P. 1
KAVRAM HARİTALARI

KAVRAM HARİTALARI

|Views: 2,997|Likes:
Yayınlayan: Ali Haydar Mutlu

More info:

Published by: Ali Haydar Mutlu on Nov 12, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2012

pdf

text

original

Sections

 • 1. G R Ş
 • 1.1. Problem Durumu
 • 1.2. Araştırmanın Amacı
 • 1.4. Tanımlar
 • 2. KURAMSAL AÇIKLAMALAR VE LG L ARAŞTIRMALAR
 • 2.1. Türkçe Dersi Yeni Öğretim Programları
 • 2.2. Bilişsel Strateji
 • 2.2.1. Ausubel’in Anlamlı Öğrenme Kuramı
 • 2.3. Metin Öğretiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • 2.4. Türkçe Öğretiminde Kullanılan Yöntem ve Teknikler
 • 2.4.1. Anlatım Yöntemi
 • 2.4.2. Soru Cevap Yöntemi
 • 2.4.3. Tartışma Yöntemi
 • 2.4.5. Tümevarım ve Tümdengelim Yöntemleri
 • 2.4.6. Dramatizasyon (Oyunlaştırma) Yöntemi
 • 2.4.7. Gösteri Tekniği
 • 2.4.9. Gözlem Tekniği
 • 2.4.10. Proje Tekniği
 • 2.4.11. Problem Çözme Yöntemi
 • 2.5. Kavram Haritası Yöntemi
 • 2.5.1. Kavram Nedir?
 • 2.5.2. Kavram Haritası Nedir?
 • 2.5.3. Kavram Haritasının Öğeleri ve Çizimi
 • 2.5.4. Kavram Haritalarının Farklı Yerlerde Kullanılması
 • 2.5.5. Kavram Haritaları Niçin Kullanılır?
 • 2.5.6. Kavram Haritalarının Faydaları
 • 2.6. lgili Araştırmalar
 • 3. YÖNTEM
 • 3.1. Araştırmanın Modeli
 • 3.2. Araştırmanın Örneklemi
 • 3.3. Veri Toplama Yöntemi
 • 3.4. Verilerin Analizi
 • 4. BULGULAR
 • 4.1. Kavram Haritalarının Farklı Edebi Türlerde Kullanılması ve Örnekleri
 • 5. SONUÇ VE ÖNER LER
 • KAYNAKLAR

T. C.

SELÇUK ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TÜRKÇE EĞ T M ANA B L M DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENL Ğ B L M DALI

KAVRAM HAR TALARI YÖNTEM YLE MET N ÖĞRET M

YÜKSEK L SANS TEZ

Danışman Prof. Dr. Gönül AYAN

Hazırlayan Ayşegül ŞENAY

KONYA 2007

ÖZET
Bu çalışmada, kavram haritası yöntemi kullanılarak farklı yazı türlerinin ve okuma parçalarının (metinlerin) nasıl öğretilebileceği gösterilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın giriş bölümünde; dünyadaki teknolojik gelişme ve bilimsel çalışmaların hızlı olduğundan, bu değişme ve gelişmeleri eğitim alanında yapılacak çalışmalarla takip edebileceğimizden, geçmişten günümüze kadar Türk Eğitim Sistemi’nde, anadilimiz Türkçede ve Türkçenin öğretiminde yapılan değişikliklerden bahsedilmiştir. “Kuramsal açıklamalar ve ilgili araştırmalar” bölümünde ise; yapılandırmacı yaklaşıma göre oluşturulmuş yeni Türkçe Öğretim Programından, kavram haritası tekniğinin ortaya çıkmasını sağlayan anlamlı öğrenme kuramından, metin öğretiminde nelere dikkat edilebileceğinden, Türkçe öğretiminde kullanılabilecek yöntem ve tekniklerden, çalışmamızın asıl konusunu teşkil eden kavram haritalarından ve kavram haritalarıyla ilgili yapılan çalışmalardan bahsedilmiştir. Çalışmanın yöntem bölümünde de; araştırmayı yaparken nerelerden ve hangi kaynaklardan faydalanıldığı hakkında bilgi verilmiştir. “Bulgular” ise bu çalışmanın en önemli bölümüdür. Burada, kavram haritası yöntemiyle farklı edebi türler ve bu türlerle ilgili örnek metinlerin görselleştirilmesi sağlanmıştır. Araştırma için seçilen yazı türlerinin “fikir yazısı” olmasına önem verilmiştir. Olay ağırlıklı yazıların kavram haritaları ile sembolleştirilmesine yer verilmemiştir. Yazı türleriyle ilgili örnek metinler de Yıldırım Yayınlarına ait, Talim ve Terbiye Kurulunca ders kitabı olarak okutulmasına karar verilmiş olan “ lköğretim 7. sınıf Türkçe Ders Kitabı”ndan seçilmiştir. Sonuç ve öneriler bölümünde ise bulgular bölümünde çizilen kavram haritaları hakkında yorumlar yapılarak, önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kavram, Kavram Haritası, Anlamlı Öğrenme, Türkçe Öğretimi, Metin

I

ABSTRACT
In this study, we tried to show teaching different writing styles and reading (passages) texts with using the method of concept maps. In the introduction of the study, we told of the speediness of technology development and scientific studies at the world; we can follow these studies and developments with the studies of instruction, also we told of difference about our main language Turkish and teaching Turkish in Turkish Instruction System from past to today. In “Theoretical Explanations and Related Studies”, we told of the new Turkish Teaching Program which is organized to the structural approach, meaning teaching theory which has effect about the technique of concept map, taking care of at text teaching, the method and techniques which can be used in teaching Turkish and the main subject of our study, concept maps and the studies about concept maps. In the method of study, we gave some information about the used sources and the area of study. The chapter of “Discoveries” is most important chapter of this study. Here, we tried to show different literary styles with using concept map and example texts related to these styles. We regarded to the choosen writing styles as a ‘writing of thought’. We did not give place to the writings which are about event, so we did not sembolize them with maps of concept. We choosed the sample texts about the writing styles from Yıldırım Publishing House’s “ lköğretim 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı”, which is settled on as a lesson book from Talim ve Terbiye Kurulu. In conclusion and suggestions we commented about concept maps which is drawn at the chapter of discoveries, and we made some suggestions. Key Words: Concept, Concept Map, Expressive learning, Instruction of Turkish, Text.

II

deneyim ve davranışlar vardır. Araştırma süresince yardımlarını esirgemeyen birçok konuda yol gösteren değerli danışman hocam Prof. MEB yapılandırmacı yaklaşımı temel alarak. Ahmet SABAN'a ve maddi manevi desteğini benden hiçbir zaman esirgemeyen aileme teşekkürlerimi bir borç bilirim. Dr. Ama bütün bu yenilikler geleneksel öğretim metotlarının önüne geçememiştir. ülkemizde yetersiz olmasıdır. şte bu olumsuzluk. Ama Türkçe öğretmenlerimizin büyük bir çoğunluğunun da kavram haritaları hakkındaki bilgileri yok denecek kadar azdır. modern bir öğretim yöntemi olan "Kavram Haritası" tanımına çokça rastlanılmaktadır. Umarız ki bu araştırma birçok bilimsel çalışmalara ve öğretmenlerimize ışık tutar. nsanoğlunun hayatını sürdürebilmesinin temelinde. Ülkemizde bazı olumsuzluklara rağmen. KONYA – 2007 Ayşegül ŞENAY III . Özellikle son yıllarda. geçmişten günümüze kadar kalitenin arttırılması yönünde birçok çaba sarf edilmektedir. gelişmeleri takip etmeyen uluslara hakim olurlar. Eğitim ve öğretim. kavram haritaları konusunda araştırma yapmam için beni teşvik eden hocam Doç. Dr. öğretim programlarını yeniden düzenlemiştir. şte bu yüzden eğitim ve öğretimde kalitenin arttırılması çok önemlidir.ÖN SÖZ Bilimsel çalışmalar ve teknolojik gelişmeler insanların birbirlerine olan tutumlarını değiştirir. Önemli değişiklikleri yakından takip eden uluslar kendilerini yenilerler ve yeniliklere açık olmayan. Gönül AYAN'a. bu teknolojik değişme ve gelişmeleri takip eden iki büyük ve önemli araçlardır. eğitim ve öğretim sayesinde kazanılmış bilgi. Bunun sebebi de öğretmenlere yeni ve modern öğretim metotları hakkında yeterince bilgi verilmemesi ve bu yeni yaklaşımlara yönelik çalışmaların. Türkçe öğretmenlerimizin hem metinlerin hem de dil bilgisi kavramlarının öğretiminde sürekli geleneksel metotları kullanmalarına sebep olur. MEB'in yapılandırmacı yaklaşım ve bilişsel eğitim stratejilerini benimseyerek hazırladığı yeni Türkçe ders kitaplarında.

........ G R Ş.................................3......................................................................................2........ Anlatım Yöntemi ......................................................3......... Türkçe Öğretiminde Kullanılan Yöntem ve Teknikler .....................................................................................I ABSTRACT .......................................... 1 1....................................................................................... 14 2.............................. 10 2.................. 7 1.....4................................4................................................................................................ KURAMSAL AÇIKLAMALAR VE LG L ARAŞTIRMALAR .... Tanımlar ...........................................................................1..................................... Metin Öğretiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar......................................1............3........ 11 2...................11...... Örnek Olay ncelemesi ............ Gözlem Tekniği.............. VI 1.....4........ Gösteri Tekniği............................... 18 2.. Beyin Fırtınası .................................13.. Tümevarım ve Tümdengelim Yöntemleri .6................2..............................................9................................ Soru-Cevap Yöntemi ....12...................................................... 8 2.....................1. 19 IV ........................ Dramatizasyon (Oyunlaştırma) Yöntemi...........2..............................................Ç NDEK LER ÖZET.................... 14 2..................................................... 16 2................ Bilişsel Strateji ................... III Ç NDEK LER ...... II ÖN SÖZ................................. 19 2................... 19 2................................................. 16 2..........................................5........................................ Küme Çalışması Yöntemi .......... Problem Durumu ..4............ Ausubel'in Anlamlı Öğrenme Kuramı.......................7.................................................................4............................. Araştırmanın Önemi ........... 15 2..................................1........4....................................4..................................... Çözümleme ve Birleşim Yöntemleri .............................................4.................... 16 2.................. 17 2....... 5 1...................... 7 2...........2...........4.................... 6 1.. Tartışma Yöntemi......10.............. 18 2..................................................................... Problem Çözme Yöntemi........................... Proje Tekniği ...... IV ŞEK LLER L STES ........4..............................................................................................4.......................................................................4.............................................. 14 2.................4..................................................4......... Türkçe Dersi Yeni Öğretim Programları ..... Araştırmanın Amacı ...................................................................... 11 2......4.........4............................................... 8 2...................................... 17 2...................8...........................

..............2................4............................................................... 58 KAYNAKLAR ...................................................................................4.......................................... 26 2....... 21 2.......5........... Kavram Haritalarının Faydaları .... 39 3..... 27 2.. BULGULAR.............................. lgili Araştırmalar............ Araştırmanın Örneklemi .. Kavram Haritaları Niçin Kullanılır?.1..................................1..................................................................6................................................................. 40 4...............2........................................... Kavram Haritalarının Farklı Yerlerde Kullanılması............................................................ Veri Toplama Yöntemi......................... Verilerin Analizi.............................5................................ Kavram Haritası Nedir? ..............5................................ SONUÇ VE ÖNER LER ................ Kavram Haritası Yöntemi............5........ 59 V ............................................ 20 2.....6.................................................... 39 4............................2...................3.... 24 2....5...1...............................3....................................5...................................... Kavram Nedir? ........... Kavram Haritasının Ögeleri ve Çizimi ..................... YÖNTEM ......................................................................................................................................... 40 5................................................................. 20 2...................... 28 3................. 39 3..........5................................................ 25 2... 39 3....... Araştırmanın Modeli .....5........................... 39 3............. Kavram Haritalarının Farklı Edebi Türlerde ve Metinlerde Kullanılması .........

ŞEK LLER L STES

Şekil 4.1: Biyografi Türünün Kavram Haritası ............................................................ 40 Şekil 4.2: "Nasrettin Hoca" Adlı Biyografinin Kavram Haritası................................... 42 Şekil 4.3: Fıkra Türünün Kavram Haritası................................................................... 43 Şekil 4.4: "Kendini Tanı, Mutlu Ol" Adlı Fıkranın Kavram Haritası............................ 45 Şekil 4.5: Deneme Türünün Kavram Haritası .............................................................. 46 Şekil 4.6: "Doğruluk Kaygısı" Adlı Denemenin Kavram Haritası ................................ 48 Şekil 4.7: Makale Türünün Kavram Haritası ............................................................... 49 Şekil 4.8: "Şen Olunuz" Adlı Makalenin Kavram Haritası........................................... 51 Şekil 4.9: Eleştiri( Tenkit) Türünün Kavram Haritası .................................................. 52 Şekil 4.10: "Orhan Kemal'in Öyküleri" Adlı Eleştirinin Kavram Haritası .................... 54 Şekil 4.11: Sohbet(Söyleşi) Türünün Kavram Haritası................................................. 55 Şekil 4.12: "Tatlı Dil" Adlı Söyleşinin Kavram Haritası .............................................. 57

VI

1. G R Ş
Sürekli bir değişim ve gelişim sürecinde olan dünyamız karmaşık ve dinamik bir yapıya sahiptir. Bu karmaşık yapı içindeki canlı cansız tüm varlıklar dünyada tutunabilmek ve var olmalarını devam ettirebilmek için değişmeye ve gelişmeye mahkûmdurlar. Hızla yol alan teknolojinin yanında insanoğlunun da kendini yenilemesi gerekir. Yenilikleri takip etmeyip, çağdaşlaşma yolunda ilerlemeyen devlet ve milletler ya yok olacaklar ya da başka millet ve devletlerin boyunduruğu altında ezileceklerdir. “Tarihi tecrübeler göstermiştir ki, tarihte eğitimli insan gücüne sahip bireylerden meydana gelen toplumlar başarılı olmuş, tespit ettikleri ve ürettikleri politikalar doğrultusunda, siyasette, sanatta, kültürde ve teknolojide yaşadıkları çağın en ileri toplumları olarak tarihe geçmişlerdir.” (Turgut, 2001). “Eğitim, bir toplumun kimlik kazanması ve varlığını devam ettirip güçlendirilmesinde en önemli unsur olarak değerlendirilmektedir.” (Taş, 2003). Değişme ve gelişmenin ilk şartı eğitimden geçer. Eğitim ve öğretim; insanların içinde hapsoldukları tabuları yıkar. Alışkanlıklarından vazgeçemeyen toplumlar, nesiller; eğitim orduları sayesinde yenileşmekle yüz yüze gelmekten korkmazlar. “Rekabete dayalı yeni dünya düzeninde eğitime en fazla yatırım yapan ve eğitilmiş insan gücüne sahip ülkeler avantaj sağlayacaktır” (Turgut, 2000). “Eğitimden beklenen ikinci husus ise, fertlerin birlik duygusunu pekiştirecek, toplum ahengini sağlayacak, ortak değerlere yöneltecek zihniyetin kazandırılmasıdır.” (Taş, 2003). Teknolojinin hızla geliştiği yerde eğitimle öğretimin plan ve programları yerinde sayarsa nesillerimizi medeniyet basamaklarından zirveye taşımamız güçleşir. Bu yüzden okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerimizi edinmedeki alışkanlıklarımız, öğretmenlerimizin derslerde kullandıkları plan ve programlar, yöntem ve teknikler, araç gereçler, ölçme değerlendirme teknikleri kısacası eğitim öğretime dair her şey teknolojinin gelişme hızı ve niteliğiyle aynı doğrultuda yol almalıdır. Öğretmenlerimizin de yapılacak olan bu yeniliklere göre yetişmesi ve yetiştirmesi lazımdır. Ülkemizde geçmişten günümüze eğitim alanında birçok değişiklik yapılmıştır. Özellikle Osmanlı Döneminden günümüze kadar birçok düzenlemeler yapılmıştır. Osmanlı Devleti’nde eğitime medrese sistemiyle başlanmıştır. Ama

1

cumhuriyetimizin kuruluşuyla birlikte medreseler önemini kaybetmiştir. 1824 yılında ilk kez ilköğretim zorunluluğu getirilmiştir. Tanzimat Döneminde örgün eğitimi ilk kez geniş ölçüde ele alan yasal belge hazırlanmıştır. Hatta “Türk eğitim tarihinde eğitimde düzenleme ve geliştirmeye, en kapsamlı biçimde ilk kez Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile gidilmiştir.” (Akyüz, 1999). Tanzimat döneminde halk eğitimine de önem verilmiş, öğretmen yetiştiren okullar açılmıştır. Meşrutiyet Döneminde ise okul öncesi eğitime büyük önem verilmiş ve kızlar için ilk kez yüksek öğretim kurumu açılmıştır. “Meşrutiyet Döneminin, kısa bir dönem olmasına rağmen, özellikle ortaya atılan fikirler bakımından çok verimli ve yenilikçi bir dönem olduğu görülür. Bu dönem, esas olarak, Cumhuriyet Dönemi eğitimindeki düzenleme ve geliştirmelerin bir çeşit laboratuarını teşkil etmiştir.” (Akyüz, 1999). Cumhuriyet Döneminde ise Milli Eğitim Sisteminde pek çok düzenlemeler yapılmış; eğitimin geliştirilmesinde büyük atılımlar gerçekleştirilmiştir. Eğitim laikleştirilmiş ve demokratikleştirilmiştir. Bütün eğitim programları ve stratejileri Atatürk ilkelerine bağlı bir şekilde oluşturulmuştur. “Oluşturulan politika ve stratejiler ışığında çağımızın seçkin, saygın ve katılımcı birer ortağı olacak bireyleri yetiştirebilmek için; eğitimin tüm alanlarındaki gelişmeleri takip etmek ve uluslar arası standartları yakalamış olmak bir gerekliliktir.” (Çetin ve Gülseren, 2003). Cumhuriyet Döneminde eğitim alanında yapılan önemli değişiklikleri şu şekilde sıralayabiliriz: • 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu • 1926 Maarif Teşkilatı hakkında kanun • 1928 Latin Harflerinin kabulü • 1931 Türk Tarih Kurumunun kurulması • 1932 Türk Dil Kurumunun kurulması • 1940 Köy Enstitüleri Yasası • 1973 Milli Eğitim Temel Kanunu • 1997 Sekiz Yıllık Kesintisiz lköğretim Kanunu 1990 yılından sonra yürütülen önemli projeler ise şunlardır: Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Temel Eğitim Programı, Toplam Kalite Yönetimi Projesi

2

höşmerim. Bu zamana kadar yapılan bütün bu değişiklikler Anadil Türkçenin de değişikliğe uğramasına neden olmuştur. “Bir toplumun pek çok özellikleri. sözcüklerin anlamlarının değişmesinde toplumdaki değişikliklerin önemine eğilmişlerdir. “Bir ulusun yaşayış biçimi. gelenekleri. Bizim toplumumuzda da –yukarıda verdiğimiz örneklerde de görüldüğü gibi. inançları. hamburger. 1995: 64). gelenekleri. Örneğin.“MEB özellikle son yıllarda insan kaynakları yönetiminden. Örneğin. ticari ve bilimsel değişikliklerden dolayı bugün kullanılmamaktadırlar. çeşitli nitelikleri ve hatta tarih boyunca bu toplumda meydana gelen çeşitli olaylar üzerinde hiçbir bilgimiz olmasa. haremağası. medrese. bilimsel. ayran. sonra anlam daralmasına uğrayıp sadece kadınlar için kullanılmıştır. yalnızca dilbilim incelemeleriyle. dilde yaşam biçiminin. yaşayışı. Örneğin. Bugün ise anlam genişlemesine uğrayıp eş anlamında 3 . söz hazinesinin derinliğine inerek bütün bu konularda çok değerli bilgiler ve güvenilir ipuçları edinebiliriz. 1995: 65).” (Aksan. dünya görüşü. poğaça…” gibi kelimeler Türk toplumunun mutfak kültürüne ait kelimelerdir. “Ünlü Fransız dil bilimcisi Antoine Meıllet ve onun görüşünü paylaşan bilginler dili. suşi…” gibi kelimeler de benimsenmiş ve dilimizi etkilemiştir. Diller. yabancı uluslar da bizden “kebap. dünya görüşü. Aslında sadece Türkçe değil dünyadaki bütün büyük diller birbirleriyle etkileşim içinde oldukları için sürekli bir değişim ve gelişim içindedirler. tophane…” gibi kelimeler önemli kültürel. yoğurt.” (Çetin ve Gülseren. “imambayıldı. bilim. iktisadi koşulların etkisine. 1995: 13). “eğlenmek” kelimesi günümüzde “hoşça vakit geçirmek” anlamında kullanılırken Eski Türkçede “durmak” anlamında kullanılmıştır. Bunun yanı sıra farklı milletlere ait olan “pizza. bu dilin söz varlığının. teknik ve sanata katkıları o toplumun diline yansır.” (Aksan. Osmanlı Devleti zamanında kullanılan “sekban-ı cedit. öşür. enderun. inançları. 2003).bazı sözcükler kullanılmamakta bazılarının da toplumsal değişikliklerden ötürü sadece anlamları değişmektedir. “Karı” kelimesi eskiden hem erkek hem de kadın ihtiyarlar için kullanılmış. krema. börek…” gibi kelimeleri alıp kullanmaktadırlar. sarma. hizmette kalitenin artırılmasına kadar birçok alanda benimsediği ve yürüttüğü projelerle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına örnek olacak uygulamalar içindedir.” (Aksan. Bu durumun aksine. teknik ve siyasi alanlardaki ve eğitim öğretim alanlarındaki değişimlerden ötürü de sürekli bir değişim ve gelişim içindedirler. yaşam felsefesi. toplumsal yapının oluşturduğu değişik katmanların bileşimi olarak görmüşler. kültürel.

2006: 13).” (Özbay. Günümüzde ise ilkokul ve ortaokul (yani birinci ve ikinci kademeler) birleştirilerek zorunlu temel eğitimin süresi sekiz yıla çıkarılmıştır.” (Aksan. Okuma. yiğit. “Program. araçlarını. edebi zevk uyandırma. gramer öğretimi… gibi konular Arap harflerine göre düzenlenmiştir. amaçlarını ve nasıl düzenleneceğini kapsayan bir bütündür. “Dil. Fakat eski programın “tahrir. 2006: 2). ikinci kademe için de ortaokul ifadeleri kullanılmıştır.” (Özbay. Türkçe programları da günümüz gelişmelerini takip ederek kendini yenilemeli. Programlar. ezber çalışmaları. 4 . Örneğin. Gerek eğitim öğretim alanında gerekse Türkçede meydana gelen değişiklikler Türkçe öğretiminin de bazı değişikliklere uğramasına neden olmuştur. lk Türkçe Öğretim Programı 1924 yılında yayınlanmıştır. Bugünkü Türkçe eğitim ve öğretimiyle ilgili kanun ve yönetmeliklerin temelinde de 1982 Anayasası vardır. eğitimin istenilen hedefe ulaşmasında ön koşuldur. yapılan yenilikler ve geçmişteki olaylar nesillere aktarılamaz. 1982 Anayasası ile birçok değişiklikler yapılmıştır. düşman” anlamında kullanılırken 15. Tabii bütün bu değişiklikler Türkçe öğretimi programlarına da yansımıştır. 1995: 13). Bütün bu değişim ve gelişim süreçleri içerisinde dil değişmez ve gelişmezse. eğitim ve öğretimin içeriğini. stanbul Türkçesini yaygınlaştırma gibi hedefler görülmektedir. kelime öğretimi. kahraman” anlamında kullanılmaya başlamıştır. “Bir toplumun bir evresiyle ilgili metinleri ele alarak o ulusun o evredeki kültürünü. 1 Kasım 1928 tarihinde Latin Alfabesinin kabulüyle Türkçe programı da yeniden düzenlenmiştir. 1926 lk Mektep Türkçe Müfredat Programında anlama ve anlatım becerilerinin. yüzyıldan sonra anlam iyileşmesine uğrayıp “iyi. sürekli taze ve canlı kalmalıdır. Yabız> yavuz kelimesi eskiden “kötü.da kullanılmaktadır. 1924 Lise Birinci Devre Müfredat Programında “kıraat” derslerinde ilk sınıflardaki öğrencilerin basit konulu küçük hikâye. kelime hazinesinin geliştirilmesi. kıraat ve gramer” bölümleri değiştirilmemiştir. kültür ve medeniyetin gelişiminden insanların günlük hayatındaki problemlerinin çözümüne kadar her alanda önemli fonksiyonlara sahip bir iletişim aracıdır. Cumhuriyet’in ilanından bu yana birinci kademe için ilkokul. toplumsal değişmelerini bugün aydınlatabiliriz. fıkra… gibi türlerle farklı konuları daha sonraki sınıflarda da uzun makaleleri anlayabilecekleri vurgulanmıştır. fena.

gazete okuma alışkanlığı kazandırma gibi çalışmalara da yer verilmiştir.” (Özbay. Problem Durumu Giriş bölümünde görüldüğü gibi gerek birinci kademe gerekse ikinci kademe Türkçe Öğretim Programları sürekli değişmiş ve yenilenmiştir. ilköğretim ikinci kademenin 6. sınıfında da 2006 yılından itibaren uygulanmaya başlamıştır. 2004 ve 2005 lköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programları her türlü etkinlikte öğrenciyi merkeze alan ve “yapılandırmacı yaklaşımın” benimsendiği programlardır. inceleyerek yazmanın hatta örnek okumalardan hareket edersek dinleme eğitiminin dahi ana malzemesi ders kitaplarıdır. okuma. “Türkçe öğretimi büyük ölçüde kitaplara dolayısıyla da metinlere dayalıdır. 2006: 169). Araştırmalar bütün duyu organlarına hitap eden araç-gereçlerin eğitim ortamlarında çok büyük öneme sahip olduğunu gösterir. Bu programda metin çalışmaları. farklı esrelerle bol çalışma yaptırma. 2006: 170).1. 1981 Temel Eğitim Okulları Türkçe Eğitim Programı önceki Türkçe programlarına göre daha detaylı ve planlıdır. dil bilincinin öğrencilere kazandırılabileceği söylenmiştir. Çünkü Türkçe öğretiminde en çok kullanılan araç-gereçler yazılı olanları yani metinlerdir. dolayısıyla kitaplara htiyaç duyulmaktadır. 1949 Ortaokul Türkçe Programında. Dört temel dil becerisi olan dinleme. Bu bilgi doğru olmakla beraber Türkçe öğretimi için yetersizdir. Bu ürünler de en geniş ölçüde kitapta bulunur.” (Özbay. “Türkçe öğretimi ulusumuzun ve bütün insanlığın duygu ve düşünce ürünlerine dayalı olarak yürütülür. 5 . 1. lköğretim birinci kademede 2005. milli duyguların. Ama hiçbir zaman bu değişiklik ve yenilikler metinlere ve metinlerin öğretimine verilen önemi değiştirmemiştir. Bilakis Türkçe öğretiminde en çok kullanılan araç-gereç olarak metinler her zaman yerini ve önemini korumuştur. konuşma ve yazmanın üzerinde daha çok yoğunlaşmıştır. dört temel dil becerisi üzerinde durulmuştur. Bu sebepledir ki eğitim teknolojisinin kullanılmasında da metne. dilbilgisi ve Atatürkçülük konularına da önem verilmiştir. Metinlerden hareket ederek okuma alışkanlığının.1936 lkokul Türkçe Programında yan fikirleri kavratma. Çünkü okumanın.

kurallarını öğrenmeleri ve Türk dilini en güzel şekilde kullanmaları sağlanır.” (Özbay. onlarda var olan düşünceleri öğrencilere en iyi şekilde aktarmakta önemlidir. metindeki düşünce ve kavramlarla ilgili bir yanılgı meydana gelirse bunu telafi etmek çok zor olur. öğretmenlerin metinlere uygun öğretim yöntem ve teknikleri bilmemesinden ve kullanamamasından kaynaklanır. Bu araştırmada da “Türkçe derslerinde metinlerin öğretiminde kavram haritası tekniğinin kullanılıp kullanılamayacağı” araştırılmıştır. Kitaplar ve kitaplardaki metinler bu kadar önemli ise. Araştırmanın Amacı Türkçe derslerinde metinlerin öğretilmesi sırasında kavram yanılgılarının oluşmasındaki sebep. Araştırmanın Önemi Gelişmiş ülkelerde uzun süredir kullanılmakta olan yeni öğretim metotları ülkemizde daha yeni kullanılmaya başlamıştır. güzelliklerini görmeleri. hatalı kavramların oluşmasını önlemede ve öğrencinin zihnine önceden yerleşmiş kavram yanılgılarının giderilmesinde etkili bir yöntemdir. Hayal gücü gelişmiş çocuğun anlatım gücü de gelişir. bütün yenilikleri takip edebilme fırsatı bulurlar. şte bu çalışma ilköğretim ikinci kademe Türkçe derslerinde okutulan metinlerin öğretimiyle ilgili kavram yanılgılarının giderilmesine yönelik bir çalışmadır. tiyatro. Öğrencinin zihninde. Millet ve vatan sevgisini. 2006: 171). 1. Ayrıca öğrenciler okudukları kitaplar sayesinde hızla gelişen ve değişen dünyanın gerisinde kalmaz.2. deneme. 1. “Kitaplarda bulunan metinler vasıtasıyla öğrencilerin.Ders kitaplarının haricinde. Bu yüzden öğretmen ve öğrencilerimizin 6 . Bu yanılgıları önlemek ve öğrencilerin derse aktif bir biçimde katılmalarını sağlamak için anlamlı öğrenmeyi sağlayan yeni öğretim metotları kullanılmalıdır.3. milli kültürümüzü nesillere en iyi şekilde aktaranlar da yine kitaplardır. öykü gibi hem olay ağırlıklı yazılar hem de fikir yazıları çocukların ufkunu genişletir. Öğrencilerin kendi kültürleriyle ve evrensel kültürle karşılaşmaları da kitaplardaki metinler sayesinde gerçekleşir. öğrencilerin zihinsel becerilerini kullanmalarını sağlayan kavram haritası tekniğini hem Türk Eğitim Sistemine tanıtmak hem de metinlerin öğretilmesinde kullanılabileceğini göstermek amacıyla da yapılmıştır. roman. Kavram Haritaları. hayal güçlerinin gelişmesini sağlar. Araştırma. Türkçenin inceliklerini. başvurma kitapları ve hikâye. makale.

şte bu araştırmanın. 2006: 203). ölçme ve değerlendirme gibi unsurları kapsayan bir bütündür” (Özbay.4. 2002: 7). hem Türkçe öğretmenlerine hem de öğrencilerimize bir faydası olacağı düşünüldüğü için bu çalışma önemlidir. Kavram Haritası: Bir ana kavram ile bu ana kavrama bağlı olan diğer alt kavramların arasında bağlantıların kurulduğu ve birbirleriyle iletişimlerinin gösterildiği grafiksel yapılardır.bu yeni metotlar hakkındaki bilgileri yok denecek kadar azdır. fiziki imkanlar. ders araçları. makale veya birkaç paragraftan oluşan ve bir ana fikre sahip olan yazılardır” (Akyol. 1. eğitim ortamları. 7 . teknik. Metin: “Bir kitabın içindeki kısımlardan ya da başlı başına tek bir konu. konular. 2006: 15). Öğretim Programı: “Eğitim programında gösterilen kazanımların gerçekleşebilmesi için gerekli olan öğretmen. yöntem. Tanımlar Anlamlı Öğrenme: “Gerçekleşen her yeni öğrenmenin önceden öğretilmiş bilgilerle anlamlı bir şekilde bütünleşmesiyle oluşan öğrenmedir” (Kabaca.

çoklu zekâ ve öğrenci merkezli öğrenme gibi çeşitli eğitim yaklaşımlarından da yararlanılmıştır. Kendini ifade eden.” (MEB. ilişki kurma. doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak.2. Şimdi bu yeni programların bazı kısımlarını yakından inceleyelim: Türkçe dersi öğretim programının vizyonu şu şekildedir: • • • Türkçe’yi doğru ve etkili kullanan. araştıran. KURAMSAL AÇIKLAMALAR VE LG L ARAŞTIRMALAR 2. Programın yapısı.1. Bilimsel düşünen. sorgulayan. şartlandırmaya duyarlı. ilköğretim ikinci kademenin 6. Önemli olan öğrencinin derse katılımını ve öğretmenin öğrenciye yön gösteren bir rehber olmasını sağlamaktır. analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerini geliştirmek. 8 . gelişim düzeyini dikkate almak. konuşma. okuma. üreten ve geleceğine yön veren bireylerden oluşan yorumlayan. Haklarını ve sorumluluklarını bilen. 2005-a: 14). temel beceriler ve öğrenme alanlarından oluşmaktadır. inceleyen. 2005-a: 16-17): 1) Dinleme. çevresiyle uyumlu. anlayan. Türkçe Dersi Yeni Öğretim Programları Giriş bölümünde Türkçe Öğretim Programları’nın. Okumaktan ve öğrenmekten zevk alan. etkili iletişim kurmasını sağlamaktır. sıralama. Birinci kademe öğrencilerinin kazanmaları gereken temel beceriler şu şekilde açıklanmaktadır (MEB. 3) Zihinsel gelişimlerine uygun olarak anlama. Programın yaklaşımı ise şu şekildedir: “Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yapılandırıcı yaklaşım merkeze alınmakla birlikte. Bu yaklaşımlara göre amaç. Bilgi teknolojilerini kullanan. eleştiren. ilköğretim birinci kademede 2005. eleştirme. iletişim kuran. sınıflama. iş birliği yapan. • • • bir toplum meydana getirmektir. görsel okuma ve görsel sunu becerilerini geliştirmek. sorgulama. girişimci ve sorun çözen. genel amaçlar. öğrencinin öğrenme sürecinde ön bilgilerini harekete geçirmek. yazma. 2) Türkçeyi sevmelerini. tahmin etme. sınıfında da 2006 yılından itibaren uygulanmaya başladığını söylemiştik.

görsel okuma ve görsel sunudur. düşünce ve hayallerini anlatan. konuşma. kendilerini hayata ve geleceğe hazırlayacak birikimi edineceklerdir. 5) Bilimsel. Program bu yönüyle. 9) Kitle iletişim araçlarıyla verilen mesajları sorgulama becerilerini geliştirmek. eleştirel ve yaratıcı düşünme.4) Metinler arası düşünme becerilerini geliştirerek söz varlığını zenginleştirmek. Programın yapısında yer alan öğrenme alanları ise. manevi. yorumlama ve zihninde yapılandırma becerilerini geliştirmek. dilimizin imkân ve zenginliklerinin farkına vararak Türkçeyi doğru. duygu. yapıcı. lköğretim ikinci kademe için hazırlanan öğretim programında ise temel yaklaşım şu şekilde açıklanmıştır: “Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda öğrencilerin kazanımlar ve etkinlikler yoluyla dinleme/izleme. milli duygu ve düşüncelerini güçlendirmek. okuma. tarihi. 6) Bilgiyi araştırma. yazma. 7) Bilgiye ulaşma. sosyal. iş birliği yapma. işleniş örnekleri. iletişim kurma. sosyal. Yeni programda. estetik ve sanatsal değerlere önem vermelerini sağlamak. eleştirme ve yorumlamayı alışkanlık haline getiren. eleştirel ve yaratıcı düşünen. sorgulama. kendinden önceki programlardan farklıdır. okuma. olay. 11) Milli. kazanım tabloları ve açıklamalar yer almaktadır. 10) Kişisel. 12) Yazılı ve sözlü ürünlerle Türk ve dünya kültürünü tanımalarını sağlamak. 8) Bilgi teknolojilerini kullanarak okuma. Türkçe Dersi Öğretim Programı’yla dinlediklerini. kültürel. sorumluluk üstlenen. izlediklerini ve okuduklarını anlayan. Böylece öğrenciler. kendini ifade etme. ekonomik ve politik yönlerden gelişmelerini sağlamak. 13) Okuma ve yazma sevgisi ile alışkanlığını kazanmalarını sağlamaktır. keşfetme. yazma becerilerini geliştirmeleri. dil sevgisi ve bilinci kazanarak öğrenme sürecinde daha verimli olacak. her sınıf için ayrı ayrı düzenlenen bu öğrenme alanları ve Atatürkçülük konularıyla ilgili etkinlik. kültürel. çevresiyle uyumlu. metinler arası anlam kurma ve öğrenme becerilerini geliştirmek. ahlaki. girişimci. konuşma. güzel ve etkili kullanmaları hedeflenmektedir. dinleme. durum ve bilgileri kendi birikimlerinden hareketle araştırma. problem çözme ve girişimcilik gibi temel becerilerini geliştirmek. Bu bölümde özellikle "ses temelli cümle yöntemi" ve "bitişik eğik yazı" üzerinde durulmuştur. bilgiyi kullanma ve üretme becerilerini geliştirmek. 9 . lköğretim birinci kademe için hazırlanan Türkçe Programı’nda "ilkokuma yazma" adı altında önemli bir bölüm yer almaktadır.

Öğretmen aktif. öğrenci ise pasif konumdaydı.estetik zevk kazanmış ve milli değerlere duyarlı bireyler yetiştirilmesi amaçlanmıştır. motivasyonun sürekli olarak desteklenmesi gerekir. Ayrıca Atatürkçülük bütün sınıflarda zorunlu tema olarak yer almıştır. kinci kademe Türkçe Programı’nda "görsel okuma ve görsel sunu" yerine "dil bilgisi" öğrenme alanı görülmektedir. Bilişsel stratejiyi savunanlar. Tezimizin asıl konusu olan kavram haritaları yöntemini daha iyi anlayabilmek için Ausubel'in anlamlı öğrenme kuramını inceleyelim.” (MEB. Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yaklaşım olarak. öğrencilerin derse olan tutumlarını olumsuz yönde etkilemekte ve onları ezberciliğe sevk etmekteydi. çerçeveleme. Bu yeni. Bu yaklaşımın temel hedefi. grup çalışmalarına katılması. Bu pasif dinleyicilik. Türkçe Programları öğretim etkinliklerinin. mecaz.2. sınıflama. Türkçe öğretiminin daha verimli olabilmesi için. 2005-b: 3) lköğretim ikinci kademe için hazırlanan öğrenme alanları ise birinci kademeninkinden farklıdır. öğretmen ise sadece öğrenciye yön gösteren rehber olmuştur. daha uzun süreli ve anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirmek için bu olumsuz duruma müdahale ederek yeni arayışlara yönelmişlerdir. öğrendiklerini aşamalı bir biçimde inşa etmesidir. Bilişsel Strateji Yukarıda bahsettiğimiz yeni programda görüldüğü gibi bütün etkinliklerde öğrenci merkeze alınmış. sahneleme. öğrenme sürecinde öğrencinin birikim ve deneylerinden hareketle sorunlara çözümler üretmesini. öğrencinin öğretmen rehberliğinde. 10 . öğrencinin derse etkin olarak katılmasının sağlanması. Kazanım. modern eğitim anlayışlarının yanında klasik eğitim anlayışına da devam edilmiştir. bu yeni arayışlar sayesinde gündeme gelmiştir. Eski programlarda durum tam tersiydi. dolayısıyla değerlendirmede öğretim sürecindeki gelişimin de önemli olduğu benimsenmiştir. ders kitabı ve öğrenci çalışma kitabı olarak üç ayrı kitapla yürütüldüğü de görülmektedir. ileri düzenleyici. öğretmen kılavuz kitabı. hatırlatıcı ve kavram haritalama gibi önemli stratejiler. 2. Zihinsel canlandırma. Ausubel'de bu yeni arayışlara yönelen ve bilişsel stratejiyi savunanlardan biridir. etkinlik örnekleri ve açıklamalar birinci kademede her sınıf için ayrı ayrı düzenlenmiş olmasına rağmen ikinci kademe programında bütün sınıflar için ortak olarak düzenlenmiştir. etkili iletişim kurması. öğrenmeöğretme etkinliklerinde öğrencinin gelişim düzeyinin dikkate alınmasını.

Sunuş yoluyla anlamlı öğrenmede ise. Sunuş yoluyla ezbere öğrenmede ise. Ausubel'e göre ezbere öğrenme ve anlamlı öğrenme olmak üzere iki tür öğrenme vardır.1. Bütün bu yeniliklerin yapılmasındaki amaç.2. Türkçe derslerinde kaliteyi daha fazla arttırmak sadece öğrenciyi aktif hale getirip derse daha iyi adapte olmalarını sağlamakla yeterli olmaz. aktif kılan ve öğrencinin ön bilgilerini harekete geçirip yeni bilgilerle ilişkilendirmesini sağlayan anlamlı öğrenme kuramından bahsedilmiştir. * Bilişsel stratejiden * Öğrenciyi merkeze alıp. Ausubel'in bu kuramından yola çıkarak ve yeni kavramların mevcut kavramlarla nasıl ilişkilendirilebileceğini düşünerek kavram haritalarını oluşturmuştur. Buluş (araştırma) yoluyla anlamlı öğrenmede. öğrenci öğretmenin sunduğu kavramları belleğine işler. * Klasik eğitim anlayışlarının yanında yeni ve modern eğitim anlayışlarının gündeme geldiğinden. öğrenci kavramları kendi bularak belleğine işler. öğretmenin sunduğu kavramları daha önceki sahip olduğu kavramlarla anlamlı bir şekilde ilişkilendirerek öğrenir. Buluş yoluyla ezbere öğrenmede. Dikkat edilirse. Ezber yoluyla öğrenilen bilgiler kalıcı değildir. 11 . eğitim ve öğretimin kalitesinin arttırılmasıdır. 2. öğrenme daha sağlıklı bir şekilde gerçekleşir.2. öğrenci kendi bulduğu kavramları daha önceki sahip olduğu kavramlarla anlamlı bir şekilde ilişkilendirerek öğrenir. Metin Öğretiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Yukarıda. Ausubel’in Anlamlı Öğrenme Kuramı Bilişsel stratejiye dayalı bir şekilde geliştirilen bir kuramdır. kısa sürede unutulur. önceki bilgi ve kavramların yeni bilgi ve kavramlarla ilişkilendirilmesi. Dikkat edilmesi gereken diğer önemli bir husus da öğrencinin gelişim düzeyini dikkate almaktır. Novak. Ausubel bu iki öğrenmeyi de buluş yoluyla ve sunuş yoluyla öğrenme olmak üzere iki farklı açıdan ele almıştır. ezbere öğrenme ve anlamlı öğrenme arasındaki önemli bir farktır.3. Ama yeni bilgilerin öncekilerle ilişkilendirilmesi yöntemi bilgiyi kalıcı kılar. * Türkçe dersinin yeni öğretim programından.

“Öğrencinin gelişim aşamalarının dikkate alınmadan yapıldığı eğitim öğretim faaliyetleri. Türkçe derslerinde de olay ağırlıklı yazılar yani hikâye. bir eser içindeki fikir yapısı ya da olay kurgusu ve çözülmesi gereken düğüm noktaları öğretmenler tarafından gösterilmelidir. Çünkü yazılı anlatımın kendine ait kuralları vardır. Bu metinler bazen kişiyi hiç ilgilendirmeyen unsurları içerebildiği gibi bazen de hayati öneme sahip unsurlar içerebilir. “Günlük yaşamın her evresinde insanlar birçok metinle karşı karşıyadır. öykü gibi türler daha küçük yaşlarda. okuduklarını değerlendirip eleştirel bir bakış açısıyla 12 . Ayrıca metinleri okurken hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiği. Derslerde anlatılacak konunun ya da kitaplardaki metinlerin öğrenci seviyesine uygun olması gerekir. Çocuk bu konuda doğrudan öğretim ihtiyacı içerisindedir. bir ders aracı insanın günlük hayatta karşılaşabileceği okuma unsurlarıdır.” (Özbay.” (Akyol. bir hikâye-roman. kalıcı davranış değişikliği meydana getiremez. karmaşıktır. 2006: 85). Önemli olan metni okumak değil. Zaten Türkçe derslerinde de yazılı bir metni anlatmaya büyük özen gösterilmektedir. O yüzden öğrencilerin seviye ve ilgilerine uygun farklı türlerden metinler seçilmelidir.Öğrenciye ağır gelen metinler. bir şiir. akıcı bir biçimde ve uygun yöntemleri kullanarak okuyabilmeleri. Bu yüzden metinlerin dili. Çok basit metinler ise. Anlamadan yapılan bir okuma çalışması hiçbir fayda vermez. bir sağlık raporu. bir mahkeme kararı. Durum böyleyken okullarımızda yapılacak okuma çalışmaları da öğrencilerimizin doğru ve anlamlı okuma becerisini geliştirecek nitelikte olmalıdır. fikir yazıları yani deneme. öğrencilerin günlük hayatlarında karşılaştıkları metinleri doğru. anlatımı öğrenciye uygun olmalıdır. yapılarından dolayı hikâye etmeye dayalı metinlerden daha zordur. makale. 2006: 160). öğrencilerin ilgilerinin dağılmasına sebep olur.” (Özbay. Öğrenci seviyesine uygun olarak seçilen konu ve metinler yine öğrencinin gelişim aşamaları dikkate alınarak verilmelidir. roman. öğrenmeyi zorlaştırır. “Bilgi vermeye dayalı metinlerin öğretimi ve anlaşılması. 2006: 2). Bir reklam. Somut işlemler dönemindeki bir çocuğa soyut işlemlerden bahsetmek yanlış olur. anlayarak okumaktır. fıkra gibi türler ise daha ileride okutulmalıdır. “Türkçe Öğretim Programında da okuma becerisiyle. modern ve demokratik toplumda yaşamanın bir gereğidir. Bu metinleri okuyarak anlama.

yardımcı fikir ve ana fikrin ne olabileceğinin gösterilmesi isteniyorsa yeni yöntem ve tekniklerden de faydalanmak gerekir. testler ve * Sesli okuma. * Göz atarak okuma. * Hızlı okuma… gibi okuma türleriyle Türkçe derslerinin daha verimli geçmesini sağlarlar. 13 . Öğretmenler. görsel ve işitsel araçlar kullanılabilir. Türkçe derslerinde en çok kullanılan yöntem ve teknikler şunlardır: * Anlatım Yöntemi * Soru Cevap Yöntemi * Tartışma Yöntemi * Çözümleme ve Birleşim Yöntemleri * Tümevarım ve Tümdengelim Yöntemleri * Dramatizasyon Yöntemi * Gösteri Tekniği * Küme Çalışması Yöntemi * Gözlem Tekniği * Proje Tekniği * Problem Çözme Yöntemi * Beyin Fırtınası Tekniği * Örnek Olay ncelemesi Yöntemi * Kavram Haritaları Yöntemi Sadece metin işlenirken değil öğrenci metinle karşılaştırılmadan önce de yukarıda saydığımız yöntem ve teknikler. * Sessiz okuma. kelime ile kavramların ne anlam ifade ettiklerini ve yardımcı ana fikirleri bulmada ve bunların yardımıyla ana fikrin nasıl tespit edileceğinde öğrencilere yardımcı olmalıdır. projeler. 2006:5). görsel ve işitsel araçlar. Eğer bu verimin daha da artırılması. Öğretmenler de bir metni işlerken. çalışma kâğıtları. kelime ve kavramların ne anlama geldiğinin bilinmesi. çalışma kâğıtları. * Özetleyerek okuma. projeler. * Not alarak okuma.yorumlayabilmeleri ve okumayı bir alışkanlık haline getirebilmeleri amaçlanmış ve zengin bir kazanım listesinin verilmiştir.” (Özbay. Bunların kullanıldığı ön çalışma (hazırlık çalışması) sayesinde de öğrenciler metne hazır hale gelirler.

Öğretmenler anlatma yöntemini kullanırken jest ve mimiklerine özen gösterip çeşitli araç gereç kullanmalı ve ses tonunu ayarlamalıdır. Anlatma yöntemi sayesinde öğrenciler iyi bir dinleyici olurlar.4.4. Fakat öğrenci yanlış cevap verirse öğrencinin kendine güveni azalır. Ama yine de anlatma her zaman geçerliliğini koruyabilecek ve vazgeçilemeyecek yöntemlerdendir. Hangi sorunun ne zaman sorulabileceği öğretmen tarafından ayarlanmalıdır. öğrencileri derse karşı daha fazla motive etmek. Böylece öğrenciler konuya daha iyi yoğunlaşır. Fakat her konuda bu yöntem kullanılırsa ders öğrenci için sıkıcı hale gelir. Öğretmenin. Bu yöntemde önemli olan öğrenciden doğru cevabı almak değil. çok değişik ortamlarda kullanılabilen bu yöntem en eski yöntemdir. ilgi ve ihtiyaçlarını dile getiremez. Öğretmenler. Sadece derslerde değil.1. öğretmen tarafından anlatılıp açıklandığı yöntemdir. Soru Cevap Yöntemi Öğretim yöntemleri arasında en çok kullanılan yöntemdir. Kaliteli sorular. Yani öğretmenin merkezde çok bulunduğu bir yöntemdir. 2. Soruları sadece öğretmen sorar diye bir kural yoktur. Anlatım Yöntemi Konunun. Öğrenci pasif konumda kaldığı için günümüz eğitim anlayışına ters düşmektedir.2. derslerde daha da etkin hale getirmek isterlerse anlatma yöntemine farklı yöntem ve teknikler ilave ederek dersi anlatmalıdırlar. ayrıca birçok konuda bilgi sahibi de olurlar.4. Hem öğrencilere soru sorma imkânı verilirse. öğrenciler önceden konuya hazırlık yaparak da gelir. Doğru ve güzel konuşan bir öğretmen öğrenci için iyi bir model olacaktır. soruları öğrenciler de sorabilir. konu hakkında öğrencilere sorduğu birtakım sorulardan ve öğrencilerin verdiği cevaplardan oluşur. 2. Anlatma yönteminin sıkıcılığını gidermek için kullanılabilecek en elverişli yöntemdir. Türkçe Öğretiminde Kullanılan Yöntem ve Teknikler Şimdi yukarıda saydığımız yöntem ve teknikleri ayrıntılarıyla inceleyelim. Anlatma Yöntemi sayesinde öğrencilerin iyi bir dinleyici olabileceklerini az önce söylemiştik.2. Ayrıca zaman kaybına da neden olur. 14 . öğrencilerin düşüncelerini harekete geçirip konuşmalarını sağlamaktır. Bu yöntemin sadece dinleme becerisini değil konuşma becerisini de geliştirmeye katkısı vardır. Bunlar soru cevap yönteminin olumsuz yönleridir. öğrencilerin daha yaratıcı olmalarına olanak sağlar.

Dilbilgisi çalışmalarında örneğin cümleleri öğelerine ayırırken. gelişme. Tartışma yetenekleri gelişen öğrencilerle birlikte sınıf içi etkileşimde artar. Tartışma. Yalnız bütün bir ders saati boyunca soru cevap yönteminin kullanılması dersi sıkıcı hale getirir. Tartışma.4.3. * başkalarını saygıyla dinlemeyi öğrenmeleri açısından etkili bir metottur.4. Çözümleme ve Birleşim Yöntemleri Bütünü oluşturan parçaların birbirinden ayrılması işine çözümleme denir. Fakat en önemlileri Büyük grup tartışması. tartışmaya başlamadan önce öğretmen ve öğrencilerin iyi bir ön hazırlık yapması. Ayrıca bu yöntem öğretmene sürekli geribildirim sağlar. Bunlardan ilki. dinleme. Kişiler dememizin sebebi de bu yöntemin iki veya ikiden fazla kişiyle yapılmasıdır. Türkçe derslerinde genellikle gruplar arasında yapılır. Tartışma yönteminde dikkat edilmesi gereken iki önemli husus vardır. 2. metin çalışmalarında ise metni giriş. münazara. * bilgilerini pekiştirmeleri. panel ve forumdur. Bunlar da soru cevap yönteminin olumlu taraflarıdır. ikincisi ise grup üyeleri arasında iyi bir görev dağılımı yapıp herkesin aktif olmasıdır.4. * çeşitli çözüm yolları aramaları. * konuyla ilgili araştırma ve incelemeler yapmaları. Bu yüzden diğer yöntemlerle beraber kullanılması daha iyi olacaktır. Tartışma Yöntemi Kişilerin birbirlerini dinleyip eleştirdikleri ve kendi görüşlerini savundukları yöntemdir. Bu yöntemin birçok çeşidi vardır. Birleşim ise çözümlemenin tam tersidir. konuşma. tartışma ve düşünme yeteneklerinin gelişmesine yardım eder. * fikir alış verişinde bulunmaları. Gruplar belli bir metin veya dilbilgisi konuları üzerinde fikir üretip konuyu derinlemesine incelerler.Soru cevap yöntemi öğrencilerin derse ilgisini artırır. Herhangi bir olay veya konuyla ilgili düşünceler arasında bağlantı kurup neden sonuç ilişkilerinin ortaya konulması işi bu yöntemlerin birlikte kullanılmasıyla gerçekleşir. * konular arasında bağlantı kurmaları. * öğrencilerin fikir üretmeleri. 2. seminer. sonuç bölümlerine ayırırken ya da ana düşünce ve 15 .

Böylece mantıklı ve bilimsel düşünen çocuk ezbercilikten kurtulmuş olur. çocuklarda belli bir bakış açısının oluşmasında çözümleme yönteminin büyük katkısı vardır. 2006: 155). düzenlediklerini bir araya toplayarak yazısını oluşturur. bir yazıyla ilgili genellemelere gitme becerilerinin gelişmesinde." (Özbay. açıklama ve yorum yapma güçlerinin artırılmasında birleştirme yönteminin büyük faydası vardır.6. durum ve faaliyette de çocuğun akıl yürütmesine yardımcı olur. deney ve inceleme yapan öğrenci de derse ilgilidir. çocuğun anlamakta zorlanabileceği soyut ve kuramsal bilgi yığınlarını somut ve anlaşılır kılmada etkilidir.4. Düşünce zenginliği de beraberinde doğaçlama konuşma becerisini getirir. farklı farklı cümlelerde zamirleri gösteren bir öğretmen belli bir süre sonra çocuğun zamirler hakkında bir genellemeye varmasına yardım etmiş olur. Tümevarım ve Tümdengelim Yöntemleri Özel durumlardan genel bir sonuca varma işlemine tümevarım. 2006: 140). eğitimin oyunlaştırılmasıdır. Bu iki yöntem de öğrenciyi gözlem. deney ve araştırma yapmaya yönelttiği için özgün. belli başlı kural.5.4. 16 . Örneğin. Çocukların yazı planı düşüncelerinin gelişmesinde. Öğrenci zihnindeki duygu ve düşünceleri belli bir plana göre düzenler.yardımcı düşünceleri bulurken çözümleme yönteminden faydalanılır. inceleme. 2. bilimsel düşüncelerin gelişmesine katkıda bulunur. olay. 2. Tümevarım ve tümdengelim yöntemleri. Yazma becerisinin geliştirilmesinde de birleştirme yönteminden faydalanılır. dikkatini konuya yoğunlaştırır.” (Özbay. Akıl yürütme becerisi gelişen çocuğun düşünceleri de zenginleşir. Dramatizasyon (Oyunlaştırma) Yöntemi “Eğitimde Dramatizasyon. Özellikle öğrencilerin anlama ve anlatım becerilerinin gelişmesine büyük katkısı vardır. Gözlem. Öğrencilerin inceleme ve araştırma yapma. sadece dilbilgisi konularında değil herhangi bir tiyatro eseri. Dramatizasyon yöntemi birçok duyu organına hitap ettiği için en etkili yöntemlerden biri olarak görünür. "Tümevarım ve tümdengelim yöntemleri. ilke ve tanımlardan örneklere ya da özel durumlara varma işlemine de tümdengelim denir. Bir başka deyişle. oyun biçiminde eğitim anlamına gelir. Dilbilgisi çalışmalarında özellikle bu iki yöntemden çokça faydalanılır.

Tekrar söz konusu olduğu için ve öğrenciler de görev aldıkları için öğrencilerin konuları öğrenmeleri kolaylaşır.mimiklere ve vurgu. Her etkinlikte kullanılabilecek bu yöntemde. betimleme veya benzetmelerin yeterli olmadığı yerlerde resimler gösterilerek bilgi verilebilir. Kelime hazinesi. duygu ve düşüncelerini rahatça açıklayabilecek düzeye de gelir. 17 . Gösteri. Gösteri tamamlandıktan sonra aynı etkinlikleri öğrencilerin yapması istenir. Çocukların hayal güçleri ve yaratıcı düşünme yeteneklerinin gelişmesinde. Türkçe derslerinde kelime. teyp.7. 2. deyiş. Bir metnin öğretmen tarafından kurallara uygun şekilde okunması ve daha sonra aynı metnin aynı şekilde öğrencilere okutturulması da gösteri yönteminin bir örneğidir. Ayrıca bu yöntem öğrencilere herhangi bir topluluk karşısında nasıl konuşulacağını. Oyunlar. hayal gücü ve yaratıcı düşünme yeteneği gelişen çocuk. sırasında çeşitli konuların görev oyunlaştırılarak ve sorumluluk anlatılması. jest.Çocuklar. durum. Gösteri Tekniği Anlatıma zenginlik katan bu yöntem bütün duyu organlarına hitap ettiği için öğrenme daha etkili bir şekilde gerçekleşir. Bu yöntemde. bu yöntemde rollerini yaparken gerçekte de böyle durumlarla karşılaşabileceklerini anlayıp tecrübe edinirler. slayt gibi görsel ve işitsel araçlardan faydalanılabilir. resim. yeni kelime ve kavramları öğrenmelerinde de çok etkilidir. Hangi durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini öğrenirler. Bütün hazırlıklar bittikten sonra gerekli açıklamalar yapılarak gösteri tamamlanır.4. Bunları öğrenen bir çocuğun konuşması. almaları ve öğrenmenin kurallara daha hızlı gerçekleşmesine ve öğrenilenlerin kalıcı olmasına yardımcı olur. deyim. Örneğin. terim ve atasözlerinin açıklanmasında tanım. nesne veya olayların gösterilerek açıklandığı bir yöntemdir. gösteriyi yapacak kişinin belli bir plan ve hazırlık yapması gerekir. çocuklardaki davranış bozukluğunun anlaşılmasında büyük öneme sahiptir. tepegöz. Ayrıca çocukların oyun uymalarının sosyalleşmelerinde ve toplumsal kurallara uymalarında büyük katkısı vardır. Derslerde.tonlamaya nasıl dikkat edileceğini öğretir. daha akıcı ve daha düzgün olabilecektir. Bütün bu işlemler öğrencilerin ilgi ve dikkatlerini çektiği için öğrenme daha kalıcı olur.

2000: 191) Proje çalışmaları beyin fırtınası tekniğiyle bir arada yürütülür. Kendi ilgi ve yeteneklerini harekete geçirdikleri için konuya olan motivasyonları artar.” (Saban. Gözlem yönteminde dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır. Ayrıca öğretmenler. Proje tekniğinin temelinde öğrencinin ilgi ve yetenekleri vardır. Gözlem yapmadan önce öğrencilere niçin ve nasıl gözlem yapacakları hakkında bilgi verilmelidir. projelerin en iyi tarafıdır. Öğrenciler proje çalışmalarını nasıl yürüteceklerini düşünerek fikir üretirler. öğrencilere sorumluluk alabilme ve işbirliği içerisinde olabilme yeteneklerini kazandırmaktadır. dersin verimli geçip geçmediğini anlamak için değerlendirme yapılmalıdır. öğrencileri araç. 2. Öğrencinin ilgi ve yeteneklerini ön plana çıkaracak ve seviyelerine uygun proje konusu vermeleri bu kurallardan biridir. 2. herhangi bir olay. deneyim kazanıp kendi başlarına karar almayı öğrenirler. Gözlem hem bireysel olarak hem de topluca yapılabilir.4.9.10.4. Gözlemden önce plan ve hazırlık yapılması bu kurallardan biridir. Proje Tekniği Projeler. Ayrıca öğrencilerin birbirleriyle iletişimi de artar. Bu yöntemin en önemli özelliği öğrencilere görev ve sorumlulukların verilmesidir.gereçleri önceden hazırlamaları konusunda uyarmalıdırlar. Öğrenmeyi gerçek hayatla ilişkilendiren bu yöntem sayesinde öğrenmeler daha anlamlı ve kalıcı olur. 18 . letişim becerisi gelişen öğrenciler topluma ayak uydurmada da güçlük çekmezler. Bu görev ve sorumluluklar sayesinde öğrencilerin derse ilgileri artar.4. “Öğrencilerin kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarını ve öğrenmek için enerji dolu olmalarını görmek.8. öğrencilerin tek başına ya da grup halinde herhangi bir konu üzerinde önemli bir sonuca ulaşacak şekilde çalışmalarıyla oluşur. Gözlemin sonunda da. Küme Çalışması Yöntemi Öğrencilerin belirli gruplara ayrılıp görev dağılımı yaptıkları ve herhangi bir konu üzerinde çalıştıkları yöntemdir. Öğretmenler bu tekniği uygularken bazı kurallara dikkat etmelidir. Bu tekniğin amacı. nesne veya durumun birtakım özelliklerinin izlenerek incelenmesi işidir.2. Gözlem Tekniği Gözlem.

2.4. öğrencilerin kendi başlarından geçen olaylardan da seçilebilir.” (Saban. durum veya olay hakkında düşünüp çeşitli fikirler ürettikleri yöntemdir. Beyin Fırtınası Tekniği Bir grup öğrencinin belirli bir konu.12. Örnek olaylar. Problem Çözme Yöntemi Kesin. öğrencinin yaratıcı düşünerek çok sayıda ve orijinal fikir üretmesini sağlamaktır. Tabii bunları yaparken öğrenci aktiftir. gerçek hayatta karşılaşılan ya da karşılaşılabilecek bir sorunun fikir üretilerek çözümünün bulunmasıdır. Örnek olay incelemesinde amaç.11. bilimsel araştırma yapma becerileri gelişir.4. Ama muhakkak seçilen olay öğrencilerin seviyelerine uygun olmalıdır. aktif olduğu için de konuyu öğrenmek için ilgi ve merak duyar.gereçler sayesinde gerçek problemin ne olduğuna karar verip çözümü üretirler. niceliğidir. Bu yöntemde amaç. “Problem çözmeye dayalı öğrenmenin etkili olarak yürütülebilmesi için. Beyin fırtınası tekniği çok fazla bir hazırlık gerektirmediği için diğer yöntemler arasında en kolay uygulanabilecek olanıdır. karar verme. elde ettikleri bilgileri kategorilere ayırıp. Bu yöntem rahat bir sınıf ortamında yapıldığı takdirde öğrencilerin derse motivasyonları da artar. 2. Örnek Olay ncelemesi Yöntemi Öğrencinin aktif olarak rol aldığı "öğrenci merkezli" bir yöntemdir. kendi aralarında görev dağılımı yaparak problemi çözmeye çalışırlar. Elde ettikleri veriler ve araç. ister mantıklı ister mantıksız olsun.4. lk önce problem öğretmen tarafından belirlenir. 19 . 2000: 196).13.2. “Beyin fırtınası esnasında önemli olan fikirlerin niteliği değil. Bu yöntemde öğrenciler ürettikleri fikirleri ve elde ettikleri verileri analiz ederek değerlendirip sonuca ulaşırlar. net bir çözümü olmayan problemin çözülmesi yöntemidir. Bu yöntem sayesinde öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme. 2000: 196). çünkü ne kadar defolu olurlarsa olsunlar. öğretmenler bu süreçte bilişsel rehber rolüne bürünürler. Ortaya atılan fikirler asla eleştirilmemeli tam tersine öğrenciler daha sınırsız düşünmeleri için teşvik edilmelidirler. Öğrenciler bu problemi çözmek için araştırma yapıp veri toplamaya başlarlar. bütün fikirler ifade edilebilmelidir. Problem çözme yönteminde uyulması gereken belli bir sıra vardır.” (Saban. Problem çözme yönteminin diğer faydaları da öğrencilerin işbirliği içinde olmaları ve birçok kaynaktan araştırma yapmalarıdır.

O yüzden bildikleri kavramlardan yola çıkarak konuya ne kadar hakim olup olmadıklarını anlayabiliriz. Ayrıca bu yöntem sayesinde çocuklar işbirliği içinde olmayı. 1995: 474). 2.5.Seçilen örnek olay hakkında önce öğretmen öğrencilere ön bilgi vermeli daha sonra öğrencilerden sorun için çözüm yolları üretmelerini istemelidir. 2001: 11). 20 yönlerden olabilir. 2. Şimdi kavramın daha iyi anlaşılabilmesi için kavramların özelliklerini inceleyelim: • Kavramların kendilerine özgü özellikleri ya tanımlama şeklinde ya da işlevsel “Kavramlar dikey ve yatay organizasyon içindedirler." (Aksan. "Ünlü dilbilimci J. Kavram Haritası Yöntemi Şimdi çalışmamızın asıl konusu olan “Kavram Haritaları”na geçmeden önce "kavram" tanımını yakından inceleyelim. olgu. nesneleri kavranmasına ya da bilmesine araç olan bir düşünce ya da mantıksal bir yapı olarak görmüştür" (Aksan. 1995: 475). Lyons kavramı.1. Farklı çözüm yolları bulup sorunla ilgili sorular hazırladıkları için öğrencilerin düşünme ve problem çözme becerileri gelişmiş olur.” (Dumanlı. Öğrencilerin. durum ve devinimlerin dildeki anlatım buluşu ve dünyadaki nesnelerin ortak niteliklerine dayanan.5. kademe öğrencileri. eski ve yeni kavramlar arasında bağlantılar kurarak yeni kavramları öğrenirler. Kavram Nedir? Kavramlar. yorum ve değerlendirme yapmayı da öğrenirler. sahip oldukları bu önemli kavramlar ve somut benzetmelerle yeni kavramları öğrenirler. lköğretim 1. dile özgü bir genelleme. "Kavram dünyadaki nesnelerin. • . Öğrencilerin sahip oldukları bilgilerin temelinde de kavramlar vardır. * Varlıkların. Tezimizin asıl konusu olan “Kavram Haritaları Yöntemi”ni “Kavram Haritası Yöntemi” adlı bölümde ele alalım. zihnin. deneme ve yanılma ile elde edilen bilgilerinde özgün özelliklerinin gruplandırılmasıyla oluşur. kademe öğrencileri ise. biçimlerin. düşüncelerin farklı ve benzer özelliklerinin * Bilimsel ve teknolojik çalışma. 2. olayların. yeni kavram ve materyalleri öğrenebilmesi için bazı önemli ve gerekli kavramlara sahip olması gerekir. bir soyutlamadır.

2006: 160). ikincisi de yardımcı kelime ve kavramların tanınmasıdır” (Akyol. yeni kelime ve kavramları kazandırmada en önemli araçlardandır. Yani kavramlar Kavramlar. çözümlerken farklı yöntem ve tekniklerden faydalanmak gerekir. Anlamı tam olarak bilinmeyen kelimeler. kelimelerin tanınması.• • Her kavramın kendine ait kritik bir özelliği vardır. bazen şekil veya sembollerle hatırda kalır. deyim. paragrafları çözümleyebilmek cümleleri. “Öğretmen önce metindeki ana fikri tespit etmelidir. Kavramlar kendi özelliklerine uygun diğer kavramlarla ilişkilendirilip anlamı kişiden kişiye farklılık gösterebilir.2. Kavramlar kişiden kişiye farklı anlamlar taşırlar. çocuğun zihinsel gelişimiyle doğru orantılıdır. Metinlerde verilmek istenen duygu ve düşünceleri en iyi kelimeler anlatır. kavramların. 2006: 160). yardımcı ana fikirleri bulmalı ve bunların asıl ana fikirle ilgisini ortaya koymalıdır. terim ve kavramların anlamı iyice anlaşılmazsa metinlerden istenilen verim de alınamaz. bulunan kelimeler ve kavramlar çeşitli tekniklerle görselleştirilmelidir” (Akyol. yeni anlamlar kazanır. Böylece yeni kelime ve kavramlar da kolay kazanılmış ve anlaşılmış olur. “Bilgi vermeye dayalı metinlerin anlaşılması iki unsurla yakından ilgilidir: Bunların ilki metinlerdeki ana fikirlerin. cümleleri çözümleyebilmek ise kelimeleri çözümleyebilmekten geçer. • • gruplandırılırlar.5. Son olarak. kavramlar veya soyut kelimeler. 2. kavramlar farklı okuma teknikleri ve farklı yöntemlerle kazandırılabilir. Okuma parçalarını çözümleyebilmek paragrafları. Kelime. 21 . Okuyucu organizasyonel yapıyı daha iyi anlamak için fonksiyonel kelimelere dikkat etmelidir. Daha sonra önemli kavramları. Kavram Haritası Nedir? Türkçe derslerinde en büyük hedef okuma parçalarını çözümleyerek genel ve özel amaçlara ulaşmaktır. Yani herhangi bir kavramın Kavram gelişimi. kelimeleri tespit ederek. deyiş. Paragraf ana fikirleri metin içerisindeki yardımcı ana fikirleri oluşturmaktadır. Öğrencinin hayal gücünü zenginleştiren olay ağırlıklı metinler. Dolayısıyla bu tür metinleri anlamak için. • sürekli değişip gelişir.

Öğrenciler. kendine özgü özelliklerinin veya diğer kavramlarla ilişkilerinin şekil ya da sözcüklerle önemli ilke ve önermelere dayalı bir biçimde grafiksel olarak gösterilmesine “kavram haritalanması” denir. öğrencilerin önceki öğrendiklerini yeni kavramlara bağlayabilmeleri ve nasıl öğreneceklerini bilmeleri için kavram haritalarını geliştirmiştir. Ausubel’in anlamlı öğrenme kuramından etkilenerek bu tekniği oluşturmuştur. Bir konunun ya da olayın ana hatlarıyla topluca gösterilmesini sağlayan kavram haritaları. yani bilgilerin öğrencilerin zihninde görsel olarak düzenlenmesini sağlar. 2006: 21). “Öğrenciler tarafından hazırlandığı zaman. kavram haritalarını oluştururken uygun bağlantıları bulmak için düşünürler. Novak ta Ausubel’in bu teorisinden yola çıkarak. kavramlar şeklinde anlamlı küçük parçalara ayrılması yöntemi. şte kavram haritaları sadece anlamı bilinmeyen veya soyut kelime ve kavramların anlaşılmasında değil okuma parçalarının anlaşılmasında da en önemli yöntem ve tekniklerdendir. öğrencilerin de kavramlar arasında kolay geçiş yapabilmelerini sağlar. Böylece. kavram haritaları öğrencileri bir ders konusunda geçen kavramları bulmaya ve onları ilişkilendirmeye zorlamaktadır. insanların sahip oldukları bilgilerle yeni öğrendikleri bilgiler arasında ilişki kurmaları gerektiğini savunmuştur. Novak 1972 yılında.” (Barut. fikirler arası ilişkilere işaret eden bağlantı kelimeleri ile zekâyı 22 . yaparak ve yaşayarak bu haritaları oluşturdukları için öğrenilen bilgiler akıllarında daha uzun süre kalır. Bilginin yapısal analizini yapan kavram haritaları herhangi bir konuya ait kavramların grafiksel olarak somutlaştırılmasına yardımcı olur.Okuma parçalarının. Kavramların. Görsellik ön planda olduğu için de bilgileri ve kavramları akılda tutma kolaylaşır. Böylece öğrenciler kendi kendilerine ders konularının anlamlı bir biçimde öğrenilmesini gerçekleştirmektedirler. Ayrıca konunun içeriğini analiz etme gibi zihinsel becerileri de kullanırlar. kavramların birbirleriyle olan ilişkisini neden-sonuç bazında tanımladığı için anlamlı öğrenme de gerçekleşir. “Kavram haritaları bilgiyi görsel olarak organize eden yapılardır. öğrenciler kavramları anlamlı bir yapı içerisinde düzenleyip farklı şekillerde ilişkilendirebileceklerdir. 2002: 18).” (Karapür. “Kavram haritaları. Ausubel anlamlı öğrenmenin sağlanabilmesi için. Çaba sarf ederek.

artık bilgiyi nasıl yapılandıracağını da öğrenir. belli bir yapı içinde belli bir sıraya göre dizilmesi işidir.” (Kabaca. ilişkiler ve çapraz bağlantılardır. Önermeler bağlantıların üzerine yazılırlar. dil gelişimine ve bilişsel gelişime paralel olarak ilerleyen ve hayat boyu devam eden bir süreçtir. • Kavramlar: “ Kavram Nedir? ” başlıklı bölümde kavramlarda ve kavramların genel özelliklerinden bahsetmiştik. “Bağlantılar tek yönlü. hiyerarşik yapı. Çapraz Bağlantılar: Hiyerarşik düzendeki kutucukları birbirine bağlayan önermelerdir. kavramlar.” (Gerçekcioğlu. yeni kavram haritası tasarlayan çocuğun kelime dağarcığı da gelişir. Hiyerarşik düzen sayesinde öğrenciler kavramlar hakkında daha çok bilgi sahibi olurlar. çift yönlü ve yönsüz olabilirler.temsil eden bir tekniktir. kurallar ortaya çıkar. Öğrencilerdeki mevcut kavramlar. Yani önermeler kavram ve ilişkilerin cümleyle ifade edilmiş halidir. 2002: 23 . insanları ayrıntılardan kurtararak onların çevrelerindeki durum. Burada da kavram haritası oluşturmada kavramların ne kadar önemli olduğundan bahsedelim: Kavramlar. Çünkü bu teknikte bilgiler. etkinlikler daha kolay planlanır.” (Kabaca. Bu kural ve ilkeler sayesinde problemler daha da anlaşılır hale gelir. Çünkü kavramları belli bir düzen içerisinde topluca görmektedirler. Kavram haritalarını oluşturmak için dört temel bileşene ihtiyaç vardır: Bunlar. yeni anlamlar oluştururlar. obje ve olayları daha kolay algılamasına yardımcı olur. bireylerin zihinlerinde “genelleme” ve “ayırt etme” süreçleriyle gelişir. “Kavram öğrenimi. • 19). 2002: 18). Bilgiyi yapılandırmak için. 2006: 8). Tecrübe ve bilgisi artan bir öğrenci çizdiği kavram haritalarına yeni kavramlar ekleyebilir. Birey bir kavram öğrendiği zaman ve ileride öğreneceği yeni kavramları da bu kavramla ilişkilendirdiği zaman kalıcı bilgi sistemine sahip olur. • lişkiler: Kavramlar arası ilişkileri gösteren kelimelerdir. Bu kelimelere önerme adı da verilir. Kavram haritaları da dinamik bir yapıya sahiptir. kapsamlı bir şekilde somutlaştırılmıştır. yeni fikir ve kavramlarla bütünleşerek öğrencilerin yeni bilgileri edinmelerine katkı sağlar. • Hiyerarşik Yapı: Kavramların. Bilimsel bilginin oluşmasında önemli bir yenilik olan kavram haritaları öğrenmeyi de artırır. Bilgilerin düzenli bir şekilde örgütlenmesini sağlayan kavramlar. Sahip olduğu önceki kavramlara yenisini ekleyen öğrenci. Kavramların birbiriyle ilişkisinden ilkeler.

2002: 78). Yukarıda da görüldüğü gibi değişik şekillerde ve farklı amaçlar doğrultusunda çizilen kavram haritaları vardır. en az bir önermenin elemanı Kavramlarla ilgili açıklama ve ilkeler listede yer almamalı Ana kavramla ilgili diğer kavramlar belli bir düzende sayfaya yerleştirilmeli Aynı önem seviyesindeki kavramlar aynı hiyerarşik düzeyde bulunmalı. 2. zincir ve hiyerarşik olmak üzere 3 çeşit kavram haritası vardır. metin seçilmeli. aynı Kavramlar birbirlerinden kolay ayırt edilebilsin diye ya kutu ya da yuvarlak Kavramlar listelendikten sonra kavramlarla ilgili ilişki ve genellemeler öğrencinin önceki bilgilerinin bir devamı niteliğinde olmalı • kavramı veya teması ana kavram olarak seçilmeli • • • olmalı • • • düzeyde bulunan kavramlar aynı renk ya da şekilde olmalı • içine alınmalı • listelenmeli 24 . “Kavram haritaları çizim şekillerine göre üçe ayrılmıştır: Tamamlanmış ve ilişkilendirilmiş kavram haritaları. tamamlanmamış ve ilişkilendirilmemiş kavram haritaları” (Altın. alt kavramları ve ana kavramla alt kavramları birbirine bağlayan bağlantıları vardır.Yukarıdaki açıklamalardan şöyle bir sonuca ulaşılabilir: Kavramlar. Ama şekli ve hangi amaçla çizildiği ne olursa olsun her kavram haritasının. Ayrıca. en genel Daha sonra bu en önemli kavramla ilgili anahtar kavramlar seçilmeli Seçilen bu ana kavram ve anahtar kavramlar listelenmeli Her kavram haritada yalnızca bir kez yer almalı. Kavram Haritasının Öğeleri ve Çizimi Kavram haritaları oluşturulurken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar ve takip edilmesi gereken bir sıra vardır: • Öncelikle öğrencinin seviyesine uygun bir konu. metnin en önemli düşüncesi. tamamlanmış ancak ilişkilendirilmemiş kavram haritaları. Bu düzen de kavramların birbiriyle olan ilişkisini gösterir. Bunların haricinde karma kavram haritaları da görülmektedir. örümcek.3. farklı bağlantılarla birbirlerine bağlanıp belli bir düzen oluştururlar.5. konu Haritalanacak metin iyice okunmalı. ana bir kavramı.

ayrıca bu başlık öğrencilerin çinde çok kavram ve önermelerin olduğu bir harita öğrencilere fayda Haritalama işi bittikten sonra ufak bir paragrafla çizilen harita özetlenmelidir. Kavram Haritalarının Farklı Yerlerde Kullanılması Hem bireysel çalışmalarda hem de grup çalışmalarında kullanılabilen kavram haritalarından eğitim-öğretim faaliyetlerinin her aşamasında faydalanılabilir. iki kutu Çizilen bu çizginin üstüne listeden seçilecek olan bir ilişki birkaç kelimeyle lişki ve önermeler kutulanmamalı.4. Çünkü ilişkinin yönünü gösteren oklar çok önemlidir. Her aşamada kavram haritası kullanan öğrenciler konular arasındaki bağlantıları da rahatlıkla kurabilir. ileri düzenleyici olarak da kullanılabilir. Örneğin planlama yaparken kullanılan kavram haritasının.5. Sınıfta herhangi bir konu veya metinle ilgili çizilen kavram haritası. “Müfredat değişikliklerinde. üniteler arası geçişlerde zorluk çekmezler. Ayrıca hiyerarşik bir şekilde düzenlenen bölüm ve konular daha kolay ve kapsamlı öğrenilirler. Bunların haricinde kavram haritaları. yanlışların düzeltilmesi. Örneğin. arasına çizgi çizilmeli. Herhangi bir konuyu ya da üniteyi işlerken birçok yerde kavram haritaları kullanılabilir. kompozisyon 25 . Böylece öğrenciler sınıfta fark etmedikleri yeni bir kelime ya da kavramı evde kavram haritalarına ekleyip çıkarabilirler. Hatta değerlendirme aşamasında kullanılan kavram haritaları sayesinde öğrencinin konuyu ne kadar anladığı da tespit edilmiş olur. düzeltilmesi için eve ödev olarak da verilebilir. Türkçe derslerinde kompozisyon yazmada büyük katkısı olur. konuyu araştırma ve açıklama aşamasında veya konu bittikten sonra değerlendirme aşamasında kavram haritalarından faydalanılabilir.• Haritada yer alan iki kavram arasındaki ilişki gösterilmek isteniyorsa. gerektirmelerle ifade edilmeli Her bir ilişki en az bir kavramı ilgilendiren bir önerme olmalı Haritaların değişik bölümlerinde çapraz bağlantılar yer almalı Bu bağlantılar harita içindeki kavramların nasıl sentezlendiğini göstermeli Haritaya güçlü bir temeli olan başlık seçilmeli. planlama. şirket politikasının belirlenmesinde. konuya hazırlık aşamasında. • yazılmalı • • • • • önceki bildiklerini harekete geçirmeli • vermeyeceği için haritalar basit olmalı • 2.

2. kavram haritalarının kullanımına Okuma eğitiminde metni temsil edecek şekilde düzenlenmiş kavram haritası. • • • Anlamayı ölçmek.5. 26 ilişkilendirilebileceğini ölçmek. Kavram haritaları. kavram haritaları söyleneceklerin bir planı olarak düşünülebilir. bunları anlamada kullanılabilecek en iyi yöntemlerdendir. Karmaşık kavram veya fikirleri açıklayıp bunların birbirleriyle nasıl Herhangi bir problemi çözmede hangi işleme başvurulacağını karar vermek. Planlama yapmak. “Türkçe öğretimindeki temel becerilerin geliştirilmesinde. dinleme öncesi hazırlık amacıyla kavram haritalarından Dinleme konusunu temsil eden kavram haritasının dinleme etkinliği öncesinde Not alma stratejisinin doğru kullanımı için de kavram haritalarından Konuşma eğitiminde. iyi bir ön hazırlık ve plan yapmak gerektiğinde. kapsamlı düşünseler bile konu bütünlüğünü nasıl sağladıklarını. konunun yapısı ve öğrencilerin konu hakkındaki algılarını nasıl ilişkilendirdikleri üzerinde odaklaşır. 2005: 38).” (Kabaca. ön bilgilerin hatırlanmasını sağlar • yararlanılabilir • hazırlandıktan sonra konuşmada vurgu ve tonlamalar için haritada farklı renklerle işaretlemeler yapılabilir • Konuşmanın akış yönüne ilişkin işaretlemeler. Yukarıdaki söylenilenlerin de ışığında kavram haritaları. destek sağlayabilir • öğrencilerin metnin temel yapısını oluşturan kelimeleri ve bunların oluşturduğu anlam ağlarını görmelerini sağlamada önemli görsel destek sağlayabilir • Yazma eğitiminde. • Dinleme eğitiminde. 2003: 178-186).” (Acat. 2002: 28). Kavram Haritaları Niçin Kullanılır? Öğrencilerin bir konu hakkında kapsamlı düşünüp düşünmediklerini. konuşma konusuna ilişkin kavram haritaları yararlanılabilir • öğrencilerce incelenmesi.yazılmadan önce kavram haritası kullanılarak planlama yapılabilir ve kavram haritaları ile yapılan planlama düz planlamaya göre daha faydalıdır. fikirleri ve kavramları nasıl ilişkilendirdiklerini anlamak dersin en önemli hedefleri arasındadır.” (Çatalkaya.5. • . “Kavram haritaları.

Bilgileri sistematize edip somutlaştırır.• • • • • • • Algılamadaki hataları açığa çıkarmak. Kapsamlı konuları açıklayarak öğrenmeye yardımcı olmak. • • • • • • • • • • • Pek çok konu için elverişlidir. Karmaşık yapıları belli bir düzene koymak. Kavramlar arasındaki ilişkileri doğru ifade ederek. 27 Kavram ve düşünceleri görsel bir biçimde ortaya koyduğu için öğrenmeyi . öğrencinin aktif olmasını sağlar. Öğrencileri. Bireysel farklılıklara hitap eder.6. Sınıf içinde canlı bir ortamın oluşmasını sağlar. kavram öğretimi için hazır hale getirmek. 2. • • • Öğrencinin bilincinin uyanık olmasını sağlamak. Konuların tutarlı bir şekilde planlanmasına yardımcı olur. ön gereklilik temeline uygun şekilde yapılandırmak amacıyla kullanılırlar. öğretmenler ve öğrenciler açısından birçok faydası vardır. • geliştirmek. Beyin fırtınası oluşturmak. Herhangi bir konuyla ilgili detayların ortaya çıkmasını sağlar. Öğrenciyi merkeze alıp. • arttırır. Kavram Haritalarının Faydaları Anlamlı öğrenme kuramından yola çıkılarak Novak tarafından hazırlanmış olan kavram haritalarının eğitim programları. Öğrencilerin kavramlar arasındaki bağlantıları nasıl kurduklarını ortaya Öğrencilerin konulara yönelik kavram haritası yapabilme becerilerini çıkarmak. öğrenilmesi ve uygulanması kolay ve ekonomiktir. Öğrenci-öğretmen iletişimini olumlu yönde etkiler. Kavram haritaları.5. Düşünceleri mantıklı kalıplara sıralamak. Öğrencilerin düşünme süreçlerini izlemek. Öğretilmesi. Kavramlar arasındaki ilişkilerin tanımlanmasına yardımcı olur. Bilgi üretimini hızlandırır.

• ölçüde yardımcı olur. diğeri devlet ilköğretim okulundaki 7. kavram haritası hazırlamaları sırasında. kelimelerin yetersiz kaldığı durumlarda büyük anlamalarını ortaya çıkarır. lgili Araştırmalar Yaman (2006) ilköğretim 2. • • • • • • • • • çağrılmasını kolaylaştırır.” (Yaman. problem çözme becerilerini Yeni anlamlar geliştirilmesinde hem öğrencilere hem de öğretmenlere yardımcı Öğrencilerin genel yargılara tümevarım yöntemiyle ulaşmasına imkân tanır. • • yardımcı olur. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Öğrencilerin. sembolleştirme gibi stratejilerden faydalanmasını sağlar. zihinde Öğrencilerin yaratıcılıklarını ön plana çıkarır.• • Öğrencilerin konuları anlamlı bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olur. • olur. • • canlandırma. konularını planlamada yardımcı olur. • geliştirir.2006 öğretim yılında stanbul ili Üsküdar ilçesinde sosyo ekonomik düzeyleri farklı biri özel. bilginin öğrencilerin zihinlerinde örgütlenmesini ve geri Metinlerin anlaşılmasında. Öğrencilerin kavramlar hakkında ön bilgilere sahip olmasını sağlar. bu okulların 7/A ve 7/B sınıflarında öğrenim 28 . 2. sınıflandırma. Araştırmanın evrenini.6. Öğretmenlerin konuları etkili bir şekilde anlatmalarına yardımcı olur. 2005. 2006: 63). Konunun dağınık işlenmesini önler. Öğrencilerin konu hakkında ne kadar bilgi sahibi olduklarını ve yanlış Öğrencilerin bilgileri kolay hatırlamasına katkıda bulunur. “Kavram Haritaları. Öğretmenin öğrencileri daha kolay değerlendirmesini sağlar. Öğretmenlere. Öğrencinin başarısını değerlendirmede öğretmene yardımcı olur. kademe Türkçe dil bilgisi derslerinde kavram haritaları tekniği kullanımının öğrenci başarısına etkisini belirlemek amacıyla bir araştırma yapmıştır. Yeni problemleri çözme ve kavramları sentez etme hususlarında öğrencilere Kavramlar sentez yoluyla birleştirildiği için bilgiler kolay organize olur. Örneklem de. Öğrencilerin kavramlar arasındaki bağlantıları nasıl kurduklarını ortaya koyar.

27'si kontrol grubunu oluşturmaktadır. Ardından da araştırmacı tarafından çizilen kavram haritası tepegöz yardımıyla gösterilerek kuralı daha iyi anlamaları sağlanmıştır. 57'si devlet ilköğretim okulunda öğrenim görmektedir. 29 . maddi imkanların sağladığı daha elverişli çalışma ortamına sahip olması ile açıklanabileceğini söylemiştir. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde hem nicel hem de nitel çözümleme teknikleri kullanılmıştır. 20'si ise kontrol grubunu. Uygulama sırasında. Çalışmada ön test. Uygulama sonunda. Özel okulda okuyan 38 öğrenciden 18'i deney grubunu.gören 95 öğrenciden oluşmaktadır. öğrencilere işlenen kelime türüne ait örnekler tepegöz aracılığıyla gösterilip kuralı sezmeleri sağlanmıştır. Ayrıca bulgular neticesinde her iki okuldan seçilen örneklem grubunun ön bilgilerinin eşit düzeyde olduğu ancak özel okuldaki öğrencilerin ön test ortalamasının devlet okulundaki öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Öğrencilere "kelime türleri" konusu deney grubunda kavram haritası tekniğiyle. Ayrıca her iki okuldaki deney ve kontrol gruplarının ön test puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı da gözlemlenmiştir. açık uçlu soru formu ve Türkçe dersi tutum ölçeği uygulanmıştır. her iki okulda da kavram haritalarıyla öğrenim gören deney gruplarının son test puan ortalamasının geleneksel yöntemin kullanıldığı kontrol grubuna göre yüksek olduğu ve kavram haritalarının Türkçe dil bilgisi öğretiminde başarıyı arttırdığı gözlemlenmiştir. kontrol grubunda geleneksel yöntemle işlenmiştir. Ders bitiminde ise değerlendirme yapmak amacıyla öğrencilerden kavram haritaları yapmaları istenmiştir. Deney gruplarındaki öğrencilere ise kavram haritası tekniğinin tanınması amacıyla iki saatlik kavram haritalarını tanıtıcı etkinlik yapılmış ve öğrencilerden birer tane kavram haritası yapmaları istenmiştir.son test kontrol gruplu deneme modeli kullanılmış ve uygulama 10 hafta sürmüştür. Yaman bu bulgulara dayanarak özel ilköğretim okulundaki öğrencilerin daha başarılı olmasının. bütün gruplara bilgi testi. buluş yoluyla öğretim esas alınmış. Özel ilköğretim okulu ile devlet ilköğretim okulunun son test puanlarının sıra ortalamasında da özel ilköğretim okulu lehine anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. sınıftaki öğrenci sayısının azlığı ve öğrencilerin. Bu 95 öğrencinin 38'i özel ilköğretim okulunda. devlet okulunda okuyan 57 öğrenciden de 30'u deney grubunu. Uygulama öncesi.

Bu konular deney grubuna haftada 3 saat olmak üzere 4 hafta boyunca kavram haritaları yöntemiyle işlenmiştir. Örneklemi seçerken. kavram haritalarının öğrenciler tarafından eğlenceli ve öğretici bulunduğu. kavram haritalarıyla yapılan dil bilgisi öğretiminde öğrencilerin kavram yanılgılarının azaldığı. ölçütler doğrultusunda. son test. Elde edilen bulgulara göre. öğrencilerin cinsiyetleri. Araştırmanın evrenini. öğrenciler kavram haritası geliştirmekte zorlanmışlardır. bilginin kalıcılığı açısından deney grubu ile kontrol grubu arasında anlamlı bir fark belirlenmiş ve kavram haritası yönteminin uygulandığı deney grubu kontrol grubuna göre daha başarılı olmuştur.Çalışma neticesinde geleneksel yöntemle işlenen derslerde dil bilgisi kavramlarının daha çok karıştırıldığı ve anlamlı öğrenmenin sağlanamadığı. 2005-2006 eğitim ve öğretim yılında Elazığ Balakgazi Lisesi 1. Bulgular ve yorumlar. bağımlı değişken olan öğrenci başarısına etkisinin araştırılması yönüyle deneme modelinde bir araştırmadır. Bu yüzden. Elde edilen veriler kümeleme analizi tekniğiyle değerlendirilmiş ve bir sınıf yansızlık ölçütlerini bozacak nitelikte olduğu için araştırmadan çıkarılmıştır. sınıfta okutulan " ngilizce zamanlar" konusunun amaçlarına ulaşmada kavram haritaları yöntemi ve geleneksel yöntemin öğrenci başarısına etkilerini ayrıca öğrencilerin kavram haritaları yöntemine ilişkin görüşlerini bir anketle araştırmıştır. deney ve kontrol gruplarına uygulanan ön testson test puanlarının erişi ve direnç testi puanlarının karşılaştırılmasından oluşur. öğrenmede kalıcılığı sağladığı görülmüştür. Araştırma bağımsız değişkenler olan kavram haritası yöntemi ve geleneksel yöntemin. kavram haritası tekniğinin öğrencilerin derse güdülenmesinde katkı sağladığı. Yalnız. 23 deney grubu elemanı ve 23 kontrol grubu elemanı seçilmiştir. öğrencilerin 8. Bütün bu sonuçlara göre kavram haritalarıyla yapılan dil bilgisi öğretiminin. başarı testi. Tümen (2006) lise 1. öğrencilerin ön test puanları. Tümen yabancı dil öğretiminde 30 . Diğer sınıflardan. Gruplara "Present Continuous Tense ve Simple Present Tense" konuları işlenmiştir. öğrencilerin dil bilgisi kavramlarını geliştirmede önemli bir etkisi olduğu söylenebilir. sınıfta ngilizce dersinden ve Türkçe dersinden aldıkları notlar olmak üzere dört temel ölçüt ele alınmıştır. kavram haritaları yöntemine ilişkin görüş belirleme anketi uygulanmıştır. Çalışmada ön test. sınıfta okuyan 187 öğrenci oluşturmaktadır.

Araştırmanın örneklemi. kavram haritası oluşturmak için arkadaşlarıyla grup içi tartışmaya girdikleri ve dolayısıyla iletişimlerinin arttığı. hareket. Uygulama sırasında. 3. enerji. ilköğretimde fen bilimleri öğretiminin kısır bir döngü içerisinde cereyan ettiğini ve öğrencilere konular öğretilirken farklı yöntem ve tekniklerin kullanılmadığını. ilköğretim 7. konulara karşı daha ilgili olmaya başladıkları. Barut (2006) çalışmasında. bunlardan birinin de kavram haritaları yöntemi olduğunu da söyler.öğretmen yapımı kavram haritalarının kullanılmasının daha iyi olacağını söylemiştir. Gürlek (2002) botanikle ilgili kavramların. Ayrıca kavram haritaları sayesinde öğrencilerin derse katılımı arttığı için ve tartışma ortamı oluştuğu için öğrenmenin daha verimli gerçekleştiğini de tespit etmiştir. klasik öğretme metotlarının kullanıldığını ve öğrencilerin seviye ve hazır bulunuşluk düzeylerinin dikkate alınmadığını ifade eder. öğrencilerin böyle bir çalışmaya katılıp katılmayacakları konusunda görüşleri alınmıştır. kuvvet. iş. deney grubu öğrencilerinin kavram haritalarını kavrayabildikleri anlaşılmıştır.5 ay sonra uygulanan son testlerde. kavram haritaları ve anlam çözümleme tablolarından faydalanılarak öğrencilere nasıl aktarılabileceğini örneklerle 31 . kavram ağı. Konularla ilgili hazırlanmış olan ve 20 tane sorudan oluşan başarı testleri. kavram haritalarını ayrıntılı bir şekilde tanımış oldukları. sınıf fen bilgisi konularının anlamlı ve kalıcı bir şekilde öğretilmesinde ve konulardaki kavramların verilmesinde kavram haritaları yönteminin ne kadar etkili olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmanın sonunda öğrencilerin fen bilgisi dersini kavram haritaları yöntemi ile daha iyi anladığı. basınç ve ekosistem konuları deney grubuna kavram haritası yöntemiyle. Ayrıca kalıcı ve anlamlı öğrenmeyi sağlamak ve kavram yanılgılarını önlemek amacıyla birçok yöntemin geliştirildiğini. Uygulama öncesi. Uygulanan ön testlerde gruplar arasında anlamlı bir fark bulunamamış. daha önceden belirlenmiş olan 44 deney ve 44 kontrol grubu olmak üzere toplam 88 öğrenciden oluşmaktadır. kavramları artık günlük hayatla ilişkilendirebilecekleri anlaşılmıştır. öğrencilerin kavram haritalarıyla ilgili hiçbir bilgiye sahip olmadıkları anlaşılmıştır. deney grubu lehine anlamlı bir fark gözlemlenmiş. Van ili merkezindeki bir ilköğretim okulunda. Barut'un bu çalışmasında da. güç. ön test ve son test olarak uygulanmıştır. kontrol grubuna da geleneksel yöntemle öğretilmeye çalışılmıştır. Gruplara uygulanan yöntemler arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını test etmek için de t testi kullanılmıştır.

bilgisayar. sözcük ve terimlerin eksiksiz öğretilerek temel biyolojik kuram ve ilişkileri düşünmelerini sağlamada kavram ağları. düzenleme ve yorumlama yeteneklerinin kazandırılması da yine biyoloji dersinin amaçları arasında yer almaktadır. obje ve olayları doğru algılamalı. fizik. öğrencilere kendi vücutlarıyla ilgili gerekli bilgileri vermenin. Araştırmada materyal olarak. Araştırmanın evrenini. öğrencilerin aktifliğini ön plana çıkarmanın. şekil ve fotoğraflardan da faydalanarak çalışma oluşturulmuştur. Çatalkaya (2005) gittikçe önem kazanan bilim ve teknoloji yarışında geri kalmamak amacı ile öğrencilerin daha anlamlı ve kalıcı öğrenmelerini sağlamanın ve araştıran.göstermiştir. Gürlek'e göre biyolojik isim. Çatalkaya. bireysel farklılıkların öğrencilerin kavram haritası yapma becerilerine etkisinin olup olmayacağını araştırmak amacıyla çalışmasını hazırlamıştır. Gürlek'in bu çalışması nitel bir araştırmadır. Gürlek. sözcük ve kavramların uygulamalı ve eksiksiz öğretilmesi çok önemlidir. sorgulayan. terim. okullarda okutulan biyoloji kitapları. Bu nedenle öğretim sürecinde çağdaş yöntem ve teknikleri kullanmanın. isimlendirme. bu okulun 7/A ve 7/B sınıflarında öğrenim gören 32 . anlam çözümleme tabloları ve kavram haritalarının çok büyük faydası olacağını söylemiştir. çeşitli botanik kitapları ve eğitim dergilerinden ayrıca dijital kütüphaneler. üreten. bu yöntemlerin nasıl uygulanabileceğini. Örneklemini ise. eğitim fakültelerinin çıkardıkları dergiler ve eğitimle ilgili kitaplardan faydalanılmıştır. Bolu ili Kıbrıscık ilçesi Kıbrıscık Yatılı lköğretim Bölge Okulu oluşturmaktadır. bu genel amaçlara ulaşmak için çevrelerinde gözlemledikleri canlı. gelişmeleri takip eden bireyler yetiştirmenin önemli olduğunu söylemiştir. bireysel farklılıkları da göz önünde bulundurmanın gerekli olduğunu da söyler. öğretim yöntemlerini. Ayrıca ortaöğretim biyoloji (botanik) derslerinin öğretimini. diğer canlılara ve doğaya karşı saygılı olmalarını öğretmenin ve yakın çevrelerinde var olan bitki ve hayvan türlerini tanıtmanın biyoloji dersinin genel amaçları olduğunu söylemiştir. isimlendirmeli. Materyallerdeki bilgiler ve botanikle ilgili kavramlar listelenerek ve bu kavramlarla ilgili resim. Öğrencilere doğru algılama. günümüzdeki biyoloji öğretimine katkıların nasıl yapılabileceğini de incelemiştir. Öğrenciler. düzenlemeli ve yorumlamalıdır. Ayrıca bu metotlarla. Öğrencilere hem bu yeteneklerin kazandırılmasında hem de kavram. kimya ve biyolojinin diğer dallarına da öğretim zenginliği katılabileceği vurgulanmış ve bu metotların diğer anlatım metotlarına büyük bir destek sağlayacağı da düşünülmüştür.

Uygulama sırasında.63 öğrenci oluşturmaktadır. "Canlılarla ortak yuvamız mavi gezegenimizi tanıyalım" ünitesinde yer alan "Çevremizde hangi ekosistemler var?" konusu işlenip öğrencilere "ekosistem" kavramıyla ilgili kavram haritaları yaptırılmıştır. fen bilgisine karşı tutumları ve cinsiyetlerinin kavram haritası yapma becerilerine etkisini belirlemek amacıyla genel tarama modeli kullanılmıştır. Ayrıca bilgiyi örgütleyebilen. Gerçekcioğlu (2006) din kültürü ve ahlak bilgisi gibi soyut kavramların yoğunluk kazandığı derslerde kavramların tanımını yapmanın bile çok zor olduğunu ve bu kavramın birçok kavramla ilişki halinde olduğunu söylemiştir. öğrenci cinsiyetleri ile fen bilgisi dersine karşı geliştirilen tutum arasında da anlamlı bir fark bulunmuş. Araştırma sonuçlarına göre. Çalışmada öğrencilerin öğrenme stilleri. rekabetçi ve katılımcı öğrenme stillerinden hangisine sahip olduğu belirlenmiştir. Gerçekcioğlu anlamlı öğrenmeye olanak tanıyan. Ayrıca fen bilgisi dersine karşı olumlu tutum sergileyen öğrencilerin daha başarılı kavram haritası çizdikleri de gözlemlenmiştir. kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre fen bilgisi dersine karşı daha olumlu tutum içinde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin öğrenme stillerini belirlemek amacıyla Grasha'nın öğrenme stilleri ölçeği ve fen bilgisine karşı tutumlarını ölçmek amacıyla da fen bilgisi tutum ölçeklerinden faydalanılmıştır. anlama ve kavrama düzeyi yüksek. kavram içeriğini görsel hale getiren ve somutlaştıran. işbirlikli. Uygulamanın sonunda. bağımsız. bilgiyi sistematize eden ve kavramlar arası ilişkiyi gösteren kavram haritalarının istenilen amacı gerçekleştirmede en elverişli ve pratik tekniklerden 33 . Ölçekler öğrencilere 2004-2005 öğretim yılı güz döneminde birer hafta ara ile uygulanmıştır. öğrencilerin. pasif. bağımlı. sorunları çözebilen. Kız ve erkek öğrenciler arasındaki bu farka rağmen kavram haritası yapma becerilerinde cinsiyete bağlı anlamlı bir fark bulunamamıştır. şbirlikçi ve katılımcı öğrenme stiline sahip öğrencilerin kavram haritası başarı puanlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Ölçeklerin değerlendirilmesi sonucunda. öğrencilerin öğrenme stillerine göre kavram haritası yapma başarıları arasında anlamlı bir fark bulunmasına rağmen cinsiyetlerinin kavram haritası yapma başarıları üzerinde anlamlı bir fark olmadığı gözlemlenmiştir. yaratıcı düşünme ve problem çözme kabiliyetleri gelişmiş bireyler yetiştirmek için derslerde klasik yöntem ve tekniklerin yerine yeni yöntemlerin denenmesi gerektiğini de söyler.

her ünite için ayrı bir ünite kazanımları listesi. Ayrıca öğretmenlerin kavram haritaları tekniğinden değerlendirme sürecinde de faydalanabileceğini söylemiştir. Araştırmada hazırlanan bu kavram haritalarının yanı sıra. öğrencilere soyut gelen derslerin seviyeye uygun biçimde somutlaştırılmasının ve klasik öğretimin yanında çağdaş yöntem ve tekniklerin de kullanılmasının düşünmüştür. ama bilgi birikimi gerektiren. soyut kavramların haritalaştırılmasının biraz daha zor olduğunu gözlemlemiştir. ve 10. hazırlık çalışmaları. Öğrencilerin önceki öğretim yılına ait notları da ön test olarak kabul edilmiştir ve bu notlarda da sınıfların 34 Tarih öğretimindeki bu problemleri ortadan kaldıracağını da . Ayrıca öğrencilerin daha etkili bir şekilde Tarih öğrenmelerinin nasıl sağlanabileceği. Gerçekcioğlu bu düşünceler doğrultusunda kavram haritaları tekniğinin. öğrencilerin bu tekniği olumlu ya da olumsuz nasıl değerlendirecekleri de araştırılmıştır. Bu sonucun yanı sıra öğrencilerin kendi eksikliklerini ve hatalarını görmede bu tekniğin önemli rol oynadığını da gözlemlemiştir.biri olduğunu söyler. sınıflarla ilgili Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretim programı. O yüzden öğrencilerin bu tekniği kullanmadan önce gerekli ön bilgilere sahip olmaları gerektiğini vurgulamıştır. öğrenme alanları ve ünite açılımları da bulunmaktadır. Tarih gibi. Kurada (2006) Tarih derslerinin konularının işlenişi sırasında hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin çeşitli problemler ve kavram kargaşası sorununu yaşadıklarını söylemiştir. okuma parçaları ve değerlendirme soruları da yer almaktadır. Araştırma. ünite konularında ve derslerin daha verimli geçmesinde elverişli olup olmadığını anlamak için nitel bir araştırma yapmış. ortaöğretim 9. son test kontrol gruplu yarı deneysel bir modeldir. din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde kullanımının nasıl sonuçlar oluşturacağını. Bu nedenle din kültürü ve ahlak bilgisi gibi soyut kavramların yoğunluk kazandığı öğrenme alanlarında kavram haritası tekniğinden yararlanmanın doğru olacağını söyler. Ayrıca başka bir bölümde. ortaöğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 9. kavram haritası tekniğiyle daha kolay gösterildiğini. somut ve pratik yönü ağır basan kavramların. ve 10. Bu çalışmada lise 2 Tarih derslerinde tarihsel konuların öğretiminde kavram haritası kullanımının başarıyı ne kadar etkileyeceği araştırılmıştır. sınıf üniteleriyle ilgili kavram haritaları hazırlamıştır. Gerçekcioğlu çalışmasının bitiminde.

sınıf Tarih dersi "Osmanlı Devleti'nin Dağılma Dönemi" ünitesi deney grubuna kavram haritalarıyla. tutum ve hatırda tutmadır. 35 . kavram haritaları sayesinde öğrencilerin değişik fikirler üretebildikleri. kavram haritalarıyla verilen bilişsel destektir. Bu iki homojen sınıftan 10/F kontrol. başarı. öğrencilerin başarılarını. zihinde anlamlı bir şekilde yapılandırılmadan öğrenilen bilgilerin kısa bir süre sonra unutulduğunu söyler. 1980. son test puanlarına bakıldığında iki grup arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu gözlemlenmiştir. Kontrol değişkenleri ise konu anlatım süresi ve anlatılan konudur. fene yönelik tutumlarını ve öğretilen bilgilerin akılda kalıcılığını etkileyip etkilemeyeceğini araştırmaktır. Araştırmanın örneklemini. Ayrıca bu tekniğin öğrencilerin derse olan tutumlarını ve dersteki başarılarını olumlu yönde etkilediği de söylenmiştir. 10/C ise deney grubu olarak seçilmiştir. Araştırmanın örneklemini. Deney sonunda çoktan seçmeli bir değerlendirme ile ölçme yapılmıştır. Güçlüer'e göre de anlamlı öğrenmeyi sağlayan en etkili öğretim araçlarından biri kavram haritalarıdır.seviyelerinin birbirlerine yakın olduğu gözlemlenmiştir. Tezini yazmasındaki amacı da. Uygulama sonunda. Bağımsız değişkenleri. Kavram haritaları yöntemiyle öğrenciler derslerin daha kolay anlaşıldığını da söylemişlerdir. nicel araştırma tekniklerinden. zmir ili Buca Müşerref Mahmut Tınas lköğretim Okulu'nun 6.2004 yılları arasında ÖSS'de çıkan sorulardan oluşmaktadır. Lise 2. Çalışma 2005-2006 eğitim-öğretim yılının güz döneminde 4 haftalık bir süreyi kapsayacak şekilde yürütülmüştür. nitel araştırma tekniklerinden de mülakat kayıtları kullanılmıştır. Son test soruları. önceki öğrenmelerle sonraki öğrenmeleri ilişkilendirebildikleri. ön ve son tutum ölçekleri ve son test. stanbul ilinin Üsküdar ilçesindeki Halide Edip Adıvar Lisesi'nin 10/C ve 10/F sınıfları oluşturmaktadır. Fen Bilgisi derslerinde kavram haritası kullanımının. Çalışmada konuya uygun olarak. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Verilerin değerlendirilmesi sonucunda kavram haritasının Tarih dersi başarısına ve kavram öğrenmeye etkisi irdelenmiştir. kontrol grubuna da geleneksel yöntemlerle işlenmiştir. üniversite uzman öğretim üyeleri ve lisedeki branş öğretmenlerinin hazırladıkları. görsel ayrıntıları fark edebildikleri gözlemlenmiştir. Deney sonunda. Güçlüer (2006) eğitim ve öğretimin başarıya ulaşması için anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesi gerektiğini. Araştırmanın bağımlı değişkenleri.

Ama her iki grubun son test puanlarına bakıldığında deney grubu lehine anlamlı bir farkın olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin konu ile ilgili görüşlerini ve kavram yanılgılarını ortaya çıkarmak amacıyla açık uçlu sorular hazırlanmış. Araştırmada ön test. Uygulama sonunda.Araştırma 48 deney. derslerin daha eğlenceli geçtiğini. Güçlüer araştırmasının sonunda. geleneksel öğretim metotlarıyla öğrenim gören öğrencilerden yüksek olduğu da görülmüştür. başarı testleri ve fen tutum ölçekleri yardımıyla toplanmıştır. öğrencilerle yarı yapılandırılmış görüşmeler de yapılmıştır. kavram haritasıyla öğrenim gören öğrencilerin Fen Bilgisi'ne yönelik tutumlarının. iki grup arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı gözlemlenmiştir. Deney ve kontrol gruplarının son test puanlarına bakıldığında. son test. Deney ve kontrol gruplarının kazanç puanlarının karşılaştırılmasında ise yine deney grubu lehine anlamlı bir fark gözlemlenmiştir. Çalışmada " skelet ve Sindirim Sistemi" konuları deney grubu öğrencilerine kavram haritaları ile. öğrenilen bilgilerin akılda kalıcılığının arttığını tespit etmiştir. sınıf seviyesindeki başarı düzeyleri incelenmiş. öğrencilerin ön test sonuçlarına bakıldığında. Fen derslerinde kavram haritasının kullanılmasıyla öğrencilerin derse daha aktif katıldıklarını. 36 . kümelerde ki öğrencilerin her konunun sonunda kavram haritası çizmeleri istenmiştir. kontrol gruplu yarı deneysel model kullanılmıştır. grup öğrencilerinin son testlerden aldıkları puanların ortalaması ön testlerden aldıkları puanların ortalamasından yüksektir. Uygulama sırasında. ve 5. 48 de kontrol grubu öğrencileri olmak üzere toplam 96 öğrenci ile yürütülmüştür. sınıf ortamı çalışmaya uygun olarak düzenlenmiş ve 4 er kişilik kümelere bölünmüş. Araştırmanın verileri. Homojenliği sağlamak için öğrencilerin 4. 1. kontrol grubu öğrencilerine ise geleneksel öğretim metotlarıyla verilmiştir. Uygulama öncesi. Ayrıca hem deney hem de kontrol grubu öğrencilerinin Fen Bilgisi dersine karşın tutumları arasında bir fark olmadığı da gözlemlenmiştir. kademe sınıf öğretmenleriyle görüşülmüştür. Aynı sonuca kontrol grubunda da ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin konulardaki başarılarıyla cinsiyetlerinin arasında anlamlı bir farkın bulunmadığı da tespit edilmiştir.

deney grubunun kavram haritaları tekniğiyle ilgili görüşlerini öğrenmek için öğrencilere bilgi formları verilmiş. 64 deney.Kabaca (2002) tarafından yapılan çalışmada “Mutlak Değer ve Eşitsizlikler. Araştırma süresince öğrencilere konuyla ilgili özetler verilirken ve sorular çözülürken yine kavram haritalarından yararlanılmıştır. sosyo-ekonomik durum… vb faktörlerin. Araştırma 74 deney grubu ve 75 kontrol grubu olmak üzere toplam 149 öğrenciden oluşan iki homojen grupla yapılmıştır. sınıf öğrencilerinden oluşan bu gruplar 2 aylık eğitim sürecinin ardından bir sınavla karşılaştırılmıştır. Buna karşılık kontrol grubu öğrencilerine hiçbir müdahalede bulunulmamış ve geleneksel öğretim metotlarıyla ders verilmiştir. son test ve kalıcılık testleri uygulanmıştır. Cinsiyet. deney grubuna kavram haritalarıyla ilgili seminer verilmiştir. Kadir Has Anadolu Lisesi 1. Uygulamanın başlangıcında. Üslü Çokluklar ve Köklü Çokluklar” konularının öğrencilere anlatımında Kavram Haritası tekniğinin etkili olup olmadığı ve öğrencilerin kavram haritası hakkındaki görüşlerinin olumlu olup olmadığı araştırılmıştır. öğrenci erişisine ve kalıcılığına etkisi incelenmiştir. gelir seviyesi düşük öğrenciler gelir seviyesi yüksek öğrencilerden daha fazla faydalanmıştır. Uygulama sonunda. Özellikle deney grubundaki başarı seviyesi düşük olan öğrencilerin kavram haritalarından daha fazla etkilendiği görülmüştür. Dumanlı (2001) tarafından yapılan araştırmada madde ve enerji ünitesinde kullanılan kavram haritalarının öğrenme ürünlerine. Ayrıca kavram haritası metodunun Türk Eğitim Sisteminde genellikle kullanılan klasik düz anlatım metodundan daha etkili olup olmadığı da araştırılmıştır. 73 kontrol grubu olmak üzere toplam 137 öğrenciden oluşan gruplara ön test. 37 . Sonuçta kavram haritalarıyla eğitim gören grubun daha başarılı olduğu gözlemlenmiştir. deney grubu öğrencilerinin başarıları üzerinde bir etkisi olup olmadığını anlamak için de “Tek yönlü varyans analizi” kullanılmıştır. öğrencilerin bu teknikten memnun kaldıkları sonucuna da ulaşılmıştır. Deney grubunun da kendi içinde değerlendirilmesi sonuçlarına göre kız ve erkek öğrenciler kavram haritalarından aynı oranda faydalanırken.

Uygulama sırasında. madde ve enerji ünitesinin analizi yapılıp öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirici ek hedef davranışlar oluşturulmuştur. öğrencilerin daha önceki bilgileriyle yeni öğrenecekleri bilgiler arasında bağlantı kurabilmeleri sağlanmıştır. Ankara Çubuk Cumhuriyet lköğretim Okulu 5. Ankara Mamak lköğretim Okulu 5. konuları anlamlı şekilde öğrenip. Uygulama öncesi. sınıf öğrencilerinden oluşan kontrol grubu ise geleneksel ders planları ve öğretim yöntemleriyle ders işlerken deney grubu öğrencileri Ausubel’in anlamlı öğrenme kuramına göre ders işlemiş ve her konunun sonunda kavram haritaları oluşturmuşlardır. kavram haritası yaparak. sınıf öğrencilerinden oluşan deney grubuna kavram haritalarıyla ilgili ön bilgiler verilmiş. grupları denkleştirmek için Piaget’in somut işlemler dönemi testi uygulanmış. işlenen bilgiler ve bunlara ait toplam bilgiler erişi düzeylerinden anlamlı derecede yüksek çıkmıştır. fakat bu iki okulun öğrencileri sosyo-ekonomik açıdan birbirlerine denktirler. Uygulama sonunda. Ayrıca öğrencilerin soyut kavramları öğrenebilmeleri için şekil. model… vb araçlardan yararlanılmış. kodlanan bilgiler ve bunlara ait toplam bilgiler erişi düzeyleri. öğrendikleri kavramlar arasında ilişkiler kuran deney grubu öğrencilerinin işlenen bilgiler.Grupların birbirinden etkilenmemesi için ayrı okullar tercih edilmiştir. 38 . konuları geleneksel yöntemlerle işleyen kontrol grubu öğrencilerinin kodlanan bilgiler. Araştırma süresince deney grubu öğrencilerine günlük hayatlarından olumlu ve olumsuz örnekler verilerek onların kavramlarla ilgili genelleme ve ayırt etme yapabilmelerine yardım edilmiştir.

yazılı kaynakların incelenmesi ve incelenen kaynaklardan elde edilen verilerle bir sonuca ulaşılmasından oluşan nitel bir araştırmadır.1. Hasan Şimşek'in "Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri" adlı kitabının kullanılması araştırma konusuyla ilgili bilgilerin toplanmasında yardımcı olmuştur. üniversitelerdeki eğitim fakültelerinin çıkardıkları dergilerdeki makaleler ve Kavram Haritalarıyla ilgili tezler çalışma sırasında kullanılan veri kaynaklarıdır. MEB'in yeni programlarıyla ilgili yönergeler. 3. Dr. nitel araştırma yöntemlerinden biri olan "doköman incelemesi" yöntemi kullanılmıştır. Üniversitelerde okutulan ders kitapları. çeşitli eğitim dergileri. 39 .3. amaçlı örnekleme yöntemlerinden "doğrulayıcı ve yanlışlayıcı durum örneklemesi" kullanılmıştır. Elde edilen bulgular. Dr. Araştırmanın Örneklemi Bu araştırmada.2. Tebliğler Dergisi. tezin bu hale gelmesini sağlamıştır. düzenlenip yorumlanarak birtakım sonuçlara ulaşılmıştır. En son olarak yazılı dokümanların incelenmesi ve belgelerin analizi. Türkçe eğitimi alanında yazılan ders kitapları. Çalışmada ilkönce tez konusuyla ilgili yazılı kaynaklar ve internetteki tarama motorları taranılmış. 3. daha sonra gerekli dokümanlar toplanılmıştır.4. Araştırmanın Modeli Araştırma. Verilerin Analizi Araştırma için toplanan veriler betimsel analizle çözümlenmiştir. Veri Toplama Yöntemi Araştırmada. 3. Ali Yıldırım ile Prof.3. YÖNTEM 3. Ayrıca Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi kütüphanesinin ve Prof.

4. Kavram Haritalarının Farklı Edebi Türlerde Kullanılması ve Örnekleri B YOGRAF Ünlü kişilerin yaşam öykülerinin. Şekil 4. belgelere dayanarak tarafsız bir görüşle yazıldığı ve kanıt niteliği taşıyan yazılardır.1.1: Biyografi Türünün Kavram Haritası 40 . BULGULAR 4.

her nükte onun gerçek fıkralarına eklenerek Nasrettin Hoca Türk halkının ortak varlığı. Yüzyıl Anadolu Türkçesinin oluşumuna en büyük katkıda bulunanlar. din bilgilerini önce babasından öğrenen Nasrettin. Şu yalancı dünyada somurtanlara acırım. halk mizahımızın.NASRETT N HOCA (1208-1284) Türk halk mizahının en büyük ustası sayılan Nasrettin Hoca. her sınıftan halkı etkileyici bir güçtedir. nenize gerek… Dünya alt üst olunca dosdoğru kalkarım! Nasrettin Hoca. Akşehir’i çok seven Hoca burada evlendi. Türk esprisinin en kudretli üstadıdır. Siz dediğimi yapın. burada öldü. yüzyıllar boyunca... Kuvvetli hayat görüşü. Seyit Mehmet Hayrani hocalardan ders aldı. Sivrihisar’ın Hortu köyünde doğdu. Fakat insan hali bu… Şayet bir emrihak vaki olursa beni baş aşağı gömünüz!. Yüzyıllar boyunca. o nasıl iş?. insanlarla olayları yansıtırken güldürdüğü kadar düşündüren fıkraları.. Yunus Emre ve Nasrettin Hoca’dır. Seyit Kemal KARAAL OĞLU Türk Edebiyatı Tarihi 1 (Gül&Köktürk. yani kendisi olmuştur. Kilitli ve duvarsız meşhur türbesi buradadır. “Mezarımı ziyaret edenler. bizi gönüllerinden geçirip gülsünler. halkımızın ince mizah dehasının sembolüdür. o dolaylarda ün kazanan Seyit Hacı brahim’le. Şöhreti bütün dünyaya yayılmış. Türk edebiyatında. Türk halkının zenginleştirdiği fıkraları ile ulusal Türk zekasının. Arapçayı. O. 2006: 226) 41 . Sivrihisar’la Akşehir’de imamlık. müderrislik yaptı.”diyen Nasrettin Hoca. Aman hocam. halkımızın beğendiği her fıkra. Öğrenimini Konya Medresesinde tamamladı. fıkraları bütün dünya dillerine çevrilmiştir. lköğrenimini köyünde yapan. XIII. Babası köyün imamı Abdullah’tır. fıkralarından birisinde şu vasiyette bulunur: Çocuklar… Söz ölüm getirmez.

2: "Nasrettin Hoca" Adlı Biyografinin Kavram Haritası 42 .Şekil 4.

3: Fıkra Türünün Kavram Haritası 43 . Şekil 4.FIKRA Herhangi bir konuyu belli bir görüş veya düşünceye göre ele alıp. konuşma diliyle yazılmış gazete ve dergi yazılarıdır. yorumlayan ve kamuoyu oluşturmaya çalışan sade.

birtakım sınırlamalarla doğmuş olmamızdır. bu dünyada elde ettiği her şeyin karşılığında bir ücret ödemekle yükümlüdür. Ama bunun için üzülme. memnun kalacaksın. ancak sen olmakla başarıya ulaşabilirsin. Seyirci durumunda olanlar. Abraham Lincoln (Abraham Linkoln) çok çirkin. o makamın ancak mükafatına tanık olurlar. Sen. her girişimden yenik çıkmamız sonucunu verir. Oysa kişiliğimize başkalarının yaşamına göre şekil vermeye çalışacak yerde.KEND N TANI. Sen de kendi çalışma alanında onlar gibi hareket edebilirsin. Franlin Roosvelt (Franklin Ruzvelt) ise kötürümdü. Fakat hepimizin bazı yeteneklerle zenginleşmiş oluğumuzu bilmemiz dengeyi sağlar. her biri yalnız kendi kişiliğine güvenerek başarılı olmaya çalıştı. kendi yeteneklerimizi kabul eder ve geliştirirsek mutluluğa ulaşmamız kolaydır.) (Gül&Köktürk. kendin ol. Bu sınırlamalar ve yetenekler yaşamımızın yönünü belirler. James HUGHES (Ceymis Hacıs) Bütün Dünya Yıllığı’ndan (Yayımlanan: Osman NEB OĞLU) (Sadeleştirilmiştir. Bu durumu inkara kalkışmak. Fakat kişiliğin seni başka bir yöne sürüklüyorsa oraya git. çinde liderlik yeteneği varsa bu yeteneği geliştir. Bunun yerine. liderlikle baş gösteren fedakarlık ve üzüntünün tanığıdırlar. MUTLU OL Ağa Han zengin ya da beğendiğin sinema artisti kadar güzel olmayı arzu ederek zaman yitirme. Kişi. Liderliğin ücreti ise hayli ağırdır. başkalarının doğal ayrıcalıklarına imrenerek zaman yitirmedi. Oysa “sahne arkasındakiler”. 2006: 38) 44 . Lincoln ile Roosvelt büyük liderlerdi. Sen lider olmayabilirsin. Bunların arasında en acılardan biri. Fakat hiçbiri. Böyle yapmakla kalabalık kitlelerin sevgi ve saygısını kazandılar. çünkü ancak kendini bulmakla gerçek mutluluğa ulaşabilirsin. Ödeyeceğin ücret ne olursa olsun. Bu dünyada başarı kazanmış bir kişi olarak yaşamak istersen hayatın gerçeklerini öğrenmen gerekir.

Mutlu Ol" Adlı Fıkranın Kavram Haritası 45 .Şekil 4.4: "Kendini Tanı.

DENEME Her konu üzerine ve sıkı kayıtlara bağlı kalmadan serbestçe yazılabilen.5: Deneme Türünün Kavram Haritası 46 . kişisel görüş ve düşüncelerin içten bir dille anlatıldığı yazılardır. Şekil 4. kesin yargılara varılmadan zıt düşüncelerin karşılaştırıldığı.

Doğrudan ayrıldık mı elle tutulur bir şeyler kaybetmeliyiz. Bizi düzeltmek isteyene kollarımızı açacak yerde. Düzeltilmek herkesin ağrıca gittiği için kimse kimseyi düzeltmeyi göze alamıyor. Tartışmalarda bahis tutuşmak hiç de faydasız değildir. dostlar arasında açık. birini kırma korkusu. aklından önce sinirleri işler. Doğruyu hangi elde görsem sevinçle karşılar.DOĞRULUK KAYGISI Düşünce çatışmaları beni ne kırar ne yıldırır. Zararıma da olsa eleştirmeciye uysal davranmalıyım ki beni her zaman serbestçe uyarsın. bizi eleştirin dememiz gerekir. teslim olurum. yapmacık bir hava. Bana çatandan bir şeyler öğrenmeye can atarım. Michel de MONTAIGNE (Mişel dö Monteyn) Denemeler (Çeviren: Sabahattin EYUBOĞLU) (Gül&Köktürk. dostların düşünceleri neyse. saçmalıyorsun!” desinler bana. yumruklarımızı sıkıyoruz. doğru yanlış. dostluğa rahat nefes aldırmaz. nsan öfkelendi mi düşünmez olur. gelin. kendimi düzeltmeme yardım etsin. Nazlı. sadece dürtükler. dikkatim uyanır. çoğu kez karşımdakini kırmamak için yazdıklarıma istenen biçimi verdiğim olmuştur. 2006: 126) 47 . “Sen bir budalasın. Doğruyu bulmak için her iki tarafın kaygısı olmalı. Eleştirilmekten kaçarız. Ben. uzaktan kokusunu alır almaz silahlarımı atar. Dostluk kavgacı olmadı mı sağlam ve cömert değildir. Ama ben dostlarımın bana sert davranmasını istiyorum. Fazla yukarıdan ve insafsızca olmadıkça. kafamı çalıştırır. Bana çatıldığı zaman öfkem değil. yiğitçe konuşulmasını isterim. Düşüncesini saklayarak konuşuyor çokları. kendi düşüncemizi savunmaya bakarız. yazılarıma çatılmasını hoş görmüş. Oysaki bunu kendiliğimizden istememiz. Biri çıkıp bizim düşüncemizin tersini söyledi mi onun doğruyu söyleyip söylemediğine değil. sözleri de o olmalı.

Şekil 4.6: "Doğruluk Kaygısı" Adlı Denemenin Kavram Haritası 48 .

Şekil 4.MAKALE Araştırma ve incelemelerle ortaya çıkan.7: Makale Türünün Kavram Haritası 49 . delillerin ileri sürülüp yeni görüşlerin ispatlanmaya çalışıldığı ve herhangi bir konuya açıklık getiren bilimsel yazılara “makale” denir.

yarım saat keman çalınca bütün yorgunluğum gider ve taze hayat bulurum. hem de başkalarını güldürmeli. sinirlerini yatıştırır.” Bir ngiliz hekimi diyor ki: “Dinlenmek için zamanın bir kısmını güler yüzlü ve kahkahası bol insanlarla geçirmelidir. Sinemalarda güldürü filmleri seyretmek fırsatını kaçırmayınız. işini bitirdikten sonra sayfayı kapamalı ve artık gönül açacak çareler aramalıdır. kendi hayatımızda arayıp bulmalıyız.ŞEN OLUNUZ Hayat ideal şartlar altında düşünenler değil. şaka yapan. her şeyi karanlık gören kimselerden uzak durunuz. Sözün kısası. kaşlarınızı çatarsanız o da suratını asar. bilir misiniz? Keman çalarak! Kendisi diyor ki: “Fikrim ne kadar yorulursa yorulsun. 2006: 25) 50 . hikayeler anlatan kimselerin bulundukları toplantılara koşunuz. Onları bulmak bir hünerdir. bahtiyar olmak herkesin hakkıdır. onu başka yerde aramak boştur. nsan çalışırken değil. bahtiyarlığa kavuşmak için ne işlerinin düzelmesini ne büyük memurluklara geçmeyi ne de zenginleşmeyi beklerler. Bulundukları durumdan en çok fayda elde etmeye çalışırlar. hiçbir zaman bahtiyar olamazlar. somurtan. Geçmiş günlerin özlemini çekenler veya geleceğin kaygısı ile tasalananlar. Onun içindir ki ne çeşit olursa olsun. Yalnız o bahtiyarlığı uzaklarda değil. bu bahtiyarlık kaynaklarının da pekiyi yerini bulurlar. güler yüzle bakarsanız o da güler. üzüntüsünü geçirir. Bahtiyarlık insanların kendi varlığındadır. Bu zat. hem gülmeli. gözyaşı döktüren filmleri seyretmeyiniz. sabahtan akşama kadar iş odasında durup dinlenmeden sekiz on saat çalışır ve sonra nasıl dinlenir. Bakınız Goethe (Göte) şöyle diyor: “ nsan her gün ya güzel bir ses işitmeli ya gönül açıcı bir kitap okumalı yahut güzel bir şey seyretmelidir. Halinden hoşnut olmayı bilmeli.” Kitap odanızda her vakit bir mizah gazetesi bulundurunuz ve içiniz sıkıldığı zaman çabucak onu açıp gönül eğlendirecek parçalar okuyunuz.” Bu pek doğrudur. şte bu sırrı bulanlar. Tuhaf konuşan. fakat neşe de onun kadar lüzumludur. Hayat bir aynadır. Selim Sırrı TARCAN Türk Edebiyatı Tarihi 4 (Hazırlayan: Seyit Kemal KARAAL OĞLU) (Kısaltılmıştır. Tanıdıklarımızdan bir profesör vardır. bulundukları halden hoşnut olmasını bilenler bahtiyar olabilirler. işini bitirdikten sonra yorgunluğunu duyar. Kara haberler veren. Şen bir dostun konuşması insanın yorgunluğunu giderir. Elem veren.) (Gül&Köktürk. Her şeyi iyi görmeye alışanlar. işlenmemiş nice bahtiyarlık madenleri vardır. Bulunduğumuz yerlerde. nsana hayatta fazilet gerekir.

8: "Şen Olunuz" Adlı Makalenin Kavram Haritası 51 .Şekil 4.

ELEŞT R (TENK T) Herhangi bir sanat eserinin beğenilen ve beğenilmeyen yönlerini veya bir kişinin olumlu-olumsuz yönlerini ortaya koymak amacıyla yazılan yazılardır. Şekil 4.9: Eleştiri( Tenkit) Türünün Kavram Haritası 52 .

Anlatımının sürükleyiciliğinin temel nedeni budur. Orhan Kemal’in başarılı yönlerinden biri de kişileri konuşturmadaki ustalığıdır. onurundan hiçbir şey yitirmeyen yoksullar. 2006: 139) 53 . insanoğlu ne ise. insanca ilişkilerin egemen olduğu bir dünyadır. nice insanlık durumlarını anlatabileceğini gösterdiği içlin büyük hizmet etmiştir. Orhan Kemal’in öykülerinin büyük bir bölüğü. Böyle bir tutum. Yaşamı boyunca bunun savaşımını vermiştir. Dilimize de Türkçe’nin nice duyguları. belgeli kenar mahalle gençleri. insanoğlunun ekmek uğruna verdiği yaşam savaşımıyla doludur. Ama onun öykülerini okuyanlar. şte Orhan Kemal’in başarısını sağlayan. Yazarlığını yaşamının bir yansıması olarak geliştirmiş. sanatı kurulaştırır. anlattıklarından sanatsal bir tat alırlar. Özellikle çocukları ve hayvanları anlattığı öykülerinde daha baskındır bu. Onun öykülerinde hiçbir abartı yoktur. Orhan Kemal’de insanın içini ezen bir sızı vardır. Sanat yapma hevesine hiç kapılmaz. onların çileli karıları. hareketli olaylarla yüklü yaşamı öykülerinin konusunu oluşturmuştur. Çileli. Küçük memurlar. Adnan B NYAZAR Türk Dilinde 25 Ünlü Eser (Kısaltılmıştır.ORHAN KEMAL’ N ÖYKÜLER Orhan Kemal. hem yaşananı olduğu gibi anlatmak hem de bu anlatıyı öyküleştirmektir.) (Gül&Köktürk. Neyi yaşamışsa onu yazmıştır. gerçekçi öykücülüğümüzün baş ustalarındandır. sokak kabadayıları. Getirdiği bu insanca duyarlıkla Orhan Kemal. yani yaşananı olduğu gibi yazmak. Kendi yaşadıkları ve çevresindeki kişilerin serüvenleri onun konu alanını belirlemiştir. Hangi öyküsü alınırsa alınsın. her biri ayrı ilginçlikteki öykülerin başkişileridir. o biçimde öykülerde canlandırılır. edebiyatımıza yeni bir dünya kazandırmıştır. bilmediği alanlara el atmamıştır. Bu dünya kimsenin kimseyi sömürmediği. Kurgucu bir öykücü olmadığı için konu bulmakta hiçbir güçlük çekmemiştir. sokak kadınları.

Şekil 4.10: "Orhan Kemal'in Öyküleri" Adlı Eleştirinin Kavram Haritası 54 .

SOHBET (SÖYLEŞ ) Herhangi bir konu hakkındaki kişisel görüşleri konuşma havası içinde ve içten bir dille anlatan yazılara “sohbet” denir.11: Sohbet(Söyleşi) Türünün Kavram Haritası 55 . Şekil 4.

nsanın dilinin tatlı olması için gönlünün tatlı. kalp kırmanın anlamsız olduğunu sezecek kadar olgun bir hayat anlayışına varmalı ki insan.”Haydi şekerim. Gerçekten dilin.”Dil yarası yaraların en derinidir. Bıçağın açtığı yara zamanla kapanır. bu tatlı emri yerine getirmeniz için sanki sizi zorlar. tatlı dil sizi yatıştırır. Nice güzel insanlar vardır ki dilleri yüzünden sevilmezler. şunu yapıver. Allah bir adama her şeyin tatlısını. Şevket RADO Eşref Saat (Kısaltılmıştır. kalp kırar. sevimli görünmeyen. ha deyince olacak işlerden değildir. 2006: 8) 56 . tatlı bir diller tamamlandığı zaman bütün kapılar açılır. Hakiki tatlı dil iyi insanda olur. çinizden bir kuvvet. Tatlı dil. Onlar her ne kadar insan benzeri iseler de sahici insanları güzel yapan. şunu yap!” demek başkadır. hatta soğuk görünen yüzleri bile ısıtır. güler yüzle seslenebilsin. sıcak yapan dildir. derler.”diyen bilmem bulunur mu? Çünkü bu. Öylesinin sevimli. Bir de “Haydi şekerim. iyi olması lazımdır.” Dediklerini düşünün. Dilin de tatlısı olmalı. tatlı olmak şartıyla açamayacağı kapı. Ne kadar öfkeli olursanız olun. tilkinin kargaya döktüğü tatlı dil gibidir. Üstelik acı dilin zararı yalnız karşısındakine değildir.”Kalk. bütün gücünü gönülden alır. Bu geçici dünyada gönül yıkmanın. nsanı belki kısa bir zaman için aldatır ama çabucak da foyası meydana çıkar. En yapamayacağınız işleri size tatlı dille. güler yüzle yaptırıverirler. kendi sahibini de dünya güzeli olsa çirkinleştirir. insan için başlı başına bir kuvvettir. çözemeyeceği düğüm yoktur. öyle ise ne duruyoruz. ne olur. sevgiyle dolu insanın dili de kendiliğinden tatlılaşır. Ama dilleri olmadığı için soğukturlar. içlerinde pek de güzelleri vardır. dilimizi tatlılaştıralım. Tatlı dil.”Şeytan görsün yüzünü!”deyip bucak bucak kaçtığımız insanlar hep o insanlardır. “Mademki tatlı dil her kapıyı açan sihirli bir anahtardır. Ortada hiçbir sebep olmasa bile dayatmanın yollarını ararsınız. Ama tatlı dil öyle mi ya? Yılanı deliğinden çıkarır.TATLI D L Mağaza vitrinlerindeki mankenleri bilirsiniz. şunu yapıver!”demek başka. Gönülleri fetheden tatlı dil. Hepsi güler yüzlüdür. “Ne diye yapacak mışım? Mecbur muyum? Başkası yapsın! Hep bize mi yükleniyorlar? Yapmayacağım işte!” dersiniz. bir türlü kapanmak nedir bilmez. cana yakın kılar. Çünkü o dil ağzın içinde her dönüşünde can yakar. Doğru sözdür.”derler. en küçüğünden en büyüğüne kadar tatlı dille. Çünkü tatlı dil suratınıza çarpmamış. Yüreği merhametle. kalbinize işlemiştir. dilin acısını verdi mi ne yapsa kar etmez. cana yakın olmasına imkân yoktur.) (Gül&Köktürk. Güler bir yüz.”Kalk şunu yap!” dedikleri zaman. Kötü bir adamın dökeceği tatlı dil. Ama her dil değil. dil yarası ruhun en gizli taraflarına doğru boyuna işler.

Şekil 4.12: "Tatlı Dil" Adlı Söyleşinin Kavram Haritası 57 .

5. * Öğrencilerin metinleri akıllarında daha uzun süre tutabilmelerini sağlar. * Öğrencilerin. Ayrıca öğrencilerin. Özellikle zor anlaşılan metinlerin (okuma parçalarının) öğretilmesinde bu yöntemin kullanılması önerilir. Bu kullanımın hem öğretmen hem de öğrenci açısından yararlı olacağı düşünülmektedir. 58 . * Herhangi bir metne göre daha az kelime içerir. * Edebi metinlerdeki soyut ifadeleri anlaşılır hale getirir. kavramlar arasında bağlantı kurarak metnin ana düşüncesini ortaya çıkarmalarını sağlar. Çünkü bulgularda da gördüğümüz gibi Kavram Haritaları. * Metnin yapı taşlarını oluşturan kelimelerin ve bunlara yüklenen anlamların daha iyi anlaşılmasını sağlar. okudukları metinlerdeki kelime. parçayı ne kadar anladıklarını da gösterir. * Metni oluşturan ve öğrencilerin anlamakta güçlük çektiği uzun cümleleri daha derli toplu bir hale getirir. Günümüzde çok sık kullanılmayan Kavram Haritası Yönteminin. terim ve kavramlarla bir kavram haritası oluşturmaları. SONUÇ VE ÖNER LER Kavram Haritası Yönteminin farklı edebi türlerde ve metinlerde kullanılabildiğini bulgular kısmında gördük. * Okumayı kolaylaştırır. Türkçe derslerinde kullanılmasının verimi arttıracağı düşünülmektedir. * Öğrencinin zihninde oluşabilecek kargaşaları önler.

Kamil (2002). Kadir & Gülseren. Bahattin (2003). Yüksek Lisans Tezi. Milli Eğitim Dergisi. lköğretim 7. Van. Her Yönüyle Dil: Ana Çizgileriyle Dilbilim.(160). Cumhuriyet Dönemi Eğitim Stratejileri. Sınıf Programının Kavram Haritası Tekniği ile şlenişi. lköğretim Fen Bilgisi Eğitiminde Kavram Haritaları ile Verilen Bilişsel Desteğin Başarıya Hatırda Tutmaya ve Fen Bilgisi Dersine lişkin Tutuma Etkisi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ömer (2003). Sınıf Fen Bilgisi Konularının Kavram Haritaları ile Öğretilmesi. Abant zzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. zmir. Mehmet (2002). Çatalkaya. Ankara. Ve 10. Hayati (2006). Yüksek Lisans Tezi. Yüksek Lisans Tezi. Bazı Bireysel Farklılıkların Kavram Haritası Yapma Başarısına Etkisi. Milli Eğitim Dergisi. 34. Kavram Haritasının Türkçe Öğretiminde Kullanımı. Van. (144). Yahya (1999). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü. Aksan. Yüzyıldan Günümüze Türk Eğitiminde Başlıca Düzenleme ve Geliştirme Çabaları ( Genel Özellikler ve Doğrultular). 168-193. H. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Dumanlı. Altın. Yüksek Lisans Tezi. Gürlek. Bolu. Kavram Ağları ve Kavram Haritalarının Uygulanması. Bilgisayar Destekli Deney Yöntemiyle Kavram Haritası Yönteminin Bazı Bilişsel Süreçler ve Hatırlama Düzeyi Açısından ncelenmesi. Metin & Köktürk. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Orta Öğretim Biyoloji (botanik) Öğretiminde Anlam Çözümleme Tabloları. lköğretim 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı. Güçlüer. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 59 . stanbul. Yeni Programa Uygun Türkçe Öğretim Yöntemleri. Muhsin (2006). Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Barut. Doğan (1995). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. 17. Yenilenen Orta Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 9. Efe (2006). Elif (2001). Çetin. Gerçekcioğlu. Akyüz.KAYNAKLAR Acat. Kavram Haritalarının Erişi ve Kalıcılığa Etkisi. Özlem (2006). Ankara: Yıldırım Yayınları. Ankara: Kök Yayıncılık. Ramazan (2005). Konya. Gül. Doktora Tezi. Perver (2006). Yüksek Lisans Tezi. Akyol.

Milli Eğitim Dergisi. brahim (2002). Elazığ. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü. stanbul. Milli Eğitim Dergisi. (149). Bekir (2001). Orta Öğretim Matematik Eğitiminde Kavram Haritalanması Tekniğinin Kullanımı. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu. 60 . Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Milli Eğitim Dergisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Kurada. Özbay. Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II. Turgut. Ankara: Öncü Kitap. Murat (2006). Fahri (2003). Yüksek Lisans Tezi. Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I. Kenan (2006). Kavram Haritaları Yönteminin Yabancı Dil Öğretiminde Öğrenci Başarısına Etkisi. Özbay. Yüksek Lisans Tezi. MEB (2005-a). Lise II Tarih Dersinin Öğretiminde Kavram Haritası Kullanımının Öğrenmeye Etkisi. lköğretim kinci Kademe Dil Bilgisi Derslerinde Kavram Haritası Tekniğinin Öğrenci Başarısına ve Hatırlamaya Etkisi. 8.Kabaca. Sınıflar). stanbul. Van’daki Liselerde Olasılık Öğretiminde Görülen Kavram Yanılgıları. Yaman. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Turgut. N. Geleceğimizin Teminatı Dilimizdir. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Murat (2006). Yüksek Lisans Tezi. MEB (2005-b). (159). Eğitimin Önemi Artarak Sürecektir. Ahmet (2000). stanbul. Karapür. Van. Öğrenme Öğretme Süreci: Yeni Teori ve Yaklaşımlar. Ankara: Öncü Kitap. Seçil (2006). lköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6. Tümen. (145). Bekir (2000). Saban. lköğretim Türkçe Dersi (1-5. Taş. Tolga (2002). Havva (2006). Türk Milli Eğitiminin Yenileşmesi ve Öncelikleri. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 7.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->