P. 1
Regresyon Ve Korelasyon Analizi

Regresyon Ve Korelasyon Analizi

|Views: 46|Likes:
Yayınlayan: bebek_ferman

More info:

Published by: bebek_ferman on Nov 21, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2012

pdf

text

original

Regresyon ve Korelasyon Analizi

Regresyon Analizi Doç. Suat ŞAHİNLER 2 .Dr.

Örnek: Sebep Sonuç Gelir Harcama Yaş Boy Gübre Verim Yem miktarı Süt miktarı Çalışma süresi Alınan not Bu analiz tekniğinde iki (basit regresyon) veya daha fazla değişken (çoklu regresyon) arasındaki ilişki açıklamak için matematiksel bir model kullanılır ve bu model regresyon modeli olarak adlandırılır. Bu kısımda anlaşılması daha kolay olduğu için basit regresyon analizi anlatılmıştır.Dr.Regresyon Analizi Regresyon analizi. Doğada birçok olayda sebep-sonuç ilişkisine rastlamak mümkündür. Doç. Suat ŞAHİNLER 3 . aralarında sebep-sonuç ilişkisi bulunan iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi belirlemek ve bu ilişkiyi kullanark o konu ile ilgili tahminler (estimation) ya da kestirimler (prediction) yapabilmek amacıyla yapılır.

β ise regresyon katsayısı olup. tesadüfi hata terimi olup ortalaması sıfır varyansı σ2 olan normal dağılış gösterdiği varsayılır. X. bağımsız (sebep) değişkeni olup hatasız ölçüldüğü varsayılır. Burada Y. bağımlı (sonuç) değişken olup belli bir hataya sahip olduğu varsayılır.Dr. α. Suat ŞAHİNLER 4 . Bu varsayım parametre tahminleri için değil katsayıların önem kontrolleri için gereklidir. X’in kendi birimi cinsinden 1 birim değişmesine karşılık Y’de kendi birimi cinsinden meydana gelecek değişme miktarını ifade eder. ε. Doç. sabit olup X=0 olduğunda Y’nin aldığı değerdir.Regresyon Analizi Basit regresyon modeli Y=α+βX+ε şeklinde bir bağımlı ve bir de bağımsız değişken içeren bir modeldir.

Dr. Eğer hata teriminin normal dağılım göstermesi şeklinde bir varsayım varsa en büyük olabilirlik.Regresyon Analizi Parametrelerin (Katsayıların) Tahmini Bir regresyon modeli oluşturulurken genelde en-küçük kareler ve en büyük olabilirlik (maximum likelihood) teknikleri olarak bilinen iki yaklaşımdan birisi kullanılır. En-küçük kareler tekniği kullanılarak parametrelerin nasıl tahmin edildiğini örnek bir veri grubu üzerinde kısaca özetleyelim. Suat ŞAHİNLER 5 . hata teriminin dağılışı ile ilgili herhangi bir varsayım söz konusu değilse en-küçük kareler tekniği kullanılarak parametreler tahmin edilir. Boy(cm) (X) 9 15 6 24 32 Çevre(cm) (Y) 5 6 4 12 19 Doç.

Regresyon Analizi Tabloda verilen X ve Y değişkenlerine ait beş gözlem çifti. Bunu sağlayacak teknik ise en-küçük kareler tekniğidir Doç. Suat ŞAHİNLER 6 .Dr. Regresyon doğrusuna ait parametreler öyle tahmin edilmelidir ki. doğru ile gözlem noktaları arasındaki fark (hata) en az olsun. koordinat eksenlerine yerleştirildiğinde elde edilen serpme diyagramının Şekil (a)’daki grafik elde edilir. Uydurulan regresyon doğrusu ile gözlem noktaları arasındaki fark hata (ε) olarak isimlendirilir. Y 20 16 12 8 4 0 0 5 10 15 20 25 30 35 X Y 20 16 12 8 4 0 0 5 10 15 20 25 30 35 X (a) (b) Şekil (a)‘da verilen noktaları temsil eden regresyon doğrusu oluşturulursa Şekil (b) elde edilir.

Burada hata teriminin tüm gözlemler için kareleri alınır ve toplanırsa (Hata Kareler Toplamı (HKT). Suat ŞAHİNLER . HKT’nı en küçük yapabilmek için yukarıdaki ifadenin önce α‘ya göre türevini alıp sıfıra eşitleyerek ∂∑ ε i =1 n 2 i ∂α =0⇒ ∂ ∑ (Y − α − β X i ) 2 i =1 n ∂α =0 n ⇒ nα + β ˆ ˆ ∑X i =1 n i = ∑ Yi i =1 (Normal denklem 1) 7 Doç.Regresyon Analizi Yukarıda verilen basit regresyon modelinden e çekilirse yani.Dr. Y = α + βX i + ε ⇒ ε = Y − α − βX i olur. ∑ε i =1 n 2 i = ∑ (Yi − α − β X i ) 2 i =1 n olur. En-küçük kareler tekniğinde.

ˆ β= ∑X Y i =1 n i =1 n i i − (∑ X i )(∑ Yi ) / n i =1 i =1 2 i n n ∑X − (∑ X i ) 2 / n i =1 n = Sxy Sxx Doç. Normal denklemlerin iki bilinmeyenli denklerin çözümünde kullanılan değişik yöntemlerden birisi kullanılarak çözümü yapıldığında.Dr. Suat ŞAHİNLER 8 .Regresyon Analizi daha sonra da β’ya göre türevini alıp sıfıra eşitleyerek ∂∑ ε i =1 n 2 i ∂β =0⇒ ∂ ∑ (Y − α − βX i ) 2 i =1 n ∂β n n =0 n 2 ˆ ˆ ⇒ α ∑ X i + β ∑ X i = ∑ X i Yi i =1 i =1 i =1 (Normal denklem 2) şeklinde normal denklemler olarak isimlendirilen iki bilinmeyenli iki denklem elde edilir.

en-küçük kareler regresyon doğrusu denklemi ˆ ˆ ˆ Y = α + βX i Doç. Bu eşitlikler ile regresyon doğrusu denkleminde yer alan ve HKT’nı en az yapacak parametreler tahmin edilir.Dr. Suat ŞAHİNLER 9 . Böylece.Regresyon Analizi ve ˆ α= ∑Y i =1 n i n ˆ −β ∑X i =1 n i n ˆ = Y − βX eşitlikleri elde edilir.

Suat ŞAHİNLER 10 .α/2 olup burada.Korelasyon Analizi Regresyon Katsayısının Önem Testi: Hipotezler Ho: β=0 Hı : β≠0 Kullanılacak test istatistiği t= ˆ β −β S βˆ 2 S y. S βˆ = S xx = [ S yy − ( S xy ) 2 / S xx ] /(n − 2) S xx Doç. x ~ t n -2.Dr.

Canonical korelasyon katsayısı. Doç.Korelasyon Analizi Korelasyon Analizi İki değişken arasındaki ilişkinin derecesini ve yönünü belirlemek amacıyla kullanılan istatistik yöntemlerden birisidir. Korelasyon katsayısı -1 ile +1 arasında değişen değerler alır (-1≤ r ≤+1). tam ve kuvvetli bir ilişki varsa 1. Değişik şekillerde hesaplanan ve değişik amaçlar için kullanılan Pearson korelasyon katsayısı. ters yönlü ve tam bir ilişki varsa -1 değerini alır. Suat ŞAHİNLER 11 . Bunlardan Pearson korelasyon katsayısı r ile gösterilir ve n ⎛ n ⎞ X iYi − ⎜ ∑ X i ∑ Yi ⎟ / n ∑ i =1 i =1 ⎝ i =1 ⎠ r= = 2 2 n n n n ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎜ ∑ X 2 − ⎛ ∑ X ⎞ / n ⎟⎜ ∑ Y 2 − ⎛ ∑ Y ⎞ / n ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ i =1 i ⎝ i =1 i ⎠ ⎟⎜ i =1 i ⎝ i =1 i ⎠ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠ n S XY S XX SYY formülü ile hesaplanır.Dr. kısmi korelasyon katsayısı gibi farklı isimler alan korelasyon katsayıları vardır. Katsayı. Değişkenlerin bağımlı veya bağımsız olması dikkate alınmaz. ilişkinin olmadığı durumda 0. .

Dr. Doç. noktaların dağılımına göre korelasyon katsayısının alabileceği değerler Şekilde gösterilmiştir. Suat ŞAHİNLER 12 .Korelasyon Analizi Aralarındaki ilişkinin derecesi araştırılan değişkenlere ait gözlemler serpme diyagramında incelendiğinde.

Fakat az sayıda. örnek gözlem sayısı (n) oldukça önemlidir.Korelasyon Analizi Korelasyon katsayısının yorumunu. 10-15 gözleme dayanan değerlendirmelerde korelasyon katsayısının 0. Suat ŞAHİNLER 13 . çoklu korelasyon analizi yapmak da mümkündür. 0-0.75-1 arasında ise kuvvetli ilişki vardır denilmektedir. 0. tam değerler dışında ara değerler için yapmak oldukça güçtür.74 arasında ise orta derecede. Populasyona göre normal sayılacak kadar bir gözlem sayısı alınarak bakılmış gözlem grupları için genellikle. Basit korelasyon analizinden söz edilebileceği gibi. 0. Doç.71 üstünde olması beklenir.5-0.49 arasında ise korelasyon zayıf.Dr. Ara değerler için katsayı değerlendirirken.25'e kadar düşmüş bir korelasyon katsayısı bile anlamlı sayılabilmektedir. Çok fazla gözleme dayanan değerlendirmelerde 0.

α/2 t= Sr olup burada. 1− r 2 S r= n−2 Doç. Suat ŞAHİNLER 14 .Korelasyon Analizi Korelasyon Katsayısının Önem Testi: Hipotezler Ho: ρ=0 Hı : ρ≠0 Kullanılacak test istatistiği r−ρ ~ t n -2.Dr.

Balığın boyu ile vücut çevresi arasındaki ilişkinin doğrusal bir ilişki olduğunu varsayarak a) Bu ilişkiyi açıklayan regresyon modelini oluşturunuz ve regresyonun önem testini yapınız b) Korelasyon katsayısını hesaplayarak önem testini yapınız. Boy(cm) (X) 9 15 6 24 32 Çevre(cm) (Y) 5 6 4 12 19 XY 45 90 24 288 608 X2 81 225 36 576 1024 Y2 25 36 16 144 361 Doç.Regresyon ve Korelasyon Analizi Örnek: Bir balık türü için balığın boyu(cm) ve vücut çevresine (cm) ait değerler aşağıdaki gibidir. Suat ŞAHİNLER 15 .Dr.

Regresyon ve Korelasyon Analizi Çözüm: (a) Boy(cm) (X) 9 15 6 24 32 86 Çevre(cm) (Y) 5 6 4 12 19 46 n n XY 45 90 24 288 608 1055 X2 81 225 36 576 1024 1942 Y2 25 36 16 144 361 582 ˆ β= ∑X Y i =1 n i =1 n i i − (∑ X i )(∑ Yi ) / n i =1 i =1 2 i ∑X − (∑ X i ) 2 / n i =1 n = 1055 − 86 * 46 / 5 263.57 X i Doç.57 * = −0. ˆ Y = −0.8 = = 0.8 1942 − 86 2 / 5 ˆ ˆ α = Y − βX = 46 86 − 0.604 + 0. Suat ŞAHİNLER 16 . en-küçük kareler regresyon doğrusu.57 462.Dr.604 5 5 Böylece.

0779 462.005=5. Suat ŞAHİNLER 17 .01 t= ˆ β −β S βˆ = 0.57 − 0 = 7.0.01/2=t3.8 − (263.8 ⎛ n ⎞ 2 S yy = ∑ Yi − ⎜ ∑ Yi ⎟ / n = 582 − 46 2 / 5 = 158.841 olduğundan Ho 0.0.0779 RED edilir.31 > t5-2. S βˆ = [ S yy − ( S xy ) 2 / S xx ] /(n − 2) S xx n 2 [158.8) 2 / 462.Regresyon ve Korelasyon Analizi Regresyon Katsayısının Önem Testi: Hipotezler Ho: β=0 Hı : β≠0 α=0.8 i =1 ⎝ i =1 ⎠ Doç.8] /(5 − 2) = = 0.Dr.

Dr.8 S XY = = 0. Suat ŞAHİNLER > t5-2.973 462.8 S XX SYY Balığın boyu ile çevresi arasında % 97.0.Regresyon ve Korelasyon Analizi Çözüm (b): Korelasyon katsayısı.973 r−ρ t= = = = 7. r= 263.841 olduğundan Ho RED edilir. çevresi de artmaktadır.8 *158.973 5−2 Doç.01 0.01/2=t3.005=5. 18 .973 − 0 0. Bir diğer ifade ile balığın boyu arttıkça.3’lük pozitif bir ilişki vardır.299 2 0.1333 Sr 1 − 0.0. Korelasyon Katsayısının Önem Testi: Hipotezler Ho: r=0 Hı : r≠0 α=0.

Dr. Suat ŞAHİNLER 19 . a) Bu ilişkiyi açıklayan regresyon modelini oluşturunuz ve regresyonun önem testini yapınız b) Korelasyon katsayısını hesaplayarak önem testini yapınız.Regresyon ve Korelasyon Analizi Örnek: İneğin günlük yediği yem(kg) ile verdiği süt(kg) arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmak amacıyla yapılan bir denemeden elde edilen veriler aşağıdaki gibir.(kg) 5 7 9 10 8 6 11 Verdiği Süt Miktarı (kg) 12 18 19 22 20 13 25 Doç. Yem Miktarı.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->