P. 1
Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Kopya

Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Kopya

|Views: 286|Likes:
Yayınlayan: Yasin Unutmaz

More info:

Published by: Yasin Unutmaz on Nov 23, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2014

pdf

text

original

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Araştırma Yönteminin Evreleri

• Bir Araştırmada ne yapılmak istendiği araştırmanın amacıyla belli olur.Ancak yapılmak istenen şeyin nasıl yapılacağı Araştırmanın YÖNTEMİ ortaya koyar. • Bilimsel araştırmalarda Yöntem o işin nasıl yapılacağını ortaya koyar.Amaç ise bu bilimsel araştırmalarda ne yapılmak istendiğini belirtir.

Bir Araştırmanın Yöntemini çeşitli evrelerden oluşmaktadır. Araştırma Yönteminin Evreleri 1. 2. 3. 4. 5. Araştırma Problemini Tanımı Literatür Çalışması Araştırmanın Modeli Araştırmanın Varsayımları Araştırmanın Hipotezleri

Eğer bilgi sınırını çok aşan ve kuram yada yasalara dayandırılmayan sorunlar çözüm yolu bilinmedikçe problem olarak değerlendirilmez. düşünsel süreçler yada deneysel yoldan araştırmayı gerektiren konulara denir. .1.Araştırma Problemini Tanımı Problem nedir? Bilinmeyen.

.Örn: Nehir kenarındaki çakıl taşının geçmişi X gezegeninde hayat olup olmadığı Bunlar mevcut bilgilerle cevaplanamamaktadır. Ancak teknolojik gelişmelerin artması bu soruların problem olarak görülmesini sağlayabilir.

AMAÇ PROBLEM Araştırmanın sonunda nelerin söylenebileceği Söylenecekleri söyleyebilmek için hangi sorulara cevap verilmesi gerektiğini gösterir.• Araştırmanın Amacı ile Problemi arasında anlamlı bir ilişki olmalıdır. .

onların boş bıraktığı alanlar da gösterebilir.En önemlileri bilimsel kavramlar. . kuramlar.Bu kuramların ve araştırmaların başka problemleri çağrıştırabildiği gibi . ve araştırmalardır.• Bilimsel araştırmada probleminin konusunda çeşitli kaynaklar vardır.

• Günlük yaşamdaki sosyal . yada teknolojik sorunlarda problem olarak ele alınabilir. ekonomik. Örn:Artan terör faaliyetlerinin nelerden kaynaklandığı gibi • Ayrıca Araştırmacının öngörüsüne dayanarak bir teori geliştirme yada varsayım ortaya atmaya dönük bir problem tanımlayabilir. Örn:Depremlerin toplumdaki dayanışma üzerine etkileri .

p 24 .1 1 Ripple L. Kararsız bir durumu olması 2.• Bir Araştırmada ele alınan konunun problem olabilmesi için.” Problem İdenfication and Formulation” in Social Work Research 1967. 1. Birden çok çözümün olması gerekir.

2 1. bütün içindeki yerinden alınarak tanıtılır. Her biri genel çizgileri ve birbirleri olan ilişkileri anlatılır. Bu aşamada artık sınırları belli olan problem alanı ayrıntılı olarak tanıtılır. 2 Niyazi Karasar.s61 . Bilimsel Araştırma Yöntemi 1984 .• Bir Araştırma Problemini tanımlamada şu yollar izlenir. Daha sonra araştırılmak istenen problem dilimi . 2. Önce Problemin genel alanı bütünlük içinde ele alınarak dilimlenir. 3.

Araştırılması gereken Problem alanları 1 Genel Problem Alanı 2 Genel Problem Alanı Ele alınacak problem alanı 3 Ele alınacak problem alanı .

Problem araştırmaya yön vermelidir. . Problem anlaşılır olmalıdır. Problem sınanabilir olmalıdır. Problem-Amaç tutarlı olmalıdır.Ek olarak Problem tanımlanmasında şu noktalara da dikkat edilmelidir.

Araştırma Alanı Tarım Kesiminin Etkileri Araştırma Konusu Tarımı Geliştirmeden Hızlı Sanayileşme Sağlanabilir Mi? Orta Öğretimde Anne Ve Baba Çocuğun Başarısında Etkili midir? Araştırma Problemi Tarımsal Gelişme İle Hızlı Sanayileşme Arasında Bir İlişki Var Mı? Orta Öğretimde Anne Babasının Yanında Okuyan Çocukların Başarısı Anne Babasının Yanında Okumayan Çocuklardan Farklı Mıdır? Kentsel Ve Kırsal Ailelerin Birbirinden Ayıran Özellikler Nelerdir Orta Öğretimde Çocuğun Başarısı Kentsel Aile Kentsel Ailenin Ortak Özellikleri Nelerdir? .• Araştırma bir problemin çözümü olduğuna göre araştırma konusu da bir soru cümlesi olarak formüle edilmelidir.

• Literatür çalışmasının yapılması ile iyi bir teorik bilgiye sahip olunur. .2. Literatür Çalışması • Bir Bilimsel Araştırmanın başarısı onun izlediği yönteme bağlıdır.Uygulanan yöntemin başarısı ise konu ile alakalı yapılan literatür çalışmasına bağlıdır.

.• Literatür çalışması . araştırma konusu ile ilgili kaynakların taranması ve okunması demektir. Araştırmacı bu sayede araştırma konusu ile ilgili geniş bir kütüphane çalışması yapmış olur.

Bir Literatür çalışması. Uygulanmış yöntem ve modeller ışında daha uygun bir yöntem ve modelin geliştirilip geliştirilmeyeceği 5. . Hangi analiz tekniklerinin kullanılabileceğini öğretir. Hangi yöntem ve modelin uygun olduğu 4. Farklı araştırmalardaki yöntemlerin ve modellerin karşılaştırmalı avantajları 3. Uygulanmış olan yöntem ve modellerin üstün ve zayıf taraflarını 2. 1.

 Problem alanı iyice öğrenilmiş olur.  Problemin oluşmundaki değişkenler tanımlamış olur. .  Muhtemel sonuçlar hakkında fikir edinilmiş olur.İlk aşamada Literatür çalışması yapıldığıda.

. Değişkenler arasındaki ilişkinin nasıl kurulacağı Hangi tekniklerin neden kullanılması hakkında olmalıdır.Sonraki aşamadaki çalışma.

. Okumak • • • • Göz gezdirerek Öğrenerek Düşünerek Not Tutarak yapılır.• Literatür çalışması konuyla ilgili kaynakları okumakla gerçekleşir.

Deutsch ve Cook). Jahoda.3. Araştırma Modeli • Araştırma modeli araştırma probleminin en güvenilir bilimsel yolla çözülmesidir.Birçok tekniğin bir araya gelmesiyle oluşabilir. • Araştırma modeli tek bir teknik değildir. verilerin toplanması ve çözümlenebilmesi için gerekli koşulların düzenlenmesidir (Selltiz. araştırma amacına uygun ve ekonomik olarak. • Araştırma modeli. .

olgular ve olaylar süreç ve sistemlerle ilgili kavramlar ve bunlar arasındaki ilişkileri betimleme tekniği olarak tanımlanabilir. nesneler.3 3 Kurtuluş.Kemal: Pazarlama Araştırmaları. İstanbul 1996. s.• Model kurma.103-139 .

işgücünün tarımdan kopmasına neden olur. Bağımsız değişken Bağımlı değişken Tarımda mekanizasyon Nüfusun başka alanlara kayması .Örn: • Hipotez: Tarımda mekanizasyon.

Bağımsız değişken Bağımlı değişken Öteki bütün koşullar aynı Mekanizasyonun girdiği tarım alanları Mekanizasyonun girmediği tarım alanları Tarımdan kopan nüfusun % A B .Araştırma modeli şu şekilde olacaktır.

.  Tarama modelleri  Deneme modelleri dir.• Bu koşulların düzenlenmesinde iki temel yaklaşım vardır. Bunlar.

. Bunlar: Ne idi? . Ne ile ilgilidir? . soru cümleleri ile olur. geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Tarama modellerinde amaçların ifade edilişi genellikle. Nedir? . Nelerden oluşmaktadır? gibi sorulardır.Tarama Modeli Tarama modelleri.

alanlardaki “vaka tanıma” ve geriye dönük araştırmalar ile çeşitli alanlardaki tarihsel. var olanı değiştirmeye kalkmadan gözleyebilmektir. suyun. Tıp vb. . • Önemli olan.• Örneğin. iki hidrojenle bir oksijenden oluştuğunun bulunması için yapılan düzenleme de bir tarama çalışmasıdır. kitaplık vb. betimsel. adlarla anılan araştırmaların hepsi temelde birer tarama araştırmasıdır.

• Geçmişteki bir olay. olası nedenlerin birden çok olabileceği ve değişkenleri ayrıca kontrol etme olanağı bulunmadığı için.Tarama modeli ile yapılan bir araştırmanın iki temel sınırlılığı vardır. nesne ya da bireylere ilişkin hangi tür verilerin toplanacağına araştırmacı karar verse ve toplasa bile. Bunlar. bu konuda yalnızca bir ipucu sayılabilir. gerçek neden-sonuç ilişkisi biçiminde yorumlanamaz. nesne ve bireylere ilişkin kayıt ve kanıt bulunmayabilir. hatırlanmamış ya da verilmemiş olabileceğinden veriler yetersiz kalabilir. • Veriler yeterli olsa ya da oluşum halindeki olay. bulunsa bile araştırmacının öngördüğü amaçlarla tutulmamış. veri bulma ve kontrol güçlükleridir. . alınan sonuç.

Deneme Modeli Deneme modelleri. gözlenmek istenen verilerin üretildiği araştırma modelleridir. Bağımsız değişkendeki sistemli değişmelerin bağımlı değişkeni nasıl etkilediği görülmeye çalışılır. neden – sonuç ilişkilerini belirlemeye çalışmak amacı ile doğrudan araştırmacının kontrolü altında. kontrollü koşullarda sistemli değişiklikler yapılması ve sonuçlarının izlenmesi ile olur. . bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni etkilemesi. Deneme.

gözlenmek istenenlerin araştırmacı tarafından üretilmesi söz konusudur. . Deneme modelinde.• Tarama modelleri ile Deneme modeli arasındaki fark Tarama modeline var olan durum gözlenirken.

Problemin analiz yoluyla basit. 1. . Uygun görülen çözüm yolunun sıkı bir mantık süzgecinden geçirilmesi gerekir. Sorunun özeliği ve ilgili bilim dalları ile bağının belirlenmesi 3.Model Kurmada başarılı olabilmek için. Sorunun açıkça tanımlanmış olması 2. Benzer sorunların çözüm yöntemlerinin öğrenilmesi 5. anlaşılır alt problemlere ayrılması 4.

varılan sonuçların genelleme yapmaya elverişli olması demektir. • İç geçerlilik. • Dış geçerlilik. . bir sonucun bilinen değişkenlerden başka değişkenlerden kaynaklanmadığını ifade eder. Örn: Bir araştırma sonucu olarak reklam uygulaması sayesinde satışların arttığı sonucu savunulmuş ise. artışın reklam dışındaki diğer faktörlerin etkisi olmaması durumunda iç geçerlilikten söz edilebilir.• Uygulanan modelin başarısı onun iç ve dış geçerliğinin ve güvenilirliğinin sağlanmasına bağlıdır.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->