel bir totalitarizmin kurulma hedefine hizmet mi yapılmakta dır? Daha önceleri: "sebeplere riayet. FSB: CASUSLUK YAPIYORLAR Rusya iç Güvenlik Örgütü FSB Başkanı Nikolay Patruşev.. Öte yandan... Hatta hiçbir fark yoktur. Rus yetkililer. Amerika şu anda: Bütün konum ve gücüyle. FSB Başkanı 2002 yılı etkinlik raporunda Fethullah Gülen okullarında çalışan öğretenlerin casusluk faaliyetlerinin deşifre edildiğini belirtti. yani nedenselliği dayanır.. Aslında ne Rusya'nın ne de Amerika'nın bize bakış açıları farklı değildir. okulların sahibi konumundaki Tolerans. İslam'ı yaymak mı. Türkiye kamuoyuna "modern okullar" olarak sunulan bu okullardan bazılarında çok sinsi ve siyasi faaliyetler yapıldığı ve ABD'nin dünya hakimiyeti için beyinlerin yıkandığı özellikle vurgulandı. Türkiye deki vakıf. Şu soru mutlaka sorulmalı doğru ve doyurucu cevabı herhalde bulunmalıdır: Bir zamanlar: "Amerika ve Rusya sistem olarak materyalist felsefeyi benimsemiştir. bütün dünyaya kumanda edebilir ve buna layıktır." Diyen Fetullah Gülen.hatırlattı.

"Amerika ile dostça geçinmeden ve Amerika istemeden. eğer Amerika istemezse. Paul cenapları tarafından başlatılan ve devam etmekte olan Papalık Konseyi Misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. Şimdi (bana bağlı) bazı gönüllü kuruluşlar dünya ile entegrasyon adına (yani siyonizmle uyuşarak) gidip dünyanın değişik yerlerinde okullar açıyorlarsa.S) Ahir zamanda o önemli misyonu eda etmek üzere mutlaka nüzul edecektir. herkesi Amerika'ya kayıtsız şartsız teslimiyete çağırmaktadır? Fetullah Hoca'ya göre: Kuvvet ve Kudret sahibi. hiç kimseye ve hiçbir şey yaptırmazlar.. (Yani Hz. Bu realite kabul edilmeli.) diyerek.. Çünkü Amerika kendi işlerinin bozulmamasından yanadır. YOKSA PAPALIK MİSYONERİ Mİ? Vaazlarında ve kitaplarında: "Hazreti Mesih (İsa A. acaba Kur'an kahramanı mı. Rusya bile sizi desteklese." Diyecek kadar Amerika'ya tapınan ve siyonizmin yenilmez gücüne(!) sığınan bir Fetullah Gülen. İsa şu anda içinizde bulunan. dolaylı biçimde Mesihliğini ve Mehdiliğini ilan eden ve nicelerini buna inandıran Fetullah Gülen. lideriniz ve temsilciniz olan şahsiyete inecektir. işinizi bozacaktır. Allah mıdır. Şimdi aklımıza ve vicdanımıza güvenerek soralım: Fetullah Gülen beklenen Mesih veya Mehdi Aleyhisselam mı dır? Yoksa kendi itiraf ve ifadesiyle Papalık Konseyi Misyonunun basit bir parçası mı dır? Takiyye yaptığı ve ikili oynadığı açıktır.. Ancak. şurada veya burada kendi başına bir iş yapılmaya kalkışılmamalıdır.. Nüzul edecektir ama içinizden şahs-ı manevinin muhtevi bulunduğu mana ve ruha nüzul edecektir." diyerek. yoksa Amerika'nın kuklasımıdır? BEKLENEN MESİH Mİ.. dünyanın hiçbir yerinde.. Amerika göz ardı edilerek.. Bu da yadırganmamalıdır." Diyor. bu itibarla.. "Sizinle müşerref olmayı bahşettiğiniz için zatı âlilerinize en derin kalbi teşekkürlerimizi sunarız. mesela Amerika ile çatıştığımız sürece bu projelerin gerçekleştirilmesi mümkün olmaz. yoksa Müslümanlar mıdır? ." Diye başladığı papa'ya mektubunda: "Papa 6... yoksa Amerika mıdır? "Amerika daha uzun zaman dünyanın kaderinde çok önemli bir rol oynayacaktır. acaba asıl aldatmak ve kullanmak istediği Hristıyanlar ve Museviler midir.

Doğru cevap: siyonist yahudiler ve Haçlı emperyalistler Fetullah Gülen'i... Fetullah Gülen ise Müslümanları kullanmaktadır. Çağ ve Nesil dizisinin 4. kitabının son yazısında ve lider başlığı altında: "Ve eskilerin "Kaht-ı rical" dedikleri seviyeli insan, idareci ve kadro ile lider kıtlığı (yaşanıyor) Yakın geçmişi ve hâlihazırdaki vaziyeti itibarıyla: Şu karmaşık dünyanın gerçek manada bir lider tanıyıp tanımadığını bilemeyeceğim; bildiğim tek şey varsa o da, bizim dünyamızda böyle bir liderin olmadığıdır... ... O Polat sinelerin ve çelikten sedaların yerinde, şimdi sinekler uçuşuyor... Evet, ateşböceklerinin yıldızlaştığı, sineklerin kartallaştığı bu talihsizler diyarında, şimdi aslan inleri, tilki çalımlarıyla inliyor... Bülbülyuvaları saksağanların elinde perişan ve her tarafta yarasalar şehrayinler tertip ediyor... Hakim güçler, insafsız ve temettü (sömürme) avında... Hasıla koskoca dünya başı boşların elinde ve bir baştan bir başa lidersizlikle kıvrım kıvrım (kıvranıyor)..." diyor ve ardından "nasıl bir lider?" diye kendisini anlatmaya başlıyor... Yakın geçmişteki ve günümüzdeki bütün dini ve siyasi liderleri böylesine küçümseyen ve kötüleyen Fetullah Gülen'in, şimdi Amerika'ya ve Papalığa karşı perestlik derecesindeki hürmet ve teslimiyet nasıl bağdaştırılacaktır? ... Şimdi soruyoruz: 1- Fetullah Gülen'e, Papayla görüşmek ve işbirliğine girişmek üzere; Türkiye ve dünya Müslümanları böyle bir yetki verdi mi?

Yoksa malum ve melun merkezler mi o'na böyle bir kılıf geçirdi? 2- Bu tavrı ve telaffuzlarıyla, İslam'ın tebliğcisi ve temsilcisi mi, yoksa Vatikan'ıda kontrolüne alan siyonizmin hizmetçisi mi? • 3- Hz. Peygamber Efendimizin devrinin önemli devlet liderlerine gönderdikleri ve "Ya, bozuk ve batıl inançlarınızı bırakıp İslamiyet'e ve benim risaletime iman edersiniz. Ya da tüm tebaanızın da günahını yüklenerek cehenneme girersiniz." İçerikli mektuplarıyla, Fetullah Gülen'in Papaya yazdığı mektubunda söyledikleri aynı şeyler midir?

Hâlbuki Efendimizin ki, izzet ve davet, bunu ki ise, zillet ve teslimiyettir.

4- F. Gülen, haddini aşarak, bugüne kadar İslamiyet'in hep

yanlış anlaşıldığını ve bunun Müslümanların suçu olduğunu söylüyor ve doğrusunun kendisi tarafından ortaya koyulacağını ima ediyor!.. Peki, bugüne kadar sahip çıktığını iddia ettiği Bediüzzaman ve Onun izlerini takip ettiği tüm ehlisünnet uleması; İslam'ın neresini yanlış anlamışlardı ve hangi yanlışları Müslümanlara öğütlemişlerdi? 5- Papayı Türkiye'ye davet ve kutsal yerleri ziyaret teklifini, Süleyman Demirel adına tekrarlama yetkisini ve cesaretini kendisine kim vermişti?

Yoksa mason Demirel'le, özel bir ilişki içindemiydi? Hani bu Hoca ve ekibi siyasetten uzak kimselerdi? 6- Urfa'da 3 dinin ortak eğitimini verecek ilahiyat okulunu açma kararı, İsrail'le birlikte mi verilmişti?

Çünkü AKP'li belediye Başkanı döneminde bu proje, İsrail yardımıyla Urfa'da gerçekleştirilmişti. 7- Fetullah Gülen, acaba insanlığı en azından kendi taraftarlarını; İslam'i değerlere göre yeniden düzeltmek ve yeryüzünde adil bir düzen yerleştirmek isteyen ender ve önder bir şahsiyet miydi?

Yoksa Papalık Konseyinin basit bir parçası, Papa hazretlerinin ve GAP'ta yatırım yapan İsrail'in bir hizmetçisi miydi? Chalmers Johnson (University of California'da emeritus Profesör): The sorrows of empire, New York, 2004. Bu kitapta C. Johnson, ABD'nin dış politikasının tümüyle Wolfowitz gibi neo-conların söz sahibi olduğu pentagon'un elinde olduğunu, Beyaz Saray'ın by-pass edildiğini belirtiyor. Johnson diyor ki; "ABD, ona buna demokrasi satmak istiyor, Ortadoğu'ya da "demokrasi yok" gerekçesiyle müdahale ediyor ama kendisi demokrasinin ilkelerinden uzaklaştı. ABD adeta bir imparatorluk oldu ve militarist bir düzen içinde. Ancak, ABD imparatorluğun diğer imparatorluklardan ayıran; önemli bir özellik var, ABD imparatorluğu bir "üs-ler imparatorluğu"dur. İngiliz ya da Fransızlar gibi gittiği yerlerde toprak İşgali amacı taşımıyor, dünyanın değişik bölgelerini "Üs" leri aracılığıyla kontrol altında tutup, ele geçirmeyi hedefleyen bir imparatorluktur Amerika..." Daha ne söylesin Johnson?! Bitmedi. Tam yerine denk geldi, son habere buyurun; ABD, askeri malzemelerini Türkiye üzerinden nakletmek için 7 liman ve 6 havaalanını kullanma izni aldı. ABD'nin kullanımına verilen liman ve alanlara ilişkin karar yürürlüğe girdi. Bush'un geçtiğimiz aylarda açıkladığı "Türkiye cephe ülkesidir;" sözleri ABD'ye verilen liman ve üslerle daha bir anlam kazandı.

Haber turuma devam ediyorum sevgili okur, nasıl hoşunuza gidiyor mu? Bambaşka bir dala konuyoruz, ne âlâsı var demeyin, anlayana; 'En büyük Yahudi nisanı Nazarbayev'e verildi. Dünya Yahudileri Konseyi, Kafkasya'nın enerji merkezlerinden Kazakistan'ın Devlet Başkanı Nursultan Nazarbavev'e, medeniyetlerarası diyaloga katkılarından dolayı, "Uluslararası Maimonides Nişanı-en büyük Yahudi nişanı" verdi. Avrasya Kuruluşları Birlikleri temsilcileri ve Nazarbayev ödül töreninin ardından, Kazakistan-Astana'da yeni yapılan Orta Asya'nın en büyük sinagogu Rachel-Habad Lyubavivch'i törenle açtılar.

Bu en büyük Yahudi nişanının Nazarbayav'e verilmesinin diğer önemli sebebi ise; Fetullah Gülen'in okullarına yaptığı destek olduğu konuşulmaktadır. Fetullah Gülen'le MOON ve MASON İlişkileri: Moon tarikatı ile Fetullah teşkilatı arasındaki örgütlenme modellerindeki siyonist ilişkileri yanında en önemli benzerlikse birinin Mesihliğe, diğerinin ise İslam temsilciliğine ve Mehdiliğe soyunmalarıdır. Her ikisini de organize eden, Amerika'daki siyonist kuruluş; CSIS'tır. CSIS 1962'de Georgetown Üniversitesi'nde kurulmuş. Amerikan devletine ve özellikle petrol ve silah şirketlerine hizmet veriyor. Dış ülke yöneticileriyle, bürokratlarıyla, Amerikan çıkarlarına dolaylı ya da dolaysız hizmet verecek akademisyenlerle bağlar kuran CSIS, bir devlet kurumuyken, yenidünya düzenine uyum sağlamak üzere şirkete dönüştürülüyor. CSIS, Ortadoğu petropolitik araştırmalarıyla da ünlüdür. Ortadoğu bölümünün içinde Türkiye'ye de ayrı bir bölüm açılmış, CSIS birimlerinin yönetimlerinde istihbarat örgütlerinde ve yabancı ülkelerdeki diplomatik misyonlarda dünya deneyimi kazanmış eski devlet memurları bulunuyor. Üçüncü ülke adamları da bu şeflere raporlar hazırlıyorlar. CSIS yabancı devletlerin görevlilerini de gerektiğinde ABD'de konuk edip, ilgili konularda konferans vermelerini sağlar. Bunların arasında Türkiye başbakanları da bulunmaktadır. Hatta CSIS, Kafkasya petrol boru hatları ile ilgili toplantılarını Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığında gerçekleştirmiştir. Sonraları Başbakanlık danışmanlığına getirilen, DSP milletvekili ve Ecevit'in ABD gezilerinde en büyük yardımcısı, 2002 yılında Kıbrıs'dan sorumlu Devlet Bakanı, Harvard mezunu Tayyibe Gülek komitenin sekreterliğine getirilmiştir. CİA'nın bile bir üst kurumu gibi çalışan CSIS Fetullah Gülen'inde en büyük destekçisidir. Çok sayıda ülkenin yanı Sıra ABD'de de "lobby" oluşturmak gerekçesiyle okullar kurulması bir gazetede şu ilginç açıklamayla yer alıyordu: "Gülen'in şimdiki planı, ABD'de Türklere de, Amerikalılara da eğitim verecek bir üniversite açmak. Virginia eyaletine bağlı küçük bir yerleşim birimi olan Staunton'da, boşaltılmış bir hastane binasını devralan "Fethullahçı" grup, burada binden fazla öğrenci kapasiteli bir

istihbarat uzmanı. Bahreyn. Suudi Arabistan. Körfez savaşında ordu danışmanı. Lübnan 1963-65.üniversitenin kurulması çalışmalarına başladı. Asya. Graham Edmund Fuller: Yemen. siyasete .. üniversitenin dünyanın her yanından gelecek öğrencilere "evet" diyeceğini söylüyor. Şii araştırması projesinin amacı. Roscoe Suddarth: Mali 1961. ABD Hava Kuvvetleri ne bağlı RAND şirketi yöneticisi. Gülen Londra'da kolej açmış. Gülen: The man and his movement (Bir adam ve onun hareketi) idi. Şimdilerde Türkiye'deki Nurcu hareketini ve "Irak. Şimdi soralım İngilizce dilinde eğitim yapmayı esas alan bu kurumların "Türk milliyetçiliğini" nasıl esas aldığı ya da nasıl olup Tanzanya veya Çin yönetimleri seçkin aile çocuklarının "Türk Milliyetçiliğini esas alan" bir eğitimden geçirilmesine izin vermektedir. Georgetovvn Devlet Üniversitesi'nin yanı sıra ABD yönetiminin ve Yahudi örgütleri ile Alman Stiftung'larının Türkiye'deki din ve ifade hürriyetine verdikleri değerin açık bir göstergesiydi (!): Toplantıya katılanların özellikleri işin ne denli ciddiye alındığını göstermekteydi: Alan Makowsky: ABD Dışişleri istihbarat Bürosu eski şefi. Güneydoğu Asya uzmanı. Bu okullar İslam'dan çok Türk milliyetçiliğini esas alan bir felsefeyi yaymaktadır.. Uzakdoğu CIA görevlisi. Türkiye'yi model alan bu seçkinlerin oluşumunu görmek istiyor. George Harris: ABD eski dışişleri görevlisi. "Balkanlar'dan Çin'e. Ortadoğu.) Bu kuruluşlar Müslüman olmayan öğrencileri kabul ediyorlar ve yüksek nitelikleri ve belki de İngilizceyi temel eğitim dili olarak kullanmaları nedeniyle. matematik doktoru bir arkadaşlarının" Staunton Belediyesi ile anlaşması halinde.elçisi. Bu konferansta F. Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki çeşitli "Şii Müslüman Cemaatlerin gelecekteki politik rolleri'ni Rend Francke ile birlikte araştırıyor. Georgetown Üniversitesi'nde CMCU'nun son konferansının konusu "F. Yemen 1967. "The man and his movement" (Bir Adam ve Hareketi) 26-27 Nişan 2001 tarihlerinde. Ürdün 1974-1990 istihbarat görevlisi. İsrail destekçisi WINEP (Washington Institute for Near East Policy) görevlisi. seçkinlerin çocuklarını çekmektedir. Cidde. Tanzanya'dan Çin'e çoğunluğu eski Sovyetler Birliği Türki cumhuriyetlerinde yer alan 200'den fazla okul kurdular. Middle East Institute başkanı. "Şiilerin özgürlüğü. eski Ankara B. Gülen'in son elli yılda gelişen İslam'i hareketler içinde kurumlaşan tek hareket olduğuna dikkat çekildiğine ve eski CIA şefi Graham Fuller'in RAND şirketi adına Türkiye Nurculuğunu araştırmaya başlamış olduğuna dikkat edilirse ABD ile "entegrasyon"un liberal olarak tamamlanmak üzere olduğu söylenebilir. (. CMCU konferansına katılanların kimlikleri ve deneyleri. "Fethullah Gülen'in" adamları tüm dünyada.

. Bu örgütle Fetullah Gülen'nin yapılanma modeli oldukça benzeşmektedir.ve yönetime katılımlarının geliştirilmesinin yollarını bulmak" olarak belirtilmektedir. Moon Hazretleri. eleman devşirilme işi. Ancak Türkiye merkezli Moon kilisesi kadar büyük değildir. her geçen yılın ardından kutsallığının en üst noktasına ulaşmıştır. RTE VE AVANESİ ADL HİZMETÇİSİ Tarih: 27. 1950'lerin komünizmle mücadele örgütlenmesine dayanıyorsa da. Moon'a göre Hz. ortaya çıkan Moon'a kimse sahte peygamber diyememektedir.. Fetullah Gülen ise: kırk yılın ardından farkına varmış ki.03. hem Fetullaçılıkta beyin yıkama esasına dayanır. "Güç neredeyse orada olunmak" der gibi. http://www. kendisini ABD'ye atmış ve kırk yıldan bu yana işin ana müteahhitliğine soyunmuş bulunuyor.2006 Saat: 21:10 Konu: Siyonizm 'İlginçtir. Moon'un Mesihliğinin nedeni ise şöyle belirtilir. Sorgusuz bağlanılacak her şeyh-dede-şef örgütünde olduğu gibi.millicozum. .. İnsanlığı kurtaracak bir 'Mesih' olarak. işte bu misyon çerçevesinde Fethullah Gülen’i İstanbul’da ziyaret ederek “diyalog ve hoşgörü kitabı” hazırlatmış. Her yıl 10-15 Şubat arasında "Gerçek Ana-Baba" nın doğum günleri büyük gösterilerle ve ayinlerle kutlanmaktadır.. o da Amerika'ya taşınmış. dinlerarası diyalog Amerika’nın en etkili Yahudi lobisi ADL’nin de temel misyonudur. İngilizce olarak tüm dünyada dağıtılması için önayak olmuştur. onun otellerinde intihar ölümleri de sıklaşıyor.com/content/view/772/56/ GÜLEN. Bu arada. Bu nedenle Moon kendini Mesih olarak ilan ediyor.. İki yıl önce kendi oğlu da aynı otelde intihar etmişti. Her ne kadar iki örgütün yükselmeye başlamaları Amerika'nın başlattığı. Nitekim 10 Mart 1998 günkü Zaman gazetesinin bildirdiğine göre ADL. Amerika'ya uzaktan yaslanacağına.. ABD federal devlet yönetimiyle içli dışlı olmayı başaran Moon. Hıristiyanlığı ve insanlığı kurtaramamıştır. hem Moonculukta. Tıpkı peygamberlerin doğum günlerinin kutlandığı gibi. İsa politik becerisi bulunmadığından..' .

varın siz hesap edin bu diyalogun ne menem siyasi bir proje olduğunu… “Güya dinler kisvesi” altındaki bu “siyasi misyon”un sac ayakları. Nitekim 9 Şubat 1998’te Papa II. Zaman Gazetesi. yine Zaman’ın 20 Kasım 1992 günkü sayısına göz atabilirler. Paul tarafından başlatılan ve devam etmekte olan Dinlerarası Diyalog için Papalık Konseyi misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. Aksiyon dergisi. “dinlerarası diyalogun yaygınlaştırılması”ndan dem vurması. dinlerarası diyalog Amerika’nın en etkili Yahudi lobisi ADL’nin de temel misyonudur. bir din devleti olan Vatikan’ın Papalık Konseyi misyonudur. Bakınız. siyasi bir argümandır. Paul’u ziyaret eden Fetullah Gülen. dinlerarası diyalog. İşgal altındaki Kudüs topraklarında ve Kudüs’ün Hıristiyan ve Müslüman bölgesinde geniş arazilerin kanunsuz alım–satımının ortaya çıkarıldığı emlak skandalı da yine işin içinde ADL’nin varlığını ortaya koyuyor… İsrail Devleti kurulduğundan beri ADL. ruhaniler meclisi miydi. Nitekim 10 Mart 1998 günkü Zaman gazetesinin bildirdiğine göre ADL. AB. Vatikan ve İsrail’dir… Dinlerarası diyalog. Dinlerarası diyalog siyasi bir misyon olmasa idi. Avrupa Konseyi üyeleri papaz. siyasi bir misyondur. İngilizce olarak tüm dünyada dağıtılması için önayak olmuştur.*** Halepli Bahçe’de vahim bir temel Artık. Zaman gazetesi ADL’yi nasıl anlatıyor: “ABD’de Yahudi mafyası: ADL… ADL. Kurdukları ‘Denizaşırı Yatırımcılar Servisi’ adlı şirketle milletlerarası silah ve uyuşturucu kaçakçılığı. En sıcak gelişme olan “Apo kararı”ndan bahis açması beklenilen Başbakan Erdoğan. Bu misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz…” demektedir (Bkz. Türkiye’ye Apo şamarı atan AİHM’nin bağlı bulunduğu Avrupa Konseyi toplantısında Başbakan Tayyip Erdoğan’ın.. Papa 6. gün gibi ayan–beyan ortaya çıktı ki. kirli parayı aklama gibi işleri yürütmektedir. sunduğu mektubunda “Pek muhterem Papa cenapları. söze dinlerarası diyalogla başlıyorsa. ABD. İlginçtir.. 14– 20 Şubat 1998 sayısı). Bu ADL de neyin nesi. adeta Amerikan mafyasının halkla ilişkiler bürosu gibidir. haham. bir siyasi misyondur. 10 Şubat 1998. kardinal mıydı ki. Demek ki bu diyalog işi. dam üstüne saksağan vur beline kazmayı diye algılanmaz mıydı? Avrupa Konseyi. diye soranlar. Erdoğan onlara dinlerarası diyalogtan söz açtı. İsrail gizli servisi MOSSAD ile hususi ilişkilerini daima sürdürmüş. işte bu misyon çerçevesinde Fethullah Gülen’i İstanbul’da ziyaret ederek “diyalog ve hoşgörü kitabı” hazırlatmış. İsrail mafyasıyla da yakın bağlantılar kurmuştur…” .

Erdoğan da bu vahim adımdan vazgeçmeli. İsrail için ve ADL için en az Filistin toprakları kadar “arz–ı mev’ud” kıymeti taşıdığı göz önüne alınırsa.10 MAYIS 2005 .Yenimesaj . Zaman gazetesinin “İşgal altındaki Kudüs topraklarında ve Kudüs’ün Hıristiyan ve Müslüman bölgesinde geniş arazilerin kanunsuz alım–satımının ortaya çıkarıldığı emlak skandalı da yine işin içinde ADL’nin varlığını ortaya koyuyor…” diye anlattığı ADL’nin de misyonu olan dinlerarası diyalogun önemli bir projesinin. budist tapınağı gibi ayin merkezlerinin.10 Mart 1992 günkü Zaman’ın anlattığı bu ADL’nin en temel misyonu dinlerarası diyalogtur. Emin Koç . Bu misyonun yüzde kaçı siyasi. Halepli Bahçe adı altında Şanlıurfa’mızın kalbine saplanmasıdır. Şanlıurfa’nın kalbine dinlerarası diyalog projesini saplıyor. Bizden dost tavsiyesi… M. Erdoğan’ın temelini attığı Halepli Bahçe projesinin ne vahim bir siyasi adım olduğunu kestirmek zor değildir. Gülen’in Papa’ya sunduğu mektupta Urfa Harran’da açılmasını teklif ettiği Ruhban Okulu öğrencileri için “birer ayin tatbikat merkezi” olup olmayacağını zaman gösterecektir. Avrupa Konseyi’nde dinlerarası diyalogtan dem vuruyor. Aktüel dergisinin 1998 yılı 354. yüzde kaçı dini olabilir ona da siz karar verin… Bu misyon çerçevesinde Fetullah Gülen’e “diyalog ve hoşgörü kitabını yazma teklifi yapan. Hugson’ın kilit rol oynadığı”na özellikle dikkat çekmişti. Erdoğan. Önceki dönemin Saadet Partili Başkanı Ahmet Bahçıvan milletimizin yoğun tepkisi karşısında bu projeden vazgeçtiği gibi. Dahası 1998’de Zaman’ın imtiyaz sahibi olan ve Fetullah Gülen’in Papa ziyaretine iştirak ederek Papa’nın ellerini öpen Alaattin Kaya. Zira Şanlıurfa’mızı da içine alan bu havzanın. havra. barut ve gözyaşı ile yoğrulan Filistin’in ahvalinden hiç de ders almamış olacak ki. İşin asıl vahim tarafı. Gülen’in yazdığı bu kitabı tüm dünyaya dağıtmayı üslenen bu ADL’dir. İsrail’den Vatikan’a uzanan nasıl bir siyasi proje olduğu… Anladınız mı? İşte Haçlı’nın “güya dinler kisvesi altındaki bu siyasi misyon”unun Şanlıurfa’da tezgahlanmasıdır Halepli Bahçe temelinin atılması… Halilurrahman Cami’nin yanıbaşında temeli atılan kilise. yıllardan beri kan. Amerika’dan İsrail’e. Şimdi anlaşıldı mı dinlerarası diyalogun nasıl bir siyasi misyon olduğu. sayısında yayınlanan söyleşisinde “Gülen’in Papa’yı ziyaretinin gerçekleşmesinde dönemin ADL Başkanı Mr.

"ZAMAN"CILAR EHLİ KİTAP MI DIR? .

.5 milyar dolar olduğu açıklanmıştır. Özal tarafından gıyabi tutululuktan kurtarılan Gülen'in 12 yılda bu kadar büyük bir güce ulaşmasının izahı da uluslar arası bağlantısıdır. aslında Siyonist masonlarındır. Risale-i Nur'u istismar etmiş. Fetullah olayını çözmek isteyenler. CIA tarafından ayarlanmıştır. Fetullahçılar tarafından 1. ılımlı İslam'ın sahte mehdisi haline getirilmiş. Yurtdışındaki okullarının yıllık gideri ise. Yurtdışında. baştan sona bir Amerikan Planının Parçasıdır. Mesut Yılmaz'ın ve Devlet Bahçeli'nin. Siyonist ABD'dir. aslında Amerika'yla ilişkidir. 18 dernek. yaklaşık 500 öğrenci yurdu ve biri İngilizce yayınlanan 14 dergi. Gülen olayına yaklaşımlarını açıklayan gerçek burada gizlidir. Bunların Fetullah Gülen'le ilişkileri. Şunu artık kesinlikle ve net olarak saptamalıyız: Fetullah Gülen. Değirmenin Suyu Washington'dan: Fetullah Gülen'in bugün hükmettiği güç.İsmet SEZGİN . 207 şirket. 1986 yılında. Bunu bilerek hareket etmektedirler. bu gün ise AKP'nin. Genelkurmay Başkanlığı tarafından 1998 başında hazırlanan bir raporda şöyle sıralanmaktadır: "Yurtiçinde. İlkokulu dışarıdan bitirmiş. 15 ülkede yayınlanan 300 bin tirajlı Zaman gazetesi. Ankara DGM Başsavcılığı'nın hakkında . Gülen'in avanesinin sahip olduğu 300'e yakın şirketle.. "büyük müttefikimiz" Amerika'dır. ne zaman başı sıkışmışsa ABD'ye kaçmıştır. 236 lise. 8 dil ve bilgisayar merkezi. ulusal düzeyde yayın yapan 2 radyo ve uluslar arası yayın yapan Samanyolu televizyonu. vaaz verirken ağlayıp.. Saidi Nursi çizgisinde Erzurum'dan yola çıkan Gezici Vaiz Fetullah Gülen'i. 600 trilyon liraya hükmettiği saptanmıştır. ABD'nin Yeşil Kuşak projesinde üstlendiği rolden kaynaklanmaktadır. Amerika'yı karşılarına almak cesaretini göstermelidir. bayılmakla şöhret edilmiş ve Amerika'nın oyuncağı. Gülen'in önemi. 2 ilkokul.. Fetullah Gülen'i Ahlat'tan şimdi bulunduğu Pennsylvania'ya uçuran süreç ve araçlar. 6 üniversite ve yüksekokul. 85 vakıf. 28 Şubat'ta da ABD'ye hicret yapmıştır!. Yeni Dünya Düzeni'nin Türkiye'ye dayattığı mafya-Gladyo-tarikat sisteminin bir ayağıdır. 6 üniversiteye hazırlık kursu ve 21 öğrenci yurdu olmak üzere toplam 279 eğitim kurulusu" bulunmaktadır. zannedildiği gibi Müslümanların değil. Amerika'yla Entegrasyona Katiyen Karşı Değil Fetullah Gülen. bu gezici vaizin el üstünde tutulmasının sebebi. 89 özel okul. Daha doğrusu bu güç. New York-Vatikan-Kudüs hattına taşıyan sihirli güç. 373 dershane. Amerika'yı Karşıya Almadan Fetullah Sorunu Çözülemez! Dün hükümet koltuğunda oturan Ecevit'in.

Bu tarikatların hepsinin söylemi de aynı: Dinlerarası diyalog. Dünya Anti Komünist Lig'inin uzantıları olarak kuruldu. Moon. Resmi adıyla söylersek. işte bu tarikatın adıdır. Batı'yla entegrasyon karşısında. Aksine bu ilişkiyi güçlülüğünün bir kanıtı olarak kullanıyor. Kendi tarikatına ait Zaman gazetesinin 4 Eylül 1997 tarihli sayısında Batı ile ilişkiler hakkında şu değerlendirmeleri yapıyor: "Bu manada inanmış bir insanın Batı karşısında. ABD'yle ilişkilerini gizlemeye gerek görmüyor. İsrail üzerinden kurduğu uyuşturucu ve terör bağı dikkat çekicidir. CIA denetiminde yürütülen bu faaliyetin ilk başarılı örneği Moon tarikatıdır. Ama bu örtüyü bile kendisi icat etmiş değildir. bu tarikatı kullanarak Güney Kore nüfusunun yüzde 40'ini. Şimdi hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştır. Körfez Savaşı'nda. kıtalararası imparatorluğunu sürdürmek için.soruşturma başlatacağını öğrenince de hastalık bahanesiyle Amerika'ya sığınmıştır. Graham Fuller'in İslamcı hareketi konu alan Kuşatılanlar kitabında. Moon tarikatını kullanarak Dünya Anti Komünist Lig'ini örgütledi.1950'lerden itibaren dünyanın efendiliğine soyunan ABD. Gülen'in İslamcı kitleleri kendisinden soğutma tehlikesine karşın. Irak yönetiminin İsrail'e attığı Scud füzesi üzerine İstanbul'da verdiği vaaz ve döktüğü gözyaşları ve ettiği bedduaların kaseti. Birleştirme Kilisesi. Abdullah Çatlı İle Birlikte! . hala pek çoklarının elindedir. "İsrail İle İlişkinin Avantajları: Moon tarikatının. Amerika'yla entegrasyon karşısında olması katiyen düşünülemez. CIA'nin misyonerleri. CIA. ABD açısından kilit öneme sahiptir. her kıtasal din içinde kendisine bağlı bir tarikat örgütledi. Güney Kore'yi sömürgeleştirirken. Budistlikten vazgeçirip Hıristiyan yaptılar. Kudüs Baş hahamı ile kurduğu yakın ilişki ve Fetullahçıların İşadamları derneği olan İSHAD'in İsrail'le bağları iste bu politikanın bir gereğidir. Latin Amerika'daki askeri diktatörlüklerle." Moon Tarikatı Ve Fetullah Gülen Dinlerarası Diyalog. en başta İsrail ile iyi ilişkiler geliştirmesi istenmektedir. Fetullah Gülen'in CIA ile ilişkilerini sürdürmede kullandığı kılıf gibidir. 1951'de Kore'yi işgal eden ABD.. sömürgeleştirmenin aracı olarak bir de Hıristiyan tarikatı kurdu. İsrail ile ilişki.. Esasen Gülen. Türkiye'de Komünizmle Mücadele Dernekleri. İslamcı hareketlerin Batı ile entegrasyon için yapması gerekenlerin. Bir başka dikkat çekici nokta Fetullah Gülen'in İsrail ile yakın ilişkisidir.

Amerika'nın Sesi radyosunun değişik lehçelerdeki Türkçe yayınlarında. Irak. Bangladeş. art arda kolejler açtılar. Abdullah Çatlıdır. Moldova (2). Çatlı. Kafkaslar. Ukrayna ve Romanya (5'er). Gürcistan. Tayyibe Hanımı Fetullah Gülen'in Pentagon'la ilişkisini kuran teyzesi yetiştirmiştir. Fetullah Gülen cemaati. Afganistan. Moon tarikatı ile Fetullah Gülen'i birleştiren bir diğer isim. Gülen. Moon tarikatının Türkiye halifesi eski CHP Genel Sekreterlerinden Kasım Gülek ile Fetullah Gülen'in dostluğu artık sır değildir. Gülen Örgütü'nün önünü açtığı net olarak saptanabiliyor. daha sonra DSP'den Adana milletvekili seçilmiştir. Kasım Gülek'in Amerikan Ordusu'nda albay olarak görev yapan. daha sonra şüpheli bir şekilde ölen baldızı Aylin Rodomisli (Adı Aylin romanında anlatılan kişi) aracılığıyla Pentagon ve CIA ile ilişkiye geçtiğini de bizzat kendisi söylemiştir. Macaristan. Abdullah Çatlıdır. Güney Afrika. Turgut Özal döneminde. Makedonya. Balkanlar. 1992 yılında ABD'ye gittiğinde. Endonezya. ABD'nin Soğuk Savaş döneminde. Sudan. Fetullah Gülen'in bırakalım Çenday'ı. Kasım Gülek'in kızı Tayyibe Gülek. Çin ve Tayvan 1'er okul. Gülen ve misyonu döne döne övülüyor. Tayland. Türkmenistan (15)."Moon tarikatı ile Fetullah Örgütü arasındaki bağ. 1992'de Gülen'i ABD'de havaalanında karşılayan da. Sovyetler Birliği'ni çökertmek için örgütlediği ve büyük olanaklarla yürüttüğü "CIA muhalefeti"nin. CIA'nin İlgi Alanlarında Fetullah okullarının ülkelere dağılımı şöyle: Kazakistan (28). Nitekim 1992'den itibaren. Kırgızistan (11). Gülen'in öncelik verdiği ülkeler son derece dikkat çekici: Orta Asya. Özbekistan (18). Dünyadaki uyuşturucu merkezlerinden Tayland'ın Çin sınırındaki Çenday kentine okul ve yurt açmanın Türkiye açısından bir anlamı bulunmuyor. yurt içinde Anadolu liseleri ve kolejler açmaya yöneldi. Bunları Arnavutluk ve Moğolistan (4'er). 1981 yılında Dünya Anti Komünist Ligi'nin toplantısına katılmıştır. Fetullah Gülen'i bültenlerinin baş konusu yapıyor. Fas. hedef benzerliğinden ibaret değildir. "Fetullahçı" diye bilinen vakıf ve şirketler. Tayland diye bir ülkenin . Sovyetler Birliği'nin çözülmesi üzerine Gülen örgütü uluslararası okullar atağına geçti. Pakistan. Yani Amerika'nın ilgi alanındaki bölge ve ülkeler. öncelikle Orta Asya Türk cumhuriyetleri olmak üzere Kafkas ve Balkan cumhuriyetlerinde. Aralarında organik ilişkiler ağı geliştirilmiştir. Ardından Asya ve Afrika ülkeleri geldi. Rusya Federasyonu'na ait çeşitli bölgeler (24). Uluslararası Okullar Nasıl Kuruldu? Diğer cemaatler Kur'an kursu ve İmam Hatip Liseleri gibi doğrudan devlet kontrolündeki dini eğitim kurumlarına önem verirken. Sovyet bloğuna karşı yürütülen psikolojik savaşın en önemli aygıtı Hür Avrupa Radyosu. Azerbaycan (14).

.. Amerika'nın bize yarım arpa kadar bile. Bu görüşme için. "Fetullah Gülen İle New York Sohbeti"nde ABD emperyalizmiyle Fetullahçıların bağı.6) "Amerika daha uzun zaman dünyanın kaderinde çok önemli rol oynayacaktır. Bütün dünyada yapılacak işler buradan idare edilebilir. sadece bizim menfaatimize olacak bir desteği yoktur. bu itibarla. Ve Kırgızistan'da ABD'ye karşı tavır alan ve Rusya'ya yanaşan Askar Akayev'i deviren Soros Vakıflarıyla Fetullah Gülen okulları işbirliği yapıyor!. Gülen. Türkiye'nin Washington Askeri Ataşesi tarafından sağlanıyor.. Amerika göz ardı edilerek şurada burada bir iş yapılmaya kalkışmamalıdır. Mark Parris'in Rolü . İşte kitaptan bazı seçmeler: "Amerika şu andaki konum ve gücüyle bütün dünyaya kumanda edebilir. Amerikan Merkezi İstihbarat Örgütü'nün (CIA) Ortadoğu Masası şefi ile gizlice görüştüğü. Gülen'in CIA yetkilileriyle gizlice görüştüğü bilgisi. Amerika hala bu dünya gemisinin dümeninde oturan bir milletin adıdır. Ama CIA tarafından Fetullah Gülen örgütlenmesine dâhil ediliyor. "Arkamda Amerika var" mesajı veriliyor! Fetullah Gülen. Askeri Ataşe tarafından Türkiye'ye iletiliyor." (s.. Hükümet ve CIA yetkilileriyle görüşmeler yaptı. Allah'a mı inanıyor yoksa Amerika'ya mı? Graham Fuller Aracılığıyla CIA İle Görüşmeler yapılıyor!. yegane kuvvet ve kudret sahibi olarak. Susurluk olayı üzerine ve 28 Şubat sürecinde önce telaşa kapıldı." (s. Bu realite kabul edilmeli.9) Şimdi söyleyin. İkinci Cumhuriyetçi köşe yazarlarını seferber ederek kendini Amerika'nın adamı olarak tanıttı. Milli Güçleri: "Arkamda Amerika var" mesajı vererek tehdit etmeye çalıştı. 1997'de.8) "Amerika ile iyi geçinmezseniz işinizi bozarlar. CIA Başkanı'na bağlı dört önemli birimden biri olan Ulusal İstihbarat Konseyi'nin eski Başkan Yardımcısı ve RAND Corporation analisti Graham Fuller'in. Nevval Sevindi'nin Sabah Kitaplarından çıkan. Söz konusu görüşme.varlığından haberdar olması bile mümkün değil. Fetullah Gülen. Buna rağmen şurada bulunmamıza izin veriyorsa. Aydınlık dergisinde yayımlandı ve şimdiye dek yalanlanmadı.. Gülen'e aracılık ettiği biliniyor. bu bizim için bir avantajsa. mesela Amerika ile çatıştığınız sürece bu projelerin gerçekleştirilmesi mümkün olmaz.. açıkça dile getiriliyor.7) "Amerikalılar istemezlerse kimseye dünyanın değişik yerlerinden hiçbir is yaptırmazlar. bu avantajı sağlıyor demektir." (s. Şimdi bazı gönüllü kuruluşlar dünya ile entegrasyon adına gidip dünyanın değişik yerlerinde okullar açıyorlarsa. Uzun süre ABD'de kaldı. ABD'de kaldığı süre içinde." (s.

Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü. Fetullah Gülen'in. Bu işbirliği. Sıra. Toplantıda. yurt dışında okul açmış vakıf ve özel şirket yetkilileri de hazır. Ve elbet. Konu. Özbekistan'daki 18 okulun sahibi gözüken Silm A. Dışişleri Bakanlığı'ndan temsilciler de katılımcılar arasında. Fethullah Gülen cemaati tarafından yurt dışında. Türkiye'de yapılan üst düzey resmi bir toplantıda. olay karşısında sessiz kalındı. Bu okullar da. Mark Parris'in başında olduğu. diplomatik pasaportlu Amerikalı CIA ajanları. dönemin Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam ve MİT temsilcisi de bulunduğu halde. Washington'a döndükten sonra da elini Türkiye'den hiç çekmedi. ABD'nin önde gelen think-tank kuruluşu Carnegie Vakfı'nın eski Başkanı Abramowitz'in. Toplantıya. Beyaz Saray'ın yol vermesiyle. Tarih.. Sık sık ülkemize gelen Abramowitz. devletin resmi olarak yayımladığı kitapla da belgelenmiştir. "Fetullahçılara ait" diye .Ş. Durum. Ankara'ya geldikten sonra başlamıyor.. Başbakanlıktan. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve İslamiyetin değil. İşte Çarpıcı Açıklama geliyor!.Gülen. ABD'de 14 önemli temasta bulunduğu biliniyor. Ev sahibi. "İngilizce öğretmeni" diye barındırılıyor. ABD'nin hizmetindedir. "Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar Türk dünyasının hizmetinde" sözleriyle yapılıyor. ABD'de devlet ricali tarafından kabul görmesini sağlayan da. Gülen'in. başta Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam olmak üzere Bakanlığın bütün üst düzey bürokratları katılıyor. Önemli bir toplantı yapılmaktadır. Türkiye'den gidenlerin de uğramayı ihmal etmediği isimlerden. Abramowitz. Yer. özellikle de Türk Cumhuriyetlerinde açılan okullarda. Sayın Süleyman Demirel'i Fetullah'ın elinden ödül almaya ABD Ankara Büyükelçisi Mark Parris'in ikna etti. yurt dışında açılan Türk okullarının sorunları. ABD'nin en faal gruplarından Yahudi Lobisi'nin de önde gelen isimlerinden. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Yakın Doğu ve Güney Asya Bölümü. Ilımlı İslam'ın destekçilerinden olduğu biliniyor. Oysa bu okullar. MİT'ten. 3 Mart 1997.. Fetullah'ın Okullarında CIA Ajanı Öğretmenler atanıyor! Fethullah'ın okullarının propagandası. Dahası. Ankara'daki Başkent Öğretmenevi. Fetullah Hoca'yla görüşmesinin yararlı geçtiğini açıklamıştı. yine bir Amerikan yetkilisiydi: ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Morton Abramowitz..'nin yetkilisi Mehmet Mesut Ata'ya gelir. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın himayesini de ABD ile bağı sayesinde elde etti. Demirel ile Fetullah arasındaki ikinci köprü. Abramowitz. Mark Parris'in Fetullah Gülen'e ilgisi. Özal'la mutfak arkadaşlığıyla ünlenen Abramowitz. bizzat Fetullahçı okul yöneticisi tarafından itiraf edilmiştir.

normal olarak turist pasaportu sahibi olmaları gerekiyor. 1 Mart 1998'de açıklamıştık. Sözlerini Amerika'nın Özbekistan'daki bir uygulamasını örnekleyerek bağlar. Hemen Her Okulda Mutlaka İngiliz ve ABD'li Bulunuyor! Kırgızistan'da da 50-60 kadar Amerikalı "öğretmen" var. Amerika'nın Orta Asya'ya olan yaklaşımı ile tam bir uygunluk göstermektedir. Bunlar da diplomatik pasaportlu. büyükelçiliğimiz. dostluk köprüsü adı altında getirdikleri 70 öğretmene diplomatik statü kazandırmışlardır. İngilizce adıyla "official passeport"a sahipler. İngilizce dil "öğretmeni" olarak gözükmekte ama misyonerlik yapmaktadır. Gülen'in okullarında çalışanları resmi görevli sayıyor. Vietnam'a. Ancak Amerika'nın güdümünde kurulacak ilişkiler. Bu ilişkilerin." Özbekistan'da diplomatik pasaportla bulunan ABD'li "öğretmen"lerin çoğu. MEB'in yayımladığı "Yurt Dışında Açılan Özel Öğretim Kurumları Temsilcileriİkinci Toplantısı" adlı kitabın 63-64.sayfalarından okuyalım: "Amerika Birleşik Devletleri. eğer devletimiz. birçok talebini dile getirir. Amerikan Eğitim Bakanlığı personeli olmayan ABD'li öğretmenlerin. Çoğunluğu Türk Cumhuriyetleri'nde faaliyet yürüten okullardaki ABD'li öğretmenler. Amerikalı kaynaklar. Fetullah Gülen cemaatinin okullarında çalışmaktadır. Ata. Biz de. Türk eğitim elemanlarının itibarlarının biraz daha artacağını zannediyoruz. İngilizce' yi kullanmaktadır. . yalnızca devlet görevlilerine verilen ABD resmi pasaportu var. bu konuda diplomatik statü konusunda bize yardımcı olursa Türk öğretmenlerinin. Fetullah Gülen'in okulları. Özellikle hazırlık sınıflarında haftalık ortalama 24 saati bulan İngilizce derslerine. Amerikan devleti. Fetullah Gülen'in yurtdışındaki okullarında çalışan bine yakın ABD'li öğretmende. son derece önemlidir. bu pasaportların CIA'nin talimatıyla düzenlendiğine işaret ediyorlar. CIA Fetullah'ın Öğretmenlerine Resmi Pasaport Veriyor! Olayın ABD cephesini ise. Türkiye'nin. Emperyalizmin İstediği "Ilımlı İslam". ABD'li öğretmenlere diplomatik dokunulmazlık sağlıyor. Adriyatik'ten sadece Çin'e kadar değil. çoğu okulda ABD'li ve İngiliz "öğretmenler" giriyor. diğer Türk cumhuriyetleriyle ilişkilerini geliştirmesi. Ancak. Ve Kırgızistan'da "Fetullahçı" diye bilinen okullarda "öğretmenlik" yapıyorlar. Endonezya'ya kadar uzanmaktadır ve eğitim dili olarak da Türkçeyi değil.bilinmektedir. Türkiye'deki karşılığı "yeşil pasaport" olan resmi görevli pasaportu. Elbette Türkiye'nin çıkarınadır. Müslümanlığı Yozlaştırmayı Amaçlıyor! Gülen'in Türk Dünyası'na yaklaşımı. koşulların elverdiği ölçüde sıkı olması.

Papalık ve ADL ile olan ilişkilerinin de endişe verici olduğunu kendi belgeleriyle anlattığımızda. bölgesel karışıklıklara ve savaşlara yol açmaktadır. A. Cemal beyle Vatikan İstanbul temsilcisi papaz Marotvich’e götürüyor. 13:30’da vakıf yetkilisi. Siyonist mihraklardır.millicozum. Rejisör. Zaman. Fetullah Gülen'in. kendinden önceki papaz Papa Ron Calli’yi anlatıyor. yani Türkiye'nin Siyonist sömürüye taşeronluk yapmasıdır. 17 Nisan 2000) diye “yeni bir itikat” ilan etmeleri kadar. Başkan Harun Tokak ve yardımcısı Cemal Uşşak bizi ağırlıyor. ABD'nin bu planlarında rol almaktadır. “papazlara ve kiliselere doğru” nasıl sürüklendiklerini.. Kırgızistan ve Özbekistan darbeleri. Türkçe öğretiliyor” türünden “hizmet propagandası”na sığındıklarını gördük. Marotvich.. Kapıda karşılıyorlar. kimilerinin “Şu kadar okulda İstiklal Marşı okutuluyor. Viyana’daki ağabeylerinden Tercan Ali Baştürk. yani ABD'nin güdümündeki Nurculuğun. Fetullahçılar sadece figürandır. Marotvich’in . kelimesine dokunmadan aktaralım: “2000 yılının Nisan ayında Avusturya’dan bir grup genç.. Amerika'nın istediği de budur. Fetullah Gülen.com/content/view/387/34/ ADL. http://www. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’na kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Diyalogun ilk nişanesi olarak üç ilahi dinin usulü ile yemek duası yapılıyor. “Ehl–i kitapla amentüde ittifakımız var” (Bkz. Halbuki Fetullahçıların ve Zaman'cıların bu Amerikan âşıklığı ve İsrail uşaklığı: ne İslam'ın ruhuna ve ne de Bediüzzaman'ın yoluna asla uymamaktadır. Kendi dökümanlarına ve belgelerine başvurduk.Türkiye'nin komşularıyla olan ilişkilerinin bozulmasına... 21 Nisan Cuma sabahı İstanbul’da bir otelde misafir ediliyoruz. Şahin. Diyalogcu nurcuların. ‘dinlerarası diyalog perspektifli bir gezi’ ile Türkiye’ye gidiyoruz. Türkiye'nin Türk Cumhuriyetleri'yle ilişkisinde oynadığı rolün son kanıtıdır.. İslam’a ve Türklüğe hizmet ediyormuş da haberimiz yokmuş. Bakınız karşımıza neler ve hangi tür hizmetler çıktı? Diyalogcu nurcuların okullarına takılan öğrencilerin. “Tabuları Yıkan Seyahat” başlıklı hatıratında şöyle anlatıyor.

Diyalogcu nurcuların okulu Brooklyn Amity School. projenin. İlahi dinlerin salikleri olarak bu kadar birlerin arasında niçin ayrı duralım.12. tavsiyesini içeren sohbet dinledik. New York Times. com/index. Türklüğe hizmetine ve Hz. New York Times’da haber oldu... Yahudi hakları koruyucusu Anti–Defamation League (ADL) tarafından desteklendi.10. .... Hediyeleşmek faslından sonra “cennette buluşmak üzere” diye ayrıldık.. 22 Nisan Cumartesi günü ise Ortodoks patriği 2. 20. bizde o ‘salih insan’a karşı sevgi hisleri oluşturuyor. Etkinlik.... nasihatlerde bulundu. com/ index. Nurcu bir ağabeyin bu hatıratını tekrar okuyun.samanyoluhaber.. tek ders. Hırsitiyan mektebi Holy Name of Jesus ve Türk okulu Brooklyn Amity School tarafından ortaklaşa yapıldı. Nisan 2000 sayısı). Bartholomeos.usalstrateji. bu sebeple Cevşen’i balıkçının olta yemi gibi yanından eksik etmiyor–M.. etkinliği “Üç İnanç. öğrencilere altıncı sınıftan başlayarak haftada birkaç saat Türkçe dersleri verildiğini de yazdı (Bkz.. Türklüğe ve Hz.. Yahudi okulu Hannah Senesh Community Day. Yazar Mark Podwall’ın ‘Kudüs’te Gökyüzü: Yıldızlar. diyalogcu nurcu okullarının İslam’a hizmetini.php?khide =1&ghide=1&hid= 19941&sec=19). Bartholomeos’a gittik. ADL’nin desteğinde İslam’a. Gazetenin sanat eki.. Genç papaz Stefanos bizleri kapıda karşıladı.. Kısaltarak ama aynen aktarıyorum: “Üç inanç.. Avusturya–Çağlayan dergisi.” (Bkz. Burada can alıcı nokta. Ardından Marotvich’in önderliğinde beraberce Cevşen’den bölümler okuduk ve Hıristiyan usulü dualar ettik. http://www. Yeni bir “hizmet örneği” haberi de Amerika’dan geldi. Sonra Zaman gazetesinden Abdullah Aymaz’la görüştük. Öğretmen ve öğrencilerin çoğunun Türk olduğu okulda Türkçe konuşulmadığına dikkat çeken New York Times. Emin). Anti–Defamation League (ADL) tarafından desteklenmiş olmasıdır. http:// www. önyargılar kırılıyor. Neticede şu ortak kararları aldık: Belli zamanlarda ortak mekanlarda ortak ibadet için buluşacağız. Haçlar ve Hilaller’ adlı kitabından esinlenildi. php? detay=1&sec= 11&hid=143)..anlattıkları.. 31. Tabular sarsılıyor. Marotvich de nurcu papaz ya. Orada beraber bir hafta Allah’a ibadet edeceğiz. Etkinlik projesi. (Bir not. Tek Ders” başlıklı haberiyle duyurdu..2005. Üç inanç tek ders. 11 Eylül terör mağdurlarına ulaştırılmak üzere Kızıl Haç’a bağışta bulundu (Zaman. Saat 13:00’tü. AA. Muhammed’in yoluna hizmetini varın siz hesap edin.. sabit fikirler dağılıyor. Haçlar ve Hilaller’ konulu illüstrasyonlar. Muhammed’din yoluna hizmet etmek herkese nasip olmaz elbette. Eserler büyük beğeni kazandı” (Bkz..2001).. New York’un tek Türk okulu Brooklyn Amity School tarafından yapılan ‘Kudüs’te Gökyüzü: Yıldızlar.

bu haberin son kısmını internetteki arşivlerinden çıkartmak durumunda kaldılar. 20 Kasım 1992. öyle mi? Bir de bu “büyük hizmet”e hased edenler varmış. Öyle mi? Yani ADL... Görüşmede. Başbakan Yılmaz. bu ADL ne? İşte onu da noktasına–virgülüne dokunmadan Zaman’dan öğrenelim: “ABD’de Yahudi mafyası: ADL.php?haberno=5021475&tarih=2005-1226 .. FBI ise kongre tarafından suçlandığı zaman suçu daima ADL’nin üzerine attı. Yunus Altınöz.tr/index... TBMM Başkanı Çetin ve Dışişleri Bakanı Cem’den sonra Fethullah Gülen ile görüştü. ADL tarafından basılarak dünyanın dört bir yanında dağıtılacak.Hangi ADL.. Zaman ekibi. bir kısmını da İsrail otoriteleriyle Tel Aviv’de çalıştırmaktadır.” (Zaman.. tam mesai ile çalışan gizli istihbarat memurlarının bir kısmını Amerikan Hükümeti Adalet Bakanlığı’na bağlı Özel soruşturmalar Ofisi’nde (OSI). Diyalog çabaları devam ediyor.. Amerikan mafyasının halkla ilişkiler bürosu gibidir. Gülen. Ne derler. 2) Yine Zaman’dan bir bilgi notu daha: “3 gündür Türkiye’de bulunan Yahudi Liderler Heyeti. ADL.. Amerika içinde FBI kanallı muhtelif operasyonlarla ilişkisini sürdürdü. Orgeneral Çevik Bir. s.. İşgal altındaki Filistin topraklarında ve Kudüs’ün Hıristiyan ve Müslüman bölgesinde geniş arazilerin kanunsuz alım–satımının ortaya çıkarıldığı emlak skandalı da yine işin içinde ADL’nin varlığını ortaya koyuyor. İsrail Gizli Servisi MOSSAD ile hususi ilişkilerini daima sürdürmüş.... İngiliz Farmasonluğu’nun Yahudi kolu olan B’nai Brith’in etkisi altındaki ADL (Anti–Defamation League) 1913 yılında kurulmuştur. Türklüğe ve Hz. ADL adeta.. Selçuk Gültaşlı. İşte bu ADL’nin desteği ve katkılarıyla İslam’a. Kurdukları “Denizaşırı Yatırımcılar Servisi” adlı şirketle milletlerarası silah ve uyuşturucu kaçakçılığı. ADL–Sharon grubu ihtilaflı bölgelerde satın aldıkları evlerde militan Yahudiler’i yetiştirdiler.. İslam’a ve Türklüğe hizmet ediyor.com.. Kitap.. İngilizce olarak hazırlanan kitap üzerindeki çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. ADL...” (Zaman...yenimesaj. Muhammed’in yoluna hizmet ediliyor... İsrail mafyasıyla da yakın bağlantılar kurmuştur. ABD’nin en etkili Yahudi Lobisi olan ADL’nin (Anti–Defamation League) teklifiyle hazırladığı “hoşgörü ve diyalogla ilgili kitap” da gündeme geldi. sen gel de onu benim külahıma anlat! http://www. Gülen’in. İsrail Devleti kurulduğundan beri ADL.. 10 Mart 1998). kirli parayı aklama gibi işleri yürütmektedir. ilginçtir.

92) “Başbakan Tayyip Erdoğan ABD gezisinde çeşitli Musevi kuruluşlarıyla ilgilendi. kimler çıkacak karşılarına. Çevik Bir’di hatırlarsanız. “Emekli Orgeneral Çevik Bir’e. Bu gezide kendisine KİPTAŞ eski Genel Müdürü Erdoğan Bayraktar ve Münci İnci de yer alıyordu. birinden ödül aldı. 26 Ekim 1999) “R. World Jewish Congress. Çevik Bir’e ‘Uluslararası Liderlik’ Ödülü.. T.” (Nasuhi Güngör–Yenişafak eski Ankara Temsilcisi. Türk–Amerikan ve Türk–israil ilişkilerine yaptığı katkıdan dolayı verildi. yıldönümü kutlandı. Ayrıca burada JINSA (Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü) yetkilileriyle de görüşmeler yaptı. Kendi mevkutelerinde çıkan bilgileri hatırlatarak. Aynı törende. Erdoğan 16 Temmuz 2000 tarihinde. Yenilikçi Hareket. bakınız kimlerin “yorumsuz gölge”si düşmüş. Tayyip Erdoğan’a ‘cesaret ödülü’ veren kuruluşun adı ‘American Jewish Congress’ (AJC). “Bir eksen” etrafında dönen 28 Şubat aynasına.. 28 Şubat’ın en önemli isimlerinden biri Org. yüzyıl sonunda kurulmuştu ve birkaç yıl önce 100. Dünya Musevilerini bir ‘ulusal yurda’ kavuşturma amaçlı kurulmuş ve İsrail ile amacını gerçekleştirmiş örgütün bir türevi . bir de bu pencereden baksınlar bakalım. Amerikan Temsilciler Meclisi üyeleri Curt Weldon ve Ike Skelton’a da JİNSA’nin üstün hizmet ödülleri verildi.28 Şubat’a “yorumsuz” bir yorum AÇIK İSTİHBARAT M.. ABD’ye gitti. bazılarının dâvetine katıldı. güya 28 Şubat üstüne kalem oynatıyorlar.Emin Koç Diyalogcu nurcular ve kimi aydın müsveddesi “alt kimlik”li demokratlarımız. merkezi Washington’da bulunan Musevi Ulusal Güvenlik Enstitüsü (JİNSA) adlı kuruluş tarafından ‘uluslararası liderlik’ ödülü verildi. Theodore Herzl tarafından 19.. Emekli Orgeneral Bir’e bu ödül.” (Hürriyet. Amerikan Jewish Commite’nin davetlisi olarak orada bulunuyordu.

“3 gündür Türkiye’de bulunan Yahudi Liderler Heyeti. Sayın Tayyip Erdoğan. ADL tarafından basılarak dünyanın dört bir yanında dağıtılacak. Golda Meir bile.. Diyalog çabaları devam ediyor... Ödülün verildiği mekân da öyle: HSBC bankasının New York merkezi.. Görüşmede. 16–17 Şubat 2002) . Orgeneral Çevik Bir. 5 Şubat 2004). cemaatim o görüşü destekliyor diye anlaşılmasın..” (Yeni Şafak. Başbakan’ına böyle bir ödülün verilmesi bayağı anlamlı.. Dinlerarası diyaloğun gelişmesinde önemli rol oynayan Sayın Fethullah Gülen ile yapılan bazı temaslar sonrasında cemaat yetkililerimiz ile birçok din adamımız iftar yemeklerine ve muhtelif toplantılara davet edildi. diğer hedef HSBC ise ödül törenine salonunu tahsis ediyor. Jewish lobiye partisinin programını anlatmıştır. Cemaat yönetimimiz bu taleplere karşılık verdi ve sayın Fethullah Gülen ile de ilk temaslar bu şekilde sağlandı. diyaloğa girdikleri özellikle Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı üyeleri tarafından davet edildi. Koru.Amerika’daki. Zaman’daki röportajında Gülen ve Erdoğan’a övgüler yağdırıyor: “Yıllardan beri cemaatimize mensup din adamları ve dinler arasındaki diyaloğa önem veren cemaat mensuplarımız. daha önce ulaşılması zor ayrı çevrelerin fertlerinin diyalog kurabilmelerini temin etti. İngilizce olarak hazırlanan kitap üzerindeki çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Türkiye. Buna bütün dünya inanıyor.. bunlar arasında İsrailli veya Musevi olmayan tek kişi Tayyip Erdoğan. Kitap. ABD’nin en etkili Yahudi Lobisi olan ADL’nin (Anti– Defamation League) teklifiyle hazırladığı “hoşgörü ve diyalogla ilgili kitap” da gündeme geldi. Taha Kıvanç kod adlı F. 10 Mart 1998). toplantı ve TV programlarında karşılaştıkları.” (Zaman. Daha önce AJC tarafından 10 kadar kişi ödüle lâyık görülmüş.. muhtelif faaliyet. Nuriye Akman. Eğer bu misyonu Sayın Tayyip Erdoğan yükleniyorsa ve bunu yapacaksa böyle söylemleri hakikaten dünyanın desteklemesinde fayda var. Başbakan Yılmaz.. İstanbul’daki terörist saldırılara hedef olanlardan Musevilerin ABD’deki temsilcisi olan örgüt ödül veriyor. Gülen. Musevî cemaati lideri ve JİNSA’nın gözdelerinde Bensiyon Pinto. Ama bu sözlerim. Bu görüşmeler farklı dinden olan kişilerin birbirlerini daha yakından tanımalarını sağladı. İslam’ın dünyada çok mühim bir rol oynadığına inanıyorum. Selçuk Gültaşlı. Onlar da onu dinlemiştir..” (Zaman. TBMM Başkanı Çetin ve Dışişleri Bakanı Cem’den sonra Fethullah Gülen ile görüştü..... Gülen’in. Listede İsrail’in önemli bütün başbakanları yer alıyor.

Çevik Bir’in Cumhurbaşkanlığı fikrini de ortaya atmıştı. Derken..“Washington–Ankara arası trafik çok yoğun. “Bakın şimdi ne oluyor? Ali Babacan. AK Parti ile 28 Şubat’ın yakınlaşmasını taçlandıracak son hadise: Recep Tayyip Erdoğan. Abdullah Gül... 14 Şubat 2003). . Falan tür simalar bu dönemde Türkiye'de bulunmasa iyi olur" dediğini kaydetti.” (Emin Şirin– 28 Şubat bitti mi başlıyor mu. İsrail devletinin desteğindeki Musevi Güvenlik Enstitüsü JINSA’da basına kapalı konuşma yaptı (!) Ardından da basına açık Washington’un önemli think–tank’ı CSIS’te konuştu. Kim bilir hangi sebepten verileceğini bilmediğimiz bu ödül töreninde JİNSA’cılar Recep Tayyip Erdoğan’ın müstakbel cumhurbaşkanlığını da desteklediklerini açıklarlar.com/Haberler.General Çevik Bir burada idi. emniyet teşkilatı. ABD’ye gittiğinde vaktinin önemli bir kısmını başta JİNSA olmak üzere 28 Şubat destekçileri ile geçiriyor. üst seviyede görev yapmış bir insanın: "Türkiye'de yeniden kan gövdeyi götürecek. İSTİHBARATÇI MI? Kan Seylaplarını önlemek için: Fetullah Gülen. Güler Kömürcü. 24 Ocak 2004). bence bu kana susamış vampirlerin önümüzdeki günlerde yeniden Türkiye'yi kan gölüne çevirmeleri önlenebilir. Ve.. "istihbarat.” (Akşam. Çevik Bir konuşmalarında bu irtibatı saklamıyor. özetle ‘’Amerika ile artık komşu olacağımızı’’ söyledi. çarşamba günü Dışişleri Bakanımız Yaşar Yakış ile Ekonomi Bakanımız Ali Babacan son pazarlıklar için Washington’a geldiler. JİTEM iyi çalışırsa. Harici güçlerin emellerine hizmet eden bir kısım Cemiyet-ı sırrıye'nin (gizli cemiyet ve cephelerin) çok iyi takibe alınması gerekir" diye konuşmuş. Devletin ülkeyi kargaşaya sürükleyebilecek hadiseler karşısında. İsrail’e Çevik Bir ile beraber gidiyor. Bizi zehirleyecekler. Kabinenin bir çok bakanı Çevik Bir ile irtibat halinde. HaberX.. Hatırlarsanız JİNSA Çevik Bir’e ödül verirken ortaya.. Bayramın ilk günü E. http://www.acikistihbarat.asp?haber=4928 FETULLAH GÜLEN İHBARCI MI. kendi hassasiyetini göstermesi gerektiğini belirten Gülen. Türkiye Başbakanı olarak önümüzdeki günlerde ABD ziyaretinde JİNSA’dan ödül alacak.

hıyanet odaklarına. diyalogcu münafıklara karşı yapılacak milli ve haysiyetli bir hareketin.. ordumuzun ise İslamı düşman seçen NATO'ya devrine ses .. Ve yine gizli ve kirli mason locaları ve misyonerlik ocakları zaten kardeş kuruluşları ve diyalog dostları olduğuna göre. Türkiye. anlaşılan MİT ve JİTEM'le içli dışlı olmuş bir adam. Başörtüsü. JİTEM" gibi geçmişte ve günümüzde. baklayı ağzından kaçırdığı yazısında "Türkiye'de gerçek demokrasinin yerleşebilmesi büyük ölçüde askerin tavrına bağlı... dolaylı biçimde dile getiriyor ve kendisini ele veriyordu.. Siyonist merkezlerin tahrikiyle post modern darbeler yapanları alkışlayan Fetullah Gülen'in.Şimdi Soralım: 1. sömürücü sermaye baronlarına. denk bütçe yapan. askeri gücü sivil denetimin altına alınmasıdır. niye ülkemizle ilgili endişelerini Fetullah Gülen'e aktarıyor? Fetullah Gülen. Bu hususta Genel Kurmay Başkanı Hilmi Özkök bize umut veriyor. bir yılda harikalar başaran. Amerika ve İsrail'in işgaline ve vahşetlerine taşeron haline getirilmiştir. Güneydoğunun Kürdistana. AKP iktidarıyla ülkemizde..Türkiye'de çok üst seviyede görevlerde bulunmuş. Böylece.. masonik mihraklara.Fetullah Gülen hayranı Nazlı Ilıcak'ın 18 Kasım tarihli.. Arz-ı mev'ud hayaline. ortadoğuyu yutmak ve Türkiye'yi yıkmak isteyen güçlerin hükümete taşıdığı ve AB hevesiyle ülkemizin altının oyulmasında taşeron olarak çalıştırdığı AKP iktidarına. CIA ve MOSSAD gibi Siyonist teşkilatlarla ilişkisi ve işbirliği zaten bilinen ve pek çok ihtilal ve iç savaş senaryolarında maalesef gayrı milli bir tavır sergileyen kurumları kendilerinden saydığına ve göreve çağırdığına göre. şimdiki telaş ve tedirginliğinin sebebi nedir? 4. acaba Fetullah Gülen'in "çok tehlikeli ve etkili" dediği bu "gizli oluşumlar hangileridir? 3. yetkili bir bürokrat değil. üstelik Türkiye'de değil.. acaba hangi çarpıklıklar düzeltilmiştir ve hangi işler iyiye gitmektedir? Ekonomi IMF'ye. gazeteci değil. 5.Ve hele. İmam-Hatip ve Kuran Kursu gibi zulümler hala sürmektedir. D-8'leri kuran Refah-Yol iktidarına karşı. New York Times'in Türkiye şefliğini yapan Stefen Kinzer'in "Demokrasinin en büyük başarısı. Kuvayı Milliye ruhuna sahip etkili ve kesretli komutan ve kurmayların da umutlarını kararttığını ve işbirlikçi teslimiyetçileri korkuttuğunu. 2. emniyet. dış politika ABD'ye havale edilmiştir..Fetullah Gülen "MİT. acaba demokrasi aşkına: Kıbrıs'ın Yunana. Ama dünyada bu düşünceye en ters düşen ülke Türkiye'dir" sözlerini de aktaran Nazlı Hanım. siyaset adamı değil. Yeni bir Kuvayı Milliye devriminin telaşı ve tedirginliğimidir? 6. egemenliğimizin Avrupa'ya. ekonomiyi düze çıkaran.Yoksa bütün bunlar.Erbakan Hoca'nın başkanlığında." diyor.

Hz. yüksek ahlakın. diyalogcuların Hocası Fetullah Gülen'in AKP'nin akıbetiyle ilgili endişelerini dile getirmesi: •· Siyonist merkezlerin Türkiye'ye müdahale ve milletimizi manipüle etme gücünü artık yitirdiğini •· Dış güçlerin ve Siyonist merkezlerin kontrolü dışında oluşan.com/content/view/471/32/ "İBRAHİM YOLU" MU. Ama başörtüsü ve laiklik konusunda sert uyarılarda bulunacak kafaların azlığından nı dert mi yanıyordu? Moonların maşası.çıkarmayacak. insani ve vicdani yaklaşımın rehberi ve . yerli ve güçlü bir Milli Cephe'nin ciddi bir eyleme ve değişime girişeceğini •· Fetullah gibi figüranlar kullanılarak. masonların sırdaşı. "ABRAHAM OYUNU" MU? Milli Çözüm Dergisi Orhan YILAN Kur'ani ve tarihi gerçekler kesinlikle ortaya koymuştur ki: Hz. Yahudi Abraham başkadır.. ismen ve resmen aynı sanılsa da. . Kuzey Irak'ta bütün kırmızı çizgilerimiz çiğnenirken susacak. İbrahim'le. Tevrat'ı tahrif edip bozan. hakikatte ve özde tamamen ayrıdır. İbrahim (as) başka. bu milli ve haysiyetli girişim ve gelişmelerin kötülenmek. körletilmek ve kösteklenmek istendiğini. ilmi ve akli araştırmanın. Kabalist ve Siyonist hevesler ve şeytani hedefler doğrultusunda. http://www. sinsi Yahudilerin "Abraham"ı. örnek İslam'ın. İslam Milletinin timsali ve nice peygamberin atası Hz. Hz. Musa'nın Hak dinini yozlaştıran ve tamamen yoldan çıkan.. Süleymaniye'de subaylarımızın başına çuval geçirilirken.millicozum. İbrahim'in: Gerçek imanın. ortaya koyması bakımından da sevindirici ve ümit vericidir.

Peygamberimizin kafirlerinin. Fetullahcıların. Hz. hararetle sahip çıktıkları "Üç Dinin Kucaklaşması ve medeniyetler İttifakı" safsatasının devamı ve yeni bir adımı olan. bu proje "İbrahim yolu" jelatinli bir "Abraham" oyunudur!. Urfa Harran'dan başlayıp Kudüs'te son bulacak "İbrahim Yolu" projesi de. İbrahim?" sorusuna. tarihte herkesin bildiği bir anın ertesinde doğdu. Lübnan'da.. Güzergâh Harran'dan başlıyor. "İbrahim Yolu Projesi"ne de onlar ilham kaynağı olmuş. Projenin getirilerini de şöyle izah ediyorlar: Dinî/kültürel bakımdan kutsal yerlerin onarılması. Şimdi. İbrahim'in yolu Kudüs'te değil." Arka planını "üç dinin eşitliği" anlayışının oluşturduğu girişimin yeni bir adımı ile karşı karşıyayız. Suriye ve Ürdün üzerinden Filistin'deki el-Halil'de sona eriyor. hıyanet ve bencilliğin. Önce Hz. din istimrarcısı bir faşizmin simgesi konumundadır. ılımlı İslamcıların. çevresel bakımdan yol boyunca doğanın korunması. şeytani bir şarlatanlık olduğunun en açık ispatıdır. bütün inananların babası. "iyi niyet celladı". Kur'anın lanetlediklerinin ve işte Irak'ta. Zira "birlik". "inanç" ve "misafirperverlik" sloganları eşliğinde amaçlarını "Ortadoğu'da bir yol açmak. kısaca Amerikan amigosu istismarcı Müslümanların da. İtiraz ettiğinizde "barış düşmanı". Bu oyunun Türkiye piyonları şöyle diyor: "Üç büyük din olan Yahudilik. ekonomik bakımdan binlerce iş alanı oluşturulması. yine çok gizli ve kirli amaçlar taşımaktadır. Benzer girişimler daha önce Avrupa'da da olmuş ve hayli "olumlu" sonuçlar vermiş. İkincisi. Kur'an'ın ve Efendimiz ...peygamberi olmasına karşılık.. Tanrı Demir Çağı'nda adına İbrahim denilen bir şeyhe göründü ve onu sonsuza kadar sürecek bir yükümlülükle bağladı. Peygamberin ayak izlerini takip etmek (ve) saygıyı adım adım yaymak" olarak deklare ediyorlar. hile. "Neden Hz. Afganistan'da. girişimi başlatanların verdiği cevabı yansıtıyor. "şiddet ve terör yanlısı" olarak yaftalanmanız işten değil. Yazının başında verdiğim paragraf.. Siyonist Yahudilerin Abraham'ı: Siyonist hizmetçiliğinin. Bosna'da gece gündüz Müslüman katillerinin destek çıkması. Bu girişime. İbrahim ki. Hıristiyanlık ve İslam. Mekke'de ve Kabe'de son bulmaktadır. bu üç toplumda Tanrı'ya ibadet edenlerin inancının ve ilahiyatın özü oldu. emperyalist düşüncenin.

Önümüzdeki aylarda uygulanacak bu strateji gereğince Amerikan ordusu yoğun olarak Kuzey Irak'a yerleşecek. ancak bu noktaları bu yazıda tekrar etmeyeceğim. Kuzey Irak'ta yoğun olarak sınır bölgelerine yerleşecek iç savaşın seyrine göre yapılacak plana göre müdahaleye hazır bekleyecek. "Hz. ABD yakında yeni bir Ortadoğu stratejisi açıklayacak. ABD sadece hava gücüyle çatışmalara müdahale edecek. Bir Müslüman. "Ben Müslüman'ım" diyenlerin. Belki suyu yukarıya akıtabilirsiniz.(s. İşte o zaman mesele gelip şu sorunun cevabına dayanıyor: Bir Müslüman itikadî zeminde kendisini bir Yahudi veya Hıristiyan'ın yerine koyabilir mi? Eğer eşyanın bir tabiatı varsa -ki Kelâm kitaplarımız "Eşyanın hakikati sabittir" der-bu soruya olumlu cevap vermek işte o tabiata aykırıdır. Ancak yerine göre kara birlikleriyle de Sünni bölgeleri Şiilere karşı savunacak.a. mümkün değildir! Dinlerarası diyalog sürecinin böyle bir bilinç kayması durumu ile başladığını söylemek birilerince "çok abartılı" bir tesbit olarak ifade edilebilir. İslam ile diğerleri arasında "ortak noktalar" tesbit etmeye dayanan yöntem.s)'a. Ancak sürecin. diğer dinlere. ama bu soruya "evet" demeniz kendinizi inkâr olacağından. Ümmet-i Muhammed'in.s). . İbrahim (a. Şiiler ve Sünniler arasında ABD kara gücünün yer almayacağı çok keskin bir mezhep savaşı başlayacak. bunun bir adım sonrasında. İbrahim (a. Dikkat çekmek istediğim problem. Yani bu ve benzeri girişimleri -ki üst başlık "Dinlerarası diyalog" veya "Medeniyetler buluşması"dır-mümkün kılan "bilinç kayması" durumu. İslam ile diğerleri arasındaki en temel teolojik/itikadî farklılıkların sıfırlanmasından hiçbir farkı olmayan "empati" sürecine girmesidir." ABD'nin yeni planları! Demokratlar ve Cumhuriyetçiler'in ortak planı gereğince. hatta açmadığını kim iddia edebilir? Birileri bizi nasıl görmek istiyorsa kendimizi öyle tarif etmek üstümüze bir "ahir zaman bid'ati" olarak yapıştı sanki.v)'in Hz.s)'a nisbet etmelerine ne dediğini sormaya gerek var mı? Esasında karşı karşıya bulunduğumuz durumun vehameti dolayısıyla ne kadar tekrar edilse yeridir. o dinlerin kendilerini Hz. Daha önemlisi ise. Bu paragrafın İslam'dan onay alıp alamayacağı yahut Projenin Harvard Üniversitesi Küresel Müzakere Birimi tarafından ortaya atılmış olması ve finansörleri arasında Rockefeller Vakfı'nın bulunması üzerinde de durmayacağım. İbrahim (a. kitleler nezdinde böyle bir bilinç kaymasına yol açmayacağını. Yahudiler'in ve Hıristiyanlar'ın ortak atasıdır" diye düşünmeye başladığı anda o "arzu edilen" bilinç kayması durumunu yaşamaya başlamış demektir.

Pentagon'un Rummy'si. bugün. Ancak bir başka aşama daha var. bu sayı son seçimde 30'a yükselmiş. Bu konunun sahibi olan ve 1988'den buyana faaliyet gösteren ICJP örgütü. "Buna rağmen. İsrail gazetesi Haaretz.olduğu iddiasındaymış.. ABD'nin Irak stratejisinin çöktüğünü resmen ilan etmiş oldu. İran-Irak savaşında olduğu gibi Tahran yönetimini ekonomik açıdan zayıflatacak ve rejimi yorgun düşürecek. geri kalanı (41) da Lordlar Kamarası üyesiymiş. 2005 yılında bu rakam 208 imiş. İran etnik olarak parçalanacak.. Meclis'inde Musevi milletvekili bulunan tek Arap ülkesi ise Tunus'muş. bütün dünyada.. Ve ardından Domino Etkisi devreye girecek. ABD ile işbirliğini reddederse olacaklar bu.. Rusya'da 13. Kanada ve Macaristan'da 10'ar. Haaretz'e göre. böyle bir haber Haaretz'de neden yayımlanmış olabilir? Ne yapsalar..... İsrail gazetesi. parlamento üyeleri arasında Musevi asıllıların bulunduğu ülkeleri sıralamış: Fransa ve Ukrayna'da 18'er.. Musevi yasama üyesi sayısı bakımından İsrail ile İngiltere'yi geçemiyor" diyor. Tahran savaşın içine çekilecek ve İran'a yönelik ABD stratejisi devreye girecek.. İran. ABD'deki son seçimde daha fazla Musevi asıllı politikacı başarılı olmuş. İran.. Şii gruplar üzerinden Irak'ta olacak. Ama kesin bir şey var: O da Ortadoğu'da haritaların böyle değiştirildiği gerçeği. Peki de. Bazıları da böyle düşünüyor.. Senato'da 11 Musevi senatör varmış. ABD. Lordlar Kamarası'nda üye olan Musevi asıllıların sayısının daha fazla -en az 46.. Huzistan ve Güney Azerbaycan kopacak. Donald Rumsfeld'in altın tepsi içindeki kellesi. 2006'da yüzde 18 artış gerçekleşmiş. ABD Sünnileri destekleyerek.. Kürdistan'ın bağımsızlığı karşısında Türkiye AB üyeliği ile yumuşatılacak. buna rağmen İngiliz Parlamentosu'nda tam 59 Musevi asıllı üye bulunuyormuş. Musevi senatör sayısı şimdi 13'e çıkmış.. Temsilciler Meclisi'nde 26 Musevi asıllı üye yer alıyormuş daha önce.. İsrail dışarıda bırakıldığı taktirde. boş. İngiltere'deki Musevi Cemaati'nin şemsiye örgütü. 246 Musevi'nin değişik ülkelerin parlamentosunda yasama görevi yaptığını bildiriyor.. Bakalım hangisi doğru çıkar... Tahran işte o zaman kutsal değerler üzerinden savaşı bütün bölgeye yayacak. Yahudi milletvekilleri kazandı!. Irak'ın parçalanmasının resmileşmesi ve Kürdistan Devleti'nin bağımsızlığının kabul ettirilmesi.İç savaş Bush yönetiminin Irak başarısızlığını büyük oranda örtecek.. İngiltere'deki Museviler sayıca ABD'den 20 defa daha azmış. bunların 18'i milletvekili.. Irak Batağı'nın baş mimarıydı: 11 Eylül'den .

asla peşini bırakmayacak.hemen sonra paşaya kelle yetiştirir gibi saldırının sorumlusunun Saddam Hüseyin olduğunu öne süren bilgi notunu Bush'un önüne koymuştu. . Peki mevcut tablodan Türkiye nasıl etkilenecek? Ankara. bu kâbustan: Ebu Garib'in Laneti. Amerika'da yeni bir dönem başlıyor... Demokrat muhalefetle gerektiği gibi iletişim kurulmasına imkan vermedi... bütün Ortadoğu'da kaybetti. ABD'nin kendilerine saldırmaması konusunda garanti alamadığı müddetçe Irak işgalcisine kapıyı gösterecektir. İşte. farklı bir analiz konusu. İran/Suriye ikilisi.. Rumsfeld. gecikmeksizin: Çeşitli ülkelerden bir grup avukat Almanya'da ilk hukuk kurşununu attı.. Sam Amca. Cumhuriyetçi Bush yönetimiyle Irak savaşı sürecinde ciddi oranda yıpranan ilişkilerini onarmaya çalışıyordu. Giderek daha saman tadı vermeye başlayan Fetullahçı-Amerikancı Zaman Gazetesinin Washington'dan yazarı Ali H. Başkan Bush'un neden yenilgiye uğradığı.. Ancak iktidarla ilişkileri öncülleme kolaycılığı. ABD! "İran'ın nükleer silahları tehdit unsuru" numarasını da özellikle bu saatten sonra hiç kimseye yediremez. Rumsfeld.. Rummy. işkence emrini vermekle suçlandı!...... hala AKP'nin ve Türkiye'nin kurtuluşunun. Ama artık Kongre Demokratların. altı yüz elli beş bin istifa ile bile sıyrılması mümkün değil. Neo-Con'ların senaryosunu 1992'de yazdıkları küresel planı hayata geçirmek için artık en elverişli zaman dilimine gelinmişti. "Kaleminden Ebu Garib Damlayan" bir Kâbusyazar olarak tarihin en karanlık sayfalarından birinde mahpus yatacak. Değil bir istifa. sadece Irak'ta değil. Bu nedenle "Gerçeğin iyi bir öyküyü bozmasına izin verme!" kuralı Bush ve Şahinler'in lokomotifi olmuştu. İran ve Suriye'nin eline geçmiş durumda: Irak'ta gardı düşen/nakavt edilme yolunda hızla ilerleyen taraf. ABD. ABD'ye uyumluluk ve uşaklıktan geçtiğini tavsiye ediyordu: "Demokratların iktidar partisi Cumhuriyetçileri yapılan ara seçimde devirerek Kongre'yi ele geçirmesiyle Washington'da siyasi tablo değişti... Aslan. 12 yıldır Kongre'ye hakim olan Cumhuriyetçilerin eski liderlerinden Bob Livingston'un lobicilik firmasının yardımıyla şimdiye kadar işin büyük kısmı halledilebiliyordu. "Savaş Suçu Davası" da geliverdi. Kartlar... Başkan ve Adamları Camp David'de 11 Eylül için ilk toplantıyı yaptıklarında -Wolfowitz'le birlikte Irak'a saldırmayı öneren iki kişiden biriydi.

Böyle bir gelişmenin Washington'a karşı zaten bayağı tepkili olan Türk kamuoyu ve idari erkanınca nasıl karşılanacağını tasavvur edin. Seçim havasına giren Ankara'da ilişkilere sahip çıkacak babayiğit de kolay kolay bulunamaz. Türkiye gibi önemli bir bölgesel gücü küstürmemek. Kilit Demokrat liderlerle soğuklukları gidermek önemli. Müstakbel Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi. Türkiye eskisi gibi çantada keklik değil. Senato Başkanı Harry Reid. Çünkü Cumhuriyetçiler çoğunluğu kaybetmiş olabilir. ama Kongre'nin yarıya yakın kısmı ve Beyaz Saray hâlâ ellerinde. yoğun diyalogdan geçiyor. ABD için stratejik zorunluluk.Türkiye 'eski kral öldü. dış politikasında taktiksel varyasyonlara yol açabilir. Irak'ta Türkiye'nin kaygılarını derinleştirici adımlar atılırsa ve PKK varlığına karşı gözle görülür tedbirler alınamamış olursa.. Ankara'nın Demokratlara açılma esnekliğini göstermemesi için bir sebep yok. Ermeni tasarısı bu nisanda Kongre'den geçerse. Kongre'nin tatile girdiği seçim kampanyası dönemi yerine. AKP'nin yasası: Bu kökten ve körden Batıcı kalantorlar. taşların yerine oturacağı Ocak 2007'den sonra gerçekleştirseydi ve Demokratlarla da görüşülebilseydi çok daha verimli olabilirdi. Başbakan Erdoğan. Türkiye küserse. ABD ve İsrail'in Ortadoğu'daki vahim konumunu düzeltmeye yeterince katkıda bulunamaz ve teröre karşı mücadelede radikallerin eli güçlenir.." TÜSİAD'ın Tasası. Ülkenin doğusunun Ermeni ve Kürtler arasında bölüştürüleceği korkuları iyice ayyuka çıkar. Türk-Amerikan ilişkilerinde yakın dönemde kriz potansiyeli taşıyan sözde Ermeni soykırım tasarıları ve Irak konularında Demokratların genel çizgisi Türkiye'den biraz uzak. Diğer yandan. esasında kendi işletmelerinin lehine olan bir eğitim düzenlemesini bile tamamen ilkel. Ve iki ülke arasında pekiştirilmeye çalışılan ortak stratejik vizyon ciddi zarar görebilir. Dolayısıyla zayıflamış olsalar da Washington'da hâlâ azımsanmayacak güçleri var. Muhtemel tren kazalarını önlemek. Amerika'da siyasi tablonun değişmesi.. Biraz geç kalınmış olsa da tren hâlâ tamamen kaçırılmış değil. Kongre'de dış politikada kilit pozisyonları tutacak Demokrat liderlerin çoğunun farklı sebeplerle Ankara'yla sorunları var. ideolojik . Sırf sözde Ermeni soykırımı meselesi bile Türk-Amerikan ilişkilerini zehirlemeye yeter. yaşasın yeni kral' havasına mı girmeli? Bence hayır. ABD'nin artık Türkiye'nin dostu olmadığı kanaati pekişir. baharda kendimizi pekala yeni bir Türk-Amerikan krizi içinde bulabiliriz.. ama genel stratejik duruş pek değişmez. Washington ziyaretini. Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Joe Biden ve Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Tom Lantos bu cümleden sayılabilir. Türk-Amerikan stratejik ilişkileri. her iki ülkedeki iç siyasi kaygılara kurban edilmemeli.

. susan ve pusan AKP iktidarına rağmen.S. Ama. genel liselere benzeyecekler. o fırsat buldukça. kalantor sermayedarlarımızın da asap -ayrıca belki de nesep. yapılmaması neden siyaset değildir? İmam hatiplilere sıfır katsayı uygulaması siyaset oluyor da. ilk ve ilkeli tepkiyi koyarak Milli ve haysiyetli bir tavır takınmıştı." Diyen Sn.damarları çatlıyor. imam hatipliler de öteki meslek liseleri gibi sıfır katsayı hakkına kavuşacak. bu onurlu çıkışın ardından bazı kararlar almak durumunda kalmıştı. M. bakanı da. Neymiş. yazar.. Lakin gelin görün ki.. Zira bu okullar cazip hale geldikleri takdirde. laiklik bağnazları.şartlanma ile hatta biraz da İslam korkusu ile reddetmektedirler.. Bir toplumda meslek okullarının cazip hale gelmesi her şeyden önce sanayici ve işadamlarının. Çünkü aynı TÜSİAD'ın yan ve paravan kuruluşu TESEV'in. yani en kalantorları TÜSİAD denen örgüt çatısı altında kümeleşen kesimin lehinedir. Fransa'nın Ermeni yanlısı tasarıyı kanunlaştırmasına karşılık. İslam karşıtları. Fransa meclisinin Ermeni soykırımını tanıyan karar almasından sonra... Fransa'yla neleri askıya aldı? Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ. Milli Eğitim Şurası'nda üniversitelere girişte meslek okullarına sıfır katsayı uygulanması ve genel lise konumuna sokulmaları yolunda önerilerin yer alması Türkiye'nin önde gelen kalantorlarının örgütü TÜSİAD'ı öfkelendirmiş: . bu ülkeyle askeri ilişkileri askıya aldıklarını açıkladı. temel terimleri kullanabilmek ve fikir ifade edebilmek bakımından ilkokul düzeyinde seyretmesi gerçekten çok acı ve utanç vericidir.Heeyt. sakın Şura'yı siyasete alet etmeyin! Emriniz olur!. . eksi katsayı uygulamak neden siyaset olmuyor? Bu ülkenin kalantorları adına ahkam kesen bir kurumun. imam hatip lafını duydukları zaman nevirleri dönen bütün yükseltilmiş değer zebanileri.Milli Eğitim Şurası'na siyaset karışmasın. gizli Haçlı işbirlikçileri gibi. Veya. TSK. aynı danışıklı dövüşte üzerine düşen rolü oynuyor. Aman ne felaket! Peki ama bir işin yapılması siyasettir de. ya TÜSİAD'ın AKP'nin işini kolaylaştırmak ve tabanına ve topluma karşı bu iktidara mazeret kazandırmak için böyle davrandığını fark edemiyor. TSK neleri askıya aldı? . AKP'yi aklayan ama orduyu haklayan raporuna arka çıkmışlardı... demokrasi kılıcıyla saldırdıkları ordumuz. artık utanma pazarına. ülkemizde ara kademeler için nitelikli eleman bulabilmek kolaylaşacaktır.

Karşılılık esasıyla 2007'de Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Faruk Cömert'in Fransa'yı ziyareti planlanmıştı. Ayrıca Fransa'nın onur nişanı verdiği generaller de kendi istekleriyle bu nişanları iade ettiler. Bazı çevreleri rahatsız eden bu öneri. puanı yine düşük hesaplanacak. Ancak Şûranın dördüncü günü akşamüstü verilen bir önerge ile katsayı sorununu tamamen ortadan kaldıran bu öneriden geri adım atıldı. Karşılıklı askeri heyet ziyaretlerine ilişkin programlar da durduruldu. sivil alandaki ekonomik ilişkilere de yansıyacak boyutta görülüyor. Buna göre. sözel ve eşit ağırlık alanlarına göre eşit olacağı' kararı alındı. Şûra'da temayül de vardı Genel kurula sunulan komisyon raporunda. Bürokratlarının da katıldığı 3 maddelik önergeyle ‘kendi alanlarında üniversiteye gidenlere ek puan verilmesi' uygulamasını birçok şura üyesi . Ancak sözel ve sayısal alanlarda bir tercih yaparsa. Fransa. Tank ve helikopter ihaleleri gibi önemli satın almalarda Fransız şirketlerinin ihalelere katılmaları artık olanaksız denilecek kadar zor. Ermeni soykırımı iddiasını kabul eden kararın yasalaşarak yürürlüğe girmesini engellemeden. ‘bakanlığın medya ve birkaç laikçi çevrenin baskısına boyun eğerek geri adım atması' olarak değerlendirildi. Bakanlık bürokratlarının verdiği önerge ile sınırlandırıldı. Askerlerin aldığı bu karar ve gösterdikleri tepki. Sınava eşit şartlarda ve eşit puanlarda girilmesi yerine. raporda şu şekilde yer alıyordu: "Tüm ortaöğretim öğrencilerinin ayrım yapılmaksızın eşit şartlarda sınava girebilmeleri ve eşit şartlarda puanlamaya tabi tutularak tüm üniversitelere girebilmeleri benimsenmiştir". Milli Eğitim Şûrası'nda ‘tüm lise mezunlarının eşit şartlarda ve eşit puanda sınava girebilme' imkânı getiren komisyon raporundaki açılım. akşamüstü yapılan son dakika operasyonuyla. askeri ilişkilerin normale dönmesi de beklenmiyor. 17. büyük beklenti içinde olan meslek lisesi ve imam hatip lisesi öğrencilerini ve mezunlarını bir kez daha üzdü. Ermeni kararından sonra komutanın ziyareti 2007 programıyla birlikte iptal edildi. bu konudaki tutumunu değiştirmeden. TSK'nın ihtiyaçlarını karşılamak için Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nca açılan ihalelere katılma konusunda da Fransa şansını yitirmiş görünüyor. Türkiye ile Fransa arasındaki askeri ilişkiler tam anlamıyla donmuş durumda. ‘liselerin sayısal.Türkiye'nin durdurduğu faaliyetler arasında iki ülkenin akademik nitelikli askeri çalışmaları bulunuyor. AKP'nin başörtüsünden sonra katsayı diye bir probleminin olmadığı ortaya çıktı Milli Eğitim Bakanlığı. ağırlık olarak sözel bölümde olan İmam Hatip Liseleri sadece sözel alandaki üniversitelere liselerle eşit şartlarda sınava girecek. meslek liselerinin üniversiteye girişte karşılaştığı katsayı engelinin kaldırılması önerisi de yer alıyordu. Genel kurulda meslek lisesi ve imam hatip liselerinin katsayı mağduriyetini ortadan kaldıracak ağırlıklı temayüle rağmen ‘alan dışında tercih yapmayı yine kısıtlayan' son dakika değişikliği.

Mehmet Sağlam. eşit ağırlıklı bölümde bu alandaki liselerle eşit muamele görecekler. Ancak. gönlünden geçenin katsayının tamamen kaldırılması olduğunu söyledi. Önergede. Meslek lisesi ve İmam Hatiplerin mağduriyetini yakından tanık olan birçok üye. sayısal alandaki liselerle eşit şekilde girecekler" dedi. son değişikliğin bir geri adım niteliği taşıdığını söyledi. AKP geri adım attı!. Genel kurulda ek önergelerle. Ve eşit ağırlıkla öğrenci alan üniversitelere girebilecekler. "Son dakika ."Son alınan kararla. delegelerin iradesi. hükümetin bu kararı uygulayıp uygulayamayacağına ilişkin olarak ise. İlk katsayı düzenlemesinde öğrencilerin çözebildikleri soru oranında puan alabilecekken son değişiklikle kendi alanında. Bizim beklentimiz. ilk önerinin bu açılımı sağladığını dile getirdi. ya sözel ya da eşit ağırlıkta değerlendirileceğinin altını çizen Sağlam. İmam Hatip ve meslek liselerine yine birçok yükseköğretim programını sınırlandıracak. alan belirlemesinin yapılması aynı alanlardan mezun olan her türlü ortaöğretim mezunlarının eşit olarak yarışması benimsenmiştir" şeklinde ifade edilen yeni öneri. "Bu şekilde en azından liselerdeki başarı puanlarına göre alanlarında eşitlik getirilmiş oluyor. Gündoğdu: Gönlümüzden geçen olmadı Eşit şartlarda ve eşit puanlarda sınava girilmesi öngören kararın çıktığı komisyonda yer alan Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ise. eşit şartlarda sınav girebilme ve 1999'a dönüş şeklindeydi. "YÖK orada bulunduğu müddetçe. Sağlam. Sayısal olanlar da. yükseköğretime girişle ilgili kararların uygulama şansı olduğu kanaatinde değilim" dedi. Dr. İmam Hatip ve meslek liselerinin. başka alanlardaki öğrencelere göre avantajlı bir şekilde puan alacaklarını söyleyen Gündoğdu. Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunları ise. Sağlam: İlk karara göre geri adım Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK Başkanlığı yapan Prof. öğretmen liseleri ve Mesleki teknik eğitimdeki çocuklardan eğer sözel bölümleri tercih edenler varsa. "tüm orta öğretim kurumlarında ders ağırlığına göre. bunlar sözel bölümde lise mezunları ile eşit muamele görecekler. alan belirleme ve alana göre yükseköğretime girme temayülüne dönüştü. Önder: Derinden ikaz gelince. ÖNDER Genel Başkanı Yusuf Ziyaettin Sula ise. Milli Eğitim Bakanlığının bu kararları referans olarak yürürlüğü koymasıdır" dedi. genel kurula sunulan ilk kararın liseler arasındaki katsayı farkını tamamen ortadan kaldırdığına işaret ederek. şu ortaya çıkıyor: İmam hatip. Bu kararın tüm lise mezunlarının istediği bölüme eşit şekilde girmesine imkân tanımadığını vurgulayan Sağlam.anlamakta zorlandı. "Ortaöğretim komisyonunda. ilk alınan karardan bir geri adım söz konusu" dedi. Şûra kararlarının tavsiye niteliğinde olduğu belirten Sağlam. getirilen yeni öneriyi sorunu çözmekten çok uzak olarak değerlendirdi.

İktidara sormalı: 2002'de iktidar oldunuz. Çok değerli fikirlerin ortaya çıktığı bu şura. Bir takım formüllere hiç gerek yok. Neticede eşit şartlarda girilebilecek ve puan hesaplaması yapılabilecek bir imtihan bu. Toplumsal gerginlikler ve çatışmalar değil. " Daha önce komisyonlarda kabul edilen kararlar. aklınızdaki fikir yanlış. Siz yanlış bir iktidarsınız. 17. Refahyol farkı AKP Hükümeti döneminde bütçeden yatırıma ayrılan kaynak sürekli . milli eğitimin faaliyet ve yaklaşımlarını kapsamlı bir biçimde değerlendirme amacı taşıdığını. "Lafı dolandırmanın bir anlamı yok. ortada yıllardır süren bir mağduriyet var. bugüne kadar vicdanınız sızlamadı da seçimlere bir yıl kala mı adalet. Hala bir takım kısıtlamalarla bir şey yapılmaya çalışılıyor. hakkaniyet aklınıza geldi? Açıkça ifade ediyorum. toplumsal sorunlara yaklaşımınız yanlış. "Gelenek ve değer tanımayan. sizden milletin derdine bir derman olmaz. Lafı dolandırmanın anlamı var mı? Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Başkanı İsmail Hakkı Akkiraz ise. Bizim kuşkumuz millete verdiği sözlerine yerine getiremeyenlerin bu Şûra'yı. Ve bunun gerçekleştiğini görüyoruz. derinden bir yerlerin ikazıyla yapılmış gibi geldi bize" diye konuştu. meslek liselerinin önündeki engelin tamamen kaldırılmasıdır" diye konuştu. Milli Eğitim Şurası'nı da politik amaçlarına alet eden ilk örnek olarak tarihe geçmiştir. eğitim tüm toplumun geleceğini ilgilendiren bir kurum olduğundan eğitimde.operasyonu. Milli Eğitim Şurası "sorunlara her zaman ikiyüzlü politikalarla yaklaşan iktidarın değişmez karakterine bir kez daha şahitlik etmiştir. "İkinci utanç verici tavrı. sırf bir takım çevreleri ürkütmemek için lightlaştırılmıştır. Şûranın yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimlerin arifesine denk getirilmesi nedeniyle milletin beklentilerinin aksine radikal kararlar alınmaktan çekinildiğini vurgulayan Akkiraz. millete karşı takiyye aracı olarak kullanma temayülü idi. yolunuz yönteminiz yanlış. her şeyi iktidar hırsının aracına dönüştüren AKP'nin. dört yıldır Anayasayı değiştirecek bir çoğunlukla iktidar olmasına rağmen. adeta yaklaşan seçimlere kurban edilmiştir" diye konuştu. TÜSİAD benzeri kuruluşların açıklamalarından sonra bu değişikliğin yapıldığını hatırlatan Sula. geri adımı "Beklenen oldu" şeklinde değerlendirdi. 17. Ahlâk Reformu ve Millî Eğitim Şûrası Eğitimde. ilmi yaklaşımlar ve Milli uzlaşmalar aranması gerekir. dördüncü yılın sonunda imamhatiplere uygulanan haksız katsayı uygulamasını şuranın gölgesine saklanarak gündeme getirmesidir. Tek çözüm. sorunlarla iktidarınız arasında kurduğunuz bağ yanlış. toplumsal gerginlikler ve çatışmalar değil uzlaşmalar aranması gerekmektedir. Şuraların.

AKP Hükümeti'nin ‘yatırım karnesi' incelendiğinde ortaya acı bir tablo çıkıyor. http://www. Faiz dışı fazla hedefi ve faiz ödemelerinden dolayı yatırımları sürekli ikinci plana atan hükümet. Oysa Refahyol döneminde yüzde 8'in tamamı yatırımlarda kullanılmıştı. Son dört yıllık sürede yatırıma ayrılan kaynakların tamamı kullanılmadığı düşünülürse 2007'de bu rakam yüzde 5'lerin de altına da düşecek. Öte yandan Refahyol döneminde KİT'ler tarafından yapılan yatırımlar. Çünkü AKP iktidarı boyunca yatırım gerçekleşme rakamları daima bütçeye konulan yatırım ödeneklerinin altında kaldı. 3 Kasım 2002 tarihinden Eylül 2006 tarihine kadar olan zaman zarfında. Bütçeden yatırıma ayrılan kaynaklar bakımından Refahyol Hükümeti dönemi ile AKP Hükümeti dönemleri karşılaştırıldığında arada büyük bir farkın olduğu ortaya çıkıyor. Yani söz konusu dönemde. 72 milyona harcadığının 7 katını bir avuç rantiyeciye harcadığı gösteriyor. 2007 bütçesinden yatırımlara ayrılan ödeneğin (12.1 milyar YTL ödenek öngörülüyor. AKP ise KİT'lerin önemli bir kısmını özelleştirme adı altında sattığı için ve geri kalanlara da yatırım yaptırmadığından dolayı.com/content/view/865/26/ .geriliyor. ayırdığı düşük kaynağı datam olarak kullanmıyor. Bu rakamın GSMH'ya oranı ise yüzde 1.1 milyar YTL hedeflenirken.1 milyar YTL) toplam giderlere oranı yüzde 5.6 milyar YTL ise geçmiş yıllarda olduğu gibi yine faiz ödemelerinde kullanılacak. Bütün bunlar incelendiğinde Refahyol Hükümeti'nin 1 yılda yaptığı yatırımların. destekli bütçe yatırım ödenekleri içerisinde yer alınıyordu.millicozum. gerçekleşen yatırımlar bütçe ile sınırlı kaldı. gerçekleşen rakamın 10 milyar YTL seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor. Aynı dönemde faiz ödemelerine ise 200 milyar YTL ödendi. 2007 yılında kamu yatırım harcamaları için 12. 2007 için hedeflenen bu rakamın da gerçekleşmesi mümkün görünmüyor. KİT'ler tarafından gerçekleştirilen yatırımlar da dikkate alındığında Refahyol iktidarında gerçekleştirilen yatırımların bütçenin yüzde 20'sine kadar çıktığı görülüyor. gerçekleşen yatırımların faiz giderlerinin 7 de bir'i kadar olduğu izleniyor. Nitekim 2006 yılı bütçesine yatırım harcamaları için 12. AKP'nin 4 yılda yaptığı yatırımlardan daha fazla olduğu ortaya çıkıyor.9 seviyesinde. bu rakam Refahyol Hükümeti dönemin de ise yüzde 8 seviyesindeydi.9'da kalırken. 2007'de de 12.9 milyar YTL kamu yatırım harcaması gerçekleştirildi. Aradaki bu 1. Yatırım harcamalarının bütçe içindeki payı öngörülen ödeneğin tamamı harcansa bile yüzde 5.8 milyar YTL harcama gerçekleştirilebileceği öngörülüyor. toplam 30.4 milyar YTL ödenek konulduğu halde Eylül ayı sonu itibariyle yatırım giderleri gerçekleşmesi 6 milyar YTL' de kalmış ve yıl sonuna kadar en fazla 10. Böyle olunca.9'a inmiş durumda. Bu da hükümetin.

12 Eylul yonetimi.FETHULLAH ŞEBEKESİNİN BAĞLANTILARI AÇIK İSTİHBARAT Fethullah Gulen'in ABD ile kurdugu kopru hep islektir. yukselisindeki buyuk basamaklari Amerikanci liderlere borcludur. Sovyetler'i cozmek amaciyla yurutulen ve 1981'de resmilesen "Demokrasi" projesinin bir urunu olarak serpiliyor. Fethullah Gulen. ABD'nin dunyadaki etkinliginin artmasi arasinda bir paralellik bulunuyor. ABD vatandasligi ve CIA gorevliligi Genelkurmay Askeri Mahkemesi'nce sorusturulan Tansu Ciller'in basbakan oldugu 1993-1997 yillari arasinda yapti. bir orgeneralin kuvvet komutani olarak atanmamasi icin hangi girisimlerde bulundugunu bizzat kendisi 10 Ekim 1995'te basin toplantisinda aciklamisti. 1970'li yillarda. ABD'nin Turkiye'de en guclu oldugu yilda. 1960'li yillarda donemin uzun sure basbakanlik yapan Suleyman Demirel'dir. (washingtonhaber) Gulen. Demokrasi projesi. Gulen. hakkindaki operasyon emrini ogrenip kacabilmistir. 1980'de baslatmistir. uluslararis olcekte faaliyetini. Reagan'in Demokrasi Projesi ve Ulusal Demokrasi Vakfi Fethullah Gulen orgutunun sicrama yapmasiyla. askeri mudahale yapildigi 12 Eylul'den bir gun sonra 13 Eylul 1980'de. Gulen orgutune sicramayi yaptiran. Ciller iktidarinda Turk Silahli Kuvvetleri'nin terfi ve tayinlerine bile mudahale edecek guce ulasmisti. bir yandan araniyor iken onu Canakkale Merkez Vaizligi'ne atamistir. . ABD Ulusal Guvenlik Konseyi'nin belirledigi Yesil Kusak politikasinin bir ust asamaya cikarilmis hali. 12 Eylul doneminde orgutlenme faaliyetleri katlanarak devam etmistir. Gulen. 1986'da yakalanmisken onu Izmir Sikiyonetim Komutanligi kuvvetlerinin elinden alan donemin basbakani Turgut Ozal'dir. ABD'de Reagan iktidarinda. en buyuk gelismeyi. Gulen. Gulen orgutu. Orgutun kurulusuna harc koyan. Devletin icindeki kaynaklari o kadar saglamdir ki.

Amerika'yla entegrasyon karsisinda olmasi katiyyen dusunulemez. Devlet icinde orgutlenen Amerikanci paralel devletin dogrudan bir mudahalesi var. bir yandan en kati Amerikanci askeri diktatorlukleri ayakta tutarken. sadece bu iklimin dolaysiz sonucu degil. bu yillarda cezaevinde magdur durumdaki sahipsiz ulkuculere buyuk maddi yardimlarda bulunuyor. Seriatin koyu iktidari icin mucadele eden Ilimli Islamci orgutler. Ilimli Islam ideolojisiyle. Kisa adiyla NED diye anilan vakfin. hem de ABD'nin laiklik zemininde yukselen ulusal devletleri tahrip etmesinin araci olarak islev goruyordu. bu projenin eseridir. dinsel ve kulturel haklardi. Bati'yla entegrasyon karsisinda. National Endowment for Democracy. Muhsin Yazicioglu'nun Buyuk Birlik Partisi'ni kurmasinda da Fethullah Gulen'in belirleyici rolu saptaniyor. Yani Demokrasi Vakfi. CIA'dan daha etkin bir orgut oldugu Newsweek dergisi tarafindan teslim ediliyor. Gulen. Gulen'in. tarikatlarin "sivil toplum orgutu" olarak kutsandigi. Komunizmle Mucadele Dernegi'yle Fethullah Gulen'in ikinci kucaklasmasi bu doneme denk dusuyor. kendi cemaatine ait Zaman gazetesinin 4 Eylul 1997 tarihli sayisinda yayimlanan aciklamalarinda. ABD yonetimine ve politikalarina karsi "ilimli" olmaliydi. Bati ile iliskiler hakkinda su degerlendirmeleri yapti: "Inanmis bir insanin Bati karsisinda. hem "dinlerarasi diyalog" icin zemin olusturuluyordu. Gladyo'nun tetikcileri Abdullah Catli ve Haluk Kirci'larla iliskisi de 1980'li yillarin sonunda oruluyor. Pentagon tarafindan Islam cografyasinda "ilimli Islam" hareketinin onderi olarak sayilan Gulen. ABD'nin "Project Democracy" si Islam ulkelerinde "ilimli Islam"in gelistirilmesi olarak piyasaya suruldu. MHP'nin ikiye bolunmesi. Ilimli sozcugu. Gulen'in Ege Ordu ve Sikiyonetim Komutanligi'nca yakalanmasina karsin ayni gun serbest birakilmasiyla. 4 Eylul 1997) Gladyo'nun Rolu Gulen orgutu. 12 Eylul Amerikanci askeri darbesinin "Turk Islam sentezi"ni resmi kultur politikasi olarak benimsedigi. Islam fundemantalizminde bir ilimlilik degildi. . mikro miliyetciligin kiskirtilmasiyla milyonlarin canina mal olan milli bogazlasmalar. Cecenistan'da. "Insan haklari"ndan kasit. Gulen orgutunun gelismesi. bir yandan da orgutledigi CIA muhalefetine "insan haklari ve demokrasi" ihraci gorevi veriyordu. 1980 oncesinde MHP'ye bagli Ulku Ocaklari Dernegi'nin Genel Baskan Yardimcisi Abdullah Catli'nin 1996 yilinda Turkiye'de buyuk yankilara yol acan bir trafik kazasinda ust duzey bir emniyet mensubuyla birlikte olmesiyle.ABD'nin Celik Cekirdegi. tabii ki etnik. Bu projeyi yurutmek icin bir de orgut kuruldu." (Zaman gazetesi. Ozel Harp Dairesi'nin yetistirdigi Gladyo tetikcilerini kamuoyu onune cikarmisti. Buyuk Birlik Partisi'nin militanlari 1990 sinrasindaki butun uluslararasi etnik terror eylamlerinde rol aliyor: Bosna'da. yesil sermayenin onunun dizginsiz acildigi kosullarda gelisti. Dunyanin her yanini saran din ve mezhep savaslari. cezaevindeki ulkucu genclerin gruplar halinde Fethullah Gulen orgutune intisap etmeleri ayni doneme rastliyor.

CIA'nin kurdugu Kore CIA'nin Washington temsilcisi Albay Bo Hi Pak da. Kudus Bashahami ile yakin iliskisi ve Fethullahcilarin isadamlari dernegi ISHAD'in Israil'le baglari. Latin Amerika'daki askeri diktatorluklerle. 1950'lerden itibaren dunyanin efendiligine soyunan ABD. Kusatilanlar. O.126. Birlestirme Kilisesi. Resmi adiyla anarsak. s. Israil ile Iliskinin Ayirt Ediciligi Moon tarikatinin. Dinlerarasi Diyalog oldu. Fethullah Gulen'in Israil ile yakin iliskisi de onun en ayirt edici ozelligi. Guney Kore'yi somurgelestirirken bir de Hiristiyan tarikati kurdu.Gurcistan'da. Budistlikten vazgecip Hiristiyan oldu. 1978'de. Bu ortu de bir ABD imalati. Islamcilar tarafindan elden ele dolastiriliyor. Reagan doneminde Irangate skandalinda boy gosterdigini goruyoruz. Fethullah Gulen'in Turkiye'de yayinlanan Zaman gazetesi ile Washington Times arasinda siki isbirligi artarak suruyor. neoconservatism ve ABD saldirganliginin baslica araclarindan biri oldu. ABD acisindan kilit oneme sahip. ABD'de bir Kongre sorusturmasina ugradiysa da etkisini yitirmedi. her kitasal din icinde kendisine bagli bir tarikat orgutledi. Dunya Anti Komunist Ligi'nin uzantilari. Moon tarikati.) Gulen'in Islamci kitleleri kendisinden sogutma tehlikesine karsin. I. Sabah Kitaplari. Bush iktidarinda Moon tarikatinin sahibi oldugu Washington Timas gazetesi. Moon tarikatinin en guclu ismi. Lesser. bilinen adiyla Moon tarikatinin. 1951'de Kore'yi isgal eden ABD. "Abramowitz'le Beni Kasim Gulek Tanistirdi" . (Graham Fuller. Islamci hareketlerin Bati ile entegrasyon icin yapmasi gerekenlerin basinda Israil ile iyi iliski geliyor. Moon Tarikati ve Fethullah Gulen Fethullah Gulen'in CIA ile iliskilerini surdurmede en onemli ortulerinden biri. bu politikanin geregi olarak kuruluyor. 1996. Korfez Savasi'nda. George W. Israil uzerinden kurdugu uyusturucu ve teror bagi dikkat cekici. Moon tarikatini kullanarak Dunya Anti Komunist Ligi'ni orgutledi. CIA denetiminde yurutulen bu faaliyetin ilk basarili ornegi Moon tarikati. Graham Fuller'in Islamci hareketi konu alan Kusatilanlar kitabinda. Istanbul. Bu tarikatlarin hepsinin soylemi ayni: Dinlerarasi diyalog. Turkiye'de kurulan Komunizmle Mucadele Dernekleri de. Ve Guney Kore nufusunun yuzde 40'i. Israil ile iliski. Azerbaycan'da. Bu basaridaki en onemli pay. CIA. Kesmir'de ve Sincian'daki seriatci terror militanlarinin kaynagi Buyuk Birlik Partisi oluyor. kitalararasi imparatorlugunu surdurmek icin. Irak yonetiminin Israil'e attigi Scud fuzesi uzerine Istanbul'da verdigi vaaz ve doktugu goz yaslari ve ettigi beddualarin kaseti.

Onun vasitasiyla giyaben onu taniyorduk… Turkiye." (Zaman gazetesi. Yani Pentagon'la irtibatlari vardi. 21 Ocak 1998 tarihli Yeni Yuzyil'da bu iliskiyi soyle anlatiyor: "Kasim Gulek. Moon ve Gulen Birlikteligi Hizla yayilan ve buyuk mali olanaklara sahip CIA baglantili bir baska tarikat da. o da 'Endise edilecek bir sey yoktur' demistir. Fethullah Gulen'le cok iyi dostluk iliskileri icinde bulundu. Turkiye'de bir zaman elci olarak kalmisti. Fethullah Gulen'e sorduk: 'Amerika. Kongre'ye kadar. sonra supheli bir sekilde olen baldizi araciligiyla Pentagon ve CIA yonetimi ile iliskiye gectigini de anlatiyor. dini yorumlayislari. 1 Eylul 1997 tarihli Zaman gazetesinde bu iliskiyi soyle acikliyor: "ABD'de gorustugum insanlardan biri Abramowitz'di. Eger kendisine degisik patformlardan. Falun-Gong. Vefati uzerine bu eski dostunun cenaze namazini kildirmisti. Scientology adini tasiyor. gerek ABD'de gerek Avrupa'da en siki iliski icinde oldugu guc. O. Scientology. komuta merkezinin ayni olmasi. ayni zamanda Moon tarikati ile cok siki iliski icinde. imkâni varsa Beyaz Saray'a kadar. Kasim Gulek'in. Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Sekreterlerinden Kasim Gulek ile Fethullah Gulen'in dostlugu artik saklanmiyor Gulen'in reklamini degisik yayin organlarinda yapan yazar Hulusi Turgut. CIA'nin ortulu faaliyetleri icin kullaniliyor ve yonlendiriliyor. 1992'de Gulen'i ABD'de havaalaninda karsilayan da. 1992 yilinda ABD'ye gittiginde. Scientology'nin. Kasim Gulek'le sik sik gorusurdu. 1981 yilinda Dunya Anti Komunist Ligi'nin toplantisina katiliyor. Moon tarikatinin Turkiye halifesi. Her dort tarikatin da teorisi. 21 Ocak 1998) Gulen. Hepsi. simdiye kadar cok olum-kalim krizlerine maruz kalmistir. Pentagon'da albay olarak gorev yapan. Fethullah Gulen orgutu. Gulen." (Yeni Yuzyil gazetesi. Kuskusuz bunun nedeni. CIA'nin denetimindeki bir diger tarikat da Cin'de faaliyet yurutuyor: Falun-Gong. hedef benzerliginden ibaret degil. Musterek dostumuz Kasim Gulek Bey vardi. calisma tarzlari ve hedefleri arasinda olaganustu uyum var. sizlerle ilgili referansi merhum Kasim Gulek'ten mi aldi?' Gulen bu konuda sunlari soyledi: 'Kasim Gulek beyin baldizi Amerika'daydi. referans vermistir. Abdullah Catli. 1 Eylul 1997) Gulen. Scientology. Hatta bu ses.Moon tarikati ile Fethullah Orgutu arasindaki bag. Hiristiyan Misyonerlerinin Yolunu Izledi? . Catli. Gladyo'nun tetikcisi Abdullah Catli. Beyaz Saray'dan sormuslarsa 'Bunlar nedir?' diye. Moon tarikati ile Fethullah Gulen'i birlestiren bir diger isim. Bunu isterseniz bir kriz sayin ama bu millet bunu asar dedim. Organik iliski var. Pentagon'a kadar goturulmeli dedim.

Fethullah Gulen'i bultenlerinin bas konusu yapiyor. Bu okullar hep CIA'nin ilgi duydugu ulkelerde aciliyor. oncelikle Orta Asya Turk cumhuriyetleri olmak uzere Kafkas ve Balkan cumhuriyetlerinde. Gulen tarafindan 1 milyar 205 milyon dolar olarak belirtiliyor. Sovyetler Birligi'ni iceriden cokertmek icin orgutledigi ve buyuk olanaklarla yuruttugu "CIA muhalefeti"nin. 1915 yilinda Osmanli cografyasinda. Ataturk. 21 dil okulu ve 6 universiteleri bulunuyor. art arda kolejler actilar. Osmanli Imparatorlugu topraklari icinde acilan Amerikan kolejleri kime hizmet ettiyse. Gulen ve misyonu done done ovuluyor.Turkiye'de diger tarikatlar Kur'an kursu ve imam hatip liseleri gibi dogrudan dini egitim kurumlarina onem verirken. bu nedenle aileler cocuklarini getirip Fethullah'a teslim ediyorlar. basarili olamayinca. ABD hayrani yapiliyor. Amerika'nin Sesi radyosunun degisik lehcelerdeki Turkce yayinlarinda. Sovyet blokuna karsi yurutulen psikolojik savasin en onemli aygiti Hur Avrupa Radyosu. bu okullarda. Amerikan kolejleri. 52 degisik ulkede 21 ogrenci yurdu. CIA'nin Ilgi Alanlarinda Okullarin ulkelere dagilimi soyle oldu: Kazakistan (28). Gulen'in oncelik verdigi ulkeler de dikkat cekici: Orta Asya. temel bilimler alaninda egitime agirlik verdi. Osmanli Imparatorlugu'nda orgutlenmek isteyen Hiristiyan Misyonerleri de. Misyoner kolejlerinde Hiristiyanlik egitimi gizli yapiliyordu. Gulen orgutunun onunu actigini saptiyoruz. Ozbekistan (18). Okullara ABD'deki Yahudi lobisinin de ilgi duyduguna dikkat cekiliyor. Ardindan Asya ve Afrika ulkeleri geldi. Fethullah okullarinda tarikat egitimi ise yurtlarda ve ogrencilerin barindirildigi "Isik evi" denen apartman dairelerinde yapiliyor. Osmanli Imparatorlugu'nun parcalanmasinda cok onemli roller oynadi. once teoloji alaninda egitim veren okullar kurmak istemis. Su anda 5 kitada. Okullar icin bir yilda harcanan paranin toplami. temel bilimler alaninda egitim veren kolejler kurmustu. Hristiyan misyonerlerinin taktigini izleyerek. yurticinde ozel Anadolu liseleri ve kolejler acmaya basladi. Fethullah Gulen. 6 universiteye hazirlik kursu. Turkiye. 1992'den itibaren. NATO'ya girdikten sonra bu okullar yeniden acildi. Kafkaslar. Ataturk'e dusman hale getiriliyor. Cumhuriyet'le birlikte bu okullari kapatti. Turkmenistan . Universiteye girmenin cok zor hale getirildigi Turkiye'de Fethullah Gulen'in kurdugu okullarda. Balkanlar. Turkiye Cumhuriyeti'ne. "Fethullahci" diye bilinen vakif ve sirketler. Turgut Ozal doneminde. Rusya Federasyonu'na ait cesitli bolgeler (24). Gulen'in okullari da ayni hizmeti goruyor. devlet okullarindan daha iyi egitim veriliyor. Ancak bu liselerden yetisen cocuklarin tamama yakini. Fethullah Gulen cemaati. 257 lise. ABD'nin Soguk Savas doneminde. Hiristiyan Misyonerleri'nin Amerika'daki en buyuk orgutu American Board'a bagli 600'den fazla okulu vardi. Uluslararasi Okullar Nasil Kuruldu? Sovyetler Birligi'nin cozulmesi uzerine Gulen orgutu uluslararasi okullar atagina gecti.

Silm AS. Gurcistan. Serhat Egitim Ogretim ve Saglik Hizmetleri AS. Gulen.(15). Dunae 94 Sti.. ABD'de uluslararasi okullarin. Selale AS. "Amerikalilar istemezlerse kimseye dunyanin degisik yerlerinde hicbir is yaptirmazlar. Karacay Cerkes Toros Egitim Hiz. Turkiye Saglik ve Tedavi Vakfi. Eflak AS. Ltd. Dostluk Yurdu Dernegi. ABD'ye kacti. 4. Sayilari 4 binin uzerinde olan ogretmenlerin yaslari 22-35 arasindaydi. Lumina SA Sirketi. ama CIA acisindan cok anlamli. ve Tic. AS. Okullari ABD'nin Destegiyle Aciyoruz Itirafi! 1998 yilinda Fethullah Gulen hakkinda. Samanyolu AS. Sema Egitim Ogretim Isletmeleri AS. AS. Sti. izin aldi. Fezalar Egitim Ogretim Ticaret Limited Sirketi. Gulen. basim. Banglades. Balkanlar Egitim ve Kultur Vakfi. Caglar Egitim Mal. Amerika gozardi edilerek surada burada bir is yapilmaya .39. ABD4nin istegi vedestegiyle kurulmdugunu itiraf etti. Gulistan Egitim Yayin ve Ticaret Ltd.. Afganistan. 6 yildir ABD'nin Pensyllvania eyaletinde yasiyor. Azerbaycan (14). Ukrayna ve Romanya (5'er). Taskent Egitim Sirketi. Sudan. Toros Egitim Hizmetleri Turizm ve Ticaret AS. Butun dunyada yapilacak isler buradan idare edilebilir. Fethullah Gulen ile New York Sohbeti. Tolerans Vakfi. Feza Gazetecilik AS. Bu realite kabul edilmeli. Fethullah Gulen'in tavsiye ve tesviklerine uyarak okullari acmak icin su sirketleri kurdular: Cag Ogretim Isletmeleri AS. cok iyi Ingilizce ogrenmisti. Dunyadaki uyusturucu merkezlerinden Tayland'in sinirindaki Cenday kentine gidip okul ve yurt acmanin Turkiye acisindan bir anlami bulunmuyor. Moldova (2). Macaristan. Company. Bu sirketler. Aralik 1997. Endonezya. Ozel Burg AS. International Hope Ltd. Ufuk Egitim Vakfi. Yayasan Yenbu Indonesia Vakfi. S. Palandoken Egitim Ogretim Hiz. Hepsi. s. Fas. Sebat AS. Amerika daha uzun zaman dunyanin kaderinde cok onemli rol oynayacaktir. Ertugrul Gazi Egitim Ogretim AS. Sti. Tayland ve Tayvan birer okulla izliyor. Pakistan.C. Simdi bazi gonullu kuruluslar dunya ile entegrasyon adina gidip dunyanin degisik yerlerinde okullar aciyorlarsa. Irak. Kirgizistan (11). Tur. Amerika hâlâ bu dunya gemisinin dumeninde oturan bir milletin adidir. gorev alacak egitim ordusu belirlendi. Amerika ile catistiginiz surece bu projelerin gerceklestirilmesi mumkun olmaz. Turkiye Cumhuriyeti'nin laiklik ilkesini degistirmek icin teror orgutu kurdugu saviyla tutuklama karari cikartildi." 7 (Nevval Sevindi. Guney Afrika. gucunu ABD yonetiminden aldigini da saklamiyor: "Amerika su andaki konum ve gucuyle butun dunyaya kumanda edebilir. yurtdisinda acacaklari okullar icin Turk Milli Egitimi'ne basvurup. Kazak Turk Liseleri Genel Mudurlugu. Istanbul. Ardindan. Makedonya.) Gulen. Sabah Kitaplari. Okullari Acan Sirketler Bes kitaya yayilan okullar icin Turkiye'de sirketler kuruldu. Bunlari Arnavutluk ve Mogolistan (4'er).

Dahasi. zirveyi bir gun once terk etmisti. 3 Mart 1997. ABD'de devlet ricali tarafindan kabul gormesini saglayan da. Ulusal Guvenlik Konseyi'nin. Fethullah Gulen'in. Ev sahibi. Ankara'ya geldikten sonra baslamiyor. 4. Toplantiya. Fethullah'in Okullarinda CIA Ajani Ogretmenler Fethullah Gulen cemaati tarafindan yurtdisinda. ABD'nin Celik Cekirdegi'nin has adamlarindan. Aralik ayinin ikinci haftasinda yapilan gorusmede. Turkiye'yi de kapsayan Yakindogu ve Guney Asya sorumlusu iken Turkiye'ye atandi. Turkiye'de yapilan ust duzey resmi bir toplantida. Tarih. Cumhurbaskani Demirel'e de "sukran plaketi" verilmisti. devletin resmi olarak yayimladigi kitapla da belgelendi. Istanbul. Mark Parris'in basinda oldugu Yakindogu ve Guney Asya Bolumu'ydu. basta Milli Egitim Bakani Mehmet Saglam olmak uzere bakanligin butun ust duzey burokratlari katiliyor. IKO'nun Turkiye'ye karsi tutumunu protesto ederek. ABD'nin eski Buyukelcisi Abramowitz'in mesajini da ilettigi ifade ediliyor. Beyaz Saray'in yol vermesiyle. Fethullah Gulen'i ovdu. 25 Aralik l997 gunu duzenledigi "Ulusal uzlasma. Cumhurbaskani Demirel. ABD'de 14 onemli temasta bulundugu belirtiliyor. Ankara'daki Baskent Ogretmenevi. yurtdisinda acilan Turk okullarinin sorunlari. Turkiye'ye gelir gelmez Demirel ile "on gun icinde uc kez gorustugunu" soyleyen Mark Parris. Disisleri Bakanligi'ndan temsilciler de .39. Konu. onun Turkiye Cumhurbaskani'nin korumasina girmesine yol acabilecek kadar gucluydu. Demirel'e odul toreni icin Gazeteciler ve Yazarlar Vakfi'nin davetiyesini goturen kisinin. Aralik 1997. MIT'ten.kalkilmamali " (Nevval Sevindi.) ABD Buyukelcisi Mark Parris'in Rolu ABD ile bagi. basim. diplomatik pasaportlu Amerikali CIA ajanlari. "Ingilizce ogretmeni" diye barindiriliyor. hosgoru ve diyalog" odul toreninde. Fethullah Gulen'e bagli Gazeteciler ve Yazarlar Vakfi'nin. Durum. Mark Parris. Mark Parris'in Fethullah Gulen'e ilgisi. ozellikle de Turk Cumhuriyetlerinde acilan okullarda. Parris. Bu isbirligi. Onemli bir toplanti yapilmaktadir. Oysa o tarihte Fethullah Gulen'in okullari basiliyor. Basbakanlik'tan. irticaya karsi mucadelede devlet kurum ve kuvvetlerinin butunlugunu bozan bu konuma neden geldigi onemliydi. Milli Egitim Bakanligi Yurtdisi Egitim Ogretim Genel Mudurlugu. s. bizzat Fethullahci okul yoneticisi tarafindan itiraf edildi. Demirel'i Fethullah'in odulunu almaya ABD Ankara Buyukelcisi Mark Parris ikna etti. Sabah Kitaplari. Beyaz Saray'dan Ankara'ya geldi. Gulen'in. Iran'da 8-11 Aralik l997 tarihleri arasinda yapilan Islam Konferansi Orgutu'nun Tahran zirvesinden donusunde Demirel'i ziyaret etti. Turkiye Cumhuriyeti karsi faaliyetleri nedeniyle hakkinda adli sorusturma yurutuluyordu. Demirel. Turkiye'nin Ortadogu ve Orta Asya'da "Ilimli Islam"dan yana tavir almasini savundu. Fethullah Gulen ile New York Sohbeti. Bill Clinton'un yakin ekibi icindeydi. Yer.

Ozbekistan'daki 18 okulun sahibi gozuken Silm A. sayfa: 63-64. sayfalarindan okuyalim: "Amerika Birlesik Devletleri. buyukelciligimiz. Gulen'in okullarinda calisanlari resmi gorevli sayiyor. Ata. ABD'li ogretmenlere diplomatik dokunulmazlik sagliyor. Ve Kirgizistan'da "Fethullahci" diye bilinen okullarda "ogretmenlik" yapiyorlardi. Turk egitim elemanlarinin itibarlarinin biraz daha artacagini zannediyoruz.'nin yetkilisi Mehmet Mesut Ata'ya gelir.katilimcilar listesinde. cogu okulda ABD'li ve Ingiliz "ogretmenler" giriyor. Bu okullar da. Cogunlugu Turk Cumhuriyetleri'nde faaliyet yuruten okullardaki ABD'li ogretmenler. egitim dili olarak da Turkceyi degil. Fethullah Gulen cemaatinin okullarinda calismaktaydilar. bu konuda diplomatik statu konusunda bize yardimci olursa Turk ogretmenlerinin. Ancak. hepsinin cebineb diplomatik pasaport koymustu. Turkiye'deki karsiligi "yesil pasaport" olan "official passeport". Biz de. yalnizca devlet gorevlilerine verilen ABD resmi pasaportu var. 1 Mart 1998 tarihli Aydinlik'ta Dogan Duyar'in haberiyle irdelendi. Nur tarikatinin basi Fethullah Gulen'in yurtdisindaki okullarinda calisan bine yakin ABD'li ogretmende. bircok talebini dile getirir. Amerikan Egitim Bakanligi personeli olmayan ABD'li ogretmenlerin." (Yurtdisinda Acilan Ozel Ogretim Kurumlari Temsilcileri-Ikinci Toplantisi. CIA. Sozlerini Amerika'nin Ozbekistan'daki bir uygulamasini ornekleyerek baglar. Bunlar da diplomatik pasaportluydu. Prosedur Nasil Isliyor? . Ve elbet. MEB'in yayimladigi Yurtdisinda Acilan Ozel Ogretim Kurumlari TemsilcileriIkinci Toplantisi adli kitabin 63-64. Ingilizce dil "ogretmeni" olarak gosterilmislerdi. Sira. Fethullah Gulen'in okullari. Amerikan devleti. Bu nedenle diplomatik pasaportla esdegerdeki resmi pasaport veriyor.S. Ozbekistan'da diplomatik pasaportla bulunan ABD'li "ogretmen"lerin cogu. normal olarak turist pasaportu sahibi olmalari gerekiyor. Fethullah'in Ogretmenlerine Resmi Pasaport Veriyor Olayin ABD cephesi ise. eger devletimiz. MEB Yayinlari) CIA'cilar Fethullah Okullarinda Ama ABD. yurtdisinda okul acmis vakif ve ozel sirket yetkilileri de hazir. "Fethullahcilara ait" diye bilinmektedir. Kirgizistan'da da 50-60 kadar Amerikali "ogretmen" vardi. dostluk koprusu adi altinda getirdikleri 70 ogretmene diplomatik statu kazandirmislardir. bu pasaportlarin CIA'nin talimatiyla duzenlendigine isaret ediyorlar. Amerikali kaynaklar. CIA ajanlarini kamufle etme ihtiyaci bile duymamis. Ingilizce adiyla "official passeport" sahibiler. Ingilizceyi kullanmaktadir. Ozellikle hazirlik siniflarinda haftalik ortalama 24 saati bulan Ingilizce derslerine.

normal prosedure gore bir komisyonda dinlenmeleri (hearing) gerekirdi. Fethullah Gulen'le ilgili bir makale yer aldi. Oysa bu ogretmenlerin atama oncesi sorgulari yapilmamis. Almanya'nin Berlin kentinde yayimlanan Junge Freiheit (Genc Ozgurluk) dergisinin 26 Haziran 1998 tarihli sayisinda. bu pasaportlari ozel bir islem sonucu elde ediyorlar. Komisyon. Turkiye'den farkli olarak. Genelkurmay bunyesinde Islamci faaliyetleri izlemek uzere kurulan Bati Calisma Grubu'nun bir raporuna gore. ABD'de buyukelcilik gorevine bile. devreye gizli servislerin girmesiyle mumkun oluyor.Gulen'in okullarinda gorev yapan ABD'li ogretmenler. Dergi. birtakim gizli raporlara gore Hoca'nin okullarinda bir kurus maas almaksizin calisan yuzlerce Amerikali Ingilizce ogretmeni veya Orta Asya Turk cumhuriyetlerinde bircok yeni binanin karsiliksiz olarak Amerikan misyon teskilatlarinca Fethullahcilar'in emrine verilmesi. onun sadece yurtdisi okullarinin masrafi. Hoca'nin coktan iflas bildiriminde bulunmasi gerekirdi. taraftarlarinin bagislarindan her yil on milyonlarca dolar daha fazla. ozel kesimden bir kisi. ABD Adalet Bakanligi'na yakin kaynaklar. ogretmenlere resmi pasaport verilmesi konusunda Aydinlik'a su bilgiyi verdiler: "Gulen'in okullarinda gorevli Amerikali ogretmenlerin buyuk bir kismi Egitim Bakanligi personeli olmadigi halde memur pasaportu tasiyor. Gulen'i yerine oturtuyor: "Ne var ki Gulen. ABD'de. 10 (Aydinlik. ABD Egitim Bakanligi'nin ilgili komisyonunda dinlenmeden resmi pasaport almalari icin. Bundan baska. ABD'nin bolgedeki "Sivil Toplum Kurulusu" oldugu belirtiliyor. Bu normal olmayan bir durum. ilgili bakanlikta bir komisyon olusturuluyor. CIA'nin devreye girdigi belirleniyor. Onlari rahatsiz eden. Bu statunun kazanilmasi icin." Amerikan burokrasisinde normal olmayan durumlara sikca rastlanabiliyor. Orhan Candar imzasiyla yayimlanan yazinin basligi soyle: "Karanlik bir Kesis. kisiyi sorguladiktan sonra. Gulen'in okullarinda gorevlendirilen ogretmenlerin. Dogan Duyar. gorev icin uygun olup olmadigina karar veriyor ve atamasini yapiyor. Eger bu ogretmenler ozel kesimden alinip gorevlendirildiyse. bir dizi hayli tuhaf olay var." . gozyaslariyla dolu vaazlari veya dort bir yone gonderdigi tolerans mesajlarindan dolayi rahatsiz etmiyor. askerleri ve politikayla ilgilenen Turkleri. Turkiye'de Amerikan menfaatleri: Fethullah Gulen ve 'Ilimli Islam. Zira. Ancak bu tur olaganustu uygulamalar. ayni yontemle ozel kesimden kisiler atanabiliyor. belli bir sure icin devlet memurluguna getirilebiliyor. Ornegin.'" Fethullah Gulen tarikatinin. Hoca'nin politik hedefleri. Daha dogrusu: O'nun 'Allah'in bereketiyle' akan sermayesinin gercek kaynagi olan bir yabanci gucun varligi. 1 Mart 1998) Alman Dergisi: Fethullah'in Sermayesi Amerika'dan Alman "Yeni Sag"inin en onemli yayin organi sayilan.

Oysa. Ben Sayin Cumhurbaskani'na sordum o meseleyi. Para. oradaki istihbarat orgutleri de bu isin hep yaninda oldular. 16 personeli bulunuyor. ayni zamanda ABD'nin nufuz alani yaratmaya calistigi ulkeler. Hatta ikincisi. Gulen. CIA'nin kontrolundeki Ulusal Demokrasi Vakfi (NED)'den alindi. vaazlarinda 'Dunya Museviligi' hakkinda pek yenilir yutulur seyler soylemiyor. Fethullahcilarin ABD'deki vakiflarindan biri uzerinden Kuzey Irak'a aktarildi. CIA'nin istegi uzerine aciliyor. Bu okullardan biri de. 'dinler arasi diyalog' cercevesinde verildigi."Yahudi Lobisi. 19-25 Eylul 1996) Fethullahcilarin. Turkiye'yi bir laboratuvar gibi kullanmak niyetindeyse…"11 (Junge Freiheit. Kaldi ki. Orada egitim devam ediyor. 1995 yilinda kurulan Isik Turk Dil Merkezi'nde iki . Onun icin MIT de. 26 Haziran 1998) Irak'in Kuzeyinde Fethullah Okulu Fethullah Gulen. basin yayin organlarinda Musevilere karsi faaliyet gosteren ve yayin yapan kuruluslari rapor ediyor) Hocaefendi'nin tum eserlerini (bedava!) Ingilizce olarak yayimlama karari almasi da. Eger siz yapmayacaksaniz bilin ki biz yapacagiz dedim. Okullarin acildigi ulkeler. Anadolu Lisesi statusunde. Hocaefendi'nin Kitaplarini Bedava Basiyor" "Boylesine comert bir yardimin. Turkiye'yi Kafkaslar ve Orta Asya icin bir modele donusturmek. Onlar da 'Nasil istiyorsaniz oyle yapin' dediler. Kuzey Irak'ta. sozde dinsel bir NGO'dan. Turk makamlarina inandirici gelmiyor. oradaki Turkmenleri Kurtler eritir dedim. uzmanlari hayrete dusuruyor. Erbil'deki okulun MIT destegiyle kuruldugunu acikliyor: "Erbil'de Turkmenler icin okul actigimiz zaman orada Barzani ile Talabani hakimdi. Dunya capinda. eger bu teskilat. Ozellikle Orta Asya'da faaliyet gosteren Gulen teskilatinin mazhar oldugu bu yabanci destek. Cunku Gulen. Devletin burada okul acmasini zaruri goruyorum. Fezalar Egitim ve Ogretim Ticaret Limited Sirketi'ne kayitli olan bu kuruluslardan Ozel Isik Koleji ile Ozel Nilufer Koleji.. Okullarin parasi da. Isik Turk Dil Merkezi ise kayitlarda "dil kursu" olarak gorunuyor. Ve Erbil bombalandigi halde bizim okula bir sey yapmadilar.. Turkiye'nin bekleyebilecegi bir menfaat olamaz. Bu okullar. Ayni sekilde BnaiBrith'in (ABD'de faaliyet gosteren Yahudi lobisine bagli bir kurulus. Kuzey Irak'ta Erbil kentinde uc egitim kurumu bulunuyor. son derece guclu. ucuncusu acilmasi bahis mevzuu." (Aktuel dergisi. 1994 yilinda faaliyete gecen Ozel Isik Koleji'nin 140 ogrencisi. Barzani de. aksi halde. Irak da yapmadi. buyuk bir ihtimalle Siilige ve her zaman guvenilir olmayan Vahabi Islamina karsi. Gulcin Tahiroglu ile yaptigi ve Aktuel dergisinin 19-25 Eylul 1996 tarihli sayisinda yayimlanan roportajinda. dunyanin dort bir yaninda okullar aciyor. ABD'ye siki sikiya bagli. bu dinin 'Ilimli' bir turunu piyasaya surmeyi hedefleyen Amerikan planiyla yakindan ilintili.

hic bilinmiyor. okulu us olarak kullandi. okullar araciligiyla kara para akliyor ve yasadisi para transferi yapiyorlar. bu tur vakiflar mali denetimin disinda. Bu ulkelerin cogunda. Turkmen ve Kurt asiretlerinin zengin kesiminin cocuklarindan olustu. Cunku o paralar surekli ve cok hizli deger kaybediyor. 12-15 bin dolar arasinda maas odeniyormus gibi gosteriliyor. Turkiye'ye transfer ediliyor. kâr amaci gutmeyen vakiflar tarafindan kuruluyor. Ozel Nilufer Koleji ise 1996 yilinda faaliyete gecti. Son donemde. Asya Finans'in . Fethullahcilar. Rusya ve Dogu Bloku ulkelerinden yabanci doviz cikartilamiyordu. Dogu Avrupa ulkeleri. Doviz kitti. Okullarin bir baska kullanimi var ki. Fethullahcilar'la PKK. butun ayrintilariyla Genelkurmay istihbarati tarafindan saptandi. 14 Eylul 1997 Asya Finans: Para Aklamada Yeni Istasyon Fethullah Gulen'in. ABD'den Malezya'ya 200'e yakin okulu var. 44 ogrencisi. Aydinlik. 8 personeli bulunuyor. Erbil kalesinin hemen altinda bulunan Taurus Oteli'nde kuruldu. Okullarin yogunlastigi alan. Fethullahci okul yoneticileri. Turkiye'de de ogretmenlerin hesabina 500-600 dolar yatiriliyor. Rusya ve Turk cumhuriyetleri. Erbil. Para dergisinden Gulcin Tahiroglu'na Asya Finans'in kurulus gerekcesini soyle acikliyor: "Dunyanin degisik yerlerinde okullar. PKK'nin okula mudahalede bulunmama kosulu. Fethullahcilar. Asya Finans'i kurmadan once yurtdisindaki islerini Faysal Finans araciligiyla yurutuyorlardi. Turkiye'den goturulen ogretmenlere. okulun ozgurce faaliyet gostermesi ve bir mudahale ile karsilasmamasi icin PKK ile anlastilar. Gulen. Bunun karsiliginda okul. Isik Koleji'ni temsil eden kisilerle PKK arasindaki iliski. Nitekim CIA. Okullar.kisi calisiyor. Talabani liderligindeki Kurdistan Yurtseverler Birligi (KYB)'nin denetimi altindaydi. isadamlarina "komisyon karsiliginda" ticaretten kazandigi dolarlari Rusya'dan cikariyorlar. faaliyete basladi. Orta asya ulkelerinin parasiyla ticaret yaparsaniz da zarar ediyorsunuz. PKK'ye 15 bin dolar para yardimi yapildi. PKK'ya 15 Bin dolar Verdi Fethullahcilar Ozel Isik Koleji'ni acacaklari donemde. Geriye kalan. Ortadogu ve Kuzey Afrika'ya da uzaniyor. Faysal Finans'la sorunlar ciktigi ve bu yuzden Asya Finans'in kurulmasina karar verildigi belirtiliyor. PKK'nin de buna bir itirazi olmadi. teminat mektubu gibi bir seye ihtiyac duyuluyor. muesseseler acilinca para transferi gibi. Fethullahcilarin PKK'ye yardimi. Fethullahcilar. Sistem soyle calisiyor: Yabanci ulkelerdeki okullar. Bu para. Turkiye'ye karsi bir ittifak olusturmuslardi. Baslangici soyle. Okulun ogrencileri. ilgili yerlere aktariliyor. Fethullahcilar'in Turkiye Cumhuriyeti devletinin sivil ve askeri istihbarat personelini okula sokmamasiydi.

Haziran 2000'de Fethullah Gulen'in Rusya'daki taraftarlarinin iktidar organlarina sizdigini yazdi. Feza ve Cag Ogretim International gibi degisik adlardaki Turk sirketleri tarafindan finanse edildigini bildirdi. Katilisini. Karacay-Cerkez. gerceklestirdikleri en basarili etkinlikler arasinda Turk casuslarin desifre edilmesini de saydi. Rusya Devlet Baskani Putin'in emriyle 2004 yili sonunda ulke icindeki Fethullah Gulen okullarini kapatmak icin harekete gecti. Serhat ve Ufuk vakiflarinin isimlerini verdi. Fethullah Gulen okullarindan yetismis ve bazi yerel devlet dairelerinde calisan kadrolarin da onemli bir tehlike olarak goruldugu belirtiliyor. Gazetedeki yazida. Soz konusu okullarin once Rusya'nin Turkce konusan bolgelerinde kuruldugunu bildiren Nezavisimaya. "Arkadaslarimiz bunu bir ugur saydilar" diye acikliyor. dista bankalardan kredi almak kolaylassin…" Asya Finans'in kurulus karari verilince. Ilk toplantilara Fethullah Gulen de katilmis. Palandoken. Zaman gazetesini bir orgutlenme araci olarak kullaniyorlar. Baskirdistan'da 4. Ticari baglanti yaptiklari Turk Cumhuriyetlerinin cogunda Zaman basiliyor. Once okullara giriyorlar. 2002'den baslayarak Fethullah okullarina karsi operasyon yapilor. teminat mektuplari saglansin. Bircok bolgede. FSB Baskani 2002 yili etkinlik raporunda Fethullah Gulen okullarinda calisan ogretmenlerin casusluk faaliyetlerinin desifre edildigini belirtti. Rusya'nin Baskirdistan Ozerk Cumhuriyeti'nde Fethullah Gulen . okullari "Amerikan ve Ingiliz casusu yetistirme merkezi" olarak goruyor. Serhat. bu okullarin Nurcular. kisa surede 2 trilyon toplaniyor. FSB: Casusluk Yapiyorlar Rusya Ic Guvenlik Orgutu FSB Baskani Nikolay Patrusev. FSB Baskani. Cuvasya ve Yakut-Saha'da da birer okul bulundugunu yazdi. Astrahan ve Dagistan'da da lise ve kolejler bulundugunu yazan Nezavisimaya. yerel yoneticilerin cocuklarini Ingilizce egitim vermesi nedeniyle bu okullara gonderdigine dikkat cekilerek. (Para dergisi 22 Eylul 1996) Fethullahcilar Turk Cumhuriyetlerinde daha cok petrol ve madencilige el atmislar. 17 Aralik 2002'de Turk basininda yer alan aciklamasinda. bu kuruluslarin denetlenmesini istendi. Gulen'e bagli cesitli sirketleri yakin takip altina alan Rus yonetimi. Toros. Fethullah okullarini kapatiyor Rusya yonetimi. Rusya. Rusya yerel yoneticileri arasinda bu okullarda okumus bazi gorevlilerin de isine son verilmesi icin hazirliklar yapiliyor. Dista yapilan isleri daha rahat goturmek icin finans kaynagi olsun. okullarin sahibi konumundaki Tolerans.guclu bir finans olacagi kanaatini tasiyorum. Tataristan'da 8. Moskova'da yayimlanan Nezavisimaya gazetesi. okullarda "radikal Islam ve tek Islam devleti kurulmasi propagandasi" yapildigi belirtilerek. Medya sektorune de agirlik veriyorlar. aciklamasinda.

Maliye. Tayyip Erdogan'in parti kurmasinda ve Erdogan'in TUSIAD ile baglanti kurmasina araci oldu. Ekonomi Bakani Ali Babacan. Banka kredileri.okullarindaki 10 ogretmen Haziran 2003'te sinirdisi edildi. Fetullah Gulen okulu hakkinda sorusturma baslatildi. Rusya Egitim Bakanligi'nin Fethullah Gulen okullarina karsi kapsamli bir sorusturma baslattigi belirtiliyor. Milli Egitim Bakani Huseyin Celik Ekonomi Bakani Ali Babacan. ve devlet tesviklerinden oncelikli olarak yararlandiriliyorlar. Erdogan'in yurtdisi gezilerine katiliyorlar. ABD yonetimi Turkiye'nin iade istegini kabul etmedi. 50'den fazla Turk vatandasi sinirdisi edildi. 5 Eylul 2004) AKP Hukumetiyle Gelen Sicrama Fethullah Gulen." Yine ayni haberde Rusya Federal Guvenlik Servisi FSB'nin Baskani Nikolay Patrusev'in yaptigi aciklamanin ardindan. Rusya'nin Turk okullariyla baglantili olarak simdiye kadar sinirdisi ettigi en ust duzeydeki temsilci. Tolerans Vakfi Baskani Sirin. Fethullah Gulen'e bagli isadamlari AKP hukumeti tarafindan kayiriliyor. Fethullah Gulen'in isadamlari orgutu ISHAD ile yakin bagi bulunuyor. Buryatya Cumhuriyeti'nde de. Ekonomiden Sorumlu devlet Bakani Ali Babacan ise 21 Eylul 2004 gunu ISHAD uyeleriyle yemekli toplantida bulustu. (Aydinlik. AKP hukumetinin olusturulmasinda Fethullah Gulen. . Poliste Fethullah Orgutu Egemen Icisleri Bakani Abdulkadir Aksu da Naksi olmasina karsin. Turkiye'yi terkedip ABD'ye kacmak zorunda kaldi. Ayrica Baskirdistan Milli Egitim Bakanligi'nin sinirdisi edilen ogretmenlerin gorev yaptigi okulu kuran 'Serhat' vakfi ile tum anlasmalarini iptal ettigi de belirtildi. kabinesini bir tarikatlar koalisyonu olarak kurdu. Bu cercevede Rusya'nin degisik bolgelerinde 10'a yakin okul kapatilirken. CIA'nin basyardimcisi idi. Disisleri Bakani ve Basbakan Yardimcisi Abdullah Gul de. Disisleri Bakani Abdullah Gul 7 Nisan 2004 gunu. Fethullah tarikatiyla yakin bagini her donem surdurdu. Fethullah tarikatina bagli dort bakan aldi: Devlet Bakani Mehmet Aydin. Milliyet gazetesi Moskova muhabiri Cenk Baslamis. Tayyip Erdogan Naksibendi muridi olmasina karsin. Hukumete. Fethullah Gulen. Ancak 28 Subat 1997'deki askeri mudahale ile ektkinligi agir darbe yedi. buyuk paralar aktardi. AKP iktidarinda oncelikle Icisleri. Bu olaydan sonra. Ciller iktidarinda gucunu artirdi. Disisleri bakanliklari burokrasisi Fethullah Gulen tarikatinin egemenligine sokuldu. Gul'un bakanligindan sonar Fethullahci kadrolar Disisleri Bakanligi'nda yukseltildiler. Milli Egitim. 7 Eylul 2003 tarihli haberinde. Fethullahcilar secimlerde AKP icin olaganustu caba gosterdi. Turizm Bakani Erkan Mumcu. Rusya'da Fethullah Gulen okullarinin temsilcisi konumundaki Tolerans Vakfi Baskani Mustafa Kemal Sirin'in sinirdisi edildigini duyurdu.

Rustu Kalyoncu. Fethullah Gulen'in CIA ve Pentagon'la baglantilarini surduruyor. Enver Yusuf. Rustu Kalyoncu.Fethullahcilarin Emniyet Genel Mudurlugu'ndeki orgutlenmesini takviye etti. AKP hukumetinin Adalet Bakani Cemil Cicek de. 1931 Izmir dogumlu Hukuk Fakultesi mezunu. davalari devam etmesine. 1983-1985 yillarinda Turkiye'de ikamet etti. Tozcoken. Kukla Hukumetin "Basin Sozcusu" ve "Turizm Bakani" Ismail Cengiz. Cin'den Suudi Arabistan'a kacti. Bir donem Amerikan Adalet Bakanligi'nda calisti. Son uc yilda Fethullah Gulen tarikatinda etkin. uzun yillardir ABD'de bulunuyor. Enver Yusuf. AKP'nin Fethullah tarikatina mensup Eskisehir Milletvekili Muharrem Tozcoken'in basinda bulundugu bir ozel orgutlenme ile Emniyet'e hukmediyor. hakkinda giyabi tutuklama karari olmasina karsin Fethullah Gulen'in Turkiye'ye gelmesinin onunde bir engel bulunmadigini soyledi. Surgunde Dogu TurkistanHukumeti bir CIA-Fethullah-AKP yapimi ABD'nin Wisconsin Eyaleti’nde. Fethullah'in Virginia'da kurdugu Amerikan Turk Dostluk Dernegi de (American Turkish Friendship Association) kukla hukumetin ilk toplantisinin duzenlendigi Fairfax Kutuphanesi'nin kiralanmasinda rol aldi Kukla hukumetin Turkiye Cumhuriyeti vatandasi uyeleri Ismail Cengiz. 1962 dogumlu Enver Yusuf. milletvekili olmadan once Emniyet Genel Mudur Yardimcisi idi. Uygur orgutleri arasinda fazla agirligi bulunmayan Enver Yusuf'un "basbakan" atanmasinda. Fethullah Gulen'in Papa ile bulusmasinda on ayak olan ve gorusmede cevirmen olarak bulunan Rustu Kalyoncu ile ortak. Enver Yusuf. Fethullah Gulen tarikati ile baginin kilit onemi var. Suudi Arabistan'dan duzenli para aliyordu. Turkiye'ye getirildiginden bu yana Fethullah Gulen orgutuyle icice. Dogu Turkistan Gocmen Dernekleri binasinda basin toplantisi yapti. Izmir'de ticaret yapan agabeyi Fethullah'in en onemli maddi destekcilerinden biri. Abdulveli Can. Turani soyadini Turkiye'de iken kullanmaya basladi. Kukla Hukumetin Basbakan ve Disisleri Bakani E nver Yusuf Turani. Istanbul'da dil ogrenmek icin kaydoldugu Ingiliz Kultur kanaliyla ABD'ye gonderildi. 11 Eylul 2001 tarihine kadar Mclean'de cok luks bir villada yasiyordu. Icisleri Bakanligi'nin butun kritik mevkilerine Fethullahcilar egemen oldu. ABD'de "Dogu Turkistan Ozgurluk Merkezi"ni kurdugunda Fetullah Gulen tarikatinin yayimladigi Zaman gazetesi 25 Kasim 1996'da tam sayfa roportaj yayimladi ve Enver Yusuf'u Uygurlarin ABD'deki lideri gosterdi. 1998 yilinda ABD vatandasi oldu. Fethullah Gulen. 14 Eylul'de kuruldugu ilan edilen “Surgunde Dogu Turkistan Hukumeti”nin kurulmasinda Fethullah Gulen tarikatinin ve AKP hukumetinin tayin edici rolu var. Kukla hukumet tezgahinin her boyutunda Fethullahcilar devrede. Hizirbek Gayretullah'in da Fethullah teskilati ile yakin bagi var. . Fetullah Gulen Tarikati mensubu.

com/Haberler. Islam'in bu temellerini anlatarak ise basliyoruz. Kenneth Jacobson ve Leon Levy'den olusan heyet daha . Semavi bir din olan Islam'in terore ve siddete prim vermedigini biliyoruz.Fethullah Gulen'in baslattigi diyalog cabalari suruyor. "Biz her gittigimiz yerde. Cengiz su cevabi verdi. Ancak ABD'de boyle yaygin ama yanlis bir imaj var. Cin’i. “Sahsi dostlarim var. Cumhurbaskani ile gorusmesi ise Demirel'in Ispanya'da olmasi dolayisiyla gerceklestirilemedi. Rusya’yi iyi taniyan hocalar var. Onlarla konustum. Islam'in uzlastirici ve hosgorulu bir din oldugunu vurgulayarak." dedi. Istikbalin medeniyetinin semavi dinler arasinda boyle bir uzlasmanin saglanmasi ile gerceklesecegine inaniyoruz. Gulen'in Islam'in 'hosgoru' dini.acikistihbarat. dunyada ve ozellikle ABD'de Islam'in imajinin teror ve siddetle bareber anilir hale gelmesinden buyuk uzuntu duyduklarini belirttiler. “AKP hukumetiyle gorusuldu mu? sorusuna. Kur'an-i Kerim'in de 'hosgoru' kitabi oldugu temelindeki goruslerine buyuk onem atfettiklerini belirten Heyet Baskani Leon Levy. Fethullah Gulen'in Turkiye'deki ve yurtdisindaki cabalarini onumuzdeki yuzyilin 'baris' asri olmasi acisindan onemsediklerini ve soz konusu projeye buyuk ilgi duyduklarini belirttiler. Disisleri Bakani Ismail Cem tarafindan kabul edilmisti. Gulen." diye konustu. arastirma merkezleri var onlara danistim. dun Istanbul'da Amerikan Yahudi Orgutleri Baskanlari Konferansi (AYOBK) Heyeti'ni kabul etti.Aydinlik'in. Fethullah Gulen ise. 3 gunluk bir ziyaret icin Turkiye'de bulunan Yahudi Liderler Heyeti. ABD'nin en etkin lobisine sahip 55 Yahudi orgutunu temsilen Turkiye'de bulunan 59 kisilik AYOBK Heyeti. TBMM Baskani Hikmet Cetin. AYOBK Heyeti'ni temsilen Fethullah Gulen'i ziyaret eden 3 kisilik grup. Ankara'da en ust duzeyde kabul gormus ve Basbakan Mesut Yilmaz. Jacob Stein. hosgoru ve uzlasmayi. Avrasya’yi.” http://www. Hocaefendi'nin bu yanlis imaji silmeye yonelik cabalarini takdir ediyoruz ve devaminin gelmesini diliyoruz. Genelkurmay II. Baskani Orgeneral Cevik Bir.asp?haber=5420 Diyalog cabalari devam ediyor SELCUK GULTASLI ISTANBUL (Zaman). "Hocaefendi'nin cabalarindan cok etkileniyoruz. Heyetin. Fethullah Gulen ise ulkeler arasinda sinirlarin kalktigi bir donemde semavi dinlerin temsilcilerine buyuk gorev dustugunu ve uzlasi hosgoru temellerinde onumuzdeki gunlerin baris icerisinde gececegine inandigini soyledi.

sonra Fethullah Gulen'e kutsal topraklarda bulunmus 2000 yillik bir testi hediye etti.html .zaman.tr/1998/03/11/guncel/22.com. http://arsiv.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful