MODA TASARIMI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Bu anabilim dalında, kendi modasını yaratma hedefine doğru adım adım ilerleyen

Türk giyim sektörüne moda tasarımcısı ve moda tasarımı öğretmeni yetiştirilmektedir. Mezun olan öğrenciler giyim kültürünü, giyinme özelliklerini doğa, insan, toplum, moda bağlantısı ve bütünlüğü içinde çağın gerçeklerine dönük olarak çizgisinden ölçüsüne, kalıbından dikimine ve süslemesinden sunuşuna üstün bir tasarım, estetik ve yaratıcılık anlayışını becerisiyle birleştirmiş eleman niteliğini taşımaktadırlar. Yetişen bu elemanlar MEB/Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Kız Teknik Öğretim kurumlarında giyim öğretmeni, giyim, hazır giyim,moda tasarımı sektöründe ise modacı-model ve kalıp tasarımcısı ve uygulayıcısı olarak görev almaktadırlar. • Anabilimdalı, üniversite seçme ve yerleştirme sınav sonuclarında EA puana göre öğrenci almaktadır.

Öğretim kadrosu 1 Profesör, 1 Doçent, 7 Yardımcı Doçentten oluşmaktadır. Anabilim Dalı AKTS Koordinatörü:Yrd.Doç.Dr.Gülçin Üstün Tel:0 312 212 64 60-186 e-mail:gutsun@gazi.edu.tr

Moda Tasarımı Öğretmenliği Anabilim Dalı 1. Yıl 1. Yarıyıl Dersin Kodu TDL 101 TAR 101 YDL 101 ENF 101 EĞT 101 MOT 101 MOT 103 MOT 105 MER 101 MER 103 Yerel ECTS Kredi Kredisi Türk Dili 2 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 2 Yabancı Dil ( İngilizce) 2 2 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 0 3 Öğretmenlik Mesleğine Giriş 3 3 Temel Kalıp Çizimleri 2 4 Temel Dikim Teknikleri 2 5 Moda Resmine Giriş 2 3 Temel Sanat Eğitimi 2 3 Teknik Resim 2 3 TOPLAM 30 Dersin Adı Yerel ECTS Kredi Kredisi 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 4 5 5 4 30 Dersin Adı

1. Yıl 2. Yarıyıl Dersin Kodu TDL 102 TAR 102 YDL 102 ENF 108 EĞT 102 MOT 102 MOT 104 MOT 106 GYE 102

Türk Dili Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Yabancı Dil ( İngilizce) Temel Bilgisayar Bilgisi ve BASIC Programlama Dili Okul Deneyimi Moda Resmi Temel Kalıp Çizimleri Temel Dikim Teknikleri Giyim Sanayi Makinaları TOPLAM

2. Yıl 1. Yarıyıl Dersin Kodu Dersin Adı MYD 201 İŞL 201 EĞT 201 MOT 201 MOT 203 MOT 205 MOT 207 MOT 209 MOT 211 Mesleki Yabancı Dil Genel İşletme Gelişim ve Öğrenme Moda Resmi Temel Kalıp Çizimleri Temel Dikim Teknikleri Tasarım İlke ve Yöntemleri Giyim Süsleme Tasarımı Malzeme Bilgisi TOPLAM Yerel Kredi 2 2 3 2 3 2 2 2 2 ECTS Kredisi 2 3 3 3 5 4 3 3 3 30

2. Yıl 2. Yarıyıl Dersin Kodu Dersin Adı MYD 202 EĞT 202 Yerel ECTS Kredi Kredisi 2 2 4 4

Mesleki Yabancı Dil Öğretimde Planlama Değerlendirme MOT 202 Moda Resmi 2 3 MOT 204 Temel Kalıp Çizimleri 3 4 MOT 206 Tayyör-Manto Dikim Teknikleri 3 5 MOT 208 Aksesuar Tasarımı 2 3 MOT 210 Moda Tarihi 2 3 MOT 212 Giysi Ergonomisi 2 3 GYE 202 Kalıp Serileştirme Sistemleri 2 3 TOPLAM 30 4.Yarıyıldan sonra her öğrenci alana yönelik bir iş yerinde staj yönergesine uygun olarak 30 iş günü staj yapacaktır. 3. Yıl 1. Yarıyıl Dersin Kodu MYD 301 EĞT 301 MOT 301 MOT 303 MOT 305 MOT 307 MOT 309 MOT 311 Dersin Adı Mesleki Yabancı Dil Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Moda Resmi Model ve Kalıp Tasarımı I Üst Giysi Tasarımı Üç Boyutlu Kalıp Tasarımı Moda Pazarlama Alan Araştırma Teknikleri TOPLAM Yerel ECTS Kredi Kredisi 2 2 3 4 2 3 4 2 2 2 3 7 7 4 3 3 30

3. Yıl 2. Yarıyıl Yerel ECTS Kredi Kredisi MYD 301 Mesleki Yabancı Dil 2 2 ÜYP 302 Üretim Yönetimi ve Planlama 2 2 EĞT 302 Sınıf Yönetimi 3 3 EĞT 304 Özel Öğretim Yöntemleri I 3 4 MOT 302 Moda Resmi 2 3 MOT 304 Model ve kalıp Tasarımı II 3 5 MOT 306 Abiye Giysi Tasarımı 4 7 MOT 308 Üç Boyutlu Kalıp Tasarımı II 2 4 TOPLAM 30 6. Yarıyıldan sonra her öğrenci alana yönelik bir iş yerinde staj yönergesine uygun olarak 30 iş günü staj yapacaktır. Dersin Kodu Dersin Adı

4. Yıl 1. Yarıyıl Dersin Kodu EĞT 401 EĞT 403 MOT 401 MOT 403 MOT 405 Dersin Adı Yerel ECTS Kredi Kredisi Okul Deneyimi 3 3 Özel Öğretim Yöntemleri II 3 4 Koleksiyon Hazırlama 5 10 Mezuniyet Tezi 2 5 Bilgisayar Destekli Moda Tasarımı 3 5 Seçmeli 2 3 TOPLAM 30

Seçmeli Dersler Dersin Kodu MOT 407 MOT 409 MOT 411 MOT 413 MOT 415 KGE 401 Dersin Adı Moda Fotoğrafçılığı Katalog Hazırlama Sahne Sanatları Kostüm Tasarımı Giysi Sunumu Kalite Parametreleri Makyaj ve Saç Tasarımı Yerel ECTS Kredi Kredisi 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3

4. Yıl 2. Yarıyıl Dersin Kodu EĞT 402 EĞT 404 MOT 402 MOT 404 MOT 406 GYE 402 Dersin Adı Yerel ECTS Kredi Kredisi Rehberlik 3 3 Öğretmenlik Uygulaması 5 5 Moda Resmi 2 3 Model ve Kalıp Tasarımı 3 7 Proje 4 8 Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı 2 4 TOPLAM 30

Toplam 240 ECTS Kredisi
Dersin Adı-Kodu: TÜRK DİLİ TDL 101 Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl 1 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği
Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Ödev Diğer Toplam

Krediler Kredi 2 AKTS Kredisi 2

28 Türkçe Zorunlu -

-

-

-

17

5

50

• • •

Dilin tanımı ve alt kolları, dil-düşünce bağlantısı, dil- kültür ilişkisi, dilin kültür ve millet varlığı içindeki yeri, imlâ kuralları, noktalama işaretleri ve uygulamaları. Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri, gelişmesi ve tarihî devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları Türkçe’nin ses özellikleri, ses bilgisi ve hece bilgisi, yapı bilgisi, söz dizimi, anlatım bozuklukları

Dersin Amacı

Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Türk dili ile ilgili temel bilgileri pekiştirme, ana dili bilinci oluşturma, Türkçenin estetik yönünü kavrama, anlatım gücünü geliştirme Dil ve anlatım yeteneğini geliştirme, ana dili konusunda bilgilenme ve bilinçlenme, kolay iletişim kurabilme
Yaman, Ertuğrul, Türk Dili ve Kompozisyon, Gazi Kitabevi Yay. Ankara, 2003.

Değerlendirme Ölçütleri

Varsa (X) olarak işaretleyiniz Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı X X x

Yüzde (%) 30

20

50

Ders Sorumluları Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Yard. Doç.Dr. Ertuğrul YAMAN- eyaman@gazi.edu.tr Konular Dilin tanımı ve alt kolları, Dil-düşünce bağlantısı, Dil- kültür ilişkisi, Dilin kültür ve millet varlığı içindeki yeri, İmlâ kuralları, Noktalama işaretleri ve uygulamaları, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçenin gelişmesi ve tarihî devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe’nin ses özellikleri, ses bilgisi ve hece bilgisi, Yapı bilgisi, Söz dizimi, anlatım bozuklukları.

.
Dersin Adı-Kodu: TAR 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ Programın Adı:

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl 1 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Dersin Amacı
Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Ödev Diğer Toplam

Krediler Kredi 2 AKTS Kredisi 2

28

-

-

-

17

5

50

Türkçe Zorunlu Öğrencilerin birinci sınıfa kayıtlı olmaları gerekir. Derste Osmanlı Devleti’nin Gerilemesi ile başlayıp, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması süreci incelenmektedir. Dersin amacı; öğrencilerimize Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında bilgi sahibi

yapmaktır. Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Değerlendirme Ölçütleri Bu dersi okuyan öğrenci, Cumhuriyet’in geçmişini bilen, yaşadığı dönem hakkında yorum sahibi olan, gelecek dönem hakkında da yorum yapabilecek bilgi donanımına sahip bir birey olur . Yalçın, E. Semih, Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri, Siyasal Yayınevi, Ankara 2004. Nutuk-Söylev, TTK Kurumu, Cilt 1-3, Ankara 1999. Armaoğlu, Fahir, 20.Yüzyıl Siyasî Tarihi (1914-1980), Ankara 1992. Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı Ders Sorumluları Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-14 x 60 x 20 x Yüzde (%) 30

Okt.Sedef Bulut Konular
Osmanlı Devleti’nin Gerilemesi Büyük Devletlerin Politik-Amaçları Amaçları; Şark Meselesi Osmanlı Devleti’ni Kurtarma Çabaları, Yenileşme Hareketleri Lâle Devri, Tanzimat-Islahat Fermanları I. ve II. Meşrutiyet Devleti kurtarma adına ortaya çıkan “Fikir Hareketleri” Osmanlı Devleti’nin Çöküşü 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı I. Dünya Savaşı Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na Girişi ve Cepheler Ermeni Tehciri ve Mondros Mütarekesi Millî Mücadele’nin Başlaması

Dersin Adı-Kodu: YABANCI DİL YDL 101 Yarıyıl 1 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Krediler
Toplam

Teori Uyg. Lab.

Proje/Alan Çalışması

Ödev

Diğer

Kredi 2

AKTS Kredisi 2

28 İngilizce Zorunlu Yok

17

5

50

Dersin İçeriği Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Değerlendirme Ölçütleri

Temel dilbilgisi, sıfat, isim, zamir, temel zamanlar, kipler, okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerileri kelime bilgisi, Öğrencilerin yabancı dildeki kavramlar, temel işlemler, temel bağlantılar ve türev arasındaki farkı ayırt edebilecek bilgi, beceri ve tutum kazandırmak Yabancı dilde bilişsel, psiko-motor, duyuşsal davranışlarda yeterlilik kazanır. Dr. A.Vahit Çakır, Dr. Gül Keskil, Dr. Nilgün Yorgancı Full Steam Ahead, Gündüz Yayınları 2005 Ankara Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı X 50 x 20 X

Yüzde (%) 30

Ders Sorumluları Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Okutman, Nuran SAFRAN nsafran@gazi.edu.tr , Okutman, Hande Aktop haktop@gazi.edu.tr Okutman İbrahim PÜR ibrahimp@gazi.edu.tr , Okutman Fatma Filiz Demircioğlu fatmafiliz@gazi.edu.tr , Okutman Sühendan Er seminer@gazi.edu.tr

Konular
Giriş ve genel değerlendirme Kendini tanıtma Zamirler İşaret sıfatları, Zarflar, aile üyeleri Şimdiki zaman Ara sınav Geniş zaman Şimdiki zaman ile geniş zaman karşılaştırılması Kipler (yetenek, tavsiye ve yasaklama) Sayılabilen, sayılamayan isimler Miktar bildiren edatlar Dönemin gözden geçirilmesi Final sınavı

Dersin Adı-Kodu:
ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Krediler
Toplam

Yarıyıl 1 Ders Dili

Teori Uyg. Lab.

Proje/Alan Çalışması

Ödev

Diğer

Kredi 0

AKTS Kredisi 3

14 Türkçe

28

30

72

Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği

Zorunlu Yok Bilgisayara giriş, temel kavramlar, donanım ve yazılım, klavye kullanımı, işletim sistemleri, Windows işletim sistemi, internet’e giriş, mail kullanma, arama motorlarını kullanma Temel bilgisayar bilgisini vermek ve kullandırmak Öğrenim hayatı boyunca ve daha sonrasında gerekli olacak bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak • • • Çelik, Bülent ve Murat Yılmaz, Bilgisayar, Ya-Pa Yayınları, İstanbul, 2000. Bülbül, H.İ., M. Küçükali ve M.A. Sarıtiken, Temel Bilgisayar Teknolojisi ve Uygulamaları, Ankara, 2002. Diğer bilgisayar ders kitapları Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı X 30 X 20 X 20 X Yüzde (%) 30

Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Değerlendirme Ölçütleri

Ders Sorumluları Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Yrd.Doç.Dr. Bülent ÇELİK bucelik@gazi.edu.tr Öğr. Gör. Murat YILMAZ muyilmaz@gazi.edu.tr Öğr. Gör. Mehmet Ali SARITİKEN msaritiken@gazi.edu.tr

Konular
Bilgisayara giriş Temel kavramlar Donanım ve yazılım Donanım ve yazılım Klavye kullanımı İşletim sistemleri Arasınav Windows işletim sistemi Windows işletim sistemi Windows işletim sistemi İnternet’e giriş İnternet’e giriş Mail kullanma Arama motorlarını kullanma

Dersin Adı-Kodu: Eğt 101

Programın Adı: Moda Tasarımı

Öğretmenlik Mesleğine Giriş Yarıyıl 1/1 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler

Öğretmenliği Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Krediler Toplam 75 Kredi 3 AKTS Kredisi 3

Teori Uyg. Lab. 42 Türkçe Zorunlu Yok -

Proje/Alan Çalışması -

Diğe r 33

Öğretmenlik mesleği, özellikleri ve ilkeleri. Sınıf ve okul ortamı, eğitimde alternatif perspektifler, eğitimin sosyal, psikolojik, felsefi ve tarihi temelleri, Türk eğitim sistemi. Türk eğitim sisteminin yapısını, öğretmenlik mesleği ve özelliklerini, okul ve sınıf ortamının özelliklerini tanıtabilmek. 1. Eğitim ve öğretmenlik mesleği ile ilgili temel kavramları açıklayabilme. 2. Türk Milli Eğitim sistemini yapısını açıklayabilme. 3. Eğitimin temellerini kavrayabilme. 4. Öğretmenlik mesleğinin özelliklerini açıklayabilme. 5. Sınıf ve okul ortamının özelliklerini açıklayabilme. Özdemir, Çağatay(2004), Öğretmelik Mesleğine Giriş, Ankara:Asil Yayıncılık Özden, Yüksel(2002), Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Ankara: PegemA Yayıncılık Ergün, M ve Diğerleri(1999), Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Ankara: Ocak Yayınları Demirel, Özcan., Kaya Zeki(2002), Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Ankara: PegemA Yayıncılık Ders Notları ve Ders Sunuları

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Değerlendirme Ölçütleri

Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı 1 X 1

Yüzde (%) 40

10 50

Ders Sorumluları Hafta 1 2 3 4 5

Prof. Dr. Tayyip Duman, tayyip@gazi.edu.tr Konular Eğitim ve Öğretim İle İlgili Temel Kavramlar. Eğitimin Tarihi Temelleri Eğitimin Felsefi Temelleri Eğitimin Sosyal Temelleri Eğitimin Psikolojik Temelleri

6 7 8 9 10 11 12 13 14

Eğitimin Hukuksal Temelleri Eğitimin Ekonomik Temelleri Türk Eğitim Sisteminin Yapısı Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri Öğretmen Yetiştirmenin Tarihi Gelişimi Okul ve Okulun özellikleri Sınıf ve Sınıfın Özellikleri Eğitimde Alternatif Yaklaşımlar Dönem Sonu ve Konuların Değerlendirilmesi

Dersin Adı-Kodu:Temel Kalıp Çizimleri MOT 101

Programın Adı: Moda tasarımı Öğretmenliği Krediler Toplam 100 Kredi 2 AKTS Kredisi 4

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl 1 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Değerlendirme Ölçütleri Teori Uyg. Lab. 14 28 Proje/Alan Çalışması 35 Diğe r 23

Türkçe Zorunlu Vücut anatomisi, kadın temel etek,pantolon çizimi için ölçü alma, temel etek ve pantolon çizimleri, şablon hazırlama Vücut anatomisini tanıma, kadın temel etek,pantolon çizimi için ölçü alma, temel etek ve pantolon çizimleri, şablon hazırlamaya ilişkin bilgi ve becerileri kazanma. Temel etek ve pantolon çizimleri ve şablon hazırlayabilme System M. Müler &Sohn, Konstruktionen für Röcke und Hosen Deutsche Bekleidungs-Akademie, München

Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı X X X X

Yüzde (%) 30

10

15 45

Ders Sorumluları Hafta

Yrd.Doç.Dr.Soneser Yurdakul (syurdakul@gazi.edu.tr), Yrd.Doç.Dr. Songül Kuru (skuru @gazi.edu.tr), Kamuran Kahramanoğlu, Konular

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Vücut anatomisi ve ölçü alma Temel etek kalıbı ve şablon hazırlama Pilili etek Çan etek ve daire etek Pantolon etek Etek model uygulamaları Ara sınav Etek model uygulamaları Temel kadın pantolonu Pilili pantolon Pantolon Şablon hazırlama Pantolon model uygulama Pantolon model uygulama Pantolon model uygulama

Dersin Adı-Kodu:Temel Dikim Teknikleri – MOT103

Programın Adı: Moda Tasarımı Öğretmenliği Krediler Toplam 125 Kredi 2 AKTS Kredisi 5

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl 1 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Teori Uyg. Lab. 14 Türkçe Zorunlu 28 Proje/Alan Çalışması 50 Diğe r 33

Basit dikiş egzersizleri, dikiş payı temizleme teknikleri, etek ucu temizleme ve katlama teknikleri,etek yırtmaç teknikleri, bel temizleme teknikleri, cep teknikleri,pantolon patleti hazırlama,pantolon cebi hazırlama pantolon beli temizleme.

Dersin Amacı

Temel dikim ve dikiş tekniklerini tanıma, Basit dikiş egzersizlerini, dikiş payı temizleme tekniklerini, etek ucu temizleme ve katlama tekniklerini ,etek yırtmaç tekniklerini, bel temizleme tekniklerini, cep tekniklerini uygulamaya, pantolon patleti hazırlama,pantolon cebi hazırlama pantolon beli temizlemeye yönelik bilgi ve becerileri kazanma. Tekniklere uygun olarak düz dar etek ve pantolon dikebilme becerisi Ders hocası, örnek çalışma parçaları, ders notları

Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Değerlendirme Ölçütleri

Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı X X X X

Yüzde (%) 30

10

15 45

Ders Sorumluları

Yrd.Doç.Dr.Soneser Yurdakul ( syurdakul@gazi.edu.tr) Yrd.Doç.Dr.Songül Kuru (skuru@gazi.edu.tr) Öğr.Gör. Kamuran Kahramanoğlu

Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Dikiş makinesini tanıma ve basit dikiş alıştırmaları yapma Etek kalıbını kumaşa uygulama ve kesme, pensleri ve arka ortasını dikme Arka ortasına tek taraflı fermuar dikme, arka ortasında etek ucuna açık yırtmaç çalışma ön etek parçası ile arka etek parçasını yan dikişlerden birleştirme Astarı kesme ve parçaları birleştirme,etek kemerini hazırlama Kemeri eteğin beline takma, dikiş paylarını temizleme, etek ucunu temizleme İkinci etek kalıbını kumaşa uygulama ve kesme, pensleri ve arka ortasını dikme, Arka ortasına çift taraflı fermuar dikme, arka ortasında etek ucuna kapalı yırtmaç çalışma ön etek parçası ile arka etek parçasını yan dikişlerden birleştirme Astarı kesme ve parçaları birleştirme,etek kemerini hazırlama Kemeri eteğin beline takma, dikiş paylarını temizleme, etek ucunu temizleme Ara sınav Aplike cep Kapaklı körüklü cep Yelek cep Dikişten açılan cep Pantolon kalıbını kumaşa uygulama ve kesme, pililerini hazırlama Patlet hazırlama ve fermuar dikme, ön cepleri hazırlama ve dikme Arka cebi dikme ve yan dikişleri birleştirme

Dersin Adı-Kodu: MOT 105 Moda Resmine Giriş

Programın Adı: Moda Tasarımı Öğretmenliği Programı

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl 1 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Değerlendirme Ölçütleri Teori Uyg. Lab. 14 Türkçe Zorunlu Yok 28 Proje/Alan Çalışması 20 Diğe r 13 Toplam 75

Krediler Kredi 2 AKTS Kredisi 3

Moda tasarımı terminolojisi, moda ve giyimi etkileyen faktörler, temel moda resmi çizimleri, moda resmine yönelik insan vücudu etütleri siluet hazırlama yöntemleri Temel moda resmi çizimlerini bilir. Moda resmine ait siluet hazırlar Moda resmine yönelik temel yaka, kol, cep, etek ve pantolon çizimlerini bilir. Giysideki pli ve büzgüleri, ilik çizimlerinin bilir. Siluet hazırlar. OLGAÇ, Pınar-Moda Resmi TALE LEE, Sharon-Indıde Fashıon Desıgn III. HAKKO,CEM-Moda Olgusu

Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı 1 X X 1 polgac@gazi.edu.tr

Yüzde (%) 30 10 10 50

Ders Sorumluları Hafta

Yrd.Doç.Pınar Olgaç Konular

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Temel Moda resmi çizimleri Temel moda resmi çizimleri (yaka) Temel moda resmi çizimleri (yaka) Temel moda resmi çizimleri (kollar) Temel moda resmi çizimleri (kollar) Temel moda resmi çizimleri (etek) Temel moda resmi çizimleri (etek) Temel moda resmi çizimleri (pantolon) Temel moda resmi çizimleri (cep-manşet-düğme-ilik) Temel moda resmi çizimleri (pli-verev-büzgü) Basit giysi çizimleri Basit giysi çizimleri Siluet çizimleri Siluet çizimleri

Dersin Adı-Kodu: MER 101 TEMEL SANAT EĞİTİMİ Yarıyıl I Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Proje çalışması 18

Program Adı: Moda Tasarımı Öğretmenliği Krediler Toplam 75 Kredi 2 AKTS Kredisi 3 Diğe r 15

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. 14 Türkçe Zorunlu Yok 28

Sanatın temel ilke ve öğeleri ile ilgili beceri ve davranışları, farklı teknik ve uygulamalarla desteklemek.

Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Sanatın temel kavramlarını teorik ve uygulamalı olarak kavratmak. Nokta-çizgi-leke-biçim-hacimlendirme-transformasyon yöntemleri, form üretme yöntemleri, renk kontrastlarını iki ve üç boyutlu görsel anlatımlara dönüştürme. Temel Sanat Öğeleri-Nevide Gökaydın Temel Tasar- Hulusi Güngör Aynanın Gerçeği- Gülseren Südar

Değerlendirme Ölçütleri

Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı X X atilailkyaz@hotmail.com aliduzgun@gazi.edu.tr X X

Yüzde (%) 30

10

10 50

Ders Sorumluları Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Prof. Atila İlkyaz Yrd. Doç. Dr. Ali Düzgün Konular

Nokta: Ölçü-yön Çizgi: Ölçü, yön, aralık, kolaj tekniği Nokta çizgi ile yüzey düzenlemesi, leke çalışması Obje etüdü, karakalem Obje etüdü, kuruboya Transformasyon yöntemleri Vize Form üretme yöntemleri Tasar ilkeleri Doku Renk kontrasları Renk kontrasları Renk kontrasları Final

MER 103 TEKNİK RESİM Yarıyıl 1 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği

Moda Tasarımı Öğretmenliği Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Krediler Toplam 75 Kredi 2 AKTS Kredisi 3

Teori Uyg. Lab. 14 Türkçe Zorunlu Yok 28

Proje çalışması 18

Diğe r 15

Teknik çizim teknikleri. Tasarı geometri ve izdüşüm teknikleri. Ölçümlendirme. Perspektif. Açılım teknikleri.

Dersin Amacı

Çizim aletlerini kullanma, geometrik parçaların çizim tekniklerini kavrama, tasarı geometride temel izdüşüm prensiplerini, ölçümlendirmeyi, perspektifleri, kesitleri, gölgelendirme ve kroki konularını çizerek ifade edebilmektir.

Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Değerlendirme Ölçütleri

Bir objenin oluşumunda tasarlama ve projelendirme safhalarında tüm bilgileri kullanarak çizimleri gerçekleştirebilme. Teknik Resim I ve Perspektif- Orhan Güngör

Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı X X X X

Yüzde (%) 30

10

10 50

Ders Sorumluları Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Orhan GÜNGÖR Konular Kaynak kitaplar tanıtımı, alınacak takımlar ve malzemeler, ders işlenişi ve değerlendirme. Teknik resmin tanıtımı ve sağladığı avantajlar, eskiz kağıdının tanıtımı, T cetveli ve gönyelerin görevleri ve kullanımları, çerçeve ve antetlerin tanıtımı ve eskiz kağıtlarına çizimi, çizgilerin tanıtımı ve verilen örneklere göre uygulama. Rapido kalemlerin tanıtımı ve kullanma tekniklerini çerçeve, antet ve çizgi uygulamalarını aydınger kağıtlar üzerinde yaptırılması. Nokta, doğru, kırık çizgi, eğri çizgi ve açı tanımları. Doğruların pergel yardımı ile eşit parçalara bölünmesi, doğrular üzerine dik çıkmak, açı taşıma ve bölmeleri, doğru-yay birleştirmeleri, teğet çizimleri. Oval , elips ve spiral çizimleri. Tasarı geometri tanımları ve çeşitleri, eşlenik izdüşüm metodu tanıtımı ve çizim teknikleri, derste dağıtılan basit maketler üzerinde uygulamalar yapılması. Ölçümlendirme. Perspektif tanıtımı ve çeşitleri, konik perspektif ve çeşitleri, derste tek noktalı perspektif çizimleri. Ara sınav (Vize) İki noktalı konik perspektif ve üç noktalı konik perspektif. Paralel perspektif tanıtımı ve çeşitleri, izdüşümlerden izometrik ve eğik perspektif çizimleri. Perspektiflerden perspektif çizimleri. Kesitler. Gölgelendirme ve kroki çizimler.

Dersin Adı-Kodu: MESLEKİ YABANCI DİL MYD 201 Yarıyıl 3 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Değerlendirme Ölçütleri

Programın Adı: Moda Tasarımı Öğretmenliği Krediler
Toplam Proje/Alan Çalışması Diğe r

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Teori Uyg. Lab.

Kredi 2

AKTS Kredisi 2

28 İngilizce Zorunlu Yok

22

50

Kıyafet bakımı, tuvalet seçimi ve özellikleri, kıyafet alışverişi, modadaki stillerden seçmeler Öğrencilerin kavramlar, temel işlemler, temel bağlantılar ve türev arasındaki ayırt edebilecek bilgi, beceri ve tutum kazandırmak, alanındaki teknik ve mesleki terminolojiyi tanıyabilmek. Okudukları derslerdeki konular üzerinde İngilizce bilişsel, psiko-motor, duyuşsal davranışlarda yeterlilik kazanır. Alanla ilgili internet, gazete, dergi makaleleri, kitapçıklar, öğretmen notları.

Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı X X X

Yüzde (%) 40

10 50

Ders Sorumluları Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lecturer, Sühendan ER, semineer@gazi.edu.tr

Konular
Giriş ve genel değerlendirme Kıyafet Bakımı İyi giyinme İyi giyinme Kıyafet alış-verişi Kıyafet alış-verişi Dilbilgisi problemleri üzerine çalışma Ara sınav Sınav konularının gözden geçirilmesi Modadaki sitillerden seçmeler Modadaki sitillerden seçmeler Dilbilgisi problemleri üzerine çalışma

13 14

Dönemin gözden geçirilmesi Final sınavı

Dersin Adı-Kodu: GENEL İŞLETME İŞL-201 Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl 3 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Teori 28 Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması -

Programın Adı: Öğretmenliği Diğe r 47

Moda Tasarımı Krediler

Toplam 75

Kredi 3

AKTS Kredisi 3

TÜRKÇE ZORUNLU Genel ekonomi Ekonomik yaşam ve işletme, İşletmenin amaçları, işletmelerin türleri, İşletme sistemi (Sistem yaklaşımı, durumsallık yaklaşımı), işletme kurma fikri ve sonuçları, kuruluş araştırmaları (ekonomik araştırmalar), kuruluş araştırmaları (teknik ve mali araştırmalar), özel işletmelerin hukuki yapıları (tek kişi işletmeleri, ortaklıklar, kooperatifler, dernek ve vakıf işletmeleri), kamu işletmelerinin hukuki yapıları, İşletmelerin birleşmeleri, yabancı sermayeli ve çok uluslu işletmeler, yönetim ve işlevleri (yönetimin tanımı, yönetsel düzeyler ve becerileri, yönetsel düşüncenin tarihsel gelişimi, yönetim işlevleri (planlama), yönetim işlevleri (örgütleme), yönetim işlevleri (yöneltme ve etkileme, kontrol), işletmenin temel işlevleri (üretim yönetimi, pazarlama yönetimi), işletmenin temel işlevleri (finans yönetimi) ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması Ekonomik birimler olan işletmeler ve işletmeciliğe ilişkin temel kavram ve yaklaşımlar ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması. Öğrenciler bu dersi aldıktan sonra, ekonominin temel unsurlarını teşkil eden işletmeler ile ilgili temel bilgileri edinirler. İşletmelerin hukuki ve ekonomik açıdan çeşitleri, kuruluş yeri seçimi yöntemleri, kuruluş çalışmaları (fizibilite) gibi temel bilgilerin yanı sıra, bir işletmenin temel fonksiyonları olan üretim, yönetim, pazarlama, insan kaynakları, araştırma-geliştirme, finansman, halkla ilişkiler gibi temel işletme fonksiyonlarını öğrenerek, ekonominin hücreleri olan işletmelerin sağlıklı bir ekonomi için nasıl olması gerektiği ve öneminin bilincine ulaşırlar. Bunun yanı sıra teknolojik gelişme ve değişimlerle bağlantılı olarak kalite kavramı, verimlilik kavramı gibi önemli konuları öğrenirler. Örneklemeli teorik anlatımlar ile bilgilerini pekiştirerek mezuniyetten sonra kullanabilecekleri çok temel ve değerli bilgilere sahip olurlar. Prof. Dr. İsmet Mucuk: “Modern İşletmecilik” Prof.Dr. Şerif Şimşek: “ İşletmecilik İlkeleri” Prof. Dr. Tevfik Tatar: “Temel İşletmecilik İlkeleri” Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı X X X %10 %50 Yüzde (%) %40

Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Değerlendirme Ölçütleri

Ders Sorumluları Hafta 1 2 3 4 5

Öğr. Gör. Dr. F.Feyza İNCE (Koçak) Konular İşletme İle İlgili Temel Kavramlar İşletme Çeşitleri Ve Sınıflandırması İşletmelerin Hukuki Sınıflandırması İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları İşletmelerin Kuruluş Yeri Seçimi

Dersin Adı-Kodu: EĞT 201-Y Gelişim ve Öğrenme

Programın Adı: Moda Tasarımı Öğretmenliği Krediler Toplam 75 Kredi 3 AKTS Kredisi 3

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl 3 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Dersin Amacı Teori Uyg. Lab. 42 Türkçe Zorunlu Yok Proje/Alan Çalışması Diğe r 33

Bu ders, öğrencinin gelişimsel özellikleri, bireysel farklılıklar, güdülenme, öğrenme ve öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenmeyle ilgili öne sürülen görüşler, öğrenmede verimin arttırılması, öğrenme ürünlerinin değerlendirilmesi gibi konuları içerir. Gelişim ve Öğrenme dersinin amacı, eğitim ortamı içersinde öğrencinin sahip olduğu kişisel özellikleri ve kişisel özelliklerle etkileşimli olarak öğrenme sürecini ve ortamını incelemektir. • • • • • • İnsanı çeşitli özellikleriyle tanımak İnsanın gelişimiyle ilgili temel kavramları bilmek Gelişim dönemlerini ve gelişim görevlerini bilmek Bedensel, bilişsel ve dil gelişimi özelliklerini ve aşamalarını tanımak Bireyin kişilik gelişim özelliklerini tanımak İnsanı harekete geçiren güdüleyicileri bilmek

Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler

• • • • Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Koşullu öğrenmelerin nasıl oluştuğunu bilmek Model alma ve taklit etmenin öğrenmedeki etkisini tanımak Dikkat ve algı yasalarının davranışlar üzerindeki etkilerini bilmek Bilgi depolarını ve bilişsel süreçleri bilmek

Ders Kitabı: Başaran,İ.E.(2005) Eğitim Psikolojisi (Gelişim Öğrenme ve Ortam) Ankara Nobel Yayın Dağıtım • Senemoğlu, N. (1997). Gelişim, Öğrenme ve Öğretme: Kuramdan Uygulamaya, Ankara: Spot Matbaacılık. • Yeşilyaprak, B. (2005). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Ankara: PegemA Yayıncılık. • Ders sunularının notları Diğer Kaynaklar: • Arık, İ.A. (1992). Öğrenme Psikolojisine Giriş. İstanbul: İ.Ü.E.F.

• • • • •

Bacanlı, H. (2000). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Cole, M. and Cole, S.R. (1989). The Development of Children. New York: Scientific American Books. Eggen, P. & Kauchak, D. (2001). Educational Psychology, Fifth Edition, Merril Prentice Hall, New Jersey, USA. Fidan. N. (1985). Okulda Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Alkım Kitapevi. Ormrod, J.E. (1990). Human Learning: Theories, principles and educational applications. Columbus Ohio: Merril publications.

Değerlendirme Ölçütleri

Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuar Diğer Dönem Sonu Sınavı X X X

Yüzde (%) 40

10 50

Ders Sorumluları Hafta 1. HAFTA

Yrd. Doç. Dr.F.Vildan Egelioğlu, vilege@gazi.edu.tr Konular Giriş Psikolojinin tanımı ve amacı Psikolojinin alt alanları Gelişim Psikolojisi ve Öğrenme Psikolojisi İnsanın Gelişimi Büyüme, olgunlaşma ve gelişim Gelişim ilkeleri Gelişim ödevleri

2. HAFTA

3. HAFTA 4. HAFTA

5. HAFTA

6. HAFTA 7. HAFTA

8. HAFTA 9. HAFTA

10. HAFTA 11. HAFTA

12. HAFTA 13. HAFTA

14. HAFTA

Bedensel Gelişim ve Devimsel Gelişim Bedensel büyüme ve gelişim aşamaları Devimsel gelişim Bilişsel Gelişim ve Dil Gelişimi Piaget’in zihin gelişimi yaklaşımı Bilişsel gelişim dönemleri Dil gelişimi Kişilik Gelişimi Kişiliğin topografik sınıflaması Kişiliğin yapısal sınıflaması Psiko-seksüel gelişim dönemleri Psiko-sosyal gelişim dönemleri Ahlak Gelişimi Piaget’in ahlak gelişim kuramı Kohlberg’in ahlak gelişim kuramı Öğrenmenin Doğası Öğrenme ve öğrenmeyi etkileyen faktörler Öğrenmenin biyolojik temelleri Öğrenmede bireysel ayrılıklar Öğrenmede Biyolojik Yaklaşım Nörofizyolojik öğrenme kuramı Bellek transferi Öğrenmede Davranışçı Yaklaşımlar Klasik Koşullanma Edimsel Koşullanma Genelleme, ayıt etme ve sönme Pekiştirme tarifeleri Sosyal Öğrenme Kuramı Sosyal öğrenme kuramının temel ilkeleri Gözlem yoluyla öğrenme süreçleri Gestalt Öğrenme Yaklaşımı Gestalt öğrenme kuramının temel ilkeleri Algılama ve algılama yasaları İçgörüsel öğrenme Üretici düşünme İnsancıl Yaklaşım ve Öğrenme İnsancıl eğitimin ilkeleri Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi Bilgiyi İşleme Kuramı Bilgi depoları Bilişsel süreçler Unutma ve unutma türleri Yürütücü süreçler Değerlendirme ve Sonlandırma

Dersin Adı-Kodu: MOT 201 Moda Resmi

Programın Adı: Moda Tasarımı Öğretmenliği Programı Krediler Toplam 75 Kredi 2 AKTS Kredisi 3

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl 3 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Teori Uyg. Lab. 14 Türkçe Zorunlu Yok 28 Proje/Alan Çalışması Diğe r 33

Dersin İçeriği Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Değerlendirme Ölçütleri

Moda tasarımı terminolojisi, moda ve giyimi etkileyen faktörler, temel moda resmi çizimleri, moda resmine yönelik insan vücudu etütleri siluet hazırlama yöntemleri Temel moda resmi çizimlerini bilir. Moda resmine ait siluet hazırlar Moda resmine yönelik temel yaka, kol, cep, etek ve pantolon çizimlerini bilir. Giysideki pli ve büzgüleri, ilik çizimlerinin bilir. Siluet hazırlar. OLGAÇ, Pınar-Moda Resmi TALE LEE, Sharon-Indıde Fashıon Desıgn III. HAKKO,CEM-Moda Olgusu

Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı 1 X 1 polgac@gazi.edu.tr

Yüzde (%) 40 10 50

Ders Sorumluları Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Yrd.Doç.Pınar Olgaç Konular

Temel Moda resmi çizimleri Temel moda resmi çizimleri (yaka) Temel moda resmi çizimleri (yaka) Temel moda resmi çizimleri (kollar) Temel moda resmi çizimleri (kollar) Temel moda resmi çizimleri (etek) Temel moda resmi çizimleri (etek) Temel moda resmi çizimleri (pantolon) Temel moda resmi çizimleri (cep-manşet-düğme-ilik) Temel moda resmi çizimleri (pli-verev-büzgü) Basit giysi çizimleri Basit giysi çizimleri Siluet çizimleri Siluet çizimleri Progrogramın Adı:Moda Tasarımı Öğretmenliği Krediler Toplam 125 Kredi 3 AKTS Kredisi 5

Dersin Adı-Kodu: MOT 203 Temel KalıpÇizimleri

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl 3 Teori Uyg. Lab. 28 28 Proje/Alan Çalışması 30 Diğe r 39

Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği

Türkçe Zorunlu 1. 0-12 Yaş çocukların vücut anatomisi, ölçü alma ve hesaplamaları, 2. 3-6 yaş erkek çocuklar için temel pantolon ve gömlek çizimleri, 3. 3-6-12 yaş kız çocukları için temel pantolon, etek, gömlek, elbise kol çizimleri 4. Erkek ve kız çocuklar için model uygulamalı çizimler 5. 0-12 şablon kalıp çizimleri 6. 0-12 yaşlar için hazırlanan kalıpları serileme çizimleri 1. Büyüme ve gelişmeyi araştırarak açıklayıcı diyagramlar çizebilir. 2. Çocuk vücut ölçülerini, ölçü tablolarını ve kaynaklarını araştırabilir. 3. Çeşitli giysiler için temel kalıplar hazırlayabilir. 4. Çeşitli modeller için temel kalıp üzerine model uygulayabilir. 5. Çocuk kalıplarını şablonlayabilir. 6. Çocuk kalıplarını serilendirir ve kontrol edebilir.

Dersin Amacı

Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Çocukların anatomik yapısı ve bedensel gelişimini bilir. Kız ve Erkek çocuk temel kalıplarını hazırlayabilme becerisi kazanır. Çocuk vücut ölçülerini ve ölçü tablolarını hazırlayabilme becerisini kazanır Çocuk temel kalıplarına model uygulayabilme becerisi kazanır. Kalıpların şablonlarını hazırlayabilme becerisi kazanır. Kalıpların serilerini hazırlayabilme becerisi kazanır. Ders kitabı: Çocuk Giysi Tasarımında Kalıpla Çizimler System M.Müller & Sohn ‘’ Konstruktionen Für Röcke Und Hosen’’ 21. Neue Auflage, München. System M.Müller & Sohn ‘’ Konstruktionen Für Blusen Und Kleider’’ 20. Neue Auflage, München . System M.Müller & Sohn ‘’Konstruktionen Für Jacken Und Mantel’’ 23. Neue Auflage, München. Cooklin, Gerry.’’Pattern Grading for Childeren’s Clothes’’,The tecnology of sizing Oxford,1991. Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı X X 10 50 X 10 X Yüzde (%) 30

Değerlendirme Ölçütleri

Ders Sorumluları

Öğr.Gör.Dr. Neşe Yaşar Çeğindir ( cegindir@gazi.edu.tr ,Yrd.Doç.D r.Gülçin Üstün,güstün@gazi.edu.tr,Yrd.Doç.Dr.Soneser Yurdakul,syurdakul@gazi.edu.tr ,Yrd.Doç.Dr.Fatma Şener,hsener@gazi.edu.tr, Öğr.Görv.Zehra Saraç,ozehra@gazi.edu.tr

Hafta

Konular 1. 0-12 Kız ve erkek çocukları için anatomik diyagramlar hazırlama. 2. 0-12 yaş çocuklarına yönelik bölgesel ve uluslar arası ölçü tabloları hazırlama. 3. Temel kalıp hazırlama ▪ Erkek çocuklar için 3-6 yaş pantolon, gömlek çizime ▪ Kız çocukları için 3-6-12 yaş pantolon, etek, gömlek, elbise ve kol çizimi 4. Erkek çocuklar için model uygulamalı modeller çizme. 5. Ara sınav 6. Kız çocukları için model uygulamalı modeller çizme. 7. Bebekler için; zıbın, tulum, badi, elbise, pijama kalıpları çizme. 8. 0-12 yaşlar için hazırlanan kalıpları şablonlama 9. 0-12 yaşlar için hazırlanan kalıpları serileme

Dersin Adı-Kodu: Temel Dikim Teknikleri MOT 205

Programın Adı: Moda Tasarımı Öğretmenliği Krediler Toplam 100 Kredi 2 AKTS Kredisi 4

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl 3. Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Teori Uyg. Lab. 14 28 Proje/Alan Çalışması 25 Diğe r 33

Türkçe Zorunlu Erkek ve kız çocuk giysi üretimi için, kesim, dikim planı, dikim işlemi ,ütü, kalite kontrol Erkek ve kız çocuk giysi üretimi için, kesim, dikim planı, dikim işlemi ,ütü, kalite kontrol süreçlerini planlama ve uygulama. Erkek ve kız çocuk giysisi üretme Ders hocası, ders notları

Değerlendirme Ölçütleri

Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı X X X X

Yüzde (%) 30

10

10 50

Ders Sorumluları Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Yrd.Doç.Dr.Soneser Yurdakul (syurdakul @gazi.edu.tr), Yrd.Doç.Dr.Fatma Şener (hsener @gazi.edu.tr), Yrd.Doç.Dr.Gülşen Kayıkçı, (gdulkar @gazi.edu.tr), Kamuran Kahramanoğlu Konular Çocuk giyiminin tanımı ,sınıflandırılması,çocuk giyiminde kullanılan kumaşlar Çocuk giyiminin model özellikleri ve çocuk elbisesi dikerken dikkat edilecek noktalar Çocuk giyiminde kullanılan süsleme çeşitleri ve teknikleri Kumaşı kesime hazırlama,Kalıbı kumaşa uygulama ve kesim Giysiyi kontrole hazırlama Kontrol ve gerekli düzeltmeler Ara sınav Model özelliğine göre yapılması gereken süslemelerin yapımı Makine çekme ve ütüleme Dikiş paylarını tekniğine uygun temizleme Yaka hazırlama ve bedene takma Kol hazırlama ve bedene takma Yaka ve kolun kontrolu İlik açma ve düğme dikme Son kontrol ve ütü

Dersin Adı-Kodu: MOT 207 Tasarım İlke ve Yöntemleri

Programın Adı: Moda Tasarımı Öğretmenliği Krediler Toplam 75 Kredi 2 AKTS Kredisi 3

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl III Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Teori Uyg. Lab. 28 Türkçe Zorunlu Yok Proje/Alan Çalışması 20 Diğe r 27

Amaç, bilinç,özgünlük, kendine özgü yaratıcılık ve teknik bilgi temelinde bir giysinin düşünceden ürüne dönüşünceye kadar geçen süre içinde sürece ilişkin bilgileri kazanma.

Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Değerlendirme Ölçütleri

Giysi tasarımında özgün yaratıcılık becerisinin verilmesi. Giysi tasarımında özgün yaratıcılık becerisini öğrenme. Artut, Kazım(2001). Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri. Ankara. Buyurgan, Serap; Buyurgan Ufuk (2001). Sanat Eğitimi ve Öğretimi. Ankara.

Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı X 1 X 1

Yüzde (%) 30

10

10 50

Ders Sorumluları Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Gülseren TOK DEĞER Konular Birlik ve çeşitlilik Tasarım hakkında genel bilgiler Tasarım elemanları Çizgi Doku Leke Form, şekil ve perspektif Ara sınav Boşluk Renk ve kontrast Değer(valör) Tasarım ilkeleri Ritm ve hareket Denge ve vurgu

Dersin Adı-Kodu: Giyim Süsleme Tasarımı MOT-209 Yarıyıl Teori 3 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar 14 Türkçe Zorunlu Yok Uyg. 28 Proje/Alan Çalışması 20

Programın Adı: Moda Tasarımı Öğretmenliği Bölümü Krediler Diğer 13 Toplam 75 Kredi 2 AKTS Kredisi 3

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Lab.

Dersin İçeriği

1.

Giysi çeşitlerinden; − bebek ve çocuk giyimleri − erkek giyimleri

− abiye giyimler
− − 2. spor ve günlük giyimler iç giyimler için süsleme tasarımları

Süsleme malzemelerinden − iplikler − biye, şerit ve kurdaleler − kordon − kordonet − tül, dantel,gipür − hazır harçlar − fistolar − pul, boncuk ve payetler − kumaşlar − aplikeler − kapitoneler

− düğme,fermuar, agraf
Süsleme tekniklerinden: Dikiş tekniği ile yapılanlar; − Pili − aplike − nervür − kapitone − volan − büzgüler − biye − hazır gereçlerin dikişi − malzeme uyumu 4. Nakış tekniği ile yapılanlar; − basit nakış iğneleri − zincir işi − çin iğnesi − iğne ardı 3.

− sap işi
− − − − − el ve makine dikişleri pul boncuk tutturmaları elektronik makine nakışları zig zaglar pikolar

Yapıştırma ve çakma yöntemleri ile yapılan süslemeler 5. İçerik 1, 2ve 3 e göre giysi çeşidine uygun süslemelerin − − − − − Dersin Amacı amaca uygunluğunun tekniğine uygunluğunun Temizliğinin (ön-arka) boyutlarının ve oranlarının kontrolü renk uyumunun

“Giyim Süsleme” dersini tamamlayan öğrenci; giysi çeşitlerine göre süsleme tasarımları yapar ve uygun malzeme ve tekniklerle giysiyi süsler.

Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler

1. Giysi çeşitlerine göre süsleme tasarımı yapabilir.
2. 3. 4. 5. Uygun süsleme malzemelerini seçebilir. Uygun süsleme tekniklerini seçebilir. Giysiyi süsleyebilir. Süslemenin kontrolünü yapabilir

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Değerlendirme Ölçütleri

Ders öğretim elemanı, örnek çalışma parçaları, ders notları, Giyim Süsleme Teknikleri Kitap, Werkstatt- Rezepte Für Ausputz Und Verarbetiung, Kitap

Varsa (X) olarak işaretleyiniz Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı X X X X

Yüzde (%) 30

10

10 50

Ders Sorumluları

Doç.Gülcan GÖNENÇ, ggonenc@gazi.edu.tr Yrd.Doç.Dr. Halime Yüceer ARSLAN yuceer@gazi.edu.tr Yrd. Doç. Cevahir Çalkavur cevahir@gazi.edu.trYrd. Doç. Dr. Fatma KOÇ fturan@gazi.edu.tr

Hafta

Konular Dersin Tanımı Amacına ilişkin genel bilgi, Giysi çeşitlerinden; − bebek ve çocuk giyimleri − erkek giyimleri − abiye giyimler − spor ve günlük giyimler − iç giyimler için süsleme tasarımları Süsleme malzemelerinin tanımları − iplikler − biye, şerit ve kurdaleler − kordon − kordonet

− tül, dantel,gipür
− − − − − − hazır harçlar fistolar pul, boncuk ve payetler kumaşlar aplikeler kapitoneler

düğme,fermuar, agraf

Dikiş tekniği ile yapılan süslemeler − Pili − Aplike − nervür − volan − kapitone − büzgüler Ara Sınav − − biyeler hazır gereçlerin dikişi

Nakış tekniği ile yapılanlar; − basit nakış iğneleri − zincir işi − çin iğnesi − iğne ardı − sap işi − − El ve makine dikişleri ile yapılan süslemeler Pul boncuk tutturmaları

Elektronik makine nakışları − Zig zaglar − Pikolar Giysi çeşidine uygun süslemelerin − − − − − Dersin Adı-Kodu: MOT 211 MALZEME BİLGİSİ Yarıyıl 3 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Dersin Amacı Proje/Alan Çalışması Amaca uygunluğunun Tekniğine uygunluğunun Temizliğinin (ön-arka) Boyutlarının ve oranlarının renk uyumunun kontrolünü yapma Programın Adı: Moda Tasarımı Eğitimi Krediler Toplam 75 Kredi 2 AKTS Kredisi 3 Diğe r 47

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. 28 Türkçe Zorunlu Yok -

Giysinin oluşturulmasında gerekli olan tüm ana ve yardımcı malzemelerin tanıtılması; özelliklerinin belirtilmesi; modele uygun ana ve yardımcı malzeme seçme bilgisinin aktarılması. Modele, mevsime, cinsiyete vb. unsurlara göre ana ve yardımcı malzeme seçme bilgisinin kazandırılması.

Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Değerlendirme Ölçütleri

Modele uygun ana ve yardımcı malzeme seçebilme.

Gürcüm, Banu. Tekstil Malzeme Bilgisi, İstanbul:Grafiker, 2005

Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı X X X

Yüzde (%) 40 20 40

Ders Sorumluları Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Banu H. GÜRCÜM Konular Lif Teknolojisi genel tekrar İplikçilik Esasları (Pamuk iplikçiliği, Yün iplikçiliği, Keten iplikçiliği, İpek iplikçiliği) ve Dikiş iplikçiliği Tekstil yüzey Bilgisi ve Dokumacılık esasları Tekstil yüzey Bilgisi ve atkılı örmecilik esasları Tekstil yüzey bilgisi ve çözgülü örmecilik esasları Dokusuz tekstil yüzeyler ARA SINAV Renk teorisi ve tekstil mamullerini renklendirme esasları Tekstil boyama işlemleri ve boyama makineleri Tekstil bitim işlemleri ve bitim makineleri Tekstil baskı işlemleri ve baskı makineleri Diğer Tekstil yüzeyler (lamine, kürk, peluş, deri ve suni deri) Giysi destekleme malzemeleri (astar, vatka, tela,vs..) Giysi birleştirme malzemeleri (fermuar, çıt çıt, düğme, agraf vs..)

Dersin Adı-Kodu: MESLEKİ YABANCI DİL MYD 301 Yarıyıl 5 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Programın Adı: Moda Tasarımı Öğretmenliği Krediler Toplam 50 Kredi 2 AKTS Kredisi 2

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. 28 İngilizce Zorunlu Yok Proje/Alan Çalışması Diğe r 22

Kıyafet bakımı, tuvalet seçimi ve özellikleri, kıyafet alışverişi, modadaki stillerden seçmeler Öğrencilerin kavramlar, temel işlemler, temel bağlantılar ve türev arasındaki ayırt edebilecek bilgi, beceri ve tutum kazandırmak, alanındaki teknik ve mesleki terminolojiyi tanıyabilmek. Okudukları derslerdeki konular üzerinde İngilizce bilişsel, psiko-motor, duyuşsal davranışlarda yeterlilik kazanır. Alanla ilgili internet, gazete, dergi makaleleri, kitapçıklar, öğretmen notları.

Değerlendirme Ölçütleri

Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı X X X

Yüzde (%) 40

10 50

Ders Sorumluları Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lecturer, Sühendan ER, semineer@gazi.edu.tr Konular Giriş ve genel değerlendirme Moda Tarihi Moda Tarihi Moda Tarihi Dünyaca ünlü moda tasarımcıların yaşamları Dünyaca ünlü moda tasarımcıların yaşamları Dilbilgisi problemleri üzerine çalışma Ara sınav Sınav konularının gözden geçirilmesi Dünyaca ünlü moda tasarımcıların yaşamları Dünyaca ünlü moda tasarımcıların yaşamları Dilbilgisi problemleri üzerine çalışma Dönemin gözden geçirilmesi Final sınavı

Dersin Adı-Kodu:EĞT 301 Öğretim Teknolojisi ve Materyal Geliştirme Yarıyıl 5 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Proje/Alan Çalışması 44 -

Programın Adı:Moda Tasarımı Eğitimi Krediler Toplam 100 Kredi 3 AKTS Kredisi 4

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. 28 Türkçe Zorunlu Yok .Öğretim Teknolojileri ile ilgili temel Terimler Öğretim Teknolojisinin ,Öğretim Sürecindeki yeri ve önemi .İletişim Süreci .Öğretim Materyallerinin,seçimi,tasarımı ve kullanım ilkeleri .Çağdaş Uygulama Modelleri .Tasarım ilkelerine uygun materyal geliştirme 28 Diğer -

Dersin Amacı

1.Öğretim Teknolojileri ile ilgili temel terimler bilgisi 2.Öğretim Teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve önemini kavrayabilme 3.Öğretim materyallerinin seçimi tasarımı ve kullanım ilkelerini kavrayabilme 4.Tasarım ilkelerine uygun öğretim materyali geliştirebilme 5.Çağdaş uygulama modellerini ve özelliklerini açıklayabilme

6.Öğretim materyallerinin öğretim sürecindeki yerine ve önemine inanma Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler 1.a)Öğretim Teknolojileri ile ilgili kavramların tanımlarını söyleme/yazma b)Verilen kavramlarla tanımları eşleştirme 2.a)Öğretim Teknolojilerinin öğretim sürecindeki yerini açıklama b)Öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki önemini açıklama 3.a)Öğretim materyallerinin seçimi,tasarımı ve kullanımı ilkelerini açıklama b)Verilen bir ilkenin hangi aşamayla ilgili olduğunu açıklama 4.a)Tasarım ilkelerine uygun öğretim materyali planını yapma b)Plana uygun öğretim materyali gerçekleştirme 5.a)Çağdaş uygulama modellerini gerekçeleriyle açıklama b)Adı verilen çağdaş uygulama modellerinin özelliklerini açıklama 6.a)Öğretim materyallerinin eğitim sürecindeki yeri ve önemini kendi ifadesi ile açıklama b)Öğretim materyali geliştirmede istekli olma -Alkan,Cevat(1997)Eğitim Teknolojisi,Ankara Anı Yayıncılık -Çilenti,Kamuran.(1979)Eğitim Teknolojisi,Ankara,Kadıoğlu Matbaası -Yalın.H.İbrahim(2001)Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme,Ankara,Nobel Yayın Dağıtımı Varsa (X) olarak işaretleyiniz Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Labaratuvar Diğer ( Sunu ) Dönem Sonu Sınavı Ders Sorumluları Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Yrd.Doç.Dr.Emel BAYRAKTUTAR emelbay@gazi.edu.tr. Konular Temel Terimler Eğitim Teknolojisinin Yeri ve Önemi İletişim Süreci Yaşantı Konisi Öğretim Materyalleri Tasarım ve Uygulama Görsel Araçlar Görsel Araçlar Ara Sınav İşitsel Araçlar Görsel ve İşitsel Araçlar Programlı Öğretim Bilgisayarla Öğretim Uzaktan Öğretim Genel Değerlendirme 1 1 1 1 Yüzde (%) 40 35 5 20

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Değerlendirme Ölçütleri

Dersin Adı-Kodu: MOT 301 Moda Resmine Giriş

Programın Adı: Moda Tasarımı Öğretmenliği

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl 5 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Değerlendirme Ölçütleri Teori Uyg. Lab. 14 Türkçe Zorunlu Yok 28 Proje/Alan Çalışması Diğe r 33 Toplam 75

Krediler Kredi 2 AKTS Kredisi 3

Moda tasarımı terminolojisi, moda ve giyimi etkileyen faktörler, temel moda resmi çizimleri, moda resmine yönelik insan vücudu etütleri siluet hazırlama yöntemleri Temel moda resmi çizimlerini bilir. Moda resmine ait siluet hazırlar Moda resmine yönelik temel yaka, kol, cep, etek ve pantolon çizimlerini bilir. Giysideki pli ve büzgüleri, ilik çizimlerinin bilir. Siluet hazırlar. OLGAÇ, Pınar-Moda Resmi TALE LEE, Sharon-Indıde Fashıon Desıgn III. HAKKO,CEM-Moda Olgusu

Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı 1 X 1 polgac@gazi.edu.tr

Yüzde (%) 40 10 50

Ders Sorumluları Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Yrd.Doç.Pınar Olgaç Konular

Temel Moda resmi çizimleri Temel moda resmi çizimleri (yaka) Temel moda resmi çizimleri (yaka) Temel moda resmi çizimleri (kollar) Temel moda resmi çizimleri (kollar) Temel moda resmi çizimleri (etek) Temel moda resmi çizimleri (etek) Temel moda resmi çizimleri (pantolon) Temel moda resmi çizimleri (cep-manşet-düğme-ilik) Temel moda resmi çizimleri (pli-verev-büzgü) Basit giysi çizimleri Basit giysi çizimleri Siluet çizimleri Siluet çizimleri

Dersin Adı-Kodu:MOT 303 Model ve Kalıp Tasarımı I

Programın Adı:Moda Tasarımı Öğretmenliği Krediler Toplam 175 Kredi 3 AKTS Kredisi 7

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl 5 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Değerlendirme Ölçütleri Teori Uyg. Lab. 14 Türkçe Zorunlu 54 Proje/Alan Çalışması 55 Diğe r 52

Günün moda eğilimlerine uygun olarak özgün kadın dış üst giysi modellerinin geliştirilmesi, model uygulamalarının yapılarak kalıplarının hazırlanması: raglan ve japone kol uygulamalarının yapılması. - Üst giysi modellerinin tasarımını yapmak. - Dış giysi modellerinin tasarımını yapmak. - Kadın dış ve üst giysi modellerinin geleneksel Türk giysileri ve günümüz giysi formlarına uyarlanması. Konsturktionen für Jacken und Mantel System M. Müller & Sohn (23 Auflage) Deutsche Bekleidungs-Akademie, München Franz Xaver Müller GmbH

Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuar Diğer Dönem Sonu Sınavı X X X X

Yüzde (%) 30

10

10 50

Ders Sorumluları Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fatma ERAY- Gülcan GÖNENÇ- Cevahir ÇALKAVUR- Emine TOPALOĞLUGülçin ÜSTÜN Konular - Dış Ve Üst Giysi Hazırlamada Kullanılan Ölçüler. - Dış Ve Üst Giysi Hazırlamada Temel Kalıpların Tanıtımı. - Temel manto çizimleri - Temel manto çizimleri - Temel raglan kol çizimi - Temel japone kol çizimi - Raglan kollu manto çizimleri - Japone kollu manto çizimleri - Vize - Model uygulamalı manto çizimleri

11 12 13 14

- Değişik yakalı manto çizimleri - Enine boyuna kuplu manto çizimleri - Asimetrik manto modellerinin çizimleri - Özgün model tasarımı ve çizimleri Programın Adı: Moda Tasarımı Öğretmenliği Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl 5 Teori Uyg. Lab. 28 Türkçe Zorunlu Yok 1.Ceket çeşitleri: Tek düğmeli, çift düğmeli, spor, klasik, abiye, safari, takma kollu, raglan kollu, japone kollu, erkek yakalı, şal yakalı, dik yakalı, V,U, sıfır yakalı Manto çeşitleri: Tek düğmeli, çift düğmeli, spor, klasik,pelerin, kop, panço, takma kollu, raglan kollu, japone kollu, erkek yakalı, şal yakalı, dik yakalı, V,U, sıfır yakalı, kapüşonlu modeller için uygun kumaş ve malzemeler 2.Ceket ve manto kalıplarının pastal resmine uygun kesimi Ceket ve manto parçalarının dikime hazırlaması - işaretleme, - metolama (etiketleme) - fiksaj, - regula(düzeltme, kontrol etme) - eşleme 3.Ceket ve Mantoyu iş akış şemasına uygun olarak dikme Ceket ve mantoyu astarlama 4.Ceket ve mantoyu ütüleme - dikiş açma - düzleştirme - form verme 5.Ceket ve mantonun kalite kontrolünü yapma - boyut - ölçü - dikiş - ütüleme ve fiksaj - genel görünümün kontrolü 6.Ceket ve mantoyu sevkıyata hazırlama - Paketleme malzemeleri Paketleme yöntemleri 56 Proje/Alan Çalışması 46 Diğe r 45 Toplam 175 Krediler Kredi 4 AKTS Kredisi 7

Dersin Adı-Kodu: MOT305 Üst Giysi Tasarımı

Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği

Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler

“Ceket Manto Üretimi ” modülünü tamamlayan öğrenci; çeşitli model ve bedenlere uygun ceket ve manto kesim, dikim, ütüleme, kalite kontrol ve paketleme işlemlerini yapar. Modül öğrenme-öğretme etkinliklerini başarıyla gerçekleştiren, ÖĞRENCİ, Ceket ve mantoya uygun malzeme seçebilir. Pastal planına göre kumaşı kesebilir. Ceket ve mantoyu dikebilir. Ceket ve mantoyu ütüleyebilir. Ceket ve mantonun kalite kontrolünü yapabilir Ceket ve mantoyu sevkıyata hazırlayabilir.

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Değerlendirme Ölçütleri

Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı X X X X

Yüzde (%) 30

10

10 50

Ders Sorumluları

Yrd.Doç. Dr.Gülçin Üstün,gutsun@gazi.edu.tr,Prof.Fatma Eray,fozturk@gazi.edu.tr, Yrd.doç.Emine Topaloğlu,etopal@gazi.edu.tr,Doç.Gülcan Gönenç,ggonenc@gazi.edu.tr,Yrd.Doç.Cevahir Çalkavur,cevahir@gazi.edu.tr Konular 1.Ceket çeşitleri: Tek düğmeli, çift düğmeli, spor, klasik, abiye, safari, takma kollu, raglan kollu, japone kollu, erkek yakalı, şal yakalı, dik yakalı, V,U, sıfır yakalı Manto çeşitleri: Tek düğmeli, çift düğmeli, spor, klasik,pelerin, kop, panço, takma kollu, raglan kollu, japone kollu, erkek yakalı, şal yakalı, dik yakalı, V,U, sıfır yakalı, kapüşonlu modeller için uygun kumaş ve malzemeler Ceket ve manto kalıplarının pastal resmine uygun kesimi Ceket ve manto parçalarının dikime hazırlaması - işaretleme, - metolama (etiketleme) - fiksaj, - regula(düzeltme,kontrol etme) - eşleme Ara sınav Ceket ve Mantoyu iş akış şemasına uygun olarak dikme Ceket ve mantoyu astarlama Ceket ve mantoyu ütüleme dikiş açma düzleştirme form verme

Hafta 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

11

Ceket ve mantonun kalite kontrolünü yapma - boyut - ölçü - dikiş

- ütüleme ve fiksaj genel görünümün kontrolü 12 13 14 Ceket ve mantoyu sevkıyata hazırlama Paketleme malzemeleri Paketleme yöntemleri

Dersin Adı-Kodu: MOT 307 ÜÇ BOYUTLU KALIP TASARIMI

Programın Adı:MODA TASARIMI ÖĞRETMENLİĞİ Krediler Toplam 100 Kredi 2 AKTS Kredisi 4

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl 5. Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Değerlendirme Ölçütleri Teori Uyg. Lab. 14 Türkçe Zorunlu Yok 28 Proje/Alan Çalışması 38 Diğe r 20

1/1 ölçülerde cansız manken üzerinde temel beden kalıbı elde etme,pens kaydırmaları,kol ,yaka, basit model uygulamaları yapma ve model kalıplarında gerekli düzenlemeleri yaparak kesime hazır kalıpları elde etme. Manken üzerinden drapaj yöntemi ile kalıp elde etme. Manken üzerinden drapaj yöntemi ile kalıp elde etmeyi öğrenme.Bu yöntem ile kesime hazır kalıp oluşturma. -Hillhouse,M.s.,Mansfield,E.A.,Dress Design:Draping and Flat Pattern Makıng , Houghton Mifflin Company,U.S.A.,1948. -Ders hocası ve ders notları.

Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı x x x x

Yüzde (%) 40

10

10 60

Ders Sorumluları

Yrd.Doç.Dr Soneser Yurdakul,syurdakul@gazi.edu.tr, Yrd.Doç.Dr.Gülçin Üstün,gustun@gazi.edu.tr, Yrd.Doç.Gülşen Kayıkcı,gdulkar@gazi.edu.tr,Prof.Fatma Eray,fozturk@gazi.edu.tr Yrd.Doç.Dr.Fatma Şener,hsener@gazi.edu.tr Konular

Hafta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1/1 cansız manken üzerinde temel beden kalıbı elde etme Göğüs pensi uygulamaları Bel pensi uygulamaları Yaka uygulamaları Drape uygulamaları Yaka üzerinde drape uygulamaları Sınav çalışması Bel hattında drape uygulamaları Kalça üzerinde drape uygulamaları Arka bel hattında drape uygulamaları Genel model uygulamaları “ “ “ “ “ “ “ “ “

Dersin Adı-Kodu: Moda Pazarlaması Yarıyıl V. Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

MOT 309

Programın Adı: Moda Tasarımı Eğitimi Krediler Toplam 75 Kredi 2 AKTS Kredisi 3 Proje/Alan Çalışması Diğe r 47

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. 28 Türkçe Zorunlu Yok -

Pazarlama, moda ve marka kavramları, ürünlerin sınıflandırılması, pazar araştırması, moda pazarlamada ürün oluşturma, fiyatlandırma, dağıtım ve tutundurma faaliyetleri, satış geliştirme çabaları ve tüketici davranışlarına ilişkin bilgi kazandırılması Moda pazarlama sürecinin içeriğini bilmesi Pazarlama, moda ve marka kavramları, ürünlerin sınıflandırılması, pazar araştırması, moda pazarlamada ürün oluşturma, fiyatlandırma, dağıtım ve tutundurma faaliyetleri ve satış geliştirme çabaları ve tüketici davranışlarına ilişkin bilgilerin kazanılması Moda pazarlama ders kitabı

Değerlendirme Ölçütleri

Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı X X X

Yüzde (%) 40 10 50

Ders Sorumluları Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Doç. Dr. Şule ÇİVİTCİ Konular Moda ve Pazarlamanın Tanımı, İçeriği Moda pazarlama araştırması Moda pazarlama planlaması Müşteri özelliği Moda pazarlamada ürün oluşturma Moda pazarlamada ürün oluşturma Ara sınav Moda pazarlamada markalaşma Moda pazarlamada fiyatlandırma Moda pazarlamada dağıtım kanalları Moda pazarlamada tutundurma Moda pazarlamada tutundurma Dünyada ve Türkiye’de Hazır giyim sektörünün moda pazarlama yapısı ve Stratejileri

Dersin Adı-Kodu: MOT 311 ALAN ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Yarıyıl V. Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Proje/Alan Çalışması -

Programın Adı: Moda Tasarımı Öğretmenliği Krediler Toplam 75 Kredi 2 AKTS Kredisi 3 Diğe r 47

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. 28 Türkçe Zorunlu Yok -

Bilimsel araştırmanın dayandığı temel kavram ve ilkeler; araştırma yöntem ve teknikleri; araştırma raporunda bulunması gereken temel kriterler. Bilimsel araştırmanın dayandığı temel kavram ve ilkeleri ,araştırma yöntem ve tekniklerini, araştırma raporunda bulunması gereken temel kriterleri kavrama ve bilgileri alana yönelik araştırmalarda kullanma . Araştırma önerisi hazırlama, bir araştırmayı planlama, yürütme ve raporlaştırma için gerekli bilgi düzeyine ulaşma.

Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Değerlendirme Ölçütleri Karasar , Niyazi. Bilimsel Araştırma Teknikleri Ankara,1986 Kaptan, Saim. Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri Ankara, 1991

Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı X X X

Yüzde (%) 40 10 60

Ders Sorumluları Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Yrd.Doç. Dr. Soneser YURDAKUL (syurdakul@gazi.edu.tr) Konular

Araştırma Dersinin Amacı ve Temel Kavramlar Problem Çözme ve Bilimsel araştırmanın Tanımı, Bilim Araştırma İlişkisi Bilimsel Araştırma Yöntemi Türleri ve Özellikleri Araştırma Süreci (Araştırma Konusunun Seçimi, Araştırmanın Amacı, Tanımı, Araştırmanın Teorik Çerçevesinin Çizilmesi) Araştırma Süreci (Hipotez Geliştirme ve Özellikleri) ARA SINAV Araştırmanın Önemi ve Varsayımlar Sınırlılıklar, Tanımlar ve Araştırma Modeli Araştırma Yöntemi Araştırma Ortamı ve Veri Toplama Yöntemleri Verilerin Toplanması Analizi ve Yorumlanması Bulgular Verilerin Yorumlanması, Özet, Sonuç ve Öneriler Araştırmanın Yazımı Dili ve Kaynakça Yazımı

Dersin Adı-Kodu:OKUL DENEYİMİ-II - EGT 401

Programın Adı: Moda Tasarımı Eğitimi Krediler Toplam 75 Kredi 3 AKTS Kredisi 3

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl 1 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Teori Uyg. Lab. 14 Türkçe Zorunlu Yok 56 Proje/Alan Çalışması Diğe r 5

Okullarda bir uygulama öğretmeni gözetiminde öğretmenlik uygulaması dersine temel oluşturmak amacıyla yapılan gözlem ve uygulamalar -Mikro öğretim uygulamaları -Dersi planlama, çalışma yapraklarının hazırlanması ve kullanılması, ders kitaplarından yararlanma -Sınıf organizasyonu, grup çalışmaları, yönerge ve açıklamalar

Dersin Amacı 1 2 3 4 1 2 3 4 Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Değerlendirme Ölçütleri Öğretim becerilerinin özelliklerini kavrayabilmek Çeşitli öğretim becerilerini mikro öğretim deneyleri ile uygulayabilme Öğretmenlik rollerine ilişkin tutumlar kazanabilme Uygulama okulunda planlanan etkinlikleri gerçekleştirebilme a-Dersin giriş bölümündeki öğretim becerilerinin özelliklerini söyleme/yazma b-Gersin gelişme bölümündeki öğretim becerilerinin özelliklerini söyleme/yazma c-Dersin sonuç bölümündeki öğretim becerilerinin özelliklerini söyleme /yazma a-Fakültede mikro öğretim uygulamaları yapma a-Uygulama okulunda ders içi/dışı gözlemler yapma b-Uygulama okulunda deneme dersleri verme a-Öğretmenlik mesleğini benimseme b-Öğretmenlik mesleğinin görev ve sorumluluklarını tanıma Program Geliştirme ve Öğretim ile ilgili tüm kaynaklar bu ders için geçerlidir

Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler

Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Mikro öğretim uygulamaları notu Uygulama öğretmeni başarı notu Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı (Okul Deneyim -2- dosyası) X 1 1 1 1 -

Yüzde (%) 25 15 25

5 30

Ders Sorumluları

Yrd.Doç.Dr. Emel Bayraktutar emelbay@gazi.edu.tr

Hafta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Konular Dersin tanıtımı (Hedefler, konular, yöntem, kaynaklar, değerlen.vb.) Öğretmen nitelikleri, öğretim becerileri, mikro öğretim. Mikro öğretim planı hazırlama. Öğretim becerilerini uygulama. Sınıfta deneme dersleri yapma. Uygulama okulunda tanışma ve gözlem Uygulama okulu yöneticilerinden meslekle ilgili bilgi alma. Ara sınavı Deneme dersi Deneme dersi Deneme dersi Deneme dersi Deneme dersi Okul deneyimi dersinin genel değerlendirmesi.

Dersin Adı-Kodu:EĞT 403 Özel Öğretim Yöntemleri II

Programın Adı: Moda Tasarımı Öğretmenliği Krediler Toplam 100 Kredi AKTS Kredisi 4

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl 4/1 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Teori Uyg. Lab. 28 Türkçe Zorunlu Yok • • 28 Proje/Alan Çalışması Diğe r 44

Konu alanında öğretim yöntemleri, öğrenme-öğretme süreçleri, genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretimine uygulanması, Konu alanındaki ders kitaplarının eleştirel bir bakışla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi, mikro öğretim uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi.

Dersin Amacı

Öğretmen adaylarına, öğrenme-öğretme süreçleri ve yöntemleri, alanı ile ilgili programlar, , ders planlarının hazırlanması ve uygulamasına ilişkin bilgi, beceri, tutum ve alışkanlık kazandırma. • • Özel öğretim yöntemleri ve örenme-öğretme süreçleriyle ilgili kavramla ve ilkeleri tanıyabilme Özel öğretim yöntemleri ve öğrenme-öğretme süreçleriyle ilgili ilkeleri kavrama gücü Uygun içerik seçebilme veya düzenleyebilme Mesleki ve teknik orta öğretim programlarını tanıyabilme Yeni müfredat programlarını tanıyabilme Bu programların yapısını ve dayandığı felsefeyi açıklayabilme Öğretimin planlanması ile ilgili aşamaları açıklayabilme Alanında ders planları yapabilme Alanında hazırladığı planlarının sınıf ortamında nasıl uygulanabileceğini açıklayabilme Bu planları micro-öğretim yoluyla sınıf ortamında uygulayabilme Planlarla ilgili ölçme ve değerlendirme(geleneksel/alternatif) ölçekleri

Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler


• • • • • • •

hazırlayarak,uygulama ve sonuçlandırabilme Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Senemoğlu,Nuray. (1997)Gelişim Öğrenme ve Öğretim,Ankara Açıkgöz, Kamile Ün (2002). Aktif Öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları Alkan, Cevat ve Kurt, M. (1998). Özel Öğretim Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık Hesapçıoğlu, M. (1994). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Eğitim Programları ve Öğretim (Genişletilmiş 3. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş. Yüzde (%) 30 20 10 40

Değerlendirme Ölçütleri Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuar Diğer Dönem Sonu Sınavı Ders Sorumluları Hafta 1 . hafta 2. hafta 3. hafta 4. hafta 5. hafta 6. hafta 7. hafta 8. hafta 9. hafta 10.hafta 11. hafta 12. hafta 13. hafta 14 hafta Yrd.Doç.Dr. Semra Güven, sguven@gazi.edu.tr Konular

Varsa (X) olarak işaretleyiniz X X X X

1. Özel öğretim yöntemleri ve örenme-öğretme süreçleriyle ilgili kavramlar ve ilkeler 2.Eğitimde yeni yaklaşımlar ışığında öğrenme- öğretme süreç ve yöntemleri 3. Uygun içerik seçebilme ve içerik düzenleme ilkeleri 4. Yeni müfredat programlarının incelenmesi 5. Öğretimin planlanması ve ders planlarını hazırlama ilkeleri 6. Ders planlarını hazırlamaya yönelik uygulamalar 7. Hazırlanan planların micro-öğretim amaçlı uygulanması 8. Uygulamaların değerlendirilmesi 9. Ölçek geliştirme 10. Ölçme-değerlendirme teknikleri 11. Ölçek hazırlama (Test hazırlama) 12. Ölçekleri uygulama ve 13. Sonuçları değerlendirme 14. Yukarıdaki süreçlerin değerlendirilmesi

Dersin Adı-Kodu: MOT 401 Koleksiyon Hazırlama Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. 7 Ders Dili 28 Türkçe 84 Proje/Alan Çalışması 40

Programın Adı: Moda Tasarımı Öğretmenliği Krediler Ödev 30 Diğe r 68 Toplam 250 Kredi 5 AKTS Kredisi 10

Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği

Zorunlu Yok 1. 2. Koleksiyon hazırlamada tasarım öge (silüet, çizgi, renk, doku) ve prensipleri (uyum, denge, bütünlük, ritim, vurgu) Pazar araştırması verilerini (tüketici profili, gelişmelere uygunluk, fiyat düzeyi, sezonun eğilimleri, pazarlama teknikleri, vitrin ve moda gösterileri, sipariş, satış imajı ve genel etki) dikkate alınarak tema (moda eğilimleri, gelecek ile ilgili yayınlar, renk ve kumaş trendleri, tasarımcı çalışmaları, periyodik giysi modeller müzeler ve geleneksel giysi) belirleme, renk ve malzeme panosu hazırlama Pazar verilerine ve temaya uygunluk ölçütleri dikkate alınarak, 2 boyutlu model çizimleri yapma ve varyasyonlarını geliştirme İşletmenin üretim tarzı, üretim olanakları, rekabet koşulları, satış bilgileri vb. dikkate alınarak, model çizme, üretimine karar verilen modelleri seçme, seçilen modellerin kalıplarını hazırlama, model özelliğine uygunluğunun denenmesi Üretilecek modellerin teknik çizimleri (ölçü, oran, dikiş detayları, aksesuar özellikleri dikkate alınarak) yapma, kalite ölçütlerini belirleme Üretim kalıplarını hazırlama (astar, tela vb.) ve iş planını hazırlama. İş planına uygun üretim yapma (kesim, dikim)

3. 4.

5. 6.

Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler

“Koleksiyon Hazırlama” dersini tamamlayan öğrenci; pazar araştırması yaparak, belirlenen temaya göre koleksiyon hazırlar. 1. 2. 3. 4. Koleksiyon hazırlamanın ilke, yöntem ve aşamalarını açıklayabilir. Pazar araştırması verilerine dayalı olarak tema seçer ve temaya uygun olarak hikaye, renk ve malzeme panosunu hazırlayabilir. Temaya uygun model resimleri ve varyasyonları geliştirebilir. Koleksiyonları oluşturacak modelleri çizebilir, kalıplarını hazırlayabilir ve deneyebilir. Teknik çizimlerini yapabilir, kalite parametrelerini belirleyebilir. Üretim kalıplarını hazırlayabilir, giysileri dikebilir.

5.
6. Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Moda Trendleri ile ilgili dergiler, modeller Magazin dergileri İnternet

Değerlendirme Ölçütleri

Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı Ders Sorumluları Hafta 1 2 3 Emine KOCA Yrd. Doç Dr. Fatma KOÇ Yrd. Doç. Dr. Gülşen ÇAKAR Konular

Varsa (X) olarak işaretleyini z X

Yüzde (%)

25

X X

10 10

X X

10 45

Koleksiyon hazırlamada tasarımın ögeleri (silüet, çizgi, renk, doku) ve prensipleri (uyum, denge, bütünlük, ritim, vurgu) Koleksiyon hazırlamada tasarımın ögeleri (silüet, çizgi, renk, doku) ve prensipleri (uyum, denge, bütünlük, ritim, vurgu) Pazar araştırması verilerinden yararlanarak tüketici profili, gelişmelere uygunluk, fiyat düzeyi, sezonun eğilimleri, pazarlama teknikleri, vitrin ve moda gösterileri, sipariş, satış imajı ve genel etkilerini dikkate alarak tema belirleme Moda eğilimleri, gelecek ile ilgili yayınlar, renk ve kumaş trendleri, tasarımcı çalışmaları, periyodik giysi modeller müzeler ve geleneksel giysi verilerini kullanarak , renk ve malzeme panosu hazırlama Pazar verilerine ve temaya uygunluk ölçütleri dikkate alınarak, 2 boyutlu model çizimleri yapma Modellerden varyasyonlarını geliştirme İşletmenin üretim tarzı, üretim olanakları, rekabet koşulları, satış bilgileri vb. dikkate alınarak, model çizme, Üretimine karar verilen modelleri seçme, seçilen modellerin kalıplarını hazırlama,model özelliğine uygunluğunun denenmesi Ara Sınav Üretilecek modellerin teknik çizimleri (ölçü, oran, dikiş detayları, aksesuar özellikleri dikkate alınarak) yapma, kalite ölçütlerini belirleme

4

5

6 7 8

9 10

11

Üretim kalıplarını hazırlama (astar, tela vb.) ve iş planını hazırlama. İş planına uygun üretim yapma (kesim, dikim) Üretim kalıplarını hazırlama (astar, tela vb.) ve iş planını hazırlama. İş planına uygun üretim yapma (kesim, dikim) Üretim kalıplarını hazırlama (astar, tela vb.) ve iş planını hazırlama. İş planına uygun üretim yapma (kesim, dikim) Üretilen giysinin kontrolünü yapma

12

13 14

Dersin Adı-Kodu: MOT 403 MEZUNİYET TEZİ Yarıyıl VII. Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Dersin Amacı Proje/Alan Çalışması 83

Programın Adı: Moda Tasarımı Eğitimi Krediler Toplam 125 Kredi 3 AKTS Kredisi 5 Diğe r -

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. 14 Türkçe Zorunlu Yok 28 -

Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Bilimsel araştırmanın dayandığı temel kavram ve ilkeleri ,araştırma yöntem ve tekniklerini, araştırma raporunda bulunması gereken temel kriterleri kavrama ve bilgileri alana yönelik mezuniyet tezinde kullanma . Bilimsel araştırmanın dayandığı temel kavram ve ilkeleri ,araştırma yöntem ve tekniklerini, araştırma raporunda bulunması gereken temel kriterleri kavrama ve bilgileri alana yönelik araştırmalarda kullanarak alana yönelik literatüre katkıda bulunma . Araştırma önerisi hazırlama, bir araştırmayı planlama, yürütme ve raporlaştırma . Alan Araştırma Teknikleri Konusunda; Karasar , Niyazi. Bilimsel Araştırma Teknikleri Ankara,1986 Kaptan, Saim. Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri Ankara, 1991 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Hazırlama Yönergesi Araştırmak Üzere Seçilen Konuya İlişkin Araştırmalar, Makaleler, Kitaplar, Uzman Kişiler, Süreli yayınlar vb.

Değerlendirme Ölçütleri

Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı X X X

Yüzde (%) 30 25 45

Ders Sorumluları

Prof. Dr. Tuba VURAL Doç. Dr. Şule ÇİVİTCİ Yrd.Doç.Dr. Halime YÜCEER ARSLAN Yrd.Doç. Dr. Soneser YURDAKUL Yrd.Doç. Dr. Saliha AĞAÇ Konular Mezuniyet Tezi Dersinin Amacı ve Temel Kavramlar Tez Konusunun Seçimi Seçilen Konuyla İlgili Teorik Çerçevenin Oluşturulması Hipotez Geliştirme Araştırmanın Önemi ve Varsayımlar Sınırlılıklar, Tanımlar Araştırma Yöntemi Veri Toplama Aracının Hazırlanması ARA SINAV Verilerin Toplanması Analizi ve Yorumlanması Bulgular Verilerin Yorumlanması Özet, Sonuç ve Öneriler Kaynakça Yazımı Mezuniyet Tezi Raporu Hazırlama

Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dersin Adı-Kodu: MOT 405 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODA TASARIMI Yarıyıl VII. Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Dersin Amacı Proje/Alan Çalışması 39

Programın Adı: Moda Tasarımı Eğitimi Krediler Toplam 125 Kredi 3 AKTS Kredisi 5 Diğe r 30

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. 28 Türkçe Zorunlu Yok 28 -

Moda tasarımında kullanılan yazılımları tanıma; bilgisayarda model oluşturma, modeli renklendirme, örme ve dokuma yüzey tasarlama, bir kumaşın çeşitli renk varyantlarını oluşturma. Giysi tasarımı ile ilgili bir yazılım kullanarak bilgisayar ortamında model oluşturma, modeli renklendirme, örme ve dokuma yüzey tasarlama, kumaş

varyantları oluşturma bilgi ve becerisini kazandırma. Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Değerlendirme Ölçütleri Bilgisayar ortamında oluşturulmuş model tasarımları, örme ve dokuma yüzey tasarımları ve kumaş varyantları. Şeçilen bir modelin tasarımını bilgisayar ortamında oluşturabilme; örme ve dokuma yüzey tasarlayabilme, kumaş varyantı oluşturabilme ve bunların tümünü kullanarak sezona yönelik koleksiyon hazırlayabilme. Bilgisayarda bulunan yazılıma ilişkin kullanım kılavuzları. Öğretim elemanı ders notları.

Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı X X X X

Yüzde (%) 30 10 10 50

Ders Sorumluları Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Doç. Dr. Şule ÇİVİTCİ Yrd.Doç. Dr. Saliha AĞAÇ Öğr. Gör. Emine KOCA Konular Bilgisayar ve Yazılımın Genel Tanıtımı-Özellikleri Model Çizim Programındaki Çizim Araçları ve Kullanımı Model Çizim Programındaki Şekil Araçları ve Kullanımı Model Çizim Programındaki Düzenleme Araçları ve Kullanımı Model Çizim Programındaki Bitirme Araçları ve Kullanımı Model Çizim Programındaki Diğer Araçlar ve Kullanımı Model Çizim Programında Çizilmiş Modeli Renklendirme-Kumaş Giydirme Model Seçme ve Bilgisayar Ortamında Model Tasarlama ARA SINAV Örme Yüzey Tasarlama Dokuma Yüzey Tasarlama Baskı Kumaş Yüzeyi Tasarlama Kumaş Varyantları Oluşturma Modelin Çıktısını Alma ve Kataloglama

Dersin Adı-Kod: MOT 413 GİYSİ SUNUMU

Programın Adı: MODA TASARIMI Krediler Toplam 75 Kredi 2 AKTS Kredisi 3

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl 7 Ders Dili Teori Uyg. Lab. 28 Türkçe Proje/Alan Çalışması 47 Diğe r

Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler

SEÇMELİ -----Giysi seçimi yapılan ürünlerin özellikler dikkate alınarak sunuma geçirilmesidir

Biysiyi saç makyaj aksesuar v.b tamamlayıcı ögeleri ile bütünlük içinde sergileme veya canlı modeller tarafından uygun bir kareografide sunma DERS KONULARI Dersin içeriği Vücut tiplerini tanıma Renkleri öğrenme Aksesuarları kullanma Saç sekilerlini yapma Yüz şekillerine göre makyaj yapma Oturuş duruş ve yürümeyi öğrenme El ve mimikleri düzgün kullanma VİZE İş giyimi sunumu(etek,pantolon) İş giyimi sunumu(pantolon ceket) Elbise sunumu Abiye giysi sunumu Genel giysileri sunma Ders kitabı yok

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Değerlendirme Ölçütleri

Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuar Diğer Dönem Sonu Sınavı X -------X --------------X

Yüzde (%) %30 -------%20 ------------%50

Ders Sorumluları Hafta

Fatma Ayhan, fayhan@gazi.edu.tr Konular

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dersin genel içeriği Vücut tiplerini tanıma Renkleri öğrenme Aksesuarları kullanma Saç şekillerini yapma Yüz şekline göre makyaj yapma Oturuş,duruş ve yürümeyi öğrenme El ve mimikleri düzgün kullanma VİZE İş giyimi sunumu(etek+pantolon) İş giyimi(pantolon+ceket) Elbise sunumu Abiye giysi sunumu Genel giysileri sunma MODA TASARIMI ÖĞRETMENLİĞİ AKTS PAKETİ

.
Dersin Adı-Kodu: TAR 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ Programın Adı:

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl 2 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar
Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Ödev Diğe r Toplam

Krediler Kredi 2 AKTS Kredisi 2

28

-

-

-

10

12

50

Türkçe Zorunlu Öğrencilerin birinci sınıfa kayıtlı olmaları gerekir. Derste Osmanlı Devleti’nin Gerilemesi ile başlayıp, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması süreci incelenmektedir. Dersin amacı; öğrencilerimize Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında bilgi sahibi yapmaktır. Bu dersi okuyan öğrenci, Cumhuriyet’in geçmişini bilen, yaşadığı dönem hakkında yorum sahibi olan, gelecek dönem hakkında da yorum yapabilecek bilgi donanımına sahip bir birey olur . Yalçın, E. Semih, Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri, Siyasal Yayınevi, Ankara 2004. Nutuk-Söylev, TTK Kurumu, Cilt 1-3, Ankara 1999. Armaoğlu, Fahir, 20.Yüzyıl Siyasî Tarihi (1914-1980), Ankara 1992.

Değerlendirme Ölçütleri

Varsa (X) olarak işaretleyiniz Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı x x x x

Yüzde (%) 20

10

10 60

Ders Sorumluları

Okt.Sedef Bulut

Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Konular
Mondros Mütarekesi Sonrası Siyasî Hesaplar ve İşgallerin Başlaması Azınlıkların Mütareke Sonrası Faaliyetleri Millî Cemiyetlerin Ortaya Çıkışı Millî Mücadele’nin Lideri: Mustafa Kemal Paşa Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı- Amasya Tamimi ve Kongreler Misak-ı Millî’nin İlânı ve TBMM’nin Açılması Askerî ve Siyasî mücadele ve Gelişmeler- Lozan Barış Konferansı Cumhuriyet Dönemi ve Türk İnkılâbı ve Aydınlanma Dönemi Cumhuriyet’in Kuruluşu ve Yapılan İnkılâplar Atatürk Dönemi Türk İç ve Dış Politikası (1923-1932) Atatürk Dönemi Türk İç ve Dış Politikası (1932-1938) Türk İnkılâp Tarihi (1938-1946) Türk İnkılâp Tarihi (1946-1960) Türk İnkılâp Tarihi (1960-1980)

Dersin Adı-Kodu: Türk Dili- I1 TDL 102 Yarıyıl Teori 2 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği 28 Uyg. Lab.

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Ödev 20 Diğer Toplam 48 Kredi 2 Krediler AKTS Kredisi 2

Türkçe Zorunlu Yok 1. Cümle Bilgisi, 2. Kelime Grupları, 3. Cümle ve Cümleyi Meydana Getiren Unsurlar, 4. Cümle Türleri, 5. Cümle Çözümlemeleri, 6. Cümle İnceleme Örnekleri, 7. Kompozisyon (Kompozisyonda; Konu, Düşünce ve Ana Düşünce, Tema, Hayal, Paragraf), 8. Anlatım Biçimleri, 9. Yaratıcı, Kurgusal Yazılar, 10. Düşünce ve Bilgi Aktaran Yazılar, 11. Resmî (Formal) Yazılar (Tutanak, Bildiri, Rapor, İş Mektupları, Öz

Dersin Amacı

Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Geçmiş), 12. Dil Yanlışları (Yazım ve Noktalama İşareti Yanlışları, Anlatım Bozuklukları, Sese Dayalı Yanlışlar), 13. Konferans, 14. Bilimsel Araştırma Doğru, iyi ve güzel cümle kurabilmek için cümlenin unsurlarını ve bunların önemini tespit edebilmek; edebiyat ve düşünce dünyasıyla ilgili eserlerin okuyup inceleyebilme ve retorik uygulamalar yapabilmek; yazılı kompozisyon türlerini tanımak ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmak; dil yanlışlarının farkında olmak ve bunları düzeltebilmek, ilmî yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar bilmek ve bunları uygulayabilmek. Türk ve dünya edebiyatlarından ve düşünce tarihinden seçilmiş metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma, yazma yeteneğinin geliştirebilmek. Öğrencilere Türkçeyi kurallarına uygun şekilde kullanma becerisini kazanma; yazılı ve sözlü olarak duygu ve düşüncelerini en güzel biçimde anlatabilme; bilimsel, sorgulayıcı, eleştirel yorumlayıcı, yaratıcı ve yapıcı düşünme alışkanlığını kazanma ve bunu geliştirme. Yaman, Ertuğrul, Konuşma Sanatı, Gazi Kitabevi Yay. Ankara, 2004. Yaman, Ertuğrul, Türk Dili ve Kompozisyon, Gazi Kitabevi Yay. Ankara, 2003. Varsa (X) olarak işaretleyini z Yüzde (%) 30 20

Değerlendirme Ölçütleri

Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuar Diğer Dönem Sonu Sınavı

X X

X

60

Ders Sorumluları Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Yard. Doç.Dr. Ertuğrul YAMAN- eyaman@gazi.edu.tr Konular 1. Cümle Bilgisi, (Kelime Grupları, Cümle ve Cümleyi Meydana Getiren Unsurlar) 2. Cümle Türleri, 3. Cümle Çözümlemeleri, Cümle İnceleme Örnekleri, 4. Kompozisyon (Kompozisyonda; Konu, Düşünce ve Ana Düşünce) 5. Tema, Hayal, Paragraf, 6. Anlatım Biçimleri, 7. Ara Sınav 8. Yaratıcı, Kurgusal Yazılar, 9. Düşünce ve Bilgi Aktaran Yazılar, 10. Resmî (Formal) Yazılar (Tutanak, Bildiri, Rapor, İş Mektupları, Öz Geçmiş), 11. Dil Yanlışları (Yazım ve Noktalama İşareti Yanlışları)

12. Dil Yanlışları (Anlatım Bozuklukları, Sese Dayalı Yanlışlar), 13. Konferans, 14. Bilimsel Araştırma Dönem Sonu Sınavı

Dersin Adı-Kodu: YABANCI DİL YDL 102 Yarıyıl 2 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Değerlendirme Ölçütleri

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Krediler
Toplam

Teori Uyg. Lab.

Proje/Alan Çalışması

Ödev

Diğer

Kredi 2

AKTS Kredisi 2

28 İngilizce Zorunlu Yok

20

48

Temel dilbilgisi, kıyaslama, gelecek zaman, yakın geçmiş zaman, dolaylı anlatım, edilgen ifadeler okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerileri kelime bilgisi, Öğrencilerin yabancı dildeki kavramlar, temel işlemler, temel bağlantılar ve türev arasındaki farkı ayırt edebilecek bilgi, beceri ve tutum kazandırmak Yabancı dilde bilişsel, psiko-motor, duyuşsal davranışlarda yeterlilik kazanır. Dr. A.Vahit Çakır, Dr. Gül Keskil, Dr. Nilgün Yorgancı Full Steam Ahead, Gündüz Yayınları 2005 Ankara Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı X 50 x 20 X

Yüzde (%) 30

Ders Sorumluları Hafta 1 2 3 4 5

Okutman, Nuran SAFRAN nsafran@gazi.edu.tr , Okutman, Hande Aktop haktop@gazi.edu.tr Okutman İbrahim PÜR ibrahimp@gazi.edu.tr , Okutman Fatma Filiz Demircioğlu fatmafiliz@gazi.edu.tr , Okutman Sühendan Er seminer@gazi.edu.tr

Konular
Giriş ve genel değerlendirme İlgeçler Sıklık edatları Miktar bildiren edatlar Kıyaslama

6 7 8 9 10 11 12 13 14

Yakın geçmiş zaman Sürekli geçmiş zaman Ara sınav Geniş zaman Gelecek zaman Dolaylı anlatım Edilgen ifadeler Dönemin gözden geçirilmesi Final sınavı

Dersin Adı-Kodu:
ENF 108 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE BASIC PROGRAMLAMA DİLİ

Programın Adı: Krediler
Toplam

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl 2 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Değerlendirme Ölçütleri Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı Ders Sorumluları Hafta Yrd.Doç.Dr. Bülent ÇELİK bucelik@gazi.edu.tr Öğr. Gör. Murat YILMAZ muyilmaz@gazi.edu.tr Öğr. Gör. Mehmet Ali SARITİKEN msaritiken@gazi.edu.tr X X X
Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Ödev Diğer

Kredi 3

AKTS Kredisi 3

28 Türkçe Zorunlu Yok

28

30

86

Programlamaya giriş, Office yazılımlarını tanıma, Word kullanımı, Excel kullanımı, Power point kullanımı, veri tabanı ve Access Programlama bilgisi ve hazır yazılımları kullanma Ödev hazırlama, tablo yapma, sunu hazırlama ve veri tabanı kullanabilme • • • Çelik, Bülent ve Murat Yılmaz, Bilgisayar, Ya-Pa Yayınları, İstanbul, 2000. Bülbül, H.İ., M. Küçükali ve M.A. Sarıtiken, Temel Bilgisayar Teknolojisi ve Uygulamaları, Ankara, 2002. Diğer bilgisayar ders kitapları Varsa (X) olarak işaretleyiniz X Yüzde (%) 20

20

20

40

Konular

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Programlamaya giriş Programlamaya giriş Office yazılımlarını tanıma Word kullanımı Word kullanımı Word kullanımı Ara sınav Excel kullanımı Excel kullanımı Excel kullanımı Power point kullanımı Power point kullanımı veri tabanı ve Access veri tabanı ve Access

Dersin Adı-Kodu:EĞT 102 Okul Deneyimi I Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl 2 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Teori 14 Türkçe Zorunlu Yok Uyg. 56 Lab. Proje/Alan Çalışması 5

Programın Adı: Moda Tasarımı Eğitimi Krediler Ödev Diğe r Toplam 75 Kredi 3 AKTS Kredisi 3

Öğretmen adaylarının mümkün olduğu kadar erken bir aşamada, bir uygulama öğretmeni nezaretinde okulu, öğrencileri ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönlerden tanıması amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında yer alması önerilen başlıca etkinlikler: • Okul örgütü ve yönetimi , • Okuldaki günlük işler, • Zümre etkinlikleri, • Bir öğrencinin okuldaki günlük yaşantısı. • Bir öğretmenin okuldaki günlük yaşantısı, • Okul-aile işbirliği, • Ana ve yan branşlarla ilgili derslerin gözlenmesi, • Okul ve sorunları, • Araç gereç ve yazılı kaynaklar, • Öğretmenlik mesleğinin çeşitli yönleri. Öğretmen adaylarının okulu, öğrencileri ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönlerden tanıması. • Okulu çeşitli yönleriyle gözleyip tanımak • Öğrencileri çeşitli yönleriyle gözleyip tanımak • Öğretmeni çeşitli yönleriyle gözleyip tanımak • Gözlemlerini raporlaştırmak ve tartışmak Okul Deneyimi I Uygulama Kılavuzu Öğretmenlik mesleği ile ilgili yazılı kaynaklar

Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Değerlendirme Ölçütleri Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuar Diğer Dönem Sonu Sınavı Ders Sorumluları Hafta 1 . hafta 2. hafta 3. hafta 4. hafta 5. hafta 6. hafta 7. hafta 8. hafta 9. hafta 10.hafta 11. hafta 12. hafta 13. hafta 14 hafta Yrd. Doç. Dr. Vildan Egelioğlu, Nezihe Aydın Konular

Varsa (X) olarak işaretleyiniz X X -

Yüzde (%) 40 60 -

1.Dersin tanımı, hedefleri, kapsam, ilkeler, yöntem, çalışma planı 2.Okul örgütü 3.Okul yönetimi 4.Okuldaki günlük işler 5.Zümre etkinlikleri 6.Bir öğrencinin okuldaki günlük yaşantısı 7.Bir öğretmenin okuldaki günlük yaşantısı 8.Okul –aile işbirliği 9.Ana ve yan branşlarla ilgili derslerin gözlenmesi 10.Okul ve sorunları 11.Araç-gereç ve yazılı kaynaklar 12.Öğretmenlik mesleğinin çeşitli yönleri 13.Mikro öğretim 14.Okul deneyimi çalışmalarının değerlendirilmesi Programın Adı: Moda tasarımı Eğitimi Ana Bilim Dalı - Lisans Krediler Toplam 100 Kredi 2 AKTS Kredisi 4

Dersin Adı-Kodu: Moda Resmi - MOT 102

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl II Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Teori Uyg. Lab. 14 Türkçe Zorunlu Yok 28 Proje/Alan Çalışması Ödev 30 Diğe r 28

Silüet Hazırlama, Renkli Silüet Çalışmaları Yapma Modacılar Tasarımcılarından Kopya Etüdler Hazırlama Saç, Yüz Etüdleri ve Renklendirilmesi Temel Kol, Yaka, Etek, Bluz, Pantolon Çizimlerini Silüetlere Giydirme Çalışmaları Silüet Çizerken Dikkat Edilecek Noktaları Öğrenme Işık, Gölge ve Renk Uyumlarını Doğru Kullanabilme Silüet Üzerine Giydirme İşlemlerinde Teknik ve Estetik Unsurları Öğrenebilme Moda Resmine İlişkin Temel Teknik Çizimleri Doğru Uygulama Işık-Gölge, Açık-Koyu, Hacim ve Renkleri Silüet ve Çizimlerde Doğru Kullanma

Dersin Amacı

Öğrenme Çıktıları ve

Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Değerlendirme Ölçütleri Olgaç, Pınar. Moda Resmi. İstanbul, 2005 Komsuoğlu, Ş, İmer, A. Moda Resmi II. Ankara,

Varsa (X) olarak işaretleyiniz Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı x x x

Yüzde (%) 30

10

60

Ders Sorumluları Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Yrd. Doç. Dr. K. Özlem ALP Konular Silüet Hazırlamada Dikkat Edilecek Noktalar Hazır Silüetler Üzerinde Düzeltme ve Kopya Çalışmaları Moda Tasarımcılarının Silüetlerinden Etütler (Karakalem) Moda Tasarımcılarının Silüetlerinden Etütler (Renkli) Dergilerden Esinlenerek Silüet Çalışmaları (Renkli) Değişik Yüz Şekillerine Uygun Etütler (Karakalem) Vize Sınavı Değişik Yüz Şekillerine Uygun Etütler (Renkli) Değişik Yüz Şekillerine Göre Saç Etütleri (Karakalem) Değişik Yüz Şekillerine Göre Saç Etütleri (Rekli) Büzgü v.b. Teknik Çizimler, Renkli ve Karakalem Etütler Silüet Üzerine Giydirme Çalışmaları Silüet Üzerine Giydirme Çalışmaları Final Sınavı

Dersin Adı-Kodu: Temel Kalıp Çizimleri -MOT-104

Programın Adı: Moda Tasarımı Öğretmenliği Krediler Toplam 125 Kredi 3 AKTS Kredisi 5

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl 2 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Teori Uyg. Lab. 28 Türkçe Zorunlu 28 Proje/Alan Çalışması Ödev 40 Diğe r 29

Dersin İçeriği

- Temel Çizimler için ölçü almak , - Temel Ölçülere göre Yardımcı Ölçüleri hesaplama, - Temel Beden Çizimi, Temel Kol Çizimi, - Pens Kaydırmaları, - Temel Yaka Çizimleri, - Kalıplarını Hazırlama ve Kontrollerini Yapma Temel kalıp ölçülerini tanıyarak doğru kalıp çıkarmak - Temel çizimler için gerekli ölçüleri alır hesaplamaları yapabilir. - Temel beden- kol -yaka, kalıplarını çizebilir - Pens kaydırmalarını çizebilir -Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi -Temel Çizim Ders Notları

Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Değerlendirme Ölçütleri

Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer (Derse Katılım) Dönem Sonu Sınavı X X X

Yüzde (%) 20 20 60

Ders Sorumluları Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Doç.Gülcan Gönenç (ggocenc@gazi.edu.tr) Yrd.Doç.Dr.Soneser Yurdakul (syurdakul@gazi.edu.tr) Yrd.Doç.Cevahir Çalkavur (cevahir@gazi.edu.tr) Konular Ölçü Almak Ölçülerin kontrolü Yardımcı ölçülerin hesaplanması Temel beden çizimi Temel kol çizimleri Pens kaydırmaları Temel yaka çizimleri Ara Sınavı Temel beden kalıbının çıkarılması Temel kol kalıbının çıkarılması Pens kaydırmalarının yapılması Yaka çizimlerinin yapılması Birebir ölçülerde temel beden çalışması Final Sınavı Programın Adı: Moda Tasarımı Öğretmenliği

Dersin Adı-Kodu: Temel Dikim Teknikleri -MOT-106

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl 2 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Teori Uyg. Lab. 14 28 Proje/Alan Çalışması 45 Ödev Diğe r 38 Toplam 125

Krediler Kredi 2 AKTS Kredisi 5

TÜRKÇE ZORUNLU Temel Cep Dikim Teknikleri, Kol Yırtmaç Çalışmaları,Kol Ağzı Temizleme Teknikleri, Ön Kapama Teknikleri, Yaka Çalışma Teknikleri (bedenden çıkan ve bedene takılan yakalar) Temel dikim tekniklerini öğrenmek ve uygulamak Temel Dikimler için gerekli malzemeleri alır, Cep, kol yırtmacı, kol ağzı temizleme, ön kapama ve yaka çalışmalarını uygulayabilir. -Tekniğe uygun çalışılmış örnek materyaller -Temel dikim teknikleri ders notları

Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Değerlendirme Ölçütleri

Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer (Derse Katılım) Dönem Sonu Sınavı X X X

Yüzde (%) 20 20 60

Ders Sorumluları Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Doç.Gülcan Gönenç (ggocenc@gazi.edu.tr) Yrd.Doç.Dr.Soneser Yurdakul(syurdakul@gazi.edu.tr) Yrd.Doç.Cevahir Çalkavur(cevahir@gazi.edu.tr) Konular Temel dikim tekniklerinden cep çalışması (1) Temel dikim tekniklerinden cep çalışması (2) Temel dikim tekniklerinden cep çalışması (3) Kol yırtmaç çalışması (1) Kol yırtmaç çalışması (2) Kol ağzı temizleme teknikleri(1) Kol ağzı temizleme teknikleri(2) Ara Sınavı Ön kapama teknikleri Yaka çalışma teknikleri (bedenden çıkan yaka) Yaka çalışma teknikleri (bedene takılan yaka)

12 13 14

Yaka çalışma teknikleri (bedene takılan yaka) Yaka çalışma teknikleri (bedene takılan yaka) Final Sınavı

Dersin Adı-Kodu: Giyim Sanayi Makineleri - GYE 102

Programın Adı:Moda Tasarımı Eğitimi Programı Krediler Toplam 100 Kredi 2 4 AKTS Kredisi

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl 2. yarı yıl 3Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Değerlendirme Ölçütleri Teori Uyg. Lab. 28 Türkçe Zorunlu Proje/Alan Çalışması ö dev 35 Diğe r 37

Giysi üretim aşamalarında (tasarım,kalıp hazırlama,serileme,pastal planı hazırlama,kumaş serme ve kesme,üretim,bitirme,depolama v.b) kullanılan standart ve spesiyal makinelerin özellikleri, kullanıldığı yerler,basit bakım ve onarımlarını yapabilme. Hazır giyim üretiminde kullanılan makinelerin giyim sanayindeki yerini ve fonksiyonlarını kavramak,makinelerin bakımı ve güvenlik önlemleri ile bilgilere sahip olmak. Hazır giyim üretiminde kullanılan makinelerin ham madde deposundan bitim işlemlerine kadar olan süreçte kullanılan makineleri kullanabilmek, bakımı ve güvenlik önlemleri ile ilgili bilgilere sahip olmak. Prof. Fatma Eray ‘Giyim Sanayi Makineleri 1-2-3’ Ya-pa Yayınları 2004 İstanbul

Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı x x x x fozturk@gazi.edu.tr

Yüzde (%) 30 10 20 40

Ders Sorumluları Hafta 1 2 3 4

Prof. Fatma Eray
Konular

Hazır giyimin tanımı Hazır giyim üretiminde kullanılan makineler Hammadde deposunda kullanılan makineler tanımı ve çeşitleri Kalıp hazırlama ve kumaş serme makineleri, tanımı ve çeşitleri

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kumaş kesme makineleri,tanımı ve çeşitleri İşaretleme ve etiketleme makineleri,tanımı ve çeşitleri Hazır giyim sanayi tipi dikiş çeşitleri Sanayi tipi düz dikiş makineleri yapısı ve elemanlarının tanımı ARA SINAV Bilgisayarlı sanayi makineleri,tanımı ve çeşitleri Zincir dikiş makineleri ve çeşitleri Ütü makineleri ve presler Makinelerin bakımı ve basit arızalarının giderilmesine yönelik bilgiler Makinelerin kullanımı ile ilgili güvenlik önlemleri ile ilgili bilgiler

Dersin Adı-Kodu: MESLEKİ YABANCI DİL MYD 202 Yarıyıl 4 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Değerlendirme Ölçütleri

Programın Adı: MODA TASARIMI Krediler Toplam 50 Kredi 2 AKTS Kredisi 2

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. 28 İngilizce Zorunlu Yok Proje/Alan Çalışması 12 Diğe r 10

Kumaş özellikleri, lif ve lif türleri, tasarım, renk seçimi ve kullanımı, moda ve yerel kıyafetler, Öğrencilerin kavramlar, temel işlemler, temel bağlantılar ve türev arasındaki ayırt edebilecek bilgi, beceri ve tutum kazandırmak, alanındaki teknik ve mesleki terminolojiyi tanıyabilmek. Okudukları derslerdeki konular üzerinde İngilizce bilişsel, psiko-motor, duyuşsal davranışlarda yeterlilik kazanır. Alanla ilgili internet, gazete, dergi makaleleri, kitapçıklar, öğretmen notları.

Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı X X X X X

Yüzde (%) 30

10

20

10 30

Ders Sorumluları Hafta 1 2

Lecturer, Sühendan ER, semineer@gazi.edu.tr Konular Giriş ve genel değerlendirme Kumaş özellikleri,

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kumaş özellikleri, Lif ve lif türleri, Lif ve lif türleri Tasarım Dilbilgisi problemleri üzerine çalışma Ara sınav Sınav konularının gözden geçirilmesi Renk seçimi ve kullanımı, moda ve yerel kıyafetler Renk seçimi ve kullanımı, moda ve yerel kıyafetler Dilbilgisi problemleri üzerine çalışma Dönemin gözden geçirilmesi Final sınavı Programın Adı: Moda Tasarımı Eğitimi Krediler Diğer Toplam 100 Kredi 4 AKTS Kredisi 4

Dersin Adı-Kodu: EĞT - 202 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl 4 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Teori 42 Türkçe Zorunlu Yok Uyg. Lab. 28 Proje/Alan Çalışması 20 Ödev 10

Eğitimde program geliştirme kavramları ve süreçleri. Meslek analizi. Ders programı, yıllık, ünite ve günlük planların geliştirilmesi. İçerik seçimi ve organizasyonu. Ölçme-ve değerlendirme; değerlendirme yaklaşımları, Bilişsel, devinsel ve duyuşsal davranışları ölçme ve değerlendirme teknikleri. İzleme ve başarı testlerinin geliştirilmesi, sınav sorusu yazma teknikleri ve not verme. Program geliştirme ve ölçme-değerlendirmeyle ilgili bilgi,beceri,tutum ve alışkanlık kazandırma. Eğitimde program geliştirme ile ilgili temel kavramları ve süreçleri tanıyabilme Meslek analizi ilkelerini uygulayabilme Eğitim programının ögelerini kavrayabilme Alanı ile ilgili bir dersin öğretim planlarını geliştirebilme Alanı ile ilgili bir dersin ölçme araçlarını hazırlayabilme Ölçme sonuçlarını değerlendirme, not verme süreçlerini uygulayabilme Eğitimde Program geliştirme ile ilgili yazılı kaynaklar Eğitimde ölçme değerlendirme ile ilgili yazılı kaynaklar Meslek analizi ile ilgili yazılı kaynaklar Alanı ile ilgili yazılı kaynaklar Yüzde (%) Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı X 40 X X 10 20 X 30

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Değerlendirme Ölçütleri

Ders Sorumluları

Yrd. Doç. Dr. Melek Öztürk

Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Konular Program geliştirmede temel kavramlar, Program geliştirme süreçleri Hedef düzeyleri; uzak hedef, genel hedefler, özel hedefler Taksonomik düzeyler; (özel) hedefler ve davranışlar; sınıf içinde uygulamalar Taksonomik düzeyler; (özel) hedefler ve davranışlar; sınıf içinde uygulamalar, Eğitim planlarının (öğretmen yapımı) türleri Öğretim planı yapma ilkeleri Yıllık ünite ve günlük planların yapılması Bu planların sınıfta uygulanmasında temel ilkeler Ölçme ve değerlendirmenin temel kavramları; ölçme hataları; güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık, Taksonomik düzeyler ve sınav sorularının yazılması; sınıf içinde uygulamalar Test türleri; test maddelerinin yazılması; sınıf içinde uygulamalar Test maddelerinin yazılması;test geliştirme;madde analizi;test analizi;sınıf içinde uygulamalar Not verme ve değerlendirme;Türkiye’de ölçme değerlendirme uygulamaları Programın Adı: Moda Tasarımı Öğretmenliği Programı Krediler Toplam 75 Kredi 2 AKTS Kredisi 3 Diğe r 15

Dersin Adı-Kodu: Moda Resmi MOT-202 Yarıyıl 4 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. 14 Türkçe Zorunlu Yok 28 Proje/Alan Çalışması Ödev 18

Moda ve hazır giyim üretim özellikleri dikkate alınarak koleksiyon çizimleri hazırlama, koleksiyon planlamasında dikkat edilecek noktaları kavrama ve değişik faktörlere uygun koleksiyon çizimleri oluşturma. Hazır giyim üretim özelliklerini bilir. Hazır giyime yönelik giysi tasarlar. Teknik çizimlerini yapar. Koleksiyon çizimlerini sunuş haline getirir. Hazır giyime yönelik giysi hazırlar. Koleksiyon oluşturur. Teknik çizimlerini yapar.

- Olgaç, Pınar - Moda Resmi - Tain, Linda - Portfolio Presentation for fashion - Stipelman, Stewan – illustrating fashion concept to creation

Değerlendirme Ölçütleri

Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı X X X

Yüzde (%) 20 20 60

Ders Sorumluları Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Belgin Erten Konular - Hazır giyimin tanımlanması ve hazır giyim üretim özellikleri. - Hazır giyim firmaları, sundukları giysilerin özellikleri. - Bir sonraki sezonun trendlerinin araştırılması, modacıların çizimlerinin incelenmesi. - Belirlenen trendlere yönelik çizim araştırmaları - Belirlenen trendlere yönelik çizim araştırmaları - Belirlenen trendlere yönelik çizim araştırmaları - Belirlenen trendlere yönelik çizim araştırmaları - Model-kumaş bağlantıları, kumaşların seçiminde ve renk armonisinde dikkat . edilecek noktalar. Renklendirme çalışmaları - Model-kumaş bağlantıları, kumaşların seçiminde ve renk armonisinde dikkat . edilecek noktalar. Renklendirme çalışmaları - Modellerde kullanılacak süsleme özellikleri. - Teknik çizimlerin yapılması. - Teknik çizimlerin yapılması. - Koleksiyonun sunum haline getirilmesi. - Koleksiyonun sunum haline getirilmesi

Dersin Adı-Kodu: Temel Kalıp Çizimleri MOT- 204

Programın Adı: Moda Tasarımı Öğretmenliği Krediler Toplam 100 Kredi 3 AKTS Kredisi 4

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl IV Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Dersin Amacı Teori Uyg. Lab. 28 Türkçe Zorunlu Yok 28 Proje/Alan Çalışması 24 Diğe r 20

Kadın ve erkek giyimi için gerekli olan ölçüleri alma, hesaplama, kadın ve erkek temel ceket kalıbını hazırlama ve model uygulama.Kadın manto, kapüşon, kap, pelerin kalıbı çizimleri ve şablon kalıbı hazırlama. Öğrencilerin Kadın ve erkek giyimi için gerekli olan ölçüleri alma, hesaplama, kadın ve erkek temel ceket kalıbını hazırlama ve model uygulama.Kadın manto,

Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Değerlendirme Ölçütleri

kapüşon, kap,pelerin kalıbı çizimleri ve şablon kalıbı hazırlamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanma. Kadın ve erkek giyimi için gerekli olan ölçüleri alma, hesaplama, Kadın ve erkek temel ceket kalıbını hazırlama ve model uygulama, Kadın manto, kapüşon, kap, pelerin kalıbı çizimleri ve şablon kalıbı hazırlama becerisi KonstruktionenFür Blusen Und Kleıder , System M.Müller Und Sohn, Deutsche Bekleidungs-Akademie,München, Kadın Ve Erkek Üst Giyimiyle İlgili Basılmamış Ders Notları. Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı X X X Yüzde (%) 20 20 60

Ders Sorumluları Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Yrd.Doç.Dr.Fatma Şener, hsener@gazi.edu.tr. , Yrd.Doç.Dr Soneser Yurdakul, syurdakul@gazi.edu.tr. Yrd.Doç.Dr.Gülçin Üstün gustun@gazi.edu.trDoç.Gülcan Gönenç ggonenç@gazi.edu.tr. Yrd.Doç.Dr.Gülşen Kayıkçı gdulkar@gazi.edu.tr. Konular Kadın ve Erkek Giyimi İçin Gerekli Olan Ölçülerin Vücut Üzerinden AlınışıHesaplanması ve Gerekli Bolluk İlaveleri, Standart Ölçü Tablosu Kadın Temel Ceket Kalıbı Çizimi. Kadın Temel Kol Kalıbı Çizimi.(İki Parçalı Kol) Model Analizi ve Model Uygulamalı Ceket Kalıbı Çizimi Model Uygulamalı Ceket Kalıbı Çizimi Tela ve Astar Kalıbı Çizimi Ara Sınav Erkek Temel Ceket Kalıbı Çizimi Erkek Temel Kol Kalıbı Çizimi Erkek Pantolon Kalıbı Çizimi Kadın Manto Kalıbı Çizimi Model Uygulamalı Manto Kalıbı Çizimi Kap ve Pelerin Kalıbı Çizimi

Dersin Adı-Kodu: MOT 206 Tayyör Manto Dikim Teknikleri Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl 4. yarı yıl Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Teori 28 Türkçe Zorunlu Uyg. 28 Lab. Proje/Alan Çalışması 25 ö dev 24

Programın Adı:Moda Tasarımı Eğitimi Programı Krediler Diğe r 20 Toplam 125 Kredi 3 AKTS Kredisi 5

Ön şartlar Dersin İçeriği Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Değerlendirme Ölçütleri

Kadın erkek üst giyiminde kullanılan kumaş, tela, astar vb. ana ve yardımcı malzemeleri kullanarak temel ceket ve manto kesim telalama, kol yırtmacı, klapa, yaka, ön kapama, cep astarlama tekniklerini uygulama.

Konstruktionen für jacken und mantel system m.müller &john (23auflage) ogussche bekleidungs akademie munchen Franz xaver müler gmbh Modern Tailoring for Women.Frances F.Mauck,M.A Associate Professor of home Economics.The Ohio State Üniversity. Varsa (X) olarak Yüzde işaretleyini (%) z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı x 40 xx x x 10 10 20 x 20

Ders Sorumluları Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Fatma Eray Konular Kadın üst giysilerinin tanımı ve giyimdeki yeri ve önemi Kadın üst giyiminde kullanılan kumaşlar ve yardımcı malzemelerin tanımı ve seçimi. Ceket ve manto tasarım aşamaları Dikimi yapılacak modelin seçimi. Dikimi yapılacak model kalıbının hazırlanması. Kalıbın şablon çiziminin yapılması. ARA SINAV Şablon kalıbının kumaşa yerleştirilmesi ve kesimi. Model uygulamalı ceket ve manto dikimi(ceket ve manto ünitesi ile ilgili teknik uygulamalar çalışılacaktır.) Ceket ve manto’da kullanılan tela çeşitlerinin tanımı,seçimi. Ceket ve manto’da kullanılan tela geçirme teknikleri. Ceket ve manto’da kullanılan astar geçirme teknikleri Model uygulamalı ceket ve manto’nun tamamlanması. MOT-208 Programın Adı: Moda Tasarımı Öğretmenliği Krediler Toplam 75 Kredi 2 AKTS Kredisi 3

Dersin Adı-Kodu: Aksesuar Tasarımı

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl 4 Ders Dili Teori Uyg. Lab. 14 Türkçe 28 Proje/Alan Çalışması 10 Ödev 10 Diğe r 13

Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği

Zorunlu Ön şartı yok 1. Moda aksesuarlarının tanımını, sınıflamasını; (başta, bedende, ayakta kullanılanlar ve takıları) giysinin çizgi, renk, doku, uyum, denge, bütünlük, ritim ve vurgu öğe ve prensiplerini dikkate alarak, Başta kullanılan aksesuarlar ve takılar (şapka, bere, bandana, fular, toka, gözlük, tepelik, toka,taç, oya, çiçek, ) Bedene takılan aksesuarlar ve takılar (kemer, önücek (jabo), fular, manşet, eldiven, yaka, çanta, manşon, etol, kravat, papyon, kolye, broş, bilezik,küpe, saat,yüzük ) Ayağa takılan aksesuarlar ve takılar (ayakkabı, çizme, terlik, çorap, bot, halhal vb.) Giysi üzerinde kullanılan aksesuarlar ve takılar (broş, fular, düğme,fermuar, toka, takılıp sökülen giyim unsurları )

2. 3.

4. 5. Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler

Giysiyi Tamamlayan ( çanta, ayakkabı, fular, kemer , takı, şapka vb. ) aksesuarları giysinin renk, doku, ve model özelliklerini dikkate alarak tasarlar ve uygun olanlarını üretir. 1. Moda aksesuarlarının tanımını, sınıflamasını, önemini ve giyimdeki yerini tanımlayabilir. 2. 3. 4. 5. Başta kullanılan aksesuarların ve takıların giysiye uygun olanlarını seçer, tasarlar ve üretebilir. Bedene takılan aksesuarların ve takıların giysiye uygun olanlarını seçer, tasarlar ve üretebilir. Ayağa takılan aksesuarların ve takıların giysiye uygun olanlarını seçer, tasarlar ve üretebilir. Giysi üzerinde kullanılan aksesuarların ve takıların giysiye uygun olanlarını seçer, tasarlar ve üretebilir.

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Değerlendirme Ölçütleri

Giyim Süsleme Kitapları, Modelller, Magazinler, İşleme Kitapları

Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı X X X X X

Yüzde (%) 25

15 10

10 40

Ders Sorumluları

Selma Elbistanlıoğlu

Hafta Konular

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Moda aksesuarlarının tanımını, sınıflamasını; (başta, bedende, ayakta kullanılanlar ve takıları) Giysinin çizgi, renk, doku, uyum, denge, bütünlük, ritim ve vurgu öğe ve prensiplerini dikkate alarak tasarımların yapılması Giysinin çizgi, renk, doku, uyum, denge, bütünlük, ritim ve vurgu öğe ve prensiplerini dikkate alarak tasarımların yapılması Başta kullanılan aksesuarlar ve takıların tasarımlarının yapılması (şapka, bere, bandana, fular, toka, gözlük, tepelik, toka,taç, oya, çiçek, ) Yapılan tasarımlardan seçilen bir ürünün üretilmesi Yapılan tasarımlardan seçilen bir ürünün üretilmesi Yapılan tasarımlardan seçilen bir ürünün üretilmesi Ara Sınav Bedene takılan aksesuarlar ve takıların tasarımlarının yapılması (kemer, önücek (jabo), fular, manşet, eldiven, yaka, çanta, manşon, etol, kravat, papyon, kolye, broş, bilezik,küpe, saat,yüzük ) Ayağa takılan aksesuarlar ve takıların tasarımlarının yapılması (ayakkabı, çizme, terlik, çorap, bot, halhal vb.) Giysi üzerinde kullanılan aksesuarlar ve takıların tasarımlarının yapuılması (broş, fular, düğme,fermuar, toka, takılıp sökülen giyim unsurları ) Yapılan tasarımlardan seçilen bir ürünün üretilmesi Yapılan tasarımlardan seçilen bir ürünün üretilmesi Yapılan tasarımlardan seçilen bir ürünün üretilmesi Programın Adı: Moda Tasarımı Öğretmenliği Krediler Toplam 75 Kredi 2 AKTS Kredisi 3

Dersin Adı-Kodu: Moda Tarihi MOT 210

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Teori Uyg. Lab. 28 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Türkçe Zorunlu Yok 1. 2. 3. Proje/Alan Çalışması Ödev 47 Diğe r

Moda tarihi kitapları, tarih kitapları, aylık, haftalık ve günlük dergi, gazeteler ile arşivleri, moda katalogları, araştırma raporları, TV, Radyo Birinci maddedeki içerik ile birlikte Modanın etki alanları, moda yönelimleri, modayı etkileyen olaylar, toplumlar, kişiler, ve moda akımları Dünyada; − İlk çağ − Orta çağ − Yakın çağ − Yeni çağ − Günümüz

4.

Türkiyede; − Selçuklular dönemi − Osmanlı erken dönemi − Osmanlı imparatorluk dönemi − Cumhuriyetten günümüze − Bölgesel Türk giysileri Dünyada ve Türkiye’de modaya yön veren modacılar, giysi stilleri ve özellikleri Günümüz modacılarının giysi stilleri ve özellikleri Güncel moda yönelimleri

5. 6. 7. Dersin Amacı

Bu modülü tamamlayan öğrenci; sosyolojik ve tarihsel açıdan giyim ve moda kavramı, moda oluşumu, moda yönelimleri, modanın etkileri ile modacılar ve stilleri hakkında mesleki davranışlar kazanır. 1. 2. 3. 4. 5. Sosyolojik, kültürel ve tarihsel açıdan giyim ve moda kavramının yorumlayabilir. Modanın etki alanlarını, moda yönelimlerini, modayı etkileyen olayları, toplumları, kültürleri, kişileri ve moda akımlarını açıklayabilir. Dünyada tarihi süreç içerisinde giyimin ve modanın günümüze kadar geçirmiş olduğu evreleri kronolojik olarak sıralayabilir. Türk giyim tarihi ve modasını kronolojik olarak tanımlayabilir. Dünyada ve Türkiye’deki modacıların tarzlarını, giysi stillerini ve özelliklerini tanımlayabilir.

Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Moda tarihi kitapları, tarih kitapları, aylık, haftalık ve günlük dergi, gazeteler ile arşivleri, moda katalogları, yeni araştırmalar, fotoğraflar, belgeseller, filmler, slâytlar, kaynak kişiler, müzeler, özel koleksiyonlar, modacıların hazırladığı kataloglar, moda gösterilerinden yararlanılır. Altınay H. Yüceer H. (1992)Moda ve Tarihi, Kadıoğlu Matbaası, Ankara Koçu, Reşat Ekrem (1996) Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü, Güncel Yayıncılık, İstanbul Hakko, Cem, (1980) Moda Olgusu, İstanbul Öz, Tahsin, (1951) Türk Kumaş ve Kadifeleri Sapmaz, N., Tizer G. 1964 Giyim Tarihi, İstanbul

Değerlendirme Ölçütleri

Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı X XX X

Yüzde (%) 25

40

35

Ders Sorumluları Hafta 1 2 3 4

Yrd. Doç. Dr. Halime Yüceer ( yüceer@gazi.edu.tr) Yrd. Doç. Dr. Fatma Koç ( fturan@gazi.edu.tr) Konular Dersin tanımı, içeriği hakkında genel açıklama moda kavramları ve modanın tanımı Modanın etki alanları, moda yönelimleri Modayı etkileyen olaylar, toplumlar, kişiler v e Moda akımları Dünyada; İlk çağlardan günümüze giysi tarihi İlk çağ Orta çağ Yakın çağ Yeni çağ 1900 – 1930 Yılları arasında moda ve modacılar Ara Sınav 1940- 1970 Yılları arasında moda ve modacılar 1980 – 2000 Yılları arasında moda ve modacılar Dünyada ve Türkiye’de modaya yön veren modacılar, giysi stilleri ve özellikleri Dünyada ve Türkiye’de modaya yön veren modacılar, giysi stilleri ve özellikleri Dünyada ve Türkiye’de modaya yön veren modacılar, giysi stilleri ve özellikleri Türk Giyim Tarihi,İslamiyet öncesi, Selçuklular dönemi, Osmanlı erken dönemi, Osmanlı imparatorluk dönemi, Cumhuriyetten günümüze Bölgesel Türk giysileri Günümüz moda eğilimleri Programın Adı: Moda Tasarımı Öğretmenliği Krediler Diğe r 17 Toplam 75 Kredi 2 AKTS Kredisi 3

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dersin Adı-Kodu:Giysi Ergonomisi MOT 212 Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl IV Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Teori 28 Türkçe Zorunlu Yok Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması 30

Giysi üretiminde gerekli olan, vücudun hareket sistemleri makroskobik anotomik yapısı, antropometrik ve fizyolojik özellikleri, Vücut tipleri ve oranlarının giysi tasarımında kullanılması. Çalışma ortamının ergonomik düzenlenmesi

Dersin Amacı

Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Değerlendirme Ölçütleri

Öğrencilerın giysi üretiminde gerekli olan, vücudun hareket sistemleri makroskobik anotomik yapısı, antropometrik ve fizyolojik özellikleri, vücut tipleri ve oranları ıle çalışma ortamının ergonomik düzenlenmesi konularında bilgilenerek giysi tasarımında kullanabilmeleri Giysi üretiminde gerekli olan antropometrik ölçüleri, makroskopik anatomik özellikleri, hareket sistemleri, vücut tipleri ve oranlarını dikkate alarak giysi tasarımında uygulama yetisi. Bir hazır giyim işletmesini ergonomik kriterleri doğrultusunda düzenleme becerisi Ergonomi, Necmettin Erkan-MPM Yayınları, Ankara 1997.İşgücü ve Planlaması, Emine Gönen-Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Meslek Yüksek Okulu, Ankara 1990. Giysi Ergonomisi Ders Notu, Fatma Şener, Ankara 2000.Süreli Yayınlar Internetten Ulaşılabilen Yayınlar Varsa (X) olarak Yüzde işaretleyini (%) z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı X X X 30 10 60

Ders Sorumluları Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Yrd.Doç.Dr.Fatma Şener hsener@gazi.edu.tr, Öğr.Gör.Emine Koca ekoca@gazi.edu.tr Konular Ergonominin Tanımı, Tarihi Gelişimi ve İlgili Bilim Dalları İnsan Vücudunun Makroskopik Anotomik Yapısı Hareket Sistemleri Antropometri, Giysi Üretiminde Gerekli Vücut Ölçüleri Vücut Oranları ve Tipler Giysi Tasarımında Hareket Sistemleri Uygulamarı Ara Sınav İnsan-Makina Ara kesiti Psiko-sosyolojik Yaklaşımlar Çevre Koşulları Aydınlatma ve Gürültü Ortam Isısı ve Havalandırma İş Kazaları Bir Hazır Giyim İşletmesinde Çalışma Ortamının Düzenlenmesi Programın Adı: Moda Tasarımı Öğretmenliği Krediler Toplam 75 Kredi 2 AKTS Kredisi 3 Diğe r -

Dersin Adı-Kodu: GYE 202 Kalıp Serileştirme Sistemleri Yarıyıl 4 Ders Dili Zorunlu / Proje/Alan Çalışması 18

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. 14 Türkçe Zorunlu 28 Ödev 15

Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Değerlendirme Ölçütleri Yok Temel, model uygulanmış ve şablonlanmış kalıpların standart ölçü farklarına göre çeşitli sistemler kullanılarak büyültülüp-küçültülerek serilerinin hazırlanması. Hazır giyim sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda, seri sistemlerini öğretmek, giysi kalıplarını sistematik şekilde serileme becerisi kazandırmak Temel kalıpları doğru ve hızlı serileyebilme Model uygulanmış kalıpları doğru ve hızlı serileyebilme Komisyon, (1993). “Kalıp I-II” Rüştü Uzel Kız Teknik ve Meslek Lisesi Türk-Alman İşbirliği Projesi. Fatma Mete (1999). “Bayan Giyiminde Serilendirme”. TMMOB Yayınları, İzmir. Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer (Derse Katılım) Dönem Sonu Sınavı Ders Sorumluları Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Öğr. Gör. Dr. Neşe Çeğindir cegindir@gazi.edu.tr, Öğr. Gör. Hatice Zık an-gel76hotmail.com Konular Hazır Giyimde Beden Ölçüleri, Ölçü Standardı, Ölçü Tablolarının Hazırlanması, Seri Tanımı, Serileme Yöntemleri, Tabloların Okunması, Sıçrama Noktaları, Sıçrama Oranları, Serilemede Dikkat Edecek Noktalar, Temel Etek Kalıbı Serileme, Çeşitli Etek Modelleri Serileme, Çeşitli Etek Modelleri Serileme, Etek Pantolon Kalıbı Serileme, Temel Pantolon Serileme, Model Uygulamalı Pantolon Kalıbı Serileme Temel Beden ve Temel Kol Kalıbı Serileme Penssiz Bluz Kalıbı Serileme Model Uygulamalı Elbise veya Bluz Kalıbı Serileme Ara Sınav Temel Ceket ve Kol Kalıbı Serileme Model Uygulamalı Ceket Kalıbı Serileme Temel Manto ve Kol Kalıbı Serileme Model Uygulamalı Ceket Kalıbı Serileme X X XX X X X Yüzde (%) 20 10 20 15 10 25

Dersin Adı-Kodu: MESLEKİ YABANCI DİL MYD 302 Yarıyıl

Programın Adı: MODA TASARIMI Krediler Toplam Kredi AKTS Kredisi

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Diğe r

6 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Değerlendirme Ölçütleri

28 İngilizce Zorunlu Yok

12

10

50

2

2

Lif ve lif türleri, kıyafet ve aksesuar kullanımı, kumaş seçimi, kıyafetlerin saklanması, modern ve geleneksel giyim tarzları Öğrencilerin kavramlar, temel işlemler, temel bağlantılar ve türev arasındaki ayırt edebilecek bilgi, beceri ve tutum kazandırmak, alanındaki teknik ve mesleki terminolojiyi tanıyabilmek. Okudukları derslerdeki konular üzerinde İngilizce bilişsel, psiko-motor, duyuşsal davranışlarda yeterlilik kazanır. Alanla ilgili internet, gazete, dergi makaleleri, kitapçıklar, öğretmen notları.

Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı X X X X X

Yüzde (%) 30

10

20

10 30

Ders Sorumluları Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lecturer, Sühendan ER, semineer@gazi.edu.tr Konular Giriş ve genel değerlendirme Lif ve lif türleri, Kıyafet ve aksesuar kullanımı, Kumaş seçimi, Kumaş seçimi, Kıyafetlerin saklanması, Dilbilgisi problemleri üzerine çalışma Ara sınav Sınav konularının gözden geçirilmesi Modern ve geleneksel giyim tarzları Modern ve geleneksel giyim tarzları Dilbilgisi problemleri üzerine çalışma Dönemin gözden geçirilmesi Final sınavı Programın Adı: MODA TASARIMI ÖĞRETMENLİĞİ

Dersin Adı-Kodu: ÜRETİM YÖNETİMİ VE PLANLAMA ÜYP 302

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl 6 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Teori Uyg. Lab. 28 Türkçe Zorunlu Yok Proje/Alan Çalışması 12 Diğe r 10 Toplam 50

Krediler Kredi 2 AKTS Kredisi 2

Giderlerin incelenmesi, ilk madde malzeme giderleri, işçi ücret ve giderleri, genel üretim giderleri (maliyeti oluşturan giderler) Giderlerin dağıtım esasları Mamul üretim maliyetlerinin hesaplanması bilgilerinin verilmesi Mamul üretim maliyetlerinin hesaplanması bilgilerinin öğrenilmesi Karakaya, Mevlüt, Maliyet Muhasebesi, Gazi Yayınları, Ankara, 2004. Akdoğan, Nalan, TMS’de Maliyet Muhasebesi Uygulamaları, İstanbul SMMM odası yayını, İstanbul, 1994.

Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Değerlendirme Ölçütleri

Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı * * *

Yüzde (%) 40

10

50

Ders Sorumluları Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman Okur okur@gazi.edu.tr Konular Gider, harcama, maliyet kavramı Giderlerin sınıflandırılması Üretim maliyet tablosu Satışların maliyet tablosu İlk madde malzeme giderleri Stok değerleme yöntemleri Stok değerleme yöntemleri Ara sınav İşçilik giderleri Net ücretin hesaplanması Genel üretim giderleri Genel üretim giderlerinin dağıtılması Genel üretim giderlerinin dağıtılması Genel Uygulama örnekleri

Dersin Adı-Kodu: EĞT 302 Sınıf Yönetimi Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl 6 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Teori 28 Türkçe Zorunlu Yok • • Uyg. 28 Lab. Proje/Alan Çalışması 10

Programın Adı: Moda Tasarımı Eğitimi Krediler Ödev 9 Diğe r Toplam 75 Kredi 3 AKTS Kredisi 3

Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler, Sınıf ortamı ve grup etkileşimi, sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama, sınıf içinde zaman kullanımı, sınıf organizasyonu, motivasyon, iletişim, • Yeni bir döneme başlangıç, olumlu ve öğrenmeye uygun ortam yaratma, sınıf içinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek önlemler. Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi, sınıf organizasyonu, iletişim ve davranış problemleri ile ilgili bilgi kazanması. Sınıfı etkili biçimde yönetebilme, öğrencilerle etkili bir iletişim kurma. - Aydın, Ayhan (2000). Sınıf Yönetimi. Bursa: Alfa Basımevi. - Başar, Hüseyin (2003). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Yayıncılık. - Celep, Cevat (2002). Sınıf Yönetimi ve Disiplini. Ankara: Anı Yayıncılık. - Karip, Zeki (Ed). (2002). Sınıf Yönetimi. Ankara: PegemA Yayıncılık. - Kaya, Zeki (Ed). (2002). Sınıf Yönetimi. Ankara: PegemA Yayıncılık. - Küçükahmet, Leyla (Ed.) (2000). Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayın-Dağıtım. - Küçükahmet, Leyla (Ed.) (2000). Sınıf Yönetimi. Ankara: Nobel Yayın- Dağıtım. - Özyürek, Mehmet (1996). Sınıfta Davranış Yönetimi. Ankara: Karatepe Yayınları. Varsa (X) Yüzde olarak (%) işaretleyiniz Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı X 30 X X 20 20 X 30

Değerlendirme Ölçütleri

Ders Sorumluları Hafta 1 2 3

Yrd. Doç. Dr. İlhan Akar Konular Dersin İşleniş Yönteminin Tartışılması, Uygulama İlkeleri, Değerlendirme, Yapılacak Etkinlikler Etkili Sınıf Yönetimi, Sınıf Yönetiminde Etkili Öğrenim İlkeleri Sınıf İçi Davranış Kuralları

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Sınıf İçinde Öğrenme-Öğretme Ortamının Düzenlenmesi Öğretimin Yönetimi Zaman Yönetimi Öğretmen-Öğrenci İletişimi Öğretmen Beklentileri Anne-Baba İle İlişkiler Güdülenme (Motivasyon) Sınıfta İstenmeyen Davranışların Önlenmesi ve Giderilmesi Çatışmaların Çözümünde Problem Çözme ve Arabuluculuk Sınıf İçi Disiplin ve Disiplin Modelleri Değerlendirme ve Ödev Teslimi

Dersin Adı-Kodu:EĞT 304 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl 6 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Teori 28 Türkçe Zorunlu Yok Uyg. 28 Lab. Proje/Alan Çalışması 24

Programın Adı: Moda Tasarımı Eğitimi Krediler Diğe r AKTS Kredisi 4

Ödev 20

Toplam 100

Kredi 3

Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Öğretme-öğrenmede özel öğretim yöntemlerinin amaç,işlev ve önemi, Öğretme-öğrenme süreçleri ve temel unsurları, ilkeleri, genel öğretim yöntemleri, • Disiplin alanlarının özelliğine uygun eğitsel ortamlarının tasarımı, planlanması ve düzenlenmesi. Öğretme-öğrenme süreçlerinde özel öğretim yöntemlerinin amaç, işlev ve öneminin verilmesi. • Öğretme-öğrenme süreçlerinde özel öğretim yöntemlerinin amaç, işlev ve önemini öğrenme. • Öğretme-öğrenme süreçleri ve temel unsurları, ilkeleri, genel öğretim yöntemleri, • Disiplin alanlarının özelliğine uygun eğitsel ortamlarının tasarımı, planlanması ve düzenlenmesi. Senemoğlu,Nuray. (1997)Gelişim Öğrenme ve Öğretim,Ankara Açıkgöz, Kamile Ün (2002). Aktif Öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları Alkan, Cevat ve Kurt, M. (1998). Özel Öğretim Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık Hesapçıoğlu, M. (1994). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Eğitim Programları ve Öğretim (Genişletilmiş 3. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş. Varsa (X) olarak işaretleyiniz Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuar Diğer Dönem Sonu Sınavı X X X X Yüzde (%) 30 20 20 30

• •

Değerlendirme Ölçütleri

Ders Sorumluları Hafta 1 . hafta 2. hafta 3. hafta 4. hafta 5. hafta 6. hafta 7. hafta 8. hafta 9. hafta 10.hafta 11. hafta 12. hafta 13. hafta 14 hafta

Yrd. Doç. Dr. Emel Bayraktutar Konular Kavramlar Öğretme ve Öğretme Süreçleri Değerlendirme Süreci Öğretim Durumlarının Planlanması Eğitsel Hedefler ve Davranışlar Öğretim İlkeleri Ara Sınav Öğretimde Yöntem Seçimi Genel Öğretim Yöntemleri Anlatım, Soru-Cevap ve Örnek Olay Tartışma, Gösteri ve Deney Gözlem, Problem Çözme Ve Programlı Öğretim Öğretim Yaklaşımları; Sunuş, Buluş, Araştırma, Tam ve Yapıcı Final Sınavı

Dersin Adı-Kodu: Moda Resmi MOT-302

Programın Adı: Moda Tasarımı Öğretmenliği Programı

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl 6 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Değerlendirme Ölçütleri Teori Uyg. Lab. 14 Türkçe Zorunlu Yok 28 Proje/Alan Çalışması Ödev 18 Diğe r 15 Toplam 75

Krediler Kredi 2 AKTS Kredisi 3

Moda ve hazır giyim üretim özellikleri dikkate alınarak koleksiyon çizimleri hazırlama, koleksiyon planlamasında dikkat edilecek noktaları kavrama ve değişik faktörlere uygun koleksiyon çizimleri oluşturma. Hazır giyim üretim özelliklerini bilir. Hazır giyime yönelik giysi tasarlar. Teknik çizimlerini yapar. Koleksiyon çizimlerini sunuş haline getirir. Hazır giyime yönelik giysi hazırlar. Koleksiyon oluşturur. Teknik çizimlerini yapar.

- Olgaç, Pınar - Moda Resmi - Tain, Linda - Portfolio Presentation for fashion - Stipelman, Stewan – illustrating fashion concept to creation

Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı X X X Polgac@gazi.edu.tr

Yüzde (%) 20 20 60

Ders Sorumluları Hafta

Yrd. Doç. Pınar Olgaç Kamile Öztürk Konular

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

- Hazır giyimin tanımlanması ve hazır giyim üretim özellikleri. - Hazır giyim firmaları, sundukları giysilerin özellikleri. - Bir sonraki sezonun trendlerinin araştırılması, modacıların çizimlerinin incelenmesi. - Belirlenen trendlere yönelik çizim araştırmaları - Belirlenen trendlere yönelik çizim araştırmaları - Belirlenen trendlere yönelik çizim araştırmaları - Belirlenen trendlere yönelik çizim araştırmaları - Model-kumaş bağlantıları, kumaşların seçiminde ve renk armonisinde dikkat . edilecek noktalar. Renklendirme çalışmaları - Model-kumaş bağlantıları, kumaşların seçiminde ve renk armonisinde dikkat . edilecek noktalar. Renklendirme çalışmaları - Modellerde kullanılacak süsleme özellikleri. - Teknik çizimlerin yapılması. - Teknik çizimlerin yapılması. - Koleksiyonun sunum haline getirilmesi. - Koleksiyonun sunum haline getirilmesi

Dersin Adı-Kodu: MOT 304 MODEL VE KALIP TASARIMI II

Programın Adı: MODA TASARIMI ÖĞRETMENLİĞİ Krediler Toplam Kredi AKTS Kredisi

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Ödev Diğe r

6 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Değerlendirme Ölçütleri

14 Türkçe

56

20

20

15

125

3

5

Zorunlu

Günün moda eğilimlerine uygun özgün abiye giysi modellerinin geliştirilmesi, kalıpların hazırlanması, kontrolü ve şablonlanması. Model tasarımı , modelin kalıbını , şablonunu hazırlama. Günün modasına uygun tasarım yapar, kalıbını hazırlar, kontrolünü yapar, şablonunu hazırlar Moda dergileri, kalıp kitapları,

Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı X XX X X

Yüzde (%) 20

20 20

40

Ders Sorumluları

Prof. Fatma ERAY, fozturk@gazi.edu.tr, Doç.Gülcan GÖNENÇ, ggonenç@gazi.edu.tr, Yrd.doç.EmineTOPALOPLU, etopal@gazi.edu.tr Yrd.doç. Cevahir ÇALKAVUR, cevahir@gazi.edu.tr, Yrd. Doç. Fatma AYHAN, fayhan@gazi.edu.tr Konular Temel elbise çizimi üzerine abiye model uygulama Enine ve boyuna kesikli modeller Çeşitli yaka uygulamaları olan modeller Çeşitli kol uygulamaları olan modeller Pilili modeller Drapeli modeller Sınav Özgün model tasarımları Uygulanacak elbise modelinin hazırlanması Kalıp çizimi Şablonunun hazırlanması Kalıp kontrol Model Uygulama Final Sınavı

Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dersin Adı-Kodu: MOT 306 ABİYE GİYSİ TASARIMI Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. 6 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler 28 Türkçe Zorunlu Yok 56 Proje/Alan Çalışması 25 ö dev 40

Programın Adı: Moda Tasarımı Öğretmenliği Krediler Diğe r 26 Toplam 175 Kredi 4 AKTS Kredisi 7

Abiye giyselerde kullanılan ana ve yardımcı mazemelerle modele uygun süsleme tasarımı yaparak kesim ve dikim planı yapma ve uygulama. Abiye giysi üretimi yapma. 7. 8. 9. 10. 11. Proje hazırlamanın ilke, yöntem ve aşamalarını açıklayabilir. Pazar araştırması verilerine dayalı olarak tema seçer ve temaya uygun olarak hikaye, renk ve malzeme panosunu hazırlayabilir. Temaya uygun model resimleri ve varyasyonları geliştirebilir. Koleksiyonları oluşturacak modelleri çizebilir, kalıplarını hazırlayabilir ve deneyebilir. Teknik çizimlerini yapabilir, kalite parametrelerini belirleyebilir.

12. Üretim kalıplarını hazırlayabilir, giysileri dikebilir. Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Değerlendirme Ölçütleri Moda Trendleri ile ilgili dergiler, modeller Magazin dergileri İnternet . Varsa (X) olarak işaretleyini z X Yüzde (%)

Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı Ders Sorumluları Prof.Fatma ERAY Doç. Gülcan Gönenç Yrd. Doç.Fatma AYHAN Yrd.doç.Emine TOPALOĞLU Konular Hafta 1 2

20

X X

10 10

X X föztürk@gazi.edu.tr ggonenç@gazi.edu.tr fayhan @gazi.edu.tr etopal@gazi.edu.tr

10 50

Proje hazırlamada tasarımın ögeleri (silüet, çizgi, renk, doku) ve prensipleri (uyum, denge, bütünlük, ritim, vurgu)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Belirlenen abiye giysi tasarımlarını çizme Belirlenen modellerin kalıplarını kontrol etme Giysiyi kesime hazırlama Giysinin genel kontrollerini yapma Vize Giysiye uygun tasarımlar için gerekli malzemelerle tasarım yapma Tasarımları uygulama Abiye giysi yaka çalışmaları yapma Kol çalışmaları yapma Abiye giysiyi dikme Giysiyi astarlama Üretilen giysinin kontrolünü yapma Gerekli kontrolleri ve ütü yapma ve Final Programın Adı: Moda Tasarımı Öğretmenliği Krediler Ödev 15 Diğe r 15 Toplam 100 Kredi 2 AKTS Kredisi 4

Dersin Adı-Kodu: Üç Boyutlu Kalıp Tasarımı-II MOT-308 Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl 6 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Dersin Amacı Teori 14 Türkçe Zorunlu Yok • • • • Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Değerlendirme Ölçütleri Uyg. 28 Lab. Proje/Alan Çalışması 28

1/1 Ölçülerde cansız manken üzerinde drapeli, kesikli, asimetrik üst ve dış giysi model uygulamaları yapma Model kalıplarında gerekli düzeltmeleri yaparak kesime hazır kalıplar elde etme 1/1 Ölçülerde cansız manken üzerinde drapeli, kesikli, asimetrik üst ve dış giysi model uygulamaları yapmak Model kalıplarında gerekli düzeltmeleri yaparak kesime hazır kalıplar elde etmek • Simetrik ve asimetrik modelleri uygulayabilir • Uyguladığı modellerin düzeltmelerini yapabilir • Kesime hazır kalıp haline getirebilir • Moda dergileri • Katologlar • Defile ve koleksiyonlar • Vitrinler Varsa (X) olarak Yüzde işaretleyini (%) z X X XX X X 20 10 20 10 40

Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı Ders Sorumluları Yrd. Doç. Dr.Fatma Şener, hsenergazi.edu.tr Yrd.Doç. Emine Topaloğlu, etopal@gazi.edu.tr Konular

Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Drapajda kullanılan araç ve gereçler Manken seçimi Manken hazırlama Ön ve arka bedeni çalışma Kalıbı çıkartma-düzeltme-esas kalıp haline getirme Kesikli model çalışması Vize Modelin kalıbını çıkartma-esas kalıp haline getirme Drapeli model seçme Drapeli model çalışma Drapeli modeli kalıbını mankenden çıkarma Drapeli model kalıbını düzeltme Kalıpları listeleme ve kontrolünü yapma Final

Dersin Adı-Kodu: EĞT 402 Rehberlik Yarıyıl 6 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği

Programın Adı: Moda Tasarımı Eğitimi Krediler Toplam 75 Kredi 3 AKTS Kredisi 3 Proje/Alan Çalışması 20 Diğe r -

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. 42 Türkçe Zorunlu Yok Ödev 13

Dersin Amacı

Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler

Eğitimde öğrenci kişilik hizmetleri, yeri ve önemi; rehberliğin tanımı ve ilkeleri; rehberlikte hizmet alanları; rehberlik hizmetlerinin tarihçesi Rehberliğin türleri ve eğitimde rehberlik hizmetleri Kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetlerinin tanımı ve amacı, bu hizmet alanlarında öğrenciye kazandırılması gereken yeterlilikler ile eğitim kademelerine göre yapılması gereken uygulamalar Özel eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri Bireyi tanıma teknikleri; testler ve test-dışı teknikler Rehberlikte program geliştirme, örgüt ve mevzuat Öğretmen adaylarının; öğrencileri hangi yaş ve eğitim kademesinde bulunursa bulunsun; gelişim ve uyumlarına yardımcı olabilmeleri ve kendilerini gerçekleştirebilmelerini sağlamaya yönelik bilgi/beceriler kazandırabilmektir. Ayrıca, problemi olsun ya da olmasın her öğrencinin her eğitim kademesinde rehberlik yardımına gereksinimi olabileceği ve istediği zaman da bu yardımı alması gerektiği konusunda yeterli ve ortak bir anlayışa ulaşmalarını sağlayabilmektir. 1.Eğitimde öğrenci kişilik hizmetlerinin yeri ve önemini kavrayabilme 1.1.Eğitim ve okul sisteminde öğrenci kişilik hizmetlerinin yeri ve önemini bilir. 1.2. Öğrenci kişilik, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin birbirleri olan ilişkisi ve kapsamlarını açıklayabilir. 1.3.Öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında yer alan hizmet alanlarını ve bunların anlamlarını açıklayabilir. 2. Rehberliğin tanımı, ilkeleri, türleri ve eğitim sürecindeki temel işlevlerini kavramsal olarak söyleyebilme ve okuldaki uygulamaları gelişimsel rehberlik anlayışına uygun olarak planlayabilme, uygulayabilme ve değerlendirebilme. 2.1.Rehberliği kavramsal olarak tanımlar ve ilkelerini sayar. 2.2.Rehberlik türlerini belli ölçütleri temel alarak sınıflandırır ve anlamları ile eğitim sürecindeki temel işlevlerini açıklayabilir. 2.3.Branş ya da sınıf rehber öğretmeni olarak, okul ve sınıf içi uygulamaları

gelişimsel rehberlik anlayışını temel alarak yürütür. 3.Eğitim-öğretim ve rehberlik uygulamalarında öğrenciyi tanımanın önemini kavrayabilme 3.1.Kendini tanır. 3.2. Öğrencilerini tanır. 3.3. Öğrencilerinin kendilerini tanımalarına yardımcı olur. 4.Okul rehberlik ve psikolojik danışma servisince hazırlanan yıllık çalışma programını temel alarak kendini sınıfının rehberlik programını hazırlayabilme 4.1.Sorumlu olduğu sınıfın çalışma programını hazırlar. 4.2.Sınıfı ile ilgili rehberlik çalışmalarını, okul rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile işbirliği yaparak programa uygun olarak yürütür. Yeşilyaprak, Binnur. (2004). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Can, Gürhan (Editör).Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: PEGEM A Yayıncılık, 2002. Kaya, Alim (Editör). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: Anı Yayıncılık 2004. Erkan, Serdar. Örnek Grup Rehberliği Etkinlikleri (İlk ve Ortaöğretim İçin). Ankara: TDFO Lti. Şti., 1995. Kepçeoğlu, Muharrem. Psikolojik Danışma ve Rehberlik. İstanbul: Alkım Yayınları, 1999. Kılıçcı, Yadigar. Okulda Ruh Sağlığı. Ankara : Şafak Ofset-Tipo Matbaacılık, 1989. Kuzgun, Yıldız. Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Ankara: ÖSYM Yayınları, 1992. Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, 17 Nisan 2001, Sayı: 24376, Resmi Gazete. Varsa (X) Yüzde olarak (%) işaretleyiniz Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı Ders Sorumluları Hafta 1 2 3 4 5 6 7 Doç. Dr. Mehmet Güven Konular Eğitimde öğrenci kişilik hizmetleri, yeri ve önemi; çağdaş eğitimde okulun yapısı; öğrenci kişilik hizmetleri kapsamındaki etkinlik alanları Rehberliğin tanımı ve amacı, rehberlik hizmetleri kapsamında yer alan ve almayan etkinlikler; rehberliğin ilkeleri ve rehberlikte hizmet alanları Rehberliğin türleri ve eğitimde rehberlik hizmetleri Kişisel-Sosyal Rehberlik (tanımı, amacı ve bu kapsamda öğrenciye kazandırılması gereken yeterlilikler; insancı psikoloji ve eğitimle ilişkisi) Kişisel-Sosyal Rehberlik (eğitim sürecinde öğretmen-öğrenci ilişkilerini kolaylaştırıcı faktörler; saygı, içtenlik-dürüstlük ve empatik anlayış; kişisel-sosyal rehberlikte etkili öğretmenlik) Mesleki Rehberlik (tanımı, amacı ve bu kapsamda öğrenciye kazandırılması gereken yeterlilikler; mesleki gelişim süreci ve aşamaları) Mesleki Rehberlik (mesleki gelişim kuramları; klasik ve gelişimsel kuramlar; eğitim kademelerine göre mesleki rehberlik hizmetlerinin amacı ve yapılması gereken X 30 X X 20 20 X 30

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Değerlendirme Ölçütleri

8 9 10 11 12 13 14

uygulamalar) Eğitsel Rehberlik (tanımı, amacı ve bu kapsamda öğrenciye kazandırılması gereken yeterlikler) Eğitsel Rehberlik (eğitim kademelerine göre eğitsel rehberlikle ilgili etkinlikler ve yapılması gereken uygulamalar) Bireyi Tanıma Teknikleri (tanımı, amacı ve bireyi tanımanın önemi; testler) Bireyi Tanıma Teknikleri (test-dışı teknikler; bireyi tanımada uyulması gereken ilkeler) Özel Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Rehberlikte program geliştirme (okul ve sınıf rehberlik programlarının hazırlanması) Rehberlik Örgütü ve İlgili Mevzuat (merkez ve taşra örgütü, ilgili yasa ve yönetmelikler) Final Sınavı

Dersin Adı-Kodu:ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI EGT 404 Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl 8 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Dersin Amacı 1 2 3 4 5 Öğrenme 1 Çıktıları ve Yeterlilikler 2 3 4 5 Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Teori 28 Türkçe Zorunlu Uyg. 84 Lab. Proje/Alan Çalışması 8

Programın Adı: Moda Tasarımı Eğitimi Krediler Ödev 5 Diğe r Toplam 125 Kredi 5 AKTS Kredisi 5

Yok ( Bütün EGT Derslerini almış ve başarmış olması tercih edilir) Öğretmen adaylarının,öğretmenlik mesleğine daha iyi hazırlanmaları için öğrenimleri süresince kazandıkları, genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik mesleği ile ilgili bilgi beceri tutum ve alışkanlıkları gerçek bir öğretim ortamında kullanmaları sağlama etkinlikleri. Öğretmenlik mesleğinin ( bir dersi okutmanın ) gerektirdiği ön hazırlıkları yapa bilme. Alanıyla ilgili bir dersi işleyebilme Okuttuğu derste, öğrenci başarısını ölçüp değerlendirebilme Okuıl yönetimine karşı sorumluluklarını meydana getirebilme Öğrenciler, veliler diğer öğretmenler ve okul yönetimi ile olumlu ilişkiler kurabilme a-Yıllık, ünite ve günlük planlar hazırlama b-Öğretim içeriğini (işlem ve bilgi yapraklarını ) hazırlama c-Öğretim metaryellerini hazırlama d-Öğretmene yakışır şekilde giyinme a-Dersin giriş etkinliklerini yapma b-Dersin gelişme bölümünde öğrteim yöntemlerini uygulama c-Dersi özetleme, değerlendirme, ödev verme, gelecek derse hazırlama a-Davranış türüne uygun ölçme araçlarını hazırlama ( test, ölçek vb.) b-Ölçme araçlarını uygulama ( yazılı vwe uygulamalı sınavlar yapma ) c-Sınav sonuçlarını puanlama , not verme, başarıyı değerlendirme a-Okul yönetiminin verdiği görevleri yapma ( nöbet tutma, toplantılara katılma ) b-Okul yönetiminin istediği belgeleri verme a-Öğtretmen, öğrenci, veli, yönetici ilişkilerine değer verme b-Öğrenci tanıma tekniklerini uygulama c- Saygı ve sevgi gösterme, selamlaşma, yardımlaşma, hoş görülü davranma Pedagoji (EGT ) dersleri ile ilgili tüm kaynaklar Branş dersleri ile ilgili tüm kaynaklar bu ders için geçerlidir

Değerlendirme Ölçütleri

Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı X X X

Yüzde (%)

20 30 50

Ders Sorumluları Hafta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Yrd. Doç. Dr. Emel Bayraktutar, Yrd.Doç.Dr.Fatma Hacıoğlu Konular Dersin tanımı ( yapılacak çalışma ve hazırlıkların planlanması ) Öğretim sürelerine göre planların gözden geçirilmesi Uygulama okullarının belirlenmesi ve tanışma Uygulama okullarında gözlem Gerçek ortamda ders verme Gerçek ortamda ders verme Gerçek ortamda ders verme Gerçek ortamda ders verme Gerçek ortamda ders verme Gerçek ortamda ders verme Gerçek ortamda ders verme Gerçek ortamda ders verme Fakültede uygulamaların genel değerlendirmesinin yapma Çalışma hazırlıklarını toplayan dosyayı oluşturma ve teslim etme Programın Adı: Moda Tasarımı Öğretmenliği Programı Krediler Ödev 18 Diğe r 15 Toplam 75 Kredi 2 AKTS Kredisi 3

Dersin Adı-Kodu: Moda Resmi-MOT 402 Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl 8 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Teori 14 Türkçe Zorunlu Uyg. 28 Lab. Proje/Alan Çalışması -

Bireye yönelik özel ortamlarda kullanılacak giysi tasarımları hazırlamak için gerekli kavramların verilmesi, giysi süslemeleri ve giysi tasarımlarına ilişkin moda resmi çizimlerini yapma. Bireye yönelik giysi tasarlamak için gerekli kavramları bilir ve uygular. Süslemelerin seçimini ve kullanım yerini bilir, uygular. Özgün moda resmi çizimleri yapar. Bireye yönelik giysi tasarlar, giysilerdeki süslemeleri seçer, özgün moda resimleri hazırlar. Olgaç, Pınar - Moda Resmi Gap italia

Kaynaklar

-

Tain, Linda - Portfolio Presentation for fashion Stipelman, Stewan – illustrating fashion concept to creation Varsa (X) olarak işaretleyini z Yüzde (%) 20 20 60

Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Değerlendirme Ölçütleri Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı Ders Sorumluları Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Yrd. Doç. Pınar Olgaç Konular Polgaç@gazi.edu.tr

X X 1

Bireye yönelik giysi tasarımı hazırlamanın özellikleri, modacıların özel çizimlerinin incelenmesi Özel ortamlarda giyilecek giysi tasarımı çizimleri Özel ortamlarda giyilecek giysi tasarımı çizimleri Özel ortamlarda giyilecek giysi tasarımı çizimleri Özel ortamlarda giyilecek giysi tasarımı çizimleri Tasarımlarda kullanılacak süsleme malzemelerin seçiminde dikkat edilecek noktalar. Ara Sınav Tasarımlarda kullanılacak süsleme malzemelerin seçiminde dikkat edilecek noktalar. Tasarımlara uygun özgün siluet hazırlanması. Tasarımlara uygun özgün siluet hazırlanması. Bireye özel giysilerin siluet üzerinde renklendirilerek sunum haline getirilmesi. Bireye özel giysilerin siluet üzerinde renklendirilerek sunum haline getirilmesi. Bireye özel giysilerin siluet üzerinde renklendirilerek sunum haline getirilmesi. Bireye özel giysilerin siluet üzerinde renklendirilerek sunum haline getirilmesi.

Dersin Adı-Kodu:MOT 404 Model ve Kalıp Tasarımı

Programın Adı:Moda Tasarımı Öğretmenliği Krediler Toplam 175 Kredi 3 AKTS Kredisi 7

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl 8 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Dersin Amacı Teori Uyg. Lab. 14 Türkçe Zorunlu Yok 56 Proje/Alan Çalışması 55 Diğe r 50

Günün moda eğilimlerine uygun olarak özgün kadın giysi modelleri geliştirme, model uygulamalarını yaparak kalıplarını hazırlama: raglan ve japone kol uygulamalarını yapma. - Artistik-asimetrik giysi modellerinin tasarımını yapmak ve kalıbını hazırlamak. - Özel amaçlı giysi modellerinin tasarımını yapmak ve kalıbını hazırlamak.

Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Değerlendirme Ölçütleri

Öğrenci; model geliştirir, modellerin kalıplarını hazırlar ve model özelliğine uygunluğunu dener. Jacken und Mantel System M. Müller & Sohn (23 Auflage) Deutsche Bekleidungs-Akademie, München Franz Xaver Müller GmbH Schnittkonstruktionen für Kleider und Blusen System M. Müller & Sohn Konsturktionen für Röcke und Hosen System M. Müller & Sohn

Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı X X gulsen@gazi.edu.tr fturan@gazi.edu.tr fathan@gazi.edu.tr ekoca@gazi.edu.tr X X

Yüzde (%) 30

15

15 40

Ders Sorumluları

Yrd. Doç. Dr. Gülşen ÇAKAR Yrd. Doç Dr. Fatma KOÇ Yrd. Doç. Fatma AYHAN Öğr.Gör. Emine KOCA Konular - Giysi kalıbı hazırlamada kullanılan ölçüler. - Temel Kalıpların Tanıtımı. - Asimetrik model elbise kalıp çizimleri - Asimetrik elbise modellerinin kalıp çizimleri - Temel raglan kol çizimi - Temel japone kol çizimi - Raglan kollu giysi kalıp çizimleri - Japone kollu giysi kalıp çizimleri - Ara sınav - Özel amaçlı giysi kalıp çizimleri - Değişik yakalı elbise kalıp çizimleri - Enine kuplu elbise kalıp çizimleri - Boyuna kuplu elbise kalıp çizimleri - Özgün model tasarımı ve kalıp çizimleri

Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dersin Adı-Kodu: MOT 406 Proje Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. 8 Ders Dili Zorunlu / Seçmeli 28 Türkçe Zorunlu 56 Proje/Alan Çalışması ö dev 65

Programın Adı: Moda Tasarımı Öğretmenliği Krediler Diğe r 51 Toplam 200 Kredi 4 AKTS Kredisi 8

Ön şartlar Dersin İçeriği

Yok 7. 8. Proje hazırlamada tasarım öge (silüet, çizgi, renk, doku) ve prensipleri (uyum, denge, bütünlük, ritim, vurgu) Pazar araştırması verilerini (tüketici profili, gelişmelere uygunluk, fiyat düzeyi, sezonun eğilimleri, pazarlama teknikleri, vitrin ve moda gösterileri, sipariş, satış imajı ve genel etki) dikkate alınarak tema (moda eğilimleri, gelecek ile ilgili yayınlar, renk ve kumaş trendleri, tasarımcı çalışmaları, periyodik giysi modeller müzeler ve geleneksel giysi) belirleme, renk ve malzeme panosu hazırlama Pazar verilerine ve temaya uygunluk ölçütleri dikkate alınarak, 2 boyutlu model çizimleri yapma ve varyasyonlarını geliştirme İşletmenin üretim tarzı, üretim olanakları, rekabet koşulları, satış bilgileri vb. dikkate alınarak, model çizme, üretimine karar verilen modelleri seçme, seçilen modellerin kalıplarını hazırlama, model özelliğine uygunluğunun denenmesi Üretilecek modellerin teknik çizimleri (ölçü, oran, dikiş detayları, aksesuar özellikleri dikkate alınarak) yapma, kalite ölçütlerini belirleme Üretim kalıplarını hazırlama (astar, tela vb.) ve iş planını hazırlama. İş planına uygun üretim yapma (kesim, dikim)

9. 10.

11. 12.

Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler

“Proje” dersini tamamlayan öğrenci; pazar araştırması yaparak, belirlenen temaya göre koleksiyon hazırlar. 13. Proje hazırlamanın ilke, yöntem ve aşamalarını açıklayabilir. 14. 15. 16. 17. Pazar araştırması verilerine dayalı olarak tema seçer ve temaya uygun olarak hikaye, renk ve malzeme panosunu hazırlayabilir. Temaya uygun model resimleri ve varyasyonları geliştirebilir. Koleksiyonları oluşturacak modelleri çizebilir, kalıplarını hazırlayabilir ve deneyebilir. Teknik çizimlerini yapabilir, kalite parametrelerini belirleyebilir.

18. Üretim kalıplarını hazırlayabilir, giysileri dikebilir. Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Değerlendirme Ölçütleri Moda Trendleri ile ilgili dergiler, modeller Magazin dergileri İnternet Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı X X X X

30

10

10 50

Ders Sorumluları

Yrd. Doç Dr. Fatma KOÇ Yrd. Doç. Dr. Gülşen ÇAKAR Yrd. Doç.Fatma AYHAN Öğr. Gör.Emine KOCA Konular

fturan@gazi.edu.tr gulsen@gazi.edu.tr fayhan @gazi.edu.tr ekoca@gazi.edu.tr

Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Proje hazırlamada tasarımın ögeleri (silüet, çizgi, renk, doku) ve prensipleri (uyum, denge, bütünlük, ritim, vurgu) Proje hazırlamada tasarımın ögeleri (silüet, çizgi, renk, doku) ve prensipleri (uyum, denge, bütünlük, ritim, vurgu) Pazar araştırması verilerinden yararlanarak tüketici profili, gelişmelere uygunluk, fiyat düzeyi, sezonun eğilimleri, pazarlama teknikleri, vitrin ve moda gösterileri, sipariş, satış imajı ve genel etkilerini dikkate alarak tema belirleme Moda eğilimleri, gelecek ile ilgili yayınlar, renk ve kumaş trendleri, tasarımcı çalışmaları, periyodik giysi modeller müzeler ve geleneksel giysi verilerini kullanarak , renk ve malzeme panosu hazırlama Pazar verilerine ve temaya uygunluk ölçütleri dikkate alınarak, 2 boyutlu model çizimleri yapma Modellerden varyasyonlarını geliştirme İşletmenin üretim tarzı, üretim olanakları, rekabet koşulları, satış bilgileri vb. dikkate alınarak, model çizme, Üretimine karar verilen modelleri seçme, seçilen modellerin kalıplarını hazırlama,model özelliğine uygunluğunun denenmesi Ara Sınav Üretilecek modellerin teknik çizimleri (ölçü, oran, dikiş detayları, aksesuar özellikleri dikkate alınarak) yapma, kalite ölçütlerini belirleme Üretim kalıplarını hazırlama (astar, tela vb.) ve iş planını hazırlama. İş planına uygun üretim yapma (kesim, dikim) Üretim kalıplarını hazırlama (astar, tela vb.) ve iş planını hazırlama. İş planına uygun üretim yapma (kesim, dikim) Üretim kalıplarını hazırlama (astar, tela vb.) ve iş planını hazırlama. İş planına uygun üretim yapma (kesim, dikim) Üretilen giysinin kontrolünü yapma Programın Adı: Giyim Endüstrisi Öğretmenliği Krediler Diğe r 28 Toplam 100 Kredi 3 AKTS Kredisi 4

Dersin Adı-Kodu: GYE 402 BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP TASARIMI Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl 8. Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Teori 14 Türkçe Zorunlu Yok Uyg. 28 Lab. Proje/Alan Çalışması 30

Bilgisayar ortamında giysi kalıbı hazırlamak için sistemin tanıtılması; özelliklerinin aktarılması; menülerin ve araçların özellikleri ve kullanılması; temel kalıp hazırlatılması. Bilgisayar ortamında ölçülerle kalıp hazırlayabilmek için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması Bilgisayar ortamında oluşturulmuş dikiş paylı, şablonlu, çıt işaretli, serili giysi kalıpları. Bir kalıbı bilgisayar ortamında oluşturabilme; dikiş payları verebilme, şablon oluşturabilme; seri yapabilme ve temel kalıp hazırlama. Bilgisayarda bulunan yazılıma ilişkin kullanım kılavuzları. Öğretim elemanı ders notları.

Değerlendirme Ölçütleri

Varsa (X) olarak işaretleyini z Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı X X X X

Yüzde (%) 30 10 10 50

Ders Sorumluları Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Doç Dr. Şule ÇİVİTCİ civitci@gazi.edu.tr Yrd. Dr. Saliha AĞAÇ asaliha@gazi.edu.tr Banu H. GÜRCÜM banugurcum@gazi.edu.tr Konular Bilgisayar ve Kullanılacak Yazılımı Tanıma-Özellikleri Beden Tablosu Oluşturma ve Dosya Açma Dosya Kayıt İşlemleri Noktalar, Çizgiler Araçlarını Tanıma ve Uygulama Çıt, Yön, Şekiller Araçlarını Tanıma ve Uygulama Çizgi Düzenleme, Nokta Düzenleme, Çivileme Araçlarını Tanıma ve Uygulama Paylandırma, Kalıba Dönüştürme Araçlarını Tanıma ve Uygulama Kesme, Pile Yapma Araçlarını Tanıma ve Uygulama ARA SINAV Serilendirme Araçlarını Tanıma ve Uygulama Beden Tabloları, Beden Değiştirme Araçlarını Tanıma ve Uygulama Ölçüler, Kontrol, Varyant Araçlarını Tanıma ve Uygulama Temel Etek Kalıbı Hazırlama Temel Beden Kalıbı Hazırlama