SEMİNER Konu:Transaksiyonel Analiz Araş.Gör.

Semra Coşgun

TA ya ilişkin Tanımlar:
Transaksiyonel Analiz:
Bir kişilik teorisidir,  Bir iletişim teorisidir,  Psikolojik gelişimi açıklayan bir teoridir,  Bir psikopatoloji teorisidir,  Bir psikoterapi tekniğidir,  Kişisel gelişimde kullanılabilecek bir tekniktir.

TA nın Temel Varsayımları
1.Tüm insanlar iyidir, 2.Herkes düşünme yetisine sahiptir, 3. İnsanlar kendi kaderlerini belirleyebilir ve değiştirebilirler .

Temel Kavramlar
1.Benlik Durumları

EBEVEYN (Kural koyan,koruyan) YETİŞKİN ÇOCUK(Asi,boyun eğen,özgür)

Benlik Durumları:
E (Öğrenen) Değerler Y (Düşünen) Bilgi alışverişi Ç (Hissedilen)İhtiyaç ve durumlar

Benlik Durumlarının Detayları
Yol gösterici E Suçlayıcı Y Asi Ç Özgür Boyun eğen Aşırı koruyucu Yardımcı

2.Transaksiyonlar
Paralel Çapraz Çift Yönlü

3.Kabul Bildirimler:

Olumlu,olumsuz Mesajlar Koşullu,koşulsuz

4.Yaşam Pozisyonları-Okey Pozisyonlar
Ben+sen(Ben iyiyim,sen iyisin) Ben+sen (Ben iyiyim,sen iyi değilsin) Ben-sen (Ben iyi değilim,sen iyisin) Ben-sen (Ben iyi değilim,sen iyi değilsin)

5.Zamanın Yapılandırılması:
Geri çekilme Törenler-Ritüeller Vakit geçirme Etkinlikler,aktiviteler Oyunlar İçtenlik,samimiyet

6.Uyarılma,tanınma ve yapılandırma açlığı
7.Yaşam Senaryosu 8.Sembiyoz A kişisi B kişisi E E Y Y Ç Ç 9.Raket Duygular(Korku,öfke,üzüntü,sevinç) 10.Özerklik

Teşekkürler

Hayırlı ve Başarılı çalışmalar Araş.Gör.Semra Coşgun

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful