P. 1
19 Ulusal Biyoloji Kongre Ozetleri

19 Ulusal Biyoloji Kongre Ozetleri

|Views: 4,258|Likes:
Yayınlayan: montivipera

More info:

Published by: montivipera on Nov 19, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2013

pdf

text

original

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 61080 TRABZON

19.
ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ

23-27

HAZİRAN 2008 TRABZON

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON

2

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON

İÇİNDEKİLER
KURULLAR ........................................................... 005 PROGRAM ............................................................. 009
SÖZLÜ BİLDİRİLER.......................................................... 011 POSTER BİLDİRİLER ....................................................... 031 MİKROBİYOLOJİ ........................................................ 031 BOTANİK ..................................................................... 041 ZOOLOJİ ....................................................................... 061 EĞİTİM VE ÇEVRE ..................................................... 079

BİLDİRİ ÖZETLERİ ............................................. 081
ÇAĞRILI BİLDİRİLER ..................................................... 083 SÖZLÜ BİLDİRİLER ......................................................... 095 MİKROBİYOLOJİ ........................................................ 095 BOTANİK ..................................................................... 131 ZOOLOJİ ....................................................................... 175 EĞİTİM VE ÇEVRE ..................................................... 223 POSTER BİLDİRİLER ....................................................... 233 MİKROBİYOLOJİ ........................................................ 233 BOTANİK ..................................................................... 321 ZOOLOJİ ....................................................................... 479 EĞİTİM VE ÇEVRE ..................................................... 633

İNDEKS ................................................................... 645

3

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON

4

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON

KURULLAR

5

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON

6

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ Kongre Sekreteri Prof. Dr. Sema AYAZ Kongre Düzenleme Kurulu Prof. Dr. Osman BEYAZOĞLU Prof. Dr. Asım KADIOĞLU Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ Prof. Dr Atalay SÖKMEN Prof. Dr. Faik Ahmet AYAZ Prof. Dr. Reşit ÖZKANCA Prof. Dr. Leyla AÇIK Doç. Dr. Mustafa YAMAN Doç. Dr. Bilal KUTRUP Doç. Dr. Kamil COŞKUNÇELEBİ Doç. Dr. Hüseyin İNCEER Yrd. Doç. Dr. Remziye NALÇACIOĞLU Yrd. Doç. Dr. Sabriye ÇANAKÇI Yrd. Doç. Dr. İsmail DEMİR Yrd. Doç. Dr. Ufuk BÜLBÜL Öğr. Gör. Dr. Rabiye TERZİ Arş. Gör. Dr. Kazım SEZEN Arş. Gör. Handan ONAY Arş. Gör. Kadriye İNAN Arş. Gör. Hacer MURATOĞLU Arş. Gör. Dilşat Nigar ÇOLAK Arş. Gör. Nihal KUTLU Arş. Gör. Hülya TORUN Arş. Gör. Emel ÇAKIR Arş. Gör. Mutlu GÜLTEPE

Bilimsel Kurul Prof. Dr. Ahmet ASAN Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN Prof. Dr. Ali DEMİRSOY Prof. Dr. Arif BAYSAL Prof. Dr. Atila Yanıkoğlu Prof. Dr. Avni GÜVEN Prof. Dr. Ayşen (ÖZDEMİR) TÜRK Prof. Dr. Bayram YILDIZ Prof. Dr. Cumhur ÇÖKMÜŞ Prof. Dr. Fahrettin GÜCİN Prof. Dr. Fevzi BARDAKCI Prof. Dr. Fikrettin ŞAHİN Prof. Dr. Hacer ÜNLÜ Prof. Dr. Haluk KEFELİOĞLU Prof. Dr. Hasan ÖZÇELİK Prof. Dr. Hayri DUMAN Prof. Dr. Hüseyin Avni ÖKTEM Prof. Dr. Kuddisi ERTUĞRUL Prof. Dr. Kurtuluş OLGUN Prof. Dr. Leyla AÇIK Prof. Dr. M. Ali AKPINAR Prof. Dr. M.Yakup ARICA Prof. Dr. Mehmet TOPAKTAŞ Prof. Dr. Murat ÖZMEN Prof. Dr. Mustafa IŞILOĞLU Prof. Dr. Mustafa KURU Prof. Dr. Mustafa Sabri Özyurt Prof. Dr. Nazmi Polat Prof. Dr. Nermin GÖZÜKIRMIZI Prof. Dr. Nilüfer CİHANGİR Prof. Dr. Nusret AYYILDIZ Prof. Dr. Özcan SEÇMEN Prof. Dr. Reşit ÖZKANCA Prof. Dr. Salih Levent TURAN Prof. Dr. Serpil UNYAYAR Prof. Dr. Sezai TÜRKEL Prof. Dr. Ş. Fatih Topcuoğlu Prof. Dr. Şemsettin CİVELEK Prof. Dr. Yusuf AYVAZ Prof. Dr. Yılmaz ÇAMLITEPE Prof. Dr. Zeki AYTAÇ Prof. Dr. Zekiye SULUDERE

7

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON

8

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON

PROGRAM

9

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON

10

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON

23 HAZİRAN 2008 (PAZARTESİ)
08:30-00:00 KAYIT GİRİŞ 10:30-11:00 AÇILIŞ SALON HT 11:00-12:30 ÇAĞRILI KONUŞMALAR 1 SALON HT OTURUM BAŞKANI: M. Sabri ÖZYURT
Ç001 11.00 Ç002 11.45 Kök Hücre ve Hücre Tedavilerinde Güncel Gelişmeler Gene Therapy for Neuroblastoma E. Ovalı ATİ Teknoloji, Trabzon, TR Bahri KARAÇAY University of Iowa, Iowa City, Iowa, U.S.A.

12:30-14:00

ÖĞLEN YEMEĞİ (YEMEKHANE)

14:00-15:30 1. OTURUM SALON HT: ZOOLOJİ: TOKSİKOLOJİ OTURUM BAŞKANLARI: Dürdane KOLONKAYA ve Özgür FIRAT
SZ 001 14.00 SZ 002 14.18 SZ 003 14.36 SZ 004 14.54 SZ 005 15.12 Zn, Cd ve Zn+Cd Etkisinde Oreochromis niloticus’un Kan Dokusundaki Metal Düzeylerinin ve Bazı Biyokimyasal Parametrelerdeki Değişimlerin Belirlenmesi Karakaya Baraj Gölünde Olası PAH Kirliliğinin Sazan Balığı (Cyprinus carpio) Safra Örneklerinde Değerlendirilmesi Renal İskemi-Reperfüzyon Hasarına Karşı Askorbik Asitin Etkisi Kafkas Kurbağası (Pelodytes caucasicus) Üzerinde Amonyum Nitrat Gübresinin Akut Etkileri Sıçan Böbreğinde Bisfenol A, Nonilfenol ve Oktilfenolün Neden Olduğu Hasar Üzerine Askorbik Asitin Etkilerinin İncelenmesi Özgür FIRAT, Hikmet Yeter ÇOĞUN, Sabahattin ASLANYAVRUSU, Ferit KARGIN Abbas GÜNGÖRDÜ, Murat ÖZMEN Aslı KORKMAZ, Dürdane KOLANKAYA Handan KARAOĞLU, Bilal KUTRUP, Zeliha ÇOLAK YILMAZ, Emel ÇAKIR, Ufuk BÜLBÜL Aslı KORKMAZ, Müfide AYDOĞAN, Nurhayat BARLAS, Dürdane KOLANKAYA

SALON FK: MİKROBİYOLOJİ: ANTİMİKROBİYAL ve BİYOKİMYA OTURUM BAŞKANLARI: Nihat AKIN ve Hatice KATI
SM 001 Yüksek Teknolojiye Uygun Olarak Hazırlanan ZnO 14.00 - nanokristallerinin Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal/ Antifungal Aktivitelerinin Tayini SM 002 Süt Fabrikası Atık Sularından İzole Edilen 14.18 - Biyosurfektanların Antimikrobiyal ve Antifungal Etkilerinin Araştırılması SM 003 Kanser Kemoterapisinde Kullanılan Bakteriyel 14.36 - Enzimler SM 004 Leuconostoc mesenteroides subsp. cremoris 14.54 - Tarafından Üretilen Bir Bakteriyosinin Büyük Ölçekte ve Hızlı Saflaştırılması SM 005 Antibiyotiklerin Anaerobik Ayrışabilirlikleri 15.12 Aysun ERGENE, Kezban ADA, Emine ÖZTÜRK, Fadime YILMAZ, Emine YALÇIN, Kültiğin ÇAVUŞOĞLU Fadime YILMAZ, E. ÖZTÜRK, F. KUTLUER, A. ERGENE, E. YALÇIN, K. ÇAVUŞOĞLU Hikmet GEÇKİL Halil DÜNDAR Hakan ÇELEBİ, Delya SPONZA

SALON NT 1: BOTANİK: ANATOMİ & MORFOLOJİ OTURUM BAŞKANLARI: Ergin HAMZAOĞLU ve Tuna UYSAL
SB 001 14.00 SB 002 14.18 SB 003 14.36 Bazı Scorzonera L. (Asteraceae) Taksonlarının Yaprak Anatomileri Serdar MAKBUL, Zafer TÜRKMEN, Osman BEYAZOĞLU, Kamil COŞKUNÇELEBİ Aliye ARAS, Mehmet SAKINÇ, Cenk YALTIRAK

Orta-Üst Miyosen Yaşlı Ergene Formasyonu’nda (Trakya-KB Türkiye) Fosil Ağaç Topluluğu: Junglandaceae ve Lauracea Odunları Kazdağı Pseudo-Alpinik Bölgesinde Yetişen Bazı Mine TUNALI, Ersin Soğanlı Bitkilerin Morfolojisi ve Anatomisi Üzerine KARABACAK, İsmet UYSAL İncelemeler

11

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON

SB 004 14.54 SB 005 15.12 -

10 Yaşındaki Doğu Ladini (Picea orientalis (L) Link.) Fidanlarında Populasyonlara Bağlı Varyasyonların Bazı Morfolojik Özelliklere Göre Belirlenmesi Türkiye Doğal Florasında Yetişen Oxytona Seksiyonuna Ait Papaver Türlerinin Morfolojik ve Palinolojik Yönden İncelenmesi

Deniz GÜNEY, İbrahim TURNA, Şemsettin KULAÇ Seval ŞAHİN, İskender PARMAKSIZ

SALON NT 2: BOTANİK: SİSTEMATİK OTURUM BAŞKANLARI: Ahmet AKSOY ve Zafer TÜRKMEN
SB 006 14.00 Türkiye’nin Silene L. (Caryophyllaceae) cinsi Siphonomorpha Othh., Lasiostemones Boiss., Sclerocalycinae Boiss., Chloranthae Roth., Tataricae Chowdh. ve Otites (Adams) Othh. Seksiyonları’nın Revizyonu Huzurlu Yaylası (Gaziantep) Florası Boynuzsu Ot (Anthocerotopsida) ve Ciğerotları (Marchantiopsida) Floralarının Türkiye'deki Son Durumları Cyclotrichium Manden. & Scheng. (Labiatae) Cinsinin Taksonomisi ve Filogenisi Kemal YILDIZ, Ali ÇIRPICI, Mehmet Y.DADANDI

SB 007 14.18 SB 008 14.36 SB 009 14.54 SB 010 15.12 -

Yusuf ZEYNALOV, Fatih YAYLA, Medine Münevver UMA Hatice ÖZENOĞLU KİREMİT Tuncay DİRMENCİ, Görkem DENİZ, Ekrem DÜNDAR, Turan ARABACI

15:30-16:00

ÇAY / KAHVE

16:00-17:30 2. OTURUM SALON HT: ZOOLOJİ: HİSTOLOJİ OTURUM BAŞKANLARI: Muhittin YÜREKLİ ve Nesrin ÖZSOY
SZ 006 16.00 SZ 007 16.18 SZ 008 16.36 SZ 009 16.54 SZ 010 17.12 Sphex flavipennis Fabricus, 1793 (Hymenoptera: Sphecidae)’in Sindirim Kanalının Morfolojisi ve İnce Yapısının Araştırılması İpekböceği Bombyx mori (Lepidoptera: Bombycıdae)’de Juvenil Hormon Analoğu Fenoxycarb’ın Orta Barsak Üzerine Etkisinin Gösterilmesi Kronik Florozisin Erişkin Fare Karaciğeri Üzerine Histopatolojik Etkisi İnci Kefali (Chalcalburnus tarichi, Pallas 1811)’nde Vitellogeninin İmmunohistokimyasal Lokalizasyonu ve Vitellogenin Seviyesinin Belirlenmesi Aktif ve Aktif Olmayan Helix aspersa Müller, 1774 (Gastropoda: Pulmonata)’te Serebral Gangliyon Nörosekresyon Hücreleri Filiz DEMİR, Menderes SUİÇMEZ Gözde SELEK, Osman PARLAK

Evren KOÇ, Yusuf ERSAN, Başaran KARADEMİR Ahmet Regaib OĞUZ, Burak KAPTANER, Güler ÜNAL Nermin BİTER, Gürsel ERGEN

SALON FK: MİKROBİYOLOJİ: ANTİMİKROBİYAL OTURUM BAŞKANLARI: Sanver EKMEKÇİ ve Sevda KIRBAĞ
SM 006 16.00 SM 007 16.18 Türkiye’nin Karstik Mağaralarından Elde Edilen Streptomyces İzolatlarının Antimikrobiyal Aktivitesi Staphylococcus epidermidis Klinik İzolatlarının Biyofilmleri Üzerine Lizostafinin ve Değişik Antibiyotiklerin Etkisinin Araştırılması SM 008 Yeşil ve Siyah Çayın (Camellia sinensis) 16.36 - Antimikrobiyal ve Bazı Antibiyotiklerle Sinerjitik Etkisinin Araştırılması SM 009 Vitex agnus-castus L. (Hayıt) Bitkisinin Sitotoksik, 16.54 - Antiviral, Antibakteriyal ve Antifungal Aktivitelerinin İncelenmesi SM 010 Metschnikowia pulcherrima Türü Mayaların 17.12 - İzolasyonu ve Pulcherrimin’in Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması Semra YÜCEL, Mustafa YAMAÇ, Anıl HAN Burcu ÇERÇİ, İsmail KARABOZ, Ali KOÇYİĞİT, Aslı ÖZKIZILCIK Metin DIĞRAK, Nurcan ERBİL, Zelal AKSOY İsa KARAMAN, Ahlem BEN SASSI, Aouni MAHJOUB Sezai TÜRKEL

12

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON

SALON NT 1: BOTANİK: FİZYOLOJİ ve BİYOKİMYA OTURUM BAŞKANLARI: Güleray AĞAR ve Osman TUGAY
SB 011 16.00 SB 012 16.18 SB 013 16.36 SB 014 16.54 SB 015 17.12 Serbest Oksijen Radikalleri ve Antioksidanlar Hülya DEMİR, Leyla AÇIK Bitkisel Kaynaklı Gıdalara Uygulanan İşlemler Nihat AKIN, Mehtap AKIN Esnasında Antioksidanlarda Oluşan Değişmeler ve Bu İşlemlerin Antioksidanların Fonksiyonel Özelliklerine Etkileri Pamuk Kalluslarında Antioksidant Enzim Aktivitesi Sultan KÖŞKEROĞLU, Yonca Üzerine NaCl’ün Etkisi SURGUN, Atilla Levent TUNA, Betül BÜRÜN, İbrahim YOKAŞ Domates’te (Lycopersicon sp.) Tuz Stresinin Mahmut DOĞAN, Rukiye TIPIRDAMAZ Antioksidant Enzim Aktiviteleri Üzerindeki Etkilerinin in vitro Olarak İncelenmesi Bezelyede (Pisum sativum L.) Antioksidant Enzim Neval ERTÜRK, Barbaros Aktivitesi ve Yaprak Yaşı Arasındaki İlişkilerin ERTÜRK Araştırılması

SALON NT 2: BOTANİK: BİYOÇEŞİTLİLİK OTURUM BAŞKANLARI: Şemsettin CİVELEK ve Serdar MAKBUL
SB 016 16.00 SB 017 16.18 SB 018 16.36 SB 019 16.54 SB 020 17.12 Sempervivum L. Cinsinde Polimorfizm ve Biyoçeşitlilik Ulubey Kanyonları'nın (Uşak) Florası Malatya İli’nin Likenleri Geçmişten Günümüze Türkiye Likenleri Türkiye’de Likenler Üzerinde Gelişen Polycoccum Sauter ex Körber 1865 Cinsi Üzerine Notlar Fergan KARAER, H Güray KUTBAY, Salih TERZİOĞLU, Ferhat CELEP Mehtap ŞAHİN, Memduh SERİN Mehmet CANDAN, Ayşen ÖZDEMİR TÜRK Ayşen ÖZDEMİR TÜRK Mehmet Gökhan HALICI, Ahmet AKSOY

19:00-23:00

KOKTEYL (SAHİL TESİSLERİ)

13

ARSLAN. F.54 Ekzojen Epidermal Büyüme Faktörü (EGF) Uygulanmış Kesi Yaralı Tavşanlarda İyileşme Bölgesine Epitel Hücre Göçü Silymarin’in Sıçanlarda Deneysel Renal İskemi/Reperfüzyon Hasarı Modelinde Koruyucu Etkisi Rhinolophus mehelyi’nin Yardımcı Uçma Kaslarında Morfolojik ve Histokimyasal Araştırmalar The Helminths of Freshwatere Fishes Caught From AL-Tamim Governorate. Taipei 309) Farklı Explant Kaynaklarından Kallus ve Bitki Oluşum Potansiyelinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma Antepfıstığının Mikroçoğaltılmasındaki Yeni Metotlar in vitro Koşullarda Maliyeti Düşürme Amaçlı Farklı Katılaştırıcı ve Karbon Kaynak Kullanarak Muz Çoğaltımı Arpa Kallus Kültürlerinde Genetik ve Epigenetik Varyasyonlar Khalid Mahmood KHAWAR.18 SZ 013 09. A. KHAWAR.Bakterilerin Etkisi SM 012 Abant Gölünün Trofik Yapısı. Özlem MAVİ Tuna UYSAL. ŞAHİN. B.54 . ORHAN. ÖZLÜ. Nursel GÜL Bilge ÖZKAL. A. M. Fonksiyonel 09. İdentifikasyonu ve EPS Üretimi SM 014 Bazı Termofilik Anaerobik Bakteriler ile 09. Adnan AYHANCI. O. Barbara NICOLAUS Ayşe AVCI.12 Isatis cochlearis (Çivit Otu) Bitkisinin Doku Kültürü Yoluyla Adventif Sürgün Rejenerasyonu Çeltikte (Oryza sativa L. HADIMOĞULARI. Galip AKAYDIN. Orhan KURT. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.00 .19. RAHEMO SALON FK: MİKROBİYOLOJİ: EKOLOJİ ve SİSTEMATİK OTURUM BAŞKANLARI: Nevzat ŞAHİN ve İsa KARAMAN SM 011 Mağara Sistemlerinde Kalsit (CaCO3) Oluşumu ve 09. GÜLLÜCE. T. M.00 SB 027 09.54 SB 025 10. F. OTURUM SALON HT: ZOOLOJİ: HİSTOLOJİ ve PATOLOJİ OTURUM BAŞKANLARI: Güler ÜNAL ve Kültiğin ÇAVUŞOĞLU SZ 011 09. ÖZEL. Kuddisi ERTUĞRUL 14 . Iraq Nesrin ÖZSOY.36 SZ 014 09. K. H. KARTAL.18 SB 023 09. Osman KARABACAK.Siklodekstrin Glikoziltransferaz Üretimi SM 015 Piyasada Satılan Lokumların Mikrobiyolojik 10. O. Gökhan BAYRAMOĞLU Suna CEBESOY ZohairI.12 . Ç. Ergin HAMZAOĞLU. ARSLAN Emine AYDIN. Hakan ŞENTÜRK.54 Gökyüzüne En Yakın Bitkiler: Palandöken. Şule COŞKUN. F.18 . Biyoloji Bölümü. Faris KARAHAN Ahmet AKSOY.Kalitesi Özlem BARIŞ. Ç. Veysi OKUMUŞ. Okan KÜLKÖYLÜOĞLU Reyhan Gül GÜVEN. Fatih SEYİS Ahmet ONAY. (Plumbaginaceae) Cinsi Üzerinde Taksonomik Çalışmalar Türkiye Centaurea (Asteraceae) Cinsi Fevzi ÖZGÖKÇE. N. ÖZKAN. Engin TİLKAT.Fitoplankton Türleri. Hilmi ÖZDEN. SÜZERER Fatoş UZUNTAS.00 SB 022 09. Dilvin İPEK SALON NT 1: BOTANİK: BİYOTEKNOLOJİ OTURUM BAŞKANLARI: Mustafa IŞILOĞLU ve Ökkeş ATICI SB 021 09. Kargapazarı ve Dumlu Dağları (Erzurum) Alpin Çiçekleri Endemik Bitki Cenneti Kızıldağı (Çamlık Kasabası. TRABZON 24 HAZİRAN 2008 (SALI) 09:00-10:30 3. Annarita POLI.36 . cv. Nermin GÖZÜKIRMIZI SALON NT 2: BOTANİK: SİSTEMATİK OTURUM BAŞKANLARI: Zeki AYTAÇ ve Olcay DÜŞEN SB 026 09.00 SZ 012 09.36 SB 029 09. Sedat DÖNMEZ Nükhet Nilüfer ZORBA. Derebucak-Konya) Türkiye’de Bulunan Acantholimon Boiss.İzolasyonu. ÖZBEK Abuzer ÇELEKLİ. Murat ÜNAL. V. DİLSİZ. Hakkı DEMİRELMA Musa DOĞAN. Biyovolüm Miktarının Değerlendirilmesi ve Limnoekolojik Özelliklerinin Çok Yönlü İstatistiksel Analizlerle İncelenmesi SM 013 Kös (Bingöl) Sıcak Su Kaplıcasından Bakteri 09. G.18 SB 028 09. ÖZEL Aslıhan TEMEL. G. Kemal GÜVEN.36 SB 024 09.

Biyoloji Bölümü.Transkriptomik Analizi ve Potansiyel Promotor Bölgesinin Belirlenmesi SM 020 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 15. Gürkan ÖZTÜRK Dürdane KOLANKAYA.36 SZ 019 14.00 Ç004 11.İzole Edilen Bir Nükleopolihedrovirüs (NPV)’ünun Türkiye İçin İlk Kaydı SM 017 Entomopatojenik Nematodların (Rhabditida: 14. İsmail DEMİR. TRABZON SB 030 10.Çiftliği’nden Alınan Toprak Örneklerinden İzole Edilen Bacillus İzolatlarında Keratinaz Enziminin Özelliklerinin Araştırılması Mustafa YAMAN Hüseyin YILMAZ.19.00 . Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.12 - Türkiye Centaurea L. Ayşe TOPUZ Ahmet Ata ÖZÇİMEN. Kuddisi ERTUĞRUL.45 Çevre Sorunları ve İnsan Hakları Biyoloji Bölümlerimizde SCI Kapsamlı Dergilerde Yapılan Yayınlara Genel Bir Bakış Leyla AÇIK Murat ÖZMEN 12:30-14:00 ÖĞLEN YEMEĞİ (YEMEKHANE) 14:00-15:30 4.Steinernematidae.36 . Remziye NALÇACIOĞLU. Cansın GÜNGÖRMÜŞ Seyhan ALTUN. Lymantriidae)’den 14.00 SZ 017 14.00 Ç006 11.00 Ç008 11. Cinsi (Asteraceae) Acrolophus (CASS.) DC. Newcastle upon Tyne. Şenay YILDIRIM. Tuna UYSAL 10:30-11:00 ÇAY / KAHVE 11:00-12:30 ÇAĞRILI KONUŞMALAR 2 SALON HT OTURUM BAŞKANI: Prof.anatoliense'nin (Rhabditida:Steinernematidae) Biyo-Ekolojik Özellikleri SM 019 Chilo iridescent virus’e ait Ekzonükleaz Geninin 14. Ülkemizdeki Son Gelişmeler Genom Sonrası Çağda Bitki Biyolojisinde Gelişmeler Tuna EKİM İsmail TÜRKAN SALON NT1 OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. KÜLTÜRÜ ve İMMÜNOLOJİ OTURUM BAŞKANLARI: Handan UYSAL ve Sibel HAYRETDAĞ SZ 016 14. Fikrettin ŞAHİN Ç003 11.45 Mechanism of Maturation-Dependent Alcohol Resistance Actinobacterial Diversity and Drug Discovery: Will A Renaissance Follow the Decline and Fall? Bahri KARAÇAY Michael GOODFELLOW University of Newcastle. Zihni DEMİRBAĞ Didem ŞİMŞEK GÜNGÖR Yeşim AKTÜRK.18 . Zihni DEMİRBAĞ Gülsüm UÇAR. (Lepidoptera.12 . Dr. Mualla ÇETİN SALON FK: MİKROBİYOLOJİ: BİYOLOJİK MÜCADELE OTURUM BAŞKANLARI: Reşit ÖZKANCA ve Ömer ERTÜRK SM 016 Leucoma salicis L. UK SALON FK OTURUM BAŞKANI: Prof. Maurice MOENS. OTURUM SALON HT: ZOOLOJİ: H. Nermin GÖZÜKIRMIZI Ç005 11.45 Arazi Botaniğinde. Ali DEMİRSOY Ç007 11. İkbal Agah İNCE. Nurettin CENGİZ. Özlem KIRAN 15 . Handan KAYA.18 SZ 018 14. Seksiyonu Taksonları Üzerine Taksonomik Bir Araştırma Osman TUGAY.54 .12 Sinir Rejenerasyonunda Şartlandırma Hasarı Etkisi ve Mekanizmasının Araştırılmasında Kullanılan Metotlar Kök Hücre Nedir? Kaynakları ve Kullanım Alanları Balb/C Farede Görülen Yeni Bir Spontan Tümörün in vivo ve in vitro Karakterizasyonu Akut Myelositik Lösemi (HL-60) Hücrelerinde Metilprednizolonun İleri Saatlerde Terminal Farklılaşma Üzerindeki Etkisinin Araştırılması Elif KAVAL OĞUZ. Heterorhabditidae) Doğu Karadeniz Bölgesindeki Yayılışı SM 018 Potansiyel Biyolojik Kontrol Ajanı Steinernema 14.54 SZ 020 15. Dr.

Halil DEMİR. Sait İZGİ.18 SB 038 14. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Mustafa YAMAÇ. Esra İLHAN SUNGUR.12 Bahçesaray (Van) ve Çevresi Florası Hakkari Doğası ve Florasına Giriş Tulipa L.36 SZ 024 16. B. Yasemin EKMEKÇİ Ayten EROĞLU. Medine Münevver UMA. Mehmet Emre EREZ.00 SZ 022 16. KANDEMİR.Edilen Aktinomiset İzolatlarının Ağır Metal Toleransı ve Biyosorpsiyon İlişkisi SM 023 Soğutma Kulesi Su Sisteminde Galvanizli Çelik 16. A.18 . TRABZON SALON NT 1: BOTANİK: FİZYOLOJİ OTURUM BAŞKANLARI: Gülcan ŞENEL ve Nuran DURMUŞ SB 031 14. Faruk OĞUZ Nuran ÇİÇEK.Etkinliğinin Biyogaz Verimi Açısından Karşılaştırılması SM 025 Biyogaz Verimi Üzerine Etkili Bor Bileşikleri ile 17.Sacın Mikrobiyal Korozyonu SM 024 Biyogaz Üretiminde Çeşitli Bor Bileşiklerinin 16. İsmail ÇELİK. M. Taksonomik Problemleri ve Çözüm Önerileri Çengelli Dağı (Sivas) Florası Gaziantep İli Endemik ve Nadir Bitkileri Mehmet FIRAT Mehmet FIRAT İsmail EKER. Tekin BABAÇ. 16 .36 SB 039 14. Mehmet TOPAKTAŞ Burcu KOÇAK MEMMİ İ.12 Acetamiprid ve Alpha-Cypermethrin Pestisidlerinin Karışım Halinde Kullanıldıkları Zaman İnsan Periferal Lenfositlerindeki in vitro Genotoksik Etkileri Bazı Drosophila melanogaster Doğal Populasyonlarında Malathion Direncinin Araştırılması İran Küçük Balarısı (Apis florea Fabricius) Populasyonlarında Geometrik Morfometrik Analiz Spinal Kord İskemi Oluşturulan Sıçanlarda Kaspaz3 Aktivitesi ve Melatoninin Koruyucu Etkisinin Araştırılması Ayşe YAVUZ KOCAMAN. Nagehan TEKNECİ Bihter MİNNOŞ. Nihal DOĞRUÖZ. Biyoloji Bölümü. Fatih YAYLA.12 . Halil DEMİR. Sinasi ASLANLI.36 SB 034 14.18 SZ 023 16. Ömer ŞAHİN Faruk SÜZERGÖZ.Bileşiklerdeki Bor Dışındaki Kimyasal Bileşenlerin Biyogaz Verimi Üzerindeki Etkinliğinin Karşılaştırılması Esra İLHAN SUNGUR Ayşe Betül KARADUMAN. Nurhan CANSEVER Faruk SÜZERGÖZ. ÖZKAN Songül AYDEMİR. Murat ERMAN. ÖZDEN. Demet DOĞAN.36 . İsmet BERBER. Peyami BATTAL. (Liliaceae) Cinsinin Coğrafik Dağılımı. Banu EFEOĞLU SALON NT 2: BOTANİK: SİSTEMATİK OTURUM BAŞKANLARI: Kuddisi EĞRTUĞRUL ve Mustfa KARGIOĞLU SB 036 14.12 İki Nohut Hattının Fotosentetik Aktivitelerinin Uyum ve Üşüme Sıcaklıklarında Klorofil Fluoresansı İle Karşılaştırılması Emet Borik Asit Fabrikası Atıklarının Arpa ve Buğdayda Vejetatif Büyüme Üzerine Etkileri Kuraklık Stresi Altında Yetiştirilen Bazı Mercimek (Lens culinaris Medik.54 . Hasan YELKEN 15:30-16:00 ÇAY / KAHVE 16:00-17:30 5. Nihat DİLSİZ. M. Hüsnü ÇAKIRLAR Yasemin EKMEKÇİ.00 SB 037 14. KOYUNCU Erol DÖNMEZ Yusuf ZEYNALOV.54 SZ 025 17. M. Süleyman TOPAL Musa TÜRKER. Ayşe ŞAHABOĞLU SALON FK: MİKROBİYOLOJİ: ÇEVRE ve FERMENTASYON OTURUM BAŞKANLARI: Nilüfer CİHANGİR ve Mustafa YAMAÇ SM 021 Mikrobiyal Korozyon 16. OTURUM SALON HT: ZOOLOJİ: GENETİK OTURUM BAŞKANLARI: Ali ATEŞ ve Ekrem DÜNDAR SZ 021 16.19. MORADI. Mustafa ÖZDEMİR.) Çeşitlerinde Morfolojik ve Moleküler Düzeydeki Değişikliklerin Belirlenmesi Polifazik Klorofil a Fluoresansı ile Arpa Bitkisinde UV-B Işıma Etkisinin Değerlendirilmesi Mısır Çeşitlerinin Fotokimyasal Etkinliklerine Göre Kuraklığa Toleranslarının Belirlenmesinde Kautsky Etkisi Yaklaşımı Özlem TURAN.00 SB 032 14. Ayşın ÇOTUK. M.00 SM 022 Metal Pollusyonlu Toprak Örneklerinden Elde 16.54 SB 035 15.54 SB 040 15. G. Nuran ÇİÇEK.18 SB 033 14.

Süleyman CENKÇİ. Mustafa KARGIOĞLU Meliha GEMİCİ. Said Al-Tai. (Cynareae. TRABZON SALON NT 1: BOTANİK: FİZYOLOJİ OTURUM BAŞKANLARI: Avni GÜVEN ve Peyami BATTAL SB 041 16. Biyoloji Bölümü. ( vd1-8 ) ve Cicer arietinum L. Nihal KUTLU. Hatice DEMİRAY. ORHAN A. Vatan TAŞKIN. ATALAY. Hatice NAR Mustafa YILDIZ. Ersin DOĞAÇ.36 SB 049 16. Wasan S.12 Akdeniz ve Ege Bölgesinde Yetişen Endemik Salvia L. BATIRAY Zeki AYTAÇ. Köksal (Triticum aestivum L) Esteraz Enzim Aktivitesi ve KÜÇÜKAKYÜZ. lilacinum (Plumbaginaceae). Tohum Çimlenmesi Üzerine Tuzluluk. KARTAL. Zekiye SULUDERE 19:00-22:00 GRUP YEMEĞİ 1 – MİKROBİYOLOJİ: AKÇAABAT 17 . T. M. sunflower and its affects on germination and growth Hassan Bor ve Alüminyum Stresi Altındaki Buğdaylarda Eaylettin ÖZTÜRK. Çağlar ÖZALKAN. Rabiye TERZİ. Limonium iconicum ve L. S.12 Kuraklık Stresi Sırasındaki Yaprak Kıvrılması İle Stoma Davranışlarının Değerlendirilmesi Türkiye Endemiği İki Halofit Türün.00 SB 047 16. (vd2-13 ) Nohut Hatlarında Bor ve Kalsiyum Karbonatın Etkileri Üzerine bir Çalışma Asım KADIOĞLU.54 SB 050 17. Musa DOĞAN Evren CABİ.18 SB 043 16. Bant Desenlerindeki Değişimler Belgin GÖÇMEN SALON NT 2: BOTANİK: SİSTEMATİK OTURUM BAŞKANLARI: Ayşen TÜRK ve Turan ÖZDEMİR SB 046 16. Y. BAĞCI. Yusuf ALTINOĞLU Contamination of wheat seeds with dry powder of Salah M. Sıcaklık ve Işığın Etkileri Cicer arietinum L.36 SB 044 16. Musa DOĞAN Bayram YILDIZ.Asteraceae) Cinsinin Coğrafik Dağılımı ve Türkiye’deki Durumu Türkiye’de Kültüre Alınan Bazı Salvia Türlerinin Önemi ve Özellikleri Türkiye’de Dağılış Gösteren Astragalus L. Neslihan SARUHAN. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Aykut SAĞLAM. cinsine ait Dasyphyllium Bunge Seksiyonu Üyelerinin Elektron Mikroskobu ile Yaprak Tüylerinin İncelenmesi Ferhat CELEP. Turan ARABACI. Tuncay DİRMENCİ Yüksel KAN. (Poaceae) Taksonlarının Cins içi Sınıflandırılması Cirsium Mill. Bekir ÇÖL.19. (Adaçayı) Türlerinin Korolojik Özellikleri Türkiye’de Bulunan Aegilops L. İ.18 SB 048 16.54 SB 045 17. Fatma Nil AZERİ .00 SB 042 16.

ARSLAN Meltem AYDIN.18 Türkiye’deki Limonium miller (Plumbaginaceae) Cinsi İle İlgili Revizyon Çalışmaları Bergama-Kozak (İzmir) Yaylasındaki Pinus pinea L.12 - SALON NT 2: BOTANİK: SİSTEMATİK OTURUM BAŞKANLARI: Özcan SEÇMEN ve Yavuz BAĞCI SB 056 09.coli’de Ekspresyonu ve Phe91Asn Yönlendirilmiş Mutageneziyle Elde Edilen Mutant Enzimin İnhibitörlere Karşı İlgisinin Araştırılması İnsan X Kromozomundan (Xq21) Y’ye Transfer Edilebilen ve mRNA’sı Olmayan Bir Bölgenin Yaygın Kanser Tipleriyle Korelasyonunun Tespiti Bitkisel ve Hayvansal Kökenli Histamin Zehirlenmesi ve Histamin Analiz Metodlarının Karşılaştırılması Serpil UĞRAŞ. İsmet BERBER. IŞIK.sp. Murat ERMAN. Sümeyye AYDOĞAN TÜRKOĞLU.coli’de Eskpresyonu İnsan Karbonik Anhidraz I (HCA I) Geninin Klonlanması. Hatice YILDIRIM Sümeyye AYDOĞAN TÜRKOĞLU. M AYDIN. ARSLAN.) Parl. Yasemin EKMEKÇİ Çeşitlerinin Fotokimyasal ve Antioksidan Aktiviteleri Üzerine Etkisi Farklı Tuz Konsantrasyonlarına Maruz Bırakılan Mehmet Emre EREZ.54 SZ 029 10. O.) Çeşitlerinde Prolin. Mehmet Emre EREZ. KÖÇKAR.18 SZ 028 09. Gönül DÖNMEZ Sevgi ERTUĞRUL.36 SZ 029 09. Sezai TÜRKEL Nilgün TEKİN. F. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Musa TÜRKER. Faruk OĞUZ Soğuğa Hassas Arpanın Soğuğa Tolerans Cevabında Ökkeş ATICI. Salih Salisilik Asit Uygulamalarının Rolü MUTLU. O.. ve Atriplex olivieri Moq.00 SB 057 09. Y. Biyoloji Bölümü.) Meydana Gelen Fizyolojik Parametrelerin Araştırılması SB 052 09. Ormanlarının Floristik Özellikleri Galip AKAYDIN. İsmail ÇELİK. Zafer TEL 18 . E. İclal DURDU Puccinellia distans ( Jacq. Ömer KARADAĞOĞLU. C/EBPd Geninin Transkripsiyonel Regülasyonu Üzerine Etkilerinin Araştırılması HCAII Geninde Lösin204/Serin Yönlendirilmiş Mutagenezi ve E. durum’un Termal Mustafa YILDIZ.'lerin Alkalen Proteaz Üretim Kapasiteleri ve Enzimlerin Kısmen Karakterizasyonu SM 028 Synechocystis sp. Hakan TERZİ Toleranslı ve Termal Duyarlı Çeşitlerinin Yapraklarında Sıcaklık Şoku Proteinleri Kuraklıkla İndüklenen Oksidatif Stresin Nohut Tuğçe KALEFETOĞLU.12 . TRABZON 25 HAZİRAN 2008 (ÇARŞAMBA) 09:00-10:30 6. Sevilay AZPARLAK Sevim KÖSE SALON FK: MİKROBİYOLOJİ: BİYOTEKNOLOJİ OTURUM BAŞKANLARI: Belma ASLIM ve Halil BIYIK Farklı Pichia Türlerinde Hücre Dışına Salgılanan αamilaz Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi Türkiye Kaynaklı Bacillus spp. Suşunun Cr(VI) ve Cd(II) 09. KÖÇKAR. SİNAN. Gönül DÖNMEZ SALON NT 1: BOTANİK: FİZYOLOJİ OTURUM BAŞKANLARI: Rukiye TIPIRDAMAZ ve Yasemin EKMEKÇİ SB 051 09.18 Tülay TURGUT GENÇ.12 TGF-β Sitokininin. TURAN Ekrem DÜNDAR. S.Renk Kirliliğinin Giderilmesinde Kullanımı SM 026 09. Belma ASLIM.00 SM 027 09.54 . OTURUM SALON HT: ZOOLOJİ: GEN EKSPRESYONU OTURUM BAŞKANLARI: Fevzi BARDAKÇI ve Reyhan ÇOLAK SZ 026 09. Ekzopolisakkarit Üretimine Etkisi SM 030 Tekstil Atıksularından İzole Edilen Bakterilerin 10.00 SZ 027 09.00 Kuraklık Stresi Altında Yetiştirilen Bazı Mercimek (Lens culinaris Medik.Biyoakümülasyonu ve Biyoakümülasyonda Görev Alan Ekzopolisakkaritlerin İncelenmesi SM 029 Organik ve İnorganik Kirleticilerin Ochrobactrum 09. Peyami Bazı Halofit Bitkilerde (Salicornia europaea L.18 SB 053 09. Barbaros NALBANTOĞLU Triticum aestivum ve T. S.19.36 .54 SB 055 09.36 SB 054 09. Cumhur ÇÖKMÜŞ Şahlan ÖZTÜRK. Osmotik Potansiyel ve Şeker Düzeylerindeki Değişikliklerin Belirlenmesi Peyami BATTAL. Nurten ÇANAKÇI. Arzu ÇÖLERİ. F. Esen TAŞGIN. Musa DOĞAN Ömer VAROL. BATTAL. Feray KÖÇKAR. Zekiye SULUDERE Nur KOÇBERBER KILIÇ. A.

DÜŞÜNCELİ. Dr. Z. USA 12:30-14:00 14:00-15:30 ÖĞLEN YEMEĞİ (YEMEKHANE) 7. Seksiyonunun Revizyonu Güray UYAR. Ekrem GÜREL Erdoğan Eşref HAKKI Özge KARAKAŞ.18 SB 063 14. A. ÇAKMAK. Laury CHAERLE. subsp.12 - Bitkilerde Bor Taşıyıcısı Genlerin Borun Noksanlık ve Toksite Koşullarında İşlevleri Buğday (Triticum aestivum L. S.’nin in vitro Rejenerasyonu Ahmet YILDIRIM. M. Davis. İsmail EKER. 1971)]‘ya Dahil Edilmiş Olan Bazı Populasyon Örneklerinin Ayrı ve Yeni Bir Takson Olarak Sınıflandırılması ve Nedenleri Türkiye’de Yayılış Gösteren Asperula L. Kemal YILDIZ 10:30-11:00 ÇAY / KAHVE 11:00-12:30 ÇAĞRILI KONUŞMALAR 3 SALON HT OTURUM BAŞKANI: Prof.)’da Sarı Pas Hastalığına Dayanıklılığın EST (“Expressed Sequence Tag”) Veritabanları Kullanılarak Araştırılması 19 . BOLAT. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. muscosa [( Korsh. S. F.54 SB 060 09. F. A. ÖZDEMİR. Muhammet ÖREN Avni ÖZTÜRK Ersin MİNARECİ. ŞENTÜRK AKFIRAT. CA. Buhara YÜCESAN. Arif BAYSAL Ç011 11. Zekiye SULUDERE Ç013 11.19. Özlem ATEŞ SÖNMEZOĞLU. KAT. AKAN. Dr. Arzu UÇAR TÜRKER.36 Mikrosatelit DNA Belirleyicilerinin Tahıllarda Türler Arası Kullanım Olanakları Bitki Araştırmalarında Termal ve Klorofil Flüoresans Görüntüleme Tekniklerinin Kullanımı Türkiye’nin Endemik Tıbbi Bitkilerinden Digitalis davisiana L.45 Glikobiyoloji Molecular Breeding in Tomatoes: Traditional vs Marker-assisted Breeding Sabire KARAÇALI H. S. ÇETİN. ) A. (Rubiaceae) Cinsi Thlipthisa (Griseb. POSTER SALONU) SALON HT: BOTANİK: BİYOTEKNOLOJİ OTURUM BAŞKANLARI: Ahmet ONAY ve Ali ÇELİK SB 061 14. CA.00 Ç010 11.Jelen. Dr. OTURUM POSTERLER MİKROBİYOLOJİ (3.54 SB 065 15. San Francisco. HASANÇEBİ. Y. BELEN. AYDIN. ERTUĞRUL.00 Ç014 11.) Ehrend. F. YUMURTACI.45 Biyologların Güncel Sorunları Biyoekonomi’de Biyorafinerilerin Yeri ve Önemi Alev HALİKİ-UZTAN Nazif KOLANKAYA SALON NT1 OTURUM BAŞKANI: Prof. Nejdet KANDEMİR. E. TRABZON SB 058 09. L. Biyoloji Bölümü. ALBUSTAN. Tuğba ESERKAYA. Ö. YORGANCILAR.12 - Türkiye ve Güney Batı Asya Karayosunları Florası İçin Üç Yeni Karayosunu Kaydı Veronica beccabunga L. Prof. Nazmi POLAT Ç009 11. K. ALTINKUT UNCUOĞLU SB 064 14.45 Motor Proteinler ve Hücre İçi Taşımacılık Ord. Bolkan Campbell’s Agriculture Research Center.00 SB 062 14. Dr. Münevver SÖKMEN. N. Atalay SÖKMEN. Dominique Van Der STRAETEN Tuğba AYDIN.00 Ç012 11.36 SB 059 09. Rahime GÜNDÜZ Aykut SAĞLAM. MERT.. Curt KOSSWIG (Rüyalarını Türkçe Gören Bir Alman Biyolog) Ahmet YILDIZ University of California. 94158 USA Mustafa KURU SALON FK OTURUM BAŞKANI: Prof.

Nagihan ŞAHİN.19.54 SÇ 005 15. OTURUM SALON HT: BOTANİK: BİYOTEKNOLOJİ ve EMBRYOLOJİ OTURUM BAŞKANLARI: Hayri DUMAN ve Hüseyin DURAL SB 066 16.12 - EĞİTİM. (Fabaceae) Cinsi Taksonlarının Karyolojik Yönden İncelenmesi Selim İŞLEKDEMİR.36 SZ 039 14.18 SZ 038 14. Gökhan YÜRÜMEZ Ali ALAŞ.. Ahmet AKSOY Sultan ÇOLAK. Bilal KUTRUP. İlhami BAYRAK. M. 1898) (Rodentia: Spalacidae) Türünün Kromozomal Formları Balık Biti. 1936 İçin Yeni Lokaliteler İle Bazı Morfolojik ve Ekolojik Notlar (Hymenoptera: Formicidae) Türkiye’deki Bufo bufo ve Kafkaslardaki Bufo verrucosissimus Türlerinin 12S rRNA Geni Bakımından İncelenmesi Irano-Anatolian Lycaenid’lerinin Faunistik ve Zoocoğrafik Analizi Yüksel COŞKUN.36 SÇ 004 14. Baştürk KAYA.’de Embriyolojik ve Sitokimyasal Çalışmalar Ornithogalum sigmoideum Freyn&Sınt’da Stilus Kanal Hücrelerinin İnce Yapısı Türkiye Genista L. Nicolai POYARKOV.1758 (Crustacea. ÇOTUK. Y. Ahmet ÖKTENER Kadri KIRAN. Ali DEMİRSOY Adile AKPINAR.18 SZ 033 14.54 SZ 040 15. Serkan GÜL. Branchiura)’un Türkiye’deki Konakları Türkiye Ordu Karıncası Aenictus rhodiensis Menozzi.36 SZ 034 14. Selda KILIÇ Önder KILIÇ. BELİVERMİŞ.12 Doğu Anadolu Van Gölü Havzasındaki Nannospalax nehringi (Satunin.18 SB 068 16.12 Manyetik Alanın Hypericum perforatum L. Evrim ARICI. Meral ÜNAL Işıl İSMAİLOĞLU.36 SB 069 16. C. TRABZON SALON FK SÇ 001 14. Nil BAĞRIAÇIK Hakan KURT. Celal KARAMAN Nurhayat ÖZDEMİR. Serdar TEZCAN Selgün GÜNSEL.00 SB 067 16.54 SZ 035 15. Sinan ANLAŞ. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Stefano DOGLIO Muhabbet KEMAL. Ali KIRPIK. Yeşim YENER Hatice KARAER. M. Fergan KARAER.00 SÇ 002 14. EKOLOJİ & ÇEVRE Sema ÖZKADİF.12 Ankara İli Crabronidae (Insecta:Hymenoptera) Familyası Üzerine Faunistik Araştırmalar ve Ekolojik Gözlemler Kuzeybatı Anadolu'nun Malakolojik Çeşitliliği Kemaliye (Erzincan) ve Çevresi Odonata Faunasının Tespiti ve Bölgedeki Çevre Bozulmasının Odonata Türleri Üzerine Etkileri Dağmarmara (Manisa. Alaettin KAYA. Biyoloji Bölümü.18 SÇ 003 14. DALYAN OTURUM BAŞKANLARI: Şükran DERE ve Kenan YAZICI Biyoloji Öğretmen Adaylarının Genel Biyoloji Laboratuvar Dersinde Kazandıkları Preparat Hazırlama ve Mikroskobu Kullanma Yeteneklerinin Araştırılması Amasya ve Kayseri İllerinde Biyoloji Öğretmenlerine Düzenlenen Çalıştayların Değerlendirilmesi İlköğretim Fen Bilgisi Derslerinde Biyoloji Konularının Öğretiminde Kullanılan Yöntemler ve Bu Yöntemlerin Uygulanabilirliği Biyoloji Öğretmen Adaylarının Biyolojik Okuryazarlığı İstanbul Toprağında 137Cs’nin Dikey Dağılımının Belirlenmesi SALON NT 1: ZOOLOJİ: BİYOÇEŞİTLİLİK OTURUM BAŞKANLARI: Orhan ERMAN ve Yakup KASKA SZ 031 14. Nihat AKTAÇ. İsmail VAROL. Selma SEVEN ÇALIŞKAN 15:30-16:00 ÇAY / KAHVE 16:00-17:30 8.Turgutlu) Yöresi Örümcek (Arachnida:Araneae) Faunasının Çukur Tuzaklarla Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Kızılırmak Nehri Delice Irmağı ve Bazı Kollarında Bulunan Zooplanktonik Organizmaların İncelenmesi Yaşar GÜLMEZ Ümit KEBAPÇI Yusuf DURMUŞ. Mahmut Osman USLU Zeynep Mine COŞKUN.00 SZ 032 14.00 SZ 037 14.54 SB 070 17. Ali ATEŞ. M. Meral ÜNAL Esra MARTİN 20 . Nuray AKBULUT SALON NT 2: ZOOLOJİ: SİSTEMATİK OTURUM BAŞKANLARI: Nusret AYYILDIZ ve Nurhayat YILMAZ SZ 036 14. Argulus foliaceus Lin. Erkan KALIPCI. Sevil YALÇIN Ş. Bitkisi Üzerine Etkisi Kiraz Anacı Cold (Prunus avium X Prunus psudocerasus)’un in vitro Koşullarında Tuza Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi Scilla autumnalis L.

54 SZ 045 17. Nurhayat DALKIRAN. Ali DEMİRSOY Ahmet KILIÇ 19:00-22:00 GRUP YEMEĞİ 2 . Mahmut AYDOĞDU SALON NT 1: ZOOLOJİ: BİYOCOĞRAFYA ve BİYOÇEŞİTLİLİK OTURUM BAŞKANLARI: Levent TURAN ve Emel USLU SZ 041 16.12 Kemaliye Orthoptera Faunasının Zoocoğrafik Olarak Değerlendirilmesi Karadeniz Bölgesi’nde Dağılım Gösteren Gomphocerinae (Orthoptera: Acrididae) Taksonlarına Ait Faunistik Bazı Değerlendirmeler Türkiye Malakocoğrafyası: Güncel Bulgulara Göre Türkiye'nin Malakocoğrafik Değerlendirmesi Kemaliye (Erzincan) Sucul Coleoptera Faunasının Zoocoğrafik Analizi Diyarbakır (Bismil) Leylek Populasyon Dinamiği (2005-2007 Yılları) Ali DEMİRSOY.36 SÇ 009 16. Yusuf DURMUŞ Abbas MOL.00 SÇ 007 16.18 SÇ 008 16.18 SZ 043 16. Battal ÇIPLAK. H.54 SÇ 010 17. Didem KARACAOĞLU. Biyoloji Bölümü. Ünal ZEYBEKOĞLU. Engin ŞENTÜRK Nurhayat DALKIRAN. Şükran DERE. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Mehmet Nezif MIRDESLİOĞLU. Güray KUTBAY Ümit KEBAPÇI Mustafa C. Ömer Sait KILIÇ. Şükran DERE. TRABZON SALON FK SÇ 006 16. Hasan SEVGİLİ. Engin ŞENTÜRK Hasan AKAN. Rahmi Güneş OKSAY OTURUM BAŞKANLARI: Yavuz ÇOTUK ve Nurhayat DALKIRAN Dünya’da ve Türkiye’de ÇED Uygulamaları ve Biyoçeşitliliğin Korunması Ümraniye'de Çevre Eğitim Projesi Emet Çayı’nın Kirlilik Düzeyinin Epipelik Diyatomelere Dayandırılarak Saptanması Orhaneli Çayı’nın Kirlilik Düzeyinin Epilitik Diyatomelere Dayandırılarak Saptanması Okul Dışı Çevre Eğitiminde GAP Doğa Eğitimi Projesi Mustafa KATI Didem KARACAOĞLU.00 SZ 042 16.12 - EĞİTİM.36 SZ 044 16. Emre KALKAN. EKOLOJİ & ÇEVRE Nüket SİVRİ.BOTANİK: AKÇAABAT 21 .19. DARILMAZ.

Muzaffer TALU Betül YÜKSEL.anhidrit) Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi SM 032 Suda Çözünebilen. Oribatida. Yavuz BEYATLI SALON NT 1: ZOOLOJİ: BİYOTEKNOLOJİ OTURUM BAŞKANLARI: Ahmet KILIÇ ve Bülent KAYA SZ 046 09. Ahmet DURAN. ve Pseudoseridia Wagenitz Seksiyonlarında Yer Alan Bazı Akraba Türlerin ISSR (Inter-Simple Sequence Repeats) Yöntemiyle Seçilmesi Domateste Patates Y Virüsü (PVY)’ne Karşı Dayanıklılık Türkiye İçin Endemik Olan Tordylium elegans’ın (Boiss. Biyoloji Bölümü. Kuddisi ERTUĞRUL. Terpolimer Sentezi ve 09. & Bal. Babacan UĞUZ SALON HT: BOTANİK: GEN EKSPRESYONU ve SİTOGENETİK OTURUM BAŞKANLARI: Fatma ÜNAL ve Cemal SANDALLI Apomiksi ve Genetik Etiketleme: Doğal Apomikt Boechera holboellii Türünde Genetik Etiketlemeye Maruz Kalan Gen İfadelerinin Belirlenmesi Centaurea L.18 SB 073 09. Muzaffer TALU Betül YÜKSEL. Faruk ARAL. Cinsi Cheirolepis (Boiss.subsp.18 Yozgat Çamlığı Milli Parkı’ nın Eupelops ewıng. Haşim ALTINÖZLÜ Esra MARTİN. Nusret AYYILDIZ 22 . Kemal Melih TAŞKIN Eda ÖZEL.18 . Hakan ÇAM. KAT.-Mor (Umbelliferae) Kromozom Sayısı ve Karyotip Analizi Bilgisayar Destekli Görüntü Analiz Sisteminin Sitogenetik Çalışmalara Uygulanabilirliği ve Güvenilirliği SALON FK: MİKROBİYOLOJİ: BİYOTEKNOLOJİ OTURUM BAŞKANLARI: Kıymet GÜVEN ve Cihan DARCAN SM 031 Suda Çözünen Poli (N-vinil-2-pirolidon-co-maleik 09.Serum protenis of Spermophilus fulvus and Spermophilus xanthoprymnus (Mammalia: Rodentia) in Iran Atatürk Baraj Gölü’nde Bulunan Liza abu (Heckel. Belma ASLIM. Oribatulidae) Türleri Üzerine Sistematik ve Ekolojik Araştırmalar Elif KOÇOĞLU. 1843)’nun Sperma Kalitesi Üzerine Yaşın Etkisi Atatürk Baraj Gölünde Bulunan Şabut Balığı (Barbus grypus H.1843)’nın Sperm Kalitesinin Belirlenmesi Levent TURAN Volkan Vural TAŞ.İzopropilakrilamit-co-Maleik Anhidrit) Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitesi SM 034 Suda Çözünen Kopolimer . 1916 (Acari. 1917 (Acarı.54 . Erdinç ŞAHİNÖZ. Dilek TEKDAL. Sami DOĞANLAR. Muzaffer TALU Elif UZLUK.54 SZ 050 10.00 SB 072 09.54 SB 075 10. Nusret AYYILDIZ Abdulkadir TAŞDEMİR. Dicle DÖNMEZ Mohammad MORADİ Zafer DOĞU. Zekiye SULUDERE. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Betül YÜKSEL. Elif UZLUK.12 Rüzgâr Türbinlerinin Kuşlar ve Yarasalar Üzerine Etkileri Yeni Nesil Yakıt : Biyodizel Electrophoretic comparison of blood. Zafer DOĞU SALON NT 2: ZOOLOJİ: SİSTEMATİK OTURUM BAŞKANLARI: Yüksel COŞKUN ve Naime ARSLAN SZ 051 09.12 - BOTANİK A (3. Anne FRARY Ayşe Nihal GÖMÜRGEN. Elif UZLUK. Muzaffer TALU Derya ÖNAL. bulgaricus Suşlarının Caco-2 Hücrelerine Tutunmalarına Eksopolisakkkarit Üretimi ve MideBağırsak Sistemi Koşullarının Etkisi Elif UZLUK.18 SZ 048 09. OTURUM POSTERLER SB 071 09.36 SB 074 09.19.co-Maleik Anhidrit) Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitesi SM 033 Suda Çözünebilen.) Alava & Hub. Yasemin DEMİRGAN. TRABZON 26 HAZİRAN 2008 (PERŞEMBE) 09:00-10:30 9. Phenopelopıdae) Türleri Üzerine Sistematik ve Ekolojik Araştırmalar Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nın Zygorıbatula berlese. Orıbatıda.) Hoffm.Antimikrobiyal Aktiviteleri SM 035 Muhtemel Probiyotik Lactobacillus delbrueckii 10. Tuna UYSAL. Faruk ARAL Erdinç ŞAHİNÖZ. Biyoaktif Poli (N09.00 . Betül YÜKSEL.00 SZ 052 09. Meryem BOZKURT Fevziye ÇELEBİ TOPRAK. Biyoaktif Poli (N-Vinilimidazol09.36 .36 SZ 049 09.12 .00 SZ 047 09. POSTER SALONU) Sibel YILMAZ. Eminur BARUTÇU.

n. Archips rosanus’un Parazitoidleri.Halofilik Mikroorganizmalarda PHB Varlığının Saptanması ve Verim Analizi SM 040 Termofilik Geobacillus toebii HBB-218 Suşu 12. Çiçek AYDIN SALON NT 2: ZOOLOJİ: DAVRANIŞ OTURUM BAŞKANLARI: Nurhayat BARLAS ve Raşit URHAN SZ 061 11. Celal ÜLGER.12 - İzmir Yöresi Civarındaki Evcil Atların Equus caballus Linnaeus. Mustafa ÖZDEMİR Özlem BÜYÜKTANIR. ŞİMŞEK.36 SZ 054 09. Oktay GENÇ. ve Gianius anatolicus sp. (Lepidoptera. Biyoloji Bölümü. TRABZON SZ 053 09.18 SZ 058 11.18 . n.00 SZ 057 11.12 Hidrolojik ve Morfolojik Açıdan Farklı Akarsu Sistemleri Üzerine Kurulu Olan 30 Farklı Baraj Gölünde Yapılan Balıklandırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi Bombyx mori L.Halil BIYIK SALON NT 1: ZOOLOJİ: BESLENME ve BİYOLOJİK MÜCADELE OTURUM BAŞKANLARI: Yavuz KILIÇ ve Lütfiye GENÇER SZ 056 11. Coralliodrilus amissus sp.00 .00 SZ 062 11.mesenteroides Soylarından Konstitütif Mutantların Elde Edilmesi ve Seçilmesi SM 039 İzmir Çamaltı Tuzlası’ndan İzole Edilen Ekstrem 11. Fatih Mehmet. Niğde) Elma Alanlarında Avrupa Yaprak Bükeni. Cengiz YAKICIER. Annelida) türü. Fevzi BARDAKCI 10:30-11:00 ÇAY / KAHVE 11:00-12:30 10.54 SZ 055 10.Tarafından Üretilen Bakteriyosinin Karakterizasyonu Mehmet Nuri AYDOĞAN. Nurhayat BARLAS 23 . Ali DEMİRSOY. Özge KAHRAMAN Gamze BAŞBÜLBÜL.54 SZ 060 12. Battal ÇIPLAK Emre GÖKTEKİN. Tuba YILDIRIM. Ömer ERTÜRK.54 . OTURUM SALON FK: MİKROBİYOLOJİ: BİYOTEKNOLOJİ OTURUM BAŞKANLARI: Münevver ARISOY ve Kamil IŞIK SM 036 Bir Mikrofungus Türü Olan Rhizopus oryzae 11.36 . Christer ERSÉUS Emel KABARTAN.Enfeksiyonları Taramalarında Kullanıma Yönelik Rekombinant PvpA Tanı Antijenleri Üretimi ve Enzimatik Hızlı Tarama Test Modeli (ERIFA) Geliştirilmesi SM 038 Dekstransukraz İçin Yerel Leuconostoc 11. Bayram GÖÇMEN Naime ARSLAN. Türkiye’de Anopheles maculipennis Grubunun (Diptera: Culicidae) Moleküler Sistematiği Gözde GÜRELLİ.19. Onur TOSUN. 1758 Bağırsak Siliyatlarından Bir Tür Blepharocorys curvigula (Ciliophora: Blepharocorythidae) Hakkında İki yeni Phallodrilinae (Oligochaeta. Füsun ERKAKAN Meryem ERSEYİS Oğuzhan DOĞANLAR Derya SARIBEK. Nurettin DEMİREZEN. Parazitoidlerin Populasyon Gelişimleri ve Etki Seviyeleri Ülkemizin Farklı Bölgelerinden Toplanan Trichogramma Türleri Üzerine Ortam Sıcaklığının Etkileri Av-Avcı İlişkisinde Patojen Geçişi: Dendroctonus micans (Coleoptera: Curculionidae. İnkübasyon süresi ve Fosfat Kayası Konsantrasyonu SM 037 Kanatlılarda Mycoplasma gallisepticum 11. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Bombycidae) Besin Miktarına Bağlı Gelişim Cakıt Vadisi (Adana. Abdurrahman AYVAZ Mustafa YAMAN. Nevzat YURDUSEV Çiğdem İLERİ Ebru TEKİN. Scolytinae)Rhizophagus grandis (Coleoptera: Rhizophagidae) Örneği Deniz İNNAL. Ömer Faruk ALGUR.MRSP7 İle Çalkalamalı Sıvı Kültür Ortamında Trikalsiyum Fosfat ve Mazıdağı Fosfat Kayasının Çözündürülmesi ve Çözünürlük Üzerine Çeşitli Azot ve Karbon Kaynakları.12 . H. Mustafa ATEŞ.18 Doğu Karadeniz Bölgesinde Yayılış Gösteren Isophya (Orthoptera: Phaneropterinae) Türlerinin Biyoakustik Özellikleri Gebelik Süresince Uygulanan Oktilfenolün Yavru Sıçanlar Üzerindeki Kanibalistik Etkileri Hasan SEVGİLİ.36 SZ 059 11. Tarmo TİMM.

N. Mikiko SAIGO. GÜRSOY. Sabiha ACER Deniz İNNAL.Giardia lamblia’nın ELİSA yöntemiyle araştırılması SM 044 Kontakt Lens Saklama Kaplarında ve Ev Musluk 14. K. Acrocephalus cinsinin 2002 – 2007 Yıllarına Ait İlkbahar ve Sonbahar Göç Fenolojisi Cataglyphis aenescens (Hymenoptera: Formicidae) İşçilerinde Gerçek Renkli Görmenin Davranışsal Analizi Formica cunicularia (Hymenoptera: Formicidae) İşçileri Renk Tonu Ayırımı Pınar ÖZÇAM. Lütfi ÇETİN. BARIŞ Yılmaz ÇAMLITEPE.36 SZ 064 11. Mehmet ÖZASLAN İclal BALCI Miray ÜSTÜNTÜRK. Mehmet ÇAKACI. ÖZSEMİR.Virus 16 ve 18 (Hpv) Varlığının Belirlenmesi SM 041 14. Biyoloji Bölümü. Ufuk BÜLBÜL. Yuji JİN. BİTİREN Büget SARIBEK. TRABZON SZ 063 11.12 - BOTANİK B (3.12 . KAT. Volkan AKSOY. Hayrünisa BAŞ SERMENLİ SALON HT: BOTANİK: DAYANIKLILIK ve PATOLOJİ OTURUM BAŞKANLARI: Ahmet AFYON ve Kadir KINALIOĞLU Ug 99’a Karşı Küresel Yaklaşımlar ve Türkiye için Genetik Dayanıklılığın Kullanımı Üzerine Bazı Araştırmalar–I Genetik Dayanıklılığın Buğday. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.18 SZ 068 14.12 - Kızılırmak Deltası’nda.. M. BİYOTEK. Seval ALBOSTAN.54 SB 080 15. Neslihan ÜREN Volkan AKSOY. Handan ONAY KARAOĞLU. Didem KARAGÖZ. Shinichi ABE Zeliha ÇOLAK YILMAZ. A.54 SZ 065 12.12 Kaldırım karıncası Tetramorium caespitum’da Işık Şiddeti Eşik Değeri ve Işık Şiddeti Ayırımı Diabetli Tavşanlarda Artemesia herba alba Ekstresinin Böbrekte Hiperglisemi Hasarına Karşı Etkileri Hsp90b’nın Japon Semenderi (Cynops pyrrhogaste)`nin Spermatogenezinde Prolaktin Tarafından Uyarılmış Germ Hücre Apoptozundaki Rolü Giresun Adasındaki Bufo viridis Popülasyonunun Beslenme Biyolojisi Neslihan ÜREN.18 İrfan TÜRETGEN.Halil KILIÇ. Nuray ER SALON NT 1: ZOOLOJİ: DAVRANIŞ. Emel ÇAKIR. Hasan ÜNAL. I. Lütfi ÇETİN.Hüseyin CEBECİ.00 SB 077 14. Fazıl DÜŞÜNCELİ H. Bilal KUTRUP. A. YAVUZ.54 SZ 070 15. Zuhal ZEYBEK.19.36 . Selim Sualp ÇAĞLAR Mehmet TEMEL. Arpa ve Nohutun Bazı Fungal Hastalıklarına Karşı Orta Anadolu Şartlarında Kullanımı Üzerine Araştırmalar İstanbul Belgrad Ormanı Atkestanelerinde Yeni Bir Zararlı: Cameraria ohridella (Lepidoptera:Gracillariidae) Türkiye’nin Önemli Orman Zararlılarından Akdeniz Çam Kabuk Böceği [Orthotomicus erosus (Wollaston.54 .36 SB 079 14.36 SZ 069 14. Ayşın ÇOTUK Adeba SHAREEF İ. BİYOÇEŞİTLİLİK OTURUM BAŞKANLARI: Yılmaz ÇAMLITEPE ve Ayla TÜZÜN SZ 066 14.00 SM 042 14. 1857)] ile Biyoteknik Mücadele Atatürk Döneminde Türkiye’de Bitki Sağlığının Korunması SALON FK: MİKROBİYOLOJİ: KLİNİK MİKROBİYOLOJİ OTURUM BAŞKANLARI: Ayşin ÇOTUK ve Osman Birol ÖZGÜMÜŞ Dental Ünitelerde Legionella Bakterilerinin Araştırılması Isolation and Study of Some of the Virulence Factors of Nocardia asteroids from Clinical and Soil Samples SM 043 10 Yaş Altı Çocuklarda Cryptosporidium ve 14. Zafer MERT. 24 .Sularında Mikrobiyal Kontaminasyonun Araştırılması SM 045 Odontojenik Keratokistlerde Human Papilloma 15. OTURUM POSTERLER SB 076 14. Celal ÜLGER. ERCİYAS. Füsün BABA. S. Duygu GÖKSAY. Seval ALBOSTAN. Yılmaz ÇAMLITEPE Davut MUSA. Mehmet İRİADAM. Zafer MERT. Yılmaz ÇAMLITEPE 12:30-14:00 14:00-15:30 ÖĞLEN YEMEĞİ (YEMEKHANE) 11. Güzin İSKELELİ Sibel KÜÇÜKYILDIRIM.00 SZ 067 14. POSTER SALONU) Fazıl DÜŞÜNCELİ. Ko ETO. Y. C.18 SB 078 14. Yasemin ZER. Kadir AKAN Kadir AKAN.

54 SZ 075 15.12 Anıl SAZAK.Yıldız DEMİRKALP.19.54 SZ 080 17.18 . Yavuz SEZEN Mehtap AKIN. Kıymet GÜVEN Çiğdem İLERİ.Selim ÇAĞLAR 15:30-16:00 ÇAY / KAHVE 16:00-17:30 12. TRABZON SALON NT 2: ZOOLOJİ: EKOLOJİ OTURUM BAŞKANLARI: Sevim KÖSE ve Hüseyin GÜHER SZ 071 14. Nevzat ŞAHİN. Fatma ÜNAL. Ayşın ÇOTUK SALON NT 1: ZOOLOJİ: SİTOGENETİK OTURUM BAŞKANLARI: Şule COŞKUN ve Naciye Gülkız ŞENLER SZ 076 16.54 Egretta garzetta (Linnaeus. OTURUM SALON FK: MİKROBİYOLOJİ: SİSTEMATİK ve GIDA OTURUM BAŞKANLARI: Kemal GÜVEN ve Sumru ÇITAK SM 046 Biyoteknolojik Öneme Sahip Farklı Fizyolojik 16. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.00 SZ 082 16. Sabri KILINÇ. Muhsin KONUK. Zuhal ZEYBEK.Diğer Katkıların Taşınması İçin Mikroenkapsülasyon Uygulamaları SM 049 İstanbul’da Satışa Sunulan Farklı Markalara Ait 16.12 Ordu ve Çevresinde Yayılış Gösteren Muscardinus avellanarius trapezius (Mammalıa:Rodentıa) Alttürünün Karyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Thymol ve Carvacrol’un in vivo Genotoksik Etkilerinin Araştırılması Lipoik Asit ve Ferulik Asitin İnsan Lenfosit Kültüründe Mitomisin-C’ye Karşı Antigenotoksik Etkileri Metominostrobin ve Emamectin Benzoate Pestisitlerinin in vitro Genotoksik Etkileri Kalsit İşletmelerinde Çalışan İşçilerin Bukkal Hücrelerindeki Nüklear Anormallikler Vedat ŞEKEROĞLU. Ufuk BÜLBÜL. Deniz YÜZBAŞIOĞLU. Mustafa CEMEK Ertunç GÜNDÜZ. Mustafa ÇELİK Songül BUDAK DİLER SALON NT 2: ZOOLOJİ: EKOLOJİ OTURUM BAŞKANLARI: Faruk BAL ve Derya BOSTANCI SZ 081 16. Deniz YÜZBAŞIOĞLU. Serkan YILMAZ Serkan YILMAZ. Haluk KEFELİOĞLU Sebile AZIRAK. Handan KARAOĞLU.36 SZ 074 14. 1766) Türünün Üreme Biyolojisi ve Yıllık Değişimler Işıklı Gölü’ndeki (Çivril-Denizli) Turna (Esox lucius L. Fatma ÜNAL.00 . Nurver ALTUN.36 SZ 084 16. Biyoloji Bölümü. Mahmut BİLGENER Şahin TOPRAK 25 . Samsun) Planktonu ve Mevsimsel Değişimleri İbrahim ÇAKMAK Emel ÇAKIR. Eyyüp RENCÜZOĞULLARI Gökçe TANER.Yerel İzolatlardan Elde Edilmesi SM 048 Fonksiyonel Süt Ürünlerinde Probiotiklerin ve 16. Bilal KUTRUP. Ayten KİMİRAN ERDEM.18 SZ 083 16.18 SZ 073 14. Nihal DOĞRUÖZ.36 .İçme Sularının Mikrobiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi SM 050 17.54 .00 SZ 077 16. F.12 Bal arılarında (Apis mellifera) Hijyenik Davranış Varroa destructor Parazitine Karşı Direnç Mekanizması Olabilir mi? Bufo bufo’nun Tamdere-Dereli Yolu Üzerindeki Ölümleri Üzerine Bir Araştırma Porsuk (Meles meles)'un Yuva Yapısı Karamık Gölü Suyunda Organoklorlu Pestisit Kalıntılarının Belirlenmesi Liman Gölü (Kızılırmak Deltası. Nihat AKIN Sevan GÜRÜN. S.00 SZ 072 14. Hüseyin AKSOY.18 SZ 078 16. Kamil IŞIK.. Sait BULUT. Yasemin SAYGI. 1758) Populasyonunun Üreme Özellikleri Hyphantria cunea’nın Yapay Besinlerdeki Beslenme Stratejisi ve Besindeki Sekonder Maddelerin Gelişmeye Etkisi Şark Çıbanı Vektörü Phlebototmus papatasi’nin Hayat Döngüsü ve Fekonditesi Üzerine Bir Araştırma Ali UZUN Meral APAYDIN YAĞCI Oğuzhan YANAR.36 SZ 079 16. Aziz TANRISEVEN. Zeliha ÇOLAK YILMAZ Nahit PAMUKOĞLU Sevim Feyza ERDOĞMUŞ.Özellikli Streptomyces İzolatlarının Moleküler Tiplendirilmesi SM 047 Endüstriyel Bir Enzim Olan Dekstransukraz’ ın 16.

GMLF1’e Ait Ksilanaz Geninin 09.36 .18 SZ 088 09.Aziridin Öncüsü Compound-A (CpdA) Adlı Bileşiğin Anti-İnflamatuar Potansiyeli ve Mevcut Farmasotik Ürünler İle Karşılaştırılması SM 055 Anoxybacillus gonensis G2T Bakterisinin Ksiloz 10. Emin ÖZKÖSE.İzomeraz Geninin Klonlanması. M. Reşit ÖZKANCA. Beth A. Güzin EMECEN ÖZSOY 26 . A. Zihni DEMİRBAĞ. H-NS. Özcan SEÇMEN SALON HT: BOTANİK: EKOLOJİ OTURUM BAŞKANLARI: Gürcan GÜLERYÜZ ve S. Ali Osman BELDÜZ SALON NT 1: ZOOLOJİ: SİTOLOJİ.Escherichia coli’nin OmpC ve OmpF Sentezine Etkisi ve RpoS. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.19. Fikret SARI. Ayça KESİM. Şayeste DEMİREZEN Zülal ATLI ŞEKEROĞLU. TRABZON SZ 085 17. Seda AKIN. POSTER SALONU) Nüket A.12 .12 - ZOOLOJİ A (3. FİZYOLOJİ OTURUM BAŞKANLARI: Abdurrahman AKTÜMSEK ve Didem AYDIN SZ 086 09. Var. Sabri ÖZYURT.00 . Pınar İLİ. EVRİM. Karolien DE-BOSSCHER. Sait EKİNCİ Cihan DARCAN.00 SB 082 09. Çiğdem FAK. Zamansal ve Mekansal Açıdan Farklılıklarının Araştırılması Yakup KASKA.54 SZ 090 10. Ekspresyonu ve Karakterizasyonu SM 052 Deniz Suyunda Açlık Stresi ve Besin İlavesinin 09. Önder İDİL Sezai TÜRKEL Ali Adem BAHAR. Avrupa ve Kuzey Amerika’da Yayılış Gösteren İstilacı Lythrum salicaria L. M. F. KAT.GULİYEV Sema Demet BAHTİYAR.54 SB 085 10. Elif MADAK 19:00 . Güler EKMEKÇİ. Demet BAHTİYAR Türkiye. BİNGÖL. Hakan KARAOĞLU. Acp’ın Rolü SM 053 Retrotranspozon Ty2’de Gen Anlatımının Kontrol 09. A. Biyoloji Bölümü.54 . Özgün TEKSOY. Ilse BECK. erinaceus’un Populasyon Ekolojisi SALON FK: MİKROBİYOLOJİ: GEN EKSPRESYONU OTURUM BAŞKANLARI: Hikmet GEÇGİL ve Önder İDİL SM 051 Neocallimastix sp.36 SB 084 09. Guy HAEGEMAN Derya YANMIŞ.36 SZ 089 09.23:00 GALA YEMEĞİ (SAHİL TESİSLERİ) 27 HAZİRAN 2008 (CUMA) 09:00-10:30 13.12 - Dalaman-Sarıgerme Kumsallarında Deniz Kaplumbağa Yavru Cinsiyet Oranlarının. OTURUM POSTERLER SB 081 09. Cengiz TÜRE. (Lytraceae) Türünün Kuru Ağırlık ve Çiçeklenme Fenolojilerinin Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması Bitki Fonksiyonel Grupları ve Yangın Sonrası Rejenerasyon Çalışmalarındaki Önemi Etraf Mühitin Muhafazasında Bitkilerin Rolü Kütahya’da Kullanılan Bitkisel Çayların Bazı Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Dar Endemik Dianthus erinaceus boiss.Mekanizmaları SM 054 Salsola tuberculatiformis’den İzole Edilen Fenil09.18 SB 083 09. Aliev Rauf HUSEYN. MİDDLETON Çağatay TAVŞANOĞLU Tofig Sadig MAMMADOV.00 SZ 087 09. Haluk KEFELİOĞLU Tanju KAYA.12 Peroksizom Oluşumunda PEX12 Gen Etkinliğinin Floresan Mikroskobik Olarak Araştırılması Amasya ve Çevresinde Yayılış Gösteren Microtus dogramacii (Mammalia:Rodentia)’daki Kromozomal Anomalilerin Türleşmeye Etkisi Yukarısazak (Kale-Denizli) Memeli Faunasına Ait Yeni Artiodactyla’ya Bulguları Balıklı Kaplıca ve Çermik Deresindeki (SivasKangal) Garra rufa’nın Büyüme Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Dilek KAYA. İsmail AKYOL.Klonlaması. Sema LEBLEBİCİ Murat ERSÖZ. Akın KIRAÇ. Gen Ürününün Saflaştırılması ve Karakterizasyonu Uğur ÇÖMLEKÇİOĞLU. Seval ORUÇ Şerife Gülsün KIRANKAYA.18 .

Musca domestica L. Recombineering Doğu Karadeniz Bölgesinde Yayılış Gösteren Ali Adem BAHAR. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Hülya ARSLAN. Muhittin YÜREKLİ 27 . Hüseyin ARIKAN M.00 SZ 092 14. Sabriye ÇANAKÇI.18 . Özcan SEÇMEN. Baraj Gölü (Burdur) Planktonik Turbellaria Yoğunluğunun Mevsimsel ve Derinliğe Bağlı Değişimi İnsektisit Direncinin Karasinek. Kazım Coleoptera Grubu Tarım Zararlısı Böceklerden Elde SEZEN. ŞİMŞEK. Biyoloji Bölümü.36 SZ 094 14.00 . Ayse KAPLAN F.00 SZ 097 11. Fatih M. Aykut GÜVENSEN. Sinan KAYNAŞ 10:30-11:00 ÇAY / KAHVE 11:00-12:30 14. İnan KAYA. Zihni DEMİRBAĞ Cemal SANDALLI. T. Murat KAÇAĞAN.00 SB 087 11.54 SM 060 12. Özgür KAYA Arzu DOĞRU. Selim Sualp ÇAĞLAR Çağaşan KARACAOĞLU. Aysel GÜVEN Aysel GÜVEN.12 Sabriye ÇANAKÇI. Salih GÜCEL Gürcan GÜLERYÜZ. Selim S. Osman ERTAN Arda Cem KUYUCU. Ali Osman BELDÜZ E.54 SB 090 12. Zihni DEMİRBAĞ SALON NT 1: ZOOLOJİ: BİYOKİMYA OTURUM BAŞKANLARI: Gürsel ERGEN ve Deniz YÜZBAŞIOĞLU SZ 096 11.’ın Tozlaşması Akdeniz Bitki Coğrafyası Bölgesinde Yüksek Rakımlı Ekosistemde Azot Mineralleşmesi Karabük İl Merkezi Atmosferinin 2006 ve 2007 yılları Polen ve Spor Analizi Asphodelus aestivus Brot.Arabinofuranosidaz Geninin Klonlanması.36 SB 089 11.12 Karacaören I. 1863) Lipit Peroksidasyonu ve Antioksidan Enzimler: Karşılaştırmalı Bir Çalışma Benzo(a)piren Uygulamasına Bağlı Olarak Sıçan Kalp Doku Hasarında Adrenomedullin Etkisinin İncelenmesi Hacı Ahmet DEVECİ.18 SZ 098 11. Ö. Münir ÖZTÜRK Yasin OZDOGAN. Selcen SAKAR. TRABZON SALON NT 2: ZOOLOJİ: EKOLOJİ OTURUM BAŞKANLARI: Yasemin SAYGI ve Turgay ÜSTÜNER SZ 091 14.Geninin (AMV197) Transkriptomik Analizi SM 058 Gca TK4 DNA Polimeraz I: Kinetik Özellikleri. Erol KESİCİ. Remziye NALÇACIOĞLU. ERİŞMİŞ. Kamalendra SİNG. Cevdan KESİCİ SALON FK: MİKROBİYOLOJİ: GEN EKSPRESYONU OTURUM BAŞKANLARI: Ekrem ATALAN ve Fatih Şaban BERİŞ SM 056 Anoxybacillus gonensis AC26 Suşundan Termofilik 11. Süleyman KAYA. İsmail DEMİR. Selim Sualp ÇAĞLAR Uğur C. Gürcan GÜLRYÜZ. Ali Osman BELDÜZ Hacer MURATOĞLU. Mehmet İlker DOĞRU. Esin HAMEŞ KOCABAŞ DNA Yapımında Yeni ve Güçlü Bir Metot.18 SZ 093 14.19. H. Ahmet DEVECI. OTURUM SALON HT: BOTANİK: EKOLOJİ OTURUM BAŞKANLARI: Atakan SUKATAR ve Erol KESİCİ SB 086 11.36 Mastitisli (Meme İltihabı) İneklerde Kan MDA ve GSH Düzeylerinin Araştırılması Alburnus filippi (Kessler.18 SB 088 11. 11. Mukund J. Mustafa AKINER. Ekspresyonu ve Karekterizasyonu SM 057 Amsacta moorei Entomopoksvirus Protein Kinaz 11. 1877) ve Acanthalburnus microlepis’de (Filippii. (Liliaceae) Türünde Nitrat Redüktaz Aktivitesi Eğirdir Gölü’nde Mavi-Yeşil Alglerden Microcystis aeruginosa’nın Çoğalmasının Nedenleri Serdar Gökhan ŞENOL.12 Tehlikede Olan Linum aretioides Boiss. ÇAĞLAR.Fidelity ve DIG-dUTP Kullanabilirliği SM 059 11. Serap KIRMIZI Kutsal KESİCİ. Kadriye İNAN. (Diptera: Muscidae)’nın Uyumsal Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Kaçkar Dağları Milli Parkı’nda Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Tabanlı Ekosistem Analizi Skeletokronoloji Yöntemi İle Bombina bombina (Amphibia: Anura) Türüne Ait Bireylerin Yaşların Belirlenmesi Trakya Sivrisinek Türleri ve Kullanılan İnsektisitlere Karşı Direnç Düzeyleri İskender GÜLLE. Gökhan NUR.54 SZ 095 15. MODAK.36 . Remziye Edilen Bakterilerde Kitinaz Aktivitesi Tayini NALÇACIOĞLU.

Mustafa ASLAN. Naime ARSLAN. Kenan DEMİREL. Salim Serkan GÜÇLÜ. Zeliha TALAS. İsmail DEMİR. Esat ÇETİN. 1758) (Aves: Passeriformes)'nın 2002 – 2005 Yıllarına Ait Sonbahar Göç Dinamiği. İsmet UYSAL Fazıl ÖZEN SALON HT: BOTANİK: SİSTEMATİK ve VEJETASYON OTURUM BAŞKANLARI: Ertuğrul SESLİ ve Yusuf UZUN Türkiye Denizlerinde Yayılış Gösteren İki Colpomenia Türünün Taksonomik Kriterlerinin Saptanması Yüksekova (Hakkari) Yöresinde Belirlenen Bazı Makrofunguslar Akçakale (Şanlıurfa /Türkiye) Suriye Sınırları Arasındaki Tuzlu Alanların Bitki Örtüsü Kavak Deltası’nda Uzaktan Algılama İle KumulTuzcul Ve Flora İlişkileri Yeniköy (Bursa)’ün Sahil Kumulu Ardı Vejetasyonu SALON FK: MİKROBİYOLOJİ: BİYOTEKNOLOJİ OTURUM BAŞKANLARI: Medine GÜLLÜCE ve Sibel KAHRAMAN SM 061 Malacosoma neustria Nükleopolihedrovirüs 14. Ali Osman BELDÜZ Kerem ÖZDEMİR.54 SB 095 17. Y. Aysel UĞUR Fadime KIRAN. Semra İLHAN. ve Cicer anatolicum Alef. Arzu GÜRSOY. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.19.) 14. Zihni DEMİRBAĞ Kadriye İNAN. Zekiye GÜÇLÜ.Üretilen Antimikrobiyal Aktivitenin Karakterizasyonu ve Trisin-SDS PAGE’de Tespiti Nurten GÜREL. Abdullah KAYA. Gülten ÖKMEN. Cemal ÖZSEMİR. Mahmut YAVUZ Ersin KARABACAK.00 SM 063 Van Yöresinde Yetişen Lens orientalis (Boiss. (Hymenoptera: Bridget Keenan. Bitki Kök Topraklarından İzole edilen Streptomyces Suşlarının Moleküler Karakterizasyonu SM 064 Toprak ve Süt Kökenli Gram Pozitif Bakterilerde 14.12 . OTURUM POSTERLER SB 091 16. Fevzi UÇKAN. Gürkan DİKEN.Hand & Mazz.Lipaz Üretimi SM 065 Pediococcus pentosaceus E++ Suşu Tarafından 15.12 Uluabat Gölü Yüzey Suyu Kalitesinin Belirlenmesinde Çokdeğişkenli İstatistiksel Tekniklerin Uygulanması Kızılırmak Deltası Cernek Halkalama İstasyonu'nda Sylvia atricapilla (Linnaeus. Biyoloji Bölümü. Fahrettin KÜÇÜK.36 SB 094 16.36 SZ 104 11. Rukiye BORAN.18 SZ 103 11.54 SZ 105 12. Kiraz ERCİYAS. POSTER SALONU) Hüseyin ERDUĞAN. Ayhan DURAN Erdoğan ÇİÇEK.36 .Sancar BARIŞ İbrahim ÖRÜN. Cenap CEVHERİ.00 SB 092 16. Dursun AVŞAR İskender GÜLLE. Pınar ÖZÇAM. Ağırlığı ve Yağ Skoru Sultansuyu (Malatya) Baraj Gölünde Yaşayan Bazı Ekonomik Balık Türleri Üzerinde Biyokimyasal ve Limnolojik İncelemeler Karataş Açıklarında (Kuzeydoğu Akdeniz) Yürütülen Dip Trolü Avcılığı Sayısal Verileri Eğirdir Gölü Gümüş Balığı (Atherina boyeri Risso. TRABZON SZ 099 11. Muhammet DÖNMEZ. Remziye NALÇACIOĞLU. Kemal SEÇKİN. Özgür EMİROĞLU. Metin BÜLBÜL Pimpla turionellae L.00 SZ 102 11.(ManeNPV)’ünün In Vitro Replikasyonu ve Konak Spektrumu SM 062 Geobacillus Sistematiğinde recN Geninin Kullanımı 14.00 . Sabriye ÇANAKÇI. Yağ Asidi Oranlarının Karşılaştırılması Halil YILMAZ.18 SB 093 16. Levent ALTAŞ. Kenan ERDOĞAN. Ichneumonidae) Zehirinin Konak Hücrelerine Ekrem ERGİN. 1810) Populasyonunun Beslenme Özellikleri Cansu FİLİK İSCEN. Veysel YILMAZ ve Seyhan AHISKA A.li TOPAKTAŞ ve Güler EKMEKÇİ SZ 101 11. Lerzan ÇİÇEK 12:30-14:00 14:00-15:30 ÖĞLEN YEMEĞİ (YEMEKHANE) 15. Hasan ÖZCAN. Yılmaz EMRE. Ekrem ATALAN Nurdan SARAÇ. Rıza AKGÜL Orçun SEMİZLER Ceren TAŞLIK Sibel YAMAOĞLU Yusuf UZUN. A. Özlem OSMANAĞAOĞLU 28 .54 SZ 100 12.12 - Beymelek Lagünü’ne Giren Bazı Deniz Balıklarının Kazım UYSAL. Mustafa IŞIK.54 .12 - ZOOLOJİ B (3. David B. Ali KELEŞ Vagif ATAMOV. RIVERS Morfolojik ve Biyokimyasal Etkileri SALON NT 2: ZOOLOJİ: EKOLOJİ OTURUM BAŞKANLARI: Mehmet A. KAT. Evren ERGİNAL. A.

E.00 SB 097 14. Fevzi ÖZGÖKÇE Halil POLAT. PATOJEN.Demir İlişkisi SM 066 16. TOKSİKOLOJİ OTURUM BAŞKANLARI: Nihat DİLSİZ ve Servet ÖZCAN Deniz Suyunda.36 Norduz Yaylası (Van)’nda Yayılış Gösteren Kamefit Gevenlerin Erozyonun Engellenmesindeki Rolü ve Korunması Tarımsal Artık Kökenli Kompostun Topraktaki Kalıcı Etkisinin Belirlenmesi Doğal ve Modifiye Rocellea phycopsis Ach. (Hymenoptera: Ichneumonidae) Zehiri ve Parazitlemesinin Konak Galleria mellonella L. Sabri ÖZYURT. A. Sabri ÖZYURT. Sevda GÜZEL 15:30-16:00 ÇAY / KAHVE 16:00-17:30 16. TRABZON SALON NT 1: ZOOLOJİ: FİZYOLOJİ OTURUM BAŞKANLARI: Kurtuluş OLGUN ve Atilla ARSLAN SZ 106 14. (Hymenoptera: Ichneumonidae) Omurgalı Hormonları Zeytin Yaprağı (Olea europea) Özütünün Alloxan ile Diyabet Yapılmış Farelerin ( Mus musculus) Kan Glikoz Seviyeleri Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi Ökse Otu (Viscum album) Özütünün Alloxan ile Diyabet Yapılmış Farelerin (Mus musculus) Kan Glikoz Seviyeleri Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi Atilla TEMUR.19.Bayram TEMUR. Aylin ER. Vahdettin BAYAZIT. Biyoloji Bölümü. Vahdettin BAYAZIT. Önder İDİL. Olga SAK Fevzi UÇKAN. coli Yabanıl ve bfr Mutantlarının Bakterioferritin 16.AKÇAABAT 29 . H.18 SZ 108 14. OTURUM SALON NT 1: BOTANİK: TOKSİKOLOJİ. Olga SAK Yusuf ÖZAY. Limbik ve Orbital Bölgelerindeki Nötral Peptid Hidrolazların Aktifliği Üzerine Etkisi Pimpla turionellae L. ÖZTÜRK SALON FK: MİKROBİYOLOJİ: BİYOTEK. (Lepidoptera: Pyralidae) Toplam ve Farklı Hemosit Sayılarına Etkileri Parazitoit Pimpla turionellae L. Talma KATAN E. Ali CIMBIZ.18 SB 098 14.Boynuz Pepton Besiyeri Kullanılarak Asetofenon ve Analoklarının Asimetrik İndirgenmesi SM 069 E. Fevzi UÇKAN. Seral YÜCEL. Cihan DARCAN Canan CAN. Deniz MERAM. K. Farklı Dalga Boylu Işınların E. ERGENE. M. M.00 SM 067 16.36 . EKOLOJİ OTURUM BAŞKANLARI: Mustafa KÜÇÜKÖDÜK ve Öznur AKÇİN SB 096 14. Nesibe Devrim ALMACA Emine YALÇIN.00 SZ 107 14. Ekrem ERGİN. coli ve S.54 . KINALIOĞLU. ÇAVUŞOĞLU. Z.12 Açlığın Beyin Korteksinin Sensomotor.18 Reşit ÖZKANCA. Fahrettin ASKEROV. K. Başaran KURBANOĞLU Ebru ÇELEN. typhimurium’un Lipit Peroksidasyonuna Etkisi Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Yetiştiriciliği Yapılan Bazı Sebze ve Meyvelerde Solgunluk ve Kök Çürüklüğüne Neden Olan Fusarium Türlerinin Karakterizasyonları SM 068 Alternaria alternata Fungusu Tarafından Koç 16.36 SZ 109 14. Mehmet Akif KILIÇ 19:00-22:00 GRUP YEMEĞİ 3: ZOOLOJİ . TÜRKMEN. VEJETASYON. Kemal KOÇ. Sevda GÜZEL Yusuf ÖZAY. Mustafa ATLI Aylin ER.54 SZ 110 15. Ali CIMBIZ. ile Remazol Brillant Blue R’nin Sucul Ortamdan Uzaklaştırılması Murat ÜNAL. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.

Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. TRABZON 28 HAZİRAN 2008 (CUMARTESİ) TÜM GÜN KONGRE SONRASI GEZİ 29 HAZİRAN 2008 (PAZAR) TÜM GÜN KONGRE SONRASI GEZİ 30 . Biyoloji Bölümü.19.

00 PM 003 14. Semra İLHAN Ahmet UYSAL. Ziya Erdem KOÇ. Görkem DÜLGER Filiz SAVAROĞLU.00 . Ayşenur KAYA. Buse ERASLAN. Rüstem DUMAN Birol ÖZKALP. Fethiye Ferda YILMAZ KÖZ. Fatih MATYAR. Ayşın ÇOTUK Nazmiye Özlem ŞANLI YÜRÜDÜ. Nesrin TURAÇLAR Ayten KİMİRAN ERDEM.Enterobacteriaceae Üyelerinin İdentifikasyonu ve Antibiyotik Dirençliliklerinin Araştırılması PM 008 Karideslerden İzole Edilen Gr(-) Bakteri Suşlarının 14. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.Onur ALADAĞ. Elif Özlem ARSLAN AYDOĞDU.00 . Zuhal ZEYBEK. Ahmet UYSAL Fatih MATYAR. Bitkisine Ait Uçucu Yağın Antibakteriyal Aktivitesinin Belirlenmesi Abies cilicica Carr. Tamer AKKAN.00 . Nuriye EKMEKÇİ Mehtap AKIN. Bitkisine Ait Uçucu Yağın Antibakteriyal Aktivitesinin Araştırılması Teucrium polium L.00 .Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması PM 013 14.00 Thymbra spicata L. Buse ERASLAN.İdentifikasyonu ve Çoklu Antibiyotik Dirençliliklerinin Araştırılması PM 009 Marmara Bölgesi’ nde Yetişen Origanum vulgare 14. Mustafa Onur ALADAĞ.00 .00 PM 004 14. Biyoloji Bölümü.00 . TRABZON POSTER SUNUMLARI MİKROBİYOLOJİ 25 HAZİRAN 2008 14:00-17:30 Birol ÖZKALP. M.00 PM 016 14. hirtum Türünün Doğal ve Kültür Formlarının Uçucu Yağ Bileşimleri ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi PM 010 Bazı Makrofungus Türlerinin Antimikrobiyal 14. Onur ALADAĞ. Ayşe Dilek AZAZ PM 001 Alkol Bazlı El ve Cilt Dezenfektanın Bazı 14. Başaran DÜLGER Metin DIĞRAK.00 PM 014 14.Onur ALADAĞ.(Bryophyta) Türlerinin Antimikrobiyal Aktivite Açısından Taranması PM 012 İmidazol Grubu İçeren Bazı Fenilendiaminlerin 14. Fatih SEVGİ Birol ÖZKALP. N Ülkü KARABAY YAVAŞOĞLU. Ahmet COŞKUN. Yusuf DURAK. Nurcan ERBİL Fadime TOPÇAL. Meltem CONK DALAY 31 . Tamer AKKAN. Mustafa KUL. Sevan GÜRÜN.00 . Zelal AKSOY.Klebsiella pneumoniae’ların Sefalosporin Türü Antibiyotiklere Duyarlılıkları ve Plazmid Profillerinin Araştırılması PM 007 Deniz Suyu ve Sedimentinden İzole Edilen 14. Osman GÜLNAZ.00 .Mikroorganizmalara Karşı İn Vitro Etkinliği Asit ve Aldehit Bazlı Cerrahi Alet Dezenfektanın Bazı Mikroorganizmalara Karşı İn vitro Etkinliği Asit ve Alkol Bazlı Yer. Başaran DÜLGER.Antimikrobiyal Aktivitesi Nurcihan HACIOĞLU.00 PM 015 14.subsp. Cansu FİLİK İŞÇEN.19. Yüzey Dezenfektanın Bazı Mikroorganizmalara Karşı İn vitro Etkinliği Dimetiltetradesil (3-(Trimetoksilil) Propil) Amonyum Klorid Emdirilmiş Kumaşların Antibakteriyel Aktivitesinin İncelenmesi PM 005 Legionella pneumophila Suşlarına Karşı Farklı 14. Hatice TANER SARAÇOĞLU Nurcihan HACIOĞLU. Nesrin TURAÇLAR. Nazmiye Özlem ŞANLI YÜRÜDÜ.00 .’ nin Uçucu Yağı ve Ekstrelerinin 14. M.00 . Ayten KİMİRAN ERDEM.Hastalardan İzole Edilen Escherichia coli’nin BetaLaktam Grubu Antibiyotiklere Karşı Direnç Gelişimi PM 019 Chlorella sp. Mustafa Onur ALADAĞ. M. Mehtap AKIN Mehtap AKIN. Uçucu Yağının Antibakteriyal Etkisinin Araştırılması Ticari Olarak Satılan Bazı Bitki Preparatlarının Antimikrobiyal Aktivitesi Kahramanmaraş Yöresindeki Bazı Orman Ağaçlarının Uçucu Yağlarının Antimikrobiyal Aktiviteleri PM 018 Kahraman Maraş’taki Kliniklere Başvuran 14.00 - PM 006 Üriner Sistem Enfeksiyonlarından İzole Edilen 14. Hatice TANER SARAÇOĞLU Hatice TANER SARAÇOĞLU.00 PM 017 14. Zeliha DEMİREL. Mehtap ESEN.Aktivitesinin Belirlenmesi PM 011 Eskişehir Yöresinde Yetişen Bazı Karayosunu 14. Metin DIĞRAK Güven ÖZDEMİR.00 .Biyositlerin Aktivitesinin Belirlenmesi PM 002 14.

TRABZON PM 020 Yeni Sentezlenmiş Benzothioazole Türevi Schiff 14. Güldem DÖNEL Ham Petrolle Kirlenmiş Topraklarda Polisiklik Gökhan CORAL. Zuhal ZEYBEK.00 .00 . Başaran alboviolascens DÜLGER. Mehtap YAKUT.Ağır Metal ve Antibiyotik Dirençlerinin İncelenmesi PM 028 S.İçeriği ve in Vitro Antimikrobiyal Aktivitesi PM 024 Polimerik Hidrojellerinin Flukonazol Salım 14. GülendamTÜMEN. Mehtap YAKUT.00 .Kaynağından İzole Edilen Siyanobakteri Pseudanabaena sp. Çalışmaları Sercan MERCAN Sentezlenen Bazı Organik Bileşiklerin Biyolojik Nurşen SARI.00 PM 040 14. Elif Aktivite Çalışmaları LOĞOĞLU. Atila YANIKOĞLU. M. Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu Üzerine Araştırmalar Erzurum’dan Yakalanan İki Akuatik Böcek Mehmet Nuri AYDOĞAN. Özlem BARIŞ. Meysun İ.00 PM 035 14. Elif Özlem ARSLAN AYDOĞDU.00 PM 037 14. Mehmet YILMAZ.Bazlarının Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi PM 021 İskenderun Körfezi M/V Ulla Batığı Çevresinden 14. Salih Türünün (Insecta: Coleoptera: Hydrophilidae. Engin Yüzeyi Fungus Florası Üzerine Bir Ön Çalışma KILIÇ.00 PM 034 14. Esra SOLMAZ Nihal DOĞRUÖZ.00 . Abdullah Bazı Mikrofunguslar MART. Mehmet Nuri AYDOĞAN. Fikrettin ŞAHİN. Elif Antimikrobiyal Aktivite Çalışmaları LOĞOĞLU.00 PM 031 14.19. Ömer ALTUN Tülin AŞKUN.00 - Buket KUNDUHOĞLU. Gökçen YUVALI ÇELİK. Haydar KARAKAYA Siyanobakterilerinin İzolasyonu. Hakan ÖZKAN Edremit Körfezi Tintinnid (Protozoa: Ciliophora) Neslihan BALKIS.İzole Edilen Gr(-) Bakterilerin İdentifikasyonu ve Ağır Metal Dirençliliklerinin Araştırılması PM 022 Denizli Sarayköy’de Bulunan Termal Su 14. Handan SAKARYA. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.00 PM 036 14.00 . Medine Termofilik Bakterilerin Moleküler Karakterizasyonu GÜLLÜCE. Görkem DÜLGER. F.00 - Ayten KİMİRAN ERDEM. Başaran DÜLGER.00 PM 033 14. Biyoloji Bölümü. Sadık DİNÇER Emine İÇYÜZ. Ali ASLAN Bazı Kitosan Polimerlerinin Biyoaktivite Elif LOĞOĞLU.00 PM 038 14. Ahmet Edilen Termofilik Bakterilerin Moleküler ADIGÜZEL. Ayşenur KAYA. Fahrettin GÜCİN Cernek ve Uzun Göl (Samsun) Tek Hücreli Kübra ÖZKUL. Mehmet YILMAZ. Serkan ÖRTÜCÜ. Hakan ÖZKAN Pasinler (Erzurum) Kaplıcasından İzole Edilen Ahmet ADIGÜZEL. araminensis ve S. Fahrettin GÜCİN Bazı Yalancıakreplerin (Pseudoscorpion) Vücut Fatih SEZEK.vitro Üremesi Üzerine Etkileri ve Antioksidant Özellikleri PM 027 Küçükçekmece Gölü’nden İzole Edilen Bakterilerin 14. Osman GÜLNAZ.00 PM 030 14. Fikrettin ŞAHİN.00 PM 039 14.00 . Karakterizasyonu Tülin ÖZBEK.00 . Zeliha DEMİREL. Kamuran GÖRGÜN Fatih MATYAR. Ferda Yılmaz KÖZ.’in Antimikrobiyal ve Antifungal Aktivitesinin Araştırılması PM 023 Origanum bilgeri Türüne ait Uçucu Yağın Kimyasal 14. ABDULLAH Ayşe Aydan KARA PM 041 14. Benin TOKLU-ALÇILI Türleri Türkiye İçin Yeni Bir Koprofilöz Fungus Kaydı Nurcihan HACIOĞLU.00 .Sercan MERCAN Bazı Yeni Sentezlenmiş Organik Bileşiklerin Hikmet KATIRCIOĞLU. Sevil PİLATİN.Nisa Ünaldı CORAL Aromatik Hidrokarbon (PAH) Degradasyon Genlerinin Araştırılması 32 . İsmet Hydrochidae) Vücut Yüzeylerinden Elde Edilen HASENEKOĞLU. Ali KARAGÖZ.00 . Sercan MERCAN Hasanabdal Köyü (Van-Erciş) Kaplıcasından İzole Sümeyra SAVAŞ. Serkan ÖRTÜCÜ Türkiye Mikobiotası İçin Yeni Bir Kayıt: Lachnella Nurcihan HACIOĞLU.Davranışları ve Mikrobiyal Etkileşimlerinin İncelenmesi PM 025 Bazı Bitki Uçucu Yağlarının Antimikrobiyal 14. Gözde ÖNGÜT Mehlika PULAT Ebru ÇELİK.Ekstrelerinin HPLC Analizleri ve Antimikrobiyal Aktivitesinin Araştırılması PM 029 Bazı Liken Türlerinin Antimikrobiyal Aktiviteleri 14. Güven ÖZDEMİR. Hülya ARSLAN. Sevan Gürün. Meltem CONK DALAY Elif ODABAŞ KÖSE.00 PM 032 14. Ahmet KARAHAN.Aktivitesi ve Kompozisyonu PM 026 Bazı Şifalı Bitkilerin Helicobacter pylori’nin in14. aucheri var aucheri Metanol 14. Salih DOĞAN. Esin ÖZŞEN. Medine GÜLLÜCE. DOĞAN. Güldem DÖNEL.

Mehmet Nuri AYDOĞA. A. Hatice KATI. Tekniği ile (SSF) Amilaz ve Proteaz Enzim Üretimi Veysel TOLAN. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.00 PM 060 14. BELDÜZ.00 PM 050 14. Kübra AÇIKALIN. KONUK.00 . Nilay ONGANER İçeriklerinin Belirlenmesi Yabani ve Yenilebilir Bir Mantar Olan Russula Şaban KESKİN1.00 PM 059 14. Barbara Edilen Anoxybacillus Cinsi Bakterinin Fosfolipit NICOLAUS Çeşitlerinin Analizi Taşlıdere (Batman) Sıcak Su Kaynağından İzole Reyhan GÜL GÜVEN.00 PM 053 14. Ali Osman BELDÜZ Peltigera rufescens (Weiss) Humb. Kemal GÜVEN. Ertuğrul Karakterizasyonu SESLİ Taşlıdere (Batman) Sıcak Su Kaynağından İzole Reyhan GÜL GÜVEN. Mehmet Yapılan Bazı Mantar Türlerinin Besinsel AKYÜZ. A. Tri. Ömer Faruk Arthropodların Mücadelesinde Mikrobiyal ALGUR. Alevcan KAPLAN Lütfi TUTAR. Nagihan SAĞLAM ERTUNGA Güler TOPRAK. Oksidaz Enziminin Difenolaz Aktivitesinin Yakup KOLCUOĞLU. Fatih SEZEK 33 . Selma MUTLU Amanita vaginata ve Tricholoma terreum Ümmühan ÇAKMAK. Remziye Geninin Klonlanması. Karakterizasyonu ve NALÇACIOĞLU Ekspresyonu Halk Sağlığı Açısından Önem Arzeden Zararlı Engin KILIÇ. Enflamasyon Üzerine Anti-Enflamatuvar Etkileri Ahmet ÇAKIR. CİĞERCİ. Nagihan SAĞLAM ERTUNGA. Nagihan Mantarlarından Hazırlanan Özütlerdeki SAĞLAM ERTUNGA. Ekspresyonu ve KAÇAĞAN.19. Karakterizasyonu PM 048 14.Heteronükleer Cu (II) ve Ni(II) Komplekslerinin Nükleolitik Aktivitesinin İncelenmesi PM 043 Cr (III).Ksilanaz Enziminin İzolasyonu.00 PM 058 14. Murat ChiB Geninin Klonlanması. Zekai HALICI. Fadime ATALAY. Biyoloji Bölümü. Melek ÇOL. Fikret UYAR. H. Kemal GÜVEN. Ertuğrul SESLİ Farklı Pleurotus Türleri Gelişimi Üzerine. Gülüzar ÖZBOLAT.00 .00 PM 051 14. Aslıgül KÜÇÜKDUMLU. Cemal SANDALLI.’dan Elde Edilen Sevil TANAS. Ali Osman sentetaz (pyrG) Geninin Klonlanması.00 . Ahmet Lipaz/Esteraz Enziminin Karakterizasyonu ÇOLAK. Zihni Bacillus thuringiensis’e Ait cry3Aa (δ-endotoksin) DEMİRBAĞ. Hakan KARAOĞLU Purifikasyonu ve Karakterizasyonu Bazı Bitki Atıklarından Katı Faz Fermantasyon Hakan KARATAŞ. Pestisitlerin Kullanılma Olanakları Salih DOĞAN. Özlem FAİZ. Kemal GÜVEN.00 PM 052 14. Annarita Edilen Anoxybacillus ve Bacillus Cinsi Bakterilerin POLI. Zübeyde BAYSAL Cd(II) ve Cu(II) Ağır Metal Stresi Uygulanan Güler TOPRAK. Nilüfer CİHANGİR Murat KAÇAĞAN. Ahmet ÇOLAK.00 - Fatma MATPAN. Dilşat Nigar ÇOLAK. Kadriye İNAN. Barbara Antibiyotiklere Dirençlilikleri NICOLAUS. Annarita POLI. Metallerin Etkisinin Belirlenmesi DEMİRCİ. Nuri ERCAN. Sabriye ÇANAKÇI.Optimizasyonu PM 047 Anoxybacillus pushchinoensis A8 Suşundan 14. Serdar KARABÖCEK. Ali ASLAN. Ağır İ. M. Servet ÖZCAN PM 049 14. Di-. Servet ÖZCAN Phanerochaete chrysosporıum‘da Antioksidan Enzimlerde Değişen Miktarların Belirlenmesi Ülkemizde Doğal Olarak Yetişen ve Kültürü Sevda KIRBAĞ.Homo ve 14. A. Yusuf TUTAR Özgür KEBABCI.Sebep Olduğu Hastalıkları Önleyen Hücresel Faktörler PM 046 Claviceps purpurea’dan Ergot Alkaloid Üretim 14. Fehmi Metanol Ekstraktları (MEPR)’nın Wistar Ratlarda ODABAŞOĞLU.00 - PM 057 14. Erhan ÜNLÜ Fındık Zararlısı Xyleborus dispar’dan İzole Edilen Demet MERT. S. Ni (II) ve PZ (II) Ağır Metal Stresi 14. Sabriye ÇANAKCI. Karekterizasyonu Ali Osman BELDÜZ Anoxbacillus gonensis G2 Bakterisinin CTP Cemal SANDALLI.Uygulanan Phanerochaete chrysosporium’da Antioksidant Enzimlerde Değişen Miktarların Belirlenmesi PM 044 Diyadin Sıcak Su Kaynaklarından İzole Edilen 14. Melike YILDIRIM. Yasiın BAYIR.E. AYDIN.00 PM 056 14.00 . Kazım SEZEN. M.00 PM 055 14.Bakterilerin α-Amilaz ve Proteaz Enzim Üretimi Üzerine Karbon ve Azot Kaynaklarının Etkisi PM 045 Protein Agregasyonu Sonucu Oluşan Amiloidlerin 14. Sadin ÖZDEMİR. SAĞLAM.00 PM 054 14. Ekspresyonu. Deneysel Olarak Oluşturulan Akut ve Kronik Hayati AYGUN. TRABZON PM 042 Oksim Tipi Ligandların Mono-. N.00 .00 - Ender ÇEKİRGE. KORCAN. Ahmet delica’dan Elde Edilen Ham Özütten Polifenol ÇOLAK.00 . DEMİR Bacillus licheniformis A1 Suşundan Termofilik Cemal SANDALLI.

Gülizar AKYURT. Zihni DEMİRBAĞ Hatice KATI. Aydın BAYRAKTAR Uğur ÇÖMLEKÇİOĞLU.00 .00 .Gideriminde Kullanım Olanakları PM 079 Pamukkale-Jeotermal Sulardan Termofilik Bacillus 14.00 . Agah İkbal İNCE.00 .. Tanımlanması ve 14. İsmail AKYOL. M.00 .Geobacillus Türlerinin Üreme ve Metal Biyoakümülasyonu Üzerine Etkisi PM 066 Trametes versicolor ile Linyit Kömüründen Kükürt 14. P. Plazmit DNA ve Protein Profil Özelliklerinin İncelenmesi PM 081 Streptococcus thermophilus Ba21s Suşu Tarafından 14. Ebru UYAR.Dekolorizasyonu PM 069 Afyonkarahisar Toprak Actınomycet İzolatlarının 14. İsmail DEMİR. Nazime Mercan. Recep LİMAN. İbrahim Hakkı CİĞERCİ. Bülent KAR. Alaattin ŞEN Zehra Nur YÜKSEKDAĞ Zehra Nur YÜKSEKDAĞ Ufuk ÖZER.00 . N. M. Seda AVAZ.00 . versicolor Biyokütlesi İle Giderimi PM 071 Ham Petrol ve Yapısındaki Hidrokarbonların 14.00 . Pelin YALÇIN Buket KUNDUHOĞLU.stearothermophilus’ da Krom (VI) Indirgemesi PM 073 Rumen Funguslarının İzolasyonu. Ahmet ÇABUK Sibel KAHRAMAN. Gülsüm KALEMTAŞ S. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Emin ÖZKÖSE.Regülasyonu PM 076 Köy Yoğurtlarından İzole Edilen Laktik Asit 14.Şeker Kaynaklarının Yağ Asidi Biyosentezine Etkisi İsmail DEMİR. Ferit Can YAZDIÇ. TUZCU. Kadriye ÖZCAN. İsmail DEMİR. (Lepitoptera: 14. Işıl SEYİS Hatice Aysun MERCİMEK. Emel AYTAN.19. Emel KARADENİZ Aslı SEMİZ.P.00 . Fatih KUTLUER.00 . Sait EKİNCİ Kalbiye SERDAROĞLU. D. Serkan ŞEN. Abdurrahman AYVAZ Sadin ÖZDEMİR Pınar AYTAR. Kültiğin ÇAVUŞOĞLU. Muhsin KONUK. M.Ksilanaz Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi PM 074 Lactococcus lactis subsp. Biyoloji Bölümü.Farklı Besi Ortamlarında Poli-β-Hidroksibütirat (PHB) Üretimi PM 082 L-DOPA ve Dopamin’in Bakteriyel Sentezi 14.Giderimi PM 067 Tarımsal Atıklar İle Renk Giderimi Öncesi ve 14.Sonrası Çeşitli Tekstil Boyalarının Antibakteriyel Etkisi PM 068 Tekstilde Kullanılan Bazı Reaktif Boyaların Fungal 14. Emin ÖZKÖSE. 14. Aysun ERGENE H. 14.00 . Tansel YALÇIN.00 . ÖZŞAHİN.Bakterilerinin Plazmit İçerikleri ve Antibiyotik Dirençlik Özelliklerinin Belirlenmesi PM 077 Farklı Hastanelerden Toplanan Metisilin Dirençli 14. TRABZON PM 061 Lymantria dispar (Lepidoptera: Lymantriidae)’dan 14. Leyla AÇIK. A.00 . Sait EKİNCİ Neslihan SÜRÜCÜ.Diasetil Redüktaz (dar) Geninin Fermente Gıdalara Uygun Mutasyonu PM 075 Laktik Asit Bakterilerinde Thioredoksin Geninin 14. GÜVENÇ. Zihni DEMİRBAĞ Fatma ÖZTÜRK.00 .00 PM 083 Saccharomyces cerevisiae Hücre Kültüründe Farklı 14.00 . Elif KORCAN. YILMAZ.00 . Hacer MURATOĞLU. Hikmet GEÇKİL M. ÖNGANER. Füsun UÇAR Nazime MERCAN.00 .00 .elde edilen bakterilerin identifikasyonu PM 062 Agrotis segetum Schiff. Zihni DEMİRBAĞ Ali SEVİM. Agah İkbal İNCE.00 . Aslı Giray KURT.00 . ERECEVİT 34 .Staphylococcus Aureus (MRSA) Suşlarının RAPDPCR Yöntemi İle Tanımlanması ve Karşılaştırılması PM 078 Trametes versicolor'ın Tekstil Boyalarının 14.Türlerinin İzolasyon ve İdentifikasyonu PM 080 Bazı Laktik Asit Bakterilerinin Fizyolojik. Uğur ÇÖMLEKÇİOĞLU Yekta GEZGİNÇ. Emin ÖZKÖSE İsmail AKYOL.Noctuidae)’dan Bakteri İzolasyonu ve Karakterizasyonu PM 063 Thaumetopoea pityocampa Schiff.Biyokimyasal. cremoris (MG1363)’e Ait 14. Kalbiye SERDAROĞLU. İsmail AKYOL. A. Fadime YILMAZ.İzolatlarının cry2 Genlerinin Belirlenmesi ve Lepidoptera Larvaları Üzerine Olan İnsektisidal Etkilerinin Belirlenmesi PM 065 Farklı Metal Konsantrasyonlarının Termofilik 14.Parçalanmasında Rol Alan Mayaların İzolasyonu ve İdentifikasyonu PM 072 Termofilik Bacillus licheniformis ve B.00 . (Lepidoptera: 14.Thaumetopoeidae)’dan İzole Edilen Yeni Bir Brevibacterium Türünün Tanımlanması PM 064 Topraktan İzole Edilen Bacillus thuringiensis 14. Tuğba ŞAHİN Emine ÖZTÜRK. Ö. Yekta GEZGİNÇ.Ağır Metal Toleransı PM 070 Atık Sularda Bulunan Tekstil Boyar Maddelerinin 14.00 . Emine YALÇIN.

00 . Yavuz BEYATLI Dilşad ONBAŞLI. Amilaz Aktivitelerinin İncelenmesi PM 104 Pseudomonas spp. Işıl SEYİS Ali KOÇYİĞİT.Bitkilerinden İzole Edilen Rhizobium Suşlarının Nodulasyon ve Azot Bağlama Potansiyellerinin Araştırılması PM 086 Farklı Hastanelerden Toplanan Klebsiella Suşlarının 14. Ali Osman BELDÜZ. Feride İffet SAHİN.00 .BesiortamındaBiyopolimer Üretiminin Belirlenmesi PM 103 Bazı Bacillus Türlerinin Antibiyotik Dirençliliği.Synechocystis sp. Ahmet ASLAN Elif APOHAN. Chrysomelidae) Ergin ve Larvalarına İnsektisidal Etkileri Fatma Esen SARIGÜLLÜ.Üretimi Üzerine Kültür Koşullarının Etkisi PM 094 Anoxybacillus gonensis ÇT1 Sarı Suşunun D14.00 . Tuğrul DORUK.aureus’ a Ait Qurom Sensing Sinyal Moleküllerinin Lactobacillus lactis’in Nisin Üretimi Üzerine Etkisi (quorum sensing cross-talk analizi) PM 099 Deniz Sedimentinden İzole Edilen Streptomyces 14. Ali Osman BELDÜZ Fatih Şaban BERİŞ. Özfer YEŞİLADA Emel KARADENİZ. Yavuz SEZEN. Ali Osman BELDÜZ. Güven ÖZDEMİR. Kullanımı PM 098 Staphylococcus epidermidis ve Staphylococcus 14.00 . Fatih AKYOL.Üretimlerinin Belirlenmesi PM 105 Topraktan İzole Edilen Bazı Streptomycetes sp. Gen Ürününün Saflaştırılması ve Karakterize Edilmesi PM 095 ATPaz Özelliğine Sahip Olduğu Varsayılan 14. 14.Üretim Yeteneklerinin Zeytin Yağı Fabrikası Atık Suyu ve Vinas Ortamında Araştırılması PM 089 Tıbbi Öneme Sahip Ganaoderma lucidium 14.00 . Ali KOÇYİĞİT. Emine YALÇIN.Olan Ksilanazın Üretimi ve Kısmı Karakterizasyonu PM 092 Mucor hiemalis f. TRABZON PM 084 Doğal Ortamlardan Denitrifikasyon Yeteneği.00 . Fatma AYDOĞMUŞ ÖZTÜRK. Caner KASIMOĞLU Nermin Hande ÜRKMEZ. Mukund J. Murat KORKMAZ.00 . Yavuz BEYATLI Nihal EDİZ.19. AVCI . 14. 14. İsmail KARABOZ Nihal EDİZ.00 .Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi ve Tiplendirilmesi PM 087 Katı Kültür Fermentasyon Yöntemi ile Trichoderma 14. Burcu BAKIR ATEŞLİER Derya YANMIŞ. Yabani Baklagil 14. Hakan KARAOĞLU.Mantarının Sporlarının Çimlendirilerek Bu Sporlardan Monokaryonların Eldesi. Güven ÖZDEMİR. Fatih KUTLUER Ayşegül ERSAYIN YAŞINOK.00 PM 091 Endofit Bacillus Suşlarından Ksilanolitik Bir Enzim 14. Biyoloji Bölümü.00 . Belma ASLIM Ömer ERTÜRK. Aysun MERCİMEK Hatice ÖĞÜTCÜ. İsmail DEMİR.atroviridae TEM H3’ün Proteaz Üretiminin Optimizasyonu PM 088 Serbest ve Tutuklanmış Fungus Peletlerinin Lakkaz 14.00 . HBB 134’den Termostabil Lipaz 14.00 . Hakan KARAOĞLU.00 .Alüminyuma Dirençlilik Genleri ile Anoxybacillus gonensis G2 Bakterisinin ALR Geninin Karşılaştırılması PM 096 Pseudomonas Türlerinde Lipaz Üretimi ve Bazı 14. Barış PAZARBAŞI.Türlerinin Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata (Say.00 . Mine Gül ŞEKER.İzolatın Ligninolitik Enzim Aktivitelerinin Araştırılması PM 102 Bacillus megaterium RSKK 5117 Suşunun Melas 14.00 . Şengül ALPAY KARAOĞLU. İ. Aysel UĞUR Pınar KARACAKAYA.Aktivitesi ve ddNTP’ye İlgisinin Mutasyonel Analizi PM 101 Hava Örneklemesi ile İzole Edilen Bir Fungal 14. 1824) (Coleoptera. Derya GÜREL 35 .Glukoz İzomeraz Geninin Klonlanması. İhsan YAŞA. Özcan BUDAK Ataç UZEL. Filiz GÜREL.Saflaştırılması ve Bazı Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi PM 093 Anoxybacillus sp. İhsan YAŞA. Kamalendra SİNG.00 . MODAK.Marac 1–4 Suşundan Organik Çözgen Varlığında Kararlı Alkali Proteaz Üretimi PM 100 TK4 DNA Polimeraz I Enzimin Zincir Uzaklaştırma 14.00 .00 .00 . Fatma Esen SARIGÜLLÜ. Mehmet HABERAL Serdar ÜLKER.Kültürel Parametrelerin Optimizasyonu PM 097 Atıksulardan Reaktif Boyaların Gideriminde 14. Barış PAZARBAŞI.00 . Aslı KAÇAR Cemal SANDALLI. Bu Monokaryonların Birbiri İle Uyumluluklarının Araştırılması ve Dikaryonların Elde Edilmesi PM 090 Kombucha’nın Fungus Misel Gelişimine Etkileri 14.00 . Suşlarının Bazı İkincil Metabolit 14.Yüksek Bakteri İzolasyonu ve Denitrifikasyonda Kullanılabilirliklerinin Araştırılması PM 085 Farklı Tuz Stresi Şartlarında. Çiğdem İLERİ. Sabriye ÇANAKÇI. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Sabriye ÇANAKÇI. Elif Esin HAMES KOCABAŞ. corticolus Lipazının 14.00 .Proteaz. Gönül DÖNMEZ Murat K. Hatice Aysun MERCİMEK Perihan GÜLER. Ahmet ÇOLAK2 Z.

İsmail KARABOZ Fadime YILMAZ. Halil BIYIK Funalia trogii ile Katı Substrat Fermentasyonu Filiz KURU. Enzimin Karakterizasyonu Ashabil AYGAN.00 PM 112 14. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Aysun ERGENE Sevda KIRBAĞ. Özlem ABACI Kaynaklı Potansiyel Alerjen Mikrofungusların İzolasyonu ve Tanılanması Botanik Bahçesi Toprağındaki Bakteriyel/Fungal Gülşah ÇAKMAK.Ceren SOMUNCUOĞLU. Berna KUZU. İzolasyonu ve Karakterizasyonu Berna KUZU Bacillus spp.) Quel. Kadir SORUCUOĞLU Chlorella sp. Emir CANSUNAR Penicillium citrinum HBF62 Ekstrasellular αKubilay METİN. Burcu BAKIR ATEŞLİER. YILMAZ KÖZ. Burhan ARIKAN. Sanver Tahıl Gevreği ve Müsli Örneklerinin Mikrofungus EKMEKÇİ Florası İzmir İli Buca İlçesi İlköğretim Okullarındaki Hava Özlem ÇİFTÇİ.00 PM 115 14. Aslı ŞAHİNER.00 PM 125 14. Mehmet AKYÜZ 36 .00 PM 116 14. Emine ÖZTÜRK. HBK-51’den Elde Edilen Kitinolitik Hatice KORKMAZ. KAYA Funalia trogii İle Lakkaz Üretiminin Emre BİRHANLI. Ashabil AYGAN. Gökhan KAVUNCUOĞLU. Fatih KALYONCU. Erman ORYAŞİN. CONK DALAY Aydın İl Merkezi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Öznur KOÇ. Amilazın Karakterizasyonu Burcu BAKIR ATEŞLİER.00 PM 122 14. Sümeyye Solunum Oranlarının Selektif İnhibisyon ÇEVİK. M. Z.00 PM 119 14.00 PM 108 14. Lipazının Karakterizasyonu Ali BIYIK Radyasyona Dirençli Deinococcus radiodurans Elif ÖZBEY. Erbil KALMIŞ.00 PM 118 14. İhsan YAŞA. H. Taner Potansiyellerinin Araştırılması YONAR. Kültiğin ÇAVUŞOĞLU. Nilüfer ITKI. Emine YALÇIN. Z. TRABZON PM 106 Fe(III) ve Cu(II) metal iyonlarının Phanerochaete 14. Fatih KUTLUER.00 PM 109 14.00 .’in Kültürü İçin Lokal Tarımsal Atıkların Değerlendirilmesi Toprakdan İzole Edilen Bazı Fungal Organizmaların Halil BIYIK. Öznur KOÇ. Alev HALİKİ UZTAN Kaynaklı Potansiyel Alerjen Mikrofungusların İzolasyonu ve Tanılanması İzmir İli Konak İlçesi İköğretim Okullarındaki Hava Özlem ÇİFTÇİ. Akut Toksisitesi F. B. Ü. Kubilay METİN. H. Özge Kullanılarak Belirlenmesi KAHRAMAN. Öznur KOÇ. Ayten NU51 Suşunun Toleransı ÖZTÜRK Farklı Etanol Konsantrasyonunun Bakteriyal Esin POYRAZOĞLU. Tekin GEZER. Halil Selüloz Üretimine Etkisi BIYIK Bacillus spp.00 PM 123 14. ex Fr.00 PM 127 14. Özlem ABACI. Erman ORYAŞIN.00 PM 121 14. Dilek ASMA Bakterisi İle Escerichia coli’de Radyasyonun Antioksidan Sistem Üzerine Etkisinin Araştırılması Ağır Metallere Karşı Rhodopseudomonas palustris Leyla ÇELİK. Seval OKUTAN.chrysosporium biyokütlesi ile sucul ortamdan uzaklaştırılması PM 107 14. Alev HALİKİ UZTAN. H. F. KARABAY YAVAŞOĞLU. Özfer YEŞİLADA Sürecinde Lakkaz Üretimi Aspergillus foetidus HBF 55 Ekstrasellular Z.00 PM 113 14.00 PM 117 14. Özfer Optimizasyonu YEŞİLADA RNA Ekstraksiyon Yöntemlerinden Fenol Sezer TOPRAK Kloroform Yöntemi İle Silika Membran Kolon Yönteminin Karşılaştırılması İnfluenza Alt Tiplerinde Multiplex PCR Yöntemi Sezer TOPRAK. S-41 Suşundan CMCase Enzim Burhan ARIKAN.00 PM 111 14. Tekstil Boyalarında Renk Giderimi Gamze BAŞBÜLBÜL. Hatice KORKMAZ.00 PM 114 14. Öznur KOÇ Çeşitli Aspergillus niger Suşlarından İnvertaz Tuğba SUBAŞIOĞLU. Işıl SEYİS.19. Ekstrelerinin Analjezik Aktivitesi ve N. Biyoloji Bölümü. G. Emre KOŞAR.00 - Pleurotus eryngii (DC. A. Funda İLHAN İzmir İli ve Çevresinde Satışa Sunulan Kahvaltılık Ayşegül YOLTAŞ.00 PM 120 14.00 PM 110 14. DEMİREL.00 PM 124 14. Nermin Enziminin Üretim Koşullarının Araştırılması Hande ÜRKMEZ. Halil BIYIK İlköğretim Okullarının Bina İçi ve Bina Dışı Havasının Fungus Yoğunluğunun Belirlenmesi Mikoriza Kullanımı Sercan POLAT. ÖZDEMİR.00 PM 126 14.

Bilal BALKAN. Ali KOÇYİĞİT. Fatih ÖZOĞUL Çiğ Süt ve Peynir Örneklerinden İzole Edilen Sumru ÇITAK. Murat KAÇAĞAN. KARABOZ. Burcu ÇERÇİ. Tekin BABAÇ. mevsimsel dağılımı ve klimatolojik faktörlerle ilişkisi PM 132 Synechococcus spp. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.00 . Ahmet ASAN. Fatmagül ALTIN. KOÇYİĞİT Nesrin ÖZMEN.Koliform Bakterilerde İntegron Gen Kasetleri PM 144 14.Ksilanaz Geninin Klonlanması.00 . Ali Osman BELDÜZ Hüseyin KAHRAMAN. Osman Birol ÖZGÜMÜŞ. Esmeray Florasının İncelenmesi KÜLEY. Ertuğrul AIRBAŞ Figen ERTAN. Klorofil-a ve Fikoeritrin 14. Tuğba ÜNSAL.Tasarımı Kullanılarak Besinsel Gereksinimlerin Taranması PM 136 Escherichia coli’de Fruktoz Bisphosphataz II 14. Tuğba Mutajenik ve Genotoksik Potansiyellerinin SOMAY.00 .00 .00 . Esin KANIK Kadriye İNAN. ÇERÇİ. B. Cansu FİLİK İŞÇEN Bekir ÇÖL. Halil DEMİR. Sezai TÜRKEL. ÖZKIZILCIK.19. Sabriye ÇANAKCİ. Murat KAÇAĞAN.00 .00 PM 146 14. Özkan DURMUŞ.00 .1 Bakterisinden Termofilik 14. M. Osman BELDÜZ. Semra İLHAN. A.Üretiminde Başlangıç Glikozunun Etkisi PM 134 Mikrobiyal Aktiviteler Üzerine Etkili Bor 14. Neslihan Örneklerinde Gr(-) Psikrofil Mikroorganizmaların KAMANLI CAN Dağılımı ve Proteolitik Aktiviteleri 37 .00 . İ. Arzu ALTIN.00 . Biyoloji Bölümü. Nuran DİRİL Değerlendirilmesi Uzun PCR (Long PCR) Yöntemi Kullanılarak 5-15 Ayşegül GÜZEL. A. M. Sezai TÜRKEL Tülay TURGUT GENÇ.00 PM 148 14. Sabriye ÇANAKÇI Pınar YEŞİLGİL. Kadriye İNAN. 7.Bakterilerde L-Asparajinaz Üretimine PM 138 Farklı Pichia ve Candida Türlerinde Glikojen 14. Ekspresyonu ve Karekterizasyonu PM 141 Anoxybacillus kestanbolensis 13 K bakterisinden 14.ve havadaki fungal konsantrasyonun tesbiti.00 .00 .00 .00 PM 149 14.00 . Hikmet GEÇKİL Tülay TURGUT GENÇ. Zeliha CEVHER.Pseudomonas aeruginosa'nın Aromatik Maddeler Varlığında Üremesinin Araştırılması PM 143 Karadeniz’den İzole Edilen Antibiyotik Dirençli 14. İsmail KARABOZ Filiz KARAOĞLU.00 PM 147 14. TRABZON PM 128 Bahçe Toprağında Genel ve Spesifik Enzim 14. Bükay YENİCE GÜRSU. İlknur YILDIZ.arabinofuronosidaz enziminin klonlanması. Aslı ÖZKIZILCIK. Ömer ŞAHİN. Özfer YEŞİLADA Suzan ÖKTEN. saflaştırılması ve karakterizasyonu PM 142 Bakteriyel Hemoglobin Geni Klonlanmış 14. Hikmet GEÇKİL Feyza ÇOLAKOĞLU.00 - İhsan YAŞA.Aktivite Üzerine Etkileri PM 130 Boya Tutundurulmuş Lignoselulozik 14. Erol AKSÖZ Kilobaz Uzunluğunda Özgül Genomik DNA Dizilerinin Çoğaltılması Akdeniz’den Yakalanan Karideslerin Bakteriyel Mehmet KENAR. Şengül ALPAY KARAOĞLU Tıbbi Atık Örneklerinin Ames Testi ve Rec Testi İle Fatma ZİLİFDAR. İ. Tim LARSON Şebnem ERENLER.Bileşiklerinden Boraksın Biyogaz Verimi Üzerine Doza Bağımlı Etkinliğinin Araştırılması PM 135 Antibiyotik Üretiminin Arttırılmasında Deney 14.00 PM 145 14. Burhan ŞEN Ali Muzaffer FEYZİOĞLU. YAŞA.00 . Aziz GÜNEROĞLU.00 .Aktivitelerinin Belirlenmesi ve Kültüre Edilebilir Mikroorganizma Sayısı ile Karşılaştırılması PM 129 Benzidin İlavesinin Topraktaki Mikrobiyal Sayı ve 14.Miktarının Azot Açlığında Belirlenmesi PM 139 Saccharomyces cerevisiae’da Glikolitik 14. Erol KALA Coliform ve Fekal Enterococcus’ların İndikatör Mikroorganizma Açısından Değerlendirilmesi Farklı Sıcaklık Ortamında Bekletilen Kıyma Sumru ÇITAK. Cemal SANDALLI.Enziminin FbpI Negatif Suş İçinde Overekspresyonu ve Fruktoz Bisfosfat-Fruktoz 6 Fosfat Flux’ının Semi in vivo Bir Yaklaşımla Hesaplanması PM 137 L-Asparaginaz Geni (Ans B) Klonlanmış Bazı 14.00 .Hammaddelerin Trametes versicolor ile lakkaz Üretiminde Kullanılması PM 131 Kırklareli Hamitabad Termik Santral’ı civarı toprak 14.Dağılımı Trabzon Sahillerinde Yüzey Sularındaki Dağılımı PM 133 Farklı Fermentasyon Teknikleri ile α-Amilaz 14. Zehra YARKIN Faruk SÜZERGÖZ. Sait İZGİ. Satı ORHAN Enterococcus Türlerinde 70°C ve 25°C’deki Proteolitik Aktivitenin Varlığı Dondurulmuş Gıdalarda (Et ve Sebze) Fekal Sumru ÇITAK.Mutasyonların Üremeye ve İnvertaz Aktivitesine Etkileri PM 140 Geobacillus sp.A.

Aysel GÜLBANDILAR Nurcihan HACIOĞLU. H. ÖZŞEN. ve Cicer anatolicum Alef.DERELİOĞLU Aylin AKOĞLU. Harun ALBAYRAK. Mehmet AKYÜZ Suzan Adın ÇINAR. U. ÖZKÖSE.İzolasyonu. Nevin KESKİN. SOYUPEK.00 PM 163 Asthenozoospermia Olgularında Semende Lökosit 14. Sanver EKMEKÇİ.00 . ÖZDEMİR. L1758) Görülen Bir Parazit.Yönelik Olarak Fermentasyonun Mükrobiyolojik Olarak İzlenmesi ve Starter Kültür Kullanımı PM 159 Peynirlerde Bozulmaya Neden Olan Mayaların 14.00 .00 . Ebru UYAR.00 . Akın DENİZCİ E. A.00 .00 .monocytogenes Sayısının Değişimi PM 156 Satışa Sunulan Et ve Et Ürünlerinde Escherichia 14. Füsun UÇAR. H. TRABZON PM 150 Kütahya Yöresinde Çeşitli Kaynaklardan İzole 14.00 . KAR. Saptanması veDoğrulanması PM 157 Farklı Kaynaklardan Debaryomyces hansenii 14. UÇAR Gönenç AKYAR. Aslı ÖZKIRIM Gülsen ULUKÖY.00 PM 172 Azaplı Gölü’nün Mikrobiyolojik Kirlilik Düzeyinin 14.00 . Seçil BAYAR Cengiz ÇORBACI. İbrahim YILDIRIM.00 . Ataç UZEL.Edilen Staphylococcus aureus İzolatlarının Fenotipik Karakterizasyonu PM 151 Çanakkale’de Tüketilen Dondurmaların 14.IL-1β.00 PM 162 Mikro-array Teknolojisi ve Kullanım Alanları 14.Hand & Mazz. İclal KOYUNCU Aslı ŞAHİNER.00 .Mikrobiyolojik PM 152 Mikotoksinler ve Gıdalardaki Önemi 14. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.00 . N.00 . Ö. Orthione griffenis.) 14. ERDOĞRUL.00 . Güven ÖZDEMİR.Edilen Vibrio Türlerinin Proteolitik ve Nükleaz Aktiviteleri Üzerine Bir Çalışma PM 175 Anaerobik Rumen Funguslarında 18S Ribozomal 14. Neslihan TEMİZ DOĞAN Jale KORUN B. M. Füsun B.Lütfü ÇAKMAKÇI Elvan OK. E. BOZDOĞAN. BOZDOĞAN Edip ÇİFTÇİ. Cemil KARA Sevil TOROĞLU.Bir Araştırma PM 166 Atopik Bireylerde İmmünoterapi Öncesi ve Sonrası 14.00 .Antimikrobiyel Dirençliliği PM 161 Fakülte Kantinlerinin Genel Mikrobiyel Durumu 14.00 . KÖSE. E. Buket KUNDUHOĞLU Mustafa ATEŞ. Şahnur IRMAK H.Karidesinde (Penaeus kerathurus. Serkan BULUT. Esin ÖZDEMİR N. Ö. EKİNCİ Kerem ÖZDEMİR. Haluk ÇELİK Sevda KIRBAĞ.00 PM 153 DEFT (Direkt Epifloresan Filtre Tekniği) Yöntemi 14.Temin Edilen Midyelerde Hücre Kültürü ve RTPCR Yöntemi ile Enterovirus Tespiti PM 165 P. EYVAZ Sevil TOROĞLU. B.Dağılımı PM 169 Muğla-Gökova Körfezinde Avlanan Akdeniz 14.faecalis’in Kültürel Yöntemler ve PCR Kullanılarak Saptanması PM 168 Türkiye’deki Arı Hastalıklarının Kronolojisi ve 14. Doğan ÖZYURT. S. Mustafa ERDEM Gülşen ULUKÖY.RNA Polimorfizminin Belirlenmesi PM 176 Van Yöresinde Yetişen Lens orientalis (Boiss.00 .Konvansiyonel Testler ve ITS-PCR İle Karakterizsyonu PM 160 Kıymadan İzole Edilen Aeromonas Türlerinin 14. Zafer YAZICI.coli O157 Aranması.19. Faruk SÜZERGÖZ Semiha ÇETİNEL AKSOY.Karakterizasyonu Üzerine Bir Araştırma PM 155 Farklı Sıcaklıklarda Saklanan Çiğ Köftede Listeria 14. E. ERDOĞRUL.00 PM 171 Cryptosporidium ve AIDS 14. Bitki Kök Topraklarından Streptomyces Suşlarının İzolasyonu ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi Kıymet GÜVEN.İle Mikroorganizmaların Belirlenmesi PM 154 Geleneksel Türk Peynirlerinin Mikrobiyolojik 14. ÇİFTÇİ. YÜKSEL. Dilşah ÇOĞULU Aygün YALÇINKAYA. T. Biyoloji Bölümü. AKKAYA. İbrahim YILDIRIM.Değerlendirmesi PM 164 Orta Karadeniz Bölgesinden (Samsun Yöresinden) 14. B. M. Emin TOROĞLU. Gözde TÜRKÖZ Sevil PİLATİN. Ö. E.00 .00 .00 . Tansel YALÇIN.00 .00 .Belirlenmesi ve Bentik Organizma Grupları PM 173 Hastane İzolatlarında Antibiyotik Dirençliliğinin ve 14. ferulae’nin Kültüre Alınması Üzerine 14. M. ÇÖMLEKÇİOĞLU. Ekrem ATALAN 38 .00 . Enfestasyonu PM 170 Balık Sağlığında Probiyotiklerin Önemi 14. İdentifikasyonu ve Değişik Fiziksel Stres Koşulları Altında Büyüme Üzerine Sodyum Konsantrasyonunun Etkisi PM 158 Siyah Zeytin Fermentasyonunun Hızlandırılmasına 14. İclal KOYUNCU Safiye DURANOĞLU. IL-6 ve TNF-α Düzeyleri PM 167 Nekrotik Diş Kanallarından Enterococcus 14. DÜLGER Safiye DURANOĞLU.Beta-Laktamaz Aktivitelerinin Belirlenmesi PM 174 Juvenil İstiridyelerden (Crassostrea virginica) İzole 14. Bülent GÜLEKLİ Göknur TERZİ. eryngii var.

Şayeste DEMİREZEN. Ayten ÖZTÜRK.00 PM 196 Salvia blepharoclaena Hedge&Hub. G. n. Kadriye İNAN. Hasan Çetin ÖZEN Özge BAYKAN Veysel TOLAN. İsmet HASENEKOĞLU.1874 PM 181 Rhizoctonia solani AG-4 Grubu Fungusların rDNA14. Nurcihan ÖZÇELİK. AYYILDIZ. Stigmaeidae) Vücut Yüzeyinden İzole Edilen Funguslar İsmet BERBER.) Nieuwl. Murat KÜRŞAT Cengiz AKKÖZ. TRABZON PM 177 Van İlindeki Bazı Hastanelerden İzole Edilen 14. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.Potansiyelinin Salmonella Mikrozom ve SOS Kromotest Test Sistemleriyle Araştırılması Kurşun Nitrat Metal Tuzunun Daphnia magna Üzerindeki Akut Toksik Etkisinin Araştırılması Bazı Pestisitlerin Mutajenik Potansiyellerinin Salmonella Mikrozom ve SOS Kromotest Test Sistemleri İle Araştırılması PM 195 Bazı Azo İndol Bileşiklerin Rhodopseudomonas 14.ITS bölgesinin PCR-RFLP ile Moleküler Karakterizasyonu PM 182 Karakaya Baraj Gölü Fitoplankton Kompozisyonu 14. Şayeste DEMİREZEN.00 PM 188 Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu İçin Yeni 14.00 .00 PM 198 14.00 Çorum İli Atmosferinde Hava İle Taşınan Allerjen Funguslar Erzincan. Sinan BEKSAÇ Zehra SAFİ ÖZ. Tayfun KAYA. PM 189 Anoxbacillus Türleri İçin SCAR Markır Geliştirmek 14.00 .00 . Birol OTLUDİL. HASENEKOĞLU. Duygu ÖZHAN Dilşat Nigar ÇOLAK. Hilal BAKIR İjlal OCAK.Lamproderma arcyrionema Rost.Parazit FungusTürü: Puccinia saliha sp. N. Mustafa ATEŞ Belma ACAR.00 .Adile SELÇUK. Hakan ÖZDOĞAN Sevda KIRBAĞ. İ.00 .00 . Sadin ÖZDEMİR. M. Cribraria vulgaris Schrad.Üzerine Bir Çalışma PM 190 Hücre Çekirdeği ve Sitoplazmasında Görülen 14. Betül YILMAZ Tahir ATICI.00 .(Lamiaceae)’nın Antimikrobiyal Aktivitesi PM 197 14. PM 186 Sille Baraj Gölü (Konya) Epifitik Algleri 14. M. 14.Cinsinin Moleküler Sistematiği PM 184 Çiğ Et Örneklerinden İzole Edilen Bacillus 14.Hava Kaynaklı Potansiyel Alerjen Mikrofungusların İzolasyonu ve Tanılanması PM 180 Türkiye Myxomycetes Florası İçin Yeni Kayıt: 14.-Mor 14. Erzurum ve Trabzon’dan Yakalanan Bazı Cryptognathid ve Stigmaeid Akarların (Acari: Cryptognathidae. İbrahim ÖZKOÇ Didem OĞUZKURT. Muhsin KONUK Melike Çebi KILIÇOĞLU. N.00 PM 194 14.Staphylococcus aureus İzolatlarının Protein Profillerinin Nümerik Analiziyle Karakterizasyonu PM 178 İzmir İli Bornova İlçesi İlköğretim Okullarındaki 14. Burhanettin YALÇINKAYA Salih DOĞAN. Hakan KARATAŞ Bedriye Ceren SOMUNCUOĞLU. ve Physarum flavicomum Berk. Mustafa KOÇAK. flaA ve ftsY Genlerine Göre Anoxybacillus 14. B. Sabriye ÇANAKÇI. Beyhan KORKMAZ. Selcen Süheyla ERGÜN Cemal SANDALLI Zehra SAFİ ÖZ. Sıtkı ÇEVRİMLİ Adem İMALI.. S. Meysun İbrahim ABDULLAH Ergin KARİPTAŞ.00 . ÖRTÜCÜ 39 . Mustafa ÖZKAN.00 .00 . Catherine AIME.türlerinin Tanımlanması ile Proteolitik ve Lipolitik Enzim Aktivitelerinin Araştırılması PM 185 Thymelaea aucheri Meissner Üzerinde Yeni Bir 14. Biyoloji Bölümü. Ali Osman BELDÜZ Nihal YÜCEL. Neğmetullah ALAN.Candida ve Bakteriyel Vajinoz Arasındaki İlişkinin Sitolojik Yaymalarla Değerlendirilmesi PM 192 Hypericum triquetrifolium Turra.00 .Myxomycetes Kayıtları: Calomyxa metallica (Berk. Sinan BEKSAÇ Özlem DEMİRCİ.19.00 .00 .00 . Birol OTLUDİL.ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi PM 183 recN. Veysel TOLAN. DÖNEL.Değişikliklerin Çeşitli Enfeksiyon Etkenleri Açısından Değerlendirilmesi PM 191 Klinik Yakınmalar İle Trichomonas vaginalis. M.00 PM 187 Çanıllı Baraj Gölü (Ankara) Algleri 14. Mustafa ATEŞ İjlal OCAK. Harun ÖNLÜ Belma ACAR. Ebru UĞURLU. AYDOĞAN. Hakan KARAOĞLU.00 .palustris NU51 Suşuna Toksik Etkisi PM 193 14. Leyla ÇELİK.00 .Hava Kaynaklı Potansiyel Alerjen Mikrofungusların İzolasyonu ve Tanılanması PM 179 İzmir İli Karşıyaka İlçesi İlköğretim Okullarındaki 14. M.. Zuhal TOKER.’nın Genotoksik 14.

TRABZON PM 199 Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma 14.Adsorpsiyonu ve Kinetik Parametrelerin Emel KARADENİZ. Biyoloji Bölümü.19. Bu Bakterilerden Litik Bakteriyofaj’a Sahip olanların Araştırılması. Fatma Esen SARIGÜLLÜ. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.00 . Bakteri PM 200 Bisfenol A’nın Aktif Çamur Üzerine 14.00 . Hatice Aysun MERCİMEK Tamer AKKAYA Belirlenmesi 40 .Hastenesi’nin Kanalizasyon Suyundan Alınan Su Örneğinden Selektif Besiyerleri Kullanılarak Bakteri İzolasyonu.

A.00 PB 004 09. & Kit. Gülcan ŞENEL Endemik Onosma intertextum Hub. Murat BAL Murad Aydın ŞANDA.&Zahn) Sell&West (Asteraceae) Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Bir Araştırma Murat Dağı’nda Yayılış Gösteren Amarylidaceae ve Iridaceae Familyalarına Ait Bazı Geofitler Üzerine Morfolojik. Öznur ERGEN AKÇİN. Hüseyin İNCEER. Tuncay DİLMENCİ Fatih SATIL. A. M.BÜYÜKKARTAL Yurdanur AKYOL. Ali (Boraginaceae) Türünün Morfolojik ve Anatomik ENGİN.00 PB 005 09. & Jim. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.00 PB 017 09.-Mor.00 PB 011 09.00 PB 009 09. Selçuk ERTEKİN Papaveraceae. Mustafa KÜÇÜKÖDÜK. lazulina K. Bilgehan BİLGİLİ H. Ayşe PEKTAŞ Murad Aydın ŞANDA.00 PB 019 09. Caryophyllaceae ve Liliaceae Taksonları Üzerine Karyolojik Bir Çalışma Lathyrus hirsutus L.00 PB 003 09. (Fabaceae)’de Tohum Kabuğu Yapısı 41 . N. Muhittin DİNÇ.00 PB 007 09.) Baker ve Muscarı discolor Boiss.19.KAPLAN.00 PB 016 09.00 PB 012 09.00 PB 002 09. & Hausskn Türlerinin Anatomik Özellikleri Tuz Gölü (Cihanbeyli-Konya) Allium L. H. Yusuf KAYA Yurdanur AKYOL Fatih SATIL. M. Pers.00 - A 09:00-12:30 Kamil COŞKUNÇELEBİ. Ayla KAYA Serap IŞIK. Adnan AKÇİN Nergiz ZİLCİ. TRABZON POSTER SUNUMLARI BOTANİK 26 HAZİRAN 2008 PB 001 09.00 PB 015 09. Canan ÖZDEMİR İlkay ÖZTÜRK ÇALI. Sabri Üzerinde Anatomik Bir Araştırma ÖZYURT.00 PB 010 09. Sema HAYIRLIOĞLU-AYAZ. Hatice ÇÖLGEÇEN. campanulata K.00 PB 020 09. Perss. Cinsinin Orta Damar Anatomisi Özellikleri ve Sistematikte Kullanımı Türkiye’deki Sternbergia Waldst. (Liliaceae) Taksonlarının Morfolojik.) Bitkisinin Yaprak. Persson & Wendelbo. M. Özkan AKSAKAL. Vladimir VLADİMİROV Melahat ÖZCAN. Cinsi Üzerinde Karşılaştırmalı Anatomik Çalışmalar ve Sistematiğe Katkıları Türkiye’ deki Satureja L. Bekir DOĞAN. Sabri ÖZYURT. Ahmet Emre YAPRAK Lamiaceae Familyasına Ait Bazı Türlerin Petiyolleri Öznur ERGEN AKÇİN.00 PB 008 09.00 PB 014 09. Anatomik ve Ekolojik Özellikleri Bazı Endemik Hyacinthella Schur (H. Nurhan BÜYÜKKARTAL. Brassicaceae.) Chouard) Taksonlarının Morfolojik ve Anatomik Özellikleri Erzurum ve Çevresinde Yetişen Endemik Astragalus Globosus Vahl Türünün Anatomik ve Ekolojik Özellikleri Endemik Colchicum burttii Meikle (LILIACEAE) Üzerine Morfolojik VE Anatomik Bir Araştırma Türkiye’deki Cyclotrichium (Boiss. Emel OYBAK DÖNMEZ Hatice ÇÖLGEÇEN. Tuğba BAYRAK Özellikleri ÖZBUCAK Esra MARTİN. H. Özlem ÇETİN. Ahmet DURAN. Hatice ÇÖLGEÇEN. Biyoloji Bölümü. H. Anatomik ve Ekolojik İncelemeler Endemik Petrosimonia nigdeensis Aellen türünün anatomik açıdan incelenmesi Gül Nilhan TUĞ. (Amaryllidaceae) Taksonlarının Polen Morfolojisi Quercus cerris ve Quercus ilex Yapraklarında Kalsiyum Oksalat Kristalleri Endemik Fritillaria bithynica Baker (Liliaceae) Üzerine Morfolojik ve Anatomik Bir Araştırma Aktivatör Uygulamasının Domates (Lycopersicon esculentum Mill. Mustafa KÜÇÜKÖDÜK.00 PB 013 09.00 PB 006 09. heldreichi (Boiss. Sema LEBLEBİCİ Chromosome Numbers of Selected Hieracium and Pilosella (Asteraceae) Species From Turkey Doğu Karadeniz Bölgesinde Yayılış Gösteren Bazı Cirsium Miller Taksonlarının Kromozom Sayıları Türkiye’de Yayılış Gösteren Endemik Muscari aucheri (Boiss.) Manden. Gövde ve Meyve Anatomik Yapısı Üzerine Etkisi Endemik Hieracium lasiochaetum (Bornm. Feyza CANDAN Tülay AYTAŞ AKÇİN. Meryem ÖZTÜRK. Ebru ATAYETER Meryem ŞENGÜL. & Scheng. Rabia AÇIKGÖZ Murad Aydın ŞANDA.00 PB 018 09.

00 PB 041 09. ve Antimikrobiyal Aktivitesi N. G. rosulans (Borbas) Cem VURAL. Y. Nurhan BÜYÜKKARTAL Endemik Stachys Rupestris Montbret Et Aucher Ex Baştürk KAYA. armenum (DC. A.) Melahat ÖZCAN. Taksonların Aken Anatomileri Melahat ÖZCAN Matricaria chamomilla L. Antiradikal ve Antimikrobiyal Lütfiye EKİCİ. recutita (L.00 PB 023 09. ARIKAN.00 PB 034 09. Servet ÖZCAN.00 PB 030 09.00 PB 040 09. ARSLAN.00 PB 039 09.00 PB 029 09. Sema HAYIRLIOĞLU-AYAZ. F. İsmet ÖZTÜRK. Muhittin DİNÇ. S.ÇELİK.A. Melahat Grierson’ nın Karşılaştırmalı Anatomisi ÖZCAN. Antioksidan. MERCAN Taze Antep Fıstığı Dış Kabuğu Ekstraktlarının Osman SAĞDIÇ. Osman BEYAZOĞLU Morfolojik. Cinsine Ait Hololeuce Murat EKİCİ. Ahmet DURAN. var. İsmet ÖZTÜRK. F.00 PB 035 09. Cenk SESAL. Süleyman DOĞU. Osman BEYAZOĞLU Bakır (Cu) Uygulanmış Mısır (Zea mays L. sect.00 PB 033 09.00 PB 031 09. Gökçe KODAL Eskişehirde Doğal Yayılış Gösteren Bazı Derviş ÖZTÜRK. (Boraginaceae) Türlerinin Osman BEYAZOĞLU. Teucrium creticum L. Kamil COŞKUNÇELEBİ. (Asteraceae) Türlerinin Ahmet DURAN. İ.Jalas’ın Organik Ekstrakt ve Uçucu Yağlarının Antimikrobiyal Aktivitesi Nar Çekirdek ve Kabuk Ekstraktlarının Osman SAĞDIÇ. (Asteraceae)’nın Ünsal TOPSAKAL. Hasan YETİM Özellikleri Bazı Liken Türlerinin Antimikrobial Aktiviteleri Gülşah ÇOBANOĞLU. Canan TORUN. Cirsium simplex C. Anatomik Yönden İncelenmesi Bazı Onosma L. Meyer subsp. Neslihan ERDOĞAN ARSLANTÜRK. Teucrium’a (Lamiaceae) Ait Muhittin DİNÇ.00 PB 027 09. ACAR. Petrak’un Anatomik Yönden İncelenmesi İNCEER.00 PB 042 09. Osman SAĞDIÇ Aktivitesinin Belirlenmesi Tanacetum cadmeum Bitkisinin Uçucu Bileşikleri Fatma Nur ÜNLÜ.00 PB 037 09. Serdar MAKBUL. ve Serratula Esra MARTİN. H. Karyotip Analizleri Meryem ÖZTÜRK.00 PB 025 09. Osman Biyoaktivitesinin Belirlenmesi SAĞDIÇ Türkiye’de Doğal Yayılış Gösteren Mentha x Sevil ALBAYRAK. TRABZON PB 021 09. Antiradikal ve Antimikrobiyal Lütfiye EKİCİ Aktiviteleri İzmir Körfezi’nde Yayılış Gösteren Bazı Zeliha DEMİREL. (Boraginaceae) Türlerinin Kamil COŞKUNÇELEBİ.00 PB 038 09. Aktivitelerinin Araştırılması SUKATAR Euphorbia anacampseos’un Tohum Kabuğu Yapısı 42 . Ahmet piperita Uçucu Yağ ve Ekstraktının Antimikrobiyal AKSOY. cerinthifolia (Sm. Bilgehan orientale Taksonları Üzerine Karşılaştırmalı BİLGİLİ Anatomik ve Mikromorfolojik Çalışmalar Bazı Endemik Onosma L. Ümit BUDAK. Murat BAL. Türlerinin Yaprak ve Gövde KOYUNCU ve Süleyman TOKUR Anatomileri Türkiye’ nin Astragalus L.00 - Hatice ÇÖLGEÇEN. var.00 PB 032 09. Sema Matricaria chamomilla L. Münevver PINAR Bunge Seksiyonunun Polen Morfolojisi Teucrium L. H.00 PB 024 09. Güler TOPRAK. M. R. Doronicum balansae Cavill. HAYIRLIOĞLU-AYAZ. ÖZDEMİR. N. Zafer Morfolojik ve Yaprak Anatomik Özellikleri TÜRKMEN.00 PB 022 09. Hüseyin İNCEER. Serdal Anatomik Özellikleri MAKBUL. var.) HAYIRLIOĞLU-AYAZ. chamomilla ve Hüseyin İNCEER.19. Ü.) Boiss. A.00 PB 028 09.) Fadime ERYILMAZ Fidelerindeki Antioksidan Aktivitelerin Anatomik Yönden İncelenmesi Thymus argaeus Boiss. BAL. S. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Biyoloji Bölümü. J. H. Cem VURAL Aktivitesi Thymus sipyleus Boiss. ve Teucrium orientale L. Selvi ÇAKAR Türkiye’de Yetişen İki Senecio Türünün Sevil ALBAYRAK. Ahmet AKSOY.00 PB 026 09. subsp. YILMAZ Kahverengi Alglerin Antimikrobiyal ve Antioksidan KÖZ.00 PB 036 09. Ayşe ÖZDEMİR. Bekir DOĞAN. Süleyman DOĞU Bentham (Lamiaceae) Türü Üzerine Anatomik ve Mikromorfolojik Çalışmalar Serratula haussknechtii Boiss. KARABAY YAVAŞOĞLU. Zafer TÜRKMEN. Onur Ornıthogalum L. GÜLER Anthemideae (Asteraceae) Tribusundaki Bazı Murat BAL. Ekstrakt ve Uçucu Yağlarının Antimikrobiyal Güler TOPRAK. & Balansa’un Organik Canan TORUN Servet ÖZCAN. Burçak GÖKMEN. Antioksidan.

