Python Kılavuzu

Sürüm 2.x

Fırat Özgül (istihza)

14/05/2011

˙Ç˙NDEK˙LER I I I

1 Temel Bilgiler 1.1 Python Hakkında . . . . . 1.2 Python Nasıl Okunur? . . 1.3 Python Nereden İndirilir? 1.4 Python Nasıl Çalıştırılır? . 1.5 Python’dan Nasıl Çıkılır? 1.6 Bölüm Soruları . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 2 3 3 5 7 8 9 9 11 16 19 20 25 27 27 31 38 41 42 43 44 46 49 50

2 Python’a Giriş 2.1 print Komutu . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Karakter Dizileri . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Python’da Sayılar ve Matematik İşlemleri 2.4 Değişkenler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 Kaçış Dizileri . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6 Bölüm Soruları . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Python Programlarını Kaydetmek 3.1 GNU/Linux Sistemi . . . . . . . . . . . . 3.2 Windows Sistemi . . . . . . . . . . . . . 3.3 Türkçe Karakter Kullanımı . . . . . . . 3.4 MS-DOS’ta Türkçe Karakter Problemi 3.5 Bölüm Soruları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 Kullanıcıyla İletişim: Veri Alış-Verişi 4.1 raw_input() fonksiyonu . . . . . . . . . . . . 4.2 input() fonksiyonu . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3 Güvenlik Açısından input() ve raw_input() . 4.4 Bölüm Soruları . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i

5 Python’da Koşula Bağlı Durumlar 5.1 if Deyimi . . . . . . . . . . . . . . . 5.2 elif Deyimi . . . . . . . . . . . . . . 5.3 else Deyimi . . . . . . . . . . . . . . 5.4 Python’da Girintileme Sistemi . . . 5.5 Python Kodlarına Yorum Eklemek 5.6 Bölüm Soruları . . . . . . . . . . . . 6 Bazı 6.1 6.2 6.3 6.4 Önemli Ayrıntılar İşleçler (Operators) . Bool Değerler . . . . . Dönüştürme İşlemleri Bölüm Soruları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

51 51 53 56 57 59 61 62 62 66 71 74 76 76 80 82 82 83 84 85

7 Python’da Döngüler 7.1 while Döngüsü . . 7.2 for Döngüsü . . . 7.3 range() fonksiyonu 7.4 len() fonksiyonu . 7.5 break deyimi . . . 7.6 continue deyimi . 7.7 Bölüm Soruları . . 8 Hata 8.1 8.2 8.3

Yakalama 86 try... except... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 pass Deyimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Bölüm Soruları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 . 92 . 93 . 96 . 104 . 105 . 107 . 108 . 108

9 Listeler 9.1 Liste Oluşturmak . . . . . . . 9.2 Liste Öğelerine Erişmek . . . 9.3 Liste Metotları . . . . . . . . . 9.4 sum() Fonksiyonu . . . . . . . 9.5 enumerate() Fonksiyonu . . . 9.6 in Deyimi . . . . . . . . . . . . 9.7 min() ve max() Fonksiyonları 9.8 Bölüm Soruları . . . . . . . . .

10 Demetler 110 10.1 Demetlerin Metotları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 10.2 Bölüm Soruları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 11 Sözlükler 11.1 Sözlük 11.2 Sözlük 11.3 Sözlük 11.4 Sözlük
ii

Oluşturmak . . . . . . Öğelerine Erişmek . . Öğelerini Değiştirmek Öğelerini Silmek . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

114 . 114 . 115 . 119 . 119

11.5 Sözlüklerin Metotları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 11.6 Bölüm Soruları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 12 Kümeler 12.1 Küme Oluşturmak . . . . . . . . . . 12.2 Kümelerin Metotları . . . . . . . . 12.3 Dondurulmuş Kümeler (Frozenset) 12.4 Bölüm Soruları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 . 126 . 128 . 138 . 139 140 . 141 . 144 . 148 . 152 . 155 . 159 . 162 . 163 . 166 . 168 . 169 . 171 173 . 173 . 174 . 175 . 178 . 180 . 192 . 199 . 200 201 . 201 . 205 . 207 . 209 . 210 . 212 . 213 . 215 . 217 . 218

13 Fonksiyonlar 13.1 Fonksiyonları Tanımlamak . . . . . . . . . . 13.2 Fonksiyonlarda Parametre Kullanımı . . . . 13.3 İsimli ve Sıralı Argümanlar . . . . . . . . . 13.4 Varsayılan Değerli Argümanlar . . . . . . . 13.5 İstenen Sayıda Sıralı Argüman Kullanımı . 13.6 İstenen Sayıda İsimli Argüman Kullanımı . 13.7 Gömülü Fonksiyonlar (Built-in Functions) 13.8 global Deyimi . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.9 return Deyimi . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.10 Fonksiyonlarda pass Deyimi . . . . . . . . . 13.11 Fonksiyonların Belgelendirilmesi . . . . . . 13.12 Bölüm Soruları . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Modüller 14.1 Modüllerin Çeşitleri . . . . . . . . . . 14.2 Kendi Yazdığınız Modüller . . . . . . 14.3 Modülleri İçe Aktarmak . . . . . . . 14.4 Modülleri İçe Aktarma Yöntemleri . 14.5 Geliştiricilerin Yazdığı Modüller . . . 14.6 Üçüncü Şahısların Yazdığı Modüller 14.7 Modüllerin Yolu . . . . . . . . . . . . 14.8 Bölüm Soruları . . . . . . . . . . . . . 15 Dosya İşlemleri 15.1 Dosya Oluşturmak . . . . . . . . . . . 15.2 Dosyaya Yazmak . . . . . . . . . . . . 15.3 Dosyayı Okumak . . . . . . . . . . . . 15.4 Dosya Silmek . . . . . . . . . . . . . . 15.5 Dosyaya Rastgele Satır Eklemek . . 15.6 Dosyadan Rastgele Satır Silmek . . . 15.7 os Modülünde Dosya-Dizin İşlemleri 15.8 Kümeler ve Dosyalar . . . . . . . . . 15.9 with Deyimi . . . . . . . . . . . . . . 15.10 Bölüm Soruları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 Karakter Dizileri 219 16.1 Karakter Dizisi Nedir? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
iii

16.2 16.3 16.4 16.5 16.6

Tırnak Tipleri . . . . . . . . . . Karakter Dizilerini Birleştirmek Karakter Dizilerini Dilimlemek Karakter Dizilerinin Metotları . Bölüm Soruları . . . . . . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. 221 . 223 . 226 . 229 . 256

17 Biçim Düzenleyiciler 259 17.1 Biçim Düzenlemede Kullanılan Karakterler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 17.2 İleri Düzeyde Karakter Dizisi Biçimlendirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 17.3 Bölüm Soruları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 18 ascii, 18.1 18.2 18.3 18.4 unicode ve Python Giriş . . . . . . . . . . . . . . ascii . . . . . . . . . . . . . . unicode . . . . . . . . . . . . Python’da unicode Desteği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 . 270 . 271 . 275 . 279 289 . 290 . 296 . 312 . 316 . 317 . 319 . 323 325 . 325 . 326 . 328 . 329 . 330 . 332 . 334 . 340 . 346 . 348 349 . 349 . 350 . 350 . 351 . 352 . 354 . 355 . 357

19 Düzenli İfadeler (Regular Expressions) 19.1 Düzenli İfadelerin Metotları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.2 Metakarakterler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.3 Eşleşme Nesnelerinin Metotları . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.4 Düzenli İfadelerin Derlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.5 compile() ile Derleme Seçenekleri . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.6 Düzenli İfadelerle Metin/Karakter Dizisi Değiştirme İşlemleri 19.7 Sonuç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Nesne Tabanlı Programlama – OOP (NTP) 20.1 Neden Nesne Tabanlı Programlama? . . . . 20.2 Sınıflar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.3 Örnekleme (Instantiation) . . . . . . . . . . 20.4 Çöp Toplama (Garbage Collection) . . . . . 20.5 Niteliklere Değinme (Attribute References) 20.6 __init__ Nedir? . . . . . . . . . . . . . . . 20.7 self Nedir? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.8 Miras Alma (Inheritance) . . . . . . . . . . 20.9 Eski ve Yeni Sınıflar . . . . . . . . . . . . . . 20.10 Sonuç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Sqlite ile Veritabanı Programlama 21.1 Giriş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.2 Neden Sqlite? . . . . . . . . . . . . . . . 21.3 Sqlite’ın Yapısı . . . . . . . . . . . . . . 21.4 Veritabanıyla Bağlantı Kurmak . . . . 21.5 Veri Girişi . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.6 Veri İşleme - commit() Metodu . . . . 21.7 Veritabanından Veri Almak . . . . . . 21.8 Veritabanı Güvenliği - SQL Injection .
iv

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

22 sys Modülü 22.1 sys Modülünün İçeriği . . . . . . 22.2 argv Niteliği . . . . . . . . . . . . 22.3 exit() Fonksiyonu . . . . . . . . . 22.4 getdefaultencoding() Fonksiyonu 22.5 path Niteliği . . . . . . . . . . . . 22.6 platform Niteliği . . . . . . . . . . 22.7 stdout Niteliği . . . . . . . . . . . 22.8 version_info Niteliği . . . . . . . 23 math 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.7 23.8 23.9 23.10 23.11 23.12 23.13 23.14 23.15 23.16 23.17 23.18 23.19 23.20 23.21 23.22 23.23 Modülü Üslü İfadeler Fonksiyonu (pow) Pi Niteliği (pi) . . . . . . . . . . Karekök Fonksiyonu (sqrt) . . . Euler Sabiti (e) . . . . . . . . . exp Fonksiyonu . . . . . . . . . . Logaritma (log) Fonksiyonu . . Logaritma (log10) Fonksiyonu . Degrees Fonksiyonu . . . . . . . Radians Fonksiyonu . . . . . . . Kosinüs Fonksiyonu (cos) . . . . Sinüs Fonksiyonu (sin) . . . . . Tanjant (tan) Fonksiyonu . . . Faktoriyel (factorial) . . . . . . fmod Fonksiyonu . . . . . . . . . ceil Fonksiyonu . . . . . . . . . . floor Fonksiyonu . . . . . . . . . fabs Fonksiyonu . . . . . . . . . frexp Fonksiyonu . . . . . . . . . ldexp Fonksiyonu . . . . . . . . modf Fonksiyonu . . . . . . . . . trunc Fonksiyonu . . . . . . . . hypot Fonksiyonu . . . . . . . . Hiperbolik Fonksiyonlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

362 . 362 . 363 . 366 . 367 . 367 . 368 . 369 . 373 374 . 374 . 375 . 375 . 375 . 376 . 376 . 376 . 376 . 377 . 377 . 378 . 378 . 379 . 380 . 380 . 381 . 381 . 381 . 381 . 382 . 382 . 382 . 383 385 . 385 . 386 . 388 . 390 391 . 391 . 393 . 395 . 396

24 datetime Modülü 24.1 Bugünün Tarihini Bulmak . . . . . . . . . . 24.2 Bir Tarihin Hangi Güne Geldiğini Bulmak 24.3 Tarihleri Biçimlendirmek . . . . . . . . . . . 24.4 Tarihlerle Aritmetik İşlem Yapmak . . . . . 25 time 25.1 25.2 25.3 25.4 Modülü sleep() Fonksiyonu . . . . . . . . . . . . . . strftime() Fonksiyonu . . . . . . . . . . . . localtime() Fonksiyonu . . . . . . . . . . . gmtime(), time() ve ctime() Fonksiyonları . . . .

v

26 len() Fonksiyonu ve ascii’nin Laneti 27 Python’da id() Fonksiyonu, is İşleci ve Önbellekleme Mekanizması 28 Windows’ta Python’ı YOL’a (PATH) Eklemek 29 PEP 29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 29.6 29.7 29.8 29.9 3000 Özet . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adlandırma . . . . . . . . . . . . . . PEP’lerin Numaralandırılması . . . Takvim . . . . . . . . . . . . . . . . Uyumluluk ve Geçiş . . . . . . . . . Gerçekleme Dili (Implementation) Üst-Katkılar . . . . . . . . . . . . . Kaynaklar . . . . . . . . . . . . . . . Telif Hakkı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

398 404 409 416 . 416 . 416 . 417 . 417 . 417 . 418 . 418 . 418 . 419 420 . 421 . 422 . 424 . 427 . 430 . 432 433 . . . . Betiği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 . 436 . 438 . 439 . 441 . 444 . 445 . 446 . 447 . 447 . 448 . 448 . 448 450 . 450 . 451 . 453 . 456 . 458

30 Python ve OpenOffice 30.1 PyUno’nun Kurulumu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.2 OpenOffice’yi Dinleme Kipinde Açmak (listening mode) . . . . . 30.3 OpenOffice’ye Bağlanmak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.4 Karakter Biçimlendirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.5 Karakterleri Renklendirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.6 PyUno, Python ve OpenOffice Hakkında Bilgi Veren Kaynaklar 31 Python’da Paket Kurulumu - Kullanımı 32 reStructuredText 32.1 Giriş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.2 RestructuredText Dosyaları ve rst2html 32.3 Paragraf Stilleri . . . . . . . . . . . . . . 32.4 Listeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.5 Köprüler/Bağlantılar . . . . . . . . . . . 32.6 Değişkenler . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.7 Kod Alanları . . . . . . . . . . . . . . . . 32.8 Dipnotları . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.9 Resimler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.10 Yorumlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.11 Alıntılar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.12 Tablolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Sphinx 33.1 Sphinx Hakkında . . . . 33.2 Sphinx Nasıl Kurulur? . 33.3 Sphinx Nasıl Kullanılır? 33.4 conf.py Dosyası . . . . . 33.5 index Dosyası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

vi

33.6 Özel Yönergeler (Directives) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 Dizin 465

vii

viii .

¸ TEMEL KONULAR .Uyarı: A¸a˘ ıdaki bilgiler Python’un 2.x sürümlerinden biriyse suradaki belgeleri inceleyebilirsiniz. E˘ er kullandı˘ ınız sürüm s g g g Python’un 3.x sürümleri içindir.

Python programlama diline merak duyan okurlara bu dilin temellerini sa˘ lam ve hızlı g bir sekilde ö˘ retmeyi amaçlıyoruz. g Her ne kadar Python programlama dili ile ilgili ço˘ u görsel malzemenin üzerinde bir piton g resmi görsek de. Söz diziminin sade olması. Ayrıca s bu dilde yazılan kodlar ba¸ka dillere göre hem daha okunaklı hem de daha temizdir. Guido Van Rossum’un çok sevdi˘ i.python.html g adresindeki foto˘ raflarını inceleyebilirsiniz. GNU/Linux ve MacOs X gibi pek çok farklı i¸letim sistemi üzs erinde çalı¸abilmektedir. okurun programlama konusunda hiç bir bilgisi olmadı˘ ı varsayılarak ve herkesin anlayabilece˘ i bir üslupla hazırlanmı¸tır. Python programlama dili.org/~guido/pics. Google’ın da Python’a özel bir önem ve de˘ er verdi˘ ini. bugün Google’dan NASA’ya. E˘ er Guido Van s s g Rossum’un neye benzedi˘ ini merak ediyorsanız. Dolayısıyla tek bir platformda geli¸tirdi˘ iniz bir Python uygulaması. Python programlama dili. s ˙ste Python. Bu belgelerden yararlanabilmek için önceden bir program¸ g lama dili biliyor olmanız gerekmez.. bu ve buna benzer üstünlükleri sayesinde pek çok kimsenin gözdesi haline I¸ gelmi¸tir. Üstelik bu dil ayrı bir derleyiciye de ihtiyaç duymaz. Buradaki bilgiler. çok iyi derecede Python s g g bilenlere i¸ olana˘ ı sundu˘ unu hemen söyleyelim.1 Python Hakkında Python’ın ba¸ geli¸tiricisi Guido Van Rossum adlı Hollandalı bir programcıdır.. kolay ö˘ renilmesi ve program geli¸tirme sürecini hızlandırg s ması ile tanınan bu dil Windows. Monty Python g adlı altı ki¸ilik bir ˙ s Ingiliz komedi grubunun Monty Python’s Flying Circus adlı gösterisinden alıyor ismini. g g s 1. Python kelimesi aslında ço˘ u ki¸inin zannetti˘ inin aksine piton yılanı ang s g lamına gelmiyor. g Burada. s Son yıllarda Türkiye’de de ilgi uyandırmaya ba¸layan bu dil yava¸ yava¸ üniversite müfredatıns s s daki yerini alıyor. ama bu programlama dillerine göre hem daha kolaydır hem de program s g geli¸tirme sürecini bir hayli kısaltır. onun http://www. Her ne kadar ülkemizde henüz yeterli ilgiyi görmese de. s g g Mesela Python’ın geli¸tiricisi Guido s 2 . C ve C++ gibi daha yerle¸ik ve köklü dillere kıyasla çok uzun bir s geçmi¸e sahip de˘ ildir. YouTube’dan Hewlett Packard’a kadar pek çok kurum ve sirkette Python program¸ lama dilinden yararlanıldı˘ ını görüyoruz. s s g üzerinde hiç bir de˘ i¸iklik yapmaya gerek olmadan veya küçük de˘ i¸ikliklerle ba¸ka platformgs gs s larda da çalı¸abilecektir.BÖLÜM 1 Temel Bilgiler Python 1990 yılından bu yana büyük bir topluluk tarafından geli¸tirilen kıvrak ve dinamik bir s dildir.

hangi i¸leg s s tim sistemini kullanıyor olursanız olun. “Ben illa ki en g g .python. e˘ er dikkatsiz davranırsanız epeyce ba¸ınızı a˘ rıtabilir. faydasını göreceksiniz.python. g E˘ er “python” kelimesinin ˙ g Ingilizce telaffuzunu dinlemek istiyorsanız http://www.html adresinden eri¸ebilirsiniz.3 Python Nereden ˙ndirilir? I Python’ı kullanabilmek için.org/~guido/Resume.. ¸ Dolayısıyla Python kelimesini de paytın seklinde telaffuz edebilirsiniz.1 GNU/Linux’ta Python’ı Kurmak Python hemen hemen bütün GNU/Linux da˘ ıtımlarında kurulu geliyor. Sözün özü. o yüzden Pardus veya Ubuntu kullanıyorsanız g Python’ı kurmanıza gerek yok. bu programlama dilinin sistemimizde kurulu olması gerekiyor. ana dili Türkçe olanlar için pek kolay de˘ il. Ancak her ne kadar GNU/Linux ve Windows bölümlerini ayırmı¸ da olsak. (Guido Van Rossum’un s özgeçmi¸ine http://www. Ama e˘ er. GNU/Linux siss g s g temlerinde en kestirme yol da˘ ıtımın kendi Python paketlerini kullanmaktır. Ancak Python GNU/Linux da˘ ıtımlarında çok önemli bazı g parçalarla etkile¸im halinde oldu˘ u için kaynaktan derleme pek tavsiye edilmez. g Ancak GNU/Linux sistemlerinde kurulu olarak gelen Python ço˘ unlukla en yeni sürüm de˘ ildir.2 Python Nasıl Okunur? Geli¸tiricisi Hollandalı olsa da Python ˙ s Ingilizce bir kelimedir. O yüzden hem Windows hem de s g GNU/Linux hakkında bilgi sahibi olmanın zararını de˘ il. Ana dili Türkçe olanlar think kelimesini genellikle tink seklinde telaffuz eder. ˙ Ingilizce bilenler bu sesi think [dü¸ünmek] kelimesinden hatırs layacaklardır. Çünkü GNU/Linux bölümünde Windows kullanıcılarının. Türkçe’de yer almayan ve okunu¸u g s peltek s’yi andıran th sesi var.howjsay. Ayrıca yazdı˘ ınız bir programın sadece tek bir g i¸letim sistemine ba˘ ımlı olmaması önemli bir özelliktir. g Öncelikle GNU/Linux’tan ba¸layalım: s 1.. E˘ er Python’ı kurmanız gerekirse http://www. Biz s burada Python’ın hem GNU/Linux’a hem de Windows’a nasıl kurulaca˘ ını ayrı ayrı inceleyeg ce˘ iz.) s s 1. g g g Python Windows ve GNU/Linux i¸letim sistemlerine kurulma açısından farklılıklar gösterir. ˙ste I¸ biz de bu bölümde Python’ı nereden indirip sistemimize nasıl kuraca˘ ımızı ö˘ renece˘ iz. ¸ Asıl söyleni¸inin dı¸ında bu kelimeyi tamamen Türkçele¸tirerek piton seklinde telaffuz edenler s s s ¸ de var.Van Rossum 2005 yılının Aralık ayından beri Google’da çalı¸ıyor. Mesela Pardus ve g Ubuntu’da Python’ın kurulu oldu˘ unu biliyoruz. g g E˘ er mutlaka ama mutlaka Python’ın daha yeni bir sürümüne ihtiyacınız yoksa eski de olsa g da˘ ıtımınızla birlikte gelen Python sürümünü kullanmanızı öneririm. Çünkü bu kelime içinde. Dolayısıyla bu kelimenin telaffuzunda ˙ Ingilizce’nin kuralları geçerli.com/videoplay?docid=-6459339159268485356# adresindeki tanıtım videosunu izleyebilirsiniz. Elbette siz de dilinizin döndü˘ ü bir telaffuzu tercih etmekte özgürsünüz.3. 1.google. Windows bölümünde ise GNU/Linux kullanıcılarının ilgisini çekebilecek kısımlar olabilir. ben size her iki bölümü de okumanızı tavsiye ederim. Ancak bu kelimeyi hakkıyla telaffuz etmek.org/download adresinden Python’ın kayg nak dosyalarını indirebilirsiniz. sistemin belkemi˘ ini Python’ın olu¸turdu˘ u bir da˘ ıtımda Python’ı kaynaktan derlemeye g s g g çalı¸mak.com/ adresini ziyaret edebilir. Hele ki Pardus s g gibi. Guido Van Rossum’un bu kelimeyi nasıl telaffuz etti˘ ini merak ediyg orsanız da http://video.

yerel Türkiye sitesine ise http://www. Unix or OS X) yazan ba˘ lantıya tıklayarak ilgili .python. s E˘ er her sey yolunda gittiyse Python’ın farklı bir sürümü sistemimize kurulmu¸ oldu. s E˘ er Python programlama dilinin hangi sürümünü kullanmanız gerekti˘ i konusunda kararsıg g zlık ya¸ıyorsanız. Resmi sitedeki indirme adresinde [http://www. sadece Next tu¸larına basarak kurulumu gerçekgs s le¸tirebilirsiniz. Windows i¸letim sisteminde Python programlama dili g s kurulu olarak gelmez.org/download ¸ • Bu adreste. öntanımlı ayarlarda herhangi bir de˘ i¸iklik yapmadan. sistemdeki eski Python sürümünü silip üzerine g g yazmamı¸ olur ve iki farklı sürüm yan yana varolabilir.ubuntu. Böylece yeni kurdu˘ unuz Python. kar¸ı kar¸ıya oldu˘ unuz risklerin farkında olmalısınız.org] indirmemiz gerekiyor. E˘ er yukarıda anlatıldı˘ ı sekilde./configure make make altinstall Ancak bir noktaya dikkatinizi çekmek isterim: Python’ın düzgün kurulabilmesi için make altinstall komutunu yetkili kullanıcı veya root olarak çalı¸tırmalısınız. • Öncelikle su adresi ziyaret ediyoruz: http://www.python. orada sırasıyla s s a¸a˘ ıdaki komutları veriyoruz: s g . Ayrıca GNU/Linux üzerinde s s g kaynaktan program derlemek konusunda tecrübeli de˘ ilseniz ve e˘ er yukarıdaki açıklamalar g g size kafa karı¸tırıcı geliyorsa.2 Windows’ta Python’ı Kurmak GNU/Linux da˘ ıtımlarının aksine. Aslında 2.6 sürümünü tavsiye ederim.x Windows installer (Windows binary – does not include source) yazan ba˘ lantıya tıklamak olacaktır. make g altinstall komutu. Ubuntu’nun resmi sitesine http://www. Python kurulurken klasör ve dosyalara sürüm numarasının da eklenmesini sa˘ lar. kesinlikle da˘ ıtımınızla birlikte gelen Python sürümünü kullans g malısınız. sisteminizdekinden g g g daha yeni (veya daha eski) bir Python sürümü kurmanız da elbette mümkündür. Python’ı kurarken. Python özellikle g bazı GNU/Linux da˘ ıtımlarında pek çok sistem aracıyla sıkı sıkıya ba˘ lantılıdır. ben size 2. kullandı˘ ınız GNU/Linux da˘ ıtımına. üzerinde Python 2. Ubuntu’nun depolarında Python’ın en yeni sürümlerini rahatlıkla bulabilirsiniz.ubuntu.tr adresinden ula¸abilirsiniz. kaynaktan Python derleyes g g ¸ cekseniz. s 1. Yalnız g ¸ s burada make install yerine make altinstall komutunu kullandı˘ ımıza dikkat edin. g g kullandı˘ ınız da˘ ıtımın belkemi˘ i durumunda olabilir. Python’ı kurmak çok kolaydır.3. üzerinde Python 2. Yani Python. Bu noktada bir uyarı yapmadan geçmeyelim: Daha önce de dedi˘ imiz gibi. g Windows kullanıcıları resmi sitedeki indirme adresinde yer alan Python kurulum beti˘ ini bilg gisayarlarına indirdikten sonra kurulum dosyasına çift tıklayarak ve ekrandaki yönergeleri takip ederek Python’ı kurabilirler. Bunun için. Python sürümlerini ba¸a ba¸ takip etti˘ i için. Python otomatik olarak C:\Python2x dizini içine kurulacaktır.yeni sürümü kullanaca˘ ım!” derseniz. Dolayısıyla Python’ı Windows’ta kullanabilmek için bu programı sitesinden [http://www.x.5 ve üstü bütün sürüms .python.com adresinden. Bu önemli ayrıntıyı kesinlikle gözden s kaçırmamalısınız. Bu yüzden Python’ı kaynaktan derg g g lemek bazı riskler ta¸ıyabilir.tgz dosyasını bilgisayarımıza indiriyoruz.x.x compressed source tarball (for Linux. g • Daha sonra bu sıkı¸tırılmı¸ dosyayı açıyoruz ve açılan dosyanın içine girip. ben size Ubuntu GNU/Linux’u dens s g emenizi önerebilirim. Bu adresten Python’ı indirmek isteyen ço˘ u Windows kullanıcısı g için en uygunu.org.org/download] programın Microsoft Windows i¸letim sistemiyle uyumlu s sürümlerini bulabilirsiniz.

4. "credits" or "license" for more information. “python” kelimesini yanlı¸ yazmı¸ olabilirsiniz.4. ¸ s g python yazıp ENTER tu¸una basarak Python programlama dilini ba¸latıyoruz. Kar¸ımıza suna benzer s s s ¸ bir ekran gelmeli: Python 2.6. bo¸ luk bırakmadan yazaca˘ ız.5 oldu˘ unu görüyoruz. Apr 3 2010. “pyton”.1 GNU/Linux’ta Python’ı Çalı¸ tırmak s E˘ er GNU/Linux i¸letim sistemi üzerinde KDE kullanıyorsak Python programını çalı¸tırmak için g s s önce ALT+F2 tu¸larına basıp. g s g s 1. çıkan ekranda su komutu vererek bir konsol ekranı açıyoruz: s ¸ konsole E˘ er kullandı˘ ımız masaüstü GNOME ise ALT+F2 tu¸larına bastıktan sonra vermemiz gereken g g s komut sudur: ¸ gnome-terminal Bu sekilde komut satırına ula¸tı˘ ımızda. bu kaydetti˘ imiz metin dosyasını konsoldan çalı¸tırabiliriz.6 sürümü su anda mevcut sürümler arasında en ¸ olgunudur.6 sürümünü temel alacak olsak da Python’ın ba¸ka sürümlerini kullananlar da buradaki belgelerden faydalanabilir. s Yeri gelmi¸ken önemli bir uyarıda bulunalım: Python’ın 2. çok dü¸ük bir ihtimal g g s olmakla birlikte.3] on linux2 Type "help". ˙ Ikincisi. s s s “phyton” veya “Python” yazmı¸ olabilirsiniz.com/py3/icindekiler_python. e˘ er ilk maddede söylenenlerin geçerli olmadı˘ ından eminseniz. Komutlarımızı bu i¸aretten hemen g s sonra. Bunun dı¸ında. s 1.istihza. Python sisteminizde kurulu de˘ il demektir. Do˘ ru kelimenin tamamen küçük harflerden olu¸s g s tu˘ una özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. E˘ er Python’ın 3. Windows açısından “python” kelimesini büyük veya g küçük harflerle yazmanızın bir önemi olmayabilir.ler kullanıma uygundur. Ancak Python’ın 2. "copyright". 01:57:29) [GCC 4. Öncelikle GNU/Linux kullanıcılarından ba¸layalım. Yalnız GNU/Linux sistemlerinde g Python’ın kurulu olmama ihtimalinin sıfıra yakın oldu˘ unu söyleyeyim. Mesela yanlı¸lıkla “pyhton”. Bu g s i¸lemin nasıl yapılaca˘ ını daha sonra konu¸aca˘ ız.x numaralı sürümleri ile 3.5 (r265:79063. Buradaki >>> i¸areti g g s Python’ın bizden komut almaya hazır oldu˘ unu gösteriyor.6. ama GNU/Linux açısından büyük-küçük harf ayrımı son derece önemlidir. hem de Windows kullanıcılarının Python’ı nasıl çalı¸tırması gereks ti˘ ini tartı¸aca˘ ız.html adresindeki belgelerle çalı¸abilirsiniz. s g s g E˘ er python komutunu verdi˘ inizde yukarıdaki ekran yerine bir hata mesajıyla kar¸ıla¸ıyorg g s s sanız iki ihtimal var: Birincisi. >>> Bu ekranda kullandı˘ ımız Python sürümünün 2.x sürümlerinden birini kullanmak istiyorsanız g http://www. Biz burada konuları anlatırken Python’ın 2.4 Python Nasıl Çalı¸ tırılır? s Bu bölümde hem GNU/Linux. O yüzden sisteminizde g .x numaralı s sürümleri birbirinden farklıdır. istersek Python kodlarını bir metin s g s dosyasına da kaydedebilir.

Ba¸lat/Programlar/Python 2. Python kullandı˘ ınız da˘ ıtımın paket depolarında bulunsa bile. gs g • “De˘ i¸ken De˘ eri” ifadesinin hemen kar¸ısındaki kutucu˘ un en sonuna su girdiyi ekleyin: gs g s g ¸ . E˘ er öyleyse http://www.x compressed source tarball (for Linux.x. elle kuraca˘ ınız yeni sürümün eski bir sürümle çakı¸ma riski de yok. O yüzden öncelikle da˘ ıtımınızın paket depolarında “python” kelimesini kullag narak bir arama yapın ve kullandı˘ ınız da˘ ıtıma uygun bir sekilde Python paketini kurun. s Ayrıca alternatif olarak.tgz dosyasını bilgisayarınıza indirin ve klasörü açıp orada sırasıyla . Çünkü sizin sisteminizde Python’ın hiç bir sürümü kug rulu olmadı˘ ı için.C:\Python26.org/download adresinden g “Python 2. g g ¸ ˙ Ikincisi. make ve make install komutlarını verin.python.) g g s • “Geli¸mi¸” sekmesine girin ve “Ortam De˘ i¸kenleri” dü˘ mesine basın. O g g s yüzden make altinstall yerine do˘ rudan make install komutunu kullanabilirsiniz. önünüzde g g g g iki seçenek var: Birincisi./configure. Ba¸lat/Çalı¸tır yolunu takip ederek. kullandı˘ ınız da˘ ıtımın paket depog g larında olabilir. Unix or OS X)” ba˘ lantısına tıklayarak. Not: E˘ er bu i¸lemler size karı¸ık geldiyse. durumunuzun birinci madde kapg samına girmedi˘ inden emin olmalısınız.. (E˘ er klasik görünümde de˘ ilsg g eniz Sistem simgesini bulmak için “Performans ve Bakım” kategorisinin içine bakın veya Denetim Masası açıkken adres çubu˘ una do˘ rudan “sistem” yazıp ENTER tu¸una basın. Ancak g daha önce de dedi˘ imiz gibi. . • Bu de˘ i¸ikliklerin geçerlilik kazanabilmesi için açık olan bütün MS-DOS pencerelerini kapgs atıp yeniden açın.4.2 Windows’ta Python’ı Çalı¸ tırmak s Python’ı yukarıda verdi˘ imiz indirme adresinden indirip bilgisayarlarına kurmu¸ olan Wing s dows kullanıcıları.Python’ın kurulu olmadı˘ ına kesinkes karar vermeden önce. ¸ Gelelim Microsoft Windows kullanıcılarına. resimli ve daha ayrıntılı bir anlatım için Windows’ta g s s Python’ı YOL’a Eklemek adlı makalemizi inceleyebilirsiniz. s s gs g • “Sistem De˘ i¸kenleri” bölümünde “Path” ö˘ esini bulup buna çift tıklayın. • TAMAM’a basıp çıkın. g . Python o anda sisteminizde kurulu olmasa bile.x/Python (Command Line) yolunu takip ederek s Python’ın komut satırına ula¸abilirler. cmd komutuyla ula¸tı˘ ınız MS-DOS s s s g ekranında su komutu verdi˘ inizde de kar¸ınıza Python’ın komut satırı gelecektir: ¸ g s c:/python26/python E˘ er yukarıda yaptı˘ ımız gibi uzun uzun konum belirtmek yerine sadece python komutunu g g kullanmak isterseniz Python’ı YOL’a (PATH) eklemeniz gerekir. Burada farklı olarak make altinstall yerine make install komutunu kullandı˘ ımıza dikkat edin. g E˘ er kullandı˘ ınız GNU/Linux da˘ ıtımında Python’ın kurulu olmadı˘ ına eminseniz. 1. Peki Python’ı nasıl YOL’a ekleyece˘ iz? Söyle: g ¸ • Denetim Masası içinde “Sistem” simgesine çift tıklayın.. biz size da˘ ıtımınızın depolarında bulunan Python sürümünü kulg g lanmanızı siddetle tavsiye ediyoruz. siz Python’ı kaynakg g tan derlemek istiyor olabilirsiniz.

CTRL+Z tu¸larına basmak (GNU/Linux) s 4. Mesela yanlı¸lıkla “pyhton”.6. Ben sizin yukarıdaki komutu düzgün bir sekilde çalı¸tırabilmi¸ oldu˘ unuzu varsayıyorum. s g python yazıp ENTER tu¸una bastı˘ ınızda kar¸ınıza söyle bir ekran geliyor olmalı: s g s ¸ Python 2. . s g s 3. Önce import sys. kolayınıza hangisi geliyorsa onu seçebilirsiniz. bu kaydetti˘ imiz metin dosyasını komut satırından çalı¸tırabiliriz. ardından da ENTER tu¸una basmak (Windows) s s 3. ardından da sys. Ba¸lat/Programlar yolu içinde bir “Python26” girdisi olup s s olmadı˘ ına bakın. Ayrıca C:\ dizininin içini de kontrol edin. E˘ er programlar listesinde veya C:\ dizini içinde “Python26” diye g bir sey yoksa Python’ı kuramamı¸sınız demektir. Önce CTRL+Z tu¸larına.5 Python’dan Nasıl Çıkılır? Farklı i¸letim sistemlerinde python komutunu vererek Python’ın komut satırına nasıl eri¸ebiles s ce˘ imizi ö˘ rendik. g s Bu i¸lemin nasıl yapılaca˘ ını daha sonra konu¸aca˘ ız. Bu yüzden “python” kelimesini do˘ ru yazdı˘ ınıza emin olun. Buradaki >>> i¸areti g g s Python’ın bizden komut almaya hazır oldu˘ unu gösteriyor.exit() komutlarını vermek (Bütün i¸letim sistemleri) s Siz bu farklı yöntemler arasından. Mar 19 2010. “pyton” veya s s s “phyton” yazmı¸ olabilirsiniz. Orada Python26 adlı bir klasör g görüyor olmalısınız. Bunun dı¸ında. Ancak bu i¸lemi s s kaba kuvvete ba¸vurmadan yapmanın bir yolu olmalı. "credits" or "license" for more information. ¸ s s g 1. kistihza [at] yahoo [nokta] com adresins den bana ula¸abilirsiniz.E˘ er yukarıdaki i¸lemleri ba¸arıyla gerçekle¸tirdiyseniz. de˘ il mi? s g Komut satırından çıkmanın birkaç farklı yolu vardır: 1. Komutlarımızı bu i¸aretten hemen g s sonra. istersek Python kodlarını bir metin s g s dosyasına da kaydedebilir. Peki bu komut satırından çıkmak istersek ne yapaca˘ ız? Elbette do˘ rudan g g g g komut penceresi üzerindeki çarpı tu¸una basarak bu ortamı terk edebilirsiniz.5 (r265:79096.6. >>> Bu ekranda kullandı˘ ımız Python sürümünün 2. Ben size elimden geldi˘ ince yardımcı olmaya çalı¸ırım. s g g 2. “python” kelimesini yanlı¸ yazmı¸ olabilirsiniz. s g s g E˘ er python komutunu verdi˘ inizde yukarıdaki ekran yerine bir hata mesajıyla kar¸ıla¸ıyorg g s s sanız üç ihtimal var: 1. quit() yazıp ENTER tu¸una basmak (Bütün i¸letim sistemleri) s s 5. 21:48:26) [MSC v. "copyright". Python’ı kuramamı¸ olabilirsiniz. Ba¸lat/Çalı¸tır yolunu takip edip cmd g s s s s s komutunu vererek ula¸tı˘ ınız MS-DOS ekranında. Komut ekranı üzerindeki çarpı dü˘ mesine basmak (kaba kuvvet) g 2. bo¸ luk bırakmadan yazaca˘ ız. Bu durumda Python’ı yeniden kurmayı ¸ s deneyebilirsiniz. Python’ı YOL’a ekleyememi¸ olabilirsiniz. E˘ er yukarıda anlattı˘ ımız YOL’a ekleme adıms g g larını uygulamak konusunda sıkıntı ya¸ıyorsanız.5 oldu˘ unu görüyoruz.1500 32 bit (Intel)] on win32 Type "help".

nasıl kuraca˘ ımızı ve Python’ın komut satırını nasıl g g ba¸latıp kapatabilece˘ imizi ö˘ renmi¸ olduk. sisteminizde Python programlama g g dilinin kurulu olup olmadı˘ ını denetleyin. kurulu gelen. E˘ er GNU/Linux da˘ ıtımlarından birini kullanıyorsanız. Kurulumla birlikte g gelen çevrimdı¸ı ˙ s Ingilizce kılavuzları inceleyin.6 Bölüm Soruları 1. sizin kaynaktan derledi˘ iniz Python sürümünün birbiriyle çakı¸maması için g s gerekli önlemleri alın. Windows ve Mac OS X sürümleri oldu˘ unu biliyoruz.python. g g s 6. Python’ın hangi sürümü? Da˘ ıtımınızın depolarındaki en g yeni Python sürümü hangisi? 3. Kullandı˘ ınız da˘ ıtımda Python kurulumla birlikte mi g g g geliyor. Localhost’tan hizmet veren “pydoc” (Module Docs) sunucusunu çalı¸tırın ve bunun ne i¸e yaradı˘ ını anlamaya çalı¸ın. Tercihen VirtualBox gibi bir sanalla¸tırma aracı ile kurdu˘ unuz bir GNU/Linux da˘ ıtımı üzs g g erinde Python kurulumuna ili¸kin bazı denemeler yapın.Böylece Python’ı nereden indirece˘ imizi. Python’ın ba¸ka hangi platformlara s ait sürümlerinin oldu˘ unu inceleyin. Örne˘ in Python’ın resmi sitesinden s g dilin kaynak kodlarını indirip programı kaynaktan derleyin. s s g s 8. Python’a ili¸kin en temel bilgileri edinmi¸ oldu˘ us g g s s s g muza göre artık Python’la daha ciddi i¸ler yapmaya do˘ ru ilk adımlarımızı atabiliriz.6 sürümü var.Net çatısı ile a¸inalı˘ ınız varsa IronPython’ın ne g s g oldu˘ unu ara¸tırın. Python’ın GNU/Linux. E˘ er siz bir Java programcısı iseniz Jython’ın ne oldu˘ unu ara¸tırın. Windows’ta YOL (PATH) yapısını inceleyin. Kullandı˘ ınız i¸letim sisteminde Python’ı kaç farklı biçimde çalı¸tırabildi˘ inizi kontrol edin. Windows’ta Python’ın hangi araçlarla birlikte kuruldu˘ unu kontrol edin. Diyelim ki sisteminizde Python’ın 2. 1. Windows dizinleri YOL’a nasıl ekleniyor? YOL’a eklenen dizinler birbirinden hangi i¸aret ile ayrılıyor? Bir dizinin YOL üstünde olup olmaması s neyi de˘ i¸tiriyor? Sitesinden indirip kurdu˘ unuz Python sürümünü YOL’a eklemeyi deneyin. Ama önce s g bölüm sorularına bakalım. gs g Bu i¸lem sırasında ne gibi sorunlarla kar¸ıla¸tı˘ ınızı de˘ erlendirin. s g s 4. Sizce Python’ın bu kadar farklı i¸letim sistemi ve platform g s üzerinde çalı¸abiliyor olması bu dilin hangi özelli˘ ini gösteriyor? s g 2. E˘ er siz bir Windows kullanıcısıysanız ve . s s s g g . g s 5. g s s g 7. g http://www. Siz Python’ın sitesinden farklı bir Python sürümü indirdi˘ inizde Python’ın öntanımlı sürümüne ve kaynaktan derg lenen sürümüne ayrı ayrı nasıl ula¸abilece˘ inizi dü¸ünün.org/download adresini ziyaret ederek. Sistemde kurulu olarak gelen Python sürümüyle. yoksa ba¸ka bir paketin ba˘ ımlılı˘ ı olarak mı sisteme kuruluyor? E˘ er Python kurus g g g lumla birlikte geliyorsa.

"credits" or "license" for more information..4. Bu komut satırına s g s teknik dilde etkile¸ imli kabuk (interactive shell) veya yorumlayıcı (interpreter) adı verilir.1 print Komutu print komutunun görevi. "copyright". s Simdi önceki bölümde anlattı˘ ımız yöntemlerden herhangi birini kullanarak Python’ın etk¸ g ile¸imli kabu˘ unu açalım ve suna benzer bir ekranla kar¸ıla¸alım: s g ¸ s s istihza@istihza:~$ python Python 2. s g Ne oldu? Python bir satır bo¸luk bırakarak alt satıra geçti. o da yaptı. Mesela bu komutu tek ¸ g ba¸ına kullanmayı deneyelim: s >>> print yazıp hemen ENTER tu¸una basalım. Bu bölümde inceleyece˘ imiz ilk komutumuzun adı print. etkg s g s ile¸imli kabu˘ un görüntüsünü temsil ediyor. de˘ il mi? Bunu ona yapmasını biz s g söyledik. ekrana bir seyler yazdırmamızı sa˘ lamaktır.6.5 (r265:79063. Simdi isterseniz birkaç parmak alı¸tırması yapıp kendimizi g s ¸ s Python’a ısındıralım. Apr 3 2010. hiç bo¸luk bırakmadan yazmaya ba¸layas s s ca˘ ımızı daha önce söylemi¸tik.3] on linux2 Type "help". g 2. Bizim sadece print yazmamız yeterli. Simdi de bo¸ bir satır bırakmak yerine ekrana bir seyler yazmasını söyleyelim Python’a: ¸ s ¸ 9 .. 01:57:29) [GCC 4. s Not: Yukarıdaki komutta gördü˘ ümüz >>> i¸aretini kendimiz yazmayaca˘ ız. >>> Komutlarımızı bu >>> i¸aretinden hemen sonra. O i¸aret.BÖLÜM 2 Python’a Giri¸ s Bir önceki bölümde Python’ın komut satırına nasıl ula¸aca˘ ımızı görmü¸tük.

“˙ Istanbul’un” kelimesindeki kesme i¸aretinden ötürü Python’ın tırnakların s nerede ba¸layıp nerede bitti˘ ini anlamamasıdır. Lütfen giri¸ yapın!" s s Bu satırı yazıp ENTER tu¸una bastıktan sonra ekranda Programa ho¸geldiniz. Gördü˘ ünüz gibi print komutunun ardından gelen “Programa ho¸geldiniz. kullanaca˘ ınız tırg s g g nak tipi konusunda özgürsünüz. Biz istersek yukarıdaki örnekte çift tırnak yerine tek tırnak (‘) da kullanabiliriz. g g 3. Tırnak seçiminde özgürüz: >>> print ’Programa ho¸geldiniz. Diyelim ki “˙ Istanbul’un 5 günlük hava tahmini” ifadesini ekrana yazdırmak istiyoruz. line 1 print "Python’daki önemli komutlardan biri de "print" komutudur. s g g kodu su hale getirmemiz gerekir: ¸ ˙ >>> print ’Istanbul\’un 5 günlük hava tahmini’ Aynı sekilde. Bunu çift tırnak kullanarak su sekilde gösterebiliriz: ¸ ¸ >>> print "˙stanbul’un 5 günlük hava tahmini" I Bu komut bize hatasız bir sekilde ˙stanbul’un 5 günlük hava tahmini çıktısını verir. line 1 print ’˙stanbul’un 5 günlük hava tahmini’ I ^ SyntaxError: invalid syntax Bunun sebebi. Zaten yukarıdaki komutu verdikten sonra bir hata alıyorsanız. E˘ er mutlaka tek tırnak kullanmak istiyorsak. Lütfen giri¸ yapın! s s s çıktısını görmemiz gerekiyor.com/py3/icindekiler_python.html adresindeki Python 3. Dedi˘ imiz gibi. s s Not: E˘ er yukarıdaki komutu do˘ ru yazdı˘ ınız halde hata alıyorsanız. E˘ er öyleyse." .>>> print "Programa ho¸geldiniz. E˘ er burada çift tırnak i¸aretini koymazsak veya koyg s mayı unutursak Python bize bir hata çıktısı gösterecektir. Ancak tırnak seçiminde bazı noktalara da dikkat etmemiz gerekiyor. Lütfen giri¸ yapın!’ s s Bu komut da bize istedi˘ imiz çıktıyı ba¸arıyla verecektir. Lütfen giri¸ yapın!” g s s ifadesini çift tırnak içinde belirtiyoruz.x belgelerinden yararlanabilirsiniz. Ancak aynı ¸ I i¸lemi tek tırnakla yapmaya çalı¸ırsak söyle bir hata mesajı alırız: s s ¸ File "<stdin>"." Bu komut bize söyle bir hata mesajı verecektir: ¸ File "<stdin>".x de˘ il. g http://www.istihza. g g g muhtemelen kullandı˘ ınız Python sürümü 2. söyle bir örnekte de çift tırnak bize zorluk çıkarır: ¸ ¸ >>> print "Python’da önemli komutlardan biri de "print" komutudur." ^ SyntaxError: invalid syntax Bu cümleyi düzgün olarak gösterebilmek için yukarıdaki komutu söyle yazmamız gerekir: ¸ >>> print "Python’da önemli komutlardan biri de \"print\" komutudur.x’tir. çok büyük bir ihtimalle tırnakları düzgün yerle¸tirmemi¸sinizdir.

kendilerinden sonra gelen karakterlerin g s Python tarafından normalden farklı algılanmasını sa˘ lar. Bu bölümde “karakter dizisi” diye bir seyden söz edece˘ iz. “Linux’un güçlü yanları” s g cümlesini tek tırnak içine aldı˘ ımız için. Buna bens s s s zer hatalardan kaçmamızı sa˘ layan bu tür i¸aretlere Python dilinde Kaçı¸ Dizileri (Escape Seg s s quences) adı verilir. tırnak içinde gösteres s g bildi˘ imiz her sey bir karakter dizisi olabilir.2 Karakter Dizileri Python’daki en önemli komutlardan biri olan print‘i ö˘ rendi˘ imize göre. print komutu Python’daki en önemli ve en temel komutlardan biridir. Yani Linux’un s g kelimesindeki kesme i¸aretiyle kar¸ıla¸an Python’a söyle demi¸ oluyoruz: “Bu tırnak senin s s s ¸ s aradı˘ ın tırnak de˘ il. s g Biz su anda sadece. Zaten birkaç bölüm sonra bu kaçı¸ dizilerinden ayrıntılı olarak söz edece˘ iz. Yabancılar buna string adı veriyor. Oradaki örneklerden de görece˘ iniz gibi.. Sen yoluna devam et. Linux’un kelimesindeki kesme i¸aretinden (‘) ötürü g s Python tırnakların nerede ba¸layıp nerede bitti˘ ini anlayamaz. Dilerseniz bu önemli komutla birkaç örnek daha yapalım elimizi alı¸tırmak için: s >>> print "GAME OVER" GAME OVER >>> print "FINISH HIM!" FINISH HIM! >>> print "Linux’un güçlü yanları" Linux’un güçlü yanları >>> print ’Linux\’un güçlü yanları’ Linux’un güçlü yanları Yukarıdaki son örnekte “\” i¸aretini neden kullandı˘ ımızı biliyorsunuz. cümleyi ba¸latan ve bitiren tırnak i¸aretleriyle karı¸maz. Dedi˘ imiz gibi. tırnak g içinde gösterilen herhangi bir “¸ey”dir. bundan sonraki konug g ları daha rahat anlayabilmemiz için bazı kavramlardan söz etmemiz faydalı olabilir. Simdilik bu kaçı¸ dizisi kavramını çok fazla kafamıza takmadan yolumuza ¸ s devam edelim. cümle içinde geçen tırnak i¸aretlerine dikkat etmemiz gerekti˘ ini bilelim ¸ s g yeter. Tanımından da anla¸ılaca˘ ı gibi. Yani bu i¸aret sayesinde. Python’ın kafasını karı¸tırmas g s mak için burada kaçı¸ dizilerinden yararlanarak düzgün çıktı almayı sa˘ lıyoruz. Yukarıda print komutunu i¸lerken bu karakg s ter dizilerini zaten kullandık. Biraz ilerde aradı˘ ın tırna˘ ı bulacaksın!“ g g g g 2. cümle içinde g s geçen tırnak i¸aretleri. Mesela su örnekler birer karakter dizisidir: g ¸ ¸ "Python" "Perl" "Ruby" "23" . ¸ g Aslında biz karakter dizisinin ne oldu˘ unu biliyoruz. karakter dizileri. Python’la g yazdı˘ ınız programlarda kullanıcılarınıza herhangi bir mesaj göstermek istedi˘ inizde bu print g g komutundan yararlanacaksınız..Yukarıdaki iki örnekte gördü˘ ümüz “\” i¸aretleri.

Mesela: >>> print "k" k >>> print "456" 456 >>> print "Ruby" Ruby >>> print "˙stanbul’un 5 günlük hava tahmini" I ˙stanbul’un 5 günlük hava tahmini I Etkile¸imli kabukta çalı¸ırken. g g Su örne˘ e bir bakalım: ¸ g >>> print "Python programlama dili" Python yukarıdaki gibi bir komutla kar¸ıla¸tı˘ ında iki basamaklı bir i¸lem gerçekle¸tirir.. Yani ilerde kodlarımızı bir dosyaya s kaydetti˘ imiz zaman."35" "@falanca" "c" Karakter dizilerinin ayırt edici özelli˘ i. Yukarıs g daki örneklerden de gördü˘ ümüz gibi. herhangi bir seyi ekrana yazdırag g ¸ bilmek için mutlaka print komutundan yararlanmamız gerekti˘ ini görece˘ iz. E˘ er yukarıdaki örnekleri g s s g tırnak i¸aretsiz olarak kullanırsak. Bu nedenle “c” de bir karakter dizisidir. istersek yukarıdaki örnekleri print komutunu kullanmadan da s s ekrana yazdırabiliriz: >>> "Python" ’Python’ >>> "Perl" ’Perl’ >>> "Ruby" ’Ruby’ >>> "4243" ’4243’ Ancak bu durum sadece etkile¸imli kabuk için geçerlidir.. bir karakter dizisinin ne kadar uzun veya ne kadar kısa g oldu˘ unun hiçbir önemi yok. Önce s s g s s .. tırnak i¸areti ta¸ımalarıdır. yukarıdaki kodların çıktı vermedi˘ ini. s Python’da karakter dizilerini ekrana yazdırabilmek için print komutundan yararlanabilece˘ imizi g biliyorsunuz. artık bu ö˘ eler birer karakter dizisi olmayacaktır.. “@falanca” da. birden g s g fazla karakterden de olu¸abilir. Bir karakter dizisi tek bir karakterden olu¸abilece˘ i gibi.

Hangi tırnak g s çe¸idini kullandı˘ ınızın çok fazla bir önemi yok. Karakter dizilerini göstermek için tırnak i¸aretlerinden yararlanıyoruz demi¸tik. ardından da print komutunun etkisiyle bu karakter dizisini ekrana basıp kullanıcıya gösterir. Python’da s s karakter dizilerini göstermek için farklı tırnak tiplerini kullanabilirsiniz. Ancak print g s gibi bir komut yardımıyla ekrana herhangi bir sey basmamı¸ olman da dikkatimden kaçmadı ¸ s de˘ il!“ g Basit bir örnek verelim: >>> "dünya" ’d\xc3\xbcnya’ Gördü˘ ünüz gibi. söz konusu karakter dizisini s g kullanıcının de˘ il.“Python programlama dili” adlı karakter dizisini okur. Dolayısıyla elde etti˘ imiz çıktı. (Buradaki “\xc3\xbc” kısmı kullandı˘ ınız i¸letim sistemine göre farklılık gösterebilir. Önemli olan. Örne˘ in çift tırnak kulg lanabilirsiniz: >>> print "Python güçlü bir programlama dilidir.) s g s Biz bu karakter dizisini kullanıcıya gösterebilmek için söyle yazaca˘ ız: ¸ g >>> print "dünya" dünya Yazdı˘ ımız Python programlarını dosyaya kaydedip çalı¸tırdı˘ ımızda yukarıda anlattıklarımızın g s g ne demek oldu˘ unu çok daha net bir sekilde anlayaca˘ ız. g Demek ki Python bizim girdi˘ imiz “dünya” adlı karakter dizisini “d\xc3\xbcnya” seklinde görüyg ¸ ormu¸. print komutunu kullanarak bu karakter dizisini kullanıcıya göstermedi˘ imiz için g ikinci basamak gerçekle¸mez. Ben de bunu algıladım. Yazdı˘ ın seyi al¸ s g ¸ g ¸ gıladı˘ ımı göstermek için de. Tabii siz istedi˘ iniz tırnak biçimini g kullanmakta özgürsünüz." veya tek tırnak: >>> print ’Python güçlü bir programlama dilidir. Yalnız önceki bölümde. çıktıyı sana tek tırnak i¸aretleri içinde gösterdim. Böyle bir durumda yaptı˘ ı tek sey bu karakter dizisini g s s g ¸ okumaktır. Okumaya devam edes s bilirsiniz. Ama Python bize bunların dı¸ında bir s s tırnak alternatifi daha sunar. Python’ın ne sekilde gördü˘ ünü gösterir. karakter dizileriyle birlikte üç farklı tırnak çe¸idi kullanabiliyoruz. Yani söyle bir çıktı verir: ¸ Python programlama dili Etkile¸imli kabukta bir karakter dizisini print komutu olmadan kullandı˘ ımızda Python yalnızca s g birinci basama˘ ı gerçekle¸tirmi¸ olur. Bu tırnak tipleri içinde en yaygın kullanılan çift tırnaktır.. e˘ er yukarıdaki açıkg ¸ g g lamalar size kafa karı¸tırıcı geldiyse hiç endi¸e etmenize gerek yok. karakter dizisini hangi tırnakla s g açtıysanız o tırnakla kapatmanızdır. Üç tırnak: >>> print """Python güçlü bir programlama dilidir.’ Bu tırnak tiplerini önceki örneklerimizde görmü¸tük. O yüzden. Yani Python bize söyle bir sey g ¸ g ¸ ¸ söylemi¸ olur: s “Sen simdi etkile¸imli kabu˘ a bir seyler yazdın.""" Gördü˘ ünüz gibi. duruma göre kullanılan tırnak tipinin önem kazandı˘ ını gösteren söyle bir örnek verdi˘ imizi biliyorsunuz: g ¸ g . “dünya” kelimesi içindeki Türkçe karakter (“ü”) çıktıda düzgün görünmüyor..

. s E˘ er bunların hiçbiriyle u˘ ra¸mak istemezseniz üç tırnaktan da yararlanabilirsiniz: g g s >>> print """Ahmet’in ö˘retmeni Cem Bey. daha önce de gördü˘ ümüz gibi. hata üreten sorunlu bölgeyi gösteriyor.. Python karakter dizisini kapatan tırna˘ ın hangisi oldu˘ unu anlayamayacak.. Bu engellere takılmadan.. 3 TL Tatlı. print """ Günün mönüsü -----------Makarna .... ˙ Istersek elbette bu karakter dizisini tek tırnak ile de gösterebiliriz. kullanılan I s tırnakların birbirine karı¸ması gibi bir tehlike söz konusu.. kimi durumlarda s g i¸imizi bir hayli kolayla¸tırır.. ¸ s Üç tırnak i¸aretinin marifetleri yukarıdakilerle sınırlı de˘ ildir... Ancak ˙stanbul’un kelimesi içinde geçen kesme i¸aretinden ötürü. 3 TL Tatlı. Bu karakter dizisini göstermek için çift tırnaklardan yararlandık. 2 TL Böyle bir çıktı vermenin en kolay yolu üç tırnak i¸aretlerinden yararlanmaktır: s >>> . . I s ˙ste bu ok.... kodumuzu düzgün bir s sekilde ekrana yazdırabilmek için üç tırnak i¸aretlerini kullanmayı tercih ettik. hem de çift g s tırnak kullanabildik. o g g yüzden de söyle bir hata mesajı verecektir: ¸ File "<stdin>". .˙ >>> print "Istanbul’un 5 günlük hava tahmini" Burada “˙ Istanbul’un 5 günlük hava tahmini” bir karakter dizisidir. Yani.. . O yüzden yukarıdaki kullanımın s g kafanızı karı¸tırmasına izin vermeyin.... Bu tırnak tipi.. .... "ödevini yapmadan gelme!" dedi..... üç tırnak i¸areti sayesinde karakter dizisi içinde hem tek tırnak..... line 1 print ’˙stanbul’un 5 günlük hava tahmini’ I ^ SyntaxError: invalid syntax Dikkat ederseniz hata çıktısındaki ˙stanbul’un kelimesinin sonunda minik bir ok i¸areti var..""" g Gördü˘ ünüz gibi. Mesela kullanıcılarımıza söyle bir çıktı göstermemiz gerekti˘ ini s s ¸ g varsayalım: Günün mönüsü -----------Makarna ...... . Zira yukarıdaki karakter dizisine tek tırnakla ba¸lasak Ahmet’in kelimesi s içindeki kesme i¸areti. çift tırnakla ba¸lasak “ödevini yapmadan gelme!” ifadesi içindeki s s çift tırnak i¸aretleri bize sorun yaratacak.. I¸ Böyle bir hata mesajı almamak için kaçı¸ dizilerinden yararlanmamız gerekti˘ ini söylemi¸tik: s g s >>> print ’˙stanbul\’un 5 günlük hava tahmini’ I Biraz sonra kaçı¸ dizilerinden ayrıntılı olarak söz edece˘ iz. 6 TL Çorba. 6 TL Çorba...... 2 TL """ . s g söyle bir kullanım Python’ın kafasının karı¸masına yol açacaktır: ¸ s ˙ >>> print ’Istanbul’un 5 günlük hava tahmini’ Bu kullanımda...

Üç tırnak i¸areti.. tek tırnak veya çift tırnak ile ba¸ladı˘ ımız bir karakter dizisinde kapanı¸ tırna˘ ını s g s g koymadan ENTER tu¸una basarsak hata alırız: s >>> print "Günün Mönüsü File "<stdin>".. ˙ Ilerde bu özellikten sık sık faydalandı˘ ımızı göreceksiniz. line 1 print "Günün Mönüsü ^ SyntaxError: EOL while scanning string literal Burada “Günün Mönüsü” karakter dizisine çift tırnakla ba¸ladık. “+” i¸aretini kullanarak iki karakter dizisini birle¸tirebiliyoruz.Burada ilk üç tırnak i¸aretini koyduktan sonra ENTER tu¸una bastık. Ama yukarıda da gördü˘ ünüz gibi üç tırnak farklıdır: g >>> print """Günün Mönüsü .. ˙simiz bitti˘ inde de g I¸ g kapanı¸ tırnaklarını koyup ENTER tu¸una basarak çıktıyı alıyoruz: s s Günün mönüsü -----------Makarna . karakter dizileri içinde geçen farklı tipte tırnakları atlatmamızı sa˘ lamanın s g yanısıra. Çıktıda isim ve soyisim birbirine biti¸ik olarak görünüyor.. i¸aretine döndü˘ üne dikkat edin.. ama tırna˘ ı kapatmadan ENTER s g tu¸una bastı˘ ımız için Python bize bir hata mesajı gösterdi...... i¸aretini görüyoruz ve hemen “———-” s g s satırını yazıyoruz. “Günün mönüsü” satırını g yazıyoruz. Aynı sey tek tırnak için de geçers g ¸ lidir.. Böylece s s çıktımız tam istedi˘ imiz gibi olmu¸ oldu. Tekrar ENTER tu¸una bastı˘ ımızda yine . Ancak burada g s s bir sorun var. Biz de bu beklentiye uyarak. 6 TL Çorba. Alt satıra geçildi˘ inde s s g >>> i¸aretinin . bize karakter dizilerimizi birden fazla satıra bölme imkanı da tanıyor. Bu problemi çözmek s için söyle bir sey yapabilirsiniz: ¸ ¸ >>> print "Fırat" + " " + "Özgül" Fırat Özgül Burada “Fırat” ile “Özgül” karakter dizileri arasına bo¸ bir karakter dizisi yerle¸tirdik. 3 TL Tatlı. Yazaca˘ ımız kodlar bitene kadar böyle devam ediyoruz.. g s Python karakter dizilerini birle¸tirebilmemiz için bize ba¸ka imkanlar da tanır..... Mesela su örne˘ e s s ¸ g bir bakın: ˙ >>> print "Istanbul" "Çeliktepe" ˙stanbulÇeliktepe I . Aynı seyi tek ¸ veya çift tırnakla yapamıyoruz. 2 TL Normalde.. g Karakter dizilerine ili¸kin önemli bir konu da bu karakter dizilerinin birbirleriyle nasıl birle¸tirs s ilece˘ idir... Mesela bir kimsenin adı ile soyadını birle¸tirmek istersek ne yapmalıyız? g s >>> print "Fırat" + "Özgül" FıratÖzgül Gördü˘ ünüz gibi... Bu i¸aret Python’ın bizden komut girmeye s s g s devam etmemizi bekledi˘ ini gösteriyor.

Python’ı simdilik basit bir hesap makinesi niyetine ¸ kullanabilmemize engel de˘ il. ya da: >>> 2 * 5 10 . g s s Ancak burada da biraz öncekine benzer bir sorunla kar¸ı kar¸ıyayız. veya: >>> 5 . s Karakter dizilerinden ve bunların inceliklerinden ileride de söz etmeye devam edece˘ iz. Ama g isterseniz bu konuya simdilik bir ara verelim ve Python’da farklı bir konuya giri¸ yapalım. “˙ s Istanbul” adlı karakter dizisinin kapanı¸ s tırna˘ ını koymadan önce bir bo¸luk bırakıyoruz.. Ama bu durum. Ancak ö˘ rendiklerimiz henüz dört dörtlük bir ¸ ¸ g g program yazmaya yetmiyor.2 3 . "Özgül" Fırat Özgül Burada da karakter dizilerini birbirlerinden virgülle ayırmayı tercih ettik.... g Örne˘ in: g >>> 2 + 5 7 .. araya herhangi bir i¸aret koymadan da birle¸tirebiliyoruz.Gördü˘ ünüz gibi.. hatta: . Biraz önceki yöntemi kullanarak bu karakter dizilerini ayırmamız s mümkün: ˙ >>> print "Istanbul" " " "Çeliktepe" Hatta yukarıdaki gibi bir çıktı alabilmek için söyle bir seyler de yapabilirsiniz: ¸ ¸ ˙ >>> print "Istanbul " + "Çeliktepe" veya: ˙ >>> print "Istanbul " "Çeliktepe" Burada ayrı bir bo¸ karakter dizisi eklemek yerine. g s Elbette Python’da çareler tükenmez... Dilerseniz yukarıdaki bütün her seyi unutup söyle bir sey ¸ ¸ ¸ yazmayı da tercih edebilirsiniz: >>> print "Fırat". ¸ s 2. O yüzden bu kullanımı aklımızda tutmamız gerekiyor. Bu son kullanım sıklıkla kar¸ımıza çıkacak.3 Python’da Sayılar ve Matematik ˙slemleri I¸ Simdiye kadar Python’da bazı seyler ö˘ rendik. iki karakter dizisini. Karakter dizilerimiz yine s s birbirine biti¸ik görünüyor.

“25” ifadesi ile “Çeliktepe” ifadesi arasında Python açısından hiç bir fark yoktur. E˘ er tırnak i¸areti kullanırg s g s sak Python yazdıklarımızı sayı olarak de˘ il karakter dizisi olarak algılayacaktır.5 çıkar. çıkarma i¸lemi için “-”. Bir örnek s verelim: >>> print 234 + 546 780 Aritmetik i¸lemler yapabilmek için kullandı˘ ımız i¸aretlerin size mantıklı gelmi¸ oldu˘ unu s g s s g zannediyorum. Peki. Yani g s söyle bir sey yapacaktır: ¸ ¸ >>> print "25" + "50" 2550 Uzun lafın kısası. Çünkü bunlardan biri sayı öteki ise karakter s dizisidir (string).0 / 2 2. Bu durumu g birkaç örnekle görelim: >>> print 25 + 50 75 Bu komut. Bunların ikisi de karakter dizisi sınıfına girer. 25 ve 50’yi toplayıp sonucu çıktı olarak verir.>>> 6 / 2 3 ˙ Isterseniz bunların ba¸ına print komutu ekleyerek de kullanabilirsiniz bu kodları. Aynı komutu bir de söyle deneyelim: g ¸ >>> print 5. Öncelikle su komutun çıktısını inceleyelim: ¸ s ¸ >>> print 5 / 2 2 Ama biz biliyoruz ki 5’i 2’ye bölerseniz 2 de˘ il 2. Ancak tırnak i¸areti olmayan 25 ile “Çeliks tepe” ifadeleri Python dilinde ayrı anlamlar ta¸ır. bölme s s s i¸lemi için ise “/” i¸aretlerini kullanmak gayet makul duruyor. söyle ¸ ¸ bir komut verirsek ne olur? >>> print "25" + "50" Böyle bir komutla kar¸ıla¸an Python derhal “25” ve “50” karakter dizilerini (bu sayılar tırnak s s içinde oldu˘ u için Python bunları sayı olarak algılamaz) yan yana getirip birle¸tirecektir.5 . Simdi a¸a˘ ıdaki örne˘ e bakalım: ¸ s g g >>> print "25 + 50" 25 + 50 Bu komut 25 ile 50’yi toplamak yerine. Toplama i¸lemi için “+”. ekrana 25 + 50 seklinde bir çıktı verecektir. de˘ il mi? s s g Gördü˘ ünüz gibi sayıları yazarken tırnak i¸aretlerini kullanmıyoruz. Simdi aritmetik i¸lemlere geri dönelim. çarpma i¸lemi için “*”.

.483. çarpma i¸lemleri yapılacaksa i¸lem öncelik sırası. print‘li ve print‘siz kullanımdan söz etmi¸tik.5 >>> print 5. vb. s s Artık bir sonraki Python oturumuna kadar bütün i¸lemlerinizin sonucu kayan noktalı sayı s olarak gösterilecektir. bir de sanal kısımdan s s olu¸an sayılardır. 5. Python’da sayılar çe¸it çe¸ittir: s s Tamsayılar (integers) Tamsayılar.5.. Hatırlarsanız. Bu ”. Mesela 3.3. E˘ er bu i¸lemi insanların anlayabilece˘ i bir biçime getirmek istersek söyle yazg s g ¸ mamız gerekir: . Bu çıktı. karakter dizilerinden bahsederken. Tabii biz istersek parantezler yardımıyla Python’ın kendili˘ inden s g kullandı˘ ı öncelik sırasını de˘ i¸tirebiliriz.483. 100. Bu arada ondalık kısmı virgülle de˘ il noktayla gösterdi˘ imize g g dikkat edin. Karma¸ ık Sayılar (complex numbers) Karma¸ık sayılar bir gerçel. s Orada sözünü etti˘ imiz durum sayılar için de geçerlidir. vb..147.4. 1450. -3 vb.0” koymaktan sıkılıyorsanız.647 arasında kalan sayılardır.6999999999999993 Herhalde bekledi˘ iniz çıktı bu de˘ ildi.3 8. Kayan Noktalı Sayılar (floating point numbers) Ondalık bir kısım da barındıran sayılardır.648 ile 2. s g s E˘ er her defasında ”.4 i¸leminin sonucu 8 olacaktır. 6. Birkaç örnek görelim: g >>> print 5 / 2. 6. 2j+4. herhangi bir ondalık kısım barındırmayan sayılardır. s Bu sayılar içinde en sık kar¸ıla¸acaklarımız tamsayılar ve kayan noktalı sayılardır. Böylelikle Python bizim sonucu kayan noktalı sayı olarak görmek istedi˘ imizi ang lıyor.” mesajı gönderebilirsiniz: >>> from __future__ import division Not: Burada “__” i¸aretini klavyedeki alt çizgi tu¸una iki kez art arda basarak yapabilirsiniz.. Mesela su örne˘ e bakalım: g ¸ g >>> 12 .. 5. Bu arada dilerseniz konuyla ilgili bazı ufak tefek teknik bilgiler verelim. Mesela 34. su komutla Python’a. Bu arada yapaca˘ ımız aritmetik i¸lemlerde sayıları g gs g s kayan noktalı sayı cinsinden yazmamız i¸lem sonucunun kesinli˘ i açısından büyük önem ta¸ır.3j.0” ifadesini istedi˘ imiz sayının önüne koyabiliriz. -56. Mesela 3. Yani mesela s s g aynı anda bölme çıkarma.3 i¸lemini Python’ın nasıl gördü˘ ünü g g s g gösteriyor. önce s s bölme ve çarpma sonra toplama ve çıkarma seklinde olacaktır.0” koyulursa sorun g s s s çözülüyor.Gördü˘ ünüz gibi bölme i¸lemini olu¸turan bile¸enlerden birinin yanına ”.0 / 2. toplama.0 2. “Bana her zaman kesin g ¸ sonuçlar göster. Uzun Sayılar (long integers) -2.3.0 2.5 Python’da aritmetik i¸lemler yapılırken alı¸tı˘ ımız matematik kuralları geçerlidir. Örne˘ in: ¸ g >>> print 2 + 6 / 3 * 5 . Böylece kar¸ıla¸tı˘ ımız örnekleri daha kolay anlayabiliriz. E˘ er özel s s g olarak matematikle ilgili i¸ler yapmıyorsanız uzun sayılar ve karma¸ık sayılar pek kar¸ınıza s s s çıkmaz.147. 12 .4. Mesela yukarıda sayılardan s s g bahsettik..

Yani: >>> n = 5 >>> print n 5 Bu n de˘ i¸kenini alıp bununla aritmetik i¸lemler de yapabiliriz: gs s >>> n * 2 10 >>> n / 2. içinde bir aritmetik i¸lem de barındırabilir: gs s >>> n = 34 * 45 >>> print n 1530 Su örneklere bir göz atalım: ¸ >>> a = 5 >>> b = 3 >>> print a * b 15 >>> print "a ile b’yi çarparsak". s >>> n = 5 ifadesinde n bir de˘ i¸kendir. Python komut satırında n = 5 seklinde de˘ i¸keni tanımladıktan sonra print n komutunu ¸ gs verirsek ekrana yazdırılacak veri 5 olacaktır. Mesela.0 2.4 Degi¸ kenler Kabaca. "elde ederiz" a ile b’yi çarparsak 15 elde ederiz Burada de˘ i¸kenleri karakter dizileri arasına nasıl yerle¸tirdi˘ imize.7 ˙ Ilerde yeri geldi˘ inde sayılardan daha ayrıntılı bir sekilde bahsedece˘ iz.>>> print 12 . Ama su anda gs ¸ aslında bizi de˘ i¸kenin ne oldu˘ undan ziyade neye yaradı˘ ı ilgilendiriyor. O yüzden sayılar g ¸ g konusunu simdi bir kenara bırakıp çok önemli ba¸ka bir konuya de˘ inelim.3. Bu n de˘ i¸keni 5 verisini sonradan tekrar kullanılmak üzere depogs gs lar. a * b. virgülleri nerede kulgs s g landı˘ ımıza dikkat edin. g Aynı de˘ i¸kenlerle yaptı˘ ımız su örne˘ e bakalım bir de: gs g ¸ g . ¸ s g ˘ s 2. bir veriyi kendi içinde depolayan birimlere de˘ i¸ken adı veriyorlar. O yüzden hemen gs g g bir örnekle durumu açıklamaya çalı¸alım.5 Hatta bu n de˘ i¸keni.3 8.

˙ Isterseniz o örne˘ i hatırlayalım: g ˙ >>> print ’Istanbul\’un 5 günlük hava tahmini’ ˙ste bu karakter dizisi içinde kullandı˘ ımız “\” i¸areti bir kaçı¸ dizisidir. "sayısından büyüktür" Yukarıdaki kod sununla e¸de˘ erdir: ¸ s g >>> print 5. "Özgül" ˙ste yukarıda yaptı˘ ımız seyin de bundan hiçbir farkı yoktur. bu sayıları tutan de˘ i¸kenleri yazdık. "sayısı". bu kez de˘ i¸kenlerimiz tamsayı yerine karakter dizisi oldu˘ u için parantez g gs g içinde de˘ i¸kenleri belirtirken tırnak i¸aretlerini kullanmayı unutmuyoruz. Ancak okumaya devam etti˘ inde. b.. gs s 2. ˙stanbul’un kelimesi içinde geçen kesme i¸aretinin. 3*5) Bu da oldukça kullanı¸lı bir tekniktir. Bu kaçı¸ dizisinin buI¸ g s s s radaki görevi. ¸ Dilerseniz bununla ilgili birkaç örnek daha yapalım: . Mesela yukarıdaki örnekte önce tek tırnak i¸aretini g g s görüyor ve bir karakter dizisi tanımlayaca˘ ımızı anlıyor. Bizim ˙stanbul’un kelimesindeki kesme i¸aretinin sol tarafına I s yerle¸tirdi˘ imiz “\” kaçı¸ dizisi Python’a. 3. Bir de su örne˘ i inceleyelim: ¸ g >>> print "%s ve %s iyi bir ikilidir. üçüncüsü ise bunların çarpımı." %("Python". s s s s g yani karakter dizisinin sona erdi˘ ini zannediyor. "Django") Görülece˘ i gibi.. aslında burada yaptı˘ ımız sey.>>> print a. Hatta bununla ilgili bir örnek de s ¸ yaptık. "sayısı". g gs De˘ i¸kenleri kullanmanın ba¸ka bir yolu da özel i¸aretler yardımıyla bunları karakter dizileri gs s s içine gömmektir. Burada. Su örne˘ e bir bakalım: ¸ g >>> print "%s ile %s çarpılırsa %s elde edilir" %(3.. Dikkatlice bakın: I¸ g ¸ >>> print a. s g s s Böylece karakter dizimiz hatasız bir sekilde ekrana basılıyor. Python bir karakter dizisiyle kar¸ıla¸tı˘ ında. parantez içinde gösterece˘ imiz her bir ö˘ e için s g g karakter dizisi içine “%s” i¸aretini ekliyoruz. Ardından karakter dizisi içindeki kesme g i¸aretine rastlıyor ve bu i¸aretin karakter dizisinin biti¸ini gösteren kesme i¸areti oldu˘ unu. bu kesme i¸aretini görmezden gelme emri veriyor. Buna göre birinci de˘ i¸kengs gs imiz 3. "sayısından büyüktür" Gördü˘ ünüz gibi. karakter dizisini açan ve I s kapatan tırnak i¸aretleriyle karı¸masını önlemek. "sayısından büyüktür" Biz burada do˘ rudan sayıları yazmak yerine... ikincisi 5. s s s s g bu karakter dizisini soldan sa˘ a do˘ ru okur. Karakter dizisini yazdıktan sonra da “%” i¸aretinin s s ardından parantez içinde bu de˘ i¸kenleri teker teker tanımlıyoruz. 5.5 Kaçı¸ Dizileri s Önceki bölümlerde “kaçı¸ dizisi” diye bir seyden söz ettik. Hatırlarsanız bir önceki bölümde iki karakter dizisini su sekilde birle¸tirebilece˘ imizi ¸ ¸ s g ö˘ renmi¸tik: g s >>> print "Fırat". karakter dizilerini birbiriyle birle¸tirmekten g g ¸ s ibarettir.. "sayısı". karakter g g dizisine birle¸ik bir halde “un 5 günlük hava tahmini” diye bir seyle kar¸ıla¸ıyor ve i¸te bu noks ¸ s s s tada kafası allak bullak oluyor. b.

