P. 1
kalıp

kalıp

|Views: 530|Likes:
Yayınlayan: Bora Bora

More info:

Published by: Bora Bora on Nov 18, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2012

pdf

text

original

Sections

 • 1.1. Giriş
 • 2.1.2.Taşlama
 • 3.1. Plastik Parçalarda Dizayn İlkeleri
 • 3.1.3.Tolerans ve Cidar Kalınlıkları
 • 3.2.2.Çekme Miktarının Belirlenmesi
 • 3.2.3.Kalıp Açılma Çizgisinin Tespiti (KAÇ)
 • 3.2.4. Birden Fazla Açılmalı Kalıplar
 • Şekil 3.2. Birden fazla kalıp açılma çizgili kalıp
 • 3.2.5. Kalıp Çukuru ve Maçalara Verilen Açılar
 • Tablo 3.1. Kalıplama derinliği ve tek taraflı eğim açısı bağıntısı
 • Şekil 3.3. Yollukların Görünüşü
 • Şekil 3.4. Yolluk ve giriş tipi
 • 3.2.7. Sıcak Yolluk Sistemleri ve Kullanım Amaçları
 • 3.3. Kalıplarda Kullanılan Hidrolik Ve Pnömatik Sistemler
 • Şekil 3.7. Hidrolik sistemle çalışan maçalı kalıplar
 • 3.3.1. Sabit, Hareketli ve Döner Maçalar
 • Şekil 3.9. Döner maça sistemi için vida-somun parçaları
 • Şekil 3.10. Döner maçalı kalıp
 • 3.4. İşe Uygun Malzeme Seçimi
 • 3.5. Doğru Kalıp Isıtma ve Soğutma Tekniğinin Uygulanması
 • Şekil 3.11. Maça soğutma
 • Şekil 3.13. Üç parçalı bir kalıpta çeşmeli soğutma
 • Şekil 3.15. Parçalı kalıp içerisine yerleştirilen soğutucu sistem
 • 3.5.1. Soğutma Kanal Yerinin Belirlenmesi ve Ölçülendirilmesi
 • Tablo 3.2. Soğutma sisteminin ölçüleri
 • Şekil 3.20. Kalıp soğutma devreleri
 • Şekil 3.21. Freze ile açılmış U devreli soğutma sistemi
 • 4.1.1. Vulkanize Edilebilir Kauçuk Karışımı:
 • 4.1.2. Sıcaklık:
 • 4.1.3. Basınç:
 • 4.2. Kauçuk Presleri
 • Şekil 4.1. Üstten Pistonlu Bir Kauçuk Presi
 • 4.3. Kauçuk Kalıpçılığı
 • 4.3.1. Kauçuk Kalıbının Tasarlanması
 • 4.3.1.2 İstenilen miktarın kalıp tasarımına etkisi
 • 4.3.1.3 Pres boyutlarının kalıp tasarımına etkisi
 • Şekil 5.1. Kondese hortumu
 • Şekil 5.2. Kondese hortumunun çalışma düzlemindeki çizimi
 • Şekil 5.3. Revolve komutunun kullanımı
 • Şekil 5.4. Extrude komutunun kullanımı
 • Şekil 5.5. Shell komutunun kullanımı
 • Şekil 5.6. Kondese hortum kalıbının alt ve üstden görünümü

T.C.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KALIP TASARIMI

BİTİRME PROJESİ

BURAK BAŞ

Projeyi Yöneten
Yrd.Doç.Dr. Binnur Gören KIRAL

Ocak, 2007 İZMİR

TEZ SINAV SONUÇ FORMU Bu çalışma … / … / …. günü toplanan jürimiz tarafından BİTİRME PROJESİ olarak kabul edilmiştir. Yarıyıl içi başarı notu 100 (yüz) tam not üzerinden ……… ( …………….…. ) dir.

Başkan

Üye

Üye

Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığına, 2001485007 numaralı Burak BAŞ jürimiz tarafından … / … / 2007 günü saat …… da yapılan sınavda 100 (yüz) tam not üzerinden ……. almıştır.

Başkan

Üye

Üye

ONAY

TEŞEKKÜR

Projemin hazırlanması aşamasında bütün çalışmalarımda değerli bilgileri ile katkıda bulunan ve beni yönlendiren Yrd.Doç.Dr. Binnur Gören KIRAL’a teşekkürlerimi arz ederim. Teorik kaynak bulmamda ve yardımcı olup beni yönlendiren ve her konudaki yardımlarından dolayı Mete Kauçuk A.Ş. ye teşekkürlerimi arz ederim. Burak BAŞ

ÖZET

Bu projede plastik ve kauçuk kalıpçılığı hakkında bilgiler verilip kalıp tasarımının önemi vurgulanmıştır. Bir mühendisin tasarım yaparken karşılaşacağı sorunlar ve bu sorunların çözümleri, dikkat edilmesi gereken önemli noktalara değinilmiştir. Şekillerden ve grafiklerden yararlanılarak konular ayrıntılı olarak incelenmiştir. Ayrıca son bölümde SOLIDWorks programı kullanılarak kauçuk bir parça modellenip bunun kalıp tasarımı yapılmıştır. Tasarım aşamaları detaylı olarak bu bölümde yer almaktadır.

..........................................................2........... Plastik Parçalarda Dizayn İlkeleri........6 3........................1.. Taşlama.....................................................................5 3.............................. Gereken Önem........................1 Bölüm İki KALIBIN İŞLENMESİ 2........................................ Uygun Kalıp...........2.... Tolerans ve Cidar Kalınlıkları........................................................................................... Malzeme Seçimi................... Kalıp........................... Tasar..............1.........5 3..... Çekme Miktarının Belirlenmesi................................................... Tekniğinin Seçimi................................................2 2..5 3........... Dikkat Edil......III ŞEKİLLER LİSTESİ.......... Plastik Enjek......1............. Özel........................................................... İşleme...........1......1....1. Giriş...7 I ....................................................1............. Malz.........İÇİNDEKİLER Sayfa İÇİNDEKİLER.........................................................................................1...............................2....................................................2........................................................3 Bölüm Üç PLASTİK PARÇALARIN DİZAYNI 3.............6 3................2.......1............................. Yöntem Seçimi.......3..............III Bölüm Bir GİRİŞ 1.......I TABLOLARLİSTESİ......2...... Kalıp Açılma Çizgisinin Tespiti.1.......................6 3...............1...... Erozyon İle İşleme....5 3........... Noktalar........................3......................2.....................2 2.................................................

...............3............28 4....... Vulkanize Edilebilir Kauçuk Karışımı.. 1..3.................25 4..................25 4.......... Basınç...1..................................................7 3...................................... Kauçuk Kalıpçılığı.25 4................3................. Kalıplarda Kullanılan Hidrolik Ve Pnömatik Sistemler...............2....................28 BÖLÜM BEŞ SOLİD WORKS’TE ÖRNEK KALIP TASARIMI II .. Sıcak Yolluk Sistemleri ve Kullanım Amaçları.1.......17 3................... Etkisi........... Sıcaklık....9 3...........................1......4.................................14 3............................................................... Pres boyutlarının kalıp tasarımına etkisi.....................15 3.....................................................2..5.......2....................... İşe Uygun Malzeme Seçimi...... Soğutma Kanal Yerinin Belir...............................2.......5.................................3...3.......... Dağıtıcı..................... Kauçuk Presleri............. Birden Fazla Açılmalı Kalıplar...........2.........................11 3....1................28 4.............. Kullan.28 4...........17 3.1.................. Sabit...................................................................1.20 BÖLÜM DÖRT KAUÇUK PARÇALARIN TASARIMI 4....................3........................................ Giriş Tip ve Ölçülerinin Belirlenmesi..............................1................ kauçuk cinsinin kalıp tas................... ve Ölçülendirilmesi.........................7............25 4.................... Hareketli ve Döner Maçalar...................1.......1.... Zaman Faktörü.......... Doğru Kalıp Isıtma ve Soğutma Tekniğinin Uygulanması......3...5.1...3......4.........1.........24 4............... İstenilen miktarın kalıp tasarımına etkisi.....8 3........... Kauçuk Kalıbının Tasarlanması..2...................4.. Yolluk......25 4......3...........................3....................6.......1....27 4.............2........... Kauçuğun Yapısı ve Tanımı..... Kalıp Çukuru ve Maçalara Verilen Açılar.....

.......18 Şekil 3...... Yolluk ve giriş tipi......................................21 ŞEKİL LİSTESİ Sayfa Şekil 3......19 Şekil 3..............12................ Döner maça sistemi için vida-somun parçaları....................................2.........13..........................................8 Şekil 3. Sıcak yolluk sistemini oluşturan elemanlar.......9 Tablo 3............................. bakır borulu soğutma sistemi......3..14 Şekil 3................. Maça soğutma....................... Birden fazla kalıp açılma çizgili kalıp....................1 Kalıp açılma çizgisi......... Üç parçalı bir kalıpta çeşmeli soğutma........................................................6........................... kull.......................................... Kalıplama derinliği ve tek taraflı eğim açısı bağıntısı...................................................................................5....12 Şekil 3......14.7 Şekil 3...........19 Şekil 3.............................10 Şekil 3.................... Hidrolik sistemle çalışan maçalı kalıplar...................................20 III ........10....16............. Derinliği fazla olan kalıp.....................15 Şekil 3...............15.................................. Parçalı kalıp içerisine yerleştirilen soğutucu sistem........ Su kanallarının konumu.9....................1......8............7..................4............TABLO LİSTESİ Sayfa Tablo 3.............. işl...... Döner maçalı kalıp............................................2...................11 Şekil 3... Çeşmeli tip soğutma...........................................................................18 Şekil 3.............. Sıcak yolluk sisteminin kesiti...........................20 Şekil 3.........................................................11..........16 Şekil 3...11 Şekil 3................................................................ Hareketli maçalı kalıp................ Soğutma sisteminin ölçüleri........16 Şekil 3.... Yollukların Görünüşü.

.......................... Lokma soğutma............22 Şekil 3...... Kondese hortumu........... bakır boru sistemi.................................3.....................................27 Şekil 5..............23 Şekil 4................31 Şekil 5.. Kalıp soğutma devreleri....17 Tek parçalı dişi kalıp soğutması...................................2.............................22............................................................................23 Şekil 3........................22 Şekil 3.......... Kondese hortumunun çalışma düzlemindeki çizimi............23 Şekil 3..................32 Şekil 5........................................30 Şekil 5........................... Dairesel şekilli parçada uygun olmayan kanal düzlemi. Kondese hortum kalıbının alt ve üstden görünümü..............21........................................21 Şekil 3...... Transfer kauçuk körük kalıbı..... Revolve komutunun kullanımı.............Sayfa Şekil 3........20..............................4........26 Şekil 4.......... Erkek kalıp soğutma sistemi........................................................2.......................................................1....................29 Şekil 5.........................33 IV . Shell komutunun kullanımı....... tıkaçlı düz kanal............7........................................... Extrude komutunun kullanımı...... Üstten Pistonlu Bir Kauçuk Presi ..................1...........32 Şekil 5.......5...18............................ Kondese hortum kalıbının parçalanmış şekli ....................... Freze ile açılmış U devreli soğutma sistemi....31 Şekil 5.6..............19.......

Üretilecek parçanın şeklinden başlayarak. tasarım hatalı ise ısıl işlem sırasında bile kırılabilir. Bu gibi kalıplarda özellikle kesit değişimlerinin başladığı noktalarda çatlama başlar. Isıl İşlem Açısından Tasarım: Isıl işlem sırasında.1. periyodik yükler altında bu değişikliklerin çentik etkisi yaratmasından dolayı tehlike altındadır.BÖLÜM 1 GİRİŞ 1. Sertliğin yüksek olması gereken kalıplarda köşeleri ve kenarları işlerken daha büyük radyuslar seçilmelidir. Eğer “Gerilim giderme tavlaması” yapılmadı ise. Hangi parçalar esnek olmalıdır? Çalışma koşullarına göre parçaların korozyona ne kadar dayanıklı olması gerekir? Parçada aşınma mı. ekonomik olarak üretilmesi ve kullanılması çok önemlidir. Sertlik arttıkça risk daha da artar. yoksa darbe mi ön plandadır? Keskin köşeler var mı? Nasıl sakınabiliriz? Çentik Etkisi: Keskin köşeli veya ani kesit değişiklikleri içeren kalıp veya takımlar. gerek çeliğin içerisindeki yapısal dönüşümlerden kaynaklanan gerilmeler. Yazı veya desen kalıpları gibi çentikler içeren kalıpları durumları daha da kritiktir. Kalıbı oluşturan parçalar. Giriş Kalıp ve takımların tasarımı. uygun ısıl işlemden geçmiş bir kalıp. bu risk daha da artar. İdeal bir takım çeliğinden yapılmış. Böyle bir tasarım aşınan veya hasar gören parçaların hızlı bir şekilde değiştirebilme avantajını ortaya çıkarır. Üretilecek parçanın hacmi arttıkça kalıpta bir alt parça oluşturmanın gerekliliği üzerinde düşünülmelidir. 1 . gerekse de çeliğin yüzeyi ile merkezi arasındaki sıcaklık farklılıkları iç gerilmeler oluşturur. mümkün olduğu kadar fazla üretime imkan verecek şekilde bir tasarım yapılmalıdır. Zaman kaybını önlemek ve maliyetleri düşük tutmak için bir tasarım şarttır. çalışma koşulları göz önünde bulundurularak ayrı ayrı değerlendirilir. Bu gerilmeler çeliğin çatlama veya kırılma riskini arttırır. Tasarımcı mümkün olduğunca simetrik bir şekil çıkarmaya özen göstermelidir.

çok miktarda aynı şekli verilecek takım veya kalıplarda veya sertleştirilmiş çeliklerin şekillendirilmesinde ortaya çıkar. sıcaklığın etkisiyle çeşitli tabakalar meydana gelmiştir. 2. Bu tabakaların toplam kalınlığı 30-50 mikrometre arasındadır. Özellikle üstteki beyaz tabaka içerisinde mevcut mikro çatlaklar ve boşluklar takımın veya kalıbın erken kırılmasına yol açabilir. Kesme sırasında. bir elektroddan ark etkisiyle çıkan kıvılcımın. Akım yoğunluğun di elektrik ortam. bükülme veya şekil değişikliği halinde çarpılmalar meydana gelir. Yüzeydeki gerilmeler.”Gerilim giderme tavlaması”nın amacı bu gerilmeleri yok etmek içindir. Aşağıdaki şekilde erozyon sonrası bir çeliğin yüzey kesidi görülmektedir. işleme yüzeylerinde kesici ucun sürtünmesi ve yüksek sıcaklıklara ulaşması yüzünden gerilmeler meydana gelir.Erozyon İle İşleme Bu yöntem. çeliğin orijinal menevişlime sıcaklığının azaltılabilir. parça yüzeyindeki olumsuz etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır. 30 o C altında yapılan bir gerilim giderme tavlaması ile 2 . Erozyonun zararlı etkisini azaltmak için.1. frezeleme. planyalama ve taşlama gibi talaş kaldırma yöntemleri ile işlenirken. mekanik olarak uygulanan hemen hemen tüm kesme kuvvetleri ısıya dönüşür. Ancak ekonomik avantajlarının yanı sıra.İŞLEME Çelikler tornalama. işlem olduğunca düşük akımla bitirilmelidir. işlenecek olan parçanın yüzeyindeki metali yakarak uzaklaştırmasıdır. yüzeydeki gerilmelerin ve yeniden sertleşen tabakanın derinliğine doğrudan etki eder. Göründüğü gibi yüzeyden başlayarak. Talaşlı imalattan doğan gerilmeler ve ısıl işlem sırasında meydana gelen iç gerilmeler malzemenin çekme dayanımını aşarsa.Bu yüzden mekanik işleme sırasında açığa çıkan ısı yayınımı ve kesici takımın ucundaki sıcaklık işlemede çok önemli etkenlerdir.BÖLÜM 2 KALIBIN İŞLENMESİ 2.1. Erozyon ile şekillendirmenin avantajı.1.Kalıbın şekline ve işlemenin miktarına bağlı olarak bu gerilmeler değişir.

sertleştirilmiş kalıp veya takımın çatlamasına sebep olabilir. Oysa CuCrZr(bakır-kromzirkonyum). 2.1. Taşlanacak tabaka çok hızlı bir şekilde alınacaksa:Açık gözeli. kullanılmalı. Çeliğin sertliği yüksek ise. taşlama çatlaklarına yol açabilir. Dikkatsizce yapılan bir taşlama işlemi. 3 .bol soğutucu sıvı ile taşlama yapılsa bile. Çünkü içerisinde herhangi bir alışım elementi olmadığından.Taşlama Çok iyi bir yüzey ve yüksek ölçü hassasiyetinin elde edilebildiği bir yöntemdir. Yüzeydeki aşırı ısınmadan dolayı yumuşak bir yüzey de ortaya çıkabilir. Boşluklar tüm yüzey boyunca yayılır.Yüzeydeki zararlı tabakalar gaz taşı ile veya ince taneli bir taş ile mutlaka alınmalıdır. Bakır alaşımının hem sertliği yüksektir. Çok gözlü kalıplarda tecrübeye bağlı olarak 4.2. hem de elektrik iletkenliği yeterlidir.taşın yanlış seçimi veya yüksek basınçlı taşlama. Oysa iyi bir taşlama ve parlatma ile bu boşluklar giderilebilir. soğutucu sıvı yeterli miktarda ve kaliteli olmalıdır. Erozyon elektrotu olarak elektrik iletkenliği yüksek bakır elektrotlar seçilmelidir. kaba taneli taşlar Daha düzgün bir yüzey isteniyorsa:Daha küçük taneli fakat daha yoğun yapıda taşlar tercih edilmeli. Aşağıdaki şekilde erozyondan çıkmış yüzeyin taş ile yetersiz alınmasından kaynaklanan yüzey boşlukları görülmektedir. daha yumuşak taşlar seçilmeli ve daha düşük basınçla taşlama yapılmalıdır. Taşlama sonunda yüzeyde meneviş renkleri veya yanmış tabakalar bulunmamalıdır.6 adet elektrolitik bakırdan yapılan elektrotun yaptığı işi bir adet CuCrZr’den yapılmış elektrot gerçekleştirebilmektedir. yağlı taşlar kullanılmamalı. fakat parlatılması güç olan bölgelerde görülür. Elektrolitik bakırlar tercih edilmemelidir. Genel Kurallar: • • • Taşlanacak tabaka kalın ise:Kuru taşlamayı takiben yaş taşlama tavsiye edilir. İyi bir taşlama yapmak için uygun taş seçimi yapılmalı. Bunların çoğu kez çeliğin yapısından kaynaklanan boşluklar olduğu sanılır.5. mekanik özellikleri son derece düşüktür.

Örneğin bu şartlarda çalışan zımbaların yüzeyi çok iyi taşlanmalıdır. 4 .• • • • Geniş alanları taşlamak için:Daha yumuşak ve daha kaba taneli taşlar seçilmeli. çalışma sırasında meydana gelen çekme ve basma gerilmeleri nedeni ile çeliğin mekanik özelliklerini zayıflatır. Yüzeyin pürüzlü olması. Sert metalleri taşlamak için:Daha yumuşak ve daha ince taneli taşlar seçilmeli.yüzey pürüzleri çelik içerisinde hızla çoğalıp çatlamalara ve kırılmalara yol açan mikro çatlakları arttırır. Sertliği düşük metalleri taşlamak için:Daha sert ve kaba taneli taşlar seçilmeli. Küçük alanları taşlamak için:Daha sert ve daha küçük taneli taşlar seçilmeli.

Tolerans ve Cidar Kalınlıkları Metallerin dökümü esnasında parçaya hassas toleranslar ile elde edebilmek için kendini çekmenin göz önünde tutulması gerekmektedir. plastik melamin için dökümdeki kendini çekme yaklaşık 0. Bu da .2.007-0. 3.017 arasında olmaktadır. Plastik parçalar için biçim ve fonksiyonlarına göre malzeme seçimi yapılabilmektedir.0130. malzeme seçimi. İlki.008 dolayındadır.1. imalat gereksinimleri ve maliyet gibi faktörler göz önüne alınmaktadır. parça dizaynı. imalat ve takım gibi konuları içermektedir.Malzeme Seçimi Malzeme seçimi. Bunlar. Örneğin. malzeme. son kararı vermek için maliyet unsuru dikkate alınmaktadır. elektrik direnci ile aşınma ve çizilme direnci gibi özelliklerdir. Konstrüktörün imalat yöntemi hakkında daha fazla bilgi sahibi olması. Konuya ilişkin genel kavramlar. daha iyi bir dizayn şekli sağlamaktadır.BÖLÜM 3 PLASTİK PARÇALARIN DİZAYNI 3. Konstrüktör . malzeme. katılaşma ile ortaya çıkan kendini çekme.009 katılaşma sonrası kendini çekme ise yaklaşık 0. 5 . maksimum ve minimum sıcaklık dayanımı.006-0.1. 3.1. Plastiklerde iki ayrı kendini çekme söz konusudur.3. hava etkisi.Yöntem Seçimi Bu yöntemin seçiminde.dizaynın ilk aşamalarında çoğu kez imalatçı ile işbirliği yapmakta ve böylelikle en iyi sonuca ulaşmaya çalışmaktadır. beklenen özelliklerin saptanmasına bağlıdır.1.1. diğeri ise bazı malzemeler için söz konusu olan ve katılaşmadan 24 saat sonra ortaya çıkan kendini çekmedir. çentik darbe ve katlanma dayanımları. Plastik Parçalarda Dizayn İlkeleri Plastik ile metallerin kalıpta şekillendirilmesi arasında birçok benzerlik bulunmaktadır. Bu benzerlikler dizaynı etkilemektedir. standart ve detaylardır. parça dizaynı. Böylece toplam kendini çekme yaklaşık 0. 3. aleve ve kimyasal etkilere direnç. toleranslar. Bir parça için uygulanabilirliği aynı olan birden fazla yöntem var ise. çekme.

Ayrıca. hangi tip preste kaç derecelik sıcaklıkta ve basınçta üretileceğini bilmeyebilir.375 mm arasında değişmektedir. kalıplanacak plastik maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri. 3.2. kalıplanan parçanın özelliklerini kontrol eden kişinin. kalıplama işlemini yapacak operatör ise. parça et kalınlığı. Termoset plastik maddenin cinsine.2.1. Plastik maddenin ve kalıplanacak parça tasarımına ait bilgileri alan kalıp tasarımcısı kalıplama boşluğu ölçülerini belirler. Çünkü tasarımı yapan kişi kalıbın nasıl yapılacağını. Plastik Enjeksiyon Kalıplarının Tasarımında Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar Tasarımı yapılmamış kalıplarla üretilen plastik parçalarda meydana gelebilecek hataların giderilmesi kolay olmamaktadır. sonucun uygun olup olmadığını ilgili kişilere bildirmesi gerekmektedir. Fenolik plastik maddelerdeki çekme payı miktarı. kalıbın yapıldığı malzemeye ve 6 .025–0. kalıbı işleyen kişi malzeme seçimini ve ısıl işlemlerini. Daha sonra. özelliğini ve kullanma yerini göz önünde bulundurur. içerisine konacak plastik taşıyıcılar.2.Malzeme Özelliklerine Uygun Kalıplama Tekniğinin Seçimi Arzu edilen özellikleri taşıyan plastik kalıbını tasarlayan ve çizen. kalıp elemanlarını işleyip montajını yapan. kalıp elemanlarını seçer ve parça üretimini sağlayacak kalıp tasarımını yapar. Kalıplanacak parça tasarımını yapan kişi. genellikle plastik maddenin cinsini. tek parça üreten kalıp yapılmalı ve kalıplamanın sonucu incelenmelidir. içerisindeki katık maddelerinin miktarına göre değişik özellikler göstermektedir.2. 3. Çekme payı veya büzülme miktarı. kalıp üzerinde yapılması gerekli düzeltmeler yapılıp arzu edilen biçim ve boyutlardaki parça üretimi sağlandıktan sonra çoklu kalıbın tasarımına geçilmelidir. kalıpla parça üretimini gerçekleştiren. Seri üretimi sağlayacak çoklu kalıp tasarımını yapmadan önce. Ayrıca. plastik ham maddesini hazırlayan ve kullanma yerine göre kalıplanan parçanın uygun olup olmadığına karar veren kontrolör arasında yakın bir ilişki bulunmalıdır. kalıplama metodu. kalıplama işlemi yapılacak parçanın bütün özellikleri göz önünde bulundurularak önce kalıp tasarımı hazırlanır. plastik madde kalıplandıktan sonra üretilen parça boyutlarında meydana gelen ölçü değişimidir. Çekme payından dolayı parça boyutlarında meydana gelen ölçü değişimi doğrudan kalıp tasarımını ilgilendiren en önemli faktörlerden biridir. 25 mm boyda 0. hangi tip preste kalıplanacağı ve kalıp sıkma aygıtı göz önünde bulundurulur.3. Bu nedenle.Çekme Miktarının Belirlenmesi Bütün plastikler.

İki kalıp açılma çizgisi bulunan kalıplarda. Birden Fazla Açılmalı Kalıplar Üretim sayısını artırmak amacıyla birden fazla kalıplama boşluğu olan kalıplarda iki.4. Plastik maddelerdeki çekme payı miktarı kalıbın yapıldığı malzemenin cinsine.2. Termoplastik maddelerden poli-etilenin 25 mm boydaki en büyük çekme payı miktarı 1. naylonda bu miktar en fazla 1 mm dir.1’de kalıp açılma çizgisine örnekler verilmiştir.Kalıp Açılma Çizgisinin Tespiti (KAÇ) Kalıp yarımlarının açılıp kapandığı ve kalıplanan parçanın açılma düzlemi üzerinde meydana gelen çizgiye. yerleşim Şekil 3. bir merkez çevresinde çoklu kalıplama boşluğu bulunan kalıplarda üç kalıp açılma çizgisi bulunur. Ancak.3. kalıp tasarımına esas çekme payı miktarıdır. kalıplanacak parça üzerindeki farklı kesit ölçülerine. kalıplama boşluğu sayısı. Açılma çizgisi sayısına göre de kalıplar birkaç parçaya ayrılır. üretim sayısı. Aksi halde. parça kalınlığı. dişi kalıp ve zımba çift yönlü kalıplama işlemini görür. boyutsal toleranslar. parçaya verilecek eğim açısı. parçanın kalıptan çıkartılması veya artık plastik maddenin alınması zorlaşır ve kalıplama işlemi tam olarak yapılamaz (Şekil 3. Kalıplanan parçanın biçim ve boyutlarına göre. kalıp açılma çizgisi (KAÇ) denir. destek plakalarıyla takviye edilir. kalıplama sıcaklığına ve kalıplama metoduna bağlı olarak devamlı değişmektedir. Çoklu veya değişik profilli parçaların üretilmesinde iki veya üç açılma çizgisi bulunan kalıplar kullanılır. 3. hava tahliye kanalı. ön kalıplama işlemleri.1 Kalıp açılma çizgisi planı ve giriş kanalı tipine göre kalıp açılma çizgisi sayısı belirlenir.2). Kalıp dayanımını artırmak için esas kalıp elemanları.25 mm. Şekil 3. deneyimler sonucu bulunan değerler. parçanın estetik görünüşü.2. Ayrıca kalıplanacak parçanın biçimi.kalıplanacak parça boyutlarına bağlı olarak çekme payı miktarını yukardaki değerler arasında almak mümkündür. kalıbın birden fazla açılma çizgisi bulunabilir. 3. kalıplar içerisine ısıtıcı veya soğutucu kanallar da açılabilir. 7 . parça içerisine konulacak plastik taşıyıcılar. Ayrıca. enjeksiyonla kalıplama metodu.

5. kalıp ağzı ile tabanı arasındaki tek taraflı ölçü farkı. Genel kalıplama işlemlerinde derinliği az olan parçaların kalıp tasarımında eğim açısı küçük. 8 . Yine aynı tablodaki örneğe göre 250 mm derinliğindeki bir parçanın eğim açısı 1º seçildiğinde. Kalıplanacak parçanın derinliğine bağlı olarak verilecek tek taraflı eğim açıları genellikle 1/8º – 4º arasında değişmektedir.1’ de kalıplama derinlikleri ve tek taraflı eğim açıları bağıntısı verilmiştir.Şekil 3. Tablo 3. derinliği fazla olanlar için eğim açısı büyük seçilir. Kalıp Çukuru ve Maçalara Verilen Açılar Kalıplanan parçanın dişi kalıp içerisinden ve maçalar üzerinden çıkartılmasını kolaylaştırmak amacıyla kalıplara eğim açıları verilir. Tablodaki örneğe göre 100 mm kalıplama derinliğindeki bir parçanın tek taraflı eğim açısı 4º seçildiğinde.1 mm dir. 7.44 mm’ dir.2. Birden fazla kalıp açılma çizgili kalıp 3. kalıp ağzı ile tabanı arasındaki tek taraflı ölçü farkı 4.2.

kalıp tasarımında düşünülmesi gereken en önemli kısımlardan biridir. Yolluk. Kalıplama derinliği ve tek taraflı eğim açısı bağıntısı 3. Aynı zamanda yolluğun çapının büyütülmesi soğuma çemberini büyüteceğinden. Dağıtıcı. en uygun yolluk çapının seçilmesi gerekir. Yolluğun işlevi malzemeyi çabuk şekilde ve minimum basınç kayıplarıyla kalıba ulaştırmaktır. Yolluk çapının çoğu zaman tekrar ayarlanması gerekir. Dağıtıcı kanalın biçim ve boyutları. Bu iki durum göz önünde tutularak.2. Dağıtıcı kanallar. Sonradan değişiklik yapabilmek için ilk işlenen çap öngörülen çapların en küçüğü olmalıdır. 9 . yolluk ve giriş kanalı arasındaki bağlantı kanalıdır.Tablo 3. Giriş Tip ve Ölçülerinin Belirlenmesi Yolluk.6.1. plastiğin çabuk soğuması ve kalıp içinde akışının zorlaşması önlenmelidir. plastik malzemeyi yolluk burcundan yolluk girişine taşıyan kısımdır.

3–6. Yollukların Görünüşü Dağıtıcı kanal ile kalıplama boşluğunu birbirine bağlayan belli biçim ve boyutlardaki kanallara giriş kanalı denir. Giriş kanalları genellikle 0. Akışkanlığı fazla olan plastik maddeler için açılacak dağıtıcı kanal ölçüleri de yuvarlak kesitli ve 10 mm çaplıdır. Aksi halde.75 mm düzlük. Dağıtıcı kanal ölçüleri. 0.75 mm derinlik ve 10 . Şekil 3. Akışkanlığı az olan plastik maddelerin kalıplanmasında. Ancak dağıtıcı kanal çapları. Ancak.5 mm çapında yuvarlak kesitli dağıtıcılar kullanılır. plastik malzemenin donmamasına sebep olabilecek büyüklükte olmamalıdır.3. verilen ölçülerden küçük açılıp denenerek verilen değerlere yaklaşık ölçülerde tamamlanır. Büyük hacimli parçaların kalıplanmasında bu değerler 8–9. kalıplanacak plastik maddenin cinsi ve parça boyutlarına bağlıdır. büyük çaplı dağıtıcı kanalın daha küçük çapa düşürülmesi mümkün olmaz. yolluk burcu ile kalıplama boşluğu arasındaki uzaklık 125 mm nin altında ise.5 mm çapa kadar artırılabilir.Enjeksiyon basıncı kaybını en aza indirecek ve plastik maddenin akışına hız kazandıracak boyutlarda olmalıdır.

5. Plastik enjeksiyon kalıpçılığında sıcak yolluğun soğuk yolluğa göre daha fazla tercih edilmesini yüksek kaliteli ürün alma isteği. daha kısa sürede daha çok iş yapabilme ve işçilik giderlerinin azaltılması olarak şekilde kısaca özetleyebiliriz. Sıcak Yolluk Sistemleri ve Kullanım Amaçları Sıcak yolluk sistemi son yıllarda plastik enjeksiyon kalıpçılığında soğuk yolluk (normal yolluk) sistemine göre daha fazla tercih edilmeye başlanmıştır. Sıcak yolluk sistemini oluşturan elemanlar 11 .5 mm’ ye kadar genişlikte yapılırlar. çok karışık olan malzeme akışını düzene koyması ve böylece iş parçasına daha iyi bir görünüş vermesi bakımından tercih edilir. Şekil 3.2.7.4. Küçük girişler.0. Yolluk ve giriş tipi 3.4 mm’ den 1. Şekil 3.

Sıcak yolluk sisteminin kesiti 12 . Sıcak yolluk sistemi için gerekli olan kullanılan elemanları. Bağlama (sıkma) plakası 6. Yüksek verimli meme 27. Filtre tertibatı (malzeme filtresi) 17.5. basınç kaybı olmadan ve hasara uğramadan kontrollü bir şekilde bekletme ve istenildiğinde kalıp gözüne enjekte etme sistemidir. Kalıp gözü tertibatı 2. Yalıtım (izolasyon) plakası 7. Destek plakası 5. Destek halkası (rondela) 12. Termoeleman (sıcaklık ölçer) 25. Silindirik saplama 22. plastik enjeksiyon kalıplarında enjeksiyon makinesinin memesinden plastik enjeksiyon kalıp gözüne kadar ergimiş plastik malzemeyi sıcaklık. thermocoupler (sıcaklık kontrol elemanları). Merkezleme plakası 15. Yüksek güçlü ısıtıcı (fişek rezistans) 24.6. Kapama tapası 14. Vidalı tapa 21. ısıtıcılar (dağıtıcı ve meme ısıtıcıları).'te sıcak yolluk sistemini oluşturan başlıca elemanları görmekteyiz. Vidalı emniyet pimi 20. Ara plakası 4. Havşa başlı vida 19.O-Halkası Sıcak yolluk sistemi. Destek halkası (rondela) 13. Bağlantı kutusu 26. Kalıp gözü taşıyıcı plakası 3. Yolluk burcu 16. Merkezleme halkası 8. Silindirik saplama 23. sıcaklık kontrol cihazları. Sıcak yolluk dağıtıcısı (manifold) 10. Takviye plakası 9. Metal O-Halkası 28. sıcak yolluk memesi ve sıcak yolluk dağıtıcısı (manifold) olarak beş ana gruba ayırabiliriz Şekil 3.1. Isı reflektörü (reflektör plakası) 11. Isıtıcı (spiral rezistans) 18. Şekil 3.

*Makine ömrü Sıcak yolluk sisteminde. soğuk yolluk sistemine göre daha az basınç uygulandığından makine daha az yıpranmış olur. *Kaliteli ürün Normal yolluk sistemiyle yapılan kalıplarda yolluk kısmı hemen donup sertleştiği için. soğuk yolluk sistemi kullanarak altı makine ile çalışan bir işletme sıcak yolluk sistemi kullanarak çalışsa beş makine ile çalışması yeterli olacaktır. * İşçilikten tasarruf Sıcak yolluk sisteminde soğuk yoluk sistemlerinde olduğu gibi baskı sonrası yolluk kırma ayırma işlemleri olmadığı için kırma ve ayırma işçiliğinden tasarruf edilir.Sıcak yolluklu kalıp tasarımında bu sistemin bizlere sağlayacağı yararları kısaca inceleyelim. 13 . Plastik sıcaklığı istenilen şekilde kontrol edilebildiği için ikinci ütüleme basıncı ürünün en uç noktasını etkileyeceği için parçada çöküntüler. yolluk ve benzeri artık malzemeler olmadığından alandan tasarruf sağlanmış olacaktır. Ayrıca çoğu sıcak yolluk sistemi otomatik çalıştırıldığından 2–3 makineye bir eleman bakabilir. Bu durumda basınç sadece yolluğu etkiler. *Alandan tasarruf Baskı sonrası sadece çıkan ürünü depolamak gerekecek. Sıcak yollukta ise böyle bir durum söz konusu değildir. *Makineden tasarruf Sıcak yoluk sisteminin makinenin kapasitesini ortalama %20 oranında artırdığını düşünürsek. * Zamandan tasarruf Sıcak yolluklu kalıplarda yolluk bulunmadığından kalıp açılma aralığı sadece ürünün çıkabileceği kadar olduğu için zamandan tasarruf edilir. hava kabarcıkları ve basınç eksikliğinden dolayı doğabilecek tüm problemler büyük ölçüde azaltılmış olur. Böylece bir makine boşa çıkmış olur. en uçtaki ürün ikinci ütüleme basıncından etkilenmez.

işçilikten ve hurda malzemeden sağladığı tasarrufları göz önüne aldığımızda sıcak yolluk sisteminin daha tasarruflu ve daha kaliteli üretim yapabilmemizi sağlayan bir sistem olduğu ortaya çıkmaktadır. Hidrolik sistemle çalışan maçalı kalıplar Pnomatiği hidrolik yerine kullanmak daha ucuz bir alternatif olarak görülebilir.’de basit hidrolikle çalışan maça sistemi gösteriliyor. zamandan. Kalıplarda Kullanılan Hidrolik Ve Pnömatik Sistemler Bazı özel durumlarda enjeksiyon kalıplarında hidrolik ve pönömatik sistemlerden faydalanılır. Kalıp doldurma ve soğutma süresinde maça yerinde hidrolik kuvvet kullanılarak sağlanır. Maçanın dışarı doğru hareketi basınçlı yağın ters yönde hareketiyle sağlanır. 14 .3. 3.Plastik enjeksiyon kalıplarında sıcak yolluk sisteminin kullanımı bilgi. Maça hareketlerinin sağlanmasında ve itici pimlerin çalıştırılmasında hidrolik sistemlerden faydalanılmaktadır. Pistonun ileri hareketi bağlantılı olduğu maçayı merkeze doğru hareket ettirir. Maçaların kalıbın zarar görmemesi için kalıp emniyeti uygun şekilde seçilmelidir. Enjeksiyon esnasında uygulanan kuvvet nedeniyle bu maçaların geriye gelmesi basınç uygulanarak engellenir. Fakat bazı problemler vardır. Yardımcı hidrolik devrenin mevcut olduğu durumlarda bu devre kalıptaki maça hareketini sağlamak için kullanılır. kalifiye işçilik ve özen gerektiren hassas bir sistem olmasının yanında ilk bakışta maliyeti yüksek gibi görünse de. Şekil 3.7. sistemin makineden. Burada basınçlı hidrolik yağ kullanılarak piston silindiri hareket ettirilir.7.80 psi’nin üzerindeki sıkıştırılmış havayı üretmek daha pahalıdır ve bundan dolayı nadiren kullanılır. Şekil 3. Birçok modern fabrikada basınçlı hava 80 psi civarındadır.

’da çok gözlü ve döner maçalı kalıbın bir gözüne ait kesit resmi görülmektedir. 3.3. uzun adımlı vida-somun ikilisi tarafından sağlanmaktadır.8. Hareketli maçalı kalıp 15 . Dolayısıyla parça üzerinde oluşacak deformasyon önlenmiş olur.1. iş parçasından kolaylıkla çıkmasını sağlamak için uygun koniklikte yapılmalıdır. biçimi kalıp içindeki görevine göre belirlenir. iş parçalarının üzerindeki kör veya baştan başa açılacak deliklerin yapımında ve takma parçaların yerinde tutulmasında görev yaparlar. Maçaların ölçüsü. Hareketli ve döner maçalar: Üretilecek parçaların özelliğine göre iç vidalı parçaların imalatında döner maçalar kullanılır Bu tür kalıplarda iç vidada çıkarma işlemleri (döner maça) sistemleri kullanılarak çözülür. Şekil 3. kalıplama sırasında parçanın girinti ve çıkıntılarını vermede kalıbın bir parçası olarak kullanılır. Hareketli ve Döner Maçalar Maçalar. Sistemin ekonomik olması için kalıpta mümkün olduğunca çok sayıda parça üretilmelidir. Dönme hareketi 1 ve 2 nolu çok ağızlı. Maçalar.10. Maça pimleri. kalıbın cidar kalınlıklarına biçim vermede.Pnomatik sistem hızlı ve etkin şekilde çalıştığından dolayı özellikle kalıplama işlemi bittikten sonra hassas olan parçaların iticiler üzerinden alınması pnömatik sistemlerle sağlanır. Sabit. Şekil 3.

Kalıp açılırken vida üzerinden çekilen 2 numaralı somun dönmeye başlar.9. Döner maça sistemi için vida-somun parçaları 1 nolu vida sabit kalıp tarafına dönmeyecek şekilde bağlanmıştır. Kalıbın açılma hareketi yapmasıyla iş parçaları maçalar üzerinde ve maça çözülürken dönmeyecek şekilde önlem alınmış halde hareketli kalıp tarafında kalır. Bu dönme hareketiyle birlikte maça 11 somunu içine vidalanarak sola doğru hareket eder ve 16 . 2 numaralı somun ise hareketli kalıp tarafına uygun rulmanlarla dikey ve yatay yönde kuvvet alabilecek şekilde yataklanmıştır.10. Şekil 3. Ara dişli sistemi somunun dönme hareketini diğer maçalara da iletecek şekilde çoğunlukla ‘’planet’’ sistemi şeklinde düzenlenmiştir.Şekil 3. Bu dönme hareketi 9 numaralı ara dişli ile 8 numaralı maça dişlisine iletilir. Döner maçalı kalıp 8 nolu parçanın kuyruk tarafına iş parçası ile aynı hatveli açılmış. Kalıp açılırken 8 maçası iş parçasındaki vidanın çözülme yönünde döner. 11 nolu somuna vidalanmıştır.

Malzeme seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlardan bazıları. kalıplanan parçanın kaliteli ve kalıplamanın ekonomik olmasını sağlamaktadır. şekil bozukluğuna uğramadan sertleştirme.5. Doğru Kalıp Isıtma ve Soğutma Tekniğinin Uygulanması Plastik kalıpları ısıtılması ve soğutulması. dişi kalıp ve dalıcı zımba veya maça içerisinde dolaşım yapabilen kanalların açılmasıyla elde edilmektedir. Yeni bir çevrim başlayabilir. Termoset plastikler ve plastiğe ilave edilen cam lifi gibi dolgu malzemeleri aşındırıcı etkiye sahiptir.4. Dişi kalıp ve dalıcı zımba (maça) içerisine açılacak ısıtma ve soğutma kanallarının. Bundan sonra devreye giren 10 nolu iticiler serbest kalmış bulunan iş parçasını kalıptan çıkarır. kullanılacak ham madde türü. kaynak edilebilmesi. İşe Uygun Malzeme Seçimi Kalıp malzemesi maliyet olarak kalıp işçiliğinin yanında çok az yer tutmasına rağmen. Kullanılacak kalıp malzemesi bu olumsuzlukları karşılayacak nitelikte olmalıdır. Ayrıca kimyasal bozulmaya uğrayan bazı plastikler korozif özellikler gösterirler. 3. korozyon dayanıklılığı özelliklerinin. sert ve tok bir yapıda olması. vb. Enjekte edilecek plastik ham madde özellikleri. En etkili kalıp ısıtma ve soğutma metotları. 17 . aşınmaya dayanıklılık. plastik parça boyutları. uygun malzeme seçimi kalıbın ömrünü arttırdığı gibi işçiliği de azaltır. kalıplama yüzeyinden uygun olan uzaklıkta ve kalıbın zarar görmesine sebep olmayacak şekil ve ölçüde açılması gerekmektedir.belirli bir dönemden sonra iş parçasından kurtulur. ön görülen kalıp maliyeti. özellikle bozulma sonucu korozif gazlar çıkaran bazı polimerlerin kalıplandığı yerlerde iyi olması. kalıp malzemesi seçiminde önemli faktörlerden biridir. kolay işlenebilirlik. Kalıp malzemesinden istenen özellikler. enjeksiyon şartları. üretilecek ürün sayısı. 3.

Sızdırmazlığı sağlayan bu contalara O-ringler de denir.Şekil 3.11. alüminyum ve kauçuk malzemelerden yapılır. Kalıp takviye plakaları arasındaki su sızıntıları da dairesel kesitli contalar ile önlenir. Şekil 3. Maça soğutma Enjeksiyon kalıplama metodunda plastik madde daha önce ısıtıldığından. kalıbın uygun şekilde soğutulması ve parçanın şekil değiştirmeden çıkartılması da önem taşımaktadır. Çeşmeli tip soğutma 18 . kalıplama süresince enjekte memesinden kalıp boşluğunun dolmasına kadar geçen zaman içerisinde meydana gelebilecek ısı kaybını önleyici sistem düşünülmelidir.12. Ancak. Su ile yapılacak soğutma işleminde kalıp yarımları içerisine açılan kanallardan geçiş yapan suyun birleşim yerinden kalıp içerisine dağıtılmasını önlemek için geçiş yolları üzerindeki delikler kör tapa ile kapatılır. kalıp içerisinde yeniden ısıtmaya gerek yoktur. Bu ve benzeri kalıplama işlemlerinde. Plastik kalıplar genellikle su veya basınçlı havayla soğutulur. Bu contalar yumuşak bakır.