Kemal YILDIZ. Zafer TÜRKMEN Hasan YILDIZ.00 PB 054 09. İsmühan POTOĞLU ERKARA. Trabzon Örneği Hatila Vadisi Milli Parkı'nın (Artvin) Yenen ve Zehirli Mantarları Türkiye İçin Endemik Olan Matthiola montana Boiss. Cengiz ACAR Kenan DEMİREL. Mesude YETİŞ Aslı ÖZKÖK TÜYLÜ.Nur DİRİM PB 049 09. Ahmet SIVACIOĞLU Ertuğrul YÜZBAŞIOĞLU.’nın Topladığı ve Ekonomik Önemi Olan Polenlerin Protein Analizi Maydanoz Kurutmada Sıcak Hava ve Elektriksel Yöntemlerin Karşılaştırılması Crocus Sativus (Safran) Bitkisin Üretimi ve Ülke Ekonomisine Katkısının İncelenmesi İklim Koşullarının Sera Tasarımına Etkisi PB 047 09.00 - Sercan POLAT. Filiz İÇİER Gökşen ÖZTÜRK.00 PB 052 09. A. S. pyramidata Bory ex J. Ömer ERDEM Özlem ÇETİN.00 PB 053 09. Musa CABBAROV Geyve (Sakarya) ve Çevresinin Orkideleri Onur KOYUNCU. Kadriye SORKUN Filiz İÇİER.00 PB 050 09.00 PB 062 09.00 - Bazı Scorzonera L. Özgür KIRIM Onur KOYUNCU.00 PB 060 09.00 PB 048 09.) Hoffm. Nilüfer ITKI Chayote (Sechium edule) Yetiştiriciliği Sercan POLAT. Nilüfer ITKI. Zafer TÜRKMEN. Serdal MAKBUL. Emine YALÇIN.00 PB 056 09. Agardh Çeşitli Ekstrelerinin ve Uçucu Yağlarının Antimikrobiyal ve Antioksidant Aktivitelerinin Belirlenmesi Propolisin Elma Suyunda Patulin Seviyesi Üzerine Etkisi Cladonia squamosa (Scop.00 PB 059 09.00 - Serdar ÜLKER. Zeynep ÖNER. Süleyman TOKUR Derya SARI. D. Filiz SAVAROĞLU. Funda İLHAN Sercan POLAT. Güven ÖZDEMİR. Nilüfer ITKI. Arzu BİRİNCİ YILDIRIM.) Yapraklarının Antimikrobiyal Aktivitesi Laurencia obtusa (Hudson) J. POTOĞLU ERKARA Başarakavak Kasabası ve Çevresindeki (Konya) Evren YILDIZTUGAY. (Brassicaceae) Türünün Kromozom Sayı ve Morfolojisi Üzerine Bir Çalışma Taşköprü-Tekçam Pinus sylvestris L. Funda İLHAN. Ayşe ÖZDEMİR Durmuş Ali ÇELİK. Derviş ÖZTÜRK. Samet YILDIRIM.) Schrad Türlerinin Antifungal ve Antibakteriyel Etkilerinin Araştırılması Tıbbi-Aromatik Bitkilerin Kurutulması: Alternatif Kurutma Yöntemleri GDO'ların İnsan Hayatındaki Olumsuz Etkileri Bursa Yöresinde Apis mellifera L. Esra MARTİN. Kültiğin ÇAVUŞOĞLU.00 PB 064 09. Mesut KIRMACI Ömer Faruk KAYA. Biyoloji Bölümü. ve Cladonia furcata (Huds. Kadir KINALIOĞLU. Klonal Tohum Bahçesinde Çiçeklenme Senkronizasyonu Silene Türleri Arasındaki Genetik İlişkinin RAPD Yöntemiyle Belirlenmesi 43 .V. Fatma PEHLİVAN KARAKAŞ Arzu UÇAR TÜRKER.00 PB 055 09. Lamouroux ve Laurencia obtusa var. Fatma PEHLİVAN KARAKAŞ Zeliha DEMİREL. ÖZTÜRK. Sezgin AYAN. (Asteraceae) Taksonlarının Antimikrobiyal Aktiviteleri Bazı Bitki Özütlerinin Balık Patojenleri Üzerine Antimikrobiyal Etkileri Dağ Çileği (Fragaria vesca L.00 PB 068 09. Funda İLHAN Azerbaycan’ın Dağlık Bölgelerinin Faydalı Bitkileri Vagif ATAMOV.00 PB 057 09.00 PB 067 09.00 PB 066 09. Ahmet DURAN.00 PB 061 09. Ferda Fethiye YILMAZ KÖZ. Ülkü KARABAY YAVAŞOĞLU. TRABZON PB 043 09.00 PB 065 09.00 PB 058 09. Aysun ERGENE. Süleyman TOKUR Emre AĞCAGİL.Selçuk ERTEKİN. Ekrem AKÇİÇEK.19. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. N.00 PB 063 09.00 PB 046 09. Şengül ALPAY KARAOĞLU Hakan TÜRKER. Ali ÇIRPICI Aydın İli Karayosunları Florası Tektek Dağları (Şanlıurfa) Koruma Alanı Florası Geyve (Sakarya) ve Çevresinin Florası Floristik Çeşitliliğin Kentsel Yerleşim Alanlarında İncelenmesi.00 PB 051 09. Mehmet Yaşar DADANDI.00 PB 045 09. Atila OCAK. İ. Arzu BİRİNCİ YILDIRIM. Atakan SUKATAR Sibel SİLİCİ Sinem ÖZDOĞAN. Yavuz BAĞCI Bazı Geofit Bitkiler Şanlıurfa Doğal Mer’alarının Biyoçeşitliliği Cenap CEVHERİ Osmaneli (Bilecik) Florasına Katkılar II Onur KOYUNCU.00 PB 044 09.

Servet ÖZCAN Alpaslan DAYANGAÇ. Mehmet SEZGİN. Populasyonlarının Protein Elektroforez ve RAPD-PCR İle Analizleri Protoparmeliopsis muralis Türünde Genetik Varyasyonun Belirlenmesi İspiriz Dağı (Van)’nda Yayılış Gösteren Endemik ve Nadir Bitkilerin Alan Yönetim Planındaki Yeri ve Değerlendirilmesi Kuraklık ve Tuz Stresi Uygulanan Buğday (Triticum aestivum) Çeşitlerinde Antioksidant Enzim Aktivitesindeki Değişimlerin Belirlenmesi Salvia blepharoclaena Hedge & Hub-Mor Türünün Bazı Dokularında Bulunan Yağ Asidi Kompozisyonunun Tespiti Nezahat TURFAN.19.00 PB 081 09. Göksel KIZIL. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Turan ARABACI.00 - 44 . Mehmet Yaprak.00 PB 079 09. Şükrü KARAKUŞ Selcen BABAOĞLU. Aydın ŞANDA Konya ve Civarında Yetişen Bazı Sideritis Yener TEKELİ.00 PB 084 09.00 PB 072 09. Osman KARABACAK Ahmet Gencer YEDİYILDIZ. Fevzi ÖZGÖKÇE. Pınar İLİ. Zemfira Edilmiş Lavendula officinalis Türünün Biyolojik ABASOVA Özelliklerinin ve Uçucu Yağlarının Araştırılması Strenbergia clusiana Ker-Gawl ex Sprengel (Vah Aslı ÖNGÖREN. Leyla AÇIK. Çiçek ve Tohumlarında Yağda Eriyen GÜVENÇ. Mecit VURAL Ertuğrul YÜZBAŞIOĞLU. Şanlı KABAKTEPE.00 PB 074 09.00 PB 089 09. Vitaminlerin ve Fitosterol Değerlerinin Belirlenmesi Ökkeş YILMAZ. Muammer BAHŞİ.00 PB 083 09.00 PB 076 09. Türlerinin Antioksidan Kapasitelerinin Belirlenmesi Hakkı DEMİRELMA Türkiye İçin Endemic Olan Ornithogalum Ramazan MAMMADOV. Depressa Bieb.00 PB 087 09. Sevcan ALTAŞ Türlerinin Uçucu Yağlarının Antioksidant Etkilerinin Araştırılması Lilium candidum L. Muammer BAHŞİ. Ergin KARİPTAŞ Salvia blepharoclaena Hedge & Hub-Mor Türünün Alpaslan DAYANGAÇ. Ahmet ŞAHİN. (Alıç) Türünden İzole ERTUNÇ. Cennet ÖZAY Antimikrobiyal Araştırmalar Denizli Yöresinde Yayılış Gösteren Crataegus Gülten TAŞTELEN.00 PB 085 09. Mustafa ÖZKAN. M. İsmayıl FERHAT. Ahmet AKSOY Murat ÜNAL. İrfan EMRE. Yener TEKELİ PB 088 09.00 PB 078 09. Yasin pseudoheterophylla Pojark.00 - Urfa İlinin Atmosferik Polen Takvimi Bahçe (Malazgirt-Muş) ve Kırmızı Tuzlalar (Karaçoban-Erzurum) ile Çevrelerinde Yayılış Gösteren Bitkilerin Tehlike Kategorileri Yönünden Değerlendirilmesi Beykoz Doğa Koleji Florasi Türkiye İçin Yeni Bir Herbaryum: İnönü Üniversitesi Herbaryumu (INU) Centaurea tchihatcheffii Fisch. Mehmet GÜVENÇ. Gökhan HALICI. Mustafa ÖZKAN. Olcay DÜŞEN. Türünün Ekstraksiyonları Dilek AKDEMİR. Ökkeş YILMAZ.00 PB 086 09. TRABZON PB 069 09. Ökkeş YILMAZ.00 PB 073 09. Murat ÜNAL.00 PB 071 09. & Mey. Aykut GÜVENSEN Lütfi BEHÇET. Zeliha BAHÇECİOĞLU.00 PB 075 09. Murat KÜRŞAT Astragalus Cinsine Ait Bazı Taksonların Vitamin İçeriklerinin HPLC İle Belirlenmesi Gazipaşa (Antalya) Yöresinde Yetişen Bazı Mantarların Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi İsmail TÜRKOĞLU. Edilen Ekstraktların Karaciğerin Hepatosit Ramazan MAMMADOV Replikasyonu Üzerinde Etkilerinin Araştırılması Türkiye’de Yetişen Bazı Astragalus Türlerinin Yağ İsmail TÜRKOĞLU. Muammer BAHŞİ. Ahmet Asidi Kompozisyonları ŞAHİN. Osman KARABACAK Rahim ANŞİN Birol MUTLU. Ramazan MAMMADOV. Güler TOPRAK. ve C.00 PB 082 09.00 PB 077 09. Ökkeş YILMAZ. Azerbaycan (Bakü-Abşeron) Ortamında Kültüre Ramazan MAMMADOV. Murat KÜRŞAT Hasan Hüseyin DOĞAN.00 PB 080 09. İrfan EMRE.00 PB 070 09. M. Muammer BAHŞİ. Ahmet ÖZKAYA Bazı Centaurea Türlerinin Antioksidan Aktiviteleri Yener TEKELİ. Mustafa Ertuğrul DOĞAN. Halil İbrahim IŞIK alpigenum Stapf Türünün Antioksidan ve Antimikrobiyal Etki Açısından İncelenmesi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetişen Bazı Salvi Zuhal TOKER. Zümrüt MAMMADOVA. Esat ÇETİN. Atifet Üzerinde Bazı Antioksidan Çalışmalar KABASAKAL. Ramazan vah) Ekstraktları Üzerinde Antioksidan ve MAMMADOV. Biyoloji Bölümü. Mehmet SEZGİN.

M. Kudret Kevseroglu Yakup ULUSU. A. TRABZON PB 090 09.00 PB 092 09. Leyla AÇIK.00 PB 095 09. Muhittin DİNÇ.19. Yasin BAYIR. M. Ali Kemal Ayan. Sevil TANAS Cüneyt Çirak. Esra ÖZEL CENGİZ. Ahmet ÇAKIR. O. Ertuğrul SESLİ Selcen ÇAKIR.00 PB 101 09. E. ÇOLAK Arzu ÖZEL. E. Ahmet AKSOY Kadir KINALIOĞLU. Özlem ERDOĞRUL. ULUĞ.) Th. Biyoloji Bölümü. ÖZEN. Ali ASLAN. Esra MARTİN.00 - 45 . Çiğdem ALEV ÖZEL.00 PB 108 09. Mikail AKBULUT. İrfan KÜFREVİOĞLU. Murat KOÇ.00 PB 102 09. Atalay SÖKMEN İlknur SUR. Bekir Erol AK Ahmet DURAN. Hatice ÇOKKIZGIN. ARSLAN PB 097 09. Ahmet GÖNÜZ. ve Xhanthoria calcicola Oxner türleri ile Biyosorpsiyonu Depolamanın Sarı ve Kara Havuç Suyunun Stabilitesine Etkisi Bazı Salvia Türlerinin Antioksidan Aktivitelerinin Araştırılması Gentiana scabra Buergeri Bitkisinde TIS Yöntem Kullanarak Micro Çoğaltım ve Değişik Oranlarda Sukrozun Biyomas Üzerindeki Etkileri In vitro Ortamda Yetiştirilen Hypericum scabroides Türünün Çimlenmesi ve Proliferasyonu Üzerine Farklı BAP konsantrasyonlarının Etkisi Fasulye Bitkisinde (Phaseolus vulgarıs L. C. Selda KILIÇ. KIZILATEŞ. Yavuz BAĞCI Yüksel BÖLEK. Edip ÇİFTÇİ. cv. A. Damla YAĞAN Zeliha LEBLEBİCİ. Esin DERELİOĞLU Bektaş TEPE. Bekir DOĞAN.00 PB 098 09.00 PB 109 09.00 PB 107 09. Yener TEKELİ Sevgi DURNA. Kültiğin ÇAVUŞOĞLU. B. Lokman ÖZTÜRK A. A. Oktay ARSLAN. ÇOL.00 PB 104 09.-Mazz. Tevfik Ozen. Ö.’den Saflaştırılması ve Karakterizasyonu Selenyum Toksisitesinin Arpa bitkisinde Antioksidan Enzim Aktivitesine Etkisi Bir Liken Türü Olan Ramalina capitata’dan Elde Edilen Etanol-Su Ekstraktlarının İndometazin İle Oluşturulan Gastrik Ülserler Üzerine Koruyucu Etkisi: Gastroprotektif Etkinin Gastrik Dokulardaki Myeloperoksidaz ve Bazı Antioksidant Enzim Aktiviteleri İle İlişkisinin Araştırıldığı Deneysel Bir Çalışma Kuzey Türkiye’de Bulunan Yabani Hypericum perforatum Popülasyonlarında Toplam fenolik Varyasyonu Farklı Dozlardaki Kadmiyumun Maydanoz (Petroselinum hortense) Bitkisinde Fotosentetik Pigmentler ve Total Fenolik Bileşikler Üzerine Etkisi Aromatik ve Tıbbi Bitkilerin Bahçe Peyzajında Kullanım Olanakları Üzerine Gözlemler Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Spirodela polyrrhiza (Lemnaceae) Bitkisinde Büyüme Oranına ve Ni Alınım Kapasitesine Etkisi Cu(II) İyonlarının Xhanthoria parietina (L.00 PB 099 09. Sinem ÖZDOĞAN. Fadime ATALAY. Filiz AKBAŞ. KHAWAR. F. Güler TOPRAK.) Partikül Bombardımanı (biyolistik) Yöntemiyle Gen Aktarımının Optimizasyonu Nonpareil Badem (Amygdalus communis L.Zekai HALICI. Mikail AKBULUT Çiğdem IŞIKALAN. Naci DEĞERLİ Hülya DEMİR.00 - Morchella esculenta ve Morchella conica ’nın Antioksidan Aktiviteleri Fabaceae Familyasına Ait Bazı Türlerin Total Protein İçeriğinin Bradford Micro Assay Yöntemiyle Belirlenmesi Solidago virgaurea’nın Uçucu Yağ ve Metanol Ekstraktının Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi Doğu Karadeniz Bölgesi’nden Toplanan Bazı Yabani Mantarların Biyokimyasal Analizi Polifenol Oksidaz Enziminin Boletus erythropus Pers.00 PB 096 09.Fr. K. Münevver SÖKMEN. Emine YALÇIN. Reinhard LIEBEREI. ve Centaurea albonitens Turrill (Asteraceae) taksonları üzerine sitogenetik bir çalışma NaCl’ün Farklı Pamuk Tohumlarının Düşük Sıcaklıktaki Çimlenme Oranlarına Etkisi Centaurea depressa Bieb. Said FİDAN Çiğdem Alev ÖZEL.00 PB 110 09. AYAZ. M.)’in in vitro Mikroaşılanması Centaurea tomentella Hand.00 PB 091 09. Ahmet ÇOLAK. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Zafer TÜRKMEN. ÖZEN Mustafa ÇEVRİM. Kadiriye URUÇ Mesut HALICI. H.00 PB 106 09. Fadime YILMAZ Hakan BOZDOĞAN.00 PB 094 09. DURAN. Süreyya NAMLI. Didem Sevim MENGÜ. Orhan ARSLAN.‘nın Adventif Sürgün Rejenerasyonu Hasan Hüseyin DOĞAN.00 PB 103 09. SESLİ. Fehmi ODABAŞOĞLU.00 - PB 105 09.00 PB 093 09. Gönül KAYNAK Hülya TORUN. Aşkın AKPULAT. İskender TİRYAKİ. Hasan Ç. Khalid Mahmood KHAWAR Hilal SURMUŞ.00 PB 100 09. A.

Z. E.) Tohumlarına Uygulanan Kurşun (Pb) Ağır Metalinin Çimlenmeye Etkileri Patlıcan (Solanum melongena) Tohumlarında Ağır Metal Stresine Karşı Olası Değişiklerin Belirlenmesi Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L. ŞENTÜRK AKFIRAT.Sümer ARAS Didem AKSOY. Mecit VURAL Yöntemi İle Araştırılması Edirne Trakya Üniversitesi Herbaryumu (EDTU) Nesibe BAŞAK. S. ÇAKMAK.) Bitkilerinin Anti-tümör ve Antibakteriyal Aktiviteleri Endosülfan İle Muamele Edilen Nohut (Cicer arietinum) Bitkisi Kök Uçlarında Gözlenen Sitotoksik ve Mutajenik Etkiler Manyetik Alandan Geçirilen Suyun Buğday (Triticum aestivum L.00 PB 117 09. Arzu BİRİNCİ YILDIRIM. AYDIN.) Çeşitlerinde Sarı Pas Hastalığı ile Mücadelede ESTSSR ve ISSR Markörler ile Dayanıklı Genotiplerin Belirlenmesi Khalid Mahmood KHAWAR.00 PB 118 09. Türleri Ufuk ÖZBEK.) PINAR Gaertner Türlerinin Polen Protein Profillerinin Karşılaştırılması Bitkisel Ürünlerin Antioksidan Kapasitenin Sevil ALBAYRAK.00 PB 129 09. ÇETİN. HASANÇEBİ. Nermin ORCAN Onosma L. Talip ÇETER. Ahmet Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler AKSOY. N.00 PB 128 09.00 PB 122 09. Kadriye SORKUN Yaprak ve Toprak Analizlerine Dayanılarak Kazım AYHAN. Sercan POLAT.00 PB 121 09. YORGANCILAR. S. Ö. Hilal KÖYLÜOĞLU. Tarık in vitro’da Çimlendirilmesi YONUCUOĞLU.00 - Urginea maritima (L.00 PB 125 09.) Baker (ada soğanı)’nın Bitki Doku Kültürü Yolu İle Çoğaltımı Indol Asetik Asit ve Kinetin’in Aeonium haworthii Webb&Berthel Bitkisinin in vitro Klonal Çoğaltımı Üzerinde Etkileri Çayır kraliçesi (Filipendula ulmaria L.00 PB 113 09. Lütfiye Yasemin KOÇ. Zübeyir Buğday Çeşitlerinde Populasyon Gelişimi DEVRAN. Arzu UCAR TURKER Fatma PEHLİVAN KARAKAŞ. Selim İŞLEKDEMİR Zeynep KILIÇ. Y.00 PB 119 09. Arif ŞANLI Doğu Akdeniz Bölgesinde Yayılış Gösteren Rıza BİNZET.00 PB 112 09. TRABZON PB 111 09.)’nın Mehmet Ali SÖĞÜT.00 PB 124 09.ALBUSTAN. (Boraginaceae) Türlerinin Palinolojik Özelliklerinin Nümerik Taksonomisi Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Verim ve Kalite Kadir AKAN. Mevlüde Alev ATEŞ. S. Şenol ALAN. E. ALTINKUT UNCUOĞLU Çiler MERİÇ. AKAN. M. A. Akdeniz Bölgesinde Turunçgillerin Gelişiminin Nilüfer ITKI.00 PB 127 09.) Tohumları Üzerine Etkisi Domates (Lycopersicon Iyopersicum L. F. Necmettin GÜLER PB 120 09. DÜŞÜNCELİ.00 PB 115 09.00 PB 130 09. E.00 PB 126 09. Tuncay TAN. Funda ÖZDEMİR. Yusuf ZEYNALOV Arzu BİRİNCİ YILDIRIM. Funda İLHAN İncelenmesi Türkiye’de Yayılım Gösteren Betula pendula Roth. Necip NALÇACI. ve Alnus glutinosa (L. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Özlem YILDIRIM. Necmettin Prof. Biyoloji Bölümü. Leyla Arasındaki Taksonomik İlişkilerin RAPD-PCR AÇIK.) bitkisinin Antibakteriyal ve Anti-tümör Aktivitesi Beyaz Nilüfer (Nymphaea alba L.19.00 PB 123 09. F. Reyhan Üzerine Mikoriza (Mycorrhiza)’ların Etkisi BAHTİYARCA BAĞDAT Türkiye’de Yetişen Bazı Anthemis L. Osman ŞİMŞEK.Sümer ARAS Seval ERCAN. Orhan ARSLAN Berna BAŞ.00 PB 116 09. A. ÖZDEMİR.00 PB 114 09. BOLAT. F. YUMURTACI.00 PB 131 09. MERT. BELEN. Baki Kasaplıgil Özel Koleksiyonu GÜLER Propolis’ten Bazı Etken Bileşenlerinin İzolasyonu Ömür GENÇAY. Osman SAĞDIÇ Marmaris Milli Parkı'nda Orman Yangınları Sonrası Okan ÜRKER Farklı Rejenerasyon Uygulamalarının Bitki Komüniteleri Üzerine Etkisi (Çalışmanın İlkin Sonuçları) 46 . L. Dr. Ayten ÇELEBİ. K. Ozlem AKSOY Sevil YALÇIN. Arzu UÇAR TÜRKER Elif VATAN. Yusuf ZEYNALOV Kök Lezyon Nematodları (Pratylenchus spp. Münevver Corylus avellana L. N. Çiğdem Alev ÖZEL.00 - Dianthus ingoldbyi Turrill’de Çekirdek DNA Miktarının Flow Sitometri Yöntemiyle Belirlenmesi Albizzia julibrissin Durazz Bitkisinin Tohumlarının Berna BAŞ.ERTUĞRUL. Dilek CAM.) ve Sarı Nilüfer (Nuphar lutea L.

00 PB 152 09.00 PB 140 09. Sabri ÖZYURT. Bitki ve Toprak Örneklerinde Kadmiyum ve Kurşun Düzeyleri Geleneksel ve Organik Tarım Koşullarında Yetiştirilen Bazı Sebze Bitkilerinin Mineral Madde İçeriklerinin Karşılaştırılması Ekolojik Tarımda Farklı Gübre Uygulamaları İle Yetiştirilen Bazı Sebze Bitkilerinin Mineral Madde İçeriklerinin Karşılaştırılması Inula viscosa (L. Ercan DÖVER. M. M. TRABZON PB 132 09. Arzu ÇİÇEK Ahmet AKSOY. Kaan HÜRKAN Beyhan TAŞ.00 PB 142 09. Öznur ERGEN AKÇİN Tuğba BAYRAK ÖZBUCAK. Seda ATAŞ. Demet UYGAN. Zehra ESENLİ Mustafa KARGIOĞLU.00 PB 149 09. (Cistaceae) Yapraklarında Bir Yükseklik Gradiyenti Boyunca Klorofil Miktarı Değişimi Düşük Sıcaklıkların Corylus avellana L. EN.00 PB 154 09. Tarımsal Kuraklığa Etkileri Ve Alınacak Önlemler Ateş Dikeni Bitkisindeki Kükürt Miktarının İncelenmesi: Eskişehir Örneği Kayseri Yöresinden Toplanan Bazı Üzüm ve Yaprak Örneklerinde Ağır Metal Birikiminin İncelenmesi Camellia sinensis (Theaceae)’in Antioksidan Madde İçeriği Orta Karadeniz Bölgesinde Yayılış Gösteren Cistus creticus L. Ahmet Yavuz CANDAN Ayşe Belgin SERBES.00 PB 147 09.00 PB 139 09. Zeliha LEBLEBİCİ Ali BİLGİN Sevda YALÇIN TÜRKİŞ. Sevda YALÇIN TÜRKİŞ.00 - Karabük Demir Çelik İşletmelerinin (Kardemir) Çevrede Oluşturduğu Atmosferik Ağır Metal Birikiminin Bir Biyomonitör Karayosunu (Hypnum Cupressiforme) Kullanılarak Belirlenmesi Konya’da Kültürü Yapılan Agaricus bisporus (Lange) Sing’daki Bazı Metal Birikimlerinin Araştırılması Akarçay Havzası (Afyonkarahisar)’Ndaki Tehlike Altındaki (CR.00 PB 143 09. Önder YUMRUTAŞ Ayşe ÜYE.Baytop (Amaryllidaceae) Türünün Tohum Çimlenmesi ve Ex-Situ Olarak Yetiştirilmesi Üzerine Araştırmalar Gaziantep İli ve Bazı İlçelerinden Mevsimsel Olarak Alınan Su. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Gönen GÖNÜLTAŞ Semra MALKOÇ.00 PB 134 09. P ve Protein İçerikleri Üzerine Etkileri Çatalan Baraj Gölü’nün (Adana) Fizikokimyasal Özellikleri ve Planktonik Chlorophyta Kompozisyonu Sternbergia candida Mathew et T. avellana (Fındık) Türünün N. Selcen SAKAR. Sabri ÖZYURT.00 PB 150 09.00 PB 136 09. F. Tuğba BAYRAK ÖZBUCAK. Muhittin DOĞAN. Selda KILIÇ. Serap KIRMIZI.00 PB 133 09. Mustafa Erdal KAPLAN. var. Sema LEBLEBİCİ Yeşim ATALAY.00 PB 146 09. ÇETİN ŞENKUL. Fatih DENİZ. Mustafa PEHLİVAN.00 PB 148 09.00 PB 144 09.00 PB 137 09.00 PB 151 09. Muhammet ÖREN Ali ATEŞ. Özlem Sultan ASLANTÜRK Arzu ÇİÇEK Ahmet GÖNÜZ. Biyoloji Bölümü.00 PB 135 09. SELAHATTİN ÖZBUCAK Sevgi Sezen ALADAĞ.) Aiton Yaprak Ekstraktının Antioksidant Aktivitesinin ve Allium cepa Kök Ucu Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin Araştırılması Endüstriyel Alanlardaki Bazı Bitki Türlerinin ve Toprakların Makro Element Özellikleri Hava Kirliliğinin Bazı Bitkilerde Klorofil İçeriği ve Stoma Sayıları Üzerine Etkileri Ulugöl (Gölköy. Baştürk KAYA. Sediment. Dilek DEMİREZEN YILMAZ.00 PB 141 09.00 - 47 . Feyza NUR KAFADAR. İbrahim UZAN Saadet DEMİRÖRS SAYGIDEĞER. M. Ordu)’ün Genel Özellikleri ve Su Kalitesi Düzce İl Merkezi Atmosferinin 2006 Yılı Polen ve Spor Analizi Akdeniz Bitki Coğrafyası Bölgesinde Yayılış Gösteren Bazı Çalı Türlerinde Nitrat Redüktaz Aktivitesi Tuzluluk ve Kuraklık Stresinin Groenlandia densa’da Büyümeye Etkisi Farklı pH Değerlerinin Lemna gibba ve Lemna minor’de Ağır Metal Alınımına ve Klorofil Miktarına Etkisi Güray UYAR.19. Ahmet SERTESER. Saadet DEMİRÖRS SAYGIDEĞER Hasan YILDIRIM. VU) Endemik Bitkilerin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Haritalanması Çanakkale Bozca Ada’daki Atmosferik Polenler Çevresel Sorun Küresel Isınmanın. Sema LEBLEBİCİ Tülay AŞKIN ÇELİK. Berrak Damla YAĞAN. Ayşe ÜYE. Gürcan GÜLERYÜZ Dilek DEMİREZEN YILMAZ Kadriye URUÇ. Hakan KURT.00 PB 138 09. Hanife AKYALÇIN Hasan BOYACI. Yeşim ATALAY. Ayşe KAPLAN Hülya ARSLAN. Ali ÖZDEMİR Aydın BİLGİÇ. Hatice AKBULUT PB 145 09.00 PB 153 09.

subsp. KARAKAŞ. Gökhan APAYDIN.00 PB 178 09. Tofik MAMMADOV. Fadhel. Orhan ÜNAL Belkıs YAPICI.00 PB 163 09. Cüneyt Çirak.00 PB 156 09. Türleri Zeytin Topraklarının Karbon Mineralizasyonuna Glyphosate Isopropylamine Türkiye’de Yapılmış Atmosferik Polen Çalışmaları Sahra Çöl Toprağının Buğday Çeşitlerinin Gelişimi Üzerine Etkisi Sideritis libanotica Labill.Al_ Mashhadani. Tohit Güneş.00 PB 170 09. Burçak GÖKMEN Tofig S.00 PB 179 09. Al-Taee Ali Kemal Ayan. Meral ÜNAL H.00 PB 161 09. Ramazan MAMMADOV. Necdet Çamaş. (Lamiaceae)’nın Doğal ve Kültür Formlarının Morfolojik ve Ekolojik Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması Vitis vinifera L. Sema LEBLEBİCİ Birkan AÇIKGÖZ. Sulphate . Slah S.00 PB 177 09. Z. Işık BİLDACI Orhan ÜNAL. ABBASOVA Kenan YAZICI.00 PB 174 09. Arzu U.&Heldr. alMashhadani Mohammad I.00 PB 166 09. Sultani Çekirdeksizde Olgun Polenin İnce Yapısı Ornithogalum sigmoideum Freyn&Sınt’da Embriyolojik ve Sitokimyasal Çalışmalar Ornithogalum sigmoideum Freyn&Sınt’un Stigmasında Sitokimyasal Yöntemlerle Enzim Aktivitesinin Tayini Trifolium pratense L.00 PB 176 09. A.00 PB 168 09. Electrical Conductivity . Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Arzu ÇİÇEK Cengiz YILDIRIM. Pınar İLİ Hüsniye AKA SAĞLIKER. Hanife AKYALÇIN Nihal YÜCEKUTLU.H.00 PB 165 09. Yüksel BÖLEK Fatma P.Davis (Lamiaceae)’nın Doğal ve Kültür Formlarının Morfolojik ve Ekolojik Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması Sideritis pisidica Boiss. TRABZON PB 155 09.00 PB 157 09.Said FİDAN.00 PB 171 09. Meral ÜNAL Işıl İSMAİLOĞLU.00 PB 164 09. T. Al-Taee. Saadet SAYGIDEĞER Gülçin YILMAZ.00 - Toprak Erozyonunu Büyük Oranda Önleyen Korumalı Tarımın Türkiye’de Uygulanabilirliliği Farklı Konsantrasyonlardaki Borik Asidin Bazı Carthamus tinctorius L. Orhan ÜNAL H. linearis (Bentham) Bornm.00 PB 162 09. cv. TUGAY.00 PB 175 09. A.00 PB 158 09. Necati KAYA. (Lamiaceae)’nın Doğal ve Kültür Formlarının Morfolojik ve Ekolojik Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması Sideritis argyrea P. Engin TIRASOGLU Kenan YAZICI.00 PB 159 09. Volkan AYLIKÇI. KOÇER.) Bitkisinde Bulunan Gossypol Maddesinin Özellikleri ve Kullanım Alanları Halka Yapraklı Adaçayı (Salvia verticillata) ile Büyük Çiçekli Adaçayı’nın (Salvia tomentosa) Anti-tümör Aktiviteleri Dokuz Köyü’nde (Selçuklu/Konya) Kullanılan Doğal Bitkiler ve Yerel Adları Erdihan TUNÇ. Feruze ESER.00 PB 172 09.00 PB 167 09.00 PB 173 09. Serpil TERZİOĞLU.00 PB 180 09. Ali ASLAN.A. Arzu CANSARAN Y. Biyoloji Bölümü. Compositae) Çeşitlerinin Tohum Çimlenmesi Üzerine Etkileri Bitkilerin Kuzeye Göçü Sihir Havasının Kirlemesinde Sürekli Ağaç ve Kollar Isqal Olunmuş Bölgelerde Genefond Tehlikededir Bəzi Növ Ekzotik Ağac və Kol Bitkilərinin Mərdəkandendrarisində İntroduksiyası EDXRF Spektroskopi Tekniği İle Coğrafik Olarak Farklı İki Bölgeden Toplanan Liken Türlerindeki Eser Element Konsantrasyonlarının Karşılaştırılması Giresun Şehir Merkezindeki Epifitik Likenlerin Dağılımı Üzerine Hava Kirliliğinin Etkisi Amasya İli Florasına Genel Bir Bakış Estimation of the Acidity. O.H. GÜNEY 48 . Nurhan BÜYÜKKARTAL M. MAMMADOV. TÜRKER Deniz SUCUOĞLU. MƏMMƏDOV.AL-Hayalli Mazin N. Belkıs YAPICI Belkıs YAPICI. Cengiz DARICI Aydın BİLGİÇ.00 PB 160 09. Cemal SAYDAM. MAMMADOV Tofig S.00 PB 181 09. and Nitrate Quantities in Falling Rain on Mosul City An Ecological Study For The Phytoplankton Species In Tigris River Within Mosul City Ecological Effect of Plants Residual Combustion after Harvest Kızılırmak Deltasında Doğal Kaynak Kullanımı Muğla İlinin Muscari Mill. E.19. Selim Aytaç.00 PB 169 09. Dr. GULİYEV Tofig S. (Çayırüçgülü)’de Olgun Embriyo Kesesinde Polar Nukleusların Davranışı Pamuk (Gossypium spp. Nurhan BÜYÜKKARTAL Işıl İSMAİLOĞLU. Ali ASLAN. F. Yahya D.

Biyoloji Bölümü.00 PB 194 09. Murat ÜNAL. Ömer Faruk BAYRAK. Sema TAN.00 PB 193 09. Fahri KARAYAKAR. Songül ŞEN Sevda GÖĞTEPE.00 - 49 . Tolga ÇAVAŞ Zehra Tuğba ABACI. (Fabaceae) Kök Ucu Hücrelerindeki Sitotoksik Etkilerinin Karşılaştırılması Verbascum speciosum Schrader Tohumlarının Sulu Ekstraktının Drosophila melanogaster Üzerine Etkisinin Belirlenmesi Tuzla Gölü’ nde (Palas-Kayseri) Salicornia europaea L. İsmail TÜRKOĞLU.00 PB 199 09.00 PB 198 09.Ceren ARITULUK. Handan UYSAL Ümmügülsüm EKİNCİOĞLU.00 PB 187 09. serpyllifolia (Bieb) PH Davis Bitkisinin Antimutajenite ve Antitümör Özelliklerinin Araştırılması Çinko (Zn) ve Kadmiyum (Cd) Metal İyonlarının Phaseolus vulgaris L.19. Emine ÖZTÜRK. Galip AKAYDIN. Erdem YEŞİLADA. Mehmet KARADAYI Kültiğin ÇAVUŞOĞLU. TRABZON PB 182 09. Nesimi YANAR.00 PB 183 09. Işıl ŞİMŞEK. Gökhan BAYRAMOĞLU. Serap ÇELİKLER. Osman TUGAY.00 PB 184 09.Özgür EMİROĞLU. Adnan GENÇAY Songül ŞEN. Fadime YILMAZ Özkan AKSAKAL.00 - Bahçecik Köyü’nde (Selçuklu / Konya) Tıbbi Amaçlı Kullanılan Bitkiler Yazır Köyü’nde (Selçuklu/Konya) Gıda Olarak Kullanılan Doğal Bitkiler Akdeniz Bölgesi’nin Bazı Yerleşim Birimlerinde Etnobotanik Amaçla Kullanılan Bitkiler Baskil İlçesinin (Elazığ) Etnobotanik Değeri Olan Bazı Bitkileri Geyve (Sakarya) ve Çevresinde Yerel Kullanımı Tespit Edilen Bitkilerin Yöresel İsimleri Şanlıurfa Yöresindeki Bazı Baklagil Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri Van Gölü Havzasında Çay Olarak Kullanılan Bazı Bitkiler Cizre (Şırnak) ve Çevresinde Halkın Gıda Olarak Kullandığı Bitkiler Türkiye Bitkilerinden Elde Edilen Etken Maddelerin İletken Polimerlerle Modifiye Edilmiş Enzim Elektrotlarla Tayini Ekecik (Aksaray) Dağı ve Çevresinin Etnobotanik Özellikleri Türkiye Bitkilerinin Etken Maddeleri ve in vitro Sitotoksisiteleri Kars ve Çevresinde Yetişen Bazı Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri Tokat Yöresindeki Bazı Bitkilerin Yerel İsimleri ve Etnobotanik Özellikleri Bilecik.00 PB 202 09. Mehmet Nezif MIRDESLİOĞLU.00 PB 191 09. Bitkisi Kullanılarak Ağır Metal Kirliliğinin Tespiti İnsan Lenfosit Kültürlerinde Ulva rigida C.00 PB 200 09. Rahmi BİLALOĞLU Ramazan YAVUZ. Mevlüt YILMAZ. Medine GÜLLÜCE. Erdem YEŞİLADA Murat KURŞAT. Deniz SUCUOĞLU Emine KOÇER. Galip AKAYDIN Burcu YÜKSEL. Ayvaz ÜNAL Asuman KARADENİZ. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Emine YALÇIN. Murat ARDIÇ ve Derviş ÖZTÜRK Hasan AKAN. Özgür VATAN. Şemsettin CİVELEK Onur KOYUNCU. Baştürk KAYA.00 PB 196 09. Yusuf KAYA. Ali KUTLU. Aysun ERGENE.00 PB 197 09. Bursa ve Edirne Çevrelerinde Etnobotanik Amaçla Kullanılan Bazı Bitkiler Türkiye' de Crocus sativus (safran) Türünün Ekolojik ve Ekonomik Değerinin Artırılması Çalışmaları Zeytin Karasuyunun Tilapia (Oreochromis niloticus)’da Oksidatif Stres Üzerine Etkisinin Araştırılması Cyprodinil Uygulamasının Hacıhaliloğlu Kayısı Genotipinde Polen Çimlenmesi ve Polen Tüpü Uzunluğu Üzerine Etkileri Erzurum ve Çevresinde Yetişen Micromeria fruticosa (L) Druce ssp. Gülser YALÇIN PB 201 09.00 PB 190 09. Sahire KARAYTUĞ. Miray SOYUPEK Birgül MAZMANCI.00 PB 188 09. Bayram Murat ASMA Özlem BARIŞ.00 PB 186 09.00 PB 189 09.Uğur ÇAKILCIOĞLU. Hakan ŞENTÜRK. Osman TUGAY.00 PB 195 09. Nagihan AKAYA. Emine KOÇER. Mehmet Maruf BALOS Fazlı ÖZTÜRK Fevzi ÖZGÖKÇE.00 PB 203 09. Hakan AŞKIN.00 PB 192 09.00 PB 185 09. Tülin ÖZBEK. Deniz SUCUOĞLU. Feyza Tuba GÜNEY Işıl ŞİMŞEK.00 PB 204 09. Asuman KARADENİZ Muhittin DİNÇ. Z. Dilek DEMİREZEN YILMAZ Gamze YILDIZ. Agardh (Chlorophyceae) Ekstraktının Kromozom Hasarını Önleyici Etkisinin Araştırılması Biyokatının Tarımda Kullanılmasının Verim Üzerindeki Etkisi Feyza Tuba GÜNEY. Fatma GÜNEŞ Bedrettin SELVİ Tuğba PORTAKAL.

EC 1.15. Özlem ÇETİN Özlem AKSOY. Mehmet GÜVENÇ.00 PB 208 09. Turan ÖZDEMİR Talip ÇETER.) Kotiledonlarında Taze Ağırlık Değişimleri. Çeşitlerinin Tohum Çimlenmesi Üzerine Etkileri 50 .00 - Makbule ERDOĞDU Osman EROL. İlginç KIZILPINAR.00 PB 222 09.00 PB 213 09. Biyoloji Bölümü.00 PB 223 09. Ayşe ÖZDEMİR. Fatih DENİZ Okan ACAR. Can Ali AĞCA. Fadime YILMAZ. Nevzat BATAN. Nur Münevver PINAR Hayrünisa BAŞ SERMENLİ. Atlanta) Üzerinde Bazı Morfolojik ve Fizyolojik Etkilerinin Araştırılması Pamukkale ve Karahayıt Sularının Tohum Çimlenmesine Etkisi Agapanthus africanus (Aliaceae)’da Çiçek Gelişimi ve Senesens ile İlgili Bazı Değişiklikler Arbusküler Mikorizanın Tuz Stresine Maruz Kalan Biber Bitkisinin (Capsicum annuum) Fotosentetik Pigment İçeriği ve Lipid Peroksidasyonu Üzerine Etkisi NaCl.00 PB 212 09. Serpil ÜNYAYAR Saadet SAYGIDEĞER.00 PB 215 09.00 PB 210 09. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.1) ve Total Peroksidaz (POD.00 PB 207 09.00 - Daday İşletme Müdürlüğü Seçme İşletme Sınıfı Ormanlarının Aktüel Yapılarının Belirlenmesi Adıyaman Yöresinden Toplanan Ficus carica Türüne Ait Meyvelerin Yağ Asidi ve Bazı Lipofilik Vitaminlerin Analizi Ankara İli Güncel Aeropalinoloji Verileri Hatila Vadisi Milli Parkı Karayosunu Florası (Artvin) Hayvanlarla Tozlaşma (Zoogami)'de Anter Adaptasyonları Türkiye Mikoflorasına Yeni Cins Kaydı Rafineri Atık Suyunun Vicia faba L.00 PB 225 09.7) Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması Kemaliye (Erzincan) İlçesinde Tespit Edilen Bazı Pas Mantarları Batı ve Güney Anadolu’da Yayılış Gösteren Crocus L. Aysun ERGENE. Cansın SAÇKESEN. Cahit DOĞAN. cv. Levent ŞIK. Feruzan DANE Fusilade (fluazifop-p-butyl) ile Muamele Edilen Mercimek (Lens culinaris Medik. Ayfer TUNCER Bahadır KOZ. Rahmi DUMLUPINAR. Esra MARTİN. Emine ÖZTÜRK Serkan ERDAL.00 PB 209 09.00 PB 224 09. cv.00 PB 216 09. Klorofil ve Protein Miktarları Üzerine Salisilik Asit’in Etkileri UV-C Işın Stresinin Sera Şartlarında Yetiştirilen Fasulye (Phseolus vulgaris L. (Fabaceae) Kök Ucu Hücrelerindeki Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması Düşük yoğunlukta Manyetik Alan Uygulamasının Soğanda Apoplastik Antioksidan Enzim Aktivitesi Üzerine Etkileri Kesilmiş Turp (Raphanus sativus L. Neşe AYDIN. Kültiğin ÇAVUŞOĞLU.11.C.00 PB 219 09. Ökkeş YILMAZ.1. Mustafa IŞILOĞLU Emine YALÇIN. Gül CEVAHİR ÖZ Fazilet Özlem ÇEKİÇ. TRABZON PB 205 09. Muhittin DİNÇ. Filiz BAYKAL AKAY PB 221 09.1. Ahmet DURAN. Sultan) Bitkisi Kök Uçlarında Gözlenen Mitotik Değişimler Herbisit Olarak Kullanılan Tribenuron Metil Ersin YÜCEL ve Gülçin YILMAZ Maddesinin Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Triticum aestivum L. E. Turgay ÇAKMAK Songül ÇANAKÇI Yeşim OPAK KARA Yeşim OPAK KARA Nihal GÖREN SAĞLAM.00 PB 217 09. 1. Mehmet TUZCU. Cemil İŞLEK.19. Serap ÇAĞ.00 PB 218 09. 24-Epibrassinolid ve Bunların Kombinasyonlarının Spirulina platensis Üzerine Bazı Fizyolojik Etkileri Tuz Stresinin Triticale ve Bazı Secale Taksonlarında Total Süperoksit Dismütaz (SOD.00 PB 211 09. Alparslan DAYANGAÇ Edibe ÖZMEN.00 PB 214 09. Orhan KÜÇÜKER Meryem ÖZTÜRK.00 PB 220 09. (Iridaceae) Türleri Üzerinde Taksonomik Gözlemler Aksaray İli Nizip Bölgesinde Doğal Olarak Yetişen Bazı Bitkiler Üzerine Sitogenetik Bir Çalışma Hakan ŞEVİK Ayşe Dilek ÖZŞAHİN.

İ.’de 2. Okan ACAR Gülçin BEKER AKBULUT. Emel YİĞİT Yelda EMEK.00 PB 238 14. Orhan KURT. Br.00 PB 236 14.00 PB 235 14. B. Klorofil ve Mineral Madde İçeriğine Etkileri 51 . A.4-D’nin Azot. Öznur ERGEN AKÇİN Özge ÖZDİŞ. Hasan Çetin ÖZEN İsmühan POTOĞLU ERKARA. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.00 PB 242 14. Orhan KURT. E. A.’de Kadmiyum Klorür VE Sodyum Klorür Kombinasyonunun Fizyolojik ve Morfolojik Etkileri Nasturtium officinale R. ERMAN.00 PB 229 14. Süleyman TOKUR Serap KIRMIZI. Köklerinde Orobanche cumana Wallr. F. Saadet DEMİRÖRS SAYGIDEĞER Sezai SARPKAYA.00 PB 233 14.19. Emine AYDIN Fatih SEYİS. UYGUN Süreyya NAMLI.) Crantz)’ın Biyolojik ve Tarımsal Karakterlerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma Ekim Zamanının Aspir (Carthamus tinctorius l. Penetrasyonu Sırasında Meydana Gelen Kısa Süreli Antioksidatif Yanıtlar Asetoklor Herbisitinin Postemergens Olarak Zea mays (Mısır)cv.00 PB 228 14. Zuhal TOKER.00 PB 241 14. Bursa Siyahı) İncir Çeşidinin in vitro Koşullarda NaCl Stresine Tepkileri Ekim Zamanının Ketencik (Camelina sativa (L.00 PB 243 14. EREZ.00 PB 237 14.00 PB 240 14. Richard BELL Hasan YILDIRIM. Hakan TERZİ Serap KURT. KARAGÖZLER. Saadet DEMİRÖRS SAYGIDEĞER Muhittin DOĞAN. Emine AYDIN Dilek ÜNAL.00 PB 234 14.00 PB 227 14.’ nın Fotosentetik Verimi Üzerine Etkisi Bazı Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Çeşitlerinde Termal Tolerans: Hücre Canlılığı ve Klorofil Birikimi Testleri Centaurea zeybekii Wagenitz (Asteraceae)’nin antioksidan aktivitesi üzerine bir araştırma in vitro Şartlar Altında Yetiştirilen Hypericum triquetrifolium Turra’ya Farklı UV–C Işınını Etkilerinin Araştırılması Eskişehir ve Çevresinde Yetişen Bazı Hypericum Türleri Üzerinde Tohum Çimlendirme Çalışmaları Arpa’da (Hordeum vulgare L. Yusuf ALTIOĞLU Peyami BATTAL. Fatih SEYİS. Atakan SUKATAR Mustafa YILDIZ. Scilla bifolia L. M. TÜRKER.00 PB 231 14. ve Puschkinia scilloides Adams Türlerinin Tohum Çimlenme Fizyolojileri Kuraklık Stresi Altında Yetiştirilen Bazı Mercimek (Lens culinaris Medik. Hasan Çetin ÖZEL Hüseyin UYSAL.)’nın Biyolojik ve Tarımsal Karakterlerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma Bir Yol Yapım Şantiyesi Etrafından Toplanan Bazı Bitki Örneklerinde Bazı Ağır Metal Konsantrasyonlarının Mevsimsel DEĞİŞİMİ Krom (VI) Birikiminin Chlorella vulgaris’te Hücre Sayısı.)’in Biyolojik ve Tarımsal Karakterlerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma Farklı Konsantrasyonlardaki Kobaltın Pseudevernia furfuracea (L. M. OĞUZ Zuhal TOKER.Martha F1 Bitkisinde Peroksidaz ve Lipid Peroksidasyonu Üzerine Etkileri Bursa Siyahı (Ficus carica L. ERDAĞ1. M. BERBER.) Zoph.00 PB 232 14. ÇELİK.00 PB 230 14. Saadet DEMİRÖRS SAYGIDEĞER Helianthus annuus L. Çiğdem IŞIKALAN. Fotosentetik Pigment ve Protein Miktarına Etkisi Ceratophyllum demersum L.00 PB 244 14.00 - B 14:00-17:30 Sefer DEMİRBAŞ.) Çeşitlerinde Hormonların ve Yağ Asitlerinin Seviyelerindeki Değişikliklerin Belirlenmesi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetişen Bazı Hypericum Türlerinin Uçucu Yağ İçeriklerinin Araştırılması Ekim Zamanının Keten (Linum usitstissimum L. Emine AYDIN Tuğba BAYRAK ÖZBUCAK. TRABZON POSTER SUNUMLARI BOTANİK 26 HAZİRAN 2008 PB 226 14. Bengi ERDAĞ Hüseyin UYSAL.00 PB 239 14. Fatih SEYİS. cv. Biyoloji Bölümü. cv. İ. Orhan KURT. M. Stirling) Çimlenme ve Gelişme Safhalarında Eş Zamanlı Tuzluluk ve Düşük Oksijenli Şartların Etkileri Chionodoxa Boiss Cinsine Ait Türler İle Yakın Akrabaları. Hüseyin UYSAL. Murat ARDIÇ.

Özlem ÇEKİÇ Şule BULAMA. Engin HASIRCI Nihal KUTLU. Güven GÖRK Güleray AĞAR. Sülün ÜSTÜN Gökçen BAYSAL.00 PB 263 14. Meryem ÖZTÜRK. Mineral Madde ve Fotosentetik Pigment Miktarları Zeytin (Olea europea L.00 PB 247 14. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Asım KADIOĞLU Neslihan SARUHAN.00 PB 255 14. Ayla ÇELİK. Turgay ÇAKMAK.00 PB 250 14.00 PB 265 14. Rabiye TERZİ.00 PB 248 14.00 PB 246 14.00 PB 258 14. Hayri DUMAN İdris ARSLAN. Avni GÜVEN Hülya TORUN. Asım KADIOĞLU 52 . Aykut SAĞLAM. Mehmet E. Nihal KUTLU. Kenan DEMİREL.00 PB 251 14. nuda Bitkisinin Kimyasal Kompozisyonu Vicia faba Bitkisinde Kadmiyum Uygulamasına Bağlı Olarak H2O2. Gülçin BEKER AKBULUT Yasemin ÖZDENER. Asım KADIOĞLU Rabiye TERZİ.00 PB 264 14. Yeşim KARA. Ahmet DURAN. TRABZON PB 245 14. Abdullah KAYA. Emel DEMİR Zeynep Banu DOĞANLAR.) Çeşitlerinde Su Stresine Karşı Oluşan Fotosentetik ve Diğer Fizyolojik Değişimlerin Belirlenmesi Tuz Stresinin Arpa Kültivarlarında Simplast ve Apoplastik Sıvıda ABA ve Prolin Miktarı Üzerine Etkisi Bitkilerde C4 Fotosentez Simdromunun Evrimi Su Kullanma Verimliliği İle Ksilem Yapı ve Fonksiyonunu Değiştirmiştir Nepeta nuda L. F.00 PB 257 14. Uygar SARKAYA.00 PB 259 14. A. “Martha F1” Bitkisinde Pigment Sistemi Üzerine Etkileri Brassica oleracea var.3BS Tekstil Boyasının Zea mays cv. Ali ÇELİK Serpil ÜNYAYAR.00 PB 256 14. ÇiğdemTEKELİ. Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Tohumlarda Uzun Süreli Doğal Yaşlanmanın Antioksidatif Aktivitede Meydana Getirdiği Değişmeler Scorzonera kotschyi Boiss. Bekir DOĞAN. Musa TÜRKER.00 PB 262 14. Asım KADIOĞLU Hatice NAR. Füsun YÜREKLİ. Müslüm UYSAL Esra KOÇ. Esin ÖZCAN Lale YILDIZ AKTAŞ. acephala (Kara lahana)'da Krom Toksisitesinin Biyokimyasal ve Fizyolojik Olarak Değerlendirilmesi Kadmiyum Sülfat (CdSO4) Uygulamasının İki Farklı Ayçiçeği (Heliantus annuus L. Peyami BATTAL. ve Scorzonera tomentosa L. Biyoloji Bölümü. F. Aykut SAĞLAM. (Asteraceae) Taksonları Üzerine Karyolojik Bir Çalışma Kuraklık Stresi Altındaki Ctenanthe setosa’da Yaprak Kıvrılması Esnasında Meydana Gelen Anatomik Değişikliklerin İncelenmesi Kuraklık Koşulları Altındaki Phaseolus vulgaris Kültüvarlarının Antioksidan Enzim Aktivitelerindeki Değişimlerin Araştırılması Ctenanthe setosa’da Klorofil Flüoresans Parametreleri ile Su Potansiyeli Arasındaki İlişkinin Araştırılması Ctenanthe setosa’da Kuraklık Stresi Esnasında Reaktif Oksijen Türlerinin Dokusal Yerleşimi ve Polifenol Oksidaz Aktivitesinde Meydana Gelen Değişimler Banu EKMEKÇİ Armağan KAYA1.00 PB 261 14.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Etkisi Tuz Gölü Çevresindeki Bazı Endemik Halofit Bitkilerin Prolin. Lipid Peroksidasyonu ve Kardeş Kromatid Değişimi Arasındaki İlişki Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Sesamum indicum L. Rukiye TIPIRDAMAZ. subsp.00 PB 260 14.00 PB 252 14.19. Ayşin GÜZEL DEĞER.00 PB 249 14. Gülcan ŞENEL. Sertan ÇEVİK. EREZ. Ali KELEŞ Mahmut DOĞAN. Yasemin YAĞMUR. Ökkeş ATICI. Birsen AYDIN. Tuğba KARTAL. Rabiye TERZi. Nida Esra CAN. Cemil İŞLEK. Füsun YÜREKLİ Yusuf UZUN. Klorofil ve Karetenoid Konsantrasyonlarının Hipersensitif Yöntemiyle Mevsimsel Değişiminin Araştırılması Farklı Asma (Vitis vinifera L. Serap SUNAR Esra MARTİN.) Çeşidinde Fitokelatin Sentezi Üzerine Etkisi Bazı Makrofungus Ekstraktlarının Çimlenmekte Olan Mısır Bitkisi Tohumlarının Gelişimi ve Fizyolojisi Üzerine Etkileri Farklı Domates Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Tuz Stresi ve Sıcaklığın Etkisi Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin in vitro Ortamda Biber (Capsicum annuum L. Emel YİĞİT.00 PB 254 14.) Yapraklarındaki Antosiyanin. Aslıhan AVU. Hatice NAR.00 PB 253 14. Ahmet AYAZ Ferit KOCAÇİNAR İdris ARSLAN.00 - Carthamus tinctorius (ASPİR)'de Emrriyo Kültürü İle Makro Besin Elementleri Üzerinde Stres Fizyolojisi Çalışmaları Everzol Kırmızı.

M.00 PB 271 14.) Fidelerindeki Antioksidan Aktivitelerin Fizyolojik Yönden İncelenmesi Fasulye (Phaseolus vulgaris L. Değiştirilmiş Besinlere Karşı Tutumları Fatih SEZEK. Asım KADIOĞLU Fadime ERYILMAZ Fikriye KIRBAĞ ZENGİN Ökkeş ATICI.00 PB 285 14. KARTAL Rağbet Ezgi DURAN. Anne FRARY. Bitkisi Üzerindeki Genetiksel Etkilerinin Stamen Tüyü Analizi ve Mikronukleus Testi ile Değerlendirilmesi Üniversite Öğrencilerinin Genetik Yapısı Salih DOĞAN. Veysel SÜZERER 53 .00 PB 283 14. KOCA.3-Glukanaz Gen İfadesinin Belirlenmesi Zeytin Genomunun Gen Yoğunluğu Hakkında Yeni İpuçları Bazı Genotoksik Bileşiklerin Tradescantia pallida H. Serap KURT Hatice ÇÖLGEÇEN1. Nilüfer ITKI. M. Ekrem DÜNDAR Doğan İLHAN. Ahmet ONAY. Ali ERGÜL Zahide ŞAHİN. Ex Bentham’nın in vitro Elde Edilmiş Fide Eksplantlarının Kallus Oluşturma Potansiyellerinin Araştırılması Senecio hypochionaeus var.Cihat TOKER2 Hatice ÇÖLGEÇEN.00 PB 279 14. H. Biyoloji Bölümü. Ömer KARADAĞOĞLU. Hamit AYANOĞLU. Salih MUTLU.00 PB 288 14.00 PB 277 14. Bengi ERDAĞ Bengi ERDAĞ.& Heldr. Hatice NAR.’in Olgun Dokularının in vitro Rejenerasyon Potansiyelinin Araştırılması Dorystoechas hastata Boiss. Rabiye TERZİ. TRABZON PB 266 14.00 PB 267 14.00 PB 281 14. M. Cüneyt AKI Arabidopsis thaliana (L. argaeus’da in vitro Organogenez Silybum marianum Tohumlarının in vitro Çimlendirilmesi Farklı Tuz Konsantrasyonlarında Makarnalık Buğday Genotiplerinde Haploid Bitki Üretimi Erkek Antep Fıstığının (Pistacia vera L. Nuray KAYA Fevziye ÇELEBİ TOPRAK. Yelda EMEK. Nurhan BÜYÜKKARTAL2. Serdar KOCA Behiye Banu BİLGEN.) Fidelerinin Klorofil. İsmail DEMİŞTAŞ. Sercan POLAT. Kemal Melih TAŞKIN Öznur SUAKAR. Zeynep YILMAZ.00 - Fasulye (Phaseolis vulgaris) Çeşitlerinde Kuralık Stresi Esnasında Stoma İletkenliği.00 PB 270 14. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Cüneyt AKI Nuran EKİCİ Ömer YAMANER.00 PB 280 14. Toplam Protein ve Prolin Miktarları Üzerine Manganın Etkileri Mısırın Soğuğa Tolerans Cevabında Salisilik Asit Uygulamalarının Rolü Aykut SAĞLAM. Funda İLHAN Meltem TEZCAN.00 PB 276 14. Serap MUTUN.00 PB 278 14. Su Potansiyeli ve Klorofil Flüoresansı Arasındaki İlişkinin Araştırılması Bakır (Cu) Uygulanmış Mısır (Zea mays L.00 PB 284 14.19. Şayeste ÜNAL. Veysi OKUMUŞ. Mustafa PEKTAŞ.00 PB 275 14.00 PB 287 14. U.00 PB 268 14. Sami DOĞANLAR Tuba KASIMOGLU. Ait Bazı Türlerin Kloroplast DNA Analizleri Tekin BABAÇ Farklı Hava Koşullarında DNA Analizi Mustafa KATI Bazı Ayva (Cydonia oblonga)Gen Kaynaklarının SSR’a Dayalı Moleküler Analizi Büyük Menderes Nehri İle Sulanan Aydın Bölgesi’ndeki Toprakların Genotoksisitesinin Allium Test Sistemi İle Belirlenmesi Kızılçam (Pinus brutia Ten.)’ın Beş Doğal Populasyonunda Genetik Varyasyonun Belirlenmesi Patateste Patates X Virüsüne (PVX) Karşı Dayanıklılık Bitkilerde DNA İzolasyonu Lycopersicon esculentum Türlerinde Trimiltox Uygulamasının Mitoz Üzerine Etkileri Leucojum aestivum ’da (Amaryllidaceae) Polen Gelişimi Sırasında Anter Çeperinin Bazı Histokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Cyclamen mirabile Hildebr.00 PB 272 14.00 PB 273 14. Cahit YULADIR.00 PB 286 14. Eminur BARUTÇU.00 PB 282 14. Zehra KORKMAZ Türkiye Quercus Seksiyonuna (Ak Meşe Grubuna) Emel USLU. Barbaros NALBANTOĞLU Yasemin DEMİRGAN.00 PB 269 14. Esen TAŞGIN.00 PB 274 14.) Heynh. Ercan KAYA . kultivar “Atlı” ) in vitro Köklendirilmesinin İyileştirilmesi Ali Emre AKPINAR. Çiğdem SAVAŞKAN Engin TİLKAT. Kallaz Bileşeni β1.

(Linaceae)’nin Derviş ÖZTÜRK.00 PB 293 14. Ufuk ÖZBEK. Onur KOYUNCU. Seksiyonundaki Bazı Endemik Taksonların Polen Morfolojisi Türkiye’deki Endemik Marrubium L. İsmühan POTOĞLU ERKARA. İsmühan POTOĞLU Özellikleri ERKARA. Taksonlarının Yayılış Gençay AKGÜL Durumu Türkiye'de Nadir Bilinen Endemik Bir Tür: Marrubium vulcanicum Hub.00 PB 292 14.00 PB 295 14. İsmühan Anatomik ve Palinolojik Özellikleri POTOĞLU ERKARA. Onur Ornithogalum L. Seksiyonuna Ait Türlerin DADANDI. & Mey. Zeki AYTAÇ (Fabaceae) Cinsine Ait Taksonların Polen Morfolojisi Bazı Centaurea L. Birol BAŞER Endemik ve Dar Yayılışlı Taksonların Polen Morfolojisi İki Euphorbia L. Türlerinin Tohum Yüzey Ayla KAYA. POTOĞLU ERKARA. Esra CANSEVER MUTLU. A. Çiğdem SAVAŞKAN Arzu BİRİNCİ YILDIRIM. Osman Türlerinin Tehlike Kategorileri ve Koruma Önerileri KETENOĞLU. Gençay AKGÜL Doku Kültürü Yöntemiyle Çoğaltılan ve Soğukta Muhafaza Edilen Endemik Centaurea kilaea Boiss. Derviş ÖZTÜRK Türkiye’de Yayılış Gösteren Oxytropis DC. (Malvaceae) Cinsine Ait Bazı M.) ait Cota (J.00 PB 299 14. O.00 PB 296 14. KOYUNCU. Onur niveum Dudley. Derviş ÖZTÜRK Endemik Wiedemmania orientalis Fisch. Derviş (Boraginaceae)’nın Anatomik ve Palinolojik ÖZTÜRK.00 PB 290 14. (Lamiaceae) Gençay AKGÜL. Atila OCAK. (Boraginacaeae)’nin Hülya ÖZLER. Hücre Süspansiyonu Kültürlerinde Üretilmesi Epilobium angustifolium L.Esra ÖZEL Yerleşkesi'nde Doğal Olarak Yetişen Phillyrea CENGİZ.00 PB 311 14. Onur KOYUNCU.00 PB 310 14. Zafer KAYA Mikromorfolojisi Türkiye’nin Silene L.00 PB 308 14. Arzu BİRİNCİ YILDIRIM Türkiye’deki Alcea L. Seher KARAMAN. Damla YAĞAN1 latifolia (Akçakesme)'nın Morfolojik Özellikleri ve Peyzaj Çalışmalarında Kullanım Olanakları lkanna haussknechtii Bornm.00 PB 302 14.. Ferhat CELEP Türkiye’deki Marrubium L.00 PB 291 14. ÖZTÜRK Bazı Caryophyllaceae Taksonlarının Polen İsmühan POTOĞLU ERKARA. TRABZON PB 289 14.00 PB 300 14. (Caryophyllaceae) Cinsi Kemal YILDIZ. İsmühan POTOĞLU Anatomik ve Palinolojik Özellikleri ERKARA. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Erkan UZUNHİSARCIKLI.00 PB 297 14.00 PB 304 14. (Lamiaceae)’in Anatomik ve Palinolojik Özellikleri Atila OCAK. Bitkisinin Doku Kültürü Yöntemi İle Çoğaltılması Kapsaisinin İmmobilize Edilen Capsicum annuum L. Onur KOYUNCU Türkiye’deki Anthemis Cinsine (L. Atila OCAK Endemik Arnebia densifolia (Nordm. (Liliaceae) Taksonlarının Polen KOYUNCU.00 - Arzu UÇAR TÜRKER. Süleyman TOKUR Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Ahmet GÖNÜZ.) Haploid Embriyo ve Bitki Üretimine Etkisi Lysimachia vulgaris L. Necmettin GÜLER Yasemin COŞKUN. (Euphorbiaceae) Taksonunun İ. B.00 PB 307 14. Mehmet Y. Sülün ÜSTÜN 54 . Çiler MERİÇ.00 PB 305 14. Arzu UCAR TURKER Cemil İŞLEK. Birol BAŞER Gay) Rupr.00 PB 309 14.) Ledeb. Onur KOYUNCU. F. D. A. İsmühan POTOĞLU Morfolojisi ERKARA. Musa DOĞAN. Derviş ÖZTÜRK. (Brassicaceae)’un Anatomik ve KOYUNCU. Arzu CANSARAN Polen Morfolojisi Eskişehir’de Endemik Olarak Yetişen Alyssum Derviş ÖZTÜRK. Sergun DAYAN. Onur KOYUNCU Endemik Linum cariense Boiss. Ali ÇIRPICI Polen Morfolojisi Üzerine Bir Çalışma Eskişehir’de Doğal Olarak Yetişen Bazı Derviş ÖZTÜRK. (Yakı otu) bitkisinin in vitro kültür yöntemi ile çoğaltılması Hayati ARDA.-Mor.00 PB 294 14. İsmühan POTOĞLU Palinolojik Özellikleri ERKARA.00 PB 306 14.00 PB 301 14. Polen Morfolojisi SAVAROĞLU. M. Biyoloji Bölümü. Bitkisi Üzerinde Morfolojik ve Anatomik İncelemeler Farklı Uygulamaların Tertaploid Buğdayda (Triticum durum Desf.19.00 PB 298 14. Atila OCAK Endemik Astragalus hirsutus Wahl (Fabaceae)’un Atila OCAK. Lasiostemones Boiss.00 PB 303 14. Morfolojisi Filiz SAVAROĞLU.

(Hıyar) Bitkisi Üzerine Morfolojik ve Fizyolojik Etkileri Sarıçam (Pinus sylvestris L.00 PB 323 14. İlginç KIZILPINAR. İlginç KIZILPINAR. Taksonlarının Işık ve Elektron Mikroskop (Sem) Özellikleri Üzerine Bir Araştırma TİGEM Alparslan Çiftliği ve Çevresi (Muş) Florası Türkiye’nin Jurinea Cass. Ahmet GÖNÜZ. Palinolojik ve Ekolojik Özellikleri Karababa Dağı (Sivas)’nda Yetişen Tanacetum L. Serhat URSAVAŞ Zafer TÜRKMEN. İsmühan POTOĞLU ERKARA. Ergin HAMZAOĞLU. Galip AKAYDIN Abdullah KAYA.)’da Yetişme Ortamının ve Kullanılan Kap Materyalinin Fidanların Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi Gentiana L. Zekiye SULUDERE Feyza CANDAN. Ahmet AKSOY Serhat URSAVAŞ.00 PB 322 14. Sadık ERİK. Ekrem AKÇİÇEK. Cahit DOĞAN. Taksonlarının Polen Morfolojisi Lokal Endemik Dianthus engleri Hausskn.00 PB 315 14. Murat KURŞAT Murat KURŞAT. Edibe ÖZMEN. Gökhan ABAY E. Ahmet DURAN.00 PB 336 14. Şenol ALAN Seher KARAMAN. Onur KOYUNCU R. Şemsettin CİVELEK İbrahim Ümit YAPICI. Feruzan DANE Barış ÖZÜDOĞRU. Yusuf UZUN.00 PB 319 14.00 PB 331 14. (Senecioneae / Asteraceae ) Cinsinin Taksonomisi Türkiye'nin A2 Karesi İçin Hazırlanmış Karayosunu (Musci) Listesi Hacıkadın Vadisi (Ankara) Florası Üzerine Bir Araştırma Nurhak (Kahramanmaraş) Yöresi Makrofungusları Pirin Çayı (Adıyaman) Havzasında Belirlenen Makrofunguslar Madra Dağı (Balıkesir/İzmir) ve Çevresinde Etnobotanik Bir Çalışma Epiteti Elazığ ve Beldeleri Olan Bitkilerin Populasyon Gözlemleri ve Tehlike Kategorileri Baskil İlçesinin (Elazığ) Bazı Nadir ve Endemik Bitkileri Siirt İli İçin Yeni Kayıt Bitkiler Trakya’dan Yeni Bir Hibrid: Verbascum x edirnensis Dane & Yılmaz. Deniz GÜNEY Canan YAĞCI.00 PB 320 14. Ömer SAYA.00 PB 317 14. Burcu YEŞİLYURT. Gamze ERTEN Hakkı DEMİRELMA.00 PB 313 14. Kuddisi ERTUĞRUL Sinan AKTAŞ. Kamil COŞKUNÇELEBİ.00 PB 333 14. Latif KURT.Nord.00 PB 335 14. İbrahim TURNA. İsmail TÜRKOĞLU. Barış ÖZÜDOĞRU.00 PB 325 14. TRABZON PB 312 14. CELALEDDİN ÖZTÜRK. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.’in Morfolojik. Cahit DOĞAN Gökhan ABAY.00 PB 321 14. Serdar MAKBUL. Teoman KESERCİOĞLU Fazlı ÖZTÜRK. Hülya HOŞGÖREN Gülden YILMAZ. MUSTAFA CEVİZCİ 55 . (Scrophulariaceae) Lokal Endemik Campanula pulvınarıs Hausskn.00 PB 326 14.00 PB 330 14. Barış ÖZÜDOĞRU. Cihat ÖLÇÜCÜ Bekir DOĞAN. Osman BEYAZOĞU Filiz SAVAROĞLU. Biyoloji Bölümü.00 PB 314 14. Edibe ÖZMEN.00 PB 329 14.00 PB 328 14.’nin Morfolojik.00 PB 318 14.00 PB 332 14.00 PB 316 14. (Asteraceae) Cinsine Ait Türlerde Polenlerinin Taramalı Elektron Mikroskobuyla İncelenmesi Türkiye Caucasalia B. Cahit DOĞAN. İsmail TÜRKOĞLU.00 PB 337 14. Palinolojik ve Ekolojik Özellikleri Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Araştırma Ormanı Karayosunu (=Musci) Florası Bazı Scorzonera L. (Fabaceae) Türlerine Ait Yaprak Tüylerinin Elektron Mikroskobunda İncelenmesi Kazdağı’nda Doğal Yayılışlı Bazı Hypericum L. & Bornm.19. Sadık ERİK İlginç KIZILPINAR. Erdoğan E. Selami SELVİ Uğur ÇAKILCIOĞLU. İbrahim KARACAN Abdullah KAYA Fatih SATIL. Edibe ÖZMEN. Süleyman GÖKTÜRK. Uğur ÇAKILCIOĞLU. (Asteraceae) Türlerinin Palinolojik Yönden İncelenmesi Osmaneli (Bilecik) Karayosunu Florasına Floristik Katkılar II Olimpos-Beydağları Sahil Milli Parkına Özgü Bazı Bitkiler ve Bunların Tehlike Kategorileri Derebucak (Konya) ve Çevresindeki Bazı Bitkilerin Yerel İsimleri ve Etnobotanik Özellikleri Akseki (Antalya) İlçesi Makrofungusları Aylin EŞİZ DEREBOYLU.00 PB 324 14. (Fam:Gentianaceae) Cinsinin Pneumonanthe ve Cruciata Seksiyonlarına Ait Bazı Türlerin Polen Morfolojileri Türkiye’deki Bazı Oxytropis DC.00 PB 327 14. Nedret TORT Şemsettin KULAÇ.00 - Cypermethrin Etken Maddeli Bir İnsektisitin Cucumis sativus L. H. HAKKI Ümit BUDAK. & Bornm.00 PB 334 14. Sadık ERİK.

00 PB 360 14. Arif GÖNÜLOL Yavuz BAĞCI. Aydın ve Muğla) Doğadaki Durumları Türkiye’deki Chionodoxa Boiss.00 PB 342 14. Bayram YILDIZ Orçun SEMİZLER. Yusuf GEMİCİ Hasan YILDIRIM Burcu TARIKAHYA ELÇİ. Hasan GENÇ. Manisa. Ceren TAŞLIK Hasan YILDIRIM.00 PB 350 14. Ahmet ŞAHİN 56 . Dilek TURGUT BALIK. Turan ARABACI Uğur ÇAKILCIOĞLU. İsmail TÜRKOĞLU. Hoffm. Serdar UÇAR. Türlerinde Kromozom Analizleri İskender PARMAKSIZ Muş İlinde Bulunan Bazı Endemik Bitkiler Fazlı ÖZTÜRK Türkiye’de Yetişen Achillea L.00 PB 361 14.00 - Kızıldağı’ndan Dünya İçin İkinci Kayıt Bir Likenikol Fungus Türü Polycoccum aksoyi Halici & V.00 PB 339 14. Cahit DOĞAN Özge TUFAN ÇETİN. Ahmet DURAN Siehe’den Beri Toplanamayan Bilmece Gibi Bir Tür Mehmet SAĞIROĞLU. M.Yaşar DADANDI Cem VURAL. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Dilek TURGUT BALIK.) O.00 PB 363 14. Tuncay DİRMENCİ. TRABZON PB 338 14. sect.00 PB 343 14. Ahmet İLÇİM.00 PB 356 14. Dilek PAMUKÇU. Ferhat Türlerinin Kromozom Sayıları CELEP Nallıhan (Ankara) İlçesi Makrofungusları Celaleddin ÖZTÜRK. Hasan GENÇ.00 PB 344 14. Sinan AKTAŞ Hatice ÖZENOĞLU KİREMİT Beyhan TAŞ. Hayri Ferula drudeana Korovin (Apiaceae) DUMAN Türkiye’de Yetişen Bazı Salvia L. Hasan GENÇ.00 PB 352 14. Türlerinin Albumin Proteinlerinin SDS-PAGE Yöntemi İle Belirlenmesi Türkiye’de Yetişen Lathyrus L. Muhittin DİNÇ. Tahsin SAK. Türünün Morfolojik.Massal. Alparslan KOÇAK. Üreme ve Habitat Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Gaga Gölü (Ordu)’nde Nuphar lutea L. (Apiaceae) Cinsi Mustafa KOCAKAYA1. Cinsine Ait Bazı Türlerde Genetik Çeşitliliğin Belirlenmesi Hanife AKYALÇIN. Başak ÖZBİLGİN Cem VURAL. Babounya (DC. Türlerinin Morfolojik Olarak Karşılaştırılması Alman Torpido Gemisi (Çanakkale Boğazı. Sibel YAMAOĞLU. Taksonlarının Tohum Morfolojisi ve Mikromorfolojisinin Sistematik Önemi Echinops pungens Trautv. Ahmet AKSOY2 Mehmet Yaşar DADANDI.00 PB 341 14.00 PB 348 14.00 PB 355 14.00 PB 340 14. (Adaçayı) Tuğba İNANÇ GÖK. Sadık ERİK.Atienza Nigella L. Sinan AKTAŞ Gıyasettin KAŞIK.19. Biyoloji Bölümü. Epifitonundaki Diyatome Çeşitliliği Türkiye’de Johrenia dc. İlginç KIZILPINAR. Cinsine Ait Liken Türleri Derebucak (Konya) İlçesinden Türkiye Makrofungusları İçin Yeni Kayıtlar İskilip (Çorum ) İlçesi Makrofungusları Ciğerotlarından İki Riccia L.00 PB 346 14.00 PB 358 14.00 PB 359 14. M.00 PB 362 14. (Asteraceae) Türkiye’de Yayılış Gösteren Bazı Micromeria Benth. Dilek TURGUT BALIK.00 PB 353 14. var.00 PB 347 14. Anatomik. Cinsine Ait Bazı Türlerin Globulin A Proteinlerinin Elektroforetik Analizi Globulin B Proteinlerine Göre Lathyrus L. Sinan AKTAŞ Küçük ve Sığ Bir Göl Olan Dumanlı Göl’ün Beyhan TAŞ Planktonik Algleri Türkiye Doğal Florasında Bulunan Yabani Haşhaş Ahmet YILDIRIM. Murat KURŞAT. Ahmet ŞAHİN İrfan EMRE. Üyesi Bazı Taksonların Morfolojik ve Palinolojik Yönden İncelenmesi Gözeli ve Kavak Ovalarının (Elazığ) Bazı Nadir ve Endemik Bitkileri Bazı Lathyrus L. Edibe ÖZMEN.00 PB 357 14.00 PB 351 14. Şemsettin CİVELEK İrfan EMRE. (Liliaceae) Türleri Üzerine Tohum Morfolojileri ve Palinolojik Araştırmalar Kirmir Çayı Vadisinde “VU” Statüsündeki Buglossoides glandulosa ve Velezia pseudorigida’nın Morfolojik ve Palinolojik Özellikleri Antalya’dan Tespit Edilen Toninia A.00 PB 354 14. Ahmet ŞAHİN İrfan EMRE.00 PB 349 14.Yaşar DADANDI Turan ARABACI. Hüseyin SÜMBÜL Sinan ALKAN.00 PB 345 14. Gıyasettin KAŞIK. Gamze KÖKDİL. Türkiye) Batığı Algleri Ticareti Yapılan ve Ticari Potansiyel Taşıyan Bazı Geofitlerin Kıyı Ege Bölgesinde (İzmir. polyacanthus (Iljin) Hedge (Asteraceae) Echinops tournefortii Ledeb. Erkan KESAT.

TRABZON PB 364 14. Uğur ÇAKILCIOĞLU.00 PB 369 14. Medine RAPD Tekniği İle Analizi GÜLLÜCE Vicia canescens Populasyonları Arasındaki Güleray AĞAR. Anatomik ve Palinolojik Bir Araştırma DENİZ. Yavuz BAĞCI. Murat KURŞAT. Varyasyonun RAPD İle Analizi Özlem BARIŞ Şanlıurfa’nın Endemik Bitkileri Hasan AKAN.& Heldr. Filiz AYGÜN. Yavuz BAĞCI.00 PB 377 14. İ.00 PB 382 14.00 PB 381 14. Murat Bitkileri KURŞAT. Serap SUNAR.00 PB 371 14. İsa BAŞKÖSE Endemik Bitki Türleri Türkiye Miksomisetleri İçin 4 Yeni Kayıt Gönül DEMİREL. Ali Osman BELDÜZ. Kategorileri Yönünden Değerlendirilmesi Şemsettin CİVELEK Elazığ İlindeki Şeker Pancarı Tarım Alanlarında Alpaslan KOÇAK.00 PB 379 14.00 PB 388 14.00 - Sırrı YÜZBAŞIOĞLU. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Özkan AKSAKAL.Gökhan Morfolojik. Eda DURGUN Anatomik Ve Palinolojik Bir Araştırma Sideritis argyrea P.00 PB 374 14.) Matthews’in Morfolojik ve Ekolojik Özellikleri Kemaliye (Erzincan) İlçesinin Geofitleri İrfan EMRE. (Asteraceae) Türlerinin Mutlu GÜLTEPE. Hüseyin DURAL. Uğur ÇAKILCIOĞLU.00 PB 372 14. Güleray AĞAR. Fatih Şaban BERİŞ Türkiye Makrofungusları İçin Yedi Yeni Kayıt Sinan AKTAŞ.00 PB 375 14. Barış BANİ Ahmet KAHRAMAN. Murat Bitkileri KURŞAT. Kamil COŞKUNÇELEBİ. Cinsine Ait Bazı Türlerin Glutelin Proteinlerinin SDS-PAGE Yöntemi İle Analizi Endemik Astragalus lineatus Lam.00 PB 373 14. Araştırma Uğur ÇAKILCIOĞLU Lathyrus Cinsine Ait Pratensis Seksiyonunda Fatma GÜNEŞ Bulunan Türlerin Polen Morfolojisi C5 Karesine (Adana-Niğde-Mersin) Özel Bazı Hüseyin DURAL. N. İsmail TÜRKOĞLU. Dilek TURGUT BALIK.00 PB 365 14. Zeynep ZEREN Batı Karadeniz Bölgesinde Doğal Olarak Yetişen ve Dursun YAĞIZ. Tuna UYSAL. Ahmet DURAN.00 PB 386 14. Şemsettin CİVELEK Karga Dağı’nın (Elazığ) Bazı Nadir ve Endemik İsmail TÜRKOĞLU. Nalan YILDIRIM. Haşim ALTINÖZLÜ Bazı Endemik Hieracium L. Ahmet AFYON Ekonomik Değeri Olan Bazı Makrofunguslar Trakya Florası İçin İki Yeni Kayıt Necmettin GÜLER "Van'ın Florası" Çalışmalarına Bakış Çatak Vadisi (Çatak / Van) Geofitleri ve Tehlike Kategorileri Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki Salvia L. Uğur ÇAKILCIOĞLU. var.00 PB 383 14. İ. Şemsettin CİVELEK Doğu Anadolu Bölgesinde Yayılış Gösteren Serap SUNAR. Osman TUGAY. Sabriye ÇANAKÇI. Ahmet ŞAHİN Meryem ŞENGÜL. Kuddisi ERTUĞRUL Gözeli ve Kavak Ovası (Elazığ) Bitkilerinin Tehlike Uğur ÇAKILCIOĞLU.00 PB 387 14.H. Hasan Hüseyin DOĞAN Kuşakçı Dağı’nın (Elazığ) Bazı Nadir ve Endemik İsmail TÜRKOĞLU. Yusuf KAYA PB 368 14. Selin BAĞIRSAKCI. Celâleddin ÖZTÜRK Gülek Boğazında (Adana) Bazı Lokal Endemik Ahmet SAVRAN. Ufuk ÖZBEK.00 PB 376 14. İsa BAŞKÖSE Çiçekli Bitkilerin Posteri Allium sandrasicum Kollmann. İsmail Yayılış Gösteren Yabancı Ot Florası Üzerine Bir TÜRKOĞLU. Nezaket ADIGÜZEL. M. Şemsettin CİVELEK Kamışlık Dağı’nın (Elazığ) Bazı Nadir ve Endemik İsmail TÜRKOĞLU. DENİZ. Jildisianus (Bornm.00 - Lathyrus L.00 PB 380 14.00 PB 370 14. Mesut PINAR. Gıyasettin KAŞIK. Musa DOĞAN 57 . Celaleddin ÖZTÜRK.Gökhan Bothmer (Lılıaceae) Üzerinde Morfolojik.00 PB 378 14.Davıs (Lamiaceae) Üzerinde Olcay DİNÇ DÜŞEN.00 PB 367 14.Özhatay & Olcay DİNÇ DÜŞEN.00 PB 366 14. Hasan GENÇ. Murat KURŞAT.00 PB 385 14. Centaurea Türleri Arasındaki Genetik Farklılığın Nalan YILDIRIM. (Labiatae) Türleri Üzerinde Taksonomik Bir Çalışma Metin ARMAĞAN.19. Ahmet SAVRAN.00 PB 384 14. Mehmet KOYUNCU S. Biyoloji Bölümü. Murat Bitkileri KURŞAT. Mehmet Nezif MIRDESLİOĞLU Centaurea lycaonica Boiss. Uğur ITS nrDNA Dizileri Bakımından Karşılaştırılması UZUNER.

00 PB 399 14. ex Kotschy. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.ve Trisodyum Fosfatın A.) Kültivarlarının RAPD Markırlarıyla Moleküler Sistematik Analizi Tokat Şehir Florasına Ön Hazırlık Türkiye Florası İçin Yeni Bir Tür Kaydı. Ümit BUDAK.00 PB 392 14. subsp. U.00 PB 411 14.19. Scilla kurdistanica Speta. O.00 PB 412 14. Svetlana BANCHEVA. Niksar) Makromantar Florası Usnea Dill ex. plicatum Taksonunun Genotoksik Potansiyeli Brassinosteroidlerin Arpa Kök Büyümesi ve Hücre Bölünmesi Üzerine Etkileri Mono-. Şule ÖZTÜRK Halil Erhan EROĞLU. COŞKUNÇELEBİ.00 PB 403 14. subsp. Ergin HAMZAOĞLU. Sevil ALBAYRAK Gönül KARTAL. K.00 PB 396 14.00 PB 394 14. Sevil ALBAYRAK Halil Erhan EROĞLU. Cyanus (Napulifera ) (Asteraceae) Türkiye’nin Bazı Linum L. Di. BELDÜZ. Türünün Mitotik İndeks. TERZİOĞLU İbrahim TÜRKEKUL Ayhan ŞENKARDEŞLER Ayhan ŞENKARDEŞLER Hatice ÖZENOĞLU KİREMİT.00 PB 398 14. TRABZON PB 389 14. Filiz SAVAROĞLU Makbule ERDOĞDU Elşad HÜSEYİN. Ekrem DÜNDAR. Ümit BUDAK.00 PB 404 14. UZUNER. S. Svetlana BANCHEVA. and Heldr. Ahmet AKSOY. (Liliaceae ) Doğu Karadeniz Bölgesinde Yetişen Lilium L.00 PB 414 14. Ekrem AKÇİÇEK. Biyoloji Bölümü. Fevzi ÖZGÖKÇE. Aslıhan TEMEL. DOĞAN.00 PB 401 14. Şule ÖZTÜRK Seyhan ORAN. Sabiha PARLAK Bedrettin SELVİ Mehmet FIRAT Nursel İKİNCİ. türlerinin RAPD markerleri kullanılarak Sınıflandırılması Karabük-Eflani’den Yeni Bir Tür: Centaurea eflaniensis (Cyanus eflaniensis) Sect. Ascomycotina) Türünün Tayini ve Türkiye’deki Yayılışı Türkiye Ciğerotu Florasına B7(Eskişehir) Karesinden Yeni Kayıtlar Kemaliye (Erzincan) İlçesinden Türkiye İçin Yeni Mikrofungus Kayıtları Türkiye İçin Yeni Gloeosporium Kayıtları Türkiye İçin Yeni Phyllosticta Kayıtları Yıldız Dağları (Kırklareli)’ında Yayılış Gösteren Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. Yusuf ZEYNALOV Mutlu GÜLTEPE.00 - Türkiye’de Yetişen Stachys cretica L. Fatih YAYLA. Tuncay DİRMENCİ Fatih COŞKUN. Cinsinin (Parmeliaceae. Ergin HAMZAOĞLU. Kök Ucu Hücreleri Üzerine Sitogenetik Etkileri Evrim ÇELEBİ.00 PB 400 14. Ahmet AKSOY. (Lamiaceae) Alt Türlerinin Filogenetik Analizi Marmara Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Zeytin (Olea europea L. Şifa BİLGİÇ Rıza BİNZET.00 PB 391 14. dasyphylla (Schur) Domin Meyvalarında Vitamin İçeriklerinin Araştırılması Türkiye Güllerinin (Rosa L. (Boraginaceae) Taksonlarının Polen Morfolojileri Köprülü Kanyon Milli Parkı Karayosunu Florasına Katkılar Çeltek Dağı (Sivas) Florası Gaziantep Üniversitesi Kampus Florası Bazı Primula L.00 PB 390 14.00 PB 415 14. Adans. Makbule ERDOĞDU Makbule ERDOĞDU.00 PB 405 14. (Kasnak Meşesi)’dan Epifitik Liken Kayıtları Periferal Kan Lenfositlerinde Senecio trapezuntinus Boiss. Nermin GÖZÜKIRMIZI Şifa TÜRKOĞLU 58 . Taksonlarında Tohum Yüzey Özellikleri Trakya’da Yayılış Gösteren Prunus spinosa L. Topluluklarının Epifitik Likenleri Endemik Quercus vulcanica Boiss. (Primulaceae) Türlerinin nrITS Bölgeleri Bakımından Karşılaştırılması Tokat (Almus ve Çamiçi Yaylası. Ascomycotina) Türkiye’deki Biyoçeşitliliği Rinodina poeltii (Physciaceae. Ayşegül UĞUR. Elşad HÜSEYİN Seyhan ORAN.00 PB 395 14. Zafer KAYA Mesut KIRMACI U. Murat UNAL.00 PB 409 14.) Yerel Adları ve Kullanılışları Türkiye’deYayılış Gösteren Bazı Onosma L.00 PB 397 14. Erol DÖNMEZ Medine Münevver UMA. Rıza BİNZET Tamer ÖZCAN Tamer ÖZCAN Hasan ÖZÇELİK. Replikasyon İndeksi ve Mikronükleus Üzerine Etkisi Geleneksel Halk Tıbbında Yaygın Olarak Kullanılan Helichrysum plicatum DC. A. Adil GÜNER Zafer KAYA.00 PB 402 14.00 PB 413 14.00 PB 406 14.00 PB 407 14. cepa L. Christoph OBERPRİELER. spp.00 PB 393 14.00 PB 408 14.00 PB 410 14.

Ümit YAPICI Ayşe ÖZDEMİR. AKYOL 59 . Ahmet DURAN. (Fabaceae) Türünün Karyolojik Yönden İncelenmesi Endemik Salvia tchihatcheffii (Fisch.’nin Sitotaksonomik Özellikleri Bazı Baklagil Türlerinde Kromozom Sayısı Tespiti Astragalus stereocalyx Bornm.& Mey. ÖZDEMIR.00 PB 419 14. Onur KOYUNCU. ÖZKAN.00 PB422 14. Onur KOYUNCU.’nin Sitotaksonomik Özellikleri Muscari comosum (L.) Miller. Y.’nin Sitotaksonomik Özellikleri Bellevalia clusiana Griseb.00 PB 417 14. Esra MARTİN.00 PB 421 14. Biyoloji Bölümü. AKTAŞ. Koray YAYLACI.'nın Morfolojik ve Anatomik Özellikler Ö. Onur KOYUNCU. Derviş ÖZTÜRK Hülya HOŞGÖREN. TRABZON PB 416 14. Koray YAYLACI.00 PB 418 14. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.00 - Scilla autumnalis L. Derviş ÖZTÜRK Ö. Özlem ÇETİN C. Derviş ÖZTÜRK Ö. M. K.19.00 PB 420 14. Koray YAYLACI. Onur KOYUNCU. Koray YAYLACI. Derviş ÖZTÜRK Ö. ) Boiss.’un Sitotaksonomik Özellikleri Silene gallica L.

Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Biyoloji Bölümü. TRABZON 60 .19.

. M. ÖZDİKMEN. Ali SALUR Rhaphigaster nebulosa (Poda.00 PZ 013 09. Mahmut YILMAZ.00 PZ 017 09. Uğur C. GÜVEN.00 PZ 009 09.00 PZ 002 09.00 PZ 015 09. Ayşegül KURUN Ümit İNCEKARA. Kaprofaji ve Sindirim Sistemi Organları Porsuk (Meles meles)'un Anal ve Genital Bölgeleri Eğirdir Gölü'nden Sudak (Sander lucioperca L. Oribatida. 1758)'ın Otolit Boyutları-Balık Boyu İlişkileri ve Bazı Populasyon Parametrelerinin İncelenmesi Andricus caputmedusae (Hartig. Ali ERDOĞAN Mustafa İZCİ. Yalçın Şevki YILDIZ Seda MESCİ. Timur KIRGIZ Hüsamettin BALKIS.00 PZ 018 09.00 PZ 016 09. Merih HAZIROĞLU. Fulgoromorpha) Akdeniz Bölgesi Teke Böcekleri Faunası İçin Yeni Kayıtlar (Coleoptera: Cerambycidae) M.00 PZ 006 09.00 PZ 011 09.00 PZ 005 09. 1761) (Heteroptera: Pentatomidae)’nın Metatorasik Koku Bezinin Morfolojisi ve Kimyasal Yapısı Carpocoris fuscispinus (Boheman. Nazmi POLAT Serap MUTUN. Rızvan TUNÇ. Ayşe TOLUK Hüseyin GÜHER.00 PZ 004 09. Mehmet ÖZ. Hasan GÖLLÜOĞLU. Biyoloji Bölümü. Yusuf KALENDER Dilek DURAK Savaş YILMAZ.00 PZ 007 09. 1866 cinsinin Türkiye’deki yayılışı (Hemiptera. Seda KIRALP. Cicadomorpha.00 PZ 012 09. GÖREN 61 .00 PZ 010 09. Erkut KIVANÇ Ayşegül İLİKER. S. Yüksel COŞKUN. Yedi Noktalı Uğur Böceği’nin Biyolojisi Goniagnathus Fieber. 1978) Arcus Aortae’dan Köken Alan Damarların Subgross İncelenmesi Coypu’nun Diyeti. Ali DEMİRSOY H. TRABZON POSTER SUNUMLARI ZOOLOJİ 27 HAZİRAN 2008 PZ 001 09. M. Nahit PAMUKOĞLU Nahit PAMUKOĞLU Derya BOSTANCI. C. 1851) (Heteroptera: Pentatomidae)’un Metatorasik Koku Bezinin Morfolojisi ve Kimyasal Yapısı Cyprinus carpio L. Tekin BABAÇ Şule BARAN. Hatice MUTLU.00 PZ 014 09. Cicadellidae) Kemaliye (Erzincan)’de Yayılış Gösteren Cixiidae Familyası Türleri (Hemiptera. Nazmi POLAT Çağdaş OTO.00 PZ 020 09. Nusret AYYILDIZ. Ayhan ALTUN. Ahmet KAYRALDIZ Emine DEMİR Emine DEMİR.00 - A 09:00-12:30 Dilek DURAK. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. 1777 Deltamethrin ve Quizalofop-P-etil’ in Rana ridibunda (Ranidae : Anura) Larvaları Üzerine Etkileri Şanlıurfa – Bilecik’ten Çizgili İshak Kuşu (Otus brucei) Peletlerindeki Küçük Memeli Hayvan Kalıntıları Kahramanmaraş Uludaz Dağı (Ziyaret Tepesi)’nda Bulunan Coccinella septempunctata (Coleoptera: Coccinellidae). Mustafa YAVUZ.TURGUT.00 PZ 021 09. Alaettin KAYA Özlem KALKAR. Emel USLU.19.00 PZ 008 09. Oppiidae) Türünde Coğrafi Çeşitliliğin Geometrik Morfometri Yöntemi İle İncelenmesi Gala Gölü’nün (Edirne) Cladocera ve Copepoda (Crustacea) Faunası İstanbul’un Karadeniz Kıyılarının Dekapod Krustase Faunası Erzurum Doyasan Yağ Fabrikasının Karasu Irmağındaki Sucul Koleopterlerin Sayı ve Çeşitliliği Üzerine Olumsuz Etkilerinin Fiziksel ve Kimyasal Parametrelerle Desteklenmesi Çorum İli Civarı Gerromorpha Faunası (Insecta: Heteroptera) Çorum İli Nepomorpha Faunasına Katkılar (Insecta: Heteroptera) Soyu Tükenmekte Olan Bir Tür. 1758 (Sazan)’nun Yaş Tayini İçin Farklı Kemiksi Yapıların Değerlendirilmesi Türkiye Dikenli Faresi’nde (Acomys cilicicus Spitzenberger. 1843)’nin Populasyonlar Arası Mitokondriyal DNA Varyasyonu Medioppia subpectinata (Acari.00 PZ 003 09. ERİŞMİŞ Sevan SEÇKİN. Felis chaus Schreber. Ali SALUR Seda MESCİ. Aykut KENCE.00 PZ 019 09. Savaş YILMAZ.

Fahrettin Anadolu’daki Tür Çeşitliliği ve Zoocoğrafik KÜÇÜK.00 PZ 043 09.00 PZ 033 09. Oxyopidae. İrfan Varyasyonları KANDEMİR. Zodariidae.00 PZ 023 09. Serdar TEZCAN Bahçelerinde Çukur Tuzak ve Besin Tuzaklarla Yakalanan Böcek Faunasının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma Aphanius (Teleostei: Cyprinodontiformes) Cinsinin Salim Serkan GÜÇLÜ. Benin TOKLU ALIÇLI. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Şükran ÇAKIR ARICA Gül OLGUN.00 PZ 024 09.00 - Türkiye Teke Böcekleri Faunası İçin Yeni Bir Tür. İrfan Clethrionomys Tiselius. Eresidae. Araneidae. Philodromidae. Özlem ÖZŞEN Tuncay TÜRKEŞ. İrfan KANDEMİR. Thomisidae. 1996 (Coleoptera: Cerambycidae: Lepturinae) Türkiye’de Biyospeleoloji ve Mağara Örümceklerine Yeni Bir Tür Kaydı Gümüş Çayı (Mardin-Kızıltepe) Ephemeroptera Faunasının Belirlenmesine Yönelik Ön Çalışmalar Aşıklar Deresinde (Rize) Yaşayan Barbus tauricus escherichi (Berg.00 PZ 032 09.00 PZ 026 09. Zeynep ÖNER.00 PZ 030 09. Pholcidae. M. Şafak BULUT Iğdır İli Biyoçeşitliliği Ayşegül İLİKER İklim Değişikliklerinin Tür Çeşitliliğine Etkisi Yarışlı Gölü (Burdur) Ornitofaunası Gökşen ÖZTÜRK. Ali DEMİRSOY.00 PZ 025 09. Bülent GÖKOT Burçin Aşkım GÜMÜŞ Burçin Aşkım GÜMÜŞ PZ 038 09. Tetragnathidae. Ercüment ÇOLAK. Özlem ÖZŞEN Tuba TERBIYIK.00 PZ 036 09. Mesude YETİŞ Erdem DUT. Cortodera steineri Sama. 1917)'nin Bazı Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi Kemaliye (Erzincan) Scytodidae. 1917)'nin Üreme Biyolojisi’nin Belirlenmesi Aşıklar Deresinde (Rize) Yaşayan Barbus tauricus escherichi (Berg. Mehmet Ali TABUR.00 PZ 031 09.00 PZ 044 09. Clubionidae. Humeyra NERGİZ 62 .00 PZ 037 09.00 - Kültiğin ÇAVUŞOĞLU. Oktay GÜRKAN Aysel BEKLEYEN. Şakir Önder ÖZKURT Chromatomyia horticola (Goureau) ve Liriomyza Bekir ÇÖL. Agelenidae. Oecibiidae.00 PZ 028 09. Uloboridae. TRABZON PZ 022 09. Ertuğ DÜZGÜNEŞ Tuncay TÜRKEŞ. Nuri YİĞİT. Dictynidae.00 PZ 042 09. Figen KUNT Tuğrul ÖNTÜRK Hasan Oğuz İMAMOĞLU. Salticidae (Araneae) Faunası Denizel Kladoserlerin Yumurtalık Koyu’ndaki (İskenderun Körfezi) Dağılımı Antalya İlinde ve Türkiye’de Yayılış Gösteren Polifag Avcı. Semra TURGUT Kadir Boğaç KUNT. Orius (Heteroptera Anthocoridae) Türleri Karacadağ Civarındaki Suların Zooplankton Faunası Kemaliye (Eğin)-Erzincan Malakofaunası İstanbul’un İki Yakasından ve Adalarından Salyangoz (Gastropoda) Hikayeleri Türkiye’nin Üç Yerli İpekböceği Irkının Bazı Morfolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması Türkiye’deki Apodemus Kaup 1829 (Mammalia: Rodentia) Cinsinin RAPD-PCR İle Analizi Hüseyin ÖZDİKMEN. Miturgidae. (Araneae) Faunası Kemaliye (Erzincan) Lycosidae. Teoman KANKILIÇ. Ercüment Genetik Farklılaşmalar ÇOLAK. Ömer Özellikleri ERDOĞAN Akşehir ve Eber Göllerinin Ornitofaunası Fulya SAYGILI. Alper TONGUÇ. Palpimanidae.00 PZ 034 09.00 - PZ 029 09. Gnaphosidae. Demet EROĞLU. Linyphiidae. Ercan SARIHAN Mehmet KEÇECİ. Titanoecidae. Nuri YİĞİT. Gül OLGUN. Nuri YİĞİT Türkiye’de Yayılış Gösteren Glis glis’te Allozim Reyhan ÇOLAK.00 PZ 040 09. 1850 (Mammalia: KANDEMİR. Rodentia) Cinsinde Allozim Varyasyonları ve Teoman KANKILIÇ. Hasan Sungur CİVELEK.00 PZ 035 09. trifolii (Burgess) (Diptera: Agromyzidae) Türlerinin Okan ÖZGÜL. Ercüment ÇOLAK Kuzey Anadolu Bölgesinde Yayılış Gösteren Reyhan ÇOLAK.00 PZ 041 09. Ali DEMİRSOY. Biyoloji Bölümü.00 - PZ 039 09. Ertuğ DÜZGÜNEŞ Hasan Oğuz İMAMOĞLU. Zekiye GÜÇLÜ.19.00 PZ 027 09. Rukiye TANYERİ. Theridiidae. Pisauridae.Oktay DURSUN Muğla İlinde Biyoçeşitliliğinin RAPD (Rastgele Üretilen Polimorfik DNA) Belirteçleri Yardımıyla Saptanması Kemalpaşa (İzmir) Yöresi Organik Bağ ve Meyve Ahu ÜZÜM. Reyhan ÇOLAK. Gül OLGUN. Zoropsidae.

Fahriye SÜMER. Aydın Arasındaki Esteraz Varyasyonunun Elektroforez İle TUNÇBİLEK Belirlenmesi Thiohalobenzen Türevi Olan 2. Alparslan DAYANGAÇ Resveratrol ve α-Lipoik Asidin DMBA Uygulanan Muammer BAHŞİ. Mehmet GÜVENÇ.00 PZ 059 09. Kolesterol ve E YILMAZ. Alparslan DAYANGAÇ Kontrolsüz Tip-1 Diabetik Ratların Kas ve Böbrek Mehmet TUZCU. Muammer Karaciğer ve Akciğerlerinde Bulunan Yağ Asit BAHŞİ. Mehmet GÜVENÇ Diyabetik Kataraktlı İnsan Lens ve Ön Kamera İrfan EMRE. Ökkeş YILMAZ.00 - Serbülent PAKSUZ. Vitamini Düzeylerinin Değişimi Semra TÜRKOĞLU. Alparslan DAYANGAÇ Şaperon Proteinler Rukiye DEMİR. Yavuz KOÇAK.00 - PZ 051 09. Ökkeş Sıçanlarda Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine YILMAZ.00 PZ 062 09. Sait ÇELİK.00 PZ 046 09. Beytullah ÖZKAN Mastitisli (Meme İltihabı) İneklerde Kan Vitamin A.00 PZ 063 09. İodo 4-Bromo Benzen Molekülünün Sıçan Böbrek Elif LOĞOĞLU Dokusu Oksidatif Olayları Üzerine Etkisi Spalax leucodon Nordman (Kör Fare) Türüne Ait Muammer BAHŞİ.00 - PZ 053 09. Abdurrauf YÜCE.00 PZ 052 09. Muammer Antioksidan Madde Desteğinin Etkisi BAHŞİ. Semra TÜRKOĞLU DMBA ile Birlikte Verilen Resveratrol ve α-Lipoik Mehmet TUZCU. Servet ÖZCAN. Mehmet TUZCU. Mehmet TUZCU. Dokusundaki Yağ Asitleri. Ökkeş YILMAZ. Mehmet TUZCU. Ökkeş Diyabetik Ratların Pankreas Dokusunda αYILMAZ. TRABZON PZ 045 09.00 PZ 047 09. İnan KAYA.4 Dithiofenoxy 1 Şule COŞKUN. Alparslan Etkilerinin HPLC Cihazı ile Ölçülmesi DAYANGAÇ. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Nihat DİLSİZ.19. Ökkeş Eritrositlerindeki Yağ Asidi.Ökkeş YILMAZ. Mehmet GÜVENÇ.00 PZ 054 09. Ayşe Tokoferol. Semra TÜRKOĞLU. Emine DIRAMAN Kör Fare (Spalax luecodon. Nordman)’nin Yavuz KOÇAK. Dokularının Yağ Asidi Bileşimi Üzerinde Abdullah ASLAN. Biyoloji Bölümü. Hasan Değişimi GENÇOĞLU. Lipoik Asit ve Vitamin C Verilen Mehmet GÜVENÇ.00 PZ 060 09. Semra TÜRKOĞLU Bazı Antioksidanlarla Desteklenen Kontrolsüz Mehmet GÜVENÇ. Muammer Asidin Karaciğer ve Böbrek Dokularındaki Yağ BAHŞİ. Serdal ÇELEBİ Araştırılması Lutein ve İsoflavonoid’ in MDA Hasarına Karşı İrfan EMRE. Alparslan DAYANGAÇ Resveratrol. Mehmet Asidi Bileşimine Etkisinin İncelenmesi GÜVENÇ. Ökkeş YILMAZ. Ahmet ÖNER Sıçan Lenslerinde Araştırılması Streptozotocin İle Diyabet Oluşturulmuş Sıçan İrfan EMRE. Larva ve Pelin ÜSTÜNER. Ayşe Dilek Düzeyindeki Değişmeler ÖZŞAHİN.00 PZ 057 09. Gülçeri GÜLEÇ.00 PZ 061 09. Kolesterol ve Bazı Yağ Asitlerinin Dilek ÖZŞAHİN. Mehmet GÜVENÇ. Vitamin E ve Kolesterol Muammer BAHŞİ. Eşref Bazı Dokularda Yağda Eriyen Vitaminlerin ve Total YÜKSEL. Ökkeş YILMAZ. Mehmet Kontrolsüz Diabetik Ratların Karaciğer TUZCU.00 PZ 056 09. Kolesterol Değerlerinin Araştırılması Alpaslan DAYANGAÇ. Koruyucu Etkilerinin STZ İle Diyabet Oluşturulmuş Mehmet TUZCU.00 - PZ 050 09.00 - PZ 049 09.00 PZ 048 09. Muhammet GAFFAROĞLU Ellagik asit’in Beyinde Alüminyuma Karşı Etkisi Ahmet ÖZKAYA. Leyla Pupunun Total Lipid ve Total Yağ Asidi Bileşimine KALYONCU Etkileri Yumurta Parazitoidi Trichogramma sp.00 PZ 058 09. Lenslerinde Vitamin E ve Melatoninin Oksidatif Mehmet TUZCU. Nihat DİLSİZ. sıvılarında Lipid Peroksidasyonunun Etkilerinin Mehmet TUZCU. Ahmet ÖNER Strese Karşı Koruyucu Etkileri Doğu Karadeniz Bölgesi Pimplinae Türleri Üzerine Bir Araştırma Istranca Ormanlarının Yarasa Faunası Murat YURTCAN 63 . (Hymenoptera: Trichogrammatidae) Populasyonları Sevcan ÖZTEMİZ. Aysel GÜVEN E ve Beta-Karoten Düzeylerinin Belirlenmesi DMBA Uygulanan Yaşlı Ratların Serum ve Muammer BAHŞİ. Mehmet GÜVENÇ. Kompozisyonunun Belirlenmesi Alpaslan DAYANGAÇ. Nihat DİLSİZ.00 - PZ 055 09. Muammer BAHŞİ Farklı besinlerin Plodia interpunctella L.

Fadime ATALAY.00 PZ 065 09. Seyla Böcek Türleri ve Bulunma Oranları TEPE. Zekai Oluşturulan Akut Enflamasyon Üzerine Alfa-Lipoik HALICI .00 PZ 073 09.00 PZ 076 09. Deniz YILDIZ Döngüsü: Plazma Redoks Durumunun Düzenlenmesinde Eritrositlerin Rolü İki Origanum Türünden Elde Edilen Uçucu Hüseyin ÇETİN.00 PZ 069 09. DNA Hasar Tespitinde Tek Hücre Jel Elektroforezi İbrahim Hakkı CİĞERCİ. Onur TOSUN. Nihat DİLSİZ. Mehmet Fuat GÜLHAN Gebelikte Her Üç Trimesterde Kan Biyokimyasal ve Zeliha SELAMOĞLU TALAS. (Diptera: Culicidae)’e YANIKOĞLU Karşı Ergin Öldürücü Etkisinin Araştırılması Sivri Kekik ve Mersin Bitkilerinden Elde Edilen Salih KARABÖRKLÜ. Ahmet ÇAKIR. Fatih FİDAN Nonilfenol’ün Rat Böbrek ve Testis Dokusunda Yasemin Sunucu İndüklediği Oksidatif Stres Üzerine Taurinin KARAFAKIOĞLU. Scolytinae)’un Parazit ve Patojenleri Sabri ÜNAL. Biyoloji Bölümü.00 PZ 080 09.00 PZ 081 09. Muhittin Zeta (GST-z) Geninin Klonlanması. Çiçek AYDIN. Semih YILMAZ. Mesut Asidin Etkisi: Anti-Enflamatuvar Etkinin Glutatyon HALICI. Engin KILIÇ Ajanı olarak Entomopatojenik Funguslar Un Güvesi. Seda Pınar DÜNDAR Eritrositlerde Sistein Transportuna Azaserin'in Muharrem ATLI. Ali ÖZTOP. Glutatyon Peroksidaz ve Redüktaz Enzim Selma MUTLU Aktiviteleri İle İlişkisi Plazma ve Eritrositler Arasında Sistin–Sistein Yeliz ÇAKIR. Mehmet Fuat GÜLHAN. TRABZON PZ 064 09.00 PZ 068 09. İlyas TEKŞAM Ülkemizin Farklı Bölgelerinden Toplanan Derya SARIBEK. Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Ülkü CANPOLAT.00 - PZ 074 09. Uğur AZİZOĞLU. Abdurrahman AYVAZ Uçucu Yağların Akdeniz Un Güvesi Ephestia kuehniella Zeller ve Kuru Meyve Güvesi Plodia interpunctella (Hübner)’ nın Farklı Evreleri Üzerindeki Öldürücü Etkilerinin İncelenmesi Böceklerle Mücadelede Alternatif Biyolojik Kontrol Özlem KALKAR.00 PZ 078 09. Mehmet TUZCU.00 PZ 079 09. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Ahmet ÖNER 64 .00 PZ 077 09. Fatma GÖK. Aydın TUNÇBİLEK Pyralidae)’nın Yumurta Açılmasına UV’nin Etkisi Antalya İli Nar Bahçelerinde Belirlenen Coleoptera. Seda Pınar DÜNDAR.00 - PZ 071 09. Fahriye SÜMER. Hayati AYGUN. İbrahim Hakkı CİĞERCİ. Gazi GÖRÜR Brevicoryne brassicae.00 PZ 075 09. Deneysel ve ARSLANYOLU Biyoinformatik Karakterizasyonu Streptozotocin ile Diyabet Oluşturulmuş Sıçan Lenslerinde Aspirin ve Aminoguanidinin Oksidatif Strese Karşı Antioksidan Etkileri Stresli ve Stressiz Öldürme Metoduyla Alabalık Dokularında Zamana Bağlı Biyokimyasal Değişimler İrfan EMRE. A.00 PZ 070 09. Hilal BAKİ. Haydar ÖZTAŞ.00 - Zeliha SELAMOĞLU TALAS. Ayşe GÖĞEBAKAN. Işığın Aynalı (Cyprinus carpio) Sazan Adem Yavuz SÖNMEZ Plazmasındaki İz Elementler ve T3 (Triiyodotironin) Seviyesi Üzerine Etkileri Bazı Bitki Uçucu Yağlarının Lahana Afiti. Takımlarına Ait Avcı Mehmet KIVRADIM.00 PZ 083 09.00 - PZ 067 09. Heteroptera.00 PZ 084 09.00 PZ 082 09. Ayşe Sıçan Retinası Üzerine Olan Antioksidan Etkisinin ŞAHABOĞLU. İbrahim ÖRÜN. Ayhan DURAN. Elif ÇADIRCI. Düzeyi. Deniz YILDIZ. Ömer ERTÜRK. Atila Yağların Culex pipiens L. Recep ASLAN Rat Pençelerinde Karragenin Enjeksiyonu İle Fehmi ODABAŞOĞLU. Neuroptera. Veli KASUMOV Araştırılması Bazı Orthoptera Türlerinin Tükürük Bezinden αSema AGÜLOĞLU FİNCAN Amilaz İzolasyonu ve Karakterizasyonu Tetrahymena thermophila Glutatyon S-transferaz Cem ÖZİÇ. Üzerine Etkisi Bacillus coagulans Bakterisinin Probiyotik Olarak Meltem AŞAN ÖZÜSAĞLAM Önemi Salisilaldiminin İskemi-Reperfüzyon Oluşturulmuş Nihat DİLSİZ. Fatih Koruyucu Etkisi FİDAN.00 - PZ 066 09.19. A. Ayşe GÖĞEBAKAN. Mustafa IŞIK. Etkisi Hasan YILDIZ.00 PZ 072 09. Abdurrahman Trichogramma Türlerinin Soğuğa Karşı AYVAZ Dirençlerinin Araştırılması Ips sexdentatus (Boerner) (Coleoptera: Mustafa YAMAN. Curculionidae. Hematolojik Parametrelerin İncelenmesi Mehmet ÇAKIR. Mehmet KEÇECİ.

BUSSE Hakan TÜRKER. Costa) Türünün Biyolojisi Dalaman-Sarıgerme Kumsallarında Deniz Kaplumbağa Yavru Morfolojisine Etki Eden Ekolojik Faktörlerin Araştırılması Belek ve Denizyaka Kumsallarındaki Yapısal Değişimlerin Deniz Kaplumbağasının (Caretta caretta) Yuvalanma ve Üreme Başarısı Üzerine Etkisi Antalya İlinde Yayılış Gösteren Tarla Farelerinin (Rodentia: Microtus guentheri) Habitat Tercihi ve Yuva Anatomisi Pasbaş Patka’nın (Aythya nyroca) Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Durumu GAP Bölgesinin Sucul Ortamlarında Bulunan Gambusia affinis (Sivrisinek Balığı)’deki Ağır Metal Birikiminin Araştırılması Karataş (Adana) Açıklarında (Kuzeydoğu Akdeniz) Kullanılan Dip Trollerinin Bazı Türler İçin Seçicilik Parametreleri Nurçin KÜÇÜKOĞLU. 1758) ve Luscinia megarhynchos (Brehm. Murat BİRİCİK. Kiraz ERCİYAS. Mahmut Bilgener Engin KILIÇ Murat KÜTÜK.00 - PZ 088 09. Arzu GÜRSOY. Arif Cemal ÖZSEMİR. Önemi ve Helix apersa Müller.00 - 65 . Yakup ŞAŞMAZ.00 - PZ 091 09.. Murat OCAK Ayla KARATAŞ. Pınar ÖZÇAM. M. Rızvan TUNÇ Recep KARAKAŞ.00 PZ 096 09. Ali ERDOĞAN. NOWAKOSKI. Muhittin ARSLANYOLU Nizamettin YAVUZ. F. Gürsel ÇETİN. Arif PARMAKSIZ Ümit YIRTICI. J.00 PZ 095 09.00 PZ 087 09.00 PZ 100 09. Mehmet YARAN. Akın KIRAÇ. Iğdır) 2006–2007 Yılı Kuş Halkalama Çalışmaları Farklı Dalga Boyundaki Işıkların Nil Tilapyası’nın Büyümesine Etkisi Diazinon’un Drosophila melanogaster’in Morfolojisi. Hülya KARADEDE AKIN Erdoğan ÇİÇEK. Zafer BAHÇECİ Lale GENÇOĞLU. Rızvan TUNÇ Mustafa YAVUZ.00 PZ 093 09. 1758) (Aves: Passeriformes)’un Cernek Halkalama İstasyonunda 2002 – 2005 Yıllarına Ait İlkbahar ve Sonbahar Göç Dönemine Ait Biyometrik Ölçümlerin Değerlendirilmesi Çat Baraj Gölü'nde Yaşayan Leuciscus cephalus'un Büyüme Özellikleri Tartrazinin Cyprinus carpio L.00 PZ 103 09. ŞEKERCİOĞLU. Mehmet BAŞ.00 PZ 099 09.00 PZ 105 09. Özgün TEKSOY.) Populasyonunun Besin Tercihi Üzerine Araştırmalar Phylloscopus trochilus (Linnaeus. Necmettin DOĞAN. Nermin BİTER Elif YAMAÇ Kiraz ERCİYAS. Güler EKMEKÇİ.19. Ayça KESİM Mehmet ÖZ.00 PZ 089 09. M. Tuzluca. 1810) Avcılığı ve Balık Faunasında Saptanan Değişimler Böcek Beslenmesine Genel Bir Bakış Erzurum Pasinler Ekolojik Şartlarında Kuru Fasulyede Tespit Edilen Entomolojik Problemler Ege Bölgesi’nde Hünnap (Zizyphus jujuba Mill. Y.00 - Tetrahymena thermophila ATP Bağımlı DNA Ligazların Biyoinformatik Analizi Ve DNA Ligaz I Geninin Klonlaması Tetrahymena thermophila Katalaz Geninin Moleküler Klonlanması Karakterizasyonu ve Ekspresyonu Kızılırmak Deltası’nda Halkalanıp Tekrar Yakalanan Luscinia luscinia (Linnaeus. Mustafa YAVUZ. 1758 Üzerindeki Genotoksik Etkisinin Mikronükleus Yöntemi ile Araştırılması Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi’ndeki (Yukarı Çıyrıklı. P.00 PZ 097 09. Sancar BARIŞ Gürsel ERGEN. Arzu GÜRSOY. Fikret SARI.00 PZ 090 09. M.00 PZ 101 09. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. 1758 (Gastropoda: Pulmonata) Türlerinde Ok Morfolojisi Türkmenbaba Dağı (Eskişehir)’nda Yaşayan Kara Akbaba (Aegypius monachus L.00 PZ 086 09.00 PZ 098 09. TRABZON PZ 085 09. Didem AYDIN Sedat İNAK. Eşey Oranı ve Politen Kromozomları Üzerine Toksik Etkileri Hirfanlı Baraj Gölü’nde 2002 Yılından Sonraki Gümüş Balığı (Atherina boyeri Risso. Çağan H. Yakup Sancar BARIŞ S. İrfan ALBAYRAK. Handan Açelya AKDAMAR. 1831) Türlerinin Ağırlık ve Yağ Skoru Değişimi ile Konaklama Süreleri Kara Salyangozlarında Okun Yapısı.Ahmet OYMAK. Seda AKIN.Baran YOĞURTÇUOĞLU Oğuzhan YANAR.00 PZ 092 09. Arif Cemal ÖZSEMİR. Mehmet ÖZ.) Bitkisi Üzerine Arız olan Meyve Sineği (Carpomyia vesuviana. Muhittin ARSLANYOLU Ozan KILIÇKAYA. Dursun AVŞAR PZ 094 09.00 PZ 102 09. Biyoloji Bölümü. Ahmet KILIÇ Mehmet Nuri AKTÜRK.00 PZ 104 09. Ali KIRPIK. Şerife Gülsün KIRANKAYA. 1774 ile Helix lucorum Linnaeus. Çiğdem FAK. Kiraz ERCİYAS.

Erhan ÜNLÜ 1843)’nın Ağır Metal Birikiminin Mevsimsel İncelenmesi Aras Vadisi’ndeki Sivrisinek (Diptera: Culicidae) Hilal BEDİR. Kamile KAZAKLI Leyla ÖZKAN KARAARDIÇ. Sularında Ağır Metal Düzeyleri Nedim ÖZDEMİR. Adnan ALDEMİR Türlerinin Saldırı Periyotları Çevresel Sorunlar. Hakan KARAARDIÇ Hakan KARAARDIÇ. Cengiz MUTLU Özlem ÖNEN. Hakan SİMSAR.00 PZ 112 09. Tarık DANIŞMAN Bakış (Araneae) Büyük Memeli Çalışmalarında Foto-Tuzak Yöntemi Yasin İLEMİN (Datça-Bozburun Yarımadasında Vejetasyon Tipine Bağlı Büyük Memeli Faunasındaki Değişimler) Kırıkkale ilindeki Spalax leucodon Tuba YAĞCI.00 PZ 121 09. Ramis KORKMAZ. Abdullah BAYRAM.00 PZ 115 09. (Coleoptera.1758) (Chelonia: Cheloniidae) Yuvalarında Sıcaklığa Bağlı Yavru Eşey Oranının Belirlenmesi Titreyengöl'de (Antalya/Manavgat) Sylvia cinsine ait kuş türlerinin halkalama sonuçları Çamkoru Göleti (Çamlıdere-Ankara)’ne Bırakılan Tinca tinca (Linnaeus.00 - Toprak ve Toprak Akarlarında (Acari: Cryptostıgmata) Ağır Metal Birikimlerinin Belirlenmesi Olympos-Çıralı Kumsalı’ndaki Carette caretta (Linneaus. Cem KUYUCU. Pelin KARASU. Kamil KOÇ Hakan KARAARDIÇ. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Seval ÖZCAN Aras Nehri (Iğdır) Bentik Omurgasız Faunası Gürçay Kıvanç AKYILDIZ. Özge ÇAKI. Nursel AŞAN (Nordmann. Tarık DANIŞMAN.00 PZ 122 09.00 PZ 107 09.00 PZ 123 09. Ümmühan ASLAN. Ali ERDOĞAN Doğu Karadeniz Bölgesinin Çay ve Fındık Abdullah BAYRAM. Mahmut EROĞLU.00 PZ 124 09. Mahmut EROĞLU.1840)'un yuva yapısı (Mammalia: Rodentia) Direnç Fenomeni. Cengiz MUTLU Beran FİRİDİN. Ahmet DEMİRAK Eskişehir Çevresi Tabanidae (Insecta: Diptera) Ferhat ALTUNSOY. Nazife YİĞİT Doğu Karadeniz Bölgesi Örümcek Faunasına Bir Zafer SANCAK.00 PZ 109 09. Ali ERDOĞAN. Leyla ÖZKAN KARAARDIÇ Deniz İNNAL Deniz İNNAL. Mustafa AKINER.00 PZ 110 09.00 PZ 120 09.00 - Beran FİRİDİN. Kamil KOÇ.00 PZ 118 09. Biyoloji Bölümü.00 PZ 108 09. Selim S. Mehmet ÖZ. A. A.19. Çevresel Çatışmalar ve Aysel KEKİLLİOĞLU Alternatif Bir Yaklaşım:Ekoempati Yatağan Termik Santrali Çevresindeki Kuyu Fevzi YILMAZ. 1897 ve Leuciscus cephalus Linnaeus.00 PZ 126 09. Zafer Bahçelerinin Araneo-Faunası SANCAK. Serdar POLAT 66 .00 PZ 113 09. TRABZON PZ 106 09. Yavuz Türlerinin Yıllara Göre Populasyon Yoğunluğunun KILIÇ Karşılaştırılması Buldan Süleymanlı Yayla Gölü Bentik Mustafa DURAN. Mustafa Duran. Füsun ERKAKAN.00 PZ 114 09. Gürçay Kıvanç AKYILDIZ. 1758’un Atasal ve Hibrit Bireylerinin Morfometrik Durumu ve Populasyon Yapısı Besin Kalitesi Değiştirilmiş Bazı Bitki Yapraklarının Agelastica alni L. Hülya KARADEDE AKIN. Derya AKTAŞ.00 PZ 116 09. Chrysomelidae)’nin Beslenme ve Gelişimine Etkisi Çayırlık Alanda Toprak Akarlarının Dikey Dağılımı Akdeniz Üniversitesi Kampusu Avifaunası Fatma KOÇBAŞ. Chrysomelidae)’nin Azot Kullanım Seviyesine Etkisi Bazı Bitki Sekonder Bileşiklerinin Agelastica alni L. Sığınma Davranışı ve Göç M. Sibel HÜNDER. Levent TUNA. (Coleoptera. Omurgasızları Mehmet EKİM. 1758)’nın Populasyon Yapısı ve Büyüklüğü İle Büyüme Özelliklerinin İncelenmesi Çamkoru Göleti (Çamlıdere-Ankara)’nde Yaşayan Alburnus escherichii Steindachner.00 PZ 125 09.00 PZ 117 09.00 PZ 119 09. Ahmet Murat AYTEKİN PZ 111 09. ÇAĞLAR Olgusunun Buna Etkileri Hazar Gölü’ndeki Capoeta capoeta umbla (Heckel. A.

Didem Kompozisyonunun Su Kalitesi İle İlişkisi OĞUZKURT Korunmuş Bir Salamandra salamandra Seçil KARAHİSAR. Dürdane KOLANKAYA. Adem GÜLEL (Hymenoptera: Ichneumonidae) İle Parazitlenen. Bülent Trichoptera. Cafer EKSEN İki Farklı Akarsuda EPT (Ephemeroptera.00 PZ 137 09. İbrahim Hakkı Bazı Ağır Metal Miktarlarının Tesbiti ve Oksidatif CİĞERCİ.00 PZ 146 09. Konak Ephestia kuehniella (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) Larvalarının Hemolenfindeki Toplam Protein Lipit ve Karbohidrat Miktarı Üzerine Parazitlenme Sonrası Geçen Süre ve Sıcaklığın Etkileri Moğolistan Gerbillerinde Kindling ve Lokomotor Alper KARAKAŞ. Statünün Belirlenmesi İsmail KÜÇÜKKURT. Tuğba TELATAR . Gurbet ÇELİK. Muhsin KONUK. Recep BAKIR.00 PZ 143 09. Sadettin ÜNSAL Kuluçka Sonu Erken Dönem Civcivleri Üzerindeki Bazı Etkileri Farklı Dönem Embriyonik Karaciğer Dokularında Erdal BALCAN. Ayça GÜMÜŞ. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Atilla ARSLAN 67 . Plecoptera)/ Chironomus sp. YORULMAZ.00 PZ 130 09. Nüket SİVRİ Güney Doğu Karadeniz’deki Yaz Dağılımı İznik Gölü’nde Yaşayan Sazan (Cyprinus carpio L. Bülent Melatonin Hormonunun Nöronal Ateşleme Hızı GÜNDÜZ Üzerine Etkileri İki Farklı Kirpi Türünün Periferal Kan Lenfositleri Haluk ÖZPARLAK. Murat BARLAS.00 PZ 136 09.00 PZ 148 09.00 PZ 140 09. Murat BARLAS. Pervin Ekstrasellüler Matriks ve Hücre Yüzey TOPARLAK. Hatice AVCI.00 - Bentik Omurgasızların Değişik Yaprak Paketlerinde Mustafa DURAN. Recep ASLAN. Cevat ZEKİ Mücadele Olanakları Üzerinde Araştırmalar Gammarus roeseli (L.00 PZ 131 09. Zeynep ÖNER.00 PZ 134 09.00 PZ 128 09. Turan AKAY Danio rerio ’da (Teleostei: Cyprinidae) Embriyonik Özlem ÇAKICI. İlhami Üzerine Enzim Histokimyasal Bir Çalışma ÇELİK. Moleküllerine Deksametazonun Etkisi Mesut ŞAHİN. İlhami Organik İnsektisit Fipronilin Tavuk Embriyoları ve ÇELİK. Kurtuluş ve Larval Gelişim Üzerine OLGUN Selenyum’un Teratojenik Etkilerinin Sıçanlar Emre GÖKTEKİN. Cevher ÖZEREN 1758)’ın Büyüme ve Üreme Özellikleri Kuluçkanın Farklı Günlerinde Yumurtaya Verilen Haluk ÖZPARLAK. Ali populasyonu-Kemaliye Populasyonu. Aziz AVCI.00 PZ 133 09. Fatih FİDAN. Dürdane KOLANKAYA. Atakan Faunası ve Su Kalitesi ile İlişkisi SUKATAR. Mesude YETİŞ Ekosistemlerine mi Bağlı?) Elma Bahçelerinde Baklazınnı İle Alternatif Vildan BOZKURT.00 - PZ 147 09.00 PZ 145 09.00 PZ 141 09. Gürçay KIVANÇ AKYILDIZ. Gelişimi Üzerine Teratojenik Etkileri M. 1847 (Chaetognatha)’ nın Ali Muzaffer FEYZİOĞLU.00 PZ 132 09.00 PZ 138 09. Aysun Katkı Maddesi E341 (Trikalsiyum Fosfat)’in Fetus KILIÇ.)’nin Büyüme Oranının Mustafa DURAN.00 PZ 139 09. Özlem ARSLAN Triturus vulgaris (Küçük semender)’te Embiyolojik Nazan ÜZÜM. Onur Üzerinde Değerlendirilmesi CANDAN.00 PZ 142 09.00 PZ 149 09. S.19. Ayşe ÖZDEM. Gürçay Kıvanç Koloni Oluşturmalarının Karşılaştırılması AKYILDIZ..00 PZ 135 09. Necla BİROL Oranlarının Su Kalitesi ile İlişkisi Eşen Çayı ( Kocaçay) Bentik Makroomurgasız Bülent YORULMAZ. Hasan KALYONCU. Bülent GÜNDÜZ Aktivite Suriye Hamsterlerinde (Mesocricetus auratus) Alper KARAKAŞ. Yılmaz DÜNDAR Su Ekosistemlerinin Önemi (Geleceğimiz Su Gökşen ÖZTÜRK.00 PZ 129 09. Nurhayat BARLAS Sıçanlarda Gebelik Süresince Uygulanan Besin Cansın GÜNGÖRMÜŞ. Emine Pınar PAKSUZ. Murat BARLAS Dipsiz-Çine Çayı (Muğla-Aydın)’nın Bentik Necla BİROL. TRABZON PZ 127 09. Biyoloji Bölümü. Emrah SUR. Sema İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ Gelişimin İncelenmesi Sosyal Evrimin İki Büyük Sıçraması Olan Tarım ve Esen Fatma KABADAYI Sanayi Devrimi’nin Çevre Üzerine Etkileri Parazitoit Venturia canescens (Gravenhorst) Ali BOZ. Fatmanur Laboratuarda Araştırılması KARAAĞAÇ.Konusunda DEMİRSOY İlk Gözlemler Eber Gölü’nden Yakalanan Carassius carassius’da A.00 PZ 144 09. Hülya METİN Karakaya Baraj Gölü Zooplankton Duygu ÖZHAN. Makroomurgasız Faunasının Belirlenmesi Bülent YORULMAZ Sagitta setosa Müller.

Alpaslan DAYANGAÇ Nuran KAYA. 1826)’nın (Diptera: Calliphoridae) Larval Gelişimi ve Hemolenf Proteinleri Üzerine Etkileri İki Farklı Sıcaklığın Acanthoscelides obtectus Say (Coleoptera: Bruchidae)’un Toplam Karbohidrat. Murat TOSUNOĞLU. Biyoloji Bölümü.00 PZ 153 09. Evrim SÖNMEZ Salih GÖRGÜN.00 PZ 168 09.00 PZ 152 09. (Hymenoptera:Ichneumonidae)’ nın Erginleşmesine ve Ergin Ağırlığına Etkileri İpekböceği Bombyx mori’de Larval . Ali AKPINAR.00 PZ 162 09. Adem GÜLEL Eylem AKMAN GÜNDÜZ. Emre BATIR Emre BATIR.00 - Nikotinin Kurbağa (Rana ridibunda) Periferik Sinirleri Üzerine Elektrofizyolojik Etkilerinin Doza ve Zamana Bağlı Olarak Araştırılması Klinikte Kullanılan Bazı Anti-Anjiojenik Ajanlar ve Etki Mekanizmaları Larval Evrede Uygulanan Düşük Sıcaklığın Pimpla turionellae L. Ali AŞKIN.00 PZ 166 09. Mehmet BAŞHAN.00 PZ 167 09.19.00 PZ 156 09. İbrahim ÖRÜN. Babek ABUŞOV. Ebru GÖNCÜ.00 PZ 154 09. Seval DUMAN Hülya ALTUNTAŞ. Z. Osman PARLAK. Özlem CESUR Adnan SARIKAYA. Verim ve Eşey Oranına Etkisi Besin Tipinin Parazitoit Bracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae) Dişilerinde Glikojen. Protein ve Lipid Miktarına Etkileri Farklı Lokalitelerden Toplanan Theodoxus syriacus'un (Archaeogastropoda: Neritidae) Fosfolipit ve Nötral Fraksiyonlarındaki Yağ Asitlerinin Karşılaştırılması Hemodiyaliz Hastalarında Cinsiyete ve Yaşa Bağlı Olarak Kan Biyokimyasal ve Hematolojik Parametrelerinin Değişiminin Vitaminsiz Gıda ile Beslenen Sıçanların Sinir Hücrelerinde Meydana Gelen Değişiklikler Dilek KUMARGAL. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Seda Pınar DÜNDAR.00 PZ 160 09.00 PZ 158 09. Atilla TEMUR PZ 170 09. Rıdvan ŞEŞEN. (Orthoptera:Gryllidae)’nin Çeşitli Gelişim Evrelerinde Glikojen Seviyesindeki Değişimler İnsan Umbilikal Damarlarında 5-Hidroksitriptamin ve Asetilkolin ’e Bağlı Kasılma Cevaplarına Soğutmanın ve Isıtmanın Etkisi ve Nitrik Oksid ’in Rolü Güneydoğu Anadolu'da Yaygın Olarak Dağılış Gösteren Melanopsis praemorsa (Gastropoda:Prosobranchıa)' nın Yağ Asiti İçeriği Konak Yoğunluğunun Gregar Parazitoit Bracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae)da gelişme Süresi. Adem GÜLEL İhsan EKİN. Ali AKPINAR.00 - 68 . Nükhet AKPINAR.00 PZ 159 09.00 PZ 169 09. Miraç YILDIRIM. Kubilay METİN Zahide Ülya NURULLAHOĞLU. Ülya NURULLAHOĞLU Ebru GÖNCÜ.00 PZ 164 09. Mehmet KILINÇ. Yavuz KILIÇ Evrim SÖNMEZ. Ayşenur YONTAN M. Mehmet BAŞHAN. Rıdvan ŞEŞEN Özgür VARER IŞITAN. Parazitoid. Emre AKPINAR Süleyman AYDIN.00 PZ 157 09. Osman PARLAK Nilgün YILMAZ. Çiğdem GÜL Merve ALTUN. Bracon hebertor Say’ın Ergin Yaşam Süresine Etkileri Salmo trutta macrostigma (Dumeril. A. Ferhat ALTUNSOY.00 PZ 155 09.00 PZ 161 09. İsmet YILMAZ Fahrettin ASKEROV. Necdet DOĞAN İhsan EKİN.00 PZ 163 09.00 PZ 151 09.Pupal Metamorfoz Boyunca Anterior İpek Bezinde Meydana Gelen Morfolojik Değişimlerin ve Ekdizon Reseptör B1 Ekspresyonunun Gösterilmesi İpekböceği Bombyx mori’de Son Larval Evre Boyunca Orta Barsak Asit Fosfataz Aktivitesinde Meydana Gelen Değişimler ve Juvenil Hormon Analoğu Fenoxycarb’ın Etkisinin Araştırılması Emys orbicularis ve Mauremys rivulata Türleri Arasında Karşılaştırmalı Hematolojik İncelemeler Obezite: Beslenmek Otonomik Olarak mı Kontrol Edilir? Glikoz Taşıyıcı Proteinler (Glut) ve Metabolik Önemi Gryllus campestris L. Özgür VARER IŞITAN. Eylem AKMAN GÜNDÜZ. Ülkü ÇÖMELEKOĞLU Nuran CIKCIKOĞLU YILDIRIM. Mehmet DOĞRU Zeliha SELAMOĞLU TALAS. A. 1858) Eşeylerinin Karaciğer ve Kas dokusu Yağ Asidi Bileşimi Karvakrol'un İzole Sıçan Mide Fundus Üzerindeki Etkisi Kadmiyum ve Demirin Phaenicia sericata (MEIGEN. TRABZON PZ 150 09. Lipit ve Karbohidrat Miktarına Etkisi Bazı Arı Ürünlerinin. Kısmet Esra ATALIK. Ali BOZ. Numan YILDIRIM Rahile ÖZTÜRK.00 PZ 165 09. Adem GÜLEL. M. Ramazan URANLI. Ayşe GÖĞEBAKAN. Ramazan URANLI. Vefa YUNUSOVA. Mehmet Fuat GÜLHAN. Özgür VARER.

M. Kemal Özdem ÖZTABAK İlker GÖNÜLALP. Canan HÜRDAĞ. Y.00 - WDXRF Yöntemiyle Sirke Sineğinin Aestivasyonu Boyunca Element Değişimlerinin Belirlenmesi Drozofila Kanat Benek Testinde Alkilleyici Ajanlara Karşı Turunç Kabuğu Yağının Antigenotoksik Etkisi Tiroit Kanserli Olgularda RET Proto-Onkogeninin 10. Hüseyin KARADAĞ. ENGİN Ahmet Ata ÖZÇİMEN. H. Fatih AYDOĞAN. Faruk DEMİR.00 PZ 173 09. Hakan AŞKIN. Olga SAK.00 PZ 175 09. Handan UYSAL. Naci DEĞERLİ. Nazan KESKİN.00 - PZ 181 09.00 PZ 184 09.00 - Sigaranın İmmün Sistem Üzerine Etkisi Apanteles galleriae Wilkinson (Hymenoptera: Braconidae) ve Parazitlenmiş Konağı Galleria mellonella L.00 PZ 186 09. Elif YEŞİLADA Sevgi DURNA. M. Likeninin Ömür Uzunluğu Üzerine Etkisinin Araştırılması S9 Aktivasyon Sistemi ile Muamele Edilmiş İnsan Lenfositlerinde Thimeraosal’in Genotoksisitesi 1. Z.00 PZ 187 09. Garra rufa HECKEL. Cemal ÜN Muharrem KARAKAYA. Bülent ERGİN. Ali ASLAN Dilek EKE. Fevzi UÇKAN. TRABZON PZ 171 09. Aslı KANDİL. Burcu IRMAK YAZICIOĞLU Sevilay AZPARLAK. AÇIK. Zafer SOYGÜDER Fevzi UÇKAN.00 PZ 174 09.00 PZ 182 09. Ertuğrul TAŞAN. M. Ekrem DÜNDAR Handan UYSAL. Rahile ÖZTÜRK Olga SAK. Ahmet Korkut BELLİ.00 - İnsan X Kromozomunun (Xq21) Akciğer Kanseriyle Korelasyonunun Tespiti Drosophila melanogaster’de Lobaria pulmonaria (L. Serkan ERDAL Bülent KAYA.00 PZ 179 09. KOÇ. Ebru GÜREL. MMP-26 ve β -Katenin Genlerinin Ekspresyon Analizi PZ 180 09. Sabire KARAÇALI Huriye BALCI. D. Mualla ÇETİN PZ 176 09. 1843 (Teleostei: Cyprinidae) Türünün Mitokondriyal ND3/4 Gen Bölgesine Dayalı Filocoğrafyası Evcil Keçilerde (Capra hircus) Prion Geni Polimorfizmlerinin Analizi Türkiye’de Oluşturulan Melez Koyun ırklarında(Ovis Aries) Prion Geni Polimorfizmlerinin Analizi Karaçam Zararlısı Olan Çalı Antenli Çam Yaprakarısıyla (Diprion pini L.00 PZ 178 09. Ekzonlarındaki Mutasyonların Araştırılması Yüksek Doz Metil Prednizolon Uygulanan Miyelodisplastik Sendromlu Çocuk Hastaların Kemik İliği Aspirasyon Materyalinde DR-nm23 Gen Ekspresyonunun Konvansiyonel RT-PCR Tekniği İle Gösterilmesi Gastrik Kanserde MMP-7. Kardeş Kromatid Değişimi 2. Serap KOCAOĞLU Naciye Selcen BAYRAMCI. Nehir ÖZDEMİR. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.Bayram TEMUR.00 PZ 183 09.00 PZ 188 09. İlhan UYANER. Büget SARIBEK. Eşref DEMİR. Turgay ÇAKMAK.: HymenopteraDiprionidae) Biyolojik Mücadelede Turdus merula (Karatavuk)’nın Önemi Üzerine Bir Araştırma Salih GENCER. Aylin ER Remziye DEVECİ. Ayla ÇELİK Eylem EROĞLU DOĞAN. Fevzi BARDAKÇI Cemal ÜN. Ekrem ERGİN.) Hoffm. Melih PAKSOY. ve 11. Ünal ÖZELMAS 69 . Proliferasyon indeks 3. (Lepidoptera: Pyralidae)’nın Toplam Lipit ve Yağ Asidi Pimpla turionellae L. Hakan AŞKIN.00 PZ 172 09. Atilla TEMUR. Mitotik İndeks Thimerosal’in Genotoksisitesinin Sitokinesis Blok Mikronukleus Test Sistemi Kullanılarak in vitro Değerlendirilmesi Yaş Nanenin Genotoksik ve Antigenotoksik Aktivitesinin Somatik Mutasyon ve Rekombinasyon Testi ile Araştırılması Anadolu’daki. KOÇ.00 PZ 185 09.19. Deniz ALTUN. Biyoloji Bölümü.00 PZ 177 09. Ülya NURULLAHOĞLU. (hymenoptera: Ichneumonidae) Zehiri ve Parazitlemesinin Konak Pup Hemolenfi Toplam Protein Miktarına Etkileri BALB/C FARE EMBRİYOLARINDA CİNSİYETİN BELİRLENDİĞİ SÜREÇTE MÜLLER KANALI-ANTİ MÜLLER HORMON ETKİLEŞİMİ VE SİALİK ASİDİN ÖNEMİ Hipertiroidili Sıçan Tiroidinde Α-Lipoik Asit-Nitrik Oksit İlişkisi Mustafa ATLI. Cihan DEMİRCİ Rahmi DUMLUPINAR. KILIÇ. L. Erdal BALCAN.00 PZ 189 09. Ayla ÇELİK Dilek EKE. Gülen DOĞUSOY. Kemal Özdem ÖZTABAK.

S.00 PZ 209 09. Osman Bireylerinde Kloak Yapısı ve Kloak Bezleri MURATHANOĞLU Fonksiyonunun Hormonal Kontrolü Lösin Enkefalin’in Rana ridibunda Sinir Yusuf ÇAMLICA.G. E. Abdurrahman AKTÜMSEK. Özden ÇOBANOĞLU.00 - Eser Kemal GÜRCAN.00 - Flavonoidlerin Antioksidan Enzimler ve Glutatyon Üzerine Etkisinin Araştırılması Su Ürünlerinde Kullanılan DNA Markör Teknolojileri Çiftlik Hayvanlarında Ekonomik Verim Özelliklerine Sahip Genlerin Belirlenmesinde Kullanılan Moleküler Yöntemler Koyunlarda Glutatyon Polimorfizmi ve Çeşitli Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler Eylem EROĞLU DOĞAN.00 PZ 210 09.00 PZ 195 09.Güler EKMEKÇİ Türk Saaneni ve Maltız Irkı Keçilerde Mert GÜRKAN. 1758)’un Mikrobiyolojik Yönden Araştırılması Koi (Cyprinus carpio) Balıklarında Dalakta Jale KORUN.00 PZ 204 09. Hüseyin AKSOY Afrika Balarısı Alttürlerinden Apis mellifera İrfan KANDEMİR.00 PZ 194 09. m. A. Pulmonata)’ da Serpil BÜRÇÜN KARAKAŞ. F.00 PZ 191 09. Üzerine Etkileri HAYRETDAĞ. Serpil BÜRÇÜN KARAKAŞ Histopatolojik ve Biyokimyasal Değişikliklere Neden Olan Ağır Metal Toksisitesi ( Cd) Üzerinde EDTA’nın Koruyucu ve İyileştirici Etkileri Galba truncatula (Gastropoda. Mesut YILMAZ.00 PZ 202 09.00 PZ 203 09. Elif YELİŞADA. (Aphanius mento) Yumurtalarının Embriyonik KIRANKAYA. ARSLAN. Cengizhan ERBAŞ Mephosfolan İnsektisitinin in vitro Genotoksik Deniz ÖZKAN. Orhan ERDOĞAN Özden ÇOBANOĞLU. Sibel HAYRETDAĞ.00 PZ 197 09. Beytullah ÖZKAN. Serbülent PAKSUZ. Ebru GÜREL. Fatma ÜNAL. Etkileri Serkan YILMAZ.00 PZ 200 09. G. Lale Gelişimi GENÇOĞLU. Kadriye AKGÜN DAR Organik İnsektisit Fipronilin Genotoksik Etkilerinin Haluk ÖZPARLAK. Histopatolojik ve Biyokimyasal Değişikliklere Birgül OTLUDİL Neden Olan Ağır Metal Toksisitesi (Pd) Üzerinde EDTA’nın Koruyucu ve İyileştirici Etkileri Karadeniz Bölgesideki Bazı Lokalitelerde Abbas MOL. Aynur KONYALI Myotis myotis (Borkhausen.00 PZ 201 09.00 PZ 207 09. C. Deniz YÜZBAŞIOĞLU. m. 1797) Kalın Barsak Emine Pınar PAKSUZ. Hüseyin Plasentomların Histolojik Yapısı TOPYILDIZ.00 PZ 193 09. Ali AŞKIN Sistemindeki Lokalizasyonu Kefirin Oğlaklarda Duodenum'un Histolojik Yapısı Mert GÜRKAN. Dilek ASMA Ercüment AKSAKAL. Semih ÜSTEL. Beslenme İle Hemosiderin Arasındaki İlişki Mehmet ÖZBAŞ. A. Y.ATAŞOĞLU Aydın Yöre’sinde Yaşayan Laudakia stellio’nun Nazan YILMAZ (Linnaeus 1758) (Squamata: Agamıdae) İnce Barsak Dokusu Histolojik Yapısının ve Glikozaminoglikanlarının Işık Mikroskop Düzeyinde İncelenmesi Galba truncatula (Gastropoda. Unal Gomphocerinae Taksonları ve Bitki İlişkisi ZEYBEKOGLU Laboratuar Koşullarında Üretilen Dişli Sazancık Baran YOĞURTÇUOĞLU. Pulmonata)’ da Birgül OTLUDİL. Abbas GÜNGÖRDÜ.19.00 PZ 208 09. Memiş ÖZDEMİR. Eser Kemal GÜRCAN PZ 198 09. Biyoloji Bölümü. Özmen GÜLER Organik İnsektisit Fipronilin Genotoksik Etkilerinin Haluk ÖZPARLAK Tavuk Yumurtası Mikronukleus Testi İle Belirlenmesi Üç Farklı Yarasa Türünün Periferal Kan Lenfositleri T.00 - PZ 205 09. TRABZON PZ 190 09. Dokusunun Histolojik Yapısı ve Goblet Nazan YILMAZ Hücrelerinde Glikozaminoglikan Çeşitlerinin Belirlenmesi 70 .00 PZ 206 09.00 PZ 192 09. Atilla Civciv Mikronukleus Test Sisteminde Belirlenmesi ARSLAN. litorea Üzerinde Stefan FUCHS Kanat Şekli Varyasyonları Üzerine Bir Çalışma Karasu Irmağının (Dumlu-Aşkale) Dominant Balık Adem Yavuz SÖNMEZ Türlerinden (Leuciscus cephalus. ÖZPARLAK. H. Ayşegül KAPUCU. Münevver YILMAZ. SUR. Ayça ÖZKAN.00 PZ 196 09.00 PZ 199 09. Ş. monticola ve A. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. TELATAR. Üzerine Enzim Histokimyasal Bir Çalışma ÖZNURLU Triturus karelini (Amphibia: Urodela)’nin Erkek Serap SANCAR BAŞ. scutellata.

Gökçe BİLGİ. S. Kurtuluş OLGUN Dilek KARADUMAN. Nurperi GAZİOĞLU. F. Nilgün ÖZTÜRK.19. Beytullah ÖZKAN Sema İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ.00 PZ 221 14. M. Esra GÜRLEK OLGUN. Ali KUTLU. Aslı ÖZKÖK TÜYLÜ Serap SANCAR BAŞ. 1823)’nun Ovaryumunun Morfolojik ve Histolojik Özellikleri Hypericum montbretii’nin Sıçanlarda Deneysel Renal İskemi/Reperfüzyon Hasarı Modelinde Koruyucu Etkisi PZ 222 14.00 PZ 223 14. Teleostei) Solungaç Histolojisi Üzerindeki Etkileri Kobalt (II) P-Aminobenzoat’ın Erişkin Fare Karaciğeri Üzerine Histopatolojik Etkisi Türkiye’de Yayılış Gösteren Eirenis ve Rhynchocalamus Cinslerine Ait Bazı Türlerin Kan Hücre Morfolojisi ve Eritrosit Büyüklükleri Beta-D-Glukan ve Taksol Etkisiyle Fare (Mus Musculus) Karaciğerinde Oluşan Histolojik Değişiklerin Işık Mikroskobu Düzeyinde Araştırılması Poecilia sphenops’da (Poeciliidae. Kadriye SORKUN. 1811) Nörosekresyon Hücrelerinin Dağılımı VE GonadoReleasing Hormon (GnRH) Salgılayan Hücrelerin İmmunohistokimyasal Olarak İşaretlenmesi Farklı Hipofiz Tümörlerinde Leptinin İmmunohistokimyasal Olarak Gösterilmesi Yenilebilir Bazı Böcek Ekstrelerinin Periferik Kan Kültürlerinde Kardeş Kromatid Değişimi (KKD) Frekansı Üzerine Etkileri PZ 226 14. Ece ERDAĞ Özlem ÖNEN. Banu EREN Sema İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ.00 PZ 217 14. Serbülent PAKSUZ. F. Sema İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ Yusuf ERSAN. Burcu KOLBAŞI TEKKAN Özlem ÇAKICI. Engin KAPTAN. Bilge ÖZKAL Pınar İLİ. Hilmi ÖZDEN.00 PZ 212 14. N. Şahin KABAY. MUŞLU. Çetin ILGAZ.00 PZ 215 14. Hakan ŞENTÜRK. Dürdane KOLANKAYA. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. TRABZON POSTER SUNUMLARI ZOOLOJİ 27 HAZİRAN 2008 PZ 211 14. Hacali NECEFOĞLU. Meliha ŞENGEZER İNCELİ Ayşe AKÇOCUK. Teleostei) Kalbin Histolojik Yapısı Melanogryllus desertus (Pallas. 1797) ve Miniopterus schreibersii (Kuhl. 1771) (Orthoptera: Gryllidae)’ta Orta Bağırsağın Histolojisi İznik Gölü’nde (Bursa) Yaşayan Tatlısu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz. Hakan ŞENTÜRK. Kadriye AKGÜN DAR.00 - Ayşegül KAPUCU. Emine Pınar PAKSUZ. S. Gökhan BAYRAMOĞLU. Evren KOÇ. Güler ÜNAL Myotis myotis (Borkhausen. Biyoloji Bölümü.00 - B 14:00-17:30 Emine Pınar PAKSUZ. Hilal SALGIN. Beytullah ÖZKAN Serbülent PAKSUZ.00 - Caretta caretta (İribaş Kaplumbağa) ve Chelonia mydas (Yeşil Kaplumbağa) Türlerinin Gonad Histolojileri Besinlerle Birlikte Alınan Polenin Albino Sıçanlar Üzerine Olası Etkileri PZ 224 14. Büge ÖZ Ümit İNCEKARA.00 PZ 218 14.00 PZ 219 14. Elif ÖZTÜRKKAN Aziz AVCI.00 PZ 216 14. Gürsel ERGEN Nazan DENİZ KOÇ. Teleostei) Karaciğeri Üzerinde Ham Petrolün Suda Çözünebilen Kısımlarının Etkileri Ham Petrolün Suda Çözünebilen Kısımlarının Xiphophorus helleri (Poeciliidae.ÖZESEN ÇOLAK. Huriye BALCI. KAYHAN. Nazan KESKİN. İ. Emine Pınar PAKSUZ. EMECAN Gökhan BAYRAMOĞLU. Hasan TÜRKEZ. Öznur ARAT.00 - Kurbağa (Rana ridibunda) Derisinde Androjen ve Östrojen Reseptörünün İmmunohistokimyasal Olarak Gösterilmesi İnci Kefalinde (Chalcalburnus tarichi Pallas.00 PZ 214 14. Yakup KASKA Mediha CANBEK.00 PZ 220 14.00 PZ 227 14. 1817)’ de Seminifer Epitel Siklusu Bazı Yarasa Türlerinde Beyaz Kan Hücresi Sayımı Xiphophorus helleri (Poeciliidae. Nazan ÜZÜM. E.00 PZ 213 14. T. Fatime GEYİKOĞLU 71 . Özlem ÖNEN.00 PZ 225 14.

1789)’un Dış Nazife YİĞİT. Bombylius L. Sait KELEŞ İnsan Aorta Yayından Endotel Hücrelerinin Handan SEVİM. Selami CANDAN Eresus cinnaberinus (Olivier. Murat GÜZEL. Duyusal Kılların Elektron Mikroskobik Yapısı ve İlkay ÇORAK ÖCAL. Nuray ERİN.00 PZ 244 14. Mahmut Pentatomıdae)’un Spermateka Morfolojisi ERBEY İzmir Körfezi’nde Yassı Balıkların (Osteichthyes: Semih LEBLEBİCİ.T.00 PZ 248 14.00 PZ 238 14.19. Abdullah Dört Türün Proboskis Morfolojilerinin Taramalı HASBENLİ. Nevin KESKİN. Eresidae) İlkay ÇORAK ÖCAL. 1771) (Orthoptera: Gürsel ERGEN. Elizabeth G. Kültiğin Hymenoptera:Vespoidea:Vespidae) Türünün Zehir ÇAVUŞOĞLU. Kayahan FIŞKIN Hücre Hatları Üzerine Sitotoksik Etkisi Endostatin'in 4T1 ve 4THMpc Fare Meme Kanser Esra AYDEMİR. ERONAT Vespula Germanica (Insecta: Aysel KEKİLLİOGLU. Hasarlarının Kemik İliği Kök Hücreleri Kullanılarak Mehmet Ali ONUR. Özlem ÇAKICI Gryllidae)’ta Yumurtanın Dış Morfolojisi Türkiye ve Dünyadaki Arı Ölümlerinin Nedeni ve Aslı ÖZKIRIM. Sema S. Esra AYDEMİR. Myrmeleontidae) CANBULAT. HAKKI.00 PZ 231 14.) Morfometrik Özellikleri ÖZAYDIN. Yusuf ERSAN Morfolojik Parametreleri Üzerine Etkisi Salamandra salamandra Yavrularının Büyüme.00 PZ 246 14. Abdullah Morfolojisi Üzerine Bir Çalışma (Araneae: BAYRAM. Zafer SANCAK Eresus cinnaberinus’da (Uğurböceği Örümceği) Nazife YİĞİT. Biyoloji Bölümü.00 PZ 239 14. Savaş CANBULAT Myrmeleontıdae) Megistopus flavicornis Yumurtalarının Koryon İnce Zekiye SULUDERE. Gürkan ÖZTÜRK Tursiops truncatus ve Delphinus delphis Türlerinin Nilgün YILMAZ. Bombyliidae) Cinsine Ait Fatma BAYRAKDAR. Hasan TÜRKEZ.00 PZ 245 14.00 PZ 235 14. Murat TOSUNOĞLU. Özer Aylin İyileşme Süreçlerinin İncelenmesi GÜRPINAR. Ekosistemdeki Önemi Aygün YALÇINKAYA Rhizophagus grandis (Coleoptera: Çiçek AYDIN. Selami CANDAN Dolycoris baccarum (L. (Diptera. Emine YALÇIN Aygıtı ve Ağız Yapısı Üzerine Morfolojik Bir Çalışma Melanogryllus desertus (Pallas.00 PZ 232 14. TRABZON PZ 228 14.T. Tarık DANIŞMAN.00 PZ 240 14.00 PZ 249 14. İnsan Gingival Fibroblastları Üzerine Etkisi Yusuf DURAK Üç Boyutlu Epidermis-Primer Duyu Nöronu KoElçin YENİDÜNYA.00 PZ 229 14. Selami Yüzeyinin İnce Yapısı (Neuroptera: CANDAN. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.00 PZ 241 14. Zafer Fonksiyonu (Araneae: Eresidae) SANCAK. Handan SEVİM. Esin AKBAY. Ece ŞİMŞEK. Okan spp.00 PZ 237 14. Zeynep DARDERE.00 - Ümit İNCEKARA. Zekiye SULUDERE. Abdullah BAYRAM. Alpdoğan KANTARCI. Savaş Yapısı (Neuroptera.00 PZ 247 14. Rhizopagidae)’ten İlk Entomopatojenik Onur TOSUN. M. Serdar GÜNAYDIN. Mehmet Karşılaştırmalı Cranial Osteolojisi TÜRKAKIN. Fatime GEYİKOĞLU. Elizabeth G. Ömer ERTÜRK Microsporidian Kaydı in vitro Antioksidan Parametreler Üzerine Bazı Böcek Ekstrelerinin Etkileri 72 . Okan Heterosomata) Biyolojik Özellikleri Üzerine Bir Ön ÖZAYDIN. Akın BULUT Kronik Florozisin Fare Yavrularının Bazı Evren KOÇ. Muzaffer EROĞLU. Mustafa YAMAN. Pınar İzolasyonu. Semih ÜSTEL. Mehmet Ali ONUR Thalidomid'in 4T1 ve 4THMpc Fare Meme Kanser Ece ŞİMŞEK. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU Porphyromonas gingivalis Lipopolisakkaritinin Şerife Buket BOZKURT.00 PZ 242 14. Neşe Kültürü AYSIT. Elektron Mikroskobu İle İncelenmesi Ersin DEMİREL. Seçil KARAHİSAR Gelişme ve Desenlenme Değişimlerinin İncelenmesi Macronemurus bilineatus Yumurtalarının Zekiye SULUDERE.00 PZ 234 14. Sercan YAPICI. Kayahan FIŞKIN Yaşlı ve Genç Sıçanlarda Oluşturulan Kemik Esin AKBAY.) (Heteroptera: Selami CANDAN.00 PZ 243 14. ERONAT Çalışma İzmir Körfezi’nde 3 Hani Balığı Türünün (Serranus Semih LEBLEBİCİ.00 PZ 236 14. Hücre Hatlarındaki Sitotoksik Etkisi Nuray ERİNİ. Kültürü Ve Karakterizasyonu ATASOY.00 PZ 230 14.00 - PZ 233 14. Özer Aylin GÜRPINAR. Tarık DANIŞMAN.

