P. 1
Motivasyon-teorileri

Motivasyon-teorileri

|Views: 155|Likes:
Yayınlayan: Ulaş Tatlıdil

More info:

Published by: Ulaş Tatlıdil on Nov 27, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2014

pdf

text

original

1.

BÖLÜM : GİRİŞ Çalışma Hayatında İnsan Faktörünün Önemi
Günümüzde işletmeler hayatta kalabilmek, pazar paylarını korumak ya da arttırmak

1.1

için büyük bir rekabet içinde bulunmaktadır. Bu yarışta bir üstünlük yakalayan işletmeler aslan payını almakta, diğerleri ise pastadan kalan dilimleri paylaşmakta ya da yarıştan çekilip yok olmaktadır. Kimi işletmeler sermaye ya da finansal destek olanakları, kimileri pazarlama stratejileri, kimileri ürün teknolojileri, kimileri üretim sürecinde kullandıkları teknoloji vb. ile övünürler. Elbette ki yukarıdaki listenin devamı olabilecek pek çok etken işletmenin başarısına katkıda bulunabilir. Ancak bu etkenleri büyük bir bölümü işletme içi ve dışı bazı kısıtlardan etkilenebilir ya da kısa sürede bir avantaj olma özelliğini yani ayrı bir üstünlük olma özelliğini kaybedebilir. Örneğin yeni bir teknoloji ile üretime geçen bir işletme başlangıçta bir rekabet üstünlüğü elde etse bile bu işletmenin kullandığı teknolojiyi rakip işletmeler de kullanmaya başlayabilir ve artık bir farklılıkları yoktur. Aynı şekilde,ucuz kredi olanağı sağlayan bir işletmenin rakibi de benzer koşullarda finansal destek bulabilir. Ancak bütün bunların üzerinde zekası ve bilgisi ile kaynakları yönlendiren, teknolojiye hükmeden ve yapay girdileri anlamlı çıktılara dönüştüren bir başka unsur yer almaktadır. Bu unsur kimi zaman sorunlar altında ezilen ve sorunun bir parçası olan, kimi zaman da sorunları bir fırsata dönüştürebilen ve işletmeye özgü kültür profilini oluşturan “insan” unsurudur.1 İnsanlar gördükleri işten ve iş çevresinden memnun oldukları sürece daha verimli çalışırlar, işte ekonomik tatminin (ücret ve ikramiyelerin) gerekli bir koşul olduğunu düşünebilirsek de yeterli bir koşul olduğunu iddia edemeyiz. Bu yüzden insanı çalışmaya sevkeden (güdüleyen) yollar araştırılmalıdır2. Bir kurum veya kuruluşta çalışanların memnuniyeti yalnızca o iş yerine değil, dolaylı olarak aile ve toplumsal ilişkilere de yansıyacak sonuçlar doğurmaktadır.

1

Ayhan Cesur, “İşgörenlerin Çalışma Hayatına İlişkin Sorunlarının İş Tatmini Yönünden İncelenmesi”, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998), s.1. 2 Erol Eren, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, 7.b, İstanbul: BETA Yayınları 2001, s.489.

POWER Kitap Serisi 3. SİSTEM YÖNETİM BAŞARI İNSAN Şekil 1.61 4 Şirketler İçin Toplam Kalite Rehberi.Böylece toplumun beklentileriyle uyumlu olarak refah ve mutluluğu sağlayan. s. ürün ve hizmetin kalitesini yükseltmek çok kolay olacaktır4. örgüt içinde çalışan herkesin bir başka çalışan için bir ürün yada hizmet üretmesidir. Toplam Kalite Yönetimi için müşterinin beklentilerine en iyi şekilde cevap verebilmektir. Toplam Kalite Yönetimi’nde hem süreç hem de insani unsurların temel misyonu değişimi yönetebilmek ve kaliteye ulaşmaktır. Sistem ve insan unsurlarının etkin bir şekilde kullanımı KAYNAK: İbrahim KAVRAKOĞLU.26 5 İbrahim KAVRAKOĞLU. pazarlar. Yönetimin temel sorumluluğu bu sistemi geliştirmektir ancak bunu başarmak için gayretini ve vaktini büyük ölçüde insan öğesine tahsis etmek zorundadır3. Boğaziçi Yayınevi. Çalışanların faaliyetleri büyük oranda katıldığı ve motivasyonun yüksek olduğu işgücü oluşturmak Toplam Kalite Yönetimi sisteminin en önemli özelliğidir.g. s.k. KalDer Yayınları. s. Sözünü ettiğimiz iç müşteri öğesinin sistemi geliştirmek için yani yeni ürünler.. Boğaziçi Yayınevi. 1992.62 Başarı. s. o da “Dış müşteri mutluluğunun iç müşteriden geçtiğidir”. İç müşteri işletme içinde çalışanlar olarak tanımlanmaktadır. sağlık. a. Çalışanlar birbirlerinin müşterisi olduğu düşüncesini benimserse dış müşteriye ulaşmak. prosesler ve yöntemler geliştirmek için neye ihtiyacı vardır? Bu sorunun cevabı çok basittir: YÜKSEK MOTİVASYON!!!5 3 İbrahim KAVRAKOĞLU.62 . Bunun nedeni. Ama burada unutulmaması gereken bir nokta vardır ki. 1992. Toplam Kalite Yönetimi. güvenlik. günümüzün temel anlayışı olmaktadır. İstanbul. eğitim ve çevreye karşı sorumlu bir kuruluş olmayı gözeten anlayışla ve çalışanlara önem veren bir yaklaşımla hizmet ve üretim. Kal-Der Yayınları. “Toplam Kalite Yönetimi”.

belirli bir amaç için harekete geçiren güçler olarak tanımlanmaktadır. Çalışan memnuniyeti. Davranışların başlatılması Davranışların sürdürülmesi Motivasyon Davranışların istenilen doğrultuya yönlendirilmesi Şekil 2. aşağıda olguların yerine getirilmesiyle sağlanır. • • • Çalışanların kurumda veya takımda kalmaları. Başarı. Yaratıcı gizli güçlerini kullanmaları. İş başarılarını artırmaları sağlanmalıdır. Motivasyonun işlevi Çalışanların iş başarısını belirleyen iki temel etken yetenek ve motivasyon olup: İŞ BAŞARISI = YETENEK X MOTİVASYON şeklinde gösterilebilir. çalışan memnuniyetinin ispatıdır. • İyileştirilmiş çalışma ortamı . insan davranışlarını istenilen doğrultuya yönlendiren. MOTİVASYON. dolayısıyla başarı. Motivasyonla.Gerçekten de başarılı ve yüksek rekabet gücüne sahip şirketler incelendiğinde temel öğenin yaratıcılık ve bunu sağlayan özelliğin de “MOTİVASYON” olduğu açıkça gözler önüne serilmektedir.

62 Haldun ERSEN. insan ilişkilerine önem verilmesi..Takdir İşin ilginçleştirilmesi Çalışanların kişisel gelişimlerinin sağlanması Sosyal ihtiyaçlarının doyurulması v. Çalışma Ortamı: Çalışanların ihtiyaçlarının karşılanması. sosyal ve kültürel aktiviteler. 6 7 İbrahim KAVRAKOĞLU. çalışanların kuruluşun temel değerlerini. Konuya yüzeysel olarak bakanlar en etkili motivasyon aracının “para” yani “maddi ödüllendirme” olduğu görüşünü savunurlar.• • • • • • • • • Etkin İletişim Çalışanların kararlara katılımı Yeterli ve adil ücret sistemi Yönetime güven duyulması Amir ve Yönetimin demokratik tutumu Yükseltme . çalışanların başarılarını ne ölçüde gösterdikleri. ilerlemelerine verilen önem. Oysa konu bilimsel açıdan ve derinlemesine ele alındığında. s.169175 . Bunlar sayesinde işletmeler. işletmenin çalışanlara ihtiyaç duyma derecesi. a. çalışanların düşüncelerine saygı.k. vizyonunu. açık iletişim ve duyarlı bir üst yönetim gibi maddi olmayan faktörlerin. işletmede amaç ve yön birliğinin sağlanması çalışanlara daha rahat ve daha huzurlu bir iş ortamı sağlayacaktır.b. misyonunu ve mükemmellik yaklaşımlarını bilmelerini sağlayacaklardır. Maddi olmayan motive edici faktörlerin bazılarının önemine kısaca değinelim7. Ancak motivasyon konusu ele alındığında hemen her tartışma “para” ve “maddi tatmin” üzerinde odaklanmaktadır. Alfa Yayınları. değişik fikirlerin gözönüne alınması. Bütün bunların sağlanması “motivasyon” yaratacaktır. işyeri koşullarının iyileştirilmesi. örgütteki sistemlerin adil olması. tecrübeli çalışanların yeni gelenlere yardım etmesi.g. açıklık. anlaşmazlıklarda çalışanlara eşit davranılması. iç müşterinin tatmininde paraya bağlı motive edici faktörlerden daha etkili olduğu görülmektedir6. Toplam Kalite ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi. s. İstanbul 1997. 1. inisiyatiflerini göstermek için teşvik edilmeleri.

6. • Çalışanların yaratıcı önerilerine önem vererek.2. Organizasyon : En üst düzey yöneticiden en son kademeye kadar herkesin kaliteden sorumlu olduğu anlayışının benimsenmesi gerekir. çalışanların pozitif yönlerini ortaya çıkarabilir. çalışanların doğal yapısı değil. 5. 4. • Yetişkin gibi davranarak. Sağlık ve Emniyet : Çalışanların sağlık sorunlarına kısa sürede müdahale etmek ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlamak için gerekli önlemler alınır. Fiziki İmkanlar ve Koşullar : İşin görülmesi sırasında kullanılan araç ve gereçlerin yeterliliği ve mekanın koşulları iç müşterinin etkinliğini ve verimliliğini artırmada büyük önem taşır. Amir ve Yönetimin Tutumu : Örgütlerin etkin ve verimli olamamalarının nedenlerinden biri de. Bu sayede çalışanların örgüte güven duymaları hedeflenir. . • Girişimin ve yeniliğin alt kademelerden geldiğini onlara sezdirerek. Böylece etkinliği ve verimliliği sağlamada önemli bir adım atmış olur. onların yeterliliklerinin harekete geçirilememesi ve potansiyellerinin ortaya çıkarılamamasından kaynaklanır. Eğitim ve Geliştirme Faaliyetleri : Kalitenin geliştirilmesi için tüm çalışanların planlı ve sürekli bir eğitimden geçmeleri sayesinde örgütün her kademesinde doğru ve etkili bir kalite anlayışı gelişebilir. 7. • Çalışanların yönetime katılımını sağlayarak. hatta bunun bir yönetmeliğe bağlanmasının başarıyı teşvik etmede rolü büyüktür. Kalite geliştirme çalışmalarına tüm yönetim kademelerinde çalışanların eşdeğer katılımı ve desteği sayesinde örnek bir organizasyon yapısı oluşturabilir. Ödüllendirme : Hizmet süresine ve elde edilen başarılara göre iç müşterinin ödüllendirilmesi. Toplam Kalite Felsefesini benimsemiş bir yönetici çalışanlara. 3.

Tablo 1) ÖNEM DERECESİNE GÖRE SIRALAMA Konular 1993 Kapsamdışı Personel Ö O Tanıma-Takdir Yöntemleri 1 92.7 90.8.6 92.6 89.2 86.7 89.6 90.2 92.8 90.9 88.4 91.5 90.6 87.6 87. lojman. * Maddi olmayan motive edici faktörlerin maddi faktörlere göre üstünlüğü BRİSA’da her yıl düzenli olarak yapılan “Personel Kanaat Anketi” sonuçlarından da anlaşılabilir.6 88.1 87.2 92.0 86.7 7 8 11 9 12 13 14 15 91.5 91.8 2 3 4 5 6 7 91. tüketim kooperatifleri.7 89.6 86.0 1994 Ö O 1 92. kreş gibi imkanlardan faydalanabiliyor olmaları işyerine bağlılıklarını ve güvenlerini arttırır.9 91. sosyal tesis.7 1 3 4 10 5 6 94.0 90.1 91.6 87.0 .7 91.2 92.8 87.1 87.7 90.8 2 3 4 8 9 5 92.7 88.1 88.9 90.3 6 7 11 10 12 13 14 15 90.1 90.4 90.5 93. Çalışanların İşletme İmkanlarından Yararlanması : Çalışanların işletmenin sağladığı yemek.1 Şirket Politika ve Stratejisi Çevre Duyarlılığı İş Gereksinimleri (Görev Bilinci) Maddi Tatmin Diğer Kuruluşlar ile Kıyaslama Çalışanların Değerlendirilmesi ve Hedef Belirleme Yetkilendirme Katılım Eğitim Yönetim Modeli ve Etkinliği İletişim Kariyer Geliştirme Çalışma Ortamı Toplumun Şirketi Algılaması 8 9 10 11 12 13 14 15 89.9 1995 Ö O 2 93. (Bkz.3 90. borç verme.

2 91.7 94.8 93.0 7.2 1 2 3 4 5 6 Hastane personeline uygulanan anket sonucunda “Amir ve Yönetimin Tutumu”nun % 43.3 91.4 91.Y. Tablo 2) Faktör Amir ve Yönetimin Tutumu Çalışma Ortamı ve Koşulları Ücret Sosyal İhtiyaçlar İşin Kendisi Kişisel Gelişim Yüzdeler 4.5 90.8 88.5 93.7 6.Y.9 1995 Ö O 1 97.9 94.6 90.3 93. Diğer faktörler bunları takip etmektedir.9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 94.7 2 8 4 3 9 5 12 7 6 11 10 13 14 96.5 93.7 95. (Bkz.2 2 5 3 4 6 7 11 9 8 10 12 13 14 96.4 91.1 93.8 93.5 14 O : Ortalama * Yine benzer bir örnek.1 93. .0 4.6 95.2 92.8’le bir numaralı faktör yani en önemli faktör olduğunu görüyoruz.0 1994 Ö O 1 96. modelini Anlama T.5 Diğer Kuruluşlarla Karşılaş.8 93.1 92.6 94. Uygulamadaki İlerleme Çalışanların Grup Odaklı Faaliyetlere Katılımı Şirket Politika ve Stratejisi İletişim Araçlarının Etkinliği Sosyal Etkinlikler Ö : Önem Sırası Tablo -112 13 88.5 87.8 10.7 5. Çalışma ortamı ve koşulları is ikinci önemli faktördür.9 92.3 93.8 91.0 85. Sakarya Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde yapılan tatmin değerlendirme analizinde ise amir ve yönetimin tutumunun en etkili faktör olduğu göze çarpmaktadır.7 94. Toplumun Şirketi Algılaması Çevre Korumaya Katkı Amirleri ile İletişim Eğitim Katılım Çalışma Ortamı T.4 90.5 94.0 87.ÖNEM DERECESİNE GÖRE SIRALAMA Konular 1993 Kapsamiçi Personel Ö O Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 1 95.4 95.7 90.8 90.K.8 94.K.

mutlaka çalışanlardan özür dilemek 6) İşin önem derecesini bildirmek 7) Her durumda yapıcı olmak 8) Eleştiriden önce övgüleri söylemek. çatışmaları. sorunlarıyla ilgilenmek 3) Önerilere açık olmak 4) Yapılacak işleri tanımlarken. Böyle bir ortamda ise katılımcı yaklaşımların önemi ve faydaları ortaya çıkmaktadır8. a.. alt kademelere dağıtır. Son örnekten de anlaşılabileceği gibi çalışanların tatminini sağlamada en büyük görev yönetime. Toplam Kalite Felsefesinin uygulanmasında etkinlik üst yönetimin liderlik rolü üstlenmesi ile mümkün olabilir. Pek çok lider tanımları yapılmasına rağmen.k. kişisel gelişimi teşvik etmeli.Yüzeysel bakış açısıyla en önemli faktör olarak algılanan ÜCRET her iki örnekte de maddi olmayan faktörlerin gerisinde kalmıştır. başarılara övgüyü eksik etmemek 9) Örnek olmak 8 9 Haldun ERSEN. örgüt içi gerilim ve çelişkileri. s. Sorumluluğu kendisinde toplamaz. Yönetim çalışanları daha iyi işler yapmaya cesaretlendirmeli.41 Şeminur . dirençleri azaltmaya çalışır. Motivasyonu sağlamak ve verimliliği arttırmak için liderlerin uygulaması gereken teknik yaklaşımlar9: 1) Çalışanlarını tanımak 2) Onlara değer vermek. Toplam Kalite Felsefesinin benimseyip uygulanabilmesi için şüphesiz demokratik liderlik tarzı benimsenmelidir. her çalışanın grup eylemlerine maksimum katılımını sağlamaya. dolayısıyla yöneticiye düşmektedir. Toplam Kaliteyi herkesin işi haline getirmek de yine bahsettiğimiz yöneticinin temel fonksiyonları arasındadır. ait olduğu grubun amaçlarını belirleyerek o gruptaki kişileri örgüt amaçlarının peşinden sürükleyen kişidir. Çünkü demokratik lider. en genel tanımıyla lider.g. Liderlik. amaçlarını da çalışanlara açıklamak 5) Yönetsel bir hata varsa. amaç ve görevlerini yerine getiren ve en yüksek ahlaki değerleri temsil eden bir örgütün üyesi olduklarını onlara hissettirebilmelidir. örgütlerdeki davranış bilimlerinin en önemli ve ilgi çekici olanlarından birisidir.

Toplam Kalite ise bu tür bir döngüye fevkalade uygun olmakta.10) Tutarlı davranışlar sergilemek 11) Çalışanlara güven duymak ve bunu sergilemek 12) Adil olmak problem çözücü ve çözüm üretici olmak 13) Takımı desteklemek 14) Eksiklikleri cezalandırma yerine tamamlama ile gidermeye önem vermek 15) Selamlama sözcüklerini eksik etmemek 16) Daima teşekkür etmek ve güler yüzlü olmak Böylece konu dönüp-dolaşıp “insan” faktörüne gelip dayanmaktadır: Yüksek motivasyona ve başarı azmine sahip insanlar ve bu insanların başarı sağlamasına imkan veren sistemler sağlanan her başarı ve bu başarının uygun biçimde takdir edilmesi kişiyi daha da motive edecek.g.66 . işine bağlanması ve daha iddialı hedefler koymasını sağlayacaktır. işin zorluğu ve hayat-iş dengesi konuları ile çok daha yakından ilgilidir” diyor. Arthur Andersen Chicago ofisinde deneyimli yönetici olan Christopher Ryan. ancak başarılı olan ve bu başarıyı sürdürebilen Toplam Kalite Yönetimi olmuştur10.k. esnek bir iş programı ve işin zorluk derecesi gibi somut olmayan şeyler yarının iş başvurularında ve çalışanları işte tutmakta göz önünde tutulacak en temel özellikler olacak. TKY’de Çalışan Memnuniyeti konusunun pekiştirilebilmesi için konuyla ilgili birkaç makaleye yer verilmiştir. Ryan. a. firmanın daha önemli olarak çok fazla birşey yapmasına gerek kalmaz” ifadesini kullanmaktadır. hem başarı şansını arttırıcı sistem ve yöntemleri geliştirmekte. Çalışanlar gerçekten ne istiyor? Araştırmalar gösteriyor ki. s.. Bütün yönetim sistemleri bu sayılanları hedeflemiştir. güven. 10 İbrahim KAVRAKOĞLU. “Eğer bir çalışan üst yönetime inanır ve güvenirse. “İşte tutma problemleri her zaman ücretle ilgili değildir. Bu mesele güven. hem de çalışanı motive eden unsurları pekiştirmektedir. en gözde olan firmaların en tepedeki danışmanlarına çalışanları yönetme becerileri kazanmaları için eğitim verdiklerini belirtmektedir..

“Çalışanlar bugün daha az sadakatlidir. gibi olanakları göz önüne alarak kariyer güvenliği konusuna önem verdiklerini belirtmektedir. en canlı ve en sıcak iş ortamında çalışıyorlarsa o işi bırakmayacaklardır” demektedir. Dolayısıyla rahat. gibi uygulamaların avantajlarından yararlanabilmektedir. bugünkü çalışanların iş güvenliğinden çok. Nemerov. fakat kişiler en iyi. Greenboro-North Carolina’da stratejik iş gelecek bilimcisi olan Roger Herman. Bu çalışanlar. Özellikle teknik tecrübe ve deneyimli bir iş özgeçmişi sahibi olanlar çalışanların ilgisini çekmektedir. işin uygunluğu ve iş-hayat dengesi konularına para ve maaştan çok daha fazla önem vermektedir. Bir yönetici ne yapmalıdır? Son yapılan araştırmalar gösteriyor ki. Bunlar: . alanlarında kendilerini geliştirmek için en yenilikçi ve güncel eğitim vs. çalışanları cezbedecek ve tutacak doğru bir ortam yaratmanın kilit nokta olduğunun altını çizmektedir. zevkli bir iş ortamı oluşturmak ve çalışanların güvendiği ve çalışmak istediği yöneticilere sahip olmak önemli olmaktadır. Çünkü bu iş piyasasında. sağlık paketleri vs. tatil. çalışanlar maddi olmayan belli şeyleri yüksek ücrete tercih etmektedirler. Chicago-Arthur Andersen insan kaynakları’nda yönetici olan Donold Nemerov. esnek çalışma programları. günlük giysiler. esnek programlar ve rahat kıyafet vb. Birçoğu iş verene duyulan güven. Günümüzde çalışanlar iş hayatının tarzına önem vermekte ve çalışma ortamının kalitesi ücretle eş değerde tutulabilmektedir. çalışanların işte tutulması konusunda göz önünde bulundurulması gereken önemli noktaları açıklamaktadır. çalışanlar birçok cazip iş fırsatlarını göz önünde bulundurmakta ve daha fazla kişisel zaman. uzmanlıklarından ve bu zamanda yüksek uzmanlık isteyen iş pozisyonlarını doldurma konusunda artan ihtiyaçtan dolayı geleneksel ücretlerden daha fazlasını hak etmektedirler.Firmalar önceki yıllarda duyulmadık ek kazançlar yoluyla. “Tercih Edilen bir İş Veren Olmak” adlı kitabında Herman. çalışanları işte tutmanın gerçekten bir kurum kültürü meselesi olduğunu. ile becerikli ve yetenekli olan çalışanları çekmeye çalışmaktadır.

çalışanları ile ne kadar uyumlu ve çalışanları ile ne kadar iç içe bulunmaktadır? Kişilere ilgi Firmanın çalışanlarını nasıl yönettiği konusunda genel ortak görüş nedir? Gelişme ve fırsat Kişisel ve profesyonel gelişme imkanları mevcut mu ve yönetim bu gelişmeyi destekliyor mu? Anlamlı iş Çalışana verilen iş zorlayıcı mı ve çalışanların profesyonel hedefleri ile aynı çizgide mi? Eğer bir firma çalışanları işte tutma problemi yaşıyorsa. Tara A. Teknoloji sürekli gelişmekte ve zaman değişmekte.Firmanın saygınlığı Firma halkın ve çalışanların gözünde nasıl görülüyor? Organizasyonel kültür Firmanın vurguladığı genel “ kurum kültürü” nedir ve çalışanlar tarafından nasıl algılanıyor? Açıklayıcı/Aydınlatıcı liderlik Yönetim.. Arthur Andersen . Wenner. fakat bugünün iş hayatında değişmeyen bir gerçek: Firmanın büyüklüğü ne olursa olsun. Yeni bin yılda başarılı firmalar çalışanların ihtiyaçlarını ön planda tutan. ve çalışanların işe olan ilgilerini artırmak ve gurur duymalarını sağlamak için yenilikçi yollar arayan firmalar olacaktır. mutlu insanlar firmayı başarıya götürür. Ryan firmanın yönetim stratejilerini ve kurum kültürünü gözden geçirmesi gerektiğini belirtmektedir..

insan denklemin her yerinde var. bu değişimle beraber sanki güçlerinin ellerinden gideceğini düşünüyorlar. Özellikle de müşterilerle. Hatta dirençle karşılaşabiliyorsunuz. Halbuki böyle değil. Tatmin seviyesi yükseldikçe size daha fazla iş geliyor. Üst yönetim TKY felsefesi konusunda kararlı ise ve bunu çok net bir şekilde ortaya koyuyorsa zaten insanlar ona uymak zorunda. Katılım demek müşteri tatmini demektir. bilgi ve tecrübe davranışlarla kazanılır veya kaybedilir. Her değişimde olduğu gibi bu da sancılı olabiliyor. Bu direnç bence daha çok orta kademeden geliyor. Atanmış kişilerin güçleri onlara verilmiştir.Toplam Kalite Yönetiminde İnsan Faktörü Bülent Savaş KORDSA Genel Müdürü TKY ve diğer yönetim tekniklerinde. Böyle . şirketlerimizin her kademesinde "Farkı yaratan insan" felsefesine yürekten inanıyoruz. Bu da onları motive ediyor. Güç. Bir organizasyonu başarıya göturen baska etkenlerde var ama en önemli unsur insandır. Katılım artıkça insanlar mutlu oluyor ve mutlu oldukça da müşterilere bakış açıları değişiyor ve müşteri tatmini artıyor. Öncelikle organizasyonun içinde dedikoduyu kaldırmanız ve açık olmanız lazım. Tanju Argun Barlan Şirketler Grubu Genel Koordinatörü Toplam Kalite Yönetiminin (TKY) ana malzemesi ve özü insandır. Bize kalite ödüllerini kazandıran bu tutarlılık ve kararlılık. Fakat bunun aynı zamanda hakedilmiş olması da gerekir. En iyi teknolojiniz bile olsa insan faktörü çok önemli. Uyamayanlar da gidiyor zaten. TKY. TKY felsefesine uygun bir tarz geliştirmeye çalışıyoruz. Buna uyamayan veya uymayan bir iki arkadaşımız varsa. çünkü TKY onların katkısını ve katılımını sağlayan bir yönetim tarzı. Dirençle mücadele etmek için iletişim çok önemli. Çalışan operatör arkadaşlarımızdan pek büyük bir sıkıntı gelmiyor. tedarikçilerle ve toplumla olan ilişkilerin ön planda olduğu TKY' de insan faktörü göz ardı edilemez. Bu böyle bir döngü esasında. Biz Sakıp Bey' den başlayarak. bunu da normal karşılıyoruz. TKY köklü bir değişim gerektiriyor. Orta kademe yöneticiler ise. Üst yönetimin gevşek olduğu görülürse o zaman etkin olunamıyor. Bizim en büyük çabamız insan kalitesini yükseltmek ve katılımı artırmak. insanları memnun etmekten öteye geçmeyen ve hiçbir teknik tarafı bulunmayan bir konudur.

Yani burada yine insan faktörü ön planda. ne yapsaydık daha etkin olurdu. Başarılı bir TKY uygulaması için herşeyden önce psikoloji ve sosyoloji bilmek gerekir. zaman baskısı nerelerden kaynaklandı. riskler var mı" gibi sorular sormalıyız. TKY 'nin bir süreç olduğunu ve sihirli değnekle getirilemeyeceğini bilmek gerekir.olunca da. İnsanları mutlu etme kaygısı bulunmayan yerde TKY uygulanması imkansızdır. Vural Akışık Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Her işte olduğu gibi bizim işimizde de kalite artarsa verimlilik artar. Zamanla bu engeller aşılıyor. çünkü TKY felsefesinde iç müşteri. Kararları verip de "insanlar ne düşünürse düşünsün. daha doğru ve hızlı işlem yapmak için yöntemleri sorgulamak ve yeni yöntemler geliştirmektir. Değişime direnci ve karşı çıkışı beklemek ve kabullenmek lazım. ben böyle yaparım" demekle olmaz. . "daha iyi olmaz mıydı. Kırıcı olmadığı. daha çok müşteri tatmini. yine yapabilir miyiz. En büyük başarılardan sonra bile. Bazen hoşumuza gitmeyen davranışlar karşısında küsüyor ve hiç konuşmuyoruz. Görüşler. Önemli projeleri bitirdikten sonra takım halinde tartışıp doğru yapılanlar ve eksikler gözden geçirilmelidir. yapılan işe kendini vermek. insan kaynakları yönetimini yakından ilgilendiriyor. Ama olayın yaşandığı kişiyle hemen ve doğrudan iletişime geçmek böylesi sorunların çözümünde tek çare. tedarikçi ve toplumun mutluluğu ön plandadır. Kalite için sırf teknolojiye yatırım yapmak bizi endüstriyel topluma geri götürür. kalite olarak düşünürsek. dış müşteri. Olayları kafamızda yorumluyoruz ve bazen de nefrete varıyor. süreci nasıl kısaltabilirdik. "Türkiye' de Yönetim. iletişim en önemli araç olarak karşımıza çıkıyor. Kaliteyi arttıracak bu sorgulamayı yapabilmek için ise çok açık iletişim ve eleştirilere karşı dayanıklılık olmalı. TKY. İnsana önem vermeyen kurumlarda TKY uygulanamaz. Her seviyeye hitap etmek. takım çalışmasında kaliteye ulaşmak için devamlı sorgulama içinde olmak gerekir. onların dertlerini dinlemek gerek. yapıcı olduğu sürece eleştiriyi teşvik etmek gerekir. Kalite. neyin faydası oldu. Liderlik ve İnsan Kaynakları Uygulamaları" adlı kitaptan alınmıştır. Verimliliği. bu başarıyı nasıl yakaladık. Temelinde değişime açık olmak ve katılımcılık yattığı için. "modasının geçmesi" gibi bir durum söz konusu olamaz. Bizim işimizde"kalite" yapılan işin neden ve nasılını düşünmektir.

b. İstanbul: Beta Yayınları. . iç güdü). s. arzuları ve ihtiyaçlarıdır11.2.b. Ancak ihtiyaç kavramı istek kavramı ile karşılaştırılmamalıdır.com 13 Tamer Koçel. GÜDÜLER İhtiyaçları tatmin etme zorunluluğu. sonradan da kazanılabilirler. İHTİYAÇLAR VE İSTEKLER İşletmede çalışanları harekete geçiren. 7. (2000). Güdü olarak adlandırılan bu etmenler içsel ya da dışsal olabilir. MOTİVASYON TEORİSİ 1. www. İHTİYAÇLAR. Türk Psikologlar Derneği Yayınları. İşletme Yöneticiliği. a. İhtiyaçlar insanda yoksunluk hissi yaratırlar ve insan fizyolojik ve psikolojik dengesini sürdürmek için bu ihtiyaçları tatmin etmek zorundadır. Motivasyon ile amaçlanan çalışanların örgütte kalmalarının. s. Güdüler doğuştan olabilecekleri gibi (dürtü. 7. insanların belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve istekleri ile davranmaları şeklinde tanımlamak mümkündür13.1. Toplam Kalite Yönetimi. İnsankaynaklari. İSTEKLER VE GÜDÜLER 1. insanın harekete geçmesini gerektirir. MOTİVASYONUN (GÜDÜLENMENİN) TANIMI VE MOTİVASYON TEORİLERİ 3.1.2. bu ise güdüler sayesinde olur. İstanbul: Alfa Yayınları.e. 11 12 Cesur. insan davranışlarını amaca doğru yönelten bir güç olarak tanımlayabiliriz. 1. Z.Aycan. İsteklerimiz her zaman karşılanmasına gerek yoktur. 1999.65. onları belirli davranışlarda bulunmaya iten güçler onların istekleri. s.g. 2001. 3. Motive olarak da bilinen güdüyü.465 14 Muhittin Şimşek. yaratıcı gizli güçlerini kullanmalarının. iş başarımlarını artırmalarının sağlanmasıdır14. MOTİVASYONUN TANIMI Motivasyon. Burada amaç ihtiyaçları tatmin etmektir12.

Birinci grup “motive edici faktörler” adı verilen gruptur. KAPSAM TEORİLERİ Bu isim altında toplanan teoriler. Frederic Herzberg’in Çift Etmen Teorisi Herzberg modelle ilgili kavram ve terimleri iki grupta toplamıştır. İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon. Kocaeli: Yayıncı Yayınları. prestij kazanma) ve kendini tamamlama (yaratıcılık) ihtiyaçları olarak 5 kategoride gruplanabilir16. Alfa Yayınları. MOTİVASYON TEORİLERİ Motivasyon teorileri Kapsam Teorileri ve Süreç Teorileri olarak ikiye ayrılırlar..g. a. İsmail Efil. 2003. seks). ilerleme 15 16 Koçel.b. Abraham Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi Bu teoriye göre insan ihtiyaçları hiyerarşik bir sırayla fizyolojik ihtiyaçlar (yeme. Birinci sırada bulunan ihtiyaçlar (fizyolojik) bireylerin en temel ve ilkel ihtiyaçlarıdır. s. . İkinci varsayım ise. içme.1. 468. Temel İşletmecilik Bilgileri. s. 6.2.1. 3.2. sorumluluk. Alt basamakta bulunan ihtiyaçlar giderilmeden üst basamaklardaki ihtiyaçlar bireyi davranışa sevk etmez. 3. dostluk= kendini gösterme ihtiyaçları (tanınma.2. ihtiyaçların sırası ile ilgilidir. Bu varsayıma göre kişi belirli sıralama gösteren ihtiyaçlara sahiptir. 1999. kabul edilme. 17 Ali Akdemir. 3. Bu grup işin kendisini.121. Bursa. Birincisi bireyin sahip olduğu her davranışın sahip olduğu belirli ihtiyaçları gidermeye yönelik olduğuna dayanmaktadır.1. Ayrıca herkesin aynı şekilde ve aynı şiddette bu ihtiyaçlar tarafından motive edildiğini söylemek mümkün değildir.2. uyku. iş şartları) sosyal ihtiyaçlar (gruba mensup olma. Beşinci sıradaki ihtiyaçlar ise en yüksek düzeydeki ihtiyaçları oluşturmaktadır17. İşte yönetici kişilerin bu ihtiyaçlarını anlamlı ve bunları sağlayarak kişileri belli bir davranışı göstermeye yöneltmelidir.3. kişinin içinde bulunan ve kişiyi belirli yönlerde davranışa sevkeden faktörleri anlamaya önem vermektedir. güvenlik ihtiyaçları (iş güvenliği.75. Eğer yönetici bu içsel faktörleri anlayabilir ve kavrayabilirse personelini daha iyi yönetebilir ve onları örgüt amaçları doğrultusunda davranmaya sevk edebilir15.1. Bu yaklaşımda iki ana varsayım vardır.2.e.

a. Ücret. daha sonra üst düzey ihtiyaçlar tatmin edilmelidir.g.. Bu teori ihtiyaçların öğrenmeyle sonradan kazanılacağını önerir20. İkinci grup faktörler ise “hijyen faktörleri” adı altında toplanmıştır. EFG Teorisinde bu üç tip ihtiyatın herhangi biri veya hepsi aynı zamanda davranışı etkileyebilir. Bu faktörlerin kişiyi motive etme özelliği yoktur.1. Ancak motivasyon motive edici faktörlerin varlığı ile mümkündür18.473. “Çalışanların İş Memnuniyetini Etkileyen Motivasyon Faktörleri ve Banka çalışmaları Üzerinde Ölçülmesi” (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.g. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi.. Maslow’un teorisindeki ilkeyle aynıdır. bağlantı ihtiyaçları (kişiler arası ilişkilerde tatmin olma arzuları) ve büyüme ihtiyaçları (devam eden psikolojik büyüme ve gelişme arzuları)21. başarma ve tanınma gibi faktörleri kapsamaktadır. a. 3. SÜREÇ TEORİLERİ 18 19 Koçel. gibi faktörler hijyen faktörlerini oluşturmaktadır. Mc Clelland tarafından geliştirilen bu teoriye göre kişi üç grup ihtiyacın etkisi altında davranış gösterir.e. 2002).3. 3.77. Başarma İhtiyaçları Teorisi D. Bunların yokluğu ise kişinin motive olmaması ile sonuçlanacaktır. statü. ilişki kurma ihtiyacı. nezaret tarzı. Bu teorinin yönetici açısından anlamı şudur: Eğer personelin sahip olduğu ihtiyaçlar belirlenirse personel seçim ve yerleştirme sistemleri geliştirilebilir19. varoluş ihtiyaçları (psikolojik ve refah için arzular). Alderfer Maslow’un beş ihtiyaç kategorisini üçe indirmiştir. 3.23.imkanları.2. Koçel. Bunların mevcut olması kişinin motive olabileceği asgari koşulları sağlayacaktır.g. Önce alt düzeydeki ihtiyaçlar tatmin edilmeli. iş güvenliği. etkileme.1. s.e. maaş. Bunlar. 21 Akdemir.2. s. gücünü koruma vs) ve başarma ihtiyacıdır. s. Ancak eğer bu faktörler mevcut değilse kişi motive olmayacaktır. Bu faktörlerin varlığı kişiye kişisel başarı hissi verdiği için kişiyi motive edecektir. s.e. (başkaları ile ilişki kurma.2. gruba girme vs) güç kazanma ihtiyacı (güç ve otorite kaynaklarını genişletme.4. a. . Alderfer’in EFG Teorisi Bu teori Maslow’un ihtiyaçlar teorisinin arındırılmış halidir.2. çalışma koşulları.472. Bunlar. 20 Elif Selmin Solan.

1.g. Dolayısıyla : Motivasyon = Valens x Bekleyiş olarak gösterilebilir23. Araya iki yeni değişken girmektedir. 25 Akdemir.26. Bu faktörlerden biri yok ise kişi motive olmayacaktır. Koçel.e. bireyin özlem düzeyi üzerinde durulmadan girdi ve çıktının birbirine oranı. kişinin gösterdiği verimliliğin belli sonuçlara ulaşmasıdır. e. 1.g.3. Bu maaş artışı daha yüksek statü elde etmek. a. Bu teori ile kişilerin kendilerine verilen ödüllerle başkalarına verilen 22 23 Koçel. Ancak Lawler ve Porter’a göre bireyin yüksek bir gayret göstermesi otomatik olarak yüksek bir performansla sonuçlanmaz. s. bireyin kendisi için algıladığı rol ile ilgilidir.474.Bu iki faktör (Valens ve Bekleyiş) motivasyonu belirler. 24 Efil. s. a. 3. İkinci ilave ise. a.2. Bu teorinin üçünü kavramı olan araçsallık ise. s. tatmin veya tatminsizlik kaynağı olarak ele alınmaktadır. Eşitlik Teorisi Adams’ın eşitlik teorisinde. Belirli bir davranışı gösteren kişinin bu davranışı tekrarlaması veya tekrarlanmaması nasıl sağlanabilir sorusuna cevap ararlar22.. a.g..g. Bekleyiş.e. Valens (kişinin ödülü arzulama derecesi) 2. kişinin ailesini daha iyi geçindirebilmesini sağlamak için bir araçtır.2.. Lawler-Porter Modeli Bu modelin ilk bölümü Vroom modelinin aynısıdır..e. Örneğin kişi başarısı sonucunda yüksek maaş olabilir.2.2.e. Arkadaşları ile aynı miktarda iş yapmasına karşılık onlardan daha az ücret alan bir kişinin tatminsizliği buna örnek olabilir26. Rol kavramını. kişilerin hangi amaçlar tarafından ve nasıl motive edildikleri ile ilgilidir.e.. Bunlardan birisi bireyin yeterli bilgi ve yeteneğe sahip olmasıdır. s.124. . kısaca beklenen davranış türleri olarak tanımlamak mümkündür25. 476.2.2.2.. 3.79.g. s. Kişi gösterdiği performans sonucu bir ödül alabilir. Kişi bu şekilde ödülleri arzu ederse motive olacaktır24. Yani kişinin motive olma derecesi valens ve bekleyiş tarafından etkilenmektedir. Vroom’un Bekleyiş Teorisi Victor Vroom’a göre bir kişinin belli bir iş için gayret sarf etmesi iki faktöre bağlıdır. 26 Solan.Süreç teorileri adı altında toplanan motivasyon teorilerinin ağırlık noktası. 3.

27. İşletme Yöneticiliği. .b. 2001. Tamer. 1998. 1999. Ayrıca erişilmesi zor ve yüksek amaç belirleyen bir kişi elde edilmesi gayet kolay amaçlar belirleyen bir bireye oranla daha yüksek bir performans ve daha yüksek bir düzeyde motivasyon gösterecektir KAYNAKÇA 1) AKDEMİR.2. Kocaeli. “İşgörenlerin Çalışma Hayatına İlişkin Sorunların İş Tatmini Yönünden İncelenmesi”. a.. bireyin amaçlarına ulaşması ya da yüksek düzeyde performans göstermesi. 4) EREN.e.e. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. s. 7. 5) KOÇEL. Beta Yayınları. a. İstanbul. 2) CESUR.ödülleri daima karşılaştırdıkları ve bu ödüllerin benzer başarıyı gösterenlerle ne oranda eşit olduğunu saptamaya çalıştıkları belirlenmiştir27. İsmail. Temel İşletmecilik Bilgileri. Beta Yayınları. Ayhan. tatminsizlik hissine neden olmaktadır28. Amaç Teorisi Bu teoriye göre. Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. 2003.g. bu dengesizliği algılayan kişi bu eşitsizliği giderici bir şekilde davranacaktır. 3) EFİL. 27 20 28 Eren.4. İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon. amaçlarına ulaşamaması. SBE. Kocaeli Üniversitesi. 3. Bursa. 6. İstanbul. Erol. Cesur. 4...b. Eşitlik Teorisi = Kişinin Elde Ettiği Sonuç Kişinin Sarf Ettiği Çaba Başkalarının Elde Ettiği Sonuç Başkalarının Sarf Ettiği Çaba Yukarıdaki dengenin bozulması durumunda. 1998).g.b. Ali.. Alfa Yayınları. s.. tatmin adını verdiğimiz olumlu bir duygusal durumu ortaya koyarken. Yayıncı Yayınları. 538.2.

“Çalışanların İş Memnuniyetini Etkileyen Motivasyon Faktörleri ve Banka Çalışanları Üzerinde Ölçülmesi”. SBE. 8) www. Muhittin. İstanbul. 2001.com .insankaynaklari. 7) ŞİMŞEK. Toplam Kalite Yönetim. 2000). Alfa Basım. Elif Selmin..6) SOLAN. 7.b. Kocaeli Üniversitesi. (Basılmamış Yüksek Lisans Projesi.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->