Üç parçalı bir kalıpta çeşmeli soğutma Şekil 3.13. Derinliği fazla olan kalıplama işleminde kullanılan bakır borulu soğutma sistemi 19 .Şekil 3.14.

16. Parçalı kalıp içerisine yerleştirilen soğutucu sistem 3. Uygulama 2 numara ile gösterilen sağ şekildeki gibi olmalıdır. Uygulanabilir ölçüler Tablo 3. Ayrıca sıcak kalıbın kendi yüzeylerinden de ışınımla bir miktar ısı dışarıya transfer olur. Kanallar kalıp yüzeyine çok yakın yapılmıştır ve delik çapları büyük seçilmiştir.1.15. Bu tarz bir düzenlemede ısı iletimi uygun şekilde sağlanamaz. Su kanallarının düzenlenmesinde Şekil 3. Soğutma Kanal Yerinin Belirlenmesi ve Ölçülendirilmesi Kalıpların soğutulmaları genellikle kalıbın ısıyla temasta olan bölgelerine açılan kanallardan su akımı geçirilerek sağlanır.5. Şekil 3.2’de verilmiştir. Su kanallarının konumu 20 .16’daki önerilere dikkat etmelidir. Parçanın homojen sertleşmesini. şeklini korumasını sağlamak için kalıpların kontrollü olarak soğutulmaları önemlidir. Sol şekilde görülen 1 nolu düzenlemede kanal aralıkları sağdaki şekle göre büyük tutulmuştur.Şekil 3. Böylece kalıplanan malzemeden kalıba iletilen ısı devridaim eden su akımına transfer edilir.

Soğutma suyu kanallarının düzenlenmesi kalıp parçalarının durumuna. benzeri bir kademelendirme yapılabilir. Aşağıda konu ile ilgili çeşitli örnekler verilmiştir. 1 /4” ve 1 /2” boru diş vidaları kullanılacaksa matkap çapları da bunlara uygun olarak 11. Su kanalları uçlarına hortum bağlama ekipmanı vidalanacağından buralarda genellikle 3/8”. 14 ve 17. b ölçüsü delik çapı (dT) ölçüsünün en fazla 3 katı alınmalıdır. Metrik ince vida için de.2. iş parçasının şekline ve üretim imkânlarına bağlıdır. Şekil 3.5 mm seçilebilir.17 Tek parçalı dişi kalıp soğutması 21 .Tablo 3. Soğutma sisteminin ölçüleri Kalınlık (w) ≤ 2 mm ≤ 4 mm ≤ 6 mm Kanal çapı (dT) 8–10 10–12 12–15 c ölçüsü delik çapı (dT) ölçüsünün 2–3 katı olmalıdır.

Dairesel şekilli parçada uygun olmayan kanal düzlemi 22 . bakır boru sistemi Şekil 3. Lokma soğutma.19.18.Şekil 3.

21. Freze ile açılmış U devreli soğutma sistemi Şekil 3. Kalıp soğutma devreleri Şekil 3. tıkaçlı düz kanal 23 .22.20. Erkek kalıp soğutma sistemi.Şekil 3.

24 . Otomotiv sektöründe insan hayatı için çok önemli ve fonksiyonel parçaların üretiminde kullanılmaktadır. içme suyu borularında sızdırmazlık contaları. aks körükleri. cam silecekleri. Beyaz eşya sektöründe kullanılan lastik körükler.plastik ve alüminyum doğramaların profil ve contaları kauçuğun diğer sektörlerdeki uygulamalarına örnek olarak verilebilir. *Vulkanize edilebilir bir kauçuk karışımı *Sıcaklık *Basınç *Zaman faktörüne ihtiyaç vardır. transmisyon kayışları. kauçuğun her sektör için vazgeçilmez ürünler olduğunu göstermektedir.contalar ile sıcak ve soğuk su hortumları. radyatör ve hava hortumları. ayakkabı üretiminde ökçe-pençe ve taban imalatı. Kauçuğun vulkanize olabilmesi İçin bazı şartlar vardır. geniş kullanım potansiyeli olan. Bunların dışında konveyör bant imalatı. sağlık ve elektronik sanayiindeki uygulamalar.Otoyol ve viyadüklerde kullanılan elastomer yataklar. izolasyon elemanları buna örnek olarak verilebilir. yaşamın her alanında iç içe olduğumuz bazıları hayati önem taşıyan lastik malzemelerin yegane hammaddesidir. 1. genleşme contaları.BÖLÜM 4 KAUÇUK PARÇALARIN TASARIMI 4. Akaryakıt ve fren hortumları. salınım. Bu şartları ayrı ayrı inceleyelim. contalar. titreşim takozları. KAUÇUĞUN YAPISI VE TANIMI Kauçuk çok maksatlı. kapı ve cam profilleri. bulaşık ve çamaşır makinesi ile şofben gibi yaşamımızı kolaylaştıran eşyaların önemli fonksiyonel parçaları olmuşlardır. gıda.

4. Elastiki yumuşak bir yapısı vardır. Zaman Faktörü: Mamullerin oluşabilmesi (pişmesi) için belli bir süreye ihtiyaç vardır. Sıcaklık: Kauçuk yarı mamulünün mamul haline getirilebilmesinde en önemli etkenlerden biridir. basınç ve ısı ile konulduğu kalıbın şeklini alır.2. 25 . Kompresyon. Direkt enjeksiyon işleminde karışım işlenerek yumuşatılır ve piston yardımıyla direkt kalıba aktarılır. Kauçuk Presleri Kauçuk presi ısıtma sistemine sahip olan bir çeşit hidrolik prestir.4. kalıbın içine yayılmaya ve aynı sıcaklıkta pişmeye başlar. Kompresyonda karışım kalıbın iki yarısına konur.1. 4.1. transfer ve direkt enjeksiyon olarak üçe ayrılır. Macun kıvamındadır. Kauçuğun bir pişme sıcaklığı vardır. Kauçuk hamurunun kalıbın şeklini alabilmesi için o kalıbın içinde sıkıştırılabilmesi gerekir. Basınç: Vulkanize edebilmedeki gerekli etkenlerden biri de basınçtır. Kauçuğu plastikten ayıran en önemli fark budur.1. Vulkanizasyon için en önemli yöntem kalıplamadır. Hammaddelerin karıştırılmasıyla ortaya çıkan karışımdır. EPDM kauçukta 130°C-140°C silikon kauçukta 160°C-170°C ye kadar çıkabilmektedir.4.2.1. Transferde karışım ayrı bir hazneye konur ve basınç yardımıyla besleme ağzından akarak kalıbın içine ulaşır.1. Bu sıcaklık kauçuk cinsine göre değişim göstermektedir. Yine bu pişme süresi kauçuk malzemenin cinsine ve mamul hacminin büyüklüğüne göre değişim göstermektedir. Bu süre içinde önce yarı mamul erimeye. Kauçukta erime ve pişme sıcaklıkları aynıdır. O tablanın üstünde de kalıbın ısıtılmasını ve mamulün pişmesini sağlayan ısıtıcı rezistans döşenmiş belli kalınlıklarda altta ve üste olmak üzere plakalar vardır. Yani kauçuğun pişmesi için kalıpta ısıtılmaktadır. 4. 4. Vulkanize Edilebilir Kauçuk Karışımı: Bu karışım mamule dönüşmeden önceki kauçuğun yarı mamul halidir.3. Kalıp ebatlarına göre bir tablası vardır.

Bu da presin maliyetini arttırıcı bir etkendir. Bu sistem kolaydır fakat her zaman uygun değildir.1. Bu pistonların büyüklüğü presin basacağı tonaja bağlıdır. Çalışılan kalıpların yüksekliği de üründen ürüne değişmektedir. Pres açılmak istendiğinde yani üst tabla yukarı kalkacakken pistonu kapatacak ayrı bir mekanizma bağlanır. Bunun sebebi de pres açılacağı zaman pistonun kendi ağarlığıyla aşağı inebilmesidir. Piston çapı büyüdükçe preslerin tonajı da artmaktadır. Pistonun boyu uzun olunca ya pres yerden yükseltilmesi gerekir ya da yere çukur açmak kaydıyla pres yerleştirilir. Kauçuk preslerinde kolaylık amacıyla pistonlar aşağıya konur. 26 . Şekil 4. Üstten Pistonlu Bir Kauçuk Presi Ebatları büyük olan ürünlerde kalıbın prese yerleştirilebilmesi için presin kursunun da büyük olması gerekir. Bu çok tercih edilen bir yol değildir.Bu presler ya alttan pistonlu ya da üstten pistonludur. Böyle durumlarda pres yapılırken pistonun boyu uzun tutulur. Bunun için piston üst tablaya bağlanır fakat presin çalışma prensibinde değişiklik olur.

Kauçuk kalıplama prosesi aşağıdaki hususları kapsar. Kauçuk Kalıpçılığı Kauçuk hamuru ürüne dönüşebilmesi için yukarıda da belirtildiği gibi bir sıkışma gerekir. İşte hamurun sıkıştırılarak hapsedildiği yer kalıptır. 1) 2) 3) 4) Kauçuk hamurunun kalıbın içine uygun şeklide yerleştirilmesi. Kauçuğun cinslerine göre yapılacak kalıplarda 0.4. Transfer kauçuk körük kalıbı 27 .0150. Şekil 4. Bu sıkışmanın olabilmesi için de hamurun bir yere hapsedilmesi gerekir.2.3. Kalıbın merkezleme pimlerine dikkat edilerek kapatılıp preslenmesi Kalıp içerisindeki kauçuğun belli sıcaklıkta pişmesi için beklenmesi Pişen ürünün kalıptan çıkarılması Kauçuk kalıpçılığında da diğer kalıplama sistemlerinde olduğu gibi dikkat edilecek hususlardan biri de çekme oranıdır.030 arasında çekme oranları değişiklik göstermektedir. Kauçuk kalıpçılığı ve kauçuk kalıp tasarımı enjeksiyon kalıpçılığına göre çok daha basittir.

Bu kalınlık verilirken presin ölçülerini taşmayacak şekilde verilmesi gerekir.3. Eğer ürünün şekline göre kalıbı kolay yapılabilen bir ürünse (yuvarlak conta gibi) adet yüksek olmasa da kalıp birden çok gözlü olarak tasarlanabilir. Kauçuk Kalıbının Tasarlanması Kauçuk bir ürün üretileceği zaman önce o ürünün kalıbının hazırlanması gerekir. 28 .4. Ürünün boyutlarına ve malzemesine göre yaklaşık olarak pişme süresi bellidir.1. Diğer türlü kalıp prese sığmaz. 4.1. Bunun için önce o kalıbın tasarlanması gerekir. Kullanılacak kauçuk cinsinin kalıp tasarımına etkisi Kalıp tasarımı yapılırken kullanılacak ürünün cinsinin bilinmesi gerekir. Bunun sebebi kullanılan kauçuğun cinsine göre malzemenin çekme payının farklılık göstermesidir.1.1.2 İstenilen miktarın kalıp tasarımına etkisi Kalıp tasarımı yapılırken üretilecek ürünün miktarı maliyet ve işin zamanında teslimi açısından çok önemlidir.1. Kalıp tasarımı hazırlanırken bilinmesi gereken bazı önemli noktalar vardır.3. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: 1) 2) 3) Kullanılacak kauçuğun cinsi İstenilen miktar O ürünün basılacağı presin boyutları 4. Bu süreye göre günlük kaç adet mamul çıkarılabileceği bellidir.3.3 Pres boyutlarının kalıp tasarımına etkisi Kalıp hazırlanırken ürünün basıldığı kısmın dışında kalıbın kalınlığı vardır. 4.3.

Hidrolik preste basılacağından dolayı kalıp malzemesinde et payı biraz fazla tutulur. Bu yüzden en uygun şekilde kaç parçadan oluşacağı hesaplanır. Parçanın her bir tarafından 20’er mm pay bırakılarak kalıbın dörtgen şekli çıkarılır.BÖLÜM 5 SOLID WORKS’TE ÖRNEK KALIP TASARIMI Parçanın Adı: Kondese Hortumu Malzeme: EPDM Kauçuk Tasarım: Şekil 5. Genellikle üretim aşamasında homojen ürün elde edebilmek için parça simetrik olarak ortadan bölünmüş şekilde tasarım yapılır.1. Kondese hortumu Öncelikle üreteceğimiz parçanın büyüklüğüne göre kalıp malzemesinin boyutları hesaplanır. Tasarım aşamasında dikkat edilecek en önemli husus üretilecek mamülün kalıptan sökülme şeklidir. 29 . Eğer hatalı tasarım yapılırsa mamülü kalıptan çıkarmak mümkün olmaz.

Kondese hortumunun çalışma düzlemindeki çizimi Öncelikle parçanın dış yuvarlak hatlarının kesit çizimi yapıldı. Bunlarda yapıldıktan sonra kalıbın çalışacağı prese göre bağlama aparatları yapılır ve kalıp baskıya hazır hale getirilir. Merkezleme pimlerinin kalıbın rahat çalışması açısından uzun ve konik tutulmasında faydası vardır. Daha sonra eksen üzerinde revolve komutuyla parça oluşturuldu. 30 .2. Ürünün öncelikle maçası yapılır. Alt üst plakalar maçayı merkezletecek şekilde işlenir. Alt üst plakalar işlendikten sonra merkezleme pimleri yapılır. Şekil 5. Maçanın merkezlemesinde oluşan hatalarda ürünün et kalınlıklarında farklılık olduğu gözlenmektedir.İlk işlenen parça maçadır.

Şekil 5.3.4. 31 . Parçanın et kalınlığı da shell komutuyla 3mm olarak verildi. Revolve komutunun kullanımı Şekil 5. Extrude komutunun kullanımı Parçanın dışında yeni bir çalışma düzlemi seçilerek ilave parçası çizildi ve extrude komutuyla parçayla birleştirildi.

Shell komutunun kullanımı Şekil 5. Split komutuyla da kalıp ortadan simetrik olarak parçaya ayrıldı.6. 32 .5. En sonda da merkezleme pimleri konuldu.Şekil 5. Kondese hortum kalıbının alt ve üstden görünümü Combine komutuyla kalıbın kütük formu olşturuldu.

Kondese hortum kalıbının parçalanmış şekli 33 .7.Şekil 5.

İncelenen konularda kalıp tasarlamanın belli bir tecrübeye dayalı olduğu anlaşılmaktadır. Aynı zamanda iyi bir tasarımcı olabilmek için üç boyutlu düşünme kabiliyetinin olması gerekmektedir. Tasarım sırasında. Tasarım sırasında yapılan hatalar kalıba da yansıyacağı için para ve zaman kaybına sebep olmaktadır. Kalıp tasarımı. yalnızca kalıbı çizmenin dışında istenilen ürün sayısına göre kalıbın kaçlı tasarlanacağını da içermektedir.SONUÇ Yapılan çalışmaların ve incelemelerin sonucunda tasarımın imalat için vazgeçilemez bir aşama olduğu anlaşılmaktadır. İyi bir tasarımcının tasarladığı kalıpta ürün kalitesi de yüksek olmaktadır. 34 . imalat sürecinde karşılaşılacak sorunlar görülmekte ve hatalı ürün üretme olasılığı en aza indirilmektedir.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->