Bedriye AÇAR. Ordu ve Giresun İlleri Hydrophilidae (Insecta: Coleoptera) Familyası Üzerine Faunistik Bir Çalışma Türkiye Faunası İçin İki Yeni Evifidid (Acari.1758 ve Cobitis simplicispinna Hanko.00 PZ 264 14. 1758) (Lepidoptera: Amatidae)’nın 1.00 PZ 260 14. Funda KÖSE. Üzeyir ÇAĞLAR. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Ersin DEMİREL. GÜL Selma SEVEN ÇALIŞKAN. Hatice AYDIN. Selami CANDAN Orhan ERMAN. Ç. 1924’nin Ektoparazit Faunası Üzerine Bir Araştırma Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Cheylostigmaeus (Acari: Actinedida: Stigmaeidae) Türü Coleoptera Örneklerinin Yakalanmasında Kullanılan Bazı Tuzak Yöntemlerinin Değerlendirilmesi Buprestidae (Coleoptera) Familyasına Ait Cinslerin Su Tuzağı Tercihleri Silphidae ve Tenebrionidae (Coleoptera) Familyaları Örneklerinin Yakalanmasında Kullanılan Çukur.00 PZ 254 14. Hanifi KARACA Raşit URHAN.00 PZ 271 14.19. Serpil KÖNEN Ali SATAR. Pınar COŞKUNER.00 PZ 273 14.00 PZ 265 14. Trabzon. Abdullah HASBENLİ.00 PZ 268 14. Şule BARAN. Ahmet POLAT.00 PZ 266 14. Şevket KANDEMİR Seda KIRALP Hatice MUTLU Mustafa Güçlü ÖZARDA. Geometridae. Hamit AYBERK. Mustafa YAMAN. Fatma BAYRAKDAR Yasemin GÜLER.00 PZ 270 14. (Şimşir)’lerde Zarar Yapan Etmenler Türkiye Faunası İçin Yeni Oribatid Akarlar (Acarı. Muhlis ÖZKAN Orhan ERMAN. TOSUNOĞLU. Sedat PER.Varol TOK. Kadir BAŞAR Abdullah HASBENLİ.00 PZ 256 14. Muhlis ÖZKAN Zühal OKYAR C. Nazmi POLAT.00 PZ 261 14. Metin AKTAŞ Üzeyir ÇAĞLAR. Gümüşhane. Abdullah HASBENLİ.00 - Rhizophagus grandis (Coleoptera: Rhizopagidae) Üretim Laboratuarlarında Helicosporidium sp. Trabzon. Erol AKKUZU Ayşe TOLUK.00 PZ 251 14.00 PZ 262 14.00 PZ 263 14. 1834)'in Yayılışı.00 PZ 253 14. Gümüşhane. Çiçek AYDIN.'nin Taksonomisi ve Biyolojisi Giresun'daki Apodemus flavicollis (Melcihor. Evre Larva ve Yumurta Yüzey Yapısı ve Morfolojisi Malatya İli Su Kenelerinin (Acari. Biyoloji Bölümü. Derya CANPOLAT. Muhabbet KEMAL Selma UĞURLU. DEMİRSOY. Larentinae) Türlerinin Dağılımı ve Zoocoğrafyası Üzerine Notlar Kemaliye (Eğin) Herpetofaunası Trabzon Gündüz Kelebekleri ve Morfolojileri Hakkında Yurtluk Çayı İhtiyofaunası (Samsun) Kıbrıs Dikenli Faresi.00 PZ 274 14. Yunus ESEN. Ferhat ALTUNSOY Kürşat KARTAL Mustafa AKYOL. Nusret AYYILDIZ Tolga ÇAVAŞ.00 PZ 269 14. Hanifi KARACA Abdullah MART. TRABZON PZ 250 14. Ömer ERTÜRK Hüseyin CEBECİ. Ordu ve Giresun İlleri Helophorıdae (Insecta: Coleoptera) Familyası Üzerine Faunistik Bir Çalışma Karadeniz Bölgesi Bayburt.00 PZ 267 14. Hydrachnidia) Sistematik Yönden İncelenmesi Erzurum İli Su Kenesi (Acari: Hydrachnellae) Faunası Türkiye Protorhoe (Lepidoptera. (Dictyoptera: Blattodea)’ in Ootheca Parazitoiti Prosevania fuscipes (Illeger) (Hymenoptera: Evaniidae) Sivas İli ve Bazı Çevre İllerinin Galeri Sineği (Diptera:Agromyzidae) Chalcidoid (Hymenoptera: Chalcidoidea) Parasitoidleri Büyük Çay (Pelte-Elazığ)'da Bulunan Chironomidaer Larvalarının Taksonomik Yönden İncelenmesi Karadeniz Bölgesi Bayburt. Ümit İNCEKARA. A. Orıbatıda) Zeytin Karasuyunun Oreochromis niloticus Üzerindeki Genotoksik Etkilerinin Eritrosit Mikronükleus Testi kullanılarak Araştırılması Amata phegea (Linnaeus. Kamil KOÇ Üzeyir ÇAĞLAR. Ersin DEMİREL.00 PZ 257 14.00 PZ 255 14. Ümit İNCEKARA. Ahmet POLAT. Varlığının Araştırılması Buxus sp. Bardak ve Et Tuzaklarının Değerlendirilmesi Blatta orientalis L. Zekiye SULUDERE. Birgül MAZMANCI.00 PZ 258 14. Eviphididae) Türü Onur TOSUN.00 PZ 259 14.00 PZ 272 14.00 PZ 252 14. Acomys nesiotes Bate 1903. Zeki İPEK 73 . M. Adli Açıdan Önemli Böcek Türleri Akşehir Gölü’ndeki Cyprinus carpio Linnaeus. Yasemin ÖZDEMİR Lütfiye GENÇER Ayda TELLİOĞLU Abdullah MART. Taksonomisi ve Biyolojisi Eskişehir Çevresinde Leşler Üzerinden Tespit Edilen.

Haptoria)’un Morfolojisi ve Ontogenezisi Türkiye Araneofaunası İçin Yeni Bir Tür Kaydı. TRABZON PZ 275 14. Veysel KARTAL Ali MİROĞLU. Mehmet YARAN Ümit İNCEKARA. Nusret AYYILDIZ Alaettin KAYA. Evarcha michailovi Logunov. Kırıkkale ve Çankırı İlleri Pompilidae (Insecta:Hymenoptera) Familyası Üzerine Faunistik Araştırma Samsun Çevresinde Mevcut Platycnemis pennipes ( Pallas.00 PZ 287 14. Nil BAĞRIAÇIK. Kadir Boğaç KUNT Hasan KOÇ.00 PZ 278 14.00 PZ 289 14. Abdullah MART.00 PZ 293 14. Haluk KEFELİOĞLU Özlem ÇETİN ERDOĞAN Ebru Gül ASLAN. 1984 (Protista. Ali GÖK. Biyoloji Bölümü. Suat KIYAK Ümit İNCEKARA. Halil KOÇ.00 PZ 300 14. M. Platycnemididae) Populasyonlarında Tespit Edilen Varyasyonlar Türkiye’den Az Bilinen Tür Sympetrum haritonovi Borisov. Osman SEYYAR. 1771) (Insecta.00 PZ 295 14.19. İsmail YILDIZ Ersen Aydın YAĞMUR. Murat BARLAS Neslihan KOCATEPE. Ciliophora. Carabinae ve Harpalinae Çatalan Baraj Gölü (Adana) Kopepod ve Kladoser (Krustase) Türlerinin Mevsimsel Değişimleri Ankara. Hanifi KARACA Yusuf KATILMIŞ. Nematocera) Faunası Triturus karelinii (Amphibia:Urodela)’de Yaş ve Büyüme Güneybatı Anadolu Bölgesi Limoniidae (Diptera.00 PZ 292 14. Metin AKTAŞ. Lokman KAYCİ Osman SEYYAR. Mustafa DARILMAZ. Baran ASLAN.00 PZ 281 14. Ahmet POLAT. 1892 (Rodentia.00 PZ 296 14. Nematocera) Faunası Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi (Türkiye: Ankara)’nde bulunan Carabidae Koleksiyonu: Altfamilyalar Cicindellinae.00 PZ 276 14.00 PZ 282 14.00 PZ 288 14. Seven SEÇKİN Naciye Gülkız ŞENLER. Nusret AYYILDIZ.00 PZ 279 14. Ayla TÜZÜN. Dibek (Antalya) ve Kasnak Meşesi (Isparta) Tabiatı Koruma Alanlarının Alticinae (Coleoptera: Chrysomelidae) Çeşitliliği ve Benzerliğinin Karşılaştırmalı Analizi Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Saptanan Bazı Braconidae Türleri ve Bilinen Konakları (Hymenoptera) Tokat İli Neuroptera (İnsecta) Faunasına Katkılar Murat KÜTÜK. Gerbillinae) ‘nin Güneydoğu Anadolu’da Yeni Bir Karyolojik Formu Enchelyodon nodosus Berger.00 PZ 283 14. Oecobidae) Meriones tristrami Thomas.00 PZ 286 14. Yusuf AYVAZ Ahmet BEYARSLAN Savaş CANBULAT. 1983 (Insecta. Gnaphosidae) Türkiye Örümcek Faunası İçin İki Yeni Oecobius türü (Araneae. Hasan KOÇ.00 PZ 284 14. Odonata.00 PZ 277 14. Kurtuluş OLGUN Okan ÖZGÜL.00 PZ 290 14. Foissner & Adam.00 PZ 299 14. Veysel KARTAL Zülal ATLI ŞEKEROĞLU. Mehmet YALÇIN Mitat AYDOĞDU Halil ÖZKOL. Odonata. Cemal OĞUZ 74 . Yüksel COŞKUN. Aydın TOPÇU Hakan DEMİR.00 - Türkiye Trypetinae (Diptera: Tephritidae) Faunası ve Sistematiği Üzerine Bir Araştırma Türkiye Faunasına İki Yeni Kayıt Meyve Sineği (Diptera: Tephritidae) Türü Çarşamba Ovası Gölleri (Samsun) Sucul Koleopter (Adephaga) Faunası Türkiye’den Az Bilinen Bazı Cynipidae (Hymenoptera) Galleri Dünyada İnsan Gıdası Olarak Kullanılan Böcek Grupları ve Kullanım Potansiyelleri Adıyaman İlinin Akrep (Scorpiones) Faunası ve Zoocoğrafik Dağılışları Türkiye’nin Chelonus (Hymenoptera: Braconidae: Cheloninae) Faunasına Katkılar Nemrut Volkanı (Bitlis) Lepidoptera Faunası Üzerine Araştırmalar Türkiye Örümcek Faunası İçin İki Yeni Haplodrassus Türü (Araneae. Ahmet POLAT Ersen Aydın YAĞMUR.00 PZ 298 14. Yasemin ÖZDEMİR Ahmet Turan ALADAĞ Mehmet Ali KIRPIK. 1992 [Salticidae:Araneae] Güneybatı Anadolu Bölgesi Tipulidae (Diptera. Murat BARLAS Nazan ÜZÜM.00 PZ 285 14.00 PZ 280 14. Yaşar GÜLMEZ Ali MİROĞLU. Libellulidae)’nin Taksonomisi Üzerine Bir Araştırma Amasya ve Çevresinde Yayılış Gösteren Microtus dogramacii (Mammalia:Rodentia)’nin Morfolojik Özellikleri Doğu Karadeniz Bölgesi Agathidinae Türleri Üzerine Bir Araştırma Çığlıkara.00 PZ 291 14. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.00 PZ 294 14.00 PZ 297 14. Mehmet YARAN Murat KÜTÜK.

00 PZ 312 14. S. Kadir Boğaç KUNT Tarık DANIŞMAN. Salticidae). Davut TURAN Ümit KEBAPÇI 75 . Abdullah BAYRAM. 1804).00 PZ 324 14. CİVELEK Durmuş Ali BAL.00 PZ 306 14. Lütfiye GENÇER Ebru DİKER. Hasan S. Oktay DURSUN.00 - Bazı Hemerobius (Insecta: Neuroptera. Hemerobiidae) Cinsi türlerinde dış ve iç genital Yapılarının İncelenmesi Doğu Samanlı Dağları (Geyve Boğazı Doğusu) Neuroptera (Insecta) Faunasının Araştırılması Batı Samanlı Dağları (Geyve Boğazı Batısı) Neuroptera (Insecta) Faunası Scatopse notata (Linneaus. 1758). O. Türkiye Faunası İçin Yeni bir Kayıt (Diptera.00 PZ 309 14. Thrombium Pedicia (Crunobia) littoralis (Meigen.00 PZ 313 14.00 PZ 325 14. Latrodectus geometricus C. Türkiye Örümcek Faunası İçin Yeni Bir “Sıçrayan Örümcek” Kaydı Cilliba cassidea: Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Uropodid Akar Türü (Acari: Mesostigmata: Uropodidae) Türkiye Otbiçen Faunası İçin İki Yeni Tür Kaydı: Lacinius ephippiatus (C.00 PZ 314 14. Ahmet Ümit ERDEMLİ Mustafa IŞIK. Phalangiidae) Türkiye Örümcek Faunası için İki Yeni Familya Kaydı (Araneae: Anyphaenidae. Tarık DANIŞMAN.00 PZ 303 14.00 PZ 302 14. Yeşim KAHRAMAN Gökhan ÖZCAN. KOÇ. L. Brachycera) Faunasına Katkılar Türkiye faunası için yeni bir kayıt: Anomaloppia iranica Bayartogtokh and Akrami.00 PZ 323 14. Yüksel COŞKUN Mahmut DAĞLI. DURSUN Şule BARAN. Muhlis ÖZKAN Kadir Boğaç KUNT Durmuş Ali BAL. İlkay ÇORAK ÖCAL. Gazi GÖRÜR. 2000 (Acari. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Zoridae) Türkiye Örümcek Faunası İçin İki Yeni Zehirli Örümcek Kaydı (Araneae: Segestriidae.00 PZ 319 14.00 PZ 305 14. H.00 PZ 320 14. Biyoloji Bölümü. Ahmet Ali BERBER Aslı YENİGÜN. Suat KIYAK. Tarık DANIŞMAN1. Abdullah BAYRAM. Zafer SANCAK. Aydın TOPÇU Remzi AKELMA. Savaş CANBULAT Ahmet Ali BERBER. Muhlis ÖZKAN Hasan KOÇ Savaş CANBULAT. CİVELEK. Melek ŞAHİN Alper TONGUÇ.00 PZ 316 14. Kadir Boğaç KUNT Sevgi SEVSAY. M. Abdullah BAYRAM. Theridiidae.00 PZ 307 14. Nazife YİĞİT. Scatopsidae) Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Uropodid Akar Türü (Acari: Mesostigmata: Trematuridae) Cyrba algerina (Lucas. Pedicidae) Osmylidae Türlerinin (Insecta: Neuroptera) Taksonomik ve Faunistik Durumları Gülek Boğazı ve Çevresi Yengeç Ayaklı Örümcekleri (Fam: Thomisidae) Üzerine Morfometrik Araştırmalar Diyarbakır Yöresi Herpetofaunası Sinnep Çayı’nın (Kilis) Balık Faunası Kayseri’den Tespit Edilen Afit (Hemiptera: Aphidoidea) Türleri Güneybatı Anadolu Bölgesi Dolichopodidae (Diptera.L. O. Zafer SANCAK.Koch. Chrysoclista splendida Karsholt. Oppiidae) Kemaliye (Erzincan) Carabidae (Coleoptera) Faunası Türkiye İçin Yeni ve İlginç Bir Kayıt.19. 1910 (Lepidoptera) Cinsinin Durumu Ağaçlandırılan Akyatan Kumul Sahasında Gelişen Memeli Faunası Türkiye’deki İki Yeni Capoeta (Teleostei: Cyprinidae) Türünün Sitokrom b Sekanslarına Dayalı Olarak Genetik Teşhisi Türkiye Sümüklü Böceklerinin (Gastropoda terrestria Nuda) Durumu Savaş CANBULAT. Aykut KENCE Neslihan KOCATEPE. Nazife YİĞİT. 1758).00 PZ 321 14.00 PZ 315 14. ÖZGÜL. İlkay ÇORAK ÖCAL. Muhlis ÖZKAN İlkay ÇORAK ÖCAL. Ali DEMİRSOY Selma SEVEN ÇALIŞKAN Selma SEVEN ÇALIŞKAN. 1997 (Lepidoptera) Biyolojisi ve Yayılış Notları İle Birlikte Türkiye’de Micrurapteryx Spuler.00 PZ 317 14. 1846) (Araneae. Ali Osman BELDÜZ. Nazife YİĞİT. Halim DİKER Yusuf BEKTAŞ.00 PZ 318 14. Segestria senoculata (Linnaeus. Phalangium opilio (Linnaeus 1758) (Opiliones. Koch) Erzurum ve Erzincan İllerinden Türkiye Faunası İçin Yeni Kadife Akarı Türleri (Acari: Trombidiidae: Podothrombium.00 PZ 304 14. Oribatida.00 PZ 310 14.00 PZ 311 14. H. 1835). Türkiye Faunası İçin Yeni bir Kayıt (Diptera.00 PZ 322 14. TRABZON PZ 301 14. BARLAS. Savaş CANBULAT Alper TONGUÇ. Hasan KOÇ.00 PZ 308 14.

19.00 PZ 344 14. İxodidae) Faunasının Sistematik Yönden İncelenmesi Gökçeada ve Bozcaada Heteroptera Faunasına Katkılar Baklan. 1982) ve Genital Yapılarının Deskripsiyonu Eskişehir İlindeki Ophisops elegans’ın Taksonomik Durumu Çivril Işıklı Gölü (Denizli)’nden Toplanan Rana ridibunda Pallas. Güler EKMEKÇİ. Şerife Gülsün KIRANKAYA.00 PZ 328 14.00 PZ 349 14. Melek DİNÇER Serdar DÜŞEN.00 PZ 343 14.00 PZ 336 14. Nuri YİĞİT Ali SATAR. Morfolojik Özellikleri ve Allozim Varyasyonları Üzerinde Bir Çalışma Eskişehir İli ve Çevresi Bombyliidae (Insecta: Diptera) Familyası Üzerine Sistematik ve Faunistik Araştırmalar Türkiye Tabanidae (Insecta: Dıptera) Faunası İçin Yeni Bir Kayıt Tabanus terterjani (Dolin&Andreva.00 PZ 341 14. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Seval Bahadır KOCA. S. TRABZON PZ 326 14.00 PZ 329 14. Rana ridibunda PALLAS.00 PZ 333 14. Mehmet Zeki YILDIRIM Tuba ABACIGİL.00 - Kırıkkale İli ve Çevresi Apidae (Insecta: Hymenoptera: Apoidea) Türleri Üzerine Faunistik. 1987) ve Gonostomum strenuum (Engelmann. 1982) ve Urosoma Caudata (Stokes. Serdar TEZCAN Ahmet BURSALI. Davut TURAN Füsun ERKAKAN. Bekilli ve Çal İlçeleri (Denizli)’nin Mesostigmatid Akarları (Acari. Ali MELLATİ. Mesostigmata) Bakacak Deresi (Çanakkale) Balık Faunası Üzerine Bir Ön Çalışma Capoeta pestai (Pietschmann. 1768 (Anura: Bufonidae)’in Helmintleri Üzerine Bir Ön Araştırma Mersin Yöresinde Yayılış Gösteren Ova Kurbağası.00 PZ 346 14. Sadreddin TUSUN. Funda İLHAN. Özge TUĞRAL Nilüfer ITKI. 1892 (Mammalia:Rodentia) Altrürlerinin Karyolojik. Mustafa ÖZTOP. Raşit URHAN. 1885) Üzerine Taksonomik ve Ekolojik Gözlemler Gonostomum affine (Stein 1859). Oya ÖZULUĞ. Yavuz KILIÇ A. 1898) (Mammalia: Rodentia)’nin Hibrit Bireylerindeki Kromozomal Düzenlenmeler Batman. Funda URHAL Serdar DÜŞEN. Mehdi RAHNEMA Mehdi RAHNEMA. Muhlis ÖZKAN. Mutlu ŞAKIRAK. Özcan GAYGUSUZ Duygu Ceren ÇAĞLAN. Betül GİRTİ Serdar DÜŞEN. Ümit KEBAPÇI.00 PZ 348 14. Cengizhan ÖZBAY Sırma ÇAPAR Sırma ÇAPAR Nurcan ÖZKAN Derya AKDEMİR.00 PZ 327 14. Abdullah HASBENLİ. 1862) Üzerine Taksonomik ve Ekolojik Gözlemler Trakya Bölgesi Chironomidae ( Diptera ) Larval Türleri Çıralı Obruk Gölü’nün (Konya-Türkiye) Ostrakot (Crustacea) Faunası Türkiye’de Hydrobiidae (Gastropoda: Neotaenioglossa) Familyasının Sistematik Durumu Edremit (Balıkesir) Yöresi Zeytin Bahçelerindeki Lygaeidae (Heteroptera) Faunasının Kışlak Tuzaklarla Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma Tokat ve Civarı Sert Kene (Acari.00 PZ 334 14. Derya MENDEŞ. Bufo viridis Laurenti. Şaban TEKİN Meral FENT Ayşe ÖZMEN. Mardin ve Şanlıurfa İli Diplura (Insecta) Faunası Farklı Habitatlardan İzole Edilen Urosoma Emerginata (Stokes. A.00 PZ 337 14. 1885) Urosoma Similis (Foissner. Ferhat ALTUNSOY Ünal ÖZELMAS. Diyarbakır. Cevher ÖZEREN 76 . Biyoloji Bölümü. Mohammad MORADİ.00 PZ 338 14. 1933) (Pisces: Cyprinidae)’nin Yayılış Alanı ile İlgili Türkiye’den Yeni Kayıtlar Aysel KEKİLLİOGLU.1836 (Mammalia:Rodentia) Cinsinin Karyoloji ve Biyolojisi Üzerinde Bir Çalışma Iran Meriones tristrami Thomas. Ayla TÜZÜN Mohammad MORADİ.00 PZ 340 14. Merve TOPRAK.00 PZ 342 14.00 PZ 335 14.00 PZ 347 14. Sercan POLAT Pınar ÇAM. Şafak BULUT. Sistematik Araştırmalar ve Bazı Ekolojik Gözlemler Irandaki Allactaga Cuvier. 1771 (Anura: Ranidae)’nın Helmintleri Üzerine Bir Ön Araştırma Panthera pardus tulliana Evrimsel Gelişimi ve de Türün Devamlılığının Sağlanması Mesocricetus brandti (Nehring. Gonostomum kuehnelti (Foissner. Sakin Vural VARLI.00 PZ 345 14.00 PZ 330 14. Şükran ÖZSOY.00 PZ 339 14. 1771 (Ova kurbağası)‘nın (Anura: Ranidae)’nın Helmintleri Denizli Yöresinden Toplanan Gece Kurbağası. Ali EYNLOO Caner AYDINLI. Yavuz KILIÇ. Davut Rıza BULUT F.00 PZ 331 14. Ferhat ALTUNSOY.

T. Cymothoidae) İçin Yeni Konaklar Ufuk BÜLBÜL. İsmail VAROL.00 PZ 362 14.00 PZ 369 14. ÇOĞUN. 1773)'nun Sitogenetik Analizi in vitro İnsan Lenfosit Hücrelerinde Gama Radyasyonu tarafından Teşvik Edilen Morfolojik Hasarlar ve Mikronukleus Sıklığının Araştırılması Mast Hücresi ve Enfeksiyon Etkenleri Arasındaki İlişki: İnsan Serviko-Vajinal Yaymalarının İncelenmesi Aromataz İnhibitörü Letrozol’ün Potansiyel Toksisitesi Üzerine Bir Çalışma Endüstriyel Atık Toksisitesinin Belirlenmesinde Zebra Balığı (Danio rerio) Embriyolarının Kullanımı Zebra Balığında Üreme ve Endokrin Sistem Üzerine Fluoxetin’in Etkileri Oreochromis niloticus’un Farklı Dokularında Bakır ve Kurşun Birikimi Üzerine EDTA’nın Etkisi Kültiğin ÇAVUŞOĞLU. Serap ERGENE (Guldenstadt. Biyoloji Bölümü. Zeliha YILMAZ. İrfan 1770)’un C-bantlı Karyotipi ve Nükleolar ALBAYRAK. Süleyman GÜL. 1843)’da Karyotip Analizi Lophyridia fischeri (Cicindelidae: Coleoptera)’nin Yavuz KOÇAK.00 PZ 361 14. De Pınar AKSU. TANRIKULU.00 PZ 358 14. Ufuk BÜLBÜL. Arif Filippi 1863) Sodyum Hipoklorit'in (NaOCl) LC50 BAYSAL.00 PZ 364 14. Eşref YÜKSEL.00 PZ 352 14. Filippi 1863) Sodyum Hipoklorit'in (NaOCl) Gökhan NUR. Jean Paul TRILLES. S. De Pınar AKSU. Deniz Kromozomal Anormallik ve Comet Testleri İle YÜZBAŞIOĞLU.Özgür KAYA Göksu Nehrinde (Mersin) Yaşayan Barbus capito Filiz KAYA. Fatma ÜNAL. Fatma ÜNAL.00 PZ 365 14. Yalçın Şevki YILDIZ. M. Handan KARAOĞLU. Lenfositlerinde in vitro Genotoksik Etkileri Deniz YÜZBAŞIOĞLU Potasyum Sorbatın Kardeş Kromatit Değişimi Sevcan MAMUR. Muhammet GAFFAROĞLU İnci Balığı'nda (Acanthalburnus microlepis. Metin ÜRE. YÜZEREROĞLU. Şükran ÇAKIR ARICA Emine KORKMAZ. Zeliha ÇOLAK YILMAZ. Şayeste DEMİREZEN Turgay ŞİŞMAN Turgay ŞİŞMAN. Bilal KUTRUP. Nerocila. Genotoksik Etkilerinin Belirlenmesi Serkan YILMAZ İnsan Lenfositlerinde Gama Radyasyonu Tarafından Kültiğin ÇAVUŞOĞLU.00 PZ 354 14.00 PZ 360 14. Ferit KARGIN İsmail IŞIK PZ 371 14. Emine Teşvik Edilen Kromozomal Anormallikler Üzerine YALÇIN Likopenin Koruyucu Etkisi İnci Balığı'nda (Acanthalburnus microlepis. Nurhayat ÖZDEMİR. Kemal SOLAK Gaziantep Rüzgar Örümcekleri (Ordo: Solifugae) M.00 PZ 359 14. Jose Galian Karyotip Analizi ALBALADEJO. Ali GÖK Ali ALAŞ. T. Tüzin A. Ümit İNCEKARA Turgay ŞİŞMAN Gülbin GÖK. Oktay ÖZKAN. GÜL.00 - Bazı Zırai Mücadele İlaçlarının Balıkların Solungaç Karaciğer ve Kas Dokularındaki Antioksidan Enzim Aktiviteleri Glutatyon ve Lipit Peroksidasyon Seviyeleri Üzerine Etkileri 77 .00 PZ 367 14.Özgür KAYA Mikronükleus Oranına Etkisi Kalsiyum Propiyonatın İnsan Periferal Serkan YILMAZ. Emel ÇAKIR. Nahit Organizatör Bölgeleri (NORs) (Insectivora: PAMUKOĞLU.00 PZ 353 14. Süleyman GÜL. TRABZON PZ 350 14. Değeri Gökhan NUR. Oktay ÖZKAN. Betül ÜNVER.00 PZ 370 14.00 PZ 356 14. Ahmet ÖKTENER. Emel ÇAKIR Ebru Gül ASLAN.00 - Hyla japonica (Amphibia: Anura). Adile AKPINAR Rana ridibunda Üzerine Sitogenetik Bir Çalışma Atilla ARSLAN.19. Sinan BEKSAÇ. Elif GÜLBAHÇE (Ranidae: Anura) Türkiye’deki Hemiechinus auritus (Gmelin. G. Hikmet Y. Atilla ARSLAN. Sabahattin ASLANYAVRUSU. Tarkan Erinaceidae) YORULMAZ. Livoneca (Isopoda.00 PZ 368 14.00 PZ 355 14. Hemidactylus frenatus (Reptilia: Squamata) ve Oryctolagus cuniculus (Mammalia: Rodentia) arasında SDSPAGE ve Western Blot Yardımıyla İskelet Kası Proteinlerinin Karşılaştırılması Köse (Gümüşhane)'den Toplanan Amphibia ve Reptilia Örnekleri Üzerine Notlar Alticinae (Coleoptera: Chrysomelidae) ve Konak Bitki Özelleşmesi: Güneybatı Türkiye’nin Bazı Alticinae Türleri ve Konak Bitki İlişkileri Türkiye’de Ceratothoa. YILMAZ (Heckel.00 - PZ 351 14. M.00 PZ 366 14.00 PZ 357 14.00 PZ 363 14. Kubilay TOYRAN Kura-Aras Havzasında Bulunan Orthrias panthera D. Arif BAYSAL. Handan ONAY KARAOĞLU Bilal KUTRUP. NUR. Özgür FIRAT. Emine ARSLAN. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.

Midesinin Histolojik Yapısı İle Fundus ve Pylor Bölgelerinde Mukoza İçeriğinin Histokimyasal Olarak Belirlenmesi Beyhan GÜRCÜ.00 PZ 379 14. Güldeniz SELMANOĞLU.19. Alaattin ŞEN Hatice KÜBRA AYNACI. Yüce BAŞIMOĞLU KOCA Yücel BAŞIMOĞLU KOCA. Serap ÇELİKLER Evrim Arzu KOÇKAYA.00 PZ 382 14. Elif KUŞ. Alaattin ŞEN Serdal ÖĞÜT. Mustafa CANLI Fulya Dilek GÖKALP MURANLI Adile ÖZDEMİR. Mustafa DURAN. Özgen BÜYÜKGÖZE.00 PZ 377 14.00 PZ 392 14. Beyhan GÜRCÜ 78 .00 PZ 376 14.00 PZ 384 14. Yusuf KALENDER Hakan AŞKIN. Zn+2) Etkisinde Kalan Balıklarda (Oreochromis niloticus) Na. 1853) Meriç Deltası’ndaki Çevresel Kirliliğin Sazan Balıklarında (Cyprinus carpio. Abbas GÜNGÖRDÜ.00 - Bursa Nilüfer Çayı Suyunun Genotoksik Etkilerinin Balık Mikronukleus Testi ile Değerlendirilmesi Erkek Sıçanların Üreme Sistemi Gelişimi Üzerine Benzil Benzoatın Etkileri Antifungal Aktiviteye Sahip Yeni Bir Tiohalobenzen Türevinin Erkek Sıçanların Üreme Sistemi Üzerine Etkileri Fibronil’in Laboratuvar Koşullarında. Cr+6. Cd+2.00 PZ 380 14. Atila YANIKOĞLU Ayşe BİRHANLI. Aslı SEMİZ. Murat ÖZMEN Fatma Gökçe UZUN.00 PZ 373 14. Handan UYSAL. Evrim Arzu KOÇKAYA. Hacer ÜNLÜ Sakine UĞURLU Gülüzar ATLI. Mehmet Turan AKAY Aysun KILIÇ. Erdoğan KÜÇÜKÖNER Ercüment AKSAKAL. Şenay SUMMAK.00 - Sitokrom P4502C9 Aktivitesinin 7-Metoksi-4Triflorokumarin ile Florometrik Ölçülmesi Pretrin ve Sentetik Pretroid Grubu İnsektisitler Polikloro Bifenil Kirliliğinin Balıklar Üzerine Etkileri Lamda Cyhalotrin (KARATE) Gambusia affinis (Baird & Girard. Güldeniz SELMANOĞLU.00 . İki Farklı Sıcaklıkta Alman Hamamböceği (Blattella germanica)’ne Karşı Etkinliğinin Araştırılması Kurşun (PZ) ve Kadmiyum (Cd)’ un Xenopus laevis Üzerine Embriyo-Toksik Etkileri Malathion'un Ratlarda Nefrotoksik Etkisi ve Vitamin C ve E'nin Koruyucu Rolü Drosophila melanogaster’de Bir Çeşit Bitkisel Östrojen Olan Genistein Uygulamasına Bağlı Olarak Genotoksik Etkilerin Araştırılması Kronik Genistein Uygulamasının Drosophila melanogaster’de Fertilite Ve Ömür Uzunluğu Üzerine Etkileri Bisfenol A’nın Drosophila melanogaster’in Canlı Kalma Oranı Üzerine Olan Etkisi Böceklerde İnsektisitlere Karşı Dayanıklılık ve Dayanıklılık Mekanizmaları Metal (Ag+. Tolga ÇAVAŞ PZ 386 14. Biyoloji Bölümü. L. Hakan AŞKIN. Hüseyin ÇETİN.00 PZ 374 14.00 PZ 385 14. Mehmet ÖZKARSLI Zeynep TOPÇU.00 PZ 383 14. Hasalettin DELİGÖZ. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Elif LOĞOĞLU Emre ÖZ. Özlem Özen KARAKUŞ. Linnaeus 1758) 14. Handan UYSAL Deniz ALTUN Emel ATLI. Aysun KILIÇ.00 PZ 378 14. 1758) Çeşitli Enzimatik Biyobelirteçler Kullanılarak Değerlendirilmesi Herbisit Treflan ve Etken Maddesi Trifluralin’in Genotoksik Etkilerinin Oreochromis niloticus Eritrositlerinde Mikronükleus Testi Kullanılarak Araştırılması Lacerta danfordi (Gunther 1876) (Squamata: Lacertidae)Derisinin Histolojik Yapısı ve Glikozaminoglikanların Dağılımı PZ 393 Laudakia stellio (Agamıdae. Adile ÖZDEMİR. Abbas GÜNGÖRDÜ.00 PZ 390 14. TRABZON PZ 372 14.. Muhammed ATAMANALP Utku GÜNER Belda ERKMEN.00 PZ 387 14. Alaattin ŞEN.00 PZ 375 14.00 PZ 389 14. Burçin Aşkım GÜMÜŞ.00 PZ 388 14.00 PZ 381 14. Murat ÖZMEN Serpil KÖNEN. Cu+2. K-ATPaz ve Ca-ATPaz Enzimlerinin Tepkileri Lambda-cyhalothrin Piretroid İnsektisidinin Flov Sitometri Yöntemi İle İnsan Lenfosit Kültüründe Toksik Etkisinin Belirlenmesi Menderes Nehri Çürüksu Çayı’nda Metal Kirliliğinin Chironomus thummi Larvalarında Metallotiyonin Kullanılarak İzlenmesi Asetilkolinesteraz İnhibitörleri Olarak Kaliks[n]arenler Nilüfer AYDEMİR. Dürdane KOLANKAYA.00 PZ 391 14.

Seval ORUÇ. DURANOĞLU Yavuz BAĞCI.00 PEÇ 009 14. Meriç BOZKURT. Emine Yalçın Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunun Moleküler Genetiği Işınlama Yöntemi İle Gıdaların Mikrobiyal Güvenliğinin Sağlanması Centaurea aladaghensis Wagenitz (Compositae/Asteraceae. G. Cevdan KESİCİ Miray SOYUPEK. Biyokimyasal Tarama Test 14. Topluçiçekgiller) Erkek İnfertilitesi Ön Tanısı Olan Hastalarda.00 Dozunun Belirlenmesi PEÇ 008 14. Kezban ADA. Fadime YILMAZ.00 Tarihi Müzesi PEÇ 006 Botanik Bahçesi Ekoturizmi 14.00 PEÇ 003 14. P.19.00 Çevre Kirliliği Konularında Davranış ve Aysel KEKİLLİOĞLU Tanju KAYA. Mehmet SOYSAL Esen Fatma KABADAYI Demet UYGAN Tutumlarının Belirlenmesi Avrupa Birliği Çevre Politikaları ve Türkiye Uyum Süreci Eskişehir-Karacahöyük. Emine ÖZTÜRK. Emine YALÇIN Orkide MİNARECİ.00 ile Adsorpsiyonu ve Adsorpsiyon İzotermlerinin Belirlenmesi 79 .00 14.00 - Burdur -Göller Havzasının Acı/Tuzlu Sulu Göllerinin Dünü-Bugünü Sulak Alanların Önemi.00 Yeni Gelişmeler PEÇ 005 Kuruluşunun 35. NUR Sema TAN. Burcu YÜKSEL. Sema TAN. Arzu KAYA. Emine ÖZTÜRK. Yılında Ege Üniversitesi Tabiat 14.00 Rh Faktörü Dağılımının İncelenmesi PEÇ 021 Tekstil Boyar Maddelerinin Aktifleştirilmiş Kömür 14.00 PEÇ 007 Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Öğrencilerinin 14. D. Aysun ERGENE. Hüseyin DURAL Perihan YAVUZ Perihan YAVUZ A. GÜL. Mehmet SIKI. Sitogenetik ve Y Kromozom Mikrodelesyon Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi PEÇ 019 Prenatal Tanıda. Ayşe ERCİYAS. Ülke Genelinde Duyulmasında Her Üniversitenin İlgili Bölümlerinde Okuyan Öğrencilerin Desteği PEÇ 013 İleri Teknoloji Seramiği Olarak ZnO 14. SAVSAR. Biyoloji Bölümü. Nagihan AKAYA Aysun ERGENE. YILDIRIM. TRABZON POSTER SUNUMLARI EĞİTİM & ÇEVRE 27 HAZİRAN 2008 PEÇ 001 14. Nermin BİTER.00 Sonuçları ve USG Bulgularının Amniyosentez Sitogenetik Analiz Sonuçları İle Karşılaştırılması PEÇ 020 Kars İli Devlet Hastanesi’nde ABO Kan Grupları ve 14. TANRIKULU.00 - Murat BELİVERMİŞ. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. S. Serdar MAYDA. Ersin MİNARECİ Didem YÜCEL İ.00 PEÇ 012 14. Yavuz ÇOTUK.00 PEÇ 017 14.00 PEÇ 016 14. KOYUNCU. Önder KILIÇ. Gökdere ve Osmaniye Köylerininde Sulama Suyu Amaçlı Kullanılan Drenaj Sularında Ec ve Total Tuz Değişiminin Belirlenmesi PEÇ 010 İstanbul’da Topraktan Gelen Gama Radyasyonu 14. Kutsal KESİCİ.00 Nanokristallerinin Hazırlanması ve Cibacron Brilliant Yellow 3G-P ve Remazol Brilliant Blue R tekstil boyalarının Adsorpsiyonunda Kullanımı ve Adsorpsiyon İzotermlerinin Belirlenmesi PEÇ 014 Gediz Nehrinde Deterjan Kirliliğinin Araştırılması PEÇ 011 14.00 PEÇ 015 14. Kezban ADA. Biyoçeşitlilik. AKSU.00 PEÇ 018 14. Cem DALYAN Erol KESİCİ. Etik ve Mevzuattaki 14. Meral ÖZTÜRK.00 - 14:00-17:30 Aslı DOĞAN Aysel KEKİLLİOĞLU Levent TURAN İnsanlarda El Yapısının Cinsiyete Göre Değerlendirilmesi Biyoloji Eğitimi ve Bütünsellik Yaklaşımı Yerel Biyolojik Kaynak Değerlerinin İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Biyolojik Çeşitlilik Kavramını Öğrenme ve Pekiştirme Süreçlerine Entegrasyonu PEÇ 004 Biyogüvenlik. Ahmet SAVRAN. Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerilerinin Halka Ulaşmasında. Aytekin TAN Mustafa KATI Buse ERASLAN. İ.00 PEÇ 002 14. S. Fadime YILMAZ.

19. Biyoloji Bölümü. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. TRABZON 80 .

Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Özetleri .19.

19. TRABZON 82 . Biyoloji Bölümü. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.

Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. TRABZON Çağrılı Bildiri Özetleri 83 . Biyoloji Bölümü.19.

19. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. TRABZON 84 . Biyoloji Bölümü.

neuronal death is one of alcohol’s most prominent pathologic effects. Iowa 52242 . TRABZON Ç 001 Kök Hücre Ve Hücre Tedavilerinde Güncel Gelişmeler Ercüment OVALI KTÜ-ATİ Teknoloji eovali@meds. Likewise in humans. bahri-karacay@uiowa.University of Iowa . hücresel tedavi alanında ilk gelişmelerin yaşandığı bir ülke olduğumuzu burada unutmamak gereklidir. Despite treatment advances. Biyoloji Bölümü. Iowa City . resulting in fetal alcohol syndrome (FAS). prognosis for neuroblastoma remains poor. Ç 002 Gene Therapy for Neuroblastoma Bahri KARAÇAY Department of Pediatrics. Furthermore. In the developing brain. Çok yakın dönemde genetik olarak manuple edilmiş hücrelerin organ yenilenmesinde. As the developing rodent nervous system matures.tr Aslında eski bir yöntem olan ancak son 40 yılda önemi giderek anlaşılan hücresel tedavilerde. the promoter of the nNOS gene contains two cAMP response elements (CRE). but not in normal tissues. including CGN.Division of Child Neurology. and hyperactivity. Moreover.A. Alcohol damages the developing brain.ktu. which can exert an antiapoptotic effect. 4000 civarında çalışanı ile yıllık %16 büyüme gösteren bu sektör. vulnerability of the developing brain to alcohol toxicity changes over time. Çiçek aşısını dünyaya tanıtan. Ancak mevcut veriler gelecekte bu yeni metodun çok önemli olacağına işaret etmektedir. RTPCR and flow-cytometric analyses demonstrated that TRAIL’s effect is mediated primarily via the TRAIL R2 receptor. U. vulnerability to alcoholinduced neuronal death diminishes.Division of Child Neurology. bahri-karacay@uiowa. Bu gün için hücresel tedavilerde kullanılan hücreler farklılaşmamış-kök hücreler ve farklılaşmış hücreler olmak üzere iki temel gruptur. We demonstrate that introduction of the TRAIL gene into neuroblastoma cell lines using an adenoviral vector leads to apoptotic cell death. Therefore. Bugün dünya çapında 80 den fazla kuruluş 2 milyar doların üzerinde bir yatırım yapmış durumdadır. Iowa 52242 .edu.S. U. and a critical need exists for the development of new treatment regimens. The combination of blockade of NF-kB signaling and expression of TRAIL induced apoptotic death in a greater proportion of SKNSH cells than did either treatment alone. we hypothesized that inhibition of NF-kB signaling may augment TRAIL’s killing effects. 85 . mental retardation.edu Neuroblastoma is the most common solid extracranial neoplasm in children and causes many deaths.S. leading to microencephaly. Iowa City . Sonuç olarak bakıldığında hücresel tedaviler artık tıbbi tedavinin bir parçası olduğu görülmektedir.edu Alcohol abuse during pregnancy can profoundly affect the developing fetus. bugün 4 milyar dolar/yıllık bir iş hacmine sahiptir. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. TRAILmediated cell death was enhanced when neuroblastoma cells were simultaneously infected with a dominant-negative mutant of IkB kinase. TNF-related apoptosis-inducing-ligand (TRAIL) induces cell death in a variety of tumors. immünoterapi işlemlerinde . TRAIL is nontoxic. concurrent inhibition of the NF-kB pathway and the induction of TRAILmediated apoptosis may become a useful approach for the treatment of neuroblastoma Ç 003 Mechanism of Maturation-Dependent Alcohol Resistance Bahri KARAÇAY Department of Pediatrics. son 10 yılda yaşanan gelişmeler bugünün yeni yaklaşımını temsil etmektedirler. identification of molecules and signaling pathways that ameliorate alcohol-induced neuronal death is important. As TRAIL can activate the nuclear factor-kB (NF-kB) signaling pathway. This loss of neurons underlies many of the behavioral deficits associated with FAS. Activated cAMP response element binding protein (CREB) has been strongly linked to the survival of multiple cell types. Bu hücreler çoğu kez süspansiyon halinde veya matriks yapılarda organize olmuş üç boyutlu doku taslakları şeklinde tedavi uygulamalarında yerini almıştır.19.University of Iowa . making it a strong antitumor therapeutic candidate. Ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde de hücrelerden elde edilen organların tedavilerde yer alması beklenmektedir. We have demonstrated that neuronal nitric oxide synthase (nNOS) can protect developing cerebellar granule neurons (CGN) against alcohol-induced death both in vitro and in vivo. Thus. hem de genetik hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanıldığını göreceğiz.A. a kinase essential for NF-kB activation.

but the question remains whether they will continue to serve us well given the urgent need for a new generation of antimicrobial agents to combat the major microbial pathogens that have or are becoming resistant to all classes of antibiotic compounds. Furthermore. 17 suborders. Ç 005 Amycolatopsis. especially antibiotics. 5 orders.ekim@hotmail. This question will be addressed within the context of a paradigm shift in our approaches to the selective isolation. Ülkemizdeki Son Gelişmeler Tuna EKİM İstanbul tuna. At the subgeneric level the genus Streptomyces still leads the way with 1899 species. 98 genera and 2700 species. Arazi Botaniğinde. and by our view that taxonomic diversity can be used as a surrogate for chemical diversity as illustrated by recent studies on members of the genera Salinispora and Streptomyces. Anahtar Kelimeler : Türkiye. Newcastle upon Tyne.19. 1970 li yıllardan sonra TÜBİTAK’ın.goodfellow@ncl. United Kingdom m. dünyanın. increased production of nitric oxide. Sonuç olarak son 30 yıl içinde. son gelişmeler 86 . botaniğin diğer yan dalları ile ilişkileri tartışılarak Türk botanikçilerinin ülkesel ve evrensel botanik bilimine katkıları vurgulanmaktadır. Ç 004 Actinobacterial Diversity and Drug Discovery: Will A Renaissance Follow the Decline and Fall? Michael GOODFELLOW School of Biology. overexpression of nNOS in wild type CGN ameliorated alcohol-induced cell death. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. the nNOS gene. Bu konuşmada.com Türkiye floristik açıdan. have a unique record as a source of novel bioactive compounds. 46 families. by the pathway's downstream target. daha sonraları üniversite araştırma fonlarının floristik çalışmalara destek vermesi. Our approach to the search and discovery of novel antibiotics will be exemplified by the discovery of the abyssomicins and proximicins from marine isolates belonging to the genus Verrucosispora. ama daha çok ılıman iklim kuşağının dikkat çeken ülkelerinden birisidir. TRABZON Using cultures of CGN. we tested the hypothesis that cAMP mediates nNOS activation and the protective effect of nNOS against alcohol-induced cell death.uk An astonishing array of cultivable actinobacterial diversity has been found using improved selective isolation and characterisation procedures with much more to come. Delivery of nNOS cDNA using a replication-deficient adenoviral vector into nNOS-/CGN abolished alcohol-induced neuronal death. bitki sosyolojisi. It is well known that actinobacteria. and abolished alcohol's toxic effect in wild type CGN. an activator of the cAMP pathway. This taxonomic diversity is currently encompassed in 1 class. ülkemizdeki son gelişmeler vurgulanarak örnekleri ile açıklanmakta. and this stimulation was substantially reduced when the two CREs were mutated. In addition. notably streptomycetes. stimulated expression of a reporter gene under the control of the nNOS promoter. 5 subclasses. characterisation and screening of actinobacteria isolated from neglected habitats. These results indicate that the neuroprotective effect of the cAMP pathway is mediated. Florasının zenginliği yanında özellikle tohumlu bitkiler açısından endemizm oranının yüksekliği çok çarpıcıdır. Forskolin. in part. bitki sistematiği ve sosyolojisi alanında çok sayıda araştırıcı yetişmiş ve bunlar ülke çapında yaygın arazi çalışmaları ile ülkemizin floristik yapısının daha kesin bilinmesi için ciddi çalışmalar yaparken. forskolin's protective effect was substantially reduced in CGN cultures genetically deficient for nNOS (from nNOS-/mice).ac. bitki sistematiği. 1980 li yıllardan itibaren ülkemizde floristik çalışmaların çok ivme kazanmasının ana sebebleri olarak gösterilebilir. University of Newcastle. Forskolin increased nNOS mRNA levels several fold. buldukları yeni tür ve birliklerle dünya botanik bilimine de önemli katkılarda bulunmaya başlamışlardır. Biyoloji Bölümü. botaniğin daha çok arazi botaniği olarak özetlenebilecek tohumlu tohumsuz bitki sistematiği ve bitki sosyolojisinde. 1980 lerden sonra Türkiye Florasının yazımının tamamlanması sırasında çok sayıda botanikçinin Flora’nın yazıldığı Edinburgh Kraliyet Botanik Bahçesinde mesleki bilgi ve görgülerini artırmaları ve gene o yıllarda yaygınlaşan yeni üniversitelerimiz sayesinde botanik anabilim dallarının yurt çapında yaygınlaşması.

hücre çeperi oluşumu. Yeni bir bitki hormon sınıfı olan brasinosteroidlerin büyüme ve gelişimdeki rolleri moleküler düzeyde aydınlatılmıştır. Bu yeni bilim dallarından elde edilen bilgilerin bir araya getirilmesi. kuraklık stresi ve herbisit araştırmalarında yeni fırsatlar sunmaktadır. proteomik ve metabolomik)’leri ortaya çıkarmıştır. Bu yüzyılın ortalarına kadar. ilaç hammaddesi ve lif üretebilecek bitkiler yetiştirilebilmesine olanak sağlayacaktır. Bitkilerin ışığa verdikleri morfogenetik tepkilerde fitokromun rolünün yanı sıra. enerji ve çevre 21 YY’ da insanlığın üzerinde en fazla konuşacağı konular olacaktır. Biyoloji Bölümü. insan sağlığı bakımından önem taşıyan steroidlerin biyokimyasına ilişkin yeni bir anlayışa katkı yapmıştır. son 10 bin yılda ürettiğimizin iki katı kadar besin üretmek zorundayız. apikal dominansi. Dolayısıyla. A. meyve olgunlaşması. Bornova 35100. Bu durum. ülkemizde de ‘uygulamaya yönelik temel bitki biyolojisi’ çalışmalarının ilgili kurumlarca daha fazla desteklenmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. Günümüzde bitkisel verimliliği önemli ölçüde sınırlandıran ve etkilerinin giderek artması beklenen biyotik ve abiyotik streslerin algılanması ve uygun tepkinin verilmesini sağlayan sinyal iletim ağları aydınlatılmıştır. türünün devamını tehdit eden bu zoru başarabilecek midir? “Bitki bilimcileri olarak. gıda. Bu bulgular. bu pompaların farklı bitki gruplarında (monokotil ve dikotiller) geçmişleri. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Tüm bu gelişmeler. fototropizma ve sirkadiyan (günlük) ritimlerle ilişkili reseptörler ve sinyal ileten elemanlar aydınlatılmıştır. işlevsel genomik. Çevresel değişimlerin kaynağı. İnsanoğlu. Dolayısıyla. Çeşitli bitkilerde vernalizasyon ve vernalizasyonu düzenleyen ağlar ortaya çıkarılmıştır. stoma hareketleri. simbiyotik ilişkiler moleküler düzeyde aydınlatılmıştır. tohum çimlenmesi. doğal kirleticiler ve yapay kaynaklardan oluşan kirleticiler olmak üzere iki ana grupta toplanabilir. G7 ülkelerinin yaptığı gibi. ligninleşme ve iletim demeti kimliğinin belirlenmesinde rol alan genler saptanmıştır. TRABZON Ç 006 Genom Sonrası Çağda Bitki Biyolojisinde Gelişmeler İsmail TÜRKAN Ege Üniversitesi. 2000 yılından bu yana bilim tarihindeki en büyük bilgi birikimine tanıklık etmekteyiz. ATP iyon pompalarının moleküler analizleri.turkan@ege. Fen Edebiyat Fakültesi. Çiçeklenmeyi başlatan bazı genler tanımlanmış ve çiçek gelişimi sırasında şekil oluşumunun kalıtımla denetlenmesine ilişkin mükemmel modeller geliştirilmiştir. absisik asit ve oksin gibi bitkisel hormonların reseptörleri saptanmıştır. kasırgalar gibi afetleri ve çeşitli jeolojik kirlenmeleri (madencilik çalışmaları. 21 YY’ da geleneksel ve/veya biyoteknolojik yöntemlerle insanlığın gereksinimini sağlayabilecek nitelik ve nicelikte gıda. Fen Fakültesi. İzmir İsmail. Örneğin son 7 yılda. küresel iklimde ani değişimlerin yaşanabileceği koşullarda gerçekleştirmek zorundayız. Ç 007 Çevre Sorunları ve İnsan Hakları Leyla AÇIK Gazi Üniversitesi. Biyoloji Bölümü.tr 2050 yılına kadar. ANKARA Yapılan tüm anlaşmalara rağmen dünyada çevresel bozulma hızlı bir şekilde devam etmektedir. thaliana. çeşitli –omik’ (genomik. mitokondri gibi dinamik bitki organelleri ve bakterilerde bölünmenin mekanizması aydınlatılmıştır. Bu çalışmalar. Yapay kaynaklara ise gübreler ve genetiği değiştirilmiş tohumlar. sel. 2000 yılında Arabidopsis thaliana genomunun aydınlatılması. Dünya nüfusunun yaklaşık 10 milyara ulaşması beklenmektedir.edu. şu an. Ağaçlarda odun oluşumunun mekanizması belirlenmiştir. 2000 yılından günümüze. Üstelik bunu. Etilen. Arabidopsis mutantlarının genetik ve moleküler analizleri sonucu bitki fizyolojisi ve biyokimyasında da uzun süredir yanıt bekleyen sorular tek tek yanıtlanmaktadır. anahtar özellikteki BİYOTEKNOLOJİ sektörü için yeni fırsatlar yaratmaktadır. Doğal kaynaklara deprem. evsel katı ve sıvı 87 . Biyoloji Bölümü. Lotus japonicus ve Medicago truncata genomundan sağlanan bilgilerle. erozyon ve alterasyonlara bağlı kirlenmeler) örnek verebiliriz. Jeolojik kaynaklar tarımsal ve özelikle yer altı ve yerüstü sularının kirlenmesine yol açmaktadır. yani ‘sistem biyolojisi’ yaklaşımı bitki biyolojisinin tüm dallarına büyük katkılar yapmaktadır. başta yaşlanma. Bu nedenle. yakıt. Kloroplast.19. yapıları ve işlevlerine ilişkin çok önemli bilgiler sağlamıştır.

Ayrıca suların kirlenmesi. sakat doğumlar ile toksik kimyasallara maruz kalan insanlarda görülen kanser gibi çeşitli hastalıklar insan hakları ihlalinin en bariz sonuçlarındandır. dünya ölçeğine göre çok daha farklı bir boyuttadır.19. Uydu fotoğraflarıyla yapılan çalışmalar sonucunda Tuz Gölü'nün. gemi/yat foseptikleri. petrol kirliliği. radyasyon gibi daha birçok etmeni örnek gösterebiliriz. rüzgâr. Özellikle Marmara Bölgesi (İzmit. Bir zamanların “sarı altın” arayıcıların yerini şimdilerde “yeşil altın” arayıcıları almıştır. Bilim ve teknolojik atılımlar yapılmasının gerekliliği yanında öncelikli bir konu olarak. Hava. su vasıtasıyla kirliliğe maruz bırakılan ve bu kirlilikte çok az katkıları olan insanlara. Spitsbergen adasında Svalbard Dağı’nın 120 metre içinde inşasına başlanan bankaya robotik emniyet sistemleri kurulmuştur. sanayi atıkları. TRABZON atıklar. 1990'lı yıllardan itibaren kaçak kuyuların açılması ve son yıllardaki iklim değişikliği ilk sıralarda yer alan etmenlerdendir. Hava kirliliğine ise neden olan kuruluşlar arasında petrokimya tesisleri. Tohumlar çok sıkı korunmuş muhafazalar içinde ve nem almayacak şekilde yerleştirilmiştir. gübre fabrikaları. İstanbul) toprakları yoğun sanayi atıkları ve ağır metallerle kirletilmektedir Sulak alanlar ya kurutulmakta ya da kirletilmektedir. kanalizasyon suları. deniz. 88 . orman arazisinin turizm ve yerleşim gibi faaliyetler nedeniyle yok edilmesi. çevre kanunlarının maddi ve manevi fayda sağlamadığı gibi etnik bir azınlık veya başka bir ülkenin işgalinde yaşayan halkları olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye bitki çeşitliliği ve endemik bitki türleri açısından emsalsiz bir ülkedir. sözleşmeler ve kanunlar bu zararlardan etkilenen bireylere veya sanayisi az gelişmiş küçük toplumlara bir fayda sağlamamaktadır. Bütün bu çevre sorunlarını ortadan kaldırmak veya azaltmak için hazırlanan uluslar arası zorunluluklar. çalışmak için uygun çevre şartlarının hazırlanmaması. daha fazla gri bir ortam bırakılması da insan haklarının açıkça ihlalidir. Finlandiya. İskandinav ülkeleri bir araya gelerek yerel tohumlarını muhafaza etmek için buzullarda büyük bir tohum bankası olan “Svalbard Global Seed Vault” kurmuşlardır. Ülkemizde yeşil altın arayıcıları (yabancı bilim adamları) bazen bağımsız bazen yerellerle birlikte birçok bitki türünü yasadışı yollarla yurtdışına götürmektedirler. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. havanın ve toprağın kirlenmesi. kâğıt fabrikaları ve çimento fabrikalarını sayabiliriz. birçok çay ve dereler kurumuş. İskandinav ülkelerinde hal böyle iken Türkiye de durum nasıldır? Çevre kirliliği konusunda diğer ülkelere göre gerilerde olmamasına rağmen biyolojik kaynaklarının talan edilmesi konusundaki duyarsızlık açısından ön sıralarda yer almaktadır. Svalbard Küresel Tohum Bankası’nın misyonu geleneksel gen bankasında olan tohum çeşitliliğinin herhangi bir şekilde kaybolma ihtimaline karşılık tohumları korumaktır. Farkında olamadığımız bu bilimsel kisveli kaçakçılık en önemli çevre ve insan hakları sorunlarımızdan biridir. gemi taşımacılığı. 90 yılda yaklaşık yüzde 85 oranında küçüldüğü tespit edilmiştir.biyolojik ve jeolojik değerlerini koruma bilincinin ortaya çıkmasını sağlamak ve var olanı geliştirmek için sürekliliği sağlanabilecek bir eylem planına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu küçülmede göle ulaşan kaynaklar üzerinde baraj inşası. Biyoloji Bölümü. Çünkü çevreye zarar veren devletler çevrenin insana olumsuz etkisi nedeniyle insan haklarını da ihlal etmektedir. sulak alanların kurutulması. Çevre ile insan hakları birbiri ile sıkı bir şekilde ilişkilidir. Ülkemiz ve Türk Dünyası’nda çevre sorunları. Radyasyona maruz kalma sonucu ölümler. İnsan haklarına dayanan yeni bir yaklaşım ile hem insanların yaşama alanı olan çevrenin korunması hem de çevreden zarar gören insanın koruması sağlanabilir. Danimarka ve İzlanda başbakanlarının katılımıyla 19 Haziran 2006 tarihinde bu bankanın temeli atılmıştır. Türkiye’de sulak alanların bir kısmı kurutulmuş. ülkemizin tarımsal. tarım ilaçları ve gübreleme sonucu ortaya çıkmaktadır. Küresel açlık ihtimaline karşı veya çok büyük felaketler olasılığı göz önünde tutularak ülkelerin tohum bankalarının olması o ülkeyi diğer ülkelere göre stratejik bir konuma getirecektir. Toprak kirliliğine kömür ocakları. Teknolojileri kurarken çevre ve insana verilecek zararları hesap etmeli ama bilimsel ve teknolojik gelişmelerden asla vazgeçmemeliyiz. bazı fabrikalar ve tarımsal ilaçlar sebep olmaktadır. yeraltı suları azalmıştır. Yirmi birinci asırda insanlığın karşı karşıya kaldığı sorunların başında gıda ve enerji eksikliği gelmektedir. Evsel ve fabrika atıkları arıtılmadan ya da yeterli arıtılmadan sulara verilmektedir. gelecek nesillere daha az yeşil. hava ve su taşımacılığı. Türkiye’deki su kirliliği jeolojik (doğal) etkenlerin yanında. Deniz seviyesinin 130 metre üzerinde olan bu bölgede buzlar erise bile içerisi kuru kalacak şekildedir. Mesela Van gölünde sanayi kaynaklı kirliliğin büyük bir kısmı et entegre tesisleri ile un ve şeker fabrikaları kaynaklıdır. Norveç. İsveç. Bazı sularımız ise sanayi atıkları ile kirlenmiştir. Türkiye’nin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkabilmesi için her türlü teknolojiye sahip olması ve kullanması gerekmektedir. Mesela Kazakistan halkı birçok nükleer denemeye maruz kalmış ve politik arenada sesini duyuramamıştır.

Fen Edebiyat Fakültesi. University of California. bu proteinlerin iki bacağının nasıl yürüdüğü bu zamana kadar anlaşılamamıştı. San Francisco.ucsf. Ben araştırmalarımı hücre içinde taşımacılık yapan proteinlerin mekanizmasını çözmek üzerine yoğunlaştırdım.tr Bu çalışmada Web of Science (ISI) veri tabanı üzerinde bulunan Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) kapsamında taranan dergilerde yayınlanmış olan Biyoloji Bölümü adresli yayınların genel bir değerlendirmesinin yapılması amaçlanmıştır. CA. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Dr. optik cımbızlarla microtubul doğrultusunda proteinleri 6 pN kuvvetle çektiğimizde ise tekrar hareket etmeye başladılar.edu Hücre içerisinde 15-20 nanometre (10-9 metre) boyutundaki çeşitli proteinler iş makineleri gibi çalışarak önemli görevler üstlenirler. TRABZON Ç 008 Biyoloji Bölümlerimizde SCI Kapsamlı Dergilerde Yapılan Yayınlara Genel Bir Bakış Murat ÖZMEN İnönü Üniversitesi. SCI. Anahtar Kelimeler: Biyoloji. kendi ifadesiyle. Bacakları ile de mikrotubulden düşmeden yüzlerce 8-36 nm boyutunda adımlar atarak ilerliyorlar. 44280. ve iki ayağın bir biri ardına adım atmasının iki bacak arasındaki gerilim kuvvetine bağlı olduğunu gösterdi. kinesin. 94158 USA yildiz@cmpmail. Ayrıca bu eserlerin içerdiği adreslere bağlı olarak. 2005-2007 yılları arasında yayınlanmış olan eserlerin Üniversitelere göre genel bir değerlendirmesi yapılmıştır. Bu tekniği kullanarak proteinlere yapıştırdığımız tek bir boya parçacığının pozisyonunu 1 nm çözünürlükle ışık mikroskobunda tayin edebiliyoruz. Malatya mozmen@inonu. onların insanlar gibi. Curt KOSSWIG. FIONA. Çalışmanın amacı. Ç 010 Ord. Fakat. bu proteinlerin iki bacağına iki ayrı boya takıp. miyosin ve dynein proteinleri ise aktin ve mikrotubul iplikçikleri üzerinde yürüyerek kendilerinin 10. Ankara mkuru@baskent. Prof. yayın Ç 009 Motor Proteinler ve Hücre İçi Taşımacılık Ahmet YILDIZ Department of Cellular and Molecular Pharmacology.tr Ord. Mesela. Dr. Bu araştırmalar için proteinlerin nanometre boyutundaki hareketlerini gözlemleyebilecek ve pikoNewton (10-12 Newton) seviyesinde ürettikleri kuvveti ölçebilecek hassas tekniklere ihtiyaç duyulmaktadır. Biz.edu. Biz öncelikle proteinleri hareketlerini fluorasan parçacıklarla gözlemleyebilecek FIONA (Fluorasan Parçacıklarla Bir Nanometre Çözünürlük) adını verdiğimiz bir teknik geliştirdik. Proteinlerin kendi bacaklarını aynı boyutta herhangi bir amino asit serisi ile değiştirdiğimizde ise tamamen hareket edemez oldular. bölümlerin üretkenliklerinin ve diğer disiplinlerle ilişkilerinin ortaya konulması ve yayınların ÜAK Doçentlik Bilim Alanları ile uyuşurluğunun bir değerlendirmesini de yapmaktır. ön ayağın sabit olup arka ayağın öne gelecek şekilde “yürüdüklerini” bulduk. ATP sentaz dönerli motoru mitokondri zarında saniyede ~1000 kez dönerek vücudumuzun ATP sini üretmekle görevlidir. İki bacak arasında oluşan mekanik gerilimi bacaklarını uzatarak azalttığımızda proteinlerin ATP tükettikleri fakat adım atamadıklarını gözlemledik. nasıl hareket ettiklerini gözlemledik. bir biyolog olduğu için. Yayınlanmış olan eserlerdeki yazar sayılarına göre de bir tasnifte bulunulmuştur. Fakat. Biyoloji Bölümü. Bir sonraki soru ise onların bu koordinasyonu nasıl sağladıkları oldu. Biyoloji Bölümlerimizde yapılan araştırmalara bağlı olarak. Curt KOSSWIG (Rüyalarını Türkçe Gören Bir Alman Biyolog) Mustafa KURU Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı. Buna göre. Yapıları insana benzeyen bu proteinlerin iki ayakları ile aktin ve mikrotubule bağlanıp. Sonuçlarımız. 89 . Prof.edu. Biyoloji Bölümü. Bu sonuçlar bize. Almanya’daki yönetimin Hitler ve Naziler tarafından ele geçirilmesi nedeniyle.19. kollarıyla kargoları tutuyorlar. Bu proteinler ATP molekülünü parçalayarak açığa çıkan kimyasal enerjiyi mekanik enerjiye ve güce çevirmelerinden dolayı motor proteinler olarak adlandırılırlar. Kinesin. yeni kurulmuş olan üniversitelerimizdeki Biyoloji Bölümleri hariç tutularak. proteinlerin bacaklarının ATP hidrolizi ile kuvvet ürettiklerini ve hareketi sağladığını. Bu konuda ileri sürülen çeşitli modelleri test ettik. onların felsefesine katılmadığından dolayı Türkiye’ye göç etmiş bir bilim adamıdır. diğer disiplinler ile birlikte yapılmış olan ortak çalışmaların da genel bir değerlendirmesi ortaya konulmuştur. bilimsel araştırma.000 kat ağırlığındaki dev kargoları hücrenin bir kösesinden diğerine taşımaktadırlar. miyosin ve dynein proteinlerinin nasıl yürüdükleri sorusunu cevaplamak için kullanıldı.

Biyologların “Meslek Yetki ve Sorumluluk Yasası” nı çıkarmada hayli geç kalınmıştır ve her geçen gün biyoloji ve biyologluktan bir kısım daha çeşitli meslek grupları kapsamına alınmaktadır. Bu bilinçle her kesimde geleceğe güvenle bakan. ikinci vatanı olarak tanımladığı bu ülkeye karşı son derece sorumlu hissederek. Anadolu fauna’sının ortaya çıkarılması için bilimsel geziler düzenlemiş. Bugün dünyada biyolojinin ve biyoteknolojinin her alanında yapılan çalışmalarla. Rumeli Hisarı-Aşiyan Mezarlığında ebedi uykusuna yatmıştır. keza yakın ve uzak geleceğimizde ulusal çıkarlarımızın korunması açısından biyolojinin önemi her geçen gün inanılmaz bir hızla artmaktadır. Yapılan plan. özendirilmiş ve ödüllendirilmiştir. 35100 İzmir alev. eğitimin ilk aşamalarından itibaren çocuklarımızın ve giderek gençlerimizin içinde yaşadıkları çevrede. Bugün biyologlar hala “İstiklal. Türk doğa bilimleri tarihindeki unutulmaz yerini alarak. belgelerle genç biyologlara tanıtılmaya çalışılacaktır. Zoocoğrafya konusunda çok sayıda bilimsel makale yayınlamış. çok sayıda bilim insanının yetiştirilmesinde doktora tez yöneticilikleri yapmıştır. Çağdaş ve evrensel bilim dalları içinde BİYOLOJİ genel anlamda “Hayata dair her şeydir” diye tanımlayabileceğimiz en önemli temel bilim dallarındandır. Kendi ifadesiyle “Kendisini. İstikbal ve İstikrar arayışındadır”. birlikte yaşadıkları tüm canlılarla sıcak bir ilişki kurmaları ve doğru öğrenme yöntemlerinin uygulanması noktasındaki eksiklikler yadsınamaz. dinamiklerini mesleğine yansıtamayan bir umutsuzluk içinde oldukları görülmektedir. Buna ek olarak akademik çevrelerdeki tüm eğitim ve öğretim gayretlerine rağmen. Dr. Curt KOSSWIG. Dr. Prof. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. modern biyoloji biliminin kurulmasına. Bornova. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası gibi. makro ve mikro flora ve faunanın önemi. Türkiye’de Biyologlar Derneği gibi. Ayrıca Manyas Gölü Milli Parkı (Manyas Kuş Cenneti)’nı keşfetmiş ve kurmuştur. Bunun en büyük nedenlerinden biri de biyologluğun kamu kurum ve kuruluşlarında belli meslekler için destek hizmeti veren bir bilim dalı muamelesi görmesidir. Prof. Ancak ülkemizde. bilimsel dergilerin yayımını teşvik etmiştir. Oysa hiç şüphe yoktur ki ülkemizin konumu. Türkiye ve Dünya faunasına yeni taksonların katılmasını sağlamıştır. yarınımızın güvencesi genç nesillerimizi yetiştirmek görevini üstlenen tüm kurumlarımızın önemi ve toplumsal sorumluluğu giderek artmaktadır. Dünyadaki çağdaş ve modern yaklaşımlı gidişe katılmamız yaşam boyu biyoloji eğitimi.tr Ülkemiz. düzenlenen yönetmeliklerde de halen bu izler görülmekte hatta giderek artmaktadır. Bu nedenle 7 cins.haliki@ege. susuzluk.19. üniversiter yapılanmadaki programların çağdaş ve güncel ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlenmesi gerekliliği. TRABZON Dünya çapında ünlü bir bilim adamı olan Ord. Bu düşünce tarzı giderek özel sektörde de yaygınlaşmaktadır. Curt KOSSWIG’in ismi verilmiştir.edu. çok sayıda Lisans ve Lisansüstü düzeyde ders vermiş. biyologların istihdamı ve özlük haklarının kesin hatlarıyla belirlenmesi konusunda ivedilikle davranmamız gerekmektedir ve sorumluluğumuzu artmıştır. modern evrensel değerlere sahip. Biyoloji Bölümü. Bu bildiride Türk Biyoloji bilimine büyük hizmetler vermiş olan Ord. morali yüksek. Biyologların istihdamında yaşanan sorunlar gelecek kaygıları ve kuşkular nedeniyle de genç biyologların mutsuz. ilk bilimsel derneklerin kurulmasına öncülük etmiş. meslektaşlarımızın teorik donanımları yanı sıra uygulama alanlarına yönelik eğitim süreçlerinden geçirilmesi ve benzeri yapılması gerekenler konusundaki duyarsızlık ile bu sorunlara yönelik çözüm giderek zorlaşmaktadır. 90 . doğru bilgi ve bilime açık. çevre kirliliği ve küresel ısınmaya bağlı sorunların durdurulamaması. Biyoloji biliminin ve biyologların yerinin ülkemizde de hak ettiği noktaya ivedilikle ulaşması umuduyla. program ve uygulamalarda. Curt KOSSWIG. günümüz çağdaş bilgi toplumları arasında alması gerektiği yer konusunda başta üniversitelerimiz olmak üzere hızlı bir gelişim ve sürdürülebilir bir ivme içinde olmak zorundadır. moleküler biyoloji ve genetiğin önemi anlaşılmış. Ç 011 Ülkemizde Biyoloji Bilimi ve Biyologların Konumu Alev HALİKİ UZTAN Ege Üniversitesi Fen Fakültesi. 7 Alttür ve 28 tür olmak üzere toplam 42 yeni taksona Ord. Biyoloji Bölümü. Türkiye’de görev yaptığı 1937-1954 ve 1969-1971 yılları arasında. Dr. Örgütsel yapılanmadaki eksikliğimiz. onun gelişmesine büyük hizmetler vermiş. Prof. Çağımızda en hızlı gelişmeler biyoloji alanında yaşanmaktadır. Artan ekolojik sorunlar nedeniyle yaşanan olumsuzluklar dünyanın gelişmiş ülkelerinde toplumların biyoloji ve ilgili bilimsel gerçekler konusunda bilgilendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. korumamız ve sahiplenmemiz gereken biyolojik zenginliklerimiz.

kansere değişimi de içine alan 91 . Fen Fakültesi.edu. lipitlerin eriyebilirliklerini değiştirerek onların görevlerini ve diğer moleküllerle ilişkilerini belirlerler. Golgi sahasında proteinleri etiketleyerek hücre içine veya hücre yüzeyine yönlendirirler. polimerler ve enerji ürünleri bulunmaktadır.tr Karbohidratların enerji kaynakları.D gibi ülkelerde. biyoetanöl üretiminin kırsal kalkınma politikaları doğrultusunda ayrı bir önemi bulunduğu da ilgili çevrelerce kabul edilmektedir. enerji ve hizmet gibi ürünlerin ticari dağılım ve tüketimini ele alan bu modelin iticini gücünü günümüzde biyoteknoloji oluşturmaktadır.19. Farklı hücre tiplerinde farklı glikozilasyon enzimleri bulunur ve özel bir hücre tipindeki özel glikozilasyon durumuna Glikotip denir. Proteinlerin üç boyutlu katlanmalarını yönlendirerek.edu. Glikokonjugatların yapısındaki az sayıdaki monomerik birimlerinin sıralanma özellikleri. Biyoloji Bölümü. glikokonjugatları oluştururlar. biyosentezlerini ve şeker taşıyan biyomoleküllerin biyolojik görevlerini araştıran bilim dalıdır. hücre farklılaşması. TRABZON Ç 012 BiyoEkonomi’de Biyorafinerilerin Yeri ve Önemi Nazif KOLANKAYA Hacettepe Üniversitesi. Günümüzde biyo-materyal olarak tarımsal-ürün ve biyokitleyi kullanarak bunlardan biyoteknolojik yöntemlerle ürün üretip pazarlayan biyoekonomik süreç. Glikokonjugatlardaki oligosakkaritler hücre içi ve hücreler arası moleküler ve hücresel tanıma ile tanımanın engellenmesinde. bir farklılaştırma jeneratörü gibi çalışarak glikokonjugatlarda ince yapısal farklarla farklı biyolojik ligantları şekillendirir. İzmir sabire. akla durgunluk verecek ölçüde farklı hücre tipi seçiciliğini belirleyerek doğadaki biyolojik çeşitlilikten birinci derecede sorumlu olurlar. uygulanan üretim süreçleri ve ürünlerin çevreyle-uyumlu olması bu modele yüksek sürdürülebilirlik potansiyeli kazandırmaktadır. Moleküler Biyoloji ABD. Ç 013 Glikobiyoloji Sabire KARAÇALI Ege Üniversitesi. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. yapıdestek molekülleri olmalarına ek olarak çok daha fazla görevleri olduğu ve gerçekleştirdikleri moleküler olayları son yıllarda anlaşılmaya başlanmıştır. Bu soruya yanıt aramak üzere yapılacak sunumda biyorafinerilerin özellikleri ve işleyişleri tartışılmaya çalışılacaktır. Hücreler proteinlerin glikozilasyon profillerini değiştirerek ilişkili genin ifadesini değiştirirler ve böylece glikoproteinlerin görevlerini kontrol ederler. Bu ekonomik süreç için umut vaat eder bir durum da biyoteknolojik yöntemlerle biyoteryallerden bugün kimya endüstrisinin petrolden ürettiği ürünlere kalite yönünden eşdeğer ürünlerin üretilebilir olmasıdır. Ülkemizde son günlerde biyodizel ağırlıklı üretim girişimleri yoğunluk kazanmış olmakla beraber. karbohidratların karmaşık yapılarını. Son yıllarda biyoyakıtlar grubuna giren biyoetanol ve biyodisel gibi enerji ürünleri üretiminin gerek ulusal gerekse uluslararası ölçekte önemli bir ivme kazandığı görülmektedir. Glikobiyoloji. Fen Fakültesi. Biyoloji Bölümü.karacali@ege. Biyoloji Bölümü. Glikozilasyonun değişebilirliği ile hem aynı protein ve lipidin birçok farklı özel biyolojik görevlerini gerçekleştirmesi ve hem de genomda neden beklenenden daha az gen bulunduğu açıklanır. Biyoetanol üretimine batıda Brezilya ve A. 06532 Beytepe. Teknolojik olarak biyolojik süreçlerle biyo-materyaller’den üretilen mal. biyodisel üretimine ise başta Almanya olmak üzere A. Biyoteknoloji ABD. yaşlanması ve ölümü olaylarında. Ankara knazif@hacettepe. modifikasyonları ve glikozilasyon hızları ile mikroçeşitlilik oluştururlar.. Bu ürünler arasında değişik kimyasallar. Mikroçeşitlilik. Biyoekonomik süreçlerde kullanılan yenilenebilir hammaddelerin. petrolü kulanan kimya endüstrisinin temel oluşturduğu konvansiyonel ekonomiye yeni bir seçenek oluşturmaktadır. Bu bakımdan biyoetanolün yanı sıra başka katma-değerler de üretebilecek entegre tipte bir rafinerini modelinin nasıl olması gerektiği ülkemiz ekonomisi açısından ele alınması gereken önemli bir sorudur. Biyoetanol üretimi için kurulacak biyorafinerilerde üretilecek ürünlerin pazarlanması ile sağlanacak ekonomik getirilere ek olarak rafinerilerin çalışmasıyla ortaya çıkacak yeni istihdam olanaklarının kırsal-kalkınma sürecine önemli katkısı olacaktır. Aynı aminoasit dizisine sahip proteinlere farklı oligosakkarit yan zincirlerinin eklenmesi glikoformları oluşturur.B. Hücre yüzeyine ulaşan karbohidratlar bilgi alış-verişi için diğer hücre reseptörleriyle ilişkiye girerler.B(Avrupa Birliği) grubu ülkelerde ağırlık verilmektedir. hücresel tutunmada. Son yıllarda“BiyoEkonomi” diye adlandırılan modelin sürdürülebilirlik açısından umut vaat eder çizgi izlediği bilinmektedir. Glikozilasyon mekanizmasıyla protein ve lipitlere bağlanan karbohidratlar hibrit molekülleri.tr Yeni yüzyıla girişle birlikte önem kazanmaya başlayan sürdürülebilir-kalkınma kavramı(konsepti) buna yönelik ekonomik model arayışlarını da beraberinde getirmiştir. Böylece diğer kimyasal etiketlerin aksine karbohidratlar.

com The genus Lycopersicon includes the cultivated tomato (L. Susceptibility to Fenthion is observed on the detached leaves of tomato seedlings that carry the Pto gene conferring resistance to Pseudomonas syringae pv. esculentum) and its wild species which carry a wealth of genetic variability. Glikoimmunoloji ve Glikoteknoloji alanlarıyla birlikte gittikçe gelişmektedir. Also. Ç 014 Molecular Breeding in Tomatoes: Traditional Vs Marker-assisted Breeding Hasan BOLKAN Campbell’s Agriculture Research Center. important traits in tomato plant follow a continuous distribution caused by the action and interaction of many genes and various environmental factors. Glikobiyoloji çalışmaları. one of the marker systems that is becoming popular in tomato breeding is the 92 . tomato. TRABZON patolojik değişmeler ile biyolojik olayların değiştirilmesini sağlayan hücre içi ve hücreler arası haberleşme ve bilgi naklinde. non-molecular markers are also used in transferring genes that confer resistance to diseases. Hücreler arası tanımanın örnekleri. and because of the need of large number of test environments and replicates to evaluate traits. miktar ve fenotipik belirlenmeleri ile ilişkili enzimlerin genlerinin klonlanması alanlarında yapılmaktadır. Glikozilasyon metabolizmasında meydana gelen bozukluklar ile ilişkili enzimlerin kalıtsal mutasyonları. glikokonjugatlardaki şekerlerin moleküler yapılarının belirlenmesi. The development of molecular marker closely linked to the Pto gene now allows selections for resistance without the use of the toxic insecticide. glikozilasyon mekanizmasının kontrolü. Like in any other crop. glikokonjugatların şekillenme yetersizliği veya aşırı birikimine neden olarak önemli sağlık problemlerini işaret ederler. Markerassisted breeding is also being used to produce new virus resistant and high solids tomato varieties. Today. the markers are more easily scored than the genes of a given trait. Enfeksiyon hastalıkları. Marker–assisted breeding is a complimentary technology for use in conjunction with conventional breeding for genetic improvements. Due to the fact that phenotypic selection has been the norm for quantitative traits. An example of nonmolecular marker-assisted breeding in tomato is the use of the insecticide Fenthion as an indicator to select for resistance to bacterial speck disease. Included among the tools used are DNA marker technologies for genome analysis. Yeni stratejiler ve teknikler. simbiyotik ilişkilerde. Marker–assisted techniques avoid infections and help to introduce multiple genes each with different resistance to different pathogens. But through traditional breeding the linkage between resistance and Fenthion susceptibility has been broken in many breeding populations. hematolojik. zararlıların enfeksiyonunda. using different DNA based marker technologies a large number of molecular markers have been discovered for both monogenic and polygenic disease resistances and other value added traits. karbohidratların yapı ve görevlerini daha iyi öğrenmeyle birlikte daha iyi glikoproteinleri oluşturmaya ve ilaç geliştirilmesine yoğunlaşmaktadır. iltihaplanma bölgelerine özel lökositlerin toplanması. markerassisted breeding eliminates the need of inoculation with a live pathogen thus avoids the errors caused by field infection such as escapees. immün reaksiyonlar ile metastazda. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. breeding for disease resistance can be carried out were field inoculation of plants are not allowed. Biyoloji Bölümü. Glikobilimler adı altında toplanan Glikopatoloji. only a small percentage of the total genetic diversity in the Lycopersicon gene pool has been transferred to L. These tools are being used aggressively by most institutions involved in plant breeding. hücre-matriks tanımasında. 28605 County Road 104. CA 95616 USA hasan_bolkan@campbellsoup. Similarly. Although the term “marker-assisted breeding” is associated with molecular markers. The Marker-assisted breeding identifies genes linked to the markers. esculentum. Böylece Glikobiyoloji. esculentum with more ease. Screening tests for resistance to multiple pathogens using live inoculum could be problematic because infection by one pathogen may interfere with the infection by the other pathogen. in tomato. The technology also offers considerable potential to transfer quantitative resistance because markers have high heritability and are not masked by environmental conditions. Davis.19. and variation in the aggressiveness of pathogen strains used for inoculation. in the last 15-20 years important new tools have been developed in the area of molecular genetics that have revolutionized the moving of gene-associated traits from wild species to L. hücresel aktivite ve gen kontrolünde reaksiyonları açma-kapama gibi ince ayarlar yaparlar. In addition to high throughput of genotyping which allows a fast turnaround and precise selection of the desired traits. transcript profiling and genetic analysis. However. The Mi-gene now can be scored by a PCR-based marker that is more tightly linked to Mi-gene than the Aps-1 isozyme. metabolizma ve sinir sistemi hastalıkları ile kansere değişim ve tümör oluşumunda glikozilasyon değişmeleri meydana gelir. the isozyme marker Aps-1 was used extensively as a substitute for screening with live nematodes to select for the Mi resistance gene. However. proteinlerin hücre içi-hücreler arası trafiğinde ve hücre göçünde görülür.

Biyoloji Bölümü. TRABZON single nucleotide polymorphism (SNP).19. It is most prolific of all marker types. very effective and inexpensive with enormous potential for multiplexing. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. 93 .

19. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. TRABZON 94 . Biyoloji Bölümü.

Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. TRABZON Mikrobiyoloji Sözlü Bildiri Özetleri 95 . Biyoloji Bölümü.19.

19. TRABZON 96 . Biyoloji Bölümü. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.

Emine ÖZTÜRK1. Giresun y. kemoterapötik enzimler. kanser kemoterapisi. 44280 Malatya hgeckil@inonu. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.. Fatih KUTLUER1. %5’lik peyniraltı suyu ile zenginleştirilen besiortamında 0. E. Fak. Biy. antineoplastik ajanlar. Biyosurfektanların gram olumsuz bakteriler karşı daha etkili olduğu belirlenmiştir. Emine YALÇIN1. Biyosürfektanlar. Nio gibi nano-mikro partiküller geniş bir kullanım alanına sahiptiler. aureus bakterilerinin büyümesinin azaldığı. Anahtar Kelimeler: antimikrobiyal. Biy. Anahtar Kelimeler: L-asparaginaz. Fen-Ed. Ayrıca S. Aysun ERGENE1.. coli bakterisinde büyümenin inhibe olduğu tespit edilmiştir..com Bu çalışmada süt fabrikası atık maddesi olarak bilinen peyniraltı sularından izole edilen 97 .com Çeşitli özel yöntemlerle kullanım alanlarına göre özellikleri istenilen yönde değiştirilerek hazırlanabilen ileri teknoloji seramiklerinin oksit olanları TiO2. Fen-Ed. ZnO. Fak. Nano-mikro partiküler ince seramik tozları kozmetik sektöründe de kullanılmaya başlanmıştır ve bu nedenle antimikrobiyal ve antifungal özellikleri gündeme gelmiştir. Kezban ADA1.3M) derişimde sentezlenen ZnO nan-mikro partiküllerinin antimikrobiyal ve antifungal özellikleri çift tabakalı olarak hazırlanan Muller Hılton Agar besiyerlerinde koloni sayımı ile incelenmiştir. Biy. Fak.. Kırıkkale 2 Giresun Üniv. Böl. antimikrobiyal. Lysine oksidaz ve methionin liyaz) sadece birkaç gramnegatif bakteri tarafından sentezleni..075 ve 0. Biy.. Giresun ayergene@yahoo.edu. vitreoscilla hemoglobini Süt Fabrikası Atık Sularından İzole Edilen Biyosurfektanların Antimikrobiyal ve Antifungal Etkilerinin Araştırılması Fadime YILMAZ1.tr Kanser kemoterapisinde yaygın olarak kullanılan birkaç enzim (L-asparaginaz. Böl. antifungal SM 003 Biyosurfektan. methionin liyaz. Biyoloji Bölümü. aureus bakterisinin nanopartiküller varlığında belirgin pigment oluşturduğu gözlenmiştir.coli’nin ise daha dirençli olduğu gözlenmiştir.. Fak. antifungal SM 002 Pseudomonas aeruginosa kullanılarak ramnolipit biyosürfektanı elde edilmesi amaçlanmıştır. Birçok mikroorganizma farklı kültür ortamlarında farklı yapılarda biyosürfektanlar sentezlemektedir. TRABZON SM 001 Yüksek Teknolojiye Uygun Olarak Hazırlanan ZnO nanokristallerinin Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal/ Antifungal Aktivitelerinin Tayini Aysun ERGENE1. Bu enzimlerin sitotoksik etki mekanizması genellikle onların doğal substratları olan amino asitler bakımından oksotrof kanser hücrelerinin bu amino asitlerden yoksun bırakılmasına dayanır..fadime@gmail. sıvı ve gazlar arasındaki yüzey ve iç yüzey gerilimi azaltabilen amfilik bileşiklerdir. Elde edilen biyosurfektanların antibakteriyel ve antifungal aktiviteleri disk difüzyon metoduna göre Bacillus subtilis (ATCC 6633).. Biyoloji Bölümü. Böl. Fen-Ed. Bu sözlü bildiride bakteriyel orijinli kanser kemoterapi ajanlarının etki mekanizmaları ve üretimini sınırlayan faktörler üzerinde durulacaktır. Böl. katı. Staphylococcus aureus (ATCC 25923). Kültiğin ÇAVUŞOĞLU2 1 Kırıkkale Üniv. lizin oksidaz. partikül boyutu. Kırıkkale 2 Giresun Üniv. Düşük ZnO derişiminde S. Escherichia coli (ATCC 25922) bakteri kültürlerine ve Candida albicans (ATTC 60192) kültürüne karşı test edilmiştir. Fadime YILMAZ1. Emine YALÇIN1.. ZnO. Fen-Ed. Kanser Kemoterapisinde Kullanılan Bakteriyel Enzimler Hikmet GEÇKİL İnönü Üniversitesi.19.. Fen Edebiyat Fakültesi. Besi ortamında ZnO ince seramik tozlarının derişiminin artması ile birlikte E. Kültiğin ÇAVUŞOĞLU2 1 Kırıkkale Üniv.98 gr/l biyosürfektan elde edilmiştir.. Bu çalışmada iki farklı (0. Nanokristallerin çapları 10-1000 nanometre arasında değişen katı parçacıklardır ve gün geçtikçe bu alandaki çalışmalar dinamik bir şekilde artmaktadır. Emine ÖZTÜRK1. Anahtar Kelimeler: Partikül şekli.

Ayrıca ileri arıtımın yetersiz ve pahalı olması da antibiyotiklerin arıtımında bir diğer olumsuz faktördür. Makrolidler. tekstil endüstrisinin yanında antibiyotik içeren ilaç endüstrisinin atıksularının da arıtılmasında kullanılmaktadır. Antibiyotiklerin BOI5 / KOI oranları düşük olduğundan bu oranın Anaerobik Çok Kademeli Yatak Reaktör (ÇKYR) / Aerobik Sürekli Karıştırmalı Tank Reaktör (SKTR) ardışık proseslerle arttırılması ve böylece biyolojik ayrışabilirliğinin arttırılması düşünülmektedir. Antibiyotiklerin anaerobik koşullarda arıtılabilirliği ile yapılmış çok az sayıda çalışma bulunmaktadır. gıda üretimi. Linkosamidler. Bakteriyosinlerin karakterizasyonu ve biyokimyasal yapılarının ortaya çıkarılması. hidrofobik etkileşim kromatografisi ve ters faz likit kromatografisi sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca bu teknikler zaman alıcı olup. Bakteriyosinleri saflaştırılmaları. Sülfa antibiyotikler ve Sasilik peptidler olmak üzere 9 ana başlık altında sınıflandırılmaktadır. Bu çalışmada Leuconostoc mesenteroides subsp. Kaynaklar Kampusu. cremoris Tarafından Üretilen Bir Bakteriyosinin Büyük Ölçekte ve Hızlı Saflaştırılması Halil DÜNDAR Orta Doğu Teknik Üniversitesi. saflaştırma. çiftlik hayvanlarının üretimi. pahalı ekipmanlar gerektirmekte ve bakteriyosin aktivitesinde kayıplara neden olmaktadırlar. TRABZON SM 004 SM 005 Leuconostoc mesenteroides subsp. Lactobacillus. Aminoglikozidler. tedavi edici antibiyotiklerin kalıcı konsantrasyonları çevrede bulunur.celebi@deu. Biyoteknoloji Anabilim Dalı. Anaerobik arıtma teknolojisi kağıt. Bu peptit antimikrobiyal maddeler duyarlı bakterileri hücre zarlarında gözenekler oluşturarak inhibe ederler. Pediococcus ve Leuconostoc gibi birçok laktik asit bakterisi bakteriyosin üretmektedir.19. Çevre Mühendisliği Bölümü. ev gereçleri. Tetrasiklinler. Kanalizasyon. Quinolonlar. SDS-PAGE protein Antibiyotiklerin Anaerobik Ayrışabilirlikleri Hakan ÇELEBİ. Diğer etki mekanizmaları ise diğer bakterilerin otolizin enzimlerini aktive ederek hücre duvarını eritmesi ile olmaktadır. UV. Enterococcus. jel-filtrasyon kromatografisi. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Ankara halildundar1@gmail.com Laktik asit bakterileri tarafından üretilen bakteriyosinler protein yapısında. endüstrideki aktiviteler. katyon değiştirici kromatografi. kromatografi. Lactococcus. 98 . Laktik asit bakterilerinin ürettiği bakteriyosinlerin saflaştırılmasında kültür süpernatantından amonyum sülfat ile çökeltme.) ile ileri arıtım sistemlerinde (O3. Oksazolidler. ileri oksidasyon.tr Antibiyotikler mikroorganizmaların büyümesini durduran veya öldüren biyolojik kaynaklı ya da sentetik olarak elde edilen çok etkili biyoaktif maddelerdir. deri. Bu tekniklerin çoğu az miktarlarda yeterince saf bakteriyosin saflaştırılmasını mümkün kılmaktadır. ilaç endüstrisi. Delya SPONZA Dokuz Eylül Üniversitesi. Tınaztepe. Büyük ölçekte bakteriyosin saflaştırılması için bu teknikler uygun değildir. ürünler üzerine spreyleme. Bu nedenle. ters osmoz vb. Antibiyotik içeren atıksuların inert KOI oranları değiştirilemeyeceği için zor ayrışan organik maddenin anaerobik koşullarda aklimasyon ile atıksuyun bu zor ayrışan maddelerinin mikroorganizmalar tarafından alınmasını sağlamak önemlidir. Mühendislik Fakültesi. Carnobacterium. kısa zincirli ve ribozomal olarak sentezlenen antimikrobiyal maddeler olup bunların çoğu gıdalarda bozulma nedeni olan bakterilerin ve patojenik bakterilerin büyük çoğunluğunu inhibe etmektedir. H2O2. ODTÜ. İzmir hakan. cremoris tarafından üretilen bir bakteriyosin kalsiyum silikat ve amberlit XAD16 kullanılarak ve kolon kromatografisine gerek duymadan daha süratli bir şekilde ve büyük ölçekte saflaştırılmıştır. tıbbi atıklar. katkı maddesi ve ilaç olarak kullanımı homojen olarak saflaştırılmalarını ve yeterli miktarda saflaştırılmış ürünü gerekli kılmaktadır. Günümüzde geniş bir kullanım aralığına sahip olan antibiyotikler insan ve hayvansal tıpta tedavi edici amaçlar için sıklıkla kullanılır. lagünler vb. özellikle de laktik asit bakterileri tarafından sentezlenenlerin saflaştırılmaları bu moleküllerin diğer moleküller ile agregatlar oluşturma eğilimi ve hidrofobisitelerinden dolayı zor olmaktadır. Antibiyotikler konvansiyonel aerobik çamur sistemleri (aktif çamur prosesi. biyodisk. Anahtar Kelimeler: Bakteriyosin. Buca. Biyoloji Bölümü. Etki mekanizmalarına ve kimyasal yapılarına göre β-Laktamlar. balık çiftlikleri gibi faaliyetler antibiyotiklerin temel kaynaklarını oluşturmaktadır. Genelde antibiyotik içeren ilaç endüstrisi atık sularının inert KOI oranları ve zor ayrışan madde düzeyleri yüksek olup kolay ayrışan KOI oranları düşüktür. Antibiyotikler biyolojik ayrışmaya dayanıklı olmaları nedeniyle değişik ortamlarda birikmektedirler.) arıtılamadığından arıtma tesisi çıkış sularında ve alıcı ortamlarda bulunmaktadır.edu.

günlerde en yüksek seviyeye ulaştığı gözlenmiştir. İsmail KARABOZ. Mustafa YAMAÇ. yüksek aktivite gösteren 7 izolatın 3 farklı klinik bakteriye karşı antimikrobiyal aktivitesi ayrıca araştırılmıştır. epidermidis izolatlarının oluşturdukları biyofilmlerin lizostafine olan duyarlılıklarının ise ≥3. Biyoloji Bölümü. Anıl HAN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. pH değişimi.tr Mağaralar. kan kültürü ve apse) elde edilmiş olup. yatay ve dikey uzanımlı. M1492 kodlu Streptomyces izolatı ile gerçekleştirilen fermentaasyon çalışmalarında. henüz mağara mikrobiyolojisi konusunda başlangıç aşamasında olan ülkemiz için daha da geçerlidir. Oksitetrasiklin.5 oranında duyarlı oldukları belirlenmiştir. İzolatların genelde penisilinler ve makrolidler grubu antibiyotiklere dirençlilik gösterirken.com Bu çalışmada Staphylococcus epidermidis’in oluşturduğu biyofilmler üzerine lizostafinin ve değişik antibiyotiklerin etkisi araştırılmıştır. 26480. Fen Edebiyat Fakültesi. yara. BOI5 / KOI Oranı. antibiyotik.edu. eritromisin ile amoksisilin antibiyotiklerinin giderim verimi izlenmiştir. Aktif maddenin 30 dk 60 ºC sıcaklığa karşı dirençli. Oksitetrasiklin. en uzunu 6052 metre ve en derini 368 metre olan toplam 19 mağaradan mikrobiyolojik örnekleme yapılmıştır. tilosin. Streptomyces M1492 tarafından üretilen metabolitler uygun çözücüler ile ekstrakte edilerek ince tabaka kromatografisi ile ayrılmış ve spotların biyoaktiviteleri biyootoğrafi yöntemiyle belirlenmiştir. Eritromisin. stabil sıcaklık. Anahtar Kelimeler: Staphylococcus epidermidis. aktif-yarı aktifpasif özellikli. Amoksisilin. Ayıca aerobik reaktör verim özellikleri ile KOI ve oksitetrasiklin. aminoglikosit. Biyoloji Bölümü. karanlık ortam ve düşük organik madde miktarı ile karakterize olan özel biyotoplardır. Anaerobik reaktör çıkış suyu aerobik reaktör beslemesi olarak kullanılacaktır. Ali KOÇYİĞİT. S. glikopeptid. Tilosin SM 006 Türkiye’nin Karstik Mağaralarından Elde Edilen Streptomyces İzolatlarının Antimikrobiyal Aktivitesi Semra YÜCEL. tilosin. Aktinomisetlerin mağara habitatlarındaki varlığı. Bu izolatlara pozitif kontrol olarak S.5 McFarland standardına göre ayarlanarak Disk Difüzyon yöntemiyle 10 farklı gruptan 15 farklı antibiyotiğe ve ayrıca antimikrobiyal ajan olarak da lizostafine olan duyarlılıkları incelenmiştir. eritromisin ve amoksisilin antibiyotiklerinin ardışık anaerobik MBR reaktör / aerobik CSTR reaktörlerde arıtılabilirliği incelenecektir. Fen Fakültesi. Bu çalışmada Türkiye’nin 10 farklı ilinde yer alan. nispeten yüksek nem oranı. Biyoloji Bölümü.6 µg/ml olduğu gözlenmiştir. antimikrobiyal aktivite değerleri belirlenmiştir. büyüme özellikleri. mağaralarda yer alan heterotrof bakteriler arasında aktinomisetlerin dominant olduğunu ifade etmektedir. 5 dk 100 ºC sıcaklığa karşı ise duyarlı olduğu belirlenmiştir SM 007 Staphylococcus epidermidis Klinik İzolatlarının Biyofilmleri Üzerine Lizostafinin ve Değişik Antibiyotiklerin Etkisinin Araştırılması Burcu ÇERÇİ.19. Standart test mikroorganizması olarak 8 bakteri ve 4 fungus suşunun kullanıldığı çalışmada. populasyon dinamikleri. Aslı ÖZKIZILCIK Ege Üniversitesi. Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı cerciburcu@hotmail. Anahtar Kelimeler: Aerobik-Anaerobik-İleri Arıtım. toplam gaz üretimleri. Bu amaçla Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden alınan 7 adet klinik izolat incelenmiştir. linkosamidler. karbapenem. Aktif maddenin antimikrobiyal etkisi. Elde edilen toplam 290 Aktinomiset izolatının çeşitli test mikroorganizmalarına karşı antimikrobiyal aktiviteye sahip metabolit üretim potansiyelleri “agar piece” metodu kullanılarak araştırılmıştır. eritromisin ve amoksisilin antibiyotiklerinin dozları belirli konsantrasyonlarda arttırılarak anaerobik reaktör verim özellikleri KOI giderimleri. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. TRABZON Bu çalışma kapsamında insan ve hayvan sağlığı için yaygın olarak kullanılan oksitetrasiklin. epidermidis ATCC 12228 tip türü eklenerek oluşturulan 8 izolatın 24 saatlik kültürleri 0. yapılan Kongo Red boyaması sonucu biyofilm oluşturdukları görülmüştür. Kullanılan 8 izolatın tümü sadece vankomisine % 100 oranında ve 7 izolatın da imipeneme karşı % 87. Sonuç olarak antimikrobiyal etkili metabolit üretiminin 3. disk difüzyonu 99 . biyofilm. mağara oluşumları ile ilişkileri konusundaki bilgi birikimi oldukça sınırlı durumdadır. Bu durum. lizostafin. Bu izolatlar 4 farklı kaynaktan (idrar. Kaynaklar.Eskişehir myamac@ogu. HCO3 alkalinitesi ile VFA konsanstrasyonlarının değişimleri ile incelenecektir.-6. glukoz miktarı. folat yol izi inhibitörleri gruplarına duyarlı oldukları saptanmıştır.gün başladığı ve 5. kuru hücre ağırlığı. tilosin. Minimum İnhibitör Konsantrasyon ve Minimum Bakterisidal Konsantrasyon verileri kullanılarak değerlendirilmiştir.

Ulocladium atrum. aktivite. diğerlerinde ise belli oranlarda aktivite tespit edilmiştir. Candida utilis KUEN 1031). çalışmada kullanılan diğer antibiyotiklerin yeşil ve siyah çay ile değişen oranlarda sinerjitik etkilerinin olduğu gözlenmiştir. Biyoloji Bölümü. Staphylococcus sciuri. Proteus vulgaris KUEN 1329.84 mg/ml). Ancak her bitkinin düşünüldüğü kadar yararlı olmadığı yada yararlı etkilerinin yanında organizma için az yada çok zararlı olabilen başka etkilerinin de olduğu görülmüştür. haemolyticus ve S.cyclopium) ve 2 virüs türü (Herpes Simplex Virus 1(HSV1) ve HSV2) kullanılmıştır.19. Aeruginosa ATCC 27859. Kahramanmaraş mdigrak@ksu. Denemelerde 10 bakteri suşu (S.com Tarihin ilk dönemlerinden günümüze kadar insanlar bitkilerden besin maddesi olarak faydalanmış ve şifa aramışlardır. siyah çay ekstraktı ile 18 mm inhibisyon zonu oluşturmuştur (MIC değeri. Bu çalışmada Manisa İli. mevcut bitkisel çeşitliliği yönünden oldukça dikkate değer ve zengin bir floraya sahiptir. S. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO)’nın 91 ülkenin farmokopilerine ve tıbbi bitkiler üzerine yapılmış olan bazı yayınlarına dayanarak hazırladığı bir araştırmaya göre. Zelal AKSOY Kahramanmaraş Sütçü imam üniversitesi. Ekstraktımızın RD (Rhabdomyosarcoma) hücreleri üzerinde yapılan sitotoksik çalışmada ise LD50(CC 50) dozu 0. Araştırma sonucunda. Biyoloji Bölümü. auricularis üzerinde antimikrobial etki göstermezken. xylosus bakterileri kullanılmıştır. özellikle su kenarlarında yaygın olarak bulunan Vitex agnus-castus L. 2 maya izolatı (Candida albicans ATCC 1213. Çalışmada. Aouni MAHJOUB2 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi. E. TRABZON SM 008 Yeşil ve Siyah Çayın (Camellia sinensis) Antimikrobiyal ve Bazı Antibiyotiklerle Sinerjitik Etkisinin Araştırılması Metin DIĞRAK. coli 1/1-1/256 consantrasyonlarında hiçbir biyolojik aktivite göstermediği belirlenmiş. Monastir. yeşil çay 0. Anahtar Kelimeler: Camellia Staphylococcus sp. antimiktobiyal sinerjitik etki SM 009 sinensis. Hayıt bitkisinin uterus rahatsızlıklarında. Ahlem BEN SASSI2. bilim adamlarını doğal kaynaklı ilaçları araştırmaya itmiştir. Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027. Son yıllarda antibiyotiklere dirençli suşların ortaya çıkması ve doğal kaynaklı ilaçlarda görülmeyen veya az görülen yan etkilerin sentetik ilaçlarda dikkati çekecek kadar çok olması.tr Bu çalışmada. B.Fen Edebiyat Fakültesi. Streptococcus pyogenes ATCC 13076). Ampicilline ve Penicilline G antibiyotikleri ile. Tokat 2 Monastir University. E. Ekstraktımızın bakterilere karşı yapılan deneme sonuçlarında S. (Hayıt) bitkisi seçilmiştir. tedavi amacıyla kullanılan tıbbi bitkilerin toplam miktarı 20.. Department of Virology. Türkiye. Streptomycine. siyah çay 0. E. Nurcan ERBİL. Streptomycine S. seksüel hormon salgılanmasını artırmada. Candida albicans ATCC 1213. Aspergillus flavus. yeşil çay ile 51 mm. Çalışmamızda. faecalis. Cephalosporine antibiyotiği S. Streptomycine 5 µg/ml. Coli.2 100 . Vitex agnus-castus L. siyah çay ile de 50 mm inhibisyon zonu ile engellediği tespit edilmiştir (MIC değeri. aureus. yeşil çay ektraktı ile 20 mm. Ayrıca. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Buna ek olarak. Aspergillus terricola. S. Candida utilis 1031. S. S. aureus ATCC 29213. P. Cephalosporine. 10 fungus izolatı (Alternaria alternata. Aspergillus niger ATCC 16404..000 civarındadır. çay (Camellia sinensis) yapraklarından elde edilen sulu ekstraktların bazı Staphylococcus türleri üzerine antimikrobiyal ve bazı antibiyotiklerle sinerjitik etkileri araştırılmıştır. Penicillium verrucosum var. Penicillium purpurogenum.78 mg/ml. Faculte de Fharmacie. Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi’nde. auricularis.84 mg/ml). süt salgısını önlemede kullanıldı bilinmektedir. (Hayıt) Bitkisinin Sitotoksik. Trichothecium roseum. Antibakteriyal ve antifungal aktiviteler için Disk difüzyon ve Mikrodilüsyon (MIC) yöntemleri kullanılmış ve pozitif ve negatif örneklerle karşılaştırılmıştır. epidermidis. Cladosporium sp. epidermidis’in gelişmesini 35 mm inhibisyon zonu ile engellerken. Enterococcus faecalis ATCC 29122. kan akışını durdurmada. subtilis DSM4312. Tunısıa ihkaraman@yahoo. yeşil ve siyah çay 0.edu. Salmonella enteritidis ATCC 14076. Sitotoksik ve antiviral aktivite için ise Hücre kültürü ve mikroskobik metod kullanılmıştır. Antifungal denemeler sonucunda ise ekstraktımızın herhangi bir antifungal özellik göstermediği ortaya konulmuştur. Fen Edebiyat Fakültesi. Akhisar İlçesi yöresinden toplanan Hayıt bitkisinin yaprakları kurutularak Soxhelet yöntemi ile metanol ekstraktı hazırlanmıştır ve ekstraktın biyolojik aktivitesi test edilmiştir. Antiviral. Antibakteriyal ve Antifungal Aktivitelerinin İncelenmesi İsa KARAMAN1. Cephalosporine >30 µg/ml. Biyoloji Bölümü. hominis.

edu. İstanbul 3 Refik Saydam Hıfsızsıhha Bölge Enstitüsü. Bu araştırma TÜBİTAK tarafından (Proje no: TOVAG 104 O 270) desteklenmektedir. Bursa sturkel@uludag. Fen Edebiyat Fakültesi. Mağara sistemlerinde kalsit oluşumu kalsiyum iyonları. Bu çalışmada. M.com Farklı bir ekosistem olarak mağaralar. Antiviral sonuçlar.12x106. Fen-Edebiyat Fakültesi. Hakan ÖZKAN3. Biyoloji Bölümü. 16059. Tülin ÖZBEK3. Metschnikowia pulcherrima türü mayalar olgun siyah üzüm meyvelerinden standart mikrobiyolojik yöntemler kullanılarak saflaştırıldı. coli ve Mağara Sistemlerinde Kalsit (CaCO3) Oluşumu Ve Bakterilerin Etkisi Özlem BARIŞ1. pulcherrima suşlarının patojenik mikroorganizmalara karşı kullanımını test etmek için antimikrobiyal aktiviteleri belirlendi. Pulcherrimin’in beş farklı Candida albicans suşuna karşı önemli derecede inhibitor etkisi olduğu görüldü. pulcherrima suşları ile %97 benzerlik gösterdiği belirlendi ve izole edilen suşlar farklı M. M. Aspergilus SM 011 Metschnikowia pulcherrima Türü Mayaların İzolasyonu ve Pulcherrimin’in Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması Sezai TÜRKEL Uludağ Üniversitesi. pulcherrima türlerinin antimikrobiyal aktiviteleri koloniler etrafındaki inhibisyon zonları ölçülerek belirlendi.4. Sonuç olarak damlataşlarından izole edilen bakteriler laboratuar ortamında kalsit oluşturdu tespit edilmiştir. pulcherrima suşları tarafından salgılanan pulcherrimin pigmentinin en çok Candida parapsilosis ve Trichosporon mucoides türü patojenik mayalarda üremeyi inhibe ettiği bulundu. 101 . M. TRABZON mg/ml olarak belirlenmiştir. Önce Pulcherrimine duyarlılıkları test edilecek mikrorganizmalar logaritmik faza kadar üretilip minimal petrilere ekildi ve üzerlerine logaritmik fazdaki farklı M. Erzurum ili içerinde yer alan kireçtaşı mağaralarında ki damlataşlarından bakteri izolasyonu yapılarak laboratuar ortamında bakterilerin kalsit oluşumuna katılıp katılmadığı araştırılmıştır. Erzurum ozlembaris@gmail. Kireçtaşı mağaralarında yoğun olarak bulunan ve ana bileşenleri çoğunlukla kalsit olan damlataşları insanları güzellikleri ile sediment bilimcileri ise içerikleri ve oluşum şekilleri ile cezbetmektedir. Biyokontrol. pulcherrima türlerinin rDNA dizilerinin daha önce tanımlanan M. karbondioksit konsantrasyonu ve su buhar yoğunluğu ile ilişkilendirilmektedir. Fikrettin ŞAHİN2. Anahtar Kelimeler: kalsifikasyon Mağara. Antimikrobiyal aktivite.4 1 Atatürk Üniversitesi. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Furkan ORHAN4. kalsit. HSV1 için 156. Çoğaltılan rDNA örneklerinin nükleotid dizileri belirlendi ve bu rDNA dizilerine göre maya örneklerinin türleri NCBI gen bankası kayıtları ile karşılaştırıldı. Araştırmamızda Metschnikowia pulcherrima türü mayalar izole edilerek bu mayaların patojenik mayalara. Mağaralar oluşum ve gelişim şekillerine göre farklılık göstermektedir. Erzurum 2 Yeditepe Üniversitesi. bakterilere ve küflere karşı olan antimikrobiyal etkileri belirlenmiştir. Biyoloji Bölümü. pulcherrima türlerinden alınan örnekler uygulandı. Günümüzde özellikle içlerinde sarkıt-dikit gibi damlataşı adı verilen oluşumlar yönünden zengin olan kireçtaşı mağaraları daha çok dikkat çekmektedir.8S rDNA bölgeleri PCR ile çoğaltıldı.tr Metschnikowia genusunda yer alan maya türleri antimikrobiyal aktiviteleri açısından çok zengin olup bu türler biyokontrol amaçlı olarak kullanılmaktadır. Genetik ve Biyomühendislik Bölümü. bilim insanları tarafından keşfedilmekte çok gecikmemiştir.25µg/ml de 104 olarak belirlenmiştir. pulcherrima olduğu belirlenen maya örneklerinden genomik DNA saflaştırılıp 5. Erzurum 4 Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Yerel kaynaklardan izole edilen M. Biyoloji Bölümü. Medine GÜLLÜCE1. bakteri. pulcherrima türü mayalar salgıladıkları pulcherrimin nedeniyle kırmızı pigmentasyon zonu oluşturduklarından bu tür maya kolonileri üreme ortamından alınıp API ID32c kiti kullanılarak türleri belirlendi.19. Fakat mağara bilimcileri damla taşlarının oluşumuna mikroorganizmaların katıldığını iddia etmişler ve farklı mağaralarda yapılan çalışmalar ile bu iddialarını kanıtlamışlardır. SM 010 Proteus vulgaris türü bakterilere ve Aspergillus niger’e karşı da antimikrobiyal aktivitesi olduğu bulundu. Candida.25µg/ml de 1. API kiti ile %98 olasılıkla M. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi. Benzer şekilde Pulcherrimin’in E. Anahtar Kelimeler: Pulcherrimin. Yerel kaynaklardan izole edilen M. HSV2 için 156. pulcherrima suşları olarak tanımlandı.

indirgen olmayan siklik yapıdaki siklodektrinleri oluşturan ekstraselüler enzimlerdir. Gıda Mühendisliği. ekzopolisakkaritler SM 014 Bazı Termofilik Anaerobik Bakteriler ile Siklodekstrin Glikoziltransferaz Üretimi Ayşe AVCI. Sedat DÖNMEZ Ankara Üniversitesi. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Anahtar Kelimeler: Fitoplankton. Annarita POLI2. Napoli 80078. diyatomeler (% 31. Önemli kaplıcalarımızdan biri de Doğu Anadolu Bölgesinin Bingöl ili sınırları içerisinde yer alan Kös Kaplıcasıdır. Gaziantep celekli. Ancak. Biyoloji Bölümü 21280. CCA. Geometrik olarak konik silindir biçiminde olan siklodekstrinlerin iç kısımları hidrofobik ve dış yüzeylerinin hidrofilik olması nedeni ile çok çeşitli 102 . Fonksiyonel E grubunda yer alan D. fizyolojik. optimum ve tolerans. Dışkapı. Bu çalışmada. Fen-Edebiyat Fakültesi. Biyovolüm Miktarının Değerlendirilmesi ve Limnoekolojik Özelliklerinin Çok Yönlü İstatistiksel Analizlerle İncelenmesi Abuzer ÇELEKLİ. via Campi Flegrei n. Diyarbakır 2 Istituto di Chimica Biomolecolare. Bacillariophyceae (21). Göl suyunun ilkbahar ve sonbaharın son aylarında tamamen karıştığı ve termal tabakalaşmanın yaz aylarında oluştuğu belirlenmiştir. 34. Kös Kaplıcasından izole edilen bakterinin morfolojik. İdentifikasyonu ve EPS Üretimi Reyhan Gül GÜVEN1. Mühendislik Fakültesi. Bölümü. Cyanoprokaryota (7). Bacillus cereus türünün bir üyesi olduğu belirlenen bu bakterinin gram (+).com Abant Gölü fitoplankton türlerin biyovolüm düzeyleri ve çevresel değişkenler arasındaki ilişki. Biyoloji Bölümü. 16S rRNA. identifikasyon. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi. Diyarbakır 4 Istituto di Chimica Biomolecolare. aylık olarak Haziran 2003-Haziran 2005 arasında çok yönlü istatistiksel teknikler kullanılarak incelenmiştir.tr Ülkemiz sıcak su kaynakları bakımından oldukça zengindir. Gölde.7 veya 8 glikoz ünitesinden oluşan. Şehitkamil.6) takip ettiği belirlenmiştir. Pozzuoli.002). nişasta ve bazı türevlerinden glikozidik bağlı. Ayrıca. Kanonik Korrespondins Analizine (Canonical Correspondence Analysis (CCA)) göre çevresel faktörlerdeki değişimin biyovolüm ve türlerin ekolojik tercihleri üzerinde önemli derecede etkili olduğu tespit edilmiş olup (p=0. Dinobryon divergens. Pozzuoli. biyokimyasal özellikleri. Abant Gölü’nün oligo-mesotrofi gösterdiği sonucuna varılmıştır. Italy rgguven@dicle.7) baskın grup olduğu. TRABZON SM 012 Abant Gölünün Trofik Yapısı. yağ asitleri. Abant gölü SM 013 Kös (Bingöl) Sıcak Su Kaplıcasından Bakteri İzolasyonu. Cryptophyceae (2) ve Prasinophyceae (1) ait toplam 64 fitoplankton türü saptanmıştır. kuantatif olarak Chlorophyceae (26). kinon tipi ve 16S rDNA dizi analizi yapılarak bakterinin tanısı yapılmıştır. trofik yapı. Gölde. Cyclotella praetermisa ve Fragilaria crotonensis türleri gölün fitoplankton biyovolümüne büyük katkıları olan önemli fonksiyonel gruplardır. Bir sucul sistemdeki değişimlerin anlaşılmasında yeni geliştirilen fonksiyonel grupların belirlenmesi önemli yer tutmaktadır. Fen Bilgisi Öğretmenliği ABD. yaz ortası ve ortalama fitoplankton biyovolüm miktarlarına göre gölün oligo-mesotrofik/mesotrofik ve maksimum kaydedilen biyovolüm düzeyine göre ise ötrofik karakter göstermektedir. divergens çalışma yıllarının haziran aylarında biyovolüm pikleri göstermiştir. bu çalışmada tanımlanan bu bakterinin değişik karbon kaynaklarında üremeleri test edilmiş ve ürettikleri toplam ekzpolisakkaritleri (EPS) çalışılmıştır.uk Siklodekstrin glikoziltransferaz (SGTaz) enzimi. Ağırlıklı Ortalama Regresyonuna (Weighted Average Regression) göre ise fitoplankton türleri farklı çevresel koşullarda farklı ekolojik tercihler gösterdiği belirlenmiştir. CNR. lipit ve yağ asidi içerikleri.edu. Secchi derinliği ve toplam fosfat değişkenlerine dayanan Trofik Durum Indeksi ve OECD kriterleri.19. Peridinium willei. ekoloji. F. 6.1) ve dinoflagellatlar (% 25. spor oluşturan. Biyovolüm düzeylerine göre. fakültatif anaerob olduğu ve biyoteknolojik açıdan önemli enzimlerin kaynağı olabileceği tespit edilmiştir. Klorofil a. Okan KÜLKÖYLÜOĞLU Gaziantep Üniversitesi. Napoli 80078. Dinophyceae (4). crotonensis ise göl sularının karışım gösterdiği sonbahar ve ilkbahar mevsimlerinde gelişme göstermiş ve P fonksiyonel grupta yer almaktadır.co. Italy 3 Dicle Üniversitesi. CNR. Anahtar Kelimeler: Bakteri izolasyonu. hareketli. Biyoloji Bölümü. bunu chrysophytler (% 29. Euglanophyceae (3). Fonksiyonel Fitoplankton Türleri. Fen Edebiyat Fakültesi. via Campi Flegrei n. Barbara NICOLAUS4 1 Dicle Üniversitesi. 34. Kemal GÜVEN3. Ankara avciaysetr@yahoo.a@gmail.

0x101 . Işık ve elektron mikroskobu çalışmaları tespit edilen böceğin tipik bir nükleopolihedrovirüs olduğunu göstermiştir. Romenler.coli 0-1. kaplama materyalleriyle kaplanarak paketlenmesiyle lokum üretilmektedir. kimya tarım ve tekstil v. Viral 103 Piyasada Satılan Lokumların Mikrobiyolojik Kalitesi Nükhet Nilüfer ZORBA. patates nişastası. Staphylococus spp. Sade. Bu çalışmada önemli bir zararlı olan Leucoma salicis’in doğal populasyonları üzerinde etkili bir doğal baskılayıcı ve Türkiye için ilk kayıt olan bir bakulovirüs (LesaNPV) kaydı verilmektedir. saatinde maksimum SGTaz aktivitesine ulaşılmış. SGTaz enziminin optimum koşulları da belirlenmiş. sultan ve sucuk tipi gibi çeşitleri bulunan lokum halen ülkemiz dışında Yunanlılar.tr Lokum. TRABZON katı. Maya özütü. asit ve şekerin açık ve\veya basınçlı kazanlarda pişirilmesi. Böceğin doğal bir patojeni olan LesaNPV virüsü doğal ortamda böcek populasyonu üzerinde etkili bir doğal baskılayıcı olarak işlev görür. eczacılık.00x101.0x101 kob\g değerleri arasında bulunmuştur. esans ve aroma maddelerinin katılmasından sonra kalıba dökülerek nişasta. Lymantriidae) Avrupa ve Asya’da geniş dağılım gösteren önemli bir zararlıdır. aerobik mezofilik bakteri sayısı 1. mısır nişastası. çeşnili.b endüstrilerinde geniş kulanım olanakları bulunmaktadır. Mühendislik Mimarlık Fakültesi. Boşnaklar.08 ± 0. Nişasta. Çalışmada. E. (Lepidoptera. Staphylococcus aureus. Anahtar Kelimeler: Siklodekstrin. SGTaz üretimi için besiyeri optimizasyonu yapılmıştır. Polihedraların elektron mikroskobu altındaki enine kesitleri virüse ait her bir virionun 2 ila 15 nukleokapside sahip olduğunu göstermiştir. kaymaklı. Küf-Maya 0-11. hindistan cevizi v. 02. tripton. Dilvin İPEK Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Biyoloji Bölümü. Lymantriidae)’den İzole Edilen Bir Nükleopolihedrovirüs (NPV)’ünun Türkiye İçin İlk Kaydı Mustafa YAMAN Karadeniz Teknik Üniversitesi. siklodekstrin glikoziltransferaz. Virüse ait polihedral yapıların (PIB) çapı 2.00x101-184. Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü. coli.00x101. su. ülkemiz piyasasında toplanan farklı tip lokum örneklerinin mikrobiyolojik kalitesinin tespiti amacıyla Aerobik mezofilik bakteri sayımı.51-2. Ermeniler ve . kozmetik. küfmaya.com Beyaz kavak kelebeği Leucoma salicis L. lokum çeşitleri.19.b. 61080-TRABZON muyaman@hotmail. ve amonyum sülfat gibi azoylu bileşiklerin de SGTaz üretimine etkisi araştırılarak. Koliform. osmofilik maya sayımları yapılmış. Böceğin Avrupa’daki populasyonlarından izole edilen LesaNPV için Asya’dan henüz bir kayıt yoktur.5-8. en yüksek SGTaz aktivitesine patates nişastası ile ulaştıkları belirlenmiştir. Arazi çalışmalarında tipik NPV enfeksiyonu septomu gösteren 1000’den fazla enfekte olmuş larva toplanmış ve laboratuara getirilerek -20’de depolanmıştır. Osmofilik maya 0-43. Çanakkale dnukhet@comu.’de aranmıştır.31 (1. dekstroz ve maltodekstrinli besiyerlerinde SGTaz oluşturdukları ancak. çeşni maddeleri. Thermoanaerobacter. SM 015 Arnavutlarca da üretilmektedir. Yapılan mikrobiyolojik analizlerde Salmonella ve Bacillus cereus negatif. (Lepidoptera. Asya orjinli bakulovirüslerin diğer kıtalardaki izolatlardan daha yüksek patojeniteye sahip olabilecekleri kanıtlanmıştır. Koliform 0-2. uçuculuğun azaltılması gibi çeşitli fiziksel ve kimyasal özelliklerini iyileştirebilmektedirler. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. ısı ve ışığa karşı duyarlılık.00x101. 36 adet ekstrem termofilik anaerobik bakterinin Siklodekstrin glikozil tranferaz aktivitesi araştırılmış ve 5K ve P4 olarak kodlanan 2 adet bakterinin yüksek SGTaz aktivitesine sahip olduğu belirlenmiştir. sıvı ve gazlarla konakçı-konuk tipinde kristal inklüzyon kompleksleri (inclusion complex) oluşturarak konuk molekülün çözünürlük.0 olduğu belirlenmiştirHer iki bakteride de gelişmenin 30. ayrıca Salmonella spp. E. Arazi gözlemlerinde virüsün zararlı böceğin doğal ortamdaki populasyonlarında oldukça yüksek mortaliteye sahip olduğu tespit edilmiştir.edu.0x101. Bu çalışmada. Siklodekstrinlerin. kazein. Anahtar Kelimeler: Lokum. pepton. Bacillus cereus. gıda. Ülkemizde özellikle kavak ağaçlarında büyük zararlara sebep olmaktadır. pH’larının ise 7. mikrobiyolojik kalite SM 016 Leucoma salicis L. Bu bakterilerin optimum gelişme sıcaklıklarının 65˚C.64) mm (n=50) olarak tespit edilmiştir. maltoz. Genetik tanımlaması da yapılan bu iki bakteri izolatının Thermoanaerobacter cinsine ait oldukları saptanmıştır. kökeni Selçuklulara dayanan dünyada “Turkish Delight” ve “Lokhum” adlarıyla ünlü bir Türk şekerlemesidir. enzimin en yüksek aktivitesini 80 ˚C’ de gösterdiği ve pH’ nın ise 6-8 arasında olduğu bulunmuştur. Gıda Mühendisliği Bölümü.

25°C ve 30°C’lerde 2 günde öldürdüğü gözlenmiş olup 5°C’de herhangi bir sonuç alınamamıştır. Bu nedenle dünyanın bir çok ülkesinde uygulamadan önce kullanım iznine gerek yoktur. Heterorhabditis. Bu çalışma sonucunda izole edilen H. 25°C ve 30°C lerde konak olarak Galleria mellonella larvası kullanılarak araştırılmıştır. Zihni DEMİRBAĞ2 1 Giresun Üniversitesi. biyolojik kontrol SM 018 salicis. tarım arazileri. % 58 104 . Entomopatojenik Nematodların (Rhabditida: Steinernematidae. o bölgenin ekolojik koşullarına adapte olmuş yerli suşların kullanılması biyolojik kontrol açısından çok önemlidir. Biyoloji Bölümü. 20°C. carpocapsae (3 izolat). Türkiye entomopatojenik nematod faunası için yeni kayıttır. Anahtar Kelimeler: Leucoma Baculoviridae.Giriş Daire:4 Konutkent/Ankara disimsek@yahoo. Bu iki ekstrem arasında yer alan normal boylu (544µm) infektif juveniller ise % 42 oranında erkek. Denenen sıcaklık derecelerinde S. Bakterilerle mutualistik ilişkili olan bu nematodlar konaklarını 48-72 saat gibi kısa bir süre içinde öldürürler. Bu amaçla fındık bahçeleri. feltiae. Biyolojik mücadele SM 017 göre. H. Yapılan morfolojik ve morfometrik ölçümler.anatoliense ‘ nin 25°C’ de en iyi sonuçları verdiği gözlenmiş olup bu entomopatojen nematodun 25°C’ ye adapte olduğu ifade edilebilir. NPV.com Entomopatojenik nematodlar (genus Steinernema ve Heterorhabditis) toprakta yaşayan zorunlu böcek parazitleridir ve geniş konak dağılımları nedeniyle bir çok böceği enfekte edebilirler. Yine bu çalışma ile izole edilen S. Bu çalışmada. 9000 Ghent.15°C.anatoliense ‘ nin konak içine giren infektif juvenillerinin sayısı araştırıldığında.%8. Biyoloji Bölümü. uzun boylu olarak seçilen infektif juvenillerin (645µm) ise genelde dişi (%82. Heterorhabditidae) Doğu Karadeniz Bölgesindeki Yayılışı Hüseyin YILMAZ1. İsmail DEMİR2. %15. affine. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde entomopatojenik nematodların çeşitliliği ve yayılışları araştırılmıştır. izolatların S. Denenen sıcaklık derecelerinde S. 28049. Fen Edebiyat Fakültesi. Buna Potansiyel Biyolojik Kontrol Ajanı Steinernema anatoliense'nin (Rhabditida:Steinernematidae) Biyo-Ekolojik Özellikleri Didem ŞİMŞEK GÜNGÖR Oyak sit. megidis türlerine dahil oldukları tespit edilmiştir. Geniş konak dağılımları. Belgium hyilmaz79@gmail. anatoliense ’nin Galleria mellonella larvalarını 20°C. %10. Anahtar Kelimeler: Entomopatojenik Nematod. TRABZON partikülerin 250-290 x 32-40 nm olduğu belirlenmiştir.10°C. S. Ghent University. Maurice MOENS3. Coupure Links 653. Fen Edebiyat Fakültesi. İnfektif juvenıllerın konaktan çıkış zamanları incelendiğinde bu sürenin en kısa 25°C’ de (6 gün). çayırlık ve ormanlık alanlar ve doğal plajlar gibi çeşitli lokalite ve yüksekliklerden alınan toplam 224 toprak örneği incelenmiş ve 9 entomopatojenik nematod izole edilmiştir (%4). %20) denenerek nemin infektivitede etkisi ölçüldüğünde %10 nem içeren toprakta infektivitenin en yüksek olduğu tespit edilmiştir. en uzun 15°C’de (17 gün) olduğu tespit edilmiştir. S. %3. Farklı toprak nemleri(%1. bu sayının en yüksek 25°C’de olduğu gözlenmiştir. affine Asya kıtasından yapılan ikinci izolasyondur. Spesifik bir zararlının kontrolü hedeflendiğinde. %15 ve %20 nem içerikli topraklarda infektiviteye rastlanmamıştır. Işık ve elektron çalışmaları tespit edilen virüsün Leucoma salicis nükleopolihedrovirüsü’nün bir Türk izolatı (LesaNPV-TR) olduğunu göstermiştir. Giresun 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi. Steinernema. 61080 Trabzon 3 Laboratory of Agrozoology. bioreaktörlerde kitle halinde üretilebilmeleri ve uygulamalarının kolaylığı nedeniyle ideal biyolojik kontrol ajanlarıdır. %5 .19.5) bireyleri meydana getirdikleri tespit edilmiştir. megidis türü. Biyoloji Bölümü. Department of Crop Protection. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Steinernema anatoliense ’nin gelişimi 5°C. rRNA geninin ITS bölgesi ve 28S rRNA geninin D2/D3 bölgelerinin sekans analizlerine göre izolatlar tür seviyesinde tanımlanmıştır.10°C’de sonuç alınamamıştır.anatoliense ‘ye ait toplam infektif juvenil sayısının en fazla 25°C’de olduğu en az ise 30°C’de olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre S.com Bu çalışmada Steinernema anatoliense hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için biyoekolojik çalışmalar yapılmıştır. Steinernema anatoliense ‘ye ait kısa boylu infektif juvenillerin (430µm) genelde erkek (%62. Bu yüzden dünyanın hemen her bölgesinde daha etkin EPN türleri veya izolatları belirlemek amacıyla bir çok araştırma yapılmaktadır.2 Kısım 36.5). S. bacteriophora (3 izolat) ve H. Bu çalışmada sunulan nükleopolihedrovirüs önemli bir zararlı olan Leucoma salicis’ten Türkiye’de izole edilen ilk virüstür. ekolojik açıdan güvenilir oluşları.

ve 1. ekzonükleaz SM 020 iridescent virus. İridoviridae familyası içerisindeki iridovirüs cinsinin örnek türü olup. Biyoloji Bölümü. saatler arasında başlamış olduğu ve enfeksiyonun ilerleyen saatlerinde de devam ettiği belirlendi.. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Çiftliği’nden Alınan Toprak Örneklerinden İzole Edilen Bacillus İzolatlarında Keratinaz Enziminin Özelliklerinin Araştırılması Gülsüm UÇAR. Kahramanmaraş agnata_gul@hotmail. Fen Edebiyat Fakültesi. biyolojik kontrol. Remziye NALÇACIOĞLU1. transkripsiyon başlangıç noktasının ve potansiyel promotor bölgesinin belirlenmesi çalışmaları yapılmıştır. yüksek patojenitesi nedeni ile etkili bir biyopestisit olarak kullanılabilme potansiyeline sahiptir. Steinernematidae. Bu veriler boy uzunluğunun eşey durumunu etkilediğini göstermektedir. Biyoloji Bölümü.80oC) ve pH değerlerinde (pH 5-10) gösterdikleri üreme davranışları ve enzim aktiviteleri ölçülmüştür. ve 12.. ekzonükleaz geninin en erken grubu gen olarak ifade edildiği tespit edildi. Chilo iridescent virus’e ait Ekzonükleaz Geninin Transkriptomik Analizi ve Potansiyel Promotor bölgesinin Belirlenmesi Yeşim AKTÜRK1.. Steinernematidlerin ayrı eşeyli oldukları bilinmektedir fakat hermafrodit bir izolat araştırmada bulunduğu için bu yeni türün eşey durumu incelenmiştir. Bu çalışmada CIV genomunda bulunan 012L kodlu ekzonükleaz geninin transkriptomik analizi ve potansiyel promotor bölgesinin belirlenmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. İkbal Agah İNCE2. böcek patojeni nematodlar SM 019 10. Anahtar Kelimeler: Entomopatojenik nematodlar. saatlerde izole edilen RNA’lar ile gerçekleştirilen RT-PCR deneyi ile ekzonükleaz geninin transkripsiyon saatinin enfeksiyondan sonra 0. Anahtar Kelimeler: Keratinaz. 61080. Bacillus. Anahtar Kelimeler: Chilo promotor analizi. 1. Giresun yesimaktrk@yahoo. Virüsün genomunun tamamen dizin analizi yapılmıştır. Moleküler yöntemler kullanılarak yapılan analizler sonucunda Steinernema anatoliense ile simbiyotik yaşayan bakterinin Xenorhabdus nematophilus olduğu tespit edilmiştir. Trabzon 2 Giresun Üniversitesi. Gene ait çeşitli uzunluklardaki potansiyel promotor fragmanlarının promotor aktivitesi lusiferaz sisteminde test edildi.. Buna göre ekzonükleaz geninin promotor bölgesinin translasyon başlama kodonunun yukarı bölgesinde -20. ekspresyonu ve fonksiyonu hakkında çok az şey bilinmektedir. TRABZON oranında dişi bireyleri meydana getirmişlerdir. Zihni DEMİRBAĞ1 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi. 2. 8. 5’ RACE yöntemi ile genin transkripsiyon başlangıç noktasının ATG’den 31 baz yukarıda olduğu belirlendi. Fen-Edebiyat Fakültesi. Bu suşun tüm biokimyasal özelliklerine bakılarak tanımlaması yapılmıştır. CIV replikasyonunun çalışıldığı Bombyx moori (SPC-BM–56) hücrelerinin Ara-C (DNA replikasyonu engelleyicisi) ve siklohekzimit (protein sentezi engelleyicisi) varlığında enfeksiyonu yapıldıktan sonra. pozisyonlar arasında kalan bölge olduğu tespit edildi. izole edilen toplam RNA üzerinde ekzonükleaz için özel primerler kullanılarak yapılan RT-PCR ile takip sonucu. Yapılan deneyler sonucunda Steinernema anatoliense ‘nin ayrı eşeyli olduğu tespit edilmiştir. Bu suştan elde edilen keratinaz enziminin farklı sıcaklık (20. Fen Edebiyat Fakültesi. Bu suşlar doğal tavuk tüyü içeren [kesilerek ufaltılmış] besiyerinde üretilerek yüksek keratinaz aktivitesi gösteren suş seçilip KU69 olarak adlandırılmıştır. transkripsiyon saatinin. Fakat virüs genlerinin regulasyonu. 4. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tavuk Çiftliği çevresinden alınan toprak örneklerinden tavuk tüyünü parçalayan 54 Bacillus suşu izole edilmiştir.19. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Steinernema anatoliense ‘nin hayat döngüsünü 7 günde tamamlandığı gözlenmiştir.com Chilo iridescent virus (CIV). Özlem KIRAN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi. Biyoloji Bölümü. Biyoloji Bölümü.. izolasyon 105 .com Bu çalışmada farklı endüstri dallarında kullanılabilecek keratinaz üreticisi olan toprak mikroorganizmalarının izolasyonu ve bu enzimin özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. ve -10.. CIV ile enfekte hücrelerden enfeksiyon sonrası 0. Avşar kampusü. 6. Bu kapsamda genin transkripsiyon sınıfının.

Fen Bilimleri Enstitüsü. TRABZON SM 021 Mikrobiyal Korozyon Esra İLHAN SUNGUR İstanbul Üniversitesi. SRB’nin çeliğin korozyonunu nasıl etkilediğine dair çok sayıda korozyon mekanizması önerilmektedir ve bu mekanizmaların hepsi de bir şekilde sülfat indirgenme aktivitesini içermektedir. paslanmaz çelik. 34118. ikinci aşamada daha iyi sonuç veren 7 izolatın. Zn.tr Metallerin sulu ortamlardaki korozyonu elektrokimyasal bir olaydır. sülfat indirgeyen bakteriler. mikrobiyal korozyona yol açan faktörlere ve SRB’nin biyokorozyondaki etkilerine değinilecektir. su ve atık arıtım tesisi ile elektrik güç istasyonlarına kadar bütün endüstri kolları bu tip korozyondan zarar görebilir. Kampusu. mikrobiyal korozyon ile ilişkili olan ekonomik açıdan en önemli ve en yaygın mikroorganizma grubu olarak kabul edilmektedirler. Bu çalışmada kullanılan 135 aktinomiset izolatı. Bu aşamada başarı gösteren 68 izolat ikinci tarama aşamasında yine aynı metallere karşı ve fakat yarı kantitatif sonuçlar veren disk difüzyon yöntemi kullanılarak denenmiştir. 3 kısımdan oluşan tolerans ve farklı derecelerde tolerant olduğu belirlenen izolatların biyosorpsiyon yeteneklerinin incelenmesi aşamalarından oluşmaktadır. SRB. SRB’nin ürettiği H2S özellikle petrol.com Ağır metal birikimli ortamlarda. Mustafa YAMAÇ. metal. Streptomyces. Pb) ardışık 5 konsantrasyonuna karşı büyüme özellikleri açısından denenmiştir. Pb. Anahtar Kelimeler: Mikrobiyal korozyon. Tolerans testleri sonucunda farklı derecelerde tolerant olduğu belirlenen toplam 20 izolat. Bununla birlikte İngiltere’de borularda oluşan korozyonun % 50’sinin MIC’den kaynaklandığı ileri sürülmüş ve bu zararın yılda yaklaşık olarak 300-500 milyon sterlin olduğu hesap edilmiştir. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Eskişehir aysebetul6@gmail. Mikrobiyolojik olarak indüklenen korozyon (Microbiologically Influenced Corrosion-MIC). tolerans. Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı. madde döngüsü karasal ekosistemde sadece tolerant canlılar tarafından sürdürülebilirken. Bu aktivitenin sonucunda da korozif bir ürün olan hidrojen sülfür oluşmaktadır. Sülfat indirgeyen bakteriler (Sulphate Reducing Bacteria-SRB). Bu çalışmada. ağır metallerle karşı tolerant mikroorganizmalar ve ağır metal giderimi karasal ve sucul ekosistemler için büyük önem taşır. Bu yüzden petrol ve gaz endüstrisinden. Nagehan TEKNECİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. Bununla birlikte mikrobiyal aktivite. sucul ekosistemlerde belirli bir aşamadan sonra durur. kükürt bileşiklerini son elektron alıcısı olarak kullanarak bunları asidik bir ürün olan hidrojen sülfüre (H2S) indirgemektedirler. Demirin korozyonu üzerine SRB’nin etkisinin incelenmeye başlandığı 1934 yılından beri. Biyoloji Bölümü. Metalik malzemelerde oluşan tüm korozyon zararının yaklaşık olarak % 20’sini MIC’in oluşturduğu ileri sürülmektedir. Fen Fakültesi. çalışılan aktinomiset izolatları arasında metal toleransı ve biyosorpsiyon yeteneği açısından bir ilişkinin olmadığı belirlenmiştir. Fe. galvanizli çelik vb) ve alaşımları üzerinde oyuklanma şeklinde korozyona neden oldukları çeşitli makalelerde rapor edilmiştir. Vezneciler. Cu. hidrojen sülfür SM 022 Metal Pollusyonlu Toprak Örneklerinden Elde Edilen Aktinomiset İzolatlarının Ağır Metal Toleransı ve Biyosorpsiyon İlişkisi Ayşe Betül KARADUMAN. Meşelik. Co. Anahtar Kelimeler : Aktinomiset. mikroorganizmaların metabolik aktiviteleri sonucu hem doğrudan hem de dolaylı olarak meydana gelen korozyon işlemleri ile metalin bozulması olayıdır. Elde edilen verilerin istatistiksel metodlarla değerlendirilmesi sonucunda. Üçüncü tarama aşamasında ise. 100 mg/l Pb varlığında biyosorpsiyon değerleri açısından karşılaştırılmıştır. bu bakterilerin oksijenli ve oksijensiz koşullar altında çeşitli metal (çelik.19. Cd. İstanbul esungur@istanbul. gaz ve gemicilik endüstrisini olumsuz yönde ciddi bir şekilde etkilemektedir. Zn ve Ni’nin 3 farklı konsantrasyonlarını içeren ortamlarda gelişim yüzdelerine bakılmıştır. Biyoloji Bölümü. Biyojenik sülfid üretimi sağlık. güvenlik problemleri ve çevresel tehlikeler ile birlikte petrolün degredasyonu ve korozyon hasarları ile çok fazla miktarda ekonomik kayıba neden olmaktadır. Bu nedenlerle. Bu çalışma Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından 200419014 no’ lu proye kapsamında desteklenmiştir. Biyoloji ABD. korozyon reaksiyonlarına yol açabilmekte veya arttırabilmektedir. Hg. suyun sıvı formu ile çalışan tüm endüstri kollarını etkileyebilir.edu. biyosorpsiyon 106 . Elde edilen aktinomiset izolatlarının metal toleranslarının belirlenmesi amacı ile ilk olarak 135 izolat 8 farklı metalin (Ni. Türkiye’nin farklı illerinde bulunan metalik maden yatakları ya da metaller ile kirletilmiş olduğu belirlenen toplam 42 toprak örneğinden elde edilmiştir. Çalışma. MIC.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü. Şanlıurfa suzergoz@yahoo. TRABZON SM 023 SM 024 Soğutma Kulesi Su Sisteminde Galvanizli Çelik Sacın Mikrobiyal Korozyonu Bihter MİNNOŞ1. Suyun alkalinite. SRB sayımı için Postgate B besiyeri ve çoklu tüp yöntemi (Most Probable Number. Anahtar Kelimeler: Biyogaz. Anahtar Kelimeler: Sülfat indirgeyen bakteriler. Nurhan CANSEVER2 1 İstanbul Üniversitesi.784 mL) biyogaz üretim biriminde bakteriyel aktivitelerin baskılanması sonucu biyogaz üretimi önemli ölçüde azalırken. Fen Edebiyat Fakültesi. HB’nin sayımı R2A besiyerinde gerçekleştirilmiştir. Biyoloji Bölümü. soğutma kulesi. 21 gün boyunca 37oC’ de bekletilen üretim birimlerinde üretilen biyogaz silikon hortumla gaz ölçüm kabinine aktarılarak günlük ölçümler not edildi. Üretilen gaz hacmi kümülatif olarak değerlendirildi. Fen-Edebiyat Fakültesi. demir okside edenler vb. fosfat. Mikrobiyal korozyona başta sülfat indirgeyen bakteriler (SRB) olmak üzere.MPN) kullanılmıştır. Bor bileşiklerinin bu özelliğinden yaralanarak biyogaz üretiminde verimin arttırılabilmesi için başta potasyum tetraborat olmak üzere bor bileşiklerinin değişik dozların denenerek optimizasyonun sağlanması gerektiğini düşünmekteyiz. Soğutma kuleleri. Deney sonuçlarına göre. sülfat.-MIC) denir. mikrobiyolojik korozyon Biyogaz Üretiminde Çeşitli Bor Bileşiklerinin Etkinliğinin Biyogaz Verimi Açısından Karşılaştırılması Faruk SÜZERGÖZ1. hayvansal atık 107 . Kuponların yerleştirilmeden önceki ağırlıkları ile son ağırlıkları karşılaştırılıp ağırlık kayıpları hesaplanmıştır. kule materyali ile aynı özelliğe sahip galvaniz çelik kuponlarda mikrobiyolojik korozyon oluşumu incelenmiştir. Kimya Bölümü. Kontrole (3. Esenler. serbest klor. iletkenlik.com Bor bileşiklerinin mikrobiyal aktiviteler üzerine etkinliği bilinmektedir. çeşitli amaç ve büyüklükteki endüstriyel tesislere soğutma suyu sağlamak için tasarlanmış yapılardır. Şanlıurfa 2 Harran Üniversitesi. Halil DEMİR2. Biyogaz üretim birimleri bor bileşiklerinin eklenmediği kontrol.096 mL) ve potasyum tetraborat (4. sodyum tetraborat (4. Nihal DOĞRUÖZ1. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Bor bileşikleri mikrobiyal aktiviteler üzerinde etkinliğe sahiptir. Ayşın ÇOTUK1. İstanbul bihterminnos@gmail. Soğutma kulesi malzemesi olarak antikorozif ve antifauling özelliklerinden dolayı çoğunlukla galvanizli çelik kullanılmaktadır. ve çözünmüş oksijen konsantrasyonları çalışılmıştır. sodyum tetraborat (105 mg/L) eklenen test grupları oluşturuldu. Kuleden 6 ay boyunca 30 gün arayla çıkartılan galvanizli kuponların yüzeyinde oluşan biyofilm tabakası steril eküvyon ile toplanarak steril çeşme suyu içinde süspanse edilmiştir. Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü. Çalışmamızda mikrobiyal aktiviteler üzerine olumlu etkileri bilinen bor bileşikleri ile antiseptik özelliği olan borik asitin hayvansal atıklardan biyogaz verimi üzerine etkinliği araştırıldı. SRB ve HB analizleri için sırasıyla Postgate B ve R2A besiyerlerine ekim yapılmıştır. metanojenler. bor bileşikleri.com Korozyon elektrokimyasal olarak metalin aşınması olayıdır. 250 mL hacimde hava geçirmeyen cam kaplara alındı. Galvaniz kuponlar ASTM G1-72 standartlarına göre hazırlanmıştır. galvanizli çeliğin mikrobiyolojik olarak korozyona uğradığı ve meydana gelen ağırlık kayıplarının zamana bağlı olarak arttığı saptanmıştır. Esra İLHAN SUNGUR1. Kuleden 6 ay boyunca 30 gün arayla alınan su örneklerinden. toplam çözünmüş madde (TDS) miktarı. Mikroorganizmalar tarafından oluşturulan korozyona mikrobiyolojik olarak desteklenen korozyon (Microbiologically Influenced Corrosion. İstanbul 2 Yıldız Teknik Üniversitesi. bakteriler sebep olmaktadır.534 mL) göre borik asit eklenen (2. Daha sonra kuponlar ağırlık ölçümü için temizlenmiştir.19. Biyoloji Bölümü. borik asit (68 mg/L) eklenen negatif kontrol ve diğer bor bileşiklerinden potasyum tetraborat (73 mg/L).640 mL) eklenen üretim birimlerinde biyogaz miktarı kontrolden yüksek bulundu. Laboratuar ölçeğinde tasarlanan çalışmada hayvansal atıklar %50 oranında su ile karıştırılarak. Ömer ŞAHİN2 1 Harran Üniversitesi. SRB ve hetetrofik bakteri (HB) izolasyonu ve sayımı gerçekleştirilmiştir. pH. Vezneciler. Bu proje kapsamında bir otele ait açık sistem soğutma kulesinde. Mustafa ÖZDEMİR2.

19. M. Fen-Edebiyat Fakültesi. Kimya Bölümü. Çalışmamızda biyogaz oluşumu esnasında meydana gelen anaerobik bakteriyel aktivite artışı üzerine asıl etkinliğin bileşiklerin ihtiva ettiği diğer bileşenlerden çok bor elementinden kaynaklandığını düşünmekteyiz. Üretilen biyogaz gaz ölçüm kabinine aktarılarak günlük ölçümler yapıldı. Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı. potasyum tetraborat (78 mg/L). bor bileşikleri. jadinii’de gözlenen sonuçlar oldukça önemli olup. Bu çalışmada değişik Pichia türlerinde hücre dışı α-amilaz aktiviteleri ve enzim sentezinin yapıldığı üreme aşamasının zamanları araştırıldı. Anahtar Kelimeler: Biyogaz. 18 günlük ölçümler sonucunda üretilen biyogaz miktarı kontrole (2. Üretilen gaz hacmi kümülatif olarak değerlendirildi. EC. Çanakkale tturgut@hotmail. Biyoloji Bölümü. FenEdebiyat Fakültesi. D. potasyum klorür (16 mg/L).760 ml) eklenen üretim birimlerinde daha yüksek bulunurken. Maya türlerinin nişasta kullanıp kullanmadıklarını belirlemek için Nişasta-Potasyum iodid-Agar boyama yöntemi kullanıldı. kontrol (-).2. Hayvansal atıklar % 50 oranında su ile karıştırılarak 250 ml hacimlerde hava geçirmeyen cam şişelerde üretim birimleri oluşturuldu.4 glikosidik bağın parçalanmasından sorumludur. eklenerek 18 gün boyunca 37oC’ de bekletildi. farinosa. Kullanılan maya türleri içinde en yüksek amilaz aktivitesi. P. Pichia angusta.935 ml) eklenen birimlerde kontrole değerlerde bulundu. maya türlerinin amilaz sentezini farklı zamanlarda ve değişen oranlarda yaptığını göstermektedir. Amilaz enzimleri (α-amilaz.Ü. anomala’da kaydedildi. Sezai TÜRKEL Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi. Sinasi ASLANLI1. Biyoloji Bölümü.4-α-D-Glukan Glukanhidrolaz. Biyoloji Bölümü. Bu araştırma A. Fen-Edebiyat Fakültesi. potasyum klorür (2. Araştırmamızda kullandığımız maya türleri Pichia farinosa. Bilimsel Araştırma Projeler (BAP) (Proje No: 2001.B.01. P. angusta ve P. Doğada nişastayı hidroliz edebilen 150’den fazla maya türü bulunmaktadır. Çalışmamızda bu etkinliğin bor bileşiklerin ihtiva ettiği bor elementinden mi yoksa bileşikteki diğer elementlerden kaynaklandığını araştırılmıştır. Bazı Pichia türlerinde amilaz enzim aktivitesi hücre dışındaki nişastanın parçalanması ve karbon kaynağı olarak kullanılması için gereklidir. P. Bu maya türleri en az bir veya daha fazla çeşitte amilaz enzimi salgılar. angusta ve P.1) amilolitik bir enzim olup poliglikozitlerde (nişasta ve glikojen gibi) bulunan α-1. anomala’da üremeye paralel bir nişasta tüketimi belirlendi.151) komisyonunca desteklenmiştir.635 ml) ve amonyum tetraborat (3.com Alfa-amilaz (1. Halil DEMİR2 1 Harran Üniversitesi. TRABZON SM 025 SM 026 Biyogaz Verimi Üzerine Etkili Bor Bileşikleri ile Bileşiklerdeki Bor Dışındaki Kimyasal Bileşenlerin Biyogaz Verimi Üzerindeki Etkinliğinin Karşılaştırılması Faruk SÜZERGÖZ1. Bazı Pichia maya türleri hücre içine ve dışına protein üretimi yapabilmeleri.İ. Pichia jadinii ve Debaryomyces occidentalis’tir. Şanlıurfa suzergoz@yahoo. Anahtar Kelimeler: Pichia. occidentalis maya türünden sonra P. Sait İZGİ2. alfa-amilaz 108 . jadinii maya türlerinde nişasta tüketimi ile üremenin doğru orantılı olarak değişmediği gözlendi. Çalışmamız laboratuar ölçeğinde gerçekleştirildi. β-amilaz ve glikoamilaz) biyoteknolojide ve endüstride yaygın olarak kullanılan enzim grubunu oluşturur.785 mL) oranla potasyum tetraborat (3. Maya hücrelerinin nişasta tüketim hızları % 2 nişasta içeren minimal besi ortamında belirlendi. P. 3. 17100. P.03. Üretim birimlerine. Pichia anomala. translasyon sonrası bazı modifikasyonları kolaylıkla yapabilme yeteneği ve metanol gibi oldukça ucuz karbon kaynağında üreyebilme özelliğinden dolayı endüstride yoğun olarak kullanılmaktadır.990 ml) ve amonyum klorür (2. farinosa’da nişasta içeren ortamda üreme gözlenmesine rağmen nişasta kullanımı görülmedi.com Bor elementi doğada çeşitli bileşikler halinde bulunmakta ve organik atıklardan biyogaz üretimi esnasında mikrobiyal aktiviteyi olumlu etkilemektedir. Şanlıurfa 2 Harran Üniversitesi. hayvansal atık Farklı Pichia Türlerinde Hücre Dışına Salgılanan α-amilaz Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi Tülay TURGUT GENÇ. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. amonyum tetraborat (66 mg/L).1. ve amonyum klorür (18 mg/L).

Enzim üretim miktarlarına göre yapılan sıralama sonucunda Bacillus cinsine dahil olduğu belirlenen Gram (+). Anahtar Kelimeler: Bacillus sp. Synechocystis sp.com Yüksek alkali pH’a sahip çeşitli toprak numunelerinden alkalen proteaz üreticisi Bacillus sp. Suşunun Cr(VI) ve Cd(II) Biyoakümülasyonu ve Biyoakümülasyonda Görev Alan Ekzopolisakkaritlerin İncelenmesi Şahlan ÖZTÜRK. 1 ünite alkalen proteaz aktivitesi. Zekiye SULUDERE Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 06500 Teknikokullar Ankara sahlan@gazi. Biyoloji Bölümü. Bu çalışmada biyoakümülasyon üç safhada incelenmiştir. suşunun hücre yüzeyine tutunan max Cr(VI) miktarı % 7 iken hücre yüzeyine tutunan max Cd(II) miktarı % 88’ dir.'lerin Alkalen Proteaz Üretim Kapasiteleri ve Enzimlerin Kısmen Karakterizasyonu Nilgün TEKİN. Enzim saflaştırması çalışmasında APT5 izolatı. spor oluşturan.0’luk glisin tamponunda daha yüksek kapasitede alkalen proteaz ürettiği görülmüş ve bundan sonraki enzim saflaştırması çalışmalarında Bacillus sp. Cd(II) için EC50 değeri ise 12. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Her iki metal açısından bakıldığında hücre içine alınım eser miktardadır.0 ve 9. Arzu ÇÖLERİ. Biyoloji Bölümü. enzim saflaştırması ve karakterizasyonu Synechocystis sp. Besiyeri üst sıvısından aseton presipitasyonu ve iyon değişim kromatografisi ile alkalen proteaz enzimi saflaştırılmıştır. Ankara 83nilgun@mynet. Belma ASLIM.0’a ayarlanmış skim milk besiyerinde oluşturdukları alkalen proteaz zonlarına göre belirlenmiştir. suşu 7 gün boyunca 10 mg/L Cr(VI) ve Cd(II) içeren besiyerlerinde uygun şartlarda inkübasyona bırakılarak ortamdan belirli zamanlarda örnekler alınmıştır. Synechocystis sp. jelatinaz (+). APT5 izolatı kullanılmıştır. Biyoakümülasyonda görev alan en önemli factor hücrenin dış kısmını kaplayan ve stress şartlarında koruyuculuk özelliği gösteren ekzopolisakkarit yapısıdır. Cumhur ÇÖKMÜŞ Ankara Üniversitesi. izolatlarının izolasyonu amacıyla toprak numuneleri pH 10. SDS ve Native PAGE ile enzimin elektroforetik davranışı ve molekül ağırlığı belirlenmiştir. 7. EPS monomer analizleri incelendiğinde metalle muamele edilmeyen hücrelerde (kontrol) %99 glikoz bulunurken %1 oranında galaktronik asit tespit edilmiştir.tr Günümüzde toksik ağır metaller çevre kirliliği açısından büyük önem taşımaktadır.0 ve pH 10. Bu çalışmada Mogan gölünden izole edilen Synechocystis sp. alkalen proteaz aktivitesi pH 9. Cr(VI)’ ya maruz kalan Synechocystis sp. Süre sonunda besiyeri üst sıvısı ekstraselüler enzim kaynağı olarak kullanılmış. günün sonunda 10 ppm Cr(VI) ve Cd(II)’ ye maruz kalan hücreler toplanarak hem EPS monomer analizleri yapıldı hem de Scanning Electron Microscop (SEM) görüntüleri çekilmiştir. Tandoğan.19. Elde edilen sonuçlara göre Synechocystis sp. Fen Fakültesi. Enzim karakterizasyonu amacıyla saflaştırılan alkalen proteazın optimum pH ve sıcaklık gereksinimi ve çeşitli inhibitörlerin alkalen proteaz aktivitesi üzerine etkisi incelenmiştir.0’luk 300 ml sıvı besiyerinde 37ºC’de 72 h 200 rpm’de çalkalamalı olarak geliştirilmiştir. TRABZON SM 027 SM 028 Türkiye Kaynaklı Bacillus spp. 9.0’luk %0. suşunun Cr(VI) için EC50 değeri 10.6 olarak tespit edilmiştir. 06100. 37ºC’de dakikada 1µl tirozin açığa çıkması için gerekli enzim miktarı olarak tanımlanmıştır. ICP-MS’ de okunan değerler % olarak hesaplanmıştır. licheniformis’den (80 U/ml/dak) 48 h sonunda pH 10.0 ve 10. katalaz (+). casein içeren pH 7.7 mg/L. 10 ppm Cr(VI) ve Cd(II)’ ye maruz kalan hücrelerde ise EPS monomer yapısı ve oranları değişmiştir.0’luk NB besiyerinde inkübe edilmiştir. suşu canlı olarak Cd(II)’ yi Cr(VI)’ ya nazaran daha çok hücre yüzeyine ve içine almıştır. amilaz (+) APT5 izolatının (104 U/ml/dak) standart olarak kullanılan B. suşunun çeşitli konsantrasyonlarda (5–50 mg/L) Cr(VI) ve Cd(II) dozlarına olan toleransı EC50 değeri tespit edilerek hesaplanmıştır.. %0.edu. Alkalen proteaz üreticisi 15 adet izolat ve standart olarak alkalen proteaz ürettiği bilinen Bacillus licheniformis DSM 13 suşu. Besiyerinde kalan. EC50 değerleri göz önüne alınarak biyoakümülasyon denemelerinde kullanılan doz her iki metal için 10 mg/L olarak belirlenmiştir. hareketli.6’lık kazein içeren glisin-NaOH tamponunda spektrofotometrik olarak 660 nm dalga boyunda ölçülmüştür. hücre yüzeyine tutunan ve hücre içersine alınan Cr(VI) ve Cd(II) miktarları ICP-MS ile okunarak tespit edilmiştir. İzolatların alkalen proteaz üretim yetenekleri sodyum karbonat ile pH’sı 7.6’lık kazein içeren pH 9. suşunun hücre içine alınan max Cr(VI) miktarı % 2 iken hücre içine alınan max Cd(II) miktarı % 4’ dür. Synechocystis sp. alkalen proteaz. Çeşitli sanayilerce atılan krom(VI) ve kadmiyum(II) ülkemiz tatlı sularında kirliliğe neden olan metallerden en önemlisidir.0.0’luk sıvı besiyerlerinde 48 ve 72 saat süresince geliştirilmiştir. suşunun 109 . Yine Synechocystis sp.

remazol blue.06100.14 ksiloz ve %0. EPS üretimi. %99. su ve birçok kimyasal maddeye gösterdikleri dirençten dolayı dekolorizasyonları oldukça zordur. Çünkü klasik arıtım teknikleri bu boyaların giderimi üzerinde çok etkili değildir. 100 mg l-1 Remazol Blue konsantrasyonunda ve 72 saat inkübasyon süresi sonunda gerçekleşmiştir. %0.com Mikrobiyel ekzopolisakkaritler (EPS) bakteri. 9) ve artan boya konsantrasyonlarında (50. Beşevler. Estetik açıdan kötü görünen bu durumu doğa kendi kendine oldukça yavaş giderebilmektedir. Siyanobakter SM 029 Anahtar Kelimeler: Ekzopolisakkarit. 150. biyodegredasyon ve biyobirikim gibi direnç mekanizmaları esas alınarak biyolojik arıtım günümüzde önem kazanmıştır. fenol-sülfirik asit metodu ile tayin edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Reaktif boya. 30 ºC de nutrient broth içeren besiyerinde farklı pH değerlerinde (6. Elektron mikroskop görüntülerine baktığımızda Cr(VI) ve Cd(II)’ ye maruz kalan hücrelerde kontrole nazaran daha az bölünmeye ve daha yoğun miktarda ekzopolisakkarit yapıya rastlanmıştır. 8.6 mg l-1). Ochrobactrum sp.19. 100. 7. 100. Bu yüzden mikroorganizmaların bu kirleticilere karşı gösterdikleri biyosorbsiyon. Ochrobactrum sp. Ekzopolisakkarit Üretimine Etkisi Nur KOÇBERBER KILIÇ.’nin ürettiği en yüksek EPS miktarı 150 mg l-1 Cr(VI) içeren besiyerinde 48 saat inkübasyon süresi sonunda 430. Atıksuya bakıldığında saptanabilen ilk kontaminant renktir. 50. azoredüktaz Organik ve İnorganik Kirleticilerin Ochrobactrum sp. 200. Anahtar Kelimeler: Biyoakümülasyon. Fen Fakültesi.20 glikoz. Gönül DÖNMEZ Ankara Üniversitesi. Cr(VI). farklı pH derecelerinde (7. ısı. 30 ve 40 ºC) ve farklı inkübasyon sürelerinde (48-96 saat) belirlenmiştir. suşunun EPS monomer yapısında ise %0. %75 ksiloz ve %2 oranında galaktronik asit tespit edilmiştir. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Biyoloji Bölümü.100 rpm de.5 mg l-1 olarak bulunmuştur. Fen Fakültesi. maya ve fungus gibi farklı mikroorganizmalarca üretilebilen biyopolimerlerdir. Kompleks kimyasal yapıları. Chrocooccus sp. Ankara nurki79@hotmail. 400 mg/L) bu bakterilerin en yüksek verimle boya giderimi yaptığı şartlar belirlenmiştir. 200. Ekzopolisakkarit. 300 ve 400 mg l-1). metal stresinde alınım açısından nasıl bir yol izlediği belirlenerek bu alanda yapılacak diğer çalışmalara da ışık tutmaktadır. artan Cr(VI) (0. H4. 100. 8 ve 9). Denemelerde 250 ml lik erlenlerde. alg. Ochrobactrum sp. birçok kirleticinin özellikle de ağır metallerin endüstriyel atıksulardan uzaklaştırılmasında sıklıkla kullanılmaktadır. Cd(II)’ ye maruz kalan Synechocystis sp. Bu renklenme fotosentez yapan sucul canlıların ışığı kullanmalarını önlemekte ve böylece bu canlılar besinlerini üretememekte ayrıca yapılarındaki metaller nedeni ile sucul yaşanlar için toksik etki göstermektedir. Denemeler sonunda izole edilen bakterilerin azoredüktaz enzim aktiviteleri belirlenmiş ve bu bakterilerin boya içeren atıksuların arıtılmasında kullanım kapasitesine sahip olduğu görülmüştür. Suda görünen reaktif ve asidik boyalar en çok problem yaratan gruplardır. Beşevler. Krom içeren ortamlarda ise. %14 ramnoz. İzole edilen 7 adet bakteri Gram boyanma ve morfolojik özelliklerine göre tanımlanmıştır. Çalışmada tekstil endüstrisi atıksularından izole edilen bakterilerin reaktif boya giderimi araştırılmıştır. Ochrobactrum sp. Biyoloji Bölümü. 06100. Bu biyolojik moleküller.SEM.30 ramnoz. atıksu SM 030 Tekstil Atıksularından İzole Edilen Bakterilerin Renk Kirliliğinin Giderilmesinde Kullanımı Sevgi ERTUĞRUL. Bu çalışma ile Cr(VI) ve Cd(II) stresine maruz bırakılan Synechocystis sp.’nin EPS üretim kapasitesi. Gönül DÖNMEZ Ankara Üniversitesi. farklı sıcaklık derecelerinde (20. Ankara sevgi-ertugrul@hotmail. TRABZON EPS monomer yapısında %9 glikoz. Artan boya konsantrasyonlarının bakterilerin boya giderim verimine etkisi saptanmıştır. bakteri. 110 . Günümüzde canlı hücrelerdeki metal alınım mekanizması hakkında çok net bilgiler bulunmamaktadır. Bakteri için maksimum EPS üretimi (404. Birçok alanda kullanılan boyaların oluşturduğu atıksular alıcı ortamlara verildiklerinde çevreye büyük zarar vermektedir. 200 ve 300 mg l1) konsantrasyonlarında. Yapılan çalışmada. artan Remazol Blue (0. en yüksek EPS üretimini pH’ı 8 olan ortamlarda ve 30 ºC’de yapmıştır. suşunun ekzopolisakkaritlerin. atıksu. Biyoloji Bölümü.com Tekstil endüstrisinde kullanılan boyalar karmaşık molekül yapılarına sahip ve yüksek molekül ağırlıklı bileşiklerdir.36 oranında galaktronik asit tespit edilmiştir..

Şener A. Muzaffer TALU Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Şener. 58. suda Suda Çözünebilen. Biyoaktif Poli (NVinilimidazol-co-Maleik Anhidrit) Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitesi Betül YÜKSEL. Teknikokullar. 2. 2. Güven. Sentezlediğimiz kopolimerin bakterilere ve mayalara karşı antimikrobiyal aktiviteleri olduğu belirlendi. Suda çözünen polimerler. aşamada: Suda çözünen polimerlerin yapıları çeşitli spektroskopik yöntemlerle karakterize edildi. antimikrobiyal aktivite 111 . Journal of Controlled Release. Journal of Applied Polymer Science. A. Polimerler. Kaynaklar [1] Temiz. vücut içerisinde bozunan polimerlerin en önemlileridir [1. G. Kaynaklar [1] Patel MB. Biyoloji Bölümü. suda çözünen kopolimer. Ankara euzluk@yahoo. vücut içerisinde bozunmamalıdır.com Polimerik materyallerin mikrobiyal kontaminasyonu. Ayrıca polimer zincirinin uzunluğu ve derişim miktarı arttıkça antimikrobiyal aktivitenin arttığı bulundu. Güven G. Journal of Applied Polymer Science. Tabaka-döküm metodu ve inhibisyon alan tekniği kullanılarak polimerlerin Gram-pozitif bakteriler. TRABZON SM 031 Suda Çözünen Poli (N-vinil-2-pirolidon-comaleik anhidrit) Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi Elif UZLUK. Betül YÜKSEL. elde edilen suda çözünen biyoaktif kopolimerin spektroskopik yöntemlerle karakterizasyonu yapıldı. antimikrobiyal aktivite SM 032 sentezi. 102. Bu çalışmada. 1. 1-8. bakterinin hücre duvarından difüze olarak hücre zarında bozulmaya bu da hücre içeriğinin çökmesine ve hücre ölümüne sebep olmuştur. Anahtar Kelimeler: Polimer çözünme. sentezlediğimiz suda çözünen biyoaktif kopolimerler. Togay. Polimerlerin çeşitli derişimlerde sulu çözeltileri hazırlandı. SO. Son aşamada ise disk difüzyon yöntemi ile bakteriler üzerindeki antimikrobiyal aktivitesine bakıldı. sağlık ürünleri. Anahtar Kelimeler: Poli (N-Vinilimidazol-coMaleik Anhidrit). 102. Son aşamada. lens gibi. Ankara betulyuksel2000@yahoo. aşamada. [2] Temiz A. Mikrobiyal kontaminasyonu önlemenin yolu antimikrobiyal özellikler gösteren polimerik materyaller geliştirmektir. Mikroorganizmalar direkt ya da dolaylı yollarla insana geçebilmekte. Bu kopolimer 40°C de vakum altında kurutuldu.19. medikal bir uygulamada kullanılacak polimer. Patel SA. su saflaştırma. 895-900. Gram-negatif bakteriler ve mayalar üzerindeki antimikrobiyal aktivitesi araştırıldı. [2] Solovskij. A. MV. ilaç sistemleri.com Bu çalışmada. Bunun sonucunda bu monomerlerden suda çözünen biyoaktif kopolimerler sentezlendi [1]. Journal of Applied polymer Science. aşamada: Nvinil-2-pirolidon ve maleik anhidrit monomerleri dioksan ortamında. Yaptığımız çalışma 3 aşamadan oluşmaktadır. Fen Edebiyat Fakültesi. hastane ve diş sağlığı malzemeleri. 89. sentezlenen kopolimerlerin belli konsantrasyonlarda sulu çözeltileri hazırlanarak Gram-negatif ve Gram-pozitif bakterilere karşı antimikrobiyal aktiviteleri araştırıldı. 06500.aşamada N-Vinilimidazol ve maleik anhidrit monomerleri 2. 06500. Örneğin. Rzaev ZMO. Bozunma işlemi başlangıçta suda çözünme şeklinde olur.2– azobisizobütironitril [AIBN] başlatıcısı ile 65°C de azot atmosferi altında 24 saat süreyle tepkimeye girdi. Panarin EF. Elif UZLUK. Poli(N-vinil-2-pirolidon-comaleik anhidrit) kopolimeri sentezlendi. Rzayev ZMO. Antimikrobiyal aktivite şu şekilde olmaktadır. 2006. Sonuç olarak. ciddi bulaşıcı hastalıklara ve zehirlenmelere sebep olabilmektedir. Kimya Bölümü. Togay SO. Teknikokullar. Ray A. Hangi polimerlerin kullanılacağının tercihinde polimerin vücut içerisinde alacağı göreve dikkat edilmelidir. 2]. 2006. bakteri hücre duvarından difüze olarak hücre zarında bozulmaya bu da hücre içeriğinin çökmesine ve hücre ölümüne sebep olmuştur [2]. 1997. 5841-5847. Epanchintseva. Yaptığımız çalışma 3 aşamadan oluşmaktadır. 5841-5847. Patel RM. 2003. 2.2–azobisizobütironitril [AIBN] başlatıcısı ile 65 °C de azot atmosferi altında 48 saat süreyle tepkimeye gerçekleştirildi. 1. Muzaffer TALU Gazi Üniversitesi. gıda paketleme ve saklama maddeleri gibi birçok alanda endişe oluşturdu.

Anahtar Kelimeler: Kopolimer. terpolimer. sentezlenen Poli (Nİzopropilakrilamit-co-Maleik Anhidrit) in belli konsantrasyonlarda dimetilsülfoksitteki (DMSO) çözeltileri hazırlanarak Gram-negatif ve Grampozitif bakterilere karşı antibakteriyal aktiviteleri araştırıldı.aşamada N-izopropilakrilamit ve maleik anhidrit monomerleri 2. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü. Disk difüzyon yöntemi kullanılarak polimerlerin Gram-pozitif ve Gramnegatif bakteriler ve mayalar üzerindeki antimikrobiyal aktivitesi araştırıldı. 06500. MV. aşamada. Anahtar Kelimeler: Poli (N-İzopropilakrilamit-coMaleik Anhidrit). Güven G. Journal of Applied Polymer Science. Ankara derya_onal@yahoo. 1997. Teknikokullar.com Bu çalışmada.com Bu çalışmada. Rzayev ZMO. 2. Muzaffer TALU. Teknikokullar. sentezlenen kopolimer ve terpolimerlerin belli konsantrasyonlarda dimetilsülfoksitteki (DMSO) çözeltileri .com Bu çalışmada geleneksel yöntemlerle mayalanmış yoğurtlardan izole edilen Eksopolisakkarit (EPS) üretimi yüksek Lactobacillus delbrueckii subsp. Elif UZLUK. Kaynaklar [1] Solovskij. Biyoaktif Poli (Nİzopropilakrilamit-co-Maleik Anhidrit) Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitesi Betül YÜKSEL.19.2– azobisizobütironitril [AIBN] başlatıcısı ile 65°C de azot atmosferi altında 24 saat süreyle tepkimeye girmesi sağlandı.2– azobisizobütironitril [AIBN] başlatıcısı ile 65°C de azot atmosferi altında 48 saat süreyle tepkimeye gerçekleştirildi [1]. Yavuz BEYATLI Gazi Üniversitesi. Bu kopolimer 40°C de vakum altında kurutuldu. Poli (N-vinil-2-pirolidonco-maleik anhidrit) kopolimeri ve Poli [(N-vinil-2pirolidon-co-maleik anhidrit)-co-Nizopropilakrilamit] terpolimeri sentezlendi. 2. TRABZON SM 033 Suda Çözünebilen. Polimerler. Epanchintseva. Biyoloji Ana Bilim Dalı. aşamada: N-vinil-2-pirolidon ve maleik anhidrit monomerleri dioksan ortamında. 2. elde edilen suda çözünen biyoaktif kopolimerin spektroskopik yöntemlerle karakterizasyonu yapıldı. disk difüzyon yöntemi. Son aşamada. Zekiye SULUDERE. aşamada: Elde edilen suda çözünen kopolimer ile N-izopropilakrilamit aynı şartlar altında terpolimerizasyon sentezi yapıldı. 06500. bakterinin hücre duvarından difüze olarak hücre zarında bozulmaya bu da hücre içeriğinin çökmesine ve hücre ölümüne sebep olmuştur. Yaptığımız çalışma 3 aşamadan oluşmaktadır. Panarin EF. sentezlediğimiz suda çözünen biyoaktif kopolimerler. Belma ASLIM. 5841-5847. bulgaricus B3 ve 112 Suda Çözünen Kopolimer . Antimikrobiyal aktivite şu şekilde olmaktadır. antimikrobiyal aktivite SM 035 Muhtemel Probiyotik Lactobacillus delbrueckii subsp. Polimerlerin çeşitli derişimlerde sulu çözeltileri hazırlandı. Bunun sonucunda bu monomerlerden suda çözünen biyoaktif kopolimerler sentezlendi. aşamada: Suda çözünen polimerlerin yapıları çeşitli spektroskopik yöntemlerle karakterize edildi. Kaynaklar [1] Temiz A. bulgaricus Suşlarının Caco-2 Hücrelerine Tutunmalarına Eksopolisakkkarit Üretimi ve Mide-Bağırsak Sistemi Koşullarının Etkisi Derya ÖNAL. Muzaffer TALU Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü. Ankara betulyuksel2000@yahoo. 1. bakteri hücre duvarından difüze olarak hücre zarında bozulmaya bu da hücre içeriğinin çökmesine ve hücre ölümüne sebep olmuştur [1]. Terpolimer Sentezi ve Antimikrobiyal Aktiviteleri Elif UZLUK. Togay SO. Bu çalışmada. Teknik Okullar. Sentezlenen bu kopolimerlerin antibakteriyal aktivitelerinden dolayı ilaç sistemlerinde kullanılması hedeflenmiştir. 3. Fen Edebiyat Fakültesi. 58. Betül YÜKSEL. Sonuç olarak. Ankara euzluk@yahoo. 2006. Sentezlediğimiz kopolimer ve terpolimerin bakterilere ve mayalara karşı antimikrobiyal aktiviteleri olduğu belirlendi. 1. disk difüzyon yöntemi SM 034 hazırlanarak Gram-negatif ve Gram-pozitif bakterilere karşı antimikrobiyal aktiviteleri araştırıldı. antimikrobiyal aktivite. Journal of Controlled Release. Yaptığımız çalışma 4 aşamadan oluşmaktadır. 06500. Biyoloji Bölümü. 102. 1-8. Şener A. Ayrıca polimer zincirinin uzunluğu ve derişim miktarı arttıkça antimikrobiyal aktivitenin arttığı bulundu. Son aşamada ise disk difüzyon yöntemi ile bakteriler üzerindeki antimikrobiyal aktivitesine bakıldı.

com Bitki büyüme ve gelişmesi için gerekli makro elementlerden birisi de fosfattır. İnkübasyon süresi ve Fosfat Kayası Konsantrasyonu Mehmet Nuri AYDOĞAN. 3. delbrueckii subsp. Sırayla yapay mide sıvısı ve bağırsak sıvısı ile muamele edilen B3 ve B2 suşlarının canlılığının yalnızca mide sıvısı uygulamasına göre daha fazla etkilendiği tespit edilmiştir. kanatlı hayvanlarda büyük ekonomik kayıplara neden olan solunum yolu patojenidir.05). epitele tutunma. Ayrıca en uygun MFK konsantrasyonunun 3g/l ve en uygun inkübasyon süresinin de 10 gün olduğu belirlenmiştir. farklı azot kaynakları arasında ise amonyum sülfatlı ortamdan sağlanmıştır. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Fen-Edebiyat Fakültesi. M. bitkiler tarafından kullanılamamaktadır. çeşitli inorganik ve organik bileşikler halinde toprakta yeterli miktarda bulunmasına rağmen suda çözünmez olan bu bileşiklerin yapısındaki fosfat.edu.75 gl-1 olarak gerçekleşmiştir. Biyoloji Bölümü. Erzurum mnaydogan@otmail. CaCo-2 hücresi. L. delbrueckii subsp. pH 2 mide sıvısında EPS üretimi yüksek B3 suşunun canlılığı azalırken. Anahtar Kelimeler: İnorganik fosfat. EPS üretimi düşük B2 suşunun canlılığını kaybettiği belirlenmiştir. rekabet üzerinde EPS üretiminin etkisini belirlemek amacıyla L. coli ile rekabetinde EPS üretiminin etkili olduğu bulunmuştur. epitele tutunması ve E. gallisepticum enfeksiyonunun patogenezinde önemli role sahip olan adezin proteinler. Mide ve mide artı bağırsak sıvısı uygulamalarından sonra B3 ve B2 suşlarının Caco-2 hücrelerine tutunması Scaning Elektron Mikroskobu ile incelenmiştir. Esasen bu . Son yıllarda kimyasal gübrelere alternatif olarak fosfat çözücü çeşitli mikroorganizmaların izolasyonu.19. konak solunum yolu mukoz 113 Bir Mikrofungus Türü Olan Rhizopus oryzae MRSP7 İle Çalkalamalı Sıvı Kültür Ortamında Trikalsiyum Fosfat ve Mazıdağı Fosfat Kayasının Çözündürülmesi ve Çözünürlük Üzerine Çeşitli Azot ve Karbon Kaynakları. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü. hem de etkili bir biyoteknolojik uygulama olarak yaygınlaşmaktadır. Farklı pH’lardaki (pH: 2. Cengiz YAKICIER3. 7) mide sıvısı ve mide artı bağırsak sıvısı uygulamalarının Caco-2 hücrelerine tutunmayı anlamlı derecede azalttığı belirlenmiştir (P< 0. bulgaricus B2 suşları kullanılmıştır. Biyoloji Bölümü. Suşların mide-bağırsak sistemi koşullarında canlılığı ve Caco-2 epitel hücrelerine tutunmasında bu koşulların etkisi belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Lactobacillus delbrueckii subsp. Diğer taraftan toprak verimliliğini artırmak için kullanılan fosfatlı gübrelerin de az bir kısmı bitkiler tarafından kullanılırken. Ömer Faruk ALGUR.tr Mycoplasma gallisepticum (MG). Esherichia coli ATCC 11230 suşu ise tüm canlılık ve tutunma çalışmalarında pozitif kontrol olarak kullanılmıştır. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı. delbrueckii subsp. karakterizasyonu ve optimizasyonu ile biyogübre olarak değerlendirilmesi hem çevreye saygılı. Nevzat YURDUSEV1 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Elde edilen sonuçlar ise L. TRABZON EPS üretimi düşük L. delbrueckii subsp. Veteriner Fakültesi. bulgaricus. coli ATCC 11230 ile Caco-2 hücrelerine rekabetli tutunması araştırılmış ve elektron mikroskobu ile görüntülenmiştir. Mustafa ÖZDEMİR Atatürk Üniversitesi. Ayrıca. Fen Fakültesi. büyük çoğunluğu uygulamadan kısa bir süre sonra çeşitli inorganik bileşiklere dönüşmek suretiyle çözünmez hale gelmekte ve toprağın da çoraklaşmasına neden olmaktadır. 4. eksopolisakkarit SM 036 mineral. bulgaricus suşlarının canlılığı. Rhizopus oryzae SM 037 fosfat Kanatlılarda Mycoplasma gallisepticum Enfeksiyonları Taramalarında Kullanıma Yönelik Rekombinant PvpA Tanı Antijenleri Üretimi ve Enzimatik Hızlı Tarama Test Modeli (ERIFA) Geliştirilmesi Özlem BÜYÜKTANIR1. Ankara ozlemb@omu. Biyoloji Bölümü. bulgaricus B3 ve B2 suşlarının E. Bu çalışmada inorganik fosfat kaynağı olarak trikalsiyum fosfat ve Mazıdağı Fosfat Kayası (MFK) kullanılmış ve tarafımızdan izole edilen Rhizopus oryzae MRSP7 suşu ile laboratuar şartlarında NBRIP besiyeri ortamında 20 günlük inkübasyon süresi sonunda bu iki farklı inorganik fosfat kaynağından elde edilen toplam çözünmüş fosfat miktarı sırasıyla 0. Amasya 3 Bilkent Üniversitesi. Samsun 2 Amasya Üniversitesi. Tuba YILDIRIM2. çözücü mikrofunguslar. Ancak EPS üretimi yüksek B3 suşunun Caco-2 hücrelerine iyi derecede tutunduğu ve bu tutunmada farklı pH’lardaki mide sıvıları ile mide artı bağırsak sıvısı uygulamalarının etkisine tolerans gösterdiği in vitro koşullarda tespit edilmiştir. bulgaricus B3 suşunun yeni probiyotik ürün gelişiminde kullanılabileceğini desteklemektedir. (MFK) çözünmesinde besiyerine katılan çeşitli karbon kaynakları arasında en yüksek verim glikozlu ortamdan.270 gl-1 ve 0. Oktay GENÇ1.

Streptococ’lar tarafından sürekli olarak sentezlenebilirken Leuconostoc’lar tarafından sentezlenebilmesi için ortamda sukrozun bulunması gereklidir.tr Son yıllarda yapılan çalışmalar mikrobiyal yaşamın spesifik çevrelerle sınırlı olmadığını. diğer cinslerere ait bakterilerin . Bu çalışmada. sukrozdan Leuconostoc. Konstitütif mutantlar seçilerek enzim saflaştırılması ve nitelendirilmesi çalışmalarında kullanılmak üzere stoklanmıştır. Bornova. asidik ve alkali pH. rekombinant antijen. Rekombinant proteinlerin ekspresyonu SDS-PAGE ve immun-blot analizi ile belirlendi. N-metil-N-nitro-N-nitrosoguanidin) kullanarak mutasyona uğratıldı. pvpA336 ve pvpA134 genlerinin DNA dizileri belirlendi ve NCBIGenBank Veritabanında yer alan PvpA proteinleri amino asit dizilerinden farklı olduğu saptandı. rPvpA336 proteininin yüksek düzeyde immunoreaktif olduğu. pvpA336 ve pvpA134 gen fragmentleri PCR yöntemiyle çoğaltılarak. TRABZON membranına tutunarak o bölgede bakteri kolonizasyonunu sağlayarak. saha testi SM 038 sentezlemiş olduklarından farklı olarak endüstride ve tıp da pek çok kullanım alanı bulunmaktadır.19.edu. 1993) göre sınıflandırılmış ve bu sınıflandırmaya göre. Kushner’e (1978. Anti-HisTag monoklonal antikor ile yaklaşık 42 ve 27 kDa moleküler ağırlıkta oldukları belirlenen rPvpA336 ve rPvpA134 proteinleri afinite kromatografi yöntemiyle saflaştırıldı. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilebilmesi de onu 114 Dekstransukraz İçin Yerel Leuconostoc mesenteroides Soylarından Konstitütif Mutantların Elde Edilmesi ve Seçilmesi Çiğdem İLERİ Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Muallimköy Kampüsü Gebze/KOCAELİ c. Anahtar Kelimeler: Mycoplasma gallisepticum.ege. PHB (Poli-3-hidroksibütirik asit) biyolojik olarak parçalanabilen plastik özelliğinde olup hücre içinde granüller halinde depolanmaktadır. Mustafa ATEŞ. gallisepticum PvpA antikorlarının tespitine yönelik enzimatik hızlı tarama testi (ERIFA) geliştirildi ve doğrulandı. yüksek tuz. NTG SM 039 İzmir Çamaltı Tuzlası’ndan İzole Edilen Ekstrem Halofilik Mikroorganizmalarda PHB Varlığının Saptanması ve Verim Analizi Ebru TEKİN.edu. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Dekstran ortam yoğunluğunu arttırdığı için endüstriyel açıdan büyük bir öneme sahip olan Leuconostoc dekstransukrazının saflaştırılması oldukça zorlaşmaktadır. enfeksiyonu başlatırlar. EMS. pCold-I bakteriyel ekspresyon vektörüne klonlandı.tr Bakteriyel bir polisakkarit olan dekstran. Kültür süpernatantında sukroz bulunmuş olması dekstran üretilmesine neden olmaktadır. Rekombinant pColdMGpvpA336 ve pCold-MGpvpA134 vektörleri ile transforme bakteriler IPTG ile indüklenerek rekombinant proteinler eksprese edildi. Özge KAHRAMAN Ege Üniversitesi. PvpA. PHB üretimi günümüzde plastik sektöründe petrol kullanımına alternatif bir teknoloji olup doğada kısa sürede parçalanabilir olması nedeniyle vazgeçilmez bir uygulama haline gelmiştir. Çalışmamız kapsamında yerel bitkilerden izole edilmiş ve tanılanmış Leuconostoc suşları UV radyasyonu ve iki farklı kimyasal mutajen (etil metan sülfonat. bu problemlerin aşılabilmesi ve bol miktarda saf enzim elde edilebilmesi için Leuconostoc’ ların konstitütif mutantlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Biyoloji Bölümü. Mutasyon sonrasında elde edilen 600 koloninin süpernatantı enzim aktivitesinin tayininde kullanıldı. Bu ekstrem canlıların yüksek tuzda yaşayan üyeleri olan halofiller. mutasyon. Rekombinant proteinlerin immünolojik reaktiflikleri Western blot analizi ile pozitif ve negatif tavuk serumları kullanılarak belirlendi. Leuconostoc’ların sentezlemiş olduğu polisakkaritin. tanı.ileri@gyte. mikrobiyal komünitenin yüksek sıcaklık. Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı. yüksek basınç gibi ortamlarda bulunabileceğini ortaya koymuştur. bununla birlikte rPvpA134 proteininin diagnostik amaçla kullanılamayacak düzeyde düşük reaktiviteye sahip olduğu belirlendi. Enzim aktivitesi tayini için ince tabaka kromatoğrafisi (TLC) ve Dinitro salikasit metodu (DNS) kullanıldı. Biyoloji Bölümü. rPvpA336 proteini spesifik tanı antijeni olarak kullanılarak sahada tavuklarda anti-M. M. Bu amaçla. İzmir ebrutek@mail. gallisepticum’a özgü PvpA adezin proteini ve bunun 134 aminoasitlik kısmının rekombinant protein olarak üretilmesi (rPvpA336 ve rPvpA134) ve tanı antijeni olarak kullanılması hedeflenmiştir. Streptococ ve Lactobacillus cinsi bakteriler tarafından sentezlenmektedir. 2-5M arasında gelişen ancak optimum gelişimleri 3M’ın üzerinde olanlara ekstrem halofil denilmiştir. Anahtar Kelimeler: Leuconostoc mesenteroides. Bu tür ekstrem çevrelerde yaşayan mikroorganizmalara ekstremofil adı verilmektedir.

antibiyotik testleri. Ancak son yıllarda ekstremofil olarak adlandırılan mikroorganizmaların bu tür antimikrobiyal peptidler üretip üretmedikleri ve bunların özellikleri ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. gıda. çeşitli enzimler. tekstil ve kağıt sanayinde termofilik enzimler sıklıkla kullanılmaktadır. Tarama sonucunda 10 numaralı izolatın PHB ürettiği gözlenmiştir. Suda çözünmeyen PHA’lar oldukça yüksek moleküler kütleye sahip. bakteriyosin araştırmalarındaki önemli ilerlemelerin çoğu kolisinlerin araştırılmasından köken almıştır. PHB’nin genel sınıfı PHA’dır. nitrattan nitrit ve gaz oluşumu. Aydın gbasbulbul08@gmail. ziraat ve gıda endüstrisinde veya enantiyomerik olarak saf kimyasalların ve boyaların üretiminde ham madde olarak kullanılmaktadır. eczacılık. Ayrıca farklı sıcaklık ve pH’larda bakteriyosin aktivitesi denendi. Gram pozitif ve gram negatif bakterilere karşı kuyucuk yöntemiyle antimikrobiyal spektrum belirlendi ve HBB-218’in ürettiği antimikrobiyal maddenin karakterizasyonu yapıldı. HBB. organik çözücüler ve deterjanlarla muamele edilerek aktivite tayini yapıldı. 09010. protein yapıda moleküller olup. son yıllarda gram pozitif bakterilerin özellikle laktobasillerin bakteriyosin benzeri aktivitelerini merkez alan çalışmalarda artış görülmektedir. HBB-218 suşunun ürettiği bakteriyosinin proteinaz K ve lipaz enzimleri ile tamamen.com Günümüzde.19. Bakteriyosin 115 . paketleme endüstrisi. oksidaz. Anahtar Kelimeler: Ekstrem halofilik mikroorganizma. Çalışmamızda. Ayrıca. indol oluşumu. Bu organizma kuru ağırlığının %80’ine kadar polimeri akümüle etmektedir. Biyoloji Bölümü. pH ve Mg konsantrasyonu. bakteriyosin üretimi araştırıldı. İzmir Çamaltı Tuzlası 900 sözlü / Bitki / Patojenler/Patoloji SM 040 Termofilik Geobacillus toebii HBB-218 Suşu Tarafından Üretilen Bakteriyosinin Karakterizasyonu Gamze BAŞBÜLBÜL. Biyoloji Bölümü. Bu organizma yüksek tuz konsantrasyonlarında yaşadığı için. katalaz. termoplastik ve/veya elastomerik özellik sergiler. Bununla birlikte. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak da çalışmanın yürütülmesi avantaj sağlamaktadır. Kültür ortamının bakteriyosin üretimi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla farklı besiortamlarında. mediterranei’nin kullanımının çok büyük avantajları olduğu düşünülmektedir. Yakın bir geçmişe kadar. genellikle yakın akraba türden bakterilerin gelişimlerini engelleme kapasiteleri açısından araştırıcıların ilgisini çekmektedirler. eutropus kullanılarak ICI Ltd. Kültür süpernatantları. Bu bakterilerin metabolitleri büyük bir potansiyele sahiptir. TRABZON avantajlı kılmaktadır. PHB. H. Ancak ülkemizde uygulaması yeterli düzeyde değildir. Bu bakterilerin pek çoğu gıda endüstrisinde hali hazırda kullanılan ve ilerisi için gıdaların korunmasında uygulama alanı oluşturan bakterilerdir. Ekstremofil mikroorganizmalar arasında yer alan termofilik bakteriler günümüzde pek çok biyoteknolojik ve endüstriyel uygulamada önemli rol oynamaktadırlar. Beta-hidroksibütirat ve beta-hidroksivalerat Biopol ticari adıyla A. tarafından üretilmektedir. Verim analizi Chen et al. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Örneğin. bakteriyosin olarak tanımlanan maddeler. Bu nedenle. PHA’lar arkelerin Halobacteriaceae familyası üyeleri ve öbakterilerin çoğu cinsi tarafından üretilen oldukça kompleks poliokzoesterler sınıfını oluşturur.Halil BIYIK Adnan Menderes Üniversitesi. Çalışmamızda İzmir Çamaltı Tuzlası’ndan izole edilen 14 ekstrem halofilik mikroorganizmanın çeşitli fizyolojik ve biyokimyasal testleri yapılmış (tuz konsantrasyonu.218 suşunun 16S rRNA analizi ile moleküler tanısı yapıldı ve Geobacillus toebii olarak tanılandı. B-glukuronidaz enzimi ile kısmen aktivitesinin kaybolduğu belirlendi. steril koşullara olan gereksinim büyük ölçüde azalmaktadır. çeşitli karbon ve azot kaynaklarında gelişmesi) ve PHB varlığının tespiti için Nile Blue A boyası kullanılarak fluoresan mikroskopta taramaları Haloferax mediterranei kontrol grubu kullanılarak yapılmıştır. termofilik bakteriler arasında bakteriyosin veya bakteriyosin benzeri diğer mikroorganizmaların gelişimini önleyici inhibitör maddeler üreten türler bulunmaktadır. PHB üretiminde ekstrem halofilik olan H. İzolatın 16SrDNA analizine göre %99 uyumlulukla Haloferax alexandrinus olarak tespit edilmiştir. tıp. Bu çalışmada Yenice (Denizli) sıcaksu kaynağının çevresinden alınan topraktan izole edilen termofilik HBB-218 suşunun bakteriyosin üretimi araştırıldı. optimum sıcaklık.(2006)’ya göre yapılmış ve kuru ağırlığın %13’ü düzeyinde polimer biriktirdiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla atık su arıtımında kullanılan açık havuzlar gibi bu organizmalar da açık havuzlarda üretilebilir.

Mosul. Çalışmamızda İstanbul’da bulunan 41 tane dental ünite su sistemlerinin taraması yapılmıştır.80 ile 7. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. 121 ºC’de 20 dakika otoklavlanan bakteriyosinin aktivitesinde hiç kayıp olmadığı gözlenmiştir. 45. üretim koşulları ve besiyeri bileşenlerinin aktivite ve gelişim üzerine etkilerini belirlemek üzere devam etmektedir.com Dental ünite su sistemleri dar çaplı. SM 042 Isolation and Study of Some of the Virulence Factors of Nocardia asteroids from Clinical and Soil Samples Adeba SHAREEF Department of Biology. pH. mikrobiyal biyofilmlerin oluşumu için uygun ortamı sağlamaktadır. Vezneciler/İstanbul duygugoksay@yahoo.com The study includes the isolation and identification of N. Organik çözücülerden TCA bakteriyosin aktivitesinin tamamen kaybolmasına neden olmaktadır. U35. Bu çalışma ADÜ/BAP-FEF-6009 ve TÜBİTAK-106T581 nolu projelerinden destek almaktadır Anahtar Kelimeler: Geobacillus toebii HBB-214. dezenfektan olup olmadığı. Bu nedenle çalışmamızda dental ünite su sistemlerinde Lejyoner Hastalığı’na yol açtığı bilinen Legionella bakterisinin taraması yapılmıştır. Iraq zohair_rahemo@yahoo. Bu konu ülkemizde ne yazık ki çok zayıf olarak çalışılmış olup. Bu durum özellikle tedavi nedeni ile ağzında açık yara bulunan ya da bağışıklık sistemi baskılanmış olan hastalarda. Bu borular içinde akan su. asteroids from clinical and soil samples. University of Mosul. İncelenen beş ünitenin (U1. Ayşın ÇOTUK İstanbul Üniversitesi. Dental ünitelerin yapılarının biyofilm oluşumu için ideal olması. U37. Dental ünitelerindeki bakterilerin büyük çoğunluğu zararsız. ayrıca aerotör ya da hava-su şırıngasından çevreye dağılan aerosollerle diş hekimlerinde ciddi sağlık problemleri oluşturabilmektedir. 95 ºC’de 2 saat boyunca aktivitesini korumaktadır. 60. Amerika Birleşik Devletleri’nde bir diş hekiminin Legionella bakterisinin neden olduğu Lejyoner Hastalığı tarafından hayatını kaybetmesiyle dental ünitelerinin su sistemlerinde Legionella cinsi bakteriler ile ilgili çalışmalar yoğunlaşmıştır. Samples were cultured on selective media including Lowenstein Jensen. Bakteriosin SM 041 Dental Ünitelerde Legionella Bakterilerinin Araştırılması İrfan TÜRETGEN. Ünite yaşlarının 2.19. Bu yüzden dental ünite su sistemlerinin düzenli kontrolü önemlidir. Çalışmamızda Legionella pneumophila serogrup 2-14 bakterisinin tespit edilmesi dental ünite su sistemlerinin düzenli kontrolünün yapılmasını ve iyileştirilmesinin gerekliliğini vurgulamaktadır. U38) aerotorundan alınan örneklerden Legionella pneumophila serogrup 2-14 bakterisi izole edilmiştir. U23. Duygu GÖKSAY. College of Science. Çalışmamız. Su sıcaklık ortalaması ise 18. Biyoloji Bölümü. blood agar . Bu şartlar. Fen Fakültesi. dental ünitelerin kontrolü ve hijyeninin sağlanması ile ilgili pek fazla strateji geliştirilememiştir. ünite yaşı ve su kaynağı da araştırılmıştır.8°C olarak tespit edilmiştir. Avrupa Birliği Ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri’nde dental ünitelerin kontrolü ve hijyenin sağlanması yasal olarak zorunlu kılınmaktadır. Bu konu ülkemizde az çalışılmış olduğundan.5 ay ile 35 yıl arasında olduğu ve ünitelerde dezenfektan kullanılmadığı tespit edilmiştir. Su kaynağı olarak şebeke suyu. akuatik bakteriler olmakla birlikte Legionella gibi fırsatçı patojen mikroorganizmalar sistemdeki biyofilm tabakasında barınabildiğinden enfeksiyon kaynakları olabilmektedirler. uzun süre durgun halde kaldığında sıcaklığı artabilmektedir. tüp su ve distile suyu kullanıldığı belirlenmiştir. Ünitelerden alınan suyun pH değerleri 6. Ayrıca su örneklerinin sıcaklık. naylon veya farklı malzemelerden yapılmış çok sayıda boru içermektedir. ünitelerin büyük çoğunluğunun şebeke suları ile doğrudan bağlantılı olması ya da üniteden bağımsız su tankları olsa bile sistemin düzenli temizlenmemesi sonucunda patojen olan ve olmayan çok sayıda mikroorganizma ile yüksek oranlarda kontamine oldukları bilinmektedir.74 arasında olduğu gözlenmiştir. Kültür ortamının aktivite üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılan denemelerde en yüksek aktivite Brain Heart Infusion Broth ortamında saptanmıştır. TRABZON pH 3-11 arasında ve 30. carbon free broth. uzun. hunelered bronchial washing samples from patients of lower repiratory tract infection of different age groups and of both sexes attending alsalam hospital in mosul city from march to December (2004) hunddered soil samples were also collected from different locations in mosul and and nearby areas. Microbiological and cultural characteristics for the growing colonies as Gram's and modified Ziehl Neelsen stained smears were 116 . Biyoloji Bölümü.

Sosyo-ekonomik düzey. 34118.ELİSA SM 044 10 Yaş Altı Çocuklarda Cryptosporidium ve Giardia lamblia’nın ELİSA yöntemiyle araştırılması İ. Bu amaçla tüm örneklerin sırasıyla petri kutusunda R2A Agar. Paraziter hastalıklar. Cryptosporidial enfeksiyon tüm dünyada görülür ancak gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelere göre daha sıktır. kontakt lens kullanan ve kontrol amacı ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Kontakt Lens Birimi’ne başvuran kişilerin kontakt lens saklama kapları ve ev musluk suları. Zuhal ZEYBEK1. lipase. Bu bağlamda bu çalışmada. Mehmet ÖZASLAN1 İclal BALCI2 1 Gaziantep Üniversitesi. Bu çalışmada Gaziantep ve çeversinde yaşayan ve ishal şikayeti ile hastaneye başvuran 10 yaş altı 100 çocuk tan alınan gaita örnekleri ELISA yöntemiyle testlenerek Giardia lamblia ve Cryptosporidium’un taraması yapılmıştır. total aerobik mezofilik heterotrofik bakteriler. Cerrahpaşa. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. asteroides. iklim. Didem KARAGÖZ1.edu. Ülkemizde bölgelerde yapılan araştırmalarda etkenin insidansı %1. antimicrobial substance.19. Gaziantep 2 Gaziantep Üniversitesi. Paraziter etkenler arasında Giardia lamblia dünyanın her tarafında epidemik diyarelerin başta gelen nedenlerindendir. TRABZON examined. Fen Edebiyat Fakültesi. Tıp Fakültesi. İstanbul 2 İstanbul Üniversitesi. Mikrobiyoloji ABD. the results of the biochemical tests confirmed its isolation at a rate of 2 % from bronchial washing samples and 4 % from soil samples and all the isolates belongs to N. musluk suları. Giardia lamblia . Yasemin ZER2. Gaziantep ozaslanmd@gantep.7 arasında değişmektedir. mantarlar ve amipler açısından incelenmiştir. some enzymes playing role in its pathogenicity.Bu yöntem maliyet açısından ekonomik olması ve dışkıda bulanabilecek diğer parazitlerinde tespit edilebilmesi yönünden avantajlı gibi görünmesine rağmen bu yöntemle saptanamayan bir çok etkenin tespitinde yetersiz kalmaktadır. The research also confirmed the ability of N.com Kontakt lens kullanan kişilerin gözlerinde bakteriler. Bu çalışmada. Sabouraud Dextrose Agar ve Non-nutrient Agar içeren 117 . Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. immün sistemi sağlam kişilerde kendini sınırlayan ishale. Cryptosporidium paraziti. like lecithinase.Halil KILIÇ1. Anahtar Kelimeler: Cryptosporidium . immün sistemi baskılanmış hastalarda ise kronikleşen ve hayatı Kontakt Lens Saklama Kaplarında ve Ev Musluk Sularında Mikrobiyal Kontaminasyonun Araştırılması Miray ÜSTÜNTÜRK1. and amylase. fakültatif anaerob gram negatif çomak bakteriler. mantarlar ve protozoonlar gibi çeşitli mikroorganizmalar enfeksiyon meydana getirebilir. Elde edilen bulgular istatistiki olarak analiz edilerek literatür verileriyle kıyaslanmıştır. The results indicated that Luria Bertani agar media and the carbon free broth used in the paraffin baiting techniques was the best medium for primary isolation of this organism. omurgalıların sindirim ve solunum yollarını kaplayan epitel hücrelerinin mikrovillus bölgelerine yerleşen intraselüler bir parazittir. İstanbul mirayustun@gmail. Persistan ishale ve malnütrisyona yol açabilmesi nedeni ile önemli bir sağlık problemidir. kontakt lens kullanan kişilerin hem kontakt lens saklama kapları hem de ev musluk suları aynı anda incelenmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde Giardia lamblia patojenlerin ilki olup. Mac Conkey Agar. yaşam biçimi. Biyoloji Bölümü. Vezneciler. Biyoloji Bölümü. Pseudomonas cinsi bakteriler. Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı. SM 043 tehdit edici ishale yol açan ve tüm dünyada yaygın olarak görülen bir protozoondur. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı. Fen Fakültesi.7-37. beslenme ve temizlik gibi faktörlere bağlı olarak parazitlerin görülme sıklığı farklılık göstermektedir.Bağırsak parazitlerinin yaygınlığı bu faktörlerin yanı sıra ülkemiz bölgelerinde de değişik dağılımlar göstermektedir. kirli eller ile kontamine olmuş kontakt lens saklama kapları ve solüsyonları önemli yer tutar.Diğer parazit hastalıklarında olduğu gibi direkt mikroskobik inceleme ilk başta yapılması gereken yöntemdir. asteroids isolated from both sources to produce pigments. I. Pseudomonas C-F-C Selective Supplement ilave edilmiş Pseudomonas Agar Base. büyüme çağındaki çocuklar başta olmak üzere tüm yaş gruplarını etkilemektedir. Bu tip enfeksiyonların risk faktörleri arasında kontakt lensin kendisi. all isolates also showed the ability to produce B-lactamase enzymes. çevre koşulları. Biyoloji Bölümü.tr Diğer az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de bağırsak parazitleri önemli halk sağlığı sorunlarından birini oluşturmaktadır. Güzin İSKELELİ2 1 İstanbul Üniversitesi. Cryptosporidium. 10 yaşından küçük çocuklarda %15 -30 prevalansla görülebilmektedir.

9) HPV DNA’sı tespit edilmiştir. Proje No: T-930/06102006 Anahtar Kelimeler: Kontakt lens saklama kapları.edu. Fen Fakültesi. Bu veriler ışığında kontakt lens kullanan kişilerin gözlerinde fakültatif anaerob gram negatif çomak bakteriler. 11’i fakültatif anaerob gram negatif çomak bakteriler. Celal ÜLGER3. 6’sı mantarlar ve 8’i amipler olarak tanımlandığı halde. Moleküler Biyoloji ABD. Konunun tam olarak aydınlığa çıkartılması örnek sayısının arttırılması ve izole edilen mikroorganizmaların patojenite faktörlerinin araştırılması ile yapılacak yeni çalışmalar ile mümkün olacaktır. Anahtar Kelimeler: HPV16-18 Odontojenik keratokist. Viral genomun L1 bölgesine bağlanan konsensus primerleri kullanılarak yapılan amplifikasyon sonucunda 23 örneğin 17 ‘nde (%73. Bu çalışma. Hasan ÜNAL1. gelişimsel bir kist olmasıyla beraber. Çalışmamızda incelenen 20 kontakt lens saklama kabında üreyen mikroorganizmalardan 18’i total aerobik mezofilik heterotrofik bakteriler.tr Odontojenik keratokist (OKK). amipler. gerek kontakt lens saklama kaplarının gerekse ev musluk sularının denenen mikroorganizmalar açısından bir enfeksiyon riski taşımadığı da söylenebilir. ev musluk suları. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Ayrıca musluk sularının bu tip enfeksiyonlarda mantarlar ve amipler açısından bir tehdit oluşturabileceği halde. Moleküler Biyoloji ABD. Dişhekimliği Fakültesi. Beytepe. Biyoloji Bölümü. fakültatif anaerob gram negatif çomak bakteriler ve Pseudomonas cinsi bakteriler açısından bir tehdit oluşturmadığı düşünülebilir. 118 . İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Sıhhıye/Ankara 3 Adnan Menderes Üniversitesi. Tüm ekimler. Öte yandan olası amip enfeksiyonlarında ise bu kapların çok da etkili olmadığı söylenebilir. Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi ABD. mantarlar. tiplendirmesi ise viral genomun E6/E7 bölgelerini hedefleyen spesifik HPV-16 ve HPV-18 primer setleriyle polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemi kullanılarak yapıldı. Fen Edebiyat Fakültesi. Bu çalışmanın amacı odontojenik keratokistlerde HPV 16-18 varlığının belirlenmesidir. Pseudomonas cinsi bakteriler ve mantarlar ile meydana gelebilecek enfeksiyonlarda kontamine kontakt lens saklama kaplarının etkili olabileceği düşünülebilir. 23 hastadan alınan parafine gömülü odontojenik keratokist biyopsi örneklerinden DNA izole edildi ve human papilloma virus (HPV) varlığının saptanması HPV L1 konsensus primerleri. histolojik ve klinik özellikleri ile diğer kistlerden farklılık göstermektedir. Aydın sibelky@hacettepe. Biyoloji Bölümü. TRABZON besiyerlerine ekimleri yapılmıştır. Öte yandan incelenen 20 musluk suyunda üreyen mikroorganizmalardan 16’sı total aerobik mezofilik heterotrofik bakteriler. Bu kapların hiçbirinde amipler ürememiştir. Ankara 2 Hacettepe Üniversitesi. 1’i Pseudomonas ve 8’i mantarlar olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada incelenen örneklerin sağlıklı bireylere ait olduğu düşünüldüğünde. bakteriler SM 045 Odontojenik Keratokistlerde Human Papilloma Virus 16 ve 18 (Hpv) Varlığının Belirlenmesi Sibel KÜÇÜKYILDIRIM1. Giderek artan oranda oral tümörlerde human papilloma virus (HPV)’ün rolü olduğu çalışmalarla ortaya konulmaktadır.19. Biyoloji Bölümü. Mehmet ÇAKACI2. Ayrıca daha sonraki çalışmalarda kontakt lens kullanan ve herhangi bir göz enfeksiyonuna sahip kişilerin de kontakt lens saklama kaplarının ve musluk sularının incelenmesi ile elde edilecek sonuçların da bu konunun aydınlığa çıkartılması açısından faydalı olabileceği düşüncesindeyiz. Aynı zamanda nüks ve neoplastik potansiyele sahiptirler. aranan mikroorganizmalar için uygun sıcaklık ve sürelerde bekletilmiştir. Nuray ER2 1 Hacettepe Üniversitesi. hiçbir musluk suyunda fakültatif anaerob gram negatif çomak bakterilere ve Pseudomonas cinsi bakterilere rastlanmamıştır. Tip spesifik primerler kullanılarak yapılan amplifikasyon ile HPV pozitif örneklerin 8’nde (%47) yüksek risk grubu içerisinde yer alan HPV 16 ve HPV 18 DNA’sı belirlenmiştir.

API 50 CH test kiti ve 16S rDNA analizleri kullanıldı. 55139 Kurupelit. Leuconostoc. Bu karbohidratlar prebiyotik olarak da kullanılmakta ve değişik ülkelerde binlerce ton üretimleri yapılmaktadır. Aziz TANRISEVEN2. sukrozdan dekstran üretiminde kullanılmaktadır. Myrtus communis L. üç farklı bakteri genusu (Lactobacillus. Eskişehir asazak@omu. Dekstransukraz. Yaptığımız çalışmada. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü. Kıymet GÜVEN2 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi. 110 izolatın çeşitli derecelerde dekstransukraz ürettiği TLC metodu ile tespit edildi. İlgili tip türlerle birlikte morfolojik. Prunus cocomilia Ten. Puberula (Schneider) Browicz . Bunlardan termofilik izolatlar 55ºC de mezofilik izolatlar ise 28ºC de inkübasyon sonucunda elde edilmişlerdir. Biyokimyasal testler sonucunda elde edilen izolatların Leuconostoc mesenteroides (51). Lactobacillus plantarum (25) olduğu tespit 119 . Crataegus orientalis var. Weissella confusa (32). Ziziphus zizyphus) ve lahana turşusundan toplam 531 izolat elde edildi. C. Kamil IŞIK1. Biyoloji Bölümü. tarla ve orman toprağı ile farklı legümen türlerinin rizosferinden dilüsyon plak tekniğiyle izole edilen. Bu oligosakkaritlerin önemli biyofonksiyonları vardır. aronia L. Muallimköy Kampüsü Gebze/KOCAELİ 2 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Yaygın olarak kullanılan enzim ise Leuconostoc mesenteroides B-512F dektransukrazdır. Şeker hastalığı ve aşırı kiloya sahip insanların tedavinde kullanılabilir. azarolus L. Enzim üreten izolatlar ın tanılanmasında biyokimyasal testler. azarolus. Crataegus heterophylla. Dekstran ise sefadeks ve kan plazması üretiminde kullanılır. azarolus L. Biyoloji Bölümü. Rizosfer izolatları. Anahtar Kelimeler: Streptomyces. Biyoloji Bölümü. Lactobacillus fermentum (2).tr Önemli bir endüstriyel enzim olan dekstransukraz.tr Uluslar arası “Ad Hoc Committee”ye göre yeni bir bakteri türü tanımında 16S rDNA baz dizisi ile DNA-DNA hibridizasyon testi olmazsa olmaz kriterler olarak tanımlanmaktadır. Streptomyces violaceusniger clade spesifik primerleri (S-S-Svio-66A-S-8 ve S-S-Svio-1274– A-A-20) ile PCR amplifikasyonları test edilerek clade üyesi organizmalar oldukları doğrulanmıştır. 16S rDNA gen clade SM 047 moleküler Endüstriyel Bir Enzim Olan Dekstransukraz’ ın Yerel İzolatlardan Elde Edilmesi Çiğdem İLERİ1. Bu çalışmanın materyalini.19. Restriksiyon endonükleaz enzimlerinden bazıları mezofilik ve termofilik izolatlarda ayırdedici parmak izleri oluştururken S. Streptococcus ) tarafından ekstrasellüler olarak sentezlenmektedir. communis. Fen-Edebiyat Fakültesi. 16S rDNA gen bölgesi baz dizileri belirlenmiş ve GenBank’a depozit edilmişlerdir. Prunus armeniaca. Sorbus domestica L. Nevzat ŞAHİN1. Fen Fakültesi Kimya Bölümü.. degredasyon ve fizyolojik testlerden oluşan çok sayıda nümerik testler uygulanıp X-Taxon programında SSM-UPGMA analizleri ile değerlendirilen ve NTSys-pc programıyla oluşturulan kümelerden seçilen temsilci izolatların. Sistematikte bu moleküler testlerden bazıları bir grup organizma için ayırdedici sonuçlar verirken başka bir organizma grubunda farklı türler de bile benzer sonuçlar verebilmektedir. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Streptomyces violaceusniger clade üyesi izolat ve tip suşları arasında ayırtedici sonuçlar vermiştir. Buna rağmen RAPD-PCR testi. Arbutus unedo. orientali. var. Yavuz SEZEN1 1 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Fen Fakültesi. Ancak bu iki temel kriterle birlikte PCR bazlı farklı moleküler markör testler de literatürlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. biyokimyasal. Samsun 2 Anadolu Üniversitesi. Enzimle ayrıca oligosakkaritlerin üretimleride gerçekleştirilmektedir. C. sukrozla birlikte alındıklarında diş çürümesini önler. cocomilia. Farklı restriksiyon endonükleaz enzimleri ile PCR-RFLP parmak izleri belirlenmiş ve suşların genomik DNA’ları M13f evrensel primeri kullanılarak oluşturulan RAPD-PCR fragmanların baz çifti büyüklükleri hesaplanarak izolat suşlar ile tanımlanmış tip suşları arasındaki benzerlik ve farklılıklar belirlenmeye çalışılmıştır. var. 15 farklı tür meyve (Prunus cocomilia Ten.edu. sistematik. Diospyros L.edu. Lycopersicon esculentum. Muallimköy Kampüsü Gebze/KOCAELİ c.. Türkiye’nin farklı coğrafik bölgelerine ait bahçe. Mespilus germanica.. var.ileri@gyte. besinsel. var. 16S rDNA gen bölgesi baz dizileri ile yeni türler olmaya aday farklı fizyolojik gruplardan Streptomyces cinsi izolatlar ile ilgili tip türleri oluşturmaktadır. TRABZON SM 046 Biyoteknolojik Öneme Sahip Farklı Fizyolojik Özellikli Streptomyces İzolatlarının Moleküler Tiplendirilmesi Anıl SAZAK1. Subsp. violaceusniger 16S rDNA gen clade üyesi izolat ve tip suşların tamamında benzer sonuç vermiştir. Crataegus tanacetifolia.

. Fen Fakültesi. günümüzde fonksiyonel gıdaların önemi enkapsüle edilmiş katkıların kullanımıyla artış göstermiştir. Pseudomonas spp. Ayrıca 22 °C ve 37 °C ‘de gelişebilen toplam mezofilik aerobik canlı bakteri sayısının tespiti de bakteriyolojik kirlilik ölçümlerinde kullanılan yöntemlerden biridir. su örnekleri.. ve amip varlığı membran filtrasyon yöntemi. polifenoller. Bu çalışmanın amacı enkapsülasyon teknolojisinin süt ürünlerine ilave edilen biyoaktiv maddelere uygulamasının incelenmesi ve neden bu konunun önemli olduğunun açıklanmasıdır. Günümüzde gelişmiş ülkelerde bu enfeksiyonların kontrolü genelde filtrasyon ya da klorlama teknikleri ile sağlanmaktadır. Ayten KİMİRAN ERDEM. Temizliği doğru bir şekilde yapılmamış şişelerin tekrar içme suyu satışında kullanılması sağlık açısından risk oluşturmaktadır. İleri çalışmalarda kimyasal mutajenler kullanılarak izolatların enzim üretimleri arttırılmaya çalışılacaktır. Bu nedenle çalışmamızda İstanbul’da ticari olarak satışa sunulan 22 farklı markaya ait 88 damacana su örneğinin mikrobiyal su kalitesi izlenmiştir. Günümüzde bakteriyolojik izleme çalışmalarında indikatör olarak fekal ve total koliform bakterileri kullanılmaktadır.. Ayşın ÇOTUK İstanbul Üniversitesi.tr Gıdaların endüstriyel olarak üretilmesi sıklıkla lezzet. 16S rDNA SM 048 SM 049 İstanbul’da Satışa Sunulan Farklı Markalara Ait İçme Sularının Mikrobiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi Sevan GÜRÜN. Anahtar Kelimeler: Enkapsülasyon. vitaminler mineraller antioksidanlar peptidler. bitkisel steroller. Nihal DOĞRUÖZ. toplam mezofilik aerobik canlı bakteri sayısı ise yayma yöntemi ile saptanmıştır. total koliform. total koliform. mikrobiyoloji ve katkı maddeleri üreticileri bu yöntemi daha çok kullanmaktadır). bitkisel steroller. fekal koliform. Zuhal ZEYBEK. Son zamanlarda en azında iki adet enkapsüle edilmiş biyoaktiv ürünler (probiotik organizmalar ve Omega-3 yağlar) içeren ticari süt ürünleri bulunmaktadır. Özellikle bu kontrolün ana dolum merkezi ve ambalajlı sularda yetkili bir Fonksiyonel Süt Ürünlerinde Probiotiklerin ve Diğer Katkıların Taşınması İçin Mikroenkapsülasyon Uygulamaları Mehtap AKIN1. Yapılan çalışmalarda kirlilik indikatörü mikroorganizmaların plastik kaplarda biyofilm oluşturdukları görülmüştür. ABD Çevre Koruma Ajansı(EPA) ve World Health Organization (WHO) tarafından belirtilen standartlara uygun olmadığı saptanmıştır. Bu çalışma sonucunda incelenen örneklerin büyük bir kısmının Türk Standartları Enstitüsü (TSE). Konya 2 Selçuk Üniversitesi. biyoflavonoidler 120 . Konya makin@selcuk.edu. Ziraat Fakültesi. 19 litrelik plastik şişelerden mikrobiyolojik incelemeye uygun olarak alınan. TRABZON edildi. Bunların dışında son zamanlarda çeşitli probiotik mikroorganizmzlar. Süt endüstrisinde enkapsüle edilmiş katkı maddelerinin kullanılması geçmişte sınırlı düzeyde gerçekleşmiştir. Sonuçlarımız. içme suyu olarak tüketilen ambalajlı suların mikrobiyolojik kontrolünün düzenli olarak yapılmasının gerekliliğini çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. probiotik mikroorganizmalar. Lezzet bileşiklerinin kontrollü şartlarda serbest kalması enkapsülasyonun önemli avantajı olarak bilinmektedir. Dekstran. Ancak. Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji ABD. Fen-Edebiyat Fakültesi. Vezneciler-Eminönü/ İstanbul sevangurun@hotmail. Biyoloji Bölümü. Muhtemelen en yaygın olarak kullanılan kapsüllenmiş katkıların kullanıldığı alan hazır gıdalar endüstrisidir (ekmek sanayii. Nihat AKIN2 1 Selçuk Üniversitesi. Kampus. vitaminler mineraller antioksidanlar peptidler. Dolayısı ile uygulamada üzerinde en çok çalışılan alan peynir olgunlaştırmada enzim kullanımı ile ilgili olmuştur. Biyoloji Bölümü. Fekal koliform.19. polifenoller. Bu durum yukarıda bahsettiğimiz temizlik hatalarına veya dolum tesisinin sağlığa uygun koşullarda çalışmamasından kaynaklanabilir. Anahtar Kelimeler: Leuconostoc mesenteroides. toplam mezofilik aerobik canlı bakteri sayısı ve amip varlığı açısından incelenmiştir. Her markadan dört farklı örnek ile yaptığımız çalışmanın sonucunda kaynakları aynı bile olsa markaya bağlı ciddi farklılıklar olduğu görülmüştür. Aeromonas spp. API sonuçları ve 16S rDNA analizleri de bu bulguları desteklemektedir. Gıda Mühendisliği Bölümü. Biyoloji Bölümü. renk. Dekstransukraz. Kampus. Bu yöntemlerin yanı sıra suyun mikrobiyolojik kalitesi de düzenli olarak incelenmelidir.com İçme suyunda bulunan çeşitli patojenik bakteriler suyla bulaşarak enfeksiyonlara neden olmaktadır. tekstür kontrolü ve koruma için kullanılan katkı maddelerinin ilave edilmesini gerektirmektedir. biyoflavonoidler ve lifler gibi katkı maddelerinin ilave edilerek üretildiği fonksiyonel süt ürünleri üretilmektedir. Aeromonas spp. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Pseudomonas spp..

pta. açlık stresinde rpoS mutant E. Önder İDİL Dumlupınar Üniversitesi. OmpF. pCT vektöre klonlanarak Escherichia coli’ye aktarılmıştır. Gen. Çalışmada filtre-otoklav edilerek steril edilmiş deniz suyunda bakteri örnekleri 15 gün 37°C de inkübasyona tabii tutulmuştur. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. TRABZON kuruluş tarafından düzenli olarak yapılması halk sağlığı için önem taşımaktadır. açlık 121 . Bu amaçla çalışmada izole edilen Neocallimastix sp. ve hns mutantlarında OmpF sentezinde herhangi bir değişim görülmezken.tr Bitki hücre duvarından en iyi şekilde faydalanabilen herbivor olan ruminant hayvanlar doğadaki en karmaşık mikrobiyal ekosistemlerden birisini içermektedir. Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği Laboratuarı. Bu enzimler içerisinde ksilanaz enzimi önemli bir yere sahiptir. Klonlanan genin sekans analizi sonucunda “Glikozil Hidrolaz 11” ailesine ait bir katalitik bölge içerdiği bulunmuştur. GMLF1’in ve klonlanan geni taşıyan rekombinant bakterilerin hücre içi ve hücre dışı ksilanaz aktiviteleri ölçülerek. Emin ÖZKÖSE. Deniz suyuna Amonyum kaynağı ilave edildiği zaman yabani tip. hafifçe artışa neden olduğu ancak önemli görülemeyeceği tespit edilmiştir.. Kahramanmaraş cugur@ksu. rpoS ve envZ mutantlarında ise yabani tip E. envZ mutantında ise yabani tipe göre OmpF sentezinde azalma olmuş dolayısı ile deniz suyunda OmpF sentezi için EnvZ’nin pozitif rolü ortaya konmuştur. Fen Edebiyat Fakültesi. ß-Galaktosidaz ölçümleri sonunda elde edilen veriler tekrarlanmış ölçümlü ko-varyans analizi yapıldığı zaman. dolayısı ile deniz suyunda yaşayan E. rpoS mutasyonunda OmpF sentezinin arttığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Neocallimastix sp.19. bu mutasyonların açlık stresinde OmpC ve OmpF porin sentezi üzerine rolleri araştırılmıştır. Ekspresyonu ve Karakterizasyonu Uğur ÇÖMLEKÇİOĞLU. Bu ekosistem içerisinde yer alan anaerobik funguslar en dirençli bitki hücre duvar polimerlerini bile parçalayabilecek enzimlere sahiptir. Mehmet Sait EKİNCİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi. pIL253. Bu analize göre pta ve hns mutasyonunun OmpF sentezinde rolü olmadığı tespit edilmiştir. Ziraat Fakültesi. rpoS ve hns de değişim görülmemişken pta mutantında artış tespit edilmiştir. Bu genin kodladığı enzimin optimum sıcaklığı ve optimum pH’sı tespit edilmiştir.edu. coli’nin OmpC sentezi için gerekli olduğu tespit edilmiştir. Acp’ın Rolü Cihan DARCAN. İsmail AKYOL. Ortama glukoz ilave edildiği zaman ise bütün yabani tip ve mutantlarda hem OmpF hemde OmpC sentezinin azaldığı belirlenmiştir. bu sonuçtan açlık stresinde AcP eksikliğinin OmpC sentezini oldukça arttırdığı ve AcP’ın varlığının OmpC sentezini baskıladığı belirlenmiştir. coli ve ompR. OmpC sentezinde ise yine yabani tip E. Yabani tip E. Anahtar Kelimeler: OmpC. ksilanaz SM 052 Deniz Suyunda Açlık Stresi ve Besin İlavesinin Escherichia coli’nin OmpC ve OmpF Sentezine Etkisi ve RpoS.Aeromonas. bu genin farklı laktik asit bakterilerinde ekspresyon düzeyleri tespit edilmiştir. Bu nedenle RpoS ve EnvZ’nin deniz suyunda açlık stresinde yaşayan E. Reşit ÖZKANCA. Kütahya cihand@dumlupinar. pIL253 vektörü yardımı ile endüstriyel bakımdan önemli bazı laktik asit bakterilerine aktarılmıştır. Ancak OmpC sentezinde en fazla azalmanın pta mutantında.tr Açlık stresi deniz suyu gibi sucul çevrelerde bakterilerin yaşamını etkileyen önemli faktörlerden birisidir. deniz suyu. OmpF sentezinde ise rpoS mutantında olduğu belirlenmiştir. GMLF1’den PZR ile ksilanaz enzimini kodlayan gen çoğaltılıp. OmpC sentezinin ise pta mutasyonunda yabani tip E. Amip SM 051 Koliform. azot kaynağı olarak ise amonyum sülfat ilave edilmiştir. H-NS. gün sonunda ortama karbon kaynağı olarak glukoz.edu. coli’de yabani tip E. coli’ye göre oldukça yüksek OmpF sentezi görülmüş. Anahtar Kelimeler: Pseudomonas. GMLF1’e Ait Ksilanaz Geninin Klonlaması. Biyoloji Bölümü. coli’ye göre OmpC sentezinin oldukça azaldığı görülmüştür. Zootekni Bölümü. coli’ye göre oldukça yüksek oranda sentezlendiği görülmüş. 15. coli’nin OmpF porin sentezinde baskılayıcı rolü olduğu belirlenmiştir. HNS mutasyonunun ise OmpC sentezini tam olarak etkilemediği. Bakteriler bu strese karşı koyabilmek için bir çok global düzenlemeye sahiptirler ve porin proteinleri bu düzenlemelerden birisidir. Neocallimastix sp. rpoS. envZ. Biyoloji Bölümü. coli ve envZ. envZ. hns ve pta mutantları kullanılarak. laktik asit bakterisi.

edu. Araştırmalarımızda Ty2 retrotranspozonunda gen anlatımının S. Fen Edebiyat Fakültesi. Bu mRNA’dan gag ve pol polipeptidleri kodlanmaktadır. İnflamasyonda rol oynayan bir sitokin olan TNF (tümör nekrozis faktör) ile yapay strese 122 . strese karşı hücre ve doku seviyesinde oluşan bir bağışıklık cevabıdır. Bu iki yönlü etki hücrenin bir denge içerisinde canlı kalmasını sağlar. Guy HAEGEMAN2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi. Gag ve pol polipeptidleri proteolitik olarak daha kısa ve işlevsel polipeptidlere ayrışır. cerevisiae genomunda bulunan hareketli bir genetik element olup genetik yapı ve gen anlatımı açısından retrovirüslere benzer özellikler gösterir. Bursa sturkel@uludag. İmmunoregülator genlerin çoğu kontrol veya promotor bölgelerinde NF-κB sitokinine ait (tüm hücrelerde bulunan heterodimerik bir transkripsiyon faktörü) bağlanma bölgeleri içermektedirler. Science Faculty. Bir hücrenin canlılığını sürdürebilmesi için o hücrede pro-inflamatuar ve anti-inflamatuar mekanizmaların bulunması ve fonksiyonel olması şarttır. Anahtar Kelimeler: Retrotranspozon. Üreme ortamında karbon kaynağı olarak kolay fermente edilebilen glukoz bulunduğunda Ty2 transkripsiyonunun çok fazla olduğu bulundu. 16059. Biyoloji Bölümü. LEGEST (Laboratory of Eucaryotic Gene Expression and Signal Transduction Laboratory).com İnflamasyon canlı organizmaların fizyolojileri için oldukça önemli çok karmaşık hücresel mekanizmaları içeren. İnflamasyon cevabı olarak plazma ve lökositler kan dolaşımından hasarlı dokuya geçerek kızarıklığa neden olurlar. transkripsiyon. frameshift. Ty2 genomundan tek mRNA transkribe edilir. Gliserol laktat gibi fermente edilmeyen karbon kaynakları kullanıldığında ise Ty2’de hem transkripsiyonun hem de frameshift hızının azaldığı bulundu. Hücre içerisinde glukokortikoid reseptörlerine bağlanarak bu reseptörleri aktifleştirirler. Bu araştırma TÜBİTAK tarafından (Proje no: TBAG 104T307) desteklenmiştir.19. Biyoloji Bölümü 2 Gent University.tr Retrotranspozon Ty2 S. Fen-Edebiyat Fakültesi. Sitokinler hücrelerin birbirleri arasında haberleşmek için kullandıkları protein veya glikoprotein yapısındaki sinyal molekülleridir. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. kolay metabolize edilen amonyum bulunduğunda ise transkripsiyonda önemli artış olduğu tespit edildi. Ty elementleri env proteini içermez. Benzer şekilde üreme ortamındaki azot kaynağına göre de Ty2 transkripsiyonun düzenlendiği bulundu. Zihni DEMİRBAĞ1. Ty2’de transkripsiyon 5’LTR bölgesinde yer alan çok kompleks bir promotor bölgesi tarafından kontrol edilmektedir. cerevisiae’daki metabolik olaylara göre kontrol edilip edilmediği incelendi. Gent-Belgium aliadembahar@yahoo. Ilse BECK2. Pol polipeptidi gag polipeptidine göre +1 çerçevede olup translasyon sırasında ribozomal frameshift sonucu gag-pol füzyonu olarak sentez edilirler. Gag polipeptidleri hücre sitoplazmasında yer alan Ty2 virüs benzeri yapıların kapsit kısmını oluşturur. glikolizis SM 054 Salsola tuberculatiformis’den İzole Edilen FenilAziridin Öncüsü Compound-A (CpdA) Adlı Bileşiğin Anti-İnflamatuar Potansiyeli ve Mevcut Farmasotik Ürünler İle Karşılaştırılması Ali Adem BAHAR1. Karbon ve azot kaynaklarının kullanımı da genetik kontrol altındadır. Biyoloji Bölümü. Üreme ortamındaki karbon ve azot kaynaklarının niteliği S. Glukokortikoidler (GC) metabolizma ile ilgili birçok işlemin yanı sıra stres cevabında da rol alan steroid yapıda hormonlardır. cerevisiae’da üreme hızını belirleyen en önemli metabolik faktörlerdir. Üreme ortamında zayıf azot kaynağı olan prolin bulunduğunda Ty2 transkripsiyonunun çok azaldığı. Elde ettiğimiz sonuçlar retrotranspozon Ty2’de gen ifadesinin üreme ortamı koşullarına göre ilgili transkripsiyon faktörlerine ve siklinlere bağlı olarak kontrol edildiğini göstermektedir. Karolien DEBOSSCHER2. Ty elementleri. Pol polipeptidleri ise Ty2 mRNA’sının revers transkripsiyonu ve Ty2 DNA’sı olarak genoma integrasyonu ile ilgili enzimlerdir. TRABZON SM 053 Retrotranspozon Ty2’de Gen Anlatımının Kontrol Mekanizmaları Sezai TÜRKEL Uludağ Üniversitesi. Ortamdaki karbon kaynağına göre Ty2’de transkripsiyonun kontrolunun transkripsiyon faktörü olan ve glikolitik genlerin transkripsiyonunu da aktive eden Gcr1p ile sikline bağlı protein kinaz olan Pho85 tarafından sağlandığı gösterildi. Azot kaynağına göre Ty2 transkripsiyonu kontrolunun ise GATA gurubu transkripsiyon faktörleri olan Gln/Gat faktörlerine bağlı olduğu gösterildi. Bu aktif yapılar ise çekirdek zarından içeri girerek DNA üzerindeki belirli bölgelere bağlanıp gen ekspresyonunu arttırıcı yada azaltıcı yönde etkilerler. İnflamasyon söz konusu olduğunda bu aktif bileşik proinflamatuar ve anti-inflamatuar sitokinlerin genleri üzerinde etkili olmaktadır.

Km’si 75 mM olan enzimin optimum pH’sı 6. pET-28a vektörünün NdeI ve HindIII bölgesine His-Taq kuyruk içerecek şekilde klonlanarak E.Protein T7 promotoru altında IPTG ile indüklenerek üretildi ve Promega His Taq protein saflaştırma kiti kullanılarak saflaştırıldı. Ali Osman BELDÜZ Karadeniz Teknik Üniversitesi. Hakan KARAOĞLU. Gen.5) hem D-ksilozun D-ksiluloza izomerizasyonunu hem de D-glukozun D-fruktoza reaksiyonunu katalizler. MgCl2. Trabzon deryayanmis@yahoo. glukokortikoidler. DTT. Çalışma sonucunda CpdA’nın TNF ile uyarılmış hücrelerde oluşturulan yapay stres şartları altında gerçekleşen gen ekspresyonunda etkili olduğu western-blot ve Q-PCR sonuçları ile desteklenmiştir. Aktivite deneyleri sonucu Anoxybacillus gonensis Ac-26 Abf enziminin optimum pH’sın 6. Ayrıca yapılan in-vivo lusiferaz deneylerinde ticari bir farmasotik ürün olan immün-baskılayıcı dexamethasone ile karşılaştırıldığında bu bileşiğin akut inflamasyonda en az dexamethasone kadar etkili olduğu bulunmuştur. 61080. Sahip olduğu yüksek ticari önemi nedeniyle enzimin mikroorganizma kaynakları. 123 . oat spelt xylan’ı parçaladığı ince tabaka kromotografi (Thin Layer Cromotographi (TLC)) ile gösterilmiştir. HgCl2.com D-glukoz izomeraz olarakta yaygın olarak adlandırılan D-ksiloz izomeraz (D-ksiloz ketoizomeraz. Bu çalışmada Anoxybacillus gonensis Ac26 suşunun arabinofuranosidaz geninin bir kısmı. Biyoloji Bölümü. 5. hidrofobik etkileşim işlemleri ile saflaştırılmış ve biyokimyasal özellikleri ve kinetik parametreleri belirlenmiştir. Fen–Edebiyat Fakültesi.3.1. Ali Osman BELDÜZ Karadeniz Teknik Üniversitesi. Rekombinant protein SDS-PAGE’de yürütülerek yaklaşık 55 kDa’luk bir enzim olduğu gözlendi. toplam 502 aminoasitlik bir proteini kodladığı belirlendi. Bu çalışmada Anoxybacillus gonensis ÇT1Sarı suşundan izole edilmiş olan D-glukoz izomeraz geni ekspresyon vektörüne klonlanmış.5. 61080. Elde edilen bu bölgeden yola çıkılarak genin tüm sırasının elde edilmesi amacıyla invers PCR primerleri dizayn edilerek genin tüm sırası elde edildi. E.edu. EDTA) enzim aktivitesi üzerine etkisi değişik konsantrasyonlarda araştırılmıştır.19.C. optimum sıcaklığı 85°C’dir. CuSO4. iyon değişimi kromatografisi. çalışma mekanizması. Ayrıca bazı kimyasalların (CoCl2. Enzimin Km ve Vmax’ı sırasıyla 0. Trabzon sabriye@ktu. Murat KAÇAĞAN.coli BL21 (DE3) hücrelerine transforme edildi. Bunun haricinde doz-cevabı testleri yapılarak CpdA’nın in-vivo olarak kullanılan hücrelerde etkili olduğu ispatlanmıştır. Fen Edebiyat Fakültesi. TRABZON sokulmuş hücrelerde (L929.0 da 24 saat %99 ve optimum sıcaklık 65ºC de 30 saat %98 stabil kalabilmektedir. Yürütülen çalışmalarla bu yeni izolatın arabinofuranosidaz enzimine sahip olduğu belirlendi.tr Aydın çamur kaplıcasından Anoxybacillus gonensis Ac-26 adlı termofilik bir bakteri suşu elde edilmiştir. Biyoloji Bölümü. Ayrıca optimum pH 6. Enzim ayrıca Rye arabinan. Anoxybacillus gonensis Ac-26 arabinofuranosidaz geninin toplam uzunluğunun stop kodonu ile birlikte 1509 baz çifti olduğu. glukoz SM 056 Anoxybacillus gonensis A-26 Suşundan Termofilik Arabinofuranosidaz Geninin Klonlanması. özelliklerinin iyileştirilmesi gibi birçok özelliği araştırmacıların ilgi kaynağı olmuştur. dexamethasone SM 055 Anoxybacillus gonensis ÇT1 Sarı Suşunun DGlukoz İzomeraz Geninin Klonlanması. sugar beet arabinan. Biyoloji Bölümü. β-merkapto etanol. Anahtar Kelimeler: CpdA.0 ve optimum sıcaklığının 65ºC olduğu belirlendi. bu enzime spesifik iki adet dejenerat primer kullanılarak genomik DNA’dan coğaltılıp pGEM-T Easy vektorüne klonlanarak sekans ettirilmiştir. biyokimyasal özellikleri. TNF. inflamasyon. pnitrofenil α-L-arabinofuranoside substrat olarak kullanıldı. Anahtar izomeraz Kelimeler: Anoxybacillus. Enzimin aktivitesi 50 mM fosfat tamponu içinde hem spektrofotometrik olarak hem de native jelde florojenik olarak gösterildi. A549 insan hücre kültürleri) CpdA’nın anti-inflamatuar potansiyelinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Enzimin ısıl kararlılığı ve pH kararlılığı da belirlenmiştir. Ekspresyonu ve Karekterizasyonu Sabriye ÇANAKÇI. Kadriye İNAN. CaCl2. Rekombinant enzimin karakterizasyonunda.139 mM ve 1019 U/mg olarak tespit edilmiştir. klonlanan enzim hücre ekstratından sırasıyla ısı şoku. Gen Ürününün Saflaştırılması ve Karakterize Edilmesi Derya YANMIŞ.

Reaksiyonlar farklı sıcaklıklarda yapıldığında enzimin hata yapma oranının sıcaklığa bağlı olarak arttığı belirlendi. 7. Bu çalışmada. Trabzon csandalli@yahoo. Sıraya uygun dNTP ve sıraya uygun olmaya dNTP’lerin varlığında aynı deneyler tekrar edildi ve enzimin sıraya uygun olmayan dNTP’ler ile sentez yapıp yapmama özelliği incelendi. Rize 2 Department of Biochemistry and Molecular Biology.. Zihni DEMİRBAĞ Karadeniz Teknik Üniversitesi. MODAK2. Fen-Edebiyat Fakültesi. 14 mer primer iplik) sentetik DNA’lar kullanılarak DIGdUTP ile primer 3’ ucunun işaretlenmesi çalışmaları neticesinde enzimin kalıp zincir üzerindeki son nükleotitin sentezini 124 . Biyoloji Bölümü. 1. 53100. transkripsiyonunun enfeksiyon sonrası hangi zaman diliminde gerçekleştiğinin. NJ-USA 3 Karadeniz Teknik Üniversitesi. morfogenezisinde. Gca TK4 DNA Polimeraz I: Kinetik Özellikleri. E. Sabriye ÇANAKÇI3. 5’ ve 3’ RACE yöntemi ile yapılan çalışmalarda genin transkripsiyon başlangıç kodonunun translasyon başlangıç kodonundan (ATG) 54 baz yukarıda. Primer uzatma deneyi kullanılarak enzime ait hata yapma oranı araştırıldı. Buna ilaveten DIG-dUTP’yi kullanabilirliği sentetik saatler arasında başladığı ve enfeksiyonun ilerleyen saatlerine kadar devam ettiği görüldü. 2.000 nüklotitte bir nüklotid DNA ile de araştırıldı ve enzimin DIG-dUTP’yi sentezlenen yeni DNA iplikciğinin iç kısılarına ekleyebildiği gözlendi.99 s–1 olarak bulunurken KDdNTP değeri 21. bitiş kodonunun ise translasyon stop kodonundan (TAA) 22 baz ve 32 baz aşağılardan bittiği. Remziye NALÇACIOĞLU. Amsacta moorei entomopoksvirus (AmEPV) hücre kültürüne uyarlanabilmiş. Sonuç olarak enzimin her 40. AMV197’nin transkriptomik analizi gerçekleştirilmiştir. dispar hücrelerinin Ara-C (DNA replikasyonu engelleyicisi) varlığında AmEPV ile enfeksiyonu ve izole edilen mRNA üzerinde protein kinaz primerleri kullanılarak yapılan RT-PCR ile takibi sonucunda protein kinaz’ın erken grubu gen olarak ifade edildiği belirlendi. transkripsiyon başlangıç ve bitiş noktalarının belirlenmesi çalışmaları bulunmaktadır. konak hücre döngüsünün düzenlenmesinde ve apoptosis olayında rol oynadıkları bilinmektedir. UMD-New Jersey Medical School. entomopoksvirüslerde bu proteinleri kodlayan genlerin veya bunlara ait ürünlerin karekterizasyonu ve fonksiyonel analizleri hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 61080. L. 1 Rize Üniversitesi. Biyoloji Bölümü. Biyoloji Bölümü.19. Ali Osman BELDÜZ3. 61080.coli BL21 hücrelerinden saflaştırılan rekombinant DNA polimeraz enziminin KDDNA değeri jel-shift deneyi ile araştırıldı ve enzimin bu değerinin 0. ve 4. protein transkriptom SM 058 moorei kinaz. TRABZON Anahtar Kelimeler: Anoxybacillus gonensis Ac26. genom sekansı tamamlanmış ve bazı genlerinin fonksiyonel analizleri yapılmış örnek bir entomopoksvirüstür. p-nitrofenil α-Larabinofuranosid SM 057 Amsacta moorei Entomopoksvirus Protein Kinaz Geninin (AMV197) Transkriptomik Analizi Hacer MURATOĞLU. Biyoinformatik analizler bu virus genomu üzerinde bulunan AMV197 kodlu açık okuma zincirinin (ORF) Ser/Thr protein kinaz fonksiyonuna sahip protein kodlayan bir gen olabileceğini göstermektedir. Bu kapsamda genin transkripsiyon sınıfının. Enzimin normal dNTP’ler ile birlikte DIG-dUTP kullanabilirliği dana timus DNA’sı kullanılarak araştırıldı ve Dot-Blot hibridizayon sonucu enzimin DIG-dUTP ile sentez yapabildiği belirlendi. Ancak. ve 24.com Entomopoksvirusler böcekleri enfekte eden önemli bir virus grubudur. Mukund J. Kamalendra SİNG2. saatlerde izole edilen mRNA’lar ile gerçekleştirilen RT-PCR analizleri. dolayısıyla iki farklı transkripsiyon bitiş noktasının olduğu tespit edilmiştir. İsmail DEMİR3. Newark.192 nM olduğu belirlendi. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.. 15/14 ve 16/14 mer uzunluğunda (15-mer ve 16-mer kalıp iplik. Fidelity ve DIG-dUTP Kullanabilirliği Cemal SANDALLI1. termofilik Abf.. protein kinaz geni transkripsiyonunun enfeksiyon sonrası 2. 12. hata yaptığı belirlendi... Biyoloji Bölümü.64 µM olarak hesaplandı (maksimum KDdNTP değ erinin yarısı). Fen Edebiyat Fakültesi.com Daha önce yürütülen çalışmalar neticesinde Geobacillus caldoxylosilyticus TK4 DNA polimeraz I geni pET-15b vektörüne klonlanıp ekspres edilmişti. 4. Enzime ait KDdNTP ve kpol değerleri presteady kinetik yöntemi ile belirlendi ve kpol değeri 24. Bazı omurgalı poksviruslerine ait Ser/Thr protein kinazların virus replikasyonunda. Fen Edebiyat Fakültesi. Trabzon muratoglu@yahoo. AmEPV ile enfekte edilen hücrelerden 0. Anahtar Kelimeler: Amsacta Entomopoksvirus (AmEPV).

sahip oldukları patojenite nedeni ile biyolojik mücadelede kullanılan enzimlerin başında gelmektedirler. Bundan yararlanan Datsenko ve Wanner (2000) E. Kazım SEZEN. Biyoloji Bölümü aliadembahar@yahoo. Bu açıdan entomopatojenik bakterilerin salgıladıkları kitinazlar. KDDNA ve DIG-dUTP SM 059 SM 060 Doğu Karadeniz Bölgesinde Yayılış Gösteren Coleoptera Grubu Tarım Zararlısı Böceklerden Elde Edilen Bakterilerde Kitinaz Aktivitesi Tayini Ali Adem BAHAR. bakteriler tarafından salgılanan diğer toksinlerin ve bağırsakta o anda bulunan zararlı maddelerin endotelyal hücrelere ulaşmasını kolaylaştırıp patojenik etki göstermektedir. Kullanılan bakterilerin (108 izolat) şu ana kadar büyük çoğunluğunun identifikasyonları ve patojenite çalışmaları tamamlanmıştır. Bu yöntem kullanılarak S.com Kitin selülozdan sonra en fazla bulunan ikinci polisakkarit olmasının yanı sıra doğada bulunan en dayanıklı polisakkarittir. Bornova. Ancak 125 DNA Yapımında Yeni ve Güçlü Bir Metot. KDdNTP. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. homolog rekombinasyon. Yapılan istatistik çalışmaları sonucunda: Coleoptera grubuna ait böceklerden izole edilen 108 adet bakterinin % 21. DNA modifikasyonunun özel restriksiyon bölgelerinin elde edilebilirliğine bağlı olarak gerçekleştirilebildiği klasik genetik mühendisliği metotları ile karşılaştırıldığında. 35100. coli kromozomunda 40 farklı değişiklik yapmıştır. Bu çalışmada Karadeniz Bölgesinde yaygın olarak bulunan Coleoptera gurubu zararlı böceklerin mikrobiyal floralarında bulunan entomopatojenik ve normal flora bakterilerinin kitinaz üretim profili ve kısmen de aktiviteleri tespit edilmiştir. coelicolor mutajenezi. Microplate Reader). E. . kpol.kocabas@ege. bitki paraziti mantarların hücre duvarlarında ve zararlı nematodların yapısında bulunan önemli bir yapısal bileşendir. Ancak ssDNA’nın. Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi. S. Böceklerin büyük çoğunun peritrofik membran yapısında protein-karbonhidrat matriksine gömülü olarak. Bakterilerin sahip oldukları kitinazların aktivitelerini belirlemede ise iki değişik yöntem kullanılmıştır. coelicolor mutajenezinde kullanımı temel olarak. rekombinant DNA oluşturmak için yeni geliştirilmiş in vivo bir tekniği ifade etmektedir. bu metodun en büyük avantajı uygun pozisyonda restriksiyon bölgelerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmasıdır.3’ünde (23 izolat) kitinaz aktivitesi tespit edilmiş. M9-kitin agar difüzyon metodu ile elde edilen kitinaz aktivitesi sonuçları ile bakterilerin insektisidal aktiviteleri arasında çok güçlü bir ilişki (R2: 0. 39 nt’lik homolog uzantılar içeren PCR ile çoğaltılmış seçici markır ile yer değiştirmesine dayanır. Sonuçta bu profajı içeren hücrelerde homolog rekombinasyon temelli yeni genetik dizilerin oluşturulması gerçekleştirilebilmiştir. TRABZON gerçekleştirebildiği ve DIG-dUTP ile doldurabildiği gözlendi. Genetik mühendisliği sistemleri nükleazların parçalaması nedeniyle lineer DNA’yı Escherichia coli içine başarılı şekilde yerleştirememektedir. Anahtar Kelimeler: DNA polimeraz I. Fen Edebiyat Fakültesi. Kitinaz. Yöntemin S. tarafından kullanılan Recombineering (recombinant mediated genetic engineering) (rekombinant aracılı genetik mühendisliği) terimi. İzmir esin. Anahtar Kelimeler: λ Red rekombinasyon sistemi. EBİLTEM.edu. Diğerinde ise kitinaz aktivitesi DNS (dinitrosalisilik asit) yöntemiyle. GA1R) yöntemlerle tespit edilmiştir. Remziye NALÇACIOĞLU. Bugün farklı çalışmalarda yaygın olarak kullanılmaya başlanan λ Red rekombinasyon sistemi Streptomyces coelicolor mutajenezi için de kullanılmaktadır. Bu bakterilerin kitinaz profilleri konvansiyonel (KTA: Kitinaz Tespit Agar) ve moleküler (Dejenerat primerler: GA1F. kozmid (supercos I) üzerinde yer alan kromozomal dizinin. Recombineering E. kitin polimerlerinden ayrılan glukoz miktarları spektrofotometrik olarak tayin edildi (Spectra Max M2. Biyoloji Bölümü.tr İlk defa 2001 yılında Ellis ve ark.19. böceklerin bakterilere ve onların toksinlerine karşı mekanik bir bariyer olan peritrofik membran yapısındaki kitin polimerlerini parçalayarak. Zihni DEMİRBAĞ Karadeniz Teknik Üniversitesi. Bu yıkım büyük miktarlarda olduğu zaman zararlı böceklerin direkt olarak ölümüne sebep olabilir.96) tespit edilmiş. coelicolor M145 üzerinde istenen genlerin mutasyonu gerçekleştirilmiştir.coli nükleazını inhibe eden Red proteinleri varlığında homolog rekombinasyonu sonrası replikasyon fonksiyonu inhibe edilmiş ama Red fonksiyonları bulunan defektli λ profaj inşa edilmiştir. M9-kitin agar difüzyon yönteminde koloni etrafındaki zonların boyutları değerlendirildi. Esin HAMEŞ KOCABAŞ Ege Üniversitesi.

genom benzerlik seviyelerini ortaya koymak amacıyla DNA:DNA hibridizasyonu yerine. virüs replikasyonu. Trabzon nurtengurel@ktu. Fenotipik karakterlerine ve 16S rRNA gen sekans analizi sonuçlarına göre. Sabriye ÇANAKÇI. birbirleriyle yakından ilişkili termofilik basil formundaki bakteriler izole edildi. izole edilen 16 izolatın Geobacillus cinsine ait olduğu belirlendi. Karadeniz Teknik Üniversitesi. Md203 hücre şusunun. marcescens izolatları olduğu dikkat çekicidir. bu 11 izolattan 6’sının Geobacillus stearothermophilus türüne ait suşlar. (Yüzük kelebeği. konak spektrumu. Biyoloji Bölümü. Bunun için ilk olarak ManeNPV ile enfekte edilmiş M.19. bakülovirüsler için belirleyici özellikler olan enfekte hücrelerin streslenmesi. TRABZON DNS yöntemiyle diğer iki parametre arasında önemli bir ilişki tespit edilememiştir. ekstrasellüler virüs üretimi.tr Türkiye’nin batısındaki bazı kaplıcalardan alınan su ve çamurlu su örneklerinden. İlk enfeksiyon çalışmasından sağlanan ekstrasellüler virüslerden plak saflaştırması yapıldı ve elde edilen saf virüs daha sonraki replikasyon çalışmalarında kullanıldı.edu. 16 izolatın recN dizin analizi yapılmıştır.edu. 61080. Anahtar Kelimeler: entomopatojen bakteriler SM 061 saat sonra görüldü. 16S rRNA gen analizi sonuçlarına göre. 3’ünün Geobacillus staerothermophilus türüne. Malacosoma neustria Nükleopolihedrovirüs (ManeNPV)’ünün In Vitro Replikasyonu ve Konak Spektrumu Nurten GÜREL. Biyoloji Bölümü. Malacosoma neustria L. Geobacillus’un diğer türlerine %97 ve üzerinde benzerlik gösteren 5 izolatın recN analizi sonucuna göre ise. Remziye NALÇACIOĞLU. biyokimyasal ve bazı genetiksel özellikleri açısından incelendiler. İzole edilen izolatlar. gen ekspresyonu ve gen terapisi alanlarındaki yoğun kullanımları bakımından çok ilgi çekici araştırma materyalleri haline gelmişlerdir. steril hemolenf ile enfekte edilen Md203 hücrelerinde gerçekleştirildi. Zihni DEMİRBAĞ. morfolojik. diğer 5 izolatın da %97 ve üzerinde Geobacillus’un diğer türlerine benzediği belirlendi. Anahtar Kelimeler: Bakülovirüs. 61080 TRABZON inank@ktu. 16S rRNA gen analizinin sonuçlarına göre.tr Bakülovirüsler biyolojik mücadele. SM 062 Geobacillus Sistematiğinde recN Geninin Kullanımı Kadriye İNAN. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. hücre kültürü. inklüzyon yapı (PIB) oluşumu. 16S rRNA. viral DNA replikasyonu ve viral proteinlerin sentezi gibi replikasyonal özelliklerinin belirlenmesiyle ortaya konuldu. irileşmesi. In vitro replikasyon denemeleri. granülleşmesi. Fen Edebiyat Fakültesi. Lepidoptera: Lasiocampidae)’dan elde edilmiş bir bakülovirüs olan Malacosoma neustria nükleopolihedrovirüs (ManeNPV)’ünün. Anahtar Kelimeler: Geobacillus. 11 izolatın Geobacillus pallidus’a %99 benzerlik gösterdiği. in vitro konak spektrumu belirlenmiştir. Ali Osman BELDÜZ Karadeniz Teknik Üniversitesi. plak saflaştırılmış ManeNPV’ye karşı duyarlı olduğu virüsün sitopatolojisi (CPE). neustria larvalarından ekstrasellüler virüsleri ihtiva eden hemolenfler toplandı. Geobacillus cinsinde recN dizin benzerliklerinin DNA:DNA hibridizasyonu sonuçlarıyla tutarlılık gösterdiği önerildiğinden. 5’inin ise Group 3’e ait suşlar olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada.2 x 107 pfu/ml konsantrasyona ulaştı. Biyoloji Bölümü. Bu sonuçlar ışığında Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yayılış gösteren Coleoptera grubu zararlı böceklere karşı kullanılabilecek kitinaz pozitif bakterilerin seçilmesi için M9-kitin agar difüzyon yönteminin kullanılması en hızlı ve ucuz yöntem olacaktır. İsmail DEMİR. Malacosoma neustria. Enfeksiyonda. Bu sonuçlara göre recN geninin Geobacillus pallidus türü hariç Geobacillus’un diğer türleri için kullanılabilineceği belirlenmiştir. Enfeksiyondan 96 saat sonra ekstrasellüler virüs üretimi yaklaşık 103 kat artarak yaklaşık 1. ilk PIB oluşumu enfeksiyondan 36 126 . 2’sinin de Group 3’e ait suşlar olduğu olduğu belirlendi. recN Coleoptera. fizyolojik. Ayrıca elde edilen en aktif izolatların ise biyoteknolojik amaçla kullanılabilecek yüksek kitinaz aktivitesi gösteren S. 16S rRNA gen analizinin sonuçlarına göre Geobacillus pallidus’a %99 benzerlik gösteren 11 izolatın recN dizinleri açısından analizi sonucunda. kararması gibi sitopatik etkiler tespit edildi. Viral DNA replikasyonu enfeksiyondan 24 saat sonra gerçekleşirken. kitinaz. Bu virüsler böcek konaklarında ve bu konaklardan geliştirilmiş hücre kültürlerinde in vitro olarak üretilebilmektedirler.

lipolitik aktiviteye sahip izolatlar elde . 2’sinin Bacillus. 3’ünün Bacillus. Trisin SDS-PAGE (Sodyum Dodesil Sülfat Poliakrilamid Jel 127 Toprak ve Süt Kökenli Gram Pozitif Bakterilerde Lipaz Üretimi Nurdan SARAÇ1. Biyoloji Bölümü. Literatürlerde kısmi 16S rDNA segmentinin 560 bp uzunluktaki bölgesi için tavsiye edilen SM5R ve SM6F primerleri kullanılarak PCR ile çoğaltıldı. Tandoğan. Sütten izole edilen suşların ise 7’si lipaz aktivitesi göstermezken. Fen Fakültesi. Biyoloji Bölümü. Tributyrin agar besiyerinde zon oluşturmalarının yanı sıra Rhodamine B Agar besiyeri kullanılarak hem görünür hem de UV ışık altında kalitatif olarak doğrulanmıştır. Bitki Kök Topraklarından İzole edilen Streptomyces Suşlarının Moleküler Karakterizasyonu Kerem ÖZDEMİR. bakteri. TRABZON SM 063 Van Yöresinde Yetişen Lens orientalis (Boiss. 48700. hareketsiz Gram (+) basil. Bu çalışmada. 06100.815 U/ml arasında olduğu tespit edilmiştir. 16S rDNA Dizi analizi. toprak SM 065 Pediococcus pentosaceus E++ Suşu Tarafından Üretilen Antimikrobiyal Aktivitenin Karakterizasyonu ve Trisin-SDS PAGE’de Tespiti Fadime KIRAN. hareketsiz Gram (+) basil. Van keremozdemir@hotmail. 11 suşun lipaz aktivitesinin 0. bitkilerinin kök topraklarından izole edilen Streptomyces suşlarının moleküler karakterizasyonu yapılmıştır. NS 02-1’e ait olduğu görülmüştür. Suşların lipolitik aktiviteleri.19. Bu suşlar içerisinde en yüksek aktivitenin Staphylococcus sp. Mevcut dizi analizlerine göre K0073 suşu teşhis edilirken diğerlerinin tüm 16S rDNA dizi analizlerinin yapılması gerekmektedir. Özlem OSMANAĞAOĞLU Ankara Üniversitesi. Anahtar Kelimeler: Streptomyces. sporsuz. Sonuçta test suşlarının farklı Streptomyces türleri olabileceği gibi yeni tür olmaları da muhtemeldir. 2’sinin Staphylococcus ve 1’inin Micrococcus cinsine ait türler olduğu. Ardından p-nitrophenyl-palmitat’ın substrat olarak kullanıldığı spektrofotometrik yöntemle suşların tamamının lipaz aktiviteleri kantitatif olarak belirlenmiştir. Kötekli. ve Cicer anatolicum Alef. NCBI veri tabanında neigbor joining metoduyla filogenetik pozisyonları belirlendi ve sonuçlar hem dendogram hemde benzerlik matriksi şeklinde sunuldu. Biyoloji Bölümü. Bu suşların içinde en yüksek lipaz aktivitesinin Staphylococcus sp. 65080.com Bu çalışmada. Aysel UĞUR2 1 Muğla Üniversitesi. RB 072’ye ait olduğu görülmüştür. 11 suşun lipaz aktivitesinin 0. Lens orientalis. Marmaris. Diğerleri ise en az %76 ve en fazla %86 oranında veri tabanındaki Streptomyces türleri ile farklı benzerlik oranları gösterdiler. Dö Gol Caddesi. süt. Numerik analiz sonucu elde edilen dendogramın gruplarını temsilen seçilen 15 Streptomyces suşu ve 2 referans Streptomyces türünün genomik DNA izole edildi. Muğla sarac_63@hotmail. Toplam 17 türün PCR ile çoğaltılmış 16S rDNA fragmentinin dizi analizi yapılarak. Biyoloji Bölümü. gerekse ‘’bakteriyosin‘’ gibi gıdalarda bozulmaya neden olan bakterilerin gelişimini engelleyen antimikrobiyal madde üretim yetenekleri ile gıda endüstrisi için büyük önem taşımaktadırlar. Bu izolatların Gram reaksiyonları belirlenerek Gram (+) özellik gösterenler lipaz aktiviteleri belirlenmek üzere seçilmiş ve standart biyokimyasal testler yapılarak tanımlanmaya çalışılmıştır. Rukiye BORAN2.) Hand & Mazz.646 U/ml arasında olduğu saptanmıştır. Fen Edebiyat Fakültesi. 1’inin Listeria ve 1’inin Streptococcus cinsine ait olduğu belirlenmiştir. Ankara fkiran@science.) Hand & Mazz. Fen Edebiyat Fakültesi.edu. Anahtar Kelimeler: Lipaz. sporsuz. Tıbbi Laboratuar Programı.016 U/ml ile 5. süt örneklerinden elde edilen 16 izolatın 7’sinin düzensiz. Gülten ÖKMEN2. Ekrem ATALAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 7’sinin Staphylococcus. Toprak örneklerinden elde edilen 20 izolatın 14’ünün düzensiz. K0073 suşu %98 oranında Streptomyces albidoflavus. Topraktan izole edilen 9 suş lipaz aktivitesi göstermezken. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.02 U/ml ile 5. çiğ ve pastörize süt örneklerinden Tributyrin Agar besiyeri kullanılarak. zeytin bahçeleri ve zeytinyağı fabrikası civarındaki topraklardan. Pediococcus pentosaceus E++ suşu tarafından üretilen ve diyaliz membran kullanımı ile kısmi olarak saflaştırılan antimikrobiyal maddenin. ve Cicer anatolicum Alef. Muğla 2 Muğla Üniversitesi. gerek fermente ürünlerde starter kültür olarak kullanımları. 48170. Cicer anatolicum SM 064 edilmiştir.tr Laktik asit bakteri grubunda yer alan Pediococcus’lar.ankara. Türü ile benzerlik gösterdi.com Bu çalışmada Van Yöresinde doğal olarak yayılış gösteren Lens orientalis (Boiss.

Önder İDİL1. Bu nedenle lipit peroksidasyon hızının daha yavaş olduğu görülmektedir. oxysporum f. E.solani toprak kökenli bitki patojenlerini içeren önemli türlerdir. karpuz. kırımızı ışığın etkisi altında 16 saatte %35 ve UV-A’nın etkisi altında ise yaklaşık %40 oranında lipit peroksidasyonunda artışlar olduğu tespit edilmiştir. Kemal KOÇ2. radicis lycopersici (FORL) domateste. kırmızı ışığın etkisi altında 16 saat ve UV-A’nın etkisi altında ise 15 saat sonunda lipit peroksidasyonunda gözle görülür artışlar olduğu belirlenmiştir. Peroksidasyonun en hızlı UV-A’nın etkisi altında daha sonra kırmızı. F.) grupları bulunmaktadır. Biyoloji Bölümü. karakterizasyon. mavi ve yeşil ışık kaynaklarında ise 32 saatte lipit peroksidasyonu yaklaşık aynı oranda artış meydana gelmiştir. oxysporum f. capsici biberde ve F. coli. F.sp. Lipit peroksidasyonu bir ürün olan malondialdehitin oluşumuna bağlı olarak spektrofotometrik olarak belirlenmiştir. oxysporum f. niveum (FON) karpuzda önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. TRABZON Elektroforez) tekniği ile protein yapısına sahip olduğu gösterilmiş ve diğer proteolitik enzimlerle ve ısı ile yapılan çalışmalar neticesinde bu antimikrobiyal madde ‘’Bakteriyosin‘’ olarak tanımlanmıştır. mavi ve yeşil ışık kaynaklarının etkisi altında 48 saat. Fen Edebiyat Fakültesi.typhimurium örneklerinde de E. F. S. Sadece ışık kaynaklarının etkisi altında her iki bakteri türünde de beyaz. Biyoloji Bölümü. Sadece görünür ışık kaynakları göz önüne alındığında ise kırımızı ışığın etkisi altında 16 saatte. kök ve kök boğazı 128 . Bet Dagan. İyi üretim işlemleri ve sıkı bir sanitasyon ile birlikte Pediococcus pentosaceous E++ suşu tarafından üretilen bakteriyosinin kullanımı. Ziraat Fakültesi.edu.sp. Metilen mavisinin etkisi altında radikallerin daha kısa sürede oluşması sebebiyle lipit peroksidasyonu daha kısa sürede meydana gelmektedir. Tarla ve serada yetiştiriciliği yapılan. beyaz. ve konukçuya spesifik formae speciales (f. mavi ve yeşil ışık kaynaklarının etkisi altında metilen mavisi ilave edilen deniz suyunda 24 saatte yaklaşık %30-40 arasında. F. kavun. lycopersici (FOL) ve F. kırmızı ışığın etkisi altında 12 saatte %33 ve UV-A’nın etkisi altında ise 6 saatte %30 oranında artış olduğu belirlenmiştir. lipit peroksidasyonu SM 067 Deniz Suyunda. Sadece ışık kaynağının etkisi altında ise radikallerin meydana gelme hızı daha yavaştır.sp. melongenea patlıcanda. mavi ve yeşil ışık kaynaklarının etkisi altında %25-35. Kütahya resitozk@omu. coli’de beyaz. Fen Edebiyat Fakültesi. Anahtar Kelimeler: Deniz Suyu. Adana 4 The Volcani Center. bakteriyosin. E. Balcalı. oxysporum f.tr Bu çalışmada.tr Fusarium oxysporum. Kısmi olarak saflaştırılan bakteriyosinin aktivite ünitesi belirlenmiş. coli ve S. beyaz. pH.sp. typhimurium. typhimurium’un Lipit Peroksidasyonuna Etkisi Reşit ÖZKANCA1. karpuz. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Cihan DARCAN2 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi. coli’ye benzer sonuçlar tespit edilmiştir. Biyoloji Bölümü. oxysporum f. Fen Edebiyat Fakültesi. oxyprorum oldukça geniş bir konukçu aralığına sahiptir. coli’de. Bitki Koruma Bölümü. gıdalarda bozulmalara sebep olan mikroorganizmaları ve sağlığı tehdit eden patojenleri kontrol altında tutabilmek amacıyla etkili bir gıda katkı maddesi olarak düşünülebilir.sp. 27310. Köprüköyü. Trisin SDS-PAGE SM 066 %40-50. Samsun 2 Kütahya Üniversitesi.edu. ısı. mavi ve yeşil ışığın etkisi altında 48 saatte Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Yetiştiriciliği Yapılan Bazı Sebze ve Meyvelerde Solgunluk ve Kök Çürüklüğüne Neden Olan Fusarium Türlerinin Karakterizasyonları Canan CAN1. oxysporum f. Talma KATAN4 1 Gaziantep Üniversitesi.sp. Plant Pathology Department. E. S. Seral YÜCEL3. moniliforme ve F. İsrail can@gantep. biber ve patlıcanda Fusarium solgunluğu ve kök çürüklüklerine neden olmaktadırlar. melonis (FOM) kavunda. Adana 3 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü. beyaz. typhimurium’da lipit peroksidasyonunda beyaz. F. Anahtar Kelimeler: Pediococcus pentosaceus. domates ve biberde solgunluk. farklı dalga boyunda ışık kaynaklarının etkisi altında metilen mavisinin bulunduğu veya bulunmadığı deniz suyunda E. çeşitli enzimler ve organik çözücüler ile muamele sonucunda elde edilen verilerle biyokimyasal olarak karakterize edilmiştir. Bu çalışmada Doğu Akdeniz Bölgesi sera ve açık alanda yetiştiriciliği yapılan kavun. domates. typhimurium bakterilerinin lipit peroksidasyonunda meydana gelen değişim araştırılmıştır. mavi ve yeşil ışık kaynaklarının etkisi altında olduğu görülmüştür.sp. Gaziantep 2 Çukurova Üniversitesi. F. coli ve S. S. kırmızı ışık kaynağının etkisi altında %30 ve UV-A’nın etkisi altında ise %25 oranında artışlar olduğu görülmüştür.19. Farklı Dalga Boylu Işınların E.

coli ve bfr mutanlarının yüksek demir konsantrasyonuna. Depo proteinler. oxysporum ve F. yabanıl E. yalnızca bakterilerde bulunan bakterioferritin ve yalnızca prokaryotlarda bulunan dps proteini. solani. FOL VCG 0030. patlıcanda 3 adet F. 12 adet F. Anahtar Kelimeler: Fusarium. H2O2’e karşı tepkileri test edilmiştir. Ancak. oxysporum. Ek olarak. oksijen taşınması. FON. solunum. domateste ize 34 adet F. oxysporum izolatları herhangi bir VCG ile karakterize edilememiştir. Başaran KURBANOĞLU Atatürk Üniversitesi. solani ve 9 adet F. alternata EBK-4 izolatı asetofenonun asimetrik indirgenmesi için en etkili biyokatalist olduğu bulundu.19. A. FOL ve FORL izolatları Vejetatif Uyumluluk Grupları (VCG) analizi ile sınıflandırılmıştır. A. FON izolatları VCG 0138 I ve VCG 0135. karpuzda 11 adet F. demir açlığında ki büyüme özellikleri de incelenmiştir. gibi çok önemli biyolojik proseslere katılır. hücre içi demir girişinden sorumlu fur geni. Erzurum ekurbanoglu@yahoo. Bakterioferritin (bfr) çok önce tanımlanmış bir protein olmasına karşın fizyolojik fonksiyonu belirsizdir. çalışmadaki strainlerin demirce doyurulmasından sonra. yüksek demir konsantrasyonlarında demir alımını engelliyor olabilir. Sonuç olarak bakteroferritin. Biyoloji Bölümü. Bfr’ın demir gibi fosfat bağlama özelliğinden dolayı benzer testler fosfatla da yapılmıştır. FOL ve FORL izolatları mikrosatellit DNA primerleri kullanılarak karşılaştırılmış. . DNA biyosentezi. Mehmet Akif KILIÇ Akdeniz Üniversitesi. oxysporum. maya ekstraktı ve koç bonuzlarından hazırlanan pepton kullanıldı. Demir fotosentez. H2O2 toksik aktivitesi disk duyarlılık yöntemi ile test edilmiştir. sebzeler. Anahtar Kelimeler: Bakterioferritin. A. mikrasatellit SM 068 SM 069 E. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. moniliforme izolatı. Hücre içi bfr protein varlığı SDSPAGE protein jellerinde görüntülenmiştir. E. Bu çalışmalarda kavunda 22 adet F. Bakterilerin büyüme özellikleri zamana bağlı olarak spektrofotometrik ölçümlerle belirlenmiştir. Fen-Edebiyat Fakültesi.com Fenil alkol ilaç yapımında kullanılan bir şiral alkoldür. azot bağlanması. alternata EBK-4 straini ile yapılan çalışmalarda %100 oranlarında dönüşümler ve > %99’ a varan selektivite elde edildi. Bu nedenle hem fur hem de bfr çift mutanlı strainlerle çalışmak bulguları güçlendirebilir. VCG. Bu araştırmayla ortaya konulan yöntemin. solani izolatı belirlenmiştir. hücre dışı demir desteği azaldığında hücre büyümesinin devamı için hücreye demir sağlar. Farklı bitkisel numunelerden izole edilen 10 Alternaria alternata strainleri asetofenonun fenil alkole indirgenmesi için çalışıldı. karpuz ve domatesten izole edilen FOM. Kavun. 4 adet F. satellit bölgelerin bu izolatların ayrımında kullanılabilirliğinin zayıf olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada farklı demir konsantrasyonlarında E. Fen-Edebiyat Fakültesi. 12 adet F. coli strainlerinde yüksek demir ve H2O2 toksitesine karşı etkin bir role sahip olmadığı ve depo edilen demirin hücrenin açlık durumunda bfrstrainlerinden farklı olarak hücre büyümesini desteklemediği görülmüştür. Biyoloji Bölümü. Dps ise yalnızca 250 demir atomu bağlayabilir. H2 üretimi ve tüketimi. 25240. Biyoloji Bölümü. solani izolatları. coli yabanıl strain ile bfr mutantlarının büyüme özellikleri karşılaştırılarak bfr’ın fizyolojik rolü araştırılmıştır. TRABZON çürüklüğü simptomlarını gösteren bitkilerden izolasyonlar yapılmıştır. Çalışmada. Antalya ecelen@akdeniz. diğer önemli şiral alkollerin sentezinde de kullanılabilirliği araştırılmalıdır. alternata strainlerinin üretiminde ve indirgenme reaksiyonlarında glukoz. Asetofenon ve türevlerinin asimetrik indirgenmesinde kullanılan metot basit reaksiyon şartlarını içermektedir. polimorfik bantlar gözlenmesine rağmen. coli Yabanıl ve bfr Mutantlarının Bakterioferritin Demir İlişkisi Ebru ÇELEN. Bakterilerin büyük çoğunluğu demiri hücre depo proteinleri içinde depo eder. Hem ferritin hem de bakterioferritin 24 aynı alt üniteden meydana gelmiştir ve ünite başına her alt birim 2000-5000 demir atomu biriktirebilir. coli straini ve bfr mutantları yüksek demir konsantrasyonuna ve H2O2 toksitesine karşı benzer sonuçlar vermiştir.edu.tr Demir tüm organizmaların yaşamı için gerekli elementtir. Demir gibi fosfatla yapılan çalışmalardan benzer sonuçlar elde edilmiştir. Ökaryotlarda da bulunan ferritin. Karpuzdan elde edilen F. Yabanıl E. oxypsorum ve 12 adet F. FORL VCG 0090 II ve VCG 0091 I olarak belirlenmiştir. demir 129 Alternaria alternata Fungusu Tarafından Koç Boynuz Pepton Besiyeri Kullanılarak Asetofenon ve Analoklarının Asimetrik İndirgenmesi E. moniliforme izolatı. Tüm organizmalarda 3 tip demir depo proteini bulunur.

19. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. TRABZON 130 . Biyoloji Bölümü.

TRABZON Botanik Sözlü Bildiri Özetleri 131 . Biyoloji Bölümü.19. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.

Biyoloji Bölümü. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.19. TRABZON 132 .

aksiyal paranşim içinde kristallerin varlığı. yan yüzeylerinde bulunan geçitlerin alternat tipte ve 6-10 µm çapta olması. Botanik Anabilim Dalı. Biyoloji Bölümü. 34460. Her iki familya ya ait Fosil formlar genelde 3. dalgalı. Fen-Edebiyat Fakültesi. İncelenen taksonlar orta damar ve mezofil doku özellikleri bakımından da değişkenlik göstermektedir. Ayrıca anatomik veriler istatistiksel metotlar kullanılarak analiz edilmiştir. Jeoloji Mühendisliği Bölümü. Yıllık halka sınırı ± belirgin. Osman BEYAZOĞLU3.tr Bu çalışmada. Morfolojik gözlemler için öncelikle herbaryum örnekleri kullanılarak. 1-6 (genellikle 1-3) hücre genişliğinde özışınlarının mevcudiyeti. Ersin KARABACAK. Çökeller içindeki omurgalı hayvan fosillerinin varlığı fosil ağaçların yaşlandırılmasında önemli rol oynamıştır. 17020 Çanakkale minedinct@hotmail. yüzyılın başından beri bilinmektedir. Maden Fakültesi. trahe dizilişi yarı-halkalı. Fen Fakültesi. Anahtar Kelimeler: Scorzonera. Ayazağa. Biyoloji Bölümü. Muscari bourgaei. Giresun 3 Karadeniz Teknik Üniversitesi.edu. Orta-geç Miyosen dönemi akarsu ortamları temsil eden Kazdağı Pseudo-Alpinik Bölgesinde Yetişen Bazı Soğanlı Bitkilerin Morfolojisi ve Anatomisi Üzerine İncelemeler Mine TUNALI. trahelerin yan yüzeylerinde alternat diziliş gösteren geçitlerin varlığı. paratraheal paranşimin ve özellikle yağ/musilaj hücrelerin varlığı Lauracea familyası için karakteristiktir. İncelenen taksonların yaprak anatomileri ilk kez çalışılmıştır. İsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Biyoloji Bölümü. Biyoloji Bölümü. Scilla bifolia. Ancak çalışılan taksonlar arasında stoma indeksleri bakımından önemli farlar mevcuttur. Yapılan incelemelerde taksonlar arasında önemli benzerlik ve farklılıklar tespit edilmiştir. Fen-Edebiyat Fakültesi. Zafer TÜRKMEN2. Bunlardan Juglandaceae kesitlerde şu özellikleri sunar. Cenk YALTIRAK 1 İstanbul Üniversitesi. yaprak anatomisi. FenEdebiyat Fakültesi. Bu ağaç fosillerinin hangi taksonlara ait olduğu ve bunların jeolojik yaşları son yıllarda yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda ortaya çıkartılmıştır. 1-3 hücre genişliğinde tanjansiyal bantlar oluşturan aksiyal paranşim varlığı. Ornithagalum sigmoideum. Trahelerin ortalama 100-200 µm tanjansiyal çapa sahip olması. (Asteraceae) Taksonlarının Yaprak Anatomileri Serdar MAKBUL1. Allium kurtzianum türlerinin morfolojik ve anatomik özellikleri incelenmiştir. Biyoloji Bölümü. zaman Tersiyer de.tr Trakya ve İstanbul civarındaki silisleşmiş ağaç fosillerinin varlığı 20. Bu çökeller içinde iki familya dikkati çeker. nümerik taksonomi SB 002 Ergene Formasyunun kumlu düzeyleri çeşitli taksonlara sahip ağaç fosilleri içerir. Trahelerin tekli ve 2-5 sayıda radyal yönde diziliş göstermesi. Fen-Edebiyat Fakültesi. İstanbul 2 İstanbul Teknik Üniversitesi. Trabzon makbul@ktu. 53100. Ornithagalum nutans. Mehmet SAKINÇ2. Crocus gargaricus. Gagea taurica. Rize 2 Giresun Üniversitesi.19. Suleymaniye. Allium guttatum.com Bu çalışmada Kaz Dağı pseudo-alpinik bölgesinde doğal yayılış gösteren.edu. traheler tekli ya da radyaldiyagonal tarzda 2-4 (6) sayıda trahe dizilişi. Muscari bourgaei ve Crocus gargaricus türleri endemik olup. TRABZON SB 001 Bazı Scorzonera L. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. 61080. basit perforasyon tablası ya da bazen basit perforasyon tablasıyla birlikte skaliriform tipte perforasyon tablasının varlığı. apotraheal. Gagea bohemica. SB 003 Orta-Üst Miyosen Yaşlı Ergene Formasyonu’nda (Trakya-KB Türkiye) Fosil Ağaç Topluluğu: Junglandaceae ve Lauracea Odunları Aliye ARAS1. ilgili organların 133 . ince duvarlı tilosislerin varlığı. Amerika ve Avrupa ile Asya’nın kuzeyinde bulunmuştur. Kamil COŞKUNÇELEBİ3 1 Rize Üniversitesi. diğerleri kozmopolittir. (Asteraceae) taksonunun yaprak anatomileri incelenmiştir. bu özelliklerin kombinasyonu günümüzde Junglandaceae familyasında bulunmaktadır. 28000. Tulipa sylvestris. Diğer bir familya Lauracea dir. Genelde tropikal yağmur ormanı özelliğini gösteren bu taksonlar bölgenin iklim koşullarına uygun olarak taşındıkları akarsu içlerinde silisleşmişlerdir. İstanbul aaras@istanbul. özışınlarının kümelenmemiş olması. Bütün yapraklar amfistomatik özellikte olup anomositik tipte stoma ihtiva etmektedir. Doğu Karadeniz Bölgesi’nden toplanan 18 Scorzonera L. Biyoloji Bölümü. Bu türlerden Allium kurtzianum.

edu. Şemsettin KULAÇ Karadeniz Teknik Üniversitesi. gövde. stomaların amfistomatik. flament. orientale) ülkemiz doğal florasında bulunmaktadır. polenlerin koyu eflatun. orman ağaçlarının ıslahı alanındaki çalışmaları hızlandırmıştır. pseudo-orientale ve P. Davis’ten (1966–1984) sapmalar belirlenmiş ve sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmada üç türe ait morfolojik olarak 46 karakter ve palinolojik olarak 9 karakter incelenmiştir. polen tipinin triporat nadiren trikolpat.) Fidanlarında Populasyonlara Bağlı Varyasyonların Bazı Morfolojik Özelliklere Göre Belirlenmesi Deniz GÜNEY. Fak. O. Anahtar Kelimeler: Kazdağı. ovaryumdan kesitleler alınarak. yetişme muhitine uygun ve verim gücü yüksek ormanların yetiştirilmesi yönünden çok önemli bir olgudur. ovaryum. tepe tomurcuğu uzunluğu) yapılmış ve elde edilen verilere bağlı olarak orijinler arası varyasyon ortaya konulmaya çalışılmıştır. Elde edilen verilere varyans analizi uygulanarak populasyonlar arasında genetik varyasyonların olduğu belirlenmiştir. yaprak tüylülüğünün alt yüzeyde daha yoğun olduğu. P. Yaprak damar düzeninin pinnat.com Türkiye Papaver türleri bakımından oldukça zengin sayılmaktadır. boyanmış ve sabit preparat haline getirilerek anatomik yapıları incelenmiş ve mikrofotografi cihazı ile kesitlerin fotoğrafları çekilerek sonuçları yorumlanmıştır. çiçeklerin koyu kırmızı ve kiremit kırmızısı. Mevcut orman alanlarından. yaprak tabanının dekurrent. anterlerin linear ya da dikdörtgen. Çalışmada 10 yaşındaki fidanlarda bazı morfolojik ölçümler (fidan boyu. tohum ve meyvelerinden biometrik ölçümler yapılarak. öncelikle kullanılan tohumun kalitesine bağlıdır. O. S. yaprak kenarının serrat. sitilus. kök. Biyoloji Bölümü. filamentlerin linear.orientale.19. Bu konuda en önemli sorunlar. brakte. Bu çalışma kapsamında 10 farklı Doğu Ladini (Picea orientalis (L) Link. dik. Bu nedenle üstün ağaçların bulundukları populasyonların saptanması ve bu populasyonların ıslah edilmesi ile giderek artan üstün değerlere ulaştırılması sağlanabilecektir. yaprak ucunun akuminat. Morfoloji. nutans’ın skapoz kesitinde korteks parenkima hücrelerinde yoğun rafid kristalleri görülmüştür. guttatum’un enine soğan kesitinde parenkimatik dokuda mekik şeklindeki boşlukların bulunuşu tipiktir. koyu mor. Bitkinin odunsu. M. P. İbrahim TURNA. dizilişinin alternat nadiren oppozit. tohum yüzeyinin retikulat. tohum şeklinin oblong. pedicel. Biyoloji Bölümü. Bununla birlikte 10 yaşına gelmiş olan Doğu Ladini fidanlarının nasıl bir gelişim-büyüme seyri gösterdiği tespit edilmiştir. soğanlı bitki. Ayrıca fidanlıklarda yetiştirilecek kaliteli fidan yüzdesi. anter. yaprak şeklinin pinnatisekt. bifolia ve A. Trabzon d_guney@ktu. kapsül tepe şeklinin düz ve orta hafif sivri kenarları düz.) orijininden elde edilen tohumlardan yetiştirilen fidanlar değerlendirilmiştir. tohum ağacı seçimi için populasyonların ıslah değerlerinin belirlenmesi.tr Yapay olarak orman yetiştirmedeki gelişmeler. 134 . koralla. gövde. SB 005 Türkiye Doğal Florasında Yetişen Oxytona Seksiyonuna Ait Papaver Türlerinin Morfolojik ve Palinolojik Yönden İncelenmesi Seval ŞAHİN. Tokat iparmaksiz@gmail. kalite ve kantite açısından rasyonel faydalanma imkânlarının artırılması gerekir. Palinoloji 10 Yaşındaki Doğu Ladini (Picea orientalis (L) Link. anatomi SB 004 kök boğazı çapı. lekesiz ya da taban yukarısında olduğu. morfoloji. tomurcukların oval ve oblong. Fen-Edb. Papaver cinsi Oxytona seksiyonu içerisinde yer alan 3 tür (Papaver bracteatum. yaprak. tohumun koyu kahverengi. alttaki epidermada daha yoğun olduğu. TRABZON çizimleri yapılmış ve soğan. kaliteli tohumların hangi yöre. kök. Bu aşamada. Anahtar Kelimeler: Oxytona. yaprak. sigmoideum’un soğan kesitinde parenkimatik dokuda bol miktarda rafid ve kum kristallerinin bulunuşu tipiktir.P. yükseklik ve ağaçlardan sağlanacağıdır.pseudo-orientale. dışbükey. Anatomik gözlemler için Rotary Mikrotomda soğan. Orman Fakültesi. yaprağın bileşik yaprak. bourgaei’nin soğan kesitinde parenkimatik dokuda bol miktarda kum kristaline rastlanmıştır. polen şeklinin genellikle spheroid (küremsi) olduğu tespit edilmiştir. Papaver bracteatum. İskender PARMAKSIZ Gaziosmanpaşa Ünv. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.

polen (SEM). İranTuran fitocoğrafik bölgesi (110. marschallii C.) Otth. Her türün genel ve ayrıntılı morfolojik çizimleri. gigantea L. 28 adedi (%31) ise C6 karesi için yenidir. ve Otites (Adams) Othh. caesarea Boiss. önemli taksonomik sorunları olan... S. longipetala Vent. S. S. Tespiti yapılan taksonların fitocoğrafik bölge dağılımları. Tataricae Chowdh. Seksiyonları’nın Revizyonu Kemal YILDIZ1. Biyoloji Bölümü.02) şeklindedir. fitocoğrafik bölgeleri ve Türkiye’deki yayılışları belirlenmiştir. Bu altı seksiyonda yaklaşık % 50’si Türkiye için endemik. Anahtar Kelimeler: Silene. laxa. S.A.armena Boiss. ve S. S.Meyer. en güzel yerlerinden biriside Gaziantep ili sınırları içerisinde yer alan ve ilin HatayOsmaniye İlleri ile sınırlarının kesiştiği bölgede bulunan Huzurlu Yaylasıdır. Eğitim Fakültesi.& Bal. koruma durumları. %24.) Wibel S. Belli mikroklimatik alanların varlığı Huzurlu yaylası bitki örtüsündeki çeşitliliği artırmış ve bunun sonucu olarak. bupleuroides L. Chloranthae Rohrb. Sclerocalycinae Boiss. caramanica Boiss. Tespiti yapılan taksonlardan 90’ı endemik ve 29’u nadir bitki statüsünde 119 önemli bitki yer almaktadır. Türkiye. S. İstanbul 3 Erciyes Üniversitesi.. Chloranthae Roth. Çalışma kapsamında 85 familya ve 331 cinse ait toplam 714 bitki taksonun tespiti yapılmıştır. caesarea ve S.. sipylea O. Türkiye’nin belli başlı herbaryumlarındaki Silene örnekleri incelenerek.. %49. Akdeniz fitocoğrafik bölgesi (176. S. revizyon Huzurlu Yaylası (Gaziantep) Florası Yusuf ZEYNALOV1. %10. S. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. manissadjiani Freyn. S. 560 tanesi ise Gaziantep ili florası için yeni kayıt olduğu belirlenmiştir. capitellata Boiss.64) ve Bölgesi Bilinmeyen Elementler (350.edu.. Yapılan ayrıntılı incelemeler sonunda. 37 tür yer almaktadır. Biyoloji Eğt. kromozom ve moleküler incelemeleri yapılmıştır. Ayrıca tespiti yapılan endemik taksonlardan 66 adedi (%73) Gaziantep ili. isaurica Condandr.& Heldr. Fen Edebiyat Fakültesi.65). Fen Edebiyat Fakültesi. S.. 09010. (Caryophyllaceae) cinsinin Siphonomorpha Otth. seksiyonları’nın revizyonu yapılmıştır. S..41). Fatih YAYLA2. Ali ÇIRPICI2.com Zengin bir bitki örtüsüne sahip olan ülkemizin. saxatilis Sims. Gaziantep 2 Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 27310 Şehitkamil Gaziantep zeynalovyusuf@hotmail.. sclerophylla’nın İran florasında yer aldığı ve Türkiye için endemik olmadığı tespit edilmiştir. Manisa 2 Marmara Üniversitesi.& Quezel. lasiantha Koch. exeltata Friv.. Mehmet Y. S. Göztepe. Biyoloji Bölümü. üzerinde çalışılan türlerin deskripsiyonları yeniden yapılmış.. Sclerocalycinae Boiss. Fen Edebiyat Fakültesi. Taksonların tip örneklerinin büyük bir kısmının fotoğraflarına ulaşılmıştır. S. AvrupaSibirya fitocoğrafik bölgesi (76. tespiti yapılan 714 taksonun 126 tanesi C6 karesi için. Lasiostemones Boiss. Boynuzsu Ot (Anthocerotopsida) ve Ciğerotları (Marchantiopsida) Floralarının Türkiye'deki Son Durumları Hatice ÖZENOĞLU KİREMİT Adnan Menderes Üniversitesi. S.. TRABZON SB 006 SB 007 Türkiye’nin Silene L. Kayseri kemalyil@gmail. S. otites (L.tr Ülkemiz bulunduğu coğrafi konum gereği çok zengin bir bitki çeşitliliğine sahiptir ve bu özelliği açısından tüm Avrupa ile 135 .Schwarz. phrygia Boiss.. Tataricae Chowdh.com Türkiye Florası’nda 32 seksiyonda yaklaşık 160 takson ile temsil edilen Silene L. S. Lasiostemones Boiss. taksonomik literatürler dikkate alınmış. flora. Bölümü.DADANDI3 1 Celal Bayar Üniversitesi..19.. olympica Boiss. Caryophyllaceae. Anahtar Kelimeler: Gaziantep SB 008 Huzurlu Yaylası.. S .. ispartensis Ghazanfar. Bu bitkiler içerisinde IUCN tehlike kategorilerinden. türlerin taksonomik durumları yeniden belirlenmiş ve bunlara ait yeni öneriler getirilmiştir. Turizm Bakanlığı tarafından Yayla Turizm merkezi olarak ilan edilen Huzurlu Yaylasının florasının incelenmesi ve ortaya konulması alanın değerini ortaya koymak açısından önemli bir adım olarak düşünülmüş ve bu çalışma planlanmıştır. %15. Biyoloji Bölümü. Toplanan örneklerin yanında. Aydın hozenoglu@adu. Medine Münevver UMA2 1 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi. (Caryophyllaceae) cinsi Siphonomorpha Othh. ve Otites (Adams.. tohum (SEM).. Biyoloji Bölümü. S. CR (Çok Tehlikede) (2) ve EN (Tehlikede) (10) kategorisine dahil toplam 12 takson bulunmaktadır. Araştırma konusunu oluşturan Silene türlerine ait örnekler 2005-2007 yıllarında Türkiye’nin tamamını kapsayan arazi gezileri ile yetişme ortamından toplanmıştır.

E..19. Revizyon çalışması esnasında Cyclotrichium cinsinin tüm türleri incelenerek.demir@gazi. Boissier (1879) tarafından Calamintha Sect. Anthocerotopsida Revizyon çalışması esnasında ülkemizde yayılış gösteren 6 türün örnekleri toplanmış. Türkiye herbaryumlarındaki örneklere ek olarak. Beşevler. Beşevler. Serbest radikaller normal hücresel metabolizma sırasında oluşabildiği 136 Cyclotrichium Manden. ciğerotları floramız açısından gerçek potansiyelin bugünkü takson sayıları kadar olmadığı görüşü. Labiatae. Thymus L. nedenleri de ele alınarak incelenmiştir. Bu makaleler özetlenerek çalışmada sunulmuştur. Ayrıca çalışmada az bilinen biyolojik zenginliklerimizden olan bu bitki grupları hakkında genel bilgi de verilmiştir. Filogeni. Medline gibi veritabanlarını kullanılarak bir literatür taraması yapılmıştır. TRABZON karşılaştırılabilecek bir değer taşımaktadır. Dış grup olarak Micromeria Benth. cinslerine ait türler kullanılmıştır. 9 türün yer aldığı bir anahtar da hazırlanmıştır. Ankara h. Ankara 2 Gazi Üniversitesi.edu. Paup ve Phylip programları kullanılarak taksonlar arası filogenetik ilişkiyi gösteren ağaç elde edilmiştir. İran ve Lübnan’da yayılış gösteren 9 türü bulunmaktadır. Fen-Edebiyat Fakültesi. Mandenova ve Schengalia (1953) tarafından ise yeni bir cins olarak tanımlanmıştır. Acinos Mill. Balıkesir 3 İnönü Üniversitesi. Biyoloji Bölümü. (Labiatae) Cinsinin Taksonomisi ve Filogenisi Tuncay DİRMENCİ1..tr Bu çalışmada serbest radikaller ve antioksidan ile ilgili son bilgilerin bir özetinin sunulması amaçlanmıştır. boynuzsu ot. Biyoloji Eğitimi Bölümü. Leyla AÇIK2 1 Gazi Üniversitesi. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Yeni araştırıcıların devreye girmesinin ve günümüze kadar çalışılmayan bölgelerde yoğunlaştırılacak ciğerotu taramalarının. Bu çalışmada. & Scheng. Malatya dirmenci@balikesir. Filogenetik çalışmalar için Cyclotrichium cinsinin Türkiye’de yetişen 6 türüne ait 15 örnek kullanılmıştır. Balıkesir 2 Balıkesir Üniversitesi. Henderson Kareleme Sistemine göre 15 kareye ayrılan ülkemiz. karelerimize ve floramıza yeni taksonlar kazandıracağı görüşündeyiz. Atatürk Meslek Yüksekokulu. Türkiye genelinde yapılan çalışmalar sırasında sıkça yeni kare kayıtlarına rastlanması ve bu bitkiler yönünden henüz hiç araştırılmamış karelerin bulunması nedeniyle. Bu çalışma TUBİTAK-TBAG (Proje No:104T293) ve SYNTHESYS Project tarafından desteklenmiştir.. Türkiye SB 011 SB 009 Serbest Oksijen Radikalleri ve Antioksidanlar Hülya DEMİR1. Taksonomik öneme sahip olan morfolojik yapıların şekilleri çizilmiştir.edu.. Bu örneklerin ITS bölgesi. ITS. Yapılan bu çalışmayla bu bitki grupları hem genel hatlarıyla tanıtılmaya. Turan ARABACI3 1 Balıkesir Üniversitesi. Marchantiopsida.tr Cyclotrcihum Manden. Günümüzde yerli araştırmacıların çalışmaları da büyük önem taşımaktadır. Necatibey Eğitim Fakültesi. Serbest radikaller. Ekrem DÜNDAR2. Elde edilen dizilerden. K ve NHM’da yer alan Türkiye’den toplanan örneklerin yanı sıra İran ve Irak’tan toplanmış örnekler de incelenerek türlerin deskripsiyonları genişletilmiş ve yeni tür ayırım anahtarı hazırlanmıştır. Bu bitki zenginliği içinde araştırmaların çoğu çiçekli bitkiler üzerinde yoğunlaşmış. Türkiye Florası’nda 2’si endemik olmak üzere 6 türü kayıtlıdır. Clinopodium L. Fen-Edebiyat Fakültesi. Türkiye. Irak. Cyclotrichium olarak sınıflandırılmış. Endemik ve endemik olmayan türlerin populasyon durumları gözlenmiş ve bazı türler için yeni tehlike kategorileri önerilmiştir. Bu radikaller hücredeki diğer moleküllerle kolayca etkileşime girerek oksidatif stres meydana getirirler. Diğer moleküller ile çok kolayca elektron alışverişine girebilen bu moleküllere "oksidan moleküller" veya "reaktif oksijen partikülleri denir. Anahtar Kelimeler: Cyclotrichium. Fen-Edebiyat Fakültesi. çiçeksiz bitkiler geri planda kalmıştır. ciğerotu. Oysa çiçeksiz bitkiler de ülkemiz florasında oldukça zengindir ve bu alandaki araştırmalar yeni yeni hız kazanmaya başlamıştır. bu alandaki tüm çalışanların ortak kanısı olarak kabul görmektedir. Ülkemiz Boynuzsu Ot ve Ciğerotu Florası tespiti çalışmalarının temeli yabancı araştırmacılarca atılmıştır. Sciencedirect. Biyoloji Bölümü. Görkem DENİZ2. hem de ülkemizde bu konudaki floristik çalışmaların önemi ve eksikliği belirtilmeye çalışılmıştır.. BioEdit. cinsi. Briguet (1897) tarafından Satureia Sect. . Biyoloji Bölümü. Anahtar Kelimeler: Flora. Ziziphora L. Pudmed. Biyoloji Bölümü. habitatlarında fotoğrafları çekilmiştir. Cyclotrichium. polimeraz zincir reaksiyonuyla çoğaltılarak DNA dizin tespiti yapılmıştır. bir atom ya da molekül yörüngesinde eşleşmemiş bir elektron içeren yüksek oranda reaktif kimyasal ürünlerdir. & Scheng. bu karelerdeki Boynuzsu Ot ve Ciğerotu tür sayısı bakımından. Calamintha Mill.

Yonca SURGUN1. Bu antioksidanlardan bir kaçı hariç tutulursa geri kalanların tamamı fenolik bileşiklerdir. metallotionin. çeşitli dış etkenler aracılığı ile de meydana gelebilir. süperoksid dismutaz bu gruba girerler Anahtar Kelimeler: Serbest radikaller. Ziraat Fakültesi. Bu çalışmada gıdalardaki su fazının antioksidanların fonksiyonel özellikleri üzerine etkisi. Biyoloji Bölümü. A. Biyoloji Bölümü. Ortaca Meslek Yüksekokulu skoskeroglu@mu. antioksidant enzim aktivitesi 137 . çözünebilir protein miktarı. iklim ve bitki türlerine göre değişiklikler gösterirler. Radikaller. belirlenen stres parametreleri bakımından karşılaştırılmıştır. Fenolik maddelerin metallerle reaksiyonu sonucunda kompleksler oluşturması önemlidir. proteinler ve nükleik asitler gibi temel hücresel bileşenlerde hasara yol açabilme özelligine sahiptir. lipidler. betakaroten. Anahtar Kelimeler: Bitkisel gıdalar. antioksidan etmektedir. flavonoidler. duyarlı ve tolerant çeşitler. karsinojenlerin ve toksik radikal reaksiyonların istenmeyen etkilerine karşı hücreleri koruyan maddelerdir. Günümüzde antioksidanlar sadece yaygın olarak gıda lipidlerini stabilize etmek için değil aynı zamanda sindirim sisteminde absorbe ederek kan serumundaki lipidleride oksidasyonuna karşı korumak için talep edilmektedir. askorbik asit ve β–karoten dir. Bunlar önemli ölçüde antioksidanların fonksiyonel özelliklerini etkiler. NADPH.19. Kampus. süperoksit dismutaz (SOD).tr Pamukta tuza toleranslı (Nazilli 84S) ve tuza duyarlı (Şahin 2000) olarak belirlenen iki çeşidin hipokotil eksplantlarından MurashigeSkoog (MS) (1962) ortamında kallus elde edilmiştir. 120 ve 180 mM NaCl içeren MS besin ortamına aktarılmıştır. poliaminler. Konya nakin@selcuk. Atilla Levent TUNA1. Antioksidanların değişim mekanizması ve uygulanan teknolojik işlem aşamaları esnasında reaksiyon ürünlerinin bileşimi serbest radikallerin konsantrasyonu ve oksijen basıncı uygulanan işlem ısısına bağlı olarak farklılık göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Pamuk. melatonin.edu. fitoöstrojenler. sistein. Son zamanlarda tüketiciler antioksidanları gıda maddelerde bulunmalarını talep Pamuk Kalluslarında Antioksidant Enzim Aktivitesi Üzerine NaCl’ün Etkisi Sultan KÖŞKEROĞLU1. Uygulamada bir gıdanın antioksidan içeriği düşük olduğunda antioksidanca zengin doğal bitkiler kullanılarak zenginleştirilebilir. hem de dolaylı olarak ksenobiyotiklerin. Çünkü. antioksidan. ısıl işlem ve soğuk depolama gibi işlemlerin antioksidanlar üzerine etkileri incelenecektir. E.Bunlardan en çok bilinen antioksidanlar tokoferoller. koenzim Q-10.tr Özellikle bitkisel kaynaklı çoğu gıda maddesi antioksidanlar içerirle. Kampus. işlemler SB 013 SB 012 Bitkisel Kaynaklı Gıdalara Uygulanan İşlemler Esnasında Antioksidanlarda Oluşan Değişmeler ve Bu İşlemlerin Antioksidanların Fonksiyonel Özelliklerine Etkileri Nihat AKIN1. ilaçların. polifenoller. Betül BÜRÜN1. Fen-Edebiyat Fakültesi. peroksidaz (POX). Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Mehtap AKIN2 1 Selçuk Üniversitesi. adenozin. Biyoloji Bölümü 2 Muğla Üniversitesi. katalaz. glikozidler ve esterler serbest fenolik türevlerine dönüştürülür. Gıda Mühendisliği Bölümü. kallus kültürü. katalaz (CAT). 60. hem doğrudan. GSH. Antioksidanlar. homosistein. metal şellat oluşumuna bağlı inhibisyon reaksiyonları.edu. Fenolik antioksidanların en önemli reaksiyonları farklı şekillerde okside olma reaksiyonudur. Bitkisel kaynaklı gıdalarda antioksidanların içeriği olgunlaşma. glutasyon peroksidaz. glutatiyon redüktaz (GR) ve askorbat peroksidaz (APX) enzimlerinin aktiviteleri araştırılmıştır. Tuzlu ortamda kallusların büyümesi gözlenmiş ve kalluslarda prolin. NaCl. Vitamin C. Fen Edebiyat Fakültesi. İbrahim YOKAŞ2 1 Muğla Üniversitesi. TRABZON gibi. Konya 2 Selçuk Üniversitesi. Antioksidan içeren bitkisel kaynaklı gıdalar işlenirken antioksidanlar proteinler ve diğer gıda bileşenleriyle etkileşirler ve bazı antioksidanların aktivitesi hidrolitik işlemin bir sonucu olarak değişebilir. Sonuç olarak. Üretilen kalluslar 0. pamukta kallus kültürü ile tuza toleransın belirlenebileceği değerlendirilerek.

Barbaros ERTÜRK2 Converse College. Biyoloji Bölümü.4. Şehitler Sok. Fen Fakültesi. gulutatyon redüktaz (GR. katalaz (CAT. EC 1. Ankara dogan@harran. Sanat ve Fen Fakültesi.) bitkilerinde antioxidant enzim aktivitesi ile yaprak yaşı arasındaki ilişki araştırılmıştır. Deneyler süresince toplam protein miktarında önemli bir değişiklik gözlenmemesi enzim aktivitesindeki artışın protein miktarındaki artıştan kaynaklanmadığını düşündürmektedir. Uygulama sonrası Yaprak 1 ve Yaprak 2’de gözlenen yüksek ışık hasarının Yaprak 3’e kıyasla daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Oksijen radikalleri adı verilen bu ara moleküllerin neden olduğu zararların toplamı oksidatif stres olarak tanımlanır. stres tipi.6). EC 1. Anahtar Kelimeler: Domates. organizmanın yaşı gibi faktörlere bağlı olarak değiştiği bilinmektedir. Osmanbey Kampusu. Yaprak 3’ün yüksek ışık uygulamasından daha az hasar gördüğünün belirlenmesi ise yüksek antioksidant enzim aktivitesine bağlı olduğunu düşündürmektedir. Tuza toleranslı ve duyarlı genotipler arasında Süperoksit dismutaz (SOD. Bu çalışmayı Yaprak 1. EC 1. 2 ve 3 arasındaki fotosentetik aktivite farklılıklarının araştırılması ve oksidatif metabolizmadaki farklılıklara bağlı olan reaktif oksijen ara ürünleri arasındaki ilişkisinin araştırılması izleyecektir.1). 138 . Biyoloji Bölümü. Aerobik canlılarda oksijen metabolizması toksik etki gösteren bazı ara moleküllerin oluşumuna sebep olur.19.) Tuz Stresinin Antioksidant Enzim Aktiviteleri Üzerindeki Etkilerinin in vitro Olarak İncelenmesi Mahmut DOĞAN1. 8. Antioksidant enzim aktivitesinin çevre faktörleri. Işığın geliş açısına bağlı olarak oluşacak hasarın minimuma indirilmesi için ışık yandan yansıtılmıştır. 24 ve 36ncı saatlerinde alınan yaprak örneklerinde incelenmiştir.11) enzim aktiviteleri bakımından belirgin ve istatistiksel olarak önemli farklılık bulunmuştur. EC 1. TRABZON SB 014 Domates’te (Lycopersicon sp.edu. 9/6 55060 neval. ikinci açılan yaprak seti Yaprak 2 ve son açılan yaprak seti Yaprak 3 olarak adlandırılmıştır. Beytepe.1. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.edu Bu çalışmada. Fen-Edebiyat Fakültesi. domateste tuz stresine toleranslı genotiplerin seçiminde kullanılabilecek etkin parametrelerin belirlenmesi in vitro testlerin kullanılabilirliğinin ortaya konması amaçlanmıştır.05). Bu yapraklardaki süperoksit dismutaz. Amerika Birleşik Devletleri 2 Kılıçdede Mah. glutatyon redüktaz ve askorbat peroksidaz enzim aktiviteleri ölçülmüştür. Biyoloji Bölümü.15.2) ve askorbat peroksidaz (APX. Yüksek ışığa maruz bırakılmış 14 günlük bezelye fidelerinde oluşan hasar. Şanlıurfa 2 Hacettepe Üniversitesi. Oksijen radikellerini süpüren antioksidant enzimler oksidatif strese karşı canlıların gösterdiği en etkili savaş tipidir. 1 Oksidatif stres bitkilerin günlük olarak karşılaştıkları fizyolojik durumlardan birisidir. Spartanburg. antioksidant enzim.tr Bu çalışmada. Sonuçlar bezelye bitkilerinde oksidatif hasarla yaprak yaşı arasında ve oksidatif hasara dayanıklılıkla enzim aktivitesi arasında pozitif bir korelasyon olduğunu göstermektedir. Çimlenmeden sonra ilk açılan yaprak seti Yaprak 1. in vitro SB 015 tuz stresi. Biyoloji Bölümü. Askorbat peroksidaz ve glutatyon redüktaz enzim aktivitesinde görülen artış süperoksid dismutaz enzim aktivitesinde görülen artıştan daha yüksek oranda olduğu gözlenmiştir. Antioksidatif enzimlerin strese karşı koruyucu rol oynadıkları ve bu özelliğin kallus doku kültüründe tuz stresine toleranslılık düzeyini belirlemede etkili bir kriter olduğu sonucuna varılmıştır.1.erturk@converse. Rukiye TIPIRDAMAZ2 1 Harran Üniversitesi. Yaprak 3’de her üç enzimin de aktivitesinin yaşlı yapraklara oranla daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p < .11.1. Bezelyede (Pisum sativum L.) Antioksidant Enzim Aktivitesi ve Yaprak Yaşı Arasındaki İlişkilerin Araştırılması Neval ERTÜRK1. Materyal olarak toplam 5 farklı genotipte. bezelye (Pisum sativum L. SC 29302. uygulamanın 4.11.6. 10 gün süreyle 150 mM NaCl uygulanarak kallus doku kültüründe yürütülmüştür. Kontrol ve uygulama gruplarında Yaprak 3’ün toplam protein miktarı diğer iki gruba göre daha yüksek bulunmuştur.

2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Ferhat CELEP4 1 Amasya Üniversitesi. Ankara fergankaraer@hotmail. Uşak-Karahallı karayolu’nun doğusunda bulunan.Kanyon tabanındaki. 100-500 metre genişliğinde. çalışma alanındaki liken ve likenikol mantarların ildeki yayılışları alanları haritalanarak verilmiş ve substrat.edu. ışık tercihleri gibi çeşitli özellikleri değerlendirilmiştir. Fen–Edebiyat Fakültesi. flora SB 018 Malatya İli’nin Likenleri Mehmet CANDAN. liken vb. Fen-Edebiyat Fakültesi. yayılışı belli olmayan türler %42. polimorfizm SB 017 geniş yayılışlı %20.2 dir. Bu bildiride. TRABZON SB 016 Sempervivum L. Orman Fakültesi. günümüze kadar yapılan çalışmalar değerlendirilmekte. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Anahtar Kelimeler: Ulubey Kanyonları. H Güray KUTBAY2. Likenler. Iran-Turan kökenli %8. Fen Fakültesi. Biyoloji Bölümü. oluşumunun 4.Toplam endemik tür oranı ise %13.edu. Eskişehir mecandan@anadolu. Likenler çalışılırken likenikol mantarları da listeye katma geleneği ülkemizde de sürdürülmüş. toprak. Kazancı Deresi’nin ve Banaz Çayı’nın oluşturduğu Kanyonlar. Anahtar Kelimeler: Likenler. likenikol mantarlar. Biyoloji Bölümü. Avrupa ve Kafkasya ‘da pembe-kırmızı ve sarı çiçeklere. substratlardan toplanan liken ve likenikol mantar örnekleri değerlendirilmiştir. jeolojik yapının özelliğinden dolayı oluşmuş kanyonlardır.com Araştırma alanımız. toprak tipi alüvyal topraktır. özellikle son üç yıldır bu konuda da birçok araştırma yapılmıştır.Uşak. Bu bitkilerin floristik bölgelere göre dağılımı. Salih TERZİOĞLU3. Anahtar Kelimeler: Malatya. Bu çalışmada çeşitli çevre ve genetik özelliklere göre Sempervivum cinsinde görülen çeşitlilik ve polimorfizm açıklanmaktadır. Eğitim Fakültesi. Biyoloji Bölümü.tr Malatya İli’nin likenlerini belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada 2003-2005 yılları arasında 78 lokalitedeki kaya. Biyoloji Bölümü. Biyoçeşitlilik. 823 bitki taksonu toplanmıştır.Kanyon sisteminin şekli kireç taşlarının önce kimyasal sonra mekanik aşınmasının bir sonucu olup. Son yirmi beş yılda bu çalışmalar gerçekten Türkiye Liken çeşitliliğinin ortaya koyulması amaçlı olarak yapılmaya başlanmış olup oldukça kapsamlı sonuçlar elde edilmiştir. ağaç kabuğu. Biyoloji Bölümü. Fen Fakültesi. yüzyıldan bu yana çeşitli evreler halinde sürmektedir.5 milyon yılda meydana geldiği bilimsel olarak tesbit edilmiştir. Araştırma bölgesinden 70 familyaya ait. polimorfik bir cins olup alpin ve subalpin bölgelerin kayaları ve çayırlık gibi ekstrem alanlarında yayılış göstermektedir. 196 liken ve 4 likenikol mantar taksonu tanımlanmıştır. Avrupa-Sibirya %10. Çalışma kapsamında.sahin. Ayşen ÖZDEMİR TÜRK Anadolu Üniversitesi. Anahtar Kelimele: Sempervivum. karşılaşılan sorunlar ve bundan sonra yapılabilecekler tartışılmaktadır. Eskişehir aturk@anadolu. Samsun 3 Karadeniz Teknik Üniversitesi. Eğitim Fakültesi. Bu bildiride.com Sempervivum L. Memduh SERİN Uşak Üniversitesi. yükseklik. Akdeniz kökenli %20. Fen Bilgisi Öğretimi Bölümü Marmara Üniversitesi. denizden yüksekliği 800-900 metredir. Geçmişten Günümüze Türkiye Likenleri Ayşen ÖZDEMİR TÜRK Anadolu Üniversitesi. Cinsinde Polimorfizm ve Biyoçeşitlilik Fergan KARAER1.tr Türkiye Likenleri üzerindeki çalışmalar 17. Uşak İli’nin güney ve güneybatı kesiminde.19.Bu özellikte dünyanın ikinci büyük kanyonudur. 135-170 metre derinliğinde ve 75 km uzunluğundadır. Türkiye’de ise sadece sarı çiçeklere sahip Sempervivum cinsinin Türkiye florasına göre endemizm oranı % 71dir. likenikol mantarlar SB 019 Ulubey Kanyonları'nın (Uşak) Florası Mehtap ŞAHİN. Biyoloji Bölümü mehtap. Trabzon 4 Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Türkiye 139 .Kanyonlar. Türkiye için endemik olan türler %5 oranındadır.64@gmail.

