P. 1
Düşünme Eğitimi Öğretim prog.24.08

Düşünme Eğitimi Öğretim prog.24.08

|Views: 630|Likes:
Yayınlayan: elifce

More info:

Published by: elifce on Nov 23, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2012

pdf

text

original

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

İLKÖĞRETİM DÜŞÜNME EĞİTİMİ DERSİ (6, 7 ve 8. SINIF) ÖĞRETİM PROGRAMI

Ankara 2007

İLKÖĞRETİM DÜŞÜNME EĞİTİMİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU ÜYELERİ İlköğretim Düşünme Eğitimi Dersi Öğretim Programı’nda öğretmenler Mehmet Ali DOMBAYCI (Felsefe Grubu Öğretmeni), Mehmet ÜLGER (Sınıf Öğretmeni), Banu ÖZDEMİR (Ölçme ve Değerlendirme) ile Uzman Öğretmenler Aylin ARIBOYUN (Sınıf Öğretmeni), Toper AKBABA (Program Geliştirme Uzmanı), Serap YALÇIN GÜLER (Program Geliştirme Uzmanı) görev yapmışlardır.

1

İÇİNDEKİLER Sayfa 1) Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları…………………………….…….. 3) Programın Vizyonu………………………………………………….……. 4 6 2) Neden Düşünme Eğitimi?............................................................................. 5 4) Programın Genel Amaçları………………………………………….……. 6 5) Programın Yapısı………………………………………………………….. 7 5.1) Eleştirel Düşünme……………………………………………….. 5.2) Yaratıcı Düşünme……………………………………………...... 5.3) Özenli Düşünme………………………………………………..... 5.4) Programın Beceri, Kavram ve Değerleri………………………. 6) Öğrenme – Öğretme Süreci………………………………………………. 6.2) Öğretmenin Rolü……………………………………………… 8 9 10 11 13 14

6.1) Öğrenme Ortamı………………………………………………… 14 7) Ölçme ve Değerlendirme………………………………………………….. 15 7.1) Performans Görevleri …………………………………………... 16 7.2) Veri Toplamada Kullanılan Değerlendirme Araçları………… 7.2.2) Gözlemlerin Kaydı İçin Kontrol Listeleri…………… 7.2.4) Dereceli Puanlama Anahtarları………………………. 17 17 18 7.2.1) Not Alma (Anekdotsal Kayıtlar)……………………… 17 7.2.3) Derecelendirme Ölçekleri …………………………….. 18 7.3) Düşünme Eğitimi Dersinde Kullanılabilecek Ölçme Aracı Örnekleri…………………………………………………………. 20 8) Kazanımlar ve Etkinlik Örnekleri…………………….……..................... 8.1) 6.Sınıf Kazanımları ve Etkinlik Örnekleri………………...… 8.2) 7. Sınıf Kazanımları ve Etkinlik Örnekleri …………………… 8.3) 8. Sınıf Kazanımları ve Etkinlik Örnekleri ……….………… 9) Kaynaklar……………………………………………..…………….…… 22 23 37 57 70

2

hiçbir dogma. Mustafa Kemal ATATÜRK 3 .Ben manevi miras olarak hiçbir nass-ı kat'i. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. hiçbir donmuş ve kalıplaşmış düstur bırakmıyorum.

ahlaki. kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak. topluma karşı sorumluluk duyan. 3. milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan. insani. gerekli bilgi. yapıcı. insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik. Türk millî eğitiminin genel amacı. yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek. beceri. vatanını. seçkin bir ortağı yapmaktır. hür ve bilimsel düşünme gücüne. bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak. ailesini. 2. insan haklarına saygılı. Türk milletinin bütün fertlerini. geniş bir dünya görüşüne sahip. istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek. davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların. sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı. öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadi. koruyan ve geliştiren. zihin. İlgi. manevi ve kültürel değerlerini benimseyen. ahlak. kişilik ve teşebbüse değer veren. yaratıcı. Türk milletinin millî. ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere. 4 . Beden. 1. Böylece. laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek.1) Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk millî eğitiminin genel amaçları: Madde 2. Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı.

yaşam koşulları içinde var oluşunun anlamını ve nedenini fark etmesine ve kendi geleceğini belirleyebilmesine imkân tanımaktadır. Bu işlemlerin neticesinde ortaya çıkan zihinsel ürüne de “düşünce” denir. Öğrencilerimiz hızla değişen bu dünyada yalnız kendi kültür çevreleri ile değil. Çalışmalar 1 ve 2. Günümüzde en çok kabul gören tarifi ile düşünme. çoğu zaman yeterince önem vermeden. okul yöneticileri ve personeli üzerinde de etkili olduğu görülmüştür. Bu güçlükten dolayı. bir sonuca varmak amacıyla bilgileri. alışkanlık üzere yerine getirdiği düşünme faaliyeti. düşünme becerilerinin özel olarak hazırlanmış programlarla geliştirebileceği inancı da hâkimdir. çeşitli şekillerde ortaya çıkar. medya ve sanal evrenle. belirli bir konu alanı bilgisi olmayıp temele düşünme becerilerini alan bir program amacına daha fazla hizmet eder niteliktedir. sonraki süreçte doğrudan veya dolaylı olarak geliştirilebilen insana özgü niteliktir. küreselleşen dünya ile çevrelenmiş bulunmaktadırlar. kavramları incelemek. Düşünme becerileri çeşitlendikçe bunların öğretim programlarına eklenmesi güçleşmiştir.2) Neden Düşünme Eğitimi? Düşünme insanın doğuşu ile başlayan. karşılaştırmak ve aralarında ilişkiler kurarak başka düşünceler üretmek işlemidir. Düşünme Eğitimi Öğretim Programı. hak ve imkânını tanımıştır. İnsanın. Yalnızca çocukların oyunlarında 5 . 1980’li yıllardan itibaren öğretmenler ve akademisyenler arasında düşünme becerilerinin eğitimi konusunda yoğun bir ilgi ve artan bir çalışma mevcuttur. İşte bu düşünebilme ayrıcalığından dolayı diğer canlılardan farklı olarak kendisi üzerine düşünmeye başlaması ile insan var oluşunun anlamını ve nedenini fark edebilmiş ve bu yolda edindiği bilgiler ona kendi geleceğini belirleyebilme. Eğitimciler arasında. Bu çalışmaların farklı tür ve düzeylerde yer aldıkları görülmektedir. öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmekle kalmayıp. sınıf düzeyine kadar inebilmektedir. Bu çalışmaların sadece öğrenciler üzerinde değil. Çünkü belirli konu alanı bilgisi olan bu programların düşünme becerileriyle ilişkilendirilmesi ve tamamının gerçekleştirilebilmesi zorlaşmaktadır. Yirminci yüzyılın sonuna kadar bu durum problem çözme ve karar verme gibi temel becerilerin geliştirilmesinde yerini almış ve bu tür becerilerin bazılarının ilköğretim programlarına eklenebileceği fikri de kabul görmüştür.

dikkat ve sabrı düşünme sürecinde bir değer olarak kabullenmeleri. farklı düşüncelere saygı duyan bireyler yetiştirmektir. merak. 3) Programın Vizyonu Düşünme Eğitimi Öğretim Programı’nın vizyonu. Kuşku. manevi ve evrensel değerleri gözetmeleri. 1. 4) Programın Genel Amaçları Düşünme Eğitimi Dersi Öğretim Programı’nı tamamlayan öğrencilerin. onları çeşitli etkileri kendi başlarına değerlendirecek biçimde donatmak zorundayız. Düşünmenin geliştirilebilen bir beceri olduğunun farkına varmaları. ısrar. Düşünme eylemi üzerine düşünmeleri. dünyayı ve bilgiyi sorgulayarak sağlıklı değerlendirmeler yapmaları. Farklı düşüncelere saygı duymaları. Öğrencilere yaşadıkları dünyayı sorgulayan ve sağlıklı değerlendirmeler yapabilecek bir zihinsel alışkanlık kazandırmak. 6 . yasaklamak sorunu çözmeyip ilgiyi daha da artırabilir. 8. Düşüncelerini aktarırken dili doğru ve özenli bir biçimde kullanmaları. Kendi düşünme yollarının farkına varmaları. 7. Düşünürken millî. 4. 10. Kendini. Öğrencilerimiz çizgi filmlerin. elektronik oyuncakların. Tartışma kültürlerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. 2. 6. 5. bilgisayar oyunlarının. düşünme sürecinde temel düşünme becerilerini kullanarak kişisel bir düşünme geleneği oluşturabilen. 9. televizyonun kısaca görsel dünyanın çekiciliği tarafından kuşatılmıştır. Bu kuşatmaya sınır koymak. 3. Ne bildiğinin ve ne bilmek istediğinin farkında olmaları. güven. Bunun yolu ise düşünme eğitiminden geçmektedir.ve oyuncaklarında son elli yıl içindeki değişimleri izlemek bile bu mesafenin boyutu hakkında kolaylıkla bir fikir vermektedir. bu geleneği dil ve düşünme bağlantısı kurarak bir yaşam becerisine dönüştürebilen.

Bilgi ise insan ve dünya arasındaki ilişkinin bir ürünüdür. amaç-araç. Bu arayış eleştirel düşünme. Dünya ise düşünülen her şeyin var olduğu alandır. olgu. düşünen insan. Program ile öğrenciye kazandırılacak becerilerin her bir sonucu bir bilgi olarak değerlendirilebilir. İnsan. Bu üçü içinde aktif olan öge insandır. benzerlik-farklılık ve ölçüt belirleme. nesne ve diğer insanlar dünyanın içerisindedir. düşünme eylemini ve davranışlarını çoklu neden-sonuç ilişkisi içinde değerlendirmek gerekmektedir. Bunların arasında bağlantıyı kavramlarla kuran ise insanın kendisidir. değerlendirme ve karar verme yetisi ile kurar. İnsanın dünya ile olan ilişkisi bilmek. gerekçelendirme. İnsan. dünya ve bilgiyi. boyut ve koşullardır. soru-cevap formüle etme. Bu açıdan bakıldığında Program düşünme eylemini insan. dünya ve bilgi arasındaki en güçlü bağ bilme eylemi ile kurulur. dünya ve bilginin birbiriyle ilişkileri bağlamında ele almaktadır. düşünülen dünya ve düşünme içeriği olan bilgi üçlemesinde gerçekleşir. Bilmek herhangi bir yapıyı kavramsal alan ile ilişkilendirmektir. Bu üçlü yapıda insan. bilgi de insan ve dünyayı etkileyerek değiştirir. şartları göz önünde bulundurma vb. tarihsel ve toplumsal bir varlık olan insanın dünya ile bağının kuruluşunda en önemli unsur değerlerdir.5) Programın Yapısı Düşünme eylemi. İnsan dünya ile bağını yargılama. düşünmenin gerçekleştiği bir ilişkiler öbeğidir. karar verme. insan ve bilgiyi. yaratıcı düşünme ve özenli düşünme becerileri ile temellendirilmiştir. Kültürel. Bu üç beceri eş zamanlı ve birbirini tamamlayarak gerçekleşmektedir. olgu. varsayım oluşturma. Üzerine düşündüğümüz her olay. 7 . Bu beceriler seçme. İnsan sosyal. özne. psikolojik bir varlık olduğundan. Program’da somut olarak yer alan değer. dünya ve bilgi bir konu alanı bilgisi değil. beceri ve kavramların işe koşulması Sokrat’ın “Kendini Bil!” arayışına bir adımdır. Program’daki insan ögesi becerilerini geliştirmeyi amaçladığımız kişidir. olay.dir. İnsanın dünya ile olan ilişkisi bilgisine bağlıdır. nesne. Becerilerin işe koşulduğu içerikler ise dünyanın ortaya koyduğu. dünya. anlamak ve kavramak içinse insan dünya ile ilişkisini birtakım düşünme becerileri ile kurar. alternatif.

bir yargılamadır. ölçüt (criteria) ile ilişkilidir. önem ve öncelik sırasının belirlenmesine temel oluşturmasıdır. Eleştirel düşünme sadece bir yöntem ve süreç değil.5. Çünkü kelime itibariyle kökleri aynıdır. karar verme eleştirel düşünmenin temel özelliğidir. Bu anlamda karar verme. Tutarlı bir şekilde yargılamalarda bulunulduğu sürece akıllıca davranıldığı ve düşünüldüğü söylenebilir. kendi kendini düzeltme ve bağlama / içeriğe duyarlılığı içermektedir. ölçüt oluşturmak ve ölçüt kullanmak. benzerlik ve farklılıkların tespit edilmesine. sınıflamalara.1) Eleştirel Düşünme Program’da eleştirel düşünme. Ölçüt ile ilgili iki temel durum bulunmaktadır. Eleştirel düşünmenin yabancı literatürdeki ifadesi olan “critical thinking”. Yargıda bulunma. ölçüt belirleme ve kullanmayı. yargıda bulunmayı. 8 . Ölçütlerin diğer işlevleri de karşılaştırmalara. Ölçüt oluşturmak ve kullanmak. temellendirmeyi ve inandırıcılığı arttırır. yargıda bulunma ile ölçüt arasında önemli ve anlamlı bir ilişkinin bulunduğunun fark edilmesi gerekir. aynı zamanda bir sonuç çıkarma çabasıdır. savunabilirliği. Sorgulamanın her sonucu bir karar.

kendi düşünme hatalarını bulmakta ve düzeltmektedir. Çünkü sorgulamayı tetikler. Bu açıdan bakıldığında genellemeler. Bundan dolayı düşüncelerimiz ortamdan ortama. Bazen söyleyen bazen de söylenen önemlidir. İcat ve keşifler bunun en somut örnekleridir. diğerlerinin düşünme yollarını görür ve hatalarını düzeltir. varsayımlı düşünmeyi ve genellemelere ulaşmayı yaratıcı düşünme bakımından da ele almaktadır. Sorgulamanın en karakteristik özelliklerinden birisi de kişinin kendi hatalarını yine kendi belirlediği yöntemlerle düzeltmesidir. Eleştirel düşünme kendi düşünmemiz üzerine de düşünmemizi sağlar. Bu nedenle yaratıcı düşünme becerileri ve değerleri yardımıyla düşünme durağanlıktan ve sabitlikten kurtularak. Bu durum dış dünyadan insan doğasına kaydıkça yaratıcı düşünme gelişir. konuya duyulan ilgiye hatta doğruluk. Bu geçiş. Merak yaratıcı düşünme için vazgeçilmez bir durumdur. geçerlik ve imkânlara göre hatalı olabilir. dinamik ve evrimsel bir hâl alacaktır. Merakın yanında şaşkınlık ve hayret de yaratıcı düşünmenin önemli birer durumudur. Program.2) Yaratıcı Düşünme Sorgulama merakla başlar. şaşkınlık ve hayret içindedirler. 9 . Düşünme sürecinde.Düşünme şeklimiz günlük hayatımızda genellikle eleştirel değildir. düşünme içeriği son derece önemlidir. varsayımlar sayesinde çok daha kolay gerçekleştirilir. Sınıftaki öğrencilerin her biri. Düşünmenin genişlemesinden kasıt verilenin ötesine geçmektir. İnsanlar genellikle dış dünyaya karşı merak. Sonuç olarak her bir öğrenci bütünü içselleştirmekte. genişleme ve büyümelerdir. birbirine karıştırırız. Dolayısıyla bağlama duyarlılık son derece önemlidir. Program düşünmenin dar ve belli sınırlar içinde gerçekleşmesinden ziyade genişlemesini temele almaktadır. söyleyenin karakterine bağlı olarak değerlendirilmesi gereken veya gerekmeyen durumları. Çünkü dış dünya ile insan doğası arasındaki bağlantı düşünme ile kurulur. Bu süreçte sınıf ortamının bir soruşturma topluluğu hâline getirilmesi önemli bir avantajdır. cemiyetten cemiyete. Eleştirel düşünme aynı zamanda bağlama duyarlılık göstermektir. 5. Bizler kimi zaman ifadelerin doğruluğunu veya yanlışlığını.

diğer taraftan düşünme ve ifade etme yolu üzerine dikkat edilerek en azından orta düzeyde bir kaygı duyulması anlamına gelir. Örneğin. Bütüncüllük. Kimi zaman akıl ve mantık dışı gibi görünen durumlar orijinalliğin belirtileri olarak değerlendirilebilir. yaratıcılığı sadece düşünme boyutunda değil. Yaratıcı düşünmede bütüncüllük bir diğer önemli durumdur. neden-sonuç ilişkilerinde. Böyle düşünen öğrencilerin paniğe kapılmadıkları. Bu durum özellikle düşüncelerimizin kendimize veya topluma etkisi 10 . İfadenin ve anlamın genişlemesi. Özenli düşünme. öğrencilerin takdir etme (değer biçme) ve değerlendirme yeteneğini de geliştirmektedir. Aslında bu durum olumsuz gibi görünse de açık bir şekilde örnekleri olmadan düşünmenin dışa vurumudur. onu verenin bizim hakkımızda hissettiği duygudur.3) Özenli Düşünme İnsan için her durumun bir önemi ve değeri vardır. çoğunlukla onu meydana getiren parçaların birleşimidir ve tek tek parçaların özelliklerinin birleşiminden farklı bir yapıdır. Bu yüzden bütün. Bir taraftan düşünülen konuya ilgi gösterilmesi. Bu önem ve değer. Özenli düşünme. bu açıdan bakıldığında çift taraflı bir anlam içerir. bizim için bir hediyeyi değerli kılan. seçeneklerin değerlendirilmesinde. önem ve öncelik sıralaması ile bütün bunların ve diğer becerilerin ifade edilmesinde hayata geçen bir düşünme şeklidir. soru sormaya eğilimli oldukları görülür.Program. Bu durum aynı zamanda anlatıma zenginlik katmaktadır. Bunların ortaya çıkmasında serbestlik ve bağımsızlık önemli bir değerdir. yaratıcı düşünmede genişlemeyi sağlar. Özenli düşünme. mantık ve duyguları gerekli durumlarda birbirinden ayırt etmemizi sağlar. Çoğu zaman bir şeye gösterdiğimiz ilginin düzeyi onun bizim için önemi ile ilişkilidir. Özenli düşünme. İnsanın değer verdiği durumlara özen göstermesi beklenir. düşünme eyleminde kendisini gösterir. amaç-araç belirlemede. ifade boyutunda da ele almaktadır. 5. zenginleşmesi mecazlı ve tasvirli anlatımlarla sağlanabilir.

5. dünya. Kelimelerin olduğu gibi hareketlerin de dili vardır.4) Program’ın Beceri. Empati becerisinin öğretiminde rol oynama. Duygularımızı dengelemeyi öğrendiğimiz ölçüde sosyal davranışlarımızı dengeleyebiliriz. Özenli düşünme. düşüncelerimizin ifadesinde aktif olmayı içerir. onların oluşturacağı sonuçlar ile değerlendirilebileceği gibi onların durum ile olan ilişkisinden de çıkarılabilir. örf. his ve sezginin etkileşimini içermektedir. Hareketlerimizin anlamı. adet vb. dir. kavram ve değerler aşağıda verilmiştir. Özenli düşünme aynı zamanda öğrencilerin birtakım kuralları dikkate alarak düşünmelerini de geliştirir. düşünme eylemi ile aynı anda gerçekleşen hareketler için kullanılmaktadır. Empati kurma karşımızdakinin görüşünü olduğu gibi kabul etmek değildir. Kavram ve Değerleri Program’da insan. empati öğretiminde uygulamalı bir öğretme tekniği kullanılmalıdır. Ancak. görenek. 11 . bile fayda sağlayacaktır. Kurallar sadece yasalar değil aynı zamanda gelenek. Empati becerisi hatırlama. Kişinin kendisini başka birisinin yerine koyarak onun gözü ve duyguları ile olayları değerlendirmesi. tam anlamıyla imkânsız olsa bile bunu denemek. Özenli düşünme eylemlerin etkileri ve sebepleri bakımından ele alındığında empati kurmayı da içerir. Kurallara özen gösterme Program’ın günlük hayatla ilişkisini kurmaktadır. Empati öğretilebilir bir beceridir. Burada aktiflik. Bu anlamda özenli düşünme birtakım şartları göz önünde bulundurmayı gerektirir. mantık. Çünkü kişi duruma ilişkin karar verme ve yargıda bulunma imkânına sahiptir. drama gibi öğretim metotları kullanılabilir. bilgi bağlamında ele alınan düşünme eyleminin geliştirilmesini sağlayacak kazanımların içerdiği beceri.bakımından önemlidir.

cevap belirleme Şartları göz önünde bulundurma Tahminde bulunma Tutarlılık arama Tümel ve tikel ilişkisi kurma Varsayım oluşturma KAVRAM DEĞER Amaç Analoji Araç Bağlam Benzer Bütün Değişme Doğru Etki Farklı Gelişme Gerekçe Neden Ölçüt Öncelik Önem Parça Seçenek Sonuç Şart Tekil Tikel Tutarlılık Tümdengelim Tümel Tümevarım Yanlış Dikkatli olma Kuşku duyma Meraklı olma Özen gösterme Özgünlük Özgüven Sabırlılık Saygılı olma Sorumluluk Tarafsızlık Tutarlılık 12 .BECERİ Alternatif belirleme Amaç araç belirleme Anlama ve ifade etme Bağlama duyarlı olma Benzerlik farklılık belirleme Bilgi edinme Bütün parça ilişkisi kurma Doğru yanlışı belirleme Empati kurma Genelleme yapma Gerekçelendirme Kavram geliştirme Neden-etki-sonuç ilişkisi kurma Ölçüt (kriter) belirleme ve kullanma Önem ve öncelik belirleme Planlama Problem çözme Sınıflama Soru.

karikatür. Program’da beyin fırtınası. fabl. karşıt fikirlere saygılı ve hoşgörülü. gerekli ve yeteri kadar müdahalede bulunmalıdır. Öğrenme . Etkinliklerin hazırlanmasında ve uygulanmasında fıkra. film. geliştirebilirler. Bu bağlamda alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinin kullanılması uygun görülmüştür. Öğretmenler bu etkinlikleri kullanabilecekleri gibi kendi olanaklarını göz önünde bulundurarak değiştirip. gazete. beklenti. Kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile öğrencinin sadece öğrenme sürecine değil.öğretme sürecinde kullanılacak etkinliklerden bazıları örnek olarak verilmiştir. Program’da yer alan kazanımların sırası aynı zamanda uygulama sırasıdır. altı şapkalı düşünme. hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınmalı. 13 .6) Öğrenme – Öğretme Süreci Program’da yer alan düşünme beceri. tartışma. gelişim özellikleri. yanında özellikle sınıfın soruşturma topluluğuna dönüştürülmesi dersin amacına hizmet edecektir. ihtiyaç. hikâye. bağımsız düşünüp düşündüklerini uygun bir üslupla ifade edebildiği. Böyle bir ortamda öğretmen bir orkestra şefi ya da bir spor takımının çalıştırıcısı gibi sınıfa rehberlik etmeli. Bu bağlamda öğretmen sokratik sorgulama ve soru cevap yöntemlerini ağırlıklı olarak kullanmalıdır. fotoğraf. Uygulama sırasında öğrencinin aktif bir katılımcı olduğu. içerik seçiminde yasal mevzuat da göz önünde bulundurulmalıdır. araç olarak kullanılabilir. Program’da herhangi bir konu alanı bilgisi yer almadığından öğrencileri kazanımlara ulaştıracak etkinliklerin hazırlanmasında öğrencilerin ilgi. kavram ve değerlerin kazandırılabilmesi için sınıf ortamının “sorgulama topluluğu”na dönüştürülmesi gerekir. örnek olay incelemesi vb. öğrenimin değerlendirilmesi sürecine de aktif olarak katılımı amaçlanmıştır. günlük yaşam deneyimleri vb. öğrenci merkezli yaklaşım esas alınmalıdır.

3.2) Öğretmenin Rolü Düşünme Eğitimi Dersi Öğretim Programı’nın başarı ile uygulanabilmesi için temele aldığı anlayışın ve öngörülen kazanımların. Kendi düşüncelerini oluştururken diğerlerinin düşüncelerinin de dikkate alındığı. beceri ve değerleri öğrencilere kazandırabilmek için sınıf ortamının bir sorgulama topluluğu haline getirilmesi gerekmektedir.1) Öğrenme Ortamı Düşünme Eğitimi Dersi Öğretim Programı’nda bulunan kavram. Etkinliklerdeki tartışma sürecinde konunun dağılmasına izin vermemeli. Bu amaçla öğretmen. bir ortama dönüştürüldüğünde “sorgulama topluluğu” nun varlığından söz edebiliriz. Bu nedenle öğrenme-öğretme ortamının öğrencilerce. Kendisinin ve diğer kişilerin ifadelerinin anlamlandırıldığı. Önemsiz ve göreceli konular üzerinde çok uzun tartışmalar yaptırmaktan kaçınmalı. 7. 5. Öğrencilerin ifadelerindeki örtük anlamları fark etmelerini sağlamalı. samimi ve içten ilişkilerin kurulduğu. Grupla hareket ederken bağımsızlığın göz ardı edilmediği. Öğrencilerin kendi varsayımlarını fark etmelerini sağlamalı. 6. 2. başka düşünceleri de değerlendirerek kendi düşüncelerini oluşturmaya teşvik etmeli. • • • • • • • • Kesintisiz sorgulamanın gerçekleştiği.6. Bir diğerini saygıyla dinledikleri. Bütün yorumların doğrudan kendisine yönlendirilmesine izin vermemeli. Öğrencileri kendi düşünceleri ile bulduğu sonuçları karşılaştırmaya teşvik etmeli. Öğrencileri. 14 . uygulayıcı öğretmenler tarafından anlaşılması ve sınıf ortamında gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 1. Yeni düşünme biçim ve yollarına açık olduğu. bilgi ve yetenekleri doğrultusunda birbirini desteklediği ve birbirine yardımcı olduğu. Varsayımların belirlenmesinde ve sonuca ulaşmada her öğrencinin imkân. 6. 4. Süreçte tarafsızlığın yitirilmediği.

Sonuca ulaşana kadar öğrencilerin tartışmalarında ısrarcı olmamalı. Sınıfta diyalog oluşturma adına etkinlikleri ev ödevi olarak vermemeli. 12. takım çalışmasına uyum sağlama gibi üst düzey bilgi ve becerilerin kazandırılmasını zorunlu hale getirmiştir. Her zaman doğrudan sınıf tartışması yapmak gerektiğini düşünmemeli. kısa yanıtlı vb. Öğrencilerin söylediklerinin ne düşündürdüğünü açıklamalı. Öğrencilerin etkinlikte gördükleri ve anlamını araştırmayı istedikleri konularla ilgili olarak onlarla birlikte sabırsız davranmamalı. 11. 21. toplumun ve iş dünyasının geleceğin yetişkinlerinden beklentilerini de farklılaştırmıştır. doğruyanlış. Tartışma amaçlı sorulan sorulara “evet” veya “hayır” gibi kısa cevaplar verilmemesini sağlamalı. Öğrencilere temel bilgi ve becerilerin yanı sıra analitik düşünme. 15. Bir kişi ya da grubun tartışmayı tekeline almasına izin vermemeli. Öğretim programlarının öğrencilere kazandırılmasını öngördüğü üst düzey bilgi. Öğrencilerin kaçınmalıdır. Geleneksel ölçme ve cevaplarını “doğru” veya “yanlış” olarak yargılamaktan 15 . 18. Öğrencileri göreceli konularda oylama ile karar verebileceklerini düşünmelerine teşvik etmemeli. tutum ve davranışların sadece çoktan seçmeli. 7) Ölçme ve Değerlendirme Toplumların teknoloji çağından bilgi çağına doğru ilerleyişleri. 19. Öğrencilerin arkadaşlarıyla konuşma cesaretini kırmamalı. 13. Öğrencilerin dediklerini dinlemeyerek onların da birbirlerinin ne dediğini dinlememelerine fırsat vermemeli. 10. beceri.8. maddelerden oluşan yazılı sınavlar ya da testler kullanılarak ölçülmesi mümkün ve yeterli değildir. eleştirel düşünme. 16. 14. 20. boşluk doldurma. 17. yaratıcı düşünme. Soruların bir kişi ya da gruba yönelmemesine dikkat etmeli. Tartışmayı kendi fikirlerinin en fazla kabul edilebilir fikirler olduğunu göstermek için kullanmaktan kaçınmalı. Bu eğitim ve öğretim programlarında dolayısıyla da ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarında bir takım değişikliklere yol açmıştır. problem çözme. 9. Kendi görüşlerinde ısrar etmemeli. eşleştirme.

tutum ve davranışlara sahip olup olmadıklarının gözlemlenmesinde ve değerlendirilmesinde ağırlıklı olarak performansa dayalı ölçme ve değerlendirme araçlarının kullanılması yararlı olacaktır. Kısa süreli. bir görevi ya da kullanılan işlemleri açıklama. farklı uzmanlar tarafından alternatif değerlendirme ya da otantik değerlendirme olarak adlandırılan performansa dayalı ölçme ve değerlendirme yaklaşımının kullanılması gerekmektedir. 2) Değerlendirme araçları.değerlendirme araçları olarak adlandırılan bu tarz yöntem ve tekniklerle öğrencilerin kazanımlarına ilişkin sadece dolaylı bir gözlem sağlanmış olur. Bireysel değerlendirmeler ve grup değerlendirmeleri şeklinde düzenlenebilir. öğrencinin kazanımları ve ilerleyişi hakkında en geniş ve en doğru bilgileri sağlayacaktır. Öğrencilerin bu dersle kazanmaları ön görülen düşünmeye yönelik bilgi. Performansa dayalı değerlendirme iki bölümden oluşmaktadır: 1) Performans görevleri. izlek yazma. beceri. Öğrencinin kazandığı bu bilgi. genellemeler yapma. Her iki değerlendirme yaklaşımının birlikte ve dengeli bir şekilde kullanılması. Performans görevleri. bir durumu tanımlama. hipotez oluşturma. Performans görevleri öğrencilerin belirli bilgi ve becerileri gösterme ve uygulama yeteneklerini değerlendirmekte kullanılmaktadır. daha öncede belirtildiği üzere bu ölçme ve değerlendirme araçlarının kullanılması geleneksel ölçme ve değerlendirme araçlarının kullanılmayacağı anlamına gelmemektedir. performansa dayalı değerlendirme yaklaşımının kullanılması geleneksel ölçme ve değerlendirme yaklaşımının kullanılmayacağı anlamına gelmemektedir. çözüm yolları önerme vb. Ancak. tutum ve davranışları gerçek yaşamda uygulayıp uygulayamayacağına ilişkin doğrudan veri toplayabilmek için. Performans görevleri sürecin ya da ürünün değerlendirilmesini sağlar. Ancak.1) Performans Görevleri Performans görevleri belirli ölçütlere göre değerlendirilen öğrenme etkinlikleridir. bir tartışma ortamında sahip olduğu bu bilgi ve becerileri etkili şekilde kullanabileceğinin göstergesini sağlamaz. beceri. uzun süreli ya da karmaşık etkinlikler şeklinde olabilir. 16 . 7. Bir öğrencinin bir testte yer alan tartışma ile ilgili sorulara doğru yanıt vermesi. kapsayabilir. yeni problemler oluşturma.

7.2) Veri Toplamada Kullanılan Değerlendirme Araçları 7. Kontrol listeleri ağırlıklı olarak öğrenci Bu performansına not ilişkin gözlemlerin olarak kaydedilmesinde kullanılmaktadırlar. Bunlarda öğrencinin uzmanlaşıp uzmanlaşmadığını belirlemek için kullanılır. Öğrencinin performansına ilişkin diğer düşüncelerinizi yorum sütununa not edebilirsiniz. düşünmüyorsanız “hayır” sütununa X işareti koyunuz. öğrencilere ve idarecilere bilgi vermek için kullanılabilir. İfadelerinde beden dilini uygun şekilde kullandı.2. 2. Mevcut ölçütleri okuduktan sonra. 6. 7. ……………………………………………………… Evet Hayır Yorum 17 . İfadelerini samimi ve içten bir şekilde aktardı.2. becerilerin. Öğrenci performansına ilişkin bu kayıtlar not vermek amaçlı kullanılmamalıdır. İfade şekli ile içinde bulunulan durum arasıdaki ilişkiyi kavradı. Gerekli yerlerde görsellerden faydalandı. Aşağıdaki kontrol listesi öğrencinin sunum becerisine ilişkin gözlemlerin kaydedilmesi için hazırlanmıştır.2Performans görevlerinin puanlanması genellikle dereceli puanlama anahtarları. 5. gelişim ve ilerlemeleri hakkında velilere.1) Not Alma (Anekdotsal Kayıtlar) Öğrenciler üzerinde yapılan gözlemlerin yazılı tanımlamalarıdır. işlemlerin ve tutumların listesidir. kontrol listeleri ya da derecelendirme ölçekleri ile yapılmaktadır. Bunların ders esnasında ya da değerlendirilmek istenen etkinlik sırasında doldurulması yararlı olacaktır. Ölçme ve değerlendirme etkinliği sırasında öğrenci öğrenmelerinin ve performanslarının kayıt edilmesi için kullanılırlar. Bunlar sıklıkla kullanılabilecek şekilde tasarlanmalıdır. Bu kayıtlar öğrencilerin kazanımları. listelerin verme amaçlı kullanılmaları önerilmemektedir. bunların öğrenci tarafından sergilendiğini düşünüyorsanız “evet”. Düşüncelerini uygulamalı olarak anlattı. 3. 7. Ölçütler 1. 4. Ses tonunu ve vurguları uygun şekilde kullandı. Bu kayıtlar bir defterde ya da dosyada tutulabilir.2) Gözlemlerin Kaydı İçin Kontrol Listeleri Bu gözlemlemek istediğiniz belirli kavramların.

.. Değerlendirilen Öğrencinin Adı ve Soyadı:.... öğrenci performansını belirli ölçütlerle değerlendirebilmek için hazırlanan bir çeşit derecelendirme ölçeği olarak da tanımlanabilir. Bilgileri düzenli bir şekilde sıraladı/sundu...... Kurduğu cümleler tam.......3) Derecelendirme Ölçekleri Derecelendirme ölçekleri öğrencinin çalışma sırasında gösterdiği belirli kavramaların......... Toplam puan (24 üzerinden): . net ve anlaşılır şekildeydi.............. Derecelendirme ölçekleri not verme amaçlı kullanılabilirler.......... Açık............................ Böylece öğrenciler... 2. hem öğrenciler hem de öğretmenler açısından önemli yararlar sağlayan bir değerlendirme aracıdır...4) Dereceli Puanlama Anahtarları Dereceli puanlama anahtarı... işlemlerin ya da tutumların ne oranda olduğunu ölçmek için kullanılan araçlardır.............. çalışmanın..... öğrencilerin bir performans görevini etkili şekilde yerine getirebilmelerini sağlar.... kendilerinden beklenenin ne olduğunu bilirler ve kabul edilebilir bir performans görevinin hangi ölçütleri karşılaması gerektiğini anlarlar..... 6............ Sunum sırasında dinleyenlerle göz teması kurdu....2...7.. 7... 8...... 7....... 3........ Bunlar.... Akran……. Dereceli puanlama anahtarları... Görsel materyalleri iyi bir şekilde kullandı.. Dereceli puanlama anahtarları sayesinde öğretmenin öğrencilerden beklentileri somut ve anlaşılır hâle gelir.. Sunum konusunu açık ve net bir şekilde anlattı.... 5...... Tarih:...... becerilerin........... bir ürünün. öğretmenin öğrencilerden beklentilerini açıkça belirttiği için öğrenmeöğretme sürecinde.. Yorumlar: . Öğrencinin Kendisi…… 3 2 1 İyi Orta Yetersiz 1...... etkinliğin ya da cevabın niteliğinin değerlendirmesinde kullanılan puanlama rehberidir (Popham..... Sınıftan gelen soru ve yorumlara uygun şekilde karşılık verdi........... Seçilen ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin programın temel amaçlarına hizmet 18 .. Hangi tür performans görevinin ya da değerlendirme aracının kullanılacağı öğretim programında öngörülen kazanımlara uygun olarak belirlenmelidir............. Değerlendiren: Öğretmen……….. 4.... 2000)................ anlaşılır ve güvenli bir şekilde konuştu....2..... Dereceli puanlama anahtarı.. Sunum sırasındaki duruşu uygundu...

). Nightingale ve arkadaşları (1996) öğrenme kazanımlarına ilişkin olarak sekiz temel kategori tanımlamışlardır. 300 / 4= 75. Aşağıdaki tabloda bu kategorilerin yanı sıra düşünme Eğitimi Dersi ile öğrencilere kazandırılması hedeflenen bir takım bilgi. Öğretmen ölçme ve değerlendirme araçlarını belirlerken aynı zamanda sınıfının durumunu (çevresel ve teknik olanaklar. Konuyla ilgili öne sürülen düşünceler mantıklı gerekçelerle desteklendi. tutum ve davranışlara ilişkin bazı uygun ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri ile bu tekniklere ilişkin açıklamalar örnek olarak sunulmuştur. Puan 4 3 2 1 Ölçütler Konuyu tümüyle iyi anladığını gösterdi. fakat yeterli değildi. Önemli eksikler var. Örnekler yeterli değildi. Konunun birazını anladığını gösterdi. Konuyla ilgili öne sürülen düşünceler mantıklı gerekçelerle desteklenmişti. dersin işlenişi. çevresel ve sınıf olanaklarına göre öğretmen tarafından uygun şekilde yeniden yapılandırılabilir. Konuyu anladığını gösterdi. öğrenci seviyesi. Ölçme ve değerlendirme araçlarına ilişkin örnekler öğretim programında yer alan bazı etkinlik örneklerinden sonra örnek olarak konulmuştur. Puanlama: Öğrencinin bu formdan alabileceği maksimum puan 4’ dür. Örnek olarak sunulan bu formlar dersin işlenişine. Yukarıda araştırma raporunun değerlendirilmesinde kullanılabilecek bütüncül dereceli puanlama anahtarı örneği sunulmuştur. beceri. etkinlik içeriği. Yazılı açıklamalar yeterliydi. öğretmenin beklentileri göz önünde bulundurularak yeniden yapılandırılabilir. 75 yüzlük sistemde öğrencinin bu değerlendirmeden almış olduğu nottur). Form sınıfın koşulları. Konunun çoğunu anladığını gösterdi. 19 . zamana. Anlatımda çelişkili açıklamalar yapıldı. Konuyu farklı örneklerle açıkladı. Olaylar arasında farklı bağlantılar kurdu. sınıf mevcudu vb. Öğretmen dersin işlenişine ve kazanımlara bağlı olarak bu yöntem ve tekniklerden uygun olanları kullanabilir. Konuyla ilgili öne sürülen düşünceler desteklenmişti. öğrenci seviyesine.) desteklemesine dikkat edilmelidir. Konuyla ilgili çelişkili açıklama yapılmadı.) kapsamasına ve öğrencilerin mesleki yeterliliklerini (örneğin iletişim ya da takım çalışması becerileri vb. öğrencilerin seviyesini de göz önünde bulundurmalıdır.eder nitelikte olmalarına ve programda kazandırılması hedeflenen becerileri (örneğin eleştirel düşünme ya da problem çözme vb. fakat yeterli değildi. Öğrencinin aldığı puan yüzlük sisteme çevrilerek not olarak kullanılabilir (4 üzerinden 3 almış olsun: 100x3=300.

yansıtma. 7. iletişim (Hesap yapma. eleştirel düşünme. sorumluluk alma. öğrencilerin onların duygu. değişiklik yapma) Yazılı raporlar sunularla birleştirilebilir ya da ayrı olarak değerlendirilebilir. olgu ve prensiplere ilişkin kavramalarını göstermelerinin yanı sıra. düşünce. iş Yaratıcı Performanslar: Sınıf ya 4. Bunlar öğrencilerin soruyu uygun geliştirme. Bilgiye erişim ve kullanma (Araştırma. gerçekleştirme. Tutum. değerlendirme vb. kendini ifade etme. gözlemleme ve yorum yapma) sağlanmalıdır. Ayrıca. Beceri. organize etme. 6. bir aracı kullanma.İletişim kurma (Grup içinde iletişim kurma. öğrencilerin plan yapma.). katılımcılık. bilgileri konulardaki düşüncelerini savunmak için fırsat sağlarlar. yorumlama. dans. belirleme. planlamak. Öğrencilere farklı analiz etmek. problem çözme. Kişinin kendini yönetmesi ve geliştirmesi birliği yapma vb. Yaratıcı performans görevleri Canlandırma. Yaratıcı Düşünme (Yeni ve kendine özgü fikir. sergi. kendini yönergeleri uygulama) değerlendirme. Tasarlama. İşlem yürütme ve teknikleri açıklamak/ispat etmek Öğrencilerin düşünme becerilerine ilişkin kavram. tanımlama. (İşbirlikçi çalışma. bağımsız çalışma. Bilgi ve kavramayı gösterme (Hatırlama. tartışma. beceri gelişimi. Sunular bireysel 10. becerilerini göstermelerine imkân sağlamak için da okul panosu hazırlama. bilgi kaynaklarını araştırma ve göstermek için farklı öğrenme ve iletişim becerilerini kullanma fırsatı kullanma. Bu içerik. yazılı. drama vb. toplanmasıdır. sözlü Sunular ve sözsüz iletişim öğelerini kullanma gibi beceri ve yeterliliklerinin çalışma) değerlendirilmesinde etkili ölçme ve değerlendirme araçlarıdır. gerçekleştirme (Tasarlama. olay. tanıma) Öğretmen tarafından öğrencinin ilerlemesi. mülakat yapma.3) Düşünme Eğitimi Dersinde Kullanılabilecek Ölçme Aracı Örnekleri Bilgi. sergileme. problemi tanımlamak. Problem çözme ve plan oluşturma (Problemleri Açık uçlu maddeler Öğrencilerin muhakeme güçlerini. soru sormak. göreve karşı öğrencilerin 8. tanımlama. bilgileri gözden geçirme ve performans görevlerini yerine getirirken kendi mevcut bilgilerini açıklama. otantik ürün.7. üretme. zamanı kullanma. işleri bireysel ya da grup çalışması şeklinde düzenlenebilir. birebir tutumunun yanı sıra yazılı materyalin oluşturulması sırasındaki öğrenme iletişim kurma. veri toplama. süreçlerini değerlendirmek için de kullanılabilir. müzakere etme) Sunular öğrencilerin bildiklerini ve kavradıklarını sözlü olarak diğer insanlarla 9. kullanmak) 3. sunma. verileri yazılı ya da sözlü olarak ölçülmesinde etkilidirler. oluşturma. yaratıcılık. Öğrencilere yaratıcı bilgiyi organize etme. düşüncelerini. Empati Kurma (Kendini başkalarının yerine koyarak. Tablo ve Grafik öz yönlendirme. bağımsız öğrenme.) gördükleri şekilde yanıtlama konusunda özgür oldukları madde türleridir. savunma. ya da grup çalışması şeklinde olabilir. raporlama. düzenleme) performans görevlerini sergilerlerken teknoloji kullanımı konusundaki yeterliliklerini göstermeleri konusunda teşvik edilmelidirler (sözlü 5. okuma yapma. Bunlar yazılı ödevlerle de birleştirilebilir. deney tasarlamak. Öğrenciler yaratıcı oluşturma. Davranış Performans Görevi Araçlara ilişkin Açıklamalar Örnekleri Açık uçlu maddeler yazılı şekilde belirlenen konu hakkında tam bir yanıt 1. değer ve tutumlarını anlamaya topluluk önünde konuşma. Bunlar bireysel ya da grup çalışması şeklinde olabilir. görüşlerini paylaşma ve savunma. ilişkilendirme. sözlü ve sözsüz iletişim kurma. 2. yaratıcı performans görevleri kullanılabilir. kurma. belirli yazılı türleri kullanma. düşünce ya da ürünler ortaya koyma) 20 . organize etme ve üretme becerileri hakkında bilgi veren yazılı ürünlerin Yazılı Görevler canlandırma. aktarma yeterliliklerinin değerlendirilmesinde kullanılabilir. oluşturma. Eleştirel düşünme ve yargıda bulunma (Varsayım verilmesini gerektiren maddelerdir. sunum. değerlendirme ve sentez becerilerinin tanımlama. kompozisyon vb.

Bilgi. zamanı kullanma. tanımlama. Öğrenciler bir yıl içinde istedikleri ders ya da derslerden proje hazırlayabilirler. performans görevleri ile birleştirilerek de kullanılabilir. problemi tanımlamak. Problem çözme ve plan oluşturma (Problemleri tanımlama. farklı bilgi ve becerilerin ölçülmesinde kullanılabilecek yazılı performans görevlerindendir. belirleme. veri toplama. Öğrenci ürün dosyası öğrencinin ders yılı içinde yapmış olduğu tüm çalışmaların yer aldığı dosyadır. dergi. düşünce. Beceri. Bilgi ve kavramayı gösterme (Hatırlama. Grafik Düzenleyiciler: Kavram haritaları. organize etme. Bireysel olarak ya da sınıf ile birlikte oluşturulabilirler. değer ve tutumlarını anlamaya çalışma) 10. Öz değerlendirme ve akran değerlendirme öğrencilere öğrenmelerinin daha fazla sorumluluğunu almalarını sağlamaktadır. belirli yazılı türleri kullanma. konu hakkında araştırma yapmak ya da sınıfta etkinlik sırasında kullanılacak materyalleri toplamak gibi etkinlikleri içerir. Yaratıcı Düşünme (Yeni ve kendine özgü fikir. Bu görevler verilen metni okuma. verileri analiz etmek. değişiklik yapma) 8. araştırma raporları. Bunlar her sınıf seviyesinde. onların duygu. Empati Kurma (Kendini başkalarının yerine koyarak.) 2. Projeler.İletişim kurma (Grup içinde iletişim kurma. sözlü ve sözsüz iletişim kurma. öz ya da akran değerlendirme formları vb. işleri düzenleme) 5. gözlemleme ve yorum yapma) 6. Grafik düzenleyiciler ana fikri. Akran değerlendirmede öğrenci diğer öğrencilerin etkinliklerine ilişkin düşünceleri ile öğrenmeyi öğrenir. çalışmaları ürün dosyasında yer alır. ilişkilendirme. Sadece ürün olarak değil. Eleştirel düşünme ve yargıda bulunma (Varsayım geliştirme. bir aracı kullanma. makale yazma vb. Sınıfta işlenecek konu hakkında bilgi toplamak ve önceden hazırlık yapmak da ödev olarak tanımlanabilir. bilgileri gözden geçirme ve açıklama. oluşturma. İşlem yürütme ve teknikleri açıklamak/ispat etmek (Hesap yapma. Tasarlama. müzakere etme) 9. soru sormak. canlandırma. projenin bazı kısımları sınıfta yaptırılarak süreç olarak da değerlendirilmeleri daha yararlı olacaktır. gerçekleştirme (Tasarlama. sunma. tanımlama. Projeler sunum. sergileme. düşünce ya da ürünler ortaya koyma) Örnek Ölçme Araçları Sınıf Dışı Çalışmalar Araçlara ilişkin Açıklamalar Ev ödevleri öğrencinin sınıf dışında tamamlaması gereken çalışmalardır. üretme. okuma yapma. gerçekleştirme. bağımsız öğrenme. zihin haritaları. oluşturma. Tutum. her konuda. savunma. Davranış 1. Ürün dosyasında yer alacak çalışmalara karar verilirken ve çalışmaların değerlendirilmesi sırasında öğrenci ve öğretmenin birlikte çalışması önemlidir. Öz değerlendirmede öğrenci kendi etkinlikleri hakkında düşünerek öğrenme hakkında öğrenirler. Projeler mümkün olduğunca çok fazla sayıda bilgi ve beceriyi işe koşmayı gerektirecek şekilde tasarlanmalıdırlar. bilgileri kullanmak) 3. tartışma. Öz Değerlendirme ve Akran Değerlendirme Öğrenci Ürün Dosyası Proje 21 . sunu kopyaları. planlamak. yazılı. deney tasarlamak. yorumlama. sınıflama. becerilerin test edilmesinde kullanılabilirler. yönergeleri uygulama) 4. kategorize etme vb. öğrenciler ve öğretmenler için genel görsel bir dil olarak kullanılabilir. bağımsız çalışma. bilgi kaynaklarını araştırma ve kullanma. öz yönlendirme. Bilgiye erişim ve kullanma (Araştırma. yansıtma. birebir iletişim kurma. destekleyici fikirleri ve detayları gruplama. tablo – grafik doldurma vb. tanıma) 7. Kişinin kendini yönetmesi ve geliştirmesi (İşbirlikçi çalışma. mülakat yapma. Öğrencinin hazırlamış olduğu ödevleri. bilgiyi organize etme. raporlama. değerlendirme vb. Öğrenci ürün dosyası öğrencinin yıl içinde göstermiş olduğu ilerlemenin değerlendirilmesi açısından önemlidir.

8) Kazanımlar ve Etkinlik Örnekleri

8.1) 6. Sınıf Kazanımları ve Etkinlik Örnekleri

23

KAZANIMLAR 1.Düşünme eylemi sırasında sergilenen davranışları fark eder.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR Kendisinin ve diğer kişilerin düşünme eylemi sırasında ortaya çıkan davranışlar (konuşma, mimikler, yazma, bakış vb.) açısından ele alınmalıdır.

2.Bir düşünceyi farklı biçimlerde ifade eder. Nasıl Anlatırım?

Düşüncelerin ifade edilmesinde, ifadenin karşı tarafta oluşturacağı etki ve sözel olmayan iletişim öğeleri (duruş, bakış, mimik, jest, ses tonu vb.) dikkate alınmalıdır.

3.Kelimelerin anlamda yarattığı değişiklikleri çözümler. Ne Anlama Geliyor?

Kelimelerin anlamda yarattığı değişikliklerde cümle içindeki yeri ve sözcüğe yapılan vurgu üzerinde durulmalıdır.

4.Amaca uygun soru sorar. 5.Herhangi bir bilgiyi nasıl edindiğini açıklar. 6.Bilginin değişebileceğini ve gelişebileceğini fark eder. 7.Benzerlik ve farklılıkların ölçütlere göre belirlendiğini fark eder. Öğrencilerin tespit ettikleri benzerlik ve farklılıklardan hareketle “ölçüt” kavramı yapılandırılmalıdır. Plüton Gezegen mi?

24

bazı durumlarda bütünün parçadan farklı olabileceği ve nesne. 9. özne. Beynin Senin Olmasaydı? Nesne. Öğrencilerden amaç belirlemeleri beklenmeyecektir. Bütün-parça ilişkilerini sorgular. 13. Amaç-araç ayrımı. verilen örnek durumlar üzerinde yapılmalıdır.KAZANIMLAR 8. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Grup adına ölçüt belirlediğinde/kullandığında kendisi dışındaki faktörler de dikkate alınmalıdır. Benzerliklerden hareketle genelleme yapar. Şartlar değiştiğinde görüş ve/veya eylemlerin değişebileceğini fark eder. olay ve olguların bütünparça içindeki yeri işlenmelidir. Amaç ve aracı ayırt eder. olay ve olgulara ilişkin parçanın bütünün yapısı üzerine etkisi.Eylemlerini.Eylemlerini. . 12. 10. Grup adına ölçüt belirlediğinde/kullandığında kendisi dışındaki faktörler de dikkate alınmalıdır. belirlediği/belirlenmiş ölçütlere göre önem sırasına koyar. 11. özne. Akıl yürütme yöntemlerinden analojiye dayalı akıl yürütme kullanılmalıdır. belirlediği/belirlenmiş ölçütlere göre öncelik sırasına koyar.

Mevcut verilerden hareketle tahminde bulunur. 15. 20. fen vb. Alternatifli düşünmenin önemini fark eder. Doğru ve Yanlış Nedir? 23. 18. Atatürk’ün hayatında akıl ve bilimin yerini örnekleriyle açıklar. 21. . 17. Varsayım oluşturur. 19. Doğru-yanlış kavramlarını değerlendirir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Problemlerle kastedilen matematik. 16. Eylemlerini gerekçelendirir. 22. Tahminde bulunmanın kendisi ve başkaları için faydalarını fark eder.KAZANIMLAR 14. problemler olmayıp günlük yaşamla ilgili içeriklerdir. Kendisinin ve diğer kişilerin ifadelerindeki tutarsızlıkları fark eder. Bir durumun problem olup olmadığına karar verir. Tutarlı mı ? Kavram sorgulama aşamasında birçok becerinin işe koşulması sağlanmalıdır. Bir olayın birden çok nedeni olabileceğini fark eder.

…………………………………… 5 4 3 2 1 . 3. bilgisayarda nasıl yazı yazılacağını. 11. 15. 3. Derecelendirme Ölçeği Örneği ÖLÇÜTLER 1. derecelendirme ölçeği ya da kontrol listesi kullanılarak değerlendirilebilir. 6. Diğer öğrencilerin görüş ve fikirlerini etkili şekilde dinledi. Öğretmen tarafından yeniden yapılandırılabilir. 4. 9. Bir dikdörtgenin iki uzun kenarı olduğunu. Kardeşine. Nasıl ifade edersin? Değerlendirme: Bu etkinlik aşağıda yer alan ölçüt örneklerini içeren dereceli puanlama anahtarı. Sağ ayakkabının bağcığı sol ayakkabına ve sol ayakkabının bağcığı sağ ayakkabına bağlıyken yürümenin nasıl olduğunu. Ağlayan bir arkadaşına yarının daha iyi bir gün olacağını. 16. onu çok sevdiğini. 12. 14. Ayrıca bir durumun aynı öğrenci tarafından kaç farklı şekilde ifade edilebileceği de işlenmelidir. Fazla asitli içecekler tüketen bir arkadaşına asitli içecekler yerine süt tüketmesinin daha sağlıklı olduğunu. 7. okul koridorlarında bağırarak koşmaması gerektiğini. Sınıfta ders sırasında dışarı çıkmak ihtiyacı duyduğunu. “Bilmek” ve “inanmak” kelimelerinin farkını. Kardeşine. (Eğer grup değerlendirilmesinde kullanılacak ise) Grup üyeleri ile işbirliği yaptı. Fikirlerini ve görüşlerini etkili şekilde ifade etti. …………………………………… 6.NASIL ANLATIRIM? Ders Sınıf Yaklaşık Süre Kazanım : Düşünme Eğitimi :6 : 40 dk. Arkadaşına. Aşağıdaki form örnek olarak sunulmuştur. 5. 8. gece yarısına kadar televizyon izlemesinin doğru olmadığını. Bir toplantıda konuşmacı olduğunda. Komşunuza gürültü yaptığını. : Bir düşünceyi farklı biçimlerde ifade eder. 5. Ailene daha fazla harçlığa ihtiyacın olduğunu. Sınıf arkadaşına. 2. Ayrıca form grubun ya da bireysel öğrencilerin değerlendirilmesinde kullanılabilir. SÜREÇ Aşağıda yer alan durumların her birini birden fazla öğrencinin ele alması istenir. 2. 1. Duruma ilişkin akılcı yorumlar yaptı. 10. her gece. Sevdiğin müzik türü hakkındaki düşünceni. Öğretmenine konuyu anlamadığını. 13. Televizyonda dün gece izlediğin bir programla ilgili düşünceni. düzenli yemek yemenin sağlıklı bir davranış olduğunu. 4.

4. Bilmek – Anlamak 3. B Aşağıdaki durumların anlamı nedir? 1.” veya “Emin değilim. Arabalardan anlamanın. C Aralarındaki fark nedir? 1. A Boşlukları aşağıdaki kelimelerden uygun olanı ile doldurabilirsin.” demen gerekli. C ve D alıştırmaları yapılırken sınıf sorgulama topluluğuna dönüştürülmelidir. Anlamak .Gökyüzünün renginin mavi olduğuna /olduğunu ………………………. 6. Biliyorum Şüphe ediyorum İnanıyorum Yanlış olduğuna inanıyorum Bilmiyorum Emin değilim 1.Anlamamak 5.…………… 4.. 6. B alıştırmasında öğrenciler verilen durumların kendilerine göre anlamını ifade ederler. 7. Çınar ağacının yaprağının yeşil olduğuna/olduğunu ………. Okuduğun bir şiiri anlamanın. 2. SÜREÇ Çalışma kâğıdında A alıştırmasının öğrenci tarafından tamamlanması istenir ve öğrenci tamamladığı cümleyi sınıfla paylaşır.Sanmak 4. 5.. 3.……………………… 3. Bilmek ve inanmak konusunda kararsızsan “Şüphe ediyorum. En iyi arkadaşını anlamanın. olduğundan/olduğuna ……….………… 5.. 2. Kendinin/komşunun veya birinin evcil hayvanını sevmenin. Matematik dersinde bir konuyu anlamanın.” diyebilirsin. Büyükanne veya büyükbabanı anlamanın. Bilmek .. Sıra arkadaşımın adının ……………….NE ANLAMA GELİYOR? Ders Sınıf Yaklaşık Süre Kazanım Araç-gereç : Düşünme Eğitimi :6 : 40 dk. Futboldan anlamanın. : Çalışma kâğıdı... : Kelimelerin anlamda yarattığı değişiklikleri çözümler.” diyebilmem için emin olman ve seni emin yapan nedeni de söyleyebilmen gerekiyor. Eğer seni emin yapan nedeni söyleyemiyorsan yani bilmiyorsan ve buna rağmen emin hissediyorsan “İnanıyorum. Kendini anlamanın. “Biliyorum.Bilmemek 28 . Ancak boşlukları doldurmadan önce şuna dikkat etmelisin.. 8. Hayvanların da duygulara sahip olduğuna / olduğundan ……………………………. Bilmek – İnanmak 2. Bilmek . Başka gezegenlerde hayat olduğundan / olduğuna ……………………………………..Şimdi okulda olduğuma/olduğumu ………………………………………………….

………….1. İnsanlar dürüst olmalıdır. Kavramları oldukça doğru ve yerinde kullandı. 1 Etkinliğe pek fazla katılmadı. Çok az kavramı doğru kullandı. Diğerlerini dinledi. Eleştirilere açık olduğunu gösterdi. 2 Etkinlik sırasında bazı yerlerde ilgisini kaybetti. Tartışma sırasında genellikle düşüncelerini açık bir şekilde ifade etti. Bazı zamanlarda düşüncelerini ifade etti. Tartışmalara ara sıra katıldı. Öğretmen tarafından yeniden yapılandırılabilir. Aşağıdaki form örnek olarak sunulmuştur. 3. 2. Etkinlik sırasında oldukça ilgisiz davrandı. Dereceli Puanlama Anahtarı Örneği ÖLÇÜTLER 1. b. derecelendirme ölçeği ya da kontrol listesi kullanılarak değerlendirilebilir. Tartışma sırasında düşüncelerini açık ve net bir şekilde ifade etti. bu aşağıdakilerden hangi anlama gelir? Neden? Hayaletler vardır. Diğerlerini etkili şekilde dinledi. 7. Değerlendirme: Bu etkinlik aşağıda yer alan ölçüt örneklerini içeren dereceli puanlama anahtarı. Çoğu zaman eleştirilere açık olduğunu gösterdi. 4. 2. Hayaletler olmalıdır. Zaman zaman kendi yorumlarını kattı. Diğer arkadaşlarını da etkinliğe katılmaları konusunda teşvik etti. Ancak bazı kavramların kullanımı sırasında hatalar yaptı. 4. 6. Genelde başkalarının düşüncelerini onayladığını gösteren ifadelerle Tartışmaya nadiren katıldı. b. D Bilmek ile inanmak farklı mıdır? Neden? Bir şeyi inanmadan bilebilir miyiz? Bilmeden bir şeye inanabilir miyiz? Bir şeyi inanmadan anlayabilir miyiz? Anlamadan bir şeye inanabilir miyiz? Sen dürüstlüğe inanıyorsan bu aşağıdakilerden hangi anlama gelir? Neden? İnsanlar dürüsttür. Etkinliğe katılım 4 Etkinliğe katılmak konusunda oldukça istekli davrandı. a. Eleştirilere kimi zaman tepki gösterdi. 5. Tartışma Kavramları bazı zamanlarda doğru kullandı. a. 3 Etkinliğe katılmak konusunda istekli davrandı. 29 . Tartışmalar sırasında kendi yaşantısıyla da ilişkilendirme yaptı ve yorum kattı. Sen hayaletlere inanıyorsan. 3. Ayrıca form grubun ya da bireysel öğrencilerin değerlendirilmesinde kullanılabilir. Kavrama Kavramları genellikle doğru ve yerinde kullandı.

3. 3 ve 4.gen. 2. Etkinlik sonunda öğrencilere neler kazandıkları sorulur. Caner Taslaman.bigbang. 12345Sorular Yukarıda verilen durumlardan çıkan genel sonuç nedir? Yukarıdaki durumlarda verilen eski bilgiler hâlâ bilgi midir? Neden? Zaman içinde hiç değişmeyecek bir bilgi var mı? Varsa örnek veriniz? Bilgi gelişmesi ve değişmesi aynı şey midir? Neden? Sizlerin de doğru bildiğiniz fakat sonradan değişen bilgileriniz oldu mu? 30 .com/2006. SÜREÇ 1. soru ile öğrencilerin yeni öğrenmeleri ile kendi deneyimlerini karşılaştırmalarına olanak sağlanır. 2. cevaplar sınıfta paylaşılır.08. Aşağıda yer alan 1 numaralı soru ile metnin öğrencilerce doğru anlaşılıp anlaşılmadığı kontrol edilir. 5. : Bilginin değişebileceğini ve gelişebileceğini fark eder. 2) http://www.PLÜTON GEZEGEN Mİ? Ders Sınıf Yaklaşık Süre Kazanım Araç-gereç Kaynaklar : Düşünme Eğitimi :6 : 40 dk. Metinler öğrencilerle paylaşılır. : Metinler.25/yasam/yas11. 4. http://www. 6. : 1) Bıg Bang Teorisine Kadarki Bilim Tarihi.asp (27 Temmuz 2006).tr/bolum2. 5. sorularla sınıf sorgulama topluluğuna dönüştürülmelidir.milliyet. Öğretmenler metinlerdeki örnek durumları ele alırken değişme ve gelişmenin devam eden bir süreç olduğunu vurgular.html.

Güneş Sistemi'nde 9 gezegen olduğunu yazan bütün kitapların da güncellenmesi gerekiyor. Bunlar hem ezeli. Yunan Döneminden beri yürürlükte bulunan Yer Merkezli Evren Kuramı'nın yerine. 31 . Dünya’nın sabit merkez olduğunu. bütün gezegenlerin. Güneş'in çevresinde dairesel bir yörünge üzerinde dolanan bir gezegen olduğunu savunmuştur. Dünya’nın etrafında dönüyordu. gökbilimciler kongresinde alınan bir kararla.”… …Batlamyus. Jüpiter. O dönemde bilinen beş gezegen Merkür. eski çağların insanları için çözülemez bilmecelerdi. Plüton 1930'da keşfedilmiş ve Güneş Sistemi'nin 9. Babil ve Yunanlılar dünyanın şekline ilişkin çeşitli tahmin ve teorilerde bulunmuşlardı. O’na göre yıldızların ham maddesi ve Dünya’nın ham maddesi birbirlerinden tamamen farklıydı. Satürn ve onlarla beraber Ay ve Güneş. Oysa Dünya. hem de ebediydi. “kendine ait bir yörüngesi olmayan” Plüton gezegen statüsünden çıkarıldı. Bu modele göre Dünya merkezdeydi. Yıldızlar ezeli bir yakıtla yakılmışlardı. Güneş’in ve Ay’ın. ve son gezegeni olarak kabul edilmişti. yıldızların. Bu kuram bugün bütün dünya tarafından kabul edilmiştir. Venüs. Mars. Güneş Merkezli Evren Kuramı'nı kurmuştur.Metinler Plüton Gezegen mi? Güneş Sistemi'nde Dünya'nın 8 değil 7 kardeşi kaldı. kendi astronomik modelini ortaya koydu. kusurlu ve eksikti. Sümer. Uluslararası Astronomi Birliği. geçen hafta Güneş Sistemi'ndeki gezegen sayısının 9'dan 12'ye çıkarılmasını önermişti. Ancak son yapılan toplantıda bu önerinin reddedilmesinin yanında Plüton da gezegen statüsünü kaybetti. Yer'in. Aristo’dan aldığı mirası da kullanarak. Çek Cumhuriyeti’nde yapılan gökbilimciler kongresinde gezegen kavramı yeniden tanımlanmıştır. Yıldızlar ise en dışarıdaki en geniş halkadaydılar… …Kopernik. Dünya’nın çevresinde döndüklerini savunuyordu. yıldızlar gibi mükemmel değildi. Dünyanın Şekli Günümüzde on yaşında bir çocuk için bile sıradan olan bilgiler. …“Aristo. Yeni tanıma göre.

Ben de ona “Kaç tane damla yağmur eder?” dedim. Muavini olmadığında. f. Cadde kenarındaki ağaçlar bir orman mıdır? B Aşağıdaki durumlarda otobüs hala otobüs müdür? a. Öğrencilerin dikkatini çekmek amacıyla “Yağmur Damlası” başlıklı metin öğrencilerle paylaşılır.” dedim. C Öğrencilerden aşağıdaki soruları tartışmaları istenir. d. 2. 32 . Öğrencilerle A. Otobüs şoförü başka bir araç kullandığında. Koltukları çıkarıldığında. Farklı bir beyne sahip olsaydın. Farklı bir aileye sahip olsaydın.” dedi. Farklı bir isme sahip olsaydın. Farklı bir yüze sahip olsaydın. c. g. Aynı ormanda sadece 10 ağaç kalmış olsa kalan ağaçlar orman oluşturur mu? d. SÜREÇ 1. O da bana “Olur mu öyle şey sadece iki tane yağmur damlası düştü diye yağmur mu yağar. f. b. Farklı bir parmak izine sahip olsaydın. B ve C bölümlerinde yer alan durumlarına ilişkin verilen sorular tartışılarak öğrencilerin parçanın bütün üzerine etkisini sorgulamaları sağlanır. Sonra başladık Mete ile tartışmaya… A a. Otobüse kamyon motoru takıldığında. b. Yağmur Damlası Geçen gün arkadaşım Mete ile yürüyorduk. Bir ormandaki ağaçların 3/4’ü orman yangınında yok olsa kalan ağaçlar orman oluşturur mu? c. : Bütün. Benzinle çalıştığında. e. Mete’ye “Yağmur yağıyor. Bir ormandaki ağaçların yarısı orman yangınında yok olsa kalan ağaçlar orman oluşturur mu? b. Aynı ormanda sadece 1 ağaç kalmış olsa kalan ağaç orman oluşturur mu? e. Uçma özelliği eklendiğinde. Aşağıdaki durumlar oluştuğunda sen halâ sen misindir? a. Farklı bir bedene sahip olsaydın d.parça ilişkilerini sorgular. e. Afrika’da doğup büyümüş olsaydın. c.BEYNİN SENİN OLMASAYDI? Ders Sınıf Yaklaşık Süre Kazanım : Düşünme Eğitimi :6 : 40 dk.

Turuncu benim en sevdiğim renktir. Ödevlerimi her zaman yaparım. Arkadaşlarımın bana karşı dürüst davranmalarını beklerim. 7. Dürüst insanları severim. Fakat sütü bebekler içer ve ben bebek değilim. Var olan tutarsızlıklar düzeltilir. ilginç kitaplar bulamıyorum. Düşündükleri uygun örnekleri yazıp arkadaşlarıyla paylaşmaları sağlanır. Benim daha fazla süte ihtiyacım yok! 6. Ben bir vejetaryenim. Kitapları severim. B alıştırması ile devam edilir. İfadelerin anlamlarında tutarsızlık olup olmadığı ve nedeni üzerinde tartışılır. ama zevkime uygun. Öğrencilerin çevresindeki insanların ifadelerindeki tutarsızlıkları düşünmeleri istenir. 2. Bu yüzden de kitap okumuyorum. Sütün her yaşta insana yararlı olduğunu öğrendim. Öğrencilerin kendi ifadelerindeki tutarsızlıkları düşünmeleri istenir. A 1. Onlarla ilgili daha çok şey öğrenmek istiyorum. SÜREÇ A alıştırması çalışma kâğıdı şeklinde öğrencilere dağıtılır veya cümleler tek tek okunur. Büyüdüğümde doğa ile ilgili araştırmalar yapmaya karar verdim. Hiç kimseden borç para almam. Ablamın başarılarından dolayı ona hayranlık duyuyorum.TUTARLI MI? Ders Sınıf Yaklaşık Süre Kazanım : Düşünme Eğitimi :6 : 40 dk. Bundan dolayı soğanı sevmiyorum. Soğanı severim ama nefesimin kokmasına sebep oluyor. Düşündükleri uygun örnekleri yazıp arkadaşlarıyla paylaşmaları sağlanır. Çünkü bütün hayvanları ve bitkileri çok seviyorum. 5. Tabi ki ben de onlara karşı dürüst davranmaya özen gösteririm. Eğer yapmazsam mutlaka geçerli bir mazeretim vardır. 33 . : Kendisinin veya diğer kişilerin ifadelerindeki tutarsızlıkları fark eder. mutlaka zamanında geri öderim. 2. Eğer alırsam. 9. 4. 11. Eğer ödevlerimi yaparsam başarım artar. Hafta sonları hariç! 8. Bu yüzden ödevlerimi yapacağım ve notlarımı yükselteceğim. 10. 3. Eşyalarımı satın alırken ve kıyafet seçerken içinde turuncu olmasına dikkat ederim. B 1. Ama cesaretli ve çalışkan olmasından nefret ediyorum.

DOĞRU ve YANLIŞ NEDİR? Ders: Sınıf Yaklaşık Süre Kazanım Kaynak 2006. herkes onu yapar. 1. seçeneklerini en çok katıldığından en az katıldığına doğru sıralar mısın? (Aşağıdaki soruları cevaplara göre yöneltmelisiniz). Kimse onu yapmıyordur. tutarlıdır. Doğru ve yanlış zamana göre değişir mi? 2. A. Her doğru faydalı mıdır? Her doğru uygun mudur? Her doğru tutarlı mıdır? Her doğru gerçek midir? Her doğru güzel midir? Her doğru iyi midir? Bir şeyi herkesin yapması doğru olduğunu gösterir mi? B. 104. USA. Pan Yayıncılık. : Doğru ve yanlış kavramlarını değerlendirir. 1. C alıştırmalarından seçtiğinizle sınıfı bir soruşturma topluluğuna dönüştürmeniz önerilir. 1980. 34 . Doğru ve yanlış yere göre değişir mi? 3. Mutlak ve değişmez bir doğru var mıdır? Niçin? 4. : (D alıştırması) Lipman and Sharp. B. Yaptığımda üzülürüm. G alıştırmalarını çalışma kâğıdı olarak dağıtabilir veya sözlü olarak sınıfa yöneltebilirsiniz. Filozof Çocuk. uygundur. 3. gerçektir. SÜREÇ Aşağıda yer alan A. F. soru) Nuran Direk. sf. Bir şey doğru ise faydalıdır. Öğretmenim yapmamam gerektiğini söyler.157. Social Inquary. (A alıştırması. Doğru ve yanlış kişiye göre değişir mi? : Düşünme Eğitimi :6 : 40 dk. sf. 1. “Her zaman” ve “bazen” doğru olan şeylere örnek verebilir misin? “Hiçbir zaman” doğru olmayan bir şey var mıdır? 3. Bir şey yanlış ise Çevreye zarar veriyordur. D. Bir şey ne zaman doğrudur? 2. iyidir. seçeneklerinden birini seçer misin? C. Yaparsam arkadaşlarım beni ayıplar. güzeldir.

Dolaptan yanlış tabağı getirmişsin. televizyon izle. 5. ailene sor. Doğruyu nasıl bulursun? Doğru farklı şekillerde bulunabilir mi? Aşağıda bazı durumlar ve bu durumlarda doğrunun nasıl bulunacağına ilişkin farklı yollar var.D. öğretmenine sor. tadına bak. h. karşılaştığın ilk yabancıya sor. 3. i. f. Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’nin kaçıncı cumhurbaşkanı olduğunu. Saatin kaç olduğunu. çukur olanı istemiştim. l. Bu yanlış hemen düzeltilmeli. saate bak. 4. 5. Cevap kâğıdındaki üç yanlış cevap doğru cevaplarından birini eksiltiyor. 35 . Ankara’nın Türkiye’nin olduğunu. j. e. 3. Sivas’a kıyasla daha batısında metre ile b. Uzunlukların ölçüldüğünü. 4. Yanlış adamı işe almışsınız. güneş saatine bak. Aşağıdaki cümlelerde “yanlış” kelimesi yerine kullanılabilecek başka bir kelime düşün. g. 6. a. Bir yol seç ve neden seçtiğini açıkla. 2. en iyi arkadaşına sor. E. araştırma projesi organize et. k. 1. 1. 2. c. güneş ışığının yukarıdan direk geldiğini görüyorsan. Tuz ve şekerin tadının farklı olduğunu. d. Yanlış okuyorsun. görüntüsüne bak. Kaç yaşında olduğunu. ansiklopediye bak.

. 36 .. Uzun bir tartışmanın ardından kız kardeşime “Tamam. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………….” Dedim. sen doğrusun ve bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum. 5. …………………………………. 1. Matematikte. “2. Annem. Öğretmenim ödev kâğıdımın sağ üst tarafına “hepsi doğru” yazmış. Aşağıdaki cümlelerde “doğru” kelimesi yerine kullanılabilecek başka bir kelime düşün. 3. Bana göre yanlış…… …………………………. 2 daha kaç eder?” G.. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………. büyükbabama Atatürk Caddesine kütüphane açmanın doğru olduğunu söyledi. …………………………………. 2.F.Bana göre doğru…… …………………………. 2. Şiir yazarken.. 4 daima şu sorunun doğru cevabıdır. 4. 1. söylemek istediğimi anlatacak doğru sözcüğü bulabilmek için uzun süre düşünüyorum.

8.2) 7. Sınıf Kazanımları ve Etkinlik Örnekleri 37 .

Ölçüt belirlerken öznel ve nesnel davranması gerektiren durumları ayırt eder. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Düşünmeden yapılan eylemlerden kastedilen düşüncesizlik Düşünürken olmayıp uyumak nefes almak vb. eylemlerdir. nesne. olay ve olguları belirlediği/belirlenmiş ölçütlere göre sınıflandırır. 4. Bilgi paylaşımının gerekliliğini değerlendirir. 7. Soru ve cevap ilişkisini değerlendirir. 6. Kelimelerin gerçek ve mecaz anlamlarını ayırt eder. Neden Böyle Düşündüm? Mecaz Nedir? Aynı mı? Farklı mı? Bakmak ve Görmek Kör Adamlar ve Fil Elmalar ve Havuçlar . Düşünerek yapılan ve düşünmeden yapılan eylemleri ayırt eder.Kendisini düşünmeye yönelten nedenleri açıklar.KAZANIMLAR 1. Özne. Söz ve söz gruplarının cümle içinde farklı anlamlara gelebileceğini fark eder. 2. 3. 5. 8.

11. 12. Alternatife ihtiyacı olan ve olmayan durumları belirler. 15. fen vb. İhtiyaç ve seçenek ilişkisini görerek. Eylemlerinde göz önüne alacağı şartları değerlendirir. Bütün ve bazı ifadelerinin cümlenin doğruluk değerine etkisini değerlendirir. problemler olmayıp günlük yaşamla ilgili içeriklerdir. . Bir durumun problem olup olmadığının kişilere ve şartlara göre değiştiğini fark eder. 14. 10. Amaca uygun araç belirler. Verilen veya gösterilen gerekçelerin uygunluğunu değerlendirir. 16.KAZANIMLAR 9. alternatifler arasından en uygununu seçer. Tümdengelime dayalı olarak genelleme yapar. 13. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Amaç mı? Araç mı? Problem mi? Problemlerle kastedilen matematik.

22. Olayları çoklu neden ve çoklu sonuç ilişkisine göre değerlendirir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Kavram sorgulama aşamasında birçok becerinin işe koşulması sağlanmalıdır. 19. İfade ve eylem arasındaki tutarsızlıkları değerlendirir.KAZANIMLAR 17. . 20. 18. Varsayımlara dayalı olarak olası durumları değerlendirir. 21. Atatürk’ün düşünce ve düşünceyi açıklama özgürlüğüne verdiği önemi örnekleriyle açıklar. Sorumluluk kavramını değerlendirir. Kendisinin ve diğer kişilerin eylemlerinin olası sonuçlarına ilişkin tahminde bulunur.

: Düşünme eylemi sırasında sergilenen davranışları fark eder (6. “Bu durum düşünmeyi içeriyor mu? Neden?” Sorusu yöneltilir.Gereç : Düşünme Eğitimi :7 : 40 dk. 3. Ardından aşağıdaki sorular öğrencilere yöneltilir. • • • • • • • • • • • • • • Piknik planı yapmak Ödev yapmak Yediklerini sindirmek Muz kabuğunu soymak Kitap okumak Televizyon programı hakkında tartışmak Uyumak Haksızlıktan nefret etmek Yüzmek Koşmak Yüzünü yıkamak Nefes almak Gülmek Telefonla konuşmak . Düşünerek yapılan ve düşünmeden yapılan eylemleri ayırt eder. Aşağıdaki örnek durumlar birer birer okunur ve her birinin ardından. Resim öğrencilere gösterilir. • Düşünüyor cevabı alındıktan sonra bu fikre nasıl ulaştıkları sorgulanır. • Resimdeki kişinin ne yaptığı sorulur. Öğrencilerin birbirlerinin fikirleri üzerine tartışmaları sağlanır.DÜŞÜNÜRKEN Ders Sınıf Yaklaşık Süre Kazanım Araç. • Düşünürken ne yaparsın? • Mimiklerin ile düşünmen arasında bir ilişki olduğunu düşünüyor musun? Nasıl? • Düşünürken herkes aynı şekilde mi hareket eder? 4. Öğrencilere.Sınıf ). : Fotoğraf SÜREÇ 1. 2.

42 .

2... 10. 8. Etkinliğin ikinci aşamasında grup çalışması yapılır.. 9. Sınıf. Aşağıdaki sorular gerekçeleri ile birlikte tartışılır. mevcuda göre en fazla 5 veya 6 gruba bölünür. eylem. Düşündüklerim ………………. 4. Her gruptan bir öğrenciye söz hakkı verilir. ………………. 3. Bir dakikanın sonunda gözlerini açmaları istenir. Bunların dışında son günlerde sıklıkla düşündükleri bir şeyi ve neden bunu düşündüklerini söylemeleri istenebilir. ………………. : Kendisini düşünmeye yönelten nedenleri açıklar.NEDEN BÖYLE DÜŞÜNDÜM? Ders Sınıf Yaklaşık Süre Kazanım : Düşünme Eğitimi :7 : 40 dk. düşünceler konularına göre grup üyeleri tarafından gruplanabilir (nesne. her gruptan bir kâğıda düşündüklerini ve sebeplerini iki ayrı başlık altında yazmaları istenir. gözlerini kapattıklarında ne düşündükleri sorulur. 5. ………………. Öğrencilerden. kişi gibi). ………………. öğretmenin uyarısından sonra yaklaşık bir dakika boyunca gözlerini kapalı tutmaları istenir. 11. Grup içindeki her öğrencinin düşündüklerini ve sebeplerini yazmaları istenir. Daha sonra aynı öğrencilere yeniden söz hakkı verilerek neden böyle düşündükleri sorulur. a) İnsanlar sebepsiz yere düşünebilir mi? b) Sence insanların en çok düşündükleri şey nedir? Niçin? c) İnsan dışındaki canlılarda bir sebebe bağlı olarak düşünebilirler mi? d) Bir düşüncenin birden fazla sebebi olabilir mi? 43 . 6... Sebepleri ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… 7. SÜREÇ 1. Grup içinde düşünceler ve sebepleri yazıldıktan sonra. Grup içi çalışmalar tamamlandıktan sonra her grup kendi çalışmasını sunar ve dersin sonunda karşılaştırmalar yapılır.

Çiğdem “Çenesi düştü.” dedi. Ahmet “Başım dönüyor.” dedi. 6. Alp “Karnım zil çalıyor. 11. Duyduklarım beni çok üzdü. K. Aytuğ “Boğazım düğümlendi. SÜREÇ Aşağıda verilen çalışma kâğıdında A ve B bölümlerinin öğrenci tarafından tamamlanması istenir. Sezgin dedi. A bölümünü tamamladıktan sonra öğrencilerin cevapları alınır.” dedi. Gökçe ”Kulaklarım çınlıyor. Arkadaşının bu ifadesi mecazlı bir anlatımdır. A. Çok özledim. Zeynep “Başımdan sular döküldü. 1. kaynar 44 .” dedi. Cem “Kızım tütüyor. Çok üşüdüm. 9. 8. Birisinin benim hakkımda konuştuğunu düşünüyorum. O kadar çok konuştu ki… E. Acıktım. burnumda G. B.” dedi. H. 10. bağı D.” dedi. 3. F. Söyleyecek bir şey bulamadım. 4.” J. : Kelimelerin gerçek ve mecaz anlamlarını ayırt eder.” dedi. Emel “Dişlerim vuruyor. Aylin “Başım çatlıyor. “Yüreğim yanıyor. birbirine C. başının tıpkı havaya atılan bir top gibi döndüğünü düşünüyor musun? Aslında arkadaşının başı bu şekilde dönmüyor.” dedi. Sersemlemiş hissediyorum. I.” dedi. 2.” dedi. B bölümünün işlenişine de aynı şekilde devam edilir.MECAZ NEDİR? Ders Sınıf Yaklaşık Süre Kazanımlar : Düşünme Eğitimi :7 : 40 dk. Başım çok ağrıyor. 7. Aşırı heyecanlandım. Birinci sütundaki mecazlı ifadeler ile ikinci sütundaki açıklamaları eşleştirir misin? (Bir ifade bir açıklama ile bir kez eşleşmektedir). Hiç bu kadar üzülmemiştim. A Arkadaşın sana “başım dönüyor” dediğinde. Bahar “Dizlerimin çözüldü. 5.

3. 8. 11. Kız kardeşim bir mücevher. 7. çok uzun saçlarıyla tanınan bir masal kahramanıdır. 2. Aslı’nın saçları Rapunzel* kadar uzundur. Yaşam bir salkım üzümdür. Karpuzun içi bir domates kadar kırmızı. Annem bir melektir. 4. 6. 45 . 9. * Rapunzel. 10. Bebeğin sesi kedi miyavlaması gibi. Çarşamba günü bir kâbus gibiydi. Maçtan sonra yüzü pancar gibi kızarmıştı. Tümer keçi gibi inatçıdır.B Aşağıdaki mecazlı ifadelerin verilen seçeneklerden hangisine uyduğunu söyler misin? Yanlış Yanlış Yanlış değil ve fakat İfadeler ve ? mecaz mecaz mecaz değil değil 1. Dünya bir gezegendir. 5. Elimdeki portakal bir top gibi yuvarlak.

5. Gerçeği görmen için daha çok okuman gerekiyor. Farklı düşünen insanlarla konuşmaktan hoşlanıyorum. 4. Farklı ? 46 . Köşedeki marketten sağa doğru dönersen eski çeşmeyi görürsün. Son görüşmemizde ona bir hediye verdim. A Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılmış kelimelerin anlamının iki cümlede aynı mı. Kısa zamanda büyük işler yapmanın yolu nedir? 6. Bu söylediklerini hoş karşılayamayacağım. Kurtuluş filminde Atatürk rolünü oynayan aktörün adını anımsıyor musun? En son ne zaman saklambaç oynadık? 9. 2. Ümitköye gitmek için farklı bir yol daha var.AYNI MI? FARKLI MI? Ders Sınıf Yaklaşık Süre Kazanımlar Araç-Gereç : Düşünme Eğitimi :7 : 40+40 dk :Söz ve söz gruplarının cümle içinde farklı anlamlara gelebileceğini fark eder. 7. B ve C bölümlerin işlenişine aynı şekilde devam edilir. 10. kravat bu takıma çok yakışmış. 3. A bölümünü tamamladıktan sonra öğrencilerin cevapları alınır. :Çalışma kağıtları SÜREÇ Aşağıda verilen çalışma kâğıdında A. Atina’da 2004 yılında yapılan 28 nci Olimpiyat Oyunlarında takım sporlarında dünya rekoru kırıldı mı? Kalbim kırıldığında içimden kimseyle konuşmak gelmez. Sabah ki görüşmenin verimli geçtiğini söyleyemem. B ve C bölümlerinin öğrenci tarafından tamamlanması istenir. Aynı 1. Annemi çeşit çeşit çiçeklerle karşıladım. Köye amcamı ziyarete gittiğimde tarlada çalışmanın ne kadar zor olduğunu gördüm. Öğretmenine adıyla hitap etmen hoş olmadı. Bir su kuyusunun derinliğini nasıl ölçebiliriz? Emel’i parkta derin derin düşünürken buldum. Ne kadar doğru bir seçim. farklı mı olduğuna karar ver. Senden bu çeşit bir davranış beklemiyordum. Ayakkabın benimkinden farklı mı? 8.

14. 2. Açık adımlarla koşan at. B “Açık” kelimesinin kullanıldığı cümlelerdeki anlamını sağ sütunda bulabilir misin? (Sağ ve sol sütundakiler birer kez eşleşmektedir).11. lütfen. 13. iyi misin?” diye söze başladı. örtüsüz c. “Daha açık anlatabilir misin. 1. istenmiyorsun artık. Hesap sonunda ortaya çıkan para ya da mal eksikliği 47 . 6. mesafe d. j. “Kapı açık. k.” 15. Resim dersinde. arkanı dön ve çık. kapalı olmayan yer l.” Bu şarkıyı anımsıyor musun? 3. örtüsüz. işler durumda olan koyu olmayan 8. her yeri doldurun. “Kağıtta açık yer bırakmayın. Tren yolu şehrin açığından geçer. Hepimizin talihi açık olsun. çıplak h. kapalı olmayan b. elverişli m. aralığı çok e. Rüyamı anlatınca Elif bana güldü ve “Üstün açık kalmış galiba” dedi. n. 9. 5. arkadaşına. bir yerin biraz uzağı 12. a. Ahmet Bey eşine sitem ediyordu: “Bu kadar alış veriş yaparsan bütçemizin açık vereceğini daha önce söylemiştim. En sevdiğim renk açık yeşildir. Eti açıkta bırakırsan kedi kapar. 10. Genç kız. engelsiz i. Denizciler Marmara açıklarında boş bir tekne gördüklerini Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdiler. Taksi şoförü yolun açık olmadığına dair bir işaret görememişti. boş g. 4. o. birinciye yetişti. kolay anlaşılır f. 7.” dedi. aralık. öğretmenimiz. İyi bir araba kaç para eder? Ahmet “Merhaba. Bahar düğününde sırtını açıkta bırakan bir gelinlik tercih etmişti.” dedi. Denizin kıyıdan uzakça olan yeri uygun. Aradaki açığı kapatabilmen için çok çalışman gerekiyor. (Pazar günü) Bu gün açık eczane bulmak öyle zor ki… 11.

” dedi.” 48 .” der. Yürüyen adam kendi kendine söyleniyordu: “İşin kötü bir sonuca varacağını görüp de hiçbir şey yapmamış. Özlem pilotların koruyucu gözlüklerini takar ve ”Bu şeylerle nasıl görebildiğini anlayamıyorum. Bir filmde doktor hastanın gözündeki bantları açar ve hasta “Görüyorum. 2. 8. “Güneşin ilk ışıklarını görüyor musun?” 2. 3. Etraf zifiri karanlık olduğunda hiçbir şey göremezsin. Aylin kaza anını anlatırken “Kafamı çarptım ve sonra yıldızları gördüm. sezmek. Aşağıdaki cümlelerde “görmek” kelimesinin hangi anlamda kullanıldığına karar verir misin? İki anlamıyla da kullanıldığını düşünmüyorsan ? seçeneğini işaretleyebilirsin.” 9. 5.” der. “Dün toplantıda tanıdıklardan kimseyi gördün mü?” 7. 1. 6.” der.C Görmek kelimesinin birden çok anlamı vardır fakat en çok kullanılan iki tanesi şunlardır: 1. ? bir şeyin sezmek varlığını duymak 1. Gözle ve ışık yardımıyla bir şeyin varlığını duymak. Atıl ileri doğru koşarak “Şimdi beni görün. “Madem ikramiye kazandın bizi de gör. (Ahmet milli piyango biletine ikramiye çıkan arkadaşıyla konuşmaktadır). 4. Anlamak.Gözle ve ışık yardımıyla 2.Anlamak.

” diyor. Hata yaptığımız durumlarda “Lütfen. Sağ ve sol sütundaki ifade veya düşünceleri “bakmak” kelimesinin aynı anlamda kullanılmış olmasını dikkate alarak eşleştirir misin? (Sağ sütundakilerle sol sütundakiler birer kez eşleşmektedir). 5. 2. Her kurumda temizlik işlerine bakan bir görevli var mıdır? Diyerek kendi kendime sordum. F. E. B ve C bölümlerinin öğrenci tarafından tamamlanması istenir.” Diyerek beni teselli etmeye çalıştı. 6. Öğrencilik yıllarım aklıma geldiğinde “sokağa bakan pencereleri olan küçük bir okul anımsıyorum. mükemmel olmasını istiyorum. Babam “Onun söylediğine bakma. B. Elçin Hanım ev sahibine “Evin arkası nereye bakıyor?” diye sordu. kusuruma bakmayın.BAKMAK VE GÖRMEK Ders Sınıf Yaklaşık Süre Kazanımlar Araç-Gereç : Düşünme Eğitimi :7 : 40 dk. Annem daima “Sen derslerine baksan iyi edersin.” diyebilmeliyiz. Öğretmenimiz dışarıya bakarak. 1. 4. A bölümünü tamamladıktan sonra öğrencilerin cevapları alınır. Arkadaşım “Şu hesaba sende bakar mısın?” diye sordu. 49 . “Evet” diyerek arabaya doğru dikkatlice baktım. A Aşağıdaki iki sütunda “bakmak” kelimesinin kullanıldığı düşünce veya ifadeler vardır. 3. Yemeğin tadına birde sen bakar mısın. : Çalışma kâğıtları cümle içinde farklı anlamlara SÜREÇ Aşağıda verilen çalışma kâğıdında A. A. dalmış olan Ahmet’e “Nereye bakıyorsun?” diye bağırdı. İyi bakılan taylar güzel bir at olabilir. C. :Söz ve söz gruplarının gelebileceğini fark eder. Kendine iyi bakan insanların yaşını göstermediğini düşünüyorum. B ve C bölümlerin işlenişine aynı şekilde devam edilir. D.

“Mektup baştan sona acı sözlerle doluydu.” 4. “Pazılarındaki acı kuvvete güvenerek ileri doğru atıldı.B Aşağıdaki soruları cevaplandırır mısın? Unutma. “Biber yüzünden dudaklarım ve dilim acıdı. “Yüreğimde bir acı hissettim. “Bu ses de ne?” “Acı acı havlayan bir köpek olmalı. “Bu acı biberi niye satın aldın ki!” 3.” 2.” 8. Görüp de bakmamak mümkün müdür? 3. cevabını ayrıntılı olarak açıklamalısın.” 6. “Dışarıda acı bir rüzgâr esiyordu.” Cümlesiyle başlıyordu. Burçak “Elimi acıttın!” diye bağırdı. Göz kapaklarımız kapandığında bu bir şeye bakmak istemediğimiz anlamına gelir mi? 4.” 7. Bakıp da görmemek mümkün müdür? 2. Son okuduğum roman “Dışarıda acı bir rüzgâr esiyordu. 9. Sadece gözlerimizle mi görürüz? C Aşağıdaki cümlelerin anlamını değiştirmeden “acı” kelimesinin yerine başka kelimeler kullanabilir misin? 1.” 5. 50 . 1.

2.Öğrencilere resmin tamamı gösterilerek insanlardan 4 tanesinin tahminleri okunur. arkadaşımıza ait bir sırrı paylaşma. Bu insanların doğru tahminde bulunabilmeleri için ne yapmaları gerekirdi? c. New York:University Press Of America. a.com/home/bloug_archive/000045.Öğrencilerle resmin yazılar dışındaki kısmı paylaşılır. sınav sırasında soruların doğru cevabını paylaşma gibi durumlar işlenmelidir). (Bu bölümde özellikle öğrencilerle bilimsel bir bilginin paylaşımı vurgulanmalıdır.Lipman. 2. 3 ve 6. Her durumda bilgiyi paylaşmak gereklimidir? Bilginin paylaşılmasının gerekli olduğu ve olmadığı durumlara örnek veriniz.Etkinliğe aşağıdaki sorular ile devam edilir. Matthew Ve Sharp. : 1.Öğrencilere resimdeki insanların ne yapmaya çalıştıkları sorulur.html (17 May 2007) SÜREÇ 1. Ann Margaret. ders notlarını paylaşma. 51 . 4. : Bilgi paylaşımının gerekliliğini değerlendirir.http://www.KÖR ADAMLAR VE FİL Ders Sınıf Yaklaşık Süre Kazanımlar Kaynaklar : Düşünme Eğitimi :7 : 40 dk.louisrosenfeld. kişilerin tahminleri sorulur. (1986). Wondering At The World Manual To Accompany Kıo And Gus. 3. Gözleri kapalı insanlar dokundukları şeyin bir fil olduğunu neden tahmin edememiştir? b.

5. ………… 1 (Evet) 2 (Hayır) 52 ……………………… Bu kalın bir boğa yılanı. Etkinliğe aktif şekilde katıldı. (Grup çalışması yaptırılmış ise) Grupla işbirliği yaptı. Bu bir ağaç gövdesi. 2. 3. Kontrol Listesi Örneği ÖLÇÜTLER 1. 4. Öğretmen tarafından yeniden yapılandırılabilir. …………. Çalışma kâğıdını doğru şekilde doldurdu. Ayrıca form grubun ya da bireysel öğrencilerin değerlendirilmesinde kullanılabilir.. derecelendirme ölçeği ya da kontrol listesi kullanılarak değerlendirilebilir. Aşağıdaki form örnek olarak sunulmuştur. Bu bir duvar. .1 2 3 5 4 6 ……………………… Sorular: Değerlendirme: Bu etkinlik aşağıda yer alan ölçüt örneklerini içeren dereceli puanlama anahtarı. Bu bir mızrak.

kazaklar. dereler. yollar. Elazığ. televizyon. şeftali. 2000 Genel Nüfus Sayımı NÜFUS 1 076 347 253 739 2 125 140 464 975 402 606 569 616 316 841 937 389 Tablodaki illeri 2 gruba ayıralım. 9. gül. körfezler. mor menekşe. Elmalar. b. Bunu “illeri başka nasıl sınıflandırabiliriz?” sorusuyla yapabilirsiniz. A İLLER Balıkesir Bingöl Bursa Çanakkale Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Kaynak: DİE. 56. Genel kabul gören bir ölçüte göre gruplama yapmaları veya yapmamaları beklenmemelidir. d. : Özne. helikopterler. Matthew and Ann Margeret SharpWondering at the World . Nüfusu 400 binden az olanlar. : Çalışma kâğıdı : (A alıştırması) Lipman. 53 . biftek. bluzlar. A alıştırması öğrencilerde “bir ölçüte göre sınıflandırmaya” ilişkin hazırlık amaçlıdır. İlleri aşağıdaki seçeneklere göre de sınıflandırabilirsin. Bu amaçla alıştırmada verilen ölçütler dışında bir ölçüt oluşturmalarını isteyebilirsiniz. kepçeler. kaşıklar. poker. 7. 2. c. Irmaklar. B harfi ile başlayan iller. sf. kraker. 3. Erzurum olsun. su. bıçaklar. 6. telgraf. göller. 4. botlar. voleybol. 8. Birinci grup Balıkesir. Yaptıkları gruplandırmaları söyledikten sonra bu gruplandırmayı neye göre yaptıklarını sorabilirsiniz. Bursa. köprüler. pantolonlar. bezelyeler. Çaydanlıklar. havuçlar. Nüfusu 400 binden fazla olanlar. nesne. B alıştırmasında öğrencilerden verilen nesneleri gruplandırmalarını isteyin. göletler. uçaklar. limonata. koylar. tavalar. yelkenliler. Edirne ikinci grup Bingöl. transatlantikler. ekmek. kanolar. Bu sınıflamaya göre birinci gruptakiler Marmara Bölgesinde ikinci gruptakiler ise Doğu Anadolu Bölgesindedir. B 1.ELMALAR VE HAVUÇLAR Ders Sınıf Yaklaşık Süre Kazanım Araç-gereç Kaynak : Düşünme Eğitimi :7 : 40 dk. Çanakkale. SÜREÇ 1. portakallar. uçaklar. Basketbol. Şarap. olay ve olguları belirlediği/belirlenmiş ölçütlere göre sınıflandırır. tüneller. E harfi ile başlayan iller. balonlar. Kabanlar. denizler. çatallar. meşe ağacı. a. 5. University Pres of America. soda. çoraplar. Ananas. 2. okyanuslar. Radyolar. futbol. Kayıklar. fıçılar. satranç. taze fasulyeler. füzeler. Erzincan. briç. kavunlar.

Ayrıca benzer örneklerde sunulabilir. E) Aşağıdaki amaçlara uygun araçlar neler olabilir? Tahminlerinizi yazınız ve tartışınız. Amaca uygun araç belirler. C) “Şişmanlık genini bulmak için fareler üzerinde deneyler yapan bilim insanları sonunda bu geni buldular. E’de ise verilen amaçlara uygun araçlar belirlenir. Çocuk: Eğer bana sürpriz bir hediye verirsen beni öpmene izin vereceğim.AMAÇ MI? ARAÇ MI? Ders : Düşünme Eğitimi Sınıf :7 Yaklaşık Süre : 40 dk. Ağabey: Eğer yarın akşam sana İngilizcedeki düzensiz filler hakkında yardım etmemi istiyorsan. 1) Babam ve annem çalışarak aldıkları paralarla çok güzel bir araba aldılar. SÜREÇ 1. Cevaplar diğer öğrencilerin cevapları ile karşılaştırılır.” İfadesin de geçen amaç ve aracın ne olduğunu belirleyiniz. 4. benzer örnekler sunmalarına olanak sağlanır. 2) Babam ve annem para kazanmak için günde 8 saat çalışmaktadırlar. Aşağıdaki ifadeler öğrencilerle paylaşılır. B) Aşağıda verilen ifadelerde Elif ve Elif’in ağabeyinin amaçlarını ve araçlarını belirleyeniz. D) Aşağıdaki ifadeleri inceleyerek. 3. şimdi geometri ders ödevlerini bitirmeni istiyorum. İfadeler A) Aşağıda verilen ifadelerde baba ve çocuğun amaçlarını ve araçlarını belirleyeniz. Mutlu bir yaşam İyi bir iş ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… 54 . A. 2. D’de yer alan örnekten hareketle öğrencilerin aynı şeyin hem amaç hem de araç olabileceğini fark etmeleri sağlanır. sınıf). Kazanım : Amaç ve aracı ayırt eder ( 6.B ve C’deki ifadelerden hareketle öğrencilerin amaç ve aracın ne olduğunu tespit ederek. Cevaplar gerekçeleri ile birlikte sunulmalıdır. Elif: Bu gün geometri ödevlerimi bitiriyorum ama sen de bana İngilizcedeki düzensiz filler konusunda yardım edeceksin. cümlelerde geçen para kavramlarının amaç mı. araç mı olduğunu belirleyiniz. Baba: Eğer seni öpmeme izin verirsen sana sürpriz bir hediye vereceğim.

edu/~kupcu/eglen.inceespri. 2) Cumhuriyet/25 Ocak 2004. SÜREÇ 1) Öğrencilerin karikatürleri görmeleri için. karikatürler çoğaltılıp dağıtılır ya da yansıtıcı ile gösterilir. :1) www.PROBLEM Mİ? Ders Sınıf Yaklaşık Süre Kazanım Araç-gereç Kaynaklar : Düşünme Eğitimi :7 : 40 dk. (Var) Kim/ kimler için neden problem? Neden? (Yok) Kim/kimler için neden problem değil? Neden? 4) Her öğrencinin durumlara ilişkin görüşünü açıklamasına fırsat verilir. 6) Etkinlik sonunda öğrencilere neler kazandıkları sorulur ve cevaplar sınıfla paylaşılır. Bir durumun problem olup olmadığının kişilere göre değiştiğini fark eder. : Karikatürler. 2) Öğrencilere karikatürlerde gördükleri durumların bir problem olup olmadığına karar vermeleri için yeterli süre verilir. 55 .cs. 5) Aynı durumu problem olarak gören ve görmeyen öğrencilerin fikirlerini gerekçelendirmelerine ve karşılaştırmalarına olanak tanınır. 3) http://www. : Bir durumun problem olup olmadığına karar verir.brown.html. 3) Cevaplarına uygun olarak (Var-Yok) aşağıdaki sorular sorulur.com.

KARİKATÜRLER 56 .

Sınıf Kazanımları ve Etkinlik Örnekleri 57 .3) 8.8.

2. Kullandığı ölçütlerin kullanıldığı eylemlere uygunluğunu değerlendirir. 5. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Düşünceler Nereden Gelir? Anlam farklılığı.KAZANIMLAR 1. gerçek-gerçek değil. Bu kelimelerin gruplandırılması yapılırken verilen iki kelimeye anlam bakımından yakın. Bilgi kaynağına ilişkin duygu ve düşüncelerinin eylemlerine etkisini sorgular. 6. yavaş-yavaş değil Anlam Halkaları gibi olumlu-olumsuz iki kelime ile ilişkisi olan kelimelerle işlenmelidir. 8. ıslak-ıslak değil. 3. Düşünme ve düşünce arasındaki ilişkiyi açıklar. Doğruluk değerine sahip olan ifadelerle olmayan ifadeleri ayırt eder. 4. 7. Bilgi kaynaklarının güvenirliğini sorgular. açık-açık değil. Şartlar değiştiğinde önem ve öncelik sırasının değişip değişmediğini değerlendirir. Kelimeleri anlam farklılıklarına göre gruplandırır. uzak ve belirsiz (yakınlık ve uzaklığın tayin edilemediği) olması dikkate alınmalıdır. Olgusal sorular ile olgusal olmayan soruları ayırt eder. Hangisi Güvenilir? .

Şartları göz önünde bulundurarak herhangi bir duruma ilişkin plan yapar. 15. Problem durumlarına ilişkin çözümler üretir. 16. Bir karar vermeden önce gerekçeleri değerlendirir. fen vb. Tümevarıma dayalı olarak genelleme yapar. 10.KAZANIMLAR 9. Verilen araçların hangi amaca dönük olabileceğini tespit eder. problemler olmayıp günlük yaşamla ilgili içeriklerdir. 12. Öneri geliştirip geliştirmeyeceği durumları değerlendirir. 13. Kendisinin veya diğer kişilerin eylemlerini nedenleri ve etkileri açısından değerlendirir. 11. . “Bütün” ve “bazı” ifadelerini doğru ve yerinde kullanır. 14. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Problemlerle kastedilen matematik.

21. Her durumda tutarlılık aramanın gerekliliğini değerlendirir.KAZANIMLAR 17. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Kural Nedir? Kavram sorgulama aşamasında birçok becerinin işe koşulması sağlanmalıdır. nesne ve olaylar arasında sıra dışı bağlantılar kurulduğunda ortaya çıkabilecek sonuçları tahmin eder. Atatürk’ün düşünce ve eylemlerinde akıl ve bilimin yerini örnekleriyle açıklar. 19. 18. Süreci etkileyen varsayımları değerlendirir. 20. . Kural kavramını değerlendirir. Çevresindeki özne.

2. 7. bir dakika sonra işaretinizle gözlerini açarlar. B alıştırmasında düşünceler yazıldıktan sonra sorular ile devam edilir. Herkes kendi düşüncesini söyler. düşündüm ve düşüncemin kaynağı ……………………………………. 3. Bir yıl önce bu zamanlarda ne düşündüğünü hatırlıyor musun? 3. C alıştırmasında sorular yardımıyla sınıfın bir soruşturma topluluğuna dönüştürülmesi önerilir. Düşünceleriniz nereden gelir? Düşüncelerin kaynağı kafamız mıdır? İnsanlar düşünmeyi nasıl öğrenir? Düşünceler gerçek midir? Her zaman mı. Grupta bazı kaynaklar aynı olabilir mi? Nasıl? C 1. Mutsuz olduğunda düşüncelerin mutsuz mudur? 5.” der. 5. Ayşe Güneş Merak . Güneş Paraşütle atlamak. Düşünceler Köfte ekmek Futbol Ayşe ne tatlı. 4. : Düşünme ve düşünce arasındaki ilişkiyi açıklar. Şu an düşünmeni tamamen durdurabilir misin? B Sınıfı 8 kişilik gruplara bölerek halka şeklinde oturtun. Bir öğrenci “…………………. Grupta bazı düşünceler aynı olabilir mi? Nasıl? 2.. zaman zaman mı düşünürüz? Bir kişi veya bir şey olmadan düşünebilir miyiz? Fikir sahibi olmadan düşünebilir miyiz? Düşüncelerin Kaynağı Karnım acıktı. SÜREÇ A alıştırmasındaki sorular öğrenciler tarafından cevaplandırılır. 6. Hayatında hatırlayabildiğin ilk düşünce nedir? 4. İşaretinizle öğrenciler gözlerini kapatırlar. A Sorular 1. Sorular 1.. Düşünce nedir? 2. Oturmaktan sıkıldım. Diğer grup şu şekilde tahtaya yazar.DÜŞÜNCELER NEREDEN GELİR? Ders Sınıf Yaklaşık Süre Kazanım : Düşünme Eğitimi :8 : 40 dk.

2. Kelimeler ve halkalar tahtaya yazılarak.Islak değil. 62 . Ders işlenişi sırasında uygun görülen çalışma kâğıdı seçilir ve öğrencilere dağıtılır.Açık değil.” ifadelerinin her biri ile ilgili kelimelerin anlam farklıklarını işleyen alıştırmalar bulunmaktadır.Gerçek değil. 3. “Yavaş Yavaş değil. Çalışma kâğıtlarında “Islak . : Kelimeleri anlam farklılıklarına göre gruplandırır.” ve “Açık . “Gerçek .ANLAM HALKALARI Ders Sınıf Yaklaşık Süre Kazanım Araç-gereç : Düşünme Eğitimi :8 : 40 dk. : Çalışma kâğıdı. halkaların içinde yer alan temel kelimeyle ilgisine göre uygun görülen halkaya yerleştirilir. etkinlik sınıfla da yapılabilir. SÜREÇ 1. Alıştırmalarda yer alan kelimeler.”.”.

? Islak 63 . Bu kelimeleri halkaların içine ıslak ve ıslak değil durumlarını dikkate alarak yerleştirir misin? kuru nemli nem rutubetli ıpıslak çorak sıvı rutubet sulak iliklerine kadar ıslanmış kıraç yaş buğulu sucuk gibi ıslanmış kavruk puslu yağmurlu sırılsıklam Islak değil.” ifadeleri ile ilgili kelimeler bulunmaktadır.ANLAM HALKALARI Aşağıda “Islak” ve “Islak değil.

ANLAM HALKALARI Aşağıda “Gerçek” ve “Gerçek değil.” ifadeleri ile ilgili kelimeler bulunmaktadır. ? Gerçek 64 . Bu kelimeleri halkaların içine gerçek ve gerçek değil durumlarını dikkate alarak yerleştirir misin? sahici akla uygun taklit mantıksız soyut sahte yapmacık orijinal hakiki mantıklı hayali suni somut akıl almaz akıl dışı yapay mantık dışı Gerçek değil.

Bu kelimeleri halkaların içine yavaş ve yavaş değil durumlarını dikkate alarak yerleştirir misin? sakin şimşek gibi acelesiz ağırdan alan sallantılı derhal rüzgâr gibi durgun donuk sabit telaşsız oyalanan süratli fişek gibi dura kalka ağır şipşak hareketsiz çevik kımıltısız ağırkanlı çırpıntılı çabuk işlek seri ağır aksak hızlı telaşlı canlı tez pek çabuk acele acil ok hızıyla hemen yıldırım hızıyla kaplumbağa gibi sürünen Yavaş değil.” ifadeleri ile ilgili kelimeler bulunmaktadır.ANLAM HALKALARI Aşağıda “Yavaş” ve “Yavaş değil. ? Yavaş ANLAM HALKALARI 65 .

Aşağıda “Açık” ve “Açık değil.” ifadeleri ile ilgili kelimeler bulunmaktadır. ? Açık 66 . Bu kelimeleri halkaların içine açık ve açık değil durumlarını dikkate alarak yerleştirir misin? açık seçik kasvetli yoğun kesin karaltı sisli cam gibi berrak duru karışık olmayan yalın loş düzensiz karışık donuk dumanlı anlaşılır gizli kapaklı kuşkusuz besbelli basit belirsiz dolaşık silik bulanık puslu saydam parlak apaçık kesin olarak sade yarı saydam çapraşık belli belirsiz soluk belli şeffaf net aydınlık belirli esrarengiz allak bullak hayal meyal belirsiz tam olarak esrarlı temiz gizemli Açık değil.

Öğrencilere etkinliğin A ve B bölümlerinde bilgi kaynağının adları birinci sütuna. 3. SÜREÇ 1.HANGİSİ GÜVENİLİR? Ders Sınıf Yaklaşık süre Kazanım : Düşünme Eğitimi :8 : 40 dk. 2. A En fazla güvendiğim bilgi kaynağının adı Kişi: Arkadaş: Gazete: Dergi: TV: İnternet Sitesi: Kitap: Gerekçesi 67 . ikinci sütuna ise gerekçeleri yazılır. Daha sonra verilen cevapların paylaşılarak tartışılmasına olanak sağlanır. Öğrencilerle etkinliğin C bölümünde kaynak ismi yazmaksızın bütün sınıfça üzerinde uzlaşılan güvenilirlik ölçütü oluşturulmaya çalışılır. Bu haberler tartışılarak derse giriş yapılabilir. 4. : Bilgi kaynaklarının güvenirliğini sorgular. Öğrencilere “birbiri ile çelişen iki haber” ya da “yapılan incelemeler sonunda doğru olmadığı anlaşılan bir haber” sınıf ortamına getirilir.

A ve B tablosundaki kaynaklar herkeste ortak mı? 2.B En az güvendiğim bilgi kaynağının adı Kişi: Arkadaş: Gazete: Dergi: TV: İnternet Sitesi: Kitap: Gerekçesi 1. Güvenilir bir bilgi kaynağı hangi özelliklere sahip olmalıdır? C Güvenilir bir bilgi kaynağı Kişi Arkadaş Gazete Dergi TV İnternet Sitesi Kitap Güvenilirlik Kriteri (Ölçütü) 68 . Yukarıdaki kaynaklar herkeste ortak değilse hangisine güvenilir diyebiliriz? 3.

Kural nedir? 2. Okula gitmeli mi? 2. Hız sınırını 20 km aşabilir mi? 5. Aylin rejim yapıyor. Aydın Bey boş bir otoyolda araba kullanıyor. 2. Kurallar her zaman insanların yararına mıdır? 5. Devamında C alıştırması ile öğrencilerin görüşlerini alabilirsiniz. Kurallara. Genellikle başkalarının koyduğu kurallara mı uyarız? 4. Kuralları değiştiren zaman değil şartlardır.KURAL NEDİR? Ders Sınıf Yaklaşık Süre Kazanım Kaynak : Düşünme Eğitimi :8 : 40 dk. B alıştırmasını çalışma kâğıdı olarak dağıtabilir veya sözlü olarak sınıfa yöneltebilirsiniz. Bir kurala her zaman uyulmalıdır. bize mantıklı geldiğinde. uyulmalıdır.30-21. Futbol 12 kişilik bir takımla oynanabilir mi? 69 . İnsan kendi kendine kural koyar mı? 3. sf. A 1. Bebeğin odasını pembeye boyayabilir mi? 6.30 dan sonra yatabilir mi? 3. Maddelerle ilgili sırasıyla görüş alabileceğiniz gibi her öğrencinin seçtiği maddeyi konuşmasına da izin verebilirsiniz. Kurallar zamanla değişebilir. Her kuralın iyi bir sebebi vardır. A alıştırmasıyla sınıfı bir soruşturma topluluğuna dönüştürmeniz önerilir. 1980. 8 ve 9. : Kural kavramını değerlendirir. 5. Adını farklı bir yolla heceleyebilir misin? 8. Ayşe’nin yatma saati 21. USA. Kimse kurallara uymazsa ne olur? 6. C Kurallara Uyulmadığı Zamanlar Olabilir mi? 1.234. Hayvanların yaşamında kurallar yoktur. öğrenciler kendi gerekçelerini ifade etmelidir. Komşumuzun bir erkek bebeği oldu. 7. Looking for Meaning. maddeleri) Lipman and Sharp. Ali şiddetli bir baş ağrısı ile uyandı.30 arasında. Tüm aileler aynı kurallara sahiptir. 4. Ayşe 21. 3. 6. Çocuklar kural icat edebilirler mi? 7. Kahvaltı yapmamıza karşı neden bir kural yok? B Aşağıdaki durumlara katılıyor musun? Katılıyorsan veya katılmıyorsan nedenini söyler misin? 1. Doğum gününde bir dilim yaş pasta yiyebilir mi? 4. SÜREÇ Aşağıda yer alan A ve B alıştırmalarından seçtiğinizle başlayabilirsiniz. : (C alıştırmasının tamamı ve A alıştırmasının 7.00 fakat en sevdiği film filmi saat 19. Bir boyama kitabında çizgileri de boyayabilir misin? 7. Grip olduğumuzda hapşırmamıza karşı bir kural olabilir mi? 8. Nefes almak için bir kurala ihtiyaç duyar mıyız? 9.

B. (2003). (1989). Klopfer (Eds. R.. Englehart. Eğitim Dünyası Yayınları. 44 (1). Okulda Rehberlik Uygulamaları ve Yaratıcı Drama. (1999). İstanbul. David McKay. (1999). Duyuşsal Davranış Eğitimi. A.A. Cognitive domain.. W. D. H. Hayat Yayıncılık. (Çev. C.). K. (2000). Achievement Goals in The Classroom: Students' Learning Strategies and Motivation Processes. D. • Bacanlı. & Krathwohl. baskı). Z. • Bacanlı.). İzmir. • Boydak. Etkili Öğrenme ve Öğretme. (2001). J. M. D. Nobel Yayınları (3. Psychodrama & Sociometry. McGraw-Hill. 48. H. Öğrenme Stilleri. Ankara. (2000). Alexandria. J. Ankara.). W. • Airasian. • Blatner. 80. • Adair. (2000). Journal of Educational Psychology. B. and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. Boston. W. A Taxonomy for Learning. S.. Nobel Yayın Dağıtım. Beyaz Yayınları. Furst. The Classification of Educational Goals: Handbook I. In L. Karar Verme ve Problem Çözme. Nobel Yayın Dağıtım. (2001). Toward The Thinking Curriculum: Current Cognitive Research (1989 Yearbook of the Association for Supervision and Curriculum Development). (2001). Ankara. (1988). VA: Association for Supervision and Curriculum Development. • Berk. M. New York. J.E. Taxonomy of Educational Objectives. Ankara. Does Humor in Course Tests Reduce Anxiety and Improve Performance? College Teaching. Longman. Tarık Atay). • Anderson. (1991). A. • Ames. Teaching. New York. Nurdan Kalaycı. Edt. Resnick & L. D. Journal of Group Psychotheraphy. L. Ü.. (2003). Role Dynamics: A Comprehensive Theory of Psychology. R. 33 – 40. Classroom Assessment: Concepts and Applications (4th ed. Hill. E. • Bentley. & Krathwohl. N. P. R. (Eds.. • Bransford. T.9) Kaynaklar • Açıkgöz. • Bloom. 70 . & Archer. H. (1956). Gelişim ve Öğrenme. & Vye.. Yaratıcılık. • Bozdoğan.. Gazi Kitabevi. 260-267. İstanbul. A perspective on cognitive research and its implications for instruction. J. H. 151-158.

K. J. B. Baskı. Eğitim Psikolojisi: Gelişim-Öğrenme-Öğretme. Pan Yayıncılık. ss25-38.. • Erden. İyi Düşün Doğru Karar Ver. • Dunning. Karip. Y. 3. • De Bono. Cilt:1. Inc. UK. (2001). N. Remzi Kitabevi (3. Z. İnsan ve Davranışı: Psikolojinin Temel Kavramları. (1996). Eğitim Fakültesi Dergisi. Düşünmenin Boyutları. İstanbul. • Çotuksöken.. N. İstanbul.. Saygı ve Sorumluluk Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar. Baskı). Yener Özden). R. N. D. B. (2005). İstanbul. (2002). PegemA Yay. • Costa. (1997). • Cüceloğlu. Ekin Yayınları. Sayı:11. (2005). Ankara. L. Çukurova Üniversitesi. Arkadaş Yayınları. A. Ankara. • Fisher. (2000). Johnson. Kara. • Cevizci. K. (2002). Why People Fail to Recognize Their Own Incompetence. Baskı). İstanbul. Ehrlinger. İstanbul. (Çev: Özgür Yurttutan. 12. A. (Nisan 1995). (1993). (2003). The Mindful School: How to Assess Thoughtful Outcomes. J. Sistem Yay. • Doğanay.• Burke. (20. UK. İstanbul. USA . • Direk. (2001) Developing Minds: A Resource Book for Teaching ThinkingThird Edition. (2006). • Çotuksöken. Felsefi Söylem Nedir? İnkılap Yayınları. (1997). Palatine. & Kruger. 20-25. (1996. (1991). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. • Douglass. Radyoda Felsefe.Teaching Children to Learn (2nd ed). İnkılâp Yayınları. • Direk. İstanbul. E. Illinois: IRI/Skylight Publishing. The American School Board Journal. 83-87.. R. Ankara. Published by Nash Pollock. M. • Cüceloğlu. 117-126. Nelson Thornes. Pgs. R. ASCD. Nelson Thornes. Baskı). Filozof Çocuk. Remzi Kitabevi (4. (1996).. September. Teaching to The Test. Akman. Nobel Yayın Dağıtım. • Bushweller.) (2006). E. Altı Şapkalı Düşünme Tekniği. Teaching Children to Think (2nd ed). • Fisher. UK. A. K. H. (2004). • Fisher.. Current Directions in Psychological Science.) Stories for Thinking. D. Pan Yayıncılık. A. D. • Doğanay. Küçük Prens Üzerine Düşünmek. Ankara. (Edt. 71 . Felsefe Sözlüğü.

Wondering at the World. Düşünme ve Öğrenme Sürecinde Bilişsel Farkındalığın Yeri.. M. USA. İstanbul Üniversitesi Yayınları. • Gürkaynak.. B. • Kazancı. USA. & Rodriguez. Inc. M. (Mayıs. Eğitim Reformu Girişimi. ve Sharp. (1985). Uluslararası Katılımlı 2000’li Yıllarda I. M. M. İstanbul. T. (2003). A. M. Kemalist Devrim ve İdeolojisi. Z.. M. S. O. Sos. Türk Milletinin Manevi Değerleri. İstanbul • Haladyna. Inc. Bil. San Francisco.. • Giritli. A. (1994).. Eğitim Dizisi:39. & Kuschner. Pg. M. Universal Diversified Services. 15. İ. Atatürk Eğit. Milli Eğitim Basımevi. Enst. (1977).. A. Authentic Assessment: A Handbook for Educators from The Assessment Bookshelf Series. Eğitimde Eleştirel Düşünme ve Öğretimi. • Knox. A. • Lipman. Downing. Institute for the Advancement of Philosophy for Children. The Child's Construction of Knowledge. (1980). • Hart. • İpşiroğlu. L. • Gelen. 309-334. Fak. NY: Addison-Wesley Publishing Co.. (1984). ve Diğ. Ankara. Bilişsel Farkındalık Stratejilerinin Türkçe Dersine İlişkin Tutum. Universal Diversified Services. Marmara Üniv.Bass Pub. Inc. ÇÜ. Afa Yayıncılık. Applied Measurement in Education. Okuduğunu Anlama ve Kalıcılığa Etkisi. (1989) Düşünmeyi Öğrenme ve Öğretme. (2002). C. (1980). G. Jossey. Eğitim Programları ve Öğretim. Social Inquiry. (1986). D. Developing Critical Thinking. ve Sharp. Universal Diversified Services. Adana. No:7. Ethical Inquiry.. Gazi Kitabevi. Kazancı Hukuk Yayınları. CA: Wadworth Co. Inc. D. Looking for Meaning. İstanbul. 66. Eleştirel Düşünme.. Universal Diversified Services. M. ve Sharp. Ankara • Lipman. İ. A Review of Multiple-Choice Item-Writing Guidelines for Classroom Assessment.. (1997). (1989). Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul. (1987). İstanbuli. 2002). Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu Bildirisi. M.USA. (2003). • Küçükahmet.• Forman. • Gelen. İ.. A. A. • Lipman. M. • Kurktan. USA. ve Sharp. (2000). İ.. M.. USA • Lipman. 72 . Belmont.

İstanbul. Mathematics. ASCD Pub. Authentic Assessment in Environmental Education. 39-40. Psikolojiye Giriş.. M. • Öncül. T. R. J. N. M. MEB Yayınları. Düşünmeyi Öğrenme. J. and Suhor. İstanbul. • Murphy. Psikoloji Bölümü Yayınları No:1. (2003). and Environmental Education. et al (1996).. Pgs. • Manning. Jones. USA. 10.. C. Cambridge University Press. R. New South Wales: University of New South Wales Pres. L (ed. R. 18-20. Alexandria. & Pietrangelo.. (1997). Boothroyd. Tactics for Thinking. Öğrenme ve Öğretme. S.. Y. A. Authentic Assessment for the Learning Cycle Model in Schafer.).. • McMorris. Presseisen.UK. 73 . Z.. Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü: Sözlük Dizisi. Pegem Yay. B. Cowan. D. • Özden. A. S. D. Ankara. • Marzano.• Lipman. Kendini Keşfet Tanı Geliştir Gerçekleştir. • Nightingale. S. N.. Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi:1220. 269-297. • Marzano. F. USA. B. J. (1994). H. Ankara. Humor in Educational Testing: A Review And Discussion. ve Sharp. R. R. Applied Measurement in Education. Ankara. E. (1996). Payne. Hacettepe Üniv.) (1994). (1988)..T. Self-Talk for Teacher and Students: Metacognitive Strategies for Personal and Classroom Use. P. Pgs. 49. A. Hughes. (1997). D. Y. (Çev. PegemA Yay. C.. USA. D. ASCD Publication. Columbus Ohio: ERIC Clearinghouse for Science. C. (2003). Öğrenme Biçemleri. 27-32. Kensington. Felsefeye Giriş. C.. (1992).. B.. R. C. • Murphy. Arıcı ve ark... and Cantrell. Allyn & Bacon Pub. B. Remzi Kitabevi. Brandt. (2000). • Meyer. • Özden. Yaratıcılığı Geliştirme. (1986). • Mengüşoğlu. Alexandria. Assessing Learning in Universities. • Morgan. Dimension of Thinking: A Framework for Curriculum and Instruction.Thinking in Education. (1993). What's The Difference Between Authentic and Performance Assessment? Educational Leadership. Rankin. (1991). F. M. Unpublished paper presented at the 1993 Conference of the North American Association of Environmental Education. (2002). Arredondo.

yrdsb.L.10. Z. PegemA Yay. (2003). • Wiggins. Wittrock & E.) (1994). PegemA Yay. New York.• Özkalp. (2000). (1999). (2001). Testing and Recent Research in Cognition. (1991).edu.. Yeniden Yapılanan Sınıflar İçin Aktif Öğrenme Yöntemleri.04. A. G.htm (06. 74 . PegemA Yay. • Ünver. K. R. P. Gelişim.04. (2003).mciu. Yaralanılan Web siteleri • http://www.). Eğitim Psikolojisi. (1987). R. Basım). Ankara. (2000). • Stiggins. Yaratıcılığa Yolculuk. Yay. • Senemoğlu. X. Fasikül).nipissingu.mciunix. • Saban.C. R.ca/~aboriginal_res/evaluation/gpactrub. Öğrenme ve Öğretim. Türkçe Sözlük. Empathy and Its Development. E. Atlas Kitabevi (5.. & McTighe. • Selçuk. B. T. (2002). N. Educational Measurement: Issues and Practice. • Şahinel. Davranış Bilimlerine Giriş (II. C. (1994). Gazi Kitabevi (3. 2006). “History of the Concept of Empathy”.parkview. Ankara.ca/education/barbo/misc/ (06. Ankara. M. Baskı). The Design and Development of Performance Assessments. Ankara.on. Türk Dil Kurumu Yayınları. Yansıtıcı Düşünme. Anadolu Üniv. Englewood Cliffs: NJ: PrenticeHall. Cambridge University Press. • Üstündağ. Ankara... Strayer (eds). Eğitim Dizisi–9. & Sudweeks. White. Ankara. Öğrenme Öğretme Süreci. 26-29. E. 6. • http://www. R. Ceceli Yay. (2006). (2005). R. (1987). (Edt. Baker (Eds. J. Examining The Teaching Life. Ankara. Measurement And Assessment in Schools. 33-42. • Wittrock. G. • Yavuz. Basım). (2. Ankara.2007). İstanbul. in N. No: 173. Testing and cognition. Einsenberg & J.saskschools. K.2007). • http://www.pa. • Yavuzer.. Eleştirel Düşünme. S. Longman. Remzi Kitabevi (5. • Wispe L. H. 17 – 37. Yeni Teori ve Yaklaşımlar. Eskişehir. • http://www.ca/Rubrics. Nobel Yayın Dağıtım. J.ps.k12. In M. Türk Dil Kurumu Yayınları. Fan.2007). • Türk Dil Kurumu (2005).us (18. 63.html (06.. Ankara. Basım).04. Eğitim ve Gelişim Özellikleriyle Okul Çağı Çocuğu. • Worthen. Educational Leadership. Yazım Kılavuzu. • Türk Dil Kurumu (2005).

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->