HANS AİBERG'E; SIYONİZMİN TEPELERİNDEN GELEN EMİRLE KOMPLO UYGULANMASININ EN ÖNEMLİ NEDENİ

:
HANS AİBERG "COK GİZLİ TUTULAN" FETHULLAH GÜLENSİYONİZM İLİŞKİSİ ve İŞBİRLİGİNİ ORTAYA ÇIKARMIŞTIR!!! "FETHULLAH GÜ LEN TALMUD ÜZERİNE YEMİN ETMİŞ BİR BİLDERBERG ÜYESİDİR"
Note: Her sene degisik ulkerede toplanti yapan "Bilderberg Group" gercek Bilderberg degildir. Bilderberg Group, "Gizli Siyonist orgut BİLDERBERG'İ" gizlemek icin maske olarak kurulan orguttur. Gercek Bilderberg gizli bir Siyonist Orgut olup, yahudi olmayanlarin cikabilecegi en ust basamaktir siyonist hiyararside. Bundan sonraki basamaklarda sadece yahudiler vardir. Yahudi olmayan hic kimse Bilderberg uyeliginden daha ust basamaga cikmamistir-cikamaz. Ayrica gercek Bilderberg uyeleri ancak "Yahudilerin kutasl kitabi Talmud" uzerine yemin ederek Siyonizme baglilik yemini etmek zorundadirlar.

HANS AİBERG'İN E-MAİL YAZILARIYLA SİYONİZMİN SİNSİ PLANI ve FETHULLAH GÜLEN'İN GERÇEK YÜZÜ:

***

Herzl deklare etti ve protokol olarak yemin edildi:
Arzı Mev’ud 7 ülke üzerinde Nil-Fırat arasında, Toros yayı ve bunun kuzey doğusu olan “MURAT havzası=Aczmendi” ile güneyde Akabe ile Basra hattı boyunca ÇİZİLMİŞTİR. Bundan dönmenin HİÇBİR MÜMKÜNÜ YOKTUR. Bu yemindir ve sonuna kadar ilerletilecektir. Aynı yeminli protokolde, Türklerin ve Arapların bu havzadan çıkarılmaları ve sadece “GOYİM” tabiatlı (Öküz de demektir)

FETHULLAH GÜLEN'İN İLİŞKİ ve İŞBİRLİGİNDE BULUNDUGU SİYONİSTLER:
Richard Perle Morton Abramowitz ADL(Anti-Defamation League) HAKKINDA ***

Harun Yahya

Richard Perle'nin Gerçek Yüzü
"Karanlıklar Prensi bir beyefendidir." - Shakespeare, Kral Lear, III, IV, 140 Türkiye'nin ABD'deki "imajı"nın değiştirilmesi ve ABD karar mekanizmalarında, özellikle de Kongre'de Türkiye lehinde "lobi" yapılması gerektiği, yıllardır söylenir. Türk hükümetleri de bu konuda girişimde bulunmuş ve Türkiye lehinde lobi yapmaları için yıllardır Washington'da bu iş için özel

görevli "lobi kuruluşları"na para akıtmışlardır. Ancak bu kuruluşların işe yaradığına henüz rastlanmamıştır (Tansu Çiller bile bu gerçeği kabul etmiş, lobi kuruluşlarına verilen paraların sokağa atıldığını söylemişti). Ve bu "işe yaramaz" lobi kuruluşlarının bazı ünlü isimleri vardır ki, ülkemizdeki bir kısım medya tarafından ısrarla "Türk dostu" olarak tanıtılmaktadırlar. İlginçtir, bu kişilerin çoğu yahudidir ve ABD'deki yahudi lobisinin de etkin üyeleri arasındadırlar. Bu kişilerin en ünlülerinden biri, kuşkusuz, Richard Perle'dir. Washington kulislerinde "Karanlıklar Prensi" olarak bilinen Richard Perle... "Irk bilinci" yüksek bir yahudi olan Perle, Washington'daki geçmişi boyunca İsrail'e hizmet etmiş bir kişi olarak tanınıyor. Eski Kongre üyesi Paul Findley, ABD'deki İsrail lobisinin inanılmaz gücünü ortaya koyan They Dare to Speak Out: People and Institutions Confront Israel's Lobby adlı kitabında, Perle'nin İsrail bağlantılarını ayrıntılı olarak anlatıyor. Buna göre Perle, İsrail hükümetine bilgi sağlamasıyla ünlü. Perle, kariyerine önce Washington'da Demokrat Senatör Henry Jackson'ın yanında çalışarak başlıyor. Senatör Jackson da İsrail'in en ateşli destekçilerinden. 1970 yılında FBI'ın düzenlediği bir operasyon sonucunda Perle, İsrail elçiliğine gizli Amerikan bilgilerini aktarırken yakalanıyor. Perle Reagan döneminde ise Savunma Bakanlığı'nda göreve geliyor. İsrail'i yakından ilgilendiren yüksek teknolojiler ile ilgili kararlar genelde Perle'nin ofisinde alınıyor. Perle Pentagon'da göreve getirildiği zaman da bir İsrail savunma şirketi adına lobicilik yapıyor. Ve İsrail'in ABD'deki uzantılarından biri olan Perle, bir kısım "büyük medya"ya bakarsanız, Türkiye'nin büyük bir dostudur. Aynı medya sık sık "Ermeni Soykırımı" iddiaları hakkında gösterdiği tavıra dayanarak (*) yahudi lobisinin de "Türk dostu" olduğunu telkin etmektedir. Sözkonusu medyanın İsrail'in Türkiye için ne denli büyük bir dost olduğu masalını "yutturabilmek" için de uğraştığını hatırlarsak, Perle'nin (ve onun benzeri olan Washington'daki diğer yahudi "Türk dostları"nın) gerçek konumunu yakından incelemek gerekmektedir. Öncelikle Perle'nin Amerika'nın dış ülkelere karşı nasıl bir yaklaşım izlemesi gerektiği yönündeki düşüncelerine bakmakta yarar var. Ufuk Güldemir, TürkAmerikan ilişkilerini konu alan kitaplarında bu konuda ilginç bilgiler vermektedir. Örneğin Güldemir'in Çevik Kuvvetin Gölgesinde adlı kitabında, Perle'nin savunduğu "strateji" şöyle yorumlanır: Reagan yönetiminin şahinler kanadından olan Perle'nin 'anti-Amerikan çizgideki müttefik ülke devlet adamlarının cezalandırılması' şeklinde özetlenecek stratejisi, ABD'nin koruyucu şemsiyesinden faydalanmak isteyen her ülkenin anti-Amerikan siyaset ve sloganları terk etmesi gerektiğine olan inancından doğuyordu.23 Kısacası Perle, müttefik ülkelerdeki buna kuşkusuz Türkiye de dahildir "antiAmerikan" devlet adamlarının cezalandırılması, yani o ülkenin zorla da olsa "yola getirilmesi", Amerikan hegemonyası altına alınması stratejisinin savunucusudur. (Bu aslında "yahudi önde gelenlerinin politik kurumu" olan CFR'nin geleneksel stratejisidir. İsrail'in Amerikalı uzantıları arasında yer alan Perle'nin CFR çizgisini savunması ise yadırganacak bir durum değildir elbette. CFR için bkz. 6. bölüm)

Perle. Yahudiler Amerikalılar'ın gerisinde kalmadılar. Richard Perle de kim?. Amerikan askeri gücünü.. Siyasetle ilgilenenler hatırlayacaklardır. Yahudiler. Perle'nin 19 Mayıs 1986'da Brüksel'de toplanan "Ulusal Güvenlik İçin Savunma" konulu panelde yaptığı konuşma. Perle'nin özellikle sözkonusu ülkelere Amerikan birlikleri konuşlandırmak ve bu birlikleri de o ülkelere sorma gereği duymadan harekete geçirmek konusunda çok hevesli olduğu da açıktır.'deki yahudi "ırkdaş"ları. Tabii. kendilerine ait bazı kamuoyu oluşturma şirketlerini Türkiye'ye kiralayıp. Onlar üstelik.... Richard Perle birden Türkiye'ye geliverdi. Bu kuşku biraz yersiz geliyor bana. Ferruh Sezgin bu durumu şöyle anlatıyor: ABD'deki 'Türk lobi hareketleri'ni denetim altına almada. bunun karşılığı olan hizmeti Türkiye'ye değil. bulundukları yerden kriz bölgesine yollamak hakkına sahibiz ve bunu yapmak için üslenmiş bulundukları ülkenin onayını almak zorunda da değiliz. dünyanın başka bölgelerinde Amerika'nın çıkarlarını korumak için kullanılmasına Avrupalıların karşı çıkacağına ilişkin Amerika'da bir kuşku vardır. bu açıdan çok anlamlıdır: Avrupalıları korumak için Avrupa'da konuşlandırdığımız Amerikan Kuvvetlerinin. Perle bunun danışmanı olmuş. yasal zeminini hazırlayan kişi Perle'dir. Amerika tarafından istenen şekilde kullanılabilir halde olmasını savunmaktadır. Türkiye'den bol bol para aldılar. Ve ilginçtir Perle daha doğrusu Perle'nin temsil ettiği güç bu stratejiyi Türkiye üzerinde ustalıkla kullanmıştır: 1985'teki Türkiye-ABD Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın (SEİA) görüşmelerini yürüten. Türkiye'ye karşı ikiyüzlü bir politika izlemiştir. Amerikalılar kadar insaflı da olmadılar. diye bir şirket kurulmuş. ABD Savunma Bakan Yardımcısı olarak da görev yapmıştır. Feith. 1988 yılı sonbaharında. gerekirse devlet adamlarını "cezalandırarak". Körfez Savaşı'nda ABD uçaklarının Türkiye'deki üsleri kullanmasının ve Çekiç Güç'ün Türkiye'ye yerleşmesinin. Yahudi lobisinden başka isimlerin de biraraya gelmesiyle International Advisers Inc. Amerikan egemenliği altına sokmak ve sonra da istediği gibi kullanmak. Ve gerek Perle. böylece "müttefik ülkelere konuşlandırılan Amerikan güçlerinin istendiği gibi kullanılabilmesi" tezini Türkiye'ye karşı uygulamıştır. bu şirketin önde gelen ortaklığına ise ABD ve İsrail'de şubeleri bulunan Feith and Zell avukatlık şirketinin Douglas Feith adlı ortağı getirilmiştir.24 Perle'nin "müttefik" ülkelere bakışı işte budur: Onları. "Karanlıklar Prensi". müttefik ülkelerin "yola getirildikten" sonra da. Türkiye daha sonra Perle ile bir lobi firması kurulmasına ilişkin bir anlaşma da yapmıştır. gerekse onun diğer International Advisers Inc. Milletlerarası çevrelerde ' Karanlıklar . 'bir başka yere' sundular. bazı "şantaj"ları da kullanarak anlaşmayı Türk tarafına kabul ettiren ve en önemlisi.

Türkiye-ABD Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın (SEİA) geleceği konusunda başlatılan müzakerelerde Türk tarafı şöyle bir direnmeye başladığında. nükleer modernizasyona (topraklarındaki Amerikan nükleer silahlarının yenilenmesine) razı edilmesi.Prensi' olarak anılan Perle. ABD'nin eski Savunma Bakanı yardımcılarından idi. Türkiye'ye geliverdi. birkaç yıl öncesinde Türkiye'yi SEİA'yı uzatmak için zorlamış ve bunda başarılı da olmuş olan Perle. * Bloomfied. 3. ABD eski Savunma Bakanı Yardımcısı. * Douglas Feith. Perle'nin başında bulunduğu International Advisers Inc. 'tamamlanmamış bazı görevlerini' bu danışmanlık şirketi sayesinde tamamlayacaktı. Yahudi. Körfez'e yönelik siyasi-askeri planlarda rol alması. ABD'deki İsrail lobisinin en etkili yan kuruluşu olan AIPAC'ın (American-Israel Public Affairs Committee) eski sekreteri. 1987 yılı başlarında.. bir de önceki sayfalarda "Nevruz neşesi"nden söz .' O birilerini kim olduğunu anlamak için. Yahudi. 1988 sonbaharında. 2. Perle'nin Pentagon ekibinden. ABD Dışişleri Bakanlığı Hukuk Bürosu eski görevlilerinden. Yahudi.Türkiye'nin İsrail ile olan ilişkilerinin geliştirilmesine yardımcı olunması. Neydi bunlar?. Perle'nin tamamlanmamış görevlerini şöyle sıralıyordu: 1..Türkiye'nin.'in üst yönetimine bakmak gerekecek: * Richard Perle. 4..Türkiye'nin.O dönemin Sovyetler Birliğindeki Türkler'in yaşadıkları bölgelere yayın yapmak üzere Amerika'nın Sesi Radyosu (VOA) antenlerini Doğu Anadolu'ya yerleştirilmesinin sağlanması. * Michael Mobbs. O zamanlar Hürriyet'te yazmakta olan Cengiz Çandar'a göre. Bunları yazan Sezgin. Yahudi. ile yıllığı 875 bin dolara sözleşme imzalandı. Yahudi. Kimdi o 'birileri?. Perle Türkiye'de Özal'la görüştü ve onu 'ikna etti. * Mark Feldman. o direncin 'Perle'nin şantajları' sayesinde kırılabildiği söylenirdi. bu Perle. Cengiz Çandar. kimseden davet almamış olduğu halde. International Advisers Inc.' Türkiye Başbakanı ikna olunca da. Perle'nin yardımcılarından. İşte..

Yani. çünkü o zaman İsrail'e daha iyi destek verebilirim" sözünün sahibi. Amitay. Uluslararası Güvenlikten sorumlu Savunma Bakanlığı sekreteri Fred Ikle gibi "ırk bilinci" . Örneğin. Morris Amitay. Yahudi lobisinin parlak ismi. Irak.. Carnegie Endowment Başkanı ve "Mossad ajanı" Morton Abramowitz. Yine Kürtler ve Yahudiler Richard Perle örneğinden yola çıkarak varılabilecek sonuç. Türkiye.' Bunları yazan Morris Amitay. Türkiye adına çalışması için kendisine Türkiye hazinesinden para verilen Amitay.000 dolar aylık ücret alıyordu. parayı aldığı yere değil. International Advisers Inc.'den 5. Douglas Feith gibi isimlerin yanısıra başka kişileri de sayabiliriz.. Richard Perle hala Türkiye ile yakından ilgileniyor. AIPAC'ın 1974-1980 dönemi direktörüydü ve görevi sırasında da İsrail'e yakınlık duymayan ABD Kongresi üyelerinin 'korkulu rüyası' olmuştu.'ye) katıldı. İran. Suriye ve Sovyetler Birliği'ne dağılmış olarak yaşayan 20 milyon kadar Kürt. Buna örnek olarak Richard Perle.. Orta Doğu'da huzursuzluğun ve isyanların devamı kaçınılmazdır. Çünkü.. Morton Abramowitz Bunun yanısıra eski ABD Ankara Büyükelçisi. CIA Ortadoğu analizcisi Ellen Laipson. gerçekte Kürt sorununun asıl mimarı olduğudur. (WINNEP'e ise önceki sayfalarda değinmiştik). 1987-1989 arası B'nai B'rith başkanlığı yapmış yahudi lobisinin etkili isimlerinden Morris Abram. Türkiye'nin "dost" zannettiği yahudi lobisinin. Pentagon Türk masasından B'nai B'rith üyesi Harold Rhode ve Paul Goble. uzun süre Kongre üyeliği yapan ve "Dış İlişkiler Komitesi üyesi olmak istiyorum. son olarak 1995 Ocak'ta İzmir'e gitmiş ve burada yahudi cemaatinin önde gelen isimleriyle İzmir'deki Bet Israel sinagoğunda görüşmüştü. Kürtler'e kendi siyasi kaderlerini tayin edebilme hakkı tanınmadıkça. Morris Amitay isimli bir yahudi daha şirkete (International Advisers Inc. Amitay. "ırk bilinci" yüksek yahudi Stephen Solarz da piyon Kürt devleti projesinin önemli mimarlarından. Washington Jewish Weekly adlı dergide yayımlanan 'Self-determinasyon: Kürtler hala bekliyor' başlıklı yazısında şunları ileri sürüyordu: '. 'kendi anavatanına' hizmet ediyordu. Al Gore'un Senato'daki dış politika danışmanı Leon Fuerth. Ted Kennedy'nin dış politika danışmanı Nancy Soderberg. bağımsız devletlerini kurma imkanını bulamamıştır.ettiğimiz AIPAC eski direktörü Morris Amitay'a ve Türkiye hakkındaki bölücü yorumlarına değiniyor: Mart 1989'da. Amitay'ın fikirleri ile Kürt sorununu kaşımakta fayda gören İsrail'in bakış açısı arasında en küçük bir fark yoktu.

Ankara'ya da ABD Dışişleri Bakanlığı istihbarat ve Araştırma Müsteşar yardımcılığı görevini bırakarak gelmişti. Toplantı son anda iptal edildi ama bazı gerçekleri de gün ışığına çıkardı. ABD'deki yahudi "Türk dostları"nın gerçek niyetleri konusunda önemli ipuçları verdi. Taktik ateşkes sırasında Kuzey Irak'ta bulunan Abramowitz Kürt hareketinin önemli stratejistlerinden. 1994 yılının Haziran ayında Washington'da Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir toplantı düzenlenmişti. Komite ABD'nin üçüncü dünya ülkelerindeki operasyonlarıyla yakından ilgileniyor. Abramowitz'in ilginç bir girişimi. Yani Abramowitz gibi "Türk dostu" (!) Mossad ajanlarının arabuluculuğu ile Türk hükümeti ve ayrılıkçı akım uzlaştırılacak ve belki de Türkiye. Görev yaptığı ülkelerin içişlerine müdahale etmeyi alışkanlık haline getirmiştir. Ankara'ya yeni atanan (Eylül 1994'te) ABD Büyükelçisi Marc Grossman ise Abramowitz'in eski "çırak"larından biri. Abramowitz gibi İsrailli beyinlerin yardımıyla gerçekleşecek "bölünme" ise İsrail'in Vaadedilmiş Toprakları'nın Kuzey sınırını. İstemiyoruz!" Morton Abramowitz kriz ülkelerinin büyükelçisi olarak tanınıyordu. Bu üstte sayılan isimler arasında Abramowitz'in üzerinde bir parça durmakta yarar var. DIA gibi ABD'nin haberalma örgütleri arasında koordinasyonu sağlıyordu. Abramowitz sık sık Türkiye'ye gelerek önemli temaslarda bulunuyor ve etkinliğini koruyor.. bu "tesadüfi" karşılaşmanın iki taraf arasındaki "müzakereler"in başlangıcı olması hedeflenmişti. 28 Eylül 1994 tarihli sayısında. Kendisi de yahudi olan Grossman. Türkiye'ye Büyükelçi olarak atanmadan önce yollanmak istediği ülkelerden Mısır. Türk basınında "PKK ile aynı masada" gibi manşetlerle verilen haberlere göre. İsrail ve Mossad'la özel bir yakınlığı olan Abramowitz. Toplantıyı Abramowitz yönetecekti. Ankara'daki görevinden sonra Ortadoğu ile ilgili Carnegie Endowment'ın başına geçen Abramowitz. Her üç ülkenin Washington'a bildirdikleri gerekçe şuydu: "Sözkonusu kişi CIA ajanıdır.yüksek Amerikalı yahudiler de hep piyon Kürt devleti projesinin önemli destekçileri. ben selamet" mantığıyla terketmeye zorlanacaktı. bölücü terör örgütünün de temsilcilerinin çağrılmış olmasıydı. Grossman daha önce Abramowitz'in yanısıra Lord Carrington gibi önemli yahudilerle de beraber . FBI. Abramowitz burada CIA. İlginç olan toplantıya Türkiye'den bazı milletvekillerinin yanısıra. "büyük ağabey" ve "uzlaştırıcı" rolü oynayarak Türkiye'nin bölünmesine çanak tutmaktı. Hatta bu nedenle Şalom gazetesi. Şu sıralar bölgeden Talabani ve Barzani gibi siyasileri konuk eden Abramowitz. Bu ülkelerde gizli ve açık ilişkiler kurup çalışmalar yürütüyor. yahudi lobisinin "has adamı" olarak tanınıyor. Foreign Policy'nin 1993 yaz sayısında Abramowitz Türkiye'nin parçalanacağı gibi cüretkar bir iddia ortaya savurarak ve Kürt sorununun da kendi haline bırakılamayacağını belirterek ilginç mesajlar vermişti. yani Fırat'ın doğusunu İsrail hegemonyasına açık hale getirecekti. ABD'nin niyeti. Güneydoğu'yu (ya da daha yerinde bir deyimle "Fırat'ın doğusu"nu) "sen sağ. SIA. aynı zamanda ABD'de 208 numaralı komitenin üyesi. Mümtaz Soysal'ın da zaman zaman belirttiği gibi. Grossman'ın atanmasıyla ilgili haberinde "Ankara'ya eski dost" başlığını kullanmıştı. Malezya ve Pakistan bu şahsın ülkelerine büyükelçi olarak gönderilmesine karşı çıkmışlardı. Tayland örneğinde olduğu gibi Abramowitz'in kriz çözme yöntemi darbe planlamaya kadar da gidebiliyor..

Amerikalı uzmanların dinleyiciler arasında yer alması gerekirken başkanlık divanında oturmaları Türk milleti ve Türk hükümeti açısından onur kırıcıdır" diye konuştu. Helsinki İzleme Komitesi'nin Türkiye'deki 1992 yılı Nevruz olaylarını izlemesi için gönderdiği komitenin raportörü olan Amerikalı yahudi David E. Amerika'daki yahudi sermayesinin güdümündeki Carnegie Endowment adlı think-tank'in başkanlığını yürüten Abramowitz. derneğin amacı... Yelena Bonner'in Mazzini'den aktardığı "her ulusa bir devlet" ilkesi ise İsrail'in bölyönet stratejisinin farklı bir anlatımı olsa gerek. Andrei Saharov'un eşi yahudi Yelena Bonner'in "Kürtlere yaptıklarından dolayı Ankara'nın bombalanması" talebi ve bir başka yahudi Daniela Mitterand'ın Uluslararası yahudi lobisini de arkasına alarak. (Carrington. ABD'de yayınlanan The Kurdistan Review adlı derginin verdiği habere göre. Kazan toplantıya katılan Amerikalıların CIA ajanı olmakla birlikte iki tanesininde yahudi asıllı olduğunu hatırlattı." Kürt-Yahudi ilişkileriyle ilgili ilginç bir gelişme de. "Masonik medya" nedense bu konuya değinmekten özenle kaçınıyor. Kudüs'te bir "İsrail-Kürdistan Dostluk Derneği" kuruldu. Norman Itzkewitz ve Prof Dr.çalışmıştı. Ama nedense İsrail'in ve yahudilerin Kürt sorununu kışkırtmasını bu denli istekli olduğu gerçeği nedense bir türlü gündeme getirilmiyor. Şu aralar Abramowitz. bu iki kişinin toplantı sırasında Türkiye'nin Güneydoğusu'nu "Kürdistan" olarak nitelendirmeleriyle patlak verdi. Fransa'nın eski Ankara Büyükelçisi yahudi Eric Rouleau'nun. Joseph Montvile adlı iki yahudi akademisyen katılmıştı.. "İsrail kamuoyunda Kürt halkına ve onun verdiği kendi kaderini tayin etme (self-determinasyon) mücadelesine destek sağlamak"tı. Bosna-Hersek'te Sırplara stratejik avantaj sağlamaktan başka bir işe yaramayan "güvenli bölgeler" uygulamasının da mimarıydı. Skandal. Toplantıya ABD heyetinden Prof Dr.. Gerçekten de iki yahudi "uzman"ın Türkiye'nin Güneydoğusu'nu "Kürdistan" olarak nitelediği anda İsrail Cumhurbaşkanı Weizmann'ın Güneydoğu'yu geziyor . Kazan toplantının İsrail Cumhurbaşkanının Türkiye'yi ziyareti ile aynı tarihte yapılmış olmasının bir rastlantı olmadığını bildirdi ve "bu planlı bir düzenlemenin sonucudur. CFR'nin yayın organı olan Foreign Affairs dergisinin yaz 1993 sayısında Kürt ayrılıkçılığına desteğini sunarken yaptığı kehanet de ilginç doğrusu: "Bu gidişle Türkiye'nin eski Yugoslavya'nın bugün bulunduğu duruma düşmesi uzak bir olasılık değil. gözardı etmek mümkün olmuyor. Ancak bir tek RP TBMM Grup Başkanvekili Şevket Kazan gerekli sağduyu göstererek konuyu gündeme getirdi. Rothschildlar'ın akrabası ve Kissinger'ın iş ortağıdır). Oysa arada sırada öyle skandallar patlak veriyor ki. Kürt ayaklanmasına verdiği açık destek hafızalardan silinmiyor. Kürt sorununu kışkırtma heveslisi yahudiler yalnızca bu ünlü isimlerle sınırlı da değildi. yanına Stephen Solarz gibi yahudi dostlarını da alarak "International Crisis Group" (Uluslararası Kriz Grubu) adlı BM'ye alternatif bir örgüt kurma çabası içinde. 24-25-26 Ocak 1994 tarihlerinde Başbakanlığa bağlı "Politik Psikolojik Merkez" tarafından organize edilen "Türkiye'de Terörizm Olgusunun Psikolojik Açıdan Değerlendirilmesi" konulu toplantıda yaşandı. Nachman'ın "Kürt'ten çok Kürtçü" raporu. Bu skandallardan birisi. 1994 Nisanı'nda İsrail'de yaşandı.

İsrail ya da Amerikalı Yahudiler hakkında söylenen en ufak bir sözü bile "Yahudi düşmanlığı" olarak algılıyor ya da gösteriyordu. Amerika'daki Yahudi lobisinin etkisine karşı koymak için kurulduğunu ilan eden "Liberty Lobby" (Bağımsızlık Lobisi) adlı kuruluş. İslami fundamentalizm masallarından tanıdığımız Bernard Lewis ve B'nai B'rith'in önemli ismi..org/kitap/YMD/YMD3_9. ADL.. ancak duyanlar. Çünkü örgüt uzun yıllardır bir tür düşünce polisi olarak çalışmakta. Jewish Defence League (Yahudi Savunma Birliği). Ayrıca bu iki "eşanlı" olayın yanına bir üçüncü garip olay daha katıldı. Bu nedenle de ellerinden geldiğince ADL'ye "bulaşmamaya" özen gösterirler. Türkiye'de bir stratejik araştırmalar kurumunun think-tank oluşturulmasına yardımcı olan bu dört isim daha sonra da Kuzey Irak'a geçti. ırkçı. Lobinin Toplumsal Denetim Mekanizması Amerikalıların çoğu ADL'nin (Anti-Defamation League of B'nai B'rith) adını duymamıştır. örgütün ne denli güçlü ve "belalı" olduğunu bilirler.harunyahya. ADL'nin Mossad'ın bir uzantısı olduğunu göstermektedir. Örgütün sloganı "en iyi Arap. antisemit. http://www. yayınladığı White Paper on the ADL adlı kitapçıkta.. hatta terörist bir örgüttür. Weizman'ın Ankara'da kaldığı Sheraton otelinde dört yahudi ilginç bir biçimde biraraya geldi. Kitapçıkta. Bu konuda ortaya çıkan bilgiler. son derece radikal. yani Yahudi düşmanlığı ile savaşmak için kuruldu. başta Araplar olmak üzere tüm "İsrail düşmanları"na hem Amerika'da hem de İsrail'de pek çok kanlı saldırı düzenlemiştir. ADL ve Jewish Defence League adlı örgüt arasındaki ilişki!. Geçmiş yıllarda yüzlerce Amerikalı ADL tarafından. bu noktadan hareketle bir önemli bağlantı daha kurulur. İsimleri tanıdıktı: Morton Abramowitz. ADL'nin İsrail Devleti ve Mossad'la olan ilişkilerinden söz eder. Ama örgüt. Karanlıklar Prensi Richard Perle. Haham Meir Kahane tarafından kurulan ve İsrail'de de "Kach" adı altında örgütlenen JDL. (Kahane'nin ölümünün ardından bir de "Kahane Chai" adlı ikinci bir fraksiyon doğdu). 1994 yılında El-Halil kentindeki İbrahim Camii'nde namaz kılan . neo-Nazi ve de psikopat olmakla suçlanmış ve Yahudi kontrollü medya tarafından da damgalanmıştır. İsrail aleyhine konuşan Amerikalıları çeşitli baskı ve yıldırma yöntemleriyle susturmaktadır. sözde Yahudileri aşağılanmaktan kurtarmak. "Önemli temaslar" yapmak için.html *** ADL. Pentagon'un eski Türk masası şefi Harold Rhode.. ölü Arap'tır" şeklinde özetlenir.olması ilginçti.

Bu üçlü komite. ADL tarafından belirlenmekte. ADL'nin Amerikan toplumu içinde "Yahudi aleyhtarı" olduğuna karar verdiği kişi ve kurumları tespit edip "kara liste"ye aldığını. JDL'nin ilk kurulduğu günden bu yana üçlü bir komite tarafından yönetildiğini ortaya çıkardı. emekli İsrail subayları ve üst düzey Mossad görevlilerinden oluşan bir grup"tu. Diğer bir Mossad uzantısı olan ADL ise doğal olarak JDL'yle gizli bir işbirliği içindedir. Üçlü komitedeki isimler ise oldukça ilginçti: Örgüt kurulduğunda Mossad operasyon şefi olan ve sonradan Başbakanlığa kadar yükselen Yitzhak Şamir. örgütün görünüşteki lideri olan Kahane'ye direktif vermekteydiler. Kurye. Kahane takipçileri. Bu gerçek. bölüm) akademik merkezler yer almaktadır. JDL'nin gerçekte Mossad tarafından perde arkasından yönetildiğini göstermektedir. JDL'nin bu terörist faaliyetlerinin İsrail devleti ile bir ilgisi olup olmadığıdır. Bu üçlü komitenin JDL'yi yönlendirmelerinin bir örneği. faşist yöntem ve ideolojisi nedeniyle JDL'yi ve onun türevi olan diğer bazı Yahudi örgütlerini.C"dir. yalnızca göz boyamak içindi. Bu noktada önem kazanan soru. JDL İsrail yönetiminden ve Mossad'dan aldığı emirleri uyguluyordu. Ocak ayında Tel-Aviv'den gizlice gelen bir kurye ile görüşmüştü. Amerikalı Yahudi gazeteci Robert I. Eski Mossad ajanı Victor Ostrovsky de. bize. Friedman'ın Kahane'yi konu edinen The False Prophet adlı kitapta delillendirildi. Kahane ve örgütünü yıllarca incelemiş olan Friedman. ADL ve JDL arasındaki işbirliği ise hedef gösterme ve vurma yönünde bir işbölümü niteliğindedir. hem de Yahudi lobisinin önde gelenleri tarafından kınanmakta ve bu terörist örgütün İsrail ve lobiye rağmen eylem yaptığı vurgulanmaktaydı. 1969 yılında İsrail'den örgüte yollanan hedef değişikliği emriydi. sağ kanat İsrail politikacısı ve Gush Emunim'in önemli ismi Geula Cohen ve ADL'nin üst düzey yöneticilerinden Bernard Deutch!. Mossad'ın. Kahane'ye bu mesajı gönderenler. bunun bir diğer göstergesidir. Sovyet yönetiminin ülkedeki Yahudilerin İsrail'e göç etmesine izin vermemesiydi. JDL militanlarına Mossad tarafından İsrail'de askeri eğitim verileceğini de haber vermişti. bir anlamda ADL'nin "cephe" fraksiyonu. Kurye. bu listedeki isimlerinde JDL militanlarının saldırılarına hedef olduğuna dikkat çekiliyor. "judeo-Nazi" olarak tanımlamaktadır. ADL yöneticisi Bernard Deutch'un JDL'yi koordine eden üçlü komitede yer alıyor oluşu. JDL'nin terörist faaliyetleri. Oysa bu açıklamalar. Sebep.. Sözkonusu eğitimin idaresini üstlenen kişi ise o zaman Mossad subayı olan Yitzhak Şamir'di.Müslümanları topluca tarayan Baruch Goldstein de bir Kahane müridiydi. . JDL tarafından vurulmaktadır. JDL'nin fiili saldırıları ile karşı karşıya kalanlar arasında. O tarihe kadar Amerika'daki zenci örgütlerine karşı eylem düzenleyen Kahane. White Paper on the ADL'de. Bazıları. Kahane'ye artık bir numaralı hedef olarak Sovyetler Birliği temsilciliklerini belirlemeleri gerektiğini söylemişti. Bir başka deyişle. en başta Müslüman ve Arap kuruluşları ya da "Yahudi Soykırımı"nı yalanlayan Institute for Historical Review gibi (bkz. Tüm bunlar. Jewish Defence League. yıllar boyu hem İsrail otoriteleri. ADL ve hatta AIPAC ve UJA (United Jewish Appeal) ile "direk bağlantılar" içinde olduğunu yazar.. Bu hedefler. Friedman'ın deyimiyle "İsrailli ve Amerikalı Yahudi iş adamları. bir tür "ADL. 5.

. ADL'nin hedef göstermek için seçtiği Amerikalılar ise oldukça ilginç bir yöntemle tespit edilir: Örgüt.. (O sıralar "insan hakları savunucusu" gözüken ADL. ADL'nin yapay antisemitizm üretmek için kullandığı kanallardan birisi de. yasadışı bir "fişleme" yöntemi uygulamış ve bunun için de FBI ve CIA'dan bazı görevlileri rüşvetle satın almıştır. İsrail'i eleştirenler üzerinde kurduğu baskının tek dayanağı.. . ADL'nin Los Angeles ve San Francisco şubelerine baskın düzenlemiş ve tüm evraklara el koymuştu. Philadelphia'da Ku Klux Klan ve Amerikan Nazi Partisi'nin ortak bir miting düzenlemesini organize etmiştir!. Bu yüzden de. delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştır. 1960'lı yıllardan beri sürüyordu. kanunları ihlal ederek. antisemitizm olmadığı yerde. Edgar Hoover'ın yüksek dereceli bir mason. 8 Nisan'da California eyaleti polisleri. onu üretme yoluna gitmektedir. Aslında ADL'nin FBI'yla ilgisi.. 1993 baharında patlak veren bir skandalla ortaya çıktı. hem de FBI ve CIA'nın cesaret edemediği yöntemleri kullanarak dosyalamıştı. "antisemitizm tehdidi" iddiasıdır.İsrail yöneticileri ve Yahudi lobisi tarafından sürekli olarak kınanan Meir Kahane'nin kurduğu Jewish Defence League ve onun İsrail'deki karşılığı olan Kach ve Kahane Chai (Kahane Yaşıyor) örgütleri. Benzer taktikler ADL'nin "cephe" örgütü JDL tarafından da kullanılmaktadır: Associated Press'te yer alan bir habere göre. The Ugly Truth about the ADL'de.. Martin Luther'le çok içli-dışlıydı). hatta "Tapınakçı" ve de homoseksüel olduğuna ise bir önceki bölümde değinmiştik. Yanda. gerçekte Mossad ve ADL tarafından kurulmuş ve yönlendirilmiştir. kuzey Hollywood'da Beth Sar Shalom adlı Yahudi dini merkezinin bombalanması olayında rol oynadığına dair ipuçları üzerine tutuklanmış. ADL üyesi Arnold Forster'in yıllar önce bir sinangogun duvarlarına gamalı haçlar çizerken yakalanmasıydı. Bu FBI mensupları. Bir JDL lideri olan Mordechai Levy. Hoover arasındaki çok yakın bir ilişki kurulmuştu. Aynı gün savcılık 800 sayfalık bir soruşturma raporunu basına dağıttı. Yaptığı düşünce kontrolünün. antisemitizmin varlığına muhtaçtır. siyah lider Martin Luther King hakkında elde ettiği bilgileri Hoover'a ileterek FBI için ajanlık yaptı.. Amerika'daki bir yaz kampında eğitim gören "Kahane Chai" örgütünün genç militanları. Dünya Savaşı'nın ardından ADL yöneticileri ile FBI şefi Edgar J. Dolayısıyla ADL.) ADL'nin ürettiği yapay antisemitizmin ilginç bir örneği. Bu konu. az önce değindiğimiz gibi bir B'nai B'rith-masonluk ürünü olan Ku Klux Klan'dır. yaklaşık 100 politik organizasyon ve 10 bin Amerikan yurttaşı hakkındaki son derece özel bilgileri. ADL'nin bir başka kirli yöntemi daha vardır: Yapay antisemitizm üretmek. Bunun için de FBI'da görevli olan pek çok istihbaratçıya rüşvet vermişti. (Bu geleneksel yöntemin İsrail devleti tarafından da yoğun olarak kullanıldığını bir sonraki bölümde göreceğiz. ADL'nin Ku Klux Klan gösterileri düzenlettiği ve buralarda özellikle Yahudi aleyhtarı sloganlar attırdığına dair bilgiler yer almaktadır. Oysa soruşturma sonucunda ortaya çıkan bilgiler çok ilginçti: ADL. 1960'lı yıllarda ise ADL. Ancak hiçbir etkili medya kuruluşu konu hakkında haber yapmadı. JDL'nin Batı Yakası liderlerinden Irving Rubin. II. Bu örgütün Amerika'da antisemitizmle savaşmak iddiasıyla kurulduğunu belirtmiştik. zaman zaman ADL tarafından İsrail'e düzenlenen bedava turlara da katılıyorlardı. "İsrail düşmanları"na karşı daha etkin mücadele etmek için.

Okullardaki din derslerinin kaldırılması ve benzeri uygulamaların başta gelen savunucusu olan örgüt. Amerikan hukuk sisteminin en üstünde yer alan Yüksek Mahkeme (Supreme Court). İskoç Ritine bağlı 33. devlet okullarında sınıflarda Kutsal Kitap bulundurulmasının yasaklanması." Yüksek Mahkeme'nin bu sekülerizm misyonunun en büyük destekçisi ise yıllardır ADL'dir. ADL'nin. Amerika'da Hıristiyanlığı toplum hayatının tümünden çıkarmak ve din-aleyhtarı bir laiklik yerleştirmek hedefindedir.. dini bayramların kutlanmasının yasaklanması. Buna göre. çok defalar "ispiyonculuk" görevini de üstlenmiş ve laikliğe aykırı bulduğu yerel bazı uygulamaları Yüksek Mahkeme'ye şikayet etmiştir. İki ADL üyesi.. bu örgütü "Amerika'yı paganlaştırmak"la suçlamalarının nedeni budur. Amerika'nın "zinde güçleri" konumundadırlar. Hıristiyanlığı toplum yaşamından çıkarmak için bu denli uğraşırken. ADL. Mahkemenin en önemli özelliklerinden biri ise üyelerinin çok büyük bölümünün mason oluşudur. Dindarların. hep bu ikilinin çabalarının sonucudur. yeni dinler ya da "Yeni Çağ" (New Age) gibi öğretiler yerleştirmek amacına yöneliktir. 1947-1982 adlı kitapçıkta da açıkça belirtildiği gibi ADL "din ve devlet arasındaki kalın duvar"ın başta gelen savunucusudur ve Mahkeme'nin dini toplum hayatından çıkarmaya yönelik uygulamalarının hepsini büyük bir heyecanla desteklemektedir. devlet okullarında her sabah yapılması önerilen duayla ilgili kanunun iptali. bu ikili. "Amerika'yı paganlaştırma" yönünde uzun bir mücadele verdiği anlatılıyor (pagan: putperest). ADL'nin masonlarla olan işbirliği. Bu yolda ADL'nin en büyük destekçisi ise her zaman olduğu gibi masonlardı. dinin toplum hayatından tamamen çıkarılmasına yönelik kararlarla doludur. Black şöyle demiştir: "Anayasada bir dinin devlet eliyle tesis edilmesini yasaklayan madde. bizdeki Anayasa Mahkemesi'nin işlevini görür. Loca görünümündeki bu "anayasa mahkemesi"nin en büyük misyonlarından biri ise laikliğin güç ve etkisini genişletmektir. Hatta kitapçıkta yazıldığına göre. Mahkemenin tarihi. Yüksek Mahkeme'nin bu konuda aldığı kararlar arasında. Amerika'da sekülerizmi güçlendirmek ve genişletmek oldu. Masonluk ve başta ADL olmak üzere Yahudi lobisi. Goodman'ın kaleme aldıkları Friend of the Court. çıkarılan kanunların Anayasa'ya uygun olup olmadığına karar verir. dini sembollerin kamu alanlarında kullanılmasının yasaklanması. ADL'nin belki de en büyük icraatı. Sekülerizmin Amerika'daki Bekçisi Tüm bunların yanısıra.ADL. gerçekte din ile devlet arasında kalın bir duvar örülmesini gerektirmektedir. Masonluk ve ADL işbirliği. dereceden mason olan Hugo Black'ın 10 Şubat 1947 yılındaki bir açıklamasında özetlenmiştir. en çok Yüksek Mahkeme kararlarında ortaya çıkmıştır. Mahkeme'nin bu konudaki bakış açısı. Yahudi önde gelenleri ve masonluk arasındaki İttifak'ın Amerika'yı daha da . İskoç Riti masonluğu ile birlikte. The Ugly Truth about the ADL'de. bir yandan yeni türeyen bir takım sapkın dini akımlara da var gücüyle destek olmaktadır. Bu yönde şimdiye dek atılmış olan adımlar. ADL sözkonusu "duvarın daha da kalınlaşmasından" yanadır. Amerika'yı Hıristiyanlıktan koparmak ve yerine "seküler hümanizm". normal mahkemelerin dua ile açılmasının yasaklanması gibi örnekler yer alır. Jill Donnie Snyder ve Eric K.

Amerika'da ya da başka bir yerde yapılan "daha da sekülerleşme" hareketleri. Yahudi dini kaynaklarını benimsemiş ve Yahudi dünya egemenliği hedefini de onaylamış durumdadırlar. Kitabın önceki bölümlerinde.Jean Paul 1998 Şubat'ında Vatikan'da buluştular. en başta Püritenlik ve onun türevleri olan bazı Hıristiyan mezheplerinin Yahudilere olan ilginç bağlılığına ve Mesih Planı'na verdikleri desteğe değinmiş. geçmişte Mesih Planı'nı destekledikleri gibi bugün de desteklemektedirler. Amerika'nın üzerindeki Yahudi egemenliğinin önemli bir boyutu da budur. http://www. Aslında. Çünkü bu Hıristiyan. sekülerizmin.org/KITAP/YMD/YMD7b. tüm dünyayı kapsayan bir Yahudi egemenliğini öngören Mesih Planı'nın birer parçasıdır. Ve bu "judaizer" mezheplere bağlı olanlar. daha doğrusu Protestan mezhepleri. bazı Hıristiyan mezhepleri bu kuralın dışında kalmaktadır. Yahudi egemenliği. -"Fethullah Gülen ile Papa II. bu büyük planın. bu mezheplere bağlı kişilerin "Hıristiyan Siyonistler" sıfatını kazandıklarını görmüştük. ya da daha yerinde bir ifadeyle Yeni Seküler Düzen'in (Novus Ordo Seclorum) üretilmesindeki gerçek amacın bu olduğunu söyleyebiliriz. bölümde İttifak'ın hıristiyan dini otoritesine karşı giriştiği uzun savaşı ve bu savaşın bir parçası olarak ürettiği sekülerizmi incelemiştik. Yahudilik'ten etkilenmiş. bu egemenliğe temel prensipleri nedeniyle karşı çıkacak olan diğer dinleri tasviye etmeye çalışmaktadır..harunyahya. İşte Yahudi egemenliğine engel çıkarmayan. 2. adı konmamış da olsa bir "Yahudi toprağı" olmasını hedeflemektedirler. aksine onu destekleyenler. Ancak burada ilginç bir istisnanın varlığından söz etmek gerekiyor: Yahudi egemenliği.html Fethullah'ın Gerçek Yüzü Ergun Poyraz . sözkonusu "Hıristiyan Siyonistler"dir.sekülerleştirmek istemelerindeki amaç açıktır. genel olarak diğer dinlerin zayıflatılmasını gerektirirken.. Amerika'nın bir "hıristiyan" toprağı olmasını değil. .

Abramowitz'in yakın arkadaşı Perle. New York'lu gazeteci John Ross'un haberine göre. Zamanın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya yakınlığı ile tanınan ADL başkanı Abraham H. muhalif örgütler ve kişileri fişlediklerini itiraf ettiler. Gülen. görünüşte konferanslar düzenliyor. FBI. Uzun seneler Pentagon'un Türkiye sorumluluğunu yürüten Perle bir süre . "ADL'nin MOSSAD. ADL'nin Türkiye'de MOSSAD'a yakın Yahudi çevrelerle yakın bağlantıları bulunuyor. Güney Afrika ırkçı rejimi ve İngiliz istihbaratıyla bağlantıları ortaya serildi. FBI'ın istihbarat kayıtlarından yararlanıyorlardı. CIA. Gülen'in basın önündeki itirafından da anlaşılacağı üzere ABD Ankara Büyükelçisi Morton Abromowitz buluşmada başrolü oynadı. Kurulduğu günden itibaren. Roma ziyaretinin tarihi kararlaştırıldı. Foxman. Amerika'daki Siyonist lobisinin en güçlü kolu ADL. "Abramowitz ile toplum hadiselerinin sebepleri ve sonuçları hakkında konuştuk. Gülen'in bir kitabını Amerika'da İngilizce olarak yayınlama garantisi veriyordu..Bu buluşmayı CIA organize etti. Edgar Hoover'in başkanlığı döneminde ADL'yi kanatları altına aldı ve geliştirdi. Abramowitz'e Ortadoğu ve Türkiye konusunda yazdığı kitap için yardım etme sözü verirken. Fethullah Gülen 8 Şubat 1998 günü Vatikan'a hareketinden önce yaptığı açıklamada "Birkaç ay önce Abramowitz cenaplarının yardımıyla bu buluşma gerçekleşti" dedi. ödüller dağıtıyordu. bir Yahudi ve ADL yönetimiyle ilişki içinde. Zaman Gazetesindeki açıklamasında kitap olayını şöyle anlatıyor: "Kendisinden İslam'da hoşgörüyü anlatan bir kitap yazmasını rica ettik. Morton Abramowitz ile görüşmesinin ortak dostları Kasım Gülek vasıtasıyla tanışmasından sonra gerçekleştiğini açıklayan Gülen. ADL ajanları. ADL'nin kuruluş yılı 1913. Dernek gibi örgütlenen ve otuza yakın şubesi bulunan ADL. Daha sonra teşekkür mektubu yazdı.Ajanlar Tom Gerard ve Roy Bullock'un evlerinde çıkan bilgiler ve ifadeler ADL'nin kirli ilişkilerini su yüzüne çıkardı. Ancak ADL'nin gerçek kimliği 1992 yılında iki ajanının yakalanmasıyla belgelendi. Vatikan buluşmasının temelleri. Bu günlerde görüştüğü Amerikalılardan biri de . Klu Kux Klan örgütü ADL kanalıyla finanse edildi. ABD eski Savunma Bakan yardımcısı Richard Perle. FBI ve MOSSAD'ın paravan Yahudi örgütü Ayrımcılıkla mücadele Birliği (Anti-Defamation League/ ADL) ve Moon Tarikatı buluşmayı organize edenler arasındaydı.." diyordu." Gülen'in ABD yönetiminde ve BM'de etkiye sahip Papa'nın sağ kolu kardinal John O'Connor ile Eylül 1997'de New York'ta gerçekleşen görüşmesinde. ADL ajanları bu faaliyetlerinde ilginç bir olayı da gerçekleştiriyorlar. yine aynı dönemde kurulan Amerikan iç istihbarat örgütü FBI ile işbirliği içinde oldu. Gülen'in sağlık (!) kontrolü gerekçesiyle bulunduğu New York'ta atıldı. 1996 yılında CIA BAşkanlığına aday gösterilen Carnaige Vakfı başkanı Morton Abramowitz idi." Yakalanan kimi üyelerin istihbarat faaliyetleri yaptıkları ortaya çıktı.

Reagan ve Bush'a olan yakınlığı ile tanınıyor. Kore nüfusunun yüzde onunun Budizm'den Hıristiyanlığa geçişini organize edenlerden.otopsiyayinevi. sf 345348 YAHUDİ MAFYASI ADL ve GÜLEN İLİŞKİSİ “3 gündür Türkiye’de bulunan Yahudi Liderler Heyeti. Basım Nisan 2000. Moon Tarikatı'nın bir süre önce ölen Türkiye temsilcisi Kasım Gülek. CIA'ın dünya çapında kullandığı etkili bir kamuflaj aracı. Kore'nin bölünmesinden hemen sonra kuruldu. Bu çalışmalar sonucu bugün Güney Kore nüfusunda Hıristiyanların oranı yüzde 35'i buldu. Moon Tarikatı ile de çok yakın ilişki içinde.önce Irak'ı bölme planlarını Washington Post'a açıkça yazdı. Türkiye İran arasında savaş kışkırtıcılığında da başroldeydi. Moon Tarikatı. Moon Tarikatı. Fethullah Gülen’in Türkiye’deki ve yurtdışındaki çabalarını önümüzdeki yüzyılın ‘barış’ asrı olması açısından önemsediklerini ve sözkonusu projeye büyük ilgi duyduklarını belirttiler…'' 10 Mart 1998 Zaman *** . Kore İstihbarat Teşkilatı. Başbakan Yılmaz. Wahington'daki iki büyük gazeteden biri olan Wahington Times'ın sahibi Moon Tarikatı. Kurucusu CIA'nın yan kuruluşu gibi çalışan . TBMM Başkanı Çetin ve Dışişleri Bakanı Cem’den sonra Fethullah Gülen ile görüştü… 55 Yahudi örgütünü temsilen Türkiye’de bulunan 59 kişilik (AYÖBK) Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı Heyeti. Gazete CIA'ın yayın organı olarak tanınıyor. 1980'li yıllarda tarikatın adı İrangate skandalına karıştı..Fethullah'ın Gerçek Yüzü.net)-1. Orgeneral Çevik Bir. Fethullah Gülen'in sağ koluydu. 1981'de kurulan gazete.ADL ve Moon Tarikatı bu gazete içinde birlikte çalışıyor. Fethullah Gülen'in hamiliğine soyunan ADL. Otopsi Yayınevi (http://www. Bosna'yla ilgili olarak ABD'de kurulan kriz merkezi ekibi içinde de yer alan Perle. Ergun Poyraz....cjb." .

kendi herzelerini suçluluk psikolojisi içinde oraya buraya gömmeye çalışan. kim kimlerin teklifiyle diyalog masalı yazıyor? Önce. çalınan minarelere hazırlanan kılıflar dar geliyor.. kim kimler adına diyalog işine taşeronluk yapıyor. kardeşi Habil’in canına kastettiğinde. ADL adeta. Kurdukları “Denizaşırı Yatırımcılar Servisi” adlı şirketle milletlerarası silah ve uyuşturucu kaçakçılığı. Kılavuzu karga olanların bu diyalog mızrakları ve bu “haçlı işleri” artık çuvala sığmıyor. kaç kişi Hıristiyanlaştırılmış. Türkiye’de 25 bin kilise ev açıldı” haber. sayfasındaki “ABD’de Yahudi mafyası: ADL” başlıklı ve Yunus Altınöz imzalı araştırmadan bazı bölümleri aktaralım: “İngiliz Farmasonluğu’nun Yahudi kolu olan B’nai Brith’in etkisi altındaki ADL (Anti–Defamation League) 1913 yılında kurulmuştur. Kara karga.Al sana “ABD’de Yahudi mafyası: ADL” ve “Gülen Efendi’nin ADL teklifli diyalog masalı” 25 Mart günkü “ABD’de Yahudi mafyası: ADL ve Gülen Efendi’nin diyalog masalı” başlıklı makalem. Amerikan mafyasının halkla ilişkiler bürosu gibidir. internetten çıkartılmış... kirli parayı aklama gibi işleri yürütmektedir. kim kimlerin adamı. baktılar ki haber traşlanmış. El an Vatikan’da mevta Papa’nın elini öpen Müslüman kılıklı diyalog evlatları. bir “kara karga”nın toprağı eşeleyip kendi pisliğini gömmesini gözlemleyerek Habil’i toprak altına gizlemeye çalıştı… Lakin “yerin de kulağı var” derler büyükler. sonra da pişkin pişkin “Yok canım nerede kilise varmış. arşivlerden yok etmeye kalkışan. ama milletimizin hafızasından ve Kiramen Kâtibîn Melekleri’nin ilahi kayıtlarından çıkartamazlar. internete sarıldılar… Zaman gazetesinin internetteki ilgili sayfasına gittiler. bazı diyalogcu aymazları şok etmiş olacak ki. kara kargadan imdat bekleyenler için “Kılavuzu karga olanın gagası…” da derler. Haberin “ADL tarafından Gülen Efendi’ye yazdırtılan diyalog kitabı” kısmı çıkartılmış. bu “vahim Haçlı işler”ini internetten veya arşivlerden kaldırabilirler. Gelelim ADL ve Gülen Efendi’nin Zaman’a yansıyan haberlerine… Bakın bakalım kimin eli kimin cebinde. heyhat. 20 Kasım 1992 günkü Zaman’ın 2. “Yerin de kulağı var” diyen büyükler.. kardeşinin ölüsünü toprağa gömmeye çalışan Kabil’in ahaline güldüğü gibi. Aynı Zaman’ın yine köşemde sunduğum 2 Mart 2005 tarihli ve Serkan Talan imzalı “Misyonerler faaliyetini yaygınlaştırdı. . Kabil. neredeymişler…” diye lakırdılara ve yalanlara yapışanlara ve dahası en cahil Müslüman’a dahi nispet edilemeyecek iftira senaryolarıyla Müslüman milletimizin namus anlayışıyla Samanaltı’ndan oynayanlara gülmektedir.

İsmail Raci Faruki ve eşi 1985’in Ramazan’ında sabaha karşı evlerinde bıçaklanarak öldürüldüler… Gandhı ve Palme suikaslerinin arkasında da ADL’yi görmekteyiz. TBMM Başkanı Çetin ve Dışişleri Bakanı Cem’den sonra Fethullah Gülen ile görüştü… 55 Yahudi örgütünü temsilen Türkiye’de bulunan 59 kişilik (AYÖBK) Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı Heyeti. ABD’nin en etkili Yahudi Lobisi olan “ADL’nin (Anti–Defamation League) teklifi”yle hazırladığı “hoşgörü ve diyalogla ilgili kitap” da gündeme geldi.. FBI ise kongre tarafından suçlandığı zaman suçu daima ADL’nin üzerine attı. İsrail mafyasıyla da yakın bağlantılar kurmuştur… ADL–Sharon grubu ihtilaflı bölgelerde satın aldıkları evlerde militan Yahudiler’i yetiştirdiler…” Kim yazıyor bütün bunları ve dahasını. Başbakan Yılmaz. ADL. günkü Zaman gazetesi aynen böyle yazıyor a dostlar. İsrail Gizli Servisi MOSSAD ile hususi ilişkilerini daima sürdürmüş.. Fethullah Gülen’in Türkiye’deki ve yurtdışındaki çabalarını önümüzdeki yüzyılın ‘barış’ asrı olması açısından önemsediklerini ve sözkonusu projeye büyük ilgi duyduklarını belirttiler… Görüşmede... Fetullah Efendi ne iş yapar. İngilizce olarak hazırlanan kitap üzerindeki çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu. “hoşgörü masalı ve diyalog kitabı” ne? Hala fark edemediyseniz her iki “Zaman haberi”ni tekrar . tam mesai ile çalışan gizli istihbarat memurlarının bir kısmını Amerikan Hükümeti Adalet Bakanlığı’na bağlı Özel soruşturmalar Ofisi’nde (OSI). ADL’nin bilinen cinayetleri şunlardır: 15 Ağustos 1985’te Kafkasyalı Müslüman lider Tscherim Sobzocov. bir kısmını da İsrail otoriteleriyle Tel Aviv’de çalıştırmaktadır. 20 Kasım 1992 günkü Zaman gazetesi… Dilerseniz ADL’ye ilişkin bilgileri tekrar okuyun.. Kitap. ADL.. Gülen.İşgal altındaki Filistin topraklarında ve Kudüs’ün Hıristiyan ve Müslüman bölgesinde geniş arazilerin kanunsuz alım–satımının ortaya çıkarıldığı emlak skandalı da yine işin içinde ADL’nin varlığını ortaya koyuyor. Amerika içinde FBI kanallı muhtelif operasyonlarla ilişkisini sürdürdü. İsrail Devleti kurulduğundan beri ADL. Orgeneral Çevik Bir.. Şimdi anladınız mı ADL kim. Gelelim 10 Mart 1998 günkü aynı Zaman gazetesinin “Diyalog çabaları devam ediyor” başlıklı ve Selçuk Gültaşlı imzalı haberine: “3 gündür Türkiye’de bulunan Yahudi Liderler Heyeti. Gülen’in. ADL tarafından basılarak dünyanın dört bir yanında dağıtılacak…” Tek harf dahi ilave etmeden aktardım. bittiğinde insanların hizmetine sunacağını söyledi.. evinin önünde bombalı saldırı sonucu öldürüldü… Musevi iken Hak din olan İslam’a dönüş yapan Prof.

org/html/modules. bazıları şoklanmış gibi… Bu 10 Mart 1998 haberi soğuk duş etkisi yaptı herhalde? Şimdi tekrar değerlendirin bakalım. ADL. Bu örgütün görevi. Örneğin. ABD uzantılı Vatikan orjinli mi.okuyun lütfen. Hayırdır. Morton Abramowitz. Güney Afrika'nın ırkçı rejimine destek veren Siyonist bir örgüttür.Yenimesaj http://www.. Moon Tarikati . Karanlıklar Prensi unvanlı Richard Perle. CIA ve MOSSAD ile işbirliği yapan. Bunu yapabilmek için de ABD'nin yönetim merkezi olan Beyaz Saray'ı kontrol etmeleri gerekmektedir ki ADL bunu başarmış bulunmaktadır. herhangi bir örgüt değil. .. Ümmet–i Muhammed’in seçkin topluluğu yüce milletimize neler yapabileceklerini varın siz hesap edin… M. gerçekler zamanla anlaşılır çünkü. ADL bu işi yaparken Moon Tarikati ile birlikte çalışmaktadır. Bu ADL. ADL. yoksa ADL orjinli miymiş? Alemlere rahmet Hz. Emin Koç . ABD gizli servisi CIA'nın etkinliklerini gizlemek üzere yarattığı tarikattir. 1915 yılındaki Ermeni olaylarını.6 NİSAN 2005 . ABD'nin eski Savunma Bakanı Yardımcısı. Yahudiler aleyhine gelişecek her fikre ve olaya karşı çıkmak. 'Soykırım!' olarak kabul edeceklerini açıkladı. ABD'nin en etkili Yahudi kuruluşu olan Anti Defamation League (ADL: Ayrımcılıkla ve İnkarla Mücadele Birliği) . bu diyalog işi Türk orjinli miymiş. bu örgütün üyesi. Muhammed’i ve O’nun Medine Vesikası’nı Vatikan’ın ve ADL’nin diyalog işinde diline dolayanların.php?name=News&file=article&sid=4138 Nedir bu ADL Rıza Zelyut GÜNEŞ 27 Ağustos 2007 Geçen hafta.otuken. Graham Fuller gibi adları CIA ile bağlantılı olan isimler de ADL'nin teorisyenleri arasında bulunuyor. bugün Amerika'yı yöneten yeni muhafazakar kadroları hemen hemen elinde tutan bir örgüt. Ameirka'da Türkiye aleyhine çok olumsuz bir gelişme ortaya çıktı.

'Fethullah Gülen'in İslam üzerine bir kitap yazmasını istediklerini. Tayyip Erdoğan ile görüşüyor. Kürt bölgesinin İsrail bölgesi yapılması. FETHULLAH'IN KORUMASI ADL Bugün ABD'de Türkiye'ye karşı yeni bir cephe açan ADL. Zaman Gazetesi'nde yayımlanan açıklamasında. (Bilgiler için Ergün Poyraz'ın Patlak Ampül adlı kitabının 211. başbakan yapıldı. ABD'nin en etkili gazetelerinden olan Washington Times'in sahibi olan Mooncular. Abramowitz'in aracılığıyla gerçekleştiğini söylemiştir. Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü (JINSA) gibi çok etkili bir Yahudi kuruluşu ile yine görüşmeler yapıyor. Ordunun ve kamuoyunun tepkisi. ADL Başkanı Foxman. Bunlar. Geldiğimiz noktada ise Amerikalı Yahudi örgütleri.. sayfasından itibaren..İslam dünyasına karşı Yahudi-Hıristiyan Birliği'ni yaratmak. Jews Comitte gibi kuruluşların büyük idealleri. Mooncuların temel hedeflerinden birisidir. Foxman. Böylece Arz-ı Mevud peşindeki yayılmacı Yahudiler öfkeleniyorlar. Fethullah Gülen'in koruyuculuğunu yapan ve onu yükseklere taşıyan örgüttür. JINSA. 'Yenilikçi hareket' adını verip 'Türkiye'deki İslamcıların önderleri' ilan ettiği AKP'nin iktidara gelmesi için uluslararası desteğini bütün gücüyle ortaya koydu. İsrail'in Kuzey Irak'ta etkili ve yönlendirici güç haline gelmesine izin vermiyor. *İsrail'in Ortadoğu'daki varlığına karşı çıkan İran'ın bastırılması için .) NE OLDU DA BOZULDULAR? Amerikan Yahudi örgütleri. Gülen'in 1998'de Vatikan'da Papa ile görüşmesini ADL ayarlamıştır. bu gazetede ADL ile birlikte çalışmaktadırlar. seni oradan indiririz!' Nedenler ortada: *Türkiye hala ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi'nin bir yardımcı aktörü yapılabilmiş değil.. *Türkiye. Başbakan Erdoğan'ın hareket alanını çok daralttı. ADL. Başbakan'a bir işaret verdiler: 'Emrimizden çıkarsan. bu yöndeki hevesini kırdı.. Fethullah Gülen. yapılmış seçimler değiştirilerek Tayyip Erdoğan. Fethullah Gülen. Türkiye'deki yargı kararları. Yahudi örgütü Jewish Comitte'in davetlisi olarak 16 Temmuz 2000'de Erdoğan. ADL yöneticileri ve Mooncular Fethullahçılar ile sıkı ilişki içine giriyorlar. ADL'nin bugünkü başkanı Abraham H. bunu 8 Şubat'ta itiraf etmiş ve randevunun. Yenilikçi adını verdikleri Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını da şiddetle destekliyorlar. Erdoğan da 2000 yılında ABD'ye gidip Gülen'i ziyaret ediyor. bunu İngilizce yayımlayacaklarını' söylüyor. bu örgütün başkanlarından Leon Levy ile buluşmuş ve fotoğrafları da basına yansımıştır.

Arap sermayesinin Türkiye'de etkin olmasını.gunes. Yeni Şafak'ta İbrahim Karagül daha özel bir sebep de gösteriyor: İsrail. Amerika'nın emrine girmiş bir propaganda uzmanı olduğu anlaşılan Fethullah Gülen'den söz ediyorum. Muhammedür resulullah!' diyen ve buna da gönülden iman edenlere sesleniyorum: Siz. Ayrıca bir medya grubunun ihalesi (Sabah olayını işaret ediyor) işini de Yahudi örgütleri ve İsrail. ABD'ye hizmet . İran'a karşı yaptırıma yanaşmayınca da böyle tehditler geliyor. *Cuma günü. O zaman.Türkiye kullanılmak isteniyor. http://www. Hükümet. bu yoldan münüple etme çabalıyor. Bu kişi. İslam'a değil. hem Müslüman görünüp hem de Amerika için çalışan kişilerden uzak durun.com/2007/08/27/yazarlar/y4. bu Siyonist dayatmaya karşı asla ödün vermemelidir. ihale almasını istemiyor.html *** Fethullahçı Müslümanlar uyanın Rıza Zelyut 01 Ekim 2007 'La ilahe illallah. Türkiye. İslam dünyasına karşı Haçlı savaşı başlatan Amerika'nın yanında olmak ister misiniz? Sanmıyorum. Hemen belirtelim ki bu işaret İsrail'de üretildi. Burada açıkça. ABD'de parlatıldı.

. bu çizgidekilere yıllardır muazzam para ve siyasi destek veriyor. (. Görüşlerini yaymak için web sitesi.) Rand Coorparation. görüşlerinin yayımlanması ve dağıtılmasına maddi katkı yapılacak.' diyerek beyaz batılı Hıristiyan emperyalizmini meşrulaştıran o değil midir? Milliyet'ten Can Dündar'ın naklettiği bilgiler Fethullah Gülen'in ABD tarafından yetiştirildiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Can Dündar'ın pazartesi günü aktardıklarına bakar mısınız: 'Bahsedeceğim raporlar 'Rand Coorparation' imzasını taşıyor. (. ABD çıkarına hizmet edecek İslam anlayışının lideri olarak o örnek veriliyor..)Raporun sonundaki 'Derin strateji' bölümünde daha somut öneriler var.. dünya gemisinin kaptanlığına Amerika'yı oturttu. Demokrasi.) Rapora göre. Sivil toplum kuruluşları kurmalarına. Çünkü. Condoleezza Rice. Sivil toplum örgütleri oluşturarak Ilımlı İslamcı liderlere yardım edilmesine çalışılmalı. Amerikan yönetimi için bir rapor hazırlayıp 2 şey tavsiye etti: '1) Türkiye'deki İslami hareketi daha yakından tanımalı.. Ve Amerika. Amerika'da hazırlanan siyasi-stratejik raporlarda hep onun adı geçiyor. Ilımlı İslamın kitlelerin alternatifi olması sağlanacak.' Fethullah Gülen'in örnek olarak verildiği ılımlı İslamcıların ekonomik .. eğitim için yer bulmalarına ve politik süreç içinde gelişmelerine destek olunacak. ABD'ye en iyi müttefik 'ılımlı İslamcılar'. kadın hakları konusunda etkili politikalar geliştirmeleri sağlanmalı. insan hakları. (.' 1999'da ABD Dışişleri Bakanlığı'nca hazırlanan 'Din Hürriyeti Raporu'nda Fethullah Gülen'den 'ılımlı İslami lider' olarak bahsedilecekti... Amerikan dış politikasına yön veren bu etkili 'fikir fabrikası'.. enstitüler kurmalarının önü açılacak..ediyor. 2) ABD'nin İslamcı akımın ılımlı üyeleriyle resmi olmayan ilişkiler kurması yararlı olacaktır.' (. onların ideolojileri hakkında daha yakından bilgilenmeli ve diplomatlarını eğitmeliyiz. Daha geniş kitlelere özellikle gençlere ulaşmaları teşvik edilecek... 'Allah. Donald Rumsfeld. Sonra Cheryl Barnard'ın raporu geldi. Nasıl desteklenecekleri konusunda şunları öneriyor: 'Çalışmalarının. okul..) O da 2003'te 'Sivil Demokratik İslam Raporu' hazırladı. Francis Fukuyama gibi uzmanlarıyla tanınıyor. Şöyle denmiş: 'Ilımlı İslamcıların cesur sivil liderler olmasına çalışılmalı.

ılımlı gazeteciler ve yazarlar.. aynı Amerika. Pek karmaşık ve karanlık ilişkiler ağına takıldı. Hükümet. ABD yönetimine Türkiye'yi etki altına almak için de şu kesimlerimizin desteklenmesi öneriliyor: 'Liberal ve laik Müslüman bilim adamları ve aydınları. ona inanan samimi Müslümanlara sesleniyorum: Elinizi vicdanınıza koyup öyle karar verin. Hiçbir resmi sıfat ve statüsü bulunmayan. İslam dünyasına karşı Haçlı savaşını yürütüyor.güç eksikliği dile getirilip maddi destek yapılması önerilmiş. Haçlı emperyalizmin silahlı gücü Amerika'nın bu kadar desteklediği birisinin siz Müslümanlara bir faydası olabilir mi? Bu dünyada değil öbür dünyada..gunes.' Can Dündar perşembe günü de yazıya devam edip 26 Mart 2007 tarihinde yaylımlanan Rand Corparation'ın yeni raporundan aktarmalar yapıyor. Fakat. Dünya'ya hükmeden ve çok gizli ve de kirli işler çeviren siyonist mahfillerle. yüksek öğrenim bile yapmayan . bu konuda ne gerekiyorsa yapıyor.html FETULLAH GÜLEN DOSYASI Yazar: Milli Çözüm Araştırma Ekibi . Milli Görüş istikametinde hizmet gören Ak-Evler hareketinden koparılarak "AKYAZILI" Vakfı kurdurulan Fetullah Gülen. 'Gülen'cilerin okulları. toplumsal önderler. Burada Fethullah Gülen. Desteklenenlerin başında da Fethullah Gülen ve çevresi geliyor. Para ve siyasi destek bu kesime yağıyor. Fethullah Gülen. dershaneleri Amerikan dolarları ile böyle yaygınlaştırılıyor. 1970'lerin ortalarında. Amerika onların bankacılıktan tutun da kargoculuğa kadar Türkiye'nin bütün sektörlerinde öne çıkarttırıyor. Müslümanların kanını hunharca akıtıyor. yurtları.. giderek Bediüzzaman'ın çizgisinden uzaklaşarak masonik merkezlere yaklaştı. İki kez Patrik Bartholomeos ile görüştü. Raporda. 'Hıristiyan ve Yahudilerle diyalog çalışması başlattı.. kadın hareketi öncüleri. bu saldırıda ABD'nin yanında yer alıyor. 1998'de Papa'yı ziyaret etti. genç ılımlı Müslüman akademisyenler. İsrail'in hahambaşı ile buluştu' denilerek örnek dinsel lider seçiliyor. http://www.com/2007/10/01/yazarlar/y4. Şimdi.

Öte yandan. aslında O. Politikacılarla pazarlıklara başlamıştı. Rusya Federasyonu: yerel yöneticileri arasında bu okullarda okumuş bazı görevlilerin de işine son verilmesi için hazırlıklar yapıldığını . Fuller Fetullah Gülen'e bunun için sahip çıkmakta ve O'nu yere göğe sığdıramamaktaydı.. artık sadece bir maşasıydı. ülke içindeki Fethullah Gülen okullarını kapatmak için harekete geçti. . Rusya Federasyonu." Diyen Graham Fuller böylece ağzındaki baklayı da kafasındaki şeytanlığı da açığa vurmaktaydı. Söz konusu operasyonun. acaba ne gibi hedefler yatmaktaydı.. sonunda zan ve tahminlerle değil. Fethullah tarikatının okullarına ve şirketlerine karşı zaman zaman yapılan soruşturmaların en kapsamlısı olacağı açıklandı. Ulaşan bilgiye göre. şahsi gayret ve marifetiyle (hatta bazılarına göre özel velayet ve kerametiyle) bu denli yaygın bir organizeye ve saygın bir otoriteye eriştiği sanılsa. İşte Amerika'daki siyonist yahudi stratejisti ve CIA Ortadoğu şefi Graham E. okulları "Amerikan ve İngiliz casusu yetiştirme merkezi" olarak görüyor. Gülen'e bağlı çeşitli şirketleri yakın takip altına alan Rus yönetimi.... Fethullah Gülen okullarını kapatmaya başladı. Milli Görüşten ve Erbakan gerçeğinden uykuları kaçan Bilderberg'ci Ecevit'lerin ve Graham Fuller'lerin Fetullah Gülen'i ve O'nun siyasi temsilcisi AKP'yi böylesine sahiplenmeleri acaba hangi hikmetlere dayanmaktaydı? "Türkiye demokratikleştikçe (Fetullah Gülen'in ve AKP'nin benimsediği ve Amerika'nın desteklediği) İslam'ın.sade ve samimi bir hoca efendinin değil. "küresel çete"nin ve siyonist sömürücü sermayenin.. Kahraman rolü oynatılan bir figürandı... Katıksız ve amansız şeriat düşmanı Bülent Ecevit'in bile Fetullah Gülen'e övgüler dizmesinin ve Fetullahçıları partisinden aday gösterip Milletvekili seçtirmesinin arkasında. Türklerin hayatında daha önemli bir konuma "geri dönmesi" kaçınılmazdı. Daha doğrusu malum merkezlerce böyle sunulsa da.. piyon olduğu.. . Rusya Fetullah Gülen okullarını kapatıyor: Rusya yönetimi. Rusya yerel yöneticileri arasında bu okullarda okumuş bazı görevlilerin de işine son verilmesi için hazırlıklar yapılıyor. resmi belgeler ve şahitlerle ortaya çıkmıştı. İlk bakışta: Hiçbir resmi etiketi ve dini temsil yetkisi bulunmadan. Rusya Federasyonu yönetimi Fethullah Gülen okullarını açan şirketleri yakın takibe aldı. bakanların ve başkanların bile erişemediği uluslar arası bir protokol pozisyonuyla. Papayla programlara.. Ve O'nun patron değil.

. "yurt dışındaki okullarıyla. FSB: CASUSLUK YAPIYORLAR Rusya iç Güvenlik Örgütü FSB Başkanı Nikolay Patruşev. Aslında ne Rusya'nın ne de Amerika'nın bize bakış açıları farklı değildir. Türkiye kamuoyuna "modern okullar" olarak sunulan bu okullardan bazılarında çok sinsi ve siyasi faaliyetler yapıldığı ve ABD'nin dünya hakimiyeti için beyinlerin yıkandığı özellikle vurgulandı. Serhat ve Ufuk vakıflarının isimlerini verdi." "Köpek."Diyen Fetullah Gülen'e ne oldu ki şimdi: "Amerika. ikisi de bizim aman vermez düşmanımızdır. gerçekleştirdikleri en başarılı etkinlikler arasında Türk casusların deşifre edilmesini de saydı. İslam'ı yaymak mı.. kendisini besleyeni sahibi olduğunu sanır ve bu yüzden sahibine gösterdiği sadakat görünüşe. üniversite çalışmalarıyla siyonist emperyalizmin dünya hakimiyetine ve küresel bir totalitarizmin kurulma hedefine hizmet mi yapılmakta dır? Daha önceleri: "sebeplere riayet. Alpaslan Işıklı'nın tespitiyle. Fethullah Gülen okullarını açıkça "Amerikan ve İngiliz casusu yetiştirme merkezi" olarak tanımladı.. FSB Başını.. yoksa siyonist Gizli Dünya Devleti'nin kovboyu olan Amerika'ya uyumlu ve ılımlı vatandaş hazırlamak mıdır? Prof." Diyen Fetullah Gülen. okulların sahibi konumundaki Tolerans. onlara tesiri hakiki vermek apaçık bir dalalet ve inhiraf (sapıklık)tır. Amerika şu anda: Bütün konum ve gücüyle. hala bu dünya gemisinin dümeninde oturan bir milletin adıdır. Rus yetkililer. bir sorumluluk olsa da. . FSB Başkanı 2002 yılı etkinlik raporunda Fethullah Gülen okullarında çalışan öğretenlerin casusluk faaliyetlerinin deşifre edildiğini belirtti. Şu soru mutlaka sorulmalı doğru ve doyurucu cevabı herhalde bulunmalıdır: Bir zamanlar: "Amerika ve Rusya sistem olarak materyalist felsefeyi benimsemiştir. yani nedenselliği dayanır. Hatta hiçbir fark yoktur. açıklamasında. Öte yandan. Türkiye deki vakıf. 17 Aralık 2002'de Türk basınında yer an açıklamasında. Israrla söylüyoruz ki.. şimdi nasıl oluyor da: .hatırlattı. dershane. bütün dünyaya kumanda edebilir ve buna layıktır. denilebilir.." Demeye ve Amerika'yı övmeye başlamıştır? Fetullah Gülen'in asıl amacı.

) diyerek.S) Ahir zamanda o önemli misyonu eda etmek üzere mutlaka nüzul edecektir." diyerek. Şimdi (bana bağlı) bazı gönüllü kuruluşlar dünya ile entegrasyon adına (yani siyonizmle uyuşarak) gidip dünyanın değişik yerlerinde okullar açıyorlarsa.. mesela Amerika ile çatıştığımız sürece bu projelerin gerçekleştirilmesi mümkün olmaz. İsa şu anda içinizde bulunan. acaba asıl aldatmak ve kullanmak istediği Hristıyanlar ve Museviler midir.." Diyor. dolaylı biçimde Mesihliğini ve Mehdiliğini ilan eden ve nicelerini buna inandıran Fetullah Gülen. (Yani Hz.. lideriniz ve temsilciniz olan şahsiyete inecektir."Amerika ile dostça geçinmeden ve Amerika istemeden... herkesi Amerika'ya kayıtsız şartsız teslimiyete çağırmaktadır? Fetullah Hoca'ya göre: Kuvvet ve Kudret sahibi." Diyecek kadar Amerika'ya tapınan ve siyonizmin yenilmez gücüne(!) sığınan bir Fetullah Gülen." Diye başladığı papa'ya mektubunda: "Papa 6. Paul cenapları tarafından başlatılan ve devam etmekte olan Papalık Konseyi Misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. Ancak. hiç kimseye ve hiçbir şey yaptırmazlar. acaba Kur'an kahramanı mı... Nüzul edecektir ama içinizden şahs-ı manevinin muhtevi bulunduğu mana ve ruha nüzul edecektir. Şimdi aklımıza ve vicdanımıza güvenerek soralım: Fetullah Gülen beklenen Mesih veya Mehdi Aleyhisselam mı dır? Yoksa kendi itiraf ve ifadesiyle Papalık Konseyi Misyonunun basit bir parçası mı dır? Takiyye yaptığı ve ikili oynadığı açıktır. yoksa Müslümanlar mıdır? . işinizi bozacaktır.. dünyanın hiçbir yerinde. bu itibarla. Allah mıdır. Rusya bile sizi desteklese. yoksa Amerika'nın kuklasımıdır? BEKLENEN MESİH Mİ. Çünkü Amerika kendi işlerinin bozulmamasından yanadır.. Amerika göz ardı edilerek. YOKSA PAPALIK MİSYONERİ Mİ? Vaazlarında ve kitaplarında: "Hazreti Mesih (İsa A. şurada veya burada kendi başına bir iş yapılmaya kalkışılmamalıdır. Bu da yadırganmamalıdır. Bu realite kabul edilmeli. yoksa Amerika mıdır? "Amerika daha uzun zaman dünyanın kaderinde çok önemli bir rol oynayacaktır.. eğer Amerika istemezse. "Sizinle müşerref olmayı bahşettiğiniz için zatı âlilerinize en derin kalbi teşekkürlerimizi sunarız.

Doğru cevap: siyonist yahudiler ve Haçlı emperyalistler Fetullah Gülen'i... Fetullah Gülen ise Müslümanları kullanmaktadır. Çağ ve Nesil dizisinin 4. kitabının son yazısında ve lider başlığı altında: "Ve eskilerin "Kaht-ı rical" dedikleri seviyeli insan, idareci ve kadro ile lider kıtlığı (yaşanıyor) Yakın geçmişi ve hâlihazırdaki vaziyeti itibarıyla: Şu karmaşık dünyanın gerçek manada bir lider tanıyıp tanımadığını bilemeyeceğim; bildiğim tek şey varsa o da, bizim dünyamızda böyle bir liderin olmadığıdır... ... O Polat sinelerin ve çelikten sedaların yerinde, şimdi sinekler uçuşuyor... Evet, ateşböceklerinin yıldızlaştığı, sineklerin kartallaştığı bu talihsizler diyarında, şimdi aslan inleri, tilki çalımlarıyla inliyor... Bülbülyuvaları saksağanların elinde perişan ve her tarafta yarasalar şehrayinler tertip ediyor... Hakim güçler, insafsız ve temettü (sömürme) avında... Hasıla koskoca dünya başı boşların elinde ve bir baştan bir başa lidersizlikle kıvrım kıvrım (kıvranıyor)..." diyor ve ardından "nasıl bir lider?" diye kendisini anlatmaya başlıyor... Yakın geçmişteki ve günümüzdeki bütün dini ve siyasi liderleri böylesine küçümseyen ve kötüleyen Fetullah Gülen'in, şimdi Amerika'ya ve Papalığa karşı perestlik derecesindeki hürmet ve teslimiyet nasıl bağdaştırılacaktır? ... Şimdi soruyoruz: 1- Fetullah Gülen'e, Papayla görüşmek ve işbirliğine girişmek üzere; Türkiye ve dünya Müslümanları böyle bir yetki verdi mi?

Yoksa malum ve melun merkezler mi o'na böyle bir kılıf geçirdi? 2- Bu tavrı ve telaffuzlarıyla, İslam'ın tebliğcisi ve temsilcisi mi, yoksa Vatikan'ıda kontrolüne alan siyonizmin hizmetçisi mi? • 3- Hz. Peygamber Efendimizin devrinin önemli devlet liderlerine gönderdikleri ve "Ya, bozuk ve batıl inançlarınızı bırakıp İslamiyet'e ve benim risaletime iman edersiniz. Ya da tüm tebaanızın da günahını yüklenerek cehenneme girersiniz." İçerikli mektuplarıyla, Fetullah Gülen'in Papaya yazdığı mektubunda söyledikleri aynı şeyler midir?

Hâlbuki Efendimizin ki, izzet ve davet, bunu ki ise, zillet ve teslimiyettir.

4- F. Gülen, haddini aşarak, bugüne kadar İslamiyet'in hep

yanlış anlaşıldığını ve bunun Müslümanların suçu olduğunu söylüyor ve doğrusunun kendisi tarafından ortaya koyulacağını ima ediyor!.. Peki, bugüne kadar sahip çıktığını iddia ettiği Bediüzzaman ve Onun izlerini takip ettiği tüm ehlisünnet uleması; İslam'ın neresini yanlış anlamışlardı ve hangi yanlışları Müslümanlara öğütlemişlerdi? 5- Papayı Türkiye'ye davet ve kutsal yerleri ziyaret teklifini, Süleyman Demirel adına tekrarlama yetkisini ve cesaretini kendisine kim vermişti?

Yoksa mason Demirel'le, özel bir ilişki içindemiydi? Hani bu Hoca ve ekibi siyasetten uzak kimselerdi? 6- Urfa'da 3 dinin ortak eğitimini verecek ilahiyat okulunu açma kararı, İsrail'le birlikte mi verilmişti?

Çünkü AKP'li belediye Başkanı döneminde bu proje, İsrail yardımıyla Urfa'da gerçekleştirilmişti. 7- Fetullah Gülen, acaba insanlığı en azından kendi taraftarlarını; İslam'i değerlere göre yeniden düzeltmek ve yeryüzünde adil bir düzen yerleştirmek isteyen ender ve önder bir şahsiyet miydi?

Yoksa Papalık Konseyinin basit bir parçası, Papa hazretlerinin ve GAP'ta yatırım yapan İsrail'in bir hizmetçisi miydi? Chalmers Johnson (University of California'da emeritus Profesör): The sorrows of empire, New York, 2004. Bu kitapta C. Johnson, ABD'nin dış politikasının tümüyle Wolfowitz gibi neo-conların söz sahibi olduğu pentagon'un elinde olduğunu, Beyaz Saray'ın by-pass edildiğini belirtiyor. Johnson diyor ki; "ABD, ona buna demokrasi satmak istiyor, Ortadoğu'ya da "demokrasi yok" gerekçesiyle müdahale ediyor ama kendisi demokrasinin ilkelerinden uzaklaştı. ABD adeta bir imparatorluk oldu ve militarist bir düzen içinde. Ancak, ABD imparatorluğun diğer imparatorluklardan ayıran; önemli bir özellik var, ABD imparatorluğu bir "üs-ler imparatorluğu"dur. İngiliz ya da Fransızlar gibi gittiği yerlerde toprak İşgali amacı taşımıyor, dünyanın değişik bölgelerini "Üs" leri aracılığıyla kontrol altında tutup, ele geçirmeyi hedefleyen bir imparatorluktur Amerika..." Daha ne söylesin Johnson?! Bitmedi. Tam yerine denk geldi, son habere buyurun; ABD, askeri malzemelerini Türkiye üzerinden nakletmek için 7 liman ve 6 havaalanını kullanma izni aldı. ABD'nin kullanımına verilen liman ve alanlara ilişkin karar yürürlüğe girdi. Bush'un geçtiğimiz aylarda açıkladığı "Türkiye cephe ülkesidir;" sözleri ABD'ye verilen liman ve üslerle daha bir anlam kazandı.

Haber turuma devam ediyorum sevgili okur, nasıl hoşunuza gidiyor mu? Bambaşka bir dala konuyoruz, ne âlâsı var demeyin, anlayana; 'En büyük Yahudi nisanı Nazarbayev'e verildi. Dünya Yahudileri Konseyi, Kafkasya'nın enerji merkezlerinden Kazakistan'ın Devlet Başkanı Nursultan Nazarbavev'e, medeniyetlerarası diyaloga katkılarından dolayı, "Uluslararası Maimonides Nişanı-en büyük Yahudi nişanı" verdi. Avrasya Kuruluşları Birlikleri temsilcileri ve Nazarbayev ödül töreninin ardından, Kazakistan-Astana'da yeni yapılan Orta Asya'nın en büyük sinagogu Rachel-Habad Lyubavivch'i törenle açtılar.

Bu en büyük Yahudi nişanının Nazarbayav'e verilmesinin diğer önemli sebebi ise; Fetullah Gülen'in okullarına yaptığı destek olduğu konuşulmaktadır. Fetullah Gülen'le MOON ve MASON İlişkileri: Moon tarikatı ile Fetullah teşkilatı arasındaki örgütlenme modellerindeki siyonist ilişkileri yanında en önemli benzerlikse birinin Mesihliğe, diğerinin ise İslam temsilciliğine ve Mehdiliğe soyunmalarıdır. Her ikisini de organize eden, Amerika'daki siyonist kuruluş; CSIS'tır. CSIS 1962'de Georgetown Üniversitesi'nde kurulmuş. Amerikan devletine ve özellikle petrol ve silah şirketlerine hizmet veriyor. Dış ülke yöneticileriyle, bürokratlarıyla, Amerikan çıkarlarına dolaylı ya da dolaysız hizmet verecek akademisyenlerle bağlar kuran CSIS, bir devlet kurumuyken, yenidünya düzenine uyum sağlamak üzere şirkete dönüştürülüyor. CSIS, Ortadoğu petropolitik araştırmalarıyla da ünlüdür. Ortadoğu bölümünün içinde Türkiye'ye de ayrı bir bölüm açılmış, CSIS birimlerinin yönetimlerinde istihbarat örgütlerinde ve yabancı ülkelerdeki diplomatik misyonlarda dünya deneyimi kazanmış eski devlet memurları bulunuyor. Üçüncü ülke adamları da bu şeflere raporlar hazırlıyorlar. CSIS yabancı devletlerin görevlilerini de gerektiğinde ABD'de konuk edip, ilgili konularda konferans vermelerini sağlar. Bunların arasında Türkiye başbakanları da bulunmaktadır. Hatta CSIS, Kafkasya petrol boru hatları ile ilgili toplantılarını Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığında gerçekleştirmiştir. Sonraları Başbakanlık danışmanlığına getirilen, DSP milletvekili ve Ecevit'in ABD gezilerinde en büyük yardımcısı, 2002 yılında Kıbrıs'dan sorumlu Devlet Bakanı, Harvard mezunu Tayyibe Gülek komitenin sekreterliğine getirilmiştir. CİA'nın bile bir üst kurumu gibi çalışan CSIS Fetullah Gülen'inde en büyük destekçisidir. Çok sayıda ülkenin yanı Sıra ABD'de de "lobby" oluşturmak gerekçesiyle okullar kurulması bir gazetede şu ilginç açıklamayla yer alıyordu: "Gülen'in şimdiki planı, ABD'de Türklere de, Amerikalılara da eğitim verecek bir üniversite açmak. Virginia eyaletine bağlı küçük bir yerleşim birimi olan Staunton'da, boşaltılmış bir hastane binasını devralan "Fethullahçı" grup, burada binden fazla öğrenci kapasiteli bir

elçisi. "Balkanlar'dan Çin'e. Tanzanya'dan Çin'e çoğunluğu eski Sovyetler Birliği Türki cumhuriyetlerinde yer alan 200'den fazla okul kurdular. Şimdilerde Türkiye'deki Nurcu hareketini ve "Irak. Ortadoğu. Roscoe Suddarth: Mali 1961. eski Ankara B. ABD Hava Kuvvetleri ne bağlı RAND şirketi yöneticisi. George Harris: ABD eski dışişleri görevlisi. İsrail destekçisi WINEP (Washington Institute for Near East Policy) görevlisi. Körfez savaşında ordu danışmanı. "Fethullah Gülen'in" adamları tüm dünyada. Lübnan 1963-65. "Şiilerin özgürlüğü. Asya. Türkiye'yi model alan bu seçkinlerin oluşumunu görmek istiyor. istihbarat uzmanı. siyasete . Ürdün 1974-1990 istihbarat görevlisi. CMCU konferansına katılanların kimlikleri ve deneyleri. Georgetovvn Devlet Üniversitesi'nin yanı sıra ABD yönetiminin ve Yahudi örgütleri ile Alman Stiftung'larının Türkiye'deki din ve ifade hürriyetine verdikleri değerin açık bir göstergesiydi (!): Toplantıya katılanların özellikleri işin ne denli ciddiye alındığını göstermekteydi: Alan Makowsky: ABD Dışişleri istihbarat Bürosu eski şefi. Middle East Institute başkanı. Şimdi soralım İngilizce dilinde eğitim yapmayı esas alan bu kurumların "Türk milliyetçiliğini" nasıl esas aldığı ya da nasıl olup Tanzanya veya Çin yönetimleri seçkin aile çocuklarının "Türk Milliyetçiliğini esas alan" bir eğitimden geçirilmesine izin vermektedir. Bu okullar İslam'dan çok Türk milliyetçiliğini esas alan bir felsefeyi yaymaktadır.) Bu kuruluşlar Müslüman olmayan öğrencileri kabul ediyorlar ve yüksek nitelikleri ve belki de İngilizceyi temel eğitim dili olarak kullanmaları nedeniyle. Bu konferansta F.. Gülen: The man and his movement (Bir adam ve onun hareketi) idi. Suudi Arabistan.üniversitenin kurulması çalışmalarına başladı. Bahreyn. Uzakdoğu CIA görevlisi. Şii araştırması projesinin amacı.. Yemen 1967. Gülen'in son elli yılda gelişen İslam'i hareketler içinde kurumlaşan tek hareket olduğuna dikkat çekildiğine ve eski CIA şefi Graham Fuller'in RAND şirketi adına Türkiye Nurculuğunu araştırmaya başlamış olduğuna dikkat edilirse ABD ile "entegrasyon"un liberal olarak tamamlanmak üzere olduğu söylenebilir. üniversitenin dünyanın her yanından gelecek öğrencilere "evet" diyeceğini söylüyor. Cidde. Graham Edmund Fuller: Yemen. Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki çeşitli "Şii Müslüman Cemaatlerin gelecekteki politik rolleri'ni Rend Francke ile birlikte araştırıyor. "The man and his movement" (Bir Adam ve Hareketi) 26-27 Nişan 2001 tarihlerinde. Gülen Londra'da kolej açmış. Georgetown Üniversitesi'nde CMCU'nun son konferansının konusu "F. matematik doktoru bir arkadaşlarının" Staunton Belediyesi ile anlaşması halinde. seçkinlerin çocuklarını çekmektedir. Güneydoğu Asya uzmanı. (.

İki yıl önce kendi oğlu da aynı otelde intihar etmişti. "Güç neredeyse orada olunmak" der gibi..' .2006 Saat: 21:10 Konu: Siyonizm 'İlginçtir. Ancak Türkiye merkezli Moon kilisesi kadar büyük değildir. . Nitekim 10 Mart 1998 günkü Zaman gazetesinin bildirdiğine göre ADL.millicozum. ortaya çıkan Moon'a kimse sahte peygamber diyememektedir. Moon'a göre Hz. İnsanlığı kurtaracak bir 'Mesih' olarak. Moon Hazretleri. . İngilizce olarak tüm dünyada dağıtılması için önayak olmuştur... dinlerarası diyalog Amerika’nın en etkili Yahudi lobisi ADL’nin de temel misyonudur.. eleman devşirilme işi. Tıpkı peygamberlerin doğum günlerinin kutlandığı gibi. Fetullah Gülen ise: kırk yılın ardından farkına varmış ki. ABD federal devlet yönetimiyle içli dışlı olmayı başaran Moon. o da Amerika'ya taşınmış. kendisini ABD'ye atmış ve kırk yıldan bu yana işin ana müteahhitliğine soyunmuş bulunuyor. Hıristiyanlığı ve insanlığı kurtaramamıştır. Amerika'ya uzaktan yaslanacağına. RTE VE AVANESİ ADL HİZMETÇİSİ Tarih: 27. Bu örgütle Fetullah Gülen'nin yapılanma modeli oldukça benzeşmektedir. onun otellerinde intihar ölümleri de sıklaşıyor. Her yıl 10-15 Şubat arasında "Gerçek Ana-Baba" nın doğum günleri büyük gösterilerle ve ayinlerle kutlanmaktadır. 1950'lerin komünizmle mücadele örgütlenmesine dayanıyorsa da. her geçen yılın ardından kutsallığının en üst noktasına ulaşmıştır. işte bu misyon çerçevesinde Fethullah Gülen’i İstanbul’da ziyaret ederek “diyalog ve hoşgörü kitabı” hazırlatmış.ve yönetime katılımlarının geliştirilmesinin yollarını bulmak" olarak belirtilmektedir. hem Fetullaçılıkta beyin yıkama esasına dayanır.03. Sorgusuz bağlanılacak her şeyh-dede-şef örgütünde olduğu gibi. Moon'un Mesihliğinin nedeni ise şöyle belirtilir. Bu arada. Bu nedenle Moon kendini Mesih olarak ilan ediyor. hem Moonculukta. http://www. İsa politik becerisi bulunmadığından.. Her ne kadar iki örgütün yükselmeye başlamaları Amerika'nın başlattığı..com/content/view/772/56/ GÜLEN.

varın siz hesap edin bu diyalogun ne menem siyasi bir proje olduğunu… “Güya dinler kisvesi” altındaki bu “siyasi misyon”un sac ayakları. Bu misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz…” demektedir (Bkz. İngilizce olarak tüm dünyada dağıtılması için önayak olmuştur. siyasi bir argümandır. Paul tarafından başlatılan ve devam etmekte olan Dinlerarası Diyalog için Papalık Konseyi misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. En sıcak gelişme olan “Apo kararı”ndan bahis açması beklenilen Başbakan Erdoğan. 14– 20 Şubat 1998 sayısı). bir siyasi misyondur. işte bu misyon çerçevesinde Fethullah Gülen’i İstanbul’da ziyaret ederek “diyalog ve hoşgörü kitabı” hazırlatmış. kardinal mıydı ki. Nitekim 10 Mart 1998 günkü Zaman gazetesinin bildirdiğine göre ADL. Dinlerarası diyalog siyasi bir misyon olmasa idi. Demek ki bu diyalog işi. Nitekim 9 Şubat 1998’te Papa II. Erdoğan onlara dinlerarası diyalogtan söz açtı. haham. dam üstüne saksağan vur beline kazmayı diye algılanmaz mıydı? Avrupa Konseyi. İsrail mafyasıyla da yakın bağlantılar kurmuştur…” . Aksiyon dergisi. dinlerarası diyalog Amerika’nın en etkili Yahudi lobisi ADL’nin de temel misyonudur. dinlerarası diyalog. “dinlerarası diyalogun yaygınlaştırılması”ndan dem vurması. Kurdukları ‘Denizaşırı Yatırımcılar Servisi’ adlı şirketle milletlerarası silah ve uyuşturucu kaçakçılığı. söze dinlerarası diyalogla başlıyorsa. Vatikan ve İsrail’dir… Dinlerarası diyalog. Türkiye’ye Apo şamarı atan AİHM’nin bağlı bulunduğu Avrupa Konseyi toplantısında Başbakan Tayyip Erdoğan’ın.. Zaman gazetesi ADL’yi nasıl anlatıyor: “ABD’de Yahudi mafyası: ADL… ADL. sunduğu mektubunda “Pek muhterem Papa cenapları. Paul’u ziyaret eden Fetullah Gülen. ruhaniler meclisi miydi. diye soranlar. bir din devleti olan Vatikan’ın Papalık Konseyi misyonudur. gün gibi ayan–beyan ortaya çıktı ki. Bakınız. siyasi bir misyondur. İşgal altındaki Kudüs topraklarında ve Kudüs’ün Hıristiyan ve Müslüman bölgesinde geniş arazilerin kanunsuz alım–satımının ortaya çıkarıldığı emlak skandalı da yine işin içinde ADL’nin varlığını ortaya koyuyor… İsrail Devleti kurulduğundan beri ADL. yine Zaman’ın 20 Kasım 1992 günkü sayısına göz atabilirler.. kirli parayı aklama gibi işleri yürütmektedir. 10 Şubat 1998. adeta Amerikan mafyasının halkla ilişkiler bürosu gibidir. Papa 6. İsrail gizli servisi MOSSAD ile hususi ilişkilerini daima sürdürmüş. İlginçtir. Bu ADL de neyin nesi. Zaman Gazetesi. Avrupa Konseyi üyeleri papaz.*** Halepli Bahçe’de vahim bir temel Artık. ABD. AB.

barut ve gözyaşı ile yoğrulan Filistin’in ahvalinden hiç de ders almamış olacak ki. sayısında yayınlanan söyleşisinde “Gülen’in Papa’yı ziyaretinin gerçekleşmesinde dönemin ADL Başkanı Mr. Bu misyonun yüzde kaçı siyasi. Gülen’in Papa’ya sunduğu mektupta Urfa Harran’da açılmasını teklif ettiği Ruhban Okulu öğrencileri için “birer ayin tatbikat merkezi” olup olmayacağını zaman gösterecektir.10 Mart 1992 günkü Zaman’ın anlattığı bu ADL’nin en temel misyonu dinlerarası diyalogtur. Emin Koç . Zaman gazetesinin “İşgal altındaki Kudüs topraklarında ve Kudüs’ün Hıristiyan ve Müslüman bölgesinde geniş arazilerin kanunsuz alım–satımının ortaya çıkarıldığı emlak skandalı da yine işin içinde ADL’nin varlığını ortaya koyuyor…” diye anlattığı ADL’nin de misyonu olan dinlerarası diyalogun önemli bir projesinin. Erdoğan’ın temelini attığı Halepli Bahçe projesinin ne vahim bir siyasi adım olduğunu kestirmek zor değildir. Şimdi anlaşıldı mı dinlerarası diyalogun nasıl bir siyasi misyon olduğu. Amerika’dan İsrail’e. İsrail için ve ADL için en az Filistin toprakları kadar “arz–ı mev’ud” kıymeti taşıdığı göz önüne alınırsa.10 MAYIS 2005 . Bizden dost tavsiyesi… M. Şanlıurfa’nın kalbine dinlerarası diyalog projesini saplıyor. Halepli Bahçe adı altında Şanlıurfa’mızın kalbine saplanmasıdır. Avrupa Konseyi’nde dinlerarası diyalogtan dem vuruyor. Dahası 1998’de Zaman’ın imtiyaz sahibi olan ve Fetullah Gülen’in Papa ziyaretine iştirak ederek Papa’nın ellerini öpen Alaattin Kaya. yıllardan beri kan. havra. İsrail’den Vatikan’a uzanan nasıl bir siyasi proje olduğu… Anladınız mı? İşte Haçlı’nın “güya dinler kisvesi altındaki bu siyasi misyon”unun Şanlıurfa’da tezgahlanmasıdır Halepli Bahçe temelinin atılması… Halilurrahman Cami’nin yanıbaşında temeli atılan kilise. İşin asıl vahim tarafı. budist tapınağı gibi ayin merkezlerinin. Erdoğan. yüzde kaçı dini olabilir ona da siz karar verin… Bu misyon çerçevesinde Fetullah Gülen’e “diyalog ve hoşgörü kitabını yazma teklifi yapan. Aktüel dergisinin 1998 yılı 354. Önceki dönemin Saadet Partili Başkanı Ahmet Bahçıvan milletimizin yoğun tepkisi karşısında bu projeden vazgeçtiği gibi. Hugson’ın kilit rol oynadığı”na özellikle dikkat çekmişti. Gülen’in yazdığı bu kitabı tüm dünyaya dağıtmayı üslenen bu ADL’dir. Zira Şanlıurfa’mızı da içine alan bu havzanın. Erdoğan da bu vahim adımdan vazgeçmeli.Yenimesaj .

"ZAMAN"CILAR EHLİ KİTAP MI DIR? .

Fetullah Gülen'i Ahlat'tan şimdi bulunduğu Pennsylvania'ya uçuran süreç ve araçlar. Bunu bilerek hareket etmektedirler. Ankara DGM Başsavcılığı'nın hakkında .. 600 trilyon liraya hükmettiği saptanmıştır. bu gün ise AKP'nin. vaaz verirken ağlayıp. 1986 yılında. bayılmakla şöhret edilmiş ve Amerika'nın oyuncağı. 6 üniversiteye hazırlık kursu ve 21 öğrenci yurdu olmak üzere toplam 279 eğitim kurulusu" bulunmaktadır.. 2 ilkokul. Gülen'in önemi. bu gezici vaizin el üstünde tutulmasının sebebi. Saidi Nursi çizgisinde Erzurum'dan yola çıkan Gezici Vaiz Fetullah Gülen'i. baştan sona bir Amerikan Planının Parçasıdır. yaklaşık 500 öğrenci yurdu ve biri İngilizce yayınlanan 14 dergi. Amerika'yı karşılarına almak cesaretini göstermelidir.. zannedildiği gibi Müslümanların değil. ulusal düzeyde yayın yapan 2 radyo ve uluslar arası yayın yapan Samanyolu televizyonu. Risale-i Nur'u istismar etmiş. Gülen'in avanesinin sahip olduğu 300'e yakın şirketle. Daha doğrusu bu güç. Siyonist ABD'dir.İsmet SEZGİN . 6 üniversite ve yüksekokul. Amerika'yla Entegrasyona Katiyen Karşı Değil Fetullah Gülen. 28 Şubat'ta da ABD'ye hicret yapmıştır!. 236 lise. Fetullah olayını çözmek isteyenler. 18 dernek. CIA tarafından ayarlanmıştır. ılımlı İslam'ın sahte mehdisi haline getirilmiş. Şunu artık kesinlikle ve net olarak saptamalıyız: Fetullah Gülen. aslında Amerika'yla ilişkidir. Özal tarafından gıyabi tutululuktan kurtarılan Gülen'in 12 yılda bu kadar büyük bir güce ulaşmasının izahı da uluslar arası bağlantısıdır. ABD'nin Yeşil Kuşak projesinde üstlendiği rolden kaynaklanmaktadır. 8 dil ve bilgisayar merkezi.. 373 dershane. Mesut Yılmaz'ın ve Devlet Bahçeli'nin. İlkokulu dışarıdan bitirmiş. Değirmenin Suyu Washington'dan: Fetullah Gülen'in bugün hükmettiği güç. Yeni Dünya Düzeni'nin Türkiye'ye dayattığı mafya-Gladyo-tarikat sisteminin bir ayağıdır. Bunların Fetullah Gülen'le ilişkileri. 207 şirket. ne zaman başı sıkışmışsa ABD'ye kaçmıştır. Genelkurmay Başkanlığı tarafından 1998 başında hazırlanan bir raporda şöyle sıralanmaktadır: "Yurtiçinde. Yurtdışında. 85 vakıf.5 milyar dolar olduğu açıklanmıştır. aslında Siyonist masonlarındır. Amerika'yı Karşıya Almadan Fetullah Sorunu Çözülemez! Dün hükümet koltuğunda oturan Ecevit'in. 89 özel okul. Gülen olayına yaklaşımlarını açıklayan gerçek burada gizlidir. 15 ülkede yayınlanan 300 bin tirajlı Zaman gazetesi. "büyük müttefikimiz" Amerika'dır. Yurtdışındaki okullarının yıllık gideri ise. Fetullahçılar tarafından 1. New York-Vatikan-Kudüs hattına taşıyan sihirli güç.

. İsrail ile ilişki. Fetullah Gülen'in CIA ile ilişkilerini sürdürmede kullandığı kılıf gibidir. sömürgeleştirmenin aracı olarak bir de Hıristiyan tarikatı kurdu. hala pek çoklarının elindedir. Amerika'yla entegrasyon karşısında olması katiyen düşünülemez. Şimdi hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştır. Moon. Bu tarikatların hepsinin söylemi de aynı: Dinlerarası diyalog. Abdullah Çatlı İle Birlikte! .1950'lerden itibaren dünyanın efendiliğine soyunan ABD. Budistlikten vazgeçirip Hıristiyan yaptılar. CIA'nin misyonerleri. Dünya Anti Komünist Lig'inin uzantıları olarak kuruldu. Aksine bu ilişkiyi güçlülüğünün bir kanıtı olarak kullanıyor. Güney Kore'yi sömürgeleştirirken. Moon tarikatını kullanarak Dünya Anti Komünist Lig'ini örgütledi. Kendi tarikatına ait Zaman gazetesinin 4 Eylül 1997 tarihli sayısında Batı ile ilişkiler hakkında şu değerlendirmeleri yapıyor: "Bu manada inanmış bir insanın Batı karşısında. 1951'de Kore'yi işgal eden ABD. ABD açısından kilit öneme sahiptir. Türkiye'de Komünizmle Mücadele Dernekleri. Resmi adıyla söylersek. CIA denetiminde yürütülen bu faaliyetin ilk başarılı örneği Moon tarikatıdır. Esasen Gülen.. Körfez Savaşı'nda. CIA. Ama bu örtüyü bile kendisi icat etmiş değildir. Gülen'in İslamcı kitleleri kendisinden soğutma tehlikesine karşın. Kudüs Baş hahamı ile kurduğu yakın ilişki ve Fetullahçıların İşadamları derneği olan İSHAD'in İsrail'le bağları iste bu politikanın bir gereğidir. her kıtasal din içinde kendisine bağlı bir tarikat örgütledi.soruşturma başlatacağını öğrenince de hastalık bahanesiyle Amerika'ya sığınmıştır." Moon Tarikatı Ve Fetullah Gülen Dinlerarası Diyalog. İsrail üzerinden kurduğu uyuşturucu ve terör bağı dikkat çekicidir. "İsrail İle İlişkinin Avantajları: Moon tarikatının. ABD'yle ilişkilerini gizlemeye gerek görmüyor. bu tarikatı kullanarak Güney Kore nüfusunun yüzde 40'ini. Batı'yla entegrasyon karşısında. Latin Amerika'daki askeri diktatörlüklerle. Irak yönetiminin İsrail'e attığı Scud füzesi üzerine İstanbul'da verdiği vaaz ve döktüğü gözyaşları ve ettiği bedduaların kaseti. Bir başka dikkat çekici nokta Fetullah Gülen'in İsrail ile yakın ilişkisidir. işte bu tarikatın adıdır. kıtalararası imparatorluğunu sürdürmek için. en başta İsrail ile iyi ilişkiler geliştirmesi istenmektedir. Graham Fuller'in İslamcı hareketi konu alan Kuşatılanlar kitabında. Birleştirme Kilisesi. İslamcı hareketlerin Batı ile entegrasyon için yapması gerekenlerin.

daha sonra DSP'den Adana milletvekili seçilmiştir. Sovyetler Birliği'nin çözülmesi üzerine Gülen örgütü uluslararası okullar atağına geçti. Balkanlar. Moon tarikatı ile Fetullah Gülen'i birleştiren bir diğer isim. yurt içinde Anadolu liseleri ve kolejler açmaya yöneldi. Tayland. Nitekim 1992'den itibaren. Kafkaslar. Abdullah Çatlıdır. Kırgızistan (11). hedef benzerliğinden ibaret değildir. art arda kolejler açtılar. Irak. Makedonya. daha sonra şüpheli bir şekilde ölen baldızı Aylin Rodomisli (Adı Aylin romanında anlatılan kişi) aracılığıyla Pentagon ve CIA ile ilişkiye geçtiğini de bizzat kendisi söylemiştir. Güney Afrika. Gülen ve misyonu döne döne övülüyor. Fetullah Gülen cemaati. Ukrayna ve Romanya (5'er). Abdullah Çatlıdır. Özbekistan (18). 1992'de Gülen'i ABD'de havaalanında karşılayan da. Kasım Gülek'in Amerikan Ordusu'nda albay olarak görev yapan. "Fetullahçı" diye bilinen vakıf ve şirketler. Fetullah Gülen'in bırakalım Çenday'ı. Gülen'in öncelik verdiği ülkeler son derece dikkat çekici: Orta Asya. Pakistan."Moon tarikatı ile Fetullah Örgütü arasındaki bağ. Moldova (2). Amerika'nın Sesi radyosunun değişik lehçelerdeki Türkçe yayınlarında. öncelikle Orta Asya Türk cumhuriyetleri olmak üzere Kafkas ve Balkan cumhuriyetlerinde. Macaristan. Türkmenistan (15). 1981 yılında Dünya Anti Komünist Ligi'nin toplantısına katılmıştır. Sovyetler Birliği'ni çökertmek için örgütlediği ve büyük olanaklarla yürüttüğü "CIA muhalefeti"nin. Çatlı. Fetullah Gülen'i bültenlerinin baş konusu yapıyor. Tayyibe Hanımı Fetullah Gülen'in Pentagon'la ilişkisini kuran teyzesi yetiştirmiştir. Uluslararası Okullar Nasıl Kuruldu? Diğer cemaatler Kur'an kursu ve İmam Hatip Liseleri gibi doğrudan devlet kontrolündeki dini eğitim kurumlarına önem verirken. Gülen. Yani Amerika'nın ilgi alanındaki bölge ve ülkeler. Dünyadaki uyuşturucu merkezlerinden Tayland'ın Çin sınırındaki Çenday kentine okul ve yurt açmanın Türkiye açısından bir anlamı bulunmuyor. Çin ve Tayvan 1'er okul. Sudan. Sovyet bloğuna karşı yürütülen psikolojik savaşın en önemli aygıtı Hür Avrupa Radyosu. Endonezya. Turgut Özal döneminde. Gülen Örgütü'nün önünü açtığı net olarak saptanabiliyor. CIA'nin İlgi Alanlarında Fetullah okullarının ülkelere dağılımı şöyle: Kazakistan (28). 1992 yılında ABD'ye gittiğinde. Moon tarikatının Türkiye halifesi eski CHP Genel Sekreterlerinden Kasım Gülek ile Fetullah Gülen'in dostluğu artık sır değildir. Bunları Arnavutluk ve Moğolistan (4'er). Afganistan. Bangladeş. Kasım Gülek'in kızı Tayyibe Gülek. Aralarında organik ilişkiler ağı geliştirilmiştir. Tayland diye bir ülkenin . Gürcistan. Rusya Federasyonu'na ait çeşitli bölgeler (24). ABD'nin Soğuk Savaş döneminde. Fas. Ardından Asya ve Afrika ülkeleri geldi. Azerbaycan (14).

Bu görüşme için.8) "Amerika ile iyi geçinmezseniz işinizi bozarlar." (s. Amerika hala bu dünya gemisinin dümeninde oturan bir milletin adıdır. Gülen. Uzun süre ABD'de kaldı.6) "Amerika daha uzun zaman dünyanın kaderinde çok önemli rol oynayacaktır. Amerikan Merkezi İstihbarat Örgütü'nün (CIA) Ortadoğu Masası şefi ile gizlice görüştüğü. bu itibarla. mesela Amerika ile çatıştığınız sürece bu projelerin gerçekleştirilmesi mümkün olmaz.7) "Amerikalılar istemezlerse kimseye dünyanın değişik yerlerinden hiçbir is yaptırmazlar. Susurluk olayı üzerine ve 28 Şubat sürecinde önce telaşa kapıldı. "Arkamda Amerika var" mesajı veriliyor! Fetullah Gülen. ABD'de kaldığı süre içinde." (s. "Fetullah Gülen İle New York Sohbeti"nde ABD emperyalizmiyle Fetullahçıların bağı. açıkça dile getiriliyor. İşte kitaptan bazı seçmeler: "Amerika şu andaki konum ve gücüyle bütün dünyaya kumanda edebilir." (s. Gülen'in CIA yetkilileriyle gizlice görüştüğü bilgisi.varlığından haberdar olması bile mümkün değil. Fetullah Gülen. Şimdi bazı gönüllü kuruluşlar dünya ile entegrasyon adına gidip dünyanın değişik yerlerinde okullar açıyorlarsa. 1997'de. sadece bizim menfaatimize olacak bir desteği yoktur. bu avantajı sağlıyor demektir. Bu realite kabul edilmeli.. Ve Kırgızistan'da ABD'ye karşı tavır alan ve Rusya'ya yanaşan Askar Akayev'i deviren Soros Vakıflarıyla Fetullah Gülen okulları işbirliği yapıyor!. Allah'a mı inanıyor yoksa Amerika'ya mı? Graham Fuller Aracılığıyla CIA İle Görüşmeler yapılıyor!. Milli Güçleri: "Arkamda Amerika var" mesajı vererek tehdit etmeye çalıştı. Mark Parris'in Rolü ... Buna rağmen şurada bulunmamıza izin veriyorsa. Amerika'nın bize yarım arpa kadar bile. Ama CIA tarafından Fetullah Gülen örgütlenmesine dâhil ediliyor.9) Şimdi söyleyin. Hükümet ve CIA yetkilileriyle görüşmeler yaptı. CIA Başkanı'na bağlı dört önemli birimden biri olan Ulusal İstihbarat Konseyi'nin eski Başkan Yardımcısı ve RAND Corporation analisti Graham Fuller'in. Bütün dünyada yapılacak işler buradan idare edilebilir. Amerika göz ardı edilerek şurada burada bir iş yapılmaya kalkışmamalıdır. Türkiye'nin Washington Askeri Ataşesi tarafından sağlanıyor.. Nevval Sevindi'nin Sabah Kitaplarından çıkan.. İkinci Cumhuriyetçi köşe yazarlarını seferber ederek kendini Amerika'nın adamı olarak tanıttı.." (s. Gülen'e aracılık ettiği biliniyor. yegane kuvvet ve kudret sahibi olarak. Aydınlık dergisinde yayımlandı ve şimdiye dek yalanlanmadı. Askeri Ataşe tarafından Türkiye'ye iletiliyor. Söz konusu görüşme. bu bizim için bir avantajsa.