2007. adventif sürgün rejenerasyon için BAP ve NAA içeren ortamların BAP-IAA içeren MS ortamlara göre daha iyi olduğu tespit edilmiştir.tr Çeltik (Oryza sativa L. Sürdürülebilir bir tarım ile kaliteli yaşamın sağlanabilmesi açısından gerekli olan kaliteli ürünleri elde edebilmek için geleneksel tarım sistemlerini destekleyici alternatif veya destekleyici tekniklere ihtiyaç vardır. Geleneksel tarım sistemlerinde çeltikte. farklı kombinasyonlardaki BAP-IAA. P. soya fasulyesi ve kolza gibi bazı bitkilerde mevcut çeşitlere göre daha yüksek verimli. sağlıklı ve kaliteli çeşitler geliştirilmiştir. TRABZON SB 020 Türkiye’de Likenler Üzerinde Gelişen Polycoccum Sauter ex Körber 1865 Cinsi Üzerine Notlar Mehmet Gökhan HALICI1. Ankara 2 Gazi Üniversitesi. Genel olarak. Günümüzde ise. Bu çalışmada kullanılan Isatis cochlearis ise. İngiltere’ de yazıcı mürekkeplerinin imalatında kullanılmaktadır. Dışkapı. Ziraat Fakültesi. çivit otu (Isatis cochlearis). 55139.Hawksw. Nitekim Biyoteknolojik yöntemlerin geleneksel yöntemlerle kombine edilmesi sayesinde mısır. Biyoloji Bölümü. Ahmet AKSOY2 1 Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kayseri. 2 Erciyes Üniversitesi Fen Edb. crassum Vězda 1970. NAA SB 022 Çeltikte (Oryza sativa L.) Arnold 1891 ve P. Tarla Bitkileri Bölümü. Mardin ve Antep illerinde yayılım gösteren 2 yıllık otsu bir bitkidir. Gamze ÖZLÜ. ekim alanı ve bitkisel üretim bakımından dünyada ikinci sırada yer alan bir monokotiledon bitki olup. Birçok dikotiledon bitkide.Hawksw. Çeltik bitkisinin de yer aldığı monokotiledon bitkilerde ise explantlardan bitki 140 likenikol Isatis cochlearis (Çivit Otu) Bitkisinin Doku Kültürü Yoluyla Adventif Sürgün Rejenerasyonu Khalid Mahmood KHAWAR1. farklı eksplant kaynaklarından bitkilerin elde edilmesi rutin hale gelmiştir.Atienza 2007. Orhan KURT. microstictum (Leight. Likenikol mantar cinslerinden Polycoccum Sauter ex Körber 1865 cinsi Türkiye’de 7 tür ile temsil edilmektedir: Polycoccum acarosporicola Halici & D. Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı. dünya nüfusunun yarısından fazlasının da temel besin kaynağıdır. Gelişen sürgünler MS’te köklendirilip saksılara adapte edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Biyoçeşitlilik. kotiledon yaprak ve kotiledon yaprak sapı eksplantları.edu. 1980. Taipei 309) Farklı Explant Kaynaklarından Kallus ve Bitki Oluşum Potansiyelinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma Emine AYDIN. Ankara kmkhawar@gmail. P. cochlearis bitkisinin tohumlarının in vitro koşullarda geliştirilen 10 günlük fidelerinden alınan. çevreye zarar vermeden tehlikesizce kullanılabilmesi ve doğada parçalanma özelliğine sahip olması nedeniyle Almanya’ da ahşapların bozulmasının önlenmesinde. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. I. Biyoteknolojik yöntemler kullanılarak bitki doku ve organlarından (explantlardan) besi ortamında bitkilerin elde edilmesi başta gen transferi olmak üzere birçok alanda önem taşımaktadır. dzieduszyckii (Boberski) D. geçmişten beri yaygın olarak halıcılıkta kullanılmaktadır. Samsun orhank@omu. üretimin artırılması yönündeki bütün çabalara rağmen arzu edilen üretim artışı maalesef sağlanamamıştır. BAP-NAA içeren MS veya MSO besin ortamında kültüre alınmıştır. Kuzey Irak’ta ve Güney Doğu Anadolu’nun Adıyaman. cv.tr Türkiye’de likenikol mantar türleri üzerine çalışmalar özellikle son 3 yıl içerisinde artış göstermiştir. Fakültesi Biyoloji Bölümü Kayseri mghalici@erciyes. Tarla Bitkileri Bölümü. Bu türlerin konakçı ilişkileri ve taksonomik farklılıkları karşılaştırılmalı olarak verilmiş aynı zamanda bu türlerin teşhisi için bir anahtar hazırlanmıştır. sporastatiae (Anzi) Arnold 1874.19. Dacampiaceae SB 021 cochlearis (çivit otu)’in doku kültürü yoluyla yüksek oranda adventif sürgün rejenerasyonu elde edilmiştir. Orhan ARSLAN 1 Ankara Üniversitesi. Ziraat Fakültesi. mantarlar. Anahtar Kelimeler: in vitro. Deneme sonuçları 6 hafta sonra incelendiğinde BAP-IAA içeren MS besin ortamlarında yaprak eksplantından ve BAP-NAA içeren MS besin ortamlarında ise yaprak sapı eksplantından daha uzun ve çok sayıda sürgün elde edilmiştir. 1980. marmoratum (Kremp. P. Gazi Eğitim Fakültesi.edu. Fatih SEYİS Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Çivitotu (Isatis) yapraklarından elde edilen çivit boyası. Kurupelit Kampusü. Burcu HADIMOĞULARI. BAP.Hawksw. Çiğdem Alev ÖZEL2. P.) D. aksoyi Halici & V.com Türkiye’de Isatis’in 41 taksonu bulunmaktadır. P. Teknikokullar. IAA.Araştırmada Isatis .).

Tarla Bitkileri Bölümü.0 mgl-1 6-BA içeren sıvı MS besi ortamında geliştirilmiştir. Ziraat Fakültesi. 2 veya 3 hafta sonra in vivo gelişen ya da ürün veren ağaçlardan ilkbaharda yeni gelişen en az 2 cm uzunluğundaki sürgün uçları basal kısımlarından kesilerek yüzey sterilizasyonuna tabi tutulmuştur. Veysel SÜZERER Dicle Üniversitesi. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Bu sorunun muz doku kültürü teknolojisindeki ucuz katılaştırıcı maddeler ve karbon kaynakları 141 . Ankara 3 Ankara Üniversitesi. Ankara fatosuzuntas@hotmail. Ziraat Fakültesi. kök explantlarından verimli kalluslar ve bu kalluslardan da sağlıklı bitkiler elde edilmiştir. köklenme ve adaptasyonun iyileştirilmesi. Biyoteknoloji laboratuarında yürütülmüştür. Embriyojenik doku. antepfıstığının mikro çoğaltılmasının bazı basamakları için yeni geliştirilen metotlarla ilgilidir. Khalid Mahmood KHAWAR3. Gazi Eğitim Fakültesi.tr Bu çalışma. %3 sukroz ve 1. yeni metotlar SB 024 Antepfıstığının Mikroçoğaltılmasındaki Yeni Metotlar Ahmet ONAY. yeni kurulacak ticari Antepfıstığı bahçeleri için fidan üretiminde yakın bir gelecekte geleneksel fidan üretim metotlarına alternatif olabilecektir. Engin TİLKAT. Bu sorunu aşmak amacıyla birçok monokotiledon bitkide. Fen-Edebiyat Fakültesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Biyoloji Eğitim ABD. Anahtar Kelimeler: Antepfıstığı. Teknikokullar. Biyoloji Bölümü. fenolik bileşiklerin kültür ortamına salınmasının engellenmesi. Sentetik tohum üretimi için kalsiyum alginat jeli kullanılmıştır. Çiğdem Alev ÖZEL2 1 Harran Üniversitesi. Türkiye de ekonomik önemi yüksek olan bitki türlerine yönelik doku kültürü çalışmaları son yıllarda hız kazanmıştır.edu.com Bu çalışma Harran Üniversitesi Biyoloji Bölümü ve Gazi Üniversitesinin Biyoloji Eğitim Anabilim Dalı’nın Biyoteknoloji Laboratuarında ortak olarak yürütülmüştür. Nihat DİLSİZ1. Bu sebeplerden dolayı muz çoğaltımında doku kültürü ile çoğaltılmış fideler yavaş yavaş çiftçiler tarafından büyük ilgi görmektedir. özellikle de gen transferi çalışmaları açısından son derece önem taşımaktadır. Biyoloji Bölümü. 1 mgl-1 6-BA içeren MS besi ortamında çoğaltılan 4 cm’den büyük mikroçelikler 2 mgl-1 IBA içeren MS besi ortamında köklendirilmiştir. Sonrasında büyüme odasında adaptasyonları sağlanan rejenere bitkiler büyük saksılara transfer edilerek. Kültür başlatılmasında yukarıdaki iki metoda ek olarak in vitro ortamda rejenere olan aksenik yapraklar farklı 6-BA ve indole-3-asetik asit (IAA) İn vitro Koşullarda Maliyeti Düşürme Amaçlı Farklı Katılaştırıcı ve Karbon Kaynak Kullanarak Muz Çoğaltımı Fatoş UZUNTAS1. Kültür başlatılması için 15-20 cm uzunluğundaki terminal sürgünler 3-4 cm boyunda kesilerek 2 mgl-1 6benzil amino pürin (6-BA) içeren çözeltide 24 saat bekletildikten sonra toprak. olgunlaşmamış tohumlardan embriyojenik kültür başlatılması ve sentetik tohum üretimi ile ilgili yeni metotlar açıklanmıştır. TRABZON elde etmek henüz başarılamamıştır. elde edilen verilere dayanarak ortaya konan sistemin çalışma prensipleri ve bu sistemin kullanım alanları bakımından sağlayacağı yararlar tartışılacaktır. mikroçoğaltma. explant kültürü. kallus oluşumu. Bu araştırma. çok sayıda araştırma yapılmıştır. Klasik muz çoğaltımda kullanılan üretim materyalleri homojen olmamakta ve bunların hastalık ve zararlılarla bulaşık olma riski de oldukça yüksek olmaktadır. Araştırma sonucu. 21280. Diyarbakır ahmeto@dicle. Bu araştırma makalesinde. antepfıstığının olgunlaşmamış meyvelerinden 100 mgl-1 casein hidrolizat. Bazı olumlu sonuçlar alınmıştır ancak elde edilen başarıların frekansları oldukça düşüktür. Orhan ARSLAN2. Antepfıstığının ticari olarak in vitro mikroçoğaltılması henüz kullanılmamaktadır. Elde edilen bu sonuç. kum ve torf (1:1:1) karışımı ile doldurulmuş saksılara ekilmiştir. dış ortama adapte edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Çeltik. Veysi OKUMUŞ. Kısa dönem muhafaza için sentetik tohumlar buzdolabında +4ºC’de muhafaza edilmiştir. Dışkapı.19. Ancak. 100 mgl-11-askorbik asit. bu çalışma sonucunda açıklanan iyileştirilmiş safhaların kullanıldığı bir in vitro mikroçoğaltım metodu. birçok alanda. Fen Edebiyat Fakültesi. Ligninleşmiş gövde bölümlerinden alınan sert odunsu ve otsu yapıdaki ilkbahar sürgünleri ve in vitro rejenere olmuş yaprakçıklardan kültür başlatılması. farklı eksplant kaynaklarından kallus oluşum potansiyelini ve bu kalluslardan bitki oluşum potansiyelini belirlemek amacıyla. Tarla Bitkileri bölümü. Bu nedenle bu alanda araştırmaların yapılması oldukça önemlidir. Ancak maliyeti yüksek olan bu fideler tüm çiftçiler tarafından kullanılamamaktadır. bitki oluşumu SB 023 içeren Murashige ve Skoog (MS) besi ortamında kültüre alındılar. Biyoloji Bölümü. Şanlıurfa 2 Gazi Üniversitesi.

04’ü endemiktir. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü. % 5. DNA metillenmeleri SB 026 Gökyüzüne En Yakın Bitkiler: Palandöken. Çoğaltım ürünleri 1. 6 takson NT. G. Agar’a göre isubgol. sukroz . Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Araştırma alanımızda tespit edilen taksonların biyolojik spektrumu şu şekildedir: Bu taksonlardan % 75. CRED-RA yöntemi için CG dinukleotidi içeren 6 primer kullanıldı. Bu taksonların % 17. “LC”.13 Akdeniz fitocoğrafik bölge elementidir.3 terofit. Osman KARABACAK1. % 4.5 mg/l BAP ve 0.5 Kamefit ve % 4. % 31. Fen Edebiyat Fakültesi. Eksplant olarak muz meristemi kullanılmıştır.5 mg/l BAP ve 0. Kültür koşullarına bağlı 142 . Palandöken. 0.3 hemikriptofit. TRABZON kullanarak çözülebileceği düşünülmüştür. Biyoloji Bölümü. Nermin GÖZÜKIRMIZI İstanbul Üniversitesi.2 mg/L IBA içeren MS ortamları arasında istatistiksel olarak farklılık bulunmamıştır.06 İran-Turan. 2 takson VU. karbon kaynaklar SB 025 olarak DNA düzeyinde genetik ve epigenetik varyasyonlar izlendi. 3 takson EN.sukroz içeren ortamda en pahalı. Tehlike kategorisinde değerlendirilen endemik ve nadir bitkilerden 2 takson CR.com Arpa (Hordeum vulgare L. pamuk ticari. Anahtar Kelimeler: Hordeum vulgare L.beyaz şeker içeren ortamda ise en ucuz bitki elde edilmiştir.) bitkisinde doku kültürü sonucu oluşan genetik ve epigenetik varyasyonlar RAPD “Random Amplified Polymorphic DNA” ve CRED-RA “Coupled Restriction Enzyme Digestion-Random Amplification” yöntemleri ile araştırıldı. agar.2 mg/l IBA içeren MS ortamlarında köklendirilip adaptasyon sağlanmıştır. Tüm katlaştırıcı madde.. Kargapazarı ve Dumlu Dağlarında (Erzurum) flora turizmi kapsamında değerlendirilebilecek potansiyele sahip ve ulaşılabilir rotalarda yayılış gösteren alpin bitkiler araştırılmıştır. in vitro. Her bir primerle elde edilen sonuç için embriyo ve kallus dokularının genetik benzerliği. Kargapazarı ve Dumlu Dağları (Erzurum) Alpin Çiçekleri Fevzi ÖZGÖKÇE1.7% agaroz jelde yürütüldü ve UV altında incelendi. Murat ÜNAL1.4-D içeren besiyerinde kültüre alındılar. Ziraat Fakültesi. ticari beyaz şeker 4. Kargapazarı ve Dumlu Dağlarının 2000 m ve üzerinde toplanan 600 bitki örneğinin değerlendirilmesi sonucu. Taksonların. isubgol ve pamuk lifleri kullanılarak muz doku kültürü maliyeti düşürülmeye çalışılmıştır. % 4. Doğu Anadolu Bölgesinde Palandöken. Peyzaj Mimarlığı Bölümü. Çalışmada muz rizom eksplantları. RAPD yöntemi için 20. doku kültürü. Anahtar Kelimeler: Muz.1 kriptofit. 31 takson LC ve 4 takson DD kategorisinde bitki bulunmaktadır. Potentilla polyschista Boiss. KARTAL. 34118.68 Öksin ve % 1. “EN (B2a)”. hesaplandı. Arpa Kallus Kültürlerinde Genetik ve Epigenetik Varyasyonlar Aslıhan TEMEL. Veri yetersiz (DD) kategorisinde olan taksonların araştırma alanımızdaki populasyon ve yayılış durumları göz önünde tutularak yeni tehlike kategorileri teklif edilmiştir: Stachys huetii Boiss. % 7. Erzurum fevzi65@hotmail. “LC”. Çalışmada karbon kaynağı olarak sukroz ve ticari beyaz şeker ve katılaştırıcı madde olarak ta agar. Arpa olgun embriyoları MS+2 mg/l 2.com Dünyanın çeşitli bölgelerinde Coğrafi konum ve iklim faktörlerinin etkisinde alpin bitkilerin doğal yayılış alanları. Galium czerepanovii Pobed. steril edilip 50 mg/l askorbik asit içeren sıvıda yarım saat bekletildikten sonra. Van 2 Atatürk Üniversitesi. “LC”. Astragalus pseudotriger Grossh. 25240. Denemelerde kullanılan Dwarf Cavendish muz çeşidi Alanya’dan temin edilmiştir. Biyoloji Bölümü. maliyet. 45 endemik olmak üzerek toplam 264 takson tespit edilmiştir. Çalışmalarımız genetik ve epigenetik varyasyonların arpa kallus kültürlerinde regenerasyon üzerine etkilerinin araştırılması yönünde sürdürülmektedir. Vezneciler-İstanbul asl_temel@yahoo. pamuk lifleri ve Sukroz’a (Sigma) göre beyaz şeker oldukça ucuzdur. değişik katılaştırıcı madde ve sukroz ile ticari beyaz şeker içeren 4. mikroçoğaltım.92 Avrupa Sibirya.5 Fanerofittir. Kültürler kontrollu büyütme kabininde 250C’de karanlıkta 24 hafta tutuldular. 24 haftalık kalluslardan ve kontrol olarak olgun arpa embriyolarından DNA izolasyonu yapıldı. 65080. % 8.19.2 mg/L IBA bulunduran MS ortamında kültüre alınmıştır. Faris KARAHAN2 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi. kuzey kutbunda 0500 m ve nemli tropik bölgede 3500-5000 m iken araştırma alanımızın bulunduğu Akdeniz ile subtropikal çöller ve steplerde 2000-4500 m’ler arasında değişmektedir. Tüm katılaştırıcı maddeler üzerinde gelişen sürgünler. Çalışma sonucunda sabit masraflar hariç. Elde edilen bulgular teknolojinin gelişmesine yardımcı olacak ve aynı zamanda yurt dışına giden döviz miktarını da azaltacaktır.

(Plumbaginaceae) Cinsi Üzerinde Taksonomik Çalışmalar Musa DOĞAN1. Uzunsisarcıklı. Silene ozyurtii Aksoy & Hamzaoglu. anatomik.tr Türkiye’de Acantholimon cinsine ilişkin ilk revizyon çalışması Türkiye Florasının 7.tr Bu çalışma 1975m yüksekliği olan Kızıldağı (Çamlık Kasabası.2003 yılları arasında TÜBİTAK tarafından üç yıl süre ile desteklenen araştırmada bu cinsin Türkiye’de 52 tür olmak üzere toplam 67 takson içerdiği ve bunların 43 tanesinin endemik olduğu belirlenmiştir. Bu örneklerin değerlendirilmesi sonucu serpantine özgü 188 takson tespit edilmiştir. Centaurea kizildagensis E. flora turizmi SB 027 SB 028 Türkiye’de Bulunan Acantholimon Boiss. 15 takson ise çok bölgeli (8. Rindera Dumanii. Florayı oluşturan taksonların 60’ı Akdeniz (% 32). Bu taksonlardan 66 tanesi endemiktir (% 35). Dogan & H. Palandöken.Wörz & H. TR0305. Bu cinse ilişkin olarak 2000. ekolojik ve fitocoğrafik verilerin kritik bir analizi yapılmış ve bu verilerin taksonomik önemi açıklanmıştır. Anahtar Kelimeler: Kızıldağı. 143 . Fen Edebiyat Fakültesi.3). Anahtar Kelimeler: Acantholimon. Türkiye SB 029 Endemik Bitki Cenneti Kızıldağı (Çamlık Kasabası. Biyoloji Bölümü. Kayseri 2 Bozok Üniversitesi. erozyon ve göçerlerin mikro çevre istismarları olarak tespit edilmiştir. OFMA Bölümü.Scholz & Parolly ve Onosma sp. Galip AKAYDIN2. Kargapazarı. Bu alandan son zamanlarda bilim dünyası için 9 yeni takson tanımlanmıştır. Konya tuysal@selcuk. 38039. Fen-Edebiyat Fakültesi.edu. Biyoloji Bölümü.tr Araştırma materyalini 2002–2005 yılları arasında ülkemizin farklı bölgelerinden toplanan örnekler ve çalışılan taksonlara ait tip örnekleri oluşturmuştur. Fen Edebiyat Fakültesi. Erzurum.Arazi çalışmaları sonucunda 485 bitki örneği toplanmıştır. Noccaea camlikensis Aytac. TRABZON Alanda tehlikede olan taksonları tehdit eden öncelikli faktörler olarak. Duman. Ankara 2 Hacettepe Üniversitesi. Hakkı DEMİRELMA3 1 Erciyes Üniversitesi. Serpantine özgü dar yayılışlı yeni taksonların burada bulunması nedeniyle alan mutlaka koruma altına alınmalıdır. E. bitki sökümü. Derebucak-Konya) Ahmet AKSOY1. Yozgat 3 Selçuk Üniversitesi. Dumlu Dağları. yeni türler. ayrıca 5 şüpheli kayıt ve 2 adet eksik bilinen tür olmak üzere toplam 32 tür içerdiği belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Alpin Bitkiler. Kuddisi ERTUĞRUL Selçuk Üniversitesi.ciltinde ilk kez hazırlanmış ve bu cinsin 25 tür. endemik ve koruma statüleri Türkiye Centaurea (Asteraceae) Cinsi Tuna UYSAL. Nordt. Biyoloji Bölümü. Bu cinsin içerdiği taksonların Türkiye’de bulunan çeşitli karasal ekosistemlerde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve koruma biyolojisine katkıda bulunmak amacıyla mevcut taksonların IUCN tarafından belirlenen tehdit kategorileri verilerek bunların korunması için bazı önerilerde bulunulmuştur. Derebucak-Konya) serpantin florasını kapsamaktadır.edu. & Parolly. flora. Ankara doganm@metu. Kampus. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Fen Edebiyat Fakültesi. Konya aksoy@erciyes.19. Revizyon. Stipa cacuminis H. Biyoloji Bölümü. Fen Edebiyat Fakültesi. Plumbaginaceae. 10 takson Avrupa-Sibirya (% 5. Biyoloji Bölümü.3) ve 66 taksonun bölgesi bilinmemektedir (% 35). Cheirolepis L. Bornmuellera kıyakii Aytac & Aksoy.Duman. Eğitim Fakültesi. seksiyonunda yer alan taksonların örnekleri üzerinde morfolojik. Erygium trisectum A. Özlem MAVİ1 1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Biyoloji Bölümü.edu. Sideritis ozturkii Aytac & Aksoy.02/LD/024 nolu AB ve DPT tarafından finanse edilmiştir. karyolojik (kromozom sayımları) ve moleküler (DNA dizi analizleri) çalışmalar yapılmıştır. Ergin HAMZAOĞLU2. Önemli bir bitki alanı olan Kızıldağı yoğun olarak antropojenik etkiler altında bulunmaktadır. erken ve aşırı otlatma. Bu bulgular ışığında bu cinsin evrimi üzerine bazı değerlendirmeler yapılmış ve cinsiçi sınıflandırmasının doğal bir yapıya dönüştümü sağlanmıştır. 37’si İran-Turan (% 17). Bu tebliğde Acantholimon cinsinin sistematiğinin anlaşılmasında kullanılan bazı morfolojik.

Her taksonun geçerli adı. Tuna UYSAL Selçuk Üniversitesi. Türkiye SB 030 Türkiye Centaurea L.) DC. Bu çalışmada Centaurea L. decumbens (Wagenitz) Uysal & Ertuğrul stat.) DC. C. Endemik taksonların 10’u tip lokalitesinden bilinmektedir. cappadocica (DC. Biyoloji Bölümü. Cheirolepis. zeybekii Wagenitz’ dir.) Hayek var. Sadece C. wiedemanniana Fisch.-Mor. Kampus. nivea Wagenitz. & Heldr. C. C. önceki revizyonları. Acrolophus. C. C.Duman. drabifolia subsp.Duran & H. drabifolia subsp. C. subsp. derderiifolia Wagenitz. Çalışılan taksonlardan Centaurea drabifolia Sm.. Beytepe. werneri Wagenitz. drabifolia subsp. Kromozomal sonuçlarımız Cheirolepis seksiyonunda poliploidi olduğunu göstermektedir. Yasemin EKMEKÇİ Hacettepe Üniversitesi. ve Ammocyanus Boiss. turkeliensis Uysal & Ertuğrul sp. C. Pteracantha.) Wagenitz subsp. Biyoloji Bölümü.19. ve tehlike kategorileri verilmiştir. detonsa Wagenitz. paphlagonica (Bornm. Fen Edebiyat Fakültesi. Centaurea anthemifolia Hub. odyssei Wagenitz türlerinin kromozom sayıları 2n=18 olarak tespit edilmiştir. tuzgoluensis Aytaç & H. paphlagonica (Bornm. Türkiye ve varsa komşu ülkelerdeki yayılışı. Kuddisi ERTUĞRUL. nydeggeri Hub. & Mey. nova. Seksiyonu Taksonları Üzerine Taksonomik Bir Araştırma Osman TUGAY. C. 06800. Duman. kotschyi (Boiss. sericea Wagenitz türlerinin kromozom sayısı 2n=36 olarak tespit edilmiştir. Yapılan morfolojik ayrımlar aynı zamanda kromozom sayı ve DNA sekans çalışmalarıyla desteklenmiştir. Centaurea cinsi Acrolophus seksiyonu Türkiye’de 31 taksonla temsil edilir. C. nova. İki Nohut Hattının Fotosentetik Aktivitelerinin Uyum ve Üşüme Sıcaklıklarında Klorofil Fluoresansı İle Karşılaştırılması Özlem TURAN.Mor. geniş betimleri. C.tr Bu araştırma 2005-2007 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü tarafından desteklenen (BAP06401023) “Türkiye’deki Centaurea L. cariensiformis Hub. C. revizyon.) Wagenitz seksiyonları sinonim yapılmıştır ve Cheirolepis seksiyonunun sınırları genişletilmiştir. C. glabrousa Uysal & Ertuğrul sp. Cinsi Acrolophus seksiyonu taksonları toplanarak yaygın herbaryum tekniklerine göre kurutuldu. Bunlar. sipylea Wagenitz. drabifolia Sm. 7 gün) ya da uyumlandırılmamış olarak 12 gün süreyle farklı üşüme sıcaklıklarına (4°C ve 2°C) maruz bırakılarak uyum yeteneklerine göre 144 . zar bütünlüğü ve PSII’nin fotosentetik aktivitesi üzerine etkisi incelenmiştir. Seksiyonlarının (Asteraceae) Revizyonu” adlı proje kapsamında yapılmıştır. C. Kromozom sayımları sonucunda seksiyonun temel kromozom sayısı x=9 olarak belirlenmiştir. deflexa Wagenitz türünün kromozom sayısı 2n=54 olarak tespit edilmiştir. olympica C. Plumosipappus. C. nova sunulmuştur. Bunlardan 24’ü endemik olup endemizm oranı yaklaşık % 77’dir. C. C.. C.com Araştırmada. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü. kotschyi var.) Wagenitz. glabrousa Uysal & Ertuğrul. drabifolia subsp. Cinsi (Asteraceae) Acrolophus (CASS. yozgatensis Wagenitz ve C. Bu amaçla. tip örnekleri. C. yetişme ortamı ve yüksekliği.-Mor.) Wagenitz. cankiriense A. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Bu taksonların habitat özellikleri.) Wagenitz) monofiletik bir grup olduğu tespit edilmiştir ve bu monofiletik gruba ait genetik kod ortaya çıkarılmıştır. subsp. C. isaurica Hub. kotschyi. Ankara turanzlm@gmail. C. bilim dünyasına C.. TRABZON Morfolojik çalışmalar sonucunda taksonların benzerlik ve farklılıkları ortaya çıkarılmıştır.) Wagenitz. Cinsi Acrolophus (Cass. Anahtar Kelimeler: Centaurea. toprak kültüründe büyütülen 12 günlük nohut fideleri ya soğuk uyumlandırılmış (10°C. nohut (Cicer arietinum L. drabifolia.. austrooccidentalis Wagenitz. Gerçekleştirilen bu araştırmalar sonucunda yakın seksiyonlardan Pteracantha Wagenitz ve Plumosipappus (Czerep. Dizi analizleri sonucunda Cheirolepis ve yakın ilişkili seksiyonların birlikte (Pteracantha Wagenitz. C. Plumosipappus (Czerep. Araştırma sonucunda büyük çoğunluğu endemik olan bu seksiyon hakkında elde edilen veriler doğrultusunda bazı taksonların sistematik durumları yeniden belirlenmiş. Konya otugay@selcuk. ilk yayınlandığı literatür.Koch. C. persica (Boiss. dağılım haritaları ve tehlike durumları belirlendi.. Anahtar Türkiye SB 031 Kelimeler: Centaurea. C. decumbens (Wagenitz) Uysal & Ertuğrul.-Mor. C.edu.) bitkisinin iki hattına (AkN 87 ve AkN 290) uygulanan uyum ve farklı üşüme sıcaklıklarının fotosentetik pigment.

İsmail ÇELİK. arpa. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Arpa ve buğday bitkileri fabrika atıkların 0. cv. nohut (Cicer arietinum L. 65080. kuraklığa maruz bırakılan yazlık ve kışlık mercimek çeşitlerinde morfolojik ve moleküler düzeydeki değişiklikler araştırıldı. fotokimyasal olmayan kullanımı (NPQ) yönünden her iki hatta da önemli bir değişiklik belirlenmemiştir. hatlardan AkN 87’nin AkN 290’a göre üşüme sıcaklıklarından daha az etkilendiği ve uyumlandırmanın bu hattın soğuğa karşı dayanma yeteneğini diğer hatta göre daha fazla arttırdığı belirlenmiştir. Fen Edebiyat Fakültesi. Fen-Edebiyat Fakültesi.30 ve 166. yazlık Sultan I ve Malatya çeşitlerinde sırayla üç ve iki hafta ara ile su verilen (41. 200. 101 konsantratör atığının 400 ppm ve üzeri ile 102 konsantratör atığının 600 ppm ve üzeri uygulamalarında bitkilerin uzunluk. Bu azalışlar özellikle 101 konsantratör atığının kullanıldığı uygulamalarda daha belirgindir. Ancak stoma açıklıkları su seviyesinde düşüşe başlı olarak azalmıştır. Biyoteknoloji Anabilim dalı. üşüme SB 032 ağırlıkları artmıştır.83. Bu amaçla. GR dört hafta ara ile su verilen (0. vejetatif büyüme.) hatları. toplam klorofil (a+b). Biyoloji Bölümü. İsmet BERBER.00 µg/g-TA).69 U/g TA ve 2. 102 konsantratör atığının 20-400 ppm arasındaki konsantrasyonlarında kök ve gövde uzunlukları. karanlıkla adapte edilmiş yapraklardaki minimum (Fo) ve maksimum (FM) fluoresans değerlerindeki değişiklikler PSII’nin potansiyel fotokimyasal etkinliği (FV/FM)’ni AkN 290’da AkN 87’ye göre daha fazla azaltmıştır. Sultan I ve Malatya çeşitlerinde iki ve dört hafta ara ile su verilen (208. Kampüs.com Emet Borik Asit Fabrikası atıklarının arpa (Hordeum vulgare L. 800 ve 1000 ppm’lik çözeltilerinde 7 gün süreyle kontrollü olarak yetiştirilmiştir. 60.19. VAN musaturker@yahoo. 2 hafta ara ile yapılan sulama uygulamasında en yüksek tane ve biyolojik verim değerlerini verirken.cv. Eskişehir yolu. 06531. Stoma sayıları ve büyüklükleri hem yazlık hem de kışlık çeşitlerde benzerlik göstererek. Kütahya ayteneroglu@gmail. TRABZON karşılaştırılmıştır. buğday. Malazgirt 89 çeşidi 3 hafta ara ile sulama uygulamasında en yüksek değerleri vermiştir. kök ve gövde yaş ağırlıkları ve kök ve gövde kuru .66 µg/gTA) bitkilerde belirlenmiştir.66 ve 52. 80.00 µg/g-TA). Murat ERMAN. Yerli Kırmızı 145 Emet Borik Asit Fabrikası Atıklarının Arpa ve Buğdayda Vejetatif Büyüme Üzerine Etkileri Ayten EROĞLU1. 20. 100. Sazak 91 çeşidinde en yüksek düzeyde GST ve GSH iki ay ara ile su verilen (sırasıyla 1. toplam klorofil (a+b) içeriğini sadece AkN 290’da önemli derecede azaltmıştır. Anahtar Kelimeler: Bor fabrika atıkları. Altay 2000) bitkilerinde vejetatif büyüme üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Benzer şekilde. Ankara 2 Dumlupınar Üniversitesi. 2 kışlık (Sazak 91 ve Yerli Kırmızı) ve 2 yazlık (Malazgirt 89 ve Sultan I) olmak üzere tescil edilmiş 4 mercimek çeşidi kullanıldı. yaş ve kuru ağırlıklarında önemli azalmalar gözlenmiştir. Arpa ve buğday tohumlarında 101 konsantratör atığının 20-200 ppm.) Çeşitlerinde Morfolojik ve Moleküler Düzeydeki Değişikliklerin Belirlenmesi Musa TÜRKER. verim ve verim ile ilişkili karakterlerde en yüksek değerleri vermiştir. Peyami BATTAL. uyum. Tüm klorofil a fluoresansı. 250. Üşüme sıcaklık derecelerinde. Süleyman TOPAL2 1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi. İnce04) ve buğday (Triticum sativum L.01 mg/g TA). Üşüme sıcaklıkları hatların hiçbirinde PSII aktivitesini durduracak düzeyde bir fotoinhibisyona neden olmamıştır. Biyoloji Bölümü.com Bu çalışmada.66. 400. MDA. SB 033 Kuraklık Stresi Altında Yetiştirilen Bazı Mercimek (Lens culinaris Medik. sulama durumlarına bağlı olarak önemli bir değişiklik gözlenmemiştir. Mehmet Emre EREZ.91 mg/g TA) bitkilerde. Nohut hatlarında uyum periyodu klorofil a fluoresans ve MDA parametrelerini etkilemezken. Faruk OĞUZ Yüzüncüyıl Üniversitesi. Çiçeklenme döneminde en yüksek DNA seviyeleri kışlık Sazak 91 ve Yerli Kırmızı çeşitlerinde sırasıyla dört ve üç hafta ara ile su verilen (291. Biyoloji Bölümü. ışıkla adapte edilmiş yapraklardaki PSII’nin gerçek fotokimyasal (ФPSII) ve enerji yakalama etkinliği (FV'/FM') özellikle şiddetli soğuk derecesinde ve en çok da AkN 290’da azalmıştır. 40.08 µg/g-TA). toplam klorofil (a+b) ve MDA parametreleri dikkate alındığında. Yazlık çeşitlerden Sultan I. Üşüme sıcaklıklarında. 125. 600. ışık enerjisinin fotokimyasal kullanımı (qP) sadece AkN 290’da azalırken. Anahtar Kelimeler: Klorofil a fluoresansı. bakla bağlama döneminde Sazak 91 ve Yerli Kırmızı çeşitlerinde sırasıyla iki hafta ara ile su verilen (145. Soğuk derecesinin artması yapraklardaki elektron taşıma hızı (ETH)’nın giderek azalmasına neden olmuştur. Kışlık özelliğe sahip iri taneli Sazak 91 ve Yerli Kırmızı çeşitlerinde 4 hafta ara ile sulama uygulaması.

JIP-Testi ile hesaplanan fonksiyonel parametreler. GSH ve GR sırasıyla iki ay ara ile su verilen (1. Vero çeşidinin diğer çeşitlere göre fotokimyasal performansının daha yüksek olduğunu ve kuraklık stresinden diğer iki çeşide göre daha az etkilendiğini göstermiştir. Biyoloji Bölümü. JIP-Testine göre polifazik fluoresans artışının analizi. Anahtar Kelimeler: Klorofil a fluoresansı.tr Bu araştırmada.22 mg/g TA) bitkilerde.22 U/g TA). antioksidant enzimler SB 034 SB 035 Mısır Çeşitlerinin Fotokimyasal Etkinliklerine Göre Kuraklığa Toleranslarının Belirlenmesinde Kautsky Etkisi Yaklaşımı Yasemin EKMEKÇİ1. ϕEo’dır.edu.22 mg/g TA) bitkilerde belirlenmiştir. Bülbül 89) yapraklarının fotosistem II (PS II) davranışı üzerine etkisini incelemek için klorofil a fluoresansındaki polifazik artış (OJIP) kullanılmıştır. Araştırmada. kuraklığın tüm çeşitlerde maksimum fluoresans (Fm) intensitesini azalttığını. Biyoloji Bölümü. 06800. kuraklığı izleyen yeniden sulama uygulamasının. Fotokimyasal olmayan enerji kaybı (DIo). Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.19. Fen Fakültesi. arpa 146 . Malazgirt 89 çeşidinde GST ve GSH dört hafta ara ile su verilen (sırasıyla 0.) Polifazik Klorofil a Fluoresansı ile Arpa Bitkisinde UV-B Işıma Etkisinin Değerlendirilmesi Nuran ÇİÇEK. UV-B ışımasının arpa yapraklarının primer fotokimyası üzerine etkisi bu parametrelerle ilişkilendirilerek değerlendirilmiştir.24 U/g TA ve 2. JIP-Testi ile elde edilen bu parametrelerdeki değişim. UV-B. Klorofil a fluoresans sonuçları.tr Yeryüzüne ulaşan UV-B ışımasındaki artış. 3. 4 ve 5 saat) uygulanan UV-B ışımasının arpa (Hordeum vulgare L. Biyoloji Bölümü. yakalanan (TR) ve transfer edilen (ET) enerji akışlarıdır. Fen-Edebiyat Fakültesi. GR iki ay ara ile su verilen (0. Biyoloji Bölümü. Beytepe 06800 Ankara 2 Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Nuran ÇİÇEK1. ozon tabakasının incelmesi ile oluşan olumsuz çevresel etkilerden biridir. Çalışmadan elde edilen bulgular.16 mg/g TA) su verilen bitkilerde. klorofil a fluoresans.40 U/g TA). üç hafta ara ile (2. 1. tüm çeşitlerde fotokimyasal etkinliği kontrol seviyesine kadar iyileştirdiği belirlenmiştir. hiç su verilmeyen (2. Luce ve Vero) fotokimyasal etkinliklerindeki değişimler Kautsky Etkisi yaklaşımı ile belirlenip. Hüsnü ÇAKIRLAR Hacettepe Üniversitesi. buna karşın minimum fluoresans (Fo) intensitesini sadece Doge çeşidinde arttığını göstermiştir. GSH ve GR sırasıyla iki ay ara ile (0. ANKARA ncicek@hacettepe. DNA. kuraklığın Vero çeşidinin fotokimyasal etkinliğini diğer çeşitlere göre daha az etkilediğini göstermiştir. farklı sürelerde (0. TRABZON çeşidinde en yüksek seviyede GST. elektron transportu (Eo).edu. Ψo ve absorblanan bir fotonun bir elektronu elektron transport zincirine hareket ettirme olasılığı. elektron transportu (Eo/RC ve Eo/CSo) ve ışık enerjisi absorbsiyonu (ABS/RC ve ABS/CSo) gibi fluoresans parametreleri ölçülen teknik fluoresans verilerinden JIP-Testi kullanılarak hesaplanmıştır. JIPtest. Anahtar kelimeler: Fotokimyasal etkinlik. yakalanan bir eksitonun bir elektronu elektron transport zincirine hareket ettirme etkinliği. Banu EFEOĞLU2 1 Hacettepe Üniversitesi. elektron yakalama etkinliği (TRo/RC ve TRo/CSo).13 mg/g TA) ve bir hafta ara ile (0.) çeşitlerinin (Doge. Bunun yanı sıra. stoma. 2. Yapısal parametreler ise akış oranları yada verimlerdir ki bunlar. mısır (Zea mays L. ϕPo (Fv/Fm). Sultan I çeşidinde en yüksek düzeyde GST. primer fotokimyanın maksimum quantum verimi. Anahtar Kelimeler: Kuraklık stresi. kuraklık.12 mg/g TA) bitkilerde. çeşitlerin kuraklığa tolerans kapasiteleri yorumlanmıştır.54 mg/g TA) ve iki ay ara ile su verilen (1. bitki materyalinin çevresel değişimlere karşı davranışının ölçülmesini sağlayan yapısal ve fonksiyonel parametrelerin saptanmasını mümkün kılmaktadır. Gölköy 14280 Bolu yase@hacettepe. Beytepe. var. Fen Fakültesi. kuraklık stresi altındaki bazı mısır (Zea mays L. Toprak kültüründe kontrollü koşullarda yetiştirilen 12 günlük mısır çeşitleri sulama yapılmaksızın 12 gün süre ile kuraklık periyoduna bırakılmış ve ardından 6 gün boyunca yeniden sulama yapılmıştır. fotosistem II’nin maksimum quantum etkinliği ile reaksiyon merkezi başına (DIo/RC) ve yaprak bazında enerji kayıpları (DIo/CSo). her bir reaksiyon merkezi ve yaprak kesiti tarafından absorblanan (ABS).

33). Liliaceae 47 (%5. Mor.83). Kaval.78). Batı Himalayalar.com Tulipa L. M. Caryophyllaceae 59 (%6. 912 taksonun 5’i Pteridophyta. 147 .31)’dır. Spermatophyta üyelerinden 1’i Gymnospermae ve 906’sı Angiospermae üyesidir. Orta Doğu ve İran dahil Orta Asya. Raunkiaer’in sistemine göre analiz yapıldığında Hemikriptofitler 512 (% 56. Centaurea 16 (% 1. Eczacılık Fak. Akdeniz’in Kuzey ve Güney sahilleri boyunca Balkanlar. Sat. 907’si Spermatophyta üyesidir. Sekucu memhesen. Geverok. Eğitim Fakültesi. Van kuyucak65@yahoo. Haruna. Geraşin. Tiyar vadileri. Salvia 14 (% 1. Certe. Brassicaceae 76 (%8. (Liliaceae) Cinsinin Coğrafik Dağılımı. Koçanis mevkileri. Taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı şöyledir. CiloSat Gölleri. Orta Asya ve Kafkaslar’da 65 takson. Diz dereleri. Van kuyucak65@yahoo.36) endemik takson belirlenmiştir. Potentilla 12 (%1. Poaceae 44 (%4. Avaherk. Onosma 12 (% 1. Suriye-Filistin-Sina’da 13 takson. Şine dağları.07). Şemdinli. İçerdikleri takson sayısına göre alandaki en büyük 10 familya sırasıyla Asteraceae 131 (%14.47). İran’da 36 takson. Biyoloji bölümü. Çelesor (Kızıldağ). Rosaceae 37 (%4. Buzul.37). Bolu 2 Ankara Üniversitesi. Doğa. Helane. Eğitim Fakültesi. Mergezer. Serpıl. Veronica 12 (%1. Balkanlar’da 12 takson. Çok bölgeli veya fitocoğrafik bölgesi bilinmeyenler 429 (%46) dur. Akdeniz elementi 16 (%2). cinsinin (Lalelerin) anavatanı Orta Asya’daki “Tiyan-Şan” ve “Pamir-Altay” dağlarıdır. Reşko. Fen-Edebiyat Fakültesi.İki yaka.31). TRABZON SB 036 SB 037 Bahçesaray (Van) ve Çevresi Florası Mehmet FIRAT Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Verkevane.2007 yılları arası yapılan floristik arazi gezileri sonucu gerçekleştirilmiştir. Biyoloji Bölümü. Şapatan geçitleri ve Buzullarıyla Muhteşem bir floraya sahip Hakkari doğası ve Bitki türleri hakkında fotoğraflarla bilgi verilecektir. Bala. Çin’de 14 takson. Semedar. Bezome.15).83). Dolakavrane. Scrophulariaceae 31 (%3. Lis. Farmasötik Botanik ABD. Bahçesaray (VAN). Tekin BABAÇ1. Oramar. İspanya. Bezemre.40)’dir. Ranunculus 12 (% 1. Bu arazi gezileri sırasında.06). Yüksekova. Beresor. Taksonomik Problemleri ve Çözüm Önerileri İsmail EKER1. Sümbül. Lamiaceae 75 (%8. Anahtar Kelimeler: Hakkari.12).22). Çalışmamızda Türkiye Florasından farklılık gösteren 41 taksona ait özellikler verilecektir. Çukurça ilçeleri.47).37). İtalya’da 3 takson. Kriptofitler 132 (% 14. 14280 Gölköy. Iran-Turan elementi 398 (% 44). Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Seyithan . Kafkaslar ve Anadolu lalelerin doğal yayılış alanlarıdır. 43 alttür ve 25 varyete olmak üzere toplam 912 takson tespit edildi.31). Bilmizit. Irak’ta 3 takson. Anahtar Kelimeler: Flora. Kaniyapirmus yaylaları. Avrupa Florası’nda 12 takson.. Fanerofitler 35 (% 3. M. Türkiye’de 18 takson. Allium 17 (%1. Pıştkesir. Bu örneklerin taksonomik incelenmesi sonucunda 66 familya ve 302 cins’e ait 844 tür. Bilmizit. Silene 28 (%3. Golan. Zap . Cilo. Biyoloji bölümü. Terazin .31). Angiosperm’lerin 788’i Dicotyledoneae ve 118’i Monocotyledoneae sınıfına aittir. bu türler tüccar ve gezginler tarafından Orta Asya ve Anadolu’dan getirilmiş ve daha sonra türler doğaya kaçarak doğallaşmıştır. Ankara tuliphunter@hotmail. Kırıkdağ.75). KOYUNCU2 1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi.83) dir.86). 119 takson B9 karesi için yeni kayıttır. 06100 Tandoğan. Avaşin.com Bahçesaray (Van) ve çevresinde 1999 ve 2001 yılları arasında gerçekleştirilen bu araştırmanın arazi çalışmaları ile 3000 bitki örneği toplandı. En çok takson içeren ilk 10 cins sırasıyla Astragalus 35 (% 3. Batı Çin.77).75). Alanda toplam 131 (%14. Karadağ. Campanula 17 (%1. Kamefitler 89 (%9. Meydan belek. İtalya ve Yunanistan‘da da doğal olarak yayılış gösterirmekle birlikte. Bunlardan 8 tanesi tip örneğinden sonra ilk defa ve 15 tanesi ikinci defa ve Türkiye Florası için bir yeni kayıt (Scilla kurdistanica ) toplandı. Ziri. Meydane melhem. Nehil sazlığı.53). Fabaceae 80 (%8. Terofitler 144 (% 15.19.com Bu çalışma 2000 . Portekiz.86). Spihane . Güneybatı Avrupa’nın İberya Yarımadası’ndan. Flora SB 038 Tulipa L. Boraginaceae 49 (%5. Biyoloji Bölümü. AvrupaSibirya elementi 69 (%8). Türkiye Hakkari Doğası ve Florasına Giriş Mehmet FIRAT Yüzüncü Yıl Üniversitesi.

LR ve alt grupları (89) olarak değerlendirilmiştir. Liliaceae 37 (% 3. Avrupa-Sibirya elementleri 94 (% 9. Taksonların fitocoğrafik spektrumu aşağıdaki gibidir: İran-Turan elementleri 379 (% 38.5). tür içi ve populasyonlar arasındaki varyasyonların fazlalığı ve yeni karakterlerin tespit edilme gerekliliği gibi problemler tartışılmıştır. Orithyia (D. Saxatiles Baker. Anahtar Kelimeler: Tulipa.7). herbaryum ve arazi çalışmaları yapılmış ve cinsin taksonomik problemleri ortaya konulmuştur. Biyoloji Bölümü. Ayrıca 9 taksonun tip örnekleri Türkiye’den toplanmıştır. Kesin sayısı belli olmamakla birlikte.9). Biyoloji Bölümü. Silene 17. Brassicaceae 78 (% 7. doğadan kaybolmuş ya da ikinci defa toplanamamış türler ile şüpheli kayıtlar üzerinde durulmuştur. Scrophularia 10.com Bu çalışma. Rosaceae 39 (% 4.2).8). meyve ve tohum karakterlerinin yeterince kullanılmaması. Campanula 11.19.9). Medine Münevver UMA2. Gaziantep zeynalovyusuf@hotmail. Ülkemizde iki altcinse ve yedi seksiyona ait 17 tür (18 takson) doğal yayılış göstermekte olup 6 takson Türkiye için endemiktir. Apiaceae 42 (% 4. Takson sayısı bakımından en zengin familyaların sıralaması şu şekildedir: Asteraceae 150 (% 15. Biyoloji Bölümü. Scrophulariaceae 32 (% 3. Doğu Anadolu Bölgesi ile sınır teşkil edecek şekilde yer almakta olup.3).2). Euphorbia 10. Ayrıca ülkemizde mevcut olan tipifikasyon problemleri.4). Eichleres (Hall) van Raamsdonk. takson betimlemelerinde yeterli karakter korelasyonunun olmaması. Asteraceae (20). TRABZON Fransada 7 takson. taksonomi. İmranlı SB 040 Gaziantep İli Endemik ve Nadir Bitkileri Yusuf ZEYNALOV1. Alyssum 15. bitki coğrafyası bölgesi bilinmeyenler 465 (% 47.5). Bitkilerin fitocoğrafik bölgelere dağılımları İran-Turan 53 (31%). Bitkilerin 196’sı tek yıllık (% 19. DD (11). İran-Turan Bitki Coğrafyası Bölgesi’nde ve B7 karesindedir. Caryophyllaceae 49 (% 5. Eriostemones (Boiss. Allium 13. sistematik.com Ülkemiz florasının zenginliklerinin ortaya konulabilmesi için çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Akdeniz elementleri 41 (% 4. Divriği. Salvia 21.9). Anahtar Kelimeler: Tohumlu bitkiler. laleler farklı araştırıcılara göre dünyada 45-120 civarında türle temsil edilmektedir. Fen-Edebiyat Fakültesi. 27310. bazı taksonların yalnızca habitat farklılığına dayanarak tür anahtarlarında ayrılması. İç Anadolu Bölgesi’nin en doğu kısmında. Şehitkamil.0).1). Centaurea 21. Çalışma alanı.5).0). Bu çalışma. Bu çalışmalarla paralel olarak Gaziantep ili florasının tespitine yönelik 2000-2007 yılları arasında çalışmalar yapılmıştır. Lamiaceae 92 (% 9.2). Sivas. Kozmopolit 9 (% 0. Poaceae 51 (% 5. Girit Adası’nda 4 takson yayılış göstermektedir.3). Türkiye’nin Tulipa L.2). endemik. Akdeniz 70 (42%). İberya Yarımadası’nda 6 takson.0). nadir. Taksonlar iki alt cins altında yer alırlar: Tulipa alt cinsi Tulipa. Boraginaceae 34 (% 3. Çalışma sonucunda. CR (4). EN (11). Türkiye SB 039 kayıttır. Don) Vvedensky ve Clusianae Baker seksiyonlarını. Sivas eroldonmez@yahoo. Kolpakowskianae (Hall) van Raamsdonk. 716’sı çok yıllıktır (% 72. 2761 bitki örneği toplanmış ve çalışma alanından 84 familya. Fabaceae (23). Hasan YELKEN 1 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi. Anahtar Kelimeler: Endemik. 204 takson Türkiye için endemiktir (% 21. Bu çalışmalar kapsamında tespit edilen bitkilerin 120 si endemik ve 48 i nadir bitkidir. Gaziantep 2 Gaziantep Üniversitesi. Takson sayısı bakımından en büyük on bir cinsin sıralaması şu şekildedir: Astragalus 32. Achillea 10. 389 cinse ait 928 vasküler bitki türü (985 takson) tanımlanmıştır. Gaziantep lale. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. flora. Sivas ilinin Divriği ve İmranlı ilçeleri arasında yer alan Çengelli Dağı’nın florasını kapsamaktadır. Fabaceae 89 (% 9. Liliaceae. 149 takson B7 karesi için yeni 148 . Çengelli Dağı (Sivas) Florası Erol DÖNMEZ Cumhuriyet Üniversitesi. Bu bitkilerin 62’ si C6 karesine 134 tanesi de Gaziantep iline yenidir. Lamiaceae (24). gerek Dünya Floraları’nda gerekse Türkiye Florası’nda tür teşhis anahtarlarında birbirine yakın ve birbiriyle örtüşen taksonomik karakterlerin kullanılmış olması. En fazla takson içeren familyalar. Fen Edebiyat Fakültesi. IUCN kategorilerine göre VU (53). Kıbrıs Adası’nda 3 takson. Scrophulariaceae (12).2). IUCN. 73’ü iki yıllık (% 7. Biflores sensu Hall ve Lophophyllon Vvedensky seksiyonlarını içerir. Liliaceae (11) ve Brassicaceae (9) dir. Avrupa-Sibirya 7 (4%) ve bilinmeyen 38 (23%) olarak belirlenmiştir. cinsinin revizyonunun ilk basamağı olup öncelikle literatür. Fatih YAYLA2. Tanacetum 10. Bu çalışmanın sonunda. Tulipanum De Reboul.) van Raamstonk alt cinsi Australes sensu Hall.

Fen Fakültesi. lilacinum. TRABZON SB 041 Kuraklık Stresi Sırasındaki Yaprak Kıvrılması İle Stoma Davranışlarının Değerlendirilmesi Asım KADIOĞLU1. Neslihan SARUHAN2. lilacinum’a göre kontrol ve 100 mM NaCl uygulamalarında daha yüksek bulunmuştur. nemi ve sıcaklığı arasında pozitif ve negatif korelasyonlar tespit edilmiştir. & Heldr. Yusuf ALTINOĞLU Ege Üniversitesi. Cicer arietinum L. her iki türün ışıktaki tohum çimlenme yüzdesi karanlığa göre önemli düzeyde daha yüksek bulunmuştur (P < 0. Aykut SAĞLAM1. Türkiye SB 043 Cicer arietinum L. hassas olan bu hattın gövde yaş ağırlık değerini kontrole yaklaştırdığını gördük. bor yokluğunda türlere ve bitki yaşına bağlı olarak çok çeşitli belirtilerin ortaya çıktığı özellikle apikal dominansinin kaybolarak bitkinin fazla dallanmasına neden olduğu savını desteklemektedir (Taiz&Zeiger 2002). Biyoloji Bölümü. ortamın ışık yoğunluğu. Fen Edebiyat Fakültesi. Biyoloji Bölümü. stoma hareketlerinin yapraktaki birçok fizyolojik ve biyokimyasal olayla bağlantılı olduğu sonucuna varılmıştır. Sıcaklık ve Işığın Etkileri Mustafa YILDIZ. Fakat diğer besin elementlerinden farkı. ( vd1-8 ) ve Cicer arietinum L. 300. 100. L. L. 100 mM NaCl ve yukarısında genellikle %50’nin altında belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Limonium iconicum. yaprağın ve toprağın su durumu. yaprak kıvrılması. 15/25 ve . İzmir nilazeri@hotmail. Bornova. vd1-8 ‘in. Kuntze (Plumbaginaceae) ve Limonium lilacinum (Boiss. Rabiye TERZİ1. stoma hareketleri. endemik. Bu araştırmada yaprak kıvrılması denemeleri için bir model bitki olarak öngörülen Ctenanthe setosa bitkisi kullanılarak. Biyoloji Bölümü. yokluk ve toksik konsantrasyonları arasındaki farkın çok küçük olmasıdır. Fen-Edebiyat Fakültesi. sıcaklıktaki bir artış ile artmış ve tuzluluktaki bir artma ile azalmıştır. Çimlenme hızı. fotosentez SB 042 20/30°C) ve 12 saat fotoperiyot ve sürekli karanlıkta araştırılmıştır. altı tuz konsantrasyonu [distile su kontrol (0). iconicum tohumlarının çimlenmesi L. 03200. üç dalgalı sıcaklık rejimi (10/20. lilacinum (Plumbaginaceae). fakat toprak solüsyonundaki bor aktivitesine bitkiler doğrudan cevap verir.) O. Topraktaki boru absorbe eden yüzeyler alüminyum ve demir oksitleri. Trabzon 2 Rize Üniversitesi. ışık. Hatice NAR1 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi. Biyoloji Bölümü. bitki yaş ağırlığındaki olumsuz etkilerin kalsiyum karbonat fazlalığı ile azaltılarak. Afyonkarahisar mustafa_yildizus@yahoo.com Bor bitkiler için önemli besin elementlerinden biridir. Nihal KUTLU1. Limonium iconicum ve L. magnezyum hidroksit. ( vd2-13 ) Nohut Hatlarında Bor ve Kalsiyum Karbonatın Etkileri Üzerine bir Çalışma Meliha GEMİCİ. 149 Türkiye Endemiği İki Halofit Türün. 400 ve 500 mM NaCl]. Anahtar Kelimeler: Kuraklık. Zira kireçli topraklar bor absorbsiyonu için kalsiyum karbonat’ın önemli bir tespit edici rolü olduğu bilinmektedir (Goldberg ve Forster 1991). stomaların yaprakların kıvrılma periyodu boyunca belirli ölçülerde kapanmalar gösterdiği saptanmıştır. Çimlenme. Yapılan analizler sonucunda. Fen-Edebiyat Fakültesi. Tohum Çimlenmesi Üzerine Tuzluluk. kalsiyum karbonat ve organik maddelerdir(Goldbre. Test edilen tüm sıcaklıklarda. fotosentetik pigment miktarları. tuzluluk.com Türkiye endemikleri olan Limonium iconicum (Boiss. Çimlenme. Biz de yaptığımız bu çalışmada. 200. Rize kadioglu@ktu. Hatice DEMİRAY. Kıvrılma sırasında stoma hareketleri ile fotosentetik parametreler. bor’a hassas nohut hattı olduğunu.edu.1997). antioksidant enzim ve bileşikler. Süleyman CENKÇİ. Fatma Nil AZERİ . sıcaklık. Tohum çimlenme cevapları. & Bal. Çağlar ÖZALKAN. Her iki türde en yüksek çimlenme yüzdesi (%91-99).tr Literatürde kuraklık stresi sırasında bitkilerin yapraklarını kıvırarak stomalarını kapatmadıkları şeklinde fikirler ileri sürülmüştür.19. kil mineralleri. Bor absorbsiyonunda kalsit arttıkça pH da buna bağlı olarak artmakta ve artışa paralel bir absobsiyon da görülmektedir. Biyoloji Bölümü. halofitlerin çimlenmesi. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. tuzluluktaki artış ile kademeli olarak azalmıştır.05). bu fikrin doğruluk derecesi incelenmiştir. Mustafa KARGIOĞLU Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi. Dalgalı yüksek sıcaklık rejimlerinde (15/25 ve 20/30°C). Bor toprak tarafından dolaylı yoldan emilir.) Wagenitz çok yıllık halofitik otlardır. kontrolde elde edilmiştir. Sonuç olarak yaprak kıvrılmasının bitkilerin stomalarını kapatmamak için görev yapan bir mekanizma olmadığı. Bulgularımızda gövde boyunun artısı.

(Adaçayı) Türlerinin Korolojik Özellikleri Ferhat CELEP. where reduction has happened in most of the studied characters. farklı iki nohut hattı seçilerek (Cicer arietinum L. bitkilerimizde kök. Canlılarda önemli bir stres enzimi olan esterazlar. Borun hormonlar üzerindeki bilinen etkilerini saptamak amacıyla da hormon analizleri yapılmıştır. üretimi sınırlayan önemli bir abiyotik stres faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır.edu. The results also showed a difference between varieties of wheat in its sensitivity to the effect of the sunflower powder residues where the highest reduction percent of the variety (Um Rabee) compared to the variety (Abu-Ghareeb). Anahtar Kelimeler: Bor. Bu çalışmada Trakya. vd1-8 ve Cicer arietinum L vd2-13 ). Orta Anadolu ve Güney Anadolu Bölgelerimizde yaygın olarak kullanılmakta olan ekmeklik buğday (Triticum aestivum L. perlit ortamında. (Adaçayı) cinsi Labiatae familyasının en büyük cinsi olup Dünya’da yaklaşık olarak 1000 türle temsil edilmektedir. 3 ve 6 kat bor. Hassan Department of Biology.tr Bor (B) bakımından fakir alanlar kadar yaygın olmamakla birlikte. Cicer arietinum L SB 044 SB 045 Bor ve Alüminyum Stresi Altındaki Buğdaylarda (Triticum aestivum L) Esteraz Enzim Aktivitesi ve Bant Desenlerindeki Değişimler Eaylettin ÖZTÜRK. dünyanın pek çok kurak ve yarı kurak bölgesinde toksik dozda B içeren topraklar. Triticum aestivum. Ersin DOĞAÇ. Alüminyum (Al) ise dünyanın yaklaşık % 40’ını kapsayan asidik topraklarda bitki büyüme ve gelişmesini engelleyen diğer önemli bir abiyotik stres faktörüdür. Dünya’da 7 farklı bölgede yoğun dağılım gösteren cinsin gen 150 . results of statistical analysis has shown a difference in effects . Mosul. Köksal KÜÇÜKAKYÜZ. Ankara fcelep@metu. esteraz.tr Salvia L. flowering. kuru ağırlıkları belirlenip. 06531. borsuz. Kalsiyum karbonat. Fen-Edebiyat Fakültesi. 3 ve 6 kat CaCO3 ve bunları birlikte içeren. B ve Al 3B grubu elementleri arasında yer almakta olup.Mosul University. In germination and growth. Biyoloji Bölümü. Said Al-Tai. Iraq zohzohair_rahemo@yahoo. elongation. Biyolojik Bilimler Bölümü. Vatan TAŞKIN. bor (B) toksisitesi. PAGE SB 046 Contamination Of Wheat Seeds With Dry Powder Of Sunflower and İts Affects On Germination and Growth Salah M. TRABZON Yaptığımız çalışmamızda bor ve kalsiyumun yukarıda anlatılan yokluğu ve toksisitesini gözlemlemek üzere. Dünya B rezervlerinin % 63’üne sahip olan ülkemizde de B toksisitesi ciddi bir sorundur. so the sunflower powder variety (Syrian ) was the less effective to the studied characters compared to the local variety Akdeniz ve Ege Bölgesinde Yetişen Endemik Salvia L. Hoagland besin solüsyonları ile fidelerimiz sulanarak yetiştirilmiş ve fideler belli süre sonunda hasat edilerek. Belgin GÖÇMEN Muğla Üniversitesi. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. 48170. Biyoloji Bölümü. Musa DOĞAN Orta Doğu Teknik Üniversitesi.edu. Çankaya. Wasan S. Bu stres koşulları altındaki bitkilerin esteraz enzim aktivitelerindeki değişimler spektrofotometrik olarak saptanmış ve esteraz enzim profilleri de doğal poliakrilamid jel elektroferezi (Native-PAGE) yöntemiyle çıkarılmıştır. Kötekli. College of Science . fotosentetik aktivitesini saptamak amacı ile de klorofil analizleri yapılmıştır.19.com The study included Green house experiments to show the allelopathic effects which can be produced by the contamination of varieties of wheat seeds by sunflower powder (local and Syrian) in four growth stages (seedling. alüminyum (Al) toksisitesi).) çeşitlerimize toksik dozlarda B ve Al ayrı ayrı uygulanmıştır. her ikisinin de toksik dozları karakteristik olarak bitki kök büyümesinin engellenmesi ile sonuçlanır. gövde boyları. and maturity). Muğla akyuzk@mu. yaş. Bekir ÇÖL. Anahtar Kelimeler: Abiyotik stres. kalsiyum karbonat (CaCO3)’sız. bitkilerin gelişim süreci boyunca her basamakta yer alırlar.

bu cins içerisindeki türlerde yeni bir seksiyonal sınıflandırılma hedeflenmiştir. Türkiye’de Bulunan Aegilops L. Musa DOĞAN Orta Doğu Teknik Üniversitsi. çoğunluğu Avrasya. cinsi. TRABZON merkezinin Akdeniz havzası olduğu ileri sürülmektedir. Akdeniz. Anahtar Kelimeler: koroloji SB 047 SB 048 Cirsium Mill. Turan ARABACI2. Cirsium. iklim ve yüksekliğe bağlı olarak lokal dağılımda gösterebilmektedir. Ayrıca türlerin populasyonları gözlemlenmiştir. (Cynareae.) cinsinin en yakın akrabası olup gen aktarım çalışmalarında. Balıkesir 2 İnönü Üniversitesi. coğrafik dağılım Salvia. Kuzey Amerika’da ise 80 kadar türü bilinmektedir. Anahtar Kelimeler: Asteraceae. Balıkesir byildiz@balikesir. Ae speltoides Tausch türünün ise Sitopsis Jaub & Spach seksiyonun üyesi olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 6 şüpheli kayıt bulunmaktadır.edu. anakaya. farklı bilimsel alanlardaki uzmanlar için çok büyük önem taşımaktadır. Necatibey Eğitim Fakültesi. en geniş gen havuzlarından birini oluşturmaktadır. Filistin ve Sina Florası’nda 14.’den sonra Asteraceae familyasının üçüncü büyük cinsini oluşturmaktadır.edu. Sonuç olarak bu cinse ait türlerin cins içi dağılımları tekrar değerlendirilmiş olup. cinsine ait türlerin 5 farklı seksiyon içinde sınıflandırılabileceği gözlenmiştir. De Candolle. Biyolojik Bilimler Bölümü.Asteraceae) Cinsinin Coğrafik Dağılımı ve Türkiye’deki Durumu Bayram YILDIZ1. Ankara. Türkiye florasında bu cins kapsamında Ae. Ege.. Kuzey ve Doğu Afrika ile Kuzey Amerika’da olmak üzere günümüzde yaklaşık 250 türü bulunmaktadır.tr Triticeae Dumort. cinsi 15 tür ile temsil edilmektedir ve bu türler buğdayla olan yakın ilişkisi nedeniyle. Bu rakamlarla ülkemiz Florası’nda Centaurea L. speltoides Tausch. Ülkemizde Akdeniz ve Ege Bölgesinde yaklaşık 55 türü bulunan Salvia cinsinin 30 kadar türü endemik’tir. ve Hieracium L. cins içi sınıflandırma. Bu çalışmada Akdeniz ve Ege bölgesinde yetişen endemik Salvia türlerinin dağılım alanları ve özellikleri açıklanmıştır. yapılan detaylı istatistiksel analizlerin sonucunda bir fenetik ağaç çizilmiştir. Anahtar Kelimeler: Aegilops L. Suriye. Flora USSR’da 111. Türkiye’de Aegilops L. Poaceae familyası 151 . Hindistan’da 7. Fen Edebiyat Fakültesi.. Triticeae oymağı. buğday (Triticum L.0 adlı istatistik programı yardımıyla nümerik taksonomik açıdan değerlendirilmiştir. Yapılan bilimsel çalışma sonucu.19. Tayvan’da 10 türü kayıtlıdır. Türkiye ecabi@metu. dışındaki bütün diğer türlerin Aegilops seksiyonuna ait olduğu. Konu ile ilgili kaynaklar da incelenerek türlerin coğrafik yayılışları belirlenmiş ve yayılışları harita üzerinde gösterilmiştir. cinsinin. Bu çalışma TUBİTAK-TBAG (106T167) tarafından desteklenmektedir. Çin Florası’nda 50. Prodromus adlı eserinde cinsin 137 türü ilk kez 6 seksiyona ayırmıştır. Fen-Edebiyat Fakültesi. Biyoloji Bölümü. Cirsium cinsi ile ilgili çok yönlü araştırmalar devam etmektedir. Bu amaçla bu cinse ait türlerin 30 kadar morfolojik özellikleri dikkate alınıp gerekli ölçümler yapılarak oluşturulan veri tabanı MVSP 3. (Poaceae) Taksonlarının Cins içi Sınıflandırılması Evren CABİ.tr Cirsium Mill. Malatya 3 Balıkesir Üniversitesi. Biyoloji Bölümü. Tuncay DİRMENCİ3 1 Balıkesir Üniversitesi. Bu bağlamda gerçekleştirilen arazi çalışmalarında Türkiye türlerinin büyük çoğunluğuna ait örnekler toplanmıştır. Elde edilen fenetik ağaca göre Aegilops L. Avrupa Florası’nda 60. Biyoloji Bölümü. Biyoloji Eğitimi Bölümü. Flora Iranica’da 37. oymağı içinde bulunan Aegilops L. Ülkemizde Cirsium cinsi 23’ü endemik olan 72 takson (58 tür) ve 3 hibrit ile temsil edilmektedir. Bu türler 3 seksiyon altında toplanmıştır. toprak. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Bu endemik türler geniş yayılış gösterebildiği gibi habitat.

iç ve dış ticarette önemi giderek artmaktadır. cinsine ait Dasyphyllium seksiyon üyeleri Türkiye’de 11. Tarla Bitkileri Bölümü. ve farmakognozik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır Anahtar Kelimeler: Salvia. ekolojik. İncelenen türlerin stoma hücrelerinin yüzeyinde kütikular kıvrımlar bulunurken. antioxidant. Prolin seviyeleri spektrofotometrik. Kampus. Biyoloji Bölümü. biyolojik. Songül BATIRAY1 1 Selçuk Üniversitesi. fruticosa Miller) Türkiye’de kültüre alınarak tarımsal. 06100. Murat ERMAN. Zekiye SULUDERE Gazi Üniversitesi. Konya 2 Selçuk Üniversitesi. Yaprak ve gövdelerinde bir hücreli basit tüy yapısına sahip seksiyon üyelerinin tüy ana eksenlerinde farklı sayılarda tüberküller bulunmaktadır. Türkiye. cinsine ait Dasyphyllium Bunge Seksiyonu Üyelerinin Elektron Mikroskobu ile Yaprak Tüylerinin İncelenmesi Zeki AYTAÇ. 42070 Kampüs. Teknikokullar. anticholinesterase. Tüy hücrelerinin taban kısımları düz olup yukarıya doğru kütikular kıvrımlar bulunmaktadır. tıbbi bitki Türkiye’de Dağılış Gösteren Astragalus L. İlkay ORHAN4 A. Mehmet Emre EREZ. 2 kışlık (Sazak 91 ve Yerli Kırmızı) ve 2 yazlık (Malazgirt 89 ve Sultan I) olmak üzere tescil edilmiş 4 mercimek çeşidi kullanıldı. 65080. Ankara 4 Gazi Üniversitesi. İncelenen örneklerin tamamı GAZI’da bulunmaktadır Anahtar Kelimeler: Astragalus. Biyoloji Bölümü. uçucu yağ. Ancak. Ayrıca ekonomik de olmamaktadır. S. 42070. osmotik potansiyel seviyeleri osmometrik yöntemle ve şeker seviyeleri yüksek performanslı sıvı kromatografisi yöntemiyle belirlendi. Fen Edebiyat Fakültesi. A. Uçucu yağların antiseptik.com Bu çalışmada. artan talebi karşılayabilmek için adaçayı türleri doğal floradan bilinçsiz şekilde toplanmaktadır. 152 .19. Biyoloji Bölümü. 06330. Ayrıca bazı Salvia türleri tohumları sabit yağları antioxidant özelliklere sahiptir. Bu amaçla.Mor. Fen-Edebiyat Fakültesi. Murat KARTAL3. Konya 3 Ankara Üniversitesi. Faruk OĞUZ Yüzüncüyıl Üniversitesi. Dasyphyllium. Ülkemizde “Adaçayı” olarak bilinen Salvia türlerinin % 51’i endemiktir. İsmail ÇELİK. Tüylenme. Bu çalışmada endemik ve ekonomik öneme sahip bazı Salvia türlerinin(S. Fen-Edebiyat Fakültesi. kuraklığa maruz bırakılan yazlık ve kışlık mercimek çeşitlerindeki prolin. Osmotik Potansiyel ve Şeker Düzeylerindeki Değişikliklerin Belirlenmesi Peyami BATTAL. sclarea L. densifolius alttür ayashensis Aytaç & Ekim’in hücrelerinde tuberküler yapı gözlenmektedir. Son yıllarda yeşil dalga akımı olarak adlandırılan bitkisel ürünlere dönüş Salvia gibi tıbbi bitkilere olan ilgiyi artırmıştır. osmotik potansiyel ve şeker düzeylerindeki değişiklikler araştırıldı. Bununla birlikte bugün bazı Salvia türlerinin America ve Kanada olmak üzere Avrupa ve pek çok ülkede kültürü yapılmaktadır. officinalis L. SEM SB 051 Kuraklık Stresi Altında Yetiştirilen Bazı Mercimek (Lens culinaris Medik. dünyada 17 taksonla temsil edilir. Ankara Astragalus L. Eczacılık Fakültesi. Biyoloji Bölümü. TRABZON SB 049 SB 050 Türkiye’de Kültüre Alınan Bazı Salvia Türlerinin Önemi ve Özellikleri Yüksel KAN1. albimaculata Hedge & Hub.morfolojik. Yavuz BAĞCI2. Ülkemizdeki taksonların tamamının yaprak tüylenmeleri SEM ile incelenmiştir. Farmakognozi Anabilim Dalı. S. Salvia türleri ve bu türlerden elde edilen uçucu yağlar baharatçılıkta. Yaprak yüzeyindeki epidermis hücreleri yıldızsı tüy görünümünde kütikular kıvrımlara sahiptir. Seksiyona ait Türkiye’deki endemik takson sayısı ise beştir. Van pbattal@yahoo. S.) Çeşitlerinde Prolin. Farmakognozi Anabilim Dalı.. Musa TÜRKER.tr Türkiye’de Salvia türlerinin 89 türü doğal olarak yetişmektedir. İsmet BERBER. halophilaHedge. Eczacılık Fakültesi. Bitkilerin özelliklede endemik bitkilerin doğal alanlardan toplanması hem bitki neslinin devamlılığı hem de biyolojik zenginliğin bozulması bakımından büyük tehlike oluşturmaktadır. S. Bunun sonucu olarak ta salvia türlerinin kullanımı. Ankara ykan@selcuk. Kampus. Lamiaceae. Ziraat Fakültesi. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. ilaç sanayinde ve kozmetik ürünlerinde kullanılmaktadır.edu. anticholinesteras ve antispazmadik özellikleri bitkinin tibbi değerini artırmaktadır. Tuba ATALAY1. Salvia türlerinin Türkiye’de kültürü yapılmamaktadır.

Bayburt oatici@atauni. Yaprakların diğer kısmından elde edilen apoplastik (ekstraselular) proteinlerin suyun donma noktasını geciktirme derecesi olan buz nükleasyon aktiviteleri belirlenmiştir.08 mg/g TA). Biyoloji Bölümü. dört hafta ara ile su verilen (3. Barbaros NALBANTOĞLU2 1 Atatürk Üniversitesi. üç haftada ara ile su verilen (3. hiç su verilmeyen (2.01 µg/g TA). 2.86 mg/g TA).91 ve -2. günde 4 farklı konsantrasyonda (0.06 mg/g TA). düşük sıcaklık stresi 153 . glukoz. Kışlık çeşitlerden Sazak I de en yüksek fruktoz.. üç hafta (3.80 mg/g TA).85 MPa olarak tespit edilmiştir.54 mg/g TA). hiç su verilmeyen (4. 0. Esen TAŞGIN3. soğuğa toleransın belirlenmesinde önemli kriterlerden olan donma hasarı ve buz nükleasyon aktivite deneyleri yapılmıştır. glukoz.15 µg/g TA) çeşitlerinde belirlenmiştir. Erzurum 2 Atatürk Üniversitesi. Anahtar Kelimeler: osmotik potansiyel SB 052 Kuraklık. Bakla bağlama döneminde Sultan I çeşidinde en yüksek seviyede fruktoz. TRABZON En düşük osmotik potansiyel değerleri çiçeklenme ve bakla bağlama dönemlerinde hiç su verilmeyen kışlık Sazak 91 ve Yerli Kırmızı çeşitlerinde sırasıyla -1. buz nükleasyon aktivitesi.076 mg/g TA).92 mg/g TA) ve hiç su verilmeyen (0. üç hafta (4. 0. Yerli Kırmızı çeşidinde sırasıyla hiç su verilmeyen (5.50 mg/g TA) ve iki hafta ara ile su verilen (0.69 mg/g TA).36 ve 219.5 ve 1 mM) SA uygulanmıştır.50 mg/g TA) bitkilerinde en yüksek düzeye çıkmıştır.22 mg/g TA) ve iki ay ara ile su verilen (0.96 mg/g TA) ve iki hafta ara ile su verilen (0.52 mg/g TA) bitkilerinde belirlenmiştir.41. bir hafta (8. iki ay (5. salisilik asit. Yaprak kesiminden 3 gün önce soğuk şartlara (5/3°C) transfer edilen SA’lı ve SA’sız bitki yaprakları 10.00 µg/g TA) gözlenmiştir Çiçeklenme döneminde yazlık Sultan I çeşidinde fruktoz.26.90 mg/g TA). iki ay ara ile (sırasıyla 2. bir hafta ara ile su verilen (4.96 mg/g TA) bitkilerde belirlenmiştir.07 µg/g TA) ve iki ay ara ile su verilen Yerli Kırmızı (220. dört hafta (3.09 mg/g TA) ve üç hafta ara ile su verilen (0. Malazgirt 89 sırasıyla hiç su verilmeyen (4. prolin. Fen-Edebiyat Fakültesi.68 mg/g TA) bitkilerinde. Malazgirt 89 çeşidinde en yüksek seviyede fruktoz.01.85 mg/g TA). donma hasarı. 24.19.84 mg/g TA) ve hiç su verilmeyen (0. Sazak 91 çeşidinde en yüksek seviyede fruktoz.15 mg/g TA). Akhisar) soğuğa tolerans kazanmasında salisilik asidin (SA) etkisi ve bu etkinin süresi incelenmiştir. üç hafta ara ile su verilen (3. iki ay ara ile su verilen (3. 170. Ömer KARADAĞOĞLU2.95 ve -2. Soğuğa Hassas Arpanın Soğuğa Tolerans Cevabında Salisilik Asit Uygulamalarının Rolü Ökkeş ATICI1.edu.80 mg/g TA). 2. Fen Bilgisi Bölümü.50 mg/g TA).44. sakkaroz ve maltoz sırasıyla iki ay ara ile (5.50 mg/g TA). 0.92 MPa.22 mg/g TA).. 17. iki hafta (5. Kesilen bu yaprakların bir kısmında. Glukoz. Anahtar Kelimeler: Arpa. Erzurum Atatürk Üniversitesi. % donma hasarları -1 ile -16°C arasında elektrik kondüktivite ölçülerek belirlenmiştir.80 mg/g TA) ve bir hafta ara ile su verilen (0. Salih MUTLU1. bakla bağlama döneminde dört hafta ara ile su verilen Sazak 91 (310. günlerde kesilmişlerdir. Yazlık Sultan I ve Malazgirt 89 çeşitlerinde çiçeklenme ve bakla bağlama dönemlerinde en yüksek prolin seviyeleri sırasıyla iki ay ara ile su verilen bitkilerde (260. Sakkaroz ve maltoz sırasıyla hiç su verilmeyen (5. Sakkaroz ve maltoz sırasıyla iki ay (4. Kimya Bölümü. Biyoloji Bölümü. Eğitim Fakültesi. Normal şartlarda (22/18°C) ekilen ve büyütülen arpanın yapraklarına 7. Yerli Kırmızı çeşidinde en yüksek fruktoz.76.56 mg/g TA). şekerler. En yüksek Prolin seviyeleri Kışlık Sazak 91 ve Yerli Kırmızı çeşitlerinin çiçeklenme döneminde hiç su verilmeyen bitkilerde (sırasıyla 280.36.19 mg/g TA).1. -1. ve 31. iki ay ara ile su verilen (10. Bunun için. sakkaroz ve maltoz sırasıyla hiç su verilmeyen (4.83 MPa) belirlenmiştir. sakkaroz ve maltoz sırasıyla iki ay ara ile su verilen (7. 2.1 mM SA’nın % donma hasarını düşürerek ve buz nükleasyon aktivitesini yükselterek arpanın soğuğa toleransını artırmada etkili olduğu ve bu etkinin uzun süreli de olduğu gözlenmiştir. 0.96 mg/g TA) bitkilerinde. sakkaroz ve maltoz sırasıyla hiç su verilmeyen (6.89.94 mg/g TA) bitkilerinde tespit edilmiştir.81 ve 283. glukoz. Fen-Edebiyat Fakültesi. glukoz. soğuğa hassas arpanın (Hordeum vulgare cv. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.86 MPa ve -1.tr Bu çalışmada.96 mg/g TA) bitkilerde. glukoz.01 ve 0. 198. En düşük osmotik potansiyel çiçeklenme ve bakla bağlama dönemlerinde Yazlık Sultan I ve Malazgirt 89 çeşitlerin hiç su verilmeyen bitkilerinde (sırasıyla -1.

Yasemin EKMEKÇİ Hacettepe Üniversitesi. 16. durum’un Termal Toleranslı ve Termal Duyarlı Çeşitlerinin Yapraklarında Sıcaklık Şoku Proteinleri Mustafa YILDIZ. Ayrıca. Cumhuriyet-75. kuraklık stresinin iki nohut (Cicer arietinum L.tr Kuraklık. Ankara-98. şiddetli kuraklığı izleyen yeniden sulama uygulamasının. Bazı kSŞP’lerin çeşide özgü olduğu saptanmıştır. Ancak bu etki çeşitlerde PSII aktivitesini durduracak düzeyde olmamıştır. toprak kültüründe yetiştirilen 20 günlük iki nohut çeşidi (Gökçe ve Canıtez) sulama yapılmaksızın 0 (kontrol).19. APX ve GR) aktiviteleri nohut çeşitlerinde kuraklık uygulamaları ile genel olarak artış göstermiş. Uyum (37°C) sıcaklık uygulamasında sentez edilen kSŞP’lerin çoğu 37°C+50°C uygulamasında da belirlenmiştir.0 kDa) ve genellikle asidik (pI 4.9) karakterde belirlenmiştir. her iki çeşitte de fotokimyasal etkinliği kontrol seviyesine kadar iyileştirdiği belirlenmiştir. klorofil a fluoresansı. bitkilerde büyüme. 5 ve 7 günlük kuraklık periyoduna maruz bırakılmıştır. Bitkilerde oksidatif hasara karşı oluşturulan savunma sistemlerinden biri olan antioksidan enzim (SOD. Bu araştırmanın amacı. genom AB) buğday çeşitlerinin ilk yaprak dokularından ekstrakte edilen çözünebilir proteinler üzerine yüksek sıcaklık stresinin etkisi. Artan kuraklık stresine bağlı olarak her iki çeşidin membranlarında da oluşan MDA içeriğindeki artış oksidatif hasarın bir göstergesidir.) çeşitleri 154 . Beytepe/ANKARA tugcek@hacettepe. POD. Yeni sentezlenen ve/veya kaybolan. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Ancak.edu. şiddetli kuraklıkta Gökçe çeşidinin Canıtez’e göre daha az etkilendiğini göstermiştir. nohut çeşitlerinde. MDA. Kuraklık stresi. Kontrole (25°C) göre uyum (37°C) ve uyum + yüksek sıcaklık şoku (37°C+50°C) uygulamalarında. kuraklığın membranlar üzerindeki etkileri ise lipid peroksidasyonunun son ürünü olan malondialdehit (MDA) analizi ile araştırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Antioksidan enzimler. Biyoloji Bölümü. toleranslı. Bu kSŞP’lerin sayısı aynı genoma sahip olan çeşitlerde farklı bulunmuştur.86. termal-duyarlı çeşitler. Anahtar Kelimeler: Triticum aestivum.1-24. cv. maksimum fluoresans (FM) ve minimum fluoresansta (FO) meydana gelen değişikliklere bağlı olarak azaltmıştır. Buğday çeşitlerinin yaprak dokularında bolluk ve çeşitlilik gösteren ve termal toleransın kazanılmasında önemli rol oynayan kSŞP’ler tek bir protein grubu olarak belirlenmiştir. nohut (Cicer arietinum L. duyarlı.) çeşidinin fotokimyasal aktiviteleri üzerindeki fizyolojik etkilerini ortaya koymak ve kuraklık stresinden kaynaklanan oksidatif hasarın giderilmesinde antioksidan enzim aktivitelerinin rolünü belirlemektir. küçük sıcaklık şoku proteinleri Kuraklıkla İndüklenen Oksidatif Stresin Nohut Çeşitlerinin Fotokimyasal ve Antioksidan Aktiviteleri Üzerine Etkisi Tuğçe KALEFETOĞLU. iki-yönlü jel elektroforez yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Biyoloji Bölümü. Fen Fakültesi. duyarlı. Klorofil a fluoresansı sonuçları. jellerin değerlendirilmesi ile termal toleranslı ve termal duyarlı buğday çeşitlerinin yaprak dokularında yüksek sıcaklık stresinin bir sonucu olarak farklı ifade edilen 31 protein belirlenmiştir. Hakan TERZİ Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 03200 Afyonkarahisar mustafa_yildizus@yahoo. TRABZON SB 053 SB 054 Triticum aestivum ve T. genom ABD) ve makarnalık (Triticum durum cv. termal toleranslı çeşitlerdeki kSŞP’lerin sayısının termal duyarlı olanlardan daha yüksek olduğu saptanmıştır. Araştırmada.com Yüksek sıcaklığa farklı duyarlılık gösteren ekmeklik (Triticum aestivum cv. 3. kuraklıkla indüklenen fotoinhibisyon klorofil a fluoresansı ölçümü. Dört çeşidin sıcaklık stresi cevapları mukayese edilmiştir: 31 proteinin 22’si yeni sentez edilmiş DMA’lı sıcaklık şoku proteinleri (DMA SŞP’ler = küçük SŞP’ler) olarak belirlenmiştir. Triticum durum. çeşitlerin karanlıkla adapte edilmiş yapraklarındaki potansiyel fotokimyasal etkinliğini (FV/FM). toleranslı. FV/FM oranlarındaki azalma. Ege-88. termal-toleranslı çeşitler. 06800. Kuraklık uygulamaları sonunda. düşük moleküler ağırlıkta (DMA. kuraklık stresi. ancak çeşitler arasında enzim davranışları bakımından belirgin farklılıklar ortaya çıkmıştır. Gönen-98. gelişme ve verimi kısıtlayan en önemli abiyotik stres faktörlerinden biridir. artan kuraklık stresinin PSII’nin fotooksidasyonuna neden olduğunu göstermiştir. cv. miktarında azalma veya artma meydana gelen proteinlerin tümü.

edu. Diğer hormonların ise düşük değerler gösterdiği gözlendi. Beytepe. cildinde ise bu cinse ilişkin olarak 2 türün daha ülkemizde yetiştiği saptanmış ve buna göre Limonium cinsinin ülkemizde toplam 19 tür ve 20 takson içerdiği belirlenmiştir. Ankara agalip@hacettepe. Her üç bitkide de Stoma sayıları ve büyüklükleri üzerine tuzun önemli bir etkisi görülmezken. Analizler sonucunda tuz stresinden her bir bitkinin değişik oranlarda etkilendikleri ve tuz stresine karşı değişik tepkiler verdikleri belirlendi. Türkiye SB 057 Bergama-Kozak (İzmir) Yaylasındaki Pinus pinea L. Anahtar Kelimeler: Plumbaginaceae.) Meydana Gelen Fizyolojik Parametrelerin Araştırılması Mehmet Emre EREZ. (Kaz ayağı). S. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. A. revizyon. 200 mM.) Parl.Zafer TEL Muğla Üniversitesi. Limonium. Çalışma sonucunda morfolojik gelişmenin tuz konsantrasyonundan olumsuz olarak etkilendiği görüldü. A. klorofil a ve b. Bu çalışmada Türkiye’nin Ege bölgesinde bulunan Kozak yaylasında doğal yayılış gösteren fıstık çamı ormanlarının floristik 155 . Fıstık çamının dünyadaki yayılış alanları onun Akdeniz havzasına lokalize olmuş bir tür olduğuna işaret etmektedir. yaprak uzunlukları ve yaş-kuru ağırlık üzerinde tuzun değişik etkilere sahip olduğu belirlendi. Yapraklardan alınan kesitlerde stoma sayıları ve stoma büyüklükleri tespit edildi. Ayrıca cinse ait taksonların yetiştiği çeşitli ekosistemlerde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve koruma biyolojisine katkıda bulunmak amacıyla. (Deniz börülcesi) bitkileri farklı tuz konsantrasyonlarında (Kontrol. Anahtar Kelimeler: Tuz stresi.com Pinus pinea L.) Parl. Biyoloji Bölümü . Puccinellia distans ( Jacq. yağ asidi ve hormon miktarları yüksek performanslı sıvı kromotografisi ile. Tuz uygulamasına bağlı olarak bitkilerin su seviyelerini belirli düzeyde tutmak için osmotik potansiyellerini düşürdükleri görüldü. yağ asidi HPLC. Daha sonraki yıllarda yapılan çalışmaların derlendiği Türkiye Florasının 10. cildinde ilk kez hazırlanmış ve bu cinsin 17 tür olmak üzere toplam 18 takson içerdiği belirlenmiştir. distans’ta gündüz saatlerinde stomaların kapalı. Puccinellia distans (Jacq. Türkiye’deki Limonium miller (Plumbaginaceae) Cinsi İle İlgili Revizyon Çalışmaları Galip AKAYDIN1. OFMA Bölümü.19. Bu tebliğde ülkemizde yayılış gösteren Limonium cinsine ait taksonların ekolojik ve fitocoğrafik özelliklerine değinilmiştir. Musa DOĞAN2 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 600 mM. (Çorak çim) ve Salicornia europaea L. Kötekli. Prolin. Ormanlarının Floristik Özellikleri Ömer VAROL. Bitkilerde şeker. Fen Edebiyat Fakültesi. Ancak obligat halofit olan S.tr 1 Türkiye’de yetişen Limonium cinsine ait taksonlarla ilgili ilk revizyon çalışması Türkiye Florasının 7. 800 mM) yetiştirildi. Ayrıca bitkilerin morfolojik gelişimleri takip edilerek kök. Van 65080 emreerez@hotmail. karotenoid ve prolin seviyeleri spektrofotometre ile belirlendi. Fen-Edebiyat Fakültesi. olivieri ve P. Muğla ofvarol61@hotmail. bu cinsin Türkiye’de 24 tür olmak üzere toplam 27 takson içerdiği ve bunlardan 14 tanesinin ( %52) endemik olduğu belirlenmiştir. 06800.(fıstık çamı) ormanları dünyada geniş bir yayılışa sahip değildir. gövde ve yaprak uzunlukları ile yüzde yaş-kuru ağırlık oranları belirlendi. Kök. Biyoloji Bölümü. IUCN tarafından belirlenen tehdit kategorilerine göre taksonlardan bazılarının tehlike sınıfları yeniden belirlenmiş ve bunların korunması için bazı önerilerde bulunulmuştur. Kampus. klorofil ve karotenoid değerlerinin ise tuz seviyesine göre değiştiği fark edildi. Şeker ve yağ asidi seviyelerinin ise tuz seviyelerine göre değiştiği saptandı. Fen-Edebiyat Fakültesi. europaea’nın 200 ve 400 mM tuz uygulamasının diğer gruplara göre daha toleranslı olduğu gözlendi. Tuz stresinde ABA seviyesi azalmıştır. İclal DURDU Yüzüncü Yıl Üniversitesi. europaea’da ise açık olduğu tespit edildi. Biyoloji Bölümü.com Bu çalışmada Atriplex olivieri Moq. 2002-2005 yılları arasında gerçekleştirilen ve TÜBİTAK tarafından üç yıl süre ile desteklenen bu araştırma projesi sonunda. ABA(Absisik asit). Ankara 2 ODTÜ. Biyoloji Bölümü. TRABZON SB 055 SB 056 Farklı Tuz Konsantrasyonlarına Maruz Bırakılan Bazı Halofit Bitkilerde (Salicornia europaea L. gövde. Peyami BATTAL. 400 mM. ve Atriplex olivieri Moq. 06531. prolin..

Burada ilk iki alt türe ait ortalama kromozom uzunluklarının birbirine yakın olmasına rağmen ( 0. . Hagen’un kayıtları bu çalışmayla verilmektedir. – Subsp. Biyoloji Bölümü.Yine karyolojik özelliklerden ortalama ve toplam kromozom uzunlukları konusunda da sözü edilen populasyon örneklerinin (F1001) .500 bryofit örneğinden oluşan Türkiye karayosunları koleksiyonu (S) üzerinde şimdiye kadar yaptığımız çalışmalar sonucunda. Biyoloji Bölümü. yeni kare. -abscondita.’dan yapraklarının daha geniş ve yaprak kenar dişlerinin daha belirgin oluşu ile. coruscum’da kendisine en çok benzeyen B. Fen Edebiyat Fakültesi.tr Bu bildiride Veronica beccabunga’nın alt türlerinden biri olan V. muscosa sanılmış olan ( F 1001 ) populasyonunda ise uçta 156 Türkiye ve Güney Batı Asya Karayosunları Florası İçin Üç Yeni Karayosunu Kaydı Güray UYAR. Benzer farklar toplam kromozom uzunlukları olarak da vardır ve korelasyon göstermektedir.Jelen. ) A. Oysa ( F 1001) populasyonunda ise ortalama kromozom uzunluğu 1.kenarı. İran-Turan elementleri 1 (%0. Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp. beccabunga subsp. 17020.36). T. muscosa [( Korsh.) Loeske’dan bitkinin oldukça küçük (2-3 mm) ve yaprak tabanıyla.036 mikrondur. ikinci alt türün ise 3 katı olan bir uzunluğa sahip bulunmaktadır.J. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Fen-Edebiyat Fakültesi.6 mm olduğu halde ayrı ve yeni bir takson olması gerektiğini öngördüğümüz populasyon örneklerinde tohum uzunluğu 1. Biyoloji Bölümü. stilus uzunluğu. Örneğin -subsp. birinci alt türün 4.Kop. olgun pedisellerin çiçek durumu ana ekseni ile arasındaki açılarda da farklar mevcuttur. Nitekim söz konusu populasyon örnekleri.10’dür. beccabunga’da kapsül yuvarlak hafif emarginat. çok daha ayrıntılı ve dikkatli şekilde incelenerek diğer alt türlerin özellikleri ile karşılaştırıldığında. Bu çalışmada bu üç önemli yeni kaydın makroskobik ve mikroskobik fotoğraflarıyla birlikte türlerin ayrıntılı özellikleri ve Dünya dağılımları verilmiştir. SB 058 SB 059 Veronica beccabunga L. flora. salebrosum’u andırır şekilde sarımsı yeşil renkli oluşu ile ayrılmaktadır. Terzioğlu Yerleşkesi. kenar hücrelerin ince uzun ve çıkıntılı oluşu ile ayrılmaktadır.230 mikron fark) . subsp. Şöyle ki: -Subsp. Türlerin fitocoğrafik bölgelere göre dağılışları. 67100 İncivez.J.) T.5 katı. Anahtar Kelimeler: Fıstık çamı. -subsp.Kop. Ayrıca (F1001) örnekleri ile diğer 2 alt tür örnekleri arasında kapsül şekli ve boyutları.guray@gmail. Ayrıca Avrupa’da bulunmayan Tortula thianschanica’nın ilk kayıtları Orta Asya’dan verilmiş olup bu çalışmayla türün GüneyBatı Asya yönelik ilk dağılımı da belirlenmiş olmaktadır. abscondita’da eliptik oval. -subsp. albicans türünden yapraklarının daha fazla katlanmalı oluşu ve bitkinin genel görünümünün ilk bakışta B. cuspidatum (Hedw. Güney-batı Asya.21). Endemik bitki sayısı 14 ve endemizm oranı da %5. floristik kompozisyon. beccabunga ile farkı 0.4 mm. -subsp.711 mikrondur.edu. Anahtar Kelimeler: karayosunu. yeni kayıt. Örneğin Tohum uzunluğu –subsp. bu kararı gerektiren önemli morfolojik ve karyolojik farkların bulunduğu araştırmalarımızda ortaya çıkmaktadır. muscosa’ya daha önce 2000 yılında dahil edilmiş olan ve Van ili çevresinden toplanmış bulunan bazı populasyon örneklerinin (özellikle “F 1001” nolu örnek) esasen adı geçen alt türe dahil edilmeyip ayrı ve yeni bir alt tür veya tür olarak sınıflandırılması gerektiği daha ayrıntılı incelemelerden anlaşılmıştır. Çanakkale avniozturk@comu. abscondita ile farkı ise 0. 1971)]‘ya Dahil Edilmiş Olan Bazı Populasyon Örneklerinin Ayrı ve Yeni Bir Takson Olarak Sınıflandırılması ve Nedenleri Avni ÖZTÜRK Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. drummondii ise kendisine en yakın tür olan P. Çalışma alanında 44 familyaya ait 166 cins ve 274 tür tespit edilmiştir. Pinus pinea. Muhammet ÖREN Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. subsp.. Avrupa–Sibirya elementleri 14 (%5. Türkiye.) T. TRABZON özellikleri incelenmiştir.555 mikron. -subsp. -beccabunga ve –muscosa alt türlerinden önemli ölçüde daha kısa olduğu görülmektedir. beccabunga’da 0. B. Ayrıca bu çalışmada 20 takson B1 karesi için yeni kayıt olarak tespit edilmiştir.10).19. yaprak sapı. abscondita’da 0. Türkiye ve Güney-Batı Asya Karayosunları Florası için yeni olan Tortula thianschanica Broth. muscosa’ya dahil edilmiş olan ve ayrı alt tür olması gerektiğini ileri sürdüğümüz populasyon örneklerinin – subsp. ve Brachythecium coruscum I. İzmir.com Elsa Nyholm tarafından 1968-1982 yılları arasında Türkiye’den toplanmış yaklaşık 5.666 mikrondur. orta hücrelerin geçiş bölgesindeki. Zonguldak uyar.8 mm olup. beccabunga’nın ortalama kromozom uzunluğu 2. P. abscondita’nın otalama kromozom uzunluğu 2. büyüklüğü. sayı ve oranları aşağıdaki gibidir: Akdeniz elementleri 91 (%33.649 mikrondur.. thianschanica yaprak enine kesitleri yönünden kendisine çok benzer olan Syntrichia papillosissima (Copp.

Manisa ersin.&Heldr. filogenetik analizler. Çalışma ile türlerin. purpurea subsp.19. açıklama ve yorumlar getirilmiş. Moleküler Biyoteknoloji Laboratuvarı. purpurea subsp.com Moleküler DNA belirleyicileri son yıllarda kuramsal ve uygulamalı genetik çalışmalarda. -Subsp. A. pseudochlorantha’nın varyetesi olarak oluşturulması ile tür sayısı beşten dörde indirgenmiş. SCSSR7759. Muradiye. Bu çalışmada polimorfik oldukları bilinen beşer arpa (Bmag110. palinolojik.) Ehrend. tür teşhis anahtarı yeni bilgilere göre güncellenmiş ve değiştirilmiştir. Mikrosatelitler bitkilerde genetik materyalin karakterizasyonu. Xgwm765) mikrosatellit primerlerinin iki buğday (Selçuklu-97. polen ve tohumlar taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile incelenerek fotoğraflanmıştır. A. brevifolia. muscosa’dan ayrılmaktadır. sadece Türkiye Florası’nda yer alan deskripsiyonları genişletilmiş. Seksiyonunun Revizyonu Ersin MİNARECİ. Xgwm374. A. Fen Edebiyat Fakültesi. fitokimyasal çalışmalar ile toprak analizlerinin desteğinde revizyonu yapılmıştır. Tuğba ESERKAYA. TRABZON daralan yuvarlakça (damla şeklinde)’dır. Stm578. Yaptığımız çalışma sonucunda. Hvm40. türlerin sistematik sırasının uygun . pseudochlorantha Ehrend. Her iki türe ait primerlerin transfer edilebilme oranları % 80 olarak hesaplanmıştır. Hvole. kodominant kalıtım özelliği göstermeleri. ve A.tr Bu çalışmada. antalyensis’in A. muscosa’nın asıl yayılış alanı Afganistan.) Ehrend. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.. antalyensis ve A. tür örneklerine ait detaylı çizim ve fotoğraflar eklenmiş.) morfolojik. brevifolia Vent. Seksiyonda yer alan türlerin yetiştiği toprak özellikleri araştırılarak. 4/5 oranında endemik olan Thlipthisa seksiyonunda yer alan taksonların IUCN kriterlerine göre tehlike kriterleri yeniden belirlenmiştir. belirleyici yardımıyla ıslah ve gen klonlama araştırmalarında yaygın bir biçimde kullanılmaktadırlar. Çalışma sonunda. A. Xgwm513. SB 060 olmadığı görülerek sıraları yeniden belirlenmiş. pseudochlorantha. antalyensis Ehrend. Biyoloji Bölümü. Özlem ATEŞ SÖNMEZOĞLU. Bu markörlerin gelecekte genetik ve bitki ıslahı çalışmalarında her iki türde de başarıyla kullanılabileceği saptanmıştır.minareci@bayar. Bezostaja-1) ve iki arpa (Steptoe. 45140. SSR markörlerinin geliştirilmesi oldukça zaman alıcı ve pahalı bir işlemdir. Türlerin “dar yayılışa sahip endemik” oluşlarına ilişkin. bitki ve hayvan türlerinde çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.edu. ayrıca türlerin yayılışına ve yaşayışına etki eden bir böcek cinsi tespit edilmiş ve teşhisi yapılmıştır. Tokat ahmety55@gmail. Asperula L. Hatta (F1001) örneğinde zayıf kazık kök sistemi de vardır. Bu nedenle bir tahıl türü için geliştirilen markörlerin bir diğer türde de kullanılabilmesi oldukça önemli ve değerlidir. Arpa ve buğdaydan elde edilen Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ürünlerinin allel büyüklükleri karşılaştırılmıştır. 157 Türkiye’de Yayılış Gösteren Asperula L. Yukarıda büyük çoğunluğu açıklanan nedenlerle ve en tipik örnekleri Van’ın Edremit ilçesinden toplanmış olduğu için adı geçen populasyon örneklerinin “ V. A. -subsp.. (Rubiaceae) Cinsi Thlipthisa (Griseb. Biyoloji Bölümü. apiculata türlerinde kromozom sayısı 2n = 22 olarak tespit edilmiştir. genetik teşhis. Oysa ki her üç alt türün de saçak kök sistemi vardır. Rahime GÜNDÜZ Gaziosmanpaşa Üniversitesi. Tarla Bitkileri Bölümü. Pakistan ve kısmen de Türkmenistan ve İran’ da bulunmaktadır. Yine coğrafik yayılış alanı olarak Van (Türkiye) da yetişen F 1001 populasyonu. Sitolojik incelemeler ile 5 taksondan 4’ünün kromozom sayıları belirlenmiş olup A. apiculata (Sm. Gbms50) ve buğday (Stm560. Çalışmamızda yer alan türlere ait bazı fitokimyasal içeriklerin analizleri yapılarak elde edilen veriler taksonomik değerlendirmelere yardımcı olarak kullanılmıştır. türlere özgü olan genel toprak özellikleri ortaya konmuştur. edremitense” veya “Veronica edremitense” adı ile yeni bir alt tür veya tür olarak adlandırılmasının uygun olacağı kanısındayız.) Ehrend. beccabunga subsp. Ziraat Fakültesi. bitki genom haritalanması. Nejdet KANDEMİR. Kemal YILDIZ Celal Bayar Üniversitesi. cinsinin Thlipthisa seksiyonunun Türkiye’de yayılışı bulunan taksonların (A. Türlerin Türkiye’deki yayılışları belirlenerek GPS verileri ile bu noktalar kayıt altına alınmıştır.. Lokusa özgü olmaları. SB 061 Mikrosatelit DNA Belirleyicilerinin Tahıllarda Türler Arası Kullanım Olanakları Ahmet YILDIRIM. yüksek bilgi içeriğine sahip olmaları ve PZR ile kolayca saptanabilmeleri gibi özellikleri nedeniyle son yıllarda en çok tercih edilen DNA belirleyicilerinin başında mikrosatelit (SSR) markörleri gelmektedir. A. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre mikrosatelit markörlerinin arpa ve buğday türleri arasında transfer edilebilir olduğu belirlenmiştir. Morex) çeşidinde kullanım olanakları araştırılmıştır. serotina (Boiss. sitolojik.

Moleküler Genetik Bölümü. Buhara YÜCESAN1. Anahtar Kelimeler: Stres. Ayrıca. Laury CHAERLE2. KIN+IAA. termal görüntü. Biyoloji Bölümü.’nin in vitro Rejenerasyonu Tuğba AYDIN1. Hormon Sinyali ve BiyoGörüntüleme Birimi. 61080 Trabzon 2 Gent Üniversitesi. SSR. görüntüleme tekniklerinin geliştirilmesine yol açmıştır.com Bu çalısmada. Arzu UÇAR TÜRKER1. 9000 Gent. MSSM. Köklendirme işlemini takiben. Elde edilen adventif sürgünlerin köklendirme çalışmaları. canlı dokularında hasara yol açmayan. 61080 Trabzon ibuhara@yahoo. Bu çalışmada. 61080 Trabzon 3 Karadeniz Teknik Üniversitesi. hipokotil veya filamingo gagası tipi explantının daha fazla (ort. Biyoloji Bölümü. klorofil flüoresans 158 . görüntüleme tekniklerinden ikisi olan klorofil flüoresans ve termal görüntüleme sistemlerinin.’nin (Scrophloriacea). Bu ihtiyaç.19. TRABZON Anahtar Kelimeler: Mikrosatelit. büyüme ucu ve hipokotilin büyüme ucuyla birlesim yerinden ayırarak hazırlanan filamingo gagası tipi eksplatı ve son olarak kök explantları. Belçika aykut_saglam@yahoo. Fen Edebiyat Fakültesi. In vitro koşullarda çimlendirilen tohumlardan elde edilen steril fidelerin en fazla 10 günlük kotiledon. adventif sürgün oluşumu yoluyla in vitro rejenerasyonu ilk defa tanımlanmıştır. halen devam etmektedir.com Bitkilerde meydana gelen dinamik metabolik olayları anlamak için sağlam ve fonksiyon gören sistemler içerisindeki parametreleri analiz edecek yöntemlere ihtiyaç vardır. Münevver SÖKMEN2. Fen-Edebiyat Fakültesi. arpa. TDZ ve IAA içeren farklı hazır besi ortamlarının rejenerasyona etkisi incelendiğinde. Fen Edebiyat Fakültesi. SH veya CP ortamlarına göre daya başarılı rejenerasyon verdiği gözlenmiştir. PZR. ayni zamanda önemli bir tıbbi bitki konumundadır. çeşitli oksin (IAA. Atalay SÖKMEN3. 6. buğday SB 062 SB 063 Türkiye’nin Endemik Tıbbi Bitkilerinden Digitalis davisiana L.0 sürgün/eksplant) sürgün oluşturduğu gözlenmiştir. bitkilerin biyotik ve abiyotik streslere verdikleri cevabın değerlendirilmesi ve yakın gelecekte bitkilerin korunması konularında üstlenecekleri roller ele alınmıştır. kısa zamanda yüksek doğrulukta bilgi sağlayabilecek ve çok sayıda örnekle aynı anda çalışmaya imkan tanıyacak yöntemlere gereksinim duyulmuştur. hipokotil. IBA veya NAA) içeren veya hormonsuz ortamlarda kültüre alınmış olup. Kimya Bölümü. Zeatin+IAA. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. görüntüleme. mikroçoğaltım Bitki Araştırmalarında Termal ve Klorofil Flüoresans Görüntüleme Tekniklerinin Kullanımı Aykut SAĞLAM1. Dominique Van Der STRAETEN 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi. doğal koşullara alıştırılma işlemine tabi tutulacaklardır. Fen Edebiyat Fakültesi. Biyoloji Bölümü. İsmail EKER1. BA+IBA) büyüme düzenleyicilerine nazaran çok daha etkili olduğu gözlenmiştir. digitoksin. doku kültürü. Fen Fakültesi. kök veya gövde eksplantları ile karşılaştırıldığında. Bu doğrultuda.. gitoksigenin gibi etkin kalp glikozitleri içerdiğinden. kolaylıkla tekrar edilebilecek. bitkilerde herhangi bir zarara yol açmadan bilgi sağlamayı amaçlayan yöntemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Rejenerasyona etki eden faktörler arasında TDZ ve IAA’ın kullanılan diğer (TDZ+IBA. 14280 Bolu 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi. Ekrem GÜREL1 1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi. yurdumuzda doğal olarak yetişen ve endemik bir yüksükotu türü olan Digitalis davisiana L. Görüntüleme teknikleri. Biyoloji Bölümü. B5 veya LS ortamının MS. Bu bitki. Anahtar Kelimeler: Digitalis sp. kalp aritmilerini düzenleyici işlevi olan digoksin. gelişmekte olan 6-8 haftalık yaprak. rejenerantlar saksılara aktarılarak.

bitki dokularında düşük oranda B birikimi ile paralellik göstermekte. tritici’in neden olduğu sarı pas hastalığı nedeniyle yıllara bağlı olarak ciddi ürün kayıpları ortaya çıkmaktadır. Vezneciler. Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen dayanıklı (PI178383. EST veri tabanı çalışmaları yapılarak (i) hastalığa dayanıklı genotiplerin kısa sürede seçimine olanak tanıyan DNA markörlerinin belirlenmesi (ii) dayanıklılıkla ilişkili yeni gen kaynaklarının elde edilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada. PK: 17. Biyoloji Bölümü. Kampus. Kocaeli 4 İstanbul Üniversitesi. B noksanlığında ise kökte ekspresyonu yapılan taşıyıcı bir proteinin ksilem parankimasından ksileme B yüklemesi yaparak bitki gövdesine sağlanan bor’un artırıldığı model bitki Arabidopsis’te gösterilmiştir. Anahtar Kelimeler: Bitkilerde Bor.tr Bor (B). Eskişehir yolu. Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU1 1 TÜBİTAK. Bununla birlikte. Necmettin BOLAT6. 42075. Ankara 6 Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü. Semra HASANÇEBİ1. Lütfü ÇETİN5. sp. Ayşen YUMURTACI 1. 34722. Bitkilerin bora tepkilerinin tür içi varyasyonunun çok geniş olduğu ve B toksitesine tolerans ile hassasiyetin B taşıyıcı proteinlerin varlığı ve ekspresyon düzeyleri ile yakın ilişkisi olduğu görülmektedir. B transporter.edu. Fen Fakültesi. bitkilerde B noksanlığı. Sönmez2001) ve duyarlı (Harmankaya99. İzgi01 x ES14.com Dünyadaki önemli buğday üreticilerinden biri olan ülkemizde Puccinia striiformis f. Savaş BELEN6. Bu proteinlerin genellikle B noksan ya da yeterli koşullardaki rolleri üzerinde durulmuştur. Kocaeli 2 Marmara Üniversitesi. B-noksan topraklarda yetişen bitkilerde sterilite artmakta. Bitkilerde B noksanlığı ile toksitesi arasında çok dar bir aralık olmakla birlikte. Konya eehakki@selcuk. Özcan YORGANCILAR6. son zamanlarda yapılan çalışmalar B-transporter proteinlerinin B-toksitesi koşullarında da önemli olduğunu göstermiştir. Sönmez2001 x Aytın98 kombinasyonlarında çaprazlanarak elde edilen F2 bitkilerinden pas okuma sonuçlarına göre hassas ve dayanıklı genotipler belirlenmiştir. Ancak. Bu çeşitler PI178383 x Harmankaya99. Gebze. Aytın98) 6 adet kışlık ekmeklik buğday (Triticum aestivum ssp. yüksek B içeren topraklarda da bitkisel üretimde ciddi düşüşler yaşanmaktadır. B yüksüz borik asit formunda bulunup biyolojik membranlardan rahatlıkla penetre olmakta ve B yeterli beslenme koşullarında aktif B taşınması gerekmemektedir. moleküler yöntemler de kullanılarak materyal daha kesin olarak ve erken generasyonlarda test edilebilmektedir. Lodumlu. 41470. Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü. Biyoloji Bölümü. Km. Fazıl DÜŞÜNCELİ5.)’da Sarı Pas Hastalığına Dayanıklılığın EST (“Expressed Sequence Tag”) Veritabanları Kullanılarak Araştırılması Özge KARAKAŞ4.19. B-toksitesine tolerans. Marmara Araştırma Merkezi. Gebze. Ziraat Fakültesi. Tarla Bitkileri Bölümü. 34134. TRABZON SB 064 Bitkilerde Bor Taşıyıcısı Genlerin Borun Noksanlık ve Toksite Koşullarında İşlevleri Erdoğan Eşref HAKKI Selçuk Üniversitesi. İzgi01. Kadıköy. bitkiler için mutlak gerekli olan önemli bir mikrobesin elementidir.10. Bu taşıyıcı proteinlerin varlığı B hassasiyeti yüksek olan tahıllarda da gösterilmiştir. Kadir AKAN5. Ergun ÖZDEMİR6. Sunulan bu çalışmada. İstanbul 5 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü. aestivum) çeşidi bitki materyali olarak kullanılmıştır. ES14. Biyoloji Bölümü. bitkilerde B toksitesi SB 065 Buğday (Triticum aestivum L. 26001. bu elemente karşı tepkilerinde de bitkiler türlerarası ve tür içi geniş bir genetik varyasyon göstermektedir. PK: 226. İstanbul 3 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Mustafa ÇAKMAK6. Zafer MERT5. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Türkiye ve dünyada buğday tarımını olumsuz yönde etkileyen sarı pas etmeni ile mücadelede kullanılan klasik ıslah yöntemleri uzun zaman alması ve değişken çevre koşullarına bağlı olması nedeniyle yetersiz kalmaktadır. B taşıyıcı protein. Bu çalışma kapsamında Graingenes 159 . Fahriye ERTUĞRUL1. PK: 21. Eskişehir ozge79@gmail. Bu yüzden gelişmiş ıslah programlarında. Fen Fakültesi. kültür bitkilerinden alınan üründe ise önemli ölçüde düşüş görülmektedir. Funda ŞENTÜRK AKFIRAT3. Seval ALBUSTAN5. Fizyolojik pH koşullarında. Yıldız AYDIN2. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü. Fen-Edebiyat Fakültesi. Muallimköy Kampusu. bunun da B-taşıyıcı genlerin bitki kök hücrelerindeki ekspresyonları ile uyumlu olduğu görülmektedir.

Biyoloji Bölümü. Uygulamaya tabi tutulan bitkiler ile kontrol olarak alınan bitkiler arasında peroksidaz ve katalaz enzimleri bakımından farklılıkların olduğu saptanmıştır. Fen Bilgisi Ana Bilim Dalı.100.sdu. Vektör dizilerinden arındırılmış EST’lerden 136 kontig. RNA SB 066 yüzdesi. Çalışma kontig ve singletone’ların gen anlatım profillerinin belirlenmesi amacıyla RNA düzeyinde de devam etmektedir. Ortama ilave edilen tuz miktarı arttıkça bitkilerde sürgün sayısı. Bu çalışmada manyetik alanın Hypericum perforatum L. Kiraz Anacı Cold (Prunus avium X Prunus psudocerasus)’un in vitro Koşullarında Tuza Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi Ş. Kültüre alma işleminden 4 hafta sonra yapılan değerlendirmeler sonucunda. fide yüksekliği. Bitki Koruma Bölümü. Bu sınıflardan 17 kontig ve 11 singletone primer çifti dizayn edilerek. Kontrol ve farklı MA şiddetine maruz bırakılan tohumlardan.150 mM NaCl içeren ortam üzerinde gelişen sürgünlerde ise gelişimin tamamen durduğu ve şiddetli nekrozların oluştuğu gözlenmiştir. özellikle bitkisel tedaviye ilgi tüm dünyada artmıştır. 50.edu. karaciğer ve safra rahatsızlıkları.usda. Bu amaçla sürgün uçları 4 değişik konsantrasyonda (30. Manyetik alanın bitkiler üzerinde yaptığı olumlu etkiyi gösteren bir çok çalışma mevcuttur. sarı pas. moleküler markör. İlköğretim Bölümü. EST. soğuk algınlıkları. Isparta evrima@ziraat. Anahtar Kelimeler: Buğday.150 mM) NaCl içeren katı MS ortamı üzerinde kültüre alınmıştır. Yapılan bir çok çalışmalarda yüksek ekonomik ve tıbbi değere sahip bitkilerin hızlı bir şekilde geliştirilmesinde ve daha çok ürün elde edilmesinde.com Son yıllarda doğal tedavi yollarına. optimum koşullarda Hypericum perforatum L. Ülkemiz Hypericum türleri bakımından önemli bir gen merkezidir. her macenta kutusu bir tekerrür olacak şekilde dört tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiştir. 50-100 mM NaCl içeren ortam üzerinde kültüre alınan sürgün uçlarından oluşan sürgünlerde sararmalar. 30 mM NaCl içeren ortam üzerinde kültüre alınan sürgün uçlarında sürgün sayısı ve sürgün uzunluğu açısından gelişmenin diğer uygulamalara göre daha yüksek olduğu gözlenirken. Ziraat Fakültesi. Tohumlar saniyede 1 metre yol alan hareketli bir zeminde 50-60 örsted’lik bir MA şiddetine maruz bırakılmıştır. yanık yaraların tedavisinde kullanılan Clusiaceae familyasına bağlı Hypericum perforatum L. Anahtar Kelimeler: Kiraz. manyetik alan SB 067 perforatum. Anahtar Kelimeler: Hypericum binbirdelik Otu. 989 adet singletone dizileri ‘BLASTX’ programı kullanılarak protein profilleri çıkarılarak fonksiyonlarına göre sınıflandırılmıştır. tohumları üzerine MA etkilerini saptamak amaçlanmıştır. diyabetik rahatsızlıklar. yapay olarak oluşturulan manyetik alan (MA) uygulamaları kullanılmıştır. TRABZON (http://wheat.fideleri yetiştirilmiş. in vitro Manyetik Alanın Hypericum perforatum L. (Binbirdelik Otu) cinsinin Türkiye’de 84 türü bulunmaktadır. katalaz.pw.tr Yapılan bu çalışmada sürgünucu kültürü ile in vitro klonal çoğaltımı yapılan yarı bodur kiraz anacı Cold (Prunus avium X Prunus psudocerasus)’un tuza (NaCl) karşı reaksiyonları araştırılmıştır. klorofil miktarı ve salgı cebi sayısı belirlenmiştir. Dünyada 400 kadar türle temsil edilen ve ülser. Bitkisi Üzerine Etkisi Selim İŞLEKDEMİR. peroksidaz.gov) veritabanından buğdayda sarı pas hastalığına özgün EST kütüphanesi taranarak 1549 EST belirlenmiştir. mide. çimlenme 160 . Evrim ARICI. Sevil YALÇIN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. sürgün uzunluğu ve klorofil miktarının azaldığı belirlenmiştir. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Bulk segregasyon analizi. Çanakkale selimislekdemir@gmail. Deneme. NaCl. iklim odasında. Eğitim Fakültesi. dayanıklı ve hassas anaçlarda ve bu anaçlara ait 3 farklı konbinasyonun F2 generasyonuna ait dayanıklı ve hassas karışımlarda (“bulk”) Bulk Segregasyon analizi ile DNA markör çalışmalarında kullanılmaktadır. Laboratuarda hazırlanan MA düzeneğine bağlı olarak MA şiddeti ve süresi değiştirilmiştir. Mahmut Osman USLU Süleyman Demirel Üniversitesi.19.

protein. Sitoplazmada organellerin sayısı çok azalır. Antipotlar daimi yapılardır ve ritmik büyüme gösterirler.’de Embriyolojik ve Sitokimyasal Çalışmalar Zeynep Mine COŞKUN1. Alcian blue boyaları uygulayıp ışık mikroskobunda incelendi. TRABZON SB 068 SB 069 Scilla autumnalis L. sigmoideum’un stilusunda kanalın her iki yüzeyinde bir sıra kanal hücresi bulunmaktadır. autumnalis’in tohum taslakları anatrop.19. Hücre çeperi üzerinde kesintisiz ve düzgün kütikula tabakası bulunur. İstanbul-Başıbüyük’ten 2006-2007 yıllarında toplanan Scilla autumnalis’in üreme biyolojisi incelendi. Çeper üzerinde bulunan kütikula yer yer parçalanır ve kütikula parçaları kolaylıkla çeperin üzerinde ve kanalın içinde gözlenir. kanal hücreleri. Anahtar Kelimeler: Scilla autumnalis. Tozlaşma öncesi evrede. Nukleusun çevresindeki sitoplazma bölgesi yoğun ve organel açısından çok zengindir. İstanbulMaltepe-Başıbüyük’ten toplanan çiçek tomurcukları %3 glutaralaldehit ve %1 OsO4 ile fikse edildikten sonra eponda bloklandı ve kesitler uranil asetatkurşun sitrat ile kontrastlama yapılarak elektron mikroskobunda incelendi. Coommassie brilliant blue. Yumurta hücresinden daha küçük olan sinergitler benzer kutuplaşma gösterirler ve hücre çeperleri hücrenin kaidesinde çizgili cihazı (FA) oluşturur. Embriyo gelişimi Onagrat tiptedir. Bu amaçla farklı gelişim evrelerindeki çiçek tomurcukları asetik-alkolde (1:3) fikse edilip hazırlanan parafin bloklardan el mikrotomunda kesitler alınarak Regaud hematoksilin. Biyoloji Bölümü. Kanal hücrelerinin nukleuslarının hacmi küçülür ve şekillerinde bozukluklar ortaya çıkar.com Ornithogalum sigmoideum Freyn&Sınt’da Stilus Kanal Hücrelerinin İnce Yapısı Işıl İSMAİLOĞLU. kanal hücreleri kanalın genişlemesiyle birbirinden iyice uzaklaşırlar. Sinergitler geçici yapılardır ve döllenmeden önce körelirler. Fen-Edebiyat Fakültesi. krassinusellat ve bitegmiktir. Olgun embriyo kesesinde yumurta hücresi kuvvetli PAS pozitif reaksiyonu veren tam çeperle çevrilidir. Kanal hücrelerinin sitoplazmaları körelmeye başlar ve sitoplazma miktarı azalır. Tıp Fakültesi. sitokimya. diktiyozom ve diktiyozoma ait vesiküller ve çeşitli büyüklük. embriyo. İntegümentler. ribozom. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Kanal hücrelerinin çeperleri tozlaşma öncesine göre daha kalınlaşır. Sitoplazma plastit. endosperma. görünüş ve yoğunluktaki granülleri içerir. erimeyen ve asidik polisakkkaritler içerir. FA sitoplazma içine doğru uzanan parmak şeklinde çıkıntılar şeklindedir ve PAS ile kuvvetli reaksiyon verir. nusellus epidermisi ve hipostas bol miktarda nişasta. endoplazmik retikulum keseleri (ER). sınırları düzgün olmayan. daha sonra hücreli hale geçti. Hücrenin apikalinde nişasta birikimi vardır. kalazada nukleus ve besin maddelerince zengin sitoplazma bulunur. zarı genellikle bir yerden merkeze doğru girinti yapan nukleuslar da içerirler. Embriyo kesesi gelişimi Polygonum tiptedir. poliploidi 161 . Tozlaşma sonrası evrede. Kanal hücreleri düzgün şekilli nukleusların yanında. Antipotlara yakın yer alan primer endosperma nukleusu bölünerek küçük alan kalazal ve büyük alan mikropilar odacığı oluşturur. Zigot karakteristik polarize görünümdedir: Mikropilde vakuol. ABD 2 Marmara Üniversitesi. Tıbbi Biyoloji ve Genetik. S. Antipot nukleuslarının hacimleri ploidi seviyesinin n ve 128n arasında değiştiğini gösterdi. Organeller genellikle hücrenin kanala bakan tarafında yoğunlaşmışlardır. kanal hücrelerinin çeperleri hem kanala bakan hem de yan yüzlerinde çok sayıda girinti ve çıkıntılar oluşturur. Oburator hücreleri bol nişasta içerirler. Biyoloji Bölümü isilismailoglu@gmail. Meral ÜNAL2 İstanbul Bilim üniversitesi. Meral ÜNAL Marmara Üniversitesi.com Bu çalışmada Ornithogalum sigmoideum Freyn&Sınt’da tozlaşma öncesi (antesis öncesi) ve tozlaşma sonrası (antesis sonrası) evrelerinde stilus kanal hücrelerinin ince yapıları incelendi. bazı bölgelerde sadece ER görülür. Endosperma helobial tiptedir. PAS. O. Biyoloji Bölümü zmcoskun@yahoo. Başlangıçta her iki odacıkta bölünmeler serbest nukleusluyken. elektron mikroskobu 1 Bu araştırmada. embriyo kesesi. Sitokimyasal testler antipotların depo maddelerince zengin olduğunu açığa çıkardı. Fen-Edebiyat Fakültesi. Funikulusun kaidesinde küçük bir çıkıntı halinde obturator farklılaşır. Anahtar Kelimeler: Ornithogalum sigmoideum.

acanthoclada. aucheri Boiss. acanthoclada DC. G. cinsin endemizm oranı %33’tür. Bu süreçte dişi ve erkek gametler haploid gametofit içerisinde gelişirler. kromozom sayısı. Anahtar Kelimeler: Apomixis. karpel. TRABZON SB 070 Türkiye Genista L. anatolica Boiss. Çalışılan taksonlardan G. 42090 Meram. thaliana FIS genleri dizilerine göre dizayn edilen primerler ile PCR yapılmıştır ve ürünler agaroz jel elektroforezinde analiz edilmiştir. lydia (Boiss. 52 ve 72 şeklinde tespit edilmiştir. Kemal Melih TAŞKIN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Konya esramartin@gmail. Biyoloji Eğitimi. G. Çanakkale sibelyilmaz@comu. G.edu. 44. subsp. sandrasica ve G. lydia. G. Biyoloji Bölümü.. Bu taksonlar. Çoğu angiosperm türde tohumdaki genetik çeşitlilik seksüel üreme ile ortaya çıkar. (Fabaceae) cinsi Avrupa. G. Bu dokulardan total RNA izolasyonu yapılmış izole edilen RNA’ların kalitesi FA jel elektroforezinde belirlenmiştir. Bugüne kadar genetik etiketlemeye maruz kalan genlerin çoğu memeli ve Drosophila’da bulunmuştur. 46. januensis Viv. burdurensis. sandrasica Hartwig & Strid’dır. Büyüme kabinlerinde yetiştirilen bitkilerden elde edilen dokular RNA degredasyonunu önlemek için RNA later solusyonu içerisinde sterio mikroskop altında diseksiyon iğnesi ile ayrılmıştır. Hakan ÇAM. Bu orandan her iki yöne doğru sapmalar tohum gelişimi üzerinde olumsuz yönde etkili olarak kayıplara yol açar. libanotica Boiss. Apomiktik bitkilerde genetik etiketlemenin rolü henüz açıklanamamıştır.. Leguminosae.. burdurensis. diğerlerinin kromozom sayıları bilim dünyası için ilk kez belirlenmiştir. İlave olarak çalışılan tüm taksonların doğal habitatlarında fotoğrafları da çekilmiştir. G. aucheri.19.. Endosperm. sessilifolia DC. Biyoloji Bölümü. G. involucrata. Genista cinsindeki taksonların somatik metafaz kromozomları 2n = 18. sepal/petal. apomiktik üremede embriyo döllenme olmaksızın meydana gelir. Genista tinctoria. Ayrıca G. tinctoria türü hariç. Bu çalışmada. januensis subsp. carinalis Gris. karyotip.com Genista L.. Buna karşın. bazı 162 . G. bir tohumda kromozom sayısı embriyoda 2n iken endospermde 3n’dir. Bir model organizma olan Arabidopsis thaliana bitkisinde ise genetik etiketlemeye maruz kalan genlerin endosperm gelişimi sırasında ifade olduğu gösterilmiştir. Kuzey Afrika ve Batı Asya’da yayılış göstermekte ve yaklaşık dünyada 90 tür ile temsil edilmektedir. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. albida.. genetik etiketleme. Angiospermlerde tohum çifte döllenme diye bilinen bir mekanizma ile gerçekleşir. Boechera. G. G. Bu araştırmada. A. 36. holboellii dokularında ifadeleri araştırılmıştır. 48. albida ve G. FIS Apomiksi ve Genetik Etiketleme: Doğal Apomikt Boechera holboellii Türünde Genetik Etiketlemeye Maruz Kalan Gen İfadelerinin Belirlenmesi Sibel YILMAZ. burdurensis P. G. (Fabaceae) Cinsi Taksonlarının Karyolojik Yönden İncelenmesi Esra MARTİN Selçuk Üniversitesi. Sonuç olarak. G. G. Ardından A. Bu türlerden G. diğeri ise merkezi hücreleri dölleyerek endospermi oluşturur. Türkiye SB 071 genlerin ana ya da babadan gelmesine bağlı olarak ifade olmasına yol açar. Yasemin DEMİRGAN. Daha sonra bu RNA’lar cDNA sentezi için kullanılmıştır. G.. involucrata türlerinin ise karyotip analizleri de Görüntü Analiz Sistemi (IAS) kullanılarak yapılmıştır. thaliana türünde genetik etiketlenmeye uğrayan FIS (FERTILIZATION INDEPENDENT SEED) sınıfı genlerin triploid apomikt B. yaprak. gövde ve kök) FIS gen ifadeleri RT-PCR yöntemi ile ortaya çıkarılmıştır. Eğitim Fakültesi. spermlerden biri yumurtayı dölleyerek embriyo. G. Bu cinsin Türkiye’de 13 türü doğal olarak yetişmektedir.) Kit Tan & Zieliński. Bir dişi gametofit yumurta ve merkezi hücrelerin bulunduğu embriyo kesesinden oluşur..tr Memeliler ve çiçekli bitkilerde bazı genler köken aldığı ebeveyn cinsiyetine bağlı olarak işaretlenir.Gibbs. Genista cinsine ait 12 takson karyolojik yönden çalışılmıştır. Çünkü embriyoda ebeveynlere ait genomik oran 1maternal: 1 paternal iken endospermde bu oran 2m: 1 p’dir. G. sessilifolia ve G. subsp. vuralii endemik olup. albida Willd. sandrasica türlerinde ise poliploid hücreler gözlenmiştir. G. Erkek gametofit ise vejetatif bir hücre ve iki sperm taşıyan polen tanesidir. Genetik etiketleme veya damgalama (imprinting) olarak bilinen bu mekanizma. Anahtar Kelimeler: Genista. involucrata Spach. Çalışmada farklı dokularda (stamen. G. Genista tinctoria L.

Özellikle virüs vektörleri olan böceklerle mücadelede kullanılan insektisitler hem insan sağlığı açısından hem de maddi açıdan zararlı olabilmektedirler. fungal ve viral hastalıklar önemli ölçüde ürün kalite ve veriminde etkili olmaktadırlar. vitamin ve mineral maddeler açısından oldukça zengin bir sebzedir. L. Elde edilen parmak izlerine göre bir veri matriksi oluşturulmuştur.com Bu çalışmada Cheirolepis ve Pseudoseridia seksiyonunda yer alan ve birbirleriyle yakın akraba olduğu düşünülen Centaurea türlerinin moleküler bir seçici olan ISSR (Basit diziler arası tekrarlar) yöntemi ile seçimi yapılmıştır. İnokule edilen bitkiler. Eminur BARUTÇU1. Yabani ve kültür türleri ve bu hatların çaprazlarından elde edilen F1 ve F2 hatları PVY ile mekanik olarak inokule edilmiştir. domates. PVY virüsü bitkilere mekanik olarak taşındığı gibi afidler aracılığı ile de taşınır. L. pimpinellifolium.Türkiye. Urla. chmielewskii F2 populasyonlarının fenotipik analizlerine göre dayanıklılığın resesif tek genle kontrol edildiği varsayılmaktadır. Bu yüzden. Domates üretimini bütün dünya’ da olduğu gibi kısıtlayan en önemli faktörlerden biri değişik virüslerin sebep olduğu viral hastalıklardır. L. taşıyıcı vektörlerle savaşılarak.19. temiz alet ve donanım kullanılarak. L. dünya çapında üçüncü sırada yer almaktadır ve Türkiye’de 260. Cinsi Cheirolepis (Boiss. Konya dnapolimeraz@gmail. Bu çalışmada. 20017. Kınıklı. Tuna UYSAL. FAO 2006 (Food and Agriculture Organization) verilerine göre. Kampus. Bir dendrogram yapılarak türlerin filogenetik akrabalıkları ortaya çıkarılmıştır. ISSR. Fen Edebiyat Fakültesi. iki haftalık (inokule edilen yapraklar) ve dört haftalık (Sistemik yapraklar) dönemlerde virüs varlığının saptanması için DASELISA (Double Antibody Sandwich Enzymelinked immunosorbent assay) ile test edilmiştir. tüm ürünün kullanılamayacak duruma gelmesine neden olabilmektedir. Bu hastalıklar. Patates Y virüsü (PVY) domates bitkisini infekte eden virüsler arasında en çok yaygın ve zararlı olanlardan biridir. 2 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü. peruvianum. Biyoloji Bölümü. Beslenme ihtiyacı için kullanılan sebzelerin başında domates yer almaktadır. Bitki hastalıklarıyla mücadelede çeşitli yöntemler kullanılmaktadır: dayanıklı ve toleranslı kültür çeşitleri kullanılarak. glandulosu ve L. hirsutum PI247087 bitkisinde PVY’ye karşı immünite olduğu gözlenmiştir. dayanıklılık 163 . Domates. hastalıklı tohumların kullanılmamasına dikkat edilerek viral hastalıklarla mücadele edilmektedir. hirsutum ve L. Lycopersicon chilense ve L. İzmir fctoprak@pau. ürün rotasyonu yapılarak. Anne FRARY2 1 Pamukkale Üniversitesi. pennellii ve L. Dünyada tüm etmenlere dayalı verim kayıpları 500 milyar dolar (USD) olarak tahmin edilmektedir. chmielewskii bitkilerinde PVY’ye karşı dayanıklılık olduğu tespit edilmiştir. Selçuk Üniversitesi.) Hoffm. Biyoloji Bölümü. Bakteriyel. Meryem BOZKURT. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. 50 farklı yabani tür ve kültür domates türlerinde PVY’ye karşı dayanıklılık kaynakları araştırılmıştır. Yabani domates türlerinde değişik şekillerde dayanıklılık tespit edilmiştir. Sami DOĞANLAR2. domates üretim ve tüketimi açısından önemli bir ülkedir. Domatesin üretim ve kalitesi çok çeşitli hastalıklar nedeniyle düşmektedir. TRABZON SB 072 Centaurea L. Türkiye. Biyoloji Bölümü. en iyi mücadele yöntemi genetik dayanıklılığın kültür domateslerine aktarılmasıdır. endemik SB 073 Domateste Patates Y Virüsü (PVY)’ne Karşı Dayanıklılık Fevziye ÇELEBİ TOPRAK1.000 ha alanda domates üretilmektedir. Biyoloji Bölümü. Sonuçlar Ki-kare analizinde belirlendiği gibi 1:3 açılım oranına uymaktadır. Kınıklı Merkez Kampüs. Anahtar Kelimeler: PVY. Anahtar Kelimeler: Centaurea.tr Gittikçe artan insan nüfusunda tarım hayatı son derece önemli bir yer kaplamaktadır. bitki kalite ve verimini önemli ölçülerde azaltan viral bir bitki hastalığıdır. Kuddisi ERTUĞRUL. Fen Edebiyat Fakültesi. Patates Y virüsü (PVY). Denizli. domates üretimi açısından Türkiye. ve Pseudoseridia Wagenitz Seksiyonlarında Yer Alan Bazı Akraba Türlerin ISSR (Inter-Simple Sequence Repeats) Yöntemiyle Seçilmesi Eda ÖZEL.edu.

kromozom morfolojilerinin belirlenmesi ve kromozom aberasyonlarının ortaya konulması mümkündür. Anahtar Kelimeler: Kromozom sayısı.tr Türkiye için endemik bir tür olan Tordylium elegans ‘ın (Boiss. Bir hücreyi mikroskop altında gözlemek. her ne kadar bazı taksonlarda aynı olsa da. Bilgisayar destekli Görüntü İşleme ve Analiz Sistemi ülkemizin bazı Üniversitelerinin laboratuvarlarında ve araştırma hastanelerinde etkin olarak kullanılmaktadır. Yenimahalle. Konya 2 Bab Yazılım Donanım Mühendislik ve Medikal Cihazlar Ltd. karyotip SB 076 Ug 99’a Karşı Küresel Yaklaşımlar ve Türkiye için Genetik Dayanıklılığın Kullanımı Üzerine Bazı Araştırmalar–I Fazıl DÜŞÜNCELİ.21µ dur ve kromozom boyları 1. Sitogenetik çalışmalar yapan akademisyenlerin ve araştırmacıların daha kolay. Otomatik ölçümlerde. Anahtar Kelimeler : Görüntü işleme ve analiz sistemi. Ahmet DURAN1. Şti. Babacan UĞUZ2. Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı. Görüntü İşleme ve Analiz Sistemi. canlılardaki sistematik problemlerin çözümünde ve filogenetik ilişkilerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Haşim ALTINÖZLÜ Hacettepe Üniversitesi. No:11. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Üretimin her aşamasında biyotik ve abiyotik stres faktörleriyle karşılaşılabilmekte olup bu stres/stresler nedenleriyle ciddi verim ve kalite kayıpları oluşabilmektedir. & Bal. 8 çift kromozom azalan boylarına göre 1 den 8’e kadar sıralanmıştır. Beytepoe. Ancak sağlıklı sonuca ulaşabilmek için çok sayıda hücreyi incelemek gerekmektedir. Seval ALBOSTAN.15 µ arasındadır. Ortalama kromozom boyunu 2.-Mor kromozom sayısı ve karyotip analizi ilk kez bu çalışmada verilmiştir. kromozom boy uzunlukları. Ankara gomurgen@hacettepe. insanların performansları ile karşılaştırıldığında hızlılık. Bu programın kullanımı ile ilgili teknik bilgiler yazılımcı tarafından. kromozom morfolojileri farklıdır.26 µ ile 3. daha hızlı ve daha güvenilir sonuçlar almasını. nitelikli bilimsel yayınlar üretmesini sağlamada vazgeçilmez bir yazılım olduğu anlaşılmaktadır. 1 Selçuk Üniversitesi. Kullanıcı kalibrasyon yaparak istediği birimde (µm. SB 075 Bilgisayar Destekli Görüntü Analiz Sisteminin Sitogenetik Çalışmalara Uygulanabilirliği ve Güvenilirliği Esra MARTİN1. kromozom preparatlarından elde edilen mitotik metefaz görüntüleri üzerinde örnek karyotip uygulamaları da konunun uzmanı tarafından sunulacaktır. verilerin dizayn edilmesi ve bilgilerin depolanması gibi yönleriyle çok daha avantajlıdır. Zafer MERT.) Alava & Hub. 3 medyan ve 4 submedyan (2n= 1t + 3m + 4sm) kromozom olarak belirlenmiştir. & Bal. Lütfi ÇETİN. Biyoloji Bölümü.edu. mm. kromozom. elegans’ ın kök uçlarından elde edilen mitotik kromozomlarının analizi yapılarak. Bilgisayarların ölçü birimi pixeldir. Biyoloji Bölümü. taksonlara ait karyogram ve idiyogramlarının çizimi gibi uygulamalar bilgisayar programları ile yapılmaktadır. Fungal biyotik stres faktörlerinden biriside Kara Pas (Puccinia graminis 164 . Ankara esramartin@gmail.19. Görüntü İşleme ve Analiz Sistemlerini kullanarak çok daha hızlı ve güvenilir veriler elde etmek mümkündür. endemik. Sonuçlar kullanıcıların belirleyeceği parametreler doğrultusunda elde edilir. Botanik ABD. ölçüm güvenilirliği. Kadir AKAN Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü. Şehit Cem Ersever Caddesi. Fen Fakültesi. Görüntü İşleme ve Analiz Sistemleri otomatik ve yarı otomatik olarak ölçümler yapar. Eğitim Fakültesi. sentromer konumlarının belirlenmesi.. incelemek ve değerlendirmek kolay olabilmektedir. kullanım kolaylığı. tüm dünya ve ülkemiz için stratejik ürünler arasındadır. cm) sonuçları alabilir. Karyotip formülü 1 terminal. toplam haploid kromozom uzunluğunun ölçülmesi.) Alava & Hub. Tordylium elegans. Umbelliferae. Ankara kadir_akan@hotmail. T.com Yaşayan her canlının sahip olduğu belirli bir kromozom sayısı vardır.-Mor (Umbelliferae) Kromozom Sayısı ve Karyotip Analizi Ayşe Nihal GÖMÜRGEN.com Buğday (Triticum aestivum). Görüntü İşleme ve Analiz Sistemlerinde görüntü oluşumu renklerin ayrışım karakterlerinin sayısallaştırılması ile gerçekleşir. Kromozom sayıları. Canlılardaki kromozom sayı ve morfolojilerinin sitogenetik açıdan incelenmesi. Bu taksonun somatik kromozom sayısı 2n = 16 olarak tespit edilmiştir. Bilgisayar yazılımları. idiyogram. Günümüz sitogenetik çalışmalarında kromozom kol indeksleri. Bu yazılım kullanılarak bütün canlıların somatik kromozom sayılarının tespit edilmesi. karyotip analizi. TRABZON SB 074 Türkiye İçin Endemik Olan Tordylium elegans’ın (Boiss.

sp. KARI (Kenya). Macrocycle’nin fungal etmenlerde. ciddi yatırımların yapıldığı ve önemli bir pazar haline gelen organik üretimde kullanım kısıtlamalarının olması belki daha da önemlisi çevreye/bitkiye olan olumsuz etkileridir. Arpa Yaprak Lekesi (Rhynchosporium secalis). Arpa Çizgili Yaprak Lekesi (Pyrenophora gramineum). Bu hastalıkların kontrolünde genellikle. Bu amaçla 2007 yılında TAGEM’e bağlı 11 araştırma enstitüsünden Kışlık Dilim için 175 hat/çeşit. İlk defa 1999 yılında Uganda da tespit edilmesine atfen Ug 99 adı verilen yeni bir kara pas ırkının da küresel bir epidemiye yol açmasından ciddi endişe duyulmaktadır. TAGEM. tritici ).4 milyar dolar zarar meydana getirebileceği ve bu durumdan 1 milyara yakın insanın etkilenebileceği yönündedir. tüm alıcı ortamlarda kalıntı oluşturarak biyolojik dengeleri bozabilmekte hatta besin zincirine girerek insanda bile toksik etki oluşturabilmektedir. Antraknoz (Ascochyta rabiei) hastalıkları biyotik stres faktörleri olarak Orta Anadolu şartlarından öne çıkanlardır. Seval ALBOSTAN. Ankara kadir_akan@hotmail. hastalığın eşeyli dönemi sürecinde ya da farklı mutagen kaynaklar nedeniyle mutasyonlar oluşabilmekte ve bu şekilde hastalığın yeni ırkları meydana gelebilmekte. su. 1)Uluslararası kuruluşlarla diyalog çerçevesinde ırkın hareketi izlenmesi 2) Ülkemiz için. arpa (Hordeum vulgare) ve nohut (Cicer arietinum L. Sürme (Tilletia foetida ve Tilletia caries) ve Rastık (Ustilago tritici). ucuz ve pratik kontrol metodu olarak alternatif bir yaklaşımdır. üreticiler tarafından kullanılabilecek uygun. Yenimahalle. Kimyasal uygulamalardan dolayı oluşan kalıntılar ya da yeni oluşan bileşikler biyolojik ortamı etkilemekte. TRABZON f. Buğdayda. kara pas (Puccinia graminis f. insana ve çevre sağlığı için oluşabilecek olumsuzlukların giderilmesi için belirli bir maliyetin oluşması da önemli bir dezavantajdır. Anahtar Kelimeler: Buğday (Triticum aestivum). dünya üretiminin yaklaşık % 19’a denk gelen 117 milyon ton ürün kaybına.000.19. sırasıyla 135 (%77) ve 23 (%16) genotip dayanıklı olarak belirlenmiştir. Bu dezavantajları önemli fırsata dönüştürebilecek olan genetik dayanıklılık. kara pasın mevcut durumunun ve patotiplerinin belirlenmesi 3) Çeşit ve hatlardan oluşan ülkesel buğday materyalinin hastalığın görüldüğü ülkelerden birisi olan Etiyopya’da bu ırka karşı reaksiyonlarının belirlenmesi amacıyla gönderilmiştir.sp. Irkın etkisi ülkemizde 1995 yılında hissedilmiş olup Çukurova’da 500 bin ton ürün ve bunun parasal karşılığı olarak da 5. Lütfi ÇETİN.sp. Arpa ve Nohutun Bazı Fungal Hastalıklarına Karşı Orta Anadolu Şartlarında Kullanımı Üzerine Araştırmalar Kadir AKAN. hedefe hızlı ulaşılması ve diğer birçok mücadele şekline göre ucuz olması nedeniyle kimyasal uygulamalar üreticiler tarafından öncelikle tercih edilmektedir. genetik dayanıklılık SB 077 Genetik Dayanıklılığın Buğday. Ug99. uygulamanın kolay olması. 4) Test materyali içerisinde dayanıklılık özelliği taşıyan genotiplerde dayanıklılığı sağlayan genlerinin belirlenmesi 5) Dayanıklı çeşit geliştirmek ve hastalığın ülkemize gelmesi durumunda genetik dayanıklılık kullanılarak hastalıkla mücadele edilebilmesi noktasında ıslah çalışmalarına başlanması amaçlanmaktadır. tritici).) dünya ve ülkemiz için stratejik ürünler arasındadır. Test materyali üzerine Sarı pas için uredosporlar ilkbaharda talk pudrası. EARO (Etiyopya) ve PBI (Sydney Üniversitesi)’ca desteklenmektedir. Yazlık Dilim için 140 hat/çeşitten oluşan setler Etiyopya’da test edilmiş olup. tritici ) olup epidemi durumunda kayıplar %90’a ulaşabilmektedir. Irk ülkemize gelip belli bir tehdit oluşturmadan yapılan çalışmalar şu şekilde özetlenebilir. üretim maliyetlerini bir miktar artması. Günümüzde benzer bir durum söz konusudur. Nohutta. bir ton buğday 140 USD olarak hesaplanırsa 16. IWWIP. Çalışma TÜBİTAK 1001 programınca (106O331) finanse edilmekte olup. Ug 99 dünya buğday koleksiyonunun önemli bir kısmını etkilenmekte olup öngörüler ırkın. Uzun yıllar süren çalışmalar sonucu oluşturulan hastalıklara dayanıklılık kaynakları. Örneğin Kenya’da 1986 yılında tespit edilen Yr9 dayanıklılık geni üzerine etkili sarı pas ırkı. No:11. Kamu kaynaklarının kullanımı noktasında. Fazıl DÜŞÜNCELİ Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü. Sarı Pas (Puccinia striiformis f. oluşan bu yeni ırklar her anlamda büyük küresel sonuçlar doğurabilmektedir. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. ve uçucu madeni yağla inokule edilmiş ve değerlendirme 165 . Şehit Cem Ersever Caddesi. Aktif üye konumundaki ülkemizde de ortak girişimce geliştirilmiş olan ortak stratejiler çerçevesinde çalışmalar yürütülmektedir. Biyoloji Bölümü.000 USD kayba neden olduğu bildirilmektedir. Doğu Afrika’da ortaya çıkıp kuzeye doğru yayılarak geniş bir alanda buğday üretimini etkilemiştir. Arpada.com Buğday (Triticum aestivum). GRI. Küresel bir risk olarak kabul edilen ırka karşı uluslar arası araştırma kuruşları ve tehdit altındaki ülkelerin katılımlarıyla Küresel Pas Girişimi (GRI) oluşturulmuştur. Zafer MERT. Üretimleri sırasında karşılaşılan biyotik ve abiyotik stres faktörleri nedeniyle ekonomik anlamda önemli verim ve kalite kayıpları oluşabilmektedir. Kimyasallar önerilen şekilde kullanılsa bile. 2006–2007 yılı yetiştirme sezonunda tarla ve sera şartlarında test edilmiştir.

Akdeniz Çam Kabuk Böceği Orthotomicus erosus’a karşı etkili olmuştur. 500. Araştırmalarımızdan elde 166 . Farklı amaçlar için yürütülen veya yürütülecek olan ıslah programlarında genitör bitki olarak kullanılabileceği gibi amaca uygun olanlarında çeşit olarak da tescil ettirilebilmesi mümkündür. 34473 Sarıyer. yoğunluk ve ağırlık değişimi. Orman Fakültesi. Antraknoz’a karşı 125 farklı genotip dayanıklı olarak belirlenmiştir.).4 m yüksekliklere. Antraknoz (Ascochyta rabiei). atkestanesi park. Sürme’ye 60. Orta Avrupa ve Balkan ülkelerinde yoğun zararı görülen bu türün ülkemizde yeni olması nedeniyle herhangi bir epidemi olabilecek populasyon artışına şu anda şahit olunmamıştır. Ayrıca. çalışma boyunca toplam 9 seri feromon kullanılmıştır.000 spor/ml yoğunluğunda inokule edilmiş ve değerlendirme 0-4 skalası göre Antraknozda hastalıklı bitki artıklarından ve kültüre alınan antraknoz etmeni. eşey oranı ve tuzak yüksekliği-örneklenen birey sayısı arasındaki ilişki şeklinde değerlendirilmiştir.641 birey örneklenmiş olup. Fen Fakültesi. Selim Sualp ÇAĞLAR2 1 Kundu Turizm Yatırımcıları Birliği. Çalışmalar sonucunda buğdayda Sarı pasa 252 (48 adeti makarnalık buğday). Arpa Yaprak Lekesi (Rhynchosporium secalis).840 (%47. Çalışma süresince toplam 149. arazinin tamamını örnekleyecek şekilde yerleştirilen 200 feromon tuzağında. İSTANBUL hcebeci@istanbul. ağaçların yaşlarına paralel olarak 1 . İstanbul. Arpa Çizgili Yaprak Lekesinde hastalık tohuma sandviç yöntemi ile inokule edilmiş olup bu hastalıklar sağlam/hasta bitki oranı göre. Fıstık Çamı ormanında. Türkiye SB 079 Türkiye’nin Önemli Orman Zararlılarından Akdeniz Çam Kabuk Böceği [Orthotomicus erosus (Wollaston. Pinus pinea.33)’i 2004 yılına 66. bu şekilde çevre ve insan sağlığının korunması mümkün olabilir. Lepidoptera.edu. Sonuç olarak feromon tuzakları kullanılarak yapılan biyoteknik mücadele. Sarı pas (Puccinia striiformis f. Biyoloji Bölümü. Çalışmalar 2004 yılının Nisan . genetik dayanıklılık SB 078 ettiğimiz ilk verilecektir.Kasım (236 gün) dönemlerinde toplam 424 gün sürdürülmüştür. TRABZON Modifiye Cobb skalasına göre.) ormanında. bahçe ve orman alanlarımızda kültür bitkisi olarak kullanılmaktadır. Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı. veriler bu çalışma içerisinde Anahtar Kelimeler: Aesculus. birey sayısı. cisverbenol. Kundu Köyü. “metil-butenol. Akdeniz Çam Kabuk Böceği (Orthotomicus erosus Bright & Skidmore. Sürme (Tilletia foetida ve Tilletia caries).67)’ı da 2005 yılına aittir. 1857)] ile Biyoteknik Mücadele Deniz İNNAL KUYAB1. Antalya 2 Hacettepe Üniversitesi. 06800. EBAL.sp.000 spor/ml yoğunluğunda inokule edilmiş ve gözlemler 1-9 skalasına göre yapılmıştır. bunların 82. Sabiha ACER İstanbul Üniversitesi. Beytepe-Ankara innald@yahoo.19. ipsdienol” şeklindedir. Elde edilen sonuçlar hem yıllar arası hem de aynı yılın farklı dönemlerinde örneklenen.Hüseyin CEBECİ. fıstık çamı. Bu yüzden zararlı üzerindeki araştırmalara 2004 yılından itibaren önem verilmeye başlanmıştır.1997)’ne karşı feromon tuzakları kullanılarak biyoteknik mücadele yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Akdeniz çam kabuk böceği. bulaşma.801 (%55. Biyoloji Bölümü. Arpa Çizgili Yaprak Lekesi (Pyrenophora gramineum).8.Kasım (188 gün) ve 2005 yılının Mart .tr İstanbul Belgrad Ormanı alanlarında 2004 ile 2005 yılları arasında Cameraria ohridella tahribatı görülmüştür. gözlem. Bu genotipler kullanarak kimyasal savaşım sonucu oluşabilecek olumsuzların önlenmesi. Arpa Çizgili Yaprak Lekesi’ne 146.com Kundu Turizm Merkezi ve çevresinde yer alan yaklaşık 1000 dönüm büyüklüğündeki Fıstık Çamı (Pinus pinea L. tritici). feromon. Antalya İstanbul Belgrad Ormanı Atkestanelerinde Yeni Bir Zararlı: Cameraria ohridella (Lepidoptera:Gracillariidae) H. Anahtar Kelimeler: Buğday (Triticum aestivum). Larvalar Aesculus hippocastanum yapraklarının alt ve üst epidermisi arasında beslenerek kahverengi lekelenmeler meydana getirmiştir. Kullanılan feromonun içeriği. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Arpa Yaprak Lekesinde 500. Orthotomicus erosus. Rastık’a 80. Rastık (Ustilago tritici). Arpa Yaprak Lekesi’ne 107. Sürme ve rastıkta hastalık tohuma tekniğine uygun. Arpa (Hordeum vulgare) ve Nohut (Cicer arietinum L.

sulak alanların çevresinde tarımsal faliyetlerin artması ve ağaç türlerinin kesilerek tepe tacı kapalılığının azaltılması nedeniyle istilacı özellik kazanarak biyoçeşitliliği tehdit etmeye başlamıştır. bölgede bulunan farklı tarihlerde yangına maruz kalmış yedi alan ve uzun süredir yangına maruz kalmamış iki alan seçilmiştir. İspanya ve Türkiye populasyonları ile Kanada ve Amerikadaki populasyonlarından alınan tohumlar bir yıl boyunca sera koşullarında aynı şartlar altında yetiştirilerek bitkilerin kök. Özellikle. BİNGÖL1. kuru kök ağırlığı (gr) = 93. salicaria nın doğal yayılış gösterdiği Finlandiya. Fen Fakültesi. kommünite ve ekosistem düzeyindeki çalışmalarda. Cengiz TÜRE2.7. göl ve sulama kanallarının kenarında küçük ve sınırlı populasyonlar halinde doğal yayılış gösteren Lythrum salicaria L.9). (Lytraceae) Türünün Kuru Ağırlık ve Çiçeklenme Fenolojilerinin Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması Nüket A. gövde ve yaprak kuru ağırlıkları ile çiçeklenme fenolojileri karşılaştırılmıştır. Çek Cumhuriyeti. MİDDLETON3 1 Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü.1.8 ± 87. üreme gücü ve yaprak.8 ± 26. SB 082 SB 081 Türkiye. kök ve gövde ağırlıkları hesaplanmıştır.3 ± 61.G. L.3.tr Bu çalışmada. Fonksiyonel gruplar.003). Her bir alan 167 .9. Dolayısıyla. ekolojik çalışmalarda umut verici araçlar olarak görünmektedir. Muğla mtemel@mu.S. Anahtar Kelimeler: Bitki sağlığı.Edebiyat Fakültesi.5 ± 12. son beş yıl içinde.tr Ülkemizde nehir. Altı farklı ülkeye ait Bitki Fonksiyonel Grupları ve Yangın Sonrası Rejenerasyon Çalışmalarındaki Önemi Çağatay TAVŞANOĞLU Hacettepe Üniversitesi. Atatürk dönemi populasyonları temsil eden bitkilerin boy uzunlukları. belli bir işleve yönelik bazı uyumsal özellikleri paylaşan tür grupları olarak tanımlanmıştır. sulak arazilerin baskın türü haline gelerek bölgede yayılış gösteren diğer bitki türlerinin yayılışlarını sınırlandırarak doğal habitatı tahrip etmektedir. Ekoloji Anabilim Dalı.06 ± 0. Ankara ctavsan@hacettepe. Biyoloji Bölümü. Biyoloji Bölümü.tr Türlerin yaşam öyküsü özelliklerine dayanan ekolojik modeller ve bitkileri müdahaleye cevaplarına göre sınıflandırma konusundaki yeni yaklaşımlar.19. yangına karşı geliştirmiş oldukları uyumsal özellikler sayesinde populasyonlarını devam ettirebilmişlerdir. Marmaris civarında Haziran-Eylül 2005 tarihleri arasında yürütülen bu çalışmada. K. Kuzey Amerika ve Kanada’ya antropojenik vektörlerle taşınmış olarak giren bu tür. USA akanil@dumlupinar.. Beytepe.edu. Elde edilen verilerin JMP SAS istatistik programında değerlendirilmesi sonucunda bitkinin Türkiye populasyonlarının toprak üstü ve toprak altı organlarının en iyi gelişim gösterdiği belirlenmiştir (Ort ± SE: boy (cm) = 244. Akdeniz ekosistemleri gibi çok sık yangına maruz kalan alanlarda bulunan bitki türlerinin çoğu. Fen. Bu çalışmada. Lafayette. ekolojik bilgiyi daha etkin ve kullanışlı bir şekilde elde edebilmemizi sağlayan fonksiyonel gruplara dayalı yaklaşımlar son yıllarda giderek ağırlık kazanmaya başlamıştır. Populasyonlararası üreme gücü karşılaştırıldığında ise Türkiye populasyonlarının Kanada populasyonlarından sonra en düşük üreme gücüne sahip olduğu tespit edilmiştir (0. Akdeniz ekosistemlerindeki en önemli ekolojik etmenlerden birisi olan yangına bağlı fonksiyonel grup oluşturulması vejetasyon dinamiklerinin incelenmesinde ön plana çıkmaktadır.edu. Süksesyonal bir seri oluşturmak amacıyla. bu grupların yangın sonrası vejetasyon dinamiklerini açıklamadaki rolü incelenmiştir. Atatürk’ün ülkenin doğal zenginlik kaynağını oluşturan bitkilerin sağlığını korumaya yönelik izlediği politikalar kronolojik şekilde belgeleriyle sunulmaktadır. kuru gövde ağırlığı (gr) = 222. kuru yaprak ağırlığı (gr) = 122.S National Wetlands Research Center. Biyoloji Bölümü. Avrupa ve Kuzey Amerika’da Yayılış Gösteren İstilacı Lythrum salicaria L.5 ± 16. 06800. yangına bağlı ve yangına bağlı olmayan bitki fonksiyonel gruplarının oluşturulmasıyla.edu. Çiçeklenme fenolojileri karşılaştırıldığında en erken İspanya populasyonları çiçeklenirken en geç Kanada populasyonları çiçeklenmiştir. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. toplam kuru ağırlık (gr) = 463. ekonomik başarılarla taçlandırılmamış askeri ve siyasi zaferlerin kalıcı olamayacağını ve kısa sürede etkisini kaybedeceğini düşünen M. Beth A. Eskişehir 3 U. Hayrünisa BAŞ SERMENLİ Muğla Üniversitesi. Biyoloji Bölümü. Kütahya 2 Anadolu Üniversitesi. TRABZON SB 080 Atatürk Döneminde Türkiye’de Bitki Sağlığının Korunması Mehmet TEMEL.

Bornova.Bitkilerin köklerinin. Aliev Rauf HUSEYN.edu. Bu fonksiyonel grupların yangın sonrası geçen zamanla olan değişimlerinin incelenmesi. kasabalarda siyah çayın yerine içilmekteyken son 10–15 yıldır büyük şehirlerde de kullanılmaya başlanmıştır. Fen Fakülyesi. Özcan SEÇMEN Ege Üniversitesi. Bu çalışmada. Kütahya. sement zavodlarinin. 35100. üreme yollarını ve populasyon dinamiğini araştırmaktır. yayılış alanlarını.secmen@ege. Batı Anadolu’da. Azerbaycan dendrary@mail. hazımsızlık.Bitki çayları. TRABZON içerisinde tesadüfi olarak seçilen kuadratlarda bitki türlerinin yüzde örtüşleri nokta örneklem tekniği uygulanarak belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Bitkisel çaylar. A. gövdelerinin.tr Dianthus erinaceus Boiss. yorgunluk ve uykusuzluk gibi şikayetleri gidermeye yönelik. Kırkağaç-Bakırkaya tepesi. Ülkemizde de 50–60 çeşit bitki. kaynar suda içime uygun hale getirilmesi ile bitkisel çaylar hazırlanmaktadır.19. Valeriana officinalis. Rutubet ve asitte çözünmeyen kül miktarlarının TGK’nin belirlediği sınır değerlerine uygun olduğu fakat tüm örneklerde değişik oranlarda ağır metallerin varlığı tespit edilmiştir. Matricaria chamomilla. İZMİR ozcan. bağışıklık . Bakü. Birbirinden en uzak iki populasyon Mahmut dağı ve Kırkağaç’tır. Birey sayısı Spil 168 Kütahya’da Kullanılan Bitkisel Çayların Bazı Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Sema Demet BAHTİYAR. Tedgigat esasında malum olmuştur ki. süksesyon. Günümüzde tüm dünyada yaygın olarak tüketilen bitki çaylarının bazıları özel tarlalarda yetiştirilmekteyken büyük bir bölümü çayırlar.tr Günümüzde. Kütahya msozyurt@dumlupinar. Botanik Anabilim Dalı. esrin kantrakti olan BakiCeyhan boru kemerini İpek yolu etrafının elece de seher yasillasdirmasinda park. yapraklarının.) ormanlarındaki yangın sonrası vejetasyon dinamiklerini birçok farklı boyutta ortaya konulmasını sağlamıştır. ormanlar ve dağlardan toplanmaktadır. Manisa-Spil dağı. Var. meyvelerinin veya tohumlarının aromatik madde içeren kısımlarının kurutularak. Biyoloji Bölümü. var. yangına cevap biçimleri. bitki fonksiyonel grupları. tarihte olduğu gibi. Marmaris civarındaki Kızılçam (Pinus brutia Ten. psikolojisinin düzelmesi amacıyla bitkiler kullanılmaktadır. dal sürgünlerinin. bagsalmada istifade etmekle hem dekoratif yasillasdirmani. Anahtar Kelimeler: Yangın. çayı yapılarak tüketilmekte olup bitki çayları. yaşam öyküsü özellikleri ve yaşam biçimleri dikkate alınarak sınıflandırılmıştır. Biyoloji Bölümü. çiçeklerinin. Kemalpaşa-Nif dağı ve Mahmut dağında 1078 – 1500 m’lerde yaşayan dar yaylışlı endemik bir bitkidir.GULİYEV Merdekan Dendrarisi. bitki örtüsü SB 083 Etraf Mühitin Muhafazasında Bitkilerin Rolü Tofig Sadig MAMMADOV. erinaceus’un Populasyon Ekolojisi Murat ERSÖZ. eskiden yalnızca köylerde. Bunların başında bitki çayları gelmektedir. Bu sayede değişik bitki fonksiyonel grupları oluşturulmuştur. Lavandula stoechas.az Bir çok növlerden istifade etmekle republikamızda etraf mühitin mühafazasınde onlarin genetik değişkenliğe göre havanın kirlendirme derecesi tayin edilmiştir. xestexanalarin o cümleden daş karxanalarinin. neftayirma zavodlarinin. bazı növler atmosferden zehirli maddeleri menimsemekle yani havanın kimyevi kirlenmelerden temizlenmesinde fabrik rolünü da oynuyorlar. Sabri ÖZYURT. Biyoloji Bölümü. Thymus vulgaris. SB 084 sisteminin güçlenmesi. kabızlık. M. populasyonlardaki bitkilerin morfolojik özelliklerinin farklılıklarını. birçok hastalığın tedavisinde modern tıp tedavilerini destekleyici olarak hastanın rahatlaması. kabuklarının. Hypericum perforatum türlerine ait örneklerde rutubet asitte çözünmeyen kül ve ağır metal miktarları tespit edilmiş ve sonuçların Türk Gıda Kodeksi’ne uygunluğu araştırılmıştır. Sema LEBLEBİCİ Dumlupınar Üniversitesi. kimya müessiselerinin. Kütahya aktarlarından temin edilen ve bitkisel çay olarak kullanılan Tilia platyphyllos. bitkilerin belirli kısımlarının belli kurallarla hazırlanmasına dayanan karışımlar olarak bilinmektedir.edu. Tedgig olunmuş bu növlerden respublikamızda sanayi müesseslerinin. Akdeniz ekosistemleri. A. hem de etraf muhitin zararlı gazlardan temizlenmesini temin etmek olar. Bu çalışmanın amacı. soğuk algınlığı. Fen Edebiyat Fakültesi. ishal. Türk gıda kodeksi SB 085 Dar Endemik Dianthus erinaceus boiss. erinaceus. Türkiye. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Farklı çalışma alanlarında bulundukları saptanan ve örtüşleri belirlenen türler.

Çiçek sayısı Kırkağaç populasyonunda en yüksektir. Argynnis sp. Teorik ideal koşullar altında beklenen/hesaplanan olgun tohum sayısı ile gözlenen/ gerçek oluşan olgun tohum oranı %35’dir. Bu sonuç. İzmir. Biyoloji Bölümü. Biyoloji Bölümü. populasyonların daralması için ana sebep olarak kabul edilmiştir.tr 1 Tehlikede Olan Linum aretioides Boiss. koruma biyolojisi SB 086 arısı (Apis mellifera). diğer populasyonlarından daha büyüktür. Biyoloji Bölümü. Bal arılarının Linum’ların önemli bir tozlayıcısı oldukları. Kahverenkli kelebekler(Vanessa cardui. Nif dağı populasyonunda bitki ve yaprak büyüklükleri. Anahtar Kelimeler: Azot mineralleşmesi.com Linum aretioides Boiss.4 kg ha y-1) nazaran otlak alan (27. yıllık net NO3--N verimi orman topluluğuna (12. Yıllık net toplam mineral azot verim (NH4++ NO3--N) değerleri ise otlakalan (14. Tohum çimlenmesi % 90 dır. Anahtar sözcükler: Dianthus erinaceus Boiss. korollalara.C sgsenol@yahoo. Bitkinin populasyon ekolojisi araştırılarak.edu. Salih GÜCEL2 1 Ege Üniversitesi.0 kg ha y-1) topluluklarında daha yüksek bulunmuştur.6 kg ha y-1). dimorf heterostil yani distildirler.8 kg ha y-1) ve bodur çalılık alan (25. Nadiren otogami görülür.1 kg ha y-1) topluluklarında birbirine yakın iken. Spil dağı populasyonu bitkileri. yıllık net mineral azot veriminin topluluklara bağlı olarak değiştiğini göstermiştir. erinaceus. İZMİR 2 Yakın Doğu Üniv. Polen canlılığı ile stigma olgunluğunun.. Bunların 4 ü. Azot mineralleşmesi yaz mevsimine göre sonbahar ve ilkbaharda belirgin olarak yüksek bulunmuştur. Üreme biyolojisi çalışması. Linum aretioides’ in verimli sürgünlerin ucunda tek olarak çıkan sapsız çiçekleri. yüksek rakım.5 kg ha y-1) ve çalılık alan (14. nitrifikasyon. orman topluluğunda negatif olarak hesaplanmıştır (-3. büyük ve sarı renkli. Bitkiler böcekle tozlaşırlar. braktelere ve çiçeksiz sürgünlere sahiptir.’ ın Tozlaşması Serdar Gökhan ŞENOL1. Münir ÖZTÜRK2 Uludağ Üniversitesi. Bitkiler üzerinde 15 böcek saptanmıştır. Özcan SEÇMEN1. Çünkü polenler bacak ve hortumlarına düzgünce yapışmazlar ve stigma ile gereken şekilde temas etmezler. Ödemiş. Anahtar Kelimeler: Linum aretioides Boiss. Bornova. bodur çalı. organik maddesi az. 35100. bulgularımıza göre Kritik Tehlikede (CR) olan bir bitkidir. TRABZON dağında en çok. ancak çok az polen ve nektar sağladıkları belirtilmiştir. Ancak birçok kelebek de iyi tozlayıcı değildir. kelebeklere göre bitkiler üzerinde daha az uçtukları ve bitkileri daha az ziyaret ettikleri görülmüştür. Toprağın 0-15 cm’lik toplam katmanında yıllık net NH4+-N verimi tüm topluluklarının toprağında negatif olarak hesaplanmışken. tozlaşma için sorun oluşturmadığı görülmüştür.) ve Lahana kelebeği (Pieris brassicae). Botanik Anabilim Dalı 2 Ege Üniversitesi. Aykut GÜVENSEN1. demir ve manganı çok olan topraklarda yaşarlar.K. Bozdağ ile Denizli. Çevre Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü. Polen canlılığı %86’dır. tuzsuz. Bu oran çok düşüktür. Bulgularımızda arıların. Sonuçlarımız. Fen Fakültesi. Babadağ’da ağaçsız kuşağın üstündeki bölgede yaşayan dar yayılışlı. stigmaların çiçek açım günü ile bir gün öncesinde en aktif olduklarını ortaya koymuştur. Botanik Anabilim Dalı. orman toplulukları. Akdeniz 169 . dar yayılış ve tehlikede olmasının nedenleri ortaya konmaya çalışılmıştır. diğer populasyonların bireylerinden daha büyük kalikslere. eşey organ özelliklerinin farkı dışında morfolojik olarak birbirlerine benzerler. Nif dağı populasyonu çiçekleri daha çok sayıda olgun tohum içerirler. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. çok kireçli. tozlaşma. bal Akdeniz bitki coğrafyasında yer alan Spil dağının yüksek rakımındaki farklı bitki topluluklarının (orman. Kırkağaç’ ta en azdır.. Biyoloji Bölümü.19. İzmir gurcan@uludag. populasyon ekolojisi SB 087 Akdeniz Bitki Coğrafyası Bölgesinde Yüksek Rakımlı Ekosistemde Azot Mineralleşmesi Gürcan GÜLERYÜZ1. 35100. Kırmızı Kitaba göre Zarar Görebilir (VU).var. Fen Edebiyat Fakültesi.T. böceklerle olur. Hafif alkali. Bireyler ya saçak yada iğne çiçekler taşırlar. Saçak ve iğne çiçekli bitkiler. nektar ile polen alan ve tozlaşmayı etkin şekilde gerçekleştiren böceklerdir. Lefkoşa K. Bornova. otlakalan. Bu olayın tohum oluşumunu etkilediği görülmüştür. bodur çalı ve otlakalan) toprağında (0-5 cm ve 5-15 cm’lik iki katmanda) yıllık net azot mineralleşmesi alan inkübasyon yöntemiyle bir yıl boyunca araştırılmıştır. Tozlaşma. Diğer böceklerin çoğu dolaylı yollardan çok az katkı sağlarlar. En büyük yayılış alanı Nif dağındadır. Tozlaşmasının bu olayda rolü olup olmadığı araştırılmıştır. populasyon ekolojisi.

Bu aşamalardan birisi aktif olup (sonbahar-geç ilkbahar) toprak üstü kısımlarından yaprak çıkışından senesense kadar olan fazdır. Ostrya. Botanik Anabilim Dalı 2 Uludağ Üniversitesi. Anahtar Kelimeler: Asphodelus aestivus. Pistacia. 2 yıl süresince Pinus’a ait polenler mayıs sonu ve haziran başında yüksek düzeylerde sayılmıştır. Ayse KAPLAN Zonguldak Karaelmas Universitesi. Quercus. Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu. A. spor Karabük. Selcen SAKAR1. Biyoloji Bölümü. çiçek taşıyan gövde. (Liliaceae) Türünde Nitrat Redüktaz Aktivitesi F. aestivus bir yıl içinde iki büyük fenolojik aşamaya sahiptir. Gravimetrik yöntemle 2006 ve 2007 yıllarına ait polen ve spor takvimi oluşturulmuştur. Yıl boyunca mantar sporları gözlemlenmiştir. diğeri ise yaprakların çıkışına kadar süren inaktif (yaz) fazdır (dormansi). 2006 yılında 1078/cm2 adet spora.19. nitrat. Gramineae. Juniperus. yaprak ve çiçek-meyve) dağılımı.com Karabük il merkezi havasındaki alerjen polenlerin ve sporların belirlenmesi amacıyla 1 OCAK 2006 ile 1 OCAK 2008 tarihleri arası Karabük ilinin 2006 ve 2007 yıllarının alerjen polen ve sporlarını belirlemek amacıyla Karabük Üniversitesi Karabük Teknik Eğitim Fakültesi binası çatısına ve bahçesine birer adet durham aleti yerleştirilmiştir. Zonguldak yasinozdogan@hotmail.edu. Akdeniz bölgesinde. Hülya ARSLAN1. Nitrat Redüktaz Aktivitesi 170 . Alternaria. Araştırmada. Biyoloji Bölümü. Yüksek bitkiler azotu topraktan inorganik formda alabilirler. Biyoloji Bölümü. Bu çalışmada. Anahtar Kelimeler: polen. Gürcan GÜLERYÜZ1. aestivus türüyle belirgin şekilde temsil edilen geofitler. Akdeniz. yüksek bitkilerin azot metabolizması her şeyden önce bu azot formlarının topraktaki miktarı ve dolayısıyla organik azotun mineralleşmesi ile ilişkilidir. Bu yapılırken. topraktaki bitkilerce alınabilir net mineral azot verimi. Bitkisel Üretim Programı. Asphodelus aestivus Brot. bunun 3468/cm2 si ağaç polenlerine. A. 67100. 2006 yılında toplam polen miktarı 3776/cm2 olup bunun 3586/cm2 si ağaç polenlerine. geofit. Fen Edebiyat Fakültesi. Cladosporium. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Fen-Edebiyat Fakültesi. Chenopodiaceae. Gemlik Bursa gurcan@uludag. 2007 yılında ise toplam polen miktarı 3948/cm2 olup. aeropalinoloji. türün yayılış gösterdiği habitatlardaki aktüel nitrat içeriğine göre NRA aktivitesindeki değişim belirlendi. aestivus türünde NRA’nın organlardaki (yumru kök. Tür özellikle yol kenarları boyunca çayır ve otlak alanların kalkerli topraklarında geniş olarak yayılmakta ve bu alanları işgal etmektedir. Salix ve Abies cinsleri il atmosferinde en fazla polen yayan ağaçlar olarak belirlenmiştir. (Liliaceae) çok yıllık yumrulu geofit olup Akdeniz havzasında geniş olarak yayılış göstermektedir. Mantar sporları en çok yazın tespit edilmiştir. Myxomycetes taksonları ile teşhis edilemeyen Ascomycetes sporları fazla miktarlarda gözlemlenmiştir.tr Asphodelus aestivus Brot. 308/cm2 si otsu bitki polenlerine aittir. Compositae familyaları ulaşmıştır. Bu nedenle. TRABZON SB 088 SB 089 Karabük İl Merkezi Atmosferinin 2006 ve 2007 yılları Polen ve Spor Analizi Yasin OZDOGAN. 308/cm2 si ise otsu bitki polenlerine aittir. Toprakta azotun mineralleşmesi ve bitkilerce alınımı çeşitli ekosistemlerin verimliliğini belirlemede indikatör olarak kullanılmaktadır. Serap KIRMIZI2 1 Uludağ Üniversitesi. Ustilago. A. Polen ve spor miktarlarına ait veriler mevsimsel ve meteorolojik faktörlerle bağlantısı Spearman Korelasyon analizi uygulanılarak ortaya koyulmuştur. bitkideki organik N ve nitrat içeriği ile Nitrat Redüktaz Aktivitesi (NRA) kullanılmaktadır. Yabani otsu bitkilerde ise en çok düzeye Brassicaceae. Daha sonra Fagus. yıl içindeki organlarda ve farklı alanlardan toplanan bireylerdeki değişimi araştırıldı. aşırı otlatılma ve yangın ile bozulmuş bölgelerin egemen yaşam formları olmaktadır. 2007 yılında ise 1739/cm2 adet spora rastlanmıştır. İnorganik azot toprakta nitrat (NO3-) ve amonyum (NH4+) halinde bulunur.

Pleurotus fuscus var. Isparta 3 Altın Kum Mahallesi. Yosun Apartmanı. campestris (Kifar mantarı). alg. mavi-yeşil alg. 2006-2007 yıllarında Yüksekova ilçe sınırları içerisinde toplanan makrofunguslar üzerinde yapılmıştır. Çanakkale Yüksekova (Hakkari) Yöresinde Belirlenen Bazı Makrofunguslar Yusuf UZUN1. Biyoloji Bölümü. Yörede betimlenen taksonlardan. Biyoloji Bölümü. Erol KESİCİ2. Bu çalışmada. (Ağaç mantarı) adı ile 171 . ferulae Lanzi (Süt mantarı) ve P. Adıyaman yusufuzun2004@yahoo. Sibel YAMAOĞLU Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Eğirdir. sistemin onarım gücü içinde kalan değişimleri ekolojik yapı ve biyolojik zenginlikler. Microcystis aeruginosa.com Bu çalışma. Ceren TAŞLIK. Doğal dengede. ülkemizin tektonik kökenli en büyük doğal tatlı su gölüdür. gölde sediment miktarı artmıştır . campestris L var. peregrina Sauvageau ve C. A. Isparta ili ve ilçelerindeki çok sayıdaki yerleşim alanları içme suyu temin etmektedir. ekolojik ve ekonomik kayıplara neden olunmaktadır. Rıza AKGÜL. Isparta ekesici@sdu. Gölden. göller bölgesinde konumlanan. fosfor Türkiye Denizlerinde Yayılış Gösteren İki Colpomenia Türünün Taksonomik Kriterlerinin Saptanması Hüseyin ERDUĞAN. Çanakkale herdugan@gmail. Anahtar Kelimeler: Boğazı. Fen Edebiyat Fakültesi.edu. Eğirdir Gölü’nün doğal yapısına yapılan müdahalelerle. Mavi-yeşil alglerden Microcystis aeruginosa türünün oluşturduğu alg patlamasının meydana gelmesine neden olmuştur (Eylül 2006/ Ağustos 2007). su kalitesini. Eğitim Fakültesi. Araziden laboratuara taşınan mantar örneklerine gerekli mikolojik teknikler uygulanarak mikroskobik veriler elde edilmiş ve kurutularak herbaryum örneği haline getirilmiştir. ilgili morfolojik ve ekolojik özellikleri ile yöre halkının tür hakkındaki bilgileri kaydedilmiştir. İzmir 2 Süleyman Demirel Üniversitesi. belirli bir süre sonra göl yüzeyinde. Anahtar Kelimeler: Eğirdir Gölü. Göl taban çamurundaki fosfor miktarının artışı. sinuosa (Mertens ex Roth) Derbès & Solier taksonları ele alınmıştır. kısacası gölün evrimsel gelişiminin en önemli göstergesidir. Ali KELEŞ1 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi. ülkemizde kısa vadeli kazançlar elde edilirken. Bu oluşum doğal göllerin verimliliğini. taksonomi SB 092 Colpomenia. 17/7. Cevdan KESİCİ3 1 Ege Üniversitesi. Eğirdir. Kenan DEMİREL1. Eğirdir Gölü’ne insanların son elli yıldır çeşitli nedenlerle yaptıkları bilinçsiz müdahalelerin sonucu. Biyoloji Bölümü. Van 2 Adıyaman Üniversitesi.tr Eğirdir Gölü. Hidrobiyoloji ABD. Orçun SEMİZLER. Fen Fakültesi. Terzioğlu Kampusu. 35200. Göl suyundaki azot ve fosfat miktarının artışı sonucu. Doğal sistemler kendi kendilerini denetleyebilme özelliğindedirler. ostreatus (Jacq) P. 65080. Bu iki türün morfolojik ve anatomik özellikleri araştırılarak. Kampus. geri dönüşümü uzun vadede bile çok zor olan. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. gölün ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunun göstergesi olan Microcystis aeruginosa’nın artışının nedenleri ve çözüm önerileri amaçlanmıştır. Yeter ki sistemdeki değişimler sistemin onarım gücünü dışına taşmasın. Biyoloji Bölümü. Bunların 24’ü yenir. Türkiye denizlerinde nadir olarak bulunan ve Çanakkale Boğazı’nda yayılış gösteren Colpomenia (Scytosiphonaceae) cinsine ait C.com Bu çalışmada birbirine çok benzeyen.19. Fen-Edebiyat Fakültesi. Kumm. 02030. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi. Arazi çalışmaları esnasında toplanan örneklerin doğal habitatlarında renkli fotoğrafları çekilerek. Sulak alanların politik ve ekonomik nedenlerle sürekli artan tarımsal ve endüstriyel üretim için kullanılmasıyla. eksilten geri beslenme mekanizmasıyla giderebilir. göl taban çamurunda yüksek oranda fosfor birikimi belirlenmiştir. Abdullah KAYA2. taksonomilerindeki karışıklık giderilmeye çalışılmıştır. TRABZON SB 090 SB 091 Eğirdir Gölü’nde Mavi-Yeşil Alglerden Microcystis aeruginosa’nın Çoğalmasının Nedenleri Kutsal KESİCİ1. Makroskobik ve mikroskobik verilerin sonucunda Ascomycetes ve Basidiomycetes sınıfları içinde dağılım gösteren toplam 47 makrofungus taksonu tespit edilmiştir. 20’si yenmez ve 3 tanesi ise zehirlidir.

Chenopodium vulvaria subsp. vejetasyon Akçakale (Şanlıurfa /Türkiye) Suriye Sınırları Arasındaki Tuzlu Alanların Bitki Örtüsü Vagif ATAMOV1. 1962 yılı hava fotoğraflarının Map Info 1715567 m2 tespit edilen kumul alanı 2006 yılı Nisan ayı GPS ölçümlerine göre 1203052 m2’ye düşmüştür. Sekonder tuzlulaşma ile. Poaceae (21 takson). Ziraat Fakültesi. Kumullarda 512515 m2’lik yani %33. Esat ÇETİN2. Çanakkale 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. bunlardan 42’si tuz oranı yüksek olan topraklarda. Çanakkale 3 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.4’lük alansal daralmaya karşılık gelen bu fark kıyı morfodinamiğindeki değişimleri göstermektedir. yetişme yeri özellikleri. 17020. Şanlıurfa vhatemov@yahoo. cinsler ise. Kıyı kumulu değişiminin. 1962 yılındaki arazi örtüsü sayısallaştırılmış siyah-beyaz monoskopik hava fotoğrafları ve güncel arazi örtüsü 2006 yılı Nisan ayı GPS ölçümleri ile son olarak 2007 Ağustos ayında çekilen Landstat ETM+ uydu görüntüsünün sınıflanmasıyla oluşturulmuştur.Fen-Edebiyat Fakültesi. Plaj gerisinde yüksekliği 1–3 m arasında değişen yeni (hareketli) kumullar ile kıyı gerisinde bataklık ve tuzlu arazilerle sınırlanan sahada yapılan çalışmalarda kumulların zengin bir vejetasyon kapasitesine sahip oldukları görülmüştür. Toprak Bölümü. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Aeluropuseto lagopoidesae-Chenopodiumetum vulvariae. Polygonum (3). Alanda takson sayısı en fazla olan familyalar. Milli Piyango Eğitim Kampusu. flora.801. Biyoloji Bölümü.15 olması.edu. alanda sınıflandırma yapılmış ve bunlar haritalar üzerinde gösterilmiştir. bu toprakların şiddetli tuzlu topraklar olduğunu göstermiştir. 62’i ise tuz oranı düşük olan ortamları seven bitkilerdir.5-20 dS/m.45 ve toplam tuz miktarlarının ise % 0. vulvaria senopopulasyonda birey sayılarını gittikçe artıran taksonlardır. Cressa creticae-Aeluropusetum lagopoidesae gibi halofitik karakterli bitki birlikleri gelişmiştir. Aeluropus lagopoides subsp. Yüksekova (Hakkari).tr Saroz Körfezinin doğusundaki Kavak Deltası’nın kuzey kesiminde. lagopoides. taksonomi. FenEdebiyat Fakültesi. 17020. Bu birliklerin gelişme gösterdiği topraklarda. Türkiye SB 093 SB 094 Kavak Deltası’nda Uzaktan Algılama İle Kumul-Tuzcul Ve Flora İlişkileri Ersin KARABACAK1. TRABZON tanınır ve yenir. Çanakkale krbersin@comu. A. 9’u kozmopolit. FenEdebiyat Fakültesi. vejetasyon ve tuzcul alanlara olan etkileri ortaya çıkartılmış. Anahtar Kelimeler: Kavak Deltası. Coğrafya Bölümü. Fabaceae (16) ve Chenopodiaceae(11). ve Aeluropus (2)’dur. ferulae Lanzi mantar mevsiminde toplanarak satılır. Mahmut YAVUZ2 1 Rize Üniversitesi. uzaktan algılama. Teşhis edilen tüm makrofungus taksonları liste halinde sunulurken. Biyoloji Bölümü. Anahtar Kelimeler: Makrofunguslar. Fen-Edebiyat Fakültesi. Biyoloji Bölümü. Cenap CEVHERİ2. Osmanbey Kampusu. Özellikle Pleurotus fuscus var. 172 . Cressa cretica.com 2005-2006 yılları arasında yapılmış olan bu çalışmada Akçakale ilçesi ile Suriye sınırları arasında kalan sekonder tuzlu alanların bitki örtüsünde gerçekleşmekte olan suksesyon araştırılmıştır. Salsola soda. Rize 2 Harran Üniversitesi. EC’lerinin 12. Asteraceae (16). Alanda toplam 113 taksona rastlanılmıştır. Hasan ÖZCAN3. Çanakkale. Chenopodium (5 takson). flora. Biyoloji Bölümü. İsmet UYSAL1 1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. 2007 mayıs ayında yöre pazarlarında kg fiyatı 8-10 YTL’ den satıldığı tespit edilmiştir. 17020.19. Evren ERGİNAL2. 53100. pH’larının 7. kuzey-güney uzanımlı kıyı boyunca yaklaşık 4 km uzunluk ve maksimum 500 m genişliğe erişen bir kumul sahası ve tuz bataklığı yer almaktadır. yayılışları ve yenilebilirlik durumları verilmiştir.5-8. Salsola (4). Mustafa ASLAN2. Belirlenen taksonların tümü araştırma yöresi için yeni kayıttır. alana bir çok halofitik karakterli taksonların göç etmesi sonucu bu tip bitkiler arazide yaygınlaşmış ve Frankenieto pulverilentae-Salsoletum sodae.

edu. yöresel halk tarafından gerek yakacak amaçlı. Anahtar Kelimeler: Yeniköy. Türkiye SB 096 Norduz Yaylası (Van)’nda Yayılış Gösteren Kamefit Gevenlerin Erozyonun Engellenmesindeki Rolü ve Korunması Murat ÜNAL. Norduz Yaylasında yayılış gösteren ve genel olarak yöre halkı tarafından geven olarak adlandırılan. Rubo hirti-Fagetum orientalis. yöre halkının tutuşturucu ve yakacak olarak kullanılabileceği.. gerekse kışın hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. 41380. Araştırma alanında higrofil. Onobrychis Adans. gevenlerin yoğun olarak sökülmekte ve alan topraklarının büyük bir kısmının bu sökümlerden dolayı doğal bitki örtüsünü kaybederek taşındığı tespit edilmiştir. uzun vadede toprağın korunması ve sürdürülebilirliliği çerçevesinde tarımsal artıkların verim üzerindeki etkisini belirlemek amacı ile 2004-2006 yılları arasında. cinslerinin erozyonun önlenmesindeki yeri ve tehlike altındaki türlerin in situ korumalarının yapılabilmesi için koruma önlemleri araştırılmıştır. Onobrychis. Kocaeli fazil. Acantholimon. çıra geven.tr Bu araştırma Yeniköy kıyı kumulunun gerisinde yayılış gösteren vejetasyonu tespit etmek amacıyla gerçekleştirildi. Davis’in kareleme sistemine göre A2 karesine dahildir. Eskişehir 2 Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü. İzmit. Fevzi ÖZGÖKÇE Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü. Fen-Edebiyat Fakültesi. Biyoloji Bölümü. TÜBİTAK’ın desteği ile Norduz Yaylası Florasını belirleme çalışmalarımız esnasında. Yapılan çalışma sonucunda gevenlerin yöresel olarak 4 farklı isimle isimlendirildiği (sarı geven. Ayrıca gevenlerin sökülmeden bulunduğu alanda yakılarak tarla açma faaliyetlerinden bir an önce vazgeçilmesi gerekmektedir. Bu bitkilerden 5’i tehlike altındadır. Toprağın ana kaya üzerinde tutulmasında.19. bitki birliği. Çalışmamız sonucunda erozyonda etkili olan 2 familyanın 3 cinsine ait 25 kamefit bitki türü teşhis edilmiştir. Bu vejetasyon tipleri aşağıdaki bitki birlikleri ile temsil edilmektedir: -Higrofil Vejetasyon Alno glutinosae-Fraxinetum angustifoliae -Orman Vejetasyonu Tilio argenteae-Castanetum sativae Rubo hirti-Fagetum orientalis Arbuto unedinis-Quercetum cerridis -Maki Vejetasyonu Phillyreo latifoliae-Quercetum cocciferae Bunlardan Tilio argenteae-Castanetum sativae. Norduz Yaylasının biyolojik çeşitliliğinin yerinde korunmasında anahtar bitki grubu olan gevenlerin üzerindeki baskıların kaldırılabilmesi için. Bursa.ozen@kou. Gevenler geniş ve derin kök yapısı. çok yıllık olarak toprağın bekçiliğini yapması. Norduz Yaylası SB 097 Tarımsal Artık Kökenli Kompostun Topraktaki Kalıcı Etkisinin Belirlenmesi Halil POLAT1. koruma. orman ve maki vejetasyonları olmak üzere üç vejetasyon tipi hakimdir. Marmara Bölgesinin Güney Marmara Bölümü’nde yer almaktadır. özellikle tahribe uğramış. Nesibe Devrim ALMACA2 1 Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. TRABZON SB 095 Yeniköy (Bursa)’ün Sahil Kumulu Ardı Vejetasyonu Fazıl ÖZEN Kocaeli Üniversitesi. Harran Ovası’nda bulunan Şanlıurfa Toprak ve Su Kaynakları 173 .. kara geven ve tavşan geveni) ortaya konmuştur. Acantholimon Boiss. doğaya ve bitki örtüsüne zarar vermeyen alternatif yollar konusunda bilinçlenmesi gerekmektedir. araştırma sahasının ortalama yüzey eğiminin % 15’in üzerinde olduğu düşünülürse büyük önem arz etmektedir. geven. Bu bölge bitki coğrafyası bakımından Avrupa-Sibirya floristik bölgesine.).com Toprağın potansiyel verim kapasitesini geliştirmek. Anahtar Kelimeler: Astragalus. Arbuto unedinis-Quercetum cerridis ve Phillyreo latifoliaeQuercetum cocciferae bitki birlikleri bilim dünyası için yenidir. 65080 Van muratunal_yyu@yahoo.com Bu çalışmada. Umuttepe Yerleşkesi. Yeniköy. tehlike altında birçok türünde yer aldığı (Astragalus L. Şanlıurfa polhalil@gmail. odunsu özelliği. ağaçsızlaştırılmış alanlarda toprağı önemli derecede tutan gevenler. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. vejetasyon. Biyoloji Bölümü. erozyon.

Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Kırıkkale 2 Giresun Üniversitesi.0) biyosorpsiyon karakteristiği araştırılmıştır. Giresun eyalcin@kku. Debboy Mevkii. asidik reaktif. Dolayısıyla işletme imkanları. dispers. Anahtar Kelimeler: Biyosorpsiyon. Kültiğin ÇAVUŞOĞLU2. antrokinon bazlı ve metal kompleks boyalar olmak üzere çeşitli yapılar içerir.5 ton/da kompostun üç (ikinci ürün mısır+buğday+ ikinci ürün mısır rotasyonu) üretim periyodu boyunca etkili olduğu. Kontrol konusuna kompost uygulanmamış olup.19.0 olarak saptandı. Remazol Brillant Blue R Rocellea 174 . TRABZON Araştırma Enstitüsü Koruklu-Talat Demirören Araştırma İstasyonu’nda yürütülen bu araştırmada buğday.edu. Bu nedenle bir defada uygulanan 3-4. Atık suya bakıldığında saptanabilen ilk kontaminant renktir ve su yataklarına verilmeden önce uzaklaştırılması gerekmektedir. Zafer TÜRKMEN2. önerilen suni gübreye eşdeğerde verim elde edildiği saptanmıştır. Biyoloji Bölümü. üçüncü yılda ise etkisini kaybettiği görülmüştür. mısır. bazik. boyar maddelerin gideriminde uygun bir alternatif yöntemdir. pamuk artıkları ve at gübresi karışımından oluşan kompost kullanılmıştır.tr Tekstil endüstrisinde alıcı ortama deşarj edilen boyalar. Çakılı olarak ve tesadüf blokları deneme deseninde 7 konulu.yıllar itibarı ile alınan verimler incelendiğinde kompostun verim üzerinde birinci ve ikinci yılda etkili olduğu. azodiazo. konuları uygulanmıştır. Yüzey modifikasyonu sonrasında adsorpsiyon kapasitesinde %23 oranında bir artış olduğu belirlenmiştir. İkinci ürün mısır-buğday rotasyonunun uygulandığı ve deneme süresince (üç yılda) toplam üç defa ikinci ürün mısır ve üç defa da buğday veriminin alındığı araştırmada . Emine ÖZTÜRK1 1 Kırıkkale Üniversitesi. farklı boyar madde derişimi (40-100 mg/L) ve pH aralığında (2. 3 tekerrürlü olarak yürütülen bu denemede kompost uygulaması bir defada ve denemenin başlangıcında (2004 yılında) yapılmıştır. Fen Edebiyat Fakültesi. SB 098 Doğal ve Modifiye Rocellea phycopsis Ach. Kompost uygulanan konulara kimyasal gübre verilmemiştir. Test bitkilerinin mısır (ikinci ürün ) ve buğdayın (ana ürün) kullanıldığı bu araştırmada kontrol konusu ve 0-1-2-3-4-5 ton-kompost/da. ile Remazol Brillant Blue R’nin Sucul Ortamdan Uzaklaştırılması Emine YALÇIN1. Adsorpsiyonun matematiksel tanımlanmasında Freundlich ve Langmuir adsorpsiyon izotermleri kullanılmış ve izoterm sabitleri belirlenmiştir. toprağın sürdürülebilirliliği ve çevre kirliliği de dikkate alınarak üç üretim dönemi için 5 ton. Biyosorpsiyon. Biyoloji Bölümü. Yahşihan. phycopsis. Kesikli olarak yürütülen çalışmalarda. 71450. Biyoloji Bölümü.0-8. 28049. Aysun ERGENE1. Yüzey modifikasyonunun adsorpsiyon performansı üzerine etkisinin belirlenmesi amacı ile liken örnekleri ısı ile muamele edilmiş ve adsorpsiyon çalışmaları tekrar edilmiştir. Fen Edebiyat Fakültesi. Kadir KINALIOĞLU2. sadece önerilen kimyasal gübre dozları uygulanmıştır. Remazol Brillant Blue R biyosorbsiyonu için optimum pH 3. Bu çalışmada Remazol Brillant Blue R boyar maddesinin sucul ortamdan uzaklaştırılması için Rocellea phycopsis biyokütlesi kullanılmıştır.kompost /da uygulaması önerilir.

Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.19. Biyoloji Bölümü. TRABZON Zooloji Sözlü Bildiri Özetleri 175 .

Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.19. TRABZON 176 . Biyoloji Bölümü.

çinkonun 0. poliaromatik hidrokarbonların (PAH) neden olduğu çevresel kirliliğin önemi daha da artmıştır. Ayrıca safra yoğunluğunu belirlemek için bütün örneklerde. Çalışmamızda fluoresans aromatik bileşikler veya PAH metabolitlerinin düzeyi.5 ve 5. Yoğun sanayi faaliyetleri sonucu ortaya çıkan tamamlanmamış yanma süreçlerinin ve petrokimyasal işlemlerin sucul ekosistemlerde PAH kirliliğine neden olduğu bilinmektedir.1 ve 1. Karakaya Baraj Gölü. Cyprinus carpio. Cd ve Zn+Cd karışımından etkilenmiştir. Cd ve Zn+Cd Etkisinde Oreochromis niloticus’un Kan Dokusundaki Metal Düzeylerinin ve Bazı Biyokimyasal Parametrelerdeki Değişimlerin Belirlenmesi Özgür FIRAT1. Ferit KARGIN2 1 Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü. 02040 Adıyaman. kortizol ve glukoz) değişimler ise otoanalizatör yöntemlerle belirlenmiştir. Safra metabolit düzeyleri.tr Günümüzde petrol türevi ürünlerin kullanımının artarak devam etmesi nedeniyle. Oreochromis niloticus’un kan dokusundaki metal (Zn. 01330 Adana. Türkiye 2 Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü. niloticus’un kan dokusundaki metal düzeyi. Biyoloji Bölümü. su kirliliği 177 . Anahtar Kelimeler: Biyolojik izleme. kadmiyumun 0. bileşiklere ait fluoresans yoğunluk bu değerler ile oranlandı. Sabahattin ASLANYAVRUSU2. Türkiye ofirat@adiyaman.1 ve 5.edu. TRABZON SZ 001 SZ 002 Zn. Hikmet Yeter ÇOĞUN2. Metallerin etkisinde. Ex/Em: 341/383) ve benz(a)piren-tip (5 halkalı Ex/Em: 380/430 nm) metabolitlerin. Murat ÖZMEN İnönü Üniversitesi. naftalen (2 halkalı. Ex/Em: 260/380). Malatya agungordu@inonu. glukoz Karakaya Baraj Gölünde Olası PAH Kirliliğinin Sazan Balığı (Cyprinus carpio) Safra Örneklerinde Değerlendirilmesi Abbas GÜNGÖRDÜ. sediment ve/veya su örneklerinde belirlenmektedir. Cd) düzeyleri Atomik Absorbsiyon Spektrofotometrik. Serumdaki bu parametreler üzerine metallerin etkisinin düşük ortam derişimlerine oranla yüksek derişimlerinde daha fazla ve bu etkilerinin Zn+Cd>Cd>Zn şeklinde olduğu belirlenmiştir. metallerin tek tek etkisiyle karşılaştırıldığında metal karışımında daha düşük olduğu saptanmıştır.0 mg/L ve Zn+Cd karışımının 0. Eğribük ve Hasırcılar istasyonlarından yakalanan toplam 286 adet sazan (Cyprinus carpio) balığında safra örnekleri çalışıldı.edu. kortizol. Yine safra protein düzeyi belirlenerek.5+0. Boran. Denenen koşullarda balıkların serumlarındaki biyokimyasal parametreler Zn. Bunun için yaygın PAH metabolitleri olan fenatren (3 halkalı. kadmiyum. PAH birikiminin engellenmesi karaciğer ve kas dokusunda atasal PAH bileşiklerin belirlenmesini güçleştirir.0 mg/L etkisine 7 ve 28 günlük sürelerde bırakılan O. Anahtar Kelimeler: Oreochromis niloticus. safra pigmenti olan biliverdin düzeyi saptandı. görece daha ucuz olan sabit dalga-boylu fluoresans (SDF) yöntemi ile semi-kantitatif olarak belirlenebilmektedir. Fen-Edebiyat Fakültesi.19. niloticus’un kan dokusundaki metal düzeyleri ve bazı biyokimyasal parametrelerdeki değişimler incelenmiştir. Araştırmada. Ancak balıklarda PAH biyotrasformasyonunun yüksek düzeyde gerçekleşmesi nedeniyle bu bileşiklerin canlıda birikimi daha az olmaktadır. Metallerin kan dokusundaki düzeyinin. ortamda metal derişiminin artışı ve etkide kalınan sürenin uzamasıyla artmıştır. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. PAH. AST. Ex/Em: 290/335) piren (4 halkalı. Bu çalışmada Kasım 2004-Nisan2006 tarihleri arasında 9 farklı dönemde Karakaya Baraj Gölünün Adagören. önemli bir biyobelirteç sağlamaktadır. çinko. fluoresans spektrofotometre kullanılarak SDF yöntemine göre belirlendi. AST. Biyoloji Bölümü. biyokimyasal parametrelerdeki (ALT. serumdaki ALT ve AST aktivitesi ile kortizol ve glukoz düzeyi artış göstermiştir. belirtilen sabit eksitasyon (Ex) ve emisyon (Em) dalga boylarında flouresans yoğunlukları belirlendi. ALT. Rutin kimyasal izleme çalışmalarında PAH düzeyi. safra fluoresans düzeyi. Bu nedenle PAH bileşiklerine maruz kalmanın izlenmesinde safra metabolit düzeyinin belirlenmesi kimyasal izleme çalışmalarına alternatif. Kampus.tr Bu araştırmada.0 mg/L.0+1. Yapılan çalışmada O.

dünya üzerinde en yaygın kullanıma sahip gübre olan amonyum nitratın akut dozlarda gösterdiği etkiler araştırıldı. ödemler. Fen-Edebiyat Fakültesi. sıçan böbreğinde deneysel olarak yaratılan IR hasarına karşı önleyici etkisi olduğu ortaya konmuştur. Aynı şekilde IR grubunda serum LDH miktalarıkontol ve AA+ IR grubuna oranla yüksek bulunmuştur.500mg/l) maruz bırakıldı. 0. Ankara aslid@hacettepe. doku GSH ve MDA ölçüm sonuçları ile histolojik incelemeler değerlendirildiğinde IR grubunda böbrek fonksiyonlarında önemli oranda bozulmalar saptanmıştır. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Üçüncü grutaki sıçanlara da nefrektomiden 15 gün sonra 45 dakika iskemi ardından 3 saat reperfüzyon uygulanmıştır.üre ve LDH. 0. kas ve beyin gibi dokularda I-R hasarının ortaya çıkmasında reaktif oksijen ve nitrojen türlerinin rol oynadığı ortaya konmuştur. Beytepe. Trabzon 2 Giresun Üniversitesi. ölüm olayının ortaya çıkış süresindeyse bir azalışa sebep olduğu görüldü.000. IR grubuna ait böbrek kesitlerinde yoğun konjesyon alanları ve mononüklear hücre infiltrasyonları görülürken. böbrek dokularında GSH ve MDA analizleri ile histopatolojik incelemeler yapılmıştır.p.06800. kamburluk.05. böbrek doku MDA miktarları incelendiğinde IR grubunda kontrole oranla istatistiksel olarak anlamlı bir artış. Bilal KUTRUP1.0955-20. Fen-Edebiyat Fakültesi.7. Giresun handankaraoglu@gmail.com Çalışmamızda. 0.tr Özellikle vasküler cerrahi işlemler ve organ nakilleri esnasında karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi iskemi reoperfüzyon (IR) hasarının oluşmasıdır. Biyoloji Bölümü. Elde edilen sonuçlar. Biyoloji Bölümü. Biyoloji Bölümü. sıçan böbreğindeki deneysel IR hasarına karşı askorbik asitin etkisi araştırılmıştır. Dürdane KOLANKAYA Hacettepe Üniversitesi. Buna karşın iskemi yapılmadan 1 saat önce uygulanan askorbik asitin. SZ 004 Kafkas Kurbağası (Pelodytes caucasicus) Üzerinde Amonyum Nitrat Gübresinin Akut Etkileri Handan KARAOĞLU1. felç gibi çeşitli anormallikler gözlendi. Bu nedenle yapmış olduğumuz çalışmada.5.Histopatolojik inceleme sonuçları da biyokimyasal sonuçları desteklemektedir. karaciğer. Anomali sayısı konsantrasyon artışıyla az da olsa artarken anomalilerin ortaya çıkış zamanının bundan etkilenmediği belirlendi. TRABZON SZ 003 Renal İskemi-Reperfüzyon Hasarına Karşı Askorbik Asitin Etkisi Aslı KORKMAZ. 500mg/l) ait ortalama ağırlık (g) ve boy (mm) değerleri sırasıyla şöyledir: 0. 0. deride şeffaflaşma.6. df=8) deney sonunda bu parametreler açısından kontrol ve uygulama gruplarının önemli ölçüde farklı olduğu belirlendi (Kruskall Wallis Test. Ancak antioksidan özellik gösteren bir vitamin olan askorbik asitin (AA) renal IR hasarı üzerindeki etkisi henüz belirlenmemiştir. dengesizlik. kalp. Yapılan çalışmalarda bu amaçla. Deney esnasında. Bunlara ek olarak.0676-17. yumurta halinde toplanan örneklerden laboratuar ortamında larvalar elde edilip 14 gün boyunca bu kirleticinin akut dozlarına (0. üre. Deney sonunda tüm gruplardaki sıçanlar öldürülerek serum kreatinin. AA+ IR grubuna ait preparatlarda normale yakın böbrek histolojisi gözlenmiştir. Türkiye’de sadece Doğu Karadeniz bölgesinde yaşayan Pelodytes caucasicus larvaları için. IR grubuna ait sıçanların serum kreatinin ve üre miktarlarında artış saptanırken. Ufuk BÜLBÜL1 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi. df=8). Deneyin başlangıcında gruplar karşılaştırıldığında larvaların ağırlık ve boylarında herhangi bir farklılık belirlenmezken (Kruskall Wallis Testi. Konsantrasyon artışının larvaların ağırlık ve boylarında önemli ölçüde azalmalara yol açtığı görüldü. Dokudaki IR hasarının önlenmesinde antioksidan özellikli maddelerden yararlanmak tercih edilen bir yöntemdir.19. Son zamanlarda yapılan çalışmalar arttıkça. tiyol grubu içeren bileşikler (glutatyon gibi) ve bazı flavonoidlerin kullanıldığı görülmektedir. 100.041215. Zeliha ÇOLAK YILMAZ2.1. p>0. Serum kreatinin.0816-17. Kontrol ve bazı uygulama gruplarına (0. Bunun yanı sıra.8. GSH miktarlarında ise anlamlı bir düşüş saptanmıştır. uygulama gruplarına ait larvalarda hareketlerde yavaşlama. LDH miktarları ölçülmüş.Biyoloji Bölümü.edu. İlk grup sadece nefrektomi yapılan kontrol grubudur. Diğer yandan AA+IR grubunda MDA ve GSH miktarları kontrol grubundan istatistiksel olarak farksız ancak IR grubundan anlamlı ölçüde farklı bulunmuştur. iskemiden önce AA uygulanan üçüncü grupta üre ve kreatinin için normale yakın değerler ölçülmüştür. Çalışmamızda her biri 8'er adet Wistar albino sıçandan oluşan 3 grup kullanılmıştır. Kontrol ve bazı uygulama gruplarına (50. Emel ÇAKIR1. İkinci gruptaki sıçanlara ise nefrektomi yapıldıktan 15 gün sonra 45 dakika iskemi ardından 3 saat reperfüzyon uygulanmıştır. 178 . 200. dokunmaya karşı tepkilerde gecikme. p=0. Ayrıca konsantrasyon artışının ölüm oranlarında bir artışa.0521-16. bu gübrenin Kafkas kurbağası larvaları üzerinde önemli olumsuz etkilere sahip olduğunu gösterdi. Ancak üçüncü gruptaki sıçanlara iskemi yapılmadan 1 saat önce 250 mg/kg (i.) AA uygulaması yapılmıştır.

OP ve BPA gruplarından oldukça yüksek bulunmuştur. Ancak antioksidan maddelerin bir çoğunun koruyucu aktivitelerinin yanı sıra prooksidan etki gösterdiği düşünülürse AA’ nın oluşan hasarı daha da şiddetlendirmesi. 45. 100. 179 . AA +NP ve AA +BPA gruplarında ise hem kontrole hem de BPA.tr Bisfenol A (BPA). OP ve NP’ nin yarattığı böbrek hasarı üzerindeki etkisini incelemektir. NP grubu (20 mg/kg p. AA +OP. OP. AA +NP ve AA +BPA gruplarında ise hem kontrol hem de NP. NP ve OP gruplarında kontrole oranla. AA alan gruplarda önce AA uygulaması yapılmış.73mg/l idi. BPA grubu (20 mg/kg p. Böbrek doku MDA değerleri BPA. Histopatolojik yönden yapılan incelemeler de BPA. kreatinin değerlerini daha da düşürürken üre değerlerinde artışa neden olmuştur. 150. NP ve OP gruplarına oranla istatistiksel olarak anlamlı bir artış göstermiştir. üre. AA+OP. Tüm bulgular değerlendirildiğinde BPA. Biyoloji Bölümü.19. ve Oktilfenol(OP).o). Dürdane KOLANKAYA Hacettepe Üniversitesi.o). boyalar kozmetik ürünler ve çeşitli plastik ürünlerin yapımında kullanılan alkilfenol polietoksilatların son yıkım ürünleri olup endokrin-bozucu aktivite gösteren çevresel kimyasallardan birkaçıdır. Probit analiziyle belirlenen yarı ölümcül konsantrasyon (LC50) değeriyse 141. askorbik asit ise distile suda çözülerek tüm uygulamalar pre-oral yoldan haftanın üç günü yapılmıştır. Bu nedenle günlük hayatta kullanılan birçok malzeme ile BPA. 75. 0. Buna karşın bu maddelerle birlikte uygulanan AA’ nın oluşan böbrek hasarını daha da arttırması ise beklenmeyen bir bulgu olmuştur. 85. AA +BPA grubu (60mg/kg+ 20 mg/kg p. akut etkiler SZ 005 Sıçan Böbreğinde Bisfenol A. AA +NP ve AA +BPA gruplarına ait böbrek preparatlarında yaygın konjesyon alanları. “Serum üre ve kreatinin değerleri incelendiğinde NP. LDH değerleri ise AA’ nın BPA. OP grubu (20 mg/kg p. Anahtar Kelimeler: Bisfenol nonilfenol. Nonilfenol ve Oktilfenolün Neden Olduğu Hasar Üzerine Askorbik Asitin Etkilerinin İncelenmesi Aslı KORKMAZ.o). NP uygulamasının sıçan böbreği üzerinde yarattığı etkileri incelemek ve antioksidan olan askorbik asitin (AA). OP ve BPA nın genel olarak her iki değerde de kontrol grubuna göre azalmaya sebep olduğunu ancak bu maddelerle birlikte AA uygulaması. Diğer gruplar sırası ile. Her birinde 6 adet sıçan bulunan gruplardan birincisi yağ kontrol grubudur.o) olarak özetlenebilir. NP ve OP ye maruziyet söz konusudur. Pelodytes caucasicus larvaları. Nonilfenol(NP). Nurhayat BARLAS. Böbrek doku GSH değerlerinde BPA. NP ve OP nin belirtilen dozlarda sıçan böbreği üzerinde minimal düzeyde oksidatif strese bağlı hasara neden olduğu görülmüştür. deterjanlar. Anahtar Kelimeler: Amonyum nitrat gübresi. OP ve BPA gruplarına oranla istatistiksel olarak anlamlı bir azalma tesbit edilmiştir. Zooloji Anabilimdalı. oktilfenol. Bu çalışmada 6 haftalık Wistar albino erkek sıçanlardan 7 farklı deney grubu oluşturulmuştur. Ankara aslid@hacettepe. Ancak NP ve OP’ nin etki mekanizmasını aydınlatacak yeterli çalışma bulunmamaktadır. NP ve OP gruplarına ait böbreklerde seyrek olarak konjesyon ve mononüklear hücre alanları bulunurken. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. böbrek MDA ve GSH analizleri ile histopatolojik incelemeler yapılmıştır. NP ve OP gruplarında kontrol grubuna oranla. histopatolojik ve biyokimyasal incelemelerde kullanılmak üzere böbrek dokuları alınmıştır. 200.edu. Bu çalışmanın amacı BPA. Uygulama sonucunda tüm gruplara ait sıçanlardan serum analizlerinde kullanılmak üzere kan.o). 60. böbrek A. AA+OP. Başlangıç aşamasındaki bu çalışma sonucunda bu kimyasalın kafkas kurbağası üzerindeki zararı ortaya konmuş olacaktır. Beytepe. hemen ardından diğer maddenin uygulanmasına geçilmiştir BPA. BPA. Yapılan çalışmalarda kesin olmamakla birlikte düşük dozlarda uygulanan BPA’nın üreme sistemi ve karaciğer dokularında oksidatif stresi arttırdığı ve antioksidan koruma sistemini zayıflattığı için doku hasarına neden olduğu ifade edilmiştir. 06800. AA +OP grubu (60mg/kg+ 20 mg/kg p. mononükleer hücre infiltrasyonları ve nekrotik alanlar tesbit edilmiştir. Biyoloji Bölümü. LDH ölçümleri. TRABZON 50. Müfide AYDOĞAN. uygulanan dozda antioksidan aktivite göstermek yerine prooksidan davranış sergilemesi ile açıklanabilir. NP ve OP ile birlikte uygulandığı gruplarda hem kontrolden hem de NP. askorbik asit. OP ve NP zeytinyağında çözülmüş. 500mg/l) ait larvalarda görülen ölüm yüzdeleri sırasıyla şöyledir: 0.o). Konrtol ve uygulama gruplarına ait örneklerde serum kreatinin. AA +NP grubu (60mg/kg+ 20 mg/kg p.

farklılaşmamış hücrelerdir.com. gruptakilere 20 ppm ve IV. ince yapı SZ 007 Anahtar Kelimeler: Bombyx mori. Veteriner Fakültesi. gruptaki farelere 10 ppm. III. İzmir gozdesel81@yahoo.19. Fenoxycarb uygulanan hayvanların orta barsaklarında meydana gelen dejenerasyon kontrol hayvanlarıyla karşılaştırılmıştır. orta ve son bağırsak olmak üzere üç kısımdan meydana gelmiştir. Biyoloji Bölümü. Biyoloji Bölümü. centralislerde hafif hiperemi.bulunan normal çeşme suyu.tr Kronik florozisin farelerin karaciğer dokusu üzerindeki histopatolojik etkilerini incelemek amacıyla yaptığımız bu araştırmada ortalama 55-60 günlük erkek Swiss albino fareler kullanıldı. endokrin ve enterosit olmak üzere üç çeşit hücreden meydana gelmiştir. küçük. gruptaki farelerde V. II. Fizyoloji ABD. lokal nekroz alanları ve vakuol oluşumu. sitoplazmik yerleşimli vakuol oluşumu ve dissosiasyon görüldü.tr Bu çalışmada. Endokrin hücrelerin apikalleri lümene uzanır. Menderes SUİÇMEZ Gaziosmanpaşa Üniversitesi. Tokat fdemir@gop. İpekböceği Bombyx mori (Lepidoptera:Bombycıdae)’De Juvenil Hormon Analoğu Fenoxycarb’ın Orta Barsak Üzerine Etkisinin Gösterilmesi Gözde SELEK. IV. Orta bağırsak anterior ve posterior kısımlardan meydana gelmiştir. Son bağırsak ise ileum. Denemelerin sonucunda fenoxycarb’ın barsak dejenerasyonu üzerine doğrudan etkisi olduğu gözlenmiştir. II. hepatik kordonlarda bozulma (dissosiasyon). özefagus ve proventikulustan oluşmuştur. Yusuf ERSAN2. Her biri 8’er fareden oluşan toplam 4 grup oluşturuldu. Kronik florozis. preparatlar hazırlandı ve ışık mikroskobu (Olympus BX51) ile incelendi.3 ppm F. Zooloji Anabilim Dalı. Kars 2 Kafkas Üniversitesi. barsak dejenerasyonu SZ 008 Kronik Florozisin Erişkin Fare Karaciğeri Üzerine Histopatolojik Etkisi Evren KOÇ1. I. 180 . gruptaki farelerde hepatositlerde hafif derecede büyüme. centralisin çevresindeki bazı hepatositlerde hidropik ve vakuolar dejenerasyon ile bazı hepatositlerde nekroz ve V. Fen Fakültesi. Anahtar Kelimeler: Sphex flavipennis. Biyoloji Bölümü. TRABZON SZ 006 Sphex flavipennis Fabricus. karaciğer. Epitelyumu dıştan boyuna ve dairesel kas tabakaları kuşatmıştır. İç Hastalıkları ABD. 35100 Bornova. sindirim kanalı. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Ön bağırsak. histopatoloji. yaygın nekroz alanları. Veteriner Fakültesi. Osman PARLAK Ege Üniversitesi. Enterosit hücreler. histoloji. Fen-Edebiyat Fakültesi. Başaran KARADEMİR3 1 Kafkas Üniversitesi. Sphecidae) sindirim kanalının histolojisi ve ince yapısı ışık ve elektron mikroskobunda araştırılmıştır. ortabarsak. fenoxycarb. Kars evrenkoc@hotmail. sitoplazmaları salgı granülleri ile doludur ve bazal zar katlanmalarından yoksundurlar. ön. Rejeneratif hücreler epitelyumun bazalında bulunan. Biyoloji Bölümü. 1793 (Hymenoptera: Sphecidae)’in Sindirim Kanalının Morfolojisi ve İnce Yapısının Araştırılması Filiz DEMİR. kolon ve rektum olarak adlandırılan kısımlardan meydana gelmiştir.edu. Fen-Edebiyat Fakültesi. III. Bu böceğin sindirim kanalı. Orta barsak hücreleri histolojik olarak incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: fare. Gruptaki farelere içeriğinde 0. mitokondriler ile bitişik olan iyi gelişmiş bazal zar katlanmalarına sahiptirler.com Bu çalışmada juvenil hormon analoğu fenoxycarb’ın ipekböceği (Bombyx mori)’nin ortabarsağı üzerine etkileri araştırılmıştır. Kars 3 Kafkas Üniversitesi. Epitelin lümen tarafında değişen kalınlıklarda intima tabakası bulunur. Epitelyum rejeneretif. Sphex flavipennis’in (Hymenoptera. Çalışmanın sununda histopatolojik değişikliklerin tespiti için standart histolojik metotlarla karaciğer doku örnekleri alınarak. gruptaki farelerde ise hepatositlerde orta derecede büyüme. gruptakilere de 40 ppm flor (sodyum flor olarak) içme suyuna katılarak 90 gün süre ile verildi.

edu.497-24. 17β-östrodiol (E2) ve vitellogeninin plazma seviyeleri belirlendi. Van Gölü havzası için endemik bir sazan türü olan inci kefali (Chalcalburnus tarichi)’nde vitellogenezis sırasında hepatosomatik indeks (HSI).19. floresan metod ile bir balığın karaciğerinde birkaç hücrede zayıf immun reaksiyon görüldü Erkeklerde Vtg varlığı doğal ve sentetik östrojenler veya östrojen gibi davranan kimyasallar için duyarlı bir biyomarkır olarak kullanılır. Bu bulgular serebral gangliyonları saran konnektifin bir nörohemal alan olarak işlev görebileceğine işaret etmektedir. Gomori’nin paraldehit fuksin boya metodu ile göstermektir. İnci kefali erkeklerinde plazma Vtg’ni bireyler arasında farklı konsatrasyonlarda bulundu. Chalcalburnus tarichi. vitellogenin.913 mg/ml) aylarında ölçüldü. dışta gevşek yapılı olan serebral konnektifte oldukça yoğun nörosekresyon içeren lakünlerin yer aldığı saptanmıştır. Plazma total protein. Aynı zamanda örnekleme alanlarında suyun sıcaklık (ºC). pH ve ÇO seviyeleri sırasıyla 9.354 µg/ml arasındaydı. Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zeve Kampusu Van ahmetoguz@yyu.edu.ÜNAL Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Aktif olmayan Helix aspersa’nın serebral gangliyonlarında ise hücrelerin nörosekresyon içeriklerinin oldukça azaldığı. bunu Çarpanak adası (1.575 µg/ml). Plazma E2 ve vitellogeninin en düşük seviyeleri Aralık ayında ölçülürken (E2. 19 balıkta 1.biter@ege. E2.tr Bu çalışmada. Pallas 1811)’nde Vitellogeninin İmmunohistokimyasal Lokalizasyonu ve Vitellogenin Seviyesinin Belirlenmesi Ahmet Regaib OĞUZ. Sonuç olarak. TRABZON SZ 009 İnci Kefali (Chalcalburnus tarichi. ve vitellogenin seviyelerinin vitellojenik safha sırasında arttığı saptandı. Gürsel ERGEN Ege Üniversitesi.296-26. Van-Edremit Körfezi (VEK)’den yakalanan 37 erkek balığın 6’sında Vtg’in belirlenemezken (<0.tr Bu çalışmanın amacı. VEK ve Üniversite açıklığı izledi. vitellogeninin immunohistokimyasal lokalizasyonu. E2 ve Vtg’in en yüksek seviyeleri sırasıyla Mayıs (833.60±23. aktif. Biyoloji Bölümü. bununla birlikte serebral gangliyonları saran içte daha sıkı. Vtg’in en yüksek seviyesi Bardakçı köyü açıklarında yakalanan balıklarda ölçüldü (12. pH ve çözünmüş oksijen (ÇO) (mg/L) seviyeleri ve erkek balıklarda plazma vitellogenin seviyesi saptandı. İmmunopozitif hücrelerin dağınık veya gruplar halinde lokalize olduğu gözlendi. SZ 010 Aktif ve Aktif Olmayan Helix aspersa Müller. İzmir nermin. Anahtar Kelimeler : Van Gölü.12. Genellikle. G. nörosekresyon hücresi 181 . Suyun sıcaklığı mevsime bağlı olarak +1+16 ºC arasında ölçüldü. inci kefali. total protein.24 ng/ml).308±4. Zooloji Anabilim Dalı. Bornova.139 µg/ml) ve Akdamar adası (3. 1774 (Gastropoda: Pulmonata)’te Serebral Gangliyon Nörosekresyon Hücreleri Nermin BİTER. aktif ve aktif olmayan Helix aspersa Müller.1 mg/L olarak belirlendi.38 pg/ml ve Vtg. Aktif Helix aspersa’nın serebral gangliyonlarının mezoserebrum ve postserebrum bölgelerinde yoğun nörosekresyon maddesi içeren irili ufaklı hücreler ile çok sayıda küçük hücrelere sahip olan proserebrum bölgesinde ise homojen dağılımlı nörosekresyon granüllerinin varlığı gösterilmiştir. Anahtar Kelimeler: Helix aspersa.093±0.71 ve 8.40-9. 35100.807±1. Tüm vitellojenik dişilerde pozitif immun boyama görüldü fakat pozitif hücrelerin dağılımı ve boyamanın yoğunluğu homojen değildi. Fen Fakültesi. Vitellojenik balıkların karaciğerinde vitellogenin (Vtg)’in dağılımı streptavidin-biyotin peroksidaz immunohistokimyasal metod ile gösterildi. erkek balıkların plazmasında Vtg varlığı ve bir balığın karaciğerinde zayıf bir Vtg immun reaksiyonun gözlenmesi bu balıkların östrojen benzeri kirleticilere maruz kalma riski taşıdığını göstermektedir.255 mg/ml). KAPTANER.40±211.5.656 µg/ml). Biyoloji Bölümü. gonadosomatik indeks (GSI).557-26. 120. 1. karaciğer portal ven dalları ve merkezi ven etrafındaki hücrelerde güçlü Vtg reaksiyon gözlendi. 1774 (Gastropoda: Pulmonata)’ün serebral gangliyonlarındaki nörosekresyon hücrelerinin histolojik yapısını ve nörosekresyon maddesinin dağılımını. Güçlü immunoreaksiyon görülen hücreler negatif hücrelerin arasına da dağılmıştı. SAB metod ile tüm erkek balıkların karaciğerinde hiç Vtg immunreaksiyon gözlenmezken. serebral gangliyon.58 pg/ml) ve Nisan (31. 17-β östradiol. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. B. Pulmonata.

Grup 1 (Kontrol). 26480 Eskişehir gokhanb@ogu. hücre göçü ve proliferasyonu incelenmiştir. ve insizyon + PEG + Epidermal Büyüme Faktörü (EGF) (n=10) grubu olmak üzere üç aşamalı olarak düzenlenmiştir.tr Yara iyileşmesinin pek çok hastalıkta gecikmiş olması araştırmaların iyileşme sürecini hızlandıran bir takım ekzojen faktörlerin kullanılması yönünde yapılması gerekliliğini ortaya koymuştur. ALT ve AST seviyelerinde istatistiksel olarak anlamlı artış gözlendi (p<0. Ankara 2 Gazi Üniversitesi. insizyon + polietilen glikol ( PEG ) ( n=10 ). 3 ve 4). Şule COŞKUN2. Beşevler.edu.19. 06100. Grup 3’e 100 mg/kg SL ve Grup 4’ e 200 mg/kg SL iskemiden 15 dakika önce tek doz intraperitonal olarak uygulandı. epitelizasyon. 15. serum fizyolojik verilen Grup 2 ve 200 mg/kg SL verilen Grup 4 ile istatistiksel olarak karşılaştırıldığında serum BUN ve CRE düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı düşüş gözlendi (p<0. Bu bulgular ROM’nin İ/R ile indüklenen renal hasarda rol oynadığı. alanin aminotransferaz (ALT) ve aspartat aminotransferaz (AST) değişiklikleri değerlendirmek için gruplar. Grup 3 (renal İ/R hasarı+SL 100 mg/kg) ve Grup 4 (renal İ/R hasarı+SL 200 mg/kg) olarak planlandı. kontrol grubu (Grup 1) ile karşılaştırldığında serum BUN. kreatinin (CRE). Bu bloklardan yarı ince ve ince kesitler alınarak ağız mukoza epitelinin iyileşme sürecinde zamana bağlı olarak değerlendirmesi yapılmıştır. Anatomi ABD.05). Hilmi ÖZDEN2. üçüncü ve beşinci günleri takiben anestezi ile feda edilip yara dokusu çıkarılmış ve derhal transmisyon elektron mikroskop (TEM) preparasyonu için takibe alınarak blokları yapılmıştır. Tıp Fakültesi. epitel hücre. Hakan ŞENTÜRK1. Biyoloji Bölümü. EGF'nin epitelizasyonu hızlandırmış olması yara iyileşmesinin geciktiği pek çok hastalıklarda. elektron mikroskop Silymarin’in Sıçanlarda Deneysel Renal İskemi/Reperfüzyon Hasarı Modelinde Koruyucu Etkisi Bilge ÖZKAL1. Epidermal Büyüme Faktörü (EGF) iyileşme sürecini hızlandıran önemli mitojenik faktörler arasındadır.edu. Sonuç olarak. 06500. 100 mg/kg silymarin ile tedavisiyle böbrek koruyucu etkisinin olduğu bu korumanında silymarinin antioksidan aktivitesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Fen Fakültesi. Biyoloji Bölümü. 100 mg/kg SL verilen Grup3. Grup 1 hariç diğer gruplara iskemiden 15 gün önce sağ böbrek nefrektomisi yapıldı ve deney hayvanlarının bu süre içerisinde iyileşmesi sağlandı. İ/R’dan sonra biyokimyasal incelemeler için deney hayvanlarından alınan kanlardan serumlar elde edildi . tohumlarından elde edilen antioksidan özelliği bilinen bir bitki flavanoidir. Fen-Edebiyat Fakültesi.ankara. Ankara ozsoy@science. Gökhan BAYRAMOĞLU1 1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. SL’nin renal İ/R hasarı üzerindeki serum üre (BUN). 182 . yeni töropatik müdahelelerin oluşturulmasına önemli ölçüde katkı sağlayabileceğini düşündürmüştür. Araştırmada deney grupları sadece insizyon yapılan grup (n=10). Renal İ/R hasarındaki koruyucu etkilerini araştırılmıştır. Nursel GÜL1 1 Ankara Üniversitesi. 28 yetişkin albino erkek sıçan 4 grupta değerlendirilmiştir.05) (Tablo 1). Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Adnan AYHANCI1. CRE. günün sonunda Grup 2’ye serum fizyolojik. Meşelik. kesi (insizyon) yarası. Tandoğan. Renal İ/R hasarı sol renal pedikülün 45 dakika oklüzyonu ve daha sonra 24 saat reperfüzyonu ile oluşturuldu. Grup 2 (renal İ/R hasarı+Serum fizyolojik). Silybum marianum L. Bu çalışmada SL’nin. Anahtar Kelimeler: Epidermal Büyüme Faktörü (EGF). Reaktif oksijen metabolitlerinin (ROM) böbrek iskemi/reperfüzyon (İ/R) hasarı patogenezinde rol oynadığını gösteren bulgular mevcuttur. Serum ALT ve AST düzeylerinde İ/R gruplarında istatistiksel olarak önemli fark gözlenmedi (Tablo 1). TRABZON SZ 011 SZ 012 Ekzojen Epidermal Büyüme Faktörü (EGF) Uygulanmış Kesi Yaralı Tavşanlarda İyileşme Bölgesine Epitel Hücre Göçü Nesrin ÖZSOY1. Epidermal Büyüme Faktörü oral submukozal implanta uygulanmıştır. 26480 Eskişehir 2 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.. İ/R grupları (Grup 2. Fen-Edebiyat Fakültesi. Bu amaçla. Biyoloji Bölümü. Kesi yarasına EGF uygulanmasını takiben epitel hücrelerinin mitotik aktiviteleri.tr Silymarin (SL). Operasyon sonrası yem ve su ile beslenen denekler birinci.

regius (8% in males and 9.5%). antioksidan aktivite SZ 013 Rhinolophus mehelyi’nin Yardımcı Uçma Kaslarında Morfolojik ve Histokimyasal Araştırmalar Suna CEBESOY Ankara Üniversitesi. The other species of acanthocephala is Neoechinorhynchus iraqinensis which has been revealed from Liza abu ( 15.2 in males and 8. Tıp Fakültesi. University of Mosul. SZ 016 Sinir Rejenerasyonunda Şartlandırma Hasarı Etkisi ve Mekanizmasının Araştırılmasında Kullanılan Metotlar Elif KAVAL OĞUZ1. Ankara suna. luteus (2. Tıp Fakültesi. histokimyasal test.F.com Türkiye yarasalarından Rhinolophus mehelyi’ye ait iki yardımcı uçma kası Morfolojik ve histokimyasal olarak çalışılmıştır. Histoloji&Embriyoloji Bölümü. The incidence of infection in C. Biyoloji Bölümü. Çalışmamız dört bölümden oluşmaktadır. Barbus luteus. tip IIa ve tip IIb olarak sınıflandırılmıştır. Hücrelerin zaman aralıklı (time lapse) mikroskop kullanılarak 48 saat boyunca rejenerasyon davranışları gözlendi. sıçan. tip II a fibrillerde % 70. tipIIa fibrillerde % 72. Fen Fakültesi.19. Şartlandırma hasarının bu etkisi bugüne kadar yapılan çeşitli çalışmalarla ortaya konmuş olmasına rağmen bu etkinin mekanizması ile ilgili bilinenler sınırlı ve tartışmalıdır. Gürkan ÖZTÜRK3 1 Yüzüncü yıl Üniversitesi. Glisin-kalsiyum-formaldehit preinkübasyonundan sonra miyozin-ATPaz ile boyanarak bunlar tip I. şartlandırma hasarı sonrasında hücrede meydana gelen değişikliklerin in vitro olarak gözlenerek hasar sonrasında hücrede meydana gelebilecek değişikliklerin hücresel mekanizmasının araştırılması amaçlanmıştır. Biceps brachii kasında ise bu oran tip I fibriller de % 16. trutta (50%). The results revealed the presence of four species of helminths.com Six freshwater species of fishes have been subjected to parasitological investigation which were collected from different regions of Al-tamim governorate and its suburbs. Rhinolophus mehelyi’nin triceps brachii kasında fibril dağılımı . NADH-TR ye zayıf reaksiyon verdiklerinden dolayı düşük oksidatif olarak kabul edilmişlerdir. Birinci bölümde kontrol şartlarında ayrıştırma sırasında doğal olarak aksotomize olan nöronların rejenerasyon davranışlarını belirlemek amacıyla arka kök ganglionlarının (L4-L5) saf kültürleri yapıldı.7% in males and 35% in females). Anahtar Kelimeler: İskelet kası.tip I fibrillerde %17. two species of acanthocephalans namely Neoechinorhynchus rutili collected from Cyprinus carpio. Biyoloji Bölümü. NADH. these are one species of cestode (Bothriocephalus . buda orta derecede oksidasyon kapasitesini göstermektedir. Chondrostoma regius and Varicorhinus trutta. in C. ATPaz.RAHEMO Department of Biology. It is concluded from the present results that all the four helminth parasites are recorded for the first time in Karkok governorate. SDH. Rhinolophus mehelyi’nin yardımcı uçma kaslarındaki tip IIb fibrilleri. böbrek iskemisi. Iraq zohair_rahemo@yahoo. Bu artışa sebep olan öncül hasara “Şartlandırma Hasarı” adı verilmektedir. fibril tipi. carpio (4. VAN 3 Yüzüncü yıl Üniversitesi. Fizyoloji Anabilim dalı. tip I fibriller NADH-TR ile koyu boyandıklarından dolayı yüksek oksidatiftirler. Biyoloji Bölümü. Tip IIa fibrilleri NADH-TR ve SDH ile nispeten daha zayıf boyanmışlardır. Bu yarasa türünde her iki kasında da. College of Science.com Bir kez hasarlanmış periferal bir sinirin ikinci kez hasarlanmasıyla birlikte sinir rejenerasyonunda önemli bir artış gözlenir. tip II b fibrillerde % 14 olarak tespit edilmiştir. Eğitim Fakültesi. Iraq Zohair I. one species of nematode (Cucullanus cyprini) collected from the carp.cebesoy@gmail.3 % in females). Bu çalışmada. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. VAN 2 Yüzüncü yıl Üniversitesi. kesim) üç gün boyunca şartlanmaları 183 The Helminths of Freshwatere Fishes Caught From AL-Tamim Governorate. in B. Nurettin CENGİZ2. VAN elifkaval@hotmail. İkinci bölümde canlı hayvanda sinir kesisi ile şartlandırılan nöronların rejenerasyon davranışlarını belirlemek amacıyla canlı farelerin sağ siyatik sinirleri kesilerek (1.9% in females) and in V. SZ 014 gowokensis) collected from Cyprinus carpio and Aspiux vorax(incidence 2. tipIIb fibrillerde ise %11 dır. TRABZON Anahtar kelimeler: Silymarin.9 %and 25% respectively). Rhinolophus mehelyi’nin triceps brachii ve biceps brachii kasında histokimyasal olarak üç tip fibril tanımlanmıştır.

günün sonunda sağ taraftaki L4-L5 arka kök ganglionları ayrıştırılarak kültürleri (2. fare veya sıçanda ortaya çıkan spontan bir tümörün hayvandan hayvana seri transplantasyonları sonucunda standart deneysel tümör haline dönüşebilmektedir. Fen Fakültesi.edu. Dördüncü bölümde in vitro ortamda şartlanmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini belirlemek amacıyla L4-L5 arka kök ganglionlarının kültürleri yapılarak silikon kaplı saat camı içine aktarıldı. saatte akson rejenerasyonunda bir artış gözlendi. 36. Biyoloji Bölümü.19. Biyoloji Bölümü 34134. kas. Çalışmamızda. ya in vitro olarak yetiştirilen tümöral karakterli hücre kültürleri ya da deney hayvanlarında oluşturulan deneysel tümör modelleri üzerinde yürütülmektedir. Şenay YILDIRIM1. kesim) yapıldı ve hücreler 48 saat boyunca gözlemlendi. erkek bir farenin (Mus musculus) vücudunun sağ yan tarafında ön ve arka ekstremitelerin arasında kalan bölgede deri altında gözlemlenen spontan tümör çıkarılarak dengeli tuz 184 Kök Hücre Nedir? Kaynakları ve Kullanım Alanları Dürdane KOLANKAYA. nöronlar. 33-39. arka kök ganglionu. lösemi de kullanılması. günün sonunda bu şartlanan sinirler çıkarıldı. Handan KAYA2. 2 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi. saatler arasında rejenerasyon miktarının azaldığı ve 45. Tüm bu metodlardan elde edilen veriler değerlendirilerek sinir rejenerasyon miktarları karşılaştırıldı. Ankara durdane@hacettepe. Üçüncü bölümde şartlanmış periferik sinirin şartlanmamış DRG nöronlarının rejenerasyonuna etkisini belirlemek amacıyla canlı farelerin sağ siyatik sinirleri kesilerek bu sinirlerin 3 gün boyunca şartlanmaları sağlandı. Patoloji Anabilim Dalı. Örneğin. saatler arasında rejenerasyonda bir düşüş gözlenirken 36. fötal (pluripotent) ve erişkin (multipotent) olmak üzere üç önemli kök hücre kaynağı vardır. Biyoloji Bölümü. günümüzde pek çok araştırmada kullanılmaktadır. erişkin canlıya ait dokularda farklılaşmış hücrelerin yerini alma özellikleri ile bu gün lenfoma. Ekimden 24 saat sonra lazer mikro diseksiyon mikroskobu kullanılarak aksotomi yapıldı ve 48 saat boyunca hücreler gözlendi. karaciğer hücreleri gibi farklılaşmış hücreler in vitro koşullarda üretilip. Çok uzun olan bu süreçte tümörün morfolojik özellikleri ile biyolojik davranışlarının saptanması gerekmektedir. bir farede oluşan spontan tümörün in vivo ve in vitro özelliklerinin saptanması amaçlanmıştır. Cansın GÜNGÖRMÜŞ Hacettepe Üniversitesi. ilk defa 1905 yılında spontan olarak tespit edilen katı Ehrlich meme karsinomu 1945 yılından itibaren sıvı hale dönüştürülmüş ve Ehrlich Ascites Tümör (EAT) adı ile standart deneysel bir tümör olarak. Çalışmanın sonucunda şartlanmayan hücrelerde 33. tendon hasarı SZ 018 Balb/C Farede Görülen Yeni Bir Spontan Tümörün in vivo ve in vitro Karakterizasyonu Seyhan ALTUN1. rejenerasyon SZ 017 (totipotent). Kök hücrelerin. 3. Bu deneyin ikinci kısmında şu işlemler yapıldı: Yine 3 gün boyunca saat camında şartlandırılan hücreler cam tabanlı petriye ekildi. saatte rejenerasyon miktarının tekrar arttığı gözlendi. Şartlanan hücrelerde ise 15. Parkinson. Ayşe TOPUZ1 1 İstanbul Üniversitesi. Balb/C ırkı. uzun süre yaşayan.tr Kültür ortamında sınırsız bölünebilme yeteneği olan ve özelleşmiş hücreleri meydana getiren hücrelere kök hücre denir. günün sonunda kültür petriye aktarılarak 48 saat boyunca gözlendi. Beytepe. çeşitli amaçlar için kullanılabilir. nörodejeneratif hastalıklar. Anahtar Kelimeler: Kök hücre. yaşlı. saatte akson rejenerasyonunda kademeli bir artış gözlendi.tr Kanser gelişimi ve tedavisi ile ilgili yapılan araştırmalar. küçük parçalara ayrılarak agaroz içine gömüldü ve petrinin bir köşesine tutturuldu. Hücre süspansiyonu 3 gün boyunca etüv içinde bekletilerek hücrelerin şartlanmaları ve bu sırada bir yüzeye yapışarak akson uzatmaları engellendi. 45. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Bu yeteneklerini kullanılarak kalp kası hücreleri. 3. Anahtar Kelimeler: Şartlandırma hasarı. 15-24. Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklar ve diabetin tedavisinde kullanılabileceği hayvan deneylerinden elde edilen umut verici bulgulardır. saatte tekrar bir artış saptandı. 3. İstanbul. gelecekte ise kalp kası ve tendon hasarlarının onarımı. Fen Fakültesi. TRABZON sağlandı. Deneysel tümörler kimyasal maddelerle oluşturulabildiği gibi. İstanbul altuns@istanbul. Embriyonal . Petri 1 gün boyunca etüvde bekletildi. Kök hücreler. bağımsız olarak bölünerek yeni kök hücre kuşakları meydana getirerek kendilerini yenileyen ve özelleşmiş hücrelere farklılaşabilme yetenekleri olan hücrelerdir. deri. saatten sonra rejenerasyon miktarının düştüğü belirlendi. Birinci günün sonunda L4-L5 arka kök ganglionlarının kültürü yapılarak siyatik parçacıkları içeren petriye ekildi ve hücreler 48 saat boyunca gözlendi. saatten sonra rejenerasyonun azaldığı belirlendi.edu.

spontan tümör. Birinci generasyonda yapısal farklılık gösteren A1 ve A2 tümörleri elde edilmiştir. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü. 17. in vitro ortamda düzenli pasajları yapılan tümör hücreleri. Pediatri Anabilim Dalı. 10-5 M ve 10-4 M derişimlerde MP uygulandı. Bütün deneyler 2 kez tekrarlandı ve sonuçlar +/standart deviasyon olarak değerlendirildi. acetamiprid ve alpha-cypermethrin karışımının insan periferal lenfositlerinde KKD ve KA’ni 24 ve 48 saatlik muamelelerde bütün konsantrasyonlarda (Acm+Acyp. in vitro ortamda düzenli pasajları yapılan A1 tümör hücrelerinin histogenezi ve büyüme kinetiği araştırılmaktadır. CD14 ve CD15 hücre yüzey belirleyicilerinin düşük. epitelyal membran antijenle (EMA) ekspresyon saptanmamıştır.5+2. CD14 ve CD15 hücre yüzey belirleyicileri ile analiz edilmeleri amaçlanmıştır. CD14. TRABZON çözeltisi (HBSS) içerisinde küçük parçalara ayrılmış ve yine Balb/C ırkı erkek ve dişi farelerin deri altına transplante edilmiştir. Ankara aozcimen34@mynet. 33100. Anahtar Kelimeler: Metilprednizolon.20).5. Anahtar Kelimeler: Fare. 37 ºC’de ve % 5 CO2’li etüvde hücre kültürüne alınmışlardır. HL-60 hücrelerine 10-6 M. geç saat ve yüksek doz uygulamalarında azalan bir etki göstermiştir.5. Bu azalan etkiler istatistiksel olarak CD11b ve CD14 için anlamsız ancak CD15 için anlamlı bulunmuştur (p<0. çıkması. Tıp Fakültesi.5. Elde edilen A1 tümörü.5+2.5. in vivo.19. Sonuç olarak. CK 18. Hatay 2 Çukurova Üniversitesi. terminal farklılaşma. Tümör makroskopik olarak etsi kıvamda. Biyoloji Bölümü.05) (K-S değeri>0. MP’nin HL-60 hücrelerini ileri saatlerde. tümör ağırlıkları ve metastaz oluşturup oluşturmadıkları saptanmıştır. CD11-b.5+7. Yapılan çalışma kapsamında. kısmen kordonlar içeren ve arada fibrovasküler çatı oluşturan neoplazm yapısındadır. Hücreler. fibriler görünümde. in vitro SZ 019 Bu çalışmada. MN 185 Akut Myelositik Lösemi (HL-60) Hücrelerinde Metilprednizolonun İleri Saatlerde Terminal Farklılaşma Üzerindeki Etkisinin Araştırılması Ahmet Ata ÖZÇİMEN1. Mersin 2 Hacettepe Üniversitesi. 20+10 µg/ml). CD15. 12. HL-60 hücrelerinde MP’nin terminal farklılaşma üzerindeki etkisi akım sitometrik analiz yöntemiyle değerlendirildi. İmmunohistokimyasal analizde tümör hücrelerinde pan-sitokeratin (CK). kromozom anormalliği (KA) ve mikronükleus (MN) testleri kullanılarak araştırılmıştır. in vitro ortamda Foetal Bovine Serum içeren Roswell Park Memorial Instute 1640 (RPMI1640) kültür medyumunda. insan akut myelositik lösemi (HL-60) hücrelerinde metilprednizolonun ileri saatlerdeki terminal farklılaşmasını değerlendirmek için.edu. düz kas aktin (SMA). insan periferal lenfositlerinde in vitro kardeş kromatid değişimi (KKD). Yapılan seri transplantasyonlarda tümörlerin ortaya çıkış süreleri. terminal farklılaşmayı azalttığını düşündürmektedir. CD11-b. Biyoloji Bölümü. CK ve vimentinin koekspresyonu bu tümörlerin karakteristik özelliği olup tümöre “epiteloid sarkom” tanısı konulmuştur. Adana ayavuz@mku. apoptozunda etkisi göz önüne alındığında. ince. Hücreler 12. MP uygulamadan önce ve sonra CD11-b. tarımda artan bir hızla insektisid olarak kullanılan acetamiprid (Acm) ve alpha-cypermethrin (A-cyp)’in karışım halinde kullanıldıklarında insanlar için genotoksik risk oluşturup oluşturmadıkları. dezmin ve CD 34 ile diffüz ekspresyon izlenirken. dişi ile erkek farelerdeki oluşma yüzdeleri.tr Bu çalışmada. 06100. Mehmet TOPAKTAŞ2 1 Mustafa Kemal Üniversitesi. HL-60 hücrelerinde. kirli beyaz renkte. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Fen Edebiyat Fakültesi. Ayrıca A1 tümör hücreleri. 20+10 µg/ml Acm+A-cyp karışımı ile 24 ve 48 saat muamele edilmiştir. Biyoloji Bölümü. HL-60. 15+5. vimentin. CD14 ve CD15 hücre yüzey monoclonal antikorları ile boyandılar ve akım sitometre cihazında analiz edildiler. uzun ve çok yüzlü bir morfoloji göstermektedir. genellikle solid. CD11-b. Fen-Edebiyat Fakültesi. A1 tümörü makroskopik ve mikroskopik olarak incelenmiş ve immünohistokimyasal analizleri yapılmıştır. akım sitometre SZ 021 Acetamiprid ve Alpha-Cypermethrin Pestisidlerinin Karışım Halinde Kullanıldıkları Zaman İnsan Periferal Lenfositlerindeki in vitro Genotoksik Etkileri Ayşe YAVUZ KOCAMAN1.5+7. yedinci generasyona kadar erkek ve dişi farelere seri olarak transplante edilmiştir. 17. 15+5. mikroskopik olarak ise.com Bu çalışmada. . Mualla ÇETİN2 1 Mersin Üniversitesi. Günümüzde bu tümörlerin histogenezi tam olarak bilinmemekte olup. metilprednizolon daha önceki erken saat denemelerinde zaman ve doza bağımlı artan bir etki gösterirken.

kardeş kromatid değişimi. geometrik Bazı Drosophila melanogaster Doğal Populasyonlarında Malathion Direncinin Araştırılması Burcu KOÇAK MEMMİ Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji ABD Genetik Birimi Beytepe Ankara 06800 kburcu@hacettepe. MN oluşumunun ise sadece 48 saatlik muamele süresinde doza bağlı olduğu belirlenmiştir. uzak doğudan Irak sınırına kadar yayılış gösterdiği bilinmektedir.Ser//Sb ve resesif bw//bw. Biyoloji Bölümü. insektisit direnci. Direnç oluşumunda otozomal kromozomların etkisini belirlemek amacıyla. KKD ve KA’deki artışın her iki muamele süresinde. direnç oluşumuna katkıda bulunan kromozomların belirlenmesi amacıyla Drosophila melanogaster’in malathiona dirençli olduğu belirlenen Hatay-Merkez ve duyarlı bulunan Antalya-Serik doğal populasyonları kullanılmıştır. dirençli Hatay populasyonu dominant Cy//Pm. ikinci kromozomun etkisinin üçüncü kromozomdan daha fazla olduğu ve eşey 186 . Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.5+2. Çok geniş alana yayılan Apis florea. alphacypermethrin. TRABZON oluşumunu ise Acm+A-cyp. Bu çalışmada. Berna ÖZDEN1. mitotik indeks (MI) ve nükleus bölünme indeksi (NBI) istatistiksel olarak önemli derecede azalmıştır. küçük balarısı. MORADI2. tozlaşmada son derece önemli görevler almasına rağmen üzerinde yeterince bilimsel çalışmalar yapılmamıştır.5 µg/ml konsantrasyonlarında istatistiksel olarak önemli derecede arttırdığı saptanmıştır. Şu ana kadar 4 eyalete bağlı 13 lokasyondan toplam olarak 115 koloniden 1500’e yakın örnek toplanmıştır. Geometrik morfometrinin ilk defa bu çalışma ile Apis florea türünde kullanılması gösterilmiştir. Elde edilen ilk bulgular bu dört eyalete ait populasyonun kullanılan geometrik morphometrik karakterler açısından birbirinden istatistiksel anlamda farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (P<0.com Apis florea. Hatay ve Serik populasyonları ve bu çaprazın resiprokalleri çaprazlandı. Anahtar Kelimeler: Acetamiprid. Biyoloji Bölümü.5. Ayrıca.5+7.st//st mutant stokları ile çaprazlandı. 15+5. İran Apis florea. Eşey kromozomlarının etkisini belirlemek amacıyla. Bu çalışmada 2003-2006 yılları arasında İran’in en kuzey eyaletinden (İlam) en güney (Bander Abbas) eyaletine kadar olan coğrafyadan toplanan küçük balarısı populasyonları üzerindeki geometrik morfometrik araştırmalar gerçekleştirilmiştir.edu. PI ve MI’deki azalma her iki muamele süresinde. Anahtar Kelimeler: morfometrik. Sonuç olarak. İran’da 7 eyalette bu arı türünün dağılımına dair gözlemler yapılmıştır. Ayrışım fonksiyon analizi sonucunda oluşan serpilme grafiğinde bazı populasyonlarda örtüşmeler tespit edilmiştir. 17. kromozom anormalliği. Zonguldak Zanjan Üniversitesi. 12. Veriler daha sonra Morpheus. Bu örnekler üzerinde arka ve ön kanattan toplam 26 koordinat noktası belirlenmiş ve TpsDig2 programı ile koordinat verileri elde edilmiştir. Ayça ÖZKAN1 1 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. NTSYS ve SPSS programları kullanılarak tek ve çok yönlü istatistiksel analizlerle test edilmiştir. acetamiprid ve alpha-cypermethrin karışımı ile 24 ve 48 saat muamele edilen insan periferal lenfositlerinde bütün konsantrasyonlarda proliferasyon indeksi (PI). Elde edilen F1 bireylerine direnç testleri uygulandı. Fen Edebiyat Fakültesi. Biyoloji Bölümü. Bu çaprazlardan elde edilen F2 bireylerine direnç testi uygulandı. direnci sağlayan genlerin dominant olmadığı.001).19. malathion SZ 023 İran Küçük Balarısı (Apis florea Fabricius) Populasyonlarında Geometrik Morfometrik Analiz İrfan KANDEMİR1. katkısının anlamlı olmadığı Anahtar Kelimeler: Drosophila. mikronükleus SZ 022 kromozomlarının söylenebilir. Mohammad G.tr Hedef canlılar üzerinde yaklaşık 20 yıl süresince kullanılmış insektisitlerden biri olan malathionun bu canlılarda direnç geliştirdiği bilinmektedir. Buna göre acetamiprid ve alphacypermethrin pestisidlerinin karışım halinde kullanıldığında özellikle tarım işçileri için genotoksik etkiye sahip olabileceği sonucuna varılmıştır. NBI’deki azalma ise sadece 48 saatlik muamele süresinde doza bağlı olarak bulunmuştur. İran ikandemir@gmail.

Moleküler Biyoloji ABD. Biyoloji Bölümü. doku hasarları. Debboy Mevkii. Bu proteazın bozulması nörolojik defektlere yol açar. Bu teknikte dokular çeşitli aşamalardan geçirildikten sonra kaspaz-3` ün varlığı .β’nın mRNA düzeyine etkisi RT-PCR çalışmalarıyla belirlendi. hücre proliferasyonunda. Nihat DİLSİZ2. Giresun 2 Balıkesir Üniversitesi. ŞANLIURFA dcagiran@inonu. inflamatuar hastalıklar ve travmatik yaralanmalarda nöronal hücre ölümünün bir şekli olan apoptoz gözlenir. Biyoloji Bölümü. melatonin SZ 026 TGF-β Sitokininin.tr Deneysel iskemi ve travmatik beyin yaralanması sonucunda oluşan nöronal hücre ölümü kaspaz-3` ün aktive olmasıyla gerçekleşmektedir. Biyoloji Bölümü.1-p11. arttırıcı anlamda regüle ettiği saptanmıştır. Böylece bir kaskad şeklinde işlerler. Ayşe ŞAHABOĞLU2 1 İnönü Üniversitesi. insan C/EBPδ geninin transkripsiyonel regülasyonunu aydınlatmak amacıyla.edu. (8p11. Sinir sisteminde iskemi. insan hepatoma (Hep3B cell line) hücrelerine kalsiyum fosfat transfeksiyon yöntemi ile aktarıldı. TRABZON SZ 024 Spinal Kord İskemi Oluşturulan Sıçanlarda Kaspaz-3 Aktivitesi ve Melatoninin Koruyucu Etkisinin Araştırılması Songül AYDEMİR1. Fen-Edebiyat Fakültesi. Anahtar Kelimeler: Spinal kord iskemi. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Hatice YILDIRIM2 1 Giresun üniversitesi.grup(Melatonin uygulanan grup). Bu çalışma TBAG 104T036 nolu proje ile desteklenmiştir. Fen Edebiyat Fakültesi. bazik lösin fermuar domainine sahip transkripsiyon faktör ailesidir. Kaspaz-3` ün nöronal gelişim ve yaralanmada oldukça önemli olduğu gösterilmiştir. Bu sebepledir ki 8. inflamasyon ve akut faza cevapta. Kaspazlar apoptozun ortaya çıkışında önemli intraselüler proteazlardır. Daha sonra TGF-β sitokininin. MALATYA 2 Harran Üniversitesi. C/EBPδ hemen hemen her dokuda ekspres edilmesine rağmen seviyeleri farklılık göstermektedir. hücrelerde enerji metabolizmasının düzenlenmesinde ve meme epitel hücrelerinin apoptosisinde önemli rol oynamaktadır. TGF. 187 . C/EBPδ. kaspaz-3. Belirlenen en uygun konsantrasyon uygulanarak. Balıkesir serpilkus@gmail. geçici transfeksiyon ve RTPCR çalışmalarından TGF-β sitokinin. Bu çalışmada spinal kord iskemisi yapılarak.grup (Kontrol). enfeksiyon. C/EBPδ geninin transkripsiyonel regülasyonuna olan etkileri. Sonuç olarak. C/EBPδ geninin transkripsiyonel aktivitesi ve mRNA düzeyinde. Çalışmamızda 30 adet yetişkin erkek Wistar tipi albino sıçanlardan 4 grup oluşturuldu. İnsan kanserlerinin çoğu kromozom 8p’de var olan mutasyonlar sebebiyle olmaktadır. TGF-β gibi inflamasyonel uyarıcılar tarafından regüle edilmektedir. melatoninin uygulanması ile doku hasarının azaldığı ve nörolojik iyileşmeyi hızlandırdığı sonucuna varıldı. lüsiferaz vektörüne klonlanmış olan C/EBPδ promotörü.grup (Deneysel spinal kord iskemi oluşturulan grup). DNA bağlanma ve dimerizasyon motifi oluşturan.grup (Melatonin+İskemi oluşturulan grup).19. Fakat çok sayıda dokulara spesifik genlerin ekspresyonlarını kontrol eden insan C/EBPδ’nın regülasyonu konusundaki bilgi oldukça sınırlıdır. Bütün denekler 48 saat yaşatıldıktan sonra spinal kord örnekleri alındı. 4. çıkan bantların kalınlığının kontrol bantlarıyla karşılaştırılması sonucu gözlenmiştir. C/EBP aile üyelerinden biri olan C/EBPδ. Uygulanan deneysel iskemi modeli ile spinal kordda belirgin olarak apoptotik ölümün tetiklendiği. Fen Edebiyat Fakültesi.com C/EBP’ler (CCAAT/enhancer binding proteins) C-terminus’da tüm üyelerinde korunmuş. bir tümör baskılayıcı gen olarak tanımlanmıştır.2) kromozomda lokalize olan C/EBPδ son çalışmalarda. C/EBPδ doku veya hücre tipine spesifik tarzda regüle edilmektedir. nörodejenerasyon. 28049. 3. Feray KÖÇKAR2. Biyoloji Bölümü. Bu dokularda kaspaz-3 aktivitesinin gözlenmesi için Western-Blot tekniği uygulandı. 2. C/EBPd Geninin Transkripsiyonel Regülasyonu Üzerine Etkilerinin Araştırılması Serpil UĞRAŞ1. iskemide kaspaz-3 aktivitesi ve güçlü bir antioksidan hormon olarak bilinen melatoninin antiapoptotik özelliğinin araştırılması amaçlanmıştır. 1. Demet DOĞAN1. Hayvanlara anestezi yapıldıktan sonra Zivin ve DeGirolami`nin tarif ettiği spinal kord iskemi modeli uygulandı. Biyoloji Bölümü. C/EBPδ promotörünün bazal aktivitesi lusiferaz aktivite tayini ile belirlendi. Geçici transfeksiyon uygulaması sonrasında. Kaspazlar hücrede inaktif olarak bulunurlar ve proteolitik olarak birbirlerini aktifleştirirler. Fen -Edebiyat Fakültesi. farklı konsantrasyon ve zaman aralıklarında saptandı. Bu çalışmada.

transkripsiyon faktörleri. TURAN1 1 Balıkesir Üniversitesi. inhibisyon SZ 028 HCAII Geninde Lösin204/Serin Yönlendirilmiş Mutagenezi ve E.iyonlarının geri dönüşümlü reaksiyonunu katalizleyen bir enzim ailesidir. Eritrositlerde. RT-PCR stratejisi ile HL60 hücre hattından pGEM-T vektörüne ve daha sonra pET21a (+) ekspresyon vektörüne klonlandı. S. sitokinler. CA.edu. SİNAN1. Fen-Edebiyat Fakültesi. Asetozolamide karşı yabani (IC50 = 1. hidrataz aktiviteleri belirlendi. kromozomun uzun kolunda lokalize olan 30kDa büyüklüğünde bir proteindir. S. Balıkesir 2 Balıkesir Üniversitesi. E. Ekspres edilen proteinlerin miktarları Bradford yöntemi ile hesaplandı.coli’de Ekspresyonu ve Phe91Asn Yönlendirilmiş Mutageneziyle Elde Edilen Mutant Enzimin İnhibitörlere Karşı İlgisinin Araştırılması Meltem AYDIN1. α. Yabani ve mutant HCA I enzimlerinin ekspresyonu E. İnsanları da kapsayan yüksek omurgalılarda.52 x10-5 M ve 0.2. KÖÇKAR1.1). Mutant ve yabani tip enzimlerin. E. Balıkesir saydogan@balikesir. Fen-Edebiyat Fakültesi.ARSLAN2 1 Balıkesir Üniversitesi. Fakat sulfonamidlerin 14 izoformu içeren CA izoenzimlerine karşı spesifikliği düşüktür ve ilgili hastalıkların tedavi sürecinde yan etkilerle karşılaşılabilir. Lösin204 aminoasiti hidrofil Serin aminoasiti ile değiştirilmesinde kullanılmıştır. göz lensi ve korneal epitelyumda bulunur. aktivitesinde ve inhibitörlere ilgisini ortaya çıkarmaktır. Hücre içinde çözülebilir formda sitozolde yer alan HCA I eritrositlerde hemoglobinden sonra en bol bulunan proteindir. Çağış Kampusu. Biyoloji Bölümü.1) 8. γ.tr İnsan Karbonik Anhidraz (HCAI) (Karbonat hidroliyaz E. saflaştırma. Biyoloji Bölümü. PCR’a dayalı olarak kullanılan yönlendirilmiş mutagenez. O. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Anahtar Kelimeler: HCAII. pET31b vektörü içerisindeki mutant ve yabani tip HCAII proteinlerinin ekspresyonu E. CO2 ve H2O’den HCO3. Çağış Kampusu. Fen-Edebiyat Fakültesi. β. Mutant ve yabani tip enzimlerin CO2 hidratasyon aktivitesi ölçüldü.257x10-4M). 0. Balıkesir 2 Balıkesir Üniversitesi. ekspresyon. O. TRABZON Anahtar Kelimeler: C/EBPδ. glaucoma hastalığı tedavisinde yaygın olarak kullanılan inhibitörlere (sülfonamid ve asetazolamid) karşı inhibisyonları ve IC50 değerleri belirlendi. ARSLAN2. yönlendirilmiş mutagenez.19. optimize edilen koşullarda IPTG kullanılarak yapıldı. HCAII geninin katalitik merkeze yakın bazı amino asitleri değiştirerek. F. Bu çalışmanın amacı.283x106 M) HCA I enzimleri arasında önemli bir inhibisyon farkı tespit edilmemiştir 188 .376x 10-6M) ve mutant (IC50 =1.coli BL21 hücrelerinde. δ ve ε-CA olarak bilinen evrimsel olarak ilgisiz beş CA gen ailesi vardır. Çağış Kampusu. Buna göre.edu.1. Y.coli’de Eskpresyonu Sümeyye AYDOĞAN TÜRKOĞLU1. Bu yüzden enzimin inhibisyon mekanizmasının daha spesifik inhibitörlerin geliştirlmesi için aydınlatılması önemlidir. Biyoloji Bölümü. Yüksek göz içi basıncını düşürmek amacıyla glokom hastalığının tedavisinde kullanılan sülfonamidlerin HCA II izoenziminin yanında HCA I izoenzimini de önemli ölçüde inhibe ettiği saptanmıştır.4. M AYDIN1. Mutant ve yabani tip enzimlerin saflıkları SDS-PAGE elektroforezi ile kontrol edildi. HCAII enzimi asetazolamid. Bu amaçla insan hCA I geni. Çağış Kampusu. Kimya Bölümü. metazolamid ve diklorfenamid gibi glaucoma tedavisinde kullanılan ilaçların hedefidir. Balıkesir saydogan@balikesir. Leu204Ser mutant enzimin asetazolamid ve sülfonamid inhibitörlerine karşı inhibisyonu 2. Glokom tedavisinde sıklıkla kullanılan sülfonamid ve asetozolamide karşı inhibisyonu araştırıldı. F. Bu nedenle araştırmamızda sülfonamidlere karşı daha az ilgili mutant HCA I enzimleri elde edilmesi planlanmıştır. Spesifik Sefaroz-4B-L-Tirozin afinite jeli kullanılarak saflaştırıldı. Kimya Bölümü.C. kolon epitelinde. Yabani tip HCA I enziminin aksine (IC50 = 1. İnflamasyon. Fen-Edebiyat Fakültesi.468x10-4M IC50 değeri ile sülfonamide karşı daha yüksek afinite göstermiştir.tr Karbonik anhidraz enzimleri (Karbonat hidroliyaz. Phe91 hidrofobik rezidüsü PCR’a dayalı yönlendirilmiş mutagenez stratejisi ile daha hidrofilik olan Asn rezidüsüne dönüştürüldü.coli’de gerçekleştirildi. Ekspre edilen proteinlerin saflaştırılması CA spesifik afinite kromatografisi ile yapıldı. Phe91Asn mutantı.422 x10-3 mM IC50 değerleriyle orijinal HCAII İnsan Karbonik Anhidraz I (HCA I) Geninin Klonlanması. Sümeyye AYDOĞAN TÜRKOĞLU1. çok farklı hücresel yerleşimler ve doku dağılımları ile 14 farklı α-CA izoenzimi saptanmıştır. IŞIK2. KÖÇKAR1. 4.1.C. Hayvanlar alemindeki bütün CA’lar α tipindedir. gen regülasyonu SZ 027 enzimine göre inhibisyonu daha düşük olarak tespit edildi.2. sulfonamid.

Anahtar Kelimeler: Hymenoptera. fauna. Sonuçlar incelenen bölgede en az 7 SNP’lik (Tek nükleotit polimorfizmi) bir haplotipin olduğunu ve bu SNP’lerin incelenen kanser tipleriyle çeşitli oranlarda anlamlı korelasyon gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. gıda. Fen-Edebiyat Fakültesi. Anahtar Kelimeler: Xq21.tr Bu çalışmada Ankara ili Crabronidae (Insecta: Hymenoptera: Apoidea) familyası türleri araştırılmış ve örneklerin toplandıkları doğal habitatlarıyla ilgili bazı ekolojik gözlemler kaydedilmiştir.tr İnsanlarda yaygın olan kanser tipleriyle yapmakta olduğumuz bir araştırma sonucu X kromozomuna ait bir alanda (Xq21) mRNA’sı olmayan 1000 nükleotitlik bir bölgenin başta akciğer kanseri olmak üzere incelenen yedi kanser tipiyle anlamlı korelasyon gösterdiği tespit edilmiştir. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Crabroninae. Söz konusu bölge sağlıklı insanlar (Toplam 50) ve kanser hastalarından (Toplam 50) alınan kanlardan PCR ile çoğaltılarak DNA dizileri elde edilmiş ve bu dizilerin biyoinformatik analizi yapılmıştır. klonlama. ekoloji.edu. Ankara. 11 taksonun ise Türkiye faunası için yeni kayıt olduğu görülmektedir. yönlendirilmiş mutagenez.com Bu sunumda biyojenik aminlerin kısaca gıdalardaki oluşumu. incelenen materyal. Ordu yasargulmez@gop. Ayrıca bu aminlerin analizinde karşılaşılan sorunlar ve günümüzde yaygın olarak kullanılan analiz metodları birbirlerine olan avantajları ve dezavantajları ve güvenilirlikleri bakımından karşılaşılacaktır. Y kromozomunun PAR bölgesinde %95 aynılık gösteren bir bölgenin olduğu ve bu bölgedeki (PAR’da bulunan) SNP’lerin kanserli hastalarınkine tamamen uyduğu tespit edilmiştir. Biyoloji Bölümü.edu. Teşhisi yapılan örneklerin Bembicinae. üzerinde örnek toplanan bitkiler. Nurten ÇANAKÇI. Ek olarak histamin analizinde gündeme gelen hızlı ve basit yöntemlere yer verilecektir. HCAI. il sınırları içindeki farklı habitatlardan familyaya ait toplam 849 örnek toplanmıştır. Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi. Bunların literatür verileri ile karşılaştırılması sonucu 61 taksonun Ankara faunası. kansere yatkınlık Ankara İli Crabronidae (Insecta:Hymenoptera) Familyası Üzerine Faunistik Araştırmalar ve Ekolojik Gözlemler Yaşar GÜLMEZ Ordu Üniversitesi. analiz yöntemleri SZ 031 İnsan X Kromozomundan (Xq21) Y’ye Transfer Edilebilen ve mRNA’sı Olmayan Bir Bölgenin Yaygın Kanser Tipleriyle Korelasyonunun Tespiti Ekrem DÜNDAR. yaygın kanser tipleri. Arazi çalışmaları sırasında. Toplanan örnekler laboratuar müze materyali şekline getirilmiş ve tür teşhisleri yapılmıştır. Çağış . örneklerin bulundukları habitat çeşitleri. habitat. inhibisyon SZ 029 SZ 030 Bitkisel ve Hayvansal Kökenli Histamin Zehirlenmesi ve Histamin Analiz Metodlarının Karşılaştırılması Sevim KÖSE Karadeniz Teknik Üniversitesi. Çamburnu. Sonuçlar bu haliyle Y kromozomundaki bu bölgenin X kromozomuyla bastırılmadığı takdirde (eğer X kromozomuna krossingover’la transfer olmuşsa ve dolayısıyla Y ile aynı diziyi taşıyorsa) kansere yatkınlığı artırdığını vurgulamaktadır. 1998-2001 yılları arasında. örneklerin bulundukları habitatların özellikleri ve ergin böceklerin üzerine kondukları bitkiler tespit edilmiştir. zehirlenme vakaları ve kontrolü için gereken koşullar özetlenecektir. Dünyadaki ve Türkiye’deki yayılışları verilmiştir. Crabronidae.BALIKESİR dundar@balikesir. Ancak daha da ilginç olarak. Türkiye 189 . TRABZON Anahtar Kelimeler: Karbonik anhidraz.19. ekspresyon. Her takson için. Ancak bu sonucun desteklenmesi için söz konusu kanser çeşitlerinden elde edilen dizilerin sayısını artırmak için yapılan çalışmalar devam etmektedir. Perşembe. bu 1000 nükleotitlik bölgeye. Anahtar Kelimeler: Histamin. 61530. Trabzon kosesevim@gmail. zehirlenme. Sevilay AZPARLAK Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü. Pemphredoninae ve Philanthinae alt familyaları içinde 126 taksona ait olduğu anlaşılmıştır.

Sahanın Türkiye'nin en büyük nüfus yoğunlupğuna sahip oluşu ayrıca global ısınma gibi tehditler sonucu bazı taksonların habitat bozunmasına bağlı olarak yokolmakta olduğu tespit edilmiştir. fauna. TRABZON SZ 032 Kuzeybatı Anadolu'nun Malakolojik Çeşitliliği Ümit KEBAPÇI Süleyman Demirel Üniversitesi. Bu örnekler bağlı oldukları familyalara göre değerlendirildiğinde en çok örneğin Gnaphosidae (% 34) familyasında yer aldığı görülmüştür. Bununla birlikte karasuyu besleyen çok sayıda akarsu kolu bulunmaktadır. Fen Fakültesi. Dağmarmara (Manisa. Biyoloji Bölümü. Serdar TEZCAN aozdemir@gantep. Bilindiği gibi Odonatlar yumurtalarını sucul yada suyu kısmen kurumuş alanlara bırakmakta olup. Isparta kebapci@gmail. Bu familyayı Lycosidae (% 20).Turgutlu) Yöresi Örümcek (Arachnida:Araneae) Faunasının Çukur Tuzaklarla Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Adile AKPINAR. İsmail VAROL. örümcek. gelişim evreleri suya bağlı türleri barındırmaktadır. 190 . Ayrıca Erzurum'dan itibaren birçok evsel ve endüstriyel kirlilik kaynağı da bu sistemdeki Odonata türleri üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. Ankara akbulut@hacettepe. Bunun yanı sıra Kemaliye ve çevresinde faaliyette bulunan maden işletmelerin çevreye ve dolayısıyla sucul sisteme zararları ve olası Odanata türleri üzerine etkileri de bu çalışma kapsamına girmektedir. Salticidae (% 11). Dysderidae (% 10). Fen Edebiyat Fakültesi. Toplam 111 türe ait 120 tür ve alttür bölgeden çalışma ile tespit edilmiş olup bunlardan 42 tür endemik vaziyettedir. Manisa Anadolu. endemizm SZ 033 Anahtar Kelimeler : ekoloji. Anahtar Kelimeler: Araneae. Çalışmadaki ergin oranının daha önce gerçekleştirilen çalışmalara göre yüksek oluşunun. Kemaliye (Erzincan) ve Çevresi Odonata Faunasının Tespiti ve Bölgedeki Çevre Bozulmasının Odonata Türleri Üzerine Etkileri Yusuf DURMUŞ. biyoçeşitlilik.edu. örneklerin ilkbahar ve yaz dönemlerinde toplamış olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Özellikle Divriği de bulunan bakır işletmeleri yıllardan beri belli periyotlarla karasuya atık madde bırakmaktadır. Çalışmada.edu. ergin:yavru oranının ise 1: 0.tr Bu çalışma Manisa İli. çam (950 m). Diğer familyalara bağlı örneklerin oranı % 5’in altında bulunmuştur. Ayrıca 1976 yılından beri toplanan örneklerde incelenmiştir.19. Biyoloji Bölümü. Çalışma sonunda 22 familyaya ait toplam 489 örnek toplanmıştır. Turgutlu İlçesinin Dağmarmara Yöresinde Mayıs-Ekim 2003 döneminde gerçekleştirilmiştir. tür çeşitliliği. Agelenidae (% 5) ve Zodaridae (% 5) familyaları izlemiştir. Kemaliye ilçesinin içinden Fırat nehrinin bir kolu olan karasu geçmektendir. yanmış orman (960 m).69. mera (880 m) ve kestane (620 m) biyotoplarına yerleştirilen çukur tuzaklarla toplanmış ve tuzaklar iki haftalık aralıklarla değiştirilmiştir. Anahtar kelimeler: Kuzeybatı gastropodlar.com Anadolu'nun coğrafik açıdan Avrupa'yla bağlantısını teşkil eden kuzeybatı kesimi kara salyangozlarının biyoçeşitliliği açısından bakıldığında bu özelliği yanında yüksek endemizm ile de öne çıkmaktadır. Ali DEMİRSOY Hacettepe Üniversitesi.tr Kemaliye (Erzincan) çevresinde 2005 yılından beri yaptığımız periyodik çalışmalarda 34 Odonata türü tespit edilmiştir. ayrıca azalan taksonlara yönelik tehditler tartışılmıştır. Beytepe. biyoçeşitlilik ve tür zenginliği haritalanmış.51 olduğu ortaya konmuştur. Çalışma boyunca yakalanan örneklerin eşeysel oranının 1: 0. M. ekosistem. Örnekler meşe (980 m). Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. çevre SZ 034 Fauna . Biyoloji Bölümü. Sinan ANLAŞ.

kromozomal kol sayısının. Nannospalax.com Bu çalışmada Türkiye’de 1974 ve 2007 yılları arasında yapılmış parazitolojik çalışmalarda bulunmuş Argulus foliaceus Lin. Copepoda grubuna ait türlere daha seyrek olarak rastlanmıştır. İç Anadolu'nun en doğusundaki Sivas ilinde Kızıldağ'ın güney yamaçlarından yaklaşık 39. Chydorus sphaericus iken. İstanbul alasali@hotmail. Nannospalax nehringi. Ayrıca örnekleme sırasında YSI marka (Model 55D) oksijen ölçer. Budaközü. Bahçecik. Delice Irmağı Çankırı. Zooplankton örnekleri Kızılırmak Nehri. Anahtar Kelimeler: Zooplankton. Kızılırmak Nehri'ni besleyen önemli kollardan biridir. örneklemeyi yapan araştırmacının adı ve kayıt tarihine göre düzenlenmiştir. karyotip SZ 037 Balık Biti. Gökhan YÜRÜMEZ Dicle Üniversitesi.1758 (Crustacea. Biyoloji Bölümü. Çandarözü. TRABZON SZ 035 SZ 036 Kızılırmak Nehri Delice Irmağı ve Bazı Kollarında Bulunan Zooplanktonik Organizmaların İncelenmesi Selgün GÜNSEL. 21280.19. Diyarbakır yukselc@dicle. Kumkapı. Rotifera’dan en çok rastlanan türler Brachionus angularis. Brachionus quadridentatus. Bitlis popülasyonunun diploid kromozom sayısı 2n = 54. Örneklerin toplanmasında por çapı 44µm olan plankton kepçesi ve kıyı plankton kepçesi kullanılmış ve alınan örnekler % 4 formaldehit eklenerek tespit edilmiştir. Argulus foliaceus’un konak listesi konak türünün adı. karyotiplerinin 9 çift meta/submetasentrik ve 17 çift akrosentrik otozomdan oluştuğu. Fen Edebiyat Fakültesi. 68100.8° Doğu’ya kadar akar. konağın yakalandığı mevki. 2n = 48. Biyoloji Bölümü. kromozomal kol sayısı NF = 74 ve otozomal kol sayısı NFa = 70 olduğu. karyotiplerinin 11 çift meta/submetasentrik ve 12 çift akrosentrik otozomdan oluştuğu. Colurella ve Synchaeta cinslerine ait olduğu görülmüştür. Delice Irmağı ise. daha sonra yay şeklinde biçimlenir. Van popülasyonunun ise diploid kromozom sayısı.edu. Anahtar Kelimeler: Rodentia. 1898) (Rodentia: Spalacidae) Türünün Kromozomal Formları Yüksel COŞKUN. Yozgat. Yağış alanı 16762. Ahmet ÖKTENER2 1 Aksaray Üniversitesi. Yozgat. Bölgede.edu.8° Kuzey 38. Delice Doğu Anadolu Van Gölü Havzasındaki Nannospalax nehringi (Satunin. suyun fiziksel ve kimyasal özelliklerinin ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Argulus foliaceus Lin.1758 (Crustacea. Kale. Eğitim Fakültesi. her iki populasyonda da X kromozomunun büyük ve submetasentrik. Yapılan incelemelerde zooplanktonik organizmalardan Rotifera grubuna yoğun olarak rastlanmıştır ve en fazla türün Brachionus. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Spalacidae. balık bitinin konaklarının bir çeklisti düzenlenmiştir. Y kromozomunun ise küçük akrosentrik olduğu tespit edilmiştir. Rotifera. Türkiye’de Argulus foliaceus 21 konak balık türünden rapor edilmiştir..tr Doğu Anadolu Van Gölü havzasında yedi farklı lokalitenden toplanan 21 (12 erkek ve 9 dişi) Nannospalax nehringi örneğinin karyolojik özellikleri üzerinde çalışılmıştır. Cladocera’dan en sık rastlanan türler Bosmina longirostris. Synchaeta pectinata olmuştur. NF = 72 ve otozomal kol sayısının NFa = 68 olduğu. Malaközü ve Kılıçözü derelerini alarak Acı Çay ile birlikte Çankırı ili yakınlarında Kızılırmak Nehri ile birleşmektedir.. Alaettin KAYA.8 km2. İlk önce batı ve güney batıya 38. Nuray AKBULUT Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı 06800 Beytepe/Ankara sgunsel@hacettepe. Ceriodaphnia quadrangula. Irmak. Delice Irmağı ve kollarından seçilen 10 farklı istasyondan toplanmıştır. 191 . Aksaray 2 İstanbul Tarım İl Müdürlüğü. Brachionus calyciflorus. Kontrol Şube Müdürlüğü. Kırşehir ve Kırıkkale illerinin arasında kalmaktadır. YSI marka (Model 33) SCT ölçer ve Thermo Orion marka (Model 230A) pH ölçer kullanılarak.7° Kuzey 34.tr Türkiye sınırları içerisinde doğarak yine Türkiye sınırlarında denize dökülen en uzun akarsu olan Kızılırmak. 34130. Branchiura)’un Türkiye’deki Konakları Ali ALAŞ1. ortalama akım ise 30352 m3/sn'dir. Cladocera. Copepoda. Bitlis ve Van popülasyonları olarak tanımlanan ve diploid kromozom sayısı sırasıyla 2n = 54 ve 2n = 48 olan farklı iki kromozomal form tespit edilmiştir. Kızılırmak. Synchaeta oblonga. Kumkapı Su Ürünleri İrtibat Bürosu. Branchiura).8° Doğu noktasından doğar.

Eski Dünya tropiklerinde iki altfamilya (Dorylinae. Antalya-Merkez-Hisarçandır Köyü) tespit edilerek mevcut kayıtla birlikte morfolojik. Association for Wildlife Conservation. çeklist. 192 . bufo türünün dağıldığı tespit edilmiştir. Trabzon 3 Lomonosov Moscow State University. Italy nurhayat61@yahoo. Serkan GÜL1. Rusya (n=1) ve Ukrayna (n=1)’dan elde edilen Bufo bufo örnekleridir. Burdur-Yeşilova-Akçaköy. Aenictinae altfamiyasının tek temsilcisi Aenictus rhodiensis Aktaç ve ark. 2004 tarafından Bolkar Dağları’ndan sadece bir lokaliteden kayıt edilmiştir. 25 tanesi ise Türkiye (n=20). Anahtar Kelimeler: Argulus foliaceus. Anahtar Kelimeler: Bufo bufo. Sassari. Türkiye.tr Ordu karıncaları göçebe yaşam gösteren (nomadik). Kafkasya. v. Nihat AKTAÇ. verrucosissimus) ve Gürcistan’daki bireylerin ise bilinenin aksine Türkiye grubu içerisinde yer aldığı gözlenmiştir. Fen-Edebiyat Fakültesi. Department of Vertebrate Zoology. Russia 4 Zirichiltaggi. ekolojik ve coğrafi olarak değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Ordu karıncaları. Edirne kadrikiran@trakya. turowi) türüne ait örneklerdir. verrucosissimus. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. kraliçeleri aşırı büyük gasterli ve işçilerin yardımı olmaksızın hareket edemeyen. Ayrıca güney İtalya’dan 4 Bufo bufo spinosus alttürü de çalışmaya dahil edilmiştir. v. DNA izolasyonu yapılan 39 bireyin 12S rRNA geninin 420 bazlık kısmı çoğaltılarak baz sıraları elde edildi ve sonuçta 10 haplotip olduğu görüldü. İtalya (n=3). verrucosissimus türünün dağılımının Türkiye’ye kadar uzanıp uzanmadığını araştıran bu çalışmada toplam 39 birey kullanılmıştır. Fen-Edebiyat Fakültesi. Bu çalışmada Aenictus rhodiensis Batı Toros Dağları’nda 3 yeni lokaliteden (Burdur-GölhisarElmalıyurt Köyü. predatör tropikal karıncalardır. Bu farklılaşmanın sebebi Büyük Kafkas Dağları’nın bir bariyer oluşturması veya kuzey Kafkasya’nın Miosen’de (5-7 myö) yıllarca bir ada olarak kalmasının olabileceği düşünülmektedir. Biyoloji Bölümü. Biological Faculty. Türkiye’de ordu karıncalarının 2 altfamilyası (Dorylinae ve Aenictinae)’na ait toplam 4 takson bilinmektedir.com Bufo bufo ve Bufo verrucosissimus türlerini karşılaştırmak ve özellikle Gürcistan’da varlığından söz edilen B. Rize 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi. 1936 İçin Yeni Lokaliteler İle Bazı Morfolojik ve Ekolojik Notlar (Hymenoptera: Formicidae) Kadri KIRAN. Bufo verrucosissimus. Yapılan filogenetik analizler sonucunda Kuzey Kafkasya’daki (Krasnodar bölgesi) bireylerin diğerlerinden farklı bir grup oluşturduğu (B. Stefano DOGLIO4 1 Rize Üniversitesi.19. B. Yeni Dünya tropiklerinde bir altfamilya (Ecitoninae) ve pan-tropikal bölgede bir altfamilya (Cerapachyinae) olmak üzere toplam 4 altfamilya ile temsil edilirler. v. Aenictus rhodiensis. 12S rRNA Türkiye Ordu Karıncası Aenictus rhodiensis Menozzi.edu. Biyoloji Bölümü. TRABZON bu konak türleri arasında 15 türle sazangiller baskındır. Türkiye. Türkiye SZ 038 SZ 039 Türkiye’deki Bufo bufo ve Kafkaslardaki Bufo verrucosissimus Türlerinin 12S rRNA Geni Bakımından İncelenmesi Nurhayat ÖZDEMİR1. Aenictinae. Aenictinae). circassicus. B. incelenen 12S rRNA geni bakımından Bufo verrucosissimus türünün Gürcistan’da değil Kuzey Kafkasya’da bulunduğu ve Büyük Kafkas dağlarının güneyinden (Gürcistan) başlayarak Karadeniz sahili boyunca B. verrucosissimus (B. Nicolai POYARKOV3. Bilal KUTRUP2. Bunlardan 10 tanesi Rusya ve Gürcistan’dan elde edilen B. Celal KARAMAN Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Güllapoğlu Yerleşkesi 22030. Sonuç olarak. Biyoloji Bölümü. Bufo verrucosissimus alttürleri arasında ise hiçbir farklılık tespit edilmemiştir.

Güney yönü Güneyden gelen faunaya. Antalya abbasmol@omu. Lycaenidae. Osmanbey. birçok soğuk sever türün. ancak buzul dönemlerinde birer sığınak görevi de yapmış bulunmaktadır. Bunun yanı sıra. Biyoloji Bölümü. Buna karşılık Iran’da var olan. Fen Fakültesi. bölgenin fauna tarihi konusunda ip uçları verebileceği gibi. sibirya ve turano-eremial faunanın uzantılarını kısa mesafelerde görebilmekteyiz. Güney Afrika ile % 0. Türkiye. Akif hareketleri sınırlı olan Orthoptera türlerinin bu bölgedeki bileşiminin incelenmesi. eremial.24. Güray KUTBAY1 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi. TRABZON SZ 040 Irano-Anatolian Lycaenid’lerinin Faunistik ve Zoocoğrafik Analizi Muhabbet KEMAL1.22 Güney Doğu Asya’da Tayland’la %0.tr Anadolu ve diğer bölgelerin biyolojik çeşitliliğinin ve Paleocoğrafyasının araştırılmasında kullanılan hayvan gruplarının başında Gomphocerinae taksonları gelir. Lycaenidae. bölgenin geçmişteki özelliği ve Anadolu faunası için en azından bu canlı grubu açısından bir değerlendirme ve modelleme yapılabileceği düşüncesine varılmıştır. Biyoloji Bölümü. Beytepe. Şanlıurfa demirsoy@hacettepe. batı yönü. Lepidoptera. Anadolu içinde yapılan bir mukayesede Ankara ile Van arasındaki fauna benzerliği %60. Teknikokullar. Hasan SEVGİLİ2. Van 2 Gazi Üniversitesi. Ankara 2 Harran Üniversitesi. Fen Edebiyat Fakültesi. ilçenin bulunduğu alan Anadolu Diyagonali üzerinde yer alırken. Biyoloji Bölümü. Anahtar Kelimeler: İran.tr ilçesi. kuzey yönü ise Karadeniz faunasına birer kapı gibi konumlanmıştır. Bu çalışmada. Tebliğ’de Lycaenidae faunasının Türkiye ve Iran arasındaki benzerlik oranının %55. Ünal ZEYBEKOĞLU1. kelebekler içerisinde tür ve alttürleri itibariyle en zengin familyalardan birisidir. Biyoloji Bölümü. Erzincan ili içerisinde yer alan Kemaliye konumu ve topografyası bakımından . dikey yayılımın etkinliği ve çok yakın mesafelerde bile farklı kökenden gelen fauna elemanlarının nasıl korunduğu konusunda yorumlar yapılabilirliğini göstermiştir. bir kanyonun içersinde yer almakta. Yusuf DURMUŞ1 1 Hacettepe Üniversitesi. Mukayese açısından komşu ülkelerin Lycaenidae faunası Türkiye ile karşılaştırıldığında ortaya çıkan benzerlik oranlarının Yunanistan’la %46. Fen Edebiyat Fakültesi. kanyonun tabanının denizden yüksekliği 800 m civarlarında iken.com. Bir bölgedeki biyolojik çeşitliliğin zenginlik nedenlerini ve o 193 Kemaliye Orthoptera Faunasının Zoocoğrafik Olarak Değerlendirilmesi Ali DEMİRSOY1. doğu yönü Kafkas faunasına. Karadeniz Bölgesi’nde Dağılım Gösteren Gomphocerinae (Orthoptera: Acrididae) Taksonlarına Ait Faunistik Bazı Değerlendirmeler Abbas MOL1. daha güneye yayılışı güzergahı konusunda da önemli bilgiler verebilecek nitelikler göstermektedir. Biyoloji Bölümü.tr 1 Bu çalışma. İlçe.92 olduğu tespit edilmiştir. mediterranien.12. birkaç kilometre uzaklıkta dağlar 3000 metreye kadar ulaşmaktadır. Orthoptera. Dünya Lepidoptera Çeşitliliği üzerine 10 yıldır sürdürülmekte olan veri tabanı araştırmalarımız çerçevesinde ele alınmıştır. Biyoloji Bölümü.19. Anahtar Kelimeler: zoocoğrafya SZ 042 Kemaliye. Fen Edebiyat Fakültesi. Türkiye’de ise bulunmayan 69 tür bilinmektedir.edu. İki ülkede ortak Lycaenid türleri sayısı 92 olarak tespit edilmiştir. Selma SEVEN ÇALIŞKAN2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi. İran’da ise 161 türle temsil edilmektedir. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Kampus. Afrotropical ve Oriental bölgeler başta olmak. H. Orta Anadolu’ya. Orta Asya’da Doğu Türkistan’la %21. Türkiye’de bulunan ancak İran’da bugüne kadar tespit edilmemiş 76 Lycaenidae türü vardır.41. Fen Edebiyat Fakültesi.edu. Biyoloji Bölümü. zoocoğrafya. Ankara muhabbet_kemal@yahoo. Tebliğde faunistik özelliklerin sergilediği sayısal sonuçların yorumlanmasının yanı sıra Palaearktik. Türlerin değerlendirilmesi bu bölgenin Türkiye’de temsil edilen farklı fauna elamanlarının bazı türlerini bir arada barındırdığı. Gürcistan’la %49.40 olduğu görülmüştür. Trabzon’la Van arasında ise %23 olduğu tespit edilmiştir. Fen-Edebiyat Fakültesi. türlerin ekolojik özelliklerine dayanılarak. Türkiye’de 168. Kanyonun açılması yaklaşık 5 milyon yıl öncesine dayanmakta. Samsun 2 Akdeniz Üniversitesi.38. üzere fauna elementlerinin temsil oranları değerlendirilmiştir. Bu nedenle angora. tam bir tür listesinin ötesinde. Battal ÇIPLAK2. fauna SZ 041 biyolojik olarak önemli bir yere sahip görünmektedir.

Ankara mdarilmaz@yahoo. Biyoloji Bölümü. biyocoğrafya SZ 043 SZ 044 Kemaliye (Erzincan) Sucul Coleoptera Faunasının Zoocoğrafik Analizi Mustafa C. Helophoridae. % 1. son yıllarda kışın da yurdumuzda bulunan türlerden biri olarak görülmektedir. 21280. % 1.6 Asiatik-European. Leylek eşlerinin birbirlerini yuvaları dolayısıyla tanıdıkları kabul edilmektedir. Bu çalışmada.com Tam olarak tanımlanmadığı kabul edilse de Türkiye gastropodları hakkındaki çalışmalar 1700'lü yıllardan beri tespit edilmekte olup. Hydraenidae ve Dryopidae familyalarına ait toplam 61 tür tespit edilmiştir. vejetasyon. Hydrophilidae. iv) En fazla takson sayısına sahip lokalite. yeni kayıt. Isparta kebapci@gmail. DARILMAZ1. Toplam 707 (%52 endemijk) olan tür ve türaltı takson miktarı neoendemiklerin yüksekliğine işaret etmekte ise de. Biyoloji Bölümü. Leylekler yalnızca üreme döneminde değil. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. TRABZON bölgedeki hayvan fauna elemanlarının oluşumunda.3 Anatolo-Caucasian. % 18 Sibero-European. Haliplidae. 2006 ve Haziran-Eylül. Tespit edilen türlerin tamamı araştırma alanından ilk defa kaydedilmiştir. Karadeniz Bölgesi’ndeki Gomphocerinae (Orthoptera-Acrididae) taksonlarının vejetaston kuşaklarına-yükseltilere göre dağılımı araştırılmıştır. Zoocoğrafik analiz sonucunda türlerin elementleri belirlenmiştir. Hydrochidae. 2007 tarihleri arasında Kemaliye ilçesi sulak alanlarında sucul Coleoptera faunası araştırılmıştır.tr Türkiye’de üremelerini gerçekleştiren türlerden biri de leylektir (Ciconia ciconia). Bunun. % 16 Batı Palearktik. Diyarbakır ahmetk@dicle. hangi bölgelerden nasıl etkilendiğinin ortaya çıkarılmasında fitocoğrafik ve zoocografik çalışmaların birlikte değerlendirilmesi gerektiği vurgulanır. % 1. bölgedeki 18 il ve bölgeye komşu 7 il sınırları içerisinde belirlenen 70 ana lokalite olmak üzere toplam 172 farklı lokaliteden 2003-2006 yılları arasında her yıl haziran-ekim ayların arasında Araştırma bölgesinden Gomphoceriane’ya ait 6170 adet ergin örnek toplanmıştır. Kemaliye SZ 045 Diyarbakır (Bismil) Leylek Populasyon Dinamiği (2005-2007 Yılları) Ahmet KILIÇ Dicle Üniversitesi. Fen Fakültesi. % 5 Turana-EuropeanMediterran. Anahtar Kelimeler: Sucul Coleoptera. detaylı bir şekilde çalışılmış bulunmaktadır. Fen-Edebiyat Fakültesi. v) Taksonların hangi bölge fauna elemanı oldukları tespit edilmeye çalışılmıştır. % 5 İrano-Anatolian olarak belirlenmiştir. Gomphocerinae. ii) Bölgede yoğun olarak bulunan taksonlar. Dytiscidae. % 6. Eldeki veriler bazı genellemeler için yeterli durumdadır. zoocoğrafya. Çalışmada.8 Güneybatı Asiatik. Yuvalarını insan yerleşim bölgelerine de kurarlar. yüksekliği gibi faktörler dikkate alınarak. Bunun için.6 Turana-European. iii) Taksonların dağılım gösterdiği yükseltiler-vejetasyon kuşakları. Ankara 2 Hacettepe Üniversitesi. Karadeniz Bölgesi’nin topoğrofyası.6 Balkano-Anatolian. % 5 Anatolian Endemik. % 5 Turana-Balkan. Biyoloji Bölümü. % 16 European. Element oranları: %5 Palearktik. filocoğrafya dikkate alındığında paleoendemik kalıntı taksonların öznemli oranda olduğu gözlenmektedir. Ali DEMİRSOY2 Gazi Üniversitesi. Toplanan Gomphocerinae takson örneklerinin: i) Tarımsal zarar oluşturma durumları.edu. Genel olarak yerleşim yerlerinde bir veya birkaç yuva kurarlar. Anahtar Kelimeler: Karadeniz Bölgesi. fauna. literatür ve çalışmalara göre halen 42 familya ve 593 tür kara salyangozu ile türleşme ve açısından özel bir ayrıcalığa sahiptir. Dicle Nehri kıyısında 53 yuva yaklaşık 200m aralıklarla sıralanmaktadır. Ayrıca Laccobius persicus ve Laccobius alternus (Hydrophilidae) türleri Türkiye faunası için yeni kayıttır. vejetasyonu. % 3.com 1 Türkiye Malakocoğrafyası: Güncel Bulgulara Göre Türkiye'nin Malakocoğrafik Değerlendirmesi Ümit KEBAPÇI Süleyman Demirel Üniversitesi. Noteridae. faunistik. Fen-Edebiyat Fakültesi. Fen Edebiyat Fakültesi. Acrididae. uzun yıllar aynı yuvayı kullanmaları dolayısıyla olduğu söylenir.5 Turana-Mediterran.19. Temmuz. Gyrinidae. % 9. Biyoloji Bölümü. dağılımlar ve türlerin korotipleri göz önüne alınarak söz konusu taksonların biyocoğrafik olarak değerlendirilmesi ve Anadolu'nun dağılımlar ışında malakocoğrafik olarak bölgelendirilmesi yapılmıştır. Türkiye. 194 .

Kuruluş maliyetleri dışında hiçbir dezavantajı bulunmadığı öne sürülen rüzgâr türbinlerinin Türkiye’deki sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Biyodizel’in birçok avantajının yanında en önemlisi sera gazları içinde büyük bir pay sahibi olan CO2. 2007 yılında yuva başına ortalama 2. Dicle Nehri. SOx. 195 . beyaz leylek. Dolayısıyla biyodizel. TRABZON Diyarbakır (Bismil) en büyük leylek üreme populasyonuna sahiptir. Fransa. fotosentez ile CO2'i dönüştürüp karbon döngüsünü hızlandırdığı için sera etkisini artırıcı yönde etki göstermemektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi SZ 046 Buna karşılık palearktiğin en önemli kuş göç yollarının üzerinde bulunması ve barındırdığı nadir yarasa türleri bu yapılardan olumsuz etkilenebilmektedirler.19. Türkiye bu açıdan birçok ülkeden avantajlı bir konumdadır. üreme öncesi ve üreme sonrası dönemde ise iki haftada bir izlenmiştir. evsel atık yağlar. üreme populasyonu. NOx emisyonları da insan sağlığına zararlıdır. Eğitim Fakültesi. Ağustos 2007 itibariyle işletmedeki kurulu güç 131 MW olup yapılmakta olan. Adana vuraltas@gmail. Norveç. yavru. yuva.) ile esterleşme reaksiyonudur. dünyanın en önemli çevre sorunu olan küresel ısınmaya neden olmaktadır. Ciconia ciconia. Polonya. Beş yavrulu yuva sayılarında bariz artış dikkat çekicidir. 2003-2004 yılları arası gözlem ve değerlendirmeler bu çalışma ile kıyaslanmıştır. hayvansal yağlardan ve hayvansal atıklardan bir katalizatör eşliğinde kısa zincirli bir alkol ile (metanol veya etanol) reaksiyonu sonucunda açığa çıkan ve yakıt olarak kullanılan bir üründür. Dünyadaki pek çok ülke özellikle gelişmiş ülkeler enerji politikaları gereği yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım paylarını artırma çabasındadırlar. değişik türlerin populasyon dinamiğinin anlaşılmasına katkıda bulunabilecektir. yarasalar SZ 047 Yeni Nesil Yakıt : Biyodizel Volkan Vural TAŞ. veya izin alınanlarla birlikte planlanan değer ise bunun çok üzerindedir. Transesterifikasyon. Bu çalışma beş yıldan beri sürdürülmektedir. Bu olumlu özelliklerinden dolayı biyodizel ekonomik ve çevre dostu bir yakıt olarak Avusturya. bazı alg türlerinden.34 yavru düşmektedir. Zootekni bölümü. Balcalı. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Dilek TEKDAL. Ziraat Fakültesi. Oldukça kısa bir mesafede (20 km) leylekler birbirlerinden eşit uzaklıktaki yüksek gerilim hatları üzerine kurdukları yuvalarda yavrularını yetiştirdiler. iklimsel ve çevresel koşulların leylek populasyona olan etkilerini ortaya çıkaracaktır. Ankara letur@hacettepe. Slovakya ve Çek Cumhuriyeti’nin de içinde bulunduğu birçok Avrupa ülkeleri tarafından tercih edilmektedir. Bismil. kolza (kanola). Çevre dostu olarak nitelenmesinde sakınca görülmeyen enerji üretim biçimlerinden birisi de rüzgâr türbinleri aracılığıyla rüzgâr enerjisi üretilmesidir.tr Günümüzde giderek artan enerji gereksinimini karşılayabilmek amacıyla tüm kaynaklar gittikçe artan ölçülerde kullanılmaya başlanmıştır. soya. Anahtar Sözcükler: Populasyon Dinamiği.com Fosil yakıtlarından elde edilen petrolün kaynaklarının yetersiz olması ve buna bağlı olarak petrol ürünlerinin fiyatlarının pahalı olması insanları alternatif enerji kaynaklarına yöneltmiştir. İsveç. Beytepe.edu. Almanya. Dicle DÖNMEZ Çukurova Üniversitesi. Kullanılan yuva sayısında artış tespit edilmemiştir. yanma sonucu ortaya çıkan bir emisyon olup. 01150. Başarılı kuluçka sayısında artış belirlenmiştir. Yine yanma sonucu açığa çıkan ve sera gazları arasında yer alan CO. Bu alternatif enerji kaynaklarının bir tanesi de “biyodizel”dir. Leylek yuvaları düzenli olarak üreme döneminde her hafta. İrlanda. Bu çalışmaların sürdürülmesi. Bunlar arasında son ürünleri itibariyle çevreye zarar veren veya çevre dostu enerji türleri söz konusudur. kuşlar. Anahtar Kelimeler: Rüzgar türbinleri. Biyodizel. 06800. hayvansal yağlar) bazik bir katalizör eşliğinde alkol (metanol. yağ asitlerinin (bitkisel yağlar. Biyodizel üretiminin çeşitli metodları olmakla birlikte günümüzde en yaygın olarak kullanılan yöntem “transesterifikasyon yöntemi”dir. Biyoloji Bölümü. tarımsal bitkilerden elde edilmesi nedeniyle. Elde edilecek sonuçlar. İtalya. ayçiçek. 2005-2007 yılları arasında leylek populasyon dinamiği belirlenmiştir. biyolojik karbon döngüsü içinde. Son üç yıl içinde toplam yavru yetiştirme sayısında bir artış görülmektedir. Diyarbakır. 2007 üreme döneminde populasyondaki yavruların yarısına yakını beş yavrulu yuvalarda yetiştirilmiştir. aspir gibi yağlı tohum bitkilerinden elde edilen yağların. Yani halen yapılmakta olanların yanında birçok santral da yapılacaktır. etanol vb. Rüzgâr Türbinlerinin Kuşlar ve Yarasalar Üzerine Etkileri Levent TURAN Hacettepe Üniversitesi.

abu balıklarının spermatolojik özellikleri üzerine yaşın etkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Iran SZ 049 (%). sperma Atatürk Baraj Gölü’nde Bulunan Liza abu (Heckel. The globulin region of Specimens from North.1843)’nın Sperm Kalitesinin Belirlenmesi Erdinç ŞAHİNÖZ1. Sonuç olarak. yoğunluk ve pH değerleri 3 yaşındakilerde daha yüksek bulundu. 61. canlılık süresi (sn). abu türünde sperma kalitesi yaşlara göre değişmektedir. spermatozoa yoğunluğu (x 106 /ml) ve pH değerleri sırasıyla. 63300 Yenişehir. motilite süresi. transesterifikasyon. and Spermophilus xanthoprymnus spocies in North-west. 50. Erdinç ŞAHİNÖZ1.40±2. motilite 196 .6±0. Veteriner Fakültesi. Although this slight difference does not allow these two groups to be Separated at the species level. yaş SZ 050 Atatürk Baraj Gölünde Bulunan Şabut Balığı (Barbus grypus H. 1843) sperma kalitesini belirlemek amacıyla yapıldı. 1550. 19374. 14 adet şabut balığından sperma. 63850. and kargological characteristics in specimens can help identify distribution of Spermophilus fulvus species in North-east and west. this difference with morphological. Hamadan. Dölerme ve Suni tohumlama ABD. Faruk ARAL2. Barbus grypus. yaş ve spermatolojik özellikler arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit edildi. Yenişehir.04±28.27.71±2894. globulin. Bozova Meslek Yüksekokulu. 63850. Motilite (%). Anahtar Kelimeler: Liza abu.71±2. abdominal masaj yöntemi ile alındı. albumin. sperma miktarı (µl).10. Şanlıurfa.32. yoğunluk (x 109 /ml) ve pH değerleri sırasıyla.32 ve 7. Genel olarak. Faculty of Science. Atatürk Baraj Gölü’nde Mart sonundan Nisan sonuna kadar toplam 45 adet erkek L.02 olarak bulundu. Şanlıurfa zafer_dogu@yahoo. Bozova 2 Harran Üniversitesi. Anahtar kelimeler: Şabut balığı.Serum protenis of Spermophilus fulvus and Spermophilus xanthoprymnus (Mammalia: Rodentia) in Iran Mohammad MORADİ Department of Biology. Şanlıurfa 2 Harran Üniversitesi. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. küresel ısınma SZ 048 Electrophoretic comparison of blood. motilite. Atatürk Baraj Gölü’nde bulunan üreme dönemindeki erkek L. Yaşın sperma kalitesi üzerine önemli etkisinin olduğu belirlendi. 1843)’nun Sperma Kalitesi Üzerine Yaşın Etkisi Zafer DOĞU1.com Bu çalışma. Sperma kalitesi 3 yaşında 1 ve 2 yaşına göre daha iyi oldu. Iran moradi_g@yahoo. Biyoloji Bölümü. Ghazvin and Zanjan) and North-West Iran (Siyah cheshmeh and kelisacandi) were examined using the SDS-PAGE technique. motilite. sperma miktarı.. motilite süresi (s). Bozova. Zanjan University. Zafer DOĞU1 1 Harran Üniversitesi. Anahtar Kelimeler: Spermophilus fulvus . spermatozoa yoğunluğu ve pH belirlendi. abu balığı yakalandı.34 ve 7.50±413. Faruk ARAL2 1 Harran Üniversitesi. sperma.east and West consisted of 8 electrophoretic bands.19.59±0.com Bu çalışma. Bütün yaş grupları arasında yapılan korelasyon hesaplamasında. 54.06 bulundu. Alınan spermalarda. 3. Veteriner Fakültesi. Spermophilus xanthoprymnus. erkek Şabut balıklarında (Barbus grypus H. Su Ürünleri Bölümü. Üreme sezonunda.com Globulin and albumin blood-Serum protein 48 Specimens of Spermophilus collected from Northeast (Mashhad and Bejnord). Bozova Meslek Yüksekokulu. Alınan spermalarda. West (kurdestan.8±0. 63300.46±2. canlılık süresi. but of 10 bands in Speciemens from North-west. Su Ürünleri Bölümü.22 229. L. Dölerme ve Suni tohumlama ABD. Balıklardan sperma Haziran ayı içinde iki haftalık periyotta alındı. e_sahinoz@yahoo. TRABZON Anahtar Kelimeler: Biyodizel. Spermalar abdominal masaj yöntemi ile alındı.09.

daha önce Türkiye’den kaydedilmiş olan E. evcil at.com İzmir yöresi civarında bulunan evcil atların Equus caballus Linnaeus. Anahtar Kelimeler: Acari. Biyoloji Anabilim Dalı. Eskisehir narslan@ogu. 35100 Bornova. Blepharocorys curvigula. Zooloji A. Zygoribatula. ekoloji. 1916) ve E. ve Gianius anatolicus sp. Anahtar Kelimeler: Acari. Ayrıca. Fen-Edebiyat Fakültesi. Biyoloji Bölümü. Fen Bilimleri Enstitüsü. cognata (Oudemans. yosun ve liken örneklerinden ayıklanan oribatid akarlardan Zygoribatula Berlese. Nusret AYYILDIZ 1 Erciyes Üniversitesi. Phenopelopıdae) Türleri Üzerine Sistematik ve Ekolojik Araştırmalar Elif KOÇOĞLU1. nepotulus (Berlese. çeşitli organlarına ait . 1758 arka (büyük) bağırsağında yaşayan Blepharocorys curvigula (Gassovsky. Eupelops. yosun ve liken örneklerinden ayıklanan oribatid akarlardan Eupelops ewing. n. 1916’ya ait iki tür tespit edilmiştir. Christer ERSÉUS 1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. Nusret AYYILDIZ2 1 Erciyes Üniversitesi.edu. ekoloji. Blepharocorys curvigula. çalışmamızda atlarımızdan ölçülen örnekler morfolojik karakterler ve biyometrik veriler bakımından orijinal tanımlamalarda verilenlere benzer bulunmuştur. döküntü.. Biyoloji Anabilim Dalı. 1917 (Acarı. TRABZON SZ 051 Yozgat Çamlığı Milli Parkı’ nın Eupelops ewıng. 1758 Bağırsak Siliyatlarından Bir Tür Blepharocorys curvigula (Ciliophora: Blepharocorythidae) Hakkında Gözde GÜRELLİ. Biyoloji Bölümü. Oribatida. Yozgat Çamlığı Milli Parkı. acromios (Hermann. n. 1917’ye ait iki tür tespit edilmiştir. Literatür bilgilere göre bir phallodrilin Tubificid cinsi olan 197 Yozgat Çamlığı Milli Parkı’ndan. İzmir ggurelli@yahoo. bağırsak siliyatı SZ 054 Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nın Zygorıbatula berlese. Bu türler. Annelida) türü. türler arası ilişki ve mevsimsel dağılım özellikleri dikkate alınarak ekolojik bakımdan da değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Equus caballus. sistematik. n. Ayrıca. bu türler rastlanma sıklığı. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Kayseri 2 Erciyes Üniversitesi. Fen-Edebiyat Fakültesi. Fen-Edebiyat Fakültesi. 2005 – 2007 yıllarının mayıs ayları arasında toplanan toprak. daha önce Türkiye’den kaydedilmiş olan Z. ve Gianius anatolicus sp. ışık ve tarama elektron mikroskobunda incelenerek özgün şekilleri çizilmiş. 2005– 2007 yıllarının mayıs ayları arasında toplanan toprak. çeşitli organlarına ait ölçümleri yapılmış. Çalışmamız.00).com 1 2 İki yeni Phallodrilinae (Oligochaeta. 1902)’dir. Orıbatıda. 1855) ve Z. 1919)’nın taksonomik ve morfolojik durumu araştırılmıştır. fotoğrafları çekilmiş.edu. bu türler rastlanma sıklığı.19. 2Kayseri Erciyes Üniversitesi. exilis (Nicolet. Oribatida. Naime ARSLAN1. Yozgat Çamlığı Milli Parkı SZ 053 İzmir Yöresi Civarındaki Evcil Atların Equus caballus Linnaeus. 1804)’tur. Oribatulidae) Türleri Üzerine Sistematik ve Ekolojik Araştırmalar Abdulkadir TAŞDEMİR . incelenmiş olan toplam 13 attan dokuzunda görülmüştür (%69. ağaç kabuğu. Tespit edilen türler.B. Bu türler. ışık ve tarama elektron mikroskobunda incelenerek özgün şekilleri çizilmiş.tr 2001-2003 tarihleri arasında. Coralliodrilus amissus sp. Fen Bilimleri Enstitüsü. 1916 (Acari. Sakarya Nehrinin taşkın yaparak oluşturduğu Balıkdamı sulak alanından toplanan 1471 örneğin incelenmesi sonucunda. Kayseri ekocoglu@erciyes. Biyoloji Bölümü. yaşama alanları ile Türkiye ve dünyadaki yayılışları verilmiş ve çeşitli sistematik sorunları tartışılmıştır. türün ülkemiz atgillerinin bağırsağında bulunduğuna ilişkin ilk kayıt olması yanı sıra. Tespit edilen türler. SZ 052 ölçümleri yapılmış. Fen Fakültesi. n. Phallodriline familyasına ait iki yeni Oligocheata türü tespit edilmiştir. fotoğrafları çekilmiş. sistematik. döküntü. Tarmo TİMM. Bayram GÖÇMEN Ege Üniversitesi. yaşama alanları ile Türkiye ve dünyadaki yayılışları verilmiş ve çeşitli sistematik sorunları tartışılmıştır.tr Yozgat Çamlığı Milli Parkı’ndan. Kayseri abdulkadirtasdemir@gmail. Coralliodrilus amissus sp.D. Biyoloji Bölümü. Oribatida. türler arası ilişki ve mevsimsel dağılım özellikleri dikkate alınarak ekolojik bakımdan da değerlendirilmiştir. Biyoloji Bölümü. ağaç kabuğu.

An. baraj balıklandırma. melanoon ve An.19. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. bugüne kadar sadece denizlerin nispeten ılık olan sığ bölgelerinden kaydedilmiştir. ülkemizde An. sivrisinekler (Diptera: Culicidae). TRABZON Coralliodrilus Erséus. Aydın emelkabartan@hotmail. bu taksonun tatlı sulardan kaydedilen ilk üyesidir. doğal ve yabancı balık türleri gölü. Rezervuar yapımları sonucunda farklılaşan morfolojik. Palearktik’te simpatrik ya da allopatrik olabilen 11 sibling türü içermektedir ve bu türlerin birçoğunun sıtmaya vektörlük yapması nedeniyle. Karadeniz. sacharovi. An. 1979. ülkemizde Anopheles maculipennis grubuna ait hangi türlerin bulunduğunun ve bu türlerin nasıl bir coğrafik dağılıma sahip olduğunun belirlenmesi amacıyla. n. Benzer şekilde Gianius Erséus. sucul sistemde istenilmeyen bir sorunu çözümlemek amacıyla veya çevresel müdahaleler ve hidrojeolojik değişimler sonucunda oluşabilecek ürün azalmalarını engellemek ve türün devamlılığını sağlamak amacıyla çok sayıda sucul sisteme bırakılmıştır. ITS2 SZ 056 Türkiye’de Anopheles maculipennis Grubunun (Diptera: Culicidae) Moleküler Sistematiği Emel KABARTAN. tür içi varyasyonlar ve simpatrik türlerdeki desen benzerlikleri gibi nedenlerle hatalı teşhislerin yapılmış olduğu pek çok araştırma ile gösterilmiştir. Gianius anatolicus sp. Türkiye’de bulunan 30 farklı Baraj Gölünde yapılan balıklandırma çalışmaları incelenmiştir. Oluşan riskler sadece o sucul sistemde kalmayıp.s. 1992 cinsi de tuzlu sularda yayılış göstermektedir. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ağız aspiratörleri ve CCD ışık tuzaklarıyla ergin dişi ve erkek örnekler toplanmıştır.s. Anahtar Kelimeler: Türkiye. Son yıllarda ise. Toplanan örneklerin bir kısmından Hidrolojik ve Morfolojik Açıdan Farklı Akarsu Sistemleri Üzerine Kurulu Olan 30 Farklı Baraj Gölünde Yapılan Balıklandırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi Deniz İNNAL KUYAB1. Fen Fakültesi. yumurta morfolojilerindeki mevsimsel farklılıklar. Biyoloji Bölümü. subalpinus. Celal ÜLGER. Bu yüzden Coralliodrilus amissus sp. Anahtar Kelimeler: Anopheles maculipennis grubu. Fatih Mehmet. Biyoloji Bölümü. Analizler sonucunda elde edilen dizilerin eşleştirilmesi ve kıyaslanması için Chromas Lite programı kullanılmış ve diziler arasındaki benzerliklermevcut dizilerle de karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. yakın çevrede ve havzada bulunan doğal veya diğer yapay sucul sistemlere de taşınmaktadır. Biyoloji Bölümü. ekonomik ve medikal açıdan çok önemlidir. melanoon ve An.. İzole edilen DNA’dan 28SR ve 5. Anopheles maculipennis grubunda nükleer rDNA ITS2 (second internal transcribed spacer) ve Mitokondriyal sitokrom-c oksidaz geni (COI) dizileri kullanılarak yapılan moleküler çalışmalar ile grubunun türleri arasındaki farklılıkların saptanabilmesi mümkün olmuştur ve bu çalışmalarla gruptaki sistematik sorunların çözümünde önemli başarılar elde edilmiştir. Füsun ERKAKAN2 Kundu Turizm Yatırımcıları Birliği.8 SF primerleriyle rDNA ITS2 bölgesi çoğaltılıp DNA dizi analizi Automatic suquencer kullanılarak yaptırılmıştır. ŞİMŞEK. Araştırmamızda. n. moleküler sistematik. SZ 055 elde edilen yumurtalar incelenişmiş ve özellikle yumurta morfolojileri farklı olan örneklerin moleküler çalışması yapılmıştır. Elde edilen sonuçlarla. Fen-Edebiyat Fakültesi. Phallodrilinae. PCR.. An. messeae türlerinin varlığı bildirilmiş olmakla birlikte.com 1 Türkiye iç sularına sonradan giren veya yerel faunamıza ait bazı balık türleri ile bunların kültür formları ekonomik balıkçılığı ya da sportif olta balıkçılığını geliştirmek. Bu çalışmada. Oligochaeta. İç Anadolu. 198 . Bugün yalnızca yumurta morfolojisinin grup üyelerinin ayrılmasında yeterli bir karakter olmadığı. Trakya. Akdeniz. Kundu KöyüAntalya 2 Hacettepe Üniversitesi. grubun sistematik sorunları çözülememiştir. hidrolojik ve biyolojik yapı kısa ve uzun dönemde gözlenebilecek bazı ekolojik sorunlara neden olmaktadır.com Anopheles maculipennis Grubu. Ülkemizde şimdiye kadar sınırlı arazi çalışmalarıyla toplanan dişi örneklerden elde edilen yumurtaların morfolojisine göre gruba ait Anopheles maculipennis s. Beytepe-Ankara innald@yahoo. An. maculipennis s. Anahtar Kelimeler: Annelida. daha önce Fransa ve İngiltere’de yer altı sularından kaydedilen Gianius riparus ile çok benzerlik göstermektedir. taksonomi. sacharovi türlerinin varlığı saptanmış ve türlerin coğrafik dağılımları belirlenmiştir. Fevzi BARDAKCI Adnan Menderes Üniversitesi.

