P. 1
5.imo yapı işletmesi kongresi bildirileri!!

5.imo yapı işletmesi kongresi bildirileri!!

|Views: 279|Likes:
Yayınlayan: Yüksek Şef

More info:

Published by: Yüksek Şef on Nov 28, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2013

pdf

text

original

TMMOB NŞAAT MÜHEND SLER ODASI ESK ŞEH R ŞUBES

5.

YAPI ŞLETMES / YAPIM YÖNET M KONGRES

B LD R LER K TABI
22-23 EK M 2009 ANEMON OTEL – ESK ŞEH R

TMMOB nşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Büyükdere Mah. Bayraktepe Sk. No:22 ODUNPAZARI/ESK ŞEH R Tel:+90(222) 229 28 00 / Fax:+90(222) 229 28 01 e-posta:imoeskisehir@imo.org.tr Web: www.imoeskisehir.org.tr

ISBN:

41. DÖNEM MO YÖNET M KURULU ÜYELER H.Serdar HARP Alaettin DURAN Levent DARI Züber AKGÖL Abdullah BAKIR Metin KORKMAZ lker ÜNDEZ ( Başkan ) ( 2. Başkan) ( Sekreter Üye ) ( Sayman Üye ) ( Üye ) ( Üye) ( Üye)

ESK ŞEH R ŞUBE YÖNET M KURULU ÜYELER Erman GÖLET Bülent ERKUL Berrin Ç FTÇ Ömer ARIÖZ S.Selim ŞENGEL Mert KAYA Murat ÖZARSLAN (Başkan) (Sekreter Üye) (Sayman Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye)

SUNUŞ Yaklaşık otuz yıl önce mezun olan nşaat Mühendisleri; Yapıları hem tasarlar, hem de inşa ederlerdi. Ancak dünyadaki ekonomik gelişmeler, teknolojik ilerlemeler ve insanların talepleri değişimi zorunlu kıldı. Pek çok kişinin uzun zamanda bitirilen inşaatlara tahammülü yok artık. Yapım işleri başlamadan önce projenin ne kadar parayla biteceğini bilmek gerekli hale geldi. Yapım sürecindeki paranın ve sürenin yönetimi teknik bilgi ile yarışır hale gelince uzmanlaşma kaçınılmaz oldu. Bizler, uzmanlık alanlarının gerekliliğine yürekten inanıyoruz. Ancak nşaat Mühendisliği kavramını da bir bütün olarak algılıyoruz. Bu bağlamda başarılı bir tasarımcı olmak için yapım koşullarının çok yakından bilinmesi; iyi bir Yapı şletmecisi olabilmek için de tasarımın ana unsurlarının hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini düşünüyoruz. Daha önceki dönemlerde sadece yapı, hidrolik ve ulaştırma alanında yapılan master ve doktora çalışmaları günümüzde çok çeşitlendi. nşaat Mühendisleri Odası da gelişmelere paralel olarak pek çok yetkinlik alanı tanımladı. Bunlardan birisi de Yapım Yönetimi yetkinlik alanıdır. Şubemiz de bu noktadan hareketle Yapı şletmesi ve Yapım Yönetimi kongresinin 5.sini düzenleme görevini üstlenmiştir. Düzenleme Kurulu olarak temel amaçlarımızdan biri, akademisyenler kadar konunun uzmanı olan uygulamacıların da kongreye katılımlarını sağlamak idi. Ancak bu konuda istediğimizi tam olarak elde edemedik. Uygulamada çalışan meslektaşlarımızın ne yazık ki bilgiyi derleme, yazma ve paylaşma alışkanlıkları yok. Bunun bir kültür sorunu olduğunu ve en kısa zamanda da aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü şantiyenin tozunu yutarak, çilesini çekerek elde edilmiş pek çok deneyim en az akademik çalışmalar kadar önemli ve değerlidir, ayrıca ilgililerce de mutlaka paylaşılmalıdır. Bilim Kurulumuz gönderilen 51 bildiriyi inceleyerek değerlendirmiş; konu, amaç ve kapsam bakımından uygun bulunan bildiriler kongre kitabında toplanmıştır. Kongre’yi düzenleyen MO Eskişehir Şubesi Yönetimi’ne, bildiri sahiplerine, bildirileri değerlendiren Bilim Kurulu üyelerine, katılımcılara, Kongre süresince değerli görüş ve eleştirileriyle katkı sağlayan herkese teşekkür eder, Kongre’nin başarılı geçmesini ve amacına ulaşmasını diler saygılar sunarız.

Kongre Düzenleme Kurulu adına Fercan YAVUZ

B L M VE DANIŞMA KURULU Prof.Dr. Doğan SORGUÇ Prof.Dr. Orhan Yüksel Prof.Dr. lker ÖZDEM R Prof.Dr. David ARDITI Prof.Dr. Talat B RGÖNÜL Prof.Dr. Ekrem MAN SALI Prof.Dr. Emin ÖCAL Prof.Dr. Recep KANIT Prof.Dr. Haluk ÇEÇEN Prof.Dr. Hakkı ÖNEL Prof.Dr. Alaattin KANOĞLU Prof.Dr. Heyecan G R TL Prof.Dr. Nurten ERDOĞAN Doç.Dr. Ahmet Murat ÇIRACI Doç.Dr. rem D KMEN TOKER Doç.Dr. Murat GÜNDÜZ Doç.Dr. Aynur KAZAZ Doç.Dr. Gökhan ARSLAN Doç.Dr. Emel LAPTALI ORAL Doç.Dr. Ahmet ÖZTAŞ Yrd.Doç.Dr. Uğur MÜNGEN Yrd.Doç.Dr. Osman AYTEK N Dr. Murat KURUOĞLU Dr. Hüseyin GENCER Dr. Ümit IŞIKDAĞ

DÜZENLEME KURULU Fercan YAVUZ lker ÖZDEM R Osman AYTEK N H.Selim ŞENGEL Hakan KUŞAN Erman GÖLET Bülent ERKUL Berrin Ç FTÇ

SUNUŞ Son yıllarda inşaat sektöründeki gelişim ve değişimlere paralel olarak “Yapım Yönetimi ve Yapı şletmesi” alanında da gelişmeler olmaktadır. Bilimsel ve teknolojik alanlardaki ilerlemelerin ve yeni bilgilerin meslektaşlarımıza ulaştırılması ve gelişmelerinin sağlanması da kaçınılmaz bir gereksinim ve örgütümüzün temel görevidir. Bilgilerin güncelleştirilmesi, gelişmelere daha çabuk ve kolay ulaşma olanaklarının sağlanması ve meslek grubumuza dahil projeci ve uygulayıcıların kendilerini yenilemeleri de gerekmektedir. nşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi, 1996 yılından bugüne kadar çeşitli aralıklarla yapılan ve 4 kongreden oluşan zincirin yeni bir halkası olarak düzenleyeceği “5. YAPI ŞLETMES /YAPIM YÖNET M KONGRES ” ile bu alandaki eksikliği kapatmayı hedeflemektedir. lki 1996, ikincisi 2000, üçüncüsü 2005 yılında gerçekleşen kongreler, Yapı şletmesi Kongresi adı altında, dördüncüsü de 2007’de nşaat Yönetimi Kongresi adıyla gerçekleştirilmiştir. Bu kez ise MO Yönetim Kurulunca Yapı şletmesi ve Yapım Yönetimi Kongresi adı altında yapılması uygun görülmüştür. Kongrenin temel amacı, inşaat mühendisliği alanında öne çıkan yapım yönetimi konusundaki eğitim, mesleki sorunlar, önemli uygulamalar, teknolojik gelişmeler ve inşaat sektörünün ulusal ve uluslar arası sorunlarının ele alınmasıdır. Konuyla ilgili akademisyen, uzman, bürokratların özgün çalışma ve birikimlerinin paylaşılması; özellikle de uygulamacıların başarılı yönetilmiş projelerinin sergilenmesi, ayrıca başarısızlık ve sorunlarının tartışılarak çözüm önerilerinin geliştirilmesi de amaçlanmıştır. Şubemizce düzenlenen kongreye bildiri sunanlara, bilim ve danışma kurulu ile düzenleme kuruluna ve kongre sürecine katkı sağlayan herkese teşekkür ederim.

Erman GÖLET TMMOB nşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı

Dr. V. Doğan Sorguç Yönetimsel şbirliği: 3.-Ing.şlet-Devret) Modeli Sözleşmeler le 4735 Sayılı Yasada Belirtilen Yapım şleri Sözleşmelerinin Karşılaştırılması Muhammed Koçer – Osman Aytekin – Hakan Kuşan – lker Özdemir Kamu hale Mevzuatında Yapılan Değişikliklerin Mühendisler Açısından Tarihsel Süreçte Değerlendirilmesi Hüseyin Gencer Sürdürülebilirlik Kavramının Yapım Proje Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi Selin Gündeş – Sema Ergönül – Nur Atakul Mühendislik ve Tasarım Hizmeti Sunan Firmalarda Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı Gül Polat – Atilla Damcı Kamu halelerinin Değerlendirilmesinde Bulanık Mantık Yaklaşımı ve Uygulaması Sayfa No 13 Bildiri 2 23 Bildiri 3 31 Bildiri 4 53 Bildiri 5 61 Bildiri 6 71 Bildiri 7 83 Bildiri 8 95 Bildiri 9 107 Bildiri 10 117 .Ç NDEK LER Sıra No Bildiri 1 nşaat Projelerinde Süresel Planlamayı Etkileyen Faktörler ve Etki Derecelerinin Türkiye Koşullarında Belirlenmesi Murat Kuruoğlu – Merve Sevim – Hilal Şaşmaz – Volkan Eczan – Ümit Işıkdağ Günümüz Şantiye Koşullarının Literatür ile Kıyaslanması ve Mevcut Durumun Değerlendirilmesi Murat Kuruoğlu – Merve Sevim – Volkan Eczan Yapı şletmesi ve Yapım Yönetimi Kapsamında Eskişehir TED Koleji Örneğinin rdelenmesi Zeynep Arda – Zuhal Özçetin – Mehmet Eminel Teknik Üniversite Konseptinde Gelişmeler Karşısında nşaat Yönetiminde Olanaklar ve Sınır Koşulları Prof.Binyılda Yaşayan Osmanlı Köyü – Cumalıkızık Projesi Nilüfer Taş – Murat Taş nşaat Sektöründe Y D (Yap.

Emin Öcal – . Emin Öcal – Berna Şekerci nşaat Yönetiminde Veri Madenciliği Uygulamaları Eda Noyan nşaat Firmalarında Bilgi Yönetimi Stratejisi Erkan Karaman – Serdar Kale Beton Prefabrikasyon Sektöründe Pazar Yönlülüğü Tülay Çivici – Erkan Karaman – Serdar Kale Üst Yapı nşaat Projelerinde. Halil Gerek Eşzamanlı Mühendislik Kavramının Türk nşaat Sektöründe Uygulanabilirlik Düzeyinin rdelenmesi M. Öngörülemeyen Maliyetlerin 129 139 151 Bildiri 14 161 171 Bildiri 15 Bildiri 16 177 Bildiri 17 191 Bildiri 18 203 Bildiri 19 213 225 231 241 Bildiri 20 Bildiri 21 Bildiri 22 Bildiri 23 .Burak Öz – Ekrem Manisalı Bildiri 11 Bildiri 12 Bildiri 13 Türkiye’de nşaat Sektöründe ş Sağlığı ve Güvenliği Ayşegül Ercan ş Kazalarında Cezai Sorumluluk ve Yaptırımlar Uğur Müngen – G. Hüseyin Ertaş – Ahmet Öztaş – Mehmet Tekinkuş nşaat Sektöründe Benchmarking Yönetim Tekniğinin Uygulanmasına Yönelik Bir Model Önerisi M. Emre Gürcanlı 4734 Sayılı Kamu hale Kanunu’nun Yapım şleri haleleri Uygulamalarında Karşılaşılan hale Uyuşmazlıkları ve Çözüm Önerileri Gökhan Çiçek – Serkan Kıvrak – Gökhan Arslan htiyaç Programı Hazırlama Sürecinin Proje Yönetimi Bağlamında rdelenmesine Yönelik Bir Uygulama: l Özel dare Binaları Gülden Gümüşburun Ayalp – Erkin Erten Yapı şletmesine Emeği Geçenler Özge Akboğa – Orhan Yüksel Yapı şletmesi Eğitiminde Yurtdışı Eğitim Programlarının ncelenmesi Selim Baradan – Özge Akboğa – Gülben Çalış – Orhan Yüksel Staj ve Bitirme Projelerinin nşaat Mühendisliğinin Yapım Yönetimi Eğitimindeki Katkısının ncelenmesi: Gaziantep Üniversitesi Mezunu nşaat Mühendisleri Üzerine Bir Uygulama M.

Ümit Dikmen 253 Bildiri 24 Yapay Sinir Ağları Yöntemi le Kalıp şlerinde Bir Adam-Saat Tahmini Modeli Murat Sönmez – S. Ümit Dikmen Yapım Firmaları’nda Entelektüel Sermaye Değerinin Finansal Verilerle Hesaplanması Tuğçe Ercan – Almula Köksal Yüklenici Firmaların Uyguladıkları Teklif Stratejilerinin ve Firma Özniteliklerinin Bu Sürece Etkilerinin ncelenmesi Hilmi Coşkun – Nesrin Katırcı Tünel Kalıp Maliyetleri le Geleneksel Kalıp Maliyetlerinin Karşılaştırılması Aynur Kazaz – Betül Soyçopur nşaat Sektöründe Genel Gider Kavramı ve Yapı Maliyetine Yansıtılma Düzeyi M. Ümit Dikmen nşaat Projelerinde Örgüt çi Çatışmanın Nedenleri ve Boyutlarının Belirlenmesi Esin Ergen – Mehmet lker Genç – Ülkü Uzunçarşılı Korelasyonlu Aktivite Şebekesi Risk Analizi Modeli Ve Bir nşaat Projesi Üzerinde Örnek Uygulaması Önder Ökmen – Ahmet Öztaş nşaat Yatırım Projeleri çin Arazi Yer Seçiminde AHP (Analytıc Hierarchy Process) Uygulaması Ömür Tezcan – Osman Aytekin – Hakan Kuşan – lker Özdemir Başbakanlık Toplu Konut daresi (TOK ) Tarafından Yaptırılan Toplu Konutların nşaat Kalitelerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Alan Çalışması Latif Onur Uğur – lknur Bekem Yüklenici nşaat şletmelerinde Markalaşma Süreci Gül Polat – Ümit Dönmez 261 Bildiri 25 271 Bildiri 26 281 Bildiri 27 291 Bildiri 28 299 Bildiri 29 309 Bildiri 30 317 Bildiri 31 329 Bildiri 32 339 Bildiri 33 347 365 Bildiri 34 . Emin Öcal – Feyzullah Kadırhan 2007 Türk Deprem Yönetmeliği Zemin Kriterlerinin Sanayi Yapılarının nşaat Maliyetine Etkileri Senem Özek – S.Belirlenmesine Yönelik Bir Karar Destek Modeli Ömer Bisen – S.

Murat Günaydın Yalın Üretim lkelerinin nşaat Endüstrisinde Uygulanabilirliği Selin Gündeş – Sema Ergönül Türk nşaat Sektöründe ERP Uygulamalarında Karşılaşılan Riskler Burç Yıldız – S. Ümit Dikmen 377 Bildiri 36 387 Bildiri 37 399 .Zeynep Doğan – H.Bildiri 35 nşaat Ruhsatı Alımında Gecikme Sebeplerinin ve Sürelerinin Analizi Aysu Demirciefe – S.

.

Bu çalışmada. Maslak. ilk planda hedeflenen maliyeti.nşaat Projelerinde Süresel Planlamayı Etkileyen Faktörler ve Etki Derecelerinin Türkiye Koşullarında Belirlenmesi Murat Kuruoğlu Ögr. Yapılan çalışmadan elde edilen veriler ışığında oluşturulmuş değerlendirme tablolarındaki. Yapı şletmesi Anabilim Dalı. Çalışma yapılırken Mimar Mürvet Türesoy’un hazırladığı “Yapı Üretiminde Süre Tahmini ve Yapım Süresini Etkileyen Faktörler” konulu yüksek lisans tezindeki anket çalışması temel alınarak. TÜ nşaat Fakültesi. stanbul Tel ve Faks: 0 212 285 36 55 E-posta: eczan@itu. Maslak. bütçesi ve ortaya konuluş süresi açıkça tanımlanmış ve bir defaya mahsus gerçekleştirilen.edu. Müh. Süre. faktörlerin önem sıraları ve bunların gruplara göre değişimi ve baz alınan 13 .com Merve Sevim nş. konu süresel planlama şeklinde genişletilmiş ve faktör sayısı günümüz koşulları ve yeni kapsam doğrultusunda arttırılmıştır (Türesoy. Yapı şletmesi Anabilim Dalı.tr Volkan Ezcan Ümit Işıkdağ E-posta: egetera@superonline. Maslak. Gör.. Buradaki etki derecesi faktörlerin birbirlerine göre önem sırasını ifade etmektedir. stanbul Tel ve Faks: 0 212 285 36 55 Hilal Şaşmaz nş..com Öz Proje. Müh. Projenin yapısından ve çevresinden kaynaklanan ve süresel planlamaya etki eden birçok faktör bulunmaktadır. Proje için belirlenen süreden sapılması. Maslak. stanbul Tel ve Faks : 0 212 285 36 55 E-posta: kuruoglu@itu. aktiviteler bütünüdür. stanbul Tel ve Faks: 0 212 285 36 55 E-posta: mrvsvm@yahoo. Projenin gerektirdiği koşullarda ve istenen niteliklerde yapılabilmesini sağlamak için proje yönetimi sisteminin uygulanması önemlidir. Müh. belirli bir başlangıç ve bitiş noktası olan..edu.tr nş. Yapı şletmesi Anabilim Dalı. Yapı şletmesi Anabilim Dalı. Başlangıçta belirlenen hedeflerden sapma oluşmadan ya da olabilecek en az sapmayla projenin tamamlanabilmesi için planlamaya özelliklede süresel planlamaya önem verilmesi kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.Dr. “inşaat projelerinde süresel planlamayı etkileyen faktörler ve bunların etki derecelerinin Türkiye Koşulları’nda belirlenmesi” amaçlanmıştır. dolaylı olarak da kalite hedeflerinin tutturulmasını güçleştirir. 1989). kapsamı. projelerin ana hedeflerinden biridir ve diğer hedefleri doğrudan etkiler.

temel olarak 3 denge taşı üzerinde durmaktadır. nşaat projelerinin tek ve tekrarlanamaz nitelikte olması. Organize çabadan kasıt ise Proje Yönetimi olmaktadır. yapılan yeni çalışmanın sonuçları arasında ortaya çıkmış dikkat çeken farklılıklara değinilmiş. nşaat projeleri. projenin başlangıcında. sapma analizi. Birçok değişkene bağlı olarak bir dinamizm içerisinde yer alan inşaat projeleri. birçok fonksiyonu olan bir yönetim ve kontrol süreci doğrultusunda sürdürülen ve koordinasyon ihtiyacının üst düzeyde olduğu projelerdir. proje yönetim süreci içerisinde belirsizliğin ve bununla beraber riskin da maksimum düzeyde olduğu bir ortamda gerçekleşmektedirler. süresel sapmayı etkileyen faktörler Giriş Gelişim süreci içerisinde olan ülkeler. planlama sürecinde ön görülen birçok konunun. Ayrıca bu projeler dış çevreyle birebir bağlantılı oluşları nedeniyle. bu ülkelerin kalkınma projeleri olarak inşaat projelerini seçmelerine sebep olmaktadır. Anahtar Kelimeler: nşaat proje yönetimi. Bu sebeple yapı sektöründeki projelerde. nşaat projeleri. iş programının ilerleyen safhalarda yeniden değerlendirilmesi gereksinimi muhtemel görülmemiş. bazı önerilere yer verilmiştir. ortaya çıkan ürünün yapısı itibariyle çok çeşitli uzmanlık alanlarının ortak çalışmasını gerektiren ve dolayısıyla bünyesinde bu alanlardan çok sayıda uzman barındıran. Planlamanın diğer aşamalarına oranla belirsizliklerden etkilenme ve değişiklik ihtiyacı süresel planlamada çok daha fazladır. Dünya genelinde yapılmış bir inceleme sonucunda inşaat projelerinin büyük bir çoğunlukla iş programı hedeflerini gerçekleştirme başarısına ulaşılamadığı görülmüştür. nşaat sektörünün lokomotif sektör olması. Süresel planlama projenin bir parçası olduğundan birçok dış ve iç faktörün etkisi altında kalacaktır. 1999). Proje yönetiminin en önemli alt fonksiyonlarından biri olan Planlamanın temeli olan süresel planlama. emek odaklı ve kıt kaynaklar ile gerçekleştirilme mecburiyetinin olması ekonomiyi en önde etkileyen sektör olmasını sağlamıştır. bu konularda yorumlar getirilerek. mal sahibi tarafından talep edilen süre sınırlamaları ile birleşen yüksek belirsizlik ve risk faktörlerinin oluşturduğu şartlar sonucunda ortaya çıkan karmaşık ve dinamik bir çevrede başlamaktadırlar. zaman zaman 14 . dış etkilere çok açıktırlar. Süresel planlamanın temel aracı olan iş programı da bu durumun somut sonuçlarının açıkça görülmesini sağlamaktadır. Bunca değişken içerisinde projeyi hedefe ulaştırmak ancak organize bir çabanın ürünüdür. Bu projelerin birçoğunda. verim. Süre-Kalite-Maliyet 3’lüsü olarak bilinen bu denge taşları projenin sonuna kadar proje başlamadan belirlenen denge içerisinde götürülmelidir ki bu da projenin başarısını ortaya koymaktadır. süresel planlama. projenin hedefe başarılı bir şekilde ulaşmasında esas rol oynamaktadır. mal sahibi tarafından talep edilen süre sınırlamaları ile birleşen yüksek belirsizlik ve risk faktörlerinin oluşturduğu şartlar sonucunda ortaya çıkan karmaşık ve dinamik bir çevrede başlamaktadırlar (Mulholland and Christian . ancak. nşaat projeleri. ekonomik kalkınmalarını gerçekleştirmek adına pek çok girişimlerde bulunurlar.çalışmanın sonuçlarıyla. uygulama aşamasında beklenenden farklı gerçekleştiği ve yeniden planlama gereksinimi ortaya çıkardığı bilinir.

sunumu. “ nşaat ş Programlarında Risk Belirleme” konu çalışmaları başlamaktadırlar (Mulholland and Christian . Bu anketin yanında. sınıflandırılması. Mürvet Türesoy tarafından hazırlanmış olan “ Yapı Üretiminde Süre Tahmini ve Yapım Süresini Etkileyen Faktörler” konulu tezden yola çıkılarak. özetlenmesi ve yorumu aşamalarında çeşitli yöntemler kullanılmıştır. 1999). proje yönetiminde süresel planlamanın önemi ve süresel planlamayı etkileyen faktörleri etki derecelerine göre sınıflandırmak ve ortaya çıkarmaktır. • Kaynak kullanımı ile ilgili faktörler • Yönetimle ilgili faktörler ve • Kontrol edilemeyen faktörlerdir. beklenmedik olaylar yüzünden iş programı hedefleri tutturulamamıştır. Çalışma esnasında süresel planlamayı etkileyen faktörler. 1989 yılında Mim. bundan sonra yapılması planlanan projelerde ve akademik çalışmalarda yol gösterici olmaktır. Çalışmanın Yöntemi Bu çalışma esnasında verilerin toplanması. Saram ve Ahmed’in Journal of Management in Engineering adlı dergide 2001 yılında yayınlanan “ nşaat Yapım 15 . Mulholland ve Christian’ın Journal of Construction and Engineering adlı dergide. Yapılan bu çalışmada daha önce de belirtildiği gibi öncelikli hedef. Çalışmanın Amacı Bu çalışmada öncelikli olarak hedef. süresel planlamayı etkileyen faktörleri ortaya çıkarmaktır. • Proje ile ilgili faktörler. Bu 4 ana başlıkta toplanarak grupsal bir değerlendirme yapılması amaçlanmıştır. proje yönetiminin temel taşlarından biri olan süresel planlamada bugüne dek yapılmış çalışmaların ve inşaat sektöründe yönetim ve planlama kademelerinde görevli kişilerin değerlendirmelerinin derlenerek. lk olarak verilerin toplanmasında anket metodu seçilmiş ve bu anketlerde yer alacak faktörler belirlenirken Türesoy’un “Yapı Üretiminde Süre Tahmini ve Yapım Süresini Etkileyen Faktörler” konulu tezinin içindeki anket çalışması temel alınmıştır. Bu amacın yanı sıra bu faktörlerin değerlendirilmesi aşamasında bugüne dek yapılan çalışmaların yanında süresel planlama konusunda sektörel çalışanların fikirleri de dikkate alınarak çalışmanın gerçekleri yansıtması amaçlanmıştır.deneyimli inşaat proje yöneticilerinin ve süresel planlama görevlilerinin bile ummayacakları. Çalışmanın tümünde önem derecelerinin bulunmasındaki amaç. “ nşaat projelerinde süresel planlamayı etkileyen faktörler ve etki derecelerinin Türkiye koşullarında belirlenmesi” isimli bir tez çalışması yapılarak 1989 yılından 2005 yılına kadar olan süredeki değişimlerin üzerine çalışılmıştır. Her etki grubu ve her faktör anketin uygulandığı kişiler tarafından skorlanmış ve sonuçlar da oranlanarak bir önem derecesi bulunmaya çalışılmıştır.

her faktörün aldığı toplam skor. Her faktör için. Yapım süresini etkilediği düşünülen faktörler 0’dan 6’ya kadar sayıların yer aldığı bir puanlama cetveli yardımıyla değerlendirilmiştir. 4: Çok etkiler. katılımcıların tümünün yanıtları doğrultusunda elde edilmiş bir değerdir. her faktörün aldığı ortalama skor. Değerlendirme yapılırken. farklı bakış açılarından bulunarak. alabileceği maksimum puana bölümüyle elde edilmesi sayesinde ulaşılan faktörün kendi içindeki yüzde önem derecesidir. ki kısımdan oluşan anketin birinci kısım. 16 . 1: Çok az etkiler. 2: Orta derecede etkiler. teknik ofis ve yönetim görevlilerinin bakış açılarından ayrı ayrı değerlendirilmiş ve sonuçta elde edilen önem sıraları da kendi içlerinde karşılaştırılmıştır. saha uygulamacıları. inşaat süresini etkileyen faktörleri inceleyen çeşitli araştırmacıların araştırmalarının sonuçları doğrultusunda. 2001). 0: Hiç etkilemez. kinci kısımda bulunan 56 faktör 4 ana başlık altında toplanmıştır. Bu kısımda ordinal ölçeklendirme kullanılarak değerlendirilmeye çalışılmış. Bu kısımda inşaat projelerinde planlama ve yönetim kademelerinde görev alan. bu iki grup için faktörlerin önem sıraları karşılaştırılmış. anketin uygulandığı kişilerin profili ile ilgili bilgiler araştırılmaktadır. Mürvet Türsoy’un araştırması kapsamındaki anketin yapım sürelerini etkileyen faktörlerle ilgili sorular kısmı. alabileceği toplam skora oranlanarak bir yüzde önem derecesi bulunmuştur. Elde edilen veriler analiz edilirken her faktörün aldığı skorlar planlamacıların bakış açısından. 1998). 5: Çok fazla etkileri ifade etmektedir. Önem derecesi. her faktör 1’den 5’e kadar derecelendirilmiştir. Anketin kinci kısmında araştırılan faktörlere yer verilmiştir. Anket çalışması çeşitli inşaat firmalarında ve kamu sektöründe yönetim ve planlama kademelerinde görevli toplam 55. Kaming ve O. o faktöre verilen toplam puanın. 3: Etkiler. bir önem derecesi belirlenmiştir. Ayrıca. Paul Olomolaiye’nin yaptığı ve “Endonezya’da nşaat Sürelerini ve nşaat Maliyetlerini Etkileyen Faktörler” adıyla Construction Management and Economics adlı dergide 1997’de yayınlanmış çalışmada yer verdiği sonuçlardan faydalanılmıştır (Karslı. “Proje Yöneticisi Profil Anketi” şeklinde adlandırılmıştır. 3. otuz üç adet faktörden meydana gelmiştir. 1995 yılında Peter F. Didem Karslı’nın tez çalışmasında yer verdiği. Burada: 1: Çok az. 2: Az. temel alınan otuz üç faktöre yenileri eklenmiştir. 5: Çok fazla etkileri ifade etmektedir. 3: Orta. anketin bütün katılımcılarının bakış açısından değerlendirilerek. soru olan “görev tanımınız” sorusuna verilen cevaplar doğrultusunda tespit edilen.Koordinasyon Aktiviteleri: Neler Önemlidir ve Zamanı Neler Tüketir?” konulu çalışmaları (Saram and Ahmed. Bu değer. inşaat mühendisi ve mimara uygulanmıştır. Didem Karslı’nın TÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1998 yılında hazırladığı “ nşaat Süresini Etkileyen Faktörler ve nşaat Süresi Tahmin Modelleri” konulu tez çalışması kapsamında. 4: Çok. Bu cetvelde. 1994 yılında Raymond Nkado’nun yaptığı ve “Etkileyen Faktörler: Yüklenicinin Bakış Açısından” adıyla Construction Management and Economics adlı dergide 1995’te yayınlanmış araştırmada. Bu anket yirmi dört adet yüklenici inşaat kuruluşunda uygulanmıştır. anketin uygulandığı kişiler tarafından verilen cevaplar toplanmış ve her biri için bir önem derecesi bulunmuştur.

Anket çalışmasının uygulandığı kişiler. Planlama. yirmi altısının fazladır. açık renkli satırlar ise. Saha Uyg. 2 7 2 6 3 15 2 17 1 5 2 9 Katılımcı (önem d. planlamacıların sıralaması ve katılımcıların tamamının verdiği skorlara dayanılarak elde edilen önem derecesi sıralaması tabloda toplu olarak gösterilmiştir. Saha Uygulamacısı.) 2 3 1 9 17 . bu iki grup için faktörlerin önem sıraları karşılaştırılmıştır. Teknik ofis görevlilerinde de bu oran. Kişiler meslek alanları. lk bölümde Proje yöneticisi profil anketi adı altında bir anket uygulanmış ve bu kısımda anketin uygulandığı kişilerin görev tanımları ve kişiler ile ilgili bilgiler araştırılmıştır. teorik bilgilerini ön planda tutarak değerlendirme yaptıklarını düşündürmektedir. Tablo 1. hangi sıklıkla güncellendiği ve çalışmakta olduğu firma arşivlerinin kaç yıllık olduğuna dair sorular sorulmuş ve kişilerin verdikleri cevaplar doğrultusunda çeşitli özellikler altında gruplandırılarak sonuçlar farklı bakış açılarından değerlendirilmeye çalışılmıştır. kırk birinin fazladır. henüz uygulamada yeterli deneyim sahibi olmadıklarını ve sahadan gelen verilere nazaran. Benzer şekilde saha uygulamacılarının da yüzde elli sekizinin toplam mesleki deneyimi beş yıldan az. çalıştıkları proje sayısı.Araştırma Sonuçları Ve Bulgular Bu araştırmanın hedef kütlesi inşaat sektöründe yönetim ve planlama kademelerinde görevli kişilerdir. Tablolarda koyu renkle taranmış satırlar Mürvet Türesoy’un anketindeki faktörleri. Çalışmaya katılan planlamacı grubuna dahil kişilerin yüzde kırkının mesleki deneyimlerinin toplamı beş yıldan az. her grubun ilk sıraya kendi iş tanımını daha fazla ilgilendiren faktörlerden birini koymuş olmalarıdır. az olanlar yüzde otuzda kalmıştır. 1 2 3 4 11 2 4 13 Yönetim Mürvet T. Elde edilen veriler analiz edilirken her faktörün aldığı skorlar planlamacıların bakış açısından. Verilerin analizi esnasında katılımcılar Teknik Ofis. Bu tablolarda dikkati çeken ilk ayrıntı. Ancak yöneticilerde bu durum tersine dönmüş ve toplam mesleki deneyimi beş yıldan fazla olanlar bu grupta yüzde elliye ulaşırken. çeşitli inşaat firmalarında ve kamu sektöründe yönetim ve planlama kademelerinde görevli toplam 55 inşaat mühendisi ve mimara uygulanmıştır. Bu da bu gruba dahil olanların teorisyen konumuna bir hayli yakın olduğunu. eğitim durumları. Yönetim Grubu ve Planlamacılar olarak gruplandırılmış ve bu 56 faktörün bu 4 farklı kademedeki görevli kişilerce farklı bakış açıları ile değerlendirilerek önem sıraları karşılaştırılmıştır. anketin bütün katılımcılarının bakış açısından değerlendirilerek. Faktörlerin Bütün Gruplarca Yapılan Sıralamalarının Karşılaştırılması Süresel Planlamaya Etkiyen Faktörler Malzemenin zamanında teslimi şgücü verimliliği Etkin bir iş programının kullanımı Proje-Yapım koordinasyonu Teknik Of. yüzde elli yediye yüzde yirmi dokuz şeklindedir. genişletilmiş konu için eklenmiş yeni faktörleri göstermektedir. Bu 3 grup ile baz alınan Mürvet Türesoy’un anketinin sonuçları. projelerde hedeflenen süreyi tutturma oranının yaklaşık kaç olduğu. Bu tablolar yardımıyla bütün grupların değerlendirmesi karşılaştırılmıştır. kaynak ve maliyet düzenlemesinin ne düzeyde yaptığı.

Tablo 1.Planlama koordinasyonu Etkili denetim ve kontrol Yer teslimindeki gecikmeler Ekipmanların rasyonel kullanımı Projelendirmede tecrübeli elemanların yer alması Uygun şantiye koşullarının sağlanması Yapım hataları Hava koşulları Tasarım danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği Mühendislik verimliliği Uygun ekipman seçimi Enformasyon teknolojisinin etkin kullanımı Uygulanan teknolojiyi kullanma tecrübesi Ekipman arızası Bürokrasi fazlalığı 12 13 14 14 15 16 16 17 18 19 10 19 7 3 7 13 16 21 14 2 5 14 13 7 6 16 16 8 6 8 10 5 9 19 8 19 16 17 12 10 11 17 20 4 13 27 18 8 14 19 21 30 20 12 12 21 11 18 26 7 8 9 9 10 11 12 9 15 15 18 2 4 1 1 13 6 16 3 12 11 1 6 3 7 10 13 3 15 7 18 6 14 15 5 19 18 25 4 10 7 7 17 4 6 17 5 6 4 24 6 7 16 17 5 11 6 24 19 20 20 21 22 23 24 12 7 5 22 3 3 12 11 3 9 15 3 6 15 11 20 8 25 17 13 14 26 12 23 15 19 36 11 16 28 4 17 24 25 26 27 6 8 13 10 7 13 12 11 23 22 21 22 22 29 18 . şartname ve teknik detayların. uygulama için zamanında elde edilmesi şin çapındaki artış Alt yükleniciler arasındaki koordinasyonun sağlanması ş gücünün motivasyonu Doğal afetler Projenin inşa edilebilirliği Proje. Faktörlerin Bütün Gruplarca Yapılan Sıralamalarının Karşılaştırılması (Devamı) şgücü temini Projede yapılan değişiklikler Planlama yapılırken dikkate alınması gereken stratejik aktiviteler ve potansiyel gecikmeler Yönetim personelinin sayısının yeterliliği ve deneyimi Alt yüklenicilerin seçimi Proje tipi ve özellikleri Efektif organizasyon yapısı Firma bazlı finansal problemler Projede kullanılan teknoloji şin sürekliliğinin sağlanması lave çizim.

kriz yönetimi. “işgücü verimliliği”. “proje süresince uygulanacak iş güvenliği programının hazırlanması”. “yapı endüstrisine yönelik uygulamaya konulan vergi ve teşvikler”. “mevzuat değişiklikleri”. sosyal faktörler Hırsızlık 42 24 18 22 35 46 41 24 21 38 48 35 20 17 32 41 34 11 13 28 32 28 28 29 30 15 16 23 26 13 15 15 9 21 14 9 25 24 28 27 25 33 34 38 43 31 31 32 25 10 25 15 16 21 18 10 27 24 33 42 31 45 33 20 20 32 40 36 37 38 39 40 41 10 28 27 16 13 23 16 19 17 15 13 22 22 24 26 29 31 34 33 30 37 35 50 47 39 37 49 43 12 18 36 44 44 45 29 28 24 23 39 40 51 52 Bütün gruplar incelendiğinde süresel planlamaya etkimede “etkin bir iş programının kullanımı”.Tablo 1. Faktörlerin Bütün Gruplarca Yapılan Sıralamalarının Karşılaştırılması (Devamı) şe adaptasyon ve öğrenme isteği Malzeme seçimi Ulusal bazlı finansal problemler Yapım danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği Proje tarafları arasındaki hak talebi sorunları (itilaflar) Şantiye zemini ve topografyası Dış otoritelerle iletişimin sürekli kılınması Aktivitelerinin önem derecelerindeki değişiklikler Oluşabilecek aksaklıklara yönelik acil durum. “uygulamanın yapılacağı yerdeki 19 . kültürel. “şantiyenin uzaklığı”. “malzemenin zamanında teslimi”. Yine aynı şekilde bütün gruplarca. “yönetim personelinin sayısının yeterliliği ve deneyimi” ve “firma bazlı finansal problemler” faktörlerinin ilk sıralarda yer aldıkları ve en önemli faktörler olarak kabul edildikleri görülmüştür. risk yönetimi planlarının önceden oluşturulmuş olması Kayıt ve dokümantasyon yönetimi (Arşiv çalışması) Sözleşme türünün proje tipine uygunluğu thal malzeme kullanımı Malzeme depolama imkanı Proje prosedürleri Kalite kontrol Şantiyenin uzaklığı Yapı endüstrisine yönelik uygulamaya konulan vergi ve teşvikler Mevzuat değişiklikleri ve yasal düzenlemeler Proje süresince uygulanacak iş güvenliği programının hazırlanması Uygulamanın yapılacağı yerdeki dini.

mesleki kavramlara getirilecek ortak tanımların kullanımının yaygınlaştırılması ve benimsetilmesi noktasında. Objektifliği engelleyen bu bakış açısını ortadan kaldırabilmek için.dini. görev tanımı sorusuna verilen yanıtların çeşitliliğidir. sektörün önde gelen firmalarının temsilcileri ve Bayındırlık ve skân Bakanlığı’ndan temsilcilerin koordine olması ve bu oluşturulan grubun konuyu derinlemesine incelemesi sonucunda da bir görev tanımı şablonuna ulaşılması doğru olacaktır. gruplara göre birbirinden bir hayli farklı oluşunun. Bu iki faktör grubu dışında kalan diğer faktörlere. sosyal faktörler” ve “hırsızlık” faktörleri en alt sıralarda kabul edilerek. Burada birbirinin aynı işleri yapan birçok sektör çalışanının. 1989’da Mimar Mürvet Türesoy tarafından yapılan çalışma. karşılaştırmada büyük bir dağılım göstermiştir. Süresel planlamaya etki eden faktörler. firmalar bazında uygulanan bir anket olduğu için ve bireylerin çalışma alanlarına göre bir ayrım yapılmadığı için sonuçlara bu durum yansımıştır. ortak bir ifade biçimine yani görev tanımı standardizasyonuna ulaşılamadığı anlaşılmaktadır. 20 . bu çalışmanın sonucunda elde edilen tanımlamaların kabul görmesi ve kullanılmaya başlanması için de. çeşitli gruplarca çok farklı önem sıralarında yer verilmiştir. süresel planlama konusunda en etkisiz faktörler olarak belirlenmiştir. çeşitli üniversitelerden benzer konularda çalışan akademik görevliler. Sonuç ve Tartışma Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ve toplanan verilerin analizleri ışığında proje yönetiminin en önemli alt fonksiyonlarından biri olan planlamanın süresel planlama alanı incelenmiştir. kültürel. departmanlar ve bireyler arasında doğru bir iletişim sağlanması gereklidir. sektörde çalışacak olan mühendis ve mimarların mesleki eğitimleri sırasında konuyla ilgili bilgilendirilmeleri ve yönlendirilmeleri gereklidir. Grubun üstünde görüş birliğine vardığı. Anket çalışmasının ikinci kısmında yapılan skorlamalar doğrultusunda elde edilen veriler ve faktörlerin önem sıralarının. Dolayısıyla da aynı işi yapan birçok kişi. Bu durumun düzeltilebilmesi için bir standardizasyon çalışması yapılmalı. meslek odaları mensupları. Bu standardizasyon çalışması için. Bunun yanında. görevlerini birbirinden farklı ifadelerle tanımladığı görülmüştür. Sektörde birçok başka konuda olduğu gibi. Yani bütün gruplarca ortak olarak. Bu çalışmanın sonucunda ortaya çıkan verilerle ilgili en çok dikkati çeken konulardan biri. bu gruplara dâhil olan kişilerin mesleki deneyim süreleri ve çalıştıkları proje sayısıyla alakalı olduğu kadar. lisans ve yüksek lisans düzeyinde yapı işletmesi konusunda verilen dersler önemli bir rol üstlenecektir. görev tanımlaması konusunda da yeterli bir çalışmanın yapılmadığı. birçok farklı unvanla anılmaktadır. sektör çalışanlarına uygulanan bir anket yardımıyla irdelenmiş ve çeşitli veriler elde edilmiştir. kişilerin dâhil oldukları grupla yakından ilgili faktörleri daha önemli ve etkili kabul etmeleriyle de büyük oranda alakalı olduğu anlaşılmaktadır. en önemliler ve en önemsizler olarak kabul edilen faktörler dışındaki faktörler. kişilerin unvan konusunda çok tutucu oldukları ve herkesin kendi tanımlama biçimini kullanmayı tercih ediyor oluşu da durumun standardizasyonunun güçleşmesine nedendir. anketin ilk kısmı olan profil belirleme kısmında.

E. Vol. Polat G.. B.. M..T.. stanbul.. Ergen E. 125. Yüksek Lisans Tezi. 1995. 1998. Yapı Üretiminde Süre Tahmini ve Yapım Süresini Etkileyen Faktörler. G. 21 . Türesoy. Türen. No. January/Fabruary. . Journal of Management in Engineering.. Construction Coordination Activities: What Is Important and What Consumes Time. 1999.. 1989. Fen Bilimleri Enstitüsü.F.Kaynaklar Bukağılı. Information Systems Project Management: How To Deliver Function and Value In Information Technology Projects. Ünlü G. ve Alabay C. and Ahmed. nşaat Sektöründe Proje Yönetimi ve Proje Yöneticisinin Rolü. Doğan. stanbul. Mulholland. nşaat Süresini Etkileyen Faktörler ve nşaat Süresi Tahmin Modelleri. J. Kültür V. 1994. Şti. nşaat Fakültesi.T. stanbul. N. M. Sosyal Bilimler Enstitüsü... Journal of Construction Engineering and Management. Vol.. Şahbudak.Ü. Yüksek Lisans Tezi. stanbul.. O.D. No.Ü. Hallows. Bir Planlama Doktrini. ASCE. Bitirme Ödevi . stanbul Üniversitesi.. 17. ASCE.Ü. 1. 1998. Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.T. Yamak. 2001. 1998.E. E.. . 202-213.K. stanbul Üniversitesi. A. G. New York. stanbul. S. Fen Bilimleri Enstitüsü. J. D. AMACOM. Risk Assessment in Construction Schedules. D. Karamemiş. and Christian. 1997.. Karslı. stanbul. 8-15 Saram. Komputron Ltd. October. Proje Yönetim Teknikleri. Ö. 4. Yüksek Lisans Tezi. Çalık. Proje Yönetimi....

.

tr nş. Yapı şletmesi Anabilim Dalı Maslak. sağlıklı ve güvenli bir şantiye kurulumu öncelikli işlerimizin en başında yer almaktadır. Yapı şletmesi Anabilim Dalı Maslak. stanbul Tel ve Faks : 0 212 285 36 55 E-posta : kuruoglu@itu. yapılan işin tipi ve büyüklüğü ile üretim alanları dışında kalan şantiye ünitelerinin boyutları arasında analitik bir sonuca varmak amaçlanmıştır. bu çalışma içerisinde temel şantiye tekniği kavramlarının dünü ve tüm bu kavramların bugüne yansıması incelenmek istenmiştir. bu incelemeler akabinde. bu kuralların günümüzde ne derece uygulandığının saptanması.Dr. stanbul Tel ve Faks: 0 212 285 36 55 E-posta: mrvsvm@yahoo.Günümüz Şantiye Koşullarının Literatür ile Kıyaslanması ve Mevcut Durumun Değerlendirilmesi Murat Kuruoğlu Ögr. Şantiye kurulum ve yerleşimi ile ilgili hali hazırda bulunan bilgi ve büyüklüklerin karşılaştırmalı bir değerlendirilmesi niteliğindeki bir anket formunun farklı şantiyelerde uygulanması sonrasında ortaya çıkan veriler istatistiksel değerleme yöntemi kullanılarak tek tip parametreler haline getirilerek şantiye kurulumu. stanbul Tel ve Faks: 0 212 285 36 55 E-posta: eczan@itu.tr Volkan Ezcan Öz nşaat projeleri hayata geçirilirken imalatın yapılacağı bölge üzerine belirli bir düzene sahip. Gör.edu.edu. Anahtar sözcükler : Şantiye mobilizasyonu. TÜ nşaat Fakültesi Yapı şletmesi Anabilim Dalı Maslak.com Merve Sevim nş. tesis yönetimi 23 . Çalışma metodu olarak anket uygulaması şeklinde bir yola başvurulmuştur. Müh.. şantiye ünitelerinin yerleşimi ve büyüklüklerinin belirlenmesi ile ilgili geçmiş yıllardan bu yana süregelmiş bir takım bilgi ve kuralların ortaya konarak bu birikimler ışığında hali hazırdaki bazı şantiyelerin ilgili konularda incelenmesi. Unutulmamalıdır ki bu şekilde tasarlanmış uygun bir şantiye düzeniyle işlerin aksamasından kaynaklı gecikmelerin büyük çoğunluğunun ve ekonomik anlamda çok ağır olabilecek birtakım faturaların önüne geçilmiş olacaktır. Müh. Temel amaç şantiyelerin kurulum ve yerleşim planlarının değerlendirilmesinde ne durumda olduğumuzu gösteren bir çalışma sunmaktır.. imalat esnasında oluşabilecek birçok sorunu atlatabilecek. içerisinde çalışan ve aynı zamanda yaşayan insanların temel ve sosyal ihtiyaçlarına cevap verebilecek.

A. şartnamelere.1957) Şantiye. Bilindiği gibi bir yapının talebi üzerine bu talebin yapılabilirliğinin değerlendirilmesi ile başlayan yapı üretim süreci. onarımının ve/veya yıkımının tamamlanması amacıyla.” (Berkman. Yenilikler ile çok yakından ilgilidir ve devamlı değişmektedir. işin tüm altyapısı. yani eseri aktüel teknik duruma adapte etmek gerekir. Şantiyeler. Bir bütün olarak Şantiye yapı malzemelerinin yığılıp saklandığı yer. yol ve baraj gibi tüm yapılara genel olarak verilen addır. gerekli verilerin toplanması ve değerlendirilmesi sonucunda tasarım çalışmaları ile devam eder. fabrika. projesine. 2003. inşaat yapımının. kullanılan makine araç ve gereçlerin oluşturduğu geçici işletmedir. Önceden hazırlanan projeye göre tesisleri.) Tek başlarına koca bir üretim sahası olan şantiyeler aynı zamanda geçici süreli üretim yerleridir. düzenlenmesinin. Bu bağlamda önemi açıkça görülen şantiye yerleşimi planlaması bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Bunun için ya hiç şantiye tekniği kitabı yazmamak veya her yıl kitabı ve toplanan dökümantasyonu yeniden gözden geçirerek yenilikleri eklemek ve modası geçen şeyleri çıkarmak. belirli bir sözleşmenin ışığında yapıma hazır duruma gelmiş olur. U. Şantiye Kavramı Ve Şantiye Kurulumu ngilizcesi “construction site”. Fiili üretim sürecinin fiziki boyutunu oluşturan şantiyelerin kurulum ve yerleşim planlarının başarısı.F. Projelendirme aşamasının tamamlanmasının ardından ihale işlemleri yapılan yapı. şartnamesi ve ilgili mevzuatlarına uymak koşulu ile öngörülen süre içerisinde güvenlikli bir şekilde tamamlanması amacıyla makine..Giriş Bir yapının hayalinin kurulması ile başlayıp bu yapının kullanıma hazır duruma getirilmesine kadar devam eden inşaat sürecinde birbirini takip eden sayısız karar aşamaları bulunur. olayların doğru değerlendirilmesi ve bu değerlendirmelere göre alınan kararların düzgün bir şekilde uygulanabilmesine bağlıdır. yürürlükteki mevzuata uygun biçimde gerçekleştirmek için çalışan insanların. bir inşaat alanının. M.( Müngen. onarım ya da yıkım işini ruhsatına. araçlar ve insanların bir uyum içerisinde çalıştığı geçici süreli işletmelerdir. yapım aşamasındaki bina. Ortaya çıkan eserin kurulan hayalle ne kadar örtüştüğü ve ne kadara mal olduğu. bir inşaatın yapımını veya mevcut bir yapının tadilat. fransızcası “chantier” ve almancası “Baustell” olan şantiye kelimesi dilimize fransızcadan uyarlanma ‘şantiye’ olarak yerleşmiştir. Planlanmamış bir iş başlangıcının olumsuz etkileri tüm iş süresince kendini hissettirmektedir.. birimlerin ve çalıştırılacak kişilerin sayısı doğru öngörülmeli ve çalışacak bu insanların. şantiye personelinin genel performansında net bir artışa imkân vererek yapılan işin kalitesine doğrudan katkı sağlar. bir başka deyişle projenin başarısı. “Şantiye tekniği bütün hayat boyunca tecrübe ve etüd ile öğrenilebilen bir konudur. kurulan tesislerin. 24 . aletlerin ve makinelerin koordinasyonları uyum içerisinde sağlanmalıdır.

soyunma yerleri. teknikerlerin. sosyal tesisler ise. yemekhane. dari Alan 3. idari alan. Çalışanlara Ait Bilgiler. Şantiyelerin türlerine göre farklılıklar gerektirmesinden ötürü şantiyeler o o o o o o o o o Konut Metro Otoyol Alışveriş Merkezi Stadyum. sekreterlerin vs. Çalışma toplam 19 farklı şantiyede şantiye şefi. spor tesisleri gibi diğer 3 alanın dışında kalan. Şantiye ve şçilere ile lgili Bilgiler. yapıyla ilgili çalışmakta olan idari personelin( Mühendislerin. yapının aktif olarak inşa edildiği alan. Yapının inşa süresince kişi / ay ifadesinin öneminin altı özellikle çizilerek belirtilmiş olup. depo alanı. Anket. Genel Bilgiler. spor salonu Kültür Merkezi Kamu Binası (Adliye SARAYI. 25 .nşaat alanını 4 kısım halinde incelenmektedir: 1.Sosyal Tesisler Üretim alanı. yaşamın süregeldiği alanlar olarak tanımlanmıştır.) Hastane Diğer olmak üzere gruplandırılmıştır. Araştırmanın sonunda “50 sene öncesine göre modernleştik mi yoksa geriye mi gittik?” konulu bir değerlendirme yapabileceğimiz önerisi üzerinde durulmuştur. yatakhane.Üretim Alanı 2.) bulunduğu binalar. Belediye Binası vs. proje müdürü ve kamp amiri ile yapılan yüz yüze görüşmeden çıkan sonuçları sunmaktadır. açık veya kapalı olmak üzere yapıda kullanılacak malzemelerin koyulduğu alan. ş Güvenliği ile lgili Bilgiler ve Sosyal Binalar ile lgili Bilgiler olmak üzere toplam beş ana başlıktan oluşmaktadır.Depo Alanı 4. bu ifadeyle üretimi yapacak işçi ve idari personel sayısına ulaşılması hedeflenmiştir. Şantiyelerin üretim faaliyetleri dışındaki durumunu ortaya koymak amacıyla çeşitli şantiyelere uygulanmak üzere bir 63 sorudan oluşan anket hazırlanmıştır Hazırlanan sorularla gezilen şantiyeler ile ilgili veriler toplanmış. Konu ile ilgili çeşitli kaynakların taranması sonucunda geçmiş yıllara ait birikimler ortaya konarak bu bilgiler ışığında günümüzdeki şantiyelerin değerlendirilmesi amacıyla çeşitli soru ve çizelgeler hazırlanmıştır. Araştırma Yöntemi Bu çalışma kapsamında verilerin toplanması ve kıyaslanması için anket yönetim seçilmiştir.. çizelge ve diyagramlar yardımıyla da bu verilerin değerlendirilmesi sağlanmıştır.

Şantiye ofisi olan şantiyelerin %45’inde misafir (ziyaretçi) odası bulunmaktadır. ncelenen şantiyelerin %30’unda özürlü personel çalışmaktadır. Şantiyelerin %80’inde servis olanakları mevcuttur. %15’i tanker ile taşıyarak. 1. 6. bu sayede alınan ortalama sonuçların karma yapıda olması sağlanmıştır. Tüm şantiyelerde ofislere özel WC ve Lavabo bulunmakta olup otapark alanı ayrılmıştır. ancak %90’ında çaycıya ait bir oda vardır. 7.Anketin Değerlendirilmesi ve Bulgular ncelenen örnek şantiyelerin sonuçlara sağlıklı biçimde yansıması ve her bir proje tipinin farklı özelliklerinin dikkate alınması açısından sadece tek bir tipe bağlı kalınmamış. 4. 3. Şantiye sahasına yerleşim planlanırken. Şantiyelerin %55’inde arşiv için oda ayrılmıştır. Şantiyeler suyunun %55’i ana şebekeden. ncelenen şantiyelerin %70’inde bayan çalışan bulunmaktadır. %10’u hem ana şebeke hem artezyen ve %10’u ana şebeke ile birlikte tanker ile su taşıyarak temin etmektedir. 26 . şantiyelerin %50’sinde hakim rüzgar göz önüne alınmamış olup. (Ozan Çelik vd. 2. 10. 8. Şantiyelerin %25’inde sahada ofis bulunmamaktadır. Değerlendirmelerin bu şekilde farklı bölge ve şantiyelerde yapılması çeşitliliği artırmış ve bizi daha doğru bir değerlendirmeye sevk etmiştir. Ofislerin %50’sinde sigara kullanılmaktadır. 11. %85’inde sahaya trafo yapılmıştır. Şantiyelerin tamamında çaycı ve kapıcı bulunmakta. 12. 9. %10’u artezyenden. Şantiyelerin %10’unda yerleşim alanlarına ait su drenaj çalışması yapılmamıştır.2009) Çalışmada elde edilen çarpıcı bulgular aşağıdadır. 5.

soyunma giyinme kabin sayısı gibi temel ihtiyaçlarda geçen 50 senede hiç ilerleme olmadığı gibi aksine geri gidilmiştir. kantin alanı. Şantiyelerin %45’inde 8 saat. şantiyelerin %80’inde revir bulunmaktadır 15. duş. Buna karşın şantiyelerin %20’sinde yangın tehlikesine karşı herhangi bir önlem bulunmamakta. %5 i ev kira yardımı ve kısmi lojman . 14. %90 şantiyede yüksekte çalışanlar için emniyet kemeri verilmektedir. hazırlanmasından günümüze kadar geçen 50 yılı aşkın sürede teknolojinin kat ettiği büyük mesafe de dikkate alındığında donanım bakımından ofislerin zenginleşmesi normal karşılanmalıdır. banyo. sosyal tesis alanı. dolap. %5’i kira yardımı yapmakta %45’i ise şantiye sahası ve kiralama seçenekleri ile konaklama imkânları sağlanmaktadır. 20. %10’u fosseptik kullanarak. Dr. şçiler için ancak şantiyelerin %65’inde soyunma giyinme kabinleri bulunmaktadır. 16. 21.13. 18. örnek şantiyelerin değişken sayıda alt işveren çalıştırması ve yine bunların çalıştırdığı işçi sayılarının da oldukça geniş bir aralıkta değişim göstermesi nedeniyle değerlendirme aşamasında özellikle barınma ve sosyal birtakım ihtiyaçların giderilmesi konusunda maksimum sayılara bakılmıştır. 17. 19. Şantiyelerin %85’inde iş güvenliği eğitimi verildiği ifade edilmiştir. Şantiyelerin %80’inde işçiler için üretim sahasında WC ve lavabo bulunmakta. %30’inde 9 saat ve %25’inde 9 saatten fazla mesai yapılmaktadır. Ancak kişi başına düşen çalışma alanı bakımından standartlarla aradaki büyük farklılığın yalnızca teknik ve idari personelle sınırlı kalmış olması gün geçtikçe üst düzey çalışanlarla daha düşük kıdemli işçilerin çalışma şartları arasındaki farkın açıldığını gözler önüne sermektedir. Kurulum aşamasında birçok şantiyede sosyal alanlar ortalama işçi sayılarına göre düzenlendiği için toplam işçi sayısı çok değişken olan şantiyelerde özellikle maksimum işçi sayısına ulaşıldığında lavabo/duş/WC/yemekhane gibi ünitelerin kişi başına düşen sayıları yetersiz kalmakta olduğu gözlemlenmiştir. Şantiyeler atık sularını ise %65’i ana şebekeye vererek. %10’u vidanjör ile çektirerek ve kalan %15’ide ana şebeke ve fosseptik uygulamalarını birlikte yaparak uzaklaştırmaktadır. tuvalet. Ord. dinlenme alanı. Prof. Şantiye tekniği açısından gereksinimleri ortaya koyan Sn. Diğer bir değişle 15 kişi için bir tuvalet gerekirken (olması gereken) 27 . Diğer yandan şantiyelerde her işçiye bir baret vermekte ancak %75’ine çelik burunlu ayakkabı sağlanmaktadır. Şantiyelerin %65’inde işçiler için çamaşırhane yapılmıştır. Şantiyelerin %90’ında iş güvenliğinde sorumlu kişi yada birim mevcut olup %90’ında iş güvenliğine uymayanlar için değişik yaptırımlar uygulanmaktadır. Şantiyeler yemek işlemini %70’i hazır yemek firmaları ile %30 u kendi aşçı ve mutfakları ile çözmektedirler. Şöyle ki şantiyelerin %45’inde bekâr lojmanı. Projede çalışanlara %80 şantiyede ilk yardım eğitimi verilmektedir. Ali Fuat Berkman’ın hazırlamış olduğu kişi başına değerler açısından. Sonuçlar Sonuç değerlendirmesi yapılırken. Şantiyeler teknik personeli için konaklama imkânları değişik biçimlerde sağlanmaktadır. şçi başına yatak.

ortalamada bu değer yaklaşık 27 kişi başına bir tuvalet biçimindedir. Çalışma ve barınma ortamının teknik ve idari personel için gayet yeterli olmasına rağmen işçilerin barınma ve sosyal imkanlarının geliştirilmesi çok olumlu yönde atılmış adımlar olacaktır. Ali Fuat Berkman’ın hazırlamış olduğu kişi başına değerler göz önüne alındığında ortaya büyük farklılıklar çıkmaktadır.4 m2 olarak bulunması ile kendini göstermektedir.410 42. Ord.927 1. Dr. Kişi başına bir dolap dahi düşmemektedir. Sonuç değerlendirmesi kapsamında dikkatimizi çeken en önemli husus ofis mahallerindeki yaşam alanı ve donanım koşulları bakımından Sn.2009) Büro Mahali Taban Alanı Hava Hacmi Masa Bilgisayar Sandalye Şantiye Gece Barınakları Alan Yatak Dolap Lavabo WC Duş Mahali Yemekhane Alanı Olması Gereken 4 10 1 1 1 Olması Gereken 5 1 1 15 15 15 2 Birim m2/ kişi m3/ kişi adet/ kişi adet/ kişi adet/ kişi Şantiyeler Ortalaması 16. Diğer yandan şantiyelerde ortalama her kişiye bilgisayar düşüyor olması teknolojinin sahalara yerleştiğinin bir göstergesi olarak algılanmaktadır. 28 .888 Birim m2/ kişi adet/ kişi adet/ kişi kişi/adet kişi/adet kişi/adet m2/ kişi Değerlendirmesi yapılmış olan eksiklikler üzerine gidilerek yapılacak olan iyileştirme çalışmaları ile daha sağlıklı bir çalışma ve yaşam ortamı yaratılmış olacaktır. Bu husus tabloda 4 m2 kişi başına ihtiyaç olan alanın şantiyeler ortalamasının 16. Özellikle stanbul’da yer kısıtı olan şantiyelerde her türlü imkanı yaratmak elbette zor olacak ancak buralarda da en azından temel ihtiyaçların mümkün olan en iyi şekle getirilmesi yerinde bir karar olacaktır. tuvalet.647 27. Dr. Prof. Ord. duş imkanlarının arttırılması çalışma kalitesinin arttırılması açısından önemlidir.047 1.298 0.491 26.109 0.340 Birim m2/ kişi m3/ kişi adet/ kişi adet/ kişi adet/ kişi Birim m2/ kişi adet/ kişi adet/ kişi Kişi/adet Kişi/adet Kişi/adet m2/ kişi Şantiyeler Ortalaması 5.966 1. Özellikle salgın hastalığın hızla yayılmasının mümkün olduğu şantiyelerimizde hijyen için lavabo.655 28. Teknik personelin ihtiyaç duyduğu alanlarda ise teknolojinin artmasına bağlı olarak artış olmuştur. Prof.840 1. Ali Fuat Berkman’ın hazırlamış olduğu kişi başına değerler ve şantiyeler ortalama karşılaştırması (Ozan Çelik vd.

41-42. 37-39.). Mühendislik Tasarım Projesi . nş. 175.Müh. 1957. 65. 157..Müh. stanbul Teknik Üniversitesi Matbaası. nş. Esra Topkaya (Kocaeli Üniv. 28-31. 2009. Yürütücü Dr. Alican Ankay. nş.Müh. 47. MÜNGEN.1-5. Şantiye Teknikleri.Müh. 29 . nş. smail Gülbetekin. 2003. 33-34.F.Müh. 67. Ozan Çelik . 19-20. 49. U. pp. 170. Emrecan Türkeş . TÜ nşaat Fakültesi Yapı şletmesi Anabilim Dalı. nş. A. nş.Kaynaklar BERKMAN. M. 55. stanbul Teknik Üniversitesi.Müh. Erman Yiğit Tuncel. Murat Kuruoğlu “Şantiyelerin Kurulumu ve Yerleşim Planlarının Değerlendirilmesi”.. Erdi Akbayrak. Hasan Tahsin Boz . nş. TÜ Sürekli Eğitim Merkezi Sertifika Programı Şantiye Tekniği Ders Notları.Müh. pp.

.

Gör. Yozgat Tel:0 354 242 10 01-2131 E-Posta: zuhalozcetin@gmail. Yozgat Tel: 0 354 242 10 01. denetlenmesi ve koordine edilmesi için yapının belirtilen süre. organizasyon eksikliklerine. 31 . Gör.Yapı şletmesi ve Yapım Yönetimi Kapsamında Eskişehir TED Koleji Örneğinin rdelenmesi Araş. Bu nedenle proje yönetiminde yapı ile ilgili disiplinlerin eş güdümünün ve akılcı yapım yönetiminin gerçekleştirilmesi konusu iş gücü. Gör. Yozgat Tel: 0 354 242 10 01-2136 E-Posta: mehmeteminel@gmail. TED Koleji. proje hatalarının ve yapı maliyetinin artmasına. yapı işletmesi ve yapım yönetimi kapsamında örnek yapının olumlu ve olumsuz yönleri karşılaştırılacaktır. Bir yapı projesinin işverenin isteklerini karşılamak amacı ile mimari tasarım sürecinin başlangıcından bitimine kadar planlanması.-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü. Çalışmadan elde edilen sonuçlar ile yapı işletmesi ve yapım yönetimi konusunda önerilerde bulunulacaktır. Mehmet Eminel Bozok Üniversitesi Müh. zaman ve para açısından ekonomi sağlanması ve kaliteli yapımın gerçekleştirilmesi için önem kazanmaktadır. teslim sürelerinde gecikmelere ve iş kazalarına yol açmaktadır.com Öz nsanoğlu gereksinimlerini karşılamak amacıyla belirli konfor ve güvenlik koşullarını sağlayarak çeşitli işlevde yapılar oluşturmuştur. hatalı malzemeyle üretimin gerçekleştirilmesine. Bu çalışmada.-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü. yapım süreci ve yönetim eylem ve etmenleri başlıkları altında irdelenecek.2199 E-Posta: ardazeynep@gmail. Yapım Yönetimi. Eskişehir TED Koleji örneği şantiyede yapım yönetimi. Eskişehir TED Koleji. yürütülmesi. bütçe ve kalitede tamamlanması gerekmektedir.com Öğr.com Araş. Yapı Yönetim Eylem ve Etmenleri. Zuhal Özçetin Bozok Üniversitesi Müh. Projesi tamamlanan yapıların iyi yönetilmeden inşa edilmesi. Zeynep Arda Bozok Üniversitesi Müh. Bu yapılarda gelişen ve değişen teknolojik olanaklarla standart yapım tekniklerinin yanı sıra yeni ve modern yöntemlerde kullanılmaktadır.-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü. Anahtar Sözcükler: Yapı şletmesi.

Bir yapım projesinin belirtilen süre. Yönetim Süreci Eylemleri ve Etmenleri [3] 32 . 6. Bir yöneticinin süreç içinde yapması gereken eylemlere ‘yönetim eylemleri’ . Yapının Tasarımı Karar Projelendirme Denetim ve Organizasyon Yasalar Yapımın Yönetimi Uygulama Yürütme Tasarımı Yargı Teslim Şekil 1. 3. 5. yönetim eylemlerini yaparken önemli olan ve yönetimi etkileyecek bileşenlere ‘yönetim etmenleri’ denmektedir [3]. yürütülmesi. 2. maliyet ve kaliteyi denetlemek amacıyla. Yönetim Eylem ve Etmenleri Bir yöneticinin. 7. denetlenmesi ve koordine edilmesine yapım proje yönetimi denir [1]. 2. dikkate almak zorunda olduğu yönetim bileşenleri mevcuttur ve ayrıca bu bileşenler yönetim tanımını da yapmaktadır. YÖNET M YÖNET M EYLEMLER YÖNET M ETMENLER 1. bulunduğu konuma ya da yapı üretim süreci içindeki durumuna göre.Giriş Zaman. ORGAN ZASYON KOORD NASYON VER ML L K STANDARD ZASYON KISITLAR EKONOM KAL TE 1. bütçe ve kalitede tamamlanmasını sağlamak. 5. 3. 4. 4. bir yapım programının yönetim metotlarını uygulayarak yürütülmesine yapım yönetimi denmektedir. PLANLAMA TASARLAMA VE PROBLEM ÇÖZME KARAR VERME DENET M LET Ş M Şekil 2. işverenin isteklerini karşılamak i ç i n başlangıcından bitimine kadar planlanması. nterdisiplin olarak yapı yönetimi [2] 1.

Yüklenici firmalar Müpasan nşaat Tic. Proje şehir merkezinden yaklaşık 10–15 km uzaklıkta bulunan Yukarı söğüt önü mevkiinde konumlandırılmıştır (Resim 1). bunları karşılayacak ürünün yapılması kararı ile başlayıp. 33 .3] 2. San. arsa kullanma emsali. 2000 m2 ilkokul kısmı ve 2400 m2 anaokulu kısmı) tasarlanmıştır. Bu nedenle. rayiç kira değerleri. ve Batu nşaat A. Mimari proje TED kolejinin merkezi olan Ankara’ da Yeşim-Nami HATIRLI tarafından yapılmıştır. Teknik ve idari/yasal şartnameler hazırlandıktan sonra 50 dekar arsa alanı içinde 6400 m2 kapalı alan (2000 m2 ortaokul kısmı. Eğimli olmayan bir arsa yapısı mevcuttur. Temelleri 12 Mart 2008 tarihinde atılmıştır.’ dir. arsa maliyeti. yapı birim sayısı. Alan (Yerleşke) Tanımlaması: Bir kent alanının hangi özel amaçlarla tahsis edilmesi gerektiği yerleşme ölçeğinde bir fizibilite çalışması gerektirir. YAPI YAŞAM SÜREC Ön hazırlık evresi Fizibilite çalışmaları Planlama/ Programlama (ihale) Tasarlama Yapım evresi YAPI ÜRET M SÜREC KULLANIM SÜREC YIKIM Şekil 3. Ltd. fizibilite etüdü ile devam etmektedir.1. ihtiyaç ve talebe. Şantiye kurulumuna hafriyat işleriyle eş zamanlı olarak başlanmıştır.000 dolar olarak belirlenmiştir. ihtiyaçların belirlenip. kaynakların durumuna göre analizlerin yapıldığı. Yapı Üretim Süreci Yapı üretim süreci. Eskişehir TED Koleji. sorunları incelenmelidir [1].Ş. Şti. proje maliyeti yaklaşık 22. Proje Süreci Temel Evreleri [1. ülkedeki 22. TED okuludur. Projenin boyutları 50 dekar arsa alanı içerisinde belirlenmiş olup. plan düzenleri. bu alanla ilgili mümkün olabilecek fonksiyon tipleri. Projenin bir kısmının 2008-2009 öğretim yılında faaliyete geçmesi amaçlanmıştır. yapım sistemi alternatiflerinin değerlendirilmesi.2. Bu evre. değişik çözüm yollarının araştırıldığı evredir [1]. park yeri zorunluluğu vb.

yapı bütünü Vaziyet Planı. Eskişehir TED Koleji Alanının Şehir Merkeziyle lişkisi [5] 2.2. Yerleşke bütününde yurt ve lojmanlar hem arsanın biçimlenişine uygun olarak hem de eğitim birimleri ile olan ilişkisi göz önünde bulundurularak eğitim birimlerinden ayrı olarak tasarlanmıştır.Yapı Bütününün ncelenmesi: Resim 2.2008 ve 01. Eskişehir TED Koleji Alanı (Google Earth) Eskişehir TED Koleji örneğinde. 01.04. 2.4. Yerleşkede araç ve yaya girişleri kullanıcılar dikkate alınarak yoldan uzaklaştırılmıştır ve iki ayrı giriş düşünülmüştür (Resim 3.2. Yönlenme kuzeybatı-güneydoğu ve kuzeydoğu-güneybatı doğrultusundadır. Bina Konumları.2009 tarihleri arasında mevcut durum incelenmiştir. Binaların Şekillenme Kriterleri. spor alanları ve anaokulu yola göre konumlandırılmıştır. Plan Özellikleri.1.Resim 1. Yerleşim planında her binanın kendine ait otoparkı bulunmaktadır. 34 . Vaziyet Planı: Yerleşke bütününde var olan binalar arazi ve yola göre konumlandırılmış olup.11.5). Diğer Binalar ve Çevre le Ulaşım.

Ş. 35 . Diğer Binalar ve Çevre le Ulaşım: Şehir merkezinden yaklaşık 10-15 km uzaklıkta Yukarı Söğüt önü mevkiinde Söğüt ve Uludere Yolu Caddesi üzerinde konumlanan yapı bütünü ön cephesinde özel şahsa ait bir çiftlikle komşu parselde bulunmaktadır. Şti.2. Eskişehir TED Koleji Vaziyet Planı (Müpasan nşaat Ltd.. Arşivi) Resim 4-5.Ş.Batu nşaat A.. Arşivi) 2. Şantiye alanı eğimli olmayan bir arazi üzerinde konumlandırılmıştır (Resim 6). Projenin Genel Görünümünü Gösteren Üç Boyutlu Çizimler (Müpasan nşaat Ltd.Resim 3.Batu nşaat A. Şti.2.

merkezinde bulunan sosyal aktivite mekanlarına takılan iki sirkülasyon aksı ve bu akslara takılan sınıflardan oluşmaktadır. sirkülasyon aksının bir ucuna takılan sınıflardan ve diğer uca takılan müzik ve görsel sanatlar işlikleri. laboratuarlar ile öğretmen odalarından oluşmakta. Arşivi) 36 . lojman ve spor merkezinden oluşmaktadır. Eğitim bloklarında tarak şema düşünülmüş olup.3. eğitim bloğu. Plan Özellikleri: Eskişehir TED Koleji yerleşkesi anaokulu. kış aylarında oyun alanı için iç avlu. Resim 7.10. sınıflar.-6.11. Anaokulu Zemin Kat Planı (Müpasan nşaat Ltd.23.2. Eğitim birimleri bloklarının her birinin kendine ait girişi ve tören alanı bulunmaktadır. sınıflar ve 9. yurt.24. Eğitim birimleri 1. Tören alanları her bir bloğa ait açık spor alanları ile ilişkilendirilmiştir (Resim 3. Yapıda kullanıcı gereksinimleri göz önünde bulundurularak.Ş.8. Kapalı spor salonuna ait ayrı bir otopark bulunmakta ve giriş buradan sağlanmaktadır (Resim 22. Eskişehir TED Koleji Alanı. Açık mekânlar ulaşım kolaylığı ve aynı işlevlerin bir arada bulunması açısından kapalı spor salonu ile ilişkilendirilmiştir.20). 6.9).19. Şti. Spor merkezi açık ve kapalı mekânlardan oluşmaktadır. yaz aylarında sınıflara ait terasla ilişkilendirilmiş bahçe içerisindeki oyun alanları tasarlanmıştır (Resim 7.Resim 6..12. sınıflar olmak üzere ayrı bloklar olarak düşünülmüştür.26. Anaokulu binasında omurga şema düşünülmüştür.25.-8.Batu nşaat A. kütüphane ve idare sosyal tesisler ile sonlanmaktadır. Yapı.27).-12. Diğer Binalar ve Çevre lişkisi 2.

Şti.Batu nşaat A..Batu nşaat A..Şti. B Blok Bodrum Kat Planı Resim 11.Batu nşaat A. Arşivi) 37 . Eskişehir TED Koleji Anaokulu Bloğu Görünüşleri (Müpasan nşaat Ltd.-9. Kat Planı (Müpasan nşaat Ltd.Ş. Arşivi) Resim 12. Eskişehir TED Koleji B Blok 1.Ş.Ş.. Şti. B Blok Zemin Kat Planı (Müpasan nşaat Ltd.Resim 8. Arşivi) Resim 10.

-14. Arşivi) Resim 17-18.Ş. Eskişehir TED Koleji B Blok Görünüşleri (Müpasan nşaat Ltd. Arşivi) 38 .Batu nşaat A.Şti. Eskişehir TED Koleji B Blok ç Mekân Görünüşleri (Müpasan nşaat Ltd. Arşivi) Resim 15.Ş..-16..Resim 13.Ş. Şti.. Eskişehir TED Koleji B Blok ç Mekân Görünüşleri (Müpasan nşaat Ltd.Batu nşaat A.Şti.Batu nşaat A.

Şti. Eskişehir TED Koleji C Blok Resim 20.Batu nşaat A.Resim 19. Şti..Batu nşaat A.Ş. Eskişehir TED Koleji Spor Tesisleri (Müpasan nşaat Ltd.. Eskişehir TED Koleji C Blok Bodrum Kat Planı Zemin Kat Planı (Müpasan nşaat Ltd.-23.Batu nşaat A. Eskişehir TED Koleji C Blok 1. Arşivi) Resim 21. Arşivi) 39 ..Ş.Ş. Şti. Kat Planı (Müpasan nşaat Ltd. Arşivi) Resim 22.

2.Batu nşaat A..Batu nşaat A. Şti.04. Arşivi) 2.2008 ve 01. Eskişehir TED Koleji Spor Tesisleri Kesit-Perspektif (Müpasan nşaat Ltd. ince iş ve dekorasyon işleri devam etmektedir. Eğitim bloklarında ise 1. 40 . sınıflar bloğu kaba işleri tamamen bitirilmiş. 6. eksik kalan dekorasyon işlerine devam edilmektedir.Resim 24-25.-6.Ş. Eskişehir TED Koleji Spor Tesisleri (Müpasan nşaat Ltd.-8..11.2009 Tarihleri Arasında Yapılan ncelemelerde Mevcut Durum: Eskişehir TED Koleji şantiyesinde yapılan incelemelerde anaokulu binasında kaba ve ince işler bitmiş olup. Eskişehir TED Koleji Örneğinde 01. sınıflar bloğunda ise kaba inşaat sürdürülmektedir. Şti.Ş.4.-27. Diğer blokların yapımına ise henüz başlanmamıştır. Arşivi) Resim 26.

Ana okul ve ilkokul kısmı faaliyete geçmiş durumdadır. Porsuk Yapı Denetim şirketiyle anlaşılmış ve organizasyon şeması sağlanmıştır. Planlama: Fizibilite çalışmalarından projenin boyutu hesaplanmış ve yapının belli bölümlerinin yapılıp faaliyete geçmesi düşünülmüştür. Yönetim Eylemleri Şeması [4] 3. nasıl. Yönetim Eylemleri YÖNET M EYLEMLER Planlama Tasarlama/ Problem Çözme Karar Verme Denetim letişim Şekil 4. Projenin şu an ki aşaması ortaokul kısmıdır.3. Nelerin. Eskişehir TED Koleji Binası Şantiyesinin Yönetim Eylemlerine ve Etmenlerine Göre ncelenmesi 3. Ayrıca projenin Ankara bağlantısından dolayı (Mimari proje Ankara’ da hazırlanmıştır) değişiklikler yapılmış ve uygulanmaktadır.1.1. 41 . Proje boyutunun geniş olması yapım aşamasını parçalara ayırmıştır ve anaokulu kısmından başlanan yapım süreci belli aşamalarda bitirilmiştir. Eskişehir TED Koleji Örneğinde Organizasyon Şeması [4] ş bölümü yüklenici tarafından sağlanmaktadır. PROJE KOORD NATÖRÜ/ F RMA SAH B ŞANT YE ŞEF KABA ŞLER ŞEF NCE ŞLER ŞEF Şekil 5. ne zaman yapılacağı ve kimin yapacağı organizasyon kurgusunda belirlenmiştir.1. finansmanı belirlenmiş. neden. Projenin konumu.

Amaçların Saptanması

Projenin aşamalı ilerlemesi ve ortaokul kısmının bir daha ki dönem (2009-2010) faaliyete geçmesi amaç edinilmiştir. Daha sonra mali durum, personelin nicelik ve niteliği, araç ve gereçlerin durumu, rekabet gücü, karlılık durumu, örgüt yapısının uygunluğu gibi durum değerlendirmeleri yapılmıştır. Pazar durumu belli aralıklarla izlenmeye devam etmektedir. Ham madde ve malzeme kaynakları incelenmiş halende uygun yerler araştırılarak malzeme temini yapılmaktadır. Kullanıcı profilinin, öğrenciler olması ve okulun bir kısmının faaliyette olmasından dolayı değişimler yapılabilmektedir. nşaat sürecinde gelecek tahmini kaçınılmazdır. Yapılan her iş aslında bir önceki günün tahmininden ibarettir. Tabii bunun içinde uyarılara rağmen, oluşan olumsuz tahminlerde mevcuttur. Örneğin; ekonomik kriz... Plan kontrolü her zaman, Revizyon önerisi Ankara’ da ve proje koordinatörü-firma sahibinin onayı üzerine yapılmaktadır.

Mevcut durumun değerlendirilmesi

Verilerin toplanması, değerlendirilmesi

Gelecek tahmini yapmak

Planın kontrolü ve revizyonu

Şekil 6. Planlama Aşamalarının örnekte incelenmesi [4] 3.1.2. Tasarlama / Problem Çözme: Problemlerin çözümü, çözüm getirenin bilişsel düzeyi ile ilişkilidir. Problemi, iyi tanımlanmış problem haline getirmeye çalışmak önemlidir. Problemlerden biri mevcut projedeki bir odanın kapısının çizilmemesi olmuştur. Bu sorun şantiye şefi ve proje koordinatörü tarafından Ankara’ ya bildirilerek, uygun bir şekilde proje düzeltilmiştir. 3.1.3. Karar verme: Karar verme süreci, yapı yaşam sürecinde her düzeyde gerçekleşen yönetim eylemidir. Karar vermenin üç yöntemi mevcuttur. 1. Sezgisel karar verme: Kararların duygunun yönlendirdiği şekilde alınmasıdır. Şantiye şefinin işçi seçiminde hislerine de güvenmesi gibi. 2. Yargıya dayanan karar verme: Bilgi ile edinilen deneyimler ile örgüt faaliyetlerine ilişkin rutin kararların alındığı yöntemdir. Mobil vincin gerekli yerlerde kullanılması gibi. 3. Problem çözmeye dayanan karar verme: Problemi oluşturan etmenler belirlenip, birbirleriyle olan ilişkileri ile nasıl sonuca varılacağı araştırılır.

42

Tüm uyarılara rağmen kasklarını giymeyen işçiler, şantiye şefi tarafından yevmiyeleri kesilerek cezalandırılmış, böylece problemin çözümüne dayalı karar verilmiştir. Karar verme Eskişehir TED Koleji şantiyesinde Konsensüs yöntemiyle yapılmaktadır. Yani tüm ilgililerce düşünülüp karar verilmektedir. (3 kişilik heyet kararı) ncelenen örnekte var olan ve oluşan problemlerin çözümünde yapılan işlerin aksamaması için, bazı zamanlarda anında problem çözümüne ilişkin kararlar verilip uygulanmaktadır. 3.1.4. Denetim: Mevcut durumla; örgüt takımın hedefe varmak için etkili ve verimli çalışıp çalışmadığını araştırma sürecidir. Denetim, geçmişe ilişkindir [3]. Denetim Porsuk Yapı Denetim şirketi tarafından yapılmaktadır. Yapı denetim şirketi elemanları, arama üzerine şantiyeye gelmektedirler. Şantiyede denetim ve yönetim tutanağı bulunmamaktadır. ( ş yoğunluğundan dolayı bunlara vakit kalmamıştır) Denetim şirketinde düzenli olarak tutulmaktadır. Fakat gerek şantiye şefinin gerekse proje koordinatörü ve firma sahibinin gösterdikleri özen dolayısıyla planlanan işlerin zamanında ve doğru bir şekilde yapılmasının da önem arz ettiği belirtilmektedir. 3.1.5. letişim: Sonuca ulaşmak ve davranışları etkilemek amacıyla insanlar arasında sözlü ya da sözlü olmayan diğer araçlarla anlayış sağlamaya iletişim denmektedir [3]. letişim modeli olarak; yıldız ağ kullanılmaktadır. Bu modelde; komuta zincirindeki bir yönetici ile (firma sahibi ve proje koordinatörü) etkileşimde bulunan bir uzmanı (şantiye şefi) yansıtmaktadır. letişim kurgusunda görev tanıtımı, işe alınan her işçi için yapılmaktadır. Yöneticinin (şantiye şefi) işe alınacak elemanları tanıması deneme-yanılma yöntemiyle, deneyimle ve teknik personelden soruşturmakla sağlanmaktadır. Teknik şartname şantiyede mevcuttur. letişim kurgusunda kimin ne yapacağı 1-2 gün önceden planlanıp, o gün şahıslara yapacakları işler açıklanmaktadır. Mesela; şu an ki inşaatta çalıştırılan işçilerin bir kaçının faaliyete geçecek anaokuluna askı asılması için 1-2 gün önceden görevlendirilmesinin yetkililer tarafından (firma sahibi) istenmesi gibi... Projenin Ankara’ da yapılması iletişimde bazı aksaklıklarda getirmektedir. Ayda bir mimari proje için görüşmeler yapılabilmektedir. Mesafeden dolayı kaynaklanan iletişimler (telefon görüşmesi v.b. ) maliyeti de etkilemektedir.

43

3.2. YÖNET M ETMENLER
YÖNET M ETMENLER Organizasyon Koordinasyon Verimlilik Standardizasyon Kısıtlar

Şekil 7. Yönetim Etmenleri Şeması [4] 3.2.1. Organizasyon: Bir örgütün amaçlar doğrultusunda, elemanlarının yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, yönetsel eylemlerin kurgulanması durumu organizasyon olarak tanımlanabilir. Uzmanlaşmış kişileri organize ederek verimlilik ve etkinliği arttırmak; örgütlenmedir [3]. Bir inşaat firmasında atılacak en önemli adım, uygun bir organizasyonel yapı ortaya koymaktır. Bu organizasyon yapısı kurulmadan firma bünyesindeki birbirinden farklı işlevlerin etkin ve koordineli bir biçimde yerine getirilmesi pek mümkün olamamaktadır. Bu nedenle her firma, stratejisiyle uyumlu ve işlevsel gereksinimlerine uygun bir organizasyon yapısı kurmak durumundadır [2,3]. Firma çapındaki organizasyonel yapının kurgusu yapılırken diğer yandan kişisel sorumlulukların en etkin şekilde ortaya konulması da gereklidir. Kişilere yüklenen sorumluluklar ne yerine getiremeyecekleri kadar ağır ne de boş kalacakları kadar hafif olmamalıdır. Verilen işle karşılığında alınan sonucun paralelliği sağlanarak üst düzey yöneticilerle çalışanlar arasında iş dağılımı açısından denge ve eşitlik sağlanmalıdır. Uygun ve yerinde bir organizasyon, etkin bir yönetimin ilk koşuludur. Organizasyonda gerekli prensipler şu şekilde sıralanabilir: a-) Firmanın stratejisi ve amaçları doğrultusunda yeteri kadar yönetim pozisyonu oluşturularak belirlenmiş amaç ve hedef stratejilerin başarılması. b-) Firma içi iletişim sistemi açıkça tanımlanarak denetim, emir ve bilgi akışının uygun bir sistematiğe oturtulması. c-) Bir üst düzeydeki yöneticinin ayrılması durumunda, firma işlevlerinin aksamaması için bir alt düzeydeki elemanın en az üstünün yerini alabilecek kadar iş eğitimine tabi tutulması [2]. nşaat firmalarını diğerlerinden ayıran birtakım özellikler organizasyon yapılarını da etkilemekte ve farklılaştırmaktadır. Bunlardan en önemlisi, inşaat firmalarının etkinlikte bulunduğu projelerin çok fazla birbirlerine benzememesi ve özgün o l m a l a r ı d ı r (yani s t a n d a r t l ı k yo k t u r ). Her farklı proje, gereksinim programından başlayıp finans (nakit) akışı, teknik gereksinimler, tamamlanma zaman 44

periyotları ve kalite standartlarıyla bir bütün oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra inşaat firmaları için üretim yerleri (alanları) olan şantiyeler de farklı özellik ve koşullara sahiptir. Bunlar, iklim, arazi özelliği, topografya, zemin v.b. sayılabilecek pek çok parametreyi oluşturur. Bu tür farklılıklar hem firmanın hem de şantiyelerin organizasyonunun esnek olması koşulunu da beraberinde getirmektedir. Organizasyon, her projenin özelliklerine uygun olarak şekillenebilmeli ve hedeflenen koşulları yerine getirebilecek niteliğe sahip olmalıdır [2,3].
Aynı tür işlerin bir araya toplanarak gruplandırılması Bireylerin becerilerinin belirlenerek bireylerin gruplandırılması yi bir iletişimin kurgulanması Yetki zincirinin oluşturulması √ √ X X

Şekil 8. Organizasyon aşamalarının Eskişehir TED Koleji Örneğinde ncelenmesi [4]
Amaç Birliği lkesi: Organizasyonun, kuruluşun amaçlarını karşılayacak nitelikte olmasıdır. ş bölümü ve uzmanlaşma ilkesi: Ekip elemanlarına ya da yöneticilerine, bilgi, yetenek ve deneyimlerine göre işler verilmelidir. Kontrol alanı ilkesi: Yöneticinin yetki ve sorumluluğundaki alanın tanımlanmasıdır. Hiyerarşik yapı ilkesi: Alt, üst ilişkisinin belirlenmesidir. Emir kumanda birliği ilkesi: Her bir elemanın bir üstünden emir alması durumudur. Sorumluluk ilkesi: Astların yaptıkları işlerde üstlerine sorumlu olmalarıdır. Yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi: Bütün üstler astlarına tanıdıkları yetki ve onların yaptıkları faaliyetlerden de sorumludurlar. Yetki devri ilkesi: Astların kendilerinden beklenen faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri için üstler bir kısım yetkilerini paylaşmalıdır. stisna ilkesi: Rutin işlerde risk az olduğu için bir kısım rutin kararların astlara devredilmesidir. Açıklama ilkesi: Elemandan beklenen görevlerin net biçimde aktarılmasıdır. Gerekirse yazılı olarak verilmelidir. Denge ilkesi: Örgüt bölümleri, standartlaştırma ile esneklik, merkezcilik ya da merkezden uzaklaşma arasında denge sağlanmalıdır. Basit ve anlaşılırlık ilkesi: Temel ilişkiler, iş akışı gibi konuların anlaşılır biçimde tanımlanması ilkesidir. Değişebilirlik ve reorganizasyon ilkesi: Günün koşullarına göre değişim esnekliğinin sağlanmasıdır. √ √ √ √ √ √ √ √ √ X X X √

Şekil 9. Organizasyon lkelerinin Eskişehir TED Koleji örneğinde incelenmesi [4] 3.2.2. Koordinasyon: Birimler, elemanlar ve bölümler arasındaki işbirliğinin kalitesini ifade etmektedir. Bu kalite yüksek seviyede ise, bölümler arasındaki çatışma, anlaşmazlık ve amaca yönelme vb. sorunları azalacak; işbirliği düzeyi ve anlayışlılık artacak, koordinasyon sağlanmış olacaktır [3]. Şantiyede koordinasyon yapılmaya çalışılmıştır, fakat istenen düzeyde olamamıştır. Koordinasyonun önemli bir unsuru olan haberleşme, şantiye telsizleriyle sağlanmaktadır.

45

3.2.3. Verimlilik:
Süre

Verimlilik Kalite Maliyet

Şekil 10. Verimlilik Üçgeni [3] Verimlilik, belirlenen şartlara uygun olarak elde edilen ürün miktarı ile bu ürünü elde etmek için sarf edilen kaynaklar arasındaki ilişkidir. Belirlenen şartlara göre elde edilen ürün ‘’kaliteli’’ ürün olarak adlandırılır. Kaliteli ürün elde etme de, iki önemli kaynak vardır. Bunlar; zaman ve ekonomik kaynaklardır. Verimlilik, bu üç unsurun eşit dağılmasıyla oluşan bir faktördür [3]. Eşit dağılım, verimlilik kavramında önemlidir. Hiçbirini diğerlerinden ön plana çıkartamaz mıyız? Bu tercih yapı işletmesi ve sosyal sebeplerle mümkündür. Yapım aşamasındaki ekonomiden, yapının tamamlanarak işletmeye alınmasında elde edilecek ekonominin daha önemli olduğu durumlarda yapı kısa sürede yapılıp faaliyete geçirilebilir[3]. Bu şantiye de olduğu gibi. Bu işletmeye göre değişebilmektedir. Verimlilik süre olarak incelediğinde büyük bir kazanç söz konusudur. Kalite olarak bakılırsa; bu konuda oldukça titiz davranılmaktadır. Fayanslar, pencere kenar derzleri lazerle ölçerek yapılmış, alçıpan kotları alınmıştır. Maliyet bakımından ele alınırsa; kısa sürede çok iş yapılmıştır. 3.2.4. Standardizasyon Standardizasyonun faydaları ‘’kaynakların verimliliği’’ olarak özetlenebilir. Üretim sektöründeki artış ihtisaslaşmayı zorunlu hale getirmiş, bu da verimliliğin arttırılması için standardizasyonun önemini arttırmıştır [3]. Projede keskin hatlar mevcuttur (merdiven vb. yerlerde). Bunun kullanıcı profili olan çocuklar için elverişsiz kullanım oluşturduğu anlaşılmıştır. Bu durum ilgililere bildirilmiş ve ileri ki aşamalarda düzenlemeler talep edilmiştir. Endüstriyel üretimde, geleneksel sistemlere göre inşaatın belirli dönemlerinde insan gücünden çok makine gücüne daha fazla yer verilmesi, işçilik hataları, kalite farklılıkları, süre ve para kaybı gibi bir takım olumsuzlukları azaltmaktadır. ncelenen şantiyede makineleşmeye önem verilmektedir. Çatıya yerleştirilen çelik profiller için vinç kullanılmakta ve gerekli her türlü makineden yararlanılmaktadır. 3.2.5. Kısıtlar Kısıtlar 4 bölümde incelenebilir. 1. Maliyet, 2. Zaman, 3. Teknoloji, 4. Kanun ve Yönetmelikler.

46

Yapının 10 aylık bir süre içinde bu seviyeye gelmesi ve bu süre içinde okulun bir kısmının faaliyete geçmesi maliyet bakımından kazanç sağladığı kadar kısa sürede bitirmek bazı zararlarda getirmiştir. Bu firmaya göre değişebilecek bir bakış açısıdır. Kısa sürede inşaatı bitirmek fayda sağlamış fakat sürenin az olması malzeme miktarının belirlenmesini engellemiştir. Satın alma birimi de olmadığından dolayı stoklama yapılamamış ve gerekli olan malzemenin parça parça (günlük) alınması maliyetin artmasına sebep olmuştur. nşaatın şehir merkezinden uzakta olması, merkezde bulunan 3 deponun kullanılmasında yol maliyetini de arttırmıştır. Süre kısıtlaması şantiye işleyişinde çok sıkıntı yaratmıştır. Fakat yine de zaman şantiyede büyük bir kazanç olarak görülmektedir. Bu kadar kısa sürede yapılan bina olma özelliğinden dolayı takdir alınmıştır. Teknoloji en üst seviyede kullanılmaya çalışılmıştır. Makine-teçhizat vb. Cephe düzenlerinden kullanılan malzemeye kadar bu açıkça gözlenmektedir. Teknoloji bu yapıya sadece yarar getirmemiştir. Projede havalandırmayla ısıtma sistemi tasarlanmış, fakat güzel bir tasarım olmasının yanında Eskişehir’ in ikliminde pek yarar sağlamamıştır. Bu maliyeti de arttıran bir sebep olmuştur. Kanun ve yönetmeliklere göre izinlerin resmi kısmı idareye aittir. (Arada hatır gönül işleri olmaktadır) Yapı denetim izinleri günlük alınmaktadır.

4. Sonuç ve Öneriler
Eskişehir TED Koleji şantiyesinde yapım yönetimi eylem ve etmenlerini araştırmayı amaçlayan bu çalışmada, Eskişehir TED Koleji şantiyesinde yapım yönetim faaliyetlerinin ne şekilde sürdürüldüğünü belirlemek ve değerlendirebilmek için gözlem yöntemi kullanılmış, yüklenici firma şantiye şefi ve şantiye sorumlusu ile yapılan görüşmelerden yararlanılmıştır. Yapılan bu çalışmada gözlem ve görüşme yöntemlerinin bir arada kullanılması çalışmanın önemini arttırmıştır. Gözlem ve görüşme yöntemleri ile elde edilen bilgiler karşılaştırılarak değerlendirilmiş ve bu karşılaştırmada elde edilen sonuçların birbiri ile tutarlılığı gözlemlenmiştir. Eskişehir TED Koleji şantiyesinde yapılan çalışmalar doğrultusunda yapım yönetimi eylem ve etmenleri ile ilgili olarak şu veriler elde edilmiştir: Yerleşke içinde lojman ve yurtların eğitim birimlerinden ayrı düşünülmesi kullanıcılar açısından olumlu bir durum olmakla birlikte, eğitim birimlerinin yola yakın konumlanışı kullanıcılar için ses ve gürültü açısından olumsuz bir durum oluşturacaktır. Bu nedenle kullanıcı isteklerinin belirlenmesi amacıyla tasarım aşamasında kullanıcı, tasarımcı ve işveren arasında iletişim kurulması sağlanmalıdır. Proje için görüşmelerin daha önceden yapılmasının ve projelerin revizyonunun Eskişehir’den bir firmaya yaptırılmasının iletişimde kopukluğu bir ölçüde önleyebileceği düşünülmektedir, dolayısı ile bu durumun maliyete katkısı olacaktır.

47

Şantiye alanında güvenliğin yetersiz olduğu gözlemlenmiştir. Şantiye alanında kamera güvenlik sisteminin kurulması, bu mekânların güvenli olmasını ve şantiyede verimliliğin arttırılmasını zorunlu hale getirecektir. Kamera sistemleri ile pek çok bölgenin aynı anda izlenerek kaydedilmesi sayesinde, çalışanların kontrolünün sağlanması, verimliliği arttırması, olası tehlikelerin gecikmesiz algılanması ve müdahale edilmesi imkânına sahip olunabilecektir. Şantiye alanı içerisinde iş güvenliği tedbirlerinin alınması, bu konuda profesyonel bir uzman çalıştırılması ve şantiye alanında herhangi bir iş kazasının olmaması şantiyelerde aranan özelliklerden biridir. Eskişehir TED koleji şantiyesi dahil olmak üzere tüm şantiyelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmalı ve çalışanlar tarafından uygulanması için yaptırım yoluna gidilmelidir. Şantiyede iş güvenliği ve işçi sağlığı sertifikalarına sahip teknik elemanlar ve iş güvenliği ile ilgili olarak profesyonel bir uzman çalıştırılmalıdır. Şantiye alanına girişte ve şantiye alanı içerisinde, o alanda meydana gelebilecek kaza ve risklere karsı uyarı için hazırlanmış levha ve tabelalar gözle görünür bir biçimde yerleştirilmelidir. Malzeme ve işçilik için ayrı anlaşma yapıldığında hata oranı artmakta ve yüklenici firma hem zaman hem de maliyet açısından zarara girmektedir. Bu nedenle taşeron firma ile yapım ve işçilik konusunda iş teslimi şeklinde anlaşma yapılması, taşeron firmanın yapımda daha dikkatli davranmasına neden olmaktadır. Böylece süre ve maliyet açısından yüklenici firmaya yarar sağlamaktadır. Şantiye ortamına gelen malzemenin şantiye alanına yakın bir bölgede ve belirlenmiş malzemelerin yapı çevresinde depolanması maliyet ve süre yönünden kazanç sağlayacaktır. Yapılan işlerin iş planına göre ilerlememesi anaokulu binasına ait iş planında revizyona neden olmuştur. Bu da gerek şantiye şefinin gerekse yüklenici firma sahibinin süre ve maliyet açısından zararına sebep olmaktadır. Özenli bir çalışma ile iş planına sadık kalınarak süre ve maliyet açısından kazanç sağlanabilir. Çalışmanın, var olan potansiyellerin ve eksikliklerin saptanmasını sağlayabileceği gibi diğer uygulamalarda kriterlerin belirlenmesinde de önemli bir rol oynayabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada kullanılan yöntem ileride yapım yönetimi araştırmalarına rehber olurken, elde edilen sonuçlar benzer işlevli çalışmalarda ve yapım kararlarının belirlenmesinde kullanılabilir.

Resim 28.Anaokulu Kısmından Görünüş[4]

Resim 29.Ortaokul kısmından ç Görünüş[4]

48

Resim 30. Şantiye sahası [4]

Resim 31. Eskişehir TED Koleji Binası [4]

Resim 32.-33. Eskişehir TED Koleji Binası (arka cephe) [4]

Resim 34.-35. lkokul ve ortaokul kısmından görüntüler (ön cephe) [4]

Resim 36.-37. nşaattan görüntüler [4]

49

-41. Şantiye sahasından görüntüler [4] Resim 42. nşaattan görüntüler [4] Resim 40.-45.-39.Resim 38. Şantiye sahasındaki depolar [4] 50 .-43. Faaliyetteki okulun inşatla ayrılması [4] Resim 44.

B. Yapı Yönetimi Dersi Ödevi. I. Yapı Yönetimi ve Şantiye Tekniği Ders Notları. Yapım Yönetim lkeleri Ders Notları.tedeskisehir.-47. Z. Kayseri. (2007). Türkiye. V.D.D. Proje Yönetimi Yapım Öncesi Süreci.B.tr 7. Gültekin. Ankara. (2009). Yapı Yönetimi Dersi Ödevi. Arda. Türkiye. (2003). (2009). Z. 3. Türkiye. 4. 6. S. 51 . Sorguç. www.D. Faaliyetteki okul için park alanı ve inşaatla ayrılması (ön cephe) [4] Teşekkür: Bu çalışmaya verdikleri destekten dolayı Eskişehir TED Koleji Yüklenici Firma Sahibi Sayın Sercan Yavuz’a ve Şantiye Şefi Sayın Emrah Dal’a teşekkür ederiz. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık A. Özçetin.Resim 46.k12. Ankara. nşaat Uygulama ve Yönetim Mühendisliği Kapsamında Proje Yönetiminin Temel lkeleri. 2. Eskişehir TED Koleji Binası Şantiyesinin ncelenmesi.T. 5. Türkiye. Erciyes Üniversitesi Toki Şantiyesinde Yapım Yönetimi Etmenlerinin rdelenmesi. A. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık A. Kaynaklar 1. Ergönül. Özdemir. Palme Yayıncılık. (2006).

.

T. Türkiye’deki isim. ders programlarıyla birlikte Almanya’dan alınınca. nedenleriyle bilmektir) biçiminde tanımlanmıştır (Meinhold. her ülkede. nşaat Yönetim Mühendisliğinin içerik ve özellikleri açısından. Bununla birlikte ikinci dünya savaşından sonra Almanya’da teorik ve araştırma/geliştirme ağırlıklı eğitim alan Teknik Yüksek Okulu mezunu mühendislerde sosyal ve yönetsel bilim ihtiyacı ortaya çıkınca. bir bilimler topluluğudur. Bu kurumun imalat ve hizmetler alanında üretim açısından eğitim ve araştırma yapanları Teknik Yüksek Okul veya Türkiye’de Mühendislik Yüksek Okulu anlamında Yüksek Mühendis Mektebi adlarını almışlardır (Almanya’da Technische Hochschule. bu ülkede orta öğretimde teorik eğitime yatkın olmayan öğrencilerin yönlendirildiği Technikum’lar karşılığı Teknik Okullar da kurulmuştur. Fransa’da Grande Ecole.Ü. ilk kez Berlin Teknik Yüksek Okulu. 1961) Bu nedenle Üniversite. Bildirinin Sonuç bölümünde. Yüksek Teknik Okul (Yüksek Mühendis Mektebi) / Teknik Üniversite aşamaları ve bu aşamalarda ulaşılan konsept ışığında nşaatta –Yönetim eğitiminin çağdaş biçiminde. Bildirinin Giriş’i izleyen ana bölümünde şletme ve Endüstri Mühendisliğinin nşaat Yönetim Mühendisliğindeki sınır koşulları. Teknik Üniversite’ye dönüştürülmüş (1946) ve bu dönüşümü zamanla benzer Okulların çoğu izlemiştir. Yönetim Eğitimi. başka bir deyişle. nedenleriyle ortaya konulmaktadır.-Ing. Doğan Sorguç . nşaat Fakültesi Yapı şletmesi Anabilim Dalı (0212) 285 36 53 E-posta: dogan. nşaat üretimine özgü Sektör ve Endüstri planlamasına dönük koşulları ayrıntılı biçimde göz önüne serilmektedir.sorguc@gmail. Tolum Mühendisliği Eğitimi nşaat Giriş nsanlığın ve ulusun geleceğini belirleyen eğitim olgusunun en üst düzey kurumu olan Üniversite. V. Dr. Anahtar Sözcükler: Esnek Teknik Üniversite.com Öz Bildirinin Giriş Bölümünde Üniversite kavramı (eğitim-bilimsel araştırma bütünlüğü). şletme ve Endüstri Mühendisliği ile kesişmesi örnek ve ilgili yayınlara yapılan atıflarla açıklanmaktadır. bilimsel metot ve bilgilere dayalı eğitim ve araştırma yapan ve bu nedenle ülkenin beyni niteliğindeki kurumudur. 53 . ngiltere ve ABD’de College). Latince’de bilim ‘scire is per causus scire’ (bilim. lisansüstü ve lisans eğitimi zorunlulukları. Yönetim Eğitim Konsepti.Teknik Üniversite Konseptinde Gelişmeler Karşısında nşaat Yönetiminde Olanaklar ve Sınır Koşulları Prof.

yönetim alanı için yeni bölüm açmak zahmet ve direncinden kurtulmakta. Bu ortamda kurulan MTU International School of Science and Engineering’de. Bu tanım. matematik. bugün Almanya’nın en iyi Teknik Üniversitesi unvanını almıştır (Deutschland. elektrik. başından itibaren yöneticiler mühendis olacaktır. kendisi için ‘Girişken (yenilikçi) Üniversite’ sloganını benimsemiş bulunan MTU.1930 Kimya Ekonomi Ampirik Müh. yüz yıl sonunda gerçekleşmiştir.yy. 54 . ABD Mühendisler Birliğini tanımıyla da örtüşmektedir. Tıp ile ilişkili olduğu oranda kamuoyunun büyük ilgisini çekmektedir. Teknik Üniversite eğitim ve bilimsel araştırmalarının çerçevesini çizmektedir.Böylece Yüksek Teknik Okullar. Böylece nşaat Fakülteleri. yeni ölen bir kişiden alınan kolların başarılı biçimde takılması. ‘esnek’ Teknik Üniversite konsepti /yapısı sayesinde ortadan kalkmaktadır. işletme mühendisleri ve yeni malzemeler merkezi üyelerinden kurulu bir ekiple yürütülen ‘Enerji 2030 ’ projesi öne çıkmaktadır. doğadaki malzeme ve gücü kontrol etme sanatıdır’ (Sorguç. sosyoloji bilmek şartıyla’ diye yazmış olduğu öngörü. 2007). 2009) Böylece. 2005) şletme ve Endüstri Mühendisliği ve nşaat Proje Yönetimi dersleri ile geliştirdiği TÜ nşaat Yönetimi (Yapı şletmesi) Lisansüstü eğitim ve araştırma programı/Anabilim Dalı (Sorguç. bu gün Münih Teknik Üniversitesi (MTU) adı altında ‘Mühendislik . Tablo 1. 1950 . sosyolojinin kurucusu Auguste Comte 19.yy. Bu husus.1950 Fizik Sosyoloji Bilimsel Müh.1970 Biyoloji Psikoloji Toplumsal M.yy) kuruluşundan beri Almanya’nın klasik (dar) mühendislikte en önde gelen kurumlarından biri olan Münih Teknik Yüksek Okulu (MTH). yönetme. Bu durum. bilgisayar.Temel Bilimler – Tıp Yaşam Bilimleri’ biçiminde dört yapraklı yonca sembolünü benimseyerek.2000 Hümanist M. Ayrıca. Bu tanıma göre ‘Mühendislik. 1940 . Türkiye’nin her alanda etkin yönetici ihtiyacını en uygun biçimde yanıtlayacağı gibi. bir şartla.(TUM. çok yönlü esnek programları sayesinde. inşaat. 1993). işin gereği (Sorguç. yaratıcı (sanatsal) kişiliğini ön plana çıkarmakta. ortasında (ilk) sosyoloji kitabına ’20. tekniğin sosyal (toplumsal ve insan) sorunlarıyla birlikte ele alınması doğrultusunda geniş anlamdaki Üniversite kavramıyla bütünleştirilmişlerdir (Tablo 1). toplum ve insana dönük. ortaya koyduğu öğrenci odaklı. (19. Bu çerçevede. 1996) gereksindiği ayrı lisans eğitimi (Bölümü) düzenlemesi (Sorguç. 2008) Yazarın tüm ulusal (ODTÜ) / uluslar-arası deneyimleri yanında. Bunlar arasında iki kolunu kaybetmiş bir işçiye. Mühendislik /Tıp/Yaşam Bilimleri/ Temel Bilimler’ etkileşimiyle elde edilen sonuçlar. Bilimler ve Mühendisliğin Gelişmesi Bilim Dalı Pozitif Bilimler Sosyal Bilimler Mühendislik 1900 . insanları örgütleme. TÜ nşaat Yönetimi programının felsefesi ve eğitim yöntemi de bunun zaten pilot uygulaması niteliğinde bulunmaktadır. ayrıca tüm diğer Fakülteler kendi yönetici eğitim programlarını ABD Mühendislik tanımına da en uygun biçimde düzenleme olanağına kavuşmaktadırlar. 1980 . Mühendis’in teknik’ten önce. disiplinler arası ekip çalışmasına ideal ortam yaratmıştır.

yeri ve koşulları (iklim. işçi. Yapı-arsa arası hukuksal bağlantı. yerleşme. işveren tarafından saptanan süresel koşullar. üretim faktörleri dış etmenlere maruzdurlar.1.5.3. toprak. ürün sabittir. Üretim ve maliyet tahmininde daima risk unsuru vardır. nşaatın satışını etkileyebilmek amacıyla üretici. Ayrıca.Ülke ekonomisinin en geniş alanına hizmet veren inşaat sektöründe yönetim işini üstlenmek veya bu alanda eğitim ve bilimsel araştırmalara katkıda bulunmak isteyen Endüstri ve şletme Mühendislerinin dikkate alması gereken (sektöre has) sınır koşulları aşağıda açıklanmışlardır. 2. risk ve maliyeti (şantiye merkez giderleri nedeniyle) artırır. yönetimin etkinliğini düşürür. nşaat sanayinde üretim yeri gezici. Bu nedenle.7. üretim süresince (anonim olmayan) kişisel ilişki vardır. 2. I /1993) Sınır Koşulları 1.4. 1. uzun vadeli faaliyet programları yapamazlar.2. Bu olgu aşağıdaki sonuçları doğurmaktadır : 1. Genellikle açıkta üretim yapılır.3. süre ve fiyatında değişiklik yapamaz. yüklenici ancak kişisel kredi ve hak ediş kesintileriyle gereken teminatları sağlar. nşaatta yükleniciler pazar araştırması. enerji olanakları) her projede değişik olduğundan. 1. alışma) bölümü bulunur. inşaat projelerinde: • üretim teknoloji ve sürecinin seçimi ve • bu seçimde eniyileme (optimizasyon) gerektiği gibi. Maliyet hesabında yardımcı işler (geçici inşaat. (Sorguç. 2.. ayrıca. 2.1.2. inşaat sürecinde ortaya çıkan maliyet ve fiyat yükselerinde mülk değerinde doğan artışların sözleşmede aksine hüküm olmaması halinde inşaat sahibinin aktifine geçmesine neden olur. ülkenin saydam inşaat programlarından yoksun kalmasına ve inşaat işletmelerinin kapasite veya stoklarını piyasaya göre ayarlayamamalarına yol açar.6. pazarlama ve üretim/finansman gücünü dikkate alan uzun vadeli programlar yapamazlar. inşaatın üzerinde kullanılan malzemelerle birlikte arsa sahibinin (işverenin) mülkiyetine geçmesine ve yüklenicinin stoktan yararlanamamasına. 1. 55 . nşaat tipi. ulaşım. Yurtiçinde en güçlü işveren olan kamu kuruluşlarının politik etkiler sonucu uzun vadeli yatırım programları yap(a)mamaları veya yapılanlara uymamaları. 1. üretim yöntemleri de –imalat sanayi aksinedeğişiktir. • otomasyon olanağı sınırlıdır 1. Üretim yerinin işletme merkezi yanında olmaması. Bu husus yüklenicide finansman güçlüklerine yol açar. Alıcı ile üretici (yüklenici) arasında. ürünün nitelik. 1. nşaat işletmeleri ellerindeki proje dışında. inşaatta maliyetlerin artmasına yol açabilirler. Kredi alabilmek için ipotek verilebilecek sabit tesisler olmadığından. Bu hususlar işverenin yetkisindedir.

3. Tahmini maliyet hesabındaki risk ile işin alınabilmesindeki risk (imalat sanayinde satış riski) biribirleriyle ters orantılıdır. Değişik tecrübe ve tahminler sonucu teklif fiyatlarında ortaya çıkan farklar. yüklenici indirimini ancak maliyetindeki risk. talep yaratmak veya gereksinimi etkilemek olanaklarından yoksundur. 5.3. Bu nedenle geleneksel inşaat sektöründe reklam kullanılmaz ve yüklenici.2. 4.) 4.5. Birim fiyat usulü ihalelerde kesin hesap işlemi genellikle uzun zaman aldığından. işin yürütülmesini zorlaştırır Zira . 56 . Sektörde kalite.3. onları bizzat seçmesi. 5. nşaat sürecinde daima belirsizlikler vardır. unsurlarından fedakarlık ederek yapabilir.1.4.3. şverenin inşaatı çeşitli yüklenicilere bölerek yaptırması.iklim vs. ileride uygun koşullarda bir ihale alarak telafisi planlanamaz. (Üreticinin denetimi dışındaki bu risk.6. işveren tarafından hazırlanan tasarım ve şartnamelerdeki belirsizliklere göre artarlar. kendine ait bir riskin yüklenicinin üzerine geçmesine neden olur. 4. nşaat sektöründe açık rekabet olanağı bulunmadığından. hale teklifinde öngörülen maliyet.2. 3. Bu sektörde alıcı. enformel (gayrı resmi) ilişkiler egemendir. 4. her zaman boş kapasite riski ile de karşı karşıya bulunur (konjonktür riski).6. amortisman vs.4. koordine etmesi ve her türlü karar yetkisini elinde tutması. Keşiflerde risk unsurunu önemle dikkate almak gerekir. nşaat sürecinde. Genellikle ihalede. 5. nşaat sektöründe açık rekabet yoktur. 4. Özellikle maliyeti karşılamayan fiyatlarla ihale edilen inşaatlarda kalite sorunu ortaya çıkar.bu takdirde üretimin zaman zaman durarak yeniden başlaması. (Örneğin. 4. 3. maliyet artışları olasılığı yaratır.1. Zira risk bazen öngörülen kar oranını birkaç misli aşar ve yapılan tahminlere dayalı olarak ihalelerde çok farklı teklifler ortaya çıkabilir. yüklenici sadece risk faktörü ve teklif fiyatını yükselterek kendini güven altına alabilir. tahmin edilir. imalat sektöründeki gibi fiyat ve kaliteyi bir arada görerek seçimini yapamaz.5. her projede üretim faktörleri insan ve makine ile ilgili insan kalitesinin (verimliliğinin) belirlenmesinde işyeri ve çalışma koşulları. teklifler açılana kadar bilinmez. işveren tarafından şartnamede belirtilir.1. inşaatın önce satılıp sonra yapılması ve değişken fiyat sisteminin kabul edilmemesi nedeniyle. üretimde alışkanlık kayıpları nedeniyle. çeşitli açılardan ve değişik koşullarda yaşanmış deneyimlere dayanarak belirlenir. Her türlü ihaleye girmek durumunda olan yüklenici. fiyat ise. Bu durum (Alman ihale düzeninde özenle tanımlanmış bulunan) “uygun fiyat “ ilkesiyle çelişir ve bu ilkenin işlevini ortadan kaldırır. 3. yüklenicinin kesin teminatı (hakediş kesintileri) uzun süre bağlı kalır. uygun olmayan koşullarda (fiyat) ile alınacak ihalenin.2. imalat sanayinde yoktur) 3. Genel giderlerinin beklenen (yıllık) cirolarına oransal dağılımını yapılamaz 4. nşaat sektöründe konjonktür riski nedeniyle. formel yerine. 3. şverenin çeşitli düzeyde yetersiz tasarım ve şartnamelere dayanarak teklif istemesi ve sözleşmede değişken fiyat sistemini kabul etmemesi.

3. bu sektörde nitelikli işletmelerin varlığını tehdit eder.) kabul edilir. Sürekli çalışan ve şantiyeden şantiyeye gönderilen küçük bir (çekirdek) ekibin dışındaki inşaat işçileri. istihdamın sürekli (stabil) olduğu ülkelerde. 7. 7. inşaatta üretkenlik sağlıklı biçimde tahmin edilemez. Bu nedenle. çalışma ortamının düzenli. nşaatta ‘ussallaşma’ öncelikle projenin tasarım evresinde. 57 . Bu nedenle. giderleri önemli kayıplara yol açmaktadır. kendisine parça başına ücret ödenmesini zorlaştırır. inşaat sanayindeki işçilere göreceli olarak. Anılan işçilere her şantiyede barınacakları yerlerin yapılması gerekir. Bu teknoloji. 5. sermaye birikimini kolaylaştırmaktadır. Tarımdan gelen bu işçilerin hasat vs. 7. Geleneksel inşaat sanayinde ve özellikle bu sanayiin en büyük alanını oluşturan bina inşaatında emek-yoğun teknoloji kullanılır. nşaat işlerinin bir kısmı. Değişik yerlerden gelen ve değişik niteliklere sahip yukarıda açıklanan işçiler nedeniyle. inşaat işletmeleri ve sektörünün finansman sorununu hafifletmekte.1.6. geleneksel olarak işin gereğine göre yoruma ve uygulamaya açık bulunmaktadır. üretkenliği üzerinden hesaplanamaz. Zira işveren ve tasarımcıdan sonra devreye giren yüklenicinin üretim yer ve konusunu dikkate alarak yaptığı ussallaşma sınırlı kalmakta. ihzarat sistemi ile birlikte.4. kış koşulları tazminatı vs. eğitilenlerin ücret ve giderleri işçi maliyetini artırmaktadır.en düşük teklife verilmesi. nşaat işçisinin büyük çoğunluğu geçici olarak çalışır.6. önlemlerin asıl çap ve etkinliği. nşaat işçisinin düzenli bir meslekiçi eğitim olanağının olmaması. inşaat sektöründe menfi seçim mekanizmasının varlığı (Almanya’da) tartışma konusu olur. program ve şartnamelerinde her ayrıntının kesin biçimde belirlenme sindeki yetersizlik. 8. sürekli değişen üretim koşulları. 7. 7. inşaatta her projede ortaya çıkar. daha yüksek ücret verilir ve onlar için daha fazla sosyal gider (emeklilik ve kaza sigortası. amortisman vs. inşaatlarda kalite sorunu doğurur veya işverenleri yüklenicilerin ek ödeme istekleriyle karşı karşıya getirir. 9. 7.3. 7. emel-yoğun teknoloji.5. inşaat işlerinin özellikleri nedeniyle konulmuş bulunan “uygun fiyat” ilkesine aykırı olarak ihalelerin –diğer sektörlerdeki gibi.2. hale yasasına. 5. kendisinden önce gelenler tarafından belirlenmektedirler. nedenlerle izin istekleri. nşaat tasarım. ilgili alanlarda piyasa (konjonktür) koşullarına göre üretim olanağı sağladığından. endüstrileşmemiş ülkelerin yararınadır. ilgili evrak ve uygulamalarda belirsizlikler ortaya çıkarmaktadır. Nitelikli yüklenicilerin zaman zaman kalitesiz iş yapanlardan daha düşük fiyat verme zorunda kalarak iflas etmeleri nedeniyle. ekiplere ve yöneticilere alışmak zorundadırlar. imalat sanayinde fabrikanın üretime başlama aşamasında görülen öğrenme ve alışmanın yarattığı düşük üretim ve daha yüksek maliyet. Ayrıca. işveren veya tasarımcı tarafından gerçekleştirilmelidir. zira: a. her projede işi ve usulleri öğrenmek. Zira sermaye (makine) yoğun teknoloji kullanan sanayiin ekonomik durgunlukta. endüstri ülkelerinde bölgesel eğitim şantiyeleri kurulmasına veya bu işe uygun olanlardan yararlanılmakta.4. Ayrıca. nşaat uygulamasında resmi olmayan (gayri resmi) ilişkiler egemendir. inşaat üretimi gereksinimine (programına) uymaz. nşaat işçisinin ücreti. b.

Gerçek ‘Üniversite’ kimliğini benimseyen ‘esnek’ teknik Üniversite’nin en önemli etkinliği. Ülke ekonomisinin inşaat gereksinimini karşılayarak en büyük ve çeşitli yatırımlarını gerçekleştiren nşaat Sektörü. nsan davranışının beynin fonksiyonu olduğu gerçeğinden hareketle. anılan savaş. Türkiye içinde bulunduğu örtülü (asimetrik) savaşta. Anılan kadrolar daha önce bu ülkelerde (düşünceyi geliştiren) güçlü orta öğretime (genel kültüre-GK-) dayalı sosyal yüksek eğitimle yetiştirilmişler (GK=felsefe+tarih+yazın+matematik bütünlüğü) ve son iki yıldan beri örneğin ünlü Berkley Üniversitesinde (ABD) Toplum Mühendisliği eğitimine başlanmıştır. Gerçekten. Bu nedenle. Üniversite-sanayi ilişkisinin kurumsal biçimde kurulmadığı endüstrileşmemiş ülkelerde doktoralar daha ziyade. en üst düzeyden başlayarak yönetimin bel kemiğini oluşturması kaçınılmazdır. resmi ilişkiler ve düzen zayıflar. bir ulusun yaşamsal sorunudur. disiplinlararası eğitim ve bilimsel araştırmalar olacaktır. yönetici kalitesidir. 2005 ) gelişmesini tetikleyecektir. ilgili teknolojinin özümsenebilirlik ve etkinliği üzerinde düşünce üretmek olanağını – doğal olarak.bulamayıp kendi toplumlarıyla kaynaşamadıkları ve içlerine kapandıkları görülmektedir. Zira. Zira özellikle nşaat Yönetim Mühendisliğinde. ‘esnek’ Teknik Üniversite’lerde yetişen Yönetici nşaat Mühendisleri de diğer yönetim alanlarına açılacaklardır. Sonuç 1. yönetici eğitimi ve geliştirilmesi. inşaatta kararların ‘yerinde’ alınmasını zorunlu kılarak ‘prosedür’ gibi formel işlemlerin ikinci plana atılmasına neden olur. özellikle karmaşık sorunların çözümünde çok aşacaktır. işlerin yeterli ayrıntı. Böylece inşaat. haberleşme güçlükleri vs. Dünyada. Bu gelişmeyle. sürekli gayrı resmi ilişkilerin baskısı altında çalışır. bildirinin ikinci bölümünde açıklanan sınır koşulları karşısında dikkate alınınca. eski anlamdaki Teknik Üniversiteler’inkileri. 1996) da son verecek ayrıca bir Bölüm kurma ihtiyacını da ortadan kaldıracak ve öğrencide yaratıcılık-fonksiyon dengesine dayalı bir beyin-düşünce yapısının ( Sorguç. Öte yandan sektörün çok yönlü özellikleri nedeniyle. atama için 58 . 2. uzaklığı. Son durumun (pilot) uygulamasını halen TÜ Yapı şletmesi Lisansüstü Programı mezunları büyük bir başarıyla gerçekleştirmektedirler.c. topyekun sevk ve idareyi gerektirmekte ve karşı taraf bunu çok başarılı biçimde kullanmaktadır. tüm yönetici mühendislere açılmak zorundadır.. Giriş Bölümünde açıklanan ‘esnek’ Teknik Üniversite konseptinin öngördüğü Mühendislerin. Bu alanda yapısal düzenlemeler sonucu kurulacak ekiplerle ulaşılacak sonuçlar. Şantiyelerin her zaman farklı yerlerde olması. şantiyede düzenlenen toplantı tutanaklarının durum ve sorunları yeterli açıklıkla yansıtamaması. Ayrıca ‘esnek’ Teknik Üniversite konsepti. uluslararası mücadelelerde kilit unsur. geri kalmış ülkelere ileri ülkeler karşısında en çok gereksindikleri Toplum Mühendislerini yetiştireceklerdir. endüstri ülke üniversitelerinde bilimsel çalışma yapanların sayısal sistemler üzerinde uzmanlaşarak.Bu bağlamda insan ve toplum bilimleri ile yakın ilişkisi bulunan ‘Yönetim Mühendisliği’ ve nşaat Yönetiminde doktora çalışmalarının yurtiçinde yapılması kaçınılmaz olacaktır. ancak kamu yönetiminin kilit noktalarında yer alacak bu insanlarla kendisini (daha kolay) savunabilecek ve kesin başarıya ulaşacaktır. kalite ve sıklıkla denetlenememesi. TÜ nşaat Yönetimi Lisansüstü Programında görülen (38 kredi saat) ders sıkışıklığına (Sorguç.

büyük Atatürk’ün ‘Uygar Türkiye’ idealinin bilinç ve heyecanını taşıması ve tüm çalışmalarında Kalkınma Stratejisi konularına büyük önem ve öncelik vermesi. Zira Üniversite’leri değerlendirme ölçütlerinden yoksun olan YÖK’ün merkeziyetçi zihniyet anlayışı ile ‘esnek’ Üniversite’nin demokratik yapı gereksiniminin birbiriyle çeliştiği tartışmasızdır. kedisini belirtilen doğrultuda desteklemiştir. 1963) . Yazar. akademik düzeyde kalmışlardır. 1971) ve 3 yılda ayni biçimde ortaya koyduğu (ardından Doç tezi) ‘ nşaat Sektörü Destekli stihdam Stratejisi’ (Sorguç. toplum ve ülke sorunlarından (toplumdan) soyutlanmakta. bir esneklik konusu olsa da çağın gereği ‘esnek’ Üniversite’ye nasıl geçileceği hususuna açıklık getirmemektedir. Sorunun çözümü. doğrudan doğruya memleketimizin topraklarını koklayarak ve bu topraklarda bizzat çalışan insanların sözlerini işiterek tesbit olunacaktır. Ayrıca yazarın doktorası boyunca. Bu gerçek. anılan konsepti benimseyen üç özel üniversitenin YÖK tarafından ‘eşitliğe aykırı’ sayılarak engellenmeye çalışılması ve ardından. yaşam. ünlü bir yöneticimiz. sanayi ve 59 .Bu durumdaki bir öğretim elemanının Üniversite gençlerini yaşama hazırlama yönünde yararlı olabileceği düşünülebilir mi? Bu düzen. dolayısıyla Ortak Aklın geliştirilmesini kaçınılmaz kılmaktadır. YÖK’ün Üniversite’ye giriş puanına uygun yerlere ‘yatay’ geçiş olanağı tanımış olması. Bir ülkenin bu koşullar altında ne çağdaş uygarlık düzeyine erişmesi. toplam 5 yıl (Almanya’da 3 yıl) yoğun biçimde çalışarak hazırladığı Türkiye ve gelişmekte olan ülke kalkınmasında ‘Konut nşaatı Stratejisi’ (2 cilt) doktorası (Sorguç. gençlere kişisel ve mesleksel mutluluk yolunu açan ‘esnek’ Üniversite’nin ne derece önem taşıdığını kanıtlamaktadır. Burkhardt’ın öğrenciliğinden arkadaşı.Üniversite’lere hapsedilerek. Bu başarı yazara. Yazarın doktorası ardından ODTÜ’de kurduğu Yapım Stratejisi Lisansüstü Programındaki deneyimlerine dayalı TÜ Yapı şletmesi Lisansüstü Programı / Anabilim Dalı kapsamındaki çalışmaları bu çabaların sonucudur Yazarın ayni çerçevede yönettiği tezler.(Sorguç. demokratik (‘esnek’) YÖK’ü. 1972). Üniversite’yi ulusun beyni olmak işlevinden yoksun kılacak ve pasifize edecek niteliktedir. Bu tebliğ bağlamında. ülkemizde bir türlü düzenlen(e)meyen orta öğretime karşı. sayısal planlama ve uygulamalarının Türk kamu yönetim kültürüne yabancı olması nedeniyle. Buna karşın. . doktora öncesi (2 yıl) Türk nşaat Sektöründe veri hazırlama amacıyla yaptığı Sektör ve Sanayi analizleri. 4. verdiği dersler. Bununla birlikte yazarın. Nitekim yazarın Münih’te doktora konusunu öğrenen bir Başkonsolos yardımcımız ile doktora yöneticim Prof. yalnızlaştırılmaktadırlar. ne de demokratik yaşama kavuşması beklenebilir. 3. ve çok yönlü ilişkiler kazandırmıştır. Türkiye ve ‘mazlum milletler’in en büyük aydınlanmacısı Atatürk diyor ki ‘Bilhassa iktisadi faaliyetimizi dayandıracağımız esaslar her türlü bilgi ile beraber.bir formalite olmakta ve genç akademisyenler ülkede (yanlış) uygulanan tam gün rejimiyle –hastanelere sahip tıp mensupları dışında. 5. ülkemizde bu tür çalışmaların değer ve yararın bulunmadığı hususunda kendisini zamanında uyarmışlardır. Galatasaray Lisesi orta öğretiminde kazandırılan bilinç ve heyecanın Türkiye’deki ‘esnek’ üniversite eksiğini nasıl telafi ettiğini göstermektedir. kedisine inşaat sektöründe doktora sonrası etkinlik. katıldığı ulusal ve uluslararası çalışmalar gençlere kariyerleri sürecinde dile getirdikleri kişisel ve mesleksel mutlulukları kazandırmıştır.

D. 41 Sorguç D. nşaat Fakültesi Matbaası s. bir baskı aracı. Yapı şletmesi Kongresi Bildiriler Kitabı.Ü. 2 TUM – Kontakt 1 (2009) Wir sind das interdisziplinaerste Team Technische Universitaet München pp. O. s.München (1967) Teknik Bülten Sayı:6.H. 54-68 Sorguç D. nşaat Fakültesi. stanbul. nşaat Mühendisleri Odası. Sayı 1523 pp. TÜ nşaat Fakültesi Sayı 1522. nşaat Mühendisleri Odası. Yapı şletmesi Kongresi Bildiriler Kitabı. nşaat Yönetimi Bildiriler Kitabı. (1996) Deneyimler Işığında ( TÜ) Yapı şletmesi Programı 1. (2007) Temel Üretim ve Maliyet şlevleri Işığında nşaat Endüstri. (1963) ANKET .ticaretimiz için dahi ayni yol izlenecektir’. München Sorguç D. zmir s. Ayrıca: ‘Eğitim ve öğretimde uygulanacak yöntem. Yapı şletmesi Ders Notu I. (2005) nşaat Uygulama ve Yönetim Mühendisliği Kapsamında Proje Yönetiminin Temel Ögesi : nsan (Niteliği) 3. bilgiyi insan için bir süs. katkılarını esirgemeyen meslekdaşlarına en içten teşekkür ve başarı dileklerini sunar. nşaat Mühendisliği ve Yapı şletmesi Eğitimi üzerinde çalışma yaparken kendisinin ilgili eğitimin ‘Temel lkeleri’ (Sorguç 1993) konusundaki yayınlarını inceleyerek. (1971) Konut nşaatı Stratejisinde Makroplan Modeli Struktur und Model eines Wohnungsbauprogrammes für die Entwicklungslaender –anhand des türkischen Beispieles.T. (1972) nşaatta stihdam Olanaklarının ve Optimum Tekno-Ekonomik Stratejinin Araştırılması. Ankara Sorguç D. TÜB TAK. nşaat Üretiminin Özellikleri. Max Huber Verlag. veya uygar bir doyumdan ziyade. MAG-ÖE 3 Raporu. zmir pp.’(1923) Teşekkür Yazar. 22-24 Deutschland 1 (2008) Seçkin ve mükemmel en iyi üniversiteler Societaets-Verlag . nşaat Mühendisliği Bölümü.35-51 Sorguç D. Ankara 60 . TÜ. (1961) Grundzüge der allgemeinen Volkswirtschaft. 307-324 Sorguç D. nşaat Mühendisleri Odası. 19-25 Sorguç D. Kaynaklar Meinhold W. Frankfurt am Main pp. Ankara Sorguç D. şletme Mühendisliği ve Stratejisinin Eğitim Sorunları 4. (1993) nşaat Mühendisliği ve Yapı şletmesi Eğitim ve Meslek Sorunları Yapı şletmesi Ders Notu II .T. maddi yaşamda başarılı olmayı sağlayacak uygulamalı ve kullanışlı bir araç haline getirmektir.

bu mirası yeni mekânsal yorumlarla zenginleştirerek geleceğe aktarmak için çalışmalar yapmaktır. Bu bildiride. Bursa’nın en özgün bölgelerinden biri olan Cumalıkızık köy yerleşimi doğal ve tarihi zenginlikleri yanı sıra sosyo-kültürel yaşam ile günümüze kadar korunmuş çok önemli bir mimari mirastır. mekân.edu. Geçmişi ile tarihi. ortaya çıkan problemler ve çözüm yolları için yapılan çalışmalar aktarılacaktır. Cumalıkızık’ın önemi.Yönetimsel şbirliği: 3. Anahtar Kelimeler: Cumalıkızık. Bu projeyi 61 . nasıl bir araya geldikleri. yaşatma. Dr.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12. koruma.tr Öğr. Murat Taş Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi Anabilim Dalı 16059 Görükle / Bursa Tel: 0 532 2410691 E-posta: murattas@uludag. Giriş Türkiye geçmişten günümüze kadar gelmiş.Binyılda Yaşayan Osmanlı Köyü – Cumalıkızık şbirliği Protokolü” nü imzalamıştır. yaşatmak ve halkın ekonomik düzeyinin yapılacak çalışmalarla iyileştirilebileceğini göstermek üzere çok ortaklı ve katılımlı olarak yürütülen bir projedir.07. Proje kapsamında.edu. yönetim. kültürel ve tarihi mirasa sahiptir. Doç. toplumların önemli bir yönetim. 21. Dr. “3. Gör. farklı dönemlere ait pek çok doğal. bu ortakların sorumlulukları. kültür-sanat ve ticaret merkezi olmuştur. Bursa il Özel daresi ve Yıldırım Belediyesi işbirliği yaparak “3. sokak ve meydanların rehabilite edilip. özgün yapısıyla günümüze kadar ulaşabilmiş 700 yıllık Osmanlı Köyü olan Cumalıkızık yerleşimini korumak.2005 tarihli 25876 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik’e dayanarak Cumalıkızık’ın yaşam. maddesi ve 15. kültürel ve doğal zenginliklere sahip Bursa.Binyılda Yaşayan Osmanlı Köyü – Cumalıkızık Projesi”. korunması gerekli anıtsal ve sivil mimarinin.07. tarihi ve kültürel sürekliliğin sağlanması ve onarılması amacı ile Özel dare. Nilüfer Taş Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi Anabilim Dalı 16059 Görükle / Bursa Tel: 0 535 6919671 E-posta: nilufertas@uludag.tr Öz 2007 yılında Mimarlar Odası Bursa Şubesi. Belediye ve Şube’nin işbirliği sağlanarak sit alanı içinde doku bütünlüğü ve karakteri bozulmamış. işbirliği. Bu protokolün amacı. sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla projenin yaşam dönemi boyunca bir araya gelmesi gereken ortaklar.Binyılda Yaşayan Osmanlı Köyü – Cumalıkızık Projesi Yrd.

Cumalıkızık. Osmanlıların Bursa’da ilk yerleştikleri bölgelerden olan Cumalıkızık. Cumalıkızık tipik yerleşim örneği 3. Bugüne kadar fiziki üst yapı ile ilgili yapılan çalışmalar. yerel yönetim. fiziksel. Cumalıkızık Hakkında Genel Bilgiler Cumalıkızık. Resim 1. 180’i halen kullanılan toplam 270 ev ile Osmanlı dönemi konut dokusunu günümüze taşımaktadır. Türkiye’nin 4. Cumalıkızık Köyü Giriş Yolu Resim 2. Diğer özellik ise. Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerini oluşturan ve içlerinde hala yaşamların sürdürülebildiği evlerin bulunduğu Cumalıkızık. Yıldırım Belediyesi ve Mimarlar 62 . 700 yıllık bir Osmanlı Vakıf Köyü’dür. doğusunda. bugün tarihsel kimliği ile yaşatılmaya çalışılmaktadır. aile yapısındaki değişim. tarihi dokusunu bugüne kadar korumuş ve Erken Osmanlı Dönemi kırsal sivil mimarinin özgün örneklerini taşımaktadır. sosyo-kültürel sürekliliğin sağlanması ve onarılmasıdır. tarım kazancının azalması. Zamanla tarihi ve doğal dokunun yıpranması. sivil toplum kuruluşu ve Cumalıkızık halkının yönetimsel işbirliği çerçevesinde bir araya gelmesidir. büyük kenti olan Bursa'nın 10 km. Cumalıkızık’ın ekolojik. ya tekil bina ya da sokak-cephe yenilemesi düzeyinde olmuştur. şehre göç. “Kentsel ve Doğal Sit Alanı” olarak belirlenmiştir. miras yolu ile malların bölünmesi. Yedikızık köyünden biri olan. 1987 yılında Bursa merkezinin üç ilçeye bölünmesinin ardından Yıldırım Belediyesi’ne mahalle olarak bağlanmıştır. Uludağ’ın kuzey eteklerinde kurulmuş. ekonomik problemler nedeniyle çoğu yaşlı insanların elinde kalan evlerin korunmaması ve bakımonarımının yapılmaması köyün korunarak yaşatılmasını ve var olan değerlerin geleceğe aktarılmasını tehlikeye sokmuştur. Cumalıkızık Köyü’nün tarihsel dokusu 1980 yılında Anıtlar Yüksek Kurulu’nun kararı ile koruma altına alınarak her türlü yapılaşma izne bağlanmıştır. Bursa l Özel daresi. kaçak yapılaşma.bugüne kadar yapılan Cumalıkızık’ı koruma ve yaşatma amaçlı projelerden ayıran en temel özelliklerden biri yerleşimin bütününü kapsamasıdır. Köy.Binyılda Yaşayan Osmanlı Köyü – Cumalıkızık Projesi Proje’nin Amacı ve Organizasyonel Yapının Oluşturulması Bu projenin amacı. 1981 yılında ise yerleşme. projenin devamlılığını sağlamak için merkezi yönetim.

Bu protokol 21/07/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12. işin yürütülmesi için bir çalışma yöntemi belirlendi. Projede Yer Alan Taraflar ve Sorumlulukları Çalışma grubunun nitelikleri. sanat tarihçisi vb. uygulamanın nasıl yapılacağının belirlenmesidir.Bin Yılda Yaşayan Osmanlı Köyü – Cumalıkızık şbirliği Protokolü” nü imzalamıştır. gençlik ve spor. ilin çevre düzeni plânı. Kaynakların nasıl kullanılacağıdır. bunların uygulanması. Merkezi Yönetim. Proje çalışma grubunda yer alan tarafların sorumlulukları aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. bayındırlık ve 63 . Mimar. çalışmaların fiilen yürütülmesi için bir çalışma grubu oluşturmuştur. bu mirası yeni mekansal yorumlarla zenginleştirerek geleceğe aktarmak için çalışmalar yapmaktır. llerdeki merkezi yönetim tarafından yapılması gereken faaliyetleri düzenlemektedir. tarım. organizasyonel ve teknik olmak üzere iki alt bileşenden oluşmaktadır. l sınırları içinde sağlık. Organizasyonel alt sistem. Yöntem. finans boyutunun nasıl karışılacağının belirlenmesi. l Özel daresi’nin genel görev ve sorumlulukları 5302 sayılı l Özel daresi Kanunu ile düzenlenmiştir. uzman kişiler görevlendirmiştir. sokak ve meydanların rehabilite edilip. sanayi ve ticaret. • lgili projelerin hazırlatılması • Yapım yöntemlerinin ve malzemelerin belirlenmesi • Yerel işgücünün kullanımı • Yapım sürecinin kontrolü • Altyapının iyileştirilmesi. merkezi yönetim olarak Bursa l Özel daresi ve yerel yönetim olarak da Yıldırım Belediyesi işbirliği yaparak “3. şehir plancısı. Buna göre. Örneğin. inşaat mühendisi. Teknik alt sistem.l Özel dare’nin Sorumlulukları. Çalışma grubunda yer alan kişiler aynı zamanda taraflar arasında iletişim ve eşgüdümü sağlamaktadır. kurum ve kuruluşların nasıl bir araya geleceği. Cumalıkızık projesinin başarısı açısından son derece önemlidir. Bu çalışma grubu tarafından öncelikle tüm yerleşimi kapsamayı hedefleyen çalışmaların başarıyla tamamlanabilmesi için kapsamlı ve farklı disiplinlerin. • Proje içinde yer alacak tarafların sorumluluklarının belirlenmesi • Finans kaynakları ve nasıl kontrol edileceği • Halkın katılımının nasıl sağlanacağı • Prosedürler ve yönetim politikaları. korunması gerekli anıtsal ve sivil mimarinin. maddesi ve 15/07/2005 tarihli 25876 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik esaslarına dayanarak hazırlanmıştır. Bu protokol çerçevesinde taraflar. Örneğin. 2007 yılında sivil toplum kuruluşu olan Mimarlar Odası Bursa Şubesi. genel olarak problemlerin çözümünü gerçekleştirebilecek organizasyonun oluşturulma kararı ve bu organizasyonda yer alacak taraflara düşen görevlerin belirlenmesidir.Odası Bursa Şubesi’nin işbirliği sağlanarak sit alanı içinde doku bütünlüğü ve karakteri bozulmamış. nelerin yapılması gerektiği.

Yönetmelik kapsamında getirilen muafiyetler. yapı onarımı ve restorasyonu işleri her türlü vergi ve harçtan muaftır. restorasyonu için 15. restore etmek isteyenlere sunulan imkânlar. belediyelerce tahsis edilen emlak vergilerinin %10’u l Özel darelerinin bünyesinde açılacak bir hesapta toplanmaktadır. veraset ve intikal yoluyla devir işlemleri de ilgili vergilerden muaf olmuşlardır. Yerel Yönetim. görüntüleme ve demografik bilgiler. kentsel tasarım. Bu yönetmelik kapsamında. tarihi yapı sahibi olup da bu yapıyı onarmak. Toplu Konut daresi (TOK ) tarafından verilecek toplam kredilerin en az %10’u. bakım-onarım işlemlerinin projelendirilmesi ve uygulaması aşamalarında sağlanacak karşılıksız maddi destek ve muafiyetlerin. Tarihi yapı sahibi kişilere istenilen belgelerin sağlanması koşulu ile tarihi yapının bakım ve onarımı. Ayrıca tescilli yapı sahiplerine katkı payı yardımı yapılmaktadır. Mali yeterliliği olmayan tescilli yapı sahiplerine karşılıksız restorasyon projeleri hazırlanmaktadır. proje anlaşma ve ihaleleri. bu proje çalışmalarının uygulama işleri ihalelerinin yapılması ve uygulamanın denetlenmesi gibi 64 . Üzerinde tescilli yapı bulunan parseller ile 1.2005 tarihinden itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca karşılıksız para yardımı (hibe) yapılmaktadır. harç ve katılım payından muaftır. uzman desteğinin nasıl sağlanacağı. durum tespiti. kredilendirmelerin nasıl yapılacağı belirtilmektedir.07. tarihi kent dokularının sağlıklaştırılması işlerinde. Ayrıca tescillenmiş tarihi yapılar. tescilli yapıların. Cumalıkızık Protokolündeki yerel yönetim olarak Yıldırım Belediyesi’nin yükümlülüğü. bunların denetlenmesi ve ruhsatlandırılması. Tescilli yapı sahiplerine kredi yardımı yapılmaktadır. restitüsyon. rekonstrüksiyon. derecede arkeolojik ve doğal sit alanında olup kesin yapı yasağı olan parseller her türlü vergi ve harçtan muaftır. Tescilli yapıların korunma ve değerlendirilmesi amacıyla yapılacak plan. koruma amaçlı imar planı vb. kamulaştırma ve uygulama işlerinin maliyetinin %49’una kadar karşılanmak üzere. Protokol kapsamında fiilen yapılması gereken rölöve. TOK kredisi. araştırma ve durum tespitlerinin yapılması. Valilik ilgili yönetmelik çerçevesinde bu fonu belediyelere kullandırmaktadır. Cumalıkızık Protokolündeki l Özel dare’nin yükümlülüğü. Restorasyon ve bakım-onarım işleri belediye vergi. yıllık %4 faizle 10 yıl vadeyle geri ödemelidir. kotlu kroki. proje. Tespit edilen yapıların fotoğrafları. Tescilli yapıların tapu devir işlemleri. gerekli koşulların yerine getirilmesi ile tescilli yapıların restorasyonu için yaptırılan proje ve alınacak malzemeleri KDV’den muaftır. restorasyon. belediye vb. bakım. Yapılan projeler ve bunların uygulanması için gerekli mali kaynağın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun ilgili maddesi ve Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik çerçevesinde hazırlanmasıdır.iskâna ilişkin hizmetleri. Koruma amaçlı proje hazırlama. aplikasyon ve imar durumu bilgilerinin sağlanması. onarım ve restorasyonu. Yapı Denetim Kanunu’ndan da muaf tutulmuşlardır. kurumlar üzerinde gerçekleştirilen projelere öncelik verilmek üzere kullandırılmaktadır.Yıldırım Belediyesi’nin Sorumlulukları. belediye sınırları dışında ise imara ilişkin hizmetleri yapmakla görevli ve yetkilidir.

projelendirme sürecinde mimarların katılımını sağlamak. Tablo 1. yönetsel ve işlevsel) Cumalıkızık’ın geleceğe ait vizyonunu belirleyecek.Binyılda Yaşayan Osmanlı Köyü – Cumalıkızık Projesi’nde yer alan merkezi yönetim. yönetim. Yapılan çalışmaların her aşamasında Cumalıkızık’ta yaşayan halkın katılımı da sağlanmıştır. işletme. proje ve uygulama için kredilendirme başvuruları çalışmaları yapacak. Bu bağlamda Mimarlar Odası. konu ile ilgili kurumlar ile yazışma yapılıp onay alınması ve gerekli mercilere karşılıksız kredi başvurusu yapılabilmesi için vekalet verdiklerini belirtmişlerdir. restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması için muvafakat ettiklerini. Ayrıca belediye Cumalıkızık’ın tanıtılması. yerli ve yabancı kredilendirme fonlarına başvuru işlemlerini de yürütülmesi. Üyelerine projelendirme çalışmaları sırasında onay ve denetim işlemlerinde kolaylaştırıcı rol üstlenmek. işlev ve koruma ihtiyaçlarının belirlenmesi. yerel yönetim.Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin Sorumlulukları. AŞAMALAR Mevcut durum tespiti Alan analizi Stratejilerin belirlenmesi Eylem Planının Hazırlanması FAAL YETLER Alanın yönetim. proje maliyetini azaltıcı yöntemler geliştirmek. Toplum-Cumalıkızık Halkı. idari ve finansal modelini içeren koruma. Proje Alan Yönetim Planı 3. Halkın büyük bir bölümü yapılan çalışmalara imzaladıkları taahhütname ile destek vermiştir. Halk görüşleriyle ve yapılan anket çalışmasına katılarak Cumalıkızık’ın fiziksel ve sosyo-kültürel problemlerinin belirlenmesine katkıda bulunmuşlardır. Sivil Toplum Kuruluşu . Cumalıkızık Protokolündeki Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin yükümlülüğü. lgili kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurulması. proje kapsamında mal sahibi olarak belediyeye kendilerinden hiçbir ücret talep edilmeden rölöve alımı. yapılacak işlerde yol gösterici ve koordinasyon görevi yürütmek. Taahhütnamede.çalışmaları yasaların öngördüğü bilgiler dahilinde yürütmek ve tüm bu işlerde mali işleri düzenlemek. üyesi bulunduğu Avrupa’nın en önemli koruma-yaşatma kuruluşu olan Europa Nostra’ya Cumalıkızık projesini taşıyacaktır. Sorunların tespiti (alan. Cumalıkızık halkı projenin uygulama aşamasında yerel işçilik ve malzeme bulunması konularında da katkıda bulunacaklardır. Yapıların tespiti amacı ile yapılan çalışmalara yardımcı olmak. Cumalıkızık Alan Yönetim Planı. sivil toplum kuruluşu ve halk arasındaki koordinasyonun ve uygulamaların sürdürülebilir bir yönetim planı çerçevesinde devamlılığını sağlamak için alan yönetim planı kapsamında çalışmalar yapılmaktadır (Tablo 1). kullanma stratejilerinin oluşturulması Bütçe analizlerinin yapılması ve finans kaynaklarının belirlenmesi Kısa vadede yapılacak işlere ait eylem planın oluşturulması Orta vadede yapılacak işlere ait eylem planın oluşturulması Uzun vadede yapılacak işlere ait eylem planın oluşturulması 65 .

rölöve. yürürlükteki Koruma mar Planı’nın geliştirilmesi. sosyal. Proje Uygulama Aşamaları şbirliği kapsamında Cumalıkızık Projesi birbirini izleyen üç aşamadan oluşmaktadır. kentsel tasarım . Cumalıkızık Köyü’nün sosyokültürel ve ekonomik gelişim stratejileri göz önünde bulundurularak. değerlendirme ve uygulama aşamasıdır. Projenin kavram ve uygulama boyutu hakkında fikir alışverişinde bulunmak için sempozyum ve fikir proje yarışmasının düzenlenmesidir. orta ve uzun vadeli olarak UNESCO. Kültür varlıklarının yönetiminde.B. sürdürülebilir ekonomik kalkınma ihtiyaçları ile yerel toplumun ilgisi arasında uygun bir denge oluşturmanın yollarının yönetim planı ile gösterilmesi. ekonomik ve fiziksel ihtiyaçların belirlenmesidir. tanzim ve çevre düzenlemesi ile birlikte alan yönetim amaçları doğrultusunda uluslar arası koruma prensipleri ve sözleşme hükümleri çerçevesinde korunarak yaşatılmasının yanı sıra kullanım ve gelişim ilkelerinin ve sınırlarının belirlenmesi. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Yasası(2863 nolu yasa) ve 27. sosyal. Alanın değerini arttırarak uluslar arası bir seviyeye çıkarmak için genel stratejiler. Faro Anlaşması (2005). • 66 . gönüllü kişi ve kuruluşlar ile yerel halkın işbirliği. A. erişim. coğrafi.Alan yönetimi ile ilgili çalışmalar kısa. kinci aşama. restorasyon. Yönetim alanlarının korunması ve değerlendirilmesinde kamu kurum ve kuruluşları. Malraux Yasası (1962). • lk aşama. Bu amaçla literatür araştırması. Bunlar. Komisyon Kararları. restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlatılmasıdır. anket ve envanter çalışmalarının yapılmasıdır. uzmanlık ve ekipmanda yüksek standartların kullanılmasıdır. Alan Yönetim Yönetmeliği’ne göre belirlenen hedefler: Alan sınırlarının tarihi. doğal.2005 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak işlerlik kazanan “Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine lişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre oluşturulmuştur. fiziki alt yapı projelerinin yapılması. T. yöntemler ve araçların geliştirilmesi. konservasyon alanında. görüşmeler. teşhir. mali kaynakların belirlenmesi ve yaratılması. sanatsal bir bütünlük içerisinde etkileşim sahaları ve tarihi. tasarım ve uygulamada. Koruma.yenileme projesi. kültürel.C. Kültür turizmini geliştirmek amacıyla uluslar arası işbirliği ve paylaşımı yaratacak etkinlik ağının kurulması. sosyal. restitüsyon. Granada Anlaşması (1985). alanda mülkiyet hakkı bulunanlar. gözlemler.11. Belirli bir bölge içinde birbirleriyle ilişkilendirilerek sektör oluşturma potansiyeli bulunan sit alanlarında bölgesel kültür sistemlerinin gelişimi için uygulama planlarının yaratılmasının. Hazırlanan bu projelerin Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nda onaylanmasıdır. sivil toplum örgütleri. Sit alanları ve ören yerleri ile etkileşim sahalarının bakım. geliştirilmesi ve değerlendirilmesi bakımından doğru tespit edilmesi. coğrafi ve sanatsal nedenlerle ilişkili bulunduğu bağlantı noktalarının alanın korunması. kültürel. kültürel. onarım.

bakımonarım ilkelerinin oluşturulmasıdır.AŞAMA Sempozyum Eylül 2007Aralık 2007 Sempozyum içeriğinin oluşturulması Bilimsel kurulun belirlenmesi Sempozyumun yapılması Halkın Bilgilendirilmesi Eylül 2007Ocak 2008 Halk ile toplantı ve bilgilendirme Taahhütnamelerin hazırlanması Ocak 2008 Taraf üst düzey yönetici toplantısı Alan Yönetim Planı Genel değerlendirmenin yapılması Alan yönetimi planının hazırlanması 67 .• Üçüncü aşama ise kullanım sürecine yönelik yapıların ve çevrenin işletme. YAPILACAK ŞLER FAAL YETLER Protokolün hazırlanması Cumalıkızık tespit çalışmalarının yapılması Anket çalışmasının yapılması Envanter çalışmasının yapılması Aralık 2006-Nisan 2007 Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yıldırım Belediyesi Bursa l Özel daresi Çalışma grubunun çalışmaya başlaması Taraf üst yöneticiler arasında imzalanması Mayıs 2007 Protokolün imzalanması Fikir Proje Yarışması Mayıs 2007-Aralık 2007 Şartname çalışmasının yapılması Danışman ve değerlendirme jüri üyelerinin belirlenmesi lgili kurumlarca yazışmalar Şartnamenin oluşturulması Yarışmanın ilanı Projelerin teslimi alınması Jüri değerlendirmesi Yarışmanın sonuçlanması ve kolokyum 1. ş programı. Projenin uygulama aşamalarından birincisi öngörülen süre içinde tamamlanmıştır. Cumalıkızık Protokolü kapsamında taraflar arasında yapılacak faaliyetler. kinci aşamadaki çalışmalar ise devam etmektedir. işler. tarihleri ve hangi aşamada gerçekleştirilecekleri Tablo 2a ve Tablo 2b’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir. Tablo 2a. görev ve sorumluluk paylaşımı.

AŞAMALAR YAPILACAK ŞLER hale Ocak 2008.AŞAMA Orta Vadede Tamamlanması Hedeflenen Yapım şlerinin Başlaması Orta vadede-Orta derecede zarar görmüş yapıların onarım işlerinin tamamlanması (yaklaşık 2 yıl içinde tamamlanacak) Uzun vadede-Tamamen yok olmuş yapıların yeniden inşa edilmesi işlerinin tamamlanması (yaklaşık (4 yıl içinde tamamlanacak) Ağustos 2008. ş programı.AŞAMA Nisan 2008 Cumalıkızık rtibat Bürosunun Faaliyete Geçmesi Cumalıkızık rtibat Bürosunun Faaliyete Geçmesi Projelerin Onaylanması Haziran 2008-Ağustos2008 Rölöve projelerinin Belediyeye teslimi Rölöve projelerinin Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Kurul onayına sunulması Konsept paftasının Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Kurul onayına sunulması Basit onarımların tespit edilmesi ve Belediye Fen şleri Müdürlüğünce keşfinin çıkarılması Restorasyon ve rekonstrüksiyon proje çalışmalarının başlaması Kısa Vadede Tamamlanması Hedeflenen Yapım şlerinin Başlaması Kısa vadede-Basit onarım işlerinin tamamlanması (yaklaşık 1 yıl içinde tamamlanacak) 3.- Uzun Vadede Tamamlanması Hedeflenen Yapım şlerinin Başlaması 68 .Mart 2008 FAAL YETLER Rölöve ihale çalışmaları Rölöve ihale ilanı Konsept pafta için yarışma birincisi ile görüşme Rölöve ihalelerinin değerlendirilmesi Konsept pafta ihalesinin değerlendirilmesi 2.Tablo 2b. görev ve sorumluluk paylaşımı.

Ayrıca bir yandan 1/1000 ve 1/500 ölçekli Kentsel Tasarım Projesi hazırlanmaktadır. tarım ekonomisinin canlandırılması. halk arasındaki hiyerarşik olmayan. çok ortaklı ve yeni katılımlara açık toplumsal kalkınma projesi “3. Projenin gerçekleşmesi hedefinde fiziksel. sivil toplum örgütleri. Diğer yandan Kentsel Tasarım Projesi’nde köyün mevcut ve turizme dönük ihtiyaçlarının karşılanacağı yeni yapıların projeleri de tamamlanacaktır. ekonomik anlamda güçlenmeleri ve kendi yerleşimlerini kendilerinin korumalarını sağlamak amacıyla eğitim çalışmaları başlamıştır. Cumalıkızık Köyü’nde başlatılan proje çalışması Türkiye’de öncü ve örnek rol üstlenmektedir. bazı parsellerde de binaların cephe rölövelerinin alım işi ihaleleri yapıldı. Cumalıkızık’ta sürdürülebilir kalkınma demokratik katılımla gerçekleştirilmektedir. Merkezi ve yerel yönetim. Proje kapsamında. sosyo-kültürel ve ekonomik boyutta çalışmalar sürdürülmektedir. sivil toplum örgütlerinin ve halkın belirli bir yönetim sisteminde bir araya gelmesi kaynakların belirli bir süre içinde. eko-tarım ve ev-el ürünlerinin geliştirilmesi). sosyo-kültürel yaşamın arttırılması. çağdaş yaşam konforunun sağlanması. Proje kapsamında ayrıca Cumalıkızıklılar’ın yerleşimlerinin önemini kavramaları. 69 . doğru. Projenin başarısı tarafların aralarında sağladıkları uyum ve işbirliği sürecin başarısının sonunda ortaya çıkacaktır. Kentsel Tasarım Projesi’nden gelen bilgiler ve restitüsyonlarla birlikte yapıların restorasyon projeleri hazırlanacaktır. eşgüdümlü ortaklık geçmişin geleceğe aktarılmasındaki politikaların ve stratejilerin oluşturulmasında önemlidir. hazırlanacak olan özel ve teknik şartnameler doğrultusunda restorasyon uygulama ihaleleri etaplar halinde gerçekleştirilecektir. gerekli görülen parsellerdeki binaların rölövelerinin. yerinde kullanılmasını sağlayacaktır.Sonuç Cumalıkızık yerleşimini koruma-yaşatma hedefiyle çok boyutlu. Kentsel Tasarım Projesi kapsamında parsel bazında bütüne yönelik plan. hale işlemlerinin kolay yapılabilmesi için yedi bölgeye ayrılan Cumalıkızık Köyü’nde ikisi anıtsal olmak üzere yaklaşık 150 evin rölöve projeleri tamamlanarak Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. sosyal-kültürel ve ekonomik örgütlenmenin sağlanması çalışmalarını kapsamaktadır. Kentsel Tasarım Projesi bittikten sonra ya mevcut Koruma Amaçlı mar Planı revizyonu yapılacak ya da yeni bir plan hazırlanacaktır.Binyılda Yaşayan Osmanlı KöyüCumalıkızık” adı ile sürdürülebilir gelişmenin sağlanması. koruma kültür ve bilincinin oluşturulması. altyapı sorunlarının giderilmesi. köyün ekonomik yaşamının canlandırılması (doğal çevrenin korunarak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı. Karar verici ve uygulayıcı rolleri olan merkezi ve yerel yönetimlerin. Şu an restitüsyon projeleri ve araştırma raporları ile tescilli olmayan binaları da kapsayacak şekilde sokak ve cephe sağlıklaştırma projeleri hazırlanarak Belediye ön olurundan sonra Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’na sunulacaktır. yapılaşma koşullarının detaylarını belirten çizim ve proje ekleri oluşturulmuştur. Öncelikleri saptanarak uygulaması yapılacak binaların uygulama projeleri yapılarak. yapılardaki tahribatın önlenmesi.

Çahantimur.Kaynaklar 3. Taş. Taş. April 29. 27 October 2005. Faro.. stanbul.Binyılda Yaşayan Osmanlı Köyü – Cumalıkızık Proje Protokolü (2007). (2002) The Problems Of Installation At A New Use Of Histoical Enviroment At The Example Of Bursa Cumalikizik Village Which Was Been Ottoman Settlement For 700 Years. Taş. International Hvac+R Technology Symposium.May 1. Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine lişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik(2005) Faro Convention (2005). (2009) A Participatory Governance Model for Sustainable Development Of Cumalıkızık: A Heritage Site In Turkey. Portugal 70 . N. Environment and Urbanization. pp: 161–184.. N. A. M. V.. M. Taş. Vol 21/1. Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik.

Yap.şlet-Devret Modeli sözleşmeler ile gerçekleştirilmesi ülkemizde de benimsenmiş ve birçok önemli yatırımlar bu yapım modeli ile gerçekleştirilmeye başlanmıştır./ESK. Dünya ekonomi piyasalarındaki küresel krizler ve gelişmekte olan ülkeler statüsünde yerini almaya başlayan ülkemizde de kamu kaynaklarının azalması./ESK. Bu amaçla. işletim ve devir aşamalarındaki riskler ve yasal alt yapısı incelenmiştir.edu.tr lker Özdemir ESOGÜ MMF nş. Müh. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde alt yapı. yapım. kamu yatırımları için ayrılan bütçenin yeterli olmaması bu yatırımların gerçekleştirilmesi için yeni finansman kaynaklarının temininde yeni arayışları da beraberinde getirmiştir.tr Öz Bu çalışmada.şlet-Devret) Modeli Sözleşmeler le 4735 Sayılı Yasada Belirtilen Yapım şleri Sözleşmelerinin Karşılaştırılması Muhammed Koçer Serbest nş./ AFYON Tel: 0(272) 214 06 10 E-posta:muhammedkocer03@hotmail. Böl. Müh./ESK. Yapım Sözleşmeleri.edu. dezavantajları.edu. bu yatırımların gerçekleştirilmesi için gerekli finansmanın sadece devlet bütçesiyle olamayacağı sonucunu ortaya çıkarmıştır. ülkemizde Yap.nşaat Sektöründe Y D (Yap. artan nüfus ve bu oranda artan kamu yatırımlarının gerekliliği. sanayi ve hizmet yatırımlarının dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlanan Yap. Böl.şlet-Devret Modeli uygulanarak gerçekleştirilmiş örnek bir yatırım projesi ele alınıp yapılan sözleşme irdelenerek yapım işleri sözleşmeleriyle farklı yönleri tespit edilmeye çalışılmış. Müh.şlet-Devret Modeli sözleşmelerin. 71 . Sözleşme Giriş 1960’lı yıllarda devlet bütçesinin yaklaşık 1/3’ü kamu yatırım harcamalarına ayrılırken 2000’li yıllarda bu oranın % 10 seviyelerine kadar düşüş göstermesinde temel etken. yürürlükteki ihale kanunlarında yer alan yapım işleri sözleşmelerine göre farklılıklarını tespit etmek amacıyla modelin avantajları. uygulamalarda çıkan sorunlar ve bu sorunlar için çözüm önerilerinin neler olabileceği tanımlanmaya çalışılmıştır.Müh. Tel: 0(222) 239 37 50 / 3223 E-Posta: oaytekin@ogu. Tel: 0(222) 239 37 50 / 3234 E-posta: hkusan@ogu. Böl.şlet-Devret Modeli) Sözleşmeleri.com Osman Aytekin ESOGÜ MMF nş. Anahtar sözcükler: Y D (Yap. Tel: 0(222) 239 37 50 / 3213 E-Posta: iozdemir@ogu.tr Hakan Kuşan ESOGÜ MMF nş.

şlet-Devret Modeli uygulanarak gerçekleştirilmiş örnek bir yatırım projesi ele alınıp yapılan sözleşme irdelenerek yapım işleri sözleşmeleriyle farklı yönleri tespit edilmeye çalışılmış. dare söleşmeye göre işi yaptıran. kanunun 6. Y D (Yap. Bunlar. dezavantajları. işletim ve devir aşamalarındaki riskler ve yasal alt yapısı incelenmiştir. gerekli finasmanı sağlayan ve sözleşme hükümlerine göre işin tamamlatılmasını sağlayan taraftır. mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak. Yap. ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine. bölümlerinde 5.şlet-Devret) Modeli Sözleşmeler Y D modeli. yürürlükteki ihale kanunlarında yer alan yapım işleri sözleşmelerine göre farklılıklarını tespit etmek amacıyla modelin avantajları. Bu tür yapım sözleşmelerinde taraflar iki olup bir işi yaptıracak kamu idaresi.Bu çalışmada. Yapım müteahhidi ise işi yapan. sözleşmelerin hukuki yapısı ve işleyişi ile ilgili tüm ayrıntılar 4735 Sayılı Kamu hale Sözleşmeleri Kanunu’nun ikinci ve 3. işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözleşme” • “Yapım işlerinde. ülkemizde Yap.şlet-Devret Modeli sözleşmelerin. maddesinin a ve c bendinde belirtilen. 2002). sözleşmeye hükümlerine göre işi istenilen zamanda. 3996 sayılı Kanun’un 3/a ve 94/5907 sayılı BKK’nın 3/b maddelerinde “ leri teknoloji ve yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere geliştirilen özel bir finansman modeli olup. 4735 Sayılı Kamu hale Sözleşmeleri Kanunu’na Göre Yapım Sözleşmeleri 4734 Sayılı Kamu hale Kanunu’na göre ihalesi yapılacak ve 4735 Sayılı Kamu hale Sözleşmeleri Kanunu’na göre sözleşmeye bağlanacak tüm yapım işleri için sözleşmelerin nasıl yapılacağı. yatırım bedelinin (elde edilecek kar dâhil) şirkete. madde ile 25 maddeler arasında hükme bağlanmış ve bu hükümlere göre tüm yapım işleri için iki türlü yapım sözleşmesinden bahsedilmiştir. 2008). şirketin işletme süresi içerisinde ürettiği mal veya hizmetin idare veya hizmetten yararlananlarca satın alınması suretiyle ödenmesidir” olarak tanımlanmıştır (Yerlikaya. idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme” türleridir. istenilen kalitede tamamlamaya mukimdir. • “Yapım işlerinde. Bu amaçla. 72 . diğeri ise işi yapacak yapım müteahhidir. uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak. sözleşmenin nasıl yürütüleceği. uygulamalarda çıkan sorunlar ve bu sorunlar için çözüm önerilerinin neler olabileceği tanımlanmaya çalışılmıştır. yapım. Bu tip sözleşmelerin uygulandığı tüm yapım işlerinde işin tamamlanması için gerekli finansman tamamen kamu idaresi tarafından sağlanmaktadır. şin bitirilip teslim edilmesinden sonra iş gereği yapının kullanım hakkı kamu idaresinde olup yapım müteahhidinin kullanım hakkı yoktur (Koçer. işin yapımını denetleyen.

inşa edilmesi. finanse edilmesi. Şekil 1. eksiksiz ve işler durumda ilgili Kamu kuruluşuna devretmesi diye tanımlanabilir ( mre. Modeli oluşturacak taraflar arasındaki ilişkileri düzenleyen sözleşmelerin sayısı oldukça fazla olup. Y D Modelinde Taraflar Arası lişkiler (UNIDO. 1994). tüm masrafları özel teşebbüs tarafından karşılanarak.şlet-Devret Modelinin Yapısı Y D modeli sözleşmelerde. 1997) 73 .Yine yapılan sözleşmelerden yola çıkılarak yapılan bir başka tanıma göre Y D modeli bir kamu hizmet ya da faaliyeti ya da bayındırlık işinin sabit bir bedel üzerinden. yatırım yapılıp ülkenin üretilen mal ya da hizmetleri satın alma garantisi altında projelendirilmesi. Y D Modeli sözlemelerde mevcut olması gereken tarafları Şekil 1’de. bir kamusal yapı yatırım veya hizmetinin finansmanı özel bir şirket tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi ve Kamu tarafından belirlenen bir süre için işletilmesi ve yine bu süre içinde ürettiği mal veya hizmeti. büyüklüğü gibi etkenlere göre değişkenlik gösterse de birçoğunda bulunan taraflar ve taraflar arasındaki sözleşmeler hemen hemen aynı şekilde olmaktadır. Sadece işleyiş ve taraflar arasındaki hukuki bağlara bağlı düzenelenen sözleşmelerde değişikliklere rastlanmaktadır. denilmektedir (Uyduranoğlu. korunması ve belli bir süre işletilmesi suretiyle yatırılan sermayenin amortisman ve karının gerçekleştirilmesinden sonra sürenin bitiminde tesisin ve yönetimi bedelsiz olarak ilgili kamu kurum ya da kuruluşa devir ve teslimini sağlayan bir rejimdir. 2001). tarafların karşılıklı saptadıkları bir tarife uyarınca Kamu kuruluşlarına satması ve sürenin sonunda işletmekte olduğu tesisleri bakımı yapılmış.Geniş anlamda Y D modeli. diğer yapım işleri sözleşme modellerine göre birçok tarafın ilişkisi ile kurulan karmaşık bir sistem mevcuttur. taraflar arasındaki sözleşmeleri de Şekil 2’de gösterildiği gibi özetlemek mümkündür. Yap. taraflar ve sözleşme sayıları projenin yapısı.

Y D Modelinde Taraflar Arası Sözleşme Yapısı Şemanın merkezinde yer alan imtiyaz firması.Şekil 2. kredi veren kuruluşlarla kredi anlaşmaları yapabilir (Koçer. Yap.şlet-Devret Modelinde Tarafların Beklentileri Kamu’nun (Kullanıcı) Beklentileri • • • • • • Hizmetin verilebilmesi Hizmetin sürekliliğinin sağlanması Hizmet etkinliğinin arttırılması Hizmet kalitesinin ve çeşitliliğinin arttırılması Çevrenin ve halk sağlığının korunması Hizmet tarifelerinin optimize edilmesi 74 . mtiyaz firması söz konusu yatırımı kendisi gerçekleştirebileceği gibi. bunları da danışmanlık anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirir. gerekli finansmanı sağlamak amacıyla. Yine aynı şekilde yatırım tamamlandıktan sonra işletmesini kendisi yapabileceği gibi aracı işletmeci başka firmalara da yaptırabilir. yatırımı gerçekleştirecek olan özel teşebbüs şirketidir ve Hükümet veya ilgili devlet kuruluşu ile uygulama anlaşması çerçevesinde yatırım işini alır. Yatırımcı şirket. Yatırımı gerçekleştirirken çeşitli danışman firmalarıyla bağlantılar kurabilir. 2008). kendisi dışında müteahhit firmalara da. inşaat ve yapım kontratı çerçevesinde işi yaptırabilir.

75 .şlet-Devret Modelinin avantajlarını ana başlıklar halinde şu şekilde sıralamak mümkündür.şverenin (Kamu daresi) Beklentlerii • • • • • • • • • • Yatırım ve yatırım finansmanının bütçe dışı olanaklardan sağlanması Yasal görevlerin ifasında kolaylık. Yeni ve ek finansman kaynakları yaratması (Finansal Additionality) Modelin gelişmekte olan ülkeler için ileri sürülen en önemli amaçlarından birisi ülkeye yabancı sermaye girişini artırmak ve bunun ekonomi üzerindeki etkilerinden yararlanabilmektir. Aynı şekilde bir Y D projesinde tesisin devrinden önce kullanım konusunda verilecek bir eğitim programı da bulunacaktır. Bu nedenle çalışanların eğitilmesine de imkân tanınmaktadır (Etçioğlu. 1997). aynı şekilde projenin dizayn. inşa ve işletilmesini de daha etkin gerçekleştireceği ileri sürülerek ekonomik etkinliğin artacağı kabul edilmektedir. leri Teknoloji Transferi ve Eğitim Yabancı şirketler eliyle ileri teknoloji gerektiren projelerin gerçekleştirilmesi durumunda ülkeye ileri teknoloji girişi olacaktır. süreklilik ve etkinlik sletme maliyetlerinin azaltılması ve kontrol altına alınması Yatırımlar için daha fazla öz kaynak ayırabilmek Finansal maliyetlerin azaltılması Varlıkların düzenli ve koruyucu profesyonel bakımının sağlanması Varlıkların ömürlerinin optimize edilmesi ve yeni yatırım ihtiyacının azaltılması şletmenin ve/veya yatırımın yönetim külfetinin azalması ve esas görevler üzerinde yoğunlaşma Özel sektörün esneklik ve süratinden yararlanma Teknoloji transferi ve yeniliklerin kolaylıkla yapılması şletmeci ve/veya Yatırımcı’nın Beklentileri • • • • • Kar (özel sektörde kar üretemeyen kendisini sürdüremez ve hizmet üretemez) Müşteri memnuniyetinin sağlanması (Kamu kurumu ve tüketiciler) Rekabet imkânlarını arttırmak (teknolojik. Bu çerçevede Y D modelinin başka türlü gerçekleştirilemeyecek projeleri gerçekleştirme imkânı verdiği ileri sürülmektedir.şlet-Devret Modelinin Avantajları Yap. Etkinlik Özel kesimin hangi projenin gerçekleştirilmesinin daha fizibl olduğu konusunda daha iyi bir değerlendirme yapabileceği. kurumsal ve organizasyonel gelişme) Markalaşmak ve itibarını yükseltmek ş hacminin artışı ve sürekliliğinin sağlanması Yap.

Karmaşık ve Uzun Bir Süreç stemesi Model oldukça kompleks ve karmaşık bir yapıdadır.şlet-Devret Modelinin dezavantajlarını ana başlıklar halinde şu şekilde sıralamak mümkündür. özel kesim eliyle yürütülen bir proje. Kamuda görüşmeleri yürütecek ekibin becerisiyle yakından ilgilidir (Etçioğlu. önünde bulunan ve seçmek zorunda olduğu projeleri değerlendirme işini özel girişime devretmekte ve böylece özel sektör. belli bir zamana.Değerlendirme Ölçütü (Benchmark) Bir önceki şıkta belirtilen özelliğin uzantısı olarak. bu konuda yetişmiş bilgili insanların bu konuya teksif olmasına ve paraya mal olmaktadır. Ancak tesislerin sözleşme süresi sonunda devlete devredileceği göz önüne alındığında bunun tam anlamıyla bir özelleştirme olduğunu söylemek imkânı bulunmamaktadır. Bu kârın makul düzeye çekilebilmesi. Yap. kamunun elinde bulunan benzer projelerin etkinliğini değerlendirme bakımından bir ölçüt olarak kullanabilecektir (Etçioğlu. Çok sayıda tarafın yine çok sayıda ve çeşitli belgeler üzerinde müzakerelerde bulunup anlaşmaya varmaları gerekmektedir. Özellikle belli bir kar getirisinin verildiği ve mal ve hizmetlerin ‘’maliyet + kar’’ esasına göre fiyatlandırıldığı durumlarda yatırım ve işletme maliyetlerinin olabildiğince yüksek tutulması olasılığı bulunmaktadır. 76 .şlet-Devret Modelinin Dezavantajları Yap. Bu ise. bu durum bütçe üzerinde olumlu etkilerde bulunacaktır. Hem yatırım aşamasında (Müteahhitlik hizmetleri) hem de işletme aşamasında (işletici olarak) elde edilecek kârın en üst noktalarda oluşmasına çalışılacaktır. kar maksimizasyonu kriteri ile ekonomik bakımından en uygun projeyi gerçekleştirmektedir (Etçioğlu. Özelleştirme Y D modeli geleneksel olarak kamu kesimi eliyle yürütülen bir takım faaliyetlerin özelleştirilmesi yönünde de önemli bir adım olacaktır. Kamunun kendi olanaklarıyla temin edeceği iç ve dış kaynaklarla gerçekleştireceği yatırıma göre bu modelin daha pahalı olması beklenebilir. Yatırımlar Arasında Seçimi Kolaylaştırma Y D modelinde bir bakıma devlet. Altyapı Yatırımlarında Kamu Payının Azalması Model sayesinde devlet altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi konusundaki mali baskıdan uzaklaşacak. 1997). Yüksek Maliyet Y D konusunda yapılan ikinci eleştiri bu modelle gerçekleştirilen bir projenin maliyetinin bütçe ya da kredi imkânlarıyla gerçekleştirilen bir projeye göre daha fazla olduğudur. 1997). 1997).

geri dönüşünün uzun olması ve sözleşmede karşı tarafın kamu idaresi olması nedeniyle özellikle yabancı sermayenin yatırım yapmak için siyasi ve ekonomik istikrar konusunda çok büyük duyarlılık göstermesi eklenebilir (Etçioğlu. Girdap/Tayfun Etkisi Belli bir aşamada alınan kararlardan herhangi birisinin bir tarafın kararını olumsuz yönde etkilemesi durumunda. projenin finansman kaynaklarının bulunması. bu durum diğer tarafları da aynı yönde etkilemekte ve olumsuz etkiler giderek artıp projenin gerçekleştirilmesine bile engel olabilmektedir. Döviz kurları riski. Devlet politikalarında köklü değişiklikler olma riski.Siyasi. Enflasyon riski. 1990). Finansal Riskler • • • • • • Yatırım ve işletme dönemlerindeki borçlanma maliyetlerinde anormal artışlar. Yatırım maliyetinin bütçesinden pahalıya mal olma riski. yatırımın zamanında tamamlanması ve borçlanma oranının yüksek olması gibi faktörler Y D projelerinin gerçekleştirilmesinde taraflar açısından bir takım riskler doğurmaktadır. Ekonomik stikrara Aşırı Duyarlılık Modelin diğer bir dezavantajı olarak. 77 . Faiz oranlarının artması. Yatırımın işletmeye alınmasının gecikmesi. 1997). Yatırımların yabancı para birimi üzerinden yapılması. Devlette ya da hükümette siyasi belirsizliklerin bulunması. Bu nedenle Y D projeleri değerlendirilirken. Bunlar ana başlıklarıyla söyle sıralanabilir (Atasoy. karşılaşılabilecek olası riskler ayrıntılı bir biçimde analiz edilmelidir. Politik Riskler • • • • Yatırıma devlet tarafından el konulma ve/veya yatırımın ilerde devletleştirilmesi riski. bu durumda yukarıda değinilen gecikmeye neden olmaktadır (The World Bank Industry.şlet-Devret Modelinde Karşılaşılan Riskler Yapılacak olan yatırım tutarının büyüklüğü. yapılacak yatırımın çok büyük tutarlara ulaşması. Yap. Altyapı hizmetinin özel sektör tarafından verilmesine karşı halkın aşırı ve olumsuz tepki gösterme riski. 1993). Girdap etkisi adı verilen bu durumdan kaçınmak için mümkün olduğunca her aşamada diğer tarafların da kararlara olumlu yönde katılmalarını sağlamak gerektirmektedir ki. Yatırım Safhası nşaat Riskleri • • • Yatırımı bitirememe riski. Talepte beklenenin aksine düşme olması.

78 .şlet-Devret Modeli sözleşme türleri) Özel teşebbüs kaynaklarına dayalıdır. 2008).şlet-Devret) Modeli Sözleşmeler ile 4535 Sayılı Kamu haleleri Sözleşmeleri Kanunu’nda Belirtilen Sözleşmelerin Karşılaştırılması Y D Modeli sözleşmeler ile 4735 Sayılı Kamu hale Sözleşmeleri Kanunu’nda belirtilen sözleşmeler arasındaki en büyük farklılık finansman kaynakların temin ediliş biçiminden kaynaklanmaktadır. Uygun proje olduğu takdirde kısa sürede yatırım programına alınabilmektedir. 2008). riski kontrol etme gücüne sahip olan tarafça üstlenilmesidir. Yapımda hız faktörü esas değildir Yapım Finansmanının Bütçe Dışı Kaynaklardan Karşılandığı Yapım Modelinin Özellikleri (Yap. Yatırımcı tarafından üstlenilecek risklerin bir kısmı müteahhit. Hız önemli faktördür.şlet-Devret) Modeli Sözleşmeler ile 4535 Sayılı Kanun’da Belirtilen Sözleşmelerin Karşılaştırılması Yapım Finansmanının Bütçe Kaynaklarından Karşılandığı Yapım Modelinin Özellikleri (4735 Sayılı Kamu hale Kanunu’nda Belirtilen sözleşme türleri) Kamu kaynaklarına dayalıdır.Operasyonel Riskler • • • Planlanan üretim verimliliğinin tutturulamaması. şin. Y D (Yap. Y D (Yap. işletmeci ve sigorta şirketlerine aktarılabilir. Bu durumu daha iyi irdeleyebilmek için kamu kaynaklı finansman temini ile özel sektör kaynaklı finansman teminin yararlarını incelemek gerekir. geri kalan potansiyel risklerin ise yatırımcı şirket tarafından üstlenilmesi Modeli finanse edilebilir hale getirecektir. Y D Modeli sözleşmeler ile 4735 Sayılı Kamu hale Sözleşmeleri Kanunu’nda belirtilen sözleşmeler arasındaki farklılıkları Tablo 1’de gösterildiği gibi çeşitli kriterlere göre sınıflamak mümkündür (Koçer. Bu prensiplerden yola çıkılarak yukarıda belirtilen risklerden politik risklerin tümü ile finansal risklerin bir kısmının devlet. Tablo 1. Çevre koruma ile ilgili yasaların sıkılaşma riski. Hiç kimsenin kontrol edemeyeceği riskler için ise sigorta seçeneği uygulanmalıdır. Pazar ve Gelir Riskleri • • Üretilecek olan mal ya da ürünün fiyatının belirlenmesi stenilen gelirin elde edilmesindeki belirsizlik Yukarıda bahsedilen risklerin tümünün yatırımcı firma tarafından karşılanmasını beklemek modeli çıkmaza sokacaktır. Çoğunlukla belirlenen süreden önce bitirilmektedir. Rekabet ortamının değişme riski. süresinde bitirilememe riski mevcuttur. Yatırım programına alınması uzun süreç gerektirebilmektedir. Devletin üstlenmesi gereken risklerin bir bölümü de aynı şekilde Dünya Bankası'nın sigorta kuruluşu olan MIGA'ya sigorta ettirilebilir (Koçer. Zira risk paylaşımının ana kuralı herhangi bir riskin.

üst düzeyde olmaktadır. Yapım Finansmanının Bütçe Dışı Kaynaklardan Karşılandığı Yapım Modelinin Özellikleri (Yap.şlet-Devret Modeli sözleşme türleri) Teknoloji transferini zorunlu kılmaktadır. Yapımda istenen kalitenin sağlanmasında şletme dönemini de barındırdığından kalite zorluk çekilmektedir. siyasi ve ekonomik stabilize özellikleri). Ortak girişim modelin önemli özelliklerindendir. Yerli sermayeye dayalıdır. Tüm yapım işlerinde uygulanabilir. mali ve teknik açıdan güçlü birden fazla firmanın oluşturduğu ortak girişimler almaktadır. şletme dönemi kaynaklı geri dönüşümü uzun zaman almaktadır. Geri dönüşümü kısa sürede olabilecek ve işletme unsurunu içeren projelerde uygulanabilmektedir. haleye çok fazla firmanın katılımı olmaktadır. Tüm yapım işi dışındaki projelerde uygulanabilir. toplumun gelenek ve alışkanlıklarının modele uygunluğu. Ortak girişim zorunluluğu yoktur. Geleneklerimiz ve alışkanlıklarımız açısından Y D Modelinin toplum yapımıza 79 . hukuki altyapının. Y D (Yap. Karlı ve kısa dönemde geri dönüşüm sağlayan projelerde uygulanabiliyor. Yapım işinde karlılık hedef değildir. Bundan dönemi karı esastır. politik sistemin şeffaflığı ve güvenilirliği ile mevcut özel sektör şirketlerinin teknolojik ve finansal altyapılarının gücü parametreleri sistemin başarısını ağırlıklı bir şekilde etkilemektedir.şlet-Devret) Modeli Sözleşmeler ile 4535 Sayılı Kanun’da Belirtilen Sözleşmelerin Farklılıkların Karşılaştırılması (Devamı) Yapım Finansmanının Bütçe Kaynaklarından Karşılandığı Yapım Modelinin Özellikleri (4735 Sayılı Kamu hale Kanunu’nda Belirtilen sözleşme türleri) Teknoloji transferi sağlamayabilir. Yabancı sermaye transferini sağlamaktadır. Birçok farklı ulusal. Taraflar idare ve yüklenici firmadan oluşur. şletme Yapım işinde kar etmek tek hedeftir. faiz hadleri. Sözleşme gereği işi. şi mali ve teknik açıdan güçlü firmalar alabilmektedir. sağlanabiliyor. Avan proje ile ihaleye çıkılabilmektedir. haleye katılım az sayıda güçlü firma tarafından olmaktadır. Yapım işinde kalite dolayı kaliteden sapma olabilmektedir. getirmemektedir. Sonuç ve Değerlendirme Y D modelinin uygulanacağı ülkenin makro ekonomik göstergeleri (dış ticaret açığı enflasyon.Tablo 1. Uygulama projeleri ile ihaleye çıkılmaktadır. uluslar arası taraf mevcuttur. Danışmanlık faaliyetleri asgaride kalmaktadır. Hukuki altyapımız dünyadaki teknolojik ve sosyal gelişmeleri yakalayabilecek değişimleri gerçekleştirememiştir ve dahası Y D Modeline uygun değildir. bölgeler arasındaki mevcut gelir dağılımları. Geri dönüşüm kısa sürelerde olmaktadır. Kamuya planlanandan çok daha pahalıya şin maliyetinin artması kamuya ek maliyet mal olabilmektedir. Azami sayıda birçok danışmanlık faaliyetini barındırır. yerel piyasalarının gücü.

Başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere bütün ülkeler için hayati önem taşıyan Yapşlet-Devret Modelinin önündeki engeller kaldırılmalı ve bu modelin gelişmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. firmaların kuruluş. özellikle enerji kaynaklarının sağlanmasında bu modelin istismara açık olduğu görülmektedir. inşaat. projelerle ilgili olarak bakanlıklar arası koordinasyonlar iyi sağlanmalı ve vergisel boyutları dâhil edinilen deneyim ve görünen sorunlar dikkate alınarak sistem özel girişimcinin ilgisini çekecek hale getirilmelidir. özellikle gelişmekte olan ülkeler için avantajları bünyesinde bulundurmaktadır. sözleşmelerde etütleri yeterince iyi yapılmamış projelerin öncelikle bu eksiklikleri giderilmeli.şlet-Devret Modeli imtiyaz sözleşmelerinin kapsamı genişletilerek. uygulanma aşamasında. asli görevidir ve bunu yapmalıdır. zararlar doğurduğu/doğuracağı kesindir. ülkede giderek küçülen iç tasarrufların gayri safi milli hâsılaya oranı sonucunda yapılamayan önemli altyapı yatırımlarının Y D Modeli devreye sokularak sağlanabilmesi sistemin getirdiği en belirgin yarar olarak gözükebilmektedir. finansal ve yönetimsel altyapılarının gücü uluslararası şirketler ile beraber büyük altyapı projelerinin yatırımlarını üstlenebilecek yerel özel sektör şirketleri mevcuttur. Zira mevcut koşullar altında Modelin uygulanabilirliği ağır ve kapsamlı devlet garantilerine dayanmaktadır. Fakat bunu yaparken de tekelleşmeye imkân tanınmamalıdır. 80 . Politik sisteme ve özellikle politikacılara güven yoktur. gerekli denetim mekanizmaları çalıştırılarak. Ancak. Belirli bir tesise ihtiyaç duyan kamu kurum veya kuruluşu bu tesisi yerli veya yabancı şirketlere yaptırmakta ve belli bir süre sonunda da hiçbir bedel ödemeden tesise sahip olmaktadır. Türkiye’ de temelde alt yapı yatırımlarında finansman yetersizliklerini giderme ile hızlı bir ekonomik kalkınma ve refahı sağlama amacı taşıyan Yap. döviz ve kredi yetersizliği nedeniyle uygulama alanı bulan Yap. sistem iyi kurulmadığı için özelleştirmede olduğu gibi istenen sonuca ulaşılamamıştır. Yapılan düzenlemeler ile Yap. işletme ve işletmenin devri sırasında sağladıkları kazanımların. Ayrıca yabancı sermaye ve teknoloji girişi hızlanmaktadır. Temelde kamu kesiminin sermaye. Ancak. Firmalara tanınan imtiyazların sınırları belirlenmeli. Y D Modelinin teorik planda ileri sürülen ekonomik ve finansal yararlarının uzun vadede istenen düzeye ve ülkenin yararına ulaşamayacağı şüphelerini yaratmaktadır. finansman. anlaşmaya taraf olan kamunun. Sistemin istenilen hedefe ulaşabilmesi için.şlet-Devret Modeli. yatırımlar ve istihdam imkânları artmaktadır.uygunluğu şüphelidir. Aksi takdirde bu modelin yarar değil.şlet-Devret Modeli. Bu model sayesinde kamu bütçe açıkları azalmakta. Bu suistimallerin ortadan kaldırılabilmesi için gerekli altyapı ivedilikle hazırlanmalı ve uygulamaya konulmalıdır. Teknolojik birikimleri yetersiz olmakla beraber. ihale sistemlerimiz ve anlayışımız şeffaflık ilkesine uygun değildir. istihdam ve ileri teknoloji sorunlarının çözümüne büyük faydalar sağlayacaktır. tarafsız olarak devreye sokulmalıdır. Bunun önünü tıkayacak tedbirlerin alınması. ödemeler dengesi. önce hedefleri belirleyip bu hedeflerle ilgili projelere öncelik tanınmalı. devletin lehine olacak şekilde düzenlenmesine özellikle dikkat edilmesi sağlanmalıdır. gerekli tedbirlerin alınması durumunda ülkenin altyapı. Buna karşın. teknoloji.

“Türk Hukukunda Yap. 5 (1990). G. (2002). Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı.. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi FBE.Kaynaklar Atasoy. 95s. DLH ve TCK Uygulama Örnek Sözleşmeleri”. Uzmanlık Tezi. Türk Dünyası Araştırma Vakfı Yayınları. Türk Dünyası Araştırma Vakfı Basım Evi.. The World Bank Industry and Energy Department. “Bütçe Dışı Finans Tekniği Yap.şlet-Devret Modeli. M. Yerlikaya. “Private Sector Participation in Power Through BOT Schemes”. Seçkin Yayıncılık.36.şlet-Devret) Modeli Sözleşmeler ile Yapım şleri Sözleşmelerinin Karşılaştırılması: DHM . The Bot Strategy. “ nşaat Sektöründe Y D (Yap.. Working Paper. Vienna. E. “Türkiye’ de Kamu ktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme Sorunu”. 81 . mre. Eskişehir. “Türkiye’de Yap.. Hukuki Mahiyeti ve Vergilendirme”. (1994). Yasal Çatısı. N. Yayın No:14-15 (1997). Ankara. 6. “Yap. Uyduranoğlu. Yayın No: 34 ( 2001). Koçer.şlet-Devret Modeli ve Türkiye Uygulamasının Analizi”. stanbul.şlet-Devret Modeli. 2001. UNIDO. Etçioğlu. Yayın No. stanbul. Trading Modules of BOT Programme. Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmamış). V. Yayın No:187 (1993). K.. Yüksek Denetleme Kurulu.. Infrastructure Development Through BOT Projects Seminar. Ankara. Uygulaması”. Yayın No. (1997).25.şlet-Devret Modeli ve Benzeri Müesseseler”. E.

.

mühendis ve/veya mimarların kamu yatırım projelerinin ihalelerine katılmaları için istenen ekonomik ve mali yeterlik kriteri ile mesleki ve teknik yeterlik kriteri olarak istenen iş denetleme belgesi. hizmet alımı ve yapım işleri 01.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu hale Kanunu’na göre yürütülmektedir. uygulama yönetmeliklerini. Kanunun 10. kamu yapım ihalelerine katılan isteklilerin mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenebilmesi için.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu hale Kanunu’na göre yürütülmektedir. iş yönetme belgesi. Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesindeki diğer bir kriter de ihaleye katılan isteklilerin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgelerdir (Anahtar teknik personel). standart ihale dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlamak. iş yönetme belgesi ile mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleridir. iş denetleme belgesi. mühendis ve/veya mimarların anahtar teknik personel olma koşullarında yapılan değişiklikler ile Kamu hale Kanunu’nda ve Uygulama Yönetmeliklerinde yapılan diğer değişikliklerin mühendisler açısından olumlu ve olumsuz yönleri tarihsel süreçte ele alınarak değerlendirilecektir. genel tebliğleri. Hüseyin Gencer GENCER Mühendislik&Müşavirlik&Danışmanlık Bağdat Cad. Yük. anahtar teknik personel Giriş Kamu kurum ve kuruluşlarının mal alımı.com Öz Kamu kurum ve kuruluşlarının mal alımı. yapım işlerinde ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren iş deneyim belgelerinin istenilmesi zorunludur. Yapım ihalelerinde asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel istenilmesi halinde anahtar teknik personel olmanın da ilk koşulu en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olmaktır.Kamu hale Mevzuatında Yapılan Değişikliklerin Mühendisler Açısından Tarihsel Süreçte Değerlendirilmesi Dr. Kamu hale Kanunu’na ilişkin bütün mevzuatı.stanbul Tel: (0216) 399 64 98 E-Posta: gencerhuseyin@hotmail. Müh. maddesine göre.01. Gedik ş Merkezi B Blok 162/28 Maltepe. mesleki ve teknik yeterlik kriteri. Bu çalışmada. hizmet alımı ve yapım işleri 01. geliştirmek ve 83 . ş deneyim belgeleri. iş bitirme belgesi. mezuniyet belgesi. yürürlüğe girdiği tarihten bu yana on yedi defa değişikliğe uğramıştır. iş denetleme belgesi. Bu Kanun. iş yönetme belgesi ve mezuniyet belgelerinin ihalelerde iş deneyim belgesi olarak değerlendirilmesi. iş durum belgesi.01. ş denetleme ve iş yönetme belgelerine sahip olmanın ilk koşulu da mühendis veya mimar olmaktır. Anahtar sözcükler: Kamu hale Kanunu.

11. 09.06. sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik bölümünde görev yapmış olmak şeklinde değiştirilmiştir. şantiye mühendisi. Böylelikle mühendis ve mimarların iş denetleme ve iş yönetme belgesine sahip olma olanağı artırılmıştır. yasal iş artışı olan işlerde ise ilk sözleşme bedelinin tamamlanması koşulları getirilmiştir.11. Yapım şleri halelerinde ş Deneyim ve Mezuniyet Belgeleri Yapım ihalelerine katılan isteklilerin mesleki ve teknik yeterliğini belirlemek için istenilen en önemli alt kriter iş deneyim belgeleridir. Böylece son yapılan bu değişiklikle iş denetleme ve iş yönetme belgesinin düzenlenmesi koşulları zorlaştırılmış olup %80 oranını sağlamayan mevcut iş denetleme ve iş yönetme belgeleri de ihalelerde artık iş deneyim belgesi olarak kullanılamayacaktır.2008 tarih ve 5812 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle bu oran %80’e çıkarılmıştır. şube müdürü.2004 tarihinde yapılan değişiklikle iş denetleme belgeleri artık sadece kontrol mühendisi. 18. Bu koşulların sağlanması halinde ilk sözleşme bedelinin en az %80 oranında denetlenen ve yönetilen işlere iş denetleme ve iş yönetme belgesi düzenlenebilecektir. yüzde yetmişlik oran. Bu çerçevede iş deneyim belgelerinin neler olduğu.01. kimlerin. iş denetleme belgesi.11. iş denetleme ve iş yönetme belgeleri ile mezuniyet belgeleridir.2002 tarihli Yapım şleri Uygulama Yönetmeliğine göre. sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik bölümünde görev yapmış olmak koşulu ile sözleşmeyi yapan makam tarafından tek sözleşmeye ilişkin olarak iş denetleme ve iş yönetme belgesi düzenleniyor ve veriliyordu. alt yüklenici iş bitirme. bölge müdürü ve yardımcıları. geçerlik koşulları. kendi meslekleri ile ilgili olarak mahallinde fiilen denetledikleri işlerde. yani dokuz ay sonra yapılan değişiklikle. kontrol şefi. anahtar teknik personelin tanımı. Ancak 4734 sayılı Kamu hale Kanunu’nda 20. Ayrıca iş denetleme ve iş yönetme belgesi düzenlenebilmesi için sözleşmenin bir bedel içermesi. kontrol amiri. şantiye şefi. yasal iş artışı olmayan işlerde ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabul yapılması.uygulamayı yönlendirmek Kamu hale Kurumunun görevleri arasında bulunmaktadır. kontrol mühendisi. yüklenici iş bitirme. Kamu hale Kanununun yürürlüğe girdiği 01. yüklenici iş durum. ş Denetleme ve ş Yönetme Belgelerinin Tarihsel Süreçte Değerlendirilmesi ş Denetleme ve ş Yönetme Belgesi Düzenlenme Koşulları ş denetleme ve iş yönetme belgesine sahip olmanın ilk koşulu mühendis veya mimar olmaktır.09. nasıl anahtar teknik personel olabileceği de Kamu hale Kurumu tarafından belirlenmektedir. proje müdürü. denetledikleri işlerin kendi meslekleri (yüksek öğrenimini gördüğü mesleki alan) ile 84 .2003 tarihinde. Denetleme görevlerinde bulunanların iş deneyimi. şantiye mühendisi. kontrol şefi ve şantiye şefine sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından verilmektedir. il müdürü ve yardımcıları. nasıl düzenleneceği ve verileceği. kamu kuruluşlarında.2002 tarihli Yapım şleri Uygulama Yönetmeliğine göre.2003 tarihinden günümüze kadar olan süreçte iş deneyim belgeleri ve anahtar teknik personel ile ilgili çok köklü değişiklikler olmuştur. ş deneyim belgeleri. kamuya ait inşaat ve tesisat müdürü ve yardımcıları ve bunlarla aynı teknik seviyede görev yapanlara veriliyor iken Yapım şleri Uygulama Yönetmeliğinde 08. ş Denetleme Belgesi Kimlere Verilir? 18.

işin sözleşmesinde teknik personel olarak öngörülmüş olması kaydıyla proje müdürü olarak görev yapanlara iş sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenleniyordu. yapım ve/veya teknik işler daire başkanı. bu görevlilerin sayısına bölünerek bulunmaktadır. kendi meslekleri ile ilgili olarak mahallinde fiilen denetledikleri işlerde. yurt içinde veya yurt dışında idare adına danışmanlık hizmeti veren kontrol teşkilatında. Kamu kuruluşlarının ihale ettikleri işlerde.2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım şleri Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle proje müdürü çıkarılmış ve sadece fenni mesul veya bu işle ilgili yapı denetim görevlisi veya şantiye şefine iş denetleme belgesi verilmektedir. iş deneyim tutarı. yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu müsteşar yardımcısı ve müsteşar olarak görev yapanlara işin sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilirdi. şantiye şefi. 08. kamuya taahhütte bulunan özel sektör kuruluşlarında kendi meslekleri ile ilgili olarak yönettikleri işlerde her hangi bir ortaklık şartı aranmaksızın anonim şirketlerde genel müdür.ilgili tutarlar üzerinden verilmektedir. yurt içinde veya yurt dışında idare adına danışmanlık hizmeti veren kontrol teşkilatında kontrol amiri olarak görev yapanlara yapılan değişiklikle artık herhangi bir iş deneyim belgesi verilmemektedir. şantiye mühendisi. Bu değişiklikle iş denetleme belgelerinin tutarı artırılmış olmaktadır. fenni mesul veya bu işle ilgili yapı denetim görevlisi veya yüklenici bünyesinde şantiye şefi ve proje müdürüne kendi meslekleri ile ilgili olarak mahallinde fiilen denetledikleri işlerde ilgili belediye veya valilik tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenleniyordu. Kamuya taahhütte bulunan yüklenici bünyesinde. Kamu kuruluşlarının ihale ettikleri işlerde. kontrol şefi veya kontrol amiri olarak görev yapanlara iş denetleme belgesi veriliyordu.03. Proje müdürüne artık iş yönetme belgesi düzenlenmektedir. yönetim kurulu üyesi 85 .2009 tarihinde yayınlanan Yapım şleri Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle kontrol şefi ve şantiye şefi ile işin tümünden sorumlu olarak görevlendirilen kontrol mühendisinin iş deneyimi.2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım şleri Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle sadece şantiye mühendisi veya şantiye şefi olarak görev yapanlara iş denetleme belgesi verilmektedir. Ancak 4. En az 10 yıllık mühendis veya mimarların. ş yönetme belgeleri.11. Bir iş veya işin kısmında aynı sıfat ve unvanla eşzamanlı görev yapan birden fazla elemanın olması halinde ise. kurumların merkez yönetiminde görevli yapım ve/veya teknik işler şube müdürü. ş Yönetme Belgesi Kimlere Verilir? 18.06. kontrol mühendisi. 08. Özel sektöre taahhütte bulunulan işlerde iş denetleme belgesi.2002 tarihli Yapım şleri Uygulama Yönetmeliğine göre. kamu kuruluşlarında kendi meslekleri ile ilgili olarak yönettikleri işlerde. yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı ve genel müdür. 08. murahhas üye.06.06. Değişiklik yapılıncaya kadar geçen süreçte proje müdürüne verilmiş olan iş denetleme belgeleri artık geçerliğini kaybetmiştir.2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım şleri Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle sadece kontrol mühendisi veya kontrol şefi olarak görev yapanlara sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından iş denetleme belgesi verilmektedir. aldıkları lisans eğitimlerine bakılmaksızın denetledikleri işin tamamı üzerinden dikkate alınacaktır.

kontrol amiri. bölge müdürü ve yardımcıları ile yapım ve/veya teknik işler daire başkanı. Böylece kontrol mühendisliği. şantiye mühendisliği. yönetme görevlerinde bulunanların iş deneyimi yönettikleri tutarlar üzerinden tespit edilir şeklinde değişiklik yapılmıştır. gerçek kişilerce mühendis veya mimar olarak yurt içinde denetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş denetleme belgesi tutarları 1/5 oranında. bu işte ilgilinin işi yöneten olarak çalıştığına dair yüklenicinin imzası ile ilgilinin sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgelerin verilmesi gerekir. yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu genel müdür yardımcıları ve genel müdür. Kendi meslekleri ile ilgili yönettikleri işlerde iş yönetme belgesi düzenlenirken 08.2002 tarihli Yapım şleri Uygulama Yönetmeliğine göre. il müdürü ve yardımcıları. 08. tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenebilmektedir.2009 tarihli Y UY’nde yapılan düzenleme ile ş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan yüklenicilerde. 86 . yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu olan. idareye bildirilmesi kaydıyla.ve yönetim kurulu başkanı.2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım şleri Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle. ş Denetleme Belgesinin halelerde Değerlendirilme Oranları 18. yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu müsteşar yardımcısı ve müsteşar olarak görev yapanlara işin sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir şeklinde değişiklik yapılmıştır. gerçek kişilerce mühendis veya mimar olarak yurt içinde denetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş deneyim belgesi tutarları 1/5 oranında. yurt dışında denetledikleri işler 1/10 oranında dikkate alınıyordu. 09. bu görevlilerin sayısına bölünerek bulunur. işin sözleşmesinde proje müdürü olarak belirtilmiş ve ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev yapmış olmak kaydıyla en az on yıllık yerine en az beş yıllık mühendis veya mimarlara.2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım şleri Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle “kendi meslekleri” ifadesi kaldırılmış. yurt dışında denetledikleri işler 1/10 oranında dikkate alınır şeklinde eskiye dönüş yapılmıştır. iş deneyim tutarı. ş yönetme belgesinin verilmesinde. inşaat ve tesisat müdürü ve yardımcıları ve bunlarla aynı teknik seviyede görev yapanlar. şube müdürü. Bu değişiklikle iş yönetme belgesinin değeri artırılmıştır.11.06.2003 tarihinde yani dokuz ay sonra gerçek kişilerce yurt içinde denetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş deneyim belgesi tutarlarının tam olarak değerlendirileceği şeklinde Yapım şleri Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır. 04. Sürenin on yıldan beş yıla indirilmesi mühendis ve mimarlar için olumlu olarak değerlendirilmektedir. proje müdürü. limitet şirket müdürü olarak görevlerini aralıksız en az 5 yıl yaptıklarını Türk Ticaret Kanununa göre tevsik edenlere işin sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilirdi. özel sektöre taahhütte bulunulan işlerde de. ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında sözleşme konusu işte proje müdürü olarak görev yapan en az beş yıllık mühendis veya mimarlara.09. Ancak bu durum dokuz ay devam etmiştir. Bir iş veya işin kısmında aynı sıfat ve unvanla eşzamanlı görev yapan birden fazla elemanın olması halinde.03. kontrol şefliği ve şantiye şefliği yapan mühendis ve mimarların aldığı iş denetleme belgelerinin değeri beş kat artmıştır. Ayrıca “kurumların merkez yönetiminde görevli” ifadesi de kaldırılmış.06.

Ancak 4734 sayılı Kamu hale 87 .Y. birden fazla tüzel kişiliğin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunmaları halinde. .11. Bundan böyle gerçek kişilerce denetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş denetleme belgesi tutarları. 4.03.2002 tarihli Y. 25.2009 tarihine kadar devam etmiştir. gerçek kişinin ilgisine göre ticaret ve/veya sanayi odasına veya esnaf ve sanatkâr odasına kaydolduğu tarihten itibaren ilk beş yıl beşte bir oranında. Artık mühendis veya mimarlar tüzel kişiliklerin en az bir yıl sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmadıkları takdirde iş yönetme belgelerini bu tüzel kişiliklerde iş deneyim belgesi olarak kullandıramayacaklardır. bu tüzel kişilerin sadece birinde kullandıracağına. Bu uygulama 04.2002 tarihli Yapım şleri Uygulama Yönetmeliğine göre. gerçek kişilerce mühendis veya mimar olarak yurt içinde yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş yönetme belgesi tutarları 1/10 oranında. Artık mühendis veya mimarlar tüzel kişiliklerin en az bir yıl sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmadıkları takdirde iş denetleme belgelerini bu tüzel kişiliklerde iş deneyim belgesi olarak kullandıramayacaklardır. ş Yönetme Belgesinin halelerde Değerlendirilme Oranları 18.U.Ayrıca iş deneyim belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişilerin. “Kendi meslekleriyle ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla fiilen denetim veya yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimarların mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl için 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendinde belirtilen tutar kadar iş deneyimi olduğu kabul edilir ve bu tutar tam olarak dikkate alınır.’de. “ ş Deneyim Belgesini Başka Bir Tüzel Kişilikte Kullandırmayacağına lişkin Taahhütname” vermeleri gerektiği şeklinde değişiklik yapılmıştır. yurt dışında denetledikleri işlerin ise 1/2 oranında değerlendirileceği şeklinde Yapım şleri Uygulama Yönetmeliğinde yeniden değişiklik yapılmıştır.2009 tarihinde yayınlanan Yapım şleri Uygulama Yönetmeliğinde iş deneyim belgelerinde çok kapsamlı değişiklik yapılmıştır. daha sonraki yıllarda tam olarak dikkate alınacaktır. yurt dışında yönettikleri işler 1/20 oranında dikkate alınıyordu. 18. iş deneyim belgelerini bu tüzel kişiliklerin hepsinde de kullandırabildikleri halde.” Hükmü bulunmaktadır. Mezuniyet Belgelerinin Tarihsel Süreçte Değerlendirilmesi 2490 sayılı Kanun ve 2886 sayılı Devlet hale Kanunu’na göre yapılan yapım işi ihalelerinde. 4.03.03. ş denetleme belgesinin tüzel kişiliklerde kullandırılması halinde ise en az bir yıldır o tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip olmak gerekecektir.11. mühendis ve mimarlar mezuniyet belgeleri ile ihalelere katılamaz iken. 4734 sayılı Kamu ihale Kanununda yapılan düzenleme ile mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleri ile ihalelere katılmalarına olanak sağlanmıştır. yapılan değişiklikle. ş yönetme belgesinin tüzel kişiliklerde kullandırılması halinde ise en az bir yıldır o tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip olmak gerekecektir.2005 tarihinde gerçek kişilerce mühendis veya mimar olarak yurt içinde denetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş denetleme belgesi tutarlarının tam olarak. en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip gerçek kişi ortağının iş denetleme belgesi ile ihaleye katılmasında. belge sahibinin yarıdan fazla hisseye sahip olduğu tarihten itibaren ilk beş yıl beşte bir oranında. ş denetleme belgelerinin 1/5 oranında değerlendirilmesi yaklaşık on sekiz ay uygulanmıştır. daha sonraki yıllarda tam olarak dikkate alınacaktır.11. Tüzel kişiliğin.2009 tarihinde yayınlanan Yapım şleri Uygulama Yönetmeliğinde gerçek kişilerce yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş yönetme belgesi tutarları 1/5 oranında dikkate alınacaktır.

“Kendi meslekleriyle ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla fiilen denetim veya yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimarların aldıkları akademik eğitime göre ehliyetli oldukları görev alanı ile sınırlı yapım işlerinin ihalelerinde. “.’ne göre. “Kendi meslekleri ile ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini sunan mühendis ve mimarların.09. Ancak bu değişiklik 4734 sayılı Kamu hale Kanunu’nun 62/ h maddesi ile çelişmiştir.” Hükmü bulunduğundan 09.. mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendinde belirtilen tutar kadar dikkate alınır ve Kanunun 10 uncu maddesindeki mesleki ve teknik yeterlik şartı bu kişilerin işe başladığı yıl için aranmaz. mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar dikkate alınır ve bu kişilerden mezuniyet belgelerinin değerlendirmeye alınmasını talep etmeleri halinde Kanunun 10 uncu maddesindeki iş deneyimine ilişkin mesleki ve teknik yeterlik şartı aranmaz.Z-908 sayılı kararında da. “4734 sayılı Yasanın 62.“işe başlanılan yıl” kavramından ne anlaşılması gerektiği hususunda mevzuatta ve Danıştay kararında uygulamayı yönlendirici bir ifade bulunmamaktadır.” Denilmiştir...Y. aldıkları akademik eğitime göre ehliyetli oldukları görev alanı ile sınırlı yapım işlerinin ihalelerinde. tek istisnanın işe başlanılan ilk yıl için olduğu açıktır. Mühendis ve mimarlar iş deneyim belgesi olarak mezuniyet belgeleri ile ihalelere katılabilirken Danıştay’ın bu kararından sonra mühendis ve mimarın iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini 88 ..Kanunu’nun 62/ h maddesinde. ”h) Yapım işlerinde denetim ve yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimarların.10. davacı …. bütün istekliler açısından eşit muamele yapılmasını teminen ilk işe başlanılan yıl olarak ilgili Ticaret Odasına kayıt tarihinin dikkate alınması gerekmektedir. K:2006/3910 sayılı kararında da. maddesinin (h) bendi hükmünün anılan Yasanın 10/b–2 maddesini ortadan kaldırmadığı.” hükmü getirilmiştir. Nitekim Danıştay Onüçüncü Dairesinin 11. 22.. dareler. tüm mühendis ve mimarlar için yeterlik koşulu aranmayacağı anlamına gelmeyeceği. . .2005 tarih ve 25583 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Y. daha önce aynı idareye karşı bazı yapım işlerinde taahhüt üstlendiği anlaşıldığından. yapım ihalelerine girebilmeleri için mezuniyetinden sonra geçen her yıl için altmış milyar Türk Lirası olarak hesaplanmak üzere dikkate alınır ve bu Kanunun 10 uncu maddesi kapsamındaki mesleki ve teknik yeterlilik şartı ilgilinin işe başladığı yıl için aranmaz.U.” Hükmü ile her yapım ihalesinde mühendis veya mimarların mezuniyet belgeleri ile ihaleye girebilmelerini sağlamak için ilan ve idari şartnamede belirtilmesi zorunlu hale getirilerek mühendis ve mimarların diplomaları ile tüm yapım ihalelerine katılabilmeleri sağlanmıştır. hangi mühendislik veya mimarlık bölümlerinin ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacağına dair ihale dokümanına hüküm koyacaklardır.” şeklinde değişiklik yapılarak “bu kişilerin işe başladığı yıl için” ifadesi kaldırılmıştır.” ifadesine yer verilmiştir..2006 gün ve E:2006/2125.Y. “Hangi mühendislik veya mimarlık bölümlerinin ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacağının ilan ve ihale dokümanında belirtilmesi zorunludur. Denetim veya yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimar isteklilerin mezuniyetlerine binaen ihaleye girmesinde bunların gerçek kişi olmaları şartı aranır.. Olayda ise.05.’in işe başladığı ilk yıl olmadığı.U. bu istisnadan yararlanamayacağı açıktır.’de yapılan değişiklikle. K K 2008/UY. Ortak Girişiminde ….2003 tarihinde Y.

bu ortağa ait mezuniyet belgesi teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandıramayacaklardır. Bu durum uygulamada karışıklığa neden olacaktır. Bu değişiklikle mühendis ve mimarların mezuniyet belgelerini iş deneyim belgesi olarak tekrar kullanma olanağı sağlanmıştır. belge sahibi dışındaki aday ve istekli tarafından kullanılamaz. her iki ortağın mezuniyet belgesinin de teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca mezuniyet belgelerini iş deneyim belgesi olarak kullanılmasında gerçek kişi olma koşulu aranırken bu değişiklikle her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesine olanak sağlanmıştır. aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işleri ihalelerinde. Bu durumda. Bu tarihte çıkan 5812 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kanunun 62/h maddesi. . mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için. Bu durum 20.” Şeklinde değiştirilmiştir.11. Mezuniyet belgeleri. toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl. onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın. b) Her iki ortağın da mühendis olduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde.2008 tarihine kadar devam etmiştir. mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi olarak sunulan mezuniyet belgesinin. Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar. 89 .U. b) ş deneyimi bulunan mühendis veya mimarların. aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında. 4. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları.2009 tarih ve 27159 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Y.’ne göre. Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda. Ayrıca Ticaret Odasına kayıt olduğu tarihten itibaren de ancak bir yıl içinde mezuniyet belgelerini iş deneyim belgesi olarak kullanılabilecekleri şeklinde uygulama başlamıştır. başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur. Zira yapılan bu düzenleme ile mimarların %50-%50 ortak olması veya bir mühendis ile bir mimarın %50-%50 ortak olması halinde bu tüzel kişiliklerde mezuniyet belgelerinin kullanılmasına olanak sağlanmamıştır. Bu karar ile mezuniyet belgeleri artık iş deneyim belgesi olarak kullanılamaz hale gelmiştir. tüzel kişiliğin % 50 hissesine sahip olmaları. Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir. “ ş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların. mimardan söz edilmemiştir. “Mühendis veya mimarların. benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. tüzel kişiliğin en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olmaları.03. tüzel kişiliğin en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde.kullanabilmelerinin ön koşulu. iş deneyimi olarak mezuniyet belgelerini sunmaları durumunda.” Hükmü getirilmiştir. denetim ve yönetim görevinde bulunmamaları ve daha önce hiç iş bitirme belgesine sahip olmamalarıdır. ve teminat süresince (kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. yüzyirmiikibinüçyüzseksenyedi Türk Lirası olarak hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. a) ş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların.Y. a) Her iki ortağın da mühendis olup % 50 – % 50 ortak olduğu tüzel kişiler dışındaki tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde. toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl. Ancak burada sadece mühendisten söz edilmiş. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz.

kıst (ay ve gün) olarak ihale tarihinden meslek odası üye kayıt tarihinin çıkarılması ile hesaplanmalıdır.11. Bu karar uygulamada karışıklığa neden olmuştur.12. “anahtar teknik personelin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması ve halen isteklinin bünyesinde çalışıyor bulunması şartı aranır.’nde.U. 30.” Hükmü bulunmaktadır. On yıllık bir mühendis.12. Nitekim Kamu hale Kurulunun K K/2004-UK. Ancak Yönetmeliğe göre. Anahtar teknik personel aynı zamanda “Teknik Personel Taahhütnamesi”nde yer alamaz. Ancak mezuniyet yılı ile meslek odasına üye kayıt tarihi veya kamuda işe giriş tarihi aynı yıl olmayabilir. 08. .Y. Anahtar Teknik Personelin Tarihsel Süreçte Değerlendirilmesi 18.’nde.2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Y. Danışmanlık hizmet alımı işlerinde istisna getirilmiş.’de.U. . “Bu kişiler ihaleyi yapacak idareye mezuniyet belgeleriyle birlikte kamuda veya özel sektörde mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden meslek odası kaydı veya hizmet çizelgelerini verirler. Bu durumda da Yapım şleri Uygulama Yönetmeliğine göre iş deneyim tutarının hesaplanmasında mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl denildiğinden yine mezuniyet yılı baz alınacaktır. Bu durumda ihalenin ilan edildiği yıl baz alınacak demektir.Y.03. 04. “Bu kişiler ihaleyi yapacak idareye mezuniyet belgeleriyle birlikte kamuda veya özel sektörde mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden meslek odası kaydı veya hizmet çizelgelerini verirler. mezuniyetten sonra geçen yıl ile 4374 sayılı Kanunun 62 inci maddesinin ( h ) bendinde belirtilen tutar çarpılarak hesaplanacaktır. halenin ilan edildiği yıl ile ihalenin yapıldığı yıl farklı olabilir.06. .” Hükmü getirilmiştir.Z-486 sayılı kararında da mezuniyetten sonra geçen yıl. isteklinin bünyesinde halen çalışmakta olduğu hususu ise sosyal güvenlik kurumu onaylı prim ödeme belgeleri ile tevsik edilir. Bu asgari beş yıllık sürede. Anahtar Teknik Personelin Deneyim Süresi Hesabı Kamu hale Kurulunun anahtar teknik personelin deneyim süresinin hesaplanması ile ilgili verdiği 2004/UK-Z-1049 sayılı kararında.2002 tarihli Y.Z-2182 sayılı kararında.18. Deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle.2002 tarihli Y. kamu ve/veya özel sektöre taahhütte bulunan bir yüklenicinin bünyesinde on yıldır şantiye şefi olarak mesleğini icra ettiği halde. ihalenin yapıldığı yıldan mezuniyet yılı çıkarılarak hesaplanmıştır.’de. anahtar teknik personelin asgari beş yıllık deneyim süresi.” Hükmü bulunmaktadır. kıst olarak yani ay ve gün hesabı yapılarak değil.” Hükmü kaldırıldığından iş deneyim tutarının hesaplanmasında artık mezuniyet yılı baz alınacaktır.Y.Y. anahtar teknik personelin aynı zamanda ihale konusu işte teknik personel olarak çalıştırılmasına olanak sağlanmıştır.2000 tarihinde meslek odasına kayıt yaptıran 90 .11.U.U.2009 tarih ve 27159 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Y. ihalenin yapıldığı yıldan meslek odasına kayıt olduğu yıl çıkarılarak hesaplanmıştır. Mezuniyet belgelerinin sunulması halinde Yapım şleri Uygulama Yönetmeliğine göre iş deneyim tutarı. meslek odasına kayıt olmadığından veya beş yılı doldurmadığından bu mühendis anahtar teknik personel olarak kabul edilmez iken. 2000 tarihinde mezun olup 31. mezuniyetten sonra geçen yıl. Ancak K K 2006/UY. ihale tarihi ile ilgili meslek odasına kayıt tarihi arasındaki sürenin asgari beş yıl olması gerekir. ihalenin ilan edildiği yıldan meslek odasına kayıt olunduğu yıl çıkarılarak hesaplanmıştır. . “ihale tarihinden önce işe alınmış olması” şartı ile “kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle tevsik edilir.

üncü maddesinde anahtar teknik personel. anahtar teknik personelin deneyim süresinin hesabına ilişkin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine uygun sağlıklı bir tespitin.. 2) Anahtar teknik personelin ihaleden önce işe alınması yeterli iken artık ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca gerçek veya tüzel kişiliğin ticari faaliyette bulunduğu yerde kesintisiz şekilde çalıştırılması ve bu durumun belgelendirilmesi şartı aranacaktır.03. Yıl içinde toplam olarak otuz günü aşmayan kesintiler. 1) Deneyim süresi.200607. Bu şart aynı pozisyon için tek bir mühendis veya mimar ile tevsik edilebileceği gibi farklı mühendis veya mimarlarla da tevsik edilebilecektir. 91 .bir mühendis. Bu durumda. (4) Anahtar teknik personelin sayısı. Nitekim K K 2006/UY. mezun olmuş bir mühendisi bile sırf meslek odasına kayıt yaptırmadı diye deneyimli saymayan bir Yönetmeliğin. Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde. Aynı mimarlık ve mühendislik alanı ile ilgili birden fazla anahtar teknik personel artık istenemeyecektir.11.Sonuç olarak. Değil son sınıftaki deneyimini. Yapım şleri Uygulama Yönetmeliğinin 3. istenildiği kadar belirlenebilirken sınırlama getirilmiştir. 2. a) Onda biri ile eşik değerin yarısına kadar olan işlerde en fazla bir. Yaklaşık maliyeti eşik değerin. ancak. dolayısıyla başvuru sahibinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasının doğru olduğu ve iddianın doğru olmadığı anlaşılmıştır. şikayete konu ihalede. Anahtar teknik personelin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca gerçek veya tüzel kişiliğin ticari faaliyette bulunduğu yerde kesintisiz şekilde çalıştırılması ve bu durumun belgelendirilmesi şartı. ihale tarihinden. meslek odası üye kayıt süresini gösteren belge ile değil mezuniyete ilişkin belgeyle tevsik edilecektir. 04.2005 tarihinde yani 4 yıl 2 günlük mühendis asgari beş yıllık deneyimli mühendis olarak kabul edilmektedir.2001) ilgilinin meslek odasına kayıt tarihinin üzerinden dört yıl. Bunun da anlamı son sınıfta iken deneyim süresi başlamış demektir. taahhüt ettiği işlerden bağımsız olarak istihdam edilen ve şantiyede yürütülen çalışmaları merkezden yöneten kişi” olarak tanımlanmıştır.’nin deneyim süresinin dari Şartnamede ve Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliğinde istenen en az beş yıllık deneyim süresi şartını karşılamadığı. oda kayıt tarihinden ihale tarihine kadar geçen bütün sürelerin (ay. (3) Anahtar teknik personelin meslek alanlarının.03. bu kişilerin tamamının deneyim süresinin mezuniyet belgeleri ile tevsik edilmesi zorunlu kılınmıştır. 4734 sayılı Kamu hale Kanunu’nun eşitlik ilkesi gereği 1 yıl sonra yani 05.01.2009 tarihinde anahtar teknik personel ile ilgili köklü değişiklikler yapılmıştır. deneyim süresinin son sınıf öğrencisi iken başlatılması Yönetmeliğe tamamen aykırı düşmektedir.” Denilerek bu yanlış uygulamadan ancak iki yıl sonra dönülmüştür. “Gerçek veya tüzel kişi tarafından. kesinti olarak kabul edilmeyecektir. Bundan dolayı deneyim süresi hesabının ay ve gün olarak yapılması gerekir.’nin meslek odasına kayıt tarihi çıkarıldığında (16.03. b) Yarısı ile eşik değer arasında olan işlerde en fazla iki. yıl) dikkate alınarak yapılacak bir hesaplama sonucunda elde edilebileceği aşikardır. Yapılan değişiklikle. ihale konusu işin niteliğine uygun ve işin mimarlık ve mühendislik alanlarının ağırlığı ile orantılı olarak belirlenmesi gereklidir.2010 tarihinde yürürlüğe girecektir. gün. dört ay.Z-1472 sayılı kararında.. dokuz gün geçtiği ve Turan K. Turan K. “.

bu kişilerin tüzel kişilikteki görev ve/veya ortaklık süreleri. başka bir gerçek veya tüzel kişide anahtar teknik personel olarak çalışamayacaklardır. Ticaret Odasına kayıt olduğu tarihten değil ilgili meslek odalarına kayıt olduğu tarihten başlatılmalıdır. ş denetleme belgelerinin tam olarak değerlendirilmesi için Yönetmelikte yeniden değişiklik yapılmalıdır. En az bir yıldır ortak olma koşulu kaldırılmalıdır. Deneyim süresinin meslek odası üye kayıt süresini gösteren belge ile tevsik edilmesi şartı yeniden getirilmelidir. Ticaret Sicil Memurluğu. (5) Anahtar teknik personel olarak bildirilen mimar ve mühendisler artık. 10. 8. 1- 92 .Sözleşmenin fesih edildiği işlerde sadece yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenmemelidir. Bu düzenleme ile diğer mühendis ve mimarlara da iş olanağı sağlanmış olmaktadır. Sonuç ve Öneriler ş denetleme belgeleri kendi meslekleri ile ilgili kısmın %50’lik bölümünde denetleme görevi yapanlara verilirken yeni düzenleme ile bu oran %80’e çıkarılarak mühendis ve mimarların hakları ellerinden alınmıştır. (7) Gerçek kişi istekliler hariç. aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca. yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilecektir. 9. mühendislere iş denetleme ve iş yönetme belgesi düzenlenmeyeceği hükmü değiştirilmeli.Mezuniyet belgelerinin her iki ortağın da mühendis ve/veya mimar olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesine olanak sağlanmalıdır. Bu oran %50 olarak tekrar değiştirilmelidir.Anahtar teknik personelin deneyim süresi mezuniyet belgesi ile tevsik edileceğinden meslek odaları devre dışı bırakılmıştır. 3. 5.ş denetleme belgeleri ile ihalelere gerçek kişi olarak katılacak mühendisler ve mimarlar için beş yıllık süre. 2. 4.c) Üzerinde olan işler ile yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın davet edilmesinin öngörüldüğü belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde en fazla üç olarak istenebilecektir. 6.ş denetleme belgeleri tam olarak değerlendirilirken ilk beş yıl için beşte bir oranında değerlendirileceği şeklindeki değişiklikle mühendislerin hakları ellerinden alınmıştır. sözleşme bedelinin %50’lik bölümünde görev yapan mühendis ve mimarlara iş denetleme ve iş yönetme belgesi verilmelidir.Sözleşmenin fesih edildiği işlerde.Tüzel kişiliğin.ş denetleme ve yönetme belgelerinin verilmesinde işin geçici kabulünün yapılma koşulu aranmamalıdır. aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir.ş yönetme belgeleri sadece beşte bir oranında değerlendirilirken iş denetleme belgeleri ile aynı haklara sahip olmalıdır. yarısından fazla hissesine sahip gerçek kişi ortağının iş denetleme belgesi ile ihaleye katılmasında iş denetleme belgesi hemen değerlenebiliyor iken en az bir yıldır yarıdan fazla ortak olma şartı ile mühendis ve mimarların hakları geri alınmıştır. 7. şin ilk sözleşme bedelinin %50’lik bölümünde görev yapan mühendis ve mimarlara iş denetleme ve iş yönetme belgesi verilmelidir. (6) Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler artık.

: 72-81.2008 Resmi Gazete Sayı:27075 Yapım işleri Uygulama Yönetmeliği. Kamu hale Kurumu. Sayı: 36. Kamu hale Kanunu. Güncel Mevzuat. (2009). (2003).11..tr..: 16-20.2009 93 .2008. H. Sayı: 106. (2003).. "Yapım şleri halelerinde ş Deneyimi".2005.12. H.Kaynaklar Bakanlar Kurulu. Sayı: 107. Sh. Mali Hukuk.2009 Yapım işleri Uygulama Yönetmeliği. kik.. (2002).11. Resmi Gazete Tarih:05.: 48-56.2002/24658. Şti. Resmi Gazete. H. Gencer. Resmi Gazete Sayı:26004 Yapım işleri Uygulama Yönetmeliği.03. Resmi Gazete. stanbul Gencer. Değişiklik: Resmi Gazete Sayısı: 27277 Resmi Gazete Tarihi: 03. Resmi Gazete Tarih/Sayı: Bakanlar Kurulu. Kamu hale Sözleşmeleri Kanunu. Ankara. Ankara.2002/24658. "Kamu hale Kanununda Yapılan ş Deneyim Belgeleri ile lgili Değişikliklerin Değerlendirilmesi". Kamu hale Genel Tebliği Gencer. Ankara. Ankara. Kamu hale Kurumu. (2002). Yapım şleri Genel Şartnamesi. Resmi Gazete Sayı:25486 Yapım işleri Uygulama Yönetmeliği. Süleyman Demirel Kültür Merkezi. Yapım şleri Uygulama Yönetmeliği.:45-61. nşaat Yönetimi Kongresi. Gencer. (2002).01. H. Resmi Gazete Sayısı: 27159/Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04. 22. Denetim Yayıncılık Ltd.gov.06. www. “Kamu ihale Kurulunun Verdiği Çelişkili Uyuşmazlık Kararları Üzerine Bir Araştırma” TMMOB nşaat Mühendisleri Odası 4. Resmi Gazete Tarih:25. Yapım işleri Uygulama Yönetmeliği. “Yapım şleri halelerinde Sözleşme Usulleri ve Yapılması Gereken Değişiklikler” Mali Hukuk.01.2004..07. Ankara. Ankara. Sh. (2007). Ankara. Resmi Gazete Tarih/Sayı: 22. (2002). Resmi Gazete Sayı:27059 Kanun:5812.. Denetim Yayıncılık Ltd. Resmi Gazete Tarih:19. Şti. Resmi Gazete Tarih:08. 30/31 Ekim 2007. Sh. Sh.

.

sürdürülebilirlik hedefinin önündeki en önemli engellerden biri olan 'insan' ve 'önyargı' kavramları başlıca aktörlere odaklanarak incelenmiştir.edu. Aktörlerin sürdürülebilirlik hedefine bakış açılarını.Sürdürülebilirlik Kavramının Yapım Proje Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi Selin Gündeş Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi. algıladıkları 'değer' kavramını. Zaman içinde diğer aktörler de bu değişime uyum sağlamak ve bazen de fırsata dönüştürmek için çalışmalara başlamışlardır. stanbul 0212 2521600 E-posta: nuratakul@yahoo. stanbul 0212 2521600 E-posta: ergonul@msgsu.edu. bu ilerleme yerkürenin yeni ve modern yaşam biçimini ne ölçüde kaldırabileceği sorusunu gündeme getirmiştir. maliyetlerini ve aldıkları riskleri net olarak görebilmek bu geçiş döneminde ortaya çıkması muhtemel bazı sorunların iyi yönetilmesine ışık tutacak önemli bir olgudur. Özellikle son yıllarda enerji fiyatlarının hızla artmasıyla. bu konuda alınacak önlemlerin ülkelerin ekonomilerine sağlayacağı faydalar tartışılmaya başlanmıştır. yüklenici. Özellikle projede rol alan kişi. Teknolojinin hızla ilerlemesi endüstrilerin gelişimine yol açmış. stanbul 0212 2521600 E-posta: selin. inşaat sektöründe bu alana geçiş döneminin oldukça yavaş olduğu gözlenmektedir. tedarikçi. özellikle gelişmiş ülkelerin doğal kaynakları tüketme hızına ve şekline dikkat çekmişlerdir. artan sürdürülebilirlik talepleri ile bu akımın öncüleri olmuşlardır. kurum ve kullanıcıların beklenti ve düşünce yapılarını anlamak sağlıklı bir sistem oluşturulmasına temel teşkil eder.tr Sema Ergönül Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi. Bu sektörde özellikle işveren ve kullanıcılar. Bu çalışmada. Henüz embriyonik evrede olan bir sistemin daha sağlıklı büyüyebilmesi için tespitler yapılmış ve yeşil proje yöneticilerine bazı önerilerde bulunulmuştur. tasarımcı. proje yönetimi. Bu kapsamda.com Öz Dünyada 'sürdürülebilirlik' kavramı her ne kadar uzun bir süredir ele alınsa da. kullanıcı Giriş Son yıllarda uzmanlar. ekonomik ve sosyal faydalarını.gundes@msgsu. işveren. Anahtar sözcükler: Sürdürülebilir yapım. Ekonomik gelişmenin çevreye olan etkilerinden bahsedilmesi 95 . değişim sürecinde karşımıza çıkabilecek engeller belirlenmiş ve bunların proje yönetimine getirdiği ekstra yükler belirlenmiştir.tr Nur Atakul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi.

6 trilyon dolar kadar bir büyüklük ile bu endüstri dünya toplam gayrı safi milli hasılasının (GSMH) yaklaşık 10% unu oluşturur (ENR. ulusal seviyede istihdama %5 ila %10 arasında katkıda bulunur ve GSMH’nin %5 ila %15’ini oluşturur. su kaynaklarının kıtlığı. Konut. bugünün ihtiyaçlarını karşılayan kalkınmadır. bu kavram her grubun kendi ‘iyi toplum’ değerlerinin farklı olmasına ve ‘iyi toplum’un farklı şekilde ifade edilmesine bağlanmıştır. inşaat endüstrisinin insanların refah düzeyleri ile doğrudan ilişkili olduğu gözlemlenebilir. gelecek nesillerin gereksinimlerinin karşılanmasından ödün vermeden. Gelişmekte olan ülkeler için sürdürülebilirlik çevre ile ilgili sorunlar sebebi ile de gittikçe önem kazanmaktadır. Sürdürülebilirliğin getireceği ekonomik faydalar ise sadece uzun vadede gözlemlenebilinir. Öncelikle 5. 2002)’na göre inşaat sektörü. hızlı şehirleşmenin yol açtığı hava kirliliği ve atık sorunları gelmektedir. Bu durumda sürdürülebilirlik işletme yönetiminin kısa vadedeki çıkarlarına ters düşmektedir. 96 . teknoloji ve malzeme seçimlerinden ibaret değil. kullanımı ve geri dönüşümü. hem olumlu hem de olumsuz etkilerinden dolayı önemli bir rol oynar. Sürdürülebilirliğin uygulamada yavaş ilerlemesinin diğer bir nedeni ise işletme yönetimlerinin ‘kısa vadeci’ bir görüşe sahip olmalarıdır. Bu sorunların başında. Bina ve altyapı oluşturulması şüphesiz bir ulusa toplumsal ve ekonomik olarak büyük faydalar sağlar. üretimde ve binalarda suyun verimli kullanımı gibi konular da göze alındığında dünyadaki toplam kaynakların %50’sinin inşaat endüstrisi tarafından tüketildiğini söylemek mümkündür. Bu faktörler bir toplumun sağlık. Bir başka deyişle. Dünyada’da tüketilen enerjinin ortalama %20’sini inşaat endüstrisi tüketir. ‘Sürdürülebilir kalkınma’ kavramı ise terminolojiye 1987 yılında Brundtland Komisyonu olarak da bilinen Dünya Çevre ve Kalkınma Heyeti (WCED.” Pearce (2006)’a göre ise sürdürülebilirlik ‘iyi’ bir toplum oluşturma yolunda atılacak bir adımdır. 2009). ulaşım. 1987)’nin ‘Ortak Geleceğimiz’ adlı raporu ile girmiştir. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP. işletmeler kısa vadedeki ekonomik göstergelere önem verirler. Sürdürülebilirliğin farklı şekilde tanımlanması sürdürülebilirliğin her alanda yavaş işlemesinin ana sebeplerindendir. Dolayısıyla. Sürdürülebilir kalkınma bu raporda şöyle tanımlanmıştır: “Sürdürülebilir kalkınma. Bu ölçekten bakıldığında. ormanların hızla azalması. Sürdürülebilir Yapım nşaat endüstrisi sürdürülebilir kalkınmada. Sürdürülebilir yapım kavramı da. ABD’de ise sera gazı emisyonlarında inşaat endüstrisinin büyük bir rolü olduğu belirlenmiştir. inşaat malzemelerinin üretimi. toprak kaybı. su ve sıhhi altyapı gibi sürdürülebilir kalkınmanın temelini oluşturan faktörler inşaat endüstrisinin kapsamına girer. Bunun yanı sıra. gelişmiş ülkelerde olduğu gibi sadece tasarım. öncelikle bu kavrama bakış açılarının ve düşüncelerin değişmesi ile ilgilidir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilirlik kavramını benimsemesi açıkça farklı yollardan olacaktır. barınma ve güvenlik gibi temel ihtiyaçlarına cevap verdiği için inşaat endüstrisi insan yaşamında hayati önem taşır.aslında 1950’li yıllara dayanır.

nşaat endüstrisinin toplumsal ve ekonomik etkilerinin büyüklüğü anlaşıldıkça. halen dar bir kapsamda işlemektedir. kalitesine ve hizmet ömrüne işaret eder. Modernleşme sürecinde inşaat endüstrisindeki yatırımlar kâr kavramı üzerinde odaklanmış. Hill ve Bowen (1997) sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir yapılaşma arasında ortak bir payda bulmaya çalışmışlar ve sürdürülebilir yapılaşmayı dört ana alanda -sosyal. kamu kurumları ve idari kuruluşların giderek sürdürülebilirliğe verdikleri önem artmaktadır. sürdürülebilirliğin ulaşılmasında önemli etkenlerdir ve Şekil 1’de gösterildiği gibi ‘sürdürülebilir yapımın sütunları’ olarak ifade edilmişlerdir. bir yapının aynı veya birbirine yakın safhalarında doğrudan role sahip olan mimar. Son zamanlarda sürdürülebilir yapılaşmanın pazarlanabilir hale gelmesi ve rekabetçilikte 97 . genellikle sadece çevre ile ilişkilendirilen sürdürülebilir yapım kavramının getireceği fayda ve maliyetler bu yoklama cetvelindeki maddelere bakılarak daha iyi anlaşılabilir ve daha da önemlisi kapsamlı olarak anlatılabilir hale gelmektedir. belli başlı ülkelerde uygulanmaya başlayan sertifikalandırma sistemleri. ekosistemlerin taşıma kapasitesini zorlamadan toplumun yaşam kalitesinin artırılmasını öngörür. Temel ihtiyaçlar olan yiyecek. tedarikçi gibi taraflar bile bir iş ve fikir birliğine varamamışlar. biyofiziksel ve teknik. Ayrıca kanımızca. gelişmiş ülkeler başta olmak üzere. Sürdürülebilir yapılaşmanın sosyal kanadı eşitlik ve toplumsal adalet temeline dayanır. giyim. ‘sürdürülebilir yapım’ başlıca hedefler arasında yer almamıştır. Burada önemli olan sütunlar arasındaki dengeyi iyi kurabilmek ve her bir sütuna verilecek ağırlığı proje bazında değerlendirebilmektir. çatışan çıkarlar ve kısa dönemdeki ekonomik faktörler hep ön plana çıkmıştır. Biyofiziksel sütun. Bu alanların her biri. Özellikle yapım faaliyetinde rol oynayan ve yapı ömrünün tüm safhalarında bu süreçten etkilenen gruplar arasındaki iletişimsizlik ve uyum sorunları sürdürülebilirliği destekleyen girişimlerin başarısızlığına neden olmaktadır. ‘Sürdürülebilir Kalkınma’ kavramındaki kargaşa kısmen yapılaşmada da yaşanmaktadır. yeraltı kaynakları. toprak. sürdürülebilir yapılaşma sadece çevresel ve teknik açıdan ele alınmıştır. Bugüne kadar yapılan çalışmaların büyük bir kısmında. ilgili tüm tarafların her bir kolondaki maddeleri bir kontrol/yoklama cetveli olarak kullanmalarını önermişlerdir. atmosfer. eğitim gereksinimleri bu kanadın başlıca elemanlarıdır. yüklenici. Ülkemizde 2009 yılı içinde yürürlüğe girmesi beklenen 'binalarda enerji performans yönetmeliği' gibi girişimler ile sürdürülebilirlik hedefi'ne doğru ilk adımlar atılmaktadır. Günümüzde. sağlık. Ancak. Çoğu durumda. Tüm bu ilgiye ve gelişmelere rağmen Türk inşaat sektörü bu zorlu sürecin henüz başlangıcında yer almaktadır. doğa güçlerine karşı dayanıklı ve uzun ömürlü yapılar inşa etmek başlıca hedef olmalıdır. flora ve fauna ile yapılaşma arasındaki ilişkilerdir. binaların çevresel performanslarını ölçen LEED (ABD) ve BREEM ( ngiltere) gibi sertifika sistemlerinin kullanımı yaygınlaşmaktadır. tüm dünyada. Burada biyofiziksel alandan kasıt. Bu bağlamda işlevsel. ekonomik.ele almışlardır. Türkiye'de sürdürülebilir yapılaşmaya geçiş dönemi çok uluslu firmaların kurumsal sorumluluk ve güvenilirlik hedefleri kapsamında gelişmeye başlamış ve son zamanlarda 'sürdürülebilir' toplu konut projeleri ile kamu sektöründe de gündeme gelmiştir. Teknik sütun ise bir yapının performansına. Böylece. sürdürülebilir yapılaşmanın. sürdürülebilir kalkınmanın ana ilkelerini desteklediği gözlemlenebilir. Ekonomik sütun incelendiğinde. denizler. Yazarlar. bir inşaat projesi yapılması planlandığında. yapımda uygulanacak prensipler ve her bir alana ne kadar ağırlık verileceği gibi konularda fikir birliğine varılması mümkün olabilir. barınma.

kültürel. geleneksel olarak fayda maliyet analizi yapılması zorunlu olmasına rağmen. Kamu projeleri yapılabilirlik çalışmalarında. güvenilir ve işlevsel yapıların inşa edilmesi • Yapılaşmada kalitenin ön plana çıkarılması • Sürdürülebilir yapımın teşvik edilmesi için hizmet planlamasının yapılması • Büyük binaların iç mekan koşullarının kullanıcılar tarafından kontrol edilebilecek şekilde yapılması • Şehir altyapısının yaya yolu ile birbirine bağlanmış. bu tür maddelerin yeryüzüne geri depolanmasından daha hızlı bir oranda yapılmaması • nşaatta kullanılan dört ana kaynağın yani enerji. su. tarihi ve mimari değerlere zararın en aza indirilmesi SÜTUN K : EKONOM K SÜRDÜRÜLEB L RL K • Faydalanması istenilen gruplar için satın alınabilirliğin temin edilmesi • nşaatta istihdam yaratılmasının teşviki ve bazı durumlarda insan gücüne dayalı bir sistem kurulması • Fiyat ve tarifelerin belirlenmesinde tam maliyet muhasebesi ve gerçek maliyet fiyatlandırılmasının kullanılması • Piyasalarda sürdürülebilirliğin ilerlemesini sağlayacak politikaların ve uygulamaların benimsenmesi ile rekabetçiliğin artırılması • Çevreye duyarlı tedarikçilerin ve yüklenicilerin seçilmesi • Gelecek nesillerin ihtiyaçlarına karşılık verecek kapasitenin muhafaza edilmesi için. yenilenemeyen kaynakların kullanımından gelen kazancın toplumsal ve insan yapımı sermayeye yatırılması SÜTUN DÖRT: TEKN K SÜRDÜRÜLEB L RL K • Dayanıklı. yapılan çalışmalarda çevresel ve toplumsal fayda ve maliyetlerin parasal olarak ifade edilmesindeki güçlükler sebebiyle ihmal edildikleri ve fayda maliyet analizlerinin sadece doğrudan parasal değerler ile ifade edilebilecek verilere odaklanarak eksik yapıldığı gözlemlenmiştir (Propersi ve Gundes. 1997) 98 . toprak ve su kirliliğinin küresel ve yerel olarak en az seviyeye indirilmesi • Sağlıklı ve zehirli maddelerden arınmış bir çevre oluşturulması • Dünyanın yaşanabilirliğinin/canlılığının ve ekolojik çeşitliliğinin korunması ve düzeltilerek eski haline getirilmesi • Hassas bir yapıya sahip olan doğal. Sürdürülebilir Yapım Prensipleri (Hill ve Bowen. Bazı durumlarda yatırım kararlarının mali sonuçlar yani kâr maksimizasyonunun dışında politik sebeplerle de alınabildiğini söylemek yanlış olmaz. 2006). malzeme ve toprak kullanımının azaltılması • Kaynakların tekrar kullanımının ve/veya geri dönüşümünün en yüksek seviyeye çıkarılması • Yenilenebilir kaynakların yenilenemeyen kaynaklara tercih edilmesi • Hava. SÜTUN B R: SOSYAL SÜRDÜRÜLEB L RL K • Yoksulluk azaltılması dahil olmak üzere yaşam kalitesinin yükseltilmesi • Kalkınma planlanmasında toplumsal kimlik ve kültürel çeşitliliğin göze alınması • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının temin edilmesi ile insan sağlığını korumak ve bu yöndeki atılımları teşvik etmek • Özel olarak korunması gereken kişiler için beceri eğitim programları uygulanması ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi • Yapımın sosyal maliyetlerinin adil veya eşit şekilde paylaşılmasını temin etmek • Yapımın sosyal faydalarının eşit şekilde paylaşılmasını temin etmek • Nesiller arası eşitliğin sağlanması SÜTUN ÜÇ: B YOF Z KSEL SÜRDÜRÜLEB L RL K • Fosil yakıt ve minerallerin çıkarılması ve doğaya yabancı maddelerin üretimi gibi işlemlerin.oynayacağı önemli rolün dile getirilmesi ile özellikle işverenler ve yapsatçı firmalar tarafından bu konulara ilgi artmıştır. karışık kullanımlı birimler oluşturacak şekilde planlanması veya mevcut altyapının bu kriteri göz önüne alacak şekilde tekrar hayata geçirilmesi Şekil 1.

projeyi gerçekleştirmek için yararlanılacak teşvik ve kredi kullanımında çevresel etkileri en aza indirme konusu yeniden gündeme gelmektedir. en önemli işveren konumunda olan kamu sektörü. bu akımın öncülerinin bu yönde atılan adımları hangi sebeplerle ve ne ölçüde destekleyecekleri. işverenler projeyi kendi endüstriyel veya ticari faaliyetleri için yaptıracak olanlar ya da nihai yapıyı satmak veya kiralamak amacı ile yaptıracak olanlardır. finansör. şverenler Tüm dünyada işverenler. Bu işlemler zinciri fizibilite ve tasarım aşamalarından başlayarak. oradan işletme safhasında yer alan bakım ve onarım işlemlerine ve yapının ömrünü doldurup yıkılması. birinci derecede kamu veya özel sektör kapsamına girenler. Ülkemizde tüketilen enerjinin sadece %25’i üretilmekte. en önemlisi dünyada süregelen bu akımın ülke çıkarlarına ne ölçüde hizmet edebileceği gibi soruların yanıtı önem kazanmaktadır. Çevre ve topluma duyarlı imar kanunları. malzemelerine. Başka bir sınıflandırmaya göre ise. 2007). yüklenici. Kamu sektöründeki 99 . Binaların enerji tüketimlerinin bir ülke ekonomisi için önemi büyüktür. kullanıcılar ve proje yöneticileridir. Zaten. Bu durumda. bir yapının ömrü boyunca geçirdiği tüm evrelerde ele alınmalıdır. kamu sektörünün ilk görevi o ülkede yaşayan kişilerin refahını artırmaktır ve sürdürülebilir yapılaşma doğru şekilde planlandığı sürece kamu amaçları ile birebir örtüşür. Bu kapsamda ele alınması gereken başlıca aktörler ise kamu sektörü. kalan %75 dış ülkelerden ithal edilmektedir (WEC. bu süreçten iyi veya kötü yönde kimlerin etkileneceği. bu faaliyetlerden çıkar sağlayabilecek grupların neler olduğu. işveren. ülke için önemli ekonomik faydalar sağlayabilir. yönetmelikler ve uygulamalar tüm inşaat endüstrisi için itici bir güç olacaktır. Türk inşaat piyasasına örnek teşkil etmektedir. sürdürülebilir yapımın hangi kurum ve kişilerin ilgi alanına girdiği. Kamu sektörü Ülke yönetim organları için yapıların çevre ve topluma olumsuz etkilerinin en az seviyeye indirilmesi birçok yönden önem taşıyabilir. Kamu sektörüne bağlı işveren. Çevresel koruma teknolojilerine. sürdürülebilir yapımın öncüleri olmuşlardır. Binaların işletme ve bakım enerji maliyetlerindeki ufak bir düşüş. geniş iş hacmi ve kanun koyucu olarak sürdürülebilirliğin teşvikinde önemli bir role sahip olmaktadır. Sağlanacak ekonomik faydanın yanı sıra. Masterman (2002) işverenleri. inşaat safhasına.Günümüzde yönetmeliklerin öngördüğü çevresel analiz ‘engelleri’ girişimciler tarafından kolaylıkla aşılsa bile. tedarikçiler. Aslında bir işverenin sürdürülebilir yapılaşmayı hangi ölçüde benimseyeceğini anlamak için öncelikle işverenin özelliklerine ve binayı ne amaç için yaptırdığına bakmak gerekir. ekipmanlarına ve yeni üretim metotlarına yatırım yapmak bir ülke için önemli bir fırsattır. Enerji kaynakları üretimi ve tüketimi arasındaki bu farkın ülkenin ekonomik yapısına getirdiği yükler açıktır. ikinci derecede ise inşaat sektöründe tecrübeli veya tecrübesiz olarak sınıflandırmaktadır. Sürdürülebilir Yapılaşmada Rol alan ve Etkilenen Gruplar Sürdürülebilirlik. mimar/mühendis. ve yıkım sırasında oluşan atıkları azaltmak için kaynakların geri dönüştürülmesine kadar uzanır.

sürdürülebilir yapım açısından. ‘ilk kez’ uygulamadan kaynaklan bazı sorunları göze almak istemeyecektir. Olumlu taraf. Benzer bir sorun. Olumsuz yönler iki ana başlık altında incelenebilinir: risk ve maliyet. Dünyada yeşil bina maliyetlerine ilişkin kaynaklar kısıtlıdır. binalarının uzun dönemdeki ekonomik ve çevresel performanslarını dikkate aldıkları için sürdürülebilir yapılaşmayı teşvik edecek önemli bir role sahiptirler. Fakat ilk kez karşılaşılacak zorlukları önceden belirleyip. Özellikle inşaat sektöründe tecrübeli. nihai yapıyı satmak için yaptıran işveren bu konularla ilgilenmemiştir. sürdürülebilirliğin gelişmesinde hem olumlu hem de olumsuz bir rol oynayabilir. işverenler projeyi kendi endüstriyel veya ticari faaliyetleri için yaptıracak olanlar ya da nihai yapıyı satmak veya kiralamak amacı ile yaptıracak olanlar olarak ikiye ayrılırlar. fiyat gibi verilere dayanır. Son zamanlarda. Riskten kaçınan kamu işveren. Daha önce belirtildiği gibi Masterman (2002)’ın işveren sınıflandırmalarında ikinci derecede inşaat sektöründe tecrübeli veya tecrübesiz işverenler yer almaktadır. şveren-sürdürülebilirlik zincirinde en zayıf halka ise nihai yapıyı satmak veya kiralamak amacı ile yaptıran özel işletmelerdir. Örneğin doğal aydınlatmadan sağlanacak enerji tasarrufunu ölçmek çok zordur. Bunun başlıca sebebi bazı tür faydaların. yeşil binaların o binada çalışan işletmelerin performans ve verimliliklerine olumlu etkilerinin nasıl ölçülebileceği ile ilgilidir. ekipman ve teknolojilerin kullanılması. iyi bir yönetim stratejisi geliştirilirse sonraki uygulamalarda bu engel gittikçe küçülerek önümüze çıkacaktır.bir pazarlama stratejisi haline gelmiştir. Projenin tüm safhalarında yer alan kişiler ve kullanıcıların sürdürülebilirlik konusunda bilinçlendirilmesi bu sürecin daha kolay atlatılmasına sebep olacaktır. sayısal olarak ifade edilmesinde yaşanan güçlüklerdir. Üçüncü tip sınıflandırmaya göre ise.yapılar. bakım safhasında beliren bilgi eksikliği bu sorunların başında gelir. kendi üretim ve ticari faaliyetleri için sürekli inşaat yapan veya yaptıran zincir işletmeler için sürdürülebilir yapılaşma – kendi ürünleri için. kamu veya özel sektörde çok önemli bir tecrübe bulunmadığı için kanımızca bu sınıflandırmayı sürdürülebilirlik kapsamında değerlendirmek gerekmez. kâr. Bunun sürdürülebilirlik açısından anlamı ise şöyledir: sürdürülebilirlik ile sağlanan gelişmiş bina performansı binanın piyasa değerini artırdığı sürece veya nispette bu tip işveren tarafından benimsenebilir. Sürdürülebilirliğin sağladığı çevresel ve ekonomik faydalar sıklıkla işletme ve bakım safhasında gözlemlenebilir hale geldiklerinden kullanıcı-ister kamu ister özel işletme olsun-işveren öncü konumdadır. Bu olgu. kurumsal sorumluluk ve güvenilirlik kapsamında sürdürülebilir yapılaşmayı benimsemiş çokuluslu şirketler hariç. Şüphesiz bahsedilen ‘ilk deneme’ zorlukları inşaat safhasında gecikmelere ve maliyet artışlarına sebep olacaktır. nşaat safhasında ‘yeni’ malzeme. Ülkemizde. Nihai yapının değişim değeri. Sürdürülebilir yapılarda maliyetlerin geleneksel yapılara göre daha fazla olması genel bir kanıdır ve işverenlerin sürdürülebilirliği desteklemelerinin önünde önemli bir engel teşkil eder. özellikle inşaat ve bakım safhalarında ortaya çıkabilecek. Gelişmiş bina performansı sadece kullanım safhasında gözlemlenebilir olduğu için bugüne kadar. işletme ve bakım safhasında gözlenebilir hale gelecek ve bu tür yapılar gerek maliyet gerekse kalite açısından hak ettikleri değeri bulacaklardır. büyük ölçüde toplumun ödediği vergiler ile finanse edildiği için maddi kaynakların verimli kullanımı ve büyük riskler almaktan çekinilmesi dikkat çeken unsurlardır. sürdürülebilirlik özellikle kullanım maliyetlerindeki düşüş ön plana çıkartılarak pazarlanabilir hale gelmeye 100 . Bu tip işverenler yapının değişim değeri ile ilgilidirler. ücret. şverenler aynı zamanda kullanıcı oldukları takdirde.

2000). Tasarımcılar. konu bu grubun gündemlerinde geniş biçimde yer almamıştır. kalite ve estetiği artıran her ürün ve teknolojik gelişme pazarlamaya katkıda bulunduğu sürece bu ikinci grup yüklenicilerden destek görmüştür. Birinci gruptaki yükleniciler. Bu kapsamda. işletme ve bakım sırasında ortaya çıkabilecek bazı sorunlar. sözleşme ve teknik şartnamenin gereklerini yerine getirdikleri için sürdürülebilirliğin teşvikinde rol alamazlar. Sürdürülebilir mimarlık ve yapım teknikleri hakkında. Tasarımcılar Yakın bir zamana kadar işverenler yaptırdıkları projelerde. Fakat. piyasaların doğal yapısından ötürü. ve krediden sonra geri ödemesi yapılan temettülerin ödenmesini ise zora sokacak veya bazı durumlarda imkansız kılacaktır. Proje finansmanı modeli ve sürdürülebilirlik ilişkisi özellikle yap-işlet-devret modelinde yüklenicinin kullanıcı-yüklenici rolünü alması sebebi ile önem kazanır. yöneticilere yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir. arzı gerçekleştirildikten sonra talebini arayan yapsatçılar olarak gruplandırabiliriz. mimar ve mühendislere. şveren ve aynı zamanda yüklenici olan grup.bu yönde bir talep açığı ortaya çıkarmaya başlamış ve sonuçta ‘enerji verimliliği’ pazarlanabilir bir hale gelmeye başlamıştır. En kolay başlangıç iç mekan kalitesini artırmaya yönelik sensörlü ışıklandırma ve güneş enerjisinden faydalanma gibi atılımlardır. genel olarak bu konuda özel bir eğitim almadıkları ve yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmadıkları için sürdürülebilir mimarlık öğelerini projelerinden uzak tutmuşlardır. işveren bölümünde bahsedildiği gibi. 101 . Proje şirketinde hissedar rolünde ve dolayısıyla projeye öz kaynak sağlamış olan bir yüklenici. mimarlık öğrencilerine. karşılığını para olarak alamayacakları ek bir iş olarak görülmektedir (Bordass. sürdürülebilir yapılaşma yaygınlaşmadığı için ve faydalarının kısa dönemde izlenmesi güç olduğu için. sürdürülebilirlik sadece proje finansmanı modelinin uygulandığı projelerde önem kazanacak ve yüklenicilerin de sürdürülebilir yapılaşmaya sıcak bakmalarına sebep olacaktır. yapının uzun dönemli performansına önem verecektir. Geleneksel sistemde proje yöneticisi olarak görev yapan mimarlar. tasarımcılara sürdürülebilir mimarlık ilkelerini uygulamalarını yönünde bir talepte bulunmamışlardır. Dolayısıyla bu grup tarafından da sürdürülebilirliğin gittikçe benimsenmesi beklenmektedir. sürdürülebilir yapımın sağlayacağı katma değer. sözleşme ile yüklenicilik görevini yapanlar ve yapıyı satın alacak kişi ve kurumların önceden bilmediği. Çünkü.başlamıştır. üniversiteler ve kamu kuruluşları eğitim ve bilinçlendirme konularında aktif bir rol oynamak zorundadırlar. çıkarılan yönetmelikler ve toplum bilinçlendirme çabaları -sadece enerji alanı ile kısıtlı kalmasına rağmen. Bugüne kadar. ek maliyetler ve içerdiği riskler hakkında bilinçlendirilmelidir. Mimarlar için sürdürülebilirlik. Bu tip yükleniciler için. Yükleniciler Yüklenicileri. binaların kolay satılmasına imkan verecek her tür yeniliğe açık olmalarını öngörür. öncelikle kredi veren kuruluşlara olan borcun ve faizinin geri ödenmesini engelleyecek. Son zamanlarda ülkemizde yaşanan gelişmeler.

Romm ve Browning (1995)’in 8 adet bina üzerinde yaptıkları diğer bir çalışmada ise etkin ışıklandırma. Örneğin. Bu noktada sürdürülebilir yapılaşmanın benimsenmesinin artan verimlilik sebebi ile dolaylı olarak da olsa ülke ekonomisine katkısı gözden kaçırılmaması gereken bir konudur.). banka sindakasyonu veya finansal kuruluş öncelikle projenin tüm çevresel. Özellikle üretim faaliyetlerini sürdürülebilir yapım üzerine yoğunlaştıran bir tedarikçi erken davrandığı takdirde bu gelişen pazardan büyük payı kapabilir. bina ile ilgili sorunlardan doğan sağlık problemlerinin azalması. pazarlanabilirlik ve satış önde giden değerlerdir. Stanhope Plc. Fakat Bordass (2000). işe gelinmeyen günlerin azaldığı ve yapılan işin kalitesinin arttığı tespit edilmiştir. Sözleşme ile görev alan yükleniciler için geçerli olan rekabet avantajına benzer bir potansiyel tedarikçiler için de geçerlidir. Özellikle proje finansmanı modelinin benimsendiği projelerde. Buna göre. sürdürülebilirliğin teşvikinde en önemli role sahip olan kullanıcı işveren grubunun sayıca gittikçe azaldığına dikkat çekmiş. özellikle malzeme tedariğinde. yapının işletme süresince sağlayacağı gelirler. yüksek moral ve dolayısıyla çalışanların devamsızlığının azalması ile özellikle insan gücü varlığında önemli bir artış olduğuna dikkat çeker. en önem verilen konuların başında yerleşim yeri’nden sonra çevresel konuların geldiği belirlenmiştir (BRECSU 1999. ekonomideki sarsıntılar ve belirsizlik sebebi ile ticari ve endüstriyel faaliyetlerinde kullanacakları yapıları piyasadan sözleşme ile veya hazır binalar ile temin etmektedirler. ve bu olgunun sürdürülebilir yapım gelişim sürecini ters yönde etkilediğini belirtmiştir. Pearce (2008) artan verimlilik. Ticari yapılarda kullanıcıların üretim verimliliğine etkilerini inceleyen birçok çalışma yapılmıştır. bazı finans kuruluşları bir yapının çevreye duyarlı olmasını ve kullanıcının performans gereksinimlerinin yapı ömrü boyunca en iyi şekilde karşılanmasını projelere kredi vermek için önkoşul olarak görürler. Kullanıcı açısından sürdürülebilirliğin başka bir boyutu da ticari yapılarda çalışanların verimliğinin artmasıdır. yargıya gidilecek 102 . Konumlandığı bölgedeki doğal yapıya ve yerel toplumlara zarar verecek bir etkiye sahip proje büyük ihtimalle toplumsal tepki ile karşılaşacak. Çünkü günümüzde bu tür değerler bir projenin risk haritasını belirlemede en az ekonomik faktörler kadar etkilidir. sürdürülebilir yapılaşmanın faydaları arasında varlıkların daha iyi şekilde kullanımına dikkat çekmiştir. ısıtma ve soğutma sistemlerinin çalışanların verimliliğini artırdığı. Finansal Piyasalar ve Kurumlar Günümüzde başta Dünya Bankası olmak üzere. yap işlet devret modeli ile inşa edilen bir yapı için kredi veren bir banka. Pearce (2008). Ticari yapılarda çevresel kalitenin artması ve dolayısıyla kullanıcı memnuniyetinin artmasının verimliliği artırdığını savunan diğer yazarlar arasında Leaman and Bordass (1999) ve Heerwagen (2000) da yer alır. sürdürülebilir yapıma bakış aslında yüklenicilerinki ile benzerlikler gösterir. Kullanıcı işveren grubu. sosyal ve ekonomik etkilerini değerlendirir. Kullanıcılar ngiltere’de yapılan işveren kullanıcıların tercihlerini ölçen iki ayrı çalışmada. alınan kredinin geri ödenmesine temel teşkil edeceği için bu durum daha da önem kazanır.Tedarikçiler Tedarikçiler için.

Fakat kullanıcı işletmenin aynı zamanda işveren olduğu durumlarda işletme kâr marjında ortaya çıkabilecek bazı olumsuz etkiler de göz ardı edilmemelidir. işletmenin menfaatlerini göz önüne alarak desteklemesi kullanıcının işletme kârını olumlu yönde etkileyebilir. Bu sebeple proje yöneticileri. sürdürülebilir yapımın. inşaat ve tasarım maliyetleri yüksek olacak dolayısıyla işveren kullanıcının sermaye yatırımının artmasına ve işletme kâr marjının da azalmasına sebep olacaktır. Sürdürülebilir kapsamda ele alınan bir yapıda. işletme sermayesi yatırımı. Proje yöneticileri yukarıda saydığımız yedi faktörden dördüne etki etme gücüne sahiptir (Turner. 1995): Satış büyüme oranı: proje yöneticileri ürün satışına dolaylı olarak projeleri zamanında teslim ederek etki edebilirler. Fakat bu meblağların bir işletmenin değerine olan etkileri yukarıdaki iki maddede yer alan faktörlere göre daha azdır. faaliyet kâr marjı. Bahsedilen girdiler ve çıktılar arasındaki fark ise serbest nakit akımı denilen ve finansman kuruluşlarının kullanabileceği nakti gösterir. Sürdürülebilir tasarım ve yapım süreci ülkemizde henüz başlangıç seviyesinde olduğu için. Sabit ve çalışma sermaye yatırımları ise nakit çıktılarını belirleyen faktörlerdir. Geleneksel proje yönetimi ve sürdürülebilir yapım proje yönetimi arasındaki en önemli fark. Faaliyet kâr marjı: proje yöneticilerinin tasarımın her safhasında sürdürülebilirlik ilkelerini. nakit vergi oranı. Sabit ve işletme sermayesi yatırımları: Proje yöneticilerinin bu değere etki faktörü proje maliyeti ile ölçülebilir. Bu nedenle etkin bir sürdürülebilir yapım proje yönetimi öncelikle yukarıda listelenen tüm aktörlerin yapı ömrünün her bir sürecine dahil edilmesi ile sağlanabilir. maliyetler ve riskler ile doğrudan ilişkilidir. Sürdürülebilir yapım ilkeleri benimsendiğinde proje maliyetleri muhtemelen daha yüksek çıkacaktır. Görüldüğü gibi. Proje Yöneticileri Bir işletmenin değerine yön veren yedi ana faktör vardır: satış büyüme oranı. sabit sermaye yatırımı. kullanıcı işletmelerin satış büyüme oranlarına etki etme potansiyeline sahiptirler. planlama dönemi ve sermaye maliyeti. uygun teknoloji ve malzemelerin zamanlı ve doğru şekilde tedarik ve montajları yapının teslim süresini geciktirebilir. Bu ve kullanılacak Bütünleştirilmiş Tasarım Metodu (BTM) gibi araçlar 103 . Dolayısıyla verilen kredinin ve faizlerin tamamen geri ödenmesi mümkün olmayacaktır. yapı ömrünün fizibilite aşamasından başlayan ve yapının ömrünün tamamlanması ile son bulan döngünün tüm aşamalarındaki performansı ile ilgili olmasıdır. güvenilirlik ve işletme masraflarındaki düşüşlerin işletme kârı üzerinde önemli etkileri olabilir. Bu faktörlerden ilk üçü nakit akış çizelgesinde girişleri belirlemek için kullanılır. Örneğin. bir proje yöneticisinin sürdürülebilir yapımın teşviki üzerindeki rolü öncelikle projenin örgütlenme yapısı ve aktörlerin bu kavramdan sağlayacakları faydalar. 1989). McKinsey tarafından yapılan bir çalışmada yeni bir ürünün piyasaya sürülmesindeki gecikmenin yeni ürünün toplam karlılığına etkisinin kat kat fazla olduğunu göstermiştir (Dumaine.ve inşaat veya işletme faaliyetlerine son verilecektir. Sürdürülebilirliğin destekleyeceği bakım kolaylığı.

Geleneksel proje yönetimi. proje yöneticisinin rolünün yapının teslimi ile tamamlanmasını öngörür. Son zamanlarda. Kullanıcıları sürdürülebilir yapının işletmesi ve bakımı konularında bilinçlendirmek bu görevlerden biridir. Sürdürülebilir yapım proje yönetimi ise geleneksel proje yapım sürecine göre ek planlama ve aktörler arasında daha güçlü bir işbirliği gerektirir. Vol. sivil toplum kuruluşları. bazı ülkelerde inşaat tamamlandıktan altı ila dokuz ay sonra. yapı ömründe rol alan kişiler tarafından farklı şekilde algılanmasının arkasındaki en önemli faktör aslında bir yapının “değişim değeri” ve “kullanım değeri” arasındaki farktır. No. mimar. tüm aktörlerin aynı amaç üzerine odaklanmasını ve dolayısıyla proje yönetiminde karşılaşılabilecek sorunların en az seviyeye indirgenmesini sağlayabilir.4.119. Kaynaklar Bordass. Dolayısıyla proje yöneticilerinin yapının teslimi ile son bulan görevleri. kullanıcıların sürdürülebilir tasarım ve yapımdan ne derece memnun olduklarını belirlemek için değerlendirmeler yapılmaya başlanmıştır. Fortune. sürdürülebilir yapım ile kullanım ve yıkım safhalarına kadar uzamış olacaktır. Bu görevin yürütülmesi işlemi de proje yöneticilerine verilmiştir. Genel Sonuçlar Çevresel faydaların yanı sıra. E&FN Spon 28 (5/6) pp 338-352 BRECSU (1999) Environmentally smart buildings – a quantity surveyor’s guide to the cost-effectiveness of energy efficient offices. tedarikçi gibi aktörlerin rekabetçiliğini artırma potansiyeline sahip olduğu için büyük bir fırsat olabilir. Dumaine. Görüldüğü gibi sürdürülebilirliğin. B. Dolayısıyla proje yönetimi açısından bakıldığında sürdürülebilir yapımın değerlendirilmesinde Yaşam Boyu Maliyet Analizi tekniklerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve standart hale getirilmesi büyük önem taşır. işverenler başta olmak üzere. fayda. Bunun yanı sıra yukarıda açıklanan BTM. (2000) Cost and value: fact and fiction. Building Research & Information. sürdürülebilir yapım hem ülke ekonomisini canlandırma hem de yüklenici. B. yüklenici ve kullanıcıların bu konuda bilinçlendirilmesi. Başka bir yenilik ise gelişmiş ülkelerde yaygınlaşmaya başlayan kullanıcı memnuniyetinin ölçülmesidir.proje yöneticilerinin değişik meslek gruplarından oluşan bir takımı yönetme yeteneklerinin geliştirilmesini zorunlu kılar. Sürdürülebilir yapım tekniklerinin uygulanması ile proje yöneticisinin kullanım ve yıkım safhalarında da aktif rol almasının gündeme gelmesi beklenmektedir. Sürdürülebilir yapılar arttıkça bu sistemin ülkemizde de gelişmesi beklenmektedir. maliyet ve risklerin açıkça ortaya konulmasıdır. pp54-59 104 . mühendis. (1989) How managers can succeed through speed. Sürdürülebilir yapımın sorunsuz gelişebilmesi için belki de en önemli faktör. Kamu organları. DETR Good Practice Guide 274. üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarına bu alanda önemli bir görev düşmektedir.

second edition. E. . Greening the building and the bottom line: Increasing productivity through energy-efficient design Rocky Mountain Institute. (1995). A. United Nations Environmental Program and Reports. Rome. Berkshire.worldenergy. S. pp 4-19 Masterman. (1995) The commercial Project Manager. Taylor & Francis Pearce. W. A. J. 18-20 October 2006. (1997) Sustainable construction: principles and a framework for attainment.cnn. (2000) Green buildings. R.construction. England. Oxford University Press. World Energy Council (WEC) Turkish National Committee (2008) Energy Management in the Building Sector. (2006) “Project Finance and Hydropower Projects: Case Study of Birecik Dam and Hydroelectric Power Plant Project in Turkey”. A.D. McGraw-Hill Book Company Europe. C. Colorado. (2008) Sustainable capital projects: leapfrogging the first cost barrier.org/ 105 . Building Research & Information. (1999) Productivity in buildings: the “killer” variables. 34 (3) pp 201-207 Pearce. W. Oxford. A. ve Gundes. E&FN Spon 15 pp 223-239 Leaman. Civil Engineering and Environmental Systems. Building Research and Information. United Nations Environmental Program (UNEP) (2002) Industry as a partner for sustainable development.. J. http://www. J.rmi. R. Building Research & Information. 27 (1). D. (2002) Introduction to Building Procurement Systems.htm Engineering News Record (ENR). (2009) http://enr.. ve Browning.com/magazines/fortune/fortune_archive/1989/02/13/71614/index. (2006) Is the construction sector sustainable?: definitions and reflections.pdf Turner. J.http://money. Proceedings of the Joint International Symposium of CIB Working Commissions. http://www. Construction Management and Economics.org/images/PDFs/BuildingsLand/D94-27_GBBL. (1987) Our common future. R. Brussels.com/ Heerwagen. W. Bordass. Romm. Bowen P. Belgum. organisational success and occupant productivity. Taylor&Francis 25 (4) pp 291-300 Propersi. World Commission on Environment and Development (WCED). J. E&FN Spon 28 (5/6) pp 353-367 Hill.

.

edu. firma içi iletişim ve evrak takibinin daha hızlı olması. iletişim masraflarının ve zamanlarının azalması. bilgi teknolojilerinin kullanımının gerekli bilgilerin daha kolay elde edilmesi. genel idare. donanım ve bilgi teknolojilerinin kullanımının faydaları ve karşılaşılan problemleri tespit etmeye yönelik toplam 21 sorudan oluşmaktadır. Her ne kadar bilgi teknolojilerinin kullanımı firmalara önemli avantajlar sağlasa da. yazılım kullanımı. 107 . uluslar arası bağlantıların daha kolay sağlanması. Yapı şletmesi Anabilim Dalı. Bu çalışmada. bilgi teknolojilerinin kullanım maliyetinin yüksek olmasını ve bilgi teknolojilerinin entegrasyonunda yaşanan problemleri göstermişlerdir. inşaat sektörü. Anket sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda. stanbul Tel: (0212) 285 37 37 E-Posta: polatgu@itu. mühendislik ve tasarım hizmeti veren firmaların büyük çoğunluğu tasarım/çizim. Maslak. bilgi teknolojilerinin kullanımının mevcut durumunun araştırılması hedeflenmiştir. firma tarafından verilen hizmetlerin daha hızlı tamamlanması.tr Atilla Damcı stanbul Teknik Üniversitesi nşaat Fakültesi. sektördeki yoğun rekabet ortamında farklılık yaratabilmek amacıyla. anket çalışması. Maslak. firmanın rekabet gücünü arttırması. Anket gönderilen firmalardan 62 tanesi anketi eksiksiz olarak doldurarak geri göndermiştir. Ankete katılan mühendislik ve tasarım hizmeti sunan firmalar. mühendislik firmaları. evrak işlerinin azaltılması gibi faydalarının olduğunu belirtmişlerdir. Anket. yönetim kadrosunun bilgi teknolojilerine yeterli önemi vermemesi. inşaat projelerinin birçok aşamasında bilgi teknolojilerinin kullanımının sağladığı avantajlardan faydalanmaktadır.Mühendislik ve Tasarım Hizmeti Sunan Firmalarda Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı Gül Polat stanbul Teknik Üniversitesi nşaat Fakültesi. Türk inşaat sektöründe mühendislik ve tasarım hizmeti sunan firmalarda. bilgi teknolojileri hakkında bilgi eksikliği. Yapı şletmesi Anabilim Dalı. inşaat sektöründe bilgi teknolojilerinin kullanımı diğer sektörlere kıyasla oldukça düşük seviyede kalmaktadır. bilgi teknolojilerinin Türk inşaat sektöründe kullanılmasını engelleyen faktörler olarak. Bu amaçla. muhasebe. Ayrıca anketi cevaplandıran mühendislik ve tasarım hizmeti sunan firmalar. teknik/mühendislik hesaplamaları gibi alanlarda bilgi teknolojilerini kullanmaktadırlar. stanbul Tel: (0212) 285 36 53 E-Posta: damcia@itu. tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de. bilgi teknolojilerinin kullanımında tecrübeli ve yeterli bilgi birikimine sahip personel eksikliği. Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği üyesi olan 119 firmaya elektronik posta yoluyla anket gönderilmiştir.edu. bilgi teknolojilerinin faydalarının yeteri kadar farkında olunmaması. teknolojideki hızlı değişimlere ayak uyduramama. tasarım firmaları.tr Öz Günümüzde. gerek yüklenici inşaat işletmeleri gerekse de mühendislik ve tasarım hizmeti sunan firmalar. Anahtar Kelimeler: Bilgi teknolojileri.

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği üyesi olan 119 mühendislik ve tasarım firmasına elektronik posta yoluyla anket gönderilmiştir. Anket gönderilen firmalardan 62 tanesi anketi eksiksiz olarak doldurarak geri göndermiştir. 2005. yazılımlar. teknik açıdan karmaşık olan projelerle daha iyi mücadele edebilmek ve sektördeki yoğun rekabet ortamında farklılık yaratabilmek için. Acar ve diğ. tamamlanan proje tipleri. “bilginin işlenmesi. sürekli artan kaliteli ürün ihtiyacını karşılamak. teknik personel sayısı. Güleş. depolanmasını ve gerektiğinde iletilmesini. 2000. Diğer bir ifadeyle. inşaat projelerinin birçok aşamasında bilgi teknolojilerinin sağladığı avantajlardan faydalanmaktadır (Brown ve diğ. bu bilginin kullanılmasını. Taş ve Irlayıcı. bilgi teknolojileri bilginin toplanmasını. 1999). Birinci kısımda.. Polat. tamamlanmış olan projelerin ihale bedelleri toplamı. “bilgisayarlar ve dijital veri setleri üzerine dayanan teknolojiler bütünü” olarak yapılmaktadır (Grigg ve diğ. 2007. 1999. 2009). bilgi teknolojilerinin kullanımının mevcut durumunun araştırılması amacıyla. telefon ve faks makineleri gibi birçok teknolojiyi kapsar.. tüketicinin değişen ve gelişen ihtiyaçlarını karşılama yönünde yenilikler yaratmaya zorlamaktadır. tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de. 1996. depolanması.. kinci kısım 108 . 2005). Sonuç olarak. bilgi teknolojilerinin kullanımının mevcut durumunun araştırılması hedeflenmiştir.. 2005. Rivard. Araştırma Yöntemi Türk inşaat sektöründe mühendislik hizmeti sunan (MHS) firmalarda ve tasarım hizmeti sunan (THS) firmalarda. 2000). Kanoğlu. Stewart et al. Anketi cevaplayan 62 firmanın 37 tanesi mühendislik (% 60). yapılan çalışmalar inşaat sektöründe bilgi teknolojilerinin etkili olarak kullanımının verimliliği artırdığını göstermiştir (Ahmad ve diğ.. hizmet sunulan müşteri profili ve kalite yönetim sistemi olup olmadığı gibi firmaların genel özelliklerini belirlemeye yönelik 5 soru bulunmaktadır. Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TMMMB) üyesi olan 119 firmaya elektronik posta yoluyla 21 sorudan oluşan bir anket gönderilmiştir. Diğer bir tanımı ise. Bu amaçla. 25 tanesi ise tasarım hizmeti (% 40) sunmaktadır. Grigg ve diğ. Türk inşaat sektöründe mühendislik ve tasarım hizmeti sunan firmalarda. gerek yüklenici inşaat işletmeleri gerekse de mühendislik ve tasarım hizmeti sunan firmalar. % 52 cevaplama oranı elde edilmiştir. birçok sektörde olduğu gibi inşaat sektörü katılımcılarını da. Amacı bilginin paylaşılması ve faydalı bir şekilde yönetimi olan bilişim teknolojileri bilgisayarlar. toplam 21 sorudan ve iki ana kısımdan oluşmaktadır.Giriş Dünyadaki ekonomik durum. bilgi ve iletişim teknolojilerinin Türk inşaat sektöründe ne ölçüde kullanıldığını tespit etmek için çeşitli araştırmalar yapılmıştır. 2004). Anket. Bu araştırmaların bulguları arasında bilgi teknolojilerinin Türk inşaat sektöründe verimli bir şekilde kullanılmadığı yer almaktadır (Sarshar ve Işıkdağ. dağıtılması ve sunumu için elektronik aygıtların ve programların kullanılması” olarak tanımlanmaktadır (Bjork.. Günümüzde. Bilgi teknolojisi. 2002). 2000. 2004. Daha önceki yıllarda. Bu çalışmada. Buna ek olarak. bilgisayar ağları. elektronik aygıtlarla sağlayan teknolojilerin hepsi olarak tanımlanabilir (Bjork.

ise.50.000 6 4 < 9.10. depo.990. 2THS: Tasarım hizmeti sunan Proje Tipleri 109 . Tablo 3 Firmaların Tamamlamış Olduğu Proje Tipleri.000 .990.990.000. Mühendislik hizmeti sunan 37 firmadan 19 tanesi (% 51) 100 kişiden fazla teknik personel çalıştırdığını belirtmiştir.30. Tasarım hizmeti sunan 25 firmanın ise % 48’i 100 kişiden fazla kişi çalıştırdığı cevabını vermiştir (Tablo 1). donanım. Teknik Personel Sayısı Yüzde (%) MHS1 Firmalar THS2 Firmalar 1-49 32 36 50-99 16 16 >100 51 48 1 MHS: Mühendislik hizmeti sunan. Yüzde (%) MHS1 Firmalar THS2 Firmalar > 500.990. okul.000.) 57 52 Altyapı Projeleri 41 36 1 MHS: Mühendislik hizmeti sunan.000.990. Tablo 2 Firmaların Tamamlamış Olduğu Projelerin hale Bedelleri. Yüzde (%) MHS1 Firmalar THS2 Firmalar Endüstriyel Yapılar (fabrika.000.990.000 . Bu sorular yazılım kullanımı. bilgi teknolojilerinin kullanımının mevcut durumunun saptanmasına yönelik 16 sorudan oluşmaktadır. Tablo 1 Teknik Personel Sayısı.) 59 68 Özel Yapılar (hastane.990.000 .) 57 52 Konut ve toplu konut projeleri 70 72 Ticari yapılar (ofis.000 19 20 1 MHS: Mühendislik hizmeti sunan.100.000 3 8 19.000 . 2THS: Tasarım hizmeti sunan hale Bedelleri ( $ ) Firmaların bugüne kadar tamamlamış oldukları proje tipleri ve bunların yüzdeleri Tablo 3’te gösterilmiştir. alışveriş merkezleri. vb. Tablo 2’de firmaların tamamlamış olduğu projelerin ihale bedelleri gösterilmiştir.000 8 8 199.000 3 4 29. 2THS: Tasarım hizmeti sunan Ankete katılan mühendislik hizmeti sunan firmaların % 36’sının ve tasarım hizmeti sunan firmaların ise % 32’sinin bugüne kadar tamamlamış olduğu projelerin ihale bedelleri toplamı 500.000 . Türk inşaat sektöründe mühendislik ve tasarım hizmeti sunan firmalarda.000.000 14 12 49.15.000.000. bilgi teknolojilerinin kullanımının faydaları ve karşılaşılan problemler gibi konuları içermektedir.000 3 0 14. vb.000 .000 36 32 499.000 $’ı aşmaktadır.200.000 . vb.000 8 12 99.000.990. Araştırmanın Bulguları Ankete Katılan Firmaların Genel Özellikleri Ankete katılan firmalara bünyelerinde teknik personel olarak kaç kişi çalıştırdıkları sorulmuştur.20.000.

Firmalar ilk olarak sahip oldukları bilgisayar sayısını tespit etmeye yönelik olan soruyu cevaplamışlardır. bilgi teknolojilerinin kullanımının mevcut durumunun saptanmasına yönelik 16 sorudan oluşmaktadır. Tasarım hizmeti sunan firmaların ise % 48’i ISO 9001 “Kalite Yönetim Sistemi” belgesine sahip olduklarını belirtirken. Tasarım hizmeti sunan firmaların ise % 72’sinin konut ve toplu konut projelerinde. tasarım hizmeti sunan firmaların da % 56’sı hem kamu sektörüne hem de özel sektöre hizmet vermektedir. Tablo 5 Firmaların Sahip Olduğu Bilgisayar Sayısı. Ankete katılan mühendislik hizmeti sunan firmaların % 43’ü 1-10 adet arasında bilgisayara sahip olduğunu belirtmiştir. Ankete katılan firmaların hizmet sundukları müşteri profilleri ve yüzdeleri Tablo 4’te gösterilmiştir. Yüzde (%) MHS1 Firmalar THS2 Firmalar Kamu Sektörü 0 0 Özel Sektör 35 44 Kamu Sektörü + Özel Sektör 65 56 1 MHS: Mühendislik hizmeti sunan. % 57’sinin de endüstriyel yapılar ve özel yapılar içeren projelerde çalıştıkları görülmektedir. Tablo 4 Firmaların Hizmet Verdikleri Müşteri Profilleri. Mühendislik hizmeti sunan firmaların % 43’ü ISO 9001 “Kalite Yönetim Sistemi” belgesine sahip olduklarını belirtirken. 2THS: Tasarım hizmeti sunan Bilgisayar sayısı 110 .Tablo 3’te görüldüğü gibi mühendislik hizmeti sunan firmaların % 70’inin konut ve toplu konut projelerinde. % 52’sinin de endüstriyel yapılar ve özel yapılar içeren projelerde çalıştıkları görülmektedir. % 12’si ise bu belgeyi alabilmek için gerekli girişimleri başlattıklarını belirtmiştir. % 68’inin ticari yapılar projelerinde. 2THS: Tasarım hizmeti sunan Müşteri Profili Mühendislik ve tasarım hizmeti veren ve Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TMMMB) üyesi olan firmalara ISO 9001 “Kalite Yönetim Sistemi” belgesine sahip olup olmadıkları sorulmuştur. Türk inşaat sektöründe mühendislik ve tasarım hizmeti sunan firmalarda. Firmaların Bilgi Teknolojileri Kullanımındaki Durumu Anketin ikinci kısmı. Mühendislik hizmeti sunan firmaların % 65’i. % 11’i ise bu belgeyi alabilmek için gerekli girişimleri başlattıklarını belirtmiştir. Tasarım hizmeti sunan firmalarda ise bu oran % 44’tür (Tablo 5). Yüzde (%) MHS1 Firmalar THS2 Firmalar 1-10 43 44 11-50 14 12 51-100 19 16 101-200 5 4 201-500 5 4 > 500 14 20 1 MHS: Mühendislik hizmeti sunan. % 59’unun ticari yapılar projelerinde. o firmanın bilgi teknolojilerine verdiği önemin göstergelerinden biri olarak kabul edilebilir. % 46’sı bu belgeye sahip olmadıkları cevabını vermiştir. Firmanın sahip olduğu bilgisayar sayısı. % 40’ı bu belgeye sahip olmadıkları cevabını vermiştir.

Tasarım hizmeti sunan firmaların ise % 76’sı bilgi teknolojilerini tasarım/çizim için. Yüzde (%) MHS1 Firmalar THS2 Firmalar Ağ üzerinden birbirine bağlı bilgisayar 54 56 Bağımsız bilgisayar 24 16 Her ikisi 22 28 1 MHS: Mühendislik hizmeti sunan. sahip oldukları bilgisayarların bağımsız bilgisayarlar mı yoksa bir ağ üzerinden birbirine bağlı bilgisayarlar mı olduğu sorulduğunda. % 76’sı ise teknik/mühendislik hesaplamalarda kullandıkları cevabını vermiştir (Tablo 7). % 32’si Sta4CAD programını ve % 19’u IdeCAD (statik) programını kullandıklarını belirtmiştir (Tablo 8). tasarım hizmeti sunan firmaların ise % 89’u sitelerini düzenli olarak güncellediklerini belirtmiştir. Mühendislik hizmeti sunan firmaların %82’si bilgi teknolojilerini tasarım/çizim ve muhasebe alanlarında. % 72’si de muhasebe ve teknik/mühendislik hesaplamalarda kullandıklarını belirtmiştir. mühendislik hizmeti sunan firmaların % 54’ü firmalarında ağ üzerinden birbirine bağlı bilgisayarlar kullanıldığını belirtirken. 2THS: Tasarım hizmeti sunan Ağ tipi Ankete katılan firmalara kullandıkları bilgisayarların internet bağlantısının olup olmadığı sorulduğunda. Ayrıca. Buna ek olarak. mühendislik hizmeti sunan firmaların % 73’ünün.Ankete katılan firmalara. Bir başka soruda. 111 . Tablo 6 Firmaların Kullandığı Bilgisayarların Ağ Tipleri. Tablo 7 Firmaların Bilgi Teknolojilerini Kullandıkları ş Süreçleri. Yüzde (%) MHS1 Firmalar THS2 Firmalar Tasarım/Çizim 82 76 Muhasebe 82 72 Teknik/Mühendislik Hesaplamalar 76 72 Genel idare 52 48 Şartname Yazımı 52 44 Her Türlü Evrak Takibi ve Yönetimi 45 48 Diğer 6 2 1 2 MHS: Mühendislik hizmeti sunan. tasarım hizmeti sunan 25 firmadan 7’si (% 28) bu uygulamalardan faydalandıklarını belirtmişlerdir. tasarım hizmeti sunan firmaların da % 76’sının bir resmi internet sitesi bulunmaktadır. hem mühendislik hizmeti sunan hem de tasarım hizmeti sunan firmaların hepsi firmalarında kullanılan bilgisayarların internet bağlantısına sahip olduklarını belirtmiştir. 37 mühendislik hizmeti sunan firmadan 14’ü (% 38). bir internet sitesine sahip olan mühendislik hizmeti sunan firmaların % 81’i. THS: Tasarım hizmeti sunan Uygulama Alanları Ankete katılan mühendislik hizmeti veren firmaların % 35’i teknik hesaplamalar ve mühendislik analizleri ile ilgili olarak SAP2000 programını. Ankete katılan firmaların mühendislik ve tasarım hizmeti veren firmalar olması. Firmalara elektronik ticaret uygulamalarından faydalanıp faydalanmadıkları sorusu sorulduğunda. firmalara bilgi teknolojilerini iş süreçlerinin hangi alanlarında kullandıkları sorusu yöneltilmiştir. bu firmalarda bilgi teknolojilerinin en çok tasarım/çizim ve teknik/mühendislik hesaplamaları alanlarında kullanılmasını anlaşılır kılmaktadır. tasarım hizmeti sunan firmaların ise %56’sı bu cevabı vermiştir (Tablo 6).

Programlar AutoCAD Autodesk 3ds MAX AutoCAD LT IdeCAD (Mimari) ArchiCAD NetCAD AutoCAD Civil 3D Revit Architecture AllPlan Diğer Yüzde (%) 96 24 20 20 20 16 12 4 4 4 Bazı durumlarda. Tablo 9 Tasarım Hizmeti Veren Firmaların Tasarım için Kullandıkları Programlar.Tablo 8 Mühendislik Hizmeti Veren Firmaların Teknik Hesaplamalar/Mühendislik Analizleri için Kullandıkları Programlar. 2THS: Tasarım hizmeti sunan Uygulama Alanları 112 . özel olarak firmaları için yazılmış olan bilgisayar programları kullanıp kullanmadıkları sorulmuştur. 37 tane mühendislik hizmeti veren firmadan 17 tanesi (% 46) bu soruya evet cevabını vermiştir. % 24’ü Autodesk 3ds MAX programını ve % 20’si IdeCAD (mimari) ve ArchiCAD programlarını kullandıklarını belirtmiştir (Tablo 9). Yüzde (%) MHS1 Firmalar THS2 Firmalar Teknik/Mühendislik Hesaplamalar 47 73 Her Türlü Evrak Takibi ve Yönetimi 47 36 Muhasebe 47 27 Genel idare 41 18 Tasarım/Çizim 24 9 Şartname Yazımı 18 9 Diğer 18 18 1 MHS: Mühendislik hizmeti sunan. Tablo 10 Firmaların Bilgi Teknolojilerini Kullandıkları ş Süreçleri. Tasarım hizmeti veren firmaların ise % 44’ü özel olarak kendi firmaları için geliştirilen bilgisayar programları kullandıklarını belirtmiştir. Programlar SAP2000 Sta4CAD IdeCAD (Statik) XSteel Probina Etabs StaadPro Diğer Yüzde (%) 35 32 19 8 5 5 0 11 Tasarım hizmeti veren firmaların % 96’sı tasarım için AutoCAD programını. hazır paket programlar firmaların faaliyet alanları doğrultusunda ortaya çıkan özel ihtiyaçlarına cevap vermez ve firmalar kendi ihtiyaçları doğrultusunda yazılmış bilgisayar programlarına gereksinim duyarlar. Firmaların kendi ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak hazırlattıkları bilgisayar programlarını iş süreçlerinin hangi alanlarında kullandıklarına dair soruya verdikleri cevaplar ise Tablo 10’da görülmektedir. Ankete katılan mühendislik ve tasarım firmalarına.

113 . % 81’ de bilgi teknolojilerinin faydalarının yeteri kadar farkında olunmamasının ve teknolojideki hızlı değişime ayak uyduramamanın sebepler arasında yer aldığını belirtmiştir (Tablo 12). ankete katılan mühendislik hizmeti veren firmaların % 38’i çalışanlara yönelik bilgi teknolojileri ile ilgili eğitim programları düzenlediklerini belirtmiştir. % 80’i bilgi teknolojileri hakkında bilgi eksikliğinin ve bilgi teknolojileri kullanımında tecrübeli ve yeterli bilgi birikimine sahip personel eksikliğinin sebepler arasında yer aldığını belirtmiştir (Tablo 12). Türk inşaat sektöründe bilgi teknolojilerinin yaygın olarak kullanılmamasının altında yatan sebeplerin neler olduğu sorulmuştur. Mühendislik hizmeti veren firmaların % 89’u bilgi teknolojileri hakkında bilgi eksikliğinin. Tasarım hizmeti veren firmaların ise % 84’ü aynı görüşü paylaşmaktadır. Ayrıca. Mühendislik hizmeti veren firmaların % 53’ü bilgi teknolojileri konusunda uzman bir bilgi işlem personeli çalıştırdıkları yanıtını vermiştir. Tasarım hizmeti veren firmaların ise % 36’sı çalışanlarına bu kapsamda bir eğitim verdiklerini belirtmişlerdir. Tasarım hizmeti veren firmaların ise % 84’ü de bilgi teknolojilerinin faydalarının yeteri kadar farkında olunmamasının.Firmaların bilgi teknolojileri konusunda sahip oldukları tecrübeyi tespit etmek amacıyla ankete katılan firmalara bilgi teknolojileri konusunda uzman bir bilgi işlem personeli çalıştırıp çalıştırmadığı sorulmuştur. Ankete katılan firmalara. Çalışan Personel Sayısı Yüzde (%) Yüzdesi MHS1 Firmalar THS2 Firmalar % 1-10 3 4 % 11-20 0 0 % 21-30 3 4 % 31-40 5 4 % 41-50 0 0 % 51-60 11 4 % 61-70 3 0 % 71-80 16 12 % 81-90 19 20 % 91-100 41 52 1 MHS: Mühendislik hizmeti sunan. Tasarım hizmeti veren 25 firmanın ise 14 tanesi (% 56) bilgi teknolojileri konusunda uzman bir bilgi işlem personeli çalıştırdıklarını belirtmiştir. Ek olarak. bu teknolojilerin kullanımını arttıracaktır. % 84’ü bilgi teknolojileri kullanımında tecrübeli ve yeterli bilgi birikimine sahip personel eksikliğinin. 2THS: Tasarım hizmeti sunan nşaat sektöründe bilgi teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşmasında şüphesiz ki üniversitelerin inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümlerinin önemli bir rolü bulunmaktadır. Tablo 11 Firmaların Bilgisayar Kullanmayı Bilen Personel Sayısı. firmaların bünyelerinde istihdam ettikleri personelin yüzde kaçının bilgisayar kullanmayı bildiği Tablo 11’de gösterilmiştir. Söz konusu bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin gerek bilgi teknolojilerinin sağlayacağı avantajlardan haberdar olmaları gerekse de meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları bilgisayar programlarını kullanmayı öğrenmeleri. Ankete katılan firmalara kullandıkları programlarla ilgili olarak üniversitelerde öğrencilere yeterli eğitim verilip verilmediği sorulmuştur. Anket sonuçları göstermiştir ki ankete katılan mühendislik hizmeti veren firmaların % 89’u kullandıkları yazılım programları ile ilgili olarak üniversitelerde yeterli eğitim verilmediğini düşünmektedir.

Türk inşaat sektöründe mühendislik ve tasarım hizmeti sunan firmalarda. Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği üyesi olan 119 firmaya elektronik posta yoluyla anket gönderilmiştir.Tablo 12 Bilgi Teknolojilerinin Yaygın Olarak Kullanılmamasının Sebepleri. firmanın rekabet gücünün artması ve firma içi iletişim ve evrak takibinin daha hızlı olması. 2THS: Tasarım hizmeti sunan Avantajlar 1 Sonuç ve Öneriler Bilgi teknolojisi. Ankete katılan tasarım hizmeti veren firmaların ise hepsi gerekli bilgilerin daha kolay elde edilmesi. Bu amaçla. Anketi cevaplayan 62 firmanın 37 tanesi mühendislik (% 60). depolanması. % 95’i firmanın rekabet gücünün artması. Tablo 13 Bilgi Teknolojilerinin Kullanılmasının Sağlayacağı Avantajlar. Bu çalışmada. toplam 21 sorudan ve iki ana kısımdan oluşmaktadır. 2THS: Tasarım hizmeti sunan Sebepler Bilgi teknolojilerinin kullanılmasının firmalara sağladığı avantajların neler olduğu sorulduğunda ise. kinci kısım ise. bilgi 114 . % 96’sı firma tarafından verilen hizmetlerin daha hızlı tamamlanması cevabını vermiştir (Tablo 13). firma içi iletişim ve evrak takibinin daha hızlı olması ve firma tarafından verilen hizmetlerin daha hızlı tamamlanması cevabını vermiştir (Tablo 13). her türlü bilginin işlenmesi. Birinci kısımda. en genel ifadeyle. Anket. Yüzde (%) MHS1 THS2 Firmalar Firmalar Bilgi teknolojileri hakkında bilgi eksikliği 89 80 Tecrübeli ve yeterli bilgi birikimine sahip personel eksikliği 84 80 Bilgi teknolojilerinin faydalarının yeteri kadar farkında olunmaması 81 84 Teknolojideki hızlı değişime ayak uyduramama 81 72 Yönetim kadrosunun bilgi teknolojilerine yeterli önemi vermemesi 76 76 Bilgi teknolojilerinin kullanım maliyetinin yüksek olması 65 64 Bilgi teknolojilerinin kullanımında yazılım problemlerinin yaşanması 30 28 Bilgi teknolojilerinin kullanımında donanım problemlerinin yaşanması 24 28 Bilgi teknolojilerinin güvenilir olmaması 14 16 Bilgi teknolojilerinin entegrasyonunda yaşanan problemler 35 40 1 MHS: Mühendislik hizmeti sunan. 25 tanesi ise tasarım hizmeti (% 40) sunmaktadır. bilgi teknolojilerinin kullanımının mevcut durumunun araştırılması hedeflenmiştir. dağıtılması ve sunumu için elektronik aygıtların ve programların kullanılması olarak tanımlanmaktadır. ankete katılan mühendislik hizmeti veren firmaların % 97’si gerekli bilgilerin daha kolay elde edilmesi. Türk inşaat sektöründe mühendislik ve tasarım hizmeti sunan firmalarda. Yüzde (%) MHS Firmalar THS2 Firmalar Gerekli bilgilerin daha kolay elde edilmesi 97 100 Firmanın rekabet gücünü arttırması 95 100 Firma içi iletişim ve evrak takibinin daha hızlı olması 95 100 Firma tarafından verilen hizmetlerin daha hızlı tamamlanması 95 96 letişim masraflarının ve zamanlarının azalması 89 88 Uluslar arası bağlantıların daha kolay sağlanması 84 92 Evrak işlerini azaltması 81 84 1 MHS: Mühendislik hizmeti sunan. firmaların genel özelliklerini belirlemeye yönelik 5 soru bulunmaktadır. Anket gönderilen firmalardan 62 tanesi anketi eksiksiz olarak doldurarak geri göndermiştir.

Söz konusu bölümlerde öğrenim gören lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin gerek bilgi teknolojilerinin sağlayacağı avantajlardan haberdar olmaları gerekse de meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları bilgisayar programlarını kullanmayı öğrenmeleri. genel idare. gerekli bilgilerin daha kolay elde edilmesi. yönetim kadrosunun bilgi teknolojilerine yeterli önemi vermemesi. Bu çalışma ile birlikte. Tüm bu faydaların yanında mühendislik ve tasarım hizmeti sunan firmalar bilgi teknolojilerinin Türk inşaat sektöründe kullanılmasını engelleyen faktörler olarak. Şüphesiz ki. firmanın rekabet gücünü arttırması. firma içi iletişim ve evrak takibinin daha hızlı olması. iletişim masraflarının ve zamanlarının azalması. bilgi teknolojilerinin faydalarının yeteri kadar farkında olunmaması. nşaat sektöründe bilgi teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşmasında üniversitelerin inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümlerinin önemli bir rolü bulunmaktadır. muhasebe. bilgi teknolojilerinin kullanımında tecrübeli ve yeterli bilgi birikimine sahip personel eksikliği. 115 . ve evrak işlerinin azaltılması gibi faydalarının olduğunu belirtmişlerdir. bilgi teknolojilerinin kullanım maliyetinin yüksek olmasını ve bilgi teknolojilerinin entegrasyonunda yaşanan problemleri göstermişlerdir. bilgi teknolojileri hakkında bilgi eksikliği.teknolojilerinin kullanımının mevcut durumunun saptanmasına yönelik 16 sorudan oluşmaktadır. mühendislik ve tasarım hizmeti sunan firmaların büyük çoğunluğunun tasarım/çizim. teknik/mühendislik hesaplamaları gibi alanlarda bilgi teknolojilerini kullandıkları sonucuna varılmaktadır. bilgi teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşması inşaat sektöründe verimliliği arttıracaktır. üniversitelerin ilgili bölümlerinin müfredatlarına bilgi teknolojileri konusunda zorunlu ve/veya seçmeli dersler eklemek. teknolojideki hızlı değişimlere ayak uyduramama. Türk inşaat sektöründe mühendislik ve tasarım hizmeti sunan firmaların büyük bir çoğunluğunun bilgi teknolojilerini önemli ölçüde kullandığı ancak sektörde çalışan mühendislerin bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı konusunda firmaların ihtiyaçlarını karşılayacak kadar donanıma sahip olmadıkları ve bu eksikliğin büyük bir ölçüde üniversitelerdeki konu ile ilgili yetersiz veya eksik eğitim sisteminden kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca anketi cevaplandıran mühendislik ve tasarım hizmeti veren firmalar bilgi teknolojilerinin kullanımının. nşaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası tarafından bilgi teknolojilerinin kullanımı konusunda kursların düzenlenmesi ve üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından konu ile ilgili sertifika programları düzenlenmesi de hem sektöre kalifiye personel yetiştirilmesine hem de sektörde halen çalışmakta olan profesyonellerin bilgi teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmalarına katkıda bulunacaktır. Üniversitelerin lisans ve yüksek lisans programlarının yanı sıra. bu teknolojilerin kullanımını arttıracaktır. uluslar arası bağlantıların daha kolay sağlanması. Bu nedenle. sektörde bilgi teknolojilerinin yaygın bir biçimde kullanılmasının en önemli engelleri olarak görülen konu hakkındaki bilgi eksikliği ve tecrübeli ve yeterli bilgi birikimine sahip personel eksikliği sorunlarını önemli ölçüde giderecektir. firma tarafından verilen hizmetlerin daha hızlı tamamlanması. veya mevcut derslerin içeriklerinde bilgi teknolojilerinin kullanımı hakkında bilgilerin verilmesi. Anket sonuçları değerlendirildiğinde.

Marosszeky M. Siller T. Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice. (1995) Information technology (IT) and integration in the construction industry. (1999). 12. (2004) A survey of ICT use in the Turkish construction industry. Vol.itu. pp 323-335. 5... Verimlilik Dergisi. Vol.. Koçak I. (2007) A survey of the use of IT in building product information acquisition in Turkey. Irlayıcı F.S. Construction Management And Economics. Cooper G. nşaat Sektörü ve enformasyon Teknolojisi üçgeninde saptamalar. Ahmad I. ITcon. 5th International Conference on Construction in the 21st Century Bildiriler Kitabı. Construction and Architectural Management. No. Vol. pp 681-694.. 4. (2002) Küreselleşme.A. 37-56. Fontane D. 3. Vol.. Kanoğlu A.. Vol. (1996) Promoting Computer Integrated Construction Through the Use of Distribution Technology. (2009) Managing Information Technology in Construction: Case of the Turkish Construction Industry. Abou-Zeid A.. pp 1-16. Rezgui Y. Brandon P. pp 163-171. Yip J. 23. pp. International Journal of Computer Integrated Design and Construction.. (2005) Use of information and communication technologies by small and medium-sized enterprises (SMEs) in building construction.G. No.. Arditi D. Işıkdağ U. Rivard H.cc. Vol. Management.Kaynaklar Acar E. pp. U. Information Technology in construction: domain definition and research issues. No. 3-16. 116 .E. MPM Yayını 2000/1. Engineering. pp 26-31. pp 713-722. Dinamikler 2002. pp 155-171. Criswell M.. Taş E. ITCon. Stewart R. 20-22 Mayıs.pdf. 4. 1.J.C.S. 1. No. Brown A. Grigg N. Sarshar M.P. (2000) A survey on the impact of information technology on the Canadian architecture. Mohamed S.. Vol. (2004) An empirical investigation into the link between information technology implementation barriers and coping strategies in the Australian construction industry. Polat G. Russel J. No. Vol. 33. engineering and construction industry. 11.tr/~kanoglu/ KANOGLU-CP-IPYD-DINAMIKLER2002. Vol. Güleş H. 1... 1.edu.. stanbul.K. Process. Sey Y. pp. 1167-1175. (2000) Rekabet Üstünlüğü ve Bilişim Teknolojileri.. (2005) Information Technology in Civil Engineering Curriculum. Construction Management And Economics.. ITcon. 131. Construction Innovation: Information. 7. web adresi: http://atlas. Bjork B.

dare. en düşük fiyat teklifi olarak kabul edilir” denilmektedir. bulanık netleştirme. Maddesinde “ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. kalite-maliyet-zaman gibi üç önemli bileşeni bulunmaktadır.212-449-4737 E-posta: ozburak55@yahoo. 0. Gerçekte. ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerini kanunen ispat etmiş isteklilerin seçim aşamasında. Bu bileşenlerden herhangi birinde meydana gelen değişiklik. ekonomik açıdan da en uygun teklif midir? Amacımız doğrultusunda. Maddesi ve Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliğinin 67. sadece en düşük teklife göre değil. bu parametreleri dengede tutabilmek oldukça önemlidir (Turner. Dr. bulanık mantık yaklaşımıyla örnek bir model oluşturulmuş ve ihalesi gerçekleştirilmiş bir projede bu modelin uygulaması yapılarak sonuçlar karşılaştırılmıştır. işin niteliğine göre. Kanununun 40. ihaleye katılmak isteyen isteklilerin hangi şartları sağlaması gerektiği ve yeterliğin belirlenmesinde istenecek belgeler açıklanmıştır. ekonomik ve mali yeterlilikleri ile mesleki ve teknik yeterlilikleri değerlendirilmektedir. diğerini ya da diğerlerini etkilemektedir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif. 1998). bulanık mantık.216-312-2066 E-posta: ekremmanisali@yahoo. çok ölçütlü karar verme.com Öz Bu çalışmada.com Ekrem Manisalı Prof. Anahtar sözcükler: hale kanunu. bulanık TOPSIS. stanbul Üniversitesi nşaat Mühendisliği Bölümü nşaat Yönetimi Mühendisliği Bilim Dalı stanbul Tel. “en düşük fiyat.Kamu halelerinin Değerlendirilmesinde Bulanık Mantık Yaklaşımı ve Uygulaması Burak Öz nşaat yüksek mühendisi stanbul Üniversitesi nşaat Mühendisliği Bölümü nşaat Yönetimi Mühendisliği Bilim Dalı stanbul Tel. Bir projede kalite-maliyet-zaman parametrelerinin dengede tutulamamasının temelinde. Kamu hale Kanununda. Kamu hale Yasası gereği en düşük teklifi veren firmalara ihaleyi vermek durumunda kalındığından dolayı. Proje yönetimi açısından. yapım işlerinde açık ihale usulüyle yaptırılacak işler için. özellikle yapım projelerinde 117 . kamu kaynakları rasyonel ve verimli bir şekilde harcanamamakta. yeterlilikte hangi belgelerin hangi sınırda isteyeceğine karar vermektedir. bulanık çıkarım. aşırı düşük teklifler gelmektedir. 0. Giriş Proje yönetiminin. diğer belgelerin göreceli niteliğine ve niceliğine göre de değerlendirmeye alınması gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu belgelerle isteklilerin. seçimin yapılması aşamasında değerlendirmeye alınacak ölçütler belirlenmiş. Kanunun koymuş olduğu aralıkta.

ihale. Toplantıya katılan diğer sektörler. aranması gerekenin düşük tekliften öteye uygunluk olması gerektiği. stopajı ve diğer faktörler değerlendirildiğinde. o ihaleyi kazanan firmanın yemek alacak parasının bile olmayacağı söylenmiştir (http://www. ilgili kurumun vatandaşlar karşısında zor duruma düştüğü.2007 ).tr/egitim/S4. ve diğ. bunu ararken de işin malzemesinden tutun. 20.doc ). bunlar. yüklenicilerden kaynaklanan sebeplerden dolayı.gov. belirsiz ortamda optimum kararlar almak için 1965 tarihinde Zadeh tarafından geliştirilmiş bir teoremdir. yaklaşık % 68 tenzilatla sonuçlanmıştır.tr/egitim/S4. en düşük teklife niye ihaleyi vermedin diye soruşturmalık oluruz korkusu ile en düşük teklife ihaleyi verdiklerini. 1997). Örneğin. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından. Bunun. 2007) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin düzenlemiş olduğu Kamu hale Kanununun birinci uygulama yılı sonunda yapım sektörünün sektörel bazda değerlendirilmesi ve sonuç toplantısında ve konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde. en yüksek kırımı veren firmaya ihalenin verilmek zorunda kalındığından.2007). aşırı düşük teklif verenlerin genelde kötü niyetli olduğu ve ihale dışı bırakılması gerektiği. hangisinden yoksun olduğu zaman çirkindir gibi. 39 trilyon TL yaklaşık maliyeti olan önemli bir yol projesi. olayın fizibilite düzeyine. Düşük maliyetten dolayı iş. cümlelerdeki. ama kamu kurumlarının.işçilik hatalarına ve kalitesiz ürünlerin kullanılmasına sebep olmaktadır. 25.nethaber. Gecikmenin ve kalitesizliğin kamuya ve müteahhide bir maliyeti olacaktır (Akçay. bunun da kalitesizliği getirdiği değerlendirilmesinde bulunulmuştur. Olabilirlik. En düşük fiyatı verene iş verilir mantığının doğru olmadığı. Yukarıda tespit edilen aksaklıkların çözümüne yönelik. yaklaşık ve civarında kelimeleri olaylara 118 . konuyla ilgili benzer görüşlerini belirtmişlerdir ( http://www. Diğer bir değerlendirmeye göre. aşırı düşük teklif diye bir ölçüt konulması yerine.doc). isteklinin işi yapabilme kabiliyetine yani niteliğine bakılması gerektiği ifade edilmiştir. kişiden kişiye ve coğrafyadan coğrafyaya değişebilen kavramlardır. Klir. yetenekli ile dahi arasındaki sınır nedir. bir sanat eseri hangi özellikleri taşıdığı zaman güzel. Başbakanlık Özürlüler daresi. 1965. Bulanık mantık. firmaların ekonomik. hava kararmaya ne zaman başlar.nethaber.11. geciktirmeden ve kaliteli iş yapabilme kabiliyetlerinin tespit edilmesine dayanan bulanık mantık yöntemi kullanılarak bir model geliştirilmiş ve bir gerçek olay örneği ile modelin uygulaması yapılmıştır. olayla ilgili verdiğimiz kararın ve olay hakkındaki inancımızın derecesi ile ilgilidir (Zadeh.gov.com. aşağı-yukarı. kalitesinde yapılmıyor ve zamanında bitirilemiyorsa bu durum planlanan kamu hizmetinin gecikmesine sebep olur. Bulanık Mantık Yaklaşımı Bulanık mantık. Hâlbuki ihalenin mantığının ekonomik olarak avantajlı teklife ihaleyi vermek olduğu. olabilirlik teorisine dayanmaktadır. Yasa gereği. Çoğu olaylar kesin sayılarla karakterize edilemediklerinden dolayı bulanık sayı fikri doğmuştur. Manisalı. Bu çalışmada değerlendirmenin sadece teklif kriterine göre değil.com. kuruma ve devlete olan güvenin zedelendiği belirtilmiştir ( http://www.ihale. o firmanın geçmişte yaptığı işlere varıncaya kadar bunların değerlendirmeye alınmasının şart olduğu ve iş bitirecek kabiliyette olan kurumların devletten iş alabilecekleri ifade edilmiştir ( http://www.12.

bulanıklık katar. 1997) Bulanık Sistem Modelleme Girdi Bulanık sistem modellemenin gerçek değeridir. büyük. ve diğ. Kurallar. kural tabanının eğer kısmı ile ilgilidir. Buradaki bulanık ifadeler. aşağı yukarı. 1997) Bulanık küme teorisinin mühendislik uygulamaları ilk olarak inşaat mühendisliğinde olmuştur. yukarıda bahsedildiği gibi. sıcak soğuk gibi dilsel ifadelerdir (Manisalı. Eğer kısmındaki dilsel 119 . Bulanık yorumlamada. karar verme problemlerinin çözümüdür. (Klir. Temur. hızlı. Bütünleştirme kısmı. hafif. dilsel değerin hangi terimlerine hangi üyelik dereceleri ile ait olduğunun bulunması işlemidir. uzun. bütünleştirme ve sonuç kısmı olmak üzere iki aşamadan oluşur. µ B ( x)] µ A*B ( x) = min[ µ A ( x ). yavaş. eğer-ise kalıbıyla gösterilir ve bulanık ifadeler ile tablo haline getirilir. Aşağı yukarı altı ifadesi. Bulanık Kural Tabanı Bulanık kural tabanı. bulanık operatörler kullanılır. Manisalı. µ A+ B ( x) = max[ µ A ( x). ağır. µ B ( x )] µ A = 1 − µ A ( x) (Mete. Diğer bir önemli uygulaması. ve diğ. altı sayısını bulanık hale getirmiştir çünkü aşağı yukarı ifadesi. Örneğin mevcut yapıların (köprülerin. 2007) Bulanık yorumlama. civarında. 2009) Bulanık Yorumlama Mekanizması Eldeki gerçek girdi değerleri için bulanık kural tabanındaki hangi kuralların kullanılacağını veya etkinleştirileceğinin belirlenmesidir. binaların ve otoyol asfaltlarının) değerlendirilmesinde başarılı olmuştur. altı değerinin sağında ve solunda bazı değerleri içerir. Bunların bazıları aşağıda gösterilmiştir. uzmanlara danışılarak ve bulanık kümelemede olduğu gibi denetimsiz öğrenme yöntemi ile oluşturulabilir. (Klir. kısa. küçük. Bulanıklaştırma Gerçek değerin (girdinin). yaklaşık.

Larsen çarpımsal bulanık çıkarımı (şekil 2).ifadeler bulanık operatörler vasıtasıyla üyelik derecelerinin birleşimi olan bir değer hesaplanır. 1) 2) 3) Mamdani bulanık çıkarımı (şekil 1). Şekil 1 Mamdani bulanık çıkarımı. Şekil 2 Larsen çarpımsal bulanık çıkarımı. Sonuç kısmı. En çok kullanılan bulanık çıkarım yöntemleri. 120 . Sugeno bulanık çıkarımı (şekil 3). kural tabanının “ise” kısmı ile ilişkilidir.

Netleştirme Netleştirme. boy uzunluğu 1. M). Yukarıdaki örneğimize göre. %45 az sağlıklıdır. Yöntemin belirlenmesinin sistematik bir yaklaşımı yoktur (El-Sharkawi. Çeşitli netleştirme stratejileri vardır. %55 orta sağlıklı. Buna karşılık hesap işlemi karışıktır (şekil 4). 1) Alanın ağırlık merkezi yöntemi En yaygın olarak kullanılan bir metottur. Bunların hangisinin tercih edileceği problemin özelliklerine göre değişir ve karar verici problemin niteliğine göre bir yöntemi tercih eder.72 m olan ve ağırlığı 88 kg olan bir kişi. Üyelik fonksiyonunun maksimum olduğu tüm değerlerin ortalamasıdır (Şekil 5). bir bulanık çıkarımın olası dağılımını ifade edecek en uygun sayısal değeri yani bulanık olmayan değerin tespit edilmesi için yapılan bir işlemdir. 121 . 2) Maksimumun ortalaması (MOM-mean of maximum) Yukarıdaki örneğimize göre. boy uzunluğu 1. %100 az sağlıklıdır.72 m olan ve ağırlığı 88 kg olan bir kişi.Şekil 3 Sugeno bulanık çıkarımı.

boy uzunluğu 1. Şekil 6 Ağırlıklı ortalama.a) Sugeno yorumlama mekanizması için ağırlıklı ortalama metodu Sugeno yönteminde eğer parametreler çok ise. %40 orta sağlıklıdır. 3. hesap çarpım üzerine kurulduğu için hassasiyet azalır. %60 az sağlıklı. %40 orta sağlıklıdır.µ conclusion : Sonuc bulanik kumesinin uyelik derecesi Şekil 4 Alanın ağırlık merkezi.72 m olan ve ağırlığı 88 kg olan bir kişi. %60 az sağlıklı. boy uzunluğu 1. 3) Ağırlıklı ortalama metodu Ağırlıklı ortalama metodu. Y* = ∑ y i i =1 l ∑h i =1 l i (Şekil 3) Yukarıdaki örneğimize göre. Şekil 5 Maksimumun ortalaması. M). 122 . Bundan dolayı çok parametreli işlerde bu yöntem seçilmemelidir (ElSharkawi. ağırlık merkezi yöntemine göre daha az hesap gerektirmesine rağmen ağırlık merkezi yöntemine çok yakın sonuç verir (şekil 6) Yukarıdaki örneğimize göre.72 m olan ve ağırlığı 88 kg olan bir kişi.

1) Firmanın mesleki ve teknik durumu 2) Firmanın mali gücü 3) Firmanın teklif durumu Netleştirme Bulanık modelin son aşamasında.. yakınlık katsayısı hesaplanır ve ihale bulanık ideal nokta olan 1’e en yakın olan firmaya bırakılır (Hwang and Yoon. öklidyen uzaklık yöntemini kullanarak (1). Kaya ve diğ. Chen and Hwang.2007). 1992.Kamu halelerinin Değerlendirilmesi Kriterlerin Belirlenmesi ve Modelin Oluşturulması Bulanık sistem modelinin oluşturulmasında Sugeno bulanık çıkarımı kullanılacak ve netleştirme aşamasında öklidyen uzaklık yöntemi kullanılarak bulanık TOPSIS (Techique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution) yöntemi kullanılacaktır. bulanık “1” üyelik derecesine en yakın ve bulanık “0” üyelik derecesinden en uzakta bulunan istekli firma belirlenir. 1981. 123 .

Diğer isteklilerin belgelerinin hepsi kanun gereği uygun görülmüştür.2. 763.d ( µ1. h) = i:1. Tablo 1 Firmalara ait kriterler 124 .40 ≤ Geçerli teklifler ≤ YM*1.0    2 ………(1) 1 d n : Kriterlerin 1' e olan uzaklik mesafesi 0 d n : Kriterlerin 0' a olan uzaklik mesafesi 0 0 CC n (1' e olan yakinlik katsayisi) = d n ( d 1 + d n ) n Gerçek Durum Örneği 11. Aşırı düşük teklif hesabı yapılmış ve geçerli sekiz isteklinin de vermiş olduğu teklifler aşırı düşük sınırının altında kalmamıştır ( YM*0.2007 tarihinde bir yapım iş i ihale edilmiş ve ihaleye dokuz istekli katılmıştır. istekli 8 taahhüdünü yerine getirememiş ve iş aynı ihale şartlarında başka bir firmaya devir edilmiştir. Aşağıdaki tablo 1 ‘de modelde kullanılacak ve yeterlilik aşamasında isteklilerden istenilen belgeler görülmektedir.) ş.96 TL ile en düşük teklifi veren istekli 8 üzerinde kalmıştır (Tablo 1).0 .3 µ1 : 1 µ0 : 0 ∑ 1 i  µ − hi   1.20.06. Ancak.416. Tablo 1’de görülen stekli 7 mali durum belgesini teklif zarfının içine koymadığı için ihale dışı kalmıştır.

ihale. tablo 3.gov. yüzyirmiikibinüçyüzseksenyedi Yeni Türk Lirası olarak hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır.x8) bulanık sistem modelimize girerek bulanıklaştırılır. Diplomasını ibraz eden isteklilerin.tr/mevzuat/) Bulanık Mantık Modeline Göre Hesap lk olarak modelimizdeki tüm kriterlerin değerleri (x1. Tablo 2 Firmaların bulanık sisteme girdi değerleri 125 .….07.*istekliler iş deneyim belgesi olarak diplomalarını vermişlerdir.2006 tarihli iş durum belgesi vermiştir. Netleştirme aşamasında öklidyen uzaklık formülü kullanılarak her bir isteklinin sonuç üyelik derecelerinin bulanık ideal nokta olan 1’e ve 0’a olan uzaklıkları hesaplanarak bulanık 1’e olan yakınlık katsayısı hesaplanır ve çıktı değerine ulaşılır. Sadece istekli 5 hem diplomasını vermiş hem de 14. x2. tablo 4 ve tablo 5 ve tablo 6’da görünmektedir. 5812 sayılı Kamu hale Kanunu ile Kamu hale Sözleşmeleri Kanununda değiş iklik yapılmasına dair kanunun. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz” denilmektedir (http://www. modelimizdeki hesabın tam tersi olarak yapılır. 24/h Maddesinde: “ ş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların. Daha sonra çarpımsal Sugeno bulanık çıkarımı uygulayarak firmaların mesleki ve teknik durumu sonuç üyelik derecesi (h1). iş deneyim kriteri aidiyetlik derecesi hesabı. toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl. aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında. Tüm hesap değerleri tablo 2. mali gücü sonuç üyelik derecesi (h2) ve teklif durumu sonuç üyelik derecesi (h3) hesaplanır.

Tablo 3 Firmaların mesleki ve teknik kapasitesi aidiyetlik dereceleri Tablo 4 Firmaların mali gücü aidiyetlik dereceleri Tablo 5 steklilerin teklifinin aidiyetlik dereceleri 126 .

NJ. G. (1981) “Multiple attribute desicion making methods and applications” Springer-Verlag. mali gücü kuvvetli ve vermiş olduğu fiyatla en mantıklı teklifi sunan STEKL 3 olduğu tespit edilmiştir. CL.. K. Bu modele göre.. iş en düşük teklifi veren ve ekonomik olarak en uygun teklif sayılan STEKL 7 üzerinde kalmıştı. and Hwang.. Çevikcan E. (1992) “Fuzzy multiple attribute desicion making methods and applications” Springer-Verlag.Netleştirme Tablo 6 steklilerin bulanık ideal noktaya uzaklıkları Modelimize göre değerlendirme sadece en düşük teklife göre değil firmaların diğer özelliklerinin hepsini göz önüne alarak yapılmıştır. Chen. kredibilitesi) ve teklif durumuna (teklif. teknik kapasitesi). Clair. iş zamanında bitmediği için mağdur olacaktır. and Yoon. (1997) Fuzzy Set Theory: Foundations and Applications. teklifin ortalamadan sapma durumu) göre belirlenmesinde bulanık mantık yönteminin uygulanabileceği. . mali gücüne (sermayesi. aynı zamanda firmanın mesleki ve teknik kapasitesine (faaliyeti. Prentice Hall PTR. Kılınç M. Manisalı E. USA 127 .H. Halbuki. Kaynaklar Akçay C. Newyork Kaya . Bildiriler Kitabı. Sonuç Kamu ihalelerin değerlendirilmesi aşamasında. Ancak firma taahhüdünü yerine getirememiş ve işi aynı şartlarda başkasına devretmek zorunda kalmıştır. isteklilerden mesleki ve teknik kapasitesi en yüksek. işi alan yüklenici hem teminatını yakacak ve hem de cezalı duruma düşecekti.. Eğer aynı şartlarda işi devir alacak başka bir firma olmasaydı. B.. iş deneyim süresi ve kapasitesi. (2007) nşaat hale Yönetiminde Karşılaşılan Problemer ve Çözüm Önerileri. iş fesih edilecek. (2007) Makine-teçhizat seçim problemlerinde bulanık karar verme süreci. Upper Saddle River. Yuan. 49(576) pp 8-14 Klir. TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi.S. SJ. hem yüklenicinin hem de kamunun yararına olacağ ı düşüncesindeyiz. dare de. Berlin Hwang. Dördüncü nşaat Yönetimi Kongresi. stanbul. CL. U.J. böylece kamu kaynaklarının rasyonel ve verimli bir şekilde kullanılarak. Mühendis ve Makine. iş in sadece en düşük teklifi verene göre değil.

. 20. zmir.com/Ekonomi/50170/BEGENMEDIKLERININ-VAY-HALINETOKI-begendigi-muteahhide-ihale.gov.R.05. (1998) The handbook of project-based management Second edt.washington. Bildiri Kitabı. 03.12. 8 pp 338-353 El-Sharkawi. http://www.11.tr/mevzuat/ http://www. Mete M. Department of Electrical Engineering University of Washington (http://cialab.nethaber.Manisalı E. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXV.com/Ekonomi/45665/Artik-ihalelerde-EN-DUSUK-FIYATIVEREN-IHALEYI. M. (1965) “ Fuzzy sets”. Berkshire. Robinson..ee. E.2004. 25.edu/index_files/tutorial/fuzzy. (2007) Bakim Stratejilerinin Seçiminde Bulanik Çok Amaçli Karar Verme Modeli. stanbul. England.pdf). Yedinci YAEM Ulusal Kongresi. Manisalı E. The McGraw-Hill Companies. Turner. Temur R. Ed. (2005) Mevcut Yapıların Risk Analizinde Bulanık Mantık Uygulaması..doc.ihale.nethaber. Zadeh. yapım sonuç toplantısı http://www.Ulusal Kongresi. J. Information control...tr/egitim/S4. L. Ege Üniversitesi.2007 128 .gov.2007 http://www. Bildiri Kitabı.ihale.

Türkiye’de nşaat Sektöründe ş Sağlığı ve Güvenliği
Ayşegül Ercan

nş. Y. Müh. Ulaştırma Bakanlığı, DLH Genel Müdürlüğü, 5. Kat, 504, Emek, Ankara 0 312 203 16 42 E-posta: aysercan@yahoo.com

Öz
Türkiye’de iş kazaları ve meslek hastalıkları, birçok kişinin hastalanmasına ve hayatlarını kaybetmesine sebep olmaktadır. Özellikle de inşaat sektöründe bu tür olumsuzluklar fazlasıyla yaşanmaktadır. SSK kayıtlarına göre, 2006 yılında Türkiye’de meydana gelen toplam iş kazası sayısı 79027’dir. Meslek gruplarının içinde, meydana gelen iş kazalarında 11039 iş kazası ile metalden eşya imalatı iş kolundan sonra, 7143 iş kazası ile inşaat sektörü ikinci sırada yer almaktadır, bu sayı toplamda % 9’luk bir değere tekabül etmektedir. Meydana gelen iş kazaları toplamda % 3 değerinde sürekli iş görmezlik, % 2 değerinde de ölümle sonuçlanmaktadır. nşaat sektöründe çalışan işçiler, sanayi sektöründeki gibi kapalı alanlarda (fabrika, vs.) çalışma olanağı bulamamaktadırlar, projelerin çeşitliliği sürekli hareket halinde olmalarını gerektirmektedir. Bununla beraber inşaat alanı tehlikelidir ve çalışanlar için birçok risk içerir. Ayrıca bir projede birden fazla işçi çalıştığından tehlike ve risk de artar. Bu durumda iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak da zorlaşmaktadır. Ancak son yıllarda Avrupa Birliği’ne giriş süreci ve inşaat sektöründeki firmaların yabancı firmalarla işbirliği içinde olması nedeniyle, Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğ i konusu gündeme gelerek önem kazanmıştır. Bu durum Türkiye’de iş güvenliğine verilen önem açısından olumlu sonuçlar meydana getirmiş olup, aynı zamanda bu konudaki standartları yükseltme zorunluluğu da oluşturmuştur. Sadece yasa veya yönetmelik çıkarılarak iş güvenliğinin sağlanamayacağ ı bilinmektedir. Tam anlamıyla iş güvenliğinin sağlanabilmesi için, öncelikle gerek işçilerde, gerek işverende, gerekse denetleyicilerde iş güvenliği bilincinin oluşturulması gerekmektedir. Bu bilincin oluşturulması için de en başta gelen unsur eğitimdir. nşaat sektöründe çalışan işçilerin genellikle eğitim durumları düşük seviyelerde olduğundan, bu eğitim açığı meslek içi eğitim ve bu konuda eğitimli işveren ve denetçilerin kontrolleriyle sağlanabilecektir. Bu çalış mada, Türkiye’de inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin genel durumu, çalışanların maruz kaldığı tehlikeler, bu sektördeki kaza nedenleri ve alınabilecek önlemler derlenmiştir. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği konusunda geliş miş ülkelerden olan ABD ile Türkiye karşılaştırılmış olup, Türkiye’nin bu konudaki eksiklikleri belirlenmiştir.
Anahtar sözcükler: nşaat sektörü, iş sağlığı, iş güvenliği, iş kazaları.

129

Giriş
Çalış ma alanlarında işin yapılması sırasında ortamdaki fiziksel, çevresel, psikolojik v.s. şeklindeki etkenler sebebiyle çalışanların karşılaştıkları sağlık sorunları ve mesleki tehlikelerin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan mühendislik, teknik ve eğitim gibi sistemli çalış malara iş güvenliği denir (Yılmaz, 1976). Her yıl birçok işçi, çalış ma koşulları ya da çalış ma alanlarındaki zor, sağlıksız, tehlikeli şartlar yüzünden ölmekte, yaralanmakta ya da hastalanmaktadır. Bunun yanında iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli düzeye ulaşamayan ülkelerin ekonomileri de bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Türkiye’de Avrupa Birliği müktesebatına uygun olarak 10 Haziran 2003 tarihinde 4857 sayılı ş Kanunu yürürlüğe girmiş ve bir takım yönetmelik ve tüzükler oluşturulmuştur. nşaat sektörü açısından bakacak olursak, inşaat sektörü, birçok üretim alanı ile ilişkili olup, ülke ekonomisi ve kalkınmaya katkı sağlamada büyük öneme sahip bir iş koludur. Sektördeki teknolojik geliş melere nazaran, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli gelişme sağlanamamış olup, hali hazırda bu konuda eksikler bulunmaktadır. Yapı denetim şirketlerinde çalışan yapı denetçileri ve şantiyelerde görev yapan şantiye mühendislerinin sahip oldukları mühendislik eğitiminin yanı sıra evrensel bir kavram olan iş sağlığı ve güvenliği konularında da yeterli bilgi ve birikime sahip oldukları tam anlamıyla söylenemez. Örneğin; her inşaat şantiyesinin önünde, baretini tak, emniyet kemerin olmadan çalış ma şeklindeki levhalar mevcuttur. Ancak çalışma sahasındaki işçilerde çoğunlukla ne baret ne de emniyet kemeri takılmış olmamaktadır. Bu yüzden meydana gelen kazaların büyük çoğunluğu yeterince güvenli olmayan iş iskelelerinde, korkuluksuz merdivenlerde, emniyet kemeri takmadan çalışılan çatılarda veya dış cephe duvarlarını örerken aşağı düşme şeklinde meydana gelmektedir. Türkiye’de inşaat sektörü; istihdam edilen işçi sayısı açısından ilk sıralarda yer almaktadır. Bununla birlikte yaralanma, sakat kalma ve ölümle sonuçlanan iş kazaları açısından da ilk sıralarda yer almaktadır (Özer, 2008). Bunun en önemli sebepleri; sektördeki işçilerin genel eğitim seviyesi, meslek içi eğitimlerinin olmayış ı veya eksikliği, dikkatsizlik, kişinin kendine fazla güvenmesi, işverenin yetersiz denetimleri ve bu konudaki duyarsızlık olarak sıralanabilmektedir. Türkiye’de inşaat sektöründe 2007 yılı sonu itibariyle 1.300.033 kişi çalışmaktadır ve bu rakam Sosyal Sigortalar Kurumu’na kayıtlı işçi sayısının % 16’sına karşılık gelmektedir (SSK, 2006/2007). SSK kayıtlarına göre, 2006 yılında Türkiye’de meydana gelen toplam iş kazası sayısı 79027’dir. Meslek gruplarının içinde, meydana gelen iş kazalarında 11039 iş kazası ile metalden eşya imalatı iş kolundan sonra, 7143 iş kazası ile inşaat sektörü ikinci sırada yer almaktadır, bu sayı toplamda % 9’luk bir değere tekabül etmektedir. Meydana gelen iş kazaları toplamda % 3 değerinde sürekli iş görmezlik, % 2 değerinde de ölümle sonuçlanmaktadır. Bu rakamların yanı sıra SSK istatistiklerine yansımayan iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu ölümlerin olduğu da unutulmamalıdır. 2006 yılı SSK istatistiklerinden iş kazaları ile ilgili derlenen veriler şu şekildedir;

130

Tablo 1. ş kazalarının meydana geldiği dönemler
Aylar Ocak-Şubat-Mart-Nisan Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos Eylül-Ekim-Kasım-Aralık Toplam ş Kazası Sayısı 21.316 25.572 32.139 79.027 Yüzde Olarak ş Kazası Sayısı % 27 % 32 % 41 % 100

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi en çok iş kazasının görüldüğü dönemler sonbahar ve kış mevsiminin başlarıdır. Bunun sebebi; yaz dönemi inşaat sektörünün en verimli ve iş faaliyetlerinin fazla olduğu bir zaman dilimi olmasıdır. Bu yüzden yoğun bir çalış ma sürecinden çıkıp, hiç ara vermeden işe devam etmenin işçiler üzerinde yarattığ ı yorgunluk olabileceği düşünülmektedir. Tablo 2. ş kazalarının meydana geldiği iş saatlerine göre dağılımı
Saatler 1. saat 2. saat 3. saat 4. saat 5. saat 6. saat 7. saat 8. saat 9. saat +…. Toplam ş Kazası Sayısı 12.790 11.698 11.763 9.573 6.171 6.921 8.999 11.106 0 79.027 Yüzde Olarak ş Kazası Sayısı % 16 % 15 % 15 % 12 %8 %9 % 11 % 14 0 % 100

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi en çok iş kazası mesainin ilk 3 saatinde ve son saatinde meydana gelmektedir. Günün ilk saatlerinde uykusuzluk, güne alışamama gibi sebeplerden dolayı insanların kaza yapma eğilimleri daha fazladır. Günün son saatlerinde ise, tüm gün çalışmış olmanın verdiği yorgunluk ve stres işçiler üzerinde dikkatin azalmasına ve kaza yapma olasılıklarının artmasına sebep olmaktadır. 2007 yılı SSK kayıtlarına göre iş kazalarının en çok meydana geldiği ilk on iş kolu aşağıdaki gibidir; Tablo 3. ş kazalarının iş kollarına göre dağılımı
Sıra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ş Kolları Metalden Eşya malatı nşaat Kömür Madenciliği Nakil Araçları mali Metal Mütea. Esas Endüs. Makine m. Ve Tamiratı Taş, Toprak, Kil, Kum vs. ma. Dokuma Sanayi Nakliyat Toptan ve Perakende Tic. ş Kazası Sayısı 11.039 7.143 6.722 5.807 5.506 5.331 5.311 5.155 4.478 2.610 Sürekli ş Görmezlik 196 428 386 78 54 92 80 127 130 84 Ölüm 31 397 35 23 19 25 35 26 165 70

Tablo 3’de de görüldüğü gibi, en fazla sayıda sürekli iş görmezlik ve ölümle sonuçlanan iş kazası sayısı inşaat iş kolunda meydana gelmektedir. Ayrıca, inşaat sektörünün iş kazasının meydana geldiği sektörlerin arasında ikinci sırada yer aldığı görülmektedir.

131

Yapı şlerinde Kaza Nedenleri
nşaat sektörü, çok çeşitli iş kolları sebebiyle birçok risk taşımakta ve bu riskleri en aza indirgemek için her geçen gün çağın gerektirdiği şekilde teknolojik, yöntemsel ve davranışsal sistemler geliştirmektedirler. Ancak, tüm bunlara rağmen iş kazalarının önüne geçilememektedir. nşaat sektöründe meydana gelen iş kazası sonucu ölümlerin % 30’u düşmelerden, % 26’sı taşıma sırasında yüksekten düşen nesnelerden, % 19’u makinelerin arasına sıkış maktan ve çarpmalardan, % 18’i ise elektrik çarpması, % 7’si ise cisim batması veya kesik gibi olaylar sonucu meydana gelmektedir (Uyan, 2008). Dolayısıyla şantiyelerde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen iş kazaları ile ilgili yol gösterici ve önleyici talimatların yerine getirilmesi konusunda duyarlı olunması kazaların önlenmesi veya en aza indirgenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Türkiye’nin inşaat sektöründe meydana gelen kazalar açısından dünya sıralamasında üst sıralarda yer alması durumu, sektördeki eğitim düzeyi düşüklüğü ile yakından ilgilidir. Genelde insanlardaki aşırı cesaret, deneyimlerine fazlasıyla güvenme, işinin ehli olduğu duygusu gibi zihniyetler iş güvenliği konusunda yeterince bilinçli olmadığının göstergeleridir. Bunların yanı sıra, iş yerlerinde güvenlik önlemlerinin alınmaması, işverenin bu tür önlemleri maliyet olarak görmesi gibi nedenler de vardır. Ayrıca kaza sonrasında, kaza nedenlerinin şanssızlık, kaçınılmazlık, dikkatsizlik ve kader gibi kavramlara dayandırılması, kazaların gerçek nedenlerinin araştırılmasına engel olmaktadır. Sektördeki iş kazalarının artmasında rol oynayan temel etkenleri şu şekilde sıralamak mümkündür; Şantiyelerde gerekli denetim ve kontrollerin yeterince yapılmaması, Teknolojide geri kalınması, Hem genel eğitim hem de mesleki eğitimin olmayışı ya da yetersiz oluşu, Tehlikelere karşı alınan önlemlerin yetersizliği, işçilerin yapılan uyarılara uyup uymadığının ve verilen koruyucu malzemelerin kullanılıp kullanılmadığının takip edilmeyiş i, uygulamadaki ihmaller ve önemsememe durumları, Ucuz işçi ve personel çalıştırmak adına deneyimsiz eleman istihdamının yapılması, yeni alınan işçilerin intibak eğitiminden geçirilmeyiş i, dolayısıyla bu işçilerin yapacakları iş in önem ve bilincine sahip olmadan çalıştırılması, nşaat işleri çok çeşitli sahalarda ve kalabalık işçi grupları ile yapılıp, bu işlerde zamanla yarışılmaktadır. şçiler de genelde günlük ya da kısa süreli sigortasız çalışanlardan oluşması, şverenin ya da iş yeri güvenlik şeflerinin ya da şantiye şeflerinin kazaların neden, nasıl meydana geldiği, aynı kazanın bir daha tekrarlanmaması için alınacak önlem ve tedbirlerin ciddiyetini önemsememesi gibi durumlar iş kazalarının önlenememesinde başlıca faktörlerdir.

nşaat Sektörünün Kendine Özgü Koşulları
ş kazaları ve meslek hastalıklarının işyerine ve ulusal ekonomiye kattığ ı olumsuzlukların yanında iş gücü kaybı, üretim kaybı ve hastane masrafları, ilaç

132

bedelleri, mahkeme masrafları, tazminat ödemeleri gibi birçok yan maliyette bulunulmasına sebep olmaktadır. nşaat sektöründe iş kazalarının çok olmasında, ülkenin ekonomik, sosyal, eğitim ve kültür durumunun yanı sıra, inşaat iş kolunun kendine has zorluk ve koşullarının olması önemli derecede etkilidir. Bu koşulları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Öcal, 2006); Sektörde çok sayıda küçük işletme ve alt işveren çalışmaktadır. Teknik personel iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli bilgi birikimine sahip değildir. şçilerin genel eğitim seviyeleri düşüktür. Yapı işleri ile ilgili düzenlemelerde iş sağlığı ve güvenliği konularına yer verilse de uygulamada aksaklıklar bulunmaktadır. nşaat sektörü sürekli üretim ve değişim gösteren bir döngü içerisindedir. Çalış ma alanı genellikle geniş ve dağınıktır. şçiler geçicidir, çalışanlar sık değişir, bu yüzden işçi sirkülasyonu fazladır. Günlük çalışma süreleri uzun ya da çalış ma saatleri düzensizdir. Çevreden kaynaklanan her türlü olumsuzluğa açıktır.

nşaat şçileri çin Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
ş güvenliğini sağlamak hem insani bir görev, hem de yasal bir zorunluluktur. ş güvenliğini sağlamak adına iş kazalarının oluşumunu önlemek için alınan tedbirler, oluşan maddi kayıpları ödemekten daha masrafsız ve kolaydır. Günümüzde önemli boyutlara ulaşan, telafisi olmayan sonuçlar doğurabilen iş kazalarının en aza indirgenmesi, güvenli çalışma koşullarını sağlayarak, işverenin ve çalışanların karşılıklı duyarlı ve bilinçli davranmaları ile mümkündür. Neticede işletmelerin iş kazalarından ötürü meydana gelen maddi kayıplarını azaltmak, üretimin kesintiye uğramasını önlemek iş gücü verimini artırır, buna bağlı olarak ülke kalkınmasına da fayda sağlamış olur. ş güvenliğinin temel ilkesi, işçilerin en dikkatsiz ve güvensiz davranış ına karşın iş kazasının oluşmasını önleyecek önlemlerin alınmasıdır. Çünkü, çalışan insanın doğal yapısı gereği ve çok değişik faktörlerin etkisi ile çalışma sürecinde riskli davranış larda bulunması her an olasıdır. Bu tür riskli davranışlara karşı, iş kazalarının oluşmasını önleyecek güvenlik önlemleri geliştirilmelidir. Bu da iş yeri ortamından, çalışma sürecinden, çalış ma araçlarından, yönetim ve denetim aksaklıklarından kaynaklanan tehlikelerin saptanmasını gerektirmektedir (Yılmaz, 1976). Bu bağlamda alınması gereken iş güvenliği tedbirlerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;

SSK’nın iş kazası istatistiklerine göre % 26 oranında meydana gelen düşen cisimlerin işçilerin başına çarpması ölümlere ve ağır yaralanmalara sebep olabilmektedir. Bu tür kazalara karşı inşaat alanı içinde sürekli olarak baş koruyucu baret, başlık veya kask kullanılmalıdır. nşaat işçileri çoğunlukla zamk, yapıştırıcı, tutkal, asfalt, katran, solvan gibi kimyasallar, silika ve asbest içeren tozlar ve kumların içinde çalışmaktadırlar (Uyan, 2008). Bu tehlikelere karşı işçiler solunum koruyucu olarak maske veya respiratör (solunum cihazları) kullanmalıdırlar. nşaat alanındaki vinç, greyder, kepçe, yıkım ve beton dökme makineleri yarattıkları gürültü yüzünden gerek bu makineleri kullanan işçiler, gerekse 133

çevredeki işçiler için önemli derecede işitme sorunlarına neden olmaktadır. Bu tehlikeden korunmak için işçiler kulak koruyucu olarak kulaklık veya kulak tıkacı kullanmalıdırlar (Uyan, 2008). nşaat işlerinin her türlü iklim koşulunda gerçekleştirilme koşulu olduğundan, işçiler sıcak, soğuk, kuru, nemli ortamlara karşı uygun koruyucu kıyafetler kullanmalıdırlar. nşaat alanındaki kaynak işleri sırasında işçilerin zararlı ışınlardan ve olası metal parçalarının sıçramasından korunmak için göz koruyucu maske, gözlük, kalkan kullanmaları gerekmektedir. nşaat alanında çalışan işçilerin, iş kazası istatistiklerine göre % 30 oranında meydana gelen yüksekten düşme tehlikesine karşı emniyet kemeri takması gerekmektedir. Yapı alanı içindeki tehlikeli kısımlar, açıkça sınırlandırılacak ve buralara görünür şekilde yazılmış uyarma levhaları konulacak ve geceleri kırmızı ışıklarla aydınlatılmalıdır. Yapının devamı süresince sivri uçları veya keskin kenarları bulunan malzeme ve artıklar, geliş i güzel atılmayacak ve ortalıkta bulundurulmamalıdır. nşaat alanında kazaya sebep olacak veya çalışanları tehlikeli durumlara düşürecek şekilde malzeme istif edilmemeli ve araçlar gelişi güzel yerlere bırakılmamalıdır. Tavan veya döşemelerdeki boşluk ve deliklere korkuluk yapılacak veya bu deliklerin üstleri geçici bir süre için uygun şekilde kapatılmalıdır. Güvenlik önlemlerinin etkili olabilmesi için şu da unutulmamalıdır ki; alınan güvenlik önlemleri ve geliştirilen koruyucular tehlikeyi tamamen ortadan kaldırmalı, çalışmayı zorlaştırmamalı, çalışanı fiziksel açıdan rahatsız etmemeli, kendisi tehlike oluşturmamalı, bakım ve kullanımı kolay olmalıdır. Uygulamaya konulan önlemler sürekli olarak denetlenmeli, herhangi bir aksaklık oluşması durumunda aksaklıklar giderilmeli ve yeniden düzenlenmelidir (Yılmaz, 1976). Tüm bu önlemlerin yanı sıra, inşaat işçileri de, hem kendi güvenlikleri hem de diğer işçilerin güvenliğini korumak açısından aşırı derecede dikkatli olmak, işverenin talimatlarına uymak, tehlikeli durumları yetkililere bildirmek zorundadırlar. Ancak bunların sağlanabilmesi için, işe alınacak işçilerin hem fiziksel hem de zihinsel açıdan işe uygun seviyede olmalarına dikkat edilmelidir. Ayrıca işin faaliyet süresince çalışanlar sürekli olarak denetim altında tutulmalıdır ve güvenlik bilinci oluşturulmalıdır (Ayna, 2008).

Türkiye’de ş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu
Türkiye’de işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanması görevi, 1945 yılında kurulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde şçi Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Genel Müdürlük 1983 yılında Daire Başkanlığına dönüştürülmüştür. Böylece şçi Sağlığı Daire Başkanlığı, 2000 yılında ş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü olarak yeniden teşkilatlandırılmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığ ı (ÇSGB) bünyesinde SG faaliyetlerinde bulunan dört birim bulunmaktadır ( SGGM, 2009). Bunlar;

134

SGÜM: ş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ( SGGM) / ş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi TK: ş Teftiş Kurulu ÇASGEM: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi SSK: Sosyal Güvenlik Kurumu -Sosyal Sigortalar Kurumu
Şekil 1. Türkiye’de ş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyon Şeması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Yasal Açıdan Sorumlu Kuruluşlar Teknik Açıdan Sorumlu Kuruluşlar Eğitim Açısından Sorumlu Kuruluşlar

SGGM, SSK

TK

ÇASGEM

ş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır (3146 Sayılı Kuruluş Kanunu) ( SGGM, 2009): ş sağlığı ve güvenliği konularında, mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve mevzuat çalışması yapmak, Ulusal politikaları belirlemek ve bu politikalar çerçevesinde programlar hazırlamak, Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, Etkin denetim sağlamak amacıyla gerekli önerilerde bulunmak ve sonuçlarını izlemek, Standart çalışmaları yapmak, normlar hazırlamak ve geliştirmek, ölçüm değerlendirme, teknik kontrol, eğitim, danışmanlık, uzmanlık ve bunları yapan kişi ve kuruluşları inceleyerek değerlendirmek ve yetki vermek, Kişisel koruyucuların ve makine koruyucularının imalatını yapacak kişi ve kuruluşlara yetki vermek, ithal edilecek kişisel koruyucuların ve makine koruyucularının standartlara uygunluğunu ve bu hususlarda usul ve esasları belirlemek, ş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını planlayıp programlamak ve uygulanmasını sağlamak, Faaliyet konuları ile ilgili yayım ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve istatistikleri düzenlemek, Mesleki eğitim görenler, rehabilite edilenler, özel risk grupları ve kamu hizmetlerinde çalışanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmaları amacıyla gerekli çalış maları yaparak tedbirlerin alınmasını sağlamak, ş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi ve Bölge Laboratuarlarının çalış malarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemektir.

ABD’de ş Sağlığı ve Güvenliğinden Sorumlu Kuruluşlar ve Görevleri
ABD’de 1970 yılında kurulan OSHA (Occupational Safety and Health Administration= şçi Sağlığı ve ş Güvenliği Kurulu) işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasından sorumlu bir kurumdur. OSHA’nın kurulmasıyla işçilerin işyerinde güvenliklerinin 135

korunması yasal zorunluluğu daha da önem kazanmıştır. OSHA bunun için çeşitli yönetmelikler yayınlamış ve bunların ihlal edilmesi durumunda işverenlere ağır para cezaları kesilmesine dayalı bir sistem oluşturmuştur. OSHA’nın kuruluş amaçlarında en önemlisi, ABD’de çalışan her bireye güvenli ve sağlıklı çalış ma ortamı sağlayarak çalışma koşullarını iyileştirmektir, bu da işyerindeki tehlikeleri en aza indirerek gerçekleştirilmelidir. OSHA yönetmeliğine göre, işveren işyerini kazalara, ciddi yaralanma ve ölümlere yol açabilecek tüm tehlikelerden korumakla sorumludur (OSHA, 2009). OSHA’nın başlıca görevleri şunlardır: Yönetmelikleri oluşturmak, şyeri denetimlerinde bulunmak, Yönetmelikleri ihlal eden işverenlere cezai iş lem uygulamak, şverenlere işyeri tehlikelerini azaltmak konusunda yardımcı ve destek olmak. ABD’de OSHA işverenlerin en çok çekindiği kurumların başında gelmektedir. Bunun en önemli nedeni, OSHA’nın titizlikle yürüttüğü denetimler, iş kazası durumunda işverene kestiği ağır cezalar, görev ve yetkilerinden taviz vermemesidir.

Türkiye ve ABD’nin ş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Karşılaştırılması
Tablo 4. Türkiye ABD’nin ş Sağlığı ve Güvenliği konusunda karşılaştırılması
TÜRK YE ş Sağlığı ve Güvenliği konusu SGGM, TK, ÇASGEM, SSK gibi birkaç kurumun yasal, teknik ve eğitim yönünden ortak olarak yürüttüğü bir konudur. Yönetmeliğe aykırı hareket eden işverenlere yeterince caydırıcı cezalar uygulanmamaktadır. Bu da inşaat sektörünün iş kazalarında ikinci sırada yer almasından anlaşılmaktadır. ş yeri denetimleri azami sıklıkta yapılmamaktadır. SGGM ve TK’nın caydırıcı cezaları olmadığından işverenler üzerinde yeterince yaptırımı yoktur. ABD ş Sağlığı ve Güvenliği konusu OSHA tarafından yasal, teknik ve eğitim yönünden tek merkezden ele alınmaktadır. Bu da kurumlar arasında oluşabilecek iletişim eksikliğine engel olabilmektedir. Yönetmeliğe aykırı hareket eden işverenlere ağır para cezaları uygulanmaktadır. Bu da işverenler üzerinde iş güvenliği konusunun ön plana çıkması hususunda olumlu bir etki yaratmaktadır. ş yeri denetimleri sıklıkla gerçekleştirilmektedir. şverenlerin en çok çekindiği kurumların başında OSHA gelmektedir.

Öneriler ve Sonuç
Denetleyici kurum ve kuruluşlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda sık sık denetimler yapmalıdır. şçilere bu konuda bilinç ve duyarlılık kazandırmak için eğitimler verilmelidir. Yapı denetim firmalarında iş güvenliği konusunda yetkin kişilerin yer alması sağlanmalıdır. Firma yetkililerini iş güvenliği konusunda bilgilendirmek ve bu konunun sürekli gündemde kalmasını sağlamak adına seminer, sempozyum, panel gibi organizasyonlar düzenlenmesi yaygınlaştırılmalıdır. Ayrıca yasal düzenlemelerde iş güvenliği konusuna yeterince yer verilmelidir, denetimler sırasında bu konuda eksik olan firmalara caydırıcı yaptırımlar uygulanması sağlanmalıdır.

136

tüm mesaisini doğrudan iş sağlığı ve güvenliği konularına ayıracak iş güvenliği mühendisleri çalıştırılmalıdır. ş güvenliği eğitimine önem verilmeli. 137 . Firma düzeyinde ve büyük şantiyelerde periyodik olarak iş güvenliği eğitim seminerleri düzenlenmelidir. taviz verilmeksizin yapılacak denetimler ve gerektiğinde uygulanan ağır cezalarla bu gibi durumların önüne geçilebilir.gov..b. lastik ayakkabı. güvenlik açısından önem taşıyan malzemelerin ve tehlikeli yapı kısımlarının periyodik kontrolleri zamanında yapılmalıdır. Bu nedenle sektördeki tüm çalışanlar önem taşımaktadır. Türkiye’de işverenlerin ek masraf olarak gördükleri bu detaylar çoğunlukla atlanmaktadır. Kaynaklar Yılmaz. Ankara. G. SSK statistikleri (2006-2007) http://www. 18 yaşını doldurmayan kişiler ve sigortasız işçi çalıştırılmamalı. şin boyutu küçük dahi olsa. iş teftişi defteri v. Makine Mühendisleri Odası. K. Büyük şantiyelerde. iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya yönelik alınan önlemler insan hayatına verilen değerin bir ölçüsüdür. lastik eldiven. 2008). 224. işveren çalışma sahasında mutlaka. yapı iş defteri.) kesinlikle o konuda yeterlik belgesine sahip kiş i veya ekiplere yaptırılmalıdır. işçilere yapacakları iş lerle ilgili güvenlik önlemleri öğretilmelidir. Düzenli.ssk. elektrik işleri v. düzenlenmeli ve yasal açıdan eksik ya da yetersiz bir husus bırakılmamalıdır.. güvenlik kemeri.Bu konuda yapılacak işler şu şekilde sıralanabilir (Müngen. Burada devreye Çalış ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ya da ilgili alt kurumlar girmelidir. nşaat Sektöründe ş Sağlığ ı ve Güvenliği Semineri SGGM. taşıtların. iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında görev ve sorumluluk sahibidir. nşaat sektöründe yönetim kadrosundan işçilere kadar tüm çalışanlar. şçilere periyodik sağlık kontrolleri yaptırılmalı. Özer. s. maske v. şçi Sağlığı ve ş Güvenliği Kurulu’nun bulunması gereken nitelikteki işyerlerinde bu kurul oluşturulmalı ve ilgili tüzükteki esaslar çerçevesinde aktif görev yapması sağlanmalıdır.b. Yapılan iş lerin özelliğine göre çalışanlara verilmesi gereken kişisel koruyucu araçlar (baret. bunları kullanıp kullanmadığı denetlenmelidir. (2008) nşaat Sektöründe ş Sağlığı ve Güvenliği.b. Bir kiş inin bile yapacağı bir hata güvenlik açısından telafisi olmayan olumsuzluklar oluşturabileceğinden her çalışanın konumuna göre gerekli yetkinlik ve bilgiye sahip olması gerekmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SG Genel Müdürlüğü. Mühendis ve Makine Dergisi. (1976) ş Güvenliğine Genel Bakış. diğer makine ve araçların. Uzmanlık gerektiren ve güvenlik açısından önem taşıyan işler (patlayıcı madde kullanımı. Unutulmamalıdır ki. işçilerin teknik gözetimi ve sorumluluklarını üstelenecek şantiye şefi ya da teknik eleman bulundurmalıdır.) çalışanlara tek tek verilmeli. belgeler mevzuata uygun biçimde bulundurulmalı. ş makinelerinin.tr.

(2006) nşaat Sektöründe Görülen ş Kazaları. C.. nşaat Sektöründe ş Sağlığ ı ve Güvenliği Sempozyumu. E. M. U. Ayna. SGGM (2009) www. stanbul. Ankara. Öcal. TÜ nşaat Fakültesi Yapı şleri ABD. M. Müngen. 138 . nşaat Sektöründe ş Sağlığı ve Güvenliği Semineri SGGM. nşaat Sektöründe ş Sağlığı ve Güvenliği Semineri SGGM.osha. (2008) ş Güvenliği Kurs Notları. (2008) nşaat Sektöründe ş Güvenliği.gov. K.gov.tr. OSHA (2009) www. Ankara. (2008) Türkiye’de nşaat Sektörü ve SG Koşulları. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SG Genel Müdürlüğü..Uyan. Adana.isggm... M.

ş güvenliği. Bilinçli taksir Giriş ş Kazalarının nşaat Sektörümüz Açısından Önemi nşaat sektörümüz.edu.stanbul Tel: (0212) 285 36 52 E-posta: egurcanli@ins. Yazarlar. yürürlükteki çeşitli yasalar ve literatür üzerindeki incelemeleri ile bu çalış mayı hazırlamışlardır.Ü. Değişen ceza yasamız ile birlikte iş kazalarıyla ilgili hapis cezalarının önemli miktarda artması. şverenlerin ve çalışma hayatında sorumluluk üstlenen diğer elemanların. nşaat Fakültesi Yapı şletmesi Anabilim Dalı Ayazağa Kampusü 34469 Maslak . Ceza hukuku açısından kişisel bir yorumda bulunmamış lardır. inşaat işverenlerinin ve teknik elemanların iş kazalarındaki cezai sorumlulukları. cezai sorumluluklar ile ilgili temel bilgilere sahip olmayı gerekli kılmaktadır. Türkiye’deki gerçek iş kazası sayısının çok daha fazla olduğu tahmin 139 . düzenlenen iddianame.ş Kazalarında Cezai Sorumluluk ve Yaptırımlar Uğur Müngen .Ü.tr Öz nşaat sektörümüz iş kazaları sayısı bakımından Türkiye’deki iş kolları arasında ilk sırada yer almakta.edu. Taksir. davanın sonuçlanması. Anahtar sözcükler: ş kazası. Cezai sorumluluk.tr G. idari. Ülkemizde meydana gelen iş kazalarıyla ilgili sayısal veriler. ceza (kamu) davasının açılması. iş güvenliği konusu inşaat sektörümüz için öncelikle üzerinde durulması gereken bir sorun olmaya devam etmektedir. sigortalı olmayan kişilerin uğradıkları iş kazası sayılarını içermemektedir. Doğal olarak bu sayısal veriler.T. Bu nedenle. ceza hukuku konusunda uzmanlığı bulunmayan akademisyenlerdir. kovuşturma (yargılama) süreci. Emre Gürcanlı . Bildiride.itu. kaza sonucu açılan tazminat davalarını konu alan çok sayıda yayın bulunduğu halde. cezai sorumluluk bakımından dikkat edilmesi gereken önemli hususlar belirtilmiştir. sayısal çokluğun yanı sıra yaşanan olayların sonuçları da ağır olmaktadır.T.stanbul Tel: (0212) 285 37 36 E-posta: mungen@itu. mesleki birikimleri. hukuksal sorumluluklarını. Konuya duydukları ilgi. Sosyal Sigortalar Kurumu ( yeni adıyla Sosyal Güvenlik Kurumu ) tarafından her yıl yayınlanan istatistik yıllıklarından elde edilmektedir. nşaat Fakültesi Yapı şletmesi Anabilim Dalı Ayazağa Kampusü 34469 Maslak . bir iş kazası sonucu Cumhuriyet savcısı tarafından başlatılan soruşturma evresinden itibaren. mahkeme kararları verilen hapis cezaları ve Yargıtay aşaması konularında gerekli temel bilgiler açıklanmış. iş kazası sayısı bakımından Türkiye’deki iş kolları arasında ilk sırada yer almakta. iş kazalarındaki cezai sorumluluk ve yaptırımlar konusunu iş leyen pek fazla çalış maya rastlanmamaktadır. Kurum’a bağlı işyerlerinden elde edilen bilgiler olup.

iş güvenliğinin sağlanması aynı zamanda çalış ma ortamında can güvenliğinin ve yaşama hakkının korunması anlamını taşımaktadır.615 Ortalama 78.953 425 1.072 1. ülkemizde ve özellikle inşaat sektörümüzde iş kazalarının yol açtığ ı sosyal yaranın önemini göstermektedir. • Öte yandan Türkiye’deki tüm iş kazalarının yaklaşık %9.810 7. Yukarıdaki veriler. her iş saati 3.923 6.492 Yıl Sürekli şgöremezlik Türkiye nşaat Geneli Sektörü 1.043 1072 nşaat Sektörü 274 263 290 397 359 317 Bu beş yılın ortalama değerleri dikkate alınarak ve günde 8 saat.2’si ölümle sonuçlanmaktadır.480 2006 79. 140 .550 359 1.421 354 1. yılda yaklaşık 300 gün çalışıldığı kabulüyle.143 2007 80. Hatalı davranış ı veya ihmali nedeniyle iş kazasında kusurlu bulunan elemanların çektikleri ruhsal sıkıntılar da olayın bir başka üzücü yönüdür. ölümle sonuçlanan iş kazalarının ise %30’ u inşaat sektöründe meydana gelmektedir. ve 1 kişi kaza sonucu yaşamını yitirmektedir.374 322 1. Aynı verilere dayanılarak yapılan değerlendirmede şu önemli bulgular dikkati çekmektedir : • Türkiye’deki tüm iş kazalarının % 1. insan hayatına verilen değerin bir ölçüsüdür. inşaat sektörümüzde • Her iş günü yaklaşık 25. her 20 dakikada 1 iş kazası meydana gelmektedir. sürekli işgöremezlikle sonuçlanan iş kazalarının %23 ‘ ü. karşılaşılan yaptırımlar da benzer etkiler yapmaktadır.668 8. Kurum istatistiklerinden elde edilen.106 2004 83. • Her iş günü yaklaşık 1.2 kişi sürekli işgöremez duruma düşmekte. inşaat sektörümüzdeki iş kazalarının önemli bir özelliği de sonuçlarının ağır olmasıdır. Sayısal çokluğun yanı sıra.027 7. kaza sonucu sürekli işgöremezlik ve ölüm sayıları Tablo 1’de verilmiştir. mimarlara ve diğer elemanlara rastlanmaktadır (Müngen 2008).602 7. Bu husustaki çabalar. Ayrıca açılan davalar nedeniyle mahkemelerde geçen huzursuz anlar. Uygulamada bu yüzden çalış ma şevkini kaybetmiş mühendislere.608 346 1.116 2005 73.4’ü ölümle sonuçlanırken inşaat sektörümüzdeki iş kazalarının % 4.830 8. kişiyi uzun yıllar etkileyen ve ruhsal rahatsızlıklara yol açabilen kötü bir olaydır. son beş yıla ait iş kazası. Bir çalışma arkadaşının sakat kalmasına veya ölümüne neden olmanın verdiği vicdani huzursuzluk. Amaç ve Kapsam ş kazaları ve iş güvenliği konusu farklı bilim dallarını ilgilendiren geniş kapsamlı bir konu olup. çoğu kez basit ihmallerden kaynaklanan iş kazaları sonunda sakat kalması veya hayatını kaybetmesi küçümsenmeyecek bir olay olup. sorunu çeşitli yönleriyle inceleyen birçok kaynak bulunmaktadır.581 361 Ölüm Türkiye Geneli 810 841 1.edilmektedir.592 1.5’i inşaat sektöründe meydana gelirken . Emeğiyle üretime katkıda bulunan bunca kişinin. Tablo 1 Türkiye Genelinde ve nşaat Sektöründe ş Kazası Sayıları Toplam Kaza Sayısı Türkiye nşaat Geneli Sektörü 2003 76.

ve Yargıtay aşaması konularında gerekli temel bilgileri aktarmak amaçlanmıştır. kaza sonucu açılan tazminat davalarını konu alan çok sayıda yayın bulunduğu halde iş kazalarındaki cezai sorumluluklar ve yaptırımlar konusunu işleyen pek fazla çalışmaya rastlanmamaktadır. yalıtmak ve kazaya doğrudan neden olan veya oluşumuna katkıda bulunan faktörleri ortadan kaldırmak için kaza nedensellik teorisi geliştirmiştir. işveren. çok yönlü nedensellik teorisi. ceza (kamu) davasının açılması. Çalış ma hayatında iş kazalarının işçi. iş kazası kapsamının genişlemesine neden olmuş ve tanımını güçleştirmiştir (Müngen . 2006 yılında yayınlanan ancak daha sonra birçok maddesinde değişiklik ve eklemeler yapıldıktan sonra 01 Ekim 2008 günü yürürlüğe giren 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ da iş kazası şöyle tanımlanmıştır ( madde 13 ) : 141 . davanın sonuçlanması. mahkeme kararları verilen hapis cezaları. ş Kazasının Hukuk Sistemimizdeki Tanımı Genel Olarak Kaza Kavramı ve ş Kazası Genel olarak “kaza”. kasıt söz konusu olmaksızın meydana gelen. cezai sorumluluklar ile ilgili temel bilgilere sahip olmayı gerekli kılmaktadır. idari. yürürlükteki çeşitli yasalar ve literatür üzerindeki incelemeleri ile bu çalışmayı hazırlamışlardır. Ceza hukuku açısından kişisel bir yorumda bulunmamışlardır. Pek çok araştırmacı kazaları tanımlamak. Değişen ceza yasamız ile birlikte iş kazalarıyla ilgili hapis cezalarının önemli miktarda artması. hukuksal sorumluluklarını. Yazarlar. işçinin korunması ana kuralı. Konuya duydukları ilgi. mesleki birikimleri. kovuşturma (yargılama) süreci. Kaza kavramının bu genel tanımı üzerinde yaygın bir fikir birliği bulunmasına karşın “iş kazası” kavramının tanımında farklı yaklaşımların bulunduğu. 2006). Konu ağırlıklı olarak ceza hukuku konusudur. Domino teorisi. inşaat işverenlerine ve teknik elemanlara. Bildiride. Ancak evrensel olarak kabul gören bir teori bulunmamaktadır (Gürcanlı.şverenlerin ve çalış ma hayatında sorumluluk üstlenen diğer elemanların. Bu hususlarda ayrıntıya girilmeden iş kazasının hukuk sistemimizdeki tanımı üzerinde durulmuştur. iş kazalarındaki cezai sorumlulukları. gibi.1993). tesadüf teorisi. bir iş kazası sonucu Cumhuriyet savcısı tarafından başlatılan soruşturma evresinden itibaren. beklenmedik ve sonucu arzu edilmeyen bir olayı belirtmektedir. ceza hukuku konusunda herhangi bir uzmanlığı bulunmayan akademisyenlerdir. düzenlenen iddianame. kazaya eğilimli olma teorisi vb. kavram üzerindeki tartışmalardan ve uzmanlar arasındaki görüş ayrılıklarından anlaşılmaktadır. ş Kazasının Hukuk Sistemimizdeki Tanımı Türkiye’de iş kazasının hukuksal tanımı uzun yıllardan beri sadece 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun madde 11/A da yer almaktaydı. sigorta kurumları ve diğer bazı kuruluşları ilgilendiren hukuksal sorunlara neden olması ve bu arada.

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının. idari para cezaları. işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş geliş i sırasında. işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir. iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda.ş kazası. Geniş kapsamlı olan idari ve hukuki sorumluluklar hakkında ayrıntıya girilmemiş. b) şveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle. 4857 sayılı ş Kanunu’ nun 2. Kimi 142 . şverenlerin ş Kazalarıyla lgili Sorumlulukları Öncelikle şu hususu vurgulamakta yarar görülmüştür . meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır. Bunlara uyulmaması kamu düzenini bozduğundan devlet bu hükümlere aykırılıkları idari yaptırımlara bağlamıştır (Caniklioğlu 2004). Yasa maddesinin (d) fıkrasında atıf yapılan (a) bendinde „hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar„ ibaresi bulunmaktadır. ş kazasının bu tanımında. şveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur. şverenlerin sorumlulukları üç ana başlık altında incelenmektedir. Bu kanunda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri hakkında da uygulanır…“ denmektedir. hukuki sorumluluk ve cezai sorumluluk. sadece çalışanlara zarar veren olaylar söz konusudur. yasa koyucu çalışanın bedence veya ruhça zarar görmesi koşulunu esas almış ve bu zararın sonradan da ortaya çıkması olasılığını göz önünde bulundurmuştur. maddesinde “ şveren adına hareket eden ve işin. Görüldüğü gibi. dari sorumluluk. bilgilendirmek amacıyla özet açıklamalar aşağıda verilmiştir. işin durdurulması veya işyerinin kapatılması. işçilerin çalışmaktan alıkonulmasıdır (Baycık 2007) Hukuki Sorumluluk Türk iş hukuku öğretisinde işverenin iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle oluşan zararları tazmin sorumluluğunun hukuki niteliği konusunda görüş ayrılığı vardır. dari Sorumluluk 4857 sayılı ş Kanunu’nda ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerde yer alan iş güvenliğine ilişkin hükümler emredici niteliktedirler. d) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının. e) Sigortalıların. Cezai sorumluluk bildiri konusu olarak incelenmiştir. Dolayısıyla mevzuatta işveren için belirtilen sorumluluklar işveren vekili olarak görev yapan tüm teknik elemanları da kapsamaktadır. Devletin uyguladığı idari yaptırımlar. a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada. görevli olarak işyeri dış ında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda.

(6) Taksirli hareket sonucu neden olunan netice. Dikkatsizlik. özensizlik sonucu bir şahsa zarar vermek biçiminde oluşan suçlardır. Borçlar Kanunu’nda esas olan kusura dayalı sorumluluktur (Baycık 2007). Hatırlanacağı gibi yürürlükten kaldırılan 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun uygulandığ ı dönemde taksirli suçlar için öngörülen yaptırımların çok yetersiz olduğu sıkça gündeme gelmiş. dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla. ş kazaları. kusurlu olma durumu anlamındadır. 143 . Yargıtay da yerleşmiş içtihadıyla risk nazariyesine dayalı kusursuz sorumluluk esasını benimsediğini göstermiştir. Sorumluluk kusur esasına dayanmaktadır. Bu kiş iler. artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez. bir davranış ın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. bilinçli taksir halinde verilecek ceza yarıdan altıda bire kadar indirilebilir. Taksir sözcüğü kusurda bulunma. Kamu davası sonucunda suçu sabit görülen sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun aşağıdaki maddelerine göre hüküm verilir.yazarlar işverenin işçiyi gözetme borcundan doğan sorumluluğunu kusursuz sorumluluk esasına dayandırırlar. Dolayısıyla. yönetmelik ve diğer hukuksal düzenlemelerde belirtilen iş güvenliği kurallarına. işveren vekilleri veya diğer elemanlar olabilir. Cezai Sorumluluk ve Yaptırımlar Bir iş kazası ölüm veya yaralanma ile sonuçlanmışsa olayda kusuru bulunan kişiler cezai açıdan sorumludurlar ve haklarında cezai yaptırımlar uygulanır. Türk Ceza Hukuku’nda iş kazalarıyla ilgili suçlar “taksirli suçlar” olarak adlandırılmıştır. trafik kazaları. (5) Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda. (2) Taksir. neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır. Bu tür suçlarda kasıt söz konusu değildir. münhasıran failin kiş isel ve ailevi durumu bakımından. bu halde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır. bir mesleği icra ederken yapılan hata sonucu şahsa zarar vermek (örneğin bir hekimin tedavi veya ameliyat sırasındaki hatasıyla hastasına zarar vermesi) gibi. (4) Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir. Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir. dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlar kusur nedeni olmaktadır. 2004 yılında çıkarılan ve önemli maddelerinin büyük çoğunluğu 1 Nisan 2005’te yürürlüğe giren yeni Türk Ceza Kanunu’nda ayrıca “bilinçli taksir” kavramı tanımlanmıştır. (3) Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın. caydırıcı yaptırımların gerektiği vurgulanmıştı. tüzük. herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. işverenler. Türk Ceza Kanunu’nun konuyla ilgili maddesi şöyledir: Taksir (madde 22) (1) Taksirle işlenen fiiller. cinayet gibi trafik kazası sonucu ölümlere yol açan faillerin kısa bir süre hapis yattıktan sonra serbest kaldığı kamuoyunca eleştirilmiş. daha ağır. kanunun açıkça belirttiği hallerde cezalandırılır. yasa.

alkol almış. Yani sürücünün araç lastiklerinin yıpranmışlığını kontrol etmemesi. gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına.Taksirle öldürme (madde 85) (1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi. iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın. birinci fıkraya göre belirlenen ceza. vücudunda kemik kırılmasına. (2) Fiil. özensizliği söz konusudur. (3) Taksirle yaralama fiili. yarısı oranında artırılır. konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına. altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine. bir kat artırılır. kişi iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Taksirle yaralama fiili. yüzünde sabit ize. birinci fıkraya göre belirlenen ceza. (4) Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde. Sürücü böyle bir kaza yapacağını öngörmemiştir. üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. (5) Bilinçli taksir hâli hariç olmak üzere. Bilinçli Taksir Kavramı ve Önemi Yeni ceza yasasındaki tanımlara göre. neden olmuşsa. konuşmasında sürekli zorluğa. mağdurun. yenisiyle değiştirmemesi gibi bir dikkatsizliği. Yani her iki kavram arasındaki temel fark neticenin öngörülmemesi veya öngörülmesidir. bu maddenin kapsamına giren suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır. duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına. aracın ön lastiğinin patlaması sonucu kaldırıma çıkıp bir yayaya çarpması biçiminde gerçekleşen olayda taksir söz konusudur. Taksir ve Bilinçli Taksire Örnekler Tipik örnekler trafik kazalarından verilebilir. Şayet sürücü. mağdurun. duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine. kurallara uygun araç kullanan sürücünün. bir davranışın suçun neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesi halinde taksir. şehir içinde 100-120 km/saat hızla araç kullanmış ve benzer bir kazayı yapmış ise böyle bir olayda bilinçli taksir 144 . gebe bir kadının çocuğunun düşmesine. yüzünün sürekli değişikliğine. yaşamını tehlikeye sokan bir duruma. Taksirle yaralama (madde 89) (1) Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi. dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla. birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise. uzun süreli de olsa adli para cezasına çevrilebileceği ancak bu hükmün bilinçli taksir halinde uygulanmayacağ ı belirtilmiştir (madde50/4). taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hapis cezasının. TCK ‘ da. Şehir içinde hız sınırını aşmaksızın. neden olmuşsa.

Hiçbir önlem alınmadan. Şantiye şefi korkuluklu iskele yaptırmış. işveren vekili sıfatıyla görev yapan meslektaşların özellikle dikkat etmesi gereken husus yaşanan bir iş kazasında bilinçli taksir olması halinde mahkemece hükmolunacak hapis cezasının çok önemli olabileceğidir. Bilinçli taksir olduğu için bu hapis cezası yarısına kadar artırılabilir ve sonuç olarak sanık 22. yumuşak toprak zeminde şevsiz açılmış. örneğin 3. yumuşak toprak zeminde şevsiz açılmış 3. bir göçük olabileceğini öngörmemektedir.00 m. Şayet şantiye şefi aynı iş i yapması için ustayı görevlendirmiş ancak korkuluklu iskele ya da aşağıya düşmeyi önleyecek benzeri bir tertibat yaptırmamış. kazı kenarının göçmesine engel olamamış işçiler göçük altında kalmışlardır. Yani sanığa 15 yıl hapis cezası verebilir. kendini tutamayan. kanal içinde çalışan işçilerin göçük altında kalabileceği öngörülen bir durumdur. Zira bu koşullarda araç kullanan aklıselim sahibi bir insan kaza yapacağını öngörür. Bilinçli Taksirin Cezai Yaptırım Bakımından Önemi nşaat işverenlerinin. dayanım bakımından yetersizliği gibi) iksa. dikkatsizliği kusur nedenidir. Zira. kişi iki yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Bu yaptırım göz ardı edilemeyecek önemde olup genç bir mühendisin tüm yaşamını karartacak niteliktedir. 145 . Yukarıda verilen kanal kazısı kenarının göçmesi örneğinde şayet bilinçli taksir varsa ve olayda birden fazla işçi ölmüş ya da bir ölüm ve bunun yanı sıra yaralanan işçi veya işçiler varsa mahkeme. nşaat sektöründeki uygulamalardan şu örnekler verilebilir: Bir şantiye şefi. derinlikteki kanal kenarının göçebileceği. Bilinçli taksir olduğu için.sanığın niteliğine ve kusur durumuna göre (bu koşullar olumsuzsa) hapis cezasını üst sınırdan uygulayabilir. bir tabure üzerine çıkarak çalışan usta dengesini kaybederek aşağıya düşmüş olsaydı bilinçli taksir söz konusu olurdu. Böyle bir olayda taksir söz konusudur. yukarıda açıklandığı gibi bu hapis cezasının para cezasına çevrilmesi de mümkün değildir. kendini tutamayan. söküm işini yapacak ustayı bu iskelede çalıştırmış. boşluk kenarında kalıp söken ustanın bir an için dengesini kaybedip aşağıya düşebileceği öngörülen bir durumdur.vardır. ustanın ağırlığını taşımayan (dolayısıyla yetersiz bir imalat olan ) korkuluk yıkılmış ve usta aşağıya düşmüştür. Taksirle öldürme suçunda fiil. birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise. Şayet bu şantiye şefi aynı kanalda iksa tertibatı yaptırmadan işçileri çalıştırmış ve işçiler göçük altında kalmış olsalardı bilinçli taksir söz konusu olurdu.5 yıl hapis cezasına mahkum olabilir. Yukarıda açıklanan TCK maddelerinden anlaşılacağı gibi bilinçli taksir halinde verilecek hapis cezası üçte birinden yarısına kadar artırılabilmektedir. güvenlik kemeri vermemiş.00 m. derinlikteki kanalizasyon kazısı kenarlarına iksa tertibatı yaptırmış ancak yapılan iksadaki hatalı bir imalat nedeniyle (örneğin kullanılan ahşap elemanların boyut. binanın onuncu katında. Şantiye şefinin korkuluk imalatıyla ilgili özensizliği. Bu olayda şantiye şefi önlem aldığını düşünmekte ve ustanın aşağıya düşebileceğini öngörmemektedir dolayısıyla taksir söz konusudur. olayın . dengesini kaybeden usta korkuluk üzerine düşmüş. Bir bina inşaatının onuncu katında boşluk tarafında kiriş kalıbının söküm iş i yapılacaktır. Yani şantiye şefi gerekli önlemi aldığını düşünmekte.

o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır (madde13). kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi halinde kovuşturmaya (yargılamaya) yer olmadığına 146 . Gerçeğin araştırılması için emrindeki adli kolluk görevlileri marifetiyle şüphelinin (veya şüphelilerin) lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almak ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür. yüklenen suç ve ilgili kanun maddeleri. Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu’ndaki esaslar çerçevesinde ve özet bilgiler halinde açıklanmaya çalışılmıştır. Şüphelinin sadece aleyhine olan hususlar değil. Bu yapılmasa da. Savcı soruşturma evresinde gerek görüyorsa bilirkiş i incelemesi de yaptırabilir. birden fazla ölüm veya bir ölüm ve bir yada daha fazla yaralanma meydana gelmişse verilecek hapis cezasının üst sınırı 10 yılı aştığı için dava Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılır. işlenen suç dolayısıyla TCK ‘ da öngörülen cezalardan hangisine hükmedilmesinin istendiği belirtilir. şüpheli kavramı “soruşturma evresinde suç şüphesi altında bulunan kiş i” . Ceza Muhakemesi Kanunu’nda soruşturma kavramı “ Kanun’a göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evre”. ihbar veya başka bir suretle olayı öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere soruşturmayı başlatır. ddianamenin sonuç kısmında. Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa savcı bir iddianame hazırlar. kamu davasının açılması. ddianamenin Hazırlanması ve Mahkemeye Sunulması Kamu davası Cumhuriyet savcısı tarafından açılır. kovuşturma kavramı “iddianamenin kabulüyle başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen evre “ sanık kavramı “ kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar suç şüphesi altında bulunan kişi” olarak tanımlanmıştır (madde 2). yaşanan bir iş kazası sonunda başlayan adli süreç. Cumhuriyet Savcısı. 2 yıl ve daha az ceza gerektiren davalar Sulh Ceza Mahkemesi’ nde. ş kazalarında. ddianame görevli ve yetkili mahkemeye hitaben düzenlenir. dava sürecindeki önemli aşamalar ve meslektaşlarımızın bilmesinde yarar görülen önemli hususlar. lehine olan hususlar da ileri sürülür. ddianamede şüphelinin (veya şüphelilerin) ve suçtan zarar görenlerin varsa müdafilerinin kimlikleri. şlenen bir suç nedeniyle sadece suçtan zarar gören kiş inin değil. Soruşturma Evresi Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca işverenlerin iş kazasını. Bu nedenle ceza davaları toplumun yani kamunun temsilcisi olarak Cumhuriyet Savcısı tarafından takip edilir ve “kamu davası” olarak adlandırılır. Olay mahallinde yapılan inceleme ve tespitler tutanağa bağlanır. soruşturma evresi sonunda. diğer davalar Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılır. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı (Takipsizlik Kararı) Savcı. aynı zamanda tüm toplumun mağduriyeti söz konusudur. suçu oluşturan olaylar mevcut delillerle ilişkilendirilerek açıklanır.Kamu Davasının Açılması ve Dava Süreciyle lgili Özet Bilgiler Bu bölümde.

Ancak suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır” hükmü yer almaktadır. Diğer yaralanmalarda şikâyete bağlı olmaksızın kamu davası açılıyordu. ş kazalarıyla ilgili tazminat davaları tüzel kişilik (örneğin işveren inşaat firması) ya da olayda herhangi bir kişisel kusuru bulunmasa dahi işveren kişi aleyhine açılabilmektedir. Ayrıca taksirle yaralama suçlarında soruşturma ve kovuşturma. Ceza Muhakemesi Kanunu’nda hangi suçlar için uzlaştırma yoluna gidilebileceği. Özet olarak bu kavram ile amaçlanan. şüpheli veya sanığın kaçması. Uzlaşma Ceza yasasının getirdiği yeni uygulamalardan biri de uzlaşmadır. saha mühendisinin ya da bir başka şantiye görevlisinin kusurundan kaynaklanan bir iş kazası nedeniyle. Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar. Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği Türk Ceza Kanunu’ nun 20. Dolayısıyla yaralanma ile sonuçlanan iş kazalarında Cumhuriyet Savcısı’nın tarafların uzlaştırılması doğrultusunda girişimi ve yürüttüğü bir süreç söz konusu olmakta. Olayda kusurlu olduğu şüphesi bulunan kişiler aleyhine kamu davası açılabilir. kovuşturma evresinde sanığın tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine veya re’sen mahkemece karar verilir. Bu nedenle. Eski ceza yasasında olayda zarar gören kişinin 10 günden az geçici işgöremez durumda kalması (yani 10 günden az rapor alması) halinde kamu davasının açılması zarar gören kiş inin şikâyetçi olmasına bağlı idi. belediyenin açtığın bir çukura düşerek yaralanmış veya yaşamını yitirmişse bu olayla ilgili kamu davası belediye aleyhine değil. Yasada. delilleri yok etme gizleme veya değiştirme. taksirle yaralama suçları için uzlaştırma girişiminde bulunulacağı yasada belirtilmiştir (madde 253) . Zira işveren çalıştırdığı elemanın veya elemanların kusurundan kaynaklanan iş kazasındaki maddi zararlardan hukuksal açıdan sorumludur (kusursuz sorumluluk) . uzlaşmanın nasıl gerçekleşeceği ayrıntılı olarak açıklanmıştır. kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebileceği belirtilmiştir (madde100). Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Oysa cezai sorumluluk şahsidir. suçtan zarar görenin şikâyetçi olması koşuluna bağlıdır. tanık. uzlaşma sağlandığ ı takdirde kamu davası açılmamaktadır. Tutuklama Ceza Muhakemesi Kanunu’nda. şüpheli ile mağdurun veya suçtan zarar görenin uzlaştırılması ve kamu davasının açılmamasıdır. bilinçli taksir hali hariç olmak üzere suçtan zarar gören kişi davacı olmadığı takdirde kamu davası açılmaz. belediyenin o çukurla ilgili önlemleri alma yükümlülüğünü taşıyan elemanı veya elemanları aleyhine açılır. olayda kusuru bulunmayan işveren aleyhine kamu davası açılması söz konusu değildir. 147 . saklanması. Soruşturma evresinde şüphelinin tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından. Ceza yasamızdaki bu madde uyarınca tüzel kişiler hakkında da kamu davası açılamamaktadır. mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapma hususlarında kuvvetli şüphe bulunması tutuklama nedenleri arasında sayılmıştır. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. maddesinde “ Ceza sorumluluğu şahsidir. Örneğin bir yurttaş.karar verir (takipsizlik kararı). Yani şantiyede şantiye şefinin.

Kamu Davasına Katılma. il adli yargı adalet komisyonları tarafından her yıl düzenlenen bir listede yer alan gerçek veya tüzel kişiler arasından seçilirler. Özel nedenlerle süre en çok üç ay daha uzatılabilir. kamu davasının açılmasından sonra mahkemeye dilekçe verilmesi veya katılma istemini içeren sözlü başvurunun duruşma tutanağına geçirilmesi suretiyle olur. Örneğin 2009/55 Esas sayılı bir dosya numarası. sanığın (varsa avukatının) dinlenmesinden sonra katılma isteminin uygun olup olmadığına karar verir. tirazlar muhakemece uygun bulunursa. stemi uygun bulunan kişi veya kişiler. Atama kararında. belirtilen listelere girmeyenler arasından da bilirkişi seçilebilir. müdafiine veya kanuni temsilciye süre verilir. gerekçesi de gösterilmek suretiyle. katılana. katılan (müdahil) sıfatıyla duruşmalara söz sahibi olarak katılır. dava olduğunu göstermektedir.5 yıl hapsin istenebilmesi. vekilinin. şüphelinin veya sanığın. Mahkeme bir duruşma günü ve saati tespit eder ve duruşmada hazır bulunması gereken kişileri çağırır. Bilirkişi incelemeleri tamamlandığında. Dava dosyasına bir numara verilir. Bu süre üç ayı geçemez. özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde bilirkiş inin görüşünün alınmasına mahkemece re'sen. Cumhuriyet savcısının. vekiline. Bilirkişiye raporunu sunması için işin niteliğine göre uygun bir süre verilir. başka bilirkişi görevlendirilir. Mahkeme. tutuklama kararlarına daha sık rastlanabileceğini göstermektedir. Mahkeme karar için bir kanaate 148 . diğer illerde oluşturulmuş listelerden de bilirkişi seçebilirler. Cumhuriyet savcısının. Katılma. yoksa kabul edilir ve dava açılmış olur. Katılan (Müdahil) Kavramı ş kazası sonucu mağdur olanlar. daha önce de belirtildiği gibi ağır ihmali bulunan sanık için 22. şüpheliye veya sanığa. Olayın niteliğine göre bilirkiş iye olay mahallinde keşif yaptırılabileceği gibi sadece dosya üzerinde inceleme yaparak raporunu düzenlemesi istenebilir. gerekirse aynı bilirkiş iden ek rapor istenebilir. Bilirkişiler. suçtan zarar gören gerçek ve tüzel kişiler. ddianame çağrı kâğıdıyla birlikte sanığa (veya sanıklara) tebliğ olunur. Yasal açıdan bir hata veya eksiklik varsa hazırlayan savcıya iade edilir. müdafiinin veya kanuni temsilcinin istemi üzerine karar verilebilir. Cumhuriyet savcıları ve hâkimler.Eski ceza yasasının yürürlükte olduğu dönemde inşaat iş kazaları nedeniyle tutuklamaya çok ender rastlanmaktaydı. o mahkemede 2009 yılında açılan 55. yeni bilirkiş i incelemesi yapılması veya itirazların bildirilmesi için istemde bulunabilmelerini sağlamak üzere Cumhuriyet savcısına. katılanın. Bilirkişilere yemini yaptırılır ve bununla ilgili bir tutanak (yemin zaptı) düzenlenir. mahkemeye aittir. Davanın Açılması Cumhuriyet savcısı tarafından mahkemeye sunulan iddianame ve ekindeki soruşturma belgeleri mahkemece incelenir. Bilirkişi ncelemesi Çözümü uzmanlığı. yalnız bulundukları il bakımından yapılmış listelerden değil. kovuşturma (yargılama) evresinin her aşamasında. iş kazalarında bilinçli taksirin bulunmasına bağlı olarak ağır hapis cezasının gündeme gelmesi. Meslektaşlarımızın bu hususu da göz ardı etmemeleri gerekmektedir. Bilirkişi atanması ve gerekçe gösterilerek sayısının birden çok olarak saptanması. hüküm verilinceye kadar şikâyetçi olduklarını bildirerek kamu davasına katılabilirler. kovuşturma evresi başlar. sanığın kaçabileceği şüphesini artırmakta. Yeni yasa uyarınca.

sekiz paydasına göre dağıtılırdı.5 milyon TL. yaşanan olayın. Bozma sebepleri ilamda ayrı ayrı gösterilir. Yukarıda özet bilgilerle açıklanmaya çalış ılan cezai yaptırımların . inşaat uygulamalarında sorumluluk üstlenen teknik elemanların öncelikle dikkat etmeleri gereken husus iş kazalarının insancıl yönüdür. bozma gerekçeleri doğrultusunda yeniden yapılması istenir.varıncaya kadar süreç bu şekilde devam eder.5 yıl hapis cezasına mahkûm olabilmektedir. beyan tutanağa geçirilir ve tutanak hâkime onaylattırılır. mahkeme kararını hukuka uygun bulursa onaylar ve hüküm kesinleşmiş olur. yeni ceza yasasında önemli ölçüde ağırlaşmış olduğu görülmektedir. hükmün kesinleşmesini engeller. • 149 . faktörlere bağlı olarak mahkemece takdir edilir. Süresi içinde yapılan temyiz başvurusu. Yargıtay. hapis cezasının alt ve üst sınırları belirtilmiş olup verilecek cezanın miktarı. hükmün açıklanmasından itibaren yedi gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya bir beyanda bulunulması suretiyle yapılır. Bu konuda özellikle aşağıdaki hususlara dikkat çekmekte yarar görülmüştür. yargılanan sanığın niteliğine vb. • nşaat sektörümüzdeki iş kazası sayısının çokluğu ve özellikle yaşanan olayların sonuçlarının ağır olması dikkate alınarak. iş güvenliği mevzuatında yer alan tüm güvenlik önlemlerinin eksiksiz uygulanmasına özen göstermek gerekmektedir. kusurun. Yasada. Yukarıda açıklandığı gibi çok açık ve önemli bir ihmal sonucu meydana gelen iş kazasında birden fazla ölüm veya bir ölümün yanı sıra bir veya birkaç yaralanma olmuşsa. Kusur bakımından çelişkili kanaatler açıklandığı için. bilinçli taksir kapsamına giren asli kusurlu sanık 22. Kusurlu bulunanlar hakkında ise kusur durumuna ve olayın niteliğine göre TCK madde 85 veya 89 ‘ da öngörülen hapis cezasına hükmolunur. Mahkeme kararında hukuka aykırılık varsa Yargıtay bu kararı bozar. olaydaki kusur durumu hakkında kesin bir kanaate varınca dava karara bağlanır. Bildiri konusu dışında kalan tazminat davalarındaki parasal tutarlar. mertebesine ulaşabilmektedir. Yeni yasada şüpheli veya sanık “asli kusurlu” veya “tali kusurlu” olarak değerlendirilmektedir. bir kişinin ölümüyle sonuçlanan iş kazalarında 1-1. Mahkeme Kararı ve Yargıtay (Temyiz) Evresi Kovuşturma ( yargılama ) evresinde mahkeme. Olayda kusuruz olduğu kanaatine varılan sanık veya sanıklar hakkında beraat kararı verilir. bazı davalarda çok sayıda farklı bilirkiş i raporu alındığına rastlanmıştır. Birinci derecede önem taşıyan bu insancıl faktörün yanı sıra iş kazaları sonucu karşılaşılan yaptırımlar göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. Özellikle bilinçli taksir kapsamına girebilecek hatalı uygulamalardan ve ihmallerden kaçınmak büyük önem taşımaktadır. Temyiz istemi. Eski yasada kusur. her şeyden önce yükümlülüklerin bilincinde olmak. Sonuç ve Öneriler nşaat işverenlerinin. Dosya mahkemeye geri gönderilir ve yargılamanın. Bu konudaki çabalar her şeyden önce yaşamını sürdürmek mücadelesi veren çalışanın can güvenliğini sağlama amacına yönelik olmalıdır.

(2007) nşaat Şantiyelerinde Bulanık Kümeler Yardımıyla ş Güvenliği Risk Analizi Yöntemi. • • Kaynaklar Baycık. Bu nedenle bilirkişilerin konunun uzmanları arasından seçilmesine özen göstermek. 41-62. TÜ. Müngen. Türk Harp – ş Sendikası Eğitim Yayınları. Yaşanan bazı olaylarda ve özellikle mahalli karakol elemanlarının olay yerindeki inceleme ve tespitlerinde sonradan telafisi güç eksiklik ve hatalara rastlanmıştır. Soruşturma evresindeki tespitler. Dolayısıyla. lehteki delillerin tutanaklara geçirilmesini sağlamaları gerekmektedir. (2004) şverenin ş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri Alma Yükümlülüğü. Dava sürecindeki bilirkiş i raporları mahkeme kararına dayanak oluşturmaktadır. Bilirkişi incelemelerinde de zaman zaman hatalı kanaatlere rastlanmaktadır. nşaat Mühendisleri Odası. Doktora Tezi. E. G. ş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Doktora Tezi. Caniklioğlu. N. lgili paragrafta belirtildiği gibi soruşturmayı yürüten savcının. U. Şantiye sorumlularının özellikle bu süreçte dikkatli olmaları. fotoğraf çekme gibi sağlıklı tespitler yapılmıyorsa bunları yapmakta büyük yarar vardır. s. U. G. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından video kaydı. açılacak davanın süreci ve sonucu bakımından önem taşımaktadır. Ankara. s. TÜ nşaat Fakültesi. TÜ. Müngen. bu doğrultuda yasal hak kullanılarak mahkemeden talepte bulunmak gerekmektedir. 47-52 Gürcanlı. 150 . ayrıntıları ilgili paragrafta açıklanan tutuklama durumu söz konusu olabilmektedir. şüpheli lehine olan delilleri de toplama ve şüphelinin haklarını koruma yükümlülüğü vardır.• Öte yandan bilinçli taksir kapsamına giren suçlarda verilen hapis cezaları idari para cezasına çevrilmemektedir. (2008) ş Güvenliği Ders notu. (2007) nşaat şyerlerinde şverenin ş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri ve Sorumluluğu. Meslek Hastalıkları ve ş Kazaları Sempozyumu. stanbul. (1993) Türkiye’de nşaat ş Kazalarının Analizi ve ş Güvenliği Sorunu.

edu. yapılan çalışmada itiraz yapılan ihalenin türü. Anahtar sözcükler: Kamu hale Kanunu. 2005 yılına ait 34 adet. 26130 Eskişehir Tel: 0222 211 40 00 E-Posta: gcicek@anadolu. itiraz edenin türü. Kamu hale Kurulu’nun verdiği kararlardaki oy birlikteliği ve karar sonuçlarına ait analizlere de yer verilmiştir. 2006 yılına ait 60 adet. 151 . Bu doğrultuda 4734 sayılı Kamu hale Kanunu’nun uygulanması esnasında yapım işleri ihalelerine yönelik Kamu hale Kurumu’na yapılan 326 adet şikâyet başvurusu incelenmiştir. 26555 Eskişehir Tel: 0222 321 35 50 E-Posta: gokhana@anadolu.tr Öz Ülkemizde uygulanmakta olan 4734 sayılı Kamu hale Kanunu’nda çeşitli aksaklıklar mevcuttur.4734 Sayılı Kamu hale Kanunu’nun Yapım şleri haleleri Uygulamalarında Karşılaşılan hale Uyuşmazlıkları ve Çözüm Önerileri Gökhan Çiçek Serkan Kıvrak Anadolu Üniversitesi nşaat Mühendisliği Bölümü ki Eylül Kampüsü. Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliği. Kamu kurumlarında görev yapan 1’i sayıştay denetçisi ve 5’i inşaat mühendisi olmak üzere toplam 6 kiş i ile yüz yüze görüşmeler sonucunda Kamu hale Kanunu’nun yapım işleri ihaleleri uygulamalarındaki uyuşmazlıkların yoğunlaştığı noktalar irdelenmiş ve incelemeler sonucunda kanundaki eksiklerin giderilmesi yönünde gerekli önermelerde bulunulmuştur. ülkemizde uygulanmakta olan 4734 sayılı Kamu hale Kanunu’nun yapım işleri ihaleleri uygulamalarındaki ihale uyuşmazlıklarının irdelenmesi suretiyle karşılaşılan problemleri tespit etmek ve bu tespitlere yönelik olarak çözüm önerileri sunmaktır.tr Gökhan Arslan Anadolu Üniversitesi nşaat Mühendisliği Bölümü ki Eylül Kampüsü. 26555 Eskişehir Tel: 0222 321 35 50 E-Posta: serkankivrak@anadolu.tr Tepebaşı Belediyesi. Bu çalışmanın amacı. Ayrıca.edu. 4734 sayılı Kamu hale Kanunu düzenine ilişkin Kamu hale Kurumu tarafından düzenlenen ikincil mevzuatla birlikte kanunun uygulanabilirlik düzeyi yükseltilmeye çalış ılmıştır. 2007 yılına ait 143 adet ve 2008 yılının ilk 5 ayına ait 64 adet yapım iş leri ile ilgili Kamu hale Kurumu’na yapılan itiraz başvurusu Kamu hale Kurumu’nun web adresinden temin edilmek suretiyle Ekim 2007 – Haziran 2008 tarihleri arasında irdelenmiştir. ncelemeler yapılırken ihalelerle ilgili itirazların Kamu hale Kanunu’nun ve Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliği’nin hangi maddelerine istinaden yapıldığı ve bu suretle uyuşmazlıkların hangi noktalarda yo ğunlaştığı tespit edilmiştir.edu. Kamu hale Kurumu. Belediyelerde ihaleleri yapılan 2004 yılına ait 25 adet.

2005. daha önce uygulanmakta olan kanunlardan çok farklı bir yapıya sahiptir. Kamu hale Kurulu’nun verdiği kararlardaki oy birlikteliği ve karar sonuçlarına ait analizlere de yer verilmiştir. Dolayısıyla kanunun işleyiş süreci içerisinde uyuşmazlıklar ortaya çıkmıştır. 152 . Kamu hale Kanunu’nda yapılması gerekli olan değişikliklerin önemli bir derecede olduğunun göstergesidir (Karapınar. Kamu hale Kurumu tarafından hazırlanan ikincil mevzuatlarla uygulanabilir hale getirilmeye çalış ılmıştır. Ülkemizde Avrupa Birliği'ne tam üye olma çabaları kapsamında hukuksal alanda çeşitli değişiklikler yapılmakta ve uyum yasaları çıkarılmaktadır. Bu kanun. 4734 sayılı Kamu hale Kanunu ihale sistemimizde önemli değişikliklere neden olmuştur. aynı konuya ilişkin farklı veya hatalı uygulamaların yapılıyor olması. Analizlerde uyuşmazlık konusu olmayan maddelere yer verilmemiştir. hizmet ve yapım işleri alımları ülke ekonomisi içerisinde önemli bir paya sahiptir. uygulamada ortaya çıkan aksaklıkları gidermede yetersiz kaldığı ve bütün kamu kurumlarını kapsamadığı gerekçeleriyle yeni mevzuat düzenleme çabaları başlatılmış ve 4734 sayılı Kamu hale Kanunu kabul edilmiştir ( ğdeler. ncelemeler yapılırken ihalelerle ilgili itirazların Kamu hale Kanunu’nun ve Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliği’nin hangi maddelerine istinaden yapıldığı ve bu suretle uyuşmazlıkların hangi noktalarda yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Yücel. Belirtilen amaç doğrultusunda belediyelerde ihaleleri yapılan 2004 yılına ait 25 adet. Köksal. karar ve içtihatların henüz oluşamamış olması. 2006 yılına ait 60 adet. 2006. Ayrıca yapılan çalışmada itiraz yapılan ihalenin türü. 2003). Dolayısıyla. 2007 yılına ait 143 adet ve 2008 yılının ilk 5 ayına ait 64 adet yapım iş leri ile ilgili Kamu hale Kurumu’na yapılan itiraz başvurusu Kamu hale Kurumu’nun web adresinden temin edilmek suretiyle Ekim 2007 – Haziran 2008 tarihleri arasında irdelenmiştir. Araştırma Bu çalışmanın amacı. itiraz edenin türü. 2005 yılına ait 34 adet. Budak. Fakat değişik yorum ve anlamalara meydan verir hükümlere ilişkin kesin görüş. 2005. Araştırma Sonuçları Genel olarak bakıldığında itiraz edilen 326 adet ihalenin 257 adedi (%79) açık ihale usulüyle yapılmıştır (Şekil 1). Kamu hale Kanunu ile getirilen yeni ihale düzenine ilişkin çerçeve hükümler. 2003).Giriş Kamu kuruluşlarının mal. Bu bağlamda 2886 sayılı Devlet hale Kanunu’nun günümüzün değişen ihtiyaçlarına cevap vermediği. Gencer. 2003. ülkemizde uygulanmakta olan 4734 sayılı Kamu hale Kanunu’nun yapım işleri ihaleleri uygulamalarındaki ihale uyuşmazlıklarının irdelenmesi suretiyle karşılaşılan problemleri tespit etmek ve bu tespitlere yönelik olarak çözüm önerileri sunmaktır. Kamu kurumlarında görev yapan 1’i sayıştay denetçisi ve 5’i inşaat mühendisi olmak üzere toplam 6 kişi ile yüz yüze görüşmeler sonucunda Kamu hale Kanunu’nun yapım işleri ihaleleri uygulamalarındaki uyuşmazlıkların yoğunlaştığ ı noktalar irdelenmiş ve incelemeler sonucunda kanundaki eksiklerin giderilmesi yönünde gerekli önermelerde bulunulmuştur. Kamu hale Kanunu’nda belirtildiği üzere açık ihale usulünün esas ihale usulü olarak benimsendiği ortaya çıkmıştır.

hale Tipi Pazarlık 4 Devlet hale Kanunu Şekil 1 Kamu hale Kurumuna yapılan itirazların ihale türleri. birinci olarak 9 adet uyuşmazlık (%17) ile Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 65 inci maddesinde ikinci olarak 6 adet uyuşmazlık (%11) ile Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “ ş deneyim belgeleri” başlıklı 40 ıncı maddesinde yoğunlaştığı görülmektedir. birinci olarak 12 adet uyuşmazlık (%13) ile Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aş ırı düşük teklifler” başlıklı 65 inci maddesinde. birinci olarak 10 adet uyuşmazlık (%22) ile Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 65 inci maddesinde ve ikinci olarak 4’er adet uyuşmazlık (%9) ile Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Temel ilkeler” başlıklı 4 üncü maddesi. 2005 yılında itirazlar Kamu hale Kanunu açısından incelendiğinde uyuşmazlıkların. Aynı şekilde 2004 yılında Kamu hale Kurulu’nun verdiğ i kararlar ve Kamu hale Kurumu’na yapılan itirazlar Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliği açısından incelendiğinde uyuşmazlıkların. ikinci olarak 6 adet uyuşmazlık (%16) ile Kamu hale Kanunu’nun “ haleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde yoğunlaştığı görülmektedir. Aynı şekilde itirazlar Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliği açısından incelendiğinde uyuşmazlıkların. Ar.300 250 hale Sayısı 200 150 100 50 0 257 47 18 Açık Belli st. 2006 yılında yapılan itirazlar Kamu hale Kanunu açısından incelendiğinde uyuşmazlıkların. “ hale ve ön yeterlik dokümanının hazırlanması” başlıklı 19 uncu maddesi ve “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 42 inci maddelerinde yoğunlaştığı görülmektedir. birinci olarak 10 adet uyuşmazlık (%25) ile Kamu hale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde. 2004 yılında Kamu hale Kurulu’nun verdiği kararlar ve Kamu hale Kurumu’na yapılan itirazlar Kamu hale Kanunu açısından incelendiğinde uyuşmazlıkların. ikinci olarak 12 adet uyuşmazlık (%12) ile Kamu hale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler başlıklı” 38 inci maddesinde yoğunlaştığı görülmektedir. “Yaklaşık maliyet” başlıklı 7 inci maddesi. birinci olarak 27 adet uyuşmazlık (%28) ile Kamu hale Kanunu’nun “ haleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde. Aynı şekilde 2006 yılında yapılan itirazlar Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliği açısından incelendiğinde uyuşmazlıkların. ikinci olarak 8 adet 153 . birinci olarak 14 adet uyuşmazlık (%25) ile Kamu hale Kanunu’nun “ haleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde. ikinci olarak 9 adet uyuşmazlık (%16) ile Kamu hale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde yoğunlaştığı görülmektedir.

Aynı şekilde 2008 yılında Kamu hale Kurulu’nun verdiği kararlar ve Kamu hale Kurumu’na yapılan itirazlar Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliğ i açısından incelendiğinde uyuşmazlıkların. birinci olarak 21 adet uyuşmazlık (%21) ile Kamu hale Kanunu’nun “ haleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde.uyuşmazlık (%9) ile Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “ steklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde yoğunlaştığı görülmektedir. 33 adet düzeltici işlem tesis edilmesi (%10). 2007 yılında yapılan itirazlar Kamu hale Kanunu açısından incelendiğinde uyuşmazlıkların. 2008 yılında ise Kamu hale Kanunu açısından incelendiğinde uyuşmazlıkların. ikinci olarak 21 adet uyuşmazlık (%11) ile Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 65 inci maddesinde yoğunlaştığı görülmektedir. Aynı şekilde. 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 182 hale Sayısı 56 33 26 çişleri Bakanlığına Gön. 26 adet konunun çişleri Bakanlığı’na gönderilmesi (%8) yönünde kararı mevcuttur (Şekil 2). 154 . birinci olarak 14 adet uyuşmazlık (%13) ile Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “ ş deneyim belgeleri” başlıklı 40 ıncı maddesinde. 2007 yılında yapılan itirazlar Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliği açısından incelendiğinde uyuşmazlıkların. 4 Cumhuriyet Savcılığına Gön. Tüm yıllar birlikte analiz edildiğinde Kamu hale Kurulu’nun 182 adet ret (%53). 56 adet iptal (%17). Düzeltici şlem ptal Ret Karar Sonucu Şekil 2 Kamu hale Kurulu karar sonuçları. birinci olarak 28 adet uyuşmazlık (%15) ile Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Pazarlık usulü” başlıklı 17 inci maddesinde. ikinci olarak 12 adet uyuşmazlık (%12) ile Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Pazarlık usulü” başlıklı 17 inci maddesinde yoğunlaştığ ı görülmektedir. ikinci olarak 14 adet uyuşmazlık (%14) ile Kamu hale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5 inci maddesinde yoğunlaştığ ı görülmektedir. 9 ptal Kararının ptali 6 Karar Vermeye Yer Yok 3 vedilik Kararı ptal 17 lgili dareyeBildirim. Kamu hale Kurulu’nun verdiği kararlarda hem istekliler lehine hem de idareler lehine kararları eşit oranda verdiği söylenebilir. birinci olarak 43 adet uyuşmazlık (%26) ile Kamu hale Kanunu’nun “ haleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde ikinci olarak 28 adet uyuşmazlık (%17) ile Kamu hale Kanunu’nun “Pazarlık usulü” başlıklı 21 inci maddesinde yoğunlaştığı görülmektedir.

155 . birinci olarak 111 adet uyuşmazlık (%24) ile Kamu hale Kanunu’nun “ haleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde ikinci olarak 61 adet uyuşmazlık (%13) ile Kamu hale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde ve üçüncü olarak 44 adet uyuşmazlık (%10) ile Kamu hale Kanunu’nun “Pazarlık usulü” başlıklı 21 inci maddesinde yoğunlaştığı görülmektedir (Şekil 4). Tüm yıllar göz önünde bulundurularak. birinci olarak 59 adet uyuşmazlık (%12) ile Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde ikinci olarak 44 adet uyuşmazlık (%9) ile Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Pazarlık usulü” başlıklı 17 inci maddesinde ve üçüncü olarak 43 adet uyuşmazlık (%9) ile Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “ ş deneyim belgeleri” başlıklı 40 ıncı maddesinde yoğunlaştığ ı görülmektedir. Kamu hale Kurulu’nun verdiği kararlar ve Kamu hale Kurumu’na yapılan itirazlar Kamu hale Kanunu açısından incelendiğinde uyuşmazlıkların. Kamu hale Kurulu 16 adet (%5) ihale ile ilgili olarak Kamu hale Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan talep üzerine inceleme yapmıştır. Benzer şekilde Gencer (2005) tarafından 2004 yılına ait yapım işleri ihalelerindeki uyuşmazlıkların incelendiği çalışmada şikâyet başvurularının %66 oranında kurumsal yapı türüne sahip istekliler tarafından yapıldığ ı tespit edilmiştir.Kamu hale Kurulu. aldığı kararların 214 adetini (%66) oybirliği ile 112 adetini (%34) ise oyçokluğuyla almıştır. Sonuçlara bakıldığında şikâyet başvurularının %60 oranında kurumsal yapı türüne sahip istekliler tarafından yapıldığı görülmektedir. 200 150 hale Sayısı 100 50 0 Tüzel Kişi Gerçek Kişi Öğretim Görevlisi Başkanlık stemi Ortak Girişim Diğer 73 36 16 13 181 7 tiraz Türü Şekil 3 Kamu hale Kurumu’na yapılan itirazların türleri. 13 adetini (%4) ortak girişimciler tarafından yapılan itirazlar oluşturmaktadır (Şekil 3). Tüm yıllar göz önünde bulundurulduğunda Kamu hale Kurumu’na yapılan itirazların 181 adetini (%56) tüzel kişiler. Aynı şekilde Şekil 5’e bakıldığında 2008 yılında Kamu hale Kurulu’nun verdiğ i kararlar ve Kamu hale Kurumu’na yapılan itirazlar Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliği açısından incelendiğinde uyuşmazlıkların.

Şeffaflık ve Rekabet Kamu alımlarında rekabeti etkili bir biçimde sağlamak ve sürdürebilmek için alımlar hakkındaki ayrıntılı ve anlaşılır bilgilerin mümkün olan en geniş alanda ilan edilmesi 156 . araştırmalar ve kişisel görüşmeler neticesinde Kamu hale Kanunu’nun yapım işleri ihaleleri uygulamalarında uyuşmazlıkların sayısının yıllara göre bir şekilde arttığı gözlenmektedir. araştırmalar ve yüz yüze görüşmeler (1 sayıştay denetçisi ve kamu kurumlarında görevli 5 inşaat mühendisi) sonucunda Kamu hale Kanunu’nun yapım iş leri ihaleleri uygulamalarındaki uyuşmazlıkların yoğunlaştığı noktalar belirlenmiş ve aşağıda maddeler halinde verilmiştir. Kamu hale Kanunu’nun istekliler ve idareler tarafından tam olarak anlaşılamaması ve hak arama sürecinin yeni algılanıyor olması uyuşmazlıkların artış sebebi olarak gösterilebilir.120 100 Uyuşmazlık Sayısı 80 60 111 44 40 20 1 0 3 5 6 7 9 10 11 12 13 15 17 20 21 24 26 27 28 35 9 1 1 5 11 3 1 1 3 2 4 11 5 2 29 Kanun Maddesi Şekil 4 tiraz maddeleri ve sayıları (Kamu hale Kanunu’na göre). Yapılan analizler. Yapılan analizler. 70 60 Uyuşmazlık Sayısı 50 40 30 20 10 30 61 24 16 4 32 22 17 24 18 2 33 1 34 3 36 5 37 38 39 40 3 41 4 42 2 44 1 45 55 2 61 62 1 63 ddaa 0 Kanun Maddesi Şekil 4 (devamı) tiraz maddeleri ve sayıları (Kamu hale Kanunu’na göre).

(Erol. Kamu hale Kurumu tarafından hangi evrakların eksik evrak olarak değerlendirilmesi gerektiği yönelik kesin ibarelerin bulunduğu bir düzenleme yapılmalıdır. Kamu alımlarında etkinliği bozan siyasi himayecilik. 70 60 Uyuşmazlık Sayısı 50 40 30 20 10 0 ddaa 40 41 42 45 46 48 49 50 53 54 55 58 59 60 61 62 63 65 66 69 70 59 43 40 24 13 4 1 3 3 2 2 1 17 15 1 3 3 17 11 1 1 18 Yönetm elik Maddesi Şekil 5 (devamı) tiraz maddeleri ve sayıları (Yapım şleri haleleri Uyg. 2006). Yeterlik Belgeleri ve Eksik Evrakların Tamamlattırılması steklilerin yeterliliklerini belirlemeye yönelik olarak "Ekonomik ve Mali Yeterlilik" ile " Mesleki ve Teknik Yeterlilik" kurallarının tek bir belge içerisinde toplanması.’ne göre). Yön.’ne göre). ihalelere katılımı son derece kolaylaştıracağı gibi haksız rekabet ortamını da ortadan kaldıracaktır (Ustaömer. 2006).gerekmektedir. 157 39 0 . yolsuzluk ve dolandırıcılıkla mücadele etmenin en önemli yolu alım sürecinin başından sonuna kadar mümkün olan en üst seviyede saydam tutulmasıdır. 50 45 40 Uyuşmazlık Sayısı 35 30 27 25 20 15 10 5 4 5 7 44 21 18 9 6 1 8 9 10 5 3 22 11 10 2 4 2 31 34 35 36 8 9 3 4 2 10 1 11 1 16 17 18 19 3 27 28 29 30 37 38 Yönetm elik Maddesi Şekil 5 tiraz maddeleri ve sayıları (Yapım şleri haleleri Uygulama Yön.

denetim altında tutulan “ ş Deneyim Belgeleri”nin oluşturulması ve mesleki yetkinlik belgesine dönüştürülmesi. gizliliğ i esasından vazgeçilmeli ve Kamu hale Kanunu’nun ilgili maddelerinde. Aynı şekilde ihale işlemlerin hızlandırılmasına yönelik elektronik ortamda süreçlerin ilerletilebildiği yeni yöntemler benimsenmelidir. ihalelerde ihalelere verilen tekliflerin etkilenmemesini sağlayacak şekilde. Tespit edilen yaklaşık maliyetin. ş Deneyim Belgeleri steklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri yanı sıra mesleki ve teknik yeterliliklerinin net bir şekilde belirlenmesine yardımcı olan. 2003). bu yönde değişiklilikler yapılmalıdır ( ğdeler. Yaklaşık Maliyet Sağlıklı bir yaklaşık maliyetin belirlenebilmesi için idarelerce yaklaşık maliyet komisyonu başlığı altında komisyonların ve bu komisyonları denetleyen mekanizmaların oluşturulması gerekmektedir. Bürokrasinin Yoğunluğu halelerin etkin ve verimli biçimde gerçekleştirilebilmesi için tüm sürelerin yeniden gözden geçirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir ( ğdeler. hale sürecinin uzamamasını sağlamak amacıyla idarelere veya Kamu hale Kurumuna yapılacak olan itirazlarda yatırılacak olan ücretlerin caydırıcı nitelikte olması gerekmektedir. 2003). sağlıklı bir ihale rejimi için büyük katkı sağlayacaktır (Küçük.Aşırı Düşük Teklifler 4734 sayılı Kamu hale Kanunu’nun 38 inci maddesinde aşırı düşük tekliflerin tespit ve sorgusunun verimli bir şekilde yapılabilmesi için hangi bilgi ve belgelerden istifade edilebileceği ve hesaplamanın nasıl yapılacağına ilişkin resmi kriterlerin Kamu hale Kurumu tarafından belirlenerek gerekli değişikliklerin yapılması gerekmektedir. haksız rekabete yol açmayan. Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve halenin ptali halelerin iptaline yönelik uygulamada hukuki gerekçelerinin de içerisinde bulunduğu ihale iptali özel standart formu uygulamasına gidilerek idarelerin ve ihale yetkililerinin 158 . halelerle ilgili şikâyet olması durumunda ihale süreci uzamaktadır. Benzer şler Uyuşmazlıkların giderilmesine yönelik olarak Yapım şlerinde ş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer şlere Dair Tebliğ’in ekinde yer alan Benzer ş Grupları Listesi’nin tekrar revize edilmesi ve kapsamının genişletilmesi yeterli olacaktır. hale Dosyası Son Alım Tarihi Kamu hale Kanunu’nun ilgili maddesine ihale dosya bedeli esas alınmak suretiyle ihale dosya son alım tarihi ile ihale tarihi arasına bir süre konulmalıdır. Konulacak bu sürenin minimum 2 gün olarak benimsenmesi faydalı olacaktır. 2006).

Eksik evrakların değerlendirilmesine yönelik olarak. haleye katılımlarda isteklilerden istenen "Ekonomik ve Mali Yeterlilik" ile " Mesleki ve Teknik Yeterlilik" ile ilgili belgelerin azaltılması. Yaklaşık maliyetin. hale 159 . ihalelerde ihalelere verilen tekliflerin etkilenmemesini sağlayacak şekilde gizliliği esasından vazgeçilmelidir. ihale ilan kontrol mekanizması içerisinde ihale usul denetim mekanizmasına da yer verilmesi yeterli olacak ve yapı iş lerinin doğru olan ihale usulüyle yapılması sağlanacaktır. güçlendirme ve onarım işlerinde Kamu hale Kanunu ve ikincil mevzuatında düzenleme yapılarak Teklif Birim Fiyat sözleşme usulüne göre ihale yapılabilmesinin önü açılmalıdır (Akçay ve Manisalı. Ek düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Ödenek ve Sözleşme Sözleşme türünün seçimi. rekabet ve eşitlik ilkelerinin daha kuvvetli bir zemine oturtturulması amacıyla “ haleye Katılım Yeterlik Belgesi” uygulaması hayata geçirilmelidir. içerisinde hangi evrakların eksik evrak olup olmadığına dair açık ve net ibarelerin bulunduğu bir düzenleme yapılmalıdır. Aynı şekilde Kamu hale Kanunu’nun 37 nci maddesinde tekliflerin değerlendirilmesine yönelik hükümler belirtilmiştir.ihaleleri hukuki gerekçelere dayandırmadan iptal edememeleri sağlanarak bu konuyla ilgili uyuşmazlıklara çözüm yolu bulunmuş olacaktır. Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması steklilerin teklif dosyalarını hazırlarken konuyla ilgili olan tutumlarını ciddileştirmeleri durumunda uyuşmazlıklar ortadan kalkacaktır. Sonuçlar Yapılan bu çalış ma sonucunda yapım işleri ihaleleri uygulamalarında tespit edilebilen uyuşmazlıklar ve eksiklikler tespit edilmiş ve bunlara çözüm olabilecek önerilerde bulunulmuştur. hale lanı. Kamu hale Kanunu kamu ihalelerinde açıklık ve rekabet açısından yetersizdir. lgili maddede öngörülen şartlar net olmasına karşın biraz esneklik içermesi birtakım sıkıntılar yaratmaktadır. hale Dokümanı ve dari Şartnameler darelerce hazırlanacak ihale ilanları ve ihale dokümanlarının kontrol mekanizması oluşturularak denetlenmesi veya ilgili kurumlarda çalışan personellerin idareler ve Kamu hale Kurumu tarafından eğitilmelerine yönelik programların düzenlenmesiyle uzman personellerin yetiştirilmesi sağlanmalıdır. 2007). uygulamada yaşanan en önemli problemlerden birisidir. Aşırı düşük tekliflerin tespit ve sorgusunun verimli bir şekilde yapılabilmesi için hangi bilgi ve belgelerden istifade edilebileceği ve hesaplamanın nasıl yapılacağına ilişkin resmi kriterlerin Kamu hale Kurumu tarafından belirlenerek gerekli değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Özellikle ihale öncesi uygulama projelerinin yapılmasının imkânsız olduğu. Pazarlık Usulü Konu ile ilgili uyuşmazlıkların giderilmesi için Kamu hale Kurumu tarafından denetlenen.

Fen Bilimleri Enstitüsü. Karapınar O. zmir. stanbul Teknik Üniversitesi. Küçük M. Bildiriler Kitabı. (2006) Nasıl Bir ş http://www. Dördüncü nşaat Yönetimi Kongresi. (2005) 4734 Sayılı K K ve 4735 Sayılı K SK Çerçevesinde. Fen Bilimleri Enstitüsü. Köksal E.. stanbul Teknik Üniversitesi. stanbul. Üçüncü Yapı şletmesi Kongresi. 160 . stanbul. s. (2005) Kamu hale Kanununa Göre Yapılan Yapım şleri halelerindeki Uyuşmazlıklar ve Uyuşmazlık Kararları Üzerine Bir Araştırma.tr/06/dergi/?sayi=98&makale=91 Ustaömer H. Manisalı E. Fen Bilimleri Enstitüsü. (2006) ş Deneyim Belgeleri Sorunlar http://www. A. nşaat Mühendisleri Odası. Yüksek Lisans Tezi.tr/06/dergi/?sayi=101&makale=174 ve Çözüm Önerileri. stanbul.dosya bedeli esas alınmak suretiyle ihale dosya son alım tarihi ile ihale tarihi arasına minimum 2 gün olması şartıyla bir süre konulmalıdır.org. s. Gencer. Kaynaklar Akçay C. Yapım şlerinde. Deneyim Yücel R. Elektronik ortamda ihalelerin yapılabileceği veya ihale süreçlerindeki işlemlerin elektronik ortam vasıtasıyla yapılabileceği uygulamalara geçiş süreci başlatılmalıdır. K K. ğdeler S. (2003) Kamu hale Yasası ve Uygulamadaki Sorunlar. (2007) 4734 Sayılı Kamu hale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu hale Sözleşmeleri Kanununun. (2005) 2886 ve 4734 Sayılı hale Kanunlarının ncelenmesi ve Yapım şlerinde 4734 Sayılı Kamu hale Kanunu’nun Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar çin Çözüm Önerileri. nşaat Mühendisleri Odası. stanbul. Budak O. s.intes. Belirsizlikler ve Uygulama Farklılıklarının ncelenmesi. Sözleşme Aşamasına Kadar Geçen Sürede Karşılaşılan Sorunlar. Ankara. Gencer H. 108. Eskişehir. stanbul. 453-464. (2003) Kamu hale Kanununun http://www. Uluslararası Kamu Alımları Sempozyumu. Kamu hale Kurumu. Erol K. Yüksek Lisans Tezi.tr/_Icisleri/WPX/kik_sorunlari. nşaat Mühendisleri Odası stanbul Şubesi. Yüksek Lisans Tezi. AB Uygulamaları Çerçevesinde Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Açısından ncelenmesi. (2006) II.htm Getirdiği Sorunlar. (2006) 4734 Sayılı Kamu hale Kanunu’nun Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar çin Çözüm Önerileri. Mali Hukuk. Sertifikası.icisleri. Osmangazi Üniversitesi. (2003) Kamu hale Kanunu ve Uygulamadaki Sorunlar.intes.gov.org. 13-26. H. 101-107. Bildiriler Kitabı.

Adana 03223386394 E-posta: gayalp@cu. Proje yönetimi. Ancak ülkemizde inşaat sektöründe birçok bina yapısı için ihtiyaç programı hazırlama aşamasına yeterli önem verilmediği bilinmektedir. kullanıcının istek ve beklentilerine optimum düzeyde cevap verebilmesi için hazırlanmaktadır. 2000 ). Etkin bir tasarımın yapılabilmesi için tasarım verilerinin belirlenmesi gerekir.htiyaç Programı Hazırlama Sürecinin Proje Yönetimi Bağlamında rdelenmesine Yönelik Bir Uygulama: l Özel dare Binaları Gülden Gümüşburun Ayalp Ç. Eksikliklerin telafisi için yapılan her çaba proje maliyetini arttırmakta. performans ve para kaybına neden olmaktadır. üretim ve kullanım aşamalarından oluşmaktadır.Ü. tasarım. bina içinde yer alan organizasyonları tanımlarken. bir yandan beklenen hizmetleri. Mim. tanımlama. zaman. Fak. Adana 03223386394 E-posta: eerten@cu. Müh. htiyaç programları. Yapı ile ilgili konsept oluşturulduktan sonra yapılması gereken önemli çalışmalardan birisi tasarım aşamasıdır. işlevsel ve performans kayıpları olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada. Müh.tr Öz Yapı üretim sürecinin ilk basamağı mimari tasarlama eylemidir. işleve bağlı gereksinimler araştırılır ve gereksinimlerin özelliklerine göre mekansal gereklilikler listeler halinde belirlenir. Daha sonra belirlenen bir bölgede bulunan yedi adet il özel idare binaları incelenmiş. l özel idare binaları.edu. Giriş Proje hayat döngüsü süreci. Mim. Fak. 161 . konsept geliştirme. fonksiyonları. Tasarım verilerinin saptandığı ihtiyaç programları oluşturulurken.tr Erkin Erten Ç. Mimarlık Bölümü. öte yandan binanın nicesel ve nitesel yönlerinden fiziksel özelliklerini anlatır ( Yeğin. Mimarlık Bölümü. il özel idare binaları ile ilgili yasal mevzuat göz önüne alınarak söz konusu binalar için ihtiyaç programı belirlenmeye çalışılmıştır. bu binalardan hangilerinin belirli bir ihtiyaç programı dahilinde üretilmediği saptanmış ve fiziksel mekan eksiklikleri tespit edilmiştir. Bu aşamanın başlangıcında ihtiyaç programının hazırlanması gerekmektedir. Bunun sonucunda binanın yapım ve kullanım aşamasında birçok sorunla ve eksiklikle karşılaşıldığı bir gerçektir. htiyaçları tamamen karşılayabilecek mimari tasarıma ancak bu çalışmanın yapılması sonucunda başlanabilir.edu.Ü. Sonuç olarak belirli bir ihtiyaç programına göre üretilmeyen yapılarda. htiyaç programları. yapının. yapım ve kullanım aşamasında ciddi boyutlarda parasal. Anahtar Sözcükler: htiyaç programı.

” 5302 sayılı yasayla birlikte il özel idaresinin organları arasında. görev ve iş leyişlerine göre gruplayarak. Son olarak da tarafımızdan oluşturulan programa göre incelenen örneklerdeki eksiklikler belirlenmeye çalış ılmıştır. Yani meclis salonunun kullanıcıları. il genel meclisinin konumu değiş miş ve öncelikli duruma getirilmiştir. Yeni düzenlemeye göre. Bunun için meclis salonunun ayrı bir girişinin olması gerekmektedir. maddesine göre. Bununla birlikte genel meclis toplantılarından önce ve sonra kullanıcıların bir araya gelebileceği ve kulis yapabileceği fuaye alanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. ağırlıklı olarak il özel idare binasının içinde bulunan iç kullanıcılar değildir. toplantıya 162 . bunun sonucunda da.htiyaç programları.” 3360 sayılı yasaya kıyasla yeni yasa döneminde il genel meclisinin etkinliğinin artması meclis salonunun kullanımının artmasını beraberinde getirmiştir. “5302 sayılı l Özel daresi Kanunu il genel meclisi toplantılarının sayılarını arttıracak bir düzenlemeye gitmiştir. ilgili literatürün taraması. kullanılacak malzeme niteliğini belirlemekte ve dolayısıyla projenin yaşam döngüsü içerisindeki toplam maliyetini doğrudan etkilemektedir. fiziksel boyut ve konfor koşulları bakımından amaca uygun olmadığı bilinmektedir. Ancak tasarım aşamasında düşünülmeyen ve sonradan telafi edilmeye çalışılan bu iyileştirme çabaları çoğunlukla amacına ulaşamamakta ve proje maliyetini büyük boyutta artırmaktadır. Bir yüksek lisans çalışması olarak gerçekleştirilen çalışmada. bina kullanıcılarıyla ilgili görüşmeler yapılmıştır. Meclis başkanının veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli önerisi üzerine. 5302 sayılı kanunun 12. l Özel dare Binalarının htiyaç Programının Belirlenmesi l özel idare binalarındaki birimleri. “ l genel meclisinin toplantıları açıktır. kullanıcılarla kapsamlı görüşmelerin yapılması. konu ile ilgili uzmanlardan görüş alınması ve ilgili yasal mevzuatın göz önünde bulundurulması gerekmektedir. il genel meclisi kendi belirdiği bir aylık tatil hariç her ayın ilk haftası toplanacaktır. Meclis Salonu ve Birimleri “ l genel meclisi il özel idaresi yönetiminin karar organıdır. Bu programlar hazırlanırken. meclis başkanının. yapıdaki mekânların işlev ve fiziksel boyutlarını. Daha sonra çalışma kapsamındaki Adana ve çevresindeki illerde kullanılmakta olan 7 il özel idare binasında. encümen üyelerinin gerektiğinde genel sekreterin katılımıyla gerçekleşmektedir. Sonradan bu olumsuzlukları gidermek için yapıda çeşitli boyutlarda tadilat ve ilavelerin yapılması gündeme gelmektedir. üretilen yapılar iş lev. konfor koşularını. önce l Özel dare binaların için. l genel meclisi toplantıları meclis üyelerinin. yer alan mekanlar tespit edilmiş. her bir birim için 5302 sayılı yasaya göre ortaya çıkan fiziksel mekan gereksinimleri ve özellikleri belirlenmiştir. Ancak ülkemizdeki yapı üretim sürecinde ihtiyaç programı hazırlama aşamasına gereken önemin verilmediği. son yasal düzenlemedeki işleyiş ve görev tanımları dikkate alınarak bir ihtiyaç programı hazırlanmıştır.

5302 sayılı l Özel daresi Kanunu’nun 16. • htisas komisyonu odaları. Bu veriler sonucunda.katılanların salt çoğunluğuyla kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir. Bu amaçla meclis salonlarında izleyici balkonları veya meclis salonunun arka sıralarında. sahne arkası. Denetim Komisyonları yeni yasaya göre il özel idareleri içinde belirli bir dönemde görev yapan servislerdir. Mekan organizasyonu açısından yapılan gözlem ve görüşmeler doğrultusunda meclis salonun yakınlarında ihtisas komisyon odalarının olması olumlu olacaktır. Bu açıdan meclis salonu ele alındığında. maddesine göre kurulan “Denetim Komisyonu” il özel idaresinin gelir ve giderlerini denetlemek üzere il genel meclisince oluşturulan ve il genel meclisinin etkinliğini arttıran diğer bir faktör olarak göze çarpmaktadır” (Coşkun ve Uzun. sahne. denetim komisyon üyelerinin evraklarını saklayabileceği dolapları bulunan. Meclis çalışma birimleri için gereksinim duyulan mekanlar. “5302 sayılı l Özel dareleri Kanunu’nun 17. fonksiyon ve görev açısından TBMM’deki meclise ve meclis salonuna benzemektedir. • Meclis üyeleri çalışma odası. 2005). • Denetim komisyonu odası. belirlenmiştir. bu komisyonlarda meclisteki üye sayısı oranında temsil edilecektir” (Coşkun ve Uzun. Her yılın ocak ve şubat aylarında 60 gün süreyle görev yapan komisyonun toplanması gerekmektedir. meclis başkanının toplantılara katılamadığ ı durumlarda meclise başkanlık eden meclis başkan vekili odası. • Meclis başkanı odası. • Parti grup odaları olarak.” Bu hükme göre. parti grup odaları meclis çalışma birimleri mekanları arasındadır. Meclis başkanı odası ve sekretaryası. bu evrakları inceleyebileceğ i masa düzeni bulunan denetim komisyonu odasına ihtiyaç duyulmaktadır. üyeleri arasında seçilecek kişilerden oluşan ihtisas komisyonları oluşturulabilmektedir” (Sobacı. “ htisas komisyonları 3 ile 5 kiş iden oluşacak ve her siyasi parti. Meclis Çalışma Birimleri “Yeni yasayla gerçekleşen yeniliklerden birisi meclisin kendi içinden seçeceği ihtisas komisyonlarıdır. meclis üyelerinin oturma düzeninden farklı bir düzende izleyici bölümlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 2005). 5302 sayılı yasada yapılan tanımlamalara ve araştırma yapılan il özel idare binalarındaki kullanıcılarla yapılan görüşmelere göre ihtisas komisyonları meclis çalış ma birimleri içinde yer almaktadır. sekretaryası. • Meclis başkan vekilleri odası. 163 . l özel idare binalarındaki meclis salonu. maddesine göre. çeviri odası. projeksiyon odası salon içinde olması gereken birimlerdir. meclis salonunda halkın ve basının toplantıları izleyebileceği mekanlara gereksinim duyulmaktadır. 2005). il genel meclisi.

2006). üye sayısı iki katına çıkan encümenin başkanı olma sıfatını korumaktadır” (Coşkun ve Uzun. 2005). Fakat “ Vali 3360 sayılı yasa döneminde il özel idaresinin başı ve yürütme organı. il özel idare hizmetlerinin.” “Valiye karşı sorumlu olan genel sekreter. 5302 sayılı l Özel daresi Kanunu. 5302 sayılı kanundaki düzenlemeyle il encümenini seçilmiş ve atanmışların birlikte görev yaptığı bir yapıya dönüştürülmüştür. Her hafta en az bir kere yapılması gereken encümen toplantılarına katılan vali için toplantılardan önce ve sonra kullanabileceği vali makam odası il özel idare binasının programında düşünülebilir. haftada en az bir kere toplanması belirtilmiştir. “ l Özel daresinin gelir getirici menkul ve gayrimenkullerinin ihale iş lemlerini de yürütür. maddesinde. halelere izleyici olarak halk da katılabilmektedir. sekreter. nüfus ölçütüne göre genel sekreter yardımcılığ ı kadrosu da oluşturabileceğini belirtip. vali adına ve onun emirleri yönünde. valinin il genel meclisi başkanlığı görevine son verilmektedir” (Çiftepınar. 3 milyon nüfusa kadar olan illerde en fazla iki. 164 . 5302 sayılı yasanın yapmış olduğu bu tanımlamayla. mevzuat hükümlerine. l encümeni yürütme organı olmanın dışında 2886 sayılı Devlet hale Yasasına göre. validen sonra idari işler için en yetkili bürokrat konumundadır” (Sobacı. il özel idaresinin amaç ve politikalarına göre düzenler ve yürütür. Ayrıca vali. özel kalem.Encümen Birimleri “3360 sayılı l Özel dare Kanunun getirdiği yapıda il daimi encümeni il genel meclisinin kendi içinden seçeceği beş kişiden oluşurken. Sayısı iki katına çıkan encümen üyeleri için encümen üye odalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Valilik Çalışma Birimi 5302 sayılı yasanın 29. 2005). il özel idare binalarında encümen toplantı odasına ihtiyaç duyulmaktadır. il genel meclisi ve il encümeni kararlarına. il encümeninin önceden belirlenmiş gün ve saatte. Yeni yasayla valinin yeri son sıraya düşürülüp. Genel Sekreter Çalışma Birimleri 5302 sayılı kanunun 35. l genel meclisinin kararları üzerinde geniş ve önemli vesayet yetkilerine sahipti. bunun üzerinde nüfusa sahip olan illerde ise en fazla dört kişinin genel sekreter yardımcılığına getirilebileceğini belirlemiştir. vali il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. “Genel Sekreter. maddesine göre. WC-Duş gibi mekanların ayrılmış olduğu gözlenmektedir. maddesine göre. 5302 sayılı yasadan önceki dönemde valilerin il özel idarelerinde denetim yetkileri ve görev alanları daha geniş olması nedeniyle il özel idare binalarında vali için ayrılmış makam odaları dışında çalışma ve dinlenme odası. 5302 sayılı kanunun 27. aynı zamanda il genel meclisinin başkanı konumunda bulunmaktaydı.” Yasadaki bu görev tanımlaması ve kullanıcılarla yapılan görüşmeler doğrultusunda encümenin ihale iş lemlerini yapabileceği bir mekana ihtiyaç duyulmakta ve bu mekan ihale salonu olarak yapıya yansımaktadır.

Daire Başkanı. • Daire başkanları için makam odası ve sekretaryası.” belirtilmiştir. adı geçen birimlere ilave olarak yeni birimler oluşturma yetkisi tanınmıştır.” (Coşkun ve Uzun. • Genel sekreter sekretarya ve bekleme alanları. maddesinde “ l özel idarelerinde iç ve dış denetim yapılır. • WC-Duş olarak belirlenmiştir. “ l özel idaresinin örgütlenme yönünden hiyerarşik kademeleri. mali işler. Denetim. • Müdürler için makam odası. Bunun sonucunda. sağlık. genel sekreterlik. Bu mekanlar.Servis Çalışma Birimleri 5302 sayılı l Özel daresi Kanunu’nun 35. Yukarda yapılan tanımlama ve görevlendirmeler kapsamında seçilen örneklerde gözlem ve görüşmeler yapılmıştır. il özel idare binalarındaki rezerv ofisler dış denetçiler tarafından kullanılabileceğ i saptanmıştır. geçici süreyle il özel idare binalarında bulunmaktadır. 2005). “ l özel idaresi teşkilatı. Yeni yasanın teşkilat yapısına getirmiş olduğu daire başkanlıkları ve/veya müdürlükler ve servisler için mekanlara ihtiyaç duyulmaktadır. tarım. Genel sekreter yardımcıları içinse. Bu mekanlar iç denetçi odası olarak programa yansıyabilir. Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde genel sekreterlik-daire başkanlığı-müdürlük-servisler. Dış denetimde görevlendirilen kişiler 2–3 yılda bir. mali ve performans denetimini kapsar. maddesine göre. • Genel sekreter makam odası. diğer illerde genel sekreterlik-müdürlük-servisler şeklindedir” (Coşkun ve Uzun). • Makam odası ve sekretaryadır. Seçilen örneklerde yapılan gözlem ve görüşmeler sonucunda.” “Yine aynı maddede il genel meclisine ihtiyaca göre. • Servisler olarak belirlenmiştir. • Özel çalışma ve dinlenme odası. imar. Denetçi Üye Odaları 5302 sayılı kanunun 38. insan kaynakları ve hukuk işleri birimlerinden oluşur. şleyiş in bu yönde olması il özel idare binalarında dış denetçi için sürekli kullanımda olan mekana ihtiyaç duyulmamaktadır. 165 .5302 sayılı kanunda yapılan tanımlamalara ve seçilen örneklerde yapılan görüşme ve gözlemlere göre genel sekreter için gereksinim duyulan mekanlar.Müdür. iş ve işlemlerin hukuka uygunluk. il özel idare binalarında iç denetimi yapan memurlar için mekana ihtiyaç duyulduğu belirlenmiştir. 5302 sayılı kanunda belirtilen dış denetim ise 2–3 yılda bir Sayıştay tarafından yapılacak denetimi ifade etmektedir.

. Yapılan gözlem ve görüşmeler sonucunda bu mekanlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir. . ki örnekte meclis salonu için ana girişten ayrı giriş. • Kadroda belirtilen kişi sayısına göre avukat odaları. Seçilen örneklerde yapılan gözlem ve görüşmeler sonucunda. Kahramanmaraş ve Osmaniye özel idare binaları ise belirli bir programa göre yapılmamıştır. Mekan organizasyonu yönünden yapılan değerlendirmede. . Kahramanmaraş. htiyaç programı belirlenip. Gaziantep. 2005 yılında değişen yasa ile il özel idarelerinin sorumluluklarıyla birlikte kadrolarının artmasıyla mekansal ihtiyaçlar da artmıştır. Belirli bir ihtiyaç programına göre tasarlanan ve yapı bütünün tamamını özel idare olarak kullanan Adana ve Mersin özel idare binalarında meclis salonuyla ilgili tüm mekan gereksinimleri ve donatılar mevcuttur. Şanlıurfa binaları il özel idare olarak yapılmış olmasına rağmen.7 örneğin dördünde fuaye alanı. Araştırmalardan elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Hatay. bu ihtiyacın giderilmesi için tadilatlar yapılmış ve bazı tadilatlar halen devam etmektedir. Gaziantep. tasarlanan yapılar ile aksi durumda olan yapıların eksiklikleri şu şekilde belirlenmiştir. Yeni yasayla birlikte bu birimde çalışacak olan kullanıcılar için mekanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Tamamı özel idare olarak kullanılmayan ve belirli bir ihtiyaç programına göre tasarlanmayan binalarda yeni mekanlara ihtiyaç duyulmuş.Üç örnekte izleyici bölümü. Adana. Mersin. ncelenen örneklerden ikisi yapı bütünün tamamının özel idare olarak kullanıldığ ı binalardır ( Adana ve Mersin özel idare binaları ). bazı katları il özel idaresine gelir getirmesi amacıyla kiraya verilmiştir. il özel idaresinin hukuki işlerine bakmakla görevleri belirtilmiştir. Hatay ve Şanlıurfa l Özel darelerinin binaları belirli bir ihtiyaç programı dahilinde oluşturulmuş yapılardır. Çalışma Alanındaki l Özel dare Binalarının Değerlendirilmesi Çalış ma alanı içinde olan Adana. Bu tadilatlar hem hizmet aksamalarına neden olmakta hem de proje maliyetini arttırmaktadır. incelenen örneklerin birimleri tek tek ele alınıp saptamalar yapılmıştır. Şanlıurfa. kamu yapısı olan il özel idare binalarının kendi amacına uygun. Bu katlarda özel teşebbüse ait işletmeler bulunmaktadır. sadece il özel idare fonksiyonlarını karşılayacak şekilde yapılar olması olumlu bulunmuştur.Beş örnekte salon içinde uygun donatı mevcuttur. Gaziantep. Hatay. htiyaç programına göre tasarlanmayan binalarda ise birçok eksiklik göze çarpmaktadır. .Diğer beş örnekte ise yapı bütünün sadece bir kısmı özel idare olarak kullanılmaktadır.Hukuk Müşavirliği Çalışma Birimi l özel idaresi içindeki hukuk işleri birimi. ncelenen örneklerin meclis salonları ele alındığında. • Hukuk müşavirliği hizmet birimleridir. Osmaniye ve Mersin özel idare binalarında gözlem ve kullanıcılarla görüşmeler yapılmıştır. 166 . Kahramanmaraş ve Osmaniye özel idare binaları ise yapılmış olan bir iş merkezinin belirli katlarında hizmet vermektedir.

ki örnekte meclis başkan vekili odası bulunmaktadır. ncelenen il özel idare binalarında daire başkanlarının kendilerine ait odalarının olduğu belirlenmiştir. ncelenen üç örnekte encümen üye odası. 167 . bu durumdan rahatsızlık duymakta ve performanslarını olumsuz yönde etkilediğini belirtmektedir. Daire başkanı. Ancak müdürlerin bir kısmının kendine ait odalarının olmadığı tespit edilmiştir. il özel idare binalarında var olan mekanlardır. . Daha önceki yasa döneminde de meclis başkanı odası ve parti grup odaları. .Meclis çalışma birimleriyle ilgili değerlendirmede.Bir örnekte de encümen ihale salonu mevcuttur. .Beş örnekte denetim komisyon odası. . Ancak encümen ihale salonunun ve encümen üye odalarının eksikliği kullanıcılar tarafından vurgulanmıştır. incelenen tüm örneklerde bulunmaktadır. Bu nedenle bu mekanlar incelenen örneklerin tamamında mevcuttur. Ancak ihtisas komisyonu. Mekan organizasyonu kapsamında ele alınan konulardan birisi de mekan kullanımıdır. Encümen birimleri ele alındığında.Altı örnekte encümen hizmet birimi. ncelenen örneklerin birinde ihtisas komisyon odası. incelenen örneklerin tamamında encümen toplantı salonun ve birçoğunda da encümen hizmet birimimin mevcut olduğu görülmektedir. .Gaziantep ve Şanlıurfa özel idare binalarında. bazı memurlar mekan yetersizliğ i nedeniyle personeliyle aynı odayı kullanmaktadır.Osmaniye özel idare binasında ise yine mekan yetersizliğinden dolayı iki müdür aynı odayı kullanmaktadır. müdür gibi yönetici sıfatı taşıyan elemanların kendilerine ait odaların olması gerekmektedir. Personeliyle ya da başka bir müdürle aynı odayı kullanan müdürler. 5302 sayılı yasadan önceki dönemde il özel idareleri içinde yer alan bu birimlerde eksiklik görülmemektedir. meclis başkanı odası ve parti grup odaları. denetim komisyonu yeni yasa döneminde il özel idarelerine katılan birimler olduğu için birçok örnekte eksikliği saptanmıştır.

Tablo 1. ncelenen Örneklerdeki Mevcut Mekanların Kontrol Listesiyle Belirlenmesi NCELENEN ÖRNEKLER Ana girişten ayrı meclis girişi Meclis Salonu Fuaye zleyici Bölümü Meclis Başkanı Odası Meclis Başkan Vekili Odası htisas Komisyon Toplantı Odası Denetim Komisyonu Toplantı Odası ADANA GAZANTEP HATAY ŞANLIURFA K.MARAŞ OSMANYE MERSN MEKANLAR Meclis Üye Çalışma Odaları Parti Grup Odaları Encümen Üye Odaları Encümen Hizmet Birimi Encümen Toplantı Salonu Encümen hale Salonu Vali Makam Odası Genel Sekreter Makam Odası Genel Sekreter Çalışma ve Dinlenme Odası Sekretarya ç Denetçi Odası Dış Denetçi Odası Hukuk Müşavirliği Hizmet Birimi Avukat Odası 168 .

Gerekli önlemlerin alınmamış olduğu durumlarda. kullanım sürecinde tadilatlar yapılarak telafi edilmeye çalış ılmıştır. kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda tasarlanabilmesi için. Bunun sonucunda mekan yetersizliği. konunun birinci derecede muhatapları olan mimarlar ile kamu kurumlarında ihale iş lerini yürütenlerin 169 . Tasarım aşamasında düşünülmesi gereken kriterler göz önüne alınmadığından eksikliklerin büyük bir kısmı tadilat yapılmasına dahi müsaade etmemektedir. Bu çalış ma kapsamında yapılan araştırmalar sonucunda. yeni yasanın tanımlamalarına göre hazırlanan ihtiyaç programı dahilinde üretildiği için. Örneğin. yapı ürününü elde etmek için bir üretim sürecine sahiptirler. Diğer taraftan 2003 yılında yürürlüğe giren mevcut Kamu hale Yasasında. 1992 ). tüm gereklilikleri karşılayacak bir ihtiyaç programına göre üretildiği için yapı kullanım sürecinde hiçbir tadilata veya eklemeye ihtiyaç duyulmamıştır. Aksi halde inşaat sürecinde iş miktar ve çeşitlerindeki artışlar proje yönetimini güçleştirmekte. yapıların özellikleri sabit kalırken. Gereklilikler saptanmadan tasarımına ve yapımına başlanan yapıların süreç içinde birçok sorunla karşılaşacağı şüphesizdir. Bu binalarda ortaya çıkan eksikliklerin bir kısmı. meclis salonuna fuaye yapılması mümkün olmamaktadır. htiyaç programları hazırlanırken göz önüne alınması gereken diğer bir boyut ise. kullanıcı gereksinimlerinin yapının ömrü boyunca değiştiğidir ( Niskala vd. Dolayısıyla ihtiyaç programı hazırlama aşamasına gerekli önemin verilerek projenin bu çerçevede geliştirilmesi için. bu durumun ciddi boyutlarda parasal harcamalara ve önemli düzeyde hizmet aksamalarına neden olduğu yönünde bulgulara ulaşılmıştır.Sonuçlar Ve Öneriler Yapı projeleri. işin tamamlanmadan yeniden ihalesi gündeme gelebilmekte ve taraflar arasında anlaşmazlıklar çıkabilmektedir. Bu ihale yönteminde işin sözleşme. iş merkezi olarak tasarlanmış bir yapının belirli katlarında hizmet vermektedir. teknik şartname. Mersin l Özel dare binasında. proje ve mahal listesi ile ayrıntılı bir şekilde tanımlanarak. bazı il özel idare binalarının ihtiyaç programına göre üretilmediği ve bunun sonucunda söz konusu binalarda çok sayıda tadilat yapıldığı. eksikliği gibi ihtiyaçlara cevap verememe sorunlarıyla karşılaşılmaktadır. htiyaç programı olmadan üretilen Kahramanmaraş ve Osmaniye il özel idare binaları. 2006). meclis salonuna ayrı bir giriş yapılması. ihtiyaç programlarının hazırlanması gerekir. düzeltme ve sonuçta yıkımlara dahi neden olabilmektedir. Bu süreç hemen hemen tüm yapım projelerinde ortak olan bazı temel özelliklere sahiptir ve fikrin ortaya konulmasından tamamlanmasına kadar bir dizi aşamayı kapsar (Çubukçu. Yapılan tadilatlara rağmen halen ihtiyaçlar optimum düzeyde karşılanamamaktadır. kamu inşaatlarının öncelikle anahtar teslimim götürü bedel usulüyle ihale edilmesi öngörülmektedir. yapılarda onarım. hiçbir eksiklik bulunmamaktadır.. Bu aşamanın ilk basamağında olan bina ihtiyaç programlarının gerekli ayrıntıda hazırlanmasının diğer aşamaları da önemli ölçüde etkileyeceği düşünülmektedir. Mekanların. diğer bir ifade ile detaylı bir ihtiyaç programı esas alınarak projelendirilerek ihale edilmesi gerekmektedir. bu değişimler için gerekli tasarım önlemleri alınmalıdır. htiyaç programları hazırlanırken. Çalış ma kapsamındaki Adana l Özel dare binası 2005 yılında yasa değişmeden önce yapılmış olmasına rağmen.

Yeğin. T. Rotterdam. Sayı:4. M. Pahlika. M. Moderisation Of Buildings. Erkin Erten ve Prof. (2006) Yeni l Özel daresi Yasasına Eleştirel Bir Bakış. Nobel Yayın ve Dağıtım.Yasama Dergisi. Uzun. Ankara. Teşekkür. E. (1992) Comparison Between User Requirements And Building Properties For Renovation. Holland. 5302 Sayılı l Özel daresi Kanunu. sayın hocam Prof. M. S.. (2006) Kamuda Yapı Üretimine Yönelik Bir Risk Yönetim Modeli Yüksek Lisans Tezi. 170 . Cilt:14.kurum içi veya meslek odalarınca düzenlenen kurslarla bilinçlendirilmelerinin bu konudaki aksaklıkların azaltılmasına önemli katkılar sağlayacağı umulmaktadır. Bu çalış maya verdikleri destekten dolayı. Niskala. CIB W 70 Symposium: 2-2. s:123-145. Dr. Mustafa Yeğin’e teşekkürlerimi sunarım.. (2005) l Özel darelerinde Yeniden Yapılanma. (2000) Yerel Yönetim Binalarının Tasarım Verileri. Dr. Doç. Bugünü ve Geleceği Üzerine Bir Değerlendirme. (2005) Yeniden Yapılanma Sürecinde l Özel darelerinin Dünü. Sayı:2. Hüseyin Özgür ve Muhammed Kösecik (Ed). Innovations In Management Maintenance. K. Yıldız Teknik Üniversitesi. Y. Sobacı Z. Dr. s: 39. Çiftepınar R. Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar I: Reform. s:161. Kaynaklar Bayram. Ankara. Resmi Gazete. (2005) Sayı: 25745. Emin Öcal’a ve Yrd. Tuppurainen. Çubukçu. Gazi Üniversitesi. ÇYYD. stanbul. C. Doktora Tezi.

Sedat Ersoy. yapılan hukuki düzenlemelerde. Bu amaçla stanbul Teknik Üniversitesi’nde görev yapmış Ord. elde edilebilen yayınları ve yönettikleri tezler görev yaptıkları üniversitelerden temin edilerek biyografi biçiminde sunulmaya çalışılmıştır. Besim Yüksel ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde görev yapmış olan nşaat Yüksek Mühendisi Ekrem YEŞ LADA çalış ma kapsamına alınmıştır. mikro ekonomik incelemelerde onun ayrı bir yerde olmasına neden olmaktadır. mühendislik hizmetleri.tr EÜ nşaat Mühendisliği Bölümü 232-388 60 26 E-posta: gulben. Ali Fuat BERKMAN. değerli hocalarımızı bu alanda çalışma yapacak olan kuşaklara aktarmak amacıyla yapılmıştır. aramızdan ayrılmış. inşaat mühendisliği ise. Anahtar sözcükler: Yapı işletmesi. Diğer anabilim dalları fiziğin temel kuralları üzerine inşa edilmiş olmasına karşın.tr Gülben Çalış Öz Çalış ma inşaat mühendisliğinde uygulamaya yönelik konulardan olan yapı iş letmesi anabilim dalının kurulmasında emeği geçen. inşaat mühendisliğinin yedi anabilim dalından ayrı yapıda bir anabilim dalıdır. onlara hem inşaat mühendisliğini sevdiren ve hem de ilerde pek çok sorunun çözümünde yardımcı olacak küçük bilgilerin verildiği “Yapı Elemanları” anabilim dalının 171 .com Orhan Yüksel EÜ nşaat Mühendisliği Bölümü 232-388 60 26 E-Posta: orhan.Yapı şletmesine Emeği Geçenler Özge Akboğa EÜ nşaat Mühendisliği Bölümü 232-388 60 26 E-posta: ozgeakboga@hotmail. ya da bu konulardan çekinmelerine neden olmaktadır. mühendis adaylarına temel tanımların verildiği. bu komşu alanlarda çalışanların anabilim dalı konularına girmelerini de engellemekte. Giriş Hukukta.calis@ege. Prof. Şantiyedeki mühendislik. Yapı şletmesi de benzer biçimde. diğer anabilim dallarında incelenmeyen ancak. Bu özelliği. Yapı şletmesi Anabilim Dalı. yayınladıkları kitaplar. Prof. Dr. yapı işletmesi. Yapı şletmesi Anabilim Dalı. “eser sözleşmesi” adı altında özel bir alanın kapsamında yer almış olup. eserin kabulünde gözle görülemeyen işler kapsamında olduğundan “gizli ayıp” adı altında. Bu yönüyle yapı işletmesi özel olarak incelenmelidir. Prof. mühendislik bilgisinin yanı sıra özel hukuk ve mikro ekonomi bilgilerini de gerektirmekte.edu. Adı geçen hocalarımızın kısa özgeçmişleri. nşaat Mühendisliği’nin uygulamaya dönük yüzüdür. özelliği nedeniyle. ekonomi ve hukuksal sorunlar dış ında.edu.yuksel@ege. diğer mühendislik hizmetlerinden ayrılmaktadır.

Müh. Aynı yıl göreve Prof. “ nşaat Mühendisliği Bölümü’nde laboratuarı olmayan bir başka bilim dalı daha vardı: Bu Bilim Dalı. Bu çalış ma. 1956 yılında “Orta Doğu leri Teknoloji Enstitüsü” adıyla öğretim hayatına başlayan bir diğer önemli kuruluşumuz. Dr. Ali Fuat Berkman tarafından yürütülmüştür. Makine ve Elektrik fakültelerinden. şçi Sağlığı ve ş Güvenliği. Zadil beyin dersinde yapı makineleri ve maliyet konularını anlattığı anlaşılmaktadır. güvenilirlik.kapsamında olagelmiştir. Kürsü Başkanlığı görevi 1973 yılına kadar Ord. Yapı şletmesi Anabilim Dalı için şu notlar görülür1. yapı işletmesi idaresi. Sonraki çalışmalarda daha fazla bilgi toplanabileceği umuduyla. Sedat Ersoy atanmıştır. Yukarıda sözü geçen anılarda. Uğur Müngen’in desteği ile TÜ Rektörlük Arşivi’nden sağlanmıştır. mimarlık bilgisi ve yapı makineleri. burada. 172 . 1957 yılı başında “Orta Doğu Teknik Üniversitesi” adı ile yoluna devam eder (Erdoğan.Y. bugün olduğu gibi.Y. Şantiye Tekniği. şantiye tekniği. Doç. Yapı Makineleri. 1947 yılında TÜ nşaat Fakültesi nşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde Yapı Elemanları-Makineleri ve şletmesi Kürsüsü kurulmuştur. iskele-kalıp. mimarlık bilgisi dersleri ise kürsü elemanı olan bir mimar öğretim üyesi tarafından verilir. 2006). yapay sinir ağları. anabilim dalının ilk derslerin. yapı elemanları ile ilgili dersler ise Mimarlık Fakültesi öğretim elemanları tarafından verilmiştir. Kürsüde verilen bazı derslerin alt yapısı gibi düşünülebilecek makine bilgisi ve elektrik bilgisi dersleri.Müh. 1944 yılında nşaat Fakültesi kurulur.” Kürsüde verilen dersler kürsünün kuruluş amacını belirler niteliktedir. skele Kalıp. Yapı Elemanları. 1773 yılında Mühendishane-i Berri-i Hümayun adı altında kurulan stanbul Teknik Üniversitesi’nde. anabilim dalının kuruluşundan bu yana emeği geçen ve halen hayatta olmayanların tanıtılması amaçlanmaktadır. “1944 yılında TÜ nşaat Fakültesi’nin kurulmasından 1947 yılına kadar geçen süre zarfında. Yapı şletmesi Anabilim Dalı ile ilgili bilgiler bölüm öğretim üyesi Sayın Yrd. Anıları şeklinde düzenlenen ve bir ölçüde ODTÜ nşaat mühendisliği Bölümü’nün tarihçesi olan bu çalışmada Sayın Erdoğan. TÜ nşaat Fakültesi’nin tarihçesinde. Yapı şletmesi. genetik algoritma. Türkiye’de. ş emniyeti. kagir yapı. Hüsamettin Güz tarafından verilen “Engineering Laws and Contracts” ve nş.Dr. şte bugüne kadar üniversitelerde anlatıla gelen derslerden bazıları. yapı elemanları. Yapı şletmesi.Prof. nşaat Mühendisliği’nin şantiye ortamında uygulamaya yönelik en önemli konularından olan yapı makineleri ile ilgili dersler Zemin Mekaniği Kürsüsü elemanları tarafından. … yeni başlıklar altında uygulamaya yönelik bu anabilim dalının kapsamında yerlerini alacaktır kuşkusuz. Bölüm Başkanlığı’nın bulunduğu binalardaki ofislere yerleşmişti”. bilgi yönetimi. Yapı şletmesi Anabilim Dalı’nın geliş mesinden şu cümlelerle söz eder. Fuat Zadil’in anlattığı “Construction Planning and Cost ll” adlı dersler olduğu görülür. Anabilim Dalı’nın kurulmasının kısa bir tarihçesidir bir anlamda. O dalın hocaları ve asistanları. 1 TÜ nşaat Fakültesi. 1970’lerde ‘Yapım Teknolojisi ve Stratejisi’ olarak anılmakta olan fakat bugün ‘Yapım Yönetimi’ denilen Bilim Dalıydı.… Gelecekte yöneylem araştırması. 1960-61 ders yılında son sınıf öğrencilerine nş.

03. Milli Savunma Bakanlığı nşaat Dairesi’nde. 352 sayfa).1956 tarihinde Ordinaryüs Profesör unvanını alır. Kagir Yapı (1963 baskı). Ankara Nafia Müdürlüğü’nde. çevirileri halen TÜ Merkez Kütüphanesi raflarında bulunmaktadır.1917 tarihinde Kıbrıs Lefkoşa’da doğan Ekrem YEŞ LADA ilk.12. 1952 yılında Hollanda Delf Üniversitesi’nde fotogrametri kursu görür. 07.1927 tarihinde Ankara Demiryolu Fen şleri Mühendisi olarak görev yapmaya başlar. uygulamadan ve Alman ekolünden gelen bir mühendis olarak Yapı şletmesi Anabilim Dalı’na Türkiye’de biçimini verir.02. Yapı şletmesi Anabilim Dalı’ndaki eserleri anabilim dalının bugünkü durumuna biçim veren ve bir kısmı da başvuru eseri niteliğini koruyan türdedir. orta ve lise tahsilini tamamlayarak 1936 yılında stanbul’a gelir. çelik inşaat hesap esasları.1973 tarihinde yaş haddinden emekli oluncaya kadar Kürsü Başkanlığı görevini sürdürür. EKREM YEŞ LADA 14. Bayındırlık Bakanlığı Demiryolları Fen Heyeti Müdürü ve Yüksek Mühendisi görevinden 25. yol yapım teknolojisi ve makineleri üzerine kurs görerek sertifika alır. Eski baskıları kütüphane raflarında bulunan bu kitapların baskı tarihleri ve sayfa sayıları şöyledir. 29. Et Balık Kurumu Erzurum ve Ankara kombinalarında nşaat ve Montaj Kontrol Amirliği. 06. ş Emniyeti (1961-1972 baskı. Daire Başkanı ve Teknik Müşavir olarak görev yapar. 74 sayfa).1922 tarihinde Yüksek Mühendis Mektebi’nden mezun olur.1929 tarihinde Demiryolları nşaat Reisliği’ne atanan Sayın BERKMAN. Şantiye Tekniğ i (1957-1962-1970-1973 baskı.03. 27. Bayındırlık Bakanlığı’nda Reis Muavini. 1947 yılında TÜ nşaat Fakültesi’nde kurulan Yapı Elemanları Makineleri ve şletmesi Kürsüsü’nde Kürsü Başkanı olur. Yapı şletmesi daresi (1950-1963 baskı.1923 tarihinde Ankara-Sivas Demiryolu Kısım Mühendisliği’ne getirilir. Berkman. BERKMAN 01. 1950 yılında baskısı bulunan. 173 . masif ve çelik demiryol köprüleri. Bayındırlık Bakanlığı Milli Şoseler Fen Heyeti’nde çalışır ve Karayolları’nın kuruluş dönemi olan 1949–1950 yılları arasında Amerika’ya gönderilir. 1980 yılında kendi isteğiyle Araştırma ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’ndan emekli olur.Yapı şletmesine Emeği Geçen Hocalarımız Ord.03.06. 1952–1960 arasında. Prof.04.1945 tarihinde TÜ nşaat Fakültesi Yapı şletmesi ve Maliyet Hesapları Profesörü görevine atanır. 1960–1980 arasında. 313 sayfa). AL FUAT BERKMAN 1900 yılında stanbul’da doğan Ali Fuat BERKMAN 01. 1967 yılında Bakanlıkça geçici görev olarak KTÜ’de bir süre çalış ır ve görevine döndüğü yıl olan 1967’de ODTÜ’de yarı zamanlı öğretim üyesi olarak ders vermeye başlar. 1942–1952 arasında. 463 sayfa).1922 tarihinde Ankara-Sivas Demiryolu Mühendisliği’ne atanır. Yapı Elemanları (1966-1970-73 baskı. O zamanki Yüksek Mühendis Mektebi‘nin giriş sınavını kazanır ve altı yıl olan bu öğrenimini 1942 Haziran döneminde tamamlayarak Yüksek Mühendis diplomasını alır.07. 09. yeni metotlar ve Alman Betonarme Şartnamesi konularında.03. Berkman’ın ahşap. işletmeci olarak da kombina müdürlüğü görevinde bulunur.

parasız yatılı olarak kaydolur.1980–1984 arasında. çeşitli dergilerde yayımlanmış 33 makalesi.1944 tarihinde TÜ Makine Fakültesi Teknoloji Kürsüsü asistanlığına ve 31. Makineleri ve şletmesi Kürsüsü asistanlığına başlar.07. SEDAT ERSOY 14. 31. Yapı Makineleri üzerine yazdığı üç ciltlik kitap serisi. 3 ay kadar derslere devam ettikten sonra Avrupa müsabaka sınavını kazanarak Milli Eğitim Bakanlığı adına 1938 de Almanya’ya gönderilir. 1968.01.07.12. 1962 yılında Profesör olur. “Yapı Makineleri Cilt II Zemin Kazma ve Sıkıştırma Makineleri (232 sayfa)” ve “Yapı Makineleri Cilt III Beton ve Bitümlü Karışım Tesisleri (149 sayfa)” adlı kitapları ve kendisinin “albüm” diye adlandırdığı “Makine Bilgisi ve Yapı Makineleri (211 sayfa)” kitapları çalışmalarından bir kısmını oluşturur. 1947 yılında nşaat Fakültesi Yapı Elemanları. 1959 – 1961 tarihleri arasında dahili vibratörler üzerinde yapmış olduğu çalışma Aachen Technische Hochschule’si tarafından doktora travayı olarak kabul edilir ve kendisine 1962 tarihinde Doktor Mühendis unvanı verilir. Ali Fuat Berkman’ın 1973 yılında emekliye ayrılması üzerine Kürsü Başkanlığı’na atanır ve yaş haddinden emekli olduğu 01. inşaat mühendisliği için halen kaynak niteliğinde önemli çalışmalardır. 1938 yılında olgunluk sınavını da pekiyi derece ile başarır ve aynı yıl stanbul Yüksek Mühendis Mektebi’nin giriş sınavlarını kazanır. 2007 yılında aramızdan ayrılan Ersoy’un “ nşaat Mühendisleri için Makine Bilgisi (H.1950 tarihinde çalıştığı kürsüye Eylemli Doçent olarak atanır.1945 tarihinde nşaat Fakültesi Zemin Mekaniği ve Temel nşaatı Kürsüsü asistanlığına atanır. Kara Harp Okulu ve diğer özel mühendislik okullarında öğretim görevleri yapar. Eskişehir DMMA ve Kara Kuvvetleri’nce bastırılmış 5 adet kitabı mevcuttur. ODTÜ.1946 tarihleri arasında askerlik görevini yapar. Hanner.1945 ile 02.12. 1932 yılında Akşehir Gazi lkokulu’nu. 1984–1987 arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde öğretim görevlisi ve nşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı ve daha sonra da ODTÜ’de yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak akademik çalışmalarını sürdürür. 1998). Bu çalışmaların tamamı Yapı şletmesi Anabilim Dalı kapsamında olup bir kısmı da ilginç literatür taramaları biçimindedir. adlı çevirileri ve “Yapı Makineleri Cilt I Taş Kırma. Teknik kongrelerde sunulmuş 16 bildirisi. Ayrıca ODTÜ’deki görevi süresince 8 adet lisansüstü tezde yöneticilik yapar (Haber Bülteni. 31. 1935 yılında Akşehir Ortaokulu’nu ve 1938 yılında Konya Lisesi’ni bitirir. 07. Uygulamadan gelen.07. 1947 yılında (Bandlı leticiler) isimli yeterlik çalışmasını yapar.03.2005 tarihinde aramızdan ayrılır. Ersoy. Eleme ve Yıkama Makineleri (164 sayfa)”. ODTÜ’de tam zamanlı öğretim görevlisi. Dr.1920 tarihinde Akşehir’de doğan Ersoy. Prof. 174 . 1939 da Dresden Technische Hochschule’sine girer 1944 yılında Makine Yüksek Mühendisliğ i öğrenimini pekiyi derece ile tamamlar. Anabilim dalına aynı zamanda akademisyen olarak emeği geçen Yeşilada. Weihe ve J. Bayındırlık Bakanlığı. 1950 yılında da (Şantiyelerde rasyonalizasyon) çalışması ile Doçent olur ve 30. 490 sayfa)”. Mezuniyet dereceleri hep pekiyi olur.1987 tarihine kadar bu görevi sürdürür.12.

Gülnar’da ilkokulu.1956 tarihinde Üniversite Doçenti unvanını alır ve 31.1956 tarihinde aynı Kürsüde Eylemli Doçentliğe atanır.10. 1998.03.1949 da asli asistanlığa atanır ve 20. yurtdışı uygulamalarına göre.1953–30. daha doğru biçimde birleştirmeyi başarmış lardır bu öncüler. BES M YÜKSEL 1921 yılında Silifke’de doğan Besim Yüksel. T. ODTÜ. Son Söz nşaat mühendisliğinin uygulamadaki yüzünü oluşturan. mühendislik. Yapı şletmesi Anabilim Dalı’nın Türkiye’de kuruluşuna öncülük etmiş ve bu nedenle ayrıcalığı olan kişilerdir yukarıda söz edilen bilim insanları. Şubat. Yayınlanmış “ nşaat skele ve Kalıpları (351 sayfa)” bir kitabı kütüphanede yer almaktadır.1952 tarihinde yeterlik sınavını başarır.1948 tarihinde Yapı Elemanları Makineleri ve şletmesi Kürsüsü’ne stajyer asistan. sayı 88. 175 . 31.1954 tarihleri arasında yapar. Kaynaklar Erdoğan. Dünya’da da 1950’lerden sonra tanımlanmaya başlayan. 31.1976 tarihinde vefat eder. Anabilim Dalı’nın kuruluşunda bu farklı alanları.02.12. Yapı Elemanları Makineleri ve şletmesi Kürsüsü’ne dönerek asistanlığa yeniden atanır. Ankara.1948 tarihinde asistan adayı ve 31. 1941’de TÜ’ye parasız yatılı olarak girer ve 1947 yılında Betonarme opsiyonundan Yüksek Mühendis olarak mezun olur.1968 tarihinde Üniversite Profesörlüğüne yükseltilen Besim Yüksel 25. (2006). nşaat Mühendisliği Bölümü Haber Bülteni.05. ODTÜ’nün Yarım Asırlık Tarihinde nşaat Mühendisliği Bölümünün Kırkdokuz Yılı (1957-2006). hukuk ve işletme mesleklerinin arakesitinde yer alan. Ankara.Y. Erzincan’da ortaokulu ve 1941 de Sivas Erkek Lisesi’ni bitirir. Teknik Yayınevi.Prof. Askerlik görevini 05.07. 28. arkadan gelen yapı işletmecilerinin görevi olacaktır.05.05.02. Disiplinlerarası gelişmeleri birlikte izleyerek ötelere götürmek..12. 12.

.

yapım yönetimi. Seçilen eğitim programlarının web sayfaları araştırılıp eğitim programlarının sonunda verilen dereceler. muhasebe ve finans gibi temel işletme derslerini de almalıdır. yelpazesi en geniş dallardan biridir.tr Özge Akboğa Ege Üniversitesi. Giriş Son yıllarda inşaat mühendisliği eğitiminin vazgeçilmez anabilim dallarından biri haline gelen “Yapı şletmesi”. metraj ve iş güvenliği gibi pratiğe yönelik konular bu anabilim dalının altında toplanmaktadır.com Gülben Çalış Ege Üniversitesi.yuksel@ege. sıralama sistemleri.Yapı şletmesi Eğitiminde Yurtdışı Eğitim Programlarının ncelenmesi Selim Baradan Ege Üniversitesi. yapı işletmesi.tr Orhan Yüksel Ege Üniversitesi. proje planlama. Sonuçlar tablolar halinde sunulmaktadır. Bir inşaat mühendisi ayrıca yönetici olma yolunda kendini geliştirmek istiyorsa iş letme yönetimi. Bornova / zmir Tel: (232) 3886026 E-posta: gulben. Yapılacak güncellemelerin dünyada aynı dalda eğitim veren ve üst sıralarda yer alan eğitim programlarının örnek alınarak yapılmasında fayda vardır.calis@ege. Bornova / zmir Tel: (232) 3886026 E-posta: orhan. Bornova / zmir Tel: (232) 3886026 E-posta: ozgeakboga. yüksek lisans ve doktora yapabilme olanakları. Bu çalış manın Yapı şletmesi eğitim programı kurmak isteyen veya var olan eğitim programını geliştirmeyi ve güncellemeyi düşünen inşaat mühendisliğ i bölümlerine faydalı olacağı ve örnek olabileceği düşünülmektedir. Şantiye tekniği. yurtdış ı üniversiteler.tr Öz Türkiye’de yapı işletmesi alanında eğitim veren sınırlı sayıdaki inşaat mühendisliğ i bölümlerinin eğitim stratejileri ve ders programlarının günümüzün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenli olarak güncellemeleri gerekir. dünyadaki üniversiteleri çeşitli kriterlere göre sıralayan QS ve ARWU sistemleri incelenip Kuzey Amerika. Avrupa.edu.ege@gmail. üniversiteler arası farklı uygulamalara neden olmakta ve öğrenciler yukarıda sayılan konuların bir kısmını 177 . Bu özelliklere sahip bir kiş inin ilgili kanunları. Bu bildiride.edu. Anahtar sözcükler: Mühendislik eğitimi. Konuların çeşitliliği. gerekli kredi sayısı.baradan@ege. yönetmelikleri bilmesi ve hukuk sisteminin işleyiş i konusunda da gerekli bilgiye sahip olması gerekmektedir. Asya ve Avustralya’da üst sıralarda yer alan mühendislik eğitim programları seçilmiştir. Yapı işletmesi anabilim dalının kapsam olarak inşaat mühendisliğinin diğer anabilim dallarına göre hayli geniş olduğu görülmektedir. Bornova / zmir Tel: (232) 3886026 E-posta: selim.edu. öğretim kadrosunun yapısı ve açılan dersler incelenir.

doktora eğitimi.öğrenmeden mezun olmaktadır. yapım yönetimi. ARWU. bu kadar farklı ve çok konunun öğrenciye verilmesi gerçekçi bir yaklaşım değildir. Kuzey Amerika’dan on. gibi). Yapılacak bu güncellemelerin. dünyada söz sahibi üniversitelerin yapı işletmesine yönelik eğitim programlarının incelenmesi ve inceleme sonuçlarının özetlenerek eğitimcilerle paylaşılması amaçlanmaktadır. aynı zamanda incelenen eğitim programında yapı iş letmesi anabilim dalının nasıl adlandırıldığına da yer verilmektedir. Araştırma kapsamına alınan eğitim programlarına. kredi sayısı. kurumun büyüklüğü ve akademik performansı arasındaki oran gibi kriterleri dikkate alarak sıralama yapmaktadır (Liu ve Cheng. tablolar halinde sunulmakta ve böylece eğitim programlarındaki uygulamalar ve dersleri bir arada görme ve karşılaştırma fırsatı sağlanmaktadır. Terim karmaşasını azaltmak için yapı işletmesi teriminin yabancı literatürde kullanımı tabloda gösterilmektedir. Her iki sistem.arwu.topuniversities.com/worlduniversityrankings/) adlı sıralama sistemlerinden faydalanılarak karar verilir. Çalışmada. konuya bilimsel olarak yaklaşmakta ve sıralama için çeşitli kriterler kullanmaktadır. yüksek lisans eğitimi için gerekli kredi sayısı ile 178 . eğitim kurumunun ve öğretim üyelerinin kazandığı ödüller. Tabloda. QS sıralama sisteminde ise yukarıdakilere ek olarak öğrenci anket ve geri bildirimleri. mezunlarının iş bulma olasılığı ve uluslararası eğitime bakış açısı gibi kriterler de dikkate alınmaktadır. Bu yüzden. piyasa taleplerinin ve mevzuat değişikliklerinin sürekli izlenmesinin gerekliliğidir. Yapı işletmesi alanının. Bu çalış mada. dünyada aynı dalda eğitim veren ve üst sıralarda yer alan eğitim programlarının örnek alınarak yapılmasında fayda vardır. Sonuçlar. “Academic Ranking of World Universitites (ARWU)” (http://www. incelenen üniversitenin adı. 2005). Aynı zamanda. sektördeki yeniliklerden en fazla ve en çabuk etkilenen dal olduğu söylenebilir. öğretim kadrosunun çıkardığı yayınlar. ncelenen Eğitim Programlarının Ana Hatları ncelenen onsekiz üniversitenin eğitim programlarının ana hatları ve açılan derslerin dağılımı Tablo 1’de özetlenmektedir. Avrupa’dan dört.org/) ve “QS (Quacquarelli Symonds) World University Rankings” (http://www. bulunduğu ülke ve sıralama sistemlerindeki yeri gibi bilgiler bulunduğu gibi. inşaat yönetimi gibi terimler sıkça kullanılmaktadır. Bu özelliğinden dolayı. inşaat mühendisliğindeki diğer alanlara göre. Asya’dan üç ve Avustralya’dan bir adet olmak üzere toplam onsekiz üniversite seçilip eğitim programlarındaki uygulamalar (tezli/tezsiz yüksek lisans. öğretim kadrosu ve açılan dersler detaylı olarak incelenir. bu anabilim dalında faaliyet gösteren akademisyenlerin sektördeki yenilikleri yakından takip etmesi gereklidir. Türkiye’de yapı iş letmesi anabilim dalında eğitim veren sınırlı sayıdaki inşaat mühendisliği bölümlerinin de eğitim stratejilerini ve ders programlarını günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenli olarak güncellemeleri gerekir. Yapı işletmesi odaklı bir eğitim programı hazırlanırken dikkat edilmesi gereken önemli bir konu da inşaat sektöründeki teknolojik gelişmelerin. Türkçe literatürde yapı işletmesi haricinde yapı yönetimi. “mühendislik ve teknoloji” kategorisine göre yapılan sıralamada üst basamaklarda yer alan üniversiteler ve bu üniversiteler içinde yapı işletmesi eğitimi veren kurumlar belirlenir. Bunun yanında. eğitim programını hazırlayan kişilere ve danış manlara büyük yük düşmektedir.

London 2 3 Construction Engineering & Management Construction Management Engineering & Project Management Construction Engineering & Management Construction Engineering & Project Mgmnt Project Management Engineering Management Construction Engineering Construction Engineering & Management Project & Construction Management Business Management ABD Hayır Evet 45 Evet Evet Evet Evet Evet Evet Hayır Evet Evet Evet Hayır Doktora Yüksek Lisans Eğitimi Öğretim Kadrosu (Kadrolu + Kadrosuz) 5+25 ABD 3 20 Evet Evet 36-40 5 ABD 4 2 Hayır Evet 40 7 ABD 5 38 Hayır Evet 30-34 4 ABD 6 13 16 8 32 81 24 8 Evet Evet Hayır Evet Evet Evet Evet Evet 30 30 30 30 10 ders 7+7 9+12 7+3 2+5 Kanada ABD ABD ABD 21 10 Evet Evet 2 Kanada 5175 22 Evet Evet 30 3+5 ngiltere 25 7 Hayır Evet Ek modül - 179 . Tablo 1 Yurtdışındaki üniversitelerin yapı işletmesi eğitim programlarının ana hatları. ARWU Sıralamasındaki Yeri QS Sıralamasındaki Yeri Üniversite adı Ülke Yapı şletmesi anabilim dalının adı Tezli Tezsiz Kredi Stanford University. Atlanta University of Toronto University of British Colombia Imperial College.bitirme tezinin gerekli olup olmadığı ve öğretim üyelerinin kadro durumları da Tablo 1. sadece sıklıkla karşılaşılanlar eklenmiştir. Eğitim programlarında açılan derslerin dağılımı ise Tablo 2’de incelenmiştir. California University of Illinois at UrbanaChampaign University of California at Berkeley University of Michigan. Bu tabloya incelenen eğitim programlarında açılan tüm dersler işlenmemiş. Ann Arbor University of Texas at Austin University of Maryland Cornell University.’de incelenmektedir. New York Georgia Institute of Technology. Birçok dersin ismi her üniversitede farklı adla kullanıldığı için bu derslerin Türkçe karşılıkları tabloya konulmuş ve bazı dersler gruplanmıştır.

küresel ısınmaya karşı duyarlı bir tutum sergilemekte ve çevrenin korunmasına yönelik eğitimi benimsemektedir. 180 .edu/index. listede verilen sırayla ABD üniversiteleri incelenerek yapı işletmesi eğitimi veren üniversiteler belirlenir ve içlerinden sekiz tanesi seçilerek eğitim programları mercek altına alınır. iki tane Kanada üniversitesi de çalış maya dahil edilmektedir. Kuzey Amerika Amerika’nın en bilinen dergilerinden U. Eğitim üç ana gruba ayırmaktadır: Sürdürülebilir nşa Edilmiş Çevre. Stanford University (http://cem. (http://www.html) Stanford Üniversitesi dünya sıralamasında ikinci sırada yer almakta ve nşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü adı altında klasik inşaat mühendisliği eğitiminden hayli farklı bir eğitim sistemi yürütmektedir.html) Benzer durum.S. Bu çalış mada. Ayrıca.stanford. News’un 2009 yılı “Dünyanın en iyi üniversiteleri: mühendislik ve biliş im teknolojisi alanında” listesindeki ilk elli üniversitenin yirmiden fazlası Kuzey Amerika kıtasında yer almaktadır. Atmosfer ve Enerji. Stanford. (devamı) Chalmers University of Technology Swiss Federal Institute of Zurich University of Twente Nanyang Technological University Tsinghua University Technion. Bu üniversiteler içerisinde beş Kanada üniversitesi dışında hepsinin Amerika Birleşik Devletlerinde bulunduğu dikkat çekmektedir.Tablo 1 Yurtdışındaki üniversitelerin yapı işletmesi eğitim programlarının ana hatları. Su Çevresi.com/ articles/education/worldsbest-colleges/2009/06/18/worlds-best-colleges-engineering-and-it-universities.usnews. Israel Institute of Technology University of Sydney 5175 5175 5175 5175 50 39 55 Construction Management Construction Engineering & Management Construction Management & Engineering Centre for Infrastructure Systems Construction Management Construction Management Project Management Evet Hayır 4 dönem 120 ECTS sveç Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet 11+3 sviçre 13 Evet Hayır 3 Hollanda 117 Evet Hayır 30 23 Singapur 26 Hayır Evet 30 - Çin 12 29 Hayır Evet Evet Evet 40 12+5 5+2 Avustralya srail 5175 41 Evet Evet 48 2+6 Bu bölümde incelenen üniversiteler kıtalara göre gruplanmış ve her üniversite için eğitim programının ana hatları belirtilmiş ve eğitim sistemi hakkında genel bilgiler sunulmuştur. ARWU sıralama sisteminde daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır.

181 . Berkeley (http://www. nşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü’nün dört anabilim dalından bir tanesi olan “Yapım Mühendisliği ve Yönetimi”nde mühendis adaylarına farklı eğitim seçenekleri sunulmaktadır. Bunlardan ilki 24 kredi ders ve sınav ile yaklaşık bir yılda tamamlanabilen “Master of Science”. lisans eğitiminde ise ikinci sırada yer almaktadır (http://www. Tezsiz yüksek lisans derecesi için iki alternatif bulunmaktadır.usnews. lisans seviyesinde “Yapım Mühendisliği ve Yönetimi” uzmanlık dalında mühendis derecesi. Bilinen yüksek lisans ve doktora derecelerinin yanı sıra. Bunlardan ilki.cem. Bu bölümde ayrıca iki farklı yüksek lisans derecesi verilmektedir. piyasada çalışmayı düşünenler için pratiğe yönelik derslerin ağırlıkta olduğu “Master of Engineering” derecesidir. com/sections/education).illinois. yüksek lisans dereceleri için gerekmemektedir.“Yapım Mühendisliği ve Yönetimi” adı altında elli yılı aşkın süredir çalışmalar yapılmakta ve halen sürdürülebilir inşa edilmiş çevre alanının altında yer almaktadır. tasarım. yapım ve ileri proje teslimat sistemleriyle ilgili çalışmak isteyenler için “Tasarım-Yapım Entegrasyonu” ve çevresel etkin tasarım. Diğeri ise yüksek lisansın ardından doktora yapmayı düşünenler için araştırmaya yönelik derslerin ağırlıkta olduğu “Master of Science in Engineering” derecesidir. Üniversitenin nşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü 2008 yılında yüksek lisans eğitiminde birinci.edu/home/index.ce.umich. çift dal seçeneği bulunmakta olup istenirse “Mimarlık ve Şehir Bölge Planlama” veya “ şletme” fakültelerinden ders alınarak çift derece elde edilebilmektedir. Bunun dış ında. Bölümün altı anabilim dalından biri olan “Mühendislik ve Proje Yönetimi” programında yüksek lisans ve doktora dereceleri verilmektedir. diğeri ise yaklaşık iki yılda 40 kredi ders alarak elde edilebilen “Master of Engineering” dereceleridir. Illinois Üniversitesi nşaat ve Çevre Mühendisliğ i Bölümü’nün sekiz anabilim dalından bir tanesini oluşturmaktadır. Hayli etkin olarak çalıştığı gözlemlenen bu anabilim dalında altı farklı derece verilmektedir. University of Michigan (http://www. Tezli yüksek lisans derecesi için 20 kredi ders ve tezin tamamlanması gerekmektedir. ayrıca. Tez çalışması doktora seviyesinde istenilmekte. University of Illinois (http://cee. yapım yönetimi) uzmanlaşma fırsatı verilir. “Yapım Mühendisliği ve Yönetimi” grubu ek dersler alınması şartıyla inşaat mühendisliği dışındaki adayları da programlarına kabul etmektedir. mimarlık ve işletme branşlarında birleşik derece ve beş yıllık “Küresel Lider” programı ile lisans artı yüksek lisans derecesi verilmektedir. University of California. Öğrencilere eğitimlerinin son yılında seçtikleri anabilim dalında (örn.edu/ConsMgt) “Yapım Yönetimi” grubu.edu/epm/) University of California veya daha bilinen adıyla Berkeley Üniversitesi hem mühendislik hem de diğer eğitim dallarında dünyanın sayılı üniversitelerinin arasında yer almaktadır. yeşil yapım gibi konularla ilgilenenler için “Sürdürülebilir Tasarım ve Yapım” yüksek lisans programları da bulunmaktadır.html) Michigan Üniversitesi.berkeley. Yapı iş letmesi dalında dünyada iyi bir yer elde etmiş bu bölümde. lisans seviyesinde birçok ders açılmakta ve 45kredilik tezsiz yüksek lisans seçeneği de bulunmaktadır. Yüksek lisans eğitimi tezli veya tezsiz olmak üzere ikiye ayrılır. “Yapım Mühendisliği ve Yönetimi” programında.

Yüksek lisans seviyesinde üç farklı seçenek bulunmaktadır. nşaat ve Çevre Mühendisliğ i Bölümü’nün altı anabilim dalından bir tanesi olan “Proje Yönetimi”nin hayli kuvvetli bir kadro ve ders programına sahip olduğu yapılan araştırmalarda ortaya çıkmaktadır. Austin (http://www. Georgia Teknoloji Enstitüsü’nün “Yapım 182 .edu/graduate-programs/meng-in-engineering-management.utexas. Ancak.umd. temel olasılık ve istatistik bilgilerini almış tüm mühendislere açıktır ve mezunlara “Master of Engineering” derecesi verilmektedir. Georgia Institute of Technology (http://www. University of Maryland (http://pm. isteyenlere Cornell Üniversitesi’nin şletme Fakültesi ile ortak beş dönemlik bir çift dal MBA programı sunulmaktadır.php?id=1) Maryland Üniversitesi. beş farklı derece sunulmaktadır.edu/dept/area/construction/Construction. inşaat ve çevre mühendislikleri için yüksek lisans ve doktora dereceleri ayrı ayrı verilmektedir. Bu fırsattan faydalanmak isteyen öğrencilerin konuyla ilgili beş adet seçmeli dersi almaları yeterli olmakta ve bu haktan mimarlık öğrencileri de yararlanabilmektedir. Mimarlık. Tez yapmak ise öğrencinin tercihine bırakılmaktadır. Öğrenci.gatech. Ayrıca.caee. yüksek lisans ve doktora dereceleri verilmektedir. Cornell University (http://www. bu çalışmadaki kapsamındaki diğer Amerikan programlarına kıyasla daha düşük sıralarda yer almaktadır.cee. Bu programın amacı. Çevre Mühendisliği Bölümü’nün altında otuz yılı aşkın süredir faaliyetlerini devam ettirmektedir.html) “Yapım Mühendisliği ve Proje Yönetimi” anabilim dalı. “Master of Science” araştırmaya yönelik tezli yüksek lisans olup “Master of Engineering” pratiğe yöneliktir ve tez yapılmadan 30 kredi dersle mezun olunabilmektedir. Programda.cornell. Yapı işletmesi konularıyla ilgilenen dal “Yapım Mühendisliği” olarak adlandırılmaktadır. Texas Üniversitesi nşaat. 12 kredilik dersten oluşan sertifika programı mevcuttur. her ne kadar işletme yüksek lisansına (MBA) alternatif olmaksa da. en çok onikisinin inşaat mühendisliği dışından alınan dersler olması şarttır. 30 kredi ders alınması gereken yüksek lisans programında alınan kredilerin en az altısı.edu/page. Bunlardan iki tanesi University of Michigan’daki uygulama ile aynıdır. Lisans seviyesinde belli bir not ortalamasının üstüne çıkan öğrenciler “Proje Yönetimi” dalında yan dal yapma hakkına sahip olmaktadır. incelenen diğer yapı işletmesi eğitim programlarından farklı bir program sunmaktadır. tez yapmak isterse 24 kredilik ders alarak programı tamamlayabilmektedir. “Mühendislik Yönetimi” adlı program. Bölümde. Dünyadaki diğer yapı işletmesi alanında çalışan birçok eğitim programına göre akademik kadrosu güçlü olan bu programda.cfm) Cornell Üniversitesi’nin nşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü. Doktora programı ise minimum 30 kredi ders ve doktora tezinden oluşmaktadır. öğrencilerden temel ve seçmeli proje yönetimi ilgili dersleri ve bunların yanında da üç adet kendi branşlarıyla ilgili dersleri almaları istenmektedir.ce. Bu programda.University of Texas.edu/about-cee/programs-of-study/construction/) Dünyanın mühendislik eğitiminde önde gelen üniversitelerinden biri olan Georgia Teknoloji Enstitüsü’nün nşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü’nde altı anabilim dalı bulunmaktadır.

ubc. Proje yönetimi ve işletme dersleri ders programında lisans seviyesinde yer almaktadır.ca/sect/coneng/) Mühendislik eğitimi sıralamalarında Kanada’nın bir numaralı üniversitesi olarak dikkat çeken Toronto Üniversitesi’nin nşaat Mühendisliği Bölümü’nde. Yapı işletmesi konusuyla ilgili dal “Proje ve Yapım Yönetimi” olarak adlandırılmaktadır. kinci seçenek. sviçre ve Hollanda’dan birer üniversite seçilmesi yeterli görülmüştür.ac. 6 kredilik iki adet dersi Pekin.php) Bu çalışma kapsamında seçilen ikinci Kanada üniversitesi British Columbia Üniversitesi’dir.utoronto. Farklı bir uygulama olarak. Doktora programı ise lisans derecesinin üzerine 36 kredilik ders ve doktora tezi olarak tasarlanmıştır.uk/civilengineering/study/masters/business%20management) ngiltere’nin ve dünyanın en önemli üniversitelerinden biri olan Imperial College’da yapı iş letmesi alanında kadrolaşmanın ileri seviyede olmadığı. Araştırmacılar ve akademisyenler için ise “Master of Applied Science (MASc)” programı mevcuttur. Bu dalda uzmanlık yapmak isteyen öğrencilere farklı yüksek lisans seçenekleri sunulmaktadır.D. Kadrosunda iki profesör olan bu grupta sekiz adet yüksek lisans ve dört adet lisans dersi verilmektedir.civil. University of British Columbia (http://www. daha çok piyasada çalışacak mühendisler için olup mezun olmak için on ders veya sekiz ders artı tasarım projesi almak gerekir. yapı. “Yapım Mühendisliği ve Yönetimi”. bölümün işletme eğitimi konusunda hassas davrandığı görülmektedir. Bu programda. ancak.B. bölümün onüç araştırma grubundan bir tanesidir ve bu daldan ders alıp uzmanlaşan mezunlar için ayrı bir derece verilmemektedir. London (http://www3. Bu bölümde yüksek lisans yapmak isteyenlere sunulan yüksek lisans seçenekleri “Master of Engineering” ve “Master of Applied Science”dır.ca/current_students/graduates/programs/pcm.imperial. Bu programın amacı. Bu programda 18 kredi ders ve tezin tamamlanması gerekmektedir. lk seçenek. Yüksek lisans seviyesinde ise yapı işletmesi uzmanlık dalı olarak sunulmamaktadır. lisans eğitimine ek olarak iki farklı yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir. Çin’de alıp geri kalan 24 krediyi Kanada’da tamamlamaktadır.’deki üniversitelerin çoğunluğunda yapı işletmesi alanıyla ilgili bölüm olmasına karşı Avrupa’da durum farklıdır. iki farklı ülkede tamamlanan MEng programı da mevcuttur. nşaat Mühendisliği Bölümü’nde biri çevre mühendisliği olmak üzere toplam sekiz anabilim dalı bulunmaktadır. bu dalda verilen derslerin çokluğu programı yeterli düzeye getirmektedir. 183 . University of Toronto (http://www. sveç. Bunlardan ilki bitirme tezi yapmadan derece elde etmek isteyenler için düzenlenmiş olup 30 kredi ders alma şartı bulunmaktadır. Eğitimin sonunda “Master of Engineering (MEng)” derecesi verilmektedir. Avrupa A. Imperial College. araştırmacı ve akademisyenlere yönelik tasarlanmış bir program olup mezun olmak için bitirme tezi şart koşulur. Bu nedenle Avrupa ile ilgili incelemede ngiltere.civ.Mühendisliği” anabilim dalında az sayıda öğretim üyesi olsa da. Bunun yanında. büyük projelerin gerçekleştiği Çin ile ilişkileri kuvvetlendirmek ve Çinli öğrencilerin programa katılımıyla uluslararası bir eğitim ortamı oluşturmaktır. öğrenciler.

Program. ortak temel dersler alınmakta. Diğer program ise “Yapım Yönetimi ve Mühendisliği”dir.nl/) Bu çalışma kapsamında yapılan araştırmalarda Hollanda’nın mühendislik eğitiminde ön sıralarda olan kurumlarından Twente Üniversitesi’nin yapı işletmesi konusuna verdiğ i önem göze çarpmaktadır. “Su Mühendisliği ve Yönetimi”. “Yapım Yönetimi” olarak adlandırılan bu grup. Hidrolik ve Su Kaynakları Yönetimi. Chalmers University of Technology (http://www.utwente. Hollanda’nın diğer iki büyük üniversitesi Delft ve Eindhoven Teknik Üniversiteleri ile işbirliği içinde yürütülmektedir.php) ETH Zurich Üniversitesi dünyanın ve sviçre’nin önde gelen üniversitelerinden biridir. Lisans eğitimi ise sveç dilinde gerçekleşmektedir.cme. Ulaştırma. Bu nedenle. 30 kredilik ders ve bitirme tezi ile mezun olunan bu programda. yüksek lisans. üç dönem ders ve bir dönem tez çalışmasından oluşmaktadır. nşaat mühendisliğ i bölümünde yüksek lisans yapanlar ülkemizdeki gibi yüksek inşaat mühendisi unvanı almaktadır. mühendislik öğrencisinin iş letme yüksek lisansı yapmasına gerek kalmadan işletme eğitimi almasıdır.ibb. lk dönem. ve doktora seviyesinde dersler verildiği gibi araştırmaya da önem verilmektedir. Bunlardan ilki “ nşaat Mühendisliği ve Yönetimi” adlı programdır. nşaat Mühendisliği Bölümü’nün yapı işletmesi anabilim dalı. Bu iki üniversiteden biri olan Chalmers Teknoloji Üniversitesi. Bu program. Geoteknik.se/en/sections/education/ masterprogrammes/programme-descriptions/design-construction) Mühendislik eğitim programları sıralamalarında ilk 100 üniversite arasında iki sveç üniversitesi bulunmaktadır.ctw. Bu anabilim dalında lisans. “Yapım Mühendisliği ve Yönetimi” bölümdeki dokuz adet anabilim dalından biridir. topograflar ve endüstri mühendisleri de başvurabilir. ilgili program. her dönem ikişer ders ek alarak diplomalarına “ şletme Yönetimi” ek modülünü ekleyebilir. geoteknik ve çevre mühendisliği anabilim dallarında yüksek lisans yapan öğrenciler. Malzeme ve Mekanik) ikisini seçmektedir. Seçilen iki dalın temel dersleri ve seçmeli derslerinin alınmasından sonra son dönemde bitirme tezi tamamlanarak mezun olunur. üç dalda uzmanlaşma seçeneği verilmektedir:”Yapım Süreç Yönetimi” “Ulaştırma Mühendisliği ve Yönetimi”. Mezuniyet için 184 . araştırma yapan ve eğitim veren geniş bir kadroya sahiptir. Twente Üniversitesi’nde lisans ve doktora eğitimlerinin yanında iki ayrı yüksek lisans programı da mevcuttur. Swiss Federal Institute of Zurich (ETH Zurich) (http://www. bu sistemde altı uzmanlık dalından (Yapım Mühendisliği ve Yönetimi. Yapı. University of Twente (http://www.ch/index. Ülkemizde lisans seviyesinde yapılan yan dal uygulamasına benzeyen bu programdaki amaç. nşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde aynı zamanda çevre ve jeodezi mühendisliğini de bulundurur. dünya sıralamasında yukarı sıralarda bulunmamasına rağmen mercek altına alınmıştır. sonrasında yapım veya mimarlık ağırlıklı dersler seçilmektedir. Yüksek lisans ve doktora eğitim dili ngilizcedir ve bunu desteklemek için öğrenci değişim programları mevcuttur.ethz. “Yapım Yönetimi ve Mühendisliği Grubu” Mühendislik Teknolojisi Fakültesi’nin nşaat Mühendisliği Bölümü’nde kuvvetli bir kadro ve ders programıyla faaliyet göstermektedir.ulaştırma.chalmers. Öğrenciler. Bu programa inşaat mühendisi ve mimarların yanı sıra şehir bölge planlamacılar. “Mimarlık ve Hizmet Yönetimi” ile “Tasarım ve Yapım Proje Yönetimi” yüksek lisans eğitim programlarını yürütmektedir.

Bu uzmanlık dallarından bir tanesi de “Yönetim ve Yapım”dır. bir senelik iş tecrübesi ve 15 kredi ders alınması yeterli olunan bir başka programda. Bu programda alınan seçmeli derslerle uzmanlaşmak mümkündür.technion. “Tasarım Süreçleri ve Mühendislik” olmak üzere altı adettir. “Planlama ve Geliştirme.tezle beraber 30 kredi gerekmektedir.il/eng/ Templates/showpage. mezunlara. Ayrıca. nşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi’nin dokuz anabilim dalından biridir. Uzmanlık alanları “Canlı Bina Kavramı”.ntu.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=84&FID=207) “Yapım Yönetimi”.civil. 185 . steyen öğrenciler belli bir uzmanlık dalı seçip o daldan seçmeli dersler alarak diplomalarına uzmanlık alanını da yazdırabilir. Bu bölümde öğrenciler. nşaat Mühendisliği Bölümü yapı işletmesi konusuna bir hayli önem vermektedir. hızla büyüyen Çin ekonomisinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve uluslararası inşaat pazarında söz sahibi olabilecek mezunlar yetiştirmektir. “Uluslararası Yapım Yönetimi” adı altında bir yüksek lisans programı sunulmaktadır. “Yapım Yönetimi Mezunu” derecesi verilmektedir. “Yapım Yönetimi” ve “Hidrolik Mühendisliği” nşaat Mühendisliğ i Bölümü’nden ayrı iki bölüm haline gelmiştir.cn/english/) Çin Cumhuriyeti’nin mühendislik eğitiminde bir numaralı üniversitesi Tsinghua Üniversitesi. tezli de ise “Master of Science in Civil Engineering (Construction Management) derecesi alınmaktadır. “Şehir Arazi Gelişimi”. Ayrıca. Nanyang Techological University (http://www3. Bölümde uzmanlaşmanın lisans eğitiminde başladığı görülmektedir. 30 kredi ders alınarak tamamlanan ve özellikle uluslararası platformda çalışacak mühendisler yetiştirmeyi amaçlayan bu programı yürüten anabilim dalı. Tsinghua University (http://cm. “Altyapı Sistemleri Merkezi” olarak adlandırılmaktadır. “Proje Yönetimi” alanında “Master of Engineering” derecesi de verilmektedir. Technion Israel Institute of Technology (http://cee. lisans seviyesinde “ şletme Bilimi ve Mühendisliği” konusunda uzmanlaşma şansı elde eder. Asya Asya kıtasında incelenen üç üniversiteden ikisi Uzakdoğu ülkeleri olan Singapur ve Çin’den diğeri ise srail’den seçilmiştir. Tez yapılmasına gerek olunmayan yüksek lisans eğitiminin sonunda “Master of Engineering”.sg/CEE/cis/msc. lgili anabilim dalında doktora ve iki farklı yüksek lisans eğitimi verilmektedir. Yüksek lisans eğitiminin her ikisinde de 40 kredi tamamlanılması gerekmektedir. Aynı uzmanlık alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi de verilmektedir. Bu programa başvurabilmek için en az iki sene iş tecrübesi aranır.edu.ac. “Yapım Yönetimi” bölümünün amacı. Bu bölümde.htm) Singapur’un önde gelen eğitim kurumlarından olan Nanyang Teknik Üniversitesi’nin nşaat Mühendisliği Bölümü’nde yapı işletmesi konusunda önemli atılımlar olduğu görülmektedir.edu.tsinghua. “Pazar Dinamiği”.

araştırmacı ve akademisyenlere yönelik tezli yüksek lisans programları sonunda ise “Master of Science in Construction/Engineering Management” dereceleri verilmektedir. yapı işletmesi alanında tezsiz yüksek lisans eğitim programları da araştırılmıştır. stratejik proje yönetimi uygulaması olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Bu çalış mada. Cornell ve University of Michigan gibi dünyaca ünlü üniversitelerde tezli yüksek lisansın terk edilmesi dikkat çekicidir. bazı Avrupa ülkeleri dışında. araştırma projesi ve mesleki uygulama dersleri.usyd. Öğrenciler. ncelenen ülkelerde anabilim dalının adlandırılmasında terim bütünlüğünün olmadığ ı görülmektedir. Ülkemizde tercih edilmeyen bu eğitimin. proje risk yönetimi.edu. “Proje Yönetimi” yüksek lisans programında dersler dört ayrı gruba ayrılmaktadır: temel dersler. Türkçe literatüre “Yapı şletmesi” ve “Yapım Yönetimi” olarak giren terimin ngilizce karşılığı “Construction Management” olmakla beraber. nşaat Mühendisliği Bölümü’nün yapı işletmesi dalı. Piyasada çalışanlara yönelik tezsiz yüksek lisans programları sonunda “Master of Engineering”.pmgp. uluslararası proje yönetimi. ikincisinde ise 48 kredi dersinin tamamlanması gerekmektedir. birçok eğitim programının birden fazla yüksek lisans seçeneği sunduğu görülmektedir. en az otuz kredi tamamlanılması gerektiği görülmektedir. 186 . Bu bölümde. Bu çalışma kapsamında incelenen üniversitelerin çoğunluğu bu niteliğe sahiptir. Bunun yanında birçok üniversitede tezli yüksek lisans eğitimi devam etmektedir. lkinde 36 kredi ders ve 12 kredilik araştırma projesi. Yüksek lisans eğitimini tamamlamak için gereken kredi sayısına bakıldığında. dünyadaki üniversitelerin eğitim programları arasında önemli farklılıklar olduğu görülmektedir. Bazı üniversitelerde bu rakamın kırklara çıktığı görülmektedir. uzmanlık dersleri. Yapılan araştırmada. “Construction Engineering” yani “Yapım Mühendisliği” terimiyle sıkça karşılaşılmakta ve zaman zaman “Project Management” yani “Proje Yönetimi” teriminin de kullanıldığ ı görülmektedir. Uzmanlık dersleri de kendi içinde proje ekonomisi ve programlama yönetimi. terimin her eğitim programında standart olarak kullanılmadığı görülmektedir. yaygın olduğu görülmektedir. Yapı işletmesi uzmanlık alanında doktora eğitimi.Avustralya Mühendislik eğitim programlarının sıralamasında Avustralya üniversitelerine de rastlanılması nedeniyle Sydney Üniversitesi çalışma kapsamına alınmıştır. bu alanda çalışan yeterli öğretim üyesi bulunan tüm bölümlerde açılmaktadır. Berkeley.au/) Sydney Üniversitesi. University of Sydney (http://www. Programın bütün mezunlarına “Master of Project Management” diploması verilir. araştırma ya da mesleki uygulamaya yönelik bir eğitimi de tercih edebilmektedir. bu farklılıklar vurgulanmakta ve ortak noktalar belirlenmektedir. sunulan eğitimdeki farklı strateji nedeniyle bu çalış ma kapsamına alınmıştır. Ayrıca. Sonuçlar Yapılan araştırma ve incelemelerin sonucunda. Özellikle Stanford.

Tablo 2’de çalışmanın derslerle ilgili olan kısmı özetlenmektedir. maliyet analizi ve metraj. Tablo 2’de göze çarpan bir başka nokta. proje planlama. Tablo 2 Yurtdışındaki üniversitelerde verilen yapı işletmesi derslerinin dağılımı Brit. çoğu üniversitede “Proje Yönetimi” veya “Yapı Mühendisliği” adıyla bir temel ders okutulduğu görülmektedir. iş güvenliği. Bu tabloya bakıldığında bazı genellemeler yapmak mümkündür. akademik kadrosu yetersiz gözüken üniversitelerin açıklarını bu şekilde kapattığı düşünülmektedir. Chalmers. inşaat hukuku ve mevzuatı. finans. dışarıdan öğretim görevlisi desteği alınıp alınmadığı hakkında bir bilgiye de rastlanılmamaktadır. ETH Zurich Chalmers Technion √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Maryland Michigan Nonyang Berkeley Stanford Toronto Sydney √ √ √ Twente √ √ √ √ Cornell √ √ √ Illinois Texas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Yapım Mühendisliği / Proje Yönetimi Finans Ekonomi Maliyet Analizi & Metraj Hukuk / Mevzuat Sürdürülebilirlik / Enerji Etkin Tasarım Şantiye Yöntemi Risk Yönetimi / Analizi Proje planlama / programlama / kontrol √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 187 . Illinois. proje teslimat sistemleri. Cornell. ihaleler. Michigan. Colombia Georgia Tech Imperial Col. Twente ve Tsinghua gibi üniversitelerde on ve üzeri kiş inin kadrolu olduğu görülmektedir. ekonomi.Üniversitelerin eğitim kadrosu incelendiğinde ortaya değişken bir tablo çıkmaktadır. Birçok yapı işletmesi ağırlıklı mühendislik eğitim programının üniversitelerin diğer bölümlerinden gelen akademisyenler ve piyasa tecrübesi olan mühendislerle ortak çalıştığı düşünüldüğünde. Yapı işletmesi eğitim programı müfredatının araştırılması da bu çalışmanın amaçlarındandır. maliyet hesapları ve iş programları gibi konular bulunmaktadır. küresel ısınma etkisiyle giderek çevreye duyarlı yaklaşımın ön plana çıkması ve bu konuyla ilgili derslerin yapı işletmesi uzmanlık alanı kapsamına alınmasıdır. Maryland. Bu konuyla ilgili olarak. inşaat sözleşmeleri. incelenen eğitim programlarında inşaat ve çevre mühendisliklerinin tek bir bölümde toplanmış olmasının etkili olduğu söylenebilir. işletme yönetimi. Ayrıca. “Sürdürülebilirlik” ve “Enerji Etkin Tasarım” gibi derslerin eğitim programlarına girdiği görülmektedir. Dersin içeriğinde genel olarak inşaat projeleri ve sektörü hakkında genel bilgiler. biliş im sistemleri ve bilgisayar uygulamaları gibi derslere eğitim programlarında sıkça rastlanılmasıdır. Texas. Özellikle konunun tasarım kısmında mimarlık bölümlerinden destek alındığı da gözlemlenmektedir. Örneğin. lgi çekici bir başka bulgu. Toronto ve Zurich üniversitelerinde ise öğretim üyesi sayısının az olduğu görülmektedir. Stanford.

her kıtada belli bir yaklaşım ve ekol izlenmektedir. özellikle ngiltere’de. Hollanda ve Danimarka ülkelerinin uluslararası yüksek lisans eğitimine odaklanmış üniversitelerinde yaygın olduğu görülmektedir.edu/) yapı işletmesi uzmanlık alanında lisans veya yüksek lisans seviyesinde ders açmaması ve dolayısıyla konuya önem vermiyor gibi görünmesi ilgi çekicidir.D. bölümlerinde yapı işletmesi ağırlıklı eğitim programı kurmak isteyen akademisyenler için iyi bir başlangıç noktası olabilir. Özellikle Çin’de yabancı firmalar tarafından yapılan büyük yatırımların etkisiyle yapı işletmesi alanı gündeme gelmektedir. Tüm sıralama sistemlerinde bir numarada yer alan Massachusetts Institute of Technology (MIT). Çalışmanın yurtdışında yapı işletmesinde lisansüstü eğitim yapmak isteyen adaylar için de yararlı olacağı düşünülmektedir. Aynı zamanda. nşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü’nün (http://cee. Takım çalışması. Kuzey Amerika dışındaki üniversitelerde uluslararası proje yönetimi adlı bir dersin bulunmasıdır. Bu çalışmada ortaya çıkan sonuçlar ve elde edilen bulguların Türkiye’de yapı işletmesi alanında eğitim veren ve araştırma yapan tüm akademisyenlere ve inşaat mühendisliğ i bölümlerine faydalı olabileceği düşünülmektedir. programları yorumlamadan örnek almak doğru olmayabilir. Yapı işletmesi programlarının özellikle sviçre. Asya kıtasında ise mühendislik eğitiminde ön sıralarda yer alan Japon üniversitelerinde yapı işletmesi eğitiminin olmadığı görülmektedir. Tayvan ve Singapur’da ise farklı bir tabloyla karşılaşılmaktadır. Önemli bir diğer nokta ise eğitim programı yapılarının ülkeden ülkeye değiştiğidir. Tezsiz yüksek lisansın yaygın olduğu programlara inşaat mühendisliğ i dışında öğrenci kabul edildiği. vb. Yapı iş letmesinin en yaygın olduğu ülkeler A. Eğitim programında ve ders içeriklerinde güncelleme yapmak isteyenler.B. Bu değişimlerde. politik durumu ve piyasadan gelen taleplerin rol oynadığı unutulmamalıdır. 188 . sveç. ncelenen çok az programda ayrı bir yapı iş letmesi bölümüne rastlanmaktadır. etik.mit. Araştırmadan çıkan bir başka sonuç. bu bildirinin kaynaklar kısmında verilen üniversitelerin web sayfası adreslerini kullanarak daha detaylı bilgilere ulaşabilir. Çin. bu çalışmada izlenen yöntem. Bunun nedeni Amerika’daki yaşamın küresel bakıştan uzak olmasıdır. yapı iş letmeciliğinin Kuzey Amerika’daki kadar popüler olmadığ ı görülmektedir. Liderlik. Seminer Uluslararası Projeler √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Sonuç olarak. ve Kanada’nın esnek bir yaklaşım içinde olduğu görülmektedir. ülkenin sosyoekonomik yapısı. Bu yüzden. çift ve yan dala izin verildiği gözlemlenmektedir. Avrupa kıtasında.Tablo 2 Yurtdışındaki üniversitelerde verilen yapı işletmesi derslerinin dağılımı (devamı) Kalite yönetimi ş Güvenliği statistiksel Yöntemler Gayrimenkul Verimlilik şletme Yönetimi Bilişim Sistemleri / Bilgisayar Uyg.

Cornell University School of Civil and Environmental Engineering.edu/home/index. Vol. Temmuz 2009. chalmers. Georgia Tech School of Civil and Environmental Engineering. and Environmental Engineering. Temmuz 2009. College of Engineering. Temmuz 2009.ch/index.ac. Temmuz 2009. Austin web sayfası.edu/dept/area/construction/Construction. Construction Engineering web sayfası. (2005) Academic Ranking of World Universities – Methodologies and Problems.cee. Imperial College London.html. Extension Modules in Business Management web sayfası. http://www. N.imperial.edu/about-cee/programs-of-study/ construction/. Department of Civil. mühendislik eğitiminde sıralama sistemlerinde üst sıralarda yer alan üniversiteler incelenmektedir. Instititution for Construction and Engineering Management ETH Zurich web sayfası. University of Michigan web sayfası.berkeley.edu/epm/.edu/ Temmuz 2009. Gelecekte bu konuda araştırma yapacak olanlar bu olasılığı dikkate almalıdır. No 2. Construction Engineering and Management.ce.php?lang=en. Engineering and Project Management.arwu. http://www. Liu.mit. Architectural. MEng in Engineering Management web sayfası. http://www. Construction Engineering and Project Management. http://www.caee. Temmuz 2009. http://www. Chalmers: Design and Construction Management web sayfası. Civil and Environmental Engineering. Temmuz 2009. Cheng.org/. http://www3.ce. http://www. Temmuz 2009.. http://www. Temmuz 2009. Temmuz 2009. Department of Civil and Environmental Engineering. Türkiye’deki yapı işletmesi eğitim programlarının bu bildirideki sonuçlarla karşılaştırılması gelecekteki çalış ma konusu olarak düşünülmektedir.cornell.uk/ civilengineering/study/masters/business%20management.gatech.ibb. The University of Texas. Berkeley web sayfası.html.ethz. Yapı işletmesi eğitim programlarını sıralayan güvenilir bir sistem bulunamadığı için sıralamalarda üst sıralarda olmayıp yapı iş letmesi bölümü kuvvetli olan üniversitelerin incelenmemiş olma olasılığı bulunmaktadır.. http://www.se/en/sections/education/masterprogrammes/programme-descripti ons/designconstruction.C.edu/graduateprograms/meng-in-engineering-management. http://cee. Higher Education in Europe. Department of Civil and Environmental Engineering.Bu bildiride. Massachusetts Institute of Technology web sayfası. 189 . Civil and Environmental Engineering Department.umich. Kaynaklar Academic Ranking of World Universities (ARWU) web sayfası.cfm). University of California.cem. 30. Y.utexas.

sg/ CEE/cis/msc. Technion Faculty of Civil and Environmental Engineering. University of Sydney.Nanyang Technological University. Temmuz 2009. Temmuz 2009. US News dergisi web sayfası.nl/.html.topuniversities.utwente.edu/ConsMgt.edu. Centre for Infrastructure Systems. University of Illinois at Urbana-Champaign.php.pmgp. http://www. Department of Civil Engineering.stanford.usnews.htm. http://www. http://cem.ctw. edu/index.au/. Civil Engineering.umd.utoronto. Project Management at the University of Maryland web sayfası. Temmuz 2009.php?id=1. http://www. http://cee. Project and Construction Management web sayfası. http://cm. 190 . University of Toronto. (http://www.edu. Master of Science (International Construction Management) web sayfası.cme. Stanford Construction Engineering and Management web sayfası.asp?DBID=1&LNGID =1&TMID=84&FID=207. University of Twente.ca/sect/coneng/. Temmuz 2009.tsinghua.civ. University of British Columbia.ntu.com/ worlduniversityrankings/. Construction Management web sayfası. Department Construction Management and Engineering. Temmuz 2009. Temmuz 2009.edu. http://www3. Construction Engineering & Management web sayfası.technion.com/sections/education. Construction Management web sayfası.ac.ca/current_students/ graduates/programs/pcm.ubc. Temmuz 2009. UBC Engineering. http://www. http://www. edu/page. Civil and Environmental Engineering. QS World University Rankings web sayfası. Temmuz 2009.illinois. Haziran 2009.il/eng/Templates/showpage.civil. Temmuz 2009.civil.usyd. Project Management Graduate Programme web sayfası. Temmuz 2009. Temmuz 2009. http://cee.cn/english/. Tsinghua University Department of Construction Management web sayfası. http://pm.

Otuzun üzerinde Gaziantep Üniversitesi mezunu inşaat mühendisi ile yüz yüze görüşmeler yolu ile bir anket çalışması uygulanmıştır. çeşitli ortamlarda ve çeşitli biçimlerde mesleğin uygulamasını yapan inşaat mühendisleri arasında bir araştırma yapılmıştır.al Öğretim Üyesi. Tiran. liderlik. yapım yönetimi bilgilerine sahip olarak inşaat yönetiminin her aşamasında. Bu çalışmanın amacı. Mehmet Tekinkuş Öz Globalleşen dünyada diğer sektörler gibi inşaat sektörü de uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Türkiye E-Posta: husertas@hotmail. nşaat Mühendisliği Eğitimi.com Doç.tr Y.Staj ve Bitirme Projelerinin nşaat Mühendisliğinin Yapım Yönetimi Eğitimindeki Katkısının ncelenmesi: Gaziantep Üniversitesi Mezunu nşaat Mühendisleri Üzerine Bir Uygulama M.edu. Bu bilgiler. iş hayatına atıldıkları devrenin başlangıcında bile çalış malarında başarılı olabilmektedirler. Doç. Türkiye E-Posta: tekinkus@gantep. Anahtar sözcükler: Staj. şletme Bölümü Gaziantep Üniversitesi. Yapım Yönetimi Giriş 191 . inşaat mühendisliği eğitiminde stajların ve bitirme projelerinin meslek hayatındaki yapım yönetimi aşamalarında katkısının incelenmesidir. Bitirme Projesi. Yapım yönetimi dalından alınan eğitim. Arnavutluk E-Posta: aoztas@epoka. Ahmet Öztaş Öğretim Üyesi nşaat Mühendisliği Bölümü Epoka Üniversitesi. Stajlar ve bitirme projeleri ise inşaat mühendisliği eğitiminde mesleki becerilerin kazanıldığ ı safhalardandır. saha. ofis ya da proje mühendisi olarak çalışan mühendisler tarafından kullanılmaktadır. Dr. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre stajların ve bitirme projelerinin meslek hayatının yapım yönetimi aşamalarında ne kadar etkili olduğu belirlenmiştir.edu. kişisel ve yönetsel beceriler de aranması gerektiği ön plana çıkmıştır. iş geliştirme. Rekabetin artmasıyla birlikte yeni mezun olmuş bir mühendiste aranması gereken özellik olarak teknik özelliklerin yanında. Bu amaç doğrultusunda nşaat Mühendisliği lisans eğitimini tamamladıktan sonra. Gaziantep. Dr. Hüseyin Ertaş nşaat Yüksek Mühendisi nşaat Mühendisliği Bölümü Gaziantep Üniversitesi Gaziantep. teklif hazırlama ve planlama alanlarında gerekmektedir. Üniversite eğitiminden sonra hayata atılan ve değişik ortamlarda çalış maya başlayan genç mühendisler. mesleki becerilerin uygulandığ ı ihale. Elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.

Uygulamalı eğitiminin önemli bir parçası olan staj çalışmalarının yeterli düzeyde yapılmadığı. proje yönetimindeki farklı görevlendirmeler. 2004). sviçre ve Amerika gibi ülkelerde stajlar üniversitelerin eğitim programları içersinde. pratikteki karmaşık. . Geliştirilmiş deneyim çalışmaları olan staj ve bitirme ödevlerinden meslek şartlarındaki uygulanabilir problemler üzerinde hangi becerilerin. 2004). Bu çalışma. 192 . Bundan dolayı uygulamalı öğrenimde haberleşme becerilerinin ve dış dünyayla ilgilenebilme kabiliyetinin geliştirilmesinin gerekli olduğu düşünülür (Scholz ve diğ. Söz konusu eğitimin amacı öğrencilere sadece bilgi aktarmak değil. bilgilerin ve eğilimlerin nasıl geliştirilmesi gerektiği anlaması istenir. zamanı kullanma. 2003). Stajlar ve bitirme projeleri birçok bilim dalında müfredatın bir parçası olarak düşünülür. sonuçları değerlendirme ve karar verebilme gücünü kazandırmaktır (Sorguç. 1993). öğrendiğini uygulama. staj ve bitirme ödevlerini akademik eğitim ve öğretime ek veya tamamlayıcı olarak inceler. Genellikle stajlar.nşaat mühendisliği eğitiminde temel hedef toplumun bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarına yanıt verebilecek nitelikte elemanlar yetiştirmektir. Gürel. Bilimin ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği ve bilginin katlanarak çoğaldığı çağımızda çok kısa olan bir eğitim sürecinde bir öğrencinin bütün mesleki becerileri kazanması imkânsızdır ve de gereksizdir. Bu çalış ma Gaziantep Üniversitesi mezunu genç mühendislerin bakış açısıyla staj ve bitirme projelerinde kazanılan pratikliklerin mesleki yaşamdaki pratikliğe nasıl dönüştüğünü ve işe girerken ve meslek hayatının öncesinde ve sonrasında mesleki pratiklik olarak nasıl değer kazandığını inceler. öğrencilerin öğretmenlik veya yapı mühendisliği gibi meslekleri yapabilmesi için gereklidir. . Bu eksiklikler. adaptasyon zorluğu. 1999). stajların ve bitirme projelerinin iş hayatında yapım yönetimi alanında yararlılığının incelenmesidir. inşaat mühendisliğ i alanında. Bunun yanında projenin kendisi öğrencilere yeni yetenek ve bilgi kazandırmalı ve sonradan öğrendiklerini güçlendirmelidir. çok katmanlı problemlerle uğraş ı gerektiren işlerle birleşerek üniversite müfredatının bir parçası haline geldiği düşünülür. kendine güvensizlik gibi çeşitli sorunlar halinde kendini gösterir (Yenigün. Almanya. sorunları anlama. Burada esas olan mesleğini tam olarak icra edebilmesi için gerekli olan bilgi ve beceriyi yaşamı boyunca edinebilme yeteneğini kazandırmaktır (Çiçek ve diğ. Bitirme ödevleri mezun olmadan önce birikmiş mühendislik bilgilerini ve deneyimlerini ölçmek için öğrencilere sunulan en büyük alıştırma olarak düşünülebilir. gereğince denetlenmediği veya denetlenemediği ya da göstermelik yapıldığı durumlarda değişik eksiklikler meydana gelir. daha sonra öğrenci iş hayatına atıldığında. son ürün ve hesaplamalarda farklılıklar görülebilir (El-Raghy. . . Örneğin öğretim üyelerinin sadece konuya hâkim olmaları değil aynı zamanda sınıfın sosyal realitesine de hâkim olmaları gerekmektedir. Bu çalışmanın temel amacı. Dünyadaki değişik mühendislik eğitim programlarına bakıldığı zaman.

0 Toplam % 61.9 19. Birinci Bölüm Anket Sonuçları Araştırmaya katılan mühendislerin çalışma alanları Tablo 1’de verilmiştir. Stajlar öğrenciye üniversitede kazanılmayacak deneyimler kazandırır. araştırma yöntemi olarak Gaziantep Üniversitesi nşaat Mühendisliğ i bölümünden mezun olmuş yapı. Buna göre mühendislerin % 12.0 Stajların Analizi nşaat firmaları işe aldıkları yeni mühendislerde akademik birikimlerinin yanı sıra bazı kişisel ve yönetsel becerilere de sahip olmalarını beklemektedir (Birgönül ve diğ.9 u yapım yönetimi alanında faaliyet gösteren bir firmada çalışmaktadır. deprem) Ulaştırma mühendisliği (mühendislik mekaniği. yapı mekaniği.0 Geçerli % 61.5 12.06’sı CV’ lerinde yapmış oldukları stajlardan bahsetmişlerdir.Araştırma Bu çalışmada. 193 . su kaynakları. Anketten elde edilen veriler SPSS 15. jeoteknik.0 paket program kullanılarak analiz edilmiştir. kıyı. Hatta mühendisler iş başvurusu yapmak için hazırladıkları CV’lerinde bu stajlarından bahsetmek isterler. şantiye yönetimi.4 100. Şekil 1’de belirtildiği gibi mühendislerin %58. raylı sistem hava limanı yapıları) Yapım yönetimi ( yapım stratejisi.5 12. kinci bölümdeki 23 soru stajları.6 100. trafik müh. Üç bölümden oluşan anketin birinci bölümdeki ilk 9 soru firma bilgilerini ve kişisel bilgileri toplamaya yöneliktir. Tablo 1.3 67. 2007). betonarme.4 100.3 6. çelik. ulaşım ve yapım yönetimi alanlarında çalışmakta olan otuz bir inşaat mühendisi ile yüz yüze görüşülerek bir anket uygulanmıştır. üçüncü bölümdeki 21 soru ise bitirme ödevlerini analiz etmeye yöneliktir. iş güvenliği) Diğer Total 19 2 4 6 31 % 61. ulaştırma müh. Bu becerileri elde etmek için stajlardan kazanılacak çok şey vardır. iş hukuku. ile karayolu.9 19.3 6. Sizce çalıştığınız firmanın çalışma alanı aşağıdakilerden hangisine girmektedir? Frekans Yapı mühendisliği (mühendislik mekaniği.7 80.

Katılımcıların %65’i sözlü % 61.35 % Şekil1. özellikle kurumsallaşmış şirketlerde hayati önem taşıyabilmektedir. Araştırma anketine göre Tablo 2’de görüldüğü gibi mühendislerin % 71’i stajların kendilerine sorumluluk duygusu kazandırdığını söylemiştir. 2007).8 45.1 6. Bunlardan biri de işte bu sorumluluk duygusudur.2 16.1 6. 194 .2 16.6.5 6. Bazı özellikler insanlarda doğuştan var olsalar dahi birçoğu öğretilebilir niteliktedir ve eğitimle bu becerilerin geliştirilebileceği düşünülmektedir (Birgönül ve diğ.0 Toplam % 25. Tablo 2. sorumluluk alabilme ve dağıtabilme diye de tarif edilebilir.0 87.5 100.26 % 19.1 93. Şekil 2 ve 3’e bakıldığında stajların yazılı ve sözlü iletişim becerilerini nasıl kazandırdığı görülebilmektedir.94 % 32. ş başvurusu için hazırladığınız CV'nizde yapmış olduğunuz stajların kaç tanesinden bahsettiniz? Yapım yönetimi eğitiminden elde edilmesi beklenen yönetsel becerilerden olan sorumluluk duygusu.5 6.0 Yapım yönetimi eğitiminin insana yaptığı katkılardan biri de kiş isel becerileri arttırmasıdır.2’si ise yazılı iletişim yeteneği kazandıklarını düşünmektedirler.5 100. Bence staj yapan öğrenciler verilen görevi en iyi şekilde tamamlamaya çalışarak sorumluluk duygularını geliştirirler.8 71. Frekans Tamamen katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Hiç katılmıyorum Total 8 14 5 2 2 31 % 25.8 45. Yöneticilerin kişilerde aradığı önemli becerilerden olan yazılı ve sözlü iletişim kurabilme.45 % 41.5 100.0 Geçerli % 25.

Frekans Tamamen katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Hiç katılmıyorum Total 2 19 5 3 2 31 % 6.0 195 .68 % 51.19. Stajlarım.68 % 45.1 9. Tablo 3.5 100. 29.9 93.0 Geçerli % 6.81 % 9.5 61. hiyerarşik bir kurumda deneyim kazanmamı sağlamıştır.3 16.5 67.7 6. Tablo 3’e göre katılımcılar %67. Yapmış olduğum stajlar sözlü iletişim kurabilme yeteneğimin geliş mesi hususunda faydalı ve yol gösterici olmuştur.68 % 9.61 % Şekil 3.5 61.0 Toplam % 6.35 % 25. Tablo 3’de ise hiyerarşik bir çalışma ortamında stajların deneyim kazandırması ile alakalı sorulan soruda stajların olumlu etkisi gözlemlenmektedir.03 % 9.3 16.5 100.1 9. Yapmış olduğum stajlar yazılı iletişim kurabilme yeteneğimin gelişmesi hususunda faydalı ve yol gösterici olmuştur.7 oranında stajların bu hususta katkısının olduğu görüşünde birleşmiştir.7 83.7 6.16 % Şekil 2.5 100.

ş başvurusunda işverenin bitirme projelerini işe alacağı mühendise sorması beklenir.7 74.4 100.0 Şekil 4’te mühendislerin genellikle iş başvurusu için hazırladıkları CV’lerinde yapmış oldukları bitirme projelerinden bahsetmedikleri anlaşılmaktadır.0 Geçerli % 6.5 100.4 6.5 19. Mesela öğrencilerin bitirme projesi yaparken firmalarla stajlardaki kadar iletişime geçmemesi ya da mühendisin işe giriş şekli olabilir. Frekans Tamamen katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Hiç katılmıyorum Total 4 2 5 14 6 31 % 12.5 16. şverenim beni işe alırken yapmış olduğum bitirme projesine önem vermiştir.2 93.Tablo 4’te stajların.5 67. Öğrencilerin bitirme projelerinden kazanacakları çok şey vardır.3 6.9 19. Bunun birçok nedeni olabilir.5 80. 196 .6 100.5 19. Tablo 5.0 Geçerli % 12.5 61.4’ü bitirme projelerini önemsemiş.4 35. % 16. zamanı etkili kullanabilme becerisine katkısı gözlemlenmektedir.2 19.4 100.1 kararsız.1 45.0 Toplam % 12.5 100.9 6.7’si stajların zamanı etkili kullanabilmede faydasının olduğu görüşünde birleşmektedirler.2 19. Tablo 4.9 6. Tablo 5’te de görüldüğü gibi işverenlerin sadece %19.5 100.5 16. Frekans Tamamen katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Hiç katılmıyorum Total 2 19 2 6 2 31 % 6. Stajlar iş hayatımda zamanımı etkin bir şekilde nasıl planlamam ve kullanmam gerektiği konusunda katkısı olmuştur.0 Toplam % 6.5’i ise önemsememiştir. Katılımcıların %67.1 45.3 6.0 Bitirme Projelerinin Analizi Bitirme projesi bir öğrencinin kapsamlı tek çalış masıdır. % 64.4 6.5 61.

94 % Şekil 5. Şekil 5 ve 6 bitirme projelerinin iletişim yeteneğine katkısını göstermektedir.35 % Evet 80. ş başvurusu için hazırladığınız CV’nizde yapmış olduğunuz bitirme projenizden bahsettiniz mi? Bir mühendis genellikle bir organizasyonda takımın bir üyesi olarak çalışır.13 % 12.90 % 41. 197 . 6. ASEE’de (American Society of Engineering Education) yapılan bir araştırmaya göre.45 % 22. Yapmış olduğum bitirme projesi sözlü iletişim kurabilme yeteneğimin gelişmesi hususunda faydalı ve yol gösterici olmuştur. uygulama yapan bütün mühendisler için iletişim en temel beceri olarak ele alınır (El-Raghy. Herhangi bir beceride olduğu gibi iletişim de temel bilgi ve deneyim ister. .19. letişim sözlü ya da yazılı olabilir.65 % Hayır Şekil 4.58 % 16. 1999). Özellikle doğru dil ve mantık çok önemlidir. bitirme projelerinin sözlü ve yazılı iletişim kurabilmeye katkısının olduğunu düşünmektedir. Katılımcıların %58’i.

4 77.1 12.3 54. Bitirme projelerinin yönetimsel ve organizasyonel kabiliyetlere etkisi.16 % Şekil 6.9 12.35 % 9.9. Sorumluluk duygusu da bitirme projeleri sürecinde kazanılan becerilerden biridir.7 100. Bence bitirme projesini yapan öğrenciler verilen görevi zamanında en iyi şekilde tamamlamaya çalışarak sorumluluk duygularını geliştirirler. Takım üyesi olarak verilen işi esaslarına uygun bir şekilde yerine getirme hususunda bitirme projesinin bana katkısı olmuştur.3 12.0 Toplam % 19.3 67.6 oranında zamanı kullanma hususunda faydalı olduğunu göstermektedir.7 41.3 olarak tespit edilmiştir. Tabloya göre hiyerarşik bir kurum çalışma ortamında bitirme projesinin deneyim kazandırması %32. Yapmış olduğum bitirme projesi yazılı iletişim kurabilme yeteneğimin gelişmesi hususunda faydalı ve yol gösterici olmuştur.9 25.9 9.1 100 Bitirme projesi iş hayatımda zamanımı etkin bir şekilde nasıl planlamam ve kullanmam gerektiği konusunda katkısı olmuştur.7 100 Toplam % 9.1 12.8 9.2 29 22. Frekans Tamamen katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Total 6 18 4 3 31 % 19.5 90.6 64. Frekans 3 13 4 8 3 31 Geçerli % 9.0 Tablo 7’de bitirme projelerinin yönetimsel ve organizasyonel kabiliyetleri arttırdığ ı fakat stajlarda olduğu kadar etkili olmadığı gözlemlenmektedir. Frekans Geçerli Toplam % % Tamamen katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Hiç katılmıyorum Total 3 16 2 7 3 31 9.7 51.3 faydalı görülmüştür.5 22. Tablo 6’dan de anlaşılacağı üzere bu hususta %77.68 % 45. Tablo 7.7 61. Tablo bitirme projelerinin %51.9 9.4 90.7 100.9 100 Toplam % 3. Tablo 7’de takım üyesi olarak verilen işi esaslarına uygun bir şekilde yerine getirme hususunda bitirme projeleri %61.3 100.7 51.13 % 19.4 58.6 6.7 100 9.8 87. Frekans 1 9 7 10 4 31 Geçerli % 3.4 oranında bir birliktelik vardır.3 100 198 .68 % 16.7 90.3 100 Bitirme projesi hiyerarşik bir kurum çalışma ortamında deneyim kazanmamı sağlamıştır. Tablo 6.4 58.2 32.6 32.0 Geçerli % 19.6 9.

anlam düzeyi olan α = 0. Çalışmada Ki – kare testine göre 230 adet anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Ki–kare testine göre iki değişken arasında anlamlı ilişki olabilmesi için hesaplanan Ki–kare değerinin olasılık değeri. Tablo 8’de bu becerilerin Ki-kare değerleri verilmiştir.008. her bir kategorideki gözlenen frekansları ve B’de bu kategorilerin beklenen toplam frekanslarıdır.05’ten küçük olduğu için anlamlı ilişki var denilmiştir. yazılı iletişim becerisinin Ki-kare değeri 0.469(a) 9 0.kare 22. sayımla belirtilen verilerde.353(a) Takım Halinde Çalışabilme Becerisi Pearson Ki . Bence stajlar ileride meslek yaşamında karşılaşabileceğim sorunları mantık ve bilgi çerçevesinde en uygun şekilde çözebilmem için yeni beceriler kazandırır. Demek ki stajların yapım yönetimi bilgilerine katkısı yadsınamaz. Tablo 8.021 0. Örnek verilecek olursa: H○ hipotezi : ‘Bence stajlar ileride meslek yaşamında karşılaşabileceğim sorunları mantık ve bilgi çerçevesinde en uygun şekilde çözebilmem için yeni beceriler kazandırır’ sorusu ile ‘Yapmış olduğum stajlar sözlü iletişim kurabilme yeteneğimin gelişmesi hususunda faydalı ve yol gösterici olmuştur’ soruları arasında anlamlı bir ilişki yoktur.014 ve hiyerarşik bir kurum çalış ma ortamında çalışabilme becerisinin Ki-kare değeri 0.kare 23. Ki-kare. Pearson Ki-kare formülü X² =∑ (G-B)²/B dir. Bu çalış ma 53 soruluk anket 31 denek üzerinde uygulanması neticesinde elde edilmiş olup her bir maddenin diğer madde ile anlamlı ilişkisi olup olmadığı Ki-kare testi uygulanarak ortaya konmuştur. hiyerarşik bir kurum çalışma ortamında çalışabilme becerileri ile anlamlı ilişki oluşturduğu görülmektedir.014 199 . Buradaki beklenen frekanslar H○ hipotezi doğru kabul edilerek hesaplanan frekanslardır. takım halinde çalışabilme. 05’in altında ise H○ hipotezi reddedilir ve bu değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olduğu anlaşılır. Tablo 8’e göre Ki-kare olasılık değeri 0. G.024 Serbestlik derecesi 9 9 9 Ki – Kare Olasılık Değeri 0. Ki-kare değeri olup. Anlam düzeyi α = 0.691(a) Hiyerarşik Bir Kurum Çalışma Ortamında Çalışabilme Becerisi Pearson Ki .021.024’tür. Burada X². Ki – kare testi Sözlü letişim Kurabilme Becerisi Değer Pearson Ki . SPSS 15.lişkilerin Analizi Bu çalışmada en önemli noktalardan biri de sorulan sorular arasındaki anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı konusudur.489(a) Yazılı letişim Kurabilme Becerisi Pearson Ki . takım halinde çalışabilme becerisinin Ki-kare değeri 0.021 olduğu için ve 0.kare 19.0 paket programı kullanılarak var olan anlamlı ilişkiler ki–kare testinin yardımı ile kolaylıkla hesaplanmıştır.021 ‹ 0.kare 20. 05’in üstünde ise hipotez doğrudur.008 0. Tabloya bakıldığında ‘Bence stajlar ileride meslek yaşamında karşılaşabileceğim sorunları mantık ve bilgi çerçevesinde en uygun şekilde çözebilmem için yeni beceriler kazandırır’ sorusu ile yapım yönetimi açısından çok önemli olan sözlü ve yazılı iletişim kurabilme. Bu soruyla sözlü iletişim becerisinin Ki-kare değeri 0. Bu değerler 0.05 olduğu için H○ hipotezi reddedilir. gözlenen frekanslarla beklenen frekanslar arasındaki farkın analizine dayanan bir testler grubudur.

Öğrencilerin sektöre gireceği ve sektör çalışanları ile tanışacağı alanlar stajlardır. 5. 200 . Öğrenciler için staj ve bitirme projelerinin önemi. vizyon kazanma. yeni beceriler kazanma. Örneğin öğrenci birinci sınıftayken bir hafta sonu yapı mühendisliği alanında. Bilinç oluşturmak için yapılacak şeylerden biri öğrencilere teşvikler verilmesidir. 2. bir hafta sonu hidroloji mühendisliği alanında. Bu bağlamda proje konusu öğrencinin insiyatifine bırakılmamalı ve öğretim üyesi de öğrenciye yapım yönetimi bilgilerini kazandıracak konular seçmelidir. Yapılan stajlardan biri bilgisayar kullanımı ile ilgili olmalıdır. Ya da işveren. Üniversiteler staj yapılan firmalardan yapım yönetimi bilgilerinin uygulanışını da görebileceği belirli standartlara sahip olmalarını istemeli ve her firmayı kabul etmemelidir.Sonuç Önceki bölümlerde de anlatıldığı üzere staj ve bitirme projeleri inşaat mühendisliğ i eğitiminde ve özellikle yapım yönetimi eğitiminde vazgeçilmez temel safhalardandır. Bir inşaat mühendisi meslek hayatına atılmadan evvel yönetimsel becerileri kazanma kabiliyetini staj ve bitirme projeleri ile elde etmektedir. Bitirme projelerinin yapım yönetimi eğitimine gerçek anlamda katkısı sağlanmalıdır. profesyonel bağlantılar. Öğrencinin daha birinci sınıftayken hafta sonları inşaat mühendisliğinin alt mühendislik disiplinleri olan değişik çalışma alanlarından hangisine eğilimi olduğu tespit edilmeye çalışılmalıdır. Burada eğitimcilere ve işverenlere ciddi sorumluluklar düşmektedir. 3. Öğrenci yapacağı stajı bu alanda yapmalıdır. Staj ve bitirme projelerinin iş hayatına katkıları oldukça fazladır. Burada yapılması gereken bunların gerekliliğini tartışmak değil. Bunun için bilinç şarttır. Örneğin staj yaptığı alanla ilgili olan derste ek bir puan verilebilir. Yapım yönetimi bilgilerinin teorikten daha çok uygulamaya bakan yönleri olduğu için staj ve bitirme projelerinin verimli hale getirilmesi gerekmektedir. öğrenciye yaptığı staj neticesinde ücret verebilir. Bazı Öneriler: 1. kariyer planlaması. ş hayatında gerekli olan bilgiler okul yıllarında pek verilmez. pratiklik kazanma. Hatta staj alanında üniversite ile anlaşmalı firmalar oluşturmalıdır. iş tecrübesi. sözlü ve yazılı iletişim kurabilme şeklinde sıralanabilir. Bu bağlamda lisans eğitiminde branşlaşmaya gidilmelidir. Bunun için okul devam ettiği dönemlerde şirketlerle öğrencilerin alakalarının kesilmemesine önem verilmelidir. Bu bilgiler ancak piyasa içerisindeki meslektaşlardan öğrenilir. Yazın otuz iş günü gibi kısa bir zaman zarfına sığdırılan ve okul müfredatından kopuk bir şekilde bitirilen staj. bir hafta sonu jeoteknik mühendisliği alanında ve diğer alt branşlarda faaliyet gösteren firmaların faaliyetleri gösterilmelidir. daha yararlı hale nasıl getirileceğidir. Sonra anketlerle hangi alana eğilimli olduğu tespit edilmelidir. Yapım yönetimi eğitiminde önemli olan teorik bilgilerin akılda kalıcı olması için staj süresinin kısıtlanmaması gerekir. Eğitim boyunca yapılan stajların ve bitirme projelerinin üniversite ikinci sınıfta seçilmiş bir alanda devam etmesi daha faydalı olabilir. 4. yapım yönetimi eğitimi açısından yetersizdir.

zmir Duyen Q. Mesleki Uygulama Düzenlemeleri ve Meslek Kipi Seçiminin Değerlendirilmesi Konularında Bir Alan Çalış ması. Dikmen .T. . .H.A. Global J. 3. No. nşaat Yönetim Kongresi. page 25 – 30. (2003). zmir 201 . (2004). Quality Engineering Education: Student Skills and Experiences. Swiss Federal Institute of Technology. (2004). I. Gürel M. Sayı: 368. . nşaat Mühendisliği Eğitiminin Temel Mühendislik Haberleri Dergisi. . Mühendislik Aktif Eğitiminde Mesleksel Becerilerin Kazanılması. .Kahraman B. . . Role of Internship in Higher Education in Environmental Sciences. . Yenice H.O. The Essential Skills and Attributes of an Engineer: A Comparative Study of Academics. Onur A. stanbul lkeleri. Foça. . sayfa: 17-26. (1998). Educ. I. stanbul Çiçek T. Sayfa: 361 – 376 stanbul Yenigün K. Australia El-Raghy S. nşaat yönetimi kongresi. nşaat Mühendisliği Eğitimindeki Sorunlar. (2007). Educ. . Cöcen . Özorhon B. Regula S. Global J. Foça.Işık Z. Vol. Ralf H.Kaynaklar Birgönül M. of Engng. . Sayfa: 169 – 181. Australia Scholz W. 4. (2007). (1999). . Türkiye’deki nşaat Mühendisliği Eğitiminin Değerlendirilmesi Ve Bazı Öneriler. nşaat Sektörünün Yapım Yönetimi Eğitiminden Beklentileri. Türkiye Uğur L. . 2.1. Malayoğlu U. . (1993). Nguyen. . 4. page 65 – 76. Şafak S. of Engng. Ulusal Mühendislik Kongresi. Vol. Ulusal Mühendislik Kongresi. . . Zurich Sorguç D. Seyrankaya A. . .

.

büyüklük. Belirtilen nedenlerle bu çalışmada. Adana E-Posta: ihgerek@cukurova. Önerilen modelde. sektör. puanlandırılmakta ve elde edilen bu puanlar oluşturulan veri tabanındaki diğer firmalarla kıyaslanarak değerlendirilmektedir. inşaat sektöründe tedarikçi olarak yer alan. işletmeleri sürekli olarak performanslarını iyileştirmeye dönük çalışmalara yöneltmiştir.edu. Dolayısıyla herhangi iki firma tarafından bir Benchmarking uygulaması yapılması durumunda. şletmelerin tüm faaliyetlerde sürekli olarak rakipleri. önerilen model yardımıyla veri tabanları oluşturarak sektör ortalamalarını belirleyip. Mükemmellik Modeli. nşaat Mühendisliği Bölümü. pazarı ve çevresel şartları inceleyip kendi performansları ile kıyaslayarak rekabet koşullarını 203 . farklı firmaların ilk sıralarda olması en iyi kavramının kriterlere bağlı olarak değişken olduğunu ve sadece bir kritere bakıp yorum yapılmaması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) sorumluluğunda uygulanan Mükemmellik Modeli’nin içeriğinden de yararlanılarak hazırlanan sorulara verilen cevaplar. Anahtar sözcükler: Benchmarking. Türk nşaat Sektörü Giriş Artan küresel rekabet. Ayrıca firmaların bir kriterde en iyi olsa dahi yine de diğer firmalardan öğrenebileceği bazı şeyler olabileceği saptanmıştır. sürecin sonunda her iki firmanın da faydalanacağı açıktır. yapı ya da gelişmiş lik düzeyinden bağımsız olarak. Emin Öcal .nşaat Sektöründe Benchmarking Yönetim Tekniğinin Uygulanmasına Yönelik Bir Model Önerisi M. Bu değerlendirmeler sonunda her bir kriter ayrı ayrı baz alınarak incelendiğinde.tr Öz Bir kuruluşun başarılı olabilmesi için. Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneğine ( zoder’e) kayıtlı üretici firmalara yönelik olarak anket uygulanarak bir benchmarking çalış ması yapılmıştır. inşaat sektöründe yönetim konusundaki yetersizliklerin giderilmesine katkı sağlayacağı düşünülen bir model geliştirilmesi hedeflenmiştir. Adana E-Posta: emocal@cukurova.tr Çukurova Üniversitesi. Sonuç olarak nşaat sektöründe yer alan kuruluşları temsil eden birlikler. üyelerinin sektör içindeki yerlerini görmelerine yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Dönüşü sağlanan 23 firmaya ait anket sonuçları farklı kriterlere göre değerlendirilmiştir. Modelin uygulanabilirliğini test etmek ve aynı zamanda firmalarda farkındalık yaratmak amacıyla.edu. nşaat Mühendisliği Bölümü. uygun bir yönetim sistemini kurması gerekmektedir. nşaat sektöründe de yönetim yetersizliklerinin yaygın olduğu ve bundan dolayı kayıpların oluştuğu bilinmektedir. Halil Gerek Çukurova Üniversitesi.

Türkiye’de diğer modellere göre daha fazla bilinen 204 . benchmarking yönteminin Türk inşaat sektöründe daha yaygın ve etkin kullanılmasına yardımcı olacak bir model geliştirilmesi amaçlanmıştır. 2005).. 2004). Bu iki kelime. Benchmarking. Oluşan koşullara hızla uyum göstermek. Bunun yanı sıra ngiltere’de yapılan araştırmalarda benchmarking kullanımı ile ilgili olan firmaların oranı %85’lere kadar çıkmaktadır (Anderson. sadece kıyaslama yapmak değil. Benchmark.2003) Benchmarking kavramının Türkçede tam karşılığı bulunmamaktadır. önceden belirlenmiş bir prosedüre göre inceleyen. Benchmarking tekniği gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılmakta ve önemli katkılar sağlamaktadır. Benchmark terimi topografyadan gelmektedir. önceki çalışmalardan farklı olarak. benchmarking kavramının ifade ettiği anlamı tam olarak vermemektedir. iş süreçlerini kendilerininki ile karşılaştırarak değerlendireceği sürekli ve sistematik bir süreç olarak ifade edilebilir (Yıldız ve Kadir. konusunda en iyi olmak amacıyla. geleneksel rekabete dayalı analiz yöntemine göre bilgi toplamaktan farklı bir yaklaşımdır. o süreçlerdeki uygulamalardan ders almaya çalışan ve bunu kesintisiz olarak yapan bir uygulamadır (Özkan. Örnek olarak ngiltere’de birçok organizasyonda benchmarking yıllardır performans geliştirmesi için organizasyonel kültürün bir parçası olarak kullanılmaktadır (Hinton ve diğ. fırsatlarını ve organizasyonun süreçleri için gelişme ve sürekli iyileştirme sağlayacağını vurgulamışlardır (Beatham ve diğ.belirlemeleri gerekmektedir.2003). bir şirketin en iyi uygulamalara sahip olmasıyla tanınan diğer kuruluş ya da kuruluşların ürünlerini. Benchmarking kavramı için çeşitli tanımlar söz konusudur. Bu çerçevede benchmarking kavramı kısaca “en iyi uygulamaların adaptasyonu” olarak tanımlanabilir (Aktan. ş dünyasına bunun uygulanışı ise. Amaç ve Metodoloji Bu araştırmada. kritik rekabet faktörlerinin birkaçıdır. aynı zamanda organizasyonun kendi iç bünyesindeki birimler ya da departmanlar arasında da uygulanabilir. ancak bunların yanında finansal olmayan sonuçlarında kullanılması gerektiğini savunmuşlardır. kaliteyi özümsemek. başka organizasyonlarla kıyaslama yaparak en iyi uygulamaları bulmak ve organizasyonun kendi yapısına ve süreçlerine bunları uyarlamaktır. kendi süreçleriyle aynı ya da benzer nitelikte olan. Benchmarking’in nihai amacı performansı artırmak olan kesintisiz bir öğrenme sürecidir. geleneksel yöntemde rakipler düşman gibi görülmektedir. bunlardan birine göre benchmarking. Mc Adam. 2006). haritacıların bir referans noktası olarak kullandıkları. Benchmarking sürecindeki ortaklık kavramı. Çalışmada. bir nesne üzerindeki o nesnenin yüksekliğini gösteren işarete referans yapmaktır. maliyetleri düşürmek. Benchmarking’de ise. 2004).2006). Bedük. Kimi yazarlar bu kavramı Türkçeye “kıyaslama” ya da “karşılaştırma” olarak tercüme etmektedirler. Benchmarking. 2006. hizmetlerini. Yazarlar benchmarking’in bir organizasyondaki performans açıklarını. Çünkü. ortaklık ve karşılıklı bilgi alışverişi esastır (Dokuzer. (McCabe. 2000). firma içinde ya da dışındaki süreçleri. Geleneksel performans ölçümlerinde şirketlerin sadece finansal verileri kullandığını.

Topluma ve çevreye saygılı olan firmaların müşterilerinin sadakati de artmaktadır. Böylelikle. Modelde öncelikle kendi durumlarını görme olan özdeğerlendirmenin yapılması ve her firmanın farklı kriterlerde puanlarının belirlenmesi öngörülmüştür. özdeğerlendirmenin yapılması ve kurumsal performansta iyileşmenin sağlanması için modeller ve araçlar önermektedir. Kısa bir eğitim ve vaka çalış ması sonucunda herhangi bir organizasyondaki yönetim kadrosu rahatlıkla kendi kuruluşlarını model kriterleri bazında değerlendirebilmektedir. Çağımızın müşterileri sadece ürünün kalitesine değil. hedef kitlenin ve büyüklüğünün belirlenmesini. Mükemmellik Modellerinin en yaygın kullanım amacı. dönemin Ticaret Bakanı adına atfedilen Malcolm Baldridge Ulusal Kalite Modeli’dir (MBNQA). Böylece oluşturulan Model kullanılmak suretiyle. Araştırmanın metodu. Deming Ödülü. cevaplanan anket formlarındaki verilerin düzenlenmesini ve hipotez testleri yapılmasını ve bu testlerin sonuçlarının yorumlanmasını kapsamaktadır. iyileştirmeye açık alanların önceliklendirilmesi ve bu iyileştirmeler için aksiyon planlarının yapılması sağlanabilmektedir (Argüden ve diğ. Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) tarafından oluşturulan ve Avrupa kıtasında yoğun olarak kullanılan EFQM Mükemmellik Modeli’dir (Pakdil. Benchmarking ve Mükemmellik Modelleri lişkisi Kalite ödülleri. Malcolm Baldridge Ulusal Kalite Ödülü (MBNQA) ve EFQM Avrupa Kalite Ödüllerinin tamamında modern yönetim uygulamalarının ortak yönleri mevcuttur (Emanet. 2003). anket formlarının hazırlanması ve uygulanmasını. 2000). toplum ve paydaşlarla ilgili sonuçlar değerlendirilir. Bütün mükemmellik modellerinde müşteriler. örnek uygulamaların gerçekleştirilmesi. örnek alınacak en iyi firmanın tespit edilmesi. önce işletmelerin mevcut durumları ortaya konularak zayıf ve güçlü yönlerinin saptanması.Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) sorumluluğunda uygulanan EFQM Mükemmellik Modeli’nin kriterlerinden de yararlanılmıştır. sonra da örnek alınacak kuruluşla benchmarking yaparak eksikliklerin giderilmesi için izlenecek yolun belirlenmesi hedeflenmiştir. kuruluşun kuvvetli ve zayıf yönlerinin belirlenmesi. organizasyonlar için bir “özdeğerlendirme” aracı olmasıdır. Böylelikle elde edilen puanların bir veri tabanında toplanmasıyla benchmarking çalış malarında örnek alınacak en iyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Firmaların genel performanslarının değerlendirildiği birçok değerlendirme metodolojisi içinde kalite ödülleri. günümüzün en popüler ve itibar gören yöntemi olarak görülmektedir. kalite stratejisi ve benchmarking’in kullanımı. Uygulamada en çok yer alan bu modellerden ilki 1951’de Japonya’da kalite hareketini başlatan Deming adına atfedilen ve Asya kıtasında kullanılan Deming Modeli’dir. Kalite ödüllerinin temelinde yer alan kalite modellerinin spesifik amacı. Üçüncüsü ise. Her kriter için en iyi belirlendikten sonraki aşamada ise benchmarking tekniğini kullanma konusunda istekli olan firmaların izleyebilecekleri süreçler tanımlanmıştır. 205 . firmanın çevreye ve topluma karşı sorumluluklarını da dikkate almaktadır. 2007). iş mükemmelliğini sağlamaktır. 1987’de oluşturulan ve Kuzey Amerika kıtasında kullanılan. kincisi.

Ancak buna karşın sektörde faaliyet gösteren organizasyonların pek çoğu bireysel müteşebbis boyutunda olup geleneksel yöntemlerle üretim yaptıkları görülmektedir. Önerilen modelde. girdileri bilgi. özelliklere göre biçimlenmektedir. mimari özellikleri. iyiyi örnek alma olarak da tanımlanabilen Benchmarking tekniğinin inşaat sektöründe kullanılması durumunda çok yönlü iyileştirmeler sağlanabileceği ve bunun da hem kaynak tasarrufu hem de kalite standartlarına yaklaşmaya önemli katkı sağlayacağı noktasından hareketle sektörde kullanılabilecek bir model önerilmiştir (Şekil 1). malzeme. 206 . özellikler her proje için farklıdır dolayısıyla bunların öncelikleri. tüm işlevsel birimlerce paylaşılacak ortak bir dil ve düşünce şeklinin temelini oluşturmak üzere. oluşturulan sorulara verilen cevaplar. büyüklüğü. (Sherif. Her projede bu özellikler farklılaşmakta bu da her bir projeyi özgün kılmaktadır. Belirtilen nedenlerle. Model inşaat sektöründe faaliyet gösteren tedarikçi firmalara yönelik olarak hazırlanmıştır. 2004). işlevi. yeri. Giritli. Çünkü binanın yeri. Bu sektördeki projeler tekrarı olmayan. Ancak Modeldeki soruların sayısı. müşteri beklentileri. Bugüne kadar birçok yönetim tekniği üretim sektöründen sonra inşaat sektöründe kullanılmıştır. Bu bağlamda benchmarking inşaat sektöründe performansı ölçmek ve geliştirmek için oldukça cazip bir araçtır. Böylece firmalara mükemmelliğe giden yolun neresinde olduklarını gösteren. eksikliklerini saptamalarını sağlayan ve uygun çözümleri teşvik eden bir değerlendirme aracı olarak kullanılabilecektir. Bunların bazıları başarılı şekilde uygulanırken bir kısmı uygulamada istenen başarıyı sağlayamamıştır. Proje işlevi. proje ekibinin nitelikleri vb. tekrarların ortadan kaldırılıp eksikliklerin belirlenmesini hedeflemektedir. Benchmarking kavramı ise başarılı uygulananlar arasındandır. puanlandırılmakta ve elde edilen bu puanlar oluşturulan veri tabanındaki diğer firmalarla kıyaslanarak değerlendirilmektedir. verilecek hizmetin kapsamı. finansman. 1996) nşaat sektörü yatırım ve istihdam büyüklüğü bakımından Ülkemiz ekonomisi içerisinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. nşaat sektöründe ürünün özellikleri diğer sektörlere göre farklılık göstermektedir. nitelik ve nicelikleri de birbirinden farklı olacaktır. bütçe ve zaman değişkenleri vb. yapım tekniği. içeriği ve değerlendirmeye esas ağırlıkları değiştirilerek sektördeki her faaliyet alanı için kullanılması mümkün görünmektedir. çıktıları genellikle birbirinden farklı olan süreçlerden oluşmaktadır. proje ekibi. Bu durum da inşaat sektöründe belirsizliği arttırmakta ve toplam kalite yönetiminin uygulanmasını zorlaştırmaktadır (Güner. gerekse beklenen üretim kalitesine ulaşılması konusunda sektörde ciddi yetersizlikler görülmektedir.nşaat Sektörü için Önerilen Benchmarking Modeli nşaat sektörü diğer sektörlere göre farklılık göstermektedir. işgücü ve makine. Dolayısıyla gerek kaynakların verimli ve etkin kullanımı. yürütülmekte olan iyileştirmelerin durum değerlendirmesini. Bu nedenle sektörde çağdaş yönetim tekniklerini kullanmak yerine deneme yanılmaya dayalı ve içgüdüsel davranış ların yönlendirdiğ i yönetim tarzının yoğun olduğu görülmektedir. Model.

207 Şekil 1. nşaat Sektörü çin Önerilen Benchmarking Modeli .

firmaların her kriterden aldıkları puanlar önceden belirlenmiş ağırlık katsayılarıyla çarpılıp toplanarak 1000 puan üzerinden her firmanın aldığı toplam puana ulaşılmıştır. Müşteri ile lgili Sonuçları. Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneğine ( zoder’e) kayıtlı üretici firmalara yönelik olarak anket uygulanarak bir benchmarking çalışması yapılmıştır. nsan Kaynakları. Anahtar Performans Sonuçları kriterlerine göre puanların değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Örneğin değerlendirme kriterlerinden Liderlik ile Politika ve Strateji kriterlerine göre yapılan sıralamalar Şekil 3 ve Şekil 4’te görüldüğü gibidir. Önerilen Model. inşaat sektöründe tedarikçi olarak yer alan. Dönüşü sağlanan 23 firmaya ait anket sonuçları değerlendirilmiştir.Modelin uygulanabilirliğini test etmek ve aynı zamanda firmalarda farkındalık yaratmak amacıyla. Süreçler. Liderlik. her bir firmanın. 1000 900 800 700 600 PUANLAR 500 400 300 200 100 0 Y18 Y3 Y11 Y14 Y12 Y15 Y17 Y22 Y10 Y19 Y20 Y5 Y21 Y9 Y13 Y16 Y23 Y4 Y2 Y6 Y8 Y1 Y7 "" F RMALAR Şekil 2. Örnek uygulamada her kriterin ayrı ayrı puanları hesaplanarak karşılaştırılma yapılmış ve firmaların diğer firmalara göre yerleri belirlenmiştir. nsan Kaynakları ile lgili Sonuçlar. Bu sonuçlara göre toplam puan bazında firmaların Şekil 2’de görülen grafikteki gibi sıralandığı saptanmıştır. Böylece firmaların sektör içerisindeki yerlerinin belirlenmesi mümkün olabilmektedir. Politika ve Strateji. Firmalarının Toplam Puanlarına göre Sıralanması. Değerlendirmede. 208 . Toplumla lgili Sonuçlar. şbirlikleri ve Kaynaklar.

Bunun yanı sıra. toplam puan bazında Y7. Y9 ve Y13 nolu firmalar ilk üç sırada yer almaktadır. Y7. Politika ve strateji kriteri incelendiğinde ise Y6. Firmalarının Liderlik Kriteri Puanlarına göre Sıralanması 120 100 80 PUANLAR 60 40 "" 20 0 Y18 Y11 Y12 Y9 Y23 Y14 Y17 Y19 Y15 Y20 Y16 Y21 Y4 Y3 Y5 Y2 Y10 Y13 Y22 Y1 Y6 Y7 Y8 F RMALAR Şekil 4. Y8 nolu firmaların ilk üç sırada oldukları görülmektedir.100 90 80 70 60 PUANLAR 50 40 30 20 10 0 Y18 Y15 Y12 Y14 Y2 Y21 Y16 Y23 Y17 Y5 Y6 Y10 Y19 Y20 Y22 Y1 Y3 Y4 Y7 Y8 Y13 Y9 Y11 F RMALAR Şekil 3. Bu bağlamda her bir kritere göre farklı firmaların ilk sırada olması en iyi kavramının 209 . Firmalarının Politik ve Strateji Liderlik Kriteri Puanlarına göre Sıralanması Grafiklerden de görüleceği üzere. Y1 ve Y8 nolu firmalar ilk üç sırada yer alırken liderlik kriteri baz alınarak yapılan sıralamada Y11.

en iyi firmayı başarıya götüren uygulamalar araştırılır. Benchmarking çalışmalarının sonunda elde edilen çıktıların. Doktora tezi kapsamında yürütülen bu çalışmada sektörde tedarikçi olarak faaliyet gösteren prefabrik eleman. eğitim bütçeleri. Dolayısıyla kurumun yönetim sisteminin oluşturulması ve yaşama geçirilmesi konusunda kiş isel olarak önemli role sahip olan liderlik kriterinde iyi olan firmalar. müşteri şikayet oranları arasında anlamlı bir ilişki vardır. Uygulamalardan sonra sonuçların gözlenmesi ve benchmarking’in son bulmayan bir süreç olması nedeniyle periyodik olarak tekrarlanması gerekmektedir. Şirketlerin liderlik kriterinin. çimento ve kireç üreticileri ile ilgili veriler de halen değerlendirilmektedir. hareket planları oluşturularak uygulanabilir hedefler konulur ve üst yönetime sunularak. Üretim sektöründe geniş ve yaygın olarak kullanılan Benchmarking uygulamalarına inşaat sektöründe aynı oranda rastlamak mümkün değildir. Ancak. örnek uygulamalar işletmeye uyarlamak için yöntem ve stratejiler geliştirilir. ortak bulma ve bilgi havuzu kurma faaliyetlerine katılım durumuna. faaliyet süreleri ve liderlerin kurum kültürü oluşturması arasında bir ilişkiye rastlanmamıştır. firmaların benchmarking faaliyetlerine katılmaya sıcak baktığı ancak bazı çekincelerinin olduğu anlaşılmaktadır. Sonuç ve Öneriler Bu çalışmada. sürecin sonunda her iki firmanın da faydalanacağı açıktır. Modelde de oluşturulması önerilen. şirketlerin daha önce benchmarking çalışması yapması ile eleman sayıları. Dolayısıyla benchmarking’in daha iyiye gitme yönünde çok etkin bir araç olduğu bilinci sektörde yaygınlaştırılmalıdır. Dolayısıyla herhangi iki firma tarafından bir Benchmarking uygulaması yapılması durumunda. strateji ve bunu 210 . Türk inşaat sektöründeki firmaların rakiplerine göre yerlerini belirleme ve kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak benchmarking kriterlerini içeren bir model önerilmiş ve yalıtım sektöründe uygulanan bir anket yardımıyla toplanan verilerle modelin iş levselliği test edilmiştir. tüm organizasyon sistemini iyileştirmeye yönelik olacak kapsamda yapılması gerekir. Uygulama sonuçları ve elde edilen bu sonuçların yorumlanmasından oluşan öneriler kısmı aşağıda özetlenmiştir. Bu sonuca göre. yabancı dil bilen personel oranı arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu gözlenmiştir.kriterlere bağlı olarak değişken olduğunu ve sadece bir kriterle yorum yapılmaması gerektiği sonucuna ulaşılabilir. değerlendirme kriterlerinin her biri değerlendirildikten sonra benchmarking çalışmalarına başlanması öngörülmektedir. Benchmarking üzerine sınırlı araştırma dolayısıyla Benchmarking’in inşaat sektörüne sunabileceği potansiyel avantajlar hakkında çok az bilgi vardır. Yapılan hipotez testi sonuçlarına göre şirketlerin daha önce benchmarking çalışması yapması ile karlılık durumları. çalışanlar kriteri. Bu bağlamda en iyi olan firma ile aradaki farkın nedenleri saptanmaya çalış ılır. işbirlikleri ve kaynaklar kriteri. lave olarak firmaların bir kriterde en iyi olsa dahi yine de diğer firmalardan öğrenebileceği bazı şeyler olabilir. Modelde. evet diyenlerin oranı az olmasına rağmen kısmen katılabiliriz diyenlerin oranı %70’in üzerinde olduğu gözlenmiştir.

Tasarım Cilt:3. Norton.. Benchmarking And Improving Construction Productivity. H.destekleyen uygun politikalar. Adana Güner A. Benchmarking: An International Journal. Planlama. Vol. “Stratejik Yönetim Tarihine Kısa Bir Bakış” www. http://www. Dokuzer. üyelerinin sektör içindeki yerlerini görmelerine yardımcı olabilir ve kritik başarı faktörlerini saptayarak benchmarking çalış malarına zemin ve olanak sağlayabilirler. (2003). C. MPM Dergisi. Emanet. 1996. Benchmarking for Quality Management & Technology. Holloway J. (2004).. Anumba C.. Cilt 8. Francis G. Hedges I.danismend. 2006. Buna göre politika ve strateji oluşturan işletmeler. S.S. 2004. Yüksek Lisans Tezi. D. (2000). F. 2003/3. Sağdıç. “Deming.Ü. stanbul Beatham S.. Özkan. R. S 50-58 211 . Thorpe T.. E. aynı zamanda çalışanlarının bilgi birikimlerini ve potansiyellerini geliştirmelerine olanak sağlamaktadır.. (2007) EFQM Mükemmellik Modeli le Kamu Sektöründe Özdeğerleme Çalış maları Üzerine Bir Saha Çalış ması. KPIs: A Critical Apprasial of Their Use in Construction.. ktisadi ve dari Bilimler Dergisi. Ankara.. s 52-61 McCabe. 11(1):93-117 Bedük.canaktan. Best Practice Benchmarking In The UK.. 327 s. 2006 Stratejik Yönetim ve Benchmarking. A.. B. ve süreçler yoluyla hedeflediği noktaya daha kolay ulaşabilmektedir. (2005). Modern Bir Yönetim Tekniği Olarak Benchmarking’in şletmeler Tarafından Bilinirliği Ve Uygulanabilirliğinin Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma Örneği. Politika ve strateji kriteri ile çalışanlar kriteri arasında anlamlı bir ilişki vardır. Arge Danış manlık Yayınları.. Sayı:1 Hinton M. Blackwell Publishing. “Benchmarking in Construction”.. nşaat Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi ve Türkiye’deki uygulamalar.. Kaynaklar Aktan. Vol 3 No 3. Malcolm Baldrige ve EFQM Kalite Modellerinin Karşılaştırmalı Analizi....org/ Argüden. Niğde. Y. Balanced Scorecard. Nobel Yayın Dağıtım A. 2003. Benchmarking.. 2000. TÜ Dergisi Mimarlık. Giritli H. ..com Pakdil F. Kaplan.7 No 1... planlar. nşaat sektöründe yer alan yükleniciler ile tedarikçi kuruluşları temsil eden birlikler.. önerilen model yardımıyla veri tabanları oluşturarak sektör ortalamalarını belirleyip. Sayı 1. 37-66. C. Sherif. M. M. 2003. Benchmarking: An International Journal.

M. ‘’Benchmarking’te Bilgiye Ulaşmada Ahlak Sorunu’’. Elazığ Yıldız.. 212 . Yüksek Lisans Tezi. (2002). Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu. Eğitim Örgütlerinde Kıyaslama (Benchmarking). . K.Turhan. 24-26 Aralık 1997. Ardıç. s. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Fırat Üniversitesi.. Adapazarı.. 256. 2006. G.

üretilen mal ve hizmetlerdeki çeşitlilik. Teknolojik ilerlemeler. Anahtar sözcükler: Eşzamanlı Mühendislik. organizasyonların hem iç hem de dış çevresini sürekli değişime ve gelişime zorlamaktadır. ürün geliştirmenin bütün evrelerini etkili şekilde bütünleştirmeye yönelik bir giriş imdir. Multidisipliner Ekip Giriş 21. 213 . Emin Öcal Çukurova Üniversitesi nşaat Mühendisliği Bölümü. geleneksel ürün geliştirme sürecinde (Seri Mühendislik) ardışık olarak yapılan çeşitli faaliyetlerin eşzamanlı olarak gerçekleştirilmesiyle. Analiz sonuçlarına göre. Hızla artan bu rekabet ortamında. EM uygulamalarına zemin hazırlayan altyapı unsurlarından üst yönetim desteği. taşeron. ekip çalışması ve birimler arası bilgi alışverişinin yetersizliği de EM kullanımını engellemektedir. Adana E-Posta: emocal@cukurova.yüzyılın eşiğindeki dünya. kalite amaçlı tasarım tekniklerinden biri olan Eşzamanlı Mühendislik (EM). Bu bağlamda. EM.tr Berna Şekerci Çukurova Üniversitesi nşaat Mühendisliği Bölümü. düzeltme ve yeniden yapım işleri önlenerek. personel eğitimi. iletişimin hızlı gelişimi. EM uygulamasının en önemli safhası olan tasarım kararlarına katılım oranları. Adana E-Posta: bernasekerci@hotmail. proje maliyetleri ve pazara sunum sürecini azaltarak daha kaliteli üretim yapmak herhangi bir ürün geliştirme süreci için anahtar başarı faktörü olmaktadır. rekabet gücü üzerinde büyük etkiye sahiptir. insan hakları ve demokrasi alanındaki geliş meler. bu yeni kavramın sektörde %33 oranında bilinmediği ortaya çıkmıştır.Eşzamanlı Mühendislik Kavramının Türk nşaat Sektöründe Uygulanabilirlik Düzeyinin rdelenmesi M.edu. EM uygulamalarıyla. Dünyada kabul görmüş ve kullanılmakta olan çağdaş yönetim anlayışlarından olan EM’nin sektördeki aktörler tarafından tanınması eğitim yoluyla sağlanabilir. işletmeci ve malzeme sağlayıcı yönünde hayli azdır. ürün yaşam çemberinde yer alan tüm aktörler tasarım sürecine katılmakta ve böylece daha sonraki aşamalarda ortaya çıkabilecek değişiklik. yeni açılan pazarlar.com Öz Bu çalışmada. sektörde yer alan yüklenici firmalara uygulanarak sonuçlar analiz edilmiştir. süre ve maliyetten tasarruf sağlanmaktadır. “Eşzamanlı Mühendislik” (EM) adlı yeni bir yönetim anlayış ının Türk nşaat Sektörü’ndeki uygulanabilirlik düzeyinin irdelenmesi amaçlanmıştır. müşterinin bilinçlenmesi ve beklentilerinin değiş mesi. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan anket. küreselleşme gibi faktörlerin sonucunda oluşan rekabet ortamı. bunun yanında müşteri ve mal sahibinin katılımı da yetersizdir. Türk nşaat Sektörü. hızlı bir değiş im sürecindedir. değişen demografik yapı.

Ardından. Türk inşaat sektöründe de bilinmesini sağlamak. yurt dışında yaygın kullanım alanı bulan “Eşzamanlı Mühendislik” adlı çağdaş yönetim tekniğinin. Çünkü EM esasları ile projeler daha az bölünmüş olmakta. inşaat projelerinin kalitesi artmakta. Bütünleşik Ürün ve Süreç Geliştirme) literatürde yer alan “Eşzamanlı Mühendislik” (EM). destek gruplarından gelen son tasarım girdilerinin sebep olduğu tasarım tekrarlarının sayısını azaltmayı hedeflemektedir. kullanılma sebepleri ve sonuçları ile inşaat sektöründeki uygulamaları konularında ayrıntılı literatür taraması yapılmıştır. sektörde yer alan aktörlerin bu konuda bilinçlenmelerine ve küreselleşen dünyada Türk inşaat sektörünün yurt içinde ve yurt dışında rekabet edebilirlik gücü kazanmasına katkı sağlanabileceği umulmaktadır. Elde edilen veriler analiz edilmiş ve ülkemizin özgün koşulları da dikkate alınarak bulguların değerlendirmesi yapılmıştır. 1990’dan sonra ise çeşitli araştırmalarla literatürde yerini almıştır. Türk Müteahhitler Birliği (TMB)’ne üye 140 adet firmaya ön yazıyla birlikte internet yoluyla ulaştırılmıştır. kesin tasarımının oluşturulmasından önce yapılabilecek tüm revizelerin yapılmasıyla. SPSS adlı bilgisayar programı yardımıyla yapılmıştır. EM kavramının tanımı. Yaşam Çevrimi Mühendisliği. uygulanabilirliğini arttırmak ve bu konuya dikkati çekmektir. EM. Araştırma Bulguları Eşzamanlı Mühendisliğe Genel Bakış Gelişimi süresince farklı isimlerle (Simültane Mühendislik. özellikleri.Bu çalışmanın birincil amacı. Daha sonra firmalardaki ilgili kişilerle yapılan yüz yüze veya telefon görüşmeleriyle konu hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. 214 . kincil amaç da. Proje sürecinde yer alan tüm grupları ilk tasarım evresinde bir araya toplayarak. Yazılım ve imalat sektörlerinde yaygın kullanım alanı bulan EM anlayış ının inşaat sektöründe uygulanmasına gün geçtikçe artan bir ilgi vardır. özellikle ürün tamamlandıktan sonra. literatür taramasıyla edinilen bilgiler ışığında hazırlanmış 29 adet sorudan oluşan anket. Materyal ve Metot Çalış mada öncelikle. pahalı mühendislik değiş iklikleri ihtiyacının yaşam çevriminin son evrelerinde ortaya çıkma olasılığı azalmaktadır. bu yeni anlayışın. Türk nşaat Sektörü’nde EM yaklaşımının uygulanabilirlik düzeyini belirlemek amacıyla. süresi kısalmakta ve toplam proje maliyeti azalmaktadır. Geri dönüş yapılan 55 adet ankete verilen cevaplar. elektronik ortamda oluşturulan bir veri tabanına aktarılmış ve bunların istatistiksel değerlendirilmesi. geliş imi. Böylece. Multidisipliner Takım Yaklaşımı. Türk inşaat sektöründeki uygulama düzeyini saptamaktır. geleneksel ürün geliştirme yaklaşımının sorunlarına ve yetersizliklerine çözüm getirmek amacıyla. 1980’li yıllarda öncelikle imalat sektöründe ortaya çıkmış.

5. 7. EM’nin amaçları.2002) Şekil 1. bazı teknik ve kurumsal bariyerlerin kalkması gerekmektedir. Geleneksel fonksiyonel (birimlerin amaçlarına yönelik) ödül sistemlerinin kullanılması.1998). 8. Brookes ve Backhouse (1998)’un hazırladığı. Geleneksel raporlama kalıplarının kullanılması.2000. hedefleri. organizasyonlar yapılarını. ticari yöntemlerin ve teknolojinin bütünleştirilmesini gerektirdiğinden önemli organizasyon değişikliklerini içerir ve geleneksel hiyerarşik organizasyondan ziyade çapraz-fonksiyonlu ekip çalışmasına dayanır.. Müşteri ve tedarikçi katılımının eksikliği ve müşteri odaklı olmamaktır. Çalışanlar arasındaki işi sahiplenme yoksunluğu.Şekil 1’de.. 2. 9. nşaat endüstrisinin ürünleri. ekip çalışması konusunda eğitimin olmaması. genellikle büyük. EM. 3. ürün ve süreç geliştirme yaklaşımlarını. birbirleriyle ilişkileriyle açıklayan bir çerçeve gösterilmiştir.2001. EM yaklaşımını yönetim sistemlerine adapte eden şirketler. 4. stratejileri ile uygulanması için gerekli araç ve teknikleri. uzun ömürlü. şbirliği ve ekip çalışmasının eksikliği. Süreç iyileştirmeden ziyade bilgisayarlaştırma üzerinde odaklanılması. nşaat Sektöründe Eşzamanlı Mühendislik Uygulamaları nşaat Sektörü bir inşaat işinin projelendirmesinden sonuçlandırılmasına kadar birçok aşamayı ilgilendiren meslek ve sektörlerin bütününden oluşmaktadır. EM uygulamasına geçilmeden önce. taşınamaz 215 . Bu bariyerler: 1. sistem altyapılarını. personel politikalarını. 6. Anumba ve diğ. insanların. müşteri ve tedarikçi etkileşimlerini tekrar gözden geçirmek zorundadırlar. Çalışanlar arasındaki bilgi paylaşımı ve iletişim sisteminin eksikliği. Eşzamanlı mühendislik çerçevesi (Brookes ve Backhouse. yüksek maliyetli. Gelecekteki ortama ilişkin net bir vizyon belirlememek.(Kamara ve diğ. Üst yönetim desteğinden yoksun olunması.

nşaat süreci. Bu katılımcıların çoğu bir yandan bağımsız olarak çalışırlarken. Bir yapının üretilmesine yönelik geleneksel yaklaşım. her ülkenin ekonomik yapısı içerisinde ayrı bir yere ve öneme sahiptir. Geleneksel tasarım ve inşaat sürecindeki “Duvarın Üstünden Sendromu” (Evbuomwan ve Anumba. Müşteri bilgilendirmesine dayalı olarak mimar. analizinin ve öncelik sırasının doğru yapılamaması.1998).2002. Çok çeşitli mal ve hizmet üretimi ile olan bağlantısı. yoğun iş gücü kullanımı ve refah düzeyine olan katkısı ile inşaat sektörü.. inşaat yapıları başka endüstriler tarafından temin edilen çok çeşitli malzemeler ve parçalar kullandıkları için üretim süreci karmaşık yapıdadır. yapı mühendisi yapı tasarımını tamamladıktan sonra. bir işlevsel disiplin kendisine ait görevlerini tamamladığında. Khalfan. sonraki aşamada otomatik olarak tekrar ulaşılabilir ve kullanılabilir olmaması. bir mimari tasarım sunar. proje yükleniciye iletilir. Baugh. Bu çalış malar tamamlandığında. Bu durum. bir aşamada oluşturulan bilginin. bir yapıyı oluşturmak için gerekli tüm faaliyetler ile süreç içerisinde yer alan değişik partilerin arasındaki ilişkiyi içerir. Evbuomwan ve diğ. disiplinler arasında projenin mecazi anlamda üzerinden aşırtılacağı “duvarların” yaratılmasına neden olur. Bu duvar. her disiplinin birbiriyle etkili şekilde iletişim kurmasını engellemektedir.1997. 1998. Projenin kabul ve teslim aşamalarıyla süreç tamamlanmış olur. bu tasarım yapı mühendisine verilir. Projenin geliştirilmesine yönelik bu “Duvarın Üstünden” yaklaşımı inşaat sektöründe birçok soruna yol açmaktadır (Anumba ve diğ. Ayrıca. Anumba. projenin geliştirilmesinde bir ardışık yaklaşım niteliğindedir. Bu arada elektrik ve mekanik projelerinin yapılması için ilgili mühendislik proje grupları devreye girer. 2. yüklenici yapının inşasıyla ilgili sorumluluğu üstlenir. 216 .özelliktedirler ve özel şartnamelere göre isteğe uygun yapılırlar. Bir inşaat sürecinde genellikle farklı amaçların ve hedeflerin kaynaklandığı ve geçici olarak değişen katılımcılar birliği söz konusudur. projeyi maliyet hesabı çıkarması için kesin hesapçıya verir.. Bu sorunlar: 1. Müşteri ihtiyaçlarının tespitinin. 2002). bir yandan da kaçınılmaz olarak diğerlerini etkileyen kararlar alırlar. Tasarım ve inşaat bilgilerinin parçalı yapısı sonucu. (Şekil 2) Şekil 2.

. taşeronların ve işletmecilerin tasarım sürecine katılmaması sonucunda. inşaat projelerinin yaşam çemberinde yer alan aktörlerin projenin erken aşamalarında bir araya getirilerek tasarım kararlarına dahil edilmesi sonradan oluşacak problemleri azaltacaktır. 2001a. Projelerin gerçek yaşam çevrimi analizinden yoksun olmaları. yaratıcılığa ve yapılabilirliğe olanak verir. 2007) : 1.. çevre temsilcilerinin. 217 . 4. kullanıcıların. 2001b. Evbuomwan ve diğ. eksik ve yetersiz tasarım şartnameleri. 2001c) : “…EM. Geleneksel yöntemde. Bütünleşik proje ekibi (Evbuomwan ve Anumba. yüklenicilerin. EM’yi aşağıdaki şekilde tanımlamışlardır (Khalfan ve diğ.2002. 1998) (Şekil 3). geliştirilmesine ve tedarikine ilişkin bütüncül bir yaklaşım olan EM. Tasarım maliyetinde ve zamanında artıştır. bunun sonucunda hataların ve yanlış anlamaların ortaya çıkması. projeye dâhil olan fonksiyon disiplinleri arasında zayıf bütünleşme. 6. Evbuomwan ve Anumba (1998) inşaat endüstrisi bağlamında. koordinasyon ve işbirliği. 5.. daha fazla tasarım esnekliğe. inşaat ve kurulum faaliyetlerinin bütünleştirilmesi ve uygulamalarda eşzamanlılığın ve işbirliğinin en üst düzeye çıkarılması yoluyla tedarik sürelerini azaltmaya.. gereksiz yükümlülük talepleri ve uyuşmazlıkların ortaya çıkması. Müşteri ve son kullanıcı gereksinimlerinin daha iyi anlaşılması ve uygulanması ile müşteri memnuniyeti artar. fonksiyonel disiplinlerin tasarım sırasında bir araya getirildikleri bir bütünleşik proje ekibinden oluşmaktadır (Anumba ve diğ. tasarım sürecinin erken aşamalarında sağlanması daha kaliteli tasarımlara. Anumba. Tasarım mantığının ve niyetinin iletilememesi sonucunda. Ürünün tasarımına.. Farklı disiplinlerden alınan bilgilerin. inşa edilebilirlik. kaliteyi artırmaya ve maliyeti düşürmeye yönelik olarak projenin tasarımını ve inşaat aşamasını optimum kılmaya çalışır…” nşaat sektöründe EM uygulamalarının faydalarını aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür (Love ve diğ. 1998. Şekil 3. Bu sorunların giderilmesi için. fabrikasyon. tasarım. işlevsellik ve işletilebilirlik gibi konular tasarımcıların bilgi ve deneyimine bırakılmaktadır.3. 2002). Farklı katılımcıların parçalı yapısı. 1998. Anumba. Baugh ve Khalfan. Khalfan ve arkadaşlarının (2001) bildirdiğine göre. uygun olmayan tasarım değişiklikleri.

nşaat endüstrisinin diğer endüstrisi dallarıyla rekabet edebilirliği artar. Proje temin sürecindeki evreler arasında ve ekip üyeleri arasında daha sağlam ve doğru bilgi transferi gerçekleşir. Bu amaçla. Bu işlem. tanımlayıcı frekans tablolar ile iki değişken arasındaki ilişkiyi gösterir biçimde düzenlenen çapraz tablolar kullanılmış. Elde edilen bulgularla. 10. 2001b. bir projeyle ilgili masrafların yaklaşık %70’inin tasarım aşamasında gerçekleştiğini göstermiştir. 4. inşaat endüstrisindeki yüklenici. Çatışma ve hukuki problemler azalır. Projenin son aşamalarında yapılacak değişikliklerin. inşaat firmaları projenin daha fazla yönünü kontrol etme gücüne sahip olurlar. CERAMConstruct Modeli kullanılarak. 2001c).EM için Hazırlık Değerlendirmesi) modeli baz alınarak. firmaların EM uygulama düzeyi ve eksiklikleri saptanmıştır (Khalfan ve diğ. EM’nin benimsenmesinden önce herhangi bir inşaat organizasyonu için hazırlık değerlendirilmesinin yapılmasıyla gerçekleştirilebilir. müşterinin gereksinimlerini karşılayan yaratıcı. Anket sonunda elde edilen veriler. yorumlar bu frekans ve çapraz tablolardan elde edilen yüzdelere dayalı olarak yapılmıştır. müşteri odaklı hale gelir ve ortak amaçlar geliştirirse yukarıdaki faydalar sağlanacaktır. Ekibin ana görevi. malat endüstrisindeki çalış malar. uygulama için gerekli ortamı sağlamak için. yenilikçi ve işlevsel ürün oluşturmak için tasarımın erken aşamaları sırasında işbirliği yapmaktır. Tasarımcılarla diğer ekip üyeleri arasındaki ilişkinin gelişmesi ve toplam inşaat süresindeki azalmalar sayesinde. 6.. EM kavramının inşaat endüstrisinde uygulanmasını kolaylaştırmak. inşaat endüstrisinde yer alan firmaların EM’nin benimsenmesine ne ölçüde hazır olduklarının da değerlendirilmesi gerekir. 8. 9. 3. Analizlerde. temel olarak imalat ve yazılım mühendisliği gibi endüstrilerde kullanılmak amacıyla 1993 yılında CERC tarafından geliştirilmiş olan “RACE”(Readiness Assessment for Concurrent Engineering . 12. Türk inşaat sektöründeki uygulama düzeyini saptamak amacıyla bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. 2001a. SPSS istatistiksel paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Proje katılımcıları arasında iletişim ve işbirliği gelişir.. 218 . Ayrıca. ngiltere’de ve Pakistan’da yapılan alan çalışmaları ile BEACON Modeli kullanılarak. imalat sektöründe doğup diğer sektörlere sıçrayan “Eşzamanlı Mühendislik” adlı yeni bir yönetim anlayışının. Türk nşaat Sektöründe Eşzamanlı Mühendislik Uygulamaları Bu çalış mada. Daha kaliteli inşaat üretimi sağlanır. öncelikle “CERAMConstruct”. malzeme sağlayıcı ve imalatçı firmaların da EM uygulama düzeyleri irdelenmiştir (Khalfan ve diğ.2. sraf azalır. 5. 2001). 11. bunun üzerinde revizeler yapılarak da “BEACON” adlı modeller geliştirilmiştir. Proje zamanı ve maliyeti azalır. nşaat sürecindeki yönetim ve koordinasyon daha iyi hale gelir. Projenin erken evrelerine (tasarım süreci) daha fazla zaman ayrılması ile proje tanımı daha iyi yapılır. uygunsuzlukların azalması ile proje verimliliği artar. 7. Eğer proje ekibi.

Bu değerlere göre. Ankete katılan yüklenici firmaların faaliyet alanlarının dağılımı (*) Tablo 2. Ankete katılan yüklenici firmaların EM bilgi/ilgi düzeyinin dağılımı 219 .Tablo 4) arasında gösterilmektedir. Tablo 1. oluşturulan tabloların bazıları aşağıda (Tablo 1 . sonuçlar bölümünde bir değerlendirme yapılmıştır.ülkemizin özgün koşulları da dikkate alınarak. Frekans (Frequency) Değerlerinin Analizi SPSS bilgisayar programı yardımıyla her soruya karşılık verilen cevapların frekans (frequency) değerleri saptanmıştır.

Tablo 3. Ankete katılan yüklenici firmaların tasarım kararlarında ekip elemanlarının yer alma düzeyi (*) Tablo 4. Ankete katılan yüklenici firmaların EM uygulamasına zemin hazırlayan alt yapılarının düzeyi Yüklenici Tamamen Katılıyorum EM Uygulamalarına Zemin Hazırlayan Altyapı Unsurları Firmaların Belirtilen EM Unsurlarına Katılım Düzeyi Kısmen Katılmıyorum Hiç Katılmıyorum 0 0% 2 4% 1 2% 1 2% 3 5% 2 4% 5 9% 0 0% 0 0% 1 2% 1 2% Kısmen Katılıyorum Kararsızım Altyapısı Toplam Sayı (ad.) Oran (%) 55 100% 55 100% 55 100% 55 100% 55 100% 55 100% 55 100% 55 100% 55 100% 55 100% 55 100% Yeni Bir Sistemin Uygulanmasında Üst Yönetimin Desteği Benchmarking uygulamaları TKY uygulamaları Matris tipi proje ekibi oluşumu Ekip çalışmasına dayalı personel politikası Personel eğitimi Birimlerin amacına yönelik ödüllendirme (1) Birimler arası bilgi paylaşımının sınırlı olması (1) E-posta kullanımı ş süreçlerinin oluşturulması ve kullanımı Müşteri odaklı çalışma (1) : Bu sorular olumsuz sorulmuştur. 27 49% 22 40% 45 82% 39 71% 20 36% 26 47% 11 20% 16 29% 49 89% 34 62% 42 76% 22 40% 26 47% 9 16% 15 27% 23 42% 23 42% 9 16% 16 29% 5 9% 15 27% 10 18% 3 5% 3 5% 0 0% 0 0% 7 13% 1 2% 8 15% 3 5% 0 0% 2 4% 0 0% 3 5% 2 4% 0 0% 0 0% 2 4% 3 5% 22 40% 20 36% 1 2% 3 5% 2 4% 220 .

81% Toplam Sayı (ad. Ankete katılan yüklenici firmaların EM bilgi/ilgi düzeylerinin faaliyet sürelerine göre dağılımı EM Bilgi / lgi Düzeyi 0-20 Biliyoruz ve uyguluyoruz Biliyoruz.41% 1 1. 3.67% >50 2 3.07% 18 33. Bu amaçla oluşturulan tabloların bazıları (Tablo 5 – Tablo7) arasında gösterilmektedir.42% 2.44% Yurt Dışı 13 24. diğer bazı soruların cevapları arasında.92% 8.63% TOPLAM Sayı (ad.33% 35.) Oran (%) 91.17% 6.37% Faaliyet Süresi (Yıl) 31-40 4 7.41% 2 3.85% 4 7.22% 8 14.58% 4.37% 21-30 0 0.85% 1 1.50% 100.70% 1 1.00% 12.58% uygulanmıyor 12 4 5 1 lgi duyuyoruz.93% 9 16. birbirleriyle olan ilişkilerini gösteren çapraz kontrol tabloları oluşturulmuş ve bu tablolar üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır.33% 54 100.Çapraz Kontrol (Cross-Check) Değerlerinin rdelenmesi EM bilgi ve ilgi düzeyinin sorulduğu soruya verilen cevaplarla.) Oran (%) 14 25.08% 22.70% 11 20.85% 4 7.41% 8 14.07% 18 33. bilgi edinmeye çalışıyoruz Hiç bilgimiz yok Toplam Sayı (ad.37% 11 20.41% 11 20.67% 13 24.85% 4 7. Ankete katılan yüklenici firmaların EM bilgi/ilgi düzeylerinin kullandıkları bilgisayar destekli modelleme araçlarına göre dağılımı (*) Kullanılan Bilgisayar Destekli Ürün/Süreç Modelleme Araçları TOPLAM EM Bilgi / lgi Düzeyi CAD CAM CAE H ÇB R Sayı (ad.00% (*) Birden çok seçeneğin işaretlenebildiği soruların dağılımı Tablo 1.17% 14.08% 14 7 11 4 17 Hiç bilgimiz yok 29. Ankete katılan yüklenici firmaların EM bilgi/ilgi düzeylerinin faaliyet bölgelerine göre dağılımı (*) Faaliyet Bölgesi EM Bilgi / lgi Düzeyi Biliyoruz ve uyguluyoruz Biliyoruz.33% 10.33% 54 100.70% 2 3.11% 15 27.70% 9 16.92% 7 2 3 0 Biliyoruz. henüz 7 14.08% edinmeye çalışıyoruz 27.) Oran (%) 4 7. 221 .26% 2 3.41% 1 1.37% 43 79.42% 50.07% 8 14. Tablo 5.67% 35.58% 22.67% 13 24.70% 1 1.81% 13 24.00% 8.42% 2.92% 8.00% Tablo 7.33% 51 94.41% 5 9. henüz uygulanmıyor lgi duyuyoruz.81% 11 20.25% 0.00% Tablo 6.00% 4 7.33% 10. 6 ve 7’de görülmektedir. henüz uygulanmıyor lgi duyuyoruz.) Oran (%) Yurt çi 12 22. bilgi 13 25.00% 14.) Oran (%) 14 25.93% 9 16.85% 2 3.41% 6 11.) Oran (%) 11 4 5 1 11 Biliyoruz ve uyguluyoruz 22. bilgi edinmeye çalışıyoruz Hiç bilgimiz yok Toplam Sayı (ad.07% 18 33.42% 44 17 24 6 48 Toplam Sayı (ad.78% 41-50 4 7.

Diğer yandan. bilgisayar destekli ürün ve süreç modelleme araçlarının (CAD/CAM/CAE) kullanım oranlarıyla ilgilidir. eğitici seminer ve tanıtım fonksiyonlarının geliştirilmesi gerekmektedir. sadece %14 inin faaliyet süresi 50 yıldan fazladır. EM’yi bilen ve uygulayan yüklenicilerin %57’sinin faaliyet süresi 30 ila 50 yıl arasındadır. 222 . meslek odaları bu konulara ilgi duyup. sektörde yer alacak yeni mezunların da bu konuda bilgi sahibi olmaları sağlanabilir. “yurt dışı taahhüt işi üstlenme oranı artınca EM bilgi ve ilgi düzeyi artmaktadır” diyebiliriz. özellikle inşaat mühendisliği ders programlarında “Eşzamanlı Mühendislik” kavramına yer verilerek. şirket içi etkin bilgi alışverişi ve iletişimin uygulanma oranı %36 seviyesinde olup. EM’nin hayata geçirilmesinde önemli yapı taşlarından olan üst yönetimin desteğinin. makine ve elektrik mühendislerinden oluşmaktadır. işletmeci ve malzeme sağlayıcının tasarım kararlarına katılımı azdır (Tablo 3). mal sahibi. Taşeron.Sonuç ve Öneriler Sonuçlar Anketin analiziyle ulaşılan en önemli sonuç. Örgün eğitim kurumlarında. Diğer bir sonuç ise. ankete katılan yüklenici firmaların %33 ünün EM konusunda hiçbir bilgisi olmadığıdır. şirket bünyesindeki e-posta kullanımı ve kalite yönetimi ve iş süreçlerini anlatır sistemlerin varlığı ile müşteri odaklı çalış ma stratejisi oranları. Bu araçların hiçbirini kullanmayan yüklenicilerin yaklaşık %70’inin EM konusunda bilgisi olmadığ ı ortaya çıkmıştır. Ek olarak. Bunun yanında.(Tablo 2). bilip henüz uygulamayan firmaların hepsinde CAD %100 kullanılmaktadır (Tablo7). EM uygulamalarındaki önemli bir teknik bariyer göstergesidir. EM uygulamaları için yeterli sayılabilir (Tablo 4). ortak ve çevre temsilcisinin katılımı az sayılabilir. EM konusunu bilen ancak henüz uygulamayan ile ilgi duyan kesimin çoğunluğunun 21–30 yıl aralığında faaliyet süresine sahip olduğudur (Tablo 5). Ayrıca. Müşteri (kullanıcı). Öneriler Sektörde yer alan yüklenici firmaların dünyada kabul görmüş ve kullanılmakta olan çağdaş yönetim anlayış ları tanımalarına imkân sağlamak amacıyla. EM konusunda uygulamaya geçmiş sınıfın yaklaşık üçte biri yakın zamanda kurulmuş genç sayılabilecek işletmelerden oluşmakta iken. şirket içi personel eğitimlerinin ve ekip çalış masını teşvik eden uygulamaların yetersizliği ile en iyi rakiplerle kıyaslama (benchmarking) gibi kaliteyi iyileştirici yöntemlerin az kullanılması da uygulanabilirlik için engel teşkil etmektedir. Anket sonucu elde edilen bir diğer sonuç ise. Bunun yanında. belli dönemlerle şirketlere dönük eğitim programları düzenleyebilirler. Bu bağlamda. Türk inşaat sektöründe yer alan yüklenici firmaların genelinin tasarım kararlarına katılan grupları çoğunlukla inşaat. EM’yi bilen ve uygulayan firmalarla. EM ilgi ve bilgi düzeyinin faaliyet bölgesine göre dağılımını gösteren Tablo 6’da.

. (2002) Organizational Structures to Support Concurrent Engineering in Construction. A. söz konusu firmalarda yapılacak inceleme. CE:Research and Applications. pp.M. J. 29(7-9). M. C. C.. 7(1).O. C.. M.J. J. 102(5-6).J.. Kamara.N.M. International Journal of Project Management.J. (2001) Readiness Assessment of the Construction Supply Chain for Concurrent Engineering. Cutting-Decelle... (C.J.M. Carillo. D. pp..F. M. Evbuomwan. M. (2001b) An Investigation of the Readiness of Contractors for the Implementation of Concurrent Engineering in Construction. Anumba. C.M. Kaynaklar Anumba.. 8(3). Advances in Engineering Software.209216...Cutting-Decelle editor). Anumba. Evbuomwan.F. C. 223 . Anumba. C. N..199-212.M. Baldwin. Anumba. Baugh.Taylor & Francis. C.J. C.BT Technology Journal. (2000) Integrating Concurrent Engineering Concepts in a Steelwork Construction Project.M.A.. Bu firmaların uygulamada karşılaştıkları engelleri saptamak.J. C. (1998) An Integrated Framework for Concurrent Life-Cycle Design and Construction.M.J.587-597. pp. Ayrıca.M. Kamara. P.J. Anumba.. Anumba. 19(6). Mommessin. Khalfan.Anumba. Khalfan. pp.F... N. M.F. pp.O.15-28. Bouchlaghem.O.. Evbuomwan..O.A. Construction and Architectural Management.260-270.J. C. araştırma.A. Khalfan.41-153. Prasad. 7(2). A. C. (2000) Establishing and Processing Client Requirements-A Key Aspect Concurrent Engineering in Construction. J. pp. M.F.E. (1997) Communication Issues in Concurrent Life-Cycle Design &Construction. Anumba. A. Anumba.Ankete katılan yüklenici firmalardan bir kısmı (%26).. G..F.. EM kavramını bildiklerini ve kullandıklarını belirtmişlerdir.J. Dufau.J. European Journal of Purchasing & Supply Management.337-351. çalış mamızda hazırlanan anketin içeriği bu alan çalışmasından elde edilen bilgilerle zenginleştirilerek anket tekrarlanabilir. Siemieniuch.. pp. 15(1). Engineering. (2007) Concurrent Engineering in Construction Projects. Khalfan. COBRA2001 Conference Paper.M. N. B..A. yeni uygulamacılar için bir veritabanı oluşturulabilir ve bu tecrübelerden yararlanılabilir. Industrial Management and Data Systems. C. Evbuomwan.Kamara.A. Baron. Carillo. (2001a) An Investigation of the Readiness of Material Suppliers & Manufacturers for the Implementation of Concurrent Engineering in Construction. N. P. Anumba. varsa yetersiz görülen noktalarda tespitler yapmak ve öneriler sunmak amacıyla. (2001) Assessing the Suitability of Concurrent Briefing Practices in Construction within a Concurrent Engineering Framework. J. gözlem ve anketler sonucunda elde edilecek verilerle. Sinclair.

Khalfan.M. Şekerci. (2008) Eşzamanlı Mühendislik Kavramının Türk nşaat Sektöründe Uygulanabilirlik Düzeyinin rdelenmesi Yüksek Lisans Tezi. stanbul Teknik Üniversitesi. C.375-383. Li. P. Gunesekaran. (1998) Concurrent Engineering: A Strategy for Procuring Construction Projects. Mutluay. (2001c) An Investigation of the Readiness of Pakistani Companies for the Implementation of Concurrent Engineering in Construction.. A. H. Carillo. stanbul.J. Love. International Journal of Project Management..M. Anumba. 224 . Çukurova Üniversitesi.. pp.(2005) Eşzamanlı Mühendislik lkelerinin nşaat Proje Sisteminde Uygulanmasına Yönelik Bir Model Doktora Tezi. B. 16(6).. Adana. M.A.S. P. H.

nşaat yönetimi işlemi sırasında. bu verilerin dahili kurallar oluşturmak suretiyle müdürlere karar verirken yardımcı olabilmek için nasıl düzenleneceği ve inceleneceğidir. çevre kanunları ve iş güvenliği gibi kısıtlara sahiptir. Aynı zamanda inşaat işletmeleri iş programı. bütçeler. inşaat yönetimi. inşaat işletmelerinin gereksinimlerine göre veri ambar sistemleri geliştirmenin ve veri madenciliği teknikleri uygulamalarının ne kadar faydalı sonuçlar doğuracağı ve gelecek projelerde karar verme sürecini kolaylaştıracağı anlatılmaktadır. şletmenin karar verme kabiliyetini iyileştirmek için yönetimin her adımında bilgi teknolojilerine başvurulmalıdır.com nşaat Mühendisliği Bölümü stanbul Üniversitesi. kalite. inşaat işletmeleri projelerin yönetiminde en son bilgi teknolojilerine başvurmalıdır. makine. bütün bu karışıklıkların haricinde küreselleşmenin iyice kendini gösterdiği şu günlerde. Bu makalede. veri ambarcılığı. teknik şartnameler. Bir işletmenin birkaç projeyi eş zamanlı üzerine alması ve bu kadar çok detayı kontrol etmesi çok iyi derecede yönetim ve karar verme kabiliyeti gerektirmektedir. 225 . işletmeler geçmişe ait değerli verileri biriktirebilmektedir. ayrıca uluslararası platformda çok sert rekabetle başa çıkması gerekmektedir. Ayrıca veri madenciliği tekniklerini kullanarak bir yapının yaşam döngüsünün nasıl iyileştirildiğine de yer verilmektedir. nşaat sanayisi. Anahtar sözcükler: Veri Madenciliği. Türkiye E-Posta: eda.noyan@hotmail. saha güvenliği ve proje maliyetini de kontrol etmek zorundadır. stanbul. her ne kadar kendini tekrar etmeyen imalatlara sahip olsa da çoğu üretim safhasında ana fikir aynıdır. nşaat işletmelerinin. ekipman ve finans konuları ele alınmaktadır. bütün bu kısıtları bilgisayar destekli bilgi teknolojileri sistemlerine uyarlamaya başlamıştır. Veri ambarları ve veri madenciliği teknolojilerinin geliştirilmesi bu problemlere makul çözümler önermektedir.com Öz Bütün inşaat projeleri. Buradaki ana sorun. inşaat sanayinde veriye dayanan sistemler ezici bir çoğunluğa sahiptir. Bu nedenle. Bütün bu bilgilerin ış ığında. Giriş Çoğu inşaat projesi büyük ölçeklidir ve karışık bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla geçmiş projelere ait uygulama bilgileri yeni projelerde karar verme sırasında çok büyük önem taşımaktadır. malzeme. Bu projeler yönetilirken işçilik. iş leri daha da karışık ve zor hale getiren iş programları. Bu yönetim sisteminin yardımıyla müdürler işletmenin durumunu ve gelişim eğilimini kestirebilmektedir.nşaat Yönetiminde Veri Madenciliği Uygulamaları Eda Noyan Ekrem Manisalı stanbul Üniversitesi nşaat Mühendisliği Bölümü nşaat Yönetimi Mühendisliği Bilim Dalı E-posta: ekremmanisali@yahoo. Ayrıca inşaat sektörü.

verinin türünden gelen karakteri anlatabilmektedir. Veri madenciliği. inşaat işletmelerinin gereksinimlerine göre veri ambarı ve veri madenciliği teknolojilerinin kullanıldığı bir araştırma anlatılmaktadır. Tahmin etme ise daha değerli bilgileri ya da bazı güncel verilere dayanan sonuçları kestirebilmektedir. 1. sistemin çok amaçlı ve karışık olduğu hesaba katıldığında kademeli ve dairesel bir işlemdir. Şekil 1. Geliştiriciler. Veri Ambarı ve Veri Madenciliği Bir veri ambarı. veri ambarı tüketicinin tüm gereksinimlerini karşılayabilecektir. zamana göre değişken. tüketicilerin sistemi anlayabilmesi için veri ambarı modeli kurmaktadır ve veri ambarını inşa etmek ve yönetmek için araçlar sağlamaktadır. 2. Bir kere veri ambarı kavramı açıkça anlaşılmışsa. Bu bilgilerin çoğalması uzun bir süre almaktadır ve veri ambarının geliştirilmesi devamlı olarak iyileştirme işlemine dayanmaktadır. kalıcı olan verilerin toplanmasıdır. fakat diğer taraftan problemlerin çözümü olan bir fikirdir. Bu yeni gereksinimlere göre veri ambarı sistemi düzeltilmiştir. yönetimin kararını destekleyen konuya dayalı. Genellikle inşaat işletmesi veri ambarı sisteminin gereksinimlerini veri ambarı projesinin başında net olarak tanımlayamamaktadır. Çünkü işletmeler. Bu sistemin birincil amacı. Veri ambarı bir çeşit teknolojidir. Tanımlama. Ayrıca veri madenciliği tekniklerini kullanarak bir yapının yaşam döngüsünün nasıl iyileştirildiğine de yer verilmektedir. veri ambarı sistemlerinin tam olarak nasıl bir sistem olduğunu bilmemektedir. Veri madenciliğindeki başlıca iki görev. büyük veri tabanlarından ya da diğer verilerden yararlı ve örtülü bilginin çıkarılması tekniğidir. Veri ambarında toplanan bilgiler işletmenin geçmişe ait olan bilgileridir. inşaat işletmesine projelerin yönetimi sırasında karar vererek yardımcı olmaktır. Çeşitli çevrimlerden sonra. Veri ambarı sisteminin kurulma prosedürü 214 .Bu makalede. işletme geliştiricilere devamlı olarak güncel gereksinimlerini sunabilmektedir. nşaat şletmelerinin Veri Ambarı Sistemleri Veri ambarı sistemlerinin geliştirilmesi. tanımlama ve tahmin etmedir. bütünleşmiş (tümleşik).

Bu bileşenler başlıca: • Sunucu üzerindeki araçlar ve bileşenler için veri çıkarma ve temizleme. Yıldız şeması iki tür tabloyu içermektedir: olay tabloları ve boyut tabloları. malzeme.2. Malzeme envanterine ait yıldız şeması 2. insan kaynakları.2. bilgileri içeren birçok konu inşaat işletmelerine ait veri ambarında tanımlanmıştır. maliyet vb. Veri Ambarı Sisteminin Geliştirilmesi Hem sunucudaki hem de müşterideki bileşenlerin tasarlanması ve geliştirilmesi veri ambarı modellerine dayanan veri ambarı sisteminin geliştirilmesi için gerekmektedir. analitik işlemleri desteklemek için kullanılan özel bir veri tabanı tasarım türüdür. inşaat yönetimi varlıkları hakkındaki nicel ya da gerçek verileri içermektedir. güvenlik. Veri ambarı modelinin konu yapısı. • Sunucu üzerindeki yapı veri küpü ve yönetimi için olan bileşenler • Müşteriler üzerindeki veri kesişmeleri için araçlar. Boyut tabloları ise daha küçüktür ve bir varlığın boyutlarını yansıtan tanımlayıcı bilgileri içermektedir. 215 . Yıldız şeması. iş programı. Olay tabloları. yıldız ve kar tanesi şemalarını içermektedir. kalite.1. düzeltilmemiş bir takım özel tabloları içeren. Şekil 2. Veri Ambarı Modellerinin Tasarımı nşaat işletmelerindeki araştırmalara göre. makine.

Analiz Servisi tarafından önerilmiş olan veri madenciliği aritmetiğinden gelmektedir. bir takım tipik veri madenciliği modelleri vardır.1. Birisi. Veri Madenciliği Makinesi ( Aleti ) Sistemde. küme analizi ve ilişki kuralı analizi. tahminleri ve kararları uygun olarak iş leyebilirler. Şekil 3. nşaat Yönetimi çin Veri Madenciliği Sistemleri nşaat işletmelerine ait veri ambarlarının kurulma amacı veri madenciliğini desteklemektedir. 216 . Bu sistemde üç aritmetik kullanılmıştır: karar ağacının sınıflandırılması. kullanıcılar bir veri kaynağı sağlayarak ve veri madenciliği aritmetiği tayin ederek kendi veri madenciliği modellerini kurabilirler.2. 3. Diğeri ise üçüncü şahıs aritmetiğinden gelmektedir. Veri Madenciliği Modelleri Sistemdeki sunucuda. inşaat işletmesinin veri ambarındaki geçmiş verilerle kurulmuştur. şletmenin proje yönetimini karşılayan bir takım veri madenciliğ i modelleri. bir inşaat işletmesindeki proje yönetiminin gereksinimlerini karşılayan. Aksi takdirde. Müşterilerin araçları.3. bu modellerle kesişmeleri. veri madenciliği modellerini gözlerinde canlandırabilmekte ve işletmenin proje yönetimi sırasında karar vermesine yardımcı olabilmek için faydalı verileri tahmin edebilmektedir. veri madenciliği makinesi iki esas bileşeni içermektedir. Veri ambarına dayanan bir veri madenciliği sistemine ait tipik bir yapı 3. Kullanıcılar.

Australia. Ekrem MAN SALI’ya şükranlarımı sunarım. Rosenblatt. kalite. 2003. kullanıcılar malzeme kullanımının karar ağacı modeli ile her bir anahtar düğümündeki özdeğerlerin dağıtımını bulabilirler. Hong Kong. Liew. Ayrıca. MA. Reffat. 217 . Böylece gelecekteki malzeme kullanımını tahmin edebilirler. güvenlik vb. için muhtelif özel analiz araçlarının geliştirilmesi anlatılmaktadır. iş programı. Ayrıca veri madenciliği tekniklerinin kullanılması.M. “Application of Data Warehouse and Data Mining in Construction Management”.3. Shen. Q. kullanıcılara sonuçları anlaşılır bir şekilde göstermektedir. T. inşaat işletmelerinin gereksinimleriyle yüzleşerek kaynak. Bunlar genellikle inşaat yönetimi sırasında. kalite ve güvenliği içeren muhtelif özel fonksiyon modüllerini içermektedir. W. 3. bakım konularını teşhis etmede yardımcı olmakta ve yapıların yaşam döngüsüne değer katmak için stratejik planlamanın iyileştirilmesini yönetmektedir. 4. University of Sydney. Aynı zamanda. iş programı. Gero. P. “Using Data Mining Techniques for Improving Building Life Cycle”. Örneğin. [ 2 ] J. insan kaynakları. R. Kaynaklar [ 1 ] J.4. J. bilimsel karar vermek ve projelerin fizibilite değerlerini ölçmek için kullanılmaktadır. Veri Madenciliği Sisteminin Uygulanması Sistem malzeme. Sonuçlar.3.Dr. Zhang. bir inşaat işletmesinin proje yönetimi için veri ambarı ve veri madenciliğ i sistemlerinin geliştirilmesini içermektedir. tesis ve inşaat müdürlerine hizmet. Sonuçlar Bu makale. Peng. makine. Teşekkür Bu çalış maya verdikleri destekten dolayı Sayın Hocam Prof. Aynı zamanda.S. China. bu sistemi muhtelif inşaat projelerinde kullanmanın inşaat işletmelerinin yönetim projeleri esnasında karar vermeye yardımcı olduğunu desteklemektedir. 2002. The Ministry of Science and Technology of China. kullanıcılar veri madenciliğ i modellerini uygun olarak yönetebilirler. Veri Madenciliğinde Grafik Kullanıcısının Kesişim Noktası Veri madenciliği sistemine ait grafik kullanıcısının kesişimi. kullanıcılar bir tahmin sorgusu ileri sürerek ve bazı etkileyen faktörlere karar vererek tahmin kesişimini kullanabilirler.

.

Balıkesir E-posta: ekaraman@balikesir. Seetharaman ve diğerleri 2002). dağıtılıp yayılması.nşaat Firmalarında Bilgi Yönetimi Stratejisi Erkan Karaman Balıkesir Üniversitesi Müh. makine. Giriş nşaat firmaları. kaynağına göre BYS. öncelikle bu süreçleri sağlayacak bilgi yönetim altyapısı (sağlayıcıları) ile mümkündür. küme analizi. Literatürdeki bilgi yönetimi tanımları incelenmiş ve bu çalış mada inşaat sektörü için bilgi yönetimi. Fak. nşaat firmalarında uygulanan kaynağına göre bilgi yönetimi stratejisine ilişkin küme analizi yapılmış. içsel ve dışsal yönlü olarak gruplandırılmaktadır. Bilgi ekonomisinin temel bileşenleri ise mal ve servislerin üretiminde kullanılan bilginin ölçümü ve yönetimi üzerine kurulmuştur. kaynağına göre bilgi yönetimi stratejisi kavramı inşaat sektöründe ana yüklenici konumunda bulunan firmalar için araştırılmaktadır. 231 . üretim tabanlı ekonomiden (ü-ekonomisi) bilgi tabanlı ekonomiye (bekonomisi) doğru bir geçiş içerisindedirler (örn. iş gücü) kontrolünde gerçekleşmektedir.tr Serdar Kale Balıkesir Üniversitesi Müh.edu. Fak. servis ve süreç üzerinde profesyonel alan bilgisinin ortaya çıkartılması. uygulanması ayrıca firma içinde korunması süreçlerini kapsayan entegre bir yaklaşım olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada. para. Çağış kampüsü. Kululanga 2001. her bir kümedeki bilgi yönetim stratejisi. Üretim faktörü olarak bilginin kullanılması. nşaat firmalarının b-ekonomiye doğru geçişi.edu.tr Öz Bilgi yönetimi stratejisi (BYS). Bilgi yönetimi stratejisi.(2) firma kültürü. Üretim tabanlı ekonomilerde temel bileşenler hizmet ve malların üretimindeki finansal sermayenin (örn. Literatür incelemesi sonucunda bilgi yönetimi altyapısı: (1) firma teknolojisi. Anahtar sözcükler: nşaat firmalarında bilgi yönetimi. Mimarlık. Çağış kampüsü.-Mim. mevcut bilgi yönetimi uygulamalarında gerçekleşen değişiklikleri ve bu değişikliklere ulaşmanın yollarını tanımlamaktadır. nşaat Müh. kaynağına göre bilgi yönetimi stratejisi. firmaların bilgi yönetim altyapısı bağlamında incelenmiştir.-Mim. ürün. Araştırma bulguları. bilgi yönetiminin açıklanmasında kullanılan önemli kavramlardan biridir. Bir firmada bilgi yönetiminin etkili ve etkin biçimde uygulanabilmesi. üretim tabanlı ekonomilerde göreceli olarak azdır. Böl. bilgi yönetim stratejileri. inşaat yönetimi literatürlerine (örn. kaynağına göre bilgi yönetimi stratejisinin her firmada belirli bir ölçüde uygulandığını göstermekte ve ‘bilgi yönetimi stratejisi’ ile ‘bilgi yönetimi altyapısı’ arasında birbirini etkileyen anlamlı bir ilişkinin olduğunu ortaya çıkarmaktadır. (3) firmanın organizasyonel yapısı olarak ifade edilmiştir. Kaynağına göre BYS. Bilgi yönetimi stratejisi ile ilişkili literatür çalış maları incelendiğinde. firmaların bilgi yönetimi stratejisinin belirlenmesinde önemli etkenlerden biri olduğu görülmektedir. Böl. Balıkesir E-posta: skale@balikesir. Kamara ve diğerleri 2005) bilgi yönetimi kavramının girmesini sağlamıştır.

bu çalışmada inşaat sektörü için bilgi yönetimi. Bilgi Yönetiminin artan önemini kavrayamayan firmalar ise rekabet etme gücünü kaybedebilmekte ve sektörden çekilmek zorunda kalabilmektedir (OECD 2001). bilgi yönetimi stratejisi kavramı inşaat sektöründe ana yüklenici konumunda bulunan firmalar için araştırılmaktadır. Literatürde (örn. rekabet yeteneğini arttırmak için bilgiyi üretme. Plunkett (2001) bilgi yönetimini. servis ve süreç üzerinde profesyonel alan bilgisinin ortaya çıkartılması. öğrenim ve deneyimlerin firma faaliyetlerini etkilemesi sonrasında oluşan bireye ve firmaya ilişkin. Wiig 1995. uygulanacağı ve yönetilebileceğini tanımlayan sistematik bir süreç olarak adlandır. yüzyılda endüstrileşme makineleşme ve sermayenin oluşturduğu kentsel işgücüne dönüşmüştür. yayma. bugünün ve yarının firmaları için önemli bir konu haline gelmiştir. Bilgi ve bilgi yönetimine gösterilen ilginin artmasından dolayı. işgücü ve sermaye bileşenlerinden oluşan yeni bir yapılanma gerçekleşmiştir. 21. uygulama ve korumaya yönelik stratejiler ve süreçler bütünü olarak tanımlar. açık ve örtülü her türlü bilgi kaynağının belirlenmesi. günümüz ekonomisinde firmaların başarısı için hayati önem taşımaktadır. nşaat firmalarında uygulanan bilgi yönetimi stratejisine ilişkin küme analizi yapılmış. Choi ve Lee. Kim (2000) bilgi yönetimini. Karl Wiig (1986) tarafından işletme/yönetim literatürüne kazandırılan bilgi yönetimi. Bilgi yönetimi kavramına gösterilen bu ilginin artması. ürün. Nonaka 1994. firmaların hedeflerini gerçekleştirmek için bilginin nasıl üretileceği. firmaların izleyeceği stratejinin tanımı yapılmıştır. Bu çalışmada. 1998). uygulanması ve firma içinde korunması süreçlerini kapsayan entegre bir yaklaşım olarak tanımlanmıştır. firma performansını arttırmak için bilgiyi eyleme dönüştürmeye yönelik bilinçli bir strateji olarak tanımlanmıştır (Plunkett 2001). Kıvrak 2005. aynı zaman da o firmayı diğer firmalardan farklı kılan bir unsurdur (Davenport ve Prusak. eğitim. 2008) incelenmiştir. bilgi yönetimi konusu birçok araştırmacı tarafından (örn. yönetilmesi ve paylaşılması işlemlerini firmanın yapısına göre uyarlayan ve uygulayan bir bilim dalı olarak tanımlar. günümüz iş dünyasında yer alan inşaat firmalarının dikkatini çekmiştir (Kululanga 2001). 2002) bilgi yönetimi ile ilişkili çalışmaların büyük bir bölümünde.Küresel ekonomide bir firmanın en büyük rekabet avantajı olan bilgi. 1800’lü yılların sonlarında tarıma dayalı arazi kullanımı. Gold ve diğerleri (2001) bilgi yönetimini. yüzyılda ise üretim alanı. firmaların bilgi yönetim altyapısı bağlamında incelenmiştir. Bilgi Yönetimi Bilgi. 232 . Çıdık. Alavi 1997. her bir kümedeki bilgi yönetim stratejisi. lk olarak Dr. düzenlenmesi. 20. Bu yapılanmanın içerisinde bilginin yönetilmesi. Bilgi yönetiminin ilk adımında. şletme/yönetim literatüründeki bilgi yönetimi tanımları incelenmiş. bilgi yönetimi iki başlık altında incelenmiştir: (1) bilgi yönetimi stratejileri ve (2) bilgi yönetim altyapısı. tanımlanması.

Firmada. inşaat sektöründe uygulanan bilgi stratejileri. insan kaynakları yönetiminin ve tüm çalışanların sürece gönüllü katılımlarını sağlar (Tiwana. Ayrıca. yeni bilgilerin üretimi açısından önemlidir. gerekli değişimi sağlayabilmek için firma iç bilgilerinin yeterli olmaması durumunda dış kaynaktan bilgi alımı tercih edilmektedir. dağıtıldığını ve kullanıldığını açıklayan. Bilgi yönetim stratejisi (BYS). yeni bir ödüllendirme sistemi kavramının firmada uygulanmasına odaklanmaktadır. Çalışanların deneyimlerini firmaya aktaramaması. saklanmasına. bilgiyi ya kendi iç kaynaklarından üretme ya da dış kaynaklardan temin etme yoluna giderler.2003). sınıflandırıldığını. yenilenmesine. Firmada. (2) kaynağına göre BYS. sosyal ve kültürel unsurların. ancak firma 233 . firma sınırları içerisindeki bilgi paylaşımına ve üretimine odaklanan bir stratejidir. kaynağına göre BYS bağlamında incelenmiştir. Literatürde (Bierly ve Chakrabarti 1996. paylaşılmasına ve kullanılmasına odaklanmaktadır (Wiig 1997). kurumların en önemli bilgi kaynağının belli kısmı sürekli atıl durumdadır (Klimecki ve Lassleben. kurumsal bilgiden daha fazla olması. bunun en önemli nedenidir. organize edilmesine. Dışsal yönlü BYS. bilginin yararlı olup olmadığı. bir firmada gerçekleştirilen her faaliyet noktasında firmanın en uygun bilgiye sahip olması için bilginin yaratılmasına. firma sınırları içerisindeki bilgi paylaşımına ve üretimine odaklandığında. zaten örtülü bir bilgi mevcuttur ama henüz kolektif bilgi tabanına ulaşılmamıştır. Firmalarda. yeni bilginin yaratılması veya mevcut bilginin kapsamının geliştirilmesi için önemli bir kaynak olacaktır. çsel kaynaklardan bilgi elde edilmesi süreci. bilginin nasıl yönetileceğini ortaya koyan bir plan veya yönetimsel yaklaşımdır. firma içinde üretilen bilginin. Bundan dolayı bu sınıflandırma içsel yönlü ve dışsal yönlü bilgi yönetimi stratejisi olarak iki boyutta ele alınır. Bilgi yönetim stratejisi. teknolojinin.Bilgi Yönetim Stratejisi Bilgi yönetim stratejisi. iç kaynaktan yeteri kadar bilgi edinilemediğinin en önemli göstergesidir. içsel yönlü ve dışsal yönlü bilgiyi birlikte yönetebilenlerdir. Bilgi yönetim stratejisi. Diğer ifadeyle. değişim ve gelişimin. Bu stratejide firmalar. büyük belirsizlik ve risk içeren. mevcut bilgi yönetimi uygulamalarında gerçekleşen değişiklikleri ve bu değişikliklere ulaşmanın yollarını tanımlamaktadır (Back ve Moreu 2001). çalışanların bilginin. kültürel değiş imin. 999). Firma içi bilginin doğruluğu. Dolayısıyla. Çünkü bu bilgiler yeni bilgilerin oluşturulmasında en önemli kaynak olarak kullanılır. firmada mevcut ama şu ana kadar kullanılmamış hammaddelerin kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Bilginin firma temeline yayılması ve firmada kullanılması. Kaynağına göre bilgi yönetim stratejisinin başarıyla uygulandığ ı firmalar. alındığı zaman belli değildir. Bu kavramlar firma içerisine iyi uyarlandıkları ve bütünleştirildikleri takdirde. oldukça pahalı bir yöntemdir. Dış kaynaklardan bilgi edinimi. teknik ve kurumsal girişimler. firma çevresindeki tüm bilgiyi transfer etmek ve diğer kazanımlar veya gözlem yoluyla dışarıdaki bilgiyi firmaya getirmeye çalışan bir stratejidir. dış kaynaktan elde edilen bilginin firma içinde kullanılmasında ve uygulanmasında sorun yaşanabilmektedir. bilginin nasıl üretildiğini. Firma içerirsinde üretilen bilgi ne kadar doğru ve çok miktarda olursa. bir kurumda teknolojik sistemlerin. Etkili bir bilgi yönetim stratejisi. o firma sektördeki diğer firmalara göre avantajlı bir konumda olacaktır. bilgi yönetim sürecini destekleyecek sağlam birer adımdır. Zack 1999) kullanılan iki bilgi yönetim stratejisi vardır: (1) odağına göre BYS. çsel yönlü BYS. Bu çalışmada. çsel yönlü bilgi yönetim stratejisi.

Ayrıca firmalar tarafından karşılıklı verilecek eğitim seminerleri. Şüphesiz bilgi yönetimi.üyelerinin alınan bilgiye uyum sağlaması ve onun geliştirilmesi için çaba sarf etmesiyle mümkün olur (Klimecki. Bilgi yönetim altyapısını oluşturan unsurlardan ilki “firma teknolojisi”dir. bilginin yayılımı bağlamında önemlidir. Dışarıdaki bilgiyi getirmeye çalışan bir strateji olduğundan. Dessler’e (1998) göre kurum kültürü bir firmada tüm çalışanlar tarafından paylaşılan inançlar. 2000). kadar firmanın organizasyonel yapısı da önemli rol oynar. kurum geleneklerinde. 1999). yaptıkları işlerde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının başlamasıyla firmanın ve firmayı oluşturan birimlerin etkinliğinin arttığı görülmüştür (Hope 1997). firmaya uygun personel tiplerini belirleyen. bilgi yönetiminin başarılı biçimde uygulanabilmesi bağlamında son derece önemlidir (Lang 2001). Firmaların uyguladıkları bilgi yönetim stratejilerini etkileyen önemli faktörlerden biri bilgi yönetim altyapısıdır (örn. (3) firmanın organizasyonel yapısı olarak ifade edilmiştir. Bilgi yönetim altyapısını oluşturan unsurlardan ikincisi “kurum kültürü”dür. Bilgi kavramı sosyal bir nitelik taşıdığından dolayı kurum kültürü. yeni bilginin büyük bir kısmı rakip firma bilgisinin geliştirilmesi ya da analizi ile elde edilir. rakiplerinin yaptıkları hakkında sürekli bir bilgiye sahip olmalı. bir firmanın çalışanlarının resmi ve resmi olmayan beklentilerini yönlendiren. Bilgi yönetimi uygulamalarının başarısında. Bilgi yönetim altyapısını oluşturan unsurlardan üçüncüsü ise “firmanın organizasyonel yapısı”dır. Firmada bilginin önemli bir bölümü. Bilgi Yönetim Altyapısı Bir firmada bilgi yönetiminin etkili ve etkin biçimde uygulanabilmesi öncelikle bu süreçleri sağlayacak bilgi yönetimi altyapısı ile mümkündür (Tiwana. değerler ve faydaların bir kümesi olarak tanımlamıştır. firmalarda çalışan personelin ortak projelerde birbirleri ile diyalog kurma imkanı sağlayacaktır. onları kontrol altında tutmalıdırlar.(2) firma kültürü. Literatür incelemesi (Gold 2001. Firmaların bünyelerinde. Firmalara dışarıdan bilgi getirilmesinde en çok kullanılan yöntemlerden biri diğer firmalarla anlaşma veya işbirliği yapmaktır. sosyal süreçlerde. yalnızca teknolojiye bağımlı değildir ancak teknolojik altyapı. uygulamalarında ve değerlerinde saklıdır. Chuang 2004) sonucunda bilgi yönetim altyapısı (1) firma teknolojisi. kültürel altyapı. Thierauf 1999). personelin firma içinde ve dışında diğer insanlarla etkileşimini etkileyen bir kavram olarak tanımlar. 1980’li yıllardan itibaren bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan köklü değiş imler is dünyası için birçok fırsatı beraberinde getirmiştir. Firmalar. Bu açıdan bilgi yönetimine uygun bir yapının firmalarda kurulması bilgi yönetiminin başarısı için 234 . uygun bir zeminin hazırlanması ve tüm bunları destekleyen bir kurum kültürünün oluşturulması gereklidir (Koulopoulos ve Frappaolo 1999) Miller (1995) firmalardaki iletişim üzerine yaptığı çalışmada firma kültürünü tahminler. normlar. Gold 2001). Bu bakımdan firmada bilgiyi harekete geçirebilmek ve firmanın sahip olduğu bilgi birikiminden maksimum düzeyde istifade edebilmek için çalışanların gönüllü katılımının sağlanması. Gupta (2000) firma kültürünü. Bu tip ortaklıklar. sektördeki geliş melerin ve yeniliklerin gerisinde kalmamalı. firmaların teknolojik. bilgi yönetiminin kesinlikle vazgeçilmez bir parçasını oluşturmaktadır (Davenport ve Prusak 1998. Lassleben. gelenekler ve değer yargılar olarak ifade edilmiştir.

firmalarının finansal ve beşeri ölçeği dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu nedenle firma yöneticileri. Bu çalışmada. Bu metotta örnekler. Anket formunda. Firma içi örgütlenmenin insan merkezli olması. firmadaki bilgi yönetim altyapısının değerlendirilmesi ANOVA (varyans analizi) ile yapılmıştır. yukarıda belirtilen kriterlere uyan Türkiye’deki 300 inşaat firması gerek ziyaret edilerek gerekse telefon yolu ile temasa geçilip e-posta yolu ile toplam 300 anket formu araştırmaya katılmayı kabul eden firma yetkililerine dağıtılmıştır. inşaat sektöründe uygulanması için yeniden düzenlenmiştir. Bilgi birikiminin etkin yönetimi ve uygulaması etkin örgütsel yapıların varlığına bağlıdır ve bu yapılar bilgilerin firma içinde yayılmasına yaramaktadır (Storck ve Hill. bilginin üretilmesini ve paylaşımını destekleyen bir firmaya ihtiyaç duyulur (Davenport ve Prusak 1998. Firmaların bilgi yönetim stratejilerinin. Son olarak inşaat firmalarını. nşaat firmalarının. nşaat firmalarında uygulanması için bir anket formu hazırlanmıştır. Ana kütle ve hedef yanıtlayıcılar belirlendikten sonra. proje müdürleri ve teknik ofis müdürleri araştıranın hedef yanıtlayıcıları olarak tespit edilmiştir. hiç katılmıyorum ile tamamen katılıyorum arasında değişen yedili Likert ölçeği ile yapılmıştır. SPSS 16 programı ile ankette bulunan soruların güvenilirlik analizleri yapılmıştır. inşaat firmalarının yirmi ve daha fazla personele sahip olmaları. Bilgi üreten firmaların yapısı. bilgi yönetim altyapısı üzerindeki etkisi ölçülmüştür. Güvenilirlik analizi sonucunda 0 ile 1 aralığında (0 ≤ α ≤ 1) değişen bir Cronbach's Alpha (α) değeri hesaplanmıştır. üst konumdaki yöneticileri kapsamaktadır. Nonaka ve Takeuchi 1995). bilgi yönetim stratejisini ölçmeye yönelik 11. Ayrıca. bilgi yönetim altyapısını ölçmeye yönelik 34 soru yer almaktadır. Anketlerden elde edilen veriler istatistiksel değerlendirme için SPSS 16 analiz programına aktarılmıştır. Etkin bilgi yönetimini kolaylaştıracak bir organizasyonel yapı kurulurken. öğrenen. Hiyerarşik bir yönetim yapısında.büyük önem taşımaktadır (Beijerse 1999. Araştırmada yer alan bilgi yönetim altyapısı kavramı. Anket sorularının değerlendirilmesi. Hedef Yanıtlayıcılar ve Yöntem Bu çalış mada. bünyelerinde insan kaynakları birimi bulundurmaları da örneklem alanının belirlenmesine etken olmuştur. Gold 2001. bilgi üretimin önündeki engellerin aşılmasını kolaylaştıracaktır (Pfeffer 1992). Choi ve Lee 2002) alınmış. Narasimha 2001). uyguladıkları bilgi yönetim stratejilerine göre sınıflandıracak küme analizleri yapılmıştır. Örneklem. Bu araştırmanın örneklem alanı. Türk nşaat Sektöründe yer alan firmaların uyguladıkları bilgi yönetim stratejileri incelenmiştir. uyguladıkları bilgi yönetim stratejilerine göre. 2000). çalışanlarla danış manlar arasındaki haberleşme ve bilgi paylaşımı sınırlı olmaktadır. çalışanların kendi aralarındaki. Güvenilirlik analizi. genel müdür ve yardımcıları. Bilgi yönetimini uygulayan firmaları gösteren herhangi bir veritabanı olmadığından araştırma örnekleminin belirlenmesinde yargısal örnekleme yoluna gidilmiştir. araştırmaya katkıları dikkate alınarak araştırmacılar tarafından belirlenmektedir (Kinnear 1991). ölçüm konuları içerisinde yer alan soruların kendi içerisindeki tutarlılığını belirlemek amacıyla Cronbach's Alpha (α) değerine bakılarak yapılmaktadır. 235 . kullanılan ölçüm soruları literatürden (Lee ve Choi 2003. biçimsel bir yapı olmaktan çok insan merkezli bir örgütlenmedir.

65 5. Berkhin 2002.00 2.83 0. her bir ölçüm konusuna ait Cronbach Alpha değerleri verilmiştir. ilgili ölçüm konusuna ait soruların güvenilir olarak kabul edilebileceğini gösterir (örn. Bu çalışmada bilgi yönetim stratejileri dört kümede değerlendirilmiştir (örn. içsel yönü BYS ve kültürel bilgi yönetim altyapısına ilişkin iki soru Cronbach Alpha değerini çok düşürdüğü için bu sorular değerlendirilmeye alınmamıştır. Karypis 1999). Bilgi yönetim stratejisine göre sınıflandırma için küme analizi 1. Cronbach Alpha değerinin 0.000 Dışsal Yönlü çsel Yönlü Grup Sayıları .Araştırma Bulguları ve Tartışma Bu çalışmada . Grup 3.88 0. geri kalanlar zamansızlıktan veya daha başka sebeplerden dolayı anket formunu doldurmamışlardır. Ölçüm parametrelerine ilişkin dağılım.105 büyük ölçekli inşaat firması anket formunu doldururken.54’ü Müteahhitler Birliği’ne üye .68 24.73 0.66 5. Küme analizi.70’den büyük olması (α ≥ 0.80 0. Bu cevap oranı analiz birimi firma olduğundan ve soru formu örgütsel boyutta kapsamlı sorular içerdiğinden kabul edilebilir bir orandır. Grup 2. standart sapma ve Cronbach's Alpha değerleri Cronbach's Alpha (α) 0.53 5. Tablo 1.70). 105 büyük ölçekli Türk inşaat firmasından elde edilen sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Bu nesneler iki boyutlu düzlem üzerinde noktalarla gösterilir.95 5. Karypis 1999.83 0. Küme işleminin uygulandığı veri setindeki her bir veriye nesne adı verilir.81 76. Bilgin 2003). veri indirgeme veya nesnelerin doğal sınıflarını bulma gibi çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır (Berkhin 2002.31 0. Tablo 3.84 Ölçüm Konuları Dışsal yönlü BYS çsel yönlü BYS Teknolojik BY Altyapısı Kültürel BY Altyapısı Yapısal BY Altyapısı Soru sayısı 5 6 11 12 11 Ortalama 3. Bu çalışmada küme analizi sonucu elde edilen değerler Tablo 1 ’de verilmiştir. Bu tanımlara göre her küme temsil ettiği nesneleri en iyi ifade edecek şekilde düzenlenir. Tablo 1’de. Çalış ma sonunda nihai cevap oranı %35 olmuştur. statistiksel değerlendirme için hazırlanan soruların dağılımı ve elde edilen yanıtların ortalaması. ortalama.95 Firmaları uyguladıkları bilgi yönetim stratejisine göre gruplandırabilmek için küme analizi yapılmıştır.000 236 3.94 Std Sapma 1. Nunally 1978). Grup 5. Bierly ve Chakrabarti. Literatürde küme analizini açıklayan birçok tanım bulunmaktadır (örn. en basit tanımıyla benzer özellik gösteren veri elemanlarının kendi aralarında gruplara ayrılmasıdır.71 5. Bilgi yönetim stratejilerinin bilgi yönetim altyapısı üzerindeki etkilerini belirleyebilmek için firmalardan elde edilen veriler analiz edilmiştir.91 0. 1996).000 4. Güvenilirlik analizi sonucu Cronbach Alpha değerleri incelendiğinde.18 5.80 0.79 4. Grup 2. standart sapması ve Cronbach's Alpha değerleri Tablo 3’te gösterilmiştir. Küme analizi.

Tablo 4.001 237 .726 0.981 statistiksel Uygunluğu F değeri p anlamlılık değeri 6. Şekil 2) 4.767 4. firmaların dışsal ve içsel yönlü öğrenmelerinin düşük olduğu grup. grupta yer alan firmalarda içsel ve dışsal yönlü bilgiye verilen önem çok fazla ve bu grupta 24 inşaat firması yer almaktadır. (2) Araştırıcı. grupta yer alan firmalarda içsel ve dışsal yönlü bilgiye verilen önem çok azdır.Yüksek 1.001*** Kültürel Teknolojik Yapısal * p≤0. firmaların dışsal yönlü öğrenmelerinin.380 5. Grup Sömürücü ort = 3. Bu etkinin belirlenmesi için değişkenlere ilişkin varyasyon (ANOVA) analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda 5 inşaat firması bu grupta yer almıştır. dışsal yönlü öğrenmelerine göre daha kuvvetli olduğu grup.849 5. ** p≤0. Yapılan analizde dışsal yönlülüğü kuvvetli içsel yönlülüğü zayıf firma sayısı sıfırdır. Grup Yalnızlığı Seven 2. ***p≤0.661 3. grupta yer alan firmalar.05 .891 5.01 .048*** 13. Grup Araştırıcı Düşük ort = 5. firmaların dışsal ve içsel yönlü öğrenmelerinin yüksek olduğu grup (örn.645 Düşük çsel Yönlü Yüksek Şekil 2. Küme analizine ilişkin ortalama değerler 1 Kümeler 2 3 5.708 4. dışsal yönlü bilgi yerine içsel yönlü bilgiye daha çok önem vermekte ve bu grupta 76 inşaat firması yer almaktadır. firmaların bilgi yönetim altyapısı üzerinde nasıl bir etkisi olduğu hesaplanmıştır. Yapılan analiz sonucu (Tablo 3. Elde edilen sonuçlar ve bu sonuçlara ilişkin F ve p (istatistiksel anlamlılık) değerleri Tablo 4’te gösterilmiştir. Kaynağına göre bilgi yönetim stratejisinin. (3) Yalnızlığı seven.561 0. içsel yönlü öğrenmelerine göre daha kuvvetli olduğu grup. Bierly ve Chakrabarti. 3. 2. Her bir grup uyguladıkları bilgi yönetim stratejisini ifade edecek biçimde adlandırılmıştır: (1) Sömürücü. 1996).917 4.727 4 5.468 0.001*** 2. nşaat firmalarının bilgi yönetim stratejisine göre sınıflandırılması Tablo 1’den elde edilen değerler Şekil 2’de gösterilmiştir. (4) Yenilikçi.254 2. Grup Yenilikçi Dışsal Yönlü 4. firmaların içsel yönlü öğrenmelerinin.

3. bilgi yönetimi stratejisinin her firmada belirli bir ölçüde uygulandığını göstermekte ve ‘bilgi yönetimi stratejisi’ ile ‘bilgi yönetim altyapısı” arasında birbirini etkileyen anlamlı bir ilişkinin olduğunu ortaya çıkarmaktadır. and people. 238 . dışsal ve içsel yönlü BYS’lerinin her ikisini uygulayabilen firmaların bilgi yönetim altyapısına ilişkin göstergeler en üst seviyede çıkmıştır. 1. teknolojik BY altyapısı. Project Management Journal. Elde edilen sonuçlarda firmalar. 123-135.S. Dışsal ve içsel yönlü BYS’lerinin her ikisini de uygulayamayan firmaların bilgi yönetim altyapısına ilişkin göstergeler en düşük seviyededir. firmaların bilgi yönetim altyapısına ilişkin değerlerinin nasıl değiştiği gösterilmiştir. kültürel BY altyapısı. en kötü durumdadır. nşaat firmalarında uygulanan bilgi yönetimi stratejisine ilişkin küme analizi yapılmış.firmaların. Harvard Business School. grupta yer alan. ikinci sıradadır. yapısal BY altyapısı göstergeleri dört grup içerisinde. Sonuçlar Bu çalışmada. kültürel BY altyapısı. elde edilen sonuçların istatistiksel açıdan tesadüfü bulunmuş değerler olmadığı.D. Berkhin P.. her bir kümedeki bilgi yönetim stratejisi. Araştırma bulguları. her bir değerin istatistiksel açıdan anlamlı olduğu (p≤0.A. içsel yönlü BYS’ni dışsal yönlü BYS’ne göre daha fazla tercih etmektedir. yapısal BY altyapısı göstergeleri dört grup içerisinde. Dışsal yönlü stratejinin. Beijerse. (1999). P. Kaynağına göre bilgi yönetim stratejilerinin oluşturduğu dört grupta.: One giant brain. “Generic knowledge strategies in the US pharmaceutical industry”. Knowledge management in organizations: examining the interaction between technologies. M. Araştırıcı olarak adlandırılan .firmaların. Chakrabarti. yapısal BY altyapısı göstergeleri diğer üç gruptaki firmaya göre en yüksek düzeydedir. analize katılan firmalarda görülmemiştir. G. Yalnızlığı Seven olarak adlandırılan -3. teknolojik BY altyapısı. San Jose. Information management strategy for project management. Moreu K. R. Journal of Knowledge Management. 75-95. 1. kültürel BY altyapısı.Tablo 4’te. USA. bilgi yönetimi stratejisi kavramı inşaat sektöründe ana yüklenici konumunda bulunan firmalar için araştırılmıştır. Back.. (1996). 2. (2001). Survey of clustering data mining techniques. Sömürücü olarak adlandırılan 1.. (2002).4. (2001). grupta ise firma bulunmamaktadır. dışsal yönlüğe göre daha baskın olduğu firmalarda bilgi yönetim altyapısına ilişkin göstergeler önem derecesine göre ikinci sırda yer almıştır. Strategic Management Journal. çsel yönlü stratejinin. nşaat firmaları bağlamında. Bierly. 94-110. teknolojik BY altyapısı. Yenilikçi olarak adlandırılan -2. 68-75. E.firmaların. grupta yer alan.05) görülmüştür. techniques. A. 32. Journal of Knowledge Management. Bhatt. Kaynaklar Alavi. Accrue Software Inc. içsel yönlüğe göre daha baskın olması durumu. firmaların bilgi yönetim altyapısı bağlamında incelenmiştir. Questions in knowledge management: defining and conceptualizing a phenomenon. 5. grupta yer alan. analize ilişkin F ve p anlamlılık değerleri incelendiğinde. (1997) KPMG peat marwick U. California.

T. Kıvrak S. p. 173-87. sf.R.1. Lancaster. ve Govindarajan. Choi. (2005) '' nşaat Sektöründe Yüklenici Firmalar için Web-Tabanlı Bilgi Yönetimi Sistemi''. 34. Lee. 29-30 Eylül 2005. Knowledge management strategy and its link to knowledge creation process. Oxford. Singapore. IEEE Computer. 1. Türk nşaat Sektöründeki Bilgi Yönetimi Uygulamalarında Yaşanan Problemler ve Çözüm Önerileri. Bilgisayar ve Kontrol Eğitimi. (1997). Yüksek Lisans Tezi. Boston. McGraw-Hill.. (2001). Anumba. V. T. Expert Systems with Applications. Prentice-Hall. Fen Bilimleri Enstitüsü. 8. Capstone Publishing Limited.H. Harvard Business School. (1998) Working knowledge. (2005) Knowledge management in construction. G. fourth edition. Araujo and J. Marmara Üniversitesi. Knowledge management: an organizational capabilities perspective. B. H. Gupta. UK. 27. INSPEL-International Journal of Special Libraries. 185-214. (1999). Koulopoulos. L. (1999). J. Easterby-Smith. Management. T. (2003).S. CHAMELEON: A hierarchical clustering algorithm using dynamic modeling. Veri madenciliğinde kümeleme analizi yöntemi uygulaması. The roles of knowledge professionals for knowledge management. ve Taylor. Knowledge management's social dimension: lessons from nucor steel. R. In: M. P M. Anadolu Üniversitesi. (1991). (2004). Davenport. 459-465.. What causes organizations to learn? . 3. Dessler. 2. stanbul Teknik Üniversitesi. Boston. Han E. 239 .Bilgin T. 42. Sloan Management Review. USA. 214-225. R.H. C J ve Carrillo. Smart things to know about knowledge management. 68-75. Harvard Business School. 1. 18.. zmir. Marketing research: an applied approach. Karypis G.H.).45. Gold... ve Kumar V. 32. Competing in the third wave. Hope T. J M. (2008). (2005) '' nşaat Sektöründe Yüklenici Firmalar için Web-Tabanlı Bilgi Yönetimi Sistemi: Yükleniciler için Bilgi Platformu (YiBiP)''. Yüksek Lisans Tezi. 551-577. Burgoyne (Eds. Yüksek Lisans Tezi.K. ve Prusak L. A. Arslan G. Yapı şletmesi Kongresi. Çıdık M. ve Segars A. Vol. Klimecki. H. Kim. England. Blackwell Science Publishers. 1-8. 71-81. A.. Kıvrak S. Chuang S. 103-120. H. Expert System with Applications. (1998). Kamara. Malhotra A. (1999)..C. A resource-based perspective on knowledge management capability and competitive advantage: an empirical investigation. (2000). S. (2002). Kinnear. C. Journal of Management Information Systems. Lassleben. ve Frappaolo. Organizational learning (proceedings of the 3rd international conference on organizational learning). (2000).. 23.

Prentice Hall. Engineering. K. 63–74. C. ve Spek R. (1992). Managing knowledge@work: an overview of knowledge management.13. Sloan Management Review. Pfeffer. ve Saravanan A. and organizational performance: An integrative view and empirical examination. (2001) Measuring knowledge management for construction organizations. Journal of Intellectual Capital. (2001). Knowledge management methods. Supporting knowledge management: A selection of methods and techniques. J. 1-10. Boston. H. 5. K. Organizational communication: approaches and processes. Quorum Books. Tiwana. The knowledge management toolkit. 43-59. Knowledge diffusion through strategic communities. ve Hill.H. Construction and Architectural Management. Nonaka. (1997). Proceedings of the International conference held in London. Miller. (2000). 8. (2000). McGraw-Hill. Nonaka.. Zack. Elif Özsayar. Çev. (1999). (2002) Intellectual capital accounting and reporting in the knowledge economy.. Wadsworth Publishing Company. 2. Oxford University Press. Developing a knowledge strategy. I.. Lang. (1986). ve Choi. J. Managing with power: politics and influence in organizations.M. California. (1995). Journal of Management Information Systems. Organization Science. 128-148..K. B. Knowledge management enablers. Narasimha. (2001). K. OECD. Storck. 2. 125-145. Expert Systems With Applications. Thierauf. Salience of knowledge in a strategic theory of the firm. Journal of Intellectual Capital. Bilginin yönetimi. Westport. P. 179-228. ve Takeuchi. 14-37. (1978). 3. 1. J. stanbul. Nunally J. (1995). Seetharaman A. Dışbank. 15. Lead Article in KBS 86 Knowledge Based Systems. processes. Journal of Knowledge Management. (1999). (2003). Wiig. ve McCaffer R. Knowledge management systems for business. (1994) A dynamic theory of organizational knowledge creation. 41.T. Harvard Business School Press.C. (2003). (2001). 2. 1. S. 3. 5. 41. Schema Press. Psychometric Theory (2nd edition). 1. (2001) Knowledge Management: Learning-by-Comparing Experiences from Private Firms and Public Organizations.S. USA.27. New York. 240 . Lee. K (1995). M.. Tiwana. Expert systems: impacts & potentials.Kululanga G. P. A. R. New York. Managerial concerns in knowledge management. 215-224. H. Plunkett. The knowledge creating company. 1. Hoog R. 3. I. Knowledge Management Working Group of the Federal Chief Information Officers Council. Sooria H. 5. Wiig. A. Wiig. 346-354. 20. California Management Review.

Böl. pazar yönlülükleri ile kurumsal performansları arasında doğrudan ve dolaylı ilişkilerin varlığını ve bu ilişkilerin pozitif ve anlamlı olduğunu doğrularken.edu.-Mim. Çağış Kampüsü. Balıkesir. Böl.tr Erkan Karaman Balıkesir Üniversitesi Müh. Mimarlık. Araştırma bulguları beton prefabrikasyon sektöründe faaliyet gösteren firmaların. Böl. Balıkesir.edu. 1990 yılından önce de ‘pazarlama yönlülük’ (Payne 1988). Çağış Kampüsü. Çağış Kampüsü.tr Serdar Kale Balıkesir Üniversitesi Müh. farklı tanımlamalar yapılmış ve pazar yönlü firmaların sadece 241 . Fakat bu çalış malarda pazar yönlülük kavramıyla ilgili bir kuramsal model geliştirmekten çok. Bu çalışmada beton prefabrikasyon sektöründe faaliyet gösteren firmaların pazar yönlülüklerini incelemek için kuramsal bir model geliştirilmiş ve geliştirilen kuramsal modeli ampirik olarak test etmek amacıyla bir anket çalışması yapılmıştır. firmaların rekabet üstünlüğü sağlayabilmelerinin önemli koşullarından biri de pazar yönlülüğüdür. Kısmi en küçük kareler yöntemi Giriş Pazar yönlülük kavramı yaklaşık olarak 50 yıl önce ortaya çıkmış olmasına rağmen aradan geçen zaman içerisinde güncelliğini kaybetmemiş ve farklı bir çok disiplinden araştırmacı tarafından sıklıkla kullanılan bir kavram olarak günümüze kadar gelmiştir. Balıkesir. Fak. ‘pazar yönelimlilik’ (Shapiro 1988) ve ‘müşteri yönlülük’ (Houston 1986) gibi kavramlar adı altında çeşitli çalışmalar yapılmıştır. nşaat Müh. Yıllar içerinde pazar yönelimi kavramı evrimleşerek önemli değişimler geçirmiş.edu. pazar yönlülüğü kavramının beton prefabrikasyon sektöründe faaliyet gösteren firmaların kurumsal performanslarının iyileştirilmesine yönelik önemli fırsatlar sunduğunu da ortaya koymaktadır.-Mim. E-posta: tulay@balikesir. Anahtar sözcükler: Beton prefabrikasyon sektörü. E-posta: skale@balikesir. Mimarlık.Beton Prefabrikasyon Sektöründe Pazar Yönlülüğü Tülay Çivici Balıkesir Üniversitesi Müh. Pazar yönlülük kavramı üstün müşteri değeri yaratarak rekabet avantajı elde edilebilmesi için rakip ve müşteri yönlülüğünün benimsenmesi ve fonksiyonlar arası koordinasyonun sağlanmasıdır. Fak. Fak. Pazar yönlülük.tr Öz Yoğun bir rekabet ortamının yaşandığı beton prefabrikasyon sektöründe. bu geliş im sürecinde 1990’lı yıllar önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu kavramın ortaya çıkışında yönetimsel bir alt disiplin olan pazarlama disiplini önemli bir rol oynar. E-posta: ekaraman@balikesir.-Mim.

Dikmen vd. Ganah vd. inşaat firmaların çok azının kendi pazarlama birim veya bölümünün bulunduğunu rapor etmiştir. sonraları ise farklı hizmet sektörleri bağlamında ampirik olarak test edilmiş ve firmanın pazar yönlülüğü ile kurumsal performansı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. pazarlama yeteneğinin. Pazar yönlülük kavramının literatürde doğru olarak tanımlanmasında ve incelenmesinde önemli rol oynayan çalış malardan birisi Narver ve Salter (1990) tarafından geliştirilen pazar yönlülük modeldir. Yisa vd. Pazar yönlülük kavramı. bir firmanın tüm eylemlerine ve süreçlerine karşılık gelirken. Yapılan araştırmalar inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların pazarlama prensiplerine adapte olmakta yavaş kaldıklarını ve pazarlama işlevlerinin firmanın yapısı içinde bütünleşmediğini ortaya koymaktadır (örn. 2005. Bu süreçte ‘pazar yönlülük’ kavramı. 1996. 1998 Winter ve Preece.özelliklerine değinilmiştir. Pazar yönlülüğü ile firma performansı arasında ilişkiyi inceleyen çalışmaların meta-analizi olan Kirca vd. (2005). Araştırmacılar inşaat sektöründe orta ve küçük ölçekteki girişimcilerin.. (2008) yapı mühendisliği ve danışmanlığı yapan firmalarının pazarlama süreçlerini ve tekniklerini incelemiş lerdir. Jaafar vd. Sonraki yıllarda ise ‘pazar yönlülük’ kavramının. 2000. (1996). Arditi ve Davis (1988) zaman içerisinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren birçok firmanın. Bu iki kuramsal model ilk olarak farklı üretim sektörleri.’nin (2005) çalışması. pazarlama karşısında Türk inşaat firmalarının tutum ve pazarlama algılarını incelediği çalış masında. nşaat yönetimi alanında da pazarlama ve pazar yönlülük kavramları farklı araştırmacılar tarafından incelenmiştir. ‘pazarlama yönlülüğü’ ve ‘müşteri yönlülüğü’ kavramları ile eş tutulmuş ve bir kavram kargaşası ortaya çıkmıştır. bu sektörde pazarlamanın önemini kavrayamadığını bildirmektedir. sözleşmecilerin çoğu tarafından stratejik başarı olarak görüleceği sonucuna varmıştır. Bennett. Benzer bir gözlemi Winter ve Preece (2000) de ileri sürmekte ve inşaat sektöründe pazarlama konusunun son yıllarda önem kazanmaya başladağını belirtmektedirler. inşaat sektöründe pazar stratejilerini araştırmış ve bu stratejilerin orta ve küçük ölçekli giriş imcilerin zorluklarla karşı karşıya kaldıkları sonucuna varmıştır. (2008). ‘pazarlama yönlülüğü’ ve ‘müşteri yönlülüğü’ kavramlarından farklı bir kavram olduğu literatürde yaygınlık kazanmıştır. Bu firmalarda pazarlama süreçlerinin ve eylemlerin büyük bir çoğunun veya tamamının ya firmanın ortakları ya da yöneticiler tarafından üstlenildiği gözlemlenmiştir. pazarlama yönlülüğü kavramın ise firmanın pazarlama birimin eylemlerine ve süreçlerine karşılık geldiğ i konusunda literatürde ortak bir görüş oluşmuştur.). yapım ve pazarlama stratejilerinden yoksun oldukları sonucuna varmışlardır. pazar yönlülük kavramının literatürde yaygın kabulünü ve kurumsal performans ile arasındaki pozitif ilişkinin geçerliliğini bir kez daha doğrulamıştır. Yisa vd. yapım girişimcilerinin içinde pazarlama fonksiyonunun etkinliğinin arttırılması için bir çerçeve önermektedir. Cicmil ve Nicholson. Yukarıda incelenen makaleler ış ığında inşaat yönetimi liteartüründe pazar yönlülük ve pazarlama yönelimi kavramları arasındaki farkın tam olarak anşılmadığı ve bu nedenle 242 . Pazar yönlülük kavramının geliş im sürecinde önerilen bir diğer önemli kuramsal model de Kohli ve Jaworski’in (1990) modelidir. Morgan (1990). 1990’a gelindiğinde ise literatürde pazar yönlülük kavramının tanımına ilişkin büyük ölçüde belirsizlik hakim oluşmuştur. Bu çalışmanın sonuçlarına göre yapı mühendisliği ve danışmanlığı alanında faaliyet gösteren çok sayıda firmanın pazarlama biriminin olmadığı ve pazarlama fonksiyonlarında gerekli olabilecek personelinin de istihdam edilmediği ortaya konmaktadır.

Deshpandé ve Farley (1998) pazar yönlülükle müşteri yönlülüğün aynı anlama geldiğini ve pazar yönlülüğün kültürel bir odaklanmanın yansıması olduğunu ileri sürmüşlerdir. işletmedeki bütün hak sahiplerinin de çıkarlarını dikkate alarak üstün müşteri değeri yaratmak anlamına gelirken. Bu davranışlar. Day (1994)’e göre pazar yönlülük. özellikle iki grup araştırmacı (Kohli ve Jaworski 1990. Kurumsal kültür açısından pazar yönlülük. 1994) tarafından yapılan çalışmalarda pazar yönlülük kavramı için yeni modeller ve ölçüm yöntemleri geliştirilmiş olduğu ve bu araştırmaların diğer bilimsel araştırmalara öncülük ettiği görülmektedir. 1993. Bu tanımlama firmalarda pazar bilgisinin elde edilmesi için etkin bir bilgi sisteminin varlığını kaçınılmaz kılmakta ve pazara verilecek cevabın her aşamasında bütün departmanların katılımını gerekli görmektedir. Deshpandé vd. Narver ve Slater (1990) ise pazar yönlülük kavramının kurumsal kültür boyutu ile incelenmesi ve değerlendirilmesi gereken bir kavram olduğunu ileri sürerek pazar yönlülük kavramına bu açıdan yaklaşmış lardır.söz konusu iki kavramın eş kavramlar gibi incelendiği ortaya çıkmaktadır. üstün müşteri değeri yaratarak rekabet avantajın elde edilebilmesi için rakip yönlülüğün ve müşteri yönlülüğün benimsenmesi ve fonksiyonlar arası koordinasyonun sağlanmasıdır (Narver ve Slater 1990). Bu araştırmacılara göre pazar yönlülük kavramı davranışsal bakış açısından. rakipleri ve diğer alıcı-satıcıları da dikkate alarak ilgi gösterilmesinin gerekliliğini vurgulamış lardır. bir firmanın müşteri ihtiyaçlarına cevap verecek üstün ürünler oluşturmasının ön koşulu olduğunu öne sürmektedir. pazar yönlülük firmanın paydaşlarıyla ilgili (müşteri. Bu makalede sunulan araştırmanın birinici hedefi. Kohli ve Jaworski (1990) ve Kohli vd. Beton Prebafrikasyon Sektörünün genel özellikleri tanımlanmış. (1993) müşteri yönlülüğü açısı ile yaklamış ve müşterilerle sadece bugünü dikkate alarak değil gelecekteki olası tercihlerini anlayacak şekilde. Rukert (1992) pazar yönlülük kavramına stratejik bir açıdan bakarken. Kohli vd. Araştırmanın belirtilen bu amaçlara ulaşması için öncelikle pazar yönlülüğü kavramı tanımlanmış ve kuramsal bir model önerilmiş. pazar yönlülük kavramına ilişkin inşaat yönetimi alanındaki gözlenen kavram karışıklığını giderirken ikinci amacı ise pazar yönlülük ile firma performansı arasındaki ilişkiyi ampirik olarak Beton Prebafrikasyon Sektöründe faaliyet gösteren firmalar bağlamında incelemektir. ve önerilen kuramsal model ampirik olarak incelenmiştir. (1993) ’nin öne sürdüğü pazar yönlülük kavramı 1990 öncesi literatürde kullanıldığı gibi pazarlama iş levi gibi dar bir bakış açıdan yaklaşmamakta ve pazar yönlülük kavramına davranışsal bir bakış açısı getirmektedir. Baker (1999) pazar yönlülüğü kavramına eylemler açısından yaklaşmış ve pazar yönlülük kavramını firmanın stratejik eylemlerini uygulamak ve koordine etmek için paydaşlarına ilişkin bilgiyi incelediği ve kullandığı süreçler olarak tanımlamıştır. müşterinin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaç ve tercihlerindeki değişime ilişkin bilgilerin toplanması.. Diğer bir deyişle. (1998) ise pazar yönlülük kavramına değer zinciri açısından yaklaşmıştır. Lado vd. Narver ve Slater 1990. elde edilen bu bilgilerin organizasyondaki bütün departmanlar arasında dağılımının sağlanması ve pazara verilecek tepkinin bu bilgiler doğrultusunda belirlenmesi ve uygulanmasıdır. Pazar Yönlülük Kavramı Pazar yönlülük kavramı ile ilgili araştırmalar incelendiğinde. 243 . tedarikçi ve içsel iş levleri) örğütsel davranış ilkeleri üzerine kurulmuş bir kurum kültürüdür. Bu iki grup araştırmacının pazar yönlülük kavramına getirdiği bu yeni yaklaşımları izleyen çok sayıda araştırmacı da pazar yönlülük kavramına farklı bakış açıları kazandırmışlardır.

firmanın ticari hedeflerinin oluşturulmasında müşteri memnuniyetini temel alan bir yaklaşımdır. Müşteri memnuniyeti sadece bugün için değil. süreçler/bileşenler arasındaki dolaylı ve doğrudan etkileşimler göz önüne alınarak süreçlerin/bileşlerin incelenmesi gerekir. Narver ve Slater’in (1990) kuramsal modeli. firmaların çeşitli süreçlerin/bileşenlerin farklı şekillerde bir araya gelmesiyle oluşan varlıklar olması nedeniyle. (Narver ve Slater1990). (1) müşteri memnuniyeti. (1) pazar yönlülük kavramını tanımlamak (2) pazar yönlülük kavramına ilişkin kuramsal model geliştirmek. Firma içinde herkesin. (3) geliştirilen kuramsal modeli ampirik olarak doğrulamak ve (4) önerilen kuramsal model ile kurumsal performansı arasındaki ilişkiyi incelemek olmuştur. Yakın dönemde kurumların performansını inceleyen çalışmalarda en yaygın olarak izlenen çağdaş yaklaşımlardan biri de yapılandırmacı yaklaşımdır. müşteri değeri yaratmalarına ve rakip firmaların stratejik eylemlerine ilişkin bilgi ve deneyimlerinin serbestçe paylaşmasıdır. Müşteri memnuniyeti. içsel koordinasyon ise firmanın motivasyonel performansını ve pazar performansını doğrudan etkilemektedir. Firma çalışanlarının iş memnuniyeti. Firmanın pazar performansı ise firmanın rakip firmalara müşteritaleplerini karşılama yeneteğinin geliştirlmesi ve iyileştirilmesi ayrıca pazar payı 244 . Kuramsal modeli oluşturan faktörler. Rakip yönlülük de rekabet. çsel Koordinasyon. rakip yönlülüğü ve içsel koordinasyonun. Fakat Narver ve Slater’in (1990) kuramsal modeli pazar yönlülük kavramını oluşturan üç ana faktörün. bilgi ve yeteneklerinin arttılmasına yönelik faliyetlerin desteklenmesi gibi ölçütler ile değerlendirilebilir. firmanın içsel koordinasyonunu doğrudan etkilerken. Bu yaklaşımın temelinde müşterinin ihtiyaçlarının tam olarak anlaşılması ve firma içerisinde müşterinin beklentilerinin sistematik biçimde incelenmesi ve değerlendirilmesi yatmaktadır.Yukarıda özetlenen çalışmaların temel amaçları. (2) rakip yönlülük. pazar yönlülük kavramını oluşturan üç bileşen ile kurumsal performans arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlakta ve bileşenler arasındaki doğrudan ve dolaylı ilişkileri de değerlendirmektedir. Pazar yönlülük ve kurumsal performans arasındaki ilişki bir çok çalış maya konu olmuştur (Bakınız Kirca vd. ekonomik düzeylerinin iyileştirilmesi. müşteri memnuniyeti. ve (3) içsel koordinasyon. Pazar yönlülük kavramına ilişkin geliştirilen bu modeller incelendiğinde en yaygın olarak kullanılan kuramsal modelin Narver ve Slater (1990) tarafından gerçekleştirilen model olduğu ortaya çıkmaktadır. Şekil 1 de sunulan kuramsal model önerisi. 2005). modelin geçerliliğinin çok sayıda araştırmada doğrulanmış olmasıdır. Önerilen bu kuramsal modele göre müşteri memnuyeti ve rakip yönlülük. zamanla pazar değişikliklerine bağlı olarak gelişebilecek durumlarda bile tam bir müşteri değer zincirinin işletmeler tarafından yaratılmasını ihtiyaç göstermektedir (Narver ve Slater1990). farklı pazarlama eylemleri ile rakipleri saf dışı bırakmayı ve aynı zamanda rakiplere karşı her zaman önlem almayı gerekli kılan bir anlayıştır. Bu yaklaşıma göre. Bu çalışmalardan çıkan ortak sonuç ise pazar yönelimini oluşturan üç bileşenin her biri ile kurumsal performansı arasında anlamlı ve pozitif bir ilişkinin var olduğudur. Narver ve Slater’in (1990) modelinin yagın olmasındaki temel neden. farklı pazarlarda. her birinin kurumsal performansı doğrudan etkilediği kabulü üzerine geliştirilen bir modelin olması dolayısla. Rakip Yönlülük. farklı ödüller için bir savaş olarak düşünülmeli ve müşteri yönlülükle beraber rakip yönlü olmanın gereği de unutulmamalıdır (Narver ve Slater1990). personel ve diğer kaynakların uyumlu olarak çalışmasıdır. firmanın bütününde. Motivasyonel performans firmanın çalışanlarının motivasyon düzeyinin arttırılmasında ve iyileştirilmesinde firmanın gösterdiği performansın bir ölçütüdür. modeli oluşturan bileşenler arasındaki dolaylı ilişkin tamamı ihmal edilmiştir. pazar yönlülük kavramını üç ana faktör ile açıklamaktadır.

Kurumsal performansın iki farklı bileşenden oluşmasının temel gerekçesi ise yakın dönem de performans kavramında incelenen çalışmalarda çoklu paydaş yaklaşımın kullanılması ve bu yaklaşımın günümüz piyasa koşullarında kurumların performanslarının tek ölçütle kavramlaştırılmalarının yetersiz olacağıdır. yüzyılın ilk yarısında endüstriyel gelişmeler ve Avrupa’daki yoğun yapı talebi ile beton prefabrikasyon uygulamaları yaygınlık kazanmıştır. Bugünkü anlamıyla prefabrikasyonun ilk temelleri 19. 2008). 2008). tek katlı endüstriyel yapılar ile sınırlı iken sonraki yıllarda uygulama alanları alt yapı ve çevre düzenleme elemanlarını da içine alacak şekilde genişlemiştir. yüzyılın başlarında atılmıştır. daha ekonomik üretim olduğundan. Ülkemizde ise ancak 1960'lı yılların sonlarında beton prefabrikasyon uygulamalarına başlanabilmiştir. teknolojilerinin yenilenmesi. Beton prefabrikasyonun bu uygulamalardaki pazar payı günümüzde %85-%90’lara ulaşmıştır (Anadol 2008). Bu alandaki ilk uygulamalar. daha çok.gibi ölçütler ile değerlendirilebilir. kısacası daha çok ve daha nitelikli yapı üretim yapılması gereğinden doğmuştur. beton prefabrikasyonu. Pazar yönlülük için kuramsal bir model önerisi Prefabrike Beton Sektörüne Genel Bir Bakış Prefabrikasyon sözcüğü. MÜŞTER MEMNUN YET MOT VASYONEL PERFORMANS ÇSEL KOORD NASYON RAK P YÖNLÜLÜK PAZAR PERFORMANSI Şekil 1. Bu anlamda. fabrikalara alınmakta ve sürecin tüm aşamaları konrol altında tutulmaktadır. bir ürünü oluşturan parçaların fabrikada kontrol altında ve seri olarak üretildiği ve bir bant sistemi üzerinde bu parçaların bir araya getirildiği endüstriyel sistemler için kullanılmaktadır. artan dünya nüfusu ve gelişen uygarlıkla birlikte. Endüstriyel bir üretim olan beton prefabrikasyonun ana amacı. dır. 20. Son yıllardaki endüstrileşme hızına paralel olarak artan endüstriyel yapı ihtiyacının hemen hemen tümü. daha kaliteli. genel anlamda. üretim. 2007 yılı itibarıyla Türkiye Beton Prefabrikasyon sektöründe faaliyet gösteren kayıtlı firma sayısı 76’dır (YEMAR. 245 . artık beton prefabrikasyon tekniği ile karşılanmaktadır. Bu firmalarda toplam 3909 personel istihdam edilirken firma başına düşen ortalama personel sayısı 122’ dir (YEMAR. insanlığın artan ve çeşitlenen gereksinimlerinin karşılanması için üretim sistemlerinin rasyonelleştirilmesi.

80~199 2 4% 4 0~7 9 31 % 2 00 ≤ 1 4% ≤ 20 1 2% 21 ~30 19% Şekil 2. birliğe üye firmalara ankete katılımlarını teşvik etmiştir. Bu temsil oranı araştırma sonuçlarının genellenebilir olduğu göstermektedir. Firmaların Pazar yönlülüğü ve performansları ise ‘hiç katılmıyorum’ ile ‘tamamen katılıyorum’ arasında değişen yedili Likert ölçeği ile değerlendirilmiştir. Ana kitle ve hedef yanıtlayıcılar belirlendikten sonra. Firmaların Tam Zamanlı Personel Sayısı Dağılımı 246 . proje müdürleri ve teknik ofis müdürleri araştırmanın hedef yanıtlayıcıları olarak belirlenmiştir. Araştırmada yer alan pazar yönlülüğüne ilişkin kavramlar. genel müdür ve yardımcıları. Anket formununda firmaların kuruluş yılları ve çalıştırdıkları tam zamanlı personel sayıları açık uçlu soru şeklinde yöneltilmiştir. yukarıda belirtilen kriterlere uyan Türkiye’deki beton prefabrikasyon üretimi yapan firmaları belirlemek için Türkiye Betonarne Prefabrikasyon Birliği ile bağlantı kurulumuş ve birliğin veri tabanında yer alan firmalarla gerek ziyaret edilerek gerekse telefon yolu ile temasa geçilip. prefabrikasyon sektörüne uygulanabilmesi için yeniden düzenlenmiştir. Anket çalış masına katılan firmaların %69’u 40 veya daha fazla tam zamanlı personel istidham etmektedir. Şekil 2 de anket çalışmasına katılan firmaların tam zamanlı çalışan personel sayına göre dağılımı sunulmuştur. üst konumdaki yöneticileri kapsamaktadır. Bu süreçte Türkiye Betonarne Prefabrikasyon Birliği. firmalarının finansal ve beşeri ölçeği dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu çalışmada. Prefabrik firmalarında uygulanmak üzere“Beton Prefabrikasyon Sektöründe Pazar Yönlülük” başlıklı anket formu hazırlanmıştır. Narver ve Slater (1990) ve Lai (2003) tarafından kullanılan ölçüm soruları. Beton prefabriksayon sektöründe kayıtlı toplam 76 adet firmanın faaliyet gösterdiği göz önüne alındığında örnekleminin populasyonu temsil etme oranı (45/76) %59’ dır. Şekil 3 de ise anket çalışmasına katılan firmaların yaşlarına göre dağılımı sunulmuştur. anket formu araştırmaya katılmayı kabul eden firma yetkililerine e-posta yolu ile dağıtılmıştır. Bu nedenle firma yöneticileri.Araştırma Yöntemi Örneklem ve Hedef Yanıtlayıcılar Beton prefabrik sektöründe pazar yönlülüğü incelemeyi amaçlayan bu çalışmaya katkıda bulunabileceğini düşündüğümüz beton prefabrik firmları dikkate alınarak araştırmanın örneklemi belirlenmiştir. katılımcı firmaların %74’ü 11 veya daha fazla yıldır bu sektörde faaliyet göstermektedir. Anket çalışmasına toplam 45 firma katılmıştır. Bu araştırmanın örneklem alanı.

60 olan eşik değerinin üzerinde olması nedenleriyle ölçüm sorularının güvenirlik kriterini sağladığ ı sonucuna varılmıştır (Tablo 1). Değişkenlerin ölçülmesinde sorulan ölçüm sorularının güvenirliliği. Her değişken için hesaplanan ortalama varyans. içsel tutarlılık. Modelin tüm değikenlerinin Cronbach alfa değerinin 0. ve geçerlilik kriterleri göz önünde tutulmuştur. ölçüm sorularının iç tutarlık kriterini de sağladığı sonucuna varılmıştır (Tablo 1). en karmaşık bağımlı değişkeni açıklamada kullanılan değişken sayısının 10 katı kadar olması koşulunu zorunlu kılmaktadır. Cronbach alfa ve kompozit güvenirlilik değerleri ile incelenmiştir (Tablo 1). Kısmi En Küçük Kareler yönteminin bu çalışma kapsamında seçilmesinin temel nedeni. Kısmi En Küçük Kareler yönteminde ölçüm iki aşamada gerçekleşmektedir öncelikli olarak modelinin sonuçlarının incelenmesi belirlenen istatistiksel kriterleri sağlaması koşulunda ise yapısal modelin sonuçlarının değerlendirilmesi yapılmaktadır. Ölçüm Modeli Ölçüm modelinin değerlendirilmesinde. Bu çalışma kapsamında en karmaşık bağımlı değikeni açıklamada kullanılan degişken sayısının 2 olması ve çalışmanın örneklem büyüklüğünün 45 olması nedeniyle gerekli örneklem büyüklüğü koşulu sağlanmaktadır (N=45>20). Bu yöntem birinci nesil çok değişkenli istatiksel yöntemlerinden farklı olarak ölçüm ve yapısal modeli aynı anda hesaplamaktadır. güvenirlilik. Bu yöntem örneklem büyüklüğünün (N). 247 . bu yöntemin örneklem gereksinimlerinin eş varyans tabanlı ikinci nesil çoklu istatiksel yöntemlere göre küçük olmasıdır. çsel tutarlık kriteri ise her degişken için hesaplanan ortalama varyansın korelasyon matrisinin diyagonelinde yer alan değerlerle karşılaştırılması ile incelenmiştir.21~30 12% 31~40 12% 5% 11~20 45% 5~10 26% Şekil 3. Firmaların Yaşlarına göre Dağılımı Analiz Yöntemi Anketlerden elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirmesi için ikinci nesil çok değikenli istatitiksel analiz yöntemlerinden biri olan Kısmi En Küçük Kareler (Partial Least Squares) yöntemi kullanılmıştır.70 olan eşik değerinin üzerinde olması ve kompozit güvenirlilik değerlerinin de 0. korelasyon matrisinin diyagonelinde yer alan değerlerden daha büyük olması sonucu.

Tablo 1.7813 0.3343 0. Ölçüm Modeli: Yakınsak ve Iraksak Güvenirlik Analizi Anket Sorusu (Ai) MM3 MM4 MM5 MM6 RY1 RY2 RY3 RY4 K1 K3 K4 K5 MP1 MP2 MP3 MP4 PP1 PP2 PP3 Müşteri Memnuniyeti 0.5708 0.54 1 Ölçüm sorularının geçerliliği ise yakınsak ve ıraksak geçerlilik kriterlerine göre incelenmiştir.3855 0. bir degişkeni ölçmekte kullanılan ölçüm sorularının sadece o değişken başlığı altında yüksek faktör yüklerine sahip olması koşulunu gerektirmektedir.29 0.4091 0. Cronbach Alfa ve Korelayon Analizi Sonuçlar Değiken MM RY K MP PP Hesaplanan Ortalama Standart Kompozit Ortalama Cronbach Sapma Güvenirlik Varyans Alfa 0.4998 0.51 0. anket çalışması ile toplanan veride 5 farklı değişkenin varlığını ortaya koymuştur (Tablo 2).83 0.42 0.3756 0. Bootstrap uygulması için 250 benzetim yapılmış ve ardından patika katsayılarına ilişkin standart hata ve t değerleri hesaplanmıştır (Şekil 3).3622 Pazar Performansı 0.5676 0.55 0.4744 0.5277 0.74 4.1943 0. güveninirilik düzeyi (p).0962 0.2467 0.48 0.2698 0.4761 0.5902 0.224 0.8496 0. Doğrulamacı Faktör analizi sonuçları.3666 çsel Koordinayon 0. Iraksak geçerlilik ise bir degişkeni ölçmekte kullanılan ölçüm sorularının diğer değişkenler başlığı altında düşük faktör yüklerine sahip olması koşulunu gerektirmektedir.371 0.82 0.74 0.değerlerinin hesaplanması.63 0.65 0.6186 0.3839 0.71 4.3765 0.5712 248 .4853 0.6665 0.2872 0.3484 0.7936 0.3615 0.4706 0.59 0.4516 0.72 4.3807 0.3893 -0.5257 0.4218 0.4428 0.8221 0.4452 0. Yapısal Model Yapısal modelinin değerlendirilmesinde bağımlı değişkenlerin determinasyon katsayıları (R2).4141 0.47 1 0.4046 0.1926 0.3252 Motivasyonel Performans 0.7968 0.66 0.2588 0.04 0.78 0.8479 0.7745 0.73 4.5692 0.1422 0.4092 0.7241 0.27 0.2259 0. Bu amaçla.3552 0.3268 0.4106 0.3281 0. Ölçüm Modeli Sonuçları: Kompozit Güvenirlilik.4636 0.8831 0. ve değişkenler arasındaki ilişkiler içinse patika katsayıları kullanılmaktadır.3737 0.2372 0.5712 0.2350 0.3984 0.7773 0.0959 0.3639 0.1888 0.0278 0.05 0.3786 0.76 MM 1 0.2933 0.3315 0. Yakınsak geçerlilik.1888 0.40 RY K MP PP 1 0.4438 0.4187 0.4351 0. bir örneklem benzetim yöntemi olan Bootstrap uygulaması kullanılarak yapılmıştır.54 0.4351 0.1862 0.5617 0.8884 0.6218 0.5540 0.3152 0.4905 0.4144 0.82 0.56 0.2489 0.3972 0. Bu doğrulamaya ek olarak ölçüm modelinin yakınsak ve ıraksak geçerlilikleri de sağladığ ı sonucuna varılmıştır.8774 0. Tablo 2. Kısmi En Küçük Kareler yönteminde patika katsayılarına ilişkin standart hata ve t.67 4.3186 0.14 0.08 0.2756 Rakip Yönlülük 0.55 0.4752 0.2761 0.81 0.75 0.83 0.50 0.4507 0.9265 0.2769 0.

01) açıkladığı.01) değişkenleri ile içsel koordinasyon ( K) değişkeni arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmaktadır(Tablo 2). Yapısal Model Sonuçları MM→ K RY→ K K→MP K→PP Tüm Örneklem Tahmini 0.396* (2.365 0.631.320* ÇSEL KOORD NASYON R2= 0.8’ini (R2=0.01) açıklamaktadır.396 0.376 5.1099 0.566* (5.4157 0. Müşteri yönlülük ile motivasyonel performans arasındaki dolaylı ilişki 0.9084 0.378. p≤0. Tablo 3.320 8.1733 0.1058 2. Bu sonuçlara ek olarak içsel koordinasyon değişkeninin ( K) motivasyonel performans değişkinindeki varyansın %32’sini (R2=0.9357 0. Bu sonuçlar ışığında firmanın müşteri menuniyeti ve rakip yönlülük faktörleri.398* Şekil 2.908) PAZAR PERFORMANSI R2= 0.1349 0.152) MOT VASYONEL PERFORMANS R2= 0.398. p≤0.365. firmanın içsel koordinasyonunu olumlu yönde etkilemekte zira firmanın içsel koordinasyonu da firmanın performansını olumlu biçimde etkilemektedir.106) 0. Müşteri memnuyeti ile pazar payı arasındaki dolaylı ilişki 0.395 p≤0.565 ve β K→PP=0.1515 0.231 iken rakip yönlülük ile pazar payı arasındaki dolaylı ilişki 0.6484 0.01) pozitif ve anlamlı olduğunu ortaya koymaktadır. firmanın müşterlerine ve rakiplerine ilişkin bilgilerin ve deneyimlerin firma içerisinde serbest paylaşılmasını destekleyen kurumsal bir süreçtir.365* (2. ve müşteri memnuyeti (βMM→ K=0.01) ve rakip yönelimi (βRY→ K=0.250. 249 . Pazar Yönelimi için Yapısal Model Sonuçları SONUÇLAR Yapısal modelin analiz sonuçları Şekil 1’de sunulan pazar yönelimi kuram model önerisini doğrulamaktadır.224 dir.207 iken rakip yönlülük ile motivasyonel performans arasındaki ilişki 0.631* (8.Değeri 2.0708 t .3917 0.376* RAK P YÖNLÜLÜK 0.01) ve pazar perfomansı değişkenindeki varyansın ise %40’ını (R2=0.566 0.936) 0.320. Bulgular çsel koordinasyon ( K) değişkeni ile motivasyonel performans değişkeni ve rakip yönelimi değişkeni arasındaki patika katsayılarının (β K→MP=0.Yapısal modelin sonuçlarının incelenmesi neticesinde müşteri memnuyeti (MM) ve rakip yönelimi (RM) değişkenlerinin içsel koordinasyon ( K) değişkenindeki varyansın %37.5834 0. çsel koordinasyon. p≤0. p≤0. p≤0.398 Determinasyon Katsayısı (R2) MÜŞTER MEMNUN YET 0.631 Alt Örneklemlerin Standart Ortalaması Hata 0.

Farley and F. Deshpandé. Vol. “Measuring Market Orientation: Generalization and Synthesis”. No. Farley. firmaların müşterilerinin ne istediğini anlamaları ve beklentilerini tam olarak karşılamalarını gerektirmektedir.36(2):96–101. No. 4. pp. Dikmen. R. and Innovativeness in Japanese Firms: A Quadrad Analysis. D. 250 . YEMAR. I. K. pp 257-265. The role of marketing function in operations of a construction enterprise: misconceptions and paradigms. The construction and building research conference of the Royal Institution of Chartered Surveyors – COBRA 2008.. 3. Rakip yönlülük ise rakiplerin davranışlarını doğru olarak analiz etmeyi ve uygun stratejik yanıtlar vermeyi gerektirmektedir.” Journal of Marketing. 2. Customer Orientation. Baker. (2005). A. U. Bennett. E. A. L.. and Innovation: Integrating and Extending Models of Organizational Performance. müşteri memnuniyeti düzeyini artırmak için de müşterinin talep ve beklentilerinin sistematik biçimde değerlendirilmesi ve incelenmesi gerekliliği. Birgonul. Vol. Journal of Market-Focused Management. W. Journal of Market-Focused Management. pp 297−315. Nicholson A. Learning Organization. ‘‘Marketing in construction: opportunities and challenges for SMEs’’. J. Türk Yapı Sektörü Raporu. Dublin. Building and Environment. 1998. “Corporate Culture. pp 118–126. nadir. (2008). ve taklit edilmesi zor olan kurumsal bir kaynak olması ile açıklanabilir. Market Orientation. 4.Webster. Firmanın bu iki farklı gereksinimi karşılaması ancak etkin bir içsel koordinasyon ile sağlanabilir. 295-308. Journal of Management in Engineering. 37–52. Ganah. (1994). pp. Vol. C. G. Pye. U. ‘‘Marketing orientation in construction firms: evidence from Turkish contractors’’. içsel koordinasyon düzeyini arttırmak için bireylerin.Bu kurumsal süreç ile firma performansı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olmasının nedeni. 57(1). 20.. ve çalışanlara müşteri odaklı bir bakış açısı kazandırılmaları ve rakip firmaların stratejilerini yakından izlemeleri önerilmektedir. (1999). 40. 4. Cicmil S. Jr. (2005). (2008). 213-232. and J. ‘‘Marketing policies of companies in a cyclical sector: an empirical study of the construction industry in the United Kingdom’’. KAYNAKLAR Anadol. Görüş. No. (1993). ‘‘Marketing of construction services’’. Beton Prefabrikasyon Sektöründe pazar yönlülük kavramını inceleyen bu çalışmanın sonuçları ışığında. bu sektörde faaliyet gösteren firmalara. R. Day. Arditi. bu kurumsal sürecin değerli. bilgi ve deneyimlerini serbestçe paylaşabilecekleri bir kurumsal kültür oluşturmaları.. 23–37. Management Decision 1998. 58(4). bölümlerin. pp.. “The Capabilities of Market-Driven Organizations. and Davis.T. R. Deshpande. J. and Ozcenk.” Journal of Marketing.. Müşteri menuniyeti. Sinkula. S. I.. and Walker. M. Journal of Business & Industrial Marketing. (1988).

R. 58 (January). J. 53-70 Kirca A. European Journal of Marketing. J.. pp. Volume 32. and Ambrose. 66 (November-December): 119-25. 3. No. pp 973–995. ve Mason C. No. J. A. A. A. 54. Morgan.62. European Journal of Marketing. ‘‘Relationship marketing between specialist subcontractors and main contractors – comparing UK and German practice’’. and firm performance. Lai K. pp 31-57. A. Vol. 1993. A. Journal of Marketing . Slater. ‘‘Marketing professional services: an empirical investigation into consulting engineering services’’. 30. 84(1).their implications for the marketing of construction services’’. 46–53. Rivera. Winter. Jaworsky. and Narver. (1990). B. “Market Orientation: The Construct. and S. 909-920. 23-39. 69(2). (1994). 1-8 Lado. pp 199-206. 1990. pp. (1986. “Does the Competitive Environment Moderate the Market Orientation-Business Performance Relationship”. (1988) “What the Hell is ‘Market Oriented’?” Harvard Business Review. Türk Yapı Sektörü Raporu 2008. (2008). “Market oriented in quality-oriented organizations and its impact on their performance. Ndekugri. Journal of Civil Engineering and Management.. N. S. 50: 81-87. 1990. Shapiro. and B.” Strategic Management Journal. Proceedings of the Annual Conference of the Marketing Education Group. 1. Jaafar.” Int. Slater.. (2009). pp. F. I. B. J. 30(3). and Preece. Journal of Marketing. “Market orientation. Vorhies. Journal of Marketing.” Business Horizons.S. and Wai.N. Yisa. Measuring market orientation in several populations.” Journal of Marketing. ‘‘A review of changes in the UK construction industry . 14. (1996). and Managerial Implications”. “Market Orientation: Antecedents and Consequences”. What It Is Not. YEMAR Yapı Endüstri Merkezi. A structural equations model. International Journal for Construction Marketing. John C. C. 2. 17-34. A. P.. ‘‘Marketing practices of professional engineering consulting firms: implement or not to implement?’’.E. 251 . Research Propositions. and A.. Aziz. Maydeu-Olivares. 57.. (2003). 20-35. F. Kohli. “Market orientation: A meta-analytic review and assesment of its antecedents and impact on performance” Journal of Marketing.Houston. D: W. (1988).B. (2000). Payne. C. (1998). Morgan. M.. Production Economics. C. Oxford Polytechnic. ve BeardenW. Stanley F. Vol.A. B. Narver. stanbul. 24-41. Jaworsky. marketing capabilities. Kohli. 31(3). (2008). “Developing a Marketing-Oriented Organization.. Jayachandran S. Vol. H. J. N. 3. pp. Journal of Marketing. R.L. S. No. H. (2005). “The Effect of a Market Orientation on Business Profitability”. pp 47-64. April) “The Marketing Concept: What It Is.

.

projelerde kar paylarının düşmesine yol açmakta ve buna bağlı olarak ta hem yatırımcı yönünden hem de yükleniciler yönünden maliyet tahmin çalışmalarının önemi artmaktadır.. stanbul Tel: (212) 511 4804 E-Posta: obisen@bisenconsulting. ister sübjektif bilgilerin değerlendirilmesindeki hatalar olsun. birim maliyetlerin (doğrudan ve 253 . inşaat projelerinin teklif/bütçe çalışmalarında doğru maliyet tahmininde bulunulmasının çeşitli zorluklar ve bilinmesi veya tahmin edilmesi güç bazı değerlerden dolayı karlılık analizleri ve buna bağlı olarak teklif değerleri ciddi sayılabilecek oranlarda hata payı içerebilmektedir. Anahtar Kelimeler: Yapay Sinir Ağları. ister kontrol dışı bilgi eksikliğinden kaynaklanan hatalar olsun. dolayısıyla da karlılık hesapları yüksek hata payı içerebilmektedir. Genel Gider. ister sübjektif bilgilerin değerlendirilmesindeki hatalar olsun. Bu çalış ma ile maliyetlerde hata oranını en aza indirgemek amacı ile teklif ve bütçe hazırlıklarındaki matematiksel olarak hesaplanamayan maliyet kalemlerinin. Bulanık Mantık. Diğer taraftan. başta projelerin giderek daha yoğun mühendislik bilgisi gerektirmesi. 34110. hesaplanabilen maliyetlerin üzerine belirli bir hata payı veya diğer bir tanımla risk yüzdesi ilave edilmesidir. 34156. Hiç şüphesiz ki. birim maliyetlerin (doğrudan ve dolaylı) doğru analiz edilebilmesine bağlıdır.edu. Oğul han No:70/3 Eminönü. Risk Giriş nşaat sektöründe artan rekabet dolayısıyla. stanbul Tel: (212) 498 4718 E-Posta: udikmen@iku. gerçekçi olarak kapsamayabilmektedir. maliyetin sağlıklı olarak tahmin edilebilmesi. Öngörülemeyen Maliyetlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Karar Destek Modeli Ömer Bisen S. Fakat inşaat projelerinin teklif ve bütçe çalış malarında. ster maddi olarak sehven yapılan hatalar olsun.com stanbul Kültür Üniversitesi nşaat Mühendisliği Bölümü Bakırköy. Bu hata payının en aza indirilebilmesi amacıyla genel uygulama.tr Öz nşaat sektöründe artan rekabet dolayısıyla. Maliyet. maliyetin sağlıklı olarak tahmin edilebilmesi. hesaplanamayan muhtemel maliyetleri. aynı anda farklı coğrafyalarda iş yapılması gibi nedenlerle doğru maliyet tahmininde bulunulması zorlaşmakta. yapı malzemelerinin çeşitlenmesi. ster maddi olarak sehven yapılan hatalar olsun. projelerde kar paylarının düşmesine yol açmakta ve buna bağlı olarak ta hem yatırımcı yönünden hem de yükleniciler yönünden maliyet tahmin çalışmalarının önemi artmaktadır. yapay zekâ metotlarının kullanılması suretiyle bilginin matematiksel veriye dönüştürülmesini sağlayacak bir karar destek sisteminin ortaya konulmasıdır. büyük ölçüde tecrübeye dayalı olarak öngörülen bu yüzde.Üst Yapı nşaat Projelerinde. ister kontrol dışı bilgi eksikliğinden kaynaklanan hatalar olsun. Ümit Dikmen Bisen Müşavirlik Divanyolu cad.

(1995). verimlilik tahmini. 2009). dolayısıyla da hesaplar yüksek hata payı içerebilmektedir. (Elmas. bulanık mantık (BM).dolaylı) doğru analiz edilebilmesine bağlıdır. projenin yüklenilmesi durumunda planlama ve bütçe çalışmalarında da benzer zorluklar yaşanmaktadır. aradaki gizli katmanlardan da geçerek. Bu çerçevede. Konu hakkında daha detaylı bilgi bu alanda yayınlanmış olan çok sayıda kitap ve çalışmadan elde edilebilir. girdi ve sinyalleri sinyali alır. ağırlıklı olarak geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısında. Bu yöntemler 1980’lerin ikinci yarısından başlayarak yapı ve proje yönetiminde de kullanılabilirliği araştırmacılar tarafından geniş şekilde araştırılmıştır (Adeli ve Karim. 2007). yani öğrendiği prensibi üzerine kurulmuştur. (1992). (2007)). bunların matematiksel veriye dönüştürülmesinde yaşanan zorlukların yanı sıra. risk yönetimi. Fakat inşaat projelerinin teklif ve bütçe çalışmalarında. aynı anda farklı coğrafyalarda iş yapılması gibi nedenlerle doğru maliyet tahmininde bulunulması zorlaşmakta. maliyet yönetimi. (Zurada. sözleşme yönetimi alanlarında yapay zekâ metotlarına ilişkin muhtelif birçok uygulama yapılmıştır. Yapay sinir ağları. uygulama alanına bağlı olarak değişiklik gösterir. üstyapı projelerinde matematiksel olarak hesaplanamayan hata payının yapay zekâ metotları kullanarak en aza indirilmesini sağlayacak bir karar destek modeli oluşturulmasıdır. Konu diğer yapım işlerine nazaran çok daha fazla sayıda iş kalemi içermekte olan üstyapı projelerinde daha da karmaşık bir hal almaktadır. Bu yüzde tespit edilirken genel olarak karar verici konumundaki kişiler benzer iş ve tecrübelerden elde edilmiş değerler bazında bir değerlendirme yapmaktadır. tedarik zinciri yönetimi. Veelenturf. Dikmen ve diğ. zaman yönetimi. başta projelerin giderek daha yoğun mühendislik bilgisi gerektirmesi. Yapay Zekâ Metotları Yapay zekâ metotları. 2001. Elmas. girdi katmanından. Yapay Sinir Ağları Yapay sinir ağları yöntemi (YSA) temel olarak insan beyninin görsel verileri nasıl işlediği ve nesneleri nasıl ayırdığı. gerçekçi olarak kapsamayabilmektedir. hesaplanamayan muhtemel maliyetleri. Özellikle teklif aşamasında. Gizli katman sayısı. uzman sistemler (US). Aşağıdaki paragraflarda bu devam etmekte olan çalışmanın ilk evresi olan öneri sistem sunulacaktır. gizli ve çıktı katmanları vardır. hesaplanabilen maliyetlerin üzerine belirli bir hata payı veya diğer bir tanımla risk yüzdesi ilave edilmesidir. Hiç şüphesiz ki. Yöntem. insan beyninin “nöron” adı verilen birimlerin ağış eklinde çalıştığı ile ilgili olan biyolojik bulgulardan esinlenmiştir. insan beyni üzerinde yapılmış olan araştırmalara paralel olarak insan beyninin çalışma prensipleri üzerine geliştirilmiş yöntemlerdir. Bu çalış manın amacı. büyük ölçüde tecrübeye dayalı olarak öngörülen bu yüzde. Tipik bir yapay sinir ağları modelinde girdi. Bununla beraber inşaat proje yönetiminin alt dalları olan. 254 . Bu hata payının en aza indirilebilmesi amacıyla genel uygulama. genetik algoritma (GA) ve yapay sinir ağları (YSA) gibi yapay zekâ alt dalları gelişmiştir. yapı malzemelerinin çeşitlenmesi. Bu hata payı dolaylı maliyetlerden kaynaklandığ ı gibi doğrudan maliyetlerden de kaynaklanabilmektedir. ses tanıma veya görüntü tanıma gibi verilen bir uygulamaya uygun olarak tasarlanırlar. Çıktı katmanı.

Bulanık Mantık Bulanık küme teorisinden türetilmiş olan bulanık mantık yöntemi de diğer bir yapay zekâ metodudur. belirli bir imalat (poz’a) yönelik olarak kullanılmayıp birçok imalatın yapımında yardımcı olacak amortisman hesabı yapılabilecek makine ekipmanlar bu kapsamda hesaplanmaktadır. Bu noktalar dikkate alınarak önerilen sistemde her iki metot hem ayrı ayrı hem de birleşik hibrid sistem olarak kullanılacaktır. şantiye iş letimindeki kırtasiye. şantiye kuruşunda işveren ve mühendisin talepleri ve tören giderlerinden meydana gelmektedir. kurulması düşünülen atölye ekipmanları. kamp ve şantiye binalarının tefrişi. • Tasarım ve ihale dokümanlarının nitelik ve niceliği . malzeme. temel kaynak (ısınma. . Metodun diğer bir önemli özelliği de diğer tahmin metotları kadar çok sayıda veriye ihtiyaç göstermemesidir. mutfak. gerçek hayatta karşılaştığımız beklenmedik durumlar ve belirsizlik içeren problemlere bir çözüm oluşturmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında kullanılacak vinçler. Mobilizasyon Giderleri. sağlık. Makine Ekipman Giderleri. makine bakım ve onarım giderleri bu kapsamda ele alınmaktadır. şletme Giderleri. • Ekonomik durum. elektrik. nakliye ve gümrük maliyetlerinden meydana gelmektedir. Dolaylı maliyetler ise. Bulanık mantık metodu. vergi giderleri. avadanlıklar. saha ofisleri. ulaşım. su vs. Öngörülemeyen Maliyetler Yapım işlerinde maliyetler doğrudan (direkt) ve dolaylı (endirekt) olmak üzere iki gruba ayrılır. mobilizasyon giderleri. çözümde hassasiyet eksikliği kaynağının yeterince açık ve kesin olmayan kıstas veya matematik modellerin eksikliğinden olan problemlerin çözümüne imkân tanımaktadır. finansal giderler ve demobilizasyon giderlerinden meydana gelmektedir. kamp ve şantiye binaları.) giderleri. Teori. şantiye araçları. endirekt personele ilişkin maaş. başta aşağıdakiler olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. Diğer taraftan yapay sinir ağlarının daha ziyade öğrenme ve tanıma konusunda başarılı metot olmasına karşın bulanık mantık yöntemi bilhassa karar verme konusunda daha başarılı sonuçlar vermektedir. Projedeki imalatlar ile ilgili maliyet hesaplamalarının doğruluğu ve hassasiyeti. 1965). makine ekipman ve taşeron’dan oluşan temel kaynaklar ile beraber. Doğrudan maliyetler veya sektördeki diğer tanımı ile imalat maliyetleri (productive maliyetlerini). Bulanık mantık ve yapay sinir ağları her birinin kendisine özgü yetenekleri nedeniyle bazı durumlarda birbirlerini tamamlar nitelikte oldukların yakın zamanda her ikisinin beraberce kullanıldığı hibrid teknikler oluşmuştur. seyahat. Bu bağlamda bulanık mantık metodu az veya eksik veri kümesinin mevcut olduğu durumlar için uygun bir yöntemdir. • Kalite standardı . • Projenin yeri . şantiye kuruluş masrafları. direkt işçilik. şantiye işletme giderleri. Bulanık kümeler konusu ilk kez 1965 yılında Lotfi Zadeh tarafından ortaya konmuştur (Zadeh. • Projenin geometrik özellikleri (alan. laboratuar ekipmanları. 255 . kat adedi vs) . kazı dolgu makineleri. makine ekipman giderleri.

mukavele onay masrafları. Öneri modelde. Şantiye tesislerinin kaldırılması. finansal. ihale dokümanlarının yetersiz. piyasa fiyatlarına olan hâkimiyet. proje risklerinin tam olarak hesap edilememesinden. diğer genel gider ve demobilizasyon maliyetleri büyük oranda hesaplanabilmektedir. eksiksiz ve doğru hesaplanmış bir keşif çalışması. Öneri Model Yukarıda yapılan tarifler ve bahsedilen risk ve belirsizliklerin bir yapının olası maliyetini tahmin etmenin ne denli güç olduğunu ortaya koymaktadır. nakit açığ ı durumunda kullanılması muhtemel kredi faiz maliyetleri bu kapsamda ele alınabilmektedir. insan gücü. Proje risklerini analiz edip. sponsorluklar. Yukarıda tariflenen kısıtlar ile beraber model aşağıdaki 6 başlık altında toplanan kriterler çerçevesinde tariflenecektir. veri. risklerin kabul. maliyetlerin yanı sıra proje cirosu oranında hesaplanan maliyet kalemleri. Bu güçlükler proje özelliklerinden. malat maliyetlerinin doğruluğu. makine ekipman. projelerin detay seviyesi. teminat mektubu masrafları (ihale teminatı. öngörülemeyen maliyetlerin hesaplanmasındaki zorluklar. performans teminatı) vergiler. eksikliği. Finansal Giderleri. dokümantasyon. ihale hazırlık süresinin yetersizliği. bölge müdürlüğü ve genel merkez yüklemeleri. projenin uygulama zorlukları (teknik – finansal). teklif/ bütçe çalış malarının yapan mühendis kadrosunun teknik bilgi eksikliği. sigorta giderleri ve bazen merkez giderleridir. firmaların teklif/bütçe hazırlık alt yapılarındaki eksiklikler gibi maliyet tahmininin doğru analiz edilmesine engel tüm faktörlerin tariflenen model ile hesaplanabilirliği veya hesaplanamayan sübjektif kriterlerin matematiksel veriye dönüştürülmesini sağlayacak bir karar destek sistematiğ i oluşturulmaktadır. işletme. Ayrıca yukarıda doğrudan maliyetler için ortaya konan belirsizlik şartlarına ilaveten siyasi durum bilhassa bazı ülkeler için önemli bir faktör olarak ortaya çıkacaktır. bu kapsamda değerlendirilmektedir. imalat ve endirekt maliyetlerdeki belirsizliklerin yanı sıra proje kaynak (zaman. Demobilizasyon. temizlik ve açılış giderleri bu kapsamda değerlendirilebilmektedir. Ancak buradaki belirsizliklerin fazla olması nedeniyle kesin bir tahminde bulunmak güç olmaktadır. tüm teminat mektup masrafları. kullanılacak malzemelerin kalitesi gibi kriterlere 256 . Dolaylı maliyetlerin hesaplanmasında hesap hassasiyetini etkileyen faktörler doğrudan maliyetler için olarak faktörlere benzerlik gösterir. piyasa fiyatlarındaki değişkenlikler. Proje maliyet hesaplamalarında yukarıda belirtilen. Öngörülemeyen maliyetlerin hesaplanmasına ilişkin çok fazla kriter olmamak ile beraber genellikle deneyimler neticesinde bir katsayı ile hesaplanmaktadır. avans teminatı. bunların proje maliyetine etkisi hesaplanabilir. çizimlerin yetersizliği. çelişkili olması. ret veya transfer edilme durumlarına karar verip.sigorta masrafları ve işveren/ müşavir’in şantiye işleyiş i esnasındaki talepleri. vs. Yukarıda belirtilen dolaylı maliyetlerden mobilizasyon. eksik.) kısıtları dolayısıyla maliyet tahminlerinde de bir takım güçlükler yaşanmaktadır. Detaylı maliyet analizleri neticesinde işin sonundaki olası sapmalar kabul edilebilir düzeydedir.

projenin tipi ve karlılığı. Proje Riskleri R. tazminatın kontrat değerine oranı. Finansal. Tasarım. proje dokümantasyonu. kontratsal. Proje nitelikleri. ekonomik durum ve işveren kriterleri açısından proje özellikleri tariflenmiştir. tasarım karmaşıklığı. 2000) proje özelliklerini çevresel. Aynı çalışmada ülkesel risk faktörleri. Ortaklık Yapısı. yüzdesel hesaplamalar proje bütçesi ile doğrusal olarak değişmektedir. alt yükleniciler. ekonomik durum. kaynak ihtiyaçları. piyasa şartları başlıkları altında. ihale dokümanlarının bedeli. nakit durumu. proje dokümantasyonu. tasarım.P. (2007) proje risklerini genel. teklif hazırlama süresi. Kontratsal. ihale girenlerin sayısı. sözleşme koşulları. Chua ve D. proje büyüklüğü. götürü).Dozzi ve M. 1996) tarafından oluşturulan kriterlerle mukayese edildiğinde proje ve ihale karakteristik özelliklerinin daha sistematik olarak ele alındığını göstermektedir. ihale tarihi. politik. coğrafi özellikler. güvenlik. planlama. tamamlanan uluslar arası projelerin tutarı. çizimlerin kalitesi. alt başlıklara ayrılmıştır. proje tipi. büyük oranda gerçeğe yakın bir maliyet tahmini yapılabilir. sahanın konumu. proje süresi. güvenlik sorunları. teklif verme durumu. ortaklık tipi. ABouRizk. kalite ve çevresel gereklikler.Li. maliyet+kar). birim fiyat. dâhili faktörler ve işle ilgili kriter başlıklarıaltında ele almıştır. Kontrat.bağlı olmakla beraber. Sönmez ve diğ. Burada oluşturulan kriterler (S. hava durumu. işveren karakteristikleri. proje büyüklüğü. tasarım kalitesi. işveren’in büyüklüğü ana başlıkları altında ele almıştır. devam eden projeleri. ihalenin durumu. Dolaylı maliyetlerde ise yüzdesel ve tutarsal hesaplanabilecek şekilde iki gruba ayrılmaktadır. genel ekonomi durum. ön yeterlilik şartları. Proje Özellikleri Proje özellikleri. kontrat tipi (götürü. hukuki. yüklenici. projenin karmaşıklığı. işveren’in özel talepleri. 257 . teklif verme koşulları. saha yönetim ekibinin yetkinliği. ağır ekipman ihtiyacı. (D. yüklenicinin nitelikleri. projenin genel karakteristik yapısı. şirket merkezinin durumu. idari. proje uygulama yetkinliği. 2005) proje bedelinin tahmin edilmesinde projenin niteliği. tasarım aşamasına müdahil olabilme.K. finansal. uygulama yeri ve ortaklık yapısı başlıkları altında ele almıştır. şirketin karakteristik özellikleri. Tutarsal endirekt maliyet kalemleri net olarak hesaplanabilmekle beraber. (Min liu ve Yean Yng Ling. işveren’in ödeme kabiliyeti. Genel.. hazırlanan dokümantasyonun içeriği. sözleşmedeki iş kapsam kriterleri ele alınmıştır. malzeme fiyatlarındaki değiş im. işverenin finansal durumu. işçilik fiyatlarındaki değişim riski. proje riskleri ve dolaylı maliyetlere bağlı kriterler aşağıda tariflendiği gibidir. teminat gereklilikleri. kontrat tipi(birim fiyat. diğer katılımcıların rekabet yeteneği. nakit akımı. ekonomik durum ve işveren özelliklerini detaylandırırken aşağıdaki kriterleri kullanmıştır. finansal. şirket karakteristikleri. Proje Uygulama Alanı. Maliyet tahmin hesaplamalarındaki proje özellikleri.

Key Factors in Bid Reasoning Model.’nin.. Sonuç Yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde proje maliyet tahminlerinin doğru yapılabilmesine yönelik olarak. makine ekipman giderleri.Managing Construction for Tomorrow konferansı. (1996).. “A review of utilization of soft computing methods in construction management” . Talat Birgönül. London and New York: Spon Press Chua D. proje maliyetlerinin doğru hesaplanıp.. A case-based decision support tool for bid mark-up estimation of international construction proejcts.Dolaylı Maliyetler Endirekt maliyetler yukarıda ifade edildiği gibi yüzdesel olarak hesaplanacak maliyet kalemleri olduğu gibi.. sigorta giderleridir. Ateş. (2000). Kemal Gür (2007). Schroeder S. şantiye işletme giderleri ve finansal giderlerdir. MC4T . Journal of Construction Engineering and Management ASCE Dikmen. ister teklif hazırlık aşaması olsun (pre master plan). M... H. S.U. Proje cirosuna bağlı olarak yüzdesel olarak hesaplanacak kalemler. analiz sonucu direkt maliyet tahmini yapılabilecek maliyet kalemler bulunmaktadır. & Karim. etki ağırlığı nispetinde bütçe fiyatına etkisi düşünülerek model oluşturulmuştur. Dikmen ve diğ. and management – a new model based on neurocomputing and object technologies. M. sübjektif ve kişiden kişiye. Ekim 2009. teminat mektupları ve vergiler. mukavele masrafları. Li D. Analiz edilmesi sonucu hesaplanabilecek maliyet kalemleri mobilizasyon giderleri. ister işin alınması akabinde yapılacak bütçe çalışmaları olsun (master plan). Construction scheduling. stanbul Dozzi S. risk ve fırsat ve rekabet kriterleri olmak üzere 3 ana başlık altında detay kriterler oluşturulmuştur. L. Oluşturulan model ile amaçlanan. birikimler doğrultusunda farklı yorumlanabilecek kriterlerin tümüyle ele alınıp doğru bütçe tahminlerinde bulunulmasını sağlamaktır. I. (2007) yaptığı çalışmada teklif kararını vermeye yönelik olarak genel.. 2001. M. proje maliyetine etki edebilecek tüm parametreler model içersinde düşünülüp. R ve Sonmez. Journal of Construction Engineering and Management ASCE 258 . P. AbouRizk S. Kaynaklar Adeli. O. K.. A. Utility-Theory Model for Bid Markup Decisions. Akbıyıklı. cost optimization. projedeki hesaplanamayan. Automation in Construction 30-44 Dikmen. A.

Türkiye. 1. Information and Control. stanbul. Liu M. Ç.P. Ling Y.. ve Birgönül T. Quantitive Methodology for Determination of Cost Contingecy in International Projects. 1965. Journal of Construction Engineering and Management ASCE Sönmez R. L.Elmas. Analysis and Applications of Artificial Neural Networks.J.M. (2005). Introduction to Artificial Neural Systems. J.. (2007). Ergin A. Modeling a Contractor’s Markup Estimation. L. West Publishing Company 259 . Baskı. Fuzzy sets. 1995. Seçkin Kitabevi.A. 8: 338–353 Zurada. Prentice Hall Zadeh. (2007) Yapay Zeka Uygulamaları. Journal of Management in Engineering ASCE Veelenturf. 1992..

.

kinci aşamada oluşturulan bu ağ elde mevcut bulunan üstyapı projelerine ait kalıp puantajları eğitilmiştir. 34156. yapım öncesinde. Bu çalışmada. programlama.Yapay Sinir Ağları Yöntemi le Kalıp şlerinde Bir Adam-Saat Tahmini Modeli Murat Sönmez S. Diğer yandan. Türkiye’de konut ve işyeri binaları projelerinde çok büyük sıklıkla kullanılan betonarme 261 .sonmez@hadeka. Bu sürenin oluşumu için de adam-saat verisine ihtiyaç duyulur. Maliyet. bu tahminde yapılacak olası hatalar.com. Hiç şüphesiz ki. Yöntemin en önemli özelliği gerçek veriler ile kurulan modelin eğitilmesi ve eğitilmiş olan modelin yeni veriler için sonuç üretebilmesidir. temelinde insan beyninin çalışma ilkelerini taklit ederek çalışan bir problem çözümleme yöntemidir. Diğer taraftan. şçilik. planlama döneminde. Adam-Saat. Diğer bir deyiş le model sürekli öğrenerek kendini geliştirebilmektedir.tr Öz 1980’li yılların başından itibaren mühendislikte artarak uygulama alanı bulan yapay sinir ağları yöntemi. bina türü projelerde kaba yapı maliyetleri içerisinde önemli yer tutan kalıp işlerine ait adam-saat ve verimlilik değerlerinin sağlıklı tahmini amacıyla yapay sinir ağları yöntemi ile bir karar destek sistemi oluşturulması hedeflenmiştir. uygulama ve kontrol gibi tüm aşamalarında verimlilik yani adam-saat değerlerine ihtiyaç vardır. kalıp işçiliği verimliliği bir inşaatın betonarme maliyeti ile ilgili maliyet tahmini.edu. Bu bağlamda. stanbul Tel: (212) 498 4718 E-Posta: u. Anahtar sözcükler: Yapay Sinir Ağları.dikmen@iku. Kalıp. Bu aşamanın en önemli kısmı girdi ve çıktı değişkenlerinin tespitidir. 34881. planlama ve programlama çalış malarında önemli yer tutar. Üçüncü ve son aşamada ise model farklı projelerden elde edilen veriler ile test edilmiştir. işin gerçek bedelinden düşük bir bedelle de üstlenmesine yol açabilir. Bu bağlamda kurulan model sürekli olarak yeni veriler ile sürekli kendini yenileyebilmesidir. planlama. inşaat yüklenicilerinin sağlıklı adam-saat değerleri tahmini gereği yadsınamaz. Teklif aşamasında yapılacak yanlış verimlilik tahminleri bir ihalenin kaybına yol açabileceği gibi. Bu amaçla çalışmanın ilk aşamasında bir yapay sinir ağ ı oluşturulmuştur. Ümit Dikmen stanbul Kültür Üniversitesi nşaat Mühendisliği Bölümü Bakırköy. projenin sadece fiziki ilerlemesini etkilemeyip bütçesini de olumsuz etkileyecektir.tr HADEKA nşaat Kartal. stanbul Tel: (216) 377 95 95 E-Posta: murat. Planlamada ulaşılmak istenen önemli bir sonuç da işin bitim süresidir. Verimlilik Giriş Bir inşaat projesinin tasarım.

Aşağıdaki bölümlerde kısaca inşaat projelerinde verimlilik ve verimlilik tahmininde yapay sinir ağları uygulamaları anlatılacaktır. 1991). girdi ve sinyalleri sinyali alır.%15 arasında olarak bu tür yapıların toplam maliyetinde önemli bir yer tutmaktadır. Yapay sinir ağları yöntemi (YSA) temel olarak insan beyninin görsel verileri nasıl işlediği ve nesneleri nasıl ayırdığı.. En çok kullanılan yapay sinir ağları modellerinden biri çok katmanlı perseptron modelidir. Gizli katman sayısı. Tipik bir yapay sinir ağları modeli Tipik bir yapay sinir ağları modelinde girdi. Yöntem. Çalış manın bu safhasında sadece sistem kalıp ile olan imalatlar ele alınmıştır. girdi 262 . insan beyninin “nöron” adı verilen birimlerin ağı şeklinde çalıştığı ile ilgili olan biyolojik bulgulardan esinlenmiştir.çerçeve yapılarda kalıp işçiliğinin ağırlığı %10 . Bu çalışmada. uygulama alanına bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu tür modelde. Çıktı katmanı. girdi katmanından. Minsky ve Papert’in (1969) yayınlamış olduğu bir çalış maya bağlı olarak yavaş ilerleyen çalışmalar 1980’lerin başında yapı yönetimi dalıda dahil olmak üzere tekrar ivme kazanmıştır (Moselhi ve diğ. yani öğrendiği prensibi üzerine kurulmuştur. bina türü projelerde kaba yapı maliyetleri içerisinde önemli yer tutan kalıp işlerine ait adam-saat ve verimlilik değerlerinin sağlıklı tahmini amacıyla yapay sinir ağları yöntemi ile bir karar destek sistemi oluşturulması hedeflenmiştir. Öğrenme işlemi nöronlar arasında bulunan sinaptik bağlantıların ayarlanmasını içerir. X1 X2 X3 y Çıktı katmanı Gizli katman Xn Girdi katmanı Şekil 1. gizli ve çıktı katmanları vardır. insan beyninin ve zekasının nasıl çalıştığına dair çalışmaların yapılmaya başlandığı 1800’lere kadar dayanmaktadır. Yapay Sinir Ağları Yapay sinir ağları kavramı. Her nöron kendi parçası olan “sinaps”lar vasıtasıyla diğer nöronlar ile sinyal alışverişinde bulunur. aradaki gizli katmanlardan da geçerek. Şekil 1’de gösterildiği gibi. x1’den xn’e olan girdiler. Şekil 1’de tek gizli katmanlı basit bir yapay sinir ağları modelini gösterilmektedir. Ne var ki. Ardından da önerilen yöntem ile birlikte çalışmada elde edilen ilk bilgiler sunulacaktır.

verimlilik. Çalışmanın sonucunda araştırmacılar yöntemlerini %84 olasılıkla. (2001) endüstriyel inşaat aktivitelerinde işçilik üretim değerlerinin tahmini amacıyla 2 kademeli bir yapay sinir ağları yöntemi uygulamışlardır. yapay sinir ağları yukarıda bahsedilen ağırlıkları geliş igüzel miktarlar olarak alırlar. ayrıca “Yapay sinir ağlarının endüstri ortamında pratik olarak kullanılmasında en önemli konuların (1) girdi faktörlerinin tanımı ve (2) eğitim için yeterli ilgili veri toplanmasıdır” yorumunda bulunmuşlardır. Portas ve AbouRizk (1997) yapay sinir ağları yöntemini beton kalıp işlerinin verimlilik tahmininde kullanmıştır. Chao ve diğ. (1996). Veelenturf. (1991). zaman ve kaynak takibi. Tüm çalışmalar da yapay sinir ağları yönteminin bu tür işlemler için uygun bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışmada araştırmacılar yapay sinir ağları ve regresyon analizi kullanarak kalıp işçiliği. (1992). (2007)). AbouRizk ve diğ. Boussabaine. Sonmez ve Rowings (1998) yapay sinir ağları yöntemini inşaat işçiliği verimliliğini tahminde kullanmışlardır. Bu işlem verinin. verimlilik tahmini. Başlangıçta. kar tahmini. (1995). Karshenas ve diğ. başlangıçta gelişigüzel olan sinaptik bağlantı ağırlıkları ayarlanır. Bu çalışmada Portas ve AbouRizk 22 girdi kullanarak kalıp işçiliği verimliliğini tespit etmek amacıyla bir model geliştirmiştir. Dikmen ve diğ. 263 . Konu hakkında daha detaylı bilgi bu alanda yayınlanmış olan çok sayıda kitap ve çalışmadan elde edilebilir. (1992). Maliyet ve fiyat tahmini. Gizli katman içerisinde toplanır ve bir “aktivasyon fonksiyonu” vasıtasıyla işlenerek gizli katmandaki nörondan çıkış hesaplanır. (1994) ve daha sonra Ok ve diğ. beton dökümü ve perdah işçilikleri konusunda verimlilik modelleri geliştirmiş lerdir. 1980’lerin ikinci yarısından itibaren. Araştırmacılar. Proje yönetiminde hiç şüphesiz ki verimliliğin takibi ve de tahmini en önemli konulardan biridir. Bu eğitimin amacı incelenmekte olan problem için en uygun ağırlıkların bulunmasıdır.katmanına beslenmelerinin ardından bir “bağlantı ağırlığı” ile çarpılarak gizli katmana aktarılırlar. (2009)). Eğitim iş lemi esnasında. verimlilik değerlerini %15 yakınlıkla elde ettiklerini belirtmişlerdir. en son çıktı katmanına varmasına kadar tüm gizli katmanlar için tekrarlanır. risk değerlendirmesi. Yapay sinir ağları. “eğitim işlemi” adı verilen işlem ile model spesifik bir problemi çözmek için eğitilir. talep ve dava sonucu tahmini gibi konularda pek çok değerli çalış ma yapılmış ve yayınlanmıştır (Adeli ve Karim (2001). Bunu takiben. yapay sinir ağları yöntemi çok çeşitli problemlerin çözümünde uygulanmıştır (Moselhi ve diğ. (2006) yapay sinir ağları yöntemini toprak işlerinde iş makinelerinin üretim tahmininde kullanmışlardır. Adeli ve Karim (2001)). (Zurada. Çıktı katmanında veri son bir kez daha aynı şekilde işlendikten sonra yapay sinir ağının çıktısı oluşur. nşaat Projeleri Verimlilik Tahmininde YSA Uygulamaları nşaat projeleri yönetiminde. Elmas. ses tanıma veya görüntü tanıma gibi verilen bir uygulamaya uygun olarak tasarlanırlar.

Ortalama bazda bu değerin doğru olacağı kabul edilse de tek bir villa inşaatı ile çok katlı bir iş merkezinin inşasının kalıp işlerinde ciddi verimlilik farkları olacağı açıktır. toplam perde duvar alanı ve bu yapı elemanlarınca taşınmakta olan toplam döşeme alanı ile bu döşemenin kaçıncı katta olduğu olarak tespit edilmiştir. çalış ılan alanın ölçüleri. çalışma alanının bulunduğu kat gibi verimlilik üzerinde ciddi etkisi olabilecek faktörler bazında bir ayrım yapmayıp tek bir saat/m2 değeri vermektedir. Bu nedenle önerilen yöntem hemen her büyüklükteki yüklenici firma tarafından kullanılabilir. Önerilen yöntem tüm bu gibi etkileri otomatik olarak dikkate almaktadır. 264 . Bu çalışma yöntemi kalıp alanı bazında bakıldığında eleman bazında farklı verimlilikler arz etmektedir. adam-gün süresi. 1 saatlik yemek ve dinlenme molası da dahil olmak üzere toplam 10 saat alınmıştır. kurulan YSA modelinin yukarıda bahsedilen eğitimi için sağlıklı ve mümkün olduğunca çok veriye ihtiyaç vardır. verilerin basit ve de şantiye ortamında ek bir külfet getirmeden toplanabilecek olması hedeflenmiştir. Bu çalışmada. toplam kolon uzunluğu. Modelin ana çıktısı ise girdilere baz yapı elemanlarının betonarme kalıp aktiviteleri için harcanacak toplam adam-gün (yevmiye) miktarıdır. Bu veriler şantiye ortamında kolaylıkla ölçülebilecek ve sağlıklı şekilde toplanacak verilerdir. Türkiye’de sıkça kullanıldığ ı şekliyle. Diğer bir amaçta bur tür yapıları inşa eden şirketlerin yöntemi kullanmada diğer şirketlerden elde edilecek verilere ihtiyaç göstermeden yöntemi kullanabilmeleri amaçlanmıştır. diğer yandan Türkiye’de halen birçok fiyat analizcisi tarafından kullanılmakta olan Bayındırlık Bakanlığı analizleri ise sistem kalıplar için herhangi bir eleman tipi ayrımı. Bu noktalardan hareketle.Yöntem Yukarıda da bahsedildiği üzere bu çalış manın amacı. Bir yöntemin pratikte uygulama alanı bulması için en önemli konular. Aksi takdirde geliştirilen yöntem akademik bir çalışmanın ötesine gidemeyebilir. Diğer yandan yapay sinir ağları yöntemi gerçekleşmiş aktivitelerden elde edilmiş bilgilerle olası çözümlere ulaşan bir yöntem olduğu için. geliştirilmekte olan ve burada sunulacak modelde. Gerek girdi birimlerinin seçiminde. Ayrıca inşaatlardaki çalışmalar oldukça mekanize olmuş ve hemen her bina şantiyesinde kalıp montaj ve söküm işlerinde işin karakterine bağlı olarak mobil veya kule vinç kullanılmaktadır. yöntemin ihtiyaç duyduğu verilerin basit ve kolaylıkla elde edilebilir olmasıdır. Bilindiği üzere Türkiye’de son yıllarda artık hemen hemen her yerde betonarme işlerinde sistem kalıp kullanılmaktadır. Ne var ki. Model ve Verilerin Tanımlanması Yukarıda belirtilen kriterler ışığında modelin ana girdileri yapının toplam kat adedi ile verilen bir kattaki toplam sarkan kiriş uzunluğu. gerekse çıktı birimlerinde uygulamaya yönelik olması ile ilgili olarak yazarların uzun yıllara dayanan konu ile ilgili olan tecrübeleri ışığında karar verilmiştir. Ayrıca Türkiye bina stoğunun büyük çoğunluğunu teşkil eden 515 katlı 10 kadar yapı inşa eden bir yüklenici model için oldukça güzel bir veri setine sahip olacaktır. Türkiye’de konut ve iş yeri inşaatlarında taşıyıcı sistem olarak sıklıkla kullanılmakta olan betonarme (perdeli veya perdesiz) yapıların kalıp işçiliğindeki verimliliği tahmin edebilmek amacıyla bir karar destek sistemi oluşturulmasıdır.

Kirişin ebatları küçülüp büyüdüğünde yapılan işgücü çok fazla değişmemektedir. En büyük fark 2’nolu test setinde %14 olarak oluşmuştur. Buradan hareketle kolon kalıp işleri verimliliğinin kolon kesiti boyutlardan bağımsız olduğu kabulü yapılabilir. yapıya ait her kat bir veri olarak ele alınmıştır. Benzer bir yaklaşımla. kalan 7 adet veri takımı modelin test edilmesinde kullanılmıştır.Sistem kalıp teknolojisinde. Döşeme alanı olarak. yapıda meydana gelen işçi gücü ve işlik sürekliliği. Analizler için geri yayılım algoritması ve sigmoid aktivasyon fonksiyonu kullanılmıştır. Katlara ait. Toplam kat adedi ve bulunulan kat. döşeme alanı ve yapı toplam kat sayısı tasarım üzerinden tespit edilmiştir. kullanıldığ ı takdirde kalıp işçiliğine olan etkisi tıpkı kolonlarda olduğu gibi ebatlarından çok uzunluğudur. Veri setlerinin oluşturulduğu tüm yapılar farklı taban alanları ve kat adedine sahiptir. kolon uzunluğu. Her kata ait adam-gün değerleri ise doğrudan ilgili projenin şantiye yöneticilerinden elde edilmiştir. perde duvar alanı. kolon kalıpları bir kez oluşturulduktan sonra tüm yapı bu monte edilmiş kalıplarla inşa edilmektedir. daha önceden döşeme içerisinde sarkan kirişlerinde bir veri olarak sisteme girilmesi nedeniyle sadece döşemenin izdüşüm alanı kullanılmıştır. Fakat sarkan kirişlerin boyu arttıkça işgücü ve işçilik ciddi miktarda artış göstermektedir. aynı işin tekrarlanması ve süregelen iş alışkanlığı/ezberleme nedeniyle sonucu etkileyeceğinden bir parametre olarak sisteme dahil edilmiştir. 265 . 137 adet veri seti ile modelin eğitiminde. Bunlardan 137 adet veri eğitim setinde. Analizler ve Sonuçları Yukarıda da bahsedildiği üzere oluşturulan YSA veri setinde. Şekilden de görüleceği üzere gerçekleşen değerler ile önerilen yöntem kullanılarak hesaplanan değerler birbirine oldukça yakındır. Çalış maya konu olan inşaat projelerinde. Çoğu kez 2 parçadan oluşan kolon kalıpları vinç yardımıyla yerine yerleştirilmektedir. Test sonuçları Şekil 1’de grafik olarak sunulmuştur. Modelin Eğitim ve Test Veri Setleri Yapılan çalışmada 12 farklı bina projesinden toplam 144 adet veri toplanarak YSA veri seti oluşturulmuştur. Konut türü yapılarda çok fazla sarkan kiriş kullanılmamakla birlikte. kalan 7 veri seti ise test setinde kullanılmıştır. sarkan kiriş uzunluğu. perde duvarlara ait kalıp işçiliğinde ise perdenin yüzey alanı işçiliğ i doğrudan etkilediğinden m2 boyutunda çalışılmıştır.

Lojistik depo Toplam kat adedi 3.3 Döşeme (m2) 366.0 173.0 574.6 575. Birinci proje.1 782.0 65.0 600. Lojistik Depo inşaatı.50 m olan 4 katlı takriben 2000 m2 alana sahip bir lojistik depo tesisidir.Bodrum kat 1. Analizleri ile Toplam Adam-saat 4314 5262 5261 2725 17462 YSA yöntemi Bay. Yapının inşası toplam 4508. Kare kesitli kolon ve kirişli döşeme kullanılmıştır. Bodrum katın dış kenarlarında perde duvar vardır. Yapı ile ilgili veriler ile Bayındırlık Bakanlığı birim fiyat analizlerinde önerilen değerlerle yapılan analizler Tablo 1 ve Şekil 3’te karşılaştırılmıştır.4 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 Kiriş (m) 142.4 49.Bodrum kat Zemin kat Toplam 4 4 4 4 4 Kolon (m) 26. Fiilen gerçekleşmiş veriler ile modelden elde edilen verilerin karşılaştırılması Örnek Uygulamalar Önerilen yöntemin ürettiği sonuçlar.0 49. ayrıca 2 örnek proje vasıtasıyla Bayındırlık Bakanlığının Birim Fiyat Analizlerinde uygulanan verimlilik değerleri ile karşılaştırılmıştır.7 YSA yöntemi ile toplam adam-saat 3624 2987 2004 944 9161 Bay. 6 7 8 Şekil 2. Bak.0 m2 kalıp ve 673. Bak. kat yüksekliği 3. Yapıda işleve bağlı olarak farklı aks açıklıkları kullanılmıştır.2 Perde (m2) 366.0 m3 beton gerektirmektedir. YSA yöntemi ve Bayındırlık Bakanlığı analizleri ile elde edilen sonuçlarının karşılaştırılması 266 . Tablo 1. Analizleri Adam-Saat Katlar Şekil 3.7 37.1 1967.10000 7500 Adam-saat 5000 2500 0 0 Gerçek değer YSA yöntemi 1 2 3 4 5 Test seti no.1 271 278 91.0 451.6 159.0 49.Bodrum kat 2.

6 302.4 YSA yöntemi ile toplam adam-saat 3526 1877 876 876 876 1196 8845 Bay.2 18. Sonuç olarak Bayındırlık Bakanlığı analizleri adam-saat değerlerinin uygulamada elde edilen verilere 267 .Normal kat Çatı katı Toplam 6 6 6 6 6 6 6 Kolon (m) 41.6 7. Analizleri ile Toplam Adam-saat 7025 3272 2261 2231 2226 2329 19344 7500 YSA yöntemi Bay. Yapı ile ilgili veriler ile Bayındırlık Bakanlığı birim fiyat analizlerinde önerilen değerlerle yapılan analizler Tablo 2 ve Şekil 4’te karşılaştırılmıştır.Şekil 3’ten görülebileceği üzere.5 Perde (m2) 366.8 416. Süt ürünleri tesisi Toplam kat adedi 2. yapmış oldukları çalışmada farklı inşaat firmalarından görüşerek elde etmiş oldukları verimlilik değerlerinin ortalaması ile Bayındırlık Bakanlığı analizlerinde önerilen değerleri karşılaştırmış lardır. Bu da yöntemin ne derece gerçeğe yakın sonuçlar verdiğini göstermektedir.6 2505. analizleri Adam-saat 5000 2500 0 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 Katlar Şekil 4. Yine diğer projede olduğu gibi farklı aks aralıklarına sahip betonarme karkas bir binadır.8 416. Tablo 2.6 7.0 m2 kalıp ve 768.6 201. Bodrum dış duvarları betonarme perdedir.0 652. Bak.7 29.5 Kiriş (m) 109.7 193. iki analiz yönteminin arasında ciddi farklar mevcuttur.0 18.8 416.6 7.2 178. 2. (2001) yapmış olduğu bir çalışmada da ortaya konmuştur. YSA yöntemi ve Bayındırlık Bakanlığı analizleri ile elde edilen sonuçlarının karşılaştırılması Bayındırlık Bakanlığı analizlerinde kullanılan değerler ile uygulamada gerçekleşen değerler arasında benzer farklılıklar Kuruoğlu ve diğ.8 420.7 29.6 7.5 Döşeme (m2) 531. Kuruoğlu ve diğ. Yine aynı şekilden görüleceği YSA yöntemiyle yapılan analizde bodrum katların imalatı için gerekli adamsaatler derine gittikçe artmaktadır.Normal kat 2. Betonarme işlerinin ana metrajları.6 61. Lojistik Depo inşaatı.Bodrum kat Zemin kat 1. Bak.0 m3 beton olarak hesaplanmıştır. Süt Ürünleri Tesisi. 4977. Bayındırlık Bakanlığı analizleri yöntemi ile elde edilen sonuçlar %100’e varan mertebede YSA yöntemi ile elde edilen sonuçlardan yüksektir.Bodrum kat 1.92 m kat yüksekliğine sahip 6 katlı takriben 2500 m2 alanlı bir süt ürünleri tesisidir.0 54.8 33. kinci proje ise.7 29.0 18.0 29.

karşın, beton için m3’te 3.31 kat ve kalıp için 1.70 kat fazla olduğunu sonucuna varmışlardır.

Sonuçlar
Yapılan çalış mada betonarme karkas yapılar için bir kalıp işçiliği verimliliğinin tahmini için yapay sinir ağları bazlı bir yöntem önerilmiştir. Yöntemin basit ve elde edilebilir veriler ile çalışması, yöntemin küçük ve orta ölçekli yükleniciler tarafından da kullanılmasına imkan tanımaktadır. Diğer yandan çözüm özellikleri nedeniyle ortalama verimlilik değerlerinde çoğu zaman dikkate alınmayan proje büyüklüğü, çalışılan mekanın büyüklüğü, yapının kat adedi gibi verimlilik üzerinde ciddi etkileri olabilecek değerler dikkate alınmaktadır.

Kaynaklar
AbouRizk S. , Knowles P. & Hermann U.R. (2001) Estimating labor production rates for industrial construction activities. ASCE Journal of Construction Engineering and Management. 127(6) pp 502-511. Adeli H. & Karim A. (2001) Construction scheduling, cost optimization, and management – a new model based on neurocomputing and object technologies. London and New York: Spon Press Boussabaine A.H. (1996) The use of artificial neural Networks in construction management: a review. Construction Management and Economics 14 pp 427-436 Chao L.C. & Skibniewski, M.J. (1994) Estimating construction productivity: neuralnetwork-based approach. ASCE Journal of Computing in Civil Engineering. 8 (2) pp 234-251 Dikmen S.U. , Ateş O. , Akbıyıklı R ve Sonmez M. (2009) A review of utilization of soft computing methods in construction management Managing Construction for Tomorrow , MC4T, stanbul Elmas Ç. (2007) Yapay Zeka Uygulamaları, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Türkiye. Karshenas S. , Feng X. (1992) Application of neural networks in earthmoving equipment production estimating. Proceedings of the 8th Conference Computing in Civil Engineering, ASCE, New York, pp 841–7. Kuruoğlu M. , Bayoğlu F. . (2001) Yapı üretiminde adam saat değerlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma ve sonuçları. 16. nşaat Mühendisliği Teknik Kongresi, Ankara, No:65. Kuruoğlu M. , Bayoğlu F.(2002)Yapı üretiminde adam-saat değerlerinin belirlenmesi ve Bayındırlık Bakanlığı’nın değerlerine göre karşılaştırmalı değerlendirmesi, nşaat Mühendisleri Odası stanbul Bülten, stanbul, s. 62 Minsky M.I. & Papert S. (1969) Perceptrons, MIT Press, Cambridge, MA 268

Meslek Standartları Komisyonu MSK (1997) “ nşaat kalıpçısı meslek standardı (ahşap)”. http://www.iskur.gov.tr/mydocu/standart/106.html. Moselhi O. , Hegazy T. & Fazio P. (1991) Neural networks as tools in construction. ASCE Journal Construction Engineering and Management. 117 (4) pp 606-625. mpm.org.tr/verimlilik (2007) “Verimlilik nedir?” Mpm yayınları Ok S.C. & Sinha S.K. (2006) Construction equipment productivity estimation using artificial neural network model. Construction Management and Economics, 24 pp 10291044. Portas J. & AbouRizk S. (1997) Neural network model for estimating construction productivity. ASCE Journal of Construction Engineering and Management. 123(4) pp 399-410. Sonmez R. & Rowings J.E. (1998) Construction labor productivity modeling with neural networks. Journal of Construction Engineering and Management, 124(6) pp 498– 504. Veelenturf L.P.J. (1995) Analysis and Applications of Artificial Neural Networks. Prentice Hall ACM, New York, USA Zurada, J.M. (1992) Introduction to Artificial Neural Systems. West Publishing Company ,New York, USA

269

Yapım Firmaları’nda Entelektüel Sermaye Değerinin Finansal Verilerle Hesaplanması
Tuğçe Ercan
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yapı Üretimi Bilim Dalı Yıldız Kampüs 34349 Beşiktaş/ stanbul Tel: (0212) 383 26 21 E-Posta: tugcesim@yahoo.com

Almula Köksal
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yapı Üretimi Bilim Dalı Yıldız Kampüs 34349 Beşiktaş/ stanbul Tel: (0212) 383 26 21 E-Posta: koksalm@iit.edu

Öz
Entelektüel sermaye bilgi ekonomisi içinde işletmelerin yeni zenginliğidir. Ülkemizin ekonomisinde önemli bir yere sahip inşaat sektöründe entelektüel sermaye kavramı oldukça yenidir. Sektörün önemli aktörlerinde biri olan inşaat firmaları ise bu kavrama yabancıdırlar. nşaat sektöründe, stratejik anlamda entelektüel sermaye yönetimi faaliyetlerini uygulayabilmek için öncelikle sistematik entelektüel sermaye ölçümleri yapılmalıdır. Entelektüel sermaye ölçüm yöntemleri nitel yaklaşımlar ve finansal verilerle ölçümler olmak üzere iki odağa ayrılmıştır. Nitel yaklaşımlar entelektüel sermayeyi belirli değişkenler üzerinden raporlama ana mantığına dayanmaktadır. Finansal ölçüm yaklaşımları ise, menkul kıymetler piyasasının işletmeye verdiği değer ile iş letmenin bilançosunda yer alan iş letme değeri üzerinden entelektüel sermayeyi hesaplamaktadır. Bu çalış ma kapsamında stanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören iki inşaat firmasının entelektüel sermaye düzeyleri finansal verilere dayalı bir ölçüm yöntemi olan “Hesaplanmış Maddi Olmayan Varlıklar Yöntemi (HMOV)”ile hesaplanmış ve karşılaştırılmıştır. Bu araştırma öncelikle entelektüel sermaye konusunda sınırlı araştırmaya sahip inşaat sektörüne katkı sağlamaktadır. Ayrıca, son yıllarda bilgi yönetiminde giderek artan bir öneme sahip olan entelektüel sermayenin inşaat sektöründe de önemini vurgulamaktadır. Bu araştırma sonucunda elde edilen veriler, inşaat firmalarında gelecekte uygulanabilecek entelektüel sermaye yönetim modellerine katkı sağlayacaktır.
Anahtar sözcükler: Entelektüel sermaye, Hesaplanmış Maddi Olmayan Varlıklar, Yapım firmaları, nşaat sektörü, Bilgi ekonomisi

Giriş
21. yüzyılda, bir işletmenin başarısı sahip olduğu fiziksel varlıklardan çok entelektüel sermayesi ve sistem kapasitesine bağlıdır. Entelektüel sermaye organizasyonun görünmeyen zenginliği, iş yapabilme bilgisidir ve ekonomik zenginlik için egemen kaynak olma yolunda ilerlemektedir. Bilişimin günden güne gelişmekte olduğu günümüzde artık en güçlü şirketler, en büyük maddi ve finansal varlıklara sahip şirketler değil, entelektüel sermayelerini güçlendirebilen, bilgiyi kullanabilen ve bu değeri en etkin şekilde yönetebilen şirketlerdir. 271

Bir inşaat firmasının kaynakları göreceli değerleri bağlamında maddi ve maddi olmayan varlıklardan oluşmaktadır. Maddi varlıklar (tangible assets), firmanın kesin ve güncel varlıklarıdır. Maddi varlıklar, ekipman, arsa, stoklar, banka mevduatları ve fabrikalar gibi daha somut varlıklardır. Buna karşın maddi olmayan varlıklar (intangible assets), gözlemlenmesi, tanımlanması ve değer biçilmesi daha zor, gelecek için fayda sağlayan fiziksel veya finansal olmayan varlıklardır (Lev, 2001). Bu tip varlıklar, firma performansı üzerinde de önemli bir etkiye sahiptirler. Maddi olmayan varlıklar, entelektüel mülkiyetten patentlere, ticari sırlardan sözleşme lisanslarına, iletişim ağları, çalışanların bilgi birikimi, veri tabanları, firmanın sahip olduğu olumlu ün ve örgüt kültürü gibi birçok bileşene sahiptir (Kale ve Çivici, 2002). Bilgi ekonomisinde firmaların finansal raporlarının en önemli bileşenlerinden biri “maddi olmayan varlıklar”dır. Ancak “maddi olmayan varlıklar”, geleneksel muhasebe sistemi içindeki tanımından daha içerikli bir hale gelmiştir. Geleneksel muhasebe sisteminde “maddi olmayan varlıklar”ı araştırma geliştirme faaliyetleri, bilinirlilik gibi kavramlar tanımlarken; bilgi ekonomisiyle birlikte insan, organizasyon bilgisi ve paydaşlarla ilişkiler gibi yeni içerikler oluşmuştur (Gallego ve Rodriguez, 2005). Şirket için değer yaratacak bu varlıklar kolay tanımlanabilir ve ölçülebilir formlarda değildirler. Maddi olmayan varlıklara eklemlenen bu yeni bileşenler entelektüel sermayeyi tanımlamaktadır ve finansal tablolara tam anlamıyla yansımamaktadır. Türkiye nşaat endüstrisi, ülke ekonomisinde önemi göz ardı edilemeyecek bir konumda olup, pek çok sektörü içinde barındırmaktadır; ancak diğer endüstrilere nazaran kendini yavaş yenilemektedir. Yapı yapmak karmaşık bir süreçtir, bu karmaşık süreç bilginin ve yeni teknolojilerin kullanılmasıyla basite indirgenebilir ve ‘entelektüel sermaye yönetimi’yle daha hızlı ve etkin yönetim modelleri oluşturulabilir. nşaat sektörünün parçalı yapısı ve Türkiye’de faaliyet gösteren inşaat firmalarının çoğunluğunun küçük ölçekli olma durumu, sektör için entelektüel sermayenin önemini artırırken, diğer yandan hesaplanma zorluğunu ortaya koyar. Küçük ölçekli firmalar için entelektüel sermaye değer yaratmada önem kazanırken, firmaların halka arzının olmaması, bir başka deyişle borsada işlem görmemesi durumu, ölçüm yapmayı ve değerlendirme yapmayı zorlaştırmaktadır(Ercan, 2007). Firmaların entelektüel sermaye ölçüm yöntemleri iki açıdan ele alınabilir: nitel yaklaşımlar ve finansal verilerle ölçümler. Nitel yaklaşımlar, entelektüel sermayeyi belirlenecek değişkenler üzerinden raporlama ana mantığına dayanmaktadır. Finansal ölçüm yaklaşımlarının (Hesaplanmış Maddi Olmayan Varlıklar, Piyasa değeri/ defter değeri oranı, Tobin’in Q değeri, vb..) ana fikri ise hisse senedi piyasasının işletmeye verdiği değerin ne olduğunu tespit etmek, bunu işletmenin bilançosunda yer alan işletme değeri ile kıyaslayarak aradaki farkı belirlemektir. Finansal verilere dayalı ölçüm yöntemlerinin ortak özellikleri, entelektüel sermayenin genel bir karşılaştırılmasının yapılabilmesi için işletmelerin denetlenmiş finansal tablolarından türetilmeleri ve işletme tarafından benimsenen entelektüel sermaye tanımından bağımsız olmalarıdır. Brennan (2001) ‘in belirttiği gibi, bu ölçüm sistemleri makro planda olup sadece piyasanın işletmeye öngördüğü değerin fonksiyonu olarak hesap edilir. Bu nedenle tüm dünyada işletmeler finansal verilerle elde edilen değerlerin yanı sıra, entelektüel sermayelerinin özellikleri ve performansları hakkında uzun vadede daha stratejik bilgiler içeren entelektüel sermaye raporlama yöntemlerine başvurmaktadırlar (Brennan, 2001). 272

M. Shaikh‘in (2004) ‘‘Ölçemediğin bir şeyi yönetemezsin’’ ifadesi bize inşaat firmalarında entelektüel sermayeyi bir avantaja dönüştürecek entelektüel sermaye modellerini uygulamadan önce önemli olanın, bu değeri en doğru şekilde ölçmemiz olduğunu anlatmaktadır. Buradaki temel problem inşaat şirketleri için geliştirilmiş belli bir yöntemin olmamasıdır (Kululanga ve Mccaffer, 2001). Bu eksiklik inşaat şirketlerinde entelektüel sermaye yönetimi anlayışının var olmasının karşısında engel oluşturmaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı Türkiye’deki inşaat firmalarında entelektüel sermayeyi var olan finansal verilere dayalı entelektüel sermaye ölçüm yöntemleri bağlamında incelemektir. Bu çalışma kapsamında stanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören iki inşaat firmasının entelektüel sermaye düzeyleri “Hesaplanmış Maddi Olmayan Varlıklar Yöntemi (HMOV)”ile hesaplanmış ve karşılaştırılmıştır. Maddi olmayan varlıkların yapım firmalarındaki değerlerine ulaşmak, ileride şirket için rekabet avantajına dönüşecek entelektüel sermaye yönetiminin uygulanabilir bir yönetim stratejisi haline gelmesini sağlayacaktır. Entelektüel sermaye yönetimini inşaat şirketlerindeki yönetim anlayış ına en iyi şekilde entegre etmek bilgi ekonomisinin kaçınılmaz bir gerçeğidir.

Yapım Firmalarında Entelektüel Sermaye Kavramsal Altyapısı
lk olarak 1969 yılında John Kenneth Galbraith tarafından kullanılan ‘entelektüel sermaye’ kavramı, özellikle son on yıllık dönemde kavramsal ve endüstriyle ilişkili akademik yayınlar, konferans ve seminerlerin düzenlenmesiyle popülerlik kazanmıştır (Büyüközkan, 2002). Entelektüel sermayenin tüm dünyada kabul görmüş tek bir tanımı yoktur, birçok araştırmacı farklı açıdan entelektüel sermayeyi tanımlamaya çalışmıştır. Brooking (1996), entelektüel sermayeyi, “organizasyonun işlemesine olanak sağlayan bileşik maddi olmayan varlıklar” olarak tanımlamıştır. Klein ve Prusak (1997) ise, entelektüel sermayeyi “Daha yüksek değerlere sahip varlıkları yaratmada onları şekilendirecek, ele geçirecek ve harekete geçirecek entelektüel materyal” olarak tanımlamıştır. Bu tanımda, Klein ve Prusak maddi olamayan varlıklarla entelektüel sermaye arasındaki farkı ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Entelektüel sermaye maddi olmayan varlıkları, bir başka deyişle entelektüel mülkiyeti, içine almaktadır burada fark yaratan nokta değer yaratmasıdır, bir başka deyiş le işletmenin içinde değer yaratan maddi olmayan varlıklar entelektüel sermayedir. Entelektüel sermaye maddi olmayan varlıkları de içinde barındıran daha geniş bir yapıya sahiptir. Tek düzen hesap planında maddi olmayan duran varlıkların izlendiği hesap grubu, ‘herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve işletmenin belli bir şekilde yararlandığ ı veya yararlanmayı hedeflediği aktifleştiren giderler ile belli koşullar altında hukuken himaye gören ve şerefiyelerin izlendiği hesap grubu’ olarak tanımlanmaktadır (Kotar,1995). Bu hesap grubunda şu kalemler yer alır: Haklar, Şerefiye, Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri, Araştırma ve Geliştirme Giderleri, Özel Maliyetler, Birikmiş Amortismanlar ve Verilen Avanslar. 273

Kotar’ın (1995)’de geleneksel muhasebe sistemi içinde tanımladığı maddi olmayan duran varlıklar kavramının içeriği, entelektüel sermaye kavramsal yapısının maddi olmayan duran varlıklara getirdiği yeni içerikten birçok yönüyle farklılıklar göstermektedir. Geleneksel muhasebe sistemi, entelektüel sermayeyi göz ardı etmektedir. nsan sermayesi, müşteri sermayesi, yapısal sermaye, büyüme ve yenilenme gibi unsurlar geleneksel muhasebe sistemi içinde yer almamaktadır. Entelektüel sermayenin gün ış ığına çıkarılması, ölçülmesi ve raporlanması inşaat firmalarına pek çok açıdan rekabet avantajı sağlayabilir. Entelektüel sermaye ölçümünün inşaat firmalarına sağlayacağı avantajlardan ilki, işletmenin görünmeyen entelektüel varlıklarının görünür hale getirilmesi, işletmenin kredi ve fon bulma∗ olanaklarını önemli ölçüde arttıracak olmasıdır. nşaat firmaları, kredi kurumlarına sahip oldukları entelektüel varlıkları (söz gelimi diğer işletmelere göre yüksek olan bir “iş görenlerinin becerilerini geliştirme hızı”nı) bir teminat olarak gösterebilirler. Bir diğer avantaj, yüksek piyasa değerine sahip bir inşaat firmasının, bu yüksek değerin kaynağını yatırımcılara bu şekilde göstermiş olacağıdır. Halka açık ya da açılmayı düşünen bir inşaat firmasının entelektüel sermayesini ve bunun gelecekte yaratacağı gelir potansiyelini göstermesi, firmanın hisse senetlerinin fiyat performansını arttırıcı etki yapacaktır. Son olarak, halka açık olmayan bir işletme herhangi bir amaçla değerlenirken ölçülmüş ve raporlanmış entelektüel sermayesi, satıcı iş letme için pazarlık unsuru olacak ve satış fiyatını arttırıcı etki yapacaktır ve işletmenin yeni ekonomi kurallarına uyum sağlamada, rakiplerine karşı ne durumda olduğunun analiz edilebilmesini, zayıf yönlerinin bulunarak geliştirici çabalara girişilebilmesini sağlayacaktır (Ertuğrul, 2006; [1]).

Metodoloji
Hesaplanmış Maddi Olmayan Varlıklar Yöntemi

Hesaplanmış maddi olmayan varlıklar metodunu Kellog ş daresi Okulu’na bağlı “NCI Research” adlı kuruluş geliştirmiştir. “NCI Research” kuruluşunun başı Thomas Parkinson, bir şirketin piyasa değerinin yalnız maddi varlıkları değil, şirketin maddi olmayan varlıklarına atfedilebilecek bir bileşeni de yansıttığı var sayımından hareket etmiştir. Maddi olamayan varlıkların değeri, bir şirketin benzer maddi varlıklara sahip ortalama bir rakipten daha iyi performans gösterme gücüne eşittir (Stewart, 1997). Hesaplanmış Maddi Olmayan Varlıklar yöntemi, maddi varlıkların getirisinin fazla kısmını hesaplar ve bu büyüklüğü, maddi olmayan varlıklara ilişkin getirinin payını belirlemede kullanır (Luthy, 1998). Bu işlemler sonucunda elde edilen değer, şirketin bilançoda görünmeyen varlıklarının hesaplanmış maddi olmayan değeridir. Ancak elde edilen rakam bu varlıkların piyasa değeri değildir. Piyasa değeri daha yüksek olacaktır,
*Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nın Planlama ve ktisadi Araştırmalar Grup Yönetmenliğince 2000 yılında yayınlanan Sektör Araştırmaları Serisi/ No:21/ nşaat Sektörü raporuna göre yurt dışı müteahhitlik hizmetleri sektörü yetkililerinden alınan bilgilere göre, yurt dışında pek çok projeyi gerçekleştiren Türk müteahhitlik sektörünün başta finansal sorunları olmak üzere, rekabet güçlerini azaltan bir takım sorunları bulunmaktadır. Kredi temininde güçlükler yaşanmaktadır, bunun sonucu rekabet güçlüğünü beraberinde getirmektedir. Yurt dışı pazarlarda faaliyet gösterecek firmalarda belli kriterler aranmaması sektörün uzun vadede imajını etkilemekte, kaliteden verilen ödün bir süre sonra iş yapılan pazarın kaybedilmesine kadar varan olumsuzlukları beraberinde getirmektedir.

274

çünkü söz konusu varlıkları sıfırdan kurmak da kendine başına bir değer yaratmaktadır. Bu değeri bilmemiz, düşük bir piyasa değeri/defter değerinin sönmeye yüz tutmuş bir işletmeyi mi, yoksa hisse senedine yansımamış gizli zenginliğe sahip bir işletmeyi mi gösterdiğine karar vermede yardımcı olmaktadır (Stewart, 1997). Hesaplanmış maddi olmayan varlıklar ölçümü finansal veriler kullanılarak uygulanan bir yöntemdir ve entelektüel sermayenin işletme bütününde yaklaşık para değerini belirlemeyi sağlar. Yöntem uygulanırken örneklem kümesindeki firmaların üç yıllık bilançosu ve konsolide gelir tablosu kullanılacaktır. Bu araştırma kapsamında, güncel olarak stanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören iki büyük ölçekli (çalışan sayısı > 500) inşaat firması incelenmiştir. Firmaların ikisi de çok merkezli bir yapıya sahiptir, faaliyet alanları çok çeşitlidir (alt yapı ve yol, konut, konut dışı bina, ağır inşaat, proje yönetimi) ve uluslararası projelerde yer almaktadırlar. Hesaplanmış Maddi Olmayan Varlıklar yönteminde firmanın entelektüel sermayesi yedi temel adımda elde edilir (Stewart, 1997). Birinci adımda, firmalar için gelir tablosundan söz konusu üç yıl için vergi öncesi ortalama kazançlar hesaplanır (bkz. Tablo 1). kinci adımda, firmaların bilançolarına bakılır ve üç yıl için yıl sonu ortalama maddi varlıkları hesap edilir (bkz. Tablo 2). Üçüncü adımda ise, varlıklardan sağlanan getiri oranını bulmak için kazançlar varlıklara bölünür (bkz. Tablo 3). Bunun için kar ortalaması, maddi varlıkların ortalama değerine bölünür ve maddi varlıkların getirisi bulunur. Dördüncü adımda, söz konusu üç yıl için, sektörün ortalama getiri oranı bulunur (%). Sektörün ortalama getirisi hesaplanırken, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) için 2002-2003 yılları arasında SPK tebliğli Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu kullanılmıştır (bkz. Tablo 4). 2004 yılı verileri için Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’e göre düzenlenmiş konsolide bilanço ve gelir tabloları kullanılmıştır. GYO’lar için 2002-2004 yılı verilerinin ortalamaları hesaplanmıştır. Sektörün ortalama getiri oranı hesaplanırken sektörde faaliyet gösteren ve mali tablo verilerine ulaşılabilen belli sayıda firma gereklidir. nşaat firmalarının borsada işlem görmemesi durumu inşaat firmalarının yıllık finansal raporlarına ulaşılmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle faaliyet alanları ve yasal yükümlülükleri itibariyle benzer bir tablo çizen Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları’nın verileri kullanılarak sektörün tahmini maddi karlılık oranı hesaplanmıştır [4]. Dördüncü adımın ikinci aşamasında, üçüncü adımda elde edilen varlıklardan elde edilen kazanç oranları sektörün ortalama getiri oranıyla karşılaştırılır (bkz. Tablo 5). Buna göre B Firması’nın ‘Hesaplanmış maddi olmayan varlıklar yöntemi’yle yaklaşık entelektüel sermaye hesabına devam etmemek gerekmektedir. Bunun nedeni “Ek Getiri”nin B firması için eksi değerde çıkmasıdır. Beşinci adımda firmalar için ek getiri hesaplanır; bunun için sektörün ortalama getiri oranı şirketin maddi varlıklarıyla çarpılır (bkz. Tablo 6). Çıkan sonuç ortalama bir şirketin maddi varlıkların tutarından ne kadar kazanmış olacağını verir. Elde edilen rakam şirketin birinci adımda bulunan vergi öncesi kazançlarından çıkarılır. Bu şekilde, ek getiri bulunur. Bu rakam şirketin sektördeki ortalama bir firmaya göre varlıklarından ne kadar daha fazla kazandığını gösterir. B Firması’nın ek getirisi eksi değerde çıktığ ı için bu adımdan sonra hesaplamaya devam edilmeyecektir.

275

281. Vergi Öncesi Kazanç(1) 3 yıl için Ortalama Maddi Varlıklar (2) (1) / (2) %8 %5.093.179 26.288.741 Tablo 2 Üç Yıl çin Yıl Sonu Ortalama Maddi Varlıklar (Net Aktif Değeri.923 121.845 A Firması nşaat ve Sanayi A.883 76.Ş.132.000 2003 494.954.964 22. 343.472.954.132.042 122.Ş 717.610 2.Ş 9.954.796.329.000 2003 94.281. 16.Tablo 1 Üç Yıl çin Vergi Öncesi Ortalama Kar Hesabı.254 135. 171.274.899.671 963.654 Yapı Kredi Koray A.047.132.132. 9.583.515.753 Tablo 3 Üç Yıl çin Varlıklardan Sağlanan Getiri Oranı Hesabı*.132.440.323 Alarko A.975 Garanti A. Vergi Öncesi Kar (YTL) 2002-2004 yılları için Ortalama Maddi Varlıklar (YTL) B Firması nşaat Ticaret A.444.998.329.401.386.Ş.678 177.818.Ş.259 Ortalama 2.YTL).223 Ortalama 171.645.060.332 hlas A.413.583.000 2004 5.916 2.753 B Firması A.499.000 2004 365. 56.Ş.235.132.192.9 ≈% 7 276 .209 136.717.027. Vergi Öncesi Kar Yıllar A Firması B Firması 2002 56. Tablo 4 Üç Yıl çin Sektörün Ortalama Getiri Oranı.Ş 2.741 2.977 115.470 = %6.Ş.632 / 5.243 3. Firma Adı 2002-2004 yılları için Ort.610 2.741 2.610 Toplam 385.558 ş A.633 EGS A.036.632 YTL 5. 115.843.634.787 Vakıf A.615.779. Firma Adı Varlıklardan Sağlanan Getiri Oranı (%) A Firması B Firması 3 yıl için Ort. 2.020.977 115.960.515.470 YTL Sektörün Maddi Varlık Karlılık Oranı: 385.044 31.429.Ş.577 678.583. Yıllar Maddi A Firması Varlıklar irketi(*) B Firması 2002 403.Ş.669.779.281.4 171.753 (*) Küsüratlar dikkate alınmamıştır.092 67.977 2.842.779.401.

741-149.583.954.405 x %33 = 7.294.132.862 Ek Getiri= şletmenin Ort.9 ≈% 7 Sonuç %8 > %7 %5. 277 .281.779.472 (YTL) Yedinci yani son adımda ek getirinin şirketteki net değeri hesaplanır.583.610 2. şletmelerin kendi yarattıkları veya kuruluş aşamasında koydukları.294.660.4 < %7 %8 %5. Ancak incelenen dönemde kurumlar vergisi ve fon payları %33 oranında gerçekleşmiştir [2]. şirketin sermaye maliyeti gibi uygun bir orana bölmek gerekir(Stewart. amortisman maliyeti.1997).33.121 YTL < 0 A Firması B Firması Ek getiri hesabından sonra gelen altıncı adımda is ek getiri vergiden arındırılır.477.779.610 x %7= 2.182.477.7.753 Sektörün Ortalama Getiri oranıyla çarpılması 2.660. şletme Maddi Kazancı 171.132. gibi hesaplama yöntemlerini kullanmak mümkündür..4 Tablo 6 Ek Getiri Hesabı.660. Vergi mevzuatı ve kanunlarında oldukça sık değişikliklerin yapıldığı ülkemizde 2005 yılından sonra kurumlar vergisi ve işletme vergilerinde indirimler yapılmıştır.132.280. .280. maddi veya maddi olmayan varlıklardan oluşan özsermaye bütününde hedef ‘kabul edilebilir karlılığı’ yakalamaktır. kinci olarak ek getirinin vergiden arındırılması iş lemi gerçekleştirilir.753 x %7= Ortalama şletme Maddi Varlık Kazancı 149. pay senedi çıkarılması yoluyla sağlanmış kaynakların maliyeti.572= 22. Bunu yapmak için ek getiriyi. Kabul edilebilir karlılık aynı zamanda yeni yatırımlar için sermayenin marjinal maliyeti veya iç verim oranı olarak da hesaplanabilir.572 149.vb. 2002-2004 yılları Ortalama Maddi Varlık Değeri 2.999.Tablo 5 Varlıklardan elde edilen kazanç oranlarını sektörün ortalama getiri oranıyla karşılaştırılması.933 22..862= . Bu çalış mada hesaplanması ve uygulanışı açısından öz sermaye-alternatif maliyet yöntemi uygulanmıştır. Bunun için ilk olarak üç yılın vergi oranları ortalaması bulunur ve bu oran ek getiriyle çarpılır.977 -149. Bu rakam maddi olmayan varlıklara atfedilecek primdir.132.405. Vergi sonrası geliri elde etmek için çıkan sonuç ek getiriden çıkarılır. Vergi Öncesi Kazancı – Ort. Vergiden Arındırılmış Ek getiri (A Firması) = 22.933 = 15.405 YTL 115. Hiçbir işletme bilerek zarar edeceği bir iş veya sermaye kaybı yaşamak istemez özellikle inşaat sektörünü gibi ciddi maddi duran varlık ve sermaye gerektiren işletmelerde elde edilen fonların veya özsermayenin ‘risksiz getiri oranları’ dikkatli takip edilmelidir. şletmelerde özsermaye (sermaye) maliyeti hesaplaması oldukça teknik bir konu olup öz sermaye-alternatif maliyet yöntemi. Şirket Adı A Firması B Firması Varlıklardan Sağlanan Getiri Oranı (%) Sektörün Ortalama Getiri Oranı %6.

364. Buna gore ek getirinin şimdiki değeri bulunur. stanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören inşaat firması sayısı iki olarak belirlenmiştir. Yinede bu yöntemlerin yapım firmalarına uyarlanması ve uygulanması inşaat sektörünün gelişmesi ve yenilikleri bünyesine katması açısından önem kazanmaktadır. aynı zamanda piyasa değeri.472/ ~ 0. Ancak sonuçlar. 2002 yılı için TRT050203T18 tanımlı bir yıl vadeli devlet tahvili nominal faiz oranı:%69.364. Bu durum da Türk 278 . ortakların elde edeceği karlar(kar payı).Türkiye de risksiz getiri oranını bulmakta ve sermaye(yeni yatırım maliyeti) hesaplamasında baz olarak Hazinenin ihraç ettiği yıllık Hazine Bonosu veya Devlet Tahvili Faiz oranı kıstas olarak alınmaktadır.944 YTL Ek kazanç tutarının ortalama ağırlıklı sermaye maliyetine bölünmesiyle.50 = 30. B Firması’ndan yüksektir. Bu çalışma. tutar olarak firmaların entelektüel sermaye değerine ulaşılmıştır. literatürde geliştirilmiş entelektüel sermaye ölçüm yöntemlerinin inşaat firmaları üzerinde uygulanabilirliğini araştırılmış ve süreç içindeki problemleri açığa çıkarmıştır. Sonuç Yönetim Bilimi. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ise daha fazladır. Buna göre: Entelektüel Sermaye Değeri (ESD) A Firması = 30. şletme sermaye ve yeni yatırım karlılığında baz değer olarak alınan bu oran firmanın sadece entelektüel sermayesinin hesaplanmasında önemli bir etkiye sahip olmakla kalmayıp.182. niteliksel analizde farklı olabilir.11 2004 yılı için TRT060705T10 tanımlı bir yıl vadeli devlet tahvili nominal faiz oranı:%29. Finansal verilere göre alınan bu sonuç.944 YTL ESD(A Firması) > ESD (B Firması) olarak belirlenmiştir. Ek Getirinin Net Değeri (A Firması) = 15. Araştırma sürecinde. Ne var ki. verim ve karlık üzerinde de doğrudan etkili olmaktadır. firmalar arasında karşılaştırma yapmaya olanak vermesi açısından anlamlıdır. Hesaplanmış maddi olmayan varlıklar yöntemiyle alınan sonuca göre A Firması’nın bu yöntemle ulaşılan entelektüel sermaye değeri. Analizimizde 2002-2004 yılları arasında aşağıda belirtilen hazine bonosu ve devlet tahvili faiz oranları alınmıştır [5].12 olarak bulunur.54 2003 yılı için TRT031203T34 tanımlı bir yıl vadeli devlet tahvili nominal faiz oranı:%51. bu ölçüm yöntemlerinin yapım firmalarına adapte edilmesi bazı zorlukları içermektedir. literatürde gerek niteliksel gerekse finansal verilere dayalı birçok entelektüel sermaye ölçüm yöntemi geliştirmiştir. Bunun nedeni entelektüel sermayenin bilançolara henüz tam anlamıyla yansımamasıdır.71 Makro ekonomik ve sektörel gelişmelerinde faiz oranları içinde olduğu varsayımı ile ilgili 3 yıl için ortalama alternatif maliyet %50. inşaat firmalarının borsada işlem görme azlığı dikkat çekmiştir.

yeni yönetim anlayışları. Daştan. A Firması ‘nın 2004. Çıkrıkçı. A. G. enflasyon düzeltmesi uygulanmış Özet Gelir Tablosu’ndan faydalanılmıştır[3]. Daştan. Türk inşaat firmalarının uluslar arası piyasalarda da rekabet avantajı elde etmesini sağlayacak ve daha gerçekçi entelektüel sermaye değerlerine ulaşmamızı sağlayacaktır. Almula Köksal 279 . Yüksek Lisans Tezi. Türk Tekdüzen Muhasebe Sistemi içerisinde. Entelektüel sermayenin inşaat sektöründe uygulanan bir strateji haline gelmesi ve finansal raporlara ek olarak sunulması. nşaat sektörünün yapısı ve firmaların ölçeği düşünüldüğünde sektör ortalamalarının sektörün kendi örgütleri tarafından ya da kamu eliyle üretilmesi gerektiğine inanılmaktadır. s:35-44.inşaat firmalarının kurumsallaşma sürecindeki problemlere işaret etmektedir. (2002) Entelektüel Sermaye Yönetimi. Böylesi bir ek. örgüt kültürü ve alışkanlıkları. entelektüel değerlerin finansal tablolara ek olarak “Entelektüel Sermaye Tablosu” olarak yer alması sağlanmalıdır (Çıkrıkçı. müşteri kazanımları ve kurduğu iyi ilişkilerle yenilenmeye başlayacak ve mikro ölçekte firma düzeyinde de rekabet avantajı elde edecektir. (2) B Firması’nın 2002-2004 yıllarına ait Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine göre düzenlenmiş.Doç. kullandığı teknolojiler. pp. Accounting Auditing & Accountability Journal 14(4) pp 423-424. (3) B Firması’nın 2004 yılına ilişkin gelir tablosu enflasyon oranında düzenlendiği için 2004 yılı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine göre % 15.. Bankacılar Dergisi. Yalnızca entelektüel sermayenin hesaplanmasında değil diğer konularda da sektör ortalamalarına ihtiyaç duyulmaktadır. (2002) Entelektüel Sermayenin Temel Finansal Tablolar Aracılığıyla Sunulması. N. derin sektör bilgileri ve know-how. Büyüközkan. yetenekli ve uzmanlaşmış çalışanları. Türkiye’deki nşaat Firmaları’na Entelektüel Sermaye Ölçüm Yöntemlerinin Uygulanmsı Üzerine Bir Araştırma. Yıldız Teknik Üniversitesi. M.. T. sektörün bilgi ihtiyacını en iyi şekilde karşılayacaktır. Kalder Forum. 2002). (2001) Reporting Intellectual Capital in Annual Reports: Evidence from Ireland. Şirket. Nisan-MayısHaziran.3 olan enflasyon oranına göre değerler düzeltilmiştir[3].2003 yılına ait Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) bağımsız denetimden geçmiş Ayrıntılı Gelir Tablosu’ndan elde edilmiş değerlerdir.Dr. (2007).43.18-32. Fen Bilimleri Enstitüsü. Notlar (1) A Firması ‘nın 2002. Ercan. Kaynaklar Brennan. Sayı. dan: Yrd.2005 yılına ait Konsolide Gelir Tablosu kaynak olarak kullanılmıştır[3].

Ekin Kitabevi Yayınları. Kale S. Kotar E. (2001) Measuring knowledge management for construction organizations. Nisan. 2007 [4] www. Mayıs. 105-126. A. The Journal of American Academy of Business. Logan. 8 (5/6) pp 346-354. 2007 280 . (1998). 2007 [5] hale Yöntemi ile Satılan Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili Faiz Oranı Tablosu.Kululanga G.C. Shaikh. stanbul.tcmb. Nicholas Brealey Publishing .gov.. Stewart T. 6 (1) pp. Mayıs [2] VUK ve Kurumlar Vergisi Kanunu.Thomas Business Press. (2004) Measuring and Reporting of Intellectual Capital Performance Analysis. (2006) Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması.gelirler.org/cm/pages/mkl_gos. and Reporting. Intellectual capital and its measurement. 4 (1/2). Londra. 2007.tr. [3] www. (2001) Intangibles Management.php?nt=183. ngiltere. Lev B. s:35.tuik.gov. J. Nisan.tr. Luthy D. Utah State University.A. www.M. (1997) Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations.K. stanbul Technical University.imkb.1309-1318.bilgiyonetimi. Gallego I.. (2005) Situation of Intangible Assets in Spanish Firms: an Empirical Analysis. D.M.www. Washington.gov. Fifth International Congress on Advances in Civil Engineering.tr. Mayıs.gov. nternet Kaynakları [1] Ertuğurul.. Bursa. Mccaffer R. Rodriguez L. London. s. Brookings Institution Press.tr/evdes/dibs/istih/2004xls. Measurement. Journal of Intellectual Capital. (1996) Intellectual Capital. Çivici T. Construction and Architectural Management. Brooking. http://www. Engineering. (1995) Genel Muhasebe. Proceedings of the Asian Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference (APIRA). (2002) Intangible Resources and Construction Firm. Utah USA.H.

firma şantiye sayısı arttıkça yani firma iş kapasitesi büyüdükçe. Teminat miktarı. Bu da ancak inşaat şirketlerinin iş alma sürecinde dikkat etmeleri gereken noktaları saptamak ve bunların pratikte uygulanabilirliğini belirlemekle mümkün olacaktır. Günümüzde artan rekabet ortamında inşaat şirketlerinin bu amaca ulaşabilmeleri daha da önem kazanmaktadır. verilecek teminatın miktarının ihaleye giriş kararını yüksek oranda etkilediği görülmüştür. nş. Dr. Çalış ma için seçilen yüklenici firmalara anket kapsamında 22 adet ölçütün ihalelere giriş kararlarını ne ölçüde etkilediği sorulmuştur. 281 . mar ve Şehircilik Müdürlüğü çel. Araştırmanın bir diğer amacı ise halen yükleniciler tarafından genel olarak sübjektif olarak yapılan ihale başvuru sürecinin daha objektif kriterlerle değerlendirilmesi yönünde yüklenicilerin yararlanabileceği bir çalış ma ortaya koymaktır. Örneğin. Bir başka örnek olarak. Hatay Yük. ş türü.Yüklenici Firmaların Uyguladıkları Teklif Stratejilerinin ve Firma Özniteliklerinin Bu Sürece Etkilerinin ncelenmesi Hilmi Coşkun Yrd. Mersin Nesrin Katırcı Öz Kamu ve özel sektör yatırım planlarının gerçekleştirilmesinde iş sahibinin hedefi olan en yüksek kalitenin en uygun fiyatla elde edilmesi genelde ihale dediğimiz süreç sonunda oluşmaktadır. ş kapasitesi. Uygun teklif. Mersin Yenişehir Belediyesi. Bu husus araştırmanın birincil amacıdır. Müh. su ve konut gibi) iş yapmakta olan firmaların ihale stratejileri bir anket çalış ması kapsamında ele alınmıştır. Mustafa Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi nşaat Mühendisliği Bölümü skenderun. Bu noktada iş sahibi olan kiş i veya kuruluş yapmayı hedeflediği yatırımın en yüksek kalitede daha uygun şartlarla kavuşmayı hedeflerken. bu yatırımı yapmayı üstlenen firma bu işten en yüksek kazançla çıkmayı amaçlar. Böyle bir ortamda isteklilerin amacı öncelikli olarak bu ihaleyi kazanmak olmalıdır. Ancak bu ölçütlerin etkisinin firmanın bazı öznitelikleri ile bağıntılı olarak değiştiği de belirlenmiştir. statistiksel analiz sonucunda ihaleye giriş kararını en çok oranda işin türünün ve en az oranda ise teminat miktarının etkilediği bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: hale. Giriş Kamu ve özel sektör yatırım planlarının gerçekleştirilmesinde ihalelere çıkarak en uygun şekilde bu yatırımlarını gerçekleştirme yoluna giderler. Doç. ihaleye girişte işin türüne verilen önem azalmaktadır. firma personel sayısı artışı yani firma büyüklüğünün artışı ele alındığında. Araştırmada inşaat sektöründe farklı tipteki projelerde (yol. Yüklenici firmalar da varlıklarını sürdürebilmek için bu faaliyetlere katılırlar.

ş sahibinin hedefi olan en yüksek kalitenin en uygun fiyatla elde edilmesi genelde ihale dediğimiz süreç sonunda oluşmaktadır. Bu sayede firma sektör içindeki gücünü ve nerede olduğunu da ortaya koymaktadır. Tüm ticari firmaların temel amacı iş 282 . 2. Farklı yüklenicilerin işi alma arzuları. L TERATÜR TARAMASI Herhangi bir firmanın bir ihale için teklif hazırlaması hayati bir karar sürecidir. Bu araştırmanın bir diğer amacı ise halen yükleniciler tarafından genel olarak sübjektif olarak yapılan ihale başvuru sürecinin daha objektif kriterlerle değerlendirilmesi yönünde yüklenicilerin yararlanabileceği bir çalışma ortaya koymaktır. Hazırlanacak veri tabanı için anket çalışması yapılması. Günümüzde artan rekabet ortamında inşaat şirketlerinin bu amaca ulaşabilmeleri daha da önem kazanmıştır. Anket sonuçlarının değerlendirilmesi ve yüklenicilere yardımcı olunabilecek konularda sonuçlara ulaşılabilmesi. hale denildiğinde iş sahibinin işi yapmaya istekli olanlar arasında bir nevi yarışma denilebilecek şekilde istekliler arasında karşılaştırma yapabilmesi anlaşılır. bu anket çalışmasında dikkat edilecek konuların belirlenmesi. Friedman teklifte öngörülen kar ile ihalenin kazanılması arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur. Çünkü bu yüklenici firmalar varlıklarını devam ettirmek için ihalelere katılmak zorundadır. Ayrıca şirketlerin varlığını sürdürmelerinin yanında ihale süreci önemli bir performans göstergesidir. Farklı araştırmacılar tarafından. 3. nşat endüstrisindeki rekabet sistemi ile ilgili ilk çalışma 1956’da Friedman tarafından yapılmıştır (1). Yüklenici firmalar iş alamazlarsa veya bir işi uygun olmayan bir bedelle yüklenirse geleceği tehlikeye girer. Bu çalışmanın amacı inşaat şirketlerinin iş alma sürecinde dikkat etmeleri gereken noktaları belirlemek ve bunların pratikte uygulanabilirliğini belirlemektir. Böyle bir ortamda isteklilerin amacı da öncelikli olarak bu ihaleyi kazanmaktır. anket çalışmasının yerine getirilmesi. Görüşme yapılacak firmaların belirlenmesi: Bu çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren ve genelde kamu ihalelerine katılan orta ve küçük ölçekteki firmalar seçilmiştir. o andaki mali durumları ve yüklenmiş bulundukları iş miktarına göre değişmektedir (5). KAPSAM Bu çalışmanın kapsamı aşağıda belirtildiği şekilde belirlenmiştir: 1. bir yüklenicinin ihaleyi kazanabilmesi için teklifinin diğer bütün rakip tekliflerden düşük olması prensibinden hareket ederek. rakiplerinin geçmiş ihalelere ait verilerinden yararlanarak yüklenicinin rakiplerini yenme olasılığının tek tek bulunması incelenmiştir (2-4). ÇALIŞMANIN AMACI nşaat şirketleri de diğer ticari işletmeler gibi hayatta kalabilmek için iş almak ve bu işlerden kar elde etmek isterler. Bu firmaların seçilmesindeki başlıca kriter gerekli verilere daha rahat ulaşılmasıdır.

ş yapmanın gayesi kar etmektir ve hiçbir iş hacmi ortalama bir karın yerini tutamaz (15). halenin sonucu hakkında genel kabul gören yaklaşım. Bu da ihaleye giriş kararının ne kadar ciddi bir faaliyet olduğunun göstergesidir. Uygun ihale stratejisini geliştirmek için vurgulanması gereken bazı önemli noktalar vardır. • Beklenen kayıpları minimumda tutmak. ş yapabilmek için. Yüklenicilerin ihaleye girişlerindeki olası hedefleri şunlardır: • Beklenen karı maksimum yapmak. işi alabilmek. Başka bir neden de yüklenicilerin pazar üzerinde denetime sahip olmadıklarını ve sadece müşterilerin kendilerinden teklif isteklerine cevap vermek durumunda olduklarını düşünmeleridir. firmanın teknik. Teklif hazırlama sürecinde stratejik planlamanın genelde yükleniciler tarafından ihmal edilmesinin nedeni. Diğer yönden inşaat sektörünün hızlı geliş mesine paralel olarak sektörde çalışan firma sayısının artması.Uygun işi saptayabilmek (7). mali ve yönetim kapasitesi. bu tekliflerin maliyetleri bile karşılayamamasına ve bu sebeple de planlanan yatırımların gecikmesine ve maliyet artışlarına sebep olmaktadır. Ama çok düşük teklif verildiğinde de muhtemelen elde edilecek kar çok az belki de hiç olmayacaktır. mal sahibi ve o anda teklif verilen projelerin sayısı açısından fiyatta başarılı olma olasılığı irdelenir (11). Bu incelemede. Yüksek kar etmeyi denemek hiçbir iş alamamak sonucunu doğurabilir (14). Teklifi aynı anda hem kar edecek kadar yüksek. yüklenici firmanın üst düzey yönetiminin ilk adımı projeyi. 2. Bu kişiler genellikle iflasa ilk gidenler olurlar. Genel olarak yükleniciler yeterince düşük teklif sunarlarsa iş i kolayca alacaklarına kendilerini inandırır. • Rakiplerin karlarını minimum kılmak. • Zararına dahi olsa ihaleyi kazanmak (10).yapmaktır. • Yatırımın belli bir kısmını geri almak. hem de işi alacak kadar da düşük tutmaktır. halelere katılmak istenildiğinde veya teklif daveti alındığında. projenin yeri ve yapısı. Ayrıca işin ve projenin büyüklüğüne göre uygun fiyatın belirlenebilmesi için hazırlanan teklif dosyaları toplam imalat bedelinin %1’i gibi ciddi bir miktar tutmaktadır (12). • Sadece iş yapmış olmak için iş yapmak pek doğru değildir. dolayısıyla uygun bir teklif hazırlamak gerekmektedir (6). • Kar etmenin tek yolu her işe belli bir karla teklif vermektir. Bu tür firmaların strateji yokluğu sonucunda 283 . Bu karar problemleri: 1. gelecekteki olası iş yükü. teknik açıdan yetersiz olan bazı firmaların varlığını sürdürebilmek için çoğu kez büyük indirimler teklif etmelerine. bunlar: • Çok düşük teklif veren olmak genellikle arzu edilmez. sektörün sermaye temelinin düşük olması ve bu yüzden sabit varlıklarla yapılan büyük yatırımlar için planlamanın gerekli olmamasıdır (16). teklif edilen indirim oranı ile ihaleyi alma arasında doğrudan bir ilişki olduğu prensibine dayanmaktadır. firmanın fiyat hazırlamaya başlayıp başlamamasını belirlemek açısından incelemektir. • Düşük teklif veren isteklileri iflas etme konusunda genellikle yüksek teklif verenler izler. Buradaki ‘strateji problemi’ yüklenicinin kazanma şansını maksimum kılan ve aynı zamanda en çok karı sağlayan teklifi bulmak şeklindedir (13). o andaki iş gücü. hale sürecinde yüklenici inşaat firmaları açısından aslında iki temel karar verme problemi vardır. piyasa koşulları. ş için uygun teklif fiyatı oluşturabilmektir (8).

Projedeki karı maksimize etmek.uygulandığını söylemek mümkün olmaktadır. Teklif verilen belli bir proje için değerlendirdiğimizde ise teklif vermedeki stratejiler şunlardır (19): 1. Geliştirilen stratejilerin amacı. 3. Çünkü işi alıp almamak bu süreç içindeki firma davranışlarıyla yakından bağlantılıdır. Bu stratejiler ise genelde tecrübe ile elde edilen yöntemlerin ve sezgilerin bir bileşkesidir. Bu firmalar için herhangi bir strateji olmadığını veya bilinçsizce sadece tek bir stratejinin -işi her ne pahasına olursa olsun almak. Firmanın üretim yapmasını ve işgücü istihdam etmesini sağlamak. firmanın sektörde rakip güçlere karşı kendisini en iyi şekilde savunabileceği bir konum elde etmektir. 5. Bunlar firmaların elinde olmayan riskler olabildiği gibi firmalardan kaynaklanan riskler de (projenin kötü yönetilmesi. su ve konut gibi) iş yapmakta olan firmaların ihale stratejileri bir anket çalış ması kapsamında ele alındı. 6. 3. Gelecekte birçok iş için potansiyel iş kaynağı olabilecek mal sahibi ve girişimleri kazanmak. şin türü. 4. konuya teknik yaklaşan birçok firmanın iş i alamamasına veya iş alabilmek için de diğer tekliflere benzer tutum takınmak zorunda kalmalarına sebep olmaktadır (17). haleye giren firmaların birbirinden habersiz fiyat teklifi verdiği varsayılır. Firma sermayesinin geri dönüşümünü hızlandırmak. 4.Bir projenin finanssal performansını teklif verme aşamasında tahmin edilen maliyetlerle karşılaştırmak. Yükleniciler genelde teklif verirken kendilerince belirlemiş oldukları bir stratejiyi uygularlar. deneyimsizlik. Zararı en aza indirmek.çoğu kez haksız rekabet sayılabilecek teklifler vermeleri. yüklenicinin teknik yetersizliği.Ekonomik sınırlar içerisinde firmanın inşaat hızı ve kalitesi gibi konularda prestij yaratmak. sözleşmenin büyüklüğü ve coğrafik bölge bakımından uygun bir pazar saptamak. Sonuçta ihaleye hazırlanma veya teklif hazırlama süreci yükleniciler tarafından önemsenmesi gereken bir dönemdir.Şirketin performansını değerlendirmek ve bunu rakiplerle karşılaştırmak. Uzun vadede teklif verme stratejisi.Ciro için belirlenmiş hedefleri korumak . Çalışma için seçilen firmaların uyguladıkları ihale stratejilerinin önceden belirlenmiş olan 22 adet 284 . firmanın aşırı iş yüklenmesi gibi) olabilir. 2. aşağıdaki hedeflerin belirlenmesi olarak özetlenebilir (18): 1. 7. 5. ANKET ÇALIŞMASI nşaat sektöründe farklı tipteki projelerde (yol. Yeni bir coğrafi bölgeye giriş yapmak. Prestij projeleri üstlenerek işveren ve yöneticiler üzerinde kişisel statü yaratmak. Yüklenici firma üst yönetimi. Yüklenici inşaat firmaları için risk faktörleri de çeşitlidir. projeyi değerlendirirken bu tür risk faktörlerini de göz önüne almak zorundadır. 2.

Sorulara verilen puanlara göre yükleniciler için ölçütlerin önem sıralaması Tablo 1’de verilmektedir. Yanıt olarak 1 puan verilmesi sorulan ölçütün teklif verme sürecinde etkili olmadığı ve 10 puan verilmesi ise ölçütün teklif üzerinde çok etkili olduğu anlamına gelmektedir.00 5.08 Literatürde firmaların rakiplerinin izlemekte oldukları stratejiler ve ihalelere yaklaşımları konusunda bir analiz yapmaları tavsiye edilmektedir.13 6.24 2.42 2.06 6.12 1.63 5. ortalama=3. yapılan puanlamanın ölçüt bazında ortalamalarının ve standart sapmalarının hesaplanması ile yapıldı.13 5.06 5. 5 tanesi hem alt hem de üst yapı işlerinde. Sapma 2.38 7.25 5. Tablo 1’e göre (sıra no:3.50 puan)ankete katılan firmaların çoğu ihaleyi sadece işveren ve kendisi arasında bir faaliyet olarak görmektedir. Tablo 1.71 2.25 6. 285 .38 3.69 2.78 2.94 2.21 2.85 2.99 2. 2 tanesi ise mekanik işlerde deneyimlidir.79 2.06 7.44 7. Bunların bir kısmında posta ve e-postayla geri dönüş olmuş ve diğer kısmında ise birebir görüşülerek sonuçlara ulaşılmıştır.56 9. Bu çalış ma kapsamında 65 adet anket dağıtılmış ancak bunların 20 tanesinden sonuç elde edilmiştir.50 4.93 2. en az öneme sahip ölçüt “teminat miktarı” belirtilmektedir.66 2. ANKET DEĞERLEND RMES lk değerlendirme.ölçütten hangileri tarafından etkilendiği istatistiksel olarak değerlendirildi. Anketi yanıtlayan firmalar için gizlilik ilkesi uygulanmıştır.77 2. Araştırmaya katılan firmalardan 10 tanesi sadece üst yapı işlerinde.19 7.00 5.08 2.62 3.01 3.44 7. Firmaların anket sorularını 1’den 10’ a dek bir ölçekte puanlandırması istendi.31 St. Ancak.69 2.36 3. Tablo 1 ‘e göre stratejik olarak ihalelere giriş kararı verilmesinde en önemli etken olarak “işin türü” gösterilirken.81 6.69 2.59 3. Ortalama değerlere göre sıralanmış ölçütler Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Ölçüt teminat miktarı yeni personel istihdamı rakip firmalar şantiyenin firma merkezine uzaklığı iş yapılacak idare işin alınmamasının maliyeti yapılacak işin süresi teklif bilgilerinin detayları yeni bir işveren projenin detay derecesi iklim ve topoğrafik özellikler ihalenin şekli ülkenin ekonomik durumu firmanın mali durumu firmanın makine parkı ülkenin siyasi durumu işverenin mali gücü ve hakediş ödeme koşulları prestij derecesi firmanın teknik kadrosu keşif bedeli iş ile ilgili tecrübe işin türü Ortalama 2.75 5.94 3.81 5. 3 tanesi yol ve üst yapı işlerinde.

Bu firma öznitelikleri olarak firmada çalışan veya personel sayısı ve firmanın halihazırdaki şantiye sayısı ele alındı. ortalama=3.23 0.13 0. Bu değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesinde korelasyon katsayısı (r) hesaplandı ve her bir öznitelik için ayrı ayrı olarak sıralanıp tablolaştırıldı.38 puan).25 0.17 0. Benzer şekilde ihalelerde firmanın teknik kadrosunun ihaleye giriş için önemli olduğu görülürken (Tablo 1.38 puan) yeni personel istihdamı daha az önemsenmiştir (Tablo 1.35 0. ortalama=4. sıra no:4. Şantiyenin firma merkezine uzaklığının yönetimin etkinliğini azaltacağı düşünülürken anket sonuçlarında bu faktörün ihaleye girişte karar vermeyi çok etkilemediğ i görülmüştür (Tablo 1. Tablo 2’de firma çalışan personel sayısı ile ölçütler arasındaki korelasyon katsayıları tek tek ele alınıp sıralama yapıldı. Firmaların bazı öznitelikleri ile ihale stratejileri arasındaki ilişkiler de istatistiksel olarak incelendi.32 0. 286 .81 puan). sıra no:6.31 0. işin alınması veya alınmaması durumunda gelecek yükler geri planda tutulmuştur.30 0.20 0. Firmanın çalışan personel sayısı firma büyüklüğünü gösterirken. varlıklarını sürdürmelerinin ana faktörü olan mali konuların daha çok etkilediği görülmüştür.Teklif dosyası hazırlanmasının ihale bedelinin içinde çokta küçümsenmeyecek bir değer olduğu öngörülürken firmaların çoğunun bu kaybı göz ardı ettiği görülmüştür (Tablo 1. ortalama=5.82 Tablo 2’ye göre ihale stratejileri belirlenirken “işin teminat miktarı” büyük firmalardaki karar mekanizmalarında daha önemli olmaktadır.56 0.30 0.00 puan). ortalama=7. Firmaların teklif verme kararlarını. firma büyüdükçe (personel sayısı arttıkça) iş için istenilen teminat miktarına verilen önemde artmaktadır.07 0.19 0.32 0.45 0.32 0. sıra no:2. Tüm yüklenicilerin ilk baştaki odak noktalarının mali kaygılar ve sektördeki konum olduğu söylenebilir. Tablo 2. şantiye sayısı firmanın iş kapasitesini göstermektedir. Bir başka deyişle. sıra no:19.39 0.26 0.59 0.09 0. Firma personel sayıları ile ölçütler arasındaki korelasyon katsayıları Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Ölçüt iş yapılacak idare işin türü işverenin mali gücü ve hakediş ödeme koşulları iş ile ilgili tecrübe keşif bedeli yapılacak işin süresi projenin detay derecesi işin alınmamasının maliyeti şantiyenin firma merkezine uzaklığı teklif bilgilerinin detayları firmanın makine parkı firmanın teknik kadrosu ülkenin siyasi durumu prestij derecesi iklim ve topoğrafik özellikler ülkenin ekonomik durumu yeni bir işveren firmanın mali durumu ihalenin şekli yeni personel istihdamı rakip firmalar teminat miktarı r -0. O anki iş için belirsizlikler.31 0.

beş tanesinde yönetim kurulunca karara bağlandığı.05 0.19 0. Firma şantiye sayıları ile ölçütler arasındaki korelasyon katsayıları Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Ölçüt işin türü projenin detay derecesi iklim ve topoğrafik özellikler işverenin mali gücü ve hakediş ödeme koşulları ülkenin siyasi durumu ülkenin ekonomik durumu iş ile ilgili tecrübe ihalenin şekli yeni personel istihdamı rakip firmalar firmanın makine parkı iş yapılacak idare yeni bir işveren şantiyenin firma merkezine uzaklığı firmanın mali durumu yapılacak işin süresi firmanın teknik kadrosu prestij derecesi keşif bedeli teklif bilgilerinin detayları işin alınmamasının maliyeti teminat miktarı r -0.48 -0.44 -0.01 0. fiyat analizci.22 -0.28 -0.19 -0. üçünde genel müdür ve yönetim kurulunun birlikte etkin olduğu. Fakat birebir yapılan görüşmelerde departman görevlisi olan kişilerin yalnızca bu görevle sorumlu olmadıkları birden fazla işin sorumluluk alanlarına girdiği görülmüştür.23 -0.Bu durum Tablo 1’deki sıralama ile çelişkili gibi görünse de. Bu da demek oluyor ki günümüzde hala bu 287 .09 0. Bazı firmalarda ise ihaleye hazırlıkta keşifçi.11 0. Bu tür personel sayısı açısından büyük sayılacak firmalar ihalelere girişte “iş yapılacak idare”nin kim olduğu dahil çoğu özellik fazla önem taşımamaktadır. Ankette firmalara teklif hazırlama bölümlerinin varlığı ve kimlerden oluştuğuna dair sorulan soruya bu konu ile ilgili personellerinin olduğuna dair bilgi verilmiştir.06 0.21 0. bu firmaların üçünde kararı merkez mühendisleri ve genel müdürün birlikte verdiği belirtilmiştir.14 0. Tablo 3. yapılan bu çalışmada daha çok orta ve küçük ölçekli firmalarla anket düzenlendiği ve bunun da sonucu bu yönde etkilediği düşünülebilir.32 -0. tahmin hesapçı ve planlama programlama işini yapan kiş iler aynıdır. Tablo 3’e göre firma şantiye sayısı artıkça firmalar daha seçici olmakta ve iş in türü strateji belirlemekte önem kazanmaktadır.05 0. Altı tanesinde kararın genel müdür tarafından verildiği. bir tanesinde keşifçilerin.07 -0. Bu noktada yukarıdaki değerlendirmeler ışığında ihale stratejisi belirlenirken en önemli ölçütün teminat miktarı olduğu söylenilebilir.00 0. Firmaların ihale kararını verme kademelerine göz attığımızda. bir tanesinde merkez mühendislerinin ve yine bir tanesinde merkez mühendisleri ve yönetim kurulunun birlikte etken olduğu görülmüştür.21 Tablo 3’de firma iş alma kapasitesi ile ölçütler arasındaki korelasyon değerlerine göre bir sıralama yapıldı. Bu sıralamaya göre istenilen teminat miktarı yine en önemli faktörlerden biri olarak görünmektedir. Tablo 1 ve Tablo 3 karşılaştırıldıklarında her ikisinde de “işin türü” ve “teminat miktarı” ölçütlerinin uç noktalarda yer aldıkları görülmektedir.06 0.15 0.32 -0.

1999. stanbul Teknik Üniversitesi. Şirketlerin bünyelerinde teklif hazırlamak için yeteri kadar eleman çalıştırmamaları teklif fiyatını etkileyecek verilerin temininde yetersiz kalınması sonucuna götürmektedir. Ancak bu ölçütlerin etkisinin firmanın bazı öznitelikleri ile bağıntılı olarak değiştiği de belirlenmiştir. stanbul. W. Analiz sonucunda işin türünün ihaleye giriş kararını en çok oranda etkilediği ve teminat miktarının ise en az oranda etkilediği bulunmuştur. W. Yüksek Lisans Tezi. Türk nşaat Firmalarının Teklif Verme Sürecinde Karar Vermelerini Etkileyen Faktörlerin Analizi. Doktora Tezi.konuyla ilgili profesyonel bir yaklaşım yoktur. Chapin. 1999. KAYNAKLAR (1) Friedman. tüm yüklenici firmalar için mali konular hayati öneme sahiptir. Bir Türk nşaat Firmasının Teklif Hazırlama Yöntemi. Gazi Üniversitesi. G. (5) Polat. 1995. (4) Hatush.. Yüksek Lisans Tezi. Construction Management and Economics. Strategic Pricing for Profit. 288 .A. ihale öncesi sürece gerektiği önemi verip bir teklif hazırlama birimi kurarak sürecin daha profesyonel olması için çaba gösterdiklerinde daha sağlıklı bir ihale sistemi gerçekleşecek ve firmalar sektörde hedeflerine ulaşarak varlıklarını uzun süre koruyabileceklerdir. (6) Irmak.B. Kamu nşaat halelerinde Teklifin Oluşumunu Etkileyen Faktörler. John Wiley and Sons. H. Bir başka örnek olarak. Criteria for Contractor Selection. L. USA. Yapılan araştırma sonuçlarına göre. stanbul Teknik Üniversitesi. 19s. (7) Işıker. 22s. Z. Construction Bidding.. Yüksek Lisans Tezi. M. nşaat şirketleri. 1997. 1992. Operations Research. Ankara.R. ihaleye girişte işin türüne verilen önem azalmaktadır. 1956. stanbul. 19-38. (2) Park. B. 1999. 10412. 27-34s.. Skitmore. SONUÇLAR Her firmanın geleceğe yönelik belirli stratejileri olmalıdır ve bunlar değişen koşullara göre tekrar analiz edilerek sürekli yenilenmelidir.. Yüklenici nşaat Firmalarının Teklif Hazırlama ve Maliyet Yönetim Sistemlerinin Değerlendirilmesi. 15.. Seçilen yüklenici firmalara anket kapsamında 22 adet ölçütün ihalelere giriş kararlarını ne ölçüde etkilediği sorulmuştur. firma personel sayısı artışı yani firma büyüklüğünün artışı ele alındığında. verilecek teminatın miktarının ihaleye giriş kararını yüksek oranda etkilediği görülmüştür. A Competitive Bidding Strategy.. stanbul. (3) Dikbaş. firma şantiye sayısı arttıkça yani firma iş kapasitesi büyüdükçe. Örneğin. 4. stanbul Teknik Üniversitesi. H. Inc... 1-12s...

16s. 32(6).S. 36. ve Loc. 2002. (11) Mochtar.. C. ve Arditi..Y. 2001. H. 19..Y. M... Construction Management and Economics.. A. K. (10) Drewa.L.(8) Runeson. 2003. Construction Management and Economics.. 1999. 2005. D. 18. 27-41s. ve Skitmore. Gazi Üniversitesi. (16) Korkmaz.P. Türkiye Kamu Yatırım halelerinde ndirim Oranlarını Etkileyen Faktörler ve Sistemin yileştirilmesine Yönelik Yaklaşımlar. S. Construction Management and Economics 17. nşaat Teklif Stratejileri ve Karar Modellerinin ncelenmesi. D. The Effect of Client and Type and Size of Construction Work on a Contractor's Bidding Strategy. M. stanbul.A. Ankara. Yüksek Lisans Tezi. 2004.K.. 289 . (19) Yiu. Yüksek Lisans Tezi. 2001. 2004. J. Start-Up and Steady-State Learning In Recurrent Bidding. (12) Gencer. 23. 2004... 24. (13) Uran.P... 2006. 347-353. stanbul. C. 457-466.. Wang. 285-296. (17) Sürdürülebilir hale Yöntemi. Pricing Strategy In the US Construction Industry. W. To Bid or Not To Bid: A Parametric Solution. Rational Under-Pricing In Bidding Strategy: A Real Options Model..K.. H. Yüksek Lisans Tezi. Construction Management and Economics. ve Lewis.. 38s. A. K... H. Yıldız Teknik Üniversitesi. 7s. ve Lo. 18-185s. Tendering Theory Revisited. stanbul Üniversitesi. 484-496. A.. 2000. (14) Fu. stanbul. ve Lai. ve Tam. M. Ankara (18) Liu. G.S. Construction Management and Economics.H. 2005.. 475-484. Drew. Building and Environment. Teklif Verme Sürecinde Olan Yükleniciler çin nşaat Sözleşmelerinde Risk Kaynakları. D. A General Multivariate Analysis Approach for Determining Bid Mark-Up Strategy. Boussabaine. Skitmore.. (15) Irkıçatal. (9) Wanous. Türkiye Müteahhitler Birliği. stanbul Teknik Üniversitesi. M. Doktora Tezi. Kamu nşaat halelerinde Teklifin Oluşumunu Etkileyen Faktörlerin ncelenmesi. 405-415.. S. Building Research & Information. 393-406.

.

Tel: (0534) 745 15 00 E-Posta: betulsoycopur@yahoo. Tünel Kalıp. Bu nedenle tesis. hafriyat. Antalya. kaba inşaatın malzeme ve işçilik bedelleri gibi kalemler ele alınmış olup. Binaların maliyetleri. kaba inşaata göre hesaplanmış olup ince inşaat maliyetleri göz önünde bulundurulmamıştır. malzeme. Kalıp Maliyeti. izolasyon. yatırımın toplam maliyetinde yarattıkları farkı belirleyebilmek için.B.com Öz Gelişen teknolojiyle birlikte insan ihtiyaçları değişmekte ve yeni yapı türleri ortaya çıkmaktadır. para ve insan gücü de artmaktadır. Hesaplar. her iki sistem için aynı maliyete sahip olan temel imalatı. Bu kriterler. yeni kalıp sistemlerinin düşünülmesi ve bunların inşaat sektöründe kullanılması zorunlu hale gelmiştir. sadece her iki sistemde değişiklik gösterecek olan. klasik yapım metotlarının yetersiz kaldığı görülmektedir.B. Antalya. maliyet ve kalitenin önem kazanmasıyla. Çalış manın sonucunda. Bayındırlık ve skân Bakanlığının 2009 birim fiyatları ve serbest piyasa fiyatları kullanılmıştır. Zaman. 291 .D. kalıp sistemleri arasındaki maliyet farklılıklarının saptanabilmesi amacıyla. tekrar sayısı göz önüne alınarak bir bina üzerinde yapılmıştır. geleneksel kalıp sistemine dönüştürülerek. Maliyet hesaplarında. Anahtar sözcükler: Geleneksel Kalıp. Hızlı nüfus artışı ile birlikte. tünel kalıp sistemi ile yapılan imalatların ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olmasına karşın toplu konut gibi tekrarlı yapılarda kalıp malzemesinin birçok kere kullanılabilmesiyle toplam yatırım maliyetinin geleneksel kalıp sistemle yapılan imalata göre daha ekonomik bir çözüm olduğu ortaya çıkmıştır.D. Tel: (0534) 745 15 00 E-Posta: betulsoycopur@yahoo. Toplu Konut daresi tarafından tünel kalıpla inşa edilmiş olan K tipi binanın projesi. masraflar analize dahil edilmemiştir. makine ve teçhizat gibi kaynakların en iyi şekilde kullanılması gerekmektedir. betonarmenin inşaat alanında yaygın olarak kullanılması ile birlikte düşünüldüğünde. Geleneksel kalıp sisteminin ve tünel kalıp sisteminin. konut açığını ortadan kaldırmak için yapı ölçekleri büyümekte ve inşaatın bitirilmesi için gereken zaman. doğramalar vb. tünel kalıp sistemi ve geleneksel (konvansiyonel) kalıp sistemi arasında maliyet karşılaştırılması yapılmıştır. Bu çalışmada. Maliyet Analizi.Tünel Kalıp Maliyetleri le Geleneksel Kalıp Maliyetlerinin Karşılaştırılması Aynur Kazaz Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi nşaat Mühendisliği Bölümü Yapım Yönetimi A.com Betül Soyçopur Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi nşaat Mühendisliği Bölümü Yapım Yönetimi A.

Kalıplar. Bununla birlikte nüfusun hızlı artışı ile konut gereksinimi de artmakta olup. Geleneksel Kalıplar Beton ve betonarmeden inşa edilecek yapı elemanlarına biçim ve ölçülerini verebilmek amacıyla ahşaptan yapılan yüzey kaplama ile bu kaplamanın bağlanması ve desteklenmesi için kullanılan parçalardan meydana getirilen sisteme “geleneksel kalıp sistemi” denir. taze betona şekil vermesinden başka beklentiler de bulunmaktadır. dairesel kesitli olarak 292 . Bu nedenle bir takım işlemlerden geçirilerek (ahşabın yağlanması vb. Bu sebeple inşaat sektöründe yeni yapım tekniklerinin geliştirilmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Kalıbın hareketli parça sayısı az olmalıdır. Kalıptan beklenen en önemli kriterlerden biri de ekonomik olmasıdır. Uygulamada belirli bir amaç için kullanılan kalıp yüzeyleri. 2. Bunlar. beton prizini tamamladıktan sonra sökülürler. Kalıp. 5. 2008). bunların içindeki en önemli kazanç. Kalıp sistemi yapıdan ve plandan bağımsız olmalıdır. Ancak yeni tasarıların. Ahşap kalıp malzemeleri imalatı itibari ile dikdörtgen kesitli olduğundan. Tüm şartlan sağlayan bir kalıp sistemi mevcut değildir. betona istenilen şekli vermek. Kalıplar. yeni tasarlanan imalatların gerçekleştirilebilmesi için yeni kalıp sistemlerinin de tasarlanması gerekmektedir. toplam yapım giderlerinin yaklaşık %10'luk bir dilimini kalıp maliyeti oluşturduğu göz önüne alındığında. yeni yapı türlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte. Uygulamada tüm şartları sağlayan bir kalıp sistemi bulunmamaktadır. 3. geleneksel ahşap kalıplar. çelik kalıplar (tünel kalıp bu kategoridedir) ve özel kalıplar olarak sınıflandırılabilirler. 1. beton ağırlığından ve beton dökümünden dolayı ortaya çıkan yükleri şartnamelerin öngördüğü güvenlikle taşıyabilmelidir. çarpma ve bozulmaya karşı dayanıksızdır. diğer bir amaç için uygun olmayabilir. Betonarme yapıların inşaat sektöründe yoğun olarak kullanıldığı da göz önüne alındığında. Beton ve betonarme yapılarda taze betona istenen şekli verebilmek için betonun kendini taşıyabileceği süreye kadar onu taşımaya yarayan ve yapım imalatının bünyesine girmeyen yardımcı sistemlere “yapı kalıbı” denir (Kasapoğlu. nşaat sektöründe kullanılan kalıplar. Kullanılan kalıp temiz. inşaat sektörüne ve yapılan imalatlara birçok açıdan kazanç sağlaması gerekmektedir ki. Kalıbın usta gereksinimi mümkün olduğunca az olmalıdır. ölçülere uygun ve sızdırmaz olmalıdır. Yapı kalıbından. Kalıp malzemesi olarak kullanılan ahşap. su emmeye. sürtünme. beton prizini alıncaya kadar ağırlığını taşımak ve yanal basıncı önlemek üzere geçici olarak yapılırlar.Giriş Gelişen teknoloji ile insanların beklentilerinin hızla değiş mesi.) ahşabın dış etkilere karşı korunması gerekmektedir. 6. yapı ölçekleri her geçen gün daha da büyümektedir. endüstriyel ahşap kalıplar. yapının toplam maliyetinin optimize edilmesidir. mevcut sistemlerle karşılaştırılması yapıldığında. Belirli bir amaca hizmet edebilen kalıplar diğer bir amaç için yetersiz kalabilmektedirler. yapımda kalıp ve kalıp sistemi seçiminin önemli olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. 4.

iyi bir planlama ile yapımda üretim hızının artırılmasının yanı sıra ekonomi de sağlamaktadır (Sümer. tünel kalıp içinde ya donatıya bağlanabilen özel boruların ya da tünel kalıba yerleştirilen tesisat duvarlarının içinden geçirilmektedir. Tünel kalıp sistemde. Kalıp malzemesi defalarca kullanıldığı halde tünel kalıpla her seferinde düzgün yüzeyler elde edilmekte ve bu düzgün yüzeyler sıva gerektirmemektedir (Apay ve diğerleri. 2003). Bu sistemde duvar ve döşeme beraberce yerinde dökülmektedir (Balkabak. Tünel kalıp sistemleri. 2003). malzemeler.tasarlanan projelerde zorluk çıkarmaktadır. 2003). Sistemin nitelikleri gereği. Böylece yapının direncinde artış sağlanmaktadır (Apay. Bununla birlikte. Tünel kalıp sistemde elektrik tesisatı. Bu itibarla tünel kalıp sistemiyle betonarme döşeme inşaatının sözü edilen açıklıklarla ekonomik olarak inşa edilebilmektedir. 1998). Kule vinç yardımıyla monte ve demonte edilir. Beton duvar ve döşemeler yangına karşı tam dayanıklıdır (Sümer. Tünel Kalıplar Tünel Kalıp Teknolojisi. Sistemin en önemli özelliklerinden biri 8 saatlik çalış ma ile 24 rotasyonlu (rotasyon: yapılan işlem basamakları) bir iş programı uygulanabilmektedir (Apay ve diğerleri. kalite ve fabrikasyon tutarlılığını esneklik ve tasarrufla birleştiren bir sistemdir. Tünel kalıp imalatı.) bazı yapı elemanları. Bu sistemde perde ve döşemeler birlikte kalıplanır (monolitik bir yapı elde edilir). betonarmenin fiziksel özelliklerinin sağlamış olduğu avantajlardan büyük ölçüde yararlanılmakta ve sistem işlerliği sağlandığı takdirde ekonomik çözümler elde edilebilmektedir. Ayrıca ahşap doğadan direkt olarak elde edilmektedir ve ağaçların yok edilmesi ile ekolojik dengenin bozulmasında etkin rol oynamaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde konut inşaatlarına ait maliyetlerin düşürülmesi için döşeme açıklıklarının 5 metreyi geçmeyecek şekilde module edilmesi gerekir. Dış perde kalıp yüzeylerine istenen hazır tekstür elemanları konarak arzu edilen dekoratif dokular elde edilebilir. sahanlıklar. Bu sayede duvarda tesisat için yapılacak beton kırımı ve ekstra işçilik önlenmiş olmaktadır. Bu sistemde temeldeki bağlantı kirişlerine duyulan ihtiyaç azalmakta ve tek bir kiriş gibi görev yapmaktadır. v. yani deprem güvenliği yüksek yapılar elde edilebilmektedir. Tünel kalıbın kurulması ve sökülmesi oldukça kolaydır ve işçilik gereksinimini en aza indirgemektedir. sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı için kullanılacak olan boru vb. Tünel kalıp fabrikasyon olarak imal edilir ve kesin boyutları vardır. kalıbın kurulmasında uygulama kolaylığı ile öne çıkmaktadır. yerinde dökülen ana yapıyla birleştirilip kullanılmaktadır (Balkabak. çok hızlı inşaat temposu sağlaması. Tünel kalıp sistemlerinin uygulanmasında. Tünel kalıplar imalat tekniğ i bakımından milimetrik hassasiyetle üretilir ve belli sayıda bir üretim amaçlandığ ı zaman. 1998). Tünel kalıp sistemi. 2005). Monolitik yapı sistemi deprem bölgeleri için en elverişli sistemdir.b. kullanılan kalıp malzemesin çelik olması nedeniyle ısıl yardım kolayca yapılabilmektedir ve böylece betonun priz alma süresi hızlandırılarak imalatın kısa 293 . merdivenler. ön yapımlı (cephe elemanları. zaman. imalatın tamamına yakınının perde duvardan oluşuyor olması ile yüksek rijitlikte. 1983). Bu nedenle mimari tasarımı sınırlayıcı etkisi vardır. Kalıptan çıkan yüzeyler duvar kağıdı veya boyaya hazırdır. Isı izolasyonu yönetmelik ve ısı açısından tünel kalıba kolaylıkla adapte edilebilir. imalatın hızlı ilerlemesine olanak sağlamaktadır. betonarme yapılarda taşıyıcı duvar ve döşemenin bir defada dökülmesine olanak veren tünel şeklindeki çelik kalıplar sistemidir.

Tünel Kalıp ve Geleneksel Kalıp Sistemlerinin malat Sürelerinin Karşılaştırılması Tünel kalıp sistemi ile yapılan imalat. Kullanma sayısı artınca kalıbın ön maliyeti yüksek olsa bile yatırımın maliyetinde düşüş gözlenmektedir. Tünel Kalıp ve Konvansiyonel Kalıp Sistemlerde Süre Karşılaştırılması. kalıbın yapıldığı malzemeler ile kalıp imali için gerekli olan yapım ve söküm işçilikleri oluşturmaktadır. Yine malzemede olduğu gibi tekrar sayısı işçilik maliyetinin düşmesine neden olmaktadır. Geleneksel Sistem 1 Kalıbın hazırlanması 2 a) Demir. Bu amaçla iki kalıp sistemi arasında süre karşılaştırılması yapan Mesa malat Sanayi ve Ticaret A. tesisatı döşenmesi 3 Elektrik tesisatı döşenmesi 4 Kalıpların takviyesi 5 Beton dökülmesi 6 Beton bakım ve sulama 7 Kalıp sökümü 8 a) Ara duvar örülmesi b) Prefabrik bölme pano montajı 9 Kapı kosası montajı 10 a) Kaba ve ince sıva (iç-dış) b)Prefabrik cephe-merdiven montajı TOPLAM Geleneksel Sistem 5 gün 1 gün ---------1/2 gün 1/2 gün 1/2 gün 8 gün 1/2 gün 1 gün ------1 gün 2 gün ------20 gün Tünel Kalıp 1/2 gün ------1/4 gün ------------1/2 gün 1 gün 1/4 gün ------1 gün 1 gün ------1/2 gün 4 gün Genel olarak yapı kalıpları sınıflandırıldığı zaman uygulanan proje için en ekonomik ve uygun kalıp sisteminin tercih edilmesi gerekmektedir. 100 m2’lik bir konutu baz alarak. geleneksel kalıp sistem ile yapılan imalata göre daha kısa sürede tamamlanmaktadır. Tablo 1. Bu nedenle kalıp maliyeti çok önem kazanmaktadır. kalıp malzemesinin tekrar kullanılabilme sayısıdır. Tablo 1’deki sonuçları elde etmiştir. Tüm bunların yanı sıra.Ş. hasır kiriş ve kolon b) Çelik hasır ve elek. tünel kalıp sisteminin ilk yatırım maliyeti yüksektir ve bu nedenle toplu konutların dışında kullanımı ekonomik olmadığından uygun bir yöntem olduğu söylenemez. 294 . Kalıp maliyetini etkileyen en önemli faktörlerden biri.sürede bitmesine olanak sağlanmaktadır. Kalıp maliyetini.

Binaların 2. demir ve kalıp maliyetleri hesaplanmıştır. Örnek olarak alınan projedeki çelik donatıların akma sınırı 4200 kg/cm2 iken.1 paket programından alınmıştır. yapının beton. Tünel kalıp sistemde çelik hasırların kullanılması ile üretim hızı artmakta. Nervürlü donatı sınıfının S420 (Akma sınırının. Bina. derece deprem bölgesinde inşa edileceği. tekrar sayısı göz önüne alınarak bir bina üzerinde yapılmıştır. Birim fiyatların güncel değerleri kullanılarak. Hesaplar. Maliyet hesabı. Tünel kalıp sistemde imalatın büyük bir çoğunluğunun betonarme perde duvarlardan oluşması nedeniyle duvar işçilikleri olabildiğince azdır. Ø8-12 mm ve Ø14-32 mm’lik nervürlü çelik donatılardır. yatırımın toplam maliyetinde yarattıkları farkı belirleyebilmek için. Maliyet hesaplamalarında. plak döşeme olduğu. vb. Temelde radye temel sistemi kullanılmıştır. hafriyat. Bu nedenledir ki. iki sistem arasında maliyet karşılaştırılması yapılmıştır. Beton sınıfının C20 (fck = 200 kg / cm2) olduğu. Tünel kalıp sistemlerde ise ağırlıklı olarak hasır çelikler kullanılmaktadır. hasır çeliğin akma sınırı 5000 kg/cm2'dir. Tünel kalıp sistemler ile yapılan tümü perdeli yapılar ile geleneksel ahşap kalıp sistemiyle yapılan perde-çerçeveli yapıların duvar metrajlarının fark getireceğ i düşünülerek. sığınak ve depolar. 5000 kg/cm2) olduğu. doğramalar. Çelik hasırların şantiyede kolay taşınabilecek ağırlıkta olması nedeniyle montajı kolay ve çabuk olmaktadır. 5. masraflar analize dahil edilmemiştir. tuğla duvar olarak imal edilmektedir. Hasır çelik donatı sınıfının S500 (Akma sınırının. her iki sistem için de aynı maliyete sahip olan temel imalatı. Toplu Konut daresi tarafından tünel kalıpla inşa edilmiş olan K tipi binanın projesi. 3. aynı nitelikte olmasına rağmen kullanım miktarları farklıdır. Geleneksel kalıp sistemde iç bölmeler ile birlikte dış cepheler de duvar imalatının bünyesine girmektedir. duvar işçiliği ve malzeme fiyat analizleri yapılmıştır. Bayındırlık ve skân Bakanlığının 2009 birim fiyatları ve serbest piyasa fiyatları kullanılarak işlem yapılmıştır.Bulgular Bu çalış mada. 6. Normal inşaat demirine oranla çubukların düzeltilip kesilerek 295 . 4200 kg/cm ) olduğu. Tünel kalıp sistemi ile geleneksel kalıp sisteminde kullanılacak tuğla malzemeler. demir metrajları ve kalıp metrajları. 2. duvar maliyetinin daha fazla olduğu görülmüştür. geleneksel kalıp sistemine dönüştürülerek. Geleneksel sistem ve tünel kalıp sistem ile çözülen yapı modellerinin. sadece her iki sistemde değişiklik gösterecek olan kaba inşaatın malzeme ve işçilik bedelleri gibi kalemler ele alınmış olup. betonarme statik hesapların yapılmış olduğu STA4CAD V12. 4. Tüm modellerin analizinde: 1. Geleneksel kalıp sisteminin ve tünel kalıp sisteminin. kapıcı daireli plana göre yapılmıştır. izolasyon. Geleneksel kalıp için kullanılan donatı. beton metrajları. Zemin emniyet gerilmesinin 15 t/m2 olduğu. Sonuçta. geleneksel kalıp sistemde imal edilecek olan duvar miktarı tünel kalıba oranla daha fazla olacaktır ve bu da geleneksel sistemle imal edilmiş yapının duvar maliyetinin daha fazla olacağı anlamını taşımaktadır. Islak hacimler için ara bölmeler ve tünel kalıp elemanlarının demontajı için boş bırakılan cephe. Tüm döşemelerin. “bodrum + 4” katlıdır. diğer katların her birinde ise 4 adet daire bulunmaktadır. kabul edilmiştir. Bodrum katta 1 adet kapıcı dairesi. geleneksel kalıp sisteminde daha fazla duvar imalatı olması gerekçesiyle. Bir dairenin net kullanım alanı 100 m2’dir. daha az miktarda donatı ile aynı mukavemet sağlanmaktadır.

K tipi bina. daha kalın sıva gerektiren geleneksel kalıp sisteminin sıva maliyetinin de daha fazla olduğu göze çarpmıştır. Tünel kalıp sistemde yapının taşıyıcı sistemi tamamen perde duvarlardan oluştuğu için yapının imalinde daha fazla beton kullanılmakta. duvarların iç ve dış yüzeylerini. 296 . Sıvanın. geleneksel kalıp sistemi (çerçeveli sistem) ve tünel kalıp sistemi (perdeli rijit sistem) için ayrı ayrı projelendirilmiş ve statik betonarme hesapları STA4CAD V12. Geleneksel sistemde. yapının nem miktarı ve ısı korunumu konusunda ayarlayıcı bir etkisi de vardır. Tünel kalıp sistem için kurulumun gerçekleşmesi vinç ile yapılmaktadır. bodrum ve zemin katlarda kullanılan kalıplar üst katlara da yeterli geleceğinden. Yapıda her iki sistem için de kullanılan beton sınıfı C20 olup projelerden edinilen veriler ışığında.1 paket programı ile yapılmıştır. Tünel kalıbın ilk yatırım maliyeti çok yüksektir. Binanın dış çeperleri aynı metrekareye sahip olsa bile beton üzerine yapılacak sıva ile tuğla üzerine yapılacak sıvalar farklık arz etmektedir.2 m3 iken tünel kalıp sisteminde kullanılan beton miktarı 705. gerekli işçilik. Proje verilerine göre. Daha az sayıda işçi ile daha kaliteli inşaat yapılabilmektedir. Bu veriler ışığında geleneksel sistemin kalıp maliyeti hesaplanmıştır. Kule vinç kiralama. Bu durumda hasır çelik kullanımı bir avantajdır.4 m2 olur. taşıyıcı sistemi oluşturmak için ahşap kalıplar kullanılmaktadır. vincin nakliye ve kurulum bedelleri hesaplanmış ve tünel kalıbın toplam kalıp maliyetine dâhil edilmiştir. Son olarak karşılaştırılması gereken maliyet ise sıva maliyetidir. toplam kalıp miktarı 1253. geleneksel kalıp sistemde kullanılan beton miktarı 647. Sıva sayesinde duvar ve tavanlardaki düzgün olmayan yerler düzeltilmektedir.hazırlanması ve bağlanması yerine. Programdan alınan yaklaşık metraj bilgilerine göre maliyetler hesaplandığında Tablo 2’deki sonuçlar elde edilmiştir. Bu nedenle sıva maliyetleri karşılaştırılmış olup analizler sonucunda. Bu çalışmada bir binaya ait maliyet hesabı yapılması nedeniyle tünel kalıbın tekrar sayısı (600–1000 kez) göz önünde bulundurulup 600 kez kullanıldığı varsayılarak bir bina için bir oran bulunmuştur ve yapı kalıp maliyeti bu orana göre hesaplanmıştır. Ayrıca şantiyede donatının taşınması kolaylaşmakta. Ahşap kalıpların en fazla 3 defa kullanılabileceği düşünüldüğünde. Geleneksel kalıp sistem için kullanılacak olan malzeme ve işçilik maliyetleri ile tünel kalıp sistemi için kullanılacak olan malzeme ve gerekli ekip-ekipman maliyetleri hesaplanmıştır. kaba yapının bütün derzlerini ve pürüzlerini örtecek şekilde kaplamaktadır. Ayrıca tünel kalıp sisteminde ise çelik kalıplar kullanılmakta ve bu sayede betonda pürüzsüz bir yüzey elde edilmekte ve inşaatın kalitesi de yükselmektedir. dolayısıyla beton maliyeti de geleneksel kalıp sistemine kıyasla daha yüksek çıkmaktadır. Sıva.36 m3 olarak belirlenmiştir. düzgün aralıklarla teşkil edilmiş çelik hasırların montajı kısa zamanda gerçekleşmekte ve dolayısıyla işçilikten tasarruf sağlanmaktadır. geleneksel sistem içinde daha fazla donatı kullanıldığı ve bu durumda toplam donatı maliyetinin daha fazla olduğu görülmüştür. donatının bükülmesi gibi işçilikler ortadan kalkmaktadır.

66 23. KASAPOĞLU. AYDIN.55 38.. Tünel kalıp sistem de bunun örneklerinden birisidir. Ekonomikliğin sağlanmasının diğer bir nedeni de. 297 ..E. F. “Tünel Kalıp Sistemlerle Üretilen Perdeli Taşıyıcı Sistemlerin. Konvansiyonel Sistemlerle Karşılaştırılması”. SÜMER. tünel kalıp sistemin pahalı bir ön yatırım gerektirdiği halde. Kocaeli 2005.059.556. Kalıbın defalarca kullanılabilmesinin yanı sıra sıva. Teknolojik gelişmelerin inşaat alanına yansımasıyla inşaat sektöründe makineleşme artmış olup.64 20. Isparta. Kaynaklar BALKABAK.97 20.. Çukurova Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi. vb.690. Sakarya. insan gücüyle zorlukla ve uzun zamanda yapılan işler daha az toleransla.67 157. "Depreme Dayanıklı Yapılarda Tünel Kalıp Sisteminin Kullanılması". tünel kalıpla inşa edilmiş bir binanın projesi geleneksel sisteme çevrilerek.. GELENEKSEL KALIP S STEM (TL) BETON DEM R DUVAR SIVA KALIP TOPLAM 68.154. 2008.175. daha iyi nitelikte ve daha kısa sürede gerçekleşmeye başlamıştır.67 215."Türkiye'de Konut Sorunu ve Çözümünde Geliştirilen Yeni Teknolojiler" Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi. yapı deprem kuvvetlerine karşı daha güvenli hale gelmektedir.59 TÜNEL KALIP S STEM (TL) 74. Toplam Maliyet.598.412. Tüm bunların yanında. yapı toplam maliyetindeki düşüşlerin sebeplerindendir.00 32.. "Seri Kalıp Teknolojisinde Tünel Kalıp Sistemler ve Genel Özellikleri" Süleyman Demirel Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi. Adana. Deprem Sempozyumu Sf:907-908. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt7/Sayı 2. ..40 56. Çalış manın sonucunda.. 2003. A.883.427. APAY.37 18. kalıp malzemesinin 600 – 1000 kez kullanılabilmesi ile konut sayısının arttığı durumda en fazla 3 kez kullanılabilen geleneksel kalıp sistemine göre projenin ilerleyen safhalarında ciddi oranda maliyet düşüşüne sebep olmaktadır. Deprem Dayanıklı Yapı Tasarımında Optimum Taşıyıcı Sistem Seçimi.A.243. 1983. YILMAZ. kalemlerdeki işçilik ve malzeme bedellerinin geleneksel sisteme nazaran daha az olması.064.Y.40 20. APAY. Ayrıca kullanılan kalıp malzemesinin çelik olması ile betonda pürüzsüz bir yüzey elde edilmekte ve bunun sonucunda inşaat kalitesi yükselmektedir. tünel kalıp sisteme göre tasarlanan binalar yüksek rijitlikte olup. duvar. 2005.Tablo 2. 1998.73 Sonuçlar Bu çalışmada. iki sistem arasında maliyet karşılaştırması yapılmıştır.P. Eskişehir. yapım süresinin kısa olmasından dolayı işgücü ve anaparanın uzun süre bağlı kalmasının önlenmesidir.413.

.

Giriş Rekabetin küresel boyuta ulaştığı günümüzde.66’sının bazı genel gider kalemlerini. Özellikle bilgisayar teknolojisi ve otomasyonda ortaya çıkan ilerlemeler.27’si genel giderleri. dikkate alınıyor ise hangi gider grubuna dâhil edildiği sorulmuştur. Dönüşü sağlanan 85 adet anketin analizi sonucunda. nşaat Sektörü 1. Bu durumun.tr Öz nşaat ön keşfi hazırlama aşamasında yapı maliyetini önemli ölçüde etkileyen genel gider kalemlerinin yeterince dikkate alınmaması nedeniyle ön keşif tutarlarının çoğunlukla gerçeği yansıtmadığı yönünde ülkemizde yaygın bir kanat vardır. Bu çalışmada. enerji. Uygulanan ankette.07’sinin ise pek çok doğrudan (direkt) gider kalemini ön keşifte hiç dikkate almadığı anlaşılmıştır. Maliyet Tahmini. nşaat Mühendisliği Bölümü. otomasyonun etkisiyle direkt işçilik maliyetlerinin payı azalmıştır. %19. 299 .. Çünkü ürün kalitesi ile ilgili beklentilerin yükselmesi yanında maliyet girdilerinin düzeyi ve niteliği de değişmiştir.edu. maliyet yönetiminde genel giderlerin önemi ve konunun Türk muhasebe sisteminde ele alınış şekli incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Genel Gider. üretimle direkt işçilik arasındaki bağın hayli zayıflamasına neden olmuştur. Emin Öcal. inşaat sektöründe karşılaşılması muhtemel 77 adet gider kalemi sıralanarak. varlıklarını devam ettirebilmeleri için yeni üretim ortamıyla uyumlu maliyet yönetim sistemlerini benimsemeleri gerekmektedir. Hatta birçok sanayi dalında gittikçe daha çok işletmenin direkt işçilik kalemini iptal ederek bu maliyeti dolaylı işçilik olarak genel üretim maliyetlerine dâhil ettiği görülmektedir. Sonra da halen inşaat sektöründe faaliyet göstermekte alan yüklenicilere anket uygulanarak konuya yönelik veriler toplanmıştır. Bu kapsamda önce genel gider kavramı. %25. Üretim alanındaki söz konusu gelişmelere bağlı olarak maliyetlerin yapısındaki bu değişim. işletmelerin. Türk inşaat sektöründe maliyet analizi yapılırken genel giderlerin ne düzeyde ve hangi doğrulukla dikkate alındığının araştırılması hedeflenmiştir.Ü. Bu kadar çok gider kalemi göz ardı edilerek belirlenecek bir ön keşfin gerçeği yansıtması beklenemez.nşaat Sektöründe Genel Gider Kavramı ve Yapı Maliyetine Yansıtılma Düzeyi M. mühendislik ve uzman işçilik maliyetlerinin üretimdeki ağırlığını artırmıştır. bunların inşaat ön keşfinde dikkate alınıp alınmadığı.50’si direk giderleri doğru gruplandırabildiği. inşaat sektöründe çok yönlü ve önemli kayıplara kaynaklık ettiği kuşkusuzdur. Adana/Türkiye Tel: (322) 338 60 84 E-Posta: emocal@cukurova. Maliyet Yönetimi. Bunun sonucu olarak üretim maliyetleri içinde genel üretim giderlerinin payı artarken. Feyzullah Kadırhan Ç. %41. inşaat işletmelerinin ancak %49.

yatırımların öngörülen süre ve maliyetle gerçekleşmesi ve kaynakların etkin biçimde kullanılması açısından büyük önem taşımaktadır.Bunun sonucu olarak. ülkemizde genel olarak yapı üretimine hazırlık aşamasında gerçekçi ve ayrıntılı maliyet tahminine yönelik sistematik yaklaşımlar oldukça sınırlıdır. 2. Bu da inşaatların vaktinde tamamlanmamasına ve buna bağlı çeşitli kayıplara neden olmaktadır. Bu bağlamda genel giderleri. bütçelendirilebilir ve 300 . Genel Gider Kavramı Üretim ve ticaret işletmelerinde. Bu tartışmalar işletmelerde. Dolayısıyla tedarikçi kuruluşlar da dikkate alındığında inşaat sektörünün Gayri Safi Milli Hâsıladaki (GSMH) payı yaklaşık %33 ve istihdama katkısı %12 düzeyindedir. bu bölümde kullanılan demirbaş amortismanları. 2002). maliyet yönetiminde genel giderlerin önemi ve konunun Türk muhasebe sisteminde ele alınış şekli incelenmiştir. nşaat sektörü. gözden geçirilebilir. 2009). 2005). harçlar. genel giderler çeşitli ampirik yaklaşımlarla tanımlanmaya ve sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla inşaat ön keşifleri çoğunlukla genel kabullere dayalı olarak belirlenmekte ve bu nedenle de gerçekleşme düzeyleri oldukça düşük olmaktadır. işletmeler için “yönetilebilir” gider kategorisinde olup. Gelenekselleşmiş olan bu davranış şekli. 2. işletmelerde ürün veya hizmetlere doğrudan mal edilemeyen giderler olarak sınıflandırmak mümkündür. Bu kapsamda önce genel gider kavramı. inşaat sektöründe yapı ön keşfinin çıkarılması aşamasında özellikle genel gider grubunda yer alan maliyet kalemlerinin ne düzeyde dikkate alındığının saptanması amaçlanmıştır. inşaat sürecindeki parasal hareketlerin muhasebeleştirilmesinde de devam etmektedir. Genel Giderlerin Gruplanması Üretim mühendisliğinde genel giderler. Ancak maalesef. gider türlerinden oluşmaktadır (Maç. işletmede idari kademelerde çalışan ve esas itibariyle üretim faaliyetleri ile doğrudan ilgisi olmayan bölümlerin personel giderleri. imalat ve hizmet alanlarını da kapsadığından bu sektörde meydana gelen olumsuzlukların etkisi de yaygın olmaktadır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda. girdilerin gruplanması ve bunların maliyete yansıtılması konusunda yeni yaklaşımları da beraberinde getirmiştir. aidatlar. inşaat sektöründe parasal kaynak ihtiyacı ve işin süresine yönelik tahminlerde ciddi sapmalara neden olmaktadır. Detaylı maliyet analizi ve yönetimi ile ilgili söz konusu yetersizlikler. Sabit nitelikli olan ve üretim faaliyetine bağlı olarak ortaya çıkan bu giderler. geleneksel maliyet muhasebesinin maliyet analizinde hatalara sebep olduğu ve bu yüzünden mamul maliyetlerinin doğru olarak hesaplanamadığ ı yönünde kuşkular artmış ve tartışmalar başlamıştır. Sonra da halen inşaat sektöründe faaliyet göstermekte alan yüklenicilere anket uygulanarak konuya yönelik veriler toplanmıştır.1. işletme ile ilgili vergiler. Türk inşaat sektöründe genel giderlerinin maliyetlere yansıtılması konusunda önemli eksikliklerin olduğu yönünde bulgulara ulaşılmıştır(Kadırhan. Belirtilen nedenlerle sektörde üretim maliyetinin gerçekçi biçimde tahmini. analiz edilebilir. Ülkemizde toplam yatırımların yaklaşık %50’sini oluşturan inşaat sektörüne 200’den fazla alt sektör girdi sağlamaktadır ( ntes. Bu çalışmada. hukuki danışmanlık vb.

işletme departmanlarında oluşan performans düşüşlerinden kaynaklanan genel giderler büyük ölçüde kontrol edilebilir gider haline gelebilmektedir. Bu yüzden. dolayısıyla daha büyük bütçe elde etmekle ilgilenir. şletme bünyesinde oluşan krizler çoğunlukla genel giderlerin artmasıyla sonuçlanır. Bu konularda olumsuz tutumlar ve/veya yetersizlikler işletmeyi dönemsel olarak krizlere sürükleyebilir. Her ne kadar hepsinde aynı yönetimsel kontrol prensipleri uygulansa da bunlar arasında ayrım yapılması ve farklı organizasyon seviyelerinde ele alınmaları maliyet yönetiminde daha sağlıklı sonuç vermektedir. kontrol edilebilir genel giderler olarak tanımlanmaktadır. genel giderlerin kontrolü. Buna göre. Sonuç itibariyle. Yöneticiler ise. Ancak kontrol edilemeyen genel giderler de mevcuttur ve bu bağlamda genel giderleri kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyenler olarak gruplamak da mümkündür. yöneticinin bakış açısından oldukça etkilenmektedir. Kontrol edilen veya edilemeyen genel giderler aynı kontrol mekanizmasına tabi değildir. işletmelerin üretim hacim ve kapasitelerine göre değişiklik göstermekle birlikte ekonominin bütün dallarındaki aktivitelerin genel giderler ile ilgili 301 . mal veya hizmet üretiminde oluşan birim giderlerin azaltılması. Dolayısıyla genel giderler yöneticilerin karar ve inisiyatiflerinden etkilenmektedir. işletmeye özgü olup çoğunlukla aşağıdaki giderlerden oluşmaktadır: • Miras vergi giderleri • Patent giderleri • Ödendi ve alındılar • Bölge bayiliği giderleri • Satışlar ve kazanç vergi giderleri • Komisyon giderleri • Niteliksiz borç ve diğer rezerv giderleri • Sigorta prim giderleri • Niteliksiz hizmet giderleri Yukarıda sıralananlar dışındaki gider kategorileri. Farklı motivasyonlar ve davranışlar gerekmektedir. Kontrol edilemeyen genel giderler. Dolayısıyla işletmenin kâr yeteneklerinin arttırılması için genel gider performanslarının gözetilip denetlemesi konusunda işletmeye özgü farklı tarz ve standartların oluşturulması gerekmektedir.2. dareciler daha fazla mal veya hizmet sunumu. Genel Giderlerin Kontrolü Genel giderlerin hesaplanması. aynı zamanda finansal ve üretim giderleri alanında da gösterilmesi ve kendilerine özgü denetim mekanizmalarının geliştirilmesi gerekir. satış giderlerinden veya üretimin kontrolünden farklı bir problemdir. Örneğin. 2. üretim departmanının hedefi. genel giderlerin kârı azaltan önemli bir etken olduğunun farkındadırlar ve bu giderleri asgariye indirerek daha büyük kârlar elde etme peşindedirler.yöneticiler tarafından tahsis edilebilirler. Bu nedenle genel giderlerin yönetimi işletmeler için özellikli bir konudur. Şüphesiz genel giderin yönetimi konusunda gösterilen titizliğin. satış hacminin büyütülmesi yönündedir. satış departmanının çabası ise.

YY O işleri için Gelir Vergisi Kanunu (GVK) 42. Gelir Vergisi Kanunu'nun 40. Üretim şletmeleri olarak kabul edilmektedirler. 3. veya KVK’nın kabul edilmeyen indirimler başlıklı 15. YY O ve YS inşaat işlerinin özgün yönleriyle değerlendirilmesini gerektirmektedir (Gelir Vergisi Kanunu. Buna göre. ne Gelir Vergisi Kanunu’nda. maddesinin birinci bendinde "ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin" safi kazancın tespitinde hâsılattan indirilebileceği belirtilmekle birlikte bu giderlerin kapsamının ne şekilde belirleneceğine ilişkin vergi mevzuatımızda herhangi bir belirleme yapılmamıştır. Uygulamada bir giderin genel gider olarak dikkate alınması için aranılan en önemli şart. Yap/Sat (YS) şeklinde. Yap-sat şeklinde sürdürülen inşaatlardır. “ nşaat/Taahhüt ve Onarım şleri” olarak adlandırılan ve bir taahhüt kapsamında sürdürülen inşaat işleridir. işyeri vb. işleyiş leri. Diğer taraftan yapılan gider karşılığında gayri maddi bir kıymetin kazanımının olmaması ve giderin vergi kanunlarında yapılan diğer düzenlemeler gereğince maliyete dönüşme zorunluluğunun bulunmaması gerekmektedir. maddesinde safi kazancın tespitinde indirilecek giderlere yer verilmiştir. 1996). GVK’nın 40. Bu bağlamda. inşaat işi yapan işletmeler ise. Gelir Vergisi Kanunu Açısından Genel Gider Kavramı Genel giderler deyimiyle neyin kastedildiği. Ülkemizde nşaat Sektöründe Muhasebe Uygulamaları Ülkemizdeki mevcut vergi mevzuatı bakımından çeşitli gruplara ayrılan inşaat işlerinden birisi “Özel nşaat şleri” olarak adlandırılmakta olup bunlar. YS inşaatlar ise bu kapsamın dışındaki diğer ticari işletmeler için geçerli olan vergilendirme yöntemlerine tabi tutulmaktadır. ve 44. Diğer bir grup ise. muhasebe usul ve esasları farklıklar göstermektedir. konut. YY O şeklinde yapılan inşaat işleri ile YS şeklinde özel inşaat yapan inşaat işletmelerinin hukuki yapıları. Belli bir sözleşme kapsamında Yıllara Yaygın nşaat/Taahhüt ve Onarım şleri(YY O ) şeklinde yapılan inşaat işleri Hizmet Üretimi niteliğinde olmaları nedeniyle bu tür işletmeler Hizmet şletmeleri olarak değerlendirilmektedirler. • Maliyet unsuru olmayan (mal veya hizmet üretimi için yapılmış doğrudan gider vasfı taşımayan). Buna göre. Bu her iki grubun da muhasebe uygulamaları açısından çeşitli farklılıkları mevcuttur. • GVK’nın gider kabul edilmeyen ödemeler başlıklı 41. 3. genel gider olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle.sorunları mevcuttur. Bu nedenle işletmelerde maliyet analizi ve yönetiminde genel giderlerin yeri ve öneminin göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Bu farklılıklar. ne de diğer vergi kanunlarında belirtilmiştir. maddelerinde sıralanan giderler. bina. kanunlarda. • Sabit kıymet vasfı taşımayan. 302 . madde kapsamında vergilendirme düzenlemeleri getirilmiştir. Yani ülkemizde uygulanan kanunlarda genel giderin tanımı yoktur. genel giderlerin tanımı yerine çerçevesi çizilmiştir. yapılan giderle ticari kazancın elde edilmesi veya devam ettirilmesi arasında bir bağlantının kurulabiliyor olmasıdır.1.

Gönderilen 233 anketten 85 adedinin dönüşü sağlanmıştır. Ankette yer alan işletmeler için. Dolayısıyla iş letmeler hakkında yapılan değerlendirmeler de bu üç faaliyet alanı için geçerli olmaktadır. Maliye Bakanlığıca yayımlanan özelgelerle ve bunlara rağmen belirsizliğin oluştuğu durumlarda da konuya yargı kararlarıyla açıklık getirilmiştir. her yıla ait müşterek genel giderler tahsil olunan hakediş bedelleri ile diğer işlere ait satış veya hâsılat tutarlarının birbirine olan nispeti dâhilinde. Ek 1.) • Ulaştırma Yapıları (Karayolu. Bu nedenle bu çalışmada. makine ve ulaştırma vasıtalarının amortismanları. 3. 4. tünel. ve Ek 2.) olmak üzere üç faaliyet alanı öngörülmüştür. söz konusu giderlerin sayısı 77 kalemle sınırlandırılmıştır. bunların her işte kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtılır. “doğrudan(direkt) giderdir” ve “dikkate almıyordum” şeklinde üç cevap seçeneği sunulmuştur.2. havaalanı vb. 1. kanal. her yıla ait müşterek genel gider. Birden fazla olan taahhüt işlerinde veya bu işlerle sair işlerde müştereken kullanılan tesisat. otoyol. 2. Uygulanan anket sayısını artırmak için. inşaat sektöründe genel giderlerin algılanma şeklini ve düzeyini belirlemeye dönük bilgi toplanması hedeflenmiş ve bu amaçla geliştirilen anket sektör temsilcilerine uygulanmıştır. %36. Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliğ i yapılmış ve anketler. Araştırma için oluşturulan ankette.3. müşterek genel giderler ve amortismanlar aşağıdaki esaslara göre dağıtılır. Türkiye’de nşaat Sektöründe Genel ve Direkt Gider Ayrımı le Yapı Maliyetine Yansıtılma Düzeyi le lgili Bir Araştırma Genel gider kavramı günümüzde fazlasıyla kullanılmakta olduğu halde özellikle inşaat sektöründe maliyet belirlemede yeterince dikkate almadığı bilinmekte ancak bunun düzeyinin ne olduğu konusunda somut bilgi bulunmamaktadır. temiz su ve pis su şebeke döşeme.” Niteliği tam belirli olmayan giderlerin nasıl muhasebeleştirileceği.48 düzeyindeki anket dönüş oranı. • Konut • Su Yapıları (Baraj. inşaat işi yapan işletmelere iletilmek üzere 81 il ve 33 büyük ilçenin ticaret ve sanayi veya ticaret odasına gönderilmiştir. Ankette maliyet kalemlerinin her biri için “genel giderdir”. anket yöntemi 303 . Müşterek Genel Gider ve Amortismanların Dağıtılması: Birden fazla takvim yılına yaygın taahhüt işlerinde veya bu işlerin diğer işlerle birlikte yapılması halinde. tahsil olunan hakediş bedellerinin birbirine olan nispeti dâhilinde. Ankette. köprü. demir yolu. Yıl içinde tek veya birden fazla taahhüt işinin bu madde şümulüne girmeyen işlerle birlikte yapılması halinde. Gelir Vergisi Kanunu’nda Genel Giderlerin Dağıtımı nşaat işlerinin muhasebe kayıtlarında genel giderlerin dağıtımı da önem kazanmakta olup bu konu GVK’da 43. maddesinde aşağıdaki şekilde açıklanmıştır: “GVK Madde 43. arıtma tesisi vb.’de yer alan ve inşaat sektöründe karşılaşılması muhtemel gider kalemlerinden derlenen giderler alfabetik olarak sıralanmıştır. Yıl içinde birden fazla taahhüt işinin birlikte yapılması halinde.

Bu oranlara göre. Bulgular nşaat işletmelerine. Ankete katılan inşaat işletmelerinin direkt gider maliyet kalemlerine verilen cevapların dağılımı 304 . 2009).1. Direkt giderlerle ile ilgili yanıtlara göre de. %19.50% Dikkate Almıyordum 25.1). inşaat işletmelerinin % 41.2. ankette yer alan gider kalemlerini yapı maliyetine yansıtırlarken hangi gider grubunda değerlendirdikleri sorulmuştur.66% Şekil 4.50’snini direkt gider kalemlerini doğru tanımladığı.07’sinin ise bu genel direkt kalemlerini maliyet hesabında hiç dikkate almadığı anlaşılmıştır (Şekil 4.66’sının ise bu genel gider kalemlerini maliyet hesabında hiç dikkate almadığ ı anlaşılmıştır (Şekil 4.43’ünün genel gider olarak gruplandırdığı ve %25. 4.1 ve Şekil 4.açısından yeterli kabul edilip. %43.08’sinin direkt gider olarak adlandırdığı. Anket sonuçları her bir gider kalemleri bağlamında analiz edildiğinde. elde edilen veriler işlenerek analiz edilmiştir Kadırhan. nşaat işletmelerinin % 49. %31.27% Doğrudan (Direkt) Gider 31.2’de görüldüğü gibi olmuştur.08% Dikkate Almıyordum 19.27’sinin genel gider kalemlerini doğru ayırt ettiği. işletmelerin genel ve direkt giderleri ne düzeyde doğru algılandıklarına yönelik oranlar tespit edilmiştir.2).07% Genel Gider 33.43% Şekil 4. Genel ve direk gider kalemleriyle ilgili yanıtların dağılımlarının ortalaması alınarak da. Genel Gider 49. verilen yanıtların dağılımının Şekil 4. Ankete katılan inşaat işletmelerinin genel gider maliyet kalemlerine verilen cevapların dağılımı Doğrudan (Direkt) Gider 41.1.

Bu araştırma sonuçları da sektördeki maliyet analizi konusundaki söz konusu yetersizliği doğrulamakta ve boyutları konusunda bilgi vermektedir. %25. bunların. aynı zamanda getirilerinin. Bu durumun yapı üretiminde çok yönlü ve önemli kayıplara neden olduğu kuşkusuzdur. Bilindiği gibi ülkemizde inşaat sektöründe yapı ön keşifleri çoğunlukla bazı yaklaşık kabuller ve geleneksel yöntemlere dayalı olarak belirlenmektedir. 305 . iş letmelerin %19. • Örgün eğitim kurumlarının ders müfredatında maliyet planlaması içerikli konulara Örgün eğitim kurumlarının ders müfredatında maliyet planlaması içerikli konulara daha fazla yer verilmesi. mevcut muhasebe ve vergi mevzuatlarıyla uyumlu bir maliyet yönetimi ve raporlama sistemi kurmaları. • lgili meslek odalarının.27 oranında doğru değerlendirdiği görülmektedir. Özetle. Benzer şekilde direkt gider maliyet kalemlerinin de ancak %41. ülkemiz vergi hukuku ve bunun maliyet sınıflandırmasına yönelik düzenlemeleri konusunda üyelerinin eksikliklerini gidermek için faaliyetlere önem vermeleri. ankete katılan inşaat işletmelerinin maliyet hesaplamalarında genel gider maliyet kalemlerini ancak %49.2). • şletmelerin organizasyonları bünyesinde. genel giderlerin bir kurumun rekabet gücünü etkileyen önemli araçlardan birisi olduğu göz önünde bulundurularak. sadece girdi odaklı olarak değil. Şüphesiz daha da vahim olanı.1. Bu bağlamda. Çünkü genel giderlerin sadece “gider” olarak değerlendirilmeyip.5. Bu konudaki eksikliklerin giderilmesi için sektörde görev alanların bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmeleri gerekir. Sonuç ve Öneriler Genel giderleri etkin bir şekilde yönetebilmek için onların doğru sınıflandırılması yeterli olmamakta. yani yarattıkları değerin de ölçülmesi gerekmektedir.66’sının bazı genel gider kalemlerini.1 incelendiğinde görüleceği gibi. Sonuç Ve Öneriler 5. aynı zamanda sonuç odaklı olarak yönetilmesi gerekmektedir. Bu nedenle inşaat maliyeti içinde oldukça önemli bir ağırlığa sahip olan genel giderler ile birlikte pek çok direkt gider kalemi de gözden kaçmakta ve dolayısıyla ön keşfe dâhil edilmemektedir.50 oranında doğru değerlendirilebildiği anlaşılmaktadır (Şekil 4. sorunun çözümüne önemli katkılar sağlayabilir.07’sinin ise pek çok doğrudan (direkt) gider maliyet kalemini dikkate almıyor olmalarıdır. Örneğin Şekil 4. Bu kadar çok gider kalemi göz ardı edilerek belirlenecek bir ön keşfin gerçeği yansıtması beklenemez.

53 69.94 40.29 50.06 70.76 55.12 12.29 57.18 55.00 52.18 38.41 35. Temizlik Malzemeleri Giderleri Seyahat Giderleri Sergi.29 40.35 14.00 51. Onarım Giderleri Banka Giderleri Belediye Harçları Büro Temizlik Giderleri Damga Vergisi Dava.29 7.71 47.82 17.88 37.65 1.12 4. Faks Giderleri Yemek Giderleri Genel Ortalama 65.59 22.41 5.94 24.65 4. cra Giderleri Donanım ve Gayrimenkul Amortismanları Düşük Değerli Demirbaş Giderleri Elektrik Giderleri Emlak Vergisi Gayrimenkul Kira Giderleri Gazete.53 64.71 37.82 42.82 51. Fuar Katılım Giderleri Sigorta Giderleri Su Giderleri Şantiyenin Kaldırılması Giderleri Şehir çi Ulaşım Giderleri Taşıt Akaryakıt Giderleri Taşıt Araçları Amortismanları Taşıt Bakım. Dergi Giderleri Gecikme ve Tecil Giderleri Genel Kurul Giderleri Hamaliye Giderleri lan Giderleri ş Sağlığı ve Güvenliği Giderleri Kırtasiye Malzemeleri Giderleri Kurs.76 50.71 5.47 24.76 12.08 24.88 27.82 42.12 30.35 10.59 61.06 58.59 54.59 43.35 43.00 34. Kongre Giderleri Misafir Ağırlama Giderleri Noter Harçları Meslek Odası Harçları Personel Taşıma Giderleri Posta.27 306 .12 42.18 43.18 21.Ek 1.71 43.06 34.53 21.06 41.59 30. Ankete katılan inşaat işletmelerinin genel gider maliyet kalemlerine verilen cevapların dağılımı.59 37.35 22.76 43.06 27.88 41.53 9. Sempozyum.65 45.65 23.65 22.71 55.94 7.41 25.53 49.59 37.71 57.41 43.65 47.12 58.88 32.06 18.59 72. Kargo Giderleri Sağlık Tedavi Giderleri Sağlık.41 12.53 31.76 50.59 17.59 15.35 27.94 9.71 20.18 31.18 3.94 42. Kitap.35 11.06 44.88 54.71 50.76 64. DOĞRU GENEL G DER MAL YET KALEMLER Genel Giderdir (%) YANLIŞ Doğrudan (Direkt) Giderdir (%) Dikkate Almıyordum (%) 9.35 23.29 65.00 16.53 22.65 25.53 51.88 2.35 9.18 24.06 52.71 30.66 Aidatlar Bağış Giderleri Bakım.53 10.82 44.71 21.53 11.65 14.88 38.18 7.65 41.35 49.59 47.53 44.94 12.82 54.41 3.12 2.12 5.82 34.94 38.06 17.12 50.71 43.35 18.88 60. Onarım Giderleri Taşıt Harçları Taşıt Kiraları Telefon.94 19.35 22.

71 35.07 Ambalaj Malzemeleri Giderleri Bayram Harçlığı Doğum Yardımı Factoring Faizleri Faiz Giderleri Fason şçilik Giderleri Fazla Mesai Ücretleri Giyim Yardımı Hediye.24 27.53 4.06 9.29 52.76 56.00 9.71 62.82 57.94 16.06 72.12 63.53 31.76 63.94 22.71 31.50 307 .59 36.94 38.53 74.71 29.29 24.88 33.00 48.47 0.06 20.29 0. DOĞRU Genel Giderdir (%) D REKT G DER MAL YET KALEMLER YANLIŞ Doğrudan (Direkt) Giderdir (%) Dikkate Almıyordum (%) 34.29 47.06 67.18 2.35 24.94 36.29 37.53 8.00 55.00 24.12 58.29 64.06 32.24 9.94 7.41 23. Eşantiyon.65 25.76 29.35 17.41 27.18 2.65 27.53 22.35 37.29 20.47 67.65 35.41 42.53 75.53 35.47 31.06 41.41 1.65 52.59 47.24 1.00 25.53 25.82 31.35 9. Ankete katılan inşaat işletmelerinin direkt gider maliyet kalemlerine verilen cevapların dağılımı. Promosyon Giderleri kramiyeler şçilik Giderleri ş Makineleri Akaryakıt Giderleri ş Makineleri Amortismanları Kıdem ve hbar Tazminatı Makine Amortismanları Malzeme Giderleri Mamul Nakliye Giderleri Numune Giderleri Ölüm Giderleri Patent Ücretleri Reklâm Giderleri Sosyal Yardımlar SSK Primi şveren Payı Şantiye çi Eğitim Giderleri Tanıtım Materyali Giderleri Taşeron Giderleri ş Makineleri Kira Giderleri ş Makineleri Bakım Onarım Giderleri Tatil Ücretleri Proje Hazırlama Giderleri Tercüme Giderleri Teşhir Giderleri Ücret Giderleri Yakacak Yardımı Yapı Denetim Firması ya da Teknik Uygulama Sorumlusu Giderleri Yardımcı Madde Giderleri Genel Ortalama 28.41 4.Ek 2.41 9.94 47.71 28.29 20.12 69.82 17.88 10.35 11.00 23.94 32.06 83.24 12.65 43.06 50.41 32.06 25.41 45.41 40.00 3.06 15.88 29.47 29.06 56.00 27.94 40.35 27.43 37.18 30.71 35.47 74.76 32.29 23.47 42.59 18.88 1.71 55.41 48.24 40.76 44.35 32.12 36.94 35.65 54.

Önemi Ve Tekliflere Yansıtılmasının rdelenmesi.Kaynaklar Çankaya. Adana Kurumlar Vergisi Kanunu (1949).. 213 Sayılı 308 . (2009) nşaat Sektöründe Genel Gider Kavramı. .Tr/Turmob/Basin/M29. (2000) nşaat Muhasebesi.302. M.Org. Maddesi Açısından Müşterek Genel Giderleri Kapsamı ve Finansman Giderlerinin Durumu. Ankara Gelir Vergisi Kanunu (1996) 193 Sayılı Kadırhan. Yaklaşım Yay. Sıra No: 10 Vergi Usul Kanunu (1961). Doc. 5422 Sayılı ntes (2005) Türkiye nşaat Ve Tesisat Müteahhitleri şveren Sendikası. Nisan Maliye Bakanlığı Özelgesi (1996). Çukurova Üniversitesi. http://Turmob. Ankara Maç. Yüksek Lisans Tezi. (2002) GVK’nın 43. Mart 2005 Raporu. F. 12502 Sayılı Muhasebe Sistemi Uygulamaları Genel Tebliğ (2000). Kapsamı.

34156. tek katlı sanayi yapılarının. ülkemizdekiler de dahil olmak üzere. betonarme. Bu konuda. Türkiye’de 2007 yılında. Maliyet hesaplamalarına temel teşkil eden metrajlar ticari paket programlar yardımıyla her alternatif için ayrı oluşturulan tasarımlardan elde edilmiştir. Ülkemizde ki sanayi tesislerinin büyük bir çoğunluğu yüksek deprem riskine sahip bölgelerdedir. Bu bağlamda. Türkiye’de 2007 yılında. Anahtar sözcükler: Yapı maliyeti. farklı kolon açıklıkları ve farklı zemin şartları dikkate alınarak çelik. yaşanan büyük çaplı depremler tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de teknik şartnamelerde yeni kuralları ve / veya kısıtlamaları zorunlu hale getirmiştir. 2007 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik (DBYBHY-2007) yürürlüğe girmiştir. Türkiye’de sanayi yapıları inşaatında taşıyıcı sistem olarak çelik. Sonuç olarak değişen şartnameler ışığında farklı sistemler maliyet açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Bu bağlamda. mevcut yönetmelik revize edilerek. Yeni yönetmelik ile birlikte tüm yapı tiplerini ilgilendiren yeni kurallar veya kapsamlı kural değiş iklikleri yürürlüğe konmuştur. Yeni yönetmelik ile birlikte tüm yapı tiplerini ilgilendiren yeni kurallar veya kapsamlı kural değişiklikleri yürürlüğe konmuştur. Ümit Dikmen stanbul Kültür Üniversitesi nşaat Mühendisliği Bölümü Bakırköy. 309 . Bu çalışmada.tr Hadeka nşaat Kartal. Bu konuda. 34880. prefabrik betonarme ve karma taşıyıcı sistemler için maliyetler hesaplanmıştır. zemin şartları Giriş Yakın geçmişte. bilhassa 1999 Kocaeli Depremi’nde sanayi yapılarında görülen geniş çaplı hasar ve göçme oranı etkin olmuştur.com. bilhassa 1999 Kocaeli Depremi’nde sanayi yapılarında görülen geniş çaplı hasar ve göçme oranı etkin olmuştur. ülkemizdekiler de dahil olmak üzere. betonarme ve prefabrik betonarme gibi veya bunların çeşitli kombinasyonlarından oluşan farklı karma yapım teknikleri kullanılmaktadır. yaşanan büyük çaplı depremler tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de teknik şartnamelerde yeni kuralları ve / veya kısıtlamaları zorunlu hale getirmiştir.ozek@hadeka.2007 Türk Deprem Yönetmeliği Zemin Kriterlerinin Sanayi Yapılarının nşaat Maliyetine Etkileri Senem Özek S. mevcut yönetmelik revize edilerek. sanayi yapıları. stanbul Tel: (216) 377 9595 E-Posta: senem. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik (DBYYHY-2007) yürürlüğe girmiştir. deprem.dikmen@iku.edu. stanbul Tel: (212) 498 4718 E-Posta: u.tr Öz Yakın geçmişte.

niteliği veya diğer nedenlerle organize sanayi bölgeleri (OSB) dış ında da inşa edilen çok sayıda sanayi tesisi vardır. prefabrik betonarme veya bunların çeşitli kombinasyonlarından oluşan farklı karma yapım teknikleri kullanılmaktadır. skenderun. o stanbul. Kırıkkale. Yeni DBYBHY2007’de eski yönetmeliğe göre hem yerinde dökme hem de prefabrik betonarme elemanların tasarım ve imalatı ile ilgili kurallarda maliyeti etkileyebilecek bazı değişiklikler yürürlüğe girmiştir. Yöntem Analiz modeli ve ilgili kabuller Her ne kadar son yıllarda sanayi yapıları inşaatları ağırlıklı olarak organize sanayi bölgelerinde inşa edilmekte ise de büyüklüğü. OSB’lerdeki zeminler büyük çoğunlukla TDY 2007 ye göre Z3 ve daha yukarı sınıfta iseler de OSB dışında zeminlerde Z4 sınıfı zemine sahip sanayi tesisleri de vardır. ve 2. zmit. Soğuk çekilmiş elemanlar son yıllarda Türkiye’de de kullanılmaya başlanmıştır. Kayseri bölgelerini sanayinin yoğun olduğu 4 bölge olarak kabul edebiliriz. Yalova. Ama bu konuda henüz yürülükte olan bir ulusal yapım ve tasarım şartnamesi olmadığı için bu tür yapılar bu çalışmanın dışında tutulmuştur. betonarme. Türkiye’de ki Sanayi Yapılarının Genel Özellikleri Yukarıda da bahsedildiği üzere.Diğer yandan. Tekirdağ o zmir. yerinde dökme betonarme. Türkiye’de sanayi yapıları inşaatında taşıyıcı sistem olarak çelik. Gaziantep o Ankara. deprem bölgelerinde olduğu görülecektir. Bursa. Zemin sınıfı olarak Z1 zemin sınıfının nispeten az rastlanan bir zemin sınıfı olması ve Z4 zemin sınıfında ise genellikle farklı temel sistemi veya zemin güçlendirme gereksiniminin doğması bağlamında. Çelik sistemlerin yapımında. Ne var ki. prefabrik betonarme ve karma taşıyıcı sistemler için bir maliyet karşılaştırılması yapılmasıdır. bu çalışmanın kapsamı Z2 ve Z3 zemin sınıfları 310 . Manisa. Betonarme taşıyıcı sistemler yerinde dökmek olarak inşa edilebildikleri gibi prefabrik olarak hazırlanmış betonarme elemanlar ile de inşa edilmektedirler. diğerlerinin ise tamamen 1. Denizli o Adana. DBYBHY-2007’ye göre bu bölgeleri incelendiğinde son bölgenin kısmen. Türkiye’de sanayi yapıları inşaatında taşıyıcı sistem olarak çelik. ülkemizde gelişen sanayi üretimine paralel olarak yeni ve modern sanayi yapılarına olan talep. betonarme ve prefabrik betonarme gibi veya bunların çeşitli kombinasyonlarından oluşan farklı karma yapım teknikleri kullanılmaktadır. tek katlı sanayi yapılarının. bir deprem ülkesi olan Türkiye’de sanayi tesislerinin büyük bir çoğunluğu yüksek deprem riskine sahip bölgelerdedir. yükselen bir ivme ile artmaktadır. Bu çalışmanın amacı. sıcak şekillendirilmiş yapısal çelik elemanlar ile oluşturulabildiği gibi soğuk şekillendirilmiş elemanlarda kullanılabilmektedir. Aydın. farklı kolon açıklıkları ve farklı zemin şartları çelik. Adapazarı. Türkiye’de sanayi yurt çapına yayılmış olmakla beraber.

Çatı kar yükü. Bu sistemler yine ülkemizde sıklıkla uygulanan sistemlerdir. Esas olarak temel hesabı için etkin olan moment tesirleridir. Yerinde dökme betonarme kolonlar için. Betonarme taşıyıcı sistemler yukarıda açıklanan yüklere ve çatı sistemlerine göre ayrı ayrı tasarlanmış ve boyutlandırılmıştır. Tasarım spektrası. Çünkü bu tür temeller seçilen taşıyıcı sistemden bağımsız olarak yapıdaki üretim prosesine uygun inşa edilmek zorundadır.50 m’de kren kiriş i konsolu olacağ ı varsayılmış ve 15 ton taşıma kapasitesi olan bir kreynin yükü hesaplara ilave edilmiştir.00 m olan sistemler için mütemadi temel olarak tasarlanmış. DBYBHY-2007’ye uygun olarak 3. Betonarme yapıların tasarımında BS25 betonu ve BÇIII donatı çeliği öngörülmüş ve malzeme değerleri beton için fck= 25 MPa ve donatı çeliği için fyd= 365 MPa olarak alınmıştır. Aktif olarak kullanılacak hacimlerin de hem prefabrik betonarme çözümde hem de çelik çözümde aynı olması amacıyla. devrilme kontrolü.0*48. Tüm yapılar için ayrıca 6. Daha önce bahsedildiği gibi Türkiye’de ki sanayi yapılarının büyük çoğunluğunun 1.00 ve 10. Üst yapı ağırlıklarının fazla olmaması nedeni ile temellerin devrilme emniyetlerinin sağlanabilmesi için enine doğrultuları büyük seçilmiştir. Çatı taşıyıcı sistemi olarak.00. R. yerinde dökme betonarme ve prefabrik betonarme yapılar için uzay aşık çelik çatı. Deprem yükleri hesabı DBYBHY2007’ye göre ve yapının 1. derece deprem bölgelerinde kalması nedeniyle çalışmanın kapsamı 1.00 m olarak öngörülmüştür. Ayrıca.0 alınmıştır. Farklı açıklıkların maliyet üzerindeki etkisinin irdelenmesi amacıyla açıklıklar bir yönde 20.ile kısıtlı tutulmuştur. şartnamenin öngördüğü şekilde Z2 ve Z3 zeminler için ayrı ayrı oluşturulmuştur. derece deprem bölgeleri ile kısıtlı olacaktır. Temel hesabı yaparken zemin emniyet gerilmesi kontrolü. diğer yönde ise 8. özel makina/ekipman temelleri de bu çalışmanın kapsamı dışındadır. Analiz modeli olarak orta ölçekli iş letmelerde kullanılmakta olan takribi alana sahip bir fabrika yapısı öngörülmüştür.00 m olarak. Bu ölçülere bağlı olarak. sıklıkla kullanılması nedeniyle kare kesit tercih edilmiştir. Çelik yapılar için ise çatı taşıyıcı sistemi uzay aşık çelik çatı ve dolu gövde aşık çelik çatı olarak öngörülmüştür.00 m olan sistemler için ise tekil temel olarak tasarlanmıştır.00 ve 28. 32.0 m. Makas aralıkları prefabrik betonarme uygulamada ve çelik sistemde aynı alınmış. Çatı kaplaması olarak poliüretan dolgulu trapez alüminyum düşünülmüş ve ağırlığı 20 kg/m2 olarak hesaba katılmıştır. Bunlar ülkemizde sanayi işletmeleri tarafından sıklıkla tercih edilen açıklık ve ölçülerdir.0*56. Yerinde dökme kolonlarda aks aralıkları 8.0 m. kayma kontrolü ve betonarme hesaplar yapılmıştır. derece deprem bölgesinde olduğu varsayılarak yapılmıştır. tüm sistemlerde makaslar arası mesafe eşit olarak seçilmiştir. Kocaeli bölgesi baz alınarak 115.0 m açıklıklı hangar tipi bir fabrika yapısı şeklinde düşünülmüştür. Prefabrik betonarme taşıyıcı sistemler için Kocaeli bölgesinde faaliyet gösteren üretici firmalar ile görüşülmüş ve onların verilen tasarım kriterlerine bağlı olarak teklif ettikleri 311 . 32. Kolonların üst uçlarının mafsal olarak çalıştığı kabulüne bağlı olarak yük azaltma katsayısı.5 kg/m2 alınmıştır. 24. çatı eğimleri tüm sistemler için %20 kabul edilmiştir. Rüzgar yükleri TS 498’e göre hesaplanmış ve yapıya etkitilmiştir.0*40. Tüm yapılar için makas altı yüksekliği 8.00 m olarak tasarlanmıştır. analiz modeli 32. dolu gövde aşık çelik çatı ve prefabrik betonarme çatı olarak öngörülmüştür. aks aralıkları 10.

Tasarlanan yapılar Tablo 1. Prefabrik sistem yapılarda. Hesaplarda göz önünde bulundurulan birim fiyatlar 2009 yılı 2. Çelik yapıların tasarımında sıcak şekillendirilmiş profiller kullanılmıştır. Tasarım ve analizler için SAP-2000 ve STA-4CAD ticari bilgisayar programları kullanılmıştır.0 olarak alınmıştır. TS-648. Çelik hangarların maliyet hesabı için hem Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatları hem de Kocaeli bölgesinde faaliyet gösteren çeşitli üretici firmaların vermiş olduğu fiyatlar kullanılmıştır. çeyrek fiyatlarıdır. R 3. Her bir açıklık ve yükseklik için hesaplanan yapı elemanlarının metrajları yapılmış ve maliyetleri hesaplanmıştır. Tasarımlar. Temel sistemi olarak soket temel tasarlanmıştır. 312 . Maliyet hesaplarında Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatları ve çeşitli firmalardan alınan fiyatlar ayrı ayrı göz önünde bulundurulmuştur. çelik ve yerinde dökme betonarme yöntemleri ile farklı kombinasyonlar oluşturularak toplam 84 adet çerçeve tasarlanmış ve maliyet analizleri yapılmıştır. TS-498. Ayrıca tüm cephe ve çatı kaplama malzemeleri ile bunlara ait bağlantı parçaları maliyetlere dahil edilmemiştir.’de özetlenmiştir. üstte mafsallı tek katlı çerçevelerle taşındığı binalar” için önerilen 4. Prefabrik betonarme için Bayındırlık Bakanlığı birim fiyat tariflerinde pozlandırma yapılmadığından prefabrik betonarme sistemler için maliyet hesabı birim fıyatlara göre yapılamamıştır.0 olarak hesaba dahil edilmiştir. R şartnameye uygun olarak. Üst yapı ağırlıklarının fazla olmaması nedeni ile temellerin devrilme emniyetlerinin sağlanabilmesi için enine doğrultuları büyük seçilmiştir. Analizler ve sonuçların değerlendirilmesi Yukarıda açıklanan yapı ve çatı sistemlerine bağlı olarak 3 adet farklı tipte oluşan taşıyıcı sistem. Çelik taşıyıcı sisteme sahip yapılarda kolonların temellere ankastre olarak bağlı olduğu ve çatı makası kolon birleşiminin mafsal olarak çalıştığı varsayılmıştır. şartnamenin “Deprem yüklerinin tamamının kolonlar temelden ankastre. yürürlükteki deprem yönetmeliği (DBYBHY-2007) ve ilgili Türk Standartlarına uygun yapılmıştır (TS-500. “Deprem yüklerinin tamamının kolonlar temelden ankastre. üstte mafsallı tek katlı çelik çerçevelerle taşındığı binalar” kaydına bağlı olara yük azaltma katsayısı. farklı çatı sistemleri de dikkate alınarak 2 farklı zemin sınıfına göre çözülmüştür. Yük azaltma katsayısı. Prefabrik.boyut ve fiyatlar kullanılmıştır. TS-9967). Fiyatlara KDV dahil edilmemiştir.

0 km olarak varsayılarak nakliye bedeli hesaplanmıştır. Elde edilen metrekare maliyet değerleri Tablo 2’de özetlenmiş tir. Uzay Aşık Çatı (BÇ1) 111 123 101 110 100 108 122 123 115 117 111 113 Prefab. Prefabrik yapılar için şantiyenin üretim tesisine mesafesi 50.Tablo 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zemin Sınıfı Z2 Z3 Z2 Z3 Z2 Z3 Z2 Z3 Z2 Z3 Z2 Z3 Tablo 2. Tasarlanmış Sistemlere Ait Temel Özellikler Makas Boyu (m) 20 20 24 24 28 28 20 20 24 24 28 28 Makas Arası Mesafe (m) 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 Alan (m2) 1280 1280 1586 1586 1792 1792 1280 1280 1586 1586 1792 1792 Sistem No. Çatı (PP) Uzay Aşık Çatı (ÇÇ1) 129 138 120 128 120 124 138 142 126 132 125 127 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 116 128 100 107 104 105 95 96 - 123 133 109 118 109 115 97 102 - Maliyetlerin belirlenmesinde nakliye bedelleri de gözönünde bulundurulmuştur. Ayrıca sonuçlar farklı zemin tipleri bazında Şekil 1 ve 2 de grafik olarak gösterilmiştir. Sistemlerin Maliyetleri (TL/m2) Yerinde Dökme Betonarme Dolu Gövdeli Aşık Çatı (BÇ2) 104 116 92 101 90 98 108 109 99 100 93 94 Prefabrik Betonarme Dolu Gövdeli Aşık Çatı (PÇ2) 110 117 99 103 99 106 107 117 100 106 98 101 Çelik Sistem Dolu Gövdeli Aşık Çatı (ÇÇ2) 123 131 119 122 110 114 124 128 110 116 107 110 S STEM NO. 313 . Her sistem için en düşük değerler tabloda koyu renk fontla gösterilmiştir. Çatı (BP) Uzay Aşık Çatı (PÇ1) 116 123 112 119 109 115 120 131 116 122 116 118 Prefab. Yine bu amaçla model yapının Kocaeli bölgesinde olduğu varsayılmış donatı çeliği nakliyesi bu varsayıma göre fiyatlandırılmıştır.

Diğer taraftan Tablo 3’te görüleceği üzere çelik ve prefabrik betonarme taşıyıcı sistemlerin maliyetleri. seçilen taşıyıcı ve çatı sistemleri ile açıklıklara bağlı olarak. Zemin tipinin maliyetler üzerindeki etkisini görmek amacıyla tüm maliyetler her çözüm için Z2 tip zemin değerleri maliyetlerine göre normalize edilmiş ve Tablo 3’te gösterilmiştir. TL/m2 Maliyet. m a.0 m Şekil 1.0 m a. Z2 Zemin Sınıfında Sistemlerin Maliyetleri Maliyet. m b. Diğer bir deyiş le seçilen sisteme bağlı olarak yapı maliyeti %50’yi aşan mertebede artabilmektedir. Tablodan görüleceği üzere Z3 tipi zeminler üzerinde inşa edilecek yapıların maliyetleri yine seçilen taşıyıcı sistem. Z2 tipi zeminler için 90 – 138 TL/m2 ve Z3 tipi zeminler için 94 – 142 TL/m2’dir. TL/m2 150 140 130 120 110 100 90 16 20 24 28 BÇ1 BÇ2 BP PÇ1 PÇ2 PP ÇÇ1 ÇÇ2 32 150 140 130 120 110 100 90 16 20 24 28 BÇ1 BÇ2 BP PÇ1 PÇ2 PP ÇÇ1 ÇÇ2 32 Makas Açıklığı. m b. m Maliyet. çelik elemanlar üzerinde yapılması gerekli olası bir yangın koruma katmanı dikkate alınmamıştır. Diğer önemli bir bulgu ise her iki zemin tipi ve farklı açıklıklarda yerinde dökme betonarme taşıyıcı sisteme sahip yapıların maliyet açısından daha avantajlı olmasıdır.140 130 120 110 100 90 80 16 20 24 28 Makas Açıklığı. Makaslar arası mesafe = 10. Çelik taşıyıcı sisteme yapılar ise yine Tablo 2’den görüleceği üzere en yüksek maliyete sahip yapılardır. 314 . çatı sistemine ve açıklıklara bağlı olarak Z2 tip zeminler üzerindekine göre %1 ila % 12 arasında daha yüksek maliyete sahiptir. Makaslar arası mesafe = 8. TL/m2 BÇ1 BÇ2 BP PÇ1 PÇ2 PP ÇÇ1 ÇÇ2 32 140 130 120 110 100 90 80 16 20 24 28 BÇ1 BÇ2 BP PÇ1 PÇ2 PP ÇÇ1 ÇÇ2 32 Maliyet.0 m Makas Açıklığı. Makaslar arası mesafe = 10. yerinde dökme betonarme sistemlere nazaran farklı açıklık mesafelerine daha az hassastır. Makaslar arası mesafe = 8.0 m Şekil 2. Z3 Zemin Sınıfında Sistemlerin Maliyetleri Tablo 2’den görüleceği gibi metrekare maliyetler. Bu çalışmada. TL/m2 Makas Açıklığı. Ayrıca böyle bir uygulamanın da gerekli olması durumunda çelik yapıların maliyetlerinin diğer sistemlere göre ciddi miktarda daha yüksek olacağı açıktır.

Nisan 1984. Aralık 1980. TS-9967. Ankara. Türk Standartları Enstitüsü. Zemin sınıfının yapı maliyetine etkisinin en az olduğu sistem ise çelik taşıyıcı sistemdir. Türk Standartları Enstitüsü. Structual Analysis for Computer Aided Design 315 . 2007 Türk Deprem Yönetmeliği zemin kriterlerinin sanayi yapısı maliyetlerine etkisi incelenmiştir.Tablo 3. Ankara.2007. “Prefabrik Yapıların Hesap Ve Yapım Kuralları”. çelik taşıyıcı sistem maliyetinden %24 daha düşük seviyelerde olabildiği görülmektedir. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik”. TS-498. “Çelik Yapıların Hesap Ve Yapım Kuralları”. Computers And Structures STA4-CAD v13. Türk Standartları Enstitüsü. Kaynaklar DBYBHY. Zemin Tipinin Maliyetlere Etkisi Yerinde Dökme Betonarme S STEM NO. Tek katlı sanayi yapısı taşıyıcı sistem seçimlerinde her ne kadar zemin sınıflarındaki farklılığın yapı maliyetine etkisinin en fazla olduğu sistem betonarme yerinde dökme taşıyıcı sistem olsa da genel taşıyıcı sistem maliyetinde mevcut cari malzeme ve işçilik maliyetleri ile en avantajlı sistem olarak gözükmektedir. “Betonarme Yapıların Hesap Ve Yapım Kuralları”. Yapı maliyetlerinde ise yerinde dökme betonarme taşıyıcı sistem maliyetinin. Yapılan analizlerde zemin sınıfının yapı maliyetine etkisinin en fazla olduğu sistem yerinde dökme betonarme taşıyıcı sistemin olduğu görülmektedir. prefabrik betonarme taşıyıcı sistem maliyetinden %18. Mart 1992 SAP2000 v12. Mayıs 2007.”Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri”.0. BÇ1 111% 109% 108% 101% 102% 102% BÇ2 112% 110% 109% 101% 101% 101% BP 110% 107% 101% 101% Prefabrik Betonarme PÇ1 106% 106% 106% 109% 105% 102% PÇ2 106% 104% 107% 109% 106% 103% PP 108% 108% 106% 105% Çelik Sistem ÇÇ1 107% 107% 103% 103% 105% 102% (ÇÇ2) 107% 103% 104% 103% 105% 103% 2 4 6 8 10 12 Sonuçlar Bu çalışmada. Ankara. Kasım 1987. TS-648. Tek katlı sanayi yapısının farklı yapım teknikleri ile Z2 ve Z3 zemin sınıfları için analizleri yapılmış inşaat maliyetleri hesaplanmıştır. Bu sistemde zemin sınıfının yapı maliyeti üzerindeki etkisi % 11 düzeylerini bulmaktadır. TS-500. Türk Standartları Enstitüsü. Ankara.

.

Anadolu Hisarı. stanbul Tel: 0 212 605 08 14 E-Posta: m_ilkergenc@yahoo. 34469. proje ekibinin projeyi gerçekleştirmek için geçici olarak bir araya gelmiş olması gibi sektöre özgü özellikler çatışmaların yoğun olarak yaşandığı bir ortam hazırlamaktadır. proje yöneticileri tarafından inşaat projelerinde yaşanan problemlere etkin çözümler getirmek için kullanılabilecektir. Çatışma olumsuz bir durum olarak görülse de. Anahtar sözcükler: Çatışma.tr Garanti Koza – Akiş Adi Ortaklığı Akkoza Konutları Projesi Esenyurt.edu.ergen@itu. çatışma yönetimi ile yöneticiler çatışmayı örgütsel verimliliği ve yaratıcılığı arttırıcı bir araç olarak kullanabilirler. E-Posta: esin. Ancak başarılı bir çatışma yönetimi gerçekleştirilebilmesi için öncelikle çatışma nedenlerinin saptanması gerekmektedir.edu. Belirlenen çatışma boyutları ve nedenleri. nşaat projelerinde yaşanan çatışmalar incelenirken özellikle en çok çatışma yaşayan gruplardan ofis ve saha grubunda yer alan mimar ve mühendislerin durumları incelenmiştir. örgüt içi çatışma. iki veya daha fazla kişi veya grup arasındaki çeşitli kaynaklardan doğan anlaşmazlık olarak tanımlanmaktadır. nşaat üretim sürecinin tekrarlanamaz olması. Ayazağa. ulku. Elde edilen sonuçların değerlendirilmesiyle inşaat projelerinde örgüt içi çatışmanın boyutları ve nedenleri belirlenmiştir. Çalış mada literatür çalışmasından elde edilen sonuçlara ve kişisel görüşmelere dayanarak çatışma nedenleri ile ilgili öngörüler oluşturulmuş ve bu öngörülere dayalı bir anket hazırlanmıştır. nşaat sürecinde kiş iler gruplar ve örgütler arası çatışma sık olarak gözlemlenmektedir.com.nşaat Projelerinde Örgüt çi Çatışmanın Nedenleri ve Boyutlarının Belirlenmesi Esin Ergen Mehmet lker Genç TÜ nşaat Fakültesi nşaat Mühendisliği Bölümü Yapı şletmesi Anabilim Dalı. 317 .u@marmara. Bu bildiride yer alan çalış manın amacı inşaat projelerinde görev alan mimar ve mühendislerin yaşadıkları çatışmaların boyutlarını incelemek ve nedenlerini belirlemektir.com Ülkü Uzunçarşılı Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Almanca şletme Bölümü.tr Öz Çatışma. stanbul Tel: 0 216 308 56 79 12. Çalış madan elde edilen veriler değerlendirilerek sonuçlar yorumlanmış ve öngörülerin doğruluğu sorgulanmıştır. E-Posta: ulkuuzuncarsili@gmail. çatışma yönetimi. stanbul Tel: 0 212 285 69 12.

projelerin aksamasına ve gecikmesine sebep olabilmektedir (Göçmen.Giriş Çatışma. kişiler. Çatışma yönetimi. 2005). nşaat projelerinde aynı örgüt içinde çalışan kiş iler ve gruplar arasındaki çatışmalarla ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. nşaat sürecinde. Çatışma. Hiç çatışmanın olmadığı organizasyonlarda yenilik. maliyet. Bu sebeple bu çalış mada inşaat projelerinde çatışma yaşayan kişi ve gruplar incelenmiş ve özellikle en çok çatışma yaşayan gruplardan biri olduğu literatürde de belirlenen ofis ve saha grubunda (Gündoğdu. gruplar ve örgütler arası çatışma sık olarak gözlemlenmektedir. (4) ortaya çıkış şekilleri açısından ve rol çatışması (Ertürk. Bunun bir sebebi. Örgütlerde çatışmaya yol açan belli başlı faktörler üçe ayrılmıştır (Ertürk. yaratıcılık ve performans düzeyleri olumsuz anlamda etkilenmektedir. (2) örgüt içerisindeki yerleri açısından. her ne kadar olumsuz bir durum gibi gözükse de. mühendis ve teknikerlere odaklanılmıştır. süre ve verimlilik kaybına neden olmakta. 2004). 318 . 2004). kişilerin veya çalıştıkları bölümlerin öncelikli hedeflerinin aynı olmaması sonucunda kişiler ve örgütler arasında çatışmalar doğmaktadır. nşaat projelerinde gözlemlenen yoğun çatışma ortamı. Bu çalışmada çatışma örgüt içerisindeki yerleri açısından incelenmiş ve örgüt içi çatışma türlerine odaklanılmıştır. Yapılan anket çalışmasının sonucunda elde edilen veriler yardımıyla çatışmanın sebepleri ve boyutları ortaya konularak çatışma yönetimi için önerilerde bulunulmuştur. (2) Örgütsel yapıdan kaynaklanan çatışma nedenleri. kararların gecikmesi veya verilmemesi gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır (Schermerhorn. 2000). Bu çalışmada bu nedenlerin tümü incelenmiştir. (3) Kiş isel farklılıklardan kaynaklanan çatışma nedenleri. inşaat projelerinde çalışanların farklı organizasyonlarda görev yapması ve farklı çalışma yöntemleri benimsemiş olmasıdır. organizasyonların etkinliğ i için belirli bir düzeyde çatışma olması zorunludur (Schermerhorn. yöneticilerin çatışmayı örgütsel verimliliği artırıcı ve yaratıcılık sağlayıcı bir araç olarak kullanmasıdır. değişim. 2008) yer alan mimar. Birçok sektörde çatışma sebepleri ve yönetimi ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu çok parçalı yapıda. ve diğ. proje ekibinin projeyi gerçekleştirmek için geçici olarak bir araya gelmiş olması gibi sektöre özgü özellikler de çatışmaların yoğun olarak yaşandığı bir ortam hazırlamaktadır. Çatışmaların organizasyonel yapıya olumlu etkilerde bulunabilmesi için yöneticiler tarafından etkin bir çatışma yönetimi gerçekleştirilmesi gerekmektedir. nşaat üretim sürecinin tekrarlanamaz olması. Buna karşın çatışmanın fazla olduğu organizasyonlarda ise. Başarılı bir çatışma yönetimi gerçekleştirilebilmesi için öncelikle çatışma nedenlerinin saptanması gerekir. Çalışmanın kapsamı Çatışma türleri şu şekilde gruplandırabilir: (1) örgüt işleyişinin etkisine göre. iki veya daha fazla kişi veya grup arasındaki çeşitli kaynaklardan doğan anlaşmazlık olarak tanımlanmaktadır. nşaat sektöründe ise yalnızca örgütler arası (yüklenici ve mal sahibi arasındaki) çatışmalar incelenmiştir. ve diğ. (3) çatışmaya taraf olanlar açısından. 2000): (1) letişimden kaynaklanan çatışma nedenleri.

%7’si (11 kişi) makine mühendisi. Bu bilgi akış ını sağlamak için saha ve ofis grupları arasında yoğun bir iletişim ve bilgi paylaşımı olması gerekmekte. %5’i (8 kişi) mimar. Sahada çalışanlar proje ve planlama verileri olmadan imalat yapamamakta. %16’sı 50–60 yaş grubundadır. ofiste çalışanlar da sahadan imalat bilgisi gelmeden planlama. lk bağlantı e-posta ile kurulduktan sonra. bu sırada yaşanan sorunlar çatışmalar yaşanmasına neden olmaktadır. Oluşturulan anket soruları bu firmaların belirlenen kriterlere uygun kırk projesinde çalışan 219 kişiye e-posta ile gönderilmiştir.Yapılan ön çalışmada. Her projenin kendine özgü bir proje ekibi ve imalat süreci olması sebebiyle aynı firmaya ait projelerden de farklı sonuçlar elde edilebileceği öngörülmüş ve bu sebeple bir firmaya ait birden fazla projenin çalış maya dahil edilmiştir. Aynı projede çalışan birden fazla kişiyle görüşülmesinin amacı kişilerin hedeflerindeki ayrımın ve görüş farklılıklarının ortaya konmasıdır. çatışmanın boyutları ve çatışmanın nedenleri olarak üç ana başlık altında incelenmiştir. Daha sonra çatışma boyutlarını incelemek ve öngörüleri test etmek amacıyla elli sorudan oluşan bir anket oluşturulmuştur. saha grubu ile ofis grubu açısından ayrı ayrı da değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler ışığında çatışma nedenleri ile ilgili olarak geliştirilen öngörüler test edilmiştir. 23 tanesi de e-posta yoluyla gerçekleştirilmiştir. Gönderilen e-postalara yirmi üç firmada çalışan 165 kişiden geri dönüş olmuştur. anketlerin 142 tanesi yüz yüze. çatışma yaşayan bölümler. Bu anket çalışması. mimar gibi farklı uzmanlıklardan kişilere ulaşılabilmesi kriterleri dikkate alınmıştır. 319 . Saha ve ofis çalışanlarının iş lerini yapabilmeleri için birbirinden sürekli bilgi almaları gerekmektedir.). harita mühendisi. Anket Katılımcılarının Demografik Özellikleri Çalış mada öncelikle demografik faktörler belirlenmiştir (Şekil 1). Aynı zamanda gruplar arasındaki farkı belirlemek için bu üç başlık. Görüşülen kişilerin %61’i (100 kişi) inşaat mühendisi. Türkiye Müteahhitler Birliği’ne üye. Anket çalışmasında elde edilen veriler. Belirlenen kriterlere uygun yirmi altı firma seçilmiştir. Projeler seçilirken proje maliyetlerinin en az iki yüz milyon TL olması ve inşaat mühendisi. hakediş gibi kontrol ve denetleme ile ilgili görevlerini yapamamaktadır. inşaat proje çalışanları incelenmiş ve literatürde de belirtildiğ i gibi ofis ve saha çalışanları arasında sürekli bir çatışma ortamı olduğu gözlemlenmiştir (Ergün. Görüşleri alınan kişilerin %87’si (143 kişi) erkektir ve %48’i 20–30 yaş. Bu sebeple çalışmada bu iki grup arasında yaşanan çatışmalara odaklanılmıştır. Çalışmanın yöntemi Çalış mada öncelikle literatür araştırması ve kişisel görüşmelere dayanarak inşaat projelerinde örgüt içinde yaşanan çatışmaların nedenleri üzerine öngörüler geliştirilmiştir. %4’ü (6 kişi) elektrik mühendisi ve %24’ü ise diğer mesleklerdendir (jeoloji. 1997). makine mühendisi. %22’si 30–40 yaş. Bunun sebepleri incelendiğinde bu iki bölüm arasındaki işlevsel bağımlılığın çok yüksek olmasının önemli bir faktör olduğu belirlenmiştir. vb. %23’ü 40– 50 yaş. inşaat sektörünün önde gelen yüklenici firmalarının büyük ölçekli projelerinde çalışan mühendis ve mimarlar üzerinde uygulanmıştır.

(2) Örgütsel yapıdan kaynaklanan çatışma nedenleri. D o k to r a Sah a D iğ e r Şekil 1. (1) letişimden kaynaklanan çatışma nedenleri. M a k in e M ü h. Bu öngörülerle ilgili verilen seçeneklere görüşülen kişilerin ne oranda katıldığı yüzdelerle belirlenmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır.60 50 40 30 20 10 0 8 0 M im a r 53 47 80 60 24 16 5 6 4 2 D iğ e r 70 49 27 13 1 L isan s Yü k s e k L isan s O fi s 40 20 0 0 3 2 nşaat M üh. %18’i planlama ve saha grupları. Ofiste ve sahada görüşülen kişilerin meslekleri ve eğitim durumları Bu kişilerin %72’si lisans düzeyinde. Çalış mada katılımcıların öngörülerle ilgili fikirlerinin istatistiksel olarak geçerliliğini belirlemek için bazı testler yapılmıştır. %5’i saha ve kontrol grupları. nşaat projelerinde en çok çatışma yaşayan iki bölüm Çatışmanın Nedenleri Bu bölümde çatışmanın nedenleri üç ana başlık altında incelenmiştir. katılmıyorum ve fikrim yok. Saha ve ofis grubunun aynı soruya verdiğ i cevaplar arasındaki istatistiksel olarak bir fark olup olmadığı ki-kare ve t testleri ile 320 . (3) Kişisel farklılıklardan kaynaklanan çatışma nedenleri (Ertürk. 40 30 20 10 0 P la n la m a v e S aha P ro je v e Saha 38 28 14 16 18 4 4 6 3 34 S ah a ve K o n tro l Saha ve M a k in e . Bu sonuçlara göre saha grubu en çok çatışma yaşayan grup olarak belirlenmiştir. Katılımcılar öngörülere ne kadar katıldıklarını şu seçeneklerden birini seçerek belirtmişlerdir: tamamen katılıyorum. 2000). E le k trik D iğ e r O f is Saha Şekil 2. 1 kiş i de doktora düzeyinde eğitim almıştır (Şekil 1). Bu sonuçlara göre ofiste çalışan mühendislerin sahada çalışan mühendislerden daha eğitimli oldukları görülmektedir. O fis Saha E le k trik M üh. Çatışmanın Yaşandığı Bölümler Katılımcılara saha ve ofis bölümlerinden en çok hangi 2 bölümün çatışma yaşadığ ı sorulduğunda görüşülen 165 kişinin %28’i proje ve saha grupları. kısmen katılıyorum. elektrik grupları ve %44’ü diğer gruplar olarak cevap vermişlerdir (Şekil 2). Her bir başlık altında öncelikle çalışmada yapılan literatür taraması ve ön görüşmelere dayanarak geliştirilen öngörülere yer verilmiştir. %24’ü yüksek lisans düzeyinde. %5’i saha ve makine.

Çatışmanın yetersiz bilgi alışverişinden kaynaklandığını öngörüsüne katılma oranlarına bakıldığında metro projesinde çalışanların tamamen katılma oranı %65. Metro projelerinin büyük ve kapsamlı olmaları ve birbirinden uzak şantiyelere sahip olmaları sebebiyle yetersiz bilgi alışverişinin diğer projelere göre daha yoğun yaşandığ ı ortamlara sahip oldukları gözlenmiştir. 321 . 2001). Sahada çalışanların bu öngörüye tamamen katılma oranı % 48 (41 kişi). bina projesinde görev yapanların ise %38’dir (Şekil 4). Y o l Pr o . Yetersiz bilgi alışverişinden kaynaklanan sorunlar ve farklı proje türlerine göre dağılımı Çatışmanın yetersiz bilgi alışverişinden kaynaklandığını düşünen kişi sayısının bu kişilerin çalıştığı proje türüne göre dağılımı belirlenmiştir. %7’si su projesinde ve %7’si yol projesinde çalış maktadır.%38’i metro projesinde. 50 40 30 20 10 0 T am am en k atıl ı yo ru m K ıs m en ka tıl ı yo rum 43 41 30 33 90 75 60 45 79 63 41 39 16 44 9 1 1 5 10 01 T o p lam M e tro Pr o. Bu şekilde hangi tür projelerde bu sorunun daha yaygın olduğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bir soruya iki grubun verdiği cevaplar arasında fark görüldüğünde ise soruya verilen cevaplar ile demografik özellikler arasındaki ilişki ANOVA testi ile belirlenmiştir. 6 10 1 1 30 15 0 30 7 6 12 1 1 Katı l m ı yo ru m Fi kr im y ok Of is S a ha T a m a me n k a tılıy o ru m Bin a P ro . Bu testin sonucunda bilgi akış ının eksik veya yanlış olmasından doğan sorunların taraflar arasında çatışmaya neden olduğu konusunda ofis veya şantiyede çalışanlar istatiksel olarak aynı fikirde oldukları olduğu belirlenmiştir. kısmen katılıyorum. ncelenen projelerde görüşülen 165 kişinin %47’si bina projesinde.belirlenmiştir. 16 kişi katılmadığını ve 2 kişi fikri olmadığını belirtmiştir (Şekil 3). ofiste çalışanların tamamen katılma oranı %54 (43 kişi)’tür. Şekil 3. Bu iki değer arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli olup olmadığını belirlemek için tüm seçeneklere (tamamen katılıyorum. Görüşülen kiş iler içinde metro projesinde çalışanların oranı düşük olmasına rağmen (%38). katılmıyorum ve fikrim yok) t testi yapılmıştır. görüşülen 165 kişinin %51’i (84 kişi) tamamen katıldığını. Katılma oranlarındaki değerin yüksek olması yetersiz bilgi alışverişinin önemli bir çatışma nedeni olduğunu belirtmektedir. K a tı lm ıy o ru m S u Pr o . letişimden Kaynaklanan Çatışma Nedenleri Çatışma nedenleri incelenirken iletişimden kaynaklanan çatışma nedenlerinden olan yetersiz bilgi alışverişi araştırılmıştır. Bir başka deyiş le kısmen veya tamamen katılan kişilerin oranı %89 olmuştur. (Silah. bu öngörüye tamamen katılanların %48’inin metro projesinde çalış ıyor olmasının metro projesine özgü özelliklerle ilgili olduğu düşünülmektedir. “Şirket içinde bilgi akış ının eksik veya yanlış olmasından kaynaklanan iletişim sorunları çatışmaya neden olmaktadır” öngörüsü ile ilgili katılımcıların fikirleri alındığında. Bu durum çatışmalara uygun bir ortam hazırlamaktadır. %38’i (63 kişi) kısmen katıldığını.

60 50 40 30 20 10 0 19 20 12 10 0 1 49 54 Tam am en k a tılıyo ru m K ıs m e n k a tılıyo ru m O fis K a tılm ıyo ru m S aha F ik rim yo k Şekil 5. Sahada çalışan mühendislerin tamamen katılma oranı %40 (34 kişi). 49 ofis çalışanı) bu öngörüye tamamen katıldığını. Sonuçlardan görüldüğü gibi. Saha ve ofis çalışanlarının bu konuda aynı fikre sahip olup olmadıklarının belirlenmesi için bu soruya iki tarafın seçtiği tüm seçenekler t testine tabi tutulmuştur. 41 ofis çalışanı) kısmen katıldığını. yetki ve sorumlulukların belirsizliğinin yarattığı sorunlar ofis ve saha arasında çatışmaya neden olmaktadır” öngörüsü oluşturulmuştur. Saha ve ofis çalışanlarının verdikleri cevaplara bakarak hemfikir olup olmadıklarını değerlendirmek için bütün cevaplar pearson ki-kare testine tabi tutulmuştur. Bu konuda katılma oranlarına bakıldığında işbirliği sorunlarının çatışmaya neden olduğu görülmektedir. yetki ve sorumlulukların belirsizliğinin yarattığı sorunlar açısından değerlendirme Kişisel Farklılıklardan Kaynaklanan Çatışma Nedenleri Son olarak çatışmalara neden olabilecek kiş isel farklılıklardan kaynaklanan işbirliği ile ilgili sorunlar araştırılırken çalışanlara “Ofis ve saha arasında işbirliği ve koordinasyon sağlama konusundaki sorunlar çatışmaya neden olmaktadır. 19 ofis çalışanı) kısmen katıldığını. ofiste çalışanların %33’dür (Şekil 6). Kişilerin verdikleri cevapların aralarında anlamlı olduğu bulunmuştur. yetki ve sorumlulukların belirsizliğinin çatışmaya neden olduğu öngörüsüne tamamen katılmaktadır. 16-25 yıl arası tecrübeye sahip olan ofis ve saha çalışanlarının ise farklı fikirlere sahip oldukları belirlenmiştir. ncelenen projelerde görüşülen 165 kişinin %62’si (54 saha. görüşülen kişilerin yarısından fazlası (%62’si) görev. 0–5 yıl iş tecrübesine sahip olan ofis ve saha çalışanlarının işbirliğinden doğan sorunların çatışmaya neden olduğu konusunda istatistiksel olarak birbirleri ile aynı fikirde olduklarını ve 6-15 yıl iş tecrübesine sahip olan ofis ve saha çalışanları için de aynı sonucun geçerli olduğunu göstermiştir. 12 ofis çalışanı) katılmadığını belirtmiş tir. %46’sı (35 saha. 25-36 yıllık 322 . Elde edilen sonuçlar. Elde edilen sonuçlar tarafların işbirliğinden dolayı çatışma yaşanması konusunda ofis ve saha personelinin farklı fikirlere sahip olduğu belirlenmiştir. %13’ü (10 saha. Elde edilen sonuçlar tüm seçenekler açısından ofis ve saha çalışanlarının hemfikir olduğunu göstermektedir.Örgütsel Yapıdan Kaynaklanan Çatışma Nedenleri Çatışma nedenlerinden bir diğeri olan örgütsel yapıdan kaynaklanan çatışma nedenlerini araştırmak için “Görev. %17’si (16 saha. Görev. Bu farklılığın nedeninin sektördeki iş tecrübelerinden kaynaklandığı düşünülerek verilen tüm cevaplarla kişilerin sektördeki iş tecrübeleri arasında anova testi yapılmıştır. Bu fikre görüşülen 165 kişinin %36’sı (34 saha.” öngörüsü hakkında fikirleri sorulmuştur. 12 ofis çalışanı) katılmadığını belirtmiştir (Şekil 5). 26 ofis çalışanı) tamamen katıldığını. %24’ü (20 saha.

Etkin takım çalışması gerçekleştirmek ve dolaysıyla çatışmayı azaltmak için ofiste çalışan mühendisleri sahaya entegre edilmesi gerekmektedir. Çatışma Boyutları ve Çatışma Durumunda Gösterilen Davranışlar Çatışmanın nedenlerinin araştırılmasının yanı sıra çatışmaların boyutları ve çatışma yaşayan kişilerin davranışları incelenmiştir. Bu sonuçlara göre Şekil 9’da da görüldüğü gibi inşaat projelerinde ofis ve saha mühendisleri arasında çatışmanın olduğu ancak aşırı boyutlara varmadığı görülmektedir. Şekil 6’dan de anlaşılacağ ı gibi yapılan değerlendirmede sahada ve ofiste çalışan mühendislerin bu konuda ortak bir düşünceye sahiptirler. Görüşülen 165 kişinin %65’i (108 kişi) çatışmaların normal düzeyde olduğunu. Görüşülen 165 katılımcıdan %82’si (135 kişi) çok gerekli olduğunu. %17 ‘si (29 kişi) kısmen gerekli olduğunu ve 1 kişi de hiç gerekli olmadığını belirtmiştir. Yapılan kiş isel görüşmelerde buna yönelik öneriler olmuştur. 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 41 34 26 12 16 35 1 Ta m am en k a tılıy o ru m K ıs m e n k a tılıy o ru m K a tılm ıy o r u m 0 70 60 50 40 30 20 10 0 65 70 14 15 1 Ç ok gerekli K ısm en O fis S ah gerekli a 0 F ik r im y o k O fis Saha H iç gerekli değ il Şekil 6 Ofis ve saha arasında işbirliği ve koordinasyon sağlama konusundaki sorunlar ve hem ofis hem de sahada çalışma gerekliliği ile ilgili sonuçlar şbirliğinden doğan sorunları önlemek için mühendislerin her iki tarafı (saha ve ofis) anlaması ve empati kurması gerekmektedir. Bu yüzden katılımcılara “Sizce inşaat sektöründeki mühendislerin kariyer hedeflerine ulaşabilmeleri için hem sahada hem ofiste çalışmaları ne kadar gereklidir?” sorusu yöneltilmiştir. 323 . %18’i (29 kişi) çatışmaların içten içe olup dışa vurulmadığını ve %12’si çatışmanın sık sık olduğunu.tecrübesi olan kişilerin sayısı az olduğu için bu kişilerin verdiği cevaplara ANOVA testi uygulanmamıştır. Literatürde de buna benzer örnekler bulunmaktadır. 2008). Katılımcılara “Çalıştığınız firmada ofis ve saha mühendisleri arasında yaşanan çatışmalar konusunda aşağıdakilerden en çok hangisi söylenebilir?” sorusu sorularak çatışma boyutlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Bunun için tarafların her iki bölümde de çalışması veya birbirini daha iyi anlaması için beraber etkin bir takım çalışması gerçekleştirilmesinin gerekli olduğu düşünülmüştür. Örneğin satın almayla ilgilenen kişinin haftada bir gün sahaya giderek bilgileri toplaması ve malzemeleri yerinde görmesi önerisi gibi (Gündoğdu. %4’ü çatışmanın kesinlikle olmadığını ve 1 kişi ise çatışmanın sürekli ve şiddetli olduğunu belirtmiştir (Şekil 7).

Buna göre kişilerin %33’ü çatışma yaşayan kişilerin çatışmanın kendisinden kaynaklanmadığını savunduğunu belirtmiştir. Görüşülen kişiler ofiste çalışan mühendislerin. d ış a v u ru lm a z S ık s ık S ü re k li v e ş id d e t li O f is S ah a Şekil 7 Çatışma boyutları Çatışmalar karşısında çatışma yaşayanların davranışlarını belirlemek için görüşülen kişilere “Çalıştığınız firmada çatışma olduğunda çatışma yaşayan kişiler genelde nasıl davranırlar?” sorusu sorulmuştur. iki taraf arasındaki bu farkın nedeninin saha çalışanlarının kendilerini firmaya çok ait hissetmemesi ve iki grubun kariyer hedefleri arasında fark olmasından kaynaklanabileceğini göstermiştir. Buna karşılık.60 50 40 30 20 10 0 3 4 58 50 17 12 9 11 1 0 K e s in lik le o lm a z N o rm a l d ü ze yd e ç te n i ç e o l u r . ofiste çalışan mühendisler ise işten ayrılmak yerine çatışmanın daha fazla büyümemesi için geri adım atmayı tercih etmektedirler. 30 24 22 20 16 16 30 30 15 10 5 5 2 0 ş o r ta m ın d a n ç e k il ir S a l d ır g a n d a v r a n ış s e r g il e r K e n d i s in d e n o lm a d ığ ı n ı savunur A c ın d ır m a g ib i b ir B ü y ü m e m e s i iç i n ta v ır s e r g ile r ç e k ili r . Verilen cevaplardan incelenen inşaat projelerinde çalışan kişilerin çatışma karşısında belirgin bir tutumu olmadığı görülmektedir. Ofis çalışanları ile karşılaştırıldığında. En büyük fark ise iş ortamından çekilme ve çatışmanın büyümemesi için geri çekilme davranışlarında görülmektedir. genellikle çalıştıkları firmada yükselmek istemelerinden 324 . Ankete katılanların %28’i çatışma yaşayan kiş inin çatışmanın daha da büyümemesi için çatışmadan çekildiğini belirtmiştir. Çatışmanın boyutuna göre farklı davrandıkları görülmektedir. Çatışma yaşayan kişilerin davranış ları Çalış madan çıkan ilginç sonuçlardan bir tanesi çatışma durumunda ofiste çalışan kişiler ile sahada çalışan kişilerin davranışlarının arasında farklılık olmasıdır (Şekil 8). Yapılan yüz yüze görüşmeler. Bunların yanı sıra incelenen inşaat projelerinde çatışma durumunda kişiler kendilerini acındırma gibi bir tutum içine nadiren girmekte olduğu görülmektedir. O fis Saha Şekil 8. Ayrıca kişilerin %28’i çatışma yaşayan kişinin saldırgan davranış sergileyeceğini belirtirken %16’sı çatışma yaşayan kişinin iş ortamından çekilmeyi tercih ettiğini belirtmektedir (Şekil 8). sahada çalışan mühendisler çatışmanın büyümemesi için çatışmadan çekilmek yerine çalıştıkları işten ayrılmayı daha fazla tercih etmektedir.

%10’u yöneticinin çatışmayı görmezden geldiğini. k a y ıts ız ye tk is in i k a lır k u lla n ır T a ra fla rı Ö rtb a s e d e rB a ş k a s ın ın d in le r ve ya rd ım ın ı ç ö zm e ye is te r ç a lış ır O fis S aha Şekil 9 Yöneticilerin çatışma çözümü için izledikleri yollar Bu sorudan elde edilen ilginç bir sonuç ise incelenen projelerde ofiste çalışanların ve sahada çalışanların cevapları arasında belirgin fark görülmesidir. %14’ü yöneticinin çatışmayı örtbas ettiğini. işbirliği ya da problem çözme yollarını kullandığı görülmüştür (%58). Bölümler arası çatışma en çok proje bölümü ve saha uygulamaları bölümü arasında yaşanmaktadır. Sonuç Alan araştırması sonucunda inşaat projelerinde bölümler arası ve kişiler arası çatışmaların yaşandığı tespit edilmiştir. uyma ve kaçınma ya da geri çekilme yöntemlerini fazla tercih etmediği görülmüştür (%14). %13’ü yöneticinin güç ve yetkisini kullandığını. Yöneticilerin ofisteki çatışmaları sahadaki çatışmalara göre daha çok görmezden geldiği belirlenmiştir.dolayı kariyer hedeflerine ulaşmak için bazı olaylarda alttan alabileceğini belirtmiştir (Yıldırım. Görmezden gelme yönteminde yöneticiler olay hiç yaşanmamış gibi davranmaktadır. malatı geciktirecek bir çatışmaya çözümün bir an önce getirilmesi tercih edilebilir. Yapılan kişisel görüşmelerde. 2008). ancak örtbas etme yönteminde kimseye zarar gelmeyecek şekilde çatışmayı sonlandırmak amaçlanır. sahada örtbas etme yönteminin görmezden gelme yöntemine göre daha çok tercih edilmesinin sebebinin sahada tarafların işten ayrılmasını engellemek olduğu belirlenmiştir (Gündoğdu. 2008). Bu çözümü sadece %4’lük bir kesim seçmiştir. 50 40 30 20 10 0 13 4 12 9 3 20 5 3 4 74 9 G ö rm e z d e n G ü ç v e g e lir. bunun yanı sıra %14 oranında örtbas etme yöntemine de başvurulmaktadır. %5’i yöneticinin çatışmayı çözmek başkasından yardım istediğini belirtmiştir (Şekil 9). Buradan anlaşılacağı gibi inşaat projelerinde yöneticilerin çatışma karşısında en fazla uzlaşma. nşaat projelerinde yöneticilerin baskın olma ya da rekabet. Sahada çalışanlar ise iş değiştirmeye daha sıcak baktıkları için çatışma karşısında daha sert tutumlar içerisinde olabilmektedirler. Bunun nedenlerinden bir tanesinin sahadaki çatışmaların imalatı doğrudan etkileyerek geciktirme ihtimalinin bulunması olduğu düşünülmektedir. Ofiste yaşanan çatışmalar için verilen cevapların %16’sında yöneticilerin görmezden geldikleri belirtilirken saha için bu oran %4’tür. Çatışma Yönetimi Çatışma çıktığında yöneticilerin çatışmanın çözümünde nasıl bir yol izlediğ i sorulduğunda görüşülen kişilerin %58’i yöneticinin çatışmaya taraf olanları dinlediği ve bir çözüm bulmaya çalıştığını. Sahada. Bunu planlama bölümü ve saha 325 . Diğer bir çözüm olan yöneticilerin başka kişinin yardımına başvurması yöntemi incelenen inşaat projelerinde pek uygulanmamaktadır.

Gör. tüm personelin bu sistem hakkında temel bilgi ve becerilere sahip olmaları ile sağlanabilir. her iki gruba da farklı çatışma yönetimi uygulanabilecektir. Ofis ve saha çalışanlarının çatışma sırasındaki gösterdikleri davranış farkları incelenerek. Bazı firmalarda is yoğunluğunu karşılamak için veya değişen dinamik is koşullarına ayak uydurmak için bir kişi birden çok işte çalıştırılmaktadır. Saha uygulaması zaten imalatın yapıldığı ana bölüm olduğu için bu beklenen bir sonuçtur. Çatışma durumunda çatışma yaşayan kiş ilerin çoğunlukla çatışmanın kendisinden kaynaklanmadığını savunduğunu belirlenmiştir. Bu durum inşaat projelerine has dinamik ortamdan kaynaklanmaktadır. Çatışma halinde yöneticilerin davranışları incelendiğinde cevapların yarısından fazlasında yöneticilerin olumlu bir davranış içinde oldukları ve çatışmaya taraf olanları dinledikleri ve bir çözüm bulmaya çalıştıkları belirlenmiştir. bunun sürekli bir kontrol düzeni ile işler kılınması ve geliştirilmesi. Kişilerin çatışma yaşandığında belirgin bir tutumu olmadığı ve çatışmanın boyutuna göre farklı davranacakları görülmektedir. Oğuz Ersun ile Umut Gökçe’ye ve alan çalış masına katkıları olan Osman shakoğlu ve Haluk Martağan’a yardımları için teşekkür ederiz. Bu sorunun çözümü için etkili bir iletişim ağının kurulması. Çalış mada tespit edilen diğer bir çatışma nedeni ise mühendisler arasındaki iletişim eksikliğidir. nşaat projelerinde bölümler/kişiler arasında işbirliği ve koordinasyon sağlama konusunda sorunlar yaşanmaktadır. bölümlerin en çok saha uygulaması bölümü ile çatışma yaşamakta olduğu görülmektedir. Bunu takip eden davranış şekilleri ise çatışma yaşayan kişinin çatışmanın daha da büyümemesi için çatışmadan çekilmesi veya saldırgan davranış sergilemesidir. 326 . Bu sorunun aşılması için bölümlerin bir arada çalışmasını sağlayacak etkin takım çalış ması yapılmasının gerekli olduğu saptanmıştır. yetki ve sorumlulukların belirsizliği olarak belirlenmiştir. Bölümler arası yaşanan çatışmaların nedenlerinin içinde en önemlisi görev. Dr. Bu çalış madan elde edilen sonuçlar yardımıyla inş aat yöneticileri çatışma nedenlerini ve boyutlarını dikkate alarak daha etkin bir çatışma yönetimi gerçekleştirebilecektir.uygulamaları bölümü arasında yaşanan çatışma takip etmektedir. Bütün bölümler incelendiğinde. Ancak ofiste ve saha çalışanlarının çatışma durumundaki davranışları arasında farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu sorunun çözümlenebilmesi için çalışanların görevlerinin net olarak tanımlanması ve kişilerden görev tanımları dışında hizmet beklenmemesi gerekmektedir. letişim kaynaklı çatışmalarda en önemli sorun bölümlerin/kiş ilerin birbirleriyle olan yetersiz bilgi alışverişidir. Teşekkür Bu çalışmaya verdikleri destekten dolayı Öğ. Etkin takım çalış masını gerçekleştirmek için de ofiste çalışan mühendislerin sahaya entegre edilmesi gerekir.

2002. Selim Kitabevi. Beta Yayınevi.. M. Eskişehir. J. T.R. (1998) şletme Yöneticiliği. Göçmen. 327 . Kaan Kitabevi. M. Osborn. 2008. Dictionary of statistics. 2001. Yıldırım. (1995) Bilimsel Araştırmalarda Bilgisayarla statistik Uygulamaları. stanbul.. John Wiley and Sons Inc. and Cook. stanbul. (2008) Kişisel görüşme Koçel. Özdamar. Ertürk.. Gündoğdu. . K. J. stanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. R. Ankara. USA. Ankara. U. . stanbul. (2000) şletmede Yönetim ve Organizasyon. Kişisel görüşme. I..G. Göktekin. stanbul. Oxford University Pres. (1999) nşaat Personelinin Çatışma Giderim Yaklaşımının Saptanmasına Yönelik Alan Çalışması Yüksek Lisans Tezi.. (2004) Core Concepts Of Organizational Behaviour. Ocak Yayınları. M.Ü. Upron.T. Beta Yayınları. Fen Bilimleri Enstitüsü. (2005) Türkiye nşaat Projelerinde Yüklenici ve Mal Sahibi Arasında Meydana Gelen Çatışmaların Nedenleri ve Çatışma Yönetimi Yüksek Lisans Tezi.N. Ergün. . Silah. Hunt. (2008) Kişisel görüşme. Çalışma psikolojisi. G. Schermerhorn.Kaynaklar Duran. (2004) Paket Programlar ile statiksel Veri Analizi. M. S.

.

aktivite şebekelerinin çizelgelemesinde kullanılmakta olup. Bu çerçevede. Risk analizi.Korelasyonlu Aktivite Şebekesi Risk Analizi Modeli Ve Bir nşaat Projesi Üzerinde Örnek Uygulaması Dr.. CSRAM’in gerçek bir inşaat projesi üzerindeki uygulaması verilmekte olup. CPM. Giriş Çubuk Diyagramı Yöntemi. Arnavutluk Tel: 00 355 208 72 10 E-Posta: aoztas@epoka. Önder Ökmen Doç. 2000). Günümüz koşullarında belirsizliklerden bir hayli etkilenen inşaat aktivite şebekelerinin Kritik Yol Yöntemi (Critical Path Method – CPM). aktiviteler arasındaki ilişkileri dikkate alarak proje süresinin bulunmasında ve her bir aktivitenin kritikliği doğrultusunda aktivitelerin proje süresi üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmada son derece etkili bir yöntemdir. CSRAM ile birlikte uygulanan diğer üç yöntemden elde edilen sonuçların karşılaştırılmasıyla inşaat aktivite şebekelerinin değerlendirilmesinde aktiviteler ve belirsizlik oluşturan risk faktörleri arasındaki korelasyonun dikkate alınmasının önemi gösterilmiştir. Oysa inşaat 329 . nşaat Müh. Anahtar sözcükler : Aktivite şebekesi. Program Değerlendirme ve nceleme Tekniği (Program Evaluation and Review Technique – PERT) gibi deterministik ve olasılıksal metotlarla incelenmesi yeterli olmamaktadır. Simülasyon modelleri.MCS) dayalı CPM yöntemlerinden elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmaktadır. proje süresinin tahmini. CPM her bir aktivitenin öngörülen süresini tek. Risk yönetimi. Ancak.. Tiran. aktivite sürelerinin ve belirsizlik oluşturan risk faktörlerinin korelasyonlu olduğu durumda inşaat aktivite şebekelerinin belirsizlik etkisi altında incelenmesine olanak sağlayan Korelasyonlu Aktivite Şebekesi Risk Analizi Modeli (Correlated Schedule Risk Analysis Model – CSRAM) isimli yeni bir yöntem önermektedir. Dr.com Öğretim Üyesi. kesin bilinen ve değişmez olarak kabul etmekte olduğundan deterministik bir yöntem olarak değerlendirilebilir. Korelasyon. nşaat Müh. Çalışmada. Ahmet Öztaş Doktora sonrası araştırmacısı.edu.. Böl.al Öz Şebeke tipi aktivite çizelgeleri. Bu uygulamalar CSRAM’in işlerliğini ve belirsizlik etkisine paralel olarak daha gerçekçi sonuçlar ürettiğini göstermiştir. inşaat projelerinde.. Ayrıca. Denge Çizgisi Yöntemi (LOB) ve Kritik Yol Yöntemi (CPM) 1950’lerden itibaren inşaat proje aktivitelerinin çizelgelemesinde kullanılan başlıca metotlar olmuşlardır (Oberlender. elde edilen sonuçlar aynı proje üzerinde uygulanan CPM. PERT ve simülasyona (Monte Carlo Simülasyonu . Böl. Arnavutluk Tel: 0 532 5532828 E-Posta: onderokmen@hotmail. Tiran. proje ilerleyişinin kontrolü ve kaynakların verimli bir şekilde dağıtılmasında kullanılagelmiştir. Epoka Üniv. Epoka Üniv. mevcut çalış ma.

2005). CSRAM’in genel bir açıklamasını ve gerçekleştirilmiş bir inşaat projesi üzerindeki örnek uygulamasını içermektedir. Tam Simülasyon (Touran ve Wiser. Bu modeller risk faktörleri. Elde edilen sonuçlar aynı proje üzerinde uygulanan CPM. Olasılıklı Şebeke Değerlendirme Tekniği (PNET) (Ang ve diğ. Oysa. 1992). aktivite şebekelerinde korelasyon etkisini dikkate alarak. Bu nedenle aktivite süreleri gerçekte değişkenlik gösterebilmekte ve CPM. belirsizlik etkisi ve belirsizliğin olumlu ve olumsuz yöndeki etkisi gibi hususlardan bir veya birkaçını dikkate alan çözümlemeler üretmekle birlikte hiçbiri risk-faktörleri arasındaki korelasyon etkisini dikkate almamaktadır. 1985). MCS tekniği ile çalışan. Buna bağlı olarak inşaat aktivite şebekelerini belirsizlik etkisi altında değerlendirebilmek amacı ile Program Değerlendirme ve nceleme Tekniğ i (PERT) (Dept. aktiviteler arasındaki korelasyon etkisi.. inşaat aktiviteleri ve risk faktörleri arasındaki çift yönlü korelasyonu göz ardı etmeden aktivite şebekelerinin belirsizlik altında değerlendirilmesini sağlayan Korelasyonlu Aktivite Şebekesi Risk Analizi Modeli (Correlated Schedule Risk Analysis Model – CSRAM) isimli yeni bir model geliştirilmiştir (Ökmen ve Öztaş. Bu yöntemler proje risk yönetim sistemi sürecinde risk analizi yöntemi olarak ta kullanılabilmektedir. Proje Süre Tahmini (PRODUF) (Ahuja ve Nandakumar. nitel ve nicel girdileri kullanarak ürettiği olasılıklı nicel çıktılarla inşaat aktivite şebekelerinin belirsizlik ve 330 . 1985). zemin şartları gibi değişik türde risk faktörlerinin ve bu faktörlerin yol açtığı belirsizliklerin etkisi altındadır. Korelasyonlu Belirsizlik Altında Şebekeler (NETCOR) (Wang ve Demsetz. 1993). PERT ve simülasyona (Monte Carlo Simülasyonu . Bu çalışma. aktivite kritikliklerinin yanlış değerlendirilmesine ve proje süresinin yanlış bulunmasına yol açabilmektedir (Flanagan ve Norman.aktiviteleri hava koşulları. of the Navy. tek tek her bir aktivitenin ve bir bütün olarak aktivite şebekesinin risk faktörlerine karşı duyarlılığını gösterememekte ve aktiviteler arasındaki korelasyon etkisini göz ardı etmektedir (Wang ve Demsetz. 1983). MCS ve PNET gibi risk analizi yöntemleri belirsizliği analiz edebilmekle birlikte. Bu nedenle. CSRAM’in detaylı açıklaması ise Ökmen ve Öztaş (2008)’da yer almaktadır. aktivite şebekelerinde aynı risk faktöründen etkilenen aktiviteler arasında korelasyon oluşmakta ve bu korelasyon etkisi proje süresi gibi CPM bulguları üzerindeki belirsizliği arttırmaktadır. CPM üzerine kurulu olan. PLATFORM (Levitt ve Kunz. 1979). Faktörlü Simülasyon (Woolery ve Crandall. 2000) ve Kararsal Risk Analizi Prosesi (JRAP) (Öztaş ve Ökmen. Risk yönetimi. risk faktörü duyarlılık analizi yapabilen risk analizi modelleri geliştirilmiştir (Wang ve Demsetz.MCS) dayalı CPM yöntemlerinden elde edilen sonuçlarla da karşılaştırılmaktadır. 1993). 1993) gibi CPM tabanlı deterministik olmayan yöntemler geliştirilmiştir. PERT. bir yatırım veya projede karşılaşılması beklenen risklerin sistematik bir kontrol prosedürü olarak tanımlanabilir (Dikmen ve diğ. Şartlı Beklenen Değer Modeli (CEV) (Ranashinge ve Russell.. 2004). Korelasyonlu Aktivite Şebekesi Risk Analizi Modeli CSRAM. Bu prosedür risk tanımlaması. risk analizi ve riske karşı önlem geliştirilmesi gibi işlemler içermektedir (Flanagan ve Norman. 2000): Belirsizlik Karar Modeli (MUD) (Carr. 1975) ve Monte Carlo Simulasyonu (MCS) (Diaz ve Hadipriono. 1958). 1992). risk sınıflandırması. Bu çerçevede. 2000). 2008).

Ancak. CSRAM.korelasyon etkisi altında incelenmesini ve değerlendirilmesini sağlayan. CPM üzerine kurulu olduğundan CPM uygulaması için öngörülen aktiviteler. ara zamanlar gibi verileri girdi olarak kabul eder. Bunun dışında her bir risk faktörünün her bir aktivite üzerindeki etkisi “çok etkili-etkili-etkisiz” ifadelerinden biri ile niteliksel 331 . mühendislik öngörüsü ve risk tanımlama süreçleri doğrultusunda) risk faktörleri ve risk faktörlerinin “beklenenbeklenenden iyi olma-beklenenden kötü olma” durumlarını yansıtan “risk faktörü durum olasılık sınır değerleri” modele girilir. Şebekede bulunan aktivitelerin sürelerini etkileyeceği düşünülen (geçmiş işlerdeki tecrübeler. aktivite süreleri PERT’te olduğu gibi “minimum”. “maksimum” ve “en muhtemel” değerler olarak girilir. Ökmen ve Öztaş (2008)’ın çalışmasında MS Excel ve @Risk programları kullanılarak teoriden pratiğe geçirilen CSRAM’in akış çizelgesi Şekil 1’deki gibidir. Modelin girdi-çıktı zinciri ise Şekil 2’de gösterilmektedir. aktivite öncellik ilişkileri. CSRAM’in ihtiyaç duyduğu diğer bir veri grubu ise belirsizlik oluşturan risk faktörleri ile ilgilidir. Şekil 2 CSRAM girdi-çıktı zinciri. Şekil 1 CSRAM akış çizelgesi. inşaat yapım yönetimi karar verme süreçlerinde ve risk yönetiminde kullanılabilen bir risk analizi modeli olarak geliştirilmiştir.

“rasgele sayı üreticisi” ile iki ayrı kez risk faktörü sayısı kadar 0 ile 1 arasında rasgele sayı üretir (Şekil 1).olarak belirtilir. her bir risk faktörünün söz konusu CPM uygulaması (söz konusu iterasyonda) sırasında ne şiddette meydana geleceğini modeller. elde edilen sonuçlar aynı proje üzerinde uygulanan CPM. bu süre katsayılarını “minimum”. Risk faktörlerinin meydana geliş şiddetini temsil eden bu sayılar ile her bir aktiviteyi etkileyen risk faktörlerinin “çok etkili-etkili-etkisiz” nitel değerlerinin CSRAM tarafından dönüştürülen nicel değer karşılıkları ile etkileştirilmesi sonucunda (ilk rasgele sayı üretim aşamasında belirlenen risk faktörü durumları da dikkate alınarak) CSRAM. Model. Simülasyon tamamlandığında proje süresi. Uygulamalara geçmeden önce faydalanılan proje hakkında genel bilgiler verilmiştir. Örneğin. Her bir CPM uygulaması sırasında (her bir iterasyonda) CSRAM. kullanıcıdan geçmiş işlerdeki sayısal verilere bağımlı olan korelasyon katsayısı gibi nicel veriler istenmez. hangi risk faktörlerinin proje süresi ve aktivite kritiklikleri üzerindeki belirsizliğin oluşmasında daha etkili olduğu bulunmuş olur (Şekil 2). CSRAM. kinci kez üretilen rasgele sayılarla ise CSRAM. CSRAM’in gerçek bir inşaat projesi üzerindeki uygulaması verilmekte olup. MCS iterasyon sayısı ve diğer bir takım simülasyon özellikleri de girildikten sonra çalıştırılan CSRAM. Her bir aktivite için bulunan bu süre değerleri kullanılarak CPM tamamlanır ve MCS iterasyon sayısı kadar CPM uygulaması aynı şekilde tekrarlanır (Şekil 1). “etkili/etkisiz” olarak girilmişse bu iki aktivite bu risk-faktörü açısından korelasyonsuz durumları oluşturulmuş olur. Örnek Uygulama Bu bölümde. “maksimum” ve “en muhtemel” değerler ile temsil edilen aktivite süreleri ile etkileştirerek söz konusu CPM uygulaması (söz konusu iterasyonda) sırasında kullanılacak aktivite sürelerini hesaplamış olur. PERT ve simülasyona (MCS) dayalı CPM yöntemlerinden elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmaktadır. Risk-faktörleri arasındaki korelasyon etkisi ise korelasyonlu risk faktörleri için aynı “risk faktörü durum olasılık sınır değerleri” girilerek sağlanır. Diğer bir ifade ile CSRAM’de aktiviteler arasındaki korelasyon etkisi risk faktörü bazlı olarak niteliksel ve dolaylı bir şekilde modellenir. CPM hesaplamalarını girilen iterasyon sayısı kadar tekrarlar. aktivite toplam bolluk zamanları (aktivite kritiklikleri) ve aktivite yolu bolluk zamanları (yol kritikliği) gibi şebekeye ait özelliklerin değişim durumları olasılıklı bir şekilde çıktı olarak üretilmiş olur. risk faktörlerinin “beklenenbeklenenden iyi olma-beklenenden kötü olma” durumlarını yansıtan “risk faktörü olasılık sınır değerleri”nde gerekli ayarlamalar yapılıp simülasyon tekrarlanarak şebekenin risk faktörlerine karşı duyarlılığı ölçülür. “aktivite süre katsayıları”nı hesaplar. işleyiş i sırasında bu niteliksel verileri nicel verilere çevirmektedir. 332 . lk üretimdeki rasgele sayılar vasıtası ile söz konusu CPM uygulamasında (söz konusu iterasyonda) her bir risk faktörünün “beklenen-beklenenden iyi olma-beklenenden kötü olma” rasgele durumlarından hangisi ile etkinleştirileceğ i CSRAM tarafından belirlenir. Ayrıca. “çok etkili/etkili” olarak girilmişse bu iki aktivite bu risk-faktörü açısından kısmi korelasyonlu. iki ayrı aktivite için belirli bir risk faktörü etkisi “çok etkili/çok etkili” olarak girilmişse bu iki aktivite bu risk-faktörü açısından tam korelasyonlu. Örneğin. Daha önce de belirtildiği gibi bu olasılık değerleri inşaat yapım yönetimi karar verme süreçlerinde ve risk yönetiminin risk önleme/azaltma safhasında kullanılabilmektedir.

Devlet Su şleri Balıkesir 25. Oysa.10. CPM belirsizliklerin aktivite süreleri ve proje tamamlanma süresi üzerindeki etkisini belirleyemediğinden iş 333 . “Genel vaziyet ve üst havza planlarının onaylanması” ve “aplikasyon öncesi plan/profil projelerinin onaylanması” işlerinin dare’den kaynaklı olarak iş programındaki sürelere kıyasla gecikmesinden vuku bulduğu tespit edilmiştir. Bölge Müdürlüğü ( dare) idaresinde.01. metraj/keşif cetvellerini. Ancak. teknik raporları. sonuçta süre uzatımları meydana gelmiştir. 2007) incelenmiş ve Yüklenici tarafından ayrı tarihlerde talep edilen üç ayrı süre uzatımının “Ön Rapor’un onaylanması”. Bar-Su Proje ve nşaat Ltd. 7. Çubuk diyagramı. Bu olumsuz durumun.2006 olarak bulunmuştur.2006 tarihleri arasındaki 300 takvim günü içerisinde tamamlayarak dare’ye teslim etmekle yükümlüdür (Proje ve nşaat Dairesi Başkanlığı. Ancak. öncellik ilişkilerini kurabilmek için CPM uygulamasında çubuk diyagramındaki gibi 19 aktivite değil toplam 32 aktivite kullanılmıştır.10.2006 tarihine kadar teslim edilmesi gereken iş Haziran 2007 tarihi itibari ile Yüklenici’nin sözleşme hükümlerine dayandırdığı ve dare’nin Yüklenici’yi haklı bularak onay verdiği üç ayrı süre uzatım talebi ile birlikte 214 takvim günü uzamıştır. aynı aktivite sürelerinin kullanıldığı çubuk diyagramına göre bu tarih 28. Örnek uygulamada inşaat aşamasında olan bir iş yerine projelendirme aşamasında bulunan bir iş in seçilmesindeki gaye CSRAM’in ve beraberinde CPM. Bu çerçevede.2006’dır. aktivitelerin kritiklikleri hakkında herhangi bir bilgi veremediğinden. 9 ve 11 no’lu aktiviteler CPM uygulamasında kritik aktivite.12. Şti.2005 tarihinde imzalanmış ve işin yapımı 02.’nin (Yüklenici) yükleniminde gerçekleştirilen ve Balıkesir-Gönen bölgesinde yer alan 3981 ha’lık tarım arazisine basınçlı borulu sistem ile sulama suyu ulaştırmayı hedefleyen bir sulama-drenaj projesi yapım iş idir.10. Bu işler ile ilgili olan ve Tablo 1’de belirtilen 5.2006 ile 28. CPM uygulansaydı ve revizyon ihtiyacı farkedilseydi bile. dare tarafından risk analizi yapılmadan belirlenen 300 günlük iş teslim süresinin ve iş programındaki eksiklikleri belirlemede yetersiz kalan çubuk diyagramı iş programının bir sonucu olduğu kolaylıkla belirtilebilir. 7 no’lu aktivite ise 3 günlük toplam bolluk zamanına göre kritiğe yakın aktivite olarak tespit edilmiştir. kıyaslama yapılabilmesi için onaylı çubuk diyagramı iş programındaki aktivite sürelerine sadık kalınarak aktivite şebekesi oluşturulmuş ve şebeke üzerinde CPM uygulanmıştır. Yüklenici. işler planlandığı şekilde gitmemiş ve onaylı iş programına göre 28.Proje Bilgisi Örnek uygulamada faydalanılan “Gönen Havzası Pompaj Sulaması Proje Yapım şi”. bu aktivitelerin kritik olduğu ve çubuk diyagramındaki gerçekçi olmayan sürelerin değiştirilerek iş programının revize edilmesi gerektiği fark edilememiş. 2007). 9 ve 11 no’lu aktivitelerden 5. şartname ve fenni kurallara uygun olarak hazırlamakla ve işi 02. Kritik Yol Yöntemi Uygulaması Yüklenici. Primavera Project Planner isimli yazılımla gerçekleştirilmiştir. şe ait arşiv (Proje ve nşaat Dairesi Başkanlığı. tasarım aşamasında da kullanılabileceğini göstermektir.2006 tarihinde iş teslimiyle birlikte başlamıştır. iş sonu aydınger paftalarını ve proje CD’lerini sözleşme.11. sözleşmede belirtilen 300 günlük proje teslim süre dilimini dikkate alarak 19 aktiviteden oluşan çubuk diyagramını hazırlamış ve bu iş programı dare tarafından uygun bulunarak onaylanmıştır. Uygulama sonucunda proje tamamlanma tarihi 13.01. PERT gibi yöntemlerin inşaat projelerinin sadece inşaat aşamasında değil. CPM uygulaması. sözleşme gereğince proje çizimlerini. şin sözleşmesi 22.

aktivite şebeke ilişkileri ile ara zamanlar Simülasyona (MCS) dayalı CPM uygulamasında da aynen kullanılmıştır. aktivite şebeke ilişkileri ile ara zamanlar da CPM’e dayalı olarak çalışan PERT. Bu nedenle gelecek bölümde uygulaması yer alan MCS’ye dayalı CPM. maksimum-minimum-en muhtemel aktivite süreleri. Bu sonuçlar çubuk diyagramı ve CPM uygulamalarıyla bulunan proje bitirme sürelerinin belirsizlik etkisinden dolayı ne denli gerçekçi olmadığını ve ne denli riskli olduğunu bir kez daha göstermiştir. CPM uygulamasıyla bulunan 316 günde bitirilme ihtimali %0. Uygulama için CPM. bu sonuçlar PERT uygulamasında elde edilen sonuçlarla karşılaştırıldığında MCS’ye dayalı CPM’in proje tamamlama süresi 334 . Simülasyona Dayalı Kritik Yol Yöntemi Uygulaması CPM ve PERT uygulamalarında kullanılan aktiviteler. CPM uygulamasıyla bulunan 316 günde bitirilme ihtimali %10. %0 ihtimalle bitirilme süresi 238 gün ve %100 ihtimalle bitirilme süresi 550 gün olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar çubuk diyagramı ve CPM uygulamalarıyla bulunan proje bitirme sürelerinin belirsizlik etkisinden dolayı ne denli gerçekçi olmadığını ve ne denli riskli olduğunu göstermektedir. 1000 MCS iterasyonu sonucunda işin onaylı çubuk diyagramı iş programında belirtildiği gibi 300 günde bitirilme ihtimali %0. Aktivitelere atanan bu maksimum-minimum-en muhtemel süre üçlemeleri sonuçların kıyaslanabilmesi açısından daha sonra simülasyona (MCS) dayalı CPM ve CSRAM uygulamalarında da aynen kullanılacaktır. maksimum-minimum-en muhtemel süreler kullanılarak üçgen dağılım olarak oluşturulmuştur. CPM uygulamasında kullanılan aktiviteler. Aktivite süreleri. MCS ve CSRAM uygulamalarında aynı şekliyle kullanılmaktadır. gerçekte aktivite süreleri üzerindeki belirsizlik etkisinin değiştirici özelliğinden ötürü öngörülenden sapma (değişkenlik) gösterebilir. Program Değerlendirme Ve nceleme Tekniği Uygulaması PERT uygulaması için CPM uygulamasında kullanılan aktivite süreleri en muhtemel süreler olarak kabul edilip öncelikle minimum ve maksimum muhtemel süreler öngörülmüştür (Tablo 1). belirsizlik etkisini sadece kritik yol üzerindeki aktiviteler üzerinden olasılıklı bir yaklaşımla belirlemektedir. Ayrıca PERT ile korelasyon etkisi hesaba katılamamakta ve risk faktörü duyarlılık analizi gerçekleştirilememektedir. Ayrıca. PERT uygulaması sonucunda. CPM ile bulunan kritik aktivite yolunu dikkate alarak. korelasyon etkisi ve risk faktörü duyarlılık analizi dışında PERT’in belirsizlik analizi açısından taşıdığı eksiklikleri giderme noktasında alternatif olarak geliştirilmiş bir yöntemdir. MS Excel tablo işlemcisi ile programlanmış ve MS Excel programına bir simülasyon programı olan @Risk programı entegre edilmiştir. PERT. Bu durumun çözümü için bir sonraki bölümde PERT ve CSRAM uygulamaları yer almaktadır. %0 ihtimalle bitirilme süresi 355 gün ve %100 ihtimalle bitirilme süresi 630 gün olarak bulunmuştur.programının ne şekilde revize edileceği noktasında yanlış yaklaşımlar meydana gelecekti. Oysa kritik yol. Ayrıca. işin onaylı çubuk diyagramı iş programında belirtildiğ i gibi 300 günde bitirilme ihtimali %6.

Bu sonuçlar. PERT sonuçları bu yöntemin risk faktörlerine dayalı bir analiz yaklaşımı içermemesi.açısından daha kötümser sonuçlar ürettiğini göstermektedir. sadece kritik yol bazlı iş lem yapmayıp simülasyon boyunca değişen kritik yolları dikkate alan ve risk faktörü duyarlılık analizi yapabilen CSRAM’le bulunan sonuçlar daha gerçekçi ve güvenilir sonuçlar olarak değerlendirilebilir. Uygulama için CSRAM. korelasyon etkisini dolaylı şekilde hesaba katan.42. CSRAM’in PERT’e göre daha kötümser. beceri. Bir başka deyiş le belirsizliğin proje süresi üzerindeki değiştirici etkisi PERT tarafından makul ölçekte ortaya çıkarılamamaktadır. risk-faktörü durum olasılık sınır değerleri ile hangi risk faktörlerinin korelasyonlu olduğu Yüklenici’nin teknik ve yönetici personeli ile dare’nin teknik kadrosuyla yapılan görüşmeler neticesinde belirlenmiştir. üretkenlik ve performansı) ve risk 335 . 1000 MCS iterasyonu sonucunda CSRAM. CSRAM uygulaması için gerekli olan bu risk faktörlerine ait aktivite-risk faktörü etki değerleri. Risk faktörü 5 (Yüklenici’ye ait personelin tecrübe. PERT ve MCS’ye dayalı CPM uygulamalarında kullanılan aktiviteler. Ayrıca. Sonuçlar MCS’ye dayalı CPM sonuçlarıyla karşılaştırıldığında ise CSRAM’in proje tamamlama süresi maksimum muhtemel değeri açısından daha kötümser. işin onaylı çubuk diyagramı iş programında belirtildiğ i gibi 300 günde bitirilme ihtimali %2. aktivite şebeke ilişkileri ile ara zamanlar CSRAM uygulamasında da aynen kullanılmıştır. Ancak bu iki değer arasındaki fark CSRAM sonuçlarına göre daha büyüktür. birikim. aktivite şebekesini etkilemesi muhtemel risk faktörleri. Bir başka deyişle belirsizliğin proje süresi üzerindeki değiştirici etkisi CSRAM tarafından PERT ve MCS’ye dayalı CPM’e göre daha geniş bir ölçekte hesaplanmaktadır. korelasyon etkisini dikkate almaması ve sadece CPM tarafından bulunan kritik yol üzerindeki aktiviteler üzerinden sonuca varması. Bu sonuçlar PERT uygulamasında elde edilen sonuçlarla karşılaştırıldığında CSRAM’in proje tamamlama süresi açısından daha kötümser sonuçlar ürettiğini göstermektedir. MCS’ye dayalı CPM sonuçları ise bu yöntemin risk faktörlerine dayalı bir analiz yaklaşımı içermemesi. CPM uygulamasıyla bulunan 316 günde bitirilme ihtimali ise %9. Daha önce de belirtildiği gibi. Risk faktörü 3 (Genel Müdürlük tarafından yapılan proje değişiklikleri) ve risk faktörü 4 (çizim ve raporların tasdikinde yaşanan dare’den kaynaklı gecikmeler) korelasyonlu risk faktörleri olarak CSRAM’e girilmiş ve modele 1000 iterasyon yaptırılmıştır. MCS’ye dayalı CPM’e göre ise daha iyimser bulgulara vardığını göstermektedir. Bunun dış ında CSRAM uygulaması sonucunda. maksimum-minimum-en muhtemel aktivite süreleri. korelasyon etkisini dikkate almaması nedenlerinden ötürü risk faktörlerine dayalı bir analiz yaklaşımı içeren.risk faktörü duyarlılık analizine göre risk faktörü 3 (Genel Müdürlük tarafından yapılan proje değişiklikleri) ve risk faktörü 4’ün (çizim ve raporların tasdikinde yaşanan dare’den kaynaklı gecikmeler) proje süresi belirsizliği üzerinde en etkin faktörler olduğu bulunmuştur.50 olarak bulunmuştur. MS Excel tablo işlemcisi ile programlanmış ve MS Excel programına bir simülasyon programı olan @Risk programı entegre edilmiştir. proje tamamlama süresi minimum muhtemel değeri açısından ise iyimser bir sonuca vardığını göstermektedir. CSRAM’le gerçekleştirilen proje süresi . işin %0 ihtimalle bitirilme süresini 281 gün ve %100 ihtimalle bitirilme süresini ise 735 gün olarak hesaplamıştır. Korelasyonlu Aktivite Şebekesi Risk Analizi Modeli Uygulaması CPM. çubuk diyagramı ve CPM sonuçları bu iki yöntemin belirsizlik etkisini hesaba katmaması.

CSRAM proje süresi belirsizliği üzerindeki en etkili risk faktörünü belirlemede başarılı olmuştur. Tablo 1 Aktivite kritikliği analiz sonuçları. Min. Toplam Bolluk 0 45 45 0 0 0 21 21 21 0 0 0 0 129 129 100 100 100 100 0 0 0 0 100 100 0 0 11 11 131 0 0 CSRAM Aktivite Kritikliği Kritik Belirsiz Belirsiz Normal Kritik Kritik Belirsiz Belirsiz Belirsiz Kritik Kritik Kritik Kritik Normal Normal Normal Normal Normal Normal Kritik Kritik Kritik Kritik Normal Normal Kritik Kritik Krt. Toplam Bolluk 0 56 56 5 0 0 61 61 61 0 0 0 0 213 213 133 133 124 124 37 37 37 37 119 138 31 31 43 43 144 31 0 MCS-CPM Aktivite Kritikliği Kritik Belirsiz Belirsiz Krt. Toplam Bolluk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 19 19 19 19 0 0 0 0 19 23 0 0 1 1 19 0 0 CSRAM Max. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Süre (gün) 1 30 10 75 20 20 10 15 5 30 10 70 60 70 40 10 5 10 5 30 10 10 5 4 4 4 4 4 4 8 4 4 Proje süresi . CPM. Çubuk diyagramı.risk faktörü duyarlılık analizi dış ında CSRAM ile gerçekleştirilen diğer duyarlılık analizleri ise akitivite – risk faktörü ve aktivite yolu – risk faktörü duyarlılık analizleridir. 2007). Yer kısıtlığı nedeni ile sonuçları bu bildiride verilemeyen bu duyarlılık analizleri vasıtası ile hangi risk faktörlerinin aktivite kritikliği ve aktivite yolu kritikliğ i üzerinde oluşan belirsizliğin oluşmasında daha etkili olduğu bulunmuştur. şe ait resmi yazışmalar incelendiğinde risk faktörü 4’ün (çizim ve raporların tasdikinde yaşanan dare’den kaynaklı gecikmeler) haziran 2007 itibari ile gerçekleştirilen 3 ayrı süre uzatımının gerekçesi olduğu anlaşılmıştır (Proje ve nşaat Dairesi Başkanlığı.faktörü 9 (proje tarafları arasında meydana gelen anlaşmazlıklar) ise bu iki faktörden sonraki en etkili faktörler olarak belirlenmiştir (Tablo 2). Başka bir deyişle.yakın Kritik Kritik Belirsiz Belirsiz Belirsiz Kritik Kritik Kritik Kritik Belirsiz Belirsiz Belirsiz Belirsiz Belirsiz Belirsiz Belirsiz Belirsiz Belirsiz Belirsiz Belirsiz Belirsiz Belirsiz Belirsiz Belirsiz Belirsiz Belirsiz Belirsiz Kritik CSRAM Min.yakın Normal Kritik Kritik Akt No. Toplam Bolluk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MCSCPM Max.yakın Krt. PERT ve MCS’ye dayalı CPM yöntemleri ile bu tür bilgilere ulaşmak olanaklı olmamaktadır. Süre (gün) 1 20 7 60 15 15 7 10 5 20 7 50 40 60 30 7 5 7 5 20 10 7 5 3 3 3 3 3 3 7 3 3 Max. Daha önce de belirtildiği gibi bu tür duyarlılık anilizi sonuçları yönetimsel açıdan ve risk faktörlerine karşı önceden gerekli tedbirlerin alınması yönünden son derece önemli ve faydalı olmaktadır. Tablo 1’de aktivitelerin toplam bolluk zamanlarının nasıl değişiklik gösterdiği ve hangi kritiklik 336 . Süre (gün) 1 35 40 90 50 40 80 40 50 50 90 100 150 90 120 20 40 30 40 40 60 30 60 20 40 10 40 10 40 60 10 60 MCSCPM Min.

aktivite yolu kritikliği gibi şebeke özelliklerinin her bir risk faktöründen ne oranda etkilendiği bulunmuştur.92 317.66 Risk faktörü 9 311. CPM. Nandakumar. aktivite yolu ve aktivite şebekesi seviyesinde risk faktörü duyarlılık analizleridir.02 0.37 362. Carr R.04 114. CSRAM’in işlerliği ortaya konulmuş.H.S. pp 373–387.79 326.tiplerine sahip olduğu MCS’ye dayalı CPM ve CSRAM uygulama sonuçları doğrultusunda ayrı ayrı verilmiştir. Sonuçlar arasındaki farklar ve benzerlikler dikkat çekicidir. pp 117–128. Journal Of Construction Engineering And Management. (1985) Simulation model to forecast project completion time.47 316.52 16.05 0. Journal Of The Construction Division. 105(2).61 335.02 0.68 321. Abdelnour. Örnek uygulamada kullanılan veriler üzerinde CPM.11 Risk faktörü 7 311.20 450.64 5. (1979) Simulation of construction project duration.57 Varyasyon Duyarlılık Katsayısı Sırası 0. V.99 Risk faktörü 3 ~ 4 295.52 4. Tablo 2 Proje süresi .22 378.39 Risk faktörü 5 299.25 0..54 Risk faktörü 10 314.. (1975) Analysis of activity networks under uncertainty.46 2.09 Risk faktörü 1 308. Ang A. Duyarlılık analizi ile proje süresi.04 326.44 316.03 315. Journal Of The Engineering Mechanics Division.71 17. J..05 0.42 Risk faktörü 2 312. 101(4).01 0.88 322.45 Risk faktörü 8 312.79 316.13 3. Korelasyonlu Aktivite Şebekesi Risk Analizi Modeli (CSRAM) isimli yeni bir inşaat aktivite şebekesi inceleme ve değerlendirme yönteminin genel özellikleriyle açıklaması ve gerçek bir projeye ait veriler üzerindeki örnek uygulaması gösterilmektedir.06 Risk faktörü 6 303.93 659. Kaynaklar Ahuja H. belirsizlik etkisinin tespiti bakımından CSRAM’in diğer yöntemlere göre daha gerçekçi sonuçlar ürettiği bulunmuş ve inşaat aktivite şebekelerinin incelenmesinde aktiviteler ve belirsizlik oluşturan risk faktörleri arasındaki korelasyonun dikkate alınmasının önemi gösterilmiştir. 337 . N.91 6. A.01 0. ASCE 111(4) pp 325– 342.02 0.91 321.71 Proje Süresi Standart Sapma 113. PERT ve simülasyona (MCS) dayalı CPM yöntemleri de uygulanmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır.41 316. A.47 328. Chaher. I.83 364.41 735. aktivite kritikliği. PERT ve simülasyona (MCS) dayalı CPM yöntemlerinin kabiliyet dahilinde olmadığından bu çalışmada CSRAM ile gerçekleştirilen diğer bir işlem ise aktivite. Bu uygulamalar ve sonuçların karşılaştırılması neticesinde.01 3 3 1 2 3 4 4 2 4 Sonuç Bu çalışmada.risk faktörü duyarlılık analizi sonuçları.45 457.73 2. Minimum Maksimum Ortalama Proje Proje Proje Senaryo Süresi Süresi Süresi (gün) (gün) (gün) Tüm risk faktörleri 281.

. Arıkan A. Kunz J. Wiser E. (2000) Project Management For Engineering And Construction. Birgönül M.C. Journal Of Construction Engineering And Management. C. s. D. Wang W. Ön Raporu. Ranasinghe M. 338 . D. Flanagan.. McGraw-Hill. L.K. Öztaş A. Backwell Scientific.. ASCE 109(3) pp 342–354. 9 pp 17–39. ASCE 134(1) pp 49–63... ASCE 126(6) pp 458–466. Demsetz. Boston. T. F. Russell A. G. (2005) Judgmental risk analysis process development in construction projects. Crandall K. E. (1983) Stochastic network model for planning scheduling. Ökmen Ö. program evaluation research task. Woolery J. 16(5) pp 57–76.. Proje ve nşaat Dairesi Başkanlığı.. (1992) Monte Carlo technique with correlated random variables. USA. Touran A. G. 40(9) pp 1244–1254. (1992) Treatment of correlation for risk analysis of engineering projects. U... Resmi Yazışmalar. Project Management Journal. Hadipriono F. Washington. Phase I Summary Rep. R. Oberlender. Türkiye.Dept.C. C. (2007) Gönen Havzası Pompaj Sulaması Proje Yapım şi Sözleşmesi. D. (2000) Model for evaluating networks under correlated uncertainty—NETCOR.K. Building and Environment.1145–1154. Dikmen . Civil Engineering Systems. Ökmen Ö. (1993) Risk Management And Construction. ASCE 119(1) pp 40–57. Levitt R. (2004) A critical review of risk management support tools. Ankara. Journal Of Construction Engineering And Management. Devlet Su şleri Genel Müdürlüğü. Bureau of Ordnance. ASCE 118(2) pp 258–272. C. E. Cilt 2. Proceedings of Association of Researchers in Construction Management.. (2008) Construction project network evaluation with Correlated Schedule Risk Analysis Model. Cambridge. U. Heriot Watt Univ.. (1993) Nondeterministic networking methods. (1958) PERT.. Journal Of Construction Engineering And Management. of the Navy. Diaz C.. C.. P. Special Projects Office. Norman. Öztaş A. Journal Of Construction Engineering And Management. (1985) Using knowledge of construction and project management for automated schedule updating. Journal Of Construction Engineering And Management.A.

Çok Kriterli Karar Verme. Bu çalışmada. Müh. Müh.Ş.tr Hakan Kuşan lker Özdemir Öz Bu çalışmada. Bu hiyerarşik yapıyı oluşturan tüm kriterlerin ikili karşılaştırmaları yapılarak karar vericinin tercih değerleri saptanmıştır. nşaat Yatırım Projeleri için gerekli olan arazi yer seçiminde AHP yönteminin uygulanabilirliği araştırılmıştır. nşaat yatırım projelerinin karar verme süreçlerinde kullanabilecek Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri’nden biri olan AHP (Analytic Hierarchy Process) yöntemi. Böl. Tel: 0(222) 239 37 50 / 3234 E-Posta: hkusan@ogu.nşaat Yatırım Projeleri çin Arazi Yer Seçiminde AHP (Analytıc Hierarchy Process) Uygulaması Ömür Tezcan Osman Aytekin Oyak nşaat A.. Böyle durumlarda kararı verecek olan kişi ya tüm bu kararsızlık sıkıntısından kurtulmak için./ ST.edu. Anahtar sözcükler: AHP (Analytic Hierarchy Process).tr ESOGÜ MMF nş.com. sağlıklı olup olmadığını önemsemeden.tr ESOGÜ MMF nş. Tel: 0(222) 239 37 50 / 3208 E-posta: otezcan@oyakinsaat. ulaşılmak istenen hedefi birçok parametrenin belirlediğ i ve seçim için değerlendirilecek alternatiflerin her birinin kendine has avantajlarının bulunduğu durumlarda karar verme işi çok zor bir durum alacaktır. Bu amaçla Hazır Beton Tesisi kurulacak bir 339 ./ESK. soyut ve somut kriterleri kullanarak kararı etkiyecek faktörleri hiyerarşik bir düzende tanımlamaya imkan vermektedir. Tel: 0(222) 239 37 50 / 3213 E-Posta: iozdemir@ogu. Bu amaçla “Hazır Beton Tesisi” kurulacak bir bölgede ihtiyaç duyulan arazinin belirlenmesinde dikkate alınması gerekli olan kriterler belirlenip.edu. Böl. Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri'ni kullanmaktaki amaç alternatif ve kriter sayılarının fazla olduğu durumlarda karar verme mekanizmasını kontrol altında tutabilmek ve karar sonucunu mümkün olduğu kadar kolay ve çabuk elde etmektir. bir karara varacak. Müh. bu kriterlerin ağırlık ve önem derecelerine göre karar hiyerarşisi oluşturulmuştur. nşaat Yatırım Projeleri için gerekli olan arazi yer seçiminde AHP yönteminin uygulanabilirliği araştırılmıştır.tr ESOGÜ MMF nş. Tel: 0(222) 239 37 50 / 3223 E-Posta: oaytekin@ogu. Böl./ESK. ya da uzun ve rasyonel olmayan analizler sonunda kuşku içerisinde bir karara varacaktır. Yer Seçimi Giriş Bir karar verme probleminde./ESK.edu.

AHP (Analytic Hierarchy Process) Çok kriterli karar verme yöntemlerinden AHP metodu.8 Bu şekilde her seviyedeki kriterler ve en nihayetinde de her kritere göre alternatifler birbirileriyle karşılaştırıldıktan sonra karşılaştırmalar matrisleri oluşturulur. C2. ve A3 gibi üç alternatif için oluşturulan matris ise Şekil 2'de gösterilmiştir.4. AHP’nin en önemli yanı.’ye göre aşırı derecede önemli veya aşırı derecede tercih ediliyor Ara değerler 2. Arada bulunan değerler (2. Bir kriter iyi olmak gibi çok soyut ya da geniş kapsamlı olduğunda daha alt kriterler türetilerek çok seviyeli hiyerarşiye yerleştirilir (Zahedi. A2. Bu hiyerarşik yapıyı oluşturan tüm kriterlerin ikili karşılaştırmaları yapılarak karar vericinin tercih değerleri saptanmıştır.’ye göre fazla önemli veya fazla tercih ediliyor 1. 1980. öğe 2.bölgede ihtiyaç duyulan arazinin belirlenmesinde dikkate alınması gerekli olan kriterler belirlenip. AHP'nin uygulaması dört temel prensiple şekillenmektedir: ayrıştırma (decomposition). Bu matrislerde satır ve sütunları karşılaştırılan kriter ya da alternatifler meydana getirir ve matrisin her elemanı satırdaki elemanın sütundaki elemana karşılaştırılmasından elde edilen orandır (Kuruüzüm ve Atsan. Topçu. öğe 2. 4. ağırlıklar kümesine dönüştürmekte kullanılan bir tekniktir. öğe 2. ve en altta da seçim yapılacak olan alternatifler bulunur. A1. 340 . Tablo 1 AHP Değerlendirme Ölçeği (Saaty. bağıl önemler için yapılan kişisel atamaları. 1994a) Sayısal Değer 1 3 5 7 9 Tanım Öğeler eşit önemde veya aralarında kayıtsız kalınıyor 1. 2001. ki elemanın arasındaki tercih oranını belirleyecek rakamlar ve bunların sözel karşılıkları Tablo 1’de gösterilmiştir. Hiyerarşinin oluşturulmasından sonra kriterler arasında çiftli karşılaştırmalar yapılır. Bu şekilde oluşturulan matrisin simetrik olacağı görülmektedir. 6 ve 8) iki ifadenin arasında kalan kararlar için kullanılabilir. C1. karşılaştırmalı yargılar (pairwise comparison). 1986. 1994a). Saaty. Bu şekilde oluşturulmuş bir hiyerarşi en az üç seviyeden oluşur: en üstte problemin en üst amacı. 2004). hiyerarşik kompozisyon veya önceliklerin sentezi (synthesis of priorities) ve karma kompozisyona göre nihai kararın alınması (Saaty. ortada alternatifleri tanımlayan kriterler. kriter hiyerarşisi formunda görebilmesine imkan sağlamasıdır. 1994b).’ye göre biraz daha önemli veya biraz daha tercih ediliyor 1. C3 gibi üç kriter için oluşturulan matris Şekil 1'de. bu kriterlerin ağırlık ve önem derecelerine göre karar hiyerarşisi oluşturulmuştur. karar vericinin “çok kriterli karar verme problemini” görsel olarak. Bu temel prensipler aynı zamanda AHP’nin adımlarını oluşturmaktadır. Karar vericinin bu çiftli karşılaştırmalarına yardımcı olması için Saaty (1994a) iki elemanın arasındaki önemi belirleyebilmek amacıyla dokuz noktalı bir skala geliştirmiştir.6. öğe 2.’ye göre çok fazla önemli veya çok fazla tercih ediliyor 1.

Konum: Bölgenin müşterilere ulaşım durumu ve hammaddeye uzaklığı 3. Ana amaç olan “En iyi bölge seçimi” hiyerarşinin en üst düzeyinde yer alır. A1-A2-A3 alternatiflerinin Ci kriteri için karşılaştırma matrisi Çiftli karşılaştırmalar matrisinin oluşturulmasından bir sonraki adım. üçüncü düzeyde alt kiriterler. En yüksek toplama sahip alternatif en uygun tercihi belirtmektedir. Malzemeye Uzaklık: Bölgenin malzeme kaynaklarına (çimento fabrikaları vs. matriste bulunan elemanların ağırlıklarının elde edilmesidir.C1 C1 C2 C3 C2 C3 Ci için A1 A2 A3 A1 A2 A3 1 C2/C1 C3/C1 C1/C2 1 C3/C2 C1/C3 C2/C3 1 1 A2/A1 A3/A1 A1/A2 1 A3/A2 A1/A3 A2/A3 1 Şekil 1. C bölgelerinden kendisi için en uygun olanı seçmek istemektedir. kinci düzeyde. Alternatiflerin nihai değerlerini elde etmek içinse alternatifin her bir kriterden aldığı puanla o kriterin çarpımları toplanır. n. kökü alınır ve elde edilen değerler için yeni bir kolon oluşturulur.2. 341 .) uzaklığı 4. Söz konusu firmanın. seçim sırasında başlıca dört ana kritere ve iki alt kritere dikkat ettiği varsayılmıştır: 1. satırların geometrik ortalamalarının alınmasını tavsiye etmektedir: (a) Her satırdaki n eleman çarpılır. Müşteri: Bölgenin potansiyel müşteri bakımından durumu 2. Bu şekilde her kriterin bir üzerinden önem ağırlığı ve her alternatifin de her kriterden aldığı puan bir üzerinden elde edilmiş olur.1. C1-C2-C3 kriterlerinin karşılaştırma matrisi Şekil 2. amaca katkıda bulunan dört kriter. (b) yeni kolon normalleştirilir (her değerin değerlerin toplamına bölünmesi). Ulaşım: Bölgenin müşterilere ulaşım durumu 3. Bedel: Bölgedeki arazilerin ortalama birim ( m2 ) fiyatı Problem ayrıştırılarak kriterlerinin belirlenmesinden sonra karar hiyerarşisi oluşturulur. B. Bir hazır beton firması yapacağı yeni beton tesisi yatırımı için A. Rakip: Bölgedeki rakiplerin miktarı 3. Birçok durumda yakın sonuçlar elde edebilmek için Saaty (1994b). son düzeyde ise söz konusu kriterler cinsinden değerlendirilmek üzere seçenekler vardır (Şekil 3). Hazır Beton Tesisi Arazi Seçiminde AHP Uygulaması AHP yönteminin hazır beton tesisi yatırımı için arazi ve bölge seçimi problemine uygulanış biçimi aşağıda örneklenmiştir.

AMAÇ ANA KR TERLER ALT KR TERLER ALTERNAT FLER A Bölgesi Müşteri Rakip En yi Bölge Seçimi Konum Ulaşım B Bölgesi Malzemeye Uzaklık Bedel C Bölgesi Şekil 3. 2000.278 0. Birinci Düzey için kili Karşılaştırmalar Matrisi AMAÇ Müşteri Rakip Konum Bedel Müşteri 1 1/4 1/3 3 Rakip 4 1 1 5 Konum 3 1 1 3 Bedel 1/3 1/5 1/3 1 Söz konusu matris kullanılarak. 2000). firma için. bölgedeki arazilerin ortalama m2 birim maliyeti kriteri bölgedeki rakiplerin sayısı kriterine göre karar verici için beş kat daha önemlidir. Bu çalışmada Expert Choice programına Tablo 2’deki matris verileri girilerek örnek sorunun birinci düzeyine ilişkin göreli önem vektörü aşağıdaki şekilde elde edilmiştir (Tablo 3): Tablo 3. Bunun için yapılması gereken kriterlere ikili karşılaştırmalar uygulayıp Karar vericiye Tablo 1 deki ölçek kullanılarak “Karşılaştırılan iki kriterden hangisi.113 0. Bu hesaplama için daha önce açıklandığı gibi ikili karşılaştırmalar matrisinin en büyük özvektörü bulunup normalize edilmelidir. Ulaşım ve potansiyel müşteri sayısı ise aynı öneme sahiptir. Forman and Selly. Birinci Düzeye lişkin Göreli Önem Vektörü KR TER Müşteri Rakip Konum Bedel wAMAÇ 0. Bu işlem için normalizasyona dayalı yöntem kullanılabileceği gibi Expert Choice programından da yararlanılabilir (Expert Choice Software Tutorials. tesisin bulunacağı bölge açısından daha önemlidir?” türde soru sormak olacaktır. kriterlerin ana amacı gerçekleştirmesindeki göreli önemleri saptamak ikinci adımdır. Bölge Seçimi için Oluşturulan Hiyerarşik Model Seçimin hiyerarşisi oluşturulduktan sonra öğelerin göreli önemlerinin belirlenmesi gerekir. lk olarak.091 0. dört kriterin ana amaç olan en iyi bölge seçimini sağlamadaki göreli önemleri belirlenir. Bu sorunun yanıtını tüm kriterlerin ikili karşılaştırmaları için alarak Karar Vericinin tercih değerlerini saptadığımızda Tablo 2’deki ikili karşılaştırmalar matrisi elde edilir. Tablo 2.518 342 . Örneğin amaca göre.

Tablo 4.163 0. Rakip Kriteri için kili Karşılaştırmalar Matrisi Rakip A B C A 1 1/3 1/2 B 3 1 2 C 2 ½ 1 wRAK P 0.8 ile bölgenin müşteri potansiyeli ve % 11.091 Tablo 6. Tablo 7.614 0. Alt Kriterler için kili Karşılaştırmalar Matrisi ve Göreli Önem Vektörü ALT KR TER Ulaşım Malz.250 Tablo 5.218 0. Daha sonra birinci düzeydeki konum kriterinin alt kriterleri olan ulaşım.Bu durumda “En iyi bölge seçimi” amacını en fazla etkileyen kriter % 51.540 343 . Uzaklık Müşteri Rakip 1 1/3 3 1 WALT KR TER 0.691 0. Ulaşım Alt Kriteri için kili Karşılaştırmalar Matrisi Ulaşım A B C A 1 3 1/3 B 1/3 1 1/4 C 3 4 1 WULAŞIM 0.540 0.750 0. 6’da Müşteri ve Rakip ana kriterleri için.297 0.1).268 0. Bu kriteri % 27. Tablo 5. ana malzemeye uzaklık kriterleri için aynı tür karşılaştırmalar yapılmış ve sonuçları Tablo 4’de verilmiştir. 8’de Ulaşım ve Malzemeye Uzaklık alt kriterleri için üç alternatifin karşılaştırılmaları ve Expert Choice tarafından hesaplanan göreli önem vektörleri verilmiştir.117 Tablo 8. Uzaklık A B C A 1 2 3 B 1/2 1 2 C 1/3 1/2 1 WMALZ. UZAKLIK 0. Firma için bölgedeki rakiplerin sayısı ana amaç için seçenekleri değerlendirirken en az önem verdiği kriterdir (% 9.163 0. Malzemeye Uzaklık Alt Kriteri için kili Karşılaştırmalar Matrisi Malz.297 Tablo 7.3 ile bölgenin ulaşım durumu izlemektedir.8 ile bölgedeki arazilerin birim ( m2 ) maliyetidir. Müşteri Kriteri için kili Karşılaştırmalar Matrisi Müşteri A B C A 1 4 1/3 B 1/4 1 1/6 C 3 6 1 wMÜŞTER 0. Diğer bir deyişle seçeneklerin kriterleri gerçekleme açısından ikili karşılaştırılmaları söz konusudur.

003333 0.540*0.430 C : (0. 344 . “A” bölgesi fiyat bakımından en uygun olmasına karşın “B” Bölgesi firma için konum ve potansiyel müşteri bakımından seçenekler arasında en iyi durumdadır.163*0.001818 0.75+0. Bölgedeki arazilerin ortalama fiyatı yönünden orta düzeyde olup bölgedeki rakiplerin sayısı bakımından ise en kötü durumdadır.163*0.278) + (0.313*0.091) + ((0.444*0. Her bir alternatife ait bulunan göreli önem değerleri kriterlerin amaç açısından göreli önemleri ile çarpılıp (Tablo 3) çarpımların toplamı alınırsa her bir bölge için bileşik göreli önem A : (0.297*0.25)*113) + (0.091*0. her seçeneğin kriterlere göre göreli önemini söz konusu kriterlerin amaç açısından göreli önemi ile çarpıp elde edilen çarpım değerlerini birbirleriyle toplamak gerekir.518) = 0. Elde edilen değerler.203 olarak bulunur.278) + (0.518) = 0. Tablo 9.444 0. Bedel Kriteri için Göreli Önem Vektörü Bulunması Seçenek A B C Toplam Fiyat/m2 300 425 550 1275 2 1/(Fiyat/m ) 0.75+0.313 0.25)*113) + (0.540*0.297*0. firmanın yeni yatırım yapacağı hazır beton tesisi için ön görülen kriter ağırlıklarına göre en uygun bölgenin “B” Bölgesi olduğu anlaşılmaktadır.007504 wBEDEL 0.243*0.002353 0. Fakat firma. Seçeneklerin bileşik göreli öneminin bulunması için.614*0.243 1 Üçüncü aşamada yapılması gereken seçenekler için toplam bileşik göreli önemleri hesaplamaktır.268*0. Rakip kriterini amaç açısından en az önemli kabul ettiğinden “B” Bölgesi toplam bileşik göreli önemi en yüksek olan seçenek durumundadır.25)*113) + (0.278) + (0. toplamlarına bölünerek normalize edildiğinde Bedel kriterine ilişkin göreli önem vektörü hesaplanmış olur (Tablo 9).518) = 0.691*0.091) + ((0.Bedel kriteri açısından seçenekler değerlendirilirken gerçek rakamlar (nicel değerler) kullanılacağından ikili karşılaştırmalar matrisi oluşturmak gereksizdir. Bileşik göreli önem sonuçları incelendiğinde.218*0. Dikkat edilecek özellik arazi ortalama bedeli yüksek olan bölgenin düşük göreli öneme sahip olması için ortalama arazi bedellerini tersine çevirmek gerektiğidir.117*0.367 B : (0. Expert Choice programı “distributive mode” seçeneği kullanılarak sentez yapıldığında bulunan aynı değerler Şekil 4’de ve alternatiflerin kriterler karşısındaki göreli önem değiş im grafiği Şekil 5’de sunulmuştur.091) + ((0.75+0.

Bu konu için bahsedilen yöntemi kullanırken oluşturulmuş bulunan model karar vericiye göre adapte edilebilir. burada göz önüne alınmayan bir takım parametreler modele eklenebilir ya da bu uygulamada kriterlere atanmış olan öncelik değerleri ve karşılaştırmaları yeniden düzenlenebilir. Burada çok kriterli karar verme yöntemlerinin esneklik yanı da meydana çıkacaktır zira farklı görüşlere sahip olan karar vericiler modeli yeniden kurmak yerine atamalardan uygun görmediklerini değiştirerek sonuçları elde edebileceklerdir. Çok kriterli karar verme yöntemlerinde en önemli adımı oluşturan “hiyerarşik yapının kurulması” üzerinde durulmuştur. Expert Choice Programından Alternatif – Göreceli Önem Grafiği Sonuç ve Değerlendirme Çalış mada. Expert Choice Programından Bileşik Göreceli Önem Görüntüsü Şekil 5. çok kriterli karar verme yöntemlerinden AHP yöntemi tanıtılmış ve uygulamacılara katkı sağlaması amacıyla Hazır beton tesisi yatırımda bölge seçimi örnek olarak ele alınmıştır. 345 .Şekil 4.

14 (1).. Saaty. A. Zahedi.I. RWS Publications. Building and Environment. (2004) A decision model proposal for construction contractor selection in turkey. N. Saaty.T.. Selly. 83-105. E. (1986) The Analytical Hierarchy Process . Kuruüzüm. Akdeniz Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi. Pittsburgh.A. Y. Forman. (1994b) Highlights and critical points in the theory and application of the Analytical Hierarchy Process. Pittsburgh. F. L. L. 16 (4). s. (1994a) Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with the Analytic Hierarchy Process.T. Interfaces. pp 96-108..Kaynaklar Expert Choice Software Tutorials (2000) Expert Choice Inc. Saaty.a survey of the method and its applications.S. 39 (4). pp 469-481. 346 . 74 (3) pp 426-447. European Journal of Operational Research. U. Topçu. Atsan. (2000) Decision by Objectives. McGraw-Hill Comp. Pittsburgh. L. M. (2001) The Analytic Hierarchy Process approach and its applications in business.A. Expert Choice Inc.. (1980) The Analytic Hierarchy Process.T.

şverenin istediğini üretebilmek ve üretileni işverene vermek amacıyla yapılan harcamalar bütünü de kalitenin maliyeti olarak adlandırılır. şartname ve müteahhitlerin belirlenmesi.proje seçimi. Çalışmadan elde edilen verilere göre. oturdukları dairelerin beklentilerini ve gereksinimlerini karşıladığını düşünmektedirler. taahhüt konusu iş hakkında duyumdan başlayarak gerçekleştirilen yapının teslimine kadar olan süreçteki tüm faaliyetleri kapsar. nşaatların denetlenmesi. Bu çalışmada Başbakanlık Toplu Konut daresi (TOK ) tarafından yaptırılan toplu konutların inşaat kalitesi ve konut sahiplerinin sahip oldukları konutların kalitelerinin maliyetleri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu faaliyetlerin kârlılık ana amacı yanında. şartnamelerde belirtilen kalite spesifikasyonlarını da gerçekleştirecek şekilde yönetilmesi gerekir. Çalış ma ile bu konutların sahiplerinin. konutlarını kullanıma başlamadan önce yada hemen kullanıma başladıkları sırada ek yapım ve tadilat işleri yaptırdıklarını belirtmektedirler. Mevcut daireler arasından seçim yapma imkânlarının olmadığını söyleyen daire sahiplerinin yarısından fazlası. dairelerin satın alınmasına ilişkin taksit-aidat ödemeleri. Bu amaçla sekiz farklı ilde bulunan TOK konutu sahipleri üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır. zemin etüdü raporları ve beton kalitesi konularında da anket uygulanan kişilerin bilgilendirilmediği belirlenmiştir.com Öz nşaat üretimi. teknik şartnameleri ve müteahhitler ile üretim takvimi hakkında konut sahiplerinin çoğunluğunun herhangi bir bilgisi olmadığı görülmüştür.Başbakanlık Toplu Konut daresi (TOK ) Tarafından Yaptırılan Toplu Konutların nşaat Kalitelerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Alan Çalışması Latif Onur Uğur. nşaatta kalite kavramı. daire seçimi ve kullanım süreleri konulardaki deneyim ve beklentileri araştırılmıştır. bu yapıyı ortaya koymak için gerçekleştirilen diğer faaliyetlerin kalitesini de kapsar. üretimin sonunda ortaya çıkan yapının kalitesinin yanı sıra. sosyal ihtiyaçların karşılanabileceği alanların yerleşim bölgesine uzak olduğunu ve ulaşım sorunu yaşadıklarını belirtmişlerdir. Bunun dışında konut sahipleri çevre düzenlemelerinin yeterli olmadığını. yapım süresi. Farklı şehir ve projelere göre konut sahiplerinin azımsanamayacak bir bölümü. TOK ’nin inşaat standartları. teknik bilgilenme yeterliliği. Dairenin kullanım sürecinde en çok karşılaşılan sorunları kapı-pencere. arsa. Bunlara ek olarak teslimattan sonra kullanıma geçene kadarki yapım/tadilat maliyetleri değerlendirilmiştir. lavabo-etejer ve boya-badana uygulamaları oluşturmaktadır. gerek ihale sürecinde gerek teslim ve kullanım 347 . Bu verilere göre. sosyo-ekonomik profilleri. konut sahiplerinin TOK ’yi tercih etmelerinin başta gelen sebeplerinin daire alanları ve taksit ödemelerinin uygunluğu olduğu belirlenmiştir. lknur Bekem Ahi Evran Üniversitesi Kaman Meslek Yüksekokulu 40300 Kaman/Kırşehir Tel: (386) 712 64 49 E-Posta: latifugur@mynet.

bu maliyetlerin nihai maliyet hesaplamalarında göz önüne alınması gerekmektedir. Kullanım Kalitesi. Kalite. Konut gereksinimi. tavanı örtülmüş bir veya bir grup insanın diğer fertlerden ayrı olarak yaşamasına imkan sağlayan. “etrafı kapalı. Ancak bu bileşenlerin gerçek performansları kullanım aşamasında ortaya çıkmaktadır. müstakil kapısı olan bina veya binanın bir bölümü” olarak tanımlanmaktadır [1]. konut gereksiniminden farklı olarak. 2002). nşaat Kalitesi. Konut talebi ise.2001). ”Kiş ilerin ödeme güçleri ile bireysel tercihlerinden bağımsız olarak en düşük düzeyde barınabilmelerini sağlamaya yetecek konut sayı ve nitelikleri ile. konutlara karşı tüketici tercihlerini içeren ve alım gücü ile desteklenen isteği belirtmektedir (Şenkaya. en genel anlamıyla insanların en önemli gereksinimlerinden biri olan barınma ihtiyacını karşılayan bir araçtır. Bu nedenle performansın gerçek belirleyicisi kullanıcılar olmaktadır (Gültekin.aşamasında ek kalite maliyetleri ortaya çıkmakta. ekonomik geliş menin uzunca bir döneminde diğer yatırımlardan daha hızlı geliştiğini göstermektedir. 2002). Yapıda kalite kavramına değinmeden önce. koridora veya genel bir yere açılan. Toplu Konutlar. En temel barınma aracı olan konut. • • • • • Kullanıcı gereksinimleri Kalite ölçümü ve ölçütleri Kalite elde etme eylemleri gereksinimi Elde edilen kalitenin sürdürülebilirliği Elde edilen yapı kalitesinin çevresel kaliteye etkisi. Konut yatırımları ülke ekonomisinin önemli göstergelerinden biridir. Yapı kalitesinin değerlendirildiği temel alanlar şunlardır (Gültekin. Kalite Maliyeti Giriş Konut. 348 . Araştırmalar kalkınma sürecinde konut yatırımlarının. Konut yatırımları GSY H’nın %2-8’ini ve sabit sermaye yatırımlarının %15-30’unu bulmaktadır. 2000 D E Bina Sayımı kitabında konut.2001). Kentleşme hızı yüksek olan Türkiye’de konut gereksinimi oldukça yüksektir (Şenkaya. Bileşenin üretimi ve montajı sırasındaki işçilik kalitesindeki değişkenlik sonucu etkilemektedir. ekonomide en önemli yatırım araçlarından biri sayılmaktadır. Literatür Taraması Yapı. çeşitli alt bileşenlerden oluşan bir sistemdir. yapı kalitesinin değerlendirildiği temel alanların tanımlanması gereklidir. Yapı bileşenlerinin hemen çoğunun üzerinde görüş birliğine varılmış teknolojik performans düzeyleri vardır. doğrudan doğruya sokağa. belli bir anda mevcut konut sayı ve nitelikleri arasındaki fark” olarak tanımlanmaktadır. Anahtar sözcükler: Başbakanlık Toplu Konut daresi (TOK ).

Boydaş. Bu orandaki maliyet artışın proje toplam maliyetine göre hiç de astronomik olmayacağını. 1998): • • • • • • • • Performans: üründe bulunan birincil özellikler Uygunluk: spesifikasyonlara. çok düşük bir maliyetle kalite yönetim ve kalite kontrol süreçlerini uygulamak mümkün olabilecektir. Boydaş.’de verilmiştir (TOK resmi sitesi. 2009a). TOK web sitesinde TOK idaresinin yürüttüğü ve yürüteceği hizmetleri daha faydalı ve anlamlı kılmak amacı ile “TOK Konut Teslim Alan Müşteri Memnuniyet Anketi” başlıklı 12 sorudan oluşan bir kalite anketi bulunmaktadır. 2005). Yurdumuzda Başbakanlık Toplu Konut daresi (TOK ) tamamlanmış 578 ve Haziran 2009 itibarı ile devam eden 215 konut projesini yürütmüş/yürütmektedir (TOK resmi sitesi.73’ü olduğunu bulgulamıştır. Fakat sonuçları henüz belirtilmemiş olan bu anket formu Tablo 1. Ne var ki. konut inşaatlarında kalite için yapılan ortalama harcamaların toplam proje maliyetinin % 0. ihale ile alınarak gerçekleştirilen bir yapının kullanıcısı başlangıçta bilinmemektedir (Kanıt. 349 . belgelere ve standartlara uygunluk Dayanıklılık: ürünün kullanabilirlilik özelliği Güvenirlilik: ürünün kullanım ömrü içerisinde performansının sürekliliği Hizmet görürlülük: ürüne ilişkin sorunların çözülebilme yeteneği tibar: ürünün veya onu oluşturan elemanların geçmişteki performansı Estetik: ürünün albenisi ve duyulara seslenebilme yeteneği Diğer unsurlar: ürünün çekiciliğini sağlayan diğer unsurlardır. Çalış ması sonucunda vardığı sonuçlardan biri de pek çok kalite uygulamasının ve tedbirinin zaten bunu yapmakla görevli kişilerce yapılıyor/yapılmış olması gerektiğidir.R. 2007). 2009b). A. Odaman’a göre kalite (Bozkurt and Odaman. nşaat sektöründe yapının kalitesi nihai kullanıcının bu yapı ile ilgili beklenti ve ihtiyaçlarının ne derece karşılandığına bağlıdır. özellikle kalitesizliğin maliyetine ilişkin verilerin elde edilmesi ile kalite maliyeti ile kalitesizliğin maliyetinin detaylı olarak karşılaştırılabilmesinin mümkün olabileceğini ifade etmiştir (Boydaş. Bozkurt. Olası eksikliklerin gözden geçirilip uygun prosedürlerin oluşturulup uygulamaya konması ve gerekli kontrol ve raporlama sistemlerinin oluşturulup uygulanması ile. bu konuda yapılacak daha detaylı çalışmalarla. bunun yanında olası kalitesizliklerin sebep olacağı maliyetlerin yanında çok düşük bir maliyet ile uygun kalite şartlarının sağlanacağını ifade etmiştir.

Bu kimseler sahip oldukları TOK konutlarında halen ikamet etmekte olan kimselerdir. Materyal ve Metod Bu çalışmada toplam 8 ilde bulunan toplam 109 adet konut sahibi üzerinde anket çalışması yapılarak. her soru seçeneği için verilen cevaplar doğrultusunda yüzdeler hesaplanmış. Yanıtların dürüst ve rahat bir şekilde alınabilmesi için isim verilmesi istenmemiştir. toplam 39 adet soru hazırlanmış ve ankete katılanlardan. Bu amaçla 8 ana başlık altında. 350 . bu çoktan seçmeli sorulara yanıt vermeleri istenmiştir. veriler grafik ve tablolarla ifade edilmiştir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOK ’den aldığınız konutu kullanışlı buluyor musunuz? Konutun içerisinde kullanılan malzemelerin kalitesi beklentinizi karşılıyor mu? Tuvalet. manav vb. Verilen yanıtlar tasnif ve düzenleme işlemlerine tabi tutulmuş. banyo ve mutfağın kullanılabilirlik ve kalite açısından kullanımı uygun mudur? Konutunuz plan açısından beklentilerinizi karşılıyor mu? Balkonlar yeterli ve kullanıma uygun mu? Konuta yerleştikten sonra sıhhi ve elektrik tesisat ile ilgili herhangi bir tamirat yaptırdınız mı? Alış veriş merkezleri (market.) yeterli mi? Satışa aracılık eden bankadan memnun musunuz? Konutu teslim alırken görevlinin davranışlarından memnun kaldınız mı? TOK konutlarını çevrenize tavsiye eder misiniz? TOK konutlarının pirim yaptığını düşünüyor musunuz? TOK ’den satın aldığınız konut yatırım amacı taşıyor mu? Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Sınırlı sayıda konunun araştırıldığı bu anketin sonuçlarının bu çalışmanın sonuçları ile hangi oranda paralel olacağı ilerideki günlerde irdelenecektir.Tablo 1 TOK Konut Teslim Alan Müşteri Memnuniyet Anketi. Başbakanlık Toplu Konut daresi tarafından yaptırılan konutlardaki kalite konusu irdelenmiştir.

6’sı 12 yıldan fazla süredir büyük şehirde yaşadığı görülmektedir. daire seçimi ve kullanım süreci konularındaki deneyim ve beklentileri araştırılmıştır.5’i 2-5 yıldır. %2.7 yüksek lisans/doktora değerleri elde edilmiştir.6 10. %8. %10.7 Şekil 1 Konut sahiplerinin büyük şehirde geçirdikleri süre.Bulgular ve Değerlendirme stanbul. %17. Tablo 2 llere göre anket uygulanan konut sahibi sayısı. %13. Manisa. %32. zmir.’deki gibidir. yaşıyorsunuz” sorusu Kaç yıldır büyük şehirde yaşıyorsunuz? 50 40 Yüzde 30 20 10 0 0-2 yıl 2-5 yıl 5-8 yıl Yıl 8-12 yıl 12 yıldan fazla 17.3 ilkokul. Şekil 1 incelendiğinde konut sahiplerinin %11.6 ile yüksekokul mezunları ilk sırayı alırken. Ankara.5 ortaokul.6’sı 5-8 yıldır.5 11. yapım süreci.‘de verilmektedir. l stanbul Ankara zmir Kırşehir Kayseri Mersin Adıyaman Diyarbakır Toplam Sosyoekonomik profil Kişi sayısı 15 10 10 44 10 5 5 10 109 Konut sahiplerine “Ne kadar süredir büyük şehirde yöneltildiğinde alınan yanıtlar Şekil 1. Kayseri.8 okuryazar. Kırşehir.1 lise ve %5. şartname ve müteahhit belirlenmesi.7’si 8-12 yıldır ve %46. “Öğrenim durumu” ile ilgili değerlendirmelerin sonucunda %39. arsa ve proje seçimi. llere göre anket uygulanan kişi sayısı Tablo 2.7 13. 351 . teknik bilgi edinebilme.6 46.7’si 0-2 yıldır. %11. aidat. Adıyaman ve Diyarbakıır illerinde bulunan toplam 109 adet konut sahiplerinin sosyoekonomik profilleri.

Aylık gelir 8000 YTL’den fazla 5000-8000 YTL Yüzde 3000-5000 YTL 1500-3000 YTL 750-1500 YTL 0-750 YTL 0.8 3. %18.4 2 çocuk.3 44.4 Gelir miktarı Şekil 3 Konut sahiplerinin aylık geliri.0 1.3. %21’i 10-20 km. 5000-8000 YTL %1.Anket uygulananların “sahip oldukları çocuk sayısındaki dağılım” %20.9 1.’de görüldüğü gibidir.0 8. “Aile fertlerinden kaç tanesinin çalışıyor olduğu”na dair soruların yanıtları Şekil 2. 750-1500 YTL %44. % 4. “Ailelerin aylık gelirleri” ile ilgili dağılım Şekil 3. 8000 YTL’den fazla %1.8’inde 3’ten fazla kişinin çalıştığını ortaya koymaktadır.7 Şekil 2 Ailedeki çalışan fert sayısı.0 30.2 33.6 3 çocuk. Çalışan sayısı 70 60 50 40 30 20 10 0 0 1 2 3 3’ten fazla 6.8’inde 3 kişinin ve %3.0 50. %37’si 0-5 km.’de görüldüğü gibi. %26. %57.8 26.9’unda 2 kişinin.2. 0-750 YTL %8. 352 .7 4. Buna göre konut sahipleri %0. ailelerin %6.8 4 çocuk ve %2 4’ten fazla çocuk olarak şekillenmiştir.’de verilmiştir.7’sinde 1 kişinin. %18’i 5-10 km.0 40.0 20.6 60-80 m2.9 olarak gerçekleşmiştir. 1500-3000 YTL %33.9 10. 3000-5000 YTL %10.3.9 57. %9’u 20-30 km ve %15’i 30 km’den fazla olarak şekillenmiştir. %9.9. Bulgular. %5.3 10. “Çalışılan iş yerinin TOK konut alanına hangi mesafede uzaklıkta bulunduğu”na dair dağılımlar.6 1 çocuk. %31.4.7‘sinde hiç çalışan olmadığını. “Ailelerin hali hazırda oturduğu evlerin alanlarının ne kadar olduğu”na dair saptamalar Şekil 4.9 60 m2‘den az.

5 Şekil 5 Taksit miktarlarının ödeme gücüne ve şartlara uygunluğu.6 Şekil 4 Mevcut dairelerin alanı.0 5.7 100-120 m2 ve %28 120 m2’den fazla dairelerde oturmaktadırlar. Alınan yanıtlar Şekil 5.7 28.8 29. “Taksit miktarı” konusundaki soruya verilen yanıtlar %51.8 hayır ve %35. %18. “Taksit ödeme zamanlarının ödeme gücüne ve şartlarına uygunluğu” konusundaki soruya verilen yanıtların dağılımı %42.8 uygun değil ve % 29. Taksit ödeme miktarlarının ödeme gücüne ve şartlara uygunluğu 60 50 40 30 20 10 0 Evet Hayır Kısmen 18. Taksit/aidat ödemeleri Konut sahiplerine “TOK dairelerinin taksit miktarlarının ödeme gücüne ve şartlarına uygunluğu” sorulmuştur.’da gösterildiği gibi belirlenmiştir. %32.7 30 20 10 0. %21.6 kısmen olarak Şekil 6.7 80-100 m2.%32. 353 .5 uygun.6 evet.7 51.9 0 60 m2‘den az 60-80 m2 80-100 m2 100-120 m2 120 m2’den fazla 32. Daire alanı (m2) 40 32.7 kısmen şeklindedir.’de görülmektedir.

Arsa ve proje seçimi “Konutların bulunduğu apartmanlardaki kat sayısı” sorulduğunda ankete katılan konut sahiplerinin %59’u oturdukları apartmanın 3-4 katlı. “Ödeme gücüne göre farklı taksit miktarı.8 Evet Hayır Kısmen Şekil 6 Taksit ödeme zamanlarının ödeme gücüne ve şartlarına uygunluğu.5 Evet Hayır 64. %5.5 taksit miktarına gecikme zammı uygulandı ve %5.8’i 9 ve daha fazla katlı olduğunu belirtmişlerdir.5 evet ve %35.’de görüldüğü gibi. %29. 354 .6 35. %16. ödeme süresi ve ödeme yapma ile ilgili sorun yaşanıp yaşanmadığı” sorulduğunda alınan yanıtlar %51. “Oturduğunuz dairenin planı beklentilerinizi ve gereksinimlerinizi karşılıyor mu?” sorusuna karşılık alınan yanıtlar Şekil 7.9 hayır yaşanmadı.8’i uyarı yapıldı şeklindedir. %64. “Konut sahiplerinin oturduğu apartmanlarda her katta bulunan daire sayısı” sorulduğunda. %12.5 hayır şeklindedir.7’si 3 ve %0. %1’i 7-8 katlı ve %23.5 Şekil 7 Daire planının beklentileri karşılayıp karşılamadığı.9’u 1 daire olduğunu belirtmiş lerdir. %27.4’ü 2.Taksit ödeme zamanlarının ödeme gücüne ve şartlarına uygunluğu 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 42.2’si 5-6 katlı.6 21. %66’sı 4. Oturduğunuz dairenin planı beklentileriniz ve gereksinimlerinizi karşılıyor mu? 35.8 farklı ödeme planları uygulandı.

3 az bilgilendirildim ve %41 bilgilendirilmedim şeklindedir. %39. %18.9 vardı.4 müteahhitleri hiç görmedim ve %30.8 hayır yapmadım. %41. %30. “ şi yapacak aday müteahhitlerle tanıştırıldınız mı? Müteahhit hakkında bilgilendirildiniz mi?” sorusuna verilen yanıtların dağılımı Şekil 8.9 çok bilgilendirildim. “Taksitlerin zamanında ödenmemesi inşaat yapım süresini etkiler mi?” sorusunun yanıtları %37 hayır ve % 63 evet olarak alınmıştır.3 Şekil 8 Müteahhit hakkında bilgi edinme. %33.1 kısmen ve %24. %2.8 bu konuda hiçbir fikrim yok şeklinde gerçekleşmiştir.’de görüldüğü üzere. %22.8 5 10 15 20 25 30 35 40 45 24. “Üretim takvimi hakkında herhangi bir bilginiz var mıydı?” sorusu için verilen yanıtlar.3 ilgilenmedim şeklindedir.4 benim için fark etmez olarak gerçekleşmiştir. 355 .“Alternatif projeler arasından seçim yapma imkânınız oldu mu?” şeklindeki sorulara verilen yanıtların dağılımı.5 hayır ve %10. “Zemin etüd raporları hakkında bilgi sahibi misiniz?” sorusu için alınan yanıtların dağılımı. %54. %31. %70. Şartname ve müteahhit belirleme “TOK ’nin inşaat standartları ve teknik şartnameleri hakkında bilgilendirildiniz mi?” sorusunun yanıtlarının dağılımı. %35. %16. %22. Teknik bilgi edinebilme “ nşaatların denetlenmesi ile ilgili sorumlu mercilerin kimler olduğunu biliyor muydunuz?” sorusuna verilen yanıtlar.4 hayır.2 evet seçim yaptım. %3.8 müteahhitler ile tanıştık.5 kısmen olarak şekillenmiştir. %48.4 böyle bir şeyden haberdar değilim.8 41. şi yapan müteahhit hakkında bilginiz oldu mu? Bu konuda hiçbir fikrim yok Müteahhitleri hiç görmedim Müteahhitler ile tanışmadık Müteahhitler ile tanıştık 0 3.5 evet olarak şekillenmiştir.2 kısmen vardı şeklinde dağılmıştır. %5.6 bilgi sahibiyim.8 bilgilendirildim.9 yoktu ve %19. %24 müteahhitler ile tanışmadık.0 30.6 öyle bir seçenek yoktu ve %7.7 biraz bilgim var ve %23.9 evet. Yapım süresi “Sizce aylık taksit ödemesinin miktarı daha fazla olsa inşaat yapım süresi kısalır mı?” sorusunun yanıtlarının dağılımı %40.

“Beton kalitesi ve imalat kalitesi hakkında bilgilendirildiniz mi?” sorusu için alınan yanıtlar; %6,3 evet, %66,3 hayır ve %27,4 bu konu hakkında bilgim yok şeklindedir. “ nşaatın belirli aşamalarında diğer üyeler ile birlikte topluca inşaatları gezip görme fırsatınız oldu mu?” sorusu için alınan yanıtlar; %42,7 oldu, %47,9 olmadı ve %9,4 haber verilmedi şeklindedir.
Daire seçimi

Konut sahiplerinin dairelerini tercih etmelerindeki sebepler Şekil 9.’da gösterilmiştir.
Daire tercih sebepleri
Blok tercihi Manzara Cephe yönü (kuzey, güney vb.) Kat tercihi Ödeme tutarı ve seçenekleri Alan (m2) 0 5 10 15 20 25 6,5 9,7 13,4 17,2 25,3 28,0 30

Şekil 9 Daire tercih sebepleri. Şekil 9’da görüldüğü gibi TOK dairelerinin sahiplerinin daire seçiminde dikkat ettikleri unsurların sırasıyla %28 daire alanı, %25,3 ödeme tutarı, %17,2 kat tercihi, %13,4 cephe yönü, %9,7 manzara ve %6,5 blok tercihi olduğu belirlenmiştir.

Yaptıkları daire seçiminden memnun olup olmadıkları sorulduğunda konut sahipleri %23,3 çok memnun ve %50,5’i memnun olduğunu söylemiştir. %18,4’lük bir kısım memnun olmadığını belirtirken, %6,8’i benim için fark etmez yanıtını vermiştir.
Kullanım süreci

“Konutunuzun maliyeti ile kalitesini karşılaştırdığınızda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtlar Şekil 10.’da görüldüğü gibi; %45,4 çok iyi değil, ancak ödediğimiz parayı düşünecek olursak çok daha iyisi olabilirdi, %36,1 çok iyi değil, ancak bu paraya daha iyisi olamazdı ve %18,6 oldukça iyi şeklindedir.

356

Konut hakkındaki fikirler

Oldukça iyi

18,6

Çok iyi değil, ancak bu paraya göre çok daha iyisi olabilirdi Çok iyi değil, ancak bu paraya daha iyisi olamazdı 0 10 20 30

45,4

36,1

40

50

Şekil 10 Sahip olunan konutlar hakkındaki fikirler.

“Kullanma süresince periyodik aralıklarla (1, 3, 6, 12, ay ve 3 yıl sonunda) yapı elemanları, donanımları, armatürleri, malzemeler ve işçilik kalitesini belirlemeye yönelik size her hangi bir anket uygulandı mı?” sorusu için alınan yanıtların dağılımı; %4,3 uygulandı, %86 uygulanmadı ve %9,7 ilgilenmedim şeklinde gerçekleşmiştir. Konutlarda karşılaşılan sorunlara verilen yanıtlar şekil 11.’de görüldüğü gibidir.

Karşılaşılan sorunlar
Kapı-pencere Boya, badana

9% 13%

5%

Mutfak dolabı, tezgâhı

18%
Elektrik tesisatı (prizler vb.)

13%

Su tesisatı (musluklar vb.) Yer döşemesi, kaplaması vb. Banyo, tuvalette bulunan lavabo, etejer vb Fayans işleri Radyatörler, kalorifer petekleri

13% 10%

11%

8%

Şekil 11 Konutlarda karşılaşılan sorunlar.

En fazla karşılaşılan sorunların başında %18 ile kapı ve pencereler gelmektedir. Kapı ve pencereleri %13’er oranlarları ile banyoda bulunan lavabo, etejer vb., yer döşemesi, kaplaması vb. ve boya, badana imalatları izlemektedir. Elektrik tesisatı %11, su tesisatı %10, fayans işleri %9 banyo dolabı, tezgâhı %8 ve radyatörler, kalorifer petekleri %5 ile karşılaşılan sorunlar arasında yer almaktadır. Konut sahiplerine hangi iş kalemlerinin onarım-tadilatı için ne kadar ek masraf yaptıkları sorulduğunda alınan yanıtlar Tablo 3.’de gösterilmiştir. En fazla tadilatonarım yaptırılan iş kalemi daire sahiplerinin %26sı ile kapı ve pencerelerdir. Boya, 357

badana %23 ile ikinci sırada yer almaktadır. Bunu %21 ile banyo, tuvalette bulunan lavabo, etejer vb. tadilatları izlemektedir. Ancak boya, badana için yapılan harcama miktarı kapı-pencereden daha fazladır. Tablo 3 Onarım-tadilat yapılan iş kalemleri ve masrafları. Kişi Sayısı ve Toplam Onarım Masrafı (YTL) %’si Boya, badana 25 (%26) 19.548,00 Kapı-pencere 28 (%23) 14.340,00 Banyo, tuvalette bulunan lavabo, etejer vb. 23 (%21) 13.150,00 Yer döşemesi, kaplaması vb. 17 (%16) 11.275,00 Fayans işleri 13 (%12) 6.195,00 Mutfak dolabı, tezgâhı 10 (%9) 5.700,00 Su tesisatı (musluklar vb.) 21 (%2) 5.400,00 Elektrik tesisatı (prizler vb.) 14 (%1) 2.230,00 Radyatörler, kalorifer petekleri 7 (%0,6) 920,00 Anket uygulanan kişilerin verdikleri yanıtlara göre iş kalemlerine harcanan ortalama onarım-tadilat masrafları şekil 12’de gösterilmiştir. Şekil 12. incelendiğinde en fazla ek harcama yapılan iş kaleminin 781,92 YTL ile boya, badana olduğu görülmektedir. Yer döşemesi, kaplaması vb. 663,24 YTL ile boya, badana masraflarını izlemektedir. Bu iş kalemlerinin ardından banyo, tuvalette bulunan lavabo, etejer vb., mutfak dolabı, tezgahı ve kapı-pencere gelmektedir. En az ek masraf yapılan iş kalemi ise radyatörler, kalorifer petekleridir.
Ortalama onarım-tadilat masrafları (YTL)
Radyatörler, kalorifer petekleri Elektrik tesisatı (prizler vb.) Su tesisatı (musluklar vb.) Fayans işleri Kapı-pencere Mutfak dolabı, tezgahı Banyo, tuvalette bulunan lavabo, etejer vb. Yer döşemesi, kaplaması vb. Boya, badana 0 100 200 300 400 500 600 700 131,43 159,29 257,14 476,54 512,14 570 571,74 663,24 781,92 800 900

Şekil 12 Ortalama onarım-tadilat masrafları.

“Daire teslim edildiğinde çevre düzenlemesinin olup olmadığı” sorulduğunda konut sahiplerinden %82’si çevre düzenlemesinin olmadığını belirtmişlerdir.

358

Çevre düzenlemesi
18%

Evet Hayır

82%

Şekil 13 Çevre düzenlemesine ilişkin yanıtlar.

Daire sahiplerine “TOK bölgesinde asfalt yol olup olmadığı” sorulduğunda alınan yanıtların %54’ü evet iken, %46’sı hayırdır.
Asfalt yol durumu

Evet

46%

Hayır

54%

Şekil 14 Asfalt yola ilişkin yanıtlar.

“TOK bölgesinden şehir/ilçe merkezine ulaşım sorunu olup olmadığı” sorulduğunda daire sahiplerinin %61’i hayır yanıtını vermiştir.
Ulaşım sorunu

39%
Evet

61%

Hayır

Şekil 15 Ulaşım sorununa ilişkin yanıtlar.

Anket uygulanan daire sahiplerine “TOK yakınında sosyal ihtiyaçların giderilebileceğ i mekânların olup olmadığı” sorulduğunda ankete katılanların %76’sı bu tür mekânların olmadığını belirtmişlerdir. Konut sahiplerinin %76’sı TOK yakınında alışveriş merkezi, semt pazarı, market vb. yerlerin mesafesinin uygun olmadığını söylemiş lerdir. 359

Alışveriş merkezi, semt pazarı, market vb. yerlerin mesafesinin uygunluğu 24%

Evet Hayır

76%

Şekil 16 Alışveriş merkezi, semt pazarı, market vb. yerlerin mesafesine ilişkin yanıtlar.

Ankete katılanların %74’ü TOK yerleşim bölgesinde mevcut otoparklar bulunduğunu ifade etmiş lerdir.
Mevcut otopark durumu 26%

Evet Hayır

74%

Şekil 17 Mevcut otopark durumuna ilişkin yanıtlar.

Sonuçlar
Yapılan çalışmanın sonucunda elde edilen bulgulara dayanarak aşağıdaki çıkarımlar yapılabilir; • Konut sahiplerinin yaklaşık üçte biri beş yıldan az süredir büyük şehirde yaşamaktadır. Bu saptama “köyden kente göç” olarak ifade edilen daha küçük ve kırsal alanlardan büyük şehirlere nüfus hareketinin halen güncelliğini sürdürdüğüne karşılık gelmektedir. • Anket uygulanan konut sahiplerinin %40’a yakını yüksek tahsilli olup eğitim düzeyi düşük (okuryazar ve ilkokul mezunu) olanların oranı %15’e varmamaktadır. Profil, genel olarak orta ve yüksek derecede eğitim almış kişilerden oluşmuştur. • Anket uygulanan daire sahiplerinin %30’u 3 ve daha fazla çocuk sahibidirler. Hanedeki fert sayısı ile konut özelliklerinin çok yakından ilişkisi bulunması bağlamında çok çocuklu ailelerin çoğunlukta olmaması, TOK konutlarının sınırlı ferdi olan ailelerce daha çok tercih edildiği anlamına gelebilir. 360

• •

• • •

• •

Aile fertlerinden %60’a yakın bir oranda tek çalışan bulunması, iki çalışan bulunan ailelerin %30’dan az olması halen babaerkil düzenin devam ettiği, hanımların büyük oranda çalış madığı ve gelir kaynağı sayısının düşük olduğu sonuçlarına varmaktadır. Konut sahipleri gelirlerine göre ayrıldığında %78’lik bir dilim 750-3000 YTL aylık gelir grubuna dâhil bulunmaktadır. Bu değerler anket uygulanan kişilerin orta düzeyde gelire sahip olduklarını göstermektedir. Sahip olunan konutun tercihinde önemli bir kriter, konutların çalışan fertlerin işyerlerine yakınlığıdır. Anket uygulanan daire sahiplerinin %55’i evlerine 0-10 km mesafedeki işyerlerinde çalış maktadırlar. Konut sahiplerinin daire alanı konusundaki tercihleri genellikle büyük alanlı dairelerden yana olmuştur. %50 civarındaki bir dilime giren kişiler 100 m2 ve daha büyük alanlı konutlarda oturduklarını ifade etmişlerdir. Buradan her ne kadar aile fert sayısı çok olmasa da geniş alanlı konutların tercih edilmesi “Türk halkının geleneksel geniş alanlı konut tercihi” saptamasına paralellik arz etmektedir. Konut sahiplerinin TOK dairelerinin taksit miktarlarının ödeme gücüne ve şartlarına uygunluğu konusunda %80 mertebesinde uygunluk fikrinde oldukları belirlenmiştir. Buradan genel olarak ödeme gücüne uygun meblağlarda taksitlendirme yapıldığı sonucu çıkarılabilir. Taksit ödeme zamanlarının ödeme gücüne ve şartlarına uygunluğu konusunda da %80’e yakın uygun bulunduğu ifadesi alınmıştır. Konut sahiplerinin %62’si ödeme güçlerin göre farklı taksit miktarı, ödeme süresi ve ödeme yapma ile ilgili sorun yaşanmadığını, %30’a yakını buna yakın bir duruma geldiklerinde ödeme planlarını değiştirdiklerini ifade etmiştir. Kalan dilimdekiler bu durumlardan biri ile karşılaştıklarını ve taksit miktarına gecikme zammı uygulandığını ya da kendilerine uyarı yapıldığını ifade etmişlerdir. Buradan önemli bir çoğunluğun taksit miktarı ve adedi konusunda büyük sıkıntılar yaşamadığı sonucu çıkarılabilir. Anket uygulanan daire sahiplerinin %60’a yakını 3-4 katlı bloklarda yaşamaktadırlar. Bu verilere göre yüksek (4’ten fazla katlı) bloklar daire sahipleri tarafından büyük oranda tercih edilmemektedir. Bu bulguda projelerin gerçekleştirildikleri bölgelerdeki imar uygulamalarının da etkisi bulunduğu düşünülmektedir. Konut sahiplerinin %70’e yakını bir katta 4 daire bulunan kat planlı bloklarda oturmaktadırlar. Anket uygulanan daire sahiplerinin %65’e yakını, oturdukları dairenin mimari planının beklenti ve gereksinimlerini karşıladığını ifade etmektedirler. Konut sahiplerinin ancak %22’si alternatif projeler arasından seçim yapma imkânları olduğunu ifade etmektedir. Kalan önemli bir bölüm böyle bir seçim yapma imkânları olmadığını belirtmiş lerdir. Bu durum, TOK toplu konut arzının halen talebi tam olarak karşılamadığını, ödeme şartları uygun bulunan projelerin diğer seçeneklere itibar edilemeden talep gördüğünü işaret etmektedir. Anket uygulanan daire sahiplerinin ancak %25’i, TOK ’nin inşaat standartları ve teknik şartnameleri hakkında bilgilendirildiğini ifade etmektedir. Konut sahiplerinin %4’ü inşaatı yapacak aday müteahhitler ile tanıştığını, %24’ü bu müteahhitler ile tanış madığını, %41‘i müteahhitleri hiç görmediğini

361

• • • • • •

ifade etmektedirler. Bu durum taahhütçü firmalarla son kullanıcı mal sahipleri arasında önemli bir iletişim eksikliği bulunduğu anlamına gelmektedir. Daire sahiplerinin ancak %25’i aylık yapılan taksit ödemesinin miktarının daha fazla olmasının inşaat yapım süresini kısaltabileceğini düşünmekte kalan %75’e yakın dilim taksit miktarının artırılmasının teslim süresine olumlu katkısı bulunmayacağını düşünmektedir. Anket uygulanan daire sahiplerinin %63’ü taksitlerin zamanında ödenmemesinin inşaat yapım süresini etkileyeceğini düşündüklerini ifade etmişlerdir. Daire sahiplerinin yarıya yakını üretim takvimi hakkında herhangi bir bilgileri olmadığını ifade etmişlerdir. Anket uygulanan daire sahiplerinin %70’i inşaatların denetlenmesi ile ilgili sorumlu mercilerin kimler olduğunu bilmediklerini ifade etmişlerdir. Anket uygulanan daire sahiplerinin ancak %6’sı zemin etüd raporları hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtmiştir. Daire sahiplerinin ancak %6’sı beton kalitesi ve imalat kalitesi hakkında bilgilendirildiğini ifade etmektedir. Ankete katılan daire sahiplerinin %43’ü inşaatın belirli aşamalarında diğer üyeler ile birlikte topluca inşaatları gezip görme fırsatı olduğunu ifade etmiştir. TOK dairelerinin sahiplerinin, daire seçiminde dikkat ettikleri unsurların sırasıyla %28 daire alanı, %25 ödeme tutarı, %17 kat tercihi, %13 cephe yönü, %10 manzara ve %7 blok tercihi olduğu belirlenmiştir. Daire sahiplerinin %18’lik bir kısmı yaptıkları daire seçiminden memnun olmadıklarını ifade ederken kalan önemli bir dilimdekiler daire seçimlerinden memnun olduklarını ya da bir şikâyetleri olmadıklarını ifade etmişlerdir. Daire sahipleri, konutlarının maliyeti ile kalitesini karşılaştırdıklarında; %45 “çok iyi değil, ancak ödediğimiz parayı düşünecek olursak çok daha iyisi olabilirdi”, %36 “çok iyi değil, ancak bu paraya daha iyisi olamazdı” ve %19 “oldukça iyi” şeklinde yorum yapmaktadırlar. Ankete katılan daire sahiplerinin ancak %4’ü kendilerine dairelerini kullanma süresince periyodik aralıklarla yapı elemanları, donanımları, armatürleri, malzemeler ve işçilik kalitesini belirlemeye yönelik bir anket uygulandığını, kalan önemli bir kısım ise uygulanmadığını ifade etmektedirler. Daire sahiplerinin en fazla karşılaştıkları sorunların başında %18 ile kapı ve pencereler gelmektedir. Kapı ve pencereleri %13’er oranlarları ile banyoda bulunan lavabo, etejer vb., yer döşemesi, kaplaması vb. ve boya, badana imalatları izlemektedir. Elektrik tesisatı %11, su tesisatı %10, fayans işleri %9 banyo dolabı, tezgâhı %8 ve radyatörler, kalorifer petekleri %5 ile karşılaşılan sorunlar arasında yer almaktadır. En fazla tadilat-onarım yaptırılan iş kalemi, daire sahiplerinin %26’sı ile kapı ve pencerelerdir. Boya ve badana işleri %23 ile ikinci sırada yer almaktadır. Bunu %21 ile banyo, tuvalette bulunan lavabo, etejer vb. tadilatları izlemektedir. En fazla ek harcama yapılan iş kaleminin 781,92 YTL ile boya, badana olduğu görülmektedir. Yer döşemesi, kaplaması vb. 663,24 YTL ile boya, badana masraflarını izlemektedir. Bu iş kalemlerinin ardından banyo, tuvalette bulunan lavabo, etejer vb., mutfak dolabı, tezgahı ve kapı-pencere tadilatları gelmektedir. En az ek masraf yapılan iş kalemi ise radyatörler, kalorifer petekleridir.

362

• • • • • •

Ankete katılan daire sahiplerinin %82’si, daireleri teslim edildiğinde çevre düzenlemesinin yapılmamış olduğunu belirtmektedir. Daire sahiplerinin %46’sı TOK bölgesinde asfalt yol olmadığını belirtmektedirler. Daire sahiplerinin %61’i TOK bölgesinden şehir/ilçe merkezine ulaşım sorunu bulunduğunu ifade etmektedirler. Ankete katılan daire sahiplerinin %76’sı TOK yakınında sosyal ihtiyaçların giderilebileceği mekânların olmadığını belirtmiştir. Konut sahiplerinin %76’sı TOK yakınında alışveriş merkezi, semt pazarı, market vb. yerlerin mesafesinin uygun olmadığını söylemiş lerdir. Ankete katılanların %74’ü TOK yerleşim bölgesinde mevcut otoparklar bulunduğunu ifade etmişlerdir.

Çalış madan elde edilen verilere göre, konut sahibi olacak kimselerin orta halli olmaları ve çoğunlukla tek kaynaktan gelir sağlıyor olmalarına rağmen yaptıkları yıllar süren yatırımlar (TOK ’den konut edinmek) konusunda gerekli ilgi ve araştırma çabaları içinde olmadıkları, TOK ’nin de bu bağlamda bilgilendirme yapmak için önemli bir girişim içinde bulunmadığı izlenimi edinilmektedir. Teslim aşamasında altyapı çalışmalarının ve ulaşım ihtiyaçlarının giderilmemiş olması önemli sıkıntılara yol açabilecektir ve yerel idarelerle gereken uyumda bir işbirliğinin sağlanamadığını işaret etmektedir. Konut sahiplerinin TOK ’yi tercih etmelerinin başta gelen sebeplerinin daire alanları ve taksit ödemelerinin uygunluğu olduğu belirlenmiştir. Daire sahiplerinin yarısından fazlası, mevcut daireler arasından seçim yapma imkânlarının olmadığını ifade etmekte, oturdukları dairelerin beklentilerini ve gereksinimlerini karşıladığını düşünmektedirler. TOK ’nin inşaat standartları, teknik şartnameleri ve müteahhitler ile üretim takvimi hakkında konut sahiplerinin çoğunluğunun herhangi bir bilgisi olmadığı anlaşılmıştır. nşaatların denetlenmesi, zemin etüdü raporları ve beton kalitesi konularında da anket uygulanan kişilerin bilgilendirilmediği belirlenmiştir. Dairelerin kullanım sürecinde en çok karşılaşılan sorunlar; kapı-pencere, lavabo-etejer ve boya-badana uygulamaları oluşturmaktadır. Bunun dışında konut sahipleri çevre düzenlenmesinin yeterli olmadığını, sosyal ihtiyaçların karşılanabileceği alanların yerleşim bölgesine uzak olduğunu ve ulaşım sorunu yaşadıklarını belirtmişlerdir. Farklı şehir ve projelere göre konut sahiplerinin azımsanamayacak bir bölümü, kullanıma başlamadan önce ya da hemen kullanıma başladıkları sırada ek yapım ve tadilat işleri yaptırdıklarını belirtmektedirler. Bu verilere göre, gerek ihale sürecinde gerek teslim ve kullanım aşamasında ek kalite maliyetleri ortaya çıkmakta, bu maliyetlerin nihai maliyet hesaplamalarında göz önüne alınması gerekmektedir. Basit bir hesapla anket uygulaması yapılan kimselerin sahip oldukları dairelerin alanları toplamı 11 370 m2, bu kişilerin oturmaya başlama sırasında yaptıkları toplam harcama 78 758 YTL olmak üzere; metrekare başına yapılan tadilat harcaması (78 758 YTL / 11 370 m2 =) 6,93 YTL/m2 düzeyini bulmaktadır. Bu yaklaşık değer 100 m2’lik bir konut için 693 YTL/daire tadilat (yani kalite) masrafı daha yapılması gerekeceğ i sonucuna varmaktadır. Bu değer kaba bir yaklaşımla, literatür taraması kısmında 363

toki. Gazi Üniversitesi. A. PARADOKS Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi (e-dergi). No:549. Ankara. Gazi Kitabevi. (1999) Yapı Kalitesi Elde Etmede Kullanım Sorunları Girdisi..org. YapıWorld. No:3.118.toki. Boydaş E.gov. (1998) ISO 9000 Kalite Güvence Sistemleri. s.K. pp 199-205. pp 137-157.paradoks.S.T.tr/programlar/anket/c_anket. (2002) Toplu Konutlarda Yapı Bileşenlerinin Kalite Değerlendirmesi. (YIL) Türkiye’de Konut htiyacı ve Konut Finansmanı. Cilt:17. Kaynaklar Tosun. 2005. (2005) nşaat Sektöründe Kalite Yönetim Sistemi Uygulamaları. S. Bu karşılaştırmaya göre. Ankara. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi. Cilt 12. A.asp Web sitesi sitesi (2009a) (2009b) 364 . Gültekin. MPM Yayınları. Sayı:2.verilen Boydaş’ın bulguladığı konut inşaatlarında kalite için yapılan ortalama harcamaların toplam proje maliyetinin % 0. Fen Bilimleri Enstitüsü. R.73’ü olduğu değerine karşılık gelmektedir. (2007) Yapıda Kalite ve Üretim Kalitesizliğinin Maliyeti. Ankara.asp Başbakanlık Toplu Konut daresi Resmi http://www. No 1.gov. Bozkurt. Şenkaya. inşaatı gerçekleştiren firmaların yada kontrol edenlerin yerine getirmesi/getirtmesi gereken kalitenin. T. E. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. maliyeti konut sahiplerince teslimden sonra karşılanmaktadır. http://www. Ankara. E. Odaman. (2001) Türk Konut Sektörünün Bugünkü Durumu ve Yeni Konut Tipi Trendleri. Gültekin. ISSN 1305-797.R.tr/programlar/uygulamatakip/ilharita. Kanıt. Başbakanlık Toplu Konut daresi Resmi Web http://www.

satın alma kararında önemli bir rol oynamaktadır. Giriş Marka. rekabetin yoğun. yüklenici inşaat işletmeleri. Türk inşaat sektöründe faaliyet gösteren 71 yüklenici inşaat işletmesinde 16 sorudan oluşan kapsamlı bir anket çalışması gerçekleştirilmiş ve incelenen işletmelerin markalaşma stratejilerinin.Yüklenici nşaat şletmelerinde Markalaşma Süreci Gül Polat stanbul Teknik Üniversitesi nşaat Fakültesi Yapı şletmesi Anabilim Dalı Maslak. bazı değerlendirmeler yapılmıştır.tr GAP nşaat. anket. stanbul.com Ümit Dönmez Öz nşaat sektörü. markalaşma sürecinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerin neler olduğu ile ilgili bilgiler edinilmeye çalışılmış ve inşaat sektöründe markalaşmaya gerekli önemin verilmemesinin başlıca nedenleri hakkındaki görüşleri alınarak. rakiplerine karşı farklılık yaratarak rekabet avantajı oluşturabilmesi ve bu yolla devamlılığını sağlayabilmesi için marka oluşturması ve onu yönetmesi gerekmektedir. firmaların farklılık yaratma ve rekabet gücünü koruma amacıyla ihtiyaç 365 . Tüketicinin iş letmenin veya işletmenin sunduğu ürünün veya hizmetin markasını diğer markalardan kolayca ayırt edebilmesi. Kiyanly. Bu çalışmada. değerlerin ve vaatlerinin korunması olarak tanımlanabilir. Bu yetersizliğin başlıca nedeni ise. rekabet gücü. diğer sektörlerle kıyaslandığında halâ yetersiz kaldığı gözlenmektedir. 24469. nşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler. Marka haberdarlığının oluşturulmasında şüphesiz ki çeşitli kanallar aracılığı ile yapılan gerçek ve sanal reklâmlar oldukça büyük bir pay sahibidir. Marka yönetimi. Türkmenistan. nşaat sektöründeki markalaşma faaliyetleri. kâr marjlarının düşük. genel olarak. markanın sağlayacağı faydaların.edu. tüketicinin markadan haberdar olması ile sağlanabilir. Tel: +99324355096 E-posta: udonmez@gapinsaat. geçtiğimiz yıllara oranla daha yoğun bir biçimde yürütülüyor olsa da. Yoğun rekabet oramında iş yapmaya çalışan bir işletmenin. nşaat sektöründe son yıllarda yaşanan büyük ilerlemeler sonucunda ortaya çıkan yoğun rekabet ortamı. Bu durum ancak. Anahtar Sözcükler: Markalaşma. risklerin ve belirsizliklerin yüksek olduğu bir sektördür. gerek işletmelerini gerekse de sundukları ürün ve/veya hizmetleri markalaştırarak farklılık yaratmak ve bu yolla rakiplerine karşı rekabet avantajı yaratmaya çalışmaktadırlar. Tel: (212) 285 37 37 E-Posta: polatgu@itu. Onshore Gas Terminal Project. satışlarını ve dolayısıyla kâr marjlarını yükseltebilmek amacıyla. inşaat sektörünün kendine has özellikleridir. bir işletmenin veya işletmenin sunduğu ürünün ya da hizmetin benzerlerinden farklılığını ortaya çıkaran araçtır. en basit ifadeyle.

vb. kinci olarak. sayılar. baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir”. kişiliğini ve vaatlerini de ifade eden kurumsal bir kimlik haline gelmiştir. şin özünde. Bu amaçla. “Markaları ne başarılı yapar?” sorusunun cevabı ise oldukça geniş olacaktır ama işin temelinde bir tek kural vardır. ürünün. kişi adları dahil. ön plana çıkarılacak özellik iyi belirlenmeli. markanın değerlerinin ve verdiği sözlerin korunması olarak tanımlanabilir (Nicolino. Marka yönetiminde yapılması gereken ilk iş. ayırmaç (logo). şekil. şekiller. Bunun gibi bir tekdüzenin firmanın bütün ürünlerini yansıtmakta eksik kalabileceği düşüncesiyle. Türk inşaat sektöründe faaliyet gösteren yüklenici inşaat işletmelerinin markalaşma stratejileri. isim. varsa sektördeki diğer ürünlerden farkı. o da açıklıktır. 1990). markalaşma sürecinde gerçekleştirdikleri aktiviteler ve inşaat sektöründe markalaşmaya gerekli önemin verilmemesinin nedenleri hakkında bilgi edinmek ve edinilen bu bilgilerin değerlendirilmesidir. Günümüzde marka kavramı. tüketicinin ilgisini cezbetmeyecek. 1994). Marka Kavramı Marka. malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen. yoksa ilgili kitleye hitap eden herhangi bir özelliği vurgulanmalıdır.duydukları uygulamalarda da bazı değişikliklerin oluşmasına neden olmuştur. Marka yöneticileri haftalar hatta aylar süren toplantılar sonucu markalaşma kararlarını alırken tüketiciler bir malı satın alırken anlık karar verirler (Haig. özellikle sözcükler. Marka Türleri Firmaların büyük bir kısmı ürünlerini veya hizmetlerini tek bir isim altında tutmaktan kaçınırlar. 2000). Markalama türleri konusunda çeşitli görüşler mevcut olmakla beraber. 2004). Türk Patent Enstitüsü marka kavramını şu şekilde tanımlamıştır: “Bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla. Markalaşma ve Marka Yönetimi Marka yönetimi. en genel ifadeyle. işletmenin ana prensiplerini yansıtan ana marka şemsiyesi altında çeşitli alt markalar oluşturularak bu markalar tek başına veya hep beraber piyasaya sunulur (Laforet ve Saunders. harfler. Markalaşma da bu uygulamalardan sadece bir tanesidir. markayı farklı olmaktan çok sıra dış ı yapacak ya da çok geniş olup da mesajı silikleştirecek bir özellikten kaçınılmalıdır. 2002). genel kabul gören görüşler şu şekildedir: 366 . yukarıdaki tanımlamalardan daha da geniş bir çerçeveye sahiptir. marka sadece bir işletmeyi diğerlerinden ayıran bir özellik olmayıp. markanın hedef kitlesinin belirlenmesi ve bu hedef kitlenin temel özellik ve ihtiyaçlarının tespit edilmesidir. bu araç ürünü ya da hizmeti kesin olarak benzer ürün veya hizmetlerden ayırmalıdır. doğru iletişim kanallarını kullanarak doğru şekilde kurgulanmış mesajı doğru kişilere ulaştırmak olacaktır (Ellwood. Ardından yapılması gereken ise. sade bir dille anlaşılır olarak vermek gerekir. aynı zamanda işletmenin benliğini. Tüketiciye iletilmek istenen mesajı. Bu çalışmanın temel amacı. tüketiciyi soğutacak. Şöyle ki. 71 yüklenici inşaat işletmesinde 16 sorudan oluşan kapsamlı bir anket çalış ması gerçekleştirilmiştir. Öyle ki. satılan ürünün ya da hizmetin farklılığını ortaya çıkaran bir simge. gibi bir araçtır (Aaker.

insanların zihinlerinde yürüttükleri bu işlemi kaynak alıp çalışmalarını önce bilinen sonra da kabul edilebilir ve satın alınan marka olmak yolunda yapmaktadırlar. Aksine tüketicinin izleniminin farklı ürünlerde aynı kalmaması için aydınlatılması söz konusudur (Besen. işletmeye rekabette büyük bir avantaj sağlayacaktır (Serin. Gizli Markalama Bu yöntem. 1984). ürününü daha kolay kabul ettirmesi sağlanabilir. Markanın adı. Gizli markalamanın amacı ise. 2002). Bu sayede. Bu durumda ana marka yavaş yavaş ortadan kaldırılarak yan markanın konumu daha da belirginleştirilmelidir (Besen. 2002). 2005). bazı markalar insanların söyledikleri ilk markalar olurlar. 2002). tüketicilerin satın alırken ürünleri aklında mantıksal olarak bazı sınıflara ayırdığını ileri sürmüştür. en temel olarak tüketicinin işletmenin veya işletmenin sunduğu ürün veya hizmetin markasını diğer markalardan ayırt edebilmesidir. nsanların düşünmeden ilk olarak söyledikleri markalar rekabette bir adım öne geçmiş olurlar ve tüketicinin satın alırken tereddütte kaldıkları durumda belirleyici rol oynarlar. Yine de son tercih her zaman tüketiciye aittir ve bir nokta da bu tercihi kişisel ve davranışsal özellikler neticelendirir. nsanlar bu ayrım sonucunda tercih ettikleri markayı alma konusunda son kararlarını verip alışverişlerini gerçekleştirmektedirler.Tekil Markalama Bazı şirketler yeni pazarlara açılırken. Son aşamada ise kabul edilebilir markaları satın alınan ve alınmayan olmak üzere ayırmaktadırlar (Hoyer. Marka Haberdarlığı Tüketicinin satın alma kararında büyük öneme sahip olan marka haberdarlığı. en başta markanın adı belirler. 367 . reddedilen ve kabul edilebilir olarak sınıflamaktadır. nsanların zihinlerinde yakın belirginlikte bulunmalarına rağmen. Daha sonra bilinen markaları önemsenmeyen. bambaşka amaçları olan farklı ürünlerin üreticilerde aynı çağrışımı yapmaması için alt markaların kullanılmasıdır. Tüketicinin gerek işletmenin gerekse de ürünün markasından haberdar olmasında gerçek veya sanal reklamlârın da büyük bir rolü vardır. Markanın bilinirliğini. Şüphesiz firmalar da. bilinen ana markanın. Gizli markalamada tüketicinin aldatılmasına yönelik bir durum söz konusu değildir. Hoyer (1984). Bazen ürünün markası firmanın markasından daha bilinir bir hal alabilmektedir. Bu durum. ana üreticinin markası ile üretilen ürünün markasının aynı anda piyasaya sunulmasıdır. sağlam bir pazar konumu oluşturmak amacıyla daha önceden bilinirliği kanıtlanmış olan firma markalarını koruyarak yeni pazara giriş yaparlar (Besen. satılan ürün veya hizmetin tüketicinin zihninde bir takım fikirler ve duygular uyandırması sayesinde başarılabilir. ilgisiz. Tüketiciler ilk olarak markaları bilinen ve bilinmeyen olarak ayırtmaktadırlar. Ayırt edilebilirliğin sağlanması ise. Karma Markalama Karma markalamada yöntem. markayı dünyanın her yerinde temsil eden simgedir ve aynı zamanda firmanın kişiliğini de ortaya koyar (Ellwood. 2002). ürün yelpazesi geniş olan firmalar tarafından kullanılabilmektedir.

Ülkemizdeki ise son yıllarda yaşanan gelişmelerden 1999 yılındaki büyük depremler. nternet sitelerini hedef müşterilerine daha cazip gelecek biçimde tasarlamakta. geçtiğimiz yıllara oranla daha yoğun bir biçimde yürütülmektedir. Az sayıda elemana sahip olsa da. Bugün yalnızca ABD’de yaklaşık 206 milyon internet kullanıcısı bulunmaktadır. Bu farklılığı yaratmanın yollarından bir tanesi de markalaşmadır. 2000). firmalarının güçlü olduğu yanları ön planda tutarak tanıtımlarını yapmaktadırlar (Andi. Dünyada inşaat firmalarının markalaşmak konusunda ne gibi açılımlar gerçekleştirdiklerini ortaya çıkarabilmek amacıyla konu ile ilgili yapılan çeşitli araştırmalar ve bu araştırmalarda elde edilen bilgiler şu başlıklar altında özetlenebilir: • Markalaşma konusunda az da olsa iş ile ilgili profesyonel ekiplerin çalışmaya başladığı ama yine de planlamanın yüksek bir oranda üst yönetim tarafından gerçekleştirildiği görülmüştür. bugün dünya çapında firmaların en çok tercih ettiği markalaşma stratejilerinden birisidir. Bu konuda sayı bakımından en iyi durumda ise yüklenici inşaat işletmeleri bulunmaktadır. firmanın uzmanlık alanı. firmalarını. inşaat sektörünü de etkilemiştir. Bu imkânlar zaman içerisinde gelişerek internet üzerinden ev. inşaat sektöründeki markalaşma faaliyetleri. Çağımız tüketici toplumu da bu gelişime çok çabuk ayak uydurdu. rekabetin yoğun. Bu sektörde faaliyet gösteren yüklenici inşaat işletmeleri. 2008). inşaat sektöründe markalaşma faaliyetleri. nşaat Sektöründe Markalaşma ve Marka Yönetimi nşaat sektörü. firmaların bir pazarlama ve markalaşma bölümleri veya bununla ilgilenen kişiler bulunmaktadır.nternet Politikası 1969’da internetin ABD’de kullanılmaya başlamasıyla beraber. insanlar için pek çok yeni imkânlar doğdu. 1998). bugüne kadar yapmış olduğu işler ve bunun gibi önemli firma bilgilerine erişebilmektedir. Şirketlerin bir internet stratejilerinin olmasının en önemli nedeni de. ürünlerini veya hizmetlerini farklılaştırmalı ve tüketicinin aklında güven ve statü imajı yaratmalıdırlar. Markalaşmaya ayrılan bütçe ise sınırlı da olsa çoğu firma bu konuya bir bütçe ayırmaktadır. Bugün bir firma hakkında bilgi almak isteyen kişiler firmanın internet sitesini ziyaret ederek. diğer sektörlere kıyasla oldukça yetersiz kalmaktadır. kâr marjlarının düşük. tercihlerine burada karar veriyor ve buradan alışveriş yapıyorlar. araba alım satımına kadar geldi. Bilgi teknolojisinin gelişimi insanların hayatlarını etkilediği gibi. Marka izleniminin artması için çok ziyaret edilen sitelere reklâmlar vermek. Ülkemizde ise bu sayı 16 milyona kadar ulaşmıştır (Central Intelligence Agency. nsanlar bugün ne aramak isterlerse internette arama yapıyor. Eğer markanın erişilebilir olması isteniyorsa internetin içinde olunması hayati bir meseledir. insanların interneti sıklıkla kullanmalarıdır (Nicolino. risklerin ve belirsizliklerin yüksek olduğu bir sektördür. • • • Tüm bu olumlu gelişmelerin aksine. ekonomik krizler ve dalgalanmalar. Firmaların markalaşma ile ilgili uzun vadeli planlar bulunmamaktadır. rakiplerine karşı rekabet avantajı sağlamak istiyorlarsa. Artan rekabet ortamı ile birlikte. Tabii ki firmalar da bu kolay ulaşımı bir avantaj haline getirmek için ellerinden geleni yapmaktadırlar. 368 .

inşaat yapan firma sayısının yüksek olması. Türk inşaat firmalarındaki ürün odaklı sistemin yanı sıra. reklâm bütçesini etkileyen faktörler. Anket temel olarak iki bölümden oluşmaktadır. firmanın bugüne kadarki toplam cirosu. 2004). pek çok dış örnekte olduğu gibi yetersizdir ve firmanın diğer organları ile bir bütünlük oluşturamamaktadır. Sektörde geliş menin sağlanması ve marka etkinliğinin artırılabilmesi ancak bu eksiklerin giderilmesi halinde mümkün olacaktır. Bu süreçler: 1) markalaşma ve marka yönetimi konusunda kapsamlı bir literatür araştırmasının yapılması. Bu amaçla. markalaşma sürecinde gerçekleştirdikleri aktiviteler ve inşaat sektöründe markalaşmaya gerekli önemin verilmemesinin nedenleri hakkında bilgi edinmek ve edinilen bu bilgilerin değerlendirilmesidir. gereksiz ve büyük ölçekli yatırımlar inşaat sektörünü zor durumda bırakmıştır (Binark. Birinci bölümdeki sorular ile kısaca. bilinçli yönetimlerin noksanlığı. ikinci bölümde bulunan 8 soru ile ise firmanın markalaşma ve marka yönetimi sürecinde gerçekleştirdiğ i faaliyetler hakkında bilgi edinilmesi hedeflenmiştir. kullanılan reklâm kanalları ve bunların toplam reklâm bütçesi içerisindeki payları. 2) anket sorularının hazırlanması. işveren profili. firma tarafından bugüne kadar tamamlanmış projelerin türleri. kinci bölümde ise. Anlaşılacağı üzere. Araştırma Yöntemi Bu çalış manın temel amacı. teknoloji vb. Birinci bölümde bulunan 8 soru ile firma hakkında genel bilgiler öğrenilmeye çalışılmış. firmanın sahip olduğu uluslararası kalite belgeleri. sitenin ne sıklıkla güncellendiği. firmanın internet sitesinin olup olmadığı ve eğer var ise kaç yıldır kullanımda olduğu. Türk inşaat firmalarının yegâne önem verdikleri konu sadece son üründen yani fiziki olarak yapının kendisinden oluşmakta yapıyı oluşturan emek. ve uluslararası projelerde yer alıp almadıkları hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. firmada çalışan teknik ve idari personel sayısı. Türk firmalarında eksik olan temeller. Mühendis yoğunluklu bu organizasyon. 2001). Türk inşaat firmalarının marka ve markalaşmaya bakış açılarına gelince.. ve inşaat firmalarının 369 . Özellikle depremlerden sonra inşaat sektörünün lokomotifi durumunda bulunan konut sektörüne ve konut inşaatı yapan firmalara halkın bakış açısı önemli ölçüde ve olumsuz yönde değişmiştir. firmanın bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu projelerde üstlendiği görevler. Türk firmalarında marka ve markalaşma konusunda alınması gereken daha uzun bir yolun bulunmaktadır. aktivitelere gereken önem verilmemektedir. inşaat sektörünüm organizasyon yapısı da bu anlayış ının bütünüyle kavranmasını güçleştirmektedir. yeni anlayış lara yol vermekte yavaş davranmakta ve ürünün iyi yapıldığı takdirde müşteri bulabileceği görüşüne sahip bulunmaktadır (Dikmen ve diğ. Anket tasarımı iki ana süreçten oluşmaktadır. marka kavramına karşı yüzeysel bakış ve üretim odaklı anlayıştır. göç eden nüfusa karşılık bunları idame ettirecek endüstri ve sanayinin bulunmayış ı. reklâm yaparken hitap etmeye çalıştıkları hedef kitlenin olup olmadığı. firmayı markalaşmaya iten nedenler. katıldıkları ihalelerin usulleri. Sonuç olarak. Türk inşaat sektöründe faaliyet gösteren yüklenici inşaat işletmelerinin markalaşma stratejileri. firmanın markalaşma stratejisi. 71 yüklenici inşaat işletmesinde kapsamlı bir anket çalışması gerçekleştirilmiş ve incelenen işletmelerin markalaşma ve marka yönetimi sürecinde gerçekleştirdiği faaliyetler ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir.

) Konut ve toplu konut projeleri Ticari yapılar (Ofis.000 Proje türleri Endüstriyel yapılar (Fabrika. ankete katılan firmalar arasında. ankete katılan firmaların geniş bir yelpazeden seçilmiş olması gerekmektedir. Tablo 1’de özetlenmiştir. Tablo 1’de görüldüğü üzere. Tablo 1 Ankete Katılan Firmaların Genel Özellikleri. Bunun yanısıra. Türkiye Müteahhitler Birliği’ne üye olan yüklenici inşaat firmaları arasından tesadüfi olarak seçilen 100 tanesine elektronik posta. faks veya yüzyüze mülâkat yöntemi kullanılarak ulaştırılmıştır. Ankete katılan firmaların genel özellikleri.) Altyapı projeleri hale usulleri Herkese açık ihale Belirli istekliler arasında ihale Pazarlık usulü Projelerdeki konumu Malsahibi Ana yüklenici Alt yüklenici Ortaklık şveren profili Kamu Kamu ve özel Özel Uluslararası kalite belgeleri ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 Uluslararası projelerde görev alıp almadığı Evet Hayır Firmaların Yüzdesi (%) 18 23 14 45 18 11 22 33 16 60 73 60 47 62 75 68 33 39 90 40 49 31 35 34 79 54 54 92 8 Anket sonuçlarını yorumlarken genellleme yapılabilmesi için. Genel Özellikler Teknik ve idari personel sayısı 1-24 25-49 50-99 100-500 Toplam ciro (Milyon $) 0-50 50-100 100-500 500-1.000 >1. Anket Sonuçları ve Değerlendirme Hazırlanan anketler. okul. Gönderilen 110 adet anketten 71 tanesi tam olarak cevaplanmış olarak geri dönmüştür. vb. sinema. vb. özellikle konut projeleri konusunda uzmanlaşmış olan 10 adet büyük çaplı inşaat firmasında da anket çalışması gerçekleştirilmiştir. depo. vb.) Özel yapılar (Hastane.markalaşma faaliyetlerine gereken önemi vermemelerinin nedenleri hakkında sorular sorulmuştur. 1 – 24 teknik ve idari personel istihdam eden küçük 370 . alışveriş merkezleri.

toplam cirosu 50 Milyon $’dan küçük olanlar da 1 Milyar $’dan büyük olanlar da mevcuttur. %41’i ise cirolarını arttırmak amacıyla markalaşma faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini belirtmiş lerdir. Ankete katılan firmaların %48’i tekil markalama stratejisini kullanarak firma isimlerini ön planda tutmayı. Anket sonucuna göre. Ankete katılan firmaların %90’u üstlendikleri projelerde ana yüklenici olarak. sosyal ve kültürel özelliklerine uygun olarak reklam yapıyoruz. %79’u ise ISO 9001 kalite belgesine sahiptir Ankete katılan firmların %92’si uluslararası projelerde görev almıştır. Firmalara kendilerini markalaşmaya yönelten başlıca nedenler sorulduğunda verdikleri cevaplar Tablo 2’de özetlenmiştir. Tablo 2 Firmaları Markalaşmaya Yönelten Nedenler. %49’u ise ortak olarak görev almışlardır. yüklenici inşaat işletmeleri. Belirli bir hedef kitlemiz olduğunu düşünüyoruz ancak kitlenin özelliklerini net olarak belirlemedik. Firmaların %35’i hem özel hem de kamu sektöründen işverenler ile çalış mış. Hedef Kitle Profili Herhangi bir hedef kitlemiz yok. Bu sonuca göre. Yüklenici inşaat firmalarının reklâm yaparken hitap etmeye çalıştıkları hedef kitlelerinin olup olmadığı sorusuna verdikleri cevaplar Tablo 3’de gösterilmiştir. Hedef kitlemizi belirledik. Markalaşmaya Yönelten Nedenler Pazar payımızı büyütmek istememiz Sektörde çok sayıda firmanın faaliyet göstermesi Ciromuzu büyütmek istememiz Yeni bir pazara açılmak istememiz Türkiye’de inşaat pazarının büyümesi Deprem sonrasında zedelenen sektörel imajdan kurtulmak ve güvenilir bir firma olduğumuzu duyurmak istememiz Yeni bir firma olmamız Firmaların Yüzdesi (%) 56 54 41 26 11 6 4 Tablo 2’de görüldüğü üzere. yüklenici inşaat işletmeleri çoğunlukla rekabet avantajı sağlayarak toplam iş hacimlerini arttırma amacıyla markalaşma faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler. %68’i belirli istekliler arasında ihale. Firmaların büyük bir çoğunluğu birden fazla proje türünde uzmanlaşmış olup. Ankete katılan firmalar arasında. %54’ü sektördeki rekabetin yoğun olması.ölçekli firmalar da. Bu kitlenin maddi. firma isimlerinin müşterileri üzerinde üstlenmiş oldukları projelerin isimlerine kıyasla daha büyük bir etki ve güven duygusu yarattığına inanmaktadırlar. Tablo 3 Firmaların Hedef Kitle Profili. %26’sı gizli markalama ile her proje için ayrı bir marka oluşturup firma ismini kullanmamayı. 100 – 500 personel istihdam eden büyük ölçekli firmalar da bulunmaktadır. %26’sı ise karma markalama stratejisi kullanarak firma isimleri ve proje markasını içeren karma bir isim kullanmayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir. %33’ü ise pazarlık usulü ile iş almış lardır. %75’i herkese açık ihale. Firmaların Yüzdesi (%) 39 11 50 371 . Firma imajı yaratmak veya var olan imajı güçlendirmek ise ikincil derecede önemli amaçlar olarak dikkat çekmektedir. ankete katılan firmaların %56’sı pazar payını büyütmek.

3: Çok önemli 372 . toplam reklâm bütçesinin %24’ünü. enerji. reklâm bütçelerini etkileyen faktörlerin önem dereceleri. taksi ve forma reklamı Diğer. dergi. vb. konser salonu ve gösteri merkezi Otobüs. Tablo 5 Firmaların Reklâm Bütçelerini Etkileyen Faktörler. %39’u reklâm yaparken herhangi bir hedef kitleye hitap etmediklerini belirtmişlerdir. 2: Önemli. %30’u ise sokak ve caddelerde bulunan reklâm panolarını tercih etmektedir. ankete katılan yüklenici inşaat 2 Önem derecesi: 0: Hiç önemli değil.Tablo 3’de görüldüğü üzere. 1: Biraz önemli.39 2. Reklâm Bütçesini Etkileyen Faktörler Firmanın hedefleri Firmamızın sektördeki bilinirliği Firmamızın faaliyet gösterdiği alandaki mevcut iş hacmi Firmamızın faaliyet alanı (Endüstriyel.96 1. Tablo 4 Firmaların Tercih Ettikleri Reklâm Kanalları ve Toplam Bütçe çerisindeki Payları. konut. görsel basında çıkan reklâmların maliyeti ise. internet sayfalarında çıkan reklâmların maliyeti.42 2.65 2. sinema. vb.) Firmamızın ekonomik ve finansal gücü Firmamızın faaliyet gösterdiği alandaki arz-talep durumu Genel olarak ülkenin ekonomik durumu Firmamızın ortaya koyduğu ürünün (veya proje) yeniliği ve tanınmamışlığı Firmamızın projelerine gelen talep durumu Rakip firma sayısı ve bunların pazarlama aktivitelerine verdiği önem Hedef müşteri kitlenizin sosyo-ekonomik durumu Yasalar ve yasal düzenlemelerin sınırlayıcı etkisi (Vergilendirme vb. %45’i televizyon. görsel basın organlarını. Bu soruya verilen cevaplar Tablo 5’de gösterilmiştir. Reklâm Kanalı Yazılı basın nternet Görsel basın Sokak ve caddelerde bulunan reklam panoları Stadyum.28 2. %73’ü internet sayfalarını. firmaların %61’i firmalarının ve/veya ürünlerinin (hizmetlerinin) tanıtımını yapmadan önce hedef kitlelerini belirlediklerini ifade ederken.09 1.16 2. Firmaların Yüzdesi (%) 79 73 45 30 14 11 18 Bütçe çerisindeki Payı (%) 44 24 14 6 3 1 8 Ankete katılan firmaların %79’u reklâm verirken. yazılı basın organlarını. Yüklenici inşaat işletmelerinin.56 2. gazete. toplam reklâm bütçesinin %14’ünü oluşturmaktadır. markalaşma sürecinde reklâm faaliyetlerini gerçekleştirdikleri kanallar ve bu aktivitelerin maliyetinin toplam reklâm bütçesi içerisindeki payı Tablo 4’de özetlenmiştir. firmanın sektördeki bilinirlik düzeyi ve firmanın faaliyet gösterdiği alandaki mevcut iş hacmi. toplam reklâm bütçesinin %44’ünü.31 2.) Önem Derecesi2 2.38 2.55 2. Yazılı basında çıkan reklâmların maliyeti. vb. Ankete katılan yüklenici inşaat işletmelerine. firmanın hedefleri.64 Tablo 5’de görüldüğü gibi.

ankete katılan firmalara internet sitelerinin olup olmadığı sorulmuştur. Tablo 6 Firmaların nternet Sitelerinin Kullanımda Olduğu Yıllar. firmaların reklâm bütçelerini pek fazla etkilememektedir. Ankete katılan firmaların anılan soruya verdikleri cevaplar Tablo 6’da gösterilmiştir. Tablo 8’de bu soruya verilen cevaplar gösterilmiştir. 373 . internet sitelerini ne sıklıkla güncelledikleri Tablo 7’de gösterilmiştir. %15’inin 10 yıldan uzun bir zamandır aktif olarak kullanımdadır. Ankete katılan firmaların %13’lük azınlığının ise internet siteleri 0-3 yıl gibi yeni sayılabilecek bir zamandır kullanımdadır. Son olarak. firmalar en azından ayda bir kez güncelleme yaparak. Tüketicide marka haberdarlığının oluşturulmasında önemli bir rol üstlenen internet kullanımına ilişkin soruda ise. Ankete katılan firmaların %89’unun resmi bir internet sitesi bulunmaktadır. Tablo 7 Firmaların nternet Sitelerini Güncelleme Sıklıkları. %22’si ise 3 aydan bile daha uzun bir süreçte internet sitelerini güncellemektedir. nşaat projeleri genellikle uzun süreli oldukları için yüklenici inşaat işletmelerinin internet sitelerini her gün güncellemeleri beklenmese de. ankete katılan firmaların %24’ü internet sitelerini en az haftada bir kez güncellerken. firmaların %47’sinin internet siteleri 5-10 yıldır. Firmaların internet sitelerinin olması kadar. ankete katılan yüklenici inşaat işletmelerine. %26’sının 3-5 yıldır. gerek firmalarının isimlerini akıllara yerleştirmek gerekse de projelerinden haberdar etme yolunu tercih etmelidirler. Firmaların nternet Sitelerinin Kullanımda Olduğu Yıl 0-1 yıl 1-3 yıl 3-5 yıl 5-10 yıl >10 yıl Firmaların Yüzdesi (%) 2 11 26 47 15 Tablo 6’da görüldüğü üzere. %13’ü 3 ayda bir kez. Firmaların nternet Sitelerini Güncelleme Sıklığı Her gün Haftada bir kez Ayda bir kez 3 ayda bir kez Daha seyrek Firmaların Yüzdesi (%) 12 12 41 13 22 Tablo 7’de görüldüğü üzere. bu sitelerin sıklıkla güncellenmesi müşterilerin firma ile ilgili güncel bilgilere ulaşmaları açısından oldukça önemlidir. Resmi internet sitesi olan firmalara sitelerinin kaç yıldır kullanımda olduğuna dair bir soru yöneltilmiştir. Hedef kitlenin sosyoekonomik durumu ve yasalar ve yasal düzenlemelerin sınırlayıcı etkileri ise. mevcut veya gelecekteki müşterilerine en doğru ve güncel bilgiyi ulaştırarak. inşaat firmalarının markalaşma faaliyetlerine yeteri kadar önem vermemelerinin nedenleri sorulmuştur. %41’i ayda bir kez. Ankete katılan firmaların.işletmelerinin reklâm bütçelerini oldukça etkilemektedir.

Sektörde geliş menin sağlanması ve markanın etkin bir hâle gelebilmesi ancak bu eksiklerin giderilmesi halinde mümkün olacaktır. nşaat firmalarının markalaşma faaliyetlerine gereken önemi vermeme nedenlerinin başında 374 .Tablo 8’de görüldüğü üzere. Ankete katılan firmaların %79’u markalaşma sürecinde reklâm verirken. %41’i ayda bir kez internet sitelerini güncellemektedir. Firmaların %61’i firmalarının ve/veya ürünlerinin (hizmetlerinin) tanıtımını yapmadan önce hedef kitlelerini belirlediklerini ifade etmişlerdir. Türk inşaat firmalarının markalaşmaya bakış açıları da pek çok yabancı ülkede olduğu gibi yetersizdir ve firmanın diğer organları ile bir bütünlük oluşturamamaktadır. %73’ü ise internet sayfalarını kullanmayı tercih etmektedir. Bu çalışmada. Firmanın hedefleri. firmanın sektördeki bilinirlik düzeyi ve firmanın faaliyet gösterdiği alandaki mevcut iş hacmi. Markalaşma da. dergi. ankete katılan firmaların %42’si inşaat ürününün kendine has özellikleri nedeniyle reklâm vermeye uygun olmaması. yüklenici inşaat işletmelerinin büyük bir çoğunluğu rekabet avantajı sağlayarak toplam iş hacimlerini arttırma amacıyla markalaşma faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler. markalaşmaya yüzeysel bakış ve ürüne odaklı anlayıştır. bilinçli yönetimlerin noksanlığı. vb. inşaat firmalarının gerek işletmelerini gerekse de sundukları ürün ve/veya hizmetlerini farklılaştırma ve bu yolla rekabet güçlerini arttırma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. yüklenici inşaat işletmelerinin reklâm bütçelerini önemli ölçüde etkilemektedir. Ankete katılan firmaların %89’unun resmi bir internet sitesi bulunmakla beraber. Bu durum. Ankete katılan firmaların %48’i tekil markalama stratejisini kullanarak firma isimlerini ön planda tutmayı tercih etmektedirler. inşaat firmalarının reklâma ayıracak bütçelerinin kısıtlı olması %22 ile en önemsiz neden olarak gözükmektedir. gazete. Sanılanın aksine. Bu amaçla firmalar farklı uygulamaları benimsemeye başlamışlardır. Tablo 8 nşaat Firmalarının Markalaşmaya Önem Vermeme Nedenleri. bu uygulamalardan sadece bir tanesidir. Markalaşmaya Önem Verilmeme Nedenleri nşaat ürününün özellikleri gereği reklâm vermeye uygun olmaması Üretilen ürünün zaten önceden bir alıcısının olması Reklâma ayrılan bütçenin geri dönüşünün hesabının çok zor oluşu Sürekli bir müşteri kitlesinin bulunmayışı nşaat firmalarının reklâma ayıracak bütçelerinin kısıtlı olması Firmaların (%) 42 41 25 25 22 Yüzdesi Sonuçlar nşaat sektöründe son yıllarda yaşanan büyük ilerlemeler yoğun rekabet ortamının oluşmasına neden olmuştur. Türk firmalarında eksik olan temeller. yazılı basın organlarını. 71 yüklenici inşaat işletmesinde 16 sorudan oluşan kapsamlı bir anket çalış ması gerçekleştirilmiş ve incelenen yüklenici inşaat işletmelerinin markalaşma stratejileri ve markalaşma sürecinde gerçekleştirdikleri faaliyetler ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir. Anket sonuçları değerlendirildiğinde ise. %41’i ise üretilen ürünün alıcısının projenin başında belli olması nedeniyle inşaat firmalarının reklâm faaliyetlerine yeteri kadar önem vermedikleri fikrinde olduklarını belirtmişlerdir.

(2001) Konut Karlı Olmaktan Çıktı. inşa ettikleri yapı türleri ve müşteri profili değişkenleri homojen bir şekilde tespit edilemediği ve her firmanın sayılan niteliklerin pek çoğuna az veya çok iştirak ettikleri için çalış ma inşaat firmalarının geneli için gerçekleştirilmiştir.Ü. Kogan Page. benzer şekilde firmaların katıldıkları ihale türleri. Birgönül. nşaat Dünyası Dergisi. T. (1998) Construction engineering and management and future ideas. Chicago. (2002) Essential Brand Book: Over 100 Techniques to Increase Brand Value. Limited. ve Özcenk. 40. 222. Gelecekte bu konuda yapılacak araştırmalarda. pp 257-265.T.A. Yüksek Lisans Tezi. Milford. 2nd Edition. D. stanbul. 31 (4). mal sahibi. Central Intelligence Agency. the bad and the ugly. Çalış manın yapıldığı yer olan Türkiye’de inşaat sektörünün kendisine has özellikleri ve koşulları mevcuttur. Hoyer W. Journal of Consumer Research. küreselleşme ile birlikte uluslararası pazarlarda iş hacminin artması ve bunun sonucunda gelişen rekabet ortamında. pp 62-64. Besen B. Gelecekte.cia. 375 .org. Binark. bu konunun daha ayrıntılı ve özel bir biçimde incelenmesine olanak sağlayacaktır. M. (2004) Brand Royalty. firmaların iş sahaları. Fen bilimleri Enstitüsü. . Building and Environment.ise. U. London..). . (2005) Marketing orientation in construction firms: evidence from Turkish contractors. (1990) Brand extensions: the good. pp 47-56. Ellwood I. M. Kaynaklar Aaker D. Kogan Page Limited. işteki pozisyonları (Yüklenici. inşaat ürününün kendine has özellikleri ve üretilen ürünün alıcısının projenin başında belli olması gelmektedir. müşteri profilleri ve finansal büyüklükleri gibi özelliklerine göre ayrılıp analiz edilerek benzer bir çalış ma yapılması. yine de bu geliş meler halâ arzu edilen seviyede değildir ve diğer sektörlerle kıyaslandığında yetersiz kalmaktadır. Andi G. Dikmen. (1984) Examination of consumer decision making for a common repeat purchase product. 11 (3). son ziyaret tarihi 10 Mayıs 2009.S. Sloan Management Rewiev. (2002) Marka sermayesinin oluşumu ve tüketici satınalma kararındaki etkisinin dayanıklı tüketim malları sektöründe incelenmesi. ortaklık vb. Türkiye’deki inşaat firmalarının genellikle sabit olmayan ve pek çok alanda değişen iş sahaları neticesinde anket yapılan firmalar yalnızca ana veya alt müteahhitlik yapan veya mal sahipliği yapan firmalar olarak. Son yıllarda inşaat firmaları markalaşmaya daha çok önem vermeye başladıysalar da. pp 822-829. Haig M. www. . inşaat firmalarının da markalaşmaya daha fazla önem vermeleri kaçınılmaz olacaktır. Special Report. Illinois Institute of Technology.

stanbul. Nicolino P.. (1994) Managing brand portfolios: how the leaders do it. .Ü. 64 (5). F. Journal of Advertising Research. Fen bilimleri Enstitüsü. (2000) Complete Idiot's Guide to Brand Management. Yüksek Lisans Tezi. Serin G. Saunders J.T. algı ve kullanım davranışının satın alma kararı üzerindeki etkisi: TV ve ev sineması ürünleri kategorisinde markalar arası karşılaştırma. Indianapolis.Laforet S. (2005) Marka haberdarlığı. Alpha Books. pp 34-35. 376 .

zaman alan ve belediye çalışanları. yapı denetim firması yetkilileri ve proje müellifi mimar ve mühendisler gibi birçok ilgili tarafı bağlar. inşaat ruhsatı alabilmesi için gereken ortalama bekleme süresinin 78 gün olduğu tespit edilmiştir. yapı denetim firması yetkilileri ve proje müellifleri ile yapılan röportajlarla değerlendirilmiş ve ruhsatlandırma ile ilgili sistemin sonuç odaklı olarak iyileştirilmesine ait öneriler listelenmiştir. Bölüm Başkanlığı Tel: +90 232 750 7014 muratgunaydin@iyte.nşaat Ruhsatı Alımında Gecikme Sebeplerinin ve Sürelerinin Analizi Aysu Demirciefe zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü C Blok/107 Tel: +90 232 750 7040 E-Posta: aysudemirciefe@iyte. 377 . yapı denetim firması yetkilileri ve proje müellifi mimar ve mühendisler gibi birçok ilgili tarafı bağlayan bir süreçtir.Giriş nşaat ruhsatı belgesi alım süreci karmaşık. Evrak eksikliğinin inşaat ruhsatı alımının gecikmesine neden olan en önemli sebep olduğu görülmüştür. Son olarak. Bu araştırma kapsamında. Bir apartman binasının inşaat ruhsatı için başvuran proje müellifinin. artan proje maliyetlerine ve sonradan ortaya çıkan engeller ile işlerin ağırlaşmasına sebep olur. Ruhsat alım süreci.Zeynep Doğan zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü C Blok/107 Tel: +90 232 750 7040 E-Posta: sevgidogan@iyte. Bu durum çoğu zaman istenmeyen gecikmelere. Gecikme süreleri 1. Murat Günaydın zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü E Blok. Daha sonra.tr S.edu.edu. ade sebepleri. Bu durum çoğu zaman istenmeyen gecikmelere.tr Öz mar kanunlarının yönetilmesi ve uygulanması ağır işleyen süreçlerdir. ilk olarak zmir Konak Belediyesinin mar ve Şehircilik Müdürlüğünde inşaat ruhsatı alım süreci şematik olarak belgelenmiştir. inşaat ruhsatı için başvuran fakat iade edilen 29 proje iade sebepleri ve ruhsat alma süreleri bakımından detaylı bir biçimde incelenmiştir. inşaat ruhsatı alım sürecindeki iade sebepleri ve bekleme süreleri zmir Konak Belediyesindeki ilgili personel.edu. zaman alan ve belediye çalışanları.tr H. nşaat ruhsatı alım süreci de karmaşık. Anahtar sözcükler: nşaat Ruhsatı. artan proje maliyetlerine ve sonradan ortaya çıkan engeller ile iş lerin ağırlaşmasına sebep olmaktadır.

Kayıt masasının ardından dosya sırası ile mimari tetkik. Bu işlemler tamamlandıktan sonra yasal işlemlerin başlaması için ilgili belediyeye müracaat edilir. Her masa ilgili projenin ve evrakların kontrolünü yapar. hazırladığı projeyi ilgili odasından onaylatır. mal sahibi müteahhit bir firma ile müteahhitlik sözleşmesi ve piyasada serbest çalışan bir mimar veya mühendis ile şantiye şefliği sözleşmesi yapar. Tüm bu süreç Figür 1 de şematik biçimde özetlenmiştir. tesisat ve betonarme projeleri hazırlanır. Sırası ile temel vizesi. yapı ruhsat şube şefine gider. 378 . Müdür tarafından imzalanarak onaylandıktan sonra dosya yapı ruhsat kayıt masasına gönderilir. metraj. Bina kullanıma hazır hale gelir. mevcut arsanın imar durumunu. makine mühendisi ve elektrik mühendisi ile proje müellifleri olmaları için anlaşma yapar. nşaat ruhsatının alınmasının ardından inşaat yapım süreci başlar. aplikasyon ve subasman vizesi ile kaba inşaat ve ısı yalıtım vizesi yapılır. Tüm masaların ilgilileri tarafından onaylanan dosya. sıhhi tesisat masalarında tetkik edilir. Ayrıca. Mal sahibi daha sonra bir yapı denetim firması ile anlaşma yapar ve tüm projeleri onlara teslim eder. tapu kayıt örneğini ve aplikasyon krokisini. Daha sonra sıvalar ve ince işler tamamlanarak inşaat bitirilir. Ruhsat kesildikten sonra yapı ruhsat şube şefi tarafından imzalanarak onaylanır ve mar ve Şehircilik Müdürüne gönderilir. Her mimar ve mühendis. Mal sahibi inşaat ruhsatını yapı ruhsat kayıt masasından teslim alır. inşaat ihtiyacının doğması üzerine. bağlı oldukları odalardan proje müellifliği belgelerini de alarak tüm evrak ve projeleri mal sahibine teslim ederler. lgili belediyeden yapı kullanma izin belgesi alındıktan sonra mal sahibi bu evrakla zsu ve Tedaş’ a başvurur. Piyasada serbest çalışan bir mimar.Mal sahibi. Bu işlemler devam ederken. Bu çalış mada. Mimari projeye bağlı olarak elektrik. Projeleri onaylatırken. nşaat ruhsatı başvurusunu mal sahibi ya da vekili olan bir kişi yapar. Evraklar bir dosya halinde yapı ruhsat şubesi kayıt bölümüne teslim edilir. 1 Ocak 2008 – 10 Haziran 2008 tarihleri arasında inşaat ruhsatı için başvuran fakat iade edilen 29 proje süreçteki aksamaların ve iade sebeplerinin analiz edilebilmesi için iade sebepleri ve bekleme süreleri bakımından detaylı bir biçimde incelenmiştir. betonarme tetkik. Müdür tarafından onaylanan projeler inşaat ruhsatı kesim masasına gider ve inşaat ruhsatı hazırlanır. zmir Konak Belediyesindeki mar ve Şehircilik Müdürlüğü’ ne bağlı yapı ruhsat şubesinde görevli 4 belediye çalışanı. daha sonra da harita müdürlüğünden yapı yeri uygulama krokisi ile kot krokisini alır. elektrik ve suyu bağlatır. zmir deki inşaat firmalarıyla en çok iş yapan 5 yapı denetim firması yetkilisi ve proje müellifi olarak belediyeye gelen 5 mimar ile ruhsat alım sürecindeki gecikmelerin sebeplerinin sorgulandığı ve sürecin hızlandırılmasına ait önerilerinin kaydedildiği röportajlar yapılmıştır. şef tarafından da onaylanır ise son olarak mar ve Şehircilik Müdürünün onayına sunulur. nşaat bittikten sonra mal sahibi yapı kullanma izin belgesi müracaatında bulunur. inşaat mühendisi.

nşaat Ruhsatı Alım Süreci Akış Şeması 379 .NŞAAT B T Ş KABA NŞAAT VE ISI YALITIM V ZES GÖREVL : HAKED Ş ŞUBES YAPI DENET M F RMASINA ÖDENEN HAKED Ş M KTARI: %80 APL KASYON VE SUBASMAN VIZESI GÖREVL :HAR TA MÜDÜRLÜĞÜ VE YAPI RUHSAT ŞUBES YAPI DENET M F RMASINA ÖDENEN HAKED Ş M KTARI: %60 YAPI RUHSAT KAYIT GÖREVL : YAPI RUHSAT ŞUBES TEMEL V ZES M MAR TETK K MASASI YAPI DENET M F RMASINA ÖDENEN HAKED Ş M KTARI: %20 BETONARME TETK K MASASI NŞAAT BAŞLANGICI METRAJ MASASI BELGEN N TESL M SIHH TES SAT MASASI proje onayı YAPI RUHSAT ŞUBE ŞEF onaylanmadı YAPI RUHSAT KAYIT MASASI Ruhsat onaylandı ruhsat onayı RUHSAT KES LD MAR VE ŞEH RC L K MÜDÜRÜ YAPI RUHSAT KES M MASASI proje onaylandı Figür 1.

cadde ve sokaklara cephesi olan yapılara verilen belgedir. 380 . 1 adedi ruhsat masasından iade edilmiştir. Yan parselin Kat Maliklerinden Yanaşma zini Alınması: Bitişik nizama tabi yerlerde.2. yazı ve kroki ile belirten. bulvar. 10. ilgili belediyelerce tanzim ve onaylanan yapı ruhsatına esas belgedir. TUS Belgeleri: Mühendis-Mimar Odaları Birliği-Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından her bir ruhsat için verilen tescil belgeleridir. harita mühendisince koordinatlandırılarak gösterildiği. iki taraftaki ilgililerin muvafakatı halinde ve ilgili belediyece mahzur görülmediği takdirde. Bu dosyaların tetkikinde toplam 42 iade yazısı elde edilmiştir. ayrıca. 1. 6 ana başlık altında toplanmış ve aşağıda kısaca açıklanmıştır (Tablo 1): 2. 15 adedi mimari tetkik masası. 11. nşaat ruhsatına yazılması gereken bir bedel olduğundan bu evrak istenmektedir. Yapı Yeri Uygulama Krokisi: Vaziyet planının. 4. 5.Evrak Eksiklikleri. Yapı Denetim Hizmet Bedelinin Yatırıldığına Dair Makbuz Aslı: Hizmet bedelinin %20 si peşin geri kalanı hizmet sözleşmesindeki koşullara ve binanın seviyesine göre yatırılmaktadır. bu poligonların kot ve koordinatlarını da içeren 1/50 ve/veya 1/100 ölçekli kroki. Son Ay Vizeli Parsel Tapusu: Tapu dairesi mal sahibinin değişmediğine ve tapunun geçerli olduğuna dair tapunun arkasına onay vizesi yapar. komşu parselde imar planına göre aynen muhafazası gereken ve arka cephe hattı çıkma yapılacak binanınkinden ileride olan bir bina bulunması halinde çıkmanın bu hattı aşmamak üzere bu tarafta komşu hududuna kadar devam ettirilmesi mümkündür. 42 iade yazısının 24 adedi yapı ruhsat kayıt (öntetkik) masası. Yol Genişliği Belgesi: mar planında belirtilen mevcut yol durumunun imar durumu belgesine işlenmesidir. 1 adedi tesisat masası. 1 adedi betonarme masası. 9. 2.1. Elde edilen toplam 50 farklı başlık. 42 iade yazısı 50 farklı başlık altında toplam 249 iade sebebi içermektedir. Bu iade yazıları. Numarataj Krokisi Aslı: Adres ve Numaralamaya lişkin Yönetmeliğe göre Belediye sınırları içerisinde bulunan meydan. Arsa Kıymet Bedeli: Bedeller encümen tarafından belirlenmekte ve belge vergi dairesinden alınmaktadır. mar Durumu Belgesi: Bir parselde inşa edilecek yapı veya yapıların mar Kanunu. 6. iade sebepleri. Müteahhit Ticaret Oda Kaydı Aslı: Kişinin müteahhitlik yapabileceğine dair ticaret odasından alınmış kayıt ve onay belgesidir. 3. Dosyalardan %93’ünün yapı ruhsat kayıt (öntetkik) ve mimari tetkik masalarından iade edildiği görülmektedir. nşaat Ruhsatı Başvurularının ade Sebepleri 1 Ocak 2008 – 10 Haziran 2008 tarihleri arasında yapı ruhsat şubesine müracaat etmiş ancak eksikleri nedeniyle iade edilmiş toplam 29 yeni inşaat dosyası bulunmaktadır. imar planı ve imar yönetmeliği ile öngörülen proje yapım koşullarını. 8. iade edildikleri masalar ve bekleme süreleri açısından incelenmiştir. parsel ve yapı köşe noktaları ile imar hatlarının kot ve koordinatlarının parsele uygulamasında ve su basman vizesine esas röleve krokisinin düzenlenmesinde yaralanılacak poligonları. 7. Kot Krokisi: mar durumu veya vaziyet planına göre ada ve parsellerin köşe noktaları ile yapılacak binaların köşe noktaları ve varsa kademe noktalarının Ülke Nivelman Sistemine dayalı olarak gösterildiği krokidir. çıkmaların yan komşu hududuna yaklaştırılmalarına izin verilebileceği gibi.

0. Kimlik Nosu Müteahhit Tc. Kimlik Nosu Mal Sahibi Tc.2. nşaat Ruhsatı Sürecinde Dosyaların ade Sebepleri Proje Müellifleri Tc. Göre Proje Tadilatı Telekom Belgesi Onayı Zemin Etüt Raporuna Jeofizik Mühendisi mzası Elektrik Projelerinde Telekom Onayı Tesisat Projelerinde z-Su Onayı Bekleme Süresi çinde lgilenilmemesi Bekleme Süresi çinde Tadilata lişkin Çizimlerin Tamamlanmaması stinat Duvarı Ruhsatı Müracaatının Eksik Olması Tapu Kaydındaki Tecavüzlerin Kaldırılması Gerekliliği Yapım şleri Uygulama Yönetmeliğinin 56. Kimlik Nosu Yol Genişliği Belgesi Arsa Kıymet Bedeli Yapı Denetim Hizmet Bedelinin Yatırıldığına Dair Makbuz Aslı Yapı Denetim Sicil Gazetesi Fotokopisi Proje Müelliflerinin Sicil Durum Belgeleri Müteahhit Ticaret Oda Kaydı Aslı Müteahhit mza Sirküleri Aslı Ve Fotokopisi Müteahhit Sözleşmesi Kanal Belgesi Şantiye Şefi Sözleşmesi Mimari Proje Cd Kaydı Yapı Denetim Firması Denetçilerinin Tc.Maddesine Göre Noter Tasdikli Sözleşmede Belirtilen Bedelin Esas Alınması Gerekliliği nşaat Ruhsatı Verilememesi Statik Proje Hesapları Statik Proje Zemin Etüt Raporu Toplam 15 15 15 15 14 12 11 11 10 9 8 8 7 6 6 6 5 5 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 5 4 3 1 7 2 1 1 6 3 2 1 1 1 2 1 1 5 EVRAK EKS KL KLER 207 YÖNETMEL K HÜKÜMLER NE GÖRE PROJE TAD LATLARI MZA VE ONAY EKS KL KLER RESM SÜRELER N DOLMUŞ OLMASI 13 11 9 D ĞER PROJE EKS KL KLER 4 249 381 . mar Yön. Göre Proje Tadilatı Sığınak Yön.Ş.Tablo 1.B. Göre Proje Tadilatı Otopark Yön.B. Kimlik Nosu Yapı Denetim mza Sirküleri Son Ay Vizeli Parsel Tapusu Şantiye Şefi Oda Kayıt Belgesi Müteahhitin Sertifikalı Usta Çalıştıracağına Dair Taahhütnamesi nşaat Müh.Göre Proje Tadilatı Yangın Yön. Zemin Etüt Sorumluluk Belgesi Müteahhit Vergi Levhası Fotokopisi Yapı Denetim Firması Denetçilerinin kametgah Belgesi TUS Belgeleri Şantiye Şefi Sicil Durum Belgesi mar Durumu Belgesi Numarataj Krokisi Aslı Yapı Yanaşma zin Belgesi Yibf Belgesi Yapı Denetim Kuruluşu Onaylı Proje Kontrol Form Belgesi Kot Krokisi Vekaletname Aslı mar Durumu Belgesi Yapı Yeri Uygulama Krokisi .

21. 14. Mal Sahibi TC. Kimlik Numarası: Proje tasarımcılarına ait. 33. Şantiye Şefi Oda Kayıt Belgesi: Şantiye şefinin ilgili odasına kayıtlı olduğunu gösteren evraktır. 22. 15. Müteahhit . Kimlik Numarası: Yüklenici kişiye. Kimlik Numarası: nşaat sahibi kişiye. Nüfus ve Vatandaşlık şleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş olan numaradır. 29. vatandaşlarına verilmiş olan numaradır. Vekaletname aslı: Bir kişinin başka bir kişiye bazı yetkiler verdiğini gösterir noter onaylı evraktır. Y BF Belgesi: Yapıya ilişkin bilgi formudur. 32. Proje Müellifleri TC. her proje için işin adı yazılı belgedir. 19. Yapı Denetim Sicil Gazetesi Fotokopisi: Yapı denetim firmasının kuruluş adresinin zmir olduğunu teyit etmek için alınır. yapım süresi içerisindeki sorumlulukları ve ücreti kapsayan sözleşmedir 20. Nüfus ve Vatandaşlık şleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş olan numaradır. Proje Müelliflerinin Sicil Durum Belgeleri. 31. Şantiye Şefi Sicil Durum Belgesi: lgili meslek odasınca düzenlenen. Belirli bir km sınırlaması vardır. imar planı ve imar yönetmeliği ile öngörülen proje yapım koşullarını. meslek adamının o andaki durumunu gösterir. Yapı Denetim Firması onaylı proje kontrol formu belgesi: Yapı denetim firmasının binada neleri incelediğini gösteren formdur. 17. Kimlik Numarası: Yapı denetim firması yetkililerine ait. 16. 382 .12. nşaat Müh. Zemin Etüt Sorumluluk Belgesi: nşaat mühendisinin yerinde yaptığ ı tetkik ve zemin etüt sonuçları dahilinde inşaat mühendisleri odasının hazırladığı ve sorumlu mühendisin onayladığı belgedir. Nüfus ve Vatandaşlık şleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş olan numaradır. 18. Kanal Belgesi: Yapının temiz su. Nüfus ve Vatandaşlık şleri Genel Müdürlüğü tarafından TC. vergi numarası gibi. Mal sahibi . mar Durum belgesi: Bir parselde inşa edilecek yapı veya yapıların mar Kanunu. 28. Mimari Proje Cd Kaydı: Mimari projenin dijital bir kopyası ruhsat müracaatı sırasında teslim edilmek zorundadır. yazı ve kroki ile belirten. 24. 23.Müteahhit Sözleşmesi: şin nasıl yapılacağını. koşullarını ve süresini belirten sözleşmedir. Belirli bir km sınırlaması vardır. 26. meslek adamının o andaki durumunu gösterir. lgili meslek odasınca düzenlenen. Yapı Denetim Firması Yapı Denetçisi nşaat Müh. Müteahhit Vergi Levhası Fotokopisi: nşaat ruhsatında müteahhit firmaya ait bilgileri doldurmak için istenir. 27. Müteahhit mza Sirküleri Aslı Ve Fotokopisi: Müteahhit firma yetkililerinin isimlerinin ve imzalarının belirtildiği noter onaylı belgedir.Şantiye Şefi Sözleşmesi: şin süresini. ilgili belediyelerce tanzim ve onaylanan yapı ruhsatına esas belgedir. 25. Müteahhit TC. Ve Yardımcı kontrol elemanının kametgah Belgeleri: kamet adresinin zmir olduğunu teyit etmek için alınır. 13. her proje için işin adı yazılı belgedir. Yapı Denetim Firması Denetçilerinin TC. Yapı Denetim mza Sirküleri: Yapı denetim firması yetkililerinin isimlerinin ve imzalarının belirtildiği noter onaylı belgedir. Müteahhit Firmanın Sertifikalı Usta Çalıştıracağına Dair Taahhütnamesi: Çalışan ustalar belirli bir eğitim almak zorundadırlar ve eğitimlerini tamamladıklarında buna dair sertifika alırlar. pis su ve yağmur suyu parsel içi tesisatının kent şebekesine bağlanması işleminin zmir Su ve Kanalizasyon şletmesi tarafından onaylandığını gösteren ve inşaat ruhsatı eki niteliğinde olan iki kademeli belgedir. 30.

0. 3. yapı denetim kuruluşu tarafından fenni mesuliyeti üstlenilmek kaydıyla. parsele ait vaziyet planı ve istinat duvarı betonarme projesi ile müracaat edilerek. kincisi ise mal sahibinin kendisinden kaynaklanan bekleme süresi. 4.3. Tablo 2 de en uzun sürede inşaat ruhsatı alan ve en kısa sürede inşaat ruhsatı alan dosyaların iade sebepleri listelenmiştir.2. Mimari tetkik aşamasında projelerin yangın. 2. mza ve Onay Eksiklikleri. 2. Elektrik ç Tesisleri Yönetmeliğinin Zayıf Akım Tesisleri başlıklı 69. En çok eksik getirilenlerin betonarme projesi ve statik hesapları olduğu tespit edilmiştir. kot krokisi. Bu tür parsellerde yapılacak binalara istinat duvarı tamamlanmadan önce inşaat ruhsatı verilmemektedir. Yönetmelik Hükümlerine Göre Proje Tadilatları. belediyenin ilgili biriminden ruhsat alınması gerekmektedir. nşaat Ruhsatı Verilememesi: mar durumu verilemeyen ya da buna benzer problemleri olan arsalarda inşaat ruhsatı verilememektedir. Bunu takiben zemin etüt raporlarının da eksik getirildiği görülmüştür. Bu süreler içerisinde tespit edilen eksiklikler tamamlanmaz ise dosya iade edilir ve mal sahibinin yeniden müracaat etmesi gerekir.5. 2. Maddesine Göre Noter Tasdikli Sözleşmede Belirtilen Bedelin Esas Alınması Gerekliliği: Kamu ihalelerine girerken müteahhitler önceden yapmış oldukları iş leri gösteren işbitirme belgelerini teslim etmek zorundadırlar. 2. otopark. stinat Duvarı Ruhsatı Müracaatının Eksik Olması: Parsel içinde istinat duvarı yapılması gereken hallerde. Telekom uygunluk belgesi. Proje Eksiklikleri.2. Birincisi belediyelerin resmi bekleme süreleri. ham yollarda yol profili. Bu belge belediye. kayıttan sonraki aşamalarda dosyanın resmi bekleme süresi 30 gündür. 1. nşaat Ruhsatı Başvurularının ade Süreleri şleyiş içerisinde iki farklı bekleme süresi tespit edilmiştir. Yapım şleri Uygulama Yönetmeliğinin 56. 3. Maddesi uyarınca yeni yapılan binalarda ankastre tesisat projesinin Türk Telekom tarafından hazırlanan teknik şartnameye uygun olduğunu gösteren belgedir. 383 . kaymakamlık ya da valiliklerce. Bu süreler içerisinde dosyaya ait eksik evraklar ya da çizimler tamamlanmaz ise dosya iade edilir ve ikinci bir müracaat gerekir. Yapı ruhsat şubesi kayıt bölümünde dosyaların resmi bekleme süresi 10 gün.6. Tapu Kaydındaki Tecavüzlerin Kaldırılması Gerekliliği: Mevcut parsel sınırlarına bitişik parsellerden herhangi bir taşma var ise. kayıttan sonraki aşamalarda ise bekleme süresi 30 gündür. Diğer Sebepler.4. Bunların toplam bedeli girilecek işin büyüklüğüne göre değişmektedir. bu taşmanın iptal edilmesi ve parselin temizlenmesi gerekmektedir. Belediyede yapı ruhsat kayıt müracaatında resmi bekleme süresi 10 gün. Telekom belgesi onayı ve projelere Telekom onayı en sık rastlanan eksiklik olarak tespit edilmiştir.2. sığınak ve imar yönetmeliklerine göre revizyonunun en sık karşılaşılan hatalardan biri olduğu tespit edilmiştir. noter tasdikli inşaat sözleşmesinde belirtilen bedel esas alınarak düzenlenmektedir. 2. Resmi Sürelerin Dolmuş Olması.

Bu dosya ilk müracaatında yapı ruhsat kayıt masasından 13 ayrı sebepten 12 gün sonra iade edilmiştir (Tablo 2).Çalış ma kapsamında incelenmiş olan dosyalardan en kısa sürede inşaat ruhsatı alan dosyanın süresi 49 gündür.iade 1.iade X X X X X X X X X X X X X X X X X 4 13 ade ve Bekleme Sebepleri Statik proje 1-Proje Statik proje hesapları eksiklikleri Zemin etüt raporu 2. En uzun ve en kısa sürede ruhsat alan dosyaların dökümü En uzun bekleme En kısa bekleme süresi süresi 197 49 1. Dosya iade edildikten 12 gün sonra mal sahibi ikinci müracaatını yapmış ve 170 gün sonra da inşaat ruhsatını almıştır. Tablo 2. kimlik numaraları Müteahhit ticaret oda kaydı aslı Toplam iade sebebi 4. En uzun sürede inşaat ruhsatı alan dosyanın süresi 197 gündür. Dosya ilk müracaatından 15 gün sonra yapı ruhsat kayıt (öntetkik) masasından 4 sebepten dolayı iade edilmiştir (Tablo 2). Röportajlar zmir Konak Belediyesindeki mar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı yapı ruhsat şubesinde görevli 4 belediye çalışanı. Dosya iade edildikten sonra mal sahibi aynı gün ikinci müracaatını yapmış ve 37 gün sonrada inşaat ruhsatını almıştır.Evrak makbuz eksiklikleri YDK imza sirküleri YDK sicil gazetesi fotokopisi YDK denetçilerinin ikametgah belgesi YDK denetçilerinin TC.mza ve Telekom belgesi onayı onay eksiklikleri Elektrik projelerinde Telekom onayı Kanal belgesi Müteahhit imza sirküleri aslı ve fotokopisi Proje müelliflerinin sicil durum belgeleri Yol genişliği belgesi YDK hizmet bedelinin yatırıldığına dair 3. zmir’deki inşaat firmalarıyla en çok iş yapan 5 yapı denetim firması yetkilisi ve proje müellifi olarak belediyeye gelen 5 mimar ile 384 .

Süreç odaklanması gereken temel konulara (deprem. gereksiz hükümleri kaldırılmak suretiyle daha sağlıklı bir hale getirilebileceğidir. imar kuralları vb. en uzun sürede inşaat ruhsatı alan dosyanın tek iade sebebi evrak eksikliği olarak tespit edilmiştir. Deprem ve mar Yönetmeliklerinin birbiriyle çakışan bölümlerinin yeniden incelenmesi gerektiğini düşünmektedirler. Bununla birlikte.) sadeleşerek yoğunlaşırken karmaşıklığı ortaya çıkaran geciktirici nedenlerin elenmesi ile daha etkin bir hale gelebilir. Yapı ruhsat şubesinde çalışan personelin ikinci ortak görüşü. ve sürecin Yapı Ruhsat Şubesinde çalışan personelin ortak görüşü. en fazla bekleme ve iade sebebi olarak evrak eksikliği tespit edilmiş olsa da. Röportaj sonuçlarında elde edilen ortak görüşler ise. Ayrıca Yangın. evraklar kısa süre içerisinde tamamlanabilmektedir. Yapı Denetim Firması yetkililerinin ortak görüşü ise belediyelerde çalışan personel sayısının yetersiz olduğudur. belediyeden ön onay alındıktan sonra diğer projelerin hazırlanması gerektiği ve bu şekilde inşaat ruhsatı müracaatı yapılması gerektiğidir. inşaat ruhsatının yapı denetim firmaları tarafından verebileceğini düşünmektedirler. Bunun yanı sıra sistemin değiştirilmesinin ve belediyelerin sadece bir kontrol mekanizması gibi işleyerek yapı denetim firmalarını denetlemesinin uygun olabileceğini. Sonuç Dosyaların tetkiki sonucunda. 385 . sağlık. Proje müellifi mimarlar da çalışan personel sayısının yetersiz olduğu konusunda hemfikirdir. Özellikle yapı ruhsatı alınması sürecinin çok uzun olduğu ve çok fazla prosedür içerdiği vurgulanmaktadır. projelerin yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanması ve başvuru evraklarının tamamlanarak müracaat edilmesi gerektiği konusu ile çalışan personel sayısının yetersizliği ve yapı ruhsatı alınması sürecinin çok uzun olduğu ve çok fazla prosedür içerdiği yönündedir. mar Yönetmeliğinin piyasada çalışan. Bunu yapmak için sürecin sadeleştirilmesi önemlidir. yangın. konusunda uzmanlaşmış mimarlarla birlikte kurulacak bir komisyonla tekrar sorgulanıp.ruhsat alım süreçlerindeki gecikme sebeplerinin sorgulandığı hızlandırılmasına ait önerilerinin beklendiği röportajlar yapılmıştır. en fazla bekleme ve iade sebebi olarak evrak eksikliğ i tespit edilmiştir. Bu sıralamanın ruhsat alma sürecini kısaltacağını düşünmektedirler. Ruhsat alım sürecinin süresinin kısaltılması verimliliğin ve süreç kalitesinin geliştirilmesinde önemli rol oynayabilir. Yapı ruhsat şubesinde çalışan personelin üçüncü ortak görüşü. En kısa sürede inşaat ruhsatı alan dosyanın iade sebebi ise. Bu çalışmayla sürecin sadeleştirilmesi için el atılabilecek gecikme sebebleri analiz edilerek önemli bir aşama sağlanmıştır. dosya düzenli olarak takip edildiğinde. proje ve evrak eksiklikleridir. güvenlik. yapı denetim firmalarının tecrübesiz elemanlar çalıştırarak inşaatı denetlemek yerine yavaşlattıkları da proje müellifi mimarların ortak görüşleri arasında yer almaktır 5. Sonuç olarak. projelerin yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanması ve başvuru evraklarının tamamlanarak müracaat edilmesi gerektiğidir. Bunun yanı sıra. öncelikle mimari projenin hazırlanıp.

Toplumun Kamu Yönetimine. F. Bayındırlık ve skan Bakanlığına iletilen hata.. Referanslar Adaman. Ena Kitapevi. (2005). ASCE Vol. Kamu Hizmetlerine ve Reforma Bakışı. (2002).tr/index. S. Kamu Reformu Araştırması. edinme.asp?page=hizmetler&sub=yapikullanma. 386 . Kurumlarla diğer kurumlar ve kişiler arasındaki iletişim teknoloji yardımı ile daha hızlı ve verimli sağlanabilir. (2008) Yapı kullanma birimi hizmetleri üzerine bilgi http://www. A. Türkiye. Aralık 2002. and Şenatalar. B. TESEV Yayınları. Türkiye. talep ya da değişiklik dilekçelerinin incelenerek analiz edilmesi. Prosedürlerin azaltılması için çalışan personel sayısının yanı sıra kullanılan teknolojinin de iyileştirilmesi gerekmektedir. 5.konak. Yayın No: TÜS ADT/2002-12/335. pp 265-271. Journal of Management in Engineering. Çarkoğlu.. Türkiye. zmir Büyükşehir Belediyesi mar Yönetmeliği (2002).Son olarak yaptıkları araştırma kapsamında yazarların önerisi. M.. TÜS AD Yayını. Peer. mevcut sistemin eksiklikleri belirlenerek daha gelişmiş bir yazılım hazırlanmasıdır.bel. ASCE (1986) Streamlining the building permit process. TÜS AD. 2(4).

Fakat.Yalın Üretim lkelerinin nşaat Endüstrisinde Uygulanabilirliği Selin Gündeş Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi.edu. yalın üretim. inşaat endüstrisinin yapısal farkları göz önüne alındığında ne ölçüde uygulanabileceğini dört temel özelliğe (tek defaya özgü üretim. nşaat endüstrisi. ekonomik.tr Nur Atakul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi. stanbul 0212 2521600 E-posta: selin.com Öz nşaat endüstrisi diğer endüstrilerden birçok sebepten dolayı değiş ik bir yapıya sahiptir. finansal ve yönetimsel sorunlara neden olmaktadır. imalattan alınan üretim felsefelerinin ve özellikle Yalın Üretim (YÜ) görüşünün. imalatta benimsenmiş ve performans iyileştirme başarıları ispatlanmış bazı felsefe ve teknikleri örnek alıp uyarlamak önemli bir hedef haline gelmiştir. organizasyon yapısının ve rollerin belirlenmesi. piyasa ve kanunların araştırılması gibi işlerin her seferinde yeniden gündeme getirilmesini zorunlu kılar. Bu sebeple. imalat endüstrileri. Bütün bu farklılıklar inşaat endüstrisine özgü bazı teknik. imalattan alınan fikirlerin bir çoğunun uygulanmasını güç hale getirmektedir. yalın yapım Japon malat Endüstrisi lkeleri ve Batı Dünyası YÜ kavramının tartışılması. diğer endüstrilerde sadece üretim faaliyetinin başında yer alan yerel malzeme ve taşeron temini. geçici örgütlenmeler ve yüksek maliyetler) odaklanarak tartışmakta ve bahsedilen özelliklerin etkilerini en az seviyeye indirmeyi hedefleyen bazı yenilikçi girişimleri ortaya koymaktadır. tüm dünyadaki inşaat endüstrilerinde.gundes@msgsu.edu. daha önceleri Amerikan firmalarının hüküm sürdüğü dünya otomobil pazarının önemli 387 . arsaya bağlı üretim. birçok kere performans ve verimlilik açılarından diğer endüstrilerle karşılaştırılılarak zayıf bulunmuş ve yoğun bir şekilde eleştirilere maruz kalmıştır. Anahtar sözcükler: inşaat endüstrisi. 1980’lerde Japon otomobil endüstrisinin hızla ilerleyerek. Üretimin her seferinde yeni bir proje üzerinde ve yeni bir sahada yapılması.tr Sema Ergönül Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi. inşaat endüstrisinin kendine has özellikleri. Bu çalış ma. stanbul 0212 2521600 E-Posta: nuratakul@yahoo. stanbul 0212 2521600 E-posta: ergonul@msgsu.

Bu sistemde. Japon üretim sistemleri arasında en göze çarpanı Taiichi Ohno’nun geliştirdiği “Toyota Üretim Sistemi” (TÜS) olmuş ve bu sebeple yeni çağ çoğu literatürde “Toyotizm” olarak adlandırılmıştır. Değer kavramının merkezinde müşteri yer almaktadır. özgün bir üretim sistemi ve yönetim tekniklerinin benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. • YÜ ile sağlanan yüksek verimin bir sebebi de. teknoloji. malat endüstrisinde dünyaya daha önce egemen olan ve ‘Fordizm’ olarak adlandırılan akımın Japon tehdidine yenik düşmesi ile yeni bir üretim çağının başladığı iddia edilmiştir (Womack vd. Kalite kontrolü.1990). Ohno (1988). Yalın Üretim Felsefesine Yönelik Eleştiriler YÜ taraftarlarının. tedarik edilecek malzeme ve ekipmanın uzun dönemli planlaması yapılarak depolanmasını hedefleyen (just in case) Fordizm ilkelerine tamamen ters düşer. malzeme ve personel maliyetleri daha düşük ve kalite daha yüksektir (Womack vd. Bunlar. gereksiz işlem. işçi uzmanlaşmasını desteklerken. değişik görevlerde yer alabilmeli ve problemlere müdahale etme yetkisine sahip olmalıdır.1985). Dohse vd. Müşterinin algıladığı değere katkıda bulunmayan ama kaynak harcayan her işlem israf olarak nitelendirilmelidir. sıfır hata hedefini sağlamak ve sürekli iyileştirme yapmak esastır (Knill. ‘Fordizm’ ve ‘Toyotizm’ arasındaki başlıca farklar şöyle özetlenebilir: • Toyotizm. Japonya’da. “Japon tehdidi” olarak adlandırılan bu değişimin sebeplerini araştırmak ve Japon üretiminde rekabetçiliği bu derece artıran sihirli formulü keşfetmek için otomobil endüstrisinden uzmanlar Japonya’ya giderler. 1950’lerde batı dünyasından alınmıştır (Dohse vd. sorunlara zamanında müdahale etme ve çözümler bulma gibi görevler. Japon üretim sisteminde örgütlenme yapıları daha basıktır. Dolayısıyla yönetimin bu tür bir yapılanmaya istekli olması ve işçiler ve yönetim arasında güçlü bir işbirliği kurulması bu akımın temelini oluşturur. organizasyonda yer alan tüm bireylerin birden fazla görev üstlenmesini temel bir koşul olarak görür (Womack vd. Fakat. Birinci grup eleştiri. ihtiyaçtan fazla üretim.1990). malzeme siparişi. hatalar (üründe). Fordizmde bulunan katı ve hiyerarşik örgütlenme yapısı Toyotizmde bulunmaz. stoklar. üretimin müşterinin talep oranına göre ayarlanması ve dolayısıyla stokların azaltılması esastır. şçiler.1985). kitle üretim sistemlerinde yedi tür israftan bahsetmiştir.. parça ve bileşenler ana firmaya uzun dönemli bir işbirliği ile bağlı olan tedarikçiler tarafından temin edilir. YÜ sisteminin Japonya’da uygulamasının batı dünyasına yanlış aktarıldığı ve Japon 388 . üretim süresi daha kısa. tedarikçilere ürünün kalitesi ve tasarımı konusunda büyük yetkiler verilmektedir. YÜ’ye göre israf azaltılmalı veya mümkünse yok edilmelidir. geleneksel üretim sistemlerinden farklı olarak. yalın üretim. 1999).1990).1990. tedarikçilerle olan ilişkilerdir.... Kullanılan teknoloji ve beceriler batı dünyasındakilerin aynısıdır. Hatta. gereksiz hareket (insan). gereksiz taşıma (ürünler) ve beklemelerdir.bir payını kapması ile başlamıştır. işçilerin bu sorumlulukları alabilecek yüksek vasıflara sahip olmalarını gerektirmektedir (Womack vd. Araştırmanın sonuçları çarpıcıdır: başarı üstün teknolojiden değil. öncelikle Fordizme göre daha esnek bir yapıya sahiptir. YÜ’nün Fordizm’e olan üstünlüğüne yönelik iddiaları birçok çalış mada tartışılmıştır. • Tam Zamanında Üretim (TZÜ) esaslı malzeme tedariki. TZÜ görüşünde. Japon üretim sistemlerinin Japon kültürü ürünü olduğu ve batı dünyasına transfer edilemeyeceği fikrine odaklanmıştır. Çünkü Toyotizmde hataların düzeltilmesi değil. • Fordizm. • YÜ’de israf ve değer kavramları büyük önem taşır.

(1990) tarafından yapılan “Dünyayı Değiştiren Makine” adlı çalışmada. TÜS’ün tüm endüstrilere aktarılabileceği ifade edilmiştir. TZÜ görüşü. YÜ’deki stresli çalışma şartlarına dikkat çeken ve bu koşullarda güçlü sendikalara sahip batı dünyasına uyarlama yapmanın zorluklarından bahseden diğer yazarlardır. çalışma sırasında zaman kayıplarının azaltılması ve işçi sayısının mümkün olan en düşük seviyede tutulması gibi konulara dikkat çekmiştir.sisteminin raporlarda belirtilen sistemlerden farklılıklar gösterdiği de iddia edilmiştir (Wilkinson ve Oliver 1990. Bir başka sorun. YÜ sisteminde uygulanan çalışma prensiplerinin işçileri zor ve ağır şartlar altında çalışmak durumunda bırakması bu yöndeki eleştrilerin ana hedefi olmuştur. Womack ve Jones (2007). Winch (2003) ise YÜ’nün konut yapımı dışında inşaat endüstrisi için geçerli olmayacağını iddia etmiştir. tedarikçilerin bu yapılanmada iş yapmak istememelerine sebep olmaktadır. Parlak (1999). 1989. YÜ prensiplerinin sanılanın aksine Japonya’da imalatçılar arasında belirtildiği kadar yaygın olmadığını ve yapılan çalışmaların sadece TÜS’ne odaklanarak genelleme yaptıklarını iddia ederler. 1990’lardan itibaren inşaat endüstrisinde YÜ tekniklerinin kullanım olanakları incelenmeye başlamıştır. 2008). YÜ’de ana sanayinin yan sanayi üzerindeki baskı gücü bazen eleştiri konusu olmuştur. Peki birçok açıdan farklı bir yapıya sahip olan inşaat endüstrisi için hangi görüş daha doğrudur? Womack (1990) ve Womack ve Jones (2007)’un fikirleri doğrultusunda YÜ prensiplerini. Bu görüşe göre. belirsizlik ortamı ve karmaşık organizasyon yapıları ile karakterize edilen inşaat endüstrisinde benimsemek gerçekten mümkün olabilir mi? Dünyada. YÜ prensiplerini uygulamanın bazı önkoşulları vardır. Katayama ve Bennett.1985). 1996). Literatürde en çok eleştiri alan konu ise YÜ prensiplerinin işçilere yönelik tutumu ve önerilen takım çalışması ilkeleri ile ilgilidir. stokları bir israf olarak nitelendirildiği için. kalite. inşaat endüstrisi kapsamında aşağıdaki bölümlerde daha detaylı incelenecektir. TZÜ ortalamanın üzerinde talep artışına cevap verebilecek bir sistem olmadığı için de eleştirilere maruz kalmıştır (Karmarkar. Bu önkoşulları yerine getiremeyen imalatçıların YÜ tekniklerini uygulamaya çalış maları uygun bir yaklaşım değildir (Jorgensen ve Emmitt. yalın düşünce sisteminin imalat sektörüyle sınırlı kalmak zorunda olmadığını belirtmiş lerdir. işin yoğunlaştırılması. Tedarikçilerin ana üreticiye olan bağımlılıkları. YÜ adı altında. Dohse vd. tedarikçiler üzerinde baskıya yol açmakta ve dolayısıyla. Bu akımın önde gelen araştırmacılardan biri olan Lauri Koskela (1992) inşaat endüstrisindeki düşük verim. TZÜ’ye yönelik yaygın bir eleştiri ise sık ve küçük ölçüde yapılan nakliyat işlemlerinden doğacak trafik sıkışıklığı ve kirlilik gibi sorunlara odaklanır. nşaat Endüstrisi’nde Yalın Üretim Womack vd. Aggarwal. Hines vd. Sullivan 1992). (1985). Sullivan (1992) ve Berggren (1992). Yine. YÜ’nün seri üretime yönelik bir uygulama olması ve herbir endüstri için uygun olabileceğini söylemenin yanlış olacağıdır (Jürgens 1995. Bu konu. (2004) ise. süre ve güvenlik ile 389 . stokların mümkün olan en düşük seviyede tutulmalarını ve ürünlerin küçük parçalar halinde sık sayıda sevkiyatını hedefler.

değer. seri üretimde kullanılan bir felsefedir. YÜ. üretimde. Green (1999a. Buna göre üretim işlemi girdilerin çıktılara dönüştüğü birbirinden ayrı birçok alt işlemden oluşur. Buna rağmen. YÜ’de değer kavramı sadece müşteri açısından ele alınmıştır (Ohno. döngü zamanı ve değişkenlik gibi kavramlara gereken önem verilmemektedir. 1993. yeni üretim felsefesi olarak adlandırdığı. Dolayısıyla. Hataların engellenememesi Koskela (1992) tarafından yapılan kalite ile ilgili eleştirilerin temelini oluşturur. YÜ ilkelerinde önemli bir yere sahip olan değer ve israf kavramları da inşaat endüstrisinde sorun yaratan bir alandır. Oysa inşaat endüstrisinde müşteri sınıflandırmasında sadece işveren yer almayabilir. Green ve May (2005)’de standartlaştırılmış ve tekrarlayan üretime odaklanan YÜ’nün inşaat endüstrisine uygulanmasının birçok soruna yol açacağına işaret etmiş lerdir. geleneksel yönetim anlayışı sadece dönüşüme odaklanmıştır ve dönüşümler arasındaki akışlar ihmal edilmektedir. Örneğin. 1999b. Koskela (1992). Japon üretim tekniklerinin inşaat endüstrisinde kullanılmasında yaşanacak sorunları dile getiren çalış maların az olması ve bu akımın savunucuları tarafından eleştirilerin gözardı edilmesi dikkat çekici bir konudur. Yapı ömrü boyunca. Mevcut eleştiriler. inşaat endüstrisine hakim olan belirsizlik ortamı ve karmaşık örgütlenme yapıları göz önüne alındığında YÜ’nün yapı üretiminde uygulanmasında imalat endüstrilerine göre çok daha fazla sorunla karşılaşılması beklenilebilir. “müşteri” olarak nitelendirilebilecek işveren ya da nihai kullanıcılar birden çok sayıda olabilir. projenin gerçekleştirilmesinde sıra hakimiyeti. inşaat üretiminde dönüşüm (transformation) modelinin hakim olduğu görüşünü tekrarlar. Koskela (2000). bu görüşün her zaman en verimli sonucun elde edilmesine olanak vermediğini belirtir. Planlamada. yani sıra hakimiyeti. Katayama ve Bennett. malatta da aynı görüşün hakim olduğunu savunan Koskela. Yazara göre. Hiyerarşik organizasyon yapısı ise bütün yerine sadece bir işe odaklanmayı ve o işin maliyetini azaltma hedefini beraberinde getirir. bahsedilen eksikliklerden yola çıkarak. maliyeti aşmadan ve istenen kalitede gerçekleştirmede başarısız olduğunu iddia eder. 2000 yılında tamamladığı doktora çalışmasında Koskela. 1996). 2000. bu sebeplerden ötürü. lk bakışta. ve değişimin çok olmasına sebep olur. 2002). YÜ felsefesinin kullanılmasını önermiştir.1988). akış ve değer kavramları açısından bakmak gereğini savunur. işlemlerin bütünü açısından bakıldığında. Akış faaliyetleri katma değer sağlamadığı için azaltılmalı veya yok edilmelidir.ilgili sorunların çözümüne yönelik. Yazar. yapılacak işin zamanlama olarak birbirini izleyen ve uzmanlaşma gerektiren daha küçük işlere bölünmesi. inşaat endüstrisinde üretim faaliyetlerine dönüşüm. hiyerarşik organisyon yapısı ve kalite konularının ihmalinin bu yönetim görüşünün başlıca eksiklikleri olduğunu belirtir. öncelikle YÜ’nün uygulanmasında bazı önkoşullar olduğu ve bu yüzden de tüm endüstrilerde kullanılamayacağı fikrine odaklanmıştır (Berggren. inşa edilebilirliğin ve yenilikçiliğin zayıf. Öyle ise YÜ’de bahsedilen değer hangi “müşteri”nin algıladığı değer olmalıdır? 390 . Koskela (2000) ancak akış faaliyetlerini göze alan bir bakış ile inşaat endüstrinin gelişebileceğini dile getirir. Yalın Yapım Kavramına Yönelik Eleştiriler YÜ’nün imalat endüstrisinde uygulanmasına yönelik eleştirilerin inşaat endüstrisi için bire bir geçerli olduğunu söylemek mümkün değildir. inşaat yönetiminde kullanılan teori ve tekniklerin projeleri zamanında. israf. Hatanın tespitinden düzeltilmesine kadar geçen zamanın uzunluğu ve nihai kullanıcının isteklerinin yeterince göze alınmaması yapım sürecinin başlıca sorunlarındandır.

Yazarlar. Bu sebeple. • Tek defaya özgü üretim: nşaat üretimi. Bu sebeple. bireysel ve grup çıkarlarını göz önüne alan bir yaklaşımın daha doğru olacağ ı görüşündedirler. inşaat yatırımlarında işveren ve kullanıcıların imalat endüstrilerinden farklı olarak çok sayıda olması israf kavramına da daha geniş bir açıdan bakmayı gerektirir. Bu tür farklılıklar belirsizliğin yüksek olmasına ve dolayısıyla YÜ’nün önemli bir prensibi olan akış denetimi’nin problemli olmasına yol açar. tedarik zinciri inşaata göre daha esnek ve yönetimi daha kolay olmaktadır. değişiklikler. israf ile sonuçlanan bir dizi değişkenlik ve belirsizliğe sebep olmaktadır. Yukarıda bahsedildiği gibi. imalat endüstrilerine göre daha güçtür. Her üretim döngüsünde yeni problemlerle karşılaşmak ve bu sorunlara her seferinde çözümler aramak YÜ prensiplerinden olan sürekli iyileştirmeyi zorlaştırdığını söylemek mümkündür Koskela (2000). malatta ise tekrar eden ürünlerin hakim olması sebebiyle. Green ve May (2005). seri üretim kapsamına girmez. nşaat sektöründe israf. Koskela (2000) ancak bu sayede inşaat endüstrisinde bir dereceye kadar standartlaşma sağlanabileceğini ve akışların kontrol altına alınabileceğini savunmuştur. daha önceki yapılan işlerden elde edilen tecrübelerin ve karşılaşılan sorunlara bulunan çözümlerin bir sonraki işe aktarılmasının diğer endüstrilerdeki uygulamalara göre sınırlı kalmasıdır. Bu sebeplerden ötürü. Tek defaya özgü üretim ile ilgili diğer bir sorun. hatalar. Tabi ki bu eleme. nşaat ve malat endüstrileri: YÜ ilkeleri inşaat endüstrisinde uygulanabilir mi? nşaat ve imalat endüstrileri birçok yönden birbirinden farklıdır.YÜ’de yer alan israf kavramı ise ayrı bir tartışma konusu olmuştur. inşaat endüstrisindeki organizasyonlarda. tekrar yapım. Ayrıca. tasarım yanlış lıkları. Genel kanı. Green 2002). Green ve May (2005)’e göre organizasyonlardaki bu tür çatışmaları sadece ‘güç’ denetleyebilir ve bu olgu da YÜ taraftarları tarafından ihmal edilmektedir. tek defalığa özgülük sorununun proje için üretilen ve daha önce kullanılmamış. YÜ tekniklerine başvurulmadan evvel. Çünkü her yapı birbirinden farklı olacak ve girdiler her üretim döngüsünde değişecek ve dolayısıyla akışlar da sorunlu olacaktır. inşaat endüstrisinde akış yönetimi. YÜ tekniklerinin inşaat endüstrisinde uygulanabilirliğini tartışan çalışmalarda. YÜ felsefesi israftan kaçınmanın herkesin çıkarına olduğunu varsayar. bazı konut projeleri hariç. işverenin öncelikleri ve ihtiyaçları her bir yeni üretim döngüsünde farklı olmaktadır. batıdaki işçi sendikası kavramının ve geliştirilmiş işçi haklarının YÜ prensiplerinin batıya uyarlanmasında yaşanacak önemli bir engel olduğudur (Green 1999b. sadece o projeye özgü bazı tasarım ve uygulama çözümlerinin mümkün olduğunca elenmesi ile çözümlenebileceğini savunur. 391 . Bu özellikler. bir inşaat projesinde yer alan mesleksel çeşitlilik göz önüne alındığında çıkar çatışmalarının kaçınılmaz olduğunu vurgularlar. her yeni proje için geçici örgütlenmeler kurulması ve bir üretim döngüsünde gerekli yatırım maliyetlerinin yüksek olması inşaat endüstrisinin kendine has birçok özelliği arasında en çok göze çarpanlarındandır. değer ve israf kavramları. yapının tüm hayatını kapsayan bir yaklaşım ile ele alınmalıdır. eğer bu özellikler işveren. nşaat endüstrisinde üretimin tek defaya özgü ve arsaya bağlı olması. işçi haklarına da dikkat çekilmektedir. imalat endüstrisinde olduğu gibi. güvenlik maliyetleri ve malzemelerin gereğinden fazla tüketiminden meydana gelir. arsa veya tasarımcı için elzem değil ise gerçekleştirilebilir.

ekonomik ve finansal sorunlar doğurmaktadır (Propersi. değişen yerel yönetim gereksinimlerini. Bu zorlu yapılanma süreci YÜ’nün temellerinden olan karşılıklı güvenin oluşturulması ilkesine ters düşmektedir. ticaret kanunlarını. ürün montaj bantı boyunca hareket eder. üretimde değişkenlik ve belirsizlik gibi YÜ ilkelerini uygulamayı zorlaştırabilecek etkiler doğurur. dolayısıyla da geçici örgütlenmeler oluşmasına yol açar. teknik. malat (a) ve proje temelli (b) endüstrilerde ürün ve kaynak akışı (Lowe ve Leiringer. Ürünler Ürünler Kaynaklar Kaynaklar (a) (b) Şekil 1. makine ve insangücünün ürün üzerinde sürekli hareket halinde olmasıdır. nşaat endüstrisinde ürün taşınamaz olduğu için geleneksel olarak üretim faaliyetleri zorunlu olarak şantiyede gerçekleşmektedir. yani imalat endüstrilerinde olduğu gibi sabit bir üretim yerinin (ör. 392 . Aslında. iklim koşullarını öncelikle iyi belirlemek.• Arsaya bağımlı üretim: Yapı üretiminin her yeni bir proje için değiş ik bir arsada gerçekleştirilmesi. korunaksızlık. imalat endüstrilerinde gözlemlenebilen sorunlara ek olarak. malat endüstrilerindeki üretim faaliyetlerini doğrudan etkilemeyen iklim koşullarına açıklık. nşaatta taşınmazlığın getirdiği diğer ilginç bir özellik ise. birtakım örgütsel. yerel tedarikçilerin seçimi. fabrika) olmaması inşaat endüstrisinin belirsizliğe neden olan en önemli özelliklerinden biridir. stratejik olarak coğrafi çeşitlendirmeye yönelmiş ve geniş bir alanda (bölgesel veya ülkelerarası) iş yapan inşaat firmalarında daha belirgin şekilde ortaya çıkar. yerel malzeme ve kaynak bulma zorunluluğuna. Bütün bu sorunlar. Örneğin uluslararası iş yapan bir firma. Arsaya bağlı üretim. 2006). neredeyse her üretimde. Şekil 1’ de bu durum şematik olarak gösterilmektedir. Şantiyede üretim. bir bölgeye odaklanmamış. bu dört ana özelliğin hepsi yüksek derecede birbirleri ile ilişkilidirler. malat endüstrilerinde ise işgücü sabit olup. Nakliyat ve maliyet gibi sebeplerden ötürü. bölgesel tedarikçileri. farklı jeolojik koşullar ve çevresel faktörlere maruz kalma gibi arsaya bağlı üretim özellikleri. öğrenmek ve sonra da bu koşullara ayak uyduracak üretim ve organizasyon yapılanmasını her seferinde yeniden kurmak zorundadır. her yapı üretiminde. 2001). gruplarının oluşturulması ve inşaat makinelerinin şantiyeye getirilmesinin düşünülmesi gereklidir.

Bu durum imalat endüstrilerine göre daha yoğun bir koordinasyon çabası gerektirir ve dolayısıyla YÜ’nün akış prensibinin uygulanmasını zorlaştırır. malatta ürün değişik iş grupları arasında gittikçe ilerlerken. altyüklenici gibi grupların oluşturduğu yeni bir örgütlenme yapısı kurulmaktadır. Bu tür bir yapılanmada. nihai kullanıcı. Yüksek Maliyetler: nşaat endüstrisinin diğer endüstrilere kıyasla daha yüksek maliyetler gerektirmesi. malzemelerin sahaya akışı. 2003) bu aksaklıkların giderilmesini amaçlayan. isteklerini finansman olanaklarına göre ayarlamak ve sınırlamak zorunda kalmaktadırlar. yapı üzerinde sürekli hareket halindedirler. 2005. otomobil üretiminde yer alan iki ana akışa (bileşenlerin montaj hattına akışı ve otomobilin montaj hattında ilerlemesi) ek olarak üçüncü bir akış tipi olduğuna dikkat çekmiştir. işveren. Makroekonomik şartlar nihai yapılara olan talebi etkiler. inşaat üretiminde. finansörlerin çok güçlü bir role sahip olmalarını beraberinde getirir. Ballard ve Howell. proje akışının geliştirilmesi için kurulmuş bir sistemdir. ikincisi bina iskeletinin değişik montaj aşamalarına olan akışı. 2000. faaliyet ve akışların zamanlamasının ve uyumunun sağlanamaması bir sonraki işin gecikmesine sebep olmaktadır. tedarikçi. tasarımcı. diğer endüstrilerin iş ortamının geleceğine bağlıdır. makroekonomik şartların yoğun bir şekilde üretimi etkilemesine sebep olur. Örneğin. Literatürde bu tür zorlukların aşılması için gruplar arasında kurulacak uzun dönemli işbirliği modelleri önerilmiştir. Çok disiplinli ve geçici yapılanma ile ilgili başka bir sorun gruplar arasında uyum zorlukları ve çıkar çatışmalarıdır. • Geçici örgütlenmeler: Her inşaat projesinde daha önce muhtemelen birlikte çalışmamış. Geçici ve karmaşık yapıdaki örgütlenmelerin YÜ prensiplerinin uygulanmasında yaratacağı diğer bir sorun da. Ballard ve Howell. Bu durumda YÜ’deki değer anlayış ı ve çekim prensibi ile ters düşmektedir. YÜ prensiplerinden akış denetlenmesini zor kılmaktadır. 1992 yılında yaptığı çalışmada otomobil üretimi ve yapı üretimini karşılaştırmış. 1998. Bu durum YÜ’nün çekim olarak adlandırılan ve talep oranlı üretim prensibine ters düşmektedir. önceden tahmin edilemeyen aksaklıklara müdahale etme yeteneğinin olmaması gibi nedenler ile olumsuz eleştirilere de maruz kalmıştır (Bortolazza vd. Lokasyon akış ı yapının taşınamaz olmasından kaynaklanır. Proje bitiminde bu yapı doğal olarak kırılmakta.. gemi veya uçak yapımında olduğu gibi. Finansman sorunu. ve otomobil imalatında bulunmayan ‘lokasyon akışı’. Koskela (1992) arsaya bağlı üretimden kaynaklanan sorunlara çözüm olarak şantiyede gerçekleşen faaliyetlerin sayısını azaltacak prefabrikasyon ve modularizasyon gibi çözümler önermiştir. projede yer alan değişik grupların aynı amaca hizmet etmesini destekleyen ve bu sayede bir dereceye kadar çıkar çatışmalarını önlemeye yönelik girişimlerdir. YÜ’nün başlıca ilkelerinden olan ve üretimde yer alan her bireyin ana hedefe odaklanması ve karşılıklı güven ortamının sağlanması gibi hedefler geçici örgütlenme yapılarının doğasına ters düşmektedir. bir sonraki projede yepyeni bir örgütlenme oluşmaktadır. Brodetskaia ve Sacks. Birincisi. Proje finansmanı kapsamında yer alan uygulama modelleri de. Yalın Yapımın inşaat endüstrisinde en çok yaygınlaşmış tekniği olan Last Planner (LP) sistemi (Ballard. Çünkü inşaat endüstrisinin ürün talebi.nşaatta. bir ülkede ihracat ithalata ağır • 393 . işgücünün sabit olmaması karmaşıklığa sebep olmakta ve dolayısıyla.2007). Çoğu durumda. inşaatta bunun aksine işgücü sabit olmayıp. yüklenici. nşaatta ise üç tür akış vardır. Koskela. nihai kullanıcının isteklerinin uygulayıcı gruplara aktarılmasında yaşanan sorunlardır. LP sistemi inşaat endüstrisine oldukça yayılmış olmasına rağmen.

Bina. Ürünler prefabrike olmasına rağmen. bu çözüm sadece tek defaya özgü üretim özelliğinden kaynaklanan sorunlara cevap verebilmektedir. YÜ’nün talep stabilitesi prensibine uyum sağlamak oldukça güçtür. kinci grup ise. Literatürde. inşaat endüstrisinde. Bu çözüm. Tasarımın işverenin isteklerine göre şekillendirildiği bu uygulamalarda. inşaat endüstrisinin kendine has özelliklerinin elimine edilmesini hedefleyen başlıca girişimleri şöyle sıralamışlardır. arsaya bağlı üretim ve geçici örgütlenmeyi kapsayan üç ana özelliğinden doğan sorunlarına hitab etmektedir. tasarım çoğunlukla standart olup. Bu uygulama ile tek defaya özgü üretim ve geçici örgütlenme yapılarından doğan sorunların aşılabileceği belirtilmiştir. imalat endüstrilerinde kullanılan tekniklerin inşaatta benimsenebilmeleri için inşaat sektörünün özelliklerinin etkilerini en az seviyeye indirmeyi hedefler. şantiyede montaj ve organizasyonun ayrı olarak organize edilmesi gerektiği için.1998. uzun vadeli konut kredilerinin sağlanmasının konut talebine getirdiği artıştır. Peki gerçekten. sektöre giriş ve çıkış engellerinin diğerlerine göre daha düşük olması sebebi ile çok sayıda KOB ’ye sahip inşaat endüstrisinde. • Prefabrike işyerleri: 2001 de yapılan Bollard ofis binası geleneksel yapıma çok değişik bir açı kazandırmış ilginç bir yapıdır. • Standart konutlar: IKEA ve Skanska tarafından geliştirilen standartlaştırılmış konut konsepti (Bo Klok).bertaraf etmek mümkün müdür? Vrijhoef ve Koskela (2005). tamamen şantiye dışında inşa 394 . Saha dışında tamamen prefabrikasyona dayanan konutlar için tasarım. Bu çözüm.g. • Önceden tasarlanmış yapılar ve konutlar: Küçük işyeri ve konut yapımı için birkaç firma önceden tasarlanmış binalar sunmaktadırlar.2005). mühendislik. az sayıda modelden oluşmaktadır. • Açık bina: Açık bina daha çok konut projelerinde uygulanmaktadır. şantiyede gerçekleşen üretim iş lemlerini dış etkilerden korumak için geçici çözümler bulmuşlardır. ile tasarım büyük ölçüde standartlaştırılmakta ve montaj işlemi sahada hep aynı takımlar tarafından yapılmaktadır. Görüldüğü gibi. inşaat endüstrisinin tek defaya özgü üretim. • Prefabrike modüler konutlar: Sekisui Heim tarafından geliştirilen standart modül ve parçalardan oluşan konutlar. ön montaj fabrikada yapılmaktadır. inşaatı korumak için tasarlanan büyük tenteler veya şantiyede geçici beton fabrikalarının yapıldığı (e. Örnek olarak. imalat endüstrisindeki gelişmelerden faydalanmak için inşaat endüstrisine has bu özellikleri -kısmen de olsa. Bunun yanı sıra. tek defaya özgü üretim ve arsaya bağlı üretim özelliklerini azaltmayı hedefler. tünel inşaatında elemanların fabrikasyonu için) uygulamalar verilebilir. bahsedilen tüm bu özelliklerin yarattığı üretim sorunlarına çözüm arayan iki ayrı grup fikir oluşmuştur. Vrijhoef vd. onun gerisinde kalmaya başlar ise endüstriyel yapı talebi azalır. Yapı şantiyede hep aynı takım tarafından monte edilir (Dekker 1998.basarken. fabrikasyon ve montaj gibi üretim aşamaları tamamen önceden belirlenip standartlaştırılmıştır. tüm parçalar prefabrike olup. rakip firma sayısını ve dolayısıyla da talebi kontrol altında tutmak çok zor olmaktadır. Bu yöntem ile arsaya bağlı üretim ve geçici örgütlenme yapılarından doğacak sorunlar kontrol altına alınabilinir. • Şantiye fabrikası: Bazı firmalar. Makroekonomik koşulların talebe olan etkisini gösteren diğer bir örnek ise. 2002). Vrijhoef ve Koskela. az sayıda tip proje mevcuttur. Bu uygulamada. inşaat endüstrisinin doğasını bozmadan onun dinamik yapısına uyacak teknikler geliştirmeyi önerir (Ballard ve Howell. Birinci grup.

(1993) Lean Production .. PhD.The End of History?. imalattaki fikirlerin tam anlamıyla inşaat üretimine uygulanabilmesi mümkün olabilir. yeni sorunlara sebep olmaları sebebiyle yaygınlaşmamış lardır.C. Costa. Michigan. Work.. 26 (5). Proceedings IGLC-15.T. Bortolazza.(1998) Shielding Production: Essential Step in Production Control. Univ. US.(1998) Open building systems: a case study. Yapının arsaya bağlı üretim sorunlarına hitaben yeni bir çığır açtığı söylenebilir. Ancak bu şekilde. S.. pp. Birmingham. G. Formoso.B. artı eksilerinin objektif bir şekilde değerlendirilmesi ve tespitlerin yayımlanması gerekmektedir. geleneksel yapım sistemlerinde. 31(2). I. Sonuçlar nşaat üretiminin kendine has özelliklerinin.(2003) Lean Project Management. Brodetskaia. Thesis. Building Research & Information. Employment & Society. Ballard. K. C. (1985).. UK. Endüstrinin performansının artırılması için yukarıda yedi ana başlık altında toplanan bu örnekler hakkında daha detaylı çalış malar yapılması. Kaynaklar Aggarwal. imalat endüstrilerinden alınan bazı fikirlerin uygulanmasını çok zor bir hale getirdiği gözlemlenmiştir. nşaat firmaları. pp 163-188. diğer endüstrilerden alınan fikirleri benimsemeden önce tüm bu koşulları göz önüne almak zorundadırlar. 2004). • Uzun vadeli işbirliğine dayalı çözümler: Uzun zamandan beri uygulanmakta olan ve yüklenicilerin altyüklenici ve tedarikçilerle stratejik işbirliği yapmasını öngören bu yöntem. Birmingham.edilmiş. Bir önceki bölümde belirtilen ve bu özelliklerin olumsuz etkilerini en az seviyeye indirmeyi hedefleyen bazı giriş imler ise. Howell. G. 124(1).FMS? Making sense of production operation systems. Proceedings IGLC-13. 395 . 63(5). D.(2007) Understanding Flow and Micro-Variability in Construction: Theory and Practice. pp. Sydney. deniz yolu ile arsaya nakledilmiş ve vinçle yerine konulmuştur (Maas ve Van Eekelen.119-133. Bu sorunların. Sacks.8-12 Ballard. Building Research and Information. imalat ile kıyaslandığında ek bazı sorunlara ve yönetim güçlüklerine yol açtığı görülmektedir. 7(2). Berggren.. G. 11-17 Ballard. MRP. 311–318. R. R. G. Harvard Business Review. G. geçici örgütlenme yapılarından doğacak sorunlara kısmen çözüm olmaktadır. Dekker. pp. Howell. (2005) A Quantitative Analysis of the Implementation of the Last Planner System in Brazil”.A. Journal of Construction Engineering and Management.(2000) The Last Planner system of production control.JIT. 488-497.OPT. C.

S. Green. University of California. 13.. Automation in Construction.D.(2005) Lean Construction: arenas of enactment. Berkeley. 115-146 Green.a brave new world. Green. VTT Publications 408. (s. Jürgens.D. Walter de Gruyter. S.. Building Research&Inf. Koskela.(2008) Lost in transition: the transfer of lean manufacturing to construction. Construction Management and Economics. L. pp.pp. Lowe.. PhD Thesis. 24(10). W. L. Politics and Society. Engineering.15(4).(2000) The future of lean construction. G. B.. Karmarkar. Construction and Architectural Mgmt. 122-131. U.. 14(2). Commercial Management of Projects: defining the discipline. USA.(1996) Lean production in a changing competitive world: A Japanese Perspective. Emmitt. pp.72.. K.349-66. Proceedings IGCL-8.(1985) From Fordism to Toyotism? The social organisation of the labour process in the Japanese automobile industry. Journal of Operations & Production Mgmt.147-166. 396 .. 67(5). S. B. Proceedings IGCL-7. Bennett. May.(2000) An exploration towards a production theory and its application to construction. VTT Building Technology. Stanford Univ. Journal of Construction Research. 37–51. B.8-23. The New Division of Labour. S. models of diffusion and the meaning of ‘leanness’. pp.Dohse. (2002) The human resource management implications of lean construction: critical perspectives and conceptual chasms. (2004) Learning to evolve. 87.. pp. 277) Blackwell Publishing Ltd.133-137. pp. Harvard Business Review.D. pp. T. Jorgensen.(2006).. Van Eekelen..D. Katayama. Green. Technical Report No.. (1999b) The missing arguments of lean construction. (1989) Getting control of just-in-time. T.16(2). D..498-511.(1999a) The dark side of lean construction: Exploitation and ideology. 3(1). S. Hines. U. D. Espoo. H.. Green. M. (1999) How lean manufacturing matches today’s business. The bollard: the lessons learned from an unusualexample of off-site construction. Berlin. S. Brighton.17. CA. Int. pp 21-32. 54(11). R. U. v. Jurgens. pp 383-398. pp. Holweg. Leiringer. Material Handling Engineering. 33(6). Rich. London Maas. Malsch. P. Knill. S. Int. N. Koskela.D. Center for Integrated Facility Engineering. Charles. CA. (1995) Lean production in Japan: myth and reality.C. Littek.(2004).(1992) Application of the New Production Philosophy to Construction.. a review of contemporary lean thinking. Journal of Operations & Production Mgmt.994-1011.

Rawson Associates. Productivity Press. 12(1) Winch. Womack. Sullivan. Wilkinson.P. D. Australia. Portland. Bilgi dergisi. Propersi.D. Italia. Acar Basım. Jones. Proceedings IGLC-13. J. pp.T. 34 (2).(1988) Toyota production system: beyond large scale production. G. M. Z. Building Research & Information. Milano. R.p.(1990) The Machine that Changed the World. Vrijhoef.P. J.(1990) Obstacles to Japanisation: The case of Ford UK. A. NY.. Parlak.. 1(2).Ohno. B. 31(2). Roos.. Il sole 24 Ore S.(2001) Le imprese edili. Jones. D.(2005) Revisiting the three pecularities of production in construction. Womack. Employee Relations.Fordist Paradigmalar. Sydney.(2007-ilk basım 1996) Yalın Düşünce. N.66-87. stanbul. Koskela. 397 . T. Oliver.A. J.T. L. (1999) Yeniden Yapılanma ve Post. 107-118. California Management Review. .(2003) Models of manufacturing and the construction process: the genesis of re-engineering construction..(1992) Japanese management philosophies: from the vacuous to the brilliant.

.

malzemeyi. işgücü. ekipmanları. ekipman ve zamandır.tr Öz Ülkemizde. Genel olarak bir kurumun üretmesi gereken mal veya hizmetin sağlanabilmesi için kurum bazında ihtiyaç duyulan.Kurumsal kaynak planlama) sistemlerine olan ilgi ve ihtiyacları her geçen gün artmaktadır. ERP sistemleri kaynak tanımının kapsamına sektöre ve ürüne bağlı olarak. ERP sistemlerine yatırım yapmıştır.dikmen@iku. parayı ve hatta tecrübeyi alabilmektedirler. yönetilmesi ve planlanması gereken bütün kaynakların takip altına alındığı yönetim sistemidir. Nedenlerin.Türk nşaat Sektöründe ERP Uygulamalarında Karşılaşılan Riskler Burç Yıldız M&N Mimarlık stanbul Tel: (212) 213 92 75 E-Posta: yildizburc@gmail. iş gücünü. üstlendikleri projeleri daha etkin sistemlerle yönetme gereklerini karşılayabilmek amacıyla ERP (Enterprise resource planning . zamanı. Aynı zamanda. bazen yanlış tercihlerin yapılması veya kullanım hataları gibi sebepler de uyarlama ve kullanıma geçiş projelerinin başarısını etkileyebilmektedir.com S. her geçen gün daha gelişen inşaat sektörünün. Bununla beraber özellikle geçtiğimiz son birkaç sene içerisinde inşaat yatırımlarının yüksek seviyede seyretmesi sonucunda çok sayıda inşaat firması. rekabet platformlarının global ölçeklere ulaşması sebebiyle daha etkin bir yönetim sistemine sahip olmanın değeri son yıllarda iyice anlaşılmaya başlanmıştır. Sonuçta ortaya çıkan tabloya bakıldığında yapılan bu yatırımların azımsanmayacak bölümünün başarısızlıkla sonuçlanabildiği görülmektedir. malzeme. stanbul Tel: (212) 498 4718 E-Posta: u. Temel itibariyle amaca yönelik bir çeşit yönetim bilgi sistemidir (MIS). 34156. nşaat sektöründe büyük çoğunlukla kaynak olarak kabul edilen başlıca parametreler. Yönetim Bilgi Sistemleri (MIS). Proje Yönetimi Giriş ERP (Enterprise Resource Planning) sözcüklerinin baş harflerinin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş bir kısaltmadır. Anahtar Kelimeler: Kurumsal kaynak planlama (ERP). nşaat Yönetimi.edu. 399 . ERP sistemlerinin sayısının artan bir ivmeyle yükseldiği bu günlerde firmaların seçimlerini ve aksiyonlarını doğru bir şekilde yapabilmeleri için bir kaynak oluşturulması amaçlanan bu çalış mada karşılaşılan muhtemel riskler ve sebepleri incelenmiştir. önde gelen firmaları. Ümit Dikmen stanbul Kültür Üniversitesi nşaat Mühendisliği Bölümü Bakırköy. büyük bölümü inşaat firmalarının karakteristik özelliklerinden kaynaklanırken.

1990’lı yılların başı itibariyle hem inşaat yönetimi hem de yazılım konusunda bilgi ve fikir sahibi olan az sayıda kişi ve kurumun geliş tirdikleri örnekler ve büyük çaplı az sayıda ki inşaat firmasının kendi bünyeleri için özel olarak geliştirdikleri yazılımlar ERP Sistemlerinin inşaat sektöründe kullanımına öncülük etmişlerdir.) ERP sistemlerini daha önce tercih etmiş ve önemsemiştir. veya en azından konuyla ilgili araştırma yapmasını sağlamıştır. ERP sistemlerinin kullanımı üzerinde çok sayıda yayın mevcuttur (Moon. Türk nşaat Sektöründe ERP Sistemlerinin Durumu 1950’li yılların ortalarına kadar kiremiti dahi ithal etmek zorunda olan Türk nşaat Sektörü 1970’li yıllardan beri uluslararası pazarlarda hedef geliştirmektedir. internet ve veri aktarım teknolojileri sayesinde daha da kolaylaşan uygulamalar bugün çoğu inşaat firmasının ERP sistemlerine yatırım yapmasını. Yerel yazılım geliştiricileri sektöre özel geliştirmiş oldukları yazılımlarla konunun çözümlerini sunmuşlardır. 2009) gibi firmalar seri imalat sektörlerinin ihtiyaçların olabildiğince iyi yanıt vermiş ve geniş kullanım alanları bulmuşlardır. günümüzde gittikçe daha kapsamlı hale gelen. telekomunikasyon. sabit disk. temini kolay olmayan bu kaynakların mümkün olan en yüksek verimle kullanılmasının sağlanmasını hedefler. Özellikle. Bu bütün ERP sistemlerinin en temel özelliğidir. ardından gerçekleşme değerlerinin kayıt altına alınmasını ve en son olarak da planlanan ve gerçekleşen değerleri birbirleriyle kıyaslayarak kararlara ve iyileştirme yöntemlerinin yaratılmasına ulaşmayı metod olarak kabul eder. ERP sistemlerinin en öncelikli hedefi yönetici kademelerinin üretimin devamı için kritik kararlar alınabilmesini sağlayacak yorum ve raporlar üretilmesidir.) önce düzenli imalat yapan sektörler (otomobil. yiyecek-içecek. kullanım olanakları kolaylaşan ve yaygınlaşan bir görüntü sergilemektedir. Bu sebeple bu tür sektörlerde başarı göstermiş olan dünya şirketleri adlarını yıllar ilerledikçe daha fazla duyurmuştur. yazılım sektörü vs. ORACLE (Oracle. tekstil vs. 2007). gemi imalatı. rekabet koşullarının ağırlaşması sebebiyle kaynak yönetimine giderek artan bir hassasiyet göstermektedir. Bununla beraber proje bazlı imalat yapan sektörlerin ERP sistemlerini kabullenmeleri göreceli olarak daha uzun sürmüş ve dünya çapında isimlerini duyurmuş olan ERP geliştiren firmalar bu konunun çeşitli sebeplerle gerisinde kalmışlardır. Bunu sağlamak için öncelikle planlama safhasını. Bütün kolları ve yan sanayileriyle beraber hızlı bir gelişim sürecine giren Türk nşaat Sektörü. Proje bazlı imalat yapan sektörlerden (inşaat sektörü. ERP Sistemlerinin Günümüzdeki Durumu Gelişen teknolojik olanakların da katkısıyla ERP sistemleri. 2009) ve SAP (SAP.ERP sistemleri. 400 . Rekabet koşullarının gün geçtikçe daha zor hale gelmesinin bir sonucu olarak kurumların sahip oldukları kaynaklarının yönetimi artık en önemli konulardan birisi olarak görülmektedir. Bilhassa 2000’li yıllarda gelişen işlemci. Bu sebeple hemen hemen tüm sektörlerde bu yöndeki talepler giderek artmaktadır.

2009) olarak sayabiliriz. Bu denemeler en başta seçeneklerin azlığından dolayı biraz daha kontrolsüzken zaman ilerledikçe olumlu gelişmelerin ortaya çıkması sağlanmıştır. • Sistem seçimi ile ilgili konular o Sunulan yazılım seçenekleri arasından hatalı seçim yapılması Firmanın genel çalışma sistemine uyarlı olmayan yazılım Firmanın genişlemesine paralel büyüyemeyen ve büyümesi çok güç olan yazılım o Seçilen ERP sisteminin Türk inşaat sektörünün uygulamalarına uygun olmaması ve uyarlanmasında ısrar edilmesi • Yönetim ile ilgili konular o ERP sisteminin yönetim kademeleri tarafından yeterli destek görmemesi o Yönetici değişiklikleri o ERP sorumlusunu yönlendiren birden fazla yönetici o Birden fazla ERP sorumlusu atanması o Veri girişi ve çıkış ı ile ilgili gereksiz yetki talepleri veya kademelenme • Sistemin iş letilmesi ile ilgili faktörler o Yazılımın veya üzerinde çalışmakta olduğu bilgisayar sisteminin güncelliğinin sağlanmaması veya sağlanamaması o Yazılım sisteminin sistematiğinin korunamaması. özellikle sadece parasal kaynakları takip etmek üzere geliştirilmiş kurumsal kaynak planlama sistemleri başta olmak üzere kısıtlı yapıda bir çok ERP sistemi olarak sınıflandırılabilecek sistem mevcuttur. Türk nşaat Sektöründe ERP Uygulamaları Sırasında Karşılaşılan Sorunlar Türk inşaat sektöründe ERP uygulamaları sırasında çok çeşitli sorunlar oluşabilmekte ve sonucunda da seçilmiş olan sistemin sağlıklı çalışabilmesinin önünde ciddi risk oluşturabilmektedir. Bu bağlamda inşaat sektöründe kaynak planlaması yapılması için malzemelerin. 2009) Microsoft Dynamics® AX/NAV (Microsoft Dynamics. Sektörde bunların haricinde kullanılan sistemler olduğu gibi şirket bünyesinde geliştirilmiş sistemler mevcuttur. 2009). Oracle® ERP (Oracle. Türk nşaat Sektöründe Kullanımı Denenmiş ERP Sistemleri Türk nşaat Sektörünün denemiş olduğu ve kullanmakta olduğu ERP sistemlerini başlıca SAP Business Software Solutions Applications and Services (SAP. 2009) Avinal nşaat Yönetimi (Avinal. mükerrer yazılımların oluşması ve sistemin dejenere olması 401 . Bunların yanısıra. Yapıtaşı ERP® nşaat Yönetim Sistemi (Yapıtaşı. makina ve ekipmanların ayrı ayrı takibinin gerekliliği nedeniyle sık sık denenmesine rağmen sadece muhasebe tabanlı bu sistemlerin inşaat sektöründe kullanımı yetersiz kalmaktadır. zamanın. inşaat sektörü dünyada her geçen gün yeni aşamalar kaydeden ERP sistemlerinin bir çoğunu bünyesinde denemiştir. Bu sorunların oluşmasında etken olan faktörlerin başlıcaları aşağıdaki başlıklar sayılabilir. paranın. iş gücünün. Yakın zamana kadar hemen hemen her firmada muhasebe yazılımı adıyla görmeye alıştığımız bu sistemlerin genellikle depo-stok takibi gibi sonradan yapılan ekler ile ERP sistemine dönüştürülme çabaları olmuştur.Tüm bilgisayar yazılımlarında olduğu gibi. 2009).

ortaklık durumu. kullanmakta oldukları sistemin kapsamı ve de başarı değerlendirmeleri sorulmuştur. cirosunun yanısıra yurtiçi ve yurtdışı projeleri ve proje stokları hakkında bilgi sorulmuştur. Anket soruları Ankette firmalara. Sonuçlar Firma Bilgileri Daha önce yukarıda da söz edilen anketler. o Kullanıma tam olarak geçilememesi veya sistemin %100 uygun hale getirilmesi beklentisi o Kullanıcı direnci o Daha önceki başarısız ERP deneyimlerinin sisteme olan inancı azaltması Diğer faktörler o Sektördeki kayıt dışı çalış ma alışkanlığı nedeniyle tam entegre sistemin kurulamaması o Genel ekonomik şartlarda bozulma Yukarıda sayılan tüm bu faktörler Türk inşaat sektöründeki bir firmanın başarılı bir ERP sistemi kurup çalıştırmasın önüne çıkabilecek olası risk faktörleridir. firma bilgilerinin yanısıra. Firma ile ilgili sorularda firmanın yaşı.• • Kullanıcılarla ilgili faktörler. 402 . Anketlerde firma adına soruları firmanın ERP sorumlusu cevaplamıştır. Bu çalışmanın amacı bu olası faktörlerin sektördeki etkinliğini araştırmaktır. Yine anketin bir parçası olarak ERP sorumlusunun eğitim seviyesi sorulmuş ve neticesinde 12 yöneticinin lisans derecesi ve 8 yöneticinin de yüksek lisans derecesine sahip olduğu bilgisi alınmıştır. ilk denemeleri olup olmadığı. ERP sistemleri ile ilgili yapmış oldukları çalış malar sırasında edinilen tecrübe. çalışan sayıları ve ciroları değişiklik gösteren firmalara yer verilmiştir. Anket çalışmasında firma ortaklık yapıları. 20 firma ile yüzyüze görüşme metodu ile yapılmıştır. Kullanmakta oldukları ERP sistemi ile ilgili olarak ta sisteme neden gerek duydukları. Şekil 1’de firmaların yaş bilgileri özetlenmiştir. çalışan sayısı. Elbette bu faktörlerin tümünü bertaraf etmek mümkün olabilir. Aşağıdaki paragraflarda bu çalışmanın sonuçları sunulacaktır. birikim ve sonuçların tespiti amacıyla bazı sorular sorulmuştur. sektördeki faaliyet süreleri. Bu amaçla bir anket hazırlanmış ve sektörde faaliyet gösteren 20 firma ile birebir görüşerek sonuçlar derlenmiştir.

firma başına ortalama yurtdışında 160 milyon Avro ve yurtiçinde 130 milyon Avro olmak üzere toplam ortalama 290 milyon Avrodur. Ortaklık sayısı ortalaması tüm firmalar dikkate alındığında 6. Yukarıda verilen tüm bu verilerle firmaların ortalama olarak ortanın üzerinde uluslararası inşaat faa