P. 1
Diferansiyel Not

Diferansiyel Not

|Views: 873|Likes:
Yayınlayan: Tuğrul Erdoğan

More info:

Published by: Tuğrul Erdoğan on Nov 15, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2013

pdf

text

original

DİFERANSİYEL DENKLEMLER

Mühendisler İçin

Doç. Dr. Tahsin Engin

Sakarya Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Haziran 2008 SAKARYA

-1Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç.Dr. Tahsin ENGİN

İÇİNDEKİLER
BÖLÜM 1 BİRİNCİ MERTEBEDEN DİFERANSİYEL DENKLEMLER 1.1. GİRİŞ 1.2. BAZI TEMEL TANIMLAMALAR 1.3. DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN ÇÖZÜMLERİ 1.4. DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN DOĞRUDAN İNTEGRAL YOLUYLA ÇÖZÜMLERİ 1.5. PROBLEMLER BÖLÜM 2 BİRİNCİ MERTEBEDEN LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEMLER 2.1. GİRİŞ 2.2. BİRİNCİ MERTEBE DİFERANSİYEL DENKLEMLERE GENEL BAKIŞ 2.3. BİRİNCİ MERTEBE LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEMLER 2.4 LİNEER OLMAYAN BİRİNCİ MERTEBEDEN DİFERANSİYEL DENKLEMLER 2.4.1. Değişkenlerine Ayrılabilir Tipte Birinci Mertebeden Denklemler 2.4.2. Homojen Tipte Birinci Mertebeden Denklemler 2.4.3. Tam Diferansiyel Denklemler 2.4.4. Bazı Özel Tip Diferansiyel Denklemler 2.5. BİRİNCİ MERTEBEDEN DENKLEMLER İÇİN SİSTEMATİK YAKLAŞIM 2.6. BİRİNCİ MERTEBEDEN LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI 2.7. PROBLEMLER BÖLÜM 3 İKİNCİ MERTEBEDEN LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEMLER 3.1 GİRİŞ 3.2. LİNEER BAĞIMSIZLIK VE WRONSKIAN FONKSİYONLARI 3.3. HOMOJEN DENKLEMLER TEORİSİ 3.4. SABİT KATAYILI HOMOJEN DENKLEMLER 3.5. HOMOJEN OLMAYAN DENKLEMLER TEORİSİ 3.6. HOMOJEN OLMAYAN DENKLEMLER; BELİRSİZ KATSAYILAR YÖNTEMİ 3.7. HOMOJEN OLMAYAN DENKLEMLER: SABİTİN DEĞİŞİMİ METODU 3.8 EULER DENKLEMLERİ 3.9. İKİNCİ MERTEBEDEN SABİT KATSAYILI LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI 3.10. PROBLEMLER BÖLÜM 4 YÜKSEK MERTEBELİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER 4.1. GİRİŞ 4.2. HOMOJEN DENKLEMLER TEORİSİ 4.3. SABİT KATSAYILI HOMOJEN DENKLEMLER 4.4. HOMOJEN OLMAYAN DENKLEMLER TEORİSİ 4.5. HOMOJEN OLMAYAN DİFERANSİYEL DENKLEMLER: BELİRSİZ KATSAYILAR METODU 4.6 HOMOJEN OLMAYAN DENKLEMLER: SABİTİN DEĞİŞİMİ METODU 4.7 EULER DENKLEMLERİ 4.8. PROBLEMLER
-2Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç.Dr. Tahsin ENGİN

BÖLÜM 5 LAPLACE DÖNÜŞÜMÜ 5.1. LAPLACE DÖNÜŞÜMÜ 5.2. LAPLACE DÖNÜŞÜMÜNÜN TEMEL ÖZELLİKLERİ 5.3. TÜREVİN VE DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN LAPLACE DÖNÜŞÜMLERİ 5.4. TERS LAPLACE DÖNÜŞÜMÜ 5.5. DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN LAPLACE DÖNÜŞÜMÜ İLE ÇÖZÜMÜ 5.6. KONVOLÜSYON TEOREMİ 5.7. PROBLEMLER BÖLÜM 6 SABİT KATSAYILI LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN SERİLER YARDIMIYLA ÇÖZÜMÜ 6.1. GİRİŞ 6.2. KUVVET SERİLERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 6.3. KUVVET SERİLERİ İLE ÇÖZÜM 6.4. ADİ VE TEKİL NOKTALAR 6.5. ADİ BİR NOKTA CİVARINDA KUVVET SERİSİ ÇÖZÜMÜ 6.6. LEGENDRE DENKLEMİ VE LEGENDRE POLİNOMLARI 6.7. BESSEL DENKLEMİ VE BESSEL FONKSİYONLARI 6.8. PROBLEMLER BÖLÜM 7 LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ 7.1. GİRİŞ 7.2. LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMLERİNİN ELİMİNASYON YÖNTEMİ İLE ÇÖZÜMÜ 7.3. ÖZDEĞER YÖNTEMİ İLE ÇÖZÜM 7.4. LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMLERİNİN MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI BÖLÜM 8 DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN SAYISAL ÇÖZÜMÜ 8.1. GİRİŞ 8.2. SAYISAL İNTEGRAL ALMA 8.3. EULER YÖNTEMİ 8.4. TAYLOR SERİSİ YÖNTEMİ 8.5. RUNGE-KUTTA YÖNTEMİ

-3Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç.Dr. Tahsin ENGİN

1. BÖLÜM BİRİNCİ MERTEBEDEN DİFERANSİYEL DENKLEMLER

1.1. GİRİŞ Diferansiyel denklemler uzun yıllardır, dünyada çoğu fiziksel bilimler ve mühendislik dallarında önemli bir yer tutmaktadır. Bilim adamları ve mühendisler genellikle değişime uğrayan sistemleri incelerler ve diferansiyel denklemler mühendislere bir sistemdeki anahtar değişkenlerin değişimini inceleme ve fiziksel olayı daha iyi anlama olanağı getirir. Bilim ve matematik öğrencilerine yönelik matematik öğretimi uzun süredir bilim ve mühendislik fakülteleri arasında bir anlaşmazlık konusu olmuştur. Bilim ve mühendislik fakülteleri öğrencilerin teorik matematikle aralarının çok da iyi olmadığı konusunda hemfikirlerdir. Zira bu tarz öğretim öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirebilmelerine yardımcı olamamaktadır. Bu uygulama çoğu üniversitede bu dersten başarısızlık oranını % 50’lere kadar çıkarmıştır. Bu ise doğa bilimleri ve mühendislik bölümleri için önemli bir kayıptır. Bu tartışma ve anlaşmazlık genellikle matematik öğrenimi gören öğrencilerle doğa bilimleri ve mühendislik öğrenimi gören öğrencilere farklı içerikli derslerin oluşmasıyla sonuçlanmıştır. Böylece doğa bilimleri ve mühendislik fakülteleri öğrencilerine kendi disiplinleri içerisinde karşılaştıkları problemleri çözebilmeleri için matematik derslerini kendileri verme yolunu benimsemişlerdir. Diferansiyel denklemleri cebirsel denklemlerden ayıran en önemli özellik “fonksiyon türevleri” içermeleridir. Diferansiyel denklemlerin incelenmesi iyi bir matematik altyapısı gerektirir ve dolayısıyla öğrencilerin bu derse başlamadan önce bağımlı ve bağımsız değişken, sürekli ve süreksiz fonksiyon, adi ve kısmi türevler, farklar ve artırımlar ile integral gibi temel konuları gözden geçirmeleri kesinlikle önerilir. 1.2. BAZI TEMEL TANIMLAMALAR Bir ya da daha fazla fonksiyonun türevlerini içeren denklemlere diferansiyel denklem diyoruz. Diğer bir ifadeyle diferansiyel denklem bir takım fonksiyonlar ile bunların türevleri arasındaki ilişkiyi temsil eder. Bu kavram ilk olarak 1676 yılında Leibniz tarafından kullanıldı ve diferansiyel denklemler uzun zamandır çok çeşitli pratik problemin modellenmesi ve çözülmesi için bilim adamları ve mühendisler tarafından kullanılmaktadır. Çoğu bilimsel problemlerin tarif edilmesi bazı anahtar değişkenlerin diğer değişkenlere göre olan değişimlerini içerir. Genellikle bu değişkenlerdeki çok küçük değişimlerin dikkate alınması daha genel ve hassas bir tanımlama sağlar. Değişkenlerin sonsuz küçük veya diferansiyel değişimlerinin dikkate alınması durumunda, değişim hızlarını türevlerle ifade etmek suretiyle, fiziksel prensip ve kanunlar için kesin matematiksel formülasyonlar sağlayan diferansiyel denklemler elde edilir. Bu yüzden diferansiyel denklemler uzun zamandır doğa bilimleri ve mühendislikte karşılaşılan çok farklı problemlere başarıyla uygulanmaktadır. Araştırmalar, diferansiyel denklemlerin yeni uygulamalarını keşfetmeye sadece fiziksel bilimlerde değil aynı zamanda biyoloji, tıp, istatistik, sosyoloji, psikoloji ve ekonomi gibi alanlarda da devam etmektedirler. Hem teorik hem de uygulamalı diferansiyel denklem araştırmaları günümüzde çok aktif araştırma konuları arasında bulunmaktadır. Fiziksel kanun ve prensiplerin, göz önüne alınan değişkenlerdeki sonsuz küçük değişimleri dikkate almak suretiyle, bir probleme uygulanmasıyla diferansiyel denklemler elde edilmektedir. Dolayısıyla diferansiyel denklemin elde edilmesi problem hakkında yeterli bilgi sahibi olmayı, probleme dahil olan değişkenleri belirleyebilmeyi, uygun basitleştirmeler
-4Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç.Dr. Tahsin ENGİN

Buna göre cismin herhangi bir t anında sıcaklığını T(t) veren diferansiyel denklemi belirleyiniz. Örneğin bu denklem küresel cismin merkezinden yüzeyine kadar olan sıcaklık değişimini tanımlar. Diferansiyel denklemler fiziksel olayı. Adi bir diferansiyel denkleme örnek olarak -5Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. Bir ya da daha fazla bağımlı değişkenin tek bir değişkene göre adi türevlerini içeren diferansiyel denklemlere Adi Diferansiyel Denklem (ADD) denir. Tahsin ENGİN . Çözüm Dinamik derslerimizden hız ve ivme tanımlarının ds V= dt dV d ⎛ ds ⎞ d 2 s a= = ⎜ ⎟= dt dt ⎝ dt ⎠ dt 2 olarak verildiğini biliyoruz. Düzenleme yapılırsa d 2s F( t ) = diferansiyel denklemi elde edilir. Cismin başlangıç sıcaklığı su sıcaklığından düşük ise. Buna göre mcΔT = hA(T ( t ) − T0 )Δt elde ederiz. Bunun yanında içerisinde bir ya da daha fazla bağımlı değişkenin. Bu derste ADD konusu üzerinde durulacak olup KDD konusu daha çok lisansüstü düzeylerde ele alınmaktadır. cismin sıcak suya daldırıldığı andan itibaren (t=0) sıcaklığını verir ve dolayısıyla elde edilecek çözüm 0≤ t≤ ∞ aralığında geçerli olacaktır. bir ya da daha çok bağımsız değişkene göre türevleri bulunan denkleme ise Kısmi Diferansiyel Denklem (KDD) diyeceğiz. bu sınırların dışında geçersizdir. Cisim sıcak suya bırakıldıktan Δt süre sonra cismin enerjisindeki artış. bağımsız değişken(ler)in belirli bir aralıktaki değerleri için tanımlayabilir. Çözüm Suyun bulunduğu kabı mükemmel şekilde yalıtılmış düşünelim (çevreye ısı kaybı yok) ve buna göre enerjinin korunumu prensibini uygulayalım. Örnek 1-1 Newton’un hareket yasası Newton’un ikinci kanununu kullanarak düz bir çizgi boyunca F kuvvetinin etkisi altında hareket eden m kütleli bir cismin konumunu s tanımlayan diferansiyel denklemi elde ediniz. Newton’un ikinci kanunu Kuvvet = Kütle × İvme şeklinde ifade edildiğinden d 2s F ( t ) = m a( t ) = m 2 dt yazılabilir. Her iki tarafı Δt’ye bölersek ΔT hA (T ( t ) − T0 ) = Δt mc Zaman dilimini sonsuz küçük aldığımızda (limit durumunda. yani Δt→0) dT ( t ) hA (T ( t ) − T0 ) = dt mc diferansiyel denklemi elde edilir. Bu denklem küresel cismin sıcaklığını zamanın fonksiyonu olarak ifade etmektedir. cisme ısı transferi başlayacağı bilinmektedir.Dr. Ayrıca denklem.ve varsayımlar yapabilmeyi. kullanılacak fiziksel prensip ve kanunları bilmeyi ve de dikkatli bir analiz yapabilmeyi gerektirir. Aşağıda bazı örnekler verilmiştir. m dt 2 Örnek 1-2 Newton’un soğuma kanunu Başlangıçta belirli sıcaklığa sahip küresel metal bir cisim sıcaklığı T0 olan sıcak su içerisine bırakılıyor. cismin yüzeyinden cisme taşınımla (konveksiyon) geçen ısı enerjisi kadar olacaktır.

mertebeyle sıkça karıştırılan bir kavram olan derece’ye de değinmek gerekir. y ′y ′′′. Çözüm (1) y ′′ + 3 y = 0 (2) y ′′ + 3 y = 2 x + sin x y ′′ + 3 yy ′ = 0 (3) (4) (2. Bir diferansiyel denklemdeki bağımlı değişken ve tüm türevleri birinci dereceden ise. -6Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. Dolayısıyla içerisinde y 3 . Bir diferansiyel denklemde en yüksek mertebeli türevin mertebesi diferansiyel denklemin mertebesini verir. Eğer bu katsayılar birer sabitse denklem sabit katsayılı diferansiyel denklem.y ′′′ + 3 x 2 y ′ − 4 y = xe x + 2Cotx verilebilir. Örneğin üstteki denklem 3.. mertebe-lineer-homojen) (2. aksi halde lineer olmayan bir diferansiyel denklem söz konusudur. diferansiyel denkleme lineer diferansiyel denklem denir. sin x . Bazı diferansiyel denklemler sadece ustaca yapılmış bir takım manipülasyonlarla çözülebilirken bazılarının analitik çözümleri imkansız olabilir. Bazen bir diferansiyel denklemi çözmek birden fazla tekniğin beraber kullanılmasının yanı sıra bu tekniklerdeki yeterli bir uzmanlık düzeyi ve hüner gerektirir. Bir diferansiyel denklemde bulunan en yüksek mertebeli türevin üssüne. DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN ÇÖZÜMLERİ Bir problem için diferansiyel denklemin elde edilmesi genellikle kolaydır. cosh x z ′′′ + x 2 z ′ = x ise değişken katsayılı bir diferansiyel denklemdir. bu diferansiyel denklemin derecesi denecektir. Örnek 1-3 Diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması Aşağıdaki diferansiyel denklemleri sınıflandırınız.Dr. yy ′. Aksi durumda denklem homojen olmayan diferansiyel denklem adını alır. Tüm diferansiyel denklem tiplerine uygulanabilen genel bir çözüm yöntemi ne yazık ki mevcut değildir. ln x türünden ifadeler içerebilir. Bunun yanında denklem x 2 . Bunun yanında. mertebe-lineer-homojen değil) (2. + f n ( x ) y = R( x ) formunda ifade edilebiliyorsa denkleme lineerdir diyeceğiz. xy ′′. mertebedendir denir. mertebe-lineer değil-homojen değil) y ′′′ + sin x y ′ + cos y = e −2 x Diferansiyel denklemler bağımlı değişken ve türevlerinin katsayılarının durumuna göre de sınıflandırılmaktadır. Daha genel bir ifadeyle eğer bir diferansiyel denklem 3 y ( n ) + f 1 ( x ) y ( n − 1 ) + f 2 ( x ) y ( n − 2 ) + . Bu denklemde eğer R( x ) = 0 ise lineer diferansiyel denklem homojendir. Bir diferansiyel denklemin çözümü bazen bir ya da birkaç defa integral alma işleminden ibaret olabilse de bu tür durumlar genellikle istisnadır. e y gibi terimler bulunan denklemler lineer değildir. Çeşitli sınıflara ayrılan diferansiyel denklemler için bunlara özgü çözüm metotları geliştirilmiştir.. eğer bağımsız değişkene bağlı fonksiyonlar ise değişken katsayılı diferansiyel denklem adını alır. mertebe-lineer değil) (3. Dolayısıyla bir diferansiyel denklemi çözmek bilimden ziyade bir sanat dalı gibidir.( y ′′ )2 . e − sin x .3. Tahsin ENGİN . Diğer yandan bu denklemin çözümünün bulunması ise genellikle zordur. 1. Örneğin y ′ + 2 y = sin x denklemi sabit katsayılı. sin y .

genel çözümdeki sabitlere değerler atanarak elde edilemiyorsa bu çözüm tekil çözüm adını alır. ⎫ y = e2x ⎪ ⎬ alınarak diferansiyel denklemde yazılırsa y ′ = 2e 2 x ⎪ ⎭ sağlanır. Tahsin ENGİN . Çözüm Verilen çözüm diferansiyel denklemde yazılırsa 1 − x 2 − 2x 2 1 − x2 + x = 0 elde edilir. Buradan (1 − x)(1 + x) ≥ 0 ⇒ 1 ≥ x ve − 1 ≤ x yazılarak − 1 ≤ x ≤ 1 elde edilir.+∞ ) aralığında y ′ − 2 y = 0 diferansiyel denkleminin bir çözümü olduğunu gösteriniz. Eğer sağlamıyorsa. çözümü olduğunu gösteriniz. y ′ = C( e 2 x + 2 xe 2 x ) + 2 = Ce 2 x + 2Cxe 2 x + 2 ve y ′′ = 2Ce 2 x + 2C( e 2 x + 2 xe 2 x ) = 4Ce 2 x + 4Cxe 2 x bulunup denklemde yerine yazarsak. hangi isim altında olursa olsun. y ′′ − 4 y ′ + 4 y = ( 4Ce 2 x + 4Cxe 2 x ) − 4( Ce 2 x + 2Cxe 2 x + 2 ) + 4( Cxe 2 x + 2 x − 3 ) = 8 x − 20 elde edilir. Eğer diferansiyel denklemin herhangi bir çözümü. Diferansiyel denklemi sağlayan herhangi bir fonksiyon. Çözüm y = Cxe 2 x + 2 x − 3 . Örnek 1-4 Bir diferansiyel denklemin çözümü y = e 2 x ifadesinin (-∞. Oysa y ′ − 7 y = 0 diferansiyel denklemini herhangi bir x değeri için e7x sağlamaktadır. Benzer şekilde diferansiyel denklemi sağlayan ve içerisinde bir ya da daha fazla keyfi sabit bulunduran ve bu nedenle bir eğri ailesini oluşturan çözüme genel çözüm denir. Çözüm Verilen çözüm diferansiyel denklemi sağlamalıdır.Dr. Örnek 1-6 Bir diferansiyel denklemin genel çözümü y = Cxe 2 x + 2 x − 3 ifadesinin y ′′ − 4 y ′ + 4 y = 8 x − 20 diferansiyel denkleminin. Öte yandan bir diferansiyel denklemi çözerken. Genel çözümden elde edilen her bir çözüm ise özel veya özgül çözüm adını alır. dolayısıyla verilen çözüm denklemi sağlamaktadır. diferansiyel denklemlerde de. Tıpkı cebirsel denklemlerin çözümünde olduğu gibi. Verilen çözümün her x değeri için geçerli olup olmadığını irdeleyiniz.Cebirsel denklemlerin çözümünde genellikle x 2 − 7 x − 10 = 0 türünden bir denklemi sağlayan ayrık değerlerin (köklerin) bulunması hedeflenir. Örnek 1-5 Bir diferansiyel denklemin çözümü 2e 2 x − 2e 2 x = 0 olur ve denklem y = 1 − x2 ifadesinin yy ′ + x = 0 diferansiyel denkleminin bir çözümü olduğunu gösteriniz. Dolayısıyla verilen çözüm genel çözümdür. Çözümün tanım aralığı için 1 − x 2 ≥ 0 olması gerektiği açıktır. elde edilen çözüm hatalıdır demektir. Eğer diferansiyel denklemin her çözümü genel çözümdeki keyfi sabitlere değerler atanarak elde edilebiliyorsa bu genel çözüm aynı zamanda tam çözüm adını alır. belirli bir aralıkta denklemi sağlayan fonksiyonlar aranır. diferansiyel denklemin bir çözümüdür. -7Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. bir çözüm diferansiyel denklemi mutlaka sağlar. C sabitinin herhangi bir değeri için. Yukarıdaki cebirsel denklemi sağlayan değerler 2 ve 5 tir.

Tahsin ENGİN . y ′(2) = −3 ⎪ ⎭ y ′′ − 3 y ′ + y = 2 xe −4 x ⎫ ⎪ ⎬ ⇒ sınır değer problemi y ( 2) = 5. diferansiyel denklemin. denklemi sağlayan y=y(x) fonksiyonunun bulunması arzu edilir. bir cismin serbest düşme hareketi yerçekimi kanunu ile gerçekleşir. Kolaylıkla gösterilebilir ki bu çözüm C’nin aldığı değerden bağımsız olarak diferansiyel denklemi sağlar. Diferansiyel denklem. ⎫ y ′′ − 3 y ′ + y = 2 xe −4 x ⎪ ⎬ ⇒ başlangıç değer problemi y ( 2) = 5. Ancak çoğu zaman bu mümkün olmaz ve yaklaşık çözüm teknikleri çözüm için -8Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. T (t ) = T0 − (T0 − C )e − hA t mc olarak elde edilir. Sonuç olarak aynı fiziksel olayla ilgili pek çok farklı problem aynı diferansiyel denklemle ifade edilir. z=h yüksekliğinden ilk hızsız olarak aşağıya doğru bırakılan bir cisim düşünelim. Çözüm Newton’un ikinci kanununa göre (yukarı yön pozitif seçilirse). Bir diğer şart ise cismin başlangıçta h yüksekliğinde dt t =0 bulunması şartıdır. Bunun nedeni. Cisim ilk hızsız olarak bırakıldığından dz V (t = 0) = 0 = yazılabilir. Elde edilen diferansiyel denklemin çözümünden cismin sıcaklığının zamanla değişimi.Dr. Eğer bu şartlar bağımsız değişkenin aynı değeri için verilmişse bu şartlara başlangıç şartları. Diğer bir ifadeyle. Genel çözüm içerisinde cismin başlangıç sıcaklığı (t=0 anında) olan Ti bulunmadığından bu sonuç sürpriz değildir. T eksenini Ti sıcaklığında kesen özel çözüm olacaktır. Bu hareket ile ilgili matematiksel ilişkileri yazınız. y ′(8) = −2 ⎪ ⎭ Örnek 1-7 Serbest düşme hareketi Hava sürtünmeleri ihmal edildiğinde. bağımsız değişkenin birden fazla değeri için belirlenmişse bu şartlara sınır şartları diyeceğiz. Dolayısıyla C’nin alabileceği sonsuz sayıda değere karşılık sonsuz sayıda özel çözüm elde etme imkanı vardır. z (t = 0) = h Her iki şart da bağımsız değişkenin (t) aynı değerinde verildiği için bu problem bir başlangıç değer problemi olmaktadır. Dolayısıyla başlangıç sıcaklığı belirtildiğinde. Bir diferansiyel denklemi çözmede.Şimdi tekrar bir su banyosuna daldırılan küresel cisim örneğimize dönelim (örnek 1-2). Bu ifadede C bir keyfi sabittir. bağımlı değişkenlerle bağımsız değişkenlerdeki değişimler arasındaki bir ilişki olmasından başka bir şey olmamasıdır. Bizim ilgilendiğimiz çözüm de. bu problemi temsil eden diferansiyel denklemlerin sonsuz sayıda çözüme sahip olmaları mümkündür. cismin hareketi d 2z = −g dt 2 diferansiyel denklemiyle belirlidir. problemin türünü (başlangıç veya sınır değer) belirtiniz. bir fonksiyon veya türevlerinin belirli bağımsız değişken değerlerine karşılık gelen bağımsız değişken değerleri konusunda bilgi içermez. Buradan şu önemli sonuç çıkmaktadır: Belirli bir problemin tek bir çözümü olsa da. verilen diferansiyel denkleme olan çözüm de özel bir çözüm kimliği kazanır. Farklılık ise elde edilen genel çözümden bizim ilgilendiğimiz problemin özel çözümüne geçebilmemizi sağlayan özel şartların tanımlanmasıdır.

ancak bağımsız değişkenin daha önceden tanımlanmış değerlerine karşılık gelen bağımlı değişken değerlerini yaklaşık olarak vermektedir. 2 ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ -9Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. 1. Örnek 1-8 Doğrudan integrasyon ile çözüm Aşağıdaki diferansiyel denklemlerin doğrudan integral yoluyla çözülüp çözülemeyeceklerini belirtiniz ve çözülebilir olanları çözünüz. y ′′′ + 3 xy − x 2 e −6 x = 0 ⇒ doğrudan integral yoluyla çözülemez. Diğer taraftan sayısal yöntemler. Her integrasyon adımında türevlerin mertebeleri bir düşürülür ve buna karşılık bir başka integral sabiti eklenir. Bir diferansiyel denklem doğrudan integral yoluyla çözülürken terim terim integre edilir ve bir integral sabiti eklenir. mertebeden olduğundan art arda 2 kez integral alınıp her seferinde bir sabitin eklenmesi gerekir. Yani analitik çözü fonksiyonu.Dr. (1) y ′ − 5 y + 3 = 0 (2) y ′′ − 6 x 2 = 0 (3) 2 yy ′ − 4 = 0 Çözüm (1) Bu denklem. d 2 y d dy y ′′ = 2 = yazılabilir. Bunun yanında diğer bazı diferansiyel denklem türleri lineer olmayan terimlere sahiptir ve bu yolla çözülmeleri mümkün değildir. İntegral alırsak − 2 x 3 = C1 elde ederiz. Dolayısıyla bir diferansiyel denklemin genel çözümünde. Bu nedenle denklem çözülebilir. sürekli bir fonksiyondur. Bir kez dx dx 1 daha integral almak suretiyle dy − 2 x 2 dx = C1dx veya y − x 4 = C1 x + C 2 yazılarak 2 1 4 y = x + C1 x + C 2 aranan çözüm bulunmuş olur.tek alternatif kalır. diferansiyel denklemde bulunan en yüksek mertebeli türevin mertebesi kadar keyfi sabit elde edilir. bilinmeyen (aranan) fonksiyonun bir çarpan olduğu terimleri içermezler.4. (2) Bu denklem lineerdir ve türevli tek terimi bulunmakta ve diğer terimlerde bilinmeyen fonksiyon y bir çarpan veya faktör durumunda değildir. Eğer integral işlemi yapılabiliyorsa. Kapalı çözümlerin elde edildiği analitik yöntemlerle bağımsız değişkenin sonsuz değerine karşılık sonsuz sayıda bağımlı değişken değeri hesaplamak mümkündür. Sayısal yöntemler bu nedenle ortaya çıkmış yaklaşık çözüm yollarıdır. diferansiyel denklem de doğrudan integralleme tekniğiyle çözülebilir demektir. ikinci teriminin bilinmeyen fonksiyonu (yani bağımlı değişkeni) içermesinden dolayı çözülemez. dx dx dx Denklemde yerine konursa ve her iki taraf dx ile çarpılırsa dy dy d ( ) − 6 x 2 dx = 0 denklemi bulunur. y ′′′ − x 2 e −6 x = 0 ⇒ doğrudan integral yoluyla çözülebilir. DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN DOĞRUDAN İNTEGRAL YOLUYLA ÇÖZÜMLERİ Bazı diferansiyel denklemler lineerdir ve türevleri içeren tek bir terime sahip olup. Tahsin ENGİN . çünkü bilinmeyen fonksiyonun bir çarpan durumundan olduğu 3xy terimi doğrudan integrallenemez. Denklem 2. verilen çözüm aralığında.

Hız ifadesi ise C1=0 olduğundan V ( t ) = − gt olur.(3) Bu denklem lineer değildir ve doğrudan integral yoluyla çözülemez gibi görünüyor. Çözüm Zemini z=0 kabul edelim ve cismin bırakıldığı yüksekliği de z=100 m alalım.81 )( 3 ) = −29.81 )( 3 )2 + 100 = 55. t=3 2 saniye sonraki değerler hesaplanırsa. Dikkat edilirse bir diferansiyel denklemin genel çözümü. Genel çözüm denklemini bizim problemimize uygun hale getirebilmek için içerisindeki sabitlerin problemde verilen koşullara göre belirlenmesi gerekir. C1 = 0. Art arda iki kez integral alarak z ′ = V ( t ) = − gt + C1 ve 1 z( t ) = − gt 2 + C1t + C 2 elde ederiz. Daha önce de belirtildiği gibi bir diferansiyel denklem bağımlı ve bağımsız değişkenlerdeki değişimler arasındaki ilişkiyi tanımlar ve probleme özgü verilen bağımsız değişken değerine karşılık gelen bağımlı değişken değerlerinden etkilenmez. Bu çözümler serbest düşme hareketi yapan her cisim 2 için aynıdır. elde edeceğimiz genel çözüm yine aynı kalacaktı. Genel çözümün 2 adet keyfi sabiti bulunmaktadır ve bunları bilmeksizin cismin 3 s sonraki konumu için bir hesaplama yapılamaz. O halde denklem şu şekilde düzenlenebilir. ∫ ∫ Örnek 1-9 Serbest düşme hareketi 100 m yükseklikten bırakılan bir cismin 3 saniye sonraki yerden yüksekliğini ve hızını belirleyiniz. Ancak doğal olarak cismin 3 s sonraki konumu bu durumda farklı bir yerde olacaktı. İkinci koşulu da konum denkleminde yerine koyalım: 1 z( 0 ) = 100 = − g × 0 + C1 × 0 + C2 . . C 2 = 100 . Bu sürpriz bir durum değildir çünkü bu konum cismin atıldığı yüksekliğe ve cismin ilk hızına bağlı olarak değişebilir.43 m/s (aşağı 2 yönlü). Dolayısıyla aranan özel çözüm ifadesi 2 1 2 z = z( t ) = − gt + 100 olacaktır. Denklemin her iki tarafı dx ile çarpılarak d ( y 2 ) − 4 dx =0 yazılıp dx integral alınırsa y 2 − 4 x = C1 veya y = ± 4 x + C1 genel çözümü elde edilir. Hava direnci ihmal edildiğinde cismin bu serbest düşme hareketinin z ′′ = − g diferansiyel denklemiyle tanımlı olduğunu biliyoruz. Örneğin 100 m yerine 250 m düşünülseydi. Oysa genel çözüm bunlar konusunda hiçbir bilgi vermez.10 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç.85 m ve V ( 3 s ) = −( 9. bilinmeyen fonksiyon ile bağımsız değişken arasında bir ilişkidir ve kesinlikle bir bağımlı değişkene ait bir türev terimi içermez. 1 z( 3 s ) = − ( 9. Birinci koşulumuzu hız denkleminde yazalım: V ( 0 ) = 0 = − g × 0 + C1 . Tahsin ENGİN .Dr. Bu koşullar dz V(0 ) = =0 dt t = 0 z( 0 ) = 100 olarak verilmiştir. Ancak dikkatli bir kontrol ile 2 yy ′ teriminin y 2 ’nin türevinden başka bir şey olmadığı açıkça görülmektedir. d ( y 2 ) − 4 = 0 .

Aşağıdaki fonksiyonların tanım aralıklarını belirleyiniz. ∂f ∂f 1 = ? .1. e2 x (b) ( x − 1 ) ln x (c) 1 / x (d) cos x / x 2 (e) (a) x + 2 x( x − 1 ) 2. 1.5. Not: Bir değişkenin (örneğin A) başka bir değişkenle(örneğin B) doğru orantılı olması matematiksel olarak A=kB olarak ifade edilir. 2. 2 dx ∂x ∂t (e) f 5 = e x − tx tan x 1 − x3 .2. ∂x ∂t 2 df7 =? . Türevin geometrik anlamını açıklayınız.6. 2 = ? (a) f 1 = 7 x 4 − sin 3 x 3 + 2e −2 x .5. (d) f 4 = ( x − 1 )e 3 x sin x . 1.Bölüm 1 ile ilgili problemler 1.3. 1. Aşağıdaki integral işlemlerini yapınız. Tahsin ENGİN .1. başka bir element veya aynı elementin başka bir izotopunu oluşturmak üzere tabii olarak bozunduğu bilinmektedir.3.4. Newton’un hareket kanununa göre cismin yerden yüksekliğini ve hızını zamanın fonksiyonu olarak elde edebileceğiniz diferansiyel denklemi yazınız. diferansiyel denklemlere neden ihtiyaç duyulmuştur. bu kütlenin zamanla değişimini veren diferansiyel denklemi elde ediniz. dereceden bir diferansiyel denklem örneği veriniz.11 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. Adi ve kısmi diferansiyel denklemler arasında ne fark vardır. Burada k orantı katsayısı adını alır. mertebeden . x=5 noktasındaki teğeti x eksenine paralel olan bir f(x) fonksiyonunun bu noktadaki birinci türevi konusunda ne söyleyebilirsiniz. Sabit hızla (V0) düşmekte olan bir paraşütün hareketini tanımlayan diferansiyel denklemini Newton’un ikinci kanununu ( F = m a ) kullanarak elde ediniz. 2. 2. (b) f 2 = 7 x 4 − sin 3 x 3t + t 2 e −2 x .4. Newton’un hareket kanununa göre kütlenin konumunu. Fiziksel problemleri modellemede cebirsel denklemler neden yetersiz kalır. Bir radyoaktif malzemenin herhangi bir t anındaki miktarını M(t) alarak. bir fonksiyonda bunları birbirinden nasıl ayırt edersiniz.Dr. ∂f 5 ∂ 2 f5 = ?. 2. 3. Aşağıdaki türevleri elde ediniz (x ve t bağımsız değişkendir). Radyum ve C14 gibi Karbon izotoplarının. başlangıç konumuna göre (x=0). Örneğin x kadar gerilmiş bir yayın oluşturacağı kuvvet F=kx ile verilir ve burada k yay katsayısı adını alır. Yaylar genellikle deformasyon miktarlarıyla orantılı ve yönü sürekli olarak denge konumuna doğru olan bir kuvvet oluştururlar. ∂x ∂x 2 ∂f 3 ∂ f3 df 4 = ?. yay denge konumundayken (x=0) m kütleli bir cisim bağlanmakta ve kütle yayın ucuna bağlı olarak yerçekimi ve yay kuvvetinin bütünleşik etkisiyle salınım yapmaya terk edilmektedir. zamanın fonksiyonu olarak veren diferansiyel denklemi yazınız. dx (f) f 6 = sin 2 x x . Bağımlı ve bağımsız değişken nedir. 2. (a) (d) ∫ (x 2 + e −3 x + sin 5 x dx −2 tx ) (b) −2 ∫ ⎜ ln 3 x + x ⎟ dx ⎝ ⎠ x 3 5 ⎛ 5⎞ (c) ∫ (x 2t + sin 2ωt + 3t 2 x dx ) ∫ (y′′( x ) + 3e + cos ωxt dx (e) ) ∫ ( y′( x ) + t ln 2 x )dx (f) ∫ (x − 2)( x 3 − 1 ) dx .7. 2. (h) f 8 = df 6 =? dx (g) f7 = ( x 3 − 1 )2 e ln x . =? . =? (c) f 3 = ln( x 2 − t 2 ) . Bir diferansiyel denklemin mertebesi ile derecesini belirtiniz. 2. Bozunma hızı henüz bozunmamış miktar ile doğru orantılı olarak değişmektedir. Plütonyum. 1.8. ∂f 8 =? ∂t 2. . Kütlesi m olan bir taş yerden yukarıya doğru V0 düşey hızıyla atılmaktadır.2. Yay katsayısı k olan böyle bir yay ucuna. x cos 2t ln t 2 .

Ne tür diferansiyel denklemler doğrudan integral yoluyla çözüme elverişlidir. 4. Üçüncü mertebeden lineer ve homojen bir diferansiyel denklem yazınız. y2 = xe 2 x ve y3 = 5 xe − ln x e 2 x ( ) 4. (j) Lineer olmayan diferansiyel denklem. Aşağıdaki kavramları. Bu keyfi sabitleri belirli bir problem için bulmak isterseniz. e x y ′′ + xe 3 x = 0 (b) y ′′ − 4 xe −4 x = 0 . (a) y ′ = 0 .1. y ′ − e y cos x = 0 . Küresel cisim içerisindeki sıcaklık dağılımı 1 d ⎛ 2 dT ⎞ g 0 =0 ⎟+ ⎜r r 2 dr ⎝ dr ⎠ k diferansiyel denklemiyle tanımlanır.3. y ′′ + e 2 x − y = 0 . açıklayınız.9. (m) Tekil çözüm 2. y1 = e 2 x ve y 2 = −3e −2 x (c) x 2 y ′′ − 2 xy ′ − 4 y = 0 . homojen olup olmadığını . (h) Sınır şartları (i) Lineer diferansiyel denklem. y ′′ + 2e x y = 0 . y ′′ + 2 y ′ = e x cot x . y ′′ + 3 xy ′y = 0 . (k) Genel çözüm (l) Özel çözüm. y ′′′ − y ′′ = 0 . Üretilen ısı kararlı bir rejimle küresel yüzeyden ortama salınmakta.2. böylece yüzeydeki sıcaklığın Ty=80 oC’de sabit kalması sağlanmaktadır. y ′ + y = 0 .3. yy ′′ + 2 xe x yy ′ − 5 y = 0 (c) z ′′′ + xz ′ − sin x sin z = x ln x − 1 3 Verilen fonksiyonların yanındaki diferansiyel denklemin bir çözümü olduğunu gösteriniz. 4. mertebe ve derecesini. y ′′ − xy = 0 (c) y ′′′ − 5 y = 0 . y1 = e x . y1 = e − ln x ve y2 = x 4 (d) y ′′ − y = 0 . her birine örnekler vererek. (c) derece. Tahsin ENGİN . y1 = e 2 x . (a) y ′′ = 0 .2 m çapında küresel şekle sahip radyoaktif bir madde içerisinde g0=4×107 W/m3 ısı üretmektedir. Bu denklemin çözümünden kaç tane keyfi sabit elde edilir. (e) Sabit katsayılı diferansiyel denklem (f) Başlangıç değer problemi.10. (a) y ′′′ + 3 y = 8 x . mertebe (d) Homojen diferansiyel denklem. y1 = e x sin 2 x ve y 2 = 3e x sin 2 x + cos 2 x (f) y ′′ − 4 y ′ + 4 y = 0 .Dr. (g) Sınır değer problemi.12 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. Bu denklemin lineer olup olmadığını. Çözülebilecek durumda olanları çözünüz. Aşağıdaki diferansiyel denklemlerin doğrudan integral yoluyla çözülüp çözülemeyeceklerini inceleyiniz. 2 yy ′ + sin 3 x = 0 . (a) Adi diferansiyel denklem. xy ′y ′′ − 8 x 4 = 0 4. sabit katsayılı mı veya değişken katsayılı olduğunu.(g) (k) ∫ 2 − x2 dx (h) ∫ x 2 + 1dx (l) 2t (i) ∫ ln xdx (j) ∫ x sin xdx xdx (n) ∫ tan x sec xdx ∫x 2 ln x 3 dx (m) ∫ ( x − 1 )( x − 2 )( x 2 + 2 ) ∫ x ln xdx 2. y 2 = e − x ve y3 = cosh x (e) y ′′ − 2 y ′ + 3 y = 0 . lineer olup olmadıklarını ve sabit/değişken katsayılı olduklarını belirtiniz. kaç adet koşul belirtmelisiniz. y1 = 5 x ve y 2 = 2 x + 1 (b) y ′′ − 4 y = 0 . Aşağıdaki diferansiyel denklemlerin mertebelerini. xy ′′′ + 2 xy ′ + 5 xy = x 3 (b) y ′′ + 2 y ′ = sin x + 1. 4 y ′′y ′ − 8 x 3 = 0 . (b) Kısmi diferansiyel denklem. Cismin ısı iletim katsayısı k=15 W/moC olarak verilmektedir. R=0. Küresel cismin sıcaklığı yalnızca yarıçapı doğrultusunda değişmektedir (T=T(r)).

. Tahsin ENGİN . Not: Yalıtılmış yüzeyde dT/dx=0 alınır.Dr.02 x ifadesine göre ısı üretilmektedir.belirleyiniz.4. Duvarın sol yüzü (x=0) mükemmel şekilde yalıtılmış olup diğer yüzü (x=L) üniform olarak 30 oC sıcaklıktadır. Duvar içersinde sıcaklığın sadece x doğrultusunda değiştiğini (T=T(x)) ve bu değişimin d 2T g ( x ) + =0 k dx 2 diferansiyel denklemi uyarınca olduğu bilindiğine göre duvardaki sıcaklık dağılımını (T=T(x)) ve yalıtılmış yüzeydeki sıcaklığı hesaplayınız. Denklem çözümünden gelecek kaç adet sabit mevcuttur. Bu denklemi çözerek küresel cisim içerisindeki sıcaklık dağılımı yarıçapın fonksiyonu olarak (T(r)) elde ediniz. 4. Kalınlığı L=0.13 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. Duvar içerisinde g ( x ) = g 0 e0.5 olan geniş bir duvar göz önüne alalım. bunları bulabilmek için hangi koşulları önerirsiniz. Elde ettiğinin ifadeyi bir sıcaklık-yarıçap (T-r) eğrisinde gösteriniz.

Ancak çoğu kez bu yazım tarzı. y ) formunda ifade edilirler. Örneğin y ′ = 6 x 2 − 5 diferansiyel denkleminde f(x. sin 3 y + 1 dx y 2 + 1 denklemi x’e göre lineerdir. = 2y x + dy e2 y e . y ) türünden denklemler üzerinde duracağız. bu tür denklemlerin çözümünün de basit olacağı şeklinde yanlış bir anlamaya neden olabilir. x de bağımsız değişkeni göstermek üzere böyle bir denklem f ( x . y) sadece bağımsız değişkene bağlıdır ve doğrudan integral yoluyla genel çözüm y = 2 x 3 − 5 x + C olarak kolayca elde edilir. Bu bölümde sadece birinci türevin doğrudan bağımlı ve bağımsız değişken cinsinden yazılabildiği y ′ = f ( x . Böylece çözüm y= ∫ f ( x . Bu tür bir değişim bazen çözümü zor olan diferansiyel denklemi.2. Birinci mertebeden bir diferansiyel denklemi çözerken bağımsız değişken olarak x ya da y seçilebilir. GİRİŞ Pek çok uygulamada bir büyüklüğün değişim hızı (birinci türev). BÖLÜM BİRİNCİ MERTEBEDEN LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEMLER 2. aşağıdaki denklem lineerdir ve kesin olan bir çözüm yolu vardır. Bu tür problemler genelde y ′ = f ( x . Bazı istisna durumlar dışında bu tür denklemleri çözmede karşılaşılan zorluklarla daha yüksek mertebeli denklemleri çözmede karşılaşılan zorluklar aynı düzeyde olabilir. homojen ve tam diferansiyel tipteki denklem çözümleri üzerinde durulacaktır.1. Bu bölümde birinci mertebeden denklemlerin nasıl sınıflandırıldığı anlatılacak. y) fonksiyonunun sadece x’e bağlı olduğu basit durumlar ancak doğrudan integral yoluyla çözüme uygundur. Birinci mertebeden diferansiyel denklemleri çözmede ne yazık ki genel bir yok yoktur. 2. BİRİNCİ MERTEBE DİFERANSİYEL DENKLEMLERE GENEL BAKIŞ Tanımından anlaşılacağı üzere birinci mertebeden diferansiyel denklemlerde sadece birinci türev yer alır.Dr. Verilen f(x.14 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. bu büyüklüğün kendisine ve bağımsız değişkene bağlıdır. Bu basit görünüm. Bu sınıfa giren değişkenlerine ayrılabilir tip. y .2. çözümü daha kolay bir hale getirebilir. ardından sistematik bir yaklaşımla her zaman çözümü mümkün olan birinci mertebeden lineer denklemler ve uygulamaları işlenecektir. y bağımlı. Örneğin dy e2 y = 2 dx ( y + 1 )x + sin 3 y + 1 diferansiyel denklemi lineer olmamasına rağmen. y ′ ) = 0 formunda verilir. verilen diferansiyel denklemin bir integral denkleme dönüştürülmesinden daha öte bir sonuç getirmez. Bu nedenle birinci mertebe denklemler de kendi aralarında alt sınıflara ayrılmış ve her bir sınıf için farklı yöntemler geliştirilmiştir. Burada şu hususun altını çizmek gerekir. Ardından lineer olmayan türler için verilen bir çözüm aralığında çözümün var olup olmadığı tartışılacaktır. y ) dx + C şeklinde ifade edilebilecektir. Tahsin ENGİN .

Bunun için denklemin sol tarafını bir terimin türevi haline getirebilecek bir çarpanın aranması gerekir. Ayrıca (2. Birinci mertebeden lineer bir diferansiyel denklemin (2. ∫ (2.5) olarak da ifade edilebilir.7) olarak elde edilmiş olur.7) denklemine göre genel çözümünün bulunabilmesi için. bu denklemi integre edersek d μ′( x ) ⎡ln μ ( x) ⎤ = P ( x) yazılarak = P( x ) veya ⎦ μ( x ) dx ⎣ μ(x) çarpanı yalnız bırakılıp ve C1 sabiti dikkate alınmayarak μ( x ) = e ∫ P( x )dx ln μ( x ) = P( x )dx + C1 elde ederiz. Bulmaya çalıştığımız çarpanın sıfırdan farklı olduğu durumda.Dr.1) denkleminin sol tarafı artık tek bir terimin türevi şeklinde ifade edildiğinden [μ( x ) y ]′ = μ( x )R( x ) yazılarak (2. BİRİNCİ MERTEBE LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEMLER Birinci mertebeden lineer bir diferansiyel denklem. Verilen P ve R fonksiyonları öngörülen çözüm aralığında x’e bağlı sürekli fonksiyonlardır.5) denklemiyle tanımlanan fonksiyona integral çarpanı diyeceğiz. μ( x ) y ′ + μ( x )P( x ) y = μ( x )R( x ) [μ( x ) y ]′ = μ( x ) y′ + μ′( x ) y (2. Hatırlatmak gerekir ki x′ + P( y )x = R( y ) denklemi de x’e göre lineerdir ve burada anlatılacak yöntemle çözülebilir.6) μ( x ) y = μ( x )R( x )dx + C veya bağımlı değişkeni yalnız bırakarak diferansiyel denklemin ∫ genel çözümü. . (2. y ′ + P( x ) y = R( x ) (2.15 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. Tahsin ENGİN . Denklemin her iki yanını μ(x) fonksiyonu ile çarpalım.3) olduğundan. μ( x ) = e ∫ P( x )dx (2. eğer denklemin sol yanı tek bir terimin türevi şeklinde ifade edilebilirse. İntegral sabitinin bu aşamada dahil edilmesi genel çözüm üzerinde bir değişikliği yol açmayacaktır.1) formunda verilir. verilen diferansiyel denklemin kesinlikle (2.2) (2.4) denkleminin sağ tarafı her koşulda pozitif olacağından denklem. (2.3.1) denkleminde verilen şekle getirilmesi gerekir.2. sıradan bir işleme dönüşecektir. Bu türden bir denklemin çözümü.4) elde edilir.2) eşitliğinin sol tarafının [μ( x ) y ]′ ’nin açılımı olabilmesi için μ′( x ) = μ( x )P( x ) şartı sağlanmalıdır. y= 1 μ( x )R( x )dx + C μ( x ) [∫ ] (2. (2.

y (2) = 3 başlangıç değer problemini çözünüz.16 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. x>−1 için mutlak değer içi pozitiftir. P( x) = μ( x) = e ∫ P ( x ) dx =e ∫ x +1 dx =e ln x +1 = x + 1 . İntegral çarpanımız.Dr. R(x)=-9x olduğu görülmektedir. y = 3 x + 1 + Ce 3 x elde edilir. 13 = 3 ⋅ 2 + 1 + Ce 3⋅ 2 ⇒ C = 6e −6 . dx + C e e − 9 xe −3 x dx integralini almak için kısmi integrasyon yöntemi kullanmak üzere. Bunu bir örnekle göreceğiz. −3x −3x y= 1 [∫ e −3x (−9 x) dx + C = ] 1 [− 9∫ xe −3x ] ∫ ⎫ x = u. y = 6e 3 x − 6 + 3 x + 1 Şu ana kadar yapılan işlemlerde verilen bir çözüm aralığında P(x) ve R(x) ifadelerinin sürekli fonksiyonlar olması gerektiği vurgulanmıştı. Verilen başlangıç şartı kullanılarak C sabiti belirlenir: y (2) = 13 olduğundan. Böylece aradığımız özel çözüm.7) denkleminde yerine konursa.7) denkleminde yerine konursa. Eğer bu fonksiyonlardan birinin veya ikisinin süreksizlik noktaları varsa. μ( x) = e ∫ P ( x ) dx − 3dx =e ∫ = e − 3 x elde edilerek (2. çözüm bölgesi sürekliliğin olduğu alt bölgelere ayrılmalıdır. Dolayısıyla −1<x<∞ aralığında μ( x) = x + 1 yazılabilir. Örnek 2-2 1 y′ + y = 5 x 2 .Örnek 2-1 y ′ − 3 y = −9 x. . Tahsin ENGİN . dx = du ⎪ ⎪ e − 3 x dx = dv ⎬ değişken dönüşümü uygulanır. Bu kurala göre u dv = u v − v du ⎪ 1 − e−3x = v ⎪ 3 ⎭ olduğundan ∫ ∫ 1 1 ⎡ x ⎤ ⎡ x ⎤ − 9 xe − 3 x dx = −9⎢− e − 3 x − − e − 3 x dx ⎥ = −9 ⎢− e − 3 x − e − 3 x ⎥ = e − 3 x (3x + 1) 3 3 3 9 ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ∫ ∫ Denklemde yerine konursa. x +1 Çözüm 1 fonksiyonu x=−1 noktasında süreksizdir. y ( 2) = 13 lineer başlangıç değer problemini çözünüz. Çözüm y ′ türevinin katsayısı 1 ve P(x)=-3. (2. O halde çözümü −∞<x<−1 veya x +1 −1<x<∞ aralığında aramamız gerekir. İntegral çarpanı.

Teorem sadece çözümün olup olmadığı. ve bu tür uygulamalar lineer olmayan diferansiyel denklemleri ortaya çıkarır. Dolayısıyla. .7) denklemiyle verilen analitik bir genel çözüme sahip olmalarıdır. Bu tür denklemleri çözebilmek için genel bir metot olmadığı gibi. bunun öncelikle belirlenmesi gerekir. Çözüme nasıl ulaşılacağı ve bu çözümün hangi bölgede olduğuyla ilgili ipucu vermez. bu kısımda ancak analitik çözümleri var olan belirli tipteki diferansiyel denklemler üzerinde durulacaktır.y= = ⎞ ⎤ 1 1 ⎛ 5x 4 5x 3 1 ⎡15 x 4 + 20 x 3 ⎜ + + C⎟ = ( x + 1) 5 x 2 dx + C = + C⎥ ⎢ ⎟ x +1 ⎢ 3 12 x +1 x +1⎜ 4 ⎥ ⎝ ⎠ ⎣ ⎦ [∫ ] 5 x 3 (3 x + 4) C + 12( x + 1) x +1 Verilen koşulu yerine yazarak C sabitini bulalım: 3= 5 × 23 (3 × 2 + 4) 73 C + ⇒ C = − . Teorem: Lineer olmayan birinci mertebeden denklemler için çözüm varlığı ve tekliği Eğer bir f(x. Çoğu pratik uygulamanın doğasından gelen bir lineer olmayışlık vardır. bu durumda birinci mertebeden y ′ = f ( x.Dr. y ) diferansiyel denklemi (x0. belirli bir fiziksel problemi temsil eden ve bir çözümü bulunan diferansiyel denklemler tarafından bu şartların sağlandığı kolayca gösterilebilir.17 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. Ayrıca lineer olmayan denklemlerin çözümleri genellikle kapalı fonksiyonlar halinde elde edilirler. y) fonksiyonu dikdörtgensel bir D bölgesinde sürekliyse ve aynı bölgedeki bir (x0. Her ne kadar teoremin şartları oldukça kısıtlayıcı görünse de. Buna karşın lineer olmayan denklemler için aynı durum geçerli değildir. diğer bir ifadeyle bağımlı değişkeni yalnız bırakmak genelde mümkün olmaz. Ayrıca bu tür diferansiyel denklemlerin. y0) noktasından geçiyorsa. Ayrıca ∂f ∂y türevi de bu D bölgesinde sürekli bir fonksiyon ise elde edilecek çözüm tektir. böylece aranan özel çözüm. Lineer diferansiyel denklemler. y0) noktasını içerisinde bulunduran D’nin alt bölgesinde en az bir çözüme sahiptir. tüm özel çözümlere ulaşabileceğimiz bir genel çözüme sahiptirler. tek bir genel çözümleri vardır. Bunun nedeni (2.4 LİNEER OLMAYAN BİRİNCİ MERTEBEDEN DİFERANSİYEL DENKLEMLER Lineer ve birinci mertebeden diferansiyel denklemlerle ifade edilen başlangıç değer problemleri nispeten çözümleri kolay olan problemlerdir. çünkü öncelikle verilen çözüm bölgesinde bir çözümün olup olmadığı dahi kesin değildir. varsa tek olup olmadığı konusunda bilgi verir. 12(2 + 1) 2 +1 3 5 x 3 (3x + 4) 73 olacaktır. Eğer bir çözüm varsa bu çözümün tek bir genel çözüm olup olmadığı da ortaya çıkarılmalıdır. Durum lineer olmayan diferansiyel denklemlerde biraz daha zordur. Tahsin ENGİN . − 12( x + 1) 3( x + 1) y= 2. genel karakteristikleri konusunda da çok az bilgi vardır. P(x) ve R(x)’in sürekli olduğu öngörülen çözüm bölgesinde. diğer bir ifadeyle y ( x0 ) = y0 ise.

f ( x) şeklinde ifade edilebiliyorsa. dx 2. y x dy dy = 2 xy 2 ⇔ 2 = 2 x şeklinde değişkenlerine ayrılıp terim terim integre dx y −1 ∫ y2 ∫ 2 dy = 2x ⇒ − 1 y y = x2 −1 x 2 ⎛1 1 ⎞ 2 2 ⇒ −⎜ − ⎜ y − 1 ⎟ = x − 2 ve sonuç olarak.2. Örnek 2-3 Değişkenlerine ayrılabilir denklem y ′ = 2 xy 2 . 5 Örnek 2-5 Ortogonal (Dik) Yörüngeler Birbirini 900 açıyla kesen doğrulara birbirinin ortogonalıdır denir. Dikkate edilirse.18 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. y)=C) x’e göre türevi alınıp dy oluşturulur. Çözüm y= 1 Verilen denklem dx dx 1+ x 2 + y 4 dy = 0 şeklinde yazılıp doğrudan integre edilebilir.Bu iki denklemden (F(x. y ) = g ( y) ayrılabilir tiptedir. ⎟ ⎝ ⎠ elde edilir.İkinci denklemde çözülür. y)=K eğri ailesinin her bir eğrisini dik olarak kesiyorsa. Değişkenlerine Ayrılabilir Tipte Birinci Mertebeden Denklemler Birinci mertebeden bir diferansiyel denklemin y ′ = h( x. bu diferansiyel denklem değişkenlerine h ( x. Verilen bir eğri ailesine ortogonal (dik) olan eğri ailesini bulmak için şu adımlar izlenmelidir: 1. y) ve bunun türevini veren denklem) C yok edilir. Tanımı genişletecek olursak. ∫ 1+ x2 ∫ + y 4 dy = 0 ⇒ arctan( x) + ∫ y5 = C aranan çözümdür.1.Dr. Bu nedenle doğrulardan birinin eğimi m ise buna ortogonal olan diğerinin eğimi -1/m olacaktır (geometriden birbirine dik iki doğrunun eğimleri çarpımının –1 olduğunu hatırlayınız).Verilen ifadenin (F(x. örneğin bir x-y düzlemindeki F(x.4. böylece özel çözüm elde edilmiştir. y (2) = −1 başlangıç değer problemini çözünüz. dy dx yerine − alınarak elde edilecek diferansiyel denklem dx dy . Tahsin ENGİN . y)=C eğri ailesinin her bir eğrisi. verilen başlangıç şartı doğrudan integral işlemi 3 − x2 sırasında hesaba katılmış. Çözüm Verilen denklem edilirse. y ) şeklinde verildiğini düşünelim. Eğer denklemin sağ yanı. bu eğriler birbirinin ortogonalıdır. 3. aynı düzlemdeki G(x. Örnek 2-4 dx + ( y 4 + x 2 y 4 )dy = 0 diferansiyel denklemini çözünüz.

2 2 ∫ ∫ ∫ Burada 2k = R 2 aldık. Karmaşık ifadeler için homojenlik testi uygulanması tavsiye . Verilen ifadeden F ( x. diğer mühendislik alanlarında da önemli yer tutar. Öte yandan x 2 + y 2 = K 2 eğri ailesi ise merkezi orijin noktası olan ve yarıçapı R olan merkezcil çember ailesidir. sadece geometriyle ilgili değil. dy y dx = bulunur. diğer bir ifadeyle. Tahsin ENGİN 1 − v3 1 = − v2 v v . y ) = = c olduğu anlaşılmaktadır. ⎛ y⎞ y ′ = f ⎜ ⎟ = f (v ) ⎝ x⎠ şeklinde yazılabiliyorsa bu denkleme homojendir denir. veya x 2 + y 2 = R 2 elde edilmiş olur. = dy x Denklem düzenlenirse xdx + ydy = 0 diferansiyel denklemi elde edilir ki bu da değişkenlerine ayrılmış vaziyette olduğundan terim terim integre edilebilir. Çünkü denklemin sağ yanı sadece v’nin fonksiyonu olarak ifade edilebilir. Örneğin y = c x eğri ailesine dik olan eğri ailesini y bulmak isteyelim. Dolayısıyla x dy = c elde edilir. x2 y2 xdx + ydy = 0 ⇒ + = k . Dik yörüngeler konusu. Gerçekten de bu iki eğri ailesi bireyleri birbirlerini dik açı ile keserler. 1. Birinci mertebeden bir diferansiyel denklem eğer. Homojen Tipte Birinci Mertebeden Denklemler Değişkenlerine ayrılabilir forma getirilebilecek diferansiyel denklemlerden biri de homojen tipte olanlardır. 2 Boyutlu bir akışkan akımı probleminde akım çizgileri. 2 boyutlu bir ısı transferi probleminde ısı akış çizgileri. Bölüm’deki anlamından farklıdır. = x3 − v3 x3 x 2 (vx) Şunu not etmemiz gerekir ki burada kullandığımız “homojen” terimi. sabit sıcaklık çizgilerinin ortogonal yörüngeleridir.4.Bu adımları bir uygulama ile görelim. Örneğin y′ = x3 − y3 x2 y homojen tipte bir diferansiyel denklemdir. Pek çok diferansiyel denklemin homojen olup olmadığı basit bir kontrolle ortaya çıkarılabilir. y = c x eğri ailesi eğimi c olan ve merkezden geçen doğruları temsil eder. Böylece ilk iki adımı tamamlamış oluyoruz. sabit potansiyel çizgilerinin ortogonal yörüngeleridir.Dr. 2.19 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. Her iki denklem de c’ye eşit olduğuna göre bu eşitliklerin sol yanları da dx birbirlerine eşit olmalıdır. y′ = y′ = x3 − y3 x2 y ifadesinde y=vx dönüşümü uygulanırsa. Şimdi de türevi − ile yer dx x dy dx y değiştirelim ve çözülecek diferansiyel denklemi − olarak belirlemiş olalım. sabit potansiyel çizgilerinin ortogonalıdır. Örneğin 2 boyutlu bir elektrik alanındaki kuvvet çizgileri.2. Bir diğer önemli uygulama da akışkanlar mekaniğindedir.

y ) diferansiyel denkleminin homojen olup olmadığını anlamak için denklemdeki tüm x’ler λx ile. x 1 x dv dv dx 1 x + v2 = 0 ⇒ + = 0 ⇒ − + ln x = ln C ⇒ ln = = den genel çözüm. arctan⎜ ⎟ = ln ⎝x⎠ C x y x 2 2 = +1 C x +y 2 2 elde edilir.20 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. ln(v 2 + 1) + arctan(v) = ln C − ln x ve tekrar düzenleme yapılırsa. y = vx ve y ′ = xv ′ + v dönüşümlerini y+x uygularsak. Çözüm Denklemin ikinci dereceden homojen olduğu açıktır. 2 dx x v C v y v x y= olarak elde edilir. ln ( x C ) ∫ ∫ ∫ .edilir. İntegraller 2 x dx x x 2 v2 +1 v +1 v +1 v +1 1 alınırsa. 2 C C arctan(v) = ln − ln v 2 + 1 = ln bulunur. (Not: x 2 = x ) bulunur. Tahsin ENGİN . y = vx veya y / x = v olduğu x x v2 +1 y′ = ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ⎛ y⎞ hatırlanırsa. (v 2 x 2 − xvx) + x 2 ( xv′ + v) = 0 ve gerekli sadeleştirme yapılarak (v 2 − v) + ( xv′ + v) = 0 bulunur. Düzenleme yapılırsa. v2 +1 vx − x v − 1 xv ′ + v = = veya xv ′ = − elde edilir Şimdi denklem değişkenlerine vx + x v + 1 v +1 ayrılabilir.y) haline gelebiliyorsa denklem n’inci dereceden homojendir denir. y) fonksiyonu λn f(x. y = vx ve y ′ = xv ′ + v dönüşümü uygulanırsa.Dr. tüm y’ler de λy ile yer değiştirildiğinde eğer denklemin sağ tarafındaki f(x. Homojen bir diferansiyel denklemi çözerken aşağıdaki dönüşümleri uygulayacağız: y = vx ve her iki yanın x’e göre türevi olan y ′ = xv ′ + v Örnek 2-6 Homojen diferansiyel denklem y−x diferansiyel denklemini çözünüz. y ′ = f ( x. Örnek 2-7 ( y 2 − xy )dx + x 2 dy = 0 diferansiyel denklemini çözünüz. v + 1 dv 1 v +1 dx dv 1 2v dv dx dv = − − 2 = veya ⇒ + 2 =− olur.

Buna ilave olarak. y ) olması gerekir. y ) dy = 0 diferansiyel denkleminin tam diferansiyel tipine uygun olabilmesi için. y y C sabitinin negatif olamayacağından hareketle mutlak değer kaldırılabilir. Değişkenlerine ayırarak düzenleme yaparsak. y ) = dx dy M ( x. sağ tarafın da türevlendiğinde sıfır olabilmesi için bir sabit olması gerekir.3. y ) = C şeklinde olmalıdır. Verilen diferansiyel denklemle bu ∂x ∂y denklem arasında beklenen bir benzerlik olduğu açıktır. M ( x. N ( x. y )dx + N ( x. x = vy dx = vdy + ydv ifadeleri diferansiyel denklemde yazılarak. y )dx + N ( x. x-y düzlemindeki R bölgesinde birinci türevleri bulunan x ve y’ye bağlı sürekli fonksiyonlar olsun. y ) şeklinde bir fonksiyonun tam diferansiyeli. Buna göre. = ∂y ∂x . Tahsin ENGİN . Ancak çözüm için y = vx dönüşümü yerine x = vy dönüşümü kolaylık sağlar. y ) dy = 0 şeklinde verilen bir diferansiyel denklemin tam diferansiyel denklem olabilmesi için.21 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. x + 2 ye x y = C > 0 ∫ ∫ ∫ 2. O halde denklem sıfırıncı dereceden homojendir. y ) dy = 0 diferansiyel denklemini göz önüne alalım. (1 + 2e v )(vdy + ydv) + 2e v (1 − v)dy = 0 elde edilir. y )] = d [C ] ⇒ dx + dy = 0 . Tam Diferansiyel Denklemler M ( x. Dolayısıyla aranan genel çözüm u ( x. Çözümün tam diferansiyelini alalım: ∂u ( x. ∂M ( x. Ancak v y v + 2e x x = v olduğundan y ( + 2e x y ) = C veya x + 2 ye x y = C . Burada M ve N. y ) ∂u ( x. y ) ∂N ( x. y ) = ve olması gerektiğini söyleyebiliriz. y )dx + N ( x. ∂u ∂u M ( x. y Çözüm Verilen diferansiyel denklemde x’ler λx ve y’ler λy ile yer değiştirildiğinde sonucun değişmediği görülür. O halde M ( x.4. y ) d [u ( x. y ) dy = 0 formunda yazılan bir ifadenin tam diferansiyel olabilmesi için denklemin sol tarafı u ( x.Örnek 2-8 x (1 + 2e x / y )dx + 2e x / y (1 − )dy = 0 diferansiyel denklemini çözünüz. 1 + 2e v dy + dv = 0 ⇒ ln y + ln v + 2e v = ln C veya y (v + 2e v ) = C . y )dx + N ( x.Dr.

y ) = ⇒ u ( x. y ) = ∫ ∫ N ( x. y y Çözüm 3x 2 y + 1⎫ ⎪ y ⎪ ∂M 1 ∂N olduğundan verilen denklem tam diferansiyeldir. y )dx = (2 xy + 3 y 3 ) dx = x 2 y + 3xy 3 + h( y ) elde edilir. M ( x. bunu sağlamak üzere.22 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. y ) = ⎞ ∂u x ∂ ⎛ x x ⇒ − 2 = ⎜ x 3 + + h( y ) ⎟ = − 2 + h′( y ) den h′( y ) = 0 veya h( y ) = C ⎜ ⎟ dy ∂y ⎝ y y y ⎠ buluruz. y ) = x 3 + 23 + x = K . dy ∂ 2 x 2 + 9 xy 2 = x y + 3 xy 3 + h( y ) = x 2 + 9 xy 2 + h′( y ) yazılırsa.Dr. Tahsin ENGİN . Bunun nedeni aradığımız u ( x.Örnek 2-9 (2 xy + 3 y 3 )dx + ( x 2 + 9 xy 2 )dy = 0 diferansiyel denklemini çözünüz. y )dx = ⎜ 3x 2 + ⎟ dx = x 3 + + h( y ) ⎜ ⎟ y⎠ y dx ⎝ M ( x. y ) = − 2 ⎪ y ⎭ ⎛ x 1⎞ ∂u M ( x. Çözüm M ( x. u ( x. Örnek 2-10 u ( x. Zira bu durumda x dışındaki tüm parametreler ∂u sabit gibi işleme alınır. y ) = olması gerekiyor. K = 10 1 x u ( x. Burada K = C1 − C olarak x 3x 2 y + 1 dx − 2 dy = 0. Denklemde yerine konursa. y ) = x 2 y + 3xy 3 = K elde edilir. y ) = x 3 + = 10 y . u ( x. h′( y ) = 0 veya h( y ) = C ∂y ( ) elde ederiz. y 2 = K . dx ∫ ∫ Dikkat edilirse integral sabitini y’nin fonksiyonu olarak yazdık. Mademki N ( x. y ) = 2 xy + 3 y 3 ⎫ ∂N ∂M ⎪ = 2x + 9 y 2 = ⎬⇒ ∂x ∂y N ( x. y (2) = 1 başlangıç değer problemini çözünüz. y ) = M ( x. y ) = M ( x. y ) = C şeklindeki genel çözümün iki değişkenli bir fonksiyon olması ve bu aşamada sadece x’e göre integral alıyor olmamızdır. y ) = olduğundan verilen denklem tam ∂u ⇒ u ( x. Sabiti bulmak üzere verilen başlangıç şartını kullanırsak. y ) = x 2 + 9 xy 2 ⎪ ⎭ diferansiyel denklem tipindedir. y ) = x 2 y + 3 xy 3 + h( y ) = x 2 y + 3xy 3 + C = C1 veya sonuç olarak kullandık. =− 2 = ⎬ ∂y ∂x x y ⎪ N ( x.

y ) dy = 0 denklemi bundan önceki yöntemlerle çözülemiyor ve aynı zamanda da tam diferansiyel değilse. c2 ≠ 0 ise denklem aşağıdaki (a1 x1 + b1 y1 )dx1 + (a2 x1 + b2 y1 )dy1 = 0 homojen denklemine dönüşür. x = x1 + h → dx = dx1 y = y1 + k → dy = dy1 Böylece denklem ise homojendir. Çözüm x = x1 + h → dx = dx1 (x1 − y1 + h − k − 1) dx1 + (x1 + 4 y1 + h + 4k − 1) dy1 = 0 Elde edilen denklemi homojen hale getirebilmek için h − k −1 = 0 ⎫ ⎬ ⇒ h = 1. Böylece denklem h + 4k − 1 = 0⎭ y = y1 + k → dy = dy1 (x1 − y1 )dx1 + (x1 + 4 y1 )dy1 = 0 şeklinde homojen olur. Bazı Özel Diferansiyel Denklemler 1 – (a1 x + b1 y + c1 ) dx + (a 2 x + b2 y + c 2 ) dy = 0 diferansiyel denklemi Bu denklem eğer c1 = c2 = 0 dönüşümle homojenleştirilir.4. y ) bulunur.Dr.Bazen verilen bir diferansiyel denklem bir integral çarpanı yardımıyla tam diferansiyel hale getirilebilir. . Böylece denklemin her iki tarafı bu çarpanla çarpılarak tam diferansiyel hale getirilebilir. y ) − g ( x ) dx ∂x ∂y g ( x) = ifadesinden olmak üzere integral çarpanı μ( x. y )dx + N ( x. Ancak a 2 b2 = =m a1 b1 ise yukarıdaki dönüşüm çözüme götürmez. 2. Bu denkleme a1 x + b1 y = v dönüşümü duruma gelir. c1 ≠ 0. Bu denklemi çözmek üzere. ∂M ( x. Eğer M ( x. y ) = e ∫ N ( x. uygularsak denklem değişkenlerine ayrılabilir Örnek 2-11 (x − y − 1) dx + (x + 4 y − 1) dy = 0 diferansiyel denklemini çözünüz.23 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. Bu durumda a 2 = m a1 ve b2 = mb1 dönüşümüyle denklem [(a1 x + b1 y ) + c1 ]dx + [m(a1 x + b1 y ) + c 2 ]dy = 0 olur. Tahsin ENGİN .4. y ) ∂N ( x. k = 0 olmalıdır.

Başta atadığımız değişkenlerden geri 2 2 dönersek. dx1 1 + 4v + dv = 0 elde ederiz.24 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. Verilen denklem y ′ + 1 ln x u′ − u = − x x 1 şeklinde u’ya 1 göre lineer bir denklem elde ederiz. Bernoulli diferansiyel denklemi Bernoulli diferansiyel denklemi y ′ + P ( x) y = R ( x) y n . u = y1− n = y1− 2 = y −1 ve u ′ = − y −2 y ′ dönüşümleri denklemde yerine yazılır ve gerekli düzenlemeler yapılırsa.Dr. Değişkenlerine ayırırsak. n ≠ 1. x1 4v 2 + 1 y1 = vx1 ln x1 + 1 8v 1 2dv dv + = c veya 2 2 4v + 1 2 4v 2 + 1 ∫ ∫ 1 1 n 4v 2 + 1 + tan −1 (2v) = c elde edilir. Lineerleştirilen denklemin genel şekli du + (1 − n) P ( x)u = (1 − n) R ( x) haline gelir. ln x1 + x = x1 + h = x1 + 1 → x1 = x − 1⎫ y1 y = ⎬⇒v = y = y1 + k = y1 + 0 → y1 = y ⎭ x1 x − 1 2y ln | 4 y 2 + x 2 − 2 x + 1 | + tan −1 = c elde edilir. n ≠ 0 formunda verilir çözüm için ⎫ ⎪ ⎬ dönüşümü uygulandığında denklem lineer denklem haline getirilmiş −n du = (1 − n) y dy ⎪ ⎭ olur. dx u = y1−n Örnek 2-12 xy ′ + y = y 2 ln x diferansiyel denklemini çözünüz. dy1 = x1dv + vdx1 ⎭ (4v 2 + 1)dx1 + x1 (1 + 4v)dv = 0 halini alır. Çözüm 1 ln x 2 y= y olarak yazıldığında bir Bernoulli denklemi olduğu x x açıktır. ln 1 ∫ − dx P ( x ) dx = e x = e− ln x = e x = olarak integral çarpanı bulunup genel çözüm μ ( x) = e ∫ x ifadesinde yazılırsa. Tahsin ENGİN .⎫ ⎬ dönüşümü uygularsak denklem. x −1 2. .

Dr. Yani genel çözüm. Çözüm Verilen denklem Clairaut denklemidir. 4 4 2 2 4. 3. Bu denklemin genel çözümü için y ′ = dx dx ⎝ dx ⎠ yerine keyfi olarak seçilen bir c sabitinin konulmasıyla bulunur. Tahsin ENGİN . Çözüm y ′ = p( x) dönüşümü yapıldığında y = − p x + p 3 elde ederiz. 2 x 1 1 1 y = ( x + 1) + ( x + 1) − ( x + 1) 2 veya y = ( x + 1) 2 bulunur.25 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. Tekil çözüm için her iki tarafın c’ye göre türevini alalım: x +1 x + 1 − 2c = 0 ⇒ c = bulunan genel çözümde yerine konursa. Clairaut diferansiyel denklemi dy dy ⎛ dy ⎞ ler Bu denklem y = x + ϕ⎜ ⎟ şeklindedir. Her iki tarafı x’e göre türetirsek. y = x c + ϕ(c) olur. Bu denklemin tekil çözümü ise y = x c + ϕ(c ) genel çözümü ile bu denklemin her iki tarafının c’ye göre türevini alarak bulunan x + ϕ′(c) = 0 denklemlerinden c’yi elimine etmek suretiyle bulunur. Lagrange diferansiyel denklemi ⎛ dy ⎞ ⎛ dy ⎞ Bu denklem y = x ϕ⎜ ⎟ + φ⎜ ⎟ şeklinde verilir ve genel çözüm için y ′ = p dönüşümü ⎝ dx ⎠ ⎝ dx ⎠ uygulanır. . Örnek 2-12 y = xy ′ + y ′ − y ′ 2 diferansiyel denklemini çözünüz. Genel çözüm için dy →c dx alınarak y = xc + c − c 2 olarak elde edilir.u = u ( x) = 1 ⎡ 1 ln x ⎤ ⎛ ln x 1 ⎞ ⎢ ∫ x (− x )dx + C ⎥ = x ⎜ x + x + C ⎟ 1/ x ⎣ ⎦ ⎝ ⎠ 1 y veya ln x + 1 + Cx = elde edilir. Örnek 2-13 y = − x y ′ + y ′3 diferansiyel denklemi çözünüz.

Genel çözüm: y − y1 P ( x )( y2 − y1 ) dx = Ce ∫ y − y2 . Riccati diferansiyel denklemi Bu denklem y ′ = P( x) y 2 + Q( x) y + R( x) olarak verilir ve P(x) sıfırdan farklı değerler alır. Düzenleme yapılarak dx x 3p diferansiyel denklemi bulunur ki bu da x’e göre birinci mertebeden lineer + = dp 2 p 2 c 3 bir diferansiyel denklemdir. x = p2 + aranılan çözüme ait parametrik denklemlerdir. 2 ′ y1 = P ( x) y1 + Q( x) y1 + R ( x) buluruz. Özel durum: Eğer verilen Riccati denkleminin y1 ve y2 gibi iki özel çözümü biliniyor da genel çözümü isteniyorsa bu durumda genel çözüm olarak aşağıdaki ifade elde edilir.Dr. bu durumda genel çözümü de bulunabilir. Buna göre diferansiyel denklemde yerine koyarsak.26 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. Tahsin ENGİN . u u 2 y′ − 1⎞ 1⎞ ⎛ ⎛ = P ( x) ⎜ y1 + ⎟ + Q( x) ⎜ y1 + ⎟ + R( x) 2 u⎠ u⎠ u ⎝ ⎝ (1) y1 özel çözümü diferansiyel denklemi sağlamalıdır. u ′ + [ 2 P ( x) y1 + Q( x) ] u + P ( x) = 0 lineer denklemine ulaşılır ki bu da integral çarpanı ile çözümü olan bir denklemdir. 3 c y = − p x + p3 . (2) (2) denklemi (1) denkleminde yerine yazılıp düzenleme yapılırsa.y ′ = p = − p ′x + (− p ) + 3 p 2 p ′ veya p′ = 2p 3p2 − x bulunur. Aşağıdaki dönüşümler bu amaçla kullanılır: y = y1 + u′ 1 u′ ′ ⇒ y′ = y1 − 2 alınarak diferansiyel denklemde yerine yazalım. 5 p 5. dolayısıyla. Bu denklemin eğer y1 gibi bir özel çözümü verilmişse. Bu denklemin çözümünden x = p 2 + buluruz. Daha 5 p önce de y = − p x + p 3 olduğunu bulmuştuk.

Örnek 2-14 1 4 2 y − 2 = 0 diferansiyel denkleminin bir özel çözümü y1 = olduğuna göre bu x x x denklemin genel çözümünü bulunuz. 5 u ′ − u = −1 bulunur. y′ + y 2 + Çözüm y = y1 + 1 2 1 = + ⇒ u x u u′ 2 ′ y ′ = y1 − u′ u 2 =− 2 x 2 − u′ u2 olur.Dr. x ∫ − dx P ( x ) dx μ ( x) = e ∫ = e x = e−5ln x = e 5 ln 1 x5 ⎛ x −4 ⎞ x 1 ⎡ −5 elde edilir. xy − 2 4 x5 = 1 . u xy − 2 u= x x = + Cx5 sonucuna ulaşılır. Denklemde yerine koyalım: − 2 x2 −− ⎛ 2 1 ⎞ 1⎛ 2 1⎞ 4 + + + ⎜ + ⎟− 2 =0 2 ⎜x u⎟ c⎝ x u⎠ x u ⎝ ⎠ Düzenleme yaparsak. u= x ( −1)dx + C ⎤ = x5 ⎜ − + C ⎟ = + Cx5 5 ⎣∫ ⎦ ⎜ −4 ⎟ 4 1/ x ⎝ ⎠ 1 x y = y1 + olduğundan u = bulunur. Yukarıdaki ifadede yerine yazıldığında. Tahsin ENGİN .27 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. Diğer yandan.

y ) diferansiyel denkleminin ön görülen çözüm aralığında çözümünün var olduğunu ve bu çözümün tek olduğunu düşünelim. eğer homojense.5. y ′ = e x e ln x e − y = xe x e − y elde ederiz. y ′ = f ( x) şekline getirilebilen tüm denklemler bu yolla çözülebilir. çünkü iki veya daha fazla mertebeden türev terimi bulunmamaktadır. Eğer tam ise çözümü yapılır. Eğer tam değil ve diğer formlara da uymuyorsa denklemi tam diferansiyel duruma getirecek bir integral çarpanı aranır. 2.28 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç.2. ∫e y dy = xe x dx ⇒ e y = e x ( x − 1) + C ve her iki tarafın doğal logaritması alınarak. Denklem değişkenlerine ayrılabilir midir? Verilen diferansiyel denklemde x’li terimler bir tarafta.Dr. Verilen denklem lineer midir? Tüm lineer denklemlerin. sağ taraftan gelecek olan e − y terimi lineer değildir. v = y / x gibi bir parametrenin tanımlanmasıyla daima değişkenlerine ayrılabilir duruma getirilebilir. Tahsin ENGİN . 3. Değişkenlerine ayrılan denklem doğrudan integral yoluyla çözülür. fakat bir diferansiyel denklemin bu yöntemlerin biriyle çözülebileceğinin garantisi yoktur. Kendimize şu soruları sorup cevap bulmaya çalışalım: 1. bazen hiç birinin işe yaramadığı gibi bir durum ortaya çıkabilir. Ardından doğrudan integrasyon ile çözülebilirliğine bakalım. Bazen bir ya da iki yöntem yeterli olabilirken. Denklem değişkenlerine ayrılabilir duruma gelmiştir. Çözüm İlk kontrol edeceğimiz konu denklemin mertebesidir. Denklemin sağ tarafı. Denklemi biraz basitleştirmeye çalışalım. Bu yöntemler uygulamada karşılaşılan çoğu problemi çözmek için yeterlidir. Verilen denklem birinci mertebedendir. Ardından doğrudan integrasyon ile çözülebilirliğine bakalım. Her iki durumda da probleme sistematik bir mantık çerçevesinde yaklaşım yapmak faydalı olabilir. Denklem homojen midir? Değilse homojen hale getirilebilir mi? Değişkenlerine ayrılamayan bir denklem. BİRİNCİ MERTEBEDEN DENKLEMLER İÇİN SİSTEMATİK YAKLAŞIM Şu ana kadar birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin çözümüne yönelik çeşitli yöntemler öğrendik. tam diferansiyel haline getirilebilir mi? Denkleme tam diferansiyellik testi yapılır. y = ln e x ( x − 1) + C ( ∫ ) . bilinmeyen fonksiyon. karşılaşılacak olan integraller alınabildiği sürece çözümü yapılabilir. Denklem tam diferansiyel midir?Değilse. 5. Şimdi bu sistematik yolu bir örnekle pekiştirelim: Örnek 2-14 y ′ = e x +ln x − y diferansiyel denklemini çözünüz. y’li terimler de diğer tarafta toplanabiliyorsa. denklem değişkenlerine ayrılıyor demektir. Denklem doğrudan integral yoluyla çözülebiliyor mu? Uygulamada karşılaşılan pek çok diferansiyel denklem doğrudan integre edilerek çözülebilecek şekildedir. Denklem lineer değildir. bilinmeyen fonksiyon y’ye bağlı olduğundan değişkenlerine ayıramayız. çünkü iki veya daha fazla mertebeden türev terimi bulunmamaktadır. y ′ = f ( x. Denklemin sağ tarafı. 4.

t anındaki sayı olmak üzere ve t=0 anındaki sayıyı N0 alarak. Fiziksel olaylarda genellikle değişim sürekli bir fonksiyon özelliğinde olmasına rağmen biyoloji ve sosyal bilimlerde kesikli değişimler söz konusudur. nüfusun değişim hızı (artış veya azalma hızı).Dr. t = − ln buluruz.6. biyolojide ve sosyal bilimlerde karşılaşılan çok sayıda problemde bir büyüklüğün değişim hızının büyüklüğün kendisiyle orantılı olduğu gözlenmiştir. dolayısıyla radyoaktif bozunma süreci de yukarıdaki denklemle tanımlanır: dM = − kM . bulduğu kemik kalıntısı üzerinde.24×10-4/yıl olduğuna göre kemiğin yaşını hesaplayınız. Bu durumda 1 M (t ) = M 0 alınırsa. dy dy ∝ y veya = ky dt dt yazılabilir. Örnek 2-16 Radyoaktif bozunma ve Radyoaktif Karbon Yaş Tayini Plütonyum. Tahsin ENGİN . Örnek 2-15 Nüfus artışı: Malthusian yasası Belirli zaman periyotlarında insan topluluklarının. k M0 dM (t ) ile verilen bozunma hızı. Burada k orantı sabiti olup deneysel veya gözlemsel sonuçlardan belirlenir. yukarıdaki denklem. C14 izotopunun bozunma sabiti 1. hayvan türlerinin. N(t). Bir arkeologun. veya M (t ) = M 0 e − k t dt Bu ifadede k > 0 olup bozunma sabiti adını alır. Ancak sayı çok fazlaysa değişim zamanın sürekli bir fonksiyonu olarak düşünülebilir ve bu nedenle yapılacak hesaplama hatası genellikle makul sınırlar içerisinde kalır. Diğer bir ifadeyle. Örneğin k = 0. miktarı sürekli düşen M(t) ile orantılı olduğundan başlarda dt bozunma hızı çok yüksektir ve zaman geçtikçe bu hız düşer. Burada k doğum ve ölüm hızları arasındaki farkı tanımlayan net nüfus değişim hızıdır. Mevcut bir radyoaktif maddenin yarısının bozunması için geçmesi gerekli süreye yarı ömür süresi diyoruz. eğer y ilgilenilen büyüklüğün t anındaki değeriyse. Radyum ve C14 olarak bilinen Karbon izotopu gibi bazı radyoaktif elementlerin diğer bir element veya aynı elementin farklı bir izotopunu teşkil etmek üzere tabii olarak bozundukları bilinmektedir.015/yıl.29 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. 1000’de 15’lik bir nüfus artışı demektir. Bir hayvan türünün sayısı veya bir kolonideki bakteri sayısındaki değişimler buna örnektir. N (t ) = N 0 e kt olacaktır. y büyüklüğünün t = 0 anındaki değeridir. Bu denklem birinci mertebeden lineer bir diferansiyel denklem olup değişkenlerine ayrılmak suretiyle kolayca çözülür: y = y 0 e kt Burada y0. y büyüklüğünün zamanla değişim hızını temsil eder. Çözüm 1 M (t ) Yukarıda verilen denklemden t’yi çekersek. böceklerin ve bakteri kolonilerindeki bakterilerin kendileriyle orantılı biçimde arttığı gözlenmiştir. bu durumda. 2 . BİRİNCİ MERTEBEDEN LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN UYGULAMALARI Fizikte. Denklemin solundaki terim.2. bir canlı hayvanda bulunan miktarın %8’i oranında C14 izotopunun olduğunu saptamıştır. Bozunmanın hızı genellikle mevcut element miktarıyla orantılı olarak değişir.

0283 /gün elde edilir. Bu açıklamaların ışığı altında aranan süre.30 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç.04 mg. Çözüm (a) Verilenlere göre M0=100 mg (t=0 anında). C14’ün yarı ömrü 5568 yıldır. yaşayan herhangi bir canlıdaki karbon atomlarının küçük bir oranının C14 izotopu meydana getirdiği gözlemi vardır. kaldığı bilindiğine göre. t = tH = Atmosferdeki C14 miktarı. 0.04 mg.08) = 20 369 yıl olacaktır.Dr. C14 izotopunun bozunumu esasına dayanan Radyo Karbon Yaş Tayini’dir.1 1/s. Dolayısıyla herhangi bir t anındaki bozunmamış 7 100 miktar. Bu oran canlının yaşamı boyunca yaklaşık olarak sabit kalmakta.04 k = − ln = 0.5 gün. Radyoaktif bozunmanın önemli bir uygulama alanı. M(t=7 gün) = 82. 1 82. M (t ) = 100 e −0. içerisinde C14 izotoplarının da bulunduğu karbon girişi kesilir. Ancak ölen canlıya artık karbon girişi olmayacağı için sürekli bir bozunma söz konusu olacaktır. Th–234 izotopunda bir hafta içinde geriye 82. mc Çözüm dT = −λ (T0 − Ti ) olduğunu görmüştük. Tahsin ENGİN .0283t olacaktır.0283 k Örnek 2-18 Newton’un soğuma kanunu Başlangıçta Ti = 20 0C olan bakırdan küçük bir bilye T0= 100 0C’de kaynamakta olan su banyosuna bırakıldıktan 20 saniye sonra sıcaklığı ne olur. azotun atmosferdeki kozmik ışınlar nedeniyle C14 izotopuna dönüşümü yoluyla sürekli olarak yenilenir ve böylece C14’ün atmosferdeki C12 miktarına oranı sabit kalır. T (t ) = T0 − (T0 − Ti ) e − λ t olur. dt bakır bilyenin t anındaki sıcaklığı Daha önce Newton’un soğuma kanununun Değişkenlerine ayırarak çözdüğümüzde. λ = = 0. Diğer yandan (b) t = t H = ln 2 ln 2 = = 24. 1. çünkü bozunan miktar. b) mevcut miktarın yarıya inmesi için ne kadar zaman geçmesi gerektiğini bulunuz. Bu metodun temelinde.ln 2 k olur. Verilen değerler yerine konursa T (20 s ) = 89. β ışınları yayarak Pa234’ye dönüşmektedir.24 × 10 −4 Örnek 2-17 Bir radyo aktif element olan Toryum–234 (Th234) izotopu . Radyoaktif maddelerin yarı ömürleri gelişmiş laboratuarlarda ölçülür. a) herhangi bir t anında geriye ne kadar Th–234 kaldığını. Bu izotopun bozunma hızı. elementin mevcut miktarı ile doğru orantılıdır. canlının çevresinden besin ve solunum yoluyla aldığı karbon atomlarıyla yerine konur. 1 t=− ln(0. canlının sahip olduğu C14 sürekli bir azalma sürecine girer. . Diğer bir ifadeyle canlı öldüğünde.2 0C olur. Su banyosu yeterince geniş olup hA sıcaklığı değişmemektedir. Ayrıca 100 mg.

çözünmemiş miktarla (x) ve doymuş bir çözeltiyle doymamış bir çözelti arasındaki konsantrasyon farkı ile doğru orantılı olarak çözünmektedir.05 t + Q 0 e −0. tanktaki su seviyesi sabit kalmasına karşın içerisindeki tuzlu sudaki tuz konsantrasyonu sürekli olarak yükselecektir. t anında tankta mevcut tuz miktarını veren Q(t) ifadesini bulunuz. = (50 L / dak )(0. 100 Cevap: Q (t ) = 1 − e −0. 10 g 2 saatte çözünüyor. Tank içerisindeki bir karıştırıcı. Tankta bulunabilecek maksimum tuz miktarı nedir.05 t elde edilir.05 dt = e 0. P (t ) = 0.05 t y= μ( x )R( x )dx + C ⇒ M (t ) = e μ( x ) ⎣ ⎢0 ⎥ ⎣ ⎦ [∫ ] ∫ ( ) t 0⎥ ⎦ ⎤ M (t ) = 100 e −0. Karıştırma ile tank içinde sürekli olarak homojen bir tuz karışımı elde edilmekte ve karışım aynı hızda (5 L/dak) tanktan dışarı çıkmaktadır.05 t e 0.05. .Örnek 2-19 Karışım problemi İçerisinde başlangıçta 1000 L temiz su bulunan bir tanka.1 kg / L ) − (50 L / dak ) ⎜ kg / L ⎟ ⇒ dt dt ⎠ ⎝ 1000 Denklem birinci mertebeden lineer bir diferansiyel denklem olup M (t = 0) = 0 koşuluyla bir başlangıç değer problemidir. durumunda parantez içi 1 olacağından M (t → ∞) = 100 kg olur.7’den ⎡t ⎤ 1 ⎡ −0.05 t . 100 g’lık bir doymuş çözeltide 50 g maddenin çözündüğü biliniyor. Çözüm M(t) tankta t anında bulunan tuz miktarını göstersin. Denklem 2.Dr. tanktaki karışımın homojenliğini sağlamaktadır.31 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. ve aynı zamanda tanktan yine 50 L/dakika debisinde tuzlu su çekilmektedir.05 t − 1 = 100 1 − e −0. Beklendiği gibi. ( ) ( ) Dikkat edilirse t→∞ Örnek 2-20 Bir tank.05 t ⎢ 5e 0.05M = 5 elde edilir. Litresinde 1/3 kg tuz bulunan başka bir tuz çözeltisi 5 L/dak’lık bir hızla tanka akmaktadır. Tahsin ENGİN .05 t 3 ( ) Örnek 2-21 Bir kimyasal madde. Tankta belirli bir t anında bulunan tuz miktarını veren ilişkiyi geliştiriniz.05 t dt ⎥ = e −0.1 kg/L olan tuzlu su 50 L/dakika debisinde girmekte. t = 0 anında içinde Q0 kg tuz içeren 100 L tuzlu su çözeltisi ile doludur. Eğer 30 g kimyasal madde 100 g suyla karıştırılırsa. Tanktaki tuz miktarına kütlenin korunumu prensibini uygulayalım: Tanktaki tuz miktarının değişim hızı = Tanka birim zamanda giren tuz miktarı-Tanktan birim zamanda çıkan tuz miktarı dM dM ⎞ ⎛ M + 0. Buna göre 5 saat sonunda ne kadar çözünme olacaktır. R (t ) = 5 alınmak suretiyle μ(t ) = e ∫ 0.05 t ⎢5 20e 0. içerisindeki tuz konsantrasyonu 0.

265 → = 0.872 → 7 20 + 35 Şimdi denklem k = −0. Tahsin ENGİN . x 26 = −0. Bulunan ifadede k ve C 7 7 7 x + 35 bilinmemektedir. Problemde. Bu durumda mevcut çözeltinin 30 − x konsantrasyonu olacaktır.44 × 5 − 2. ∫ dx x ⎞ ⎛ 7 x⎜ + ⎟ ⎝ 26 130 ⎠ = ∫ k dt 26 26 26 x ln x − ln(35 + x) = ln = kt + C sonucuna varılır.Dr.Çözüm x → t saat sonra çözünmeyen madde miktarını göstersin.255 → x = 11. t = 0 → x = 30 g (başlangıçtaki toplam çözünmemiş madde miktarı) t = 2 → x = 30 – 10 = 20 g (2 saat sonra kalan çözünmemiş madde miktarı) 26 30 ln = k (0) + C → C = −2. Artık t = 5 saat 7 x + 35 sonunda çözünmemiş olarak kalan miktar x bulunabilir.98 g ≈ 12 g ln x + 35 x + 35 Böylece 5 saat sonunda çözünen miktar 30−12 = 18 g olur.872 olarak ifade edilebilir. .32 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. konsantrasyonu 100 100 çözünmemiş madde miktarı ve bu iki konsantrasyon arasındaki fark ile orantı bir hızda çözündüğü ifade edildiğine göre aranan diferansiyel denklem dx dx x ⎞ ⎛ 50 30 − x ⎞ ⎛ 7 =k x⎜ − = k x⎜ + ⎟ ⇒ ⎟ veya düzenleme yapılarak dt dt ⎝ 100 130 ⎠ ⎝ 26 130 ⎠ dx x ⎞ ⎛ 7 x⎜ + ⎟ 26 130 ⎠ ⎝ = k dt elde edilir. Ancak verilen iki şart kullanılarak bunlar belirlenebilir.44t − 2. maddenin çözünme hızının.872 ln 7 x + 35 x x = −1.44 26 x ln = −0. Çözelti tamamen doymuş hale geldiğinde ise 130 100 − 50 50 = olacaktır.872 7 30 + 35 26 20 ln = k (2) − 2. Her iki tarafın integrali alındığında ise.

Borunun bir metresinden saatte kaybolacak ısıyı ve boru civarındaki (x >10 cm ) sıcaklık dağılımını belirleyiniz. Başlangıç anından itibaren ne kadar zaman sonra cismin sıcaklığının 60 0C’ye düşeceğini bulunuz.33 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. Bu ifadeye göre sıkışma dp modülü E = ile tanımlıdır. Cevap: 115 dakika Örnek 2-23 Bir sıvı içerisindeki basınç. Bu ifadede ρ sıvının yoğunluğu. Bu artış hidrostatiğin temel denklemi olan dp / dz = ρg diferansiyel denklemiyle verilir. Çözüm p ρ (a) E = dp = sabit olduğundan. Belirli koşullarda bir duvardan x doğrultusunda geçen ısı miktarı Q x = − k Ax Örnek 2-25 Kütlesi ihmal edilebilir bir yay düşey olarak bir yüzeye tutturulmuş. İzolasyon malzemesi ısı iletim katsayısı k = 0. Bu ilişki sıvının sıkışma modülünden elde edilir. ρ = ρ 0 dp = ρg = ρ 0 dz −E e − p p( z) E 0 p E ge elde edilir. . g ise yerçekimi ivmesi ve z yüzeyden itibaren derinliktir. Yay denge konumundayken (x=0) asılı bulunan kütlenin hızı V0 ise. Okyanus gibi çok derin sıvı yüksekliğinin söz konusu olduğu uygulamalarda ρ = f ( p ) olduğundan bu diferansiyel denklemin integre edilebilmesi için yoğunluk ile basınç arasında bir ilişkinin kurulması gerekir.0003’tür. izolasyon dış yüzey sıcaklığı ise 30 0C’dir. Tahsin ENGİN .Dr. dρ ρ p E e ∫ 0 dp = E ρ0 ∫ ρ dρ ⇒ p = E ln ρ ρ0 elde edilir. kütlenin hızını yayın yer değiştirmesine (x) bağlı olarak ifade ediniz. Buharın sıcaklığı 200 0C. p ( z ) = − E ln⎜1 − 0 ⎟ bulunur.Örnek 2-22 Sıcaklığı 100 0C olan bir cisim 50 0C sıcaklığında bir odaya bırakılıyor 10 dakika sonra cismin sıcaklığının 90 0C’ye düştüğü görülüyor. Bu ifadeden yoğunluğu çekersek. ve değişkenlerine ayırarak p( z ) E ∫ 0 dp p E e p( z) = ∫ 0 e − p E dp = ρ 0 g dz 0 ∫ z = ρ0 g z ⇒ − E e − + E = ρ0 g z ⇒ e − P( z ) E ⎛ ρ gz⎞ = ⎜1 − 0 ⎟ ve her iki tarafın E ⎠ ⎝ ⎛ ρ gz⎞ doğal logaritması alınarak. Sıkışma modülünün sabit kaldığını ve yüzeydeki basıncı dρ ρ sıfır ve yoğunluğu ρ0 alarak basıncın derinlikle değişimini elde ediniz. Bunu hidrostatiğin temel denkleminde yazalım: p( z ) . sıvının yüzeyinden aşağıya doğru inildikçe artar. diğer ucuna ise kütlesi m olan bir cisim asılmıştır. 20 cm çapındaki bir buhar borusu 6 cm kalınlığında izolasyon malzemesi ile kaplanmıştır. E ⎠ ⎝ Örnek 2-24 dT ile verilir. dx Bu ifadede A yüzey alanı. k ısı iletim katsayısıdır.

Denklemin sağ yanı x’e bağlı m 2 = −G veya dt ( x + R) 2 dt ( x + R) 2 olduğundan sol yanında da x’e bağlı ivmesinin kullanılması yerinde olacaktır. k=orantı sabiti buluz. Başlangıçta x0 gr α ve y0 gr β vardır. Diğer taraftan cismin ivmesi için a x = V dx dV = mg − k x yazılabileceğinden cismin hareketini tanımlayan diferansiyel denklem.34 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. cismin yerküresinden olan uzaklığı x ve hızı v olsun. x(t ) = t − 2 1 − e − k t / m . V ( x) k ⎞ V2 ⎛ V dV = ⎜ g − x ⎟dx ⇒ m ⎠ 2 ⎝ 0 V ∫ ∫ x V ( x) = gx − V0 0 k 2 k x ⇒ V ( x) = V02 + 2 gx − x 2 2m m Örnek 2-26 Kütlesi m olan bir cisim yerden oldukça yüksekte bulunan bir noktadan ilk hızsız olarak serbest düşmeye bırakılıyor. yerküresi üzerinde yerçekimi ivmesinin değeri g ile. kanununa göre Fx = m a x olduğundan kütleye etki eden x doğrultusundaki net dV kuvvet belirlenmelidir. Bu ise ancak V0 − 2 gR ≥ 0 şartı sağlanırsa mümkün olabilir. 2 ⇒ G = M R t anında. m V dx olacaktır.R 2 m. Cevap: V (t ) = k k k ( ) Örnek 2-27 Kütlesi m olan bir cisim yer küresi üzerinde bir yerden yukarıya doğru bir V0 ilk hızı ile fırlatılıyor. Buna göre.M mg = G. Örnek 2-28 γ maddesi. Bu kuvvetin değeri ise Newton’un Evrensel Çekim Kanununa göre değişir. Fx = mg − kx .Çözüm Newton’un 2. Cisme etki eden yerçekimi kuvveti sabit ve hava direncinin cismin hızı ile orantılı olduğu kabul edildiğine göre.R 2 d 2x m. Değişkenlerine ayırarak integre edersek.M =− elde edilir. Çözüm x ekseninin (+) yönü yukarı olsun. Hava direnci ihmal edildiğine göre . yerküresinin kütlesi M ve yarıçapı R ile gösterilirse. x+R Cismin yerküreye geri dönmemesi için sürekli olarak pozitif bir hıza sahip olması gerekir. herhangi bir t anında cismin başlangıç noktasından hangi uzaklıkta olduğunu ve o anda hangi hıza hareket etmekte olduğunu mg m2 g mg (1 − e − k t / m ) . Bu durumda. Evrensel Çekim Kanunu’na göre g . Tahsin ENGİN . Dolayısıyla a gr α ile. V 2 = V0 2 − 2 gR + 2 gR olarak elde edilir. v g . γ maddesi oluşum hızının tepkimeye girmemiş α ve β . Hava direncini ihmal ederek . α ve β gibi iki kimyasal maddenin reaksiyonu sonucu oluşmaktadır.R 2 dv =− ⇒ dx ( x + R) 2 V V0 2 ∫ vdv = − ∫ ( x + R) 2 dx 0 x gR 2 ifadesinden hızın yükseklikle değişim ifadesi. b gr β reaksiyon sonucu (a+b) gr γ vermektedir. burada hareketi etkileyen tek kuvvet yer çekimi kuvvetidir.Dr.4 × 10 6 ≈ 11205 m/s.81 × 6. hiç γ bulunmamaktadır. Buna göre hareket denklemi dv g . Bu durumda V0 = 2 gR = 2 × 9. cismin bir daha yer yüzüne dönmemesi için V0 ilk hızının ne olması gerektiğini bulunuz.

100 gr Y 50 gr X iyice karıştırıldığında 10 dakika sonra 50 gr Z maddesi oluştuğu gözlenmiştir.13×10-8 B=1. a+b a+b az bz dz = k ( x0 − )( y 0 − ) halini alır. Burada K = 2 a b ( a + b) t anında oluşan z(t) gr γ içerisindeki α’nın oranı Diferansiyel denklemin çözümü A ve B arasındaki ilişkiye bağlıdır. Ülkelerin gelecekteki nüfus tahminlerinde kullanılan Örnek 2-31 Seri olarak bağlı bobin ve dirençten kurulu bir alternatif akım devresinden geçen akım di L + R i = E (t ) diferansiyel denklemi uyarınca değişmektedir. Bu durumda aranan diferansiyel denklem. Tahsin ENGİN . Burada i devreden geçen dt akımı (amper). A>B için çözüm z (t ) = A − B e − ( A− B ) k t ( ) A2 k t 1+ Ak t Öğrencilerin bu sonuçları elde etmeleri tavsiye edilir. 2. ABD için A=3. .5887×10-10 ve 1970 yılındaki nüfus 3.9 milyon olarak alınabildiğine göre 2003 yılındaki ve 2050 yılındaki nüfusları bulunuz. Örnek 2-30 dN = AN − BN 2 diferansiyel dt denklemi oldukça kabul görmektedir. 40/3 dakika. Çözüm a b .maddelerinin çarpımı ile doğru orantılı olduğu bilindiğine göre. Dolayısıyla t cinsinden ise z(t) gr γ içerisinde a+b a+b az bz anında tepkimeye girmeyen α ve β miktarları sırasıyla. Kütle a+b a+b a b z (t ) gr α. β’nın oranı olacaktır. A ve B pozitif ülke sabitleri.Dr. ( x 0 − ) ve ( y 0 − ) olur. N ise nüfusu göstermektedir. Başlangıç anındaki (t=0) nüfusu N0 alarak nüfus zamanın fonksiyonu olarak elde ediniz. (b) 60 gr Z elde etmek için ne kadar beklenmelidir. Bu denklemde. z (t ) gr β bulunacaktır. Cevap: 75 gr. oluşan γ miktarını.35 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. (a) 20 dakika sonunda kaç gr Z oluşur. zamanın fonksiyonu olarak elde ediniz. R direnç (ohm) ve E(t) ise volt olarak elektromotor kuvvettir. z(t). t=0 anında devreden geçen akımın i0 ve elektromotor kuvvetin E(t)=E0 olması durumunda devreden geçecek olan akımı i(t) zamanın fonksiyonu olarak elde ediniz. dt a+b a+b k ab ⎛ a + b dz ⎞⎛ a + b ⎞ = x 0 − z ⎟⎜ y 0 − z ⎟ = K ( A − z )(B − z ) elde Düzenleme yaparsak ⎜ 2 dt (a + b) ⎝ a ⎠⎝ b ⎠ k ab a+b a+b A= x0 B= y0 edilir. L bobinin indüktansı (Henry). A=B olursa çözüm z (t ) = Örnek 2-29 2 gr Y ile 1 gr X tepkimeye girerek 3 gr Z oluşturmaktadır. İki durumu dikkate alalım: AB 1 − e − ( A− B ) k t 1.

i (t ) = R ( ) Örnek 2-32 Yukarıda verilen 2-26 nolu soruda elektromotor kuvvetinin E (t ) = 110 sin 120π t uyarınca değiştiği bilinmektedir. Dolayısıyla aranan çözüm. t=0 anında i=i0 olduğundan L ⎦ R ⎣ E yerine koyarak C = i0 − 0 elde edilerek diferansiyel denklem çözümünde yazılırsa..Dr.Çözüm Elimizdeki denklem birinci mertebeden lineer bir diferansiyel denklem olduğundan doğrudan integral çarpanı kullanılarak çözülebilir. + 5i = sin 120π t olur. E ⎤ E ⎡ i (t ) = e − R t / L ⎢ e R t / L 0 dt + C ⎥ = 0 + C e − R t / L bulunur. Problemimizde a=5 ve b=120π olduğundan yerine yazıp bazı sadeleştirmeden sonra. çözümü aranan denklem.7 eşitliği) yerine konursa. Tahsin ENGİN . . −5 t i (t ) = 1 μ [∫ μ R(t )dt + C ]= e eat a2 + b2 ⎡100 5 t ⎤ ⎢ 3 e sin 120π t dt + C ⎥ elde edilir. L=3 henry. Burada biz ∫ e a t sin b t dt = (a sin b t − b cos b t ) kalıbını kullanacağız. R=15 ohm olarak verildiğine ve t=0 anında i=0 amper olduğuna göre devreden geçen akımı zamanın fonksiyonu olarak bulunuz. 1 i (t ) = μ [∫ μ R(t )dt + C ] ve μ(t ) = e ∫ ∫ L dt R = e R t / L alarak. Çözüm di + R i = E (t ) diferansiyel denklemiyle tanımlı olduğuna göre dt di di R 110 + i= sin 120π t olacaktır. R E0 1 − e − R t / L olduğu görülür. ∫ e 5 t sin 120π t dt = 5 1 + 576 π 2 ( e5t ) (sin 120π t − 24π cos120π t ) elde ederiz.36 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. L + R i = 110 sin 120π t veya dt dt L L di 110 Verilen değerler yerine konursa denklem. Birinci mertebeden 3 dt lineer olan bu denklem integral çarpanı metodu ile çözülür. İntegral işlemi için ⎣ ⎦ ∫ kısmi integral yöntemi kullanılmalıdır (bu kısım öğrenciye bırakılmıştır). Devreden geçen akım L μ(t ) = e ∫ 5 dt = e 5 t elde edilerek genel çözüm ifadesinde (2.

Bu ise birinci mertebeden lineer bir diferansiyel dt denklemdir. −5 t Örnek 2-33 Seri bağlı direnç ve kondansatörden oluşan bir alternatif akım devresinde.Dr. Çözüm 20(25 + 36π 2 ) ifadesinde yerine yazılarak. ⎛ ⎞ e100 t (5 sin 120π t − 6π cos 120π t ) + C ⎟ veya q(t ) = e −100 t ⎜ ⎜ 2 ( 25 + 36π 2 ) ⎟ ⎝ ⎠ 1 (5 sin 120π t − 6π cos 120π t ) + C e −100 t elde edilir. 0= 2 50 + 72π 25 + 36 π 2 e100 t sin 120π t dt = q(t ) = 1 50 + 72π (5 sin 120π t − 6π cos 120π t ) + 2 3π e −100 t 25 + 36π 2 . İntegrali almak üzere olduğundan hareketle a=100. 3 1 + 576π 2 2 i (t ) = ( 22 ) (sin 120π t − 24π cos 120π t ) + C e −5 t ( ) i (t ) = 3 1 + 576 π ( 22 2 ) (sin 120π t − 24π cos120π t + 24π e ) şeklinde olacaktır. 3π − 6π +C⇒ C = bulunur. t=0 anında i=0 amper olduğuna göre. E (t ) = 100 sin 120π t olarak verildiğine ve t=0 anında q=0 olduğuna göre kondansatörde depolanan elektrik yükünün zamanın fonksiyonu olarak elde ediniz. Çözüm Diferansiyel denklem. μ(t ) = e ∫ 100 dt = e100 t alınarak genel çözüm ifadesinde yerine konursa.olacaktır. Verilen başlangıç 3 1 + 576 π değerlerinden integral sabiti belirlenebilir.37 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. Böylece aranan çözüm. C sabitini bulmak üzere q(t ) = 2 50 + 72π verilen koşul sağlatılırsa. genel 22 × 24π çözümde yerine konup C çekilirse. C = elde edilir. R=10 ohm. b=120π alınarak ∫ ∫ e a t sin b t dt = eat a2 + b2 (a sin b t − b cos b t ) e100 t (5 sin 120π t − 6π cos 120π t ) bulunur. verilenlerin yerine konmasıyla 10 dq + 10 3 q = 100 sin 120π t veya dt dq + 100q = 10 sin 120π t halini alacaktır. c=10-3 depolanarak elektrik yükü zamanı R dt c farad. Tahsin ENGİN . q (t ) = e −100 t 10 e100 t sin 120π t dt + C [ ∫ ] elde edilir. Böylece aranan özel çözüm. kondansatörde dq q + = E (t ) uyarınca değişir.

Böylece aranan özel çözüm. dq olduğundan türev alma işlemi yapılarak. ⎟e 25 + 36π 2 ⎠ ⎝ .Dr. i (t ) = 300π cos 120π t + 360π 2 sin 120π t 25 + 36π 2 300π ⎞ −100 t ⎛ − ⎜5 − olacaktır. 5= 600π 50 + 72π 2 bulunur. dt 600π cos 120π t + 720π 2 sin 120π t i (t ) = − 100 C e −100 t 2 50 + 72π yazılırsa.Örnek 2-34 Örnek 2-34’te t=0 anında geçen akım i=5 A olduğuna göre akımın zamanla değişimini elde ediniz. Verilen koşul yerine − 100 C veya 100 C = 5 − 300π 25 + 36π 2 elde edilir. Tahsin ENGİN . Çözüm Bir önceki örnekten q(t ) = i= 1 50 + 72π 2 (5 sin 120π t − 6π cos 120π t ) + C e −100 t elde edilmişti.38 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç.

y (2) = 8 (e) x 2 − 1 y ′ − xy = 1 2. tüm işlem adımlarını göstererek. (c) 2 xy ′ − y = x 2 (a) y ′ − 3xy = 2 x (b) (1 − x 2 ) y ′ − 2 y = 0 (d) y ′ + (3 − 1 / x) y = 2 (g) y ′ + (e) x 2 y ′ + 2 xy = 1 (f) y ′ + y tan x = sin x 4 y = sin x x e 2 y= x x 2x (h) xy ′ + (1 + x 2 ) y = 2 (i) y ′ + 2. Birinci mertebeden diferansiyel denklem ne demektir.4. C y1 ( x) ifadesinin de aynı denklemin çözümü olduğunu gösteriniz. y ′ + P( x) y = 0 birinci mertebeden diferansiyel denkleminin bir çözümü y1 ( x) olsun. dy y2 dy ey (a) . (f) Yıllık nüfus artış hızı % 0. eğer hiç balık avlanmazsa. . (c) Bir yağmur damlasının limit hızını tanımlayınız. çözünüz.3. çözünüz. 2. (a) y ′ + y = 0. her yıl balık sayısının ikiye katladığı gözlenmiştir. Mathusian artış yasasını kullanarak ve her gün ortalama 0.5.2.Bölüm 2 ile ilgili problemler 1.2.6.3. Bu hız damlanın düştüğü yüksekliğe bağlı mıdır? (d) Yeterince besinin bulunduğu bir balık gölünde. (b) Radyoaktif karbon ile yaş tayininin esası nedir. y ( 0) = 1 (b) = −y . Genel değerlendirme soruları 1. Aşağıdaki başlangıç değer problemlerini.2 olan bir ülkenin kaç yıl sonra nüfusunu ikiye katlayacağını belirleyiniz. 1.39 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. Aşağıdaki diferansiyel denklemleri. Mathusian artış yasasını kullanarak başlangıçtaki bakteri sayısının 4 katına çıkabilmesi için ne kadar süre geçmesi gerektiğini bulunuz. y’yi bağımsız değişken alarak çözümü yapınız. y (1) = 2 = dx 1 − x dx e − 2 x 2.002N0 adet balık avlandığını kabul ederek. Birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin uygulamaları (a) Malthusian nüfus artış yasası nedir? Neden gerçekçi tahminlerde daha uygundur. y (1) = 4 (d) y ′ + 4 x 2 y = x 4 . Başlangıçtaki balık sayısını N0’dır. y ′ gibi terimler bulundurabilir mi? 1. Birinci mertebeden bir diferansiyel denklem hangi şartlarda doğrudan integral yoluyla çözülebilir. (e) Belirli bir bakteri kolonisindeki bakteri sayısının her 3 saat iki kat arttığı bilinmektedir. y ( π) = 1 (c) y ′ − 2 xy = e x .1. Aşağıdaki sorularda x’i bağımlı. Tahsin ENGİN ( ) . tüm adımları göstererek. balık sayısını zamanın fonksiyonu olarak elde ediniz. y ′ 2 . Aşağıdaki diferansiyel denklemlerin hangileri birinci mertebeden lineerdir: (b) 2 y ′ + 3 x y = e x (c) y ′ + xe y = 2 (d) (a) y ′ + 3x 2 y = sin x xy ′ 2 + x 2 y = 1 (e) y ′y 2 + cos y = xy (f) yy ′ + xy = x (g) y ′ 2 − y 2 = x 2 (h) y′ + y = x 2. 2. y (0) = 1 (b) y ′ − 2 xy = cos 2 x.1. Birinci mertebeden bir diferansiyel denklem y ′′.Dr. Lineer birinci mertebeden diferansiyel denklemler 2. Bu iş için neden C14 uygundur.

3. ancak daha gerçekçi bir model dN = −(a − bN ) (1 − cN ) N diferansiyel denklemiyle verilir. Aşağıdaki diferansiyel denklemlerde değişken dönüşümü yaparak değişkenlerine ayrılabilir duruma getirip çözünüz. y ( π / 4) = 1 3. (d) y ′ = ( x − y ) 2 (e) y ′ = e x ( x − y) 3.6. (h) Bir tankta. R yarıçaplı küresel bir tank suyla doludur. (i) m kütleli bir cisim belirli bir yükseklikten durgun haldeyken serbest düşmeye bırakılmaktadır. Cisme etkiyen hava direncinin cismin hızıyla orantılı olduğu bilindiğine göre. Tankın tamamen boşalabilmesi için gerekli zamanı veren ifadeyi geliştiriniz.1. (b) ( x + 2) y ′ = y 2 + 2 (c) y ′ + 2e x + y = 0 (a) yy ′ = x 3 + 1 (d) y ′ = ( xy ) 3 (e) xyy ′ = e x + y +1 (f) xyy ′ = 1 − y 2 (g) y ′ + 2 xy = 0. Değişkenlerine ayrılabilir tipteki diferansiyel denklemleri çözünüz.7. 3. Tuz miktarının 1 kg’a kadar düşmesi için ne kadar süre geçmesi gerekir. Lojistik nüfus artışı kanununa göre biraz daha karmaşık. y (0) = 0 e x cos y e y sin y . Tahsin ENGİN .5. dakikada 5 litre saf su ilave edilirken. y ( π / 2) = 1 (i) x 2 y ′ = 1 − y 2 .2. Birinci mertebeden lineer olmayan diferansiyel denklemler 3. 3. Tanka. Lojistik nüfus artışı dN = −(a − bN ) N diferansiyel denklemiyle tanımlanır. 30 dakika sonra tankta ne kadar tuz kalır. bir karıştırıcı devredeyken. Kürenin sıcaklığı 1 dakika sonra 20 0C’ye düştüğüne göre. Toriçelli kanununa göre tankı terk eden suyun ortalama hızı V = 2 gy olup burada y göz önüne alınan durumdaki su yüksekliğidir.Dr. Tank tabanına açılan a yarıçaplı bir delikten su boşaltılacaktır.4. Bu denklemin genel çözümünü dt bulunuz. 3. Yukarıdaki problemi yatay olarak konumlandırılmış R yarıçaplı ve L boyundaki silindirik tank için tekrarlayınız. 10 kg tuz kullanılarak elde edilmiş bulunan 200 litre salamura (tuzlu su) bulunmaktadır. (b) y ′ = ( x + y )e x + y (c) y ′ = x + 2 y − 3 (a) y ′ = (x + y + 1)2 − ( x + y ) ey 3. (a) x 2 − y 2 = C (b) x 2 + y 2 = 2kx (c) x 2 + 4 xy − y 2 + 1 = C . 3. Aşağıdaki eğri ailelerinin ortogonal yörüngelerini veren eğri ailesini belirleyiniz. aynı hacimde tuzlu su da tankın altındaki delikten dışarı boşaltılmaktadır. Bu dt diferansiyel denklemin genel çözümünü bulunuz. cismin hızı ve konumunu zamanın fonksiyonu olarak elde ediniz. y (0) = 1 (j) y ′ = (h) y ′ = e 2 y cos 2 x.40 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. Tanktaki su seviyesini zamanın fonksiyonu olarak elde ediniz. Newton soğuma kanununu kullanarak 2 dakika sonra kürenin sıcaklığının ne olacağını belirleyiniz.(g) Başlangıçtaki sıcaklığı Ti=30 0C olan bakırdan yapılmış küçük bir küre t = 0 anında buzlu suya bırakılmıştır.

9’u ters çevrilmiş.3. Su dolu bir tankın altından bir delik açılırsa su boşalmaya başlayacaktır.9. Burada x 3.11. Cisim ile eğik düzlem arasındaki sürtünme katsayısı μ = 0.12.8’i. Aşağıdaki diferansiyel denklemlerin homojen olup olmadıklarını inceleyiniz. ters çevrilmiş ve taban çapı D olan konik kesitli bir tank için çözünüz. 8. Tahsin ENGİN . Aşağıdaki homojen (veya homojene indirgenebilir) diferansiyel denklemleri çözünüz.2. tanktaki su seviyesini zamanın fonksiyonu olarak elde ediniz.10. alt ve üst taban çapları sırasıyla d ve D olan kesik koni biçimli bir tank için çözünüz. Burada k 0 ve β sabitlerdir ( k 0 > 0 ). 3. Düzlemsel bir duvardaki tek boyutlu ısı iletimi. k ısı iletim katsayısını A duvar alanını ve dx doğrultusundaki sıcaklık eğimini (gradyenini) verir. Problem 3.Dr. Ancak “k” genelde sıcaklığın fonksiyonudur ve k = k 0 (1 + β . 4. Yatayla 37 0 açı yapan bir eğik düzlem üzerinde bulunan bir cisim. dT olarak verilir. x3 − 4x 2 y x x + 2y x2 − 6 y2 (d) y ′ = (b) y ′ = (c) y ′ = (a) y ′ = x+ y x− y 2 xy y3 (e) y ′ = y2 − x4 − y4 x2 + y2 3x − 4 y ′= x+ ′= (f) y (g) y y x + 2y x2 y x− y x + 2y (h) y ′ = − 1. Buna göre sabit bir Qx ısı transferi için duvar içerisindeki sıcaklık dağılımını elde ediniz. Eğer “k” mevcut malzeme için sabitse bu denklem duvar içerisindeki sıcaklık profilini [T = T (x )] bulmak üzere kolayca integre edilir. y (2) = −6 (l) y ′ = .25 ’tir. x ısının akış(iletim) doğrultusunu. Homojen diferansiyel denklem nedir. eğik düzlem boyunca ve yukarı doğru V0 = 12 m/s’lik bir ilk hızla fırlatılıyor. y (1) = 0 (i) y ′ = . y (1) = 0 x 2x − y x+ y (k) y ′ = 2x − x2 + y 2 − y x2 − y2 . h = t anındaki su yüksekliği) tankın içerisinde başlangıçta (t=0). (K=sabit. H metre yüksekliğinde su bulunduğunu varsayarsak.T ) ilişkisiyle verilir. Problem 3.8. Qx = − k . Birinci mertebeden homojen tipte diferansiyel denklemler 4. Sabit AT kesitli bir tankın tabanına açılan A0 büyüklüğündeki bir delikten birim zamanda çıkan su hacmi KA0 2 gh olarak verildiğine göre. A dx dT . Buna göre (a) cisim eğik düzlem boyunca hangi uzaklığa gidebilir ve (b) cisim atıldığı noktaya geri döndüğünde hızı ne olur? Cevap: 9 m. dolayısıyla zamana bağlıdır.1. y (0) = −2 y 2 xy 2x + y + 4 x + 2y − 3 x + 2 y −1 (n) y ′ = (o) y ′ = (m) y ′ = x− y y x + 2y − 3 x+ y x − 2y − 2 (r) y ′ = (p) y ′ = x−4 2x − 4 y − 8 . nasıl anlaşılır.Ancak tanktaki su seviyesi düştükçe birim zamanda tanktan boşalan su miktarı da azalacaktır. 3.48 m/s. 3. 4. y3 x +1 x+ y x 3 − 2 xy 2 (c) y ′ = (b) y ′ = 2 (d) y ′ = x 2 − (a) y ′ = x x− y xy x +y 4. y (0) = 0 (j) y ′ = .3.41 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç.

y (−2) = 3 3x − 2 y + 1 6. u ( x. (a) y ′ − y = y 4 .42 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç.1.4. (a) (3 x + 1) + (3 y − 1) y ′ = 0 (c) y − 2 x + 2 xy − e y ′ = 0 (e) (g) y y ( (e (x ( 2 2 ) ( sin x + 2) − e + sin x ) − (y y ) (b) (3 y − 1) − (3 x + 1) y ′ = 0 (d) y 2 − 2 xyy ′ = 0 x − y −1 x + y +1 − 2 xe y x 2e y + 1 cos x y ′ = 0 (f) (2 x + y )+) + (x − 2 y ) y ′ = 0 (i) 2 − cos y y ′ = 0 (h) y ′ = (l) ) y′ = (k) y ′ = 2 x sin 2 y + xe x x 2 cos 2 y − e 2 y (x + 2 y ) + (x − 2 y ) y ′ = 0 (m) x 2 e x + y + 2 xe x + y + 2 x dx + x 2 e x + y + 4 dy = 0 5. Aşağıdaki Bernoulli tipi diferansiyel denklemleri çözünüz.2. y (1) = 0 x . y (0) = 1 (c) y ′ − y = y 2 . Tam diferansiyel ne demektir.5. y ) = 3 tan x + y 3 x − 5 y = 4 ) ( ) 5. Tam diferansiyel denklemler 5. y (1) = −2 (2 x + 3 y − 1) + (3x − 2 y + 3)y ′ = 0. (a) f ( x.1 (b) f ( x. Tahsin ENGİN . y (1) = 0 (d) xy ′ + y = y 2 ln x (b) y ′ + 2 y = −4 y 3 . y ) = 2 xy 2 − y x fonksiyonunun tam diferansiyelini alınız. 5. Aşağıdaki diferansiyel denklemlerin tam diferansiyel olup olmadıklarını inceleyiniz. y (0) = 1 (b) (c) ( ) ( ) (3x sin y + xe )+ (x cos y − y 2 x (d) 3x 2 y + e x sin y + x 3 + e x cos y y ′ = 0. Tam diferansiyel olanları çözünüz. y (π / 2) = 0 (e) y′ = x e +1 y e −1 2 y 2 x ( + 1 y ′ = 0. Aşağıdaki çözümlere sahip olan diferansiyel denklemleri elde ediniz.3.Dr. y ) = x 2 y sin y − e x + y = 2. y (0) = 0 3 2 ) ) ( ) . y ( 0) = 4 (f) y ′ = 2x − 3y −1 . Aşağıdaki başlangıç değer problemlerinin çözünüz (a) 2 x 2 + 1 + 4 y 3 − 2 y − 1 y ′ = 0.

Q ve R . y ′′ − 4 xy = 3 halinde yazılmadıkça standart forma gelmiş x . katsayıların sabit olmasına veya belirli şartları sağlayan türden değişken olmasına bağlıdır. Q(x) ve R(x) x’e bağlı sürekli fonksiyonlar ve x0 bu aralıkta bir nokta ise. Bunun için ilk etapta denklemin sağ yanı sıfırmış gibi hareket edilir. Çünkü bu denklemlerin çözümü. Diferansiyel denklemin standart formda olması şarttır. Ancak ikinci veya daha yüksek mertebeli denklemler için aynı şeyi söyleyemeyiz. Çoğu mühendislik probleminde sabit katsayılı ikinci mertebeden diferansiyel denklemleriyle karşılaşılır. İkinci mertebeden diferansiyel denklemleri çözerken homojen kısmı ayrı ele almak genellikle daha uygundur. R(x) =0 ise bu durumda denklem homojendir denir.3. sabit veya değişken katsayılı olması bu durumu değiştirmez. Çözülecek denklemin integrali alınabildiği sürece. y ′′ + P ( x) y ′ + Q ( x) y = R ( x) diferansiyel denkleminin y(x0) = y0 ve y’(x0) =y0’ iki adet başlangıç şartını sağlayan aralıkta tek bir çözümü vardır. Örneğin. 2 xy ′′ − 8 x 2 y = 6 denklemi sayılmaz. Tahsin ENGİN .43 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. R(x) terimi içerisinde y ve türevleri bulunmayan tüm ifadeleri temsil eder ve bu yüzden homojen olmayan terim adını alır. Bu nedenle bu tür denklemlerin çözüm yollarını iyi kavramak gerekir.1 GİRİŞ Birinci mertebeden diferansiyel denklemler. büyük oranda. Ancak y(x0) =0 ve y’(x0) =0 başlangıç şartlarını sağlayan tek çözüm y=0 çözümüdür. bu durumda . bir integral çarpanı kullanılarak sistematik bir yaklaşımla her zaman çözülebilirler. İkinci ve daha yüksek mertebeli diferansiyel denklemler için genel bir çözüm yolu yoktur. İkinci mertebeden lineer bir diferansiyel denklem en genel halde y ′′ + P ( x) y ′ + Q( x) y = R( x) formunda verilir. Burada P. x bağımsız değişkenlerine bağlı fonksiyonlardır. y ′′ − 2 y ′ + 8 y = x3 + e −2 x − 1 y ′′ − 2 xy + 8 y = x 2 } sabit katsayılı } değişken katsayılı Teorem 3-1 Çözüm Varlığı ve Tekniği x1 < x < x2 aralığında P(x). Lineer denklemler ayrıca sabit ve değişken katsayılı olarak da sınıflandırılırlar. BÖLÜM İKİNCİ MERTEBEDEN LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEMLER 3.Dr.

y ′(0) = 5 tekbir çözüm garanti olmasın karşın. İkinci mertebeden bir diferansiyel denklemin çözümünden c1 ve c2’nin alabileceği sonsuz değere karşılık sonsuz adet çözüm vardır. Denklemin sağ yanı sıfır değil. verilen denklem lineerdir. R(x) =cosx -2 x −1 yazalım. Dolayısıyla her üç ifadenin de sürekli olduğu -∞ < x < +1 ve 1 < x < ∞ aralıklarında çözümün olup olmadığı aranmalıdır. R(x) sürekli fonksiyonlar. Başlangıç koşulu olan x0=5 noktası ikinci aralıktadır ve bu aralıkta çözüm varlığı ve tekliği garanti altına alınmış olur. Yukarıda verilen Teorem-3-1. Örnek 3-2 Kararlı rejimde L kalınlığındaki düzlemsel bir duvar içerisindeki sıcaklık dağılımı y ′′ = 0 denklemiyle verilir. Tahsin ENGİN . y ′′ + 2 y ′ − 3 x 2 y = x3e − x y(0)=2 . Denklemde y veya bunun türevlerinin çarpımı üssü ve lineer olmayan fonksiyonları olmadığından. Açıkça görülüyor ki Q(x) ve. Ancak bir diferansiyel denklemi çözme ile bir başlangıç değer problemini çözme arasındaki ayrımı görmemiz gerekir. a) b) c) d) y(0)=10 . dolayısıyla homojen değildir.Örnek 3-1 Aşağıdaki diferansiyel denklemin tek bir çözümünün olduğunu ve bu çözümün çözüm aralığını gösteriniz. bu tür bir problemin çözümünün olup olmadığı konusunda bir garanti vermez. Bu tahlilleri yaptıktan sonra. P(x) ise x=1’de süreksizdir. Lineer sabit katsayılı homojen diferansiyel denklemlerin katsayıları zaten -∞ < x < + ∞ aralığında sürekli olduğundan çözüm tüm x değerleri için geçerli olacaktır. Denklem ikinci mertebeden olduğu için en yüksek mertebe 2’dir. y ′( L) = 10 y ′(0) = −5 . Verilen iki koşul için bu sabitler belirlenir. Sadece c1 = c2 elde edilebilen şartlarda sınırdeğer probleminin çözümünün varlığından ve tekliğinden söz edilebilir. hatta hiçbir çözüm bulunmayabilir. y ′'+2 y '−3 x 2 y = x 3 e − x y(0)=2. Verilen denklemin genel çözümünü ve aşağıdaki durumlar için özel denklemlerini elde ediniz. x noktasındaki sıcaklığı temsil ediyor. Örneğin. Burada y .Dr. 3x y ′′ + y ′ − 5 y = cos x − 2 x −1 y (5) = 3 ve y ′(5) = −1 Çözüm: Bu bir başlangıç değer problemidir çünkü her iki koşul da aynı bağımsız değişken değerinde verilmiştir. y ′(0) = −5 y(0)=10 . y ′(8) = 3 denklemi için çözüm tek olmayabilir. Bu bizi başlangıç-değer problemine götürür ve içerisinde x0’ın yer aldığı bir aralıkta çözümün garantisi vardır. Ancak iki şart farklı x değerleri için verilmişse ki bir sınır-değer problemimiz var demektir. y(L)=0 y ′(0) = −5 . p ( x) = 3x Q(x) = -5 . Birinci olasılık bu iki şartı aynı noktada (aynı x0 değeri için) vermektir. y ′( L) = −5 .44 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. Ayrıca denklem standart formdadır.

Bu ise duvar içerisindeki sıcaklık dağılımını bulma için yeterli bir bilgi değildir. . Fiziksel olarak problem duvarın her iki yanından ısı verilmesini ve kararlı rejim oluşmasını öngörmektedir ki bu imkansızdır. Dolayısıyla verilen koşullar için problemin çözümü yoktur. Aksi durumlar için lineer bağımsızlık söz konusudur. c2 = 10 y ( x) = −5. Fiziksel olarak bu problemin duvarın bir tarafından verilen ısının diğer tarafından aynı hızla uzaklaştırıldığı bir duruma karşılık gelir. Eğer x1 < x < x2 aralığında c1y1 + c2y2 = 0 ilişkisi sadece c1=c2=0 için sağlanıyorsa y1 ve y2 lineer bağımsız fonksiyonlarıdır denir.45 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. Verilen koşullar için y’(0)=-5 } c1= -5 y’(L)=10 } c1= 10 bulunur ki bu imkansızdır. Diğer hiçbir koşul bu şartları sağlayamaz. LİNEER BAĞIMSIZLIK VE WRONSKIAN FONKSİYONLARI Verilen bir aralıkta bir fonksiyon diğer bir fonksiyonun bir sabitle çarpımından elde edilebiliyorsa bu iki fonksiyon lineer bağımlıdır denir. Diğer bir ifadeyle iki fonksiyonun oranı sabit bir sayı ise lineer bağımlılık vardır denir. d. y1 = 3e x ⎫ y1 3 ⎪ = (lineer bağımlılık) ⎬⇒ y2 2 y 2 = 2e x ⎪ ⎭ y1 = 1 ⎫ y1 1 = ⎬⇒ y 2 = x⎭ y2 x (lineer bağımsızlık) Bu ifadeyi daha genelleştirmek için c1y1 + c2y2 = 0 şeklinde verilen y1 ve y2 fonksiyonlarının lineer kombinasyonunu dikkate alalım. Tahsin ENGİN .Dr. Verilen koşullar için y’(0)=-5 } c1= -5 y’(L)=-5 } c1= -5 dolayısıyla y ( x) = −5 x + c 2 elde edilir ki bu çözüm c2 ‘ye bağlı olduğundan tek çözüm değildir.Çözüm: Çözüm aralığımız 0 ≤ x ≤ L olacaktır. Sabitler belirlenirse c2=10 . Art arda iki kez integre edersek genel çözüm. Bu durumda y ( x) = − x + 10 L L Buda verilen koşullar için elde edilebilecek tek çözüm olduğundan sınır-değer problemi tek bir çözüme sahiptir. Dolayısıyla verilen başlangıç-değer probleminin tek çözümüdür.0 + c2 . Bu ise eğimi c1 olan bir doğru denklemidir. a.2. c1 = − c. 10 10 bulunur. y = c1 x + c 2 olur. 3. b. y’(0)=-5 } c1= -5 y(0)=10 } 10=-5.x + 10 elde edilir.

Aksi halde lineer bağımlılık vardır. y2=x3 y1=ex .Dr. y 2 = −2 x 3 Çözüm (a) W = y1 y2′ − y1′ y2 = ( x + 1)(2 x) − 1( x 2 ) = − x( x + 2) ≠ 0 (b) W = sin x( − sin x) − cos x. tüm x’ler için . Belirli bir aralıkta verilen y1 ve y2 fonksiyonları. y 2 = cos x (c) y1 = x 3 . cos x = −1 ≠ 0 (c) W = x 3 (−6 x 2 ) − (3x 2 )(−2 x 3 ) = 0 (lineer bağımlı) . W= y1 y2 ≠ 0 ise y '1 y '2 bu iki fonksiyon lineer bağımsızdır denir. Örnek 3-4 Aşağıdaki fonksiyon çiftleri için lineer bağımlı veya bağımsız olduklarını gösteriniz. y2=e-x y1=ex . Biz bunu y1 ve y2 şeklinde iki fonksiyon için gösterip genelleştireceğiz. y2=2 y1=x2 . y 2 = x 2 (b) y1 = sin x .Örnek 3-3 Lineer bağımsız fonksiyonlar -∞ < x < +∞ aralığında aşağıdaki fonksiyon çiftlerinin lineer bağımlı veya bağımsız olduklarını belirtiniz. (a) y1 = x + 1 . Tahsin ENGİN . a) b) c) d) Çözüm y1=6x . y2=e2x (a) (b) y1 6 x = = 3x (bağımsız) y2 2 y1 x 2 1 = = (bağımsız) y2 x3 x y ex (c) 1 = − x = e 2 x (bağımsız) y2 e (d) y1 e x = = e − x (bağımsız) y2 e 2x İki Fonksiyonun WRONSKIAN’ı Yukarıdaki örneklerin dışında üç ya da daha fazla fonksiyonun lineer bağımsızlığını bulmak durumunda kalındığında daha genel bir yola ihtiyaç vardır.46 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç.

.. . ayrıca 5e-2x’ in de aynı denklemin bir çözümü olduğunu gösteriniz. y1 y '1 W = ... ..” Örnek 3-5 Süperpozisyon İlkesi (Homojen Denklemler) e-2x ’in y’’. Çözüm y ′′ − 4 y = (e-2x + e 2x ) − 4(e −2 x + e2 x ) = 4e−2 x + 4e2 x − 4e−2 x − 4e2 x = 0 Ancak bu durum homojen olmayan diferansiyel denklemler ve lineer olmayan diferansiyel denklemler için geçerli değildir. O halde bir lineer 2 homojen denklem lineer bağımsız kaç tane çözüme sahip olabilir? Bunun cevabı. yn y'n . y = c1 y1 + c 2 y 2 şeklinde ifade edilebilir. 100 e-x ... .Genelleştirirsek. y = c1 y1 + c 2 y 2 de bu denklemin bir çözümüdür. . Tahsin ENGİN .Dr. x1 < x < x2 aralığında sürekli olan P(x) ve Q(x) fonksiyonları için. Buna göre aşağıdaki süperpozisyon ilkesi yazılabilir.4y = 0 diferansiyel denkleminin bir çözümü olduğunu. ancak bunların çoğu ancak bir sabit çarpan ile birbirinden ayrılmışlardır 1 (e-x. e − x gibi). Ayrıca bu aralıktaki herhangi bir çözüm bu iki çözümün lineer kombinasyonu olarak. yn fonksiyonunun x1 < x < x2 aralığında her birinin (n-1) adet türevi varsa bunlara ait W determinantı. n adet y1 .. HOMOJEN DENKLEMLER TEORİSİ y ′′ = 0 diferansiyel denkleminin çözümüne tekrar bakalım. 3 e-x. ( y nn−1) ≠ 0 ise bu fonksiyonlar lineer bağımsızdır. . Yani çözümlerin çoğu lineer bağımlıdır. diferansiyel denklemin mertebesi sayısıncadır. her zaman y1 ve y2 lineer bağımsız iki çözüme sahiptir.3. . . ( y 2n −1) . y = c1 x + c 2 genel çözümünü y1=x ve y2=1 almak suretiyle y = c1 y1 + c 2 y 2 olarak ifade edebiliriz. Teorem: Süperpozisyon ilkesi y ′'+ P( x) y '+Q( x) y = 0 denklemi .47 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. 3.. ( y1 n−1) y2 y'2 . . “Eğer y1 ve y2 lineer homojen bir diferansiyel denkleminin çözümleriyse ( y ′′ + P ( x) y ′ + Q( x) y = 0 ) .. . y2 .. Öyle görünüyor ki ikinci mertebeden homojen diferansiyel denklemler sonsuz sayıda çözüme sahiptir..

y = emx çözüm teklifi diferansiyel denklemde yazılırsa. Şimdi ay ′′ + by′ + cy = 0 denklemini dikkate alalım.3. (am 2 + bm + c) = 0 olmalıdır. y ′ = me mx . SABİT KATAYILI HOMOJEN DENKLEMLER İkinci mertebeden sabit katsayılı homojen bir diferansiyel denklem sistematik bir yolla kolayca çözülebilir. m1. y1 = e m1x ve y2 = em2 x olur. . Eşitliğin sıfır olabilmesi için e mx ≠ 0 olduğundan. Örneğin. Eğer m1 ve m2 farklı reel sayılarsa bu iki çözüm lineer bağımsızdır. b. y = e mx . Ve bu tür denklemler genellikle sonsuz seriler cinsinden çözülürler. Dolayısıyla çözüm fonksiyonu ve türevleri en fazla bir sabit çarpan farkıyla benzer olmalıdır. Peki y1 ve y2 ‘yi nasıl elde edebiliriz. a(m 2 e mx )′′ + b(me mx )′ + c(e mx ) = 0 veya.48 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. Bu denklemin kökleri olan m1 ve m2 ise karakteristik kökler olup. Buna uyan tek elementer fonksiyon emx fonksiyonudur (m=sabit). Tahsin ENGİN . Bu denkleme karakteristik denkleme diyeceğiz.4. c sabit katsayılardır.. e mx (am 2 + bm + c) = 0 olur. Ancak köklerin eşit olma ve kompleks olma ihtimalleri de vardır. Dolayısıyla çözüm aralığımız -∞ < x < +∞ olur.Dr. y ′′ = m 2 e mx gibi. Bu tür bir denklem her zaman y1 ve y2 gibi lineer bağımsız iki çözüme sahiptir ve denklemin genel çözümü y = c1 y1 + c 2 y 2 şeklinde ifade edilir. ay ′′ + by′ + cy = 0 denklemine dikkatli bakıldığında çözüm fonksiyonlarını ve türevlerini belirli sabitlerle çarparak topladığımızda tüm x değerleri için sonucun sıfır olması gerektiği anlaşılmaktadır. 2 = − b ∓ b 2 − 4ac 2a ifadesinden hesaplanır. Dolayısıyla iki kök için elde edilecek iki çözüm fonksiyonu .. Burada a. Değişken katsayılı denklemler için iş daha zordur.

m1=2 ve m2=-2 bulunur. Durum: Farklı iki reel kök m1 ≠ m 2 Bu durumda y1 ve y2 lineer bağımsız olacağından denklemin genel çözümü y = c1e m1x + c 2 e m2 x olur. Tahsin ENGİN . Böyle bir kanat içerisindeki sıcaklık dağılımı. Ayrıca . Buna göre . Burada h kanat ile çevresi arasındaki ısı transfer katsayısı.1.5 m) sıcaklığı belirleyiniz. T=T(x) 4h >0 T ' '−λT = 0 . Karakteristik denklem m 2 − 4 = 0 . m1=1 ve m2=-2. T ′( x) = −2c1e−2 x + 2c2 e2 x yazılarak koşullar yerine konulursa. L= 0. k kanat malzemesinin ısı iletim katsayısıdır. y = c1e x + c 2 e −2 x Örnek 3.Dr. Örnek 3.49 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. T ( x) = c1e −2 x + c 2 e 2 x elde edilir.7 Silindirik yapılı (D çapında L boyunda) alüminyum kanatlar sıcak yüzeylerden ısının uzaklaştırılmasında yaygın olarak kullanılır.6 y ′′ + y ′ − 2 y = 0 diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz .5 m λ= 4 m−1 T(0) = 200 ° C T’(0) = −480 °C/m verildiğine göre kanat boyunca olan sıcaklık dağılımını ve kanat ucundaki (x=L=0. Çözüm: Karakteristik denklem m 2 + m − 2 = 0 veya (m − 1)(m − 2) = 0. Çözüm: Bu bir başlangıç-değer problemidir ve T ' '−4T = 0 T(0) = 200 T’(0) = -480 şeklinde özetlenebilir. λ = kD diferansiyel denklemiyle tanımlanır. T(0) = 200 → c1+c2 = 200 T ′(0) = -480 → −2c1+2c2= −480 .

T ( x = 0. Buna göre y = e −3x (c1 + c2 x) olur. (m + 3) 2 = 0 veya m1 = m2 = −3 bulunur. Bu durumda özdeş iki çözüm vardır. c2=-20 elde edilir. a a a Buna göre υ( x) = ∫ e (−b / a) x ∫ b − dx e a dx = x bulunur.5 alınırsa.2 = α ∓ iβ ) Δ = b 2 − 4ac < 0 kökler kompleks olur. . Lineer bağımsız ikinci çözümü elde etmek için mertebe düşürme yöntemi uygulanır. Örnek 3-8 (m1 = m2 ) durumu y ′′ + 6 y ′ + 9 y = 0 diferansiyel denklemini çözünüz. y1 = e m1 x =e m2 x =e mx =e ( −b )x 2a olur. Bu yöntemde y2 = υ( x) y olarak verilir ve υ( x) = ay ′′ + by ′ + cy = 0 diferansiyel denklemi y ′′ + ∫ e −∫ P( x)dx y12 dx tanımlanır.50 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç.5 m) = 220e −2⋅0.5 = 26. Durum 3: kompleks kök durumu ( m1. Durum: Eşit gerçek iki kök m1 = m2 Eğer b 2 − 4ac = 0 ise karakteristik denklemin reel ve eşit iki kökü olur.sisteminden c1=220 . c b b y ′ + y = 0 yazılırsa P( x) = dır. Böylece T ( x) = 220e −2 x − 20e 2 x Kanat ucundaki sıcaklık için x=0. Dolayısıyla diferansiyel denklemin genel çözümü y = y1 + y2 = c1e mx + c2 xemx = e mx ( c1 + c2 x ) olur. Buradan y2 = xy1 olur. Çözüm: Karakteristik denklem m2 + 6m + 9 = 0 .Dr.5 − 20e 2⋅0.57 °C 2. Tahsin ENGİN .

Buradan α = 1 ve β = 2 olduğundan y = e x C 1 Cos 2 x + C 2 Sin 2 x bulunur. ix e = cos x + i sin x ⎪ ⎭ Aeiβ x + Be−iβx = A(cosβx + i sin βx) + A(cosβx − i sin βx) = ( A + B) cosβx + i( A − B) sin βx = C1Cosβ x + C 2 Sinβ x olur.51 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. Tahsin ENGİN .Burada i = − 1 . Böylece aranan genel çözüm y = e α x (C1Cosβx + C 2 Sinβ x ) olur. 2a 2a Şimdi y1 ve y2 çözümlerine bakalım. α = − b 4ac − b 2 ve β = dır. Örnek 3-9 m1.Dr. ( ) .2 −b ∓ b 2 − 4ac = = 2a − ( −2 ) ∓ ( −2 )2 − 4 × 1× 3 i 2. 2 = α ± iβ durumu ( ) y ′′ − 2 y ′ + 3 y = 0 diferansiyel denklemini çözünüz. Çözüm: m 2 − 2m + 3 = 0 m1. y1 = em1x = e(α +iβ ) x = eα x × eiβ x y2 = em2 x = e(α −iβ ) x = eα x × e−iβ x y = y1 + y 2 = Aeαx e iβx + Beαx e −iβx = e αx ( Aeiβx + Be−iβx ) burada A ve B keyfi sabitlerdir. Çözüm fonksiyonu komplekstir ancak gerçek fonksiyonlarla da ifade edilebilir.2 = 1 ∓ i 2 olur.1 m1. Burada C1 = A + B ve C 2 = i ( A − B) olarak keyfi sabitlerdir. ⎫ e −ix = cos x − i sin x⎪ ⎬ Taylor serisi açılımından elde edilerek yerine konulursa.

. Buna karşın herhangi bir keyfi sabit içermeyen ve homojen olmayan denklemi de sağlayan çözüm bir özel çözüm olarak adlandırılır. y ( x ) = c1 e −2 x + c 2 e 2 x − 2 olur. Bu. Bunun nedeni. Tahsin ENGİN . R ve Q fonksiyonları x1 < x < x2 aralığında sürekli fonksiyonlardır. Örneğin y ′′ − 4 y = 8 denkleminin homojen kısmının çözümü y (x ) = c1e −2 x + c 2 e 2 x dir. Biz. HOMOJEN OLMAYAN DENKLEMLER TEORİSİ İkinci mertebeden lineer. özel çözüm olarak y = −2 + e 2 x veya y = − 2 + 4 e −2 x hatta y = −2 − (3e −2 x + 5e 2 x ) ifadesini de seçsek homojen olmayan denklemin yine sağlandığını görürüz.3.Dr. Burada. Homojen olmayan diferansiyel denklemi sağlayabilecek çok sayıda çözümler vardır ve bunlardan herhangi biri özel çözümün yerini alabilir. aşağıdaki teorem ile yapılır: Teorem: eğer yö . Buna göre homojen kısmı y h = c1 y 1 + c 2 y 2 formunda olacaktır. elde dilen homojen kısmın çözümü tüm denklemin çözümü olacak şekilde değişikliğe uğratılır. Böylece homojen olmayan diferansiyel denklemin genel çözümü. iki çözümün lineer kombinasyonlarının da çözüm olmasıdır. Bu çözümün homojen olmayan denklemin de genel çözümü olabilmesi için bir özel çözüme ihtiyaç vardır. Kontrol edilirse y = −2 nin verilen diferansiyel denklemi sağladığı görülür. Sonuçta homojen kısmın çözümü y h = c1 y 1 + c 2 y 2 halinde ifade edileceğinden. özel çözümün seçiminden etkilenmez. Bir sonraki adımda.5. genel çözüm yine y h = c1 y 1 + c 2 y 2 − 2 olur. P. Burada şunu belirtelim ki özel çözüm tek değildir. homojen olmayan bir diferansiyel denklem y ′′ + P(x ) y ′ + Q( x ) y = R( x ) Bu denklemin homojen hali R ( x ) = 0 için elde edilir. y ′′ + P( x ) y ′ + Q( x ) y = R(x ) denkleminin bir özel çözümü ise bu halde denklemin genel çözümü y = y h + y ö = c1 y1 + c 2 y 2 + y ö olur. yö = −2 çözümü en basitidir.52 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. ortak paranteze almak suretiyle. Homojen olmayan terim R( x ) genellikle birkaç terimden oluşur ve bazen her bir terime karşılık gelen özel çözümler elde edilerek toplanabilir. Homojen olmayan denklemin genel çözümü.

y ′′ + P(x ) y ′ + Q(x ) y = R1 (x ) diferansiyel denkleminin bir özel çözümü ve yö 2 . veya bunların sonlu sayıda çarpanından oluşmuş fonksiyonlar. Bu tür durumlar için ileride görülecek olan sabitin değişimi yöntemi daha uygun olmaktadır. y ′′ + P( x ) y ′ + Q( x ) y = R1 ( x ) + R2 ( x ) denkleminin bir özel çözümüdür. y ′′ + by ′ + c = R( x ) elde ederiz. y ′′ + P (x ) y ′ + Q( x ) y = R(x ) diferansiyel denklemi sabit katsayı halde yazılırsa. Her ne kadar R( x ) için verdiğimiz bu haller çok kısıtlayıcı görünse de uygulamada karşılaşılan çoğu problem bu sınıfa girmektedir. 3. Tahsin ENGİN .Teorem: Süperpozisyon ilkesi Eğer. Not: Özel çözümün sabit bir sayı ile çarpımı bir başka özel çözüm olmaz. 3. Çözüm: yö = Ae3x alalım ve verilen denklemi sağlaması için A sabitinin ne olması gerektiğine bakalım. yö1 . BELİRSİZ KATSAYILAR YÖNTEMİ Homojen olmayan bir diferansiyel denklemi çözmenin en basit yolu belirsiz katsayılar yöntemidir.6. Örnek 3-10 R ( x ) = e kx y ′′ − 4 y = 10e 3 x diferansiyel denklemini çözünüz. ′ y ö = 3 Ae 3 x ′′ y ö = 9 Ae 3 x olduğundan 9 Ae 3 x − 4 Ae 3 x = 10 e 3 x → A = 2 Dolayısıyla özel çözüm y ö = 2e 3 x olur. Bunlar: 1. Ae kx Pn (x ) sin αx gibi.53 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. Ayrıca. metodun bir garantisi yoktur. y ′′ + P( x ) y ′ + Q( x ) y = R2 ( x ) denkleminin bir özel çözümü ise yö1 + yö 2 .Dr. Eğer denklem değişken katsayılı ise. R( x ) = Pn (x ) → x’e bağlı bir polinom R( x ) = Ae kx → üstel fonksiyon R( x ) = A sin αx veya B cos αx 5. R( x ) = k → sabit 2. HOMOJEN OLMAYAN DENKLEMLER. . R( x ) teriminin alacağı bazı özel haller için bu yöntem son derece kullanışlıdır. 1 x veya tan x gibi sonsuz sayıda lineer bağımsız türevi bulunan R( x ) formları için de metot pratik değildir. 4.

′ Buna göre y ö = 2 A cos 2 x − 2 B sin 2 x ′′ y ö = −4 A sin 2 x − 4 B cos 2 x − 4 A sin 2 x − 4 B cos 2 x + 2 A cos 2 x − 2 B sin 2 x − 3 A sin 2 x − 3 B cos 2 x = 6 sin 2 x sin 2 x(− 4 A − 2 B − 3 A) + cos 2 x(− 4 B + 2 A − 3 B ) = 6 sin 2 x + 0. 2 A = 0 . birincisi 2 ile çarpılırsa 2 A − 7B = 0 ⎭ − 14 A − 4 B = 12 14 A − 49 B = 0 12 53 7 B 7 ⎛ 12 ⎞ 42 A= = ⎜− ⎟ = 2 2 ⎝ 53 ⎠ 53 6 yö = − ( sin 2 x + 7 cos 2 x ) 53 − 53B = 12 → B = − . ′′ y ö = −4 A sin 2 x ⎪ ⎭ sin 2 x(− 4 A − 3 A) + 2 A cos 2 x = 6 sin 2 x − 4 A sin 2 x + 2 A cos 2 x − 3 A sin 2 x = 6 sin 2 x 6 A = − .Örnek 3-11 R ( x ) = sin αx y ′′ + y ′ − 3 y = 6 sin 2 x diferansiyel denklemini çözünüz.54 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. Çözüm: y ö = A sin 2 x ⎫ ⎪ ′ y ö = 2 A cos 2 x ⎬ denklemde yazalım. Peki nerede hata yapılmıştır? Sorunun 7 cevabı basittir. cos 2 x − 7 A − 2 B = 6⎫ ⎬ ikinci eşitlik 7. Tahsin ENGİN . A = 0 buluruz ki bu imkansızdır.Dr. Dolayısıyla önerinin y ö = A sin 2 x + B cos 2 x şeklinde olması gerekirdi. Önerilen çözümün türevleri lineer bağımlı olmayan fonksiyonlar türetmektedir.

B1 . R1 ( x) = 8 x 2 − 3 x + 1 için y ö1 = A1 x 2 + A2 x + A3 R2 ( x) = 2sin x + 4cos x için y ö 2 = B1 sin x + B 2 cos x R3 ( x) = −6e 2 x için y ö 3 = Ce 2 x yazılarak çözüm yapılırsa . Ancak bu uzun ve hata yapmaya elverişli bir yol olur. Çözüm: Verilen denklem y ′′ + 2 y ′ − 4 y = 8 x 2 − 3 x + 1 + (2 sin x + 4 cos x ) − 6 e 2 x yazılırsa. A3 . Örnek 3-13 Özel çözümlerin süperpozisyonu y ′′ + 2 y ′ − 4 y = 8 x 2 − 3 x + 1 + 2 sin x + 4 cos x − 6 e 2 x diferansiyel denkleminin bir özel çözümünü bulunuz.C şeklinde altı katsayıyı belirlemek mümkündür. b = c = d = −2 Not: Eğer y ö = ax 3 + bx 2 + cx + d bulunacaktı.55 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. Çözüm: Çözüm teklifi y ö = Ax 2 + Bx + C şeklinde olmalıdır. Bunun yerine problemi üç aşamada çözmek ve sonuçta her aşamada elde edilen özel çözümleri toplamak da aynı sonucu verecektir.Dr. Tahsin ENGİN . Bu şekilde yö ve yö türevlerini alarak ve verilen diferansiyel denklemde ( ) yerine yazarak A1 . A2 . ′ y ö = 2 Ax + B ′′ yö = 2 A 2 A + 4 Ax + 2 B − 4 Ax 2 − 4 Bx − 4C = 8 x 2 x 2 (− 4 A) + x(4 A − 4 B ) + 2 A + 2 B − 4C = 8 x 2 ⎫ ⎪ 4 A − 4B = 0 ⎬ denklem sisteminden A = B = C = −2 2 A + 2 B − 4C = 0 ⎪ ⎭ − 4A = 8 y ö = −2 x 2 + x + 1 ( ) teklifi yapılmış olsaydı a = 0 .Örnek 3-12 R ( x ) = Pn (x ) y ′′ + 2 y ′ − 4 y = 8 x 2 diferansiyel denklemini çözünüz. aranan özel çözümün ( ) ( ) şeklinde y ö = A1 x 2 + A2 x + A3 + (B1 sin x + B2 cos 2 x ) + Ce 2 x formunda olacağını ′ ′′ söyleyebiliriz. B2 .

çarpıma katılan her bir fonksiyonun özel çözümlerinin çarpımıdır. Tahsin ENGİN .25 x + 0. . Birinci ve ikinci türevleri alıp diferansiyel denklemde yazalım: ′ yö = Ae 2 x + 2 ( Ax + B ) e2 x ′′ yö = 2 Ae 2 x ′′′ yö = 4 Ae 2 x ⎫ ⎪ ⎪ + 2 ⎡ Ae2 x + 2 ( Ax + B ) e2 x ⎤ ⎬ denklemde yazılırsa ⎣ ⎦ ⎪ ⎪ + 4 Axe2 x + 4 Be2 x ⎭ [e 2x (4 A + 4 B ) + 4 Axe 2 x ] + 2 Ae 2 x + 4 Axe 2 x + 4 Be 2 x − 4 Axe 2 x − 4 Be 2 x = xe 1 x + 5e 2 x e 2 x [4 A + 4 B + 2 A + 4 B − 4 B ] + xe 2 x [4 A + 4 A − 4 A] = xe 2 x + 5e 2 x 1 1⎛ 3⎞ 6 A + 4 B = 5 → 6.375 ⎪ ⎪ 2 24 ⎪ yö2 = − sin x − cos x ⎬ y ö = y ö1 + y ö 2 + y ö 3 olur.⎫ y ö1 = −2 x 2 + 1. Dolayısıyla y ö = Axe 2 x + Be 2 x = ( Ax + B )e 2 x Denklemin sağındaki 5e 2 x terimi ise Ce 2 x şeklinde bir ifadeyi getirecektir.Dr. Çözüm: Önceki örneklerden farklı olarak burada xe 2 x şeklinde fonksiyon çarpımı vardır. R1 (x ) = xe 2 x ′ ′′ R1 ( x ) = e 2 x + 2 xe 2 x ve R1 ( x ) = 2e 2 x + 2e 2 x + 4 xe 2 x Görüldüğü gibi türevlerden e 2 x ve xe 2 x gibi lineer bağımlı olmayan iki ifade gelmektedir. O halde önerilecek özel çözüm bu iki ifadenin lineer bir kombinasyonu şeklinde olmalıdır. Ancak bunu da Be 2 x terimi ile zaten dikkate almış oluyoruz.56 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. 29 29 ⎪ 2 2x ⎪ y ö3 = − e ⎪ 3 ⎭ Örnek 3-14 Özel çözümler (Fonksiyon çarpımları) y ′′ + 2 y ′ − 4 y = xe 2 x + 5e 2 x denkleminin bir özel çözümünü bulunuz. 8⎠ ⎝4 Burada şunun altını çizmemiz gerekir: Fonksiyonların çarpımı şeklinde verilen bir R( x ) için teklif edilecek olan özel çözüm. + 4 B = 5 → B = ⎜ 5 − ⎟ 4 4⎝ 2⎠ 1 7 4A = 1→ A = ve B = 4 8 7⎞ ⎛1 Böylece özel çözüm y ö = ⎜ x + ⎟e 2 x olur. Özel çözümün yapısı hakkında bir fikir edinmek için bu fonksiyonun ilk iki türevine bakalım.

Böylece aranan denklem T ( x ) = −15e −2 x + 195e 2 x olur. yö = yö = 0 alarak denklemde yazalım. . T (0) = 200 . m = ∓2 olur. T (0) = 200 0 C . Dolayısıyla xe x için y ö = ( Ax + B )Ce 2 x = ⎜ AC x + BC ⎟e 2 x K1 K2 ⎛ ⎜ ⎝ ⎞ ⎟ ⎠ y ö = (K1 x + K 2 )e 2 x olmalıdır. Dolayısıyla homojen kısmın genel çözümü T (x ) = C1e −2 x + C 2 e 2 x ′ ′′ denklemin sağ yanı. A = 20 Dolayısıyla y ö = 20 olur. yani R(x) sabit olduğundan yö = A teklifi uygundur. T ′(0) = − 420 0 C m ve Th = 20 0 C verildiğine göre kanatçıktaki sıcaklık dağılımını bulunuz. Sadece homojen kısmın çözümüne veya özel çözüme bu şartlar uygulanmamalıdır. Denklem ikinci mertebeden basit katsayılı homojen olmayan bir diferansiyel denklemdir.Örneğin R ( x ) = xe 2 x için x ’den dolayı Ax + B ve e 2 x ’den dolayı Ce 2 x önerilmelidir. Örnek 3-15 Başlangıç-değer problemi T ′′ − λ (T − Th ) = 0 Th sıcaklığındaki hava ortamında bulunan bir kanatçıktaki sıcaklık dağılımı ile tanımlanır. Not: Verilen başlangıç şartlarının problemin genel çözüm denklemine uygulanması gerektiği unutulmamalıdır. Buna göre homojen olmayan denklemin genel çözümü T (x ) = C1e −2 x + C 2 e 2 x + 20 Verilen koşulları kullanmak üzere T ′( x ) = −2C 1 e −2 x + 2C 2 e 2 x yazılarak T (0) = 200 → C1 + C 2 = 200 T ′(0) = −420 → −2C1 + 2C 2 = −420 C 1 = −15 C 2 = 195 olarak elde edilir. Çözüm: Verilen başlangıç-değer problemi T ′′ − 4T = −80 . Tahsin ENGİN . Karakteristik denklem m 2 − 4 = 0 . T ′(0) = −420 olarak özetlenebilir.Dr. 0 − 4 A = −80 . λ = 4 .57 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç.

Tek dezavantajı homojen kısmın çözümünün yapılmış olmasını gerektirmesidir. bir diğeri homojen olmayan kısmın .7. diğeri ise bu iki fonksiyonun bizim tarafımızdan seçilecek bir şartı sağlamasından elde edilir. ′′ ′ ′ ′ ′ ′ ′′ y o = u1 y1 + u 2 y 2 + u1 y1′ + u 2 y 2 ′ ′ Şimdi de y o ve y o′ ifadelerini diferansiyel denklemde yerine koyalım.belirli tiplerde olması gerekliliğidir. Bu denklem ile bütünler şart olarak elde ettiğimiz denklemin ′ ′ ( u1 y1 + u 2 y 2 = 0 ) oluşturduğu denklem sisteminin çözümünden.Dr. ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ u1 ( y1′ + Py1 + Qy ) + u 2 ( y 2′ + Py 2 + Qy 2 ) + u1 y1 + u 2 y 2 = R ( x ) Ancak y1 ve y2 ilgili homojen denklemin çözümü olduklarından parantez içleri sıfır olur. Böylece ′ u1 y1 + u 2 y ′ = R ( x ) 2 denklemi bulunur. Önceki bölümden bildiğimiz gibi y ′′ + P (x ) y ′ + Q( x ) y = R(x ) diferansiyel denkleminin homojen kısmının yani y ′′ + P (x ) y ′ + Q( x ) y = 0 denkleminin y 1 ve y 2 gibi iki tane lineer bağımsız çözüm fonksiyonu vardır ve bu çözüm y h = C 1 y 1 + C 2 y 2 şeklinde bu fonksiyonların lineer bir kombinasyonudur. u2 = u2 ( x) ′ ′ u1 y1 + u 2 y 2 = 0 olacak şekilde belirleyelim. HOMOJEN OLMAYAN DENKLEMLER: SABİTİN DEĞİŞİMİ METODU Bir önceki bölümde anlatılan belirsiz katsayılar metodu oldukça basit ve düz bir mantıkla hareket etmeyi gerektirir. İlk defa Lagrange tarafında geliştirildiği için Lagrange Teoremi veya Green Teoremi olarak bilinir. Bunu dikkate alarak ikinci türevi alalım. ′ u1 = − y2 R ( x ) ′ ′ y1 y2 − y1 y2 ve ′ u2 = y1R( x) ′ ′ y1 y2 − y1 y2 . Bunlardan biri denklemin sabit katsayılı olmak zorunda olması. Şimdi kendi şartımızı (bütünler şart) u1 = u1 ( x).58 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. Ancak iki önemli dezavantaja sahip olması bu metodun genelleşmesini engellemiştir. İki tane bilinmeyen fonksiyonu belirleyebilmek için iki denkleme ihtiyaç vardır.R( x) . Bu çözüm metodunun arkasındaki temel fikir y o = u1 y1 + u 2 y 2 formunda bir özel çözüm arayışıdır. Bu iki eksikliği gideren metot sabitin değişimi metodudur. Böylece şu sorunun cevabı aranır: Homojen kısmının çözümünde yer alan C1 ve C2 sabiti nasıl birer u1(x) ve u2(x) fonksiyonları olmalı ki yukarıdaki ifade homojen olmayan diferansiyel denklemin bir özel çözümü olabilsin. Böylece aşağıdaki ifadeyi elde ederiz. Bunlardan biri y ö çözümünün diferansiyel denklemi sağlama şartından.3. ′ ′ ′ ′ ′ yo = (u1 y1 + u2 y2 ) + (u1 y1 + u2 y2 ). Tahsin ENGİN .

Her iki denklemin paydasındaki y1 y 2 − y1 y 2 Wronskian değeri olup. Tahsin ENGİN .Dr. ′ y1 = e x ′ y 2 = e x + xe x = e x ( x + 1) olduğundan y 2 = xe x tir. y = c1 y1 − c 2 y 2 + y ö = c1e x + c 2 xe x − xe x + xe x ln x y = c1e x + K 2 xe x + xe x ln x olur. u1 = − ∫ y 2 R ( x) dx ′ ′ y1 y 2 − y1 y 2 ve u2 = ∫ y1 R ( x) dx ′ y1 y ′ − y1 y 2 2 olacaktır. x Çözüm m 2 − 2m + 1 = 0 ⇒ m1 = m2 = 1 olduğundan homojen kısmın çözümü y h = c1e x + c 2 xe x Açıkça görülüyor ki y1 = e x . Böylece aradığımız fonksiyonlar. Ayrıca R ( x) = ex ve x ′ ′ W = y1 y 2 − y1 y 2 = e x (e x + xe x ) − e x xe x = e 2 x + xe 2 x − xe 2 x = e 2 x olur. y = y h + y ö = c1 y1 + c 2 y 2 + u1 y1u 2 y 2 = (u1 + c1 ) y1 + (u 2 + c 2 ) y 2 olur. y ö = u1 y1 + u 2 y 2 = − xe x + xe x ln x ve genel çözüm. Yukarıda u1 ve u2 nin elde edilmesi sırasındaki integraller bazen analitik olarak alınmayabilirler. y1 ve y2 lineer bağımsız olduğundan her zaman sıfırdan farklı değerler alır. Örnek 3-16 Sabitin değişimi metodu ex y ′′ − 2 y ′ + y = diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz . Böylece özel çözüm elde edildikten sonar. Bu durumda sayısal integral alma yoluna gidilir. Bu yüzden integral sabitleri bu aşamada dahil edilmez. u1 ( x) = − ∫ u2 ( x ) = ∫ y2 R ( x ) xe x e x dx = − ∫ 2 x dx = − ∫ dx = − x W e x Böylece y1R ( x) exex dx dx = ∫ 2 x dx = ∫ = ln x W x e x Dolayısıyla aradığımız özel çözüm.′ ′ bulunur. K 2 = C2 − 1 dir. genel çözüm. Buradaki integrallerin sonucunda gelecek sabitlerin dikkate alınmaması aranan genel çözümü etkilemez. .59 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç.

Buna göre dönüştürülmüş denklemin y (t ) = c1e − t + c 2 e 4t olur. y ′′ − 2 4 y ′ − 2 y = 0 olarak . dy d2y . ⇒ m1 = −1 ve m2 = 4 bulunur.8 EULER DENKLEMLERİ Şimdiye kadar sabit katsayılı lineer denklemler üzerinde durduk. Euler denklemi sabit katsayılı lineer bir diferansiyel denkleme dönüştürmek için x=et veya t=lnx dönüşümü uygulanır. dt dt x>0 olmak üzere x 2 y ′′ − 2 xy ′ − 4 y = 0 diferansiyel denklemini çözünüz. lineer. . Çözüm Verilen denklem bir Euler denklemidir. Sabit katsayılı lineer bir denkleme dönüştürülebilen Euler (veya Euler-Cauchy) denklemi buna bir örnektir. basit bir çözüm yolu yoktur. c sabitlerdir. y = Örnek 3-17 Euler Denklemi.Dr. Açıkça görülüyor ki x=0 için çözüm yoktur. Denklem standart formda yazılırsa. Ancak t = ln x olduğundan. x x 2 b ⎫ ≡− ⇒ b = −2 ⎪ x x ⎪ ⎬ elde edilerek c 4 ≡ − 2 ⇒ c = −4⎪ ⎪ x2 x ⎭ d2y dt 2 −3 dy − 4y = 0 dt Bu ise ikinci mertebeden. Böylece denklem. sabit katsayılı ve homojen bir diferansiyel denklem olup karakteristik denklemi m 2 − 3m − 4 = 0 genel çözümü.3.Dolayısıyla çözüm aralığı bu noktayı hariçte bırakacak şekilde seçilmelidir. y = 2 dir.60 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. Euler denklemi genellikle y ′′ + b c y ′ + 2 y = R( x). y + (b − 1) y + cy = r (e t ) halini alır. x x x ≠ 0 standart şeklinde verilir. Ancak x<0 için de çözümler yapılabilir. Tahsin ENGİN . Denklem. Burada. x 2 y ′′ + bxy ′ + cy = r ( x) formunda verilir ve b. Ayrıca mutlak değer işaretini kullanmamak için x > 0 durumları incelenecektir. Katsayıların değişken olması durumunda ise sadece bazı özel durumlar dışında.

r1 ≠ r2 gerçek kökler r1 = r2 = r gerçek kök r1. Eğer çözüm − ∞ < x < 0 aralığında aranıyorsa x = − x alınır.Dr. alternatif bir yol izlendiğinde.x − x 0 = e t dönüşümlerinden biri uygulanarak verilen denklem sabit katsayılı hale getirilebilir. 2. Burada c1 ve c2 sabit olup x>0 için mutlak değer işaretleri kaldırılabilir. x 2 y ′′ + bxy ′ + cy = 0 diferansiyel denkleminde y=xr dönüşümü uygulandığında denklem. Bu durumda. y = c1 x 1 + c2 x y= x α r r2 r . a).y ( x) = c1e − ln x + c 2 e 4 ln x = c1e ln x + c 2 e ln x = c1 + c2 x 4 x −1 4 Not: e ln u = u Euler denklemlerinin genel çözümü. aşağıdaki gibi de özetlenebilir. y = (c1 + c 2 ln x ) x . 1. x r ⎡ r 2 + (b − 1)r + c ⎤ = 0 halini alır. Tahsin ENGİN . Bunların dışında eğer Euler denklemi ( x − x0 ) 2 y ′′ + b( x − x0 ) y ′ + cy = r ( x) formunda verilmiş olabilir.t = x − x 0 c). 3.y = ( x − x0 ) r b).61 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. Bu denklemin r1 ve r2 kökleri için şu genellemeler ⎣ ⎦ yapılabilir. 2 = α ± iβ [c1 sin(β ln x + c2 cos(β ln x )]. ve y = tr .

2 4 10 y′ − 2 y = x x x . x>0 olduğundan x r ≠ 0 . yh = c1 10 1 + c 2 x 4 olduğundan R ( x) = . Buna göre r1 = −1 ve r2 = 4 bulunarak genel çözüm. Dolayısıyla sabitin değişimi metodu kullanılacaktır. y ′ = re r −1 ve y ′′ = r (r − 1)e r − 2 elde ederek verilen denklemde yazalım. W = y1 y ′ − y1 y 2 = 2 u1 = − ∫ u2 = ∫ Bu 1 1 (4 x 3 ) − (− 2 ) x 4 = 5 x 2 olur. metodun uygulanabileceği standart hale getirmeliyiz.62 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç.Dr. y ′′ − dir. Böylece. bu çözüme belirsiz katsayılar metodu ile gitmenin bir garantisi yoktur. Her ne kadar denklemin sağ yanı x 10x olduğundan akla ilk gelebilecek özel çözüm teklifi yö=Ax+B olsa da. x Örnel 3-19 Euler denklemleri (Özel çözümünün bulunması) x>0 olmak üzere x 2 y ′′ − 2 xy ′ − 4 y = 10 x diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz. Çözüm Bir önceki örnekten y = c1 + c 2 x 4 olarak elde etmiştik. y 2 = x 2 x x x ′ Wronkskian ise.Örnek 3-18 Metotların karşılaştırılması x 2 y ′′ − 2 xy ′ − 4 y = 0 Euler denkleminin x>0 için ve y = x r dönüşümü yaparak genel çözümünü bulunuz. dolayısıyla parantez içi sıfır olmalıdır. Çözüm y = xr . x 2 r (r − 1) x r − 2 − 2 x rx r −1 − 4 x r = 0 . x x y 2 R( x) 10 x 4 dx = − ∫ dx = − x 2 W 5x 2 y1 R( x) 1 1 2 dx = ∫ dx = − 3 2 W x 5x 3x göre duruma y ö = u1 y1 + u 2 y 2 = − x 2 1 2 5 − 3 4 =− x x 3x x 3 ve genel çözüm y = y h + yö = c1 5 + c 2 x 4 − x olacaktır. 3 x . [ ] [ ] [ ] y = c1 x 1 + c 2 x r r2 ⇒ y = c1 x −1 + c 2 x 4 = c1 + c 2 x 4 elde edilir. Özellikle denklemi. Tahsin ENGİN . x r r 2 − 3r − 4 = 0 denklemine ulaşılır. y1 = .

Açıkça görülüyor ki bir periyodik harekettir. Tahsin ENGİN . Ayrıca titreşimin genliğini ve periyodunu belirleyiniz. x(t ) = A cos(ω 0 t − φ ) şeklinde verilir. İrdeleme açısından daha uygun olması nedeniyle bu ifade trigonometrik bir dönüşümle. Şartlar olarak x(0) = x0 ve x(0) = v0 yazılabilir. r = ∓iω 0 ve x(t ) = c1 cos ω 0 t + c 2 sin ω 0 t c1 ve c2 sabitleri başlangıç şartlarından belirlenirse. x+ k x=0 m veya 2 x + ω0 x = 0 bulunur. Fdış ise zorlanmış sönümleme durumları hariç sıfırdır.3. Denklemi standart hale getirmek için m ile bölersek.9.63 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. sürtünme veya başkaca bir sönümleme kuvveti bulunmadığından denklem m 2 d 2x +c mx + kx = 0 halini alır. 2 r 2 + ω 0 = 0. c sönümleme katsayısı ve k yay sabitidir. Böylece karekteristik denklemimiz.Dr. İKİNCİ MERTEBEDEN SABİT KATSAYILI LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN UYGULAMALARI Örnek 3-20 Sönümsüz Serbest titreşimler k x m Statik durum k m t=0 Sürtünmesiz bir yay-kütle sistemi denge halindeyken kütle aşağı doğru X0 mesafesine kadar çekilip V0 hızına ulaştıktan sonra t=0 anında serbest bırakılmıştır. Bu denklem ise lineer. Verilen problemde sönümleme elemanı yoktur (c=0). A ve φ ’nın belirlenmesi için cos(a-b) özdeşliğinden yararlanılarak bu ifade açılır ve yukarıdaki ifadeyle karşılaştırılarak. Buna göre x(t ) = x0 cos ω 0 t + ω0 sin ω 0 t bulunur. c1 = x0 c2 = v0 ω0 v0 elde edilir. Burada m yaya bağlı dt dt cismin kütlesi. homojen ve sabit katsayılıdır. . Yayın deforme olmamış konumu x=0 olarak ve aşağı yönü pozitif kabul ederek kütlenin konumunu zamanın fonksiyonu x(t) olarak elde ediniz. Çözüm: Yay-kütle-sönümleyiciden oluşan bir sistemin hareket denklemi Newton’un ikinci kanunundan dx + kx = Fdış diferansiyel denklemi olarak elde edilir. Ayrıca dış kuvvet.

3. Tahsin ENGİN . Böylece kütle –A ve +A arasında salınım yapar. ω0 t − φ = 2πn ⇒t = Buna göre. olarak kütlenin maksimum genlik ω0 noktalarından geçecegi zamanlar hesaplanabilir.⎞ 2 ⎟ + x0 ⎟ ⎠ v φ = tan −1 0 ω0 x0 olup faz açısı adını alır.64 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç.. ω 0 = sistemin doğal frekansıdır. n = 0.. cos fonksiyonu 2πn (n tamsayı) açılarında 1 değerini alacağından 2πn + φ . φ ω0 2π + φ 2π φ n =1 için t 2 = = + ω0 ω0 ω0 2π 1 ω T = t 2 − t1 = olur. Ardışık iki maksimum nokta arasında geçen süreye periyot (T ) denildiğini biliyoruz. ..1. Frekansın birimi çevrim/s olup kısaca Hz. cos(x) fonksiyonunun alabileceği maksimum değer 1 olduğundan buradaki A maksimum genliktir. ⎛v A= ⎜ 0 ⎜ω ⎝ 0 2 v0 ω0 ifadesini x(t ) = A cos(ω 0 t − φ ) basit harmonik hareketi tanımlar.Dr. Buradaki φ değerinin A sin φ = sağlaması gerekir. Peryodun (T) tersi ise frekanstır (f) ve f = = 0 şeklinde ifade T 2π ω0 n=0 için t1 = k ifadesi ise m edilir.. Elde edilebilir. ile gösterilir.2.

Sonuç 2 m(ω 0 − ω 2 ) olarak aranan genel çözüm. (c=0) ω ≠ ω 0 durumu için kütlenin konumunu zamanın fonksiyonu olarak elde ediniz. Çözüm Hareketi tanımlayan diferansiyel denklem mx + kx = F0 cos ωt olur. Sistem sürtünmesiz olup sönümleme elemanı yoktur.Dr. . Başlangıçta hareketsiz bulunan ( x(0) = 0. Örnek 3-22 Sönümlü Serbest titreşimler Sönümlü serbest titreşim hareketini tanımlayan diferansiyel denklem mx + cx + kx = 0 olrak verildiğine göre. Örnek 3-22 Sönümlü Zorlanmış titreşimler Yukarıdaki örneğin diferansiyel denklemin mx + cx + kx = F0 cos ωt olması halinde c 2 − 4mk > 0 durumu için çözünüz. x ′(0) = 0) bir kütle-yay sistemini dikkate alalım. c1 = ve c 2 = 0 elde edilir. x(0) = x 0 .Örnek 3-21 Sönümsüz Zorlanmış Titreşimler: Bazen yay-kütle-sönümleyici sistemleri mekanik sistem üzerine etki eden dış kuvvetlere maruz kalır. Dış kuvvet ise F0 cos ωt uyarınca zamanla değişmektedir. x(t ) = F0 / m 2 ω0 − ω 2 (cos ωt − cos ω 0 t ) olarak elde edilir.65 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. Standart formda ise k F 2 x + ω 0 x = 0 cos ωt Denklemin homojen kısmının m 0 x ( 0) = 0 çözümü x h = c1 cos ω 0 t + c 2 sin ω 0 t olurken özel çözüm m F0 / m x′(0) = 0 x için xö = 2 cos ω0t elde ederiz. x ′(0) = v 0 olarak bir kütle-yay sönümleyici sistemindeki kütlenin konumunu a) c) c 2 − 4mk > 0 c 2 − 4mk < 0 b) c 2 − 4mk = 0 durumları için elde ediniz. Böylece genel ω0 − ω Fnet = F0 cos ωt F /m cos ω 0 t çözüm x(t ) = c1 cos ω 0 t + c 2 sin ω 0 t + 20 ω0 − ω0 F0 Başlangıç şartlarını dikkate aldığımızda ise. Bu tür kuvvetler genel olarak periyodik karakterli olup F0 cos ωt veya F0 sin ωt gibi fonksiyonlarla temsil edilirler. Her üç eğriyi bir x-t grafiğinde gösteriniz. Tahsin ENGİN .

Volt olarak gerilim genliği olur. Bu tür bir devre R direncine sahip bir rezistör.66 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. radyo veya TV sinyali. dt L . R (Ω) S Gerilim(V) Uygulanan C (Farad) L(henry) Devreye elektrik enerjisi bir batarya. Ancak dt C denklemin bu hali. dt Bir elektrik devresindeki gerilim düşümleinin toplamı uygulanan gerilime eşittir (Kirchhoff kanunu). Tahsin ENGİN . lineer. Bir elektirik devresindeki ana büyüklük devreden geçen akımdır ve birim zamanda akan dQ elektrik yükü olarak I = ile tanımlanır. sabit katsayılı diferansiyel denklemlerin önemli bir uygulama alanıda.elektrik mühendisliğinde sıklıkla karşılaşılan. Buna göre Kirchhoff kanunundan C kondansatörü için E C = dI 1 + RI + Q = E (t ) elde edilir. basit RLC devreleridir.Çözüm x ö = A cos ωt + B sin ωt A= 2 F0 m(ω 0 − ω 2 ) 2 m 2 (ω 0 − ω 0 ) + c 2ω 2 B = Acω x h = c1e r1t + c 2 e r2t Örnek 3-23 Elektrik Devreleri İkinci mertebeden. Bu durumlarda E0. Bu gerilim düşümleri. iki tarafı bağımlı değişken. I. bir jenaratör. C sığasına sahip bir kapasitör (veya kondansör) ve L indüktansına sahip bir bobinden oluşur. veya basit olarak ev cereyanından sağlanır. Bunun dQ yerine denklem I = olduğu dikkate alınarak. Bir batarya E0 gibi sabit bir gerilim üretirken bir jenaratör E 0 cos ωt veya E 0 sin ωt şeklinde periyodik gerilim üretir.Q içerdiğinden. R direnci için E R = I R dI L bobini için E L = L dt Q C Şeklinde ifade edilir. Burada E(t) devreye uygulanan gerilimdir.Dr. kullanışlı değildir.

Ayrıca yukarıda I ya göre verilen denklemi t ye göre türeterek. φ = tan −1 ifadesine göre değiştiğini akımın I (t ) = 1 2 1 − LCω 2 2 R + (ωL − ) ωC gösteriniz.L d 2Q dt 2 +R dQ 1 + Q = E (t ) dt C şeklinde sadece Q’ya bağlı olarak elde edilebilir. Empedans bir RLC devresinin etkin direncini temsil ωC ⎠ ⎝ 1 olduğundan minimum olur. Diğer ifadde edilen diferansiyel denklem çözülürse. Tahsin ENGİN . Eğer Q’ya göre dQ ifadesinden akımda çözülür. ( dω rezonans frekansı denir. L d 2I dt 2 +R dI 1 dQ dE (t ) + = dt C dt dt veya I= dQ alarak dt dE (t ) dI 1 + I= elde edilir.Dr.67 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. dolayısıyla maksimum akım devreden eder ve ω r = LC dz = 0 dan ω bulunur) Frekansın bu değerine ( ω r ) özel olarak geçmeye başlar. 2 . ve Örnek 3-24 Basit Elektrik Devreleri Q (0) = Q0 Bir RLC devresine uygulanan E (t ) = E 0 sin ωt periyodik gerilimi için devreden geçen E 0 cos(ωt − φ ) ωRC . Bunları belirlemek için genelikle L 2 d 2I +R Q (0) = I (0) = I 0 şeklinde iki başlangıç şartı tanımlanır. Rezonans çoğu mekanik sistemler için yıkıcı etkisi olan ve kaçınılması gereken bir olay olmasına karşın elektrik sistemlerinde çoğu cihazlar rezonans esasına göre çalışırlar ve bu durum istenen bir durumdur. Bu denklemin genel çözümünden c1 ve c2 gibi iki dt C dt dt keyfi sabit gelir. I = dt yandan önce I akımı belirlenmişse aynı ifadeden integrasyon yoluyla Q’ya geçilebilir. Akım ifadesinin paydası genelde uygulamada empedans olarak tanımlanır ve 1 ⎞ ⎛ Z = R 2 + ⎜ ωL − ⎟ şeklindedir.

a) y ′′ + 3 yy ′ = 6 x 2 b) y ′′ + xy ′ − 3 y = sin 2 x c) d) e) f) g) h) i) j) y ′′ + 2 y 2 y ′ + 2 y = xe −3 x y ′′ + y ′ = x 2 cos x 1 y ′′ + e x y = x y y ′′ + e y ′ − 2 y = 6 1 y ′′ + = 1 y y ′′ − 8 y ′ − e ln y = 0 y ′′ − 5 y ′ + cos y = x − 1 y ′′ − sin 2 xy ′ + y = 0 3.(ipucu: verilen ifadeyi iki kez türetip c1 ve c2 yi yok ediniz. Aşağıdaki başlangıç değer problemlerinin tek bir çözüme sahip olduğu aralığı belirleyiniz. Hangi koşullarda bir ikinci mertebeden lineer sınır-değer probleminin tek bir çözümü vardır. y ( −2) = 3 ve y ′(−2) = −7 d) ( x 2 − 4) y ′′ − 3xy ′ − 2 y = 0.Dr. Denklemin lineer olup olmadığını nasıl anlarsınız. 3.Bölüm 3 ile ilgili problemler 3.4. sabit veya değişken katsayılı olup olmadıklarını belirtiniz. y (1) = 0 ve y ′(1) = 7 3. Sağ tarafı sabit olmayan bir diferansiyel denklem sabit katsayılı olabilirmi? Hangi koşullarda bir lineer başlangıç-değer probleminin kesin bir çözümü vardır. Tahsin ENGİN . a) y ′′ + 3 y ′ = cos x. homojen olup olmadıklarını.3.68 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç.1 a) b) c) d) Bir dif.2. Aşağıda genel çözümleri verilen diferansiyel denklemleri elde ediniz. ( x − 1) y ′′ + 2 xy ′ − y = e 2 y (0) = 2 ve y ′(0) = 5 −x . y (π ) = 0 ve y ′(π ) = −2 b) c) x 2 y ′′ + 2 xy ′ − y = e x .) a) b) c) d) e) f) y = c1e −2 x + c 2 e 2 x y = c1 x + c 2 y = c1 sinh 2 x + c 2 cosh 2 x sin x cos x y = c1 + c2 x x c1 ln x y = + c2 x x 2 y = c1 x + c 2 x . Aşağıdaki denklemlerin lineer olup olmadıklarını.

Homojen Denklemler Teorisi a) Süperpozisyon ilkesinin uygulanabilmesi için bir diferansiyel denklemin lineer ve homojen bir diferansiyel denklem olması şart mıdır? b) Hangi tür diferansiyel denklemler için bir çözümün sabit bir sayıya çarpımı da çözümdür. y2 = x3 .Dr. 3.69 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç.7. Hangi çözüm çiftleri için W(y1.6. y 2 = e x cos x. y1 = x . a) b) c) d) e) f) g) y1 = x + 1 y1 = e x + e x ve y2 = x 2 − 1 ve y 2 = cosh x y1 = x 3 ve y2 = −x3 ve y 2 = e x cos 2 x ve y 2 = x + 2 ve y 2 = sin α + sin β y1 = e x sin x y1 = x + 2 y1 = sin(α + β ) y1 = x 2 ve y 2 = 2 3.8. y1 = x 2 . y3 = x 2 − 1 y3 = x 2 − 1 y3 = 1 y3 = e x y1 = e x sin x. y 2 = x.1.2. Bu fonksiyonlar lineer bağımlı mı lineer bağımsız mıdır? 3.8.Aşağıdaki diferansiyel denklemlerin iki çözümü (y1.y2)’nin x>0 olmak üzere hiç bir zaman sıfır olamayacağını söyleyiniz.y2) yanlarında verilmiştir. b) 5 ayrı fonksiyonun wronskian’ı bazı x değerleri için sıfır olurken bazıları için değildir. y1 = e x . y1 = e 2 x y2 = −3e 2 x a) y′′ − 4 y = 0 b) y′′ − 4 y = 0 y1 = −3e 2 x y2 = e3 − 2 x . Aşağıdaki fonksiyonların (1) kontrol yöntemiyle (2) Wronskian değerleri yardımıyla lineer bağımlı olup olmadıklarını belirleyiniz.y2) Değerinin her bir çift için hesabını yaparak düşüncenizin doğruluğunu kontrol ediniz. y 2 = xe x . a) b) c) d) e) y1 = x + 1. lineer Bağımlılık ve Wronskian Fonksiyonları a) y1 = 0 ve y 2 = f ( x) lineer bağımlımıdır.3. a) y ′′ + e y y ′ − 2 y = 6 b) y ′′ − 2 y ′ + 3 y = 0 c) d) e) f) y ′′ − 2 y ′ + y = x 3 cos 2 x y ′′ − x 2 y = x + 1 x 2 y ′′ + ( x − 1) y = 1 x 2 y ′′ − 5 y = 0 3. y3 = x 2 e x 3. y 2 = 5. W(y1.8.5. y1 aşağıda verilen diferansiyel denklemlerin bir çözümüyse ky (k=sabit) ifadesin de verilen denklemin çözümü olup olmadığını gösteriniz. Tahsin ENGİN . Wronskian Değerlerini hesaplayarak aşağıdaki fonksiyonların lineer bağımlı olup olmadıklarını gösteriniz.

Dr. y1 = sin 3x 1 cos x x 2 y′′ + xy′ + ( x 2 − ) y = 0 .9.8. çözümlerden biri bilinen ikinci mertebeden lineer ve homojen bir denklem ( y′′ + P ( x) y′ + Q ( x) y = 0 ) birinci mertebeden hale getirilebilir. x>0 için y1 ve y2 gibi iki çözümü verilen aşağıdaki diferansiyel denklemleri göz önüne alarak bu iki çözümün genel bir çözüm seti oluşturup oluşturamayacağını belirleyiniz.70 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. y1 = x 1 x 2 y′′ + 5 xy′ − 3 y = 0 . Böylece başta verilen denklemin genel çözümü y = c1 y1 + c2v( x) y1 olur.3. Tahsin ENGİN . a) b) c) d) e) f) g) y′′ − y = 0 y′′ − y = 0 x 2 y′′ + 3 xy′ + y = 0 x 2 y′′ + 3 xy′ + y = 0 y′′ − 4 y′ + 4 y = 0 y′′ − 2 y′ + 3 y = 0 y1 = e x ve y2 = e − x y1 = sinh x ve y2 = cosh x 1 ln x y1 = ve y2 = x x 1 3 y1 = − ve y2 = x x y1 = e 2 x ve y2 = xe 2 x ve y2 = e x cos 2 x y1 = e x sin 2 x y′′ − 9 y = 0 y1 = e3 x ve y2 = e 5 − 3 x 3. Bu metod mertebe düşürme metodu olarak bilinir. y′′ − 9 y = 0 da y1 = e3 x ve y2 = e −3 x lineer bağımsız olduklarından Örneğin. y1 = cos 2 x c) d) e) f) g) y ′′ − 4 y ′ + 4 y = 0 .c) d) e) f) g) y′′ + 5 xy′ − 3 y = 0 y′′ + 5 xy′ − 3 y = 0 x 2 y′′ − 2 xy′ − 4 y = 0 y′′ + y = 0 x 2 y ′′ + 5 xy ′ + 4 y = 0 y1 = 1 x3 1 ve ve ve ve y2 = 2 x 1 x − 1 3 y1 = 3 x 3 y1 = 2 x 4 y1 = sin x y1 = y2 = − y2 = −4e 4 ln x y2 = cos x ve y2 = ln x 3 x2 5 ln x x2 3. y1 = e x b) y′′ + 4 y = 0 . y1 = e 2 x y′′ − 9 y = 0 . Oluşturulabilen çözüm çiftleri için bu seti oluşturunuz. y1 = 4 x 1 x 2 y′′ + 3 xy′ + y = 0 . a) y′′ − y = 0 . Y ( x) = c1e3 x + c2e −3 x tüm çözümlerin elde edilebileceği bir çözüm seti olur. y1 = x 3 . Bilinen çözüm y1 ≠ 0 olmak üzere aranan diğer çözüm y2 = v( x) y1 .Bazı durumlarda. Buna göre aşağıdaki denklemlerin ikinci lineer bağımsız çözümlerini elde ediniz. burada − P ( x ) dx e ∫ dx v( x) = 2 y1 ∫ ile verilir.

10.1. d) y′′ + 4 y′ + 20 y = 0. Aşağıdaki Denklemlerin genel çözümlerini bulunuz. y′′ = x 2 − 1. 3. a) Verilen bir homojen olmayan diferansiyel denklemini sağlayan ve içerisinde bir sabit olan bir fonksiyon bu denkleme ait bir özel çözüm olabilir mi? Açıklayınız.10. y (1) = 1 ve y (4) = 10 c) y′′ − 3 y′ − 4 y = 0.1. yö = e x yö = −2 + 3e x yö = x 2e −2 x y′′ + 4 y′ + 4 y = 3e −2 x . y (0) = −5 ve y′(0) = 6 c) 2 y′′ + y′ − y = 0. yö = −2 a) y′′ − y = 2. y (0) = 100 ve y (5) = 0 y ( 0) = 0 ve y (2) = 6 b) y′′ + 2 y′ + y = 0. c) Özel çözümler için süperpozisyon ilkesinin önemi nedir? 3. Homojen Olmayan Denklemler Teorisi 3.Aşağıdaki sınır-değer problemlerini verilen koşullar için çözünüz. Sabit Katsayılı Homojen Denklemler 3.3. Aşağıdaki denklemlerin. a) y′′ − y = 0. y( ) = 0 2 π ve y′( ) = 2 2 π 3.11.11. a) y′′ + y = 0 b) y′′ + 2 y′ + y = 0 c) d) e) f) g) h) y′′ + λ2 y = 0 y′′ − λ2 y = 0 y ′′ + 5 y′ + 4 y = 0 y′′ + 3 y′ + 4 y = 0 y ′′ + 10 y′ − 25 y = 0 y ′′ + 5 y ′ + 25 y = 0 3. Aşağıdaki başlangıç değer problemlerini verilen koşullar için çözünüz. y (π ) = 0 ve y ′(π ) = 1 y (0) = 0 ve y′(0) = 1 b) y′′ + 3 y′ − 5 y = 0. y′′ = x 2 − 1. y′′ − y = 2. a) y ′′ + 4 y = 0. b) c) d) e) f) g) y′′ + y = 4e x . y′′ + 4 y′ + 4 y = 3e −2 x .11. yö = x(1 − x)e −2 x 1 1 yö = x 4 − x 2 12 2 1 4 1 3 yö = x − x + 3 x − 5 12 2 .10.71 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç.Dr.10.3. Bu çözümleri olabilecek en basit formda yazınız. Tahsin ENGİN .2. y (0) = 6 ve y (10) = 0 d) y′′ − 9 y = 0. b) Homojen kısmın çözümü olan bir ifade homojen olmayan denklemin de bir özel çözümü olabilirmi? Açıklayınız. verilen özel çözümleri kullanarak genel çözümlerini elde ediniz.2.

72 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. d) Homojen olmayan x3 ve x 3 − 4 x + 2 terimleri için önerilecek özel çözüm hangi formda olur.11. y′′ − 3 y′ = x + 3 − 2e 2 x . Tahsin ENGİN . a) Eğer 1 yöz = .Belirsiz katsayılar Metodunu Kullanarak aşağıdaki diferansiyel denklemleri çözünüz. f) R(x)=x5’e karşılık gelen bir özel çözüm teklifi neden sadece Ax5 şeklinde yazılamaz. b) Sabitin değişimi metodunun esası nedir? . e) Belirsiz katsayılar metodu neden R(x)=lnx için uygun değildir. Homojen Olmayan Denklemlerin Belirsiz Katsaylar Metodu: 3. b) Hangi koşullarda AxR(x) olur. a) Belirsiz katsayılar metodunun kısıtları nelerdir.12.Dr.12.13.3.12. a) b) c) d) y ′′ + 16 y = sin 2 x − 3 cos 2 x.1. c) Hangi koşullarda Ax2R(x) olur. Homojen Olmayan Denklemler Sabitin Değişimi 3. 3. a) Hangi koşullarda bir diferansiyel denklemin homojen olmayan R(x) terimine karşılık gelen özel çözümü AR(x) olur.12.131. y′′ + 4 y = 3 sin 2 x. 3 y′′ − 9 y = 3 denkleminin bir özel çözümü ve x yöz = − `da y′′ − 9 y = x denkleminin bir özel çözümüyse 9 y′′ − 9 y = 3 + x denkleminin genel çözümünü bulunuz. Aşağıdaki başlangıç değer problemlerini belirsiz katsayılar metoduyla çözünüz.3. x y( ) = 1 2 ve ve ve π ve y′( ) = 0 2 π y ( 0) = 0 y (0) = 1 y (π ) = 0 y′(0) = 0 y′(0) = −2 y′(π ) = 1 3. b) Eğer yöz = −2 sin 2 x.3. 3. y′′ + y = 2 ’nin birer özel çözümleriyse y′′ + y = 6 sin x + 2 diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz. y′′ − y′ = 4e + x cos x. y′′ + y = 6 sin 2 x ’in ve yöz = 2 . y′′ − 4 y = −3x 2e3 x a) y′′ − 4 y = 4e3 x b) c) e) g) i) y′′ − 4 y = 2e 2 x y′′ + 9 y = −3 cos 3 x d) f) h) j) l) n) p) s) u) y′′ + 9 y = 2 x cos x y′′ + 9 y = xe x sin 2 x − 5 sin 2 x + 3 cos x y′′ − 4 y′ + 4 y = −2e3 x y ′′ − 4 y′ + 4 y = 5 xe 2 x y′′ − 4 y′ + 4 y = 2e 2 x + 3 y ′′ − 4 y ′ + 4 y = e x cos 2 x y′′ − 2 y′ + 2 y = x 3e x k) y ′′ − 2 y′ + 2 y = e x sin x m) y′′ − 3 y′ = x − 2 o) t) y′′ − 6 y′ + 10 y = 20 r) y′′ − 6 y′ + 10 y = e3 x cos x y′′ − 3 y′ = ( x − 1)e x y′′ − 6 y′ + 10 y = x 2e x y′′ − 6 y′ + 10 y = x 2 sin 2 x + cos 2 x y′′ + y = 2 sin x − 3 cos x y′′ + y = e 2 x sin 3x 3.2.

Bulduğunuz çözümün çözüm aralığını belirtiniz.3. peryodunu ve genliğini bulunuz. x(t)=? Ayrıca genliğin maksimum olacağı ω değerini belirleyiniz. Sürtünmeyi ihmal ederek titreşimin doğal frekansını.2. . t=0 anında kütlenin x=0 konumundan 10 m/s hızla geçtiği gözlenmiştir.1.5 kg’lık bir kütle bir yayın ucuna asıldığında yayı aşağı doğru 0. b) m=0. 1 y ′′ − y′ − 2 y = b) a) y′′ − y′ − 2 y = e3 x sin x 2x e c) y′′ − y′ + 2 y = x 3 − 5 d) y ′′ − 4 y = x 1 y′′ − 9 y = e) y ′′ + 9 y = cos 2 x f) cos 2 x 2x g) y′′ − 4 y′ + 5 y = e cos 3 x h) y′′ − 4 y′ = ln x i) k) y′′ = x 2e x y′′ − 2 y′ + y = e 2 x + 8 j) l) y′′ = 1 x2 ex x y′′ − 2 y′ + y = 3.15. İkinci Mertebeden Lineer sabit katsayılı Denklemlerin Uygulamaları 3.14. a) x 2 y′′ + y = 0 b) x 2 y′′ − xy′ = 0 c) xy′′ − y = 0 d) x 2 y ′′ + xy ′ = 0 f) 2 x 2 y′′ + xy′ − 2 y = 0 h) − 2 x 2 y′′ + 6 xy ′ − 12 y = 0 j) x 2 y′′ + 5 xy′ + 4 y = 0 e) ( x − 1) 2 y′′ + 3( x − 1) y′ − 2 y = 6 g) 2 x 2 y′′ + 6 xy′ + 2 y = 4 x 2 1 i) − 2 x 2 y′′ + 6 xy′ − 12 y = x 2 x k) x y′′ + 5 xy ′ + 4 y = xe 3.13.2 kg’lık kütle bağlanıp denge konumundan 1 cm aşağıdayken serbest bırakılıyor.73 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. Belirsiz katsayılar metodu ile çözülebilecekleri de çözerek sonuçları karşılaştırınız.2. Kütleye başlangıçta statik haldeyken F (t ) = 200 cos ωt uyarınca kuvvet uygulamaya başlıyor.1. Aşağıdaki Euler denklemlerini çözünüz. Kütle bu konumdayken çekilip serbest bırakılıyor.15. 3. titreşime ait doğal frekansını. peryodunu ve genliğini belirleyiniz.1.Dr. a) Yay sabiti k=500 N/m olan bir yayın ucuna m=0.2 cm uzatılmıştır. Tahsin ENGİN . Sistemi sürtünmesiz kabul ederek.15. Kütle bir aönümleyiciye bağlı olup sönümleme katsayısı c=200 Ns/m dir. 3. Euler Denklemleri 3. Aşağıdaki diferansiyel denklemleri sabitin değişimi metodu ile çözünüz.14. a) Euler denklemini nasıl ayırdedersiniz b) Euler denklemi her zaman sabit katsayılı lineer bir denkleme dönüştürülebilir mi? c) Euler denklemlerinin çözümü neden x = 0 da geçersizdir. d) m=5 kg kütleli bir cisim bir yaya bağlandığında yayı 2 cm germiştir. Sürtünmeyi ihmal ederek x(t)=? Ayrıca rezonansın oluşacağı frekansı ( ω ) belirleyiniz. c) k sabitli bir yay ucuna m kütlesi bağlanmış ve başlangıçta statik halde bulunan kütleye F (t ) = F0 cos ωt + F1 kuvveti uygulanmaya başlanmıştır.2.4. Yatay konumlandırılmış bir yay-kütle-sönümleyici sisteminin hareketini tanımlayan diferansiyel denklemi yazınız.

ω 0 = LC diferansiyel denklemi çözerek Q(t ) ’yi belirleyiniz. ve uygulanan 1 2 almak suretiyle ilgili gerilim E (t ) = E0 cos ωt uyarınca değişmektedir.3. a) Bir RLC devresinin rezonans frekansı nasıl tanımlanır. ( R ≅ 0) . d) Bir RLC devresinde gerilim yokken Q(t ) ’yi 4L R2 − <0 C 4L R2 − =0 C 4L R2 − >0 C için elde ediniz. e) Bir önceki problemi I(t) için çözünüz. b) Bir RLC devresinden geçen akım fonksiyonu I(t) bilindiğinde kondansatördeki elektrik yükünün zamanla değişimini nasıl belirlersiniz.15.74 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç.3.Dr. Tahsin ENGİN . ω = ω0 olduğunda t → ∞ durumu için ne söylenebilir. . c) Bir RLC devresinde R ihmal edilebilir düzeyde küçüktür.

başlangıç şartları için tek bir çözümü olduğunu ve bu çözümün hangi aralıkta olduğunu gösteriniz.4. bu üç noktayı dışarıda bırakan bir aralıkta çözümü vardır.. mertebeden bir denklem için aşağıdaki teoremle ifade edilir.. y ′(0) = y 0 . x1 < x < x 2 aralığında bir nokta olmak üzere bu noktada iki başlangıç koşulunun sağlanması durumunda tek bir çözümün olacağı ifade edilmişti. P1(x)’in x=2 ve . ayrıca R(x)’in x=0’ da süreksiz olduğu anlaşılmaktadır..1 GİRİŞ n.. P3 ( x) = 3 ve R ( x) = x +1 2 + e x olduğuna göre. Tahsin ENGİN . P2 ( x). Bir önceki bölümde ikinci mertebeden bir diferansiyel denklemin x0 .. + Pn −1 ( x) y ′ + Pn ( x) y = R( x) şeklinde verilir.75 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. mertebeden lineer bir diferansiyel denklem. 0< x<2 ⎪ 2< x<∞ ⎪ ⎭ P1 ( x) = − 2x 2 . Örnek 4. Teorem: y ( n) + P1 ( x) y ( n −1) + . Bu aralıklar ise. İkinci mertebeden denklemlerde olduğu gibi homojen kısmı çözümün ayrı yapılması daha uygundur. y ( n−1) ( x0 ) = y 0 ( n−1) başlangıç şartlarını sağlayan tek bir çözüm vardır. + Pn −1 ( x) y ′ + Pn ( x) y = R ( x) denklemi için. − ∞ < x < −2⎫ −2< x <0 ⎪ ⎪ ⎬ olabilir. ler x’e bağlı olabilen fonksiyonlardır. BÖLÜM YÜKSEK MERTEBELİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER 4. Burada P..1 Çözüm varlığı y ′′′ − 2x 2 x −4 y (1) = 0 y ′(1) = −3 y ′′(1) = 5 y ′′ + 3 y = x +1 x 2 + e x diferansiyel denkleminin .. P2 ( x) = 0 .. ′ y (0) = y 0 .Dr. Eğer R(x)=0 ise denklemin homojen olacağını biliyorum. y ( n ) + P1 ( x) y ( n −1) + .. Çözüm: x −4 x x=-2 süreksiz olduğu. O halde denklemin. P1 ( x).. Pn ( x) ve R(x) x1 < x < x 2 aralığında sürekli fonksiyonlar ve x0 bu aralıkta bir nokta ise . Benzer şekilde bu durum n.

2 Bir kirişin kendi ağırlığı ile oluşturulduğu sehim Şekildeki gibi iki uçtan mesnetlenmiş bir kirişin sehimi y ( IV ) = ρg EI diferansiyel denklemiyle tanımlanır. Verilen diferansiyel denklemin genel ve özel çözümünü bulunuz.Dr. Tahsin ENGİN . Başlangıç şartları x=1’de tanımlandığından verilen başlangıç değer probleminin sadece 0 < x < 2 aralığında var olan çözümü için tektir diyebiliriz.76 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. Örnek 4. Ayrıca kirişin bu iki uçtan sıkıca sabitlenmiş olması sehim eğrisinin bu noktalarda yatay (sıfır eğimli) olmasını gerektirdiğinden y ′(0) = y ′( L) = 0 yazılır. y ( x) = 3 2 ⎛x⎞ ⎛x⎞ ⎤ ⎢24⎜ ⎟ − 2⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ ⎥ 24 EI ⎢ ⎝ L ⎠ ⎝L⎠ ⎝L⎠ ⎥ ⎣ ⎦ 4 ρgL4 ⎡ ⎛ x ⎞ elde edilir.Şimdi de verilen x0 noktasına bakalım. Çözüm: Verilen denklem art arda 4 kez integre edilerek genel çözüm: y ( x) = ρg 24 EI x4 + 1 1 c1 x 3 + c 2 x 2 + c3 x + c 4 6 2 bulunur. g yerçekimi ivmesi E kirişin malzemesinin Young modülü ve I kiriş kesitinin atalet momentidir. Burada ρ kirişin yoğunluğu. . Kiriş iki uçtan sabitlendiğine göre y (0) = y ( L) = 0 olur. Böylece elde edilen 4 denklemden sabitler bulunup genel çözümde yazılarak.

. Teorem: x1 < x < x 2 aralığında P1 .. y n ) = k e ∫ 1 ifadesinden hesaplanır.. y n olarak n adet fonksiyon y ( n) + P1 ( x) y ( n −1) + .Lineer bağımlılık araştırması yapılırken yukarıdaki Wronskian değerinin. Buna göre y1 . Homojen denklemlerin genel çözümü aşağıdaki teoriyle verilir.. Teorem: Eğer y1 . y 2 .mertebeden bir homojen denklemin çözümünün n adet lineer bağımsız çözümün bulunmasıyla eşdeğer olduğunu ifade etmektedir. + Pn −1 ( x) y ′ + Pn ( x) y = 0 diferansiyel denkleminin çözümleriyse. göz önünde alınan aralıktaki herhangi bir x0 değeri için hesaplanması yeterlidir. y n gibi n adet lineer bağımsız çözüme sahiptir.... Ayrıca denklemin genel çözümü bu çözümlerin lineer kombinasyonu olup y = c1 y1 + c 2 y 2 +. Bu teorem n... y n ’den oluşan çözümler grubuna temel çözüm seti adını veriyoruz. y 2 ...+c n y n şeklinde ifade edilir.... y 2 .... P2 . + Pn −1 ( x) y ′ + Pn ( x) y = 0 homojen denklemi her zaman y1 ..... Bu prensip lineer olmayan homojen denklemler ile lineer olsa bile homojen olmayan denklemlere uygulanmaz.2 HOMOJEN DENKLEMLER TEORİSİ Daha önce değindiğimiz süperpozisyon ilkesi burada da aşağıdaki gibi ifade edilebilir. y 2 .. süperpozisyon kuralı sadece homojen kısım için doğrudur.. y 2 . Bir kez daha dikkat çekmek gerekirse.+c n y n ifadesi de bir çözümdür..77 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. Tahsin ENGİN ...4.. .. Pn sürekli fonksiyonlar olmak üzere y ( n) + P1 ( x) y ( n −1) + .Dr.... y n çözümünün lineer bağımlı olup olmadığını anlamak için bunlara ait Wronskian değerine bakılmalıdır.. Bu değer − P ( x ) dx W ( y1 .. bunların lineer kombinasyonu olan y = c1 y1 + c 2 y 2 +... Verilen n adet y1 ..

. .+ a n −1 y ′ + a n y = 0 a 0 ≠ 0 olmak üzere tüm terimleri a0’a bölünerek elde edilecek olan y ( n) + a a a1 ( n−1) y +.. Durum 1. y ( IV ) + 8 y ′′′ + 18 y ′′ + 16 y ′ + 5 y = 0 için m 4 + 8m 3 + 18m 2 16m + 5 = 0 denkleminin kökleri -1.. ve 5 bulunur.78 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. Bu çözüm verilen diferansiyel denklemin karakteristik denkleminden..4.Dr.. (m + 3)(m 2 + 3m − 1) = 0 ....+ a n −1 m + a n = 0 elde edilecek köklerle belirlenir.3 SABİT KATSAYILI HOMOJEN DENKLEMLER Sabit katsayılı lineer ve homojen bir diferansiyel denklemi a 0 y ( n ) + a1 y ( n −1) +. m2.+ n −1 y ′ + n y = 0 a0 a0 a0 denklemi her zaman tüm x ’ler için y = c1 y1 + c 2 y 2 +.. n ≥ 3 için köklerden biri yada ikisi deneme-yanılma ile bulunmaya çalışılır.3 = − y ( x) = c1e −3 x 3 13 ± 2 2 + c2 3 13 (− − )x e 2 2 + c3 3 13 (− + )x e 2 2 Durum 2... Tüm kökler farklı ve reel sayı y ( x) = c1e m1x + c 2 e m2 x +...+c k x k −1 )e m1x Örneğin.... -1. -1.... a 0 m n + a1m n −1 +... = m k ise y ( x) = (c1 + c 2 x +. Tahsin ENGİN .+c n y n şeklinde ifade edilebilen bir genel çözüme sahiptir. y ′′ + 6 y ′′ + 8 y ′ − 3 y = 0 m 3 + 6 m 2 + 8m − 3 = 0 veya.. m1 = −3. dereceden denklemlerde olduğu gibi belirgin bir çözüm yolu yoktur. Ancak karakteristik denklemin köklerini belirlemek için 2...+c n e mn x örneğin.... ve 3. Eğer m1 = m 2 =. ve hatta 4..

+ Pn −1 ( x) y ′ + Pn ( x) y = R( x) lineer ve homojen olmayan denklemin bir özel çözümü ve yh homojen kısmın genel çözümü ise. Ancak unutulmaması gereken bir husus. Söz gelimi bu metot sadece lineer ve sabit katsayılı denklemlere. R(x) terimi genellikle birkaç terimi içerir ve bu tür durumlarda her bir terime karşılık gelen özel çözümleri ayrı ayrı bulmak ve bunları daha sonra toplamak daha kolay bir yoldur.79 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç.. R(x) ‘in aşağıdaki formlardan birine uyması durumunda uygulanabilir. y = y h + y ö = c1 y1 + c 2 y 2 +. R(x)’in alabileceği formlar..4 HOMOJEN OLMAYAN DENKLEMLER TEORİSİ Teorem: Eğer yö. m1. eğer önerilen özel çözümlerden biri homojen kısmın çözümüyse bu durumda önerilen özel çözüm x ile çarpılır. cos(ax) gibi fonksiyonlar veya 4 maddede geçenlerin bir çarpımı olan fonksiyonlar olabilir. Bu metot için geçerli olduğu belirtilen kısıtlamalar burada da söz konusudur. Durum 3. Tahsin ENGİN . Eğer bir diferansiyel denklem lineer olmasına rağmen değişken katsayılı ise veya homojen olmayan . ekx R(x)=P(x)şeklinde polinom R(x)=sin(ax). P2 ( x). Bunu önceki bölümde olduğu gibi süperpozisyon ilkesiyle gerçekleştiriyoruz.k=3 alınırsa y ( x) = (c1 + c 2 x + c3 x 2 )e − x + c 4 e 5 x olur.+c n y n + y ö ifadesi verilen denklemin genel çözümüdür.. 2 = m3. Yeni form da homojen kısmın çözümüyse x2 ile çarpılır.. (1) (2) (3) (4) R(x)=bir sabit. 4.. Farklılık elde edilene kadar buna devam edilir.. Bu durum da örneğin. y ( n) + P1 ( x) y ( n −1) + . Bazen kompleks köklerde katlı olabilir.5 HOMOJEN OLMAYAN KATSAYILAR METODU DİFERANSİYEL DENKLEMLER: BELİRSİZ Daha önce Bölüm 2’de 2.mertebeden homojen olmayan denklemler konusunda detaylı açıkladığımız bu yöntem yüksek mertebeli denklemlere de uygulanabilir. k R(x)=bir üstel fonksiyon... Bu ifadelerde P1 ( x). 4. Pn ( x) ve R(x) x1 < x < x 2 aralığında sürekli fonksiyonlardır. Kompleks kök durumu Her bir eşlenik kompleks kök için (α ± iβ ) eαx (c1 cos βx + c 2 sin βx) yazabileceğimizi biliyoruz...Dr. 4 = α ± iβ ise çözüm y ( x) = e αx (c1 cos βx + c 2 sin βx) + xeαx (c3 cos βx + c 4 sin βx) şeklinde yazılmalıdır.

O halde 4. 120 12 x4 ( x + 10) 120 y ( x) = y h + y ö = c1 + c 2 x + c3 x 2 + c 4 x 3 + şeklinde yazılır. Böylece genel çözüm ifadesi.3 Homojen olmayan denklemin genel çözümü y ( IV ) = x + 2 diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.80 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. ⎪ y ′′′ = 27 ke 3 x ⎪ ⎭ y ′ = 3ke 3 x 27 ke 3 x + 9ke 3 x − 4ke 3 x = 10e 3 x 32ke 3 x = 10e 3 x ⇒ k = 10 5 = 32 16 5 3x e olur. (e0=1) Burada normalde özel çözüm için akla ilk gelebilecek teklif y ö = Ax + B ’dir. Buna göre y ö = Örnek 4. Çözüm: Özel çözüm teklifimiz y s = ke 3 x olacaktır. ⎫ ⎪ ⎪ y ′′ = 9ke 3 x ⎬ diferansiyel denklemde yazılırsa. mertebeden bir türev olduğundan böyle bir teklif 0 = x + 2 gibi bir sonuç doğurur. .terimi (R(x)) yukarıdaki formlara uymuyorsa ileride görülecek olan sabitin değişimi metodu uygulanmalıdır. Çözüm Karakteristik denklem m4=0 olduğundan çakışı 4 adet sıfır kök vardır. Tahsin ENGİN . ( y öIV ) = 120 Ax + 24 B bulunup yerine konulduğunda.Dr. A= 1 1 .türevini aldığımızda birini mertebeye inecek bir fonksiyon gerekir. Örnek 4. Bu durum önerilen çözümün homojen kısmın bir çözümü olması sonucunu doğuracak bu durumda y ö = kxe 3 x önermemiz gerekecekti.2 ekx y ′′′ + y ′′ − 4 y = 10e 3 x denkleminin bir özel çözümünü bulunuz. Buna göre y ( x) = c1 + c 2 x + c3 x 2 + c 4 x 3 olur. Ancak sol tarafta 4. Bu da önerilen 4 defa x ile çarpmakla mümkündür. 16 elde edilir. y ö = x 4 ( Ax + B) önerilmesi gereken özel çözümdür. B = bulunur. Ancak diyelim ki 3 rakamı karakteristik denklemin köklerinden birine eşit.

u 2 ( x)... y n . y 2 ... y ( n) + P1 ( x) y ( n −1) + P2 ( x) y n − 2 +... 2.......+c n y n olarak ifade edildiğini de öğrenmiştik.... Wk(x) ise.u n ( x) şeklinde x ’e bağlı fonksiyonlar olmalı ki y ö ( x) = u1 y1 + u 2 y 2 +. c 2 ...2. y 2 . yn ) = Ke ∫ 1 . Pn ( x) ve R(x) x1 < x < x 2 aralığında sürekli fonksiyonlar ve y1 . Teorem: Sabitin Değişimi Metodu P1 ( x).. n olarak verilir. Şimdi de n.6 HOMOJEN OLMAYAN DENKLEMLER: SABİTİN DEĞİŞİMİ METODU y ( n) + P1 ( x) y ( n −1) + . Bu atamalar çözümü basitleştirecek şekilde yapılır.+u n y n olur... kalanları ise serbest olarak bizim atayacağımız şartların sağlanma koşulundan (bütünler şart olarak) elde edilir. Burada R( x)Wk ( x) uk = ∫ W ( y1 .. P2 ( x)...Dr..81 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç.... k = 1. Tahsin ENGİN .. y ö ( x) = u1 y1 + u 2 y 2 +.. Diğer bir ifadeyle alınacak integral işlemleri basitleştirmek için....Bölümde sorduğumuz soruyu burada da tekrarlayalım: c1 .. − P ( x )dx olarak Wronskian değeri. Bunlardan biri önerilen özel çözümün homojen olmayan denklemi sağlama şartından. + Pn −1 ( x) y ′ + Pn ( x) y = R ( x) diferansiyel denkleminde........ y1 ... y 2 . u fonksiyonlarının ikinci veya daha yüksek mertebedeki türevlerini yok etmekle yönelik şartlar öne sürülür. Bu çözümün y h = c1 y1 + c 2 y 2 +.. Bu denklemin homojen kısmının ( R(x)=0 alınarak elde edilen halinin).. Bu ifadede W ( y1 ... y n )dx.4.+u n y n ifadesi homojen olmayan denklemin aradığımız bir özel çözümü olsun? n adet u fonksiyonunun bulunabilmesi için n adet denkleme ihtiyaç vardır.. y2 ..+ Pn ( x) y = R( x) diferansiyel denkleminin esas çözüm setiyse bu durumda homojen olmayan denklemin bir özel çözümü.. Pn ( x) verilen bir aralıkta x ’e bağlı fonksiyonlar olsun.. P1 ( x). P2 ( x).. y n şeklinde n adet lineer bağımsız çözümü olduğunu biliyoruz. değişken katsayılı ve homojen olmayan bir diferansiyel denklemi çözebileceğimiz sabitin değişimi metodunu bir teoremle özetleyelim. mertebeden lineer..c n sabitleri nasıl birer u1 ( x).

y1 ′ y1 W ( y1 , y 2 ,..., y n ) = ′ y1′ . . y1
( n −1)

y 2 ... y n ′ ′ y 2 ... y n ′′ ′′ y 2 ... y n . . y2
( n −1)

. .
( ... y nn −1)

determinantındaki k. kolonun ve son satırın silinmesiyle elde edilecek yeni determinantın (−1) k −1 katıdır. Böylece yö çözümü elde edildikten sonra homojen olmayan denklemin çözümü; y = c1 y1 + c 2 y 2 +,...,+ c n y n + y ö olarak elde edilir.
Örnek 4.4 Sabitin değişimi metodu

y ′′′ + 2 y ′′ = e x diferansiyel denklemini sabitin değişimi metoduyla çözünüz.
Çözüm: Homojen kısmın karakteristik denklemi,

m 3 + 2m 2 = m 2 (m + 2) = 0, m1, 2 = 0, m3 = −2
y h = c1e 0. x + c 2 xe 0. x + c3 e −2 x = c1 + c 2 x + c3 e − 2 x

y1 ′ Wronskian, W ( y1 , y 2 , y 3 ) = y1 ′ y1′ Şimdi de Wk değerini bulalım. k=1 için W1 ( x) = (−1)1−1 x 1 1 x 0 1 e −2 x
−2 x

y2 ′ y2 ′′ y2

y3 1 ′ y3 = 0 ′′ y3 0

x 0

e −2 x 4e − 2 x

1 − 2e − 2 x = 4e − 2 x bulunur.

1 − 2e

= −2 xe − 2 x − e − 2 x = 2e − 2 x

k=2 için W2 ( x) = (−1) 2−1 k=3 için W3 ( x) = ( −1) 3−1 Böylece; u1 =

e −2 x

0 − 2e − 2 x =1


R ( x)W1 ( x) e x (−2 xe −2 x − e −2 x ) 1 1 dx = dx = − xe x + e x −2 x W ( y1 , y 2 , y 3 ) 2 4 4e

u2 =

R( x)W2 ( x) e x ( 2 e −2 x ) 1 dx = dx = e x −2 x W ( y1 , y 2 , y 3 ) 2 4e

- 82 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç.Dr. Tahsin ENGİN

u3 =

R( x)W3 ( x) e x (1) 1 dx = dx = e 3 x −2 x W ( y1 , y 2 , y 3 ) 12 4e

Buna göre; y ö = u1 y 1 +u 2 y 2 + u 3 y 3 1 1 1 1 = ( xe x + e x ) + e x x + e 3 x .e − 2 x 2 4 2 12 1 x = e 3 sonuç olarak aranan genel çözüm; 1 y = c1 + c 2 x + c3 e − 2 x + e x olur. 3
4.7 EULER DENKLEMLERİ

Değişken katsayılı denklemlerin çözümü için belirli bir genel çözüm yoktur. Ancak özel bir hale sahip Euler denklemleri istisnadır. Tüm Euler denklemleri sabit katsayılı denkleme dönüştürülebilir. n. mertebeden bir Euler denklemi; x n y ( n ) + α 1 x n −1 y ( n −1) +,...,+α n −1 xy ′ + α n y = R ( x) verilmiş olsun. Eğer y=xr dönüşümü uygulanırsa yukarıdaki fonksiyon r’ye bağlı n. dereceden bir polinom fonksiyona dönüşür. Eğer bu denklemin n adet r kökü gerçek ve birbirlerinden farklıysa bu halde n adet çözüm; x r1 , x r2 ,..., x rn esas çözüm setini oluşturun. Eğer örneğin r1, k katlı kök ise bu halde köke karşılık gelen k adet lineer bağımsız çözümler,
x 1 , (ln x) x r1 , (ln x) 2 x r1 ,..., (ln x) k −1 x r1
r

olur. Burada dışında eğer k katlı r1, 2 = α ∓ iβ şeklinde kompleks kökler varsa bu halde bu köklere karşılık gelen 2 k adet lineer bağımsız çözümler x α cos( β ln x), ln x x α cos( β ln x), . . (ln x) k −1 x α cos( β ln x), x α sin( β ln x) ln x x α sin( β ln x) . . (ln x) k −1 x α sin( β ln x)

olur. x>0 için bir Euler denkleminin genel çözümü , aynı karakteristik denkleme sahip lineer sabit katsayılı bir denklemin genel çözümündeki x’leri lnx’lerle yer değiştirerek elde edilebilir.
- 83 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç.Dr. Tahsin ENGİN

Örnek 4.5 Üçüncü mertebe Euler denklemi

y=xr dönüşümü (x>0) uygulayarak; x3 y ′′′ − 2 xy ′ + 4 y = 0 denklemini çözünüz.
Çözüm:

Denklemdeki tüm terimler kx m y ( m ) formunda olduğundan bu bir Euler denklemi olup

y = xr y ′ = rx r −1 y ′′ = r (r − 1) x r − 2 y ′′′ = r (r − 1)(r − 2) x r −3 ifadeleri diferansiyel denklemde yazılarak, [ x 3 (r − 1)(r − 2) − 2r + 4]x r = 0 veya x r ≠ 0 olduğundan r 3 − 3r 2 + 4 = 0 karakteristik denklemi elde edilir. bu denklemin kökleri ise 2, 2 ve -1 dir. Buna göre genel çözüm;

y ( x) = c1 x r1 + c2 ln x x r1 + C3 x r3 olarak c y ( x) = (c1 + c 2 ln x) x 2 + 3 elde edilir. x

- 84 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç.Dr. Tahsin ENGİN

Bölüm 4 ile İlgili Problemler 4.1 Aşağıdaki başlangıç-değer problemlerinin tek bir çözümünden kesin olarak var olduğu aralıkları belirleyiniz.

a) b) c) d) e)

y ′′′ + 3 y ′ = cos x , y (π ) = 0 ve y ′(π ) = −2

x 2 y ′′′ + 2 xy ′ − y = e x , y (0) = 0 ve y ′(0) = 5
( x − 1) 3 y ′′′ + 2 xy ′ − y = e − x , y (−2) = 3 ve y ′( −2) = −7 x( x − 1) y ′′′ + xy ′ − 2( x − 3) = −3 x 2 , y (1) = 2 ve y ′(1) = −5

( x 2 − 4) y ′′′ − 3xy ′ − 2 y = 0 , y (1) = 0 ve y ′(1) = 7

4.2 Aşağıdaki lineer homojen denklemleri ve x>0 için çözümlerini göz önüne alın. Wronskian değeri x>0 için kesinlikle sıfır olmayan çözümleri belirtiniz.

a) b) c) d)

y ′′′ − 3 y ′′ + 3 y ′ − y = 0 ; e x , xe x ve x 2 e x
x 3 y ′′′ − 3 x 2 y ′′ + 6 xy ′ − 6 y = 0 ; x, x 2 ve x 3 x 3 y ′′′ + 2 x 2 y ′′ − 2 xy ′ = 0 ; e − ln x , x 2 ve 5 1 ln x ve x 2 x 3 y ′′′ + 3x 2 y ′′ − 2 y = 0 ; , x x

4.3 Aşağıdaki lineer homojen denklemleri ve çözümlerini inceleyin (x>0). Verilen çözümlerin bir esas çözüm seti oluşturup oluşturulamayacağını belirleyiniz. Oluşturan seti kullanarak her bir denklemin genel çözümünü yazınız.

a) b) c) d) e) f)

y (iv ) − y = 0; 1, e x , e − x

y (iv ) − y = 0; 1, sinh x, cosh x
y ′′′ − y ′′ + y ′ − y = 0 ; e x , xe x , e − x 2 x 3 y ′′′ + 3x 2 y ′′ − 6 xy ′ − 6 y = 0 ; , x 4 e −ln x , x 3 x ex x + ln x y ′′′ − y ′′ − y ′ + y = 0 ; x , e ,3e − x y ′′′ − 4 y ′′ + 4 y ′ = 0 ; − 5, , e 2 x +1 , e 2 x + 15

4.4 Sabit katsayılı homojen denklemler

a) Üçüncü mertebeden lineer sabit katsayılı bir homojen denklemini y1, y2 ve y3 fonksiyonlarının sağlıyorsa, bunların herhangi ikisinin lineer kombinasyonunun da bir çözüm olduğu söylenebilir mi? b) x, x+1 ,x2 ve x2+5 fonksiyonlarının sağladığı üçüncü mertebeden lineer homojen bir denklem bulunabilir mi?
4.5 Aşağıdaki denklemlerin genel çözümlerini bulunuz.

a) b) c) d)

y (iv ) − y = 0 y ′′′ + 2 y ′ + y = 0 y ′′′ + 3 y ′′ + 3 y ′ + y = 0 y ′′′ + 6 y ′′ + 9 y ′ = 0
- 85 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç.Dr. Tahsin ENGİN

y (0) = 1 . a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) y ′′′ − y = 4e 3 x y ′′′ − y = −3 x 2 e 3 x y ′′′ + y ′ = 2 sin x .8 Belirsiz katsayılar metoduyla aşağıdaki denklemleri çözünüz. a) b) c) d) y (iv ) − 81y = 0 .9 Sabitin değişimi metodunu kullanarak aşağıdaki diferansiyel denklemlerin özel çözümlerini bulunuz. mertebe denklem düşünün. y ′′(0) = 0 y ′′′ − y = 0 . Tahsin ENGİN .mertebe diğeri 3.6 Aşağıdaki başlangıç değer problemlerinin özel çözümlerini bulunuz. y′′ + y′ = 2x cosx y ′′′ − 4 y ′ + y = −2e 3 x y ′′′ − 4 y ′ + y = e x cos 2 x y ′′′ − 2 y ′′ = x 2 + 1 y ′′′ − 4 y ′ + y = sin x + cos 2 x y (iv ) − y = x − 2 y (iv ) − y = xe x sin 2 x y ′′′ + 8 y = ( x 2 − 1)e x y ′′′ + 8 y = e 2 x sin 3x y ′′′ = 5 m) y ′′′ = −3 x 2 e x 4. y (0) = 1.7 Homojen olmayan denklemler: Belirsiz Katsayılar Metodu a) Belirsiz katsayılar metodunun ikinci ve daha yüksek mertebeli denklemlere uygulanmasında bir fark var mıdır? b) Homojen olmayan terimleri aynı olan biri 2.e) f) y ′′′ − 2 y ′′ + y ′ + 4 y = 0 y ′′′ − y ′′ + 5 y ′ + 25 y = 0 4. a) b) c) d) e) y ′′′ − y = e 3 x 1 y ′′′ − y = sin x y ′′′ + 8 y = cos 2 x 1 y ′′′ + 8 y = cos 2 x y ′′′ + y ′ − y = x + 5 . y (π ) = y ′(π ) = y ′′(π ) = 0. y ′(0) = y ′′(0) = 0 y ′′′ − 3 y ′′ + 3 y ′ − y = 0 . belirsiz katsayılar metodu ile çözünüz.86 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç. Bunların aynı olan terimlerine karşılık gelen özel çözüm teklifleri aynı mıdır? Değilse nasıl bir fark vardır? 4.Dr. y ′(0) = y ′′(0) = 0 4. y (0) = 0. y ′′′(π ) = 1 y ′′′ − 4 y ′′ + 4 y ′ = 0 . uygulanabiliyorsa. Bu yolla çözemediklerinizi. y ′(0) = 1.

Dr. a) b) c) d) e) x 3 y ′′′ + x 2 y ′′ + y = 0 x 3 y ′′′ + 3x 2 y ′′ − 6 xy ′ − 6 y = 0 x 3 y ′′′ + y = 0 x 3 y ′′′ − 6 xy ′ − 12 y = 0 x 3 y ′′′ + 3x 2 y ′′ − 2 y = 0 .10 Euler Denklemi a) Bir diferansiyel denklemin Euler tipinde olup olmadığını nasıl anlarsınız? b) Bir Euler denklemini çözerken (y=xr dönüşümü yaptığınızı düşünün. c) b şıkkında üç katlı α ∓ iβ kökü bulsaydınız durum ne olurdu? 4.87 Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler Doç.) üç katlı kök durumunda homojen kısmın çözümünü nasıl yazarsınız. Tahsin ENGİN .f) g) h) x2 y ′′′ + y ′′ − y = e 2 x + 8 y ′′′ + y ′′ − y = ex x y ′′′ = 1 4.11 x>0 için aşağıdaki Euler denklemlerinin genel çözümünü belirleyiniz.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->