%3. Golden.com Gelişim biyolojisinde açıklanması zor olan problemlerden biri vücut büyüklüğü ile canlıyı oluşturan yapıların büyüklüğünü düzenleyen faktörlerin neler olduğudur.37). TRABZON SZ 057 SZ 058 Bombyx mori L. Tüm türler için toplam parazitleme oranı 2001 yılında % 28. Fen Fakültesi. D. özellikle mücadele yapılamayan bahçelerde birincil önemli bir zararlıdır. (Hym. Normal besin miktarı (30gr) ile beslenen kontrol grubunun gelişimi göz önünde bulundurularak 20gr (grup I) ve 10gr (grup II) besin verilen gruplardaki gelişim farklılıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Gruplar arasındaki farklılıklar besin-hormon ilişkisine bağlanabilmektedir.67.23. (Lepidoptera. Stictopistus sp. 2002 yılında % 16. moleküler ve fizyolojik mekanizmalar tarafından düzenlendiği bilinmektedir Böceklerde büyümenin moleküler mekanizması çerçevesinde.4. Yumurta üzerinde ayda bir.%2. Starking ve Misket) yürütülmüştür.: Braconidae) ve Lissonata rubricosa Brischke. S. Canlının gelişimi ve organların büyümesinin genetik ve çevresel faktörlere bağlı olarak.: Chalcididae).4. rosanus üzerinde zengin bir parazitoid 199 . Bu türlere ait parazitleme oranları 2001 yılı için sırasıyla % 8. diğer dönemler üzerinde haftalık yapılan örneklemelerle toplanan 420 yumurta paketi. Biyoloji Bölümü.67. besin.) (Lepidoptera:Tortricidae) elma bahçelerinde genellikle ikincil. A. larva ve pupa dönemlerinde beslenen toplam 14 parazitoid tür ve 5 hiperparazitoid tür tespit edilmiştir. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Monodontomerus aereus Walker (Hym. Çalışmada Cakıt vadisinde A. rubricosa (%50. Campopleginae sp 1. (Hym.%5. Biyoloji Bölümü. 31034. 5 adet hiperparazitoid Barycapus talitzkii (Kostjukov) (Hym. Archips rosanus’un Parazitoidleri.30. Bornova. Hockeria sp. maculator (%6. Çalışmada Çakıt Vadisi’nde A. besin miktarına bağlı olarak izlenmiştir. 2002 yılı için sırasıyla %3. (Hymenoptera: Trichogrammatidae). L.12.com.: Perilamphidae) olarak belirlenmiştir. Bitki Koruma Bölümü.:Icneumonidae). bu türlerin etkinliği ve zararlı ile birlikte populasyon gelişiminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Her iki yılda en yaygın parazitoid türler. Dolichogenidea laevigatus (Ratzeburg). Ziraat Fakültesi. Apanteles sp.: Eulophidae) and Dibrachys cavus Walker. Bombyx mori larvalarının da büyüklükleriyle doğru orantılı olarak koza ördükleri. Hatay doganlaro@yahoo.5. 2085 larva ve 520 pupa denemelerde kullanılmıştır.5. gelişim Cakıt Vadisi (Adana. hücre büyümesi ile alınan besin arasında bir ilişki olduğu ve bu ilişkide insulin sinyalinin normal büyümenin gerçekleşmesi için şart olduğu belirtilmektedir. Niğde) Elma Alanlarında Avrupa Yaprak Bükeni. İzmir meryemerseyis@hotmail. Scambus elagans Woldstet. Dolichogenidea immissus (Papp). Koza boyutundaki farklılıkların ise ipek miktarını etkileyeceği açıktır Holometabol gelişim gösteren Bombyx mori’de yumurtadan çıkıştan itibaren kelebek oluncaya kadar geçirilen tüm evreler bir zincirin halkaları olarak kabul edilirse. Itoplectis maculator F (Hym. Phytodietus polyzanias Forster.:Pteromalidae).. Larval sürecin uzamasında ve koza örme davranışında ortaya çıkan gecikme. laevigatus (%18. Microgastrinae sp 1.: Tachinidae) ve Pteromalus sp. pupa ve kelebek oldukları görülmüştür. Her bir biyolojik dönem kendi özelliklerine göre laboratuvarda kültüre alınmış ve yapılan günlük kontrollerle çıkan parazitoidler alınarak uzmanları tarafından teşhis edilmiştir. Bombycidae) Besin Miktarına Bağlı Gelişim Meryem ERSEYİS Ege Üniversitesi. (Atelophadnus) rufator Aubert. grupta çok belirgin bir farklılık göstermemesine karşın II.4. Anahtar Kelimeler: Bombyx mori..67. (Hym. zincirin larval evresinde meydana gelecek beslenmeye bağlı gelişim bozukluklarının son halkaya kadar uzandığı ve ipekböceği gelişiminde anomaliler meydana geldiği belirlenmiştir. ancak kritik ağırlık denilen ağırlığı geçen larvaların başkalaşım geçirmeleri önemli bir noktadır.(Hym.3 olarak saptanmıştır. Larvaların gelişimi esnasında. rosanus üzerindeki parazitoid türler.: Torymidae).5 olarak bulunmuştur. boarmiae Walker. Bunlar: Trichogramma dendrolimi Mats. Parazitoidlerin Populasyon Gelişimleri ve Etki Seviyeleri Oğuzhan DOĞANLAR Mustafa Kemal Üniversitesi. Antakya. Denemeler Çakıt Vadisi’nde( Adana-Niğde) 10-20 yaşlı elma ağaçlarında (Stark Crimson.19. D. rosanus’un yumurta. (Hym. alınan besin miktarına bağlı olarak I. Nemorilla floralis (Fallen) (Dip. Besin miktarının azlığında salınan hormon miktarının da azaldığı bilinmektedir. Yapılan çalışmada ipekböceklerinde de gelişim.tr Avrupa yaprak bükeni. Perilamphus tristis Mayr.82) olarak belirlenmiştir.08) ve I.%3.grupta belirgin farklılıklar izlenmiştir. Archips rosanus (L.: Ichneumonidae).

Yürüme hızı. Sonuç olarak T. TRABZON kompleksinin oluştuğu belirlenmiştir. Trichogramma evanescens Westwood Adana Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsünden Trichogramma brassicae Bezdenko. brassicae pupa evresine ulaşamamıştır. 38039. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. cinsiyet oranı. Ülkemizde mevcut yayılışını sürekli genişletmekte olan bu böcek ile mücadele tüm dünyada büyük umutlar vaat etmesi nedeniyle bu zararlının doğal düşmanı. parazitleme SZ 060 Ülkemizin Farklı Bölgelerinden Toplanan Trichogramma Türleri Üzerine Ortam Sıcaklığının Etkileri Derya SARIBEK1. Parazitoidin farklı sıcaklık derecelerindeki parazitleme oranı. diğer ikisi.1. Biyoloji Bölümü. farklı türlerin zararlının farklı dönemlerine özelleşerek rekabetten kaçması ve ilaç uygulamalarının sınırlayıcı etkilerinden kurtulduktan sonra bazı türlerin hızlı bir artış göstermesi gibi özellikleri göz önüne alındığında gerekli önlemler alındığı takdirde A. cacoeciae türleri pupa evresine kadar ulaşmış fakat ergin çıkışı görülmemiştir. brassica diğer iki türe nazaran daha geç erginleşmiştir. Mattesia ve 200 . L. Rhizophagus grandis (Gyll. Bütün sıcaklık derecelerinde parazitleme bakımından T. Parazitlenmiş yumurtalardan ergin çıkışı bakımından da benzer durum görülmüştür. 27. Her 3 parazitoid için en yüksek parazitleme 24. evanescens’in farklı sıcaklıklardaki parazitoid kalitesinin diğer 2 türden daha iyi olduğu gözlenmiştir. 30 ve 35ºC. floralis sadece 1 lokalitede saptanmış ve parazitleme oranları çok düşük kalmıştır. zararlının ilk çıkışından itibaren yumurta. Çiçek AYDIN1 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi. evanescens ve T. 18. Scolytinae). immissus. Anahtar Kelimeler: Parazitoid. Ordu muyaman@hotmail. etkin ve özgün yırtıcısı olan predatör böcek. D.edu. 24. 30ºC’de ise gelişme süresi bakımından türler arasında farklılık görülmemiştir. Ömer ERTÜRK2. evanescens’in diğer iki türe göre daha başarılı olduğu gözlenmiştir. I. rubricosa zararlı larvaları üzerinde. Biyoloji Bölümü. Kayseri ayvaza@erciyes. Fen-Edebiyat Fakültesi. İzmir (Bornova) Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsünden ve Trichogramma cacoeciae ise Trakya bölgesinden elde edilerek laboratuar ortamında kültüre alınmıştır. ömür uzunluğu. elegans. Bütün parazitoidler için artan sıcaklığa bağlı olarak gelişme süresi azalmıştır. ergin çıkışı. Düşük sıcaklıklarda parazitoidlerin yürüme hızlarında azalma gözlenmiştir. Fen-Edebiyat Fakültesi. yaprak büken. Stok kültürden alınan parazitoidler 13. Sonuç olarak Çakıt Vadisi’nde elmada zararlı A. Nurettin DEMİREZEN1 Abdurrahman AYVAZ2 1 Erciyes Üniversitesi. S. Trabzon 2 Ordu Üniversitesi. grandis’e geçişi araştırılmıştır. Biyoloji Bölümü. ater. Fen Bilimleri Enstitüsü. Leavigatus.tr Bu çalışmada ülkemizin farklı bölgelerinden toplanan Trichogramma türleri üzerine ortam sıcaklığının etkileri araştırılmıştır. micans’ta hastalık oluşturan doğal organizmalar tespit edilmiş ve tespit edilen bu organizmaların R. rosanus üzerinde var olan parazitoid kompleksinin zararlıyı baskı altına almakta yeterli olmadığı belirlenmiştir.) ile yapılmaktadır. D. rosanus üzerindeki parazitoid etkisinin kuvvetli bir şekilde artabileceği düşünülmektedir.Rhizophagus grandis (Coleoptera: Rhizophagidae) Örneği Mustafa YAMAN1. parazitoidlerin. 61080. Aynı sıcaklıkta T. 70 ±5 bağıl nem ve 14:10 saat (Aydınlık : karanlık) ışıklanma periyoduna ayarlanmış iklimlendirme odalarında gelişmeye bırakılmıştır.com Dev kabuk böceği Dendroctonus micans (Coleoptera: Curculionidae. 27 ve 30ºC sıcaklıklarda Av-Avcı İlişkisinde Patojen Geçişi: Dendroctonus micans (Coleoptera: Curculionidae. 13ºC’de T. Bütün uygulamalarda çıkan erginlerin büyük bir kısmını dişi bireyler oluşturmuş ve dişi birey çıkışı bakımından sıcaklık dereceleri arasında önemli bir fark gözlenmemiştir. Bu çalışmada öncelikle biyolojik mücadele amacıyla önemli bir zararlı olan D. Kayseri 2 Erciyes Üniversitesi. tüm larva dönemlerinde prepupa ve pupa dönemlerinde etkinlik göstermesi. gelişme süresi. Microgastrinae sp. Çalışma süresince D. Onur TOSUN1. parazitoid.19. Bu patojenlerin biri Metschnikowia typographi. maculator ise zararlı pupaları üzerinde en yaygın parazitoid olarak belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Archips rosanus. cinsiyet oranı. doğal düşman. micans’ta bilinen patojeni Helicosporidium’a ilave olarak ilk kez 3 yeni patojen daha bulunmuştur. Fen Edebiyat Fakültesi. Monodontomerus aereus. N. Bu parazitoidlerden A. Scolytinae) Avrupa ve Asya’daki ladin ormanlarında büyük zararlara neden olan önemli bir zararlıdır. ömür uzunluğu ve yürüme hızları araştırılmıştır. 35ºC’de T. Biyoloji Anabilim Dalı. biyolojik mücadele SZ 059 elde edilmiştir. Biyoloji Bölümü. Her üç parazitoid türüne ait erginler 13ºC’de diğer sıcaklık derecelerine göre daha uzun süre yaşamışlardır. Ancak.

Nurhayat BARLAS Hacettepe Üniversitesi. toplam dört deney grubu oluşturulmuştur. Elde edilen veriler D. 1995). redtenbacheri her iki gruptan daha farklı bir ses oluşturmaktadır. zernovi. I. Antalya hsevgili@harran. sureyai. schneideri türlerinin erkek çağrı sesleri incelenmiştir. micans’tan onun doğal düşmanı olan predatör R. hayvanlarda toksik ve östrojenik etkiler göstermektedir (Colborn et al. 100 mg/kg/gün ve 250 mg/kg/gün olmak üzere iki uygulama grubu. Rhizophagus grandis. onun etkili predatörü R. Yavruların yenmesi ve öldürülmesi sıçanların da dahil olduğu birçok hayvan türünde rapor edilmiştir. Bu anlamda biyoakustik çalışmalar geçen yüzyılın ikinci yarısından başlayarak hızlı bir şekilde artmıştır. I. Bu sinyaller özelleşmiş organlar kullanılarak oluşturulur. karadenizensis türleri de kendi içerisinde benzer sesler oluştururlar. D. I. I. Bu çalışmada Doğu Karadeniz bölgesinde yayılış gösteren Isophya zernovi. Çeşitli şekillerde doğal östrojenleri taklit etmektedir ve yaygın kullanımı sonucu maruziyete bağlı olarak başta insan olmak üzere balık. TRABZON Meinzberia cinslerine ait neogregarin olarak tanımlanmıştır. grandis’e geçişi araştırılmıştır. Biyoloji Bölümü. Bu cinse ait türlerin birçoğunun teşhisleri morfolojik olarak oldukça güçtür. micans larvalarıyla beslenen predatör böcek R. I. Aynı zamanda sesle iletişim prezigotik izolasyon mekanizması olarak iş görür. Battal ÇIPLAK3 1 Harran Üniversitesi.19. Özel çağrı seslerindeki varyasyon tür içi ve türler arası seçilimde iş görür. diğerlerinin erkek çağrı sesleri ilk kez çalışılmıştır. Fen-Edebiyat Fakültesi. Çekirgeler sesle iletişimde kullanılan akustik yapıların evrimleştiği ilk hayvan gruplarından biridir. Anahtar Kelimeler: Biyoakustik. Bu nedenle erkek çağrı seslerinin Gebelik Süresince Uygulanan Oktilfenolün Yavru Sıçanlar Üzerindeki Kanibalistik Etkileri Emre GÖKTEKİN. Ses sinyali oluşturan türlerin hemen hepsi. Bu çalışmada. Bu türlerden I. autumnalis. Erkek çağrı seslerinin spektral analizine göre. Bugüne kadar Türkiye’den 39 Isophya türü saptanmış ve yaklaşık %75 i Anadolu’ya endemiktir. Ayrıca belirtilen türlerin erkek ses organlarının yapısı da ayrıntılı olarak incelenmiştir. rizeensis. Bu çalışma önemli bir zararlı olan D. belirlenen miktarlarda oktilfenol mısır yağında çözülerek uygulanmıştır. Beytepe. Şanlıurfa 2 Hacettepe Üniversitesi. Biyoloji Bölümü. Isophya. I. ışık. micans’ ta tespit edilen dört patojenden üçünün doğal ortamda D. I. I. Uygulama gruplarında gebe sıçanlara gebelik süresince her gün.tr Böceklerin bir çok grubunda çeşitli yollar ve mekanizmalar kullanılarak iletişim sağlanır (ses sinyalleri. kimyasal sinyaller. Ankara goktekin@hacettepe. yağkontrol olmak üzere iki kontrol grubu. Ankara 3 Akdeniz Üniversitesi. Kanibalizmin meydana gelmesi için birçok neden bulunmaktadır. Biyoloji Bölümü. I. Doğu Karadeniz Bölgesi SZ 062 Doğu Karadeniz Bölgesinde Yayılış Gösteren Isophya (Orthoptera: Phaneropterinae) Türlerinin Biyoakustik Özellikleri Hasan SEVGİLİ1. Normal-kontrol grubuna hiçbir uygulama yapılmazken yağ-kontrol grubuna aynı miktarda mısır yağı enjekte edilmiştir. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. karadenizensis.b. biyolojik mücadele SZ 061 incelenmesi bize türlerin ayırt edilmesinde önemli bir katkı sağlar. reticulata birbirlerine benzerken. autumnalis ve I. grandis’e patojen geçişinin ilk kanıtlarını sunmaktadır. Ali DEMİRSOY2. kuş v. Bunlardan birisi de mekanik bir yol olan sesle iletişimdir. Safe. redtenbacheri. Biyoloji Bölümü.edu. I. Böceklerde sesle iletişimin evrimleşmesindeki en önemli etken. Dendroctonus micans. I. 2002. sureyai ve I.). reticulata. grandis’e geçtiğini göstermektedir.tr Oktilfenol alkilfenollerin parçalanmasıyla ortaya çıkan bir kimyasaldır. uygulama sırt bölgesinden derialtı yoluyla gerçekleştirilmiştir. I. rizeensis hariç. Fen-Edebiyat Fakültesi. Ebensperger 1998). Beytepe. fötal dönemde östrojenik bir bileşik olan oktilfenole maruziyetin gebe sıçanlar üzerindeki kanibalist etkisinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Av-avcı ilişkisi.. eşleşme davranışıyla ilgili olmasıdır. 201 . Özellikle dışarıdan kimyasal madde uygulanmasının veya hormonal değişimlere yol açmanın kanibalizmi ortaya çıkaracağı düşünülmektedir (Lonstein and Gammie.edu. Osmanbey Kampüsü. 1993. karşı eşeyde olumlu bir tepkiye yol açacak türe özgü özel sinyaller üretirler. Orthoptera. Özellikle Orthoptera takımının Tettigoniidae ve Acrididae familyasının bir çok üyesi türe özgü özel çağrı sesleri oluştururlar. görsel vb. Biyoloji Bölümü. Çalışmamıza konu olan Isophya cinsi Tettigoniidae familyası içerisinde alır. micans’ın bu dört önemli patojenin. rizeensis. ses organı. Fen Fakültesi. patojen geçişi. Bu doğrultuda normal-kontrol.

Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. sonbaharda ise çalışmanın başladığı ağustos ayından eylül ayının başına kadara yoğun olarak göç ettikleri gözlenmiştir. Neslihan ÜREN Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 22030 Edirne yilmazc@trakya. palustris için %11.8 ve A. TRABZON Doğumdan sonra gebe sıçanların davranışları incelenmiş ve yavrularına karşı geliştirdiği kanibalist davranışlar gözlemlenmiştir. bu kayıt türün Türkiye’deki 5.2004 tarihinde halkalanan bir birey 08. Sancar BARIŞ1 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi 2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü pozcam@omu. 100 mg/kg/gün oktilfenol uygulama grubunda %47 ve 250 mg/kg/gün oktilfenol uygulama grubunda %51 oranında görülen kanibalist davranışın kontrol (%31) ve yağ-kontrol (%24) gruplarına göre önemli derecede artmış olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda. scirpaceus (527) ve A. vücut ağırlıklarındaki değişimleri.edu. arundinaceus için %12. arundinaceus (123) ve A. En çok yakalanan A. oktilfenol. Dar bant aralıklı renkli filtreler besin kaplarının arkasına yerleştirilen ışık kutularının önlerine takılmış ve besin ile ilişkilendirilecek olan uyaranın önündeki kaba besin olarak sulandırılmış bal konulmuştur. Bu cinse ait A. 2004 tarihinde tarafımızdan halkalanan bir birey Ukrayna’dan 17. arundinaceus türlerine ait yakalanma dinamikleri analiz edilmiştir. scirpaceus (118). scirpaceus ve A. dumetorum (Kuzey kamışçın) türleri yakalanarak halkalanmıştır. arundinaceus (Büyük kamışçın). göç zamanı. Cemal ÖZSEMİR2. Arzu GÜRSOY2. A.1x 1011 202 . palustris (Çalı kamışçını). A. scirpaceus en erken göçe başladığı ve son olarak göçünü tamamladığı. sıçan. Y-borudaki eğitimde eş ışık şiddetine (1. En çok halkalanan türler sırasıyla ilkbaharda A. Çalışma alanında üreyen A. Buna ek olarak geri bildirim verileri göç basamaklarını. A. arundinaceus türlerine ait ilkbahardaki tekrar yakalanma oranı sırasıyla %8. arundinaceus’un ise en geç göçe başladığı ve ilk olarak göçünü tamamladığı belirlenmiştir. alkilfenol. A. İlkbahar ve sonbaharda farklı tekrar yakalanma oranına sahip olan A.tr Göç eden bireylerden elde edilen veriler. A. kaydı olma özelliği göstermektedir. Bu çalışmada Kızılırmak Deltası. dumetorum 2005 sonbaharında halkalanmış olup. palustris ve A.2004 tarihinde Cernek halkalama istasyonunda geri bildirilmiştir. A. Y. Acrocephalus SZ 064 Cataglyphis aenescens (Hymenoptera: Formicidae) İşçilerinde Gerçek Renkli Görmenin Davranışsal Analizi Yılmaz ÇAMLITEPE. Biyoloji Bölümü. scirpaceus (Saz kamışçını). Volkan AKSOY.05.edu. palustris’in ilkbahar ve sonbaharda farklı göç stratejisine sahip olduğunun göstergesi olabilir. A. kırmızı bölge duyarlılık deneyleri de dairesel bir oriyentasyon platformunda gerçekleştirilmiştir. göç. Acrocephalus cinsinin 2002 – 2007 Yıllarına Ait İlkbahar ve Sonbahar Göç Fenolojisi Pınar ÖZÇAM1. Renkli görme ve L reseptör foton yakalama deneyleri cam bir Y borudan oluşan ikili seçim düzeneğinde.2 iken A.19. sonbaharda ise A.7 ve %3. schoenobaenus (Kındıra kamışçını) ve A. A.04. yağ depolama oranlarını. tüy değiştirme basamakları gibi pek çok bilgiyi sağlar. SZ 063 Kızılırmak Deltası’nda. scirpaceus. Anahtar Kelimeler: Çevresel östrojenler. Çalılara paralel olarak kurulu sis ağları ile yakalanıp halkalanan kuşlar Busse (2000) standartlarına uygun olarak değerlendirilmiştir. Bu türlere ait halkalama verilerinden A. Cernek Halkalama İstasyonunda 2002–2007 ilkbahar ve sonbahar göç döneminde yürütülen halkalama çalışmaları sırasında yakalanıp halkalanan Acrocephalus cinsine ait 5 tür değerlendirilmiştir. palustris’ten tekrar yakalanmamıştır.04. scirpaceus türüne ait ilkbahar döneminde 08. Anahtar Kelimeler: Kızılırmak Deltası.7 olarak tespit edilmiştir.2004 tarihinde. Kiraz ERCİYAS1. A. Sonbaharda ise tekrar yakalanma oranları A. kanibalizm. göç paternleri ve göç boyunca habitat tercihlerini belirlemede kullanılır. İşçiler ışık uyaranları dışında kullanabilecekleri tüm olası ipuçlarının baskılandığı koşullarda 2 hafta süre ile eğitilip test edilmişlerdir. palustris (237) olarak belirlenmiştir. Nizamettin YAVUZ1.04.tr Cataglyphis aenescens işçileri gerçek renkli görmeye sahip olup olmadıklarının ve kırmızı bölge duyarlılıklarının belirlenmesi için monokromatik ışık uyaranlarına karşı besin ödüllü olarak eğitilip test edilmişlerdir. Yborunun yan kollarına ve oriyentasyon platformunun bir kenarına açılan delikle bağlantılı küçük bir boruya plastik besin kapları bağlanmıştır. Antalya Manavgat’ta 23.2. scirpaceus için % 7. Bu türlerin ilkbaharda mayıs ayında.

Gerçek renkli görmenin belirleneceği ikinci tip test olan kritik testlerde ise besin ile ilişkilendirilen uyaranların şiddetleri nötral yoğunluk filtreleri ile 1 log birim (10 kat) düşürülmüş ve karıncaların seçim frekansları belirlenmiştir. Işık uyaranı olarak 40 nm dalga boyu aralıklarında 340–380 ve 510-550 nm’lik monokromatik ışık uyaranları kullanılmıştır Her iki eğitim prosedüründe de işçiler daima kısa olan dalga boyuna besin ödüllü olarak eğitilmişlerdir. İlk test olan kontrol testinde işçiler eğitim ile aynı uyaran koşullarında test edilmiş ve uyaranlar arasındaki seçim frekansları belirlenmiştir. davranış SZ 065 plastik besin kapları bağlanmış ve kaplardan birisine besin olarak sulandırılmış bal konulmuştur. Eğitim sonrasında üç farklı test gerçekleştirilmiştir. 1 log ünite düşürülmüş) birbirlerinden ayırt edebildikleri tespit edilmiştir. formica. karıncalar. davranış SZ 066 Formica cunicularia (Hymenoptera: Formicidae) İşçileri Renk Tonu Ayırımı Volkan AKSOY. 610. ayırımsal şartlandırma. TRABZON foton) sahip monokromatik uyaranlar (370. Biyoloji Bölümü. 630 v3 650 nm’lik monokromatik uyaranlar kullanılmıştır. ayırımsal şartlandırma prosedürü ile eğitilen işçiler de tekli prosedürdeki eğitim koşullarıyla test edilmişlerdir. Sonuçlar C. Tekli şartlandırma prosedüründe işçiler sadece ödüllü uyaranın (+) olduğu koşullarda. Y borunun iki yan koluna Kaldırım karıncası Tetramorium caespitum’da Işık Şiddeti Eşik Değeri ve Işık Şiddeti Ayırımı Neslihan ÜREN. İlk testte her iki şartlandırma prosedürü ile eğitilen işçiler eğitim ile aynı koşullarda test edilmişlerdir (Kontrol testi). Y borudaki eğitim sonrasında 2 tip test gerçekleştirilmiştir.tekli şartlandırma.19. 440 ve 640 nm’lik uyaranları alternatif uyaranlardan ayırt etmede ise başarısız olmuşlardır. ayırımsal şartlandırma prosedüründe ise hem ödüllü hem de ödülsüz uyaranın aynı anda bulunduğu koşullarda eğitilmişlerdir. Sonuçlar F. Arılar ve kelebeklerin de sahip oldukları bilinen böylesi renk tonu ayırımı yeteneği karıncalar dünyası için ilk bulgudur. 510 vs 370). renk tonu ayırımı. Elde edilen sonuçlara göre işçiler besin ödüllü olarak eğitildikleri 370 ve 540 nm’lik ışık uyaranlarını hem kontrol hem de kritik testlerde alternatif ödülsüz uyaranlardan ayırt edebilmişlerdir. 22030. Her iki kabın arkasına konulan özdeş ışık kutularının önüne ışık uyaranlarını elde etmek için kullanılan dar bant aralığına sahip renk filtreleri yerleştirilmiştir. 340 nm’ye eğitilen işçiler ise bu uyaranı 380 nm’lik uyarandan sadece ayırımsal şartlandırma prosedürü ile eğitildiklerinde ayırt edebilmişlerdir. Anahtar Kelimeler: Renkli görme. aenescens işçilerinin kırmızı bölgedeki duyarlılıklarının ve ayırım yeteneklerinin rengin akromatik bileşeniyle bağlantılı olduğunu göstermektedir. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.com Tetramorium caespitum işçileri uyaranları algılayabilecekleri en düşük ışık şiddetinin (eşik 203 . Anahtar Kelimeler: Renkli görme. Sonuçlar C. Üçüncü tip testte ise işçiler her iki eğitimde de “+” olarak kullanılan dalga boyunu alternatif başka bir dalga boyundan ayırt etme konusunda test edilmişlerdir (340 vs 550. karıncalar. Dairesel oriyentasyon platformunda ise işçiler 590 ve 610 nm’lik uyaranlara karşı anlamlı bir yönelim gerçekleştirmişken 630 ve 650 nm’lik uyaranlar ile test edildiklerinde dağılım rasgele olmuştur. Yılmaz ÇAMLITEPE Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 22030 Edirne neslihan_uren@hotmail. 440.640 nm ve 590-620nm). L-reseptör. Edirne volkanaksoy@trakya. aenescens işçilerinin UVyeşil dikromatik renkli görmeye sahip olduklarını göstermektedir. Biyoloji Bölümü. oriyentasyon platformundaki eğitimde ise 590. 510 nm’ye besin ödüllü olarak eğitilen işçiler her iki eğitim tipinde de bu uyaranı hem 550 nm’den hem de diğer alternatif uyaranlardan anlamlı bir şekilde ayırt edebilmişlerdir. Yılmaz ÇAMLITEPE Trakya Üniversitesi. Fen-Edebiyat Fakültesi. 540. cunicularia işçilerinin hem UV hem de yeşil bölgeden seçilen ve aralarında 40 nm’lik renk uzaklığı bulunan uyaranlar arasında ince ayar renk ayırımı (renk tonu ayırımı) yapabildiklerini göstermektedir. foton yakalama. İkinci tip testte tekli şartlandırma prosedürü ile eğitilen işçiler ayırımsal prosedürdeki eğitim koşullarıyla. kırmızı duyarlılık.edu.tr Formica cunicularia işçileri spektrumun aynı renk bölgesine karşılık gelen birbirlerine yakın iki dalga boyu arasındaki ayırım (renk tonu ayırımı) yeteneklerinin belirlenmesi için yuvalarına bağlı cam bir Y borudan oluşan düzenekte tekli ve ayırımsal şartlandırma prosedürleri kullanılarak monokromatik ışık uyaranlarına besin ödüllü olarak eğitilip test edilmişlerdir. Eş şiddete sahip 590 (+) ve 620 (-) nm’lere karşı Y boruda eğitilip bu uyaranlar arasındaki seçim başarıları değerlendirildiğinde ise işçilerin bu iki uyaranı ışık şiddetindeki farklılıklara göre (foton yakalama. Her bir test için toplam 30 işçinin tercihi kaydedilmiş ve değerlendirilmiştir.

875 x 109 foton) düşürüldüğü durumlarda işçiler rasgele bir dağılım sergilemişlerdir.6. M. Tıp Fakültesi. Bu durum Tetramorium caespitum türünün aynı dalga boyuna sahip iki ışık uyaranını sadece akromatik ipuçlarına dayanarak ayırt edebildiğini.edu. Diyabetli tavşanlara 70 gün boyunca Artemesia herba alba su eksersini.4. yeşil bölgede 2. İşçilerinin aynı dalga boyuna sahip fakat ışık şiddeti yönünden farklılık gösteren uyaranlar arasında ayırım yapıp yapamadıklarının tespitine yönelik deneyler Y borudan oluşan ikili seçim düzeneğinde yapılmıştır.tr Bu çalışmada kronik diyabetten oluşan böbrek komplikasyonları üzerinde Artemesia herba alba ekstresinin etkisini araştırılmıştır. Artemesia herba alba’nın bu dokularda tedavi yada koruyucu etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır. Füsün BABA3. MDA. Osmanbey Yerleşkesi.0. şiddet eşik değeri. karıncalar. deneydeki tavşanların kan şekerini haftalık olarak ölçülmüştür 250 mg ve üzerinde olan tavşanlar hiperglisemik olarak deneye alınmıştır. Deney sonunda. Histopatolojik çalışmalarda karaciğerden ve böbrekten alınan ince kesitler ışık mikroskobunda incelendi histopatolojik değişikler tedavi edilen diyabetli kontrol tavşanlarda.tr 1 Harran Üniversitesi.5 olmak üzere i.1) kademeli olarak düşürülüp işçilerin bu uyaranlar arasındaki tercihleri belirlenmiştir (kritik testler). ancak bu ayırımın yapılabilmesi için ışık uyaranları arasında belirli şiddet farklılıkları olması gerektiğini göstermektedir. günlük dozunu yaklaşık 0. AST. injeksyonu ile diyabet oluşturuldu. diabetes mellitus. BİTİREN3 miriadam@harran. Creatinine ve Üre miktarını ölçülmüştür.1x1011 foton) sahip 370 nm(UV). AST kontrole nazaran artığını Creatinin ile Üre ise düştüğünü görülmüştür. GSH. ND= 0. Tetramorium. Yenişehir Yerleşkesi. Patoloji Anabilim Dalı. kırmızı bölgede ise 66 kat ışık farklılığının olduğu durumlarda ayırım yapamamışlar ve rastgele dağılım sergilemişlerdir. 63300. ayrıca kandaki ALT.5 kat. 63200. Anahtar Kelimeler: Işık şiddeti. Fen-Edebiyat Fakültesi. Veteriner Fakültesi. ND= 0. Araştırma sonunda alınan biyokimyasal değerler karaciğer ve böbrek dokularındaki GSH artmasıyla MDA nın değerlerini düştüğünü izlenmiştir. yüksek şiddete sahip olan uyaran besinle ilişkilendirilecek şekilde (+) eğitilip test edilmişlerdir. Anahtar Kelimeler: Artemesia herba alba.Deneysel diyabet oluşturmak için tavşanlara 65mg/kg Streptozotocin sitrat tamponlu suda çözüldü ph 4. Eğitimdeki ışık uyaranlarının şiddet değerlerinin nötral yoğunluk filtreleriyle düşürüldüğü kritik testlerde şiddetin UV ve kırmızı bölgede 10 kat (1. mavi bölgede 4 kat. Deney süresince tavşanların haftalık ağırlığı. Biyoloji Bölümü. idrar sıklığı ve kan şekerini ölçülmüştür. 63200. Şanlıurfa 2Harran Üniversitesi.edu. Streptozotocin 204 . TRABZON değeri) tesbiti için dairesel oriyentasyon platformunda belli bir ışık şiddetine (1. davranış SZ 067 Diabetli Tavşanlarda Artemesia herba alba Ekstresinin Böbrekte Hiperglisemi Hasarına Karşı Etkileri Davut MUSA1.2. Mehmet İRİADAM2.p. 440nm (mavi). Şanlıurfa miriadam@harran. ND= 0.19. Yenişehir Yerleşkesi. ND= 0. İşçiler 370 nm(UV). Bunu takip eden testlerde ise + uyaranın ışık şiddeti nötral yoğunluk filtreleri ile (ND= 1.1 g/kg ağız yolu ile uygulanmıştır. 540nm (yeşil) ve 640nm (kırmızı) lik dalga boylarına sahip ışık uyaranlarına eğitilip test edilmiştir. Fizyoloji Anabilim Dalı. Gerçekleştirilen deneyler sonucunda elde edilen verilere göre Tetramorium caespitum işçileri eğitildikleri 4 ana dalga boyunun hepsinde 100 katlık şiddet farklılığının olduğu durumda aynı dalga boyuna sahip ışık uyaranları arasında ayırım yapabilmişlerdir.1 x 1010 foton) mavi ve yeşil bölgede ise 16 kat (6. 540nm (yeşil) ve 640nm (kırmızı) lik dalga boylarında her bir dalga boyunda birisi (I) diğerinin 10 (I/10) ya da 100 katı (I/100) daha az ışık şiddetine sahip iki uyarana. İlk testte işçiler eğitim ile aynı koşullarda test edilmişlerdir (kontrol testi). Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Şanlıurfa 3 Harran Üniversitesi. Her bir dalga boyu için yapılan kontrol (eğitimdeki şiddet değeri) testlerinde işçiler eğitildikleri uyaran yönünde anlamlı bir tercihte bulunmuşlardır. ALT. rabbit. 440nm (mavi). Biyoloji Bölümü. Ancak UV bölgede 10 kat. diyabetten oluşan karaciğer hücre rejenerasyonu görülmüştür böbrekte ise diyabetli hayvanlarda glomerulosada zar kalınlaşması görülmemiş tübüllerde onarım ve mitoz görülmüştür hücre yada dokularında. Kidney.

Giresun 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi. Japon semenderi Cynops pyrrhogaster’de. Bilim ve Teknoloji Enstitüsü. Ufuk BÜLBÜL2. Yuji JİN1. yer ve besin temel kavramlardan bazılarıdır. Fen Edebiyat Fakültesi. Trabzon zelyilmaz@gmail. Biyoloji Bölümü sbuget@yahoo. Diğer iki tur olan Hyla arborea ve Rana ridibunda popülasyonlarının dikkate değer derecede az olması bu kurbağanın adada besin için rekabet edeceği bir turun bulunmadığını göstermektedir. Fen Edebiyat Fakültesi.2. Otuz iki kurbağanın katıldığı bu çalışmada. Biyoloji Bölümü. diğer birçok kurbağaya göre Bufo viridis’in midesindeki toplam av hacminin daha fazla. Biyoloji Bölümü. Aynı zamanda. Fen Fakültesi. Shin-ichi ABE3 1 Kumamoto Üniversitesi. Bu bulgulardan yola çıkılarak. Bu amaçla homojenize edilen semender testislerinden PRL etkisiyle tirozin amino asit kalıntıları üzerinde fosforilasyon gösteren ve yaklaşık 90 kDa büyüklüğünde olan Hsp90b izole edildi. Bu çalışmanın amacı. Şaperon olarak işlev gören Hsp90b’nın klonlanmasını takiben yapılan coimmünopresipitasyon çalışması Hsp90b’nın plazma membranındaki PRL reseptorü ile bağlandığını gösterdi.tr Bu çalışma hijyenik davranışın Anadolu bal arısında (Apis mellifera anatoliaca) bir dış parazit olan Varroa destructor’a karşı bir direnç mekanizması olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. 1 Giresun Üniversitesi. Bu kurbağanın en çok yediği avların başında toprak solucanları. B. PRL ile uyarılmış germ hücre apoptozunun moleküler mekanizması bilinmemektedir. Malzeme ve Yaşam Bilimleri Bölümü 2 Ege Üniversitesi. tespih böcekleri ve karıncalar gelmektedir. Mikiko SAIGO1.com Normal gelişim ve homeostazi sırasında önemli roller oynayan apoptozis spermatogenez sırasında da normal bir proses olarak meydana gelir. spermatogonia 6. TRABZON SZ 068 SZ 069 Hsp90b’nın Japon Semenderi (Cynops pyrrhogaste)`nin Spermatogenezinde Prolaktin Tarafından Uyarılmış Germ Hücre Apoptozundaki Rolü Büget SARIBEK1. rekabet SZ 071 Bal arılarında (Apis mellifera) Hijyenik Davranış Varroa destructor Parazitine Karşı Direnç Mekanizması Olabilir mi? İbrahim ÇAKMAK Uludağ Üniversitesi. Beslenme. prolaktin. Bu bilgiler. Daha önceki çalışmalarımızda. Fen Fakültesi. M. Anahtar Kelimeler: Hsp90b. germ hücre apoptozunun endojen prolaktin (PRL) ve folikül-stimüle edici hormon (FSH) ile düzenlendiği gösterilmisti. sinyal iletimi Giresun Adasındaki Bufo viridis Popülasyonunun Beslenme Biyolojisi Zeliha ÇOLAK YILMAZ1. viridis. Giresun Adasında yasayan 3 amfibi türünden biridir. Ko ETO3. Emel ÇAKIR2. Biyoloji Bölümü. Biyoloji Bölümü. Giresun Adası. Hsp90b’nın PRL tarafından uyarılmış germ hücre apoptozunda PRL reseptörü ile ilişkili olarak sinyal iletiminde rol oynadığı ileri sürülmüştür. Gece Kurbağası’nın az ama büyük besinlerle beslendiğini ortaya koymuştur. bazı avları özellikle tercih ettiğini gösterebilir. Amfibiler hayatlarının çoğunu besin aramakla geçirirler. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Handan ONAY KARAOĞLU2. spermatogenez. mitotik bölünmeden sonra mayozun başlangıcından hemen önce koşullara bağlı olarak apoptoz geçirir. Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı. bu proteinin testisteki lokalizasyonu immünohistokimyasal olarak belirlendi.Kemalpaşa.edu. 35100.com Ekolojik niş teriminin içerisinde zaman. Bu nedenle besinleri onların ekosistemdeki yerlerini yani nişlerini belli eder. Fakat. destructor orijinal konukçusu Apis cerena’dan (Doğu bal arısı) Apis mellifera’ya (Batı bal arısı) bulaşmış ve çok ciddi koloni kayıplarına yol açmaktadır. Ayrıca tüm kurbağaların midesinde tohum ve yaprak gibi bitki parçaları bulunmuştur. bu oranın düşük olduğu durumlarda apoptoz baskılanır. Bursa icakmak@uludag. Bilal KUTRUP2. Üstelik.19. Bornova. apoptoz. İzmir 3 Kumamoto Üniversitesi. Anahtar Kelimeler: Bufo viridis. Besin çeşitliliğinin oldukça az olması. PRL ve PRL reseptörü ile bağlantılı olarak germ hücre apoptozunda iş gören hücre içi sinyal iletim mekanizmasını ve bununla ilgili molekülleri bulmaktı. Hsp90b fonksiyonu geldanamisin ile spesifik olarak inhibe edildi ve testis üzerindeki etkisi incelendi.Kemalpaşa MYO. V. av sayısının ise daha az olduğu tespit edilmiştir. Yüksek PRL/FSH seviyesi apoptozu tetiklerken. 205 . M.

tarlaların kenarlarına.2006 tarihlerinde gece 10. Bu çalışmada. Yoldan alınan ölü örneklerde ise yaşın dişilerde 5-10. tarla kenarlarına yakın çalılık alanlara yaz aylarında ise bazı tarlaların iç ve kenar kısımlarına ve civarına yaptıkları tespit edilmiştir. Trabzon 2 Giresun Üniversitesi. meşe.2000 metre yüksekliğe kadar yayılış göstermektedir. Sıvı azot testi asıl sebebidir. Kara kurbağaları gececi canlılardır. destructor parazitine karşı direnç mekanizması olarak yeterli olmadığı sonucuna varılmıştır.06.çıplak step alanlara ve bitkinin az olduğu steplerin yamaçlarına dağlık bölgelerde ise kayalık alanlara ayrıca su menfezlerinin kenarlarına ve içerisine.2006 ve 17.06. Bilal KUTRUP1.0005) ve yüksekliğe (P=0. 71450. 61080. test uygulanmıştır.0005). Hijyenik davranış. uygulamada aynı test 24 saat beklenerek uygulanmış ve 1. yaş. Çok sayıda V. 16 tanesi yol üzerinde canlı olarak bulunan ve 9 tanesi ise henüz yeni ölmüş olan toplam 25 adet kurbağanın vücut boyları ölçülüp cinsiyetleri belirlendikten sonra sağ arka dördüncü parmakları skeletokronoloji yöntemi ile yaş analizinde kullanılmak üzere alındı.01. kayalık. Bu arılıkta aynı çevre koşullarında ve benzer sayıda arı populasyonuna sahip kolonilere ve daha önce test uygulanmamış olan kontrol kolonilerine hijyenik yüzdelerin belirlenmesi amacı ile 3. destructor ile aynı yerde kışlamaya bırakılmış ve kıştan sonra sadece 2 koloni hayatta kalmıştır.7 arasında değiştiği belirlendi. İlk uygulamaya nektar akımı öncesinde 2’si dağlık bölgede olmak üzere toplam 11 farklı arılıkta 563 koloni ile başlanmış ve 48 saat içinde bu alanı tamamen temizleyen hijyenik (%100) koloniler %30 (172) olarak belirlenmiştir. yol ölümleri SZ 073 Porsuk (Meles meles)'un Yuva Yapısı Nahit PAMUKOĞLU Kırıkkale Üniversitesi.kumul ve tepeciklere. 2.001) bağlı olarak değiştiği belirlenmiştir. Bu iki test yaklaşık bir aylık süre içinde uygulanmış ve 2. parazit. Biyoloji Bölümü. Bu durumda 2. kızılçam ve karaçam gibi ağaçlarla kaplı ormanların iç kesimlerine. ağaçların altına. erkeklerde ise 5 . Kırıkkale pamukoglu2003@yahoo.Özellikle Akdeniz bölgesinde 2000 metre yüksekliğe yakın kesimlerde porsuk yuvasına 206 SZ 072 Bufo bufo’nun Tamdere-Dereli Yolu Üzerindeki Ölümleri Üzerine Bir Araştırma Emel ÇAKIR1. Ufuk BÜLBÜL1. Apis mellifera anatoliaca.Bazı bölgelerde porsuk yuvalarına kayalık alanlar ile meyve ağaçları ve çalılık alanlarda. arı populasyonları ve V. Yahşihan.tarlaların ormana yakın kısımlarına.00 saatleri arasında Giresun iline bağlı Tamdere ile Dereli ilçeleri arasında bulunan 47 km’lik bir yol boyunca araştırma yapıldı ve 74’ü ölü 47’si ise canlı olmak üzere yol üzerinde toplam 121 kurbağa tespit edildi.19. Fen Edebiyat Fakültesi. Giresun cakir_emel@mynet. arılığa (P< 0. Biyoloji Bölümü.com Amfibiler yolların ve araç trafiğinin varlığından en fazla zarar gören canlılardır. kayın. Varroa destructor. hava karardıktan sonra hareket eden çeşitli küçük böcekleri avlayarak beslenirler.step ve dağlık arazide yaşar. Fen Edebiyat Fakültesi. ormanların bittiği açıklıklarda ağaçsız alanlara. Biyoloji Bölümü. Fen-Edebiyat Fakültesi. Zeliha ÇOLAK YILMAZ2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi.com Porsuk (Meles meles) karışık orman. Sonuç olarak hijyenik davranışın çevre faktörlerine bağlı olarak değişkenlik gösterdiği ve V. Özellikle ılıman bölgelerdeki amfibilerin üreme alanlarına mevsimsel göçleri yolda görülmelerinin . Anahtar kelimeler: Bal arısı. Anahtar Kelimeler: Bufo bufo. bazı bölgelerde ise hem kayalık hem de çalılık alanlarda rastlanılmıştır. 10. destructor parazitine sahip koloniler ile seçilen bu hijyenik koloniler arasında kapalı gözlü petekler tüm kolonilerde tesadüfi olarak yer değiştirilip. TRABZON Hijyenik davranış testi 300 mlt sıvı azotun pupa dönemindeki kapalı hücreler üzerinde 5cm çapında 100 petek hücresini kapsayan bir dairesel alana dökülerek 3 kez uygulanmıştır. Biyoloji Bölümü.30 .Yuvalarını çoğunlukla ormanların oldukça tenha kısımlarına. testi geçen kolonilerden ancak %24’ü (45) hijyenik (%95+) olarak belirlenmiştir.Araştırma alanında porsukların yuva yapmak amacıyla step ve ağaçsız kesimler ile açık kesimleri mecbur kalmadıkça çok fazla tercih etmedikleri ancak 1000-2000 metre arasında kalan yaylaların hafif engebeli kesimlerine yuva yaptıkları da saptanmıştır. test sonucunda hijyenik olarak belirlenen grup ve kontrol grubu ile birlikte toplam 25 koloni çok sayıda V. destructor sayıları eşitlenmeye çalışılmıştır. erkeklerde bu oran 4-6 olarak tespit edildi. Bulgulara göre hijyenik davranışın zamana (P< 0. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Handan KARAOĞLU1. duvar oyukları ve toprak içindeki delikler gibi yerlerde gizlenirler. Yapılan yaş analizi sonucu canlı olan örneklerden dişilerde yaş 2-13 arasında değişirken. gündüzleri taş altları. testi geçen tüm kolonilerin ana arıları alınarak kendi arılığımızdaki kolonilere verilmiş ve 2 ay sonra tümü yeni anaya ait koloniler elde edilmiştir.

Keratella quadrata. Fen Fakültesi. Avrupa Birliği standartlarına . Ankara 2 Cumhuriyet Üniversitesi. Liman Gölü (Kızılırmak Deltası.. Anahtar Kelimeler: Karamık Gölü SZ 075 Organoklorlu Pestisit. Ancak gölün güney ve güney.doğu kesimleri sular yükseldiği zaman bataklık haline gelmektedir.Araştırma sırasında üç adet yuva kazılmış ve bu yuvalara ait toprak yapısı. Filinia longiseta.birey sayısına göre değişen üç veya beş odacıklı yuvalar yaptıkları araştırma sırasında tespit edilmiştir. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.19. Sivas ertuncg@hacettepe.6437 ise ppm değeri ile 4.0001 ppm ile methoxychlor.Selim ÇAĞLAR1 1 Hacettepe Üniversitesi. DSI tarafından inşa edilen ve Kızılırmak Delta’sında tarımsal alanlardan dönen suyun fazlasını göle boşaltan drenaj kanalı ile bağlantısı bulunmaktadır.com Bu araştırmada. Afyonkarahisar İli sınırları içersinde. Chlorophyta (23). Bacillariophyta (14). 200 hektar yüzey alanına sahip deniz seviyesinde yer alan bir acısu lagün gölüdür. Tüm su örnekleri iyi temizlenmiş cam şişelere alınarak analiz edilinceye kadar +4°C’de saklanmıştır. birden fazla giriş ve çıkış deliği bulunan ve içi otlarla döşeli.4'DDE göstermiştir. Biyoloji Bölümü. Fen Edebiyat Fakültesi. 4. tür teşhisleri ve sayımları yapılarak planktonun mevsimsel değişimi incelenmiştir. Yasemin SAYGI1. Keratella cohlearis. Liman Gölü’nde zooplankton ve fitoplankton ile fiziko-kimyasal parametreler ararsındaki ilişki CCA (Canonical Corresponce Analizi) ile değerlendirilmiş. Mustafa CEMEK Afyon Kocatepe Üniversitesi. Merismopedia tenuissima. Hexathra oxyuris. F. fitoplankton da ise Chroococcus minutus. Karamık Gölü Uluslararası kriterlere göre A sınıfına giren bir sulak alandır. Sabri KILINÇ2. terminalis. minutum. Sait BULUT.edu. Liman Gölü’nde tuzluluk %o 1.96 . Biyoloji Bölümü. Su numunelerindeki organoklorlu pestisit kalıntıları. Monoraphidium contortum. Samsun) Planktonu ve Mevsimsel Değişimleri Ertunç GÜNDÜZ1. S. TRABZON ve izlerine rastlanmıştır. Cladocera 5 ve Copepoda 2). kuzeyinde yer alan dar bir kumsal bariyeri üzerinden denizle bağlantı kurmaktadır. Cryptophyta (3) ve Euglenophyta (3) tür teşhis edilmiştir. Liman Gölü Kızılırmak Deltası’nda denize en yakın göl olup. Numunelerde en düşük pestisit konsantrasyonu 0. F. Liman Gölü’nde zooplanktonda 35 (Rotifera 28. Çalışma için Haziran 2006 ve Nisan 2007 tarihleri arasında toplam 60 su numunesi 10 örneklem bölgesinden iki ayda bir düzenli olarak alınmıştır.tr Liman Gölü 41º 44’ Kuzey enlemleri ve 35º 40’ Doğu boylamları arasında Kızılırmak ağzının 4 km doğusunda bulunan. Sonuç olarak Karamık Gölü’nden alınan su numunelerindeki pestisit konsantrasyonları. heptachlor konsantrasyonu Nisan ayında diğer aylardan. Bölge nüfusunun çoğunluğu geçimlerini tarım ve balıkçılıkla sağlamaktadır. Phormidium sp. tektonik kökenli bir çöküntü olan Akarçay havzasında yer alan Karamık Gölü’nden alınan su numunelerinde 18 organoklorlu pestisitin (OCPs) kalıntı seviyeleri belirlenmiştir.yuva materyali ve yuvanın morfolojik yapısı incelenmiştir. Pyrrophyta (5). Toplanan su numunelerinde seçilen 18 organoklorlu pestisitin hepsi belirlenmiştir. Liman Gölü’nün deltada bulunan diğer göllerle herhangi bir bağlantısı olmayıp. yuva yapısı SZ 074 göre izin verilen maksimum kalıntı seviyelerinin altında belirlenmiştir. sadece denizle ve gölün güneyinde yer alan. ANS kampusü. en yüksek pestisit konsantrasyonunu 0. Calonipeda 207 Karamık Gölü Suyunda Organoklorlu Pestisit Kalıntılarının Belirlenmesi Sevim Feyza ERDOĞMUŞ.Bunun sonucunda porsukların yuvalarını genellikle eğimli alanlardaki yumuşak topraklara yaptıkları. Biyoloji Bölümü. Phormidium tenue. Afyonkarahisar feyzakus@gmail.4’ DDE ve Endrin keton Ağustos ayında istatistiksel değerlendirmede diğer aylardan farklı bulunmuştur. pusillum dominant türler olarak bulunmuştur.Yıldız DEMİRKALP1. Fen Fakültesi. Pestisitler ile bölgeler arasında ise istatistiksel açıdan farklılık bulunmamıştır.06 arasında değişim göstermekte ve Venüs sistemine göre mixo-oligohalin acısu olarak sınıflandırılmaktadır. Biyoloji Bölümü.4. Zooplanktonda Hexathra oxyuris. M. M. Meles meles. Karamık Gölü’nde pestisitler ile aylar arasındaki α-HCH konsantrasyonu Haziran ve Ekim aylarında istatistiksel açıdan farklı bulunurken. sıvı-sıvı ekstraksiyon ve florisil kolon işlemlerini takiben GC-ECD standart kullanılarak tayin edilmiştir. Muhsin KONUK. Liman Gölü’nde Ekim 2002 ve Mart 2004 tarihleri arasında yapılan 13 arazi çalışmasında fitoplankton ve zooplankton örnekleri 20 ve 55 µm por çaplı plankton kepçeleri ile toplanmış. Anahtar Kelimeler: Porsuk. fitoplanktonda ise 73 (Cyanophyta (25).

Özellikle yüksek dozlarda hem carvacrol (70 mg/kg) hem de thymol (100 mg/kg) KA sayısını pozitif kontrol olan ethyl carbamate (EC) kadar artırmışlardır. Eyyüp RENCÜZOĞULLARI2 1 Çukurova Üniversitesi. intraperitonal uygulamada yapısal kromozom anormalliği (KA) ve total KA sayısını genel olarak tüm muamele sürelerinde (6. C-bant ve NOR boyama teknikleri kullanılarak yapılmıştır. a. Biyoloji Bölümü. Karyoloji. Snowella lacustris. Ordu sekerogluv@hotmail. fitoplankton. Ordu’nun Ulubey ilçesinin Yukarıkızılen Köyünden toplanan on Muscardinus avellanarius trapezius örneği üzerinde detaylı karyolojik analizler yapılmıştır. direkt boyama. aynı şekilde thymol de yine en yüksek iki dozda (80 ve 100 mg/kg) sayısal KA yüzdesini artırmıştır. G-bant ile türe özgü olan heterokromatin bölgelerin konumları belirlenmiştir. 24 saatlik muamele sürelerinde ise tüm dozlarda MI’i EC kadar düşürmüştür. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. 24 saat) ve konsantrasyonlarda kontrole göre önemli ölçüde artırmışlardır. genotoksisite 208 . Carvacrol sayısal KA yüzdesini en yüksek iki dozda (50 ve 70 mg/kg) kontrole göre önemli derecede artırırken. antiseptik. NFa=86 olarak tespit edilmiştir. TRABZON aquaedulis ve Mesochra aestuari türlerinin tuzluluk ve elektriksel iletkenlikle. Phormidium tenue. Carvacrol 6 ve 12 saatlik muamele sürelerinde sadece 70 mg/kg’lık dozda. Snowella sp. antibakteriyel. Thymol ise 6 saatlik muamele süresinde en yüksek iki dozda. Bu çalışmada carvacrol (10. Biyoloji Bölümü. Uygulanan bantlama tekniklerinden C-bant ile sentromerlerin pozisyonu. Anahtar Kelimeler: Carvacrol.com Ordu ve Çevresinde Yayılış Gösteren Muscardinus avellanarius trapezius (Mammalıa:Rodentıa) Alttürünün Karyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Vedat ŞEKEROĞLU. Türkiye’ de yayılış gösteren bu alttür üzerinde ilk kez bu çalışma ile G ve C bantlama teknikleri uygulanarak. Adana 2 Çukurova Üniversitesi. Peridinium spp. Chroococcus minutus. Biyoloji Bölümü. Aphanezomenon flos-aquae. thymol. Carvacrol ve thymol tüm dozlarda ve muamele sürelerinde MI’i kontrole göre önemli derecede düşürmüşlerdir. incelediğimiz tüm M. 50 ve 70 mg/kg’lık vücut ağırlığı) ve thymol (40. Merismopedia tenuissima. antiparazitik ve antiviral olarak kullanılan carvacrol ve thymol’ün sıçan kemik iliği hücrelerinde in vivo genotoksik etkilerini araştırmaktır. Fen Bilimleri Enstitüsü. Myoxidae familyası üyeleri için karakteristik olan. sıçan kemik iliği.com Bu çalışmada. bu alttürün taksonomisine katkıda bulunulmaya çalışılmıştır. bu taksonun tip örneğinin özellikleri ve bu alttür üzerinde çalışan araştırıcıların verdikleri morfolojik ve karyolojik özellikler ile tek tek karşılaştırılmıştır.’nin Na ve Cl ile. Fen Edebiyat Fakültesi. KA sayısındaki artışın doza bağlı olduğu saptanmıştır. Haluk KEFELİOĞLU Ordu Üniversitesi. NF=89. Ordu Bu çalışmanın amacı antihelmintik. 30. 12. Fen Edebiyat Fakültesi. Bu uygulamalar sonucunda diploid kromozom sayısı 2n=46. Karyolojik incelemeler. Elde edilen morfolojik ve karyolojik veriler. Liman Gölü. G-bant. 60. 24 saatlik muamele süresinde de tüm dozlarda MI’i EC kadar düşürmüştür.19. karyotiplerindeki çift kollu otozom kromozomlarından en az birinde görülen ikinci boğum (satellit). 80 ve 100 mg/kg’lık vücut ağırlığı). antifungal. Adana sebileazirak@gmail. Anahtar Kelimeler: Muscardinus avellanarius trapezius. MI’teki düşüşün de doza bağlı olduğu görülmüştür. zooplankton. ve Gymnodinium hippocastanum’un sıcaklık artışı ile pozitif korelasyon gösterdiği bulunmuştur. mevsimsel değişimler SZ 076 SZ 077 Thymol ve Carvacrol’un in vivo Genotoksik Etkilerinin Araştırılması Sebile AZIRAK1. trapezius örneklerinde de gözlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Kızılırmak Deltası.

kardeş kromatid değişimi (KKD).97). MMC.94 ve 48 saatlik uygulamada r=0. Elde edilen sonuçlar. Komet çalışması için. Hüseyin AKSOY2. Kahramanmaraş syilmaz@gazi. Mustafa ÇELİK3 1 Gazi Üniversitesi. 4 µg/ml) kullanılarak yapılmıştır. Biyoloji Bölümü. Fatma ÜNAL1. Biyoloji Bölümü. 0. Emamectin benzoate.69. mikronükleus. Bu da bu iki antioksidanın antimitotik etkili olduğunu göstermektedir. MMC’den 1 saat önce. Anahtar kelimeler: Metominostrobin.edu. üç farklı doz kullanılarak (0.19. 5. kromozomal anormallik frekansını önemli düzeyde artırırken. Teknikokullar.50. emamectin benzoate bu hasarı tüm dozlarda önemli düzeyde artırmıştır. komet testi 2 209 . hem KA/hücre hem de anormal hücre frekanslarında. çalışmada kullanılan her iki pestisitin de potansiyel genotoksik etkiye sahip olduğunu göstermektedir. mitotik indeks (MI). Fatma ÜNAL.50. MMC tarafından oluşturulan KKD/hücre ve MN/hücre frekanslarında da istatistiksel olarak önemli bir azalma gözlenmiştir. KA ve MN testleri için. 0. pozitif kontrol ve çözücü kontrol bulundurulmuştur. Tüm uygulamalarda negatif kontrol.005. Komet testinde. her bir kültüre 48 saat süre ile 0.00 ve 10. insan lenfositlerinde kromozomal anormallikler (KA). mikronükleus (MN) Metominostrobin ve Emamectin Benzoate Pestisitlerinin in vitro Genotoksik Etkileri Serkan YILMAZ1. yukarıda belirtilen dozlarla 1 saat muamele edilmiştir. en yüksek 3 dozda. kardeş kromatid değişimleri (KKD) ve mikronükleus (MN) testi ile incelenmiştir. MMC + lipoik asit ve MMC + ferulik asit uygulanan kültürlerin hepsinde.25. Teknikokullar. metominostrobin uygulamasında önemli bir farklılık oluşmazken.2 µg/ml MMC uygulanmıştır. Fen Edebiyat Fakültesi. Serkan YILMAZ Gazi Üniversitesi. doza bağlı önemli bir azalma meydana gelmiştir (r=0. Biyoloji Bölümü.tr Lipoik asit (LA) ve ferulik asitin (FA) MMC’ye karşı antigenotoksik etkileri. Deniz YÜZBAŞIOĞLU1.001. LA ve FA tüm dozlarda mitotik indekste istatistiksel olarak önemli bir azalmaya yol açmıştır. kromozom anormalliği. LA ve FA uygulanan tüm kültürlerde. 2. Lipoik asit uygulaması.88). Biyoloji Bölümü. 2. Anahtar Kelimeler: Lipoik asit. Deniz YÜZBAŞIOĞLU. mikronükleus (MN) ve Komet testleri kullanılarak belirlenmiştir. emamectin benzoate için r=0.00 µg/ml). 24 saatlik uygulamada. Mitotik indekste. kromozomal anormallik (KA). Her iki pestisit. Her iki uygulama süresinde de anormallik frekansındaki artış doza bağlıdır (24 saatlik uygulamada r=0. Fen Edebiyat Fakültesi. MMC tarafından oluşturulan genetik hasar üzerine antiklastojenik ve antimutajenik etkisinin olduğunu göstermektedir.625. Metominostrobin. FA uygulaması ise 24 saat süreyle MMC ile eş zamanlı olarak beş farklı doz (0. pozitif kontrole göre bir azalma gözlenmiştir.88). LA çalışmasında. 1. kontrole göre 24 ve 48 saatlik uygulamalarda tüm dozlarda kromozomal anormallik frekansını doza bağlı olarak artırmıştır (24 saatlik uygulamada r=0. eş zamanlı ve 1 saat sonra olmak üzere üç farklı şekilde. 0.edu.05 ve 0. antigenotoksik etki. 48 saatlik uygulamada en düşük doz hariç tüm dozlarda anormallik frekansını önemli düzeyde artırmıştır. Fen Edebiyat Fakültesi. emamectin benzoate uygulamasında. metominostrobin’in 5 farklı dozu (0.92. 24 ve 48 saat süre ile kültüre alınmış lenfositlere uygulanmıştır. pestisit. Bu azalma LA uygulamasında istatistiksel olarak anlamlıdır.001 ve 0. 1.tr Metominostrobin ve Emamectin benzoate pestisitlerinin in vitro genotoksik etkileri kromozom anormalliği (KA). 48 saatlik uygulamada r=0. Emamectin Benzoate.01. izole edilmiş lenfositler. TRABZON SZ 079 SZ 078 Lipoik Asit ve Ferulik Asitin İnsan Lenfosit Kültüründe Mitomisin-C’ye Karşı Antigenotoksik Etkileri Gökçe TANER. primer DNA hasarını 0. metominostrobin. Bu sonuçlar lipoik asit ve ferulik asitin.5. ferulik asit. mikronükleus frekansını da doza bağlı olarak artırmıştır (metominostrobin için r=0. Diğer yandan.86). 2 µg/ml) yapılmıştır. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. 1. Ankara gtaner@gazi. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Sakarya 3 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.05 µg/ml’lik dozlar haricinde tüm dozlarda önemli düzeyde artırırken.1 µg/ml) ve emamectin benzoate’ın 5 farklı dozu (0. Ankara Sakarya Üniversitesi.25. 0.

0 g) ile 52. insan sağlığı üzerindeki zararları tespit edilemiştir. seramik. Fen Edebiyat Fakültesi. bir çok sektörde beyazlık. Rahmi UYSAL Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 32500 Eğirdir/Isparta m. Kalitesi ve rezervleri yönünden oldukça zengindir. istatistikî olarak değerlendirilir. Dişilerle erkekler arasındaki boy farkı önemli iken (p<0. MgO. CaO.367±0.05). Yaş gruplarının karşılığı ortalama total fekonditeler 2517 yumurta/balık (1 yaş) ile 91944 yumurta/balık (7 yaş) arasında değişmiştir. Biyoloji Bölümü budakdiler@gmail. En yüksek nisbi fekondite ise 64291 yumurta/kg balık olarak 2. kozmetik. SZ 081 3.8661 (r=0. Fen Edebiyat Fakültesi.1758) popülasyonunun üreme biyolojisi incelenmiştir. Yumurta çapları 0.691-2.b. preparat hazırlandı. 1766) Türünün Üreme Biyolojisi ve Yıllık Değişimler Ali UZUN Sakarya Üniversitesi. 1758) Populasyonunun Üreme Özellikleri Meral APAYDIN YAĞCI. Sezona erken başlamak üreme başarısını artırmaz. Dişi turnalar ilk şeysel olgunluk boyuna 24.. Adapazarı aliuzun@sakarya. Sonuçlar 25 yuva takip edilerek elde edilmiştir. TRABZON SZ 080 Kalsit İşletmelerinde Çalışan İşçilerin Bukkal Hücrelerindeki Nüklear Anormallikler Songül BUDAK DİLER Niğde Üniversitesi. F=1.5844*L2. CO2. kimyasal yapısı CaCO3 olan ve mikronize boyutlarda öğütüldükten sonra kağıt. boya.17’dir.com Bu çalışmada Işıklı Gölü turna (Esox lucius L. kimya. ilaç.yagci@hotmail. GSI’nin aylık değişimine göre üreme faaliyeti Şubat ve Nisan ayları arasında olmaktadır. Fe+2) birlikte bulunur.798±0.0 cm (73.743 ve n=84) eşitlikleri ile ifade edilmiştir.a.05) ağırlık farkının önemsiz olduğu tespit edilmiştir (p>0. üreme periyodu.26 (Temmuz) ile 20.0 cm den küçük bireylerin avlanmamasının gerektiği belirlenmiştir. Temel bir çok sanayinin ana girdisi olan kalsit. Üreme başarısı ise %82. SO3. Kalsitin insan nükleusundaki genotoksik etkileri mikronukleus testi ile belirlenerek..3 cm (2363 g) arasında bulunmuştur.023 (1 yaş erkeklerde) ile 1. Esentepe. Çalışmada kalsit işletmesinde çalışan 50 işçi ve 50 sağlıklı kişi olmak üzere toplam 100 kişiden bukkal epitel hücresi alınarak. Aylık ortalama Gonadosomatik Indeks (GSI) değerleri 0. Sonuç olarak Işıklı Gölü turna popülasyonunda avcılığın Şubat-Nisan arasında yasaklanmasının ve 25. Işıklı Gölü Egretta garzetta (Linnaeus. cam.5 cm (68 g) ile 66. En fazla (9 fert) yeniden eşleşme de bu dönemdedir.07*W0. eşeysel olgunluk boyu. diğer minerallerle (SiO2. peperat yapılmış ve kalsitin insan nükleusları üzerindeki genotoksik etkilerini araştırılmıştır. yem. yumurta verimi. Bahar başı sahaya gelen Little Egret. Fekondite-boy ilişkisi. Ancak fertlerin tekrar çiftleşmesi için önemlidir.03±3. Hazırlanan bu preparatlar ışık mikroskobunda incelenerek.284 (6 yaş dişilerde) arasında hesaplanmış olup dişi ve erkekler arasındaki fark önemsiz bulunmuştur (p>0.edu. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Anahtar Kelimeler: Turna. K2O. Yuva başına düşen ortalama yumurta sayısı 210 . Doğada genellikle saf halde bulunmaz.413 mm (ortalama 2.tr Poyrazlar Gölü (Türkiye)’nde üreyen Egretta garzetta kolonisi 2002-2005 arasında takip edilmiştir.3’dür. Al2O3. 54140. ucuzluk gibi özelliklerinden dolayı önemli miktarlarda kullanılan bir dolgu maddesidir. Türkiye’de de bulunmaktadır.9 cm de erişirken erkekler 22.com Kalsit.700 ve n=84) ve fekonditeağırlık ilişkisi ise F=124. Niğde ilindeki maden ocaklarında kalsit minerali çıkartan işçilerden bukkal epitel hücreleri alınarak. Mart 2003 ve Şubat 2005 tarihleri arasında ayılık olarak yapılan çalışmada toplam 313 adet turna örneği yakalanmış ve bunların 196 adedi dişi (1-7 yaşları arasında) 117’i ise erkek (1-6 yaşları arasında) bireylerden oluşmuştur.089 mm) arasında değişmiş olup yaş ilerledikçe yumurta büyüklüğünün de arttığı tespit edilmiştir. yaş grubunda bulunmuştur. plastik. Dişi bireyler 21.88 (Şubat) arasında değişmiştir. Kampüsü Serdivan.9 cm’de erişmektedirler. PVC. kasımda yavruları büyütmüş olarak gölden ayrılır. hazır sıva v. Türün demografik ve üreme özellikleri incelenmiştir.0 cm (3342 g) arasında iken erkek bireyler 21.6669 (r=0. FeO3. Bu çalışmada. SZ 082 Işıklı Gölü’ndeki (Çivril-Denizli) Turna (Esox lucius L. gıda. Yaşlara göre ortalama kondisyon faktörleri 0.19.05). Biyoloji Bölümü. Little Egret en erken 2002’de sahaya gelmiştir. Biyoloji Bölümü. Na2O.72±0.

28000. Şanlıurfa yöresinde toplanan ve laboratuar koşulunda üretilen Phlebototmus papatasi’lerin. larvaların bir eğim üzerinde hareket eden beslenme davranışı ortaya koydukları görülmüştür. Samsun oyanar@omu. cunea türünün besin tercihi C (P10:K32) ve D (P36:K10) tercihli besin deneyinde elde edilen sonuçlara göre yenen protein ve karbohidrat miktarlarının ortalaması ile H. papatasi’ye ait. sıcaklık. özellikle proteince zengin besinlerin olduğu tercih gruplarında pup ağırlığının düşük olduğu tespit edilmiştir (P>0. yumurta ovipozisyon süresi ve fekondite parametreleri araştırılmıştır. Osman Bey Kampusü. cunea larvalarının protein ve karbohidrat alımı arasında lineer bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Arazi koşulunda toplanıp ve kültür ortamında yetiştirilip deneye alınan P. B (P32:K32). Gelişme sürelerinin besindeki protein miktarının artışına paralel olarak azaldığı ve sekonder madde miktarlarıyla arttığı tespit edilmiştir. pup protein ve lipit miktarı ile toplam dışkı miktarı arasındaki ilişkilerin farklı olduğu görülmüştür (P>0. A-E. papatasi’lerin ortalama dişi başına yumurtlama oranı istatistiksel açıdan anlamlı olacak şekilde farklı bulunmuştur. CD. B-D. H. TRABZON SZ 083 Hyphantria cunea’nın Yapay Besinlerdeki Beslenme Stratejisi ve Besindeki Sekonder Maddelerin Gelişmeye Etkisi Oğuzhan YANAR1. Böceklerin sıcaklık istemleri belli bir iklimsel ya da coğrafi koşulda bir yıldaki kuşak sayısını belirler.05). B-F. Tatarcıklar. E (P72:K32) ve F (P36:K64) besin menüleri (P:Protein. A-C. rüzgar. Giresun 2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi. C (P10:K32). Ergin ömür uzunluğu da daha kısa çıkmıştır. Bu besinlerden A-B. çevresel koşulların (ışık. Bunun sonucunda üç farklı sekonder maddenin her biri için üç farklı yoğunlukta üç besin. ergin ömür uzunluğu.25. Biyoloji Bölümü.edu. N2. cunea larvalarının tercihsiz beslenme deneylerinde kullanılan 15 besin çeşidi. Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü. H. D (P36:K10). Nurver ALTUN2 1 Giresun Üniversitesi. B-E. toplam tüketim miktarları dikkate alındığında C ve E besinlerinin toplam tüketim miktarlarının kontrol grubu olan A besinine göre farklı olduğu görülmüştür. papatasi’lerin yumurta üretimi kültür ortamında yetiştirilenlere göre daha fazla iken. Mahmut BİLGENER2. 28+1 oC ve %80 nem koşulu sağlanan insektaryumda P. Biyoloji Bölümü. Bu da araziden toplanıp laboratuar koşulunda üretilmesi sağlanan P.05). % 0. Tercihli beslenme deneylerinde.05). C-F. Biyoloji Bölümü.19. yağış) uygunluğuna bağlı olarak bir yıl içinde 2 veya 3 döl vermektedir. tatarcıkların dağılımında da çevresel koşullar oldukça önemlidir. T2. N3 şeklinde ve kinin sırasıyla K1. Yenen protein ve karbohidratın pup ağırlığı. 2. Sekonder maddeler kullanılarak hazırlanan besinler A besin içeriğine % 1. Şanlıurfa stoprak@harran. A-D. Fen Edebiyat Fakültesi.5 yüzdelik oranları hesaplanarak eklenmiş. Benzer şekilde tercih gruplarında karbohidratça zengin besinlerin olduğu tercih grubundaki larvaların lipit miktarının yüksek olduğu görülmüştür (P>0. bıraktıkları yumurta sayısı oransal olarak daha azdır. Pup lipit miktarlarının ise protein/karbohidrat oranının düşük oluşuyla ilişkili olduğu görülmüştür. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. nikotin sırasıyla N1. Pup protein miktarını sekonder maddelerin özellikle de tanik asitin istatistiksel olarak olumsuz etkilemediği tespit edilmiştir. cunea türü için optimal besin tercihi % 53 protein ve % 47 karbohidrat olarak bulunmuştur. Bu 3 grup larvadan elde edilen sonuçların ortalamaları karşılaştırıldığında. A-T3. K3 şeklinde sembolize edilmiştir. A-N3 ve A-K3 kombinasyonları oluşturularak tercihli beslenme deney grupları oluşturulmuştur. SZ 084 Şark Çıbanı Vektörü Phlebototmus papatasi’nin Hayat Döngüsü ve Fekonditesi Üzerine Bir Araştırma Şahin TOPRAK Harran Üniversitesi. ve T3 ile sembolize edilmiştir. Ayrıca sekonder maddelerin toplam tüketim miktarları için etkili olduğu gösterilmiştir. Fen Edebiyat Fakültesi. Nikotin ve kinin için A besinine % 0. D-F. Sonuç olarak araziden toplanan P.edu. B-C. K2. cunea türünde özellikle karbohidratı fazla besinlerle (CF) tercihte tat almayla ilgili kararsızlıkla alım hedefinin tutturulamadığı görülmüştür. K:Karbohidrat) gram olarak kullanılarak yedirilmiştir.tr Birçok vektör organizmada olduğu gibi. stres oluştuğu ve 211 . Eşeyler arasında ve iki grup arasında hayatta kalma (ömür uzunluğu) açısından da önemli farklar bulunmuştur. Tercihli beslenme deneylerinde H. papatasi üzerine laboratuar koşuluna bağlı olarak.tr Bu çalışmada Hyphantria cunea türüne ait larvaların son larva evresinde yapay besinler kullanarak besin tercihinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. nem. Bunun için A(P36:K32). D-E.5 ve 5 oranında tanik asit hesaplanarak katılmış ve sırasıyla T1. laboratuar koşulunda bazı biyolojik özellikleri araştırılmıştır. E-F. Ayrıca H. C-E.125.25 ve % 0. A-F. toplamda dokuz farklı besin elde edilmiştir. Kurupelit.

tr Deniz kaplumbağalarının cinsiyet kromozomu olmaması. nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu türlerin korunması bakımından bu konunun araştırılması büyük önem arz etmektedir. Anahtar Kelimeler: Deniz kaplumbağası. Şayeste DEMİREZEN Hacettepe Üniversitesi. Çıkan bu sonuçlar. TRABZON hem fekondite hem de ömür uzunluğu üzerine olumsuz etki yarattığı sonucuna bağlanılmıştır. Ayça KESİM. kromozom sayısı aynı (2n=48). Amasya ve Çevresinde Yayılış Gösteren Microtus dogramacii (Mammalia:Rodentia)’daki Kromozomal Anomalilerin Türleşmeye Etkisi Zülal ATLI ŞEKEROĞLU. SZ 087 Dalaman-Sarıgerme Kumsallarında Deniz Kaplumbağa Yavru Cinsiyet Oranlarının. bütün peroksizomal matriks proteinleri çekirdekteki genler tarafından kodlanır. Amasya’nın Boyalı köyünden toplanan 74 Microtus dogramacii örneği üzerinde ayrıntılı bir şekilde karyolojik incelemeler yapılmıştır. yuva sıcaklığı. Denizli caretta@pau. yuvaların üst kısmındaki yumurtalardan ve denizden uzak bölgedeki yuvalardan daha çok dişi yavruların çıktıkları tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Phlebototmus fecondite. Kendilerine ait DNA’ları ve ribozomları yoktur. Pınar İLİ. Fen Fakültesi. Fen-Edebiyat Fakültesi. yuvarlak organellerdir.com Bu çalışmada. PEX12 geninde mutasyon olan bu hücreler mitokondri ve vakuol morfolojisi açısından da incelenmiştir. Caretta caretta. Peroksizom Oluşumunda PEX12 Gen Etkinliğinin Floresan Mikroskobik Olarak Araştırılması Dilek KAYA. Dalaman-Sarıgerme Kumsallarında Caretta caretta (İribaş Kaplumbağa) yuvaların bilgisayarla çalışan elektronik sıcaklık ölçerlerle sıcaklıklarının kaydedilmesi ve ölü yavruların gonadlarının histolojik incelenmesi sonucunda yavru cinsiyet oranları incelenmiştir. Ankara dylek@hacettepe. PEX12 geninde delesyon oluşturulan Saccharomyces cerevisiae hücreleri floresan mikroskobik olarak incelenmiş ve bu mutant hücrelerde peroksizomal matriks proteinlerinin peroksizom içine giremeyip sitozolde kaldığı görülmüştür. Bu süreçte görev alan proteinler peroksizom oluşumunda oldukça önemlidir ve bunları kodlayan genlerin tümüne birden PEX genleri adı verilir. Bu çalışmada da bu genlerden biri olan PEX12 geninin peroksizom oluşumundaki rolü araştırılmıştır. Bu genlerde meydana gelecek olan mutasyonlar peroksizom oluşumunu olumsuz yönde etkilemektedir. Yuva sıcaklıklarının kaydedilerek. Elif MADAK Pamukkale Üniversitesi. 06800. yavru cinsiyet oranları. Seda AKIN. Akın KIRAÇ. Özgün TEKSOY. küresel ısınmanın da etkisi altında nesli tükenmekte olan bu türlerin korunması açılarından tartışılmıştır. şark çıbanı SZ 085 SZ 086 papatasi. küresel ısınma. Çiğdem FAK. Gbant. Bu nedenle araştırma alanından toplanan örnekler karyolojik bakımdan Tip-1 ve Tip-2 olarak iki gruba 212 .edu. C bant ve NOR boyama teknikleri kullanılarak yapılmıştır. Gerek kaydedilen sıcaklık analizleri sonucunda ve gerekse yavru gonad histolojileri sonucunda dişi ağırlıklı bir yavru populasyonunun üretildiği ortaya çıkarılmıştır. Ordu zulalatli@hotmail. Zamansal ve Mekansal Açıdan Farklılıklarının Araştırılması Yakup KASKA. Uygulanan bu tekniklerin incelenmesi sonucunda. sitozoldeki serbest ribozomlar tarafından sentezlenir ve peroksizomlara taşınır. fakat otozomların morfolojileri farklı olan iki karyotip çeşidi belirlenmiştir. Haluk KEFELİOĞLU Ordu Üniversitesi. Beytepe. Fikret SARI. Biyoloji Bölümü. ölü yavruların da gonadlarının histolojisik olarak incelenmesi ile yuvaların cinsiyet oranları hakkında tahminler yapılabilmektedir.19. yavruların cinsiyetlerinin kuluçkanın ortadaki 1/3’lük süresindeki sıcaklığa göre değişmesi nedeniyle. Biyoloji Bölümü. etrafı tek katlı bir zarla çevrili olan küçük. biyo-ekoloji. Karyolojik analizler direkt boyama. Bu çalışma Pex12 proteinin perosizomal protein girişinde bir rolü olduğunu bildiren diğer çalışmaları desteklemektedir.tr Peroksizomlar. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. bütün ökaryotik hücrelerde bulunan. Az üretildiği bulunan erkek yavru bireylerin daha çok sezon başında ve sonunda bırakılan yuvalar ile yuvaların alt kısmındaki yumurtalardan ve denize yakın yuvalardan çıkarken. Bu nedenle.edu. Biyoloji Bölümü. Fen Edebiyat Fakültesi. Biyoloji Bölümü. Bu amaçla.

6 adet p2-m3 in situ alt çene parçası. 5 adet phalanx-2 ve 4 adet phalanx3. Baraj Gölü (Burdur) Planktonik Turbellaria Yoğunluğunun Mevsimsel ve Derinliğe Bağlı Değişimi İskender GÜLLE1. İzleyen çalışma Tuna’ya (1999) aittir. 5 adet phalanx-1. Elde edilen bu karyotipik formlar. TRABZON ayrılmıştır. Eğirdir. bu konuda çalışan diğer araştırıcıların tespit ettikleri veriler ile karşılaştırılmış ve türleşme problemine çözüm getirilmeye çalışılmıştır. geç miyosen Denizli-Yukarısazak. 15100. 32500. Baraj Gölü’nde dağılım gösteren planktonik Turbellaria türünün aylık yoğunlukları. Bulguların odontolojik ve osteolojik incelemeler sonucu Protoryx carolinae. hidrobiyoloji alanında Yukarısazak (Kale-Denizli) Memeli Faunasına Ait Yeni Artiodactyla’ya Bulguları Tanju KAYA. türleşme. mevsimsel olarak da 213 .1-26. ağırlıkları 0.3112. Güzin EMECEN ÖZSOY Hacettepe Üniversitesi. Fen Fakültesi. Memeli faunası Perissodactyla takımına ait Hipparion matthewi (Abel) ve Ceratotherium neumayri (Osborn). Biyoloji Bölümü. Ö. bu değerler Çermik deresinde 21.56 g arasındadır. büyüme SZ 091 Karacaören I. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Materyallerin uzunluk/genişlik diyagramlarına göre bölgesel ve türiçi değişimleri saptanmıştır. 1993. Bu karyotipik formlardan Tip-1 karyotipine ait 8 numaralı otozom kromozomların perisentrik inversiyona uğrayarak Tip-2 karyotipindeki metasentrik olan 1 numaralı otozom kromozomları oluşturduğu tespit edilmiştir. Amasya SZ 088 SZ 089 Balıklı Kaplıca ve Çermik Deresindeki (SivasKangal) Garra rufa’nın Büyüme Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Şerife Gülsün KIRANKAYA. Tuna 1999). eşey. Ankara gkirankaya@gmail. balıklı kaplıca. Osman ERTAN2 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Anahtar Kelimeler: Garra rufa. Fosil lokalitesinde 2007 yılında yapılan kazı çalışmalarında Artiodactyla’ya ait yeni fosille bulunmuştur. ayrıca büyüme özellikleri belirlenmiştir. Bu çalışma Batı Anadolu memeli fosil yataklarında ilk defa gerçekleştirilecektir. Güler EKMEKÇİ. Ayrıca.rufa’nın yaş dağılımı Balıklı Kaplıca’da 0-III Çermik Deresinde ise 0-IV yaşlar arasındadır. türlerin Türkiye’deki paleocoğrafik dağılım haritaları yapılmıştır Bu çalışma sonucunda Artiodactyla memeli fosilleri üzerinde yürütülen Cenogram tekniği ile bölgenin paleobiyocoğrafik ve paleoklimatolojik yorumlamaları yapılacaktır. Fen-Edebiyat Fakültesi. Beytepe. Biyoloji Bölümü. karyoloji. Tragoportax amalthea (Roth & Wagner) ve Gazella deperdita (Gervais) fosillerini içerir ve Geç Miyosen yaşını yansıtır (Kaya. Eşey dağılımı: Balıklı Kaplıca’da E:D için 1: 1. Bulgular 5 adet P2-M3 in situ üst çene parçası.60g arasında değişirken.tr Yukarısazak (Kale-Denizli) memeli faunası Yukarısazak Köyü’nün 1 km güneybatısında Kurttepe ve Yaylatepe arasındaki Kapışcabaşı Mevkiinde yer alır ve ilk kez Kaya (1993) tarafından tanımlanmıştır. Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Tabiat Tarihi Müzesi.tr Ocak–Aralık 2002 tarihleri arasında yürütülen bu araştırmada Karacaören I.06-14.edu. G. Seval ORUÇ Ege Üniversitesi. Dere örneklerinin kaplıca örneklerinden daha iri ve ağır olduğu ve iki populasyon arasındaki ağırlık farklarının istatistiksel açıdan önemli olduğu saptanmıştır.892. Artiodactyla takımına ait Helladotherium duvernoyi Gaudry.90 olarak bulunmuştur. Ekstrem sıcaklık koşulunda yaşamaya uyum sağlamış olan bu türün Kangal Kaplıca’da ve Çermik Deresi’ndeki populasyonlarının yaş. F. pek çok cyprinid (sazangil) için letal kabul edilen ya da birçok balığın çok kısa süreler dayanabildiği yüksek sıcaklıkta yaşaması nedeniyle biyolojik açıdan ilginç bir balık türüdür. 1 calcaneum. perisentrik inversiyon.Anahtar Kelimeler: Microtus dogramacii. boy ve ağırlık kompozisyonları ortaya konmuş.8 mm ve 0.edu.kaya@ege. Balıklı Kaplıca’daki bireylerin çatal boyları 18. Isparta igulle@mehmetakif. İzmir tanju.6mm. Burdur 2 Süleyman Demirel Üniversitesi. Not: Sunulan çalışma yapılmış bir araştırmadır.19. Anahtar Kelimeler: Artiodactyla.com Deri hastalıklarının tedavisinde etkili olduğu iddia edilen Garra rufa obtusa. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi. Protoryx carolinae Major.’ye ait olduğu tanımlanmıştır.175. 1 astragalus ve 2 adet patella’dan oluşmaktadır. Çermik Deresinde ise 1: 0. Miotragocerus valenciennesi ve Gazella sp.

Musca domestica L. Gaziantep’den GS populasyonu. m’de yoğunlaşmıştır. “coğrafi olarak belirlenen ve belli koruma hedeflerine ulaşılacak biçimde ilan edilen.edu. Baraj gölü genelinde. uyumsal özelliklerdeki değişimleri gözlemlemek amacıyla tüm populasyonlar için hayat tablosu düzenlenmiştir. yaz mevsiminde 10. eğim. GFR ve GDR populasyonlarına göre düşüş göstermiş ancak GFG2 ve GDG2 populasyonlarında tekrar artmıştır. Korunan alanların yönetiminde en uygun kullanım biçiminin belirlenebilmesi için. Musca domestica. aynı zamanda duyarlı birey göçünün. uyum. Direnç gelişimini belirlemek için tüm dirençli ve göç populasyonlarına direnç testleri yapılmış. m’de. Karacaören I. Biyoloji Bölümü. Selim Sualp ÇAĞLAR Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilimdalı Beytepe. TRABZON dikey yöndeki kümelenmeleri araştırılmıştır.kuşak göç).tr Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi. jeomorfolojik özellikleri ele alınarak ekosistem analizi hedeflenmiş ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için CBS kullanılmıştır. laboratuvar koşullarında beş kuşak boyunca Fenitrothion ve Deltamethrin’e karşı dirençlendirilerek Fenitrothiona dirençli (GFR) ve Deltamethrine dirençli (GDR) populasyonlar elde edilmiş. Anahtar Kelimeler: Turbellaria. Anahtar Kelimeler: Karasinek. bu dirençli populasyonlara GS populasyonundan iki kuşak boyunca %50 oranında duyarlı birey göçü sağlanarak GFR populasyonundan GFG1(1. en düşük Ocak (65 ± 36 birey/m3) aylarında belirlenmiştir.7 (2. Aynı zamanda uydu görüntüleri kullanılarak Nesne Tabanlı vejetasyon sınıflandırması yapılmış ve bu sınıflandırma Orman Amenajman Planları ile karşılaştırılmıştır. Biyoloji Bölümü. dikey dağılım.550 ha alana sahip Kaçkar Dağları Milli Parkı’nın biyolojik (flora.kuşak göç) ve GFG2(2.760 birey/m3). Selim Sualp ÇAĞLAR Hacettepe Üniversitesi. Anahtar Kelimeler: CBS. milli park. Kaçkar Dağları.19. Gölde Turbellaria yoğunluğunun artış yaptığı dönemlerde Cladocera yoğunluğunda belirgin bir azalış görülmüştür. fauna. korunan alanları. CBS ile alana özgü yükseklik.775 ± 479 birey/m3) olarak bulunmuştur. SZ 093 Kaçkar Dağları Milli Parkı’nda Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Tabanlı Ekosistem Analizi Çağaşan KARACAOĞLU. PK: 06800. Ankara ckuyucu@hacettepe. düzenlenen ve yönetilen alanlar” biçiminde tanımlamaktadır. GFG1 ve GDG1 populasyonlarında uyum parametreleri. GDR populasyonundan ise GDG1 ve GDG2 populasyonları oluşturulmuştur. Flora ve fauna elemanlarının dağılımları ile çevresel koşullar (toprak özellikleri. Sonuçta insektisit direncinin incelenen 214 . jeolojik. ekosistem analizi İnsektisit Direncinin Karasinek. alana-özgü ekosistem analizlerinin yapılması ve yönetim hedeflerinin saptanması gerekmektedir. Dikey yöndeki kümelenmeleri ilkbahar mevsiminde orta su derinliklerinde. sonbahar mevsiminde 5. Baraj Gölü SZ 092 populasyonlarda uyum üzerinde etkili olduğu belirlenmiş. Turbellaria yoğunluğu en yüksek Temmuz (10.tr Bu çalışmada. 51. bakı modelleri hazırlanmıştır. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. zooplankton. koruma altındaki alanlar bir veya birden fazla farklı hedefe ulaşmak amacıyla kurulup yönetilebilir. Ankara cagasan@hacettepe. Planktonik Turbellaria’nın diğer zooplankton grupları içerisindeki ortalama temsil oranı % 1. ekolojik yapı). hidrolojik yapı ve iklimsel yapı vb) arasındaki ilişki irdelenmeye çalışılarak Milli Park ekosisteminin yapısı analiz edilmiştir. insektisit direncini düşürmenin yanısıra uyumsal özellikler üzerinde de etkili olduğu tespit edilmiştir. koruma alanı.587 ± 2. Dirençli populasyonlara duyarlı birey göçünün hem Fenitrothion hem de Deltamethrin direncini düşürmede etkili olduğu tespit edilmiş. (Diptera: Muscidae)’nın Uyumsal Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Arda Cem KUYUCU. Bunun için. Bu çalışmada. dirençli ve duyarlı karasinek soylarının uyumsal özelliklerinde meydana gelen değişimler ile direnç gelişimini etkileyen duyarlı birey göçünün direnç frekansını düşürmedeki ve uyumsal özellikler üzerindeki etkileri araştırılmıştır. 10-30 m arasında.edu. GFR ve GDR populasyonlarının uyumsal özelliklerinin GS populasyonuna göre düşük olduğu belirlenmiştir. insektisit direnci. Bu tanım uyarınca. Beytepe kampusü.

Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Selim S.00±2. herhangi bir vektörel kökenli hastalık etkeninin taşınarak bölgedeki potansiyel vektör türler tarafından yayılması olasılığı üzerinde durulması gereken önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. ÇAĞLAR.52 mm boy değerleri arasında ve ortalaması 37.6.6 mm olarak saptanmıştır. Ochleratatus cinsine ait 6. Ochleratatus. Anopheles cinsine ait 3. Aysel GÜVEN Kafkas Üniversitesi. skeletokronoloji yöntemi ile populasyondaki erkek bireylerin yaş ortalaması 4.50 mm parametreleri arasında değiştiği ve ortalaması ise 12. 31. Merkez/Kars h. Fen Fakültesi. Biyoloji Bölümü ANS Kampusu. Sinan KAYNAŞ Hacettepe Üniversitesi. İzmir uerismis@aku.ahmet_deveci@hotmail.86 mm olduğu saptanmıştır.1 yıl olduğu tespit edilmiştir. Hayvanlardan kan örnekleri alınmadan önce mastitisli olup olmadıkları Kaliforniya Mastitis Testi (CMT) ile belirlendi.22±2. Biyoloji Bölümü. Kars ve Ardahan yöresinde değişik köylerde halk elinde yetiştirilen yaşları 3 ile 7 arasında değişen 20 sağlıklı ve 20 mastitisli inek seçildi. Anahtar Kelimeler: Anopheles maculipennis complex. sınıra yakın alanlarda 215 . mastitisin lipit peroksidasyonuna neden olduğu ve bunun sonucunda MDA düzeylerinde bir artışın meydana geldiği. ülkemizin batısında yer alan ve önemli bir tarım alanı olan Trakya bölgesinin Tunca ve Meriç havzalarında dağılım gösteren sivrisinek türleri ve yoğunlukları tespit edilmiştir. Trakya Sivrisinek Türleri ve Kullanılan İnsektisitlere Karşı Direnç Düzeyleri M. insektisit direnci.edu. Afyonkarahisar 2 Ege Üniversitesi. Zooloji Anabilim Dalı. Söz konusu populasyonun dişi bireylerinin ise total boy dağılımı 31.52 mm parametreleri arasında değiştiği ortalamasının ise 38. alanda kullanılan insektisitlere karşı Anopheles maculipennis complex türlerinde direncin durumu araştırılmıştır. yaş tayini. Biyoloji Bölümü. Biyoloji Bölümü. Fen Edebiyat Fakültesi. Culex. Bombina bombina SZ 095 Anopheles maculipennis complex’e ait türlerin yoğun olduğu belirlenmiştir. Populasyondaki erkek bireylerin boy dağılımı 34. Sağlıklı ve mastitisli gruplarda eritrosit GSH (p<0. Sivrisinek örneklemeleri Mayıs .44–42. Beytepe. dişi bireylerin ise 3. Ekoloji Ana Bilim Dalı. ŞİMŞEK. Çalışmada.34± 2. 06800. Anahtar Kelimeler: Skeletokronoloji. TRABZON SZ 094 Skeletokronoloji Yöntemi İle Bombina bombina (Amphibia: Anura) Türüne Ait Bireylerin Yaşların Belirlenmesi Uğur C. Fatih M. 44–37.001) ve plazma MDA (p<0.6 ♀♀) bireyin total boy dağılımı incelendiğinde. hibernation öncesi toplam 12 bireyin toplam 9. Bu amaçla Tunca ve Meriç havzalarından birer lokalite örnekleri kullanılarak insektisit direncinin temelini oluşturan enzimlerin aktiviteleri çalışılmıştır. Trakya Bu çalışma TUBITAK TBAG-U/161 (105T531) no’lu proje ile desteklenmektedir SZ 096 Mastitisli (Meme İltihabı) İneklerde Kan MDA ve GSH Düzeylerinin Araştırılması Hacı Ahmet DEVECİ. mastitisli ve sağlıklı ineklerde kan lipit peroksidasyonu (MDA) ve GSH düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır. Biyoloji Bölümü. Mustafa AKINER.04 mm olduğu saptanmıştır. Hüseyin ARIKAN2 1 Afyon Kocatepe Üniversitesi. Bornova. Sınırda yer alması nedeniyle yoğun geçiş olan bölgede.68–15. Örneklemeler neticesinde Culex cinsine ait 6. ERİŞMİŞ1. Yapılan biyokimyasal denemeler sonucunda organofosfat gurubuna karşı direnç varlığı yanında düşük oranda da olsa pyrethroid grubuna karşı da direnç geliştiği tespit edilmiştir.15 mm olarak saptanmıştır. Daha sonra eritrosit GSH ve plazma MDA düzeylerine bakıldı.Eylül 2007 tarihleri arasında 47 farklı lokalitede gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak. Fen Edebiyat Fak.39 ± 2. Fen Fakültesi.001) düzeyleri arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulundu. Özellikle sınıra yakın bu alanların sulak tarım alanı özelliğinde olması nedeniyle yoğun insektisit kullanıldığı göz önüne alınarak. 1.tr Bu çalışmada.com Bu çalışmada.tr Sülüklü Göl (Adapazarı)’ünden yakalanan 17 Bombina bombina (11♂♂. Alan genelinde Culex cinsine ait türler yoğun olarak görülürken. yine aynı şekilde endojen bir antioksidan olan GSH düzeylerinin mastitisli hayvanlarda önemli bir azalmaya uğradığı görüldü.48 mm parametreleri arasında ortalaması ise 35.4-42. Ankara musca@hacettepe. Uronetania ve Culiceta cinslerine ait 1’er olmak üzere toplam 17 sivrisinek türü saptanmıştır.19.edu.

lipit peroksidasyonundaki. 1877) ve Acanthalburnus microlepis’de (Filippii. içme sularında. B(a)P fosil yakıtların tam olarak yanmaması sonucu meydana gelir ve havada. Redükte glutatyon (GSH) ve tiyobarbitürik asit reaktif maddelerinin (TBARS) seviyeleri de değerlendirildi. microlepis’in iskelet kası CAT aktivitesi A. Yaptığımız histolojik incelemelerde kalp dokusunda AdM ve B(a)P uygulamalarının kalp dokusunda hasara neden olduğu. Biyoloji Bölümü. akocagun@hotmail.com Bu çalışmada. Iskelet kasında antioksidan aktivite yönünden SOD ve GST enzimleri her iki türde de benzer sonuçlar verirken genel olarak A. atık sularda ve ızgarada pişen yiyeceklerde bulunur. redükte glutatyon (GSH). Bu çalışmada karsinojenik bir kimyasal madde olduğu bilinen B(a)P ve birçok patolojik durumda farklı etkiler gösteren. İnan KAYA. Çalışmamızda. karsinojenik etkileri olduğu bilinen benzo(a)piren uygulamasından sonra adrenomedullin verilen sıçanların kalp dokularında biyokimyasal ve histolojik değişimler araştırılmıştır. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Eğitim Fakültesi. Bu bulgularla balıkların iskelet kasında antioksidan aktivite yönünden özellikle CAT enzimi bakımından A. Anahtar Kelimeler: Balık. Muhittin YÜREKLİ Aksaray Üniversitesi. Kars bylginan@gmail. microlepis iskelet kasının çok daha etkili olduğu. yeraltı sularında. A. moleküler ağırlığı 252. 1863) Lipit Peroksidasyonu ve Antioksidan Enzimler: Karşılaştırmalı Bir Çalışma Aysel GÜVEN. Uygun koşullarda labotatuara getirilen bu balıkların iskelet kaslarında süperoksit dismutaz (SOD). Ahmet DEVECI. Gökhan NUR. Kalp dokusundaki MDA seviyeleri incelendiğinde B(a)P+AdM uygulamasının lipid peroksidasyonunu telafi edici etkisinin olduğu görülmüştür. CAT. yoğunluğu 1. mastitis. NO ve AdM seviyelerindeki değişiklilerin ve B(a)P’ın olası histopatolojik etkileriyle AdM arasındaki etkileşimler araştırılmıştır. microlepis yakalandı. Türkiye tatlı su balığı Alburnus filippi ve Acanthalburnus microlepis’in iskelet kaslarındaki çeşitli oksidatif stres göstergeleri araştırıldı. lipit peroksidasyonu stres.19.001) daha yüksek tespit edildi. filippii’de antioksidan aktivite daha yüksek görüldü. katalaz (CAT). Çalışmamızda kontrol grupları ile karşılaştırıldığında B(a)P ve AdM’nin ayrı ayrı uygulamalarının oksidatif strese neden olarak kalp dokusunda oksidatif hasarı indükleyici etki göstermişken B(a)P ve AdM’nin birlikte uygulanması kalp dokusunda lipid peroksidasyonunun azalmasına. lipit peroksidasyonu SZ 097 SZ 098 Benzo(a)piren Uygulamasına Bağlı Olarak Sıçan Kalp Doku Hasarında Adrenomedullin Etkisinin İncelenmesi Arzu DOĞRU. filippii’den önemli oranda (p<0. peptid bir hormon olan AdM uygulamasına bağlı olarak. sarı renkli. diğer oksidatif stress göstergelerinin ise A filippii’de daha fazla olduğu sonucuna varıldı. Aktive edilmiş PAH’ların DNA’ya bağlanmasının karsinojenik etki için gerekli olduğu düşünülmektedir. glutatyon peroksidaz (GSHPx) ve glutatyon S-transferaz (GST) enzimlerini içeren oksidatif stress göstergelerinin seviyeleri analiz edildi. GSH216 Alburnus filippi (Kessler. kimyasal formülü C20H12. TRABZON Anahtar Kelimeler: İnek. S. Türkiye’nin Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi. ancak B(a)P+AdM’nin birlikte uygulama grubunda kalp dokusunun genel olarak normal yapıda görüldüğü tespit edilmiştir. filippii ve ortalama 5-8 g ağırlığında 40 adet A. Kura-Aras nehri havzasında ortalama 5-10 g ağırlığında 40 adet A. Biyoloji Bölümü. SOD. PAH’ların metabolizmaları boyunca reaktif oksijen türleri (ROT) oluşabilir. oksidatif antioksidan enzimler. Mehmet İlker DOĞRU. erime noktası 179 °C. T.31 g/mol. kaynama noktası 495 °C.24 g/cm3 olan. mutajenik ve yüksek karsinojenik özellik gösteren bir polisiklik aromatik hidrokarbondur (PAH’dır). kokusuz. Benzo(a)piren uygulamasından sonra AdM’nin biyokimyasal ve histolojik yönden telafi edici ve/veya koruyucu etkisinin değerlendirilmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. malondialdehit (MDA). H. Dawley sıçanlarda antioksidan enzim seviyelerindeki. Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü. . total glutatyon seviyesindeki.com Benzo(a)piren (B(a)P). Süleyman KAYA. PAH’ların metabolik aktivasyonu sonucu ortaya çıkan diol epoksitler DNA’ya kovalent olarak bağlanırlar. Özgür KAYA Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi.

ω3 yağ asidi oranı en yüksek türün Liza aurata. (Hymenoptera: Ichneumonidae) Zehirinin Konak Hücrelerine Morfolojik ve Biyokimyasal Etkileri Bridget Keenan1. 32. MUFA. Dumlupınar Üniversitesi. İzmit-Kocaeli ekrem_ergin@hotmail.66. 21. Halil YILMAZ1. (Lepidoptera: Pyralidae) hemositleri ve Trichoplusia ni Hubner (Lepidoptera: Noctuidae) embriyo hücreleri kullanılarak belirlendi. David B. Üretim ve Eğitim Enstitüsü tarafından temin edilmiştir. Bu etkilerin mekanizması ve zamana bağlı değişimleri ile zehir içeriğinde fenoloksidaz ve kalretikulin varlığı araştırıldı. Lipid peroksidasyonu. Biyoloji Bölümü. deniz balıkları SZ 100 Beymelek Lagünü’ne Giren Bazı Deniz Balıklarının Yağ Asidi Oranlarının Karşılaştırılması Kazım UYSAL1. Dumlupınar Üniversitesi Biyoloji ve Kimya Bölümleri Laboratuarları’nda kloroform ve metanol karışımı (2:1 v/v) kullanarak. en düşük türün ise Chelon labrasus olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Benzo(a)piren. fenoloksidaz inhibitörü fenilketonuri ile antikalretikulin tatbik edilen zehir ve kontrol amacı ile sadece fizyolojik su eklenerek 3 saat boyunca gözlendi. 16. ve PUFA oranları (sırası ile): Lithognathus mormyrus’da % 32. RIVERS1 1 Maryland Loyola Üniversitesi. Biyoloji Bölümü. Tüm gruplarda. Ekrem ERGİN2.11. 20. Araştırmada.com Endoparazitoit Pimpla turionellae L. hücre ortamına sadece zehir. Fen Edebiyat Fakültesi. Manisa 5 Dumlupınar Üniversitesi. Gıda Mühendisliği Bölümü. Bütün türlerde. kalp dokusu SZ 099 % 33. sıçan. Kemal SEÇKİN4. Chelon labrasus’da % 36. Sadece zehir tatbikinde.94 bulunmuştur.edu. Bu durum. Metin BÜLBÜL5 1 Dumlupınar Üniversitesi.49. Diğer uygulamalar ile kontrol grubu arasında fark yoktu. Bu sonuçlar bize kalp dokusunda B(a)P+AdM uygulamasının reaktif oksijen türlerinin neden olduğu hasarı telafi edebileceğini göstermektedir. Biyoloji Bölümü. doymuş yağ asitleri (SFA) içinde palmitik (C16:0). Fen Edebiyat Fakültesi. nitrik oksit. Fevzi UÇKAN2.45. Granüllü hücrelerin yaklaşık % 40’ının öldüğü belirlendi. 43800. İncelenen türlerin kas dokularında yaklaşık 20 kadar yağ asiti tanımlanmıştır. 43100. Biyoloji Bölümü.92. Yılmaz EMRE2.03. Altıntaş.22. On beşinci dakikada sadece zehir tatbik edilen hemositlerden hem granüler hücrelerde hem de plazmatositlerde vakuol oluştuğu görüldü. (Hymenoptera: Ichneumonidae) zehirinin konak türler üzerindeki morfolojik ve biyokimyasal etkileri Galleria mellonella L.19. Kütahya kuysal@dumlupinar. Total lipit ekstraksiyonu. Has kefal (Mugil cephalus). acısu olmasına rağmen Beymelek Lagünü’ne giren balıkların ω3 PUFA oranlarının denizde yaşayan balıklar kadar yüksek olduğunu ve insan beslenmesinde mükemmel bir ω3 yağ asidi kaynağı olabileceğini göstermektedir. Kepez. 18. 43100. Mavri (Chelon labrasus) türlerinin kas dokusu yağ asidi bileşimi araştırılmıştır. İncelenen bütün türlerde ω3 PUFA oranı ω6 PUFA oranından önemli derecede yüksek bulunmuştur. TRABZON Px enzim aktivitelerinde ve toplam GSH seviyesinde artmasına neden olmuştur. Altınbaş kefal (Liza aurata). 19. granüler hücrelerde 45’inci dakikada diğer deney gruplarına göre daha fazla vakuol gözlendi. Fen-Edebiyat Fakültesi. antioksidan enzimler. Baltimore.20. Plazmatositlerde de vakuol oluşumu vardı. A.97. Mugil cephalus’da % 38. SFA. Muhammet DÖNMEZ3. Balıklar Akdeniz Su Ürünleri Araştırma. Beymelek Lagünü (Antalya)’nden yakalanan Mırmır (Lithognathus mormyrus). 22. incelenen türlerin kas dokusu ω3 (veya n3) yağ asidi oranlarının karşılaştırılması ve insan gıdası açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 25. 32. Fenilketonuri ve anti-kalretikulin tatbik edilen zehir kullanıldığında her iki hemosit tipinde de çok az vakuol oluşumu görülmesi zehir içeriğinde fenoloksidaz ve kalretikulinin varlığını gösterdi. tek çift bağlı doymamış yağ asitleri (MUFA) içinde oleik (C18:1). yağ asit analizleri ise Celal Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği Laboratuarı’nda bulunan gaz kromatoğrafisi cihazı ile yapılmıştır. Beymelek Pimpla turionellae L.82. adrenomedullin. Antalya 3 Altıntaş Meslek Yüksek Okulu. Liza ramada’da % 33. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Hemositler. Çiran (Liza ramada). 3 saat sonunda sözü edilen değişiklerin korunması parazitoit zehirinin litik 217 . Kütahya 2 Akdeniz Su Ürünleri Araştırma.33.14. Anahtar Kelimeler : Lagünü.tr Bu çalışmada. Üretim ve Eğitim Enstitüsü.78. 24. Kütahya 4 Celal Bayar Üniversitesi.20. USA 2 Kocaeli Üniversitesi. çoklu doymamış yağ asitleri (PUFA) içinde de ökosapentaenoik (C20:5ω3) ve dokosaheksaenoik (C22:6ω3) asitler en yüksek oranda bulunan yağ asitleridir. ancak ölüm görülmedi. Liza aurata’da ω3 yağ asidi. Kimya Bölümü.

kümeleme. çok değişkenli istatistiksel yaklaşımların uygulabilirliği denenmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır. Naime ARSLAN2. fenilketonuri veya anti-kalretikulin tatbik edilen embriyo hücrelerinde uygulamadan 1 saat sonra başlatılıp 3 saat boyunca devam ettirilen gözlemlerde aşırı oranda vakuol oluşumu gözlendi. Samsun. NH4-N. parazitoit zehiri. Ocak ve Şubat 2005 tarihlerinde kötü hava şartlarından . Uluabat gölünde farklı fizikokimyasal özellikleri ve kirlilik düzeylerini yansıtan örnekleme noktaları arasındaki benzerlikleri iki farklı grup şeklinde ortaya çıkarmıştır.co Bu çalışma.19. Fen-Edebiyat Fakültesi. % 0. İstatistik Bölümü Meşelik. Hemositlerin aksine. küçülme ve vakuol oluşması şeklinde morfolojik değişikler meydana geldi.Sancar BARIŞ2 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.46 oranında açıklamıştır. alüminyum halkalar takılıp gerekli ölçümler alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. temel bileşen ve faktör analizleri uygulanarak değerlendirilmiştir. Hücre kültürüne ozmotik koruyucular. Türkiye m 2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitolojik Araştırmalar Merkezi. Biyoloji Bölümü. Elde edilen veriler. kalretikulin. Biyoloji Bölümü.62’sinin yaşı belirlenememiş. 26480 Eskişehir 4 Ankara Üniversitesi. 1758) (Aves: Passeriformes)'nın 2002 – 2005 Yıllarına Ait Sonbahar Göç Dinamiği. %25. fenoloksidaz. Anahtar Kelimeler: Uluabat Gölü. Eğitim Fakültesi. faktör ve temel bileşen analizleri. Özgür EMİROĞLU2. Arzu GÜRSOY1. TRABZON etkiden ziyade felç edici özelliği olduğunu ortaya çıkardı. Veriler.26’i genç. Samsun. Ancak. BOİ. Pınar ÖZÇAM2. sadece zehir. Bu çalışmada 2002 – 2005 yılları arasında Samsun Kızılırmak Deltası. rafinoz ve sükroz ilavesi hücre parçalanmasında zaman ve doza bağlı olarak gecikmeler oluşturdu. Cernek Halkama İstasyonu’nda sonbahar göç döneminde Sylvia atricapilla türünün göç dinamikleri belirlenmiş ve göçle ilgili bazı morfolojik ölçümleri kıyaslanmıştır. İlk faktör toplam değişimi %32. çözünmüş oksijen.54’ünü açıklamış ve fizikokimyasal faktör olarak isimlendirilmiştir. kümeleme. yağ skoru ve ağırlıkları tespit edilmiştir. takip eden 6 ile 10 saatlik zaman diliminde hücre ölümü gerçekleşmedi. % 51’i erkek. % 3. KOİ. Kiraz ERCİYAS2. su kalitesi SZ 102 Kızılırmak Deltası Cernek Halkalama İstasyonu'nda Sylvia atricapilla (Linnaeus. Meşelik. göç stratejileri ve göç taktiklerinin araştırılması amacıyla fenolojilerinin karşılaştırılması suretiyle yapılmıştır.34’ünü açıklamış ve mikrobiyolojik faktör olarak isimlendirilmiştir. pH. SZ 101 dolayı örnek alınamamıştır) su örneklerinin alınması ve her su örneğinde 12 farklı parametrenin (°C. ancak hücre içi Ca+2 seviyesindeki bu artış Ca+2 kanalı engelleyicileri ve hücre dışı Ca+2’dan yoksun ortam kullanılarak engellenemedi. Yapılan dört yıllık çalışmada Sylvia atricapilla türünden toplam 3393 birey halkalanmış. Anahtar Kelimeler: Pimpla turionellae. Türkiye balabancemal@yahoo. SO43-. Halkalanan bireylerin % 96. Embriyo hücrelerinde fenoloksidaz aktivitesini veya kalretikulin bağlanmasını engelleyerek zehir etkisinden korunma sağlanamaması parazitoit zehirinin hedef hücrelerde spesifik etki gösterdiğini ortaya çıkardı. Fen-Edebiyat Fakültesi. Sis ağları ile yakalanan kuşlar. hemosit. Zehir tatbik edilen embriyo hücrelerinde 6 saat içinde sitoplazmik büzülmeyi takiben yuvarlaklaşma. İlköğretim Bölümü. Y.35’ni açıklayan üç potansiyel faktör belirlenmiştir.edu. Semra İLHAN2. her bireyin kanat ve kuyruk uzunlukları ölçülmüş. 26480 Eskişehir 2 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. fakat ölümü engellemedi. FK) incelenmesiyle sağlanmıştır. NO2N. Biyoloji Bölümü Meşelik. 26480 Eskişehir 3 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. PO-34-P. Veri kümesinde toplam değişimin %77. % 47’si dişi ve % 2’sinin ise cinsiyeti 218 Uluabat Gölü Yüzey Suyu Kalitesinin Belirlenmesinde Çokdeğişkenli İstatistiksel Tekniklerin Uygulanması Cansu FİLİK İSCEN1. Veysel YILMAZ3 ve Seyhan AHISKA4 1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. Ağırlığı ve Yağ Skoru A. Doğu Akdeniz Göç yolunu kullanan Sylvia atricapilla’nın (karabaşlı ötleğen). Fen-Edebiyat Fakültesi . İkinci faktör organicnutrient faktördür.12’si erişkin. NO3-N. Hücre morfolojisinde görülen değişimlerden önce hücre içi Ca+2 seviyesi arttı.tr Bu çalışmada 2004-2005 yılları arasında Uluabat Gölü’nden sağlanan verilerin yorumlanması için. gölde belirlenen 12 farklı istasyondan aylık olarak (Aralık 2004. Tandoğan. Fen Fakültesi. Kümeleme analizi. TK. Üçüncü faktör değişimin %19. Cemal ÖZSEMİR1. Biyoloji Bölümü. 06100 Ankara emiroglu@ogu.

Zeliha TALAS4. Kenan ERDOĞAN1. mart ayında 12478.42) 0-20m derinlik katmanından elde edilmişken. Anahtar Kelimeler: Kuzeydoğu Akdeniz. kaynağının yörede yapılan kayısıcılıktan kaynaklandığı düşünülmüştür. Çalışmanın yürütüldüğü Kızılırmak Deltası Cernek Halkalama İstasyonu’nun sonbahar göç döneminde Karadeniz’i aşan S.90’lık kısmını oluşturan Lessepsiyen balıkların.67 13699.10’luk. kabukluların %13. Hematolojik incelemede total lökosit sayılarında istatistiksel olarak bir artma p<0. Karataş açıklarında (Kuzeydoğu Akdeniz) yürütülen dip trolü avcılığına ilişkin sayısal veriler ortaya konmaya çalışılmıştır. atricapilla için önemli bir konaklama ve barınma alanı olduğu tespit edilmiştir.62g saat-1. dip trolü avcılığı. mikrobiyolojik ve ağır metal analizleri belirlenmiştir. takip eden aylarda bu değer devamlı olarak düşüş göstererek. Biyoloji Bölümü. S. yağış ve basınç gibi göç zamanlamasını etkileyen meteorolojik verilerle de kıyaslanmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Leuciscus cephalus.25 27073.2g saat-1 olarak hesaplanmıştır.5 18954. Capoeta trutta ve Capoeta capoeta umbla balık türlerinde hematolojik ve biyokimyasal inceleme yapılmıştır.73 5985. balık. halkalama SZ 103 Anahtar Kelimeler: Sultansuyu. Çalışma sırasında halkalanan diğer Sylvia cinsi türlerine kıyasla bu türün göç zamanlamasının daha uzun seyrettiği tespit edilmiştir. Ayhan DURAN3 Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 68100Aksaray 2Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Bölümü 68100 Aksaray 3Aksaray Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu 68100 Aksaray 4 Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 51100 Niğde iorun68@hotmail. Anahtar Kelimeler: Kızılırmak Deltası. En yüksek birim zamanda yakalanan av (CPUE) değerine (66756. Lessepsiyen Sultansuyu (Malatya) Baraj Gölünde Yaşayan Bazı Ekonomik Balık Türleri Üzerinde Biyokimyasal ve Limnolojik İncelemeler İbrahim ÖRÜN1. Gaziantep erdogancicek@yahoo. su analizi SZ 104 Karataş Açıklarında (Kuzeydoğu Akdeniz) Yürütülen Dip Trolü Avcılığı Sayısal Verileri Erdoğan ÇİÇEK. 5 kafadan bacaklı ve 90 (8 kıkırdaklı. Ağır metal yönünden önemli bir kirliliğe rastlanılmamıştır.19. 2002-2003 avcılık sezonunda.58’i 20-50m ve %17. 22215.97g saat-1 olduğu hesaplanmıştır. Tüm avcılık sezonu için ortalama CPUE değeri 26308. En yüksek biyokütle değerine sahip olan balıkların yarıya yakın kısmı (%47. Ayrıca gölün fiziksel.3g saat-1) balıkçılık sezonunun açıldığı eylül ayında rastlanmış.17’lik kısmı oluşturduğu belirlenmiştir. Su analizlerinden suyun ikince kalite su olduğu ve suyun kükürt miktarının standartların üstünde bulunduğu belirlenmiş olup. 219 . biyokütle. Sözü edilen veriler değerlendirildiğinde. geriye kalan %35. 10611. atricapilla’nın. göç dinamiği.70g saat-1. Biyoloji Bölümü. farklı türlerin farklı göç stratejilerine sahip olmasından kaynaklandığını düşündürmektedir.5g saat-1’lik bir değer ile en düşük seviyeye inmiştir. eritrosit sayılarında bir azalma p<0.00’lık kısmının ise 50-100m derinlik katmanından elde edildiği belirlenmiştir. Bu kapsamda 15 kabuklu. Mikrobiyal analizde Enterococcus varlığı evsel atıkların drenaj edildiği göstermektedir. Mustafa IŞIK2. bölgenin tür ve familya çeşitliliği bakımından oldukça zengin olduğu tespit edilmiştir.com 1 Bu çalışmada Sultansuyu (Malatya) Baraj Gölü’nde yaşayan Cyprinus carpio.66’sını oluşturduğu tespit edilmiş ve sonuç olarak tüm bu verilerin ışığı altında bölgedeki balık stoklarının av değerleri itibariyle zamanla çok değişken bir yapı sergiledikleri anlaşılmıştır.73’lük ve kafadan bacaklıların ise %7. Levent ALTAŞ2. toplam balık biyokütlesinin %26. Ortalama CPUE değerinin derinlik katmanları itibariyle sırasıyla 29600. Sylvia atricapilla. Yakalanma dinamiği rüzgâr. diğer Sylvia türlerinden farklı olarak anlamlı genç birey oranına sahip olduğu belirlenmiştir.com Bu çalışmada. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. TRABZON belirlenememiştir. 82 kemikli) balık olmak üzere toplam 110 tür elde edilmiştir. Dursun AVŞAR Gaziantep Üniversitesi. Bu durum.05. biyokimya.89g’lık biyokütle içerisinde balıkların %79.05 olduğu saptanmıştır. Fen Edebiyat Fakültesi. Tür sayısı olarak balıkların %18. Toplam olarak elde edilen 631403. kimyasal.

Polyphorma larvası. Gastropoda. zoobentos SZ 106 aktifliğinin belirlenmesi amaçlandı. biyokimyasal ve hormonal etkileşimler ve konak bağışıklık sisteminin baskılanması gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Lerzan ÇİÇEK2 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Bivalvia (Dreissena polymorha) larvası. Cladocera. nötral peptid hidrolaz SZ 107 Pimpla turionellae L. Burdur 2 Süleyman Demirel Üniversitesi. (Lepidoptera: Pyralidae) Toplam ve Farklı Hemosit Sayılarına Etkileri Aylin ER1. % 60±5 bağıl nem ve 12:12 saat (Aydınlık: Karanlık) Açlığın Beyin Korteksinin Sensomotor.1810)’nın beslenme özellikleri araştırılmış ve göl ekosistemindeki muhtemel etkileri tartışılmıştır. korteks. Trichoptera. ve 5. Salim Serkan GÜÇLÜ2. Bu amaçla. İzmit . Fen-Edebiyat Fakültesi. Gürkan DİKEN2. Fen-Edebiyat Fakültesi.com Bu çalışmada. 15100. Isopoda (Asellus aquaticus).Bayram TEMUR1. açlığın farklı dönemlerinde beyin korteksinin sensomotor. Ayrıca. Nematoda ve Syanobakteri gruplarına rastlanılmıştır. Azerbaijan Academy of Sciences. 32500. Anahtar Kelimeler: Eğirdir Gölü. Açlığın süresi uzadıkça sensomotor bölgeden sonra ilk olarak limbik bölgede ve daha sonraki açlık günlerinde de orbital bölgede histolojik değişiklikler meydana gelmektedir. besin tercihi ergin dönemlerinde bentik organizmalara değişim göstermiştir. Mustafa ATLI1 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 65080 Van 2 Institute of Physiology n.tr Bu çalışmada.I. Biyoloji Bölümü. Copepoda. beslenme. Amphipoda (Gammarus spp. Biyoloji Bölümü.a. 1810) Populasyonunun Beslenme Özellikleri İskender GÜLLE1. limbik ve orbital bölgelerindeki nötral peptid hidrolaz aktivitesi biyokimyasal olarak belirlendi. Zekiye GÜÇLÜ2. Azerbaıjan temurat@yahoo. Eğirdir. zooplankton. Eğitim Fakültesi. Olga SAK1 1 Balıkesir Üniversitesi. Diptera (larva ve pupa). Gammarus spp. H. Bu balığın diyetleri arasında Cladocera. Fevzi UÇKAN2.. Hemiptera. Anahtar Kelimeler: Açlık. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Eğirdir Gölünün yabancı (ekzotik) türlerinden olan gümüş balığı (Atherina boyeri Risso. katlarında diğer korteks bölgelerinden daha çabuk ve daha derin olduğu gözlendi. Balıkesir 2 Kocaeli Üniversitesi. Çok sayıda zararlı lepidopter türün prepup ve pupunda soliter. Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae)’nin larval ve pupal dönemlerinde toplam ve farklı hemosit sayılarına etkileri belirlendi. idiobiont ve endoparazitoit olarak gelişen Pimpla turionellae L. Ostracoda. Balığının sindirim sisteminde Rotifera. A. Mart 2006 Ağustos 2007 tarihleri arasındaki 18 aylık süreçte aylık olarak toplanan örneklerin sindirim sistemleri incelenmiştir. D. Ephemeroptera. Özellikle genç evrelerinde zooplankton üzerinde baskı kuran gümüş balığının.Kocaeli asahin@balikesir. Atherina boyeri. TRABZON SZ 105 Eğirdir Gölü Gümüş Balığı (Atherina boyeri Risso. Beyin korteksinin sensomotor.edu. Morfolojik değişikliklerin sensomotor bölgenin 3. Limbik ve Orbital Bölgelerindeki Nötral Peptid Hidrolazların Aktifliği Üzerine Etkisi Atilla TEMUR1. Ratlar 1. Fen-Edebiyat Fakültesi. Karayev. Ekrem ERGİN2. Isparta igulle@mehmetakif. balık yumurtası ya da larvasına rastlanılmamıştır. Açlığın ilk günlerinde beyin korteksinin nöronları organizmayla ilgili olan gıda motivasyonu uyartılarına cevap verirken. Fahrettin ASKEROV2.19. Fahrettin KÜÇÜK2. limbik ve orbital bölgelerindeki nötral peptid hidrolaz (NPH)’ların 220 . yabancı tür. Baku. Araştırmada 100 adet Wistar Albino rat kullanıldı. açlığın daha ileri dönemlerinde nöronlar protein sentezleyebilmek için kendi varlıklarını korumaya çalışmaktadırlar. Ovipozisyon esnasında ergin dişi parazitoit tarafından konak içine bırakılan zehir ve yumurtalık proteinleri gibi salgılar başarılı bir parazitleme ve konak hemositleri ile sağlanan hücresel bağışıklık tepkilerini baskılamakta önemli olmaktadırlar. bu bölgeler histokimyasal olarak da incelendi. Biyoloji Bölümü. (Hymenoptera: Ichneumonidae) dişilerinden elde edilen zehir salgısının ve parazitlemesinin konak tür. A.tr Parazitoitlerin konak böcek içinde gelişimi.). aquaticus ve Diptera (larva ve pupa) en yaygın tüketilen besin grupları olup.edu. (Hymenoptera: Ichneumonidae) Zehiri ve Parazitlemesinin Konak Galleria mellonella L. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi. Konak ve parazitoitler 25±2 0C sıcaklık. 3 ve 5 gün sürelerle aç bırakıldı.

5 KEZ. 0. 0. Eczacılık Fakültesi . pupal endoparazitoit Pimpla turionellae L. folikül uyarıcı hormon ve progesteron varlığı belirlendi. Sağlık Yüksek Okulu. P. Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü. % 60±5 bağıl nem ve 12:12 saat (Aydınlık: Karanlık) fotoperiyot uygulanan laboratuar şartlarında yetiştirildi. Kontrol grubunda progesteron seviyesi 0.71 ng/ml olarak tespit edilirken. diyabet oluşturmak için serum fizyolojik çözeltisi içerisinde150 mg/kg alloxan birer hafta arayla 4 kez intraperitonal olarak 221 . ancak östrojen ve tiroksin varlığı gösterilemedi. son evre larvalarında ve pupunda. ancak östrojen ve tiroksin hormonları tespit edilemedi. KEZ dozları ve saat için üçer puptan hemolenf örnekleri alınıp Giemsa boyama tekniği ile belirlendi. Farelerin açlık kan şekerleri glikometre ile kuyruk veninden alınan kanla değerlendirildi. Biyoloji Bölümü. parazitoit zehiri.05 KEZ ve 0. M. (Hymenoptera: Ichneumonidae) konak tür Büyük Balmumu Güvesi. Biyoloji Bölümü. soliter. parazitlemeyi takiben G. Ergin P.005 KEZ dozları kullanıldı.02 KEZ. turionellae farklı kese eşdeğeri zehir dozlarının (KEZ) konak larvasına enjeksiyonunda daha önce belirlenen LD99 değeri altındaki 0. 41300 İzmit-Kocaeli 2 Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü. Her hücre tipinin 1000 hücre içindeki oranları belirlenerek farklı hemosit tiplerindeki değişim ifade edildi. Deniz MERAM2.com Bu çalışmada . fosfat tamponlu fizyolojik su (PBS) enjeksiyonu ve herhangi bir işleme tabi tutulmamış konak larva ve pupları kullanıldı. grup 3:sağlıklı DHG (kontrol 2). mellonella’nın erken evre. 6 ve 24 saatlik periyotlarda folikül uyarıcı hormon ve testosteron seviyelerinde kontrol grubuna göre anlamlı bir değişim gözlenmedi. Omurgalı ve omurgasızlar için ortak olan hormonların tanımlanması. Kütahya. G. Galleria mellonella. Pup evresinde Zeytin Yaprağı (Olea europea) Özütünün Alloxan ile Diyabet Yapılmış Farelerin ( Mus musculus) Kan Glikoz Seviyeleri Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi Yusuf ÖZAY1. 3 Mersin Üniversitesi. Famokognozi Anabilim Dalı. tiroksin SZ 109 Parazitoit Pimpla turionellae L. folikül uyarıcı hormon ve progesteron varlığı belirlendi. folikül uyarıcı hormon. 0. omurgalı hormonları. (Lepidoptera: Pyralidae) üzerinde. toplam hemosit sayısı. 25±2 °C sıcaklık.1 KEZ. alloxan ile diyabet yapılmış farelerin (Mus musculus) kan glikoz seviyeleri üzerine etkileri değerlendirildi. Farelerde. Ali CIMBIZ2. turionellae genç ve yaşlı bireylerinde her iki eşeyde de testosteron.02 KEZ dozları. Kütahya 2Dumlupınar Üniversitesi. testosteron. Sonuç olarak farklı KEZ dozları ve parazitleme konak larva ve pupunda toplam hemosit sayısında kontrol grubuna göre değişime neden oldu. turionellae’nın ise eşeye bağlı olarak ergin evrenin erken ve geç dönemlerinde alınan örneklerde immünoanaliz yöntemiyle omurgalı hormonları araştırıldı. Galleria mellonella. progesteron. 0. Kontrol grubu olarak boş enjeksiyon. Sevda GÜZEL3 1 Dumlupınar Üniversitesi. östrojen. mellonella pupunda progesteron bulunamadı. Anahtar Kelimeler: Pimpla turionellae. Vahdettin BAYAZIT1. (Hymenoptera: Ichneumonidae) Omurgalı Hormonları Fevzi UÇKAN1. grup 2: sağlıklı DHG (kontrol 1) + OE. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Zehir düşük dozlarda pup evresinde larval evreye göre daha etkiliydi. zeytin yaprağı (Olea europea) (OE) bitki özütünün . her doz ve saat için 15’er bireyden hemolenf alınarak toplam hemosit sayıları belirlendi. Farklı hemosit sayıları ise parazitleme. son evre larva ve pupta testosteron. Çalışmada grup 1:diyabetik-deney hayvan grubu (DHG) + OE. Galleria mellonella L. Sabri ÖZYURT1. bu maddelerin böceklerdeki fizyolojik rolü ve metabolizmasının aydınlatılmasında ve karşılaştırmalı endokrinolojide yarar sağlayacaktır. Fen-Edebiyat Fakültesi.01 KEZ ve 0. G. TRABZON fotoperiyot uygulanan laboratuar şartlarında yetiştirildi. Enjeksiyon ve parazitlemeyi takiben üç farklı zamanda (4. konak pupunda ise 0.19. P. Mersin yusufozay33@hotmail. Anahtar Kelimeler: Pimpla turionellae.com İdiobiont. Parazitlemenin G. mellonella’da erken evre larva. 10145 Balıkesir dnzmrm@hotmail. parazitlemeyi takiben 2. grup 4:diyabetik DHG (kontrol 3) ve grup 5:diyabetik DHG + ilaç (Glutril) olmak üzere 5 gurupta toplam 50 erkek fare kullanıldı. mellonella pupu omurgalı hormonları üzerine etkilerinin araştırıldığı çalışmalarda ise.05 KEZ. Olga SAK2 1 Kocaeli Üniversitesi. farklı hemosit sayısı SZ 108 folikül uyarıcı hormon düzeyinde ortaya çıkan farklılık larval döneme göre istatistiksel olarak önemliydi. 8 ve 24 saat). Erken evre larvada belirlenen testosteron düzeyinde diğer evrelere göre anlamlı farklılık varken progesteron düzeyinde önemli bir fark görülmedi. Aylin ER2.

(P<0. Sevda GÜZEL3 1 Dumlupınar Üniversitesi.5) ise en yüksek kan glikoz seviyesi gözlendi (P<0. alloxanla diyabet yapılan farelerde standart olarak diyabet tedavisinde kullanılan glutril ilacı gibi kan glikoz seviyesinin fizyolojik sınırlarda tuttuğu görüldü.5) ise en yüksek kan glikoz seviyesi gözlendi. aynı dönem içinde 5.4 ± 12. diyabet. diyabet oluşturmak için serum fizyolojik çözeltisi içerisinde 150 mg/kg alloxan birer hafta arayla 4 kez intraperitonal olarak enjekte edildi (Total 600 mg/kg). grup 4’te (222. Vahdettin BAYAZIT1.8 ± 21. TRABZON enjekte edildi (Total 600 mg/kg). 3 Mersin Üniversitesi. Kütahya 2 Dumlupınar Üniversitesi. guruplara günde bir defa olmak üzere 16 gün bitki özütü tedavisi. aynı dönem içinde diyabetik ilaç gurubuna 0.5 ± 13. diyabet.4) ve grup 5 (96.4). fare Olea europea.2 ± 13. Denemeler sonucunda.19.2). Glikoz ölçümleri 2 günde bir 8 periyotta tekrarlandı. Açlık kan şekeri 200 mg/dl üzeri olan değerler diyabetik olarak kabul edildi.4) ve grup 5 (96.7). grup 2:sağlıklı DHG (kontrol 1) + ÖO. Ökse Otu (Viscum album) Özütünün Alloxan ile Diyabet Yapılmış Farelerin (Mus musculus) Kan Glikoz Seviyeleri Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi Yusuf ÖZAY1.2 ± 17.3 ± 12. M. Sabri ÖZYURT1. OE guruplarına günde bir defa olmak üzere 16 gün bitki özütü tedavisi. Açlık kan şekeri 200 mg/dl üzeri olan değerler diyabetik olarak kabul edildi. Anahtar kelimeler: alloxan.001).2 ± 13. Fen-Edebiyat Fakültesi. Biyoloji Bölümü. ÖO bitki özütü. Ökse Otu yaprağı (Viscum album) (ÖO) bitki özütünün. guruba 0. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Sağlık Yüksek Okulu.8 ± 21. grup 4:diyabetik DHG (kontrol 3) ve grup 5:diyabetik DHG + ilaç (Glutril) olmak üzere 5 gurupta toplam 50 erkek fare kullanıldı. alloxan. grup 2 (90. fare SZ 110 grup 3 (90. Ali CIMBIZ2 . Anahtar Kelimeler: Viscum album.3) gurupları arasında kan glikoz değerleri açısında anlamlı fark belirlenmedi( P>0. 222 . Çalışmada grup 1:diyabetik-deney hayvan grubu (DHG) + ÖO. Deney sonrasında grup 1 (95. alloxanla diyabet yapılan farelerde standart olarak diyabet tedavisinde kullanılan glutril ilacı gibi kan glikoz seviyesinin fizyolojik sınırlarda tuttuğu görüldü.3) gurupları arasında kan glikoz değerleri açısında anlamlı fark belirlenmedi( P>0.1 mg glutril ilacı oral olarak verildi. Biyoloji Bölümü. Grup 2 de en düşük (74. alloxan ile diyabet yapılmış farelerin (Mus musculus) kan glikoz seviyeleri üzerine etkileri değerlendirildi. OE bitki özütü.05).com Bu çalışmada. 1 ve 2.0 ± 10.1 mg glutril ilacı oral olarak verilerek glikoz ölçümleri 2 günde bir 8 periyotta tekrarlandı.05). Kütahya Türkiye .5). Denemeler sonucunda. grup 3:sağlıklı DHG (kontrol 2). Grup 2 de en düşük (82. Farelerin açlık kan şekerleri glikometre ile kuyruk veninden alınan kanla değerlendirildi. Eczacılık Fakültesi Mersin Türkiye yusufozay33@hotmail.3 ± 12. grup 4’te(222. Deney sonrasında grup 1 (93. Farelerde.001).

Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Biyoloji Bölümü. TRABZON Eğitim ve Çevre Sözlü Bildiri Özetleri 223 .19.

TRABZON 224 .19. Biyoloji Bölümü. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.

M.. Erkan KALIPCI. Fergan KARAER. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Fen Bilgisi Öğretimi Bölümü. TRABZON SÇ 001 Biyoloji Öğretmen Adaylarının Genel Biyoloji Laboratuvar Dersinde Kazandıkları Preparat Hazırlama ve Mikroskobu Kullanma Yeteneklerinin Araştırılması Sema ÖZKADİF.19. kullanım öncesinde ve sonrasında mikroskop temizliğine dikkat edilmediği. İlhami BAYRAK1. Biyoloji Bölümü. lameli kapatma şeklini. Eğitim Fakültesi.4. Bu çalışma ile.. Kars 2 Kafkas Üniversitesi. ve 5. Öğrencilerin preparat hazırlamalarındaki yetenekleri giderek gelişirken. Hizmet içi kurslarının yapılan çalıştaylara benzer şekilde yapıldığında öğretmenlerin mesleki gelişimlerine daha faydalı ve üretken olacaklarını düşündürmektedir. ve 5. Etkinliklere Amasya’dan 21 Kayseri’den 30 biyoloji öğretmeni katılmıştır. 25 Ağustos – 1 Eylül 2007 tarihleri arasında Kayseri’de düzenlenen biyoloji öğretmenlerini bilim danışmanlığı ve eğitimi yönünden destekleme çalıştaylarının öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkısının olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Biyoloji 1. Nil BAĞRIAÇIK2 1 Kafkas Üniversitesi. Ayrıca. Amasya fergankaraer@hotmail. preparat hazırlama aşamasında.com Bu çalışma ilköğretim Fen Bilgisi derslerinde Biyoloji konularının öğretimi ve uygulanabilirliğini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Nagihan ŞAHİN.Yapılan çalışma Kars merkez ilköğretim okullarında Biyoloji konularının öğretimi hangi yöntemlerin kullanıldığını ve kullanılan yöntemlerin etkinliğinin ve öğrenci başarısını belirlemek amacı ile yapılmıştır. öğrencilik hayatları boyunca değiştirmeden kaldığı gözlenmiştir. mikroskop kullanma sırasında ilk kazanılan doğru yada yanlış bilgilerin alışkanlığa dönüşüp. tekniğine uygun biçimde yapamadıkları gözlenmiştir... Eğitim Fakültesi..3. Verilerin toplanması ve değerlendirilmesinde etkinlik öncesi ve sonrasında yapılan anket çalışmaları ile etkinlikler sırasındaki nitel gözlemler ve yarı yapılandırılmış mülakat görüşlerinden çalıştayların amacına ulaştığı belirlenmiştir. hava kabarcığı yada kirleri inceledikleri numune zannettikleri. görüntü bulurken ışık ayarlarını yapmayı unuttukları. Konya kalipci028@mynet. mikroskop. bilim danışmalığı. Kars merkez ilköğretim okullarında Biyoloji konularının 225 . sınıf öğretmen adaylarının Genel Biyoloji Laboratuar dersinde preparat hazırlama ve mikroskobu kullanma aşamasında kazanmış oldukları bilgi seviyelerinin araştırılması.Ali KIRPIK2. edindiği yanlış uygulama ve yanlış bilgilerin tespit edilmesi. Anahtar preparat Kelimeler: Biyoloji.2. SÇ 003 İlköğretim Fen Bilgisi Derslerinde Biyoloji Konularının Öğretiminde Kullanılan Yöntemler ve Bu Yöntemlerin Uygulanabilirliği Sultan ÇOLAK1. preparatta en uygun görüntüyü bulmak için şaryo vidalarını kullanmadıkları. Mikroskop kullanımında ise mikroskop kısımlarının yeterince bilinmemesinden kaynaklanan kullanım eksikliklerinin olduğu. biyoloji çalıştayı.2.com Biyoloji laboratuarını kullanacak olan öğretmen adayları. uygulama sırasındaki karşılaştıkları zorlukların belirlenmesi amaçlanmıştır. öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunda. Anahtar Kelimeler: Biyoloji eğitimi. Biyoloji Eğitimi ABD. 4’lük 10’luk. boyama yöntemlerini. Laboratuarda uygulama yaptırılarak. Kars sultancolak@yahoo. Yeşim YENER Selçuk Üniversitesi. Meram.3. eğitimlerinin temelini oluşturacak bilgi ve becerilerini lisans düzeyinde Genel Biyoloji Laboratuvar uygulamaları sırasında kazanmaktadırlar. öğrencilerin kesit alma tekniklerini. anket ve mülakat yapılmıştır. SÇ 002 Amasya ve Kayseri İllerinde Biyoloji Öğretmenlerine Düzenlenen Çalıştayların Değerlendirilmesi Hatice KARAER.4. Ahmet AKSOY Amasya Üniversitesi. 40’lık ve 100’lük objektifle inceleme yaparken makro vida ayarı yapmaya çalışarak mikroskoba zarar verdikleri tespit edilmiştir. Ayrıca.40’lık objektif sırasını takip etmedikleri. Amasya ve Kayseri illerinde TÜBİTAK-BİDEB (Bilim İnsanı Destekleme Dairesi Başkanlığı) tarafından desteklenen 22 Haziran – 1 Temmuz 2007’de Amasya’da. Yapılan uygulama neticesinde.sınıf olmak üzere toplamda 150 biyoloji öğretmen adaylarına. Biyoloji Bölümü. Fen Edebiyat Fakültesi.com Bu çalışma. mikroskoba zarar veririm düşüncesi ile kullanımdaki çekingenliklerin oluştuğu tespit edilmiştir. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi ABD’da öğrenim gören 1. Eğitim Fakültesi.

kil. Biyolojik okuryazarlık. Biyoloji A.com 137Cs 1945 yılında başlayan nükleer silah denemeleri ve 1986 yılında meydana gelen Çernobil nükleer santral kazası sonucu çevreye yayılan fisyon ürünü bir radyonükliddir. yöntem ve teknikleri kullanıldığını ve kullanılan yöntemlerin etkinliğinin belirlenmesine çalışılmıştır. Toprak örneklerinde fizikokimyasal parametreler (organik madde miktarı. Biyolojik okuryazar olan bir birey. Anahtar Kelimeler: 137Cs. farklı sorularla sorgulayabilmeli. biyoloji eğitimi. Nispeten uzun fiziksel yarı-ömrü (30. Alibeyköy. yöntem ve tekniklerin etkinliği üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Selda KILIÇ Selçuk Üniversitesi. Kilyos. Toprağın yüzey tabakalarında biriken 137Cs. eleştirel düşünebilmeli. Pirinççi.F.B. Türkiye kilic_onder@yahoo. toprak. Biyoloji 5. Biyoloji öğretmen adaylarına genel ve özel biyoloji konularına ilişkin sorular sorulmuş. Ömerli. Kurtköy) 0 ila 30 cm arasındaki yüzey toprağı 2007 Eylül ve Ekim aylarında toplanmıştır. Bu amaçla Kars merkez ilköğretim okulları öğretmenleri ve öğrencileri üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Murat BELİVERMİŞ. Toprağın fizikokimyasal parametrelerinden olan organik madde ve kil miktarı özellikle yüzey toprağında fazla bulunmaktadır.Dalında öğretimine devam eden. Biyoloji Bölümü. Çamlıca. kullanılan öğretim stratejileri. Toprakta 137Cs’nin birikiminin uzun süreli sonuçlarını yorumlayabilmek için. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü. İstanbul. bilgiyi zihninde yapılandırıp organize eden ve bilgilerini başka alanlara aktarabilen. silt ve kum oranları) belirlenmiş. pH değeri. potasyuma benzer fiziko-kimyasal özellikleri ve canlıların yumuşak dokularında birikebilmesi nedeniyle en önemli yapay radyonüklidlerden biridir. Yavuz ÇOTUK. 34134 Vezneciler. Yaşanan değişimlerin bir gereği olarak bilgi okuryazarlığı eğitimin. Başıbüyük.edu.E Bölümü Biyoloji A. Biyolojik Okuryazarlık SÇ005 İstanbul Toprağında 137Cs’nin Dikey Dağılımının Belirlenmesi Önder KILIÇ. toprağın yapısına bağlı olarak yüzeyden derine doğru göçünü ve toprağın fizikokimyasal özelliklerini belirlemek gerekmektedir. değişik kaynaklardan bilgiye erişebilme. ilköğretimde biyoloji eğitimi. bilimsel araştırma yöntemlerini uygulayan bireylerdir. Toprağın bu parametreleri 137Cs’yi tutmada oldukça etkili olduğundan 137Cs’nin derine inmesini engellemektedir. farklı toprak tiplerinde 137Cs’nin davranışını test etmek. Avcılar. Anahtar Kelimeler: Biyoloji. her öğrencinin eğitim sürecinin bir parçası olması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Cem DALYAN İstanbul Üniversitesi. TRABZON öğretiminde hangi strateji. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi O. Bu çalışmada İstanbul’da 15 örnekleme istasyonunda (Bahçeköy. biyolojideki kavramları ve kavramlar arası ilişkileri oluşturan. 226 . bilgilenmenin sürekliliğini sağlayabilme. Biyolojik okuryazar olan birey. Ümraniye. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.BD. Polonezköy. Aydos. bilgiyi değerlendirip zihninde yapılandırabilmelidir.M. Poyrazköy. Fen Fakültesi.14 yıl) ve yüksek çözünürlüğü. sınıf öğrencileri ve Tezsiz Yüksek lisans öğrencilerinin biyolojik okuryazarlıkları araştırılmıştır. anket. Baştürk KAYA. modelleri. Konya seldakilic@selcuk. Kars SÇ 004 Anahtar Kelimeler: Biyoloji Öğretmen Adayları. Ali ATEŞ.A. radyoaktivite.19. bilginin ne zaman ve nasıl elde edileceğine ilişkin yöntem ve stratejileri bilmektir. Biyoloji Bölümü. bu sorulara verdikleri cevaplarla ilgili biyolojik okuryazarlıkları irdelenmiş ve geliştirdikleri günlük olaylarla ilgili düşünceleri incelenerek müfredatın içeriğine yönelik öneriler getirilmiştir. Uygulanan anketlerin sonuçlarında öğretmen tutumları. bu parametrelerin 137Cs’nin dikey dağılımındaki etkileri incelenmiştir.tr Eğitimin işlevlerinden biride toplumun gereksinim duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmektir. Bu çalışmada. Riva. biyolojik bilginin önemine yönelik öznel yorumlar geliştirebilmeli. İstanbul Biyoloji Öğretmen Adaylarının Biyolojik Okuryazarlığı Hakan KURT. Derinlerde birikmesi ise yeraltı sularına karışmasına yol açmaktadır. canlılarda dış ışınlama kaynağı olarak ve organizmaya besinle girerek iç ışınlama kaynağı olarak etkili olmaktadır. problemleri çözebilmek için bilgiye ulaşma. Toprak örneklerinde 137Cs aktivite konsantrasyonları yüksek saflıktaki germanyum dedektöre bağlı gama spektrometresinde ölçülmüş ve konsantrasyon değerleri Bq/kg olarak hesaplanmıştır. Florya. model. Eğitim Fakültesi.

endemik. biyoçeşitliliği ve doğal kaynakları koruma adına umut vericidir. Avrupa’da nesli tehlikeye girmiş 36 memeli hayvan türünün 15’i (% 42. Avcılar. Türkiye’de yapılan ve yapılacak olan ÇED projeleri ile devamı sağlanacak biyolojik zenginliğin.8’i). En belirgin örneklerden biri. özellikle nesli tehlikede olan hayvan ve bitki türlerini koruyan sözleşmelerle.com İstanbul Ümraniye'de Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan çevre eğitim projesi kapsamında yapılan çalışmalarımızı tanıtmak ve bu çalışmaların daha verimli bir şekilde üst düzeyde daha geniş bir alana hizmet sunabilmek. Rahmi Güneş OKSAY İstanbul Üniversitesi. 13 kurbağa türünün 5’i (% 38’i) ülkemizde yaşamaktadır. Bu çalışmada. Artık ekolojik yaptırımlar. ÇEDbiyoçeşitlilik-ekonomiklik açısından. çevre üzerindeki etkilerinin incelenmesi için yani planlanan proje ve faaliyetlerin irdelenmesinde ekonomik-çevresel olguların ortak bir çerçeve içinde değerlendirilmesini sağlamak için uygulanan yöntemler topluluğudur. 47 sürüngen türünün 18’i (% 38’i). biyoçeşitlilik. ayrıcada ilgili akademisyenlerin görüşleri de alınarak önümüzdeki yıllarda yapacağımız çevre eğitim projesi çalışmalarından somut sonuçlar alabilmek için daha etkin duruma getirebilmek için ve daha geniş kitlelere hitap edebilmek (yayabilmek) için ilgili akademisyenlerle karşılıklı müzakere şeklinde sözlü sunum yapılmaya çalışılacaktır. Anahtar Kelimeler: ÇED. Biyoçeşitlilikde ise asıl önemli olan ekosistemlerin ve insanoğlunun sağlıklı var oluşu. bu okullarımıza yönelik neler yapabiliriz hususunda ileriki hedeflerimizi açıklamak ve bu hedeflerimize yönelik ilgili akademisyenlerin de görüş ve önerilerini de önemle dikkate almak. Son yıllarda ekonomik önceliğin. Western Gray Whale türü projelendirilirken göz ardı edilmiş. ekonomik yaptırımların önüne geçmelidir. haklı başarısını ortaya koymaktadır. Böylece karar aşamasında herhangi bir seçeneğin ileride doğuracağı olumsuz çevresel etkilerin gözden kaçması önlenmiş olur. Biyoloji Bölümü. Türkiye SÇ 007 Ümraniye'de Çevre Eğitim Projesi Mustafa KATI Mustafa Kemal Anadolu Lisesi. Anahtar Kelimeler: Çep 227 . ancak ciddi denetimler ve caydırıcı cezalarla. çevre yönetimi için kullanılan araçlardan biri olan faaliyetler düzeyde uygulanan ÇED’in bir ileri aşamasıdır ve makro düzeyde uygulanır. mümkün olabileceği öngörülmektedir. Türkiye ve diğer ülkeler karşılaştırılmıştır.com Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) planlanan bir faaliyetin. Emre KALKAN. Kıta ülkeleri arasında Türkiye biyoçeşitlilik zenginliği açısından dokuzuncu sıradadır ve florasının % 33'ten fazlasını endemik türler oluşturmaktadır. 72 kuş türünün 46’sı (% 63. doğa unsurunu dikkate alan ve bu sürekliliğe yardımcı olmaya çalışan ÇED raporları. SÇD.19. İstanbul biyogenez@hotmail. doğal hayat ve biyoçeşitlilikten ne yazık ki daha önemli olması araştırmanın çıkış noktasıdır. Rusya’da Sakhalin bölgesindeki petrol/doğal gaz boru hattı ÇED ve biyoçeşitlilik yaklaşımıdır. Türkiye biyoçeşitlilik açısından sahip olduğu yaklaşık 3000 tanesi endemik olan 9000’den fazla bitki türü ile Dünya’da önde gelen ülkeler arasındadır.8’i). İstanbul sivrin@gmail. hem yöre halkı ve hem de basının takibinde olan Kaz Dağları (ÖKA)’ nda altın madeni arama faaliyetleri güncel bir örnektir. incelenen rapor ve projelerle. Dahil olduğu CITES. Ümraniye. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. İğne Ada’da uygulanan Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetim Projesi ise. biyoçeşitlilikten ziyade getireceği ekonomik olanaklar öncelikli olmuştur. Hem STK’ları. Çünkü incelenen çoğu ÇED rapor ve projesinde. Dünyanın birçok yerinde plan ve program için SÇD uygulanmaya başlanmıştır. SÇD (Stratejik Çevresel Değerlendirme) ise. RAMSAR. doğal dengenin korunması ve sürdürülebilir bir dünya anlayışıdır. Benzer bir örnek de. sadece Türkiye’de değil Dünya’da da önem kazanmaktadır. Romanya’daki Tisza nehrinde meydana gelen siyanür faciası ve 3 yıl sonrasında hazırlanan ÇED raporudur. Yapılacak yatırımlarda ve faaliyetlerde. Türkiye’de de ÇED raporları açısından olumlu ve olumsuz örneklere rastlamak mümkündür. çevre örgütlerinin baskısı ile projede değişikliğe gidilmiş ancak değişiklik tehlikedeki türlerin korunması açısından yeterli olamamıştır. 34320. Mühendislik Fakültesi. ayrıca da sorumlu olduğumuz ilçe kapsamında ilçe belediyesinin de sponsorluğunda ilçe halkına çevreyi temiz tutabilmek ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakabilmek amacıyla yaptığımız çalışmalar ve etkinlikleri tanıtmak bu konuyu ilgili akademisyenlerin görüşlerine sunmak. bu zenginliğini devam ettirme çabasındadır. Başarılı örneklere rastlanması ve çevre bilincinin giderek artması. TRABZON SÇ 006 Dünya’da ve Türkiye’de ÇED Uygulamaları ve Biyoçeşitliliğin Korunması Nüket SİVRİ. Çevre Mühendisliği Bölümü. BERN gibi biyoçeşitliliği. özelliklede ilköğretim ve orta öğretim okullarına yönelik bu çevre eğitim projesi kapsamında katı atıkların ayrışımından okullara geri dönüşüm olarak ne tür katkılarda bulunabilmişiz.

Çayda kirlilik durumunu belirlemek için epilitik diyatomelere dayanan 20 metrik uygulanmıştır. DCA sonuçlarına göre. Bikarbonat ve Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı ise akarsuyu karakterize eden diğer değişkenler olmuştur. Trofik Diyatome İndeksi. Nisan 2001–Mayıs 2002 tarihleri arasında altı çalışma bölgesinden aylık olarak toplanmış epilitik diyatome örneklerinin komunite yapıları araştırılmıştır. Bununla birlikte karbonat. İstatistiksel analiz sonuçları akarsu havzasının sırasıyla jeoloji. Toplam Sertlik. madencilik faaliyetlerinin ve arazi kullanımının suyun kimyasal özelliklerini etkileyen en önemli faktör olduğu tespit edilmiştir. epilitik diyatomeler. kirlilik. bu organizma grubunun Emet Çayının kirlilik seviyesini tespit etmede iyi indikatör olduklarını göstermektedir. Trofik Diyatom İndeksi’nin Emet Çayı epipelik diyatome florasını iyi temsil ettiği. uygulanan metriklerden epipelik diyatomelerin komunite yapısını en iyi temsil eden metriklerin kompozisyon ölçümlerine ait metrikler olduğu tespit edilmiş. Nurhayat DALKIRAN1. kalsiyum. Nisan 2001 ile Mayıs 2002 tarihleri arasında Emet Çayı’nda belirlenen beş çalışma bölgesinden aylık olarak su ve epipelik diyatome örnekleri toplanmıştır. İstatistiksel analiz sonuçları Orhaneli Çayı’nda inorganik kirliliğin ve madencilik faaliyetlerinin belirlenmesinde epilitik diyatomelerin iyi indikatör olduğunu göstermiştir. Test edilen birçok metrik fiziksel ve kimyasal değişkenlerle anlamlı ilişki göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Emet Çayı.tr Bu çalışmada Orhaneli Çayı’nın kirlilik seviyesi epilitik diyatomeler kullanılarak belirlenmiştir. Fen Edebiyat Fakültesi. Bölge Müdürlüğü. Çalışmada uygulanan istatistiksel analiz sonuçları Emet Çayı’nın jeolojik yapısının suyun kimyasal kompozisyonunu ve dolayısıyla epipelik diyatomelerin komunite yapısını etkileyen birincil faktör olduğunu göstermiştir. sülfat. klor ve çözünmüş oksijen diğer önemli bulunan çevresel değişkenler olmuştur. Bursa 2 Devlet Su İşleri I. bununla birlikte diyatom takson zenginliği ve Shannon-Wiener çeşitlilik indeksinin de komunite yapısını iyi temsil ettiği belirlenmiştir. organik kirlilik ve fiziksel karakteristiklerden etkilendiğini göstermektedir.tr Bu çalışmada Emet Çayı’nın kirlilik düzeyi epipelik diyatomeler kullanılarak belirlenmiştir. pH. Biyoloji Bölümü. Bursa didemk@uludag. Epilitik diyatomelere dayanan birçok kompozisyon metriği. pH.edu. Toplam Çözünmüş Madde. Engin ŞENTÜRK2 1 Uludağ Üniversitesi. Biyoloji Bölümü. toplam çözünmüş madde. Trofik Diyatome İndeksi. Görükle. Silis ve Sülfat’ın akarsuyun karakteristik özelliklerini etkileyen en önemli kimyasal değişkenler olduğunu göstermiştir. TRABZON SÇ 008 Emet Çayı’nın Kirlilik Düzeyinin Epipelik Diyatomelere Dayandırılarak Saptanması Didem KARACAOĞLU1. ancak akarsuyun kirliliğini iyi yansıtmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte kimyasal PCA eksenlerinde anlamlılık gösteren kimyasalların tümü Emet Çayı’nda inorganik kirlenmenin daha önemli olduğunu işaret etmektedir. İstatistiksel sonuçlar Çay’da organik kirlenmenin önemli olmadığını göstermektedir. Ayrıca 28 fiziksel ve kimyasal değişken de akarsuyun özelliklerini belirlemek için ölçülmüştür. epipelik diyatomeler. Şükran DERE1. arazi kullanımı (madencilik aktiviteleri). Anahtar Kelimeler: Orhaneli Çayı. kirlilik. PCA Analizi sonuçları Elektriksel İletkenlik. bikarbonat ve akarsu debisinin en önemli değişkenler olduğunu göstermektedir. Trofik Diyatome İndeksi ve Toplam Organizma Sayısı havzanın inorganik kirliliği ve jeolojisi ile yüksek korelasyon göstermiştir. Su kalitesinin tespiti için otuz fiziksel ve kimyasal değişkenin ölçümü yapılmıştır. çok değişkenli analizler 228 . Orhaneli Çayı’nda epilitik diyatomeler 199 takson ile temsil edilmişlerdir. DCA Analizi sonuçları iki çeşitlilik metriğinin ve Trofik Diyatome İndeksinin komunite yapılarını karakterize eden en kuvvetli metrikler olduğunu göstermiştir. toplam sertlik. Çalışmada epipelik diyatomelere ait 180 takson tespit edilmiştir. Sıcaklık. Bölge Müdürlüğü. magnezyum. Magnezyum. bor. çevresel değişkenler ile anlamlı ilişki göstermiştir. çok değişkenli analizler SÇ 009 Orhaneli Çayı’nın Kirlilik Düzeyinin Epilitik Diyatomelere Dayandırılarak Saptanması Nurhayat DALKIRAN1. metrik. PCA analizi sonuçları elektriksel iletkenlik. Epipelik diyatomelerin kullanıldığı 18 metrik uygulanmış ve bu metriklerin akarsuyun kirlilik durumu ile ilişkileri belirlenmiştir. Bursa dalkiran@uludag.19. Biyoloji Bölümü. Karbonat. Bursa 2 Devlet Su İşleri. Fen Edebiyat Fakültesi. Klor. Görükle. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Akarsuyun jeolojik yapısının. Engin ŞENTÜRK2 1 Uludağ Üniversitesi. Epipelik diyatomelerin kullanıldığı metriklerden çoğu. I. Didem Karacaoğlu1.edu. metrik. Epipelik diyatomelerin özellikle ortamın jeolojik özelliklerinden ve madencilik etkisinden kaynaklanan inorganik su kalite parametreleri ile anlamlı ilişkiler göstermesi. Şükran DERE1.

Sebiha ÖZLEK Lisesi. 229 . çevreyi algılama ve davranış biçimlerini değiştirmelerine katkıda bulunmaktır. Şanlıurfa botany1972@yahoo. Şanlıurfa 2 Şanlıurfa H. katılımcıların doğa kavramını. GAP Bölgesinin doğal. Hedef kitlemiz olan öğretmenler. Fen Edebiyat Fakültesi. katılımcı. bilimsel araştırmaları sevdirmeye.19. tarihi ve kültürel değerlerini bir eğitim ortamı olarak değerlendirip. Beklentimiz ise. bilimin geniş kitlelerce sevilmesini ve sevdirilmesini. doğada gözlem yapma fırsatı verilerek. Anahtar Kelimeler: Doğa Eğitimi. izci liderleri. sorgulayıcı ve ekip çalışması metotlarıyla kalıcı ve disiplinlerarası bir yaklaşımla sergilenmektedir. doğanın dilinin öğretilmesi yoluyla bilimin popülerleşmesinin sağlanmasına katkıda bulunmaktır. geniş bir ekoloji vizyonu kazandırmak. GAP. gözleme dayalı. turist rehberleri ve araştırma görevlilerine doğayla ilgili konular çerçevesinde. veteriner. Böylece. GAP Yöresinin Bilimsel Eğitim Amaçlı Kullanımı Projesi ilk kez 2006 yılının bahar mevsiminde TÜBİTAK tarafından sağlanan destekle tek dönem halinde gerçekleştirilmiştir.Biyoloji Bölümü. doğa-insan-toplum ilişkilerini yeniden sorgulamalarına ve yeni sentezlere erişmelerine. bilimsel düşünmeye özendirmeye ve çok yönlü düşünmeye olanak sağlanmaktadır.com Konusunda uzman olan eğitmenlerin hedef kitlemize aktardıkları konular. Mahmut AYDOĞDU2 1 Harran Üniversitesi. Ömer Sait KILIÇ1. uygulamalı. sağlık personeli. Projenin amacı. Biyoloji Bölümü. lisansüstü öğrencileri. Okul dışı çevre eğitimi. TRABZON SÇ 010 Okul Dışı Çevre Eğitiminde GAP Doğa Eğitimi Projesi Hasan AKAN1. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. mevcut bilimsel birikimin farklı branşlardaki bireyler tarafından uygulanabilir hale gelmesini sağlamasına katkıda bulunmaktır. Mehmet Nezif MIRDESLİOĞLU1.

TRABZON 230 . Biyoloji Bölümü. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.19.

19. Biyoloji Bölümü. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. TRABZON POSTER BİLDİRİLER 231 .

TRABZON 232 . Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Biyoloji Bölümü.19.

Biyoloji Bölümü. TRABZON Mikrobiyoloji Poster Bildiri Özetleri 233 . Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.19.

Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.19. Biyoloji Bölümü. TRABZON 234 .

1. PM002 Asit ve Aldehit Bazlı Cerrahi Alet Dezenfektanın Bazı Mikroorganizmalara Karşı İn vitro Etkinliği Birol ÖZKALP. Nesrin TURAÇLAR1.01’lik konsantrasyonunun test mikroorganizmalarına karşı 30sn’de perasetik asit içeren dezenfektanın %1 konsantrasyonu Staphylococcus aureus 30 saniyede etkili olduğu %0. Sağlık Hizmetleri MYO. aldehit. Test mikroorganizmalarının dezenfektanla etkileştirilen sürelerden sonra dezenfektanın maddenin etkisini inaktive etmek için çalışmada nötralleştirici olarak %3 Tween80 + %3 Saponin + %0. %25. dezenfektan.1. M. Biyoloji Bölümü. Test Mikroorganizması olarak Staphylococcus aureus (ATCC 29213) Escherichia coli (ATCC 25922) Pseudomonas aeruginosa (ATCC 23853) Candida albicans ATCC (10231) suşları kullanılmıştır. M..05 %0. Fatih SEVGİ Selçuk Üniversitesi. %0.19. 370C’de 48 saatlik inkübasyondan sonra uygun besiyerinde üreyen petrilerde koloni sayımı yapılarak 1 ml’deki bakteri sayısı hesaplandı. 15 ve 30 dakikalık süreler halinde oda ısısında bekletildi. Test mikroorganizmaları dezenfektan madde içeren test tüplerinde daha önceden tespit edilmiş olan 30 saniye.1 Histidin + %0.5. Test mikroorganizması olarak Staphylococcus aureus (ATCC 29213) Escherichia coli (ATCC 25922) Pseudomonas aeruginosa (ATCC 23853) Candida albicans ATCC (10231) suşları kullanılmıştır. Mustafa KUL.1 Histidin + %0. mikroorganizma 235 .1’lik konsantrasyonu tüm test mikroorganizmalarına karşı 30 saniyede etkili olduğu gözlenmiştir. TRABZON PM001 Alkol Bazlı El ve Cilt Dezenfektanın Bazı Mikroorganizmalara Karşı İn Vitro Etkinliği Birol ÖZKALP1. 15 ve 30 dakikalık süreler halinde oda ısısında bekletildi.edu.tr Yapılan çalışmada asit bazlı ve aldehit bazlı cerrahi alet dezenfektanının hangi konsantrasyona kadar etkili olduğunu belirlemek için test edilecek dezenfektanın ön denemelerle belirlenen %1. Anahtar Kelimeler: mikroorganizma Alkol.edu. Biyoloji Bölümü. Fen Edebiyat Fakültesi. Rüstem DUMAN2 1 Selçuk Üniversitesi. Anahtar Kelimeler: Asit. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Birinci dakikanın sonunda dezenfektan madde ile muamele edilen mikroorganizma sayısındaki azalmaya göre 5 log ve üzerinde azalmaya yol açan dezenfektan konsantrasyonu etkili konsantrasyon olarak kabul edildi.1 Sistein kullanılmıştır. 5.5’lik konsantrasyonlarının diğer test mikroorganizmalarına karşı 30 saniyede etkili olduğu gözlenmiştir. Konya 2 Selçuk Üniversitesi. Birinci dakikanın sonunda dezenfektan madde ile muamele edilen mikroorganizma sayısındaki azalmaya göre 5 log ve üzerinde azalmaya yol açan dezenfaktan konsantrasyonu etkili konsantrasyon olarak kabul edildi. %0. Test mikroorganizmaları dezenfektan madde içeren test tüplerinde daha önceden tespit edilmiş olan 30 sn. Test mikroorganizmalarının dezenfektanla etkileştirilen sürelerden sonra dezenfektan maddenin etkisini in aktive etmek için çalışmada nötralleştirici olarak %3 Tween80 + %3 Saponin + %0.01’lik konsantrasyonlarına Test mikroorganizmalarının McFarland 5 bulanıklığına göre final konsantrasyonu 2-5X109 CFU/ml olacak şekilde hazırlanarak aşılanmıştır. dezenfektan.1 Sistein kullanılmıştır.Onur ALADAĞ1. 1. Sonuçta aldehit bazlı cerrahi alet dezenfektanının %0. Bu sürelerin sonunda her bir test tüpünden 1 ml örnek alınarak içerisinde 9’ar ml nötralleştirici madde bulunan farklı test tüplerine aktarıldı. Konya moaladag@selcuk. 5. Bu sürelerin sonunda her bir test tüpünden 1 ml örnek alınarak içerisinde 9’ar ml nötralleştirici madde bulunan farklı test tüplerine aktarıldı. Burada çok fazla bekletilmeden her bir tüpten 1 ml örnek alınarak uygun besiyerlerine ekimleri yapıldı. %0.tr Yapılan çalışmada alkol bazlı (%70 v/v) el ve cilt dezenfektanın hangi konsantrasyona kadar etkili olduğunu belirlemek için test edilecek dezenfektanın ön denemelerle belirlenen %100. Konya moaladag@selcuk. %10’luk konsantrasyonlarına Test mikroorganizmalarının McFarland 5 bulanıklığına göre final konsantrasyonu 2-5X109 CFU/ml olacak şekilde hazırlanarak aşılanmıştır. 370C’de 48 saatlik inkübasyondan sonra uygun besiyerinde üreyen petrilerde koloni sayımı yapılarak 1 ml’deki bakteri sayısı hesaplandı. Burada çok fazla bekletilmeden her bir tüpten 1 ml örnek alınarak uygun besiyerlerine ekimleri yapıldı. Sağlık Hizmetleri MYO. Onur ALADAĞ. Sitrik asit içeren dezenfektanın %0. %50. Sonuçta alkol bazlı cilt ve el dezenfektanın %100’lük konsantrasyonunun Staphylococcus aureus’na 1 dk’da diğer test mikroorganizmalarına ise 10 saniyede etkili olduğu tespit edilmiştir.

S. Perasetik asit içerikli dezenfektanın %0. Kumaşlara uygulanan antibakteriyel maddeler genellikle in vitro olarak etkili bulunsa da.5 ve üzeri konsantrasyonlarda 1 dakika etkili olduğu tespit edilmiştir. Biyoloji Bölümü. dimetiltetradesil (3-(trimetoksilil) propil) amonyum klorid bileşiği uygulanmış tekstil ürünlerinin direkt olarak ve 5. 15 ve 30 dakikalık süreler halinde oda ısısında bekletildi. M. bu ürünlerin kullanım koşullarında da etkinliğini sürdürebilmesi önemlidir. günlük yaşamda aktif kullanım açısından da önemlidir.2 mm inhibisyon zonu). Sulfamik asit içerikli dezenfektanın %0. Test Mikroorganizması olarak Staphylococcus aureus (ATCC 29213) Escherichia coli (ATCC 25922) Pseudomonas aeruginosa (ATCC 23853) Candida albicans ATCC (10231) suşları kullanılmıştır. Fen Fakültesi. 370C’de 48 saatlik inkübasyondan sonra uygun besiyerinde üreyen petrilerde koloni sayımı yapılarak 1 ml’deki bakteri sayısı hesaplandı. Escherichia coli ATCC 10229 ve Klebsiella pneumoniae ATTC 4352 bakterilerine karşı antibakteriyel aktivitesinin araştırılması amaçlanmıştır. %0.5±0. Birinci dakikanın sonunda dezenfektan madde ile muamele edilen mikroorganizma sayısındaki azalmaya göre 5 log ve üzerinde azalmaya yol açan dezenfaktan konsantrasyonu etkili konsantrasyon olarak kabul edildi. Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı. Test mikroorganizmalarının dezenfektanla etkileştirilen sürelerden sonra dezenfektanın maddenin etkisini inaktive etmek için çalışmada nötralleştirici olarak %3 Tween80 + %3 Saponin + %0. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Biyoloji Bölümü. Burada çok fazla bekletilmeden her bir tüpten 1 ml örnek alınarak uygun besiyerlerine ekimleri yapıldı. Kumaş örneklerinin antibakteriyel aktivitesi ISO Standartları 20645:2004 (agar difüzyon plak testi) ve AATTC 147–2004 Test Metodu (paralel çizgi metodu) ile belirlenmiştir. %0. aureus bakterisinin antibakteriyel özellik kazandırılmış kumaşlara karşı en duyarlı bakteri olduğu ( 3.com Antimikrobiyal aktiviteye sahip kumaşlar sadece medikal alanda değil.1 Sistein kullanılmıştır.1 ve üzeri konsantrasyonları Staphylococcus aureus karşı 1 dakikada diğer test mikroorganizmalrı ise %0. Sağlık Hizmetleri MYO. mikroorganizma PM004 Dimetiltetradesil (3-(Trimetoksilil) Propil) Amonyum Klorid Emdirilmiş Kumaşların Antibakteriyel Aktivitesinin İncelenmesi Ayten KİMİRAN ERDEM. İSTANBUL aytenkimiran@yahoo. Lüleburgaz'daki bir kumaş fabrikasından elde edilmiştir. Bu nedenle çeşitli enfeksiyonların etkisinin azaltılması ve/veya önlenmesi için tekstil ürünlerine farklı antibakteriyel bileşikler uygulanmaktadır. alkol bazlı yer ve yüzey dezenfektanının % 1’lik konsantrasyonu Staphylococcus aureus suşuna 1 dakikada %0. Nesrin TURAÇLAR Selçuk Üniversitesi.1 Histidin + %0. Perasetik asit. K. %0. Sonuç olarak.10 ve 20 yıkama sonrası Staphylococcus aureus ATCC 6538. Nazmiye Özlem ŞANLI YÜRÜDÜ. Konya moaladag@selcuk.tr Yapılan çalışmada üç asit karaterli ve bir alkol bazlı yer ve yüzey Dezenfektanın hangi konsantrasyona kadar etkili olduğunu belirlemek için test edilecek dezenfektanın ön denemelerle belirlenen %1. dezenfektan. hidrojen peroksit ve asetik asit içerikli dezenfektanın %0.5 ve üzeri konsantrasyonlarda 1 dakika etkili olduğu tespit edilmiştir.Onur ALADAĞ. 5. TRABZON PM003 Asit ve Alkol Bazlı Yer.19. Tekstil örnekleri (%62 pamuk-%38 polyester) Kırklareli. Çalışmada.edu. Anahtar Kelimeler: Asit.1 ve üzeri konsantrasyonları Staphylococcus aureus karşı 1 dakikada diğer test mikroorganizmalrı ise %0. alkol. Yıkama işlemlerinden sonra kumaşların bakteri üremesini engelleyici 236 . Bu sürelerin sonunda her bir test tüpünden 1 ml örnek alınarak içerisinde 9’ar ml nötralleştirici madde bulunan farklı test tüplerine aktarıldı.5’lik ve yukarı konsantrasyonları diğer test mikroorganizmalarına 1 dakikada etkili olduğu tespit edilmiştir.1 ve üzeri konsantrasyonları Staphylococcus aureus karşı 1 dakikada diğer test mikroorganizmalrı ise %0. Ayşın ÇOTUK İstanbul Üniversitesi. Değerlendirmeler agar ve kumaş örneği arasındaki bakteriyel üremenin varlığı veya yokluğu ve örnek çevresindeki üreme inhibisyon zonunun varlığına göre yapılmıştır.05.5. pneumoniae ve E. coli bakterilerinin duyarlılığının benzer olduğu saptanmıştır. Test mikroorganizmaları dezenfektan madde içeren test tüplerinde daha önceden tespit edilmiş olan 1.1. Vezneciler.5 ve üzeri konsantrasyonlarda 1 dakika etkili olduğu tespit edilmiştir. Yüzey Dezenfektanın Bazı Mikroorganizmalara Karşı İn vitro Etkinliği Birol ÖZKALP.001’lik konsantrasyonlarına Test mikroorganizmalarının McFarland 5 bulanıklığına göre final konsantrasyonu 2-5X109 CFU/ml olacak şekilde hazırlanarak aşılanmıştır. %0.

Ahmet UYSAL2 1 Selçuk Üniversitesi. Anahtar Kelimeler: Legionella pneumophila. SG 1 suşu için > 6 log düşüş sağladığı belirlenmiştir. standart suş için 6 saatlik temas süresinde > 6 log düşüş sağladığı belirlenmiştir. Çalışmada standart suş (ATCC 33152) ve soğutma kulesi sisteminden izole edilen SG 1 ve SG 2–14 suşları kullanılmıştır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu. Yusuf DURAK2. Klebsiella pneumoniae PM005 Legionella pneumophila Suşlarına Karşı Farklı Biyositlerin Aktivitesinin Belirlenmesi Nazmiye Özlem ŞANLI YÜRÜDÜ. tüketicinin sağlık ve hijyen konusundaki artan gereksinimleri. çalışmamızda non-iyonik thiazolinler karışımı olan Gemacide TC (benzisothiazol ve isothiazolin-ones) ve non-iyonik klor bazlı K4 Kloran’ın üç farklı Legionella pneumophila suşuna karşı antimikrobiyal aktivitesi belirlenmiştir. İstanbul Üniversitesi. Kampus. Elif Özlem ARSLAN AYDOĞDU. nemlendiriciler. bu bakteriler bakımından kontrol altına alınabilmeleri için etkili biyositin belirlenmesi gerekmektedir. Biyoloji Bölümü. Sevan GÜRÜN. Zuhal ZEYBEK. kuaternar organosilan. K. klor. aynı konsantrasyonun SG 1 suşu için 3 saatlik. soğutma sistemlerinde kullanılan mikrobisitlerin aktivitesinin belirlenmesi için kullanılan ASTM (American Society for Testing Materials) E 645–91 standart test metodu modifiye edilerek. Anahtar Kelimeler: Tekstil ürünleri. Gazi Hastanesi. Staphylococcus aureus. Çalışma sonunda Gemacide TC’nin % 0. Gelişen yeni teknolojilerle.com Lejyoner hastalığı ve Pontiyak ateşi etkeni olan Legionella pneumophila bakterileri buharlaştırıcı kondansatörler. MİK (minimum inhibe edici konsantrasyon) düzeyleri dilüsyon tekniği ile belirlenmiştir. Ceftriaxona % 19. Çalışmamızda. Konya 2 Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü moaladag72@hotmail. pneumoniae suşlarının plazmid büyüklükleri ile antibiyotik dirençlilikleri arasında bir ilişki saptanamamıştır. antibakteriyel giysi ve malzemelerin aktif kullanım durumunda da etkinliğini sürdürebilmesini gerektirmektedir. kumaşların antimikrobiyal aktivitesinin incelenmesi bu tip tekstil materyallerinin üretimi ve gelişimine katkı sağlayacaktır. Biyositlerin suşlara karşı aktivitesi in vitro olarak test edilmeden önce. K4 Kloran’ ın % 1’lik konsantasyonunun ise 3 saatlik temas süresi sonunda SG 2–14 ve standart suş için > 5 log.6–30. Escherichia coli. her iki biyositin de soğutma kuleleri için önerilen dozlarında Legionella pneumophila bakterilerine karşı etkili olduğu belirlenmiştir.2 oranında dirençli oldukları görülmüştür. Ankara Hastanesi. plazmid büyüklüklerinin 1. Ankara Numune Hastanesi. antibakteriyel aktivite. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. biyosit. Bu nedenle. Fen Fakültesi. Legionellalara karşı bir su arıtım biyositinin etkin kabul edilebilmesi için en az bir saatlik temas süresi sonunda. Ankara Üniversitesi İbni Sina Tıp Fakültesi Hastanesi ve Konya Numune Hastanesine başvuran üriner sistem enfeksiyon şüpheli hastalardan alınan idrar örneklerinden toplam 125 adet K.com Çalışmamızda. Vezneciler. Ayten KİMİRAN ERDEM. İstanbul ozlem_sanli@yahoo. dimetiltetradesil (3-(trimetoksilil) propil) amonyum klorid. farklı temas sürelerinde (0–3–6–24–168 saat) bakteri sayısındaki düşüş belirlenmiştir. TRABZON etkisinin tüm bakteriler için giderek azaldığı belirlenmiştir. K.19. Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.1 kb arasında değiştiği ve plazmidlerin sekiz farklı plazmid profili oluşturdukları belirlenmiştir.001’lik konsantrasyonunun SG 2–14 suşu için 3 saatlik temas süresi sonunda > 4 log. dezenfeksiyon PM006 Üriner Sistem Enfeksiyonlarından İzole Edilen Klebsiella pneumoniae’ların Sefalosporin Türü Antibiyotiklere Duyarlılıkları ve Plazmid Profillerinin Araştırılması Mustafa Onur ALADAĞ1. pneumoniae suşu izole edilmiş ve bazı sefalosporin türü antibiyotiklere karşı direnç durumları belirlenmiştir. bakteri sayısında 4-log düşüş sağlaması gerektiği bilinmektedir. pneumoniae suşlarının sefalosporin grubu antibiyotiklerden Cefotaxime ve Ceftazidime % 22. Sonuç olarak. Ocak 2004–Şubat 2005 tarihleri arasında. Bakteri suşların plazmid profilleri araştırılmıştır. Bu sistemler legionella bakterilerini çoğaltma ve hastalık yayma potansiyeline sahip olduklarından. isothiazolin. Bu bağlamda. sıcak su sistemleri ve soğutma kuleleri gibi insan yapımı su sistemlerinden sıklıkla izole edilirler.4. Biyoloji Bölümü. 237 .

01330 Balcalı. bu suşların tür bazında identifikasyonunun yapılması amaçlanmıştır. Tamer AKKAN2. %73.823.edu. ADANA fmatyar@cu.072 tona ulaşmıştır.2’si amikasine dirençli bulunmuştur. Fen ve Teknoloji Eğitimi 01330 Balcalı/Adana 2 Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. dirençlilik. toplum sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Fen Bilgisi Öğretmenliği.3’ü streptomisine dirençlilik göstermiştir. Adana fmatyar@cu. su izolatlarının % 94.4’ünün çoklu dirençlilik taşıdığı anlaşılmıştır. %96. Ayrıca bakterilerin tür bazında identifikasyonu yapılmıştır. ADANA 2 Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. karides. % 94’ü ampisiline. Bu amaçla Akdeniz’den toplanan karideslerden 97 adet Gr(-) bakteri izole edilmiş ve 10 farklı antibiyotiğe karşı dirençlilikleri araştırılmıştır. Bu amaçla İskenderun körfezi deniz suyundan 37 sedimentten 56 olmak üzere toplam 93 Enterobacteriaceae üyesi izole edilmiş ve çoklu antibiyotik dirençliliği araştırılmıştır. Biyoloji Bölümü. Tamer AKKAN2. Bu da istenmeyen sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. 1 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi. İzole edilen suşların tamamı (%100) Sefazoline dirençlilik gösterirken. Biyoloji Böl. Eğitim Fak. 01330 Balcalı.tr Ülkemizde ve dünyada lüks tüketim ürünleri arasında yer alan karidesin tüketimi her geçen gün artmaktadır. %79.tr Sucul ortamlarda antibiyotik dirençli patojen Enterobacteriaceae üyelerinin hızla artması susuz yaşamın olmayacağı düşünülürse. TRABZON PM007 Deniz Suyu ve Sedimentinden İzole Edilen Enterobacteriaceae Üyelerinin İdentifikasyonu ve Antibiyotik Dirençliliklerinin Araştırılması Fatih MATYAR1.edu. Çok sayıda türü olan karidesler ekvatordan kutuplara kadar olan geniş bir aralıkta yaşayabilmektedir. Su izolatlarının tamamının (%100) streptomisine. Çoklu antibiyotik dirençliliği karşılaştırıldığında. Fen ve Teknoloji Eğ.19. Çoklu antibiyotik dirençliliği araştırıldığında bu oranın %98.5’inin. sedimentten izole edilen suşların %96.8’inin ampisiline dirençli olduğu bulunurken. Hastane atıkları ve evsel atıklarla suya karışan antibiyotiklerin suda ve sedimentlerde uzun süre kaldığı bilinmektedir.9’u ampisiline. Ayşenur KAYA2. sediment izolatlarının %96. 01330 Balcalı. Anahtar Kelimeler: Enterobacteriaceae. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Her ne kadar pişirilip yenen karidesler. antibiyotik. Bu çalışmada amaç Akdeniz’den toplanan karideslerden izole edilen Gr(-) bakterilerde çoklu antibiyotik dirençliliğinin araştırılması ve bu bakterilerin tür bazında identifikasyonunun yapılmasıdır. %81.9’u nitrofurantoine. dirençlilik Gr(-) bakteri. %89. Anahtar Kelimeler: antibiyotik. MAR (Multiple Antibiotic Resistance) indeksi 0. Ülkemiz karides ihracatı 2003 yılında 1. Sedimentten izole edilen suşların sadece 1 tanesi (%1.4’ streptomisine. Bu çalışmada deniz suyu ve sedimentten izole edilen Enterobacteriaceae üyelerinin 10 farklı antibiyotiğe karşı çoklu antibiyotik dirençliliğinin araştırılarak. Buse ERASLAN1. Buse ERASLAN1. Biyoloji Böl. 238 .9 olduğu bulunmuştur. son zamanlarda artan trendler dolayısıyla çiğ olarak da tüketilmektedir.2-1 arasında değişmektedir. Osman GÜLNAZ1. %97. Bu faktörler bakterilerin dirençliliğini arttırıcı rol oynamaktadır. Çoklu antibiyotik dirençliliği göz önünde tutulursa durumun ciddiyeti daha iyi anlaşılmaktadır.1’inin sefazoline. sediment PM008 Karideslerden İzole Edilen Gr(-) Bakteri Suşlarının İdentifikasyonu ve Çoklu Antibiyotik Dirençliliklerinin Araştırılması Fatih MATYAR1.7) imipeneme dirençli bulunmuştur. Yaşadığı ortam itibariyle bu canlılar çoklu antibiyotik dirençliliği taşıyan patojen bakterilere maruz kalabilmektedir. 1 Çukurova Üniversitesi.

hirtum Link alttürüne ait örnekler Marmara bölgesinin farklı lokalitelerinden toplanarak Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü ’nde kültüre alınmıştır..3 – 85. Salmonella typhimurim CCM 5445 bakterilerine ve maya kültürleri olarak Debaryomyces hansenii DSM 70238.9 ve % 5. metanol. Örneklerin uçucu yağları hidrodistilasyonla elde edilerek GC ve GC/MS ile kimyasal bileşimleri belirlenmiştir. makrofunguslarından hazırlanan etanol ekstrelerinin disk difüzyon yöntemiyle Bacillus subtilis ATCC 6633. Genel olarak çalışılan tüm karayosunlarının petrol eteri. Agrocybe dura (Bolt.edu. uçucu yağ. Homolothecium sericeum (Hedw. ve Tortella tortuosa (Hedw.) Schimp. Kluyveromyces fragilis ATCC 8608. hirtum.0) olarak belirlenmiştir. Çanakkale nurcihan.. hirtum Türünün Doğal ve Kültür Formlarının Uçucu Yağ Bileşimleri ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi Ayşe Dilek AZAZ Balıkesir Üniversitesi. Candida lypolitica test mikroorganizmalarına karşı antimikrobiyal aktiviteleri araştırılmıştır.3 ..) Schimp.tr Lamiaceae familyası Türkiye’de 45 cins. İlköğretim Bölümü.) Schwagr. Fen Edebiyat Fakültesi. Biyoloji Bölümü. 2 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. Staphylococcus epidermidis NRRL B-4877.4) ve timol (% 0. Lycoperdon perlatum antimikrobiyal aktivite PM011 Eskişehir Yöresinde Yetişen Bazı Karayosunu (Bryophyta) Türlerinin Antimikrobiyal Aktivite Açısından Taranması Filiz SAVAROĞLU1.19.) Singer. Anahtar Kelimeler: Agrocybe dura. Biyoloji Bölümü. kloroform ve aseton ekstraktlarının Gram pozitif ve Gram negatif bakteri. Biyoloji Bölümü. Hedw. GC/MS analiz sonuçlarına göre doğal ve kültür örneklerinin uçucu yağlarının ana bileşenleri karvakrol (% 7. bazı mikrofunguslar üzerindeki etkinin oldukça düşük olduğu gözlenmiştir.edu. Brachythecium populeum (Hedw. Anahtar Kelimeler: karayosunu antimikrobiyal aktivite. per Pers. 239 . Origanum vulgare subsp. Elde edilen sonuçlara göre araştırmada kullanılan makrofunguslardan elde edilen ekstrelerin test mikroorganizmalarına özellikle de bakterilerden Bacillus cereus ATCC 7064’a. GC/MS. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Balıkesir azaz@balikesir. Staphylococcus aureus ATCC 6538 P. Enterobacter aerogenes ATCC 13048. antibakteriyal aktivite.% 60. karayosunu türlerinin petrol eteri. FenEdebiyat Fakültesi. TRABZON PM009 Marmara Bölgesi’ nde Yetişen Origanum vulgare subsp. etil asetat ve aseton ekstraktlarının bazı Gram pozitif ve negatif bakteriler üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Scleroderma bovista Fr. ancak test edilen ipliksi funguslardan bazıları üzerinde antifungal etki hiç görülmezken. Candida albicans ve mikrofunguslar üzerinde antimikrobiyal aktivite gösterdiği.tr Eskişehir Sündiken Dağlarından toplanan Dicranum scoparium.. maya ve küf streynlerine olan etkisi incelenmiştir. antifungal aktivite. karvakrol. Microccoccus luteus ATCC 9341. Lamiaceae.5 . Bacillus cereus ATCC 7064. Eğitim Fakültesi. Uçucu yağların test bakterileri. Fen-Edebiyat Fakültesi. etil asetat. 26480 Eskişehir fbirgi@ogu. Escherichia coli ATCC 11230.com Bu araştırmada.: Fr. Lycoperdon perlatum Pers. 546 tür (730 takson).3 -68. Başaran DÜLGER. Ekstraktların antimikrobiyal aktivitesi agar difüzyon yöntemi ile 4 farklı referans antibiyotik ile kıyaslanmıştır. Semra İLHAN1 1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.. Biyoloji Bölümü. maya kültürlerinden Debaryomyces hansenii DSM 70238 ve Candida lypolitica karşı güçlü antimikrobiyal aktivite oluşturdukları saptanmıştır. Proteus vulgaris ATCC 6899.% 82. timol PM010 Bazı Makrofungus Türlerinin Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi Nurcihan HACIOĞLU.) Limpr.n@gmail. Scleroderma bovista. Aulacomnium androgynum (Hedw. bu familya içinde yer alan Origanum cinsi ise 24 tür ile temsil edilmekte olup bu cinsin endemizm oranı %63’tür.1 ve % 0. Cansu FİLİK İŞÇEN2. Anahtar Kelimeler: Origanum vulgare subsp. Görkem DÜLGER Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.

300 µg madde olacak şekilde hazırlanan çözelti. Escherichia coli ATCC 25922. 30 µg. disk diffüzyon yöntemi ile 11 adet standart suş (Streptococcus salivarius RSHE 605. Kampüs.tr Bu araştırmada. Salmonella enteritidis ATCC 13076. hidantoin gibi ilaçlarda. s-Triazin türevleri günümüzde ilaç sanayinden plastik sanayisine kadar bir çok alanda kullanılmaktadır. Maddelerin minimum inhibisyon konsantrasyonları (MIC) belirlendikten sonra. İmidazol. İmidazol doğal halkadır. Konya mehtapakin10@yahoo. TRABZON PM012 İmidazol Grubu İçeren Bazı Fenilendiaminlerin Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması Ahmet UYSAL1. Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. Listeria monocytogenesis NCTC 5348. Anahtar Kelimeler: Thymbra spicata. Anahtar Kelimeler: Teucrium polium. Konya 2 Selçuk Üniversitesi. cefotaxime dirençli. Staphylococcus aureus ATCC 25923. mikrodilüsyon 240 Antimikrobiyal aktivite. ampicillin+sulbactam. Fen Bilimleri Enstitüsü. Staphylococcus aureus ATCC 25923. B grubu vitaminler arasında yer alan biotinin yapısında bulunur. antimikrobiyal aktivite. Staphylococcus aureus ATCC 6538. aztreonam ve imipenem antibiyotiklerine karşı duyarlılıkları araştırılmıştır. aureus ve S. . Konya htaner@selcuk. 42075. Eğitim Fakültesi. Escherichia coli ATCC 25922 bakterileri üzerine antimikrobiyal aktivitesi araştırılmıştır. Nuriye EKMEKÇİ4 1 Selçuk Üniversitesi. Streptococcus mutans RSHE 676. en dayanıklı bakteriler ise S. bunların çoğu hidrolitik enzimlerdir ve imidazol kısmı enzimin aktif merkezini oluşturur. yarı-eksojen bir amino asit olan histidinde. Klebsiella pneumoniae NCTC 5049. Histidin kalıntısı içeren birçok enzim vardır. Salmonella typhimurium ATCC 14028. Bitkisine Ait Uçucu Yağın Antibakteriyal Aktivitesinin Belirlenmesi Hatice TANER SARAÇOĞLU. Escherichia coli ATCC 25922 bakterileri üzerine antimikrobiyal aktivitesi araştırılmıştır.edu. Uçucu yağa karşı en hassas bakteriler B. Biyoloji Bölümü. anti-viral etkilerinin ortaya çıkması ile farmokolojik alanda önemli bir yere sahip oldukları belirlenmiştir Bu çalışmada. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. ciprofloxacin. Kimya Öğretmenliği Bölümü.5-Triazinler. Fen Edebiyat Fakültesi. diğer antibiyotiklerin büyük çoğunluğuna duyarlı olduğu gözlenmiştir. coli. Ahmet COŞKUN2. uçucu yağ. Selçuk Üniversitesi. İmidazol halkası bulunan bu üç adet maddenin standart suşlara çok az etkili olduğu ve suşların genellikle dirençli olduğu tespit edilmiştir. Biyoloji Bölümü. Hatice TANER SARAÇOĞLU Selçuk Üniversitesi. Mehtap AKIN Selçuk Üniversitesi. penicillin. steril boş kağıt disklere (oxoid) emdirilmiştir. Meram. Streptococcus pneumoniae ATCC 10015. Ayrıca kontrol amacıyla bu 11 adet standart suşun cefotaxim. İmidazol halkası içeren birçok sentetik ilaç da yapılmıştır.19. 1. Son yıllarda s-triazin türevlerinin anti-tümör. adenin ve guanin gibi pürin bazlarında.2-fenilendiamin. Uçucu yağa karşı en hassas bakteri B.edu. Bacillus cereus ATCC 11778. simetrik yapıda oldukları için diğer bir adıyla kısaca s-triazinler denilmektedir. chloramphenicol. typhimurium’ dur.com Bu araştırmada. 4-imidazol NO2-1.2 fenilendiamin DMSO’de (dimetyl sulfoxide) çözülmüş sonra her bir diskte 10 µg. ürik asitte. 42075.3. Fen Edebiyat Fakültesi. Doğada bulunan birçok bileşikte imidazol halkası bulunur. Ziya Erdem KOÇ1. antimikrobiyal aktivite. Bitkisine Ait Uçucu Yağın Antibakteriyal Aktivitesinin Araştırılması Mehtap AKIN. Konya 4 Selçuk Üniversitesi. Anahtar Kelimeler: imidazol. mikrodilüsyon PM014 Teucrium polium L. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu. 3-imidazol 4-methyl 1-2 fenilendiamin. cereus. coli’ dir. 50 µg.tr Beşli halkada hetero-atom olarak iki azot içeren azollerden imidazol (1. Biyoloji Bölümü. Biyoloji Bölümü. Kontrol amacıyla yapılan antibiyogram testinde kullanılan standart suşların. 100 µg. Kampüs. Kampüs. gentamisin. vancomysin. fenilendiamin PM013 Thymbra spicata L. Bacillus anthracis) üzerindeki duyarlılık testleri yapılmıştır. en dayanıklı bakteri ise E. Konya 3 Selçuk Üniversitesi.3 diazol) önemlidir. cereus ve E. 42075. uçucu yağ. Thymbra spicata bitkisine ait uçucu yağın mikrodilüsyon yöntemi ile Bacillus cereus ATCC 14579. Kimya Bölümü laboratuarlarında sentezlenen 4-imidazol 1. Mustafa Onur ALADAĞ3. Teucrium polium bitkisine ait uçucu yağın mikrodilüsyon yöntemi ile Bacillus cereus ATCC 14579. Salmonella typhimurium ATCC 14028. Konya ahuysal@selcuk. Fen-Edebiyat Fakültesi.

Cupressus arizonoica “Yatık servi” (Cupressecae) Karacasu bölgesinde. Bununla beraber Cassia senna. (hatmi çiçeği). Melisa officinalis ekstresi ise Corynebacterium xerosis CCM 2824 bakterisine karşı gösterdiği 17 mm’lik inhibisyon zonu ile çalışılan materyaller arasında en yüksek inhibisyon zonu oluşturan bitki olmuştur. Mehtap ESEN. Kapıçam bölgesinde. Cassia senna L. (kekik). Nurcan ERBİL Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi. Angelica silvestris L. Thuja orientalis “Doğu mazısı” (Cupressecae). etnobotanik özellikleri bakımından yüzyıllardır kullanılmalarının yanında yüksek antimikrobiyal etkilerinin gözlenmesi nedeniyle bitki preparatlarının daha detaylı çalışılarak farmakolojik ve biyokimyasal analizlerle etken maddelerinin tanımlanması ve etki mekanizmasının araştırılmasının önemli olacağını ortaya koymaktadır.tr Bu çalışmada. Kahramanmaraş mdigrak@ksu. Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal aktivite. Çalışmada kullanılan tüm bitki ekstraktları test mikroorganizmalarının gelişimlerini farklı oranlarda etkilemiştir. Kahramanmaraş Atatürk Parkı’nda.com Bu araştırmada.com Bu çalışmada aktarlarda satılan ticari bitkilerden Salvia officinalis L. Türkoğlu’nda. 241 . Rhodotorula rubra. Elde edilen veriler.edu. Melisa officinalis L. Humulus lupulus L. Abies cilicica bitkisine ait uçucu yağ mikrodilüsyon yöntemi ile Bacillus cereus ATCC 14579. Pinus pinea. Biyoloji Bölümü. Klebsiella pneumoniae. (kara pelin). Pseudomonas putida. Staphlococcus aureus. Juniperus oxicedrus (Ardıç). Fen Edebiyat Fakültesi. (alman papatyası). Escherichia coli ATCC 25922 bakterileri üzerinde denenmiştir. Centaurium erythraea L. Fen Edebiyat Fakültesi. Thuja orientalis. bitki. cereus. (köpek üzümü). Konya mehtapakin10@yahoo.n@gmail. mikrodilüsyon PM 016 Ticari Olarak Satılan Bazı Bitki Preparatlarının Antimikrobiyal Aktivitesi Nurcihan HACIOĞLU. Cupressus sempervirens. (oğulotu). Cedrus libani (Lübnan sediri). TRABZON PM015 Abies cilicica Carr. Anahtar Kelimeler: ağabeyes cilicica. Başaran DÜLGER Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Achillea millefolium bitki ekstraktlarının antimikrobiyal etkilerinin mukayese antibiyotiklerine kıyasla daha düşük olduğu saptanmıştır. Quercus coccifera. (sinameki). Belirtilen bitkilerin antimikrobiyal etkisi disk difüzyon metoduna göre.19. Pinus pinea “Fıstık çamı” (Pinecae). Pinus nigra. Biyoloji Bölümü. Pseudomonas aeruginosa. (adaçayı). Nerium oleander (Zakkum). Bu bitkilerden hazırlanan etanol ekstreleri hazırlanarak disk difüzyon yöntemiyle Bacillus cereus ATCC 7064. Pinus brutia. Hacı Mustafa Köy’ünde (Sır barajı). Centaurium erythraea bitki ekstraktı ise tüm mikroorganizma kültürlerin karşı en yüksek antagonisik etkiye sahiptir. Pinus pinea. Achillea millefolium L. Çanakkale Nurcihan. mikroorganizma PM017 Kahramanmaraş Yöresindeki Bazı Orman Ağaçlarının Uçucu Yağlarının Antimikrobiyal Aktiviteleri Metin DIĞRAK. Candida albicans. Althaca officinalis L. Calendula officinalis L. Artemisia abrotanum L. Staphylococcus aureus ATCC 25923. Biyoloji Bölümü. Rhus coriaria L. coli’ dir. Yersinia lipolytica. Rhodotorula rubra DSM 70403 mayaları üzerinde antimikrobiyal etkileri araştırılmıştır. Pinus pinea. Solanum nigrum L. Pinus pinea türlerinin antimikrobiyal etkileri araştırılmıştır. Hatice TANER SARAÇOĞLU Selçuk Üniversitesi. uçucu yağ. Anthemis nobilis L. Pınarbaşı’nda. Aksu Çayı’nda. Escherichia coli ATCC 11230. Thuja orientalis. Bacillus megaterium. (kırmızı kantaron). Staphylococcus aureus ATCC 6538P bakterileri ve Kluyveromyces fragilis ATCC 8608. Thuja orientalis. Corynebacterium xerosis CCM 2824. (civanperçemi). (şerbetçi otu) bitkilerinin antimikrobiyal aktivitesi araştırılmıştır. (kudret narı). Cupressus sempervirens “Servi”. Biyoloji Bölümü. Proteus vulgaris ATCC 8427. Thuja orientalis. Enterobacter amnigenus. Humulus lupulus. Uçucu Yağının Antibakteriyal Etkisinin Araştırılması Mehtap AKIN. (sumak). en dayanıklı bakteri ise E. (melekotu). Sahharomyces cerevisiae. Quercus coccifera (Meşe). Thuja orientalis. antimikrobiyal aktivite. Thymus vulgaris L. Escherichia coli mikroorganizmaları üzerinde test edilmiştir. Fen Edebiyat Fakültesi. Uçucu yağa karşı en hassas bakteri B. Pinus pinea. Bu çalışma ileri seviyede yapılacak olan çalışmalara öncülük edecektir. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. (aynisafa). Momordica charantia L. Salmonella typhimurium ATCC 14028. Bacillus cereus.

coli suşlarına karşı en duyarlı beta-laktam antibiyotiklerinin Sulbactam+Ampicilin ve İmipenem (% 55.17). Pinus nigra.oxacillin resistant S. Çalışmada kullanılan diğer antibiyotiklere karşı E. iki spesifik patojen (methicillin . Farmasötik Mikrobiyoloji Bölümü. beta laktam antibiyotikleri. Antimikrobiyal testler disk difüzyon yöntemi ile Ege Üniversitesi. diklorometan ve hekzan ekstreleri hazırlanmıştır.19. Mühendislik Fakültesi. Fen Fakültesi. N Ülkü KARABAY YAVAŞOĞLU1. hemorrhagic E. 35100.’ nin Uçucu Yağı ve Ekstrelerinin Antimikrobiyal Aktivitesi Güven ÖZDEMİR1. Meltem CONK DALAY3 1 Ege Üniversitesi. Cefoperozone+Sulbactam (% 57. İzmir 3 Ege Üniversitesi. etanol. Fen Edebiyat Fakültesi. Chlorella sp. optimum laboratuar koşulları altında kültüre edilmiş ve hücreler kültürden toplandıktan sonra saklanmak üzere liyofilize edilerek kurutulmuştur. Biyoloji Bölümü. Chlorella sp. Biyoloji Bölümü. Bu çalışma sonuçlarına göre. Juniperus oxicedrus. 2-metilpropil ester (% 51.35) ve Cefoperazone (% 66. Metin DIĞRAK Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi. uçucu bileşenler. hekzan ve diklorometan ekstreleri 1. Kuru materyalden Clevenger aparatı ile su buharı distilasyonu yapılarak uçucu yağ ve soxhlet aparatı kullanılarak da metanol. Chlorella daha ileri çalışmalarla bir farmasötik olarak dikkate alınabileceği belirlenen bir mikro algdir. Nerium oleander. Piperacilin (%88.edu.41).’ nin aseton. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Türkiye) uçucu yağındaki bileşenlerin belirlenmesi ve çeşitli çözücüler kullanılarak elde edilen ekstrelerinin antimikrobiyal aktivitelerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. 35100. Nitrik asit. Ceftriaxone (%79. Pinus pinea (gövde. Mikroalg Kültür Koleksiyonu’ ndan elde edilen ve yeşil bir mikroalg olan Chlorella sp. antimikrobiyal aktivite 242 . uçucu yağ bileşenleri GC ve GC/MS kullanılarak incelenmiş ve 7 bileşik (toplam bileşenlerin % 92. meyve).52) olduğu tespit edilmiştir.21’ i) tanımlanmıştır. Thuja orientalis (yaprak) uçucu yağlarının daha güçlü antimikrobiyal özellik gösterdiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte uçucu yağı test edilen konsantrasyonlarda antimikrobiyal etkiye sahip değildir. aseton. E. Bu amaçla Kahraman Maraş’taki kliniklere çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle başvuran hastalara ait 68 klinik örneği alınmıştır. meyve). Juniperus oxicedrus (yaprak). coli (O157:H7) RSSK 232) ve bir maya türüne (Candida albicans ATCC 10239) karşı yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Escherichia coli.’ nin (Ege-MACC-1.tr Chlorella sp. Biyomühendislik Bölümü. direnç PM 019 Chlorella sp. Bu çalışma. İzmir 2 Ege Üniversitesi. Zeliha DEMİREL1. Cefuroxime ve Ampicilin (98. Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ ndan temin edilen on bakteri. Biyoloji Bölümü. Fen Fakültesi. infeksiyon hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı antibiyotiklere karşı Escherichia coli’nin göstermiş olduğu duyarlılık ve direnç durumları incelenmiştir.58) olarak sıralandığı belirlenmiştir. Ceftizoxime (%70. yüksek protein içeriği ve diğer temel besin öğelerinden ötürü uzun zamandır bilinen iyi bir besin ve enerji kaynağıdır. uçucu yağ. Salda Gölü. İzmir guven. Cupressus arizonoica. Quercus coccifera. Chlorella sp. TRABZON Araştırma sonucunda.17) olduğu tespit edilmiştir.ozdemir@ege. ekstre. Biyoloji Bölümü. Pinus pinea.com Bu çalışmada. Klinik örneklerden izole edilen ve teşhisi yapılan E. Bununla birlikte. Pinus brutia (gövde). aureus ATCC 43300.11) ve fitol (% 29. Fethiye Ferda YILMAZ KÖZ2. 3 ve 6 mg/disk konsantrasyonlarında dikkate değer bir antimikrobiyal etki göstermişlerdir. coli bakterisinin en dirençli olduğu beta-laktam grubu antibiyotiklerin Cefotaxime.coli’nin direnç kazanımının Ceftazidime (% 91. Anahtar Kelimeler: Pinus brutia. Ege Üniversitesi. Juniperus oxicedrus.88).5. Cupressus sempervirens (yaprak. Anahtar Kelimeler: Chlorella . antimikrobiyal aktivite PM 018 Kahraman Maraş’taki Kliniklere Başvuran Hastalardan İzole Edilen Escherichia coli’nin Beta-Laktam Grubu Antibiyotiklere Karşı Direnç Gelişimi Fadime TOPÇAL. Eczacılık Fakültesi.23).84) major bileşenler olarak saptanmıştır. 35100. kloroform. Kahramanmaraş asteroidea_ela@mynet. Thuja orientalis. Cedrus libani. Zelal AKSOY.

utilis mayaları kullanılmıştır.19. Bu amaçla gemi batığı çevresinden alınan su ve sediment örneklerinden toplam 139 adet Gr()bakteri izole edilmiş (sırasıyla 49 ve 90 adet). Sadık DİNÇER2 1 Çukurova Üniversitesi. minimum sidal konsantrasyon) mikrodilüsyon broth yöntemiyle belirlenmiştir. Bu da insan patojeni bakterilerle mücadeleyi zorlaştırmaktadır.8. Test edilen yeni sentezlenmiş maddelerin. % 4. albicans.tr 2004 Eylül ayında İskenderun Körfezi sularına gömülen M/V Ulla kuru yük gemisinin çevreye verdiği zarar ve doğuracağı sonuçlar hala tartışılmaktadır. MIC Antimikrobiyal aktivite. Fen ve Teknoloji Eğitimi Bölümü. coli K-12 suşu ile karşılaştırıldığında su izolatlarının % 69.1’i kroma ve %8. aeruginosa.250 µg/ml olmuş ve denenen 7 maddenin özellikle mayalar üzerinde düşük konsantrasyonlarda statik ve sidal etkili olduğu tesbit edilmiştir. Fen Edebiyat Fakültesi. %83. aureus. yapılacak toksisite mutajenite ve diğer tamamlayıcı testler sonrasında.1000 µg/ml arasında değişmiştir. Adana 2 Çukurova Üniversitesi. Test mayaları için MİK ve MSK değerleri sırasıyla 7.9. Kimya Bölümü.4’ü kadmiyuma. % 15. Fen Edebiyat Fakültesi. C. Anahtar Kelimeler : benzothioazole. C. Handan SAKARYA2. E. vulgaris. Osman GÜLNAZ1. Biyoloji Bölümü. monocytogenes. %17. Denenen 7 yeni sentezlenmiş schiff bazın mikroorganizmalar üzerindeki inhibe edici (MİK. campestris. E. Bu çalışmada İskenderun Körfezi M/V Ulla batığı çevresinden alınan su ve sediment örneklerinden izole edilen Gr(-) bakterilerin ağır metal dirençlilikleri araştırılarak bu bakterilerin tür bazında identifikasyonunun yapılması amaçlanmıştır. X. typhimurium.2 si kurşuna dirençlilik gösterirken. Maddelerin kullanılan test bakterileri üzerindeki statik ve sidal konsantrasyonları sırasıyla 7.3. Eskişehir 2 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. Eskişehir bkunduh@gmail. sediment izolatlarında bu oran sırasıyla %88. Balcalı. Standart test antibiyotiği olarak bakteriler için gentamycine. glabrata. TRABZON PM 020 Yeni Sentezlenmiş Benzothioazole Türevi Schiff Bazlarının Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi Buket KUNDUHOĞLU1. Anahtar Kelimeler: dirençlilik Bakteri. P. PM 021 İskenderun Körfezi M/V Ulla Batığı Çevresinden İzole Edilen Gr(-) Bakterilerin İdentifikasyonu ve Ağır Metal Dirençliliklerinin Araştırılması Fatih MATYAR1. 243 . bakır. subtilis. faecium. Kamuran GÖRGÜN2 1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. %36.5 . Standart E. L. S. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Bu amaçla izole edilip ağır metal dirençliliği araştırılan bakterilerin adı geçen ağır metallere karşı farklı oranda tolerans gösterdikleri saptanmıştır. antifungal ajan olarak kullanım potansiyelleri bulunmaktadır. S. S. coli. P. Ayşenur KAYA2.81-1000 µg/ml ve 62.5 olmuştur. Bilindiği gibi mikroorganizmalar hayatta kalmak için farklı şartlara uyum sağlama ve dirençlilik geliştirme yeteneğindedirler. Biyoloji Bölümü.81 . 01330.125 µg/ml ve 7. Sevil PİLATİN1.edu.7 si bakıra.81. aerogenes. Adana fmatyar@cu. Biyoloji Bölümü. krom ve kurşun ). Fen Edebiyat Fakültesi. B. Bu bakterilerin 4 farklı ağır metale dirençlilikleri araştırılmıştır (kadmiyum.com Yeni sentezlenmiş Benzothioazole türevi schiff bazlarının antimikrobiyal aktivitelerini belirlemek üzere E. mayalar için amphotericine kullanılmıştır. 01330. epidermidis bakterileri ve C. ağır metal. Eğitim Fakültesi. Minimum inhibe edici konsantrasyon) ve sidal konsantrasyonları (MSK. Balcalı.

com Bu çalışmada Denizli. aureus ATCC 43300. Fen-Edebiyat Fakültesi. Eczacılık Fakültesi.`nin çeşitli çözgen ekstreleri ve uçucu bileşenlerinde antimikrobiyal ve antifungal aktivitesi araştırılmıştır. Bu çalışma endemik bir tür olan Origanum bilgeri türüne ait antimikrobiyal aktivitenin tespit edildiği ilk rapordur. coli (O157:H7) RSSK 232) ve bir maya türünün (Candida albicans ATCC 10239) de yeraldığı çeşitli organizmalar (Bacillus subtilis ATCC 6633. Origanum. Pseudanabaena sp. Yapılan çalışmalarda siyanobakterilerin antibakteriyel. Biyoloji Bölümü. antifungal. Origanum bilgeri türünün uçucu yağı su distilasyon metodu ile elde edilmiştir ve uçucu yağın kimyasal içeriğini tespit etmek amacıyla GS-MS analizi uygulanmıştır. Ekstrelerin antimikrobiyal aktiviteleri disk diffüzyon yöntemi ile iki spesifik patojen (metisilin-oksasilin dirençli S. Sarayköy de bulunan termal su kaynağından izole edilen bir siyanobakteri olan Pseudanabaena sp. Ayrıca kontrol olarak denenen antibiyotik grubuna göre daha yüksek antimikrobiyal aktivite sergilemiştir. Staphylococcus aureus ATCC 6538-p. Çalıştığımız türde de görüldüğü gibi siyanobakteriler çok çeşitli ortam ve koşullarda üreyebilen canlılardır. epidermidis ATCC 12228. Salmonella typhimurium CCM 5445. Antalya ekose@akdeniz. Zeliha DEMİREL1. Farmasötik Mikrobiyoloji AD. Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853.19.. Anahtar Kelimeler: Pseudanabaena sp. Lamiaceae. BG 11 (Blue-Green Medium) ortamında optimum koşullarda üretildikten sonra liyofilize edilerek saklanmış ve Sokslet ekstraktöründe çözgen ekstreleri hazırlanmıştır. Origanum bilgeri uçucu yağı Gram(+) ve Gram(-) bakteriler dahil birçok bakteriye karşı güçlü bir antimikrobiyal aktivite göstermiştir. İzmir emineicyuz@yahoo.tr Bu çalışma endemik Origanum bilgeri türünün antimikrobiyal aktivitesini test etmek amacıyla yapılmıştır. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.35) ve borneol (%2.’in Antimikrobiyal ve Antifungal Aktivitesinin Araştırılması Emine İÇYÜZ1. Siyanobakteriler klorofil a ve diğer pigmentleri içerdiği. türleri Oscillatoria gibi ipliksi Anabaena gibi gaz vezikülü içeren bir Siyanobakteri`dir. İzmir 3 Ege Üniversitesi. antifungal ve antioksidan etkilerinin yanında toksik etkili olanlarıda bulunmaktadır. antimikrobiyal. Biyomühendislik Fakültesi. cymene (%5. Biyoloji Bölümü. Mühendislik Fakültesi. Minimum Inhibitör Konsantrasyon Testi (MIC) ve Minimum Bakterisidal Konsantrasyon Testi (MBC) uygulanmıştır. Kampus. aerogenes ATCC 13048. TRABZON PM022 Denizli Sarayköy’de Bulunan Termal Su Kaynağından İzole Edilen Siyanobakteri Pseudanabaena sp. ekstre. antimikrobiyal aktivite. Ayrıca Klevenger cihazında hidrodistilasyon ile uçucu bileşikleri ekstrakte edilmiş ve GC.20) diğer bileşenler olarak bulunmuştur. GS-MS 244 . Pseudanabaena sp. uçucu bileşik PM 023 Origanum bilgeri Türüne ait Uçucu Yağın Kimyasal İçeriği ve in Vitro Antimikrobiyal Aktivitesi Elif ODABAŞ KÖSE1. Güven ÖZDEMİR1. Kampus. İzmir 2 Ege Üniversitesi. Uçucu yağın antimikrobiyal aktivitesini test etmek amacıyla Disk Difüzyon Metodu. terpinene (%4. Atila YANIKOĞLU1. Streptococcus faecalis ATCC 8043. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı. E. Proteus vulgaris ATCC 6897. Antalya 2 Akdeniz Üniversitesi. Ferda Yılmaz KÖZ2. Bu özelliklerinden dolayı bir geçiş formu olarak son yıllarda bu canlılar üzerindeki çalışmalar artmıştır. Escherichia coli ATCC 29908) üzerinde test edilmiştir. Meltem CONK DALAY3 1 Ege Üniversitesi. Tıp Fakültesi.38). Hücrelerindeki ince murein yapısı ile gram negatif bakterilere benzerler. Anahtar Kelimeler: Uçucu yağ. Major bileşeni carvacrol (%83) olmakla birlikte. Biyoloji Bölümü.edu. hemorajik E. S. cereus ATCC 7064. Fen Fakültesi. F. GC/MS analizleri gerçekleştirilmiştir. Gözde ÖNGÜT2 1 Akdeniz Üniversitesi. B. fotosentez yapabildiği için alglere ve yüksek bitkilere çok benzemekle beraber hücre bölünme mekanizması nedeniyle günümüzde Bacteria domaininde değerlendirilmektedir.

Ankara mpulat@gazi. Teknikokullar. Kampus.edu.. Fen-Edebiyat Fakültesi. Çalışmada. Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. uçucu yağının yüksek düzeyde antimikrobiyal etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. antimikrobiyal aktivite.tr Bu çalışmada Konya yöresinden toplanan Agrimonia sp. Bacillus megatrium RSKK 5117. 90:530 (2003). Yersinia enterocolitica ATCC 1501. Bacillus subtilis RSKK 244. subtilis RSKK 244. Rodriguez. akrilik asit.. Amiji. Robinson. Escherichia coli ATCC 35218.edu..0. Pseudomonas aeruginosa ATCC 29212. Anahtar Kelimeler: Flukonazol. Niğde gycelik@nigde. L. Fen-Edebiyat Fakültesi. Ayrıca uçucu yağların kompozisyonları GC-MS analizi yapılarak belirlenmiştir. ABDULLAH2 1 Niğde Üniversitesi. ve Veronica sp. uçucu yağlarının test bakterileri üzerinde inhibisyon etkisine rastlanmamıştır. Hidrojellerin morfolojik yapısı SEM incelemeleri ile karşılaştırmalı olarak değerlendirildi ve PAAmIA hidrojeline göre daha az şişme değerine sahip olan PAAIA hidrojelinin daha az gözenekli bir yapıda olduğu saptandı. uçucu yağının disk diffüzyon yönteminde 25.5 mm ve üzeri inhibisyon zonu gösterdiği 4 test bakterisi (B. itakonik asit. C.8’e eşit ve/veya düşük (MİK≤% 0. Knuth. Advanced Drug Delivery Review. megatrium RSKK 5117... E. 37ºC koşullarındaki serbestleşmesi UV spektrofotometresi ile takip edildi.. 37ºC ve pH=4. Biyoloji Bölümü. Thymus sp uçucu yağının çalışılan test bakterileri için MİK değerinin % 0. albicans üremesini hemen hemen sıfıra indirdiği belirlendi. Flukonazol tutuklu PAAmIA ve PAAIA hidrojellerin ise C. Shigella sonnei RSKK 877. Ekşi H. B.B. Flukonazol tutuklu hidrojellerin C. sıcaklık ve pH değişkenlerine göre incelendi. (PAAmIA) ve poli (akrilik asit-ko-itakonik asit). mutans CNCT 8177 ) seçilmiş ve Thymus sp uçucu yağının seçilen test bakterileri üzerinde agar dilüsyon metodu ile Minimum İnhibitör Konsantrasyonu (MİK) belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Uçucu yağ. Thymus sp. Candida albicans (C. M. standart antibiyotiklerin test bakterileri üzerindeki inhibisyon etkisi ile karşılaştırılmıştır. Thymus sp. 102:5994 (2006) 2. uçucu yağının test bakterileri üzerinde farklı zon çapları ile inhibisyon etkisi tespit edilmiştir. albicans) tedavisinde etkili bir şekilde kullanılmakta olan Flukonazole. TRABZON PM 024 Polimerik Hidrojellerinin Flukonazol Salım Davranışları ve Mikrobiyal Etkileşimlerinin İncelenmesi Mehlika PULAT Gazi Üniversitesi. J. Thymus sp. Advanced Drug Delivery Review. Streptococcus mutans CNCT 8177. albicans.Journal of Applied Polymer Science. Katime.tr Serbest radikal kopolimerleşmesi yöntemi ile hazırlanan poli(akrilamid-ko-itakonik asit). 51200. 4. bitkilerine ait uçucu yağların Staphylococcus aureus ATCC 25923. Her iki hidrojelde de ilk saatlerde terapötik değere ulaşıldı [2-4]. albicans ile etkileşimleri in-vitro süspansiyon ortamında incelendi. albicans üremesini bir miktar engellediği ancak bu düşüşün etkili bir düzeye inemediği. Thymus sp. PAAmIA ve PAAIA hidrojellerine üretim sırasında tutuklandı ve pH = 4. aureus ATCC 25923. S. Salmonella 21. 51200. 3. uçucu yağının test bakterileri üzerindeki inhibisyon etkisi. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Biyoloji Bölümü. 11:169-177 (1993). Pulat M. I. Kaynaklar: 1. Peppas. Niğde 2 Niğde Üniversitesi. Journal of Applied Polymer Science. Veronica sp. akrilamid PM 025 Bazı Bitki Uçucu Yağlarının Antimikrobiyal Aktivitesi ve Kompozisyonu Ebru ÇELİK1.0 koşullarında PAAmIA hidrojelinin PAAIA hidrojelinden daha çok şiştiği belirlendi [1]. Kampus.8) olduğu tespit edilmiştir... Flukonazolü daha hızlı saldığı belirlenen PAAmIA hidrojelinin Fickian tipi difüzyon gösterdiği saptandı. S. (PAAIA) hidrojellerinin şişme davranışları zaman. Meysun İ. Flukonazol içermeyen PAAmIA ve PAAIA hidrojel diskleri C. Bacillus cereus RSKK 863. 11:137 (1993). ve Thymus sp.3 test bakterileri üzerinde antimikrobiyal aktiviteleri araştırılmıştır. Kimya Bölüm.B.19.. Fen-Edebiyat Fakültesi. Gökçen YUVALI ÇELİK1. Bu araştırmada disk diffüzyon yöntemi uygulanarak bu uçucu yağlardan Agrimonia sp. GC-MS 245 . K. Kinetik salım parametreleri olan n ve k hesaplanarak.

antimikrobiyal. Fen Fakültesi. 6’sı Serratia odorifera. 2’si Kluyvera cryocrescens. Bu bakterilerden 24’ü Escherichia coli. 0.004-0. E. 2’si Enterobacter agglomerans. 7. bitki ekstraktı. Streptomisin 10 µg (S). 5’i Enterobacter cloacea. 0. 246 . Sevan Gürün. Bu bakterilere karşı Cu. 6’sı Citrobacter freundii. 2’si Providencia stuarti. Özellikle çoklu antibiyotik direnci (ÇAD) gösteren bakterilerin belirgin ölçüde artması. 25240. K. Kadmiyum (Cd). agardiffüzyon yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Kloramfenikol 10 µg (C).0160. etanol. Zn. 2. Çinko (Zn). bu organizmalardan kaynaklanan hastalıkların ilaçla tedavisini güçleştirmektedir. Co. Krom (Cr) ve Nikel (Ni)] ve antibiyotiklere [Ampisilin 10 µg (AP).25 g/100 ml. 5.016 g/100 ml. ve antibiyotiklerine sırası ile % 38. Kluyvera ascorbata. Acorus calamus. Biyoloji Bölümü. Demir (Fe). Edwardsiella hoshinae. ve oranında dirençli oldukları belirlenmiştir.14’ü Citrobacter diversus. H. Cd. Achillea millefolium.5 g/100 ml ve 0.0032 g/100 ml. etanol ve kloroform ekstraktlarına göre daha yüksek antimikrobiyal aktivite gösterdiği belirlenmiştir. antioksidant PM 027 Küçükçekmece Gölü’nden İzole Edilen Bakterilerin Ağır Metal ve Antibiyotik Dirençlerinin İncelenmesi Ayten KİMİRAN ERDEM. Antibiyotik duyarlılık testinde ise incelenen tüm bakterilerin AK . 3. Doğal su sistemlerinde mikrobiyolojik kirlilik etkeni mikroorganizmaların yanı sıra bunların antibiyotik ve ağır metal dirençleri de belirlenmelidir. 8.008-0. Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı. Elif Özlem ARSLAN AYDOĞDU. Erzurum ayseaydan@yahoo. Antibiyotik duyarlılık deneyleri Kirby-Bauer disk difüzyon metodu ile ağır metal tuzlarına karşı duyarlılık deneyleri ise mikrodilüsyon tekniği ile yapılmıştır. C. PG. Bu amaçla çalışmamızda Küçükçekmece Gölü’nden izole edilen Gram negatif bakterilerin ağır metal ve antibiyotik duyarlılıkları incelenmiştir. NA.19.com Küçükçekmece Gölü ve çevresi rekreasyon amacı ile kullanılan bir bölgedir. Biyoloji Bölümü.063 g/100 ml olarak saptanmıştır. Ömer ALTUN İstanbul Üniversitesi. 0.008-0. kloroform ve aseton ekstraktları bakımından. Göl çevresinde yerleşimin yaygınlaşması ile göle boşaltılan evsel atıkların artması. bunun yanı sıra sanayi atıklarının da göle deşarjı. İstanbul aytenkimiran@yahoo. S. 13. Providencia rettgeri. Çalışmada Küçükçekmece Gölü’nde dokuz farklı istasyondan. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.002-0. 0. sağlık açısından önemli bir tehlike oluşturmaktadır. Bakterilerin farklı toksik metallere karşı dirençlerinin tespiti. Bu bakterilerin ağır metallere [Bakır (Cu). Pimpinella anisum ve Acorus calamus. Vezneciler. in-vitro. Küçükçekmece Gölü taşıdığı kirlilik yükleri açısından önemli bir doğal lagün sistemidir. Bitkilerin su. Yersinia enterocolitica. Acorus calamus. Biyoloji Bölümü. etanol. bir yıl boyunca mevsimsel olarak su örnekleri alınmış ve izole edilen Gram negatif bakteriler rutin bakteriyolojik yöntemler ile tanımlanmıştır. 19. Diğer taraftan bitkilerin aseton ekstraktlarının Carum carvi türü hariç antioksidat özellikte oldukları. Amikasin 30 µg (AK). su. kloroform ve aseton ekstraktları kullanılmış ve bu ekstraktların hem H. bazı şifalı bitkilerin Helicobacter pylori’nin in vitro üremesine etkileri ile onların antimikrobiyal ve antioksidant potansiyellerinin belirlenmesi oluşturmaktadır. Eritromisin 15 µg (E). GM. Kobalt (Co). Carum carvi türünün ise prooksidant aktiviteye sahip olduğu bulunmuştur. Pylori’ye karşı en etkili iki türün. 0.5 g/100 ml. 13. Acorus calamus. Enterobacter sakazakii. Nalidiksik asit 30 µg (NA) ve Vankomisin 30 µg (VA)] karşı dirençleri incelenmiştir. Sonuç olarak aseton ekstraktlarının.25 g/100 ml. doğadaki çeşitli toksik kirleticilerin izlenmesinde yarar sağlayacaktır. 1. Anahtar Kelimeler: Helicobacter pylori. Penisilin G 10 Ünite (PG). Antimikrobiyal aktivite bakımından etkili bulunan ekstraktların. tiyosiyanat yöntemi ile antioksidant özellikleri belirlenmiştir.Kanamisin 30 µg (K). Fen Edebiyat Fakültesi. Gentamisin 10 µg (GM). Bu amaçla 20 bitki türüne ait farklı kısımlar. pylori hemde diğer test mikroorganizmaları üzerindeki etkileri. 5’i Providencia alcalifaciens. Su. Bu çalışma sonucunda Enterobacteriaceae ailesinde yer alan 90 Gram negatif bakteri izole edilmiştir. 2’si Rahnella aquaticus ve geri kalanlar ise. Antibiyotik direncinin ağır metal direncine göre daha düşük olması göldeki endüstriyel kirliliğin fekal kaynaklı kirlenmeye oranla daha yüksek olduğunu göstermektedir. çözücüler kullanılarak ekstrakte edilmiştir. TRABZON PM 026 Bazı Şifalı Bitkilerin Helicobacter pylori’nin invitro Üremesi Üzerine Etkileri ve Antioksidant Özellikleri Ayşe Aydan KARA Atatürk Üniversitesi. VA. Fe. 3’ü Klebsiella oxytoca.AP.com Bu çalışmanın temelini. Cr ve Ni için Minimum inhibitör konsantrasyonu (MİK) değerleri sırasıyla 0. Achillea millefolium oldukları bulunmuştur. 7’si Citrobacter amalonaticus.125-0.008-0. sırasıyla Capsellbursa pastoris. 6’sı Proteus vulgaris. Comamonas testosteroni olarak adlandırılmıştır.

Nutrient Broth. Peltigara praetextata. mantar ve alglerin simbiyotik yaşamları sonucu oluşan bitkilerdir. bakteri.com Tıbbi açıdan önemi olan bitkiler. Çalışmamızda Salvia aramiensis Rech. Candida albicans.edu. Salvia genusu dünyada yaklaşık 900 tür içerir ve bu türler kozmopolit dağılım gösterirler. yapılarındaki çeşitli asitlerden kaynaklandığı bildirilmiştir.10145.3 mg/ml). ağır metal. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Bacillus cereus. Protolikesterik asit. Sabourod Dekstroz Broth kullanıldı. ve S. Bu genusun 89 türü ve 94 taksonu Türkiye’de bulunmaktadır. Salvia Lamiaceae familyasının en büyük genuslarından biridir. S. Biyoloji Bölümü. Balıkesir taskun@balikesir. çevresel bakteri suşlarının antibiyotik ve ağır metallere karşı olan duyarlılıklarının test edilmesi. Mikro dilusyon broth tekniği kullanılarak yapılan deneme sonuçları spektrometrede okundu. Xanthoparmelia tinctina. Xanthoria elegans.5 mg/ml) antimikrobial aktivite gösterdi.19. Bakteriler üzerinde etkileri olan antimikrobiyal maddelere karşı direncin giderek arttığı bilinmektedir. Cetrelia olivetorum. Staphylococcus aureus ve Candida albicans’ a karşı iyi derecede (MIC 12. aucheri metanol ekstrelerinin antibakteriyal. Vezneciler. Proteus vulgaris. Ramalina farinacea. Mycobacterium tuberculosis için BBL MGIT Mycobacteria Growth Indicator Tube kullanıldı. Balıkesir 2 Balıkesir Üniversitesi. fungi. Peltigara polydactyla. Bunlardan 49 tanesi endemiktir. İstanbul 3 Atatürk Üniversitesi. epidemiyolojik çalışmalara ve toksik kirleticilerin etkilerinin belirlenmesine yardımı olacaktır. filamentli funguslar için Saboroud Dekstroz Agar. bakteriler üzerine etkilerine ait dünyanın çeşitli yerlerinde çok sayıda çalışma mevcuttur. Ali ASLAN3 1 İstanbul Üniversitesi.tr Son zamanlarda bitki ekstrelerinin biyolojik aktiviteleri yoğun bilimsel araştırmaların konusu olmaktadır. Mycobacterium tuberculosis. ochraceus ve Fusarium proliferatum’a karşı iyi derecede (MIC 12. Pek çok bitkisel ekstrenin prokaryot ve ökaryotlar üzerinde biyolojik aktivitesinin olduğu bilinmektedir. Pseudomonas aeruginosa. 10145. TRABZON Özellikle Fe ve Cr gibi ağır metallere karşı gözlenen direnç. Fen-Edebiyat Fakültesi. Bitki ekstraktlarının. Giresun ve Trabzon çevresinden toplanan 11 farklı liken örneğinin (Anaptychia ciliaris. Vezneciler. ortamın bu ağır metallerce kirlendiği sonucunu ortaya koymaktadır. antifungal. Staphylococcus aureus. fisodik asit. Biyoloji Bölümü. Bacillus cereus’ a karşı en iyi derecede (MIC 6. hastalıkların tedavisinde de kullanılır. Anahtar Kelimeler : Salvia. Diğer bakteriler için Nutrient Agar. Salvia için endemizm oranı %55’tir. Günümüzde hava kirliliğinde biyolojik indikatörler olarak kullanıldığı gibi. Biyoloji Bölümü. Xanthoria elegans. Zuhal ZEYBEK1. Umbilicaria vellea. Bu çalışmada Artvin. Sonuçlar 365 nm dalga boyunda UV okuyucu ile belirlendi. Erzurum nihaldogruoz@gmail.aramiensis ise Proteus vulgaris. Bu maddelerin büyük bir kısmı. Ahmet KARAHAN2. Aspergillus niger. Aspergillus Enterobacter. Ali KARAGÖZ2. araminensis ve S. aucheri Bentham subsp. GülendamTÜMEN1. Esra SOLMAZ1 1 Balıkesir Üniversitesi. Anahtar Kelimeler : antibiyotik PM 028 S. Aspergillus flavus. aucheri var aucheri Metanol Ekstrelerinin HPLC Analizleri ve Antimikrobiyal Aktivitesinin Araştırılması Tülin AŞKUN1. pulvinik asit lobarik asit usnik asit antimikrobiyal aktiviteleri belirlenen asitlerden bazılarıdır. Salvia aucheri subsp aucheri. Lecanora muralis ) su ve etanol ekstraktlarının antibakteriyal 247 . Escherichia coli. Likenlerin antimikrobiyal aktivite özelliğinin. Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı. dünyada ve ülkemizde çok eski zamanlardan beri hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.5 mg/ml) ve Klebsiella pneumonia’ ye karşı orta derecede (MIC 25 mg/ml) aktivite gösterdi. bitkilerdeki biyoaktif moleküllerden elde edilmektedir. Fen Edebiyat Fakültesi. f. Daha önceki çalışmamızda likenlerin Lejyoner hastalık etkeni bakterilerin üremesini engellediği saptanmıştır. Araştırmacılar bitki kaynaklarından elde edilen yeni antimikrobiyal maddelerin bulunması için araştırmalarını sürdürmektedir. HPLC PM 029 Bazı Liken Türlerinin Antimikrobiyal Aktiviteleri Nihal DOĞRUÖZ1. Fen-Edebiyat Fakültesi. Biyoloji Bölümü. Likenler. antitüberküloz aktiviteleri incelendi. Rhizoplaca melanopthalma. Sonuç olarak. Kimya Bölümü. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü. Metanol ekstrelerinin HPLC analizi sonuçları ile antimikrobial aktivite arasındaki ilişki tartışıldı. İstanbul 2 İstanbul Üniversitesi.

Bacillus subtilis ATCC 6633. Chloramphenicol ve Gentamisin gibi antibiyotiklere karşı da aktiviteleri ölçülüp çalışmada kullanılan organik bileşiklerin zon çapları ile karşılaştırılmıştır. Etanol ekstraklarının Staphylococcus aureus ssp aureus ATCC6538 (en yüksek zon çapı 1. coli üzerinde antibakteriyal etkisinin (en yüksek zon çapı 1.edu.tr Bu çalışmada gram pozitif bakteri olan Staphylococcus aureus ATCC25923 ve gram negatif olan Escherichia coli ATCC 27853 bakterilerine karşı. sentezleyip yapılarını spektroskopik yöntemlerle aydınlattığımız organik bileşiklerimize karşı biyolojik aktivitelerinin olup olmadığına bakıldı.1 cm ve 1. Mehmet YILMAZ.5 cm ) olduğu saptanmıştır. Tetracycline. Biyoloji Bölümü. Likenlerin su ekstraktlarının %81’i Gram pozitif Staphylococcus aureus ssp aureus ATCC6538 ve Bacillus subtilis ATCC 6633 üzerinde inhibe edici etki ( sırasıyla en yüksek zon çapı 1. Elif LOĞOĞLU.5 cm olarak ölçülmüştür.2 cm ) üzerine %27. Staphylococcus epidermidis ATCC12228. Teknikokullar. antibiyotikler bileşikler. Tobramycin ve cephalothin’in oluşturduğu inhibisyon zon çapları sırasıyla 2cm ve 3. Literatürde bulunan bu tür çalışmalarda kitosan polimerlerinin antimikrobiyal aktivitelerinin olduğu gözlenmiştir. Bu çalışmada kullanılan likenlerin antibakteriyal etkisi kontrol olarak denenen antibiyotiklerin etkisiyle karşılaştırıldığında. Ampicillin.4 cm ) göstermiştir. denenen bakterilerin tedavisinde kullanılamayacağı. Likenlerin etanol ekstraktlarının. Oluşan zon çapları mm olarak ölçülüp sonuçlar literatürde bulunan benzer bileşiklerin sonuçları ile karşılaştırıldı. 06500. Kitosan (düşük molekül ağırlıklı). Pseudomonas aureginosa ATCC 9027.6 cm) oranında etkili olduğu gösterilmiştir. Anahtar Kelimeler: Liken. Buradan yeni ilaç etken maddesi olabilecek kimyasalların geliştirilmesi hedeflenmiştir. Ketoconazole. su ekstraktlarının % 63’ünün E. bu çözeltilerden 50 µL´lik kısmı steril 6 mm çapındaki disklere uygulandı. antibakteriyal etki PM 030 Bazı Kitosan Polimerlerinin Biyoaktivite Çalışmaları Elif LOĞOĞLU1. Bu ekstraktların Staphylococcus epidermidis ATCC12228 üzerine etkisiz olduğu saptanmıştır. denenen Gram negatif bakterilerin hiçbirinin üremesini engellemediği.Bu sentezlenen organik bileşiklerin oluşturduğu zonlar disk difüzyon yöntemi ile belirlenmiştir. Sercan MERCAN1 1 Gazi Üniversitesi. Kontrol olarak tobramycin ve cephalothin kullanılmıştır. Anahtar Kelimeler: Kitosan. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Aynı zamanda bu iki bakterinin Penicilin. Anahtar Kelimeler: Organik antimikrobiyal aktivite. zayıf etkili olması nedeniyle. Sercan MERCAN nursens@gazi. 248 .edu. Fen-Edebiyat Fakültesi. Zonguldak logoglu@gazi. Escherichia coli ATCC 25922.tr Bu çalışmada bazı kitosan polimerlerinin [Kitosan (PHO-I). 67100.19. Nutrient Agar besi ortamında bakteriler ile diskler 24 saat inkübe edildi. PHBV-g-chit-XIV.6 cm ) ve Bacillus subtilis ATCC 6633 (en yüksek zon çapı 1. Mehtap YAKUT. Ankara 2 Zonguldak KaraElmas Üniversitesi Kimya Bölümü. TRABZON aktiviteleri agar difüzyon yöntemi kullanılarak Staphylococcus aureus ssp aureus ATCC6538. biyolojik aktivite PM 031 Sentezlenen Bazı Organik Bileşiklerin Biyolojik Aktivite Çalışmaları Nurşen SARI. Staphylococcus epidermidis ATCC12228 üzerine %36 (en yüksek zon çapı 1. Klebsiella pneumoniae ATCC4352 standart suşları ile 2 çevresel izolat (Aeromonas spp. Kit-PHO-III. ancak likenlerde farklı bakterilere etkili maddelerin bulunabileceği düşünülerek geniş spektrumda bakteriler üzerine etkisi araştırılmaya devam edilmektedir. Polimerlerin belirli konsantrasyonlarda çözeltileri hazırlanıp.) üzerinde test edilmiştir. PHOhid-2-gchitosan ] Staphyllococcus aureus ATCC25923 ve Eschericha coli ATCC27853 gibi bakterilere karşı antimikrobiyal aktiviteleri disk difüsyon yöntemine göre tayin edildi. Hülya ARSLAN. Kimya Bölümü.

Elif LOĞOĞLU4. PM 033 Hasanabdal Köyü (Van-Erciş) Kaplıcasından İzole Edilen Termofilik Bakterilerin Moleküler Karakterizasyonu Sümeyra SAVAŞ1. 16S23S rDNA. Turkiye 4Gazi Üniversitesi. yerden çıkış sıcaklığı 70°C olan Hasanabdal Köyü (Van-Erciş) kaplıca suyundan termofilik bakterilerin izolasyonu ile bu izolatların fenotipik ve genotipik yöntemlerle karakterizasyonu amaçlanmıştır. DNA dizileme. TRABZON PM 032 Bazı Yeni Sentezlenmiş Organik Bileşiklerin Antimikrobiyal Aktivite Çalışmaları Hikmet KATIRCIOĞLU1. DNA Dizileme) karakterize edildi. Bu çalışmada.com Biyoteknolojik öneme sahip olan TaqDNA polimeraz enziminin bir termofilik mikroorganizma olan Thermus aquaticus’tan izolasyonu. Department of Chemistry 41380 Umuttepe-Kocaeli-Türkiye 3 Ankara Üniversity Fen-Edebiyat fakültesi. Sınıf Öğretmenliği Bölümü. Erzurum 4 Refik Saydam Hıfsızsıhha Bölge Enstitüsü. Fen-Edebiyat Fakültesi. daha önce bakteri florası ile ilgili hiçbir çalışma yapılmamış. biyokimyasal) ve moleküler yöntemlerle (MIS. Fikrettin ŞAHİN5. Ahmet ADIGÜZEL2. 06500 Teknikokullar /ANKARA hturk@gazi. Faculty of Arts and Sciences. Erzurum 3 Atatürk Üniversitesi.edu. Elde edilen 10 izolat. Van 2 Atatürk Üniversitesi. fizyolojik. Mehmet YILMAZ2. mezofil canlılardan elde edilen enzimlere göre daha yüksek sıcaklıklara dayanıklı olması. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi. Ampicillin. Genetik ve Biyomühendislik Bölümü. Biyoloji Bölümü. termofilik mikroorganizmaların yaşayabildiği çevreler ile bu çevrelerin mikrobial içeriğinin tespitine yönelik araştırmalara büyük bir ivme kazandırmıştır. Bu mikroorganizmalar lipid kompozisyonlarıyla. 249 . REP PCR. Tülin ÖZBEK4. Tetracycline. klasik (morfolojik. enerji transdüksiyonlarını ve sitoplazmik membranlarının iyon geçirgenliğini değiştirerek kendilerini ekstrem sıcaklık değerlerine uyumlu hale getirirler. Erzurum 5 Yeditepe Üniversitesi. Eğitim Fakültesi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu. koloni morfolojilerine göre ayrılarak. Bu nedenle. Eğitim Fakültesi. Chloramphenicol ve Gentamisin gibi antibiyotiklere karşı da aktiviteleri ölçülüp çalışmada kullanılan organik bileşiklerin zon çapları ile karşılaştırılmıştır. Termofilik bakterilerden elde edilen enzimlerin. İstanbul sumeyrasavas@hotmail. Aynı zamanda bu iki bakterinin Penicilin. Hakan ÖZKAN4 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Kimya bölümü. Fen Edebiyat Fakültesi.19. MIS. Anahtar Kelimeler: Termofilik bakteri. Biyoloji Öğretmenliği Bölümü Teknikokullar ANKARA 2Kocaeli University. 16S-23S PCR. Kimya Bölümü. Tandoğan/Ankara. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Ketoconazole. Bu sentezlenen organik bileşiklerin oluşturduğu zonlar disk difüzyon yöntemi ile tayin edilmiştir. REP-PCR. 4 tanesinin ise Bacillus cinsine ait türler olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonunda 10 izolattan 6 tanesinin Geobacillus. bilim insanları jeotermal alanlardaki termofilik bakterilerin izolasyonu ve tanılanması için sayısız araştırmalar yapmaktadırlar. Mehtap YAKUT3. Biyoloji Bölümü. bu enzimlerin endüstride çok farklı alanlarda kullanılmasına olanak sağlamıştır. Medine GÜLLÜCE3. Sercan MERCAN4 1Gazi Üniversitesi.tr Planlanan çalışmada sentezleyip yapılarını spektroskopik yöntemlerle aydınlattığımız organik bileşiklerimizi gram pozitif bakteri olan Staphylococcus aureus ATCC25923 ve gram negatif olan Escherichia coli ATCC 27853 bakterilerine karşı biyolojik aktiviteleri incelendi.

İstanbul nurcihan. Biyoloji Bölümü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu. 34134. Fen Fakültesi. Çanakkale. DNA Dizileme) karakterize edildi. Anahtar Kelimeler: Koprofilöz fungus. taksonu Türkiye’de nem odası tekniği kullanılarak ilk kez kaydedildiYapılan literatür taramaları koprofilöz funguslar üzerine Türkiye’de yapılan çalışmaların yetersizliğini işaret etmektedir (Bell. BOX PCR. 2007). Coprinus poliomallus. içerdikleri yüksek sıcaklıklara dayanıklı enzimleri ile son zamanlarda biyoteknolojik ve endüstriyel alanlarda büyük bir ilgi odağı haline gelmişlerdir. 4 tanesinin de Bacillus licheniformis türleri olduğu belirlenmiştir. Fikrettin ŞAHİN3. Sesli & Denchev. Biyoloji Bölümü. PM 036 Türkiye İçin Yeni Bir Koprofilöz Fungus Kaydı Nurcihan HACIOĞLU1. 2003 ve 2004 yılları arasında 55 µm göz açıklığında bir plankton kepçesi ile yüzeyden ve 3 istasyondan mevsimsel olarak toplanmıştır. Özlem BARIŞ2. TRABZON PM 034 Pasinler (Erzurum) Kaplıcasından İzole Edilen Termofilik Bakterilerin Moleküler Karakterizasyonu Ahmet ADIGÜZEL1. Erzurum 3 Yeditepe Üniversitesi. Bu ve benzeri koprofilöz funguslar hakkında yapılacak yeni çalışmalar Türk mikobiotasının gelişimi için önemli kazançlar sağlayacaktır. Fahrettin GÜCİN2 1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Bu çalışmada. biyokimyasal) ve moleküler testlerle (MIS. Benin TOKLU-ALÇILI İstanbul Üniversitesi. FenEdebiyat Fakültesi.19. fizyolojik. Genetik ve Biyomühendislik Bölümü. Türkiye 2 Fatih Üniversitesi.tr Bu çalışma Ege Denizi’nin Edremit Körfezi kıyısal sularında yaşayan tintinnid türlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi. Bu doğrultuda elde edilen 9 izolat koloni morfolojilerine göre ayrılarak.com Coprinus poliomallus Romagn. Başaran DÜLGER1.com Yüksek sıcaklıklarda yaşamın keşfi ve Yellowstone Ulusal Parkı termal alanından Thermus aquaticus bakterisinin izolasyonu biyoteknoloji alanında büyük bir adım olmuştur.n@gmail. Bu amaca yönelik olarak örnekler. Türkiye 250 . tuzluluk ve oksijen gibi temel ekolojik özelliklerine de yer verilmiştir. Fen. Lorika şekline göre yapılan tür teşhisinde 6 familya ve 10 cinse ait toplam 16 tintinnid türü belirlenmiştir. Ekstrem sıcaklık koşullarında yaşamaya uyum sağlamış olan termofilik bakteriler. Erzurum 2 Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü. klasik (morfolojik. Vezneciler.. Beylik Düzü. BOX-PCR. Bunu müteakiben özellikle DNA’nın in vitro koşullar altında çoğaltılmasını amaçlayan PCR teknolojisi ortaya çıkmıştır. Hakan ÖZKAN4 1 Atatürk Üniversitesi.Edebiyat Fakültesi. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. 1983. Araştırma sonucunda. İstanbul neslbalk@istanbul.edu. Medine GÜLLÜCE2. Özellikle Thermus aquaticus’un ticari alanda sağlamış olduğu başarı bilim insanlarını. Biyoloji Bölümü. Erzurum adiguzel25@gmail. 16S23S rDNA. elde edilen 9 izolattan 5 tanesinin Geobacillus pallidius. DNA dizileme. İstanbul 4 Refik SAYDAM Hıfsızsıhha Bölge Enstitüsü. Dülger ve Hacıoğlu. Biyoloji Bölümü. mikrobiyal içeriği henüz tespit edilememiş jeotermal kaynaklardan mikroorganizmaların izolasyonu ve tanılanması çalışmalarına yönlendirmiştir. MIS. 16S-23S rDNA-PCR. Pasinler (Erzurum) kaplıca suyundan termofilik bakterilerin izolasyonu ve moleküler karakterizasyonu amaçlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Termofilik bakteri. PM 035 Edremit Körfezi Tintinnid (Protozoa: Ciliophora) Türleri Neslihan BALKIS. Ayrıca Edremit Körfezi’nde konu ile ilgili olarak yapılan bu ilk çalışmada ortamın sıcaklık.

Bu izolatların morfolojik ve bölünme özelliklerine göre teşhisleri yapılmıştır. Pselaphochernes scorpioides. FenEdebiyat Fakültesi. Fen-Edebiyat Fakültesi. 20 izolat klonal (axenic) kültürler şeklinde izole edilmiştir. Bayburt Eğitim Fakültesi. Biyoloji Bölümü. Su rezervuarlarının kimyasal özelliklerindeki değişmelerden doğrudan etkilenmektedirler. Trichoderma harzianum. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.tr Funguslar. hayvanlar gibi önceden hazırlanmış organik maddelerle beslenmek zorunda olan heterotrof organizmalardır. Synechocystis ve Microcystis cinslerine dahil edilebileceğini göstermektedir. Mucor hiemalis. TRABZON PM 037 Bazı Yalancıakreplerin (Pseudoscorpion) Vücut Yüzeyi Fungus Florası Üzerine Bir Ön Çalışma Fatih SEZEK1. PM 038 Türkiye Mikobiotası İçin Yeni Bir Kayıt: Lachnella alboviolascens Nurcihan HACIOĞLU1. parazit olanları da vardır. Bu çalışmada.n@gmail.. Synechocystis. 55139 Samsun kozkul@omu. İzolatlar ayrıca 16S rDNA bölgesi RFLP özellikleri bakımından da incelenmiştir. Biyoloji Bölümü 2 Fatih Üniversitesi. Çalışmalar izolatların Synechococcus. Erzurum 3 Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü. Penicillum simplicissimum. Aspergillus flavus. Anahtar Kelimeler: mikobiota PM 039 Cernek ve Uzun Göl (Samsun) Tek Hücreli Siyanobakterilerinin İzolasyonu. Çok geniş bir grup olan funguslar hemen hemen her ekolojik çevrede bulunurlar. 16S rDNA Siyanobakteri.tr Siyanobakteriler özellikle sucul ortamlarda yaygın oksijenik fotosentetik organizmalardır. Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı. Biyoloji Bölümü. Lachnella alboviolascens. Başaran DÜLGER1. Fen Edebiyat Fakültesi. Özellikle tek hücreli siyanobakterilerin sınıflandırması son derece problematiktir ve çoğu durumda geleneksel kriterlerle yapılan sınıflandırma ile moleküler sınıflandırma ile yapılanlar uyuşmamaktadır. Beylikdüzü.19. 251 . Esin ÖZŞEN1. Biyoloji Bölümü. Erzurum 4 Atatürk Üniversitesi. yalancıakrep türlerinin yüzeyinden 8 fungus türü izole edilmiş ve aralarındaki ilişki tartışılmıştır. Bu çalışmada Cernek ve Uzun Göl (Bafra. Sonuçlar morfolojik özelliklere göre yapılan sınıflandırma ile RFLP özelliklerinin genellikle uyumlu olmadığını göstermektedir. Ulocladium atrum’dur. Bayburt fsezek@atauni. Serkan ÖRTÜCÜ1 1 Atatürk Üniversitesi. Saprofit olarak yaşayanlarının yanında. Biyoloji Bölümü. Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı. Erzurum 2 Atatürk Üniversitesi. Anahtar Kelimeler: Synechococcus. Neobisium sp. Fahrettin GÜCİN2 1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Microcystis. Ekosistemlerde birincil üreticiler olarak önemli bir rol oynarlar. sınıflandırma. Gerekli incelemelerden sonra Yalancıakrepler. Bu izolatların taksonomik pozisyonlarının belirlenmesine yardımcı olmak üzere daha fazla kromozomal lokus ile çalışmak ve elde edilecek DNA moleküllerinin baz dizilerinin belirlenerek birbirleriyle ve diğer siyanobakteriyel suşlarla karşılaştırılmasına ihtiyaç vardır. Lachnella alboviolascens (Alb. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi. Fen Edebiyat Fakültesi. Görkem DÜLGER1. (Lachnellaceae) taksonunun Türkiye mikobiotası için yeni kayıt olduğu belirlenmiştir. Chthonius romanicus. Alternaria alternata. Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu Üzerine Araştırmalar Kübra ÖZKUL. Anahtar Kelimeler: yüzey florası. Salih DOĞAN1. İzole edilen funguslar Acromonium sp. & Schwein) Fr. Fungusların pek çoğunun çeşitli akarlar ve diğer eklembacaklılarla değişik şekillerde ilişkiye sahip olduğu bilinmekle birlikte yalancı akreplerle ne tür bir ilişkiye sahip oldukları konusunda herhangi bir bilgi mevcut değildir.edu.edu. Engin KILIÇ3. İstanbul nurcihan. Samsun)’den tek hücreli siyanobakteriler izole edilerek karakterizasyonları yapılmaya çalışılmıştır. fungus. Haydar KARAKAYA Ondokuz Mayıs Üniversitesi. ve Dactylochelifer sp. Mehmet Nuri AYDOĞAN2.com 2005-2007 tarihleri arasinda yapilan arazi çalışmaları esnasında çeşitli fungal materyaller toplanmıştır. Güldem DÖNEL4. Gliocladium roseum.

Erzurum 3 Bayburt Eğitim Fakültesi. üreticiler. Aslıgül KÜÇÜKDUMLU.Homo ve Heteronükleer Cu (II) ve Ni(II) Komplekslerinin Nükleolitik Aktivitesinin İncelenmesi Ender ÇEKİRGE. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi. Abdullah MART1. kirlenmiş toprak örneklerinden DNA ekstraksiyonu. homo dinükleer bakır(II) K5. Fenantren degradasyonu yapabilen Pseudomonas sp. ya zincir boyunca spesifik bir bölgeden ya da spesifik olmayan şekilde gelişigüzel kesen. ARP 29 DNA’sı ile sekans homolojisinin bulunduğunu göstermiştir. Esasen beslenme bakımından ekosistemdeki canlılar. İsmet HASENEKOĞLU2. Bu çalışmada. toprak mikroorganizmalarında aerobik PAH degradasyonunda anahtar rol oynayan PAH dioksigenaz enzimini kodlayan DNA sekanslarının. bunların böceklerle olan ilişkileri literatüre dayanarak tartışılmıştır. Bayburt maydogan@atauni.2]. Di-. mikrofunguslar ise ayrıştırıcılar grubunda yer alırlar. Cercyon. Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı. homo trinükleer bakır(II) K6[5] komplekslerinin potansiyel nükleaz olabilecekleri tespit edilmiştir. Salih DOĞAN2. Hydrochidae) Vücut Yüzeylerinden Elde Edilen Bazı Mikrofunguslar Mehmet Nuri AYDOĞAN1. Hibridizasyon çalışmaları. toprak kökenli bakteriyel biyokütleden genomik DNA izolasyonu yapılmıştır. Penicillium jensenii.[4] ve 2-(hidroksiimino)-1metilpropilidenamino feniliminobütan-2-on oksim ligandının bakır ve/veya nikel içeren mononükleer bakır (II) K3. Melek ÇOL. mikrofungus PM 041 Ham Petrolle Kirlenmiş Topraklarda Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) Degradasyon Genlerinin Araştırılması Gökhan CORAL. 61080. PCR amplifikasyonu ve koloni hibridizasyon Coleoptera.3E)-3-[(6-{[(1E. toprak kökenli işaretli DNA problarının Pseudomonas sp.2E)-2-(hidroksiimino)-1metilpropiliden]amino}piridin-2-il)imino]bütan-2on oksim ligandının bakır ve / veya nikel içeren homo dinükleer bakır (II) K1. 1µM–1000µM konsantrasyon. Parçalanma doğadaki besin zincirinin son aşaması olup organizmaların yaşamlarının devamı bakımından son derece önemlidir. Erzurum 2 Atatürk Üniversitesi. 33343. PCRamplifikasyon ürünleri agaroz jel elektroforezinde separe edilmiştir. Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı.0 ve 0-60 dakika zaman aralıklarında agaroz jel elektroforez yöntemi 252 . DNA’yı oksidatif bir yolla. pH=6. Trichoderma harzianum ve Spheropsidales sp. Biyoloji Bölümü. K3. Aspergillus versicolor. küçük moleküllerin DNA ile olan etkileşimleri üzerine yapılan çalışmalara duyulan ilgi aratarak devam etmektedir[3]. Anahtar Kelimeler: Hydrochus. Toprak mikrofungusları genellikle bitkisel artıkların parçalanmasını sağlarlar. Komplekslerin nükleaz aktiviteleri. Erzurum’dan yakalanan Cercyon ustulatus (Preyssler) ve Hydrochus nodulifer Reitter böcek türlerinin yüzeyinden. mikrofungus türleri elde edilmiş olup.tr Ekosistemde yer alan bütün canlıların birbirleriyle doğrudan veya dolaylı bir ilişki içerisinde oldukları bilinmektedir.com Biyokimyacıların moleküler neşterleri olan kimyasal nükleazlar. ARP 29 suşu koloni hibridiazsyon çalışmalarında hedef olarak kullanılmıştır. Çalışmamızda. teknikleri kullanılarak saptanması amaçlanmıştır. Nagihan SAĞLAM ERTUNGA Karadeniz Teknik Üniversitesi. Paecilomyces lilacinus. Serdar KARABÖCEK. Trabzon endercekirge@hotmail. Nisa ÜNALDI CORAL Mersin Üniversitesi. Tri. Biyoloji Bölümü. DIG-işaretli PAH dioksigenaz primerleri kullanılmış. PM 042 Oksim Tipi Ligandların Mono-.19. hetero dinükleer nikel(II)-bakır(II) K4. Saflaştırılan genomik DNA’ların kalıp olarak kullanıldığı PCR deneylerinde. tüketiciler ve ayrıştırıcılar olarak gruplandırılırlar. Fen-Edebiyat Fakültesi. Biyoloji Bölümü.0-10.edu. (2E. Güldem DÖNEL3 1 Atatürk Üniversitesi. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. redoks aktif koordinasyon kompleks molekülleridir[1. Ahmet ÇOLAK. M.edu. K4 ve K5) diğer ikisine göre (K2 ve K6) daha etkin bir nükleaz aktivitesi göstermiştir. Fen Edebiyat Fakültesi. Mersin coral@mersin. hetero dinükleer bakır (II)-nikel (II) K2. TRABZON PM 040 Erzurum’dan Yakalanan İki Akuatik Böcek Türünün (Insecta: Coleoptera: Hydrophilidae. Fen Edebiyat Fakültesi. Aspergillus flavus. Serkan ÖRTÜCÜ2. Kimya Bölümü. Moleküler biyoloji ve kanser tedavisindeki önemi sebebiyle. Bu komplekslerden dördü (K1. Ham petrolle kontamine olmuş topraklarda PAH dioksigenaz genini taşıyan bakterilerin olup olmadığını belirlemek için. Böcekler tüketiciler grubunda. bazı oksim tipi ligand komplekslerinin nükleolitik etkinlikleri incelenmiş ve bunların içerisinde.tr Bu çalışmada.

süperoksit dismütaz (SOD) ve glutatyon redüktaz (GR) PM 044 Diyadin Sıcak Su Kaynaklarından İzole Edilen Bakterilerin α-Amilaz ve Proteaz Enzim Üretimi Üzerine Karbon ve Azot Kaynaklarının Etkisi Fatma MATPAN. Artan zamana bağlı olarak Cr ve Ni uygulamalarının GR aktivitesini artırdığı 253 . Ni ve Pb stresleri uygulanmıştır. oksim. Karbon ve azot kaynaklarının enzim üretimi üzerine etkisini belirlemek için % 2’lik karbon kaynakları (çözünebilir nişasta. Pb‘nin böyle baskılayıcı bir etkisine rastlanmamıştır. Anahtar Kelimeler: Nükleaz. bitkisel ve hayvansal enzimlere göre daha çok tercih edilmekte ve önemli rol oynamaktadır. fruktoz. diğer komplekslerin 10µM konsantrasyon değerinde etkin olarak nükleolitik aktivite gösterdikleri gözlendi. Diyadin (Ağrı) sıcak su kaynaklarından bakteri izole edilmiştir. ligand PM 043 Cr (III). fiziksel. Diyarbakır fmatpan@dicle.) belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Sıcak su kaynakları. galaktoz) ve % 2’lik azot kaynakları (Bactoliver. Casaminoasit. Sadin ÖZDEMİR. 15 ve 20 ppm) Cr. Glisin) içeren nutrient broth ortamında izolatların αAmilaz ve Proteaz enzimi üretme yetenekleri araştırıldı. Nuri ERCAN . biyoteknolojide ve endüstriyel uygulamalarda potansiyel olarak görülmektedir. TRABZON kullanılarak araştırıldı. Fen Edebiyat Fakültesi. Biyoloji Bölümü. P. Maksimum nükleolitik aktivitenin gözlendiği optimum kompleks konsantrasyonlarında her bir kompleks için yapılan nükleaz aktivitesinin pH’a bağımlılığı çalışmalarında hemen hemen her pH da komplekslerin etkili bir nükleolitik etkinlik gösterdiği tespit edildi. Bu bakterilerin morfolojik. Fen-Edebiyat Fakültesi. Kayseri gulertoprak38@gmail. Pb’nin bu enzimlere önemli etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. K4 ve K5 komplekslerinin yaklaşık 10. Fen Bilimleri Enstitüsü. katalaz (CAT). bu enzimlerin karakterizasyonu yapılmıştır. Endüstriyel alanda mikroorganizmalardan elde edilen enzimler. K3. Üre. Amonyum sülfat. Servet ÖZCAN 1 Erciyes Üniversitesi. proteaz. Bu çalışmada. α-amilaz. pH vb. Biyoloji Bölümü. Spor setlerden elde edilen sonuçlarda tüm metal uygulamalarının artan konsantrasyona paralel olarak CAT aktivitesini düşürdüğü. Biyokütle eldesinde vejetatif hücre seti yetiştirmek için minimal besi yerinde hiçbir ağır metal uygulaması yapılmaksızın 40 saat süre ile büyütülen P. Düşük konsantrasyonlarda Pb uygulamasının enzim aktivitesinde artışa. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde fenantrolin grubuna ve Cu (II) merkez atomuna sahip olan komplekslerin diğer komplekslere göre daha etkin bir nükleaz aktivitesi gösterdiği ortaya çıkmıştır. Alevcan KAPLAN Dicle Üniversitesi. 10. Anahtar Kelimeler: Phanerocahaete chrysosporium. Artan konsantrasyona bağlı olarak Cr ve Ni uygulamalarının GR aktivitelerini baskıladığı gözlenirken. biyokimyasal testleri yapılarak izolatların optimum büyüme koşulları (zaman. Bu çalışmada. Spor seti yetiştirmek için ise fungus hücreleri 0. yüksek konsantrasyonlarda ise baskılamaya neden olduğu gözlenmiştir.edu.com 1 1 2 gözlenmiştir. Biyoloji Bölümü. sükroz. Vejetatif hücre setlerinde Cr ve Ni ağır metal uygulamalarının CAT ve SOD aktivitelerinde artış eğilimi meydana getirdiği gözlenirken. Kayseri 2 Erciyes Üniversitesi. Komplekslerden K3’nin 25µM konsantrasyon değerinde. ağır metal. nükleolitik aktivite. Sıcaklık. SOD aktivitesinde önemli değişimlere neden olmadığı tespit edilmiştir. değişen konsantrasyonlarda (5. 4 ve 8 saat) bağlı sabit dozda (5. chyrsosporium hücrelerinin ağır metal stresine karşı vermiş olduğu yanıt antioksidan enzimler seviyesinde incelenmiştir. dakikadan sonra. 2. karbon kaynağı. Tripton. glukoz. daha düşük nükleolitik etkinlik gösteren K2 ve K6 komplekslerinin ise daha uzun bir süreden sonra süpersarmal DNA’yı kırık ve lineer forma dönüştürdüğü belirlendi. 15 ve 20 ppm) Cr.tr Günümüzde azalan doğal kaynaklar nedeniyle mikroorganizmalar. 21280. 10. chrysosporium hücrelerine zamana (1. saatte. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Daha etkili bir nükleolitik etkinlik gösteren K1. azot kaynağı Phanerochaete chrysosporium potansiyel olarak ağır metal ve diğer kirleticilerin biyosorpsiyonu amacı için kullanılan biyolojik ajandır. Ni ve Pb ağır metalleri ile indüklenmiştir. Elde edilen izolatların endüstriyel öneme sahip α-Amilaz ve Proteaz enzimlerini üretme yetenekleri araştırılarak. Kemal GÜVEN. Ni (II) ve Pb (II) Ağır Metal Stresi Uygulanan Phanerochaete chrysosporium’da Antioksidant Enzimlerde Değişen Miktarların Belirlenmesi Güler TOPRAK .19. laktoz.

Gülüzar ÖZBOLAT1. membranlar arasında protein taşıma ve klatrin parçalanması gibi hücresel görevlerine ilaveten üçüncül yapılarına kısmi olarak erişmiş proteinlere bağlanıp agregasyonu önleyerek hücreleri stresten korur. Ergot alkaloidler. Tüm bu farklı işlevler substratın proteine bağlanma ve salınmasına bağlı olarak düzenlenmiştir. 254 . Öncelikle miçelyum üretimi ve daha sonra ergot alkaloidleri üretimi yapılmaktadır. diğer adıyla ergolinler. Hsp70’ler üç farklı domeynden oluşur. Suda çözünemeyen ergot alkaloidleri peptid ergot alkaloidleridir ve bu gruptaki ergot alkaloidlerinin tıbbi kulanım alanı oldukça geniştir. Biyoloji Bölümü. Tarla üretimi ve sentetik üretimin maliyetlerinin yüksek oluşu araştırmacıların fungal üretime yönelerek potent suş olan Claviceps purpurea’nın optimizasyonu ve diğer fungal türlerden üretim artımı üzerine yoğunlaşmalarına neden olmuştur. Stresten koruma mekanizması deli dana. Hsp40.2 aralığında.com Alkaloidler. TRABZON PM 045 PM 046 Protein Agregasyonu Sonucu Oluşan Amiloidlerin Sebep Olduğu Hastalıkları Önleyen Hücresel Faktörler Lütfi TUTAR1. protein agregasyonu Claviceps purpurea’dan Ergot Alkaloid Üretim Optimizasyonu Özgür KEBABCI. indol grubu alkaloidlerdendir ve klavin tipi. suda çözünebilen liserjik asit tipi ve suda çözünemeyen liserjik asit tipi olmak üzere 3 alt grup altında incelenmektedir. Hsp70 fonksiyonu üzerine yoğun çalışmalara rağmen konstitif ve indüklenen izoformların olması ve bunların farklı fonksiyona sahip olup olmadığı açıklanamamıştır. İndüktif Hsp70. Biyoloji Bölümü. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. proteinlerin üç boyutlu yapıya erişmesini ve proteinlerin bu yapılarını korumasını sağlayan. Prokaryotlarda yapılan çalışmalar ile homolog proteinlerin agregasyona uğramış proteinleri çözme mekanizması açıklanmaya çalışılmıştır. çoğunlukla heterosiklik temel nitrojen bileşiklerine verilen addır. Bu protein translasyon. Kimyasal olarak ergot alkaloidler. Yusuf TUTAR2 1 Selçuk Üniversitesi. üretim sıcaklık optimizasyonu 15-35ºC aralığında gerçekleştirilerek sonuçlar spektrofotometrik olarak ölçülerek grafiklendirilmiştir. Biyoteknoloji Anabilim Dalı. Fen Edebiyat Fakültesi. Gerstmann-StrausslerSchienker. bazıları sürekli/konstitif (Hsc70) bazıları hücre strese maruz kaldığında/indüktif (Hsp70) ifade edilirler. Alternatif olarak benzer koşullarda indüktif Hsp70’in özel bir görevi de olabilir. Creutzfeldt-Jacob. ortamdaki Hsp70 derişimini ve sitozoldeki stres önleyici işlevini artırmak için üretilmiş olabilir.2-8. Hsp70 ayrıca Hsp40 ve Hsp100 ile etkileşir. funguslardan üretimi ve sentetik üretimi yapılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Hsp70. Sekizinci karbondaki yan grupların farklılığı farmakolojik etkilerini belirlemektedir. Üretim sonrasında miçelyumdan ergot alkaloidlerinin tayini spektrofotometrik olarak gerçekleştirilmektedir. 44 kDa’luk ATPaz domeyni. Ergot alkaloidlerinin tarla üretimi.com Hsp70. Nilüfer CİHANGİR Hacettepe Üniversitesi. 18 kDa’luk substrat bağlanma domeyni ve 10 kDa’luk C-terminali. Claviceps purpurea’dan ergot alkaloid üretiminde iki aşamalı besiyeri kullanılmaktadır. Ankara ozgur_kebabci@yahoo. kuru gibi çeşitli ölümcül nörodejeneretif hastalıkların engellenmesi için önemlidir. Bu çalışmada potent suş olan Claviceps purpurea’dan ergot alkaloidlerinin üretim optimizasyonu araştırılmıştır. türler arasında evrensel olarak bulunan önemli bir proteindir. Bu çalışmada Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz agrege edilip Hsp70. Fen Fakültesi. Kimya Bölümü. Ergot alkaloidlerin hepsi “ergolin” halkası ihtiva eder ve hepsinin kökeni liserjik asittir. insomnia.19. Konya 2 Cumhuriyet Üniversitesi. Besiyeri pH optimizasyonu 4. Fen Edebiyat Fakültesi. Hsp104. Substrat bağlanması ATP hidrolizi ve nükleotid değişimi ile düzenlenmiştir. Bunun için üç farklı yol önerilmiştir. Sivas lutfitutar@gmail. Beytepe. bir tetrasiklik ergolin halkası ihtiva eden indol türevleridir. Kübra AÇIKALIN2.Biyoloji Bölümü. Hsp40 ve Hsp104 kullanılarak agregatların çözünme mekanizması araştırılmıştır. Ökaryotik hücrelerde çeşitli Hsp70 izoformları vardır.

DTT. Daha sonraki karakterizasyon çalışmalarında kullanmak için Qsepharose ve CM-sepharose kromotografileriyle enzim %90’ın üzerinde saflaştırılmıştır.Km ve Vmax değerlerinin ise sırasıyle 0. 61080. sonra amonyum sulfat çöktürmesi yapılmış. IND ve DIC gruplarında iNOS aktivitesinin azaltıldığı ve MEPR’nin 200 ve 400 mg/kg dozlarının IND ve DIC’den daha fazla iNOS aktivitesini azalttığı tespit edilmiştir.com Yapılan morfolojik. Tıp Fakültesi. Rize Fen Edebiyat Fakültesi. MEPR’nin %63. Hg2+. Kadriye İNAN. Mn2+. Anahtar Kelimeler: Anoxybacillus pushchinoensis A8.Ali ASLAN4. Hayati AYGUN3. IND’nin %83. Erzurum 3 Atatürk Üniversitesi. Ahmet ÇAKIR5. Ca2+. 255 .5.19. Tıp Fakültesi. İzole edilen A8 izolatının ksilanaz enziminin varlığı yönünden incelenmesi amacı ile %1 ksilan içeren agar petrilerinde yapılan test sonucu koloni etrafında çok geniş açık bir zon oluşturduğu gözlenmiştir. 25240.909 mg/ml ve 59. Rize muratkacagan@mynet. Cemal SANDALLI2. Erzurum 2 Atatürk Üniversitesi. Sabriye ÇANAKÇI1. Enzimin molekül ağırlığı yaklaşık 83 kDa . ayrıca yapılan DNA-DNA hibridizasyonu ile de %76. Erzurum 4. Araştırma sonuçları indometazin (IND) ve diklofenak (DIC) ticari ilaçları ile karşılaştırılmıştır.com Bu çalışmada bir liken türü olan Peltigera rufescens (Weiss) Humb. 53100. Fen Edebiyat Fakültesi. TRABZON PM 047 Anoxybacillus pushchinoensis A8 Suşundan Ksilanaz Enziminin İzolasyonu. EDTA.1 antiantiproliferatif etkiye sahip olduğu. Aktivite çalışmalarında %1 lik ksilan substrat olarak kullanıldı ve reaksiyonlar 50 mM fosfat tamponunda yapıldı. Yasiın BAYIR1. 25240.8 ve DIC’nin %76. fizyolojik ve biyokimyasal testler sonucunda.57 kat artmış olduğu bununla birlikte MEPR. 25240. Biyokimya Anabilim Dalı. Zekai HALICI2. Eczacılık Fakültesi. Farmakoloji Anabilim Dalı. 25240. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Fehmi ODABAŞOĞLU1. Trabzon. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi. Biyoloji Bölümü. Ca2+. Bu benzerliğin genetiksel açıdan var olup olmadığının araştırılması için yapılan 16S rRNA gen analizi sonucunda izole edilen A8 suşunun Anoxybacillus pushchinoensis’e >%97. 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi. daha sonra dializ ile amonyum sülfat uzaklaştırılarak ksilanaz enzimi yoğunlaştırılmıştır. Biyoloji Bölümü.5 Atatürk Üniversitesi. Mn2+. Cu2+.’dan elde edilen metanol ekstraktı (MEPR)’nın Wistar ratlarda deneysel olarak oluşturulan akut ve kronik enflamasyon üzerine etkileri araştırılmıştır. Karakterizasyonu Murat KAÇAĞAN1. Dilşat Nigar ÇOLAK. Ağrı Diyadin kaplıcasından izole edilen birkaç termofilik bakteri izolatından bir tanesinin Anoxybacillus pushchinoensis bakterisine benzer olduğu gözlenmiş ve A8 izolatı olarak adlandırılmıştır. Fadime ATALAY1. Erzurum fodabasoglu@yahoo. IND ve DIC ile muamele sonrasında kontrol grubuna göre önemli derecede azaltılırken. Bu sonuçlar dikkate alındığında A8 suşunun Anoxybacillus pushchinoensis’e ait yeni bir suş olduğuna karar verilmiştir. Co2+. IND ve DIC’nin oral uygulamalarının ardından rat pençelerinde nitrik oksit (NOS) sentaz enzim aktiviteleri araştırılmıştır. 2) MEPR’nin karrageninle uyarılmış pençe ödeminin gelişmesini IND ve DIC’den daha düşük oranda azalttığı 3) Kontrol grubu ile kıyaslandığında karrageninle uyarılmış modelde indüklenebilen nitric oksit sentaz (iNOS) aktivitesinin 2. Bu sonuçlar karrageninle uyarılmış akut ve cottonpelletler ile uyarılmış kronik enflamasyon modelleri kullanılarak MEPR’nin anti-enflamatuvar etkiye sahip olduğu ve bu etkinin iNOS aktivitesindeki azalmayla ilişkili olabileceği kanaatine varılmıştır.5 ve optimum sıcaklığının 55 ºC olduğu belirlendi. termofilik ksilanaz. Co2+ β-mercaptoethanol) değişik konsantrasyonlarda enzim aktivitesi üzerine etkisi araştırıldı.’dan Elde Edilen Metanol Ekstraktları (MEPR)’nın Wistar Ratlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Akut ve Kronik Enflamasyon Üzerine AntiEnflamatuvar Etkileri Sevil TANAS1. Enzimin aktivitesi hem spektrofotometrik olarak hem de zimogram olarak native jelde gösterildi. Selma MUTLU1 1 Atatürk Üniversitesi. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı. Gece kültürlerinden alınan süpernatant öncelikle liyofilizatorde 5 kat konsantre edilmiş. Biyoloji ve Kimya bölümleri.88 U/mg olduğu tespit edildi. Biyoloji Bölümü. Bakteri %1 ksilan içeren sıvı besiyerine inoküle edilerek ksilanaz enzimi üretilmiştir. ince tabaka kromotografisi PM 048 Peltigera rufescens (Weiss) Humb. Ali Osman BELDÜZ 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi. Enzimin optimum pH’sın 6. Ayrıca karrageninle uyarılmış akut enflamasyon modelinde MEPR. Biz bu çalışma ile 1) Kronik enflamasyon modelinde cotton-pellet’lerin ağırlığının MEPR’nin 200 mg/kg dozu. Zn2+. Bazı kimyasalların (Mg2+.7 oranında benzediği görülmüştür. Ayrıca enzimin ksilan substratını parçalaması sonucu açığa çıkan ksiloz şekeri ince tabaka kromotografi (Thin Layer Choromotographi) yapılarak gösterildi.

biyoteknolojik öneme sahip hidrolaz sınıfı enzimlerdir.19. Armağan DEMİRCİ. florida’daki inhibisyon.Al3+ iyonlarının klorür tuzları kullanılmıştır. Rhizopus ve Pleurotus türleri metal kontaminasyonunda kullanılan organizmalardandır.005 ve 0. vaginata için Rf değeri 0. mantar türlerini saymak mümkündür.1 mM’lık konsantrasyonlar istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Penicillium. Her iki mantarın lipaz/esteraz aktivitesi içinde pH kararlılıklarının 3– 10 arasında sabit olduğu gözlenmiştir.Na+ . Aspergillus.Cd2+ .Elif KORCAN. S.001mM’lık konsantrasyonunda istatistiksel olarak anlamlı bir inhibisyon meydana gelmemiş. P. Özütlerin p-nitrofenil bütirat (pNPB) substratı varlığında en yüksek aktivite gösterdiği tespit edilmiştir.Ca2+. Özellikle bu amaç için kullanılan mikroorganizma grubu içerisinde alglerde dahil olmak üzere çeşitli bakteri. PMSF. terreum) mantar türlerinden hazırlanan özütlerde lipaz/esteraz enziminin karakterizasyonu incelenmiştir. Trabzon ummuhancakmak_ch@hotmail. Bütün bu veriler her iki mantar için de esteraz/lipaz varlığını göstermektedir. ANS kampusu cigerci@aku. T. Nagihan SAĞLAM ERTUNGA1. P. vaginata için yapılan ısıl kararlılığı denemesinde en yüksek aktivite değerlerine 30°C’de ulaşılmıştır. Her iki mantar özütü için optimum pH değerinin 8. P. terreum için aktivite 10–40°C aralığında kontrol deneyine nazaran önemli bir azalış olmamıştır.01 mM’dan düşük konsantrasyonları anlamlı değil iken. Ertuğrul SESLİ2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.edu. Fen. Hg. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü. Bu nedenle çalışmamızda bazı metallerin (Ni.071 mM.com Lipazlar ve esterazlar ester bağlarını parçalayabilen.61.005mM’dan yüksek konsantrasyonları P.Hg2+ . optimum sıcaklığın ise 30–40 ˚C’ de olduğu belirlenmiştir. 0. 256 . Cd hariç denenen tüm metallerin uygulanan konsantrasyonları istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0. Lineweaver –Burk eğrisinden elde edilen Vmaks ve Km değerleri A.Co2+. P. Fen Edebiyat Fakültesi. Mantarlardan Neurospora. Ahmet ÇOLAK1. Mine AYDIN. Trabzon 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi. vaginata için sırasıyla 14.1 mM konsantrasyonlarının. Bu çalışmada. Nejdet SAĞLAM. terreum için ise Rf değeri 0. Biyoloji Bölümü.001-0. Pb). terreum içinse 34. Zn. 61080. Muhsin KONUK. Ayrıca iki mantar için kısa karbon zincirli bir substrat olan pNPB mevcudiyetinde aktivitenin maksimum olması ve uzun karbonlu substratlar varlığında aktivitenin oldukça azalması veya tamamen kaybolması karakterize edilen enzimlerin esteraz olabileceği sonucunu ortaya koymaktadır. sajor-caju) gelişimi üzerime etkileri belirlenmiştir.05). Cd. Hg ve Cd’un 0.Li+ .20 U/L ve 0. Ni ve Pb’un uygulanan tüm konsantrasyonlarının. T.Mn2+ .6 µM olarak hesaplanmıştır. T. Hakkı CİĞERCİ.K+ . DTT gibi kimyasallarının enzim aktivitesi üzerine etkileri incelenmiş ve bu inhibitörlerin I50 değerleri hesaplanmıştır.0. sajorcaju’ nun gelişimini inhibe ettiği saptanmıştır. lipaz.Cr3+.47 ve 0. Cd’un 0.42 olarak hesaplanmıştır. 0. sajor-caju. A. EDTA. Kimya Bölümü. Özlem FAİZ1. Zn. Özütlerdeki esterolitik aktiviteden sorumlu enzimin varlığını ortaya koymak için doğal protein elektroforezi yapılmış ve her bir mantar için Rf değerleri tespit edilmiştir.001mM Pb konsantrasyonları hariç uygulanan tüm metal konsantrasyonlarındaki inhibisyonu anlamlıdır. Anahtar Kelimeler : Amanita vaginata.60 U/L ve 9. Ali DEMİR Afyon Kocatepe Üniversitesi. Ağır metallerin endüstri atıklarından uzaklaştırılması için mevcut konvansiyonel fiziksel ve kimyasal süreçlerin yerine biyolojik moleküllerin kullanımı etkili bir alternatif metottur. Esterolitik aktivite üzerinde metal iyonların etkisini açıklamak için NH4+ . ostreatus’un 0. ostreatus. TRABZON PM 049 Amanita vaginata ve Tricholoma terreum Mantarlarından Hazırlanan Özütlerdeki Lipaz/Esteraz Enziminin Karakterizasyonu Ümmühan ÇAKMAK1. florida ve P. esteraz PM050 Farklı Pleurotus Türleri Gelişimi Üzerine. maya.tr Endüstriyel atık sularda bulunun ağır metallerin toksik derişimleri önemli çevre problemlerini beraberinde getirmektedir. Ağır Metallerin Etkisinin Belirlenmesi İ. Co.Cu2+.47 ve 0. farklı Pleurotus türlerinin (P. Co’ın ise 0. A. Tricholoma terreum.Ni2+ . vaginata) ve Tricholoma terreum (T. 61335. Fatih Eğitim Fakültesi. Aktivite genel anlamda 10–40°C aralığında oldukça yüksek olup zaman ilerledikçe fazla bir azalma göstermemiştir.01 ve 0. Ayrıca. daha yüksek konsantrasyonlarda inhibisyon anlamlı bulunmuştur.Edebiyat Fakültesi. NaN3. Trabzon’un Maçka ilçesinin Lişer yaylasından toplanan Amanita vaginata (A. Özellikle Pleurotus türleri biyodegradasyon çalışmalarında sıkça kullanılmaktadır.

4-methylumbelliferyl β-D-N-N'diacetylchitobioside PM052 Anoxbacillus gonensis G2 Bakterisinin CTP sentetaz (pyrG) Geninin Klonlanması. Amino asit sırası korunmuş motifler yönünden incelendiğinde C-terminal domeinde yer alan GXXXRLG motifine sahip olduğu gözlendi. Tween20. bu amonyumu kullanarak UTP’nin aminasyonunu sağlayarak CTP oluşumunu sağlar.2). UTP’den CTP oluşumunu ATP bağımlı olarak sentezler. ChiB.coli BL21 (DE3) hücrelerine transforme edildi. Anoxybacillus gonensis G2 bakterisine ait ctp sentetaz geni (PyrG) shotgun metodu ile klonlandı. Sabriye ÇANAKCI2. PEG.5 ve optimum sıcaklığının 65ºC olduğu belirlendi. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi.19. Murat KAÇAĞAN2. Trabzon csandalli@yahoo. Bilinen ctp sentetaz genleri ile karşılaştırıldığında diğer ctp sentetaz genlerine nükleotit düzeyinde Bacillus amyloliquefaciens’e %74 oranında. Yapılan bu çalışma neticesinde Bacillus licheniformis A1 suşunun kitinaz B genine (ChiB) spesifik iki adet primer kullanılarak genomik DNA’dan coğaltıldı ve pGEM-T Easy vektorüne klonlanarak gene ait tüm nükleotid sırası belirlendi. TRABZON PM 051 Bacillus licheniformis A1 Suşundan Termofilik ChiB Geninin Klonlanması. Fen Edebiyat Fakültesi. Biyoloji Bölümü. 61080. Ctp sentetaz geninin Anoxybacillus gonensis G2 genomunda PyrARecA-Fruktoz-1. Cterminal domeini. Anahtar Kelimeler: Bacillus licheniformis A1.coli BL21 (DE3) 257 . Ekspresyonu ve Karekterizasyonu Cemal SANDALLI1. Aktivite deneyleri sonucu Bacillus licheniformis A1 kitinaz enziminin optimum pH’sın 6. Şu ana kadar tanımlanan prokaryotik CTP sentetazların iki domeinli tek bir polipeptid olduğu gözlenmiştir. Trabzon csandalli@yahoo. Bazı kimyasalların (üre. glutamine amid transfer (GAT) domeini olarak adlandırılır ve glutaminin hidrolizini gerçekleştirerek açığa NH3 çıkarır. DMSO. 4methylumbelliferyl β-D-N-N'-diacetylchitobioside [4-MeU-(GlcNAc)2] substrat olarak kullanıldı. p-nitrophenyl-N-acetyl-β-D-N-N'- diacetylchitobiose. Genin stop kodonu ile birlikte toplam 1593 nükleotid uzunluğunda olduğu ve 530 amino asitlik bir polipeptidi (~58 kDa) kodladığı belirlendi. Ali Osman BELDÜZ2 1 Rize Üniversitesi. Rekombinant protein SDSPAGE’de yürütülerek yaklaşık 63 kDa’luk bir enzim olduğu gözlendi. N-terminal domein ise. Glutamine substrat olduğunda sentez reaksiyonunun başlayabilmesi için GTP allosterik faktör olarak gereklidir.4. EDTA) enzim aktivitesi üzerine etkisi 1 mM substrat konsantrasyonunda araştırıldı. Ekspresyonu. Purifikasyonu ve Karakterizasyonu Cemal SANDALLI1. Enzime ait bazı özellikler ekstraselüler sıvıda tanımlamıştı. Hakan KARAOĞLU2 1 Rize Üniversitesi. Fen Edebiyat Fakültesi. Gen restriksiyon endonukleazlar yönünden incelendiğinde BamHI ve XhoI için kesim bölgesi içermediğinden pGEX-4T-3 vektörünün bu bölgesine GST proteinine bitişik olarak klonlandı. Rize 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi. 61080.com Ağrı Diyadin kaplıcasından yürütülen çalışalar neticesinde termofilik bir Bacillus licheniformis bakterisi daha önceki çalışmalar kapsamında tanımlanmıştı. Fen Edebiyat Fakültesi. Ali Osman BELDÜZ2. Gene ait nükleotid sırası GenBankta yer alan AY205293 numaralı Bacillus licheniformis ChiB geni ile karşılaştırıldığında bu gene nükleotid ve aminosit düzeyde %99 (toplam 7 baz ve 4 amino asit farklılık) benzer olduğu belirlendi. 53100. Biyoloji Bölümü. toplam 592 aminoasitlik bir proteini kodladığı ve N-terminal kısmında 35 aminoasitlik bir signal peptid bulunduğu belirlendi.6-bifosfat aldolaz geni diziliminde yer aldığı belirlendi. amino asit düzeyinde ise Geobacillus türlerine %88-89 oranında. Yürütülen çalışmalar bu yeni izolatın kalloidal kitinli minimal agar petrilerinde büyüyebildiği ve çok açık bir zon oluşturduğu gözlenmişti. IPTG ile indüklenerek protein T7 promotoru altında üretildi ve saflaştırıldı. Rekombinant enzimin karakterizasyonunda. Rekombinant enzim E. pET-28a vektörünün NdeI ve HindIII bölgesine His-Taq kuyruk içerecek şekilde signal peptid sırası hariç klonlanarak E.com Cytidine 5’-triphosphate synthase (ctp sentetaz: EC 6. 53100. Gen. Bacillus türlerine ise %84 oranında benzer olduğu belirlendi. EcoRI ile kesilen bakteri genomu aynı enzim ile kesilmiş pUC18’e klonlandı ve yaklaşık 4 kb’lık bir EcoRI fragmentinin ctp sentetaz genini taşıdığı plazmit üzerindeki tüm fragmentin sekans analizi ile belirlendi.3. Fen Edebiyat Fakültesi. Biyoloji Bölümü. Enzimin aktivitesi 50 mM fosfat tamponu içinde hem spektrofotometrik hem de SDS-PAGE’de gösterildi. Rize 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi. TritonX-100. Biyoloji Bölümü. Biyoloji Bölümü. Sentez esnasında gerekli azot kaynağını amonyum veya Lglutaminden sağlayabilir. Bacillus licheniformis A1 ChiB geninin toplam uzunluğunun stop kodonu ile birlikte 1799 baz çifti olduğu. p-nitrophenyl-N-acetyl-β-DN-N'-diacetylchitobiose [pNP-(GlcNAc)2].

Çalışmalarımızda Van Gölü kıyısından izole edilen Bacillus sp. askorbat peroksidaz (APx). İkinci uygulamada ise hücreler 0. Zübeyde BAYSAL2 1 Dicle Üniversitesi. uygulama süresine ve uygulanan doza bağlı olarak hücrelerde strese neden olduğu belirlenmiştir. ve 8. saatte. amilaz. Proteaz aktivitesi için aynı kepeklerin bulunduğu ortamda substrat parça büyüklüğü 1000 µm. Kayseri gulertoprak38@gmail.. Biyoloji Bölümü. Biyoloji Bölümü. 2. değişen konsantrasyonlarda (5. ağır metal ve diğer kirleticilerin biyorpsiyonu amacı ile yaygın olarak kullanılmaktadır. 10. Kullanılan substratlarda Bacillus sp. Biyoloji Bölümü. katalaz (CAT). buğday. İlk uygulamada 40 saat boyunca minimal besi yerinde büyütülen hücreler sabit konsantrasyonda (10 ppm) ağır metal ile indüklenmiş ve 1. nem oranı %30 ve en uygun kepek karışımları %15 buğday ve %15 pirinç karışımı belirlenerek amilaz enzim aktivite değerlerine bakılmıştır. saatte amilaz aktivitesi en yüksek pirinç ve buğday kepeği karışımında bulunmuştur. süperoksit dismütaz (SOD). Kullanılan substratlarda Bacillus sp. Fen-Edebiyat Fakültesi. Fen Edebiyat Fakültesi. pirinç kepeklerinin. Uygulanan metale bağlı olarak farklı enzimatik tepkilerin ortaya çıktığı tespit edilmiştir. proteaz. Anahtar Kelimeler: SSF. mercimek. 4. pH’sı 8. bakteri üreme sıcaklığı 37°C.com 1 Beyaz çürükçül bir fungus olan Phanerocahaete chrysosporium (ATCC 24725). Biyokütle eldesinde iki farklı yol takip edilmiştir. 15. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Fikret UYAR1. Bu çalışmada P. ekstrasellülar enzim PM054 Cd(II) ve Cu(II) Ağır Metal Stresi Uygulanan Phanerochaete chrysosporıum‘da Antioksidan Enzimlerde Değişen Miktarların Belirlenmesi Güler TOPRAK1. pGEX-4T-3. mısır ve pamuk bitki atıklarının bulunduğu ortamda substrat parça büyüklüğü 1000 µm. Glutatyon sefaroz PM053 Bazı Bitki Atıklarından Katı Faz Fermantasyon Tekniği ile (SSF) Amilaz ve Proteaz Enzim Üretimi Hakan KARATAŞ1. Ağır metallerin hücre içine alındığı. bakterisi kullanılmıştır.edu. süperoksit dismütaz (SOD). Anoxbacillus.tr Son yıllarda diğer tekniklere oranla daha fazla ürün elde edilmesinden ötürü Katı Faz Fermantasyon Tekniği (SSF) Biyoteknolojik ve endüstriyel alanlarda gittikçe artan bir önem kazanmaktadır. bakterisinin 48. saat sonunda filtre edilmek sureti ile besi yerinden toplanmıştır (vejetatif set). Kimya Bölümü. Ön inkübasyondan sonra SSF ortamına alınarak elma. Diyarbakır karatash@dicle. Anahtar Kelimeler: Phanerocahaete chrysosporium.. bakteri üreme sıcaklığı 37° C. Cu2+’nın antioksidan enzim sisteminin tetiklenmesinde Cd2+’a nazaran daha etkili olduğu belirlenmiştir. Servet ÖZCAN2 Erciyes Üniversitesi. Anahtar Kelimeler: Ctp sentetaz. Veysel TOLAN1. askorbat peroksidaz. Bu teknikte substrat olarak ticari önemi olmayan veya az olan ve çevre kirliliğine yol açan bazı bitki atıklarının kullanılmasıyla ekonomik ve ekolojik açıdan yarar sağlanması amaçlanmaktadır. nem oranı %20 ve en uygun kepek karışımları %5 buğday ve %15 pirinç karışımı belirlenmiştir. SSF tekniği kullanılarak ekonomik değeri olmayan bitkisel atıklar ile yapılan çalışmalardan elde edilecek enzimlerin yüksek seviyede üretilebilmesi için SSF tekniğinin bir takım özellikleri incelendi. 21280. glutatyon s-transferaz ve glutatyon redüktaz enzimlerinde meydana getirdiği değişimler incelenmiştir. 40 saatin sonunda biyokütle besi yerinden uzaklaştırılmıştır (Spor set). bakterisinin 24.19. glutatyon s-transferaz (GST) ve glutatyon redüktaz (GR) 258 . Uygulamaların katalaz. Diyarbakır 2 Dicle Üniversitesi. Bacillus. ve 20 ppm) ağır metal ile indüklenmiş. pH’sı 6. Kayseri 2 Erciyes Üniversitesi. TRABZON hücrelerinde ekspres edildi ve glutatyon sefaroz 4B matriks kullanılarak saflaştırılıp enzim aktivite deneyleri için hazırlandı. chrysosporium model sisteminin Cd2+ ve Cu2+ ağır metallerine karşı geliştirdiği yanıt antioksidan enzimler düzeyinde incelenmiştir. muz kabuğu. saatte proteaz aktivitesi en yüksek pirinç ve buğday kepeği karışımında bulunmuştur. Fen Edebiyat Fakültesi. ağır metal. 21280. Fen Bilimleri Enstitüsü.

5. nem. bitki ve hayvanlara kadar geniş canlı gruplarında bulunan.edu.48 ve % 0.5. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü.2. sajor-caju ve A. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. % 10.64 olan iki bant gözlenmiştir. Bu çalışmada. Ahmet ÇOLAK1. prostetik grup olarak bakır(II) iyonu ihtiva eden. Biyoloji Bölümü. 61080. eryngii. diğer inhibitörlerin ise sıra ile 1 mM . eryngii var.8.. Fatih Eğitim Fakültesi.97 ve % 3. % 8. Pleurotus spp. A. Substrat özgünlüğü için katekol. Hg2+ ve Cd2+ iyonları farklı oranlarda inhibisyona neden oldukları. TRABZON PM 055 Ülkemizde Doğal Olarak Yetişen ve Kültürü Yapılan Bazı Mantar Türlerinin Besinsel İçeriklerinin Belirlenmesi Sevda KIRBAĞ. Bu veriler ışığında Russula delica’dan hazırlanan ham özütteki PFO enziminin genel PFO inhibitörleri ve bazı metal iyonlarına karşı hassas özellikler sergilediği ve hafif asidik pH’larda kararlı olduğu söylenebilir.14. % 7. P. kül. ostreatus’da. % 92.33.5. ostreatus. T.8.6 µM dak-1 mg protein-1 ve Km = 3. Zn2+. sistein ve benzoik asit kullanılarak yapılan inhibisyon çalışmasında askorbik asidin 0. % 89. % 94.55 ve % 2.0. bisporus) besin değerleri araştırılmıştır.1. % 15. % 91. Russula delica’dan elde edilen ham özütün difenolaz aktivitesi için optimum pH 5. eryngii var. % 94.33 mM olarak belirlenmiştir.21 ve % 2.2. % 7.13 ve % 3.1. P. polifenol oksidaz. Mono fenollerin odihidroksi fenollere hidroksilasyonu (monofenolaz aktivitesi) ve o-dihidroksi fenollerin o-kinonlara oksidasyonu (difenolaz aktivitesi). % 7.com Polifenol oksidaz (PFO) ya da tirosinaz (E. P. Kimya Bölümü. % 20. Difenolaz aktivitesi için 4-MK varlığında Vmaks = 384. P.6. Fen Edebiyat Fakültesi. Co2+. % 5. Trabzon sabankeskin61@hotmail. Cu2+ iyonlarının ise sırası ile % 3. oksidoredüktazlar sınıfına ait bir metaloenzimdir. % 14. T. K+. boudieri.1) mikroorganizmalardan.9. % 92. eryngii’de. 23119. % 93.00 ve % 2. T. Ca2+. 1mM nihai konsantrasyonda bazı metal iyonlarının enzim aktivitesi üzerine etkisi incelendiğinde. Biyoloji Bölümü.0 olarak bulunmuş ve bu pH’da.3. boudieri.8.0. organik madde.0. monofenolaz.4dihidroksi fenilalanin (L-DOPA) ile boyanan doğal elektroforezinde Rf değerleri 0. yabani ve yenilebilir bir mantar olan Russula delica’dan elde edilen ham özütteki PFO enzimi spektrofotometrik bir yöntem kullanılarak karakterize edilmiştir. % 8.87. bisporus’da. P. PFO sebze ve meyvelerin esmerleşme proseslerinden sorumludur.43.5. % 23. ham protein ve ham yağ içerikleri sırasıyla.5. P. 32 mM nihai konsantrasyonlarda yaklaşık % 90 inhibisyona neden oldukları tespit edilmiştir. 4-metil katekol (4-MK). Mn2+. Anahtar Kelimeler: Russula delica.19. P.5 mM nihai konsantrasyonda % 100 inhibisyon sağladığı. % 8. 8mM . lezzetli spesifik yabani ve kültür mantarların (P. 4 ˚C’de ve 24 saat sonunda enzimin aktivitesini % 90 oranında koruduğu gözlenmiştir.18. Ham özütün 3. Mehmet AKYÜZ. boudieri’de. Al3+. A. ekonomik değeri yüksek. ferulae’de. difenolaz 259 .13.7 . % 9.2.34 ve 0. % 5. Difenolaz aktivitesi için optimum sıcaklığın 30 ˚C olduğu ve bu sıcaklıkta 1 saat sonunda enzimin aktivitesini % 88 oranında koruduğu belirlenmiştir. Kuru madde. % 92. Melike YILDIRIM1. Yakup KOLCUOĞLU1.90. % 5. sodyum metabisülfit. ferulae. % 8. Fen-Edebiyat Fakültesi. % 6. Elazığ skirbag@firat. Trabzon 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi. Enzimin aktivitesi için oksijen gereklidir ve oksijen varlığında enzim iki farklı reaksiyonu katalizler. % 94. Askorbik asit.5.C. % 90. bisporus PM 056 Yabani ve Yenilebilir Bir Mantar Olan Russula delica’dan Elde Edilen Ham Özütten Polifenol Oksidaz Enziminin Difenolaz Aktivitesinin Karakterizasyonu Şaban KESKİN1. Ni2+.5.33 olarak saptanmıştır. A.tr Bu çalışmada Ülkemizde. % 20. sajor-caju’da. Nagihan SAĞLAM ERTUNGA1. % 25.0. 61335.4. % 3 oranlarında aktivasyona neden oldukları tespit edilmiştir. Ertuğrul SESLİ2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi. Nilay ONGANER Fırat Üniversitesi. L-DOPA ve dihidroksifenil propiyonik asit substratları kullanılmıştır ve en yüksek aktivitenin 4-metil katekol varlığında olduğu gözlenmiştir. % 92. % 91. Bu aşamadan sonraki çalışmalarda 4-metil katekol substrat olarak kullanılmıştır.5. Anahtar Kelimeler: Besinsel içerik.

Fen Bilgisi Ögretmenliği ABD. Giresun demetmert@ktu. Çalışmada 18 tane farklı antibiyotik kullanılmıştır.7 civarındadır. bu kaynaktan izole edilen ve morfolojik. Napoli 80078 Italy rgguven@dicle.3-sn-fosfatidil-rac-gliserol sodyum klorür.Bu çalışmada. Lincomiysin 15 mcg. Kazım SEZEN1. kavak. 34.Bu çalışmada Anoxybacillus cinsi bakterinin Penisilin 2iu. 34. armut. Bu çalışmada. bakterinin toplamda 6 tane fosfolipit içerdiği ve TLC üzerinde görünen 3 bantın minör (1. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi. vb. thuringiensis’in. Fen Edebiyat Fakültesi.) (Coleoptera: Scolytidae) polifag bir zararlıdır. Pozzuoli. ve Bacitrin 10 iu’a dirençli olduğu aynı kaplıcadan izole edilen Bacillus cinsi bakterinin ise yalnız Nystatin 100 iu ‘a dirençli olduğu tespit edilmiştir.TLC. Annarita POLI2. Anahtar Kelimeler: fosfolipit. biyokimyasal ve genetik analizler sonucunda Anoxybacillus ve Bacillus cinsi olduğu saptanan bakterilerin antibiyotiklere dirençlilikleri 2 farklı yöntemle test Anoxybacillus. bu bakterinin cry3 genini içerdiği tespit edildi. Konukçuları arasında fındıktan başka meyve ağaçlarından elma. Zihni DEMİRBAĞ1. söğüt.tr Taşlıdere sıcak su kaynağı Batman ilinin Kozluk ilçesine bağlı Şelmo nahiyesinin 7 km kuzeybatısındadır. bir tanesi de standartlara karşılık gelmediği. Su sıcaklığı 78°C ve Ph’sı 6. Diyarbakır 2 Istituto di Chimica Biomolecolare. karaağaç.edu.tr Son yıllarda yapılan çalışmalar ve gözlemler ürün veren kaynağı kurutarak verimi azaltan ve fındık bahçelerinde yoğun olarak bulunan Xyleborus dispar (Fabricius)’ın önemli bir zararlı olduğunu göstermiştir.tr Taşlıdere sıcak su kaynağı Batman ilinin Kozluk ilçesine bağlı Şelmo nahiyesinin 7 km kuzeybatısındadır. dipalmitol-gliserol-3fosfoetanolamine. Pozzuoli.19. fizyolojik. Daha önce yürütülen çalışmalarımızda Karadeniz bölgesinde fındık ağaçlarından toplanan Xyleborus dispar zararlısından bakteri izolasyonu yapılmış ve izole edilen bu bakteriler arasında bir tanesinin Bacillus thuringiensis olduğu belirlenmiştir. fizyolojik.edu. Karakterizasyonu ve Ekspresyonu Demet MERT1.2. Bacillus cinsi bakterinin bu durumu dikkat çekicidir. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. Fen Bilgisi Ögretmenligi ABD. Genin ait olduğu cry3 alt grubunu belirlemek için cry3 sınıfına ait daha özel primerler kullanıldı ve genin kodlayan bölgesi bütünü ile bakteri genomundan PCR ile çoğaltıldı. erik. 3-sn-fosfatidil L-serin (bovine brain). biyokimyasal ve genetik analizler sonucunda Anoxybacillus cinsi olduğu saptanan bakterinin lipit analizi (fosfolipit çeşitleri ) ince tabaka tomografisi (TLC) ve sekiz tane fosfolipit standardı kullanılarak tespit edilmiştir. Barbara NICOLAUS2 1 Dicle Üniversitesi. badem. edilmiştir. Biyoloji Bölümü. ile gürgen. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi. Fusidik asit 10 mcg. Su sıcaklığı 78°C ve pH’sı 6. Dalkıran olarak bilinen Xyleborus dispar (F. CNR. çınar. Biyoloji Bölümü. Kemal GÜVEN1. kayın.edu. Trabzon 2 Giresun Üniversitesi. 3 bantın ise majör olduğu (-rac-1. meşe. Chloromfenicol 10 mcg. Erhan ÜNLÜ1 1 Dicle Üniversitesi. bu kaynaktan izole edilen ve morfolojik. 28100. ıhlamur gibi orman ağaçları bulunmaktadır. Kemal GÜVEN1. kızılağaç. Anoxybacillus. Nystatin 100 iu. Bacillus PM 059 Fındık Zararlısı Xyleborus dispar’dan İzole Edilen Bacillus thuringiensis’e Ait cry3Aa (δendotoksin) Geninin Klonlanması. kayısı.Araştırmada. Anahtar Kelimeler : Antibiyotik. CNR. Napoli 80078 Italy rgguven@dicle. Çoğaltılan gen PGEMT vektörüne klonlandı ve dizin analizi yapıldı. Hatice KATI2.7 civarındadır.sıcak su kaynağı PM 058 Taşlıdere (Batman) Sıcak Su Kaynağından İzole Edilen Anoxybacillus ve Bacillus Cinsi Bakterilerin Antibiyotiklere Dirençlilikleri Reyhan GÜL GÜVEN1. Yapılan biyoassay çalışmaları sonucunda bakterinin Coleoptera ordosuna ait olan Agelastica alni larvaları üzerinde %100 öldürücü etkiye sahip olduğu belirlendi. Fen Edebiyat Fakültesi. Annarita POLI2. via Campi Flegrei n. kestane. via Campi Flegrei n. DL-a-fosfoasidik asit dipalmitol) bir tanesi de standartlara karşılık gelmediği tespit edilmiştir. Bu çalışmada Xyleborus dispar’dan izole edilen B. üniversal primerler kullanılarak yapılan PCR analizi sonucunda. şeftali. Ampicilin 25 mcg. TRABZON PM 057 Taşlıdere (Batman) Sıcak Su Kaynağından İzole Edilen Anoxybacillus Cinsi Bakterinin Fosfolipit Çeşitlerinin Analizi Reyhan GÜL GÜVEN1. 61080. Diyarbakır 2 Istituto di Chimica Biomolecolare. Barbara NICOLAUS2. Elde edilen sıranın 260 . Remziye NALÇACIOĞLU1 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi. Biyoloji Bölümü.

Halk sağlığı açısından önem arz eden zararlı arthropodlara karşı insan ve çevreye dost mikrobiyal pestisitlerin kullanımı günümüzde ön plana çıkmıştır. fındık zararlısı PM 060 Halk Sağlığı Açısından Önem Arzeden Zararlı Arthropodların Mücadelesinde Mikrobiyal Pestisitlerin Kullanılma Olanakları Engin KILIÇ1. bakterideki insektisidal toksininin veya toksin geninin zirai mücadele amacıyla kullanılabileceği bu çalışma ile belirlenmiş oldu. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi. armut. Entomopatojenler parazit mikroorganizmalar olup konukçularının ölümüne sebep olurlar. konukçu içerisinde çok hızlı çoğalmaları ve küçük cesametli olmaları sebebiyle kitle halinde üretimleri kolay olmaktadır. Keza insan sağlığı açısından önem arz eden böcek ve akarların mücadelesinde entomopatojen bakterilerden Bacillus thringiensis. zararlıları baskı altında tutarak popülasyon artışını sınırlamaktadırlar. Ölen konukçu binlerce mikroorganizmayı etrafa dağıtır. Bu canlılara doğal düşman adı verilir. Zararlı türler ile beslenen birçok canlı türü vardır. erik. virüs ve protozoonların bizzat kendileri. Bunun sonucu olarak zararlılarla mücadelede kimyasal mücadele dışındaki mücadele yöntemlerine önem verilmeye başlanmış ve biyolojik mücadele önem kazanarak zararlıların doğal düşmanlarının tespiti ve biyolojik mücadelede kullanılma olanaklarının araştırılmasına ağırlık verilmiştir. Anahtar kelimeler: Bacillus thuringiensis. thuringiensis’in. parazitoyitleri. Ekspresyon vektörü tarafından ekspreslenen cry3Aa proteini izole edildi ve SDS-PAGE analizi yapıldı.edu. kayısı. Günümüzde kullanılan mikrobyial pestisitlerden. Dadaşkent. Ayrıca. 8 virüs ve 6 protozoon preparatının bulunduğu belirtilmektedir. Salih DOĞAN3. Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı. Zararlılarla mücadelede. Fen Edebiyat Fakültesi. Böylece daha önce tanımlanan bu bakterinin içermiş olduğu toksin geninin detaylı identifikasyonu yapıldı. Zararlıların popülasyonlarını ekonomik zarar eşiğinin altında tutmak amacıyla. cry3Aa δ-endotoksin. Erzurum 3 Atatürk Üniversitesi. Biyoloji Bölümü. Erzurum 2 Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi. sentetik pestisitlerin insan ve çevre sağlığına olumsuz etkileri. Mikrobiyal pestisitler entomopatojenlerden elde edilir. İşte. Trabzon 2 Giresun Üniversitesi. Xyleborus dispar. Fen Edebiyat Fakültesi. Biyoloji Bölümü. Ömer Faruk ALGUR2. Biyoloji Bölümü. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi. 61080. bakteri. Zihni DEMİRBAĞ1 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi. elma. Dünyada giderek artan çevre bilinci. 12 fungus. Özellikle. doğal dengenin bozulması gibi sebepler sonucu son yıllarda mikrobiyal pestisitler üzerinde daha yoğun çalışmalar yapılarak birçok biyopreparatın piyasaya verilmesine sebep olmuştur. Xyleborus dispar’dan izole edilen ve detaylı identifikasyonu yapılan B. biyolojik mücadele. Kadriye ÖZCAN1. TRABZON literatürdeki cry3 genleri ile karşılaştırılması sonucu bu bakteriye ait cry3 geninin Bacillus thuringiensis subsp tenebrionis’in sahip olduğu cry3Aa ile %100 benzer olduğu belirlendi. Sonuç olarak. özellikle II. başta meşe olmak üzere birçok geniş yapraklı orman ağacında zarar oluşturmaktadır. Bu gen tarafından üretilen proteini belirlemek için genin kodlayan bölgesi ekspresyon vektörü pET28a’e klonlandı ve cry 3Aa proteininin ekspresyonu gerçekleştirildi. Anahtar Kelimeler: İnsan sağlığı. bu canlılar. Fatih SEZEK3 1 Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü.tr Bir orman zararlısı olan Lymantria dispar. zararlıların predatörleri. Bu çalışmada insan sağlığını tehdit eden böcek ve akarlar belirtilmiş ve bu zararlılarla mücadelede entomopatojenlerin kullanılma imkanları literatür ışığında tartışılmıştır. fungus. 44 nematod. Doğadaki canlıların popülasyonları beslenme ilişkisinin gereği olarak belirli bir dengede devam etmektedir. Mehmet Nuri AYDOĞAN2. Giresun idemir@ktu. funguslardan Beauveria bassiana ve virüslerden ise baculovirüsler kullanılmaktadır. mikrobiyal pestisitler PM 061 Lymantria dispar (Lepidoptera: Lymantriidae)’dan elde edilen bakterilerin identifikasyonu İsmail DEMİR1. Neticede 73 kDa’luk bir protein bandı belirlendi. Agah İkbal İNCE2.com Günümüze kadar halk sağlığı açısından önem arz eden zararlıların mücadelesi kimyasal ilaçlarla yapılmış.19. rüzgar ve yağmurun etkisiyle yayılma alanı geniş alanları kapsar. zararlı böcek ve akarlar. Hacer MURATOĞLU1. kestane ve fındık gibi birçok meyve ağacında zararlar meydana getirerek önemli ürün ve ekonomik kayıplara neden olurlar. bu kimyasal maddelerin birçok olumsuz etkileri ortaya çıkmıştır. patojenleri kullanılarak yapılan mücadele çalışmalarına “Biyolojik Mücadele” adı verilir. öldürülmüş formları veya üretmiş oldukları metabolitlerden yararlanılmaktadır. Erzurum erzurumlue@hotmail. Patojenlerin. 261 . 104 bakteri. Biyoloji Bölümü. dünya savaşından sonra sentetik organik maddelerin sentezi ve zararlılara karşı aşırı kullanımı sonucu.

19. Lydi7’de cry3. Bacillus megaterium (As3). İzolat sarı renkli ve yuvarlak koloni morfolojisine sahip. 2. fizyolojik. İzolatların morfolojik.tr Ağaçların tüm iğne yapraklarını yemek suretiyle zararlara neden olan Thaumetopoea pityocampa. Klepsiella spp. (As2). (Lydi5). 16S rRNA analizi ve Vitek testi sonuçlarına göre tanımlamaları yapıldı.edu. (Lydi2). Biyoloji Bölümü. Rize 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi. aurantiacum DSM 20426T’ye benzemektedir. fizyolojik ve biyokimyasal özellikleri belirlendi.3) oranında B. fizyolojik ve biyokimyasal özellikleri tespit edildi. Enterobacter aerogenes (As4). aerobik bir bakteridir. Elde edilen izolatların morfolojik. (Bozkurt)’un bakteriyal florası belirlenmiştir. Bacillus thuringiensis (Lydi7). başta kızılçam olmak üzere çeşitli çam türlerinde tahribatlara sebep olmaktadır. Fen Edebiyat Fakültesi.8 (13. Anahtar Kelimeler: Thaumetopoea pityocampa. fizyolojik ve biyokimyasal özellikleri. (As6). Lydi8’de cry1 ve 2 ve Lydi9’da cry1 ve 4 olduğu tespit edildi. hareketsiz. Yağ asidi metil ester analizi sonuçlarına göre yeni izolatın temel yağ asitlerinin yaklaşık %64 oranında C15:0 anteiso içerdiği belirlendi. İzolatların tanımlanması morfolojik. Analiz sonuçları. Bu izolatların karakterizasyonları morfolojik. Agah İkbal İNCE1. Bu larvaların toplam bakteriyal florasını belirlemek için larvalardan bakteri izolasyonları yapıldı. TRABZON Bu ve benzeri zararlılara karşı bir yerel