İşte Çarpıcı Açıklama geliyor!. Tarih. Durum. Önemli bir toplantı yapılmaktadır. yine bir Amerikan yetkilisiydi: ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Morton Abramowitz. Mark Parris'in başında olduğu. ABD'nin önde gelen think-tank kuruluşu Carnegie Vakfı'nın eski Başkanı Abramowitz'in. Sık sık ülkemize gelen Abramowitz.Ş.. MİT'ten. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın himayesini de ABD ile bağı sayesinde elde etti. Türkiye'den gidenlerin de uğramayı ihmal etmediği isimlerden. Washington'a döndükten sonra da elini Türkiye'den hiç çekmedi. dönemin Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam ve MİT temsilcisi de bulunduğu halde. Dışişleri Bakanlığı'ndan temsilciler de katılımcılar arasında. bizzat Fetullahçı okul yöneticisi tarafından itiraf edilmiştir. Dahası. Sayın Süleyman Demirel'i Fetullah'ın elinden ödül almaya ABD Ankara Büyükelçisi Mark Parris'in ikna etti. yurt dışında okul açmış vakıf ve özel şirket yetkilileri de hazır. Fethullah Gülen cemaati tarafından yurt dışında. Gülen'in. Sıra. Toplantıda. ABD'nin hizmetindedir. Abramowitz. Türkiye'de yapılan üst düzey resmi bir toplantıda. ABD'de devlet ricali tarafından kabul görmesini sağlayan da. Bu okullar da. "Fetullahçılara ait" diye . diplomatik pasaportlu Amerikalı CIA ajanları. 3 Mart 1997.'nin yetkilisi Mehmet Mesut Ata'ya gelir. "Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar Türk dünyasının hizmetinde" sözleriyle yapılıyor. Ev sahibi. yurt dışında açılan Türk okullarının sorunları. Konu. Bu işbirliği. Yer. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Yakın Doğu ve Güney Asya Bölümü. olay karşısında sessiz kalındı. Özbekistan'daki 18 okulun sahibi gözüken Silm A.. Oysa bu okullar. Demirel ile Fetullah arasındaki ikinci köprü.. Ankara'ya geldikten sonra başlamıyor. Mark Parris'in Fetullah Gülen'e ilgisi. Fetullah'ın Okullarında CIA Ajanı Öğretmenler atanıyor! Fethullah'ın okullarının propagandası. Ankara'daki Başkent Öğretmenevi. ABD'nin en faal gruplarından Yahudi Lobisi'nin de önde gelen isimlerinden.. Ilımlı İslam'ın destekçilerinden olduğu biliniyor. Fetullah Hoca'yla görüşmesinin yararlı geçtiğini açıklamıştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve İslamiyetin değil. Beyaz Saray'ın yol vermesiyle. Başbakanlıktan. Fetullah Gülen'in. devletin resmi olarak yayımladığı kitapla da belgelenmiştir. Ve elbet. ABD'de 14 önemli temasta bulunduğu biliniyor.Gülen. "İngilizce öğretmeni" diye barındırılıyor. Toplantıya. Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü. özellikle de Türk Cumhuriyetlerinde açılan okullarda. Özal'la mutfak arkadaşlığıyla ünlenen Abramowitz. Abramowitz. başta Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam olmak üzere Bakanlığın bütün üst düzey bürokratları katılıyor.

büyükelçiliğimiz.bilinmektedir. Türkiye'deki karşılığı "yeşil pasaport" olan resmi görevli pasaportu. Özellikle hazırlık sınıflarında haftalık ortalama 24 saati bulan İngilizce derslerine. Elbette Türkiye'nin çıkarınadır. Sözlerini Amerika'nın Özbekistan'daki bir uygulamasını örnekleyerek bağlar. Müslümanlığı Yozlaştırmayı Amaçlıyor! Gülen'in Türk Dünyası'na yaklaşımı. CIA Fetullah'ın Öğretmenlerine Resmi Pasaport Veriyor! Olayın ABD cephesini ise. Amerikalı kaynaklar. Amerika'nın Orta Asya'ya olan yaklaşımı ile tam bir uygunluk göstermektedir. Hemen Her Okulda Mutlaka İngiliz ve ABD'li Bulunuyor! Kırgızistan'da da 50-60 kadar Amerikalı "öğretmen" var. İngilizce' yi kullanmaktadır. ABD'li öğretmenlere diplomatik dokunulmazlık sağlıyor. Biz de. bu konuda diplomatik statü konusunda bize yardımcı olursa Türk öğretmenlerinin. Bu ilişkilerin. koşulların elverdiği ölçüde sıkı olması. Adriyatik'ten sadece Çin'e kadar değil. Fetullah Gülen cemaatinin okullarında çalışmaktadır. son derece önemlidir. eğer devletimiz. Ata. Çoğunluğu Türk Cumhuriyetleri'nde faaliyet yürüten okullardaki ABD'li öğretmenler. dostluk köprüsü adı altında getirdikleri 70 öğretmene diplomatik statü kazandırmışlardır. MEB'in yayımladığı "Yurt Dışında Açılan Özel Öğretim Kurumları Temsilcileriİkinci Toplantısı" adlı kitabın 63-64. Emperyalizmin İstediği "Ilımlı İslam". diğer Türk cumhuriyetleriyle ilişkilerini geliştirmesi. Amerikan Eğitim Bakanlığı personeli olmayan ABD'li öğretmenlerin. Türkiye'nin. Fetullah Gülen'in okulları. 1 Mart 1998'de açıklamıştık. normal olarak turist pasaportu sahibi olmaları gerekiyor. . bu pasaportların CIA'nin talimatıyla düzenlendiğine işaret ediyorlar. Ve Kırgızistan'da "Fetullahçı" diye bilinen okullarda "öğretmenlik" yapıyorlar. Ancak Amerika'nın güdümünde kurulacak ilişkiler. yalnızca devlet görevlilerine verilen ABD resmi pasaportu var. Türk eğitim elemanlarının itibarlarının biraz daha artacağını zannediyoruz. İngilizce dil "öğretmeni" olarak gözükmekte ama misyonerlik yapmaktadır. Amerikan devleti. Fetullah Gülen'in yurtdışındaki okullarında çalışan bine yakın ABD'li öğretmende." Özbekistan'da diplomatik pasaportla bulunan ABD'li "öğretmen"lerin çoğu. Ancak. Endonezya'ya kadar uzanmaktadır ve eğitim dili olarak da Türkçeyi değil. İngilizce adıyla "official passeport"a sahipler. Vietnam'a. birçok talebini dile getirir.sayfalarından okuyalım: "Amerika Birleşik Devletleri. Gülen'in okullarında çalışanları resmi görevli sayıyor. Bunlar da diplomatik pasaportlu. çoğu okulda ABD'li ve İngiliz "öğretmenler" giriyor.

Başkan Harun Tokak ve yardımcısı Cemal Uşşak bizi ağırlıyor. Fetullah Gülen'in. Türkiye'nin Türk Cumhuriyetleri'yle ilişkisinde oynadığı rolün son kanıtıdır. 13:30’da vakıf yetkilisi.. Diyalogcu nurcuların. Marotvich.com/content/view/387/34/ ADL. yani Türkiye'nin Siyonist sömürüye taşeronluk yapmasıdır. 21 Nisan Cuma sabahı İstanbul’da bir otelde misafir ediliyoruz. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’na kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Kırgızistan ve Özbekistan darbeleri. 17 Nisan 2000) diye “yeni bir itikat” ilan etmeleri kadar. Amerika'nın istediği de budur. ABD'nin bu planlarında rol almaktadır. kelimesine dokunmadan aktaralım: “2000 yılının Nisan ayında Avusturya’dan bir grup genç. Papalık ve ADL ile olan ilişkilerinin de endişe verici olduğunu kendi belgeleriyle anlattığımızda. İslam’a ve Türklüğe hizmet ediyormuş da haberimiz yokmuş. bölgesel karışıklıklara ve savaşlara yol açmaktadır. Bakınız karşımıza neler ve hangi tür hizmetler çıktı? Diyalogcu nurcuların okullarına takılan öğrencilerin. “Ehl–i kitapla amentüde ittifakımız var” (Bkz. Siyonist mihraklardır.. Fetullahçılar sadece figürandır. Şahin. Diyalogun ilk nişanesi olarak üç ilahi dinin usulü ile yemek duası yapılıyor. “papazlara ve kiliselere doğru” nasıl sürüklendiklerini. http://www. A. Halbuki Fetullahçıların ve Zaman'cıların bu Amerikan âşıklığı ve İsrail uşaklığı: ne İslam'ın ruhuna ve ne de Bediüzzaman'ın yoluna asla uymamaktadır. Zaman. Kendi dökümanlarına ve belgelerine başvurduk. Rejisör. kendinden önceki papaz Papa Ron Calli’yi anlatıyor.. ‘dinlerarası diyalog perspektifli bir gezi’ ile Türkiye’ye gidiyoruz.millicozum.Türkiye'nin komşularıyla olan ilişkilerinin bozulmasına. Viyana’daki ağabeylerinden Tercan Ali Baştürk.. kimilerinin “Şu kadar okulda İstiklal Marşı okutuluyor.. Kapıda karşılıyorlar. Marotvich’in .. yani ABD'nin güdümündeki Nurculuğun. Fetullah Gülen. Cemal beyle Vatikan İstanbul temsilcisi papaz Marotvich’e götürüyor. “Tabuları Yıkan Seyahat” başlıklı hatıratında şöyle anlatıyor. Türkçe öğretiliyor” türünden “hizmet propagandası”na sığındıklarını gördük.

.... Türklüğe ve Hz.. Neticede şu ortak kararları aldık: Belli zamanlarda ortak mekanlarda ortak ibadet için buluşacağız.. Anti–Defamation League (ADL) tarafından desteklenmiş olmasıdır... öğrencilere altıncı sınıftan başlayarak haftada birkaç saat Türkçe dersleri verildiğini de yazdı (Bkz. Üç inanç tek ders. tavsiyesini içeren sohbet dinledik... com/ index.anlattıkları. http://www.usalstrateji.. Öğretmen ve öğrencilerin çoğunun Türk olduğu okulda Türkçe konuşulmadığına dikkat çeken New York Times. AA. Muhammed’din yoluna hizmet etmek herkese nasip olmaz elbette. Ardından Marotvich’in önderliğinde beraberce Cevşen’den bölümler okuduk ve Hıristiyan usulü dualar ettik. Orada beraber bir hafta Allah’a ibadet edeceğiz. New York Times’da haber oldu.. . Saat 13:00’tü.. diyalogcu nurcu okullarının İslam’a hizmetini. Tek Ders” başlıklı haberiyle duyurdu.. New York’un tek Türk okulu Brooklyn Amity School tarafından yapılan ‘Kudüs’te Gökyüzü: Yıldızlar. projenin. Etkinlik.10. sabit fikirler dağılıyor.samanyoluhaber.. php? detay=1&sec= 11&hid=143)..12. 20.2005. Türklüğe hizmetine ve Hz. Yeni bir “hizmet örneği” haberi de Amerika’dan geldi. Yahudi hakları koruyucusu Anti–Defamation League (ADL) tarafından desteklendi. İlahi dinlerin salikleri olarak bu kadar birlerin arasında niçin ayrı duralım. Sonra Zaman gazetesinden Abdullah Aymaz’la görüştük. bizde o ‘salih insan’a karşı sevgi hisleri oluşturuyor. Hediyeleşmek faslından sonra “cennette buluşmak üzere” diye ayrıldık. Eserler büyük beğeni kazandı” (Bkz. Hırsitiyan mektebi Holy Name of Jesus ve Türk okulu Brooklyn Amity School tarafından ortaklaşa yapıldı.. Emin). (Bir not.. Yahudi okulu Hannah Senesh Community Day.2001). Avusturya–Çağlayan dergisi. bu sebeple Cevşen’i balıkçının olta yemi gibi yanından eksik etmiyor–M. ADL’nin desteğinde İslam’a. Genç papaz Stefanos bizleri kapıda karşıladı.. Kısaltarak ama aynen aktarıyorum: “Üç inanç. Etkinlik projesi. Haçlar ve Hilaller’ adlı kitabından esinlenildi. tek ders.. http:// www. Gazetenin sanat eki.. Yazar Mark Podwall’ın ‘Kudüs’te Gökyüzü: Yıldızlar. Bartholomeos’a gittik. 31. New York Times. Haçlar ve Hilaller’ konulu illüstrasyonlar. 11 Eylül terör mağdurlarına ulaştırılmak üzere Kızıl Haç’a bağışta bulundu (Zaman. etkinliği “Üç İnanç. Tabular sarsılıyor. Muhammed’in yoluna hizmetini varın siz hesap edin.php?khide =1&ghide=1&hid= 19941&sec=19). Nurcu bir ağabeyin bu hatıratını tekrar okuyun.. Marotvich de nurcu papaz ya. önyargılar kırılıyor. com/index. Nisan 2000 sayısı). Diyalogcu nurcuların okulu Brooklyn Amity School. Bartholomeos.” (Bkz. 22 Nisan Cumartesi günü ise Ortodoks patriği 2. nasihatlerde bulundu. Burada can alıcı nokta.

Zaman ekibi. Kitap. tam mesai ile çalışan gizli istihbarat memurlarının bir kısmını Amerikan Hükümeti Adalet Bakanlığı’na bağlı Özel soruşturmalar Ofisi’nde (OSI).php?haberno=5021475&tarih=2005-1226 ..” (Zaman.tr/index.. İslam’a ve Türklüğe hizmet ediyor. Amerika içinde FBI kanallı muhtelif operasyonlarla ilişkisini sürdürdü.. İsrail Gizli Servisi MOSSAD ile hususi ilişkilerini daima sürdürmüş.. İngilizce olarak hazırlanan kitap üzerindeki çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.. İşgal altındaki Filistin topraklarında ve Kudüs’ün Hıristiyan ve Müslüman bölgesinde geniş arazilerin kanunsuz alım–satımının ortaya çıkarıldığı emlak skandalı da yine işin içinde ADL’nin varlığını ortaya koyuyor. 20 Kasım 1992.. Kurdukları “Denizaşırı Yatırımcılar Servisi” adlı şirketle milletlerarası silah ve uyuşturucu kaçakçılığı. ADL tarafından basılarak dünyanın dört bir yanında dağıtılacak. Ne derler.. Yunus Altınöz. bu ADL ne? İşte onu da noktasına–virgülüne dokunmadan Zaman’dan öğrenelim: “ABD’de Yahudi mafyası: ADL.. bir kısmını da İsrail otoriteleriyle Tel Aviv’de çalıştırmaktadır... Muhammed’in yoluna hizmet ediliyor. ADL..com.. ilginçtir. İsrail Devleti kurulduğundan beri ADL. s. Türklüğe ve Hz... 10 Mart 1998). sen gel de onu benim külahıma anlat! http://www. Görüşmede... ADL–Sharon grubu ihtilaflı bölgelerde satın aldıkları evlerde militan Yahudiler’i yetiştirdiler..Hangi ADL. Amerikan mafyasının halkla ilişkiler bürosu gibidir. Başbakan Yılmaz.. bu haberin son kısmını internetteki arşivlerinden çıkartmak durumunda kaldılar.. İsrail mafyasıyla da yakın bağlantılar kurmuştur. Diyalog çabaları devam ediyor.. ABD’nin en etkili Yahudi Lobisi olan ADL’nin (Anti–Defamation League) teklifiyle hazırladığı “hoşgörü ve diyalogla ilgili kitap” da gündeme geldi.. Orgeneral Çevik Bir. ADL adeta.. kirli parayı aklama gibi işleri yürütmektedir. ADL. TBMM Başkanı Çetin ve Dışişleri Bakanı Cem’den sonra Fethullah Gülen ile görüştü. Gülen’in. FBI ise kongre tarafından suçlandığı zaman suçu daima ADL’nin üzerine attı. İşte bu ADL’nin desteği ve katkılarıyla İslam’a.yenimesaj. Öyle mi? Yani ADL.. Gülen. 2) Yine Zaman’dan bir bilgi notu daha: “3 gündür Türkiye’de bulunan Yahudi Liderler Heyeti. İngiliz Farmasonluğu’nun Yahudi kolu olan B’nai Brith’in etkisi altındaki ADL (Anti–Defamation League) 1913 yılında kurulmuştur.” (Zaman. öyle mi? Bir de bu “büyük hizmet”e hased edenler varmış.. Selçuk Gültaşlı.

“Bir eksen” etrafında dönen 28 Şubat aynasına. Çevik Bir’di hatırlarsanız. bazılarının dâvetine katıldı.28 Şubat’a “yorumsuz” bir yorum AÇIK İSTİHBARAT M. Türk–Amerikan ve Türk–israil ilişkilerine yaptığı katkıdan dolayı verildi.. Yenilikçi Hareket. Ayrıca burada JINSA (Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü) yetkilileriyle de görüşmeler yaptı. bakınız kimlerin “yorumsuz gölge”si düşmüş. Amerikan Jewish Commite’nin davetlisi olarak orada bulunuyordu. World Jewish Congress... T. ABD’ye gitti. kimler çıkacak karşılarına. yüzyıl sonunda kurulmuştu ve birkaç yıl önce 100. birinden ödül aldı. 92) “Başbakan Tayyip Erdoğan ABD gezisinde çeşitli Musevi kuruluşlarıyla ilgilendi. Aynı törende. Çevik Bir’e ‘Uluslararası Liderlik’ Ödülü.” (Nasuhi Güngör–Yenişafak eski Ankara Temsilcisi. Tayyip Erdoğan’a ‘cesaret ödülü’ veren kuruluşun adı ‘American Jewish Congress’ (AJC). Theodore Herzl tarafından 19. Amerikan Temsilciler Meclisi üyeleri Curt Weldon ve Ike Skelton’a da JİNSA’nin üstün hizmet ödülleri verildi. Erdoğan 16 Temmuz 2000 tarihinde. Kendi mevkutelerinde çıkan bilgileri hatırlatarak. yıldönümü kutlandı. Dünya Musevilerini bir ‘ulusal yurda’ kavuşturma amaçlı kurulmuş ve İsrail ile amacını gerçekleştirmiş örgütün bir türevi . bir de bu pencereden baksınlar bakalım.” (Hürriyet. Bu gezide kendisine KİPTAŞ eski Genel Müdürü Erdoğan Bayraktar ve Münci İnci de yer alıyordu. merkezi Washington’da bulunan Musevi Ulusal Güvenlik Enstitüsü (JİNSA) adlı kuruluş tarafından ‘uluslararası liderlik’ ödülü verildi. 28 Şubat’ın en önemli isimlerinden biri Org.Emin Koç Diyalogcu nurcular ve kimi aydın müsveddesi “alt kimlik”li demokratlarımız.. Emekli Orgeneral Bir’e bu ödül. güya 28 Şubat üstüne kalem oynatıyorlar. “Emekli Orgeneral Çevik Bir’e. 26 Ekim 1999) “R.

. Onlar da onu dinlemiştir. Taha Kıvanç kod adlı F.. Gülen. Ama bu sözlerim.” (Yeni Şafak. Başbakan Yılmaz. ABD’nin en etkili Yahudi Lobisi olan ADL’nin (Anti– Defamation League) teklifiyle hazırladığı “hoşgörü ve diyalogla ilgili kitap” da gündeme geldi. Dinlerarası diyaloğun gelişmesinde önemli rol oynayan Sayın Fethullah Gülen ile yapılan bazı temaslar sonrasında cemaat yetkililerimiz ile birçok din adamımız iftar yemeklerine ve muhtelif toplantılara davet edildi.Amerika’daki. cemaatim o görüşü destekliyor diye anlaşılmasın. Diyalog çabaları devam ediyor. “3 gündür Türkiye’de bulunan Yahudi Liderler Heyeti.. Nuriye Akman. Musevî cemaati lideri ve JİNSA’nın gözdelerinde Bensiyon Pinto. Görüşmede. Eğer bu misyonu Sayın Tayyip Erdoğan yükleniyorsa ve bunu yapacaksa böyle söylemleri hakikaten dünyanın desteklemesinde fayda var. Türkiye. bunlar arasında İsrailli veya Musevi olmayan tek kişi Tayyip Erdoğan. Sayın Tayyip Erdoğan. muhtelif faaliyet.. toplantı ve TV programlarında karşılaştıkları. Listede İsrail’in önemli bütün başbakanları yer alıyor.” (Zaman. 10 Mart 1998)... daha önce ulaşılması zor ayrı çevrelerin fertlerinin diyalog kurabilmelerini temin etti. Başbakan’ına böyle bir ödülün verilmesi bayağı anlamlı.. İngilizce olarak hazırlanan kitap üzerindeki çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. 5 Şubat 2004). TBMM Başkanı Çetin ve Dışişleri Bakanı Cem’den sonra Fethullah Gülen ile görüştü.. Selçuk Gültaşlı. Orgeneral Çevik Bir. diyaloğa girdikleri özellikle Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı üyeleri tarafından davet edildi.. Koru.. Bu görüşmeler farklı dinden olan kişilerin birbirlerini daha yakından tanımalarını sağladı. İstanbul’daki terörist saldırılara hedef olanlardan Musevilerin ABD’deki temsilcisi olan örgüt ödül veriyor.. Daha önce AJC tarafından 10 kadar kişi ödüle lâyık görülmüş. Jewish lobiye partisinin programını anlatmıştır. 16–17 Şubat 2002) . Gülen’in. Buna bütün dünya inanıyor. Cemaat yönetimimiz bu taleplere karşılık verdi ve sayın Fethullah Gülen ile de ilk temaslar bu şekilde sağlandı. Zaman’daki röportajında Gülen ve Erdoğan’a övgüler yağdırıyor: “Yıllardan beri cemaatimize mensup din adamları ve dinler arasındaki diyaloğa önem veren cemaat mensuplarımız. Golda Meir bile. ADL tarafından basılarak dünyanın dört bir yanında dağıtılacak. Kitap.” (Zaman.. İslam’ın dünyada çok mühim bir rol oynadığına inanıyorum. Ödülün verildiği mekân da öyle: HSBC bankasının New York merkezi... diğer hedef HSBC ise ödül törenine salonunu tahsis ediyor.

” (Akşam. . emniyet teşkilatı. "istihbarat. İsrail devletinin desteğindeki Musevi Güvenlik Enstitüsü JINSA’da basına kapalı konuşma yaptı (!) Ardından da basına açık Washington’un önemli think–tank’ı CSIS’te konuştu. İsrail’e Çevik Bir ile beraber gidiyor. özetle ‘’Amerika ile artık komşu olacağımızı’’ söyledi.com/Haberler.asp?haber=4928 FETULLAH GÜLEN İHBARCI MI. üst seviyede görev yapmış bir insanın: "Türkiye'de yeniden kan gövdeyi götürecek. “Bakın şimdi ne oluyor? Ali Babacan. İSTİHBARATÇI MI? Kan Seylaplarını önlemek için: Fetullah Gülen. Kabinenin bir çok bakanı Çevik Bir ile irtibat halinde. Bayramın ilk günü E.. Harici güçlerin emellerine hizmet eden bir kısım Cemiyet-ı sırrıye'nin (gizli cemiyet ve cephelerin) çok iyi takibe alınması gerekir" diye konuşmuş. Hatırlarsanız JİNSA Çevik Bir’e ödül verirken ortaya.” (Emin Şirin– 28 Şubat bitti mi başlıyor mu. Derken.General Çevik Bir burada idi.. Türkiye Başbakanı olarak önümüzdeki günlerde ABD ziyaretinde JİNSA’dan ödül alacak.“Washington–Ankara arası trafik çok yoğun. ABD’ye gittiğinde vaktinin önemli bir kısmını başta JİNSA olmak üzere 28 Şubat destekçileri ile geçiriyor. AK Parti ile 28 Şubat’ın yakınlaşmasını taçlandıracak son hadise: Recep Tayyip Erdoğan. http://www. Ve. çarşamba günü Dışişleri Bakanımız Yaşar Yakış ile Ekonomi Bakanımız Ali Babacan son pazarlıklar için Washington’a geldiler. JİTEM iyi çalışırsa.. Kim bilir hangi sebepten verileceğini bilmediğimiz bu ödül töreninde JİNSA’cılar Recep Tayyip Erdoğan’ın müstakbel cumhurbaşkanlığını da desteklediklerini açıklarlar. Çevik Bir konuşmalarında bu irtibatı saklamıyor.. Abdullah Gül. bence bu kana susamış vampirlerin önümüzdeki günlerde yeniden Türkiye'yi kan gölüne çevirmeleri önlenebilir. Falan tür simalar bu dönemde Türkiye'de bulunmasa iyi olur" dediğini kaydetti.. Güler Kömürcü. 14 Şubat 2003). 24 Ocak 2004).acikistihbarat. kendi hassasiyetini göstermesi gerektiğini belirten Gülen. Devletin ülkeyi kargaşaya sürükleyebilecek hadiseler karşısında. HaberX. Çevik Bir’in Cumhurbaşkanlığı fikrini de ortaya atmıştı.. Bizi zehirleyecekler.

" diyor....Yoksa bütün bunlar. 5. bir yılda harikalar başaran. niye ülkemizle ilgili endişelerini Fetullah Gülen'e aktarıyor? Fetullah Gülen. dış politika ABD'ye havale edilmiştir.. 2. ordumuzun ise İslamı düşman seçen NATO'ya devrine ses . masonik mihraklara. D-8'leri kuran Refah-Yol iktidarına karşı. ortadoğuyu yutmak ve Türkiye'yi yıkmak isteyen güçlerin hükümete taşıdığı ve AB hevesiyle ülkemizin altının oyulmasında taşeron olarak çalıştırdığı AKP iktidarına.Fetullah Gülen "MİT. İmam-Hatip ve Kuran Kursu gibi zulümler hala sürmektedir. hıyanet odaklarına.. Bu hususta Genel Kurmay Başkanı Hilmi Özkök bize umut veriyor. Güneydoğunun Kürdistana. üstelik Türkiye'de değil. Amerika ve İsrail'in işgaline ve vahşetlerine taşeron haline getirilmiştir.. ekonomiyi düze çıkaran. acaba Fetullah Gülen'in "çok tehlikeli ve etkili" dediği bu "gizli oluşumlar hangileridir? 3. baklayı ağzından kaçırdığı yazısında "Türkiye'de gerçek demokrasinin yerleşebilmesi büyük ölçüde askerin tavrına bağlı.. AKP iktidarıyla ülkemizde. sömürücü sermaye baronlarına. CIA ve MOSSAD gibi Siyonist teşkilatlarla ilişkisi ve işbirliği zaten bilinen ve pek çok ihtilal ve iç savaş senaryolarında maalesef gayrı milli bir tavır sergileyen kurumları kendilerinden saydığına ve göreve çağırdığına göre. şimdiki telaş ve tedirginliğinin sebebi nedir? 4. Siyonist merkezlerin tahrikiyle post modern darbeler yapanları alkışlayan Fetullah Gülen'in.Fetullah Gülen hayranı Nazlı Ilıcak'ın 18 Kasım tarihli.. diyalogcu münafıklara karşı yapılacak milli ve haysiyetli bir hareketin. denk bütçe yapan. Ama dünyada bu düşünceye en ters düşen ülke Türkiye'dir" sözlerini de aktaran Nazlı Hanım. Ve yine gizli ve kirli mason locaları ve misyonerlik ocakları zaten kardeş kuruluşları ve diyalog dostları olduğuna göre. Kuvayı Milliye ruhuna sahip etkili ve kesretli komutan ve kurmayların da umutlarını kararttığını ve işbirlikçi teslimiyetçileri korkuttuğunu. acaba demokrasi aşkına: Kıbrıs'ın Yunana.Şimdi Soralım: 1. gazeteci değil.Türkiye'de çok üst seviyede görevlerde bulunmuş.. anlaşılan MİT ve JİTEM'le içli dışlı olmuş bir adam. Yeni bir Kuvayı Milliye devriminin telaşı ve tedirginliğimidir? 6. JİTEM" gibi geçmişte ve günümüzde.. yetkili bir bürokrat değil. Arz-ı mev'ud hayaline.Erbakan Hoca'nın başkanlığında.Ve hele. egemenliğimizin Avrupa'ya. Böylece. Türkiye. Başörtüsü. acaba hangi çarpıklıklar düzeltilmiştir ve hangi işler iyiye gitmektedir? Ekonomi IMF'ye. emniyet. siyaset adamı değil. New York Times'in Türkiye şefliğini yapan Stefen Kinzer'in "Demokrasinin en büyük başarısı. dolaylı biçimde dile getiriyor ve kendisini ele veriyordu. askeri gücü sivil denetimin altına alınmasıdır.

Kabalist ve Siyonist hevesler ve şeytani hedefler doğrultusunda.. masonların sırdaşı. ilmi ve akli araştırmanın. Musa'nın Hak dinini yozlaştıran ve tamamen yoldan çıkan. sinsi Yahudilerin "Abraham"ı. Kuzey Irak'ta bütün kırmızı çizgilerimiz çiğnenirken susacak. Hz.millicozum. örnek İslam'ın. Ama başörtüsü ve laiklik konusunda sert uyarılarda bulunacak kafaların azlığından nı dert mi yanıyordu? Moonların maşası. İbrahim'le. ..çıkarmayacak. hakikatte ve özde tamamen ayrıdır. Süleymaniye'de subaylarımızın başına çuval geçirilirken. insani ve vicdani yaklaşımın rehberi ve . İbrahim'in: Gerçek imanın. ismen ve resmen aynı sanılsa da. yerli ve güçlü bir Milli Cephe'nin ciddi bir eyleme ve değişime girişeceğini •· Fetullah gibi figüranlar kullanılarak. Yahudi Abraham başkadır. bu milli ve haysiyetli girişim ve gelişmelerin kötülenmek. Tevrat'ı tahrif edip bozan. körletilmek ve kösteklenmek istendiğini. İslam Milletinin timsali ve nice peygamberin atası Hz.com/content/view/471/32/ "İBRAHİM YOLU" MU. ortaya koyması bakımından da sevindirici ve ümit vericidir. diyalogcuların Hocası Fetullah Gülen'in AKP'nin akıbetiyle ilgili endişelerini dile getirmesi: •· Siyonist merkezlerin Türkiye'ye müdahale ve milletimizi manipüle etme gücünü artık yitirdiğini •· Dış güçlerin ve Siyonist merkezlerin kontrolü dışında oluşan. "ABRAHAM OYUNU" MU? Milli Çözüm Dergisi Orhan YILAN Kur'ani ve tarihi gerçekler kesinlikle ortaya koymuştur ki: Hz. Hz. http://www. yüksek ahlakın. İbrahim (as) başka.

peygamberi olmasına karşılık. emperyalist düşüncenin. Tanrı Demir Çağı'nda adına İbrahim denilen bir şeyhe göründü ve onu sonsuza kadar sürecek bir yükümlülükle bağladı. Önce Hz. hile. "İbrahim Yolu Projesi"ne de onlar ilham kaynağı olmuş. bu proje "İbrahim yolu" jelatinli bir "Abraham" oyunudur!. "Neden Hz. Suriye ve Ürdün üzerinden Filistin'deki el-Halil'de sona eriyor. ılımlı İslamcıların." Arka planını "üç dinin eşitliği" anlayışının oluşturduğu girişimin yeni bir adımı ile karşı karşıyayız. hararetle sahip çıktıkları "Üç Dinin Kucaklaşması ve medeniyetler İttifakı" safsatasının devamı ve yeni bir adımı olan. Hıristiyanlık ve İslam. çevresel bakımdan yol boyunca doğanın korunması. Bu oyunun Türkiye piyonları şöyle diyor: "Üç büyük din olan Yahudilik. Hz. yine çok gizli ve kirli amaçlar taşımaktadır. hıyanet ve bencilliğin. Güzergâh Harran'dan başlıyor. girişimi başlatanların verdiği cevabı yansıtıyor.. Siyonist Yahudilerin Abraham'ı: Siyonist hizmetçiliğinin. Peygamberimizin kafirlerinin. Fetullahcıların. Afganistan'da. Şimdi. Peygamberin ayak izlerini takip etmek (ve) saygıyı adım adım yaymak" olarak deklare ediyorlar. İbrahim?" sorusuna. tarihte herkesin bildiği bir anın ertesinde doğdu... Bosna'da gece gündüz Müslüman katillerinin destek çıkması. Kur'an'ın ve Efendimiz . şeytani bir şarlatanlık olduğunun en açık ispatıdır. "şiddet ve terör yanlısı" olarak yaftalanmanız işten değil. "iyi niyet celladı". İkincisi.. Yazının başında verdiğim paragraf. Benzer girişimler daha önce Avrupa'da da olmuş ve hayli "olumlu" sonuçlar vermiş. İbrahim ki. Bu girişime. Kur'anın lanetlediklerinin ve işte Irak'ta.. İbrahim'in yolu Kudüs'te değil. Mekke'de ve Kabe'de son bulmaktadır. İtiraz ettiğinizde "barış düşmanı". "inanç" ve "misafirperverlik" sloganları eşliğinde amaçlarını "Ortadoğu'da bir yol açmak. kısaca Amerikan amigosu istismarcı Müslümanların da. Urfa Harran'dan başlayıp Kudüs'te son bulacak "İbrahim Yolu" projesi de. Lübnan'da. bütün inananların babası. din istimrarcısı bir faşizmin simgesi konumundadır. ekonomik bakımdan binlerce iş alanı oluşturulması. Projenin getirilerini de şöyle izah ediyorlar: Dinî/kültürel bakımdan kutsal yerlerin onarılması. Zira "birlik". bu üç toplumda Tanrı'ya ibadet edenlerin inancının ve ilahiyatın özü oldu.

Daha önemlisi ise. bunun bir adım sonrasında." ABD'nin yeni planları! Demokratlar ve Cumhuriyetçiler'in ortak planı gereğince. diğer dinlere. Önümüzdeki aylarda uygulanacak bu strateji gereğince Amerikan ordusu yoğun olarak Kuzey Irak'a yerleşecek. ABD sadece hava gücüyle çatışmalara müdahale edecek. Yahudiler'in ve Hıristiyanlar'ın ortak atasıdır" diye düşünmeye başladığı anda o "arzu edilen" bilinç kayması durumunu yaşamaya başlamış demektir. İbrahim (a. Kuzey Irak'ta yoğun olarak sınır bölgelerine yerleşecek iç savaşın seyrine göre yapılacak plana göre müdahaleye hazır bekleyecek. İslam ile diğerleri arasında "ortak noktalar" tesbit etmeye dayanan yöntem. Ümmet-i Muhammed'in. "Ben Müslüman'ım" diyenlerin.a.s)'a. Dikkat çekmek istediğim problem. Ancak sürecin.(s. Yani bu ve benzeri girişimleri -ki üst başlık "Dinlerarası diyalog" veya "Medeniyetler buluşması"dır-mümkün kılan "bilinç kayması" durumu.s)'a nisbet etmelerine ne dediğini sormaya gerek var mı? Esasında karşı karşıya bulunduğumuz durumun vehameti dolayısıyla ne kadar tekrar edilse yeridir. İşte o zaman mesele gelip şu sorunun cevabına dayanıyor: Bir Müslüman itikadî zeminde kendisini bir Yahudi veya Hıristiyan'ın yerine koyabilir mi? Eğer eşyanın bir tabiatı varsa -ki Kelâm kitaplarımız "Eşyanın hakikati sabittir" der-bu soruya olumlu cevap vermek işte o tabiata aykırıdır. mümkün değildir! Dinlerarası diyalog sürecinin böyle bir bilinç kayması durumu ile başladığını söylemek birilerince "çok abartılı" bir tesbit olarak ifade edilebilir. "Hz. İslam ile diğerleri arasındaki en temel teolojik/itikadî farklılıkların sıfırlanmasından hiçbir farkı olmayan "empati" sürecine girmesidir. İbrahim (a.v)'in Hz. . o dinlerin kendilerini Hz. Ancak yerine göre kara birlikleriyle de Sünni bölgeleri Şiilere karşı savunacak. İbrahim (a. Belki suyu yukarıya akıtabilirsiniz. ama bu soruya "evet" demeniz kendinizi inkâr olacağından. Bu paragrafın İslam'dan onay alıp alamayacağı yahut Projenin Harvard Üniversitesi Küresel Müzakere Birimi tarafından ortaya atılmış olması ve finansörleri arasında Rockefeller Vakfı'nın bulunması üzerinde de durmayacağım. hatta açmadığını kim iddia edebilir? Birileri bizi nasıl görmek istiyorsa kendimizi öyle tarif etmek üstümüze bir "ahir zaman bid'ati" olarak yapıştı sanki. Bir Müslüman. kitleler nezdinde böyle bir bilinç kaymasına yol açmayacağını. ancak bu noktaları bu yazıda tekrar etmeyeceğim. Şiiler ve Sünniler arasında ABD kara gücünün yer almayacağı çok keskin bir mezhep savaşı başlayacak.s). ABD yakında yeni bir Ortadoğu stratejisi açıklayacak.

Bu konunun sahibi olan ve 1988'den buyana faaliyet gösteren ICJP örgütü.. 2005 yılında bu rakam 208 imiş. geri kalanı (41) da Lordlar Kamarası üyesiymiş.. İran etnik olarak parçalanacak. ABD ile işbirliğini reddederse olacaklar bu. Temsilciler Meclisi'nde 26 Musevi asıllı üye yer alıyormuş daha önce. Musevi yasama üyesi sayısı bakımından İsrail ile İngiltere'yi geçemiyor" diyor. buna rağmen İngiliz Parlamentosu'nda tam 59 Musevi asıllı üye bulunuyormuş. İran. Irak'ın parçalanmasının resmileşmesi ve Kürdistan Devleti'nin bağımsızlığının kabul ettirilmesi. ABD'nin Irak stratejisinin çöktüğünü resmen ilan etmiş oldu. Irak Batağı'nın baş mimarıydı: 11 Eylül'den .. parlamento üyeleri arasında Musevi asıllıların bulunduğu ülkeleri sıralamış: Fransa ve Ukrayna'da 18'er. Bakalım hangisi doğru çıkar. bunların 18'i milletvekili. Tahran işte o zaman kutsal değerler üzerinden savaşı bütün bölgeye yayacak. Bazıları da böyle düşünüyor.. "Buna rağmen.. Peki de. Pentagon'un Rummy'si... böyle bir haber Haaretz'de neden yayımlanmış olabilir? Ne yapsalar. Ancak bir başka aşama daha var... Haaretz'e göre.İç savaş Bush yönetiminin Irak başarısızlığını büyük oranda örtecek. ABD.. bu sayı son seçimde 30'a yükselmiş.. Kürdistan'ın bağımsızlığı karşısında Türkiye AB üyeliği ile yumuşatılacak. boş. bugün. Rusya'da 13. Ve ardından Domino Etkisi devreye girecek. Donald Rumsfeld'in altın tepsi içindeki kellesi. Lordlar Kamarası'nda üye olan Musevi asıllıların sayısının daha fazla -en az 46. bütün dünyada.. Musevi senatör sayısı şimdi 13'e çıkmış... İran-Irak savaşında olduğu gibi Tahran yönetimini ekonomik açıdan zayıflatacak ve rejimi yorgun düşürecek. İsrail gazetesi Haaretz... ABD'deki son seçimde daha fazla Musevi asıllı politikacı başarılı olmuş. Kanada ve Macaristan'da 10'ar. 246 Musevi'nin değişik ülkelerin parlamentosunda yasama görevi yaptığını bildiriyor.olduğu iddiasındaymış. Yahudi milletvekilleri kazandı!.. Meclis'inde Musevi milletvekili bulunan tek Arap ülkesi ise Tunus'muş. İran. 2006'da yüzde 18 artış gerçekleşmiş. Tahran savaşın içine çekilecek ve İran'a yönelik ABD stratejisi devreye girecek. ABD Sünnileri destekleyerek. Ama kesin bir şey var: O da Ortadoğu'da haritaların böyle değiştirildiği gerçeği. Şii gruplar üzerinden Irak'ta olacak. İngiltere'deki Museviler sayıca ABD'den 20 defa daha azmış. Huzistan ve Güney Azerbaycan kopacak.. İngiltere'deki Musevi Cemaati'nin şemsiye örgütü. Senato'da 11 Musevi senatör varmış... İsrail dışarıda bırakıldığı taktirde. İsrail gazetesi..

İşte...... gecikmeksizin: Çeşitli ülkelerden bir grup avukat Almanya'da ilk hukuk kurşununu attı. asla peşini bırakmayacak.. İran/Suriye ikilisi. Bu nedenle "Gerçeğin iyi bir öyküyü bozmasına izin verme!" kuralı Bush ve Şahinler'in lokomotifi olmuştu. Ama artık Kongre Demokratların.. 12 yıldır Kongre'ye hakim olan Cumhuriyetçilerin eski liderlerinden Bob Livingston'un lobicilik firmasının yardımıyla şimdiye kadar işin büyük kısmı halledilebiliyordu. Giderek daha saman tadı vermeye başlayan Fetullahçı-Amerikancı Zaman Gazetesinin Washington'dan yazarı Ali H. sadece Irak'ta değil.hemen sonra paşaya kelle yetiştirir gibi saldırının sorumlusunun Saddam Hüseyin olduğunu öne süren bilgi notunu Bush'un önüne koymuştu. Rumsfeld.... "Savaş Suçu Davası" da geliverdi. Kartlar. Cumhuriyetçi Bush yönetimiyle Irak savaşı sürecinde ciddi oranda yıpranan ilişkilerini onarmaya çalışıyordu. Neo-Con'ların senaryosunu 1992'de yazdıkları küresel planı hayata geçirmek için artık en elverişli zaman dilimine gelinmişti. ABD'ye uyumluluk ve uşaklıktan geçtiğini tavsiye ediyordu: "Demokratların iktidar partisi Cumhuriyetçileri yapılan ara seçimde devirerek Kongre'yi ele geçirmesiyle Washington'da siyasi tablo değişti. "Kaleminden Ebu Garib Damlayan" bir Kâbusyazar olarak tarihin en karanlık sayfalarından birinde mahpus yatacak.. işkence emrini vermekle suçlandı!. Rumsfeld. Rummy. bu kâbustan: Ebu Garib'in Laneti. ABD.. Demokrat muhalefetle gerektiği gibi iletişim kurulmasına imkan vermedi. bütün Ortadoğu'da kaybetti. Aslan. . Amerika'da yeni bir dönem başlıyor. Ancak iktidarla ilişkileri öncülleme kolaycılığı. altı yüz elli beş bin istifa ile bile sıyrılması mümkün değil. Başkan Bush'un neden yenilgiye uğradığı. ABD'nin kendilerine saldırmaması konusunda garanti alamadığı müddetçe Irak işgalcisine kapıyı gösterecektir. Değil bir istifa. Başkan ve Adamları Camp David'de 11 Eylül için ilk toplantıyı yaptıklarında -Wolfowitz'le birlikte Irak'a saldırmayı öneren iki kişiden biriydi. Peki mevcut tablodan Türkiye nasıl etkilenecek? Ankara.. hala AKP'nin ve Türkiye'nin kurtuluşunun.. ABD! "İran'ın nükleer silahları tehdit unsuru" numarasını da özellikle bu saatten sonra hiç kimseye yediremez. farklı bir analiz konusu... İran ve Suriye'nin eline geçmiş durumda: Irak'ta gardı düşen/nakavt edilme yolunda hızla ilerleyen taraf. Sam Amca..

baharda kendimizi pekala yeni bir Türk-Amerikan krizi içinde bulabiliriz. Diğer yandan. Ülkenin doğusunun Ermeni ve Kürtler arasında bölüştürüleceği korkuları iyice ayyuka çıkar. Washington ziyaretini. Çünkü Cumhuriyetçiler çoğunluğu kaybetmiş olabilir. ABD için stratejik zorunluluk.. Kilit Demokrat liderlerle soğuklukları gidermek önemli.. Türkiye gibi önemli bir bölgesel gücü küstürmemek. Amerika'da siyasi tablonun değişmesi. Türk-Amerikan ilişkilerinde yakın dönemde kriz potansiyeli taşıyan sözde Ermeni soykırım tasarıları ve Irak konularında Demokratların genel çizgisi Türkiye'den biraz uzak. Irak'ta Türkiye'nin kaygılarını derinleştirici adımlar atılırsa ve PKK varlığına karşı gözle görülür tedbirler alınamamış olursa. Dolayısıyla zayıflamış olsalar da Washington'da hâlâ azımsanmayacak güçleri var. Türkiye küserse. Muhtemel tren kazalarını önlemek. yaşasın yeni kral' havasına mı girmeli? Bence hayır. esasında kendi işletmelerinin lehine olan bir eğitim düzenlemesini bile tamamen ilkel.Türkiye 'eski kral öldü. ama Kongre'nin yarıya yakın kısmı ve Beyaz Saray hâlâ ellerinde. Biraz geç kalınmış olsa da tren hâlâ tamamen kaçırılmış değil. Ermeni tasarısı bu nisanda Kongre'den geçerse. Kongre'nin tatile girdiği seçim kampanyası dönemi yerine.. Sırf sözde Ermeni soykırımı meselesi bile Türk-Amerikan ilişkilerini zehirlemeye yeter. her iki ülkedeki iç siyasi kaygılara kurban edilmemeli. Ankara'nın Demokratlara açılma esnekliğini göstermemesi için bir sebep yok." TÜSİAD'ın Tasası. Türk-Amerikan stratejik ilişkileri. AKP'nin yasası: Bu kökten ve körden Batıcı kalantorlar. yoğun diyalogdan geçiyor. Kongre'de dış politikada kilit pozisyonları tutacak Demokrat liderlerin çoğunun farklı sebeplerle Ankara'yla sorunları var. ABD ve İsrail'in Ortadoğu'daki vahim konumunu düzeltmeye yeterince katkıda bulunamaz ve teröre karşı mücadelede radikallerin eli güçlenir. taşların yerine oturacağı Ocak 2007'den sonra gerçekleştirseydi ve Demokratlarla da görüşülebilseydi çok daha verimli olabilirdi. Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Joe Biden ve Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Tom Lantos bu cümleden sayılabilir. Müstakbel Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi. Ve iki ülke arasında pekiştirilmeye çalışılan ortak stratejik vizyon ciddi zarar görebilir. ama genel stratejik duruş pek değişmez. Seçim havasına giren Ankara'da ilişkilere sahip çıkacak babayiğit de kolay kolay bulunamaz. ABD'nin artık Türkiye'nin dostu olmadığı kanaati pekişir. Böyle bir gelişmenin Washington'a karşı zaten bayağı tepkili olan Türk kamuoyu ve idari erkanınca nasıl karşılanacağını tasavvur edin. ideolojik . Senato Başkanı Harry Reid. Başbakan Erdoğan.. dış politikasında taktiksel varyasyonlara yol açabilir. Türkiye eskisi gibi çantada keklik değil.

yazar... Neymiş...Heeyt.şartlanma ile hatta biraz da İslam korkusu ile reddetmektedirler. gizli Haçlı işbirlikçileri gibi. yapılmaması neden siyaset değildir? İmam hatiplilere sıfır katsayı uygulaması siyaset oluyor da. Zira bu okullar cazip hale geldikleri takdirde.. . susan ve pusan AKP iktidarına rağmen.S. Ama. genel liselere benzeyecekler. Fransa'nın Ermeni yanlısı tasarıyı kanunlaştırmasına karşılık. bakanı da. Veya." Diyen Sn. temel terimleri kullanabilmek ve fikir ifade edebilmek bakımından ilkokul düzeyinde seyretmesi gerçekten çok acı ve utanç vericidir. bu onurlu çıkışın ardından bazı kararlar almak durumunda kalmıştı. Fransa meclisinin Ermeni soykırımını tanıyan karar almasından sonra. Lakin gelin görün ki. o fırsat buldukça.. bu ülkeyle askeri ilişkileri askıya aldıklarını açıkladı. yani en kalantorları TÜSİAD denen örgüt çatısı altında kümeleşen kesimin lehinedir. Çünkü aynı TÜSİAD'ın yan ve paravan kuruluşu TESEV'in. eksi katsayı uygulamak neden siyaset olmuyor? Bu ülkenin kalantorları adına ahkam kesen bir kurumun. imam hatip lafını duydukları zaman nevirleri dönen bütün yükseltilmiş değer zebanileri. M.damarları çatlıyor. TSK. AKP'yi aklayan ama orduyu haklayan raporuna arka çıkmışlardı. ilk ve ilkeli tepkiyi koyarak Milli ve haysiyetli bir tavır takınmıştı. Bir toplumda meslek okullarının cazip hale gelmesi her şeyden önce sanayici ve işadamlarının. imam hatipliler de öteki meslek liseleri gibi sıfır katsayı hakkına kavuşacak.. laiklik bağnazları. kalantor sermayedarlarımızın da asap -ayrıca belki de nesep. ya TÜSİAD'ın AKP'nin işini kolaylaştırmak ve tabanına ve topluma karşı bu iktidara mazeret kazandırmak için böyle davrandığını fark edemiyor. artık utanma pazarına. sakın Şura'yı siyasete alet etmeyin! Emriniz olur!.Milli Eğitim Şurası'na siyaset karışmasın. Aman ne felaket! Peki ama bir işin yapılması siyasettir de. demokrasi kılıcıyla saldırdıkları ordumuz. ülkemizde ara kademeler için nitelikli eleman bulabilmek kolaylaşacaktır. TSK neleri askıya aldı? . Milli Eğitim Şurası'nda üniversitelere girişte meslek okullarına sıfır katsayı uygulanması ve genel lise konumuna sokulmaları yolunda önerilerin yer alması Türkiye'nin önde gelen kalantorlarının örgütü TÜSİAD'ı öfkelendirmiş: .. Fransa'yla neleri askıya aldı? Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ. aynı danışıklı dövüşte üzerine düşen rolü oynuyor. İslam karşıtları.

TSK'nın ihtiyaçlarını karşılamak için Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nca açılan ihalelere katılma konusunda da Fransa şansını yitirmiş görünüyor. sivil alandaki ekonomik ilişkilere de yansıyacak boyutta görülüyor. Buna göre. Bakanlık bürokratlarının verdiği önerge ile sınırlandırıldı. bu konudaki tutumunu değiştirmeden. Ermeni soykırımı iddiasını kabul eden kararın yasalaşarak yürürlüğe girmesini engellemeden. Bazı çevreleri rahatsız eden bu öneri. ‘liselerin sayısal. Fransa. Bürokratlarının da katıldığı 3 maddelik önergeyle ‘kendi alanlarında üniversiteye gidenlere ek puan verilmesi' uygulamasını birçok şura üyesi . AKP'nin başörtüsünden sonra katsayı diye bir probleminin olmadığı ortaya çıktı Milli Eğitim Bakanlığı. Ayrıca Fransa'nın onur nişanı verdiği generaller de kendi istekleriyle bu nişanları iade ettiler. Sınava eşit şartlarda ve eşit puanlarda girilmesi yerine. 17. askeri ilişkilerin normale dönmesi de beklenmiyor. Milli Eğitim Şûrası'nda ‘tüm lise mezunlarının eşit şartlarda ve eşit puanda sınava girebilme' imkânı getiren komisyon raporundaki açılım. Türkiye ile Fransa arasındaki askeri ilişkiler tam anlamıyla donmuş durumda. Genel kurulda meslek lisesi ve imam hatip liselerinin katsayı mağduriyetini ortadan kaldıracak ağırlıklı temayüle rağmen ‘alan dışında tercih yapmayı yine kısıtlayan' son dakika değişikliği. sözel ve eşit ağırlık alanlarına göre eşit olacağı' kararı alındı. Şûra'da temayül de vardı Genel kurula sunulan komisyon raporunda. Karşılıklı askeri heyet ziyaretlerine ilişkin programlar da durduruldu. Tank ve helikopter ihaleleri gibi önemli satın almalarda Fransız şirketlerinin ihalelere katılmaları artık olanaksız denilecek kadar zor.Türkiye'nin durdurduğu faaliyetler arasında iki ülkenin akademik nitelikli askeri çalışmaları bulunuyor. Ermeni kararından sonra komutanın ziyareti 2007 programıyla birlikte iptal edildi. Ancak Şûranın dördüncü günü akşamüstü verilen bir önerge ile katsayı sorununu tamamen ortadan kaldıran bu öneriden geri adım atıldı. raporda şu şekilde yer alıyordu: "Tüm ortaöğretim öğrencilerinin ayrım yapılmaksızın eşit şartlarda sınava girebilmeleri ve eşit şartlarda puanlamaya tabi tutularak tüm üniversitelere girebilmeleri benimsenmiştir". puanı yine düşük hesaplanacak. akşamüstü yapılan son dakika operasyonuyla. büyük beklenti içinde olan meslek lisesi ve imam hatip lisesi öğrencilerini ve mezunlarını bir kez daha üzdü. Karşılılık esasıyla 2007'de Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Faruk Cömert'in Fransa'yı ziyareti planlanmıştı. ağırlık olarak sözel bölümde olan İmam Hatip Liseleri sadece sözel alandaki üniversitelere liselerle eşit şartlarda sınava girecek. ‘bakanlığın medya ve birkaç laikçi çevrenin baskısına boyun eğerek geri adım atması' olarak değerlendirildi. meslek liselerinin üniversiteye girişte karşılaştığı katsayı engelinin kaldırılması önerisi de yer alıyordu. Askerlerin aldığı bu karar ve gösterdikleri tepki. Ancak sözel ve sayısal alanlarda bir tercih yaparsa.

"Son dakika . delegelerin iradesi. Şûra kararlarının tavsiye niteliğinde olduğu belirten Sağlam. Ancak. İmam Hatip ve meslek liselerinin. ÖNDER Genel Başkanı Yusuf Ziyaettin Sula ise. "YÖK orada bulunduğu müddetçe.anlamakta zorlandı. Bu kararın tüm lise mezunlarının istediği bölüme eşit şekilde girmesine imkân tanımadığını vurgulayan Sağlam. Dr. Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunları ise. sayısal alandaki liselerle eşit şekilde girecekler" dedi. "tüm orta öğretim kurumlarında ders ağırlığına göre. eşit ağırlıklı bölümde bu alandaki liselerle eşit muamele görecekler. Sağlam. alan belirleme ve alana göre yükseköğretime girme temayülüne dönüştü. eşit şartlarda sınav girebilme ve 1999'a dönüş şeklindeydi. Önder: Derinden ikaz gelince. şu ortaya çıkıyor: İmam hatip. bunlar sözel bölümde lise mezunları ile eşit muamele görecekler. "Bu şekilde en azından liselerdeki başarı puanlarına göre alanlarında eşitlik getirilmiş oluyor. yükseköğretime girişle ilgili kararların uygulama şansı olduğu kanaatinde değilim" dedi. Ve eşit ağırlıkla öğrenci alan üniversitelere girebilecekler. başka alanlardaki öğrencelere göre avantajlı bir şekilde puan alacaklarını söyleyen Gündoğdu. İlk katsayı düzenlemesinde öğrencilerin çözebildikleri soru oranında puan alabilecekken son değişiklikle kendi alanında. gönlünden geçenin katsayının tamamen kaldırılması olduğunu söyledi. alan belirlemesinin yapılması aynı alanlardan mezun olan her türlü ortaöğretim mezunlarının eşit olarak yarışması benimsenmiştir" şeklinde ifade edilen yeni öneri. Milli Eğitim Bakanlığının bu kararları referans olarak yürürlüğü koymasıdır" dedi. ilk önerinin bu açılımı sağladığını dile getirdi. getirilen yeni öneriyi sorunu çözmekten çok uzak olarak değerlendirdi. Genel kurulda ek önergelerle. AKP geri adım attı!. ya sözel ya da eşit ağırlıkta değerlendirileceğinin altını çizen Sağlam. Sayısal olanlar da. hükümetin bu kararı uygulayıp uygulayamayacağına ilişkin olarak ise. Sağlam: İlk karara göre geri adım Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK Başkanlığı yapan Prof. Mehmet Sağlam. İmam Hatip ve meslek liselerine yine birçok yükseköğretim programını sınırlandıracak."Son alınan kararla. genel kurula sunulan ilk kararın liseler arasındaki katsayı farkını tamamen ortadan kaldırdığına işaret ederek. Bizim beklentimiz. Meslek lisesi ve İmam Hatiplerin mağduriyetini yakından tanık olan birçok üye. "Ortaöğretim komisyonunda. son değişikliğin bir geri adım niteliği taşıdığını söyledi. Önergede. ilk alınan karardan bir geri adım söz konusu" dedi. öğretmen liseleri ve Mesleki teknik eğitimdeki çocuklardan eğer sözel bölümleri tercih edenler varsa. Gündoğdu: Gönlümüzden geçen olmadı Eşit şartlarda ve eşit puanlarda sınava girilmesi öngören kararın çıktığı komisyonda yer alan Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ise.

adeta yaklaşan seçimlere kurban edilmiştir" diye konuştu. Neticede eşit şartlarda girilebilecek ve puan hesaplaması yapılabilecek bir imtihan bu. 17. toplumsal sorunlara yaklaşımınız yanlış. meslek liselerinin önündeki engelin tamamen kaldırılmasıdır" diye konuştu. Ve bunun gerçekleştiğini görüyoruz. millete karşı takiyye aracı olarak kullanma temayülü idi. Milli Eğitim Şurası "sorunlara her zaman ikiyüzlü politikalarla yaklaşan iktidarın değişmez karakterine bir kez daha şahitlik etmiştir. Milli Eğitim Şurası'nı da politik amaçlarına alet eden ilk örnek olarak tarihe geçmiştir. "Gelenek ve değer tanımayan. sizden milletin derdine bir derman olmaz. sorunlarla iktidarınız arasında kurduğunuz bağ yanlış. Refahyol farkı AKP Hükümeti döneminde bütçeden yatırıma ayrılan kaynak sürekli . eğitim tüm toplumun geleceğini ilgilendiren bir kurum olduğundan eğitimde. milli eğitimin faaliyet ve yaklaşımlarını kapsamlı bir biçimde değerlendirme amacı taşıdığını. Siz yanlış bir iktidarsınız. Bizim kuşkumuz millete verdiği sözlerine yerine getiremeyenlerin bu Şûra'yı. 17. " Daha önce komisyonlarda kabul edilen kararlar. Şuraların. yolunuz yönteminiz yanlış. Bir takım formüllere hiç gerek yok. bugüne kadar vicdanınız sızlamadı da seçimlere bir yıl kala mı adalet. hakkaniyet aklınıza geldi? Açıkça ifade ediyorum. Tek çözüm. ilmi yaklaşımlar ve Milli uzlaşmalar aranması gerekir. ortada yıllardır süren bir mağduriyet var. her şeyi iktidar hırsının aracına dönüştüren AKP'nin. dördüncü yılın sonunda imamhatiplere uygulanan haksız katsayı uygulamasını şuranın gölgesine saklanarak gündeme getirmesidir. sırf bir takım çevreleri ürkütmemek için lightlaştırılmıştır. dört yıldır Anayasayı değiştirecek bir çoğunlukla iktidar olmasına rağmen. Toplumsal gerginlikler ve çatışmalar değil. Hala bir takım kısıtlamalarla bir şey yapılmaya çalışılıyor.operasyonu. TÜSİAD benzeri kuruluşların açıklamalarından sonra bu değişikliğin yapıldığını hatırlatan Sula. Ahlâk Reformu ve Millî Eğitim Şûrası Eğitimde. "Lafı dolandırmanın bir anlamı yok. "İkinci utanç verici tavrı. Lafı dolandırmanın anlamı var mı? Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Başkanı İsmail Hakkı Akkiraz ise. aklınızdaki fikir yanlış. toplumsal gerginlikler ve çatışmalar değil uzlaşmalar aranması gerekmektedir. İktidara sormalı: 2002'de iktidar oldunuz. Şûranın yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimlerin arifesine denk getirilmesi nedeniyle milletin beklentilerinin aksine radikal kararlar alınmaktan çekinildiğini vurgulayan Akkiraz. geri adımı "Beklenen oldu" şeklinde değerlendirdi. Çok değerli fikirlerin ortaya çıktığı bu şura. derinden bir yerlerin ikazıyla yapılmış gibi geldi bize" diye konuştu.

