P. 1
BTT 01 İç Donanım Birimleri 481BB0091

BTT 01 İç Donanım Birimleri 481BB0091

|Views: 8,459|Likes:
Yayınlayan: mebitefo
T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN TEMELLERĠ

ĠÇ DONANIM BĠRĠMLERĠ
481BB0091

Ankara, 2011Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme materyalidir. Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir. PARA ĠLE SATILMAZ.

 

ĠÇĠNDEKĠLER
AÇIKLAMALAR ........................................................
T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN TEMELLERĠ

ĠÇ DONANIM BĠRĠMLERĠ
481BB0091

Ankara, 2011Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme materyalidir. Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir. PARA ĠLE SATILMAZ.

 

ĠÇĠNDEKĠLER
AÇIKLAMALAR ........................................................

More info:

Published by: mebitefo on Nov 24, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2012

pdf

text

original

Anakartların üzerindeki bileĢenleri, anakartta kullanılan biosun özelliklerini anlatan ve
bilgi veren kitapçıklara anakart kullanım kılavuzu denir. Kullanım kılavuzları anakart satın
alındığında yanında verilmektedir.

Kılavuzda anakart montajının nasıl yapılacağı, iĢlemcinin ve bellek birimlerinin nasıl
monte edileceği, jumper ayarları, led ve kablo bağlantılarının nasıl yapılacağı belirtilir.
Ayrıca anakart biosunda yapılabilecek iĢlemler ve bios temel ayarlarının anlatımı bu
kılavuzda bulunmaktadır. Çoğunlukla anakart kılavuzu ile anakartın sürücülerini ve
yazılımlarını içeren bir cd verilmektedir. Bu cd içerisinde sistem kurulumlarından sonra
anakart bileĢenlerini tanıtan sürücü dosyaları, bios güncellemeleri ya da anakart için uygun
programları içeren yazılımlar ve anakart ile ilgili resim ve video dosyaları bulunur.

15

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->