P. 1
teknikresim

teknikresim

|Views: 2,813|Likes:
Yayınlayan: Ahmet Mısır

More info:

Published by: Ahmet Mısır on Nov 26, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2013

pdf

text

original

Sections

 • GİRİŞ
 • ÖĞRENME FAALİYETİ-1
 • 1. TEMEL GEOMETRİK ÇİZİMLER
 • 1.1. Çizgi ve Norm Yazı Uygulamaları
 • 1.1.1. Teknik Resmin Gereği ve Önemi
 • 1.1.2. Teknik Resim Araç–Gereçleri
 • 1.1.3. Standart Kağıt Ölçüleri
 • 1.1.4. Çizgi Çeşitleri ve Kullanıldıkları Yerlere Göre Çizim Uygulamaları
 • 1.1.5. Standart Yazı Tipleri ve Norm Yazı Uygulamaları
 • 1.1.6. Yazı Şablonlarını Kullanarak Norm Yazı Yazmak
 • 1.2. Temel Geometrik Çizimler
 • 1.2.1. Doğru Çizimi
 • 1.2.2. Bir Doğru Parçasına Üzerindeki Bir Noktadan Dikme Çıkmak
 • 1.2.3. Bir Doğru Parçasının İstenen Sayıda Eşit Parçalara Bölünmesi
 • 1.2.4. Dik Açının Oluşturulması
 • 1.2.5. Daire İçerisine Düzgün Çokgen Çizimi
 • UYGULAMA FAALİYETİ
 • PERFORMANS DEĞERLENDİRME
 • ÖĞRENME FAALİYETİ-2
 • 2. GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA ÇİZİMLERİ
 • 2.1. İzdüşüm Çizimleri
 • 2.1.1. İzdüşüm Hakkında Bilgi
 • 2.1.2 İzdüşüm Çeşitleri
 • ÖĞRENME FAALİYETİ–2
 • 2.1.3. Temel İzdüşüm Düzlemleri, Temel Görünüşlerin Adlandırılması ve Çizilmesi
 • 2.2. Görünüş Çıkarma
 • 2.2.1. Üç Görünüşle Çizilmiş Resimlerin İncelenmesi
 • 2.2.2. Perspektiflerden Görünüş Çıkarma
 • 2.3. Ölçek ve Ölçülendirme
 • 2.3.1. Ölçülendirmenin Gereği ve Önemi
 • 2.3.2. Ölçekler
 • 2.3.3. Ölçülendirme Elemanları ve Ölçülendirme Kuralları
 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 • MODÜL DEĞERLENDİRME
 • CEVAP ANAHTARLARI
 • KAYNAKLAR

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP
(MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

TEKNİK RESİM

ANKARA 2007

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşılabilirler. Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

• •

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR ............................................................................................................... ii GİRİŞ ..................................................................................................................................1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 .................................................................................................3 1. TEMEL GEOMETRİK ÇİZİMLER .................................................................................3 1.1. Çizgi ve Norm Yazı Uygulamaları.............................................................................3 1.1.1. Teknik Resmin Gereği ve Önemi........................................................................3 1.1.2. Teknik Resim Araç–Gereçleri ............................................................................4 1.1.3. Standart Kağıt Ölçüleri.......................................................................................9 1.1.4. Çizgi Çeşitleri ve Kullanıldıkları Yerlere Göre Çizim Uygulamaları.................10 1.1.5. Standart Yazı Tipleri ve Norm Yazı Uygulamaları............................................12 1.1.6. Yazı Şablonlarını Kullanarak Norm Yazı Yazmak............................................14 1.2. Temel Geometrik Çizimler ......................................................................................14 1.2.1. Doğru Çizimi ...................................................................................................14 1.2.2. Bir Doğru Parçasına Üzerindeki Bir Noktadan Dikme Çıkmak .........................15 1.2.3. Bir Doğru Parçasının İstenen Sayıda Eşit Parçalara Bölünmesi .........................15 1.2.4. Dik Açının Oluşturulması.................................................................................16 1.2.5. Daire İçerisine Düzgün Çokgen Çizimi.............................................................17 UYGULAMA FAALİYETİ...........................................................................................20 PERFORMANS DEĞERLENDİRME ...........................................................................21 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................22 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ...............................................................................................23 2. GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA ÇİZİMLERİ.............................................................................23 2.1. İzdüşüm Çizimleri...................................................................................................23 2.1.1. İzdüşüm Hakkında Bilgi...................................................................................23 2.1.2 İzdüşüm Çeşitleri ..............................................................................................23 2.1.3. Temel İzdüşüm Düzlemleri, Temel Görünüşlerin Adlandırılması ve Çizilmesi..25 2.2. Görünüş Çıkarma ....................................................................................................26 2.2.1. Üç Görünüşle Çizilmiş Resimlerin İncelenmesi ................................................27 2.2.2. Perspektiflerden Görünüş Çıkarma ...................................................................28 2.3. Ölçek ve Ölçülendirme............................................................................................31 2.3.1. Ölçülendirmenin Gereği ve Önemi ...................................................................31 2.3.2. Ölçekler ...........................................................................................................31 2.3.3. Ölçülendirme Elemanları ve Ölçülendirme Kuralları ........................................32 UYGULAMA FAALİYETİ...........................................................................................36 PERFORMANS DEĞERLENDİRME ...........................................................................37 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................38 MODÜL DEĞERLENDİRME...........................................................................................40 CEVAP ANAHTARLARI .................................................................................................41 KAYNAKLAR ..................................................................................................................43

i

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR
KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİK 520TC0002 Elektrik Elektronik Teknolojisi Alan Ortak Teknik Resim Teknik Resim konularını içeren öğrenme materyalidir. 40/32 Ön koşul yoktur. Çizim yapmak, norm yazı yazmak. Genel Amaç Uygun sınıf ortamı ve teknik resim araç-gereçleri sağlandığında, norm yazı yazabilecek ve teknik resim çizimlerini teknik resim standartlarına uygun bir şekilde yapabileceksiniz. Amaçlar 1. Yazı ve çizim standartlarına uygun yazı yazabilecek, temel geometrik şekilleri çizebileceksiniz. 2. Temel izdüşümü kullanarak perspektifi verilen parçanın görünüşlerini hatasız çizebileceksiniz ve ölçülendirme yapabileceksiniz. EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI Teknik resim araç-gereçleri, çizim masası. Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra, verilen ölçme araçları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek kendinizi değerlendirebileceksiniz. Ayrıca öğretmeniniz, modül sonunda size ölçme aracı uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir.

MODÜLÜN AMACI

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ii

teknik resimle ilgili çizim kuralları ve yöntemler TS 88 ile belirlenmiştir. görünüş. Örneğin. elektrik ve elektronik devreler yazılı veya sözlü olarak anlatılamaz. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) belirler. Bu modül ile geleceğin teknik elemanı olan sizler de teknik resim kurallarını öğrenecek ve standartlara uygun yazı yazabilecek. Küp. Uluslar arası bir dile sahiptir. çizgi. teknik resimle ilgili çizim kurallarını iyi öğrenmeniz ve uygulamanız. Ayrıca. Ülkemizde standartları. ölçü vb. Çizim kuralları ve standartları basittir. Bütün ülkelerin teknik elemanları. 1 . mesleki teknik resim çizimlerinizi hatasız yapmanıza yardımcı olacaktır.GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci. silindir gibi bazı geometrik parçalar yazılı veya sözlü olarak anlatılabilir. üretilecek ürünün gerekli yazı. çizimler yapabileceksiniz. Teknik resmin önemi bu noktada ortaya çıkar. Unutmayınız ki araştıran. üretilmesi istenen bir ürünün biçimine. tüm bilgilerini içerir. Teknik resim. Ancak böyle parçaların dışındaki diğer parçalar. sadedir ve kolay öğrenilir. belirli kural ve standartlara göre çizilen bir şekildir. Standart. Teknik resim yazıları ve çizimlerinin standartlara uygun olması gerekir. Teknik resim. teknik resmi bilir ve çizilmiş teknik resimleri okur. özellikleri aynı olan anlamına gelir. boyutlarına ve özelliklerine ait tüm bilgileri içeren. yeniliklere açık olan ve kendini geliştiren kişiler meslek yaşamlarında “aranan eleman” olmaktadır.

2 .

fakat kesin ölçüleri. Dünyanın çeşitli ülkelerinde teknik resim kurallarına uygun üretilen parçalar. silindir gibi bazı geometrik parçaları yazılı veya sözlü olarak anlatıp yaptırabiliriz.ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ Araştırma yaparak toplayacağınız bilgiler ve bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda. Çizgi ve Norm Yazı Uygulamaları 1. TEMEL GEOMETRİK ÇİZİMLER 1. projelendirilir. Teknik Resmin Gereği ve Önemi Teknik resim. aynı standarttadır. Teknik resmin önemi. üretilmesi istenen bir parçanın.1. yüzeylerin işleme kaliteleri hakkında bilgi veremez. ARAŞTIRMA Ø TS. 3 . teknik resmi çizilir ve daha sonra üretime geçilir. biçimine. parçanın görünmeyen kısımları. teknik resim standartlarına uygun yazı yazabilecek ve temel geometrik şekilleri çizebileceksiniz. Bu nedenle her teknik eleman.1. Yeni üretimi yapılacak parçaların. yeniden üretileceğinde o parçanın teknik resminden yararlanılır. Her parça. Bu tür parçaların dışında kalan diğer parçaların yazılı veya sözlü olarak anlatılması mümkün olmaz. Birçok araç-gereç gibi elektrikli ve elektronik aygıtlar da birden fazla parçanın birleştirilmesiyle oluşur. boyutlarına.88’i araştırınız. Parçaların özellikleri kağıt üzerinde çizgi. Fotoğraflar ve perspektif resimler ise yapılması istenen parça hakkında bize genel bilgi verir. üretilmek istenen bir parçanın gerekli tüm bilgilerini içermesi ve uluslar arası çizgisel bir dil olmasıdır. rakam ve sembollerle ifade edilir. Sonucunu rapor halinde sınıfınızda öğretmeninize ve arkadaşlarınıza sununuz. 1. kırılan veya arızalanan parçalar. teknik resim kurallarını bilmeli teknik bir resmi ayrıntılarıyla okuyabilmeli ve uygulamalıdır. belirli kural ve standartlara göre çizilen çizgisel bir resimdir. üretilmeden önce ilgili bölüm tarafından tasarlanır. harf. özelliklerine ait tüm bilgileri içeren.1. Küp.

Üst yüzeyi ve kenarları düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. Şekil 1.2. T cetvelin baş kısmı. Ayrıca gönyelere kızaklık yaparak. Üzerinde milimetrik bölüntüler bulunur.2.2.1. sunta. resim masasının sol kenarına dayandırılarak sol el ile aşağı yukarı hareket ettirilir. Teknik Resim Araç–Gereçleri 1.2.1. 4 .1. Cetveller Ø “T” Cetvel: Resim masasında çizim yaparken. Plastik veya ağaç malzemeden yapılır. Resim Masaları ve Tahtaları Bu masalar üzerine resim kağıdının bağlanarak çizimlerin yapılması amacıyla kullanılır.2: T cetvel ve T cetvelin kullanılması Ø Ölçü ve Ölçek Cetvelleri: Ölçü cetvelleri. kavak. plastik gibi malzemeler kullanılır.1. Resim masası yapımında ıhlamur.1: a) Resim masası b) Resim tahtası (b) 1. gönyelerle çizilebilen dikey ve açılı çizgilerin çizilmesini kolaylaştırır. yatay çizgilerin kolaylıkla çizilmesini sağlar.1. (a) Şekil 1. resim üzerinden ölçü almak ve ölçülü resim çizmek için kullanılır.

sinüs vb.5: Paralel cetvel 5 . Şekil 1.Şekil 1. hiperbol. Ø Eğri Cetvel(Pistole): Elips. parabol. Çeşitli eğrilerin çiziminde kullanılır. Resimlerin büyültme veya küçültme yapılarak çizilmesinde kullanılır. helis. evolvent.eğrilerin birleştirilmesinden oluşturulan bir cetvel türüdür.4: Pistole Ø Paralel Cetvel (Gerçiz): Genellikle resim masalarının bir aparatı olarak kullanılan ve iki ucundaki makaralardan geçirilen iplerle masa üzerine bağlanan bir cetvel türüdür.3: Çeşitli cetvel türleri Ölçek cetvelleri ise kenarları birden fazla ölçek ile bölümlendirilmiş ve üçgen kesitli bir cetvel türüdür. Şekil 1.

8: Çeşitli pergeller (a) Normal pergel (b) İğne uçlu pergel (c) Uzatma ayağı Mürekkep çizim ucu (f) Tirlin 6 .1. 45°x45° 30°x60° Şekil 1. Pergeller Daire ve yay çizimi ile ölçü taşınmasında kullanılır.6: Çeşitli gönyeler Ø Açı Ölçerler (İletki): Standart gönyeler ile çizilemeyen 0° ile 180° arasındaki veya 0° ile 360° arasındaki açıların ölçüm ve işaretlenmesinde kullanılır. 75°. Gönyelerin açıları 45°x45°x90° ve 30°x60°x90° dir.2.4. Şekil 1. Şekil 1. 45°.1.2. Aynı zamanda bu gönyelerle 15°. T cetveli üzerinde kaydırılarak dikey ve eğik çizgilerin çiziminde kullanılır.7: Çeşitli açıölçer 1. 30°.1. 90°. 105° lik açılar çizilebilir. 60°. Gönyeler Ø Standart gönyeler: 45° ve 30° (60°) olarak iki türde yapılan standart gönyeler. Bir pergel takımında bulunan ana parçalar aşağıda görülmektedir.3.

dimetrik.1.11: Elips şablonları 7 .5.Şekil 1.10: Şablon çeşitleri a) Daire şablon b) Yay şablon Ø Elips Şablonları: İzometrik. (a) (b) Şekil 1.2. açı ve ölçülerin çiziminde kullanılır. Şekil 1. trimetrik perspektif.9: Pergel resimleri 1. Şablonlar Ø Daire ve Yay Şablonları: Değişik ölçülerdeki daire ve yayların çiziminde kullanılır.

7 .Ø Yazı Şablonları: Standart harflerin ve rakamların. Standart. Sert Kalemler: H harfi ile ifade edilir. Genellikle yazı yazerken HB. ince çizgilerde F veya H. Sertlik derecesini ifade eden rakamlar harfin soluna konur (2H. Harfin soluna konulan rakamlar büyüdükçe yumuşaklığı artar (2B. 2. kalınlığındaki grafit uçların bir boru içinden geçirilmesiyle oluşturulan kalemlerdir. kalın ve koyu çizgilerde B veya 2B kullanılır. Yumuşak … 4B 3B 2B B Orta sert HB F H 2H Sert 3H 4H … Tablo 1.3 .2. Şekil 1. cins ve büyüklüklerine göre mika üzerine delinmesiyle yapılmış şablonlardır. düzgün ve temiz bir yazı için kullanılır.0.9 mm.1. 8 .6. Yumuşak Kalemler: B harfi ile ifade edilir. kroki çizimi ve ölçülendirmede B veya HB. Şekil 1.…). 3. işaret ve eğrilerin bulunduğu şablonlardır.13: Sembol şablonları 1.1: Sertliklerine göre kurşun kalem ölçüleri Ø Takma Uçlu(Versatil) Kalemler: 0. Kalemler Ø Kurşun Kalemler: Yazı ve çizim işlemlerinde değişik sertliklerde yapılmış kurşun kalemler kullanılır. şekil. 3H…).0. 3B. Orta Sertlikte Kalemler: HB ve F harfleriyle ifade edilir. Aynı kalınlıkta çizgi çizilebildiği için genellikle tercih edilir.5 .12: Yazı şablonları Ø Sembol Şablonları: Çeşitli meslek gruplarında kullanılmak üzere yapılan ve üzerinde o meslekle ilgili sembol. Sertlik yönünden üçe ayrılır: 1.0.

aynı kalınlıkta yazılıp çizilebilen kalemlerdir.2. Silgi Çizim yaparken veya yazı yazarken var olan hataları silmek için kullanılır. Silerken kâğıdı karalamamalı ve yıpratmamalıdır. A serisi resim kağıtlarının kesilmiş net ölçüleri aşağıda görülmektedir.1.15: Çizim kalemleri 1.1. İlk olarak 1928 yılında Rotring firması tarafından Rapido ismiyle çıkarılmıştır. A serisi formalarıdır. 9 . 1.3.14: Takma uçlu kalemler Ø Teknik Çizim Kalemleri: Genellikle proje çalışmalarında çini mürekkebi ile kullanılan.Şekil 1. tam ölçüsünde veya resim masalarına yapıştırma payı ilaveli olarak kesilir. Aşağıda numaralarına göre rapido kalemleri ve çizgi kalınlıkları görülmektedir.7. Resim kağıtları. Standart Kağıt Ölçüleri Teknik resimde kullanılan standart kağıt ölçüleri. Şekil 1. Bu nedenle genellikle rapido kalemi olarak isimlendirilir.

4. Bu çizgilere standart çizgiler denir.16: A0 ve A1 kağıt ölçüleri 1.3: Teknik resimde kullanılan çizgi çeşitleri 10 .Kağıt Forması (Adı) Net ölçüleri (mm) A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 841x1189 594x841 420x594 297x420 210x297 148x210 105x148 Tablo 1. Çizgi Çeşitleri ve Kullanıldıkları Yerlere Göre Çizim Uygulamaları Teknik resim. Standart çizgilerin şekilleri. Tablo 1. belirlenmiş çeşitli çizgilerden oluşur. 4.2: Çizim kağıtları ve ölçüleri Şekil 1.1. kullanıldığı yerler ve çizgi kalınlık grupları aşağıda tablo halinde verilmiştir. grup çizgiler ise en küçük formalarda kullanılır. Çizgi kalınlık grubunda 1. grup çizgiler büyük boy formalarda ve büyük resimlerde. çeşitleri.

Çizilecek çizginin çeşidine göre uygun kalem seçilir. Şekil 1. Çizgi çizerken kalem. Bunun için çizim sırasında kaleme belirli bir baskı uygulanırken aynı zamanda parmaklar arasında hafifçe döndürülür. ince çizgiler H kalemle çizilir. Kesik çizgilerin köşe yapması halinde. Şekil 1. Teknik resim dersinde genellikle kalın çizgiler HB.19: Kesikli çizgilerin çizimi 11 .17: Teknik resim kaleminin tutuş açısı 3. Çizilen çizgilerin boyları birbirine eşit ve çizgiler arasındaki boşluk miktarı da 0. 2. küçük resimlerde 3 mm. Şekil 1. Çizilen çizgiler.18: Teknik resimde çizgi birleştirme 4. Çizgi kalınlığı yukarıdaki çizelgede belirtilmiştir. çizme yönüne doğru 60° eğimle tutulur. Çizilen çizginin kalınlığı ve koyuluğu her yerde aynı olmalıdır. kesik çizgiler köşelerde birbiri ile birleşmelidir.8 ile 1 mm arasında olmalıdır.Ø Çizgilerin çizilmesinde dikkat edilecek noktalar 1. büyük resimlerde 6mm olarak çizilir. Kesik orta kalınlıktaki çizgiler çizilirken genellikle çizgi boyu. köşelerde diğer çizgi ile boşluksuz ve birbirini taşmadan birleşmelidir.

Teknik resim yazılarında okumayı güçleştirecek her türlü ayrıntıdan ve süslemeden kesinlikle kaçınılmalıdır. Harfler ve rakamlar satır çizgisine dik yazılır. Noktalı ince çizgiler (eksen çizgileri) çizilirken çizgi boyu. göz ile yazı arasında yaklaşık 30 cm uzaklık bulunmalı ve ışık sol taraftan gelmelidir. Harfler ve rakamlar satır çizgisine 75° sağa eğik olacak şekilde yazılır. Şekil 1. Eğik yazılar.5. makine ve elektrik-elektronik teknik resminde kullanılır. bir anlatım ve anlaşma aracıdır. Teknik resimde kullanılan yazılar standart (TS 88’e uygun) olup dik yazı ve eğik yazı olmak üzere iki çeşittir: Dik yazılar. “b” ise iki satır arasındaki aralığı göstermektedir. “d” harf çizgilerinin kalınlığını. Noktalı ince çizgilerin nokta yapması veya kesişmesi halinde kesişme yerleri dolu çizgilere gelmelidir. Standart Yazı Tipleri ve Norm Yazı Uygulamaları Yazı. Harfler birbirleriyle aynı büyüklükte olmalıdır. resmin büyüklüğüne göre seçilir. Aşağıdaki tabloda “h” büyük harflerin yüksekliğini. resmi açıklayıcı bir anlam ifade eder. büyük resimlerde daha uzun çizilir. “a” iki harf arasındaki aralığı. Çizilen çizgilerin boyları birbirine eşit ve çizgiler arasındaki boşluk miktarı da 0.20: Noktalı çizgi çizimi 1. inşaat ve mimari teknik resimde kullanılır. “e” ardı ardına gelen iki sözcük arasındaki aralığı. “c” küçük harflerin (sapsız ve kuyruksuz harfler) yüksekliğini. Yazılar sade ve düzgün olmalıdır.5. 12 . Teknik resimde de.8 ile 1mm arasında olmalıdır.1. Genellikle küçük resimlerde 6mm. Yazı yazarken.

5 0. 13 .18 3.35 7 5 1 10 3 0.Özellikler Yazı yüksekliği (Büyüklüğü) Büyük harf yüksekliği Küçük harf yüksekliği Harfler arasındaki aralık Satırlar arasındaki en az uzaklık Sözcükler arasındaki en az aralık Yazı kalınlığı h c a b e d Oran Boyutlar (mm. Şekil 1.1 0.4 14 4.22: Dik ve eğik yazı Ödev: Siz de şekil 1. küçük harf ve rakamları A4 kâğıdınıza dik yazı ve eğik yazı normunda yazınız.5 0.4: Yazı ölçüleri Şekil 1.21: Yazı ölçüleri Aşağıda dik yazı ve eğik yazı normunda yazılmış harfler ve rakamlar görülmektedir.) (14/14) h (10/14) h (2/14) h (20/14) h (6/14) h (1/14) h 2.8 28 8.7 14 10 2 20 6 1 20 14 2.25 5 3.35 3.4 Tablo 1.2 0.5 10 7 1.5 2.5 0.5 --0.23’te verilen büyük.4 1.05 0.7 7 2.5 5 1.5 1.

Yazı yüksekliğine uygun şablon seçilir. m doğrusu veya AB doğrusu gibi… Şekil 1. 1.1. 0.1. Yazı Şablonlarını Kullanarak Norm Yazı Yazmak Yazı şablonları. bir cetvele dayalı olarak yazı alanına yerleştirilir. Şablon. aşağıda görüldüğü gibi her iki yönden sonsuza kadar uzanan noktalar kümesine denir.80. 0. 5. Doğru Çizimi Doğru. 3. Yazı sırasında rapido kalemi kağıda dik olarak tutulur. Doğrular.35. Şekil 1. 0. 4. Şablonlarda yazı kalınlıkları 0.2.45. Temel Geometrik Çizimler 1. İş bitiminde rapido uçları bol su ile yıkanarak bir bez ile kurulanır.25. Diğer parmaklarla şablon hareket ettirilir. tek veya iki harfle ifade edilir.1. mika ve benzeri malzemeden yapılır.23: Yazı şablonu ile yazı yazma Ø Şablonla yazı yazarken şunlara dikkat edilmelidir: 1. 2. Şablonun yazıya temas etmemesi için kenarlarında çıkıntılı bölümler bulunur. Rapido kaleminin ucuna mürekkep gelmesi sağlanır.2. 0. 1.25.6.70. Her şablonun üzerine harf anma yüksekliği yazılır.50 mm olarak standartlaştırılmıştır. 1. Sol elin baş ve serçe parmağı ile cetvel tutulur.55. 0.24: Doğru şekilleri 14 .

Şekil 1. Pergelin ayağı sırayla 1 ve 2 noktalarına konularak R yarıçaplı yaylar çizilir. C olarak isimlendirilir.2.2.1. Uzunluğu bellidir. AB doğru parçasına dik olur. AB doğru parçası iki eşit parçaya bölünmüş olur. Uçlardaki noktaların harflerine göre isimlendirilir. AB doğru parçası. C noktasından P noktasına çizilen doğru. Pergelin ayarı bozulmadan B noktasına konarak bir yay daha çizilir. Bu yayların kesiştiği nokta. Bu yayın AB doğru parçasını kestiği noktalar 1 ve 2 olarak isimlendirilir.27: Bir doğru parçasının iki eşit parçaya bölünmesi 15 .26: Bir doğru parçasına üzerindeki bir noktadan dikme çıkmak 1. Bir Doğru Parçasının İstenen Sayıda Eşit Parçalara Bölünmesi 1. Pergelin ayağı P noktasına konularak r yarıçaplı bir yay çizilir. Bir Doğru Parçasının İki Eşit Parçaya Bölünmesi Aşağıdaki AB doğru parçasını iki eşit parçaya bölmek için pergelin ayakları AB doğru parçasının yarısından biraz fazla açılır ve A noktasına konarak bir yay çizilir. Bir Doğru Parçasına Üzerindeki Bir Noktadan Dikme Çıkmak Aşağıdaki AB doğru parçası üzerindeki nokta.Doğru parçası. CD doğru parçası gibi… Şekil 1.2. Her iki yayın kesiştiği C ve D noktaları birleştirildiğinde.25: Doğru parçasının gösterimi 1. iki noktayı en kısa yoldan birleştiren noktalar kümesine denir.2.3.3. P noktası olsun. Şekil 1.

4. 16 . Dik Açının Oluşturulması Dik açı.4. 4. pergel ve gönye kullanarak 5 eşit parçaya bölelim (Herhangi bir sayı da olabilir).3. 3. 2. M dairesinin AB doğru parçasını kestiği nokta 1 olarak numaralandırılır. Son bölüntü çizgisi (5) ile B noktası birleştirilir. 3. Böylece AB doğru parçası ile birleşen BC doğrusu arasında dik açı (90°) oluşmuş olur. C ve B noktaları bir doğru ile birleştirilir. 1. Bir Doğru Parçasının Çok Sayıda Eşit Parçalara Bölünmesi 1. Bu noktalara 2 ve 3 numaraları verilir.29’daki AB doğru parçasına 90°lik açı oluşturmak için B ucundan dikme çıkalım. Şekil 1. Aşağıdaki AB doğru parçasını. Her iki yayın kesiştiği noktaya C ismi verilir. Şekil 1.28: Bir doğru parçasının çok sayıda eşit parçalara bölünmesi 1.2.2. AC yardımcı doğrusu üzerine pergel ile A noktasından başlayarak AB doğrusunu bölmek istediğimiz sayıda bölüntü çizgisi işaretlenir. 90°lik açı demektir. 2. Önce pergelin ayağı B noktasına konur ve r kadar açılarak bir M dairesi çizilir. Pergelin ayağı 2 ve 3 noktalarına konarak birer yay çizilir. Pergelin ayağı bir miktar açılır.2. 30° ile 60° arasında bir AC yardımcı doğrusu çizilir. Cetvel ve gönye yardımıyla 5B doğrusuna paralel çizgiler çizilir. Böylece AB doğru parçası 5 eşit parçaya bölünmüş olur. AB doğru parçasının bir ucuna.1. Pergelin ayağı 1 numaralı noktaya konarak ayarı bozulmadan M dairesi üzerinde ardı ardına iki nokta işaretlenir.

Böylece daire içine üçgen çizilmiş olur. Sonra bu iki nokta tepedeki A noktası ile birleştirilir.5. Dörtgen Çizimi Şekilde görüldüğü gibi önce eksen çizgileri çizilir.1. Yayın daireyi kestiği noktalar birleştirilir.2. Daire İçerisine Düzgün Çokgen Çizimi 1.2.29: Dik açı çizimi 1.2.5. Daha sonra pergel yarıçap kadar (R) açılarak B noktasına konur ve merkezden geçecek şekilde 1 numaralı yay çizilir. Bu şekilde çizilen üçgenler eşkenar üçgendir ve her bir iç açısı 60° dir. Şekil 1.Şekil 1.2.30: Üçgen çizimi 1.5. 17 . Daha sonra pergel yaklaşık yarıçap kadar açılarak sırayla B ve C noktalarına konur ve birbirlerini kesen 1 ve 2 numaralı yaylar çizilir. Yayların kesiştiği nokta E harfi ile isimlendirilir. Sonra M merkezli belirli çapta bir daire çizilir. Sonra M merkezli belirli çapta bir daire çizilir. Üçgen Çizimi Şekilde görüldüğü gibi önce yatay ve dikey eksen çizgileri çizilir.

Daha sonra pergel yarıçap kadar açılarak B noktasına konur ve daireyi iki noktada kesecek şekilde 1 numaralı yay çizilir. Bu yayın yatay ekseni kestiği nokta C harfi ile isimlendirilir. Beşgen Çizimi Şekil 1.31: Dörtgen çizimi 1. AC uzunluğu. 18 .32’te görüldüğü gibi önce eksen çizgileri çizilir.2. Şekil 1.5. Burada bulunan noktada. Pergelin açıklığı bozulmadan F noktasından itibaren daire üzerinde sırayla yaylar çizilerek beşgenin köşe noktaları bulunur. M noktası ile birleştirilerek uzatılır. Bu yayın daireyi kestiği nokta F harfi ile isimlendirilir. Pergel AC kadar açılarak A noktasına konur ve daireyi kesecek şekilde 4 numaralı yay çizilir. Aynı çizim işlemi diğer tarafta (A ve B noktalarından) tekrarlanır.3. Çizilen bu çizgilerin daireyi kestiği noktalar kendi aralarında birleştirildiğinde daire içine dörtgen (kare) çizilmiş olur. Bu noktalar birleştirildiğinde daire içine beşgen çizilmiş olur. Yayın daireyi kestiği noktalar bir çizgi ile birleştirilir. bir çizgi ile birleştirilerek uzatılır. Bu çizginin yatay ekseni kestiği nokta E harfi ile isimlendirilir.E noktası ile dairenin merkezi (M). daire içine çizilecek beşgenin bir kenarının uzunluğuna eşittir. Pergel E noktasından A’ya kadar açılarak 3 numaralı yay çizilir. Sonra M merkezli belirli çapta bir daire çizilir.

Altıgen Çizimi Şekilde görüldüğü gibi önce eksen çizgileri çizilir. Aynı işlemler.2.32: Beşgen çizimi 1. Bu yayların daire üzerinde oluşturduğu kesişme noktaları birleştirildiğinde daire içine altıgen çizilmiş olur. pergel B noktasına konarak tekrarlanır.4. Şekil 1. Daha sonra pergel yarıçap kadar açılarak A noktasına konur ve merkezden (M) geçip daireyi iki taraftan kesecek şekilde bir yay çizilir.33: Altıgen çizimi 19 . Sonra M merkezli belirli çapta bir daire çizilir.5.Şekil 1.

Ø Daire içerisine üçgen. şeklin kağıda ortalanması) Ø Çizim yaparken kâğıdın kirlenmemesine dikkat ediniz. Ø Yaptığınız çizimler hakkında arkadaşlarınızla görüş alışverişinde bulununuz. Ø Şeklin çizilecek kağıt üzerinde sağ sol ve üstten (varsa diğer şekiller ile arasında) orantılı boşluk olacak şekilde çizim alanını tespit ediniz. Ø Temel geometrik çizimlere ilişkin terimleri ve çizim yöntemlerini gözden geçiriniz. Ø Çizgiler yardımıyla çeşitli şekiller çizmek yararlı olacaktır. dörtgen. Ø Araç ve gereçleri temin ediniz.(Ana çizgi yardımcı çizgi ayrımı. altıgen çizimlerini çizim kağıdınıza normlara uygun olarak yapınız. . 20 Öneriler Ø Teknik resim araç-gereçlerini hazırlayınız. Ø Çizilecek şekilleri öğrenme faaliyetinde anlatılan sıraya göre çiziniz (bkz sayfa 16-17). Ø “Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi”ni norm yazı standartlarına uygun olarak yazınız. Ø Teknik resim yazısına uygun kalemi hazırlayınız. Ø Şeklin çizilecek kağıt üzerinde sağ sol ve üstten (varsa diğer şekiller ile arasında) orantılı boşluk olacak şekilde çizim alanını tespit ediniz. sürekli ince ve kalın noktalı çizgi uygulamalarını yapınız. Ø Araç ve gereçleri temin ediniz. Ø Çizgi kalınlıklarının çizgi boyunca aynı olması için çizgi çizerken kalemi kendi etrafında eşit hızla döndürünüz.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları Ø Sürekli kalın. Ø Norm yazı uygulaması için gerekli yardımcı çizgileri çiziniz. norm yazı kullanma. Ø Araç ve gereçleri temin ediniz. Ø Dik açı oluşturma şeklini çizim kağıdınıza normlara uygun olarak yapınız. düzgün ve okunaklı olmasına dikkat ediniz. Ø Doğru ve doğruların parçalara bölünmesini çizim kağıdınıza normlara uygun olarak çiziniz. Ø Çizim kurallarına uyunuz. Ø “Çizgi çeşitleri ve kullanıldıkları yerlere göre çizim uygulamaları” konusunu gözden geçiriniz. beşgen. Ø Harflerin norm yazı karakterinde olmasına dikkat ediniz. Ø Yardımcı çizgiler ince harf çizgileri kalın olmalıdır. Ø Çizgilerin kalınlıklarının çizgi boyunca eşit olmasına dikkat ediniz. Bunun için cetvel ve gönyelerinizi her zaman temiz tutunuz. Ø Harflerin aynı büyüklükte.

Dik açıyı normlara uygun olarak çizebildiniz mi ? 7. Sürekli ince çizgileri çizebildini mi? 3. Doğru çizme ve parçalara bölme şekillerini çizebildiniz mi? 6. altıgen şekillerini normlara uygun çizebildiniz mi? Evet Hayır DEĞERLENDİRME Performans değerlendirme sonucu “evet”. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni norm yazıya uygun şekilde yazabildiniz mi? 5. dörtgen. Tamamı “evet” ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. beşgen.PERFORMANS DEĞERLENDİRME PERFORMANS DEĞERLENDİRME Aşağıdaki işlemlerde kendi çalışmalarınızı kontrol ediniz. DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 1. 21 . Sürekli kalın çizgileri çizebildiniz mi? 2. Kalın noktalı çizgileri çizebildiniz mi? 4. Hedefe ilişkin tüm davranışları kazandığınız takdirde başarılı sayılırsınız. Üçgen. Eksiklerinizi faaliyete dönerek tekrarlayınız. “hayır” cevaplarınızı değerlendiriniz.

Elektrik – Elektronik teknik resminde hangi yazı tipi kullanılır? A) Dik Yazı B) Eğik Yazı C) Kalın Yazı D) Yamuk yazı 5. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. İstiklal Marşının ilk iki kıtasını eğik yazı normunda yazınız. aşağıdaki soruları yanıtlayarak belirleyiniz.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet sonunda hangi bilgileri kazandığınızı. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. B) Sürekli kalın çizgi D) Noktalı ince çizgi Aşağıdakilerden hangisi teknik resimde kullanılan kalem değildir? A) Kurşun kalem C) Takma uçlu kalem B) Tükenmez kalem D) Rapido 3. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz. Aşağıdakilerden hangisi teknik resimde kullanılan cetvellerden değildir? A) Ölçü cetvelleri B) Pistole C) Paralel cetvel D) Açı ölçer 4. Çapını kendinizin belirleyeceği bir daire içine altıgen çiziniz. 22 . Teknik resimde görünen çevreler ve ayrıtlar (kenarlar) hangi çizgi ile çizilir? A) Sürekli ince çizgi C) Kesik orta çizgi 2. 6. ÖLÇME SORULARI 1.

Işınların cismin köşelerinden geçmesiyle elde edilen noktalar birleştirilerek cismin izdüşümü oluşturulur. izdüşümün düzlem üzerine düşmesini sağlayan ışınlara izdüşüm ışınları. Mimarî. İzdüşüm Hakkında Bilgi İzdüşüm. İzdüşümün üzerine düştüğü düzleme izdüşüm düzlemi.1.1. vb. GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA ÇİZİMLERİ 2. sinemada perdeye düşen görüntü. cismin boyutlarının izdüşüm düzlemine büyük ve küçük olarak düşmesiyle oluşan izdüşümdür.1.2 İzdüşüm Çeşitleri 2. 23 .1. reklamcılık ve dekorasyon teknik resimlerinin çizimlerinde kullanılır.) çıkan ışınlarla bir cismin duvara düşen görüntüsü birer izdüşümdür.1. 2. İzdüşüm Çizimleri 2. 2.ÖĞRENME FAALİYETİ–2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 AMAÇ Temel izdüşümü kullanarak perspektifi verilen parçanın görünüşlerini hatasız çizebilecek ve ölçülendirme yapabileceksiniz. izdüşüm ışınlarının çıktığı varsayılan noktaya ise odak noktası (bakış noktası) denir.2. Sonuçlarını rapor halinde sununuz. ARAŞTIRMA Ø İzdüşüm ve perspektif kavramları ile görünüş çıkarma hakkında araştırma yapınız. güneşli bir günde yürürken oluşan gölgemiz veya bir ışık kaynağından (mum.1 Merkezi (Konik) İzdüşüm Işık kaynağının yakın mesafede olması. ampul. bir cismin bir düzlem üzerine çizilmiş şekli veya düzleme düşen görüntüsüdür. Örneğin.

Şekil 2.2.3: Dik izdüşüm 24 . Bu izdüşümde ışınlar ışık kaynağına paraleldir. Bu izdüşümde izdüşüm çizgileri cismin bir yüzüne dik geldiği için.2: Paralel izdüşüm Ø Dik İzdüşüm: İzdüşüm ışınlarının düzleme dik gelmesi sonucu oluşan izdüşüme dik izdüşüm denir. Paralel izdüşüm. Özellikle görünüş çıkarmada bu izdüşüm çok kullanılır. Şekil 2.1. eğik ve dik izdüşüm olmak üzere ikiye ayrılır: Ø Eğik İzdüşüm: İzdüşüm ışınlarının birbirine paralel ve izdüşüm düzlemine eğik (90° den farklı açılarda) olarak gelmesi ile izdüşüm düzlemi üzerinde oluşan görünüşe eğik izdüşüm denir.2. Paralel İzdüşüm Işık kaynağının sonsuzda olması. Şekil 2. Teknik resimde en çok kullanılan izdüşüm şeklidir. Bu izdüşüm. eğik perspektif görünüşlerinin çiziminde kullanılır. cismin o yüzü ile izdüşümü aynı büyüklükte olur. cismin boyutlarının izdüşüm düzlemine büyüme veya küçülme göstermeden düşmesiyle elde edilen izdüşümdür.1: Merkezi (konik) izdüşüm 2.

1 Numaralı düzlem : Alın düzlem (Düşey düzlem) 2 Numaralı düzlem : Üst düzlem 3 Numaralı düzlem : Sağ yan düzlem 4 Numaralı düzlem : Sol yan düzlem 5 Numaralı düzlem : Alt düzlem (Yatay düzlem) 6 Numaralı düzlem : Arka düzlem Görünüş çıkarmada genellikle temel izdüşüm düzlemlerinden yatay düzlem. Şekil 2. 25 . Temel İzdüşüm Düzlemleri. Bu nedenle cisimlerin görüntüleri tek değil birden fazla izdüşüm düzlemine düşürülür. İzdüşüm düzlemlerinin daha iyi anlaşılması için boş bir küpün açılımını örnek olarak verebiliriz.4: Temel izdüşüm düzlemleri Yukarıda küpün açılımı yapılarak altı temel düzlem elde edilmiştir.3.1.5’te bu üç düzlemin açılımı görülmektedir. Şekil 2. Temel Görünüşlerin Adlandırılması ve Çizilmesi Üretimi yapılacak bir parçanın sadece bir yüzeyinin görüntüsü o parçayı tanımlamaya yetmez.2. Üzerine izdüşüm çizilecek olan düzlemler birbirine bitişik ve dik kabul edilir. Birer numara ile gösterilen bu düzlemlere temel izdüşüm düzlemleri denir. alın düzlem (düşey düzlem) ve sağ yan düzlem (bazen sol yan düzlem de olabilir) kullanılır. Yan düzlemlere profil düzlem de denir. Yani cismin tek yönden görünüşü o cisim hakkında yeterli bilgiyi vermez.

yatay düzlemdeki görüntüsüne üst görünüş denir.5: Görünüş çıkarmada kullanılan düzlemleri Cismin.(a) (b) Şekil 2. Görünüş çıkartılmadan önce cisim çok iyi incelenmelidir. yan (profil) düzlemdeki görüntüsüne yan görünüş. (a) Şekil 2. 26 . Böylece cisim. temel izdüşüm düzlemlerine görünüşlerinin çizilmesine de görünüş çıkarma denir. bu konuda bol miktarda alıştırma yapmayı gerektirir. dik izdüşüm yöntemiyle çizilen izdüşümlere görünüş denir. yan ve üst izdüşümleri ve bu izdüşümlerin görünüşleri görülmektedir. Cisimlerin. Parça görünüşlerinin çizilmesi ve çizilmiş görünüşlerin okunması. Bazı cisimler için bir veya iki görünüş yeterli olurken bazı cisimler için üçten fazla görünüş gerekebilir. Görünüş Çıkarma Temel izdüşüm düzlemlerine. Aşağıda bir cismin izdüşüm düzlemlerindeki ön.2. alın (düşey) düzlemdeki görüntüsüne ön görünüş. en iyi ifade edilebilecek şekilde tutularak en az görünüş sayısı ile en uygun bakış yönü belirlenir.6: Perspektifin düzleme aktarılması (b) 2.

aynı cismin başka bir yönden bakılarak çizilmiş üç görünüşü görülmektedir. 2. (a) Şekil 2. Yapılan bu inceleme sonunda cismin şekli ve boyutları hakkında fikir sahibi olunmalıdır. 27 . Bunun için değişik yapıdaki parçalara çeşitli yönlerden bakılarak görünüşleri çizilmeli. Eksiksiz bir anlatım için bu boyutlarla birlikte parçanın bitmiş halini gösteren resmin de çizilmesi gerekir.2.Boşlukta yer kaplayan her cismin yükseklik. Görünüşlerde delikler veya kesik çizgiler (görünmeyen kısımlar) varsa. Cismin önündeki ok işareti bakış yönünü göstermektedir. Bir önceki bakış açısı ile buradaki bakış açısını ve görünüş çizimlerini karşılaştırınız. Üç Görünüşle Çizilmiş Resimlerin İncelenmesi Aşağıda üç görünüşü çizilmiş bir cisim görülmektedir. ifade ettikleri yerler belirlenerek inceleme tamamlanır.1. Bu sırada görünüşlere bakarak cismin boyutları ve görünüşlerin birbirleriyle ilişkileri belirlenmeye çalışılır.7: Görünüş çıkarma (b) Aşağıdaki şekilde. aynı zamanda çeşitli parça görünüşleri incelenmelidir. Sonra görünüşlerin isimleri ve konumları belirlenir. Çizilmiş görünüşler incelenirken öncelikle cisim beyinde canlandırılmalıdır. genişlik ve derinlik olmak üzere üç boyutu vardır. Böylelikle görünüş çizimi ve görünüş okuma alışkanlığı kazanılır. Bir kibrit kutusuna şekildeki gibi bakınız. Çizimleri inceleyerek siz de kibrit kutusunun üç görünüşünü çizmeye çalışınız. Buradaki cismi kibrit kutusuna benzetebiliriz.

Şekli inceleyerek. sol yan görünüşü ise eksik bırakılmıştır. 28 . (a) (b) Şekil 2.2.(a) Şekil 2.2. Bu bakış yönüne göre ön görünüşü ve üst görünüşü çizilmiş.9: Görünüş çıkarma 2. Perspektiflerden Görünüş Çıkarma Cisimlerin genel biçimleri hakkında bilgi vermek için çizilen ve cismin üç boyutunu tek bir görünüşle ifade eden resimlere perspektif resimler denir. eksik bırakılan sol yan görünüşü şekil üzerinde tamamlayınız.8: Görünüş çıkarma (b) Ödev: Aşağıdaki şekilde aynı cisme bir diğer yönden bakılmıştır.

yan ve üst görünüşlerini çizelim. 7. 6. Sağ yan (profil) düzlemde BA doğrusunun uzantısı 30 mm çizilir. 2.2. A ve B bulunur. 4.2. G ve İ noktaları birleştirilir. Kotlama çizgileri çizilir. Yan Görünüş 1. 2.2. yardımcı çizgiler (2 ve 4 numaralı çizgiler) çizilir. alınır. 2. D ve A noktaları yatay düzleme taşınarak U. 5.2. Yan görünüş çizilmiş olur. Ön görünüş çizilmiş olur. Şekil 2. Üst görünüş. Yatay ve dikey kotlama çizgilerine paralel ve eşit uzaklıkta. T ve R noktaları ile birleştirildiğinde üst görünüş çizilmiş olur. 2. Ön Görünüş 1. 2. Alın(düşey) düzlemde 2 numaralı yatay çizgi üzerinde 35 mm. 4. Üst Görünüş 1. 6. E ve F birleştirilir. CD uzantısı KL bulunur.3. Daha sonra sırayla yan görünüş ve üst görünüş veya üst görünüş sonra yan görünüş çizilir. ön ve yan görünüş yardımıyla çizilir. 5. 29 . Bu noktalar.10’da perspektifi verilen cismin ön. B noktasından 20 mm dik çıkılır. B. 3.2. S ve V noktaları belirlenir. 2. D noktasından yataya dik 20 mm çıkılır. N noktasının uzantısı olan P. C noktasından yataya paralel 20 mm çizilir.2. EF doğrusunun uzantısı 30 mm çizilir. A noktasından 40 mm dik çıkılır.1. H ve J noktaları birleştirilir.2. 1. Bu çizim sırasını diğer çizimlerinizde de kullanabilirsiniz. Y ve M noktaları düşey eksene kadar pergelle taşınarak Z ve N noktaları belirlenir. 2.Perspektiflerden görünüş çıkarırken önce ön görünüş çizilir. Bu taşıma işlemi 45° lik gönye ile de yapılabilir. Bunun için önce pergel O noktasına (merkez) konur. 3.

11: Perspektife göre görünüş çıkarma 30 .10: Perspektife göre görünüş çıkarma Aşağıda perspektifi görülen bir başka cismin üç görünüşü verilmiştir. (a) (b) Şekil 2. Dikkatle inceleyiniz ve siz de A4 kâğıdına çiziniz.Şekil 2.

o parçanın gerçek ölçüsüne oranına ölçek denir. (a) (b) Şekil 2. Ölçekler Teknik resmi çizilen cisimlerin bazıları çok küçük. Teknik resimde izdüşüm kurallarına göre çizilmiş bir parçanın görünüşleri.!!! Aşağıdaki perspektif resmi dikkatle inceleyiniz. küçük boyutlu cisimlerin resimleri ise büyük çizilmelidir. Ölçülendirme.3. Aynı zamanda elektrik projelerinde ve elektronik devre dizaynlarında da büyük önem taşır. üst ve yan görünüşlerde görülmeyeceği için kesik orta çizgi ile gösterilmiştir. Ölçülendirmenin Gereği ve Önemi Parçaların yapımı için gerekli ölçülerin belirli kurallara göre parça üzerinde veya görünüşlerin üzerine yazılması işlemine ölçülendirme denir. 31 . yerlerine takıldıkları zaman sorunsuz çalışmaları gerekir. bazıları ise çok büyük boyutlu olabilir. o parçanın sadece biçimi hakkında bilgi verebilir. bozulmuş parçaların yeniden yapılması sırasında da ölçülendirmenin önemi ve gerekliliği ortaya çıkar. 2. sadece parçaların boyutlarının belirtilmesinde kullanılmaz. Cismin alt tarafındaki kanal. Bu nedenle büyük boyutlu cisimlerin resimleri küçük.3. Teknik resmi çizilen parçanın resim üzerindeki çizim ölçüsünün. Ölçek ve Ölçülendirme 2. Bu özelliklere sahip parçaların üretimi. Bunun yanı sıra parçanın boyutlarını ifade eden bilgilere de ihtiyaç duyulur. Ayrı ayrı yerlerde ve ayrı ayrı işçiler tarafından yapılan parçaların.3.12: Perspektife göre görünüş çıkarma 2. Ayrıca kırılmış.1.2. ancak eksiksiz ve kurallara uygun ölçülendirilmiş çizimlerle mümkündür.

2.3. Ölçü oklarının önce çevresi çizilir.13: Ölçeklendirme Ø Ölçü Çizgisi: Sürekli ince çizgi olup. Ölçülendirilecek elemana dik veya gerektiğinde eğik. Ölçek 1:1 diye belirtilir. 1:20.1.3.2. çizilen resimlerin büyüklüklerine göre değişir. ancak birbirine paralel olarak çizilmelidir. 32 . Şekil 2. Ölçülendirme Elemanları ve Ölçülendirme Kuralları Ø Ölçü Sınır Çizgisi: Sürekli ince çizgi olup çizgi kalınlığı 0. çizgi kalınlığı 0. Ø Büyültme Ölçeği: Küçük parçaların büyültülerek çizildiği ölçek çeşididir. Ölçek 2:1.3.2. Ölçek Çeşitleri Ø Gerçek Ölçek: Parçaların üzerinden alınan ölçülere göre çizilen ölçek çeşididir.25mm’dir. 10:1. Şekil 2. 50:1…… diye belirtilir. 1:10. Ölçek 1:5. Görünüşten yaklaşık 7–10 mm uzaklıkta bulunmalıdır.25 mm’dir. sonra içi karalanarak doldurulur.14: Ölçü çizgisi Ø Ölçü Oku: Ölçü oklarının büyüklükleri. Uçları oklarla sınırlandırılır. 20:1. 5:1. Ø Küçültme Ölçeği: Büyük parçaların küçültülerek çizildiği ölçek çeşididir. 1:50…… diye belirtilir.

Resimler hangi ölçekle çizilirse çizilsin.15: Ölçü oku Ø Ölçü Rakamları: Ölçü rakamları düzgün ve okunaklı yazılmalıdır.Şekil 2. Dikkatle inceleyiniz. görünüşlerin dış tarafında yapılmalıdır.16: Ölçü rakamları Görünüşlerin daha kolay okunmasını sağlayacak ölçüler dışındaki tüm ölçülendirmeler. Ölçü çizgisinin tam ortasına ve 1mm üst tarafına yazılır. Aşağıda ön ve yan görünüşleri verilen bir parçanın ölçülendirilmesi ve ölçülerin resim üzerindeki dağılışı görülmektedir. 33 . Şekil 2. üzerine parçanın gerçek büyüklüğünü gösteren ölçüler yazılmalıdır.

18 Şekil 2. Resimleri inceledikten sonra siz de farklı görünüşler çizerek ölçülendiriniz.17: Ölçülendirme Aşağıda çeşitli parçaların ölçülendirilmiş resimleri görülmektedir. Şekil 2.19: Farklı görünüş ve ölçülendirme 34 .Şekil 2.

Şekil 2.20: Farklı görünüş ve ölçülendirme 35 .

Ø Ölçülendirme sınır ve ölçü çizgilerini çiziniz. Ø Perspektif çizilecek kağıtta çizim alanını belirleyiniz. Ø Yaptığınız incelemeleri not almanız veya çizerek kaydetmeniz yararınıza olacaktır. Ø Araç ve gereçleri temin ediniz. Ø Teknik resim araç. Ø Varsa eksik ve yanlışlarınızı düzeltiniz. Ø Eksik ölçülendirme yapmamaya dikkat ediniz. Ø Perspektiflerden görünüş çiziniz. Ø Ölçülendirme yapılacak şekildeki detayları tespit ediniz. 36 . Ø Bu görünüşleri A4 kâğıdına çiziniz. Ø Uygulamaya geçmeden önce ölçülendirme kurallarını tekrar inceleyiniz. Ø Ölçülendirme uygulamaları yapınız. Ø Perspektif üzerindeki detayların görünüşte nasıl ifade edileceğini tasarlayımnız. Ø Yaptığınız çizimler hakkında arkadaşlarınızla görüş alışverişinde bulununuz. Ø Görünüşleri teknik resim normlarına uygun olarak çiziniz. Bulduğunuz cisimlere ve resimlere farklı açılardan bakarak cismi en iyi ifade edebilecek görünüşleri belirleyiniz. Öneriler Ø Çeşitli teknik resim kitaplarından veya internetten üç görünüşle çizilmiş resimler bulunuz. Ø Rakam ve harflerin düzgün ve okunaklı olmasına dikkat ediniz. Ø Araç ve gereçleri temin ediniz. Ø Yapacağınız her uygulama kendinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır. Ø Ölçülendirme için daha önce yaptığınız görünüş çizimlerini kullanabilirsiniz. Ø Perspektif görünüşlere hangi yönden bakıldığını ve üç görünüşten hangisinin cismin hangi yüzüne ait olduğunu inceleyiniz. Gerekirse çizimi tekrarlayınız.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları Ø Üç görünüşle çizilmiş resimleri inceleyiniz. Ø Çizimlerinizin doğruluğunu öğretmeninize kontrol ettiriniz.gereçlerini hazırlayınız. Ø Ölçüleri ölçü çizgileri üzerine normlara uygun olarak yazınız. Ø Perspektifleri inceleyiniz. Ø Çeşitli cisimler ve perspektif resimler bulunuz.

Değişik perspektif şekilleri elde edebildiniz mi? 6. Perspektif şekillerinin üç görünüşünü normlara uygun çizebildiniz mi? 9. Üç görünüş çiziminde hangi yönlerden bakıldığını gözlemlediniz mi? 3. Hedefe ilişkin tüm davranışları kazandığınız takdirde başarılı sayılırsınız. Elinizdeki üç görünüşlerden perspektif resimleri çizebildiniz mi? 5. Elde ettiğin perspektif şekillerini incelediniz mi? 7. Eksiklerinizi faaliyete dönerek tekrarlayınız. 37 . Perspektif şekillerinin hangi metotla çizildiğini incelediniz mi? 8. Çizdiğin tüm şekilleri normlara uygun bir şekilde ölçülendirebildiniz mi? Evet Hayır DEĞERLENDİRME Performans değerlendirme sonucu “evet”. “hayır” cevaplarınızı değerlendiriniz. Üç görünüşle çizilmiş şekilleri araştırarak bulabildiniz mi? 2.PERFORMANS DEĞERLENDİRME PERFORMANS DEĞERLENDİRME Aşağıdaki işlemlerde kendi çalışmalarınızı kontrol ediniz. Tamamı “evet” ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. Öğrenme faaliyetindeki üç görünüş şekillerini çizim kağıdına normlara uygun çizebildiniz mi? 4. DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 1.

Perspektiflerden görünüş çıkarırken görünmeyen çevre ve kenarların çiziminde hangi çizgi kullanılır? A) Sürekli ince çizgi B) Sürekli kalın çizgi C) Kesik orta çizgi D) Noktalı ince çizgi 4.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME SORULARI 1.. • • • Bir cismin bir düzlem üzerine çizilmiş şekli Bir cismin bir düzleme düşen görüntüsü Güneşli bir günde yürürken yerde oluşan gölgemiz • Sinemada perdeye düşen görüntü Yukarıdaki olaylarda elde edilen görüntülere ne denir? A) Şekil B) Resim C) Perspektif D) İzdüşüm 38 . Perspektiflerden görünüş çıkarırken önce hangi görünüş çizilir? A) Ön B) Üst C) Yan D) Arka 2. Ölçek ……. Gerçek ölçek’te. diye belirtilir. A) 1:2 B) 2:1 C) 1:1 D) 1:4 3. Ölçülendirme yapılırken ölçü çizgisi görünüşten yaklaşık ne kadar uzaklıkta bulunmalıdır? A) 1-3mm B) 7-10mm C) 15-18mm D) 18-20mm 5.

Bu görünüşlerin. üst ve sol yan görünüşlerini çiziniz. Aşağıda perspektif resmi görülen cismin üç görünüşü verilmiştir. cismin hangi görünüşleri olduğunu altlarına yazınız. 7.6. Aşağıda perspektif resmi görülen cismin ön. 39 .

beceri. size çeşitli ölçme araçları uyguladıktan sonra yukarıdaki değerlendirme tablosuna benzer bir tablo aracılığı ile modülle ilgili durumunuzu değerlendirecektir.MODÜL DEĞERLENDİRME MODÜL DEĞERLENDİRME Modül sonunda öğretmeniniz size. Bu değerlendirme sonucunda hatalarınız veya eksiklikleriniz varsa ilgili konuyu tekrar gözden geçiriniz. tavır-tutum ve davranışlarınız ölçülecektir. Bu ölçme araçları ile sizin modül sonunda kazanacağınız bilgi. uygulama faaliyetleri sonunda verilen ölçme araçlarına benzer çeşitli ölçme araçları uygulayacaktır. normlara uygun yazma Çizgileri. DEĞER ÖLÇEĞİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Yazıları. Çeşitli kaynaklardan araştırma yaparak ve arkadaşlarınızla bilgi alışverişinde bulunarak eksikliklerinizi giderebilirsiniz. normlara uygun çizme Temel geometrik çizimleri normlara uygun yapma Görünüş çıkarma çizimlerini normara uygun yapma Ölçülendirmeleri eksiksiz tekniğine ve normlara uygun yapma Kâğıdın düzeni ve temizliği Çarpan Zayıf Ortanın Orta altı X 0 1 2 İyi 3 Çok İyi 4 Toplam 5 5 4 4 4 3 Toplam Modül sonunda öğretmeniniz. çizim ve ölçülendirme konularına ilişkin çok sayıda uygulama yapmanız yararınıza olacaktır. Uygulama faaliyetlerinde verilen yazı. 40 . Yapacağınız uygulamalar sonrasında aşağıdaki değerlendirme tablosunu kullanarak kendinizi değerlendirebilirsiniz.

CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENME FAALİYETİ–1 CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 B B D B 6 41 .

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 A C C B D 7 42 .

KAYNAKLAR KAYNAKLAR Ø ARSLAN Mehmet. Teknik Resim Uygulama Yaprakları (1. Ø ÖZLÜ İrfan. Teknik ve Meslek Resim. İstanbul. Ø GÖRKEM Abdullah. Cengiz AYDIN. 1997. Teknik ve Meslek Resim. M. Çorum. Teknik Resim ve Meslek Resmi.com internet sitesi 43 . 1994. Yüce Yayınları.fineprint. 2003. 2002. İstanbul. Arslan Basım Yayın Dağıtım. Ø ASLAN Recai. Uygulamalı Teknik ve Meslek Resmi.Ali GÜNDÜZ. Ø AYDEMİR Cavit. İstanbul. Mustafa SAĞLAM. Bölüm) Ø www.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->