Bu rakamın GSMH'ya oranı ise yüzde 1.1 milyar YTL ödenek öngörülüyor. AKP Hükümeti'nin ‘yatırım karnesi' incelendiğinde ortaya acı bir tablo çıkıyor. Bütçeden yatırıma ayrılan kaynaklar bakımından Refahyol Hükümeti dönemi ile AKP Hükümeti dönemleri karşılaştırıldığında arada büyük bir farkın olduğu ortaya çıkıyor. 72 milyona harcadığının 7 katını bir avuç rantiyeciye harcadığı gösteriyor. gerçekleşen rakamın 10 milyar YTL seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor. destekli bütçe yatırım ödenekleri içerisinde yer alınıyordu. 2007 bütçesinden yatırımlara ayrılan ödeneğin (12.9'da kalırken. gerçekleşen yatırımların faiz giderlerinin 7 de bir'i kadar olduğu izleniyor. Bu da hükümetin.1 milyar YTL hedeflenirken. Oysa Refahyol döneminde yüzde 8'in tamamı yatırımlarda kullanılmıştı.geriliyor.4 milyar YTL ödenek konulduğu halde Eylül ayı sonu itibariyle yatırım giderleri gerçekleşmesi 6 milyar YTL' de kalmış ve yıl sonuna kadar en fazla 10. ayırdığı düşük kaynağı datam olarak kullanmıyor. Son dört yıllık sürede yatırıma ayrılan kaynakların tamamı kullanılmadığı düşünülürse 2007'de bu rakam yüzde 5'lerin de altına da düşecek. Aynı dönemde faiz ödemelerine ise 200 milyar YTL ödendi. AKP ise KİT'lerin önemli bir kısmını özelleştirme adı altında sattığı için ve geri kalanlara da yatırım yaptırmadığından dolayı. Yani söz konusu dönemde. Bütün bunlar incelendiğinde Refahyol Hükümeti'nin 1 yılda yaptığı yatırımların. Yatırım harcamalarının bütçe içindeki payı öngörülen ödeneğin tamamı harcansa bile yüzde 5. bu rakam Refahyol Hükümeti dönemin de ise yüzde 8 seviyesindeydi. Nitekim 2006 yılı bütçesine yatırım harcamaları için 12. Çünkü AKP iktidarı boyunca yatırım gerçekleşme rakamları daima bütçeye konulan yatırım ödeneklerinin altında kaldı. http://www. 2007'de de 12. AKP'nin 4 yılda yaptığı yatırımlardan daha fazla olduğu ortaya çıkıyor.com/content/view/865/26/ .9 seviyesinde.8 milyar YTL harcama gerçekleştirilebileceği öngörülüyor.9 milyar YTL kamu yatırım harcaması gerçekleştirildi. gerçekleşen yatırımlar bütçe ile sınırlı kaldı. Faiz dışı fazla hedefi ve faiz ödemelerinden dolayı yatırımları sürekli ikinci plana atan hükümet. 2007 için hedeflenen bu rakamın da gerçekleşmesi mümkün görünmüyor. 2007 yılında kamu yatırım harcamaları için 12.1 milyar YTL) toplam giderlere oranı yüzde 5. Böyle olunca. toplam 30. 3 Kasım 2002 tarihinden Eylül 2006 tarihine kadar olan zaman zarfında. Öte yandan Refahyol döneminde KİT'ler tarafından yapılan yatırımlar. KİT'ler tarafından gerçekleştirilen yatırımlar da dikkate alındığında Refahyol iktidarında gerçekleştirilen yatırımların bütçenin yüzde 20'sine kadar çıktığı görülüyor.millicozum.6 milyar YTL ise geçmiş yıllarda olduğu gibi yine faiz ödemelerinde kullanılacak. Aradaki bu 1.9'a inmiş durumda.

Gulen. Gulen. Gulen orgutu. (washingtonhaber) Gulen. Gulen orgutune sicramayi yaptiran. 1986'da yakalanmisken onu Izmir Sikiyonetim Komutanligi kuvvetlerinin elinden alan donemin basbakani Turgut Ozal'dir. Demokrasi projesi.FETHULLAH ŞEBEKESİNİN BAĞLANTILARI AÇIK İSTİHBARAT Fethullah Gulen'in ABD ile kurdugu kopru hep islektir. Fethullah Gulen. 1970'li yillarda. 12 Eylul yonetimi. 1960'li yillarda donemin uzun sure basbakanlik yapan Suleyman Demirel'dir. Sovyetler'i cozmek amaciyla yurutulen ve 1981'de resmilesen "Demokrasi" projesinin bir urunu olarak serpiliyor. Orgutun kurulusuna harc koyan. hakkindaki operasyon emrini ogrenip kacabilmistir. . Gulen. ABD Ulusal Guvenlik Konseyi'nin belirledigi Yesil Kusak politikasinin bir ust asamaya cikarilmis hali. bir orgeneralin kuvvet komutani olarak atanmamasi icin hangi girisimlerde bulundugunu bizzat kendisi 10 Ekim 1995'te basin toplantisinda aciklamisti. uluslararis olcekte faaliyetini. ABD vatandasligi ve CIA gorevliligi Genelkurmay Askeri Mahkemesi'nce sorusturulan Tansu Ciller'in basbakan oldugu 1993-1997 yillari arasinda yapti. ABD'de Reagan iktidarinda. askeri mudahale yapildigi 12 Eylul'den bir gun sonra 13 Eylul 1980'de. Devletin icindeki kaynaklari o kadar saglamdir ki. yukselisindeki buyuk basamaklari Amerikanci liderlere borcludur. 1980'de baslatmistir. ABD'nin Turkiye'de en guclu oldugu yilda. en buyuk gelismeyi. bir yandan araniyor iken onu Canakkale Merkez Vaizligi'ne atamistir. Reagan'in Demokrasi Projesi ve Ulusal Demokrasi Vakfi Fethullah Gulen orgutunun sicrama yapmasiyla. 12 Eylul doneminde orgutlenme faaliyetleri katlanarak devam etmistir. Ciller iktidarinda Turk Silahli Kuvvetleri'nin terfi ve tayinlerine bile mudahale edecek guce ulasmisti. ABD'nin dunyadaki etkinliginin artmasi arasinda bir paralellik bulunuyor.

Bati'yla entegrasyon karsisinda. bu yillarda cezaevinde magdur durumdaki sahipsiz ulkuculere buyuk maddi yardimlarda bulunuyor. Seriatin koyu iktidari icin mucadele eden Ilimli Islamci orgutler. "Insan haklari"ndan kasit. bir yandan da orgutledigi CIA muhalefetine "insan haklari ve demokrasi" ihraci gorevi veriyordu. Buyuk Birlik Partisi'nin militanlari 1990 sinrasindaki butun uluslararasi etnik terror eylamlerinde rol aliyor: Bosna'da. CIA'dan daha etkin bir orgut oldugu Newsweek dergisi tarafindan teslim ediliyor. mikro miliyetciligin kiskirtilmasiyla milyonlarin canina mal olan milli bogazlasmalar. Kisa adiyla NED diye anilan vakfin. tarikatlarin "sivil toplum orgutu" olarak kutsandigi. . Islam fundemantalizminde bir ilimlilik degildi. 4 Eylul 1997) Gladyo'nun Rolu Gulen orgutu. Dunyanin her yanini saran din ve mezhep savaslari. Muhsin Yazicioglu'nun Buyuk Birlik Partisi'ni kurmasinda da Fethullah Gulen'in belirleyici rolu saptaniyor. tabii ki etnik. yesil sermayenin onunun dizginsiz acildigi kosullarda gelisti. cezaevindeki ulkucu genclerin gruplar halinde Fethullah Gulen orgutune intisap etmeleri ayni doneme rastliyor. bu projenin eseridir. Devlet icinde orgutlenen Amerikanci paralel devletin dogrudan bir mudahalesi var. National Endowment for Democracy. MHP'nin ikiye bolunmesi. 1980 oncesinde MHP'ye bagli Ulku Ocaklari Dernegi'nin Genel Baskan Yardimcisi Abdullah Catli'nin 1996 yilinda Turkiye'de buyuk yankilara yol acan bir trafik kazasinda ust duzey bir emniyet mensubuyla birlikte olmesiyle. hem de ABD'nin laiklik zemininde yukselen ulusal devletleri tahrip etmesinin araci olarak islev goruyordu. bir yandan en kati Amerikanci askeri diktatorlukleri ayakta tutarken. 12 Eylul Amerikanci askeri darbesinin "Turk Islam sentezi"ni resmi kultur politikasi olarak benimsedigi. Cecenistan'da. Ilimli Islam ideolojisiyle. Ozel Harp Dairesi'nin yetistirdigi Gladyo tetikcilerini kamuoyu onune cikarmisti. Amerika'yla entegrasyon karsisinda olmasi katiyyen dusunulemez. dinsel ve kulturel haklardi.ABD'nin Celik Cekirdegi. Komunizmle Mucadele Dernegi'yle Fethullah Gulen'in ikinci kucaklasmasi bu doneme denk dusuyor. kendi cemaatine ait Zaman gazetesinin 4 Eylul 1997 tarihli sayisinda yayimlanan aciklamalarinda. Bu projeyi yurutmek icin bir de orgut kuruldu. Ilimli sozcugu." (Zaman gazetesi. Bati ile iliskiler hakkinda su degerlendirmeleri yapti: "Inanmis bir insanin Bati karsisinda. ABD yonetimine ve politikalarina karsi "ilimli" olmaliydi. Pentagon tarafindan Islam cografyasinda "ilimli Islam" hareketinin onderi olarak sayilan Gulen. Gladyo'nun tetikcileri Abdullah Catli ve Haluk Kirci'larla iliskisi de 1980'li yillarin sonunda oruluyor. Gulen'in Ege Ordu ve Sikiyonetim Komutanligi'nca yakalanmasina karsin ayni gun serbest birakilmasiyla. Gulen. sadece bu iklimin dolaysiz sonucu degil. Gulen orgutunun gelismesi. ABD'nin "Project Democracy" si Islam ulkelerinde "ilimli Islam"in gelistirilmesi olarak piyasaya suruldu. Yani Demokrasi Vakfi. Gulen'in. hem "dinlerarasi diyalog" icin zemin olusturuluyordu.

) Gulen'in Islamci kitleleri kendisinden sogutma tehlikesine karsin. Azerbaycan'da. Ve Guney Kore nufusunun yuzde 40'i. 1996. Graham Fuller'in Islamci hareketi konu alan Kusatilanlar kitabinda. Moon tarikatini kullanarak Dunya Anti Komunist Ligi'ni orgutledi. Islamci hareketlerin Bati ile entegrasyon icin yapmasi gerekenlerin basinda Israil ile iyi iliski geliyor. Moon tarikati. Budistlikten vazgecip Hiristiyan oldu. Reagan doneminde Irangate skandalinda boy gosterdigini goruyoruz. Fethullah Gulen'in Turkiye'de yayinlanan Zaman gazetesi ile Washington Times arasinda siki isbirligi artarak suruyor. Latin Amerika'daki askeri diktatorluklerle. CIA. Kusatilanlar. Turkiye'de kurulan Komunizmle Mucadele Dernekleri de. Kesmir'de ve Sincian'daki seriatci terror militanlarinin kaynagi Buyuk Birlik Partisi oluyor. Korfez Savasi'nda. Islamcilar tarafindan elden ele dolastiriliyor. Birlestirme Kilisesi. Istanbul. Kudus Bashahami ile yakin iliskisi ve Fethullahcilarin isadamlari dernegi ISHAD'in Israil'le baglari. bu politikanin geregi olarak kuruluyor. 1951'de Kore'yi isgal eden ABD. CIA'nin kurdugu Kore CIA'nin Washington temsilcisi Albay Bo Hi Pak da. Guney Kore'yi somurgelestirirken bir de Hiristiyan tarikati kurdu. s. Lesser. Sabah Kitaplari. 1978'de. Israil ile iliski. O. her kitasal din icinde kendisine bagli bir tarikat orgutledi. 1950'lerden itibaren dunyanin efendiligine soyunan ABD. Fethullah Gulen'in Israil ile yakin iliskisi de onun en ayirt edici ozelligi. CIA denetiminde yurutulen bu faaliyetin ilk basarili ornegi Moon tarikati. I. ABD'de bir Kongre sorusturmasina ugradiysa da etkisini yitirmedi.Gurcistan'da.126. Moon Tarikati ve Fethullah Gulen Fethullah Gulen'in CIA ile iliskilerini surdurmede en onemli ortulerinden biri. Bu ortu de bir ABD imalati. Bu basaridaki en onemli pay. Resmi adiyla anarsak. Israil ile Iliskinin Ayirt Ediciligi Moon tarikatinin. George W. Bush iktidarinda Moon tarikatinin sahibi oldugu Washington Timas gazetesi. Irak yonetiminin Israil'e attigi Scud fuzesi uzerine Istanbul'da verdigi vaaz ve doktugu goz yaslari ve ettigi beddualarin kaseti. neoconservatism ve ABD saldirganliginin baslica araclarindan biri oldu. bilinen adiyla Moon tarikatinin. (Graham Fuller. Bu tarikatlarin hepsinin soylemi ayni: Dinlerarasi diyalog. Dinlerarasi Diyalog oldu. kitalararasi imparatorlugunu surdurmek icin. Dunya Anti Komunist Ligi'nin uzantilari. Moon tarikatinin en guclu ismi. "Abramowitz'le Beni Kasim Gulek Tanistirdi" . ABD acisindan kilit oneme sahip. Israil uzerinden kurdugu uyusturucu ve teror bagi dikkat cekici.

Eger kendisine degisik patformlardan. Beyaz Saray'dan sormuslarsa 'Bunlar nedir?' diye. CIA'nin denetimindeki bir diger tarikat da Cin'de faaliyet yurutuyor: Falun-Gong. Gulen. 1981 yilinda Dunya Anti Komunist Ligi'nin toplantisina katiliyor. Kuskusuz bunun nedeni. Scientology. 1992'de Gulen'i ABD'de havaalaninda karsilayan da. Onun vasitasiyla giyaben onu taniyorduk… Turkiye. Gladyo'nun tetikcisi Abdullah Catli. 1 Eylul 1997) Gulen. 21 Ocak 1998) Gulen. Scientology. Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Sekreterlerinden Kasim Gulek ile Fethullah Gulen'in dostlugu artik saklanmiyor Gulen'in reklamini degisik yayin organlarinda yapan yazar Hulusi Turgut. Hatta bu ses. Kasim Gulek'in. Yani Pentagon'la irtibatlari vardi. Vefati uzerine bu eski dostunun cenaze namazini kildirmisti. komuta merkezinin ayni olmasi. 1992 yilinda ABD'ye gittiginde. Turkiye'de bir zaman elci olarak kalmisti. O.Moon tarikati ile Fethullah Orgutu arasindaki bag. 21 Ocak 1998 tarihli Yeni Yuzyil'da bu iliskiyi soyle anlatiyor: "Kasim Gulek. Catli. Fethullah Gulen'le cok iyi dostluk iliskileri icinde bulundu. Scientology'nin. referans vermistir. CIA'nin ortulu faaliyetleri icin kullaniliyor ve yonlendiriliyor. sizlerle ilgili referansi merhum Kasim Gulek'ten mi aldi?' Gulen bu konuda sunlari soyledi: 'Kasim Gulek beyin baldizi Amerika'daydi. Kasim Gulek'le sik sik gorusurdu. Her dort tarikatin da teorisi. Moon tarikati ile Fethullah Gulen'i birlestiren bir diger isim. o da 'Endise edilecek bir sey yoktur' demistir. Moon ve Gulen Birlikteligi Hizla yayilan ve buyuk mali olanaklara sahip CIA baglantili bir baska tarikat da. sonra supheli bir sekilde olen baldizi araciligiyla Pentagon ve CIA yonetimi ile iliskiye gectigini de anlatiyor." (Yeni Yuzyil gazetesi. Hiristiyan Misyonerlerinin Yolunu Izledi? . Bunu isterseniz bir kriz sayin ama bu millet bunu asar dedim. Kongre'ye kadar. ayni zamanda Moon tarikati ile cok siki iliski icinde. Scientology adini tasiyor. hedef benzerliginden ibaret degil. Musterek dostumuz Kasim Gulek Bey vardi. imkâni varsa Beyaz Saray'a kadar. Moon tarikatinin Turkiye halifesi. Fethullah Gulen'e sorduk: 'Amerika. Abdullah Catli. Falun-Gong. Pentagon'da albay olarak gorev yapan. Pentagon'a kadar goturulmeli dedim. 1 Eylul 1997 tarihli Zaman gazetesinde bu iliskiyi soyle acikliyor: "ABD'de gorustugum insanlardan biri Abramowitz'di. calisma tarzlari ve hedefleri arasinda olaganustu uyum var. simdiye kadar cok olum-kalim krizlerine maruz kalmistir. Fethullah Gulen orgutu. Hepsi. dini yorumlayislari. gerek ABD'de gerek Avrupa'da en siki iliski icinde oldugu guc. Organik iliski var." (Zaman gazetesi.

Ataturk. Fethullah Gulen'i bultenlerinin bas konusu yapiyor. art arda kolejler actilar. Sovyet blokuna karsi yurutulen psikolojik savasin en onemli aygiti Hur Avrupa Radyosu. Osmanli Imparatorlugu'nun parcalanmasinda cok onemli roller oynadi. once teoloji alaninda egitim veren okullar kurmak istemis. Uluslararasi Okullar Nasil Kuruldu? Sovyetler Birligi'nin cozulmesi uzerine Gulen orgutu uluslararasi okullar atagina gecti. ABD hayrani yapiliyor. Universiteye girmenin cok zor hale getirildigi Turkiye'de Fethullah Gulen'in kurdugu okullarda. Fethullah okullarinda tarikat egitimi ise yurtlarda ve ogrencilerin barindirildigi "Isik evi" denen apartman dairelerinde yapiliyor. Osmanli Imparatorlugu'nda orgutlenmek isteyen Hiristiyan Misyonerleri de. Ancak bu liselerden yetisen cocuklarin tamama yakini. "Fethullahci" diye bilinen vakif ve sirketler. yurticinde ozel Anadolu liseleri ve kolejler acmaya basladi. NATO'ya girdikten sonra bu okullar yeniden acildi. Sovyetler Birligi'ni iceriden cokertmek icin orgutledigi ve buyuk olanaklarla yuruttugu "CIA muhalefeti"nin. 21 dil okulu ve 6 universiteleri bulunuyor. Ataturk'e dusman hale getiriliyor. Okullara ABD'deki Yahudi lobisinin de ilgi duyduguna dikkat cekiliyor. Gulen ve misyonu done done ovuluyor. Kafkaslar. Amerika'nin Sesi radyosunun degisik lehcelerdeki Turkce yayinlarinda. 1915 yilinda Osmanli cografyasinda. bu okullarda. ABD'nin Soguk Savas doneminde. devlet okullarindan daha iyi egitim veriliyor. Gulen'in oncelik verdigi ulkeler de dikkat cekici: Orta Asya. Turkiye. Hristiyan misyonerlerinin taktigini izleyerek. Gulen'in okullari da ayni hizmeti goruyor. Ozbekistan (18). Osmanli Imparatorlugu topraklari icinde acilan Amerikan kolejleri kime hizmet ettiyse. Hiristiyan Misyonerleri'nin Amerika'daki en buyuk orgutu American Board'a bagli 600'den fazla okulu vardi. Balkanlar. temel bilimler alaninda egitime agirlik verdi. 52 degisik ulkede 21 ogrenci yurdu. basarili olamayinca. Ardindan Asya ve Afrika ulkeleri geldi. Fethullah Gulen. CIA'nin Ilgi Alanlarinda Okullarin ulkelere dagilimi soyle oldu: Kazakistan (28). Turkmenistan . 257 lise. Misyoner kolejlerinde Hiristiyanlik egitimi gizli yapiliyordu.Turkiye'de diger tarikatlar Kur'an kursu ve imam hatip liseleri gibi dogrudan dini egitim kurumlarina onem verirken. oncelikle Orta Asya Turk cumhuriyetleri olmak uzere Kafkas ve Balkan cumhuriyetlerinde. Amerikan kolejleri. 1992'den itibaren. Okullar icin bir yilda harcanan paranin toplami. bu nedenle aileler cocuklarini getirip Fethullah'a teslim ediyorlar. Bu okullar hep CIA'nin ilgi duydugu ulkelerde aciliyor. Gulen tarafindan 1 milyar 205 milyon dolar olarak belirtiliyor. Gulen orgutunun onunu actigini saptiyoruz. Fethullah Gulen cemaati. temel bilimler alaninda egitim veren kolejler kurmustu. Su anda 5 kitada. Cumhuriyet'le birlikte bu okullari kapatti. Rusya Federasyonu'na ait cesitli bolgeler (24). Turkiye Cumhuriyeti'ne. Turgut Ozal doneminde. 6 universiteye hazirlik kursu.

Amerika daha uzun zaman dunyanin kaderinde cok onemli rol oynayacaktir. Irak. Yayasan Yenbu Indonesia Vakfi. Sudan. Kazak Turk Liseleri Genel Mudurlugu. Hepsi. Gulen. ABD4nin istegi vedestegiyle kurulmdugunu itiraf etti. Toros Egitim Hizmetleri Turizm ve Ticaret AS. Turkiye Saglik ve Tedavi Vakfi. Selale AS. Ukrayna ve Romanya (5'er). Amerika gozardi edilerek surada burada bir is yapilmaya . ama CIA acisindan cok anlamli. Guney Afrika. Okullari ABD'nin Destegiyle Aciyoruz Itirafi! 1998 yilinda Fethullah Gulen hakkinda. Banglades. Ozel Burg AS. Sebat AS. Serhat Egitim Ogretim ve Saglik Hizmetleri AS. Okullari Acan Sirketler Bes kitaya yayilan okullar icin Turkiye'de sirketler kuruldu. basim. Caglar Egitim Mal. Afganistan. Amerika ile catistiginiz surece bu projelerin gerceklestirilmesi mumkun olmaz. Butun dunyada yapilacak isler buradan idare edilebilir. Sema Egitim Ogretim Isletmeleri AS. Ufuk Egitim Vakfi. Dunyadaki uyusturucu merkezlerinden Tayland'in sinirindaki Cenday kentine gidip okul ve yurt acmanin Turkiye acisindan bir anlami bulunmuyor. Istanbul.(15). Amerika hâlâ bu dunya gemisinin dumeninde oturan bir milletin adidir. Bu sirketler. Tolerans Vakfi. Gurcistan. Fezalar Egitim Ogretim Ticaret Limited Sirketi. gorev alacak egitim ordusu belirlendi. Karacay Cerkes Toros Egitim Hiz. 4.C. Sti. gucunu ABD yonetiminden aldigini da saklamiyor: "Amerika su andaki konum ve gucuyle butun dunyaya kumanda edebilir. "Amerikalilar istemezlerse kimseye dunyanin degisik yerlerinde hicbir is yaptirmazlar. yurtdisinda acacaklari okullar icin Turk Milli Egitimi'ne basvurup. Simdi bazi gonullu kuruluslar dunya ile entegrasyon adina gidip dunyanin degisik yerlerinde okullar aciyorlarsa. Sti. ABD'de uluslararasi okullarin. Ertugrul Gazi Egitim Ogretim AS. Balkanlar Egitim ve Kultur Vakfi. Feza Gazetecilik AS. Company. Tur. Taskent Egitim Sirketi. Fethullah Gulen ile New York Sohbeti. Fethullah Gulen'in tavsiye ve tesviklerine uyarak okullari acmak icin su sirketleri kurdular: Cag Ogretim Isletmeleri AS. Pakistan. Dunae 94 Sti. izin aldi. AS. Samanyolu AS.. Silm AS. Dostluk Yurdu Dernegi. Fas. Palandoken Egitim Ogretim Hiz. Bu realite kabul edilmeli. 6 yildir ABD'nin Pensyllvania eyaletinde yasiyor. International Hope Ltd. ABD'ye kacti.) Gulen. cok iyi Ingilizce ogrenmisti. Gulen. Moldova (2).39. S. s. Kirgizistan (11). AS.." 7 (Nevval Sevindi. Ltd. ve Tic. Endonezya. Bunlari Arnavutluk ve Mogolistan (4'er). Turkiye Cumhuriyeti'nin laiklik ilkesini degistirmek icin teror orgutu kurdugu saviyla tutuklama karari cikartildi. Aralik 1997. Sabah Kitaplari. Macaristan. Azerbaycan (14). Ardindan. Sayilari 4 binin uzerinde olan ogretmenlerin yaslari 22-35 arasindaydi. Gulistan Egitim Yayin ve Ticaret Ltd. Tayland ve Tayvan birer okulla izliyor. Lumina SA Sirketi. Eflak AS. Makedonya.

Iran'da 8-11 Aralik l997 tarihleri arasinda yapilan Islam Konferansi Orgutu'nun Tahran zirvesinden donusunde Demirel'i ziyaret etti. Bill Clinton'un yakin ekibi icindeydi. Mark Parris'in Fethullah Gulen'e ilgisi. Demirel. Ankara'ya geldikten sonra baslamiyor. "Ingilizce ogretmeni" diye barindiriliyor. hosgoru ve diyalog" odul toreninde. Toplantiya. Mark Parris'in basinda oldugu Yakindogu ve Guney Asya Bolumu'ydu. Sabah Kitaplari. Gulen'in. Tarih. Parris. Fethullah Gulen'in. Mark Parris. 25 Aralik l997 gunu duzenledigi "Ulusal uzlasma. 3 Mart 1997. Turkiye'de yapilan ust duzey resmi bir toplantida. Ulusal Guvenlik Konseyi'nin. irticaya karsi mucadelede devlet kurum ve kuvvetlerinin butunlugunu bozan bu konuma neden geldigi onemliydi. Aralik 1997. Fethullah Gulen'i ovdu. diplomatik pasaportlu Amerikali CIA ajanlari. Cumhurbaskani Demirel. Ev sahibi. Istanbul. Basbakanlik'tan. Aralik ayinin ikinci haftasinda yapilan gorusmede. devletin resmi olarak yayimladigi kitapla da belgelendi. Turkiye'ye gelir gelmez Demirel ile "on gun icinde uc kez gorustugunu" soyleyen Mark Parris. Fethullah Gulen'e bagli Gazeteciler ve Yazarlar Vakfi'nin. Bu isbirligi. 4. Turkiye'yi de kapsayan Yakindogu ve Guney Asya sorumlusu iken Turkiye'ye atandi.kalkilmamali " (Nevval Sevindi. Disisleri Bakanligi'ndan temsilciler de . s. Onemli bir toplanti yapilmaktadir. Yer. Fethullah'in Okullarinda CIA Ajani Ogretmenler Fethullah Gulen cemaati tarafindan yurtdisinda. ABD'nin Celik Cekirdegi'nin has adamlarindan. ABD'de devlet ricali tarafindan kabul gormesini saglayan da. Beyaz Saray'in yol vermesiyle. onun Turkiye Cumhurbaskani'nin korumasina girmesine yol acabilecek kadar gucluydu. IKO'nun Turkiye'ye karsi tutumunu protesto ederek. Oysa o tarihte Fethullah Gulen'in okullari basiliyor.) ABD Buyukelcisi Mark Parris'in Rolu ABD ile bagi. ABD'nin eski Buyukelcisi Abramowitz'in mesajini da ilettigi ifade ediliyor. basta Milli Egitim Bakani Mehmet Saglam olmak uzere bakanligin butun ust duzey burokratlari katiliyor. Dahasi. Konu. Demirel'i Fethullah'in odulunu almaya ABD Ankara Buyukelcisi Mark Parris ikna etti. basim. Milli Egitim Bakanligi Yurtdisi Egitim Ogretim Genel Mudurlugu. Beyaz Saray'dan Ankara'ya geldi. Fethullah Gulen ile New York Sohbeti. Ankara'daki Baskent Ogretmenevi. Turkiye Cumhuriyeti karsi faaliyetleri nedeniyle hakkinda adli sorusturma yurutuluyordu. ozellikle de Turk Cumhuriyetlerinde acilan okullarda. ABD'de 14 onemli temasta bulundugu belirtiliyor. yurtdisinda acilan Turk okullarinin sorunlari. Durum. zirveyi bir gun once terk etmisti. Turkiye'nin Ortadogu ve Orta Asya'da "Ilimli Islam"dan yana tavir almasini savundu. Demirel'e odul toreni icin Gazeteciler ve Yazarlar Vakfi'nin davetiyesini goturen kisinin. MIT'ten.39. bizzat Fethullahci okul yoneticisi tarafindan itiraf edildi. Cumhurbaskani Demirel'e de "sukran plaketi" verilmisti.

bu pasaportlarin CIA'nin talimatiyla duzenlendigine isaret ediyorlar. Ingilizce dil "ogretmeni" olarak gosterilmislerdi. hepsinin cebineb diplomatik pasaport koymustu. Fethullah'in Ogretmenlerine Resmi Pasaport Veriyor Olayin ABD cephesi ise. Biz de. Bu nedenle diplomatik pasaportla esdegerdeki resmi pasaport veriyor. egitim dili olarak da Turkceyi degil. Ve Kirgizistan'da "Fethullahci" diye bilinen okullarda "ogretmenlik" yapiyorlardi. ABD'li ogretmenlere diplomatik dokunulmazlik sagliyor. Kirgizistan'da da 50-60 kadar Amerikali "ogretmen" vardi. Gulen'in okullarinda calisanlari resmi gorevli sayiyor. buyukelciligimiz. Sira. Ingilizceyi kullanmaktadir. Ancak. Turk egitim elemanlarinin itibarlarinin biraz daha artacagini zannediyoruz. Ozellikle hazirlik siniflarinda haftalik ortalama 24 saati bulan Ingilizce derslerine.S. Fethullah Gulen'in okullari. Bunlar da diplomatik pasaportluydu. Bu okullar da. "Fethullahcilara ait" diye bilinmektedir. CIA ajanlarini kamufle etme ihtiyaci bile duymamis.katilimcilar listesinde.'nin yetkilisi Mehmet Mesut Ata'ya gelir. Amerikan devleti. bircok talebini dile getirir. yalnizca devlet gorevlilerine verilen ABD resmi pasaportu var. Turkiye'deki karsiligi "yesil pasaport" olan "official passeport". Nur tarikatinin basi Fethullah Gulen'in yurtdisindaki okullarinda calisan bine yakin ABD'li ogretmende. Ata. Ingilizce adiyla "official passeport" sahibiler. CIA. sayfalarindan okuyalim: "Amerika Birlesik Devletleri. Amerikali kaynaklar. Ve elbet. dostluk koprusu adi altinda getirdikleri 70 ogretmene diplomatik statu kazandirmislardir. Sozlerini Amerika'nin Ozbekistan'daki bir uygulamasini ornekleyerek baglar. Ozbekistan'da diplomatik pasaportla bulunan ABD'li "ogretmen"lerin cogu." (Yurtdisinda Acilan Ozel Ogretim Kurumlari Temsilcileri-Ikinci Toplantisi. Amerikan Egitim Bakanligi personeli olmayan ABD'li ogretmenlerin. 1 Mart 1998 tarihli Aydinlik'ta Dogan Duyar'in haberiyle irdelendi. Fethullah Gulen cemaatinin okullarinda calismaktaydilar. yurtdisinda okul acmis vakif ve ozel sirket yetkilileri de hazir. eger devletimiz. cogu okulda ABD'li ve Ingiliz "ogretmenler" giriyor. MEB Yayinlari) CIA'cilar Fethullah Okullarinda Ama ABD. bu konuda diplomatik statu konusunda bize yardimci olursa Turk ogretmenlerinin. Cogunlugu Turk Cumhuriyetleri'nde faaliyet yuruten okullardaki ABD'li ogretmenler. Ozbekistan'daki 18 okulun sahibi gozuken Silm A. sayfa: 63-64. MEB'in yayimladigi Yurtdisinda Acilan Ozel Ogretim Kurumlari TemsilcileriIkinci Toplantisi adli kitabin 63-64. normal olarak turist pasaportu sahibi olmalari gerekiyor. Prosedur Nasil Isliyor? .

Hoca'nin politik hedefleri." Amerikan burokrasisinde normal olmayan durumlara sikca rastlanabiliyor. ayni yontemle ozel kesimden kisiler atanabiliyor. Daha dogrusu: O'nun 'Allah'in bereketiyle' akan sermayesinin gercek kaynagi olan bir yabanci gucun varligi. Dogan Duyar. Eger bu ogretmenler ozel kesimden alinip gorevlendirildiyse. Zira. ABD'de buyukelcilik gorevine bile. Turkiye'de Amerikan menfaatleri: Fethullah Gulen ve 'Ilimli Islam. onun sadece yurtdisi okullarinin masrafi. gorev icin uygun olup olmadigina karar veriyor ve atamasini yapiyor. Fethullah Gulen'le ilgili bir makale yer aldi. 10 (Aydinlik. Onlari rahatsiz eden. Genelkurmay bunyesinde Islamci faaliyetleri izlemek uzere kurulan Bati Calisma Grubu'nun bir raporuna gore. Bu normal olmayan bir durum. Ancak bu tur olaganustu uygulamalar. bir dizi hayli tuhaf olay var. Orhan Candar imzasiyla yayimlanan yazinin basligi soyle: "Karanlik bir Kesis. Komisyon. Gulen'in okullarinda gorevlendirilen ogretmenlerin. CIA'nin devreye girdigi belirleniyor. Almanya'nin Berlin kentinde yayimlanan Junge Freiheit (Genc Ozgurluk) dergisinin 26 Haziran 1998 tarihli sayisinda. Bu statunun kazanilmasi icin. Gulen'i yerine oturtuyor: "Ne var ki Gulen. 1 Mart 1998) Alman Dergisi: Fethullah'in Sermayesi Amerika'dan Alman "Yeni Sag"inin en onemli yayin organi sayilan. Dergi. Turkiye'den farkli olarak. bu pasaportlari ozel bir islem sonucu elde ediyorlar. Oysa bu ogretmenlerin atama oncesi sorgulari yapilmamis. ABD'de. ogretmenlere resmi pasaport verilmesi konusunda Aydinlik'a su bilgiyi verdiler: "Gulen'in okullarinda gorevli Amerikali ogretmenlerin buyuk bir kismi Egitim Bakanligi personeli olmadigi halde memur pasaportu tasiyor. ABD Adalet Bakanligi'na yakin kaynaklar. Ornegin." . Bundan baska. ABD Egitim Bakanligi'nin ilgili komisyonunda dinlenmeden resmi pasaport almalari icin. kisiyi sorguladiktan sonra. ilgili bakanlikta bir komisyon olusturuluyor. ABD'nin bolgedeki "Sivil Toplum Kurulusu" oldugu belirtiliyor.'" Fethullah Gulen tarikatinin. taraftarlarinin bagislarindan her yil on milyonlarca dolar daha fazla. devreye gizli servislerin girmesiyle mumkun oluyor. ozel kesimden bir kisi. normal prosedure gore bir komisyonda dinlenmeleri (hearing) gerekirdi. birtakim gizli raporlara gore Hoca'nin okullarinda bir kurus maas almaksizin calisan yuzlerce Amerikali Ingilizce ogretmeni veya Orta Asya Turk cumhuriyetlerinde bircok yeni binanin karsiliksiz olarak Amerikan misyon teskilatlarinca Fethullahcilar'in emrine verilmesi. askerleri ve politikayla ilgilenen Turkleri.Gulen'in okullarinda gorev yapan ABD'li ogretmenler. Hoca'nin coktan iflas bildiriminde bulunmasi gerekirdi. belli bir sure icin devlet memurluguna getirilebiliyor. gozyaslariyla dolu vaazlari veya dort bir yone gonderdigi tolerans mesajlarindan dolayi rahatsiz etmiyor.

Kuzey Irak'ta. eger bu teskilat. basin yayin organlarinda Musevilere karsi faaliyet gosteren ve yayin yapan kuruluslari rapor ediyor) Hocaefendi'nin tum eserlerini (bedava!) Ingilizce olarak yayimlama karari almasi da. CIA'nin istegi uzerine aciliyor. dunyanin dort bir yaninda okullar aciyor. son derece guclu. Ayni sekilde BnaiBrith'in (ABD'de faaliyet gosteren Yahudi lobisine bagli bir kurulus. Turk makamlarina inandirici gelmiyor. Ve Erbil bombalandigi halde bizim okula bir sey yapmadilar. Turkiye'yi Kafkaslar ve Orta Asya icin bir modele donusturmek. uzmanlari hayrete dusuruyor. Dunya capinda. 26 Haziran 1998) Irak'in Kuzeyinde Fethullah Okulu Fethullah Gulen. 'dinler arasi diyalog' cercevesinde verildigi."Yahudi Lobisi. sozde dinsel bir NGO'dan. CIA'nin kontrolundeki Ulusal Demokrasi Vakfi (NED)'den alindi. Eger siz yapmayacaksaniz bilin ki biz yapacagiz dedim. 1995 yilinda kurulan Isik Turk Dil Merkezi'nde iki . Hatta ikincisi. Anadolu Lisesi statusunde. aksi halde. vaazlarinda 'Dunya Museviligi' hakkinda pek yenilir yutulur seyler soylemiyor. Irak da yapmadi. bu dinin 'Ilimli' bir turunu piyasaya surmeyi hedefleyen Amerikan planiyla yakindan ilintili. Cunku Gulen. Turkiye'nin bekleyebilecegi bir menfaat olamaz. ucuncusu acilmasi bahis mevzuu. Fethullahcilarin ABD'deki vakiflarindan biri uzerinden Kuzey Irak'a aktarildi. Erbil'deki okulun MIT destegiyle kuruldugunu acikliyor: "Erbil'de Turkmenler icin okul actigimiz zaman orada Barzani ile Talabani hakimdi.. Kaldi ki. Ben Sayin Cumhurbaskani'na sordum o meseleyi. 19-25 Eylul 1996) Fethullahcilarin. Okullarin parasi da. ABD'ye siki sikiya bagli. ayni zamanda ABD'nin nufuz alani yaratmaya calistigi ulkeler. Okullarin acildigi ulkeler. Gulcin Tahiroglu ile yaptigi ve Aktuel dergisinin 19-25 Eylul 1996 tarihli sayisinda yayimlanan roportajinda. 1994 yilinda faaliyete gecen Ozel Isik Koleji'nin 140 ogrencisi. Fezalar Egitim ve Ogretim Ticaret Limited Sirketi'ne kayitli olan bu kuruluslardan Ozel Isik Koleji ile Ozel Nilufer Koleji. Bu okullardan biri de. oradaki istihbarat orgutleri de bu isin hep yaninda oldular. Onlar da 'Nasil istiyorsaniz oyle yapin' dediler. Kuzey Irak'ta Erbil kentinde uc egitim kurumu bulunuyor. Ozellikle Orta Asya'da faaliyet gosteren Gulen teskilatinin mazhar oldugu bu yabanci destek. Onun icin MIT de. Turkiye'yi bir laboratuvar gibi kullanmak niyetindeyse…"11 (Junge Freiheit. Hocaefendi'nin Kitaplarini Bedava Basiyor" "Boylesine comert bir yardimin." (Aktuel dergisi. 16 personeli bulunuyor. Orada egitim devam ediyor. buyuk bir ihtimalle Siilige ve her zaman guvenilir olmayan Vahabi Islamina karsi. Bu okullar. oradaki Turkmenleri Kurtler eritir dedim. Gulen. Devletin burada okul acmasini zaruri goruyorum. Isik Turk Dil Merkezi ise kayitlarda "dil kursu" olarak gorunuyor.. Barzani de. Para. Oysa.

ABD'den Malezya'ya 200'e yakin okulu var. Bunun karsiliginda okul. faaliyete basladi. Isik Koleji'ni temsil eden kisilerle PKK arasindaki iliski. ilgili yerlere aktariliyor. Ozel Nilufer Koleji ise 1996 yilinda faaliyete gecti. Fethullahcilar. butun ayrintilariyla Genelkurmay istihbarati tarafindan saptandi. okulu us olarak kullandi. 14 Eylul 1997 Asya Finans: Para Aklamada Yeni Istasyon Fethullah Gulen'in. Bu para. Asya Finans'in . Fethullahcilar. Baslangici soyle. Geriye kalan. Aydinlik. 12-15 bin dolar arasinda maas odeniyormus gibi gosteriliyor. Okullarin bir baska kullanimi var ki. Doviz kitti. Okullarin yogunlastigi alan. Para dergisinden Gulcin Tahiroglu'na Asya Finans'in kurulus gerekcesini soyle acikliyor: "Dunyanin degisik yerlerinde okullar. Rusya ve Dogu Bloku ulkelerinden yabanci doviz cikartilamiyordu. Nitekim CIA. Erbil kalesinin hemen altinda bulunan Taurus Oteli'nde kuruldu. Fethullahci okul yoneticileri. Fethullahcilar'la PKK. Fethullahcilar'in Turkiye Cumhuriyeti devletinin sivil ve askeri istihbarat personelini okula sokmamasiydi. Okulun ogrencileri. PKK'ye 15 bin dolar para yardimi yapildi. Bu ulkelerin cogunda. Turkiye'ye karsi bir ittifak olusturmuslardi. Dogu Avrupa ulkeleri. isadamlarina "komisyon karsiliginda" ticaretten kazandigi dolarlari Rusya'dan cikariyorlar. Sistem soyle calisiyor: Yabanci ulkelerdeki okullar. PKK'ya 15 Bin dolar Verdi Fethullahcilar Ozel Isik Koleji'ni acacaklari donemde. Erbil. kâr amaci gutmeyen vakiflar tarafindan kuruluyor. Asya Finans'i kurmadan once yurtdisindaki islerini Faysal Finans araciligiyla yurutuyorlardi. Cunku o paralar surekli ve cok hizli deger kaybediyor. Faysal Finans'la sorunlar ciktigi ve bu yuzden Asya Finans'in kurulmasina karar verildigi belirtiliyor. teminat mektubu gibi bir seye ihtiyac duyuluyor. PKK'nin de buna bir itirazi olmadi. Orta asya ulkelerinin parasiyla ticaret yaparsaniz da zarar ediyorsunuz. Turkmen ve Kurt asiretlerinin zengin kesiminin cocuklarindan olustu. Son donemde. Turkiye'ye transfer ediliyor. Gulen. Talabani liderligindeki Kurdistan Yurtseverler Birligi (KYB)'nin denetimi altindaydi. 44 ogrencisi. okulun ozgurce faaliyet gostermesi ve bir mudahale ile karsilasmamasi icin PKK ile anlastilar. muesseseler acilinca para transferi gibi. 8 personeli bulunuyor. okullar araciligiyla kara para akliyor ve yasadisi para transferi yapiyorlar.kisi calisiyor. bu tur vakiflar mali denetimin disinda. Ortadogu ve Kuzey Afrika'ya da uzaniyor. hic bilinmiyor. Turkiye'den goturulen ogretmenlere. Rusya ve Turk cumhuriyetleri. Fethullahcilarin PKK'ye yardimi. PKK'nin okula mudahalede bulunmama kosulu. Turkiye'de de ogretmenlerin hesabina 500-600 dolar yatiriliyor. Fethullahcilar. Okullar.

okullarda "radikal Islam ve tek Islam devleti kurulmasi propagandasi" yapildigi belirtilerek. Gulen'e bagli cesitli sirketleri yakin takip altina alan Rus yonetimi. Tataristan'da 8. okullari "Amerikan ve Ingiliz casusu yetistirme merkezi" olarak goruyor. Haziran 2000'de Fethullah Gulen'in Rusya'daki taraftarlarinin iktidar organlarina sizdigini yazdi. okullarin sahibi konumundaki Tolerans. Fethullah Gulen okullarindan yetismis ve bazi yerel devlet dairelerinde calisan kadrolarin da onemli bir tehlike olarak goruldugu belirtiliyor.guclu bir finans olacagi kanaatini tasiyorum. Serhat. Dista yapilan isleri daha rahat goturmek icin finans kaynagi olsun. Cuvasya ve Yakut-Saha'da da birer okul bulundugunu yazdi. "Arkadaslarimiz bunu bir ugur saydilar" diye acikliyor. yerel yoneticilerin cocuklarini Ingilizce egitim vermesi nedeniyle bu okullara gonderdigine dikkat cekilerek. Rusya'nin Baskirdistan Ozerk Cumhuriyeti'nde Fethullah Gulen . Ticari baglanti yaptiklari Turk Cumhuriyetlerinin cogunda Zaman basiliyor. Rusya. aciklamasinda. Fethullah okullarini kapatiyor Rusya yonetimi. Astrahan ve Dagistan'da da lise ve kolejler bulundugunu yazan Nezavisimaya. Feza ve Cag Ogretim International gibi degisik adlardaki Turk sirketleri tarafindan finanse edildigini bildirdi. Soz konusu okullarin once Rusya'nin Turkce konusan bolgelerinde kuruldugunu bildiren Nezavisimaya. Ilk toplantilara Fethullah Gulen de katilmis. Katilisini. Medya sektorune de agirlik veriyorlar. FSB Baskani 2002 yili etkinlik raporunda Fethullah Gulen okullarinda calisan ogretmenlerin casusluk faaliyetlerinin desifre edildigini belirtti. Karacay-Cerkez. Rusya yerel yoneticileri arasinda bu okullarda okumus bazi gorevlilerin de isine son verilmesi icin hazirliklar yapiliyor. bu kuruluslarin denetlenmesini istendi. Moskova'da yayimlanan Nezavisimaya gazetesi. FSB Baskani. kisa surede 2 trilyon toplaniyor. Serhat ve Ufuk vakiflarinin isimlerini verdi. gerceklestirdikleri en basarili etkinlikler arasinda Turk casuslarin desifre edilmesini de saydi. bu okullarin Nurcular. Toros. 2002'den baslayarak Fethullah okullarina karsi operasyon yapilor. Palandoken. (Para dergisi 22 Eylul 1996) Fethullahcilar Turk Cumhuriyetlerinde daha cok petrol ve madencilige el atmislar. teminat mektuplari saglansin. dista bankalardan kredi almak kolaylassin…" Asya Finans'in kurulus karari verilince. Bircok bolgede. 17 Aralik 2002'de Turk basininda yer alan aciklamasinda. Once okullara giriyorlar. Rusya Devlet Baskani Putin'in emriyle 2004 yili sonunda ulke icindeki Fethullah Gulen okullarini kapatmak icin harekete gecti. Baskirdistan'da 4. Gazetedeki yazida. Zaman gazetesini bir orgutlenme araci olarak kullaniyorlar. FSB: Casusluk Yapiyorlar Rusya Ic Guvenlik Orgutu FSB Baskani Nikolay Patrusev.

Tayyip Erdogan Naksibendi muridi olmasina karsin. Ciller iktidarinda gucunu artirdi. Bu cercevede Rusya'nin degisik bolgelerinde 10'a yakin okul kapatilirken. Ancak 28 Subat 1997'deki askeri mudahale ile ektkinligi agir darbe yedi. Disisleri bakanliklari burokrasisi Fethullah Gulen tarikatinin egemenligine sokuldu. Maliye. Ayrica Baskirdistan Milli Egitim Bakanligi'nin sinirdisi edilen ogretmenlerin gorev yaptigi okulu kuran 'Serhat' vakfi ile tum anlasmalarini iptal ettigi de belirtildi. Fethullah Gulen'in isadamlari orgutu ISHAD ile yakin bagi bulunuyor. Gul'un bakanligindan sonar Fethullahci kadrolar Disisleri Bakanligi'nda yukseltildiler. 5 Eylul 2004) AKP Hukumetiyle Gelen Sicrama Fethullah Gulen. Banka kredileri. Fethullah tarikatina bagli dort bakan aldi: Devlet Bakani Mehmet Aydin. Ekonomiden Sorumlu devlet Bakani Ali Babacan ise 21 Eylul 2004 gunu ISHAD uyeleriyle yemekli toplantida bulustu. Turkiye'yi terkedip ABD'ye kacmak zorunda kaldi. Fethullah tarikatiyla yakin bagini her donem surdurdu. Disisleri Bakani Abdullah Gul 7 Nisan 2004 gunu. Disisleri Bakani ve Basbakan Yardimcisi Abdullah Gul de. AKP iktidarinda oncelikle Icisleri. buyuk paralar aktardi. ABD yonetimi Turkiye'nin iade istegini kabul etmedi. AKP hukumetinin olusturulmasinda Fethullah Gulen. Bu olaydan sonra. Erdogan'in yurtdisi gezilerine katiliyorlar. Ekonomi Bakani Ali Babacan. Fethullah Gulen'e bagli isadamlari AKP hukumeti tarafindan kayiriliyor." Yine ayni haberde Rusya Federal Guvenlik Servisi FSB'nin Baskani Nikolay Patrusev'in yaptigi aciklamanin ardindan. Tolerans Vakfi Baskani Sirin. Fethullahcilar secimlerde AKP icin olaganustu caba gosterdi. Rusya'da Fethullah Gulen okullarinin temsilcisi konumundaki Tolerans Vakfi Baskani Mustafa Kemal Sirin'in sinirdisi edildigini duyurdu. Fethullah Gulen. Rusya Egitim Bakanligi'nin Fethullah Gulen okullarina karsi kapsamli bir sorusturma baslattigi belirtiliyor. 7 Eylul 2003 tarihli haberinde. Milli Egitim. . kabinesini bir tarikatlar koalisyonu olarak kurdu. Milli Egitim Bakani Huseyin Celik Ekonomi Bakani Ali Babacan. 50'den fazla Turk vatandasi sinirdisi edildi. Turizm Bakani Erkan Mumcu. Rusya'nin Turk okullariyla baglantili olarak simdiye kadar sinirdisi ettigi en ust duzeydeki temsilci.okullarindaki 10 ogretmen Haziran 2003'te sinirdisi edildi. CIA'nin basyardimcisi idi. Hukumete. Milliyet gazetesi Moskova muhabiri Cenk Baslamis. (Aydinlik. ve devlet tesviklerinden oncelikli olarak yararlandiriliyorlar. Tayyip Erdogan'in parti kurmasinda ve Erdogan'in TUSIAD ile baglanti kurmasina araci oldu. Poliste Fethullah Orgutu Egemen Icisleri Bakani Abdulkadir Aksu da Naksi olmasina karsin. Buryatya Cumhuriyeti'nde de. Fetullah Gulen okulu hakkinda sorusturma baslatildi.

1931 Izmir dogumlu Hukuk Fakultesi mezunu. Turani soyadini Turkiye'de iken kullanmaya basladi. Icisleri Bakanligi'nin butun kritik mevkilerine Fethullahcilar egemen oldu. 1998 yilinda ABD vatandasi oldu. Rustu Kalyoncu. AKP hukumetinin Adalet Bakani Cemil Cicek de. 1962 dogumlu Enver Yusuf. AKP'nin Fethullah tarikatina mensup Eskisehir Milletvekili Muharrem Tozcoken'in basinda bulundugu bir ozel orgutlenme ile Emniyet'e hukmediyor. Dogu Turkistan Gocmen Dernekleri binasinda basin toplantisi yapti. Abdulveli Can. Enver Yusuf. Uygur orgutleri arasinda fazla agirligi bulunmayan Enver Yusuf'un "basbakan" atanmasinda. Surgunde Dogu TurkistanHukumeti bir CIA-Fethullah-AKP yapimi ABD'nin Wisconsin Eyaleti’nde. Kukla Hukumetin Basbakan ve Disisleri Bakani E nver Yusuf Turani. Izmir'de ticaret yapan agabeyi Fethullah'in en onemli maddi destekcilerinden biri. 14 Eylul'de kuruldugu ilan edilen “Surgunde Dogu Turkistan Hukumeti”nin kurulmasinda Fethullah Gulen tarikatinin ve AKP hukumetinin tayin edici rolu var. Son uc yilda Fethullah Gulen tarikatinda etkin. Kukla Hukumetin "Basin Sozcusu" ve "Turizm Bakani" Ismail Cengiz. Cin'den Suudi Arabistan'a kacti. Istanbul'da dil ogrenmek icin kaydoldugu Ingiliz Kultur kanaliyla ABD'ye gonderildi. Fethullah Gulen'in CIA ve Pentagon'la baglantilarini surduruyor.Fethullahcilarin Emniyet Genel Mudurlugu'ndeki orgutlenmesini takviye etti. Fethullah Gulen. Enver Yusuf. Turkiye'ye getirildiginden bu yana Fethullah Gulen orgutuyle icice. Fethullah Gulen'in Papa ile bulusmasinda on ayak olan ve gorusmede cevirmen olarak bulunan Rustu Kalyoncu ile ortak. . Fethullah Gulen tarikati ile baginin kilit onemi var. davalari devam etmesine. ABD'de "Dogu Turkistan Ozgurluk Merkezi"ni kurdugunda Fetullah Gulen tarikatinin yayimladigi Zaman gazetesi 25 Kasim 1996'da tam sayfa roportaj yayimladi ve Enver Yusuf'u Uygurlarin ABD'deki lideri gosterdi. 11 Eylul 2001 tarihine kadar Mclean'de cok luks bir villada yasiyordu. Enver Yusuf. 1983-1985 yillarinda Turkiye'de ikamet etti. Fetullah Gulen Tarikati mensubu. Rustu Kalyoncu. milletvekili olmadan once Emniyet Genel Mudur Yardimcisi idi. Kukla hukumet tezgahinin her boyutunda Fethullahcilar devrede. hakkinda giyabi tutuklama karari olmasina karsin Fethullah Gulen'in Turkiye'ye gelmesinin onunde bir engel bulunmadigini soyledi. Hizirbek Gayretullah'in da Fethullah teskilati ile yakin bagi var. uzun yillardir ABD'de bulunuyor. Fethullah'in Virginia'da kurdugu Amerikan Turk Dostluk Dernegi de (American Turkish Friendship Association) kukla hukumetin ilk toplantisinin duzenlendigi Fairfax Kutuphanesi'nin kiralanmasinda rol aldi Kukla hukumetin Turkiye Cumhuriyeti vatandasi uyeleri Ismail Cengiz. Bir donem Amerikan Adalet Bakanligi'nda calisti. Tozcoken. Suudi Arabistan'dan duzenli para aliyordu.

Islam'in bu temellerini anlatarak ise basliyoruz. Fethullah Gulen'in Turkiye'deki ve yurtdisindaki cabalarini onumuzdeki yuzyilin 'baris' asri olmasi acisindan onemsediklerini ve soz konusu projeye buyuk ilgi duyduklarini belirttiler. Avrasya’yi. TBMM Baskani Hikmet Cetin. arastirma merkezleri var onlara danistim. Disisleri Bakani Ismail Cem tarafindan kabul edilmisti. “AKP hukumetiyle gorusuldu mu? sorusuna. dunyada ve ozellikle ABD'de Islam'in imajinin teror ve siddetle bareber anilir hale gelmesinden buyuk uzuntu duyduklarini belirttiler.Fethullah Gulen'in baslattigi diyalog cabalari suruyor. Cumhurbaskani ile gorusmesi ise Demirel'in Ispanya'da olmasi dolayisiyla gerceklestirilemedi. Kur'an-i Kerim'in de 'hosgoru' kitabi oldugu temelindeki goruslerine buyuk onem atfettiklerini belirten Heyet Baskani Leon Levy.acikistihbarat. "Hocaefendi'nin cabalarindan cok etkileniyoruz. Gulen'in Islam'in 'hosgoru' dini. Heyetin. Ankara'da en ust duzeyde kabul gormus ve Basbakan Mesut Yilmaz. Cengiz su cevabi verdi. Onlarla konustum.asp?haber=5420 Diyalog cabalari devam ediyor SELCUK GULTASLI ISTANBUL (Zaman). hosgoru ve uzlasmayi. “Sahsi dostlarim var. Ancak ABD'de boyle yaygin ama yanlis bir imaj var. Genelkurmay II. Cin’i. Kenneth Jacobson ve Leon Levy'den olusan heyet daha ." dedi. Semavi bir din olan Islam'in terore ve siddete prim vermedigini biliyoruz. "Biz her gittigimiz yerde. ABD'nin en etkin lobisine sahip 55 Yahudi orgutunu temsilen Turkiye'de bulunan 59 kisilik AYOBK Heyeti. Rusya’yi iyi taniyan hocalar var. Fethullah Gulen ise.” http://www. Gulen." diye konustu. AYOBK Heyeti'ni temsilen Fethullah Gulen'i ziyaret eden 3 kisilik grup. Jacob Stein. Islam'in uzlastirici ve hosgorulu bir din oldugunu vurgulayarak. 3 gunluk bir ziyaret icin Turkiye'de bulunan Yahudi Liderler Heyeti. Fethullah Gulen ise ulkeler arasinda sinirlarin kalktigi bir donemde semavi dinlerin temsilcilerine buyuk gorev dustugunu ve uzlasi hosgoru temellerinde onumuzdeki gunlerin baris icerisinde gececegine inandigini soyledi. Istikbalin medeniyetinin semavi dinler arasinda boyle bir uzlasmanin saglanmasi ile gerceklesecegine inaniyoruz.Aydinlik'in.com/Haberler. dun Istanbul'da Amerikan Yahudi Orgutleri Baskanlari Konferansi (AYOBK) Heyeti'ni kabul etti. Hocaefendi'nin bu yanlis imaji silmeye yonelik cabalarini takdir ediyoruz ve devaminin gelmesini diliyoruz. Baskani Orgeneral Cevik Bir.

sonra Fethullah Gulen'e kutsal topraklarda bulunmus 2000 yillik bir testi hediye etti.tr/1998/03/11/guncel/22. http://arsiv.html .zaman.com.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful