Adı soyadı:…………………………………… OSMANİYE ÖZEL BİLİM KOLEJİ 2008 – 2009 EĞİTİM YILI FEN BİLGİSİ VÜCUDUMUZU TANIYALIM

ETKİNLİĞİ BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? 1-İskeletin görevleri nelerdir? • Eklem ve kas sistemi ile birlikte vücudun hareketini sağlar. • Vücuda desteklik ve sertlik verir. • Kalp, beyin ve akciğer gibi iç organları korur. • Kaslar ve iç organla tutunma yüzeyi oluşturur. • Vücudun ihtiyacı olan bazı temel minareleri depo eder. • Kan yapımında görev alır. 2-Göğüs, kafatası ve kaburga yapı bakımından nasıl kemiklerdir? • Yassı kemiklerdir. 3-kısa kemikler nerede bulunur? • Omurga ile el ve ayak kemiklerinde 4-İnsan iskeleti kaç kısımda incelenir? • İnsan iskeleti baş, gövde, kol ve bacaklar olmak üzere üç kısımda incelenir. 5-Baş iskeletini oluşturan kemikler hangileridir? • Kafatası ve yüz 6-Gövde iskeletini oluşturan kemikler hangileridir? • Omurga, göğüs kemiği, kaburga, omuz kemeri ve kalça kemiğidir. 7-D vitamini eksikliğinde hangi hastalıklar meydana gelir? • Çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde kemik erimesi hastalığı meydana gelir. 8-Vücudumuzdaki kemikler yapı bakımından kaça ayrılır? • Uzun kemikler, yassı kemikler ve kısa kemikler olmak üzere üçe ayrılır. 9-Uzun bir kemiğin hangi kısımları enine ve boyuna büyümeyi sağlar? • Uzun bir kemikte periost enine büyümeyi ve onarımı, kıkırdak tabaka boyuna büyümeyi sağlar. 10-Eklem nedir? • İki kemiğin birbirine bağlandığı yere eklem denir. 11-Eklemler bağlantı derecesine göre kaç gruba ayrılır? • Oynamaz (hareketsiz) eklemler, az oynar ( az hareketli) eklemler ve oynar (hareketli) eklemler olmak üzere üçe ayrılır. 12-Kafatası, omurga, kol ve bacaklardaki eklemler ne tiptir? • Kafatası oynamaz, omurga az oynar, kol ve bacaklarda oynar eklemler bulunur. 13-Kemik oluşumunda etken olan faktörler nelerdir? • Hormonlar, minareler, dengeli beslenme ve genetik faktörlerdir. 14-Kemiğin sertleşmesini sağlayan minareler nelerdir? • Kalsiyum, fosfor sodyum ve potasyumdur. 15-Kaç çeşit kas dokusu vardır? • Düz kas, çizgili kas ve kalp kası olmak üzere üç tip kas dokusu vardır. 16-Kaslar nerelerde bulunur? • Düz kaslar: Canlıların iç organlarında bulunur. • Çizgili kaslar: Canlıların iskeletinde bulunur. • Kalbin yapısında bulunur. 17-Düz kasların özellikleri nelerdir? • İç organların yapısında bulunurlar. • Yavaş ve düzenli kasılırlar

• Oksijenli solunum yaparlar • İsteğimiz dışında sinir sistemine bağlı olarak çalışırlar. 18-Kalp kası nasıl çalışır? • Kalp kası çizgili kas olduğu halde, isteğimiz dışında sinir sistemi kontrolünde çalışır. 19-Hareket sistemimizi sağlayan alt sistemler nelerdir? • İskelet sistemi • Kas sistemi 20-Yetişkin bir insanın iskeletinde yaklaşık kaç kemik bulunur? • 206 21-Kemiklerin büyüklük ve şekilleri neye göre değişir? • Yaptıkları işe göre. 22-İskelet sistemimizi meydana getiren kemikler, büyüklük ve şekillerine göre kaç çeşittir? Adlarını belirtiniz. • Vücudumuzda üç çeşit kemik bulunur • Uzun kemik • Yassı kemik • Kısa kemik 23-Uzun kemikler vücudumuzun nerelerinde bulunur? • Kol ve bacaklarda 24-Omurgayı meydana getiren kemiklerin her birine ne ad verilir? • Omur 25-Yassı kemikler hangileridir? • Kalça kemikleri, kürek kemiği, kafatası kemikleri ve kaburga kemikleri. 26-El ve ayak kemikleri hangi gruba girer? • Kısa kemiklere 27-Kaburga kemikleri hangi çeşit kemiklerdendir? • Yassı kemik 28-Kemiğin çok sert olmasının sebebi nedir? • Kemiğin büyük bir kısmının madensel maddelerden meydana gelmesidir. 29-Kemiğin yapısında bulunan iliklerin görevi nedir? • Kan hücreleri yaparak kana vermek. 30-İki kemiğin birbirine bağlandığı yere ne ad verilir? • Eklem. 31-Hareket yeteneklerine göre vücudumuzda kaç çeşit eklem vardır? Adlarını belirtiniz. • Üç çeşit eklem vardır. • Oynar eklem. • Yarı oynar eklem. • Oynamaz eklem 32-Hiç hareket etmeyen ve kemikleri birbirine kaynaşmış olan eklemlerimiz nasıl adlandırılır? • Oynamaz eklem. 33-Oynamaz eklemlere örnek veriniz? • Kafatası ve kalça kemikleri 34-Yarı oynar eklemlere örnek veriniz? • Omurgayı oluşturan omurlar, yarı oynar eklemlerle bağlanmıştır. 35-Hareket yetenekleri çok olan eklemlerimiz nasıl adlandırılır? • Oynar eklem. 36-Oynar eklemlere örnek veriniz? • El, kol ve bacak kemikleri oynar eklemlerle bağlanmıştır. 37-Kafatası ve kalça kemiklerinin oynamaz eklemlerle bağlanmasının ne gibi yararları vardır? • Beyin ve bazı iç organlarımızı korumak, onların zedelenmesini önlemek. 38-Kemikler birbirlerine neler ile bağlanmıştır? • Eklem ve eklem bağları ile bağlanmışlardır. 39-İsteğimizle bir kol hareketi yapabilmemiz için neler gerekli?

• Kemik – kas – sinir sistemi – eklem – enerji 40-Kaslar hangi organlarımızı hareket ettirir? • Kemikleri – deriyi – iç organları.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful