P. 1
4 ANATOMİ

4 ANATOMİ

|Views: 3,176|Likes:
Yayınlayan: Zafer Arslan

More info:

Published by: Zafer Arslan on Nov 13, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2013

pdf

text

original

ANATOMİ DERS NOTLARI

Anatomi Anabilim Dalı

ÖNSÖZ GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu (SAMYO), Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu sayıda sağlık sınıfı muvazzaf astsubay yetiştiren, GATA K.lığı bünyesinde kurulmuş iki yıl süre ile Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği programında ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren bir Askeri Yükseköğretim kurumudur. SAMYO öğrencilerine verilen derslerin bilimsel disiplin alanlarında çok sayıda başvuru kitabı bulunsa da, SAMYO öğrencilerinin öğrenme hedeflerine ve mezunlarının görev tanımlarına uygun düzeyde bir kaynak kitap mevcut değildir. Ayrıca, halen GATA K.lığı sorumluluğunda icra edilmekte olan, sağlık astsubay branş eğitimlerine (teknisyen astsubay kursları) personel seçimi için yapılan sınava hazırlanacak personelin yararlanacağı düzeyde bir başvuru kitabı da bulunmamaktadır. Bu nedenle, Komutan Bilimsel Yardımcılığı tarafından, 2010-2011 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren kullanılmak üzere SAMYO öğrencileri ve mezunları için; SAMYO eğitim programında yer alan ders notlarının geliştirilerek birleştirildiği bir kitap hazırlanması konusunda bir çalışma başlatılmıştır. Bu kapsamda, SAMYO eğitim programında yer alan derslerden sorumlu tüm öğretim elemanları tarafından; ders notları kitap metinleri halinde hazırlanmış, metinlerin hazırlanmasında, “Sağlık Astsubayı” veya “Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği” görev alanları ve eğitim ihtiyaçları esas alınmış, öğrenme hedefleri bu esaslar çerçevesinde yeniden gözden geçirilip düzenlenmiş ve kitap bölümleri söz konusu öğrenme hedeflerine göre yazılmıştır. Hazırlanan “kitaplaştırılmış ders notlarının” önümüzdeki yıllarda geliştirilerek, ülkemizdeki sağlık meslek yüksek okullarında da kullanılacak bir kaynak kitap düzeyinde yeniden yayınlanmasının yararlı ve gerekli olduğunu düşünüyorum. SAMYO öğrencileri ve sağlık astsubayları için “kitaplaştırılmış ders notlarının” hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretim elemanlarına ve idari görevli personele teşekkür eder, kitabın SAMYO öğrencileri ve sağlık astsubayları için öğrencilik döneminde ve mesleklerinin icrasında azami yararı sağlamasını dilerim.

M. Zeki BAYRAKTAR Prof.Tbp.Tümgeneral GATA K.Bil.Yrd., Askeri Tıp Fakültesi Dekanı ve Eğitim Hastanesi Baştabibi

SAMYO Kitaplaştırılmış Ders Notlarının Hazırlanmasında Katkıda Bulunanlar Prof.Tbp.Alb. Süleyman CEYLAN GATA Komutan Bilimsel Yardımcılığı Eğitim Öğretim Şube Müdürü Yrd.Doç.Dr.Dz.Tbp.Yb. Zeynep ERKEK GATA Komutan Bilimsel Yardımcılığı Eğitim Öğretim Şube Eğitim Öğretim Subayı Sağ.Yb. Fatma TABAK Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu Mesleki Dersler ve Uygulamalar Öğretim Görevlisi

İÇİNDEKİLER S.NU. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ÜNİTE / KONU ANATOMİYE GİRİŞ, KEMİK, EKLEM ve KAS HAKKINDA GENEL BİLGİLER ÜST EKSTREMİTE ANATOMİSİ ALT EKSTREMİTE ANATOMİSİ BAŞ – BOYUN, GÖVDE ANATOMİSİ ve KLINIĞI SOLUNUM SİSTEMİ ANATOMİSİ DOLAŞIM SİSTEMİ ANATOMİSİ SİNDİRİM SİSTEMİ ANATOMİSİ PELVIS – PERİNEUM, ÜRİNER ve GENITAL SİSTEM ANATOMİSİ SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ ENDOKRIN SİSTEM ANATOMİSİ GÖZ ve KULAK ANATOMİSİ Prof. Dr. Hasan OZAN Prof. Dr. Fatih YAZAR Doç. Dr. Yalçın KIRICI Doç. Dr. Bülent YALÇIN Doç. Dr. Necdet KOCABIYIK Uzm. Dr. Cenk KILIÇ Uzm. Dr. Nurcan İMRE Uzm. Dr. Selda YILDIZ Uzm. Öğr. Sedat DEVELİ ÖĞRETİM ELEMANI

1. ANATOMİYE GİRİŞ, KEMİK, EKLEM ve KAS HAKKINDA GENEL BİLGİLER ANATOMİYE GİRİŞ Vücudun normal şekil ve yapısı ile vücudu oluşturan organları ve bu organlar arasındaki fonksiyonel ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır. Ana ve Tome denilen iki sözcüğün birleşmesinden oluşan Anatomi, Yunanca’dır. Sözcük anlamı; kesme, ayırmadır. Anatomi eğitiminde esas materyal cadaverdir. Cadaver (caro + data + vermis); “solucana verilecek et” anlamına gelir. Anatomideki tüm tarifler, anatomik pozisyona göre yapılır. Anatomik pozisyon; kişi ayakta ve dik, üst ekstremiteleri yanlarda, ayaklar bitişik, avuç içleri, yüz ve gözler karşıya bakar durumdadır. Bütün anatomik tarifler, bu pozisyondaki bir insanın vücudundan geçen hayali düzlemlerle ilişkisine göre yapılır. Anatomik pozisyondaki bir vücuttan geçen 3 tane hayali düzlem vardır. 1. Planum sagittale; vücuttan vertikal olarak geçen düzlemlerdir. Vücudu sağ ve sol iki kısma ayırırlar. Vücudun tam ortasından geçerek, vücudu sağ ve sol iki eşit yarıma ayıran düzleme planum medianum (ya da planum midsagittale) adı verilir.

1

2. Planum frontale (coronale); median düzleme dik düzlemlerdir. Vücudu ön ve arka olarak iki kısma ayırırlar. Frontal kemiğe (yada sutura coronalise) paralel oldukları için bu isimle anılırlar. 3. Planum horizontale (transversale); önceki düzlemlere dik olan bu düzlemler, vücudu üst ve alt iki kısma ayırırlar. Anatomi eğitiminde iki esas yöntem vardır. Sistematik Anatomi : Vücut kısımlarını ve organları fonksiyonel yönden sistematik olarak tarif eder. Anatomi eğitiminde çok daha yararlıdır. Buna göre vücut sistemleri: Integumentum sistem; deri ve eklerini (kıllar, tırnaklar) inceler. İskelet sistemi; kemikleri inceler. Artiküler sistem; eklemleri ve ilgili ligamentleri inceler. Musküler sistem; kasları inceler. Bazen bu sistem, iskelet sistemi ile birlikte Muskuloskeletal sistem adı altında, bazen de Lokomotor Sistemin bir alt grubu olarak incelenir. Dolaşım (Sirkülatuar) sistemi ya da Kardiyovasküler sistem; kalp ve damarları inceler. Sindirim (Alimentar) sistemi; ağızdan anusa kadar bütün sindirim organlarını ve ilgili bezleri (karaciğer, pankreas,..) inceler. Solunum (Respiratuar) sistemi; solunum organlarını inceler. Uriner sistem; böbrek, ureter, mesane gibi idrar yollarını inceler. Üreme (Reprodüktif, Genital) sistemi; üreme organlarını inceler. Uriner sistemle olan yakın komşuluğundan dolayı, sık olarak Urogenital Sistem adı altında bu iki sistem birlikte incelenir. Sinir sistemi; beyin ve omurilik (santral sinir sistemi) ile bu yapılardan ayrılan sinirleri (periferik sinir sistemi) inceler. Gelişimsel ve fonksiyonel olarak bu sistem ile yakın ilişkisi olan duyu organları (görme, işitme, tat ve koku) da bu sistem içinde incelenir. Endokrin sistem; hormon denilen salgıları yapan bezleri inceler. Topografik (regional, bölgesel) Anatomi : Bir bölgedeki yapıları ve aralarındaki ilişkileri yüzeyelden - derine doğru inceler. Buna göre vücut; toraks, abdomen, pelvis - perine, sırt, alt ekstremite, üst ekstremite ve baş - boyun olarak bölgelere ayrılır. Terminologia Anatomica (Nomina Anatomica) Vücuttaki bir yapının diğer bir yapı ile ilişkisini tarif ederken anatomik terimler kullanılır. Anatomi terminolojisi ya da Anatomik nomina, anatomide kullanılan uluslararası terimleri içeren bir listedir. Birçok bilim dalında olduğu gibi anatomide de bir buluşu gerçekleştirmiş bilim adamının adıyla anılan terimler vardır. Bu terimlere eponim terimler denir. Örneğin; tuba auditiva, Eustachi Borusu adı ile de bilinir. Tekil – Çoğul Yapısı Tıp terminolojisindeki tekil sözcükler çoğul yapılırken genel olarak; sonu “-us” ile bitenlerde “us” yerine “-i”, sonu “-um ya da -on” ile bitenlerde bunların yerine “-a”, 2

Caud. eklemler Cartilagines. toplardamar Arteriae. dal Regio. dudak Ligamentum. Dext. sonu “o” ile bitenlerde de “-nes” eklenir. organlar Pili. bez Gyrus. kök Ramus. kıkırdak Fibra. bağ Meninx. Cran. kıvrımlar Labia. eklem Cartilago. bölge Septulum. kaslar Nervi. arter Articulatio. bağlar Meninges. . kıvrım Labium. toplardamarlar Bağlaçlar Tıp terminolojisinde en çok kullanılan bağlaç “ve” anlamına gelen “et” sözcüğüdür. Arteria. gövde Vena. beyin zarları Musculi. sinirler Organa. kıkırdaklar Fibrae. Art. Ant. Dist. bölgeler Septula. kökler Rami. bezler Gyri. Aa. Fasc. Gl. sinir Organum. düğümler Glandulae. dallar Regiones. beyinzarı Musculus. dudaklar Ligamenta. Sonu “-a” ile bitenlerde.sonu “x” ile bitenlerde de “x” yerine “es” koyulur. atardamarlar Articulationes. kıl Radix. düğüm Glandula. Cart. bölmecikler Trunci. Gang. bölmecik Truncus. lif Ganglion. lifler Ganglia. TERİM Arteria Arteriae Anterior Articulatio Cartilago Caudalis Cranialis Dexter Distalis Dorsalis Fasciculus Ganglion Glandula TÜRKÇE ANLAMI Atardamar Atardamarlar Daha ön Eklem Kıkırdak Kuyrukla ilgili Kafa ile ilgili Sağ Merkezden uzak Sırtla ilgili Küçük demet Düğüm Bez 3 KISALTMASI A. “a” dan sonra “-e”. kıllar Radices. Dors. gövdeler Venae. organ Pilus. Musculi capitis et colli = Başın ve boynun kasları Kısaltmalar Tıp terminolojisinde sık kullanılan terimlerin tekil ve çoğullarının kısaltmaları. kas Nervus. atardamar.

Lig. Pl. Örn. M. Mm. Nn. Ligg. R. Proc. Lat.Glandulae Incisura Inferior Internus Lateralis Ligamentum Ligamenta Musculus Musculi Medialis Membrana Nervus Nervi Nucleus Obliquus Plexus Posterior Processus Protuberentia Proximalis Ramus Rami Sinister Superior Truncus Transversus Trigonum Tuberculum Tuberositas Vena Venae Ventralis Bezler Çentik Daha alt İç. Dorsalis terimi yaygın olarak posterior yerine kullanılmaktadır. Transv. Tuberc. yatay Üçgen Küçük tümsek Pürtüklü kabartı Toplardamar Toplardamarlar Karınla ilgili Gll. Med. Membr. umbilicus. gaga tarafına (ön uca) yakın olan anlamındadır. Benzer şekilde rostralis terimi de sık olarak beyin kısımlarını tarif ederken anterior yerine kullanılır. Trig. Vent. Sin. Vv. Prox. Nöroanatomide yaygın olarak anterior yerine ventralis sözcüğü kullanılır. frontal lob. Örn. içteki Dışyan Bağ Bağlar Kas Kaslar İçyan Zar Sinir Sinirler Çekirdek Eğik Ağ Daha arka Çıkıntı Tümsek Merkeze yakın Dal Dallar Sol Daha üst Gövde Enine. vücudun ön tarafında olan. Obl. V. vücudun ön tarafındadır. Inf. YÖN ve KARŞILAŞTIRMA TERİMLERİ ANTERIOR. Sup. Ventralis terimi araştırmalarda kullanılan hayvan ve insanlarda anatomik tariflerde eşit olarak uygulanabildiği için avantajlıdır. Tuberos. Elin anterior yüzü için genellikle palmaris. Inc. Int. Tr. Nuc. Rostralis. X POSTERIOR. N. vücudun arka tarafında olan. Post. ayağın alt yüzü için de plantaris ifadesi kullanılır. gluteal bölge vücudun arka tarafındadır. cerebellumun rostralindedir. Örn. Özellikle elin arka yüzü ve ayak sırtı tarif edilirken dorsal terimi kullanılır. Prot. 4 . Rr.

anteromedial. Genellikle posterior yönde olur. Elin 5. sagittal düzlemde yapılan ve vücut bölümleri ya da kemikler arasındaki açıyı artıran germe harekettir. FLEXIO. DEXTER. vücudun aynı tarafında olan. parmağı başparmağa göre lateraldedir. diafragma kalbe göre daha aşağıdadır. İkisi arasında kalan yüzük parmağı intermedius pozisyonundadır. vücudun tam ortasındadır. sağ el ve sağ ayak ipsilateraldir. sagittal düzlemde yapılan ve vücut bölümleri ya da kemikler arasındaki açıyı azaltan bükme harekettir. SINISTER. median düzlemden uzak olan. orijin noktasına ya da gövdeye uzak olan. parmağı ise başparmağa göre medialdedir. sağ el ve sol el kontralateraldir. Örn. X DISTALIS. vücudun karşı tarafında olan. 5 . X INFERIOR. Ancak bacağın ve ayağın fleksiyonu.ray filmi ise önündedir. Ancak bacağın ve ayağın ekstensiyonu. Diş hekimliğinde distalis terimi. sol (taraf) PROXIMALIS. Örn. Ayağın dorsal yüzünün yukarı doğru bükülmesi de dorsal fleksiyon (ekstensiyon)dur. Normalden fazla yapılan ekstensiyon hareketine. X . medialdeki ve lateraldeki iki yapının ortasında olan. Ayağın plantar yüzünün aşağıya doğru bükülmesi. burun delikleri (nares). ayaklara daha yakın olan. Normalden fazla yapılan fleksiyon hareketine. INTERNUS. Örn. akciğerler. X EXTENSIO. Örn. KOMBİNE TERİMLER Sık olarak bir yönü işaret etmek için kullanılırlar. Örn. orijin noktasına ya da gövdeye yakın olan. Cranialis terimi de superior yerine kullanılabilir. küçük parmak medialdedir. medial ile eş anlamlıdır ve diş arkının orta hattına yakın olanı belirtmek için kullanılır. mideye göre daha yukarıdadır. INTERMEDIUS. bir organ yada boşluğun içinde olan. ayağın 5. Örn. X LATERALIS. MEDIUS. Örn. Örn. median düzleme yakın olan. plantar fleksiyon (=fleksiyon)dur.ray ışını arkadan . Diş hekimliğinde kullanılan mesialis terimi. posteroanterior göğüs filminde. sağ (taraf).SUPERIOR. yüzeye yakın olan X PROFUNDUS. Inferolateral.öne doğru geçer.ray tübü hastanın arkasında. bir organ yada boşluğun dışında olan. yüzeye uzak olan (derin). Örn. Ancak sadece embriyolojik tariflerde yaygın olarak kullanılır. üst ekstremitenin proksimal ucundadır. Örn. umbilicus (göbek). IPSILATERAL. anterior yöndedir. posterolateral. başa daha yakın olan. vücudun tam ortasında ya da bir yapının tam ortasında olan. ayak. alt ekstremitenin distal ucundadır. HAREKET TERİMLERİ Ekstremitelerin ve vücudun diğer bölümlerinin hareketlerini tarif etmek için kullanılır. MEDIALIS. SUPERFICIALIS. X EXTERNUS. posterior yöndedir. X . diş arkının orta hattına uzak olanı belirtmek için kullanılır. hiperekstensiyon denir. orta parmak lateralde. X CONTRALATERALIS. Caudalis terimi kuyruk anlamındadır ve inferiora karşılık gelir. Genellikle anterior yönde olur. hiperfleksiyon denir. X . kol. gözlerin medialindedir. Örn.

ROTATIO. ABDUCTIO. iç rotasyon). fleksiyo. mandibulanın ya da omzun öne doğru çekilme hareketi X RETRACTIO. Evertio güçlü yapıldığında. Hareket sırasında radius ulnayı önden çaprazlar. X SUPINATIO (dış rotasyon). Hareket sırasında radius ve ulna birbirine paralel olur. Başparmağın. vücudun bir parçasının uzun ekseni (vertikal eksen) çevresinde yaptığı dönme hareketidir. Örn. interphalangealis 1’de yapılır. SUPINUS. abduksiyonun tersidir. sırtüstü yatış pozisyonudur X PRONUS. Bu hareket pronatio (iç rotasyon) olarak bilinir. Supinasyon. ELEVATIO. başparmağın diğer parmakların eksenine dik olacak şekilde. sırasıyla yapılan. exorotatio. EVERTIO (iç rotasyon). Art. Invertio güçlü yapıldığında. koronal düzlemde yapılan baş ve gövdenin yana eğilme hareketidir. ayakta ise ikinci parmağa göre diğer parmakların birbirinden uzaklaşmasıdır. radius kemiğinin uzun ekseni etrafında içe dönmesi ile oluşan önkol ve elin hareketidir. ayak ucu median düzleme doğru yaklaşır. metacarpophalangealis I’de yapılır. Bu hareket sonucu elin palmar yüzü öne bakar. 6 . Bu hareket supinatio (dış rotasyon) olarak bilinir. ekstremitenin ön yüzünü median düzleme yaklaştırır. Örn. Art. CIRCUMDUCTIO. üst ekstremitenin vücuda doğru olan hareketi. Elde ve ayakta parmakların adduksiyonu. PROTRACTIO. ayak ucu da median düzlemden uzaklaşır. ayak tabanını median düzlemden uzaklaştıran ve dışa doğru baktıran harekettir. dış rotasyon). EL BAŞPARMAĞININ HAREKETLERİ Flexio. Parmakların abduksiyonu.LATERAL FLEXIO. art. Başparmağın. ekstensiyo ve adduksiyo hareketlerinin kombinasyonu olan dairesel harekettir. endorotatio. ön yüzü median düzlemden uzaklaştırır. metacarpophalangealis 1 ve art. yüzüstü yatış pozisyonudur. Supinatio = invertio + adductio PRONATIO (iç rotasyon). X ADDUCTIO. palmar yüz üzerine bükülme hareketidir. Rotatio lateralis (rotatio externa. üst ekstremitenin vücuttan uzaklaşması. mandibulanın ya da omzun arkaya doğru çekilme hareketi. Bu hareket sonucu elin palmar yüzü arkaya bakar. parmakların birleştirilmesidir. anteroposterior yönde palmar yüze doğru yaptığı (ikinci parmağın yanına getirildiği) harekete adductio denir. Pronatio = evertio + abductio X INVERTIO (dış rotasyon). abduksiyo. Rotatio medialis (rotatio interna. koronal düzlemde yapılan median düzlemden uzaklaşma hareketidir. Ekstremitenin lateral kısmı medial rotasyonda içe. mandibula ya da omzun aşağı doğru hareketi (indirme). başparmağın anteroposterior yönde elin palmar yüzünden uzaklaşmasıdır. lateral rotasyonda ise dışa bakar. radiusun uzun ekseni etrafında dışa dönmesi ile oluşan önkol ve elin hareketidir. mandibula ya da omzun yukarı doğru hareketi (kaldırma) X DEPRESSIO. Koronal düzlemde median düzleme doğru yapılan harekettir. elde üçüncü parmağa göre. pronasyondan çok daha kuvvetlidir. ayak tabanını median düzleme doğru yaklaştıran ve içe doğru baktıran harekettir. Abductio. koronal düzlemde palmar yüzden dışa doğru uzaklaşmasına extensio denir. carpometacarpalis pollicis.

İNSAN VÜCUDUNUN BÖLGELERİ (REGIONES CORPORIS HUMANI) Abdomen : Karın Caput : Baş Cervix (collum) : Boyun Corpus : Beden. başparmak pulpasının diğer parmak pulpalarına değdirildiği harekettir. n. Hareketin tersi Repositio olarak bilinir. Başlıca art. fleksiyon ve adduksiyon yapar. medianus felcinde bozulur. metacarpophalangealis I’de yapılan bu hareket. adam Inferior : Alt Membri : Üye. ekstremite Perineum : Apış arası Regio : Bölge Superior : Üst Thorax : Göğüs 7 . abduksiyon. Bu harekette başparmak sırasıyla. Kalem tutarken ya da parmaklar arasında bir obje kıstırılırken kullanılır. iç rotasyon. ekstensiyon. gövde Dorsum : Sırt Homo : İnsan. carpometacarpalis polliciste ve kısmen de art.Oppositio.

kemiklere esneklik ve dayanıklılık verir. Organik bölümünün % 95’ni intersellüler olarak bulunan mukopolisakkarit yapısındaki kollajen lifler yapar. İnorganik bölümünü ise tuzlar oluşturur. Kemik hücreleri Kemikte dört tip hücre bulunur. Kemiğin yapısı Kemikler. Spongioz doku içindeki cavitas medullaris denilen ilik boşluğunda kemik iliği. kemiğe sertlik verir. Osteogenik (osteoprogenitör) hücre. ancak fibröz dokusu harab olduğundan elastikiyetini kaybeder. mezenşimal kökenlidir. vücudun temel destek dokusudur ve vücudun çatısı olan iskeleti meydana getirir.EKSTREMİTELERİN BÖLÜMLERİ KEMİK BİLİMİ (OSTEOLOJİ) Bağ dokunun sert bir formu olan kemik (os. Bütün kemikler. periosteumda ve endosteumda bulunan bu hücreler. Kalsiyumu olmayan kemik ise. 1. Kemikler. kolayca kırılır ve parçalanır. kompak kemik dokusunda ise kan damarlarını içeren Havers Kanalları bulunur. çoğul. Gerektiğinde osteoblastlara dönüşürler. En yüksek oranda kalsiyum fosfat tuzu vardır. organik ve inorganik maddelerden oluşan dokulardır. Bu madde. sertliğini kaybeder ve kolayca bükülebilir. içte substantia spongiosa (trabecularis) denilen iki dokudan oluşur. ossa). dışta substantia compacta. santral bir spongioz dokuyu çevreleyen kompak bir dokuya sahiptir. Tuzlar. P ve Mg tuzlarıdır. En önemlileri Ca. 8 . Bir kemik yansa bile şeklini muhafaza eder.

Osteosit (matür kemik hücresi). Osteoblast. koruma fonksiyonları vardır. gastrocnemiusun lateral başı içinde bazen fabella denilen bir susamsı kemik bulunur. düzensiz şekilli kemiklerdir. Matriksteki lakunalarda otururlar. etmoid. maksilla). Yüz kemikleri. Kısa kemikler (os breve). Osteoblastlar. ek kemikleşme merkezleri olduğunda meydana gelirler. Havalı kemikler (os pneumaticum). 5. Mineralize olmamiş (ya da kalsifiye olmamiş) bu matrikse osteoid denir. kas tendonları içinde bulunurlar. metacarpal. metatarsal. femur. sfenoid. kaburgalar ve sternum gibi. kemik iliğinden derive olurlar. Uçlarındaki eklem yüzleri hiyalin kıkırdakla örtülüdür. tendonlar. Osteoide kalsiyum fosfat eklendiğinde kemik olur. çukurlar ve delikler bulunur. ayak bileği (tarsal) ve el bileği (carpal) kemikleri 3. Temporal kemiğin mastoid parçası ve paranazal sinüslerin olduğu kemikler (frontal. Susamsı kemikler (os sesamoideum). Tendonların yıpranmasını önlerler. puberte (12 . boyları enlerinden daha büyüktür. 6. Genellikle kronik bir inflamatuar hastalık sonucu (akciğer tuberkulozu gibi) gelişirler. Kemiğin serbest yüzeylerinde bulunurlar. scapula. Aksesuar kemikler (os accessories). içlerinde küçük boşluklar vardır. Örn. aralarında bulunan ve diploe adı verilen spongioz kemik tabakasından oluşur. Kafa kemikleri. Yassı kemikler (os planum). tam olarak gelişmiş kemiklerin esas hücreleridir. matriksteki lakunalara gömülünce osteosit adini alir. Ayak iskeletinde yaygındırlar. quadriceps femorisin tendonu içinde yer alan patelladır. 4. 2. Kemik tipleri Şekillerine göre 8 tip kemik vardır. Düzensiz kemikler (os irregulare). yumuşak dokularda görülen kemiklerdir. Rezorpsiyon bölgelerindeki siğ çukurlarda (Howship lakunalari) otururlar. Vücudun en büyük sesamoid kemiği m. Osteoklast. 4. Kemik matriksinin organik elemanlarını sentezlerler.2. Ayrıca tendon açısını artırarak eklemde mekanik bir avantaj sağlarlar.. phalanx. 7. M. 1. Kemiklerdeki yüzey işaretleri Kemiklerin üzerinde çeşitli çıkıntılar.15 yaş civarında) sırasında oluşur ve adult çağa kadar gittikçe belirginleşir. Uzun kemikler (os longum). 8. Esas olarak kavite duvarlarının oluşumuna katılır. ligamentler ve fasiyaların kemiklere tutundukları yerlerde görülür. Bu oluşumlar. Radyolojik değerlendirmelerde karışıklığa yol açabilirler. osteogenik hücrelerden derive olurlar. 3. Bu işlem osteoblastlarin varliğini gerektirir.. Kemiklerin en büyük hücreleridir. Kemiğin rezorpsiyonundan sorumludurlar. Heterotopik kemikler. İki kompak kemik tabakası ile. vertebralar ve os coxae gibi. 9 . Uzun kemikler ekstremitelerde bulunur. Kemiklerde görülen işaretler. Potansiyel osteoblastlardir. humerus.

Bu durum. vuvarlak ya da oval çıkıntı Corpus : Beden. yaşla kademeli olarak azalır ve ileri dönemde kırmızı kemik iliğinin yerini sarı kemik iliği alır. yani hemopoetiktir. ucu sivri çıkıntı Sulcus : Oluk Trochanter : Yuvarlak çıkıntı Tuber : Tümsek Tuberculum : Tümsekçik Tuberositas : Pürtüklü kabartı ya da alan Kemik iliği (cavitas medullaris) Yetişkinlerde 2 çeşit kemik iliği bulunur.KEMİKLERDE SIK KARŞILAŞILAN YÜZEY İŞARETLERİ Arcus : Kemer. 10 . yüzey Foramen : Delik Fossa : Çukur Fovea : Geniş ve sığ çukur Incisura : Çentik Labium : Dudak Lamina : Yaprak. Kan yapımında (hematopoiezis) aktif olan kırmızı kemik iliği (medulla ossium rubra) ve yağ dokudan oluşan ve inaktif olan sarı kemik iliği (medulla ossium flava). tabaka Linea : Çizgi Malleus : Çekiç şeklinde çıkıntı Margo : Kenar Pediculus : Küçük uzantı. küçük ayak. 5 . Doğumda vücuttaki bütün kemikler kırmızı kemik iliğine sahiptir.7 yaşında sarı kemik iliği ekstremitelerin distal kemiklerinde görünmeye başlar ve kademeli olarak proksimale doğru ilerler. köşe Caput : Baş Collum : Boyun Condylus : Yumru. ayakçık Processus : Çıkıntı Protuberantia : Tümsek şeklinde kabarıntı Ramus : Dal Spina : Diken. yay Angulus : Açı. gövde Crista : İbik (keskin kenar) Eminentia : Kabartı Epicondylus : Kondillerin üzerindeki çıkıntı Facies : Yüz.

Ca. pelvis kemeri (coxa) kemikleri ve femur ile humerusun sadece başları kırmızı kemik iliği içerir. Yaşlıların kemiklerinde daha az organik madde vardır ve ek olarak periosteumda daha az rejenerasyon yeteneğine sahiptir. Periosteum Bütün kemikler. kemiklerin uçlarını beslerler. scapula). Destek. 1. Stratum cambium. Kemiklerin fonksiyonu Koruma. birçok noktadan kemiğin gövdesine girerek kompak kemiği beslerler. bu sinirler tarafından taşınan periosteumdaki yırtılma yada gerilme duyularıdır. omuz kemeri kemikleri (clavicula. Bu yüzden periosteumu kaldırılan yerdeki kemik dokusu ölür. Stratum fibrosum. omurlar (vertebrae). kemik kırılmalarında aktiflenir ve iyileşmeyi hızlandırır. 3. Kemiklerin kan damarları Kemikler zengin arteryel beslenmeye sahiptir. nutricia). Periostal arterler. eklem yüzleri hariç periosteum (kemik zarı) denilen ince bir fibröz doku tabakası ile örtülüdür. İyileşme sürecinde genellikle kırık bölgesinde aşırı bir kemik üretimi olur ve bu kemik dokusuna callus adı verilir. Periosteum.Yetişkinde. Büyümesini tamamlamış kemiklerde ise avaskular (aseptik) nekroza neden olur. 2. toraks kafesi kemikleri (sternum ve costalar). kafa kemikleri. yapısında bulunan osteoblastlar. Yeni doğanda bu sayı 270’dir. 5. Kemiğin venleri. Bu nedenle kırıklarda iyileşme geç olur. herhangi bir nedenle kesilecek olursa kemiğin büyümesi etkilenir. Kan hücreleri yapımı. 1. Gövdenin merkezine yakın olarak bulunan bir delikten (foramen nutricium) giren arter (a. P ve Mg tuzlarını depolar. Kemiklerin uyarılması Periosteum. kompak kemikten oblik olarak geçip. Metafizial ve epifizial arterler. 4. Hareketler için mekanik bir temel. Bu arterlerden gelen kan. İskelet iki ana bölümde incelenir. iki tabakalı bir yapısı vardır. arterlere eşlik eder. Bu tabakadaki “Sharpey Lifleri” periosteumu kompak kemiğe bağlar. periostal sinirler adı verilen duyu sinirlerinden zengindir. SYSTEMA SKELETALE (İSKELET SİSTEMİ) Yetişkin bir insan iskeleti toplam 206 kemikten oluşur. Bu yüzden çok duyarlıdır. Başlıca komşu eklemleri besleyen arterlerden gelirler. damardan ve sinirden son derece zengindir. dış tabakadır. 11 . Büyüme kıkırdaklarını besledikleri için önemlidirler. Kemik kırılmalarında şiddetli ağrının sebebi. 2. Tuzları depolamak. spongioz kemik ve kemik iliğini beslemek üzere dağılır.

6). 22 + os hyoideum. sinir ve duyu reseptörü içermez. Kıkırdak. bütün oynar eklemlerin eklem yüzlerini örten kıkırdak. kuneiform kıkırdaklar ve aritenoid kıkırdakların tepeleri) elastik kıkırdaktır. kaburgaların sternal uçları ve epifiz plağı hiyalin kıkırdaktır. iki kemik arasında kurulu eklemlere articulatio simplex. Tek farkı çok miktarda elastik lif içermesidir ve bu nedenle sarı renklidir. diş kulak yolu. 2+ scapula. menisküsler ve labrum articulareler bu tip kıkırdaktır. Mavimsi renktedir. *2 Thorax: 25 kemik (sternum. Eklem yüzleri arasinda bulunan diskuslar. Fibröz kıkırdakların. kan damarı. Kondrosit denilen hücreler ile matriksten (lifler + ara madde) oluşur. Hasarlandığında kendisini yavaş olarak tamir eder. 24). Kıkırdağı örten zara perichondrium denir. 2) = 62 kemiktir. Embriyoda kıkırdağın yerini kemik alıncaya kadar geçici olarak iskelet görevi yapar. ikiden fazla kemik arasında kurulu eklemlere de articulatio composito adı verilir. Fibröz kıkırdak Beyaz renklidir. mezenşimden derive olur. 3. lenf damarı. 1 + coccyx. 2) = 64 kemik. 1 + costalar.Aksiyel iskelet *0 Baş iskeleti: 29 kemik (cranium. bronkuslar. KIKIRDAK (CHONDRO) Bir bağ dokusu şekli olan kıkırdak. *4 Alt ekstremite: 60 kemik + Pelvis kemeri: 2 kemik (os coxae. Kemik sayılarına göre. larinksin bazı kıkırdakları. 1 + ossicula auditoria. Burun kıkırdakları. Komşu bağ dokusundaki kapillerlerden ve matriksten difüzyonla beslenir. Hiyalin kıkırdak Vücutta en yaygın bulunan kıkırdak tipidir. epifizyal kıkırdağın ve eklem kıkırdaklarının perikondriyumu yoktur. 1. Matriksi. trakea. 1). Kendisini tamir eder. Kulak kepçesi. Eustachian tüpü) ve larinksin bazi kıkırdakları (epiglot. Aşınmaya karşı çok dirençlidir. Tamir yeteneği yoktur. Matriksi oluşturan elemanlarin farkliliğina göre üç tip kikirdak vardir. Eklemler yapılarına ve hareket yeteneklerine göre üç grupta toplanır. *1 Omurga (columna vertebralis): 26 kemik (vertebrae. kemikleri bir arada tutan ve kasların hareketlerine olanak tanıyan yapılardır. Appendiküler iskelet *3 Üst ekstremite: 60 kemik + Pektoral kemer: 4 kemik (clavicula. Elastik kıkırdak Hiyalin kıkırdakla yapı olarak tamamen benzerdir. kollajen lifler ve proteoglikanlar yapar. Perikondriyumu yoktur. 24 + os sacrum. EKLEM BİLİMİ (ARTHROLOGIA) Eklemler. oditör tüp (tuba auditiva. kornikulat. 12 . 2. Defektleri fibroz doku ile kapatılır.

AMPHIARTHROSIS) Bu eklemlerde kemikler. Articulationes synoviales (diarthrosis). EKLEMLER. Beslenmesini sinovyal membrandaki periferik damar ağından. Symphysis (sekonder kartilaginöz eklem): Eklem yüzleri arasında her zaman kuvveti absorbe eden fibröz kıkırdak yapısında bir diskus bulunur. dentoalveolaris). Capsula articularis (eklem kapsülü)tir. diş kökleri ile çene kemikleri arasındadır (art. Cavitas articularis (eklem boşluğu) İçinde negatif hava basıncı ve sinovya denilen sıvı vardır. kafa kemikleri arasında bulunan eklemlerdir. Cartilago articularis (eklem kıkırdağı) 3. Uzun kemiklerin epifiz ve diyafizleri arasındaki eklem. bu eklemlerde eklem yüzlerini birbirlerine ligamentler bağlar. Syndesmosis. diskuslar veya menisküsler de bulunur. hareketsiz eklemler.1. I. Kemiklere tutunma yerinde periosteum ile devam 13 . Symphysis pubica. Synchondrosis (primer kartilaginöz eklem): Bu tip eklemlerin esas fonksiyonu hareket değil. Siniri ve kan damarı yoktur. II– ARTICULATIONES CARTILAGINEAE (AZ HAREKETLİ EKLEMLER. sinovyal sıvıdan ve komşu kemik iliği bölümünün damarlarından sağlar. Bu nedenle bazen hareketsiz eklem grubunda incelenir. Eklem kıkırdağı basıncı absorbe eder. Eklem boşluğu yoktur. sfenoid kemik gövdesinin oksipital kemiğin baziler parçası ile yaptığı eklem synchondrosis tipi eklemin örnekleridir. büyümeye izin vermektir. İki tipi vardır. Eklemi sarar ve eklem yüzlerini bir arada tutar. symphysis intervertebralis III– ARTICULATIONES SYNOVIALES (TAM HAREKETLİ DIARTHROSIS) Hareketli eklemleri diğer eklemlerden ayıran üç özellik. İleri dönemde kemikleştiği için geçici bir eklem şeklidir. 1.ARTICULATIONES FIBROSAE (HAREKETSİZ EKLEMLER. Gomphosis. Ayrıca hareketlerin akıcı ve amaca uygun olarak yapılmasını sağlar. Vücuttaki tek örneğidir. Eklem yüzleri arasında hiyalin kıkırdak bulunur. SYNARTHROSIS) Sutura. Articulationes fibrosae (synarthrosis). 2. Capsula articularis (eklem kapsülü) Hareketli eklemleri diğer eklemlerden ayıran en önemli özelliktir. 3. Articulationes cartilagineae (amphiarthrosis). hareketli eklemler. hiyalin kıkırdakla veya fibröz kıkırdak yapısında bir disk ile birleşir. Cavitas articularis (eklem boşluğu) 2. Bazı eklemlerde bunlara ek olarak ligamentler. az hareketli eklemler. Cartilago articularis (eklem kıkırdağı) Eklem yüzlerini örten eklem kıkırdağı hiyalin kıkırdak yapısındadır.

Artiküler sinirler. Membrana fibrosa. Duyu sinirlerinden zengindir. Damar ve sinirler tarafından delinir. Özellikle eklem kapsülünde zengin sinir sonlanmaları vardır. Vücutta sadece iki eklemde bulunur. Ekleme katılmayan alanları. eklem boşluğu içinde olan ligamentlerdir. Eklemi saran kas ve tendonlar 4. 14 . Labrum articulare. Eklem yüzleri arasındaki sürtünmeyi azaltarak. coxae (labrum acetabulare). Konkav eklam yüzünü derinleştirir ve temas alanını artırır. yumurta akına benzer bir sıvıdır. salgılayan ve absorbe eden iç tabakadır. Hareketli eklemlerde iki grup ligament vardır. Ligamentler. eklemi hareket ettiren kasların ve bu kasların üzerindeki derinin duyusunu taşıyan deri sinirlerinden gelir. Eklem boşluğundaki negatif basınç 2. Eklem yüzlerinin uyumunu kolaylaştırır ve eklem yüzlerine olan kuvveti absorbe eder. İki tabakalı bir yapı gösterir. Tendonun hareketini kolaylaştıran yapılardır. eklemin diğer bölümleri arteryel pleksustan beslenir. Bazı kaslara ve tendonlara yastıklık yapar ve kasların kemikler üzerindeki hareketini kolaylaştırır. Tam olmayan veya yarımay şeklinde olan diskulara meniscus (yarımay) adı verilir. periferik kısımları kalındır. menisküs ve eklem kıkırdağını örtmez. Bazı eklemlerde kapsül lokal kalınlaşmalar göstererek ligamentleri oluşturur. EKLEMİN DUYUSU Eklemler sinirden zengindir. sinovyayı üreten. Eklem kapsülü ve eklem bağları 3. Bursa synovialis. eklem kapsülünün dışında olan ligamentlerdir. İntrinsik (intrakapsüler) ligamentler. humeri (labrum glenoidale) ve art. eklem kapsülünün fibröz kalınlaşmalarıdır. EKLEM YÜZLERİNİN AYRILMASINI ÖNLEYEN FAKTÖRLER 1. aşınmayı önler.5 ml) diz ekleminde bulunur. Periferik kısımları ile eklem kapsülüne tutunurlar. tendon kılıflarıdır. Synovia. Bursa denilen keseciklere açılan deliklere de sahiptir. diskuslar ve menisküsler hariç (bunlar sinovyal sıvı tarafından beslenir). Bazen eklem boşluğu ile bağlantılı olur ve sinovya için depo görevi yapar. Membrana synovialis. içi sinovya ile dolu keselerdir. Discus articularis-Meniscus Eklem yüzleri arasında bulunan fibröz kıkırdak yapısında oluşumlardır. Venleri arterlere eşlik eder. En fazla miktarda (0. Ekstrinsik (ekstrakapsüler) ligamentler.eder. Diskus. Ayrıca eklem kıkırdağını besler. Art. genellikle eklem kapsülü olarak ifade edilen dış tabakadır. Santral kısımları ince. Eklem yüzlerinin şekli EKLEMİN BESLENMESİ Eklem kıkırdağının ekleme katılan bölümleri. fibröz kıkırdak yapısında halka şeklinde oluşumlardır. Bu nedenle yırtıkları çok ağrılıdır. Vagina synovialis. intrakapsüler ligamentleri ve tendonları örter. Kollajen liflerden oluşan sıkı bağ dokusudur.

kalp kasında olmaz. doku hücrelerindeki sayısal artış. 15 . 2. en kısa ve küçük kası m. Sadece düz kaslarda olup. kaslara orijin yeri oluşturur. KAS TİPLERİ 1. 3. İSTEMLİ KAS) Vücut ağırlığının %40’ını oluşturur. Fascia superficialis (hypodermis. Bazı organlar hem hipertrofi hem de hiperplazi gösterir (gebelikteki uterus gibi). sartorius. gluteus maximus. Vücudun en uzun kası m. Kasları sarar. deri sinirleri. fascia superficialisin altındaki fibröz bağ dokusu tabakasıdır. ancak çizgili kastır. kuvvetli ve istemli kasılırlar. ritmik ve istem dışı çalışır. Kaslar arasına septum intermusculare denilen bölmeler verir. İSKELET KASI (ÇİZGİLİ KAS. Rejenerasyon iskelet kasında olur. sonlandığı yer insersiyo denir. Hızlı. KAS BİLİMİ (MYOLOGIA) Vücudun en büyük organı olan derinin altında fascia superficialis. tela subcutanea): Dermisin altında bulunan iki yapraklı bağ dokusudur. latissimus dorsidir. ritmik ve istem dışı kasılırlar. HİPERTROFİ. en kalın kası m. DÜZ KAS (ÇİZGİSİZ KAS. Yapraklar arasında kan damarları. OTONOM KAS) Yavaş. Vücuttaki kasların çoğu mezodermden gelişir. Bir kasın başladığı yere origo. Bütün kaslarda olabilir.Eklem kapsülü ve eklemle ilgili ligamentlerde çok miktarda ağrı duyusunu taşıyan sinir lifleri bulunur. Miyofibrillerdeki büyüme sonucu olur. KALP KASI (ÇİZGİLİ ve OTONOM KAS) Düzenli. eklemi hareket ettiren kasların innervasyonunu sağlar ve eklemin üzerini örten derinin de duyusunu taşır. fascia subcutanea. Organ ve damar duvarlarında bulunurlar. Devamlı ve düzenli çalışma sonucu (sporculardaki gibi) olur. Düz kas hücreleri çoğalabilir (mitoz) ve kendisini tamir edebilir (rejenerasyon). stapedius. lenf damarları ve mimik kasları bulunur. Sadece irisde bulunan m. meme bezi. doku hücrelerindeki hacim artışı. HİPERPLAZİ. ancak çabuk yorulurlar. quadriceps femoris. en büyük kası m. kasların serbest olarak hareket etmelerini sağlar. Hilton kanunu. Sadece yüz bölgesinde ve fossa ischioanalis (fossa ischiorectalis)te yoktur. Fascia profunda. “Bir eklemin duyusunu taşıyan sinirler. sphincter pupillae ve m. bu fasyanın altında da fascia profunda bulunur. Fascia profundanın altında kaslar bulunur. İskelet kası ve kalp kasında mitoz olmaz. Yetişkin bir insanın vücudunda 600’ün üzerinde iskelet kası vardır. en geniş kası ise m. Kas çalışmaz ise atrofiye gider (denervasyonda olduğu gibi). dilatator pupillae ektoderm kökenlidir. iskelet kaslarında ve kalp kasında olmaz. Kalp kası ve iskelet kaslarının hipertrofi gücü yüksek.

3. Longus yada profundus sözcüğü içeren kaslar. 2-5.ÇİZGİLİ KAS TİPLERİ (FONKSİYONA GÖRE) 1. Agonist Kas. bir hareketteki aktif kas 2. agonist kasın hareketinin tersine hareket yapan kas 3. bir sonraki parçanın (kol kasları. insersiyolarından hareket ederler. Bu kasların esas tendonu. orta (başparmaklar için proksimal) falankslara insersiyo yapar. distal falankslara. Kural olarak kaslar. önkolun hareketi ile uyluk kasları bacağın) hareketi ile ilgilidir. agonist kasla birlikte çalışan kas 4. Sinerjist Kas. Digitorum sözcüğü içeren kaslar elde ve ayakta benzer yapı gösterir. Ekstremitenin bir parçasındaki kas. parmaklara giden dört tendona ayrılır. brevis yada superficialis sözcüğü içeren kaslar. Fiksatör Kas. hareket ettirdiği eklemi sabitleyen kas İPUCU 0. 1. 16 . Antagonist Kas. 2.

Processus coracoideus.2. İskelette kemikleşmeye (ossifikasyona) başlayan ilk kemiktir. 17 . ÜST EKSTREMİTE ANATOMİSİ ÜST EKSTREMİTE KEMİKLERİ Clavicula (köprücük kemiği) Üst ekstremiteyi gövdeye bağlayan iki kemikten birisidir (diğeri scapula). Scapula (kürek kemiği) Üçgen şeklinde. kola abduksiyon hareketini başlatan kasın (m.supraspinatus) siniridir. Bir ucu scapuladaki acromion.v. doğum sırasında en çok kırılan kemiktir. Acromion ve processus coracoideus denilen iki tane büyük çıkıntısı vardır. Clavicula. Sinir. üst ekstremite uzunluğunun ölçülmesinde kullanılan proksimal noktadır. n. yassı bir kemiktir. ancak genellikle cavitas medullarisi yoktur. Clavicula ile eklem yapar.suprascapularis geçer. kaburga arasından önemli damarlar (a. Kan üretiminin (hemopoiezisin) ilk başladığı kemiktir. üst ekstremite ile ilgili cerrahi girişimlerde plexus brachialis denilen sinir ağının anestezisi için kullanılan anatomik işarettir.. Scapulanın üst kenarında bulunan incisura scapulae isimli çentikten. Acromion. Kırmızı kemik iliği içerir. scapulanın üst kenar kırıklarında yaralanır ve hasta koluna abduksiyonu başlatamaz. humeri) kurar. diğer ucu sternumla eklem yapar. Clavicula ile 1. subclavia) ve sinirler (plexus brachialis denilen sinir ağına ait yapılar) geçer. Bu sinir. Scapuladaki cavitas glenoidalise humerus başı oturur ve omuz eklemini (art.

n. os capitatumdur. Scaphoideum – Lunatum – Triquetrum – Pisiforme Distal sıra. Önkol kemikleri (Ossa Antebrachii) İki tanedir. Kırıklarında burayı dolanarak geçen n. Çıkıklarında n. kanayan arter. axillaris yaralanabilir. Humerus gövde (cisim) kırığında en çok n. Kaslar yeterli arteryel kan (oksijen) alamadığından ölür (nekroz olur). A. El bileği kemikleri 8 tanedir. 50 yaşın üzerinde olan kişilerde (özellikle osteoporoz nedeniyle kadınlarda) çok sıktır. radialis yaralanır. scapuladaki cavitas glenoidalise oturur ve omuz eklemini (art.Humerus (Kol Kemiği) Caput humeri denilen başı. El kemikleri (Ossa Manus) El iskeleti 27 kemikten oluşur. Proksimal ve distal dörderli iki sıra oluşturur. Bu durum Volkmann’ın İskemik Kontraktürü adı ile bilinir. Os lunatum. brachialis yaralanabilir. brachialis yaralanmalarında. Ölü dokuda fibrozis gelişir ve bu durum kasların boylarında kısalmaya neden olur. Medial epikondil kırığında n. humeri) yapar. cubiti) yapar. Kondillerin yukarısından geçen kırıklarda (suprakondiler kırık). n. ulnaris yaralanabilir. en çok çıkığı (luksasyonu ya da dislokasyonu) görülen karpal kemiktir. Epicondylus medialisin arkasındaki oluktan n. radialisle birlikte seyreden a. Trapezium – Trapezoideum – Capitatum – Hamatum En büyük karpal kemik. Proksimal sıra. dış tarafta olanı ve döneni radiustur. Kırığın radyolojik karakteristik görüntüsü yemek çatalı deformitesi olarak isimlendirilir. medianus ve a.Ulnanın üst ucunda olecranon (dirsek ucu) denilen büyük bir çıkıntısı vardır. Humerusun en zayıf yeridir ve en çok buradan kırılır. Humerusun başı ile gövdesinin birleşme yerine collum chirurgicum (cerrahi boyun) denir. ulnaris geçer. alt uçları ise el bilek eklemine (art. en çok kırığı görülen karpal kemiktir. Epicondylus medialis ve lateralis. Os scaphoideum. önkol kaslarının beslenmesi bozulur. 18 . ters Colles kırığı) sık görülür. profunda brachiidir. radiocarpalis) katılır. İç tarafta ve sabit olanı ulna. Alt ucunda iki çıkıntı bulunur. Üst uçları humerus ile dirsek eklemini (art. medianus yaralanabilir. Radius distal (alt) ucunun kırıkları (Colles kırığı ya da Smith kırığı. Kırık bölgede kanama varsa.

el baş parmağı eklemine (art. os scaphoideum ve os trapezium ile medialde (ulnar tarafta) ise. Omuz dörtgen şeklinde görünür. El tarağı kemikleri (ossa metacarpi). ÜST EKSTREMİTE EKLEMLERİ Articulatio sternoclavicularis Üst ekstremiteyi gövdeye bağlayan tek eklemdir. Eklemin çıkığı en fazla öne doğru olur. içinden fleksör kas tendonları ve n. beş tanedir. os pisiforme ve os hamatum ile sınırlanır. Kol. Articulatio Humeri (Omuz Eklemi) Humerus başı (caput humeri) ile scapuladaki cavitas glenoidalis arasında kurulu sferoid tip eklemdir. vücutta çıkığı en fazla görülen eklemdir. Sulcus carpi (karpal oluk). Yetişkinlerde görülen eklem çıkıklarının yarısını oluşturur. diğer parmaklarda 3’er tane olmak üzere toplam 14 tanedir.Os trapezium. Kol. el ya da omuz üzerine düşmelerde yırtılabilir ve claviculanın ucu eklemden ayrılabilir. lateralde (ya da radial tarafta). ulnaris yaralanabilir. Bu oluk canlıda. n. Bu görüntü nedeniyle apolet belirtisi olarak isimlendirilir. Hasta koluna tam adduksiyon ve iç rotasyon yaptıramaz. Canalis ulnaris (Guyon kanalı). Articulatio Acromioclavicularis Clavicula ile scapulanın acromion denilen çıkıntısı arasında kuruludur. Claviculanın ucunu eklemde tutan önemli bir bağ vardır. hafif abduksiyonda ve dış rotasyonda kalır. Os hamatumun kırıklarında n. Eklem yüzleri arasında bir discus articularis bulunur. os pisiforme ile os hamatum arasında bulunan bu kanaldan. Clavicula ile sternum arasındadır. medianusun geçtiği bir tünel (karpal tünel) şeklindedir. Omuz eklemi. ulnaris geçer. Kapsülün en zayıf yeri ve desteğinin en az olduğu yer. phalanges). ön-alt parçasıdır. cavitas glenoidalisin önüne gelir. axillaris yaralanma riski taşır. Caput humeri. coracoclaviculare denilen bu bağ. bu eklemde tüm hareketleri yapar. Eklem yüzleri arasında genellikle bir discus articularis bulunur. 19 . El parmağı kemikleri (ossa digitorum manus. ulnaris ile a. Lig. carpometacarpalis pollicis) katılan karpal kemiktir. Acromion belirgin olur ve omzun karakteristik kabarıntısı (deltoid kontür) kaybolur. Eklemin çıkıklarında n. Nadir görülen aşağı çıkıklarda humerus başı ile acromion arasında bir oluk oluşur (oluk belirtisi). baş parmakta iki.

n. 1. art. suprascapularistir. teres major Kola adduksiyon ve iç rotasyon yaptırır. Ulnadaki olecranon ile deri arasında bulunan bursanın (bursa subcutanea olecrani) enfeksiyonu. Articulatio Radiocarpalis (El Bilek Eklemi) Radiusun distal ucu ile os scaphoideum ve os lunatum arasında. Omuz ekleminden sonar vücutta çıkığı en fazla görülen major eklemdir. İlk 15°ye kadar olan abduksiyonu yaptırır. kola dış rotasyon yaptırır. axillaristir. art. supraspinatus. yüzük şeklindeki bir bağ (lig. omuz ekleminin stabilizesinden sorumlu esas yapıdır. Bu eklem ve yukarıda ifade edilen art. Humerus ile ulna arasında. radioulnaris proximalis ile önkol. hareketlerini bu eklemde yapar. M. M. humeroradialis (sferoid tip) 2. M. suprascapularistir. El. Rotator cuff (manşet) kaslar. subscapularistir. Radius ile ulna arasında. Humerus ile radius arasında. Trokoid tiptir. Çıkıkları en çok arkaya doğru olur ve humerusun medial epikondilinin kırılması sonucu n. anulare radii) radius başını eklemde tutar. Siniri n. n. dirsekleri sürekli masa ile temasta olduğundan öğrencilerde sık görülür (öğrenci dirseği). art. Kola 15°den 90°ye kadar abduksiyon yaptırır. infraspinatus. ulnaris yaralanabilir. ÜST EKSTREMİTE KASLARI OMUZ KASLARI M. 20 . kolun abduksiyon hareketini başlatan kastır.Articulatio Cubiti (Dirsek Eklemi) Üç eklemden oluşur. Siniri n. radioulnaris proximalis (trokoid tip). Siniri. Bir discus articularisi vardır. Dört tanedir. ulnanın distal ucu ile de bir discus articularis aracılığı ile os triquetrum arasında kurulu ellipsoid tip eklemdir. Articulatio Radioulnaris Distalis Ulna ile radius arasında kurulu ikinci eklemdir. deltoideus Omuz kabarıntısını yapan kastır. humeroulnaris (ginglimus ya da troklear tip) 3. Siniri. supinasyon (dış rotasyon) ve pronasyon (iç rotasyon) hareketlerini yapar.

ulna ve radiusun distal uçları arasında uzandığından. pronator teres. Siniri n. 2-5. N. Bu kas. medianus ile uyarılırlar. önkolun esas pronator kasıdır. Esas işlevleri önkola fleksiyondur. flexor carpi radialis. lacertus fibrosus) ve altından n. radialistir. axillaristir. ÖNKOL KASLARI 1. Kolun arka tarafındaki kaslar M. brachioradialisin tendonu arasındaki olukta a. Ek olarak önkolun dış rotasyon (supinasyon) hareketine hız ve güç katar. 2. Pronasyon hareketinin başından sonuna kadar aktiftir. radialis yer alır. Kolun ön tarafındaki kaslar. en yüzeyelde ve en uzun tendonu olan kastır. pronator quadratus. triceps brachii. biceps brachii. unlar (medial) yarısını n. ele ve parmaklara fleksiyon yaptırırlar ve n. brachialis geçer.M. Siniri n. M. flexor digitorum profundus. dirsek eklemini geçmediği için önkola hareket yaptırmaz. M. medianus. Ele fleksiyon ve abduksiyon yaptırır. Bu kasın iki tane sonuç tendonu vardır. . brachialis. musculocutaneus uyarır. Radial (lateral) yarısını n. coracobrachialis. ulnaris uyarır. hem kola hem de önkola fleksiyon yaptıran kastır. M. el bileğinde bu kasın tendonu ile m. Siniri n. parmaklara yavaş ve nazik fleksiyon yaptırır. kola dış rotasyon yaptırır. İç tarafta olanı fibröz yapıdadır (aponeurosis bicipitalis. M. Üçünü de n. kemiklerin bir arada tutulmasında da fonksiyon yapar. M. M. M. flexor digitorum superficialis. M. medianus ile a. üç tane kastır. 21 kola adduksiyon ve iç rotasyon yaptırır. Bir cismin elle kavranmasında önemli kastır. subcapularistir. M. KOL KASLARI 1. önkolun esas ekstensör kasıdır. önkolun esas fleksör kasıdır. palmaris longus. teres minor. Kola fleksiyon ve adduksiyon yaptırır. humerusun medial epikondilinden başlarlar. Önkolun ön tarafındaki kaslar. genel olarak. subscapularis. önkolun pronasyon hareketine hız ve güç katan kastır. 2-5. musculocutaneus. kasın içinden geçer. parmaklara hızlı ve kuvvetli fleksiyon yaptırır. M. Ek olarak önkola fleksiyon da yaptırır.

ele ekstensiyon ve abduksiyon yaptırır M. extensor carpi radialis longus. önkolda n. extensor pollicis brevis. M. ulnaris ile uyarılan tek kastır. N. flexor pollicis longus. extensor digitorum. opponens pollicis 3. 2-5. radialis ile uyarılır. abductor pollicis brevis 2. el başparmağına fleksiyon yaptırır. adductor pollicis. radialis oturur. el başparmağına ekstensiyon yaptırır M. N. el başparmağına ekstensiyon yaptırır M. supinator. interosseus posterior). medianus ile uyarılırlar. M. radialisin derin dalı (n. M. extensor carpi radialis brevis. abductor pollicis longus. el başparmağına hareket yaptıran kaslardan n. Ön kola fleksiyon yaptırır. önkolun supinasyon hareketinin esas kasıdır. kasın içinden geçer. ulnaris ile uyarılan tek kastır. extensor digiti minimi. 1. el ve parmaklara ekstensiyon yaptırırlar. radialis sözcüğü içeren kaslar abdüksiyon yaptırır. M. extensor pollicis longus. M. el başparmağına abduksiyon yaptırır M. üç tanedir. el küçük parmağına ekstensiyon yaptırır M. extensor indicis. genel olarak humerusun lateral epikondilinden başlarlar. extensor carpi ulnaris. 2. Nervus ulnaris bu kasın başları arasındaki bir açıklıktan (kübital tünel) geçer. işaret parmağına ekstensiyon yaptırır Önkolun İPUCU Ulnaris sözcüğü içeren kaslar ele addüksiyon.M. flexor pollicis brevis 22 . flexor carpi ulnaris. Ön kolun fleksiyon hareketine hız ve güç katan kastır. Ele fleksiyon ve adduksiyon yaptırır. flexor carpi radialisin tendonu arasındaki olukta a. ele ekstensiyon ve abduksiyon yaptırır M. El bileğinde bu kasın tendonu ile m. el bileği eklemini geçmediği için ele hareket yaptırmaz. brachioradialis. M. El başparmağının hareketleri ile ilgilidirler. arka tarafındaki kaslar. el parmaklarına ekstensiyon yaptırır M. Hareketin başından sonuna kadar aktiftir. M. Tenar kaslar. ele ekstensiyon ve adduksiyon yaptırır M. Tümü n. M. EL KASLARI El parmaklarına adında yazan hareketleri yaptırırlar.

bu kasların tendonlarını saran tendinöz kılıfta aşırı sürtünmeye bağlı fibröz kalınlaşmaya ve osseofibröz kanalda stenoza neden olur. M. nün siniri n. ulnaris. dört tanedir. interossei palmares. el bileğinde n. El sırtında tendon kılıflarında görülen sinovyal kistlerin en yaygın yeri. m. brachialisin sesinden yararlanılır. M. Özellikle baseballda topu fırlatan oyuncularda (pitcher) olur. M. bazen m. 10. 23 . proksimalde ön kola. ulnaristir. lumbricales. N. orta ve distal falankslarına ekstensiyon yaptırır. extensor carpi radialis brevisin tendonudur. 5. çamaşır sıkarken) kullanılması. ulnaristir. extensor pollicis brevisin tendonlarını saran tendinöz kılıfın kalınlaşması ve osseofibröz tünelin stenozu sonucu. Tendon yırtığı en çok görülen rotator cuff kası. üç tanedir. 2-5. üç tanedir. distalde el baş parmağına yayılan el bileğindeki ağrı ile karakterizedir. A. Ancak. 6. opponens digiti minimi Mm. Adı geçen kasların. flexor digiti minimi brevis 3. ulnaris ile uyarılırlar. kuvvetli ve devamlı olarak kavrama yada sıkma gibi hareketlerde (örn. medianus bu kasın tendonunun altında bulunduğundan cerrahi girişimlerde dikkat edilmelidir. 7. dört tanedir. parmakların birinci falankslarına fleksiyon. m.ve 4. 8. Bu amaçla. M. piyano çalarken. interossei dorsales. abductor digiti minimi 2. N. radialisin pulsasyonu (nabız). biceps brachiinin iç tarafta olan fibröz tendonun (aponeurosis bicipitalis. medianus. flexor carpi ulnarisdeki açıklıktan (kübital tünel) geçerken sıkışabilir (kübital tünel sendromu). brachioradialisin tendonu arasındaki olukta alınır. parmaklara abduksiyon yaptırır. m.Hipotenar kaslar. KLİNİK NOTLAR 4. İnterosseus kasların siniri n. lacertus fibrosus) üzerindeki deri alanına yerleştirilir. Mm. 1. flexor carpi radialis ile m. abductor pollicis longus ve m. Mm. 1. supraspinatustur. 9. palmaris longusun tendonu. steteskopun diyafram denilen bölümü m. 2-5. 2-5. hasarlı tendonların yerine kullanılır. 3. ve 2. nin siniri n. parmaklara adduksiyon yaptırır. El küçük parmağının hareketleri ile ilgilidirler. Tansiyon ölçümünde a. Daktilo ya da klavye kullanırken. el bileğinde m.De Quervain’in tenovaginitinin stenozu. yazı yazarken kullanılırlar.

kağıt. 24 . hasta 2-5. vb. kalınlaşması ve fibrozisi ile karakterize ilerleyici bir hastalıktır.KLİNİK ANTİTELER • Medial epikondilit (golfçü dirseği). parmaklarına abduksiyon-adduksiyon hareketlerini yaptıramaz. ortak fleksör tendonu gerer ve medial epikondilin enflamasyonuna yol açar. • N. Epicondylus lateralis üzerinde ve ön kolun arka yüzünde ağrı olur.) tutamaz. • Lateral epikondilit (tenisçi dirseği). avuç içi (palmar) derisinin altındaki kalınlaşmış derin fasyanın (aponeurosis palmaris) kısalığı. ortak tendonu gererek lateral epikondilin enflamasyonuna yol açar. Dirseğin medial tarafında ağrı olur. Tekrarlı hareketler. Devamlı ve kuvvetli hareketler. interosseus kaslar çalışmayacağı için. Bu nedenle parmakları arasında bir cismi (kalem. ulnaris felcinde. Elin medial bölümünde palmar aponörozda oluşan fibrozis sonucu. ön kolun fleksör kaslarının devamlı kullanımı sonucu olur. ön kolun ekstensör kaslarının devamlı kullanımı veya ön kolun devamlı olarak kuvvetli supinasyon-pronasyon hareketleri yapması sonucu olur. özellikle küçük parmak ve yüzük parmağında hafif fleksiyon olur. Kontraktür genellikle bilateraldir ve 50 yaşın üstündeki erkeklerde sıktır. • Dupuytren kontraktürü.

Bu açıklık sağlam bir membran tarafından kapatılır. aşağıda olanına doğum pelvisi (gerçek pelvis ya da küçük pelvis. Burada dış yüzeyde. Pelvisin iki önemli görevi vardır. pelvis minor) denir. Pelvis boşluğu. Genellikle beş adet omurun üst üste kaynaşmasından oluşmuş bir kemiktir. Birincisi karın boşluğunun tabanını oluşturması ve aynı zamanda pelvis organlarını korumasıdır.3. Os sacrum Omurganın (Columna Vertebralis) aşağıya doğru devam eden bölümüdür. Önde ve ortada birbirleri ile kıkırdak bir yapı aracılığı ile birleşirler. Genellikle dört tane omurun kaynaşmasından oluşur. Os coxae (Kalça Kemiği) Pelvisi yanlardan kapatan iki adet kemiktir. İkincisi ise alt ekstremitelerin fonksiyonel durumunu sağlamasıdır. os ischii ve os pubis). Her bir koksa. Bu kemiklerin birleşmeleri sırasında aralarında oluşan geniş deliğe foramen obturatum denir. Gerçek pelvisin boyutu ve çapı özellikle gebelerde önemlidir. pelvis major). Alt ekstremiteyi gövdeye bağlar. Os coccygis Embriyonun kuyruk iskeletinin kalıntısıdır. Yan yüzleri os coxaeler ile eklem yapar. üç ayrı kemikten oluşur (os ilium. Yukarıda olanına yalancı pelvis (büyük pelvis. 25 . ALT EKSTREMİTE ANATOMİSİ ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ Pelvis (Leğen) Yanlarda bir çift os coxae ile arkada os sacrum ve os coccygis (coccyx) ta rafından oluşturulur. bir çukur bulunur. Pelvis boşluğunu arkadan kapatır. yukarıda daha geniş ve aşağıda dar olmak üzere iki boşluk halindedir. Bu üç kemiğin birleşme yerleri çocuklarda "Y" harfi şeklinde görülür. Fossa acetabuli denilen bu çukura femur başı girer ve kalça eklemini yapar.

Büyük ve iç tarafta olanına tibia (kaval kemiği). İki condylus arasındaki düz ve parlak eklem yüzeyine facies patellaris denir. Buraya diz kapağı kemiği (patella) oturur. Gerek diz ekleminde. Calcaneus üzerinde talus (aşık kemiği) oturur. Üç köşeli ve iki yüzlü bir yapı gösterir. Ayak Kemikleri (Ossa Pedis) Ayak iskeleti 26 kemikten oluşur.Femur (Uyluk Kemiği) Vücudun en uzun ve en sağlam kemiğidir. Oldukça zayıf bir yapıya sahiptir. klinikte oryantasyon bakımından faydalanılacak bir noktadır. Tibianın alt ucu (distal uç) ayak bileği kemikleri ile ayak bileği eklemini yapar. Caput femoris denilen proksimal ucu küre şeklindedir ve os coxaedeki fossa acetabuliye girer ve kalça eklemini (art. Femurun distal ucu da kuvvetli bir yapı gösterir. Bunlar diz ekleminin esas elemanlarıdır ve eklem yapmaya elverişli düz yüzeyler taşırlar. İki ucu ve birde gövdesi vardır. Proksimal ucunun ön yüzünde tuberositas tibiae denilen çıkıntı bulunur. Caput femoris ile gövdeyi birleştiren bölüme collum femoris (femur boynu) denir. kasların tutunmalarına hizmet eden fonksiyonel bir görev yüklenmiştir. Her iki kemiğin arasında. Alt ucun iç bölümündeki kemik çıkıntıya malleolus medialis denir. Uyluk ön tarafında bulunan m. Hatta zayıf yapılı pek çok kimsede göz ile de görülebilir. Fibulanın distal ucundaki kemik çıkıntıya malleolus lateralis denir. tibianın proksimal ucu daha geniştir. bir zar (membran) yapı (membrana interossea cruris) bulunur. gerekse ayak bileği ekleminde. Bacakta iki kemik bulunur. Bacakta. Bu çıkıntıya m. En büyüğü ve kuvvetli olanı calcaneus (topuk kemiği)dur. patellae) tutunur. Fibula. küçük ve dış tarafta olanına fibula (kamış kemiği) adı denir. Uyluk kemiğinin distal ucundaki eklem çıkıntılarına uygun olmak üzere. Trochanter major. Ayak Bileği Kemikleri (Ossa Tarsi). Bu çıkıntılara kaslar tutunur. coxae) oluşturur. quadriceps femorisin tendonu (lig. quadriceps femorisin sonuç kirişinin içinde bulunur. Ekleme katılan yüzü düzgün ve parlaktır. yedi tanedir. Patella (Dizkapaği Kemiği) İnsan vücudunun en büyük susamsı (sesamoid) kemiğidir. deri altından el yardımı ile rahatlıkla bulunabilir. Distal ucun her iki yanında bulunan kemik çıkıntılara condylus medialis ve condylus lateralis denir. Daha çok. Ossa 26 . Femurun proksimal ucunda iki büyük kemik çıkıntı bulunur (trochanter major ve minor). önemli rolü tibia yüklenmiştir. Bunun nedeni. Tibia (Kaval Kemiği) Femurdan sonra iskeletin en büyük ve en kuvvetli kemiğidir. Bacak Kemikleri (Ossa Cruris) Diz ekleminden ayak bileğine kadar olan alt ekstremite bölümüne bacak (crus) denir. Tabanı yukarıda tepesi aşağıda üçgen şekillidir. dış yanda yer alır. kalça ekleminin dış yüzünden kolayca elle bulunabilmesidir. daha çok kasların tutunmasına hizmet eder. Fibula (Kamış Kemiği) Bacak iskeletinin diğer kemiğidir. Hemen hemen bütün vücut ağırlığını bu kemik taşır ve anatomik pozisyonda iç yanda yer alır. Kemiğin ön kenarı.

kuvvetli bir yapı oluştururlar. collaterale tibiale (mediale). arkada her iki tarafta os sacrum ile os coxaelerin oluşturdukları articulatio sacroilica. beş tanedir. Bu nedenle tüm hareketler bu eklemde yapılabilir. patellae Kollateral bağlar. Eklemi yanlardan kuvvetlendirirler. 2. Lig. beş tane de iç bağı vardır. Ekleme vücudun en büyük susamsı kemiği olan patella da katılır. quadriceps femoristir. Böylece eklem boşluğu içinde negatif bir hava basıncı ortaya çıkar. Bu nedenle bu bağın yırtıkları iç menisküsü de yaralar. Menteşe gibi çalışarak hareket sağlar. Lig. collaterale fibulare (laterale) 3. Phalanges). her iki os coxaenin birleşmesi ile symphysis pubica. Femurun distal ucu ile tibianın proksimal ucu arasında oluşur. başparmakta iki. diğer parmaklarda 3’er tane olmak üzere toplam 14 tanedir. Eklem kapsülü dıştan kuvvetli bağlar ile desteklenmiştir ve eklem boşluğunu çepeçevre kapatır. Articulatio Genus (Diz Eklemi) İnsan vücudundaki en büyük eklemdir. fleksiyon durumunda bir miktar rotasyon da yapılabilir. en çok yırtığı görülen bağdır. os cuboideum ve ossa cuneiforme (mediale. bacak fleksiyondayken ekleme yük bindiğinde (yokuş ya da merdiven çıkarken) eklemi stabilize eder. 2. meniscus adı verilen yarım ay şeklinde fibröz kıkırdak oluşumlar yer alır. Lig. bacağın fleksiyonu ve ekstensiyonudur.tarsi içinde yer alan diğer kemikler ise. Dış Bağları 1. Lig. Eklem içinde bir iç bağ (ligamentum capitis femoris) bulunur. Articulatio Coxae (Kalça Eklemi) Femur başı ile os coxaedeki çukur (acetabulum) arasındadır. Ayak Parmaği Kemikleri (Ossa Digitorum Pedis. 27 . 1. Önde. Lig. Ancak. Tam oynar bir eklemdir (sferoid tip). Bu negatif hava basıncı eklem yüzlerinin birbirlerine göre durumlarının korunması için çok önemlidir. Temel hareketi. popliteum obliquum 4. Eklemin beş tane dış. Gövdenin ağırlığı bu kemer üzerinden uyluk ve bacak kemiklerine ve sonuçta ayakla yere aktarılır. iç menisküse tutunması olan bağdır. eklemin hareketlerinin aşırılığını önlerler. cruciatum posterius. popliteum arcuatum 5. Pelvisi oluşturan kemikler üç yerde eklem yaparlar. ALT EKSTREMİTE EKLEMLERİ Pelvis (leğen) kemerini oluşturan kemikler. Lig. yan bağlar olarak bilinir. cruciatum anterius (ön çapraz bağ). Eklemin stabilizesinden sorumlu en önemli yapı m. İç Bağları. Ayak Taraği Kemikleri (Ossa Metatarsi). Eklem yüzleri arasında. Lig. intermedium ve laterale) adını alır. os naviculare.

bu durumun ortaya çıkması önemli şikayetler doğurur. collaterale tibiale (mediale)ye tutunduğundan dış (lateral) menisküse göre daha sık yaralanır. Uyluğun ön üst bölümünde bulunan ve üstte lig. m. meniscofemorale anterius 5. Özellikle ayakta ve hareketli olarak mesleklerini sürdüren kişilerde. Ayak kubbesi. iliacus ve m. Ayak arkusları olarak tanımlanan bu yapı longitudinal ve transvers olarak şekillenmiştir. 4. Lliopsoas İki kasın (m. femoralis. dışta m. psoas major) birleşmesi ile oluşur. Supin (yatış) pozisyonundan oturma pozisyonuna kişiyi getiren kastır. fonksiyonel bakımdan son derecede önemli bir kubbeye sahiptir. ayak ucunun aşağıya inmesi) hareketleri yapılır. femoralis. psoas majoru lumbal pleksustan gelen 28 . Lig. UYLUK ÖN BÖLGE KASLARI M.3. iliacusu n. kubbenin çökmesine neden olur. adductor longus. v. transversum genus. Lig. Uyluğun esas ve en kuvvetli fleksör kasıdır. içte m. Ayak Kemerleri (Arcus Pedis) Genel yapısı içinde ayak. ayak ucunun yukarı kalkması) ve plantar fleksiyon (fleksiyon. femoralis. İçerisinde n. ayak kubbesini destekleyen elemanların fonksiyonel özelliklerini kaybetmeleri. meniscofemorale posterius İç (medial) menisküs lig. Ancak. kalça eklemi eksenlerini çeşitli yönlerde çaprazlayarak uyluk kemiklerine veya bacak kemiklerine kadar uzanırlar. saphena magna ve inguinal lenf düğümleri bulunur. sartorius tarafından oluşturulan üçgene trigonum femorale denir. Esas itibariyle. ayak kemikleri arasında oluşan diğer iki eklem aracılığı ile (articulatio subtalaris ya da art. yürüme ve boşluk içinde durumu koruma gibi önemli görevler yüklenmiş bulunan alt ekstremite kasları. Transvers eksene göre dorsal fleksiyon (ekstensiyon.v. Lig. talocalcaneonavicularis) eversiyon-inversiyon hareketleri de yapılabilir. a. Böylece düz tabanlık (pes planus) ortaya çıkar. inguinale. çeşitli kas ve kirişler tarafından desteklenir. Herhangi bir nedenle. ALT EKSTREMİTE KASLARI Pelvisten başlayan kaslar. menisküsleri birleştiren ve birlikte hareket etmelerini sağlayan bağdır. talocalcanea ve art. Articulatio Talocruralis (Ayak Bileği Eklemi) Tibia ve fibulanın distal uçları arasında oluşan çatal şeklideki yapı ile talus arasında ginglimus (troklear) tip eklemdir. M. yapı olarak üst ekstremite kaslarından daha fazla gelişmiş olarak görülürler.

Tensor Fasciae Latae Uyluğu saran derin fasyanın (fascia lata) yaprakları arasındadır. M. Siniri. Siniri. n.iliopsoas ile antagonisttir. vastus lateralis ve m. Anal sfinkter yetmezliklerinde. Gluteus Minimus UYLUĞA DIŞ ROTASYON YAPTIRAN KASLAR M. Gluteus Medius Uyluğun en güçlü iç rotatoru ve abduktorudur. M. Sonuç tendonu diz ekleminin iç tarafındaki pes anserinus (kaz ayağı)a katılır. M. tamir amacıyla kullanılır. piriformis M. Yokuş ya da merdiven çıkarken işlev görür. m. obturatorius externus n. pelvis yere basmayan ayak tarafına düşer (Trendelenburg belirtisi). canalis pudendalisin ve fossa ischioanalisin dış duvarını yapan kastır. M. vastus intermedius. Bacağın esas ekstensör kasıdır. Sinirin felci nedeniyle kasın işlevi kaybolursa. Quadriceps Femoris Dört başlı bir kastır. Esas işlevi uyluğa fleksiyondur. adductor longus M. obturatoriustur. gluteus superiordur. m. Siniri. M. Gluteus Maximus Uyluğun esas ekstensör kasıdır. Sartorius (Terzi Kası) Hem uyluğa. En çok. M. uyluk dış rotator kaslarının en güçlü olanıdır. n. M. gemellus superior ve M. M. uyluğun adduktor kasları olarak da bilinir. Yürüyüş sırasında pelvisin yere basmayan ayak tarafına düşmesini önler. Plexus lumbalis denilen sinir ağı. rectus femoris. M.gluteus inferiordur. M. obturatorius ile. pectineus 29 . oturma pozisyonundan ayağa kalkmada kullanılır. uyluğa adduksiyona ek olarak bacağa fleksiyon da yaptırır. M. gracilis. gluteus superiordur. quadratus femoris. M. n. hem de bacağa fleksiyon yaptıran kastır. vastus medialis. n. diğerleri plexus sacralisten gelen isimsiz sinirlerle uyarılır.isimsiz sinirler uyarır. adductor magnus M. Siniri. femoralistir. psoas majorun arka bölümünde gömülüdür. adductor brevis M. obturatorius internus. Sinirleri. n. obturatorius externus M. GLUTEAL BÖLGE KASLARI M. m. İntramusküler enjeksiyon için tercih edilen kastır. femoralistir. Siniri. M. N. gemellus inferior UYLUK İÇ BÖLGE KASLARI Uyluğun iç bölgesinde bulunan bu kaslar. rectus femoris parçası uyluğa fleksiyon da yaptırır.

semimembranosus M. n. Sinirleri. tendo calcaneus (Achilles tendonu) olarak bilinir. kasın sonuç tendonu. semitendinosusdur. soleus yürümede işlev yapar. tibialis ile uyarılırlar. v. sartorius. M. M. bu kasın tendonunun lateralinde bakılır. biceps femoris İki başlıdır. m. dorsalis pedisin pulsasyonuna (nabız). n. Calcaneusa tutunur. Bu kaslar. BACAK ÖN BÖLGE KASLARI Bu kaslar. A. İnsan vücudunun en kuvvetli tendonudur. ischiadicustur denir. m. Caput longumu n. İçerisinde a. M. soleus. FOSSA POPLITEA Diz ekleminin arkasında bulunan eşkenar dörtgen şeklindeki çukur alandır. triceps surae = M. ischiadicusun uç dalları olduğundan m. fibularis (peroneus) superficialistir. extensor hallucis longus. m. saphena parva. n. peronaeus (fibularis) longus M. ayağa ve ayak parmaklarına fleksiyon (plantar fleksiyon) yaptırırlar. flexor hallucis longus 30 . ayağa ekstensiyona ek olarak inversiyon da yaptırır. M. n. PES ANSERINUS Diz ekleminin iç tarafında üç kasın tendonu bir araya gelerek pes anserinus (kaz ayağı) denilen yapıyı oluşturur. gracilis ve m. Bu iki sinir n. fibularis (peroneus) communis ile uyarılır. tibialis anterior. tibialis ile caput brevesi n. BACAK YAN BÖLGE KASLARI Bu kaslar. flexor digitorum longus ve M. Bacağın esas fleksör kaslarıdır. Sinirleri. popliteanın pulsasyonuna buradan bakılır. biceps femorisin siniri n. gastrocnemius hem bacağa hem de ayağa fleksiyon yaptıran kastır. ayağa fleksiyona ek olarak inversiyon da yaptırır. fibularis (peroneus) profundustur. N. ayakdaki kan dolaşımını kontrol etmek için a. Uyluğa ekstensiyon da yaptırırlar. semitendinosus Tendonu pes anserinusa katılır. M. tibialis ve n. M. uzun atlamada. poplitea. extensor digitorum longus M. ayağa eversiyon yaptırırlar. M.v. fibularis communis ile popliteal lenf düğümleri bulunur.UYLUK ARKA BÖLGE KASLARI Üç tanedir. Sinirleri. tibialis posterior. M.M. ayağa ve ayak parmaklarına ekstensiyon (dorsal fleksiyon) yaptırırlar. gastrocnemius + M. peronaeus (fibularis) brevis BACAK ARKA BÖLGE KASLARI Bu kaslar. tibialistir. gastrocnemius. M.

Enjeksiyon için gluteal bölge dört kadrana ayrılır ve kasın altında seyreden n. N. ischiadicusa zarar vermemek için enjeksiyon daima üst dış kadrana yapılır (aşağıdaki şekilde yeşil renk yıldız ile gösterilen kadran).KLİNİK BİLGİ M. 31 . vücudun en kalın kasıdır. Enjeksiyonla verilen ilaç burada kolay emilir. Kasın kalın olması. intramüsküler enjeksiyonlar açısından idealdir. ischiadicusun duysal liflerinin dağıldığı alanlarda ağrı duyulması durumuna siyatik denir. gluteus maximus.

risorius. M. Derin inspiryumda çalışır. orbicularis oris. zygomaticus major. buccinator. gülme hareketini yaptıran kastır. Ek olarak derin inspiryumda çalışırlar. boynu yana eğen kaslardır. yüz hareketlerinin oluşumunda işlev görürler ve bu nedenle mimik kasları olarak da bilinirler. scalenus posterior Skalen kaslar.4. M. mandibularis uyarır. M. ÇİĞNEME KASLARI Çiğneme hareketini yaptıran dört çift çiğneme kası vardır. corrugator supercilii. GÖVDE ANATOMİSİ ve KLİNİĞİ BAŞ ve YÜZÜN ÖNEMLİ KASLARI Baş ve yüzde bulunan bütün kasların siniri. burun deliklerini hem genişleten hem de daraltan kastır. tebessüm hareketini yaptıran kastır. boyun derisini geren kastır. kaş çatılması hareketini yaptırır. Gömlek yakasını iliklerken ya da boyun bölgesini traş ederken kullanılır. scalenus medius M. BAŞ – BOYUN. baş derisinin hareketi ile ilgilidir. Yüz kasları. subclavia ve plexus brachialis geçer. Üflemeli müzik aletlerinin çalınmasında işlev görür ve bu nedenle üfleme kası olarak bilinir. epicranius. nasalis. scalenus anterior ile medius arasından a. M. platysma. pterygoideus medialis BOYNUN ÖNEMLİ KASLARI Boynun hareketlerini sağlayan kaslardır. M. M. M. temporalis M. Çiğneme ve emme hareketinde işlev görür. 32 . Hepsini n. n. M. facialistir. M. M. masseter M. çiğnemeye yardımcı en önemli kastır. göz kapaklarını kapatan (kornea refleksinde olduğu gibi) kastır. orbicularis oculi. trigeminusun dalı olan n. pterygoideus lateralis M. M. scalenus anterior M. M. dudakları kapatan kastır.

n. 33 . başı çalıştığı tarafa eğer ve yüzü karşı tarafa baktırır. balyozla taş parçalarken) fonksiyon gören kaslardır. Hiyoid kaslar Yutma ve konuşma sırasında dil kemiği (hiyoid kemik) ve alt çenenin (mandibula) hareketlerini sağlarlar. kaldırılmış üst ekstremitenin kuvvetle indirilmesinde (balta ile odun keserken. Derin Sırt Kasları En önemli olanı omurganın (columna vertebralisin) esas ekstensör kası olan m. Siniri. Kolun en güçlü adduktor kasıdır. n. Trapezius. dorsalis scapulaedir. sternocleidomastoideus Tek taraflı çalıştığında. Siniri. n. M. omzumuzda bir yük taşırken omzun çökmesini önler. erector spinaedir. tortikollis denilen postüral deformite olur. n. M. Siniri. trapeziustaki fonksiyon kaybı nedeniyle omuz düşüklüğü olur. thoracodorsalistir. Yüzeyel Sırt Kasları Bu kaslar. vücudun en geniş kasıdır. Kasın altında bir sinir ağı (plexus cervicalis) ve önemli nörovasküler yapıları içeren bir kılıf (vagina carotica) bulunur. n.Adı geçen yapılar bazen iki kas arasında sıkışarak üst ekstremitede nörovasküler belirtilere neden olabilir (torasik çıkış sendromu). M. Gövdeyi yukarı çeken esas kastır (barfiks çekerken) ve bu nedenle temel tırmanma kası olarak bilinir. Kasta olan spazm. Siniri. 2. Fonksiyon kaybında hasta koltuk değneği kullanamaz. Rhomboıdeus Major ve Minor. dorsalis scapulaedir. Pelvise tutunup üst ekstremiteye hareket yaptıran tek kastır. GÖVDE KASLARI 1. Latıssımus Dorsi. Levator Scapulae. Sinirin lezyonunda. Hastanın başı eğik yüzü karşı tarafa bakar durumdadır. accessoriustur. scapulanın ve kolun hareketleri ile ilgilidir. m. M. accessoriustur. Siniri. Yemek yerken ya da başı yastıktan kaldırırken kullanılan kastır. trapeziusa yardım eder. İki taraflı çalıştığında başa fleksiyon yaptırır (başı öne eğer). M. m.

Clavicula kırıklarında altından geçen plexus brachialis ve a. latissimus dorsi ile birlikte çalışır. m. dış duvarını. Derin inspiryumda da işlev görür. a. axillaris. M. Erkeklerde rudimenter olup. kadınlarda memeler bu kasın üzerinde oturur. M. m. Kasın fonksiyon kaybında scapulanın iç kenarı toraks duvarından ayrılır ve kanat şeklinde (kanat skapula. Scapulayı toraks duvarında tutan kastır. subclaviaya yastıklık yapar ve onları yaralanmaktan korur. Kola hiperabduksiyon (900 den sonraki abduksiyonu) yaptıran kastır. yumruk atma sırasında aktif olduğu için “boksör kası” olarak da bilinir. kolun hareketleri ile ilgilidir. Herbir ductus lactiferi. Serratus Anterior. subscapularis yapar. FOSSA AXİLLARİS Toraks yan duvarının üst bölümü ile kolun üst bölümünün iç yüzü arasında piramidal bir çukurdur. yüzeyel fasyanın iki yaprağı arasındadır. Meme başına papilla mammaria. omuz kemerini aşağı ve içeri doğru çeker. n. M. winged scapula) görüntüye neden olur. serratus anterior. papilla mammaria üzerine açılır. M. humerus ve kol kasları.v. thoracicus longustur. Bazıları derin inspiryumda da işlev görürler. Göğüs Duvarı Kasları Bu kaslar. Bu loblar. Bir yere tırmanırken m. Mamma (Meme) 2-6 kaburgalar arasında. arka duvarını. ductus lactiferi denilen kanallarla areola mammaeye doğru uzanır ve burada sinus lactiferi denilen genişlemeleri oluşturur. etrafındaki kahve renkli alana ise areola mammae denir. Pectoralis Minor. pektoral kaslar. Siniri. Halat çekme ya da ağ çekme gibi hareketler sırasında claviculanın sternal ucunu eklemde tutar. teres major ve m. Pectoralis Major. ya da saçları bir tarafa yatırırken kullanılır. ön duvarını.v. Subclavius. kadınlarda puberteden itibaren gelişmeye başlar ve gelişmesini 14 ncü yaşta tamamlar. plexus 34 . Kucaklama hareketini yaptıran kastır. m. üst ekstremitenin hareketleri sırasında claviculayı tespit eden kastır. Bir cisme dokunmak için üst ekstremite öne doğru uzatıldığında çalışır. Derin inspiryumda da işlev görür. İç duvarını. Selam verirken. Fossa axillaris içinde. Corpus mammae denilen gövdesinde 15-20 adet süt üreten bezlere sahip lobi glandulae mammariae denilen loblar bulunur.3. latissimus dorsi.

önceki kasın liflerine dik olacak şekildedir. Toraks boşluğunun alt açıklığı olan apertura thoracis inferioru kapatır. Ek olarak. Solunumda çalışırlar. arka parçası içinde gömülüdür. Karın Arka Duvarı Kasları Os coxaelerin üst kenarları (crista iliaca) ile kaburgalar arasında kalan boşluğu kapatırlar. ekspiryum (nefes verme). DİAPHRAGMA (bkz. M. thoracodorsalis yaralanma riski taşır. karın ön ve yan duvarlarını kapatırlar. kanser nedeniyle memenin çıkarılması) n. inspiryumun (nefes alma) temel kasıdır. intercostobrachialis ve n. Ligamentum inguinalenin altında m. fossanın en tehlikeli duvarı dış duvarıdır. Bu nedenle cerrahi girişimler bu duvardan yapılır. intercostobrachialis. Aksilla cerrahisinde (özellikle mastektomide. thoracicus longus. kasın ön yüzü böbrek ve ureterle komşudur. n. defekasyon (dışkılama). Plexus Lumbalis denilen sinir ağı. interkostal boşluklarda bulunan kaslardır. obliquus internus abdominis arasında seyreder. fossa iliacayı doldurur. lifleri. en içte olan kastır. solunum sistemi) Diaphragma. psoas major ile birleşerek m. Karın Ön ve Yan Duvarı Kasları Bu kaslar. karın duvarını kapatan kasların en yüzeyel ve en geniş olanıdır. M. M. M. miksiyon (idrar yapma) ve doğum gibi faaliyetlerde de fonksiyon görürler. M. Obliquus İnternus Abdominis. Böylece toraks boşluğunu karın boşluğundan (abdominal boşluktan) ayırır. Karın duvarındaki nörovasküler yapılar bu kas ile m. Intercostales. Iliacus. Psoas Major. Obliquus Externus Abdominis.brachialis. Fossa axillarisin önemli oluşumlar bulunmadığından en tehlikesiz duvarı iç duvarıdır. kasın ön yüzü böbrekle komşudur. Bu kaslar. Brakiyal pleksusa ait sinirler ve aksiller damarlar seyrettiği için. iliopsoası oluşturur. 5. Mm. Bu kasın iç tarafında fascia transversalis denilen zar şeklinde bir yaprak bulunur. Ortası (centrum tendineum) kirişimsi yapıdadır. aksiller lenf düğümleri ve yağ-bağ dokusu bulunur. Transversus Abdominis. M. Quadratus Lumborum. İşlevleri karın boşluğunda yer alan organları korumaktır. 35 . 4. interkostal sinir dalları ve n.

Linea Alba. erkeklerde ise funiculus spermaticus (içinde.M. Anulus femoralisten giren herniye yapı. Processus xiphoideus ile symphysis pubica arasında yer alan bu fibröz yapı. Kasın lateral kenarına linea semilunaris denir. rektus kılıfı içindedir. intrauterin yaşamın 28. Linea semilunaris zayıf bir alandır ve buradan karın içi organlar herniye olabilir (fıtıklaşabilir). Canalis Femoralis Potansiyel bir kanaldır. Erkek fetusta kanaldan testisler. Rectus Abdominis. Yaklaşık 4 haftada kanalı kat eder ve 32. Vagina Musculi Recti Abdominis Linea Alba’nın her iki tarafında bulunan. m. dişi fetusta uterusdan gelen ligamentum teres uteri denilen bağ geçer.rectus abdominis ile nörovasküler yapıları içeren fasyal kılıftır. rectus abdominis arasında. hiatus saphenustan deri altına çıkar (femoral herni). haftada scrotuma iner. karın ön duvarındaki zayıf alanlardandır ve buradan herniler (fıtıklar) gelişebilir (epigastrik herni). İki taraf m. iki taraf oblik ve transvers kasların aponörotik liflerinin rektus kılıfını oluşturduktan sonra orta hatta karışması ile oluşur. testicularis. haftasında kanala ulaşır. ductus deferens. bir tane yarım transvers fibröz band bulunur. Kasın üzerinde intersectio tendinea denilen genellikle üç tane tam. kadınlarda ligamentum teres uteri denilen bağ. lenf damarları ve processus vaginalis denilen peritoneum uzantısı bulunur) geçer. Bu fıtıklar Spiegel Hernisi adı ile bilinir. Anulus femoralis kadınlarda daha büyük olduğu için. İnguinal kanaldan her iki cinste ortak geçen yapılar. ilioinguinalis ve n. 1. Linea Alba denilen fibröz bir yapı bulunur. a. plexus pampiniformis. sinirler. hem kadında bulunan yaklaşık 4 cm uzunluğunda oblik bir pasajdır. Karın boşluğuna bakan proksimal ağzına anulus femoralis denir ve burada Rosenmüller (Cloquet) lenf düğümü denilen bir tane inguinal lenf düğümü bulunur. testicularis. Başlangıçta karın arka duvarında yerleşik olan testisler. femoral herni kadınlarda daha sık olur. n. v.5-2 cm uzunluğundadır. Inguinal kanaldan. Canalis Inguinalis Hem erkekte. 36 . orta hattın her iki tarafında. genitofemoralisin genital dalıdır.

tuberculum pubicum. Herniye yapı. Karın ön duvarında görülen umbilicus (göbek). Bu boşluğun çatısını diafragma yapar ve onu toraks boşluğundan ayırır. İndirek inguinal herni. kadınlardan 20 kat fazladır ve 1/3 olguda bilateraldir. Obesite. Peritoneum viscerale olarak tabakalanır. Bu durum ameliyat sonrası bölgede kalıcı (rezidüel) ağrıya neden olur. 7-10 ncu kaburgalar ile processus xiphoideus. karın duvarı fıtıklarının (hernilerinin) en çok görülenidir. Fascia superficialis 3. anulus inguinalis profundustan geçip inguinal kanala girer. Direk ve indirek olarak iki tip inguinal herni vardır. Herniye yapı. Sağ tarafta daha sıktır. KARIN ÖN DUVARI Karın boşluğu (abdomen boşluğu). spina iliaca anterior superior. Adı verilen bu yapıların arası kas ve fasyalarla kapatılmıştır. Erkeklerde. kanaldan geçen n. A. Buradan karın içi organlar (özellikle ince bağırsak kıvrımları) herniye olabilir (fıtıklaşabilir). Cavitas peritonealis 9. medialinden olana direk inguinal herni denir.V. Çoğunlukla bilateraldir. zayıf bir bölgedir. Daha çok yaşlılarda (karın duvarı zayıf olduğundan) görülür. ve symphysis pubica ile sınırlanır. Bu nedenle iki boşluk abdominopelvik boşluk ortak adı ile de ifade edilir. diafragma ile pelvis girişi arasında kalan bölgedir. ilioinguinalis risk altındadır ve operasyon sırasında yaralanabilir. Bu fıtıklara inguinal herni (kasık fıtığı) denir. Çocuklarda ve gençlerde daha çok görülür. 37 . Fascia profunda 4. ligamentum inguinale. yukarıda. Kaslar 5. Direk inguinal herni. 1. epigastrica inferiorların lateralinden olana indirek inguinal herni. Kanalı kat edip annulus inguinalis superficialisten çıkıp sık olarak scrotuma (kadında ise labium majus pudendiye) iner. Ekstraperitoneal doku 7. tüm inguinal hernilerin % 15’idir. Deri 2. genellikle L3-L4 arası discus intervertebralis seviyesindedir. Karın boşluğu önde. Peritoneum parietale 8. aşağıda. Fascia transversalis 6. Boşluğun tabanı yoktur ve pelvis boşluğu ile devam eder.KLİNİK BİLGİ İnguinal herni İnguinal kanal. Karın ön duvarı yüzeyelden derine doğru. crista iliaca. distensiyon ve kasların tonusuna bağlı olarak umbilicusun lokalizasyonu değişiklikler gösterebilir. Kadınlarda daha nadirdir. inguinal kanalın arka duvarını iterek anulus inguinalis superficialisten çıkar. İnguinal herni tamirlerinde (inguinal herniyorafi ya da inguinal herniyoplasti).

kadınlarda iç genital organlar (tuba uterina – uterus – vagina) yoluyla dış ortamla bağlantılıdır. Karaciğerin alt yüzünden midenin küçük kurvaturuna ve duodenuma uzanan periton yapısına omentum minus denir. FASCİA PROFUNDA (GALLAUDET FASYASI) Kasların üzerini örten ince bir fibröz tabakadır. Obliquus İnternus Abdominis 3. 38 . KASLAR (gövde kasları konusunda verildi) 1. Karın duvarı açıldığında ilk olarak görülen yapıdır. M. M. erkeklerde tamamen kapalı bir kese şeklindeyken. M. Büyük periton boşluğu. Rectus Abdominis PERİTONEUM Karın duvarlarını ve karın içi organları örten seröz zardır. Periton. bağırsak gibi) perfore olduğunda (delindiğinde) derhal bağırsak hareketleri ile olay yerine gider ve orayı kapatır (bu olaya plastron denir). Bu nedenle omentum majusa abdomenin bekçisi ya da polisi denir. İç (alt) tabaka Scarpa fasyası adı ile bilinir. Bunlardan en büyük olanı dört yapraklı olan omentum majusdur. Bu nedenle karın ön duvarı yumuşak ve hareketlidir. Karın duvarlarını örten parçasına peritoneum parietale. Vücuttaki en büyük seröz zardır. Transversus Abdominis 4. İkisi arasında kalan boşluğa cavitas peritonealis (büyük periton boşluğu) denir. M. Obliquus Externus Abdominis 2.FASCİA SÜPERFİCİALİS İki tabakalıdır. karın organlarını örten ya da saranına peritoneum viscerale denir. İçi boş organlardan birisi (mide. appendiks. Dış (üst) tabaka Camper fasyası olarak bilinir ve bol miktarda yağ dokusu içerir. karın boşluğunda bir çok plika oluşturur.

Periton bazı organları sardıktan sonra. 1. 2. Preperitoneal (ekstraperitoneal) organ a. transversus abdominisin arka bölümü ile kapatılır. Pancreas d. Colon descendens c. Sekonder retroperitoneal organlar (sonradan retroperitoneal olanlar) a. Vesica urinaria (mesane) b. Aorta abdominalis ve dalları d. Colon sigmoideum (mesocolon sigmoideum) e. M. Retroperitoneal organlar a. İntraperitoneal organlar a. kaburga ile aşağıda os sacrum ve crista iliacalar arasında kalan bölgedir. Jejunum-Ileum e. Colon transversum (mesocolon transversum) d. Colon transversum c. Duodenumun geri kalan bölümü 4. Böbrekler ve suprarenal bezler b. Bunlara mesenterium ya da meso denir. Üreterler c. Dalak b. Truncus sympathicus 3. psoas major ve bazen bulunan m. Bu yapıya sahip organlar.KARIN İÇİ ORGANLARIN PERİTON İLİŞKİLERİ 1. psoas minor. bir uzantı ile onları karın duvarına ya da başka bir organa tutunarak asar. Appendix vermiformis f. Bu bölge. gövde kasları konusunda verildi) 39 . Duodenumun birinci parçasının ilk yarısı g. c. quadratus lumborum 3. Mide ve karaciğer h. iliacus 4. Colon ascendens b. Appendix vermiformis (mesoappendix) f. gögüs omuru ve 12. (bu kaslar. Cisterna chyli f. M. yukarıda 12. M. Vena cava inferior e. Colon sigmoideum d. Caecum (genellikle) 2. M. Jejunum-ileum (mesenterium) KARIN ARKA DUVARI Karın arka duvarı.

tüm pelvis organlarını. perine bölgesini ve gluteal bölgeyi besler. glutea inferior. rectalis media ve a. bel omuru seviyesinde terminal dallarına ayrılarak sonlanır. A. umbilicalis.KARIN ARKA DUVARI DAMARLARI Aorta abdominalis Diaphragmadaki T12 seviyesindeki hiatus aorticus isimli yarıktan geçerek karın bosluğuna girer ve 4. a. A. A. a. iliaca communislerin birlesmesi ile olusur. uterina. A. iliaca externa. iliaca interna isimli uç dallarına ayrılır. circumflexa ilium profunda ve a. pudenda interna önemli dallarıdır. Ayrılma yerine bifurcatio aortae denir. vaginalis. iliaca interna (hipogastrik arter). femoralis adını alır. A. SOLUNUM SİSTEMİ TORAKS DUVARI 40 . iliaca externa ve a. Vena cava inferior Alt ekstremiteler ile pelvis ve karın organlarının ve duvarlarının venöz kanını toplar. glutea superior a. a. A. epigastrica inferior. Durdurulamayan uterin kanamalarda tek taraflı bağlanabilir. a. obturatoria. a. iliaca communis Articulatio sacroiliacaların ön tarafında a. 5. iliaca externanın iki dalı vardır. Beşinci bel omuru seviyesinde sağ ve sol v. ligamentum inguinalenin orta noktasının altından geçince a.

Üst taraftakine apertura thoracis superior. İçinde negatif basınç vardır. 41 . pasif bir olaydır. Yanlarda. Pulmonal ventilasyonun inspirasyon (soluk alma) ve ekspirasyon (soluk verme) denilen iki evresi vardır. Nazofarinks (pars nasalis pharyngis) c. 1-12 torakal vertebralar ve discus intervertebralisler. beyin sapında (medulla oblongata ve pons) bulunan solunum merkezi tarafından idare edilir. Solunum mekanizması: Solunum inspirasyon ve ekspirasyon adı verilen iki aşamadan meydana gelir. Normal istirahat anında solunum sayısı 16-20 arasında değişir. Solunum sistemi iki temel bölüme ayrılır. Bunlardan birincisi oksijenle yüklü havanın dış ortamdan alınarak akciğerlerdeki alveollere iletildiği boru sistemi. Soluk borusu (trachea) b. Önde. Gırtlak (larynx) 2. Bronşlar (büyük hava yolları) c. 12 çift kaburga (costa) ile sınırlanır. Toraks boşluğunun üst ve alt tarafında birer açıklık vardır. Üst solunum yolları a. Toraks duvarının çevrelediği boşluğa toraks boşluğu (cavitas thoracis) adı verilir. burundaki özel epitelle sağlanan koku duyusu ve gırtlak tarafından gerçekleştirilen ses üretimidir (fonasyon). ductus thoracicus ve sinirler bulunur. Arkada. Solunum vücudun gereksinmelerine göre düzenlenir. vücudun pH düzeyinin ayarlanmasına da (homoestazis) yardımcı olur. SOLUNUM YOLLARI 1. Akciğerler ve bronşiyaller (küçük hava yolları) Canlılığın en önemli göstergelerinden biri olan solunum (respirasyon). ısıtma ve nemlendirme fonksiyonlarını yerine getirebilecek yeteneklere de sahiptir. pulmonal ventilasyon olarak adlandırılır. Hava iletici bölüm olarak da adlandırılan bu yollar aynı zamanda temizleme. özofagus. vücut hücrelerinin ihtiyacı olan oksijenin sağlanması ve artık bir madde olan karbondioksitin uzaklaştırılmasına yöneliktir. Alt solunum yolları a. alttakine de apertura thoracis inferior adı verilir. Toraks boşluğu içinde kalp ve akciğerler gibi hayati organlar ile solunum ve dolaşım sisteminin yardımcı oluşumları. Solunum sisteminin diğer fonksiyonları. ikincisi ise gaz alış-verişinin gerçekleştirildiği alveoller ve solunum membranından (alveolo-kapiller kompleks) ibaret olan akciğerden oluşur.Boyun kökü ile diafragma arasında kalan kafes şeklindeki yapıya thorax adı verilir. İnspiryumun esas kası diaphragmadır. Ekspiryum. Solunum sistemi ayrıca. Bu düzenleme. Burun (nasus) b. Akciğerdeki hava kesecikleri (alveol) ile atmosfer havası arasındaki gaz değişimi. sternum. Solunum sisteminin alveoller dışındaki bölümü hava iletimi ile ilgilidir.

üst. Septum nasiyi başlıca. dış duvar ve iç duvar olmak üzere dört duvarı vardır. sphenopalatinanın dalları anastomoz yapar. vomer. solunum yollarının başlangıç bölümüdür. Burun boşluğu (cavitas nasi): Bir bölme ile iki eşit boşluğa ayrılmış olan burun boşluğu. üst. Koku bölgesi (regio olfactoria): Concha nasalis superiorun üzerinde lokalize sarı renkli alandır. solunan havanın ısıtılıp. nemlendirilmesi yanında temizlenmesini de sağlar. Solunum bölgesi (regio respiratoria): Vestibulumdan koku bölgesine kadar uzanan burun boşluğu bölümü.BURUN (Nasus) Üst solunum yollarının temel organı olan burun. burun bölmesi (septum nasi) tarafından yapılır. Dış duvar. Bu alanda hava içinde bulunan kokuları algılayan koku reseptörleri bulunur. taban. Burun boşluğu. Kiesselbach pleksusu denilen bu damar ağı. Bu alanda a. Paranazal sinüslerdeki solunum epitelinin iltihabına sinüzit 42 . burun boşluğunun en geniş ve en komplike duvarıdır. orta ve alt konka (concha nasalis superior-media-inferior). Kemikler ve kıkırdaklardan ibarettir. bir solunum yolu olma yanında. anatomik olarak dış burun ve burun boşluğundan ibarettir. os ethmoidale ve cartilago septi nasi denilen burun bölmesi kıkırdağı oluşturur. Burun delikleri (nares) ile dış ortamla ilişki kuran boşluk. Burada üç konka (concha) ile bunların arasında uzanan geçitler (meatus) bulunur. Burun boşluğunun giriş bölümünde (vestibulum nasi). vibrissae denilen kıllar bulunur. Burun boşluğunun herbir yarımının tavan. öneaşağıya doğru uzanan piramidal bir oluşumdur. orta ve alt geçit (meatus nasi superior-medius-inferior) olarak adlandırılır. PARANAZAL SİNÜSLER (SINUS PARANASALES) Burun boşluğuna açılan havalı kemik boşluklarına paranazal sinüsler (sinus paranasales) denir. geçitler ise. yüzün orta hattında yerleşmiş. İç duvar. fasiyal ve oftalmik arterlerin dalları tarafından beslenir. Konkalar. maksiller. Burun. arkadaki choanalarla yutak boşluğunun burun bölümüne (nasopharynx) bağlanır. facialisin dalları ile a. Dış burun (nasus externus): Dış burun. İşlevi solunan havadaki büyük partikülleri tutmaktır. Septum nasinin ön-alt bölümü Little alanı olarak bilinir. içinde taşıdığı özel mukoza sayesinde “Koku organı” olarak da fonksiyon görür. burun kanamalarının (epistaxis) en yaygın yeridir.

Hipofiz bezi. Arka grup görme siniri (optik sinir) ile yakın komşu olduğundan enfeksiyonları görme sinirini tutabilir. os frontale içinde yer alan bir çift boşluktur. GIRTLAK (Larynx) Boynun ön bölümünde. Sinus frontalis: Kaş çıkıntılarının arkasında. soluk borusu (trachea) ile laryngopharynx arasındadır. kafanın ağırlığının azaltılmasını da sağlarlar.denir. Meatus nasi mediusa açılır. Cellulae (sinus) ethmoidales: Etmoid kemiğin labirinti içinde yer alırlar. alt solunum yollarını koruyan 43 . ortada isthmus faucium ile ağız boşluğu ile bağlantılı olan parçasına oropharynx. NAZOFARİNKS (NASOPHARYNX. Bu nedenle burundan girilip. aşağıda aditus laryngis ile gırtlakla bağlantılı olan parçasına laryngopharynx denir. Paranazal sinüsler. bu sinüsün hemen yukarısındadır. Üç parçası vardır. orta ve arka olarak üç gruptur. diğerleri meatus nasi mediusa açılır. sesin rezonansını sağlama yanında. ağız boşluğu ve gırtlağın başlangıç bölümünün arkasında yer alan hem sindirim hem de solunum fonksiyonu olan bir organdır. Solunum havasının geçtiği bir iletici yol olma yanında. Yukarıda choanaelar ile burun boşluğu ile bağlantılı olan parçasına nasopharynx. Yutak aşağıda yemek borusu (özofagus) ile devam eder. C3-C6 omurlar seviyesinde (çocuklarda ve yetişkin kadınlarda daha yukarıda). Recessus sphenoethmoidealise açılır. Sinus maxillaries: Paranazal sinüslerin en büyüğü ve enfeksiyonların en çok görüldüğü paranazal sinüstür. burun boşlukları. Arka grup meatus nasi superiora. Sinus sphenoidealis: Sfenoid kemik gövdesi içinde bulunur. PARS NASALIS PHARYNGIS) Yutak (pharynx). Ön. Meatus nasi mediusa açılır. bu sinüsten geçilerek hipofiz bezindeki tümörler çıkarılabilir (transsfenoidal hipofizektomi).

elastik kıkırdak yapısında yaprak şeklinde bir kıkırdaktır. Sağ-sol iki laminadan oluşur. Gırtlak kıkırdakları (cartilagines laryngis) Gırtlak. Cartilago epiglottica: Dil kökünün arkasında. cartilago cricoidea . cartilago arytenoidea. Cartilago arytenoidea: İki küçük kıkırdaktır. Sağ-sol laminalar önde orta hatta yetişkin erkeklerde 90° kadınlarda 120° açı ile birleşirler. birisi hariç (m. Larynxin en kalın ve en sağlam kıkırdağıdır. Sesin oluşumundan sorumludurlar. cartilago cuneiformis Cartilago thyroidea: Gırtlağın ön bölümünde olup. arka uçları cartilago arytenoideaya tutunur. laryngeus superiorun ramus externusu ile uyarılır). Cartilago cricoidea: Yüzük şeklindedir. Tek olanlar. n. gırtlağın kıkırdaklarını. mukoza ile örtüldüğü zaman plica vestibularis ve plica vocalis olarak adlandırılır. Bu kaslar. kıkırdakların en büyüğüdür. cartilago cornuculata. cartilago epiglottica Çift olanlar. Yukarıda aditus laryngis ile laryngopharynxe açılan gırtlak boşluğu (cavitas laryngis). üçü de çift olan toplam 9 kıkırdaktan oluşur. Hem ligamentum vestibularelerin (yalancı ses telleri) hem de ligamentum vocalelerin (gerçek ses telleri) ön uçları cartilago thyroideaya. birbirlerine ve komşu yapılara bağlarlar. vagusun n. laryngeus recurrens denilen dalı 44 . Bu birleşme erkeklerde daha belirgin olup adem elması (prominentia laryngea) denilen çıkıntıyı yapar. Ligamentler. cricothyroideus n.bir sfinkter olarak da görev yapar. cartilago thyroidea . üçü tek. gırtlak boşluğu girişinin önünde yer alan. ince. Yutma sırasında larinks girişini kapatır ve lokmanın hava yoluna geçmesini önler. iskelet kası karakterindedir. aşağıda soluk borusu (trachea) ile devam eder. Gırtlağın membranları ve bağları. Gırtlağın ses çıkarma ve sfinkterik fonksiyonlarını gerçekleştirmesini sağlayan kaslar.

Bu kas plica vocalis’i gevşetir. • M. trachea ile devam eder. arytenoideus obliquus çifttir. Glottis Larynx’in ses oluşumuyla ilgili bölümüdür. Larynx kasları. cartilago arytenoidea’ları birbirine yaklaştırarak rima glottis’i daraltır. m. • M. palatopharyngeus v. vocalis’i oluşturur. cricoarytenoideus lateralis: Rima glottis’i daraltır. Kasılmasıyla larinks girişini kapatır. cricoarytenoideus posterior (m. Ekstrensek kaslar: Larynx’e komşu organlardan gelerek. çalışmalarıyla larynx’in durumunu değiştiren kaslardır. Plica vocalis’leri gerer. m.posticus): Rima glottis’i açar. posticus)dur. iki plica vocalis arası) açan tek kas olan ve böylece ses oluşmasını sağlayan m. Bunlar: 1-Vestibulum laryngis 2-Ventriculus laryngis 3-Cavum laryngis proprium (ya da cavitas infraglottica) 45 .sternohyoideus. constrictor pharyngis inferior. Bunlar: • M. • M. Bunlardan bir tanesi tek diğerleri çifttirler. Cavitas laryngis’i ortadaki iki çift mukoza kıvrımı üç parçaya böler.s. m. Larinks kaslarından en önemlisi rima glottidisi (mizmar aralığı. Bu plikalardan üsttekilerine plica ventricularis veya vestibularis. Cavitas laryngis (larynx boşluğu) Larynx’in girişinden cartilago cricoidea’nın alt kenarına kadar uzanır. m. cricoarytenoideus posterior (m. cricothyroideus: Pars obliqua ve pars recta olarak iki kısımdan oluşur.dir. extrensek ve intrensek kaslar olarak iki gruba ayrılır.tarafından uyarılır. Iki plica vocalis ile bunlar arasındaki açıklğa rima glottis (veya mizmar aralığı) adı verilir. alttaraftakilere plica vocalis denir. Cavitas laryngis üç kısımda incelenir. Intersek kaslar: Larynx’in kendi kaslarıdır. thyrohyoideus. Bu kas rima glottis’i açan tek kastır. larynx kıkırdakları arasında uzanırlar. “x” harfi şeklinde iki demet halindedir. m. Bunlar. arytenoideus transversus tektir. • M. thyroarytenoideus: Medialindeki demet m. sternothyroideus. • M.

kıkırdak ve bağ dokusundan yapılı.Larynx damar ve sinirleri Arterleri. tracheale) denilen bağlarla bağlanır. thyroidea inferior adıyla v. altta kalan bölümü ise n. laryngeus internus (n. servikal vertebra) ile 4. Sinirleri. a. M. Ayrılma yerine bifurcatio trachea denir. jugularis interna’ya. torakal vertebranın alt kenarı arası seviyededir. BRONŞLAR (BRONCHI) 46 . yaklaşık 10 cm uzunluğunda bir organdır. laryngea superior ve a. cricothyroideus ise n. laryngeus superior’un iki terminal dalından küçük olanı) tarafından innerve edilir. Venleri. Kıkırdaklar birbirlerine ligamentum anulare (lig. SOLUK BORUSU (Trachea) Soluk borusu. v. laryngeus recurrens taşır. Larynx mukozasının glottis üstünde kalan bölümünün duyusunu n. laryngeus superior’un dalı). Cartilago cricoideanın alt kenarı (ya da 6. larynge inferior larynx’i besleyen arterlerdir. M. At nalı şeklinde 15-20 tane kıkırdak halkadan (cartilagines tracheales) oluşur. laryngeus externus (n. thyroidea superior adıyla v. laryngeus inferior’dur. cricothyroideus dışında tüm intrensek larynx kaslarının motor siniri n. brachiocephalica sinistraya dökülür. v. T4 vertebra alt kenarında iki ana bronkusa (bronchus principalis dexter ve bronchus principalis sinister) ayrılır.

sol ana bronşa göre daha geniş. akciğerlerin anatomik ve cerrahi ünitidir. TRAKEOTOMİ ve TRAKEOSTOMİ 47 . Sağ akciğer üç loblu olduğundan üç tane lobar bronşa (bronchus lobaris superior. daha uzun ve daha horizontal seyirlidir. bronchus lobaris superioru. 4. sağ ana bronşa göre daha dar. Bu nedenle bronchus principalis dexter. sol akciğerde dağılan 9 ya da 8 tane segmental bronş vardır. 5 (ya da 4) tane segmental bronşa ayrılır. 3. bronchus segmentalislere ayrılır. 2 ve bronchus lobaris inferioru. KLİNİK BİLGİ Bifurcatio tracheanın iç yüzünde ve çatallanma yerinin ortasındaki çıkıntıya carina trachea denir. Başka bir ifade ile sağ akciğer 10. Buna göre sağ akciğerde dağılan 10. 5 tane segmental bronşa ayrılır. Sağ akciğerin. Sol ana bronş (bronchus principalis sinister). bronchus lobaris superioru. sol akciğer 9 ya da 8 tane bronkopulmonal segmentten oluşur. daha kısa ve daha dik seyirlidir. Bu çıkıntı biraz sol tarafa meyil gösterir. Bronchus lobarisler. bronchus lobaris inferioru. Sol akciğer iki loblu olduğu için iki tane lobar bronşa (bronchus lobaris superior ve inferior) ayrılır. Bronkopulmonal segment (segmentum bronchopulmonale). medius ve inferior) ayrılır. Sol akciğerin.Sağ ana bronş (Bronchus principalis dexter). tracheanın devamı gibidir ve bu yüzden de tracheaya kaçan yabancı cisimler genellikle sağ tarafa girer. Bronchus segmentalisten sonra gelen solunum yolları bronşiyal olarak bilinir ve kıkırdak içermezler. bronchus lobaris mediusu.

Yetişkinde sağ akciğer 625 gr sol akciğer 565 gr dır. yabancı cisim kaçması gibi hava yolunun bloke olması sonucu) akciğerlere yeteri kadar hava gitmediği zamanlarda uygulanır.Kişinin sponton solunum yapamadığı durumlarda (koma gibi yada travma. birbirlerine bakan yüzlerine de facies mediastinalis denir. trakeada yapılan cerrahi işlemin adıdır. Bu koyu renk. solunum ile alınan karbon zerreciklerinin akciğerlerin dış yüzüne yakın kısımlarda birikmesiyle oluşur. Trakeotomi. Buna göre dakikadaki gerçek alveoler ventilasyon oranı = 350 x 15 (dakikadaki solunum sayısı). 5. v. Geriye kalan 350 mililitresi alveollerdedir. Akciğerler. Basis pulmonis Akciğerlerin diaphragma kubbeleri üzerinde oturan bölümüdür. cava superior. tümör. Sağ akciğer sol akciğerden yaklaşık 2. Diaphragma kubbeleri aracılığı sağda karaciğer sağ lobu. Trakeostomi. Bunun 150 mililitresi anatomik ölü boşluk olarak bilinen cavitas nasi.25 litredir. cava inferior ve v. Apex pulmonis Akciğerlerin kubbe şeklinde olan üst uçlarıdır. 5800 ml dir. ancak kapasitesi daha fazladır. diğeri özofagusdur. AKCİĞERLER (PULMONES) Kalbin her iki tarafında yer alan ve göğüs boşluğunda en büyük alanı dolduran akciğerler.5 cm yukarısındadır. Birisi kalp. 48 . Claviculanın yaklaşık 2. koni şeklindedir. cerrahi işlem sonucu trakeada oluşturulan açıklığın adıdır. Sağ akciğerde. Apex pulmonis denilen bir tepesi ve basis pulmonis denilen bir tabanı vardır. trachea. Akciğerlerin kaburgalarla komşu olan yüzüne facies costalis. sol akciğerde de. Yetişkin bir insan dakikada 12-18 defa solunum yapar. bir defada alınan ya da verilen hava miktarıdır. arcus aortae ile aorta thoracicanın izi bulunur. v.5 cm daha kısadır. Yaşın ilerlemesiyle rengi gri-siyaha dönüşür. azygosun. Total akciğer kapasitesi (tidal volüm + rezidüel volüm). Yaklaşık 500 ml dir. solda ise karaciğer sol lobu ve mide fundusu ile komşuluk yapar. Tidal volüm. Yeni doğanda pembemsi-beyaz renklidir. solunum sisteminin en önemli organlarıdır. bronchus ve bronchiollerdedir. Her iki akciğerde izi olan iki organ vardır. Mediastinal yüzlerde komşuluk yaptığı bazı organların izleri bulunur.

Sağ akciğer iki fissür (fissura obliqua ve fissura horizontalis) ile üç loba ayrılır. diğer bölümlerden bağımsız olarak çalışan ve cerrahi olarak çıkarıldığında. fissura horizontalis ise lobus mediusu lobus superiordan ayırır. sinirleri ve bronşlar geçer. lobus superior. toraks duvarının iç yüzünü ve diafragmanın üst yüzünü örten bölümüne pleura parietalis denir. Saccus alveolaris 6. lobus medius ve lobus inferior. lobus superior ve lobus inferior. Sol akciğer tek fissür (fissura obliqua) ile iki loba ayrılır. İkisi arasında kalan boşluğa cavitas pleuralis denir. Bronchiolus terminalis 3. Akciğerlerin. lobus superior ve lobus mediusu lobus inferiordan. Alveolus pulmonis Son dört oluşuma birlikte acinus (asinüs) ya da lobulus pulmonis (akciğer lobçuğu) denir. Pleuranın akciğerleri saran bölümüne pleura visceralis. KIKIRDAK 1. Fissura obliqua. Ductus alveolaris 5. Buradan akciğerlerin damarları. Akciğerlere giren-çıkan yapıların tümü radix pulmonis olarak bilinir. Bronchiolus lobularis 2. Pleura (Akciğer Zarı) Akciğerleri saran seröz zara pleura denir.Akciğerlere ait yapıların girip-çıktığı yere hilum pulmonis denir. Gaz alış-verişi asinüsü oluşturan yapılarda olur. Bronchiolus respiratorius 4. diğer bölümlere zarar vermeyen fonksiyonel birimine segmentum bronchopulmonale adı verilir. 49 .

Foramen venae cavae. arkada tüm torakal vertebralar. trachea. içerisindeki en önemli oluşum thymustur. bağırma. Akciğerler ve pleuraları hariç. oesophagus. ductus thoracicus. phrenicustur.… DIAPHRAGMA Diaphragma. paraözofageal herni) gelişir. Toraks boşluğunun alt açıklığı olan apertura thoracis inferioru kapatır. aorta ascendens.… Mediastinum posterius. gülme. pulmonales. Böylece toraks boşluğunu karın boşluğundan (abdominal boşluktan) ayırır. yukarıda apertura thoracis superioru dolduran boyun kökü. Kalp-perikard. Kasın bazı bölgelerinde zayıf alanlar bulunur. miksiyon. Sinirin felcinde diyafragmada fonksiyon kaybı sonucu nefes alma (inspiryum) zorlaşır. Öksürme. truncus sympathicus. n. aşağıda apertura thoracis inferioru kapatan diaphragma ve yanlarda pleura mediastinalis ile sınırlıdır. perikarda (kalbi saran zar) göre ön. Mediastinum. Delikten v. göğüs ve karın boşluklarını birbirinden ayıran kubbe şeklinde kas yapıdır. n. truncus pulmonalis. vaguslar. kusma. cava inferiorla birlikte sağ n. Mediastinum anterius. Diaphragmada thoraks ve abdomen boşluğunda yer alan bazı oluşumların geçişine izin veren açıklıklara sahiptir. vena azygos. vena hemiazygos. İşlevi sırasında toraks boşluğunun vertikal (uzunlamasına) boyutunu artırır. bronchus principalisler. v. phrenicuslar. vaguslar. Siniri. mediastinumların en geniş olanıdır. phrenicus geçer. n. mediastinum medium ve mediastinum posterius) olarak üçe ayrılır. İnspiryumun (nefes alma) temel kasıdır. aksırma. cava superior. n. T8-T9 vertebralar arası disk seviyesindedir. aorta thoracica. Kas liflerinin tutunduğu orta bölümü bumerang benzeri aponörotik bir yapıdadır ve centrum tendineum olarak bilinir. phrenicuslar. vv. ductus thoracicus.MEDIASTINUM Akciğerleri saran pleura parietalisin pars mediastinalisleri arasında kalan boşluğa mediastinum adı verilir. v. bochdalek hernisi) ya da erişkin tip herniler (fıtıklar) (sliding herni. bifurcatio trachea. Mediastinum önde sternum. Arcus aortae ve dalları. Mediastinum medium. Mediastinum superius. defekasyon gibi vücuttan atılma olaylarında çalışır. brachiocephalicalar. n. 50 . cava superior. toraksa giren ve torakstan çıkan yapılar bulunur. toraks boşluğundaki tüm yapılar mediastinumdadır. orta ve arka mediastinum (mediastinum anterius. arkada T4 omurun alt kenarından geçirilen horizontal bir düzlem ile üst ve alt mediastinuma ayrılır. önde angulus sterni. v. oesophagus. Alt mediastinum da. Bu alanlardan doğumsal (morgagni hernisi.

vaguslar geçer. Açıklıktan aort ile insan vücudunun en büyük lenf kanalı olan ductus thoracicus geçer. Hiatus aorticus. Açıklıktan özofagus ile n. 51 . T12 vertebra seviyesindedir.Hiatus oesophageus. T10 vertebra seviyesindedir.

5 nci interkostal boşlukta. Ancak büyük dolaşımda arterler arteryel kanı. ikisi de tepe tarafında yer alan ventriküllerdir. Ön . Atriumlar ile ventriküller dıştan sulcus coronarius denilen bir oluk ile ayrılmıştır.üst kısmında lokalizedir. Trabeculae carneaelerin bazıları daha da kalınlaşarak m. Apex cordis. kanı kalbe getiren damarlara ise ven (toplar damar) adı verilir. 2/3’ü solunda yerleşmiştir. venler de venöz kanı iletirken.340 gr. alt bölümüne de v. küçük dolaşımda (akciğer dolaşımı) venöz kan arterlerle akciğerlere. immün sistemdeki yapıların iletimi ve yabancı maddelerin atılması gibi birçok işlemde rol alır. Bir tabanı (basis cordis) bir tepesi (apex cordis).üst tarafından sola doğru olan uzantısına auricula dextra denir. iki de yüzü vardır. Ağırlığı erkeklerde 280 . İkisi taban tarafında (basis cordisde) bulunan atriumlar. diafragmaya oturan yüzüne ise facies diafragmatica denir. oksijen. ventriküllerde kalınlaşarak trabeculae carneae adını alır. kapiller) dolaşım sisteminin organlarıdır ve kanı iletmekle görevlidirler. DOLAŞIM SİSTEMİ Dolaşım sistemi fonksiyonel olarak. sol ventrikülde 2 tane papiller kas bulunur. Üst bölümüne v. Genel olarak kişinin yumruğu kadardır. kadınlarda ise. Kalbin 1/3’ü orta hattın sağında. Sağ ventrikülde 3. cava superior. Kalp ve damarlar (arter. Öne bakan yüzüne facies sternocostalis (sternalis). sol memenin hemen altındadır. Pektinat kaslar.. çizgili kas yapısında ancak istemsiz olarak çalışan bir organdır. ven. papillarisleri oluşturur. besinler ve hormonların dokulara taşınması. kalbin arka bölümüdür ve kalbe girip çıkan damarların olduğu yerdir. Arterlerin sonlanıp venlerin başladığı yerlerde ise kapillerler (kılcal damarlar) yer alır.280 gr dır. Atrium dextrum: Kalbin sağ . cava inferior açılır. Basis cordis. KALP (COR) Toraks boşluğunda orta mediastinumda. akciğerler arasında lokalize. pectinati denir.6. sol ventriküle ait olup. Atriumlardaki kas yapısına mm. Burada görülen hafif çukur ve yuvarlak alan 52 . Kalp içinde dört boşluk vardır. Kalpten çıkan kanı götüren damarlara arter (atar damar). arteryel kan da venlerle kalbe taşınır. İç kısmı sol atrium ile komşudur ve arada septum interatriale denilen bir bölme bulunur. 230 .

Kalbin en arkada bulunan kısmıdır. Ostium atrioventriculare dextrum. Facies sternocostalisin büyük bölümünü oluşturur. ancak sol ventrikülden daha incedir. Ostium trunci pulmonalis: Turuncus pulmonalisin başlangıcında. Akciğerlerden gelen 4 tane v. Sol 53 . Arteryel kan taşıyan bu venler kapak içermezler. Sağ ventrikülde 3 tane papiller kas (m.sol tarafından öne doğru olan uzantısına auricula sinistra denir. Doğumdan sonra kapanmazsa. ventrikül sistolü sırasında küspislerin atriumlara dönmesini önlemektir. Chorda tendineaların işlevi. Ventriculus dexter: Bu boşluğun duvarları atriumdan daha kalın. Embriyonik hayatta fonksiyon gören foramen ovalenin kapanması sonucu oluşur. Sağ atriumdan septum interatriale ile ayrılır. Atrium sinistrum: Sağ atriumdan daha küçüktür. pulmonalis sol atriuma açılır. Ön yüzün büyük kısmı pericardium aracılığı ile göğüs ön duvarıyla komşuluk yapar. Bu açıklık sistol sırasında (valva tricuspidalis-valva atrioventricularis dextra. papillaris anterior-posterior-septalis) vardır. Bu kapak. Ventrikülün iç yüzünde görülen kas kabarıntılarına trabeculae carneae adı verilir. Diastolde bu deliği valva trunci pulmonalis kapatır. trikuspid kapak) denilen üç kapakçıktan (cuspis) oluşan kapak ile kapatılır. 3 tane yarımay şeklinde kapakçıktan oluşur. bu durum Atrial Septal Defekt (ASD) olarak bilinir.fossa ovalisdir. triküspid kapağın kuspislerine uzanır. chorda tendinea denilen fibröz iplikçikler. Bu kaslardan başlayan. sağ atrium ile sağ ventrikül arasındaki kan geçişini sağlayan açıklıktır. Üst . sağ ventrikülün ön üst kısmında lokalizedir.

birbirinin devamıdırlar. Buradan çıkan uyarılar Nodus atrioventricularise (A-V nodu) taşınır. Bu açıklığı mitral kapak (valva atrioventricularis sinistra. aralarında kalp iskeleti bulunur. Atriumları ve ventrikülleri saran kaslar birbirinin devamı olmayıp. His demeti: A-V düğümünden başlayan bu demet pars membranaceanın ortalarında crus dextrum ve crus sinistrum denilen iki bacağa ayrılır. Kalbin kontraksiyonunu bu nodülden çıkan impulslar başlatır. Dakikada ortalama 70 impuls çıkarır. papillaris. trabecula carnea gibi) örten ince. Bu kaslardan başlayan chorda tendinealar kapakçıklara (cuspis) tutunurlar. Kapanmaması halinde doğumdan sonra Ventriküler Septal Defekt (VSD) denilen durum ortaya çıkar. Nodus atrio-ventricularis (A-V düğümü) : Septum interatrialede bulunur. Myocardium: Kas tabakasıdır. özel bir farklılaşma gösteren kalp kası liflerince oluşturulur. papillaris anterior ve m. birbirleriyle devam etmezler. Endocardium 2. Büyük kısmı muskülerdir. Sistemi oluşturan yapılar şunlardır. Atriumları saran lifler. Kalbin ileti sistemi: Bu sistem. Embriyolojik gelişim sırasında membranöz parçada bulunan bir açıklık zamanla kapanır. Kalpte iletinin en yavaş olduğu yerdir. Kalbin Yapısı: Kalp. Endocardium: Kalp boşluklarının iç yüzlerini ve içindeki yapıları (kapaklar. Ventriculus sinister: Trabecula carneae denen kas kabarıntıları bakımından sağ ventrikülden daha zengindir. M. içten dışa doğru 3 tabakalı bir yapı gösterir. Bu nedenle bu nodüle kalbin pacemakeri de denilir. Pars muscularis ve pars membranacea denilen iki kısmı vardır. Ostium aortae: Aortanın sol ventrikülden çıktığı yerde bulunan açıklıktır. Myocardium 3. 1. düz ve parlak bir zardır. valva mitralis) sistol sırasında kapatır. Epicardium (pericardium serosum. chorda tendinea. Crus 54 . papillaris posterior denilen 2 tane papillar kas içerir. lamina visceralis). S-A düğümünden gelen uyarıları düzenler ve yavaşlatıp his demetine aktarır. Ancak ventrikülleri saran lifler. Septum interventriculare: İki ventrikül arasındaki bölmedir. Nodus sinu-atrialis (S-A düğümü): Sağ atriumda crista terminalisin üst ucunda yer alır. Bu nedenle atriumlar ile ventriküller bağımsız olarak çalışabilirler. m. Valva aortae denilen 3 tane yarımay şeklindeki kapakçıktan oluşan bir kapak ile kapatılır.atriumun ön duvarında görülen açıklık ostium atrioventriculare sinistrum adı ile bilinir.

sol ventrikülde. N. Kalbi ve büyük damarların başlangıç kısımlarını içine alan bir torbaya benzer. bu patolojik duruma kalp tamponadı denir. parasempatik etki ile yavaşlar. kalın olan dıştaki tabakadır. kıkırdak kaburgaların arkasında. Sempatik aktivasyon ile kalp atışları artar. 1. Her iki crus. Kalbin uyarılması: Kalp. 5 . Pericardium serosum. Kalbin venleri: Venlerdeki kanın büyük kısmı sinus coronariusa (sulcus coronariusta seyreder) ve bu sinus aracılığıyla da sağ atriuma dökülür. Pericardium fibrosum. İkisi arasında kalan boşluğa cavitas pericardiaca denir ve içinde ortalama 25 cm3 kadar liquor pericardii denilen sıvı bulunur. sağ ventrikülde dağılır. 2. coronaria dextra ve a.8 torakal vertebraların önündedir. Parasempatikleri. Purkinje lifleri kalpte iletinin en hızlı olduğu yerdir. iç (lamina visceralis) ve dış (lamina parietalis) olmak üzere iki bölümden oluşur. PERICARDIUM: Kalp ve büyük damarların köklerini saran serofibröz bir torbadır. Az miktardaki venöz kan direkt olarak kalp boşluklarına dökülür. Pericardium fibrosum. 55 . kalp kasının üzerini sıkıca sararak kalbin epicardium denen en dış tabakasını oluşturur. sempatikleri ise. Bu sıvı sürtünmeyi azaltarak kalbin çalışmasını kolaylaştırır. Sinus coronorius.6. OSS’nin kontrolü altındadır. İki tabakalı bir yapı gösterir. Pericardium serozumun iç yaprağı da (lamina visceralis). Cavitas pericardiacada sıvı toplanması (perikardit) durumlarında kalp diastolde genişleyemeyeceği için sistolde kasılı kalır. kalbin venöz kanının yaklaşık % 60’nı toplar ve sağ atriuma boşaltır. Pericardium serosum. Kalbin arterleri: Kalbi besleyen arterler. Corpus sterni ve 2 . purkinje lifleri (subendokardiyal pleksus) denilen terminal küçük lif demetleri şeklinde sonlanır. Alt tarafta diafragma ile bitişiktir. vagusdan. T1-T5 segmentlerinden bilateral olarak gelir. coronaria sinistradır.sinistrum. crus dextrum ise. aorta ascendensin dalları olan a.

1. fetusda daha kalındır. nabız alımında en çok kullanılan arterdir. coronaria sinistra) verir. A. brachialis adını alır ve dirsek seviyesinde a.Carotis Communis Sinistra: Sağ taraftakinden daha uzun seyir gösterir (aortadan direk çiktığı için). Bunlar sağdan sola doğru sırasıyla. radialis ve a. A. baş boyun bölgesine dallar verir. Truncus Brachiocephalicus: Arcus aortaenin en büyük dalıdır. carotis communis dextra denilen iki uç dalına ayrılır. carotis internanın başlangıcında sinus caroticus denilen bir genişleme vardır. pulmonalis sinistra. pulmonalis dextra) ve sol (a. Arcus Aortae: Aorta ascendensin devamı olarak başlar ve açıklığı aşağıya bakan bir kavis çizerek. subclavia. A. A. Arteria subclavialar üst ekstremite ve boynu besler. 3 bölümde incelenir. Kalbin kendi dokusunu besleyen iki dal (a. Çünkü ductus arteriosus bu arter ile arcus aortaeyi birbirine bağlar. carotis externa denilen uç dallarına ayrılır. A. Beyni besleyen iki ana arterden biri olan a. Aorta Ascendens: Sol ventrikülünden çıkan ana arterdir. A. Burada baroreseptörler bulunur. carotis interna ise boyunda dal vermeden kafa içerisine girer ve beyni besleyen dallar verir. carotis communis sinistra 3. cartilago thyroideanın üst kenarı (C3-C4 arası disk) seviyesinde a.BÜYÜK DAMARLAR Truncus (Arteria) pulmonalis: Sağ ventrikülden başlar. Elin palmar yüzünde bu iki arterin dalları arcus palmaris superficialis ve profundus denilen iki arteryel kemer oluşturur. pulmonalis sinistra) iki dala ayrılır. 1. Yine bifurcatio carotidisde bulunan küçük. ulnaris olmak üzere iki dala ayrılır. vertebralis de bu arterden çıkar. axillaris. aorta descendens adını alarak aşağı doğru devam eder. a. Kan basıncı yükselmelerinde refleks olarak kalp atımını yavaşlatır ve arteriollerde vazodilatasyona sebep olarak tansiyonu düşürür. Bifurcatio carotidisde ya da a. carotis interna ve a.radialis. kırmızı-kahve renkli oluşum glomus caroticum adı ile bilinir. kaburganın dış kenarından itibaren a. 2. A. Her iki taraf a. axillaris adını alır. Arcus aortae altında sağ (a. carotis externa. CO2 artışına duyarlıdır. coronaria dextra ve a. b. 56 . carotis communis. arter olarak ifade edilmesine karşın venöz kan taşır. A. A. Aorta: Dolaşım sisteminin ana arteridir. c. Arcus aortae 3 dal verir ve bu dallar arkusun konveks kısmının üst yüzünden çıkar. Bu kemerlerden çıkan dallar parmaklara gider. kolda a.Subclavia sinistra: Arcus aortaedan direkt çıkar. subclavia dextra ve a. Sağ ventriküldeki kanı akciğerlere taşır. Ayrılma noktasına bifurcatio carotidis denir ve burası karotid pulsasyonun alındığı en iyi yerdir. a. 1. Solunumu artırarak CO2’yi atıp O2 seviyesini yükseltir. subclavia sinistradır. Burada bulunan kemoreseptörler. A. Truncus brachiocephalicus 2.

tibialis anterior ve posterior dallarına ayrılır. A. a. malleolus medialis arkasından geçer (buradan nabzı alınır) ve ayak tabanındaki yapıları besleyen iki dalına ayrılarak sonlanır. A. flexor carpi radialis ile m. diz fleksiyonda iken fossa popliteanın derininden. dorsalis pedis adını alır. L4 vertebra gövdesi üzerinde. Inguinalenin orta noktasının hemen altından. poplitea. Ayrılma yerine bifurcatio aortae denir ve burası aort pulsasyonunun en iyi alındığı yerdir. A.3. A. Pars abdominalis aortae: Pars thoracica aortae. ayak sırtında nabız alınan arterdir. cartilago thyroideanın üst kenarı seviyesinden. Sindirim sistemi organlarına. a. tibialis posterior. Bu fossanın alt ucunda. a. extensor hallucis longusun tendonunun lateralinden. fossa popliteada a. iliaca interna pelvis boşluğuna dallar vererek dağılırken. poplitea adını alır. carotis communis. A. ligamentum inguinalenin altından geçtikten sonra a. lig. A. testis ve ovaryumlara dallar verir. böbreklere. 57 . malleolus medialisin arkasından. A. A. 3. A. ayak sırtında m. A. dorsalis pedis. tragusun önünden. A. iliaca communis dextra ve sinistra) ayrılır. radialis. iliaca externa. 2. Aorta descendens: Toraks boşluğunda olan bölümüne pars thoracica aortae. temporalis superficialis. karın boşluğunda olan bölümüne pars abdominalis aortae denilir. iki uçdalına ayrılır (a. iliaca externa alt ekstremiteyi besler. Üst ekstremitede nabız alınan yerler 1. 4. femoralis adını alır. Alt ekstremitede nabız alınan yerler 1. A. T12 vertebra gövdesinin alt kenarı seviyesinde diafragmadaki hiatus aorticusdan geçince pars abdominalis aortae adını alır. tibialis posterior bacağın arkasında seyreder. A. 2. femoralis. iliaca communisler. femoralis. 3. m. Pars thoracica aortae: Arcus aortaenin devamı olarak T4 vertebranın alt kenarı seviyesinde başlar. dorsalis pedis. Toraks boşluğundaki organlara dallar verir. A. diz hizasında. iliaca interna ve externa denilen uç dallarına ayrılır. brachioradialisin tendonları arasından. tibialis anterior bacağın ön bölgesinde seyreder ve ayak bileğini geçince a.

Vena cava inferior: Diaphragma altında kalan yapıların büyük kısmının venöz kanını kalbe taşır. Vv. Aorta abdominalisin sağında ve columna vertebralisin önünde yukarı doğru yükselir. pulmonalis inferior dextra ile v. 58 . İntravenöz girişimlerin en çok yapıldığı venöz damarlar. iliaca communis dextra ve v. Bu vene açılan en önemli ven. lumbal vertebra önünde v. azygosdur. pulmonales: Akciğerlerden oksijene kanı sol atriuma taşırlar. Medial uçtan başlayan vena basilica. pulmonalis superior dextra ve v. v. subclavia olur. Vena cephalica kolun lateral bölgesinde seyreder ve deltopektoral bölgede (omuz ön tarafında) v.BÜYÜK VENLER Vena brachiocephalica dextra-sinistra: Boynun her iki tarafında. KLİNİK BİLGİ İntravenöz girişimler Bu amaçla sık olarak fossa cubitalisin yüzeyelindeki venler (antekübital venler) kullanılır. iliaca communis sinistranın birleşmesi ile oluşur. En çok tercih edilenler. Vena cava superior: Baş-boyun ve üst ekstremitenin venini taşır.axillaris. v. Sağ atriumun üst tarafından kalbe girer. Bunlar. torakal vertebra arasındaki discus intervertebralis seviyesinde diafragmadaki foramen venae cavaeden geçer ve sağ atriumun alt tarafından kalbe girer. lateral uçtan başlayan vena cephalica adı ile yukarı doğru devam eder. v. pulmonalis inferior sinistradır. mediana cubiti ve v. Ön kolun ön bölgesinde vena mediana cubiti bu iki ven ile birleşerek “M“ harfi şeklinde görünüm oluşturur. Sağ ve sol v. bu venlerdir. pulmonalis superior sinistra ve v. 8. Vena basilica ise kolun alt bölümünde derine iner ve v. toraks duvarının venini toplayan v. Alt ekstremite ile benzer şekilde. axillaris adını alarak yukarı doğru devam eder. jugularis internanın birleşmesi sonucu oluşurlar. v. Extremitelerde bulunan yüzeyel venler Ekstremitelerde arterlere eşlik eden derin venlere (komitan venler) ek olarak derinin hemen altında yüzeyel fasyanın yaprakları arasında seyreden venler de bulunur. brachiocephalicalar birleşerek v. el sırtındaki arcus venosus dorsalis manusun uçlarından da iki ven başlar. V. Bu birleşme yerine angulus venosus denir. mediana antebrachiidir. ve 9. cava superioru oluşturur. Herbir akciğer için iki tane olmak üzere toplam dört tane vena pulmonalis vardır. subclavia ile v. 5. axillarise dökülür.

59 .Eğer hasta şişman ya da şokta ise bu venler kolayca bulunamayabilir. Bu gibi durumlarda cut down denilen cerrahi işlem gerekebilir.

fossa popliteada vena popliteaya dökülür). Bu venler aynı zamanda kapak içerir. femoralise dökülür) lateral uçtan başlayan vena saphena parva (bacağın arka bölgesinde seyreder. Bu nedenle sağ atrium ile sağ ventriküle sağ kalp. Kapaklarda oluşan yetmezlik ya da venöz kan akışını engelleyen çeşitli sebepler ile kanın damarlarda birikmesi ve damarda oluşan dilatasyon ile varis denilen patolojik durum oluşur. sol atrium ile sol ventriküle de sol kalp denir. soldakiler ise arteryel kanla ilgilidir. Bacakta yüzeyel venler ile derin venler arasında ara bağlantı vardır ve yüzeyelden derine doğru bir kan akışı söz konusudur. inguinal bölgede v.Ayak sırtındaki arcus venosus dorsalis pedisin uçlarından başlayan iki ven vardır. Medial uçtan başlayan vena saphena magna (bacak ve uyluğun medialinde seyreder. 60 . KÜÇÜK ve BÜYÜK DOLAŞIM Kalp boşluklarının sağda kalanları venöz kanla.

karbondioksiti artarak venöz kan haline döner (kapiller seviyede). Buna da büyük dolaşım ya da sistemik dolaşım adı verilir. Plasentadan oksijenden zengin kanı alarak fetusa götüren damara v. sağ atriuma geri getirilir. bu damarla karaciğere taşınır. Sindirim sistemindeki kapiller damarlarla başlayıp yine karaciğerde kapiller damarlarda sonlanma gösteren bu venin vene açılma sistemine portal dolaşım denir. splenicanın. Akciğerlerde alveolar seviyedeki gaz alış verişinden sonra oksijene olan kan. cava inferior ile sağ atriuma gelir. v. iki de arter bulur (venöz kan taşırlar). Bu ven. buradan ostium atrioventriculare dextrumdan (triküspid kapak ile sistolde kapatılır) sağ ventriküle geçer. cava inferior ile gelen kanın foramen ovaleden sol atriuma geçemeyen az bir kısmı ile karışıp sağ ventriküle geçer ve sağ ventrikülden truncus pulmonalise atılır. ostium atrioventriculare sinistrumdan (mitral kapak ile sistolde kapatılılır) sol ventriküle geçer. portae hepatis. Vücutta portal dolaşımın olduğu ikinci organ hipofiz bezidir. Hepaticaeler aracılığı ile v. sonuçta v. Az bir kısmı. aorta descendense geçer. Damar. cava inferiora aktarılır ve v. Sağ atriumdaki venöz kan foramen ovaleden geçerek sol atriuma buradan da sol ventriküle geçer.Vena cava superior ve vena cava inferior ile sağ atriuma gelen venöz kan. Sol atriuma gelen arteryel kan. Sağ ventrikülden de truncus pulmonalis ile akciğerlere ulaşır. cava superior ile sağ atriuma döner. Fetusda akciğerler çalışmadığı için. Burada. bu sinüzoidlerden başlayan küçük venlerin birleşmesi ile oluşan vv. Buradan da alt ekstremitelere. umbilicalis adı verilir. karın ve pelvis organlarına gider. pulmonalesle sol atriuma getirilir. göbekten fetusun karın boşluğuna girer ve karaciğer giriş kapısına (porta hepatis) gelir. Dokuları besleyen bu kanın oksijeni azalıp. yaklaşık 8 cm uzunluğundadır. Buradan aortaya atılan kan tüm vücuda dağılır. portae hepatis denilen bir damarı oluştururlar. cava inferiora getirilir. mesenterica superior ile v. Buradan a. Dokulardan başlayan venler. cava superior ile v. V. pancreas ve karın boşluğundaki sindirim organlarının venöz kanını taşıyan damarlar sonuçta v. truncus pulmonalisteki kan bir dirençle karşılaşır ve kanın büyük kısmı ductus arteriosus denilen bir kanal ile arcus aortaeye iletilir. FETAL DOLAŞIM: Uterus (rahim)daki fetusun oksijen almasını amaçlayan bir dolaşımdır. V. Aortaya geçen kanın büyük bir bölümü baş. iliaca internaların dalları olan aa. PORTAL DOLAŞIM: Dalak. Bu kanın da büyük bölümü aorta descendense geçer. Kan. collum pancreatisin arkasında birleşmesi sonucu oluşur. Göbek kordonunda bir ven (arteryel kan taşır). karaciğerde dallarına ayrılır. Sindirim kanalından gelen besinden zengin kan. dört tane vv. 61 . Kanın bir bölümü karaciğere giderken bir bölümü de ductus venosus denen ara bir kanal aracılığı ile v. Baş-boyun ve üst ekstremiteye giden kan v. Venöz kanın arteryel kana dönüştüğü bu olaya küçük dolaşım ya da akciğer dolaşımı denir. Bu dalların terminalleri kapiller yapıdadır ve sinüzoid denilen genişlemeler gösterir. boyun ve üst ekstremitede dağılır. umbilicalisler (iki tane) aracılığıyla tekrar göbek kordonu içerisinden taşınarak plasentaya gider. Sol ventrikülden aorta aracılığıyla tüm vücuda gönderilir. cava inferiorda toplanarak.

Timus (Thymus) Sternumun hemen arkasında. kadar da genişliği vardır. Yaklaşık 150 gr. kaburgalar arasındadır. timosit (tymocit) adı verilir. Bu yapılar. kırmızı kan cisimciklerini toplayarak. eritrositlerin yıkımı. mesenterica superior ile birleşerek v. cauda pancreatis. foramen ovale kapanır. civarındadır. truncus coeliacusun dalı olan a. kendi içinde kırmızı ve beyaz pulpa olmak üzere iki kısma ayrılır. ligamentum phrenicocolicum ve flexura coli sinistra ile komşuluk yapar. karın boşluğunda bulunan intraperitoneal bir organdır. Timus çocuklarda oldukça büyüktür ve büyümesi de yaklaşık 62 . Visseral yüzü. Dalağın işlevi. Sağlam bir kapsülü vardır. vena splenicadır. kadar uzunluğu ve 8 cm. Beyaz pulpada lenfositler bulunur. mide. sol böbrek. immün sistemde fonksiyon görme ve lenfosit oluşumudur. portae hepatisi oluşturur. Doğrudan perikard ile temastadır. splenicadır. kan depolama. ihtiyaç olduğunda tekrar geriye verirler. Kırmızımavimsi bir renkte olup. Böylece sağ atriuma gelen venöz kanın tamamı sağ ventriküle. Kanı filtre eden bir yapıdır ve fonksiyonu nedeniyle lenfatik organ olarak kabul edilir. normal olarak 9-11. kahve çekirdeğine benzer. mediastinum anteriusta yer alır. Hücre ağının boşluklarında bol miktarda lenfosit depo edilir. V. Dalağın afferent lenf damarı yoktur ve bu nedenle dalağa lenf gelmez. phrenicocolicumun üzerinde yer alır. Dalak. ağırlığında olup 12 cm. Karnın sol üst kısmında. diğer yapılarda kapanarak ligament haline dönüşür. Dalağı besleyen arter. lig. Loblu bir yapısı vardır. karakteristik yapı olarak sinüsler vardır. Timusun esas yapısı bir retiküler dokudur. Kalınlığı ise 3 cm. Veni. Bunlara. Kırmızı pulpada ise. splenica. LENFOİD ORGANLAR DALAK (SPLEN-LIEN) Vücuttaki en büyük lenfoid organ olan dalak. buradan da akciğerlere giderek yetişkin kan dolaşımı gerçekleşir.Dalak pulpası. v.Dogumla Birlikte Görülen Değisiklikler: Solunumun başlaması ile birlikte akciğerler hava ile dolarak genişler ve doğal olarak akciğerlere gelen kan miktarı artar.

bağışıklık (immün) sistemiyle ilgilidir. enfeksiyon ve malign hastalıkların bir yayılım yoludur. Bu yaşlardan sonra ise tekrar küçülmeye başlar ve hatta erişkinlerde sadece bir yağ dokusu olarak kalır.olarak 11-15 yaşlara kadar devam eder. kılcal lenf damarları bu sıvı iletiminin başlangıç noktasıdır. intersellüler sıvıya geçerler. Ancak. berrak ve renksiz bir sıvıdır. Bu sıralarda en büyük haline erişir (ağırlık olarak). Hücrelerden çıkan bazı maddeler. Lenfosit oluşumunda işlevi olan timus. LENFATİK DOLAŞIM Lenfatik dolaşım. Lenf. Doku sıvısı kılcal lenf damarına (lenf kapillerine) girince adı lenf olur. 63 . zararlı olanların zararsız hale getirilmesi ve vücut için gerekli olanlarının tekrar sistemik dolaşıma geçirilmesi lenfatik sistem sayesinde olur. Yetişkin insan vücudunda 12 litre lenf vardır. bazen timus artıklarına da rastlamak mümkündür. Vücutta birçok dokunun intersellüler boşluğunda bulunan. Bu maddelerin dokulardan uzaklaştırılması.

trunkuslar birleşerek lenf kanallarını oluşturur. pelvik duvarlar ve organlar 64 . sol toraks duvarı ve sol toraks yarımındaki organlar. kemik iliği. baş ve boynun sağ yarımı ve sağ üst ekstremite lenfini toplar. Her iki alt ekstremite. orbita ve bulbus oculi (konjunktiva hariç). o bölgenin lenf damarlarının açıldığı en yakın lenf düğümlerinde büyüme (lenfadenomegali) olur. Sol angulus venosusa açılır. ve inguinal bölgede yerleşmiştir. İçerisinden geçen lenfi süzerler. Yabancı cisim ve mikroorganizmaların daha ileriye gitmelerine engel olurlar. Ductus lymphaticus dexter. Sağ angulus venosusa açılır. abdomen. Bu nedenle vücudun herhangi bir yerinde oluşan bir enfeksiyon yada tümör gibi durumlarda. sağ toraks duvarı ve sağ toraks yarımındaki organlar. iç kulak ve akciğer alveollerinde lenfatik dolaşım yoktur. L1-L2 vertebra gövdeleri üzerinde oturan cisterna chyli denilen genişlemenin üst ucundan başlar. abdominal duvarlar ve organlar. Bu durum lenfadenopati olarak bilinir. toraks yüzeyel bölgeleri ve umbilicus yukarısı karın ön duvarı Sol üst ekstremite. kıkırdak). Ana Lenf Damarları Ve Drene Ettiği Bölgeler Lenfatik damarlar Truncus jugularis dexter Truncus jugularis sinister Truncus subclavius dexter Direne ettiği bölge Baş ve boynun sağ yarımı Baş ve boynun sol yarımı Sağ üst ekstremite. tırnak. Lenf damarları birleşerek daha büyük lenf damarları olan trunkusları. pankreas adacıkları. Lenf damarları (lenfatik): Lenf kapillerlerinin birleşmesiyle meydana gelirler. İki tane lenf kanalı vardır. toraks yüzeyel Truncus subclavius sinister bölgeleri ve umbilicus yukarısı karın ön duvarı Sağ akciğer ve bronşlar. Lenf kanalları. kıl. Lenf düğümleri: Yetişkin insan vücudunda 400-450 tane olan lenf düğümleri başlıca. merkezi sinir sistemi. venöz sisteme açılır. boyun. mediastinal Truncus bronchomediastinalis sinister yapılar ve thoraks duvarı Ductus thoracicus -Tr. Lenfatik kapillerler (kılcal lenf damarları). 2. intestinalis Alt ekstremiteler. mediastinal Truncus bronchomediastinalis dexter yapılar ve thoraks duvarı Sol akciğer ve bronşlar. baş ve boynun sol yarımı ile sol üst ekstremite lenfini toplar. Lenfatik Sistemi Oluşturan Yapılar: 1. Ductus thoracicus. aksilla.lumbalis dexter-sinister -Tr.Avasküler dokular (kornea.

kökü alveolde tutar. SİNDİRİM SİSTEMİ Sindirim sistemi. 2/3 ön bölümü sert damak (palatum durum). 65 . Cavitas oris propria (esas ağız boşluğu): Dişlerin iç tarafında kalan büyük boşluktur. Radix dentis. Karaciğer ve pankreasın salgıları. İnce bağırsak (intestinum tenue) 6. 1/3 arka bölümü yumuşak damaktır (palatum molle). DAMAK (PALATUM) Ağız tavanını yapan damak. Son molar dişin arkasında kalan açıklık ile esas ağız boşluğuna irtibatlanır. Vestibulum oris: Dudaklar (labia oris) ve yanaklar (buca) ile dişler (dentes) ve dişetleri (gingiva) arasında kalan dar bölgedir. Ağız boşluğu (cavitas oris) 2. sindirimi. dişin alveol içinde oturan kök bölümüdür. özellikle zararlı atık maddelerin yıkımında ve besinlerin sindiriminde önemli rol oynar. Mide (gaster) 5. Cementum (sement) denilen sarı renkli bir tabaka ile örtülüdür. Corona dentis. yutulan besinleri mideye (gaster) ulaştırır. dişin ağız içinde görünen bölümüdür. burun boşluğu ve nazofarinksten ayırır. 2. Kalın bağırsağa gelen katı atıklar rektum ve anüs yoluyla vücuttan atılır. SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI 1. DİŞLER (DENTES) Maxilla ve mandibuladaki processus alveolarislerdeki çukurlarda otururlar. besinlerin parçalanması. Yemek borusu (oesophagus) 4. Ağızdan anüse kadar uzanan 5 metre uzunluğunda bir kas tüpüdür. Yutak (pharynx) 3. ağız boşluğunu. Karaciğer (hepar) ve pancreas AĞIZ BOŞLUĞU (CAVITAS ORIS) İki bölümdür 1. emilimi ve katı atıkların vücuttan atılmasından sorumludur. Daha sonra besinler karaciğer (hepar) ve pankreastan gelen sıvıların yardımıyla sindirimin tamamlanacağı ince bağırsağa (intestinum tenue) ardından da kalın bağırsağa (intestinum crassum) geçer. Besinler midede küçük parçalara yıkılır ve sindirime yardımcı olacak şekilde mide sıvılarıyla karışır. Bu tabakadan alveol duvarına uzanan bağlar (periodontal ligamentler). İçinde dil bulunur.7. Kalın bağırsak (intestinum crassum) 7. Yemek borusu (oesophagus). Vücudun en sert dokusu olan enamelum (mine) ile örtülüdür.

2 kesici (incisiv). Doğumdan sonra 8nci aydan itibaren çıkmaya başlarlar. 66 . gingiva (diş eti) ile sarılıdır. 2 azı (molar). 1 köpek (canin).Collum (ya da cervix) dentis. Ön azı (premolar) süt dişi yoktur. Enamelum ve cementumun altında dentinum (dentin) tabakası bulunur. Dentes decidui (süt dişleri) Her yarım çenede 5 tane olmak üzere toplam 20 tane süt dişi vardır. Dişin en büyük tabakası olan dentinumda dişe ait damarları ve sinirleri içeren cavitas dentis (cavitas pulparis) denilen boşluk bulunur. en son çıkan üst çenedeki ikinci molar diştir. İlk çıkan süt dişi alt çenedeki birinci incisiv diş. 29ncu ayda tamamlanırlar. Cementum ile örtülüdür. radix ve corona arasındaki dar bölümdür.

son olarak çıkanlar üçüncü molar dişlerdir. 1 köpek (canin). facialis (VII. kranyal sinir) sağlar. Bezin sekresyonunu n. carotis externa ve uç dalları olan a. Dış kasları dili kemik yapılara bağlar. İlk çıkan kalıcı dişler. Kızamıkta döküntü öncesi kanalının ağzında 4-5 tane beyaz leke (koplik lekesi) olur. genioglossus. Bezin sekresyonunu n. Bezin sekresyonunu n. YUTAK (PHARYNX) Kafa tabanından 6ncı servikal vertebra alt kenarına kadar uzanan kas ve zardan yapılı bir organdır. Ductus sublingualis denilen kanalı dilin alt yüzüne açılır. birinci molar dişler ile alt çenedeki birinci incisiv diş. Dilin ucu tatlıya. glossopharyngeus (IX. kranyal sinir) sağlar. temporalis superficialis ile bunların birleşmesi ile oluşan v. bu kasta olan tonus kaybı nedeniyle dil arkaya kaçar. tükrük salgısının %5’ini yapar. Ductus submandibularis denilen kanalı. dilin arkaya kaçmasını önler. maxillaris ve a. Tükrük salgısının %30’nu üretir. Bezin cerrahi girişimlerinde önemlidir. Ductus parotideus denilen kanalı m. İç kaslar. maxillaris ve v. 6 ncı yaştan itibaren süt dişlerinin yerini almaya başlarlar. kranyal sinir) sağlar. 2 kesici (incisiv). DİL (LINGUA) Tamamen çizgili kaslardan yapılmış bir organdır. retromandibularis) bulunur. uca komşu yan kenarları tuzluya. 12-14 cm uzunluğundadır. Mimik kasları uyaran n. buccinator denilen kası delip. tükrük salgısının %60’nı yapar. v. Dilin kökünde. GLANDULA SUBMANDIBULARIS Yaklaşık 12 gr ağırlığında olan bu bez. dilin hareketleri ile ilgilidir. facialis (VII. Komada. tonsilla lingualis denilen lenfoid doku kitlesi bulunur. facialis. Bezin içinde sinire ek olarak önemli damarlar (a. Dış kaslarından birisi olan m. arka. üst ikinci molar diş hizasında vestibulum orise açılır. bezin içinde bir sinir ağı yapar.yan kenarları ekşiye ve arka bölümü acıya duyarlıdır. TÜKÜRÜK BEZLERİ (GLANDULAE SALIVARIAE) GLANDULA PAROTIDEA En büyük tükrük bezidir (25 gr). Dış ve iç olarak iki grup kastan oluşur. 2 ön azı (premolar) ve 3 azı (molar). dilin alt yüzündeki caruncula sublingualise açılır. Dil Papillaları Dilin üst yüzünde ve yanlarında bulunan papillalar içinde tat reseptörleri bulunur. temporalis superficialis. şuur kaybında ve anestezi almış hastalarda. 67 . Üç bölümde incelenir.Dentes permanentes (kalıcı dişler) Her yarım çenede 8 tane olmak üzere toplam 32 tane kalıcı diş vardır. GLANDULA SUBLINGUALIS Yaklaşık 3 gr ağırlığında olan bu bez.

dört yerde darlık gösterir. Bronchus principalis sinisteri çaprazladığı yerde 4. T10 seviyesinde hiatus oesophageusdan geçer.1. Nazofarinksin üst ve arka duvarının mukozasında bulunan lenfatik doku kitlesine tonsilla pharyngea (yutak bademciği) denir. Bu nedenle hasta ağız solunumu yapar. ön tarafında trachea vardır. Pars cervicalis. Diaphragmadan geçtiği yerde. C3-C6 vertebra arası seviye). İkisi arasında yanlarda kalan çıkmaza recessus piriformis denir. Bu çıkmaz genellikle gıda parçalarının takıldığı yerdir. Pars laryngea pharyngis (laryngopharynx. Tuba auditiva (Östaki Borusu)nın ağzı bu parçanın yan duvarlarındadır. 1. Bu durum adenoid olarak bilinir. Pars thoracica. 2. 2. ağız boşluğu ile bağlantılıdır. 1. C1-C3 vertebra arası seviye). 68 . Farinksin en geniş yeri başlangıcı. Ağza komşu olan tonsilla tubaria (Gerlach Bademciği) fazla büyürse. ağzı tıkayıp sağırlığa neden olabilir. Özofagusun üç parçası vardır. yaklaşık 25 cm uzunluğunda. muskuler tüp şeklinde bir organdır. Başlangıcında (en dar olanıdır) 2. Arcus aortaeyi çaprazladığı yerde 3. 3. Pars oralis pharyngis (oropharynx. burun boşluklarının arka açıklıkları (choanae) buraya açılır. Büyüdüğü zaman nazofarinks ile orofarinksin irtibatı kesilir ve solunum güçlüğü olur. T11 seviyesinde mide ile birleşir. Özofagus. en dar yeri özofagusla birleşme yeridir (faringoözofageal birleşme sindirim kanalının appendix vermiformisten sonra en dar yeridir). Pars nasalis pharyngis (nasopharynx. Tonsilla palatinalar bu parçada lokalizedir. ön tarafında aorta thoracica yer alır. YEMEK BORUSU (OESOPHAGUS) Farinks ile mide arasında (C6T11 seviyede). larynxin arkasında kalan parçadır. kafa tabanı-servikal 1 vertebra arası seviye).

azygos ise v. Abdominal parçanın venöz kanını taşıyan v.Duodenum 2. 1500 ml kapasitesi vardır. Yaklaşık 6 m uzunluğundadır. Üç bölümü vardır: 1. Sindirim ince bağırsakta tamamlanır. Kesici dişlerden ostium cardiacuma kadar olan mesafe yaklaşık 40 cm dir. n. Mide yatağı denilen bu yatağın en büyük bölümünü pancreas yapar. Adı geçen organlar sığ bir yatak oluşturur. geriye kalanı da kalın bağırsakta emilir.3.Ileum. Bu nedenle v. Emilimin (absorbsiyonun) çoğu duodenum ve jejunumda olur. Midenin ön yüzü. portae hepatise. cava superiora açılır. duodenumla birleşme yerindeki açıklığına ostium pyloricum adı verilir. Pars abdominalis. 69 . Portal hipertansiyonda bu anastomozlar genişler (özofagus varisleri) ve yırtılarak öldürücü kanamalara neden olabilir. azygosun özofageal dalları arasındaki porto-cava anastomoz oluşur. regio epigastrica. sol 6-9 kaburgalar. arka yüzü ise. Gıda sindiriminin. regio umbilicalis ve regio hypochondriaca sinistrada yer tutar. Mide. gastrica sinistra direk olarak v. gastrica sinistranın özofageal dalları ile v.Jejunum 3. Suyun büyük bölümü duodenumda. vagusların oluşturduğu vagal trunkuslar bu parça üzerindedir. metabolik absorbsiyonun ve endokrin sekresyonun yapıldığı son sindirim sistemi bölümüdür. v. MİDE (GASTER) Sindirim kanalının en geniş bölümüdür. sol böbrek. Midenin özofagusla birleşme yerindeki açıklığına ostium cardiacum. Büyük miktarda gıdanın geçici olarak depolandığı intraperitoneal bir organdır. sol suprarenal bez ve dalak ile komşudur. Safra tuzları ve vit B12 ileumda absorbe olur. karaciğer ve dalak ile. pancreas. İNCE BAĞIRSAK (INTESTINUM TENUE) Ostium pyloricumdan ostium ilealeye kadar olan sindirim kanalı bölümüdür.

DUODENUM Ortalama 20-25 cm uzunluğunda olan duodenum. Yaklaşık 4 cm çapında olup. 70 . Jejunum ve ileumu saran periton. ile besler. mesenterium adı ile bilinir ve radix mesenterii denilen bir kök ile karın arka duvarına tutunur. gaita). Jejunum (boş bağırsak) Büyük bölümü regio umbilicalistedir. Proksimal 2/5’i jejunum. Noduli lymphoidei aggregati (Peyer Plakları) denilen lenf kitleleri ileumda daha fazladır. colon ascendens. Temel fonksiyonu su. ostium ilealede biter. Dışkı (feces. colon (caecum. jejunales ve aa. colon sigmoideum) rectum ve canalis analis denilen bölümlere ayrılır. arterlerle aynı isimlidir ve v. damardan daha zengin ve daha kırmızıdır. mineraller ve bazı vitaminlerin emilimini sağlamaktır.5 m uzunluğundadır. colon descendenste ve colon sigmoideumda oluşur. Venleri. ince bağırsağın en kısa.ILEUM Flexura duodenojejunalisten başlar. Büyük bölümü regio hypogastricada ve pelvis boşluğundadır. en geniş ve en hareketsiz bölümüdür. “C” harfi şeklinde olan duodenumun kavsi içine caput pancreatis oturur. colon descendens. geriye kalan 3/5’i ileumdur. Ileum (kıvrım bağırsak) Jejunumdan daha uzundur. Kalın bağırsak sırasıyla. mesenterica superiora açılır. mesenterica superiorun dalları olan aa. colon transversum. KALIN BAĞIRSAK (INTESTINUM CRASSUM. Arterleri A. ileumdan daha kalın duvarlı. COLON) Ostium ilealeden anuse kadar olan sindirim kanalı bölümüdür. Yaklaşık 1. Dışkılama (defekasyon) sırasında rectuma iner. JEJUNUM . Emilimin (absorbsiyonun) büyük bölümü colon ascendens denilen bölümünde olur.

Appendix vermiformis. ikinci en sık pozisyonu pelviktir. İntraperitonealdir. Çocuklarda daha uzundur. Erkeklerde. küçük pelvis girişinde colon sigmoideum ile devam eder. appendices omentales (epiploicae). taeniae coli ve mezenter rectumda yoktur. Orta yaşlardan itibaren atrofiye gider. Kalın bağırsağın ilk ve en geniş bölümüdür. Rectum ile anal kanalın birleşme yerindeki yaklaşık 800 lik açıya flexura anorectalis denir. İntraperitonealdir ve mesoappendix denilen üçgen şeklinde bir mezosu vardır. COLON ASCENDENS Yaklaşık 15 cm uzunluğundadır. Yaklaşık 6 cm uzunluğundadır ve genellikle tamamen peritonla sarılıdır (intraperitonealdir). Fleksür. Ostium ileale (valva ileocaecalis). karaciğerin sağ lobunun alt yüzünde sola doğru kıvrılıp colon transversum olarak devam eder. uterus ile rectum arasındadır. Ostium ileale (valva ileocaecalis)den başlar. COLON TRANSVERSUM Kalın bağırsağın en hareketli ve en uzun (50 cm) bölümüdür. Caecumun arka tarafında bulunan recessus retrocaecalis isimli çıkmazda genellikle appendix vermiformis yer alır. Uzunluğu 220 cm arasında değişir (ortalama 9 cm). Kıvrıma flexura coli sinistra (flexura coli splenica) denir. Kıvrım yerine flexura coli dextra (flexura coli hepatica) denir. Diaphragma pelvisten geçince canalis analisle devam eder. RECTUM Yaklaşık 12 cm uzunluğundadır. vertebra seviyesinde colon sigmoideumun devamı olarak başlar. Haustra coli. Sakral 3. dalak altında bir kıvrımla sonlanır. Rectumun iç yüzünde üç tane transvers plika bulunur (plica transversa recti. Küçük pelvistedir. mesane ile rectum arasında. caecum ile colon ascendensin birleşme yerindedir. COLON DESCENDENS Yaklaşık 25 cm uzunluğundadır. Mesocolon sigmoideum denilen bir mezosu vardır.CAECUM Sağ fossa iliacadadır. “S” şeklindedir. caecumun arka-iç duvarının bir uzantısıdır. Houston plikaları). plica semilunaris. feçesin rectumdan anal kanala istem dışı geçişini önler. COLON SIGMOIDEUM Yaklaşık 40 cm uzunluğundadır. Flexura coli sinistradan başlar. Flexura coli dextradan başlar. İntraperitonealdir. 71 . kadınlarda. Mesocolon transversum denilen bir mezosu vardır. Appendix vermiformisin en sık rastlanan pozisyonu retroçekal (retrosekal).

Kanalın iç yüzünde görülen 6-10 tane vertikal kabarıntı columna anales adı ile bilinir. anuste biter. Kronik kabızlık (konstipasyon) ya da şiddetli ishal (diyare). Columna analeslerin alt uçları.v. Eksternal hemoroidlerin duyusu somatik sinirlerle taşındığından ağrılıdır. gebelik ve karın içi basınç artışları hemoroid için zemin hazırlayıcıdır (predispozandır). İnternal hemoroidler genellikle saat 3 – 7 ve 11 yönünde oluşur. L1-L2 vertebralar seviyesinde. lipaz ve tripsinojendir. Valvula analeslerin seviyesi linea pectinata (linea denticulatum) adı ile bilinir. Endokrin salgıları pancreas adacıklarında (Langerhans adacıkları) bulunan çeşitli hücrelerde üretilir. Bu seviyede periton. Ekzokrin salgıları. columna vertebralisin önündedir. Flexura anorectalisten başlar. rectalis superiorların terminalleri bulunur. 1/3 orta bölümü ise sadece yanlardan peritoneumla örtülüdür. 72 . Adı geçen çıkmazlar. İnternal hemoroidlerin duyusu otonom sinirlerle taşındığı için ağrısızdır. erkeklerde rectumun ön yüzünden mesane üzerine atlayarak excavatio rectovesicalis denilen periton çıkmazını. internal (iç) hemoroid. Hem ekzokrin hem de endokrin bir bezdir. midenin arkasında. valvula anales denilen mukoza plikaları ile birleştirilir. Duodenumun kavsinden dalağa uzanır. aşağısındakiler eksternal (dış) hemoroid olarak isimlendirilir. erkekte ve kadında periton boşluğunun en derin noktalarıdır. amilaz. Anal kanalın alt ucunda iki tane sfinkterik kas bulunur. Linea pectinatanın yukarısındaki hemoroidler. Bu venöz terminallerin genişlemeleri internal hemoroid olarak bilinir. sphincter ani internus ve externus denilen bu kaslar ile anal kanal kapalı tutulur. Bu hat. kadınlarda ise vagina arka duvarı üzerine atlayarak excavatio rectouterina (Douglas Çıkmazı) denilen periton çıkmazını oluşturur. PANCREAS Sekonder retroperitoneal bir organdır. Yaklaşık 15 cm uzunluğunda ve 100 gr ağırlığındadır. CANALIS ANALIS Yaklaşık 4 cm uzunluğundadır. anal kanalın endodermal ve ektodermal parçalarının birleşme sınırını işaret eder. M.Rectumun 1/3 üst bölümü önden ve yanlardan. Bu kabarıntıların içinde a.

glukagon ise artırır. Caput pancreatisin alt bölümünden başlayan bu kanal (ductus pancreaticus accessorius (Santorini kanalı). yağda eriyen vitaminleri depolar. sağ böbrek. besin maddelerinin dağıtımını yapar. ductus hepaticus dexter ve sinister 2. Regio hypochondriaca dextra. Önde.5 kg ağırlığında olup. H’nin orta bölümüne porta hepatis denir ve burada karaciğere giren . Lobus hepatis dexterin arka yüzü. insülin (beta hücrelerinden). pancreasta rüptüre (yırtılmaya) neden olabilir. v. Sağ 7-11 kaburgaların arkasındadır. Lenf damarları ve sinir pleksusu Karaciğer hücreleri (hepatositler) karaciğerin ana fonksiyonel üniteleridir. Bu kanal. Ortada (arada).Endokrin salgıları. çukur ve oluk “H” harfi şeklinde bir görünüm oluşturur. 73 .çıkan yapılar bulunur. somatostatin (delta hücrelerinden) ve pankreatik polipeptid (PP ya da F hücrelerinden)dir. Esas işlevi. maddeleri toksik olmayan şekle dönüştürmede (detoksifikasyon) önemli rol oynar. intraperitonealdir. İnsülin. Ek olarak glikojeni depolar. ductus choledochus ile duodenumun iç duvarında birleşerek pars descendens duodenideki papilla duodeni majorun tepesine açılır. Cauda pancreatisten başlayan ve caput pancreatise doğru uzanan ductus pancreaticus (Wirsung kanalı). Karaciğer. Visseral yüzde bulunan yarıklar. papilla duodeni majorun yaklaşık 2 cm yukarısında bulunan papilla duodeni minorun tepesine açılır. KARACİĞER (HEPAR) Vücudun en büyük bezi ve deriden sonra en büyük organıdır. regio epigastrica ve regio hypochondriaca sinistrada yer tutar. ekzokrin salgıları duodenuma taşır. lobus caudatus ve lobus quadratus olarak bilinir. kan-glukoz (şeker) seviyesini düşürür. safra üretmek ve salgılamaktır. a. Pancreasta ikinci bir kanal daha vardır. colon ascendens. Safra üretir. sağ ve sol iki lobdan oluşur. glukagon (alfa hücrelerinden). Karaciğerin diafragmatik (facies diaphragmatica) ve visseral (facies visceralis) iki yüzü vardır. portae hepatis ve dalları 3. Karın duvarına gelen şiddetli darbeler (otomobil kazaları gibi). sağ suprarenal bez ve duodenum ile. Porta hepatiste bulunan anatomik yapılar: 1. lobus hepatis sinisterin arka yüzü mide ve özofagus ile komşudur. hepatica propria ve dalları 4. Yaklaşık 1. Arkada. Sağ lobun bazı anatomik yapılar arasında kalan iki parçası.

Safrayı depolar ve konsantre eder. armut şeklinde bir organdır. 50 ml hacminde. SAFRA KESESİ (VESICA BILIARIS YA DA FELLEA) ve SAFRA YOLLARI Karaciğerin sağ lobunun altında. Safra kesesinin fundus. Ductus choledochus 74 . Ductus cysticus denilen kanalı ductus hepaticus communis ile birleşerek. ductus choledochusu oluşturur. önce safra kesesine gelir. 9 ncu kıkırdak kaburganın arkasındadır. Safra. KARACİĞER DIŞI (EKSTRAHEPATİK) SAFRA YOLLARI 1.Karaciğerde üretilen safra. Yağ asitleri ve aminoasitler duodenuma ulaştığı zaman. corpus ve collum denilen üç bölümü vardır. Safra salgılanmasını kolesistokinin artırır. Ductus hepaticus communis 3. fossa vesicae biliariste oturur. yiyeceklerle alınan yağ ve diğer maddelerin emilebilecek büyüklüğe kadar parçalanması için gereklidir. Burada depolanır ve konsantre olur. gerektiğinde ductus choledochus ile duodenuma bırakılıır. Karaciğer. Ductus hepaticus dexter ve sinister 2. Fundus vesicae biliaris. duodenumdan salgılanan kolesistokinin kesede kontraksiyona ve ampulla hepatopancreaticanın sfinkterinde gevşemeye neden olarak safranın bırakılmasını sağlar. Ductus cysticus 4. günde yaklaşık 1 litre safra üretir.

anteroposterior mesafe çok küçüktür. Yukarıda omurga. transvers mesafe büyük. Pelvis girişi (apertura pelvis superior). Canalis analis. Bazen farklı şekillerde olabilir. linea terminalis denilen hayali bir çizgi ile büyük pelvis (pelvis major. pelvis boşluğu (cavitas pelvis) denir. PELVIS – PERINEUM. ön ve yanlarda iki os coxae ile arkadaki os sacrum ve os coccygisin birleşmesi ile meydana gelir. İki açıklık arasında kalan boşluğa. gerçek pelvis. Apertura pelvis inferioru kapatır.8. Bu şekil farklılıklarına göre pelvis 4 tipe ayrılır. Pelvis. ischiococcygeus (m. coccygeus) tarafından yapılır. Antropoid tip pelvis 4. 2. Küçük pelvisin alt açıklığına apertura pelvis inferior denir. yalancı pelvis) ve küçük pelvis (pelvis minor. ek olarak küçük pelvisin apertura pelvis superior denilen üst girişinin de sınırını yapar. Diaphragma Pelvis İki taraflı m. aşağıda ise femur ile eklem yaparak ağırlık aktarımını sağlar. Platipelloid tip pelvis. urethra ve kadınlarda ek olarak vagina tarafından delinir. Jinekoid tip pelvis. ÜRİNER ve GENİTAL SİSTEM PELVIS Pelvis. genellikle oval şekillidir. Android tip pelvis 3. doğum pelvisi) olarak iki bölüme ayrılır. 1. 75 . tipik kadın pelvisidir. levator ani ve m. Bu nedenle vaginal yoldan doğum olanaksızdır ve sezaryen gerektirir. Linea terminalis.

Önde. aynı zamanda apertura pelvis inferiorun da sınırını yapan oluşumlardır. Perineum. os coccygis 3. Yanlarda. Ancak defekasyon sırasında gevşer. M. Sınırları 1. tuber ischiadicumları birleştiren hayali bir çizgi ile trigonum anale ve trigonum urogenitale denilen iki üçgen alana ayrılır. Siniri. puborectalis ile birlikte anüsü istemli olarak kapatır ve canalis analisi öne doğru çekerek anorektal açıyı artırır. rectalis inferiordur. canalis analis ve m. sphincter ani externus bu üçgendedir. M. Normalde kontraksiyon halindedir ve böylece anal kanalı kapalı tutar. ramus ossis ischii. Trigonum Anale Fossa ischioanalis. ramus inferior ossis pubis. Arkada. symphysis pubica 2. tuber ischiadicum ve ligamentum sacrotuberale ile sınırlanır. n. Sphincter Ani Externus Dış anal sfinkterdir. Bu yapılar. Jinekologlar. 76 . ürologlar ve proktologlar için önemli bir bölgedir.Perineum Uylukların arasında eşkenar dörtgen şeklinde bir alandır.

kadınlarda vulva) içerir. Bu amaçla spina ischiadica anatomik işaret olarak kullanılır. Pudendal sinir anestezisi N. Bu durumda hasta anus ile tuber ischiadicum arasında kalan bölgede doluluk ve gerginlik hissi duyar. Üretra ve kadınlarda ek olarak vagina tarafından delinir. ağrılı patolojik durumlardır. N. İskiyoanal abseler bazen rectum. KLİNİK BİLGİ Fossa ischio-analis. perineumun duyusunu taşıyan sinirdir. Doğumu kolaylaştırmak için özellikle ilk doğumda yapılan epizyotomi (perine bölgesindeki kesi) öncesi ya da bu bölgenin cerrahi girişimlerinden önce sinir bloke edilir. dorsalis clitoridis Rr. enfeksiyonları sık karşılaşılan. Her iki taraf fossa ischioanalislerin birbirleri ile bağlantılı olmasından dolayı. canalis analis veya perianal deri bölgesine spontan olarak açılabilir. pudendus. Enfeksiyona bağlı olarak bölgede iskiyoanal abseler gelişebilir. bir fossadaki enfeksiyon diğerine de yayılabilir ve anusun arka kısmında semisirküler abselerin gelişmesine yol açabilir. sacrospinale 77 .Trigonum Urogenitale Dış ürogenital organları (erkeklerde scrotum ve penis. perineales Spina ischiadica Tuber N. pudendus Lig.

ÜRİNER SİSTEM ANATOMİSİ Üriner sistem. Pyramis renalislerin uçlarına papilla renalis denir. Embriyolojik gelişim ve fonksiyonel olarak birbiriyle yakın ilişkili olan. Her bir böbrekte 2 ya da 3 tane olan calyx majorler birleşerek huni şeklindeki pelvis renalisi oluşturur. karın arka duvarında.2-1. Pelvis renalis. duodenum. Papilla renalis calyx minora açılır. arteria renalis ve pelvis renalistir. Medulla renalis ise toplayıcı kanalları içerir. Yetişkin bir insanda istirahat esnasında böbrekler. vesica urinaria) 4. Karaciğerin lokalizasyonu nedeniyle sağ böbrek sola nazaran 1-1. Bunlar. L1 vertebranın processus spinosusu seviyesinde ureter olur. kapsüllü bir çift retroperitoneal organlardır. vücudun metabolik artıklarını ve fazla suyu idrar haline getiren. Üretra (urethra) BÖBREK (Ren) Böbrekler. Sağ böbreğin ön yüzü. Böbreklerin üst uçlarında glandula suprarenalis denilen endokrin bezler oturur. Sayıları 7-13 arasında değişen calyx minorların 2 ya da 3 tanesi birleşerek calyx majoru oluşturur. dalak. 5-7 cm eninde ve 3 cm kalınlığındadırlar. ince bağırsak ve kalın bağırsak ile komşuluk yapar. Bir böbreğin ortalama ağırlığı erkekte 150 gr kadında 135 gr dır. içte medulla renalis. Cortex renalis. Üriner sistem. kardiak atımın %25 ini (1. kalın bağırsak ve ince bağırsak kıvrımları ile komşudur. Üreterler (ureter) 3.5 cm kadar daha aşağıda yer alır. pankreas. vücuttaki metabolik aktivite sonucunda meydana gelen atık maddelerin boşaltılmasında ve elektrolit-sıvı dengesinin ayarlanmasında önemli role sahiptir. Bu yapılara ek olarak lenf damarları ve sinirler de vardır. İdrar torbası (mesane. üriner ve genital sistem birlikte ürogenital sistem olarak isimlendirilir. Yaklaşık 11 cm uzunluğunda. idrarı süzen yapıları içerir. vücut için zararlı metabolizma artıklarını kandan süzerek idrarın meydana getirilmesi ve bunun dışarı atılmasını sağlayan organlardan oluşur. Böbreklerin arka yüzleri. Böbrekler. Medulla renalisteki sayıları 5 ila 11 arasında değişen (genellikle 8) koni şeklindeki yapılara pyramis renalis adı verilir. mide.3 l/dak). önden-arkaya doğru. Sol böbreğin ön yüzü ise. karın arka duvarını kapatan kaslar ve lumbal pleksustan çıkan sinirlerle komşudur. karaciğerin sağ lobu. 78 . Sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesinin korunmasında önemli rolü olan böbrekler. Böbreklerin iç kenarlarında hilum renale denilen bir yarık bulunur. Bunlar. Böbreklerin Iç Yapısı Böbrek kesitlerinde iki tabaka görülür. bir günde ise yaklaşık 1700 litre kanı filtre ederler. Dışta cortex renalis. T12-L3 vertebralar arası seviyede retroperitoneal olarak yerleşmişlerdir. protein metabolizmasındaki nitrojen atıklarını ve özellikle de üreyi kandan temizlerler. Böbrekler (ren) 2. Hilum renalede böbreğe girençıkan oluşumlar bulunur. Ayrıca endokrin fonksiyonları da vardır. 1. aynı zamanda endokrin fonksiyonları da olan fasülye şeklinde. columna vertebralisin her iki yanında. vena renalis.

Böbreğin fonksiyonel üniti nephron (nefron)dur. Her bir böbrekteki nefron sayısı yaklaşık 1 milyondur. toplayıcı tubule birleşir. Proksimal tubulus 3. Toplayıcı tubuller. Distal tubulus Distal tubulus. Corpusculum renale = glomerulus + glomeruler kapsül (Bowman kapsülü) 2. 79 . Henle lupu 4. toplayıcı kanala açılır. Nefronun bölümleri. 1. Toplayıcı kanalların son uçlarına ductus papillaris denir ve papilla renalislerin ucundan calyx minorlara açılır.

ÜRETER Pelvis renalis. kadında ise. Mesane (Vesica urinaria. rectumun önünde prostatın üzerinde. 1. üç yerde darlık gösterir. İdrar torbası) Mesane. peritonun önündedir (preperitoneal). Ureter. Başlangıcında (ureteropelvik birleşme) 2. Erkekte. Boşken tamamen pelvis içinde. symphysis pubicanın arkasında. uterus ve vaginanın önünde yer alır. L1 vertebranın processus spinosusu seviyesinde ureter olur. üreterler yoluyla gelen idrarın toplandığı ve idrar hacmi belli bir dereceye çıktıktan sonra da kasılarak burada biriken idrarın urethra yoluyla dışarı atılmasını (işeme. 3 mm çapında retroperitoneal organdır. yaklaşık 25 cm uzunluğunda. miksiyon) sağlayan muskuler bir organdır. 80 . Ureter. Mesane içinde (pars intramuralis). Küçük pelvis girişinde (linea terminalisten geçtiği yerde) 3. en dar olanıdır.

prostat bezi içinden geçen 3-4 cm’lik bölümdür. Sondanın bu çıkmaza takılmaması için fossa navicularisin tabanına doğru yönlendirilmesi gerekir. üretraya sonda (katater) uygulamasında önemlidir. urethranın penis içerisinde yer alan bölümüdür. Pars prostatica. Yaklaşık 15 cm uzunluğundadır.Urethra Urethra. Lacuna magna denilen bu çıkmaz. Pars membranacea. 81 . Burada istemli olarak çalışan m. sphincter urethrae externus denilen sfinkter yapısında bir kas bulunur. Kadın uretrasının mukozasında bulunan bezler (gll. Erkek uretrasının mukozasında bulunan bezlere. diğeri (ostium urethrae externum) ise dış ortama açılan iki ağzı vardır. Buraya ductus ejeculatorius ve prostat bezinin kanalları açılır. Erkek uretrası dört yerde darlık gösterir. Çizgili kaslardan oluşan bu kas. mesanedeki idrarı dışarı atmaya yarayan bir kanaldır. gll. Prostatik. Pars membranacea. en dar olanıdır 2. Glandula bulbourethralislerin kanalları bu parçaya açılır.5 cm arkasındadır. 1. pudendusun dalı) ile uyarılır. Çocuklarda 2-3 yaşlarında istemli olarak kontrol başlar. clitoris ile ostium vaginae arasında. Skene bezleri). perinealis (n. küçük yaşlar hariç isteğimizle kontrol edilir ve n. uretra lümenine açılır. ikinci en dar yerdir 3. Mesanenin tabanındaki ostium urethrae internumdan başlar. Pars spongiosa. Ostium urethrae internum 4. Uretranın en geniş ve en fazla dilate olabilen (genişleyebilen) parçasıdır. Derin perine aralığındadır. Erkek uretrası (urethra masculina) Mesane boynundaki ostium urethrae internum ile glans penisin tepesindeki ostium urethrae externum arasında uzanan 18-20 cm uzunluğunda bir borudur. Urethranın biri (ostium urethrae internum) mesaneye. membranöz ve spongioz olmak üzere üç bölümü vardır. Ostium urethrae externum. paraurethrales. urethranın en kısa ve en az genişleyebilen bölümüdür. Kadın ve erkek uretrası arasında farklılıklar vardır. Sonda takmada lokalizasyonu önemlidir. Glans penis içinde yaptığı genişlemeye fossa navicularis urethrae denir. Fossanın çatısında bir çıkmaz bulunur. Vaginanın ön duvarına gömülü olarak bulunur. öne ve aşağı doğru hafif bir kavis çizerek pelvis döşemesini deler ve vestibulum vaginadaki ostium urethrae externumda sonlanır. sperm hücrelerini kapsayan sıvı) da dışarı atılır. Ostium urethrae externum. urethrales (Littre bezleri) denir. Erkekte bu kanal içerisinden ek olarak ejakulat (meni. Fossa navicularis urethraenin hemen arkası Kadın uretrası (urethra feminina) Yaklaşık 4 cm uzunluğundadır. glans clitoridisin yaklaşık 2. Erkek uretrası hem üriner hem de genital bir yoldur. Membranöz parçanın her iki tarafında glandula bulbourethralis (Cowper bezi) denilen bez bulunur. erkekteki prostatın karşılığıdır. Kanalları.

Diğer ucundan başlayan ligamentum suspensorium ovarii içinde a. İç Genital Organlar 1. Tuba Uterina (Salpinx) Tuba uterina (Fallop tüpü). 82 . 3.Kadın Genital Organları Kadın genital organları. Ovarium Tuba uterina Uterus Vaginadır Ovarium Ovaryumlar testislerin karşılığıdır. iç ve dış genital organlar olarak iki grupta incelenir. Tuba uterinanın dört bölümü vardır. ovarica bulunur. Ligamentum ovarii proprium denilen bağ ile bir ucuyla uterusa bağlanır.v. 2. oosit denilen dişi cinsiyet hücresini ovaryumlardan cavitas uteriye ileten tüptür. Küçük pelvisin her iki yan duvarında fossa ovarica denilen çukur içindedir. 4.

5 cm uzunluğundadır. Yaklaşık 2. Vagina Cervix uteri ile vestibulum vaginae arasında bir kanaldır. Ağzında. tamamen pelvis içinde. infundibulumdan sonra gelen parçadır. uterus duvarı içindeki yaklaşık 1 cm uzunluğundaki parçadır. İçinde bulunan kanala canalis cervicis uteri denir. darlık gösterdiği yerdir. 4. önde mesane. İçindeki boşluğa cavitas uteri denir. Uterus iki bölüme ayrılır. En uzun bölümüdür. Fertilizasyon (spermiumun oositi döllemesi) burada olur. Ampulla tubae uterinae. altta vagina arasında yer alan armut şeklinde bir organdır. Pars uterina (intramuralis). Tuba uterinanın en dar yeridir. Infundibulum tubae uterinae. Üstte corpus uteri. Uterusun aktif desteği diaphragma pelvistir. cardinale. vaginaya komşu bölümüdür. Isthmus tubae uterinae. 3. Mackenrodt bağı) denilen bağdır. Uterus Uterus. arkada rektum. İki bölüm arasındaki dar bölgeye isthmus uteri denir. Bu plikaların 83 . Primer pasif desteği ise ligamentum transversum cervicis (lig. altta cervix uteri. oositi yakalama işlevi olan fimbriae tubae denen uzantılar bulunur. 2. Ön ve arka duvarların iç yüzünde enine uzanan mukoza plikalarına rugae vaginales denir. tuba uterinaların uterusa girdiği noktadan geçen hayali bir çizginin üst tarafında yer alan korpus bölümüne fundus uteri denir. Cervix uteri. huni şeklinde olan ovarium üzerindeki bölümüdür. Corpus uteri.1.

Clitoris Penisin karşılığıdır. Tek patolojik tipi deliği olmayan imperfore himendir. ortamı bazik yapar. Labium majuslar arasındadır. Buraya ostium vaginae ile ostium urethrae externum açılır.5-3 cm lik bölüm jinekolojik perineum olarak bilinir. Hymen Mons Pubis Symphysis pubicanın yukarısında kalan kıllı. glans clitoridis denir. Dış Genital Organlar 1.meydana getirdiği sütun şeklindeki yapıya columna rugarum anterior ve posterior denir. En yaygın tipi anuler himendir. Labium majus pudendiler arasında kalan aralığa rima pudendi denir. Mons pubis 2. 84 . Himen. ter bezi ve kıl içermez. Ucuna. Penis gibi erektildir ve uyarıldığında sertleşir. Yağ bezi. kabarık alandır. Vaginada salgı bezi bulunmaz. Labium majus pudendi 3. Bulbus vestibuli 7. Clitoris 5. Arka uçlarının birleştiği yer ile anus arasında kalan 2. Buradaki kılların dağılımı erkekte ve kadında farklıdır. Vestibulum vaginae 6. Gl. Labium Majus Pudendi Erkekteki scrotumun karşılığı olan iki deri plikasıdır. Vestibulum Vaginae Labium minus pudendiler arasında bulunan bölgedir. Kalıntılarına caruncula hymenales (ya da myrtiformis) denir. Çeşitli tipleri vardır. Vaginanın ağzına ostium vaginae denir ve bakirelerde hymen (kızlık zarı) denilen delikli bir zar ile kapalıdır. Labium Minus Pudendi Erkekteki penisin ventral yüzünü örten derinin karşılığıdır. Kıllara pubes denir. Labium minus pudendi 4. Ortasında menstrüasyonda olan kanamanın dışarı atılması için bir delik bulunur. Hymen Bakirelerde ostium vaginaeyi kapatan ince bir zardır.vestibularis major 8. Vaginada bulunan doderlein basilleri. Kabarıntıyı derialtı yağ dokusu yapar. ilk cinsel birleşmeden sonra yırtılır.

Bulbus Vestibuli Ostium vaginaenin iki tarafında yer alan erektil dokudur. vestibularis major (Bartholin bezi) ile komşudur. Glandula Vestibularis Major (Bartholin Bezİ) Erkekteki glandula bulbourethralisin karşılığıdır. Vesicula seminalis 6. vaginanın kayganlığını arttırır. Ductus deferens 4. Gl. Epididymis Testislerin arka-üst bölümünde otururlar. 85 . Bulbourethralis (Cowper bezi) Testis (Orchis) Erkek primer üreme organıdır. kanallarla epididymise getirilir. Spermiumlar burada son olgunluğuna ulaşır ve hareket yeteneği kazanır. İÇ GENİTAL ORGANLAR 1. iç ve dış genital organlar olarak iki grupta incelenir. Prostat 7. Bu salgı. Epididymis 3. Testis 2. Spermatozoonların ve androgenlerin üretim yeridir. Cinsel birleşme (koitus) sırasında salgı bırakır. M. Vestibulum vaginaede glandulae vestibulares minores denilen daha küçük bezler de vardır. Yaklaşık 4 haftada kanaldan geçerek 32 nci haftada scrotuma iner. ERKEK GENİTAL ORGANLARI Erkek genital organları. 28 nci haftada inguinal kanala iner. Scrotum içinde yer alan iki organdır. Arka uçları gl. İntrauterin yaşamın ilk aylarında karın arka duvarında olan testisler. Ductus ejaculatorius 5. Testislerde üretilen spermiumlar. bulbospongiosusun altındadır.

Esas işlevi spermiumların taşınması ve ejakulasyona kadar depo edilmesidir. 45 cm uzunluğundadır. 86 .Ductus Deferens (Vas Deferens) Epididymisin cauda epididymis denilen kuyruk bölümünden başlar. Testisin arka kenarı boyunca yukarıya doğru yükselir. Ductus deferens. testiküler damarlar ve sinirler ile funiculus spermaticus denilen yapı içinde inguinal kanaldan geçer.

glandula bulbourethralislerin salgılarının spermlerle birlikte oluşturdukları sıvıdır. Bir tane corpus spongiosum penis ve iki tane corpus cavernosum penis denilen üç erektil organdan oluşur. Çiftleşme ve idrarı dışarıya atma. Ejakulat (meni) Epididymis. glandula bulbourethralis ve diğer bezlerde % 10’unu oluşturur. Prostat % 30’unu.Vesicula Seminalis (Glandula Vesiculosa) Mesane ile rektum arasındadır. 50 yaşın üzerindeki erkeklerde hipertrofi (büyüme) gösterir. Aynı zamanda spermiumların kadın genital traktusunda bir engelle karşılaşmadan ilerlemesine olanak tanıyan immünsüpresif etkiye sahip ajanlar da içerir. spermiumların uzun süre canlı kalmasını sağlayan spermin isimli madde içerir. Corpus 87 . Kadınlardaki paraüretral bezlerin (Skene bezleri) karşılığıdır. Ejakulatın (semen) en büyük bölümünü bu bezin salgısı oluşturur. DIŞ GENİTAL ORGANLAR 1. Salgısı. Prostat Genital eklenti bezlerin en büyüğüdür. İki önemli işlevi vardır. Glandula Bulbourethralis (Cowper Bezleri) Derin perine aralığında membranöz üretranın her iki tarafında yer alır. ductus ejaculatorius denilen kanalı oluşturur. Glandula vesiculosa % 60’ını. Penis 2. prostat. Scrotum Penis Silindirik yapıda. Bu büyümesi rektal tuşe ile tespit edilebilir. Bu kanal. Akciğer kanserinden sonra en sık kanseri görülen organdır. prostat içinden geçip prostatik uretraya açılır. Ductus excretorius ile ductus deferens birleşerek. Spermler % 10’unu oluşturur. erektil organdır. Vesicula seminalisin salgısı spermiumların beslenmesi için fruktoz içerir. Kadınlardaki glandula vestibularis majorun karşılığıdır. Vesicula seminalisin kanalına ductus excretorius denir. glandula vesiculosa. Uzunluğu ortalama 15 cm dir.

genitofemoralis içindeki sempatik liflerle uyarılır. Testisleri. Scrotum derisi altındadır ve n. Corpus spongiosum penis içinden uretra geçer. epididymisleri. cremaster ve m. Scrotum Perineumda. penisin altında yer alır. çizgili kastır. Penisi örten derinin glans penisi örten bölümü preputium penis (sünnet derisi) olarak bilinir. 88 . düz kastır. Bu boşluklar kanla dolunca ereksiyon (dikleşme) gerçekleşir. dartos ile yapılır. Spermatogenesis (spermium üretimi) için skrotum ısısının vücut ısısından yaklaşık 2 derece düşük (34-35 derece) olması gerekir. cremaster. genitofemoralis ile uyarılır. ductus deferensleri ve testiküler damarları ve sinirleri içerir. dartos. M. M.cavernosum penisler içinde kavernler (boşluklar) vardır. Bu ısı düzenlenmesi m. Funiculus spermaticus içindedir ve n.

tendon. Prosencephalon (ön beyin) Diencephalon ve telencephalon (cerebrum) denilen iki bölümü vardır. 89 . Telencephalon ise. dışında kalan nöron toplanmalarına da ganglion adı verilir. Bulbus (medulla oblongata) + Pons + Mesencephalon = Truncus encephalicus (beyin sapı) olarak bilinir. eklem. Gelen uyarılara yanıt olarak merkezi sinir sisteminden çıkan emirlerde. PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ Kranyal ve spinal sinirler ile ilgili ganglionları tarafından oluşturulur. Her iki oluşum da substantia alba (beyaz cevher) ve substantia grisea (gri cevher) denilen iki farklı dokudan oluşur. mesencephalon ve rhombencephalon) bulunur. Beyinde substantia alba içte. kas. Uyarıları merkezi sinir sisteminin ilgili merkezlerine getiren bu liflere afferent (sensorik) lifler adı verilir. SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi. 31 çift de spinal sinir olmak üzere toplam 43 çift periferik sinir vardır. epithalamus ve subthalamus denilen alt bölümlerden oluşur. Gri cevher. iki tane hemispherium cerebriden (beyin yarımküresi) meydana gelir. Merkezi sinir sistemindeki nöron topluluklarına nucleus. Bu uyarılar. Vücut yüzeyi. MERKEZİ (SANTRAL) SİNİR SİSTEMİ Periferik sinir sistemi aracılığı ile vücut dışından veya içinden kaynaklanan uyarıları alarak bunlara yine periferik sinir sistemi aracılığı ile gerekli yanıtı veren sistemdir. hypothalamus. substantia grisea dışta iken omurilikte tersi bir düzenlenme vardır. thalamus. Diencephalon. ve iç organlarda bulunan alıcılar (reseptörler) çevreden uyarıları alır. Sinir sistemi anatomik olarak iki bölüm altında incelenir. Son tarafı kuyruk şeklindedir ve bu ileri dönemde medulla spinalis olur. Sinir sistemini oluşturan tüm yapılar. başka grup nöronların uzantıları aracılığı ile periferdeki ilgili yapılara ulaştırılır. 12 çift. Rhombencephalon(arkabeyin) Myelencephalon (bulbus=medulla oblongata) ve metencephalon (pons + cerebellum)dan oluşur. çevreden gelen uyarıları (stimulus) toplayan ve uyarılma sonucu ortaya çıkan değişiklikleri (impuls) ileten sinir lifleri ile bu liflerin sonlandığı merkezlerden oluşur. Merkezi sinir sisteminden perifere emirleri götüren bu liflere de efferent (motor) lifler adı verilir. bu nöronların uzantıları olan miyelinli liflerle oluşturulur. kranyal sinir ( kafa çifti ). ektoderm kökenlidir ve tubus neuralis denilen embriyonik bir yapıdan gelişir. reseptörlerden başlayan nöronların uzantıları aracılığı ile merkezi sinir sistemine getirilir. Mesencephalon (orta beyin) Pons ile diencephalon arasında kalan bölümdür. nöronların hücre gövdeleri ile oluşturulurken. Bu sinirler aynı zamanda otonom sinir sistemine ait lifleri de taşır. Bu sistemi beyin (encephalon) ve omurilik (medulla spinalis) yapar. beyaz cevher.9. Tubus neuralisin baş tarafında üç tane şişlik (prosencephalon.

Gri cevherde ise çeşitli yolların sonlandığı nöronlar bulunur. accessorius ve n. Medulla spinalis 43-45 cm boyunda.basilaris bulunur. En büyük yol olan kortikospinal traktusun (piramidal yol) yaptığı çapraz (decussatio pyramidum) bulbusun alt ucundadır. bulbustan sulcus bulbopontinus ile mesencephalondan da sulcus pontocruralis ile ayrılır.Otonom sinir sistemi hem merkezi sinir sistemi. Medulla spinalisin L1-L2 vertebralar arasında sonlanmasına karşın çevresindeki subaraknoid aralık S2 vertebraya kadar uzanır. 1 koksigeal segmenttir. Medulla spinalis. 90 . iki tane olan pedunculus cerebellaris inferior ile cerebelluma bağlanır. hem de periferik sinir sistemi ile içinde fonksiyon gören bir sistemdir. Pons. Bulbus (Medulla Oblongata) Beyin sapının en kaudal parçasıdır. Medulla Spinalis (Omurilik) Foramen magnum seviyesinde bulbusun alt ucundan başlar ve L1-L2 arasındaki discus intervertebralis seviyesinde sonlanır. önden arkaya basık silindir şeklinde bir organdır. 33-35 gr ağırlığında. Ponsun ön yüzünde orta tarafta aşağıdan yukarıya doğru uzanan oluk içinde a. Medulla spinalisin beyaz cevherinde çeşitli inen (efferent) ve çıkan (afferent) yollar seyreder. n. vagus. Respiratuvar ve kardiyovasküler kontrol merkezlerini içerir. glossopharyngeus). n. N. Pons. 5 lumbal. 5 sakral. 31 segmentten oluşur. Pons Beyin sapının orta parçasıdır. hypoglossusun çekirdekleri de bulbustadır. Bunlar 8 servikal 12 torakal. Bulbus. Medulla spinalis vertebral kanal içinde yer alır ve intrakranyal oluşumlar gibi meninksler ile örtülmüştür. Kadınlarda erkeklere nazaran daha hafif ve kısadır.

1. pedunculus cerebellaris superior (mesencephalona bağlanır). pons ile diencephalon arasında yaklaşık 2 cm uzunluğunda bir yapıdır. 91 . Bunlar. Vücut dengesinin devamı ve hareketlerin koordinasyonundan sorumludur. Cerebellumun vestibuler sistemle ilgili bölümü lobus flocculonodularistir. Mesencephalonun ventral yüzünü dıştan sağ ve sol iki tane pedunculus cerebri oluşturur. üç çift sap ile beyin sapına bağlanır. Büyük bölümü fossa cranii posteriordadır. Nucleus globosus 4. Nucleus fastigii. VII. Bunlar. kranyal sinirlerin çekirdekleri bulunur.pedunculus cerebellaris medius denilen iki sap ile cerebelluma birleşir. İki pedunculus cerebri. İki tane olan pedunculus cerebellaris superior ile cerebelluma bağlanır. Cerebellum iki tane hemispherium cerebelli ile bunları ortada birleştiren vermis cerebelliden oluşur. VI. yaklaşık 150 gr ağırlığında olup rhombencephalonun en büyük parçasıdır. Nucleus emboliformis 3. Cerebellumun dört çift çekirdeği (nuclei cerebelli) vardır. Ponsta V. Nucleus dentatus 2. Beynin oksipital lobu ile aralarında beyin zarlarından dura marterin uzantısı olan tentorium cerebelli denilen bölme bulunur. VIII. Mesencephalon Beyin sapının üst parçası olan mesencephalon. Cerebellum. Cerebellum Fossa cranii posteriorda yerleşmiş olan cerebellum. ponsun başlangıcında birleşir. pedunculus cerebellaris medius (ponsa bağlanır) ve pedunculus cerebellaris inferior (bulbusa bağlanır)dur. vestibuler sistemle ilgili çekirdektir.

hesaplama ve dili anlama ile ilgilidir. Sylvius yarığının altında temporal lob. 92 . konuşma. Rolando yarığı ile fissura parieto-occipitalis arasındaki loba paryetal lob adı verilir. Sulcus centralis. dış yüzde lobus frontalis ile lobus parietalis arasındaki sınırı belirler. ortasında falx cerebrinin yer aldığı bir yarık (fissura longitudinalis cerebri) ile birbirinden ayrılır. Frontal lob Rolando yarığının (sulcus centralis) önü ve Sylvius yarığının (sulcus lateralis) üstünde yer alır. Serebral hemisferlerin dış yüzüne bakıldığında beyin yüzeyinin çok sayıda girinti (sulcus) ve çıkıntıdan (gyrus) oluştuğu görülür. Corpus callosum. arkada ise lobus temporalis ile lobus parietalis’in ön kısmını birbirinden ayırır. Sol hemisfer genellikle yazma. Beyin hemisferlerinin dış yüzünde sulcus centralis ve sulcus lateralis adı verilen iki belirgin sulcus vardır. İnsanlar genellikle sağ ellerini kullandıkları için sol hemisfer daha büyüktür ve dominant hemisferdir.Telencephalon (Cerebrum) İki tane beyin hemisferinden (hemispherium cerebri) oluşur. önde lobus frontalis ile lobus temporalis’i. Serebral hemisferler. Bu sulcus. Yarığın alt bölümünde iki hemisfer arasındaki bağlantıyı sağlayan yoğun lif demetlerinden oluşan corpus callosum yer alır. Sulcus lateralis ise lobus frontalis’in alt kısmı ile lobus temporalis’in ön kısmı arasından başlayarak arkaya ve yurkarıya doğru uzanır. Her bir hemisfer dört loba ayrılır. temporal ve paryetal lobların arkasında ise oksipital lob yer alır. iki hemisfer korteksindeki benzer noktaları bir ayna imajı gibi birbirine bağlar. Bu loblar kendilerini örten kemiklerin adını alır. hemisferlerin dış yüzünü takip ederek öne ve aşağıya doğru uzanır. Bu sulcus. her bir hemisferin üst kenarından başlar.

5-5. Lobus limbicus’u lobus frontalis. Lobus occipitalis’in kaudal ucuna polus occipitalis adı verilir. Lobus frontalis.Lobus’lardan en büyüğü olan lobus frontalis. İki beyin hemisferinin birbirine bağlayan ve miyelinli liflerden oluşan corpus callosum. yaklaşık olarak 0. bu sulcus’a komşu lobus temporalis. Sulcus centralis’in arka tarafında yer alan lobus parietalis. gyrus temporalis medius ve gyrus temporalis inferior sulcus lateralis’e paralel olarak seyreder. Lobus temporalis’in dış yüzünde yer alan gyrus temporalis superior. Lobus temporalis alt tarafta sulcus lateralis aralcılığı ile lobus parietalis ve lobus occipitalis’in ön kısmından ayrılmıştır. cortex cerebri’nin sitolojik haritalarını 93 . Lateral yüzde. ventriculus lateralis’in ise tavanını örter. arkada lobus occipitalis ile komşudur. Beyin hemisferlerinin birbirlerine bakan yüzüne facies medialis adı verilir.0 mm). çeşitli bölgelerde nöron tipleri ve bunların dağılımı ile miyelinli liflerin seyrindeki farklılıkları değerlendirerek. alt tarafta sulcus lateralis aracılığı ile lobus temporalis’ten ayrılmıştır. Sulcus lateralis’in derininde. CORTEX CEREBRI Beyin hemisferlerinin dış yüzünü örten cortex cerebri (pallium). Lobus frontalis’in dış yüzünde gyrus precentralis bu lobdadır. lobus parietalis. fissura longitudinalis cerebri’nin tabanında yer alır.6 mm). lobus occipitalis ile buna komşu lobus parietalis ve lobus temporalis arasında belirgin bir sınır yoktur. Lobus temporalis’in rostral ucuna polus temporalis adı verilir. Cortex cerebri’nin kalınlığı gyrus’ların en çıkıntılı kısımlarında daha fazla (4. Birçok araştırmacı. sulcus centralis’in ön tarafında yer alır. lobus parietalis ve lobus frontalis kısımları kaldırıldığında görülen korteks kısmına lobus insularis adı verilir. lobus occipitalis ve lobus temporalis’in hemisferlerin medial yüzünde birbirleri ile devam eden ve corpus callosum ile diencephalon’u çevreleyen kortikal kısımları oluşturur. Sulcus centralis’e paralel olarak uzanan gyrus precentralis’in ön tarafında sulcus precentralis bulunur. corpus callosum’dur.2-1.25 m2 civarında bir alanı kaplamasına rağmen büyük kısmı sulcus’ların ve fissura’ların derinliklerinde bulunduğu için dış yüzden bakıldığında tüm yüzeyinin ancak 1/3’ü görülebilir. sulcus’ların derininde daha azdır (1. Lobus parietalis’te sulcus centralis’e paralel olarak uzanan gyrus postcenralis’i arka tarafta sulcus postrcentralis sınırlar. Lobus frontalis’in rostral ucuna polus frontalis adı verilir. Facies medialis’te en belirgin olaraka göze çarpan yapı.

10. BEYİN VENTRİKÜLLERİ. Loblar üzerinde önemli işlevlerin merkezleri bulunur.35 Kokunun assosiasyon merkezi 41 Primer işitme merkezi 22. 94 .1. ve 12 Şahsiyet merkezi 44 ve 45 Motor konuşma merkezi Parietal lobdaki önemli Brodmann alanları 3. BOS VE SİNİR SİSTEMİ DAMARLARI Beyin Zarları Beyin ve medulla spinalis. Frontal lobdaki önemli Brodmann alanları 4 Primer motor merkez 6 Premotor merkez 8 Frontal göz sahası 9. Klinik bilgi Beyin ve medulla spinalisi saran zarların enflamasyonuna meninjit (meningitis) denir. Zarların hepsine birden meninges denir. dura mater. DURAL SİNÜSLER. arachnoidea mater ve pia mater olarak sıralanan üç zarla sarılıdır. Bu merkezlerin bulunduğu alanlar Brodmann tarafından numaralandırılmıştır.7 Duyu assosiasyon merkezi 39 Okuma yazma merkezi 40 Konuşulanı anlama merkezi 43 Tat merkezi Temporal lobdaki önemli Brodmann alanları 34 Koku merkezi 28.2 Primer somatik duyu merkezi 5.19 Sekonder görme merkezi BEYİN ZARLARI.çıkarmıştır.11. 42 İşitmenin assosiasyon merkezi 37 Görme ve işitmenin assosiasyon merkezi Oksipital lobdaki önemli Brodmann alanları 17 Primer görme merkezi 18. dıştan içe doğru.

95 . Fissura longitudinalis cerebri hariç. beynin alt yüzünde ve beyin sapı çevresinde bulunur. medulla spinalisi saranına dura mater spinalis denir. arachnoidea mater ile pia mater arasında da içerisinde beyin-omirilik sıvısının (BOS) dolaştığı subaraknoid boşluk (spatium subarachnoidea) vardır. Dura mater cranialisin lamina externası ile kafa kemiklerinin iç yüzü arasında bir boşluğa epidural boşluk denir. oluklara yada yarıklara girmez. Beyin gyruslarının ve sulcuslarının üzerinden geçer. ince ve damardan yoksun bir zardır. Bu boşluklara beyin sinüsleri (sinus durae matris) denir. dışta lamina externa. Dura mater cranialisin lamina externa (periosteal-endosteal tabaka) ve lamina interna (meningeal tabaka) olmak üzere iki tabakası vardır. beyin-omurilik sıvısından beslenen avasküler bir tabaka olup beyin ve medulla spinalisi sulcusların en derin noktasına kadar inecek şekilde sıkıca sarar. Cisternae subarachnoideae denilen bu boşluklar. medulla spinalisi saranına pia mater spinalis denir.Dura Mater Beyin ve medulla spinalisi en dıştan saran ve esneme özelliği olmayan kalın bir zardır. İki tabaka birbirine sıkıca yapışıktır. Pia Mater Beyin ve medulla spinalis dokusunun hemen dışında yer alan bir zardır. Pia mater. Arachnoıdea Mater Örümcek ağına benzeyen. Lamina interna. Cisternae subarachnoideae Bazı bölgelerde araknoidea mater pia materden ayrılarak daha büyük subaraknoidal boşluklar oluşturur. Beyni saranına dura mater cranialis. Ancak bazı yerlerde birbirinden ayrılarak. Dura mater ile arachnoidea mater arasında subdural boşluk (spatium subdurale). içte lamina interna olmak üzere iki tabakadan oluşur. Beyni saranına pia mater cranialis. içerisinde beyin-omurilik sıvısı (BOS) ve beyin venöz kanının bulunduğu boşluklar oluşturur.

trochlearis. foramen jugulareden geçince v. jugularis interna olur. BOS’un başlıca boşaldığı dural sinüstür. facialisin gözün iç köşesinde v. V. oculomotorius. ophthalmicaların da sinus cavernosusa açılması nedeniyle yüz enfeksiyonları sinus cavernosusa ulaşabilir ve tehlikeli olabilir (kavernöz sinüs trombozu). Sinus cavernosus. Sinus sigmoideus. Ventriculus Lateralis Her bir hemispherium cerebri içinde bulunan birer büyük boşluktur. Bazı Dural Sinüsler Sinus sagittalis superior.Sınus Dura Matrıs (Dural Sinüsler) Dura materin lamina interna (meningeal) ve lamina externa (endosteal)sı arasında yer alırlar. n. 96 . Sinus sagittalis inferior. ophthalmicus ve n. falx cerebrinin üst kenarı boyunca arkaya doğru uzanır. sinus sigmoideus ile devam eder. BEYİN VENTRİKÜLLERİ Beyinde 4 tane ventrikül bulunur. maxillaris geçer. sfenoid kemik gövdesinin her iki yanında yer alır. ophthalmicaların dalları ile olan bağlantıları ve v. En büyük beyin ventrikülleridir. abducens geçer. Dış duvarından. n. En büyük dural sinüstür. carotis interna ile n. Dural sinüslerini iç yüzü. n. İçinden a. BOS’un büyük miktarı lateral ventriküllerdedir. falx cerebrinin serbest alt kenarı boyunca uzanır. venlerde olduğu gibi endotel tabakası ile kaplıdır. Sinus rectus Sinus transversus. ancak duvarlarında kas tabakası yoktur ve kapak içermezler.

K ve Ca konsantrasyonu ise plazmadakine göre daha düşüktür. Liquor Cerebrospinalis (Beyin Omurilik Sıvısı. Na. serebrospinal sıvı). lateral ventriküllerden foramen interventriculare (Monro deliği) denilen açıklık ile 3. ventriküller içinde bulunan plexus choroideus denilen yapılarda üretilir ve salgılanır. mesencephalon içinden 97 . BOS. Nöral metabolizma sonucu oluşan atıkların uzaklaştırılmasını sağlar. beyni mekanik etkilerden korur. Nöral dokuların beslenmesini sağlar. İntrakranyal basıncı düzenler. plazmadakinden daha yüksek konsantrasyonda bulunur. Plazmaya benzer. Günde yaklaşık 500 ml üretilir. Üçüncü ventrikülden. BOS. BOS. Beynin ağırlığını azaltır. Serebrospinal Sıvı) ve BOS Dolaşımı BOS (beyin-omurilik sıvısı. Bunun 30 ml si ventriküllerde. Ancak özellikle elektrolit içeriği bakımından farklıdır. Toplam miktarı yaklaşık 140 ml dir. Basıncı 65-195 mm su arasında değişir. Ventriculus Quartus Önde. 110 ml si subaraknoidal boşluktadır. Dansitesi düşüktür (1006-1009 g/ml). arkada. ventriküle (ventriculus tertius) geçer.Ventriculus Tertius İki taraf thalamuslar ve hypothalamuslar arasındadır. bulbus (medulla oblongata) ve pons. cerebellum arasında yer alır. Eşkenar dörtgen şeklindeki tabanına fossa rhomboidea denir ve bulbus ile ponsun arka yüzü ile oluşturulur. Berrak ve renksiz bir sıvıdır. Mg ve Cl.

Subdural kanama (hemoraji). Fossa cranii anterior tabanındaki kırıklarda da etmoid kemiğin lamina cribriformisinin kırılması sonucu burundan BOS gelebilir (rhinorrhea). A. hypophysialis inferior. hipofiz bezini besler 3. Subaraknoidal kanama (hemoraji). A. vertebrobaziler sistemdeki (a. vertebralis + a. Sinus cavernosusdan geçip dallarına ayrılır. hareketlerde koordinasyon bozukluğu (ataksi) ve denge bozuklukları ile görme alanı kayıpları olur. kulaktan BOS gelmesine (otorrhea) neden olabilir. SİNİR SİSTEMİNİN DAMARLARI Arterler Sinir sistemine ait yapılar iki çift arterle beslenir. orta kulak boşluğunun yukarısında meninkslerin yırtılması ve membrana tympanicanın rüptürü sonucu. vertebralis. göz (bulbus oculi) ve gözle ilgili yapıları besler. carotis interna ve a. en sık parietal ya da temporal kemik kırıklarında a. gözün sinir tabakasını (retina) besler. hypophysialis superior. yüzeyel beyin venlerini dural sinüslere birleştiren venlerin (köprü venler. Carotis İnterna (Ön Arteriyel Sistem) A. meningea medianın dallarındaki yırtılmalar (rüptürler) sonucu olur. Göz siniri (n. A. centralis retinae). motor ve duyu kayıpları. Fossa cranii media tabanındaki kırıklarda. A. basilaris) lezyonlarda. Spinal anestezi. cisterna lumbalise verilen anestezik madde ile spinal sinirlerdeki ileti bloke edilir. Kafa içi basınç artışı sendromunda (KIBAS) BOS alımı kontraendikedir. Beyin iki sistemden kanlanır. Temporal kemikteki kanaldan (canalis caroticus) geçerek kafa içine girer. A. Dördüncü ventrikülden. opticus) içinde seyreden dalı (a. hipofiz bezini besler 2. canalis centralise ve çatısında bulunan üç açıklıkla (ikisi yanlarda apertura lateralis.geçen bir kanal (aqueductus mesencephali. Ön arteryel sistem (karotid sistem) ve arka arteryel sistem (vertebrobaziler sistem). Karotid sistemdeki (a. foramen Magendi) ile subaraknoidal aralığa geçer. Yapılırsa beyne ait bazı bölümler foramen magnumdan fıtıklaşabilir (herniye olabilir). baş dönmesi (vertigo). 4. A. carotis internanın önemli dalları 1. carotis communisin uç dallarından birisidir. Künt kafa travmalarında olur. KLİNİK BİLGİ Epidural kanama (hemoraji). aqueductus cerebri) ile dördüncü ventriküle (ventriculus quartus) geçer. bazal çekirdekleri ve capsula internayı besler 98 . bridge venler) yırtılması (rüptürü) sonucu olur. choroidea anterior. birisi tam ortada olan apertura mediana. serebral arterlerdeki yırtılmalar sonucu (genellikle anevrizmaların) olur. ophthalmica. carotis interna) lezyonlarda. foramen Luschka. A.

Derin beyin venleri. emissariae. 2. communicans anterior. beynin en büyük venidir). cerebri media. dura materin venöz kanını taşıyan venlerdir. açılmaları subdural hemorajilere neden olur. hemisferlerin dış yüzünü besler. Bu nedenle kafa dışı enfeksiyonların kafa içine yayılmasında önemlidirler. cerebri anterior. vv. Ek olarak konuşma alanı. 31 çift de spinal sinir olmak üzere toplam 43 çift periferik sinir vardır. Yüzeyel beyin venleri. yaşta oluşurlar. cerebri media. İki taraf a. basilarisi (vertebrobaziler sistem) oluşturur. Vertebralis (Arka Arteryel Sistem. meningeae. communicans anterior ile birleştirilir. hemisferlerin iç yüzünü besler. İnsanoğlunun bacak ve ayağının motor ve duyu bölgeleri ile işemenin (miksiyonun) istemli kontrol merkezi hemisferin iç yüzünde temsil edilir. hemisferlerin derin bölümlerinin venöz kanını taşırlar. magna cerebri (Galen veni. VENLER I . Encephali) Dural sinüslere açılırlar. İnsanoğlunun bacak ve ayak dışında kalan vücut bölgelerinin motor ve duyu bölgeleri hemisferlerin dış yüzünde temsil edilir. inferiores cerebri. II . Vv.5. communicans posterior. carotis interna ile a. A. basalis (Rosenthal veni). Yenidoğanın (neonat) kafasında yokturlar. 99 . media superficialis cerebri. felcin (stroke. yassı kafa kemiklerindeki diploik kanallar içinde bulunan kapaksız venlerdir. dalları en çok açılan arterdir. opticus (görme siniri) hariç. vv. superiores cerebri. V. Kafa dışı venlerle dural sinüsleri birleştirirler. v. diploicae. Bu arterin lezyonlarında. Bu nedenle. kontralateral bacak ve ayakta motor ve duyu kaybı olur. 7.Beyin Venleri (Vv. Kafa dışı venlere ya da dural sinüslere açılırlar. Vv. basilarisi birleştiren damardır (karotidobaziler sistemi birleştirir). miksiyonun istemli kontrolü bozulur. inme) en çok nedeni olan damardır. diğer servikal vertebraların transvers çıkıntılarındaki foramen transversariumlarda yukarı doğru yükselerek foramen magnumdan kafa içine girer. tüm periferik sinirlerin miyelin kılıfını Schwann hücreleri yapar. gevşek areolar) tabakasında yer alırlar. internae cerebri ve v. Okulomotor sinir en çok bu arterin anevrizmasından etkilenir. Vertebrobaziler Sistem) A. a. vertebralis bulbus ile pons arasındaki olukta (sulcus bulbopontinus) birleşerek a. A. işitme alanı ve görme yolları gibi özel işlevlere ait yapıları da besler. PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ Kranyal ve spinal sinirler ile bu sinirlerin ganglionları tarafından oluşturulur. N. scalpın “L” (loose. Vv. A. sinir sisteminde anevrizmaların en çok görüldüğü damardır. İki taraf a. A. subclavianın dalıdır.Kranyal ve İntrakranyal Venler Vv. Yüzeyel ve derin olarak iki grupta incelenir. 12 çift kranyal sinir (kafa çifti). cerebri anterior. A. özellikle hipertansif hastalarda. A. Yedinci servikal vertebra hariç. a. 6.

100 . N. olfactorius adı ile etmoid kemiğin kribriform laminasından geçip kafa içine girer. Olfactorius (I) (Koku Siniri) Olfaktor alan. Diğer periferik sinirlerden farklı olarak optik sinirin miyelin kılıfını oligodendrositler yapar. burnun içindeki concha nasalis superiorda lokalizedir. Opticus (II) (Görme Siniri) Retinada bulunan ganglion hücrelerinin uzantıları tarafından oluşturulur. Frontal lobun altında nöron değiştirdikten sonra temporal lobun ucunda lokalize koku merkezinde sonlanır (34 numaralı Brodmann Alanı).KAFA ÇİFTLERİ (KRANYAL SİNİRLER) N. Burada bulunan bipolar nöronların santral uzantıları n.

pitoz (göz kapağı düşmesi). Göz kaslarından sadece m. Sinirin felcinde. n. N. mandibularis hem duyu hem de motor lifler içerir. rectus lateralisi uyarır. N. N. fasiyal kanal içinde üç dal verir. Abducens (VI) Subaraknoidal boşlukta en uzun seyreden kranyal sinirdir. Trochlearis (IV) Saf motor sinirdir. N. Lezyonlardan en çok etkilenen sinirdir. m. Göz kaslarından sadece m. petrosus major. sphincter pupillae (pupillayı daraltan kas) ve corpus ciliarenin yapısında bulunan m. Sırasıyla. içe şaşılık ve diplopi olur. Çekirdek lezyonu kontralateral (karşı tarafta) belirtiye neden olan tek kranyal sinirdir (bütün kranyal sinirlerin çekirdek lezyonlarında belirtiler ipsilateral (lezyonla aynı tarafta olur). N. Bu kaslar. tümör ve KİBAS (kafa içi basınç artışı sendromu) en çok bu siniri etkiler. N. Oculomotorius (III) Göze hareket yaptıran kasların çoğunu uyarır. ganglion geniculi denir. mandibularisdir. petrosus major. İlk ikisi sadece duyu lifleri içerir. vestibulocohlearis ve a. n. levator palpebrae superioris (göz kapağını kaldıran kas) ve irisin yapısında bulunan m. Trigeminus (V) En kalın kranyal sinirdir. en çok kafaya alınan darbe sonucu yaralanır. rectus medialis ve m. KİBAS’taki diplopinin nedeni olan sinirdir. Hastalar merdiven inemez ve okuyamaz. obliquus inferiordur. n. facialis. trigeminus. Dilin 2/3 ön bölümünden tat duyusunu taşır. Submandibular ve sublingual tükrük bezlerine salgı yaptırır. Saf motor sinirdir. maxillaris ve n. Sinir. Beyin (tentoryal) herniasyonlarından en çok etkilenen sinirdir. stapedius ve chorda tympani. Ganglion trigeminale (Gasserian ganglionu. Kornea ve aksırma refleksleri kaybolur. rectus superior. N. n. 101 . ganglion geniculiden çıkar. m. Kafa travması. göz aşağı-dışa bakar durumda (dışa şaşılık) gibi belirtiler olur. labyrinthi ile birlikte meatus acusticus internusdan geçer.N. rectus inferior. Beyin sapını arka yüzünden terkeden tek kranyal sinirdir. ağız açıldığında çene lezyon tarafına deviye olur. Facialis (VII) (Yüz Siniri) Temporal kemikteki canalis facialis içinde seyreder. Kranyal sinirlerin en incesidir. n. Mimik kasları uyarır. Kemik içi en uzun seyir gösteren kranyal sinirdir. Ek olarak m. Bunlar. Lezyonlarında. anevrizma. Diplopi (çift görme) olur ve göz aşağı-dışa bakamaz. Temporal kemiğin petroz parçası ucunda lokalize büyük bir ganglionu vardır. N. ophthalmicus. çiğneme kaslarının motor siniridir. semilunar ganglion) denilen bu gangliondan üç tane dal çıkar. Lezyonu tortikollis denilen servikal distoni ile karışır. ciliarisi (lensin kalınlaştıran kas) de uyarır. Fasiyal kanal içinde dirsek şeklindeki ganglionuna. facialis. m. Lezyonunda. N. obliquus superioru uyarır. diplopi (çift görme). Felcinde.

Vestibularis. Ramus anteriorlar torakal bölge hariç. beyin sapında her bir tarafta 4 tane olan denge çekirdeklerindeki nöronlarla sinaps yapar. denge ile ilgili bölümüdür. Tonsilla palatinaların ve orta kulak boşluğunun duyusunu taşır. Dil Siniri) Oksipital kemikteki canalis nervi hypoglossiden kafayı terk eder.N. stylopharyngeus) uyarır. N. Hypoglossus (XII) (Dil Altı Siniri. Meatus acusticus internusun dibinde bulunan ganglion vestibulare (Scarpa Ganglionu)deki bipolar nöronların santral uzantıları tarafından oluşturulur. vestibularisi yapan lifler. Vestibulocochlearis (VIII) (İşitme-Denge Siniri) N. Daha sonra her spinal sinir iki dala ayrılır (ramus anterior ve ramus posterior). N. medulla spinalisten çıkan radix anteriorlar (motor) ile medulla spinalise giren radix posteriorların (duyu) for. Spinal sinirler. Glossopharyngeus (IX) (Dil-Yutak Siniri) Yutak kaslarından sadece birisini (m. m. N. foramen intervertebraleden canalis vertebralisi terk eder (C1 hariç). N. Beyin sapındaki işitme çekirdeklerinde sinaps yapar. Ek olarak flexura coli sinistraya kadar tüm torakal ve abdominal organlara parasempatik uyarıyı taşır. Larinks kaslarının siniridir. vagusa girer. Spinal kökün lezyonunda. sternocleidomastoideus (m. SPİNAL SİNİRLER Medulla spinalis 31 segmentten oluşur. Kranyal kökünü yapan lifler n. N. trapeziusu uyarır. 102 . Buradan başlayan nöron uzantıları ile işitme duyusu temporal lobdaki merkezine taşınır. Cochlearis. hastalarda omuz düşüklüğü olur (m. trapeziustaki işlev kaybı nedeniyle) ve yüzün karşı tarafa çevrilmesi zorlaşır (m. diğer bölgelerde birleşerek pleksusları yapar. Kolikte (içi boş organların ağrısına kolik denir) olan bulantı ve kusmanın nedeni olan sinirdir. scm) ve m. Accessorius (XI) Kranyal ve spinal olarak iki kökü vardır. Dilin tüm intrinsik ve ekstrinsik kaslarını (m. scmdeki işlev kaybı nedeniyle). palatoglossus hariç) uyarır. intervertebralede birleşmesinden oluşur. Spinal kökü oluşturan lifler. N. Tonsillitte bazen kulakta ağrı duyulmasının nedeni olan sinirdir. Spinal sinirler. Bu segmentlerden sağlı sollu 31 çift spinal sinir çıkar. Vagus (X) (Gezgin Sinir) En uzun kranyal sinirdir. cochleada bulunan canalis spiralis modioli içindeki ganglion spirale cochlea (corti ganglionu)daki hücrelerin santral uzantıları tarafından oluşturulur.

PLEXUS CERVICALIS 103 .

N. Kişi parmaklarına abdüksiyon-addüksiyon yaptıramaz. kolun ön bölgesindeki kasları uyarır. N. fibröz perikard. N. seröz perikardın parietal yaprağı. N. phrenicustur. Pleksusun en uzun siniridir.İlk 4 servikal spinal sinirin ön dallarının birleşmesi ile meydana gelir. thoracicus longus. 104 . m. N. dorsalis scapulae. Sinirin felcinde winged (kanat) skapula olur. levator scapulaenin siniridir. Bu pleksusun en önemli siniri. ulnaris. n. Incisura scapulaeden geçen sinirdir. Toraksta perikardiyakofrenik damarlarla birlikte fibröz perikardium ile mediastinal plevra arasında seyreder. m. romboid kasların ve m. diyafragmanın motor siniridir. mediastinal pleura. phrenicus vücuttaki üç seröz zardan duyu taşıyan tek sinirdir. bu nedenle parmakları arasında bir cismi tutamaz. infraspinatusu uyarır. M. pektoral kasları uyarır. N. pectoralis lateralis ve N. suprascapularis. supraspinatus ile m. N. elin ince hareketlerini yaptıran kasların siniridir. Bazı gövde kaslarını ve üst ekstremitedeki tüm kasları uyaran sinirler bu pleksusun dallarıdır. pectoralis medialis. serratus anterioru uyarır. Duyu lifleri. ve diyafragma altındaki peritondan duyu taşır. N. Sinirin felcinde kola abdüksiyon başlatılamaz. musculocutaneus. Sinirin felcinde claw hand (pençe el) olur. PLEXUS BRACHIALIS Son dört servikal spinal sinirin ön dalları ile birinci torakal spinal sinirin ön dalının birleşmesi ile meydana gelir. phrenicus. sternocleidomastoideusun altında ya da arkasındadır. M. scalenus anteriorun önünden geçip toraks boşluğuna girer.

radialis. deltoideus ile m. N. Humerusun arka yüzüdeki sulcus nervi radialisde a. psoas majoru delen sinirdir. Sinirin felcinde wrist drop (düşük el) olur. N. önkol pronasyonda ve ekstensiyonda el bileği bir miktar fleksiyondadır. latissimus dorsiyi uyarır. N. thoracodorsalis. başlıca n. ilioinguinalis. pronator teresin iki başı arasından ve karpal tünelden geçer. brachialisle seyreden sinirdir. N. m. Pleksus. El. pençe şeklinde (clawhand) bir görünüm alır. Ekstremitenin bu pozisyonu bahşiş isteyen garson (waiters tip) ekstremitesine benzer. diz eklemine kadar uyluğun ön-dış yüzünün deri duyusunu taşır. İnguinal herni tamirlerinde (inguinal herniyorafi ya da inguinal herniyoplasti) yaralanabilir. psoas majorun altında ya da arkasındadır. subscapularis. appendektomilerde yaralanabilir. Bu segmentlerden çıkan lifler. kolda a. omuz ekleminin çıkıklarında ve koltuk değneği kullananlarda sık olarak yaralanır. Pleksusun dalları. En çok humerus gövdesi kırıklarında yaralanır. profunda brachii ile birlikte seyreder. cutaneus femoris lateralis. N. teres major ve m. Yaralanması durumunda inguinal bölgede kalıcı ağrılara neden olur. Truncus superior lezyonu (Erb-Duchenne Felci) C5 ve C6 köklerinde meydana gelen yırtılmalar nedeniyle olur. Sinir. subscapularisi uyarır. kol addüksiyonda ve iç rotasyonda. Humerusun collum chirurgicumunun kırıklarında. m. m. Pleksusa T12 spinal sinirin ön dalından (n. bazen ligamentum inguinalenin altından veya içinden geçerken sıkışabilir ve uyluğun anterolateral yüzünde ağrıya neden olur (meralgia paraesthetica). medianus. m. N. ulnarise katıldığından elin küçük kaslarında zayıflık olur. Ekstremite sarkık.N. Plexus Lumbalis İlk üç lumbal spinal sinirin ön dalları ile dördüncü lumbal spinal sinirin ön dalının büyük bölümünün birleşmesi ile oluşur. N. subcostalis) gelen bir dalda katılır. inguinal kanaldan geçer. Kremaster refleksinin hem afferent hem de efferent yolunu yapar. Yeni doğanda Moro refleksinde asimetriye neden olur. Seyri sırasında m. 105 . Sinirin genital dalı inguinal kanaldadır. N. iliohypogastricus. Felcinde apelike hand (maymun eli) olur. Truncus inferior lezyonu (Klumpke felci) C8 ve T1 spinal sinir etkilenir. genitofemalis. m. axillaris. plexus brachialisin en büyük dalıdır. teres minoru innerve eder. Sinirin felcinde omzun karakteristik kabarıntısı kaybolur ve kolun abdüksiyonu zor yapılır. Tüm segmentlerden lif içeren tek sinirdir.

N femoralis; pleksusun en büyük siniridir. Vücudun en uzun deri siniri olan n. saphenus bu sinirin dalıdır. N. femoralisin felcinde bacak ekstensiyonu bozulur. N. obturatorius; aynı isimli damarlarla birlikte küçük pelvisin lateral duvarındaki canalis obturatoriusa girer. N. obturatoriusun lezyonları çok nadirdir. Bazen doğumda büyük başlı fetus siniri yaralayabilir. Yaralanması durumunda uyluk addüksiyonu ve dış rotasyonu zayıflar. Bu nedenle etkilenen ekstremite diğer ekstremitenin üzerine geçirilemez (uyluk uyluk üstüne konulamaz). Ayrıca uyluğun iç yüzünde diz ekleminin yukarısında yumurta şeklinde küçük bir alanda duyu kaybı olur. Plexus Sacralis İlk 4 sakral spinal sinirin ön dalları ile truncus lumbosacralisin birleşmesinden meydana gelir. M. piriformisin üzerinde oturur. Truncus lumbosacralis: L5 spinal sinirin ön dalı ile L4 spinal sinirin ön dalından gelen bir dalın birleşmesi ile oluşur. N. furcalis: L4 spinal sinirdir. Hem lumbal hem de sakral pleksusun oluşumuna katılır. Pleksusun dalları; N. gluteus superior; m. gluteus medius ve m. tensor fasciae lataeyi uyarır. N. gluteus inferior; m. gluteus maximusu uyarır. N. cutaneus femoris posterior; fossa popliteanın alt ucuna kadar uyluğun arka yüz orta bölgesinin ve bacağın proksimal bölümünün arka yüzünün deri duyusunu alır. N. ischiadicus (L4,5-S1,2,3); vücudun en büyük siniridir. Foramen infrapiriformeden geçip pelvisi terk eder. Uyluğun ortalarında uç dalları olan n. tibialis ve n. fibularis (peroneus) communise ayrılır. N. ischiadicus; en sık gluteal bölgeye yapılan hatalı intramusküler enjeksiyonlar sonucu yaralanır. Diz ekleminin altında kalan tüm kaslarda paralizi olur ve bu nedenle pasif düşük ayak (footdrop) görülür. N. tibialis; daha büyük olan uç dalıdır. Bacakta a. tibialis posterior ile birlikte aşağıya doğru seyreder. Uyluk arkası ve bacak arkası kasların siniridir. Fleksör retinakulumun altında n. plantaris medialis ve lateralis denilen uç dallarına ayrılır. 106

Yaralanması halinde, ayak dorsifleksiyonda ve eversiyonda kalır (pes calcaneovalgus). Kişi ayak uçları üzerinde yükselemez ve topukları üzerinde yürür. N. fibularis (peroneus) communis; collum fibulaenin dış tarafında iki uç dalına ayrılır. Alt ekstremitenin en sık yaralanan siniridir. Collum fibulae kırıklarında sık olarak yaralanır. Bacağın ön ve lateral kompartman kaslarının paralizisi sonucu, fleksör kaslar hakimiyet kazanır ve ayak plantar fleksiyonda (foot drop) ve inversiyon yapmış pozisyonda kalır. Bu karakteristik görünüme equinovarus denir. Bu sinirin felcinde olan düşük ayak, bacak arkası kasların hakimiyeti nedeniyledir. N. fibularis (peroneus) superficialis; ayağa eversiyon yaptıran (fibular) kasların siniridir. Felcinde ayak eversiyonu zayıflar. Ayrıca bacağın lateralinde ve ayak sırtında duyu kaybı olur. N. fibularis (peroneus) profundus; a. tibialis anteriorla birlikte aşağı doğru seyreder. Bacaktaki ekstensör kasları uyarır. Başparmak ile ikinci parmak arasını örten derinin duyusunu taşır. Felcinde, ayak ekstensiyonu zayıflar. Ayrıca başparmak ile ikinci parmak arasında üçgen şeklindeki bir alanda duyu kaybı olur. N. suralis; n. tibialisten gelen bir dal ile n. fibularis communisten gelen bir dalın birleşmesi ile olur. Bacağın arka yüzünde v. saphena parva ile birlikte seyreder. Malleolus lateralisin arkasından geçip ayağın dış kenarında küçük parmağa kadar seyreder. Bacağın 1/3 distalinin dış ve arka bölgesi ile ayağın lateral kenarının küçük parmağa kadar deri duyusunu taşır. N. pudendus (S2,3,4 ); perine bölgesinin esas siniridir. Sinirin çıktığı sakral segmentlerde bulunan çekirdeğine Onuf çekirdeği adı verilir. A.v. pudenda interna ile birlikte, fossa ischioanalisin dış duvarında bulunan canalis pudendalise (Alcock kanalı) seyreder. Sinirin felcinde üriner (idrar) ve fekal (dışkı) inkontinens (tutamama) olur. OTONOM SİNİR SİSTEMİ (OSS) Merkezi hypothalamusdadır. Hem merkezi hem de periferik sinir sistemi içinde işlev gören bir sistemdir. Kan damarlarının ve iç organların kasları ile bezlerin aktivitelerini kontrol eder, organlardan duyu taşır. Otonom sinir sisteminin iki bölümü vardır. sempatik ve parasempatik. Her ikisinde de iki nöron vardır. Birisi, gövdesi merkezi sinir sisteminde bulunan presinaptik nöron, diğeri de gövdesi periferik sinir sisteminde bulunan postsinaptik nöron. PARASEMPATİK SİSTEM Parasempatik sistem sadece baş, torakal ve abdominopelvik boşluklardaki organlar ve dış genital organların erektil dokularına gider. Vücut duvarı ve ekstremitelere gitmez. Bu nedenle spinal sinirler içinde parasempatik lif bulunmaz. Presinaptik parasempatik nöronlar, beyin sapında bulunan çekirdeklerde ve sakral 2-4 segmentlerdedir. Bu nedenle parasempatik sisteme kranyosakral sistem de denir. Parasempatik sistemin kranyal parçasını dört kranyal sinir yapar; III (n. oculomotorius), VII (n. facialis), IX (n. glossopharyngeus) ve X (n. vagus). Parasempatik sistemin kranyal parçasında, içinde postsinaptik parasempatik nöronların bulunduğu dört tane parasempatik ganglion bulunur. Ganglion ciliare, 107

ganglion pterygopalatinum, ganglion submandibulare ve ganglion oticum. Beyin sapındaki çekirdeklerde bulunan presinaptik parasempatik nöronların uzantıları, bu ganglionlarda bulunan postsinaptik parasempatik nöronlarla sinaps yapar. Postsinaptik parasempatik nöronların uzantıları hedef organlara gider. Pars cranialis (kranyal parça) Beyin sapında dört tane parasempatik çekirdek bulunur. 1. Edinger-Westphal (III); mesencephalonda lokalizedir. Bu çekirdekten başlayan presinaptik parasempatik lifler, n. oculomotorius içinde seyrederek ganglion ciliareye gelir ve buradaki postsinaptik nöronlarla sinaps yapar. Bu nöronların uzantıları nn. ciliares breves içinde m. sphincter pupilla ve m. ciliarise gider. 2. Nucleus salivatorius superior (VII); ponsta lokalizedir. Üst bölümüne nuc. lacrimalis denir. Bu çekirdeklerden çıkan presinaptik parasempatik lifler, n. facialisin n. intermedius denilen duyu kökü içinde beyni terk eder. Daha sonra sinirin iki dalı içinde seyrederek iki ayrı parasempatik gangliona gelir. Ganglion pterygopalatinuma gelenler, sinapstan sonra glandula lacrimalise gider. Ganglion submandibulareye gelenler, sinapstan sonra glandula submandibularis ve glandula sublingualise gider. 3. Nucleus salivatorius inferior (IX); bulbusta lokalizedir. Bu çekirdekten çıkan presinaptik parasempatik lifler, n. glossopharyngeus ve onun dalları ile ganglion oticuma gelir ve sinaps yapar. Gangliondan çıkan postsinaptik parasempatik lifler, glandula parotideaya gider. 4. Nucleus dorsalis nervi vagi (X); bulbusta lokalizedir. Bu çekirdekten çıkan presinaptik lifler, n. vagus ve dalları içinde seyrederek toraks organları ile pancreas, dalak, karaciğer, safra kesesi ve safra yolları, özofagus, mide, ince bağırsak ve flexura coli sinistraya kadar olan kalın bağırsak bölümünün çevresinde bulunan pleksuslar içindeki (terminal ganglion) veya organların duvarlarındaki (mural ganglion) küçük ganglionlara gelerek sinaps yapar. Sinapsdan sonraki postsinaptik parasempatik lifler, organların düz kasları ve bezlerine gider. Pars pelvica (pelvik veya sakral parça) Presinaptik parasempatik nöronlar sakral 2, 3 ve 4’te lokalizedir. Bu nöronların uzantıları nn. splanchnici pelvici (nervi erigentes) adı altında n. vagusun innervasyon alanı dışında kalan organların parasempatik uyarısını sağlar. Bu sinir içinde seyreden presinaptik parasempatik lifler, organların çevresindeki pleksuslar 108

içinde (terminal ganglion) veya organların duvarlarında bulunan (mural ganglion) küçük ganglionlara gelerek sinaps yapar. Nn. splanchnici pelvici; flexura coli sinistradan itibaren kalın bağırsak bölümünün ve pelvik organların (mesane, uterus, vagina ve prostat gibi) düz kaslarını uyarır. Ayrıca penis ve clitorisin erektil dokuları ile testis, ovaryum, uterus ve tuba uterinanın damarlarında vazodilatatör etki yapar. SEMPATİK SİSTEM Ter bezleri, m. arrector pili, kan damarlarının müsküler duvarı, kalp, akciğerler ve solunum yolları, abdominopelvik organlar, özofagus, irisde bulunan m. dilatator pupillae, tarsal kaslar ve ürogenital traktusun düz kaslarını uyarır. Sempatik sistem, kıkırdak ve tırnak gibi avasküler dokulara gitmez. Presinaptik sempatik nöronlar, T1L2 arası segmentlerdedir (toplam 14 segment). Presinaptik nöronların aksonları, medulla spinalisi terk eder ve truncus sympathicusdaki ganglion trunci sympathici (paravertebral ganglion) denilen ganglionlara gelir ve buradaki postsinaptik sempatik nöronlarla sinaps yapar. Bazı uzantılar, sempatik zincirden direk geçer ve aorta abdominalisin önündeki prevertebral ganglionlarda (gang. coeliacum, gang. mesentericum superius ve gang. mesentericum inferius) sinaps yapar. Bu ganglionlardaki postsinaptik sempatik nöronların uzantıları hedef organa gider. Truncus Sympathicus: Columna vertebralisin her iki tarafında, kafa tabanından koksiks ucuna kadar uzanan sempatik zincirde, 22 yada 23 çift ganglion trunci sympathici (gg. paravertebrales) denilen ganglionlar bulunur. Servikal parçasında üç tanedir. Bunlar; gang. cervicale superius, medius ve cervicothoracicumdur. Özellikle gang. cervicothoracicumun apex pulmonislerle olan komşuluğu önemlidir. Pancoast sendromunda olduğu gibi, apex pulmonislere oturan tümörlerde ganglion etkilenir ve Horner sendromu belirtileri (miyozis; pupillanın küçülmesi, pitozis; göz kapağının düşmesi, enoftalmos; gözün içe çökmesi, anhidrozis; terleme olmaması ve kızarıklık) ortaya çıkar. İki tarafın truncus sympathicusu, koksiks ucunda ganglion impar denilen bir ara ganglionla birleşir. 109

10. ENDOKRİN SİSTEM

Organizmada meydana gelen metabolik olaylar, büyüme, olgunlaşma gibi bir çok fizyolojik olayda önemli görevleri olan bezlerdir. Vücutta sadece iç salgı yapan bezler ile hem iç hem de dış salgı yapan bezler vardır. Salgılarını bir kanala bırakan bezlere ekzokrin bez, kana bırakan bezlere ise endokrin bez denir. 110

Glandula pituitaria (hypophysis), glandula pinealis (corpus pineale, epifiz bezi), glandula thyroidea, glandula parathyroidea, glandula suprarenalis, thymus, pancreas, testis, ovarium ve böbrekler bazı endokrin işlevi olan organlardır. Hypophysis (Glandula Pituitaria) Sfenoid kemiğin fossa hypophysialisi içinde kırmızı gri renkli, oval şekilli, yaklaşık 0.5 gr ağırlığında, kapsüllü endokrin bir bezdir. Hipotalamustan başlayan infundibulum, hipofizi hipotalamusa bağlar. Hipofiz bezinin alt-ön tarafında sinus sphenoidalis bulunur. Her iki yanda sinus cavernosus ve içindeki yapılarla komşudur. Bezin üstön tarafı chiasma opticum ile komşuluk yapar. Hipofiz, farklı iki parçadan oluşur. Adenohypophysis (lobus anterior) Oral ektoderm kökenlidir. Adenohipofizi oluşturan oral ektoderm bölümü başlangıçta bir kese (Rathke kesesi) şeklindedir. Yetişkinlerde bez içinde görülen yarık, bu kesenin kalıntısıdır. Pars distalis, pars intermedia ve pars tuberalis olmak üzere üç parçadan oluşur. Adenohipofizde üretilen ve salgılanan hormonlar; prolaktin, GH (growth hormon; somatotropin), ACTH (adrenokortikotropin hormon), TSH (tiroidi stimüle eden hormon), FSH (follikülü stimüle eden organ), LH (lüteinize hormon)’dır. Neurohypophysis (lobus posterior) Nöral ektoderm kökenlidir. Diensefalonun uzantısıdır. İnfundibuler öz, eminentia mediana ve lobus nervosus (pars nervosa) olmak üzere üç parçadan oluşur. Nörohipofizden; ADH (vasopressin) ve oxitosin salgılanır. Glandula Pinealis (Corpus Pineale, Epiphysis Cerebri) Tabanı bir sap ile diencephalona tutunur. 120 mg kadardır. Pinealositler tarafından melatonin salgılanır. Karanlık ve aydınlık ile uyku periyodunun düzenlenmesi, vücut ısısının ayarlanması, metabolizma, bağışıklık sistemi, tümör büyümesinin inhibisyonu ve lokomotor aktivite bazı işlev yaptığı olaylardır. Karanlık, pineal bezde aktiviteyi artırırken, aydınlık azaltır. Pineal bezdeki aktivite artışı, etkilediği iç salgı bezlerinde aktivite azalmasına neden olur.

111

Glandula Thyroidea Boynun ön tarafında C5-T1 vertebralar arasında, kahverengi-kırmızı renkte damardan zengin, kapsüllü bir organdır. Yaklaşık 25 gr ağırlığındadır. Kadınlarda biraz daha büyük ve ağırdır. Menstruasyon ve gebelik sırasında da biraz büyür. Sağ ve sol olmak üzere iki lob ile bunları ortada birbirine bağlayan, 2-3 trachea halkaları üzerinde oturan dar bir parçadan (isthmus glandulae thyroidea) oluşur. Glandula thyroideadan bazal metabolizmayı uyaran triiodotironin (T3) ve tiroksin (T4) hormonları salgılanır. Bu hormonların aşırı salgılanması hipertiroidi (tirotoksikoz), yetersiz salgılanması hipotiroidi olarak bilinir. Glandula thyroideanın büyümesine tiroid hiperplazisi (guatr) denir. Bez büyüyünce boynun ön tarafında bir şişkinlik oluşturur ve bunun yutkunma ile hareket etmesi gözle fark edilebilir. Büyüyen bez, trachea ve n. laryngeus recurrense bası yapabilir. Tiroid bezindeki parafolliküler hücrelerden kalsitonin salgılanır. Kalsitonin, kandaki kalsiyum seviyesini düşürür, iskelette ve diğer dokularda kalsiyum tuzlarının depolanmasını artırır.

112

Glandula Parathyroidea Küçük, sarımsı-kahverengi, oval şekilli olup, tiroid bezi loblarının arka kenarları ile capsula fibrosa arasında bulunan 4 tane bezdir. Glandula parathyroidealar parathormon salgılar. Bu hormon kemik dokusundaki hücrelere etki ederek kemikteki kalsiyumun kana geçmesini sağlar ve kan kalsiyum seviyesini yükseltir. Kan kalsiyum seviyesinin artması ile birlikte parathormon sekreyonu inhibe olur. Thymus Primer lenfoid organdır. Manubrium sterninin arkasında, pericardium fibrosum, arcus aortae ve tracheanın önündedir. Mediastinum superius ve mediastinum anteriusta yer tutar. Doğumda 12-15 gr. ağırlığındadır. Puberteden sonra atrofiye gider. Timus, T lenfositlerin olgunlaştığı yerdir. Gelişim çağında lenfatik sistemin normal gelişmesi ve bağışıklık maddelerinin (antikorların) oluşmasında etkilidir. Yeni doğanda (neonat) lenfoid dokuların normal gelişmesi ile de ilgilidir. Timus çıkarılırsa lenfatik doku gelişimi geriler. Bu dokuda lenf, kanda da lenfositler kaybolur, antikorlar da yapılamaz. Glandula Suprarenalis Her bir böbreğin üst ucuna oturmuş, fascia renalisle sarılı iki bezdir. Anatomik ve fizyolojik olarak, dışta korteks (adrenal korteks), içte medulla (adrenal medulla) olmak üzere iki kısımdan yapılır. Korteksten glukokortikoidler (kortizol, kortikosteron), mineralokortikoidler (aldosteron) ve seks hormonları (androgenler) salgılanır. Medulladan katekolaminler (adrenalin ve noradrenalin) salgılanır. Pankreas Hem endokrin hem de ekzokrin bezdir. Ekzokrin salgıları; amilaz, lipaz ve tripsinojendir. Bunları ductus pancreaticus denilen kanalına verir. Kanal, duodenumun ikinci parçasına (pars descendens) açılır. Pankreasın yapısında bulunan pankreas adacıkları (Langerhans adacıkları) pankreasın %1’ini oluşturur. Bu adacıklarda bulunan alfa hücreleri glukagon (kan glukozunu arttırır), beta hücreleri insülin (kan glukozunu azaltır), delta hücreleri somatostatin, F hücreleri PP (pankreatik polipeptid) sentezler ve salgılar.

113

Sertoli hücreleri kan-testis bariyerini yapan hücrelerdir. Ovaryum Ovariumun yapısında bulunan folliküler hücreler. Böbrekler Eritropoietin salgılayarak eritrosit üretimini arttırır. renin salgılar.Testis Testisin yapısında bulunan interstisyel hücreler (Leydig hücreleri). Sertoli hücreleri inhibin salgılar. Renin – angiotensin mekanizması ile aldosteron artar. testosteron. 1-25 dihidroksi vitamin D3. prostoglandin. prekallikrein. 114 . ostrogen ve progesteron salgılar. Sonuçta Na (sodyum) ve suyun geri emilimi artar.

dört tane düz kastır. carotis internanın dalı olan a. m. obliquus inferior ise. opticus. M. iki tanedir. İçinde. trochlearis. zigomatik. göz ve gözle ilgili kaslar. M. recti. üst göz kapağını kaldıran kastır. arkadan öne doğru Sfenoid. Gözü isimleri ile aynı yönde hareket ettirirler. abducens uyarır. Orbitada bulunan kaslar Orbitada toplam yedi tane kas bulunur. levator palpebrae superioris. ophthalmicanın dalları ile v. n. GÖZ ve KULAK ANATOMİSİ Orbita Ve Göz (Bulbus Oculi) Orbita Orbita. pitoz). 115 . M. Zinn halkasından (anulus tendineus communis) başlarlar. 4. Etmoidal sinüsler. Dış duvarını. İç duvarını. LAkrimal ve Maksilla (SELAM) yapar. trochlearis ile uyarılır. tabanı önde. frontal ve sfenoid kemiğin küçük kanadı 2. İki parça arasından m. Mm. n. rectus inferior ve m. levator palpebrae superioris geçer. 1. Orbital ve palpebral iki parçası vardır. apeksi arkada piramit şekilli iki boşluktur. maxillarisin dalları ve ganglion ciliare bulunur. glandula lacrimalis ve kanalları. n. Glandula lacrimalis Orbitanın üst-dış duvarında. oculomotorius ile uyarılır. Bunlar. zigomatik ve sfenoid kemiğin büyük kanadı 3. Orbita taban kırıkları maksiller sinüse geçer. n. N. Alt duvarını (orbita tabanı). Üst duvarını. rectus medialisi n. rectus superior. gözü aşağı-dışa baktırır ve n. Mm. gözü yukarı-dışa baktırır ve n. M. Sinirin felcinde kastaki fonksiyon kaybı sonucu göz kapağı düşer (göz kapanır. palatin ve maksilla. m. bu duvarla komşudur. Orbitada bulunan damarlar Orbitada a. Etmoid. abducens. frontal kemikteki çukurunda (fossa glandula lacrimalis) oturur. obliqui. ophthalmicusun dalları. oculomotorius ile uyarılır. oculomotorius. Orbitanın duvarları Dört duvarı vardır. n. obliquus superior. rectus lateralisi ise n. ophthalmicalar bulunur. oculomotorius.11. damarlar ve sinirler bulunur. Orbitada bulunan sinirler N.

Cornea Göze gelen ışınların en fazla kırılmaya uğradığı yerdir.Göz (Bulbus Oculi) Görme organı olan göz. Intraoküler basıncın düzenlenmesinde önemli bir faktördür. 2. 1. corpus vitreum ve humor aquosusdur. Göze gelen şiddetli ışığı emerek yansımasını önler. scleraya insersiyo yapar. lens. Tunica fibrosa bulbi Saydam olan ön bölümüne cornea. choroidea. Corpus ciliare Choroideanın öne doğru kalınlaşmış devamıdır. Humor aquosusun venöz dolaşıma geçmesini sağlayan sinus venosus sclerae (Schlemm kanalı).5 cm olan göz. orbital yağ dokusuna gömülü olarak orbita içinde bulunur. Önde irisle devam eder. Çapları yaklaşık 2. kan ve lenf damarı içermez (avaskülerdir). corpus ciliare ve iris olarak üç bölümdür. Sclera Göze şeklini veren fibröz bir yapıdır. iridokorneal birleşmeye yakın scleranın iç duvarında lokalizedir. sinirden ve pigmentten zengin olan bu tabaka arkadan-öne doğru. Difüzyon yolu ile humor aquosustan beslenir. Dura materle devamlıdır. ciliaris bu parçada 116 . Tunica vasculosa bulbi Damardan. Cornea. Göz içi basınç artışlarında gözün şeklinin devamlılığını sağlar. Humor aquosusun sentezlendiği ve salgılandığı processus ciliaris denilen plikalar ve gözün uyum mekanizmasında (akomodasyon) işlevi olan m. Choroidea Sclera ile retina arasındadır. arkada kalan daha büyük bölümüne sclera denir. Arachnoidea mater ve pia materin devamı olarak kabul edilir. Işığı kıran diğer yapılar. Gözü hareket ettiren kaslar. üç tabakadan oluşur.

Kafa içi basınç artışlarında (KİBAS). Ortalama çapı 3 mm dir. göz içinde var olan basınçtan ve bu basıncın devamlılığından sorumludur. Corpus vitreum denilen %99’u su renksiz ve jelatinöz bir sıvı ile doludur. Böylece bulbus oculinin boyutlarını korur. Optik diskin yaklaşık 3 mm lateralinde (temporalinde). ciliares anterioresler ile venöz dolaşıma katılır. Bulbus oculinin damarları ve sinirleri Bulbus oculiyi. opticusu oluşturur. Iris. ağ) Bulbus oculinin sensorik tabakasıdır. Ek olarak lens ve corneayı besler. lens ve corpus ciliare arasında bulunan boşluktur. ophthalmicalara açılır. vorticosae denilen 4-5 ven. Tunica interna bulbi (retina. bikonveks şekilli ve kapsüllü bir yapıdır. Humor aquosus. Corpus vitreum ışığı kıran yapılardan birisidir. Camera vitrae bulbi. Retinada bulunan ganglion hücrelerinin uzantıları n. lensin arkasındaki büyük boşluktur. Irisin ortasındaki deliğe pupilla denir. a. Ortası hafif çukurdur ve fovea centralis denir. Melanositlerin sayısı az olduğunda göz açık renkli. Iris ile corpus vitreum arasındadır. Bu nedenle retinanın en keskin gören yeridir. Çapı. dilatator pupillae ise. Ön kamaranın iç duvarında iridokorneal birleşmede bulunan trabeküler dokudan geçerek iridokorneal birleşme yakınında sclerada bulunan sinus venosus scleraeye (Schlemm kanalı) boşalır. ophthalmica besler. Humor aquosus.yer alır. retinayı yerinde tutar. Choroidea tabakadan başlayan vv. parasempatik. 3. Venöz kanını taşıyan vena ophthalmicalar sinus cavernosusa açılır. Bu kaslardan m. iris. Optik disk ve çevresi fundus olarak bilinir. sempatik sinirlerle uyarılır. Yapısındaki melanositlerin miktarına göre göze rengini verir. Koni ve basil (çubuk) denilen fotoreseptör hücrelere ek olarak bir çok hücre içerir. Iris (gökkuşağı) Cornea ile lens arasındadır. önce arka kamarada toplanır. macula lutea denilen sarı renkli bir alan vardır. sclerayı delip v. Gözün yapısında bulunan diğer yapılar Camera anterior bulbi oculi. Choroideanın öne doğru uzantısıdır. damarsız (avasküler). Ek olarak lensi destekler. m. Optik disk görmediğinden kör nokta olarak bilinir. gelen ışığın yoğunluğuna göre 1-8 mm arasında değişir. cornea ile iris ve lens arasında bulunan boşluktur. fazla olduğunda ise koyu renkli olur. Uzantıların bir araya geldiği yere discus nervi optici (optik disk) denir ve burası optik sinirin başlangıcıdır. 117 . Corpus ciliareden kapsülüne uzanan iplikçiklerle (fibrae zonulares) yerinde tutulur. Buradan pupilla aracılığı ile ön kamaraya gelir. Lens. Bu kanaldan da vv. Optik diskin çevresi kabarık. Bu nedenle optik diske. ortası çukur olduğundan meme ucuna benzer bir görünüme sahiptir. yapısında bulunan iki kas ile pupillanın çapını ayarlar ve göze gelen ışığın miktarını düzenler. Fovea centraliste çok sayıda koni hücresi bulunur. sphincter pupillae. Lensi yerinde tutan iplikçikler (fibrae zonulares) buradan başlar ve lens kapsülüne tutunur. Ön ve arka kamarayı birbirinden iris ayırır. Camera posterior bulbi oculi. optik diskte ödem olur ve bu durum papilödem olarak adlandırılır. papilla da denir.

Görme yolunun fotoreseptör hücreleri. Koni hücreleri. Burada fotoreseptör hücre yoktur ve bu nedenle burada görme olmaz (kör nokta). thalamusta bulunan corpus geniculatum lateraledeki nöronlarla sinaps yaptıktan sonra görme merkezine (vizüel korteks) gider. şakak 118 . ophthalmicusun dalları taşır. Görme Yolları Görme yolları. Discus nervi opticinin yaklaşık 3 mm lateralinde (ya da temporalinde) sarı renkli bir alan vardır. Az ışıklı ortamda ve renksiz görme ile ilgilidir. Çubuk (Rod. direk olarak ulaşır. Her bir gözde yaklaşık 120 milyon kadardır. Optik eksen macula luteaya uzanır ve bu nedenle gözler bir cisme fikse edildiğinde hemen daima cismin görüntüsü maculaya düşer. Mavi. görme alanının kendi tarafındaki yarısını. Macula lutea denilen bu alanın ortası hafif çukurdur ve fovea centralis adı ile bilinir. Tam ortadan ikiye bölersek. Renkli ve keskin görmeden sorumludurlar. bulbus oculinin optik tabakası olan retinadan başlar. dış ortamdan gelen ışık uyarısını elektrik sinyallerine değiştirir. Ganglion hücrelerinin uzantıları discus nervi opticide bir araya gelir. ışık buradaki fotoreseptör hücrelere kan damarları ve diğer retinal hücrelerden geçmeksizin. Sayıları her bir gözde yaklaşık 7 milyondur ve başlıca macula luteadaki fovea centraliste lokalizedirler. Elektrik sinyalleri. kırmızı ve yeşil ışığa duyarlı üç tip koni hücresi vardır.Duyusunu n. şiddetli ışıkta uyarılırlar. düşük şiddetteki ışık uyarılarına cevap verir. bu hücrelerin sinaps yaptığı diğer hücrelerden geçip son olarak ganglion hücrelerine ulaşır. Görme alanı (vizüel alan) – Retina ilişkisi Retinalar. kase benzeri şekle sahiptir. Bu hücrelerin uzantıları. basil) hücreleri. burun (nazal) tarafta kalan retina yarımı. Fovea centralisde retinanın iç tabakaları perifere doğru yer değiştirdiğinden. Çok küçük bir noktadır ve görme alanında iki gözün gördüğü alanda olduğundan normal olarak farkedilmez. Bu nedenle en net ve renkli görmenin olduğu yerdir.

sinirin ortasındadır. Corpus geniculatum laterale (CGL) Thalamusun arka dışkısmında bulunan küçük bir kabarıntıdır. retinada tersine olarak düzenlenmiştir. retinanın alt nazal çeyreğinden gelenler.dış çeyrekte yer alırken. her iki gözün retinasının üst . “Anopsia” görme kaybıdır. kuvadrantik anopsia ise. Tractus opticus Chiasma opticumdan sonra arkaya . hemianopsia.sol çeyreğini görür. Radiatio optica (tractus geniculocalcarinus) CGL’deki hücrelerin aksonları. görme alanının sağ yarımını görür. bu isim altında primer vizüel kortekse (Brodmannın 17 numaralı alanı) gider. farklı görme alanı yarımlarını görememesi heteronimos olarak isimlendirilir.sağ çeyrekleri görme alanının alt . Örneğin.dışa doğru bu isimle devam eden lifler. görme alanının bir çeyreğindeki kaybı ifade eder. Primer vizüel korteks Oksipital lobun arka bölümünde iç yüzdedir.sol çeyrekleri görme alanının üst sağ çeyreğini. görme alanının bir yarısındaki kaybı. Görme yolunun üçüncü nöronları burada bulunur. sinirin kesitlerinde üst . heteronimos hemianopsia (bitemporal hemianopsia) olur. Chiasma opticumun arkasında kalan (tractus opticus. sağ gözün retinasının nazal yarımı ile sol gözün retinasının temporal yarımı.iç çeyreğinde yer alır. her iki gözün retinasının alt . Benzer şekilde sol gözün retinasının nazal yarımı ile sağ gözün retinasının temporal yarımı görme alanının sol yarımını görür. corpus geniculatum lateraledeki görme yolunun üçüncü nöronları ile sinaps yapar. radiatio optica ve vizüel korteks) görme yollarını tutan lezyonlarda kontralateral homonimos hemianopsia olur. Chiasma opticumu tutan lezyonlarda. Chiasma opticum Her iki taraf gözün retinasının nazal yarımlarından gelen iflerin yaptığı çapraza chiasma opticum denir. Burada bulunan sulcus calcarinus denilen oluk ile üst ve alt dudağa ayrılır. Her bir gözün retinasının nazal yarımından gelen lifler. Görme alanındaki objeler. Buna göre. retinanın üst temporal çeyreğinden gelen lifler. Chiasma opticumun hipofiz bezi ile olan yakın komşuluğu önemlidir. N. Tam olmayan görme alanı defektlerine skotom denir. sinirin alt . CGL. Bezin tümörlerinde basıya uğrar. 119 . Buna göre. Maculadan gelen lifler. opticustaki liflerin dizilimi.(temporal) tarafındaki retina yarımı ise görme alanının karşı taraf yarısını görür. Her iki gözün görme alanının aynı yarısını görememesi homonimos. retina ile birebir aynıdır (retinotopiktir). Örneğin. çapraz yaparak karşı tarafa geçer ve karşı gözün retinasının temporal yarımından gelen liflerle birleşerek tractus opticusu oluşturur.

opticusun tam kesisinde o göz görmez (anopsia). opticusun hasarlarında. Chiasma opticumun lezyonlarında (en sık nedeni hipofiz tümörüdür). her iki gözün retinasının nazal yarımlarından gelen lifler tutulduğundan. Chiasma opticumun arkasında kalan yapıların tam lezyonlarında homonimos hemianopsia. Bir ışık kaynağı ile bir taraf göze ışık tutulduğunda her iki gözün pupillasında da küçülme olur. bu gözün hem afferent hem de efferent yolu sağlam olduğundan bu gözde direk refleks. Ancak sağlam göze ışık tutulursa. N. kısmi lezyonlarında kuvadrantik anopsia olur.Görme Yolları Lezyonlarında Ortaya Çıkan Görme Alanı Kayıpları N. bitemporal hemianopsia olur. karşı gözdekine de indirek (konsensüel) pupilla ışık refleksi adı verilir. Görme İle İlgili Refleksler Pupilla ışık refleksi Afferent (getiren) yolunu n. ışık uyarısı gitmediğinden her iki gözde de refleks alınamaz. oculomotorius yapar. Işık tutulan gözdekine direk pupilla ışık refleksi. efferent (götüren) yolunu n. opticus. optik sinirin hasarlı olduğu gözde de efferent yol sağlam 120 .

m. 2. oculomotoriustur. Dış Kulak Yolu (Meatus Acusticus Internus) 121 . bu dokunma uyarısı n. opticus sağlam. okulomotor çekirdeklere gelir. üç bölümde incelenir. orbicularis oculileri uyararak gözleri kapanmasını sağlar. Kulak (Auris) Kulak. Akomodasyon (uyum) mekanizması Afferent yolu n. nesnelerin çarpık görülmesi durumu Presbiyopi. yakını net görememe Miyop. efferent yolunu n. işitme ve denge ile ilgili yapıları içerir 1. Orta kulak (auris media). erkeklerde sıktır. Emetrop. uzağı net görememe Astigmat. ophthalmicus. Vizüel korteksten çıkan lifler. m. mavi yada yeşil ışığa duyarlı koni hücrelerinin bir yada daha fazlasının eksikliği sonucu görülen bir durumdur. ciliarisin kasılmasıyla. N. oculomotoriusda fonksiyon kaybı söz konusu ise. facialisin ponstaki her iki taraf motor çekirdeğine getirilir. Yaşlılarda olur. opticus. trigeminusun dalı olan n. Akomodasyon. En fazla görülen tipi. Hastalar alacakaranlkta iyi göremez. efferent yolu n. sphincter pupillae kasılarak objeyi makulaya odaklar 3. Kornea refleksi Kornea yada konjunktiva uyarıldığında göz kapakları kapanır. A vitamini yetersizliği nedeniyle olur. Yakındaki bir objeye bakıldığında meydana gelen bu olay ile objenin daha net olarak görülmesi sağlanır. Bu mekanizmanın gerçekleşmesi için görüntünün mutlaka vizüel kortekse ulaşması gerekir. kırmızı ile yeşilin ayırt edilememesidir. rectus medialisler kasılarak gözleri içe baktırır. cavitas tympani denilen boşluk ve boşlukta bulunan kemikçikler. Gece körlüğü (tavuk karası). m. Kornea ya da konjunktivaya değildiğinde. ancak n. Kalıtaldır. Dış Kulak (Auris Externa) Kulak Kepçesi (Auricula) Deri ile örtülü tek parça elastik kıkırdaktır. 1. renklerin ayırt edilememesidir. Pupilla konstriksiyonu. facialisler. facialis oluşturur. sağlam (sıfır) göz Hipermetrop.olduğu için indirek refleks alınır. üç hareketle gerçekleştirilir. hasta taraf gözde hem direk hem de indirek refleks alınamaz. Refleksin afferent yolunu n. N. kaslar ve sinirlerden oluşur İç kulak (auris interna). Lensin kalınlaşması. Kırmızı. Ancak sağlam olan diğer gözde her iki refleks de alınır. lens serbestleştiği için kalınlaşır ve kırıcılığı artar. kulak kepçesi (auricula) ve dış kulak yolundan (meatus acusticus externus) oluşur. Renk körlüğü. m. Dış kulak (auris externa). ophthalmicusun dalları ile alınır ve n. lensin elastikiyetini kaybetmesi sonucu yakının bulanık görülmesi. Konverjans.

Zar dört bölgeye (kadrana) ayrılarak incelenir.5 cm uzunluğunda “S” harfi şeklinde bir kanaldır. Manubrium mallei denilen parçası kulak zarına tutunur. Kulağa giren yabancı maddeleri tutar ve birlikte buşon denilen kulak kirini oluşturur. iç yüzü mukoza olup. içte kalan 2/3’lük bölümü kemiktir. Orta Kulak (Auris Media) Cavitas Tympani (Orta Kulak Boşluğu) Temporal kemiğin petroz parçasında düzensiz şekilli bir boşluktur. yaklaşık 1 cm çapındadır. iki küçük kas ve sinirler içerir. Enfeksiyon sonucu orta kulak boşluğunda biriken sıvıların boşaltılması (parasentez) için kesi (miringotomi) buradan yapılır.Yaklaşık 2. ceruminosae denilen bezler. otoskop ışığının ön-alt kadranda görülen koni şeklindeki reflesine Politzer üçgeni denir. Kulak kemikçikleri Orta kulak boşluğunda üç tane kemikçik vardır. Dış yüzü deri. En tehlikesiz kadranı arka-alt kadranıdır. kıvamı yoğun olan serumen isimli bir sıvı üretir. Başlangıcındaki derinin altında bulunan gl. Otoskop (kulak muayenesinde kullanılan ışıklı alet) muayenesinde. Üç kemikçik. 122 . En büyük olanı malleustur. Dış kulak yolunun duyusunu taşıyan n. vagusun aurikular dalı. Kulak zarı (Membrana tympanica) Orta kulak boşluğunu dış kulak yolundan ayırır. dış kulak yolu ile ilgili işlemlerde bayılma ve bradikardinin nedeni olan sinirdir. malleus-incus-stapes (MİS) şeklindedir. 2. Başlangıcında bulunan kıllara tragi denir. Dış 1/3’lük bölümü kıkırdak. Stapes. fenestra vestibulide oturur. Kemikçiklerin zardan iç kulağa doğru sıralanışı.

kemik labirintin orta bölümüdür.75 defa dönen salyongoz kabuğu benzeri bir kanaldır. Scala vestibuli. Canalis semicirculares. posterior ve lateralis) bulunur. anterior (superior). Labyrinthus osseus (kemik labirint) ve labyrinthus membranaceus (zar labirint). İçinde denge ile ilgili reseptör yapıları içeren utriculus ve sacculus denilen zar labirint bölümlerini bulunur. bulantı. Labyrinthus Membranaceus Kemik labirint içindedir. Vestibulum. Zar labirint içinde endolenf denilen sıvı bulunur. Cochlea.3. İç Kulak (Auris Interna) Temporal kemiğin petroz parçası içindedir. bir kemik eksen çevresinde 2. Labyrinthus Osseus Vücutta dişlerden sonra en sert kemik dokusudur. İki bölümden oluşur. İçinde denge ile ilgili reseptör yapıları içeren ductus semicirculares (anterior. sonuçta ona karışan bir sıvı dolaşır. scala tympani ve ductus cochlearis (scala media). İkisi arasında perilenf denilen BOS’a benzeyen. kusma. İşitmenin reseptör organı olan organum spirale (Corti organı) ductus cochlearis içinde yer alır. Kemik labirint bölümleri. Bu hastalıkta. posterior ve lateralis olarak üç tanedir. kulak çınlaması. Denge ve işitme ile ilgili yapıları içerir. Bu sıvının aşırı üretilmesi ya da emilmesindeki bozukluk sonucu ortaya çıkan belirtiler Meniere hastalığı olarak bilinir. 123 . üç tanedir. İçinde üç tane bölme vardır. Zar labirinti bir kabuk gibi sarar. vertigo ve sensorinöral tip ilerleyici işitme kaybı olur.

İç kulağı besleyen arter.Zar labirint bölümleri. Olfaktor sinir uzantıları n. cochlea içindedir. sinus petrosus inferior denilen dural sinüse açılır. glossopharyngeus 124 . V. labyrinthidir. vestibulum içindedir. olfactorius adı ile etmoid kemiğin kribriform laminasından geçer ve kafa içine girer. a. vagus taşır. tatlı ve acı olarak dört primer tat duyusu vardır. glossopharyngeus ve n. n. aksonları en ince ve miyelinsiz olan sinirdir. facialis (chorda tympani denilen dalı ile). facialis. yan kenarlarında ve arka bölümündekiler ekşiye ve acıya daha çok duyarlıdır Dilden tat duyusunu. Dilin ucundaki tomurcuklar tatlı ve tuzluya. Dilin 1/3 arka bölümünden (papilla vallatalar dahil). vestibulocochlearistir (8 nci kranyal sinir). İşitme ve denge ile ilgili sinir n. Tat Duyusu Ekşi. Koku Duyusu Thalamusa uğramayan tek duyudur Merkeze iki nöronla giden tek duyudur En yavaş taşınan duyudur Koku siniri birinci kranyal sinir olan olfaktor sinirdir. labyrinthi denilen veni. Olfaktor sinir. Ductus semicirculares. n. İşitmenin reseptör organı olan corti organını (organum spirale) içerir. tuzlu. Dilin 2/3 ön bölümünden (papilla vallatalar hariç) n. canalis semicircularesler içindedir. Ductus cochlearis. n. Utriculus ve Sacculus. Frontal lobun altında nöron değiştirdikten sonra temporal lobdaki merkezine (34 numaralı Brodmann alanı) gider.

epidermise komşu olan kattır. Deri bu katta bulunan arterlerle beslenir. Williams and Wilkins. Anatomi. İnsan Anatomisi Atlası. 8. Melanin de burada sentezlenir. baskı. Netter. 7. Yüzey alanı yaklaşık 2 m2 dir. Dermis (Corium). Regional and Applied. 5 tabakalı bir yapısı vardır. yeni hücrelerin üretildiği tabakadır. Stratum papillare. iris. Last’s Anatomy. 1999 6. Snell RS. orta kulak. ultraviyole ışınlarından koruyucu tabakadır. keratinizasyon işleminin başladığı kattır. Ter ve yağ bezleri. n. iç kulak ve beynin alt bölümünü örten leptomeninksde bulunur. F. Stratum corneum. 38th Ed. ektoderm orjinli olup. önceki katın altındadır. 1995. Lippincott-Raven. Epidermis ve Dermis. Epidermisteki tüm hücreler bu katta bulunur. bu kattaki hücrelerin yapısı bakterilerin girişini önleyen bir yapıya sahiptir. Snell RS. Ozan Anatomi. en kalın ise sırtın üst bölümündedir. 2008 5. Stratum reticulare. Stratum granulosum. Stratum basale (stratum germinativum). kıl follikülleri ve m. Melanin. Deri iki tabakadan oluşur. Gray’s anatomy. Stratum spinosum. 4. Lenf kapillerleri bu katın hemen altındadır. ölü hücre tabakasıdır. 1997.L. Bannister LH. Dermis iki tabakalıdır. Elhan A. Deri (Cutis) Vücudun en büyük ve en ağır organıdır. Brown and Company. Sobotta İnsan Anatomisi Atlası. vagus taşır. 1999. En ince göz kapaklarında. 2006 9. KAYNAKLAR 1. mast hücreleri ve makrofajlar içerir. Ankara. Fourth edition. ağız epiteli. Moore K. Fifth edition. Arıncı K.Dilin en arka bölümü ve epiglottis civarından. FCAT (Federative Commitee on Anatomical Terminology). Dyson M. kan ve lenf damarları. Tenth Edition.Williams PL. Baskı Ankara. Thieme Stuttgart. epidermis ve derivasyonları (kıl. İkinci baskı. Epidermisin esas hücresi keratinosittir. Epidermisin. Clinically Oriented Anatomy. kıl follikülleri. Avasküler ve su geçirmez bir bariyerdir. Terminologia Anatomica 1998. Warwick R. Clinical Neuronatomy. New York. mezoderm orijinlidir. 1997. Little. çok katlı yassı epiteldir.1995 3. 2005. Sadece el ayası ve ayak tabanında vardır. Bu nedenle el ayası ve ayak tabanı güneşte bronzlaşmaz. sinir terminalleri. 2. choroidea. tırnak). Stratum lucidum. Güneş Kitabevi. NY. Epidermis. Tat duyusunun kortikal merkezi parietal lobdaki 43 numaralı Brodmann alanıdır. retina. 2. 4. Derinin rengini belirleyen melanin denilen pigment belirler. 10. arrector pili buradadır. 125 . New York: Churchill Livingstone. Fibroblastlar. Clinical Anatomy. Baltimore. Forth Edition.

126 .

FİZYOLOJİ DERS NOTLARI Fizyoloji Anabilim Dalı 127 .

128 .

Tbp.Yzb. Tuğg. 6. Serdar SADIR Doç. Turgut TOPAL. Turgut TOPAL Doç.Yb.Hv. 2. Bülent UYSAL Doç. Uzm.Tbp.Hv.J.Tbp. Serdar SADIR. Şükrü ÖTER Prof.Tbp.Yzb.Tbp.Mehmet ÖZLER Doç.Bnb. 5.J.İÇİNDEKİLER S. Ahmet KORKMAZ.Bnb.Hv. Doç.J.Bnb.Bnb. Tbp. Şükrü ÖTER Doç.Yb. Doç.J.Bnb.Tbp.Tbp.Mehmet ÖZLER Doç.Bnb. 7. ÜNİTE / KONU Fizyoloji’ye Giriş ve Hücre Kan Fizyolojisi Solunum Sistemi Fizyolojisi Dolaşım Sistemi Fizyolojisi Sindirim Sistemi Fizyolojisi Boşaltım Sistemi Fizyolojisi Endokrin Sistem Fizyolojisi Sinir Sistemi Fizyolojisi HAZIRLAYANLAR Doç.Tbp. Uzm. Doç.Bnb. Doç.Hv. Uzm.Yb. Şükrü ÖTER. Doç.Hv.Tbp. Uzm. 3. Ahmet KORKMAZ. Hayati BİLGİÇ. Ahmet KORKMAZ.Tbp.J.Tbp.J.Tbp. 8.Tbp. 1.Yb.NU. Turgut TOPAL. 4.Hv.Yb. Bülent UYSAL SAYFA 3 19 32 40 51 60 68 81 129 .Tbp.Yb. Dz.J. Serdar SADIR.Bnb.Tbp.Tbp.

130 .

Sözkonusu kontrol ve koordinasyon mekanizması özetle 1. özellikle diğer sistemlerin kontrol ve koordinasyonundan sorumlu olan sinir ve iç salgı sistemleri (beyin.1. 2. Bu şekilde hücrelerin yaşamlarını sürdürebilmeleri. hipofiz vb) vasıtasıyla korunmaktadır. 131 . Her ne kadar genel anlamdaki Fizyoloji bilimi yalnızca insan organizmasını ele almasa da. organizmayı yeniden normal fizyolojik işlevine geri döndürmektir. makromoleküller ise makromoleküler kompleksleri oluşturmak suretiyle. göre bazı özelleşmeler gösterirler. mide ve bağırsaklar) hücreye besin sağlamak. kalp ve damarlar) hücreye besin ve oksijeni ulaştırmak. kendilerini tamir edebilmeleri için. boşaltım sistemi (böbrekler) hücrenin içinde bulunduğu ortamın iyon dengesini korumak. moleküller makromolekülleri. Maddenin en küçük yapı taşı olarak belleğimizde yer etmiş olan atomlar bir araya gelerek molekülleri. stasis = kalan) adı verilmiştir. ancak bulundukları doku veya sisteme. Bu şekilde farklılaşarak meydana gelmiş sistemleri örneklendirecek olursak: Solunum sistemi (akciğerler) hücrenin oksijen gereksinimi temin etmek. İşin doğru yapılıp yapılmadığını kontrol eden sistemler 5. Canlılığın tüm karakteristiklerini sergileyen hücreler.insan organizmasını iyi tanımak durumundadır. canlı organizmaların fonksiyonlarını ve işlevlerine bağlı olarak gösterdikleri değişiklikleri açıklamaya çalışan bilim dalıdır. dokuların en küçük yapı taşı olan HÜCREler meydana gelmiştir (Şema I). üreme sistemi (testis ve overler) ise yaşamın devamını sağlamaktan sorumludur. Merkeze haber iletici sistem. bizim konumuz daha çok İNSAN FİZYOLOJİSİ ile sınırlı kalacaktır. içinde bulundukları ortamın devamlı bir dengede tutulmasına HOMEOSTASİS (homoios = değişmeyen. Dolayısıyla hastalıkların tedavi ve takibinde görev yapan tüm sağlık elemanları . Her canlı organizma için normal sınırlarda bir fizyolojik yaşamdan söz etmek mümkündür. genel olarak aynı yapısal özelliklere sahiptir. dolaşım sistemi (kan. bir başka deyişle fonksiyonlarına. Hastalıklar da zaten organizmanın fizyolojik işlevinden sapması neticesinde ortaya çıkar. sindirim sistemi (ağız. Tedavideki amaç. hipotalamus. Kısaca iç ortamın dengesi olarak da tanımlayabileceğimiz homeostasis. Merkeze uyaranın devamının gerekli olup olmadığını belirtecek sistemler neticesinde işleyen pozitif ya da negatif feedback (geribildirim) mekanizmaları vardır. Merkezden haber götürücü sistem 4. Karar verici merkez 3. üreyebilmeleri.sağaltımından sorumlu oldukları bu 75 trilyon hücrelik . FİZYOLOJİ’YE GİRİŞ Kısaca “yaşam bilimi” olarak ifade edebileceğimiz Fizyoloji. omurilik.

Tüm hücreler. İnorganik Maddeler. lipidler ve karbonhidratlardır: Proteinler: Hücrenin başlıca yapı taşıdır. fosfor. hücrenin ana maddesidir ve zar içinde kalan herşeyi kapsar. 2. hücrenin ölümü insanın da ölümü anlamına gelecektir. Bu zarın içerisinde kalan kısma ise protoplazma (proto = ilk. bunların çeşitli şekillerde sıralanmasıyla milyonlarca farklı protein meydana gelebilmektedir.HÜCRE İnsan vücudunu hücre oluşturduğuna ve tüm homeostasis mekanizmalarının temel amacı hücrenin canlılığını korumak olduğuna göre. O halde. Kendi yapı taşları olan amino asit'lerin zincir şeklinde sıralanmasıyla oluşurlar. 132 . hücre zarı (hücre membranı) adlı yapı ile çevrelenmiştir. proteinler. Hücredeki tüm olaylar bu sıvı ortam içerisinde meydana gelir. hidrojen ve nitrojen içerirler. bikarbonat ile çok az miktarlarda sodyum. Bunlar kimyasal reaksiyonlarda ve bazı kontrol mekanizmalarda rol alırlar. Şekil 1. Hücrenin ışık mikroskobundaki basitçe görünüşü. magnezyum. Fizyoloji dersinin temellerini iyi öğrenebilmek için işe hücreden koyulmak gerekir. 3. fosfat. klor ve kalsiyum). Hepsi de karbon. purin ya da pirimidin grupları ile farklılaşır. oksijen. çekirdek hariç tutulduğunda geri kalan kısma ise sitoplazma denir. plasma = madde) denir. artı ya da eksi yük taşıyan elektrolitlerdir (potasyum. Bilinen 20 amino asit vardır. Protoplazma'nın bileşimi: 1. Organik Maddeler. çekirdek içerisinde kalan bölüm nükleoplazma (karyoplazma) olarak adlandırılırken. %70-85'ini su oluşturur. ancak bazıları sülfür. Protoplazma. sülfat.

trigliseridler (nötral yağlar) sitoplazmada dağınık halde bulunur. En önemli özellikleri. Şekil 2.5-10 nm kalınlığındadır. Hücrenin öncelikli besin kaynağını oluştururlar ve sitoplazmada glikojen şeklinde depolanırlar. hidrojen ve oksijenden oluşurlar. Yağda eriyen maddeler ise membrandan kolaylıkla geçerler (Şekil 2). Örneğin. 133 . glukoz. sonra sırasıyla protein ve karbonhidratlardan oluşur. Temel olarak çift katlı fosfolipid molekülleri arasında düzensiz şekilde dağılmış protein moleküllerinden meydana gelmiştir. bazense dış ucuna bağlantılı proteinlerdir. lipid tabaka. Membran proteinleri başlıca 2'ye ayrılır: İntegral proteinler. Membrandaki karbonhidratlar ise genellikle protein ya da fosfolipid tabakasının dış yüzeyine bağlı olup reseptör olarak görev yaparlar. Bu sayede hücre membranının en önemli görevi. nükleik asit ve iyonların geçişi zordur. suyu seven hidrofilik baş bölgesi (yani fosfat kökü) membranın dış yüzünü oluştururken. lipid tabakasına gömülü olup membranda taşıyıcı ya da bazı molekülleri geçirip. Karbonhidratlar: Aynı şekilde karbon. suda eriyen amino asit. Periferal proteinler. suyu sevmeyen hidrofobik kuyruk bölgesi membranın içine doğru uzanmaktadır. Vücuttaki hemen hemen tüm reaksiyonlarda görev alırlar. hücreyi dış ortamdan ayırmak ve hücreye madde giriş-çıkışını kontrol etmektir.Enzimler: Kimyasal reaksiyonlarda hızlandırıcı katalizör görevi görürler. Hücre membranı. kendilerine özgü reaksiyonların dışında hiçbir maddeye ilgi göstermemeleridir. En çok rastlayacağımız örneklerden fosfolipidler ve kollesterol daha çok membran yapılarına girerken. Fosfolipid molekülünün iki ucu vardır. En çok lipid. bazılarını geçirmeyen kapıcı rolü görürlerken. Lipidler: Bunlar da karbon. protein. integral proteinlerin genellikle iç. Bu şekilde maddelerin hücre içini kolayca girişine izin verilmemesine 'seçici geçirgenlik' denmektedir. hidrojen ve oksijenden oluşur. Hücre Membranı (Plazma Membranı) 7. Arada kollesterol molekülleri de vardır. protein adaları ve glikolipid reseptörler.

134 . Örnek = böbrekte idrar oluşumu Şekil 3. Üç tür çözelti vardır: Diğer çözeltilere göre daha fazla çözünmüş parçacık sayısına. yani izotonik olunca osmoz durur. dolayısıyla daha düşük su konsantrasyonuna sahip olan çözeltiler hipertonik (osmotik basıncı yüksek. Filtrasyon: İki taraf arasındaki hidrostatik basınç (suyun fiziksel basıncı) farkının etkisiyle meydana gelen membrandan geçiş şeklidir. Hücreler. membranın en önemli görevi olması nedeniyle.Hücre Zarında Madde Taşınması Hücrelere madde giriş-çıkışının kontrolünün. çok yoğun). 2. Bu taşıyıcı genellikle hücre membranının yapısında bulunan proteinlerdir. bu konuyu bu noktada biraz açmak faydalı olacaktır. su yoğunluğu daha fazla olan çözeltiler ise hipotonik (osmotik basıncı düşük. Kolaylaştırılmış Difüzyon: Kimyasal özellikleri veya boyutları nedeniyle membranı kendi başlarına geçemeyen moleküller de vardır. ancak basit difüzyondan farkı bir taşıyıcı molekülün aracılık etmesidir. Geçiş yine konsantrasyon gradyenti yönündedir. (Şekil 3) 4. Hücrenin hipotonik ortamda şişmesi. Her iki taraf parçacık sayısı ve su yoğunluğu aynı ise izotonik çözeltilerden bahsedilir. hipertonik ortamda ise büzüşmesi. Osmoz: Hücre zarından su moleküllerinin geçiş şeklidir. az yoğun) olarak adlandırılır. Taşınma sistemleri aktif ve ya pasif olabilir: Pasif Taşınma Sistemleri: Bu sistemlerde hücre enerji harcamaz. Sonuçta her iki taraf osmotik basınç eşitlenince. Geçiş moleküllerin kendi kinetik enerjileri ile olur: 1. Örnek = glukoz 3. hipertonik ortamda ise büzüşür. hipotonik ortama konursa şişer. konsantrasyonlarının yüksek olduğu taraftan düşük olduğu tarafa doğru yayılmak suretiyle geçerler. parçacık sayısı daha az. Basit Difüzyon: Moleküller veya atomlar.

hücre yaşamındaki görev ve işleyişlerini daha yakından kavramaya çalışalım: Mitokondri: Çift katlı lipid-protein membranı olan ve hücrenin başlıca enerji (güç) kaynağını oluşturan organeldir (Şekil 5). şekerler) yıkarak. ya da içine taşınır. Diğer Hücre Organelleri Hücre içerisinde iyi organize olmuş fiziksel yapılara organel adı verilir. iç zardaki elektron transport zincirine katılan solunum enzimleri yardımıyla. Şekil 5: Mitokondri. Ancak bunun için. Endositozda hücre içine. Oluşan ATP. eksositozda ise hücre dışına taşınma sözkonusudur (Şekil 4). Endositoz ve eksositoz. Pinositoz (içme).Aktif taşınma sistemleri: Hücrenin enerji harcadığı sistemlerdir: Aktif Transport: Pasif taşınma sistemlerinin tersine. 135 . Taşınacak madde hücre membranında oluşturulan bir cep içerisinde alınır ve o cep ile beraber ya hücre dışına. Örnek = sodyum. ATP şeklinde enerji üretirler. maddeler konsantrasyon gradyentinin aksi yönünde taşınır. tıpkı kolaylaştırılmış difüzyondaki gibi. bir taşıyıcı moleküle gereksinim vardır. sitoplazmaya geçerek hücrenin enerji ihtiyacını karşılar. Endositozu da kendi içinde 2’ye ayırmak mümkündür. potasyum Endositoz ve Eksositoz: Bir seferde çok miktarda madde taşınması veya büyük moleküllerin taşınmasında sözkonusudur. Gerekli olan enerji Adenozin Trifosfat (ATP) dan temin edilir. Fagositoz (yeme ) Örnek = bakterilerin makrofajlar tarafından fagositozu. Hücreye giren besinleri (yağlar. Şimdi bunları tek tek inceleyerek. Şekil 4.

Sentriyol: Bütün hayvan hücrelerinde bulunur. 2. Oksidazlar. Düz (Granülsüz) Endoplazmik Retikulum: Membranlarında ribozom yoktur. Granüllü Endoplazmik Retikulum: Membran yüzeyindeki ribozomlar nedeniyle bu adı almıştır. Gap Junction (Aralıklı Bağlantı): İyon ve besinlerin geçebildiği 30-250 A° genişliğinde aralıklardan oluşur. yağ asitlerinin sitoplazmada parçalanmasından. Nükleolus özellikle sürekli ve bol protein sentez eden hücrelerde görülür. İçinde hidrolitik enzimler vardır ve hücrede sindirim fonksiyonu görürler. Tight Junction (Sıkı Bağlantı): Buradan moleküller geçemez ve tam bir bariyer oluştururlar.Endoplazmik retikulum: Sitoplazma içerisinde bulunan zar yapısında kanal ve veziküllerden oluşmuştur. düz kaslar). Hücre içinde sentezi yapılan çeşitli moleküllerden (hormonlar. Peroksizom: Lizozomlara benzer organellerdir. Oksidaz ve katalaz enzimlerini içerirler. Başlıca fonksiyonu da zaten DNA eşlemesi ve RNA (ribonükleik asit) sentezidir. bir araya gelerek organ ve dokuları oluştururlar. enzimler) özellikle polisakkarit (yani karbonhidrat) yapıda olanların son şeklinin verilip paketlendiği ve hücre dışına gönderildiği yapılardır. etrafı membranla sarılı olmayan ve nükleolus (çekirdekçik) olarak adlandırılan yapı vardır. Çekirdeğin içerisindeki kromozomlar DNA tarafından oluşturulmuştur ve hücrenin genetik bilgisini taşır. 2 ayrı yapıda izlenmektedir: 1. Hücreleri birbirine bağlayan başlıca 3 tip bağlantı şekli vardır: 1. Nükleus (Çekirdek): İki katlı bir membran ile çevrili olup hücrenin kontrol merkezini oluşturur. çeşitli stereoid hormonların sentezi ve detoksifikasyon'dur (zehirsizleştirme). Desmosom (Yapışık Bağlantı): Hücrelerin fiziksel etkileşiminden sorumlu olan yapıdır (Şekil 6). İçerisinde. Salgı hücrelerinde sayıları fazladır. Hücrenin kalıtsal üniteleri olan genler de DNA molekülünün parçalarıdır. Bu hidrolazlar granüllü endoplazmik retikulumda sentezlenir. büyük miktarda DNA (deoksiribonükleik asit) içermektedir. Bölünme yeteneği olan hücrelerde bulunur. Lizozom: Lipid membranla sarılı yuvarlak vezikül şeklinde yapılardır. Başlıca görevleri yağ sentezi. hücre bölünmesi ile ilgili olayların merkezi olarak bilinir. Hücreler arası alım-verimi sağlarlar. elektriksel olarak uyarıların geçişinde de rol oynarlar (örnek = kalp kası. katalaz ise hücre için zehirli olan çeşitli maddelerin parçalanmasından sorumlu (örnek = karaciğerde alkol) enzimlerdir. Hücreler Arası Bağlantılar Vücutta hücreler genel olarak tek başlarına bağımsız olarak durmaz. 136 . 3. Ayrıca. Golgi aparatı (kompleksi): Membranı endoplazmik retikuluma benzer. Alyuvarlar dışındaki tüm hücrelerde bulunurlar. Kanal boşlukları hücre dışı sıvı ile doludur. 2. Çekirdek. birkaç kat vezikül ve kanallardan oluşmuştur.

Hücre içi ve dışı elektrolitleri 137 . Şekil 7. Bu potansiyele istirahat zar potansiyeli denir. İstirahat halinde nöronun dışında daha fazla sodyum.Şekil 6. içinde ise daha fazla potasyum iyonu vardır (Şekil 7). İstirahat zar potansiyeli denilen bu potansiyelin en belirgin olduğu dokular uyarılabilir dokulardır. Hücreler arası bağlantılar. Nöron (Sinir Hücresi) ve Aksiyon Potansiyeli Organizmadaki bütün hücrelerde hücre zarının içiyle dışı arasında bir elektriksel potansiyel farkı vardır. Uyarılabilen hücrelerin istirahat zar potansiyeli –70 ile –90 mV arasındadır.

Hücre dışında içine oranla daha fazla sodyum olması ve hücre içinin dışına oranla daha negatif olması sebebiyle sodyum kanalları açılınca sodyum hücre içine hücum eder. nöronun hücre zarındaki iyon değişimidir. uyarılabilir hücreler. bu sırada oluşan elektriksel potansiyel değişikliği. Uyarılabilir bir hücrenin zarında aksiyon potansiyeli meydana gelirse.Aksiyon potansiyeli ise nöron bir bilgiyi bir başka hücreye iletirken nöronda ne olduğunu gösterir. Sonuç olarak bir nöron ya eşik değere ulaşmaz. Yani –55 mV eşik değerdir. Aksiyon potansiyeli depolarizan akım tarafindan oluşturulan elektrik aktivitesinin yayılmasıdır. Bunların en sonda Na-K ATPaz ile enerji harcayarak düzeltilmesi sağlanacaktır) Eğer daha fazla negatif hale gelirse bu duruma ise hiperpolarizasyon denir. aksiyon potansiyeli de ortaya çıkmaz. Uyarı önce sodyum kanallarının açılmasını sağlar. zarın bu değişimin meydana geldigi kısmına komşu zar bölgelerini de uyarır ve bu yerlerde de aksiyon potansiyeli meydana getirir. Bu uyarılma ve uyarma işleminin bütün hücre zarı boyunca tekrarlanması sonucu aksiyon potansiyeli hücrenin yüzeyine yayılır. Eger nöron bu kritik değere ulaşmazsa. Şekil 8. oluşan aksiyon potansiyelini iletebilme yeteneğine de sahiptir. buna “ya hep ya hiç” prensibi denir (Şekil 8). Sodyum pozitif yüklü olduğu için hücre içine girince hücre içi pozitif olur ve hücre böylece depolarize olur. (Yük olarak eski haline gelmiştir ama sodyum ve potasyumun bir kısmı farklı yerlerdedir. Yani. ya da ulaşırsa tam bir aksiyon potansiyeli ortaya çıkar. 138 . Ardından potasyum kapılarının biraz fazla açık kalmasından kaynaklanan potansiyel farkı eski haline döner (-70 mV) buna repolarizasyon denir. Aksiyon potansiyeli Aksiyon potansiyelinin sebebi. Depolarizasyon akımı –55 mV’a ulaşınca bir aksiyon potansiyeli oluşur ve birden +35 mV ‘a kadar yükselir.

Periferik sinir sistemi ise reseptörler aracılığı ile iç ve dış ortamdan aldığı bilgileri merkeze. Periferik Sinir Sistemi Sinir sistemi endokrin sistemle birlikte vücuttaki kontrol fonksiyonlarının büyük kısmının organizasyonunu üstlenmiştir. Bu işlem sodyum-potasyum pompası tarafından gerçekleştirilir. Sinir sistemi.Hücrenin uyarılabilirliğinin devamı için bu ilk baştaki gradiyentlerin metabolik enerji kullanılarak yeniden oluşturulması gerekir. hızla değişen viseral olayları ve bazı endokrin bezlerin sekresyon hızlarını kontrol eder. Diğer bir deyişle sinir sisteminin reseptörleri çeşitli enerji tiplerini (mekanik. Sinir sistemi gerek iç ortamdaki gerekse dış ortamdaki değişiklikleri reseptör adı verilen özelleşmiş yapılar aracılığı ile algılar. Sinir hücresinin temel işlevi. oluşan ve iletilen aksiyon potansiyelleri aracılığı ile organizmanin çesitli bölümleri arasındaki bilgi alışverişini sağlamaktır. Kas hücresinde de bu hücrenin temel işlevi olan kasılmasının ortaya çıkması kas hücresi zarında aksiyon potansiyelinin oluşmasına bağlıdır. Genel olarak sinir sistemi vücutta kas kontraksiyonları. Merkezi Sinir Sistemi (MSS) iç ve dış ortamdaki değişikliklere ne gibi yanıtların oluşturulacağı yönünde değerlendirmeyi yapan ve kararı veren bölümdür. Şekil 9. ışık. ısı. Sinir sistemi fonksiyon ve anatomik açıdan Merkezi Sinir Sistemi ve Periferik Sinir Sistemi olarak iki bölüme ayrılır. Sinir sistemi reseptörlerinin. merkezin emirlerini ise bu emirler doğrultusunda yanıtı oluşturacak organa (effektör organ) götüren sistemdir.) sinir hücresinde aksiyon potansiyeline dönüştüren bir dönüştürücü görevi yapmaktadırlar (Şekil 9)... Periferik sinir sistemini oluşturan sinir liflerinin çevresinde bulunan schwann hücresi vardır. ses dalgaları gibi. nöronlar ile bağlantıları vardır ve belli uyaranlara karşı özelleşmiş yapılardır. 139 . Periferik sinir sistemi ise santral sinir sistemi ile vücudun diğer kısımları arasında haberleşmeyi sağlayan sinir lifi demetleridir. Schwann hücresi bu liflerden bazısında miyelin kılıf oluşturmuştur.

Somatik Sistem: İskelet kaslarımıza kasılma emirlerini götürerek nöronların gövdesi beyin sapı veya medulla spinaliste bulunur. hatta sonlanmalarına doğru taşınmalıdır ki buna akson transportu adı verilir. diğer bir nörona aktarılmasında aracılık eden kimyasal moleküller bulunmaktadır. uyarılabilme ve uyarıları iletebilme özelliğine sahiplerdir (Şekil 11). Dendritler bir ve birden fazla sayıda olabilirken her sinir hücresinin bir adet aksonu bulunur ve aksonların uzunluğu birkaç mikrondan 1m. Refleks arkı Sinir sisteminde hücreler iki büyük grupta toplanmaktadır. Şekil 10. 140 . Nöritler. gövdedeki organellerde yapılan çeşitli maddeler aksona. Aksonun yapı ve işlevini sürdürebilmesi için. Nöritler sitoplazmik uzantılar olup hücre zarı ile çevrilidirler. Aksonda veziküller içinde nörotransmitter olarak tanımlanan ve bir nöronda aksiyon potansiyeli olarak taşınan bilginin.Periferik Sinir Sistemi fonksiyon yönünden somatik ve otonom olmak üzere iki bölüme ayrılır. akson ise uyarıyı hücre gövdesinden alıp uzağa taşımaktadır. Bu nöronlar tarafından salgılanan nörotransmitter asetilkolindir (Şekil 10). Nöronlar: Sinir sisteminin esas fonksiyonunu yapan hücreler olup.'ye kadar değişebilir. 2. 1. aksiyon potansiyeli oluşturup iletme işine katılmazlar. aksiyon potansiyelini oluşturup iletme işi bu hücrelerdedir. nükleus. Dendritler ve soma impulsun doğduğu yer. uyarıyı taşıdıkları yöne bağlı olarak akson ve dendrit olmak üzere ikiye ayrılırlar. sitoplazma ve hücre organellerini içeren bir hücre gövdesi (soma) ile bu hücre gövdesinden çıkan ve nörit adı verilen uzantılardan oluşur. Bütün nöronlar. Glia (destek) hücreleri: Nöronlara destek görevi yapan hücreler olup. akson ise iletildiği yer olmaktadır. Dendritler uyarıyı hücre gövdesine doğru. Nöronlar: Sinir Sistemi Hücreleri Nöronlar elektrokimyasal bir işlemle bilgi taşımak için için özelleşmiş hücrelerdir. Nöronlar.

Nöron Nöronlar işlevlerine göre 3 sınıfa ayrılabilirler: Duysal nöronlar (aferent nöronlar) vücudun doku veya organlarından çeşitli bilgileri merkezi sinir sistemine taşırken. Duysal ve motor nöronlar 141 . Şekil 12. bellek ve davranışın organizasyonu için gereklidir. ara nöronlar (internöronlar) ise merkezi sinir sistemi içerisinde duysal ve motor nöronlar arasındaki bağlantıyı kurar (Şekil 12). motor nöronlar (eferent nöronlar) sinyalleri merkezi sinir sisteminden efektör organa (kas ya da bez) iletir.Şekil 11. Bu nöronlar algılama.

elektriksel ve mekanik olarak uyarılma özelliğine sahiptir. Düz kas 142 . iletiye de sinaptik ileti adı verilmektedir. 1. Kalp kası 3. Başka bir tanımla sinaps. Şekil 13. Sinaptik ileti KAS Kas hücreleri de. aktarılan bu bilgiyi alarak uzağa taşınmasını sağlayan nörona ise postsinaptik nöron adı verilir. Sinaps. Kaslar genel olarak 3 tipe ayrılır. Bu hücreler uyarıldıklarında. bir nöronun diğerinin aktivitesini değiştirdiği yerdir. Genellikle sinapslar bir nöronun aksonu ile diğer bir nöronun dendritleri (%80-95) arasında meydana gelmektedir. dendritleri veya aksonu ile yaptığı özel bağlantı bölgeleridir. Sinir hücrelerinden farklı olarak kas hücreleri. kasılmayı sağlayan aktin ve miyozin proteinlerinden bol miktarda bulunmaktadır. Sinapsa bilginin getirildiği nörona presinaptik nöron. (Şekil 13). bir nöronun aksonunun (presinaptik nöron) diğer bir nöronun (postsinaptik nöron) soması. İskelet kası 2. Kas hücrelerinde. sinir hücreleri gibi kimyasal. bir hücre grubunun diğer hücre grubu üzerinde hareketine çevirir ve böylece moleküler bir motor olarak görev görür (Şekil 14). Aktin bağlayan bir protein olan miyozin.Sinaps Nöronların birbirlerine bilgi aktarımı yaptıkları bölgelere sinaps bölgeleri. hücre zarı boyunca yayılabilen aksiyon potansiyeli oluşturur. aksiyon potansiyeli tarafından etkinleştirilebilen kasılabilir yapılar içerir. Adenozin Trifosfat (ATP) hidrolizi ile elde ettiği enerjiyi.

birbirinden ayrı filamanlara bölünebilen miyofibrillerden oluşur. Aksiyon potansiyeli. İskelet Kası İskelet kası. Kasılmanın Moleküler Temeli: Kas lifinin depolarize olması ile başlayan kasılma sürecine. aktin molekülünün iki zinciri arasındaki oluğa yerleşmiş uzun filamanlardır. T sistemi sayesinde kas lifindeki bütün lifçiklere yayılır. Kas Çizgileri: Kas lifinin değişik kısımlarında. Troponin T.Şekil 14. Sarkotübüler Sistem: Kas lifleri. kas hücresinin hücre zarına sarkolemma adı verilir. Tropomiyozin molekülleri. miyozinin aktin ile etkileşimini inhibe eder. kırıcılık indekslerinin farklılıklar göstermesi. Kas ve Genel Yapısı 1. Aksiyon potansiyeli. iskelet kasının bilinen çizgili görüntüsünü sağlamaktadır. elektron mikroskobunda vezikül ve tübüller şeklinde zarsı yapılardan kurulu çatılar tarafından çevrili şekilde görülür. tropomiyozin molekülleri boyunca bulunan. Bu kas liflerine. Her kas lifi. uyarılma-kasılma keneti (eksitasyon-kontraksiyon bağıntısı) denilir. troponin C ise kasılmayı başlatan Ca2+ için bağlanma noktaları içerir. tropomiyozin ve troponin proteinleri sayesinde olmaktadır. Kas lifleri. tropomiyozin molekülüne bağlarken troponin I. tek bir kas hücresinden oluşmuştur. Bu yapılar. 143 . Çapraz bağlı çizgilerin farklı bölümleri çeşitli harfler ile adlandırılmıştır. bir T sistemi ile bir Sarkoplazmik Retikulum’dan oluşan sarkotübüler sistemi oluşturur. Troponin molekülleri. miyozin. sarkoplazmik retikulumun T sistemine bitişik yan keselerinden. yani uç sarnıcından Ca2+ salınmasını tetikler. aynen nöronların sinir sisteminin yapı taşları olması gibi. aktin. troponin molekülünün diğer kısımlarını. Ca2+ kasılmayı başlatır (Şekil 17). İki Z çizgisi arasında kalan alan sarkomer olarak adlandırılır (Şekil 15). belli aralıklarla yerleşmiş küçük globüler yapılardır. Filamanlar ise kasılabilir proteinlerden yapılmıştır. (Şekil 16). birbirinden bağımsız kas liflerinden oluşmuştur. İskelet kasının kasılabilmesi. iskelet sisteminin yapı taşları da denilebilir.

Bunlar. Kas Çizgileri ve Onları Oluşturan Yapılar 2. Bu kavşaklar.Şekil 15. Z çizgileri hizasında interkale diskler görülür. Kalp Kası Kalp kasının çizgileri. kalp kasının sanki bir sinsisyum gibi işlev görmesini sağlar. hücre-hücre yapışmasını sürdürerek lifler arasında güçlü bir birlik sağlar. fakat uzun süre 144 . Kalbin iskelet kasına göre daha uzun süre kasılı kalması (uzun plato) yavaş açılan. uyarımın bir kas lifinden diğerine yayılması için düşük dirençli köprüler oluşturur. iskelet kasındakilerle benzer ve Z çizgileri bulunur. Bu kavşaklar.

bir tepe noktasına kadar diastolik hacimdeki artışa koşut olarak kalbin kasılma gücü artar (Kalbin Frank-Starling Yasası).açık kalan. Vücutta liflerin başlangıç boyu. Şekil 16. voltaja bağımlı Ca2+ kanallarına bağlıdır. Sarkotübüler Sistem 145 . gelişen total gerimle orantılıdır. Yani gelişen gerim. kalbin diastol evresindeki dolma derecesi tarafından belirlenir ve ventrikülde gelişen basınç.

görüldüğü kadarıyla troponin bulunmaz. Düz kasta sarkoplazmik retikulum vardır fakat çok az gelişmiştir.Şekil 17. Kasılmanın Moleküler Temeli 3. Düz Kas: Ancak. düz kas homojen tek bir kategoriden oluşmaz. Düz kasta tropomiyozin varsa da. 146 . İskelet kası vücut kaslarının en büyük kısmını oluşturmaktadır. İskelet kasının lifleri arasında anatomik ve işlevsel bağlantı yoktur ve genelde istemli olarak kasılır. Düz kaslar ise çoğunlukla iç organın duvarında bulunur. İskelet kası oldukça iyi gelişmiş çapraz çizgiler içerir ve normalde sinirsel uyarı yoksa kasılmaz. Kalp kası da iskelet kası gibi çapraz çizgiler içerir ancak. kalp kası işlevsel olarak bir sinsisyum (ağ şeklinde bağlantı sistemi) oluşturur.

yalnızca dokularımız ve organlarımızın gereksinim duyduğu oksijeni taşımakla ve vücudumuzu metabolizma artıklarından arındırmakla kalmaz. amino asitler. Ellerimizin üzerinde. en küçük bir hücreye kadar gidebilmesine olanak sağlar. tüm dokularımızdaki hücrelere gereksinim duydukları besinleri de taşımaktadır. Bu sıvı dokunun ve kanın içindeki hücrelerin esnek yapılarının özellikleri ve damar sisteminin en küçük alanlara kadar yayılan yapısı. bir kesiğe ya da yaraya kalabalık gruplar halinde yığılarak kanamayı engelleyen hücrelerdir. dokulara ileten kırmızı kan hücreleridir (alyuvarlar. 2.000 km olurdu. Kanımızdaki kalabalık bir “işçi ordusu”. Plazma adı verilen sıvı ortamda süspansiyon halinde dağılmış bir takım hücresel elemanlar içeren. 147 . Yaşam veren ve koruyan bu sıvı. yabancı organizmaları yutarak (fagositoz) ya da taşıdıkları çeşitli silahlarla yok ederek organizmayı zararlı etkenlere karşı korurlar. O2-CO2’in akciğerler-doku arasında eritrositlerin içerisindeki hemoglobin sayesinde iletilir. kreatinin) boşaltım organlarına iletilir. 6. Kan vücut ağırlığının ortalama % 8’ini oluşturan (70 kg’lık bir insanda 5-6 L) sıvı bir dokudur. KAN FİZYOLOJİSİ Kan Sıvısının Genel Özellikleri Tanım olarak KAN. Kanın Başlıca Görevleri: 1. eritrositler). kollarımızın içinde görebildiğimiz damarlar. Kanımız ayrıca farklı sınıflara ayrılmış güçlü bir ordunun askerleriyle de doludur. yağ asitleri) ihtiyacı olan dokulara ulaştırılır. 5. Beslenme: Sindirim sisteminden yapı taşlarına ayrılmış olarak emilen besin maddelerini (glikoz. Kandaki acil ilk yardım ekipleriyle “pıhtı pulcukları” ya da trombosit olarak adlandırılan. 3. Bir başka deyişle. organizmada damar sisteminin içini dolduran ve kalbin yardımıyla da tüm vücudu dolaşan sıvı bir dokudur. aslında bu karmaşık sistemin önemsiz bir bölümüdür. fosfat. 4. Yetişkin bir insanın vücudundaki tüm damarları uç uca eklesek elde edeceğimiz uzunluk en az 160. Asit-Baz Dengesi: Bir yandan oluşan asit ve bazları tamponlarken (bikarbonat. farklı türden hücreleri de içinde taşımaktadır. Solunum (O2-CO2 Değişimi): Ağırlıklı olarak eritrositlerin görevidir. Termoregülasyon: Taşıdığı su aracılığıyla vücut sıcaklığının belirli sınırlar dahilinde tutulmasına katkıda bulunur. protein ve hemoglobin ile) diğer yandan bunları organizmadan uzaklaştırabilmektedir. içindeki hemoglobin molekülü sayesinde oksijeni. kanın vücudun her yerine. Üzerlerindeki reseptörler sayesinde vücuda giren istilacıları belirleyip bu bilgileri hafızalarında tutan akyuvarlar (lökositler) ve benzeri savunma hücreleri. ürik asit. Ana damarlarla taşınan kan. Atılım: Dokularda ortaya çıkan metabolik atık maddeler (üre. Yetişkin bir insanda 5 litre kadar bulunan bu sıvı.2. bizi dış düşmanlara karşı koruyan farklı işlevlere sahip. büyük bir kılcal damarlar ağıyla (kapiller) dokulara dağılmaktadır. Osmotik Düzenleme: Organizmanın su ve tuz dengesinin korunmasını sağlar. kalp tarafından karmaşık bir atar ve toplardamar sistemi içinde dolaştırılır. bedenimizde dolanan kan damar sisteminde tam bir tur attığında dünyayı 4 kez dolaşmış kadar yol almaktadır. Bu sistem.

Haberleşme: Hormonları taşıyarak dokular arası iletişimin sağlanmasına aracılık eder. Arteryel kanda oksijen fazla. belirli bir süre santrifüj edilirse içerdiği hücresel elemanların tüpün dibinde toplandığı görülür. Plazma: Kan. venöz kanda ise oksijen az. Hemostaz: İçerisinde bulundurduğu pıhtılaşma faktörleri yoluyla yaralanmalar sonucunda ortaya çıkabilecek kan kayıplarını önlemeye çalışır. 10. Hematokrit 148 .7. İnterstiyel Sıvı Hacminin Kontrolü: Plazma proteinlerinin oluşturduğu osmotik çekim gücü (kolloid osmotik basıncı-onkotik basınç) ile kapillerin arteryel ucundan filtrasyon ile interstisyel sahaya geçen sıvının venöz tarafta yeniden intravasküler kompartmana geçmesini sağlar. bunun yanında antikorlar. renk koyudur (vişne kırmızısı). 8. Kanın özgül ağırlığı 1050-1060 arasındadır. Savunma: Fagositoz yapan veya salgılarıyla savunma yapan hücresel elemanlar. pıhtılaşmasına fırsat verilmeden veya pıhtılaşmasını önleyen birtakım maddelerin ilavesinden sonra. Şekil 1. Bu durumda üstte kalan sıvı ise plazmayı oluşturur ve kanın % 54-56’sı kadardır. damardan bir tüpe alınarak. Toplanan bu kan hücreleri kanın hematokrit (hct) değerini verir ve normalde kanın % 44-46’sından ibarettir (Şekil 1). Renk: Kanın rengi kızmızıdır. Özgül Ağırlık (Dansite): Saf suyun özgül ağırlığı 1000 olarak kabul edilir. Hematokrit için kan hücrelerinin total kana oranıdır denebilir. antitoksinler ve lizinler gibi maddeler aracılığıyla vücudun yabancı maddelere karşı savunmasının önemli bir bileşenini oluşturur. renk açıktır (kiraz kırmızısı). Kırmızı rengi eritrositlerde bulunan. Yukarıda sayılan bütün bu görevlerin esas amacı organizmada homeostasis’in korunmasıdır. 9. demir içeren ve oksijen bağlayan hemoglobin (Hb) verir.

enzimler. Ancak aralarından γ-globulinler aynı zamanda immunoglobin (lg) olarak da bilinir ve organizmanın bağışıklık sisteminde rol oynar (α1. Normal sedimentasyon değerleri Yeni doğanda 0-1 mm/sa. Klinikte hastalığın çeşidi ve cinsi hakkında doğrudan bilgi vermese de ileri tetkik için fikir veren yönlendirici bir tanı metodudur. kandaki tüm hücresel elemanların tek başına % 95’den fazlasını oluşturmaktadır. Çeşitli iç salgılar (hormonlar) ve enzimler. kolesterol ve nötral yağlar (trigliserid). ürik asit. yağ asitleri. Total protein miktarı % 5. Plazma proteinleri: Toplam = % 7 g/dl Albumin = % 4. Kadında 0-16 mm/sa’dir. globulin ve fibrinojendir. Pıhtılaşması engellenerek özel bir tüpe alınan kanın hücrelerinin çökmesine sedimentasyon denir.45 = 2. üre. kreatinin. amonyak ve amino asitler.5 g. Fibrinojen = % 0. Erkekte 0-8 mm/sa.5 litre kan hacminin 5. Fruktoz ve galaktoz daha sonra karaciğerde glikoza çevrilir. Yağlar ve Lipidler: Yağlar genel olarak sindirim sisteminden yağ asidi ve gliserol emilir. kapillerde suyu damar içerisinde tutan ve venöz uçta interstisyel sahadan tekrar damar içine dönüşünü sağlayan gücü oluşturur. ksantin. hormonlar ve bazı ilaçlar kanda albumine bağlanarak gerekli yerlere taşınır. Ayrıca teşhisi konmuş hastalıkların tedaviye cevabının izlenmesinde kullanılır. Çeşitli metaller. Onkotik Basınç: Plazma proteinlerinin oluşturduğu osmotik basınç (≈ 25 mmHg) kolloid osmotik basıncı veya onkotik basınç olarak adlandırılır. Sedimentasyon: Eritrositler. Fibrinojen pıhtılaşmada görev alır. 149 . Sedimentasyon doku harabiyeti ile seyreden birçok hastalıkta artar. 2. hipoksantin. Sedimentasyon hızı üzerinde başlıca etken bir takım plazma faktörleridir. Globulinlerin de albumine benzer taşıyıcılık görevi vardır. Bir de non-protein azotlu maddeler vardır. fosfolipid. Onkotik basıncın % 70-80’inden tek başına albumin sorumludur.5 g/dl.Kandaki organik maddeleri şu şekilde sıralayabiliriz: 1. Lökositler ve trombositlerin hematokrite katkısı ihmal edilebilecek boyutlardadır. glikoz ve laktik asit. amino asitler. 3. Bu basınç. Albumin birçok madde için taşıma görevi görür. γ). fosfor.5 g/dl. Plazmanın % 90-92’si sudan ibarettir.3 g/dl. Plazma Karbonhidratları: Sindirim sisteminde karbonhidratların % 80’i glikoz. 5. Globin = % 2.5. β1. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise şeker hastalığı (diabet) söz konusudur.5 g altına düştüğünde onkotik basınçta meydana gelen düşme sonucu sıvının venöz uçta kapillere dönmemesi sonucu ödemler oluşur. α2. Bu çöken kanın üstünde oluşan plazma tabakasının saatlik ilerleme hızı kısaca eritrositlerin çökme hızı olarak ifade edilebilen sedimentasyon hızı diye bilinir. Karbonhidratlar. ya da albumin % 2. geri kalanı fruktoz ve galaktoz olarak kana geçer. Glikozun normal düzeyi % 70-110 mg’dır.5 kadarını eritrositler geri kalan 3 litresini ise plazma oluşturur. Lipidler.5 x 0. başlıca albumin. Fibrinojenin uzaklaştırılmış olduğu plazma ise serum (pıhtılaşma faktörleri olmayan plazma) olarak adlandırılır. β2. Eritrositlerin kendilerinin etkisi ise daha azdır. Proteinler. 4.

Yaklaşık 7 µ çapında olan eritrositlerin boyutlarının bu küçüklüğü ve özel şekilleri nedeniyle yüzey-hacim oranı çok yüksektir. Bu sayı mm3’te 4. Sonuç olarak 4 Globin (2α2β) + 4 Fe+2 = 1 Hemoglobin’i oluşturur. menstruasyon sırasında. 150 .Fizyolojik Sedimentasyon Artışları: Sedimentasyon gebelikte. İki taraflı olarak ortadan çökük (bikonkav) disk şeklinde görülürler. son derece dar kapiller damarlardan geçebilmektedirler (Şekil 3).5 milyon civarındadır. beyaz kan hücreleri) ve trombositlerdir (kan pulcukları) (Şekil 2). lökositler (akyuvarlar. Her bir globin zincirine bir tane Fe+2 taşıyan bir hem molekülü bağlanmaktadır. yaşlılıkta. buradan aldıkları CO2’yi ise akciğere taşırlar. Hemoglobin (Hb) yapısında 4 tane globin protein vardır.5-5. Şekil 2. kırmızı kan hücreleri). Akciğerden aldıkları O2’yi dokulara. dolayısıyla eritrosit membranından oksijen-karbondioksit difüzyonu oldukça hızlı olabilmektedir. Kan hücrelerinin oluşumu ERİTROSİTLER – ALVUYARLAR Sayıları en yüksek olan kan hücresidir. Kanın Hücresel Elemanları Kanın plazma haricinde kalan ve % 44-46’lık hematokrit değerinde sorumlu olan kan hücreleri eritrositler (alyuvarlar. egsersiz ve yemeklerden sonra fizyolojik olarak artar. ancak membranlarının esnekliği sayesinde kolayca şekil değiştirerek.

Methemoglobinemi. Eritrositin görünümü Şekil 4. Şekil 3. Hemoglobin Bileşikleri: Oksihemoglobin. O2 bağlamış olan Hb’dir. Hemoglobin ve yapısında bulunan hem ve globin molekülleri. Karbaminohemoglobin. Karbonmonoksihemoglobin. CO2 bağlamış olan Hb’dir. oksijen molekülünü asıl bağlayan eleman olan bir Fe+2 atomu içerir (Şekil 4). Bu durum Hb’nin yapısındaki +2 değerli demirin +3 değerli demire yükseltgenmesiyle karakterizedir ve bu şekilde oluşan methemoglobin (met-Hb) O2 bağlama yeteneğinden yoksundur. Hb’in CO’ya ilgisi O2’ye olan ilgisinden 250 kat fazladır. 151 .Her biri hem molekülü.

karbonhidratlar. Hem molekülünün yıkımı 152 . demir ve CO’ya çevrilir. indirekt bilurubin). eritrosit yapım hızını etkiler. Oluşan biliverdin ikinci aşamada bilurubine çevrilir (nonkonjuge bilurubin. Dokuların oksijen donanımı ise. lipidler. Aslında yalnızca eritrositlerin değil. sürtünmeye dayanamayarak yırtılırlar.Eritrosit Yapımı (Eritropoez): Doğumdan önce karaciğerde sentezlenen eritrositler. Hipoksi etkisiyle eritropoetin adı verilen glikoprotein tabiatlı bir hormon salgılanır. Ancak bu faktörlerin hiçbiri yapım hızını düzenleyen sinyali oluşturmaz. Şekil 5. Kan akımı. Eritrosit yapımını uyaran başlıca etken dokularda oksijenin azalması anlamına gelen hipoksidir. Eritrositlerin Haraplanması: Yaşlanan eritrositlerin membranı elastik yapısını kaybeder ve . Dokulardaki oksijen basıncı ve dokuların oksijen donanımı ile tüketimi arasındaki oran. folik asit. Hb’nin oksijene olan afinitesine bağlıdır. Hb’nin oksijen satürasyonu. Eritropoez’in Düzenlenmesi: Eritrosit yapımı için bazı besinler gereklidir. vitamin B12. Kanın Hb konsantrasyonu. Oluşan bilurubin karaciğerde glukuronik asit ile konjuge edilerek bilurubin diglukuronat konjuge bilurubin.özellikle dalakta olmak üzere – kapiller damarlardan geçerken. Parçalanan eritrositlerden açığa çıkan Hb’nin hem’i biliverdin. tüm kan hücrelerinin sentez yeri kemik iliği ve stem cell (kök hücre)dir. demir ve bazı büyüme faktörleri gibi. dokuların oksijen gereksinimine göre düzenlenmektedir. Yapım. direkt bilurubin) lahine getirilir (Şekil 5). amino asitler. doğumdan sonra kemik iliğinde yapılmaya devam eder.

hangi ırktan olursa olsun tüm insanlarda aynıdır. Bu işlemden sonra demir bağlanmış apotransferrin transferin olarak adlandırılır. egzersiz sırasında dokunun oksijen gereksinimi çok artacağından dolayı. Bu sınıflama ABO kan grubu sınıflaması olarak da bilinmektedir (Tablo I). β zincirin olmaması β-talasemi olarak isimlendirilir. Bunlar A-B-O ve Rh sistemi antijenleridir. Ne A. Kan Grupları Eritrositler şekil olarak. ne de B aglütinojenlerini bulundurmayanlar ise O kan grubu olarak kabul edilmiştir. Hem A. Hem sentezi bozukluğu: Fe eksikliği 3. Anemilerin Sınıflandırılması: 1. 3. Ferritin şeklinde depolanan bu demire depo demir adı verilir. Membran bozukluğu ve enzim eksikliği B12 veya Folik Asit Eksikliği: B12 vitamini ve folik asit hem DNA. 1. İki grup antijen diğerlerine göre daha sıklıkla kan trasfüzyon reaksiyonlarına yol açarlar. özellikle membranlarında bulunan her biri antijen antikor etkileşimlerine yol onlarca adet antijendir. Eritrosite antijenik özellik kazandıran bu maddelere aglütinojen adı verilmiştir. 2. 153 . DNA sentezi bozukluğuna bağlı anemiler: B12 vitamini veya Folik asit eksikliği eksikliği 2. Ancak anemili kişi egrzersize başlarsa kalbi bu durum karşısında daha fazla kan pompalayamayacaktır. 4. Eritrosit membranında yalnız A aglütinojeni bulunduranlar A kan grubu. 4. Değişen. B12 ve folik asit eksikliğinde hücre büyür ama bölünemez. Sonuç olarak. hem de RNA serisi için gereklidir. Yalnız B aglütinojeni bulunduranlar B kan grubu. Talasemi (Akdeniz Anemisi): Hemoglobindeki bir polipeptid zincir eksikliği ile oluşur. Demir en çok duodenum ve jejenumun ilk bölümü olmak üzere ince barsağın ilk kesiminden emilir. hem de B aglütinojenlerini bulunduranlar AB kan grubu. Kanda bulunan fazla demir ise apoferritin ile birleştirilerek ferritin şeklinde depolanır. α zincirinin olmaması α-talasemi. Apotransferrin ince bağırsakta serbest demir ve bazı demir bileşikleri ile bağlanır. Bu antijenlerin çoğu zayıftır. Kanın azalmış oksijen taşıma kapasitesine rağmen kan akım hızı artarak dokuların ihtiyacı olan oksijeni bırakabilir. Globin sentezi eksikliği: Globin zincirini kodlayan gen de yanlış kodlama (orak hücreli anemi) veya Globin zincirini kodlaya genin olmaması (talasemi). Hemosiderinin aşırı çoğalması ile hemokromatoz denen patolojik durum oluşur. Demir Metabolizmasi ve Eksikliği Demir eksikliğine bağlı hipokrom mikrositer anemi gelişir. Vücutta demir miktarı apoferritin depo havuzunu aşacak miktarda olduğu zaman hemosiderin adlı çözülmeyen formda depo edilir. Normal erişkin Hb’i 2 α ve 2 de β polipeptid zincirinden meydanla gelen HbA’dır. bu nedenle megaloblastik anemi olarak adlandırılır. ciddi doku hipoksisine bağlı akut kalp yetmezliği gelişebilir.ANEMİ Eritrosit sayısının veya hemoglobin miktarının normalden düşük olması halidir. Vitamin.

Cross-Matching: Genel olarak çok fazla etkin olmamakla birlikte. annedeki antikorların sayısı artarak daha tehlikeli durumlara yol açabilir. hem de B aglütinojenine sahip olduklarından plazmalarında aglütinin yoktur. AB kan grubundaki insanlar hem A. Eritrositlerin Rh antijeni taşıyanlar Rh (+). O grubu kişide ise her iki aglütinin bulunur. Anti-A aglütinini. A aglütinojenini taşıyan eritrositler ile karşılaşırsa bir anda çok sayıda eritrositi kendine bağlayarak kümeleşmesine neden olur. Aglütinasyonu hemoliz takip eder ve eritrositler parçalanarak ölür. Rh faktörü: Eritrosit membranında ABO kan grubu aglütinojenlerine ilave olarak bir de Rh antijeni önemlidir. İnsanların % 80’i Rh (+)’dir. B aglütnojenine karşı ise Anti-B aglütinin vardır. plazmasında buna karşı antikor mevcuttur. ABO kan grubu sistemi Kan Grubu A B AB O Antijen(aglütinoje n) A Var Yok Var Yok B Yok Var Var Yok Antikor(aglütini n) AntiA Yok Var Yok Var AntiB Var Yok Yok Var Bu aglütinojenlere karşı reaksiyon gösteren antikorlar ise plazmada doğal olarak bulunmaktadır ki bunlara da aglütinin denir. Oluşan bu antikorlar da tekrar çocuğa geçer ve çocuğun eritrositlerinde aglütinasyon ve hemolize neden olabilir. bu saydığımız ABO ve Rh grupları dışındaki kan grupları. Bu durumu önlemek için Rh (+) bir bebek doğuran Rh (-) bir anneye doğumdan sonraki 72 saat içerisinde Rh (+) eritrositlere karşı gamma globulinler verilebilir. A aglütinojenine karşı Anti-A. Ancak anne ikinci kez yine Rh (+) bir çocuğa hamile kalırsa. Rh faktörüne karşı oluşan antikor Anti-D antikoru olarak da adlandırılır. Rh uyuşmazlığı: Rh (-) bir anne. Bilurubin pigmenti normal erişkinde kan-beyin bariyerini geçemezken. alıcı ile vericinin kanları bir deney tüpünde birleştirilerek aglütinasyon oluşup oluşmadığı 154 . Genel olarak kişide bulunmayan aglütinojen hangisi ise. B grubu kişinin plazmasında Anti-A aglütinini. Rh (+) bir babadan yine Rh (+) bir çocuğa hamile olduğunda söz konusu hale gelir. Bu durumda çocuğun Rh antijenleri anneye geçerse annenin kanında Anti-D antikorları oluşur. klinik uygulamada nadir de olsa problemlere yol açabilirler. Ya düşük olur ya da hemoliz nedeniyle çocuk sarılıklı doğabilir. Genellikle ilk gebelikte oluşan antikorlar ya çok fazla değildir ve çocuğa tam zarar veremezler ya da çocuğa gebelik süresinde değil de doğum sırasında geçer ve çocukta herhangi bir hastalık olmaz. taşımayanlar ise Rh (-) olarak sınıflanır. Bunun için kan tranfüzyonu yapılacağı zaman. bu olaya da aglütinasyon adı verilir.Tablo I. bu durum eritroblastosis fetalis veya yeni doğanın hemolitik sarılığı olarak adlandırılır. Buna göre A grubu kişinin plazmasında Anti-B aglütinini. fetüste bu bariyeri aşabilmekte beyin bazal gagliyonlarında toplanarak kernikterus olarak adlandırılan tehlikeli duruma neden olur.

asit olarak boyanır ve kırmızı renk alır) ile bazofil (bazik boya ile koyu mavi olarak boyanır) şeklinde 3 alt gruba ayrılır (Şekil 6). parazit gibi mikroorganizmalarla bu yolla savaşım veriler. Granüllerinin ve çekirdeklerinin boyanma özelliklerine göre kendi içlerinde nötrofiller. Vücudumuz her an ağız. 10000’in üzerine çıkmasına ise lökositoz adı verilir. özgüllük. eozinofil (daha büyüktür. Lökosit alt grupları Granülositler Çok parçalı çekirdekleri vardır ve sitoplazmalarında belirgin granüller içerirler. Diğer hücreler lenfositlerin aktivasyonu. Bunlardan monositler miyeloid seriden gelişirken. Bunlar da kendi içlerinde. solunum. Şekil 6.kontrol edilir ve ancak bundan sonra kan nakline başlanır. fagositoz veya çeşitli moleküller salgılanması gibi yardımcı roller üstlenir. bunlarında en büyük kısmı nötrofillerden ibarettir. mantar. Nötrofiller: Dolaşımdaki tüm lökositlerin % 50-75’ini granülositler oluştururken. lenfositler lenfoid seriden gelişen tek kan hücresidir. İmmün 155 . bazofiller ve eozinofiller olarak üç gruba ayrılırlar. bağışıklık sistemini oluşturmaktadır. Bu teste cross-matching adı verilmektedir. Her üç granülosit tipinin de aktif olarak fagositos yapma yeteneği vardır ve bakteri. Genellikle inflamasyon bölgesine giden ilk hücrelerdir. Lenfosit ve monositlerin yer aldığı agranülositler ise tek çekirdekli oldukları için mononükleer lökositler olarak da isimlendirilir. boşaltım organları veya deri yoluyla girebilecek bakteri. mantar. parazit gibi mikroorganizmaların tehdidi altındadır. virüs.Akyuvarlar Organizmanın kan hücreleri ile gerçekleştirdiği korunma mekanizmaları. Makrofajlar gibi aktif fagostik hücreler olmakla birlikte savunmada makrofajlara göre daha etkin ve üst düzeyde rol alırlar. Lökositler eritrositlerden daha büyük çekirdekli hücrelerdir. Normal sayıları mm3’te 4000-10000 kadardır. sitoplazmik granüllerinin boyanma özelliğine göre. Bağışık yanıt için gelişen hücrelerden sadece lenfositler çeşitlilik. Lökositler . Sitoplazmalarının özel boyalarla boyanması sonunda beliren granüllerin bulunup bulunmamasına göre granülositler ve agranülositler diye ikiye alt gruba ayrılırlar. Sayılarının 4000’in altına düşmesine lökopeni. Korumadan sorumlu başlıca hücreler de lökositlerdir. bellek ve kendinden olan/olmayanı tanıma özelliklerine sahip olur. nötrofil (nötral boya ile pembe olarak boyanır).

T Lenfositler timusta olgunlaşarak bağışıklık yeteneklerini burada kazanırlarken B Lenfositler kemik iliğinde olgunlaşarak bağışıklık yeteneklerini burada kazanırlar. Olgunlaşıp eğitilen T ve B Lenfositler primer lenfoid organları terk ederek sekonder lenfoid organlara dağılırlar (Şekil 7). Bazofiller: Granülositler grubunun fagostik olmayan üyeleridir. inflamasyonun bulgularının oluşmasına neden olurlar. Parazitlere karşı savunmada özelleşmişlerdir. bradikinin ve serotonin gibi moleküller barındırırlar. Mast Hücreleri: Mast hücreleri. bazofillerle birlikte alerji gelişiminde rol alır. lenfositlerin fagositoz yeteneği yoktur. heparin. İnflamasyon esnasında bu molekülleri salarak. fagositoz. Eozinofiller: Tıpkı nötrofiller gibi hareketli ve fagostik hücrelerdir. antijenik materyali lenfositler başta olmak üzere diğer hücrelere sunarak tanıtma ve çeşitli uyarıcı moleküller salgılamadır. Granülosit ve monositlerin aksine. Dolaşımdaki lökositlerin %1-2’sini oluştururlar. Lenfositler: Kandaki lökositlerin % 20-30’unu oluştururlar. İste monositlerin esas olgun hali bu makrofajlardır. Eozinofiller ayrıca alerjik reaksiyonların olduğu dokularda toplanma eğilimindedir. Kemik iliğinden kaynaklanırlar. Monositler: Monositler damar hücrelerinin arasından interstisyel (hücrelerarası) sahaya geçerek burada doku makrofajlarını (histiyosit) oluştururlar.bileşiklerler uyarıldıkları zaman granüllerinde bulunan organizmaları sindirici ve öldürücü enzimlerini hücre dışına bırakırlar. öldürme. 156 . Makrofajların başlıca işlevleri. Bazofiller ayrıca bazı alerjik hastalıklarda da ana rol oynarlar. Granüllerinin içeriği histamin. bazı dokularda özel isimlerle anılırlar. Makrofajlar her dokuda görülürken.

Sekonder (periferik) lenfoid organlar: Lenf düğmeleri. diğer bir bölümü antijenlerle doğrudan savaşabilecek yeteneğe sahiptir. vücuda giren yabancı maddelere (antijen) karşı antikor veya immunoglobulinler de dediğimiz protein yapısındaki özel maddeleri sentezlerler. üreme) kanal duvarlarındaki lenf bezleridir. Lenfosit tipleri Primer (merkezi) lenfoid organlar: Lenfositlere immunolojik yeteneklerini kazandıran timus. bursa fabricius ya da memelilerde bunun yerini tutan kemik iliği. T lenfositler ise değişik görevlerle farklılaşmış olup. 157 . dalak. bir kısmı B lenfositlerin antikor üretiminin düzenlenmesi ile ilgili vazifeler alırken. boşaltım. B lenfositlerinin meydana getirdiği bağışıklık humoral bağışıklık olarak anılır. solunum.Şekil 7. Bu nedenle T lenfositleri ile oluşan bağışıklığa hücresel bağışıklık adı verilirken. tonsiller ve (sindirim. B lenfositler.

Tahrip olan dokudan histamin. Lökosit hareketleri Lökositler. çeşitli salgılar yoluyla da yabancı maddeler ile savaşım verebilmektedirler. Lökosit formülü Çomak çekirdekli genç nötrofil Parçalı çekirdekli nötrofil Eozinofil Bazofil Lenfosit %1-2 %6070 %1-4 %0. viral enfeksiyonlarda lenfositler.Şekil 8. işlevlerini başlıca fagositoz yoluyla yerine getirirler. alerjik hastalıklarda eozinofiller daha çok artar. Hastalıkların tanısında çok değerli ipuçları verebilir. Bu şekilde nötrofil ve monositlerin yabancı maddenin zarar verdiği bölgeye doğru hareketine kemotaksis denir (Şekil 8).5 %2030 Bağışıklık Mekanizmaları (İmmun Sistem) 158 . lenfosit veya lökositlerin kontrolsüz olarak çoğalması durumudur. tüberküloz gibi kronik hastalıklarda monositler çoğalmış olarak bulunur (Tablo II) Tablo II. Lösemi: Halk arasında kan kanseri olarak da bilinen. bakteriyel enfeksiyonlarda granülositler ile genç lökosit şekilleri çoğalmış bulunur. Ancak bunun yanında. Örneğin. bradikinin ve serotonin gibi maddeler açığa çıkar. Lökosit Formülü: Lökosit çeşitlerinin toplam lökosit populasyonuna oranını ifade eder.

Plazma proteinlerinin ikinci büyük kısmını oluşturan globulinler arasından immunoglobulinler vücudun bağışıklık sisteminde önemli yer tutar. Fibröz doku oluşumu ile damarın yeniden tamiri 5. bazen kişinin immun sistemindeki bir takım bozukluklar nedeniyle kendi dokularına karşı antikor oluşabilir. Kişide trombosit sayısının yetersiz olması trombositopeni olarak adlandırılır. normal damar endoteline yapışmazken. yapılarında bulundurdukları aktomiyozin etkisiyle kasılarak içlerinde hapsolmuş plazmayı dışarı atar. IgM. Pıhtının oluşması (Şekil 9) 4. Trombosit membranı yüzeyindeki reseptörler aracılığıyla. damar zedelenmesi sonucu açığa çıkan kollagen moleküllerine hızla yansır. normal damar endoteline yapışmazken. IgD. Normal sayıları 150000 – 400000/mm3 civarındadır. IgA. basit kılcal damar yaralanmalarında tek başına bu tıkaç kanamayı durdurmaya yeterli olabilmektedir. Vücutta hemostaz ve koagülasyon mekanizmaları: Hemostaz kanamanın durdurulması. Bu kişilerde deri altında kanamalar ve çürükler görülebilmektedir. Bazı inanlarda kalıtsal olarak bazı pıhtılaşma faktörlerinin bulunmaması sonucu hemofili adı verilen hastalık bulunabilir (FVIII eksikliği hemofili A. Membranı yüzeyindeki reseptörler. Bu şekilde trombosit tıkacı oluşmuş olur. bu olay gerek endotel hücreleri gerekse trombositler tarafından salgılanan bir plazma proteini olan Von Willebran faktörü (vWF) tarafından kolaylaştırılır. Trombositler Yine miyeloid serinin unipotent stem hücresinden kaynaklanan dev megakaryosit’lerden oluşurlar. Diğer trombositler de buraya gelerek birbirlerine yapışır ve trombosit kümeleri oluştururlar (agregasyon). koagülasyon ise kanın pıhtılaşması anlamına gelir. Otoimmunite: Bağışıklık normalde vücuda yabancı olan antijenik maddelere karşı gelişen bir olay iken. Bu protein hasarlı damar duvarı ile trombositler arasında bir köprü oluşturur. bu hastalar kolay kanarlar ve kanamanın durdurulması oldukça zordur. 3. damar yaralanmalarında kanamanın durmasında (hemostaz) ve pıhtılaşmada (koagülasyon) görev alan hücrelerdir. Bir damar yaralandığı zaman kanamanın durdurulması ve o bölgenin tamiri için devreye giren mekanizmalar şu şekilde sıralanabilir 1. böyle bir reaksiyonda otoantijenlere karşı oluşan otoantikorlardan bahsedilir. FIX eksikliği hemofili B). Damarın refleks olarak kasılarak büzülmesi (vazospazm) 2. Fazla pıhtının eritilmesi (fibrinolizis) 159 . damar zedelenmesi sonucu açığa çıkan kollajen moleküllerine hızla yapışır (adhezyon). İmmunoglobulin (Ig)ler: IgG. Trombositler. Bu olaya otoimmunizasyon ya da otosensitizasyon adı verilirken. Bundan sonra trombositler. Bunlar antijenlere karşı organizmanın savunmasında görev alan antikorlardır. Trombosit tıkacının oluşması. IgE.

İnflamasyon: Başlıca inflamasyon belirti ve bulguları kızarıklık. 160 . En önemli antikoagülan maddeler arasında antitrombin III ve heparin sayılabilir. 1) Protrombin aktivatörünün oluşumu 2) Protrombinden trombin oluşumu 3) Fibrinojenden fibrin oluşumu: Trombin de bir enzimdir ve plazmada inaktif olarak bulunan fibrinojen molekülünden fibrin iplikleri oluşturur. şişlik. Fibrinolitik (Trombolitik) Sistem: Bunun için pıhtı oluştuktan bir müddet sonra bu pıhtıyı yeniden eritme yoluna gider. Pıhtının eritilmesinden plazmin adlı enzim sorumludur. Fibrinolitik sistem ile pıhtılaşma sistemi arasındaki dengenin bozulmasından kaynaklanır. Hemostazis Kanda pıhtılaşma ile ilgili yaklaşık olarak 50 kadar madde bulunmuştur. o bölgedeki proteinden zengin plazmanın damar dışına sızmasıyla oluşur (ödem). ağrı ve fonksiyon kaybı şeklinde sıralanmıştır. soğuk. Bu inflamasyon sıvısında ilk saatlerde granülositler çoğunlukta iken. Normalde kanda bu antikoagülan maddeler hakim olduğundan pıhtılaşma görülmez. Plazmin. sıcaklık. alerjik reaksiyonlar.Şekil 9. sıcak ya da mekanik travmalar inflamasyona yol açabilir. dolaşımda plazminojen olarak (inaktif halde) bulunur. Kızarıklık ve sıcaklığın nedeni deri damarlarındaki vazodilatasyon ve kan akımı artışıdır. pıhtılaşmayı durdurucu yönde etkili olanlara ise antikoagülan madde denir. Bunlardan pıhtılaşmayı oluşturma yönünde etkili olanlara koagülan. Trombozis: Damar içerisindeki anormal pıhtılaşma durumudur. akciğer damarlarında tıkanmalara da yol açabilir (emboli). Bakteri ve virüs enfeksiyonları. sonra daha uzun ömürlü olan mononükleer hücreler (monositler. Şişlik. Bazen trombüsten bir parça pıhtı koparak dolaşıma katılabilir ve beyin. marofajlar) artar. kalp. Damar içerisinde oluşan bu pıhtıya trombüs denir. Ancak bir yaralanma sonrasında pıhtılaşma oluşması gerektiği zaman başlıca üç aşamalı mekanizma söz konusu hale gelir.

bronşioller ve alveollerden oluşur (Şekil 1). atmosfer havasındaki O2’yi kana aktaran sistemimizdir. Oluşan CO2 de kana difüze olarak venöz dönüş ile sağ kalbe gelir.3. Solunum organ ve yolları. Oksijen yetersizliğine en duyarlı organ beyin. Bu durumda organizmada O2CO2 değiş tokuşu iki kez karşımıza çıkmaktadır. bronşlardan sonraki daha dar bölümler ise bronşioller olarak adlandırılır. Hava yolları trakea ile başlar ve dallanmalara uğrayarak akciğer içerisine doğru ilerler. Solunum Sisteminin Fizyolojik Anatomisi: Burun ve ağız ile başlayan solunum sistemi. en dayanıklı doku ise iskelet kaslarıdır. Bronşlar ve bronşioller de işlevlerine göre iki alt başlıkta toplanabilir. larinks (gırtlak). Hücrelerin yaşamlarını sürdürebilmeleri yeterli oksijen alabilmelerine bağlıdır. birincisi yalnızca iletici hava yolları olarak görev yapan ve terminal bronşiol olarak adlandırılan yapılarda sona eren bölüm. bunun devamında sırasıyla farinks (yutak). trakea (soluk borusu). Trakeadan sonraki ilk dallar bronşlar. SOLUNUM SİSTEMİ SOLUNUM SİSTEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ Solunum sistemi kan ile atmosfer havası arasında gaz değişimi yapabilecek şekilde özelleşmiş. buradan da O2 ile değişime uğramak üzere akciğerlere pompalanır. akciğerlerde kan ile atmosfer havası arasında olanı ise eksternal solunum ya da dış solunum olarak adlandırılır. 161 . ikincisi ise respiratuvar bronşiollerden başlayıp devam eden gaz değişiminin yapıldığı bölümdür (Şekil 2 ve 3). Şekil 1. bu özelliği ile de hücrelerde metabolizma sonucu oluşan CO2’yi atmosfer havasına verirken. Dallanmalar sırasında çapları gittikçe daralır. bronşlar. Dokularda. boyları kısalır ve alveol adı verilen kapalı kesecikler ile sona ererler. hücre seviyesinde oksijen tüketilir ve karbondioksit oluşur. Bunlardan doku seviyesinde hücreler arasındaki O2-CO2 alış-verişi internal solunum veya iç solunum.

Şekil 2. Bir alveolün görünüşü 162 . Hava yolları Şekil 3.

Hemen önlem alınmazsa ölüm ile sonçlanır. Akciğerlerin Kan Dolaşımı: Sağ kalbe gelen CO2 ile doymuş kan. Akciğerlerin genişlemesiyle oluşan negatif basınç. alveol içi basınç +1 cmH2O’ya çıkar ve aynı miktardaki hava bu sefer 2-3 sn içerisinde dışarı itilir (Şekil 4). inspirasyon için gerekli 500 ml havayı ortalama 2 sn içerisinde içeri çeker. Pulmoner arterler. Bu durumda minimal alveol içi basınç –1 cmH2O olmalıdır. Bunlara primer solunum kasları denir (Şekil 5). hatta imkansız hale gelir.parasternal interkostalis (internus ile eksternus) ve m. alveollerin yüzey geriliminin artmasıyla büzüşmelerine neden olur. aynı mekanizmanın ters yönde işlemesiyle. Dolayısıyla bazı erken doğum vakalarında sürfaktan tabakası yetersiz kalmış olabilir ve yenidoğanın sıkıntılı solunum sendromu ya da hiyalen membran hastalığı denen durum ortaya çıkar. Zorlu ekspirasyonda göğüs kafesini aşağıya çeken m. İnspirasyon aktif bir olaydır ve ancak bazı kasların kasılması ile sağlanabilir. Akciğer kollapsını önleyen intraplevral negatif basınç düzeyi –5 cmH2O kadardır. bronşiolleri takip ederek terminal bronşiollerin ucunda kapillere dönüşür ve alveolleri bir ağ gibi sarar.interkostalis interni ve daha çok da m. bu şekilde yüzey gerilimini azaltmış olur. Nefes alınmadığı sırada alveol içi basınç atmosfer basıncı ile eşittir.Yüzey Gerilimi: Su molekülleri hava içinde birbirlerini çekip yaklaşma eğilimindedir.) bu iki yaprağın arasına hava girmesi (pnömotoraks). negatif basıncı ortadan kaldıracağı için. Soluk alma (inspirasyon) sırasında bazı kasların kasılması sonucu genişletilen göğüs kafesi yoluyla plevra boşluğundaki basınç daha da negatifleştirilmektedir. pulmoner arterler yoluyla akciğerlere gönderilir. m. kaburga kırıkları vb. Sürfaktan yetersizliği veya yokluğu ile seyreden bazı hastalıklar. fetusta sürfaktan sentezi 6 veya 7’inci ayda başlar. Bunu sağlayan en önemli kas ise diyafragma’dır. 163 .rectus abdomini rol alır. böylece akciğerler göğüs duvarına doğru çekilerek atmosfer havası ile dolmaları sağlanır. diyafragma. Örneğin. Herhangi bir nedenle (yaralanmalar. bu basınç gradyenti akciğerlerin genişlemesi ile sağlanır. Dik duran bir insanda. Normal bir inspirasyonu takip eden ekspirasyon tamamen pasif bir olaydır. Ancak bazen karın kaslarının yardımıyla zorlamalı ekspirasyon da yapılabilir. sakin solunum sırasındaki solunum olayında etkili olan kaslar. bu durumda alveollerin hava ile dolması zorlaşır. Solunum Mekaniği Akciğerler ve içinde bulundukları göğüs kafesi elastik yapılardır. Salgılanan sürfaktan alveol içindeki sıvı üzerine yayılır ve sıvının hava ile temasını keser. Akciğerler pasif organlardır. soluk verme (ekspirasyon) sırasında akciğerlerin göğüs duvarından daha fazla ayrılmasına izin vermez ve onları tekrar göğüs kafesine doğru çeker. Akciğerlerde bir de bronşial dolaşım vardır ki bunlar alveoller dışındaki tüm akciğer dokusunu sular. Ekspirasyon sırasında ise. yani yüzey gerilimi vardır. Oysa ki havanın atmosferden alveole doğru akabilmesi için bir basınç farkı gerekmektedir. akciğerler kollabe olur (büzüşür). akciğer hastalıkları. göğüs kafesine bağlı olarak genişleyip daralırlar. Plevra boşluğundaki negatif basınç. Alveollerdeki yüzey gerilimini azaltarak kollabe olmalarını (büzüşmelerini) engelleyen fosfolipid ve proteinden oluşan sürfaktan olarak adlandırılan bir salgı vardır.skalenus’tur.

kadardır.TV): Normal şartlardaki her bir inspirasyonekspirasyon sırasında akciğerlere girip çıkan hava hacmidir. zorlama ile akciğerlerden çıkarılabilen hava hacmidir. kadınlarda 0.3. kadınlarda 1.Şekil 4. Erkeklerde 1. Bu akciğer hacimlerinin kendi aralarındaki formülasyonları ile de bazı akciğer kapasiteleri tanımlanmıştır: 164 . kadardır. Şekil 5.7 Lt. Göğüs kafesinin hareketi. kadardır.RV): Zorlamalı bir ekspirasyondan sonra akciğerlerden çıkarılamayan ve burada kalan hava hacmidir.ERV): Normal bir soluk verildikten sonra. Erkeklerde 1. 500 ml kadardır. kadınlarda 1.9 Lt.1 Lt. Akciğer Hacim Ve Kapasiteleri Solunum Hacmi (Tidal Volüm . Artık Hacim (Rezidüel Volüm . zorlamalı bir inspirasyon ile akciğerlere alınabilen hava hacmidir. İnspirasyon Yedek Hacmi (İnspiratuvar Reserv Volüm .2 . Atmosfer basınç-intraalveoler basınca göre havanın akımı.IRV): Normal bir soluktan sonra. Erkeklerde 3. Ekspirasyon Yedek Hacmi (Ekspiratuvar Reserv Volüm .

Gaz Alış-Verişi Akciğerlerde gaz alış-verişinin yapıldığı bölgelerde hava ile kanı birbirinden ayıran ince bir membran vardır. sakin bir ekspirasyondan sonra akciğerlerde kalan hava miktarıdır. (Şekil 6) Şekiller 6. derin bir inspirasyondan sonra atılabilen maksimum hava miktarıdır. rezidüel hacim dahil akciğerlerin alabileceği toplam hava hacmidir. Akciğer hacim ve kapasitelerinin grafikte özeti. İnspirasyon Kapasitesi (İK) = TV + İRV. 2.6 µm’yi geçmez. Fonksiyonel Rezidüel Kapasite (FRK) = RV + ERV. Solunum membranının (Şekil 7) toplam kalınlığı 0. Plazma şeklinde sıralanmıştır. Alveollerin ince epiteli. Alveol bazal membranı. Alveol içi sıvısı ve sürfaktan tabakası. en derin inspirasyonla içeri alınabilen toplam hava miktarıdır. 3. Spirometre denen özel aletler ile akciğer hacim ve kapasitelerinin ölçümü yapılarak çeşitli akciğer hastalıklarının tanı ve seyrinin takibinde kullanılmaktadır. 4. 165 . Kapiller bazal membranı. Bu membran: 1. Kapiller damarların ince endotel tabakası ve 7. Total Akciğer Kapasitesi (TAK) = VK + RV. 5.Vital Kapasite (VK) = TV + İRV + ERV. 6. Dar bir interstisyel aralık.

Aynı zamanda hücre metabolizmasının hızlanması da O2 tüketimini arttıracağı için interstisyel sıvı pO2’sini düşürecek ve basınç farkının artması nedeniyle kandan daha fazla oksijen difüze olacaktır. buraya gelen kapiller kanda bu oran yalnızca 40 mmHg’dır. Alveolün görünümü ve Solunumun difüzyon membranı Gazların Kanda Taşınması O2: Kandaki oksijenin %97’si eritrositler içerisinde hemoglobine bağlı olarak taşınır. oksijenini hızla interstisyel sıvıya verir. dolayısıyla aradaki basınç farkı ile O2 kolayca kapillerden alveol içine difüze olur. Alveollerde pO2 104 mmHg iken. Dolaşımın hızlanması durumunda (vazodilatasyon gibi) doku seviyesine daha fazla O2 gelir ve interstisyel sıvıya geçen O2 miktarı da artar. Geri kalan %3’lük bölümü ise plazmada fiziksel olarak çözünmüş şekildedir. interstisyel sahadaki 40 mmHg’lık pO2 nedeniyle. 166 . Kapillerin arteryel ucuna bu 95 mmHg’lık oksijen basıncı ile gelen kan.Şekil 7. Oksijeni bağlamış hemoglobin oksihemoglobin olarak adlandırılır (HbO2).

Bu sırada CO2’nin O2’den 20 kat daha hızlı difüze olma yeteneğinden dolayı çok yüksek bir basınç farkına ihtiyaç yoktur. Bu ise hemen H+ ve HCO3. CO2’nin hücre içinden interstisyel sıvıya geçmesi için yeterlidir. CO2: Oksijenin hücreler tarafından kullanılması sonucu açığa çıkan karbondioksit. 5 mmHg’lık basınç gradyenti ile CO2 kandan alveole geçer (Şekil 8). Bu iki değeri X ve Y eksenine yerleştirerek çizilen grafik ise oksijen disosiyasyon eğrisi olarak adlandırılır ve sigmoid bir eğri şeklinde bulunur. %94-98 kadardır. CO2 + H2O ←karbonik anhidraz→ H2CO3 ←→ H+ + HCO3167 . Şekiller 8. interstisyel sahadan kana difüzyon sonucu venöz uçta 45 mmHg olarak interstisyel sıvı ile eşitlenir. alveol içerisinde ise 40 mmHg kadardır. Genelde intrasellüler pCO2 46 mmHg. Buna göre 104 mmHg’lık bir parsiyel basınç altında kanın oksijene olan doymuşluk oranı. yani satürasyonu. Burada karbonik anhidraz enzimi ile suyla birleşerek H2CO3’ye (karbonik asit) dönüşür.şeklinde iyonlarına ayrışır. Akciğerlere gelen kanda pCO2 45 mmHg iken. Kapillerin arteriol ucuna 40 mmHg olarak gelen CO2. interstisyel alanda ise 45 mmHg kadardır. önce kapiller pCO2’nin düşük olmasından yararlanarak kana difüze olur. Hidrojen iyonları hemoglobine bağlanırken.Satürasyon: Kandaki gazların ifadesi için kullanılan ‘parsiyel basınç’ dışında bir de doymuşluk anlamına gelen satürasyon vardır. Alveol-pulmoner kapiller ve doku-doku kapillerinde pO2 ve pCO2 Hücrelerde oluşan CO2 kana geçtiğinde önce eritrositler içine alınır. bikarbonat iyonları plazmaya çıkar ve akciğerlere kadar taşınır. Bu 1 mmHg’lık basınç farkı.

pO2’deki düşüş ve pH’daki azalma solunum merkezleri üzerinde uyarıcı etki yapmaktadır.Kan akciğerlere gelince. normal soluk alıp verme otomatik sistemin görevidir. 3. Solunum Sistemi İle İlgili Diğer Kavramlar Hipoksi: Oksijen azlığı demektir. Nedeni kanda oksihemoglobinin azalıp yerine deoksihemoglobinin (oksijeni alınmış hemoglobin) artışıdır. bir yandan ise pH azalması solunum hızını artırır. anlamına gelen taşipne (takipne). Parsiyel karbondioksit basıncının 60-75 mmHg’ya çıkması ile hızlı ve derin solunum başlar (hiperventilasyon). Diğeri ise daha alt seviyelerde pons ve omurilik seviyesinde bulunan otomatik (ya da otonomik) sistemdir. Demek oluyor ki pCO2’deki artış. solunumun yavaşlaması ya da solunum dakika sayısının normalin altına düşmesi manasına gelen bradipne solunum sistemi ile ilgili terminolojik tanımlamalara örnek olarak gösterilebilir. Hava yollarına yabancı maddelerin girmesi öksürük ve aksırık gibi refleksleri uyarır. Hiperkapni: Vücut sıvılarında karbondioksitin artmasıdır. Trakea. Solunumun Düzenlenmesi Solunumun kontrolü iki değişik sinirsel mekanizma tarafından sağlanır. Bunlardan biri beyin korteksi seviyesinde olup bizim istek ve irademiz ile oluşturabildiğimiz kontrolü oluşturur. Metabolizmanın hızlandığı koşullarda CO2 birikmesi ve oksijen gereksinimin de artması. 80-100 mmHg basınçta hareketlerde yavaşlama. Tüm bunların dışında bir de solunumun hızlanması. bikarbonat iyonlarının tekrar eritrosite girmesi şeklinde reaksiyon tersine döner. bronş ve bronşiollerin epitelleri yabancı maddelere karşı duyarlı reseptörler ile kaplıdır. CO2’nin %70 taşınması bu yolla olmaktadır. öksürme. 1. solunumun derinliğinin artması demek olan hiperpne. solunumu kontrol eden kimyasal mekanizmanın amacı arteryel kandaki pO2 ve pCO2’yi sabit tutmak ve H+ iyon fazlalığından kurtulmaktır. Siyanoz: Derinin mavi renk almasıdır. İstemli sistem konuşma. 168 . Plazmada fiziksel olarak çözünmüş (erimiş) halde. sonuçta su ile karbondioksit oluşur ve eksternal solunum yoluyla dışarı atılır. Hipokapni: Kanda pCO2’nin azlığı durumudur. Ventilasyon hızının esas belirleyicisi pCO2’dir. yani solunum dakika sayısının normalin üzerine çıkması. nefes tutma gibi davranışlarda kullanılırken. Kimyasal Kontrol Normal solunum hızı 12-16/dk kadardır. uyku hali ve yarı koma durumu belirir. Dispne: Solunumun zorlanması veya sıkıntılı solunum halidir. Bu yönüyle. ancak sınırlıdır. 100-150 mmHg ise anestezi ve ölüm ortaya çıkar. (%20) (karbaminohemoglobin (CO2HHb) olarak adlandırılır) 2. Solunumun tamamen durması olayına ise apne adı verilmektedir. Çok az bir kısmı ise plazma proteinleri ile taşınır. Medulla spinalisteki ventral grup nöronlarına çok yakın yerleşimli kanın pCO2 ve pH’a duyarlı kemosensitif bir alan vardır. Doğrudan hemoglobin molekülüne bağlanarak taşınma.

Bu işlevlerin kontrol ve düzenlenmesi için önemli olan çeşitli hormonların ve diğer bazı haberci moleküllerin hedeflerine ulaştırılması vb. Atriumlar kalbe geri dönen kanı kabul edip ventriküllere gönderen. venöz uçta tekrar damar sistemine geri geçmektedir (Şekil 1). damarlar ise kalpten çıkıp tekrar kalbe geri dönen kapalı bir boru sistemi oluşturmaktadır. Kalpteki bu kapakçıklar. arter ve venlerde böyle bir değişim olmaz. kanın bu boru sistemi içerisinde belli bir basınç altında dolaşmasını sağlamaktır. sağ atrium ve sağ ventrikül arasındaki üç yapraklı kapağa ise triküspit kapak adı verilmiştir. ortada kalbin kas tabakasını oluşturan miyokard. Kalpten çıkan iki ana arter. Kalbin Fizyolojik Anatomisi: Üstte iki atrium (kulakçık) altta ise iki ventrikül (karıncık) olmak üzere 4 boşluktan oluşan kalpte. en dışta ise iki yapraklı (viseral ve parietal) zar tabakasını meydana getiren perikard. Buna göre kalbin esasında ikili bir pompa gibi çalıştığı anlaşılır.4. 2. Sağ atriuma karbondioksit konsantrasyonu artmış ve oksijen içeriği azalmış olarak gelen kan. Bunun için kapillerin arteryel ucunda interstisyel sahaya süzülen kan plazması. olaylar sağlanmaktadır. bu boşluklar sağ ve sol taraflarda birbirlerine kapaklar aracılığıyla bağlıdır. sol ventrikülden başlayıp tüm vücudu dolaştıktan sonra sağ atriumda sonlanan sisteme sistemik (büyük) dolaşım. Hücrelerin. Sol atrium ile sol ventrikül arasındaki iki yapraklı kapağa biküspit (ya da mitral). 1. önce arterlerden. 3. Sonuçta. ventriküller ise kalbin esas pompa işlevini gören bölümleridir. Miyokard kalınlığı çeşitli kalp bölmelerinde farklılık gösterir. en kalın olduğu yer. DOLAŞIM SİSTEMİ Dolaşım Sisteminin Genel Özellikleri Dolaşım sistemi. Kapillerden geçiş sırasında kanın kimyasal bileşimi ve fiziksel özellikleri değişime uğrarken. En içte endokard. Bu sistemde kalp merkezde yerleşmiş olup. Sıcaklığın vücudun her tarafına eşit olarak dağılımı. kalp ve damarların oluşturduğu bir sistemdir. sol ventrikülden çıkan aorta ve sağ ventrikülden çıkan pulmoner arterdir. Arterler ventriküllerden çıkarken. ventriküllerden çıkan arterlerin (aort ve pulmoner arter) başındaki yarım ay şeklindeki semilunar kapaklarla birlikte. kanı yüksek basınçlı arter sistemine doğru 169 . sonra kapiller (kılcal) damarlardan. Kanın damar sistemi içerisindeki akışı. venler atriumlara boşalır. Kalbin pompa gücü ile damar sistemine fırlatılan kan. sağ ventrikülden başlayıp akciğerler üzerinden sol atriuma kadar gelen sisteme ise pulmoner (küçük) dolaşım adı verilmektedir. Kalp dokusu başlıca 3 tabakadan oluşmaktadır. yüksek basınçlı bölgeden düşük basınçlı bölgeye doğrudur. Kanı kalbe getiren damarlar ise sağ atriuma gelen vena cavalar (superior ve inferior) ile sol atriuma gelen pulmoner venlerdir. kendilerini çevreleyen iç ortam ile yürüttükleri madde alım-verimi. sonra sol ventrikül tarafından tüm vücut dokularını beslemek üzere aortaya pompalanır. önce sağ ventrikül tarafından akciğerlere gönderilerek solunum havası ile gaz değişimine uğrayıp geri gelmesi sağlanır (oksjence zenginleştirilmiş olarak sol atriuma geri döner). daha sonra ise venlerden geçerek en sonunda kalbe geri döner. kanın tek yöndeki hareketinden sorumludur (Şekil 2). Bu yüksek ve düşük basınç bölgelerini ise bir emme-basma tulumba gibi çalışan kalp sağlamaktadır. Temel işlev.

sinir sistemi bu yolla kalbin çalışma düzeni üzerinde ayarlayıcı rol oynamaktadır. Kalbin Uyarı Sistemi Kalp kasının sinirsel bir uyarıya ihtiyacı yoktur ve kendi uyarısını oluşturma yeteneğindedir. içlerine devamlı sodyum iyonlarının sızmasına izin veren SA düğüm hücrelerinin dinlenim potansiyelinin diğer kalp kası hücrelerinden daha yüksek (yani 0’a yakın) oluşuyla açıklanır. bu yolla kalp hızı ve kasılma gücü azalır. aortanın çıktığı bölgeden ayrılan koroner damarlar yoluyla ulaştırılır. Kalp ve damar sistemi. Kalbe parasempatik uyarıyı getiren sinir n. his demeti ve purkinje liflerinden oluşur. Şekil 1. Öyle ki normal kalp kası hücrelerinde 170 . Sempatik uyarı ise kalp hızı ve kasılma gücünü artırıcı etki yapar. Kalp kapakcıkları.vagustur. Kalbin kendi dokusunu beslemesi için gerekli olan kan. Kalp kasının en dikkat çekici özelliği. atrioventriküler (AV) düğüm. ömür boyu bir kasılma-gevşeme döngüsü içerisinde durmaksızın çalışmasıdır. bu öneminden kaynaklanan. Şekil 2. Kalbin normal çalışması sırasında hakim olan güç SA düğümdür. SA düğüm dakikada 70-80 kez uyarı çıkarabilme yeteneğindedir. Bununla birlikte kalp kası otonom sinir sisteminin bileşenlerinden (sempatik ve parasempatik) de sinir alır. sol ventrikül duvarıdır.pompalayan (ya da bizzat bu yüksek basıncı oluşturmakla yükümlü). SA düğüme özgü olan pacemaker potansiyeli. bu nedenle SA düğüm pacemaker (adım attırıcı) odak olarak da bilinir. hemen hemen tüm dünyada en sık karşımıza çıkan ölüm nedeni de zaten kalp hastalıklarıdır. AV düğüme bağlı olarak bulunan his demeti ve buna bağlı olan purkinje liflerinin uyarı çıkarma hızları ise daha düşüktür (Şekil 3). Kalbin kendi uyarı sistemi sinoatrial (SA) düğüm (odak).

ventrikül miyokardına yayılması sonucunda ise ventrikül sistolü gerçekleşir. bir yandan ise internodal (düğümler arası) ileti yolları boyunca AV düğüme gelir. ventrikül sistolü ile de ventrikül içerisindeki kan arterlere pompalanır. pacemaker hücrelerinde bu değer –60 mV kadardır. Yani potansiyel önce –40 mV’luk eşik değerine ulaşmakta. Sempatik sistemin etkisi ise (adrenalin. Uyarının atrium miyokardına yayılması sonucu atrium kasılması (sistolü). bu değere gelince aksiyon potansiyeli oluşmakta ve sonra tekrar sükûn potansiyeline geri dönmektedir. AV düğümdeki 0. his demetinin sağ ve sol dallarına. bu şekilde artan potansiyel ile kalp hızlanır. daha sonra da purkinje liflerine iletilir. 171 . Sistolü takip eden iki uyarı arası dönemde ise diyastol (gevşeme) oluşur (Şekil 4). Otonom sinir sisteminin kalp üzerine olan düzenleyici etkinliği de zaten SA düğümün potansiyelini değiştirmek yoluyla olmaktadır. AV düğümü geçen aksiyon potansiyeli his demetinde hız alır. Uyarı AV düğümü geçerken 0. noradrenalin) hücre içine kalsiyum girişini artırmak yönünde ortaya çıkar. Kalpte uyarının iletimi. Atrium sistolü ile atrium içerisindeki kan ventriküllere.membran dinlenim potansiyeli –80 ile –95 mV arasında iken. kalp ileti sisteminin en uç bölümü olan. purkinje liflerini oluşturur. dolayısıyla hücre hiperpolarize olmakta ve eşik değere ulaşması zorlaşmaktadır (gecikmektedir). Kalpte Uyarının Yayılması: SA düğümden çıkan uyarı bir yandan doğrudan değişim halinde olduğu atrium miyokardını uyarır. His demetinin sağ ve sol kollarının miyokard içerisine giren ince dalları. bunların temel görevi ise iki ventrikülün birden ve aynı anda kasılmasını.vagus) nörotransmitteri olan asetilkolin etkisinde potasyum geçirgenliği artmakta. Parasempatik sistemin (n. burası aynı zamanda uyarının atriumlardan ventriküllere geçtiği noktayı oluşturur ve uyarı buradan his demetine.13 sn’lik bir gecikmeye uğrar. Ulaştığı anda ise potansiyelin birden +20 mV’a kadar yükseldiği. dolayısıyla kalbin etkili bir pompa olarak çalışmasını. Şekil 3.13 sn’lik gecikme ventriküller kasılmadan önce atriumlardaki tüm kanın ventriküllere aktarılmasına olanak tanır. sonra yine eski değerine döndüğü görülür. temin etmektir. Sodyum sızması sonucu –40 mV’a daha kolay ulaşır.

Kalpte uyarının yayılması. kalbin kasılma ve pompalama gücü hakkında bilgi vermez. Şekil 5.12 sn. SA düğümden çıkan her bir aksiyon potansiyelinin..Şekil 4. Q. QRS kompleksi ventrikül depolarizasyonu. Kalpte uyarı ve ileti sisteminin normal olup olmadığını ve miyokard bozukluklarına bağlı olarak ortaya çıkan ileti bozukluklarını yansıtır (Şekil 5). Elektrokardiyografi (EKG): Kalbin çalışması sırasında oluşan elektriksel aktivitenin. EKG 172 . T dalgası ise ventrikül repolarizasyonuna karşılık gelmektedir. kaydedilmesidir. P dalgası ve R dalgası arasındaki mesafe (PR aralığı) uyarının his demetinde iletildiği döneme rastlar.16 sn. Normalde. QRS kompleksi 0. bacaklar. PR aralığı 0. Elektrokardiyogram.08-0. kalp kasındaki yayılımı sırasında vücut yüzeyine yansıyan şekliyle kaydedilmesidir. S ve T dalgalarından oluşan bir kayıt çizelgesi (elektrokardiyogram) şeklinde elde edilen çıktı üzerinde görülen P dalgası atrium depolarizasyonu. P. Atrium repolarizasyonu QRS kompleksi altında kaybolduğundan ayrı bir dalga olarak izlenmez. kalpteki elektriksel değişikliği yansıtır. vücut yüzeyindeki özel noktalara (kollar. kadar sürer. R.13-0. Temel prensip. göğüs kafesi üzeri) yerleştirilen elektrotlar yardımıyla.

Kalbe dolan kan kalp kasını gerdikçe aktin ve miyozin filamentleri daha güçlü bir kasılma gösterir. Kalbin kanla dolması diyastol dönemine rastladığından. Bu sırada sistemik ve pulmoner dolaşımdan gelen kan her iki atriuma dolmaktadır. fizyolojik sınırlar içerisinde. kalp gelen kanın hepsini pompalar ve venler içerisinde kan birikmesine engel olur. sistolin sürmesi nedeniyle. geri kalan %30’u bunu biraz daha yavaş olarak takip eder. bu olaya Frank Starling yasası adı verilir. Ventriküllerin iyice gevşemesi sonucu içlerindeki basıncın atriumların altına düşmesiyle atrioventriküler kapaklar (triküspit ve biküspit) açılır ve kan ventriküllere akmaya başlar. diğerleri ise daha derin olarak alınır. hem de ventriküllerin diyastolde olduğu faz olarak kabul edilir. sağ ventrikül basıncının ise 8 mmHg’yı (yani pulmoner arter basıncı) geçmelidir. Siklus sırasında atrioventriküler ve semilunar kapakçıkların titreşimleri birtakım seslerin oluşmasına neden olur. Dinlenim halindeki normal kalp döngüsü 0. mitral. Steteskop hangi kapağa daha yakın yerleştirilirse o kapağın sesi daha net. Ventrikül sistolünü diyastolün takip etmesi. Fırlatma fazı olarak bilinen bu aşamanın daha başında kanın %70’i arterlere geçerken. Bu şekilde atriumlara gelen kanın %70 kadarı pasif olarak ventriküllere geçmekte. kalbin çok hızlandığı durumlarda ventriküllerin dolma süresi kısalır ve atım hacmi azalır. Her bir sistol-diyastol döngüsü (ya da bir sistolden diğerine geçen zaman) ise kalp siklusunu oluşturur. Kalp siklusunun başlangıcı. yine her defasında bunu bir diyastol (gevşeme) takip eder. triküspit ve biküspit kapaklar kapanarak kanın kasılma sırasında atriumlara geri kaçması engellenir.8 sn kadar sürer.) (atım hacmi X nabız) olarak adlandırılır. Bu sesler. kanın ventriküllere geri dönmemesi için semilunar kapaklar kapanır ve ikinci kalp sesi oluşur. geri kalan %30’u ise SA düğümden çıkan uyarının başlattığı atrium sistolü ile bunu takip etmektedir.Kalp Siklusu (Kalp Döngüsü) Ve Kalp Sesleri SA düğümden çıkan her bir uyarı bir sistol (kasılma) oluştururken. Kanın arterlere geçişi. Bu kapakların kapanması sırasında meydana gelen titreşim birinci kalp sesini oluşturur. bir dakikadaki sistol sayısı nabız (72/dk. hem atriumların.). Uyarının ventriküllere ulaşmasıyla birlikte (ki artık ventriküller de dolmuştur) ventrikül sistolünün başında ventrikül içi basıncın artmasıyla. çıplak kulak veya daha etkili olarak steteskop yardımıyla duyulabilir. ventrikül içi basıncın arterlerdeki basıncın üzerine çıkmasıyla aort ve pulmoner arterlerin ağzında bulunan semilunar kapaklar açılır ve ventriküller içerisindeki kan bu arterlere fırlatılır. bu arterlerde basınç artışına neden olur. aort ve pulmoner odak(Şekil 6). triküspit. Kalbin Yaptığı İş: Kalbin her sistolde attığı kan miktarı atım hacmi veya vurum hacmi (ortalama 70 ml). ventrikül içi basıncın arterlere kıyasla düşmesine yol açar ve bir miktar kan ventriküllere doğru geri çekilir. Bu olayın gerçekleşmesi için sol ventrikül basıncının 80 mmHg (yani aort basıncı). apeks. Temel olarak yaklaşık yerleri şekildegösterilen 5 ayrı dinleme odağı vardır. Kalbin vurum şiddeti ya da gücü sağ atrium ve ventriküle gelen kan miktarına göre ayarlanır. 173 . Buna göre. Siklusun devamında. bir dakikada pompaladığı kan miktarı ise dakika hacmi ya da kalp debisi (kardiak output) (5040 ml.

’ye kadar çıkarabilir. Kalp dakika vuru sayısının 200-300 arasında olmasına flatter (flutter) adı verilir. Şayet uyarı daha SA düğümde tutulursa sinüzal blok. Bu artışın bir kısmı kalp hızına. 60/dk’nın altındaki rakamlar bradikardi. Kalbin odakları. Bu nedenle sağ ventrikül kası daha incedir. böyle bir odaktan kaynaklanan vuruya ise prematüre vuru (ekstrasistol) denir. Sağ ventrikülün pompaladığı kan miktarı yaklaşık olarak sol ventrikül ile aynı olmasına karşın. içinde tedavi edilmezse beyin hasarı ve ölüme yol açar. bir kısmı da kalbe dönen kan miktarına bağlıdır. AV düğümde tutulursa atrioventriküler blok olarak tanımlanır. kanı düşük basınçlı (düşük dirençli) akciğer damarlarına gönderdiği için yükü ağır değildir. 400-600/dk’lık bir frekans ise fibrilasyon olarak adlandırılmaktadır. Kalp blokları: SA düğümden çıkan uyarı dalgasının kalbin çeşitli bölgelerinde tutulması sonucu oluşur. His demetinde ortaya çıkan bir blok ise yine yerine göre sağ ya da sol dal bloku şeklinde adlandırılır. 100/dk’nın üzerindeki rakamlar ise taşikardi şeklinde adlandırılmaktadır. Aritmiler: Kalbin dakika vuru sayısının normalden sapmasına denir. Normal kalp ritmi 72/dk olarak kabul edilmekte. Dinlenim halinde dakikada 5-6 Lt. Bunlar atrium veya ventrikül kaynaklı olabilir. Kalbin SA düğüm dışındaki herhangi bir bölgesinden iki normal sistol arasında aniden uyarı çıkaran noktaya ektopik odak. Yer yer ani bir şekilde gelişen ve birkaç dakikadan birkaç saate kadar sürebilen 150-200/dk’lık kalp atımları paroksismal taşikardi olarak adlandırılır. SA düğüm ile AV düğüm arasında bir yerde tutulursa sinoatriküler blok. Ventriküler fibrilasyon 3-5 dk. Sporcuların bir miktar bradikardik olması fizyolojiktir ve bunlarda bradikardi ile birlikte kalbin atım hacmi de artmış olarak bulunur. 174 . kadar kan pompalayan kalp egzersizde bunu 30 Lt.Şekil 6.

Arteriyollerin kas dokusu sempatik sinir sistemi etkisinde sürekli bir gerginliğe (tonus) sahiptir. Öyle ki. pulmoner dolaşım ise düşük basınçlı bir sistemidir. Arteriyoller sempatik sinir tarafından kontrol edilmektedir. Bütün kan damarlarının iç yüzeyi endotel adı verilen hücre tabakası ile döşelidir. Bu şekilde arteriyoller bir organ ya da bölgeye gidecek olan kan miktarını ayarlayabilirler.Kalp Yetmezliği: Sağ kalp venlerden gelen kanın hepsini pompalayamaz ve biriken kan boyun venlerinde dolgunluğa neden olur. Periferik Dolaşım Sistemik ve pulmoner dolaşımın ikisine birden periferik dolaşım denmektedir. Arterin aşırı genişlemesini önler. Tek katlı endotel dokusundan oluşur. Sempatik sistem uyarısıyla vazomotor tonus artarken. kanın sürtünmesi ile oluşabilecek yaralanmalara dirençlidir. hormon ya da kanda dolaşan diğer bazı vazoaktif maddelerin etkisi ile daralma (vazokonstriksiyon) ya da genişleme (vazodilatasyon) özelliği gösterebilen damarlardır. venler ve kapiller şeklinde üçe ayrılabilecek olan damarlar arasında bu ayırıma göre işlevsel ve yapısal yönden birtakım farklılıklar dikkat çekmektedir (Şekil 17). Arterler (Atardamarlar): Arterlerin yapısı hem yüksek basınç oluşturmaya. İntima: En iç tabakadır. sonuçta kan akımı zorlaşır ve kan basıncı yükselir. genişlediği zaman artar. Arterler kalpten uzaklaşıp dokuların içerisine doğru yol aldıkça çapları küçülür ve kas dokusu biraz daha kuvvetli damarlar kalır. 2. 175 . Adventisya: Daha çok kollajen bağ dokusundan oluşan en dış tabakadır. Daralma veya genişleme kabiliyetleri nedeniyle arteriyoller bir nevi ‘tıpa’ görevi görmektedir. Yavaşlayan akciğer dolaşımı ise akciğer interstisyumunda sıvı birikmesine neden olur (akciğer ödemi). Sonunda en düşük basınca sağ atriumda ulaşılır. arteriyoller daraldığı zaman bir organa giden kan miktarı azalırken. Kaygan özellikli olduğundan. Kabaca arterler. Bu damarlara arteriyol denmektedir (Şekil 8). Tüm arterler 3 tabakalı bir yapı gösterir: 1. Bu elastik yapı sayesinde kalpten gelen yüksek basınçlı kanı kabul eder ve kanın ileriye doğru hareketi de sağlanır. Medya: Güçlü kas ve elastin bağ dokusundan oluşur. bu durum gaz alış-verişini zorlaştırır ve nefes darlığı (dispne) görülür. Arteriyollerin çapı daraldıkça periferik direnç artar. 3. Kanın sağ kalpten 15-20 mmHg’lık bir basınçla çıkışı. hem de yüksek basınca dayanmaya uygundur. aorta – arterler – arteriyoller – kapiller – venüller – venler – vena cava şeklinde bir dizilim ortaya çıkar. Kalpten başlayarak damarları sıralayacak olursak. Arteriyoller: Sinir uyarısı. Aorta’da ortalama basınç 85 mmHg iken sağ atriumda 0’dır. Aortadaki yüksek basınç kalpten uzaklaştıkça ve diğer damarlara dallandıkça düşecektir. Duvarları kalın olup elastiktir. Sistemik dolaşım yüksek basınçlı. ki buna periferik direnç denir. Buna vazomotor tonus adı verilir. akciğerleri dolaşıp tekrar kalbe dönmesi için yeterlidir. uyarının ortadan kalktığı durumda ise tonus azalır. Sol kalbe gelen kanın yeterince pompalanamaması ise akciğer dolaşımını yavaşlatır.

Hücrelerle kan arasında gerçekleşen madde alım-verimi bu hizada olur. Damarlar Şekil 8. Kan kayıplarında önce venalardaki kan hacmi azalır. karbondioksit. Venlerdeki kanın kalbe dönüşünü sağlayan başlıca 3 faktör vardır: 1. Kapillerlerden geçen kan akımını kontrol etmek üzere ağın giriş bölümüne yerleşmiş bulunan ve düz kaslardan oluşmuş bir yapı olan prekapiller sfinkter bulunur. çapları en dar. Kanın vücut (özellikle bacak) kaslarının kasılıp-gevşemesi yardımıyla kalbe doğru ilerlemesi (kas pompası) Kapillerler (Kılcal Damarlar): Arter ve venler arasındaki dolaşım devresini tamamlayan. Prekapiller sfinkterler. Nefes alma sırasında göğüs içi (intraplevral. Venüller: Kapillerden hemen sonra gelen daha dar venlerdir.Şekil 7. arteriyollerden farklı olarak sinir sistemi tarafından değil. Damarların yapısı Venler (Toplardamarlar): Venlerin lümeni arterlere göre daha geniş ve esnek bir yapılıdırlar. Bu yapılarından dolayı içlerine kanın dolmasıyla genişlerler ve genişlemeye bağlı olarak da basınç artışı görülmez. Kalbin damar sistemine belli bir basınç altında zorla soktuğu kanın ileriye doğru hareket etme mecburiyeti 2. intratorasik) negatif basınçtaki artış ile oluşan emici pompa gücü 3. hidrojen iyonu. duvarları en ince damarlardır (Şekil 9). Bu nedenle venlere dolaşımın depo veya kapasitans damarları da denir. Duvarları tek sıralı bir epitel (endotel) tabakasından ibarettir. laktik asit (yani asidoz) gibi lokal metabolik artıklar ve 176 .

2. kapiller dilatasyon durumu. oksijen ve karbondioksit gibi lipidlerde eriyebilirliği yüksek maddeler. Bu durum damar içerisine kitle etkisiyle su çeken bir basınç farkı oluşturur. Kapiller yataktaki madde alım-verimi endoteldeki küçük kanalcıklar ve veziküler transport yoluyla olur. Şekil 9. kapiller membran permeabilitesinin (geçirgenliğinin) artışı. giderek büyüyen damarlar oluşturarak venlere dökülür. 2. 177 . Plazma proteinlerinin azalması sonucu onkotik basınçta düşme. Bir damarın geçici olarak kapanmasıyla bir bölgenin kanlanması engellendiğinde. Damar içerisindeki kanın oluşturduğu sıvı basıncına ise hidrostatik basınç denir. İnterstisyel sahada lenf kılcalları olarak başlayan lenf dolaşımı. 3. bu engelin ortadan kalkmasıyla o bölgenin 30 kat daha fazla kanlandığı görülür (reaktif hiperemi). Kapiller yataktaki kan basıncının (hidrostatik basınç) artışı. Soğukta ise vazokonstriksiyon ile kan akımı azalır. 3. Ayrıca. Kandaki plazma proteinlerinin oluşturduğu bu basınca kolloid osmotik basıncı veya onkotik basınç adı verilir. 1. Periferik dolaşım çeşitli etkenlere farklı şekillerde cevap verebilir. Kılcal damarlar. Damara giriş ve çıkış için kullanılan başlıca yol difüzyondur. lenf kanallarının tıkanması da ödeme neden olur. Plazma proteinleri çok büyük moleküller olduklarından membranları geçemez ve damar içinde kalırlar.oksijen azlığı (hipoksi) gibi ihtiyaçlar tarafından kontrol edilirler. Egzersizde kaslara giden kan miktarı 20-40 kat artar. Ödem: İnterstisyel sahada sıvı birikimi olarak tanımlanabilecek olan ödemin çeşitli nedenleri olabilir: 1. bu şekilde kapiller membranı doğrudan geçerler. Örneğin. Sıcak vazodilatasyona neden olarak kan akımını artırır. Bunun nedeni lokal metabolitlerin prekapiller sfikterleri açmasıdır (aktif hiperemi). sıvıların toplanıp dolaşıma katıldığı yardımcı bir sistemdir. Lenf Dolaşımı: Lenf sistemi interstisyel aralıktan.

ortalama normal değer = 120 mmHg). Şu an için bunun. temporal arter. sürtünme ya da vuru şeklinde ses duyulur (Şekil 10). kola geçirilen şişirilebilir bir manşet. Arteryel Kan Basıncının Ölçümü: Kan basıncı (tansiyon) ölçümü için sfingomanometre (tansiyon aleti) denen alet kullanılmaktadır. atım hızının ise 72/dk olarak aldığımız zaman kalbimizin dakikada 5 Lt. Dakika hacmini etkileyen başlıca faktörler ise kalbin atım hacmi (stroke volüm) ve kalp hızıdır: kalp dakika hacmi = atım hacmi x kalp hızı Ortalama atım hacmini 70 ml. ortalama normal değer = 80 mmHg)) ortaya çıkar. en düşük basınç ise diyastol döneminde (diyastolik basınç. periferik dirençteki değişiklikler ise diyastolik basıncı etkilemektedir. Kan basıncında ise büyük bir artış görülmez.Nabız: Vücut yüzeyine yakın seyreden arterlerin kemik gibi sert bir tabana elle sıkıştırılması yoluyla hissedilen basınç dalgasıdır. Sindirim organlarına giden damarlar daralarak bu bölgenin direncini artırırken kaslara giden damarlar vazodilate olur. Bu alet. En yüksek basınç kalp siklusunun sistol dönenimde (sistolik basınç.. miyokarda gelen 178 . kaslara fazla gider. a. femoral arter. böylece kan organlara az. (Arteryel) Kan Basıncı Kanın damar duvarına yapmış olduğu basınçtır. Bu basınç dalgası. Sağlıklı bir erişkinde ortalama 120/80 mmHg olarak kabul edilen normal kan basıncı değerinin çocuklarda daha düşük (90/60 mmHg) olduğu görülür. Egzersizde Dolaşım: Egzersizde kalp dakika hacmi artarken dolaşım hızlanır. kan basıncı = kalp dakika hacmi x periferik direnç Kalp debisindeki değişiklikler sistolik basıncı. aortanın hemen başlangıç kısmından ayrılan iki (sağ ve sol) koroner arter ile beslenmektedir. brakial arter (aynı zamanda kan basıncı ölçümünde faydalanılan arterdir) ulnar arter. kanı pompaladığı hesaplanabilir. karotis arterleri. posterior tibial arter. Nabız muayenesi yapılabilen arterler. genişlemesi (vazodilatasyon) ise düşmesine neden olacaktır. Manşet havasının yavaş yavaş boşaltılması sırasında manşet basıncının sistolik kan basıncı ile eşitlendiği noktada. manşete bağlı hava basan bir el pompası ve yine manşete bağlı civalı ya da yaylı (ibreli) bir manometreden ibarettir. gün boyunca ise tam 7200 Lt. radial arter.dorsalis pedis’dir (her zaman palpe edilemeyebilir). Arteriyoller kalp dokusunda terminal yapılar değildir ve anastomozlarla birbirlerine bağlıdır. sistol sırasında kanın fırlatılması nedeniyle aortanın genişleyip sonra elastik olarak geri çekilmesi sonucu oluşan ve arterlerin duvarları boyunca yayılan dalgadır. Ölçüm için önce aletin manşeti dirseğin iki parmak üst kısmından kola sarılır ve sistolik basınçtan daha yüksek bir basınç sağlanıncaya kadar şişirilir. Koroner Dolaşım: Kalp. brakial arterden kan geçmeye başlar ve steteskoptan üfürüm. bunların daralması (vazokonstriksiyon) diyastolik basıncın yükselmesine. Periferik direncin temel sorumlusu arteriyol damar duvarları olduğuna göre. çünkü arter tamamen kapanmış durumdadır. Bu durumda brakial arter üzerine yerleştirilmiş bulunan steteskoptan herhangi bir ses duyulmaz.

potasyum. Şekil 10. 179 . Kan basıncı ölçümü. bradikinin. karbondioksit.oksijen miktarının azalmasına bağlı olarak bazı lokal vazodilatatör maddelerin (adenozin. hidrojen. prostaglandinler) artması sonucu geliştiği üzerinde durulmaktadır.

midede besinlerin mekanik ve kimyasal parçalanma ile depolanma. karaciğer. protein gibi başlıca besin maddeleri ile su ve elektrolitlerin vücuda alınmasından sorumludur. sindirime yardımcı yapılardır. Şekil 1. Kanal boyunca yer yer geçişi duraklatan veya yavaşlatan darlıklar (sfinkterler) ile depo görevi yapan daha geniş bölümler yer alır. tükrük bezleri. ince ve kalın bağırsaklar ile anüstür (Şekil 1). Özofagus yalnızca geçit olma görevini üstlenmiş iken. mide. Genel olarak sindirim sistemi. kas ve bağ dokusundan yapılma bir kanaldan ibarettir. yağ. Erişkinde yaklaşık 5 m uzunluğunda olan sindirim kanalının bileşenleri ağız. kanalın duvarını geçemeyen büyük moleküllü partiküller halinde 180 . SİNDİRİM SİSTEMİ Sindirim Sisteminin Genel Özellikleri Yaşam için gerekli enerjiyi sindirim sistemi yoluyla alırız. kalın bağırsaklarda ise elektrolit ve su emilimi ile mikroorganizma sindirimi yer alır. özofagus.5. ince bağırsaklarda kimyasal parçalanma ve emilim. karbonhidrat. Sindirim sistemi. kanal yapısına katılmayan. Sindirim sisteminin genel yapısı. farinks. Dişler. safra kesesi ve yolları ile pankreas ise. Besinlerin çoğu.

Bu yapı taşları kan. submucosa. yağ ve karbonhidratlar sentezlenir. mukus ve sindirici enzimlerdir. Sindirim kanalının duvarı. muscularis (kas) ve seroza (adventisya) tabakaları vardır (Şekil 2). bunların bir kısmı endokrin. yağlar yağ asitleri ve gliserole. Kanalın sonunda sistemi terk eden materyel (feçes. sempatik sinirler ile innerve olur. Sindirim Kanalının Yapısı Özofagus ortalarından anüse kadar. Lamina propriada zengin bir damar ve lenf ağı ile sinir lifleri bulunur. içten dışa doğru mucosa. bir kısmı ise ekzokrin özelliktedir. bundan sonra yararlı olanları emilir. muscularis mucosa. lenfa ve vücut sıvılarına emildikten sonra organizmaya özgü protein. Proteinler amino asitlere. Muscularis mucosa adlı ince bir düz kas tabakasından oluşmuştur. karbonhidratlar ise mono ve disakkaritlere çevrilir. gaita) ise hemen hemen tamamen bakteriler ve çeşitli sindirilememiş ya da emilememiş maddelerden ibarettir. 181 . Tunica Mucosa: Mukoza tabakasının 3 bileşeni vardır: epitel. Endokrin salgılar kana salınan. lamina propria. artıkları atılır. Bunun dışında sindirim kanalının birçok bölgesinde mukoza tabakası. sindirim kanalının duvar yapısı birbirine benzer şekilde sıralanmış çeşitli katmanlardan oluşur. bu özellik geniş bir absorbsiyon (emilim) yüzeyi oluşturmaya yarar. Ekzokrin salgılar ise lümene salınan.ağızdan alınır. sindirim sistemini düzenleyici hormonlardır. sonra kimyasal olarak basit moleküllere ayrıştırılmalıdır. Şekil 2. Dolayısıyla alınan besinler sindirim sisteminde öncelikle mekanik olarak parçalanır. Villus ve mikrovillus adı verilen bu kıvrılmalar iç yüzeyden lümene doğru parmak şeklinde çıkıntılar gibi izlenir (fırçamsı kenar). girintili çıkıntılı (kıvrımlı) bir yapı oluşturur. Epitelde bol miktarda salgı yapan hücreler yer alır.

Nişasta sindirimi daha ağızda tükrük amilazı (pityalin) ile başlar. Monosakkaridler sindirim kanalından doğrudan emilebilmektedir. anüs üst bölümüne kadar tüm sindirim sisteminin venöz drenajını toplayıp karaciğere gider.Tunica Submucosa: Kan damarları. venler ise genel olarak arterlere eşlik eder. içte ise sirküler liflerden oluşur.mesenterica superior ve inferior’dan sağlanır. ince bağırsak fırçamsı kenar enzimleri ile amino asitlere ayrışma tamamlanır. Yalnız v. a. Fırçamsı kenarda yer alan birtakım enzimler ise karbonhidrat sindirimini tamamlar. Sonra incebağırsakta emilim gerçekleşir. İleo-Çekal Sfinkter: Kolondaki bakterilerin ince barsağa geçişini önler. 182 . Düz kaslar ise aynı zamanda gerim reseptörü olarak da görev yapar.porta bu kurala uymaz. ancak normal bir beslenmede sadece çok az miktarda monosakkarid bulunur. Bu kas tabakalarının tonusu istirahat halinde çevre dokulardan fazladır. Ağız ve anüs dışında sindirim sisteminde çizgili kas yoktur. ayrıca da birbirleriyle irtibatlıdır. Proteinlerin Sindirim ve Emilimi: Lümendeki proteinlerin çoğu amino asitlere yıkılır ve emilime uğrar. uyarı geldiğinde ise gevşerler. İnce bağırsaklara salgılanan pankreas amilazı ise daha güçlü bir sindirim enzimidir. Pilor Sfinkteri: Midenin asit ortamı ile duodenumun bazik içeriğini ayırır. Auerbach pleksusu (pleksus intramuralis veya miyenterik pleksus). Tunica Muscularis (muscularis externa): Kas tabakası dışta longitudinal. gerekse Meissner pleksusu ağırlıklı olarak parasempatik sinir sistemi. Sonra incebağırsakta emilim gerçekleşir. özofagus alt bölümünden. Gerek Auerbach. bir sinir ağı yer alır. Portal ven. Ayrıca. Hipofaringeal (Üst Özofagus) Sfinkteri: Özofagusun başlangıcındadır. kimotripsin ve karboksipeptidazdır. Anal Sfinkter: Defekasyonu düzenler. Bu kasların kasılması.coeliaca. sindirim kanalı içeriğinin hareketi ve karışması için güç sağlar. Kardiya Sfinkteri: Mide ile özofagus arasında yer alır ve mide suyunun özofagusa geçmesini önler. Besinlerin Sindirim ve Emilimi Karbonhidratların Sindirim ve Emilimi: Besinlerle alınan karbonhidratların 2/3’ü bitkisel bir polisakkarid olan nişasta. Sfinkterler: Sindirim sistemini çeşitli kompartmanlara ayıran sfinkterlerin hizasında kas katmanları çok kalınlaşır. salgı bezleri ve sinir ağları içeren bir bağ dokusu tabakasıdır. Meissner pleksusu (pleksus submucosis) olarak bilinen. Protein ve polipeptid sindirimini yürüten başlıca enzimler mideden salgılanan pepsin ile pankreatik salgılar olan tripsin. İki kas tabakası arasında ise yine bir sinir ağı yer alır. Muscularis tabakası ile submukoza tabakası arasında. Disakkaridler ve polisakkaridler ise emilmek için önce monosakkaridlere parçalanır. geri kalanın çoğu ise disakkaridler olan sukroz (çay şekeri) ve sütte bulanan laktozdan ibarettir. Tunica Serosa (veya Adventisya): Gevşek bir bağ dokusu ile üzerindeki ince epitel tabakasından ibarettir. Karın organlarının arteryel kanı aortadan ayrılan a. Sindirim Sisteminde Kan Dolaşımı Salgı ve absorbsiyon görevleri olan sindirim sistemi kan damarlarından oldukça zengindir.

amino asitler. ya da demir içeren enzimlerin sentezinde kullanılır. kemo. Midede su. Bu bölünme işlemine emülsifikasyon ve miçel oluşumu adı verilmektedir. Demir: besinlerdeki demir ancak +2 değerlikli olarak (ferro) emilebilmektedir. Suda eriyen vitaminlerin çoğu ise doğrudan difüzyon ya da çeşitli aracılı transport sistemleri ile emilmektedir. B12 vitamini ise. Duodeunum ve Jejenumda monosakkaridler. içeriğin osmolaritesi. İleumun cerrahi olarak çıkarılması. içeriğin asiditesi. Safra tuzlarının bu bölgeden tekrar geri emilimi enterohepatik döngü olarak adlandırılır. Yağlar (şilomikronlar halinde) villusların ortasında yer alan merkezi lenf kanalına (lakteal) geçer. madde konsantrasyonu. kanal duvarında bulunan osmo-. suda eriyen vitaminler. ince bağırsakların üst bölümüdür.E. sindirim sistemi işlevlerinin ne şekilde düzenleneceğinin esas belirleyicisi kanal lümeni içeriğinin hacim ve bileşimidir. yağ emilimi sırasında miçeller içerisinde erir.Yağların Sindirim ve Emilimi: Sindirim hemen tamamen ince bağırsaklarda pankreatik lipaz aracılığıyla olur. Bu karşılıklı geçişler ile de bağırsak içeriğinin plazma ile izotonik kalması sağlanmaktadır. Dolayısıyla sindirimi etkileyen temel unsurlar.ve ekzokrin bezlerin işlevlerini tetikleyen refleksleri başlatır. Vitaminlerin Emilimi: Çoğu vitamin sindirim ve emilim sırasında çok az enzimatik değişime uğrar. emilmek için öncelikle midedeki asit salgılayan hücreler tarafından üretilen intrensek faktöre bağlanmalıdır.K). Magnezyum: Emilimi kalsiyum gibidir. Dolayısıyla safra tuzları ile bu vitaminlerin emilimi artar. Emilim ince bağırsakların üst kısmında aktif transport ile olur. Yağlar küçük damlalara bölünür ve bu şekilde yüzey alanları genişletilir. Sindirim Sistemi İşlevlerinin Düzenlenmesi Eser elementlerde görüldüğü gibi birkaç istisnai durum dışında. asetil salisilik asit burada emilebilmektedir. sindirim kanalına en bol miktarda giren maddedir. Su ve tuzların başlıca emilim yeri. sinirsel düzenlemeler ve hormonal 183 . sindirim kanalında iki yönlü olarak geçiş yapmaktadır. Sonuçta oluşan çok sayıdaki küçük yağ damlası lipaz ile sindirilmeye açık iyi birer hedef oluşturur. yağ asitleri. Birbirlerinin absorpsiyonunu yarışmalı olarak inhibe ederler. Bu uyaranlar. besin maddelerinin konsantrasyonu olarak sıralanabilir. amino asitler ve suda eriyen vitaminlerin emilimi olur. bunu safra tuzları sağlar. safra tuzları ve B12 vitamininin sürekli olarak kaybedilmesine neden olur. İleumda. Aslında su. Bu refleksler ile lokal myojenik tepkiler.veya mekanoreseptörler üzerinden. yine duvardaki kas tabakasının ya da endo. kanal duvarının gerilmesi. Su ve Minerallerin Emilimi: Su. Ferritindeki demir ise +3 değerliklidir (ferri) ve gereksinime göre hemoglobin. Bağırsak epiteli suya oldukça geçirgendir ve çeşitli maddelerin (büyük ölçüde sodyum) emilimi sırasında oluşan osmotik gradyent ile devamlı bir su emilimi meydana gelmektedir. Yağda eriyen vitaminler (A. mide ve ince bağırsaklarda bulunan lipazın önemi ise azdır. Kalsiyum: Vücut gereksinimine uygun olarak. Kalın Bağırsakta emilim daha çok su ve elektrolitlerden ibarettir. B12 vitamini ve safra tuzları emilir. parathormon ve kalsitonin kontrolüyle düzenlenir. ağız. alkol. Su absorpsiyonunun büyük bölümü çekum ve çıkan kolondan olur. Genel olarak vitaminler besin partiküllerinin sindirimi sırasında açığa çıkar ve emilmeye hazır hale gelir. Enterosit içerisine alınan demir burada ferritin deposunu oluşturur.D. D vitamini.

sürekli ıslak tutulan bir bölgedir. özofagustan başlayarak proksimal kolonu da içine almak üzere. tatma ve çiğneme. Bu sinir ağlarının her biri gerek kendi içlerinde. Ayrıca otonom sinir sisteminden (sempatik ve parasempatik) gelen lifler de bu sinir ağları ile sinapslaşır. Sekretin: Yemeklerden sonra duodenuma asitli kimusun geçmesi ile duodenum ve jejenumun üst bölümlerinden sekretin salgısı uyarılır. sempatik sistem değil… Sinirsel Düzenleme: Sindirim kanalı duvarında yer alan submukozal ve miyenterik sinir ağları. Ağız – Farinks – Özofagus: Ağız boşluğu. Gastrin: Besinlerin mideye girmesiyle salgılanan gastrin. sekretin ve kolesistin) ve sinirsel (sempatik-parasempatik) olarak sindirim sistemi peristaltizm. asiditede artış.vagus içerisinde seyreden parasempatik uyarılma ile başlar. Gastrik evre: Midede meydana gelen 3 ayrı uyaran (distansiyon (gerilme). Böylece ince bağırsakta sindirim hızlanır. Pankreastan sindirim enzimlerinin salgılanmasını uyarır. duodenuma yağlı maddelerin ve protein yıkım ürünlerinin geçmesi ile uyarılır. Dilin üzerini örten epitel ise tad reseptörlerini oluşturan farklılaşmalar göstermektedir. Yani lokal (enterik sinir sistemi ve kanal duvarının kas refleksleri) . koklama. parietal hücrelerden HCl salgısını uyarır. geniş bir alanın parasempatik innervasyonunu sağlar). gerekse birbirleriyle sinapslaşarak bir pleksusta meydana gelen sinirsel aktivitenin diğer pleksusa ve de sindirim sisteminin yukarı ve aşağı bölümlerine iletilmesini sağlar. çeşitli sindirim ürünleri. protein sindirimi sırasında oluşan peptidler) ile başlayabilir. sinirsel ve hormonal aktivitede yukarıda bahsedildiği gibi değişikliler meydana gelir. 184 . dilin ucunda tatlı. sinirsel ve hormonal) değişiklikler sindirim ve emilimi düzenler. hormonal (özellikle gastrin. Bu (lokal. çeşitli emosyonel durumlar ve n. bu şekilde sindirim kanalının motilite ve sekretuar aktivitesi merkezi sinir sistemi tarafından da etkilenebilmektedir.düzenlemeler oluşur. salgı ve emilim olarak düzenlenir. enterik sinir sistemi. sindirim sisteminin kendi lokal sinir sistemini meydana getirmektedir. Hormonal Düzenleme. Sindirim İşlevlerini Kontrolün Evreleri: Sindirim olaylarının sinirsel ve hormonal kontrolü. Kolesistokinin (CCK): Salgısı. distansiyon. Sindirim Kanalının Çeşitli Bölgelerinde Sindirim ve Emilim 1. Parasempatik sistem etkisi motilite ve salgıda artış. sublingual ve daha birçok küçük tükrük bezi bulunur. osmolarite değişiklikleri. Başlıca etkisi. arkaya doğru ekşi ve acı duyusu alan reseptörler ağırlıklıdır. sfinkterlerde gevşeme yönündedir (başlıca sinir n. lokal. Sindirim sisteminde salgı ve motilite artar: Sefalik evre (faz): Baştaki görme. Yalnız parasempatik sistem sindirim faaliyetlerini arttırır. pankreas dış salgı bezlerini etkileyerek bikarbonattan zengin (duodenumdaki asiti tamponlayacak) bir salgı yaptırmasıdır. asiditede azalma. yanlarda tuzlu. İntestinal evre: Bağırsak kanalındaki uyarılarla olur. submandibular. parotis. Yani parasempatik uyarı altında sindirim kanalının pasaj hızı artar. uyarının kaynaklandığı yere (bölgeye) göre 3 evrede incelenebilmektedir. Bu üç evrede de bu etkiler ile.vagustur.

Kas tabakası pilor hizasında kalınlaşarak bir sfinkter oluşturur (şekil 3). hormonal ve parasempatik) peristaltizm ve salgılar artarak. Mide Özofagus ve ince bağırsaklar arasında bulunan torba gibi bir organdır. 185 . Parotisin salgısı diğer hepsinden daha sulu olup yüksek oranda α-amilaz (pityalin) enzimi içerir. İşlevleri.Çiğneme: Besinler sindirime hazırlanmanın ilk aşaması olan çiğneme ile küçük parçalara ayrılıp. besin geçtikten sonra ise kapanarak özofagus ile mide arasındaki bariyeri yeniden kurar. Yutma olayı istemli başlayarak kompleks bir refleks olarak devam eder. Parasempatik uyarılar ile diğer sindirim salgıları gibi (mide. sonra kapanarak tek yönlü ve kontrollü iletim sağlar. Çiğneme. pankreas salgıları vb. Özofagusun peristaltik dalgaları ile lokma mideye ulaştırılır. 2. (Bütün sfinkterler tüm sindirim kanalı boyunca bu şekilde peristaltik hareketler ile beraber geçiş esnasında gevşer.) Besinin mideye ulaşması yer çekimi ile değil de bu peristaltik dalgaların etkisiyle olduğundan kişi baş aşağı dursa bile yutma olayı oluşabilmektedir. peristaltik dalgaların etkisiyle. İçeriğini sindirim ve emilim için optimal miktarlarda ince barsağa vermektir. Refleks merkezi medulla oblongatadadır. tükrük ile de karışarak. alt 2/3’lük kısmı ise düz kas ile sarılmıştır. Bundan sonra. Şekil 3. kısmen sindirmek ve 3. kimusun anal tarafa doğru ilerlemesine ve sindirimin evrelerinin gelişmesine neden olur. Gastrik faz yoluyla (lokal. istemli olarak başlasa da refleks olarak devam ederek bu şekilde sonlanan bir olaydır.) tükrük de artar. 1. Besini bir süre depolamak. alt özofageal sfinkter açılır ve besinin mideye girmesi için yutma peryodu boyunca gevşek kalır. Midede meydana gelen olaylar gastrik fazı arttırır. yutulmaya hazır hale getirilir. Sonra bu gelişmelere intestinal faz da eklenerek ilerleme ve gelişme artacaktır. Özofagus üst 1/3’lük bölümü iskelet kası. Çözündürmek. 2. Midenin anatomik yapısı.

5. duodenumda pankreas salgısındaki enzimler ile safranın etkileri ön plana çıkarken. kanalları yoluyla duodenuma çeşitli maddeler salgılar (Şekil 4). 4. Safranın bileşimine göz atacak olursak: (1) safra tuzları. lesitin ve kolesterol hepatositlerde (karaciğer hücreleri) sentezlenir ve yağın emülsifikasyonundan sorumludur. İdrarın sarı renginden sorumludur. Safranın asıl önemli etkisi emülsiyon yapıcı özelliği olup. Pankreastan tüm organik molekülleri (proteinler. karaciğerde sentez edilip safra kanallarında toplandıktan sonra. burada bakterilerin etkisiyle indirgenir ve ürobilinojene (sterkobilinojen) dönüşür. ürobilin halinde idrarla atılır. Midenin Salgıları günde 2-3 litreyi bulmaktadır. Pankreasın Ekzokrin Salgıları ve Karaciğer Vücudun iki büyük bez organı olan karaciğer ve pankreas. Safra. Ürobilinojenin bir kısmı oksidasyon reaksiyonu sonucu dışkının rengini veren sterkobiline çevrilir. mideden gelen kimusun asiditesini nötralize eder.İnce bağırsakta emilimde artacak ve kimus kalınbağırsakta rektuma ulaşınca gaita halini alacaktır. Sindirim faaliyetleri açısından. Kusma: Mide ve sindirim sisteminin üst bölümündeki içeriğin ağız yolu ile dışarı çıkarılmasından ibaret refleks bir olaydır. yağlar. sindirim enzimleri yoktur. bu da her bir organik molekül sınıfına spesifik sindirim enzimleri ve başta bikarbonat iyonları olmak üzere diğer bazı elektrolitlerden zengin bir sıvıdır. (2) kolesterol. Aşırı sempatik stimülasyon (stres) Brunner bezlerini inhibe ederek ülsere neden olur. biliverdinin indirgenmesi ile oluşur ve insan safrasının esas pigmentidir. karbonhidratlar. bu özelliği ile kimustaki lipidlerin yüzey gerilimini düşürür ve lipazın etkisini kolaylaştırır. Sindirim sistemini pankreasın ekzokrin salgıları ilgilendirir. Kusma merkezi medulla oblongata’da yer alır. diğer kısmı ise bağırsaklarda emilir ve sistemik dolaşıma katılır. Başlıca işlev. fekal materyali defekasyon öncesinde depolamak ve konsantre etmektir (Şekil 5). Safra tuzlarının %95’i ileumda yeniden emilerek bir kez daha safraya salgılanmak üzere dolaşıma döner. İnce Bağırsaklar Duodenum çeperindeki Brunner bezleri koyu kıvamda müsin salgılar. 186 . Safra pigmentleri. 3. Midenin sindirici etkisi ile besin maddeleri kimus adı verilen yarı sıvı madde (solüsyon) haline gelir. Kalın Bağırsak – Kolon Salgılar azdır ve daha çok müsinden oluşur. Barsağa dökülen bilurubin. hatta hafifçe alkaliye çevirir. (7) eser elementler. Safra tuzları. (4) bikarbonat. jejenum ve ileumda ise ince barsağın kendi çeperinde yer alan birtakım enzimlerin daha etkili olduğu görülür. Bilurubin. (3) lesitin (fosfolipid yapıda bir maddedir). Bikarbonat. nükleik asitler) parçalayan enzimler salgılanır. safra kesesinde depolanır. enterohepatik döngü. Sindirimin son evresi ve emilimin çoğu ince bağırsaklarda olmaktadır. (5) safra pigmentleri ve(6) az miktarda diğer metabolik son ürünler. bilurubin – biliverdin.

Safra kesesi ve pankreas.Şekil 4. Şekil 5. Kolon 187 .

Materyal kalın bağırsakta çok uzun kalırsa. hipovolemi ve şok tablosu ile ölümcül olabilmektedir. 188 . Diyare (ishal): Feçeste artan su içeriği ve ağırlığı (>200 mg/gün) ile karakterizedir ve buna artmış defekasyon sıklığı da eşlik edebilir. suyun tamamı emilebilir. Dışkılama için gerekli uyaran. defekasyon bir süre sağlanan dış sfinkter ile engellenebilir. Emosyonel stres ve çocukluk çağı alışkanlığı en sık nedenlerdir. Dehidratasyon. Defekasyon (Dışkılama): Rektumun çıkışını oluşturan anüs.pudentalis ile istemli olarak. Konstipasyon (Kabızlık): Feçesin kalın bağırsakta uzun süre kalmasıyla. N. geriye kuru bir fekal kitle bırakacak şekilde. kuru ve sert materyalin inen kolonda birikmesidir.Emilim: Esas olay lümenden kana aktif sodyum absorpsiyonu ve buna eşlik eden osmotik su geçişidir. düz kastan oluşan internal (iç) anal sfinkter ve istemli kontrol altındaki çizgili kaslardan oluşan eksternal (dış) anal sfinkter ile normalde kapalıdır. Bu durumda rektum çeperinin gerilmesi defekasyon refleksini uyarır. Refleksin yanıtı rektumun kontraksiyonu. iç anal sfinkterin gevşetilmesidir. kolonun kitle peristaltizmi sonucu rektumun dolmasından kaynaklanır.

Sözkonusu nitrojen atıklarının en önemli kaynağı proteinler ve purin bazlarıdır. Bu durumda nefron. nitrojen içeren atikların en önemli boşaltım yeri böbreklerdir. buradan da üreterler içerisine gönderilir. Proteinlerin yıkımı sonucu oluşan esas ürün amonyaktır (NH3). 3. vesica urinaria) ve üretra’dır. hücreler için çok toksik bir maddedir. nitrojen atıkları organizma için zararlı boyutlara gelemeden atılmaktadır. mesane (idrar kesesi. hep birlikte malpighi cisimciği (Şekil 2) olarak anılır. buradaki kapiller yapılardan süzülen malzemeyi toplayan bowman kapsülü ve bu malzemeden idrarı oluşturacak olan tubulus yapıları ile devam eder. Böbreğin fonksiyonel ünitesi.6. Sonuçta. 1. Vücut sıvılarının hacim ve içeriğinin. iki üreter. dolayısıyla karaciğerde üreye dönüştürülür ve bu üre böbrek tarafından atılır. Purin bazlarının yıkım ürünü ise ürik asittir. Bu yöndeki başlıca fonksiyonları. ürik asit. 189 . Böbrekler kanı süzerek idrarı oluşturur. Kortekste ortalama 8 distal tübül birleşerek bir toplayıcı kanal oluşturur. nefrondur (Şekil 1). Nihaî idrar. Hücrelerde oluşan ve kana verilen metabolizma atıklarının uzuklaştırılması şeklinde özetlenebilir. burada oluşan kapiller yapı olan glomerül yumağında süzülme işi yapıldıktan sonra ise temizlenen kan efferent arteriol ile götürülür. bowman kapsülünden başlayarak proksimal tubulus. organizmada homeostatik dengeyi koruma işinin en önemli bileşenlerindendir. oluşan idrar üreterler aracılığı ile idrar kesesinde toplanır ve üretra yoluyla dışarı atılır. PH’nın. 4. Bir başka deyişle. dışta korteks. bu tabakalardan kortekste bulunan. henle kıvrımı inen koluyla medullaya doğru uzanır ve çıkan kol ile yeniden kortekse doğru yükselir. N2) içeren bileşiklerdir. iki böbrek. kreatinin gibi nitrojen (azot. Proksimal tubuluslar böbrek korteksi boyunca seyrederken. böbreklerin sürekli çalışmasıyla. distal tubulus ve toplayıcı kanallar olmak üzere sırasıyla gider. henle kıvrımı (veya kulpu). Böbreklerin Fizyolojik Anatomisi Böbrekler. 2. Her bir nefrona süzülecek kan afferent arteriol ile getirilir. Amonyak. Bu şekilde bowman kapsülünün yarımay şeklinde sardığı glomerül kapiller yumak yapısı. içte ise medulla olmak üzere iki tabaka halinde izlenir. Üriner sistem organları. birçok diğer organ gibi. glomerül yumağı ile başlar. İdrar ile atılan en önemli metabolizma atıkları üre. BOŞALTIM SİSTEMİ Boşaltım Sisteminin Genel Özellikleri Boşaltım sistemi veya üriner sistem. Her bir böbrekte bir milyonun üzerinde nefron vardır. Sıvı-elektrolit dengesinin düzenlenmesi ile 5. devamında ise distal tubulus yeniden korteks boyunca ilerler. bu toplayıcı kanallarda oluşur ve medulla derinliklerine doğru giderek böbrek pelvisine dökülür. Nefronların tubulus yapıları. Kan basıncının.

Şekil 1. Şekil 2. Malpighi cisimciği ve Glomerül membranı. 190 . Nefronun genel yapısı.

16 mmHg) Şekil 3. Filtrasyon (Süzülme) 2. Sekresyon (Salgılama) Çeşitli maddeler bunların yalnızca birine. plazmanın bileşimi ile eşittir. idrar oluşumunun ilk basamağıdır. 60 mmHg) bowman kapsülü hidrostatik basıncı (ort. süzüntü (filtrat) içeriği. 15 mmHg) glomerüler kapiller onkotik basıncı (ort. nihaî idrar oluşumu için başlıca 3 değişik fonksiyonun koordineli olarak çalışması sözkonusudur: 1. 1. proteinler dışında. ve ya birden fazlasına maruz kalabilir (Şekil 3). Dolayısıyla. Afferent arteriol ile glomerül kapiller yumağına ulaşan kanın protein ve şekilli elemanları dışındaki tüm maddeleri bowman kapsülü içine süzülür.İdrarın Oluşturulması Nefronlarda. sekresyon ve reabsorbsiyon 191 . 29 mmHg) = Filtrasyon Basıncı (yak. Glomerüler filtrasyon. Filtrasyon: Filtrasyon. filtrasyon basıncı aşağıdaki şekilde hesaplanabilir (Şekil 4): glomerüler kapiller hidrostatik basınç (ort. Glomerüler filtrasyon üzerine etki eden başlıca 3 basınçtan yola çıkarak. Reabsorpsiyon (Geri Emilme) 3.

Bu da bize filtratın %99’unun tubuluslardan geri emildiğini gösterir. Buradan maddelerin geri emilimi. Bowman epiteli. podosit denen parmaksı çıkıntılar ve bu parmaklar arasındaki yarık şeklindeki boşluklar ile filtrasyon alanını genişletmesi dikkat çekmektedir. bir yapıdır. Membranın başlıca 3 bileşeni vardır: a. Glomerüler filtrasyon basıncı. distal tubuluslardan Na+ iyonlarının geri emilimini artırırken. Kapiller endoteli. ADH yokluğu ile seyreden birtakım hastalıklar. Reabsorpsiyon: Glomerüllerden süzülen günlük 180 litre filtratın. 2. Bazı hormonlar da tubuluslardan geri emilim üzerine etkilidir. Bu geri emilimin büyük kısmı (%80-90) proksimal tubuluslardan olmaktadır. ancak 1-1. kollagen fibrillerin gevşek bir ağ oluşturduğu. organizmanın gereksinimine göre düzenlenmektedir. Emilim yer ve maddeye göre değişebilmek üzere gerek aktif transport.Şekil 4. bu endotel tabakasında fenestra olarak adlandırılan binlerce delik yer alır. Glomerül Membranı: Filtrasyon fonksiyonu için özelleşmiş olan bu yapıda interstisyel bir alanın olmaması dikkat çekmektedir. ADH (antidiüretik hormon – vazopressin) ise toplayıcı kanallar ile yine distal tubulusların özellikle son kısmının suya karşı geçirgenliğini artırarak idrarın daha konsantre olmasını sağlar. günlük 15-20 litre idrar çıkarılması ile karakterizedir. Bazal membran.5 litre kadarı idrar olarak çıkarılmaktadır. 192 . c. Bunlarda aldosteron. bunun karşılığında K+ atılımına neden olur. b. su ve suda erimiş maddelere son derece geçirgen. gerekse pasif mekanizmalar ile olabilmektedir.

iyonları konsantrasyonuna duyarlıdır. geçer. afferent arteriol çeperinde yer alan hücreler jukstaglomerüler hücreler. Burada. ekstrasellüler sıvı hacminin ve kan basıncının artması sağlanır. Angiotensin I ise angiotensin dönüştürücü (converting) enzim (ACE) tarafından angiotensin II’ye dönüştürülür. dolayısıyla GFR ise düşecektir. Antidiüretik Hormon (ADH): Yukarıda da anlatıldığı gibi. Jukstaglomerüler hücreler. aynı zamanda sistemik dolaşımdaki arteriyolleri de daraltarak kan basıncını yükseltir. diğer yanda ise kan plazması bazı maddelerden arındırılmaktadır. kan basıncındaki düşmelere duyarlılık gösterir ve renin adlı bir hormon-enzim salgılar. Özellikle efferent arteriolde yol açtığı daralma glomerüler kapiller basıncı artırır. Dinlenme halinde minimal olan kontrol. özellikle ekstrasellüler sıvı hacminin azalmasına cevap olarak hipotalamusta sentezlenip arka hipofizden salgılanan bu hormon. Bu şekilde. Tüm bu olayların hep birlikte koordine çalışması sonucu.Aktif transport ile reabsorpsiyon: Glikoz ve amino asitlerin tümü Na+-K+-APTaz pompasıyla aktif olarak sodyuma bağlı taşıyıcı bir sistem ile hücre içine alınır. Bu etkilerinin yanında. kuvvetli vazokonstrüktör etkiye sahip bir maddedir. Angiotensin II. Aldosteron etkisiyle bir yandan tuz ve su reabsorpsiyonu artar. GFR’yi pek etkilemez. Macula densa hücreleri ise daha çok distal tubulus içerisinden geçen sıvının Na+ ve Cl. Henle kıvrımından sonra başlayan distal tubulus.konsantrasyonunun düşmesi. Böbrek Fonksiyonlarının Kontrolü Böbrek damarları sempatik sinir sistemi kontrolü altındadır. Klirens: Böbreklerde bir yandan idrar oluşturulurken. su vb. distal tubulus çeperindeki hücreler ise macula densa adı verilen yapılar olarak farklılaşmıştır. 3. Bu şekilde böbrek kan akımı (renal blood flow = RBF veya renal plasma flow = RPF) azalacak. Bu yapının tümüne birden ise jukstaglomerüler aparat denir (Şekil 5). Bu olayda Na+-K+ATPaz pompası görev alır ve potasyum aktif olarak hücre içine alınır. macula densa’nın da jukstaglomerüler hücreleri uyarmasına neden olur ve yine renin salgılanır (Şekil 6). Sekresyon: İdrar oluşumu sırasında bazı maddeler de tubulus lümenine salgılanmaktadır. angiotensinojenden angiotensin I oluşturur. K+ da bir yandan lümene sekrete olmaktadır. şiddetli olarak uyarıldığı durumda afferent arteriolün daralmasına neden olur. birim zaman içerisinde böbrekler tarafından bir maddeden temizlenen plazma miktarı. distal tubulus ve toplayıcı kanallarda suyun geri emilimini artırarak etki gösterir (Şekil 7). bunlara değerek. 193 . tekrar malpighi cisimciğine doğru yönelerek afferent ve efferent arteriollerin arasından. Örneğin distal tubuluslarda aldosteron hormonu etkisi ile Na+ reabsorbe olurken. böbrek üstü bezi korteks tabakasından aldosteron hormonunun salgısı da angiotensin II tarafından uyarılır. Angiotensin II. Pasif transport ile reabsorpsiyon: Üre. Renin. Arteryel kan basıncının düşmesi veya GFR’nin azalması sonucu filtrattaki Na+ ve Cl. Orta şiddette bir uyarı durumunda afferent ve efferent arteriollerdeki daralma aynı boyutlarda olup. o maddenin klirensini tanımlamaktadır.

Renin-angiotensin sistemi. 194 .Şekil 5. Şekil 6. Jukstaglomerüler aparat.

7. Organizma pH’sını değiştiren olaylar daha çok metabolizma sonucu ortaya çıkan asitlerdir. Bunlardan en önemlisi ise uçucu asit olarak da adlandırılan karbondioksittir (CO2). ortamdan hızlı bir şekilde hidrojen iyonu alan maddeler güçlü baz. Vücuttaki asit ve bazlar genellikle bikarbonat ve karbonik asit gibi zayıf yapılı olanlardır.35-7. Hidroklorik asit (HCl) güçlü asit. Hidrojen iyonu (H+) ise proton taşımaktadır.38-7. baz ise proton alıcı demektir.45 (daha dar anlamda 7. Bunların yanında laktik asit gibi asitler de görülür. bikarbonat iyonu (HCO3-) ise zayıf bir bazdır.Şekil 7. ortama hidrojen iyonunu yavaş veren madde ise zayıf asittir. Metabolizma faaliyetleri sonucu ortaya çıkan karbondioksit. Böbrekler Ve Asit Baz Dengesi Bilindiği gibi. karbonik asit (H2CO3) ise zayıf asitlere örnek iken. hidrojen iyonunu ortamdan yavaş alan maddeler ise zayıf baz olarak sınıflanmaktadır. hemen su ile birleşerek karbonik asite dönüşebildiğinden asit olarak kabul 195 .42). organizma pH’sının çok dar sınırlar içerisinde tutulması hayati önemi olan bir olaydır. ortama kolaylıkla hidrojen iyonu veren madde güçlü asit. Buna göre. Anlam olarak asit proton verici. ADH salgı mekanizması ve etkisi. hidroksil iyonu (OH-) güçlü baz. Aynı şekilde.

edilirken. dış sfinkterin kasılı tutulması öğrenilir. oradan da üretere doğru ilerler. pelvis renalisin dolup gerilmesiyle çeperindeki düz kasların uyarılması yoluyla üreteropelvik bölgeye. H+) birikmesi ciddi tehlikelere yol açar ve çeşitli mekanizmalar ile tamponlanmak zorundadır. İdrar yapmanın istemli kontrolü. refleksi başlatmak için yeterlidir. erişkinde 300-400 ml kadar idrarın mesanede birikmesi. yani pH azalması durumunda (asidoz). sonra detrusor kasılır. Üretranın daha ileri bölümlerinde ise perinenin çizgili kasları tarafından external sfinkter oluşturulmuştur. Alkaloz. ortama verdikleri hidrojen iyonunun (proton. İdrar yapmanın refleks kontrolü. hiperventilasyon durumlarında PCO2’in 40 mmHg’nın altına düşmesiyle ise bikarbonat reabsorpsiyonu azalır. Arteryel kan CO2 konsantrasyonunun artması böbreklerde bikarbonat reabsorpsiyonunu artırırken. idrar yapmak için uygun yer bulunana kadar. yapı olarak içte mukoza. ortada ise üç katlı bir kas tabakasından oluşmaktadır. böbrekler idrara daha fazla H+ çıkarır ve aynı anda bikarbonat (HCO3-) reabsorpsiyonunu artırırlar. ancak idrarın boşaltılması ile ilgili refleks genel olarak parasempatiktir. H+’nın ortamdan uzak tutulması yönünde çalışırlar. Vücut sıvılarında hidrojen iyonlarının artması. Her ne kadar akciğer ve böbrekler kendi mekanizmaları ile organizmayı asidoz ve alkaloz durumlarından korumaya çalışırsa da. Üç katlı kas tabakasının en dışındaki longitudinal lifler idrarın boşaltılmasında en önemli rolü oynarlar (m. Uygun ortamda önce pelvis kasları gevşer. Yani organizmada bir metabolik asidoz söz konusu ise solunum artar ve CO2 atarak duruma müdahale eder. Mesane ve üretra hem sempatik. Herhangi bir nedenle solunumun azalması nedeniyle kanda CO2 birikmesi solunumsal (respiratuar) asidoz olarak tanımlanırken. Yeni oluşan idrar. solunumun artması nedeniyle CO2’nin fazla miktarda atılması ile H+’nın azalması (yani pH’ın artması) olayına ise solunumsal (respiratuar) alkaloz denir. Orta katman olan sirküler lifler. Tersine metabolik bir alkaloz gelişmiş ise solunum biraz baskılanarak kan CO2’sinin arttırılması yoluna gidilir. böylece idrar yapılır (miksiyon). dışta bağ dokusu. gerilme reseptörleri uyarılır ve sakral (S2-4) bölgeden idrar yapma refleksi doğar. yani pH yükselmesi halinde ise idrarla bikarbonat atılımı arttırılır. öncelikle vücut sıvılarında hazır bulunan birtakım tampon sistemleri pH değişikliklerine anında müdahale ederek olayın ciddi boyutlara varmasını önlerler. Asitler iyonlarına ayrıştığı zaman. Bu mekanizma genel olarak solunumsal alkaloz ve asidozda etkindir: Miksiyon Ve İdrarın Boşaltılması Üreterler ve mesane (vesica urinaria). güçlü asitler ile reaksiyona girerek daha zayıf asitlerin oluşmasını sağlamak yoluyla. Solunumsal olmayan asidoz ve alkaloz (metabolik asidoz-alkaloz) durumlarında ise organizma solunumu artırarak veya azaltarak durumu kompanse etmeye çalışır. solunum faaliyetleri ile akciğerden atılabildiği için de uçucu olarak nitelendirilir.detrusor). 196 . üretranın başladığı yer etrafında halka şeklinde bir sfinkter yapısı oluştururlar (internal sfinkter). fosfat ve proteinat tampon sistemleridir. büyüme sırasında. Başlıca tampon sistemleri bikarbonat. Bunlar. hem de parasempatik lifler alır.

hemen hemen tüm hormonlar. epinefrin. Bu mekanizmada hormon yine hücre membranındaki reseptörüne bağlanarak hücre içinde bir enzimin aktivasyonuna yol açar ve etkilerini bu enzim üzerinden gösterir. Vücut sıvılarının hacim ve bileşim yönünden kontrolü. hipofiz gonadotropin hormonları etkisinde gonadlardan salgılanan sex hormonları Hormonların Etki Mekanizmaları Hormon Reseptörleri: Hormonlar hücre içi mekanizmaları genellikle doğrudan etkilemez. Sonuçta endokrin sistem. Yalnız. bunun yerine etkilerini hedef hücrelerdeki özgün reseptörlerine bağlanarak gösterirler. hipofiz. kolesistokinin. tiroid hormonları. Ancak büyük çoğunluğu sadece belirli hücre veya organlara etki ederler. 2. Farklı etkiler nedeniyle de farklı mekanizmalar gözlemek mümkündür. tiroid hormon reseptörleri ise çekirdekte bulunur. Protein hormonlar ile katekolaminlerin reseptörü hücre zarının dış yüzeyinde. Başlıca Fonksiyonlar 1. kalsitonin. Çevreye uyum (soğuk-sıcak adaptasyonu. 197 . antidiüretik hormon. tiroid ve böbrek üstü bezi hormonları. adrenokortikotropik hormon. Endokrin sistem işlevlerini. Sindirim ile ilgili olayların kontrolü. başta GH. bazı hormonlar etkilerini hemen salındıkları yerde veya yakınında göstermektedir ve Lokal (Yerel) Hormonlar olarak bilinirler (ör = sindirim hormonları. Üçüncü olarak gen aktivasyonu ile de (özellikle steroid ve tiroid hormonlar) etkisini gerçekleştirebilir. Başka bir salgı bezine yaptıkları etki ile yine o bezden başka bir hormonun salgısını uyaran hormonlara tropik hormonlar denir (Şekil 1). kortizol. insülin. büyüme hormonu. hormon dediğimiz. insülin). strese karşı direnç vb). sekretin. homeostatik mekanizmada düzenleyici ve bütünleyici rol oynar. aldosteron. Reseptörler hedef hücrenin membran. bir hücre ya da hücre grubu tarafından salgılanan ve buradan vücudun her yerine taşınarak belirli doku ve organların fonksiyonu üzerinde etki yapan. insülin. 3. Kan damarları bakımından zengindir ve genel olarak salgı kanalları yoktur. 4.7. 5. androjenler 6. kortizol. tiroid. Enerji üretiminin kontrolü. paratiroid hormon. tiroksin. gastrin. glukagon. Bu hücreler etki yapan hormona özel reseptörler taşır ve hedef hücre (target cell) olarak adlandırılır. kimyasal maddeler aracılığıyla gösterir. Üreme. histamin). asetilkolin. ENDOKRİN SİSTEM Endokrin Sistemin Genel Özellikleri Vücudumuz iki ana kontrol sisteminin etkisi altında işlev görmektedir: Sinir Sistemi ve Endokrin Sistem. İkincil habercileri de uyarabilir. renin. Membran geçirgenliğini değiştirici etki dolayısıyla iyon kanallarının açılmasına veya kapanmasına neden olmaktadır. steroid hormonlarınki genelde sitoplazmada. Hormonların bir kısmı vücut hücrelerinin tamamı veya tamamına yakınına etki edebilmektedir (ör = büyüme hormonu. Büyüme ve gelişme. salgıladıkları hormonları doğrudan kana bırakırlar ve kan ile vücudun her yerine yayılabilmektedirler (Genel Hormonlar). sitoplazma veya çekirdeğinde bulunabilir.

Reseptör Sayısı ile Kontrol: Hedef hücredeki reseptör sayısı devamlı değişiklik gösterir. Pozitif Feedback: Daha nadir olarak karşımıza çıkan bir olaydır. Bu durumda hormonun yol açtığı etki hormon salgısını uyarıcı yönde gelişmektedir ve salgı giderek artmaktadır. 198 . diğer zamanlarda ise protein sentezleyen mekanizmalar tarafından yeni reseptörler oluşturulur (up regülasyon) ki genellikle uzun süre yüksek hormon konsantrasyonuna maruz kalma nedeniyle oluşmaktadır. genellikle işlev ile ilgili bir faktör. geriye doğru endokrin beze veya daha üst bir merkezi etkileyerek hormon salgısını azaltabilmektedir. Kadın ve erkek vücudundaki tüm endokrin sistem HORMON SALGISININ ve ETKİSİNİN KONTROLÜ Negatif Feedback: Hormonun hedef organ üzerindeki etkisi yeterli düzeye ulaştığında. çünkü işlev sırasında reseptör proteininin kendisi genellikle inaktive olur (down regülasyon).Şekil 1.

hepsi peptid yapıda. hipotalamusun dışa doğru genişlemesi sayılabilen nöral bir dokudur. başlıca altı adet hormon vardır: Folikül Stimüle Edici Hormon (FSH). Hipotalamus – Arka Hipofiz İlişkisi: Bu ilişki kan yoluyla değil. Büyüme Hormonu (GH). Prolaktin. İç ve dış ortamda oluşan değişmelere. hipofiz ile hipotalamus arasındaki birleştirici saptan geçer ve arka hipofizde kan kapillerine yakın bir yerleşim ile sonlanır. İyi bilinen iki arka hipofiz hormonu böbreklerde su atımı ve kan basıncı ile ilgili işlevleri olan vazopressin (antidiüretik hormon – ADH) ile süt salgısı ve uterus kasılmaları üzerine etkileri olan oksitosindir.HİPOTALAMO-HİPOFİZER SİSTEM Hipotalamus – Ön Hipofiz İlişkisi: Hipotalamus. Şekil 2. Ön Hipofiz Hormonları Ön hipofizden salgılandığı bilinen. Adrenokortikotropik Hormon (Adrenal Korteksi Uyaran Hormon) = Kortikotropin (ACTH). Tiroid Stimüle Edici Hormon = Tirotropin (TSH). hipofizyotropik hormonlar (Şekil 2). hipotalamo-hipofizer portal sistem. nöroregülasyonun önemli bir parçasını oluşturur. hipotalamus yoluyla verilen cevaplar arasında çeşitli hormon salgılarının da önemli yeri vardır. Arka hipofiz. Tüm ön hipofiz hormonlarının salgısı hipotalamik hormonlarca kontrol edilir. başka yerlerden salgılanan hormonlar da ön hipofiz fonksiyonunu serbestleştirici ya da inhibe edici (releasing veya inhibiting) olarak etkileyebilir (feedback mekanizmaları). Luteinleştirici Hormon (LH). sinir yoluyladır. Hipotalamustan gelen iki akson. hipotalamo-hipofizer traktus (Şekil 3). Ancak ön hipofiz hormonlarının salgısının kontrolü tek başına bu hipofizyotropik hormonlar tarafından değildir. 199 . sinir sistemine reseptör ve aferent yollarla ulaştıktan sonra.

Prolaktin Salgılatıcı Hormon (PRH) ⇒ Prolaktin salgısını sağlar 200 . Hipotalamik Hormonlar Bu hormonlar. Gonadotropin Serbestletici Hormon (GnRH) ⇒ Luteinizan Ve Folikül Stimülan Hormon (LH&FSH) 6. hipotalamusun çeşitli alanlarında bulunan nörosekretuar hücrelerden kaynaklanan nörohormonlardır ve ön hipofiz hormonlarının salgısı üzerinde etkili olurlar. sperm ve ovumların büyüme ve gelişmesi ile ilgili işlevleri de vardır.Somatostatin (GHIH .Şekil 3. ACTH ve TSH’ın başlıca işlevi diğer bazı hormonları salgılatmaktır. Büyüme Hormonu İnhibe Edici Hormon . Prolaktinin ise başka bir bezden herhangi bir hormon salgısı üzerine kontrol edici etkisi yoktur. Kortikotropin Serbestletici Hormon (CRH) ⇒ Adrenokortikotropik Hormon (ACTH) 2. progesteron. temel işlevleri meme bezlerinin gelişimi ve göğüslere direkt etki ile süt yapımının uyarılması ile ilgilidir. Tirotropin Serbestletici Hormon (TRH) ⇒ Tiroid Stimülan Hormon (TSH) 3. Büyüme Hormonu Serbestletici Hormon (GHRH) ⇒ Büyüme Hormonu (GH) 4.SS) ⇒ GH baskılar 5. testesteron). Büyüme hormonunun çeşitli organ ve dokuların organik metabolizması üzerine direkt etkileri vardır. FSH ve LH’ın da yine hormon salgılatıcı etkileri olmakla birlikte (östrojen. Hipotalamustan nörohipofize doğru uzanan aksonlar. Hipotalamusun Etkisinde Başlıca Ön Hipofiz Hormonları 1.

Vazopressin (Antidiüretik Hormon . Gonadotropinler = FSH & LH: Menstrual siklus. Çevresel Faktörler: Beslenme ile esansiyel amino asitler ve yağ asitlerinin. Temel olarak vücutta yaygın bir hücre bölünmesi ve protein sentezi ile yürütülür. Hipotalamik GnRH etkisiyle. tiroid hormonları. Tiroid Stimülan Hormon – Tirotropin – TSH: Hipotalamik TRH’nın etkisiyle salgılanır. Dopamin ise bir katekolamindir. Dopamin dışındaki tüm hipofizyotropik hormonlar peptid yapıdadır. kemik büyümesidir. insülin. vitamin ve minerallerin yeteri kadar alınmaması büyümeyi etkiler. Hedef organı ise tiroid bezidir. İkinci özelliği emzirme sırasında sütün meme kanallarına akmasını sağlamasıdır. bir kişinin boyunu belirleyen olay ise. Büyüme çeşitli hastalıklara bağlı olarak da aksayabilir.ADH): Böbrekte distal tubulus ve toplayıcı kanallarda epitelin suya geçirgenliğini artırarak suyun geri emilimini sağlar. Büyüme Büyüme. testesteron ve östrojenlerdir. Pubertede bu kıkırdak doku kemiğe çevrilir ve büyüme durur. Büyüme Hormonu – Growth Hormone – GH: Çabuk metabolize olur. Adrenokortikotropik Hormon – Kortikotropin – ACTH: Stres durumlarında. Şaft ile epifizin arasında epifizyal büyüme plağı (büyüme kıkırdağı) yer alır. -Folikül Stimülan Hormon: Kadında folikül gelişimi ve ovulasyonu. erkekte spermatogenezi kontrol eder. Kemik Büyümesi: Büyüyen bir kemik. hipotalamik CRH’nın etkisiyle salgılanır. özellikle omurga ve bacaklarınki olmak üzere. Etkisi: Tiroid bezi folikül hücrelerinde tiroglobulin sentezini hızlandırır. hayatın erken çağlarında daha belirgin olarak ortaya çıkar. kabaca epifiz olarak adlandırılan orta kısımları ile bunların arasında kalan şafttan meydana gelir. dolayısıyla doğumu kolaylaştırmak olduğundan doğum hormonu olarak da anılır. Erkekte ise Leydig hücrelerini uyararak testesteron salgılatır.Prolaktin İnhibe Edici Hormon (PİH. 201 . Etkisi: Böbrek üstü bezi (adrenal) korteksinde glikokortikoid hormonların sentezini kontrol eder. dopamin) ⇒ Prolaktin salgısını baskılar Dikkat çeken bir nokta bilinen hipofizyotropik hormonların en az ikisinin salgılatıcı değil inhibe edici özellikte olmalarıdır: Dopamin (PIH) ve Somatostatin (SS). çeşitli genetik ile endokrin gibi bireye ait ve beslenme ile enfeksiyon gibi çevresel faktörlerden etkilenebilen kompleks bir olaydır. gebelik ve emzirme ile ilgili görevleri vardır. Büyümede en önemli hormondur. Büyümeye Hormonların Etkisi: Büyümeye etkili başlıca hormonlar büyüme hormonu. Çeşitli Hipofiz Hormonlarının Özellikleri Prolaktin: Bu hormonda hipotalamik inhibe edici fonsiyon baskındır. -Luteinizan Hormon: Ovulasyon sonrasında corpus luteumun oluşumundan sorumludur. epifizyal kapanma. genel olarak puberteden itibaren salgılanırlar. Malnütrisyonun (ağır beslenme bozukluğu) büyüme üzerine olan olumsuz etkileri. Oksitosin: Başlıca etkisi doğum sırasında uterus kontraksiyonlarını. yarı ömrü 20-30 dakika kadardır.

Büyüme hormonunun ritmik salgılanması 202 . birçok hedef dokuda hücre bölünmesini uyarması ve protein sentezine anabolik etkisidir. somatomedin C) kimyasal bir haberciyi salgılatarak yapar (Şekil 4).1. Şekil 4. Başlıca büyütücü etki. insülin-benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1) olarak bilinen (diğer adı. Esas etkisini. Büyüme hormonunun etki mekanizması Şekil 5. Büyüme Hormonu (growth hormone – GH) Ön hipofizden salgılanan bu hormon postnatal dönemin büyüme üzerine etkili en önemli hormonu sayılabilir.

Bu foliküllerin içi. boy uzaması durur. İnsülin Tüm yönleriyle anabolik bir hormon olan insülinin özellikle proteinler üzerine olan etkisi büyümeyi olumlu etkiler. dokuların büyümesi ve metabolizmanın normal hızında devam etmesi için gereklidir. düz platoya ulaşana kadar da artar. triiiyodotironin (T3) ve kalsitonin hormonlarını salgılayan önemli bir endokrin bezdir. sinirlilik. Tiroid hormonları. Metabolizmaya en belirgin etkileri hücrelerde katabolik reaksiyonları aktive etmeleri ile ortaya çıkar.2. Yağ. TSH. 203 . Jigantizm (Devlik): Büyüme hormonunun gelişme çağında fazla salgılanması ile oluşur. Özellikle el ve ayaklardaki küçük kemikler. Cinsiyet Hormonları Cinsiyet hormonu salgıları 8-10 yaşlarında başlar ve sonraki 5-10 yıl boyunca. Cücelik: Ön hipofiz hormonlarının çocukluk çağındaki yetersiz salgılanması ile meydana gelir. Bezin içi kübik epitel hücreleri ile çevrili çok sayıda folikülden meydana gelmiştir. Hormonun eksikliği ya da yokluğunda ise bazal metabolizma yarıya kadar düşebilir. hiperfajiye rağmen kilo kaybı ve tremor (ince titreme) karakteristik bulgulardır. tiroglobulin adı verilen bir glikoprotein ile doludur (Şekil 6). epifizlerin kapanma yaşına kadar boy 270 cm’yi bulabilir. O2 tüketimi yükselir. kafa kemikleri. büyümeyi inhibe edici yöndedir. burun. Genel olarak belli bir hedef organ ya da dokuları yoktur ve hemen hemen tüm vücut hücrelerine etki ederler. tiroglobulindeki tirozine bağlanır triiyodotironin (T3) ve tetraiyodotironin = tiroksin (T4) sentezlenir (Şekil 7). 3. Büyüme hormonu salgısını uyarır. Tiroid Hormonları Tiroid hormonları. Tüm dokular ve kemiklerde genişleme ve kalınlaşma görülür. özellikle fetal hayatta ve doğumdan sonraki birkaç ayda santral sinir sistemi gelişimi için önemlidir. Kolloide geçen iyot. Ayrıca testesteronun birçok doku üzerinde protein sentezini artırıcı etkisi vardır. 5. Hipotiroidili bebeklerde mental gerilik oluşur. alın. Kemikler. alt çenede genişleme belirgindir. Bazal metabolizma artar. tiroglobulin sentezini hızlandırır. erken dönemde verilecek tiroid hormonları ile tamamen önlenebilir. refleksler artmıştır. 4. ancak boy uzamaz. Epitel hücreleri bir yandan da kandan iyotu (I-) alarak bezde konsantre eder (iyot pompası). kıkırdak ve yumuşak dokular genişler. Tiroid Bezi Tiroksin (T4). protein ve karbonhidrat metabolizması hızlanır. Kortizol Cinsiyet hormonları gibi steroid yapıda olan kortizolün etkisi ise tam tersine. Akromegali: Aşırı büyüme hormonu salgısının epifizler kapandıktan sonra ortaya çıkması ile oluşur. Sebep yine tümöraldir. ancak birkaç aylık bir gecikme durumunda ortaya çıkan gelişim yetersizliği geriye dönüşümsüzdür. Sağ ve sol olmak üzere iki lateral lob ve bunları birleştiren isthmus adlı bölümden oluşmuştur. Böyle bir durum. hiperfaji (çok yeme).

Şekil 6. Tiroid bezinde folliküler hücreler ve kolloid sıvısı Şekil 7. Tiroid hormonlarının sentezi ve salgılanması 204 .

Şekil 8. Birkaç dakika içerisinde kan kalsiyum düzeyini düşürür. gençlerde daha aktif olup iskeletin gelişmesine yardım eder. mercimek büyüklüğünde ortalama 120’şer mg ağırlığında 4 adet bezdir. Bu hormon.PARATİROİD BEZ Ve PARATHORMON – PTH Tiroid bezinin arkasında yer alan. Diğer yandan ise böbreklerden atılan fosfatın geri emilimini (reabsorbsiyonunu) azaltarak fosfatürik etki gösterirken. Sonra kemiklerde osteoblastik (kemik yapımı) aktiviteyi uyarır.25-dihidroksikolekalsiferol yapımını uyararak bağırsaklardan da kalsiyum absorbsiyonunu sağlamasıdır Ekstrasellüler iyonize kalsiyum düzeyindeki çok hafif azalmalar. İlk birkaç dakikada kemik dokusunda hazır halde bulunan kalsiyum ve fosfatın extrasellüler sıvıya ve dolayısıyla kana geçmesini sağlar. Kalsiyum: Kemiklerin sertliğini sağlar. Parathormonun etkileri 205 . Esas etkisi kemiklerden kalsiyum ve fosfatı mobilize etmesidir. İç ve dış salgılarda ve bir de önemli olarak pıhtılaşmada rolü vardır. kalsiyumun reabsorbsiyonunu hızlandırır. Kalsitonin Kan kalsiyum düzeyi ile ilgili diğer bir hormondur. Kas kasılması yani aktin-miyozin bağlantısını kurar. Temel olarak plazma Ca+2’unu artırıcı. fosfatını ise düşürücü etkiye sahiptir. birkaç dakika içerisinde PTH salgılanmasına neden olur (Şekil 8). Tiroid bezinde. PTH’ın bir diğer etkisi ise D vitamininin aktif formu olun 1. Dokularda membran permeabilitesini etkiler. Etkisi PTH’a zıttır. parafoliküler C hücrelerinden salgılanır.

İnsülin salgısının başta glikoza bağımlı insülinotropik polipeptid olmak üzere (gastrik inhibitör polipeptid . kan şekeri %50 mg altına düştüğünde. Beyin hücrelerine ise glikoz girişi insülinden bağımsız olmakla birlikte. Bu etkisini. sekretin. Şekil 9. D veya δ hücreleri. lösin gibi amino asitler de insülin salgısını artırır. glikozun yağ hücrelerine girişini de artırır. insülin salgılar 3. Langerhans adacıkları 206 . F hücreleri. Eritrositler ve beynin büyük bölümü ile bağırsak ile böbrek tubulus epiteli dışında tüm dokularda etkisini gösterir. A veya α hücreleri. İnsülin Salgısının Kontrolü: En önemli kontrol. Ama insülinin başlıca hedef dokuları kas (kalp+iskelet) ve yağ dokuları ile karaciğerdir. hipoglisemi şok. İnsülin Pankreas Langerhans adacıklarından salgılanan en yoğun hormon olan insülin. Bu adacıklarda başlıca 4 çeşit hücre ayırt edilmiştir: 1. Glikoz burada trigliserid sentezinde kullanılır. organik metabolizmasının en önemli kontrolörüdür (Şekil 9).PANKREAS ve ENDOKRİN FONKSİYONLARI Aynı zamanda sindirim ile ilgili fonksiyonları da olan ve bunları çeşitli dış salgıları (ekzokrin) yoluyla yerine getiren pankreasın. Bu sırada enerji için yağ asitleri kullanılır. En belirgin etkisi kan glikoz düzeyini düşürmesidir. beynin glikozu alması güçleşir. somatostatin (SS) salgılar 4. ekstrasellüler sıvıdaki glikozun hücre içerisine alınmasını sağlayarak gerçekleştirir. pankreatik polipeptid (PP) salgılar. Kas: İstirahat halinde ve insülin yokluğunda. Yağ Dokusu: İnsülin. glukagon salgılar 2. endokrin salgıları yapan Langerhans adacıkları vardır. pankreastan geçen kanın glikoz konsantrasyonudur. B veya β hücreleri. Yemek sırasında görülen parasempatik aktivite artışı ile de insülin salgısı artar. Özellikle arginin. Egzersiz sırasında ise insülin olmasa da glikoz kas hücresine geçebilmektedir. şuur kaybı. kas hücresi membranı glikoza karşı geçirgen değildir. kolesistokinin (CCK) ve gastrin gibi sindirim hormonları tarafından da uyarıldığı anlaşılmıştır. koma ve ölüm gelişebilir.GIP).

bağırsak. steroidler) salgılanır. bronşlar genişler. hiperglisemi yapar. Merkezi Sinir Sistemi: Stres ve tehlikeye karşı canlılık yaratır. Kortizol: Glukagon ile epinefrine ek olarak insülinin etkilerine zıt yönde işlev gören bir hormondur. Somatostatin İlk olarak hipotalamustan izole edilmiştir: Somatotrop hormonu inhibe edici hormon (growth hormone inhibitory hormone = GHIH) ile aynı hormondur. Ancak bunların salgıları genellikle kendilerine ait uyaranların kontrolündedir. Bu hormonlar sempatik sistemin kontrolünde salgılanır ve etkileri de sempatik sistemin tüm vücuttaki etkilerine benzemektedir. En dışındaki kapsülün altında korteks tabakası. zengin damar ağına sahip. glukagon ve epinefrine ek olarak. Adrenalin Streste salınır ve kan şekerini arttırır. büyüme ve protein anabolizmasını artırmanın yanı sıra insüline zıt etkilidir. Böbrek Üstü Bezi – Adrenal Bez – (Glandula Suprarenalis) Her iki böbreğin üzerinde şapka şeklinde yerleşmiş. hiperglisemiktir. 207 . Karbonhidrat Metabolizması: Efor için gerekli kan şekerini yükselci etki yapar. Solunum Merkezi: Solunum hızı ve derinliğini artırırlar. Kaslar: İskelet kaslarında verim arttırılır. açlık durumunda beyin işlevlerini bozabilecek derecede bir hipoglisemi gelişebilmektedir. Yağ Metabolizması: Yağ dokusundan yağlar mobilize olur. Kortizol eksikliği olan kişilerde. Adrenal Medulla Adrenalinin büyük kısmı adrenal medulladan sentezlenir.Glukagon Pankreastan salgılanır. Medüller bölüm. bu kaslar mücadeleye hazırlanır. Bu hormonlardan ikisinin ise üzerinde biraz tartışmaya değer etkileri vardır: Kortizol ve büyüme hormonu. Kalp atım hacmi ve dakika hacmini artırarak ve periferik damar direncini artırmak yoluyla kan basıncını artırırlar. Kalp-Damar Sisteminin aktivitesini arttırırlar. Göz: Pupillalar genişler (midriazis). burada. Endokrin Sistem: Adrenalin insüline antagonist. adrenal medullada salgıya hazır şekilde granüllerde depolanır. Glikoz Ve Yakıt Homeostasisinde Diğer Hormonların Katkısı: İnsülin. sempatik pregangliyonik liflerle innerve olur ve katekolaminleri (adrenalin=epinefrin. Korteks tabakasında ise yaşamın vazgeçilmez hormonları olan kortikosteroidler (kortikoidler. diğer birçok hormonun da organik metabolizma üzerine çeşitli etkileri vardır. bronşiyol ve mesane düz kasları katekolaminlerin etkisiyle inhibe olur. noradrenalin=norepinefrin) salgılar. Mide. Katekolaminlerin Etkileri:Streste tehlikeden korunmak için gereklidir. Kan: Eritrosit sayısı ve hematokrit değerini yükseltir. Katekolaminler. 6 g kadar ağırlıkta bezlerdir. içte ise medüller bölüm olmak üzere iki farklı dokudan oluşur. İnsülin üzerine olan inhibitör etkisi vardır. efor için gerekli olan bronşiyol genişleme sağlanır. Sempatik nöronlardan gelen asetilkolin salgısı yoluyla gelen stimulus ile salgı gerçekleşir. Glukagonun etkileri insüline terstir. Plazma glikoz düzeyi arttığında glukagon salgısı inhibe olur. Büyüme Hormonu: Başlıca fizyolojik etkileri. noradrenalin ise daha çok sempatik sinir uçlarından salınmaktadır. Hiperglisemi yapar.

Zona Fasikulata: Glikokortikoid hormonlar yapılır. 3. Adrenal medulla ve korteks Mineralokortikoid Hormonlar-Aldosteron Zona glomerulozadan salgılanan en önemli mineralokortikoiddir. sıvı hacmi artar. Başlıca fonksiyon böbrek tübüllerinde Na+ tutulumu ve K+ atılımı şeklindedir. Şekil 10.Adrenal Korteks Farklı hormonların sentezlendiği üç farklı bölgeye ayrılır (Şekil 10): 1. Na+ ile beraber su da tutulacağından. Zona Retikularis: Androjenik hormonlar salgılar. En önemlisi kortizoldur. Temel olarak mineralokortikoid aktivite Na+ ve K+ dengesi. Mineralokortikoid hormonların sentezinden sorumludur. 208 . En önemlisi aldosterondur. glikokortikoid aktivite ise glikoz ve protein metabolizması ile ilgilidir. ekstrasellüler Na+ konsantrasyonu pek değişmezken. Yetersiz aldosteron salgısında K+ konsantrasyonundaki artış ile kalp kontraksiyonlarında zayıflama ve aritmiler gelişebilir. 2. En önemlisi dehidroepiandrosterondur. Zona Glomerulosa: Kapsülün hemen altındaki en dış bölgedir.

LH) etkisinde salgılanırken. Artan kortizol. Cinsel çoğalmada. homolog kromozomların yalnız birini alır ve kromozom sayısı 23’e düşer. sırt). kadınlarda ise ovumdan (yumurta hücresi) ibarettir.Kortizol Kortizol glikokortikoid etkinin %95’inden sorumludur. iyileşmeyi de hızlandırır. Kilo aldırıcıdır. Temelde kataboliktir. Gonadal androjenler gonadotropinlerin (FSH. Karbonhidrat. testislerin salgıladığı testesterondur (gonadal androjendir). Adrenal Androjenler Androjenler. Erkek ve kadında üreme fonksiyonlarını yürütecek olan bu gametlerin olgunlaşma süreci her iki cinsiyette birbirine benzer. damar çeperlerindeki düz kasların katekolaminlere duyarlılığını artırıcı etki yapar. ihtiyaç için kullanılmak üzere kanda yükseltir. Gametogenezin sonraki evrelerinde meioz bölünme görülür. Stres sırasında salgısı artan kortizol ile birlikte sempatik aktivite de (adrenalinnoradrenalin) artar. ağır hastalıklar sayılabilir. bu şekilde haploid sayıda kromozom taşıyan erkek ve haploid dişi gametin nükleuslarının birleşmesi ile. Östrojenler: Bir adrenal androjendir. testesteron aktivitesinin %20’si kadar etkisi vardır. En aktif androjen. Streste salınımı artar. Strese Direnç: Rahatsız edici stresler ile karşılaşma durumunda ACTH salgısı ve buna bağlı olarak glikokortikoidler artar. Kadında ise 22 çift kromozomun yanında 2 X kromozomu bulunur. ÜREME FİZYOLOJİSİ Gametogenezin Genel Prensipleri İnsanda 44’ü otozomal (yapısal). protein ve yağları dokulardan yıkarak. 2’si ise cinsiyet kromozomu olmak üzere toplam 46 kromozom vardır (2n=46). 22+Y) ise haploid olarak tanımlanır.Glikokortikoid Hormonlar. Stres faktörleri arasında her türlü travma. maskülinizan etki yapan ve proteinler üzerinde anabolizan etki ile büyümeyi hızlandıran hormonlardır. Meioz ile oluşan gametler. Aynı zamanda kortizol. Bu haploid hücrelere gamet (veya germ hücreleri) denir ve bu gamet erkeklerde spermium (spermatozoon). yüz. aşırı soğuk veya sıcak. fakat vücudun belirli bölgelerinde yağ depolanır (omuzlar. Çift olarak dizilen bu otozomal kromozomların her biri benzer homolog kromozomlar olarak adlandırılır. Normal koşullarda adrenal östrojenlerin düzeyi önemli fizyolojik etkilere yol açmaz. cerrahi girişimler. Yağlar da yıkılır. Feminizan etki yapar. adrenal androjenler ACTH kontrolündedir. gonadlarda bulunan ve tek kromozom takımı içeren hücreler (22+X. diploid kromozomlu tek bir zigot meydana gelir: Spermium X + Ovum X = Zigot XX (dişi) Spermium Y + Ovum X = Zigot XY (erkek) 209 . enfeksiyonlar. Bu şekilde sayıca eş iki kromozom takımını içeren hücrelere diploid denirken. Adrenal androjenlerin en önemlisi ise dehidroepiandrosteron olup. kan proteinlerinin yükselmesi ile. Öncelikle mitoz bölünme yoluyla 46 kromozomlu ilkel (primordiyal) germ hücrelerinin çoğalması aşaması vardır. Bu nedenlerle hiperglisemi ve kas proteini yıkımı yapar. Antiinflamatuar Etki: İnflamasyonun belirtilerinin de görülmesini engeller. Erkekte 22 çift otozom ve bir X (büyük) ile bir de Y (küçük) kromozomu vardır.

sertoli hücrelerinden ise Müller inhibe edici faktör (MIF) salgılar. cinsiyet farklılaşmasının kalan tüm kısmı. 1.Cinsel Farklılaşma X veya Y kromozomuyla gelen genler. Gonadogenez. Wolff kanallarından ise erkek genital organlarının kanal sistemleri gelişir. Dış genitallerden penis de testesteron etkisinde oluşur. Cinsiyetin belirlenmesi Cinsel farklılaşma başlıca 3 aşama olarak özetlenebilir. Fetal testis erkek genital organlarının oluşumu için. Böylece Müller kanal dejenere olurken Wolff kanalı gelişir. Şekil 11. Genital kanalların (Müller ve Wolff kanalları) oluşumu 2. Hormonların etkisinde erkek ve dişi genital organların gelişimi Müller kanallarından dişi. oluşan bu XX veya XY kromozomlu gonadlardan salgılanan cinsiyet hormonlarının olup olmamasına bağlıdır(Şekil 11). testisler veya ovaryumuların gelişmesi 3. yoksa overlere mi sahip olacağını tayin eder. 210 . Leydig hücrelerinden testesteron. Ama sekonder seks karakterleri de dahil. embriyonun testislere mi.

211 . Testesteron: Spermatogenez. protein sentezi. Testisin yapısı Hormonal Faaliyetler GnRH ön hipofizden FSH ve LH salgılatır. GnRH’ın hipofizyotropik etkisi. cinsel dürtü ve erkekte görülen kellik durumunun nedeni olan genin ortaya çıkışında etkisi vardır. genital organ ve bezlerin farklılaşması. Artmaya başlayan GnRH salgısı ile karakterizedir. beyin üreme işlevinin başlıca düzenleyicisidir. Testislerin iki temel fonkiyonu spermatogenez ve hormonal faaliyettir. sekonder sex karakterlerinin ortaya çıkması. Spermatogenez sperm yapımı anlamına gelir. Spermayı dışarı atan yollar Yollar. LH ise Leydig hücrelerini etkileyerek androjen hormon salgısını uyarır. çeşitli kanal sistemleri olarak devam eder ve prostatta üretra ile birleşir. İlk spermium pubertede oluşur. Leydig hücreleri testesteron salgısından sorumludurlar (Şekil 12). kadında ise östrojen salgıları çok artar ve sekonder seks karakterleri (vücut yapısı. kıl dağılımı vb. Meni ve spermleri üreten testisler ve diğer bezler 2. Gelişmekte olan spermler olan germ hücreleri ve Sertoli hücrelerinde oluşur. spermatogenezi uyarmak için sertoli hücreleri üzerine etki gösterir. FSH. testislerde seminifer tübüller ile başlar. Bunlara cevap olarak erkekte testesteron. aynı tipteki ön hipofiz hücrelerinden gonadotropinler olarak da adlandırılan FSH (folikül stimüle edici hormon) ve LH’ın (luteinleştirici hormon) salgılanmasıdır.) ile aksesuar cinsiyet organlarında (çeşitli bezler) çarpıcı değişiklikler gelişmeye başlar. Testislerden salgılanan androjen hormonların en önemlisi testesterondur.Puberte 10-14 yaşları civarında birden ortaya çıkan üreme organlarının olgunlaşma dönemidir. GnRH. Erkek Üreme Sistemi Erkekte üreme organları fizyolojik bakımından iki grupta incelenir: 1. Şekil 12. Kadındaki etkilerine göre adlandırılmış olan bu hormonların aslında her iki cinsteki molekül yapıları da aynıdır ve gonadlara etki ederler. Yapım yeri seminifer tübüllerdir.

Ayrıca 3-5 günlük kanamanın olduğu menstrüasyon devresi vardır (Şekil 13). östrojen ve progesteronun etkileri ile ilgilidir. Endokrin faaliyetler. Fizyolojik anatomi. Ovulasyondan sonra başlayan ve corpus luteumun kaybına kadar süren overde luteal evre (uterusta. menstrüasyona kadar sürer). Bu siklusun süresi bireysel olarak farklılık göstermekle birlikte ortalama 28 gün olarak kabul edilebilir. olgunlaşır. progesteron.günü) gerçekleşmiş olur. yani gebelik halinde corpus luteum altıncı aya kadar büyümeye devam eder. tuba uterina (Fallop kanalı). Oogenez: Erkekteki spermatogoniumların karşılığı olarak dişide yer alan oogoniumlar. corpus luteum yaklaşık 10 gün sonra hızla dejenere olur. Böylelikle. inhibin. Serbest kalan ovum fallop kanalına girer. Folikülün overdeki kalıntısı hızlı bir değişime uğrar. Her iki işlev. Corpus luteumun bu fonksiyon kaybı sonrasında GnRH. yeni bir menstrüel siklus başlar (Tuba uterinada bulunan yumurta döllendiği takdirde. çeşitli salgılar yapıldığı sekretuar evre. östrojen. ovaryum (overler). ovulasyon sonrasında ise ovumunu kaybeden folikülün farklılaşmasıyla oluşan corpus luteumda olmaktadır. dişi gametin yapımı ve overden salınımı (ovulasyon) siklik bir olaydır. Döllenme olmadığı takdirde. gameti alıp beslemeye yönelik değişikliklerdir. Bu evreler sırasında uterusta meydana gelen değişiklikler. kadında cinsel organlar. mentrüel siklus oluşmaz). 212 . menstrüel siklus. Hormon salgısına ek olarak overler. gebeliğin ortaya çıkmadığı bir menstrüel siklusun normal sonucudur ve overlerden salgılanan hormonlarla ilgili olarak ortaya çıkan siklik değişmelerin uterusta meydana getirdiği olaylara bağlıdır. Buna oogenez denir. over fonksiyonu yönünden menstrüel siklus. Ovulasyon (yaklaşık olarak menstrüel siklusun 13-17. Yumurta hücreleri (ovum). 2. Siklusun tam ortasında ortaya çıkan LH piki. Overlerde her siklusta bir gamet oluşur. az miktarda progesteron ve inhibin salgılanır. ovulasyonu başlatan olaydır. FSH ve LH üzerindeki inhibitör baskı ortadan kalkar ve yeni bir grup folikül olgunlaşmak üzere uyarılır. Bu foliküllerde. granülosa hücreleri östrojen. Corpus luteumu (sarı cisim) meydana gelir. Gamet (oosit) yapımı (oogenez) 2. Menstrüel kanamanın (menstruasyon) olduğu gün siklusun ilk günü olarak sayılır.Dişi Üreme Sistemi Erkekteki devamlı sperm yapımından farklı olarak. Tek bir olgun folikülün geliştiği overde folliküler evre (uterusta. implantasyona hazırlık amacıyla. uzunlukları yaklaşık olarak eşit iki döneme ayrılabilmektedir: 1. bu sırada salgılanan hormonlarla uterusta meydana gelen değişiklikler. uterus ve vaginadan ibarettir. kanamanın durmasıyla birlikte endometriumun rejenere olduğu ve kalınlaştığı proliferatif evre) Ovulasyona kadar sürer. gamet yapım yerleridir. ovulasyon öncesinde overlerdeki folikül adı verilen yapıda. Overlerin Fonksiyonları Başlıca iki işlev tanımlanabilir: 1. overlerdeki yaşamları boyunca folikül adı verilen epitel ile çevrili boşluklarda bulunur. Menstruasyon.

Şekil 13. LH piki.Over Fonksiyonlarının Kontrolü: Erkekteki GnRH-FSH/LH-seks steroidleri salgı dizisi burada da geçerlidir. ovulasyon ve menstrüel siklus. 213 .

SSS tarafından işlenmiş bilgiyi tüm efektör (kas. Genel olarak sinir sistemi vücutta kas kontraksiyonları. vücudun tüm doku ve organlarından aldıkları bilgileri SSS’ne iletir. Endokrin sistem ise bunun aksine temel olarak vücuttaki metabolik fonksiyonları düzenler. ısı vb. Fonksiyonel Nöron Sınıflaması: Nöronlar üç fonksiyonel sınıfa ayrılabilirler. Böylece sinir sistemi karşılaştığı olaylara ilk ve ani cevabı oluştururken. Her nöronun gelen sinyalleri aldığı birkaç dendritleri. çok özel bağlantı yerleridir. Bu nedenle nöroendokrin sistem ismi de kullanılmaktadır. aşık olma. İnter nöronlar. uzak geçmişteki bir olayı hatırlama gibi deneyimleri de içerir. Efferent nöronlar. Sinir sistemi reseptörlerinin.8. kas kitlesinin artırılması. Sinir sistemine ait bu reseptörler. nefret etme. ışık. 1. sinir hücreleri ile bağlantıları vardır ve herbirisi belirli bir uyarana karşı özelleşmiş yapılardır. somadan çıkan tek bir uzantıdır. 3. bir fikre sahip olma. Aynı zamanda insan davranışları olarak bildiğimiz aktiviteleri de organize eder. Örneğin bir fiziksel aktivite sırasında kaslara daha fazla kan gitmesi. endokrin sistem geç ama çok uzun süren cevapları ortaya çıkarır. hücre zarlarında bulunan protein yapıdaki reseptörlerle karıştırılmamalıdır. Dendritler ve soma diğer nöronlardan sinyallerin alındığı. ses. Yine de endokrin sistemi kesin olarak SS’den ayırmak mümkün değildir. salgı organları vb. Sinir sistemi 100 milyardan fazla nörondan ve 900 milyardan fazla glia denen destek hücrelerinden oluşmuştur.) organlara iletirler. bir nöron gövdesi (soma). 214 . Diğer bir deyişle bu reseptörler çeşitli enerji tiplerini (mekanik. Aynı zamanda sinir lifi olarak da adlandırılan akson. bir şeye karar verme.Sinir Sistemi Hücresi Sinir sisteminin temel birimi bireysel sinir hücresi olan nörondur. uzun dönemde kaslarda daha fazla kan damarı oluşturulması. Afferent nöronlar. hızla değişen viseral olayları ve bazı endokrin bezlerin sekresyon hızlarını kontrol eder. Sinir Sisteminin Temel Fonksiyonel Birimi . oluşturduğu cevabı taşıyan bir aksonu ve akson sonlanmaları vardır (Şekil 1). Dendritler somadan çıkan oldukça dallanmış yapılardır. Bunun yanında gülme. SS gerek iç gerekse dış ortamdaki değişiklikleri reseptör adı verilen özelleşmiş yapılar aracılığı ile algılar. kas damarlarının açılması gibi hızla yapılması gereken faaliyetleri SS organize ederken. henüz tanımlanmamış yollarla sinir hücrelerinin entegre olmuş aktiviteleriye ilişkilidir.) sinir hücrelerinin anlayacağı bir dil olan aksiyon potansiyeline dönüştüren birer çevireç görevi yapmaktadırlar. yürüme gibi kolayca gözlenen etkinliklerle beraber. Zekaya dayandırdığımız bu deneyimler. 2. aferent ve eferent nöroları SSS içinde birbirine bağlayan nöronlardır. kızgınlık. Aksondan kollateral denen yan dallar çıkabilir. kalbin daha fazla kan pompalayabilmesi gibi değişikliklerde endokrin sistem daha baskın olarak görev alır. SİNİR SİSTEMİ Sinir Sistemi Genel Organizasyonu Sinir sistemi (SS) endokrin sistemle birlikte vücuttaki kontrol fonksiyonlarının büyük kısmının organizasyonunu üstlenmiştir. motive olma.

Oligodendroglialar daha önce de söylendiği gibi myelin kılıfları oluştururlar. asetilkolin. Daha önce öğrendiğimiz gibi SSS ve PSS olmak üzere iki temel kısma ayrılır (Şekil 2). PSS’de sinir hücrelerinin gövdelerinin oluşturduğu gruplara ganglion SSS’de ise genel olarak nukleus denir. norepinefrin. GABA. Kullandığımız sinir terimi periferik sinir sisteminde aynı yöne giden binlerce nöronun oluşturduğu bir demettir ve fiber optik kabloların yapısına benzer. Patellanın altına vurmakla elde edilen reflekste hiç internöron yokken. Tipik bir nöron Yapılan iş ne kadar karmaşık ise arada o kadar çok internöron vardır. Mikroglialar. Sinaps aralıklarında görev yapan 40 kadar transmitter madde tanımlanmış olmakla birlikte en çok bilinenleri. Bu sayede nöron eksite veya inhibe edilebilir ya da herhangi başka bir yoldan gelecek sinyale karşı duyarlılığını değiştirebilir. Sinir Sisteminin Fonksiyonel Anatomisi: Bu bölümde sinir sisteminin fonksiyonel anatomisini ve kabaca fonksiyonlarını göreceğiz. histamin. 215 . Sinapsa bilgi-sinyal getiren birinci nöron (presinaptik nöron) sinaps bölgesine nörotransmitter adı verilen bir kimyasal madde salgılar ve bu madde bilgiyi alacak olan postsinaptik nöronun membranındaki proteinlere bağlanır. SSS’de kapillerlerin çevresini ayaksı uzantıları ile sararak Kan-Beyin Bariyerini oluştururlar. Astroglialar (astrosit). Terminoloji çok karışık olduğu için bu konuyu açıklamamız gerekmektedir.Şekil 1. glisin. SSS’de sadece bazal ganglionlar denen ve hareketle ilgili olan birtakım nükleuslar vardır. SSS’nin fagositoz yapabilen immun hücreleridir. Benzer fonksiyonlara sahip nöronların hücre gövdeleri de sıklıkla birlikte bir küme oluştururlar. Genel olarak SS’deki sinapsların tümü kimyasal sinaps olarak kabul edilebilir. serotonin ve glutamattır. Epandimal hücreler ise subaraknoid boşlukta bulunan Serebro-Spinal Sıvı ya da Beyin-Omurilik Sıvısı (BOS) denen özel bir sıvının yapımından sorumludur. bellek ya da lisanı oluşturan stimuluslar milyonlarca internöronu kapsayabilir.

Şekil 2. Sinir sisteminin genel organizasyonu

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ 1. Beyin (Ansefalon) 2. Omurilik (Medulla Spinalis-MS) (Şekil 3). A. Beyin (Ansefalon) Altı temel bölümden oluşur; 1. Serebrum 2. Diensefalon (talamus ve hipotalamus) 3. Mezensefalon (orta beyin) 4. Pons 5. Medulla oblongata (bulbus) 6. Serebellum (beyincik) Mezensefalon, pons ve medulla oblongata beyin sapını oluşturur. Bunların yanında beyin, hepsi birbiriyle bağlantılı, beyin-omurilik sıvısı (BOS) ile dolu dört serebral ventrikülü (boşluk) de içinde bulundurur.

216

1. Serebrum Beynin en büyük parçası olup, sağ ve sol hemisfere (yarım küre) ayrılır. Her bir hemisfer, frontal, parietal, temporal ve oksipital olmak üzere 4 loba ayrılmıştır (Şekil 4). Enine bir kesi yapıldığında, beynin dışında ince bir gri tabaka, iç bölgelerde ak madde ve bu ak madde içine gömülmüş gri yapılar dikkatimizi çeker. Gri alanlar nöron gövdelerinden, beyaz alanlar ise myelinli sinir sonlanmalarından oluşurlar. Dış taraftaki gri yapı beyin kabuğu olarak bilinen serebral kortekstir. Korteks yaklaşık 3 mm kalınlığındadır ancak serebrum hacminin %46’sını oluşturur. Ak bölgeye gömülü gri alanlar ise talamus, hipotalamus ve bazal ganglionlar olup çok önemli fonksiyonları vardır. Sağlı sollu herbir hemisfer için serebral korteksin belli bölgeleri özel fonksiyonlara sahiptir. Bu bölgelere korteks alanları denmektedir. En iyi bilinenleri, motor, duyu (dokunma, basınç, ağrı, sıcaksoğuk), görme, işitme ve konuşma alanlarıdır.

Şekil 3. Santral Sinir Sistemi

Şekil 4. Serebrum

Duyulardan oluşan somatik duyu merkezinin postsentral girusta, iskelet kaslarının motor aktivitesi ile ilgili alanın da presentral girusta olduğu bilinmektedir. Bir hemisferdeki duyu ve motor alanları vücudun diğer tarafıyla ilgilidir. Örneğin sol bacağın ağrı duyusunu sağ hemisferdeki somatik duyu alanı algılarken, sağ bacağın hareketlerinden de sol hemisferin primer motor alanı sorumludur. Serebral korteks sinir sisteminin en kompleks entegratif alanıdır. Temel aferent bilgilerin koordineli bir şekilde algılanması-yorumlanması, sonra taşınması ve iskelet kaslarının hareketini kontrol eden motor sistemler üzerinden kontrolün en son inceliği için gereklidir.

217

2. Diensefalon Beynin ikinci komponenti olan diensefalon iki önemli kısımdan oluşur. Talamus ve hipotalamus (Şekil 5).

Şekil 5. Diensefalon.

Talamus Aferent nöronlarla taşınan, koku duyusu dışındaki (olasılıkla koku yolları da bulunmaktadır) tüm duyu bilgilerinin toparlandığı ve buradan korteksteki ilgili alanlara gönderildiği bir istasyon gibi görev yapmaktadır. Talamus duyu bilgilerinin yorumlandığı ilk merkezdir. Hipotalamus Anatomik olarak talamusun alt tarafına yerleşmiş olup, çok sayıda nükleustan oluşmuştur. Hipotalamus iç ortamın düzenlenmesinde çok önemli fonksiyonlara sahip bir merkezdir. Hormon salgılarının kontrolü, susama, açlık-tokluk, uykuuyanıklık, vücut sıcaklığı, heyecan, korku, öfke gibi emosyonel (ruhsal) davranışların düzenlendiği bir bölgedir. Hipotalamus ayrıca otonom sinir sisteminin çalışmasına da katkıda bulunmaktadır. Subkortikal Nükleuslar (Bazal Ganglionlar) Serebral hemisferler içinde derinde bulunan gri maddenin diğer alanlarını oluştururlar. Bunlarla birlikte hareket ve postür kontrolünde ve davranışın daha kompleks özelliklerinde bazal ganglionlar önemli rol oynarlar. Bazal ganglionların aktivitesi, duysal korteks, talamus ve beyin sapından alınan bilgilerle başlatılır. Bazal ganglionların çıktıları, serebral korteksin motor alanlarını ve beyin sapındaki diğer motor merkezlerin aktivitelerini etkileyerek kas hareketlerinin düzenlenmesine katılır. İsteğimizle başlatılan bir çok hareketin daha sonra otomatik olarak devam etmesinde, bazal ganglionların önemli rolleri vardır. Yemek yerken yapılan rutin işler, yürüme, yürürken yön değiştirme, merdiven çıkma gibi hareketlerde önemli fonksiyon görürler. Bazal ganglion hastalıklarında, iskelet kaslarının düzensiz 218

kasılması, kol ve bacaklarda titremeler ve istem dışı kas kasılmaları sonucu düzensiz hareketler gözlenir. En popüler bazal ganglion hastalığı olan Parkinson hastalığının en önemli bulgusu istirahat tremorudur. Hareketlerin ince ayarında da bozulmalar vardır. Limbik Sistem Frontal lop korteksi, temporal lop, talamus ve hipotalamus kısımlarıyla birlikte bunları birbirine bağlayan lif yollarını da kapsayan bağlantılı bir beyin grubudur. Limbik sistem; canlının yaşamını devam ettirmek üzere gösterdiği davranışlar, öğrenme, emosyonel deneyim, yeme-içme, kızma, heyecanlanma, korkma, besin arama, eş bulma, yavruların bakımı, annelik görevleri ve seksüel aktivitelerle ilgili davranışlarda ve bunların yanında çok çeşitli visseral-endokrin fonksiyonla ilişkilidir. Birbirlerine bağlı olmalarının yanında limbik sistem SSS’nin pekçok bölümü ile de ilişki halindedir. Beyin Sapı (3. Mezensefalon, 4. Pons, 5. Bulbus) Beyin sapından medulla spinalis (MS) ve serebrum-serebellum arasında sinyalleri dağıtan tüm sinir lifleri geçer. Beyin sapının merkezinden geçen ve akson demetleriyle kaynaşmış, gevşekçe düzenlenmiş nöron hücre cisimlerinden oluşan yapı, retiküler formasyon (RF) diye bilinir ve beynin yaşam için mutlak gerekli kısmıdır. SSS’nin tüm bölümlerinden giriş alır ve entegre eder, böylece nöral sistemin büyük bir bölümünün çıkışını oluşturur. RF’un nöronları, aşağı ve yukarı çeşitli uzaklıklara, beyin ve MS’in birçok bölgesine aksonlar yollar. Bu özellik RF’un SSS üzerinde büyük bir etkinliği olduğunu gösterir. RF’nin bazı nöronları, belirli beyin sapı nükleusları ve entegrasyon merkezleri olarak kümeleşirler. Böylece, kardiyovasküler, solunum, yutma ve kusma gibi merkezler oluşur. RF’un göz hareketleri kontrolünde ve vücudun uzaydaki refleks yönetiminde önemli nükleusları da vardır. Ayrıca beyin sapı 12 çift olan kranial sinirlerin 10’una ait bilgi işlemlenmesinde rol alan nükleusları da içerir. 6. Serebellum Başlıca iskelet kası fonksiyonlarının kontrolunda yer alır. Serebellar pedinkuluslarla beyin sapına bağlanır. Serebellum istemli hareketleri başlatmamasına rağmen, koordinasyon ve öğrenme hareketleri ile postür ve dengenin kontrolü için önemli bir merkezdir. Serebellum bu fonksiyonları yerine getirebilmek için kaslar ve eklemlerden, deriden, gözler ve kulaklardan, iç organlardan ve hareketin kontrolünde yer alan beyin kısımlarından bilgi alır. Beyincik hastalıklarında; kaslarda gevşeklik, istemli hareketlerin yapılması esnasında ellerde titreme, bir cisme uzanırken uzaklık ayarının yapılamaması (dismetri), sarhoş konuşması gibi bozukluklar görülür. B. Medulla Spinalis MS küçük parmak kalınlığında silindirik yumuşak bir dokudur. Ortası kelebek şeklinde gri bir renge sahiptir. Bu alan internöronlar, nöronların hücre gövdeleri, aferent nöronların çevreden SSS’ne giren lifleri ve glia hücrelerinden oluşur. Gri maddeyi çevreleyen beyaz madde çok miktarda miyelinli internöron aksonlarını 219

içerir. Bu aksonlar grubu yani yollar, omurilik boyunca uzunlamasına ilerler. Bunlar; beyinden medulla spinalise, medulla spinalisten beyine bilgi taşımak için inen-çıkan yollardır. MS kafatası tabanı ile 1. lomber (L1) vertebra arasında uzanır. Segmentasyon gösterir; sağlı sollu olmak üzere 31 çift spinal sinir çıkar; bu seviyeler; 8 servikal, 12 torakal, 5 lumbal ve 5 sakral’dır. Spinal sinirler dorsal (arka) ve ventral (ön) köklerin birleşmesiyle oluşur. Arka kökler kas, deri, eklem ve viseral organlardan kalkan duysal bilgileri taşır. Ön kökler kasları innerve eden nöronların aksonlarını içerir. MS vücut ve ekstremitelerin istemli ve refleks hareketlerinden sorumludur (yürüme, bir ekstremiteyi geri çekme vs.). PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ Periferik sinir sisteminin (PSS) lifleri SSS ile vücudun diğer bütün kısımları arasında sinyaller taşır. PSS 43 çift sinirden oluşur. 12 çifti kafa çiftleri olarak bilinen kranial sinirler, 31 çifti ise MS’in her seviyesinden çıkan spinal sinirlerdir (Şekil 6). Somatik ve Otonom sinir sistemleri arasındaki farklar; Somatik: İskelet kaslarını (çizgili kas) innerve eder, sadece kas uyarılmasına (kontraksiyon-eksitasyon) neden olabilir, istemli olarak çalışır, somatik bir sinir fonksiyon yapamaz ise idare ettiği organda (çizgili kas) atrofi görülür, somatik sinirler kalın ve myelinlidir, yani çok hızlı ileti sağlarlar. Otonom: Düz kas ve kalp kasını, glandları ve sindirim yollarındaki nöronları innerve eder, efektör hücrelerde eksitasyon ya da inhibisyona neden olabilir, istemsiz olarak çalışır, otonom sinirler kesilirse inerve ettiği organda atrofi görülmez, otonom sinirler myelinli ya da myelinsiz olabilir, çapları daha incedir, yani daha yavaş ileti sağlarlar. Otonom Sinir Sistemi (OSS) (Eferent Bölüm) Otonom Sinir Sistemi (OSS) isteğimiz dışında aktivite gösteren, iç organları kontrol eden bir sistemdir. Bu sistem, arter basıncını, gastrointestinal sistem motilitesini (hareketlerini) ve salgılarını, mesanenin boşalmasını, terlemeyi, vücut ısısını ve yeni karşılaştığımız durumlara (bir tehlike, korku veren bir durum, bizi heyecanlandıran bir olay vb.) uyumumuzu sağlayan PSS’nin eferent bölümüne ait bir sistemdir. Bu sistemin önemli bir özelliği hormonlara görece üstün hızıdır. Stres koşullanda böbreküstü bezinden epinefrin (adrenalin) salınımı artar, bu hormonda bir çok organı etkiler. OSS hipotalamus, beyin sapı ve MS’deki merkezlerin kontrolü altındadır. Doğrudan olmasa bile, limbik sistem ve viseral reflekslerin de bu kontrolde rolleri vardır. Otonom sinir sistemi içindeki anatomik ve fizyolojik farklar sempatik ve parasempatik olarak iki farklı komponente ayrılmalarına neden olur. Bu komponentlerin sinir lifleri SSS’ni farklı yerlerden terk ederler. Parasempatik sistemde postganglionik nöron ile efektör hücre arasındaki iletişimde de asetilkolin kullanılır. Oysa sempatik sistemde bu ajan genellikle norepinefrindir (Şekil 7).

220

Şekil 6. Periferik Sinir Sistemi

Şekil 7. Periferik sinir sistemi.

221

Otonom Sinir Sistemi; parasempatik ve sempatik sistem. Önemli bir nokta sempatik sistem yanıtının stres durumlarında artmasıdır. Gerçekte, tam olarak körüklenmiş sempatik bir yanıta (katekolaminler dahil), bir saldırganla karşılaşan ve bundan kaçan bir hayvanın durumunu tanımlayan vur ya da kaç yanıtı denir. Parasempatik sistemin aktivitesi ise sindirim, uyku gibi vejetatif yönetici fonksiyonlarla artar. Omurganın iki yanında ve karın boşluğunda önemli sempatik ganglionlar vardır. Nörotransmitterler Parasemptatik sinir sisteminde, ganglion ve ganglion sonrası hedef organı uyarmada asetilkolin (ACh) kullanılmaktadır. Bu nedenle bu sistemin postganglioner nöronlarına kolinerjik denir. Sempatik sinir sisteminde ise preganglioner nöronlar kolinerjik iken, postgangiloner nöronlar adrenerjiktir. Bu nöronların terminal ucundan norepinefrin (NE) salınmaktadır. Reseptörler ACh ve NE’in efektör hücre membranında etki gösterebilmesi için kendilerine özgü reseptörlerine bağlanmaları gerekir. Kolinerjik reseptörler ve adrenerjik reseptörler. Adrenerjik reseptörler; Alfa ve beta olarak temel iki gruba ayrılır. Adrenal medulla tarafından salgılanan epinefrin (E) ve NE hormonları, sempatik etki göstermelerine karşın, değişik reseptörlere bağlanırlar. NE daha çok alfa reseptörleri, E ise daha çok beta reseptörleri tercih etmektedir. Kalpteki gibi, organın üzerinde beta reseptörler çoğunlukta ise E; damarların üzerinde olduğu gibi alfa reseptörler çoğunlukta ise NE daha etkilidir. Motor Ve Duysal Sistemler Duyu Reseptörleri: Duyu olayı, dokunma, ses, ışık, acı, soğuk, sıcak gibi uyaranlara duyarlı reseptörlerden başlar. Bu reseptörler, duyarlı oldukları duyu şekline göre sınıflandırılmıştır. Tüm duyu yolları 3 nöronludur. Reseptörden kalkan primer duyu yolları (birinci nöron) sekonder duyu yolları (ikinci nöron) ile sinapslaştıktan sonra sekonder duyu yolları talamusun ventral çekirdeğinde tersiyer duyu yolu (üçünçü nöron) ile sinaps yapar ve ilgili korteks bölümüne ulaşır. Bu sırada ikinci nöron, talamusta sonlanmadan önce serebelluma da dallar verir. Mekanoreseptörler: dokunma, basınç gibi mekanik uyaranlara duyarlı reseptörlerdir. Termoreseptörler: Sıcaklık değişmelerine duyarlı reseptörler; soğuk ve sıcak için farklı reseptörler vardır. Nosiseptörler: Ağrı reseptörleridir. Elektromanyetik Reseptörler: Gözdeki gibi ışığa duyarlı reseptörlerdir. Kemoreseptörler: kimyasal değişkenlere duyarlılık gösterirler; ağızda tad, burunda koku, arter kanında oksijen ve karbondioksit düzeyi gibi. Acı reseptörleri uyarıldığında duyu korteksteki acı merkezlerine ulaşacak ve kişi acı duyacak, dokunma reseptörleri uyarıldığında ise korteksteki dokunma merkezlerinde sonlanan ileti kişinin dokunma duyusu hissetmesini sağlayacaktır. Duyu Çeşitleri 1. Eksteroseptif Duyular: Dışarıdan gelen uyaranlara karşı duyarlıdırlar; deri duyuları, ışık, ses gibi. 222

2. Proprioseptif Duyular: Vücudun durumu hakkında bilgi verirler; ayakta durup durulmadığı, hareket edip edilmediği gibi. Eklem ve kas-tendonlardan gelir. 3. İnteroseptif Duyular: İç organlardan gelen duyulardır; mide, mesane gibi yapıların dolgunluğu, kas spazmları gibi. 4. Özel duyular: Görme, işitme, koku ve tad duyuları ise özel duyular adı altında ayrı bir grup olarak ele alınır. Motor Fonksiyonlar Presentral girusta (Rolando önü girusu) bulunan motor korteks vücut hareketleriyle ilgilidir. Şayet hareket önceden planlanarak yapılıyorsa işin içine bazal gangliyonlar, talamus gibi alt beyin merkezleri de karışır; serebellum ise hareketin plana uyup uymadığını, hata olup olmadığını kontrol eder. Omuriliğin Motor Fonksiyonları: Beyin ekstremite hareketlerini doğrudan kontrol etmez ve sadece hareketin başlaması için emir gönderir, omur ilik ise hareketin devamını sağlar. Bu sırada harekette değişiklik meydana gelecekse, örneğin kişi yürürken koşmaya başlayacak, atlayacak ya da eğilecekse beyin yeniden devreye girer ve yeni emirleri gönderir. Bununla birlikte, yürürken ayak yüksek bir yere (taş, basamak) çarparsa, omur ilikteki refleks mekanizmalar ve çeşitli internöronlar hemen devreye girerek ayağın daha yükseğe kaldırılmasını da sağlayabilir; yani omur ilik akıllı bir yürüme denetleyicisi gibi çalışır. Refleksler: Bir çekiç ile diz kapağının altındaki tendona vurulması sonucu bacağın ekstansiyonu şeklinde alınan patella refleksinin merkezi medulla spinalis, göz bebeklerinin kuvvetli ışık altında daralıp az ışıkta genişlemesi şeklinde izlenen pupilla refleksinin merkezi mesensefalondur. 1. Yüzeyel Refleksler: Vücut yüzeyinden başlayan polisinaptik reflekslerdir. Gözün kornea tabakasına küçük bir pamuk ile dokunulduğunda göz kapağının kapanması şeklinde görülen kornea refleksi, bebeklerdeki emme refleksi ve ayak tabanına sert bir cismin sürtülmesiyle ayak parmaklarının fleksiyonu şeklinde ortaya çıkan plantar refleks bunlara örnektir. Plantar refleks muayenesi sırasında fleksiyon yerine ekstansiyon alınması durumuna Babinski refleksi adı verilir, ki bu bulgu bebeklik dönemi dışında patoloji bulgusu olup üst motor nöron hasarını gösterir; bebeklerde ise yürümenin öğrenilmesi ile birilikte ise babinski refleksi kaybolur. 2. Derin Refleksler: Monosinaptik özellikli ve gerilme tipinde refleksler olup kasın uzamasıyla başlayıp aynı kasın kasılmasıyla sonlanırlar. En yaygın olarak bilineni diz kapağı altına vurularak alınan patella refleksi olup, bunun dışında biseps refleksi, triseps refleksi, aşil refleksi de sıklıkla tetkik edilmektedir. 3. Çekilme Refleksi – Fleksör Refleksi – Nosiseptif Refleks: Acı veren bir uyarana tepki olarak bir ekstremitenin veya bazen tüm vücudun geri çekilmesi şeklinde görülen reflekstir. Bu refleks için genellikle yapılacak harekete ait fleksör kaslar uyarılırken, antagonist kaslar ise inhibe edilir; buna resiprokal inhibisyon denmektedir.

223

sylvius yarığının üzerinde yer alır. Korneayı örten konjuktiva zarı. gözün saydam bölümlerinden geçerek. Deri kuru. dünyamızda ışık ve renk olması mümkün değildir. diğer beyin merkezlerinde geliştirilen motor hareketlerin doğru olarak yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder ve gereken düzeltmeleri yapar. Beyin Sapının Motor Fonksiyonları Pons. Parapleji: Omur ilik tam kesilerinde ortaya çıkan alt ekstremitelerin felç durumudur. elektromanyetik enerjinin (foton ya da kuanta) nöronal sinyallere dönüştürülmesiyle başlar. denge için kolları açma gibi) 5. Serebellum kas hareketlerinin sırasını belirler. ancak hareketlerdeki uyum bozulur. göz yaşı bezinden gelen sıvı ile nemli tutulur. Bazı araştırmacılar diensefalon ile mezensefalon arasındaki subtalamik çekirdek ile substansiya nigrayı da bazal gangliyonlar arasında sınıflamaktadır. Göz orbita adı verilen kemikten bir çukurun içinde bulunur. Işık. kirpik ve kaş. Dengenin kontrolü 6. etkenlere karşı korur. Hemipleji: Vücudun bir tarafının felç olmasıdır. Göz hareketlerini kontrol eden alan. Görme Duyusu Gözümüz ve göz dibindeki fotoreseptörler olmasaydı. Görme. harabiyetinde felç olmaz. başı çevirme alanı. Burun göz için bir siper oluşturur. termoregülasyon kaybolmuş. putamen ve globus pallidus olarak bilinen nöron çekirdeklerinden oluşan bazal gangliyonlar. Harabiyeti halinde kişi ses çıkarabilir ancak iki heceden daha uzun kelimeleri söyleyemez. boşaltım ise ancak sonda ile mümkündür. Spinal şok gelişir. koşmak gibi hızlı hareketlerin koordinasyonunda etkin bir merkezdir. Stereotipik vücut hareketlerinin kontrolü (yana yatma. Göz kapakları. dönme. 4. Solunumun kontrolü 2. Burada motor hareketler planlanıp işleme konmaz. motor fonksiyonları doğrudan kontrol etmez. gözü dıştan gelen toz vb. Dolaşım sisteminin kontrolü 3.Korteksin Motor Fonksiyonları: Frontal lob üzerinde 3 önemli motor alan yer alır: Broka Alanı: Yalnızca sol hemisferde olmak üzere. daktilo yazmak. Sindirim faaliyetlerinin kontrolü 4. el becerileri alanı. Sinyaller birçok sinapstan sonra korteksteki görme alanına gelir. yardımcı motor alan diğer özel alanlardır. Serebellumun Motor Fonksiyonu: Piyano çalmak. dipteki fotoreseptörleri uyarır. 224 . 1. medulla oblongata ve mezensefalondan oluşan beyin sapının başlıca motor fonksiyonları şu şekilde özetlenebilir: 1. 2. Bunlar daima serebral korteksten uyarı alırken bir yandan da kendileri motor kortekse uyarı gönderir. Bu şekildeki konuşma bozukluğuna afazi adı verilir. kuruması önlenir ve yıkanır. Göz reflekslerinin kontrolü Bazal Gangliyonların Motor Fonksiyonu Diensefalonda bulunan ve nükleus kaudatus. 3.

Kırma gücü diyoptri ile ölçülür. saydam bir mercek olan lens bulunmaktadır. Pupillanın hemen altında silyar kaslara zonular liflerle tutunan esnek. Sklera: Gözün en dışındaki koruyucu tabakası olan sklera.Görme Optiği İki farklı ortamı ayıran düzlem eğik ise. Eğer bu temel ilkeleri merceklere uygulağırsak. Eğik düzlemden kırılarak gelen ışık ışınları bir noktada toplanırlar (x) ki bu noktaya odak noktası denir. Görüntünün retina üzerine düşmesi 225 . en ufak bir temasta göz kırpma refleksi oluştururlar. ince kenarlı (konveks) bir mercekte ışık dalgaları bir odak noktasında toplanırken. Bu sayede göze giren ışık miktarı değiştirilebilir. Göz küresinin üç tabakası. Radyal ve sirküler kas liflerinden meydana gelen silyar kaslar kasılıp gevşeyerek lensin konveksliğini düzenler. bir görüntüyü retina üzerine odaklayan optik sistemlerdir (Şekil 9). Kornea. buna pupilla denir. Ön tarafa doğru değişerek silyar kasları ve irisi oluşturur. kırma gücü o kadar büyüktür. ön tarafa doğru şişkinleşerek göze ışınların girdiği saydam korneayı oluşturur. Göz küresi dıştan içe doğru üç tabakadan meydana gelir (Şekil 8). İrisde pupillayı daraltan ve genişleten kas lifleri bulunur. 1. Trigeminus duyusunu alır. N. kalın kenarlı (konkav) bir mercekte dağılır ve bir odak noktasında toplanamaz. Gözün lensi ve korneası. İrisin uçları tamamen birleşmez. ışığın hareket yönü bu eğik düzleme dik olacak şekilde kırılır. göz küresinin önünde olup beyaz sklera tabakasının devamıdır. ışığın girmesine izin veren bir açıklık bırakır. Bir mercek ışığı ne kadar fazla kırarsa. Şekil 9. Koroid: Göz küresindeki yapıları besleyen yoğun kan damarı içeren pigmentli bir tabakadır. Şekil 8. 2.

Uzun dalga boyu – kırmızı Orta dalga boyu – yeşil Kısa dalgaboyu – mavi renkleri oluşturur. Görme reseptörleri olan basiller ve koniler (Fotoreseptörler) Bipolar hücreler ile ganglion hücreleri beyine giden direkt yolu oluştururlar. lensin öncelikle ön yüzü kamburluğunu artırarak kırma gücünü yükseltir. Bu renklere primer renkler denir. Horizontal hücreler 4. optikusun çıktığı noktada koni ve basiller yoktur. Ganglion hücreleri 2. Talamusta sinaps yaptıktan sonra korteksin primer görme alanına gelir. büyük bir tabakanın katlanmış şeklidir. Kişiler uzaktaki cisimleri daha iyi görebildikleri halde yakındaki cisimlerin görüntüsü retinanın arkasına düştüğü için net göremezler. Daha önce açıklandığı şekilde uyartı n. okulomotorius çekirdeğine geçer. basiller zayıf ışıkta siyah beyaz görme için ileri derecede spesifiktir. Bu sinirin parasempatik telleri konstriktor iris kaslarını inerve eder. Göz Refleksleri Pupilla refleksi: Doğadan paralel gelen ışık. Amakrin hücreler 3. parlak ışıkta renk ayrımı için. Hipermetropi: Bu durumda paralel ışınlar retinanın arkasına düşer. Fakat yakın nesnelerin görüntüsünü retinaya odaklayabilmek için silyar kasın kasılması gereklidir. optikusu oluşturur. Sempatik zincirden çıkan eferentler m. sonra erişir. Basil ve konilerden gelen mesaj n. Retina: 1. Kör nokta: N. 226 . Korneanın kırma kuvveti değişmediğinden. gerek göz küresi ile ilgili fonksiyon bozuklukları kırma kusurlarına neden olurlar. optikus tarafından taşınır. Bipolar hücreler 5. Konilerde iç ve dış membran vardır. okulomotoriusun parasempatik dalları tarafından sağlanır.3. Bu sırada pupilla da daraldığı için yalnız merkeze yakın gelen ışınlar göze girebilir. Aferent liflerin bazıları n. Vitamin A eksikliğinde gece körlüğü gelişir. Lensin kamburluğunu artırması ve pupillanın daralması n. optikusa. Akomodasyon refleksi: Uzaktan gelen paralel ışınların kornea ve lens tarafından kırılarak fovea üzerinde toplandığını biliyoruz. Konlarda fotosensitif dış membran. Primer renklerin karışımı beyaz rengi verir. Görme Anomalileri KIRMA KUSURLARI: Normal bir gözde silyar kas gevşek durumdayken uzaktaki cisimleri net olarak görebilir. Gerek silyar kas. korneada bir kez kırıldıktan ve humor aköz tarafından yavaşlatıldıktan sonra pupilladan geçerek lense gelir. Fotoreseptörler: Retinada ışıağa duyarlı iki tür ışığa hassas reseptör hücre bulunur.dilatatör iridis kasını inerve ederek pupillaların genişlemisini sağlarlar. basil ve koniler. Görme yolu: Retinadan gelen yaklaşık 1 milyon akson toplanarak n. Temel olarak koniler.

gürültü kesildiğinde uykusundan uyanır. kişi o pigmentin sorumlu olduğu rengi ve tonlarını algılayamaz. Kemikcikler de bu hareketi oval pencereyi kaplayan zara iletirler. stapes. cisim göze yaklaştırıldığında görüntü retinanın üzerinde toplanır. Frekans: Sesin bir saniyedeki titreşim sayısıdır. 227 . Bu zarın arkasında ise çekiç (malleus). İşitme 20-20000 Hertz titreşimlerin kulak tarafından alınarak elektrik akımına çevrilmesidir. Sesin şiddetinin ölçü birimi desibel’dir. Uzağı göremez. örs’e (incus) ve üzengi (stapes) bulunur. Sesler bize durmadan etraftan bilgi verir. En çok rastlanan. Kulak anatomisi. Ancak en yüksek duyarlılık 1000-4000 Hz arasındadır. 3. Şekil 10. Uykuda bile sesleri algılarız. İŞİTME DUYUSU İşitme. Frekans birimi Hertz (Hz)’dir. Renk körlüğü: Gözde renge duyarlı konilerde bulunan pigment maddeleri eksik sentez edildiğinde.Miyopi: Bu durumda paralel ışınlar retinanın önüne düşer. Şiddet: Birim yüzeye uygulanan basınçtır. Genlik: Ses dalgasının yüksekliği veya amplitüdü olarak ifade edilebilir. dış kulak yolu. 0 desibel ortalama duyma eşiğidir. Dış kulak yolu sonunda. Orta kulak: Üç küçük kemikçikten meydana gelir. Timpan Membran Ve Kemik Sistemi: Dış ortamdan gelen ses dalgaları kulak kepçesi ile toplanarak dış kulak yolu ile orta kulağa iletilir. Nitekim gürültülü bir ortamda uyuyan kişi. frekans ne kadar fazla ise ses o kadar tizdir. inkus. 2. timpan zarı. İç kulak: Kohlea (salyangoz) ve vestibuler aparey (denge ile ilgilidir). Dış ortamdan gelen ses dalgaları kulak zarını titreştirdikten sonra kemikciklere iletilir. malleus. Kulağı üç bölüme ayırarak inceleyebiliriz (Şekil 10): 1. Genlik ne kadar büyükse ses o kadar gür. Dış kulak: Kulak kepçesi. kırmızı veya yeşil konilerdeki pigment eksikliğidir. Üzenginin basamağı iç kulaktaki oval pencereye (fenestra ovale) dayalıdır. iç bükey olan timpan membran bulunur. insana sağladığı enformasyon (haber. bilgi) yönünden görme duyusundan daha önemlidir.

Bu hücrelerde tüy hücreleri bulunur.İç Kulak: İç kulak. Kafa çifti olan N. vestibüler organdır. korti organının reseptör hücreleri. İşitmedeki Nöral Yollar: Kohlear sinir lifleri beyin sapına girer. ortada utrikulus ve sakkulus adı verilen bölümleri vardır. Basiller zarın yüzeyinde. Korti Organı Tüy Hücreleri: Tüy hücreleri denen. 228 . Üst kısımdaki zara Reissner membranı. Utrikulus ve sakkulus içinde makula adı verilen bir bölge bulunur. yine kemikten ve zardan yapılı bir borular sistemi vardır ve labirent denir. alttakine ise Basiller membran denir. Beyin bu sayede başın pozisyonu konusunda fikir sahibi olur. Denge ve Kontrolü Beyin merkezlerine dengenin bozulduğunu bildiren reseptör. Bu tüycük hücreleri tabanlarında vestibular sinir ile sinaps yaparlar. elektromekanik ses dalgalarına duyarlı tüy hücrelerinden oluşan korti organı bulunur. beyin sapından talamusa ve temporal lobtaki işitme korteksine taşınır. Üç ayrı planda duran yarım daire kanalları. bir ucunda kıla benzeyen sterosiller bulunduran mekanoreseptörlerdir. Tüycüklerin hareketi (eğilmesi) başın hareketine bağlıdır. helezonik şekilde kıvrılmış kemik ve zar bölmelerden oluşan bir boru sistemidir. Her makulada binlerce tüycük vardır. Temporal kemiklerin içinde. vestibulokohlearis aksonlarında aksiyon potansiyeli doğmasına neden olur. Tüy hücreleri kohleadaki basınç dalgalarını reseptör potansiyellere çevirirler. 8. Bilgi. Bu durum.

Kevin T. Güneş Tıp Kitapevleri. Mosby. Anatomy and Physiology.KAYNAKLAR 1. Mosby. 1998. Patton. Barrett. Matthew N. 2004. Levy. Baskı. Baskı. Anatomy and Physiology. Mc Graw Hill. Hall. Nobel Kitap evi. 3. Guyton. RESİMLER ve ŞEKİLLER için KAYNAKLAR 1. 1999. Robert Berne. Adolf Faller. 2006. James Sherman. Basım. 40th edition. 2011. Thieme. Yaşam Bilimi Fizyoloji. Şehvar Çağlayan. Elsevier Saunders. Vander İnsan Fizyolojisi. James Sherman. 11. Dorothy Luciano. Arthur Vander. 4. Vander's Human Physiology: The Mechanisms of Body Function. John E. 229 . Arthur Vander. 2. 3. Physiology. 2003. Susan M. 2. 2010. 2010. Çeviri Editörü: Serdar Demirgören. 6. Kim E. Mc Graw Hill. Barman. Michael Schuenke. 23Edition. 5ht Edition. Tıbbi Fizyoloji Guyton&Hall. 5. 2. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 10. Dorothy Luciano. 5ht Edition. Panel Matbaacılık. Gary A Thibodeau. Heddwen Brooks. Ganong’s Review of Medical Physiology. Arthur C. Çeviri Editörü: Hayrunnisa Çavuşoğlu. 12th Edition. 10th edition. 2006. Scott Boitano.

230 .

PATOLOJİ DERS NOTLARI Patoloji Anabilim Dalı 231 .

232 .

Yzb.Alb. 3.Tbp. TROMBOEMBOLİZM ve ŞOK BAĞIŞIKLIK HASTALIKLARI TÜMÖRLER ÖLÜM ve OTOPSİ ÖĞRETİM ELEMANI Doç. Önder ÖNGÖRÜ Yrd.Doç.Tbp. Bülent KURT Yrd. Yıldırım KARSLIOĞLU Yrd. Ayhan ÖZCAN Doç.Bnb. Armağan GÜNAL 233 . 1.Tbp.Tbp. 5.Bnb.Doç.Yb.Doç.Tbp. ÜNİTE / KONU PATOLOJİYE GİRİŞ HÜCRE ZEDELENMESİ ve UYUMU İNFLAMASYON ve ONARIM DOLAŞIM BOZUKLUKLARI.NU.Tbp.Yzb. 2. Armağan GÜNAL Yrd.İÇİNDEKİLER S.Yzb. 4. 7. Armağan GÜNAL Doç.Tbp.Doç. 6.

234 .

Günümüzde patoloji ağırlıklı olarak tıp fakültesinde ve daha az oranlarda da sağlık meslek yüksek okullarında okutulmaktadır. Ayhan ÖZCAN Patoloji Anabilim Dalı Patolojinin Tanımı ve Tarihçesi Patoloji. Günümüzde. yüzyılda Virchow “Hücresel Patoloji”nin temelini atmıştır.Alb. yüzyılda kendi yaptığı 700 otopsiyi anlatan kitabın yayınlanması patoloji tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. klinik bir dal olmamasına rağmen. Bu nedenle.1. hastalıkların fiziksel neden-sonuç ilişkilerinin bulunabileceği. Diğer sağlık sınıflarından beklenen de hastalığın nedenleri ve bunların doğurduğu sonuçları gözleyerek. 19. Patolojinin Yeri ve Önemi Patoloji. Patolojinin çalışma alanı hastalıklı organ ve dokuların incelenmesiyle sınırlı değildir. salgın hastalıklarda insandan insana geçen etkenlerin olabileceği ileri sürülmüştür.Tbp. hastalıklı doku ve organları inceleyerek. pek çok hastalığın kesin tanısının ve bazen de adli-tıbbi otopsilerde ölümün kesin nedeninin ortaya konmasında patolojik inceleme gereklidir. Bu amaçla bazen istek formunda bilgiler yeterli olmadığında. Patoloji öğretiminden tıp fakültesi öğrencisinden beklenen. İlk çağlarda hastalıklar bir günahın. ilk Türk patologlarının tümü askerdir. ancak bu tür kişiler genellikle cezalandırılmıştır. genellikle tanı konulurken her zaman için klinik verilere gereksinim olduğundan patolog-klinisyen arasında sürekli bir iletişim kurulması zorunludur. hastalığın nedenleri ile belirtileri arasındaki ilişkileri kavrayabilmesini ve böylece tedavide en doğru yaklaşımı belirlemesine yardımcı olabilmeyi sağlamaktır. histoloji ve fizyoloji bilgilerinin üzerine. Orta çağda hastalıkların içsel ve dışsal nedenleri olabileceğini ileri sürenler olmuş. anatomi. Morgagni’nin 18. moleküler düzeydeki çalışmalarda patolojik incelemelerin önemi giderek artmaya başlamıştır. hastanın klinik doktoru ile iletişime geçilir. suçun cezası olarak görülmekteydi. hastalıkların nedenlerini ve bunların doku ve organları etkileme şekillerini. görüntüsel) özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. 235 . Bu da din adamlarının gücünü artırıyordu. Deneysel. Osmanlı döneminde tek tıp fakültesi olan Askeri Tıp Fakültesi’nde (Gülhane) Alman bilim adamları tarafından başlatılmıştır. teorik ve teknik pek çok konuda patolojik çalışmalar yapılmaktadır. hastalıklı organların makroskopik veya mikroskopik anormal görünüşlerini ekleyerek hastalıkların daha kolay anlaşılmasını sağlar. Batı Anadolu’daki eski Yunan uygarlığında ve sonraları İbni Sina döneminde bu tür düşüncelerden uzaklaşmaya çalışılmıştır. hastanın tedavisinde ve bakımında doktora yardımcı olmasını amaçlamaktadır. Patoloji. Ülkemizde patolojik incelemeler. hastalıklı doku ve organların morfolojik (biçimsel. Günümüzde. Rönesans döneminde. tümörlerin tanısı başta olmak üzere. PATOLOJİYE GİRİŞ Doç.

Böylece dokular sertlik kazanmakta ve kolay kesilir hale gelmektedir. “mikrotom” adlı cihaza yerleştirilir ve istenilen kalınlıkta (genellikle 4-5 mikron) kesitleri alınır. Bu kalıpların hepsinin üzerinde daha önceden yazılmış olan numaralar bulunur. Ksilolün uzaklaştırılmasında da belli sıcaklıkta ısıtılmış sıvılaştırılmış parafin kullanılır. Bu amaçla alkol kullanılmaktadır. Parafin oda sıcaklığında katılaşır. En uygun tespit solüsyonu % 1015’lik formalindir (tercihen tamponlanmış formları). Bu cihazlardaki ilk aşama dehidratasyon aşamasıdır. Bu kesitler sıcak ksilol içinde deparafinize edilir. Bu aşamaya girmiş bir örnekte hücrelerin ayrıntıları kaybolur ve morfolojik değerlendirme için uygunsuz hale gelir. ılık su banyosu içinde yüzdürülür ve oradan da lamlar üzerine aktarılır. Takip (Doku İşleme) Tespitli dokulardan alınan örnekler doku kasetlerine konur ve numaralanır. Dondurularak kalıp halinde çıkması sağlanır. Daha sonra da farklı derecelerdeki alkollerden geçirilerek hidrate edilir ve istenilen boyanın uygulanmasına geçilir. Bu nedenle alkolün belli bir süre sonra ortamdan uzaklaştırılması gerekir ve bu amaçla da ksilol kullanılır. Histopatolojik İnceleme Yöntemleri Bir hastanenin işleyişinde patoloji bölümünün görevi hastalardan tarama veya tanı amacıyla hücre/doku örneklerinin alınmasıyla veya organların çıkarılmasıyla 236 . Bu özelliklerinin bozulmasını önlemek için. Bu solüsyonda uzun süre durması da dokuların kurumasına ve kırılganlığının artmasına neden olur. Bu işlemler vakumlu ortamlarda yapıldığında işlem süreleri kısalabilir. elektron mikroskopik incelemede gluteraldehit kullanılır) konması gerekebilir. Bloklama Doku takip cihazından parafinli olarak çıkan dokular oda sıcaklığında donduğundan tekrar sıcak parafin ile metal kalıplar içine yerleştirilir. Alkol tespit için uygun bir fiksatif değildir. Tespit edilmemiş doku ve organ örnekleri kısa bir süre sonra ortam sıcaklığına da bağlı olarak bakterilerin ve salgıladıkları enzimlerin etkisiyle otolize (erime) uğrar. Tespitten sonraki aşamaların hemen hepsi otomatik doku takip cihazlarında yapılmaktadır.Rutin Histopatoloji Laboratuvarının İşleyişi Tespit (Fiksasyon) Doku ve organ örnekleri insan vücudundan ayrıldıkları anda canlıdırlar ve hastalığın morfolojik özelliklerini içerirler. doku ve organ örneklerinin uygun tespit solüsyonları içine konması gerekmektedir. Özellikle küçük endoskopik dokular kolaylıkla kurur ve değerlendirilemez hale gelir. Kesit Alma Parafin bloklar. Doku ve organlar kendi hacimlerinin 10-20 katı kadar tespit solüsyonu içine konmalıdır. Bu boya genellikle hematoksilen (mavi) ve eosindir (kırmızı). Patolojik İnceleme Yöntemleri 1. Bazı özel patolojik incelemelerde kliniğin ön tanıları da göz önüne alınarak dokuların farklı tespit solüsyonlarına (örneğin.

Rutin Patoloji Laboratuvarı 237 . Elektronmikroskop daha çok araştırma amacıyla kullanılmakta. nadiren tanısal açıdan da gerekli olabilmektedir. görüntü büyültüldükçe tanının kolay ve doğru olacağını düşünmek doğru değildir. yukarıdaki yöntemlerden biri veya birkaçı ile yaptığı incelemenin sonunda bir rapor düzenler. Bu bilgiler verilmeden patologdan bir tanı beklemek doğru olmaz. Patoloji uzmanına örnek gönderilirken mutlaka alındığı yer ve klinik olarak düşünülen ön tanılar bildirilmelidir. farmakolojik. Patoloji uzmanın en sık kullandığı düzenek olan ışık mikroskobunun büyültme olanağı yaklaşık x1000 ile sınırlıdır. genetik. Her zaman için ilk incelemede tanı koymak mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda. Patoloji uzmanı. Bu örneklerin uygun tespit solüsyonları içinde gönderilmesi klinikte görevli yardımcı sağlık personelinin sorumluluğundadır. Biyopsi örneklerinin önce dış görünümleri (makroskopi) değerlendirilir ve normalden farklı görülen alanlardan mikroskopik inceleme için doku parçaları alınır. Ancak taze doku gerektiren özel bir inceleme (immünfloresans ve kas incelemesi gibi) düşünülüyorsa. biyokimyasal. Bu raporda kesin bir tanı olabileceği gibi. mikrobiyolojik. o zaman dokuyu kurutmadan ıslak (serum fizyolojik ile) bir bez içinde ve herhangi bir tespit solüsyonuna konmadan gönderilmelidir. Bu alanın seçimi patolojik incelemenin en önemli aşaması olup. Rutin olarak “hematoksilen-eozin” yöntemiyle boyanan kesitler ışık mikroskobunda morfolojik olarak değerlendirilir. deneyim gerektirir. moleküler biyolojik verileri gereksinim duyulabilir. yorum şeklinde öneriler listesi de bulunabilir.başlar. Bu mikroskopların büyültme gücü ışık mikroskobundan yüzlerce kere fazladır. Ancak.

Histopatoloji Laboratuvarı Bloklamanın ve doku takibinin yapıldığı ünite 2. günde yaklaşık olarak 4-5 kez başvurduğumuz bir yöntem de “frozen section”dır. en kısa zamanda tanı verebilmek için. Hastanın anestezi altında olduğu da düşünülecek olursa. bazen operasyon sırasında hastada operasyonun seyrini değiştirebilecek kararlar almak gerekebilir. Dokular kiryotom adı verilen cihazlarda -20°C sıcaklıklarda dondurularak kesilir. Bu dokuların herhangi bir tespit solüsyonu içine konmadan gönderilmesi gerekmektedir. Bu kesitler rutin işlemlerden geçen dokuların kesitleri kadar kaliteli olmaz. ancak yine de verilen bilgiler cerrahı yönlendirmede yardımcı olmaktadır. Bu tür kesitlerden patolog tarafından varılan sonuçlar her zaman kesin ve net olmayabilir. 238 . yukarıdaki işlemler takip edildiğinde en iyi olasılıkla bir gün sonra verilebilir.“Frozen Section” ve İntraoperatif Histolojik İnceleme Yöntemi Rutin patolojik incelemeye alınan bir örneğin tanısı. Ancak. Bu dokular kesildikten sonra en kısa süre içinde hematoksilen-eozin ile boyanır.

İlk olarak 1927’de Dr. her organ için ayrı bir bilgi birikimine ve 239 . Bu sayede serviks kanserlerini erken dönemde yakalama şansı artmıştır. Kapladıkları yüzeyden dökülen hücrelerin sitolojik olarak incelenmelerine “Eksfolyatif Sitoloji*’ denilmektedir (Örneğin. Elde edilen hücrelerin değerlendirilmesinde. Günümüzde sitolojik inceleme taramanın yanı sıra. Bu yöntem daha çok tanısal amaçlı kullanılmaktadır. tomografi. Palpe edilebilen veya görüntüleme araçları (ultrasonografi. daha yaygın olarak tanısal amaçlı kullanılmaktadır. magnetik rezonans gibi) ile saptanan kitlelerden iğne ile yapılan ‘Aspirasyon Sitolojisi’ yöntemi de gittikçe yaygınlaşmaktadır. Sitopatolojik İnceleme Yöntemi Sitolojik incelemeler genellikle biyopsi işlemlerine göre daha az invaziv bir yöntemdir. Deri ve mukozayı kazıyarak hücre elde ederek de incelemek mümkündür (kazıma yöntemi).Böbrek ve kas örneklerinin değerlendirildiği yer 3. Babes tarafından başlatılmış ve daha sonra ise 1950' lerde Papanicolaou tarafından yaygınlaştırılmıştır. Günümüzde tarama amaçlı olarak servikovajinal ve balgam yaymaları kullanılmaktadır. Günümüzde de birçok sitolojik örnekler bu yöntemle boyanmakta ve bu yöntem kendi adıyla anılmaktadır. Papanicolaou vajenden dökülen hücreleri bir lama yayarak kendi geliştirdiği bir yöntemle boyamış ve incelemiştir. servikovajinal ve idrar yayma sitolojisi gibi). Bu yöntem birçok kurumda kullanılmaktadır.

deneyime gereksinim vardır. Diğer Patolojik Yöntemler Rutin histopatolojik inceleme yöntemleri dışında bazen ek patolojik incelemelere gereksinim duyulabilir. DNA sitometrisi. Bunların arasında histokimya. Bu yöntemlerden in situ hibridizasyon (yakında çalışılmaya başlanacak) dışında hepsi. Arşiv. Arşiv 240 . Her zaman için tanı koymak mümkün olmayabilir ve biyopsi ile tanının desteklenmesi gerekebilir. GATA Patoloji Anabilim Dalı’nda da kullanılmaktadır. 4. immunohistokimya. görüntü analizi gibi yöntemler sayılabilir. in situ hibridizasyon.

Hücre Zedelenmesi ve Hücre Ölümü Normal hücresel fonksiyon için hücrenin fizyolojik gereksinimleri ile hücrenin yapısı ve metabolik kapasitesi arasında bir uyum olması gerekir. Nekroz 2.Tbp.2. Geri Dönüşlü ve Dönüşsüz Zedelenmeler 1. Apopitoz 1. Hücre ölümü 1. 2. Sonuçta hücrenin canlılığını sürdürdüğü değişmiş ve yeni bir durum (hipertrofi. Hastalığın hücre ve dokularda neden olduğu morfolojik değişiklikleri inceler. Patogenezi açıklar. Patolojinin Görevleri 1. Geri dönüşlü zedelenme: Uyaran ortadan kalktığında veya zedeleyici neden hafif şiddette ise normale dönebilen patolojik değişikliklerdir. 241 . Hastalığın nedenini araştırır.Bnb. 4. Dış kaynaklı uyarana bağlı en sık görülen hücre ölümü şeklidir. Nekroz a. 3. atrofi gibi) ortaya çıkar. Bu hücre içinde hassas bir homeostatik denge durumu oluşturur. HÜCRE ZEDELENMESİ ve UYUMU Doç. Geri dönüşsüz zedelenme ve ölüm Hücresel Adaptasyon Aşırı fizyolojik streslerle veya bazı patolojik uyaranlarla oluşur. Geri dönüşlü zedelenme 3. Geri dönüşsüz zedelenme: Patolojik değişiklikler kalıcıdır ve hücre ölümü ile sonlanır. 1. 2. Adaptasyon (uyum ) 2. hastalıkların fonksiyonel ve yapısal nedenlerini araştıran bir bilim dalıdır. Morfolojik değişikliklerle klinik sonuçları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya çalışır. Yıldırım KARSLIOĞLU Patoloji Anabilim Dalı Hücre Zedelenmesi ve Hücre Ölümü Genel Tanımlar Hücre Zedelenmesinin Nedenleri Hücre Zedelenmesi ve Nekrozis Hücre Zedelenmesi ve Hücre Ölümü Genel Tanımlar Patoloji.

Atmosfer basıncındaki ani değişiklikler e. Morfolojik olarak kromatin yoğunlaşması ve parçalanması ile karakterizedir. Hipoksi. b. 2. İmmünolojik reaksiyonlar 6. 2. c. hücre organellerinin yıkımı ve hücre parçalanması olur. Elektrik şoku 3. Tek hücrede veya küçük hücre gruplarında görülebilir. Eser elementlerin fazlalığı e. glukoz hücreye ulaşamaz ve bu nedenle daha hızlı hücre zedelenmesi olur. Fiziksel etkenler 3. Kimyasal etkenler ve ilaçlar a. Genetik bozukluklar 7. Mekanik travma b. İnsektisitler g. Hücre Zedelenmesinin Nedenleri 1. İskemi. Fiziksel etkenler a. Sıcak-soğuk c. Kimyasal etkenler ve ilaçlar 4. embriyogenez sırasında istenmeyen veya gereksiz hücreler de bu yolla ortadan kaldırılır. 3. CO ve hava kirliliği f. Oksijen yetersizliği a. Apopitoz I a. Apopitoz II a. Radyasyon d. Çeşitli fizyolojik ve patolojik durumlarda. İstenmeyen hücreleri ortadan kaldırmak için planlanmış. Nonterapötikler (kurşun ve alkol gibi) c. Oksijen yüksekliği d. glikolitik enerji üretimi devam edebilir. Oksijen yetersizliği 2. b. Beslenme bozuklukları 1. Şiddetli hücre şişmesi. b. denatürasyon.b. proteinlerin koagülasyonu. İnfeksiyöz ajanlar 5. Terapötikler (asetaminofen) b. Narkotikler 242 . Programlanmış hücre ölümüdür. hücresel komponentlerin bir arada uyumlu olarak çalıştığı ve çevre dokuya en az zarar veren bir ölüm şeklidir.

süresine ve şiddetine göre hücresel yanıt değişir. zedelenme alanı genişleyebilir (reperfüzyon zedelenmesi). Oksijen kaynaklı serbest radikaller 3. İskemik ve hipoksik zedelenme hücresel zedelenmenin en yaygın tipidir (örn. 8.4. Açlık e. koroner arter tıkanıklığı). İnfeksiyöz ajanlar 5. Ca+2 homeostazının bozulması ve hücre içi kalsiyumun artması 4. 6. 2. Membran geçirgenliğinin bozulması 5. Biyokimyasal ve yapısal komponentler etkilenir. ATP’nin tükenmesi 2. 4. Geri dönüşsüz mitokondriyal zedelenme Genel Biyokimyasal Mekanizmalar İskemik ve Hipoksik Hücre Zedelenmesi 1. Vitamin eksikliği c. 5. Geri dönüşsüz zedelenme: İskemi kalıcı olursa zedelenme geri dönüşsüzdür ve bunda iki önemli olay rol oynar: 1. 7. 9. İskemi uzadığında. Genetik bozukluklar 7. hücrelerin enerji üreten sistemi onarılamaz şekilde zedelenirse patolojik değişiklikler kalıcı olur (geri dönüşsüz zedelenme). Zedeleyici ajanın tipine. Anoreksia nervoza Genel Mekanizmalar I 1. Serbest radikallere bağlı hücre zedelenmesi 2. Zedelenen hücrenin tipine. Geri dönüşlü ve dönüşsüz hücre zedelenmesi ile nekrozisdeki morfolojik değişiklikler 3. Diyetin içeriğindeki değişkenler d. Geri Dönüşlü Zedelenme: Hipoksi önce oksidatif fosforilasyonun ve arkasından da mitokondride ATP üretiminin azalmasına neden olur. Eğer oksijen sağlanabilirse etkilenen hücreler sağlamlığını korur. Membran zedelenmesi 243 . İskemik hücrelerdeki patolojik değişiklikler onarılabiliyorsa geri dönüşlü zedelenmedir. İmmünolojik reaksiyonlar 6. konumuna ve uyum sağlama yeteneğine göre sonuçlar değişir. Obezite f. Beslenme bozuklukları a. Kan akımı düzeltilince. Rol Oynayan Biyokimyasal Olaylar 1. Mitokondriyal disfonksiyon belirli bir noktaya kadar onarılabilir. Protein-kalori eksikliği b. Azalmış ATP sentezi ve ATP’nin aşırı tüketimi 2.

2. 2. Çünkü antioksidanlar ve enzim sitemleri bunları ortadan kaldırmada yetersiz kalmaktadır. 244 . Homojen (glikojen kaybına bağlı). Geri dönüşlü zedelenmede kan akımı düzeldiğinde hücreler canlılığını devam ettirir. Proteinler. Antioksidanlar (A. 2. protein ve DNA zedelenmesi olur. 2. 3. Gulutatyon peroksidaz Sonuç Eğer aşırı serbest radikal oluşumu varsa lipid. Çeşitli kimyasal ve biyolojik olayları harekete geçirerek hücresel zedelenmeye neden olurlar. Organel veya diğer sitoplazmik komponentlerin enzimatik olarak sindirilmesi Nekrozisdeki morfolojik değişiklikler: Nekrotik hücre. Serbest Radikallerin İnaktivasyonunda Rol Oynayan Faktörler 1. proteinlerin denatürasyonuna yol açar (koagülasyon nekrozu). Daha eozinofilik (bazofiliyi sağlayan RNA’nın kaybına bağlı). Serbest radikalleri ortadan kaldıran enzimler: a.Membran Zedelenmesindeki Mekanizmalar 1. Hücre içi Ca+2 artışı enzimlerin aktivasyonuyla. Geri Dönüşlü ve Dönüşsüz Hücre Zedelenmesi ile Nekrozisdeki Morfolojik Değişiklikler Canlı organ ve dokularda hücre ölümünden sonra gelişen morfolojik değişikliklerin tümüne NEKROZ denir. Parlak. 2. İskemi ve Reperfüzyon Zedelenmesi Kan akımının belirli bir süre kesilmesinden (iskemi) sonra kanlanmanın yeniden düzelmesine reperfüzyon denir. C ve E vitamini ile glutatyon) 2. Serbest radikaller kararsız moleküllerdir. Süperoksit dismutazlar c. İki ana nedeni vardır: 1. Proteinlerin denatürasyonu. Katalaz b. 1. lipidler ve karbonhidratlarla etkileşime giren kararsız maddelerdir. 3. Serbest Radikallere Bağlı Hücre Zedelenmesi 1. Serbest radikalleri uzaklaştıran ve hücresel zedelenmeyi minimal düzeye indiren çok sayıda mekanizma vardır. Geri dönüşsüz zedelenmede ise reperfüzyonda apopitoz benzeri bir nekroz ortaya çıkabilir (reperfüzyon zedelenmesi). Serbest Radikallerin İnaktivasyonu 1. Mekanizması ne olursa olsun membran bütünlüğünün kaybı Ca+2 girişine neden olur. Genellikle spontan olarak ortadan kalkarlar.

Hücre membranları parçalanmıştır. Protein denatürasyonundan hemen sonra otoliz ve heteroliz olduğunda ortaya çıkar. yoğun nükleus). Karyoliz (kromatinin erimesi) 3. Nekroz Tipleri 1. c. Yağ nekrozu 5. Kazeifikasyon nekrozu 4. c. karaciğerde daha sık görülür. Koagüle olan hücrenin çatısı korunur.4. Miyokard. Daha çok lokalize bakteriyel infeksiyonlarda (apseler) ve beyinde görülür. Hiperplazi b. Mikroskopik olarak hücre debrisleri bulunan amorf eozinofilik materyal izlenir. b. Nükleer Değişiklikler 1. 3. Bakteri ve lökositlerin birarada bulunduğu bir gazlı kangrende koagülasyon ve likefaksiyon nekrozu birlikte görülür. Sitoplazmik proteinlerin denatürasyonu ile karakterizedir. Adaptasyonlar. Kötü kokuludur. Vakuollü 5. Likefaksiyon Nekrozu a. 2. kolayca parçalanabilen peynir benzeri görünümü vardır. En sık görülen nekroz paternidir. 4 Kangrenöz Nekroz a. Metaplazi 245 . Tüberküloz için karakteristiktir. b. Karyoreksis (küçük kümelere parçalanmış kromatin) Ölen hücrenin kendi lizozomal enzimleri aracılığıyla sindirilmesine OTOLİZ denir. b. böbrek. Lökositlerin lizozomal enzimleri aracılığıyla ölen hücreleri sindirmesine HETEROLİZ denir. Atrofi d. Piknoz (küçük. Kangrenöz nekroz 1. c. b. Kazeifikasyon Nekrozu a. Koagülasyon nekrozu a. Koagülasyon (iskemik) nekrozu 2. Hücre İçi Birikimleri ve Hücresel Yaşlanma Çoğalma ve Farklılaşmada Hücresel Adaptasyonlar a. Likefaksiyon nekrozu 3. Hipertrofi c. Nekrotik alan yumuşak ve sıvı ile doludur. c. 2. Yumuşak. Özellikle ekstremitelerde görülür.

d. Fizyolojik veya patolojik nedenlerle oluşabilir. Hücrelerdeki sayısal artıştır. Hücreler aşırı fizyolojik stres ile patolojik uyaranlar karşısında fizyolojik ve morfolojik hücresel adaptasyonla yanıt verebilir. d. Sinir. Spesifik hormonal uyarım: Fizyolojik hipertrofi: Gebelikte prolaktin ile östrojene bağlı meme ve uterus hipertrofisi Atrofi a. 2. Östrojene bağlı endometriyal proliferasyon b. Puberte ve gebelikte kadın memesindeki büyüme Kompensatuar hiperplazi Parsiyel hepatektomi sonrası karaciğerin hiperplazisi Hipertrofi Organellerin (özellikle miyofilamentlerin) sayısında artış ve dolayısıyla da hücre ve organ boyutundaki artış ile karakterizedir. Patolojik hipertrofi: Kalp yetmezliğindeki kalp kası hipertrofisi. Hiperplazi a. e. Bu hücrenin canlılığını koruyabildiği yeni bir denge durumudur. ER. Hiperplazi sadece DNA sentezi yapabilen epitelyal. Metaplastik kalsifikasyon Hücresel yaşlanma a. Fizyolojik g. c. Fizyolojik hipertrofi: Vücut geliştirenlerdeki kas hipertrofisi b. 3. Hücre komponentlerindeki azalmaya (mitokondri. c. Adaptasyonlarda hücre içi birikimler görülebilir. f. Kas hücreleri fonksiyonel artışla veya hormonlarla uyarıldığında genellikle hipertrofiyle yanıt verir. filamentler) bağlı hücre 246 . Patolojik Hormonal hiperplazi a. hemopoetik ve konnektif doku hücrelerinde oluşur. b. Çoğalma ve Farklılaşmada Hücresel Adaptasyonlar 1. b. Distrofik kalsifikasyon b. kalp ve iskelet kası hücrelerinde hiperplazi özelliği yoktur veya çok azdır. Genellikle hipertrofiyle birliktedir. Fonksiyonel olarak gereksinimde artış: a.Hücre İçi Birikimler Lipidler Proteinler Glikojen Pigmentler Patolojik kalsifikasyon a.

247 . Morfolojik Değişiklikler a. Düzensiz ve anormal loblu nükleuslar b. Metaplastik epitel benign olmakla birlikte. Hücrelerde yaşa bağlı değişiklikler yıllarca subletal düzeydeki zedelenmenin ilerleyici birikimi sonucu oluşur. iyonizan radyasyon vb. Atrofik hücrelerde fonksiyon azalır. En sık görülen kolumnar hücrenin yassı epitele dönüşümüdür (sigara içenlerde solunum epitelinin yassı epitel metaplazisi). Ancak bunlar ölü hücre değillerdir. g. Sonuç Hücresel yaşlanmanın mekanizmaları çeşitlendirilebilir. c. Atrofik doku sonunda tümüyle yağ dokusuna dönüşür. b.) yaşam süresinin azalması ile yakından ilişkilidir. Kan desteği hücrelerin yaşamını sürdüremeyecek kadar yetersiz ise hücre ölümü görülür. Belli bir noktadan sonra hücre zedelenmesi veya ölümüyle sonlanabilir. e.ve organ boyutunda küçülmeyle karakterlidir. Fizyolojik (doğum sonrası uterusun küçülmesi) ve patolojik olabilir. d. f. Yaşlanan hücrelerde çok sayıda fonksiyonel ve morfolojik değişiklikler olur. a. Metaplazi a. ilerleyici oksidatif zedelenmedir. Olgun bir hücre tipinin başka bir olgun hücre tipiyle geri dönüşümlü olarak yer değiştirmesidir. b. Pleomorfik ve vakuollü mitokondriler c. c. ER’da azalma d. Ancak hücrenin çoğalmasındaki programlı olaylar ile hücrenin savunma mekanizmalarını bozan en önemli faktör. b. Bu reaktif ürünlerin üretimindeki artış (yüksek kalorili diyet. Hücresel Yaşlanma Yaş ilerledikçe ve hemen hemen tüm organlarda fizyolojik ve yapısal değişiklikler oluşur. aynı zeminde atipi (displazi) ve sonrasında da kanser gelişebilir. Golgide distorsiyon Oksidatif zedelenmenin oranı yaşla artar. Yassı epitelde de kolumnar epitel metaplazisi oluşabilir (Barret özofagusu). eğer uyaranlar devam ederse.

3. Sıvı çıkışı 4. Vasküler permeabilite (geçirgenlik) artışı 3. Bülent KURT Patoloji Anabilim Dalı TANIM Vaskülarize canlı dokuların. Hücre çıkışı 248 .Bnb.Tbp. Enflamasyon ve onarım potansiyel olarak zararlı olabilir (hipersensitivite reaksiyonları. Mikrobik enfeksiyonlar. Vazodilatasyon 3. nekrotik dokular. ilerleyici organ hasarı. Kan hücrelerinin zedelenme alanına birikimi (lökositik eksudasyon) Kan Damarlarının Reaksiyonu 1. İNFLAMASYONUN KLİNİK BULGULARI Kızarıklık (rubor) Şişlik (tumor) Isı artışı (calor) Ağrı (dolor) Fonksiyon kaybı İNFLAMASYONUN MİKROSKOBİK BULGULARI Vazodilatasyon Kan akımın yavaşlaması Vasküler geçirgenliğin artışı Ödem Lökosit birikimi PATOGENEZ 1. Geçici vazokonstriksiyon 2. immunolojik reaksiyonlar enflamasyonu başlatabilir. fiziksel ve kimyasal ajanlar. zedelenmelere karşı verdiği reaksiyona enflamasyon denir. Kan damarlarının reaksiyonu (hemodinamik değişiklikler) 2. AKUT ve KRONİK İNFLAMASYON Yrd. skar oluşumu).Doç.

yuvarlanma ve adhezyon (yapışma) Transmigrasyon (endotelden geçiş) Migrasyon (göç) ve Kemotaksi (yönelme) Kemotaktik (Yönelme) Ajanlar Bakteriyel ürünler Kompleman sistem komponentleri (C5a) Araşidonik asit metabolizması ürünleri (Lökotrien B4) Sitokinler (interlökin-8) Fagositoz ve Degranülasyon Tanıma. bradikinin Doku zedelenmesi: Nötrofil ve makrofaj lizozomal enzimler. C3a. trombosit aktivite edici faktör. lökotrien Kemotaksi: C5a. C5a. TNF(tümör nekroz faktör). prostoglandinler Ağrı: Prostoglandinler.Vasküler permeabilite artışı Normal şartlarda plazma proteinleri ve şekilli elemanlar hücre dışına çıkamazlar Kan Hücrelerinin Zedelenme Alanına Birikimi Marginasyon (yanaşma). prostoglandinler. bradikinin. kan damarlarının proliferasyonu Konnektif doku artımı (fibrozis) Doku yıkımı 249 . Tekrarlayan akut enflamasyon atakları sonrasında oluşur. yabancı partiküle yapışma Partikülü sitoplazma içerisine alma Yoketme veya parçalama Akut Enflamasyonda Kimyasal Mediatörler Vazodilatasyon: histamin. Nitrik oksit Permeabilite artışı: vazoakif aminler. oksijen metabolitleri Kronik enflamasyon ise üç yolla oluşur: Akut enflamasyonu takip ederek oluşur. leukotriene B4 Ateş: IL-1. Kronik enflamasyonun hiç akut enflamasyon bulguları olmadan ortaya çıkar: Yokedilemeyen ancak düşük toksisitesi bulunan hücreiçi mikroorganizmalar Uzun süre bazı toksik maddelere düşük dozda maruz kalma Otoimmün hastalıklar Kronik Enflamasyondaki Olaylar Mononükleer enflamatuar hücre enfiltrasyonu lenfositler plazma hücreleri makrofajlar Fibroblastların proliferasyonu.

Epidermis ve dermisi ilgilendiren bir yaralanmayı göz önüne alacak olursak. İyileşme daha çok rejenerasyon yolu ile olur iz kalmaz. fibrozis) PRİMER İYİLEŞME Dokuda minimal kayıp mevcuttur. İnsizyon alanını granülasyon dokusu kaplar. gün nötrofiller yerini makrofajlara bırakır. Hipotansiyon Nabzın artması Bu akut faz reaksiyonlarının ortaya çıkışını sağlayan en önemli kimyasal mediatörler IL-1 ve TNF dir. Enflamatuar hücreler ve ödem azalır. 2. YARA İYİLEŞMESİ Rejenerasyon (primer iyileşme) Sekonder iyileşme (enflamatuar granülasyon dokusu oluşumu. İştahsızlık. 24-48 saat içinde epidermis bazal tabakasında mitotik aktivite başlar. 3. 250 .İnflamasyonun Sistemik Etkileri Ateş Akut faz reaksiyonları Uykuya meyil. Epitelial hücrelerin proliferasyonu devam eder epitel kalınlaşır. haftada kollajen birikimi ve fibroblastik aktivite devam eder. 24 saat içinde fibrin pıhtısı etrafında nötrofiller birikmeye başlar. Epidermis normal kalınlığına ve diferansiyasyonuna ulaşmıştır. epidermis altında hafif bir skar dokusu kalmıştır. 5. gün insizyon alanında neovaskülarizasyon normaldir. İlk ay sonunda ise yara üzeri normal epidermisle kaplanmış.

eksuda olarak adlandırılır.Kd. Enflamatuar olmayan nedenlerle oluşan sıvı birikimi berrak görünüme sahip olup. Nedenleri 1. Enflamatuar nedenlerle oluşan sıvı birikimi genellikle berrak olmayıp. Tüm vücut boşluklarında ve dokularda yaygın ödem olmasına anazarka denir. Hidrostatik Basıncın Artışı A. Arterioler dilatasyon Sıcak Nörohumoral bozukluklar 2. transuda denir.Doç. plevral boşluktakine hidrotoraks. perikardial boşluktakine hidroperikardium adı verilir.Venöz dönüşün engellenmesi Konjestif kalp yetmezliği Konstriktif perikardit Karaciğer sirozu Venlerin tıkanması B.Tbp. Sıvı birikimlerinin peritoneal boşluktakine assit. Plazma Onkotik Azalması Protein kaybettiren glomerülopatiler Karaciğer sirozu Malnutrisyon Protein kaybettiren gastroenteropatiler 3. Sodyum Birikimi Renal fonksiyon bozukluğu nedeniyle vücutta aşırı tuz tutulumu Glomerüllerde Na reabsorbsiyonununda artış 4.4. Armağan GÜNAL Patoloji Anabilim Dalı KONU BAŞLIKLARI Ödem Hiperemi ve konjesyon Kanama (hemoraji) Trombozis Embolizm Pulmoner embolizm Sistemik embolizm Trombüs dışındaki nedenlerle oluşan emboliler Enfarktüs Şok ÖDEM Hücreler arasında veya vücut boşluklarında sıvı birikimidir.Yzb. Enflamasyon Basıncının Akut Kronik Anjiyogenez 251 . DOLAŞIM BOZUKLUKLARI TROMBOEMBOLİZM ve ŞOK Yrd. Lenfatik Obstrüksiyon (Tıkanıklık) Enflamatuar Neoplastik Cerrahi sonrası Radyasyon sonrası 5.

Subepitelyal konnektif doku sadece endotelyal hücreleri destekler ve trombojenik yapıdadır. Böbrek kaynaklı ödem. kan akımının yavaşlamasına veya durmasına yol açabilir. eğer akut olarak meydana gelmişse hipovolemik şoka neden olurlar. HİPEREMİ ve KONJESYON Arterioler dilatasyon sonucunda organ ve dokulardaki kan akımının artışına hiperemi denir. Deri mukoza ve seröz yüzeylerdeki çok küçük kanama odakları peteşi. Enfarktüslerin en sık nedeni damarın tromboembolik nedenlerle tıkanmasıdır. Kapiller damarlar dışına küçük kanamalar olabilir.Klinik ve Morfolojik Özellikleri Ödem. Uzun süreli konjesyonda oksijenden yoksun kanın stazına bağlı kronik hipoksi oluşur. Akciğer ödeminde ise. organ ve dokularda bulunan kan miktarının artmasıdır. Eğer seröz boşluklar kan ile dolmuşsa. 2. Konjesyonda kanda hemoglobinin taşıdığı oksijen miktarı azalır ve mavi görünüm ortaya çıkar. Oluşan kitleye trombüs denir. daha büyük olduklarında ise ekimoz olarak adlandırılırlar. KANAMA (HEMORAJİ) Kan damarlarının yırtılması ile kan elemanlarının dışarı çıkışına denir. venöz dönüşün azalması sonucu. Herhangi bir endotelyal zedelenmede: a) Endotele yapışma b) Çeşitli ürünler sekrete etme c) Zedelenmiş alana birikme özelliklerine sahiptirler. hemoglobin parçalanma ürünü olan bilirübinin kanda yükselmesine bağlı sarılık oluşabilir. doku ve organlarda kan akımının aniden kesilmesi ile oluşan lokalize iskemik nekroza denir. 1cm çapına kadar olanlar purpura. Hücreler arasında ve vücut boşluklarında oluşan büyük kanamalardan sonra. Basmakla gode bırakır. Trombositlerin 252 . Enfarktüs. Bu duruma siyanoz denir. Büyük miktarlarda kan kaybına neden olan hemorajiler. Konjesyon ise. hemoperikardium. koma ve konvülzyon gibi bulgular ortaya çıkabilir. Büyük miktarda olursa hematom adı verilir. Birçok antitrombotik faktör vardır. seröz nitelikteki sıvı hücrelerarası boşlukta birikmekle kalmaz. hemotoraks. daha çok yer çekimine bağımlı lokalize ödem bulunur. alveollere de dolar. beyinde ve akciğerde olduğu zaman ciddi sorunlar oluşturabilir. TROMBOZİS Kardivasküler sistem içerisinde fibrin (pıhtı) kitlesinin oluşmasına trombozis denir. Konjesyon veya pasif hiperemide ise mavi-kırmızı arası bir renk oluşur. normal hemostazda ve trombüs oluşumunda ana rol oynar. Trombüs oluşumunda rol oynayan faktörler şunlardır: 1. Trombositler. hemoperitoneum şeklinde adlandırılır. Solunum güçlüğüne neden olur. Gastrointestinal sistemde meydana gelen kanamalar demir eksikliği oluşmasına neden olur. Beyin ödeminde kafa içi basıncı artar. Endotel ve Subendotelyal Konnektif Doku Normal endotel yüzeyi pıhtılaşma ve trombüs oluşumu için dirençlidir. daha çok yüzde ve göz kapaklarında oluşur. Trombüsler. Kalp yetmezliğinde. Deride pembemsi bir renk oluşur.

Atheroskleroz. d. Trombüsler. arterlerde. Kardiyak boşluklarda büyük trombüs kitleleri oluşabileceği gibi kalp kapaklarında da trombotik kitleler oluşabilir. Organizmada pıhtılaşmayı önleyen veya oluşmuş pıhtıyı çözmeye çalışan antikoagülan mekanizmalar vardır. gebeliğin son dönemi gibi çeşitli durumlarda kanın pıhtılaşma eğiliminde artış olur. endotel ve trombositlerde zedelenme oluşarak pıhtılışma faktörleri salınır. esas olarak çeşitli faktörlerin etkisiyle protrombinden trombinin oluşmasıdır. Ayrıca radyasyon. Normal olarak kanda bulunan proteaz baskılayıcı proteinlerin inaktivasyonuyla proteazlar (plazmin) aktive olur ve pıhtılaşma engellenir. kardiyak cerrahi girişimler. Trombüs Oluşumunu Hazırlayan Faktörler 1. Endotelyal zedelenme: Kalp ve arterlerde trombüs oluşmasının en önemli nedenidir. immünolojik kalp kapak hastalıkları trombüs oluşumunda etkilidir. Pıhtılaşmayı engelleyen faktörler inhibe olup ve pıhtılaşmanın başlaması engellenemez. 253 . Morfoloji Trombüs. kırıklara neden olabilen ciddi travmalar. Kanın Koagülasyon Yeteneğinde Artma: Nefrotik sendrom. Kan Akımınındaki Bozukluklar: Staz ve turbülans akım oluşumunda 4 olay meydana gelir. Trombositlerin endotel ile teması artar. Lökositlerden salınan çeşitli proteazlar ve plazmin ile pıhtı ortadan kaldırılır (fibrinolitik sistem). sigara gibi eksojen kimyasal maddeler ve bakteriyel toksinler de endotel hasarı oluşturma potansiyeli taşır. Turbülansda. enfarktüs. a. 3. 3. 3. c. kardiyak boşluklarda. Bunlara vejetasyon denir. Koagülasyon Sistemi: Koagülasyon. Giderek büyürler ve büyük damarlarda ciddi tıkanmalara neden olurlar. Bacaktaki venlerde oluşan trombüsler embolizme yol açtıkları için çok tehlikelidirler. Fibrinolitik aktivite ile ortadan kaldırılırlar. 4. Bu mekanizmalar şunlardır: 1. Bölgesel kan akımının artmasıyla kan dilüe olur (sulanır) ve pıhtılaşma faktörleri azalır. Trombin ise fibrinojenin fibrin haline gelmesini sağlar.birikimi geri dönüşlüdür. Sigara ve oral kontraseptiflerin endotel üzerinde toksik etkileri bulunmaktadır. 2. b. 1. miyokarditler veya immünolojik miyokardiyal reaksiyonlar. 2. Koagülasyon olayı başladıktan sonra trombüs oluşumu meydana gelir. İleri yaşta koagülasyon riski daha yüksektir. 3. yanıklar. Emboliye neden olurlar. 2. venlerde veya kapillerlerde oluşur. Aktif koagülasyon faktörlerinin sulandırılması ve makrofajların temizlemesi gibi antikoagülan mekanizmalar bozulur. Kan akımının normal olduğu alanlarda makrofajlar pıhtılaşma faktörlerini ortamdan kaldırır.

Hava veya Gaz Embolisi. oluştuğu yerden daha uzak bir yerde tıkanma yapmasına embolizm denir. Ani olarak gelişen çok sayıda trombüs nedeniyle trombositler ve çeşitli pıhtılaşma faktörleri hızla tükenir. sıvı ve gaz şeklindeki kitlelerin. Femur ve pelvis gibi büyük kemiklerin kırılmalarından sonra yağ globülleri damarlar içerisine girebilir. femoral ve iliyak venlerdeki trombüslerdir. Dalgıçlarda görülen ve “vurgun” olarak halk arasında bilinen dekompresyon hastalığında ise atmosfer basıncındaki ani değişikliklerle oluşan gaz embolisi söz konusudur. Lokalizasyon göre başlıca iki tipi vardır: Pulmoner Embolizm Büyük ve orta çaplı pulmoner arterlerin emboli ile tıkanmasıdır. Yağ Embolisi. Olguların %5 inde ani ölüm. 2. hastayı aniden yüzeye çıkmadan önceki basınç koşullarına geri döndürmektir. akut sağ kalp yetmezliği ve kardiyovasküler yetmezlik gelişebilir. ENFARKTÜS Bir organ yada dokuda arterial veya venöz kan akımın aniden kesilmesi sonucu oluşan lokalize iskemik nekroza enfarktüs denir. Bunun dışında kırıklardan sonra yağ embolisi. Yaygın Damariçi Pıhtılaşma (DIC) Gebelik veya septik şok gibi çeşitli durumlarda gelişen. Tıkanan damarların sayısı ve çapına bağlı olarak hastada ciddi bir embolizm sonucu kalp yetmezliği ve şok görülebilir. Enfarktüs iki tiptir: 1) Anemik (beyaz) 2) Hemorajik (kırmızı) 254 . serum verme sırasında hava embolisi. Yaralanmış arter veya venin içerisine hava kabarcıklarının sızması sonucu hava embolisi oluşabilir. Tıkanıklık küçük çaplı damarlarda olduğunda. mikrodolaşımda yaygın olarak trombüs oluşumunu takiben aktif fibrinoliz ve kanama ile karakterli bir kanama bozukluğudur. Organize ve rekanalize (trombüs içinde küçük kapiller damar oluşumları) olurlar. Tüm pulmoner emboli vakalarının %95’inden fazlasında embolinin kaynağı popliteal. Aynı anda aktivite olan fibrinoliz sonucunda kapiller damarlarda yaygın kanamalar başlar. Tedavideki en önemli prensip. EMBOLİZM Damar içinde solid. dalgıç hastalığında nitrojen gazının embolisi gibi emboliler vardır. kollateral olmadığı için genellikle pulmoner enfarktüs ortaya çıkar. Yüksek basınç altında uzun süre kalan kişilerde kanda erimiş halde bulunan azot miktarı artar. Sistemik Embolizm Arteriyal sistemde emboli olması demektir. Trombüs Dışındaki Nedenlerle Oluşan Emboliler: 1. Trombüslerin çoğu miyokard enfarktüsü sonrasında meydana gelir. 3. Aniden yüzeye çıkıldığında çözünürlük azalacağı için erimiş azot gaz haline gelir ve emboliye yol açar. Amniotik Sıvı Embolisi: Amnion sıvısının plasental membranda oluşan bir zedelenme sonucu annenin kan dolaşımına geçmesiyle oluşur. EmbolilerİN %99’u trombüslerden kaynaklanır. %80-85’ i kalpte oluşan trombüslerden kaynaklanır.4.

kardiyak tamponadı.Anemik (beyaz) enfarktüs solid dokularda arteriyal tıkanma sonucu gelişir. Koroner atherosklerozu olan kişilerde enfarktüs daha kolaylıkla oluşur. kalp rüptürü. Dokunun İskemiye Dayanıklılığı: Nöronlar ve SSS çok dayanıksızdır. Septik Şok: Bakteriyel enfeksiyonlarda sepsis sonucu oluşur. 2. Tüm nekroz alanının skar dokusu haline gelmesi bazen aylarca sürebilir. Septik enfarktüslerde ise apse oluşabilir. enfarktüs oluşumunu kolaylaştırır. Bu nedenle enfarktüs daha sıktır. fibroblastik aktivite ve skar dokusu oluşumu birbirini izler. Çift arterle beslenme: Karaciğerlerde çok nadiren iskemik nekroz oluşur. c. Kan ve Kardiyovasküler Sistemin Durumu: Anemi veya hipoksi gibi kanın oksijen taşıma kapasitesinde azalmaya yol açan durumlar. Kardiyojenik Şok: Miyokard enfarktüsü. Nörojenik Şok: Anestezi. Beyinde Villus poligonu büyük arterlerin birleşmesini sağlar. Tıkanmanın Gelişme Hızı: Çok yavaş gelişen bir tıkanma daha kolay tolere edilebilir. diyare ve yanık gibi nedenlerle oluşan aşırı sıvı kayıpları ile ortaya çıkar. yaygın pulmoner embolizm veya bakteriyel sepsislerde vücudun hemostaz mekanizmalarının bozulmasıyla oluşan dolaşım kollapsıdır. 255 . Buna karşılık mezankimal hücreler çok daha dayanıklıdır. Enfarktüs alanında enflamatuar reaksiyon. Zengin interarteriyal anastomozlarla desteklenmiş tek arterle beslenme: Kalpte ve İnce barsak arterleri arasında ise zengin anastomozlar bulunur. ŞOK Aşırı kanama. Kollateraller oluşmuştur. spinal kord yaralanmalarında oluşur. ciddi travma ve yanıklar. 4. Hipovolemik Şok: Kanama. 2. kusma. Hemorajik (kırmızı) enfarktüs genellikle venöz tıkanma sonucu gelişir ve gevşek. b. Çünkü burada likefaksiyon nekrozu gelişir. çift sirkülasyonlu veya konjesyon bulunan dokularda görülür. Dolaşan kan volümünün aniden azalması ile oluşan şoka hipovolemik şok denir. Arteriyel Yapıların Anatomik Durumu: Çeşitli organ ve dokularda 4 tip arteriyal beslenme görülür: a. Çok az anastomoz desteği olan tek arterle beslenme: Böbrekte ise arteriyal yapıda yeterince anastomoz bulunmaz. Enfarktüsün Ciddiliğini Etkileyen Faktörler: 1. çeşitli mekanizmalarla telafi edilebilir. genelikle tepesi tıkanan damar tarafında bulunur. 3. Oksijensiz ortamda hücrelerin anaerobik metabolizmaları sayesinde laktik asit miktarı yükselmeye başlar ve asidoz gelişir. Kalbin pompalama fonksiyonu bozulur. aritmitler. d. 24 saat sonra normal bir doku ile arasındaki fark iyice belirginleşir. 4. Paralel arteriyal sistemle beslenme: Ön kol ve beyinde bulunur. Morfolojik Bulgular: Hemorajik ya da anemik olsun tüm enfarktüsler koni şeklinde olup. şiddetli miyokard enfarktüsü. Şok Sınıflandırması: 1. pulmoner embolizm gibi nedenlerle oluşur. 3. Normal doku ile enfarktüs alanı arasında keskin bir hat oluşur. Beyin dokusundaki iskemik olaylarda bu türden bir skar dokusu gelişmez. Kan hacmindeki %10-15 lik kayıp.

2. Şokun Dönemleri 1. Santral ven etrafında nekroz olur. ADH salgısının artması ve renin-angiotensin-aldesteron sisteminin aktivasyonu ile kan dolaşımı yeterli bir düzeye kadar yükseltilir. 3. İlerleyici (Dekompanze) Dönem: Kompanzatuar mekanizmalara rağmen istenen miktarda kan dolaşımı sağlanamaz. mikroenfarktüsler Akciğerler Alveolerde şiddetli zedelenme ve bakteriyel enfeksiyonlar Böbrekler Akut tübüler nekroz Böbreküstü Özellikle kortekste küçük nekroz alanları bezleri Gastrointestinal Mukozal hemorajiler ve nekroz odakları sistem Karaciğer Hepatositlerde yağ globülleri birikir. Hastanın idrar miktarı gittikçe azalır. kalp hızının artması. Geri Dönüşümsüz Dönem: Beyin kalp ve böbreklerdeki perfüzyon bozukluğu tamir edilemeyen noktaya gelmiştir. Şokta En Çok Etkilenen Organlarda Sık Karşılaşılan Morfolojik Bulgular Organ Morfolojik Değişiklik Beyin Hipoksik ensafalopati Kalp Subepiteliyal ve subendotelyal kanamalar. Erken (Kompanze) Dönem: Kan dolaşımındaki kompanze edilebilir bir azalma sonucunda vazokonstriksiyon. 256 . Septik şokta şiddetli vazodilatasyon nedeniyle deri normal veya kurudur.Kardiyojenik ve hipovolemik şokta hasta kapiller vazokonstriksiyon nedeniyle soğuk ve terlidir. Bu organlarda iskemiye bağlı hücre ölümleri gerçekleşmiştir. Geri döndürmek mümkün olamaz.

Kanda monositlerin ve dokularda makrofajların oluşturduğu mononükleer fagositer sistemin ise her iki immün yanıtta uyarıcı rolü vardır. Transplante edilen doku veya organın atılımında rol oynayan antijenlere “doku uygunluğu (histokompatibilite)” veya “transplantasyon” antijenleri adı verilir. M. T8 (+) lenfositler T4 (+) lenfositlerin uyarıcı özelliklerini baskılayarak kontrol altında tutmaktadır. Antijenleri fagosite ederler ve işleyerek T lenfositlere sunarlar.Tbp. Gecikmiş tipteki aşırı duyarlılık reaksiyonlarında rol oynamaktadırlar. 257 . Bu antijenlerin yerleştiği genlere histokompatibilite genleri denilmektedir. 4. Bu sitemde immün yanıtta rol oynayan 2 önemli mekanizma vardır: 1. B.Kd. Armağan GÜNAL Patoloji Anabilim Dalı Bağışıklık sistemi vücudu mikroorganizmalardan koruyan ve kendi antijenik özelliklerini tanıyan bir sistemdir. D ve E. 2. %10-15’ini ise T ve B hücresi olarak belirlenemeyen “Naturel Killer (NK)” hücreleri oluşturmaktadır. 3. yapışarak ve sitotoksik maddelerle eriterek öldürürler. NK Hücreleri: Tümör hücrelerini. T lenfositler aracılığıyla olan hücresel immünite Dolaşan kandaki lenfositlerin % 60-70’ini T lenfositler. Makrofajlar: 1. Bu işlevlerini T ve B lenfositlere gereksinim olmadan yapmaktadırlar. Toksik maddeler ve proteolitik maddeler salgılayarak tümör hücrelerinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olurlar. bütün çekirdekli hücrelerde bulunmaktadırlar. T4 (+) (yardımcı T lenfositler) ve T8 (+) (sitotoksik-baskılayıcı T lenfositler) antijenik özelliklere sahip iki tip T lenfosit vardır. T4 (+) lenfositler salgıladıkları uyarıcı (IL2 gibi) faktörlerle hücresel ve hümoral immün yanıtta rol oynamaktadır. virüsle enfekte hücreleri ve mantarları. B lenfositler aracılığıyla olan hümoral immünite 2.Yzb.5. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ HASTALIKLARI Yrd. C). B lenfositler antijenik bir uyarı karşısında 5 farklı immünglobulin (Ig) salgılar: Ig G. A. B Lenfositler: Kemik iliğindeki kök hücrelerden köken alırlar ve ince bağırsaktaki Payer plaklarında antijenik özelliklerini kazandıkları varsayılmaktadır.Doç. Kromozom üzerinde yer aldıkları gen grubuna major histokompatibilite kompleksi (MHC) adı verilir ve başlıca 2 grup altında incelenir: Klas I Antijenler (HLA-A. Doku Uygunluğu (Histokompatibilite) Antijenleri ve HLA Sistemi: Bireyin kendi antijenik özelliklerini ayırt edebilmesi bağışıklık sisteminin bir özelliğidir. T Lenfositler: Kemik iliğindeki kök hücrelerden köken alarak timusa gelmekte ve burada antijenik özelliklerini kazanmaktadır. T ve B lenfositlerin farklılaşmasında rol oynayan faktörleri salgılarlar.

poliarteritis nodoza (PAN). Bu durumda bağışıklık sistemi kendi antijenlerini yabancı olarak algılamakta ve “otoantikor” adı verilen antikorların oluşumuna neden olmaktadır. Örnek: Pernisiyöz anemi. organ veya doku rejeksiyonları (atılımları). İkinci kez aynı antijenle karşılaşan duyarlanmış mast hücreleri veya bazofillerin yüzeyinde bulunan IgE’lerle antijen birleştiğinde vazoaktif maddeler açığa çıkmaktadır (degranülasyon evresi). 2. Bu yapışmadan sonra mast hücreleri veya bazofiller bu antijeni tanır hale gelirler (sensitizasyon veya duyarlanma evresi). Tip II (Sitotoksik) Aşırı Duyarlılık Reaksiyonu: Homolog veya otolog antijenlere IgG ve M özelliğindeki antikorlar bağlandıktan sonra veya kompleman sisteminin de katılmasıyla hedef hücrenin erimesine neden olunmaktadır. Örnek: Anaflaktik şok (penisilin allerjisi) ve allerjik (bronşial) astım. Serum Hastalığı. Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları Tip I (Anaflaktik) Aşırı Duyarlılık Reaksiyonu: Antijen ilk karşılaşmada IgE ile birleşerek mast veya bazofil hücrelerin yüzeyine yapışır. Otoimmün Hastalıklar Vücut kendi antijenlerini histokompatibilite antijenleri sayesinde tanıyabilmekte. Transplantasyonlarda alıcı ve verici arasında doku uygunluğu olmadığında alıcının bağışıklık sistemi o dokuyu veya organı yabancı olarak tanımakta ve rejeksiyona neden olmaktadır. skleroderma. dentritik hücreler). polimyozitis gibi. Örnek: Tüberküloz. Tip IV (Hücresel) Aşırı Duyarlılık Reaksiyonu: Yabancı antijenle duyarlanmış T lenfositler açığa çıkan sitotoksik faktörler aracılığı ile hedef hücrenin erimesine neden olunmaktadır. ancak nedeni tam olarak anlaşılamayan mekanizmalarla bu özellik ortadan kalkabilmektedir. Tip III (İmmün Kompleks) Aşırı Duyarlılık Reaksiyonu: Antijen-antikor (IgG ve M) komplekslerine kompleman sisteminin elemanları eklenmekte ve ortama çekilen nötrofil lökositlerden açığa çıkan lizozomal enzimler hedef hücrenin erimesine neden olmaktadır. B lenfositler ve bazı uyarılmış T lenfositlerde bulunmaktadır. antijen sunan hücreler (monositler. Hashimato tiroiditi. Bu maddeler düz kaslarda kasılmaya. romatoid artrit. damarda geçirgenlik artışına ve ödeme neden olmaktadır. 3. makrofajlar. Bu antikorların üretimine ya T4 (+) lenfositlerin aşırı fonksiyonu veya T8 (+) lenfositlerin baskılayıcı fonksiyonlarının yetersiz oluşunun neden olduğu düşünülmektedir. Bu Antijenlerin Başlıca Görevleri: 1. (T4 (+) lenfositlerin yabancı antijenleri tanıyabilmesi için önceden klas II antijenlerle makrofajlarda işlenmiş olması gerekir).Klas II Antijenler (HLA-D). Sitotoksik T lenfositlerin virüsle enfekte hücreleri tanıyabilmesi için klas I antijenlere gereksinim vardır. Klas I antijenlere göre dokulardaki dağılımı daha sınırlı olup. lepra. Örnek. 258 . İmmün yanıtta hücreler arası ilişkiyi sağlamaktadır. Örnek: Otoimmün hemolitik anemi.

259 . Birçok doku ve organda intersellüler aralıkta birikebilir. Amiloid birikimi ışık mikroskop altında eosinofilik.Amiloidozis: Birçok hastalıkta immünolojik mekanizmaların etkili olduğu düşünülmektedir. Sistemik bir hastalık olarak kabul edilen Amiloidoziste immün sistemdeki değişikliklerin etkili olduğu kabul edilmektedir. hiyalin benzeri ekstrasellüler bir madde olarak saptanır. amorf. Amiloid patolojik ve protein benzeri bir maddedir. Amiloidoziste bu hastalıklardan biridir. Buna bağlı olarak çeşitli klinik belirtilere yol açabilir. Kongo red adlı bir boyayla da gösterilebilir.

mediyasten ve beyinde orta hatta görülür. Malign tümörlerin genellikle çevre dokuları infiltre etme (yayılma) eğilimi vardır. müsin (over. matür kistik bir teratomdur ve sık olarak genç-erişkin kadında overde görülür. yaygınlığının (invazyon) derecesi “stage” olarak adlandırılır. orta ve az diferansiye olmak üzere üç şekilde derecelendirilir. Malign tümörlerde farklılaşma (diferansiasyon) “grade”. Bazı tümörlerde keratin (yassı epitel hücreli karsinom) safra (hepatosellüler karsinom). TÜMÖRLER Doç. Teratom. Teratomlar en çok gonadlarda görülür. matür (benign) ve immatür (malign) olmak üzere ikiye ayrılırlar. Kaynaklandığı tümörlere benzerlikleri nedeniyle histopatolojik tanısı yüksek dereceli (kötü diferansiye) olanlara göre daha zordur. En sık görülen teratom dermoid kisttir. Neoplazi terimi de aynı anlamda kullanılmaktadır. En güvenilir malignite kriteri metastazdır. Teratomlar. Malign tümörlerde atipi. İndiferansiye terimi de anaplazi gibi diferansiasyon kaybını ifade eder.Yb. Tümörün kan ya da lenf yolu ile farklı organlara gidip orada invazyon göstermesi “metastaz” olarak adlandırılır.Tbp. Epitelyal kaynaklı malign tümörler “karsinom veya kanser”. Önder ÖNGÜRÜ Patoloji Anabilim Dalı KONU BAŞLIKLARI GENEL BİLGİLER Tümör Biyolojisi Metastaz Biyolojisi Epidemiyoloji KARSİNOGENEZ Kimyasal Etkenler Radyasyon Viral Etkenler Onkogenler PARANEOPLASTİK SENDROMLAR TÜMÖRLERDE SALGILAR TÜMÖRE KARŞI KONAK YANITI GENEL BİLGİLER Tümör kelime olarak şişlik anlamına gelmektedir. mitoz ve 260 . Malign tümörler iyi. üç germ yaprağından köken almış hücrelerden meydana gelen bir tümördür. Tümörler benign (iyi huylu) ve malign (kötü huylu) olarak iki gruba ayrılmaktadır. Düşük dereceli (iyi diferansiye) tümörler daha iyi biyolojik davranış gösterir ve daha yavaş büyürler. Benign tümörler genelikle iyi sınırlı lezyonlardır. Diferansiasyon kaybı “anaplazi” olarak ifade edilir. Diferansiye edilemeyen malign tümörler anaplastik ya da indiferansiye olarak sınıflandırılmaktadır. Dermoid kist. mezenkimal kaynaklı malign tümörler ise “sarkom” olarak adlandırılır.6. kolonun müsinöz adenokarsinomları) kalsitonin (tiroidin medüller karsinomu) üretimi olabilir. Daha sonra ise invazivlik gelir. Daha sonra ise retroperitoneal bölge.

Tümörün hızlı büyümesi. Bölünmekte olan çok hücre varsa kemoterapi daha etkilidir. Sarkomlar daha çok hematojen yayılım gösterirler. primerlerden daha sıktır. Burkitt lenfoma. bölgesel lenf nodlarına. melanoma. eklem kapsülü. Benign tümörler genellikle “-oma” eki almaktadır. Meme kanserlerindeki portakal kabuğu kırmızısı görünüm tümörün lenfatikleri tıkamasına bağlıdır.: Özofagus alt ucunda Barrett özofagusunda adenokarsinom gelişimi) için zemin hazırlarlar. deri tümörlerinden sonra adenokarsinomlardır. bazen yalancı bir kapsül bulunabilir (renal hücreli karsinom ve bazı sarkomlarda olduğu gibi). Tümör hücresi. anjiyomatozis ve nörofibroma gibi benign tümörlerde) gösterebilir. Bazı tümörler (Kronik Miyeloid Lösemi. prostat tümörlerin gelişiminde hormonal etkilerin rolü vardır. Tümör Biyolojisi Tümör gelişiminin bir hücreden başladığı düşünüldüğü için tümör hücreleri ilk oluştuklarında monoklonaldir. Displazilerin geri dönüşümü olabilir. ikinci sıklıkta da akciğerlere olur. 261 . Ancak bazen kapsüllü olmayabilir ve invaziv gelişim (fibromatozis. endometriyum. Ancak bu parametreler bazen benign tümörlerde de görülebilir. Ancak bazı sarkomlar (sinovyal sarkom) hem hematojen hem de lenfatik yayılım gösterebilir. periton ve plevra gibi vücut boşlukları ile doğrudan yayılımı sıktır. Ancak. glioma. En sık görülen malign tümörler. Metastaz en çok karaciğere. Bu olasılık hafif ve orta dereceli displazilerde daha çoktur. hepatoma benign tümör gibi adlandırılmış olmalarına rağmen. Periton yayılımı en sık over yüzey epiteli kanserlerinde görülür. Arter çok elastik fibril içerdiği için vene göre invazyona daha dirençlidir. Mitoz yüksekliği büyüme hızını gösterir. büyüme ve bölünme gösteren hücrenin çok olmasındandır. Kemoterapinin etkisi iyi diferansiye tümörlerde az olup. Tümörlerin.nekroz görülebilir. daha sonra ise gastrointestinal kanserlerde sıktır. Epitelyal kanserlerin çoğunda önce bir displazi evresi vardır. Lenfatiklerin bazal membranında kollajen ve laminin olmadığı için invazyon daha kolaydır. Bazı lezyonlar malign tümörler (örn. her displastik lezyon mutlaka kansere dönüşmez. Lenfoma. seminoma. Metastaz eğilimi tümörlerde farklılık gösterebilir (örn. Karsinomlar daha çok lenfatik yolla yayılırlar (meme karsinomları önce aksiller lenf nodlarına). kemik ve akciğerlere). Meme. Tendon. Apendiks ve overlerin müsinöz kistadenokarsinomlarında müsin salgısı direkt batın içine yayılarak psödomikzoma peritonei tablosu oluşturabilir. Bazı tümörler (bazal hücreli karsinom) malign oldukları halde metastaz potansiyelleri yok denecek kadar azdır. Malign tümörler hiçbir zaman kapsüllü değildir. Wilms tümörü gibi) kromozomlardaki karyotipik değişikliklerle ilişkili olabilmektedir. malign tümörlerdir. normal hücrelerden daha kısa mitoz süresine sahip değildir. az diferansiye ve hızlı büyüyenlerde daha etkilidir. Zamanla heterojenite ve genetik instabilite kazanırlar. over. kıkırdak dokusu tümör invazyonuna dirençlidir.: meme kanserleri. Bu iki organda da metastatik tümörler. Benign tümörlerin çoğu kapsüllü (lipom) veya iyi sınırlıdır (leiomyom). Displazi prekanseröz bir lezyondur.

over ve kolon tümörlerinin gelişiminde ailesel yatkınlığın önemi vardır. 2 önemli aşama vardır: Başlatıcılar hızlı ve geri dönüşsüz etkilidir. Proliferasyon ve klonal büyüme yapıcıdır. İskelet kasında proteaz enzim inhibitörleri yüksek olduğu için kas dokularına metastaz olasılığı düşüktür. DNA ana hedeftir ve mutasyon oluşturur. Cinsiyete Göre Kanserlerin Görülme Sıklığı Cinsiyet Görülme Sıklığına Göre Ölüm Nedenine Göre Erkek Prostat kanseri Akciğer kanseri Akciğer kanseri Prostat kanseri Kolon kanseri Kolon kanseri Kadın Meme kanseri Akciğer kanseri Akciğer kanseri Meme kanseri Kolon kanseri Kolon kanseri KARSİNOGENEZ Kimyasal Etkenler Kanser oluşumu çok basamaklı bir olaydır. Kimyasal karsinogenezde.Metastaz Biyolojisi Tümör hücresinin invazyon ve metastaz için laminin ve fibronektin reseptörlerine ihtiyacı vardır. Metastatik tümörlerde bu enzimler daha fazladır. Östrojen ve sakkarin bu tür bir etkiye sahiptir. Cinsiyete göre kanserlerin görülme sıklığı Tablo I’de gösterilmiştir. akciğer. Tümör hücreleri proteazlar aracılığıyla dokularda kolaylıkla yayılır. Metastaz olabilmesi için tümörün kitlesinde artış olmalıdır. Bazı tümörler. ailesel polipozis koli. Tümör hücrelerinin uzak bölgelerde endotele ve diğer doku elemanlarına yapışmasıyla ekstravasküler ortama geçişi. nörofibromatozis) genetik sendromlarla ilişkisi bulunmaktadır. Proteaz enzimlerle bazal membran ve ekstrasellüler matriksi parçalar. Meme. mutasyon oluşmuş hücrede tümör oluşumuna yol açar. Tablo II’de bazı kimyasalların neden olduğu kanserler gösterilmiştir. Epidemiyoloji Çocuklarda 15 yaş altında lösemi. Ancak bu değişiklikler tümör oluşması için yeterli değildir ve tümör oluşması için mutant DNA çoğalmalıdır. Tablo I. Teşvik ediciler. 4 yaş altında santral sinir sistemi tümörleri sıktır. Polisiklik hidrokarbonlar bu etkiye sahip maddelerdir. Bazı kimyasal maddeler her iki etkiye birden sahip olabilirler. Bu reseptörler yolu ile bazal membranlara ve konnektif doku elemanlarına yapışır. bazı organlara daha çok metastaz yapma eğilimindedir. Hücredeki genetik bilgiyi değiştirir. metastazın gelişmesinde önemlidir. 262 . Bazı kanserlerin (retinoblastoma.

T hücreli lösemi/lenfoma gelişiminde etkilidir. atom bombası. Röntgen ışınları. Onkogenler Onkogenler. kansere sebep olan genlerdir. Deri. melanom. ağız. Human papiloma virüs (HPV). reseptör proteinleri (erb: epitelyal büyüme faktörü reseptörü geni). kromozomal değişikliklere ve enzim inaktivasyonlarına yol açar. lenfoid sistem ile gonadlar en çok etkilenir. Uranyum madencilerinde akciğer kanseri olasılığı artmıştır. DNA virüsleri içinde en çok tümör oluşturan virüstür. Protoonkogenler. RNA virüsü olarak sadece HTLV-1 virüsü var olup. meme. büyüme faktörleri. oral ve laringiyal karsinomlar gibi malign lezyonların gelişiminde önemli rol oynarlar. 263 . Epstein Barr Virüsü (EBV). Büyüme ve çoğalma gibi normal hücresel işlevlerden sorumlu normal genler olan protoonkogenlerin mutasyonu sonucu oluşurlar. nükleer santraller. deri ve oral tümörlerin oluşumu üzerinde etkilidir. Ayrıca hücresel immuniteyi baskılar. indirekt yolla karaciğer karsinomu oluşumuna sebep olurlar. Viral Etkenler İnsanlarda DNA virüsleri birçok tümör oluşumunda rol oynarken.Tablo II. UVB kanserojen etkilidir. yassı epitel hücreli karsinom ve solar keratozun etiyolojisinde önemlidir. Hematopoetik. bazal hücreli karsinom. Hepatit B ve C virüsü. Ultraviyole P53 ve ras onkogenlerini aktive eder. kemik ve gastrointestinal sistem daha dayanıklıdır. bazıları kondilom gibi düşük riskli lezyonların ve bazıları da serviksin yassı epitel hücreli kanserleri. kronik karaciğer hastalığı oluşturarak. filmleri elle tutanlarda deri kanseri oluşturur. İyonize radyasyon. mesane. Ultraviyole. İyonize radyasyon lösemi. HPV genital. Çocuklar daha çok etkilenirler. DNA sentezi regülasyonu (myc geni). kolon ve akciğer kanserlerine sebep olabilir. Enzim inaktivasyonu ve mutasyonlara sebep olur. Işınlar. aromatik hidrokarbonlar) özofagus ve böbrek kanserleri Nitrozaminler Mide kanseri Arsenik Akciğer kanseri Sakkarin ve siklamatlar Mesane Dietil stilbesterol Endometriyal ve endoservikal adenokarsinoma Benzen Lösemi Formalin Sinonazal ve akciğer kanseri Radyasyon Ultraviyole ışınları. tedavi amacıyla kullanılan radyoterapi ve diğer iyonize ışın yayan etkenlere bağlı olarak açığa çıkar. tiroidin papiller karsinomu. larinks. Akciğer. Burkitt lenfoma ve nazofarinks kanseri gelişiminde rol oynar. pankreas. Baş boyun bölgesinde kanser tedavisi amacı ile yapılan ışınlamada tiroid papiller karsinomu ve tükrük bezi mukoepidermoid karsinomu olasılığı çok yüksektir. Bazı türleri verruka vulgaris ve papillomlar gibi benign lezyonların. Bazı Kimyasalların Neden Olduğu Kanserler Kimyasallar Neden Olduğu Kanserler Sigara dumanı (benzepiren.

En sık paraneoplastik endokrinopati Cushing sendromudur. Ancak her iki gen çiftinde de mutasyon olursa tümör ortaya çıkar. Dissemine intravasküler koagülasyon. Aktive oldukları zaman. pankreas ve mide adenokarsinomaları 264 . Kromozomlardaki mutasyonlar gen çiftlerinden birinde ise. en iyi bilineni p53 genidir. Pıhtılaşmayı arttıran faktörlerin salınımına bağlıdır. serotonin. Pankreas kanserlerinde ve diğer organların müsinöz adenokarsinomlarında izlenir. meme ve böbrek tümörleri. tümör oluşmaz. safra kesesi. Onkogenler dominant kanser genleridir. Bronş adenomu. büyüme faktörlerinin aşırı üretimine. safra kanal kanserlerinde mutant şekli aktiftir. histamin ve bradikinin salınımına bağlı olarak karsinoid sendrom izlenir. Bu genlerden. PARANEOPLASTİK SENDROMLAR En sık görülen paraneoplazi hiperkalsemidir. Akciğerin yassı epitel hücreli karsinomu. Antionkogenler (kanser baskılayıcı genleri): büyümeyi önleyici etkileri vardır. Tümörlerden Salgılanan Maddeler Salgılar Salgılayan Tümörler Human koryonik Koryokarsinom.postreseptör sinyal iletimleri (ras geni) ile ilgili proteinlerin oluşumundan sorumludur. kolon. yolk kesesi tümörü Prostat spesifik antijen Prostat kanseri (PSA) Ca 125 Overin yüzey epiteli kaynaklı malign tümörleri Ca 15-3 Meme tümörleri CEA Kolon. parathormon veya benzeri maddeler salgılayabilirler. DNA sentezinin regülasyonunun bozulmasına neden olur. Hücreler çok az miktardaki büyüme faktörüne aşırı bir yanıt olarak otonomi kazanır ve neoplastik sürece geçiş gösterir. Tablo III. mitotik etkinlikte artışa. Metastazlar ile oluşan hiperkalsemi paraneoplazi değildir. TÜMÖRLERDE SALGILAR Tümörlerin bazı salgıları tanıda ve nükslerinin izlenmesinde yararlı olmaktadır. Pankreas. Onkogenler içinde en sık rastlanılan ras onkogenidir. lösemiler ve prostat kanserlerinde görülür. Tiroid medüller karsinomunda kalsitonin üretimine bağlı olarak diyare görülür. Akciğerin küçük hücreli karsinomu ACTH salgılayabilirler. Tablo III’de bazı tümörlerden salgılanan maddeler görülmektedir. mol hidatiform ve gonadotropin (HCG) embriyonal karsinom Kalsitonin Tiroidin medüller karsinomu Katekolaminler Feokromositoma ve nöroblastoma Alfa feto preotein (AFP) Hepatosellüler karsinom embriyonal karsinom. pankreas ve gastrik kanserlerde. Gezici venöz trombüsler.

TÜMÖRE KARŞI KONAK YANITI Natural killer (NK) lenfositler. NK ve sitotoksik T lenfositleri aktive eder ve bu hücreler antitümöral etki gösterir. IL-2. TNF alfa (kaşektin) anti tümör etkiye sahip olup. tümöre karşı yanıtta en önemli hücrelerdir. tümör immünitesinde en önemli sitokindir. 265 .

antropolojik. Doktorluk.7. ölümün yalnızca tıbbi yönüyle ilgilenmeleri onları eksik ve yetersiz kılar. Çünkü. Ölüm nedir? Ölümü genel anlamıyla "yaşamın olmaması" biçiminde tanımlamak çok pratik bir çözüm gibi görünmesine rağmen. Hücrenin ölümü ile sonlanan olaylar dizisinde. Doktorların. hasta-doktor ilişkisi bir teknisyenmakine ilişkisine indirgenemez. Ölüm. Yaşamı. Ölümü daima yaşama başvurarak tanımlamak zorunda olmamız. dini. Doç. Karşılıksız veya karşılığı maddi olmayan bir iyi eylem. Ancak. iki insan arasındaki özel ve çok yakın bir ilişki olma konumunu sürdürmelidir. Hücrenin Ölümü Canlı organizmada canlılık özelliklerinin tam olarak korunduğu en küçük birim olarak kabul edilen hücreler normalde sürekli olarak uyarılır ve bu uyarılara uygun karşılıklar vermeye çalışırlar. ne kadar gelişmiş teknolojiler kullanılırsa kullanılsın. Büyüme. Çoğu canlı organizmanın vücudunun önemli bir kısmını oluşturan su bile hücreler için toksik olabilmektedir. bu tanım yanıltıcı olabilir. canlılığı belirleyen öğeler olarak şunlar gösterilebilir: Organizasyon. Gene de. Uyarılabilirlik. yalnızca yaşamış veya yaşamakta olan varlıklar için söz konusu olabileceğinden. Daha ileri giderek. bunu dikkate almadan doktorluk yapılamayacağı bile söylenebilir. toplumların yaşama bakışlarında maddeciliğin egemen olması da önemli bir etkendir. Doktor-hasta ilişkisinin son yarım asırdır gittikçe artan biçimde mekanikleşmesinde. 266 . uzayın ölü olduğunu söylemek onun yaşamış olduğunu söylemek olur. Armağan GÜNAL Patoloji Anabilim Dalı Giriş Ölüme yalnızca tıbbi değil. Bu nedenle ölümün de ideal bir tanımı yapılamaz. birbirleriyle çok sıkı ilişkileri olan bu düzeneklerin her birinin biraz da olsa katkısı bulunur. doktorların eğitilmelerindeki yanlışlar kadar. sosyal ve diğer açılardan yaklaşmak mümkündür.Yzb. ÖLÜM Yrd.Tbp.Kd. düş ürünü olmak zorunda değildir. hücre ölümüne yol açan maddelerin temelde hangi düzenekleri bozdukları söylenebilir. bizi yaşamın tutarlı bir tanımının gerekli olduğu yargısına götürür. doktorlar. özde. hastalarının bir insan olarak gereksinmelerini dikkate almak zorundadırlar. hukuksal. Bu işleyişi aksatan bütün etkenler ölüme neden olabilir. yaşamın her koşulda doğru ve anlamlı olan bir tanımı yapılamamış ve sınırları belirlenememiştir. Hareket. Üreme Uyum sağlama. ekonomik.

Her durumda. ölümden sonra (bir kas gevşemesi döneminin ardından) bütün düz ve çizgili kasların ATP eksikliği ve laktik asit fazlalığı nedeniyle sertleşmesidir. Dokuları sıkıştıran dış etkenlerin (kemer gibi) bulunduğu bölgelerde ölü morlukları oluşmaz. kanın damarlarda göllenmesi ve zedelenen endotel katmanından dışarı eritrositlerin sızmasıyla oluşur. Katılık. ölüm sürecine ve çevresel koşullara bağlı olarak çok değişkenlik gösterebildiğinden. Vücut sıcaklığının düşmesi (algor mortis). canlı olanlarda da vücut sıcaklığı nörojenik mekanizmalarla düşebileceğinden. canlılığı düşündüren yanılgılara neden olabilir. skapuler ve gluteal bölgeler "beyaz". ense ve bel oyuntuları "mor" görülecektir. Çürümenin dıştan görülen ilk bulgusu karın sağ yanında beliren yeşillenmedir. "Postmortem hipostaz" olarak da adlandırılan bu morluklar. bu bulgu. ölümün geç dönem belirtilerinden bir olarak kabul edilebilir ve vücutta bakterilerin en yoğun olduğu bağırsaklar bölgesinde başlar. Ölü katılığı. Ölümden sonra vücut sıcaklığı ilk on iki saatte saat başına 1 santigrat kadar düşer. Ölümden 36-48 saat sonra başlayan bu gevşeme-yumuşamadan "çürüme" sorumludur. Lekeler ölümden yaklaşık 1-3 saat kadar sonra oluşmaya başlar ve 5-6 saat içinde belirginleşerek yaklaşık 12 saat sonra en belirgin duruma gelirler. Katılaşan kasların boyları katılaşma sırasındaki gibi kalır. hücresel ölüm gerçekleşmemiş 267 . Ölümün otopside karşılaşılan bu belirtileri daha çok adli tabiplerin işine yararlar. bu bulgu. Bu saptamanın olabildiğince erken yapılması. ölü katılığı. Sonraki 12 saat içinde katılık sürer ve daha sonra yine yaklaşık 12 saat içinde kaslar yeniden gevşer (ikincil gevşeme). yerçekiminin belirlediği bir dağılım gösterir. organizmanın ölümünü otopside görür. 2-6 saat içinde alt çene. (Yüksek ısıya maruz kalma ile olan ölümlerde ise kaslar büzüşüp kısalır ve ceset "fetal" bir görünüm alır). Vücut sıcaklığının düzenli olarak ve rektumdan ölçülmesiyle bir ölümün üzerinden yaklaşık ne kadar zaman geçtiği kestirilebilir. ölümün "geç dönem" bulgularından olup. cesetlerde bir süre "ürperme" görüntüsü (cutis anserina/kaz derisi) olabilir. Çürüme.Organizmanın Ölümü 1. Ölü morlukları (lekeleri). alınacak doku ve organların başarıyla transplante edilebilmeleri için çok önemlidir: Yasal ölüm gerçekleşmiş. Sırt üstü yatar durumda ölen bir kişide. Ancak. bunu izleyen saatlerde omuzlara yayılır ve 12 saat içinde bütün kasları tutar. Transplantasyona aday seçiminde karar verici rol oynayan kurulların çalışmaları açısından bu ölüm bulgularının anlamı yoktur. ölümün tanısında tek başına kullanılamaz. Normal koşullarda ceset 18-24 saat içinde bulunduğu ortamın sıcaklığına gelir. ölüm zamanını belirlemede güvenilir biçimde kullanılamaz. Ölü katılığı kıl diplerindeki kasları da tuttuğundan. Anatomik Patoloji Açısından Ölüm Patolog. Hemen bütün ölümlerde görülen tipik bulgular. vericinin tıp açısından 'ölmüş olduğunun' saptanması da bulunmaktadır. Ölü morluğu (livor mortis) ve Ölü sertliği (rigor mortis)dir. ölümden sonraki vücut sıcaklığı değişimleri çevre sıcaklığı ile yakından ilişkilidir. ense ve yüzde başlar. Katılığın gelişmesi kişinin ölüm nedenine. Bu kurulların görevleri arasında 'verici' olacakların önceden seçilip belirlenmesinin yanı sıra.

Kornea ve farinks refleksleri kaybolmuştur. İstatistikler açısından önemli olabilecek bir gruplama da "akut" ve "kronik" ölüm ayrımıdır. adli tıp açısından yapılacak incelemenin en önemli amacı ölümün "doğal" olup olmadığının belirlenmesidir. tıbbi olarak otopsi yapılması için uygun girişimler yapılmış olsa bile. sonra -ölü katılığının başlamasıyla. Kişinin yeterli oksijen alamaması yüzünden öldüğünün anlaşılması. daha çok hastane dışındaki ölümler için söz konusu olmakla birlikte. Pupiller önce genişler. ölümü açıklayabilecek anlamlı bir bulgu saptanamamışsa. savcılıkla görüşülmelidir. Larinksin stetoskop ile dinlenmesi de solunumun durduğunu anlamak için başvurulan yöntemlerden biridir. Adli tıp. Ölümün gerçekleşmiş olduğunun saptanması için. salgın hastalık ve kitlesel ölümlere yol açan doğal afet durumlarında da yanlışlıkla ölüm tanısı konulması olasılığı artar. Yasal ölüm (vücut ölümü) her zaman biyolojik ölüm ile örtüşmez. etik ve yasal birtakım yaklaşımları da gerekli kılmaktadır. Bu süre içinde hiçbir kalp sesi duyulmamışsa kişinin ölmüş olduğu kabul edilebilir. cinayetler ve miyokard enfarktüsüne bağlı ölümlerin çoğu akuttur. ayna tutmak. Herhangi bir ölümle karşılaşan doktor. Bu anlamda. Tıbbi amaçla yapılmakta olan bir otopsi sırasında adli önemi olabilecek bir bulgu ile karşılaşıldığında da otopsiye ara verilerek savcı aranmalıdır. sık görülen bir durumdur. Ölümün gerçekleştiği kesinleşince. tüm hekimlerin "ölüm tanısı" koyma ve "ölüm raporu" hazırlama sorumluluğu bulunmaktadır. Uzmanlaşmış olsun olmasın. "ölüm"ün ne zaman gerçekleşmiş olduğunu belirlemek.daralır. Ancak. ölümün "doğal" olmayabileceği konusunda en küçük bir kuşku duyarsa durumu savcılığa bildirmelidir. hekimler de bu konuda yanılabilirler. tıbbi bir otopside ölüm 268 . yalnızca tıbbi değil. Bu. Kişinin canlı olabileceği konusunda en ufak bir olasılık bile varsa. elektrik çarpması. "Yalancı ölüm" olarak adlandırılan böyle durumlar korku öykülerine konu olmuştur. canlandırma çabaları sürdürülmelidir. hastanelerde 'anormal ölüm' görülmeyeceği de düşünülmemelidir. bazen ölümün nedeninden çok. solunum ve dolaşımın durmasıdır. kalbin stetoskopla 4-5 dakika süreyle dinlenmesidir. oluş biçimiyle ilgilenebilir. en yaygın ve en güvenilir yöntem. Ölen kişinin öyküsünde veya muayene bulguları arasında yaralanma veya zehirlenme olasılığı söz konusu ise. Buna özellikle suda boğulma. Yasalarda tanımlanan ölüm. narkotik veya barbitürat zehirlenmeleri ve yenidoğanda oksijensizlik durumlarında rastlanmaktadır.olmalıdır. Ancak. Profesyonel olmayanların henüz ölmemiş bir insanı ölü olarak değerlendirmeleri. 2. Tıp teknolojisindeki gelişmeler. Solunum ve dolaşımın yalnızca dışarıdan destekle sürdürülebildiği durumlarda kişi yasal olarak ölüdür. "yasal ölüm"ün gerçekleşmiş olup olmadığının saptanmasıdır. Savaş. Adli Tıp Açısından Ölüm Adli tıp açısından ele alınması gereken ilk konu. İleri yaşlı ve ağır kronik hastalığı olan yatağa bağlı bir kişinin ölümü kronik. trafik kazaları. öldüğü sanılan kişinin burun deliklerine tüy. parmağına iplik bağlamak (Magnus testi) veya nabzını almaya çalışmak gibi yollara başvurulmuştur. Kısa aralıklarla yinelenen muayeneler bu tür durumlarda doğru tanı konulmasını sağlar. geride bıraktığımız yüzyılda kronik ölümlerin oranında sürekli artışa neden olmuştur.

Ölümün tanımı konusundaki tartışmaları bir sohbet konusu olmaktan çıkarıp pratik anlamı olan bir sorun haline getiren de olayın bu hukuksal boyutudur. özellikle Avrupa ülkelerinde beyin ölümünün "gerçekten ölüm" sayılamayacağını savunanlar artmaktadır. "adli otopsi" bir patolog ve bir adli tıp uzmanı tarafından birlikte yapılmalıdır. beyin ölümü. "yaşamın süresi" konusu. sosyal ve felsefi anlamı konusunda da bilgili olmaları. nabzı atan. Günümüzde. Ölüm tanımında beyne bu kadar ayrıcalıklı bir yer vermenin haklı etik nedenleri olsa da. Fonksiyonel ölüm. önemli olan tek şey bireysel ölümdür. basit bir sıvı-elektrolit kaybı nedeniyle ölebilecek küçük bir çocuğun yaşatılması. Bunun temel nedeni. 3. konunun tartışmalı olmaya devam edeceği bellidir. ölümün olabildiğince erken tanımlanması ve ölümün gerçekleşmiş olduğunun hukuksal olarak belirlenmiş olmasıdır. beyin ve beyin sapının bütün işlevlerinin geri dönüşsüz olarak ortadan kalkmasıdır.en güvenilir tanım olarak "beyin ölümü" kabul edilmektedir. Doktorlar arasında da. sıcak tenli bir insanın "ölü" olarak tanımlanabilmesini kabul etmek hem doktorlar hem de hasta yakınları için çok güçtür. transplante edilecek organların zamanında alınabilmesi için. Adli açıdan ise. bazılarını "yaşamın kalitesi" konusundan daha çok ilgilendirmektedir. Hastanın bakış açısını dikkate almak tıp etiğinin temel kavramlarından biridir. Doktorların. Beyin ölümü. bu ikilinin birlikte otopsi yapmaları nadir görülen bir durumdur. Yıllarca süren tartışma ve çalışmalardan sonra ulaşılan bu tanıma titizlikle uyulduğunda ölümün tam ve kesin olarak tanımlanması mümkündür. bu oksijensizliğin bir kaza. Ancak. yasalar önünde kabul edilebilir olsa da. Bu olasılık tam olarak dışlanamadan. yasal (legal) ölüm gibi ölüm tanımları yapılmış olmasına rağmen. Gene bu açıdan. somatik ölüm. Kişi bu haldeyken organlarının çıkarılması. Hiç kuşku yok ki. kişi ölmüş kabul edilemez. pratik olarak uygulanabilirliğinin az olmasıdır. kalbi delmiş bir ateşli silah mermi çekirdeğinin hangi yapıların hangi kısımlarında ne tür zedelenme yaptığının saptanması. Ölümün herkes tarafìndan kabul edilebilir bir tanımının yapılması bu açıdan gereklidir. Bu tanımın en büyük kusuru. soluk alan. Günümüzde. gittikçe artan bir hızla tıbbi etiğin gündeminde ön sıralara yükselmektedir. Çünkü. İnsanın (Bireyin) Ölümü Hastalar açısından bakıldığında. kendilerini eğitmeleri gereklidir. somatik ölümle örtüşmez. çoğu kez merminin vücuda göğüsten mi sırttan mı girdiğinin saptanması işleminden daha az önemlidir. ölümün önlenmesinin tıbbın temel amacı olduğu yanılgısı yaygındır. tedavi edilmesi mümkün olmayan hastalıklar için ne yapılacaktır? Kendisini ölümü önlemekle görevli sayan bir doktorun. tıp açısından -organ nakli amacıyla kullanılabilecek . koma halinde hastaneye getirilmiş bir hastanın bu durumunun ilaçlara bağlı olmadığının kesin olarak gösterilebilmesi zor ve zaman alıcıdır. Yasalarımıza göre. bir hastalık veya bir kasıt sonucunda mı geliştiği sorusunun yanıtlanması gerekir. Örnek olarak. ölümcül 269 . ülkemizin koşulları elverişli olmadığından. doktorun öncelikli görevidir. bütün beyin fonksiyonları durmuş bile olsa.nedeninin saptanmış olması açısından yeterli olabilir. benzer bir yaklaşım nedeniyle. Ancak. ölümün etik. Beyin Ölümü ve Transplantasyon Ölüm.

kendisine yapılacak olanları anlayan. görevlerini ve birbirleriyle ilişkilerini inceler. eksik veya yanlış bir tedavi insanın ölümüne neden olabilir. yakınlarının ve hastane çalışanlarının gayretlerini fark ettiğini göstermek ve bunların etkili olduğunu onlara kanıtlamak için oyuna katılır. hastanın arzusu bu yöndeyse. hastayı doktorun buyurduklarını yapan pasif bir konumda değil. Otopsiden beklenen. oysa. kalan yaşam süresi konusunda bir diğerinin ne bildiğini tahmin etmeye çalışırlar. hastanın niçin ve nasıl öldüğüne ilişkin sorulara karşılık bulmaktır. Bilinci yerinde olan bir hasta için. insanlar da diğer canlılar gibi er geç ölecektir. 270 . Gecikmiş veya atlanmış bir tanı. Bunların otopside anlaşılmasının ölene doğrudan bir yarar sağlaması beklenemez. kimi doktorlar ölmekte olan hastalarından uzak durmaya çalışırlar. OTOPSİ Tanım Otopsi. Ölecek olan bile. Tıp. doktorların bu konuda iyi bilgilenmiş olmalarını gerektirmektedir. doktor ve hastaların haklarını. ceset üzerinde yapılan tanısal amaçlı bir tıbbi incelemedir.hastalığı olan bir hasta karşısında ne hissedeceğini bir düşünün! Kaybedileceği belli bir savaş! Boşa emek! En azından. Hastanelerde. anlayan. hastanın ilgiye gereksinmesi azalmış değildir. Öte yandan. Günümüzün geçerli etik yaklaşımları. kendi durumunun ne kadar ağır olduğunu öğrendiğinde umutsuzluğa kapılacağı ve bunun ölümü hızlandıracağı inancıyla oyuna katılırlar. ölümü yaklaşan hastaların çevresinde -terim uygunsuz kaçsa dabir "bilgi oyunu" oynanır. Hastanelerdeki ölümlerin bazılarını kaybedilmiş savaşlar olarak görmek mümkündür. kimi zaman hastaya böyle günler kazandırmak için çabalar. Amaç. yaşanan her fazla gün çok değerli olabilir. Tıp. Ölmekte olanın ailesi de hastayı incitme korkusuyla suskun kalır veya ne söyleyeceklerini bilemediklerinden ondan kaçar. Otopsinin bir hasta muayenesinden veya ameliyattan tek farkı "ceset" üzerinde yapılmasıdır. doktorun mesleğini nasıl icra edeceği konusu tıbbi etiğin alanına girer. ölüm nedeninin saptanması veya hangi organların ölüme yol açan hastalıklardan ne biçimde ve ne kadar etkilendiklerinin saptanması olabilir. Doktorlar terminal dönemdeki hastanın. bir başarısızlık! Belki bu yüzden. Ölmekte olan ve çevresindekiler. Tıbbi etik. Doktor-hasta ilişkisini herhangi iki insanın ilişkisinden farklı kılan özelliklerin fazlalığı. onların biyolojik birer nesne olarak değil. Doktorun ölmekte olanlara yönelik görevi. Bu. düşünen. (Eski Ggrekçe: "auto"/kendi + "psi"/görme. ölümü mümkün olduğunca geciktirmeyi ve kolaylaştırmayı amaçlar. Hiç kuşku yok ki. Başka bir deyişle. yeri geldiğinde belirleyen ve onaylayan aktif bir konumda tutmaktadır. sosyal konumu ve anıları olan "bireyler" olarak ölebilmelerini sağlamaktır. kendi gözleriyle görme). insanı yaşatmaya çalışmaktan daha az kutsal değildir. vakitsiz ölümlerden alınacak dersler ile benzer durumdaki başka hastaların hayatlarının kurtarılabilmesidir. Nekropsi ve thanatopsi terimleri eşanlamlı olarak kullanılırlar. Otopsi Niçin Yapılır? Otopsinin temel amacı. bazı ölümlerin önlenebilmesi mümkündür.

Uygun biçimde önerildiğinde. çok basit gibi görünen yakınmaları olan hastalarının kaybedilmesi. Adli otopsiler. Böyle durumlarda otopsi. Bu izin. Tıbbın o kadar gelişmiş olmadığı ülkemizde yapılan otopsilerin büyük kısmında hastanın yaşarken tanısı konulamamış hastalıklar saptanmakta. doktorlar şaşkın ve çaresiz kalırlar. hastanın bakımından sorumlu doktorlar tarafından istenir. yaralanma. hastanın kaybedilmesinin nedenlerinin anlaşılması ile başka insanların hayatta kalmalarının sağlanabileceği düşüncesini kabul etmeğe hazırdır. otopsi. diğer incelemeler ile birlikte yapılan otopsi ile verilebilir. Bu tür bulgularla kaybedilen hastalarda ölüm nedeni otopsi ile incelenmediğinde. bu yüzden otopsiden öğrenilecek fazla bilgi olmadığı öne sürülebilir. Otopsiyi yapmakla görevlendirilen doktorun bu görevi reddetmesi pratik olarak mümkün değildir. Bu savın geçerli olmadığı pek çok çalışma ile gösterilmiştir. ceset üzerinde yakınlarınn veya başka herhangi bir makamın izni gerekmeksizin yapılır. çoğu hasta yakını. Hasta yakınlarının otopsi konusunda bilgilendirilmeleri ve aydınlatılmaları için. Hastalıkların organlarda yol açtığı değişiklikler ile hastanın yakınmaları ve klinik bulguların derecesi arasında sıkı bir ilişki olmayabilir. ölen kişinin anne-baba-eş (bunlar yoksa. zehirlenme gibi hukuksal incelemeyi gerektiren durumlarda otopsi isteği. Ölen kişinin yakınlarının otopsi yapılmasına karşı olmaları da böyle otopsileri engellemez. Hasta yakınları açısından bakıldığında. En gelişmiş ülkelerde bile. ilgili doktorun isteği ve ilgili amirin (baştabip gibi) onayı ile tıbbi otopsi yapılabilir. Gerçekten de otopsinin en önemli amacı. Otopsi İzni Trafik kazası.Tıp teknolojisindeki ilerlemeler sayesinde bugün hemen her hastalığın kesin tanısının insan yaşarken konulabildiği. klinik olarak farkına varılmamış ek lezyonlarla karşılaşılmaktadır. Bu istek bir emir niteliğindedir. ölenden elde edilen bilgilerle yaşayanlara hizmet etmektir: 271 . hastanın yakınlarının iznine bağlı olmaksızın. Hafif bir öksürük ağır bir pnömoninin. kardeş) düzeyinde yakınlarının yazılı izni gereklidir. iyi yetişmiş. Hasta yakınları. savcı herhangi bir doktoru otopsi yapmakla görevlendirebilir. üzerinde otopsi yapılması gereği olduğu düşünülen olgularla karşılaşıldığında. hasta yakınlarının ölümden önce bu açıdan hazırlanmaları yararlı olur. Yenidoğan ve bebek ölümlerinde karşılaşılan "bebeğimiz niye öldü?" ve "sonraki bebeğimiz de ölecek mi?" sorularının karşılıkları da. bilinçli ve gayretli sağlık personeline gereksinme vardır. adli tıp uzmanı ve patolog tarafından birlikte yapılır. her öksüren. Bu nedenle. varsa. adli otopsi. olguların yaklaşık üçte birinde hasta sağken bilinmesi çok yararlı olabilecek bilgiler sağlamaktadır. Bulaşıcı hastalık kuşkusunun bulunmadığı durumlarda tıbbi otopsi yapılabilmesi için. zihinlerdeki tüm kuşkuları dağıtmanın en sağlıklı yoludur. Bunların bulunmadığı koşullarda. Ölen kişide bulaşıcı hastalık kuşkusu varsa ve otopsiden elde edilecek bilgiler ile bir salgın hastalığın önlenebilmesi olasılığı söz konusu ise. basit gibi görünen bir karın ağrısı bir iç organ delinmesinin tek bulgusu olabilir. ilgili savcı tarafından yapılır. tanı ve tedavi ile ilgili ağır bir ihmal veya umursamazlığın göstergesi olarak algılanabilir. ölüm nedeniyle çok kederli oldukları bir sırada otopsi sözünü duymak istemeyebilirler. her karnı ağrıyan hasta karşısında "acaba bu hastayı da mı kaybediyoruz" kaygısına kapılabilirler.

Duruma göre medulla spinalisin çıkarılması ve ekstremite diseksiyonu gibi işlemler de yapılabilir. maske takmak. açılan boşluklar dikilerek kapatılır. Otopside klasik olarak üç vücut boşluğu (kafa. otopside hazır bulunabilirler. dış muayeneden elden edilen veriler olayın aydınlatılmasında birinci derecede rol oynayabilir. gözle ve gerek olduğunda palpasyonla incelenir. gözlük kullanmak ve otopsi sırasında gerek oldukça eldivenleri değiştirmek biçimindedir. fotoğraflar çekilebilir. bulgular not edilir. Adli olgularda. cesedin dış muayenesi yapılır. Ceset. Otopsiye başlamadan önce. Bu dikişler normal bir cerrahi dikişe göre daha kaba görünseler de. aydınlatması ve havalandırması uygun. Otopsiyi izleyenlerin de bu açıdan dikkatli olmaları gereklidir. Hastanın bakımından sorumlu olanlar da. gerekli iznin alındığından ve otopsi masasında bulunan cesedin doğru kişiye ait olduğundan emin olmak gerekir. göğüs ve karın) açılır. Otopsi sırasında radyolojik incelemeler yapılabilir. İyi bir otopsi salonunun ameliyathaneden farkı yoktur. mikrobiyolojik çalışmalar için örnekler alınabilir. Ölümün gerçekleşmiş olduğunu gösteren bulgular belirlenir. ceset üzerindeki inceleme ile mümkün olduğu kadar çok bilgi elde edebilmektir. adli bir durum söz konusu değilse. 272 . Dış muayenede tüm vücut. Otopsiyi yapan ekibin ve diğer koşulların durumuna göre bu boşluklar sırayla veya aynı anda açılabilirler. Hastanın ve hastalığın özelliğine göre. Otopsinin başında. Otopsi bittikten sonra. buralardaki organlar incelenir ve gerekli görülen kısımlardan histopatolojik inceleme için örnekler alınır. hastanın yüzünün ve vücudunun genel görünüşünde otopsi nedeniyle belirgin bir bozulma olması söz konusu değildir. herhangi bir sağlık personeli-hasta ilişkisindeki gibi yapılır. temizlenmesi kolay bir ortamda yapılmalıdır. Bütün bu işler. Otopsiye katılanların bulaşıcı enfeksiyonlardan korunmak için önlem almaları gereklidir. otopsi işlemindeki bütün adımlarda ve ayrıntılarda değişikliğe gidilebilir.Otopsi Tekniği Otopsiler. hastanın sahip olduğu haklara sahiptir ve otopsiyi yapanlar otopsinin ciddi bir iş olduğunu bilirler. amaç. En basit önlemler.

Clive RT. Aster JC. 8th Ed. 273 . Rubin E. 3th Ed. Robbins Pathologic Basis of Disease. 3. Appleton Lange. Farber JL. Fausto N. Abbas AK. 3th Ed. 2010. 1999. Lippincott-Raven. Pathology. 1998.KAYNAKLAR 1. Concise Pathology. PA: Saunders. Parakrama C. Philadelphia. Kumar V. 2.

274

HALK SAĞLIĞI DERS NOTLARI

275

276

İÇİNDEKİLER S.NU. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ÜNİTE / KONU HALK SAĞLIĞINDA TEMEL KAVRAMLAR SİLAHLI KUVVETLERDE HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ KİŞİSEL HİJYEN GIDA HİJYENİ FİZİKİ ŞARTLAR VE SAĞLIK ÜREME SAĞLIĞI VE CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR KAZALAR VE ÖNLENMESİ GEMİ VE UÇUŞ HİJYENİ SAĞLIK DENETLEMESİ VE SAĞLIKTA İLETİŞİM KITA REVİRLERİNDE DÜZENLENECEK SAĞLIK DURUM RAPORLARI AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ BULAŞICI HASTALIKLAR VE BİLDİRİMİ ZORUNLU HASTALIKLAR SAĞLIK EĞİTİMİ HASTANE HİJYENİ ÖĞRETİM ELEMANI Prof.Tbp.Alb.Metin HASDE Prof.Tbp.Alb.Metin HASDE Doç.Tbp.Alb.Mahir GÜLEÇ Doç.Tbp.Alb.Mahir GÜLEÇ Doç.Tbp.Alb.Mahir GÜLEÇ Doç.Tbp.Alb.Bilal BAKIR Doç.Tbp.Alb.Ercan GÖÇGELDİ Doç.Tbp.Alb.Tayfun KIR Doç.Tbp.Alb.Tayfun KIR Doç.Tbp.Alb.Ercan GÖÇGELDİ Doç.Tbp.Alb.Bilal BAKIR Doç.Tbp.Ylb.Selim KILIÇ Doç.Tbp.Alb.Ercan GÖÇGELDİ Doç.Tbp.Alb.Tayfun KIR

11. 12. 13. 14.

277

278

1. HALK SAĞLIĞINDA TEMEL BİLGİLER A. Halk sağlığı kavramı (Halk sağlığı felsefesi – Sosyal hekimlik) B. Koruyucu hekimlik C. Sağlığın geliştirilmesi A.HALK SAĞLIĞI KAVRAMI Sağlık; yanlızca hastalık ve sakatlığın olmadığı değil, bedensel ve ruhsal yönden tam bir iyilik halidir. Hastalık; doku ve hücrelerde yapısal, fonksiyonel ve normal olmayan değişikliklerin yarattığı haldir. Hastalık; biyolojik bir süreçtir, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir olgudur. Hastalık nedenleri şu şekilde sınıflandırılabilir (1): 1. Bünyesel Nedenler: Gen, Hormon ve metabolizma bozuklukları 2. Çevresel Nedenler: a. Fizik nedenler: Isı, soğuk, ışınlar ve travmalar b. Kimyasal maddeler: Zehirler, kanserogenler c. Biyolojik etkenler: Mantar, mikroorganizma ve parazitler d. Esansiyel madde eksikliği: vitaminler, esansiyel amino asitler, yağ asitleri, mineraller 3. Psikolojik nedenler: Zor (stress) 4. Sosyal, kültürel ve ekonomik nedenler. Hastalıkların “doğal (beklenen)” seyri; iki ana başlık altında incelenebilir (1): 1. Preklinik dönem: Etkenlerle karşılaşılmasından itibaren klinik belirtilerin ortaya çıkmasına kadar devam eden süreçtir. 2. Klinik Dönem: a. Erken klinik dönem: Klinik belirtilerin ortaya çıkmaya başladığı dönemdir. b. Geç klinik dönem: Hastalığın iyileşme veya ölüm ile sonuçlandığı geç dönemdir. Halk Sağlığının Amacı (1): 1. Birey ve toplumu hastalıklardan korumak 2. İnsanların sağlıklı olabileceği koşulları sağlamak 3. Toplumun sağlığını etkileyen sorunları çözümlemek 4. İnsanların yaşam sürelerini uzatmak 5. Kişilerin beden ve ruh sağlığını yükseltmek ve çalışma gücünü arttırmaktır. Halk Sağlığının Hizmetlerinin Ana Prensipleri (1) 1. 1.Çevre koşullarının düzeltilmesi 2. 2.Bireylere sağlık bilgisi verilmesi 3. 3.Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi 4. 4.Hastalıkların erken tanı ve tedavisi 5. 5.Sağlık örgütlerinin kurulması Hekimlikte Çağdaş Görüşler (Temel Sağlık Hizmetleri Yaklaşımı, Toplum Hekimliği Görüşü) Önemli hastalık kavramı: “En önemli hastalıklar bir toplumda en çok öldüren, en sık görülen ve en çok sakat bırakan hastalıklardır.” (Alfred Grotjahn, 1869-1931). Bir kişinin veya toplumun sağlık düzeyini belirleyen, kişinin hastalanmasına veya ölümüne neden olan biyolojik ve fizik çevre faktörlerini oluşturan veya bunların 279

etkisini koşullayan etkenler sosyal ve ekonomik etkenlerdir. Bir kimsenin hasta oluşu o kimsenin sorunu değildir. Kişinin hastalığı ailesinden başlayarak bütün toplumun sonucudur (1). Halk sağlığı görüşü denildiğinde, sağlık alanında görev yapan bütün çalışanlar tarafından bilinmesi ve uyulması gereken bazı ilkeler anlaşılır. Günümüzün Halk Sağlığı Anlayışı; 1978 DSÖ Alma Ata Toplantısı alınan kararlar doğrultusunda “Alma Ata Temel Sağlık Hizmetleri Bildirgesi”nde belirlenmiştir. Bu ilkelerin başlıcaları şunlardır (2, 3): 1. Sağlık hizmetlerinde toplumsal eşitlik esastır : Sağlık, doğuştan kazanılmış bir insan hakkıdır. Sağlık hizmeti alması gereken herkes bu hizmeti yeterince almalıdır. Risk altındaki kişilerin sağlık hizmetlerini daha fazla kullanmaları doğaldır. 2. Kişi çevresi ile bir bütündür : Kişiler, fiziksel, biyolojik ve sosyal çevrelerinden etkilenirler ve bu çevreden ayrı olarak ele alınamazlar. Sağlık hizmetinin her kademesinde, hizmet verilen kişinin (sağlam ya da hasta) içinde yaşadığı çevre öğrenilmeli ve hizmette dikkate alınmalıdır. 3. Yaşam, doğum öncesinden ölüme kadar bir bütündür : Sağlık personeli, hizmet verdiği kişinin önceki yaşamında karşılaştığı olayları ve kendisine yapılacak müdahalelerin onun bundan sonraki yaşamını nasıl etkileyebileceğini göz önünde bulundurmak zorundadır. 4. Koruma tedaviden üstündür : Sağlık hizmetlerinin birinci amacı ve sağlık personelinin temel sorumluluğu, kişilerin sağlıklı yaşamaya devam etmelerini sağlamak ve hasta olmamaları için çalışmaktır. İkinci görevi hataları tedavi ve rehabilite etmektir. 5. En çok görülen, sakat bırakan ve öldüren hastalık “önemli hastalık”tır : KAYNAKLARın harcanmasında ve hizmetin sunulmasında, söz konusu toplumda en sık görülen, en çok ölüme ve sakatlığa yol açan durumlara öncelik verilmesi, toplumun sağlık düzeyinin iyileşmesinde temel stratejidir. 6. Hastalıkların nedenleri sosyal, biyolojik ve fizik nedenlerdir : Hastalıklar tek nedenli değildir. Çevresi, mesleği vs. ile bir bütün olarak ele alınması gereklidir. Örneğin; tüberküloz savaşında, yalnızca tıbbi yaklaşımlar yeterli olamaz. Bunların yanı sıra sosyal faktörlerin iyileştirilmesi de gerekir. 7. Kişinin hastalığı, aynı zamanda ailenin sorunudur : Aile bireylerinden birisinin hastalığı, ailenin düzenini, huzurunu, ekonomik ve sosyal durumunu olumsuz etkiler. O nedenle, yalnızca hasta olan ile ilgilenmek yetmez, o kişiyi tedavi ederken ailenin bütününü ele almak gerekir. 8. Kişinin hastalığı aynı zamanda toplumun sorunudur: Bir kişinin hastalığı çevresindeki kişileri de olumsuz etkileyebilir. O nedenle, bir kişinin tedavisini yapmaması ya da kendisini hastalıklardan korumaması yalnızca o kişinin sorunu olarak kabul edilip geçiştirilemez. 9. Herkes kendi sağlığından sorumludur : Kişiler kendi sağlıklarının değerini bilmeli ve onu korumaya çalışmalıdırlar. 10. Sağlık hizmeti bir ekip işidir : Hiçbir meslek üyesi (hekim dahil) sağlık hizmetlerini tek başına veremez. Ekip üyelerinin her biri kendi işlerini uygun şekilde yaptıkları zaman sağlık hizmetinin bütünü ortaya çıkar. Üyelerden biri ya da

280

bazıları işlerini düzgün yapmazlarsa, diğerleri düzgün yapsa bile sonuç başarısız olabilir. 11. Sağlık hizmetleri multisektöryeldir 12. Halkın sağlık hizmetlerine katılımı esastır: Sağlık hizmetlerinin planlanmasında ve sunulmasında, hizmeti verenler kadar hizmeti alanların (halkın) da dikkate alınması gerekir. 13. Sağlık hizmetlerinde entegrasyon esastır : Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri birbirlerinden kesin olarak ayrılamazlar. O nedenle, bu hizmetlerin bir arada verilmesi esastır. Geleneksel hekimlik yaklaşımı hekim odaklıdır, hasta odaklıdır. Çağdaş yaklaşımlar, ekip odaklıdır ve toplum odaklıdır. Hekimlikte geleneksel ve toplumsal görüşlerin farklılıkları Tablo I’de özetlenmiştir (1).

281

hastane ya da muayeneheneye gelen ve hastalığını tedavi ettirmek isteyen bir insandır Hastane ya da muayenehaneye başvuranlara hizmet etmek Kişiye hasta iken hizmet etmek Tedavi ve rehabilitasyon Özel durumlarda ve sınırlı uygulama Yalnız biyolojik neden Teşhis ve tedavisi zor hastalıkların tedavisi için çok nitelikli kişiler yetiştirmek. hastane duvarlarını aşmaz. genellikle.Tablo I: Hekimlikte Geleneksel ve Toplumsal Görüşlerin Farklılıkları Konular Toplum Hekimliği Görüşü Geleneksel Görüş Hizmet edilen kişiyi değerlendirme Hizmet sunma Hizmet edilen kişi Hizmetin kapsamı Hastalıklarda n korunma Hastalıkların nedenleri Kaynak ayrımında öncelik Teşhis ve tedavi hizmeti Kişi fizik. Ekip kavramı. en yüksek standartta teknoloji sağlamak Hastalık teşhis ve tedavisinin yalnız hekimlere hasredilmesi Örgütlenme Tek bir hekimin hizmeti olabilir. Yoktur Toplumsal kavram ve planlama 282 . biyolojik ve sosyal çevresi ile bir bütündür. tedavi ve rehabilitasyon Öncelik alır Biyolojik ve sosyal nedenler Sınırlı olan kaynakları en çok görülen. sosyoekonomik kalkınmanın bir parçası olan bir plan çerçevesinde hizmetleri geliştirme Kişi. çok görülen ve öldüren hastalıkların teşhis ve tedavisi hizmetini özel eğitim görmüş ve hekim olmayan sağlık personeline yaptırmak Çeşitli meslek mensuplarının oluşturduğu küçük ekiplerin birbirini tamamladığı ve desteklediği ülke çapında bir ekip hizmeti Toplumdaki sağlık ile ilgili olayları sürekli ve objektif olarak gözlemek ve bu gözlemlere dayalı. çevresinden soyutlanamaz Sağlık hizmetini herkese götürmek Kişiye hem sağlıklı hem de hasta iken hizmet etmek Koruma. öldüren ve sakat bırakan hastalıklardan kişileri koruma ve tedavi Gerekiyorsa.

bazı hastalıkların su ile intikal ettiğini bulmuştur. 2): 1. “ Sağlık Polis Hizmetleri Sistemi” adlı 6 ciltlik bir eser yazmıştır. 5. Tevrat’ta karantina fikri vardır. İşsizliğe karşı sigortaların kurulduğu izah edilmiştir. 4. 8. ilkelerini ise Alman hekimi Alfred Grotjahn açıklamıştır. Güerin.Sosyal hekimliğin tanımını Fransız Dr. hastalıkların insandan insana bulaştığı fikrini ilk söyleyendir. Sağlam insanı hastalıktan ve yaralanmaktan koruma (Koruyucu Hekimliğin Gelişimi) 3. Rönesans devrinde sağlık konusunda en ilgi çekici eser Thomas More’un (1596) UTOPİASİ’dir. a. Hastaların ve yaralıların tedavisi (Tedavi Hekimliğinin Gelişimi) 2. 2): 1. 6.KORUYUCU HEKİMLİK Tıbbın Gelişme Aşamaları (1.B. 10. sakatlık ve erken ölümden korumak. Bu eserde. Asırda Amerika’da Harward Tıp Fakültesinde “ Preventive Medicine and Hygiene “ adlı kitabı yazmıştır. Etkenin ortaya çıkışının engellenmesi Etkenin organizma dışında yok edilmesi Kişilerin etkenle karşılaşmasının engellenmesi 283 . Sağlık personeli ve insan-hasta iletişim ve etkileşimi (Sosyal Hekimliğin Gelişimi) Koruyucu Hekimliğe İlişkin Tarihi Bilgiler (1. 7. Dr. Avrupa’da ilk kez Rodos’ta Veba’ya karşı karantina tatbik edilmiştir. 3. 20. 2. İbn-i Sina. halka yarar sağlayan ve farklı bilim dallarından oluşan. Birincil düzeyde korunma (primary prevention) Hastalığın oluşmasını etkileyen etmenlerden kaçınma ile olur. 2) 1. tıbbın ihtisaslaşmış uygulamalı bir sahasıdır”. Örneğin TBC. İnsanların evlenmeden önce muayene edildikleri e. Hastalanan herkesin başvuracağı hastanelerin olduğu c. ‘’Hastalık. Hastalığın prevalans ve insidansını düşürmek. Şehirlerin bol ve temiz suya kavuştuğu d. vakitsiz ölümleri önlemek ve sağlıkla ilgili tehditleri ortadan kaldırmaktır. Koruyucu Hekimliğin tanımı. Milton Joseph Rosenau. şiddetini değiştirmek. İngiliz hukuk adamı Edwin Chadwick 1848’de İngiliz Parlamentosuna Halk Sağlığı Kanununu kabul ettirmiştir. Halk Sağlığının ilk mümtaz önderi Johan Peter Frank’dır. Birincil korumanın temel amacı. Tarihte ilk aşı uygulaması Anadolu Türkleri tarafından Çiçek hastalığına karşı uygulandığı söylenmektedir. Calinos.Edward Amory Winslow: Dünyada ilk kez halk sağlığının tanımını yapan bilim adamıdır. İnsanların sağlıklarının korunduğu b. Frank. 11. 9. sağlık ve mutluluğu ilerletmek ve muhafaza etmek için. Sağlığın korunmasını 3 düzeyde ele alabiliriz (1.

Organizmanın bütünlüğü bozulan kısmının onarılması Organizmanın bozulan parçalarının desteklenmesi (tıbbi ve sosyal) Koruyucu Hekimlikte Strateji (1. Hekimlik Anlayışının Gelişimi (1. Bu dönemdeki temel yaklaşım. Aile planlaması 10. Çevreyi olumlu hale getirme 8. El ve beden temizliğinin sürdürülmesi 12. Yol. Sigara içme ve alkol alma gibi kötü alışkanlıklardan kaçınma 11. işlevsel ve ruhsal bozulma olduktan sonra kişinin kendi bakımını sağlaması için yapılan çalışmadır. 2) 1. Kanser yapan maddelerden korunma 4.Periyodik meme muayenesi) Üçüncül Koruma:Hastaları. “hasta yok. Hekimliğin laboratuvar dönemi 19 yy. 2) Birincil Koruma: Kişiyi hastalıklardan korumak için hastalıklar çıkmadan önce alınan tüm önlemler 1. Bağışıklama 9. kronik hastalığın pre-semptomatik dönemde erken tanısıyla hastalığın ilerlemesinin durdurulmasıdır. hastalığın komplikasyon ve sebepleri önlenmiş olur. Beslenmeye bağlı hastalıklardan korunma 2. hastalık var” 284 . İkincil düzeyde korunma (secondary prevention) İkincil korumanın temel amacı. Hekimliğin klinik dönemi Hekimler aynı hastalık etkeninin farklı hastalıklarda farklı etki gösterdiğini anlamakta gecikmediler. İşçileri iş yerlerinde tehlikeli ve zehirli maddeleri karşı korumak 13. Genetik danışmanlık 5. Tarama muayeneleri(Servikal smear. Periyodik sağlık muayeneleri 15. hastalıklarının nüks etmesi ve sakatlıkla sonuçlanmasından koruma için alınan önlemler. hastalık var”. sonlarından itibaren Louis Pasteur ile beraber mikroorganizma kavramının ortaya konması ile başlar.2. Bulaşıcı hastalıklardan korunma 3. Hekimliğin bulgusal (semptomatik) dönemi Neden sonuç ilişkileri ortaya konmadan önceki dönemlerde her bir bulgu bir hastalık olarak düşünülmüş ve ayrı ayrı tedavi edilmeye çalışılmıştır 2. Bu şekilde. iş ve ev kazalarından korunma 7. İkincil Koruma:Hastalıkların presemptomatik veya semptomların çok hafif olduğu dönemde erken tanılarının konularak tedavi edilmesi 14. “hasta yok. kronik hastalığa yakalanan kişideki yapısal. Gebelik ve doğum komplikasyonlarını önleme 6. Üçüncül düzeyde korunma (tertiary prevention) Üçüncül korunmanın temel amacı. 3. Etkenin organizmadan uzaklaştırılması Etkenin organizmaya girdiği yerde sınırlandırılması 3. Bu dönemdeki temel yaklaşım.

SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ Tanım: Sağlıklı olmak için gereken davranışsal ve çevresel değişiklikleri yapmayı kolaylaştırmak için düzenlenen. Taramayı da içermelidir. Tersiyer Sağlığın Geliştirilmesi Aktiviteleri: Tam tedavi edilemeyen hastalıklarda hastaların isteğine cevap veren faaliyetlerdir. Amaç hastalığın tekrarını önlemek ve bozukluğu en aza indirmektir.4. sabit bir ekosistem. organizasyonel girişimler ve sağlık eğitiminin bir kombinasyonudur (4). sosyal adalet ve eşitlik ön koşullarında sağlam bir yapılanma gerektirmektedir. C. 1950’ler Yunanistan deneyimi Önce hasta çocuklar tedavi edildi.v. Sekonder Sağlığın Geliştirilmesi Aktiviteleri: Hastalıkların erken tanı ve tedavisi ile beraber toplumun bilinçlendirilmesini içerir. Ailelere yardım yapılması planlandı. 285 . barış.risk faktörlerini azaltma. sigara.b. Primer Sağlığın Geliştirilmesi Aktiviteleri: Bireylerde gelişebilecek spesifik bir hastalığı önlemek ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla sağlıklı bireylere yönelik olarak yürütülür. Sağlık hizmetlerinin toplumun tümüne ulaştırılması gerektiği ortaya çıktı. kazanç. eğitim. Örnek: İmmünizasyon. huzur. ancak sonuç başarısızdı. Örnek : Rehabilitasyon hizmetleri.. Örnek: Fetüste konjenital anormallik taraması (4). Ottowa’da yapılan bu konferans sağlığın geliştirilmesi konusunda yapılan ilk konferanstır (4). Hekimliğin halk sağlığı dönemi 1948 Dünya Sağlık Örgütü’ nün kuruluşu. Bu amaçla 1986’da Ottowa’da WHO tarafından bir konferans düzenlenmiş olup sağlığın geliştirilmesi konusunda bir belge yayınlanmıştır.. Çözüm yolu olamayacağı ortaya çıktı. Sağlığın yükseltilmesi. politik. barınma. ekonomik. Sekonder çabalar bireyleri iyi sağlığa döndürmeyi amaçlar. egzersiz gibi olumlu yöndeki faktörleri teşvik etmek (4). yiyecek.

Sağlığı Etkileyen Faktörler 1. insanların her gün yaşadığı. Çevresel (iş. 5. 2. Düzenli 3 öğün yemek. Aracı olma: Farklı disiplinler arasında aracı olma Sağlığı Geliştirme Faaliyetinin Yolları (4): 1. Kahvaltı. Beslenme tercihleri: Bitkisel besinlere dayalı beslenme. Yaşam Tarzı ile İlgili Öneriler 1. yedisi de olumlu 78 yıl. demografik) faktörler 2. yaşam şartlarını kontrol altına alarak. Kişisel (genetik. çalıştığı. 3. her hafta en az 1 saat ağır egzersiz 286 . Sosyal kültürel. insanların yaşam kalitesi yükseltilebir. Bireysel Davranışların Düzenlenmesi 1. 6. Fizik aktivite: Hareketli olun. sosyoekonomik değişkenler 4. 7. bütün üyelerin katkısı ile ve uygun ortam sağlanarak oluşturulur (4). kendisi ve diğer insanlarla ilgilenerek. Kilo artışı yok. Alkol yok.Sağlığı geliştirmenin 3 temel prensibi vardır (4): 1. toplum. oynadığı ortamlarda insanlar tarafından yaratılır. Sigara yok. Davranışsal riskler Bu risk faktörleri önlenerek ölümlerin %24’ü azaltılabilir. O halde sağlık. meyve. öğrendiği. Düzenli uyku (7-8 saat/gece). fizyolojik. ev) faktörler 3. Beden ağırlığı: Beden Kitle İndeksi 18. günde 1 saatlik hızlı yürüme. normal şartlarda beklenen yaşam süresi vardır. Destekleme: Sağlığı savunma ve destekleme 2. psikolojik. Sağlık hizmetlerinin reorientasyonu Gelecekte Hareket Tarzı Mademki sağlık. Kolaylaştırma: Tam sağlığa ulaşabilme imkanı verme 3. Güçlü toplum katılımı 4. tohum. az işlenmiş nişastalı besinler 2. sebze. 45 yaşında bir insan için ilk 3’ü olumlu ise 67 yıl. beklenen yaşam süresi uzatılabilir. kuru baklagil.5-25 arasında olmalı 3. Sağlıklı Toplum politikaları kurmak 2. 4. Kişisel yeteneklerin geliştirilmesi 5. Desteklenmiş çevre yaratmak 3. Haftada 2-3 kez egzersiz.

Hacettepe Üniversitesi Yayınları. 2-3 porsiyon meyve. tekli doymamış ya asidi içerenleri tercih edin. Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Bahar Özvarış Ş. 5. Kuru baklagil. 1983. Hayvan kaynaklı yağlı gıdalardan uzak durun. 3. Güler Ç. yanmış. Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Yayın No 92/2. 2. Ankara.Gıda katkı maddeleri. kuşlardan karşılayın. derisiz tavuk. 5. Hacettepe Üniversitesi-Dünya Sağlık Örgütü Hizmet Araştırma ve Araştırıcı Yetiştirme Merkezi Yayını No:2. Gıdaların İşlenmesiyle İlgili Öneriler 1. Akın L. her yiyeceği kendine uygun biçimde koruyun. Sağlık Yönetimi. Öztek Z. 4-6 porsiyon sebze tüketin. az tüketin. Ankara. Koruma. Eds. Öztek Z. kömürleşmiş gıdalardan uzak durun. Temel Sağlık Hizmetleri. Tuz ve tuzlama uzak durun. 3. 2006. Saklama koşullarına dikkat edin.Diyet ve Besinlerle İlgili Öneriler 1. 2006. Eds. kök bitkiler ve bezelyegillerden her gün en az 7 porsiyon. Fişek NH. 2. Sigaradan uzak durun KAYNAKLAR 1. Hazırlama. Kırmızı et yemeyin. 1992. Ankara. Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı. sebze ve meyveleri akan suda yıkayın 4. 2. Sebze ve meyveler: Her gün toplam yaklaşık olarak 400-800 gram arası sebze ve meyve. Sağlık Eğitimi ve Sağlığı Geliştirme. av hayvanları. Akın L. 3. Ankara. Halk Sağlığına Giriş. 4. 287 . Alkolden uzak durun 4. Bitkisel yağları. protein ihtiyacını balık. bitkisel kaynaklar.Güler Ç. ya da 500-850 gram arasında tüketin. Halk Sağlığı Temel Bilgiler.

M.K Loj. Jn. Sağ.K. Loj.Tk. TSK personelinin sağlığı ile ilgili kayıtların iyi bir şekilde tutulması ve değerlendirilmesi 6.Ş. Kuzey ve Güney Saha K. Birlik tabibi Sıhh. Hv.Ş. Tabur tabibi.K.lığı İçişleri B. KKK Loj.Bşk.K.K.M.Ş. Donanma. Olağanüstü durumlara yönelik her türlü hazırlığın yapılması 7.M. Tugay S. Sağ.lığı GATA K.Müf. TSK’ne bağlı sağlık kurumlarının en iyi şekilde donanımının sağlanması 5.Bşk.Ş. Alay Baştbp.lığı Sağ. Ana Jet Üssü K.S.Ş.Md.M Tümen S. Sağ.M. Sağlık personelinin istihdamı ve eğitimi 4.S.Bşk.Ş.Hiz.K.2.Gn.Ş. Su ve gıda kontrol hizmetlerinin barışta ve savaşta yürütülmesi TSK Sağlık Teşkilatı Başbakan MSB Sağlık Daire Genelkurmay Bşk TSK Sağ K.M. SİLAHLI KUVVETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU Silahlı Kuvvetlerde Sağlık Teşkilatının Görevleri 1.M. 288 .Bşk Sağ. İyileştirici sağlık hizmetlerini olabilecek en üst düzeyde sunmak 3.Ş. Sıhh.Ş. Barışta ve savaşta koruyucu hekimliğe ait görevleri etkin bir şekilde uygulatmak ve sağlığın geliştirilmesini sağlamak 2.M Ordu S. Dz. Loj.

Özellikle büyük şehirlerde Askeri Hastanelerin yükünü azaltmak amacıyla yeni Dispanser açılması veya kapatılması Garnizon K. malzeme ve kadrolarına göre üç grup dispanser vardır. Koruyucu sağlık hizmetleri 2. 4. diş tabibliği. Doğrudan birlik ve kurum hastalarına hizmet verirler. B Tipi Dispanser: Bünyesinde sadece 1-2 pratisyen doktor içeren. malzeme ve kadroları Kuvvet K. Yeri ve kadrosu Genelkurmay Başkanının onayı ile Kuvvet K. Koordinatör baştabipliklerin görüşü alınarak. Kıta Tabiplikleri: Kuvvet K. radyoloji ve biyokimya laboratuvarı bulunmayan kurumlardır. Personel. J Tipi Dispanser: Yataksız hastane görevini yapan ve bünyesinde yeteri kadar uzman doktor. pratisyen tabip ve diş hekimi (diş ünitesi dahil) olan tedavi kurumlarıdır. Ancak kendi olanaklarını aşan hastaları belirtilen silsile içerisinde üst makamlara sevk edebileceklerdir B. A Tipi Dispanser: Bünyesinde iç hastalıkları. Yönetimle ilgili hizmetler A. Revirler: 1. İaşeli revirler: Genellikle yakında askeri hastane olmayan bölgelerde hastaların yatırılarak rasyonlarına göre iaşesinin ve tedavisinin sağlanması amacıyla kurulmuşlardır. Evde ve ayakta tedavi ve bakım hizmetleri. radyoloji ve biyokimya laboratuvarı olanaklarını içerirler. Dispanserler: Askeri Hastanelerin poliklinik yükünü azaltmak amacıyla kurulmuş kurumlardır.lıkları tarafından belirlenir. Kuvvet K. 3. Asıl görevi koruyucu hekimlik olan bu personel ayakta tedavisi mümkün olan hastalara da gereken müdahaleyi yapacaklardır. kadın doğum. Revir) Sağlık Biriminin Görevleri: 1. Özel revirler: Gereksinime göre tespit edilmiş uzman personel.lıklarının. 2. Adli hekimlik hizmetleri 6. 3. 289 . ve yeterli tıbbi araç gereç ile donatılmış revirlerdir. İlk yardım ve acil tedavi hizmetleri 3.lıklarının teklifi ve Genel Kurmay Başkanlığı’nın onayı ile yapılır.lıkları tarafından değiştirilebilir.Birinci Basamak (Sağlık Ocağı.lıklarının kadrolarında belirtilen birlik ve kurumlarda görev yapan askeri sağlık personelidir. Revirler: Hastalara ilk müdahalenin yapılabileceği asgari malzeme ve ilaç ile donatılmış. C. yeterli laboratuvar olanakları içeren kurumlardır. çocuk hastalıkları. 1. 2. Sevk etme ve sevk sonucunu izleme hizmetleri 5. Personel.

4. Sıhhiye alayı 5. Çevre Hastaneleri: 100 ve 200 yt. 1. FTR ve Geriatri gibi. Sıhhiye takımları 3. Ambulans bölükleri 290 . Hastaneler: 1. Son nokta olan GATA'da da tedavi edilemeyen hastalar profesörler kurulunun kararı ile yurt dışına gönderilebilir. E. hastanelerdir. İlmi/Tıbbi Merkez Hastaneleri: Kendilerine sevk edilen bütün hastaları tedavi ve teşhis edebilecek kabiliyette hastanelerdir. Sıhhiye kısım/müfrezeleri 2. Sıhhiye bölükleri 4. Göğüs hastalıkları. Sıhhiye Birlikleri: Muharebede. kuruluşuna girdikleri birliğin emrinde olan sıhhi tahliye ve kısmen tedavi hizmeti veren yapılanmalardır. Özel Dal Hastaneleri: Bir veya birkaç hastalığa yönelik hizmet veren hastanelerdir. Bu hastaneler çevre hastanelerine göre daha iyi donatılmış malzeme ve ilaç ikmal zincirinde de yer alan hastanelerdir. 3. Merkez hastanelerine hasta sevki yapabilirler.D. Seyyar Hastaneler: Savaşta ilk ve acil yardımın cepheye en yakın yerde verilmesi amacıyla kurulan hastanelerdir. 2. 5. Merkez Hastaneleri: 600+200 yt hastanelerdir.

B. Muhtemel sağlık tehditlerini öngörmek ve önlemeye çalışmak koruyucu sağlık hizmetlerinin temel görevidir. Yükseklik 4.Enfeksiyon hastalıkları 291 . Mesleki riskler 11. Böcek ve hayvanlar 5. Zehirli bitki ve meyveler 6. Aşırı gürültü 10. Formsuz asker 8. kıtada bulunan askerleri bilgilendirmeli ve üstlerine bildirmelidir Muhtemel Sağlık Tehditleri 1.Birinci Basamak Kıta/Revir Tabipliği Gemi Tabipliği Aile Hekimliği Merkezi Sağlık Amirliği Dispanserler (A. Yemek ve su kaynağına bağlı hastalıklar 7. biyolojik genetik ve psikolojik yapısı gereği bireye ve çevreye yönelik muhtemel sağlık tehditleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Sıcak 2. Sakatlanma ve kazalar 9. karşılaşılabilecek muhtemel sağlık tehditlerini bilmeli. Soğuk 3. J) Sevk Zinciri Çevre Hastaneleri Gelibolu Bursa Balıkesir Çanakkale Manisa Edremit Denizli İskenderun Samsun Merzifon Konya Girne Kütahya Sivas Malatya Isparta Adana Kayseri Ardahan Sarıkamış Ağrı Erzincan Elazığ Tatvan Van Isparta Güzelyalı Aksaz Çanakkale Ankara Beytepe Derince Gümüşsu yu Çorlu Gölcük Eskişehir Merkez Hastaneleri Kasımpaşa İzmir Etimesgut Erzurum Diyarbakır İlmi-Tıbbi Merkez GATA Haydarpaşa GATA Ankara TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi SİLAHLI KUVVETLERDE KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ Bireyin kendi fiziksel. Her sağlık personeli.

Kıt'ada Ölüm Kıt'ada Ölüm Kıtada hastalık.Koruyucu Sağlık Hizmetleri: A. Adli takibat esnasında erin hastalık sebebiyle öldüğü düşünülürse erin ne zaman hastalandığı. Çalışma koşuları ve ergonomi 5. Otopsiye gereksinim olabilir. kaza ve yaralanma neticesi ölüm olayları olabilir. Kıt'ada Bulaşıcı Hastalık C. Kişisel Hijyen Uygulamaları 2. Sağlığa zararlı kuruluşlar Muayene ve tedavi edici görevleri: A. ne gibi tedaviye tabi tutulduğu veya mesleksel bir ihmal ve hata bulunup bulunmadığı araştırılır. Onun için adli makam tarafından defnine izin verilmedikçe cesetler yerinden oynatılamaz ve defnedilemez. 292 . Kemoproflaksi B. Bu gibi olaylar adli bir takım takibat ve işlemleri gerektirir. Erken tanı 5. Üst makam tarafından bir askeri hakime gönderilir. Çevre sağlığı uygulamaları 1. Sağlığın geliştirilmesi (komutanlarla işbirliği) 7. Bu gibi hallerde durum üst makama bildirilir. Erlerin Muayene ve Tedavileri B. hangi tarihlerde viziteye çıktığı. Kazalar ve önlenmesi 6. menenjit) 3. Sağlık eğitimi 6. Havalandırma 2. Vektör kontrolü 4. Bağışıklama (tetanoz. Beslenmeyi düzenleme ve gıda güvenliği 4. Bunun için gerek bölük vizite defteri gerekse hekim vizite defterindeki kayıtlar düzenli olmalıdır. Bireye yönelik koruyucu önlemler 1. Gürültü hijyeni 3. Kıtada ölen askeri kişilere tabip tarafından dört adet ölüm ihbar kartı doldurulur.

sarf malzemeleri için ayrı. her yılın başında birliğinin sağlık takvimini hazırlar. sağlık eğitimiyle. ikmal faaliyetleri ve miatlı evrakların hazırlanmasıyla ilgili faaliyetler gösterilmelidir. eğitim faaliyetleri. ilaç ve basılı evrakın temini ve bakımı konusu vardır. KAYNAKLAR 1. Bu ihtiyaçlar bir sonraki yılın ihtiyaçları olarak. Ankara. Karargah hizmetleri arasında birliği sıhhi yönden denetlemelere hazırlamak görevi de vardır. TSK Sağlık Hizmetleri Direktifi. KKY 15-1 “Sıhhiye ve Veteriner Malları Bakım ve Onarım Yönergesi” gibi dokümanlardan yararlanılır. Bu takvime göre sağlık faaliyetlerini yürütmek. karargah hizmetleriyle ilgili her türlü işleyişine bakılır.üç aylık periyodik muayene faaliyetleri. Tespit edilen bu ihtiyaçlar “İhtiyaç Bildirim Formu (İBF)” olarak yıl ortasında hazırlanır. MY 435-1 (A) “TSK Sağlık Hizmetleri Direktifi”. Bu denetlemelerde birliğin sağlıkla. Karargah Hizmetleri Yönergesi 178-1 (MY 75-1A) 3. 2006 2. hem tabibe hem de birliğe birçok avantaj kazandırır. Bu takvimde aşılama faaliyetleri. aylık. 1983. portör muayeneleri. MY 435-1 “TSK İlaç Hizmetleri Muhtırası”. sağlık sınıfı basılı evrak ihtiyaçları için ayrı ayrı hazırlanarak bir üst ikmal kademesine ve Kuvvet Sağlık Daire Başkanlıklarına gönderilir Planlama Faaliyetleri Sağlık şube müdürlüğü. Halk Sağlığına Giriş. MD 435-1 (A). piyasadan temin edilecek ilaçlar için ayrı. koruyucu hekimlikle. birliğin tıbbi malzeme ve ilaç ihtiyaçları tespit edilir. Hacettepe Üniversitesi-Dünya Sağlık Örgütü Hizmet Araştırma ve Araştırıcı Yetiştirme Merkezi Yayını No:2. Bu konuyla ilgili olarak MY 45-2 (A) “TSK Sıhhi İkmal Yönergesi” MY 435-6 (A) “TSK İlaç Hizmetleri Yönergesi”. Ordu İlaç Fabrikası (OİF) mamulleri için ayrı. Öncelikle. Fişek NH. 293 .SAĞLIK PERSONELİNİN KARARGAH GÖREVLERİ Sıhhi ikmal: Karargah görevleri arasında birliğin ihtiyaç duyduğu her türlü tıbbi malzeme.

Fakat Hippocrates'ten çok yıllar asırlar önce yaşamış insanların da sağlığı koruma hakkında bilgileri. 294 . Vücut gelişmesi ve sağlamlık kazanması için jimnastiğr çok önem verildiği. Hippocrates gibi bilginler bu devirde yetişmiştir. M. Nitekim Hippocrates'in (Hava su ve yer) adı ile yazdığı (Manuscript) kitap. Bu kelime tıp diline yunan mitolojisinden girmiştir. vücut temizliği için tapınakları içinde açık hava banyolarının yapılmış olduğu. Günümüzde hijyen. 1500 senelerine ait Çin'de tedavi hekimliği yanı sıra sağlığı koruyucu tedbirlerin alındığına ait izlere rastlanmaktadır. 13 ve 12) hijyenin bilimsel bir hüvviyet kazandığı görülür. sık sık saç ve sakal kestirme mecburiyeti konmuş. birey toplum olarak insan sağlığının korunması ve geliştirilmesi. daha sonra politikasiyaset sanatı haline gelmiş son olarak hekimlik sanatının ilerlemesi ile hijyen hekimliğin malı olmuştur.hakkında ilk yazılı eser Hippocrates' e aittir. Gerçi hijyen bilimi .Ö. KİŞİSEL HİJYEN HİJYEN TANIM ve TARİHÇE Hijyen lugat olarak sağlam sağlıklı anlamına gelmektedir.sağlığı koruma bilimi . düşünceleri vardır.460-377) yarattığı söylenir. kapsamı büyük ve hekimlik gibi birçok bilim ve teknik şubelerden meydana gelen bir bilim kompleksi olmuştur (3). yalnız hekimliğin bir dalı olmaktan da öte giderek hekimlik kadar geniş. 3000-2000 yıllarında Mısır uygarlığında yıkanma. Sind uygarlığında da sağlığı korumak üzere yapıtlara rastlanmaktadır.Ö. sağlık şartlarına uygun giyinmeye ve ölülerin imhasına yönelik dikkate değer kurallar konmuştur. O devirde Hintler evlerde yıkanma yerleri ve her sokakta ana lağım borusu ve her evde evi. temiz su teminine çalışıldığı ve evlerde su tesisinin bulunduğu görülmektedir. hayatın yüksek. M.Ö. Kuşkusuz olan şudur ki hijyen.Ö 4000 senelerinde yaşamış olan Sümerler tapınakların alt katında su tesisatı yapmışlar. sağlıklı düzeyde uzun süre devamı için sağlık ile ilgili bilgileri bir sentez halinde uygulayan bilim kompleksidir. Fakat bugün dünyanın sosyal.Ö.Yunan mitolojisinde tıbbın babası olarak tanınan Aesculapius'un kızı Hygiea sağlığı koruyan bir ilahedir. hayatını korumak ve sağlığına zarar veren nedenlerden. M. Tarihte sağlığı korumak üzere alınan önlemlere ait eser ve yapıtlara çok eski devirlerden itibaren rastlanmaktadır. güneşin sağlık ve bereket getirdiğine inanmışlar. Hijyen bilimini Hippocrates'in (M. Hijyen ilk çağlarda bir din sanatı olarak uygulanmış. Ege medeniyeti devrinde (M. kültürel. besin maddelerinin özellikle etlerin muayenesine önem verilmiş. ekonomik. Bu nedenle bütün dünya literatüründe sağlığı korumak üzere çalışan bilim koluna bu ilahenin ismine izafeten “hijyen” adı verilmiştir. orta çağın sonlarına kadar tıp alanında önemle üzerinde durulan bir eserdi. teknik gelişmeleri ile hijyen. Mezepotamya'da M. Eski İranlı'ların su kanalları ve cüzzamlıların izolasyonu hakkında yapıtları bulunmaktadır.Ö. Bu eserde Hippocratesin mantıki bir sezişle orta koyduğu prensiplerin bir çoğunun yanlış olduğu anlamış bulunmasına karşın o devirdeki tapınakların su ihtiyacının karşılanmasına çalışılması ve tapınakların havalandırma ve aydınlatılması esasları bugünün modern bilgilerine uygun olduğu da bir gerçektir. M. ana lağım borusuna bağlıyan bir kolu bulunan yapılar inşa etmişlerdir.3. etkenlerden kaçınmak içgüdüsü ile yaşamaya çalışan ilk insan ile beraber doğmuştur.Ö. 2000 yıllarında Anadolu'da yaşamış olan Hitit'lerin göllerden kanallar ile şehirlere su getirdikleri ve kirli suları evlerden kanallar ile uzaklaştırdıkları bilinmektedir.

Açılan hamamlarda fakir halkın parasız yıkanması sağlanmış. besin maddeleri. İslamiyet’te abdest almak.'lerde sıtmaya karşı alınan tedbirler. Temizlik bu gibi kurtlardan ileri gelen hastalıkların önünü alır. yy.yy. 19. T. su. köpeklerin evlere. gusletmek. Büyük Türk alimlerinden İbni Sina henüz mikroorganizmalar keşfedilmeden çok önceleri " Her hastalığı yapan bir kurttur ne yazık ki elimizde onu görecek araç yoktur. Bu dönemde yıkanmaya ve temizlik şartlarına Türkler kadar önem veren başka bir ulus yoktur. Bu durum karşısında o devirde hekimlik hastalıkların önlenmesinden çok tedavisi ile meşgul olmakta idi. İbni Sina'nın El Kanun-Fıttıb isimli eserinde hava. fitre. yapıtları ihmal edilmiştir. muhtaçlara aş ocakları. ve 18. Ebu-Bekir Mehmet Razi'nin tavsiyeleri bugünkü dezenfeksiyon kurallarına uymaktadır. Yiyecek ve içecek maddelerinin muayene ve kontrollerine önem verilmiştir. hekimlik hizmetinde tedavi hekimliğinin yanı sıra koruyucu hekimlik de yerini almış bulunmaktadır. 17.C. sağlık koşullarının daha da bozulmasına ve böylece yeni yeni birtakım hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. vücut temizliği. sosyal yardım kurallarının temeli atılmıştır (3). Bu devirde tıp alanında çok değerli Türk alimleri yetişmiştir (3). meskenler.'nin ilk yarısında Avrupa ve Amerika'da gelişen sanayileşme halkın şehirlere göçmesine. Selçuklu'lar devrinde kıymetli bilginler yetişmiştir. içeriye alınmasının yasaklanması gibi esaslı sağlık kurallarını getirdiği gibi. Çiçek ile kızamığın ayrı ayrı hastalıklar olduğunu ve bu hastalıklardan koruma tedbirlerini dünyaya tanıtan Türk hekimidir. Osmanlılar Selçuklu'ların sağlık müesseselerini ve sağlık kurallarını devam ettirmiş ve geliştirmişlerdir. zekat vermeyi zorunlu kılmak suretiyle de sosyal dayanışma. Yakın zamana kadar tıp sanatı daha çok hastaların tedavisi ile uğraşan bir bilim halinde iken tedavi hekimliğinin yanı sıra koruyucu hekimliğe de önem verilmeye başlandı. bir devrim yaratmıştır. Özellikle bu çağda ortaya çıkan veba. Dünya Savaşı'ndan sonra hekimlik hizmetinin tedavi hekimliği ve koruyucu hekimlik olarak ayrı ayrı dallar halinde değil iç içe çalışması gereğinin zorunlu olduğu hakikati ortaya çıkmış bulunmaktadır (3). 2. Böylece 295 . Bu devirde İslamiyet’in ortaya çıkması hijyen ve hekimlik için büyük bir gelişme. çiçek ve diğer salgınlar sebebiyle Avrupa'da milyonlarca insan hayatını kaybetmiş. giyim araçları hakkında çok kıymetli bilgiler mevcuttur.Romalı'ların bu devirde inşa ettikleri Cloaca Maxime isimli 3 m genişlik 4 m yükseklikteki lağım kanalları bugün hala Roma'da kullanılmaktadır (3). 1450 Ronesans yıllarında Avrupa şehir ve kasabaları tasavvur edilemeyecek kadar pis ve her türlü sıhhi tesisattan yoksundu. bazı besinlerin yenmesinin yasaklanması. Orta çağın taassubu. vukuu bulan savaşlar ve salgın hastalıklar nedeni ile tarihin ilk çağlarındaki sağlık kavramları unutulmuş. alkollü içeceklerin yasaklanması. çiçek aşısının Jenner tarafından keşfi sağlığı koruma üzerinde Avrupa'da atılmış adımlardır. devrinde halkın sağlık işleri devletin siyasi mekanizmasına bağlanarak 1930 yılında Umumi Hıfzısıhha Kanunu kabul edilmiş. bütün bu salgınların sebep ve mahiyetleri bilinmediğinden hiçbir önlem alınamamış salgınların şeytani ruhların işi olduğuna veya tanrının asi kullarına bir cezası olduğuna inanılmış (3). hatta sokağa tükürenlerin tükürüklerinin üzerini örtmek için vakıflar yapılmıştır. " demekle bulaşıcı ve salgın yapan hastalıklar hakkında ortaya koyduğu sezişi ve kıymetli fikri üzerinde durmaya değer. ağız ve diş temizliğine dikkat etmek gibi temizlik kuralları yanında beslenme kuralları.

ağız ve diş gibi kısımlarının bakım ve temizliğine önem verilmesi gerekir (1). uyuz ve bitlenme gibi parazitlerle oluşan hastalıklar ve bazı allerjik hastalıklar sayılabilir.Bu işlevlerin tümünü yerine getirebilmesi. 1. Kişisel temizlik alışkanlıklarının önlediği diğer bir sorun vücut kokusudur. vücudun deri. geçici bir uygulama olarak değerlendirilmelidir. Bedensel etkinliği fazla olmadığı halde bazı bireylerin ter bezi salgısı fazla olabilir. terin buharlaşması sonucu geriye kalan artık maddelerden. Deodorantlar kokuyu sadece maskelerler. derinin temizliğine.Sık sık yıkanılmazsa vücutta oluşan kir sebaceous bezlerin kanallarını tıkayarak deride komedon denilen siyah beneklerin oluşmasına neden olduğu gibi. 37-38C sıcaklıktaki banyolar derideki kirleri ve salgıları temizleyerek kişide rahatlık duygusu oluşturur. Bu nedenle temizlik aracı olarak değil. kıl köklerinin yoğun olduğu kasık ve koltuk altlarıdır. Bu durum ergenlik ve menopoz durumlarında özellikle ortaya çıkabilir. zedelenmiş derinin streptokoklarla enfekte olması impetigoya yol açabilir (1).Türkiye'de birçok salgın hastalık kontrol altına alınmıştır. Deri üzerindeki kir. cildin mikrobik hastalıkları. artık maddelerin dışarı atılmasını da engeller. Birkaç örnek vermek gerekirse. saç. Vücudun terleme oranının artması kokunun da artması anlamına gelecektir. Kir. İyi bir kan dolaşımı. Komedonların iltihaplanması akneye. Uygun vücut temizliği bir çok deri sorununu ve hastalığını önleyici ve ortadan kaldırıcı bir önlemdir (6). Deri üzerine daha sonra bir deodorant veya ter önleyici uygulanabilir. kurumuş sebum maddelerinden. Vücudun ısısının düzenlenmesi ve vücuttan atılacak kimi artıkların bir kısmının dışarı atılması işlevini yapısında bulunan damarlar ve ter bezleri aracılığıyla sağlayan deri. insan bir süre sonra kendi kokusuna duyarsızlaşır (7). soğuk algınlıkları. Koku meydana getiren vücut bölgeleri öncelikle ayaklar. Vücudun dış yüzünü tümüyle örten deri sağlam. Ayrıca. mikroorganizmaların vücuda girişini önlemekte de çok önemli rol oynar. Uygarlık ile birlikte gelişen diğer teknik ve ekolojik koşullara paralel olarak hijyen de değişmiştir ve değişecektir de (3). Yoğun bedensel çalışma vücuttan çıkan ter miktarının artmasına neden olmaktadır. Vücut kokusu vücut yüzeyinde bulunan mikropların (bakterilerin) teri parçalamasına bağlı olarak meydana gelmektedir. yumuşak ve elastiki olmalıdır. tozdan. mikroorganizmalardan ve deri epitelinin soyulan artıklarından oluşur. yapısında bulunan sterollere ultraviyole ışınların etkisiyle D vitamini oluşmasını sağlar. iyi bir kan dolaşımının sağlanmasına ve tonusunun sağlıklı olmasına bağlıdır (1). ayak. el. DERİ Vücuda ait kişisel temizlik ile pek çok hastalığın önüne geçilmektedir. Ayrıca. ishalli hastalıklar. Sabunla yıkanılırsa kirler temizlenir. KİŞİSEL SAĞLIĞI KORUMA ÖNLEMLERİ Sağlıklı bir yaşam için. hem derinin beslenmesi hem de terle ve ısı radyasyonuyla 296 . Her gün banyo yapılamadığı durumlarda koltuk altı önce sabunlu bir bezle sonra su ile iyice silinmeli ve temizlenmelidir. salgı bezlerinin gözeneklerini tıkayarak derinin normal işlevini engeller. cildin mantar. Özetlemeye çalıştığımız bu tarihi bilgiden de anlaşılacağı gibi hijyen sabit ve kalıplaşmış bir bilim değildir. Bu tür banyolar her zaman yapılabilir.

Sağlıklı saçlara sahip olmak için düzenli biçimde yıkanmak gerekmektedir. Günde birkaç dakikalık soğuk su masajı ve temiz hava bu tür dolaşımı sağlar. Saçların kurulanmasında yumuşak bir havlu kullanılmalıdır.kaybolan ısının karşılanabilmesi için gereklidir. Normal bir saçın haftada en az bir ya da iki kez yıkanması gerekmektedir. ayaklar ve deri katları olan bölgeler silinir. Yıkandıktan sonra temiz çamaşır giyilmelidir. Temiz çamaşır yıkanmış ve ütülenmiş çamaşırdır. toksinlere karşı bariyer görevi gören katmanları keselenme ile kısmen de olsa tahrip olup ortadan kalktığı için deri bu görevlerini yerine getiremez ve uygulama sonrasında laserasyonlar ortaya çıkabilir. Tok karnına tercih edilmez (6). cinsel organlar. Beden hareketleri. kir ve tozları uzaklaştırıcı işlev görmektedir. Sıcak su ile organik yağları. İç çamaşırları her gün değiştirilmelidir (1). Saçlı derinin iyi bir kan dolaşımına ihtiyacı vardır. Menstürasyon döneminde yıkanmanın hiçbir zararı yoktur. Küvette biriken suda yıkanmak. friksiyon ve masaj. Derinin kirden temizlenmesi için sıcak sabunlu su ile yeteri kadar yıkanması gerekir. Yıkanma sıcak suyun dökülmesi ya da duş alma şeklinde yapılamalıdır. Yıkanma sırasında lif kullanmak deriden kirin atılması ve derinin ovulması bakımından yararlıdır. Ayrıca sık dişli bir kullanılarak saçların uzama yönünde taranması da kan dolaşımına yardımcı olur. kasık bölgesi. Yağlı saçlar ise daha sık yıkanmalıdır. soğuk banyolar. Deri tonusunun normal olabilmesi. Kirin eriyip atılması için sıcak su daha etkilidir. Yıkanma özellikle yemekten 2-3 saat sonra yapılır. Daha sıcak su ile yıkanmak alışkanlığa bağlıdır. Saçlı derisi kuru olanlar. Saçlar temiz su ile iyice durulandıktan sonra kurutulmadan önce nazik bir biçimde taranmalıdır. derideki tüm damarlar genişleyerek iyi bir kanlanma sağlanır ve bu durum yorgunluğa neden olan artık maddelerin terle atılmasına yol açarak kişiye canlılık kazandırır. Bu nedenle su 35-40 C de olabilir. Kıl köklerindeki bezlerden salgılanan maddeler yağlı yapıdadır. allerjenlere. Sıcak banyoların geceleri yapılmasında yarar vardır. Saçlı derisi yağlı olanlar. Böylece. iyi bir kan dolaşımı sağlanmasına yardım eden yöntemlerdir. Bu işlem 2-3 kez tekrarlanır. kirli suda kalmak olarak düşünüldüğünden pek tercih edilmez. boyun. Kurulama 297 . Banyo imkan varsa her gün yoksa hafta da en az 1-2 defa yapılmalıdır.Yeterli yıkanma için köpürtülmüş sabun ile deri ovulur ve bol sıcak su ile durulanır. Genellikle böyle yerlerde havlular ve terlikler bulaşıcı mantar hastalıklarının yayılmasına neden olabilirler. saçlarını yağlı veya kremli sabunlarla yıkamalıdırlar (7). Özellikle otel ve hamam gibi topluma açık yerlerde temiz olmayan küvetler kullanılmamalıdır. 2.Yıkanma normal ve değişik sıcaklıktaki su ile mümkündür. SAÇLAR Saçlar baş derisinde bulunan kıl köklerinden uzayarak büyüyen kıllardır. Derinin mikroorganizmalara. Saçların fırçalanması dökülen saçlar. Ancak kese kullanımı için durum farklıdır. özellikle çocuk ve gençlerde terleme olgusu boyunca derinin üzerinde hareketli bir hava tabakasının bulunmasına bağlıdır (1). Çok sıcak ve çok soğuk günler dışında başı açık dolaşmak yararlıdır (1). saçlarını hem daha sık yıkamalı hem de yağsız şampuan kullanmalıdırlar. kiri parçalayan ve kendine bağlayan sabun mutlaka kullanılır. Banyo aralığının uzun olması halinde sabunlu su ile koltuk altları. Kirli ve zehirli iş ortamında çalışanlar kirletici zararlı maddeleri deriden atmak için işten hemen sonra yıkanmalıdırlar.

Eğer sert bir havlu kullanılır ya da çok şiddetli ovulursa saçların uçları çatallanabilir. bütün vakalarda 7-10 gün sonra tekrarlamak gerekir. ilaç erüpsiyonu. En belirgin semptom kaşıntıdır. Pediküloz (Bit Hastalığı) (8) İnsan kanı ile beslenen Pediculus humanus capitis (baş biti). Pediculus humanus corporis (vücut biti) ve Phthirus pubis (kasık biti)’in neden olduğu bir enfestasyondur. Erişkin bitler hızlı hareket ettiklerinden. piyodermi. Bit yumurtalarını saçın deriden 3-4 mm uzağına depolar. Klinik : İnkübasyon süresi 6-10 gündür. Saç temizliğinde kişisel olarak kullanılan fırça ve taraklar sık aralıklarla sıcak sabunlu su ile yıkanmalı ve durulanmalıdır. Tanı : Bitin erişkin formlarının veya yumurtalarının görülmesi tanı için yeterlidir. Genellikle tek uygulama yeterlidir. insanlar arasındaki ilişkilerde ve kendini iyi hissetmede etkisi olan olumlu dış görünüm açısından da önemlidir (7). Yumurtalar saçtan uzaklaştırıldıklarında hemen canlılıklarını yitirirler. çok sıcak olmayan su ve sabunla yıkamak yararlı olabilir.işlemi de yumuşak olmalıdır. Hekim önerisi dışında saçlar için yararlı olduğu ileri sürülen maddeler güvenli olmayabilirler. Yumurtalar çok yoğunsa. Birlikte saçlı deride enfeksiyon sık görülür. görülmeleri zordur. Bu da 7298 . Bu ürünlerin 7-10 gün sonra tekrar uygulanması gerekir. yetişkin bitler de dış ortamda 1-2 gün yaşayabilirler. Etkili diğer bir tedavi de % 1’lik malathion’lu şampuandır. gebelerde. hastalığın süresi belirlenebilir. Bu tedavilere cevap vermeyen vakalarda % 1’lik lindane içeren şampuanlarla saçın 4 defa yıkanması hastalığı düzeltebilir. başörtüsü veya havlu gibi eşyaların kullanılması sonucu olur. Saçlar bol su ile iyice durulandıktan sonra da kepeklenme önlenemiyorsa bir sağlık kuruluşuna danışılmalıdır. seboreik dermatit. Yetişkin bitler 2-3 hafta sonra görülmeye başlar. yıkanır. Ayrıca lindane’ın toksik etkileri nedeniyle prematürelerde. ortak kullanımları doğru değildir. Ancak kurutucunun saça çok yakın tutulmaması gerekmektedir. Şüpheli durumlarda saç veya kıl büyüteç veya mikroskop ile incelenebilir. Doğal pyrethrin’li şampuanlarla 10 dakika saçın yıkanması da etkilidir. Saçlar elektrikli kurutucularla kurutulabilir. Ayırıcı Tanı : Böcek ısırığı. sık sık. bu durumda saçlı deride kabuklanma ve sulanma görülebilir. 7-10 gün sonra ikinci kez uygulanabilir. kontakt dermatit. yumurtaların saçlı deriden uzaklığına bakarak. Saç diplerinde kepek varsa. Pedikülozis kapitis (Baş biti): Bit genellikle kulak arkasındaki ve boyun bölgesindeki saçlarda daha belirgin olmak üzere saçta yerleşir. ancak hafif vakalar asemptomatiktir. emziren kadınlarda ve konvülsiyonlu hastalarda kontrendikedir. ancak bunların etkisi daha az olduğundan. Epidemiyoloji ve Bulaşma : Saç uzunluğunun ve yıkama sıklığının hastalık riski ile ilgisi yoktur. saçlı deride lezyon bulunanlarda. Sağlık yararı dışında saçların temizlik ve düzeni. Bu durumda saçlı deri ve saçlar fazla sıcaktan olumsuz etkilenebilir. Tedavi : Pedikülozis kapitis: Permethrin %1 krem saç ve saçlı deriye bir kez 10 dakika süre ile uygulanıp. şapka. Saçın ayda 1 cm uzadığı dikkate alınırsa. Bulaşma genellikle saçla direk temas veya hastaya ait tarak. Bu nedenle bu eşyalar kişiye özel olmalıdır.

Bu infeksiyonların ABD sağlık ekonomisine getirdiği yükün 4.5°C’den yüksek sıcaklıkta 5 dakika tutulması biti ortadan kaldırmak için yeterlidir. Ev eşyalarının insektisid spreyler ile temizlenmesinin yararı gösterilmemiştir. 2-10 dakika süreyle uygulanır. bu kabuklar ortadan kalkar. Korunma : Tedavi uygulanıncaya kadar temas izolasyonu gerekir (8). Kaşıntı için oral antihistaminikler veya topikal kortikosteroidler kullanılabilir. ancak estetik nedenle yapılacaksa. Özellikle çok yataklı büyük hastanelerde % 10’un üzerinde insidansa sahip olan hastane infeksiyonları hastanın hastanede kalış süresinin uzamasına ve ek tedavi girişimleri nedeni ile maliyet artışlarına neden olmaktadır. Antiseptik kullanarak el yıkama ile ilgili ilk görüşler. 1846’da Ignaz Semmelweis’in. doğum sonrası streptokoksik puerperal sepsis’e bağlı ölümleri.4 milyon hastane infeksiyonu görüldüğü. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’de her yıl 2. Enfeksiyon hastalıkları halen dünyada en sık görülen ve en çok öldüren hastalık grubunu oluşturduğuna ve uygun el yıkama pratiğinin insanlara kazandırılması halinde bu hastalıkların sıklığında önemli derecede azalma sağlanabileceğine göre. hasta çocuksa okul arkadaşları kontrol edilmelidir. Çalışmalar hastane infeksiyonlarının en az üçte birinin önlenebilir nedenlere bağlanırken ancak % 6-9’unun önlendiği vurgulanmaktadır. bit yumurtaları yapışıktır). Bitten korunmak için iç çamaşırlar kaynatılmalı dikiş yerleri ütülenmelidir. Diğer taraftan. Bunların temizlenmesi için pedikülosidler de kullanılabilir. Pedikülozis kapitisde aile bireyleri. bu olguların yüz bininin direkt veya indirekt hastane infeksiyonları nedeni ile kaybedildiği bildirilmektedir. Bunun yerine elektrikli süpürge ile vakumlama daha güvenilir bir yöntemdir (8). Bu kontrollerde saçlı deri ve saçlardaki kepeklenmelerin bit yumurtalarından ayırt edilmesi önemlidir (kepek saçtan kolayca ayrılır. sağlık çalışanlarının kirli elleridir (13). Tedaviden sonra saçta kalan kabukların temizlenmesi şart değildir. yüzyılın başlarında ortaya çıktı. Aynı yatağı paylaşan kişilerin de tedavisi önerilir. müdahale öncesi kadavra ile 299 . özellikle. Bu sorunun en az yarısı el yıkama gibi basit bir işleminin uygulanması ile engellenebilir. Eşyaların kuru temizlenmesi veya iyi kapatılmış plastik torbalarda en az 10 gün bırakılması da bitin ölmesini sağlar. sık dişli bir tarak % 3-5 asetik asit (sulandırılmış sirke)’e batırılarak saç taranırsa. direnç gelişimini körüklemektedir. konu son derece önemlidir ve halk sağlığının öncelikli konuları arasındadır (2).10 civarındadır ve bu infeksiyonların tedavi maliyeti oldukça yüksektir.5 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir. Tarak ve fırçaların 53. 1822’de Fransız eczacı Labarrque klorid içeren solüsyonların dezenfektan olarak kullanımından bahsetmiştir. İlk tedaviden sonra çocuk okula gidebilir. 19. ayrıca bu işlem insan sağlığı üzerinde zararlı olabilir. ELLER Günümüzde hastane enfeksiyonlarının hızla yayılma nedeni olarak. sağlık çalışanlarının her hasta ile temastan önce ve sonra ellerini uygun bir şekilde yıkamamaları gösterilmektedir.10 gün arayla iki kez. Hastane içerisinde yüksek virulans ve çoklu ilaç direnci gösteren mikroorganizmaların hastalar arasında taşınması ve yayılmasında % 20-40’ında kaynak. 3. Tüm dünyada hastane infeksiyonlarının insidansı % 7 .

El yıkamanın çok sıradan ve günlük bir iş olması. Ancak bu durumun yanıltıcı bir yönü ortaya çıktı.% 23 den % 3’e düşürmesi modern tıbbın önemli buluşlarından birisi olmuştur. ve işin daha kötüsü sağlık çalışanları arasında el yıkama gittikçe daha çok ihmal edilir bir hal alıyordu (2). el yıkama alışkanlığında da görülmektedir. Pseudomonas’lar. 1961 yılında ABD ulusal sağlık servisi tarafından el yıkama tekniklerini anlatan bir film hazırlanmıştır. Bazı araştırmalarda sağlık çalışanları arasında el yıkamaya en çok önem verenlerin dahi hastayla temaslarının ancak %75’inde uygun şekilde ellerini yıkadıkları ve bu grubun da hekim veya hemşire olmadığı saptanmıştır. kendilerini korumaları konusunda daha titiz davranmaya sevk etti ve hastayla temas sırasında eldiven kullanma oranı dramatik bir şekilde arttı. 1975 ve 1985 yıllarında Centers for Disease Control (CDC) tarafından hastanede el yıkama uygulamalarına ait bir rehber yayınlanmıştır. Daha da ilginç olanı eğitim seviyesinin yükselmesi ile basit ama yapılması zorunlu uygulamalara karşı ilginin azalması. bu konuda 300 . methicillin resistan S. Genel olarak hekimler. İlginç olan bir konu hastane çalışanlarının el yıkamanın önemini biliyor olmalarına karşın bunu davranış biçimi şekline dönüştürememeleridir.çalışan asistanlarının ellerini klorlu su ile yıkatarak . modern dezenfektan ve eldivenlerin kullanıma girmesi yanlış bir güven oluşturmuş ve el yıkamanın ihmaline neden olmuştur.Koch tarafından ispatlanmış ve 1890’lı yıllarda deri antiseptiği olarak kullanılmaya başlanmıştır. sağlık çalışanlarının Semmelweis’ın çalışmasından habersiz olduğunu ve onun öğretilerini dikkate almadığını göstermektedir. Alkolün antigermisidal olduğu 1880’li yıllarda R. Semmelweis’in el yıkama alışkanlığı konusunda gösterdiği ısrarcı tutum. aureus (MRSA) ve vancomycin resistant enterococci (VRE) gibi multi Drug resistant (MDR) patojeni olan hasta odalarına bırakılmasını Healtcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC) 1995-1996 yıllarında önerdi (13). Bir çok çalışma. Stenotrophomonas. 1988 ve 1995 yıllarında el yıkama ve el antiseptikleri ile ilgili rehberler Association for Professional in Infection Control (APIC) tarafından hazırlandı. MRSA ve VRE gibi yüksek mortaliteye neden olan dirençli suşların hastane ortamına yerleşmesiyle sonuçlanmıştır. Basit kurallara uyulmama geleneğinin sağlık çalışanları arasında da standart bir davranış haline gelmesi önemli bir sorundur (13). meslektaşları tarafından alay konusu yapılmıştır. sağlık çalışanları arasında el yıkamaya en az özen gösteren gruptur ve kariyerleri artıkça durumları daha da vahim bir hale gelmektedir. HIV ve Hepatit B gibi enfeksiyonların dünya çapında yaygınlaşması sağlık çalışanlarını. Bu ihmal hastane florasının değişmesine ve Acinetobacter. Antimikrobiyal sabunların yada kendiliğinden kuruyarak su gereksinimini ortadan kaldıran antiseptik solüsyonların. eldivenler sağlık çalışanlarını koruyordu ve aynı eldivenle farklı hastalara temas eden sağlık çalışanlarına sıklıkla rastlanıyordu. Yine bu çalışmanın sonuçlarına göre pratisyen hekimlerin hastayla temastan sonra el yıkama konusunda diğer gruplara göre daha duyarlı oldukları saptanmıştır (ancak pratisyen hekimler hastayla temastan önce el yıkama konusunda yeterince hassas bulunmadılar). Hastane enfeksiyon oranının %30’a ulaştığı bir yoğun bakım ünitesinde yapılan bir çalışmada ellerini en az yıkayanların hekimler olduğunun saptanması oldukça düşündürücüdür. Ancak antibiyotiklerin keşfi.

En iyi sağlık hizmetini almak her hastanın hakkıdır ve sağlık çalışanlarının ihmali sonucu hastane infeksiyonlarıyla karşılaşmaları haksızlıktır (13). Deri ve Flora Normal insan derisi bölgelere göre farklı oranda aerobik mikroorganizma barındırır. Bu floranın karakteristik üyeleri koagülaz negatif stafilokoklar (KNS). ter ve yağ bezleri ile kıl folükülleri yer alır. Propniobacterium ve Corynebacterium türleridir (13). üst solunum yolları enfeksiyonlarından korunmanın en etkili yöntemidir. Ancak hastalar üzerinde yapılan bir çalışmada ilginç bir sonuca rastlanmıştır. Hastaya ait kan. Derinin bu tabakası sebumdaki yağ. Bu tabakalar sürekli olarak çoğalırlar ve keratin sentezlerler Keratinize epitel apopitozis’e gider ve ölü Stratum corneum tabakasını oluştururlar. Hipodermis veya kısaca dermis olarak tanımlanan bağdoku içeren canlı tabakada kan ve lenf damarları ve sensör reseptörler. diğeri de kısa süreli olarak kontaminasyon sonucu bulaşan. hastalara el yıkama konusunda eğitim verilen bir hastanede sağlık çalışanlarının el yıkama alışkanlıklarında önemli derecede iyileşme saptanmıştır. geçici olmak üzere iki tür mikroorganizma topluluğu bulunur (13).5 metre kare alana sahip vücudun en büyük organıdır. lizozimler. El Yıkama Kategorileri Usulüne uygun el yıkama hastane infeksiyonlarının önlenmesinin en basit. balgam çeşitli vücut sıvı ve sekresyonları ile kontamine araç ve gereçlerden sağlık personelinin eline bulaşırlar. Hastaya temas öncesi ve sonrası el yıkama ile hastane kaynaklı mikroorganizmaların bir hastadan diğerine naklini büyük oranda önlemek mümkündür (13). Mikrococcus. Biyolojik olarak canlı ve ölü tabakalardan oluşan deri vücut savunmasının da en önemli silahıdır. Derini bu tabakasında hücreler arası boşluklar ile yağ ve ter bezlerinin kanallarına yerleşen dirençli mikroorganizmalar metabolize ettikleri yağlardan oluşturdukları propionik asit gibi kısa zincirli yağ asitleri ve ürettikleri bakteriyosinlerle derinin savunmasına yardım eder. Dermisin daha alt tabakaları sukuamöz hücrelerden oluşmuştur. tuz. proteinler ve su ile sürekli nemli olarak tutulmaya çalışılır. Hastane infeksiyonlarını önlemede en basit ve en ucuz yolun el yıkama olduğu unutulmamalıdır. tuz ve kuruluğa dirençli mikroorganizmalar içinde iyi bir vasat oluştururlar. b. deride zararlı olan mikroorganizmaların uzun süreli kalmalarını engellerler Böylece genel olarak deride özel olarak da ellerde birisi devamlı olarak yerleşik olan kalıcı.verilen eğitimlerde karşılaşılan önemsememe probleminin en önemli nedenlerindendir. hatta bazen sayılarında artış kaydedilir. Kalıcı flora: Daimi flora olarak da tanımlanan bu mikroorganizma topluluğu deride inatçı kolonizasyonlar yaparlar. Bu mikroorganizmaların çoğu derinin üst tabakalarında yerleşirken % 10-20 si daha derin tabakalara yerleşirler. Deri yaklaşık olarak 1. Bu sekresyonlar çok sayıdaki mikroorganizma için inhibitör etki gösterirken. Benzer şekilde sağlık çalışanlarına eğitilen değil de eğitimci rolünün verilmesi halinde daha başarılı sonuçlar alınabilir (2). yağı kullanabilen. Ancak 301 . Bu mikroorganizmalar deride uzun süre yaşayamazlar ve çoğalmazlar. a. Su ve sabun ile yapılan mekanik el yıkama işlemlerinden sonra bu bakteri topluluğunda azalma olmaz. Geçici flora: Kontaminant flora olarak ta tanımlanır.

Hijyenik el yıkamada eller sıcak su ile ıslandıktan sonra 3-5 ml deterjan alınır. Alkollü çözeltiler (%70’lik isopropanol veya ethanol içinde % 0. Eğer alkol bazlı kendiliğinden kuruyan antiseptikler kullanılıyorsa avuç içine sıvı alınır ve bütün el yüzeyine yayılıncaya ve eller kuruyana kadar yaklaşık 15-25 sn. Geçici flora öldürülür ve uzaklaştırılır. Bu nedenle el yıkamayı basit sosyal tip. kadar ovuşturulur. Saat ve yüzükler çıkartılmalıdır. Yine çocuk bakım evlerindeki çocukların evde bakılan çocuklara göre daha sık ishalli hastalıklara yakalandıkları bilinmektedir. uygun yıkama yapılmalıdır. Köpük elin tüm yüzeyine yayılmalı ve friksiyon yapılmalıdır. yara ve üretral kateterler ile temas öncesi ve sonrası. b.5 lik chlorhexidine veya povidon iodine çözeltisi. yemek yemeden ve hastaya yemek yedirmeden önce. % 0.5’lik gliserol) (13). kalıcı flora azaltılır. Kullanılabilecek dezenfektanlar: a. Hijyenik el yıkamada kullanılan dezenfektanlar kullanılır. uygun yıkama yapılmalı köpük elin tüm yüzeyine yayılmalı ve friksiyon yapılmalıdır. Eğer alkollü preparat kullanılıyorsa her biri 5 ml olan iki uygulamada eller kuruyuncaya kadar ovalanır. Kullanılacak miktar ve uygulamada üretici firmanın tavsiyeleri dikkate alınır. Tüm cerrahi işlemlerden önce bu tür bir yıkama yapılmalı ve daha sonra eldiven giyilmelidir. İnvaziv girişimlerden önce. antimikrobiyal sabunlar yada kendiliğinden kuruyan alkol bazlı antiseptikler kullanılabilir. ABD’de her yıl 76 milyon gıda zehirlenmesi olduğu 5000 kişinin öldüğünü. eldiven takmadan önce ve sonra. yumuşatıcı olarak % 0. eller kirlendikten sonra bu tür el yıkaması yapılmalıdır. Sosyal el yıkama: Kirli ellerin sabun ile yıkanması sonucu geçici floranın çoğu uzaklaştırılır. 3. Yiyecek tutmadan. Hijyenik el yıkama: Normal sabunlar.75’lik iyot içeren povidon iodine/deterjan çözeltisi). kanlı çıkartı ve mikrobik kontaminasyon olabilecek durumlar ile karşılaştıktan sonra hijyenik el yıkama yapılmalıdır. infeksiyona yatkın hastayla temas öncesi. ancak el yıkama süresi 2-3 dakika kadardır ve yıkamaya bilek ve dirsekler dahil edilir. hijyenik tip ve cerrahi tip el yıkama olarak 3 başlık altında değerlendirmek mümkündür (13). en az 15 sn. 2. Fırça tırnakların temizliği için kullanılır. tuvalet sonrası. Sosyal yıkamada sabunla en az 10 sn. Burada geçici mikroorganizmalar öldürülür ve uzaklaştırılır. ölümlerin % 70’inin gıdanın hazırlanması safhasında bozulmasından kaynaklandığını ve bu bozulmanın da % 40 oranında ellerin sorumlu olduğunu belirtmektedir. Eller sıcak su altında iyice durulanmalı ve kağıt havlu ile kurulanmalıdır. Sulu çözeltiler (% 4’lük chlorhexidine/deterjan çözeltisi. Eller akan su altında iyice durulanmalı ve kağıt havlu ile kurulanmalıdır (13). 302 . 1. Steril havlular kullanılır (13). Su ve sabun ile yıkamadan sonra alkol bazlı bir preparatın kullanılması etkiyi artırır. hasta bakımına başlamadan önce. Yani el yıkama aslında bir medikososyal davranış biçimidir. Cerrahi el yıkama: Antimikrobiyal sabunlar yada alkol bazlı antiseptik deterjanlar kullanılır. Food and Drug Administration (FDA). Musluk kağıt havlu ile kapatılmalıdır.hastane infeksiyonları dışında genel halk sağlığı açısından da el yıkama son derece önemli bir işleve sahiptir. Deriye en az zarar verecek ve fırça kullanmadan etki ortaya çıkarabilecek solüsyonlar tercih edilir.

Bir antiseptik seçiminde. Mikobakterilere. RSV. doğru olmadığı çeşitli çalışmalarla ispatlanmış olmakla birlikte. % 70’lik ethanol ile yapılan yıkamada bakteriler % 99. Almanya’da 1922 yılında deri antiseptiği olarak kullanılan alkol ABD’de 1935 yılında isopropanol olarak kabul görmüştür. Örneğin su-sabun ile yapılan mekanik yıkamada eldeki bakteri sayısında azalma olmazken. HBV. Alkoller: Alkolün su içerisindeki dilusyonlarının konsantre solüsyonlarından daha güçlü bakteriyostatik olduğunu gösterilmiştir. Bu nedenle de ister hijyenik tarzda ister cerrahi tipte el yıkama olsun. 1 dakikada yaratılan etkinlik ise 4-7 dakikada sağlanabilir (13).8-2. Ethanol.7 oranında tahrip edilirler (13). etkinlik ve tolere edilebilir gibi iç unsurlar ile paketleme. Bunlar deride travma yaratan adi sabun ve derideki yağ asitlerini tahrip eden sıcak veya ılık su ile yapılan yıkamaya göre çok daha etkilidirler. Bunların etkinlikleri ortamın fiziki şartlarına. Sabunla yıkama sonucu paradoksal olarak bakteri sayısında artış görülebilir. n-propanol ve 303 . sıvı yada kağıt gibi ince formlarda da tek kullanımlık şekillerde temin edilebilir. şayet varsa önce ellerdeki görünür kirler mekanik su ve sabun ile yapılan yıkama işlemi ile uzaklaştırılmalı.El Antisepsisinde Kullanılacak Ürünler Gerek hijyenik tip gerekse cerrahi tip el yıkamada kullanılan ajanlar antiseptik özelliğe sahip kimyasal maddeler olup. Özellikle zarflı viruslar alkole oldukça duyarlıdır. bu ülkede rutin kullanımın engellemiştir. Alkoller mikroorganizmalarda hücre proteinlerini denatüre ederler. Alkol hızlı aktivite gösterir.6-1. Bunlar ethanol. 2. El antisepsisi için kullanılan ürünler ve özellikleri 1. Sabunun gram negatif bakterilerle kontamine olması bulaşta rol oynayabilir (13). isopropanole göre viruslar üzerine daha etkilidir. Sağlık personeli el yıkama sabunları ve cerrahi el yıkama antiseptikleridir. Bakteri sporlarına karşı etkili değildir.1 log10 azaltılır. Çeşitli çalışmalarda % 50-70 lik alkol içeren solüsyonların eldeki bakterileri öldürmek ve inhibe etmek konusunda son derece etkili olduğunu ispatlamıştır. yıkama süresi 30 sn olursa bu azalma 1. FDA (1978) el antisepsisinde kullanılacak sabunları 3 grup içerisinde toplamıştır. Rota ve Rhino viruslar gibi çeşitli viruslara karşı güçlü inhibitör etkinliğe sahiptirler. Adeno. Funguslara ve HSV. Gram pozitif (MRSA ve VRE dahil) ve Gram negatif mikroorganizmalara.8 log10 olur. daha sonra uygun antiseptiklerle eller yıkanmalıdır (13). bu esnada bakterilerinde bir kısmı uzaklaştırılmış olur. fiyat ve temin edilebilir gibi dış unsurlar etkili olur. Günümüzde el yıkama antiseptiği olarak alkollü ürünler kullanılmaktadır. Temizlik özelliği deterjan özelliğine bağlıdır ve deriden kirleri ve organik maddeleri uzaklaştırır. HIV. Influenza virus. ortamdaki organik ve inorganik maddelere bağlı olarak değişebilir. Kalıp sabun formunun yanı sıra. Su ve sabun kullanılarak yapılan 15 sn’lik bir yıkamada bakteri sayısı 0. Ancak ABD’de alkol aleyhine 1961 yılında yapılan olumsuz propaganda. bakteriyositatik ve bakterisidal etkinliğe sahiptirler. El antisepsisi amacı ile 3 alkol kullanılmaktadır. Alkolle 15 saniyede yaratılan bakterisidal etkinlik diğer antiseptiklerle 1 dakikada. Sabun: Sabunlar sodyum yada potasyum hidroksitin yağ asidi esterlerinden oluşan deterjan bazlı maddelerdir. Bunlar antimikrobiyal sabunlar.

3. HIV. Alkolden sonra tekrar el durulama ve silme işleminin olmaması suya bağlı kontaminasyon riskini. anyonik içerikli el kremlerinden olumsuz etkilenirler. Rota. Ethanol ise % 70’lik dilüsyonları ile kullanılır. Su veya alkol içerisinde kullanıma sunulmuş %0. Uygulama süresi amaca göre 20 saniye ile 1 dakika arasında değişir. Ancak sabun.2-0. CMV. Düşük miktarlarda (0. aşırı duyarlılığı olan kişilerde dikkatli kullanılmalıdır. yumuşatıcılar hem kurumayı önler hem de alkolün daha yavaş uçarak elde daha uzun süre kalmasını sağlar. %0. 3 ml’ye göre etkisinin anlamlı oranda düşük olduğunu göstermiştir. %1 ve daha yüksek konsantrasyonlarda göze temas ettiğinde konjonktivite neden olabilir. Bakteriler arasında direnç gelişimi çok nadirdir (13). inorganik anyonlar. %2 ve %4’lük dilüsyonlar arasında etkinlik yönünden çok fazla fark görülmemiştir. Bakteri sporlarına karşı etkisizdir. Alkolün yanıcı olması nedeniyle kullanılırken ve depolanırken dikkatli olunması gerekmektedir (13).5-7. Ellerde kuruluk ve dermatit oluşturma riski su ve sabunla yapılan yıkamalardan çok daha düşüktür. Alkollerin % 50-80’lik dilüsyonları kullanılır. 304 . sabun ve su ile yıkamadan daha etkili değildir. İn-vitro olarak HSV. Geniş spektrumlu bir ajan olup gram pozitif bakterilere karşı iyi aktivite gösterir. Ciltte %4’ün üzerindeki konsantrasyonlar irritasyona neden olabilir.5) alkol uygulanması. corneum tabakasına bağlanarak 6 saat gibi uzun bir süre kalıcı etkinlik yaratır. lavabo gerekliliğinin ortadan kalkması ek zaman ihtiyacını.isopropanol dür. Aktiviteleri pH 5. Bakterilerde hücre duvarını yıkar ve sitoplazmada prespitasyona yol açar. Daha yüksek konsantrasyonlarda su oranı düştüğü için denatürasyon özelliği dolaysıyla da etkisi azalır. 2. Chlorhexidine: Chlorhexidine glukonate bir katyonik bisbiguaniddir. Gram negatif mikroorganizmalara ve funguslara etkisi daha azdır ve tüberküloz basiline minimal etkilidir. Ancak cilt kuruluğunu önlemek için alkolik antiseptiklere ilave edilebilecek % 1-3 oranındaki gliserin gibi. Derinin Str. Bu nedenle farklı cilt pH’sına sahip kişilerde aktivite de farklı olabilir. Chlorhexidine’nin antimikrobiyal etkisi kan da dahil olmak üzere organik maddelerden çok fazla etkilenmez. 1950’li yıllarda İngiltere’de geliştirilmiş ve 1970’li yıllarda ABD’de kabul edilmiştir.5. Kullanımı sınırlandıracak bilinen yan etkileri yoktur. Larson ve ark. Alkoller eldeki organik maddelerin miktarına bağlı olarak inaktive olurlar bu nedenle kirli eller önce sabun ve su ile yıkanıp kurulanmalı sonra alkolle işlem yapılmalıdır.5-1 oranında chlorhexidine ilave edilmiş alkol bazlı preparasyonlar yalnız başına alkole göre anlamlı derecede etkindir. Gerçek allerjik reaksiyon oranı düşük olsa bile. Alkole göre daha yavaş etki gösterir.0 arasında maksimumdur. RSV ve Influenza virus gibi zarflı viruslara karşı etkin olmasına karşın. noniyonik surfaktanlar. 1 ml alkolün. Bu özellik el yıkama için yeteri kadar zamanının olmadığını bahane edenler için önemli bir avantajdır. Bu az miktarda alkol emdirilmiş kağıt mendiller içinde geçerlidir. Tarif edildiği şekilde kullanılırsa oldukça güvenlidir. 4’lük dilüsyonları mevcuttur. silme işleminin olmaması da deride travmaya bağlı irritasyon ve kontaminasyon riskini ortadan kaldırmaktadır. Adeno ve Enteroviruslar gibi zarfsız viruslara düşük aktivite göstermektedir. Miktar tüm eli ıslatacak kadar olmalıdır. Bunlar tek yada ikisi kombine edilerek kullanılabilirler.

Gram pozitif ve negatif mikroorganizmalar üzerine bakterisidal etkinlikleri vardır. operasyon öncesi ve sonrasında cerrahi yara ve deri infeksiyonlarının tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. FDA 1972 yılında bebeklerin rutin olarak uzun süreli bu ajanla yıkanmaması konusunda uyarıda bulunmuştur. mikobakteriler. El antisepsisinde %2-10’luk farklı konsantrasyonları kullanılmaktadır. Aktivitesi yavaştır. Deriden absorbe edilir. müköz membranlar ve vücut banyoları için kullanılmamalıdır. Deri için irritandır. funguslar ve viruslara karşı alkollerden daha düşük aktivite gösterirler. 5.1-0. Burada antibakteriyal etkinliği sağlayan iyottur. Ancak hızlı uçucu olan bu ajanlar iodofor formlarının geliştirilmesi ile daha güçlü bir aktiviteye ve daha geniş klinik kullanımına kavuşmuştur. Yeni doğanlarda uzun süreli kullanıma bağlı olarak hipertiroidizm gelişebilir. Daha yüksek konsantrasyonlarda etkinlik ve bununla birlikte irritan yan etkilerde artış görülür. Bu nedenle bütünlüğü bozulmuş deri. Tekrarlayan kullanımlarda kümülatif etkisinden dolayı bakteri sayısını daha azaltır.6 ppm hexachlorophene kan düzeyleri ölçülebilir. Ancak iyot kompleksten daha yavaş ve uzun süre serbest bırakılır. S. Özellikle allerjik kişilerde dermatitlere neden olabilirler. Daha düşük konsantrasyonlarda ise sadece esansiyel enzimlerin yapısını ve aktivitesini bozarlar. Nispeten toksik yan etkileri nedeni ile sık kullanılmayan bir üründür. Yaygın olarak kullanılan %10’luk povidon içerisinde %1 oranında iyot bulunur ve bu 1ppm serbet iyot sağlar. Derideki kan ve mukus gibi organik maddelerden kolaylıkla etkilenir ve 305 .4. funguslara ve mikobakterilere karşı daha az etkindir. Hexachlorophene nörotoksik (vakuolar dejenerasyon) bir ajandır.aureus ve diğer Gram pozitif bakteriler üzerine çok etkilidir. 1950-1960 yıllarında %3’lük solüsyonları hijyenik ve cerrahi el yıkamada ve hastanede bebek yıkamasında çok yaygın olarak kullanıldı. Ancak MRSA ve VRE’lar gibi yeniden önem kazanan bakterilere karşı oldukça güçlü aktiviteye sahipler. Etkinlik güçlü ve alkollerdeki kadar hızlıdır. Deriden absorbe olması nedeni ile bu tür kullanımlar sonucu 0. İyot’un alkoldeki çözeltisi veya uzun süreli etkinlik için % 1’lik serbest iyot taşıyan polyvinilpyrolidone veya povidon gibi bir taşıyıcı ile hazırlanmış kompleks bileşikleri kullanılmaktadır. İodin (İyot) ve iodoforlar : 1800’lü yılların başından beri iodin (iyot)’un antiseptik özelliği bilinmekte ve kullanılmaktadır. Bu özellik yanık ünitelerindeki hastaların banyolarında kullanımla. deney hayvanlı çalışmalarda ve yenidoğan tecrübeleri ile gösterilmiştir. Hexachlorophene: Hexachlorophene bir klorlanmış bisphenoldür. Genel olarak bakteriyostatik etkinliğe sahiptir. Bu nedenle birkaç kere ve 2-3 dakika gibi uzun süreli kullanılması önerilir. Su içerisinde %3’lük dilüsyonları kullanılmaktadır. Etki spekturumu geniştir. ancak Gram negatif mikroorganizmalara. Etkili bir kompleks içerisinde serbest iyotun 1-2mg/L konsantrasyonlarda olması istenir. Sporlar. Yüksek konsantrasyonlarda hücre membranlarını tahrip eder ve sitoplazmayı presipite eder. Hücre duvarına penetre olan iyot oksidatif yolla bakterilerde elektron transportunu bozarlar. Deri antiseptiği olarak kullanıldığında deri üzerinde kuruduktan sonra derhal silinerek uzaklaştırılmaları gerekir. Önceleri perioperatif alanda deri antiseptiği olarak kullanılan iodoforlar iyi tolere edildikleri ve direnç gelişimi bildirilmediği için günümüzde el ve deri antisepsisinde. Ancak bu yan etkisine rağmen yeni rehberlerde yinede bebek banyosu için önerilmektedir (13).

İnvitro olarak Gram pozitif bakterilere güçlü etkinlik gösterir.inaktive olur.75 konsantrasyonlarında solüsyonları mevcuttur. genel olarak bakteriyostatik ve fungustatik özelliktedir. Bakterilerin hücre sitoplazmik membranı üzerine ayrıca protein. Alkali pH’larda etkinliği artar. Bakterisidal etkinlik kısa süreli ve orta derecelidir.4’ -trichlora-2’-hydroxydiphenyl ether): 1960’lı yıllarda geliştirilmiş noniyonik ve renksiz bir maddedir. P. 1900’lü yılların başlarında cerrahlar tarafından preoperatif temizlik için. %1’lik konsantrasyonları MRSA’lara karşı etkili bulunmuştur. aeruginosa üzerine az etkilidir ve ethylene-diaminetetraacetic acid (EDTA) ilavesi ile hem psödomonas’lar üzerine hem de diğer patojenler üzerine etkinliği artar. Gram negatif bakterilere. yüksek konsantrasyonlarda bazı mikroorganizmalara mikrobisit etkili olsa da. ve anyonik deterjanlarla uyumsuzdur. ancak Gram negatif mikroorganizmalara özelliklede P. Bakterilerde hücre duvarının ve membranların yapısını bozar. Ancak yinede içinde bu bileşiklerin de bulunduğu el antiseptik solüsyonları mevcuttur (13). Bu bileşikler. ancak lipofilik virusler üzerine daha iyi bir aktivitesi vardır.5-3. uygulama süresi ve konsantrasyon ile değişkenlik gösterir (13). Mikobakteriler ve funguslar üzerine daha az etkilidir. Genellikle iyi tolere edilir. 8. Phenolic bileşiklere bir halojen molekülünün ilavesi ile yapılmış. aeruginosa üzerine zayıf etkilidir. Para-chloro-meta-xylenol (PCMX) : 1920’li yılların sonunda avrupada geliştirilmiş. 1950’li yıllarda ABD’de kullanıma girmiştir. Bu nedenle son 15-20 yıldır el antisepsisinde tercih edilmemiştir. Quaterner ammonium bileşikleri: Bu bileşikler çok çeşitlilik arzederler ve genel olarak bir nitrojen atomuna dört alkil grubunun bağlanması ile oluşmuşlardır. ısı. Bunların içinde alkil benzalkonium chloride’ler antiseptik olarak yaygın olarak kullanılmışlardır. El ve deri antisepsisi amacı ile hazırlanmış %0.4. Bununla birlikte %0. Antimikrobiyal aktivitesini sitoplazmik membrana adsorbe olarak ve geçirgenlik fonksiyonunu bozarak gösterir. Etkisi pH. yağ asitleri ve RNA sentezi üzerine etki eder. Gram pozitif bakteriler üzerine daha fazla etkilidir. Triclosan (2. 1935 yılında da el temizliği için kullanım alanı bulmuştur. Gram negatif bakterilere göre. Sitoplazmada prespitasyona neden olur. mikobakteriler ve viruslara karşı düşük aktivite gösterirler. Organik maddelerden olumsuz etkilenir.3’lük triclosan’nın etkinlik hızları benzerdir. mikobakteriler ve bazı viruslara da daha az olmakla birlikte etkilidir. Antimikrobiyal aktivitesi organik maddelerden çok az etkilenir. Düşük deri irritanıdır. kozmetikte prezarvatif olarak kullanılan ve antimikrobiyal sabunlarda yer alan bir bileşiktir. ancak noniyonik surfaktanlar ile nötralize edilirler (13).6’lık PCMX. El antisepsisinden çok sabun formunda vücut bakterilerinin sayılarını azaltmakta 306 . Kalıcılık süresi 1-2 saattir. Gram negatif bakteriler üzerine etkisinin iyi olmaması nedeni ile bu bakterilerle kontamine olabilir. Antimikrobiyal etkinlik hızı orta veya düşük dereceli olarak kabul edilir. 6. %2’lik chlorhexidine gluconate ve %0. Bakteri sporları. 7. cetylpyridium chloride ve benzathonium chloride’de antiseptik olarak kullanılan diğer bileşiklerdir. Gram pozitif bakteriler (MRSA dahil) üzerine etkidir. Cetrimide.

2-2’lik solüsyonlarının antibakteriyel aktivitesi vardır. Triclosan içeren sıvı sabunların ise daha az etkili olduğu. Deriden absorbe olur. katı sabunların kendileri kirlilik nedeni olabilmektedir. saç gibi bölgelere dokunduktan sonra. Bu yüzden özellikle toplu yaşanan yerlerde kişisel temizlikte sıvı sabunların kullanımı tercih edilmelidir. Temiz olmayan çalışma alanları ve malzemeleri ile temastan sonra. Eller Ne Zaman Yıkanmalı 1. Ancak %2’lik konsantrasyonlarda chlorhexidine %4’lük konsantrasyonlarından daha irritandır. Bu amaca ulaşmak için sadece su ile temizlik yapıldığında. katı sabunların bulunduruldukları ortamlardan ve kullanan kişilerin kullanımdan sonra sabunları temizlemeden yerine koymalarından dolayı. mekanik etki ile uzaklaştırılmaya çalışmakta ve temizlik tam olarak mümkün olmamaktadır. demir ve diğer allerjen metallerle tozlar) uzaklaştırılmasında en etkili yöntemlerdendir. diğerlerinden daha etkin olduğu gösterilmiştir. 8. Normal sabunlarla veya katkı maddesi içeren sabunlarla eller yıkandığında bir çok mikroorganizma uzaklaştırılmaktadır. 5. ellerin kirlendiğinden şüphelenilen her durumda. Mendil kullandıktan sonra. Ancak katkı maddesi olarak klorhekzidin ve povidon-iyot içeren sıvı sabunların. %4’lük hipoklorit solüsyonuyla ellerin kuruyuncaya kadar ovalanmasının (yaklaşık 5dk) %60’lık isopropanol ile 1dk ovalamaya göre 30 kat daha etkin olduğunu göstermiştir. %0. öksürdükten. Çiğ gıdalara özellikle ete dokunduktan sonra.kullanılırlar. düşük konsantrasyonlarda ciddi deri yan etkileri görülmez. burun. 2. 4. 3. vücudun her hangi bir bölgesini kaşıdıktan. tuvalet kullanıldıktan sonra. Normal katı el sabunları ve sıvı sabunlar meydana getirdikleri etkiler bakımından farklı olmamakla birlikte. tütün çiğnedikten sonra. Sabunlar sadece ellerin dezenfeksiyonu için değil. puerperal ateşte hipoklorit solüsyonu ile elleri 30 saniye ovalamanın etkisini araştırmış ve anlamlı olarak etkinlik gösterememişlerdir. ağız. hatta bazı çalışmalarda katkı maddesi içermeyen sıvı sabunlarla aynı etkinliğe sahip olduğu saptanmıştır (2). Diğer ajanlar: Semmelweis’tan yaklaşık 100 yıl sonra Lowbury ve ark. Derideki organik materyalden azda olsa etkilenir ve inaktive olur (13). Lavabo. Sabun formu %2 konsantrasyonda triclosan içerir. Ancak bu solüsyonun oldukça irritan olması ve ağır bir kokusunun bulunması nedeniyle bugün el antisepsisinde nadiren kullanılır (13). 9. Paraya dokunduktan sonra. Kulak. Yemeklerden önce ve sonra. 6. 7. aynı zamanda allerjik etkiye sahip zararlı bulaşanların da (nikel. Ancak daha sonra Rotter. Bu yüzden kişisel temizlikte su ile birlikte sabun kullanılması zorunludur. kimyasal ve fiziksel zararlıların ve enfeksiyonlara yol açan mikroorganizmaların uzaklaştırılmasını (dezenfeksiyonu) sağlamaktır. 307 . El Yıkama Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Kişisel hijyen uygulamaları içinde kabul edilen el hijyeninde amaç. hapşırdıktan sonra. Sigara içtikten.

Şayet sabunluk tek kullanımlık değil ise her boşaltmadan sonra iyice yıkanmalıdır Bu sabunlukların içerisinde oluşan barlar mikroorganizmalar için üreme vasatı oluşturmakta ve salgınlara neden olabilmektedir. Sadece doktor. Düşük riskli hastalara seyrek konsültasyon: Her hasta. Kullanma kapları kolla veya ayakla kumanda edilebilir. az irritan. florasında diğer hastalar için risk oluşturacak patojen taşıyabilir. kollu sıvı dezenfektanlar ve kağıt havlu el yıkama işleminin uygulanabilmesi için gereklidir. Antiseptiklerin seçimi ve satın alma: Antiseptiklerin doğru seçimi önemlidir. pedallı türden olmalı negatif basınçla geriye hava emmemelidir.Yapılan propagandalar sonucu hastalar doktor. Zaman yetersizliği konusunun gerekçe olarak gösterildiği yoğun bakım ve transplantasyon üniteleri hastane infeksiyonlarının en sık görüldüğü ünitelerdir. En kısa sürede en etkili. nonallerjen antiseptikler tercih edilmelidir. deride irritasyon ve allerjik reaksiyonlara neden olmayan antiseptikler seçilmelidir. usta-çırak ilişkisi içersinde benimsetilmelidir. 2. Burada personelin iş yükü ağırdır ve el yıkamama için mazeret hazırdır. İnançsızlık ve direnç: Öncelikle hastaya en kaliteli hizmetin verileceğine inanmak ve her hastayı en yakını gibi görmek gerekmektedir. Ağır iş yükü: Eller gerçekten çok acil bir müdahale gerekmiyorsa mutlaka hasta ile her temastan önce ve sonra yıkanmalıdır. Mümkün olduğunca küçük kısa süreli kullanıma uygun ambalajlarda alınmalıdır. 3. Ekzama ve irritasyon gibi antiseptik kullanımını sınırlandıracak sebepler ileri sürülebilir. Eğitim yetersizliği: En düşük ihtimaldir. hemşire ve hasta bakıcıya korkmadan. Yine uygun musluk. Hastane çalışanları hastane infeksiyonları. Elini yıkadıktan sonra kurulama imkanı olmayan bir kişinin el yıkaması beklenmemelidir (13). İletişim çağında hastane infeksiyonları ve ellerin hastane içerisinde patojen mikroorganizmaların hastadan hastaya geçişteki en önemli yol olduğu konusunda doktor ve hemşirelerin çoğunun teorik bilgisi normalin üzerindedir. Bu nedenle el antisepsisi ya hiç yapılmaz ya da 308 . Problem bilgi yetmezliği değil pratik noksanlığıdır. 5. Kağıt havlu temin edilmelidir (13). Yönetim bunu dikkate alarak çok daha kısa sürede etkili. ‘ellerinizi yıkamadan bana dokunmayın’ diyebilmektedir. Bu tür kaplar kullanımdan sonra yeniden doldurulmadan önce mutlaka steril edilmelidir. Sabunla yapılan ön yıkamalarda kullanılacak sabunun da medikal olmasına dikkat edilmeli. Doğru uygulamalar yukardan aşağıya.El Yıkanmasında Sık Karşılaşılan Problemler 1. bulaş yolları ve el antisepsisinin önemini biliyor olmalarına karşın doğru uygulamalar hakkında yeterli bilgi sahibi olmayabilirler. hemşire ve hastane çalışanlarının değil aynı zamanda hastalarında eğitilmesi gerekmektedir. 4. Bu konuda hastalar da hakları ve sorumlulukları konusunda bilinçlendirilmelidir. Seminerler ve direk uygulamalarla konu desteklenmelidir. Bu uygulama el yıkama alışkanlığını % 35 oranında artırmıştır (13). Bu nedenle hastaya basit bile olsa her temas öncesi ve sonrası el yıkamak gereklidir. daha az irritan ve nonallergen alkol veya alkol bazlı antiseptikleri almalıdır. Kalıp sabunlar tercih edilmemelidir. eğer kullanılıyorsa sabunlar oluklu taşıyıcılar üzerine konmalıdır.

Bunun en etkili yollarından birisi de hastanın gözü önünde. sağlık çalışanları ile herhangi bir nedenle karşılaşmaları / temasları. Özet (2) 1.7-24.5-10 saniye gibi kısa bir sürede su ve nonmedikal sabunların kullanıldığı bir ön yıkama ile iş geçiştirilir ve eldivene güvenilir. 6.4 saniye olarak bulunmuştur. Bu personelin hasta ile teması önlenmelidir. el sırtı ve tırnaklarınız (mümkünse tırnak fırçası ile tırnak altlarını da yıkayın). Bu durumda yoğun bakımda infeksiyonların ve dirençli suşların olması kaçınılmazdır. 2. bilekleriniz. hemşire veya diğer sağlık çalışanlarının uygun bir şekilde ellerini yıkamalarıdır. Her hastanın mümkünse baş ucuna değilse oda içerisinde personelin kolaylıkla ulaşabileceği yerlere yeterli sayıda antiseptik taşıyıcısı ve mümkünse tek kullanımlık havlular asılmalıdır. sağlık çalışanlarının temel görevlerinden olan sağlık eğitimi için en güzel fırsatlardan biridir ve kesinlikle ihmal edilmemelidir (2). 4. ekzema ve dermatitler : Antiseptik ajanlarla sık yıkamanın ellerde allerjik reaksiyon veya irritasyon yaratması ihtimali azda olsa mümkündür. Bu mikrorganizmalar eldivenlerdeki mikro yırtıklardan hastayı infekte edebilmektedir. Öncelikle ılık veya dayanabileceğiniz kadar sıcak su kullanın. 309 . Ancak bu ihtimal sıcak su ve sabunla yapılan el yıkamalardan daha çok değildir. sadece hastanelere ve sağlık çalışanlarına sınırlandırılamaz.3/saat olarak tespit edilmiştir. Randomize çalışmalarda vinil eldivenlerin en az % 80’inde mikro delik ve yırtıkların olduğu gösterilmiştir. 3. İnsanların. Ellerinizi en az 15 saniye ovalayın. Sonuç ve Öneriler Uygun ve yeterli el yıkama. parmaklar ve parmak araları. %70-90 isopropanol veya %70 ethanol içeren antiseptiklerin kullanılması ile bir miktar giderilebilir. çok daha etkili olan % 60-n-propanol. avuç içleri. Ellerinizi kurularken ovmayın daha çok havluyu elinize vurarak kurulanın (2). 5.6-3. Yoğun bakım ünitelerinde hasta başında uygulanacak ve diğer antiseptiklerden daha kısa sürede etkili lavabo su ve kurulama gerektirmeyen alkol bazlı antiseptikler özendirilmelidir (13). Sabun kullanın (tercihan antimikrobiyal). Ayrıca daha uzun etkinlik ciltte yumuşaklık istenirse chlorhexidin veya iodin içeren alkol preparatlarıda kullanılabilir. 6. Bu kadar önemli ve hayati bir konu tüm topluma kazandırılmalıdır.Deride allerji. Personelde dermatit varsa hem kendisi hem de hasta için risk söz konusudur. Hem dermatitde hem de uzun tırnaklarla mikrop bulaştırmak mümkündür (13). hastayı muayene etmeden veya herhangi bir tedavi uygulamadan önce hekim. Yine iş esnasında bu personelin ortalama el yıkama sıklıkları 1. Bu olumsuzluklar antisepsi için su ve sabundan çok daha kısa sürede. Ellerinizin her yerini tam olarak yıkayın. Ellerinizi kurutmaya ön koldan başlayın ve ellerinize ve parmak uçlarınıza doğru ilerleyin. Gliserin gibi nemlendiriciler katkı sağlayabilir. Yapılan çeşitli çalışmalarda sağlık personelinin el yıkama süreleri ortalama 4.

destek olması açısından da vücudun vazgeçilmez unsurları olan ayakların. maturasyon ve sağlıklılığı belirler. Oysa CDC tarafından. Kişilerin hareket kabiliyetini temel olarak edindiği eğitim. ayaklar soğuk su ile haftada üç kez de sabunla yıkanmalıdır. Bu problemler yaşla beraber artmaktadır. Yıkanma işlemi yapılmaz ise çevreyi rahatsız edecek kokular. İnsan vücudunu tamamlayan sağlıklı ayaklar. Vücut statik durumda öne doğru giderken hem dengeleyici hem de destekleyici olmak üzere iki işlevi vardır. Ayaklarda görülen hastalıklar nedeniyle hareketleri sınırlanan kişinin kendisinden beklenen görevleri yerine getirmesi güçleşirken.Ayak Temizliği: Ayaklar her gün çorap ve ayakkabı içerisinde terlediğinden düzenli olarak yıkanmalıdırlar. el yıkama hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde en önemli tekil neden olarak gösterilmeye devam etmektedir. sağladıkları hareket kabiliyeti yeteneği ve insan sağlığına olan etkileri ile yaşam kalitesini doğrudan etkileyen önemli organlardır. hareket kabiliyetinin temel unsuru olduğu daima göz önünde tutulmalıdır. El yıkama konusuna gittikçe daha çok önem verilmekte. çevik ve doğanın tüm şartlarına uyum göstermesi beklenen mesleklerde daha fazla önem kazanır (5). 310 . Bu şikayetler ayağın statik ve fonksiyonel deformiteleri ile akut veya kronik enfeksiyonlardan kaynaklanmaktadır. AYAKLAR İnsan vücudunun ağırlığını tüm yaşam boyu üzerinde taşıyan ayaklar. Ayaklarda iyi bir bakım sağlanması ve koruyucu önlemlerin alınmasıyla çoğu önlenebilir olan hastalıklar ve bunların neden olabileceği komplikasyonların önüne geçilebilir (5). Ayakların. Ortaya çıkan nasırlar kesilmemeli. daha sonra da ayak sağlığını bozabilecek nasır gibi sorunlar ortaya çıkabilir.El yıkama konusunda gerçekleştirilen sıkı politikalar ne hastane enfeksiyonlarının sıklığını ne de toplumda dirençli enfeksiyonların görülme sıklığını azaltabilmektedir. Bu sporcular gibi atak. Yürümeyi ve ayakta durmayı sağlayan. Her yıkamadan sonra parmak araları havlu hatta saç kurutma aracı ile iyice kurutularak mantar enfeksiyonları için ortam oluşması önlenmelidir. Uygun el yıkama tekniği herkes tarafından ihmal edilmeksizin uygulanmadıkça beklenilen sonuçların alınması mümkün olmayacaktır (2). Ancak olay kişi bazındadır ve kişisel olarak ele alınmalıdır. ilkel tedavi yöntemleri kullanılmamalıdır. İnsan ayağı karışık fakat dik postürde hareket etme kabiliyeti sağlayacak biçimde. el yıkama makineleri gibi çeşitli yöntemler denenmektedir. etkin mekanik yapıdadır. antimikrobiyal sabunlar. aktif bağımsız ve dolu bir hayat için esastır. Her akşam. 4. Giriş Yetişkin insanların yaklaşık %70'i değişik ayak problemlerine sahiptir. I. Bu karışık yapının bir göstergesi de vücudun hareketli eklemlerinin yaklaşık 1/3'ünün ayaklarda olmasıdır. işinde maluliyete ve psikolojik problemlere de zemin hazırlar. Ayağa uygun olmayan ayakkabılar ayaklarda deformitelere ve incinmelere yol açmakta bunun sonucunda deformiteler hatta sakatlıklar bile gözlenmektedir. giyim malzemesi olan ayakkabılar ve ayakların giyeceklerle uyumu da oldukça önem kazanmaktadır. alkollü el temizleyicileri.

Ayak derisi hastalıklarının etyolojisi. Ayak tırnakları düz olarak kesilir. Dar ve kapalı ayakkabı giymek 2.Banyoda. epidemiyolojisi ve nedenlerini öğrenmek bunlardan korunmanın temelini oluşturur. 4. Ancak hastalığın yaygın olduğu. Sosyal-ekonomik yapının bozukluğu ve sağlık eğitiminin olmayışıdır (5). Çoraplar her gün yıkanmalıdır. Hiperkeratotik: kuru skuamlı tip olarak da bilinir. Tinea pedis (Atlet ayağı). nemli ve başkasının çorabı giyilmemelidir. b. Özellikle çorapların pamuklu olması ayak sağlığı için tercih nedenidir. eritem ve fissürlerle seyreder. 1. Diğer lezyonlar (5) Ayak sağlığında mantar enfeksiyonu birinci sırada önemini korumaktadır. Bakteriyel enfeksiyonlar 3. Tırnak patolojileri 4.) koşulları. Bakteriyel floranın etkisi. Mantar enfeksiyonları 2. Ayak tırnaklarının yarım ay biçiminde kesilmesi tırnak batmalarına neden olabilir. Ayak Patolojileri ve Önemi Ayakların ayakkabı ile olan uyumsuzluklarına bağlı olan patolojik oluşumlar. Maserasyon. Tedaviye en dirençli olanıdır. Hiperkeratozik lezyonlar 5. ayakların kendine özgü ve diğer hastalıkların ayak bulguları kişinin sağlığını ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Hiç kimse sağlıklı bir ayağa sahip olmadan sağlıklı olarak değerlendirilemez.-5. Tinea pedis dünyada ve ülkemizde yaygın bir enfeksiyon olup. 311 . Ayak anomalileri 7. parmak arasında maserasyon. En sık görülen mantar hastalığıdır. Konu ile ilgili yapılmış etyolojik ve epidemiyolojik çalışmalara göre ayakta görülen bu hastalıklar sıklık sırasına göre şöyledir (5). Ayak tabanı ve parmak aralarını tutar. 1. hamamda çıplak ayakla dolaşılmamalıdır. Ortak yaşama (özellikle yıkanma vb. yaygınlığı konusunda çok değişik rakamlar söz konusudur. Kişi sadece kendi terliğini kullanmalıdır (7). Ekzematöz lezyonlar 6. bazen de veziküller ve fissürlerle karakterizedir.Ayak havluları ellerin kurulanmasında kullanılmamalıdır. hafif deskuamasyon. Islak. deskuamasyon. Ayak sağlığı ve temizliği için kullanılan çorap ve ayakkabı da önemlidir. Ayağın anatomik yapısının bozuk olması. Klinik olarak üç tipe ayrılır (4): a. Mantar enfeksiyonu için hazırlayıcı faktörler. gerek maddi gerekse işgücü olarak birçok kayıplara yol açtığı bilinen bir gerçektir. İnterdijital: en yaygın olanıdır. 6. Ayağın ıslak ve nemli olması 3. En çok 4. 5.

Vezikülobüllöz tip: en sık taban orta kısmı iç yan yüzünde. Bunlar içinde en sık görüleni distal ve lateral subungual onikomikozdur (4). rubrum ile oluşur. En sık T. immünsüpresyon. mantar ve ayağın diğer lezyonlarına bağlı olarak da meydana gelebilir (5). Tinea unguium. yarıklara. Bu veziküller bir süre sonra açılarak tabloya sulantı ve krutlanma eklenir. şiddetli olursa tırnağın tam kopmasına kadar giden değişimlere yol açabilir. T. Lizozim ve diğer enzimler de bakteri hücrelerinin duvarını eriterek onları yok eder ve böylece sağlam deri yoluyla girişler önlenmiş olur. onychomadesis (tırnak dağılması). Ayak tabanı ve yanlarını saran hafif eritem ve belirgin deskuamasyonla kendini gösterir. Sağlıklı bir deride ter ve yağ bezlerinin sekresyonlarının PH'sı asit özelliğindedir. Tırnaklar birçok yolla travma ve deformiteye uğrayabilirler. kloramfenikol gibi antibiyotikler. proksimal subungual. hiperhidroz. tırnak kaybı. şeytan tırnağı. travma. Bunların antimikrobiyal etkisi patojenik mikroorganizmaları ortamdan elimine eder. travmatize olan veya hasta deride bu koruyucu özellikler çok azalmış ya da tamamen kaybolmuştur. unguis incernatus (tırnak batması). damar hastalıkları sonucu kan akımının azalması kolaylaştırıcı faktörlerdir. yerleşimine göre distal ve lateral subungual. rengi sarıkahverengiye döner ve tebeşir gibi kırılgan hale gelir. tik deformiteleri. tırnak gelişim defektleri ve tırnaklara gerektiği şekilde bakım yapılmamasından kaynaklanır. Deri enfeksiyonuna en çok neden olan bakteriler streptokoklar ve stafilokoklardır. Ayrıca yağ asitleri de kimyasal etkiye sahiptir. Ancak kirli. En sık saptanan etken T. hematom.mentagrophytes’dir. Tinea unguium. katran deriveleri. onychophagia (tırnak yeme). Tırnak patolojileri. En sık görülen tırnak hastalığıdır. Veziküllerin açılmasıyla nemli. gergin veziküller. Tırnak kısmen veya tümüyle matlaşır ve kalınlaşır.mentagrophytes en sık görülen etkenlerdir. 312 . kozmetiklerin neden olduğu bozukluklar. erode bir yüzey ortaya çıkar. tırnak hipertrofileri. çentiklere. Bunlar doğrudan oluşabileceği gibi. diabetes mellitus. tırnak yarıkları. Diğer tırnak hastalıkları. genel olarak allerjen maddenin temas ettiği yerde kaşıntılı eritemle başlayan ödem ve veziküllerle karakterizedir.kronik seyirlidir ve sıklıkla tırnak tutulumuyla birliktedir. Piyojenik koklar veya gram-negatif bakterilerle sekonder infeksiyon gelişebilir (4). çoğunlukla öncesinde ayak derisi veya ayak tırnağı tutulmuştur.çok kaşıntılı veya ağrılı olabilen 2-3 mm çaplı. Hiperkeratozik lezyonlar genellikle dar ayakkabıların giyilmesi sebebiyle oluşan aşırı basınç ve friksiyona cevap olarak normal derinin kalınlaşması sonucu oluşmaktadır. streptomisin. c.rubrum ve T. Ayak hastalıkları içinde ikinci sıklıkta bakteriyel enfeksiyonlar gelmektedir. büller veya vezikülopüstüller görülür. 1. travmalar sonucunda tırnağın aşırı kıvrılması ve dermatolojik hastalıklar ile kullanılan ilaçlara bağlı patolojilerdir. yüzeyel beyaz ve total distrofik onikomikoz olmak üzere dört gurupta incelenmektedir. genelde yanlış ayakkabı seçimi. Penisilin. Ayakta görülen allerjik kontakt dermatitlerin başlıca sebepleri (5). tırnak artefaktları. Tek ve ara sıra olan travmalar hematomlara. El tırnaklarında tinea olanlarda. Ekzematöz lezyonlar. Sentetik ayakkabı ve çorap dolayısıyla nemli. Ayak tırnakları daha fazla etkilenir. sıcak bir ortam oluşması.

Türkiye'de Türk insanına özgü ayakkabı standardizasyonu konusunda bir çalışma bulunmamaktadır. bakalit ve kauçuk. Deterjanlar. kauçuk. başka toplumların ayak morfolojisini yansıtan kalıpların ustalar tarafından kendi tecrübelerine göre değiştirilmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır.46'sında ayak anomalileri görülmüştür. ayağa iyi oturmayan ayakkabılar. Madeni yağlar. civa. Ülkemizde ayakkabılar. tutkal. 313 . gudron. Ayakların sağlıklı oluşunda en önemli faktör olan ayakkabıların ülkemizde kendi insanımızın ölçülerine göre üretimi artık zorunlu hale gelmiştir. Bunun için de ülke genelini temsil eden bir örnekle mutlaka ayakkabı standardı ölçüleri ortaya konulmalıdır (5). anormal yürüyüşler. 1. 4. iyot. deforme olması gibi problemleri de beraberinde getirmektedir. Sinirlere baskı yaptığı için çok ağrı verirler ve bu ağrılar neticesinde kişiyi hareketsiz bile bırakabilirler. chrysarobine. Almanya. metaller. lastik veya naylon ayakkabı. Naylon çamaşır ve çoraplar.novokain. 2. 3. Ayakların fazla terlemesi ve nemlilik ise yukarıda bahsedilen allerjen maddelerin eriyerek daha tesirli bir şekilde dermatozun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ayak şikayeti olan olguların %5. üretimin bilinçli bir şekilde yapılması sağlanacaktır (5). İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş birçok ülke bilim adamları kendi insanlarının ayak ölçülerini bilimsel olarak ortaya koyup ayakkabı üretmektedirler. trofik bozukluklar ayakta nasır oluşumuna yol açmaktadır. ayakkabıyı ayağa uydurmamız mümkün olabilecek ve ayağın rahat etmesi sağlanabilecek. Bunlarla birlikte yanlış seçilen ayakkabılar ayakta ağrılı topukların oluşmasına neden olmaktadır. Ayakkabıların ayağa tam uyumu durumunda. cila gibi mesleki maddelerdir (5). çimento ve boya. benzoate de benzyle. Morfolojimize uygun olarak yapılan ayakkabı kalıplarıyla imal edilen ayakkabılar sayesinde. Ayak sağlığında bu ölçülerin bilinip o nitelikte ayakkabıların üretilmesi gerekmektedir. resorcin. Ayakların yapısal bozuklukları. Ayak anomalileri ile ilgili yapılan araştırmalarda farklı genetik ve kültürel faktörlere sahip bir toplumdan elde edilen bir ayakkabı standardının başka bir toplumda aynen uygulanması önemli sağlık problemlerine neden olabildiği tespit edilmiştir. Fransa. Bu şekil bozukluklarının içerisinde en yaygın olanı Hallux Valgus ve daha az olarak Mallet Finger'e ait bulunmaktadır. 2. 3. sandalet ve terlikler gibi giyecekler. deforme olması ve yıpranmasının önüne geçilecek. Bu kalıplar hem ayağı rahatsız etmekte hem de ayakkabıların daha çok yıpranması. sülfamit gibi ilaçlar. ihtiyol. huile de cade. Toplumların vücut ölçümleri arasındaki farklılık ayak ölçülerinde kendini belirgin şekilde göstermektedir. reçine. Bunlar mercimek veya biraz daha büyük ve ortalarında corn denilen derinin dermaya doğru inen sivri uçları olan hiperkeratozlardır. Ayakkabı üretim yüzdelerinin belirlenmesiyle elde gereksiz numara stoklarının önüne geçilip. baume de peru. Bunun bize sağlayacağı yararlar. Dar ve uygun olmayan ayakkabı giyenlerde ayak parmaklarının üst ve alt aralarında tabanlarda tazyik neticesinde clavus'lar meydana gelebilmektedir. Ayak sağlığında ayak yapısının rolü büyüktür. madeni malzemeler gibi ev eşyaları. dokuma.

Ayağı iyi sarıp. Ayakkabının topuk kısmı ise yumuşak ve kalın olmalıdır ve darbeleri rahatça emebilmelidir. Ayakkabının ön ucu esnek ve yumuşak olmalıdır. bir de enlemesine kemer (ark) oluştururlar. Tabanın orta kısmı ise bükülmemelidir. Koşu sırasında ayak parmaklarının bükülmesine izin vermelidir. Seçeceğiniz ayakkabı ayağınıza iyi oturmalıdır. tırnak batmalarına. çabuk yorulmaya. En uzun parmağımız ile ayakkabımızın ucu arasında yarım santim boşluk olmasına dikkat etmeliyiz. Ayakkabının ucu en az 45 dereceye kadar bükülebilmelidir. Ayağınızın solumasına izin vermelidir. bunlar uzun olmamalıdır ve tüm ayakkabı tabanına yayılmalıdır. Rasgele ve sonradan genişler düşüncesiyle alınan ayakkabılar ayak sağlığını olumsuz olarak etkiler ve basma bozukluğuna. acılı nasırlara. Ayakkabı alırken her ikisi giyilip yürürken test edilmelidir. Böylece nasır ve diğer parmak zedelenmeleri engellenmiş olur. ayrıca ayak tabanını iyice sarıp hareketini engellemelidir. ayak.Uygun Ayakkabı Seçimi Ayak sağlığına özen göstermek. ayak mantarına. Bağcıklı ayakkabılar ayağı daha iyi kavrar ve kan dolaşımını engellemeyecek şekilde ayarlanabilir. Ayaklar gün içindeki aktivite ile biraz büyüyeceğinden ayakkabı alırken öğleden sonraki saatler tercih edimelidir. ayak parmaklarını yandan sarmalıdır. Spor Faaliyetleri İçin Uygun Ayakkabı Seçimi (12) Ayaklarınız günlük etkinliklerinizde bile yeterince yük altına girmektedirler. Ayakkabının dili ve 314 . bilek burkulmalarına. çocukluktan başlayıp bütün yaşam boyunca süren bir alışkanlık olmalıdır. Öncelikle ayağımızın şekline uygun ayakkabılar seçmeye özen göstermeliyiz. Spor yaparken beden ağırlığınızın 3-4 katı fazlası ayaklarınıza yük olarak biner. Bilinçli ayakkabı seçimleri yaşam süreci içinde oluşabilecek bazı sağlık problemlerini engelleyeceği gibi bazı problemlerin tedavisini de sağlayacaktır. Ayağınızda bulunan 26 kemik ve bunlarla ilişkili eklem ve bağlar ayağınızda bir uzunlamasına. Dar kalıplı . Aynı zamanda ayağımızın günlük değişimleriyle de uyumludur. hekiminize danışarak tabanlık ya da ortotik kullanılarak spora bağlı olası sorunlarınız engellenebilir. Ayak problemlerinin önemli bir kısmını yanlış ayakkabı seçimi ortaya çıkarır. Böylece burkulmalar ve su toplanması engellenmiş olur. burkulmasına izin vermemelidir. Bu nedenle spor sırasındaki kullanacağınız en önemli giyim eşyası spor ayakkabınızdır. üstü basık. yüksek topuklu ayakkabılar nasır ve benzeri bir çok problemin davetiyesidir (9). bacak ve bel ağrılarına ve ayakta kalıcı deformasyonlara sebep olur. ayak parmaklarında şekil bozukluklarına. Ayakkabınız bu kemerleri iyi desteklemelidir. Kışlık ayakkabı ilkbaharda yazlık ayakkabı ise sonbaharda alınır. sivri burunlu. Diğer yandan dayanıklı da olmalıdır. Topuktan yukarıya doğru aşil kirişini koruyucu bir yastıkcık bulundurmalıdır. Bazı spor türlerinde (örn. Ayakkabı seçerken kriterimiz model ve renkten önce rahatlık olmalıdır. Basketbolda) ayak bileğini de kapsaması arzu edilir. İç tabanı arkları desteklemelidir ve taban özellikle parmakların bulunduğu uç kısmında yukarıya doğru kalkıp. Tabanda tırtıllar varsa. Ayakkabının doğal malzemelerden imal edilmiş olmasına özen göstermeliyiz. Ayağınızda bir sorun ya da eski bir yaralanma varsa. Ayakkabının tabanı spor sırasında maruz kalınan darbe ve basıncı emebilme özelliğine sahip olmalıdır. Ayakkabının sayası hareketli ve sağlam olmalıdır.

bağ dokularının ve sinirlerin harika bir uyumu ile harekete geçirilmiştir. Esneme kabiliyeti vardır. Ortopedik Ayakkabı Kullanımı Yürümeye başladığımız andan itibaren seçilen doğru ayakkabılar her zaman vücut sağlığımızın destekleyicisidir. 28 kemik ve kemikçik bir araya gelmiş. tenis oynayacaksanız yanları destekli. Ayağındaki basış bozukluğunun farkında olmayıp buna bağlı olarak. neredeyse hiç kimse. özellikle ileri yaşlarda düşen kırık. Basış problemleri çabuk yorulmaya sebep olur. Düzenli spor yaptığınız durumda. ayak için uygun şekli alabilir. Dolayısıyla ayakkabıyı sadece dış görünüşüyle değerlendirmek yanlıştır. ayaklar sağlıklı oldukları sürece bir nebze olsun onları düşünmez. Örneğin koşacaksınız topuk tabanı kuvvetli. sıkı biçimde ayağa oturanıdır. ayakkabılılarınızı temiz tutup. ayakkabınız 6-9 ayda aşınacaktır. kasların. Basış bozuklukları doğru ortopedik ayakkabı kullanımıyla önlenebilir. çünkü bunlar yaralanmalara ve ağrılara neden olabilirler.kenarları yumuşak kavçuklu olmalıdır. Dolayısıyla fazla kilolardan kurtulmak 315 . Yürürken ayak kaslarına ve kemiklerine dengeli yük binmesini sağlar. Ortopedik ayakkabı ayaktaki ağırlık taşıma noktalarını destekler. ayakkabının dış tabanı ve saya bölümü ile beraber düşünülmelidir. onları kalıba almalı ve doğal koşullarda kurumalarına izin vermelisiniz (güneşte ya da ocağın karşısında kurutmayın çünkü derinin setleşmesine neden olur). Yapacağınız spor türüne uygun ayakkabılar bulunur. dinlendirmelisiniz. İçine yerleştirilen özel destekleyiciler bitmiş bir ayakkabıya takıldığında dışarıdan görünmez. Ortopedik ayakkabı ayak tabanına temas eden iç düzeni. Ortalama 750-800 km'lik bir koşu mesafesinden sonra aşınmalar had safhaya ulaşır. yürüyecekseniz tabanı sert. Bunun için aşınmalara dikkat edin. Hatta mağazanın içinde yürüyerek ya da koşarak ayakkabının uygunluğuna bakın. Ortopedik ayakkabılar ayağın ağırlık taşıma ve ayağın hareket noktaları ile uyumludur. ayak baş parmağının yanında kemik çıkması ve ayak parmaklarında deformasyonlara rastlama olasılığı artar. iç tabanı yumuşsak ve katı topuk desteği olan bir ayakkabı önerilir. İmalatta kullanılan malzemenin doğal deri olması sağlıklıdır. onu değiştirmenizde yarar vardır. Ayak kemiklerinin doğru teşekkül etmesine yardımcı olur. Vücudumuzun bütünü ile ayaklar üzerine bindiği ve bu yükü bir ömür boyu taşıdıkları halde. sporda giyeceğiniz çoraplarla ve öğleden sonra deneme yapın. çatlak ve ciddi kas zedelenmeleriyle karşılaşanlar vardır. Ancak ayak parmaklarınıza da yeterince hareket olanağı sağlamalıdır. Birinci ayak parmağı ile ayakkabı ucu arasında 1 cm'lik boşluk olmalıdır. En uygun ayakkabı ayağı sıkmadan. Şekli çabuk bozulmaz. Ayakkabılarınızı uzun ömürlü olmaları için çorap ve ayakkabılarınızı sıkça değiştirmelisiniz. Ayakkabı alırken. Taban düşüklüğü olanlarda böyle bir ayakkabı giyilmezse yaşlılık zamanlarında ağırlığa ayak bileği şekil bozuklukları. Derinin gözenekli yapısı ayağın teneffüs etmesini sağlar. Ortopedik ayakkabılar vücut dengesi için çok önemlidir. Ayakkabının iç tabanı erkenden yıpranacağı için. Çocuklara giydirilen ayakkabılar sağlıklı ayak ve bacak gelişimini destekler. Taban altı basınç dağılımı dengelendiği için nasırlı bölgeler tırnak patlamaları ve bunların sebep oldukları ağrılar azalır. Bağcıkların ayak bileği hareketini fazla engellemeden. Ortopedik ayakkabının üretilmesi özel bilgi ve düzen gerektirir. mümkün olduğunca yukarıda bağlanması arzu edilir.

d. a. Sonuçlar Ayak sağlığını korumak için koruyucu tedbirleri almak ve bunları belirli bir disiplin içinde değerlendirmek gerekmektedir. bağcık ve sağlıklı topuk yüksekliği kanın damarlarda rahatça dolaşarak kalbe geri dönmesine yardımcı olur. e. Bu amaçla genel pratisyen doktorlar. kan dolaşımını engellemeyecek ve ayakkabı içinde kıvrımlar yapmayacak nitelikte olması sağlanmalıdır. Bunun yanında genel olarak ayakların korunmasında aşağıdaki önlemlerin alınması gereklidir (5). Yazın kapalı ayakkabı kullanmamalıdır. 2. Uzun süre ayakta ve hareket halinde olmamaya özen gösterilmelidir. Bu amaçla. Ayaklarda aşırı terleme ve maserasyon engellenmelidir. Sıcak mevsimlerde ayağın terleme olasılığı fazla olduğundan bu dönemlerde ayakları kuru tutmak için pudra. solüsyon kullanıp ayakları havalandırmalıdır. b. batık tırnak ve mantar gibi rahatsızlıkların oluşmasını engeller. Doğru bir ortopedik ayakkabı omuriliğin duruşunu destekler. geriyatri. Nasır. Hanımların giydiği yüksek topuklu dar ve basık kalıplı ayakkabılar dolaşımı olumsuz yönde etkiler ve şikayetlerin artmasına sebep olur. kalp damar cerrahisi uzmanı doktorlar ve fizyoterapi uzmanları birlikte çalışmalıdır. çok geniş olmamalıdır. genişlik. Çorap büyüklüğü ayakla uyumlu olmalıdır. Kalitesiz malzemeden (lastik) üretilmiş ayak giyeceklerini kullanmamalıdır. Ayak bakımına özen gösterilmelidir. kumda çıplak ayakla yürüme egsersizleri yapılmalıdır. Doğal malzemeden mamul olması sürekli kapalı ortamda bulunan ayakların cilt sağlığının korunması için önemlidir. Bacak damarlarında varis ve dolaşım problemi olanlarda ortopedik ayakkabı özellikle ayakkabı kullanımı tavsiye edilir. 1. Ortopedik ayakkabılarda bulunan özel derinlik. Ortopedik ayakkabı ayakta önemli taşıyıcı noktaları desteklediği için yürüyüşü rahatlatır.yada kalp sağlığı için yapılması gereken egzersizler bu sebepten ihmal edilir. yere saçılmış bilyeleri ayak parmaklarıyla toplayıp bir kutuya atma. verimliliği artırır. Vücudun rahat taşınmasını sağlar. a. 316 . c. a. Ayakkabılar yürüme ve durma hallerinde ayağın şekline tamamen uyacak tarzda olmalı. f. Ortopedik ayakkabı sadece ayak için değil bütün vücut için faydalıdır. Derinin buharlaşmasını engelleyen sentetik çorap kullanılmamalı ve her gün çorap değiştirilmelidir. Ayak kaslarını ve kemerini güçlendirmek için ayak altında oklava yuvarlama. Ayakkabılar seçilirken ayağı sıkmayacak. b. dahiliye. Doğru ayakkabı ve sandaletler ayağı egzersiz yaptırır (9). Böylece kişinin yorulmasını geciktirir. Bunun sağlanması için. Ortopedik ayakkabı kullananların yorulmadan uzun mesafeler yürüyebildikleri tespit edilmiştir. ortopedi. 3. Yorgun ayakları dinlendirmek için ılık su ile yıkadıktan sonra kremle masaj yapmalıdır. hiçbir yerini sıkmamalı. Ayakkabının ayağa uyumlu olmasını sağlamalı ve ayak travmaları engellenmelidir. b.

kan dolaşımı problemi olanlar ve kalp hastalarının tırnaklarının başkaları tarafından kesilmesi daha doğrudur. 5. 1. fazla uzatmamalı ve mümkünse pedikür yapılmalıdır. 6. Ayakkabının ayağa göre olması önemlidir. Diyabetliler için Ayak Bakımı (10) Diyabetliler için ayak bakımı çok önemlidir. Türkiye çapında multidisipliner bir katılımla antropometri çalışması yapılmalı ve Türk ayakkabı standartları çıkarılmalıdır (5). 4. 5. Her gün ayakkabı değiştirmeli ve iş yerinde yapılan işin niteliğine uygun ayakkabı kullanmalıdır. Bu temel bilgiler ışığında ayak sağlığında dikkat edeceğimiz temel kuralları şöyle sıralıya biliriz. Ayakkabı alışverişinizi ayaklarınızın şiş durumuna denk getirin. Şeker hastaları. Ayağınızı. Ayaklarınızdaki ısı ve renk değişmelerini. Gerekli özeni gösterdiğiniz takdirde.c. Yıllar sonra ayaklardaki kan dolaşımı yavaşlayabilir. Her gün aynı ayakkabıyı kullanmayın. Aşırı yıpranmış ayakkabıları mümkünse kullanmayın. Derinizin renginde tekrarlayan bir leke olup olmadığına dikkat etmelisiniz. 3. Yara ve enfeksiyona açık ortamlarda yalınayak yürümeyin. Örneğin koşarken gündelik ayakkabınızı değil. Çünkü bu gurup enfeksiyona eğilimlidir. topuklarınızda çatlaklar olmamalıdır. yapılacak iş markaya bakmadan en uygun ve en rahat ayakkabıyı seçmektir. Ayak parmaklarınızın aralarında baskı belirtisi veya çatlak 317 . 4. 7. Ayakları devamlı kuru ve temiz tutmalıdır. Yaptığınız etkinliğe uygun ayakkabı seçin. sinirler hassasiyetini yitirebilir. Giyimin (özellikle ayak giyeceklerinin) sağlıkla olan ilişkisi konusunda sağlık eğitimi verilmelidir.Tırnaklarınızın etrafında kızarıklık ve şişlik olmamalıdır. yaraları inceleyin. ayak derisinde tekrarlayan sertlik veya nasır. Ayak ağrılarını kulak arkası etmeyin. 6. 7. Batık tırnaklara neden olabilir. 8. Günlük ayak muayenesi: Ayaklarınızı her gün incelemelisiniz. Ayak tırnaklarını düz kesin ve çok kısaltmayın. 2. Ayak tırnaklarına gerekli özen gösterilmeli. Ayakkabı seçiminde halihazırda bir kalıp karmaşası söz konusu olduğundan. Kalıcı ağrı varsa bir uzmana görünün. bunların neden olacağı olumsuz sonuçları önlemeniz mümkündür. koşu ayakkabısı giyin. Ayak cildiniz hasarsız ve yumuşak olmalı. Tırnakların kenarını kesmeyin. Sandalet giyiyorsanız güneşli havalarda vücudunuz gibi ayaklarınızı da krem leyin (9). 8. Cildinizde ve topuğunuzda yara ve çatlaklar oluşabilir. Bu inceleme esnasında kontrol etmeniz gereken noktalar aşağıda sıralanmıştır. Ayağın herhangi bir yerindeki büyüme normal addedilmez. özellikle parmak aralarını düzenli olarak yıkayın ve çok iyi kurulayın. Kalınlaşan veya düzensiz büyüyen tırnaklar mantar belirtisi olabilir.

Eğer ayağınızda siğil varsa banyoda ve yüzme havuzlarında yalın ayak olmaktan kaçınmalısınız. Ayağınızda fark ettiğiniz küçük yaraları gazlı bez ile kapatmalı ve akıntı 318 . zaman zaman ayağınızda muhtelif yaralar oluşabilir. Ayak sıcaklığı: Ayaklarınızın üşümeye eğilimi varsa. Her şeye rağmen patlamışsa ve akıntı yapıyorsa gecikmeden doktorunuza başvurunuz. jilet.10 dakika beklettikten sonra sabun ile yıkayarak temizleyiniz. Banyodan sonra tırnakları yumuşakken düzeltmek daha kolay ve uygun olur. Ayağınızdaki kabarcıklara çok dikkat etmeli ve kesinlikle patlatmamalısınız. makasın ucu sivri olmamalı. topuk gibi basınç altında bir yerde oldukları taktirde. Nasırlar bıçak. Kuru ciltte çatlak ve yarıklar kolayca oluştuğu için ayaklarınızı yıkadıktan sonra kremlemeli. Ayak temizliği: Ayaklarınızı her gün ılık suda 5 . Yanık olasılığına karşı ayaklarınızı elektrikli battaniye. Tırnaklar düz kesilmeli. Ayakların ağrıyı hissetmediği unutulmamalıdır. Eğer ayaklarınız gün boyu sıcak ve nemli olma eğiliminde iseler parmak aralarına talk pudrası sürebilirsiniz. bunlar ayaklarınızın esnekliğinin bozulmasına neden olur. Ayaklarınızın bazı bölümlerini görmeniz zor oluyorsa bir ayna kullanarak sorunu çözebilirsiniz. Ayak tırnakları: Ayak tırnakları mümkün olduğunca düzenli olmalıdır. oluşma riski olan her iki ülserden birini önlemek mümkündür. Üst üste binen parmakların arasını pamukla desteklemelisiniz. pedikür yapılmamalıdır. Nasırlı cilt: Eğer ayaklarda nasır oluşmuşsa. Siğiller: Siğil enfeksiyonu hem çocuklarda hem de erişkinlerde görülebilir. Ayak yaraları: Tüm özeninize rağmen. Kuru cilt: Ayak cildiniz çok kuru olmamalıdır. masaj ve egzersiz yararlı olur. Yıkama işleminden sonra. makas yardımı ile kesilmemeli. fakat parmak aralarında krem kalmamasına dikkat etmelisiniz. Tırnak batmalarının tedavisi cerrah tarafından yapılmalıdır (11). Ayak polikliniklerinde nasırları düzenli temizlenen ayaklarda. Uzun süren ayak banyolarından kaçınınız. Ayağınızı sabunla temizledikten sonra durulayıp. diabetik ayak polikliniğine başvurulmalı ve özel cihazlarla nasır temizliği yapılmalıdır. Tırnaklar kesilirken çok dikkat edilmelidir. Kabarcıklar: Ayaklara fazla iş yüklendiğinde veya uygun olmayan ayakkabılar giyildiğinde kabarcıklar oluşabilir. asla nasır ilacı kullanılmamalıdır (11). Kendiliğinden de iyileşebilen siğiller. Tırnakları düz bir şekilde kısaltınız ve derin kesmekten kaçınınız (10). Parmak aralarının kurulandığından emin olunuz. terliyorsa pudra sürünüz. Giydiğiniz ayakkabı ve çoraplar çok sıkı olmamalıdır.olmamalıdır. sıcak su ve ütü ile ısıtmaktan kaçınmalısınız. küçük olsalar bile tedavi edilmelidirler. ayak cildiniz kuruyorsa alkolsüz yağlı krem. Patlamasını önlemek için üzerine bir parça gazlı bez yerleştirebilirsiniz. kurulayınız.

Bu kalıbı alacağınız ayakkabının içine koyup deneyerek daha rahat karar verebilirsiniz. adele sıkışması gibi sorunlar yaratır (10). Naylon çorap giymeyi tercih ediyorsanız. En doğrusu ayağın yeni bası noktalarının saptanması ve ona uygun tabanlık ve ayakkabı yapılmasıdır. Kaldırırken cildinizi zedeleyebileceği için flaster kullanmayınız. Uygun olmayan ayakkabılar nasır. Kullanacağınız tabanlıklar. Temel ayak fonksiyonlarınıza engel teşkil etmemeli ve kenarları sert olmamalıdır. Ancak uygun ayakkabıların giyilmesi ve iyi bir ayak bakımı ile yaraların önüne geçilebilir. Tabanlıklar: Tabanlıklar ayakkabının yarattığı basınç ve buna bağlı nasır. Bu nedenle satın alacağınız ayakkabıların seçimi için öğle vakti daha uygundur. siğil. Spor ayakkabıları: Bu ayakkabılar günlük ayakkabılardan geniş olmalıdır. çorap ve tabanlık gibi koruyuculara dikkat etmelisiniz. özellikle diyabetli çocukların ayaklarının gün boyu lastik botların içinde kalmasına izin vermemeniz yararlı olur. Çünkü kuvvetli egzersizler ayakların uzunluğunu arttırırlar. Günlük ayakkabılar: Ayak yaralarının yaklaşık yarısı. Çoraplar: Sağlığa en uygun çoraplar yünlü veya pamuklu olanlardır. ayak ve ayakkabınızla orantılı olmalıdır. Yalın ayak yürümekten kaçınmalı. kirlendikçe değiştirmelisiniz.yapıp. Diyabetliler için ayaklarını dış etkenlere karşı korumak çok önemlidir. Bu nedenle. ayağı sarmalı ve şeklini muhafaza edebilmelidir. Yaranızın iyileşmesi gecikiyorsa lütfen doktorunuza başvurunuz. Günün son saatlerine doğru ayaklarınız şişebilir. sert yerlerini dışa doğru çeviriniz. dar ayakkabılar asla kullanılmamalıdır. Ayakkabınızın genişliği ayak genişliğiniz kadar olmalı. Eğer egzersiz sırasında spor ayakkabılarınız dar geliyorsa. sert tabanlı. Ancak bu olanakların kısıtlı olduğu koşullarda yumuşak ve hava tabanlı spor ayakkabıların giyilmesi de ülserin gelişimini önleyebilir. Diğer taraftan ayak uzunluğunuz şişme nedeni ile gün boyunca değişime uğrayacağı için bir yerine iki ayakkabı kullanmanız daha sağlıklı olabilir. Ayakkabılar: Ayaktaki şekil bozukluklarının düzelmesi mümkün değildir. Yeni ayakkabılar alıştıra alıştıra giyilmelidir (9). Ayrıca ayak parmaklarınızın çorabın içinde rahat hareket edebilmesi için dar olmamasına dikkat 319 . Ayakkabı almadan önce bir kağıdın üzerine ayağınızın sınırlarını çizerek ayak kalıbınızı çıkarabilirsiniz. bir veya birkaç tırnağınıza baskı yaparak olumsuz sonuçlara yol açabilir. Sivri burunlu. Lastik botlar: Yağmurlu havalarda çok pratik olmakla birlikte bu botlar aynı zamanda sıcak ve nemli bir ortam yarattıkları için sağlığa uygun değildir. kullandığınız ayakkabılara. Çünkü diyabet hastaları farkında olmadan ayaklarına iki numara küçük ayakkabı alabilirler. Eğer böyle bir durum yoksa gazlı bezi günde iki kez değiştirmeniz yeterlidir. Ayakkabı seçimi çok önemlidir. nasırlı deri ve yara oluşumunu önlemek için kullanılır. Ayakkabılarınız yumuşak deriden ve kapalı olmalıdır (11). ayağa uygun ve rahat ayakkabılarla önlenebilir. Ayakkabı seçerken uzman yardımı almak gerekir.

Ayaktaki kaslar için bir sandalyenin üzerine oturun. rahim içi yaşamı döneminde annesinin kalsiyum. Şeker hastaları için ayaklarını dış etkilere karşı korumanın ne kadar önemli olduğunu unutmayınız. ayaklarınızı zemine koyun. fakat bu esnada derine kaçmayınız. Ağızdaki olumsuzluklar diş sağlığının bozulmasına. Kişinin dişlerinin sağlıklı olup olmayışı kimi etmenlere bağlıdır. Fazla soğuk ve fazla sıcaktan kaçınınız. Aynı uzaklığı daha kısa sürede yürümek de çok yararlıdır. Aynı hareketi diğer ayağınızla da yapın. Ayak parmağınız üzerinde yükselebildiğiniz kadar yükselin. Tırnaklarınızı düz bir şekilde kesiniz. Dikişli çoraptan kaçınılmalıdır (9). Ellerinizi dizlerinizin üzerine. Diyabetlilerin ayaklarına gösterecekleri özen yaşamlarını daha da kolaylaştırır. Ayak baş parmağınız yere değene kadar topuğunuzu yukarı kaldırın. bu hareketi 5 kez tekrarlayın. A ve D vitaminli besinleri. Durabildiğiniz kadar durup ayaklarınızı indirin ve sallayın. Kişinin beslenme alışkanlığı ve diş 320 . Ayaklarınızı açık fakat paralel olarak yere koyun.ediniz (10). Ayak egzersizleri: Bacak arka kasları için ayağa kalkın. Aynı hareketi iki ayağınızla aynı anda tekrar yapın. nasır. Ancak hayatı doğrudan tehdit etmediği için gereken önem verilmemektedir. sebze ve meyveleri yeterince alıp almamasıyla ilgilidir. Ayak ısınıza dikkat ediniz. Sonra ayağınızı küçük parmağınıza doğru bükerek basınç uygulayın. Bir elinizle bileğinizi kavrayın ve ayak baş parmağınızı kaleme doğru hareket ettirin. sonra küçük parmağa doğru ilerleyecektir. Ayak cildinizin bakımını ihmal etmeyiniz. ağız ve dişlerin görevlerini tam olarak yapabilmeleri durumu “ağız ve diş sağlığı” nın varlığını gösterir. Özet Diyabetlilerin ayak bakımı önemlidir. Ayağa kalkın. Aynı zamanda merdiven çıkmak asansör kullanmaktan daha iyidir. Yapacağınız egzersizlerin ayak ve bacak kaslarının güçlenmesinde ve yaraların önlenmesinde yararlı olacağını unutmayınız. Sonra ayaklarınızı sallayın. Ayakkabı seçerken uygun ve rahat olanını tercih ediniz. Yürüme: Normal yürüme kan dolaşımı problemi olan kişilerde uygulanabilecek en kolay egzersizdir. sindirimin olumsuz etkilenmesine yol açar (7). Bu nedenle: Ayaklarınızı her gün düzenli olarak inceleyerek yara. Ayak kasları ve çatlaklar için bir sandalyenin üzerine oturun. çatlak gibi şüpheli bir belirti olup olmadığını kontrol ediniz. örneğin süt. Böylece ayağınızın iç kısmındaki kaslar çalışmış olur. Bir kalemi ayak parmaklarınızın yanına paralel olarak 1 cm uzağına koyun. Her iki ayağınıza bu egzersizi iki üç kez uygulayın. fosfor.AĞIZ ve DİŞLER (7) Diş ve diş eti hastalıkları ülkemizde ve dünyada en önemli sağlık sorunları arasındadır. Bunların en önemlisi. Her gün yarım saat yürümek ve daha sonra süreyi arttırarak devam etmek hastalara zarar vermez. Tüm basınç önce baş parmakta toplanıp. Aşağıdan yukarıya çıkmakta zorlanıyorsanız yukarıdan aşağı inmeyi tercih edebilirsiniz. Ağızda ve dişlerde yapısal ve işlevsel herhangi bir bozukluğun olmaması. 5. Ayak parmaklarınızı gerin ve 20 saniye gergin tutun.

Çürük daha da ilerlerse diş özü bölgesinde ve çene kemiği içerisinde cerahat oluşmaya ve birikmeye başlar. Bu hem sağlık açısından. Diş eti hastalıkları kimi zaman diş yuvasının bulunduğu çene kemiğinin erimesine kadar ilerleyen bir etki yapabilir. Dişlerin ağrımaması sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Böylece oluşan erime bölgelerinden giren mikroplar kolayca alttaki yumuşak dokuya ulaşabilirler. Diş çürüklerinin tedavi edilebilir dönemde belirlenmesi için ağrı oluşmasını beklemeden senede en az iki kez diş hekimine giderek dişlerin muayene ettirilmesi gerekir. Diş Çürümesi: Diş çürüklerinin oluşmasında üç temel etmen bulunmaktadır: Duyarlı bir diş yüzeyi. yani kabaca. yapışkan bir madde haline getirir ve dişler üzerine yapışmasını sağlar. Dişler düzenli olarak fırçalanır ve bakımlarına özen gösterilirse mikroplar onlara zarar veremezler. hem de sosyal ve ekonomik açıdan önemli katkılar sağlar. şekerli gıdalardır. Diş hekimleri gerektiğinde dişlerin filmini çekerek gözle görünmeyen diş oyuklarını da belirleyebilirler. Besinlerin tatlandırılması için kullanılan şekerli maddelerin içinde bulunan asit. Eklem romatizması. Diş ağrısının olması için diş çürüğünün çok ilerlemiş olması gerekir. Bu plaklar bakterilerin diş üzerinde tutunmalarını da kolaylaştırılırlar. bunların parçalanmasına ve asit oluşumuna yol açacak mikroorganizmaların varlığı. Diş çürüğü dişte oyuklar yaparak dişin yapısını bozan ve kendi kendine iyileşmeyen bir hastalıktır. Diş minesinin erimesinden sonra çürük hızla ilerler. Ağızda dişlerin çürümesi diğer organların sağlığını da bozar.temizliğine verdiği önem de diş sağlığını etkiler (1). Enfeksiyonların sürekli yinelenmesine neden olan bir odak oluşturabilir. Dişler iyi temizlenmeyecek olursa ağız içerisindeki bakteriler yiyecek artıklarındaki şekerli maddeleri kullanarak onu saydam. alttaki tabakada geniş ve derin bir oyuk meydana getirir. Ağız ve diş sağlığında en önemli iki hastalık diş çürükleri ve diş eti iltihaplanmalarıdır. böbrek. kalp hastalığı gibi bir çok hastalığın oluşumuna neden olabilmektedir (7). kalp ve böbrek hastalıkları. diş eti hastalıklarının oluşumunu ve ilerlemesini önler. Bu birikintilere plak denir. diş etlerinin önemli hastalık nedenlerinden birisidir. Hiçbir şey kendi doğal dişlerimizin yerini tutamaz. Diş plağı. Diş sağlığının bozulması vücuttaki diğer organları da etkileyebilir. ve bakterilerin kendilerinin oluşturdukları asit diş minesinin erimesine neden olur. karmaşık ve pahalı tedaviler gerekebilir. Buna diş apsesi denir. Yemeklerden sonra dişlerin fırçalanması ve diş ipi kullanarak yemek artıklarının çıkarılması dişlerin çürümesini. mide ve sindirim sistemi bozuklukları. Diş çürüklerinin erken dönemde tanınması dişlerin kaybedilmesini engelleyebilir veya en azından geciktirebilir. Eğer diş hekimi tarafından daha başlangıcında tedavi edilmeyecek olursa çürük diş için daha zor. Besinler içinde diş çürümesine en çok neden olanlar karbonhidratlar. Kalıcı dişlerin erken dökülmesi beslenme sorunlarına neden olur. 321 . eklemler vb. yapılarda önemli sağlık sorunlarına yol açabilen enfeksiyonlara kaynaklık edebilir (7). Kalp. Neredeyse bütün sistemleri olumsuz etkileyen sürekli enfeksiyon odağı haline gelebilir. Ağza takma diş takılmasına olan ihtiyacı azaltır. Doğal dişlerin uzun süre dayanmasında ağız ve diş bakımının önemi çok büyüktür. Diş çürüğü diş özüne doğru ilerledikçe dişler ağrımaya başlar. mikroorganizmalar için elverişli yiyecek artıkları. 1.

Bu nedenle hekim önerisi olmaksızın ilaç kullanılmamalıdır (7). Ayrıca. Düzensiz dişlerin en önemli nedeni süt dişlerinin zamanından önce yitirilmesi olabilir. Bazı metabolizma hastalıkları da ağızda kendine özgü kokular yapabilir. alt ve üst çene arasındaki ilişkinin bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle yılda en az iki kez diş hekimine muayene olunması önerilir. Diş üzerindeki plaklar bunun en önemli nedenidir. Burada bol miktarda damar ve sinir bulunur. Çocuklarda hatalı olarak kullanılan bazı ilaçlar da dişlerde renk değişikliğine neden olabilir. Diş eti hastalıkları en önemli diş sağlığı sorunları arasındadır. Dişler sert cisimlerle karıştırılmamalı. Diş etleri. diş ipi kullanılması. aşırı tatlı ve şekerli yiyeceklerden olabildiğince kaçınma bunlar yendiğinde ve diş eti hastalıklarının önlenmesi için de diş fırçalama ve düzenli diş hekimi kontrolleri önemlidir. Düzensiz dişler konuşma bozukluklarına ve görünüm bozukluklarına neden olabilir. Dişlerde gelişim bozuklukları varsa erken dönemde özel diş hekimliği dallarında uzmanlaşmış birimlere başvurularak gerekli tedavi sağlanmalıdır. Tedavi edilmeyen diş eti iltihapları çene kemiğinin de iltihaplanmasına ve zarar görmesine yol açabilir (7). Aşırı asitli ve şekerli yiyecekler mikroorganizmaların etkisini artırır. Diş eti kanamalarında diş hekimi muayenesi zorunludur. Çiğneme ve temizleme güçlüğü yaratırlar. diş yuvaları ve ağız tabanındaki iltihaplanmalar genel olarak diş eti hastalığı olarak bilinmektedir. Ağız kokusu olduğunda nedeni araştırılmalıdır. Aşırı derecede flor dişlerin sararmasına neden olabilir. Sigara dişlerde renk değişikliği yapar. fındık. Bu bölüme dişin boyun bölümü denir. Diş çürümelerinin önlenmesinde sularda yeterli flor olması. ağız bakım yetersizliği ağız kokusuna neden olabilir. Sigara içenlerin dişleri kahverengimsi bir renk alır. Çene kemiği içinde kalan bölümüne ise dişin kök bölümü adı verilir. Ağız ve Diş Sağlığı Nasıl Korunur? Diş hastalıkları ve diş sağlığının korunması açısından erken tanı çok önemlidir. Ağız hijyeninin bozukluğu ile yakından ilişkilidir. Hamilelikte ve süt çocukluğu döneminde kullanılan antibiyotikler ve bazı ilaçlar dişlerde kalıcı renk değişikliklerine neden olabilir. Bu hal sosyal ilişkileri de etkiler. 322 . Diş Eti Hastalıkları: Dişin diş eti dışında görünen bölümü diş minesi denilen sert bir tabaka ile kaplanmıştır. Düzensiz dişler. Diş kökü diş yuvasında çene kemiğine özel doku uzantıları ile sıkıca bağlanmıştır. bademcik iltihabı. 3. Diş minesinin koruyucu etkisi ortadan kalkar (7). Bunlar diş minesinin çatlamasına ve bakterilerin etkisinin artmasına neden olur. sinüzit. 4. Bunun sonucunda çıkan kalıcı dişler birbiri üzerine gelecek biçimde yerleşebilirler. kötü ağız kokusuna yol açarlar. solunum sistemi hastalıkları. Diş eti hastalıkları. diş çürükleri ağız kokusuna neden olabilir. Canlılığını kaybetmiş olan dişler gri renkte görülür. ceviz vb. Diş gövdesi diş etine ve onun altındaki kemiğe girdiği bölümde daralır. kabuklu yiyecekler dişlerle kırılmamalıdır. sindirim sorunları. düzenli olarak dişlerin fırçalanması. Dişlerin Gelişim Bozuklukları: Ağızda kapanma bozukluklarına neden olan diş düzensizlikleri dişlerin çürümesini kolaylaştırır ve daha erken dönemde dökülmesine yol açar. Bunun altında daha yumuşak bir yapı vardır. İltihaplı diş etleri kolayca kanar. En içte ise diş özü vardır. Başlangıç döneminden itibaren diş etleri kolay kanar.2.

Otuz santimetre kadar diş ipi alınır. Diş fırçaları birkaç ayda bir. buşonu çekmek çok zararlıdır. Bu tıkaca buşon denir. a. Aşırı kullanımlar diş sağlığı açısından zararlıdır. Bu sırada diş etinin kesilmemesine özen gösterilmelidir. Bu hareket sırasında sert olunmamalıdır. 6. Fırçalama işleminin en az iki-üç dakika sürmesi gerekir. Diş fırçası kişiye ait bir araçtır. Diş fırçası 45 derecelik açı yapacak biçimde tutulur ve diş eti hizasından başlanarak ağız boşluğuna doğru fırçalamaya başlanır.Uygun fırça seçildikten sonra dişler en az günde iki kere düzenli olarak fırçalanır. Daha sonra dişlerin iç yüzeyleri aynı şekilde fırçalanır. b. Ortada kalan ip bölümü işaret parmağı ile geriye doğru itilir. Dış yüzeylerden başlayan fırçalama sert darbeler halinde değil. yumuşak ve daireler çizecek biçimde. Bu durum bozulmadan küçük dairesel hareketlerle dişler fırçalanır. Kulaktaki salgı ile toz ve diğer partiküller birleşerek kulak kirini meydana getirir. Dış kulak kanalını herhangi bir cisimle temizlemeye çalışmak. Diş fırçalamanın ilk adımı doğru fırça seçimidir. İp. Diş fırçalanmasında fırçanın duruşu dışındaki temel hareket aynıdır: Fırça diş eti çizgisine eğimli olarak yerleştirilir. en geç altı ayda değiştirilmelidir.5. diş etinden ağız boşluğuna doğru hareket ettirilir. İpin bir bölümü ortada kalmalıdır. dişler arasından geçirilir. Ağız içinde kolay hareket ettirilmesi ve arka dişlere rahat ulaşabilme açısından fırçanın kafasının fazla büyük olmaması tercih edilir. Daha sonra dişlerin çiğneme yüzeyleri fırça düz olarak ileri geri hareket ettirilerek fırçalanır. 6-KULAK TEMİZLİĞİ (6) Dış kulak yolu ve kulak kepçesi arkası çok çabuk kirlenen bölgelerdir. Atılmayan kulak kiri bazen kulak yolunu tıkayarak işitmeyi engeller. a. Fizyolojik olarak çiğneme esnasındaki kulak kiri parçalar halinde dışarı atılır. bir fırça boyu kadar kaydırılarak fırçalama sürdürülür. Sağlıklı diş etleri fırçalama sırasında kanamaz. Diş İpi Kullanımı: Diş ipi diş aralarında kalan yiyecek artıklarının uzaklaştırılması açısından çok yararlı bir araçtır. d. ön dişlerden arka dişlere doğru yapılmalıdır. İp diş etine kadar indirildikten sonra ağız boşluğuna doğru diş aralarını sıyıracak biçimde indirilir. c. b. Kulak kanalındaki salgı bezleri kulak kanalına yağlı salgı salgılarlar. Bu artıklar en önemli çürük nedenlerindendir. Diş Fırçalama Tekniği: Dişlerimizi korumanın en etkili yolu düzenli olarak fırçalamaktır. Bunlarla ilgili önerilerini almak üzere diş hekimine başvurmak gereklidir. Dişler fırçalandıktan sonra diş ve diş eti çizgisi ile dişler arasında kalan yemek artıklarının temizlenmesi için diş ipi kullanılır. Bu işlemde fırça eğik tutularak. Gerektiğinde ara yüzlerin etkin olarak fırçalanmasını sağlamak üzere ara yüz fırçaları kullanılır. c. Diş macunu ağıza verdiği hoşa giden koku ve his nedeniyle diş fırçalanmasını kolaylaştırır. En uygun fırça naylon ve orta sertlikteki fırçalardır. Diş parlatma tozları diş hekimi önerisi olmadıkça kullanılmamalıdır. Daha sonra fırça. Diş ipinin bir bölümü bir elin orta parmağına diğer ucu da diğer elin orta parmağına dolanır. Dış 323 . Aynı uygulama diğer bir parça ip alınarak alt dişler için de tekrarlanır (7).

Kulak zarı bile delinebilir. ağrı ve o bölgede ısı artışı gibi iltihap belirtileri görülmeye başlar. Bu nedenle terleme ve terleme sonrasında koku çok daha rahatsız edici olabilir. Ayrıca bu dönemde erkek ve kızların üreme organlarının etrafında ve koltuk altlarında kıllanma başlamıştır. Banyo sırasında kulağa su kaçmasını önlemek için vazelinli pamuk tıkaç kullanılabilir. Erkeklerin üreme organlarında olan değişiklik büyüme ve gelişme tarzında olur. kızarıklık. Kıllı deride ter bezleri çok daha fazla sayıdadır. dışkı ile bulaştırmamak açısından önemlidir. Özellikle ellerde istenmeyen bir bulaşmanın olduğu durumlarda kullanılan musluk. Burada dikkat edilmesi gereken diğer noktaysa. Bu işlem bittiğinde eller mutlaka etkili bir biçimde yıkanmalıdır. daha önce de belirtildiği gibi idrar çıkışı açıklığına ve kadınlarda vajina girişine mikrop bulaştırmamak için mutlaka önden arkaya doğru yapılmalıdır. Bunlar bağırsaklarımızdan atılmış olmasına rağmen. 7-CİNSEL BÖLGENİN TEMİZLİĞİ (7) Ergenlik dönemiyle birlikte kızlar ve erkeklerde üreme organlarında bazı değişiklikler olmaya başlar. ancak dışkının her milimetre küpünde milyonlarca bakteri bulunur. 8-TUVALET SONRASI BEDEN TEMİZLİĞİ (7) Sağlıklı bir insanda idrar mikrop içermez. Enfeksiyon meydana gelir. şişme. Dışkılama sonrası temizlik.kulak yolu kurcalandıkça salgılama işlemi bozulur. hem daha sonra kendimizi hem de birlikte ortamı paylaştığımız insanları. Bu dönemden itibaren vücut temizliğinde banyo yapma dışında üreme organ temizliğine özel olarak önem vermek gerekmektedir. yüzde bıyık ve sakal tarzında kıllanma da başlar. sifon ya da kapı kolu ve benzeri bir yüzeye dokunmak gerekiyorsa. Erkeklerde göğüste. Temizliğe özen gösterilmediğinde mikroorganizmaların bu bölgelere yerleşmesi ile kaşıntı. gözle görünür bir kirlilik kalmayıncaya kadar yinelenerek her seferinde kuru temiz tuvalet kağıdıyla. Kulak temizliği ancak bir sağlık kurumunda uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. 324 . daha sonra yine el değdirilmeden fışkıran suyla ya da ıslatılmış kağıtla yapılması ve bölgenin tuvalet kağıdı ile kurulanarak temizliğin bitirilmesi en uygunudur. tuvalet kağıdının ruloda kalan bölümünü kirletmemek. Bu nedenle özellikle dışkılama sonrası temizliğin özenle yapılması çok önemlidir. Bu nedenle dışkılama sonrasında ilk temizliğin. herhangi bir yolla tekrar vücudumuzun iç ortamına bulaştıklarında hastalığa neden olurlar. dışkılama sonrası temizlik yapılırken ellere mikrop bulaştırılmamasıdır. buralara doğrudan temas yerine tuvalet kağıdı kullanarak dokunmak.

Hakan Yaman. Tekbaş ÖF. Oğur R. Yüzeyel Mantar Enfeksiyonları ve Tedavisi. org/Detail. http://www. Türk İnfeksiyon Web Sitesi.2004.shtml. org/ html/saglik. Süleyman Demirel Üniversitesi.turkishoes. Hatiboğlu Yayınları: 1990.html.2004 11. 26. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Birimleri. Ayak Sağlığında Patolojiler ve Koruyucu Önlemler. Tıp Fakültesi Spor Hekimliği AD. Kişisel Sağlığı Koruma Önlemleri. 2. 8.tr/gdb/temizlikgdb.edu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD.http://www.infeksiyon.2004. Samsun. Temel Diabet Bilgisi.04. Hasde M.Doç. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. Toplum Hekimliği.tripod. Hijyen Koruyucu Hekimlik. http://muratomu. Tanım ve Tarihçe. Hacettepe Halk Sağlığı Bülteni. Ankara.milliegitim.Dr. 4. 1980. 6. Murat Günaydın.tr. Dirican R.usakdiabet. Sağlığı Koruma Bilgisi.04.shtml. htm. 26. Mansur AT.04. Ankara.04.KAYNAKLAR 1.htm. 7. Hasde M. 9.04.net/spor_ve_ saglik_ayakkabi. sayfa 7-23. Yrd. Sağlıklı Yaşam Önerileri. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni.net/saglik/diyabetayak. 5. http://www.hacettepe. http://saglik. Isparta. sayfa 1-11. 2003: 2(1). sayfa 275-276. 26.2004 12. http://www. Somgür Yayıncılık: 1994.04. http://www. Ankara. 26.Dr. 26. Doç. Diabetliler İçin Ayak Bakımı. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği. 26. 13.htm. Yumurtuğ S. Kişisel Sağlık Bilgisi.com/elhijyeni. Daha Sağlıklı Olmak Ellerinizde. Güleç M. 2003: 1(10).org/diyabetbilgisi. El Hijyeni ve Dezenfektanların Kullanımı. Uygun Ayakkabı Seçimi. 2000: 21(3). Ayak Sağlığı.2004 10. 26.2004. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları: 1.asp?ctg.04.sagmer.2004 325 . Pediküloz (Bit Hastalığı). Somyürek Hİ. 3. Sungur T.

4. GIDA HİJYENİ Gıda hijyeni; herhangi bir gıdanın temizliği ve tümüyle hastalık yapan etmenlerden arınmış olması demektir. Gıda zehirlenmesi sonucunda %2-3 kalıcı olarak, böbrek rahatsızlıkları, menenjit, kalpde fonksiyon bozukluğu, romatizmal sendromlar, dalak apseleri vb. görülebilir. Bunun yanında ekonomik etkileri sonucunda Amerika Birleşik Devletlerinde yılda ortalama 6,5 – 35 milyar dolar, Kanada’da 1 milyar dolar, Avustralya’da 0,5–2 milyar dolar ekonomik kayba neden olduğu tahmin edilmektedir. Gıda zehirlenmesi vakalarının meydana geldiği yerler %85-70 ile yiyecek sektörü, %10-30 ev, %5-10 işlenmiş gıda endüstrisidir. Yiyecek sektörü çiğ et, tavuk, balık, yumurta, çiğ sebze ve işlenmiş gıdalar gibi çok sayıda riskli gıda maddesi kullanılması, emek yoğun olması nedeniyle çok riskli bir sektördür. Çiğ et , tavuk, yumurta, deniz ürünleri ve süt ürünlerinde mikrobiyolojik tehlike olarak, Salmonella, E.coli O157, Listeria, Campylobacter, Vibrio, Cl.botulinum, Cl.perfringens, Giardia, Cyclospora, kimyasal tehlikeler olarak ise veteriner ilaçları, ağır metaller söz konusudur. Zehirlenmelerde %70 et ve et ürünleri, %15 balık ve öbür su ürünleri ile %15 süt ve yumurta ürünleri sorumludur. Sebze ve meyvelerde Hepatit A, Salmonella, E.coli O157, Cl.botulinum, Giardia, Cyclospora gibi mikrobiyolojik tehlikeler ile pestisit / herbisit maruziyeti sonucu kimyasal tehlikeler söz konusudur. Tarladan ve çiftlikten gelen bu tehlikeler ancak iyi tarımsal uygulamalar ile kontrol altına alınabilir. Gıda işçisi kaynaklı tehlikeler en sık olarak Salmonella, E.coli O157, Shigella, Hepatit A, S.aureus, Norwalk virus olarak gözlenirken, en önemli nedenleri kişisel enfeksiyon, çapraz kirlenme, hatalı uygulamalardır. Kirli satış yerleri, kaplar, depolar, sahipsiz hayvanların gıdaları kirletmesi, kontamine suyla yıkanmış gıdalar, çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yerde depolanması, yere yakın yetişen yapraklı sebze, meyveler, yere düşmüş gıdalar, kirli mutfak masası ve kap, kacak, yiyeceklerin hazırlandığı kapların ve yüzeylerin et suyuyla bulaşık bezlerle silinmesi, açıkta saklanan ve sineklerin kemiricilerin ve öteki hayvanların ulaşabildiği gıdalar, hasta hayvanlardan sağlanan besinler, örn. çiğ süt, yumurta, pişirme ve yeme sırasında hayvanlara dokunulması, hasta ya da yaralı besin işleyicileri, kirli ellerle besin hazırlanması, ya da yenmesi, meyve ve sebzelerin kontamine toprakta yetişmesi gibi yanlış uygulamalar sonucunda besinler sağlık için risk oluşturabilir. DSÖ’nün, Besin Hazırlanmasında Uyulmasını Önerdiği 10 kural aşağıda verilmiştir. 1. Kaynakta güvenli besin üretim tekniğinin seçilmesi 2. Besinin doğru biçimde pişirilmesi 3. Besinin hemen tüketilmesi 4. Besinin dikkatli bir biçimde depolanması 5. Besin doğru olarak ısıtılması 6. Pişmiş besinin ayrı tüketilmesi 7. El temizliğine dikkat edilmesi 8. Mutfağın ve tüm gereçlerinin temiz tutulması 9. İnsektisit, kemirici ve öbür hayvanlardan korunma 10. Temiz su kullanılması… 326

Vücudumuzdaki mikroorganizma miktarı yaklaşık olarak eller 100-1000 adet/cm2, alın 10.000-100.000 adet /cm2, kafa derisi 1.000.000 adet /cm2, koltuk altı 10.000.000 adet /cm2, burun ifrazatı 10.000.000 adet /cm2, tükürük 100.000.000 adet /cm2, dışkı 1 milyar adet /cm2’ dir. Mikroorganizmaların araştırmalarda en çok ürediği yerler, %63 tezgahlar, %50 lavabo musluğu, %49 aşçının eli, %28 garsonların elidir. Kritik Noktalar 1. Kapı kolları, telefon, musluklar 2. Çiğ ve pişmiş yiyecekler 3. Çöp kovaları 4. Ekipmanlar ve tezgah altları 5. Yerler, duvarlar ve döşemesi 6. Temizlik ürünleri 7. Lavabolar 8. Dondurulmuş yiyecekler 9. Soğuk yiyecekler (10 C.)’dir. Korunmak için ise bireysel hijyenin sağlanması gereklidir. Bireysel Hijyen Sağlama İlke ve Önerileri 1. Ellerin hijyenik yöntemlerle yıkanması. 2. Potansiyel tehlikeli besinlerin eldivenle servis yapılması. 3. Servise hazır yiyeceklere çıplak elle dokunulmaması. 4. Yiyecekle temas eden tüm yüzeylere el değdirilmemesi. 5. Çapraz bulaş yapılmaması. 6. Tırnak ve el temizliğine dikkat edilmesi. 7. Günde 2 kez duş alınması. 8. Yaralı, kesikli, yanıklı eller ile yiyeceklere asla dokunulmaması. 9. Personele özel tuvaletler bulunması. 10. Sıvı sabun ve kâğıt havlu kullanılması. 11. Bone ve maske kullanılması. 12. Mutfak ve yemekhanede sigara içilmemesi 13. İş elbiselerinin daima temiz tutulması. 14. Saç, sakal ve bıyık tıraşlarına özen gösterilmesi. 15. İshalli iken yiyecek ve içecekle ilgili alanda çalışılmaması. 16. iyeceklerle uğraşırken ağız, burun ve saçlara dokunulmaması. 17. Tüm tat kontrollerinde ayrı bir kaşık kullanılması, ellerinizi kullanılmaması. 18. İş giysileriyle masa ve tezgâhlara dayanıp, oturulmaması. Besin Hijyeni Sağlama İlke ve Önerileri 1. Sağlam, temiz ve güvenilir yiyecek temin edilmesi. 2. Hemen tüketilmeyecek yiyeceklerin özelliklerine uygun yöntemle depolanması, 3. Tüketilecek miktarda yiyecek hazırlanması ve mümkünse yiyeceklerin pişirdikten hemen sonra servis edilmesi, 327

4. Çiğ sebze ve meyvelerin pestisit kalıntılarını ortadan kaldırabilmek için akan bol su altında iyice yıkanması. 5. Yiyecek ve içecekle ilgili tüm işlemlerin temiz, hijyenik içme suyu ile yapılması 6. Yemekleri uygun sıcaklıklarda (60 0C) 2-4 saat içerisinde servis edilmesi, 7. Yiyecekleri tekrar ısıtma işleminin, yiyeceğin iç sıcaklığı 70-80 0C’ye gelecek şekilde yeterli olmasının sağlanması, 8. Piştikten uzun süre sonra servis edilecek yiyeceklerin uygun şartlarda soğutulması. (sığ kaplarda ve hızlı) 9. Dondurulmuş besinlerin çözdürme işlemini buzdolabı ısısında yapılıp, bir kez çözdürülmüş yiyeceklerin tekrar dondurulmaması. 10. Dondurulmuş hazır veya yarı hazır yiyeceklerin hazırlanması ve taşınma aşamasında soğuk zincire dikkat edilmesi. 11. Donmuş olarak işletmeye gelen yiyeceklerin tüketime dek dondurulmuş şekilde saklanması. Fiziki Koşullar ve Araç-Gereç Hijyeni Sağlama İlke ve Önerileri 1. Mutfak zemini her kirlendikçe veya günde en az bir kez sıcak, dezenfektan madde içeren deterjanlı su ile yıkanmalı ve mutlaka kurulanmalıdır. 2. Mutfak duvarları ayda en az bir kez sıcak deterjanlı su ile yıkanmalıdır. 3. Mutfak tavanları kirli, kabarmış ve çatlak olmamalı, yiyeceğe kir düşmeyecek şekilde olmalıdır. 4. Mutfağa ait tuvaletlerde sağlıklı el yıkamayı sağlayacak tertibat bulundurulmalıdır. 5. Çöp kutularının içinde mutlaka naylon torba bulundurulmalıdır. 6. Her boşaltmadan sonra çöp kutuları, sıcak, dezenfektan içeren deterjanlı su ile yıkanmalıdır. 7. Çöp kutuları dolmasını beklemeden sık sık boşaltılmalıdır. 8. Kullanılan suyun sık sık kontrolleri yapılarak, sıhhî olması sağlanmalıdır. 9. Depoların temizliği, her türlü haşere ve kemirgenin önlenmesi açısından çok önemlidir. 10.Yemekhane, mutfak, depo ve tuvaletlerde sinek, böcek ve kemirici kontrolü yapılmalıdır. 11.Her mutfak aracının kullanma, temizlik ve bakımını belirten listeleri, aracın kolay görünebilir bir yerine asılmalıdır. 12.Temizlik açısından parçalarına kolay ayrılabilen araçlar tercih edilmelidir. 13.Araçların kurutulmasında bez kullanılmamalı, kurutmada ters çevirerek aralıklı paslanmaz çelik raflarda; hava akımı ile kurutma yöntemi uygulanmalıdır. 14.Taşıyıcı (portör) incelemeleri 3 ayda bir mutlaka yapılmalıdır. Çalışanların fizik muayeneleri 15 günde bir mutlaka yapılmalıdır. 15.Sulardan ve mutfak gereçlerinden kültür örnekleri alınmalıdır.

328

KAYNAKLAR 1. I. Uluslararası Gıda ve Beslenme Kongresi Kitapçığı. 15-18 Haziran 2005. İstanbul. 2. MY 33-3 (A) TSK Gıda Kontrol Yönergesi. 3. Last JM, Wallace RB. Public Health & Prev. Medicine. Sec 1 & 3. Appleton & Lange, USA, 1992. 4. Çoban Z. Besin Kirliliği. Sağlık Bakanlığı, TSH Gn. Mdl., Ankara, 2001

329

GIDA GÜVENLİĞİNDE KRİTİK KONTROL NOKTALARINDA TEHLİKE ANALİZİ Doç.Dr. Mahir GÜLEÇ Halk Sağlığı Anabilim Dalı Giriş Bireylerin fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden sağlıklı olabilmesi, önemli ölçüde yeterli ve dengeli beslenmelerine bağlıdır. Bu amaçla temin edilen gıdaların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik olarak insan sağlığına zararlı etmenler içermemeleri, besin içeriklerini kaybetmemeleri gerekir. Bunun yanında dünyadaki çevreye uyumlu olmayan hızlı teknolojik gelişmeler ve aşırı nüfus artışı ile plansız kentleşme gibi nedenlerle doğal kaynaklar hızla tükenmekte, karşılıklı etkileşim içinde bulunan hava, su ve toprak ortamları giderek kirlenmektedir. Gıda üretiminde zararlı faktörlere dikkat edilmediğinde gıda zehirlenmeleri insan sağlığını olumsuz etkilemekte, bunun yanında ciddi ekonomik kayıplara da neden olmaktadır. Gıda kökenli hastalıklardan ve zehirlenmelerden korunmak için besin sanitasyonu uygulamalarının önemi kavranabilmiştir. Besin kaynaklı hastalıkların çoğunun kontrol prensipleri belirlenmiş olmasına rağmen, bugün hala daha ülkemizde ve dünyada önemli derecede mortalite ve morbiditeye neden olmaktadır. Başka bir ifade ile, besin güvenliği ile ilgili sorunlarımız vardır. Geleneksel besin sanitasyonu ve sağlık anlayışının problemleri çözmede başarısız olduğu düşünülebilir. Bu nedenle, maliyeti arttırmadan güvenli nitelikte ve kaliteli gıda üretimi konusunda gösterilen çabalar kritik kontrol noktalarında tehlike analizleri sisteminin ortaya çıkmasına neden olmuştur. "Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi" (KKNTA) sistemi besin kaynaklı hastalıkları önleme ve kontrolde göreceli olarak yenidir. Bu sistem, kontrol yöntemlerinin nerede etkili olacağını belirlemek için gıda üretim, işleme ve hazırlama basamaklarındaki tehlikeleri tanımlayıcı araştırmalar yaparak yaklaşık riski tayin etmeye çalışır. Bu nedenle kontrol yöntemleri gıdaların sağlık açısından güvenilirliğini sağlamada can alıcı noktalar olan spesifik işlemlere yöneltilmiştir. KKNTA besin güvenliğini sağlamak için proaktif (önceden etkin ) özelliktedir. Yani süreç devam ederken kontrol sağlayan bir yaklaşıma sahiptir. Bu sistemin içeriğindeki besin sanitasyonu ile ilgili bilgilerin hiçbiri yeni değildir, yeni olan tek şey bu bilgilerin birincil koruma çerçevesinde yerleştirilip geliştirilerek sistematize edilmesidir. Tarihçe KKNTA kavramı, ilk kez 1959 yılında Pillsbury Şirketi tarafından NASA (National Aeronautics and Space Administration) uzay programı için gıda ürünleri hazırlanması sırasında geliştirilmiştir. KKNTA prensipleri ve uygulamaları 1971'de A.B.D.'de yapılan gıda kongresinde bilim ve sanayi çevrelerine duyurulmuştur. Bu konferans sonunda üç prensip kabul edilmiştir. Bunlardan birincisi; tehlikenin değerlendirilmesi ve tüketim ile tehlikelerin gelişmesi arasında ilişki kurmak, ikincisi; kritik kontrol noktalarını tanımlamak, üçüncüsü ise; kritik kontrol noktalarını izleme sistemini kurmak olarak benimsenmiştir. Yine 1974'de FDA(Gıda İlaç Dairesi) sistemin en yüksek riskli gıda gruplardan biri olan “düşük asitli konserve 330

gıda ürünlerinde“ uygulanmasını mecbur tutmuştur. 70'li yıllar boyunca birçok bilimsel toplantıda ve çoğu Amerikan gıda üreticileri tarafından sistem tartışıldı ve KKNTA bir bilim olarak benimsendi. 1985'de Birleşik Devletler Ulusal Bilimler Akademisi tarafından yayınlanan "Gıda ve Gıda Katkıları İçin Mikrobiyolojik Kriterler" isimli yayın büyük ilgi uyandırdı ve güvenli gıda üretiminde etkileyici bir sistem olarak onaylandı. 1991'de Gıda Hijyeni Kodeks Komitesi KKNTA sisteminin uygulanabilmesi için bir tüzük geliştirdi. Aynı tüzük uygulamaları Avrupa Topluluğu tarafından 1993 yılında üye ülkelerde gıda sektörü için zorunlu hale getirilmiştir. Ülkemizde 16 KASIM 1997 tarihli Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ile gıda sanayinde KKNTA (HACCP) uygulamaları zorunlu hale getirildi. 09 HAZİRAN 1998 tarihli “Gıdaların üretimi ve denetlenmesine dair yönetmelik” ile KKNTA sisteminin uygulama gerekliliği belirtilmiştir. Yine aynı yönetmelikler 15.11.2002 tarihinden geçerli olmak üzere; başta et, süt ve su ürünleri işleyen işletmeler olmak üzere, gıda üreten diğer işletmelerin de kademeli olarak HACCP sistemini uygulamaları zorunlu hale gelmiştir. KKNTA Sisteminin Açıklanması Kritik kontrol noktalarında tehlike analizi; tehlikenin tanımı, saptanması ve kontrolüne dönük sistematik bir yaklaşımdır. Bu sistem gıdalardaki mikrobiyolojik tehlikelerin kontrolüne mantıksal olarak yaklaşır, sadece gözlemleme yoluyla yapılan kontroldeki doğal kusurlardan ve mikrobiyolojik testlerin güvenliğindeki ihmal dolayısıyla oluşan atlamaların önüne geçmeye çalışır. Gıdaların mikrobiyolojik güvenliğini etkileyen en önemli faktörlere dikkatleri yoğunlaştırarak kaynak savurganlığını önler. Bu arada istenilen gıda güvenliğini ve kalitesini sağlar, ayrıca bu seviyeyi korumada rol oynar. Kritik kontrol noktalarında tehlike analizi, üretimde hijyenik uygulamalar ve kontrollerin belirlenmesidir. Genel olarak üretimin değişik aşamalarındaki işlemlerin güvenilirliğini önceden tahmin etmeyi amaçlayan bir kalite kontrol yöntemidir. Gıdanın fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik parametrelere göre üretiminde kalite güvencesi sağlar. KKNTA sistemi, tehlikelerin belirlenmesi, zararın saptanması ve kontrol altına alınması amacıyla geliştirilmiş sistematik bir yaklaşım olarak da tanımlanmaktadır. KKNTA, gıda güvenliğini en iyi sağlayan bir kalite sistemidir. Prensibi belirlenen kalite kontrol noktalarını sürekli gözetim altında tutacak şekilde üretimi tasarlayarak, potansiyel tehlikeleri ortadan kaldırmak suretiyle tüketiciye güvenli gıda sunmayı amaçlamaktadır. Gıdalar üretim, paketleme, taşıma, hazırlama, depolama ve servis esnasında zehirli maddeler, infeksiyoz ve toksijenik mikroorganizmalarla kontaminasyona maruz kalabilir. Bu yüzden geliştirilen KKNTA'dan amaç; gıda koruma programlarını geliştirmek, geriye dönük kalite kontrol sistemlerini oluşturmak ve gıdanın güvenilirliğine olan güveni arttırmaktır. Gıda güvenliğinde sistematik bir yaklaşım olan KKNTA, birbirini izleyen yedi prensipten oluşur. 1. Tehlikelerin tanımlanması, risk ve şiddetlerinin değerlendirilmesi 2. Kritik kontrol noktalarının tanımlanması 3. Kontrolü sağlamak için kriterlerin ve önleyici tedbirlerin açıkça ortaya konması 331

4. Kritik kontrol noktalarının izlenmesi 5. İzleme sonucu kriterlerden bir sapma gözlendiğinde düzeltici uygulamaların devreye sokulması 6. Kayıtların tutulması 7. Sistemin planlandığı şekilde fonksiyon gördüğünün doğrulanması 1. Tehlikelerin Tanımlanması, Risk ve Şiddetlerinin Değerlendirilmesi : Gıdaların yetiştirilmesi, hasat edilmesi, işlenmesi, fabrikasyona tabi tutulması, dağıtımı, pazarlanması, hazırlanması ve/veya gıda üretiminde kullanılan hammaddelere ilişkin olarak varolan tehlikelerin tanımlanması, derecesinin tayini ve risklerinin değerlendirilmesini kapsar. Gıdalar için tehlike, gıda kaynaklı hastalığa neden olan bir ajan veya mikrobiyal metabolizma ürününün kabul edilemez seviyede olması demektir. Kabul edilemez seviyeyi, sadece bir Salmonella veya Şigella bakterisi veya B. Cereus veya C. Perfiringens için gr. veya ml.'de 100.000 adet mikroorganizma oluşturur. Tehlike, zamanla gıdanın bozulmasına da neden olan kontaminasyonla meydana gelebilmektedir. Tehlikeler, istenmeyen mikroorganizmaların hayatta kalmalarıyla; ısıtılmalarına ve belli koşullarda korunmalarına rağmen bu gıdalarda varlıklarını ısrarla sürdüren toksinlerden kaynaklanmaktadır. Bu durum üç koşulda oluşabilir: Gıdanın, (a) Oda sıcaklığında veya dışarıdaki ılık havada birkaç saat bekletilmesiyle; (b) Fırın ve benzeri aletlerde yeterli sıcaklık derecesine ulaşılamaması; (c) Soğuk gıda depolarında fazla miktarda mal depo edilmesi veya yeterli oranda koruma sağlayacak soğumanın sağlanamaması. Gıdalara tarımsal işlemler, gıdaların işlenmesi, hazırlanması ve depolanması sırasında yanlışlıkla çeşitli kimyasal maddelerin de katılması tehlikelidir. Gıdalara fonksiyonel ya da aşçılığa ait gereksinmelerden dolayı katılan veya kazayla bulaşan kimyasal maddeler, yiyeceğin asitleşmesine neden olarak kaplardan, borulardan veya bunların toksik boya maddelerinden bazı kimyasalları bünyesine katarak tehlike oluştururlar. Tehlike analizi, besin üretimi, dağıtımı, hammaddenin kullanımı ve besinin üretimini ilgilendiren değerlendirme prosedürlerinden oluşur. Bunlar: (1) Potansiyel olarak tehlikeli olan hammaddelerin ve gıdaların tanımlanması, içermiş olabilecekleri zehirli metabolitler, patojen veya gıdaların bozulmasına neden olan önemli miktardaki mikroorganizmalar ve/veya bu mikrobik gelişmeye imkan veren durumlar; (2) Potansiyel kontaminasyon kaynaklarını veya kontaminasyonun oluştuğu spesifik noktaları belirlemek; (3) Gıdaların üretim, işleme, dağıtım, depolama ve tüketim için hazırlanması sırasında mikroorganizmaların yaşama ve çoğalma ihtimalini saptamak; ve (4) Tanımlanan tehlikelerin şiddetini ve riskini tayin etmek . 2. Kritik Kontrol Noktalarının Tanımlanması : Kritik kontrol noktası, tehlikeyi elimine etmek, azaltmak veya önlemek için bir veya daha fazla faktör üzerine kontrol uygulanabilen bir aşamadır (Kuramsal bilginin, yapılan müdahale ile somut olarak izlendiği yer, belirlenen prosedürün

332

izlendiği aşama). Besin hijyeninin sağlanabilmesi için lokalize edilmiş noktada alınan önlem ve/veya yürütülen işlemler. Bazı gıda işlemlerinde, pastörizasyonda olduğu gibi tek bir operasyonun (ısı uygulamasının) kontrolü bir veya daha fazla mikroorganizmadan kaynaklanan tehlikeyi tamamen önlemeye yarayabilir. Tehlikenin tamamen elimine edilemediği ama minimale indirildiği Kritik Kontrol Noktaları (KKN) da vardır. Bu iki tip Kritik Kontrol Noktalarında önemlidir ve kontrol edilmelidir. Koruyucu sağlık hizmetlerindeki birincil koruma çerçevesinde yapılan, etkenin ortadan kaldırılması ya da tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda sağlıklı bireylerin dışında kontrol edilmesidir. Kritik kontrol noktası, bir operasyonda tehlikeyi tamamen ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek için kontrolün uygulanacağı bir noktadır. Her tehlike spesifik kontrol önlemleri almayı gerektirmez. Bazen tek Kritik Kontrol Noktasında alınan kontrol önlemleri işlem zincirinde daha önceki basamaklarda alınan kontrol önlemlerine olan ihtiyacı önemli derecede azaltabilir. Eğer tehlike tamamen elimine edilemiyorsa veya belirlenen Kritik Kontrol Noktaları izlenemiyorsa (monitörize edilemiyorsa), operasyondan önce ve sonra etkin olarak kontrol edilebilen diğer Kritik Kontrol Noktalarına özel dikkat harcanmalıdır. Kritik Kontrol Noktası Seçiminde Şunlar Gözönünde Bulundurulur: (a) Olası tehlikeler, gıdaların kabul edilemeyecek derecedeki kontaminasyonu ile ilgili durumların şiddeti, riskinin tahmini, mikroorganizmaların sağkalım veya üreme durumların tahmini, (b) Hazırlama ve işleme sırasında uygulanan operasyonlar, (c) Daha sonra ürünün kullanım aşaması. 3. Kontrolü Sağlamak için Kriterlerin ve Önleyici Tedbirlerin Açıkça Ortaya Konması: Bir defa Kritik Kontrol Noktaları tespit edildikten sonra uygulanabilir kontrol önlemleri yürürlüğe konmalıdır. Bu önlemler uygulanabilir, objektif bir şekilde ölçülebilir, ekonomik ve gıda güvenliğini sağlayıcı nitelikte olmalıdır. Her Kritik Kontrol Noktası için gıdanın güvenliğini sağlayıcı kriterler belirlenmelidir. Her kriter açık ve net olarak belirlenmeli, ayrıca uygulanabilir makul sınırlar içerisinde olmalıdır. Kriterler; fiziksel ( sıcak, soğuk, basınç gibi ), kimyasal (tuz konsantrasyonu veya asetik asit gibi), biyolojik ve duyusal türdeki özelliklerle beraber uygulanan işlemin geçtiği süre yani zaman ile sınırlıdır. Tehlikenin Kritik Kontrol Noktalarında kontrol edildiğini tespit etmek için uygun yöntem seçimi de önemlidir. Monitörize edilen faktörler içinde şunlar da vardır: sıcakta işlenen gıdalar için zaman ve sıcaklık derecesi, bazı gıdaların su aktivitesi, fermente gıdaların pH'sı, konserveler için soğutucu klor seviyesi, kuru gıdalar için depo yerinin rutubet derecesi, soğutulmuş gıdaların dağıtım esnasındaki sıcaklığı, bölmeler halinde soğutulmuş ürünlerin derinliği, tüketime sunulmuş gıdalar için üzerinde tüketiciyi bilgilendirecek uyarı ve açıklamalar. Seçilmiş tüm kriterler, dokümente edilmiş olmalı ya da karışıklığa neden olmayacak netlikte, kabul edilebilir uygunlukta tanımlanmalıdır. Kontrol kriterlerinin seçimi, yüksek kontrol 333

kayıtların nasıl tutulacağını. Bu tedbirler şunlar olabilir: Yeniden ısı ile muameleye tabi tutma. işlemin kontrol dışına çıktığını gösteriyor ya da belirlenen kriterler sağlanamıyorsa acilen düzeltici tedbirler devreye sokulmalıdır. pH'nın azaltılması. Verilecek kararlar. Doğrulama çalışmaları. kritik kontrol noktalarıyla ilgili ayrıntıları. tehlikeyi önlemede önemli olan faktörleri kayıt etmeyi içerir. Kayıtların Tutulması: KKNTA ile ilgili tüm dokümanlar hazırlanmalıdır. yapılan ölçümleri. 6. kontrol ve izleme sistemlerini. monitorizasyon yöntemlerinin uygulamaları değerlendirmede etkin olup olmadığını anlamak için KKNTA planının gözden geçirilmesini içerir. sıcaklığın arttırılması. KKNTA sisteminin değerlendirilmesi gibi ayrıntıları içeren dokümanlar olmalıdır. kalite kontrol personeli. herhangi bir sorun durumunda alınabilecek önlemleri. tüm Kritik Kontrol Noktalarının belirlenip belirlenmediğini. Beş temel monitorizasyon tipi kullanılmaktadır. ürün satılmadan ve dağıtılmadan önce belirlenmiş standartlardan sapmayı zamanında gösterecek tedbirleri alacak biçimde uygulanmalıdır. ürünün tanımı ve akım şeması gibi tehlike analizi ile ilgili verileri. son basamaktaki işlemin düzeltilmesi. bazı katkı maddelerinin konsantrasyonlarının arttırılması. duyusal değerlendirme. Bu tip dokümanlar. yararlılığına. Monitorizasyon prosedürleri. su aktivitesin azaltılması. Kritik Kontrol Noktalarının İzlenmesi: Monitorizasyon. Monitorizasyon. ekonomik ve uygulanabilir oluşuna bağlı olmalıdır. fiziksel değerlerin ölçümü. Alınacak özel tedbirler. tehlikeleri. monitörize edilmekte olan işleme göre seçilmelidir. her bir aşamada elde edilen verilerin zamanında ayrıntılı bir şekilde kaydedilmesi ile elde edilebilmektedir. İzlem Sonucu Kriterlerden Bir Sapma Gözlendiğinde Düzeltici Uygulamaların Devreye Sokulması: Eğer monitorizasyon. kritik limitleri. Kayıtlar incelenir ve izlemenin etkinliğini değerlendirmek için ek testler yapılır. kimyasal analiz ve mikrobiyolojik tetkiklerdir. sağlık personeli veya denetimden sorumlu personel tarafından yapılabilir. ürünün hayvan yemi olarak kullanılmasının sağlanması veya ürünün imhası. işlem öncesinde veya sonrasında kontrol dışı olabilecek durumların kısa sürede düzeltilmesini mümkün kılacak uygulamalardan oluşmalıdır. KKNTA uygulamasında görev alan personelin görevlerini ve sorumluluklarını. kriterlerin uygun olup olmadığını. sistematik gözlemi. Bu dokümanlar. bütün tehlike noktalarının incelenip incelenmediğini. tehlikenin derecesine ve riskine bakılarak seçilmelidir.güvenliği sağlanması yanında. 7. Bunlar. 334 . Sistemin Planlandığı Şekilde Fonksiyon Gördüğünün Doğrulanması: Doğrulama. yeniden işleme. 4. gözetleme. kalitesiz hammaddenin alınmaması. 5. ürünün kullanımından beklenen amaca ulaşıp ulaşılmadığının kontrolüne.

Potter NN. p.Ü. : 880-883. Assurance of seafood quality. Hasde M. Fifth Ed. 2. Hospital food hygiene : The Application of hazard analysis critical control points to conventional hospital catering. 6. Beslenme Sorunları ve Yasal Durum. 4.: M.KAYNAKLAR 1. HACCP and Food Safety in Canada.D. Chapman and Hall. 17.Jouve JL. Corlett. Washington. Quality management in food trade with a view towards 1993 in Europe. Hosp. D.T. Verification of the HACCP program. Physical hazards and controls.(1988). 24: 173-282. Humber J. Control points and critical control points. Chapter 18. (1992).p. : 67-118. In: HACCP Principles and Applications.D. In : 3rd World Congress Foodborne Infections and Intoxications. New York NY : Chapman and Hall. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A. 4nd. Food Technol.. Pierson.A. (1993).. 8.. Establishing critical limits for critical control points.C. 18.H. Corlett DA. 14. (1997).Moberg LJ. Food Res. Pierson. London. (1992). (1998). 26: 69-74 3. development and application. Bildiri Özet Kitabı. Dean. Huss HH. Inf. Hamzaoğlu O. Oxford.1-6. Chapman and Hall. Vol.: 532-558.. FAO Fish Tech Pap Vol : 334. HACCP: Concept.Y. . Bauman H. New York. ICMFS (1988). Food Australia. Corlett. (1992). Wallace C. Kritik kontrol noktalarında tehlike analizinin değerlendirilmesi. (1990). : Chapman And Hall. (1990). DA Corlett. Int. Ed. J. (1995). p. Risks of practices. HACCP and Quality Systems. In : Food Science. Stevenson. (1993). 13. : M. Ed : MD Pierson. D. J.Jay JM. (1994). D. 8-9-10 Eylül 1997. p. Microorganisms in Foods. 11. Application of the hazard analysis critical control point (HACCP) system to ensure microbiological safety and Quality. N. In: HACCP Principles and Applications. Ed. Isparta. Parr E. 15. Chapman and Hall. 36 (1) : 3340. E. Maximizing value from HACCP : Managing food safety for the business. : 6. p. S. 335 . : K.Prince G.D. Food Protect. 50: 332-335. (1991). 10. Food safety. 5:156-158. procedures and processes that lead to outbreaks of foodborne diseases.Y.p. (1992). 12. . In : HACCP : Establishing Hazard Analysis Critical Control Point Programs. V. Vol : 4.. Hotchkiss JH.: 50-60. Ed. 5: 172-178 7. In : HACCP Principles and Applications. 9. The Food Processors Instıtute. (1997). Bernard.6. Ed. Halk Sağlığı Günleri. Chapman and Hall. Battaglia R. Berlin. Blackwell Scientific Publications. risk and hazards. In Modern Food Microbiology.Richards J.Katsuyama AM. Chapman and Hall. N. Riseborough P. Monitoring a HACCP system. 51: 663-673 5. Gün H. : 97-104.: 90-95. Food Technol. Cereal F W. (1991) Microbiological safety of foods. Bryan FL. II.Mortimore S. Jr.D. 16. (1994) HACCP a Practical Approach.A. Adams CE. D. K. New York. p.

Bernard.Synder OP.C. Washington.6: 116-120. .: The Food Processors Institute. Chapman and Hall.5.: M.25.T. Ed. 336 .Scott VN.1-1. Garret ES.: K. Microbiological quality assurance in food service operations.: The Food Processors Institute.Stevenson KE. 20. Ed.19.E. Establishing critical limits for critical control point programs.C. (1995). D. p. p. Food Technol. D. Bernard.Stevenson KE. (1992). Implementing HACCP in the food industry. Food Technol.D. Corlett. The modern HACCP system . Stevenson.Y.:4. (1991).1-4. 22. p. (1986). In: HACCP : ).: K.Roos MH. D. 23. (1995). Food Technol. Moberg L. Washington. D.Sperber WH. Monitoring critical control point critical limits. N. 21. New York. 5: 179-180.E. D. (1990).T. In: HACCP Principles and Applications.:1. Stevenson.:62-71. Pierson. 7: 122-130. In : HACCP Establishing Hazard Analysis Critical Control Point Programs.A. Biological hazards and controls. Ed.Introduction to hazard analysis critical control point systems. 24.

Tüm yatak. Criptosporodium. Çöplerin uygun biçimde saklanmalı. Chagas hastalığı. Polio. Su teması ile bulaşan hastalıklar arasında Leptospiroz. 3. 1. sıcak. İnfluenza. Tüberküloz. Malaria. Su ve Besinlerle Bulaşan Hastalıklar. İnsan atıklarının uygun şekilde yok edilmeli. Kuduz riski olan hayvanlar tarafından ısırılma. Birlik her ay ilaçlanmalı. Kızamık.coli. yükseklik hastalığı. Uyuz. Boğmaca. Sarı Humma. kişisel hijyenin artışı ile en aza indirilebilirler. su içinde durmamaya çalışılması. 4. yoksulluk ve yoksunluk gelişmelerinde önemli etkendir. Ensefalit. Lyme vb. Gonore. kış aylarında daha sık görülmeleri. doğal düşmanlar (kedi) ile ortadan kaldırma yöntemi ile barınaklar fareden arındırılmalı. Tetanoz. Cinsel İlişki Yoluyla Bulaşan Hastalıklar: Bulaşmaları deri ve mukoza yoluyladır. Vektör yaşama ve üreme yerlerinin ortadan kaldırılmalı. Menenjit. Histoplazmoz. Kemirici kontrolü için. geçiş genellikle insandan insanadır. Vektör Kaynaklı Tehditlere Karşı Alınacak Önlemler Kaynak azaltılmalıdır. Giardiazis.coli diyaresi. Difteri. bilinmeyen sularda yüzülmemesidir. Sıtma. Gübreliklerin ortadan kaldırılmalı. Bu hastalıklara karşı en önemli önlemler. E. Bu amaçla. Kolera. yastıklar açık havada güneşlenmeye bırakılmalı 7. Enterotoxic E. Kolera. Hava Yolu ile Bulaşan Hastalıkların en önemli özellikleri. Hanta virüs enfeksiyonu. Hepatit B. solunum yolu enfeksiyonları. Hepatit A. 337 . Kamfilobakter enfeksiyonları. Operasyonlarda ve sahra şartlarında karşılaşılabilecek olan sağlık riskleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir. Tifo. Hepatitis B. Hepatit A. kalabalık ve sıkışık yaşam tarzını sevmeleridir. Salmonelloz. zehirler. 5.5. HIV/AIDS. delikler tıkanmalı. Sınıflandırma Vektörlerle Bulaşan hastalıklar. Afrika uyku hastalığı. soğuk. Amebiyazis. bu tür hastalıklar ile savaşta filyasyon çok önemlidir. Turist diyaresi (%30-80). kaza ve yaralanmalar. FİZİKİ ŞARTLAR VE SAĞLIK ASKERİ OPERASYONLARDA HİJYEN Dünya Sağlık Örgütüne göre aşağıda sıralanan hastalıklar seyahat ve arazi şartlarında yapılan faaliyetlerle yakından ilişkilidir. 2. Tifo vb. Sıtma Tedavi edilmezse öldürücü olabilen bir hastalıktır. kapan. Lyme hastalığı. toplumda en sık görülen hastalıkları oluşturmaları. Leishmania. kimyasal ilaçlama için uzman yardımı alınmalı 6. Yüzde 75 oranında enfeksiyonlar önemli risk oluşturmaktadır. yorgan. Kişisel temasla bulaşan hastalıklar. organizma direncinin düşmesiyle kolay hastalık yapmaları. Schistosomiasis de sayılabilir. Legionellosis. Tick born. üreme alanları ve gıda ortadan kaldırılmalıdır. maruz kalan yerlerin kuru bir havlu ile sert bir şekilde kurulanması. Flariazis.

3. İlaçlama 3. Uzun kollu giysiler giyilmesi. Kızamık. göğüs ağrısı. musluk ağzı filtreleri iptal edilmeli. klimalar. Sinek teli ve cibinlik kullanımı. Bulaşma. Sineklerin yaşayabileceği ortamların yok edilmesi 2. Sıtmadan koruyucu ilaçların alınması Çevresel Önlemler 1. Varsa. 2. baş ağrısı. Legionella pneumophila’dır. Vaka tespit edildiğinde.Korunma Kişisel Koruyucu Önlemler 1. duş başlıklarında oluşan kireç katmanlarının kireç çözücü ajanlarla rejenere edilmesi sağlanmalıdır. eski ve uzun boru bağlantısı kullanarak su temini yoluyla enfekte suyun içindeki etkenin solunum yolu ile alınması sonucu olur. NATO ülke askerleri için önerilen aşı takvimi Tablo I’de verilmiştir. Bunun yanında yurtdışına gidecek personel. Alternatif olarak sıcak ve soğuk su sisteminin tümünde serbest rezidüel klor miktarı en az 3 ppm olacak şekilde hiperklorinasyon yapılabilir. ancak bu düzeyin en az 24 saat süre ile korunması sağlanmalıdır. 4. gidilen ülkenin özelliklerine uygun olarak aşılanmalıdır. Çocuk felci gibi çocukluk çağı aşılarının tam olarak yapılmasıdır. Acilen sistemdeki ölü boşluklar ile tıkanıklıkların saptanması ve bunların iptal edilmesi sağlanmalıdır. karın ağrısı. bütün sıcak su tanklarındaki suyun ısısı 70°C’ye kadar çıkarılmalı ve en az 24 saat süre ile bu düzeyde korunması sağlanmalı. rekreasyon amacıyla kullanılan sular. bu şekilde musluktan akan suyun sıcaklığı en az 60°C olmalıdır. Çünkü. kas ağrısı. Air-conditioning sisteminin kullanımının hemen durdurulması sağlanmalıdır. öksürük. öncelikli olarak Difteri. Sarı humma aşısı DSÖ tarafından endeminin olduğu bölgelere gidenlere önerilmektedir. bütün sıcak su muslukları ve duş başlıklarından en az 30 dakika süre ile suyun akıtılması sağlanmalı. Aşılama Aşılama ihtiyacı. Tetanoz. Etken. Sinek kovucu rapellentlerin kullanımı. Sıtma kemoproflaksi ilaçlarına bir hafta öncesi ile 1 ay sonrasına kadar devam edilmesi Lejyoner Hastalığı Hastalarda ateş. 338 . Boğmaca. bu sıcaklık musluk ve duş başlıklarında yerleşmiş legionellaların öldürülebilmesi için ancak yeterli bir sıcaklıktır. En az 24 saat süre ile musluklardan akan sıcak suyun ısısının 60°C’nin üstünde tutulması sağlanmalıdır. ishal ve hızlı ilerleyen değişik bulgular ölüme kadar gidebilir.

NATO ülke askerleri için önerilen aşı takvimi Personel Zaman Temel uygulama takvimi** Tek doz Adenovirus 4. Direkt otlar üzerine oturmamalı. 339 . kilim.7 *** Yeni katılanlar 10 yılda bir Difteri İki doz Hepatit A * Her yıl Influenza Tek doz Kızamık Tek doz Menenjit* Tek doz Kabakulak * Tek doz Poliovirus Tek doz Kızamıkçık 10 yılda bir Tetanos İki yılda bir Varisella * Tek doz Sarı Humma* Difteri 10 yılda bir Göreve devam edenler Influenza Her yıl Tetanos 10 yılda bir 6 dozluk seri Şarbon Acil kuvvetler ve riskli İki doz Kolera *** bölgede operasyon İki doz Hepatit A yürütenler Üç doz Hepatit B * Üç doz Japon ensefaliti Tek doz Menenjit Üç doz Veba *** Tek doz Poliovirus Üç doz Kuduz * Tek doz Tifo Tek doz Sarı Humma Hib Tek doz Kişisel veya mesleki özel Hepatit B Üç doz risk taşıyanlar Lyme hastalığı Üç doz Pnömokok Tek doz enfeksiyonu Tek doz Meningokok Üç doz enfeksiyonu İki doz Kuduz Varisella Tikborn Ensefalit ve Lyme Hastalığı Korunma. Kırsal alanlarda yapılan geziler sonrasında tüm vücut kene varlığı yönünden kontrol edilmelidir. Ayrıca evcil hayvanlardan da uzak kalınmalıdır. böcek sokmalarına karşı alınması gereken kişisel önlemlerle sağlanır. Böcek kaçırıcı ilaçlar (DEET) yararlı olabilmektedir. çalılık ve yüksek otlu alanlardan uzak durmalıdırlar. battaniye gibi örtüler üzerine oturulmalıdır. İnsanlar.Tablo I. kenelerin daha rahat görülebileceği açık renk elbiseler giymeli.

İnsanlar üzerinde tespit edilen keneler hemen ince uçlu bir pens yardımı ile çıkartılmalıdır. 3. 3.Kişilerin özellikle uzun süreli operasyonlarda uzun kollu tişört/gömlek ve pantolon giymesi. Sıtma riski olan bölgeye gidilecekse koruyucu ilaç alınması. ülkelere özel endemik hastalıklar hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Bulaşıcı hastalık bilgisi yanısıra. aşılama gereksinimleri. Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak için her zaman kondom kullanılması 10. Pişmiş veya soyulabilen meyve-sebze yenilmesi.Açıkta satılan yiyeceklerin satın alınmaması. içeceklere buz konulmaması. Trafik kazalarından korunma. 4. 18.Varsa devamlı kullanılan ilaçlar ve reçete kişilerin yanında bulunmasıdır. Seyahat süresi ve planlanan aktivitenin türüne göre seyahat acentasından gidilecek ülke ile ilgili bilgi alınmalı. Sadece şişelenmiş veya kaynatılmış su içilmesi. Personelin yolculukta.Şişelenmiş içme suyu yoksa klor tablet ile suyun dezenfekte edilmesi. Çıkartma işlemi yapılırken pens ile kenenin mümkün olduğunca ağız tabanından yakalanması sağlanmalıdır. ülkelerin sağlık durum raporları. Bir ay öncesinde mutlaka doktor ve diş tabibi muayenesi yapılmalıdır. Yerel sağlık bilgisi ve su-besinleriyle ilgili bilgi istenmeli.Pastorize edildiğinden emin olunmayan süt ürünlerinin tüketilmemesi 13. 340 . Gözlük veya lens kullanıyorlarsa fazladan bir çift daha alınmalıdır.Buzlu içeceklerin içilmemesi 12. Musluk sularından kaçınılması.DEET (diethylmethyltoluamide) içeren böcek kovucular kullanılması. yanlarında devamlı kullandıkları ilaçları. Sinek ve böcek sokmalarına karşı kişisel önlemlerin alınması. Operasyon öncesi öneriler 1. 2. ülkelere özgü farklı sağlık koşulları. ülkelerin iklimi. 2. 8. hastalıkları ile ilgili özet tıbbi bilgileri.Kedi. eski EKG ve akciğer radyogramlarını bulundurmaları sağlanmalıdır. 9. kola vb. 7. CDC’nin Ülke Dışında Yapılacak Faaliyetler için Önerileri 1. 5. 5. Seyahat sonucu alınabilecek önlemlere yönelik Dünya Sağlık Örgütünün önerileri. Ellerin su ve sabunla yıkanması. 6. sağlık hizmeti kapasiteleri. 3. Böcek ve sinek sokmalarına karşı hazırlık yapılmalı 4.Başkasının kullandığı enjektörün kullanılmaması. Hekimle görüşülmeli (aşı bilgileri ile birlikte). Bira. 17.Güneşten korunmak için gözlük ve şapka kullanılması. 16. 6. hız yapmamak ve emniyet kemeri kullanmak başta olmak üzere trafik kurallarına uymak ile mümkün olabilir. 14. 1. 19. 11. Sağlık sigortası ülke dışına gitmek üzere onaylatılmalı. Ayak mantarından korunmak için temiz ve kuru ayakkabı /terlik giyilmesi. köpek gibi hayvanlara dokunulmaması 15. 2.

(istihbarat. yemek binası içme suyu arası 30m olmalıdır. sinek kovucular ve güneşlikler almalıdırlar. numuneler alınarak tahlil edilmesi sağlanmalı. 40. sıtma kemoproflaksisi gibi) önlemler alınmalıdır. 5. Alanın kabul edilebilir yalıtımı olmalıdır. Yerleşim bölgesinde olabilecek risklerden biri de yılan ve akrep sokmalarıdır. antikoagülan) sağlanmalıdır. insülin. Operasyon esnasında alınacak önlemler Konaklama yerleri seçilirken sağlığa uygun alanlar seçilmelidir. İlaçlar değişik isimlerde ve potenslerde satıldığından tarifleri. difteri. taşıt tutması için dimenhidrinat gibi ilaçlar. Yerleşilecek bölgede gerekli ön hazırlıklar yapılarak randomize bir şekilde su. antiseptik veya bakterisidal sabun solüsyonu.4. antiasit. Bunlar. Çadır alanı kuru. En sık görülen hastalıklar su ile bulaşan hastalıklardır. gürültü ölçümleri de gerçekleştirilmelidir. Aşılama ve Kemoproflaksi Temel Aşılama Programı (tetanoz. elastik bandaj. çadır alanı şehirden en az 1. dozajı çok açık şekilde yazılmalıdır. su temizleme tabletleri. bölgede radyasyon. vektör. tuvaletlerle içme suyu arası 30m. tuvaletlerle uzaklığı en az 15m. Bitki. Erkeklerde sıklıkla yılan ısırmaları gözlenirken. çadırlar arası 7m olmalı. Yeterli ventilasyon olmalıdır. Yılan ve diğer zehirli böceklerin ısırması insidansı yaklaşık 5 milyon. Yemek binası çöp alanı arası en az 45m mesafe olmalıdır. gazlı bez. Tuvaletler her 15 kişiye bir tuvalet olacak şekilde yeterli sayıda düzenlenmelidir. Alan yeterli genişlikte olmalıdır. eğimli bir arazide olmalı. çadır çevresi çukur kazılmalı.). termometre.000 ölüm.5km uzaklıkta olmalı. toprak ve havadan numune toplanmalıdır. hepatit vs. Çalışma alanlarına özel koruyucu önlemler (işitme. jenerik / kimyasal isimleri. levazım vs. sıcaklık ve nem. görme koruma eğitimi ve ekipmanları) temin edilmelidir. Atopik bünyeliler antihistaminik. aspirin. Bir lavabo 5-6 kişi için. 1 banyo ise 15 kişi için olacak şekilde tasarlanmalıdır. Faaliyet öncesi bilinen tüm sağlık tehditlerine yönelik risk değerlendirmesini tamamlayarak harekât planı ve emirlerine uyumlu olması sağlanmalıdır. 341 .) yanında mevcut ise bölgeye ait tehditlere karşı (Japon ensefaliti. Gerekli ilaçlar (digital. Sıvı sabun kullanılan yıkama alanları (lavabo) ve banyo alanları vardır. Risk değerlendirme ve tüm sürveyans önerilerinin sağlık ekinde yer alması sağlanmalı. kabızlık için orta derecede etkili oral ve supozituvar laksatifler ve ayaklar için pudra dekonjestan ve tuzlu su damlasıdır. harekatın genel risk değerlendirmesi ile birlikte ele alınmalı ve gerekli ise bilgiler diğer unsurlar ile paylaşılmalıdır. flaster. Her yatak için yaklaşık olarak 4m² alan olmalıdır. Tedavi lokal ve genel olmak üzere ikiye ayrılır. Sıklıkla gerekecek malzemeler temin edilmelidir. atık vs. Mayıs-Ekim ayları ve gündüz 14-18 saatleri arası en çok görülmektedir. Türkiye’de Viperinae türü (engerek) yılanlar en tehlikeli gruptur. tuvaletlerle yemek binaları arası 90m. nemli ve sıcak iklimlere gidenler tuz tabletleri.

bakteriler veya parazitler tarafından oluşabilir. eller. vücut ve ayaklar temiz tutulmalı. alkol ve sigara kullanılmamalıdır. su ve diğer alkolsüz içecekler bol bol alınmalıdır. Tedavi Turist diyaresinde en önemli faktör kaybedilen sıvı ve elektrolitlerin yerine konmasıdır. klorun giardia kistlerine etkisi yoktur). mayonezli salatalar ve az pişmiş deniz ürünlerinden (besin zehirlenmesi) uzak durulmalıdır. güneşe çıkmadan yarım saat önceden 15 ve üzeri faktörlü güneş koruyucu ve güneş kremi kullanılmalıdır. Vücut sıcak tutulmalı. Bunun nedeni ise sağlıklı olmayan su ve besinlerdir (dışkı ile bulaşma). Operasyondan dönüşte yapılması gerekenler Bazı hastalıkların endemik olduğu bölgelere giden ve uzun süre oralarda kalanlar asemptomatik olsalar bile kontrol amacıyla doktor tarafından değerlendirilmelidir. ısıtmak için büyük ekstremiteler hareket ettirilmeli. ağız ve burun güneşten korunmalı. suyun en az 3 dakika kaynatılarak mikroorganizmalardan arındırılması. Sıcak çarpmalarında alınacak önlemler Deri ve gözler uzun süre güneş ışığından korunmalı. Turist diyaresi için aşı yoktur. hareket edilmeli. eğer hijyenik olarak hazırlandığı. klor tabletleri veya iyot filtreleri ile suların dezenfekte edilmesi (filtreler bakteri ve parazitleri uzaklaştırabilir ancak virüsler üzerine etkisi yoktur. biyokimyasal inceleme.Diyare Virüsler. uygun numarada ve kuru bot temin edilmeli. Korunma İyi pişmiş yiyecekler yenmesi. sık el yıkanması ve profilaktik Pepto-Bismal (Bizmut subsalisilat) ve profilaktik antibiyotik kullanımıdır. Elbise ve vücuda sıvı temasından kaçınılmalıdır. Soğuk ıslak zeminde durmamalı. Süt çocukları ve çocuklarda oral rehidratasyon solüsyonları kullanılabilir. uygun giysi verilmelidir. pastörize edildiği ve buzdolabında saklandığı biliniyorsa kullanılabilir. 342 . sigara kullanılmamalı. parmaklar ve baş korunmalıdır. personelin susamasa bile su alımı teşvik edilmeli. Bulantı ve kusma ile başlayan bu hastalıklar öldürücü boyutlara kadar gidebilir. Kontrol sırasında fizik incelemenin yanı sıra tam kan sayımı. Islanan elbiseler değiştirilmelidir. Mandıra ürünlerinden uzak durulmalıdır. Korunmada en önemli konu su ve besinlerin güvenli olmasıdır. iyot. Bizmut subsalisilatın günde 4 kez 2 tablet şeklinde kullanmak risk altındakilerin %65’inde turist diyaresi görülmesini azaltmaktadır. Diğer alınması gereken önlemler. Birçok hasta için sıvı ve elektrolitlerin yerine konması kendi kendini sınırlayan turist diyaresi için yeterlidir. tüberkülin deri testi. Soğuktan korunmada. serolojik testler ve gaitanın parazit ve yumurtası açısından incelenmesi yapılmalıdır. elbiseler sağlam olmalı. enerji almak için tüm yiyecekler tüketilmeli. sebze salatalarından. Ultraviyoleden koruyan gözlük kullanılmalı. Krema. soyulmamış meyvelerden ve buz küplerinden uzak durulması.

İmmünize edilmiş miydiniz? Neye karşı? 6. üşüme. gece mi? 9. yoksa kırsal alanları da ziyaret ettiniz mi? 4. ishal. antibiyotikler veya antidiyareik tedavi aldınız mı? Ne kadar ve ne sıklıkta? 7. yorgunluk. Seyahatten dönenlere ayrıntılı sorgulama yapılmalıdır. Seyahat sırasında herhangi bir seksüel temasta bulundunuz mu? olmalıdır. Hangi ülke / ülkelere gittiniz? 2. gece kaldınız mı? 5. Sadece büyük şehirlere ve turistik yerlere mi gittiniz. Nehirde yüzdünüz mü? 11. Kirli su veya yiyeceklere karşı ne gibi önlemler aldınız? 10. karın ağrısı ve kilo kaybı gibi semptomlar görülebilir. bulantı. Antimalaryal ilaçlar. Ne zaman gittiniz? 3. terleme. kusma.Seyahatten haftalar hatta yıllar sonra bile ateş. Böcek ilacı veya cibinlik kullandınız mı? 8. Sorulacak sorular: 1. 343 . titreme. Kırsal alanlarda yemek yediniz mi. Sivrisinekler veya diğer böceklerce ısırıldınız mı? Isırıldıysanız gündüz mü.

2005. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmetleri Direktifi.K. International travel and health. Basımevi ve Basılı Evrak Depo Müdürlüğü. Ankara. Ankara. Sahra Hijyeni ve Sağlığı Koruma. 6-1. 2009. 3. K. 344 .KAYNAKLAR 1. Genelkurmay Basımevi. 2006. 7-1. WHO. p. 4. p. 2001. Türk Silahlı Kuvvetleri Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Yönergesi. p. Genelkurmay Basımevi. 2. (4-1)-(4-15). Ankara.

kendine saygı artar. kendine güven artar. sakinleştirir ve gerilimin azalmasına neden olur. yeni çevre edinilmesini sağlar. anatomik faktörler ile ayakkabı ve zemindir. Tablo II. bakış açısı pozitifleşir. Yaralanma sıklığı Tablo II’de verilmiştir. menisküs lezyonları görülür. sıkıntı ve depresyonu azaltır. Yumuşak Doku Yaralanmaları Bütün spor yaralanmaların %30-50’si yumuşak dokunun aşırı kullanımından kaynaklanmaktadır. uykusuzluk problemini azaltır. cilt sağlıklıdır. kemik yapısı kuvvetlenir. dokuların dayanıklılık sınırının aşılmasıyla ortaya çıkan durumları kapsar. kas ve kemik yapıları sağlamdır. antrenman sırasındaki ani değişiklikler. cilt veya kas-iskelet hasarının tekrarlayıcı veya travmatik natürlü bir dış etken sonucu oluşur. zihinsel performans ve düşünme yeteneği gelişir. verimli bir şekilde kilo kaybı olur. fazla enerji azalır. yorgunluğa direnci artırır. Yaralanma. kapasitesi artmış akciğerleri ve verimli çalışan bir kalpleri vardır. Yaralanma sıklığı Tipi Nedeni Zorlanma Tekrarlayıcı-biriktirici mikro travma sonucu (%75) doku hasarı Travmatik (%15) Stress kırığı (%10) Ani. hastalıklara karşı dirençlidirler. ağır antrenman. eklem ve bağ yaralanmaları. rahat ve kesintisiz uyku uyunur. 345 . Bunların nedeni yanlış antrenman.SPOR HİJYENİ Kişinin sağlık durumunu geliştiren ve gelişmiş sağlık durumunu devam ettiren. Sporun Faydaları Spor ve Egzersiz ile Vücut Spor ve egzersiz yapanların vücudu orantılıdır ve sağlıklıdır. tüm organları gerektiği gibi çalışır. Spor Yaralanmaları Spor Yaralanması. vücudun tamamının ya da bir bölgesinin normalden fazla bir kuvvetle karşılaşması sonucunda. stres azalır. atardamar sisteminde kan basıncı azalarak kalp hastalığı risklerini azaltır. Bu yaralanmaların çoğunluğunu alt ekstremite kas-iskelet yaralanmaları oluşturur. vücudu çalıştırma amacına yönelik her türlü hareketlere spor denir. zeka gelişir. Askeri eğitimde veya spor antrenmanlarında en sık görülen yaralanma tipi kasiskelet sisteminin zorlanma yaralanmalarıdır. şiddetli travmaya bağlı gelişen doku hasarı Tolere edilemeyen tekrarlayıcı yüklenmeler sonucu oluşan kemik hasarı Hastalıklar Tendinitis Stres kırığı PF sendrom Burkulma Kırık Kanama Çıkma Askeri eğitim Maraton Koşucularda en çok kas ve tendon zorlanmaları. endişe ve kuruntular azalır.

Ağır sporcularda ve asker popülasyonunda görülen en yaygın spor yaralanmaları piyade ve ağır sporcularda zorlanma veya stres sendromu (%23. kan verme (kırmızı kürelerin azalması). tuzlu bisküvi. dekonjestan. ilaç (antihistaminik. sıcak ve nemli hava. Özellikle ağır efor. hipertrofik kardiomiyopati. Risk Faktörleri Orak Hücreli Anemisi olanlarda 40 kez daha fazladır.4). vb). Özel Deniz Birliğinde stres kırıkları (%13. çok az su içmek.1) dir. hastalık veya sakatlık geçirme hikâyesi. Genç bayanlar genç erkeklere göre sıcak yaralanmasına daha fazla maruz kalmaktadır. olumsuz çevre koşulları.0). diyare. Aşil tendinitis (%6.9). kas zorlamaları (%8. egzersiz ve ağır iş sonucu organizmanın 15 kat fazla ısı üretmesi. alkol (alkol dehidrate eder) da risk oluşturmaktadır.4). Uyum sağlamamış veya yeni hastaneye yatmış olanlar. ek besin gıdaları (efedrin. düşük kondisyonlu. cilt hasarının bulunması (cilt yanığı. aşırı motive edilme. beyin damar anevrizması vardır. aşırı kilolu. Önceki sıcak çarpma hikâyesi. stres kırığıdır (%3. kreatin. yüksek seviyeli yarışma ve duygusal stres fazla ise risk artabilir. Sık aralıklarla soğuk su içilmesi 3. zorlanma sonucu diz yaralanması (%5. psikyatrik ilaç) kullanımı olanlar da risk altındadır. lateral femoral epikondil ve iliotibial bant arasındaki sürekli sürtünmeden kaynaklanan bir durumdur. elektrolit içeren sıvılar) 4. Patella Femoral Sendrom (%9. Temel olarak bir bursittir. diüretik. Sıcak çarpmalarında organlar hasar görür ve bu hasar sürekli kalır. en iyi çözüm ise gerekli önlemlerin alınmasıdır. hastalıklı (nezle. teşhis edilmemiş doğumsal kalp anomalileri (koroner hastalıklar). En yüksek risk faktörü sıcaklıktır. enfekte myokardit. vücut kütle indeksi (BMI). ayak bileği burkulmaları (%6. en çok sıcak vurması Nisan ve Eylül ayları arasındadır. Periostitis (%3.9). Yaralanmayı kolaylaştıran etkenler.3). kondisyon seviyesi. bayan olmak. Bunların nedenleri. şiddetli iletim bozuklukları. Yeterli elektrolit tüketilmesi 346 . grip.). çok az elektrolit (tuz veya mineral) alınması. düz tabanlık. Yiyecek tüketilmesi (bitki. Risk 30°C’de başlar.6). beta bloker. meyve suyu. Risk Faktörlerinin Azaltılması için Yapılması Gerekenler 1. Sıcak Yaralanmaları Sıcak yaralanmaları hem askeri eğitimlerde hem de spor antrenmanlarında hayatı tehdit eden önemli faktördür. çok fazla su içilmesi olabilir. Ani Ölüm Riskleri Ani ve şiddetli bir egzersiz sırasında ani ölüm riskinde artış oranı 5-50 kat arasındadır. (%10. sigara. tansiyon ilacı.8). Genç erişkinlerde ani ölüm nedenleri arasında. Serin yerlerde/zamanlarda egzersiz yapılması (koşmadan önce mutlaka su içilmesi) 2.7). vb. İliotibial band sendromu (İTB). rash). tecrübe.

İyi kondisyon 4. Yeterli sıvı tüketme 2. 9. Yeterli dinlenme. Esneme öncesi ısınma 2. Formda kalma 8. Egzersiz sırasında uygun elbise giymeme Spor Yaralanmalarına Karşı Alınacak Önlemler 1. vitaminli) Soğuk Yaralanması ve Tipleri 1. Güneş koruyucu losyonlar kullanılması (SPF 50. Frostbite-donma 3. Yaralanmaları önleme 7.Uygun malzeme kullanılması. Uygun elbise giyilmesi 7. Yavaş ve kibarca esnetme 4.5. terlemeyi sağlayan. Kas gerilimini azaltır 5.Isınma ve aktif soğuma yapılması. Dehidratasyon 6. 10. Fiziksel değerlendirme Esneklik Prensipleri 1. Eksersiz öncesi değerlendirme yapılmalıdır. Psikolojik değerlendirme 3. fan) 6. Orta şiddette ve süreli esnetme Yararları 1. Yeterli beslenme 3. 11. Tıbbi değerlendirme 2. Chilblains 4. Önceki yaralanmaların gözlemlenmesi. Beslenmenin değerlendirilmesi 4. Motivasyon 6. 1. Eklem hareket açıklığını geliştirir 4. hareketsiz kalmama 5. Soğutucu cihazların kullanılması (banyo. Egzersiz öncesi ve sonrası germe hareketleri 3. Güneş körlüğü 7. Hipotermi 2. Kas ağrılarını minimize eder 3. Kas/tendon yaralanmalarını azaltır 2. Limitlerin aşılmaması. Güneş yanığı 8. Immersion/Trench Foot 5. Asla ağrı oluşturmama 5. Erken dönem fonksiyonu sağlar 347 .

Çalışmalar uygun ayakkabının şoku 2/3 azalttığını göstermiştir. spora engel olmaksızın yaralanmalara karşı korumalıdır. psikolojik yararları vardır. Mola yerleri gölge olmalı ve personel teçhizatını çıkartıp uzanabilmelidir. Yürüyüş öncesinde personelin ayakları muayene edilmeli. ekmek. uzun süreli – seyrek olarak yapılan molalarla yapılan yürüyüşlere göre daha az yorgunluk verir ve daha verimlidir. dakikadaki adım sayısı da 110 olarak standardize edilmiştir. Koruyucu olarak ayak bileklerine bileklik ve dizlere dizlik giyilmesi sakatlanma riskini en aza indirir. sonra da tabanı yere temas etmeli.Malzeme Seçimi Ayakkabı 480 kilometreyi aşan ayakkabının şok emme yeteneği %50 azalmaktadır. Buna küçük mola denir. Yürüyüş sırasında önce ayağın topuk kısmı. Yürüyüşlere sabahın erken saatlerinde ve sıcak basmadan başlanılmalıdır. Bu malzemeler önlemenin yanında spora erken dönmeye izin verir. Koruyucu malzeme. Yürüyüş mümkün olduğu kadar otomatik olarak yapılmalıdır. Yürüyüşe başlamadan önce personele. eldiven vb). ayak yerden kaldırılırken de topuk en son yeri terk etmelidir. TSK’da adım uzunluğu 75cm. Personel ilk olarak 45 dakika yürütülür ve 15 dakika mola verilir. Başlangıçta yürüyüşlere 15km/gün olarak ve yüksüz başlanmalı. zamanla 20km’ye çıkılmalı ve maksimum 25km/gün yürünmelidir. fazla miktarda besin alımından ve personeli aç bırakmaktan kaçınılmalıdır. sıcak şekerli çay. Yürüyüşe başlarken gidilmesi planlanan yerin varış saatleri iyi hesaplanmalı ve yürüyüş mümkün olduğu kadar gündüz yapılmalıdır. Olası bir kazada sakatlanmayı en aza indirmek için mutlaka spora uygun emniyet malzemeleri giyilmelidir (kask.5km yol almalıdır. Uygun olmayan ayakkabılar yürümeyi güçleştirmekte ve oluşabilecek problemleri arttırmaktadır. sıyrık. Basınç koşu branşlarında – vücut ağırlığının 2-5 katı. yürüyüşe tedaviden sonra katılmalıdırlar. Dişleri korumak için mutlaka diş koruyucu kullanılmalıdır. Yürüyüş sırasında kullanılacak ayakkabılar ayağa uygun olmalı ve derideki kırışıklıklar ayakkabı boyanarak yumuşatılmalıdır. Bu değerlere göre bir saatte bir askeri birlik yaya olarak yaklaşık 4. Gece karanlığında yürümek personelin ruhsal durumunu olumsuz etkiler. Futbol ve voleybol gibi ayak bileklerinin çok zorlandığı spor branşlarında mutlaka ayakkabı bağcıkları tam bağlanmış olmalıdır. peynir ve tereyağından oluşan hafif bir kahvaltı verilmeli. 348 . tırnak batması gibi sağlık problemleri olan kişiler tedavi edilmeli. Hatalı basmak ayağın şeklini bozar ve yorgunluğun hızlı gelişmesine neden olur. daha sonra 50 dakika yürüyüş ve 10 dakika mola şeklinde devam edilir. zıplama branşlarında vücut ağırlığının 4-7 katı olabilmektedir. Yürüyüş ve Yorgunluk Proflaksisi Askere doğru yürümesi ve hatalı basmaması öğretilmelidir. Bu şekilde otomatik yürümeye personel zamanla alışır. Yolun yarısında 30 dakikalık büyük mola verilir. nasır. Kısa süreli ve sık olarak verilen molalarla süren yürüyüşler.

Aralıklı dinlenmek 3. Ayaklar soğuk su ile yıkanıp iyice kurulanmalı ve havalandırılmalıdır.Çatışma sırasında asker bütün enerjisini yürüyüş sırasında tüketmemeli ve aşırı yorgun düşmemelidir. kendisine gelen kandan daha fazla oksijen alma yeteneğine sahiptir. Masaj 10. Vücut temizliğine dikkat etmek 5.Tuz ve su kaybına engel olmak 349 . Düzenli uyumak 4. Maneviyat yüksekliği 8. temizlemeli ve boyamalıdır. Küçük molalar sırasında olanak varsa personele sıcak – şekerli çay veya kahve verilmelidir. Yürüyüş sırasında burundan nefes alınmaya alışılmalıdır. Antrenman: Yapılan işin teknolojisini iyi bilmeyi. Antreman süresince vücut ağırlığının sabit kalabilmesi egzersizlerin program içinde uygulanması ile mümkün olur. yemek yolun 2/3‘ü alındıktan sonra yenmelidir. İşi severek yapmak 9. Dengeli ve düzenli beslenmek 7. Çalışmaya uygun giyecek giymek 6. Yürüyüşe temiz. Personel ayakkabısını çıkartmalı. yürüyüşün personel üzerindeki etkilerini gözlemleyebilecek şekilde yürüyüşü takip etmelidir. kuru ve söküksüz çoraplar giyilerek çıkılmalıdır. 2. hareketleri daha yüksek maharetle ve daha az enerji sarfederek yapabilmeyi sağlıyan antreman en önemli proflaksiyi teşkil eder Antrene kimselerin kasları. Birlik tabibi. Ayakta oluşabilecek pişikler ve yaralanmalar gerektiği şekilde tedavi edilmelidir. Ambulans birliğin arkasından gelmelidir. Yorgunluk Proflaksisi 1. Yeterli miktarda su verilmeli. uzun süren yürüyüşlerde her 4 günden sonra 1 gün dinlenilmelidir. Yürüyüşten önce ayak pudralanmalıdır. Molaların toplamı yürüyüşlerin toplamının yaklaşık %25’i olacak şekilde düzenlenmeli.

Ugeskr Laeger. Sporcularda Kas Yaralanmaları ve Tendon Hastalıkları. çev: Doç. trigger points and soft tissue injuries. Akgün N. Sprains. Kut Sarpyener. 5. Larimore WL. Jorgensen PS. 169: 2201-4. Krejci V. 2010. GATA Spor Hekimliği Ders Notları ve İnternet kaynağı. 2007: 4. Ed.Spors Medicine Secrets. 1999: 225-230.1.Dr. 2. Barın E. Torholm C. Konradsen LA. Koch P. 6. 1984. 3. Spor Hekimliği Dergisi. Koşucularda görülen sakatlıklar. 1981. Yıldız Y. Ergen E. Treatment of patellofemoral arthritis with patello-femoral arthroplasties. Mati WB. 2. 4. Aydın T. C:16. Philadelphia: Hanley&Belfus. strains. 350 . Arkadaş Tıp Kitapları. In: Mellion MB. S.KAYNAKLAR 1.

A. eğitim. üremenin fiziksel. İnsanların. Birleşmiş milletlerin çeşitli organlarının öncülük ettiği 1994 yılında Kahire’de yapılan Uluslararası Nüfus ve kalkınma konferansında açık bir biçimde tanımlanmış. doğum öncesi bakım hizmetleri ve eğitimi. önceden ana çocuk sağlığı. bilgi. ÜREME SAĞLIĞI KAVRAMI 7.6. cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve diğer üreme sağlığı durumları. ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde olmasıdır. Bu haklar çiftlerin ve kişilerin özgür ve sorumlu olarak çocuk sayısına. üreme yolu enfeksiyonlarının tedavisi. Bu kavram. karşılanabilir (makul bedelle) ve kabul edilebilir aile planlaması yöntemleri yanında kanunen yasak değilse doğurganlık düzenlemesinde tercih ettikleri diğer yollara ulaşma ve bilgilenme hakkı ve kadına güvenli biçimde hamile kalma ve çocuk doğurma imkânı veren ve çiftlere sağlıklı bebek sahibi olmanın en iyi şansını sağlayan uygun sağlık hizmetlerine erişim hakkı üstü kapalı olarak ifade edilmektedir. hayat ve kişisel ilişkilerin geliştirilmesidir Yukarıdaki tanımlardan üreme hakları ulusal kanunlarda. iletişim ve hizmetleri. Üreme sağlığı. Bu toplantıda. toplumsal açıdan çocuk sahibi olma ya da neslin sürdürülmesi olarak bilinen hayati kavramadır. Cinsel sağlığın amacı sadece üreme sağlığı konusunda ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda bakım ve danışmanlık değil. bunu yapabilmek için bilgi ve yollara sahip olma ve en yüksek cinsel ve üreme sağlığına erişebilme haklarının tanınmasına dayanır Birinci basamakta üreme sağlığı hizmetleri: aile planlaması danışmanlık. üreme sağlığı sorunlarını önleyerek ve çözerek üreme sağlığına ve iyi olmaya katkı veren yöntem. teknik ve hizmetlerin takımyıldızı olarak tanımlanır. güvenli doğum ve doğum sonrası bakım. Söz konusu üreme sağlığı tanımlarından üreme sağlığı hizmeti. Toplantı sonuç raporuna göre 7. etkili. katılımcı ülkelerin çokluğu nedeniylede daha sık olarak kullanılmaya başlanmış olan bir kavramdır. üreme yeteneğine ve bunun ne zaman. aile planlaması vb pek çok başlık altında sunulan hizmetlerin tamamını ifade etmek amacıyla üreme sağlığı kullanımı tercih edilmiştir. özellikle emzirme. işlevleri ve süreçleri ile ilgili hastalık ve sakatlığın olmaması değil. tercih ettikleri güvenli. uygun olduğu takdirde insan cinsel 351 . tatmin edici ve güvenli bir cinsel yaşama. Üreme Sağlığı Üreme. Aynı zamanda cinsel sağlığı içerir. Bu tanımda erkek ve kadının. düşüğün önlenmesi düşük sonuçlarının yönetimi. Yalnızca üreme sistemi. infertilitenin önlenmesi ve uygun tedavisi. uluslar arası insan hakları belgelerinde ve diğer uzlaşılan belgelerde tanımlanmış insan haklarını da içine alır. aralığına ve zamanlamasına karar vermeleri. kadın sağlığı. bebek ve anne sağlığı hizmetleri. nasıl olması gerektiğine karar verme özgürlüğüne sahip olmaları da demektir. Bu nedenle üreme sağlığı. Üreme sürecinde yaşanabilecek muhtemel sağlık sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesi için yapılması gerekenler ise üreme sağlığı kavramı ile adlandırılmaktadır. bölüm ÜREME SAĞLIĞI ve ÜREME HAKLARI olarak ele alınmış özetle şu tanımlamalar yapılmıştır.

üreme sağlığı ve sorumlu ebeveynlik konularında eğitim ve danışmanlık içermelidir. Aile planlaması uygulamalarında erkeklerin katılım ve paylaşımını artırmak. cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından üst basmaklar bulunmalıdır. sorumluluk. hizmetlerin teşkilatlanması ve değerlendirmesi aşamalarında kadınlarda sürece içerisinde yer almalıdırlar. planlama. karar verme. Üreme sağlığı programları adolesanlar dahil kadınların ihtiyaçlarına hizmet edecek biçimde tasarlanmalıdır ve tasarımın liderlik. 2. Aile planlaması tavsiye. 352 . Sevki gereken durumlarda aile planlaması hizmetleri.. sayısı. 4. kabul edilebilir ve ulaşılabilir nitelikli aile planlaması hizmetleri sunmaktır. ve aile iyiliği ve kişisel onurlarına saygı. yönetim. eğitim. 1. infertilite. B. Ancak bunun insani olmadığının anlaşılmasıyla birlikte aile planlaması olarak ele alınması benimsenmiştir. doğum ve düşük. Ülkemizde toplam doğurganlık hızı 1960’ lı yıllarda 67 civarında iken 2000 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmasına göre 2. 6. ev ve çocuk bakımı işlerinde eşit sorumluluk almasını ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesinde temel sorumluluğu almasını üstlenmesini sağlayacak bilgilendirici ve danışmanlık programları yürütülmelidir. Hizmetler hususan kadın ve adolesanların kişisel ihtiyaçlarına duyarlı sıklıkla aciz durumlarını göz önüne almalıdır ve cinsel şiddete maruz kalanlara özel ihtimama gösterilmelidir. doğum aralığı zamanını tayin etme çerçevesinde çiftlere ve kişilere üreme hedeflerini gerçekleştirmede yardımcı olmadır. danışma ve hizmetlerini geliştirmek 5. meme ve diğer üreme sitemi kanserleri. 3. Tüm dünyada kadınlar daha az çocuk doğurmaya başlamıştır. Üreme sağlığı hizmetlerinin önemli bir kısmını oluşturan aile planlaması sadece nüfusun kontrol edilmesi olarak anlaşılmamalı ve uygulanmamalıdır. Genital mutilasyon gibi Zararlı uygulamaların azaltılmasına yönelik aktif girişimler üreme sağlığı bakım programları dahil birinci basamağın tamamlayıcısı olmalıdır. çocuklarının. Mahremiyeti korumak kaydıyla ihtiyaç duyan ve isteyen herkese karşılanabilir. İstenmeyen gebelikleri önlemek için kullanılan gebeliği önleyici yöntemler 1960 yıllardan 1990lı yıllara kadar 5 kat daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Erkeklerin eğitilmesini ve aile planlaması. üreme yolu enfeksiyonları. iletişim. bilgi. Emzirmenin yaygınlaştırılması . Uluslar arası nüfus ve gelişme konferansı aile planlaması ile ilgili şu ilkeleri belirlemişlerdir. İstenmeyen gebelikleri önleme yüksek riskli gebeliklerin.15 seviyesine gerilemiştir. Aile Planlaması Üreme sağlığı hizmetlerinin temel uygulamalarından biridir. Geçmiş dönemlerde nüfus kontrolü yada nüfus planlaması şeklinde uygulanmaya başlamıştır. hastalıkların ve erken ölümlerin azaltılması.yaşamı. uygulama. Optimum sağlık. Göçmenlere ve yerinden edilmiş insanlar sağlık hizmetine ulaşmada sorun yaşabilir ve üreme sağlığı ve hakları bakımından özel tehditler yaşabilirler. gebelik.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH) ve Korunma Tüm dünyada cinsel yolla bulaşan hastalıkların insidansı yüksektir ve artmaktadır.C. Trikomonaz (174 milyon) Tedavi edilemeyen hastalıkların başında AIDS gelmektedir. 2. sfiliz gibi bazıları anneden çocuğa. Bu hastalıklar. En sık gonore. Ölüdoğum –gebeliğin istenmeyen sonuçları 5. genital siğil. Genito-anal kanserler 6. sfiliz. kan ürünleri ve doku transferi ile geçebilir CYB hastalıkların bazıları tedavi edilebilirken bazıları tedavi edilememektedir. Ektopik gebelik 2. Ölüm CYBH’den Korunma 1. şankroid. HIV. Klamidya (92 milyon) 4. Frengi (Sifiliz) (12 milyon) 2. virüs. İkincil korunma amaç hastalık süresini kısaltarak prevalansı azaltmak (a) Erken tedaviye teşvik (b) Ulaşılabilir. AIDS 7. Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (Komplikasyonları ve Sekelleri) Pelvik Enflamatuvar Hastalık (PID) 1. klamidya. (b) Diğer yol ise karşılıklı sadakat. trikomonaz. 1. Durum HIV salgının çıkmasıyla belirgin şekilde daha da kötüleşmiştir. 30 dan fazla bakteri. Esas olarak kişiden kişiye cinsel temasla bulaşan enfeksiyonlardır. Perinatal enfeksiyonlar 4. Sterilite (erkek ve kadın) 3. Birincil korunma (a) Güvenli seks ve riskten kaçınma konusunda sağlık eğitimi ve promosyonu (b) HIV ile diğer CYBH işbirliği konusunda bilgi verme (c) Kondom promosyonu 2. Tüm dünyada 1999 verilerine göre 340 milyon tedavi edilebilir CYBH görüldüğü tahmin edilmektedir. Tüm hastalıklar birlikte değerlendirildiğine dünyada 1 günde 1 milyon kişinin CYBH ye yakalandığı tahmin edilmektedir. genital herpes. Birincil korunma (a) En kesin çözüm cinsel perhiz. ve parazit vardır 3. 353 . etkili ve kabul edilebilir bakım (c) Eğitim ve danışma (d) Vaka bulma ve tarama yoluyla asemptomatik enfeksiyonların erken tanı ve tedavisi 3. HIV ve hepatit B 4. Bel Soğukluğu (Gonore) (62 milyon) 3. 1.

5-13 September 1994) 2.(c) Kondom %100 güvenli değildir.pdf 354 . Dünya sağlık Örgütü http://www. REPORT OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON POPULATION AND DEVELOPMENT* (Cairo. Kondom kullanımı bunu azaltabilirdi KAYNAKLAR 1. (d) ABD’deki AIDS hastalarının 2/3’ü bu hastalığı cinsel ilişki sırasında kapmıştır.int/hiv/pub/sti/who_hiv_aids_2001. doğru kullanılırsa riski azaltmaktadır.02.who.

sıradadır. hayatın ilk yıllarından itibaren hemen her dönemde bireyin sağlığını olumsuz etkiler (2). Bireyin eğitimi 4. Makine kazaları. 5.7. Kaza/Yaralanma Türleri 1. 1. 2. nerede. beklenmedik bir anda ortaya çıkan.Laboratuvar kazaları 11. İş gücü kaybına yol açmaları. Trafik kazası 4. can ve mal kayıplarına neden olan olaylardır. Düşme 3. Kazalarda Bazı Risk Faktörleri: 1. Sık ölüme yol açmaları. 2. önemli bir halk sağlığı sorunudur.5 ile 10. Yaş 3. Yangın 5. Gelişmiş ülkelerde yüzbinde 16. Sık yaralanmaya yol açmaları. Alkol kullanımı 7. Doğal afetler 8. Uyuşturucu ve uyarıcı ilaç kullanımı 8. Trafik kazaları dünyada ilk 10 ölüm nedeni arasındadır. 1. Kalabalık 355 . Kişisel özellikler 6. Sosyoekonomik düzey 5. KAZALAR ve ÖNLENMESİ Tanım: Kaza.sırada. 3. Ev kazaları 2. 4. Cinsiyet 2. yaralanmalara. önceden planlanmamış. Kazalar.4 ile 10. Yanma 6. ne zaman. Boğulma 7. Trafik kazalarından ölümlerin ölüm nedenleri sıralamasındaki yeri 1998 rakamları incelendiğinde. Ateşli silah kazaları 10. Birey ve toplum için yüksek maliyete yol açmaları nedeniyle. Sık görülmeleri.Çocuk-kadın-yaşlı istismarı Kazaların Epidemiyolojik Özellikleri Kazalar-yaralanmalar. Yaşanılan bölge ve çevredeki olumsuzluklar 9. iş kazaları 9. kaç kişinin ve nasıl yaralanacakları belli olmayan olaylardır (1). nasıl meydana geleceği bilinmeyen. Gelişmekte olan ülkelerde yüzbinde 20.

Oyun alanlarının yetersizliği Kazaları Hazırlayan Etmenler 1. olay öncesi. (c) Güvensiz çevre koşulları. olay evresi ve olay sonrası olmak üzere üç evrede incelenmektedir. Kişisel Etmenler (a) Riskin bilincinde olmama (b) Deneyimsizlik (c) Bulma ve keşfetme merakı (d) Risk alma davranışı (e) Psikolojik sorunlar (f) Stres (g) Yorgunluk (h) Uyuşturucu kullanımı (i) Uyarıcı ilaç kullanımı (j) Kişisel koruyucu kullanmama 2. Olay Öncesi Evrede Etkili Etmenler a. Kazanın Evreleri ve Etkili Etmenler Kazalar. Araca Ait Etmenler (1) Frenlerin durumu (2) Araç sinyal ve uyarı lambaları (3) Taşıtın ulaşabildiği veya ulaştığı hız (4) Lastiklerin durumu (5) Araçta arıza bulunma durumu c.Yanlış yapılaşma. bakım durumu (4) Köprünün tasarımı 356 .Gürültü 11. 1. yanlış tasarım 12. İnsana Ait Etmenler (1) Alkol ve ilaca bağlı dikkat azalımı (2) Ehliyetsiz araç kullanımı (3) Trafik kurallarına uymama (4) Emniyet kemeri kullanmama b.Araç trafiğinin yoğunluğu 13. (d) Tehlikeli davranışlara özendirici reklâmlar. Çevresel Etmenler (a) Gerekli kanunların olmayışı (b) Mevcut kanunların uygulanmasında yetersizlik. araca. Çevreye Ait Etmenler (1) Bariyer ve trafik işaretleri (2) Trafik işaretlerinin tasarım ve yerleşimi (3) Yolun tasarımı. Her bir evrede olayın meydana gelişini etkileyen insana. çevreye ait etmenler bulunmaktadır.10.

Örnek: (a) Kask takmak. Tedavi. 2.2. 3. Yaralanma açısından potansiyel bir maruziyet meydana geldiğinde. yaralanma meydana gelmesini engellemek ya da ciddiyet derecesini azaltmak amaçlanır. sosyal ve tıbbi rehabilitasyona yönelik yapılan çalışmaları içerir. Yaralanma meydana geldikten sonra zararlı etkilerini en aza indirme çabalarını ifade eder. İnsana Ait Etmenler (1) İlkyardım bilgi ve beceri düzeyi b. Örnek: (a) Otomobil kazalarını önlemek için trafik kurallarını geliştirmek ve uygulamak. 1. 2. İkincil Korunma 1. Araca Ait Etmenler (1) Darbeye direnç durumu (2) Kapının kolay açılması c. 2. (b) Yüzme havuzlarını tel bir örgü ile kapatmak. Ortaya çıkan etkeni ortadan kaldırmak. Olay Evresinde Etkili Etmenler a. Çevreye Ait Etmenler (1) İşaret ve bariyerler (2) Yolda kaçma bölgesinin bulunması 3. Olay Sonrası Evrede Etkili Etmenler a. konuşma terapistleri. sosyal çalışmacılar bu alanda hizmet verir. Çevreye Ait Etmenler (1) Telefon kulübesi bulunması (2) Acil ambulans mevcudiyeti (3) Acil tıbbi yardım bilgi ve beceri düzeyi yüksek personelin bulunması KAZALARDA KORUNMA DÜZEYLERİ Birincil Korunma Yaralanma olmadan korunma anlamı taşımaktadır. 357 . İnsana Ait Etmenler (1) Koruyucu araç kullanmama (2) Alkol/ilaç/uyuşturucu kullanma b. Üçüncül Korunma 1. (c) Tabancalara kilit sistemi yerleştirmek bu konuya örnek olarak verilebilir. Araca Ait Etmenler (1) Yangın söndürme sistemi bulunması c. Etkenin ortaya çıkmasını engellemek. Fizyoterapistler. bu konuya örnek olarak verilebilir. (b) Emniyet kemeri takmak.

(b) Evde temizlik vs. Toplumu ve sağlık personelini eğitmek. Örnek: (a) Tabanca taşıma ve satışına sınırlama getirmek. 8. Etkeni yok etmek. 358 . Etkeni yok etmek. için kullanılan maddelerdeki zehirli kimyasalların sayısını azaltmak. 1. Kişilerin bir kararı ve girişimi söz konusudur. 1962): 1. Pasif Korunma Yaklaşımı: (a) Çevreye ve etkene yönelik müdahalelerle. Tehlikeli maddelerin yapısını değiştirmek. Örnek: (a) Trafik yasasının bulunması. 2. 9. “Hatalı araç üretmemeye çalışmak” yapılabilir. 5. (d) Arabada hava yastığının bulunması. 2. Kuramsal olarak en temel halk sağlığı yaklaşımıdır. (b) Emniyet kemeri kullanma. Etkenin özel dağılımını ya da oranını değiştirmek. (e) Çevre koşullarının kazanın oluşumunu ve yayaların kazaya maruz kalmasını önleyici şekilde tasarlanması. bir olayda yaralanmaya yönelik koruma önlemlerinin yapılması kararı ve uygulamasıdır. 7. (c) Yaralanma sonucunun en aza indirilmesini amaçlar. (b) Kişilerin kazaya maruz kalmasının ve yaralanmasının önlenmesi. 3. (c) Kask kullanma. Kaynağı kontrol altına almaya çalışmak. (c) Taşıtlarda emniyet kemerinin bulunması. Etkeni konakçıdan ayırmak. otomobillerin üretiminin engellenmesi. (b) Taşıtlarda çelik desteklerin bulunması. Örneğin. 2. Kombine koruyucu önlem almak. YARALANMALARIN KONTROLÜNDE KULLANILAN 10 TEMEL ÖLÇÜT (HADDON. 4. Aktif Korunma Yaklaşımı: Kişilerin. Örnek: (a) Trafik kurallarına uyma. 10.YARALANMALARDA KORUNMA YAKLAŞIMLARI 1. 6. Kazalarda genelde uygulanabilir değildir. Konakçıda önlem almak. Etkeni konakçıdan ayıran bariyer yöntemler kullanmak. Etkenin miktarını azaltmak. Etkenin miktarını azaltmak.

(b) Zehirli kimyasal maddelere karşı alınabilecek önlemler. (a) İşyerinde gaz maskesi kullanılması. bilinçlendirilmesi. (c) İlaçları çocukların ulaşamayacakları yerlere koymak. (a) Çocukları ilaçların zararlı etkilerinden korumak için güvenlik bandının yapıştırılması. (a) Tabancanın emniyetini kapalı tutmak. 7. Birden fazla önlem türünü birden uygulamak. 5. (b) Mermileri ayrı bir yerde korumak. (a) Yolda meydana gelecek kazaları azaltacak. Toplumu ve sağlık personelini eğitmek. Etkeni kişilerden ayıran bariyerler. (a) Toplum eğitimi: Örnek: (a) Alkollü olarak araba kullanmanın meydana getirdiği tehlikeler. Kombine koruyucu önlem almak. (a) Sağlık personelinin eğitimi. (b) Yol yapımı çalışmalarının yürütülmesi. Tehlikeli maddelerin yapısını değiştirmek. birçok yaralanmanın önlenmesini sağlarlar. üst-alt geçitlerin yapılması. (b) İlaç kutularına çocukların açmasını engelleyecek mekanizma konması 4. 8. pratik ve etkili koruma yöntemidir. Trafikte alternatif taşıma yolu kullanmak. 6. (b) Arabalarda hava yastığı bulunması. Örnek: (a) Halkın eğitimi. 9. Etkenin özel dağılımını ya da oranını değiştirmek. Konakçıda önlem almak. (c) Trafiğin hızlı ve kalabalık olduğu yerlerde yayaların trafiğe girmesini engelleyecek parmaklıkların. Etkeni konakçıdan ayırmak. 359 .3. (b) Bireyi kazaya maruz kalmaktan koruyacaktır. giysilerin tutuşmayan cinsten kumaşlarla yapılması. Kaynağı kontrol altına almaya çalışmak. Etkenin ortaya çıkmasını önlemeye çalışmak. 10. Genellikle en ucuz. Etkeni konakçıdan ayıran bariyer yöntemler kullanmak. (a) Bazı meslek gruplarında. (b) Sağlık dışı toplum kesimlerinin eğitimi.

Özcebe H. Türkiye’de Kaza ve Yaralanma Sürveyansı. 2. Sayfa 462-72 İkinci Baskı 1997 360 . (Editörler: Bertan M. Değerlendirme. KAYNAKLAR 1.YARALANMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Yaralanmaların kontrolünde çok önemlidir. Açıkel CH. (8-17) 2005. Güler Ç) Halk Sağlığı Temel Bilgiler Kitabı. Sürveyans çalışmalarıyla birlikte yürütülmelidir. Bütçe oluşturulurken değerlendirme süreci için de pay ayrılmalıdır. ancak ihmal edilen bir konudur. Çakır B: Halk Sağlığı Yönünden Kazalar. Bertan M. Sağlık ve Toplum. Güneş Kitapevi. 15(3). yaralanmaları kontrol etmede kullanılacak stratejilerin ne olması ve nasıl olması gerektiği konusunu açığa çıkarmak için önemlidir.

giriş-çıkış yolları. Isıtma sistemi. deniz koruması. kapalı ortam havasını etkilememeli. Kamara ve yemekhane gibi mürettebatın kullandığı tüm mekanlar doğal ışıkla tam olarak aydınlatılmalı ve yeterli bir suni aydınlatma sağlanmalıdır. çalıştığı. iklim şartlarına bağlı olarak ısıyı yeterli düzeyde tutabilmeli. banyo ve tuvaletler günlük olarak gerektiğinde daha sık temizlenmelidir. ana buhar. Ancak bu mekanlardan kolayca geçilmelidir. Gemi Hijyeni ve Uçuş Hijyeni konuları genel olarak iş sağlığı kapsamında ele alınan ve insanın yaşadığı. Günlük zemin temizliği yapılmalı. tanzimi. güvenlik. Tuvalet alanları sık sık temizlenmeli kolay temizlenebilir olmalı. GEMİ ve UÇUŞ HİJYENİ 9. kapılar kendiliğinden kapanabilmelidir. Yatakhanelerde personel başına özel kılıfları olan 2 adet temiz örtü ve yastık temin edilmelidir. sıcak. Hijyen Hijyen. gerekli hijyen tedbirlerinin kolaylıkla alınabilmesi için sağlık makamları ile koordine edilmelidir. Oturma mekanlarındaki doğal aydınlatma en azından normal görüşe sahip bir kimsenin 361 . vinç ve benzeri kaldıraçların egzoz boruları mürettebatın barındıkları yerlerden ve teknik olarak mümkünse. yemekhane. Kamararalar ve yemekhanelerin havalandırma sistemi havayı istenilen koşullarda muhafaza edecek ve her türlü hava ve iklim koşullarında yeterli hava akımını sağlayacak özellikleri taşımalıdır. kamaralardan ve ıslak zeminlerden ayrı mekanlarda olmalıdır.8. Yangın önleme ve yayılmasını geciktirme konusunda önlemler alınmalıdır. soğuk. Tuvaletler. seyahat ettiği ortamdaki çevreye yönelik hijyen faaliyetlerini içerir. havalandırma. Gemi Hijyeni Barınma Hijyeni Gemiler inşa projesi aşamasında. bu yerlere giden geçitlerden geçirilmemelidir. birey ve toplum olarak insan sağlığının korunması ve geliştirilmesi. yapılışı. Her 30 kişiye 1 tuvalet kabini ve 1 lavabo Her 20 kişiye 1 pisuvar Her 75 kişiye 1 su sebili Bayan personel varsa 15 kişi için 1 tuvalet ve lavabo bulunmalıdır. gerekli ısı miktarı tabip tarafından izlenmelidir. Mürettebatın barınma yerlerinin konumu. Sıcak ülkelere seyahat eden gemilerde hem mekanik havalandırma hem de elektrikli vantilatörler olmalıdır. İç bölmeler haşaratı barındırmamalı. yüksek seviyede uzun süre devamı için sağlıkla ilgili bütün bilgileri bir sentez halinde uygulayan bilimdir. Kamaralar. Yatakhanelerde net alan kişi başına 3 m2 üzerinde olmalı. mutfak ve ısı yayan diğer alanlara uzak olmalı ve buhar ve sıcak su borularının ısı etkilerine karşı koruma sağlanmalıdır. yataklar ve ekipman haftalık olarak değiştirilmelidir. gürültü ve diğer kısımlarından gelen sızıntılara karşı yalıtım sağlayacak şekilde inşa edilmelidir.

Depoya alındıktan sonra arıtım işlem yapılmaması 6.90 metreden daha az olmamalı. yatakhanelerden uzak. Mürettebat kamaralarının tepe yüksekliği. kamarada en çok on kişinin kalmasına izin verilmelidir. bir raf ve bir asma kilit köprüsü donanımına sahip olmalıdır. 1. tamamen kapalı olmalı ve haşerenin girebileceği delikler bulunmamalıdır. İÇME SUYU HİJYENİ Gemilerde içme suyunun müşterek olması hastalık ve salgın ihtimalini artırır. Her mürettebata bir ranza sağlanmalı Bir ranzanın asgari iç boyutları 1.90 metreden daha az olmamalı. Her kamarada kalabilecek azami kişi sayısı ve kişi başı düşen hava miktarı okunaklı ve silinmeyecek bir şekilde kolayca görülebilecek bir yere asılmalıdır.68 metre olmalıdır. Kamaralardan ve yemekhanelerden ayrı. Tablo 1. iç genişliği 19. 1.açık havada ve gün ortasında. Yanlış arıtım yapılması DSÖ’ye rapor edilen 1970-2000 arasında bildirilen su kaynaklı 100’ün üzerinde salgınlarda etken olarak Tablo 1’de adı geçen mikroorganizmalar bulunmuştur. Bu dolabın yüksekliği 1. Kamaralar kullananlar için makul düzeyde bir konfor sağlayacak ve temizliği kolaylaştıracak tarzda düzenlenmeli. Mürettebat kamaralarının tepe yüksekliği. Yanlış depo dolum uygulamaları 4. Deponun sağlıksız olması 2. mobilya olarak her kişi için bir elbise dolabı bulunmalı.90'a 0. Mikrobiyolojik ve kimyasal kirlenme riski artmaktadır. Ranzaların ana iskeleti borulardan yapılmışsa. Her kamarada kalabilecek azami kişi sayısı ve kişi başı düşen hava miktarı okunaklı ve silinmeyecek bir şekilde kolayca görülebilecek bir yere asılmalıdır.30 desimetrekare. Deponun kolay temizlenme imkanlarının olmaması 5. Bütün gemilerde yeterli sayıda yemekhane bulunmalıdır.52 metre. İçme Suyu Problemleri: 1. kamarada en çok on kişinin kalmasına izin verilmelidir. yeterli havalandırma sağlanabilen bir mekanda giyecek kurutma tesisi bulunmalıdır. sıradan basılı bir gazeteyi dolaşıma açık her bir noktada okunmasına olanak sağlayacak şekilde olmalıdır. mutfağa mümkün olduğu ölçüde yakın konuşlandırılmalıdır. Yangın söndürme suyu gibi diğer amaçlı sularla karışma 3. Yemekhaneler. DSÖ’ye 1970-2000 arasında rapor edilen su kaynaklı 100’ün üzerinde salgında etken olarak belirlenen mikroorganizmalar 362 .

Çözüm nedir? 1. Su temininde bakteriyolojik. 3. Gemiye her alınan suyun analiz edilmesi. Gemilerde içme ve kullanma suyu aynı olmalı 7. 4. Su arıtımının yetersiz veya hatalı yapılması. onarım ve bakım için uygun bir deliği olmalı ve bir boşaltma kanalı olmalıdır. Su şebekesinin arızalanması. 8. Yetersiz denetlemeler ve bu işlerle uğraşan personelin bilgisiz olması. fiziksel. İçme suyu ile diğer sular arasında bağlantı olmamalıdır. kontamine suyun depolanması. kimyasal olarak sağlıklı ve Sağlık Bakanlığınca kontrolleri yapılan ve onaylanan suların tercih edilmesi. Depolama ve dağıtım aşamalarında hastalık yapıcı etkenlerden korunmasıdır 5. Deponun arızalanması. 2. Her gemide temel su analizleri yapılmalı ve görevli bir personel istihdam edilmelidir 6. 5. 2. İçme suyu olmayan depolara ikaz yazıları yazılmalıdır. Özellikler Su depolarının temizleme. 363 . Suyun aralıklı olarak dezenfekte edilmesi 4. Suların periyodik analizlerin yapılmaması. İçme suları için ayrı bir taşıma sistemi kullanılmalı ve değişik renk borularla taşınmalı. Depo su seviyesi de takip edilebilmelidir. depolara alınmadan önce pozitif basınç kullanılarak iyi bir filtreleme işleminden geçirilmelidir.Su kaynaklı bu salgınların sebepleri şöyle özetlenebilir: 1. 3. Düzenli olarak en az iki haftada bir bakteriyolojik analiz yapılmalıdır. atık biriktirme alanından uzakta olmalıdır. Depo tuvaletlerden.

Yetersiz pişirme 4. Bunun muhteviyatı değişebilmekle beraber %41’i yiyecek atıkları. Sıvı atık borularının tıkanmasını ve suyun geri toplanmasını önleyecek şekilde önlemler alınmalıdır. Katı atıklar. suya veya havaya kasten veren kişi.İçme suyu boruları mavi renkte olmalı ve içme suyu dışındaki su kaplarına içilmez ibaresi mutlaka yazılmalıdır.181). (Diğer detaylar Uçuş Hijyeni bölümü ile benzerdir. Güvenilir olmayan kaynaktan gelen gıdalar 2. çöpler yiyecek depoları. İlgili kanunlarla belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye zarar verecek şekilde. Bulaşmış ekipman/çapraz kirlenme Gıda güvenliği Kritik noktalarda kontrol analizi yöntemi ile değerlendirilmeli. Otomatik klorlama sistemi 5. Yetersiz personel hijyeni 5. %7 plastiktir. %17’si metal. Ayrıca borular çöp biriktirme araçları veya diğer amaçlı kullanılan suların altından geçirilmemelidir. Bakiye klor takibi 4.5). atık veya artıkları toprağa. Kişisel su hijyen eğitimi 2. GIDA HİJYENİ Gıda Zehirlenmesinin Risk Faktörleri (FDA Report on the occurance of Foodborne Illness Risk Factors in Selected Institutional Food Service. Yangın söndürme. %35’i kağıt.) 364 . temizleme gibi başka amaçlarla kullanılan depolara aktarma yapılacaksa suyun geri gelmesini engelleyecek önlemler alınmalıdır. Gıdanın uygun olmayan süre ve sıcaklıkta bekletilmesi 3. altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (Türk Ceza Kanunu. balast suyu ve atık sular uluslar arası veya ulusal yasak alanlara atılmamalı. Deniz kirliliğini önlemek amacıyla gemilerden kaynaklanan atıkları çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve/veya dolaylı olarak deniz ortamına bırakmak yasaktır (Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği. Gemi temiz tutulmalı. 2004). Şüphe halinde Hekime müracaat 3. Önemli hususlar 1. cam. limanlarda bertaraf hizmeti verenlere verilmelidir. Restaurant and Retail Food Score Facility Types. 1. Buz teminine dikkat’’’ ATIK HİJYENİ Gemilerde ortalama 3 kg/kişi çöp çıkar. yemek işlerinde kullanılan su sık sık kontrol edilmeli gemi güvenliği açısından genel kontroller yapılmalıdır. işleme alanları ve diğer çalışma alanlarından uzakta tutulmalıdır.

VEKTÖRLERLE ve KEMİRİCİLERLE MÜCADELE Gemilerin pencerelerinde 1. 2. (Erişim adresi: http://www. 2005.6 milimetreden az gözenekleri olan tel kullanılmalı. 365 . Doğal düşmanlar (kedi) 2.navy.med. 2005. Atlanta. Yok etme : Kapan.aspx) 4. Zehirler. National Center for Environmental Health Vessel Sanitation Program. 3. 2004. klima girişlerine ve diğer üreme alanlarına insektisit uygulanmalıdır. Sivrisineklerin üremesine elverişli alan bırakılmamalıdır. WHO. CDC.mil/directives/Pages/ Publications. CDC. Department of Health and Human Services. KAYNAKLAR 1. National Center for Environmental Health. Naval Medical Command. Riskli alanlara. kapılara kendi kendini kapatma düzeneği konmalıdır. Barınaklarının Kontrolü: Fareden arındırmak. Vessel Sanitation Program Operation Manual. Delikleri tıkamak. Manual of Naval Preventive Medicine Chapter 3 Prevention of Heat and Cold Stress Injuries. Atlanta. Kemirici kontrolü için 1. Guide to Ship Sanitation. 2009. US Public Health Service. Üreme alanları ve gıdanın ortadan kaldırılması uygulamaları yapılabilir. Vessel Sanitation Program Construction Guideline.

3. Bu nedenle ticari olarak güvenli. Kişiler. yüksek kalite. Yolcular ve uçuş mürettebatı kısa sürelerde çok uzun mesafeler kat ettikleri için.UÇUŞ HİJYENİ Hijyenin temel prensipleri uzun yıllardır değişmemiştir. enfekte olmuş (özellikle de insan kaynaklı) atıklarla temas halinde olmamalıdır 3.gıdaların güvenliğini. sağlığa yararlığını ve dayanıklılığını sağlamak için gerekli olan tüm tedbirler olarak tanımlanmıştır. Yolcular bir hava yolunu genellikle uçakta ikram edilen yemeklerin kalitesine göre değerlendirmektedir. Uçuş hijyeni kavramı havaalanlarını da kapsayan geniş bir alandır ve temel amaçlar şu üç başlık altında toplayabiliriz: 1. bu hastalıkların çoğu Tablo I’de sıralanan başlıklar altında toplanabilir: 366 . Havacılıkta hijyen için Dünya Sağlık Örgütü 1960 ve 1977'de ilk iki baskısını yaptığı "Guide Hygiene Sanitation Aviation" adlı yayının 2009'da üçüncü baskısını yayınlamıştır. 7. GIDA Gıda hijyeni. Fakat. 4. Kaynağı bilinmiyorsa tüm içme suyunun kaynatılması. en azından. 5. tüm aşamalarda – büyümesinden. Köklü ve ünlü bir firma tarafından üretilmemişse dondurmadan kaçınılması. Soyulmamış meyvelerden kaçınılması. Söz konusu bilgiler gıda ve su kaynaklı hastalıkları önlemenin pratik yollarıyla ilgili tavsiyeleri içermelidir. bu bulaşkanlar asla bir sağlık tehlikesi oluşturacak miktarlarda olmamalıdır. Bu Kılavuzun referans koşulları içinde gıda hijyen uygulamasının amacı gıdaların toksik maddeler dahil bulaşkanlar olmadan üretilmesine ve sunulmasına ve böylece tüketiminin hastalığa neden olmamasını sağlamaya bağlıdır. 2. Kaynağı bilinmeyen kabuklulardan kaçınılması. üretiminden veya imalatından son tüketimine kadar . özellikle de charter uçuşlar ve paket turlar gibi özel sektörlerdeki trafiğin hacim olarak büyümesi ve hızının artması ile bu prensiplerin kesintisiz olarak uygulanması daha da büyük önem kazanmıştır. Yüksek kişisel hijyen standardının korunması. genel olarak hava taşımacılığı sektöründeki. Hastalık taşıyıcılar kontrol altında tutulmalıdır. Tüm etlerin ve balıkların iyice pişirilmesi. 6. 2. Salata gibi pişirilmeyen tüm sebzelerin yeterli dezenfeksiyonu.Örneğin: 1. Çok sayıda hastalık gıdalar yoluyla bulaşmaktadır. lezzetli ve cezbedici şekilde ikram edilen gıdalar sunmak önemlidir. özellikle sağlık seviyesi düşük ülkeleri ziyaret ederken alınması gereken tedbirler hakkında önceden bilgilendirilmelidir. Gıdalar ve su ile ekipmanlar ve kaplar patojenik organizmaları ve toksik maddeleri mümkün olduğunca içermemelidir.

Tablo I. Portörlüğün tespiti ve önlenmesi 2. Gıdalar yoluyla bulaşan hastalıklar Bakterilerle İlgili Hastalıklar (Enfeksiyonlar ve Zehirlenmeler) Stafilokok zehirlenmesi Salmonelloz Tifo Paratifo Clostridium perfringens (C. Gıda işlerinde çalışan personelin eğitimi 3. Gıda işlerinde çalışan personelin kişsel hijyenlerini idame ettirebilmeleri için uygun ortam sağlanması 367 .welchii) Botulizm (sucuk zehirlenmesi) Bacillus cereus gıda zehirlenmesi Escherichia coli ishali Kolera Kolera olmayan vibrio (NCV) hastalığı Vibrio parahaemolyticus enfeksiyonu Streptokok enfeksiyonu Şigelloz Bruselloz Tüberküloz Antraks Tularemi Difteri Virüslerle İlgili Hastalıklar Hepatit A Protozoa Kolu Mikroorganizmalarla ve Hayvan Parazitiyle İlgili Hastalıklar Amibik dizanteri Taeniasis (tenyaların sebep olduğu) Diphyllobothriasis Trişinoz Oksiyüriazis Askaris Fascioliasis Opisthorchiasis Hidatid hastalığı Kimyasal Zehirlerin Neden Olduğu Hastalıklar Böcek ilaçları ve ağır metaller Radyoaktif Kirliliğin Neden Olduğu Hastalıklar Bitki ve Hayvan Toksinlerinin Neden Olduğu Hastalıklar Zehirli mantar ve denizdeki biyolojik toksinler Yaygın olarak görülen gıda kaynaklı hastalıklara karşı alınacak önlemler 1.

Mutfağın temizliği yeni gıda malzemeleri gelmeden önce tamamlanmalıdır. ayakları ve alt Her gün (bazı gıda ekipmanları her kısmı dahil masaları ve çalışma vardiyanın sonunda temizlenmelidir) yüzeylerini. vb. düşük seviye boruları ve tekerlekli servis masalarını yıkama Aspiratörlerin.4. uygun ısıda ve mümkünse makine ile yıkanıp kurutulması (m) Yemek artıklarının sunulmamış yemeklerle teması kesinlikle engellenmeli ve varış noktasında uçaktan uzaklaştırılmalıdır. dolapları. kuru gıda depoları vs. (a) Tüketilmeden önce sürekli sıcak tutulmayan pişirilmiş gıdaların– özellikle et. kümes hayvanları eti ve deniz ürünleri – hızla soğutulmasını ve sabit bir ısısının altında tutulmasını sağlamak (b) Tüm süt ve süt ürünlerinin pastorize ve sterilize edilmesini sağlamak. fırınların. ızgaraların vb. tepsi hazırlama. mutfaklar. içini ve dışını yıkama Kaynatma tanklarının.) (l) Bulaşıkların sağlıklı suyla. ocakların. Tüm zemini silme ve yıkama: çöpü Günde iki kere atma Tüm gıda ekipmanlarını. (c) Gıda üretiminde kirli hammadde kullanılmaması (d) Gıda üretiminde kullanılacak malzemenin güvenilir kaynakta ve uygun şekilde denetlendikten sonra alınması (e) Çiğ gıdaların birbiri ile temasının önlenmesi (f) İhtiyaca göre hızlı soğutma ve yeterli ısıtma uygulanmalı (g) Pişirme soğutma ve tüketme arasındaki bekleme süreleri olabildiğince kısa tutulmalı (h) Uygun gıdalar tüketilmeden hemen önce pişirilerek sunulmalı (i) Pişirmede yeterli süreye riayet edilmeli (örneğin botulismus toksinlerini yok etmek için gıdalar 15 dakika kaynatılmalıdır) (j) Gıda üretiminde sağlıklı su kullanılması (k) Gıdaların uygun sıcaklıkta ve koşullarda depolanmasının sağlanması (dondurucu. Haftada bir demir tavaların. atık konteynırlarını. buhar Haftada bir 368 . Yemek Hazırlanan Tesislerin Temizlenmesi Yemek Hazırlanan Tesislerin Temizlenmesi Yemek hazırlama alanları. uygu deterjanlar kullanılarak. (n) Çöplerin uygun şekilde uzaklaştırılması (o) Kanalizasyon sisteminin bulaşa yol açmayacak şekilde tesis edilmesi (p) Kemirgenlerle ve böcekle etkin mücadele edilmesi ve bu süreçte kullanılan kimyasalların bulaşının önlenmesi Yemek hazırlanan tesislerin temizlenmesi ile ilgili olarak Tablo II’de belirtilen sürelere uyulmalıdır. soğutucu. Tablo II. evyeleri. Gıda hazırlama personelinin bu bölümün ileriki aşamalarında açıklanan hijyen uygulamalarına katı bir şekilde uymaları.

Uçuş personeli yemeklerini uçuş sırasında yediğinde pilota. yeterli tedbir alınmadığı takdirde hastalık uçaktaki su aracılığıyla yayılabilir. tifo (Salmonella). Çoğu hava yolu şirketi bu hastalıkların yaygın olarak veya zaman zaman görüldüğü ve sağlık standardının düşük olabileceği ülkelere seferler düzenlemektedir. Su Dünyanın birçok yerinde hala görülen ve suyun neden olduğu hastalıklar kolera. Tablo III. Uçakta taşınması gereken su miktarı Uçuş süresi Yolcu başına düşen su miktarı 1-3 saat 1. basili ve amipli dizanteri ile diğer bağırsak enfeksiyonlarını içermektedir.5 aralığında olmalıdır: aşırı asitli su.0-8. gıda hazırlama ve içecek olarak tüketim ile lavabo ve tuvaletlerdeki ihtiyacı karşılayacak miktarda olmalıdır. Aşağıdaki örnek fikir verebilir.70 Litre 3-5 saat 3. boruları vb. Su güvenliğinin havaalanında.55 Litre Uçak yolcularına sunulan su içilebilir olmalı ve tüketicinin hoşuna gitmelidir. taşıma sırasında ve uçak içinde sağlanması gerekir. Eğer kaynak mikropluysa. Eğer yemeklerini kalkıştan bir kaç saat önce yer catering tesislerinde yerlerse de aynı prensip uygulanmalıdır. yüksek seviyeli tüm alanları. hedefe vardıklarında karınlarını doyurabilmeleri için harçlık almaktadır. renksiz ve berrak olmalı ve patojenik organizmalar ile aşırı kimyasal madde içermemelidir. yıkama Ayda bir Haftada bir Ayda bir İhtiyaca göre yılda 4-6 defa Mürettebat yemekleri Kabin personeline genellikle özel yemekler tedarik edilmektedir ya da bu personel. uçuşun sonuna kadar yetecek miktarda su taşıyamaz ve bu nedenle birçok farklı ülkedeki kaynaklardan tekrar dolum yapmaktadır. Kısa bir kuluçka dönemi olan bir hastalığa neden olan bir patojenden bulaşmış gıdayı ikisinin de yeme ve bir sonraki uçuşta hastalığa yenik düşme olasılıklarını azaltmak için bu gerekli bir emniyet tedbiridir. Kokusuz.tencerelerinin vb. tavanları. pH seviyesi. dışını yıkama Yukarı doğru uzanan kanalların. Uçak genellikle. 7. tank borularındaki ve aksesuarlarındaki toksik metallerin çözülmesine neden olacaktır.12 Litre 5-12 saat 4. yardımcı pilota getirilen yemekten tamamen farklı bir yemeğin getirilmesi gerekmektedir ve söz konusu gıdaların farklı kaynaklardan elde edilmesi gerekmektedir. dışını temizleme Duvarları ve kapıları yıkama Pencereleri ve aydınlatma armatürlerini yıkama Tesisin her yeri. Günümüzde içme suyu ve içecekler için kullanılan suyun tamamı şişelenmiş sudur. fan bölmelerinin vb. 369 . Uçakta taşınan su miktarı içme.

Doğal havalandırmanın mevcut olmadığı durumlarda yeterli ve verimli havalandırma araçları tedarik edilmelidir. Pencereler: Tuvaletlerde pencere varsa bu pencerelere yarı saydam levhalı camlar takılmalıdır ve pencere denizlikleri pencerelerden aşağı doğru 45° açılı olmalıdır. Tuvalet bölmelerine ve pisuarların üzerine. yerel bina yönetmeliklerinin. bir ülkenin vitrini olması gerektiği sık sık vurgulanmıştır çünkü bir ziyaretçinin o ülkeyle ilk teması genellikle hava alanında olmaktadır. TUVALETLE İLGİLİ SAĞLIK ÖNLEMLERİ ve SIVI ATIKLARIN ATILMASI Yolcular.Uçakta taşınan suyun tamamı içilebilir olmalıdır. temizlikçi bölmelerinin ve pisuarların yeterince aydınlatılması gerekmektedir. yıkanabilir malzemeyle boyanmış olmalıdır ve delinmemelidir. Aydınlatma: Tuvaletlerin.iyi bir izlenim çok önemlidir.5-5 cm (10 futta 0. Uçakta Modern uçaklardaki tuvaletler elektrikli bir sifon mekanizmasına. doğru yerleştirilmiş ve kanalizasyon sistemine boşalmalıdır. sağlıkla ilgili yönetmeliklerin ve mevcut diğer yönetmeliklerin gereklerine uygun olmalıdır. hava alanlarındaki ve uçaklardaki tuvaletlerin çok titiz bir şekilde temizlenmesi. Havalandırma: Havalandırma. Küçük bir miktar “içilebilir su” bulundurup diğer sulara “içme suyu değildir” etiketi yapıştırma uygun bir yaklaşım olmaz. Tuvaletlerin 370 . Bu nedenle hava alanlarındaki tuvalet tesisleri en yüksek standartta olmalıdır ve maksimum temizlik seviyesinde tutulmalıdır. yerden tavana kadar fayansla veya onaylanmış başka maddelerle ya da boyayla kaplanmalıdır. yer personeli ve hava alanlarını ziyaret eden kişiler bağırsak hastalığı taşıyıcısı olabilirler ve fekal-oral bulaş için potansiyel mekanlardır.5-1 inç) eğimle aşağı doğru meyletmelidir. Hava alanlarında Bir hava alanının. Yerler: Yerler çimento mozaiki veya seramik karolarla kaplı olmalıdır ve duvarlarda kemerli süpürgelik bulunmalıdır (kemerin yarıçapı 5 cm (2 in) olmalıdır). Duvarlar: Duvarlar. Bu nedenle. tuvalet atıklarının atılması çok önemlidir. Kanalizasyon: Zemindeki kanalizasyon. Birçok ülkede turizm o kadar hayati bir ekonomik rol oynamaktadır ki –sağlıkla ilgili kaygılarından ayrı olarak . bir filtreye ve bir devir daim sistemine sahiptir ve ve su depoları bulunmaktadır. Gizleme: Giriş kapısı açıkken tuvalet bloğunun iç kısmı görünmemelidir. sırlı fayansa ya da sert plastik maddeye yazılmış “hijyen uyarıları” (“Tuvaleti kullandıktan sonra lütfen ellerinizi yıkayınız”) asılmalıdır. bu kemerler temizliği kolaylaştırmak için bölmelerden 3 metrede 2. sağlık önlemleriyle ilgili çalışmalar. Tavanlar: Tavanlar. Hava alanlarındaki yolcu tuvalet blokları için aşağıdaki minimum gereklilikler önerilmektedir.

Bir uçak uçuşa geçtiğinde uçak yolcuları göze hoş gözüken tertemiz bir kabin içi görmelidir. Katı atıkların depolanma. Salgın ve tehdit durumlarında alınacak ilave hijyen önlemleri yerel sağlık otoritelerinin talepleri doğrultusunda yapılır. Temizliğin boyutu zamana bağlıdır. depolar. Çöp kutusunu boşaltma ve temizleme. UÇAĞIN İÇİNİN TEMİZLENMESİ Uçağın içinin temizlenmesi uçağın büyüklüğüne. çöpler ve diğer kuru atık maddeleri çıkmaktadır. ofisler ve atölyeler dahil bir hava alanındaki çeşitli kaynaklardan ve uçaklardan. herhangi bir sorunu. Eviyeleri temizleme.kapasitesi. Genellikle kısıtlı süre komple bir temizlik çalışmasına izin vermeyecektir. taşınma ve atılma işlemleri. yolcu sayısına ve yerde kalış süresine göre değişiklikler arz eder. Uçakta birikmiş kuru atıklar. hafif. Problem alanları Temizlik sırasında özel önem gösterilmesi gereken noktalar şunlardır: 1. hava ve su geçirmeyen malzemeden yapılmış konteynırların içine depolanmalıdır – örneğin polietilen. sağlıkla ilgili tehlikeleri ve –dolaylı olarak – uçaklara zarar verilmesini önlemek için dikkatle yürütülmelidir. First-aid stowage holds. İçki dolabının iç yüzeyleri 3. KATI ATIKLAR Terminal restoranları. zaten yolcular uçakta iken bu mümkün değildir. Lavabo dolapları 7. 371 . Uçuş sırasında koşullar bozulmaktadır ve bu nedenle her transit duruşunda ya da terminal hava alanlarındaki hızlı dönüşlerde hızlı düzenleme gerekmektedir. Atık konteynırları her transit duruşunda boşaltılmalıdır ve geri götürülmeden önce bir deterjan/dezenfektan solüsyonuyla yıkanmalıdır. 2. Bu konteynırlardan bazıları sadece bu amaca uygun olarak yapılmış olacaktır ve mutfakların entegre bir parçası olarak monte edilecektir. Katering konteynır bölümleri 4. Katering ekipmanı 2. en uzun seferde maksimum yolcu sayısının ürettiği tüm atıklar için yeterli olmalıdır. yine de öncelik çöplerin ve kuru atıkların boşaltılmasına ve tuvalet bölmelerinin ve mutfakların temizlenmesine verilmelidir. Temizlik programları Transit duruşlarda temizlik Mutfak: 1. Lavabo direnaj boruları (sıklıkla tıkanıktır) 5. İçme suyu sebili çöpleri 6.

Tüm masaları silme. transit temizliği için gereken sürenin dört katını gerektiren derinlemesine temizlik aşağıdaki çalışmalardan ibarettir: Mutfak: 1. Atık konteynırlarını yıkama ve dezenfekte etme. armatürleri ve mutfak yapılarını temizleme. 2. Kontrol panelini. 4. Döküntüleri toplama. Derinlemesine temizlik Her 24 saatte bir. aynaları. 6. Yolcu kabinleri: 1. Uçuş Güvertesi: 1. 3. Döküntüleri toplama ve çöp kutularını boşaltma. Küllüğü boşaltma ve temizleme. Atık konteynerlerini ve küllükleri boşaltma. 4.3. 2. Küllükleri boşaltma. Aynaları ve muslukları cilalama. Tuvalet oturağının ve kapağının üstünü ve arkasını silme ve kurulama. Aynaları. Tüm kabin personeli koltuklarını temizleme. temizleme. Koltukları fırçalama. ya bir gece duruşu sırasında (bu daha çok kısa mesafe uçakları için uygun olacaktır) ya da bir başka uygun zamanda daha derinlemesine bir temizlik yapılmalıdır. eviyeleri. 3. Koltuklardaki döküntüleri. Döküntüleri toplama. Yeri temizleme. Tüm çalışma yüzeylerini. 7. 2. Lavaboları. koltuk arkası cepleri ve şapka raflarını toplama. 2. Yukarıdaki tamamlamak için süre yetmezse öncelik atıkların toplanmasına ve mutfak ve tuvaletlerin temizlenmesine verilmelidir. 2. sıçramış suları silme ve zemini temizleme. 4. İskeletleri dahil tüm tekerlekli servis masası ve konteynır istiflerini temizleme. Lavaboyu silme. Döküntüleri toplama. Genellikle. 6. kapıları. Çalışma tezgahının üzerini temizleme. Çöp kutularını boşaltma. sıçramış suları silme. 372 . atık konteynırlarını ve küllükleri boşaltma. telefonları. 3. Ön camın dışını temizleme. çerçeveleri ve armatürleri gerektiği şekilde silme. 5. panelleri vb. 4. zemini temizleme. Sabunu ve tuvalet malzemelerini tekrar doldurma. 3. 5. 5. Tuvalet bölmeleri: 1. Tuvalet bölmeleri: 1. 4. 3. Döküntüleri toplama. Yeri süpürme. yıkama ve dezenfekte etme. çerçeveleri ve armatürleri temizleme.

Bu sayede uçağın en azından bir parça dezenfekte edilmesi sağlanmaktadır. Bu koşullar altında dezenfeksiyon yararlı veya uygulanabilir olmayabilir. Lavabonun altındaki menteşeli paneli yıkama ve kurulama. Koltuk minderinin altındaki iskeleti temizleme.Merdivenleri silme ve eğer varsa parmaklıkları temizleme. Atıkları boşaltma ve kutu muhafazasını temizleme. 10. Personel koltuklarını ve kemerlerini temizleme. 10. En 373 . Uçuş güvertesi: 1. 3. yanlarını silerek temizleme. 3. Zemini deterjanla/dezenfektanla yıkama. yastıkları ve kollukları fırçalama. Kabin pencerelerinin içini. Yeri elektrikli süpürgeyle temizleme. 8. 7. resiflerin vb. 4.Tuvaletin etrafını yıkama ve kurulama. Tüm halıları elektrikli süpürgeyle süpürme. 9. 9. Lavaboların. 12. Tüm masaları ve şapka raflarını temizleme. Bu tür bir olay meydana geldiğinde nadiren de olsa bildirinin enfekte olmuş kişi uçakta seyahat ettikten birkaç gün sonra yapıldığı durumlarla karşılaşılabilir – bu arada uçak muhtemelen birçok kez uçmuş ve yüzlerce yolcu taşımış olacaktır. temizleme. Yolcu kabinleri: 1. 6. servis panellerini. Konsolların. Kapıları. Koltuk arkalarını. Kullanılan yöntem ve malzemeler bulaşıcı hastalığın yapısına ve dezenfeksiyon talep etmekle yükümlü sağlık bakanlığı görevlisinin tavsiyelerine bağlı olacaktır. 2. Tüm kabin armatürlerini. Sabunu ve tuvalet malzemelerini doldurma. panelleri vb. 4. çerçeveleri ve storları temizleme. 11. yeni yıkanmış battaniyelerle değiştirme. Uçağın iç kısmının günlük rutin temizliğinde (daha önce belirtildiği gibi) düzenli olarak etkili bir mikrop öldürücü kullanılmasının ve uçak tuvaletlerine eklenen kimyasal maddelere mikrop öldürücü eklenmesinin önemli prosedürler olmasının nedeni bu ihtimaldir. 8. 5. Uçağın dezenfekte edilmesi Uçakta bulaşıcı hastalığı olan bir yolcu taşındıysa bu konuyla ilgili olarak hava alanı sağlık görevlilerine danışılmalıdır. Kirlenmiş tüm kafalık örtülerini değiştirme.5. Kullanılmış tüm battaniyeleri.Tuvalet oturağının üstünü ve arkasını yıkama ve kurulama. 6. Tüm havalandırma ızgaralarını elektrikli süpürgeyle süpürme. Tüm küllükleri ve koltuk arkası cepleri temizleme. 11. Bulaşıcı hastalık uçuş sırasında ya da inişten hemen sonra ve uçak yeniden kalkmadan önce saptanırsa dezenfeksiyon yararlı olabilir. 7. uçak bölmelerini ve astarlarını temizleme. 5. Pencerelerin içini ve dışını temizleme. resiflerin ve aydınlatma armatürlerinin etrafını yıkama ve kurulama. 2. Tüm küllükleri temizleme ve çöp kutularını boşaltma.

Geneva. WHO. Guide to Hygiene and Sanitation in Aviation (Second Edition). TSK Gıda/Su Kontrol ve Hijyen Denetim Hizmetleri Yönergesi KAYNAKLAR 1. TSK Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Yönergesi 2. 1977. Guide to Hygiene and Sanitation in Aviation (Third Edition) WHO. 2. WHO.2009. ÖNEMLİ UYARI: TSK'da görev yapan her sağlık personeli hijyen uygulamaları ve sağlığın korunması için aşağıdaki iki dokümanı mutlaka kullanmalıdır. 374 . 1. Baley J.yaygın kullanılan dezenfektanlar 100 mg/l güce kadar sulandırılmış sodyum hipoklorürdür ve suda formaldehit gazının %40 solüsyonu olan %5 formaldehit solüsyonudur. Geneva.

Standartların belirlenmesi 2. böylece verilen hizmetlerin başarılı verimli olmasını ve halk sağlığına zararlı olmamasını sağlamaktır Denetlemede amaç faaliyetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesidir. 5. Aksaklık. yönetmelik ve emirler dikkate alınır. (f) Adli mercilere suç duyurusu (g) Cezalandırma işlemleri uygulanır. Uygun değilse (a) Faaliyeti durdurma. Sorunun çözümüne yönelik eylemleri birlikte planlar 4. eksiklik ve bozukluğun nedenlerinin saptanması 4. Denetlemeci sonunda eğitir. (d) Uyarma. (e) Kınama. Denetleme süreçleri 1. 1. SAĞLIK DENETLEMESİ ve SAĞLIKTA İLETİŞİM SAĞLIKTA DENETLEME ve TEFTİŞ Teftiş: Eylem ve faaliyetlerin yürürlülükteki yasalara uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini inceleyerek. burada çalışan kişileri gözleyerek. Denetleme: Kurumları.9. 375 . denetleyerek eksiklikleri ve aksaklıkları saptamak bu eksiklikleri ve aksaklıkları gidermek amacıyla kurumların yönetici ve çalışanlarını eğitmek onlara yol göstermek suretiyle işletmeleri ve giderek sektörü ıslah etmek. 3. Aksaklık. Faaliyetler uygun bunlara uygunsa problem yoktur. 2. bu kurallara uymayan kişi ve kuruluşlar hakkında yaptırım/ceza uygulanması yöntemidir. Gönüllü katılım sağlar 3. 2. Aksaklık eksiklik neden ya da nedenlerin ortadan kaldırılması Denetlemenin teftişe olan üstünlükleri 1. Sürekli kalite iyileştirmesi yapar. Yasa. (c) Para cezası verme. Teftişten en önemli fark ceza eğitici olarak işlemlerin sonunda uygulanır. bozukluk ve eksikliklerinin saptanması 3. (b) Ürüne el koyma.

otoriter ve dikte edici davranışlar olumsuz etki gösterir. Ayrıca her bilgi ile birlikte o bilgiden nasıl yararlanılacağının ve ona ne yarar getireceğinin açıklanması da yerinde olur. Mesaj (İçerik) 3. konuşma. Radyo. Yetişkinlerde benlik duygusu gelişmiştir. Kaynak (Öğretmen) 2. Hasta . Bu yüzden kendilerine saygı duyulmasını beklerler ve küçük düşme korkusu yaşayabilirler. Gazete. Yetişkinlerin bir konuyu öğrenmeleri için her şeyden önce o bilgiye gereksiniminin olması bir sorunu çözmeye yaraması. 2. Duyguları ifade etmekte kullanılan davranıştır. Bu nedenle de yetişkinlere verilecek eğitimlerin her şeyden önce onların gereksinimlerine göre düzenlenmesi gerekir. Dönüt (Değerlendirme) 376 . Özdenetimi aksatır 3. ondan bir yarar girdi elde etmesi gerekir. Çalışan Katkı-katılımı yok 2. Sorunları gizleme Yetişkin Eğitiminin Özellikleri ve Denetici Davranışı Yetişkinlerde sorumluluk duygusu gelişmiştir. Yetişkinler çocuklara göre daha yavaş öğrenirler. Alıcı (Öğrenci) 5. 1. Kanal (Öğretim araç gereci) 4. Kitlesel iletişim: TV. Yetişkinler gereksinim duydukları konuları öğrenirler. Bundan dolayı sorumsuz görülme.Teftişin önemli olumsuzlukları 1. İki türlü iletişim tekniği vardır : 1. Geçmiş hikayelerden geleceğe ilişkin uzun vadeli ve teorik bilgilerden hoşlanmazlar. İki ya da daha çok kişi arasındaki fikir alışverişini kapsayan dinamik sosyal süreçtir. Yetişkinler bilgi birikimi olan deneyimli kişilerdir. buna karşılık eşit dostane ilişkiler olumlu gelişmeye katkı sağlar. Vb İletişim sürecinde 5 temel öge bulunmaktadır. Bu yüzden denetim eğitimleri alıcının katkı ve katılımını sağlayacak biçimde olmalıdır. Aktarılan – alınan ve anlaşılan bilgilerin kullanıldığı yöntem. İletişim sürecine katılmaya isteklidirler. Çünkü bilgi ve becerileri bir süreçten çeşitli aşamalardan geçtikten sonra öğrenir ve kabul ederler. SAĞLIKTA İLETİŞİM İletişim: iki birim arasında birbiriyle mesaj (bilgi) alış verişidir. Bu nedenle yetişkinlere aktarılacak bilgilerin pratik ve güncel bilgiler olması gerekir. ağlıklı bir iletişim kurulabilmesi için bu beş öge her zaman göz önünde tutulmalıdır. Diğer insanlarla ilişkileri kolaylaştırmada kullanılan sözsüz aktarım sürecidir. Yetişkin pratik düşünür. Bireysel – kişiler arası iletişim. Hemen işine yarayacak günlük kullanabileceği bilgi ve becerileri öğrenmek ister.Hemşire ilişkisinin oluşturulmasında temel elementtir.

Biriciktir-yeganedir 2. 5. Öğrenilebilir ve geliştirilebilir bir özelliktedir. Sağlık iletişiminin normal toplum içi iletişimden önemli bir farkı vardır. Aşırı ışık. 377 . 6. Bireysel iletişim kişilerin toplumda benimsedikleri rollerden ve bu role karşı gösterilen tepkilerden etkilenmektedir. Bunları aşamasak sağlıklı bir iletişim sağlanması güçtür. ısı.Katılım iletişimin etkinliğini arttırır. Hayal kurma. yerine başka bir şey ikame edilemez 3. Sağlık iletişimi empati ve sağlıkla ilgili talebi bulunan kişileri anlama gereği doğurur. rahatsızlığı.İletişimin önünde fiziksel ve psikolojik engeller vardır. 12. 3. 2. iletişim etkinliği en yüksek canlıdır. Verbalizm. Oturma yerlerinin 5. Sağlık meslek üyelerinin iletişim becerileri hasta doyumunun sağlanmasında en önemli etkenlerden birisidir. İlgisizlik. 4. sentez ve tedavi bağı kurmayı gerektirir. Anlamlarının karıştırılması. İnsan. ses. Alıcı ya da kaynağın psikolojik rahatsızlıkları İletişim Kanalları Sözlü İletişim Tek kanal. 8. sürekli Açık ve seçiktir Kasıtlılık. 11. anlama.Veri toplama gerektirir. 4. 10. İnsanın içgüdüsel özelliklerinden birisidir. sürekli değil Mesajlar yanlış anlaşılabilir Rast gelelik vardır Kişiler Arası İletişim 1. Bağımsızdır SAĞLIKTA İLETİŞİM 1.İletişimde bulunan sağlık mesleği mensubu ile bireyin birbirini anlaması yetmez. nem. İletişim tekrarlanamaz. İletişim katılım oranını etkiler. Toplumsal uygulamalarda etkin iletişim tekniği önemli bir etkendir. fiziksel bozukluğu. Sınırlı algılama yada algılayamama. Alıcının duyu organlarının 2. 3. Psikolojik Engeller Fiziksel Engeller 1. 3. İletişimle ilgili engellerin kaldırılması öncelik taşıyabilir.Eğitim ve davranış değiştirmeye yönelik uygulamaları gerektirir Bir toplumun bireyleri arasında hepsince paylaşılan bir simgeler sistemi ile geliştirilen anlam ve bilgi alışverişine iletişim denmektedir. 7. 1. 9.Sağlık iletişimi değerlendirme. plan vardır Sözsüz İletişim Çok kanal. 6. 2.

Sahte dikkat Konuşmayı ilginç bulmama. Strateji izler. Konuşma dışı sesler. Bunların kombinasyonu Etkisiz İletişime Yol Açan Nedenler 1. 2. Konuşmada bazı konulara aşırı duyarlılık gösterme. Müzik. İletişimin deneyimi ve birikimi Sağlık İletişiminde Verilen Mesajlar 1. 6. Kişinin savunma mekanizması 4. Anlayışlı ve eşitlikçidir. Sağlık hizmetleri alanında olumlu bir yaklaşım olarak değerlendirebiliriz. Sağlık hizmetlerinde kullanıma uygun değildir. Yazılı iletişim. tamtam. Otoriter 5. 6. üstünlük belirticidir ve kesinlik içerir. Oral iletişim. Tanıtıcı.İletişim Biçimleri 1. Suçlayıcı 2. diğer tarafa aldırmaz. 5. Bireyin temel gereksinimleri 3. Düşünce hızından yeterince yararlanamam 378 . Dinlemeyi engelleyen nedenler? 1. çatışma doğurur. Yargılayıcı-eleştirici ve denetleyicidir. Yabancı nitelikte olmamalıdır. İtici 4. 3. Hedeflenen alıcının hazır olmaması. Yorumlardan kaçınma. Konuşmada ille de kusur aramaya çalışma. 4. İletişimde bir diğer önemli kavram empatidir. 7. Bireyin toplumsal ve yaşamsal uyumu 5. Savunmacı iletişim. (Dinler gibi görünme) 5. 4. 3.elverişsizliği 2. soruna yönelik ve kendiliğindendir. İşaret ve semboller. Açık iletişim. 2. Bir kişinin belirli bir duygusunu anlamaya ve oluşumu ona iletmeye empati adı verilmiştir Dinleme: Görsel işitsel mesajlara gösterilen tepkilere dinleme denir. İletişimde etkin dinleme ve bunu karşı tarafa hissettirme çok önemlidir. Damgalayıcı 3. Jest ve mimikler. Mesajın aslına sadık kalıp kalmaması 6. Dinlemeyi engelleyen nedenler giderilmelidir. çatışma doğurmaz.

Çok kanal kullanarak. 3. Dilin. 2.alıcının anlayacağı bir dil olması 5. mantıki bir sıra içerisinde ve alıcının anlayabileceği bir hızla verilmesine özen gösterilmelidir 379 . Mesajın.İyi bir iletişim sağlamak için. Alıcıdaki etkiye göre mesajda değişiklikler yapılabilmeli. verbalizmin hayal kurma ve kavram kargaşasının önüne geçilmeli. 1. Kullanılacak teknik ve yöntemler alıcıya ve konuya uygun seçilmeli 4.

doğru ve düzenli bir şekilde tutulması gerekir. astsubay. Bu kayıtların eksiksiz. KAYITLAR 1. sivil memur ve bakmakla yükümlü oldukları kimseler için) (c) TSK reçete kağıdı (d) Yatan hasta takip formu (e) Acil hasta vizite defteri (f) Acil polikliniği enjeksiyon defteri (g) Diş tabibi vizite defteri (h) Hastane sevk ve takip defteri (i) Birlik kan grup listeleri (j) Eczane reçete kayıt defteri (k) Günlük ilaç sarf kayıt çizelgesi (E-1 ) (l) Eczane sarfiyat tevhit çizelgesi ( E-2) (m) İstek ve iş emri belgesi (n) Dağıtım belgesi (o) Stok ve yer kartı (p) Yer bulma kartı (q) Sarf imal istihsal belgesi (r) İade belgesi (s) Yok etme (imha) tutanağı 380 . bizden istenen raporları eksiksiz bir şekilde hazırlayabiliriz. BİRLİKLERDE TUTULAN SAĞLIKLA İLGİLİ KAYITLAR Belirli aralıklarla veya istendiğinde üst makamlara verilmesi gereken bazı raporlar vardır. Bu taktirde. Bölüklerde Tutulan Sağlıkla İlgili Kayıtlar (a) Bölük vizite defteri (b) Sağlık sicil kartları (c) Bölük ilaç kullanım defteri (d) Bedeni yeterlilik ve spor tekamül kartları (e) Kan grubu listeleri (f) Portör muayene dosyası (g) Hepatitli personel listesi 2. Revirlerde Tutulan Sağlıkla İlgili Kayıtlar (a) Tabip vizite defteri (Erbaş ve erler için) (b) Tabip vizite defteri (Subay. Bu raporları doğru bir şekilde ve zamanında hazırlayabilmek için elimizde bazı kayıtların bulunması gerekir.10.

Form 145/e ve Vet: 145 / f) İstihbarat ve İKK faaliyet raporları Ayrılış katılış brifingleri Birliklerin sağlık kayıtları denetlemesi sonuç raporu Günlük güvenlik kontrol çizelgeleri Planlı plansız aramalar Günlük vizite ve hastahane işlemleri Birliklerin sağlık kontrol sonuçları Aylık ilaç sarf çizelgeleri Garnizon kan verme çizelgesi Haftalık personel ve sağlık durum raporları Aylık sağlık durum raporları 3 aylık sağlık durum raporları 6 aylık sağlık durum raporları MİADI Şubat.3. Kasım Her yıl kasım ayında Şubat. Kasım Şubat. Ağustos. Kasım Her ay Revire personel katıldığındaayrıldığında Denetleme sonrası Revirde kalır Arama sonrası Revirde kalır Üç ayda bir Her ay Her yıl son ay Her hafta. Kasım Mart. Periyodik Sağlık Muayeneleri Teçhizat Sayım Raporu ve arıza durum raporları (Shh. Mayıs. Miatlı Evraklar/Sağlık Durum Raporları RAPOR 3 aylık Sağlık takvimi Aşı – enjektör ihtiyacı Gıda Kontrol Denetlemesi Raporu Hijyen Denetlemesi Raporu Su numunesi gönderilmesi Gıda numunesi gönderilmesi Rehberlik Danışma Merkezi Toplantı Sonuç Tutanağı Rehberlik Danışma Merkezi Faaliyet Sonuç Raporu İhtiyaç Bildirim Formlarının (İBF) gönderilmesi Nöbetçi Tabip Çizelgesi Nöbetçi Subay çizelgesi Yıllık izin çizelgesi Subay-Astsubay sicilleri Sivil memur sicilleri Yedek subay sicilleri Kaynak saptama fişleri Trafik sigortası yapılacak araç listesi Tıbbi cihazların bakım ve kalibrasyon işlemleri Aylık sağlık durum raporları 3 Aylık Sağlık Durumu Raporu (Form 171 – A1) 3 aylık gıda kontrol tevhit raporu Haftalık sayım ve arıza durum raporları Harp Paketi Durum Raporu Sağlık Sınıfı 4 Aylık Antibiyotik Miat Raporu Üç Aylık Bakım Durum Raporu Sb. Ağustos. Mayıs. Kasım Ocak ayı Mayıs Her ayın son haftası Her ayın son haftası Kasım ayı sonunda Mart ayında Kasım Ayında Askerliğinin 9. Temmuz. Ağustos. Mayıs. Kasım Revirde kalır Mart.ay -Kısa dönem erler: 4. Kasım Şubat. Ağustos. Mayıs. Kasım Şubat. Mayıs. Temmuz.ay -Yedek subaylar: 6.ayda Ocak ayında Revirde kalır Şubat. Ağustos.ve Astsb. Kasım Her ayın 15’inde Her ayın 15’inde Her ayın 1. Ağustos KAYNAK: KKK Devamlı Emirler Muhtırası 381 . Mayıs. Ağustos. Kasım Şubat. revirde kalır Her ay Şubat. haftasında Her ayın ilk haftası Şubat. Mayıs. ve 3. Mayıs.ayında -Erler: 8. Ağustos. Ağustos.

Rüzgarların esiş biçimleri vardır. Sistem yıkılmış veya çökmüştür. 1. Doğal Tehlikeler (Afetler) Dünyanın katmanlarında (taşküre. yoksa afet mi olduğu ayırt edilmelidir. Afet (Disaster) : Olay toplumun çözebileceği kapasitenin çok üstünde dışarıdan yardım gerektirecek şekilde bir yıkıma yol açmıştır. Genelde afet de. Bu levhalar sürekli hareket halindedir. gazküre) sürüp giden doğal hareketler sonucu oluşan afetlerdir. beklenmediktir’. buharlaşma. Rüzgarlar yüksek hızlara ulaştığında kırım ve yıkımlara neden olur. kaynaklarla mevcut sistem içinde halledilebilir. Levha hareketlerinin ani ve büyük ölçeklerde olması durumuna deprem ve magma çıkmasına ise yanardağ patlaması denmektedir. aşırı yağış ve sel ya da deniz kabarmaları ile de yapar. yağış ve akış şeklinde yer değiştirmektedir. daha büyük alanlara yayılmış ve yatay olarak esen ve beraberinde genellikle yağış getiren şekline fırtına (cyclones. Bu hareketlerin büyük ölçeklerde olması (aşırı yağış. (c) Gazküre. sel. Girdap şeklinde esenine hortum (tornado). (a) Taşküre Hareketleri İle Oluşan Afetler: Taşkürenin (litosfer) kabuğu. sıvı bir magma üzerinde yüzen 14 büyük ve birçok küçük levhalardan oluşur. Heyelan (landslides). bu yıkımlarını kendi sürükleme gücü ile yapabildiği gibi. Zarar görme eğilimi 3.Bunların tetiklediği afetler de aynı adlarla anılır. Afeti başlatan katman hareketine göre sınıflandırılır ve adlandırılır. Rüzgar. hurricanes. Risk iyi bilinmesi gerekir. 2. kaynaklarının ne kadarını bu iş için ayırdığı’ belirler. 1. İyi organize olamamış toplumlarda acil bir durum hemen bir afete yol açabilir. (b) Suküre Hareketlerine Bağlı Afetler: Su. Sadece felaketin önlenmesi için normal prosedurün dışına çıkılarak olağan-dışı bazı önlemlerin alınması gerekmektedir. çözülebilir olaylardır. thyphoon. AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ Toplumda genellikle acil durum ile afeti birbiriyle karıştırılmaktadır. Tehlike. acil durum da ‘anidir. suküre. Afet ve Acil Durumlara yaklaşırken üç önemli kavramın.11. Acil Durum (Emergency) : Lokal çabayla. çökme (subsidence) yerkabuğu hareketleridir. bunların da saatteki hızı 120 kilometreden daha büyük olanlarına 382 .. vb. Tehlike (Hazard) Afet veya acil duruma yol açabilecek doğal veya insan yapımı olaylar ve koşullardır. Her ikisi arasındaki farkı ‘böyle bir olay olması halinde toplumun önceden nasıl hazırlıklı olduğu.). çığ düşmesi) yetersiz /hazırlıksız çevrelerde kırım ve yıkımlarla neden olarak afetlerle sonuçlanır. Karşılaşılan bir felaketin acil mi. Sistemde yıkım ve çöküşe yol açmaz.

zarar görme yatkınlığıdır. hizmet eksikliği. AFETLERDEN KORUNMA ve AFET SÜREÇLERİ Hiçbir tehlike insan ve insanda zarar görme eğilimi yoksa risk yaratmaz. Zarar Görme Eğilimi/Hassasiyet (Vulnerability) Bir canlının. Kendi içinde bilerek ve isteyerek (savaş. acil durum veya afete yol açmaz. Fakirlik toplumun zarar görme eğilimini artırır. (b) Dinamik baskılar ve eksiklikler:lokal kurum ve kuruluşların eksikliği. yerel kaynakların kısıtlılığı. stabil olmayan değişken ekonomik yapı. (d) Çok Katmanlı / Etmenli Afetler: Dünyanın katmanlarının birlikte katıldığı ve ekolojik dengenin yavaş yavaş bozulduğu çölleşme (desertification). Bu tür afetlerin hepsinin ortak özelliği yavaş gelişmesidir. Bunlar yetersiz çevrelerde yıkım ve kırımlara neden olarak. çarpık kentleşme. lokal yatırım ve Pazar eksikliği. yaralanabilir olma. (d) Güvensiz koşullarda yaşama: tehlikeli yerleşim bölgelerinin çoğalması. genellikle aynı adlarla anılan afetleri tetiklerler. incinebilir. zarar görecek insan yoksa önemli değildir. beceri eksikliği. Bu nedenle de.kasırga denir. Bunların oluşmasında ekolojik dengenin insanlık eliyle bozulmasının payının olduğu da söylenir. Yapay Tehlikeler (Afetler) Her türlü insan eylemleri sırasında ya da sonucunda oluşan yıkım ve kırımlar bu başlık altında toplanır. Ancak 383 . yaş. Zarar Görme Eğilimi az gelişmiş ülkelerde daha fazladır. bu tür afetler. düşük gelir düzeyi olarak sıralanabilir. Zarar Görme Eğilimini Artıran Nedenler (a) Altta yatan nedenler: fakirlik. binanın veya çevrenin. bilgisizlik vb nedenlerle) oluşanlar olarak iki kategoriye ayrılır. acil durum veya afete yol açmaz. Tehlike ile zarar görme eğilimi bir araya gelince afet riski doğar. Risk= Tehlike X Zarar Görme Eğilimidir. çevre tahribatı. ekonomik sistem. tedbirsizlik. yoksulluk. yani genelde insanın herhangi bir tehlikeyle karşılaştığında savunmasız. risk yaratmaz. 2. cinsiyet. geçim sıkıntısı. rutin hizmetlerden uzak yaşama. Tehlike genellikle önceden bilinerek önlenemeyebilir. bilgi. kıtlık (famine) gibi olaylar sonunda oluşan kırımlar. süreğen (kronik) afetler olarak da adlandırılır ve sınıflandırılır. Örneğin yerleşim yeri olmayan insanın yaşamadığı bir çölde oluşan deprem afete yol açmaz. eğitim. sabotaj vb) yapılanlar ve kaza ile oluşan (ihmal. Risk Risk tehlikeli bir olayın insanları etkileyebilme olasılığıdır. (c) Makro güçlerin baskıları: hızlı nüfus artışı. sakatlık. hastalık. Tehlike. Buna karşılık bunlar dışında kalan tüm afetler ister doğal isterse yapay olsun ani gelişen (akut) olaylardır. doğal afetlerin diğer bir kategorisi olarak sınıflandırılır. kuraklık (drought). tehlikeli ve güvensiz binalar.

3. 1. 4. "Afetlerin çoğu aslında çözülmemiş kalkınma sorunlarıdır" denilebilir. B. Örneğin deprem çok ağır tahribat yapabileceği için 10 verilebilir. A. Aynı şiddetteki bir deprem zarar görme eğilimi çok azaltılmış gelişmiş ülkelerde bir soruna yol açmazken gelişmekte olan ülkelerde bir afete dönüşebilmektedir. E. Risk Analizi Tehlikenin ortaya çıkma olasılığı ile zarar görme eğiliminin hangi düzeyde olduğunun karşılaştırılmasıdır. Geçmişte tehlikenin görülme sıklığı: Aynı şekilde 1-10’a kadar bir rakam verilir. Olasılık: Tehlikenin görülme olasılığı (olasılığın büyüklüğüne göre 1-10’a kadar bir rakam verilir. örneğin cevap verme kapasitesi çok düşükse 10 verilebilir). Aşağıda risk analizine bir örnek verilmiştir. Bu nedenle. tehlikenin ne olduğunun bilinmesi. örneğin çok sık görülmüşse 10 verilebilir. zarar görme eğiliminin araştırılması ve risk hesaplamasının yapılması. donanımlı ve korunmuş (gelişmiş) toplumlarda zarar görme eğilimi dolayısıyla risk çok azdır. 384 . Bu nedenle afete yol açabilecek tehlikeli durumlar için risk analizleri yapılmalı ve ona göre hazırlıklı olunmalıdır. 2. Zarar görme eğilimi: Bu tehlikenin yol açabileceği zararın derecesi (zararın derecesine göre 1-10’a kadar bir rakam verilir. Tehlikeye hazırlıklı olmayan. Riskin azaltılabilmesi için zarar görme eğiliminin azaltılması. büyük bir deprem sonrası yeniden normale dönülmesi için planlama yapılması (recovery/rekonstruksiyon) gerekmektedir. riskin yok edilebilmesi için zarar görme eğiliminin yok edilmesi gerekir. Tehlike: Olacak tehlikenin maksimum ağırlığına göre 1-10’a kadar bir rakam verilir. örneğin çok büyük olasılıkla bekleniyorsa 10 verilebilir) D. Daha sonra olası risk aşağıda formülle hesaplanır. Organizasyonel durum/Cevap verme kapasitesi Afet halinde cevap verme kapasitesi (kapasite 1-10’a kadar değerlendirilir. cevap kapasitesi düşük ülkelerde risk çok yüksek olacağı için çoğu kez afet kaçınılmazdır.zarar görme eğilimi azaltılabilir. büyük bir afetin potansiyel etkilerinin önceden hafifletilmesi (mitigation/prevention). büyük bir afet olması halinde nasıl bir operasyon yapılacağı konusunda response&relief (afete cevap/kurtarma-iyileştirme) çalışmaları için] hazırlıklı olunması (preparedness). örneğin çok şiddetli zarar bekleniyorsa 10 verilebilir) C. Afete iyi hazırlanmış. RİSK= (A+B+C+D)*E Afet ve acil duruma yaklaşırken.

Yani. Türkiye’de yıkımlı ve kırımlı depremler için ortalama bir buçuk yıldır. her tür afette yapılacak işler ve bunlar için yapılması gereken hazırlıklar / plan farklı (afet türüne özgü) olmak zorundadır. selin vb) birbirini izleyen iki oluşu arasındaki süreye. malzeme. toplumun barınma ve beslenme ihtiyaçlarının sağlanması. Sessiz Dönem Aynı bölgedeki. restorasyonudur (Okullar. Bu çalışmalar tehlikenin ve zarar görme eğiliminin azaltılmasına yönelik primer olabileceği gibi. Türkiye’de ortalama her bir buçuk yılda bir hasarlı bir deprem yaşanmaktadır. araç-gereç ve yardımların organize bir şekilde harekete geçirilmesi için alınan önlemlerin tümüdür. ihtiyaçların belirlenmesi. Rehabilitasyon Temel sosyal fonksiyonların yeniden işler hale gelmesi. acı ve ızdırapların azaltılması. Örneğin. para. bölgeye ve ülkeye göre değişir. olayın görülmediği zaman aralığına. Afete Cevap Verme (Response) Afet olduktan sonra. Bu dönemin uzunluğu olaya. olay sonrası etkin bir cevap verme şeklinde sekonder de olabilir. arama ve kurtarma (Relief) çalışmaları ile acil tıbbi müdahale. her elli yılda bir orta şiddette (binlerle ifade edilen insan kırıma neden 385 . Başka yerleşim yerine taşınma.5. sessiz dönem adı verilir. afetin olumsuz sonuçlarının yaygınlaşmasının önlenmesi. ödenek. aynı türden bir olayın (depremin. Bunu daha da ayrıntılandırmak gerekir ise. Buna karşın. Afet süreçlerinde yapılacak / yapılması gereken bu genel işler. genel olarak tüm afetlerin beş dönemde cereyan ettiği kabul edilir. kamu ve özel kurum ve kuruluşların çalışmaya başlaması) Afetlerin kendine özgü bir seyri vardır. Türkiye’de 1900’den günümüze dek her beş on yılda bir hafif şiddette (yüzlerle ifade edilen insan kırıma neden olan). yardım. sınırlandırılması ve rehabilitasyonu kolaylaştıracak faaliyetlerin tümüdür. Primer Mitigation Tehlikenin varlığının (hazard) azaltılması (Selin önlenebilmesi için baraj yapılması gibi) Zarar görme eğiliminin (vulnerabilite) azaltılması (Yerleşim yerinin tehlikesiz bölgeye kaydırılması. dönemlerine göre şöyle sınıflanır ve düzenlenir. depreme dayanıklı bina inşaat yönetmeliği hazırlanması ve uyulması için gerekli düzenlemelerin yapılması gibi) Sekonder Mitigation Tehlikenin etkisinin azaltılması (Cevap kapasitesi/Hazırlık) Hazırlık (Preparedness) Afet olduğunda etkili kurtarma/iyileştirme çalışmaları için güvenli bir ortamda personel. afetin etkisinin hafifletilmesi (mitigation/prevention) afet öncesi riskin elimine edilmesi veya azaltılması için yapılan korunma çalışmalarıdır. başka bir anlatımla. Bundan ötürü de.

Bu takdirde ölüm ve yararlanmaların çoğu ve hatta tamamı önlenebilir. Her ne kadar hazırlıklı olunur ise olunsun afete neden olan olayın başlaması ile 386 . yağış. olayın başlamasına dek geçen süreye bu ad verilir. Bu dönemde yapılacak işlerin başlıcaları şöyle sıralanabilir: 1. Haber verme: Öncelikle afet yönetim birimleri (ilgili bakanlıklar.olan) ve her 100-200 yılda bir ise ağır şiddette (on binlerle ifade edilen insan kırıma neden olan) deprem yaşanmaktadır. Olası yıkımlar ve kırımlar öngörüler üretilir. Afet planlarının hazırlanması 4. Alt yapının güçlü hale getirilmesi 6. 1. afete karşı birincil önlemlerin alındığı. Erken haber alma ve tahminlerde bulunma: Olası bir afetin ön bulgu ve belirtileri izlenerek bu bulgu ve belirtiler değerlendirilir. olay hakkında bilgilendirir ve onları da alarma geçirir. Deprem gibi bazı afetlerin zamanının önceden tahmin edilmesi olanaksız iken bazılarının (kasırga. Toplumun afete karşı hazırlıklı ve bilinçli hale getirilmesi 7. Toplumun hazır hale getirilmesi Alarm Dönemi Afeti tetikleyen olaydan (rüzgar. Genellikle 6 ile 72 saat kadar sürdüğü kabul edilir. ilgili uç birimleri haberdar eder. Afet bölgesindeki halk. Sessiz dönem. ordu. toplumun afet şoku ve izolasyonunu üzerinden attığı ana dek geçen süreye bu ad verilir. hazırlıkların ve planların yapıldığı dönemdir. Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması 5. Afete ilişkin hizmetleri yürütecek örgütlerin kurulması 2. Sürenin uzunluğu afetin türü. Alarm sistemlerinin kurulması. sel) önceden haber alınması ve afet bölgesinden halkın tahliye edilmesi olanaklı olabilmektedir. Daha sonra halka bilgi verilerek olayın etkilediği alanlar. Yasal düzenlemelerin yapılması. Kızılay vb) olay ve şiddeti konusunda bilgilendirilir ve alarm durumuna geçmeleri sağlanır. 3. 4. İzolasyon Dönemi Afete neden olan olayın başladığı andan. şiddeti. yer sarsıntısı) haber alındıktan sonra. 8. 2. Afetin olması halinde etkileyeceği bölge ve nüfus tahmin edilir. Bu süre olayın türü ve ülkeye göre değişir ve ortamla 2 ile 48 saat kadar olduğu kabul edilir. Afet izleme ve değerlendirme sistemlerinin 3. Alarm döneminde şu iş ve işlemler yapılır. gerekiyor ise güvenli bölgelere toplanır ve bu durum uzun sürecek ise geçici yerleşim uygulanır. hasar durumu ve nasıl davranılması gerektiği konusunda ayrıntılı bilgi verilir. toplumun hazırlık ve bilinç düzeyine göre değişir. yani düşünsel ve fiziksel yapının oluşturulduğu / güçlendirildiği. 9. Afete tetikleyen bir olaydan birkaç dakika önce bile haberdar olunması çok önemlidir. Sessiz dönemde hazırlanmış olan tahliye ve geçici yerleşim planlarında kimin nerede nasıl toplanacağı ve nereye yerleştirileceğine dair ayrıntılar bulunmalı ve bu ayrıntıları halk bilmelidir. Sektörlerin alarma geçmesi: Haberi alan sektör yönetimleri derhal kriz masasını toplayarak.

sosyal çevrenin. yetkili makamlarla iletişim kurmaya çalışır. ülkenin baş etme olanaklarına göre bu süre değişir. Afetlerde. Bu kapsamda ve izolasyon döneminde yapılacaklar şöyle sıralanabilir: 1. 4. nüfus ve meydana gelen yıkımın ile kırımın boyutlarının saptanması: Yardımların etkili ve eşgüdümlü olması iyi bir ön değerlendirmeye ve merkezi eşgüdüme bağlıdır. 5. Olası büyük bir afetin etkilerinin detaylı analizi 387 . özellikle de kamu görevinde çalışanlar. kendi kendini kurtarma ve şoktan çıkarak organize olmadır. Bu dönemde sırası ile şu eylemler yapılır. gıda. 1. Genel olarak üç gün ile üç ay kadar sürer. kendi görev yerine giderek kurumunun yürütmesi gereken işlerde yerini alır. Geçici yerleşimi kendi içinde kısa süreli ( yaşam idamesi / ilk üç ay içinde ) ve gerçek geçici yerleşim ( altı aydan iki yıla dek) olarak ikiye ayırmak olasıdır. Geçici yerleşimin sağlanması: Afetzedelerin barınma. İzolasyon döneminde esas yapılması gereken iş. Dış yardımlar konusunda aceleci davranmamak gerekir. afetin şiddeti ve ülkenin sosyo-ekonomik koşullarına göre değişir. 2. 3. giyinme. Afete Yaklaşımda 1. öğrenerek acil gereksinimlerini karşılama hazırlıklarını yapar. Yakın çevre kurtarması 4. sağlık hizmeti. triaj ve şok giderme: Afetten sonra dış yardımların en önemli ve ivedi işlevi kurtarma. Afetten etkilenen bölge. ilkyardım ve şok gidermedir. şiddetine ve bölgenin. örgütlü davranmayı engelleyen en önemli iki konudan biri plansızlık / hazırsızlık iken ikincisi de aceleciliktir. Dış Yardım Dönemi Olaydan dış kaynakların (idari birimlerin. su giysi gibi olanakların sağlanarak. kaos ve şok yaşanacaktır. Genellikle üç ay ile üç yıl süreceği varsayılır. kurumların. afet öncesi duruma getirilmesine dek süren zamana bu ad verilir. her anlamda. merkezi afet yönetiminin ve uluslararası kuruluşların) haber almasından başlayarak olay yerine gönderilen dış yardımların bitimine dek olan süreye bu ad verilir. Organize olma ve organizasyondaki yerini alma: Aile ve komşularına karşı görevlerini tamamlayan bireyler. beslenme. su. Kurtarma. Rehabilitasyon Dönemi Geçici yerleşimin tamamlanmasından.birlikte bir panik. Afetin türüne. Kurtarma ve ilkyardım çalışmaları olay anından hemen sonra başlayarak 6 –10 gün kadar sürer. Yaşam idamesinden kasıt afetzedelere olabildiğince çabuk sıcak yemek. Sürenin uzunluğu. Kendi kendini kurtarma 2. çadırkent ve benzeri yerlere ve kamp şeklinde yerleştirilmeleridir. Ayrıntılı bilgi edinme: Yukarıda sıralanan iş ve işlemleri tamamlayan bireyler. su gibi temel ihtiyaçlarının bir süre için karşılanması anlamına gelir. olay hakkında ayrıntılı bilgi toplar. Aile içi yardımlaşma 3. yer ve kaynaklarını.

Medya ile koordinasyon/işbirliği. jeofizik araştırmalarla toprak kayması olabileceği saptanan yerlerde yerleşimin önlenmesi. Afet Korunma Planı Afet Korunma Planı afetin riskinin azaltılması ve ortaya çıkması halinde kaybın en az olması için yapılması gereken tüm faaliyetlerin ana hatlarını içeren yazılı. Afetlerden korunmada en önemli husus her düzeyde bir afet korunma planının hazırlanmasıdır. 7. Standart uygulama ve kurallar konulması. sağlık kuruluşlarının araç. Halka yönelik bilgilendirme/eğitim programları 4. Finansal ve diğer kaynakların mobilize edilebilmesi için tedbirler alınması. 4. tıbbi ve diğer malzeme. Etkileri hafifletme programları 5. toprak kayması. Birincil Koruma Koruyucu hizmetlerin en önemlisidir. sel gibi afetlerde önleme çalışmalarının büyük etkisi bulunmaktadır. Komünikasyon. Yörenin afet/afetler yönünden risk taşıyıp taşımadığı açısından 2. personel nicelik ve niteliği. onaylanmış. baraj. gereç. afete hazır olmak da önemli olup durum saptanması öncelik taşır. ve periyodik olarak denenmiş bir plandır. enformasyon ve erken uyarı sistemleri. Afet senaryolarının hazırlanması 3. 9. afete dönüşmesini önlemektir. değerlendirilmesi. Cevap kapasitesini artırma 6. AFETLERDE SAĞLIK KONU ve AMAÇLARI Afetlerden önce ve sonra halk sağlığı hizmetlerinin yeri ve önemi nedir? 1. Afet öncesi toplum ve bölgeye ilişkin coğrafi. Afet anında uygun cevap ve koordinasyon sisteminin organizasyonu.uygulanmaya başlanmış.2. iyi bir plan yapılması ve bunun uygulanması için otoritenin olması ve tüm bunlar için kaynak bulunması gerekir Afete Hazırlıkta Yapılması Gereken Önemli İşler 1. sağlık kuruluşlarının olağan ve acil durum kapasiteleri ile önceki afet 388 . set. 3. Toplumdaki cevap kapasitesini arttırmak için iyi bir enformasyon/iletişim sisteminin kurulması. ağaçlandırma gibi sel önleyici çalışmaların yapılması bu tür önlemlerdir. demografik ve yapıların niteliği. Halk eğitimi programlarının geliştirilmesi. Çığların önceden top atışıyla düşürülmesi. Normale dönme stratejilerinin uygulanması gerekir. 5. 8. Amaç olası afetlerin. 6. Ancak depremler önlenememektedir. Cevap mekanizmalarının işe yaralılığının kontrol edilebilmesi için oluşturulan sistemin test edilmesi olarak sıralanabilir. (a) Önleme Doğal afetlerin pek çoğu önlenemezse de çığ. kurumların iyi çalışıyor ve işbirliği içinde olması. (b) Hazırlıklı Olma Afetin önlenmesi kadar.

Sağlanacak gıda yardımında en büyük pay kolay saklanıp. Çünkü afet sırasındaki ölüm ve yaralanmaların büyük kısmı ilk birkaç saatte olmaktadır. %15 i proteinlerden sağlanmalıdır. (4) On günden sonra: Afetzelere yakacak.5 gr/kg/gün. süt tozu ve peynir gibi diğer protein kaynakları ve özellikle A vitamini açısından desteklenmelidir. Kurtarma çalışmalarına katılanların ve çocukların beslenmesi sağlanır (2) İlk iki gün: Önce hazırlanıp depo edilmiş ya da afetten kurtarılmış daha çok kuru besin maddeleridir (3) İki-on gün arasında: Sahra mutfakları. yaralanma nedenleri ve sayısı. mutfak malzemesi sağlanarak. enerji ve protein kaynağı olarak genellikle yeterli olsa da. boşaltma ve kurtarma işlemlerinde karşılaşılan güçlükler. su baskını gibi afetleri önceden saptayabilmek olasıdır. konularda önceden eğitilmelidir Afet sırasında ve hemen sonra yapılacak çalışmalar önem ve öncelik sırasıyla şunlardır: (a) Afete Uğrayan Bölge ve Etkilenen Nüfusun Belirlenmesi (b) Enkaz Kaldırma ve Kurtarma (c) Beslenme: Bu kişilere verilecek bir bardak çay. Deneyimler afetten sağ kurtulanların %75’inin afetten 30 dakika sonra kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına başladığını göstermektedir. (5) Kişi başına ortalama günde 2000 Kcal sağlamak üzere diyet düzenlenmelidir. Beslenme bozuklukları daha çok afet sonrasında. hamile ve emzikli kadınlara günde üç öğün yemek verilir. stokların nerelerde bulunduğu vb. kimden emir alacağı. tayfun. gerekli enerjinin sağlanması daha önemli olmaktadır. Beslenme açısından risk altında olanlar. İkincil Koruma Afet sırasında ve afetten hemen sonra alınan önlemleri içerir. Aslında afet sırasında ve hemen sonrasında resmi örgütlerin ve yardım kuruluşlarının yapabileceği şeyler de sınırlı kalmaktadır. çocuk. Çocuklar için 1. süt. Birincil korunmada olduğu gibi bunun da çok azı sağlıkla ilgilidir. Beslenme stratejisini özetlemek gerekirse: (1) İlk birkaç saatte: Afetzelere sıcak içecek verilir.deneyimleri (ölüm nedenleri ve sayısı. fırınlar ve gelen diğer gıda yardımı ile afetzelere yemek sağlanması. afet öncesi hazırlık ve eğitimin önemini bir kez daha vurgulamaktadır. ocak. 0-5 yaş grubundaki çocuklar ile gebe ve emzikli annelerdir. Yetişkinlere günde iki öğün. Dışarıdan gelen yardımın afet bölgesine ulaşması ortalama 24 saati bulduğundan risk altındaki bölgelerde yerel halk afet anında neler yapacağı. erişkinler için 1 gr/kg/gün protein verilmesi gerekir. Kalorinin %65 i karbonhidratlardan %20 si yağlardan. kendi yiyeceklerini kendilerinin hazırlamaları gerçekleştirilir. En erken ve etkin yardımın bu biçimde yerel halk tarafından sağlanıyor olması. 2. beslenmelerini sağlamasa bile morallerini düzeltmede önemli bir rol oynar. geçici yerleşim sırasında ortaya çıkmaktadır 389 . dengeli beslenme çok fazla önem taşımamakta. kuraklık. Afet süresi kısa bir dönemi kapsadığından. maddi yıkım) gözönüne alınır (c) Erken Tanı ve Uyarma Yer kayması. Tahıl. yağ. taşınabildikleri ve ülkemizin temel gıda maddesi olduğu için tahıllarındır.

390 . gıda ve kişisel hijyen çok önemlidir. Ayrıca. acil hizmetler bittikten sonra geriye. bit. Hafif bir klor kokusu olmalıdır. Eğer çamaşır suyu içindeki klor düzeyi bilinmiyorsa 10 damla/litre eklenmelidir. (5) Enkaz altından çıkartılan cesetlerin tanımlanması. acil sağlık hizmetleri afetten sonraki birkaç gün için gereklidir. sivrisinek üreme yerleri ve çöplük gibi sakıncalı yerlere uzak yerlerde kurulmalıdır. yerleşim yerleri ve su kaynaklarından uzak. Her 1000 kişiye beş tuvalet hesaplanmalıdır. 200 litrelik bir su deposu bulunur (e) Ulaşım ve Haberleşme (f) Güvenlik (g) Koruyucu Sağlık Hizmetleri – Çevre Sağlığı: Koruyucu hekimlik ve çevre sağlığı hizmetleri sağlık hizmetlerinin en önemlilerindendir: (1) Temiz ve yeterli su sağlanması önceliklidir. drenajı kolay. koku çıkmayacak ve kolayca temizlenecek biçimde yapılmalıdır. Hizmet bölümü (yemekhane. hafif eğimli alanda. Afet yerlerinde daha çok kuru tip hela çukurları kullanılmalıdır. Olmazsa dozu yenileyip 50 dakika bekletmek gerekir. dini törenin yapılıp. (d) Barınma Afetzedelerin beslenmesi kadar barındırılması ve ısıtılması da önemlidir. sık toplanır. hijyenik koşulları (suyu. Yollara ve su kaynaklarına yakın. hastane. bir tuvalet. (6) Koruyucu hizmetlerin önemli bir bölümü aşılama hizmetleridir (h) Afete Bağlı İkincil Hastalıkların ve Ölümlerin Önlenmesi: Günümüze dek yaşanan afetler onu göstermiştir ki. (4) Afetlerden sonra fare. Su sağlığı (1) İzolasyon döneminden ya da şoktan çıktıktan hemen sonra. sinek. Özellikle su. karıştırma sonrası 30 dakika bekletilir. 5-6 çadır için bir çöp bidonu. konutu ve beslenmesi) bozulmuş ve koruyucu sağlık hizmetleri kesintiye uğramış bir toplum kalmaktadır. Yakılarak ya da gömülerek yok edilir. (2) Tuvaletler. sineklere kapalı. Çadırlarda ısınma ve aydınlatma için araç-gereç sağlanır. Çadırlar sekizer metre arayla düzgün sıralar halinde kurulur. idare çadırları) ve vatandaşların kaldıkları çadırlar ayrı iki bölüm halinde kurulur Çadırlarda kalacak insan sayısı 3 m2/kişi kriterine uygun olarak saptanır. (2) Sodyum hipoklorit solüsyonu suya Tablo I’deki gibi eklenir. (3) Çöpler ağzı kapalı bidonlarda saklanır. Çünkü. pire ve diğer vektörlerin kontrolü önemlidir. üzerinden çıkan değerli eşyanın yakınlarına verilmesi. cesetlerin gömülmesi. ayrı bir organizasyonu gerektirir. atık ve vektör kontrolü gibi çalışmalara da özen gösterilmelidir.(6) Önemli bir diğer konu da gıda hijyenidir. ilk ele alınması gereken çevre sağlığı hizmeti afetzedelere su sağlanmasıdır. bu günlerden sonra başlamaktadır. kayıt edilmesi. besini. Hazırlanan su. Sağlık sektörünün esas ve ağırlıklı görevi ise.

gazlı gangren: Kötü çevre ve yaralanmalar. Suyun özelliğine göre katılacak Sodyum hipoklorit miktarı İstenen Klor Temiz Bulanık Suya Düzeyi Suya (Damla/Litre) 1 ppm 10 20 4-6 ppm 2 4 7-10 ppm 1 2 (3) İyot Bileşikleri: En uygun ve güvenilir iyot tabletidir. iş bulma. Solüsyon hazırlığı: Evde ecza dolabı ya da ilk yardım setinde bulunan iyot eriyiği (%2’lik) su dezenfektanı olarak kullanılabilir. Anemi ve vitamin yetersizlikleri: Yetersiz beslenme 3. Olağanüstü koşullarda yaşayan çocuklar arasında en öncelikle yapılması gereken aşı kızamık aşısıdır. 1lt suya 40mg eklenerek kullanılır. Sıtma: Vektörler. burs sağlama. Meningokal menenjit: Kalabalık faktörü 5. kötü barınma koşulları 8. Uyuz: Kalabalık faktörü ve kötü hijyen 9. doğum hijyeni 10.Tablo I. kredi verme. (4) Potasyum Permanganat: Daha çok kuyu. kalabalık faktörü 7. Tetanos. en azından 30 dakika bekletilmelidir. Kızamık: Kalabalık faktörü. Potasyum permanganat Vibrio cholerae dışında patojen organizmalara karşı etkinliği kuşkuludur. Devletin ve gönüllü kuruluşların destekleri en çok bu dönemde gerekli olmaktadır. Bu solüsyon 1m3 suyu 24 saatte dezenfekte edecektir. Su bulanıksa miktar 10 damla olmalı. Damla iyot eriyiği 1lt temiz suyun dezenfeksiyonu için yeterli olacaktır. Bu koşullarda toplu halde yaşayan çocuklar önceki aşılanma durumlarına bakılmaksızın kızamık aşısı ile derhal aşılanmalıdır. Afetlerden Sonra Epidemi Riski Oluşturan Hastalıklar ve İlgili Çevre Faktörü 1. (5) Bağışıklama: Temel aşılama her koşulda devam ettirilmelidir. toplumun yeniden örgütlenmesini sağlama. Çadırkentlerde yaşayan bebeklere 6. Toplumun afet sonrasında büyük bir psikolojik ve sosyoekonomik yıkıntı içinde olduğu unutulmamalıdır. tifo. dizanteri): Su ve gıda hijyeni ve kalabalık faktörü 2. geçici iskan sağlama ve eski bölgeye yerleştikten sonra başlatılan rehabilitasyon çalışmaları ilk akla gelen desteklerdendir. Üçüncül Koruma Afetzedelerin önce yakınlarının yanına ya da geçici yerleşim bölgelerine taşınıp. Bağırsak parazitleri: Su ve tuvalet hijyeni. yerleştirilmesi bir yandan da yıkıntıların kaldırılıp yeni binalar kurulması en önemli rehabilitasyon hizmetidir. Oral fekal bulaşanlar (kolera. Solunum yolu enfeksiyonları: Kalabalık faktörü ve barınma hijyeni 4. 391 . kaynak. depolama tankları gibi fazla miktarda sular için kullanılır. Tüberküloz: Kalabalık faktörü ve beslenme 6. Eğitim ve sağlık hizmetleri. kötü barınma ve beslenme 3. yiyecek ve yakacak sağlama. aydan itibaren kızamık aşısı yapılmalıdır.

The role of the rapid assesment.KAYNAKLAR 1. Afet ve Afetlerden Korunma: Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi Kurs notları Sağlık Bakanlığı sağlık Proje Genel Koordinatörlüğü 24-28 Ekim 2000YALOVA 3. Akdur R. Briggs SM.Yurdakök K. Chen LC Harvard University Press London 1999 392 .. Afetlere Hazırlık ve Afet Yönetimi: Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi Kurs notları Sağlık Bakanlığı sağlık Proje Genel Koordinatörlüğü 24-28 Ekim 2000-YALOVA 2. In Humanitarian Crises. Toole MJ. the Medical and public Health response Leaning J..

analizi. Pandemi. belirli bir bölgede. Kaynak. Endemi. bir hastalıkla ilgili verilerin. Bu önlem ise hastalığın bulaşma yolunun bilinmesi ile başarılabilir. duyarlı bir konakçıya geçebilmek üzere çoğaldığı insan. Taşıyıcı aranması 6. Barınma hijyeni 4. bitki ya da toprak gibi cansız varlıkların tümüdür. yaşamını sürdürmek için bağımlı olduğu. belirli bir süre içinde beklenenin üzerinde hızlı bir artış göstermesidir. rapor edilmesidir (bildirim). Kaynağın bulunması (filyasyon) 2. ürediği. Bağışıklama 2. bir bulaşıcı hastalığın görülme düzeyinin. İzolasyon 5. hastalığın seyrine göre önlemler alınır. Nüfus hareketlerinin kontrolü Sağlam Kişilere Yönelik Önlemler 1. hayvan. Kaynağa Yönelik Önlemler 1. Bir başka önlemde konakçıya yönelik alınacak önlemlerdir. Çevre koşullarının düzeltilmesi (a) Su hijyeni (b) Besin hijyeni (c) Atıkların uzaklaştırılması 2. Sürveyans 7. En iyi önlem hastalığa neden olan etkenin ortadan kaldırılmasıdır. Kişisel hijyen önlemleri 3.12. uluslararası ya da kıtalararası yayılım göstermesidir. Hastalığın bildirilmesi 3. Hastalık kontrolünde. Sağlık eğitimi 8. Zoonozlarda hayvanların yok edilmesi Bulaşma Yoluna Yönelik Önlemler 1. Hastaların tedavisi 4. Sağlık eğitimi 5. bir bulaşıcı hastalığın. Hastalıkların kontrolü hastalığın doğal seyri ile yakından ilişkilidir. bir hastalığın belirli bir bölgede sürekli olarak yüksek düzeyde görülmesidir. Karantina 393 . infeksiyon etkeninin üzerinde yaşadığı. Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede temel olay enfeksiyon zincirini kırmaktır. yorumlanması. Kemoprofilaksi 3. düzenli olarak toplanması. Salgın (epidemi). BULAŞICI HASTALIKLAR EPİDEMİYOLOJİSİ ve KORUNMA YOLLARI Sürveyans.

üniversite. • Sağlık ocakları Form 014 ile bildirilen hastalıkları Form 016’ya işleyip. Form 014 ile İlçe Grup Başkanlıkları veya İl Sağlık Müdürlüğüne bildirim yapılır. “GRUP A” HASTALIKLAR Bu grupta (Tablo I) bulunan hastalıkların bildirimi. Yönergede ihbar ve bildirim ifadeleri açıklanmıştır. • Form 014’e (Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Fişi) işlenir ve hemen ilgili sağlık ocağına gönderilir. Ay sonunda Form 016’da bulunan hastalıklar Form 017/A’ya kaydedilir. “D Grubu Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar”dır. “Bildirim”. Form 017/A’lar AYLIK olarak İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilir. Üçüncü grup. • İl Sağlık Müdürlüğü’nde sağlık ocaklarından gönderilen Form 017/A’ların icmali yapılarak Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne(TSHGM) AYLIK olarak gönderilir. bildirimi zorunlu bir bulaşıcı hastalığın bir sistem içinde belirli bir zaman aralığında ilgili yerlere istatistiksel ve epidemiyolojik amaçlı bildirilmesini ifade etmektedir. Grup A Hastalıklar yataklı tedavi kuruluşları (devlet hastaneleri. ya da özel sağlık kuruluşları (özel hastaneler. ay sonunda Form 017/A’ya kaydeder ve AYLIK olarak İl Sağlık Müdürlüklerine bildirim yaparlar. Vaka başka bir sağlık ocağı bölgesi kayıtlarında ise. “İhbar”. Türkiye genelinde hizmet veren bütün sağlık kuruluşlarından yapılır. Grup A Hastalıklar sağlık ocaklarında saptanmış ise. SSK ve askeri hastaneler). Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar dört gruba ayrılmıştır. Dördüncü grup. bildirimi zorunlu olan bir bulaşıcı hastalığın. hekimler) tarafından saptanmış ise. Sağlık Bakanlığı eğitim hastaneleri. Sağlıklı beslenme BİLDİRİMİ ZORUNLU BULAŞICI HASTALIKLAR ve BİLDİRİM SİSTEMİ Sağlık Bakanlığınca “BULAŞICI HASTALIKLARIN İHBARI ve BİLDİRİM SİSTEMİ YÖNERGESİ” 2004 yılında yayımlanmıştır. • İlçe Grup Başkanlıkları ve İl Sağlık Müdürlükleri Form 014 ile bildirilen vakaları bağlı oldukları sağlık ocağı bölgesine göre ayırır ve ilgili sağlık ocaklarına Form 014’leri gönderirler. “A Grubu Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar”. Sağlık eğitimi 5.4. • Vakalar Form 016’ya (Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Tespit Fişi) günlük olarak işlenir. • Vakanın tespit edildiği gün. İkinci grup. “C Grubu Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar”. 394 . herhangi bir bölgede görüldüğü hususunda ilgili birimlerin haberdar edilmesini. “B Grubu Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar”. Birinci grup.

Grup B bildirimi zorunlu hastalıklar listesi • • • • Çiçek Sarı Humma Epidemik Tifüs Veba “GRUP C” HASTALIKLAR Bu grupta (Tablo III) bulunan hastalıkların bildirimleri. Grup C hastalık bildirimleri tanımlanan sağlık kuruluşlarından İlçe sınırlarında hizmet verenler İlçe Grup Başkanlıklarına veya İl merkez sınırları içinde hizmet verenler İl Sağlık Müdürlüğüne “Form 014” ile GÜNLÜK olarak yapılır. İlçe Grup Başkanlıkları kendilerine gelen “Form 014”leri İl Sağlık Müdürlüğüne gönderir. ülkemizdeki hangi sağlık kuruluşu tarafından tespit edilmiş olursa olsun. “Sürveyans Tipi” bölümünde belirtilen sağlık kurum ve kuruluşlarından yapılır. Tablo II. 2. her sağlık kuruluşundan yapılmaz! Bildirimler. Grup B’de yer alan hastalıklar aynı zamanda DSÖ’nün Uluslararası Sağlık Düzenlemeleri (1969-International Health Regulations) çerçevesinde uluslararası bildirimi zorunlu olan hastalıklardır. bütün sağlık kuruluşlarınca tespit edildiği anda ihbarı zorunlu olan hastalıklardır. 1. İl Sağlık Müdürlükleri ve TSHGM Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı hastalıkla ilgili araştırmayı birlikte yaparlar. vaka 395 .Tablo I. İl Sağlık Müdürlüklerinde Form 014’lerin bağlı bulundukları sağlık ocağı bölgesine göre ayırımı yapılır. bu dökümanın Grup C hastalıklar için hazırlanmış “Standart Tanı Kriterleri” kısmında. 0(312) 4356937]. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğüne de hemen telefonla bildirilir. Grup A bildirimi zorunlu hastalıklar listesi • • • • • • • • • • • • AIDS Akut kanlı ishal Boğmaca Bruselloz Difteri Gonore HIV enfeksiyonu Kabakulak Kızamık Kızamıkçık Kolera Kuduz ve kuduz riskli temas • • • • • • • • • • • Meningokoksik menenjit Neonatal tetanoz Poliomiyelit Sifiliz Sıtma Şarbon Şark çıbanı Tetanoz Tifo Tüberküloz Akut viral hepatitler “GRUP B” HASTALIKLAR Bu grupta (Tablo II) bulunan hastalıklar. salgın araştırma. Buna göre. 0(312) 435-2979.. Bildirimler Sağlık Bakanlığı TSHGM Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığına telefon açılarak yapılacaktır [0(312) 435-3215. Hastalık ile ilgili filyasyon. 3.

Üniversite. Söz konusu enfeksiyon etkenlerinin bildirimleri de her sağlık kuruluşundan değil. Grup C bildirimi zorunlu hastalıklar listesi • Akut Hemorajik Ateş • Creutzfeldt-Jakob Hastalığı • Ekinokokkoz • H. vaka araştırması çalışmalarının başlatılması ve/veya sağlık ocağının bilgilendirilmesi için ilgili sağlık ocağına gönderilir Tanımlanan laboratuvarlardan gelen Form 017/D’lerin icmalini yapar AYLIK olarak İl Sağlık Müdürlüğüne gönderir. Grup D enfeksiyon etkenlerinin bildiriminden sorumludurlar. İl Sağlık Müdürlüklerinde Grup D Enfeksiyon Etkenleri Bildirim Fişlerini bağlı bulundukları sağlık ocağı bölgesine göre ayırımı yapılır. Grup D içinde yer alan enfeksiyon etkenlerinin herhangi biri için standart kriterler uyarınca pozitif bir bulgu elde ettiğinde. salgın araştırma. İl Halk Sağlığı Laboratuvarları.influenza Tip b (Hib) Enfeksiyonu • İnfluenza • Kala-Azar • Konjenital Rubella • Lejyoner Hastalığı • Lepra • Leptospiroz • Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) • Şistozomiyaz • Trahom • Toksoplazmoz • Tularemi “GRUP D” ENFEKSİYON ETKENLERİ: Bu grupta (Tablo IV) diğerlerinden farklı olarak bildirimi zorunlu olan hastalık değil enfeksiyon etkenidir. 2. “Sürveyans Tipi” bölümünde belirtilmiş olan laboratuvarlardan yapılır. Bildirim sorumlusu HAFTALIK olarak Grup D Enfeksiyon Etkenleri Bildirim Fişlerinin icmalini yaparak Form 017/D’yi doldurur. Tanımlanan laboratuvarlar. Devlet Hastaneleri.araştırması çalışmalarının başlatılması ve/veya sağlık ocağının bilgilendirilmesi için ilgili sağlık ocağına gönderilir İl Sağlık Müdürlükleri tarif edilen sağlık kuruluşlarından ve İlçe Grup Başkanlıklarından gelen Form 014’lerin AYLIK olarak icmallerini yaparak. Buna göre. Tablo III. Bölge ve Merkez Hıfzıssıhha Laboratuvarları. Form 017/D ve Grup D Enfeksiyon Etkenleri Bildirim Fişlerini İlçe Grup Başkanlıkları veya İl Sağlık Müdürlüğüne gönderir. 3. 1. “Form 017/C”yi doldurur ve Sağlık Bakanlığı TSHGM gönderirler. salgın araştırma. SSK ve Askeri Hastanelerin laboratuvarları ile diğer kamuya ait hastanelerin laboratuvarları. vaka araştırması çalışmalarının başlatılması ve/veya sağlık ocağının bilgilendirilmesi için ilgili sağlık ocağına gönderilir 396 . bu dökümanın Grup D için hazırlanmış “Standart Tanı Kriterleri” kısmında. GÜNLÜK olarak Kurumunun bildirim sorumlusuna “Grup D Enfeksiyon Etkenleri Bildirim Fişi” ile bildirir. tanımlanan laboratuvarlardan Grup D Enfeksiyon Etkenleri Bildirim Fişlerini bağlı bulundukları sağlık ocağı bölgesine göre ayırımı yapılır. İlçe Grup Başkanlıkları. Hastalık ile ilgili filyasyon. Hastalık ile ilgili filyasyon.

Sağlık Bakanlığı. temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 397 . 2005. • Shigella sp. Ankara. • Listeria monocytogenes KAYNAK Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirimi Sistemi Standart Tanı. Tablo IV.C.coli • Giardia intestinalis • Salmonella sp. Sürveyans ve Laboratuvar Rehberi. Grup D bildirimi zorunlu enfeksiyon etkenleri ve hastalıklar listesi • Campylobacter jejuni • Chlamydia trachomatis • Cryptosporidium sp. AYLIK olarak İle ait Form 017 D’yi doldurur ve Sağlık Bakanlığı TSHGM gönderirler. T. • Entamoeba histolytica • Enterohemorajik E.İl Sağlık Müdürlükleri tarif edilen sağlık kuruluşlarından ve İlçe Grup Başkanlıklarından gelen Form 017/D’lerin icmallerini yapar.

Eğer insanlar “Biz onu kendimiz yaptık” diyorlarsa. Çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri (Sağlık dışı sektör ve meslek grupları tarafından yürütülür. (5) Vektörlerle mücadele. (7) Beslenmenin iyileştirilmesi. Koruyucu sağlık hizmetleri a. Görevinizi tamamladığınızda. Aralarında yaşayın. 3. Ve sahip oldukları üstüne kurun çalışmalarınızı. Tedavi edici sağlık hizmetleri (Sağlık personeli tarafından yürütülür) a. SAĞLIK EĞİTİMİ İnsanlara gidin. Onlardan öğrenin. denetim ve yol göstermedir) (1) Yeteri kadar ve temiz içme suyunun sağlanması. eğitim. (3) Bağışıklama. İkinci basamak tedavi hizmeti (Yataklı tedavi kurumlarında tedavi). (4) Aile planlaması.13. Tıbbi rehabilitasyon (Sağlık personeli tarafından verilir. (2) Sağlık eğitimi. İşinizi bitirip. Birinci basamak tedavi hizmeti (İlk başvuru ve ayakta tedavi). Siz iyi bir öğretmensiniz. Üçüncü basamak tedavi hizmeti (Üst düzeyde uzmanlaşmış ve ileri teknoloji kullanılan merkezler: Üniversite hastaneleri. 2. (5) Kemoproflaksi (İlaçla koruma). 2. (6) Erken tanı ve tedavi. özel dal hastaneleri). b. (3) Besin hijyeni. Eski bir Çin şiiri. SAĞLIK HİZMETLERİNDE SAĞLIK EĞİTİMİNİN YERİ ve ÖNEMİ Sağlık hizmetleri aşağıdaki başlıklar altında incelenmektedir (1. c. Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri (Sağlık personeli tarafından yürütülür) (1) Kişisel hijyen. (2) Katı ve sıvı atıkların zararsız hale getirilmesi. Sağlık sektörünün görevi. Sosyal rehabilitasyon (Sosyal hizmet kurumları ve personeli tarafından verilir. Rehabilite edici sağlık hizmetleri: a. b. Onların bildikleriyle başlayın işlerinize.) 398 . Onları sevin.) b. danışmanlık. 3): 1. (4) Konut sağlığı.

kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri içinde yer almaktadır. Halk Eğitimi. sunulan sağlık hizmetlerinden etkin ve doğru olarak yararlanma bilincinin kazandırılması hedefleniyorsa.” hükmü yer almaktadır. sağlam veya hasta kişiler ile doğrudan ilişki içinde olan her sağlık görevlisinin sorumluluğudur. kişilerin davranışlarında istenen davranışlar meydana getirilmesidir. sağlıklı yaşam sürmeleri için kişilere sağlıklarını korumalarını ve geliştirmelerini. madde) 399 . sağlık hizmetlerine katılabilir.” “Bu hizmetin yürütülmesinden ve görülmesinden kıta kumandanları veya kurum amirleri ile bunların tabipleri sorumludur. 15. birey ve toplumu hastalıklardan koruma ve yaşam kalitesini yükseltme konusunda yardımcı olan uygulamalardır. Askerlere sağlık eğitimi verilmesi. kişilerin belirlenmiş olan bilgileri bilmeleridir (2) Eğitim: Bireylere yeni bilgilerin öğretilmesi. Yani öğretimde amaç. Silahlı Kuvvetler. Eğer eğitimde. Sağlığın korunması. yurdun her bölgesinden. Başka bir deyişle Sağlık eğitiminde amaç. sağlık bilincini. “Silahlı Kuvvetler sağlık işlerinde. Sağlık eğitimi. sağlık haklarını savunabilir duruma getirmek için uygulanacak sağlık eğitimidir. kişilere belirlenmiş olan bazı konuların anlatılması ve bunları bilmelerinin sağlanmasıdır. benimsetilmesi ve davranışlarına yansıması.Sağlık eğitimi. okul içinde ve dışında. aynı zamanda bir sağlık eğitimcisi olduğunu unutmamalıdır (1). bunun yanında bazı becerilerin kazandırılması ve bunların benimsetilmesi için. Sağlık hizmeti sunan her branştaki sağlık personeli. olumlu bir çevre yaratmalarını ve tedavi imkanlarından yararlanmalarını sağlayacak davranışlar kazandırmaktır. Konuya başka bir açıdan bakacak olursak. TSK ve Sağlık Eğitimi TSK’ndeki sağlık hizmetlerinin nasıl yürütüleceği TSK İç Hizmet Kanunu ile belirlenmiştir. belirlenmiş olan bilgilerin kişilere benimsetilmesi. sağlıklı bir yaşam sürmeleri için. toplumu oluşturan kişilerin. bireylere sağlıkla ilgili olumlu tutum ve davranışların kazandırılması ile mümkündür. askerlerin sağlığının takibini ve korunmasını istemektedir ve bunu komutanların ve tabiplerin sorumluluğuna vermiştir. askerlerin fizik ve moral durumlarını takip ve koruyucu tababetin tatbiki esastır. eğitimci ile hedef kitle arasında kurulan iletişimin başarısına bağlıdır. bu sağlık eğitimi olarak adlandırılır. sağlık sorunlarını çözebilir. Eğitimde amaç. Sağlık eğitimi. bilginin uygulanmasının sağlanması. Silahlı Kuvvetlerin ülke sağlık düzeyine sağlayabileceği en önemli katkılardan birisi olarak düşünülebilir. sağlıklarını koruyabilir. belirli bir plan ve program çerçevesinde yürütülen çabalar ise eğitim olarak tanımlanır (2). Bu ise sağlık eğitimi ile sağlanabilir. Sağlık eğitiminin başarısı. (Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliği. davranışını geliştirerek. toplumun her kesiminden gelen gençlerin toplandıkları önemli bir eğitim yeridir. kişilere gerekli önlemlerin öğretilmesi. İç Hizmet Kanunu. TSK İç Hizmet Kanunu “Sağlık İşleri” bölümünün ilk maddesi olan 57 nci maddede. TANIMLAR Öğretim.

iş. 2. Belirlenmiş olan amaçlara ulaşabilmek için. Sağlıklı beslenme. f. c. b. topluluğun gereksinimlerine. Çevrenin temizliği. sağlıkla ilgili bazı davranışları kazandırmak amacıyla. ayrıntılandırılır ve bir program haline getirilir. daha önce saptanan araçlar kullanılarak. Kan yoluyla bulaşan hastalıklar. Temasla bulaşan hastalıklar. d. f. 3. e. Değerlendirme aşamasıdır. 400 . b. 4. kişilere öncelikle sağlığın değerinin. Her bölgenin. 5. Dünya çevre günü ve çevre haftası. başlangıçta belirlenmiş olan hedeflere ulaşabilmek için. Hazırlanmış olan plan. ev kazaları). Sakatlar günü. belirlenmiş olan konunun hedef gruba nasıl anlatılacağı konusunda bir plan yapılır. İlkyardım eğitimi. Belirlenmiş olan eğitim ihtiyaçlarıyla ilgili olarak amaçlar belirlenir. Özel gün ve haftalara göre sağlık eğitimi: a.SAĞLIK EĞİTİMİNİN PLANLANMASI Belli bir bölgedeki bireylere. 2. c. Aile planlaması. Kazalar (trafik. en kıymetli servetin sağlık olduğunun. konular seçilebilir. sağlık eğitimi planlaması ve uygulamasının her aşamasında yapılır. Toplumdaki sağlık sorunları ve eğitim ihtiyaçları belirlenir. Sağlık Eğitimi Planlamasında Basamaklar (2) Sağlık eğitimi planlaması 6 basamakta gerçekleşir: 1. b. 3. belli bir zaman diliminde yürütülen faaliyetlerin tümü sağlık eğitimi planlaması olarak tanımlanır. Programda öngörülenler uygulamaya konulur. Sağlık eğitimi konuları nasıl seçilebilir? (2) 1. Kızılay haftası gibi özel gün ve haftalarda. c. vb. bu günlere özel konular seçilebilir. Kişisel hijyen konuları. Ülke veya bölge düzeyinde en önemli sağlık sorunları: a. bilinçli ilaç kullanımı. e. Kanser haftası. koşullarına göre işlenecek konular ve verilecek bilgiler seçilip. d. SAĞLIK EĞİTİMİ KONULARININ BELİRLENMESİ Sağlık eğitiminde yapılacak ilk iş. e. Sağlığa zarar veren alışkanlıklar vb. 6. Verem haftası. bulaşma ve korunma yolları. bu işle görevlendirilmiş organlar tarafından. Yetişkinlerin ihtiyaç duyabileceği düşünülen konular: a. Değerlendirme. imkanlar dahilinde en ilgi çekici şekilde planlanmalıdır. Yiyecek ve içeceklerle bulaşan hastalıklar. Solunum yoluyla bulaşan hastalıklar. d. onu tehlikelerden korumanın en önemli hak ve aynı zamanda bir görev olduğunun öğretilmesi ve benimsetilmesidir. eğitimin verileceği hedef gruplar tespit edilir. konular seçilebilir. İlaç tasarrufu.

b. beceriler kazandırılmaya çalışılır. 2. Birey Eğitimi Yöntemleri: Birey eğitimi. Eğitim yöntemlerinin seçiminde göz önünde bulundurulması gereken ilkeler şunlardır (2): 1. belirlenen yöntemlerin öğretme etkinliklerini monotonluktan kurtaracak nitelikte olmasına. Toplum eğitimi yöntemleri. 1. Görüşme yöntemi: Kişilerin sağlık konularında neler düşündüklerini. en düzenli. Bu durum. belli durumlar için belli kurallar verir (2). kavram ve gerçekleri incelemede tutulan sistemli yol demektir. bunun yanında kendi tecrübelerini. Eğitim yöntemleri 3 ana başlık altında incelenmektedir: 1. Tekrarlamak ve alıştırmak. Eğitici önce kendisi yapar. Bunun dışında. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan “usta-çırak” ilişkisine dayalı eğitimlere karşılık gelmektedir. sağlıkla ilgili sloganlar ve kompozisyonlar yazdırılabilir. neler hissettiklerini ve neler yaptıklarını öğrenmek amacıyla uygulanır. 3. 3. İkna etmek. sonra yaptırır. Grup eğitimi yöntemleri. şu amaçlara yönelik olmalıdır: 1. 2. eğitim çalışmaları sırasında genel olarak bu kuralları göz önünde bulundurur. Yapmak ve yaptırmak. Sağlık eğitimi yöntemleri. Başlıca birey eğitimi yöntemleri şunlardır: a. bir amaca varmak için bir işin nasıl yapılması gerektiği hakkında denenmiş. Öncelikle eğitim hedeflerini gerçekleştirmeye yardımcı olacak yöntemlerin seçilmesine özen gösterilmelidir. Bu sırada. 401 . doğruluğu genel olarak kabul edilmiş. c. Her zaman uygulanamaz. Gösterme ve yaptırma (yetiştiricilik) yöntemi: Herhangi bir konuda bir becerinin öğrenilmesi amacıyla kullanılan bir eğitim tekniğidir. Eğitimci ve eğitilenleri yormamasına dikkat edilmelidir. Kişilerin faaliyetlere etkin bir şekilde katılmalarını sağlayıcı olmasına. 4. kişisel düşüncelerini ve özelliklerini de buna katarak eğitimi yürütür. Yöntem. 3. izlenen “yöntem”e bir parça özellik katmak demektir. verilmek istenen mesajlar verilir. 2. d. en güvenilir ve en kısa yolu tanıtır.SAĞLIK EĞİTİMİ YÖNTEMLERİ “Yöntem”’in sözlük anlamı. Ziyaret yöntemi: Eğitim konusuyla ilgili yerler ziyaret edilebilir. Okutma ve yazdırma yöntemi: Eğitilecek kişilere sağlıkla ilgili eserler okutulabilir. 4. Birey eğitimi yöntemleri. Eğitimci. Bu özelliklere eğitimde “teknik” denir. Öğretmek. etkinliği yüksek fakat pahalı ve dolayısıyla verimliliği düşük bir yöntemdir.

Başlıca grup eğitimi yöntemleri şunlardır: a. h. kitaplar. duygu ve düşüncelerini söz ve davranışlarla ifade eder veya verilen rolü canlandırır. (Örnek: Sınıf dersi veya konferans) b. Eğitimde amaç. Bunlar daha çok bilgilendirme sağlar. i. etkilenmeleri sağlanabilir. bu olay ve bu konu ile ilişkili sorular belirlenir. 20-25 kişi. Beyin fırtınası yöntemi: Düşünmeyi ve yaratıcılığı uyaran.e. grup üyeleri tarafından karşılıklı konuşarak. Gösterme ve yaptırma (yetiştiricilik) yöntemi: Birey eğitimi yöntemleri arasında anlatılmıştır. örnek aldıkları kişilerin davranışlarını taklit etme meylindedirler. eğitim konusuna uyumlarını ve ilgilerini sağlamak amacıyla uygulanır. Soru-cevap yöntemi: Eğitimci. f. herhangi bir konuyu bir sıra ve düzene göre karşısındaki kimselere baştan sona kadar anlatmasıdır. Onlara iyi birer örnek olmak suretiyle. 3. amaç ve hedeflerine uygun olacak şekilde belirtilen yöntemlerden. (Örnek: Panel (Açık oturum). sempozyum. Hikaye. toplum eğitimi yöntemleri kullanılır. kendisini bir başka kişinin yerine koyarak. ancak daha pratik bir yöntemdir. televizyon. Vaka çalışması: Gerçek veya gerçek olabilecek bir olay seçilir. d. broşürler. Kişiler etkinliğe daha fazla katılacaklarından daha çok kabul görür. 2. atölye çalışması örnek olarak verilebilir. vb. asıl anlatılmak istenen konunun sunumundan önce veya sunum sırasında konuyla ilişkili noktalarda anlatılabilir. Anlatma yöntemi: Eğitimcinin. konu ve sorular anlatılır. aynı soruna farklı bakış açılarıyla çözüm getirilmeye çalışılır.) c. Tartışma yöntemi: Herhangi bir konunun. onların verdikleri cevaplara ve sorularına göre sunum sırasında konuyla ilişkili noktalar anlatabilir. dergi. kamuoyu yaratmada ve ulusal kampanyaların yürütülmesinde yararlı ve etkilidir. dinleyerek ve konuya katılarak işlenmesidir. Hangi eğitim yöntemini seçelim? Eğitimci. toplumun eğitim düzeyi önemlidir. kitle iletişim araçlarından yararlanılır. Hikaye anlatma yöntemi: Grup üyelerinin. grup üyelerine soru sorar. Grup eğitimi yöntemleri: Etkinliği daha az. en uygun grup sayısı olarak kabul edilir. daha etkin bir şekilde uygulayabileceği ve daha iyi sonuçlar alabileceği birisini veya birkaçını belirleyerek eğitim sırasında uygulayabilir. e. Toplum eğitimi yöntemi: Eğitimin tüm toplumu kapsaması amaçlandığında. Gözlem yöntemi: Herhangi bir olayın meydana gelişini bir plan çerçevesinde evre evre gözlemek ve incelemektir. Bunun için gazete. 402 . g. Taklit yöntemi: Bireyler. genellikle küçük gruplarla yürütülen bir eğitim tekniğidir. Rol yapma (oyunlaştırma) yöntemi: Katılımcı. Ancak bu yöntemin etkili olabilmesi için. radyo.

Kitap. oyunlaştırma. bant. beyin fırtınası gibi yöntemler. plak. d. Bilgisayar. Araçların nasıl kullanıldığı biliniyor mu? Eğitim araçlarının sınıflandırılması (4): 1. Görsel araçlar: a. c. barko cihazı. Katılımcılarda bir konuda davranış değişikliği sağlamak ise. yazı gibi materyaller asılabilir. ele alınan konuya veya gösterilmek istenen materyale geniş halk kitlesinin ilgisini çekmek. Her koşul için uygun bir eğitim aracı yani her derde deva. yetiştiricilik gibi yöntemler. Eğitim ortamı. Katılımcılarda sorun çözme becerisini geliştirmek ise. tartışma. Resimler: Belirli amaçlarla çekilmiş olan bazı resimler. yetiştiricilik. bir veya bir kaçı seçilebilir. CD. Yazı tahtası. işlenen konu ve mevcut imkanlara göre. gruptaki kişi sayısı. b. öğrenme veya konuya ilgi çekme yönünden halkı etkilemektir. Eğitim aracı kullanmak gerekli mi değil mi? 2. 4.1. EĞİTİM MATERYALLERİ) Konuların işlenmesi sırasında. e. c. toplum eğitimi yöntemlerinden birisi veya birkaçı tercih edilir. SAĞLIK EĞİTİMİNDE KULLANILABİLECEK ARAÇ ve GEREÇLER (GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR. broşür. Amaca ve mevcut koşullara en uygun araç nedir? 3. Afişler: Herhangi bir fikri anlatmak veya uygulanan belli bir program veya yürütülen bir kampanya için halkın dikkatini çekmek için kullanılabilir. Belli bir konuda toplumu bilgilendirmek ise. mesajlarını aktarmasında eğitimciye yardımcı olan araç-gereçlerdir (4). b. konferans gibi yöntemler. Gazete. Etkinlikleri sınırlıdır. grup çalışmalarında elden ele dolaştırılarak herkesin incelemesi suretiyle verilmek istenen mesaj vurgulanabilir. Eğitim aracının kullanılması ile ilgili ilkeler: 1. 403 . görsel-işitsel araçlarla desteklenmiş bir sınıf dersi. vaka çalışması. Katılımcıların belli bir konuda bilgi kazanması ise. dergi yazıları. d. vaka çalışması. Tepegöz projektör ve saydamları. 2. 3. daha çok tartışma. amaca uygun olarak alınmış kopyaları. her yerde ve her zaman kullanılabilecek bir eğitim aracı bulunamaz. Sergi: Amaç. Bülten tahtası: Eğitsel amaçla hazırlanmış fotoğraf. İşitsel araçlar: Radyo. Slayt ve slayt projektör. oyunlaştırma. 2. grafik. Görsel-işitsel araçlar: a. f. 3.

4. Beklentilerin saptanması 5. Sözel/sözsüz iletişim 404 . Video. f. Katılımcılar öğrenme ihtiyaçlarının farkına vardıklarında öğrenme/eğitim daha etkilidir. Katılımcılar öğrenmeye hazır olduklarında öğrenme/eğitim daha etkilidir. Katılımcıları soru sormaya teşvik eder. beceride ustalaşmayı hedeflemek Katılımcıların başarısız olduğu durumlarda kendi yöntemlerini gözden geçirmek Öğrenim İçin Uygun Atmosfer Oluşturma (Avantajları) 1. Araçların kullanılışı biliniyor mu? EĞİTİMİN PRENSİPLERİ 1. Eğitim aracı gerekli mi? (Şov olmasın) 2. g. 8. 3. Soruların yanıtlanması 6. 6. En uygun araç hangisi? 3. Eğitim Araçlarının Kullanılması İle İlgili İlkeler: 1. Beceride mükemmelleşme/ustalaşmada tekrar gereklidir. Amaç ve hedeflerin gözden geçirilmesi 3. Öğrenim İçin Uygun Atmosfer Oluşturma (Nasıl) 1. Aktivitelerin açıklanması 4. Isınma egzersizleri 7. Eğitimin başarılı olmasının sorumluluğunu eğitmen/katılımcılara paylaştırır. Kontrol altında yaptırılan uygulamalar beceri kazanmada faydalıdır. 2. Televizyon. VCD. İnsanların hangi ortamda / nasıl öğrendiğini esas alır. 4. Öğrenim/ eğitimin etkili olabilmesi için geri bildirim verilmelidir. 5.e. Güven verir. EĞİTİCİLERİN SORUMLULUKLARI 1. 6. 3. DVD. 5. Çeşitli metot ve tekniklerin kullanılması öğrenimi kolaylaştırır. 2. 5. 2. Tanışma 2. Döner levha (Büyük blok not). Öğrenmeyi destekler/kolaylaştırır. Zaman zaman yapılan değerlendirmelerde katılımcılar başarı ve başarısızlıklarını anlamalıdır. 7. 4. Olumlu bir eğitim ortamı yaratmak Kendisi iyi bir model oluşturarak eğitilenleri etkilemek Katılımcı eğitim metotlarını kullanmak Sorumluluğu katılımcılarla paylaşmak Yüksek puan vermeyi değil. 3. Katılımcıların deneyimleri ve geçmişteki bilgileri üzerine inşa edilen öğrenme/eğitim daha etkilidir.

Mizah kullanma 9. İlk izlenim (karşılama. Aktivitelerde istenenler açık olarak anlatılmalı Yetişkinler 1. Belli sözcük ve ifadelerden kaçınmalı 6. Eğitimde çeşitlilik arzularlar 5. Eğitimde aktif katılımda bulunmak isterler 4. Aynı hareketleri yapmaktan kaçınma 7. olgu tartışması. Eğitim sırasında kişisel ihtiyaçlarının göz önüne alınması gerekir Sunum Türlerine Göre Anımsama Düzeyi Sunum Türü Sözel. Her bölüme güçlü bir girişle başlanmalı 3. Olumlu geribildirim isterler 6. Sosyal aktiviteler ÖĞRENİM İÇİN UYGUN ATMOSFER OLUŞTURMA Sözsüz İletişim 1. Katılımcıların verdikleri örnekler kullanılmalı 5. Konular arası geçiş mantıklı olmalı 8. Soru yanıtlanırken katılımcıya dönme 6.) Anımsama (%) 3 saat 3 gün sonra sonra 25 10-20 72 10 80 65 90 70 405 . Eğitim sırasında özgün bir birey olarak görülmek isterler 8. vurgusu ve yüksekliği iyi ayarlanmalı 2. drama vb. ilk mesaj) 2. Olumlu yüz ifadeleri 4. 9. Eğitim sırasında özgüvenlerini korumaları gerekir. Konunun hevesli. Oda içinde dolaşma 5. Eğitim konularıyla ilgiliyse motive olurlar 3. Kişisel kaygıları vardır/ güvenli ortam isterler 7. Sunum şekli ve temposu iyi ayarlanmalı 7. Sesin tonu. Göz teması 3. tek-yönlü ders (konferans) Yazılı (okuma) Görsel ve sözel (görsel araçların kullanıldığı sınıf dersi) Katılımcı yöntemlerle eğitim (rol oynama. Katılımcılara isimleriyle hitap edilmeli 4.coşkulu sunulması Sözel İletişim 1. Eğitimin kendi konularıyla bağlantılı olmasını isterler 2.8.

birbirini karşılıklı olarak destekleyen olgulardır. Eğitim. Eğitim sonucunda ulaşılan sonuçlar ölçülebilir ve gözlenebilir değerlendirme yöntemleriyle kontrol edilebilmelidir. Her birey aynı konuyu. Öğretilenler uygulanabilir olmalı ve eğitim sırasında uygulama yaptırılmalıdır. Sağlık eğitiminde tüm sağlık personeli görev almalı. 3. eğitime katılanların ihtiyaçlarına. 11. Bundan dolayı. Uygulama olanağı olmayan bir konuda eğitim. Bir grup için planlanan eğitim. becerileri. zamanla uygulamaya katılırlar. Toplumun mevcut sağlık sorunları. halka sağlık hizmeti veren tüm sağlık personelinin en önemli görevi olarak ele alınmalıdır. Örneğin. bunların eğitime daha kolay erişmelerinin sağlanması öncelik taşımalıdır. kişilere her ne öğretilecekse. 7. 4. Olumlu kanıya varanlar.SAĞLIK EĞİTİMİNDE TEMEL İLKELER (5) 1. 8. somuttan soyuta doğru belli bir sırayla anlatılmalıdır. Halka olumlu davranış kazandırmada bu yetkiden 406 . sorunlarına cevap getirmelidir. önceki deneyimleri dikkate alınarak geliştirilmelidir. 5. 14. Kişilerin davranışları ve alışkanlıkları kısa sürede değiştirilemez. önderlerin uygulamasını gözler ve değerlendirir. kişilerin bilgileri. ihtiyaçları ve eğitim gereksinimleri belirlenmelidir. Öncelikli gruplar yani eğitime en çok ihtiyacı olanlar belirlenmelidir. Konular. 13. Ayrıca. bireysel farklılıklar dikkate alınmalıdır. Kültürden kaynaklanan yanlış davranışların değiştirilmesi çok zaman alır. Toplumun büyük çoğunluğu. 10. Amaç açık bir şekilde belirtilmelidir. Eğitim sürekli olmalıdır. 2. sektörlerarası işbirliği sağlanmalıdır. bilinenden bilinmeyene. yetişkinleri ilgilendirmez ve beklenen sonucu vermez. Yetişkine bilgi aktarmak onun davranışını değiştirmek. 9. etkinliği artırması açısından eğitim hizmetle birlikte sunulmalıdır. diğer grupların eğitim programlarıyla bir bütünlük arz etmelidir. aynı yöntemle. önce bildiği şeylerden başlanmalıdır. Sağlık eğitiminde ilk aşamada toplum önderleri hedef alınmalı. toplumun sağlığını bozanların. Öğrenme hızları açısından. erlerle subay ve astsubayların eğitimi. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu. Kişilerin konuyla ilgilenmeleri sağlanmalıdır. 12. gerektiği zaman cezalandırma yöntemi kullanılabilmelidir. ilgilerine. Sağlık eğitimi bir bütün olarak ele alınmalı ve ilgili herkesi kapsamalıdır. 6. Eğitim programlarının içeriği.Bireyler yeni şeyleri. Sağlık eğitimi. eşit sürede aynı ölçüde öğrenemez. daha çok eğitimi planlayan ve yapan kişinin sorunudur. eskileri ile ilişki kurarak öğrenirler. değişik şekillerde ödüllendirilmeli. Eğitimde öncelikli grupların belirlenmesi. beceri düzeyindeki davranışların kazandırılmasında ve alışkanlık haline getirilmelerinde önemi büyüktür. uygulama yaptırmanın. Eğitim sırasında başarılı görülenler. çevreyi kirletenlerin ve aşıdan kaçanların cezalandırılmasını öngörmüştür.

etkisinin sürekli olmayacağı bilinmelidir. 3. Halk Sağlığı Temel Bilgiler. 2. Açıkel CH. Sayı:48. Ceylan S. Halk Sağlığına Giriş. Editörler: Güler Ç. Oğur R. Ankara 1989. Sağlık Meslek Liseleri İçin Sağlık Eğitimi. Sağlık Eğitiminde Kullanılan Materyaller ve Etkin Kullanımı. 1990: 172-188. Ankara 1985. Ankara. Mart 2004. Dirican R. Sağlık Eğitimi ve Sağlığı Geliştirme. Hatiboğlu Yayınevi. 407 .yararlanma düşünülebilir. ancak eğitimin yerine geçemeyeceği. Göçgeldi E. GATA Ayın Kitabı. Ankara. 4. Fişek N. Tekbaş ÖF. Toplum Hekimliği. 5. M. Özvarış ŞB. 2006. Ankara. Akın L. KAYNAKLAR 1. Özden. Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

18.yy. Genel olarak bakıldığında İngiliz hastanelerinin daha iyi olduğu görülmektedir. Yalnızca annelere ait koğuş ve cerrahi koğuşlar ısıtılırdı. Şehirler büyüdükçe yeni hastaneler inşa edildi.’de kuruldu ve yüzyıllar içerisinde yavaş yavaş büyüdü. Burası Rönesans öncesine kadar Paris’teki tek hastaneydi. ancak hastanelerin bazılarında koşullar oldukça ilkel idi. Bu şekliyle Hotel-Dieu hastanesi son derece kötü gözükebilirse de bunun alternatifi yalnızca sokaklarda kalmaktı. Manchester dispanserinde 1771 yılında hastaneye kabul edilen hastalara verilen devamlı emirler şu şekildeydi: (1) “Her hastaya hastaneye yatarken temiz bir örtü verilecektir. Fransa’da VIII. Epidemiler esnasında bu sayının 7000’in üzerine çıktığı bildirilmektedir. Yaralar hastadan hastaya dolaştırılan spançla günlük olarak yıkanırdı. HASTANE HİJYENİ Hastane Enfeksiyonları 1.yy.’deki hızlı kentleşmeye kadar yeterli olarak bulundu. kompleks kuruluşlar halini almış. Lui ve XIV. Bu dönemlerdeki doktorlar suçiçeği gibi bazı hastalıkların yayılabileceğinin farkındaydılar ve hastaların ayrılması pratikte uygulanıyordu. 15. İngiltere’de kasabalar veya kilise cemaatlerinin girişimleriyle İngiliz gönüllü serbest hastaneleri açıldı. Tek bir yatağı 8 hastanın paylaştığı ve yatakların vardiya ile paylaşıldığı zamanlar bile olmuştur. Bu hastaneler Kraliçe Elizabeth’in fakirleri koruyan yasalarına dayanarak fakirlerin tedavilerini ücretsiz olarak yapıyordu ve bu sistem 18 ve 19.14.yy. (2) Hastalar bu örtülerini en azından üç haftada bir kez temizlemek zorundadırlar.yy. bu seçenek şüphesiz daha kötüydü. Hastane Seine nehrine yakındı.’de Venedikli otoriteler Veba mağdurlarının 408 . Amputasyon sonrası mortalite %60 civarındaydı. 1840 yılında İngiltere’de 114 eyalet hastanesi mevcuttu. manastırların etkin olmasına kadar Romalıların askeri hastanelerinden başka kurumsallaşmış çok az tıbbi bakım merkezi vardı. Hastane Enfeksiyonlarının Tarihçesi (1) Daha erken çağlarda yalnızca yoksullar hastanelere gider. Bu nedenle hastane enfeksiyonları. içme suyu Seine nehrinden direkt olarak gelirdi. Bu genişleme Avrupa’da da paralellik gösteriyordu.yy. Yangından sonraki yıllarda hastanede yaklaşık 1000 yatak olmasına karşın. Lepra Sanatoryumları Orta Çağda yaygındı. Öncelikle İngiliz hastaneleri daha temizdi. hasta sayısı hiçbir zaman 2000-3000’in altına düşmezdi. Loğusalık ateşi sık olarak ortaya çıkardı ve 1746’daki bir epidemide koğuşta yatan 20 kadın hastadan 19’u ölmüştü. özellikle son iki yüzyıl (yy. Lui zamanında genel hastaneler oluşturuldu. Böylece tüm yaralar infekte olurdu. günümüzde hastaneler daha modern. ortaçağda. Kadın hastalıkları ve doğum üniteleri zemin kattaydı ve sık sık Seine nehrinin suları yükselerek buraları basmaktaydı. sonunda ise Avrupa hastane ağlarıyla donatılmıştı.’deki yangınlarla çok fazla tahrip olmuştu. 15. Batı Avrupa’da. zengin zümre ise evlerinde tedavi görürlerken. (3) “Hastanede yatak sıkıntısı olmadığı sürece iki hasta aynı yatağı paylaşmayacaktır”.) içinde gittikçe artan önemi ile her branştan hekimin ilgi alanına girmiştir. Paris’teki Hotel-Dieu 7. tanı ve yatarak tedavi hizmetlerinin hemen hemen tamamını üstlenmişlerdir.

yy’lerde bu kesime bakmak üzere şehirlerde doğum hastaneleri kuruldu.bölümde ebelerin doğum vakalarının yalnızca %3’ünde anne ölümü olduğunu gördü. Bu hastaneler aynı zamanda ebelik mesleğini üstlenmeye başlayan erkeklerin eğitimi için “Eğitim Hastaneleri” olarak da kullanılmaktaydı. İngiltere'de 19. Avrupa’daki hastanelere olan talep. suçiçeği olan ve ateşli olgular ayrılmaktaydı.’nin sonları ve 20. tifüsün nozokomiyal yayılımının genel hastanelerde (her dört tifüs olgusuna karşılık bir nozokomiyal olgu) Londra Ateşli Hastalıklar Hastanesine göre (her 40 tifüs olgusuna karşılık bir nozokomiyal olgu) daha sık olduğu ortaya çıktı. 2. Semmelweis’in Çalışması Semmelweis’in çalıştığı hastane iki ayrı bölüme ayrılmıştı. Ondokuzuncu yy. Londra Ateşli Hastalıklar Hastanesi ve genel hastaneler arasında tifüsün nozokomiyal yayılımı karşılaştırılmıştı. 1850’li yıllarda. yiyecek. Bu ünitelerdeki mortalite oranları çok fazlaydı. Birinci bölümdeki doktor ve öğrencilerin olguları olan doğumların %10’unda anne ölümü olurken. ve 19. 18. Böylece. Diğer taraftan.barındırıldığı karantina merkezlerini kurmuşlardı. “London Medical Times” yazarlarından Thomas Lightfoot. lohusalık ateşinin bulaşıcı bir hastalık olduğuna dair kanıtlar sunmuş ve söz konusu hastalığın bulaşının en aza indirilebilmesi için alınması gereken önlemleri bildirmiştir. Bunlardan Oliver Wendell Holmes. Bu bölümlerde 24 saatlik nöbetler tutuyor ve hastalar sırasıyla nöbetçi bölüme yatırılıyorlardı. çamaşır. bu durum hastanelerin güvenli olduğu gösterilinceye kadar devam etti. 1940 yılına kadar. bu faktörleri 409 . Bu şaşırtacak derecede kıymetli yazısında Holmes.yy’nin başlarında ateşli hastalıklar hastaneleri kurulduğunda. Puerperal Ateş (Lohusalık Ateşi) Bebeklerin hastanede doğması nispeten güncel bir durumdur. 1850 yılında bu hastaneleri “kadınları ölüme götüren kapı” haline gelmekle suçlamaktaydı. Fakir ve evlenmemiş olanların ise böyle bir seçenekleri yoktu. Varlıklı ve orta sınıf aileler doğumlarını evlerinde yaptırmaktaydılar. Ancak bu bildiri ebelik pratiği üzerine çok az etki yapmıştır. öyle ki. İlk bölüm tıp öğrencileri için öğretim merkezi. Amerikan doğumlarının hastanede gerçekleşmesi oranı %50 bile değildi. Londra Ateşli Hastalıklar Hastanesine başvuran 1080 tifüslü hastadan 27 tane nozokomiyal tifüs vakası görülmüş ve 8’i ölmüştü.yy’nin başlarında bazı klinisyenler lohusalık ateşinin belirgin bulaşıcılığı üzerine dikkatleri çekmişlerdir. Bir istatistik analizinde. ayrılan kaynakların çok fazla üstüne çıktı ve böylece hastane kaynaklı özellikle cerrahi ve kadın-doğum servislerindeki mortalite dramatik bir şekilde artış gösterdi. tıbbi literatürü gözden geçirip 1843 yılında Lohusalık Ateşinin bulaşıcılık özelliğiyle ilgili yazısını kaleme almıştır. su. İnfekte hastaların izolasyonunun etkinliğini gösteren istatistiksel çalışmalar bölük pörçük haldeydi. Bu iki bölümdeki anne ölümleri oranları arasındaki farkın nedenlerini araştıran Semmelweis sosyo-ekonomik seviye. ikinci bölüm ise ebelerin yetiştirilmesi ve eğitimleri için ayrılmıştı. Semmelweis her iki bölümdeki maternal ölümleri gözden geçirdi. genel hastanelere başvuran 272 hastadan sonra aynı hastanelerde toplam 71 nozokomiyal olgu ortaya çıktı ve 21’i de kaybedildi. ventilasyon gibi faktörler her iki bölümde de aynı olduğu için.

puerperal sepsiste önemli olarak kabul etmediBuna rağmen Semmelweis. şüphesiz evde doğum yapan kadınlar doğumdan önce muayene edilmedikleri için lohusalık ateşi görülme oranları daha azdı. bu yüzden birinci bölümde yüksek mortalite oranları mevcut idi. Farr uzun süre hastane mortaliteleriyle ilgilenmiş ve hastane ölümlerini bildirmek üzere standart bir bildirim formu hazırlamıştır. 15 Mayıs 1847’de bütün öğrencilere ellerindeki kadavra kokusu gidinceye kadar ellerini kireç kaymağı çözeltisinde ovmalarını emreden bir yazı astı. O sene ikinci bölümde de oran %1. kısa süre sonra akut bir infeksiyon gelişti ve öldü. Doğumu uzun süren kadınlarda hastalık riski daha yüksekti.3). Onların ilk uğraşılarından birisi. Farr ve Florance Nightingale çok fazla olan asker ölüm oranının bulaşıcı hastalıklar ve kalabalığa bağlı olduğunu da gösterdi. Semmelweis bu hipotezine göre gözlemlerini analiz etti ve parçaların yerli yerine uyduğunu gördü. Jacop Colletschka otopsi yaparken bir öğrencinin bıçağıyla parmağından yaralandı. “yara değil. bu emri takip eden 1848 yılında birinci bölümde 3556 doğum yaptırıldı. Semmelweis’in yakın arkadaşlarından Prof. Doğum travayı uzun süren kadınlar diğerlerinden daha sık muayene ediliyorlardı ve daha yüksek risk altında idiler. Florence Nightingale ve William Farr Florance Nightingale. İkinci bölümde puerperal ateş ortaya çıktığı zaman asla tüm hastaları kapsamadı. 410 . yaranın kadavra materyali ile kontaminasyonu ölüm sebebi idi”. hasta olmaya daha yatkındılar. 2. 1856 yılında. Kırım Askeri Hastanesinde ve genel olarak askerler arasındaki mortalite verilerinin analizini yapmak olmuştur. Hastane dışında doğum yapan kadınlarda puerperal ateş gelişmesi olasılığı daha azdı. İngiltere’deki sağlık hizmetine çok fazla etki edecek olan ve günümüzde de halen değerini koruyan “Hastane Notları” isimli kitabın üçüncü baskısını yayınladı. 5. sadece 45 anne ölümü meydana geldi (%1. Birinci bölümdeki lohusalık ateşi olguları aynı sıradaki bütün yataklarda görüldü. hijyenik gıda ile su temininin ve temiz bir çevrenin askeri bir hastanedeki ölüm oranlarında majör bir azalma sağlayabileceğini göstermiştir. O. ebeler ise otopsi yapmıyorlardı ve bu ikinci bölümdeki düşük mortalite oranlarını açıklıyordu. 4. Askerlerin sağlık durumunu sivil standartlarla karşılaştırmışlardır. İngiliz sağlık istatistikçilerinden biri olan William Farr’la karşılaştı ve 20 yıl boyunca onunla birlikte çalıştılar. İngiltere ve Galler’de askerlik çağındaki erkeklerin 1839’dan 1853’e kadar yıllık mortalite oranı 9. 3. Bu işlemin sonuçları dramatikti. Colletschka’nın otopsisini yapan Semmelweis bulguların puerperal ateşten ölen kadınlardaki ile benzer olduğunu gördü ve bundan şöyle bir sonuç çıkardı. Florance Nightingale 1863 yılında. tıp öğrencileri otopsi yapıyorlardı. Şayet Semmelweis’in hipotezi doğru ise ellerin dezenfeksiyonunun kadavradan hamile kadınlara hastalık bulaşmasını önleyebileceği sonucunu çıkardı. Ölüm oranlarındaki farklılıklar etkileyici idi.2/1000 iken bu oran muvazzaflarda 35.0/1000 idi. Annelerinde puerperal ateş meydana gelen çocuklar.2 idi. bazı pozitif ilişkileri gösterdi: 1.

belki de hastane enfeksiyonu sürveyansının hemşireler tarafından yapılabileceğinin ilk referansıdır. Florance Nightingale bir hastanın sanitasyon koşullarıyla gangren. maskeler. Bu çok büyük tartışmalara yol açmıştır. Daha da ötesi. ümitsiz bir hastalığı olduğu bilinen ve açık kırığı olan bir hastada bu fikrini denedi. 1899 yılında Johns Hopkins hastanesindeki bazı cerrahlar artık temiz 411 . sonuçlarını 1867’de yayınladı. Daha sonraları parmaklarını. cerrahi dikiş materyalini ve cerrahi öncesi operasyon alanını karbonik asit ile temizledi. fakir bir hastanın eğer evinde tedavi edilirse bu hastanelerde tedavi edildiklerinde sahip oldukları iyileşme şanslarından daha çok şansları olacağını ifade etmiştir. Bu gelişmelerin cerrahi uygulamalara olan etkisini inkar etmek imkansızdır. yara infeksiyonlarından mikropların sorumlu olabileceği sonucuna vardı. Lister’i orijinal veya bilimsel olmamakla ve karbonik asidin Fransızlar tarafından yıllardır kullanıldığını söyleyerek suçlayan ilk kişi Simpson idi. ancak kendi yaklaşımının yeni yöntem olduğunu iddia ederek yanıt verdi. Bakteriler ısı ile tahrip edilebiliyordu ve 1910’lara kadar steril enstrumanlar. Eldiven kullanımı önemli bir gelişme idi. Bu hastanın yarasını karbonik asit emdirilmiş bir sargı ile sardı. hastabakıcı ve hemşire olmanın belirgin bir risk getirdiği gösterilmiştir. Goodyear Lastik Şirketine süblime eriyiklerine allerjisi olan yardımcı hemşiresi için 2 çift lastik eldiven yapmasını istedi. Pasteur. Böylece cerrahi sırasında kullanılmak üzere bir karbonik asit sprey‘i geliştirdi. hastabakıcıların ve hemşirelerin hastanedeki ölümler için etkili bir bildirim sistemini yürütebileceklerini ileri sürmüştür. Lister eğer bu prensipler doğru ise. Lister ve Antisepsi Glascow Üniversitesinde cerrahi profesörü olan Lister’in dikkati canlı germler ile havanın infekte olduğunu gösteren Pasteur’un çalışmalarına yöneldi. ameliyat elbiseleri büyük üniversite hastanelerinde standart hale gelmişti. Lister buna. Ayrıca. Yara bakımını kolaylaştırmak için karbonik asit ile doyurulmuş pomad yaptı ve bunu yara dışını kaplamak için kullandı. Dr. erizipel ve bakteriyemi gibi postoperatif komplikasyonlar arasında ilişki olduğunu ileri sürmüştür.sağlıksız hastanelerin çoğunun metropollerin civarında yerleşmiş olduğunu ve tüm kötü koşullara karşın. Bu teknik ile çalışmalarına devam etti. germlerin büyümesinden kaynaklanan fermantasyon ve putrifikasyonu göstermiştir. bir yaradaki organizmaları öldürerek (veya bu yaralar ile kontamine havanın temasını önleyerek) infeksiyonun önlenebileceğini belirtmiştir. Bu tartışmaların sonunda İngiliz Tıp Kurumu. eldivenler. Lister. Daha sonraları hastaları korumak için eldiven giyilmesi gerekliliği fikri ortaya çıktı. 1889’da Johns Hopkins Hastanesinden Halstead. Antisepsiden asepsiye kısa sürede bir geçiş oldu. karbonik asidin kullanımının yeni olmadığı. Şaşırtıcı bir şekilde. Bu. bulaşıcı bir hastalıktan dolayı ölüm oranının hastane personeli arasında oldukça yaygın olduğu ve başhemşire. Ayrıca bu kitapta. Eğer bu enfeksiyon oranları hava kaynaklı bakterilerin yok edilmesi ile düşürülebiliyor ise bu bakterilerin öldürülmüş olduğu ortamda ameliyat yapmanın daha emniyetli olacağı sonucuna vardı. Holmes ve Bristow tarafından hazırlanan ve büyük hastanelerin de küçük hastaneler kadar güvenli olduğunu gösteren çalışmayı tercih etmişti. Alman cerrahlar Lister’in metodunu süratle kabul ettiler. Lister. Klinik başarı çok dramatikti ve kesin ölümcül olarak kabul edilen yaralar şimdi iyileşiyordu.

katetere bağlı üriner enfeksiyonlara dikkat çekildi. Williams’ın kitabında Disease Center tarafından düzenlenen stafilokoksik infeksiyonlar toplantısını ve 1960 yılında Williams tarafından bir çok Hİ tartışılmış ve bir enfeksiyon kontrol görevlisinin önemi vurgulanmıştır. Wise ve arkadaşları 1950 ve 412 . hasta ile temas edecek her şey steril olmak zorundadır. Günlük kıyafetlerden vazgeçilerek beyaz uzun önlükler yaptırıldı. Enfeksiyon oluşabilirdi ama şimdi daha potent. II. Erkeklerde. pozitif idrar kültürleri ile de kanıtlanan üriner enfeksiyon bulunuyordu. Buna göre ml’de 10’dan az lökosit varsa normal. Cerrahi işlemlerden sonra profilaktik antibiyotik kullanımı kavramı ortaya çıkmıştı. Steril bir şişeye açık drenaj başarılı değildi.olgularda da eldiven kullanmaya başlamışlardı. kayıtların tutulması gerekliliği üzerinde durmuş ve yara enfeksiyonlarını takip amacıyla aktif bir surveyans sistemi kurmuştur. Dukes. stafilokok ve streptokok epidemileri sırasında taşıyıcıların araştırılmasının önemi üzerinde durmuştur. Dukes. üriner sistem enfeksiyonunu tanımlamak için idrarda lökosit sayısını esas alan bir tanı sistemi önerdi. Modern dönemin başlangıcını 1958 yılında Communicable yayınlanan “Hastane Enfeksiyonları” kitabını sayabiliriz. hastane epidemiyolojisinin tanınmış bir branş olarak ortaya çıkmasını sağlamıştır. 8’inde ise üriner sistem enfeksiyonu gelişti. Bir çok klinik. daha sonraları maskeler rutin kullanıma girdi. Yara enfeksiyonlarının epidemilerini araştırmış. 1950’lerde. Dukes bu tahta çubuğun kontamine olduğunu ve sonrasında da idrarı kontamine ettiğini düşündü. ipeğin dikiş materyali olarak kullanılmasının. yeni cerrahi işlemler ve yaklaşımlar geliştirildi. 20 hastada Y-şekilli bir drenaj sistemi denedi. Sülfonamidlerin 1935’te kullanılmaya başlanması büyük bir gelişme idi ve ciddi streptokoksik ve stafilokoksik enfeksiyonlar artık tedavi edilebiliyordu. Cerrahlar altın çağlarını yaşıyorlardı. mesane kateterlerinde genellikle tahta bir çubuk. mikrobiyal kontaminasyonu sınırlamak için cerrahi işlem sırasında konuşmamayı önerirken.8’e düşürmüştür. Dukes. Diğer Hİ büyük oranda ihmal edilmekteydi. Aseptik tekniklerin uygulanması ile cerrahi enfeksiyonlar kontrol altına alındı. 100’ün üzerinde lökosit varsa. daha az toksik ilaçlar vardı ve bunlar septisemiyi önlüyorlar. enfeksiyonu tedavi ediyorlardı. Hem cerrah hem de bakteriyolog olan New York’lu Meleney. Periyodik olarak bu tahta çubuk çıkarılmakta ve mesane boşaltılmaktaydı. bir yayınında üriner kateter uygulamasının potansiyel yan etkilerinden bahsetmiştir. Ancak Cuthbert Dukes’in 1929’da yaptığı çalışmada. Dünya Savaşından sonra penisilinlerin ortaya çıkışı daha muhteşemdi. Sterilizatörler gerçek anlamda aseptik evrimi tamamladılar. Bu sistem aralıklı mesane ve tüplerin antiseptik solüsyonla yıkanmasını sağlıyordu. New York Presbyterian Hastanesinde yara enfeksiyon oranlarını 1925’te %14’den 1933’te %4. Bu sistemin kullanıldığı 20 hastadan 8’inde infeksiyon gelişmedi. mesaneye kateter takılmasının gerekli olduğu rektal cerrahi sonrasında hemen hemen her olguda üriner enfeksiyon geliştiğini belirtti ve asemptomatik bakteriüriyi açıkça tanımladı. Yaptığı değişiklikler. 4’ünde üretrit oluştu. Bu pandemiler. Diğer üriner drenaj sistemlerini denedi. tıkaç olarak kullanılmaktaydı. Avrupa ve Amerika’da cerrahi ve çocuk ünitelerinde ortaya çıkan nozokomiyal stafilokoksik infeksiyonlar yayınlanmıştı. Son olarak Moore ve arkadaşlarının çalışmaları hastane enfeksiyonlarının kontrolünde “enfeksiyon kontrol hemşirelerinin” rolünü vurgulamıştır.

görülen lüzum üzerine yeniden gözden geçirilmiş ve düzenlenmiştir (9). Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Son 150 yılda ortaya çıkan büyük gelişmeleri yansıtabilmek için şöyle denilebilir. bu enfeksiyonların azaltılması için stratejilerin geliştirilmesidir. Yenidoğanda hastane enfeksiyonu tanısı için. Hasta hastaneye yattığında kuluçka döneminde olmamalıdır. 6. hastaneye yattıktan 48-72 saat sonra veya taburcu olduktan sonraki 10 gün içinde gelişmiş olmalıdır. Bu yüzden azaltılması amacıyla. hastaneye yatış sırasında var olan enfeksiyöz bir olayın komplikasyonu veya uzantısı olmamalıdır. izlenmesi ve önlenebilmesi için çeşitli stratejiler geliştirmektedirler. 3. 1970’li yıllarda enfeksiyon kontrol komiteleri kurulmaya başlanmış olup. 5. Öncelikle hastane enfeksiyonlarının tanımının iyi yapılması gerekir. Hastane Enfeksiyonu Nedir? (2) Hastanede kalış sürelerinin uzamasına ve hasta bakımı maliyetlerinin artmasına neden olur. 2000’li yıllarda bütün hastanelerimizde bu çalışmaların süratle sürdürüleceği düşüncesini taşıyoruz. 2. Hasta. 1988 Ocak ayından itibaren bu tanımların doğrultusunda sürveyans uygulanmaya başlanmıştır (6). Hastane enfeksiyonlarının sürveyansındaki temel amaç. Her ülke bu tanımları. 413 . aynı zamanda bu fikirlerini deneme ve sonuçlarını değerlendirebilme enerjisine sahip olanlar bu başarıda en büyük paya sahiptirler. poliklinik muayeneleri esnasında almış olabilir. enfeksiyon etkenini hastaneye yatmadan. 1992 yılında cerrahi yara enfeksiyonlarının tanımı. kendi hastanelerinde uygulanmak üzere uyarlamıştır. annede hastaneye yatış sırasında enfeksiyon olmamalı ve doğan bebekte 48-72 saat sonra enfeksiyon gelişmiş olmalıdır. sadece iyi fikirleri olanlar değil. Ülkemizde ise hastane enfeksiyonlarının kontrolüne yönelik çalışmalar oldukça yenidir. 4. 2. Kuluçka süresi Legionella enfeksiyonu ve su çiçeği gibi uzun olan enfeksiyonlar. tanımlanması. Amerika’da surveyans ve hemşire epidemiyologların gelişimi ile ilgili çok yararlı bir tanımlama yayımlamışlardı. Hasta. sisteme katılan hastanelerde uygulanmak üzere 1987 yılında hastane enfeksiyonlarının tanımlarını yayınlamış.1960’larda. 1. Bu amaçla. Enfeksiyon. bu zaman sürecinin dışında değerlendirilirler. Hasta hastaneye. daha sonra ortaya çıkan ve hastane enfeksiyonu olarak tanımlanan enfeksiyon nedeniyle yatmamış olmalıdır. ABD’de 1970 yılından beri National Nosocomial Infections Surveillance System (NNIS) adı altında veriler toplanmakta ve Amerikan hastanelerindeki Hİ’ler değerlendirilmektedir.

sakin ve huzurlu bir çevreyi sağlamalıdır. A. Hastanenin yerleştiği arazi. Giriş yolu tek yönlü olmalıdır. park yerinin yeterince hastane binasından uzak olması ilk koşullar olarak sayılabilir. Genital sistem enfeksiyonları 11. Ayrıca mutfak. Hastane arsası Hastanenin yerleştiği alan sessiz. Merkez sinir sistemi enfeksiyonu 7. B. katı ve sıvı atıkların bertaraf edilmesi yapım aşamasında planlanmalıdır. Cerrahi bölge enfeksiyonu 3. tuvaletler. hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde ve temel gereksinimlerin karşılanmasında ciddi sıkıntılarla karşılaşılabilir (3). doğum ve çocuk klinikleri. Gürültünün Önlenmesi Gürültünün önlenmesinde ilk aşama bina için arazi seçilmesi ile başlar. C. Primer kan dolaşımı enfeksiyonları 5. Kapılar dört kenarından da sıkı kapanmalıdır ve kasaya sert olarak çarpmamalıdır. Ulaşım ve Girişler Hastaneden ana caddeye tek bir yaya ve araç girişinin olması idealdir. uygun trafik akışı. (4). Hastanelerde Olması Gereken Fiziki Koşullar Hastane hijyeninin sağlanmasında hastanenin uygun fiziksel koşulları sağlaması gerekmektedir. merdivenler. çamaşırhane ve diğer destek hizmetlerinin girişi için ayrı bir servis avlusu bulunmalıdır (4). Üriner sistem enfeksiyonu 2. iç dekorasyon. Gastrointestinal sistem enfeksiyonu 9. Çevreden yeterli uzaklık. sis.Belli başlı hastane enfeksiyonları şunlardır: 1. klinik servisleri. Odaların gürültüden korunması için ise çift camlı pencere kullanımı uygundur. toz ve dumandan etkilenmeyen konumda olması uygun olacaktır. Dışarıdan duvar ve çitle ayrılmış yeterli büyüklükte bir alan bunu sağlayabilir. Ayrıca ameliyathaneler. Kemik ve eklem enfeksiyonu 6. Hastane içi park yerleri. hizmet tesisleri. 414 . hastane binasından gürültü ve kirliliği önleyecek kadar uzakta olmalıdır. Normalde çelik kasalı kauçuk contalı kontrplak kapılar bu özellikleri iyi sağlarlar (3. Ambulans yanaşma yeri girişten görülmemelidir. Deri ve yumuşak doku enfeksiyonu 12. Sistemik enfeksiyon Hastane Hijyeni 1. Pnömoni 4. Daha inşa ve donanımın yapılması aşamasında ilerideki hijyen gereksinimi düşünülmediği takdirde hijyen ve temizliğin sağlanmasında. 4). bulaşıcı hastalıkların tedavi edildiği kısımlar. Kardiyovasküler sistem enfeksiyonu 8. psikiyatri servisleri ve kronik hastalıkların bakıldığı bölümler özel tasarım gerektirmektedir (4). Ayrıca arsanın coğrafi olarak rüzgar. Alt solunum yolları enfeksiyonu (pnömoni hariç) 10.

Bu yüzden bakım ve onarımdan sorumlu kişiler hastane su tesisatı konusunda deneyimli ve eğitilmiş olmak zorundadır (3) D. Hastane suyu. Koridorlar. ancak 2 m2’nin altında olmamalıdır (4).80 x 2. Pencerelerin büyüklük ve açısı. hastane içerisinde hiçbir emilim ve çapraz bağlantı imkanı olmayacak şekilde dağıtılmalıdır. Gürültüyü. Gereğinde hastanenin özel koşullarına uygun arıtma yapılabilmelidir.25 m. kimyasal.50 m). Su Temini Hastane suyunun tek bir tanımı vardır.50 m) yapılmalıdır (4). Pencere alanı 1/5 tavan veya taban alanı olmalıdır. sağlık ve estetikle ilgili nedenlerden dolayı kullanım amaçlarına göre ayrılmalıdır. Eğer içme suyu için su sebilleri ve soğutucular kullanılıyorsa bunlar da düzenli olarak temizlenmelidir. gürültünün iletimini ve hava cereyanını engellemelidir. Bu yoksa her trafik noktası için 2 adet çok amaçlı asansör olmalıdır (Örneğin yatak taşımak için kabin boyutları: 1. Her klinik servis için iki merdiven olmalıdır. Işıklandırma ve Pencereler Bütün hasta odalarının engellenmemiş gün ışığına gereksinimi vardır. uygun basınç altında iletilmelidir. Dört kattan sonra buna ek olarak en az iki tane küçük çok amaçlı asansör (kabin boyutları: 0.Ç. Hastanenin yapım aşamasında su sağlanması konusu çözümlenmiş olmalıdır. Yeterli miktarda ve uygun özelliklerdeki su. E. Çok amaçlı asansörler merkezi noktalarda olmalıdır. Klasik su tesisatı bakım ve onarımında görülen hatalar. biyolojik ve radyolojik olarak yüksek kaliteli sudur. Sağlanan yüksek kaliteli su. Eğer bir katta iki servis var ise dört yerine üç merdivene izin verilebilir. Asansör boyutları taşıma amacına uygun olarak yapılmalıdır. Çok amaçlı asansörlerin önünde 3.50 m. Merdivenler. fiziksel. yükselti ve benzeri güneş ışığını kesen engeller değerlendirilerek bu sağlanmalıdır. Kullanılan kaplama malzemeleri toz birikimini önleyecek özellikte ve kolay temizlenebilir olmalıdır. Merdivenin bir kolu 15 basamaktan fazla olmamalıdır. ihtiyaç duyulduğu zaman tüm düşey trafiği karşılayacak şekilde dizayn edilmelidir. Eğer su depolanıyor ise depo düzenli olarak temizlenmeli ve numune alınarak analiz edilmelidir. Hava cereyanı olmadan havalandırmayı sağlamalıdır.50 m olmalıdır. Tavan yüksekliği en az 2. Pencereler sesi ve ısıyı yalıtmalıdır. hastanede tahmin edilemeyecek sonuçlar doğurabilir. iç cam yüzünün dışında güneş ışığını kırıcı önlemler alınmalıdır. Güneş gelen tarafta. Koridorlar olabildiğince ses emici olarak yapılmalıdır.90 m x 1. Merdivenler ve Asansörler Koridorlar pencereler ile yeteri derecede havalandırılacak ve aydınlatılacak şekilde olmalıdır. Planlanan her 100 yatak için 1 adet çok amaçlı asansör olmalıdır.20 m olmalıdır. 415 . komşu bina. Asansörlere ulaşan yollar düz olmalıdır. Asansörler. seyrek kullanılan ara koridor genişlikleri en az 1. koridor genişliği en az 2.

5 m2. 416 .5 m2 alan yatak başına uygun olacaktır. İkmal hizmetlerinin sağlandığı yerler olan mutfak. iki tuvalet gözü için 2. akşam vakitlerinde de aşırı ısınma engellenmiş olacaktır (4). Hasta odalarında tek kişilik olanlarda yatak başına 8-10 m2. Tuvalet gözleri 0. Bir yatak ve mobilya hareket ettirilirken diğerlerinin hareket ettirilmesine gerek kalmayacak şekilde dizayn sağlanmalıdır (4). tek tarafı duvara bitişik olmalı.40 m olmalı. Tuvaletlerin aydınlatma ve havalandırması olmalıdır. Bakım bölümlerinde her 12 erkek ve kadın için birer tuvalet yine her 10 erkek için ilave bir pisuar düşmesi uygundur. 2 kişilik odalarda. Bakım Bölümleri Bu bölümler hastane içi trafikten ayrı olmalıdır. Tuvaletler Her katta erkekler. Küvet üç tarafı serbest. Normal bakım üniteleri. Bu sayede odalar iyi şekilde sabah güneşi alacak ve ısı kontrolü için daha az tedbir alınması gerekecektir. Bölümlerin Büyüklükleri İdari amaçlı odalar standart büro malzemelerini (masa.90 m x 1. kuzey ve kuzeydoğu yönlerine bakacak şekilde olması uygundur.F.50 m2 ön hol bulunmalıdır (4). yemek salonları gibi mekanların endüstri ölçülerine göre boyutlandırılması uygun olacaktır. H. 3 kişilik odalarda 6-7. Ancak her bir veya iki hasta odası için bir tuvalet hastalık bulaşının önlenmesi açısından daha uygun bir yaklaşımdır. Hasta yatak odalarının büyüklüğü yatak sayısına ve kullanılacak mobilyalara göre ayarlanmalıdır. yer yer 4 m olabilir. ziyaretçiler ve personel için ayrı ayrı tuvalet bulunmalıdır. Ğ. yaralı hastalar. Genel olarak net yükseklikler 3 m. ayrı duş. oturma yerleri ve dolap) alabilecek yeterli büyüklükte olmalıdır. çamaşırhane. Tedavi bölümleri içinde ameliyat salonları özellik arz etmektedir ve net yükseklik en az 3 m olmalıdır. Hasta odalarının cepheleri ise güneygüneydoğu arasında olmalıdır. Hasta banyosu için 15 m2 yeterli bir alandır. daha büyük odalarda ise 6-6. Banyolar temizlemeye uygun olarak dizayn edilmeli ve uygun malzeme kullanılmalıdır. Odaların Yönleri Tedavi odalarının ve hizmet odalarının yönleri kuzeybatı. Tuvaletler iç mekanlarda ise havalandırması olmalıdır. kadınlar. Tuvalet lavabolarının muslukları el değmeden kullanıma olanak sağlayacak şekilde ayak ile kumandalı veya fotoselli olabilir. yoğun bakım üniteleri ve özel bakım üniteleri olarak ayrılmalıdır. gerektiğinde WC ve oturma küveti olmalıdır. Hastanın yürümesi mümkün olmayan durumlarda hasta yatağı banyoya kadar getirilerek hastalar küvete konabilmelidir (4). Hasta yatak odalarında da yükseklik 3 m olmalıdır. G.

Etkili sterilizasyon (6. Paspaslarla yapılan silme işleminden sonra paspaslar mutlaka yıkanarak kurutulmalıdır. Temizleme Cisimler üzerinde bulunan toprak ve organik madde gibi yabancı materyalleri uzaklaştırma işlemidir (8). Bu kısımda sterilizasyon başka bölümlerde anlatıldığı için açıklanmamıştır. Hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında nesnelerin temizliği. Temizlikten sonra kurulama işleminin yapılması gereklidir. Hijyenik temizlik b. atıkların konduğu bir “kirli oda” olmalıdır (9). toz veya organik artıklar gibi yabancı maddelerin o ortamdan uzaklaştırılması ile gerçekleştirilir (9). Toz ve bakteriyi yaydığından asla kuru süpürme yapılmamalıdır. Temizleme işleminin. su ve deterjan ya da enzimatik ürünler kullanılarak kir. Paspas yöntemi ile temizlik işleminde mutlaka çift kova yöntemi kullanılmalı. Hastanelerde Hijyen Uygulamaları Hijyen. her türlü hastalık etmenlerinden arındırılmasına bağlıdır. Bir hastanenin toplum için yeterince yararlı olabilmesi için. karyolalar vs. Elektrikli vakum süpürgelerinin kullanımında toz torbaları tam dolmadan değiştirilmelidir. sterilizasyon ve dezenfeksiyon öncesi mutlaka uygulanması gerekir.2. 7) Etkili bir enfeksiyon kontrol programı için de bu koşulların sağlanması oldukça önemlidir. Genellikle ıslak temizlik yöntemleri tercih edilmeli ve prensip olarak temizlik. hastaların sağlıklarına yeniden kavuşabilmesi. Nemli ortam mikroorganizmaların üremeleri için çok uygun olduğundan dolayı ıslak silme tarzında yapılan temizlikten sonra mutlaka kurulama yapmak gerekir. Zeminden çözülüp uzaklaştırılmaları sağlanır. ancak nemli bırakılmamalıdır. Hastane hijyeni deyimi üç temel kavramı içerir. ıslak bezle temizlenmeli. banyo ve tuvaletlerin temizliğinde klorlu 417 . a. Yüzeyler. Tuvaletler en son temizlenecek alanlar olmalıdır. Kullanılan sabun ve deterjanlar çözünürlüğü artırıcı etki gösterirler. Bir başka deyişle gözle görülen kirlerin giderilerek veya seyreltilerek gözle görülmez hale gelmesini sağlamaktır ve tamamen mekanik bir olaydır. Hastanelerde Temizlik 1. Servislerde. servisin temiz bölgelerinden kirli bölgelerine doğru ilerlemelidir. temiz ve steril araç gerecin depolandığı “temiz oda” ile kirli araç gerecin. Çünkü kuruluk birçok mikroorganizmanın üremesini önlemektedir (8). sağlıklı yaşayabilmeleri için hastane sağlık koşullarının yeterli olması gerekir. ılık su ve deterjan ile yapılmalıdır. Zemin temizliği. Temizlik dezenfeksiyon ve sterilizasyonun etkinliğini arttırır. A. Farklı alanların temizliğinde farklı bezlerin kullanımı kural haline getirilmelidir. Etkili dezenfeksiyon c. Lavabo. Bu da bilinçli ve düzenli bir şekilde uygulanan hastane hijyeni ile sağlanabilir. Latincede “Sağlıklı Ortam” anlamına gelmektedir. İnsanların psikolojik ve fizyolojik olarak sağlıklı ortamlarının korunması. temiz su ile kirli su ayrı olmalı ve her bölüm ve koğuş temizliğinde su sık olarak değiştirilmelidir. Mikroorganizmalara etkisi de yine mekaniktir. hastane çalışanlarının ve hastane dışı kişilerin hastaneden gelebilecek zararlı etkilerden ve hastane enfeksiyonlarından korunması. tırabzanlar.

Termometreler. Yüksek devirli cila makinelerinin de toz kaldırmadan hijyenik temizlik sağladığı kabul edilmektedir. B. Hastane Dezenfeksiyonu Hastane enfeksiyonlarından korunmada oldukça önemli olan bu kavram. Havlu. bol sıcak su akıtılarak yıkanmalıdır. Bu amaçla kullanılan kimyasal maddelere dezenfektan denir (9). sabun. hastane enfeksiyonlarının önlenmesindeki temel koşullardan birisi olmasının yanında çalışma ortamını rahatlatır ve hastaların huzurunu sağlar. tıraş fırçası ve jilet gibi eşyaların tümü bireysel olarak kullanılmalı. Dezenfeksiyonda. a. Çalışma alanlarının temizlenmesinde %70’lik etil alkol kullanılabilirken. Ayrıca temizlik çok uzun sürmemeli. Sonuç olarak. ıslak paspaslama ve kurulama yöntemidir. ortamdaki tüm mikro. hastane temizliği. c. Hastane temizliği temiz bir çevre yaratmalıdır. d. Servislerde bulunan evsel nitelikte ve infekte atık torbalarının ağızları sürekli kapalı tutulmalı ve kapalı sistem ile servis ortamından uzaklaştırılması sağlanmalıdır (9). Çünkü toplama torbası bakteri biriktirme aracıdır. Silme işlemi gelişi güzel hareketler yerine. sporosid aktivitenin tamamen yok edilmemesi ile sterilizasyondan ayrılır. cansız nesneler üzerinde bulunan potansiyel olarak patojen mikroorganizmaların kimyasal maddeler veya ısıya dayalı fiziksel uygulamalar ile elimine edilmesidir. Hijyenik bir temizlik. Temizlik. Hasta bakımında ördek ve sürgü kullanımının kişisel olmasına özen gösterilmeli veya her kullanımdan önce dezenfekte edilmelidir. genelde %0. b. %70’lik alkol içinde ıslatılmış pamuk tamponlarla silinir.sürtme tozu kullanılmalı. e. paspasları silkeleme hastaneler için uygun bir yöntem değildir.1 serbest klor (1 gr/litre. 418 . Elektrikli vakum süpürgeleri gürültülü çalışma sakıncasının yanı sıra bakteri saçma tehlikesini de sürdürür. saç fırçası. Hastanelerdeki toz kontrolünü sağlamak için şunlara dikkat etmek gerekir. Hiçbir zaman dezenfektanda bırakılmaz. Hastane enfeksiyonları için kaynak olabilen yataklar. Günlük temizlikten sonra torbayı atmak veya dezenfekte etmek koşulu ile kullanılabilir. Kuru süpürme yöntemi. Yalnız tuvaletlerin oturma yerleri dezenfektan madde ile silinmelidir (9).organizmaların ölmesi gerekmez. belli bir noktadan başlayarak toz bezini hiç kaldırmadan dairesel şekilde yapılmalıdır. hastanenin hijyenini tam olarak sağlamalı ve çapraz etkilenme en az olmalıdır. Pansuman arabalarının da ılık su ve deterjan ile silinerek kurulanması yeterlidir (9). lekeli ya da kontamine yataklara hasta kabulü yapılmamalıdır. ıslak bırakılmamalı ve asla kirli. ancak miktarlarının kabul edilebilir bir seviyeye düşürülmesi yeterli olabilmektedir. asla paylaşılmamalıdır. Yüzeylerden toz alma işleminde pamuklu kumaşlar yerine sentetik kumaşlar kullanılmalıdır. Sulandırmalar günlük yapılmalıdır. ürün tüketimi çok fazla olmamalıdır. hasta değiştiğinde kolayca temizlenebilmesi için su geçirmez bir kılıfa geçirilmeli. Dezenfeksiyon. 1000 ppm) içeren sodyum hipoklorit (çamaşır suyu) solüsyonu yeterlidir. Kan dökülmüş alanlar için %1 serbest klor konsantrasyonu önerilmektedir. Hastanenin her yerinde bakteri yoğunluğunu azaltmalıdır.

Tablo II. Spadulding ve arkadaşları. a. Dezenfektanlar Hastanelerde sıklıkla sorun olabilen mikroorganizmalar. bazı mantarları ve uygun bir sürede (≤ 10 dakika) bazı virüsleri öldürebilen dezenfektanları kapsar. protozoonlar. Tablo I. Bunlar “yüksek. Düşük düzeyli dezenfektanlar ve kullanım konsantrasyonları Dezenfektan Kullanım Konsantrasyonu Etil veya isopropil alkol <%50 Fenol ve fenol bileşikleri %0. bazı vejetatif bakterilerin yanı sıra tüberküloz basili mantarlar. Ayrıca “Kimyasal Sterilizanlar” olarak bilinen az sayıdaki dezenfektan da 6-10 saat gibi uzun uygulama süresi gerektirmekle birlikte uygulama sonrası bakteriyel endosporları da öldürebildiklerinden yüksek düzeyli dezenfektanlar olarak değerlendirilmektedir. sorun olabilen patojen mikroorganizmalar için kullanılmasını önerdiği dezenfektanları etki düzeylerine göre 3 grupta toplamıştır. Sıklıkla kullanılan orta seviyedeki dezenfektanlar ve kullanım konsantrasyonları Tablo II’de verilmiştir (9). orta ve düşük düzeyli” dezenfektanlardır (9). Bu dezenfektanlar ve kullanım konsantrasyonları Tablo I’de verilmiştir (9). Orta düzeyli dezenfektanlar ve kullanım konsantrasyonları Dezenfektan Kullanım Konsantrasyonu Etil veya isopropil alkol %60-90 Fenol ve fenol bileşikleri %0. Yüksek düzeyli dezenfektanlar ve kullanım konsantrasyonları Dezenfektan Kullanım Konsantrasyonu Gluteraldehit %2 Formaldehit %3-8 Sodyum hipoklorit 1000 ppm serbest klor Perasetik asit ≤%1.2 Hidrojen peroksit %3-6 veya %6-25 b. vejetatif bakterilerin çoğunu.001-0. bakteri endosporları hariç tüberküloz basili ve diğer mikroorganizmalara ≤10 dakikada etkili dezenfektanları kapsar. Düşük Düzeyli Dezenfektanlar Bakteri endosporları ve tüberküloz basiline etkili olamayan.1. %0.4-5 İyodoforlar 30-50 ppm serbest iyod C. Orta Düzeyli Dezenfektanlar Bu grup dezenfektanlar. Tablo 4. bazı zarflı ve zarfsız virüsler. prionlar ve bakteri endosporlarıdır. Yüksek Düzeyli Dezenfektanlar Genellikle bakteriyel endosporlar hariç mikroorganizmaların tümünü 20 dakikada öldüren dezenfektanlar bu gruba girer.4-5 419 . Sıklıkla kullanılan türleri ve kullanım konsantrasyonları Tablo 4’te verilmiştir (9).

Etkinliği ısı ve pH değişikliklerinden etkilenmemeli. mikrobisit etkiye sahip olmalı (mikroorganizmaların aktif ve pasif formlarına etkili olmalı). Nötral pH’da. e.İyodoforlar Sodyum hipoklorit Kuarterner amonyum bileşikleri 30-50 ppm serbest iyod 100 ppm serbest klor %0. b. Kimyasal yapısı stabil olmalı ve etkisi uzun sürmeli. hasta kabul birimleri ve poliklinikler bu grupta yer alır.6 HIV ve HBV ile kontamine malzemelerin dezenfeksiyonunda standart olarak 1000-10000 ppm arasında değişen konsantrasyondaki hipoklorit solüsyonları. İnsan ve hayvanlar üzerinde toksik etkilere sahip olmamalı. Uygulama alanına iyi difüze olmalı. k. Güçlü. transplantasyon ve yanık üniteleri enfeksiyon açısından yüksek riskli alanlardır. i. Ucuz olmalıdır (8. g. Kullanıldığı materyalin yapısını bozmamalı. Çalışma ortamı olarak ameliyathaneler. yoğun bakım üniteleri. Su 420 . m. d. c. Yüksek Risk Grubu Deri ve mukoza bütünlüğünün bozulduğu yerlerde kullanılan veya steril vücut alanlarına giren nesneler bu grupta yer alır. klozetler. Dezenfeksiyon amaçlı risk sınıflaması Güvenli bir dezenfeksiyon işlemi için dezenfeksiyon uygulanacak materyal ve ortam iyi bir sınıflamaya tabi tutulmalıdır. b. j. Ortamda organik materyal (kan. Etkisi çabuk başlamalı. hasta yatakları. eksuda. Ortamda bakteri sayısının fazla olması ile etkinliği azalmamalı. Hastane ortamı ve gereçleri enfeksiyon kaynağı oluşturabilme risklerine göre 4 gruba ayrılırlar: a.4-1. c. suda çözünebilmeli. Renksiz ve kokusuz olmalı. Çalışma ortamı olarak diyaliz üniteleri. n. %2 gluteraldehit solüsyonu veya %70’lik etanol kullanılır (9). 2. 3. püy) varlığında etkinliği azalmamalı. Düşük Risk Grubu Normal ve bütünlüğü bozulmamış deriye temas eden nesneler. f. nekrotik doku. Çevreye zarar vermemek için inaktif metabolitlere parçalanabilmeli. Orta Risk Grubu Steril vücut bölgelerine girmeyen. Dezenfektanların Özellikleri İyi bir dezenfektanda aranan özellikler şunlar olmalıdır: a. Bu alanlarda yüksek düzeyde kimyasal dezenfeksiyon önerilir. doğum haneler. bütünlüğü bozulmamış mukozalara temas eden nesneler bu grupta yer alır. çocuk poliklinikleri ve hasta odaları enfeksiyon açısından orta risk grubu alanlardır ve buralarda deterjan ile temizliğin yanı sıra orta düzeyde kimyasal dezenfeksiyon önerilir. 11). l. Geniş bir spektrumu olmalı. banyolar. h.

Minimal Risk Grubu Hastanın çevresinde bulunan yakın temasta olmadığı. en az 1 dakika bekletilmeli ve sonrasında kurulamaya bırakılmalıdır. zemin. 12). sağlam ve ucuz olmalıdır. yıkama sırasında alkali olmayan deterjanlar kullanılmalıdır (5. lavabolar ve benzeri objeler enfeksiyon kaynağı olma yönünden minimal risk taşırlar. Eğer soğuk su ile temizlik yapılırsa ayrıca dezenfekte edilmeleri gerekir (5. Böcekler ile savaşta onları yok etmek için çeşitli kimyasalların kullanılması yeterli değildir. çamaşırhane. Bu amaçla yapılan mücadeleye dezenfestasyon denir. Kullanılan çamaşır makinelerinin iç yüzeyi paslanmaz çelikten olmalı. Bu çamaşır torbaları çamaşırhaneye ulaştıktan sonra doğrudan çamaşır makinesinin için boşaltılmalıdır (5.ve deterjan kullanarak temizlenmeleri veya düşük düzey dezenfektanlar ile dezenfekte edilmeleri yeterlidir. Bunların su ve deterjan kullanılarak temizlendikten sonra kurulanmaları yeterlidir (10.13). D. 421 . Enfekte materyalin yıkandığı bölüm. 13). Bunun için 80 °C veya daha yüksek sıcaklıktaki suda yıkanmalı. eklem bacaklı ve diğer parazitler enfeksiyonların taşınmasında rol alabilirler. d. mutfak. 13). Haşere Kontrolü İnfeksiyon hastalıklarının bulaşmasında rolü olan böceklerin öldürülmesi. Taşınan torbalar su geçirmez. Pek çok böcek. Lazımlıklar ve ördekler kullanıldıktan sonra mutlaka temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Yıkama esnasında materyalin en az 65°C’de 10 dakika veya 71°C’de 3 dakikalık bir süre ile yıkanması gereklidir. Bu işlemler ile birlikte böceklerin üremelerini ve yaşamlarını idame ettirmelerini sağlayan ortam şartları düzeltilmelidir (14). Hastaların Kullandığı Malzemelerin Dezenfeksiyonu Hastalar tarafından kullanılmış ya da enfekte olmuş çarşaflar başta stafilokolar olmak üzere pek çok mikroorganizma açısından çapraz kontaminasyon riski taşırlar. Bunlar çamaşırhanede toplanmak üzere hızlı bir şekilde torbalanarak ve çevreye temasları önlenerek taşınmalıdır. Bu materyaller yıkama ile kolayca dezenfekte edilebilirler. Bu önlemlerin alınması vektörler ile bulaşan hastalıkların bulaşma olanağını ortadan kaldıracağı gibi böceklerin insanları rahatsız etmelerini ve allerjik reaksiyonlar yapmalarını da önler. Hepatit B kontaminasyonu olasılığı var ise 93°C’de 10 dakikalık yıkama uygundur (5. Personel kıyafetleri diğer çamaşırdan ayrı olarak yıkanmalı ve hastalar için kullanılan malzemeler ile temas ettirilmemelidir. Battaniyeler ve yastıklar da aynı durumdadır. C.13). Bu yüzden yüksek sıcaklığa dayanamayacak materyalden kaçınılmalıdır. Sadece kullanmadan dolayı kirlenmiş olan materyal ile infekte materyal ayrı olarak yıkanmalıdır. duvarlar. sadece kirli olan materyalin yıkandığı bölümden ve temiz malzemenin bulunduğu bölümden uygun şekilde ayrılmalıdır. bu hastalıkların bulaşma tehlikelerinin ortadan kaldırılması için gereklidir.

Yaş ısı 100 °C‘de 15-20 dk. sinekleri çekecek şekilde gıda maddelerini ve organik 422 . insan ve hayvan artıkları. Çok hızlı ürerler ve üremek için organik artıkların olduğu yerleri seçerler (14). Hasta odalarında. c. Yine 75-95°C arasında 30 dk. Karasinekler ile savaşta şu yol takip edilmelidir: a. tutucu kağıtlardan. Kullanılacak kimyasal madde enfestasyonun türüne ve uygulanacağı yerin özelliklerine göre seçilmelidir. Genellikle böcekler mikroorganizmalara göre ısıya daha duyarlıdır. Hastane ortamında da karasineklerin bulunmaması gerekir (14). b. b. Karasineklerin barınma yerlerine girmesini engellemek: Karasineklerin hastane içine girmesini engellemek için sineklerin girebileceği açık yerleri ince sinek teli ile kapatmak.1. Karasinekler. ortamdaki hava hareket halinde olmalıdır. Bu yüzden dezenfeksiyona göre daha başarılıdır (14). a. Karasinekler ile mücadele Pek çok türü olan karasinekler. Kuru ısı Bunun için 75-95 °C’de kuru ısı yeterlidir. mutfaklarda besin maddelerinin depolandığı mekanlarda kimyasal madde kullanmak çok dikkatli ve titiz bir çalışmayı gerektirir (14). 2. en başta gelen önlemdir. Ancak ısıtılmış kuru havanın derinliklere nüfuz özelliği az olduğundan malzemeler seyrek ve serbest olarak bulundurulmalı. Larvaları ve ergin sinekleri öldürmek: Ergin karasineklerin ve larvaların öldürülmesi için mekanik sinek kapanlarından. Yarım saatte tüm böcekler ölürler. sinek öldürücü lambalardan yararlanılabilir. mutfaklarda besin maddelerini kapalı şekilde muhafaza etmek gerekir (14). Bunu sağlamadan yapılacak diğer önlemler sonuç vermeyecektir. Kimyasal maddelerle dezenfestasyon Hastaların bulunduğu ve pek çok kişinin çalıştığı hastanelerde böcek enfestasyonlarında kimyasal madde kullanımı riskli ve en son düşünülmesi gereken yöntemdir. Fizik yöntemlerle dezenfestasyon Kuru ve yaş halde ısı uygulanabilir. Kimyasal madde kullanıldığında reenfestasyonu önleyecek bir sonuç sağlanmalı ve bu amaca uygun insektisit kullanılmalıdır. çöplükler. Hastane içi ve çevresinde karasineklerin yumurtlayabilecekleri ve üreyecekleri ortamı ortadan kaldırmak: Mutlaka başarılması gereken. birçok hastalık mikroplarını mekanik olarak taşıyabilir ve aynı zamanda insanların rahat ve huzurunu bozabilir. bitki artıkları ve kokuşabilen maddeler üzerinde çoğalıp ergin hale gelirler. hızlı bir şekilde hastaneden ve civarından uzaklaştırmak. Kimyasal madde kullanımı kesinlikle bu amaçla eğitim almış kişiler tarafından uzman personelin kontrolünde yaptırılmalıdır (14) 3. İstirahat yeri olarak dik yüzeyleri seçerler. Açık renkleri severler ve koku alma yetenekleri çok fazladır. Bu yükseklikte sıcaklığa dayanabilecek tüm malzemeler bu şekilde böcekten arındırılabilir (14). Bu amaçla çöpleri açıkta bırakmamak. pire ve tahta kuruları yok edilebilir (14). sürede bit. bekletme yeterlidir. kaynatma veya 100 °C‘nin üzerinde basınçsız buharda 1020 dk.

ÖNEMLİ UYARI: TSK'da görev yapan her sağlık personeli hijyen uygulamaları ve sağlığın korunması için aşağıdaki iki dokümanı mutlaka kullanmalıdır. Bu alanlara "jit" adı verilir. sıtma. kışın aylarca canlı kalabilirler (14). 4. 1. Larva ve pupalarla beslenen balıklar (örneğin Gambusia) çevrede durgun su varsa buralarda üretilebilir. Daha sonra larva ve pupa aşamalarından sonra erişkin hale gelir. Erkek sivrisinekler kan emmezler. Dişi sivrisinekler genellikle durgun tatlı sulara yumurtlarlar. Uygun mücadele için hastane çevresindeki jit alanlarının ortadan kaldırılması gerekir. filaryaz. Ömürleri türe ve iklim koşullarına göre değişmekle birlikte. Ayrıca kimyasal mücadele ile larvalar yok edilebilir.atıkları açıkta bırakmamak ve ortamın genel temizlik koşullarını sağlanmak gerekmektedir (14). Sivrisinekler ile mücadele Sivrisinekler. TSK Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Yönergesi 2. TSK Gıda/Su Kontrol ve Hijyen Denetim Hizmetleri Yönergesi 423 . Erişkin sivrisinekler için insektisitler kullanılabilir (14). dişi sivrisinekler ise yumurtaların olgunlaşması için kan emerler. Yumurtalar kuruluğa dayanamazlar. dang humması ve sarı hummayı bulaştırırlar (14). Sivrisineklerin hastane içine girmesini önlemek amacıyla alınacak önlemler karasinekler için alınan önlemler ile aynıdır (14).

Pahsa A. 1997. İstanbul. Hastanede Çevre Sağlığı Önlemleri ve Hastane Atıkları. İstanbul. Hospital Hygiene (Third Edition). Henkel GV Yayınları. 2005. Arıkan S. Neufert E. Beşirbellioğlu BA. in: Saniç A. Çobanoğlu Z. Hökelek M. Page: 24-27. ln: Saniç A. Samsun.(ed). Sterilizasyon ve tıbbi atıkların yok edilmesi. Samsun. Samsun.Gürler B. 424 . Hastane Hijyeni. Page 42-45. (ed). dezenfeksiyon ve Sterilizasyon. Pahsa A. 11.Özinel MA. Görenek L. 451-472. Ankara. Eyigün CP.) Erkan A. 7. Sterilizasyon dezenfeksiyon metodları.Özkan F. 1: 61-68. Hastane Enfeksiyonları. (Eds. (Eds. Suffolk 1985. Sterilizasyon Dezenfeksiyon Hastane İnfeksiyonları Sempozyumu Kitabı. Sayfa 9-16. antisepsi ve önemi. dezenfeksiyon. Güler Ç. Sterilizasyon Dezenfeksiyon Hastane İnfeksiyonları Sempozyumu Kitabı. Hastane infeksiyonlarının sınıflandırılması ve tanımları.ln:Saniç A. 10.Maurer IM. 2005. dezenfeksiyon. Temizlik. Hastane infeksiyonlarının tarihçesi. Akova M.(ed).) Pekcan M. Güven Yayıncılık. Dökmetaş l. . Özyurt M. Ankara. Sterilizasyon. İÜ Tıp Fak Yayınları.Güray Ö. GATA Matbaası. 1999. Hastane İnfeksiyonları Derg 1997. Sterilizasyon-dezenfeksiyon. Hastane İnfeksiyonları Sempozyumu Kitabı. 1992. Baskı) (Çev. 6. Hastane infeksiyonları Derg 1999. 1982.KAYNAKLAR 1. Genel Temizlik ve Hijyen. 2. GATA Matbaası. Yapı Tasarımı Temel Bilgiler (30. 3: 175-183. Ankara. Sayfa 41-43. Günümüzde kullanılan dezenfektan ve antiseptikler. 12. 9. Beşirbellioğlu BA. 1999: 33-38. ln: Bakır M. 1983. İleri Hekim Eğitim Kurs Kitabı. (eds). Report of a WHO Study Group. Dezenfeksiyon. Hastanelerde temizlik. Sterilizasyon. 8. 3. 4. Hastane Enfeksiyonları. Sivas. 5. 1999: 1-4. 13.) Pekcan M. Geneva 1992. Eyigün CP. 1999: 5-11. The Hospital in Rural and Urban Districts. 14. Hastane İnfeksiyonları I. Karadayılar AO. Görenek L.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->