>>> print "1 numaralı oyuncudan gelen cevap: "Sola dön!"" Bu karakter dizisi içinde “Sola dön!” ifadesi var. Ama e˘ er karakter dizisini çift tırnakla tanımlamanız ¸ g gerekirse. Bunu yapmamızı sa˘ layan sey “\n” adlı g g ¸ kaçı¸ dizisidir. Yukarıdaki kod söyle bir çıktı verir: ¸ birinci satır ikinci satır Gördü˘ ünüz gibi...." Bu komutun hata verece˘ ini biliyoruz. “Yolun sonu” karakter dizisini çıktı olarak verdikten sonra bir satır bo¸luk bırakacaks tır. Daha belirgin bir örnek verelim: s s g >>> print "Yolun sonu\n" Bu komut... karakter dizisi içinde s g ba¸langıç ve biti¸ tırnaklarıyla karı¸abilecek iki adet tırnak i¸areti olmasıdır. “\” i¸areti yalnızca tırnak i¸aretleriyle birlikte kullanılmaz. Bu sorunu s a¸mak için karakter dizisini söyle yazıyoruz: s ¸ >>> print "Python’da önemli komutlardan biri de \"print\" komutudur. kaçı¸ dizilerinden yararlanabilirsiniz: s >>> print "1 numaralı oyuncudan gelen cevap: \"Sola dön!\"" Burada iki adet kaçı¸ dizisi kullandı˘ ımıza dikkat edin. Bu durumu g g s g s çok daha net anlayabilmemizi sa˘ layacak bir örnek verelim: g >>> """ . ˙ Istersek yukarıdaki karakter dizisini su sekilde yazabiliriz: ¸ ¸ >>> print ’1 numaralı oyuncudan gelen cevap: "Sola dön!"’ Bu komut sorunsuz bir sekilde yazdırılır." Burada kaçı¸ dizilerini çift tırnaklı “print” kelimesine nasıl uyguladı˘ ımıza dikkat edin. Su örne˘ e bir bakın: ¸ g >>> print "birinci satır\nikinci satır" Burada “\” i¸aretini “n” harfiyle birlikte kullandık. Bunun nedeni. Çünkü karakter dizisini çift tırnak içinde tanımladık. Hatırlarsanız önceki bölümde. Ayrıca kaçı¸ s s s s s dizisini. Böylece hatadan kıvrak hareketlerle kaçmı¸ g s s s olduk. Bu kaçı¸ dizisi yeni bir satıra geçmemizi sa˘ lar. karakter dizisi içindeki bu “Sola dön!” ifadesi çakı¸maya g s sebep oluyor. g g Hatırlarsanız kaçı¸ dizilerinden ilk bahsetti˘ imiz yerde söyle bir örnek de vermi¸tik: s g ¸ s >>> print "Python’da önemli komutlardan biri de "print" komutudur. Günün mönüsü . “\” i¸areti “n” harfiyle birlikte kullanıldı˘ ında s s g özel bir anlam ifade eder.. g Dolayısıyla karakter dizisi içinde geçen çift tırnaklı “print” ifadesi çakı¸maya yol açtı.. sorunlu tırna˘ ın soluna koydu˘ umuza da dikkat edin. Biz yukarıdaki karakter dizisini tanımlarken çift tırnaktan yararlandı˘ ımız için. karakter dizisini iki satıra böldük. Bu i¸aret ba¸ka karakterlerle birlikte s s s s de kullanılarak farklı amaçlara hizmet edebilir.. ------------ . Her bir s g çift tırna˘ ın soluna bir adet “\” i¸areti yerle¸tirdik. print komutunu kullanmadan herhangi bir karakter dizisi yazdı˘ ımızda elde etti˘ imiz çıktının Python’ın bakı¸ açısını yansıttı˘ ını söylemi¸tik.

.. g g g Örne˘ in biz de yukarıdaki örnekte kodlarımızın sa˘ a do˘ ru çirkin bir sekilde uzamaması için g g g ¸ satırı uygun bir yerinden bölüp alt satıra geçtik..... Bu kaçı¸ dizisini kullanmamızın amacı. haba’ merhaba Gördü˘ ünüz gibi...... Elbette istersek bu iki satırı tek bir satırda s da yazabiliriz.. Bu durumu belirgin bir sekilde gösteren bir örnek verelim: g ¸ >>> print ’mer\ . 2 TL\n’ Günün mönüsü -----------Makarna.. 6 TL\nÇorba.. Bu çıktıdan sunu da anlıyoruz: Demek ki biz g s ¸ üç tırnak yerine tek tırnak kullanmak istesek aynı çıktıyı elde etmek için söyle gibi bir komut ¸ vermemiz gerekecek: >>> print ’\nGünün mönüsü\n------------\nMakarna. E˘ er orada o kaçı¸ dizisini kullanmazsak...ile ba¸layan komutun ilk satırının sonunda. 2 TL Buradan. çıktıda “\n” adlı kaçı¸ dizileri de görünüyor.. .. g g s Bu kodlar söyle bir çıktı verir: ¸ ’\nGünün mönüsü\n------------\nMakarna.. >>> print ’\nGünün ¸ s mönüsü\n--....... 6 TL Çorba. 3 TL\nTatlı. üç tırnak i¸aretlerinin kimi durumlarda hayatımızı ne kadar da kolayla¸tırabilece˘ ini s s g anlayabilirsiniz..... ¸ g g s g Kötü bir kod görünümü ortaya çıkmaması için. Makarna.. Ancak görüntü açısından kodların bu sekilde sa˘ a do˘ ru uzaması ho¸ de˘ il..... 3 TL Tatlı........ .. Daha önce aynı örne˘ i print komutu ile birlikte kullanmı¸tık. 3 TL\nTatlı... yazdı˘ ınız kodların düzgün görünmesi ve okug g naklı olması da önemlidir... bu kaçı¸ dizisini kullanarak kodlarımızı iki satıra s bölmeyi tercih ettik.. \ . Bu durum teknik bir zorunluluk de˘ ildir... ENTER tu¸una bastı˘ ımız anda g g s s g Python hata verecektir..... Bu arada..... E˘ er amacınız “merhaba” kelimesini “mer” ve g g “haba” olarak bölmekse söyle bir sey yapabilirsiniz: ¸ ¸ . . Not: Python’da do˘ ru kod yazmak kadar. Python’ın herhangi bir hata vermeden alt satıra s geçmesini sa˘ lamak. Demek ki Python üç tırnak g s yardımıyla girdi˘ imiz kodları böyle görüyormu¸. 3 TL Tatlı.. 2 TL\n’ Gördü˘ ünüz gibi.... “merhaba” kelimesini “mer” hecesinden bölüp “\” i¸areti ile alt satıra g s geçti˘ imiz halde... alt satıra geçilmi¸ de olsa kodların ilk satırdan devam etmesi s s gerekti˘ ini gösteriyor. yukarıdaki komutlarda bir sey dikkatinizi çekmi¸ olmalı. 6 TL Çorba.. Bu yüzden yazdı˘ ımız programlarda satır uzunlu˘ unun mümkün g g oldu˘ unca 79 karakterden fazla olmamasına dikkat ediyoruz.... ENTER tu¸una basıp yeni satıra s s geçmeden önce “\” adlı kaçı¸ dizisini kullandık. E˘ er yazdı˘ ımız bir satır 79 g g g karakterden uzun olacaksa satırı uygun bir yerinden bölüp yeni bir satıra geçmemiz gerekir. “\” i¸areti.. 6 TL\nÇorba. ancak okunaklılı˘ ı artırdı˘ ı için uyulması tavsiye edilir...... 2 TL """ Bu örne˘ i hatırlıyorsunuz.... çıktımız “merhaba” oldu....

>>> print """mer . Bütün bunların dı¸ında bu kaçı¸ dizisi “t” harfiyle de yan s s yana gelebilir. E˘ er bu kaçı¸ dizisini tek ba¸ına kullanırsak. Bu kaçı¸ s s dizisi de kimi yerlerde hayatınızı kolayla¸tırabilir. “merhaba” kelimesinin bölünmesini istemiyorsanız yine “\” g g kaçı¸ dizisinden yararlanabilirsiniz: s >>> print """mer\ . karakter dizisini ba¸latıp s g s bitiren tırnaklarla çakı¸ılmasını önlüyor. “\” kaçı¸ dizisi ba¸ka karakterlerle de bir s s s araya gelebilir.. haba""" mer haba E˘ er üç tırnak kullandı˘ ınız halde. “\” i¸aretinden sonra bo¸luk bile olmamalı. s g s karakter dizilerini bölüp alt satıra geçebiliyoruz. s s Bütün bu örneklerden sunu anlıyoruz: Python’da temel olarak tek bir kaçı¸ dizisi var. O zaman da söyle bir anlam kazanır: ¸ >>> print "Uzak. \t Çok uzak" Uzak... Ancak en önemlilerini zaten yukarıda verdik.. Yani “\” i¸aretini koyar koymaz ENTER tu¸una s s basmalısınız.. g s s bir karakter dizisini herhangi bir yerinden bölüp alt satıra geçti˘ imiz halde.. s Yukarıdakilerin dı¸ında... Dilerseniz bu kaçı¸ dizisini anlatmadan önce size söyle bir soru s ¸ sorayım: Acaba a¸a˘ ıdaki karakter dizisini nasıl yazdırırız? s g “C:\Documents and Settings\nergis\test” . O da “\” ¸ s i¸areti. de˘ i¸ik anlamlar ortaya çıkarabiliyor. E˘ er bu kaçı¸ dizisini “n” harfiyle birlikte kullanırsak. Bu s ¸ s kaçı¸ dizisinin adı “r“‘dir. s s gs Mesela bu karakter dizisi tırnak i¸aretiyle birlikte kullanıldı˘ ında. Çok uzak Bu kaçı¸ dizisinin görevi karakter dizisi içindeki karakterler arasına mesafe koymak. bu i¸aretin s s satırdaki son karakter olmasına özen gösterin. Programlama maceramızda en çok i¸imize yarayacak olanlar bunlardır. o karakter dizisi g çıktıda tek satır olarak görünüyor.. Bu i¸aret farklı karakterlerle bir araya gelerek. Bu kaçı¸ dizisinin hem görünü¸ü hem de kullanımı yukarıdaki kaçı¸ s s s s dizilerinden biraz farklıdır. Python’da sablona uymayan önemli bir kaçı¸ dizisi daha bulunur.. haba""" merhaba E˘ er üç tırnak yerine çift veya tek tırnak kullanarak “merhaba” kelimesini ortadan bölmek g isterseniz elbette “\n” adlı kaçı¸ dizisinden yararlanabilirsiniz: s >>> print "mer\nhaba" mer haba >>> print ’mer\nhaba’ mer haba Not: Çok uzun bir karakter dizisini iki satıra bölmek için “\” i¸aretini kullanırken.

\t" s s “r” adlı kaçı¸ dizisi. Gördü˘ ünüz gibi çıktı hiç de bekledi˘ imiz gibi de˘ il. Ama e˘ er istersek yukarıs g daki soruna çok daha temiz bir çözüm de bulabiliriz. karakter dizisi içinde geçen tek tırnakların s karı¸masını engeller. ˙ s s Isterseniz bununla ilgili söyle bir örnek daha verelim. \\n. \n. \t s s Bu cümleyi söyle yazdıramayız: ¸ >>> print "Python’daki kaçı¸ dizileri ¸unlardır: \. \t" s s Python’daki kaçı¸ dizileri ¸unlardır: \. g \’ Karakter dizilerini ba¸latıp bitiren tek tırnaklarla.˙ Isterseniz bu karakter dizisini önce söyle yazdırmayı deneyelim: ¸ >>> print "C:\Documents and Settings\nergis\test" C:\Documents and Settings ergis est Gördü˘ ünüz gibi Python bize tuhaf bir çıktı verdi. \\t" s ¸ Ama burada “r” kaçı¸ dizisini kullanırsak çok daha temiz bir kod görünümü elde etmi¸ oluruz: s s print r"Python’daki kaçı¸ dizileri ¸unlardır: \. ˙ste böyle bir duruma kar¸ı Python’da “r” I¸ s adlı bir kaçı¸ dizisi daha bulunur. s . s \” Karakter dizilerini ba¸latıp bitiren çift tırnaklarla. “r” adlı kaçı¸ dizisi. s s . Dilerseniz simdiye kadar gördü˘ ümüz kaçı¸ dizilerini söyle bir özetleyelim: ¸ g s ¸ \ ENTER tu¸una basılarak alt satıra kaydırılan karakter dizilerinin çıktıda tek satır olarak görüns mesini sa˘ lar. \n. Karakter dizisinde kalın harflerle gösterdi˘ imiz kısımlara dikkat edin: g C:\Documents and Settings\nergis\test Burada “nergis” ve “test” kelimelerinin ba¸ındaki harfler. \n. Diyelim ki su cümleyi ekrana yazdırmak ¸ ¸ istiyoruz: Python’daki kaçı¸ dizileri ¸unlardır: \. karakter dizisi içinde geçen bütün kaçı¸ dizilerini etkisiz g s s hale getiriyor. Sizce neden böyle oldu? g Cevap aslında çok basit. Bunu söyle kullanıyoruz: s ¸ >>> print r"C:\Documents and Settings\nergis\test" Gördü˘ ünüz gibi. Bu kaçı¸ dizisi özellikle dizin adlarını yazdırırken çok i¸inize yarayacaktır. karakter dizisi içinde geçen çift tırnakların s karı¸masını engeller. karakter dizisi içindeki kaçı¸ dizilerinin görevlerini yerine getirmesine engel s s olacaktır. Çünkü Python karakter dizisi içinde geçen g g g kaçı¸ dizilerini i¸leme sokuyor ve buradaki her bir kaçı¸ dizisinin görevini yerine getirmesine s s s izin veriyor. dizin ayracı olan “\” i¸areti ile yan s s yana geldi˘ i için Python bunları birer kaçı¸ dizisi olarak algılıyor. Bu kaçı¸ dizilerinin etkisizle¸tirilebilmesi için su kodu yazabilirsiniz: s s ¸ print "Python’daki kaçı¸ dizileri sunlardır: \\. ˙ g Istersek yukarıdaki karakter dizisini söyle yazabiliriz: ¸ >>> print "C:\\Documents and Settings\\nergis\\test" Burada “\” i¸aretlerini çiftleyerek sorunun üstesinden gelebiliyoruz. Bu durumdan kurtulmak için g s birkaç seçene˘ imiz var.

.x sürümünü mü kullandı˘ ınızı tespit g edin.. Python’ın 2...... O.... 666.00 YTL 2008.. 2. 488...Veli ..com ’23’ """@%&""" ’’’istihza’’’ 3.. A¸a˘ ıdaki ifadeyi üç tırnak i¸ areti kullanmadan ekrana çıktı olarak verin: s g s Bilmezler yalnız ya¸amayanlar. ¸ 2.......com/blog/hangisinden-baslamali-python-2x-mi-yoksa-3x-mi. A¸a˘ ıdakilerden hangisi bir karakter dizisi de˘ ildir? s g g "python" www.50 TL 4.. g g g s 2 + 3 x 7 E˘ er g 6. E˘ er hangi sürümü kullanmanız gerekti˘ i konusunda tereddütleriniz varsa g g http://www.00 TL 2010. A¸a˘ ıdaki tabloyu ekrana çıktı olarak verin: s g Yıllara Göre Asgari Ücret ------------------------2005. s s s s g r Karakter dizileri içinde geçen kaçı¸ dizilerini etkisiz hale getirir.. 638.\n Yeni bir satıra geçilmesini sa˘ lar. A¸a˘ ıdaki i¸lemin sonucunu önce kafanızdan sonra da Python’la hesaplayın.00 YTL 2007.google.70 YTL 2006. g \t Karakter dizileri içinde sekme (TAB) tu¸una basılmı¸ gibi bo¸luklar olu¸turulmasını sa˘ lar. 585.70 YTL 2009..6 Bölüm Soruları 1.. A¸a˘ ıdaki karakter dizilerini farklı yöntemler kullanarak birle¸tirin ve tek bir cümle elde s g s edin: "Ahmet" "yarın Ankara’ya" "gidecek" Sizce en kolay ve kullanı¸lı yöntem hangisi? s 5...... 760. s Simdi dilerseniz bölüm sorularına geçelim ve bu konuyu kapatalım... s g s Python’dan aldı˘ ınız sonuç bekledi˘ iniz gibi de˘ ilse nedenini bulmaya çalı¸ın.html/ adresindeki makalemizi inceleyin.....x sürümünü mü yoksa 3..istihza.... s Nasıl korku verir sessizlik insana.. 531..

7. s s . "Endi¸e edecek hiçbir ¸ey yok!" g s s Python’daki en kullanı¸lı tırnak tiplerinden biri de "üç tırnak" (""") i¸aretidir. A¸a˘ ıdaki cümleleri. farklı tırnak tiplerini kullanarak yazdırın: s g Doktor Kemal’in yaptı˘ı açıklamaya göre. A¸a˘ ıdaki de˘ i¸kenleri kullanarak “Depoda 10 kilo elma. 20 kilo da armut kaldı” cümlesini s g gs elde edin: elma = 10 armut = 20 8.

s Biz bu bölümde farklı i¸letim sistemlerinde. Daha önce de söyledi˘ imiz gibi. çıkan ekranda: s kwrite yazmaktır. ilk satıra: s s 27 . metin düzenleyici kullanılarak Python programs larının nasıl yazılaca˘ ını tek tek inceleyece˘ iz. Hatta g Notepad bile olur. Ancak Python kodlarını ayırt edip renklendirebilen bir metin düzenleyici ile yola çıkmak her bakımdan hayatınızı kolayla¸tıracaktır. Python kodlarını yazmak için istedi˘ iniz herhangi bir metin düzenleyiciyi kullanabilirsiniz. Yeni bir Gedit belgesi olu¸turmak için ise ALT+F2 tu¸larına basıp: s s gedit komutunu veriyoruz. hem Windows hem de GNU/Linux ba¸lı˘ ı altında yazılanları s g okumanızı tavsiye ederim. Su a¸amada kullanım ¸ s kolaylı˘ ı ve sadeli˘ i nedeniyle Kwrite önerilebilir. ˙ste burada g I¸ metin düzenleyiciler devreye girecek. hangi i¸letim g g g s sistemini kullanıyor olursanız olun. Üstelik tabii ki yazdı˘ ınız kodları bir yere kaydedip saklamak isteyeceksiniz.BÖLÜM 3 Python Programlarını Kaydetmek Özellikle küçük kod parçaları yazıp bunları denemek için Python komut satırı mükemmel bir ortamdır. g g ˙se yeni bir Kwrite belgesi açarak ba¸layalım. Bo¸ Kwrite veya Gedit belgesi kar¸ımıza geldikten sonra ilk yapmamız gereken. Yeni bir Kwrite belgesi açmanın en kolay yolu I¸ s ALT+F2 tu¸larına basıp. Dilerseniz önce GNU/Linux ile ba¸layalım: s 3.1 GNU/Linux Sistemi E˘ er kullandı˘ ınız sistem GNU/Linux’ta KDE masaüstü ortamı ise ba¸langıç düzeyi için Kwrite g g s veya Kate adlı metin düzenleyicilerden herhangi biri yeterli olacaktır. g g E˘ er kullandı˘ ınız sistem GNU/Linux’ta GNOME masaüstü ortamı ise Gedit’i kullanabilirsiniz. Ancak kodlar ço˘ alıp büyümeye ba¸layınca komut satırı yetersiz gelmeye ba¸layag s s caktır.

Öyle bir durumda. (Ama Python komut satırını çalı¸tırmıyoruz.py ¸ adıyla herhangi bir yere kaydediyoruz. Python komut satırına kod yazmaktan çok farklı de˘ ildir. /usr/bin dizini altında bulundu˘ unu varsayabilece˘ imiz bu env beti˘ i Python’ın g g g sistemde hangi dizin içinde oldu˘ unu bulmamızı sa˘ lar. #!/usr/bin/python yazdı˘ ımızda sisteme su emri vermi¸ oluyoruz: g ¸ s “Python’ı /usr/bin dizini içinde ara!“ #!/usr/bin/env python yazdı˘ ımızda ise su emri: “Python’ı nereye saklandıysa bul!“ g ¸ Neyse.. c. Bu durumda. "bir de". Dolayısıyla yukarıda g gösterdi˘ imiz cd Desktop komutu sizi masaüstünün oldu˘ u dizine götürür. Simdi hemen bir konsol ¸ ekranı açıyoruz. a. b. Biz daha fazla teknik ayrıntıya dalmadan yolumuza devam edelim. "bir". Gelin biz masaüstüne kaydedelim dosyamızı. Programımızın en ba¸ına ekledi˘ imiz #/usr/bin/env python s s g satırı sayesinde Python sistemde nereye kurulmu¸ olursa olsun kolaylıkla tespit edilebilecektir. Aslında metin içine kod yazmak. masaüstüne. Böylece sistemimiz Python’ı nerede bulması g gerekti˘ ini anlıyor. Peki bu komut ne i¸e yarıyor? s Bu komut. Komut satırını ilk ba¸lattı˘ ınızda g s g içinde bulundu˘ unuz dizin ev dizininiz olacaktır (/home/kullanici_adi). suna benzer bir komut vermeniz gerekir: ¸ . Su anda ¸ masaüstünde deneme.py adında bir dosya görüyor olmamız lazım. g GNU/Linux sistemlerinde Python’ın çalı¸tırılabilir dosyası genellikle /usr/bin dizini altındadır. biraz sonra yazaca˘ ımız kodların birer Python kodu oldu˘ unu ve Python’ın da sisg g temde hangi konumda yer aldı˘ ını gösteriyor. s Dolayısıyla yukarıdaki satırı aslında söyle de yazabilirsiniz: ¸ #!/usr/bin/python Böylece sisteminiz Python’ı /usr/bin dizini altında arayacak ve yazdı˘ ınız programı Python’la g çalı¸tırması gerekti˘ ini anlayacaktır. "almak istiyorum" Bunları yazıp bitirdikten sonra sıra geldi dosyamızı kaydetmeye.#!/usr/bin/env python yazmak olacaktır. çalı¸tırılas s bilir dosya /usr/bin altında bulunamayaca˘ ı için.) Su komutu vererek. Simdi g ¸ a¸a˘ ıda verilen satırları Kwrite veya Gedit belgesinin içine ekleyelim: s g #!/usr/bin/env python a = "elma" b = "armut" c = "muz" print "bir". Python’ın çalı¸tırılabilir dosyasının her sistemde aynı dizin altında buluns s mama ihtimalinden ötürü yukarıdaki gibi sabit bir dizin adı vermek iyi bir fikir olmayabilir. s ¸ yani dosyayı kaydetti˘ imiz yere geliyoruz: g cd Desktop Tabii burada ben sizin ev dizininde oldu˘ unuzu varsaydım.. Böylece yazdı˘ ımız bir programın. bazı ko¸ullarda sistem yazdı˘ ınız programı g s g çalı¸tıramayacaktır. s Uzun lafın kısası. Simdi dosyamızı deneme. Ancak bazı GNU/Linux sistemlerinde Python’ın çalı¸tırılas g s bilir dosyası ba¸ka bir dizinin içinde de olabilir (Mesela /usr/local/bin). g g g Python’ın /usr/bin dizini haricinde bir konuma kuruldu˘ u sistemlerde çalı¸tırılması konusunda g s endi¸e etmemize gerek kalmaz. Tabii e˘ er siz g g g komut satırını farklı bir dizin içinde açmı¸sanız tek ba¸ına yukarıdaki komutu vermeniz sizi s s masaüstüne götürmez. Bu tür sistem farklılıklarına kar¸ı önlem olarak GNU/Linux sistemlerindeki env adlı bir betikten s yararlanabiliriz.

Bunun ardından: g chmod a+x deneme. Öyle ise tabii ki verece˘ iniz komutta “Desktop” kes g limesini “Masaüstü” kelimesiyle de˘ i¸tirmeniz gerekir. s . Normal g s sartlar altında tercih edece˘ imiz program çalı¸tırma biçimi de bu olacaktır. yazdı˘ ınız programı çalı¸tırmak için su komutu verip g s s g s ¸ ENTER tu¸una basın: s python deneme. g Ba¸a python komutu getirmeden programımızı çalı¸tırabilmek için öncelikle programımıza s s çalı¸tırma yetkisi vermemiz gerekiyor. tüm bu i¸lemlerin #!/usr/bin/env python satırıyla ne ilgisi var? s E˘ er bu satırı metne yerle¸tirmezsek. bir armut. python deneme. beti˘ i Python programının çalı¸tıraca˘ ı anla¸ılıyor. s Gördü˘ ünüz gibi./deneme.py Peki. gs E˘ er ba¸arıyla masaüstüne gelmi¸seniz. g E˘ er bu satırı #!/usr/bin/python seklinde yazarsanız ve e˘ er programınızın çalı¸tırıldı˘ ı sisg ¸ g s g temde Python’ın çalı¸tırılabilir dosyası /usr/bin/ dizini altında de˘ ilse suna benzer bir hata çıks g ¸ tısı alırsınız: bash: . e˘ er beti˘ in ilk satırında #!/usr/bin/env python da yoksa. python deneme.py E˘ er her sey yolunda gitmi¸se su çıktıyı almamız lazım: g ¸ s ¸ bir elma./deneme.py adlı dosyaya çalı¸tırma yetkisi veriyoruz.py: /usr/bin/python: bad interpreter: No such file or directory Böyle bir hata almamak için o satırı #!/usr/bin/env python seklinde yazmaya özen gösteriy¸ oruz. Böylece Python nereye kurulmu¸ olursa olsun sistemimiz Python’ı tespit edebiliyor. Bunu su komut yardımıyla yapıyoruz: s ¸ Öncelikle: cd Desktop komutuyla dosyayı kaydetti˘ imiz yer olan masaüstüne geliyoruz. yani dosyayı çalı¸tırılabilir s s (executable) bir dosya haline getiriyoruz.py komutu çalı¸mayacaktır. Artık komut satırında su komutu vererek programımızı çalı¸tırabiliriz: ¸ s .py komug g s tunu verdi˘ imizde. sistem bu beti˘ i hangi programla çalı¸tırması gerekg s g s ti˘ ini anlayamayaca˘ ı için .cd /home/kullanici_adi/Desktop Not: Bazı Türkçe GNU/Linux sistemlerinde masaüstünü gösteren dizin “Desktop” yerine “Masaüstü” adını da ta¸ıyabilmektedir. Ancak ba¸taki “python” g g s g s s ifadesini kaldırdı˘ ımızda.py komutuyla programlarımızı çalı¸tırabiliyoruz.py komutuyla da deneme. bir de muz almak istiyorum GNOME kullanıcıları da yukarıda anlatılan i¸lemleri takip ederek ve Kwrite yerine Gedit adlı s metin düzenleyiciyi kullanarak dosyayı kaydedip çalı¸tırabilir. Peki./deneme. ama acaba ¸ g s Python programlarını ba¸a python komutu eklemeden çalı¸tırmanın bir yolu var mı? ˙ste bus s I¸ rada biraz önce bahsetti˘ imiz #!/usr/bin/env python satırının önemi ortaya çıkıyor. sistem g g g bu betikle ne yapması gerekti˘ ine karar veremez.

Peki. bir programın YOL üstünde olması ne demek? Bilindi˘ i gibi. çalı¸tırılabilir dosyaların (. s Simdi e˘ er biz de yazdı˘ ımız programı do˘ rudan ismiyle ça˘ ırabilmek istiyorsak programımızı ¸ g g g g echo $PATH çıktısında verilen dizinlerden birinin içine kopyalamamız gerekiyor. Zaten Gedit programının YOL üstünde olması sayesinde. gs Dolayısıyla. g ¸ Hemen bir konsol ekranı açıp su komutu veriyoruz: ¸ echo $PATH Bu komutun çıktısı suna benzer bir sey olacaktır: ¸ ¸ /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin: /usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games Bu çıktı bize YOL de˘ i¸keni (˙ gs Ingilizce’de PATH variable) dedi˘ imiz seyi gösteriyor.py uzantısını s kaldırıp.py dosyasının isminin sonundaki . programın YOL üstünde olması gerekir. Böylece biz de bu programları do˘ rudan s g g isimleriyle ça˘ ırabiliriz. g ˙sletim sistemleri. g which gedit komutunun çıktısına bir bakalım: /usr/bin/gedit Gördü˘ ünüz gibi Gedit programının YOL’u /usr/bin/gedit. bir programın veya dosyanın yolu.bin ve . Çalı¸tırılabilir dosyalar e˘ er bu özel dizinler içinde iseler.conf dosyasının yolu /etc/X11/xorg. Hemen yukarıda echo $PATH komug tunun çıktısını kontrol ediyoruz ve görüyoruz ki /usr/bin/ dizini YOL de˘ i¸kenleri arasında var./deneme komutuyla da programımızı çalı¸tırabiliriz.conf ‘tur. Bu “yol” kelimesinin bir de daha özel bir anlamı bulunur. bir programı ça˘ ırdı˘ ımızda. konsolda sadece gedit komutunu vererek Gedit programını çalı¸tırabiliyoruz. yani Türkçe ifade etmek gs gerekirse.sh dosyaları çalı¸tırılas s bilir dosyalardır) içinde yer aldı˘ ı dizinlere de özel olarak YOL adı verilir ve bu anlamda kulg lanıldı˘ ında “yol” kelimesi genellikle büyük harfle yazılır. Su komut i¸inizi görecektir: ¸ s sudo cp Desktop/deneme /usr/bin Simdi konsol ekranında: ¸ . Bilgisayar dilinde. Gedit programı YOL üstündedir. Örne˘ in fstab dosyasının yolu /etc/fstab‘dır. ˙sletim sisg ¸ I¸ temimiz. E˘ er ça˘ ırdı˘ ımız programın çalı¸tırılabilir dosyası bu dizinlerden herhangi g g g s birinin içinde ise o programı ismiyle ça˘ ırabiliyoruz. Ba¸ka bir örnek vermek gerekirse.Yukarıdaki i¸lemlerden sonra bu deneme. i¸letim s g s sistemi bu dosyaları bulur ve çalı¸tırılmalarını sa˘ lar. Simdi bu konuyu daha iyi anlayabilmek için birkaç deneme yapalım. Tabii ki bu dizin içine bir dosya kopyalayabilmek için root yetkilerine sahip olmalısınız. . g Örne˘ in. g g s xorg. Mesela programımızı /usr/bin içine kopyalayalım. söz konusu programı çalı¸tırabilmek için bazı I¸ g g s özel dizinlerin içine bakar. kabaca o programın veya dosyanın içinde yer g aldı˘ ı dizindir. diyoruz. s Ya biz programımızı sadece ismini yazarak çalı¸tırmak istersek ne yapmamız gerekiyor? s Bunu yapabilmek için programımızın PATH de˘ i¸keni içinde yer alması. bir programı ça˘ ırmak istedi˘ imizde öncelikle yukarıda adı verilen dizinlerin içini g g kontrol edecektir.

3..2 Windows Sistemi Windows kullanıcıları IDLE adlı metin düzenleyici ile çalı¸abilirler. masaüstünüz hep YOL üstünde kalmayacak. ne de sıkılın.. Söyle ki: g ¸ PATH=$PATH:$HOME/Desktop Bu sekilde masaüstü dizinini YOL’a eklemi¸ olduk. IDLE ilk ba¸latıldı˘ ında s s g söyle bir görünüme sahip olacaktır: ¸ . echo $PATH komutuyla masaüstünüzün YOL üstünde görünüp görünmedi˘ ini kontrol edebilirsiniz. Python’la bir program yazıp bu programı. dosyamızın içinde bulundu˘ u dizini YOL’a eklemek de mümkün. Mesela gs masaüstünü YOL’a eklemek için /home/kullanici_adi/. Gelelim Windows kullanıcılarına. Çünkü bu bölümde verdi˘ imiz bilgiler.profile dosyanızın en sonuna su satırı ek¸ lemelisiniz: export PATH=$PATH:$HOME/Desktop Yoruldunuz mu? Yoksa sıkıldınız mı? Bence ne yorulun. ˙ ¸ s Isterseniz. Ancak masaüstünü YOL’a ekledi˘ inizde. . s g Program dosyamızı YOL üstünde bulunan dizinlerden birine eklemek yerine. E˘ er GNU/Linux altında herg s g hangi bir programlama faaliyetinde bulunmak istiyorsanız yukarıda verdi˘ imiz bilgileri özümseg meniz gerekir. Bu g sayede artık masaüstünde bulunan çalı¸tırılabilir dosyalar da kendi adlarıyla ça˘ rılabileceks g ler. mevg cut konsol oturumu kapatılınca her sey yine eski haline dönecektir. E˘ er herhangi bir dizini ¸ g kalıcı olarak YOL’a eklemek isterseniz... s IDLE’a ula¸mak için s Ba¸lat/Programlar/Python/IDLE (Python GUI) yolunu takip ediyoruz.profile dosyanızda de˘ i¸iklik yapmanız gerekir. kullandı˘ ınız da˘ ıtımın KDE veya g g g GNOME menüsüne eklemek istedi˘ inizde i¸inize çok yarayacaktır.deneme yazınca programımızın çalı¸tı˘ ını görmemiz lazım.

etkile¸imli kabukta yapaca˘ ınız i¸lemleri bu s g s g s ekranda da yapabilirsiniz.Burada gördü˘ ümüz >>> i¸aretinden de anlayabilece˘ imiz gibi.. bu ekran aslında Python’ın g s g etkile¸imli kabu˘ unun ta kendisidir. Biz ¸ s g Python programlarımızı yazabilece˘ imiz bir metin düzenleyici arıyoruz. Ama su anda bizim amacımız etkile¸imli kabukla oynamak de˘ il. g Burada File menüsü içindeki New Window dü˘ mesine tıklayarak a¸a˘ ıdaki ekrana ula¸ıyoruz: g s g s . Dilerseniz..

Dosyayı kaydettikten sonra Run/Run Module yolunu takip ederek veya do˘ rudan F5 g tu¸una basarak yazdı˘ ımız programı çalı¸tırabiliriz. Bu durumda söyle bir görüntü elde ederiz: s g s ¸ . ¸ Bunun için File/Save as yolunu takip ederek dosyayı deneme.˙ste Python kodlarını yazaca˘ ımız yer burası. "bir de".py adıyla masaüstüne kaydediyoruz. Simdi bu bo¸ sayfaya su kodları ekliyoruz: I¸ g ¸ s ¸ a = "elma" b = "armut" c = "muz" print "bir". "almak istiyorum" Kodlarımızı yazdıktan sonra yapmamız gereken sey dosyayı bir yere kaydetmek olacaktır. c. b. "bir". a.

Öyle bir durumda suna benzer s ¸ bir komut vermeniz gerekir: cd C:/Documents and Settings/Kullanici_adi/Desktop Masaüstüne geldikten sonra su komutu vererek programınızı çalı¸tırabilirsiniz: ¸ s python deneme. Dolayısıyla yukarıda gösterdi˘ imiz cd Desktop komutu sizi masaüstünün g oldu˘ u dizine götürecektir. Tabii e˘ er siz komut satırını farklı bir dizin içinde açmı¸sanız tek g g s ba¸ına yukarıdaki komutu vermeniz sizi masaüstüne götürmez. Ba¸lat/Çalı¸tır yolunu takip edip. E˘ er Python’ı YOL’a eklemediyseniz programınızı çalı¸tırmak için su yöntemi de kullang s ¸ abilirsiniz: c:/python26/python deneme. açılan pencereye “cmd” yazın ve ENTER tu¸una basın. Hatta geçen bölümde Python’ı ¸ nasıl YOL’a ekleyece˘ imizi de ö˘ rendik.py E˘ er her sey yolunda gitmi¸se su çıktıyı almamız lazım: g ¸ s ¸ bir elma bir armut bir de muz almak istiyorum Gördü˘ ünüz gibi gayet basit. Zira ileride bir Python programı yazıp bu programı kullanıcılarınıza sunmak istedi˘ inizde bu bilgiler çok i¸inize yarayacak: g s . s s s 2. yani dosyayı kaydetti˘ iniz yere gelin: ¸ g cd Desktop Windows’ta komut satırı ilk açıldı˘ ında C:\Documents and Settings\kullanici_adi gibi bir dizinin g içinde olacaksınız. masaüstüne. g Bu arada birkaç defadır “YOL” diye bir seyden söz ediyoruz.E˘ er programınızı do˘ rudan komut satırını kullanarak çalı¸tırmak isterseniz su i¸lemleri yapın: g g s ¸ s 1. Peki ama nedir bu YOL denen sey? Dilerseniz biraz g g ¸ bu konuyu inceleyelim.py Tabii ben burada sizin daha önce anlattı˘ ımız sekilde Python’ı YOL’a ekledi˘ inizi varsayg ¸ g dım. Su komutu vererek.

Bir programın veya dosyanın yolu.exe Bu “yol” kelimesinin bir de daha özel bir anlamı bulunur. g ¸ Ba¸lat/Çalı¸tır yolunu takip edip. Bu dizin. g Dolayısıyla su komutu vererek IE’yi komut satırından ba¸latabilirsiniz: ¸ s "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore. i¸letim s g s sistemi bu dosyaları bulur ve çalı¸tırılmalarını sa˘ lar. söz konusu programı çalı¸tırabilmek için bazı I¸ g g s özel dizinlerin içine bakar. açılan pencerede cmd komutunu vererek MS-DOS’u ba¸latalım s s s ve orada söyle bir komut yazalım: ¸ echo %PATH% Bu komutun çıktısı suna benzer bir sey olacaktır: ¸ ¸ C:\WINDOWS\system32.exe dosyaları çalı¸tırılabilir dosyalardır) içinde yer aldı˘ ı dizinlere de özel olarak s g YOL adı verilir ve bu anlamda kullanıldı˘ ında “yol” kelimesi genellikle büyük harfle yazılır. g Örne˘ in Internet Explorer programının yolu C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore. Dolayısıyla bu dosyanın içeri˘ ini görüntüleg mek için su komutu verebilirsiniz: ¸ notepad "C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts" Python’ın yolu ise C:\Python26\python.. Bu çıktı bize YOL de˘ i¸keni (˙ gs Ingilizce’de PATH variable) dedi˘ imiz seyi gösteriyor. Notepad programını do˘ rudan ismiyle ça˘ ırabiliriz. hosts dosyasının yolu C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts‘tur.exe‘dir. ˙sletim sisg ¸ I¸ temimiz. Simdi bu konuyu daha iyi anlayabilmek için birkaç deneme yapalım. E˘ er ça˘ ırdı˘ ımız programın çalı¸tırılabilir dosyası bu dizinlerden herhangi g g g s birinin içinde ise o programı ismiyle ça˘ ırabiliyoruz. YOL’a g yeni bir dizin eklemek isterseniz. s g . Çalı¸tırılabilir dosyalar e˘ er bu özel dizinler içinde iseler. Mesela programımızı C:\Windows dizini içine kopyalayalım.C:\WINDOWS. Böylece biz de bu programları do˘ rudan s g g isimleriyle ça˘ ırabiliriz. Bilgisayar dilinde. Örne˘ in notepad. g g g Simdi e˘ er biz de yazdı˘ ımız programı do˘ rudan ismiyle ça˘ ırabilmek istiyorsak programımızı ¸ g g g g echo %PATH% çıktısında verilen dizinlerden birinin içine kopyalamamız gerekiyor. Aynı sekilde calc. Komut satırında g g g notepad komutunu vererek bunu kendiniz de test edebilirsiniz.. YOL g üstünde yer aldı˘ ı için.exe C:\Windows dizini altında bulunan bir programdır. sizin de bu dizini önceki dizinden noktalı virgül ile ayırmanız gerekir. g ˙sletim sistemleri. bir programı ça˘ ırmak istedi˘ imizde öncelikle yukarıda adı verilen dizinlerin içini g g kontrol edecektir. g Not: YOL dizinlerinin birbirlerinden noktalı virgül ile ayrıldı˘ ına dikkat edin! Dolayısıyla. çalı¸tırılabilir s dosyaların (. Dolayısıyla Python’ı çalı¸tırmak için su komutu s ¸ verebiliyoruz: C:\Python26\python.exe‘dir. kabaca o programın veya dosyanın içinde yer aldı˘ ı dizindir.exe de ¸ C:\Windows\System32 klasörü altında bulunan bir programdır.py yazınca programımızın çalı¸tı˘ ını görmemiz lazım. Calc programını do˘ rudan ismiyle ça˘ ırabiliyoruz. Bu klasör de YOL üstünde oldu˘ u için. bir programı ça˘ ırdı˘ ımızda. Simdi komut satırında: ¸ deneme.exe" Ba¸ka s bir örnek vermek gerekirse.C:\WINDOWS\System32\Wbem.

Dolayısıyla Windows Python g programlarını nasıl çalı¸tırması gerekti˘ ini bilir. E˘ er masaüstü dizinini kalıcı ¸ g olarak YOL’a eklemek isterseniz.. Peki yazdı˘ ımız bir programı çift tıklayarak çalı¸tıras g g g s maz mıyız? Elbette çalı¸tırabiliriz.WSH‘den sonra ”.WSH Windows’ta e˘ er bir program yukarıda görülen uzantılardan birine sahipse çalı¸tırılabilir olarak g s kabul edilecektir.. daha önce gösterdi˘ imiz sekilde. programın bulundugu dizin içinde sadece ismini kullanarak çalı¸tırs mamız da mümkündür. s g Ancak masaüstünü YOL’a ekledi˘ inizde. Hatta bu sayede Windows üzerinde yazdı˘ ımız s g g ˘ Python programlarını. . Dolayısıyla bu uzantıya sahip g bir dosyayı. hiç . sistemin çalı¸tırılabilir kabul gs gs s etti˘ i uzantıları tutar.%USERPROFILE%\Desktop Bu sekilde masaüstü dizinini YOL’a eklemi¸ olduk. “Sistem De˘ i¸kenleri” bölümünde “PATHEXT” ö˘ esini bulup buna çift tıklayın. uzantısını belirtmeden de ça˘ ırabiliyoruz.CMD.. masaüstünüz hep YOL üstünde kalmayacak. s s gs g 3.. ˙ ¸ s Isterseniz. bu dizini Sistem De˘ i¸keng ¸ gs leri içindeki PATH listesine yazmanız gerekir. Peki bu durumun nedeni nedir? s Windows’ta PATHEXT adlı özel bir de˘ i¸ken vardır.VBS.. echo %PATH% komutuyla masaüstünüzün YOL üstünde görünüp görünmedi˘ ini kontrol edebilirsiniz.VBE. E˘ er isterseniz bu listeye .EXE. Böylece artık .Program dosyamızı YOL üstünde bulunan dizinlerden birine eklemek yerine...BAT.COM. Su komutu verelim: g ¸ echo %PATHEXT% Buradan su çıktıyı alıyoruz: ¸ .py uzantısını g g da ekleyebilirsiniz.exe uzan¸ tısını belirtmeden do˘ rudan isimleriyle ça˘ ırabildik. s Simdiye kadar bir Python programını nasıl yazaca˘ ımızı ve IDLE’ı ya da MS-DOS’u kullanarak bu ¸ g programı nasıl çalı¸tıraca˘ ımızı ö˘ rendik..exe de bu uzantılardan biri.py uzantısını da belirtmemiz gerekti. Gördü˘ ünüz gibi. Denetim Masasında “Sistem” simgesine çift tıklayın. dosyamızın içinde bulundu˘ u dizini YOL’a eklemek de mümkün. Bu de˘ i¸ken. Bunun için su i¸lemleri yapabilirsiniz: ¸ s 1. 5. Bu g sayede artık masaüstünde bulunan çalı¸tırılabilir dosyalar da kendi adlarıyla ça˘ rılabilecekler. mevcut g MS-DOS oturumu kapatılınca her sey yine eski haline dönecektir..py adlı programımızı g g çalı¸tırabilmek için . Bunun için MS-DOS’ta söyle bir komut vermemiz g ¸ gerekiyor: PATH=%PATH%.JS.. s Python Windows’a kurulurken kendini kütü˘ e (Registry) kaydeder. Yani yazdı˘ ımız programı masaüstüne kaydetti˘ imizi varsayarsak ve g g su komutla da masaüstüne geldi˘ imizi dü¸ünürsek: ¸ g s cd C:/Documents and Settings/Kullanici_adi/Desktop Masaüstüne geldikten sonra su komutu vererek programınızı çalı¸tırma imkanına sahibiz: ¸ s . TAMAM’a basıp çıkın. gs g 4. Burada hemen söyle bir soru akla geliyor: Notepad ve Calc gibi programları.WSF. uzantı belirtmeden çalı¸tırabilirsiniz.py uzantılı dosyaları da..PY” girdisini ekleyin.JSE. En son girdi olan . Ama mesela deneme. 2. “Geli¸mi¸” sekmesine girin ve “Ortam De˘ i¸kenleri” dü˘ mesine basın..

.. Yani e˘ er programınız Belgelerim dizini içinde ise ve siz de MS-DOS’ta g C:/Documents and Settings/Kullanici_adi/Desktop dizini altındaysanız bu komut bir i¸e yaras mayacaktır. Programımızın çalı¸tı˘ ını görebilmemiz için o siyah kos g s g mut satırının kapanmasına engel olmamız gerekir. g s Ancak bu noktada çok önemli bir uyarı yapmamız gerekiyor.. Pros s gramlarınızı her zaman komut satırından çalı¸tırın. Bu komut sayesinde MS-DOS siz ENTER tu¸una basana kadar açık kalacaktır. biz sadece arkada son hızla siyah bir komut satırının açılıp kapandı˘ ını g görürüz. MS-DOS’un kapanmasını eng ¸ gelledi˘ ini bilin.py Ancak bu komutun i¸e yarayabilmesi için. ama bu i¸lem o kadar g s s s hızlı olup biter ki. g g programınızı biraz önce anlattı˘ ımız sekilde YOL’a eklemelisiniz. Bunu da. yazdı˘ ımız programları çift tıklayarak çalı¸tıramaz mıyız? Tabii ki çalı¸tırag s s biliriz. Öncelikle yukseklik adlı bir de˘ i¸ken tanımladık. b. Python’la bir program geli¸tirirken. Aslında programımız çalı¸ıyor. e˘ er programınızda bir hata varsa. Dosyamıza çift tıkladı˘ ımızda programımız çalı¸ır çalı¸masına.. Python Windows’a kurulurken kendini kütü˘ e kaydetti˘ i için. "almak istiyorum" raw_input() Son satıra ekledi˘ imiz bu raw_input() ifadesinin ne oldu˘ unu ve tam olarak ne i¸e yaradı˘ ını g g s g birkaç bölüm sonra inceleyece˘ iz. c. a. programımızın en son satırına su ¸ ilaveyi yaparak hallediyoruz: raw_input() Yani kodlarımız söyle görünmeli: ¸ a = "elma" b = "armut" c = "muz" print "bir". "bir de".deneme. Biz simdi tekrar g ¸ ¸ konumuza dönelim. Bu de˘ i¸kenin de˘ eri 4 gs gs g . Ama e˘ er programınızı çift tıklayarak g g çalı¸tırırsanız hatayı görme sansınız olmaz. Buna bir örnek verelim. Yazdı˘ ınız programı konum farketmeksizin her yerden ça˘ ırabilmek istiyorsanız. s g bu hatanın nereden kaynaklandı˘ ını anlayabilirsiniz. Ne diyorduk? Evet. ama çok hızlı bir sekilde çalı¸ıp sona erdi˘ i için biz s ¸ s g programımızın çalı¸tı˘ ını göremiyoruz.py uzang g g tılı dosyaya çift tıkladı˘ ımızda programımız çalı¸acaktır. programlarınızı çalı¸tırmak için asla bu çift tıklama yöntemini kullanmayın. Böylece.. Ancak burada söyle bir problem g s ¸ var. MS-DOS’ta o anda programın bulundu˘ u dizin s g içinde olmamız gerek. Neyse. "bir". s ¸ Diyelim ki bir üçgenin alanını hesaplayan bir program yazacaksınız.. Simdilik siz sadece bu satırın.. yazdı˘ ımız . Bir üçgenin alan formülü sudur: ¸ alan = taban x (yukseklik / 2) Kodlarımız söyle olmalı: ¸ yukseklik = 4 taban = 6 alan = taban * (yukseklik / 2) print alan Burada yaptı˘ ımız sey su: g ¸ ¸ 1..

Kodlarımıza dikkatli bakınca ¸ g görüyoruz ki. s g g Simdi söyle bir dü¸ünün. Sadece Python’la de˘ il.0/5. Üçgenin alanını hesaplamamızı sa˘ layan formülümüzü yazıyoruz: g (yukseklik / 2) alan = taban * 4. ˙ bir g ¸ s Iyi programcı. yukarıda anlattı˘ ımız seyleri özümsemi¸ olmalısınız.. Üstelik son satıra raw_input() eklemeniz de hiç bir i¸e yaramaz. bu sebeple s MS-DOS satırının kapanmasını önleyen kod hiçbir zaman çalı¸mamı¸ olacaktır. “alan” diye bir seyin tanımlanmadı˘ ını söylüyor. Diyelim ki biz bu programı yazarken ufak bir hata yaptık ve söyle bir ¸ ¸ s ¸ sey çıkardık ortaya: ¸ yukseklik = 4 taban = 6 ala = taban * (yukseklik / 2) print alan E˘ er bu programı çift tıklayarak çalı¸tırırsanız. Bu program söyle bir hata verecektir: g ¸ Traceback (most recent call last): File "deneme.. Yukarıda verdi˘ imiz bilgiler son derece önemlidir. üzerinde program geli¸tirece˘ i i¸letim sistemini yakından tanımalıdır.3 Türkçe Karakter Kullanımı Simdiye dek Python hakkında epey bilgi edindik. 5. Dolayısıyla." %(santigrat. s g s 3.py". fahrenhayt) s . s s Ama e˘ er aynı programı komut satırından çalı¸tırmayı denerseniz hatanın nereden kayg s naklandı˘ ı konusunda bir fikir edinebilirsiniz. Çünkü formülde “alan” yazags s ca˘ ımıza yanlı¸lıkla “ala” yazmı¸ız! g s s Böylece bir bölümü daha bitirmi¸ olduk. hakikaten “alan” diye bir de˘ i¸ken tanımlamamı¸ız. Dilerseniz elimizi alı¸tırmak için santigratı ¸ s fahrenhayta çeviren bir betik yazalım ve neler oldu˘ una bakalım: g santigrat = 22 fahrenhayt = santigrat * (9. hangi dille prog g gramlama yapıyor olursanız olun. Bu de˘ i¸kenin de˘ eri ise 6 s gs gs g 3.0) + 32 print "%s santigrat derece %s fahrenhayta \ kar¸ılık gelir.. programdaki hatanın nereden kaynaklandı˘ ını g s g anlayamazsınız. Çünkü Python kodları yukarıdan a¸a˘ ıya do˘ ru okur. Bir hatayla s g s g g kar¸ıla¸tı˘ ında da kodların geri kalanını okumadan programdan çıkar. Yalnız bu noktada su hatırlatmayı yapmadan geçmeyes ¸ lim. Bu satır sadece hatasız programların çift tıks lanarak çalı¸masını sa˘ lar.2. Python bu satıra ula¸amadan programı kapatacak. raw_input() s s g satırından önce bir hata varsa. Bu programı çalı¸tırdı˘ ımızda alaca˘ ımız sonuç 12 olacaktır. Son olarak da alan adlı de˘ i¸kenin de˘ erini print komutu yardımıyla ekrana çıktı olarak gs g veriyoruz. Çünkü MS-DOS ekranı son hızla açılıp kapanacaktır. Ardından taban adlı ba¸ka bir de˘ i¸ken daha tanımladık.. in <module> print alan NameError: name ’alan’ is not defined Bu hata bize. line 6.

see http://www.coding: cp1254 -*. Ardından santigrat adlı bir de˘ i¸ken tanımladık ve bu de˘ i¸kenin de˘ erini 22 olarak belirledik.coding: utf-8 -*- Windows kullanıcıları ise utf-8 yerine cp1254 adlı karakter kodlamasını kullanmayı tercih edebilir: # -*. programımız içinde kullandı˘ ımız “ı." %(santigrat. g ¸ Programımızın en son hali söyle olacak: ¸ # -*. Bu g ¸ arada isterseniz yukarıdaki kodları biraz inceleyelim: Burada öncelikle # -*.py". s” gibi Türkçe karakg ¸ terler. fahrenhayt) s Gördü˘ ünüz gibi bu defa programımız Türkçe karakterleri düzgün bir sekilde gösterebildi. line 6 SyntaxError: Non-ASCII character ’\xc5’ in file deneme. Böylece kodlarımız içinde Türkçe karakg s ter kullanabilece˘ iz.0/5. Bu satırın Windows’ta -*.org/peps/pep-0263. ¸ s Son olarak da 22 santigrat derecenin kaç fahrenhayta kar¸ılık geldi˘ ini düzgün bir cümle s g halinde kullanıcıya gösterdik.0) + 32 print "%s santigrat derece %s fahrenhayta \ kar¸ılık gelir.coding: cp1254 -*- Böylelikle kullandı˘ ımız karakter tipini Python’a tanıtmı¸ oluyoruz.biçimini alaca˘ ını biliyg g orsunuz.html for details Bu hata mesajını almamızın nedeni. but no encoding declared.0 yazdı˘ ımıza dikkat edin. g IDLE üzerinde çalı¸an Windows kullanıcıları bu programı # -*.coding: utf-8 -*. unicode ve Python konusunu i¸lerken Python’ın Türkçe karakterlere neden böyle davrandı˘ ını inceleyes g ce˘ iz. Böylece 9 sayısını 5 sayısına hassas bir g sekilde bölebilmi¸ olduk.coding: cp1254 -*.python. ˙ g s Ilerde ascii. Python yazdı˘ ımız kodlar içindeki bu Türkçe karakterler nedeniyle bize bu hata mesajını g gösterecektir. Formülde 9/5 yerine 9. Böyle bir hata mesajı almamak için kodlarımızın arasına su satırı eklememiz ¸ gerekir: # -*. Ama siz simdilik bu konuyu çok fazla dert edinmeyin. Bu satır sayesinde kullanaca˘ ımız kodlama biçimini Python’a tanıtmı¸ olduk. Aksi halde formülümüz sonucu hatalı hesaplayacaktır.coding: utf-8 -*santigrat = 22 fahrenhayt = santigrat * (9.0/5.Bu programı çalı¸tırdı˘ ınızda biraz hayal kırıklı˘ ına u˘ ramı¸ olabilirsiniz.py on line 6. gs gs g Daha sonra da fahrenhaytı santigrata çevirebilmek için gereken formülümüzü yazdık. Burada karakter dizisini nasıl biçimlendirdi˘ imize dikkat edin. Çünkü yukarıdaki s g g g s kodlar suna benzer bir hata mesajı almanıza sebep olacaktır: ¸ File "deneme.satırını yazdık.satırını s yazmadan kaydetmeye çalı¸tıklarında söyle bir uyarı penceresiyle kar¸ıla¸acaklar: s ¸ s s .

0) + 32 print ("%s santigrat derece %s fahrenhayta kar¸ılık gelir."%(santigrat."%(santigrat.coding: cp1254 -*santigrat = 22 fahrenhayt = santigrat * (9. E˘ er arzu ederseniz.") veya: print ("%s santigrat derece %s fahrenhayta kar¸ılık gelir. Yukarıdaki kodlarda dikkat etmemiz gereken ba¸ka bir nokta da kodları nasıl böldü˘ ümüzdür. fahrenhayt)) s . O yüzden iki satıra bölünmem gerekir. fahrenhayt)) s Python satır bölme konusunda pek çok alternatif sunar. E˘ er burada “Edit My File” g dü˘ mesine basacak olursanız..komutunu ekleyecektir. IDLE programınızın ilk satırına sizin yerinize # -*. g s Kodların çirkin bir sekilde sa˘ a do˘ ru uzamasını engellemek amacıyla “\” kaçı¸ dizisini kulla¸ g g s narak kodlarımızı alt satıra kaydırdık. fahrenhayt)) Burada kullandı˘ ımız bölme biçimine çok dikkat edin. Bu yöntemi kullanabilmeniz için “%s” i¸aretlerinin kullanıldı˘ ı bir kodla kar¸ı kar¸ıya olmanız ve satırı “%” s g s s i¸aretinden bölmeniz gerekir. Yani su kullanımlar yanlı¸tır: s ¸ s print ("Ben çok uzun bir karakter dizisiyim. bir karakter dizisini ortadan bölmek için kullanamazsınız.coding: g cp1254 -*.. O yüzden" " iki satıra bölünmem gerekir.0/5. yukarıdaki kodları su sekilde de g ¸ ¸ bölebilirsiniz: # -*. karakter kodlamasını belirtmeniz konusunda sizi uyarıyor. Hatta söyle bir sey dahi yapmanıza ¸ ¸ izin verir." s %(santigrat. s g Daha önceki derslerimizde de bahsetti˘ imiz gibi Python’da kodların görünümü de önem ta¸ır.IDLE.") ya da: print ("%s santigrat derece %s fahrenhayta" " kar¸ılık gelir. fahrenhayt)) Yalnız bu yöntemi. Dikkatlice inceleyin: print ("Ben çok uzun bir karakter dizisiyim." s %(santigrat. Burada karakter dizisinin tamamını g parantez içine aldık: print ("%s santigrat derece %s fahrenhayta kar¸ılık gelir.

Türkçe g karakterlerin problem çıkardı˘ ı bir ba¸ka ortam da MS-DOS’tur.6 fahrenhayta kar?²l²k gelir.. s g g • Yazı Tipi sekmesi içinde yazı tipini “Lucida console” olarak de˘ i¸tiriyoruz. "Çeliktepe") Bu yöntemlerden herhangi birini tercih edebilirsiniz. s s 3.0) + 32 print ("%s santigrat derece %s fahrenhayta kar¸ılık gelir." s %(santigrat. • Kar¸ımıza çıkan pencerede.py adlı bir dosyaya kaydetti˘ imizi varsayalım: ¸ g # -*.. Ama etrafta görece˘ iniz programlarda g hepsiyle kar¸ıla¸ma ihtimaliniz var..py komutunu vererek çalı¸tırmak istedi˘ imizde söyle s g ¸ bir çıktı alıyoruz: 22 santigrat derece 71. Bu durumu düzeltmek için su adımları takip ediyoruz: ¸ • Önce MS-DOS ekranını açıyoruz. Bu bölümde bu sorunu nasıl a¸abiles ce˘ imizi inceleyece˘ iz... g s Simdi en ba¸ta verdi˘ imiz kodları çalı¸tırdı˘ ımızda su çıktıyı alıyoruz: ¸ s g s g ¸ .. Gördü˘ ünüz gibi bütün Türkçe karakterler birbirine girmi¸ durumda.coding: cp1254 -*santigrat = 22 fahrenhayt = santigrat * (9. • Ardından su komutu veriyoruz: ¸ chcp 1254 • Daha sonra pencere ba¸lı˘ ına sa˘ tıklayıp “özellikler”e giriyoruz. Hatırlarsanız ilk derslerimizde karakter ¸ dizilerini birle¸tirmeyi ö˘ renirken söyle bir örnek vermi¸tik: s g ¸ s ˙ >>> print "Istanbul " "Çeliktepe" Yukarıdaki örne˘ in de bundan hiçbir farkı yoktur. Biz simdiki örne˘ imizde alt satıra geçti˘ imiz g ¸ g g için bütün karakter dizilerini parantez içine aldık. Windows’un komut satırı g s Türkçe karakterleri düzgün göstermekte zorlanabiliyor.4 MS-DOS’ta Türkçe Karakter Problemi Yukarıda kodlama biçimi belirterek Türkçe karakterleri nasıl gösterece˘ imizi inceledik.0/5. Yani önceki derste gördü˘ ümüz g örne˘ i iki satıra bölmek isteseydik söyle bir kod yazacaktık: g ¸ ˙ >>> print ("Istanbul " .Aslında su son iki yöntemi biliyor olmanız lazım.. Bunun temel sebebi Wing s dows’ta komut satırının öntanımlı yazı tipinin Türkçe karakterleri düzgün gösterememesi. “özellikleri. aynı ba¸lıkla ileride olu¸turulacak pencereler için s s s kaydet” seçene˘ ini i¸aretliyoruz. fahrenhayt)) Bu dosyayı MS-DOS’ta python deneme. o kadar. gs • Tamam’a basıyoruz. g g Mesela su kodları deneme..

E˘ er GNU/Linux kullanıyorsanız.py adını verdi˘ inizi varsayarsak. önce http://www.. Son olarak.org/vlc/ adresini ziyaret edin ve g oradan VLC adlı programı indirin.exe‘yi YOL’a (PATH) ekleyin. bu klasör içindeki vlc. 3. Komut satırında masaüstünün bulundu˘ u konuma gelebilmek için hangi komutu kullang manız gerekiyor? 2." 7. bilgisayarınızda VLC klasörünü bulup. soruda yazdı˘ ınız Python programının çift tıklamayla g g çalı¸masını sa˘ layın.6 fahrenhayta kar¸ılık gelir. Buradaki uzun karakter dizisini s g yazdırırken. vlc komutu ile programı MS-DOS’tan çalı¸tırın. Ne tür bir hata mesajı alıyorsunuz? Aynı programı bir de #!/usr/bin/env python gibi bir satır yazmadan çalı¸tırmayı deneyin. 3.5 Bölüm Soruları 1.videolan. E˘ er Windows kullanıyorsanız C:\Program Files dizini altında. 4. s s Kendisi ... s Is s çalı¸tı˘ı süre: 5 s g "Ahmet Bey . yazdı˘ ınız bir Python programının ilk satırına g g #!/usr/bin/env python yerine farklı bir sey yazın. Yani beti˘ e hesaplayici. s 4. Hem Windows’ta hem de GNU/Linux’ta su beti˘ i herhangi bir konumdan sadece ismi ile ¸ g ça˘ rılabilecek hale getirin. farklı yöntemler kullanarak karakter dizisini uygun yerinden bölmeye dikkat edin: maa¸: 3500 TL. ¸ g ¸ Ardından.’dır. Mesela sunu: ¸ ¸ #!/usr/python Simdi bu programı chmod komutuyla çalı¸tırılabilir hale getirin ve programı adıyla ça˘ ırmayı ¸ s g deneyin.. Simdi indirdi˘ iniz bu programı normal bir sekilde kurun. GNU/Linux kullanıyorsanız g /usr/bin dizini altında bir komut ekranı açın.. s g 6. komut g g g satırından sadece hesaplayici komutu girilerek programınız çalı¸tırılabilmeli: s yukseklik = 4 taban = 6 alan = taban * (yukseklik / 2) print alan 5. E˘ er Windows kullanıyorsanız. Üstelik bu noktaya kadar Python’la s ilgili epey bilgi de edindik. E˘ er Windows kullanıyorsanız. Dilerseniz simdi bölüm sorularımıza bir göz atalım ve ondan sonra ¸ yeni ve yine çok önemli bir konuya geçelim. ünvan: ˙¸ Geli¸tirme Uzmanı. yıldır bu görevde bulunmaktadır. s Böylece çok önemli bir konuyu daha geride bırakmı¸ olduk. Bu s defa nasıl bir hata mesajı alıyorsunuz? Sizce bu hata mesajlarını almanızın sebebi nedir? . A¸a˘ ıdaki bilgileri kullanarak bir Python programı yazın. TL maa¸la çalı¸an bir ..22 santigrat derece 71.

Bu bölümde kullanıcılarımızla nasıl veri alı¸-veri¸inde bulunaca˘ ımızı s s g görece˘ iz." s %(santigrat. s Dikkat ettiyseniz. Bu defaki konumuz g “kullanıcıyla ileti¸im”. Böyle bir kod yazımının ne kadar sıkıcı oldu˘ u ortada.. de˘ il mi? Böylece her defasında farklı bir de˘ er alıp g g bunu hesaplayabilen esnek bir programımız olurdu.0/5. fahrenhayt)) Dikkat ederseniz burada santigrat de˘ i¸kenini kendimiz kod içinde elle belirledik.coding: utf-8 -*santigrat = 22 fahrenhayt = santigrat * (9. ¸ Yani yazdı˘ ımız kodlar kullanıcıyla herhangi bir etkile¸im içermiyordu. Python’da g s bazı temel seyleri ö˘ rendi˘ imize göre. kullanıcıyla nasıl ileti¸im kurabilece˘ imizi de ö˘ ren¸ g g s g g memizin vakti geldi. Dolayısıyla gs formüle giren bütün sayılar zaten belli oldu˘ u için bu kodların nasıl bir çıktı verece˘ ini de g g biliyoruz. Bu santigrat de˘ i¸kenini g gs kendimiz elle yazmak yerine. ˙ste bu bölümde böyle bir programı nasıl I¸ yazabilece˘ imizi ö˘ renece˘ iz. Birkaç bölüm sonra fonksiyonun ne demek oldu˘ unu inceleyece˘ iz. g g g Python’da kullanıcıdan birtakım veriler alabilmek.0) + 32 print ("%s santigrat derece %s fahrenhayta kar¸ılık gelir.) Bu iki fonksiyon birbirg g lerinden bazı farklılıklar gösterir.BÖLÜM 4 Kullanıcıyla ˙leti¸ im: Veri I s Alı¸ -Veri¸ i s s Bu bölümde de Python’daki önemli konulara de˘ inmeye devam ediyoruz. g Hatırlarsanız geçen bölümde söyle bir örnek vermi¸tik: ¸ s #!/usr/bin/env python # -*. yani kullanıcıyla ileti¸ime geçebilmek için iki s tane fonksiyondan faydalanılır: raw_input() ve input() (Bu “fonksiyon” kelimesine takılmayın. 43 . Bunlardan öncelikle ilkine bakalım. simdiye dek sadece tek yönlü bir programlama faaliyeti içinde bulunduk. Ama artık. kullanıcıya sorabilsek ve kullanıcının girdi˘ i miktara göre g hesaplama yapabilsek ne güzel olurdu..

O örnekte gösterdi˘ imiz programı su sekilde s g ¸ ¸ yazarsak herhalde raw_input() fonksiyonunun oradaki görevi daha belirgin bir sekilde ortaya ¸ çıkacaktır: # -*. Ancak ço˘ u zaman. kullanıcıdan ne bekledi˘ imizi göstermemizi sa˘ lıyor. ilk s g satırımızı ekleyelim belgeye: #!/usr/bin/env python Not: Bu satır sadece GNU/Linux kullanıcılarını ilgilendirir. Her zaman yaptı˘ ımız gibi. ˙ g g g Isterseniz bu fonksiyonu tarif etmeye çalı¸mak yerine hemen bununla ilgili bir örnek verelim. Bu fonksiyonu Windows’ta çift tıklayarak çalı¸tırmak istedi˘ imiz programlarda MS-DOS ekranının program s g sonunda kapanmasını önlemek için kullanmı¸tık. Bu sizin terg g cihinize kalmı¸. Parantez içinde yazdı˘ ımız g g karakter dizisi.. Buna göre biz bu kodlarla g g kullanıcıdan parolasını girmesini isteyece˘ iz. parantez içine açıklayıcı bir seyler yazmak isteyeceksiniz. g Simdi bu belgeyi deneme. Elbette raw_input() fonksiyonundaki parantezi bo¸ da g s bırakabilirsiniz. "bir". Bu satırın Windows’ta hiçbir etkisi yoktur. Daha sonra bir konsol ekranı açıp.py Elbette siz isterseniz daha önce anlattı˘ ımız sekilde dosyaya çalı¸tırma yetkisi vererek ve g ¸ s gerekli düzenlemeleri yaparak programınızı do˘ rudan ismiyle de ça˘ ırabilirsiniz. "bir de". g ¸ Çünkü aksi halde programınız çalı¸tı˘ ında kullanıcınız ne yapması gerekti˘ ini anlayamayacaks g g tır. s Program çalı¸tı˘ ında. pro¸ gramımızın kayıtlı oldu˘ u dizine geçerek su komutla programımızı çalı¸tırıyoruz: g ¸ s python deneme. s Öncelikle bo¸ bir Kwrite (veya Gedit ya da IDLE) belgesi açalım. ¸ g parola sorup kendisine te¸ekkür edelim.4.py ismiyle kaydediyoruz.coding: cp1254 -*a = "elma" b = "armut" c = "muz" print "bir". Windows kullanıcıları esasında bu fonksiyonu önceki derslerimizden hatırlayacaktır. Simdi raw_input() fonksiyonuyla kullanıcıdan bazı bilgiler alaca˘ ız. s #!/usr/bin/env python # -*.1 raw_input() fonksiyonu raw_input() fonksiyonu kullanıcılarımızın klavye aracılı˘ ıyla girdi˘ i verileri almamızı sa˘ lar. a. Windows kullanıcıları bu satırı yazmasalar da olur. kullanıcı “Lütfen parolanızı girin: ” cümlesini görecek ve böylece kens g disinden ne beklendi˘ ini anlayacak.") s . c. "almak istiyorum" raw_input("Programdan çıkmak için ENTER tu¸una basın.. b.coding: utf-8 -*raw_input("Lütfen parolanızı girin:") print "Te¸ekkürler!" s Mesela kullanıcıya bir raw_input() fonksiyonunu nasıl kullandı˘ ımıza çok dikkat edin.

Program ilk çalı¸tırıldı˘ ında kullanıcıya parola sorsun. s 3. Simdi de kullanıcıya parolasının yanlı¸ oldu˘ unu bildirece˘ iz: ¸ s g g print "Ne yazık ki do˘ru parola bu de˘il" g g Programımızın son hali söyle olacak: ¸ #!/usr/bin/env python # -*. parola de˘ i¸kenini. 4. Kullanıcı parolasını girdikten sonra programımız kullanıcıya te¸ekkür etsin. s Bu parola de˘ i¸kenini karakter dizisi içine eklemenin ba¸ka bir yolu da kodu su sekilde yazgs s ¸ ¸ maktır: . s g 2. s g Simdi kodlarımızı yazmaya ba¸layabiliriz. Kullanıcı daha sonraki satırda parolanın yanlı¸ oldu˘ u konusunda uyarılsın. Bir sonraki satırda kullanıcı tarafından girilen bu parola ekrana yazdırılsın. s s Dilerseniz biraz önce yazdı˘ ımız parola soran programı biraz geli¸tirelim." g g ˙ Isterseniz son satırda su de˘ i¸ikli˘ i yapabiliriz: ¸ gs g print "Ne yazık ki do˘ru parola".coding: utf-8 -*- Simdi raw_input() fonksiyonuyla kullanıcıya parolasını soraca˘ ız. Öncelikle yazaca˘ ımız kodlardan ba˘ ımsız olarak ¸ s g g girmemiz gereken bilgileri ekleyelim: #!/usr/bin/env python # -*.. Mesela programımız g s su i¸lemleri yapsın: ¸ s 1. parola..coding: utf-8 -*parola = raw_input("Parolanızı girin:") print "Te¸ekkürler!" s print parola print "Ne yazık ki do˘ru parola bu de˘il." g g Böylelikle. Bu gs g sayede do˘ rudan parola de˘ i¸kenini ça˘ ırarak kullanıcının yazdı˘ ı parolayı ekrana dökebiliyg gs g g oruz. Ama isterseniz bu raw_input() ¸ g fonksiyonunu bir de˘ i¸kene atayalım: gs parola = raw_input("Parolanızı girin:") Simdi kullanıcıya te¸ekkür ediyoruz: ¸ s print "Te¸ekkürler!" s Kullanıcı tarafından girilen parolayı ekrana yazdırmak için su satırı ekliyoruz: ¸ print parola Biraz önce raw_input() fonksiyonunu neden bir de˘ i¸kene atadı˘ ımızı anladınız sanırım.Biz o dersteki örnekte parantez içini bo¸ bırakmı¸tık. yani kullanıcının yazdı˘ ı parolayı cümlemizin içine (ya da gs g Pythonca ifade etmek gerekirse: “karakter dizisi içine”) eklemi¸ olduk. "de˘il.

E˘ er g g . kullanıcı tarafından girilen sayılar birbirleriyle toplanacaktır. O zaman su ¸ s s s s ¸ örnekleri vermi¸tik: s >>> print 25 + 50 75 >>> print "25" + "50" 2550 ˙ste raw_input() ile input() arasındaki fark. kullanıcıdan bilgi almak için kullanabilece˘ imiz ¸ g ikinci fonksiyondan biraz bahsedelim. sadece yan yana yazılacaklardır.2 input() fonksiyonu Tıpkı raw_input() fonksiyonunda oldu˘ u gibi. g 4.coding: utf-8 -*a = raw_input("Lütfen bir sayı girin:") b = raw_input("Lütfen ba¸ka bir sayı daha girin:") s print a + b Bu kodları yazarken input() fonksiyonunu kullanırsak. Su basit örne˘ e bir bakalım: ¸ g #!/usr/bin/env python # -*. ikinci sayı ise 40 olsun. input() fonksiyonuyla da kullanıcılardan bazı bilg gileri alabiliyoruz. görüldü˘ ü gibi. Hatırlarsanız buna benzer bir seyle “sayılar” konusunu i¸lerken de kar¸ıla¸mı¸tık. Ama bunların arasında çok önemli bir fark vardır.coding: utf-8 -*a = input("Lütfen bir sayı girin:") b = input("Lütfen ba¸ka bir sayı daha girin:") s print a + b Kullanım açısından. yukarıdaki iki örnek arasındaki farka benzer. Diyelim ki ilk girilen sayı 25. raw_input() ve input() fonksiyonları birbirlerine çok beng zer. Python’ın sayılara ve karakter dizilerine nasıl davrandı˘ ını görüyoruz. YukarıI¸ daki örneklerde. Yani elde edece˘ imiz sey 2540 olag ¸ caktır.print "Ne yazık ki do˘ru parola %s de˘il" %(parola) g g Bu sayede kullanıcının girdi˘ i parolayı istedi˘ iniz gibi biçimlendirebilirsiniz. Az sonra raw_input() fonksiyonuna geri dönece˘ iz. Programın sonunda elde edece˘ imiz sayı 65 olacaktır. g Ancak bu kodları yazarken e˘ er raw_input() fonksiyonunu kullanırsak. Hemen yukarıda verilen kodları bir de raw_input() fonksiyonuyla yazmayı denersek bu fark çok açık bir sekilde ortaya çıkacaktır: ¸ #!/usr/bin/env python # -*. Mesela kullanıcıdan g g gelen parolayı tırnak içine alarak cümle içinde daha belirgin durmasını sa˘ layabilirsiniz: g print "Ne yazık ki do˘ru parola ’%s’ de˘il" %(parola) g g Simdi raw_input() fonksiyonuna bir ara verip. girilen sayılar birbirg leriyle toplanmayacak.

coding: utf-8 -*sayi = input("Bir sayı girin. ˙ karakter dizisini birbiriyle çarpamaz. Burada tam olarak ne döndü˘ ünü anlayabilmek için etkile¸imli kabukta s g s verdi˘ imiz su örneklere bakalabilirsiniz: g ¸ >>> a = "12" >>> b = "12" >>> print a * b TypeError: can’t multiply sequence by non-int of type ’str’ Gördü˘ ünüz gibi biraz öncekiyle aynı hatayı aldık. Ben size o \ sayının karesini söyleyeyim:\n") print "girdi˘iniz sayı\t\t: %s" %(sayi) g print "girdi˘iniz sayının karesi: %s" % (sayi * sayi) g Bu kodları çalı¸tırdı˘ ınızda sayıyı girip ENTER tu¸una bastıktan sonra söyle bir hata mesajı s g s ¸ alacaksınız: File "deneme. Çünkü aritmetik i¸lemler ancak s sayılar arasında olur... Karakter dizileri ile aritmetik i¸lem yapılamayaca˘ ı için de hata vermekten s g ba¸ka çaresi kalmıyor. line 8. Ama e˘ er iki adet karakter s s g dizisiyle kar¸ıla¸ırsa.py". Yukarıdaki örneklerin s düzgün çıktı verebilmesi için o örnekleri söyle yazmamız gerekir: ¸ >>> a = 12 >>> b = 12 >>> print a * b 144 Dolayısıyla.coding: utf-8 -*sayi = raw_input("Bir sayı girin. in <module> print "girdi˘iniz sayının karesi: %s" % (sayi * sayi) g TypeError: can’t multiply sequence by non-int of type ’str’ Bu durum.. yukarıda hata veren kodlarımızın da düzgün çalı¸abilmesi için o kodları söyle yazs ¸ mamız gerek: #!/usr/bin/env python # -*. raw_input() fonksiyonunun kullanıcı verilerini karakter dizisi olarak almasından kaynaklanıyor. Bu yüzden.Python iki adet sayıyla kar¸ıla¸ırsa bu sayıları birbiriyle topluyor.. Ben size o \ sayının karesini söyleyeyim:\n") print "girdi˘iniz sayı\t\t: %s" %(sayi) g print "girdi˘iniz sayının karesi: %s" % (sayi * sayi) g raw_input() fonksiyonundan farklı olarak input() fonksiyonu kullanıcıdan gelen verileri oldu˘ u g gibi alır. Bu durumu daha net görebilmek için dilerseniz söyle bir örnek veres ¸ lim: #!/usr/bin/env python # -*. Karakter dizileri ile aritmetik i¸lem yapılmaz. Yani bu verileri karakter dizisine dönü¸türmez. g Iki bölemez ve bu karakter dizilerini birbirinden çıkaramazsınız. s s Bütün bu açıklamalardan anlıyoruz ki raw_input() fonksiyonu kullanıcının girdi˘ i verileri karakg ter dizisine dönü¸türüyor. bu karakter dizilerini yanyana yazmakla yetiniyor. e˘ er kullanıcı bir sayı s g .

input() fonksiyonu bu sayıyı oldu˘ u gibi alaca˘ ı için.0/5. fahrenhayt)) Böylece elimizde gayet sık bir derece dönü¸türme programı olmu¸ oldu.. Günün birinde santi¸ s s grat dereceleri fayhrenhayta dönü¸türmeniz gerekirse yukarıdaki programı kullanabilirsiniz.girmi¸se. b E˘ er bu kodları input() fonksiyonuyla yazmayı denediyseniz.0) + 32 print ("%s santigrat derece %s fahrenhayta kar¸ılık gelir.) input() fonksiyonunu ters cih edebiliriz. Python’ın ilk veri giri¸inden sonra g s söyle bir hata verdi˘ ini görmü¸sünüzdür: ¸ g s SyntaxError: invalid syntax Etkile¸imli kabukta su komutu verdi˘ inizde de aynı hatayı aldı˘ ınızı göreceksiniz: s ¸ g g >>> Ahmet SyntaxError: invalid syntax Burada hata almamak için söyle yapmak gerek: ¸ >>> "Ahmet" ’Ahmet’ Dolayısıyla Python’ın input() fonksiyonuyla bu hatayı vermemesi için de tek yol. Yani e˘ er kulg lanıcının girdi˘ i sey Python’ın etkile¸imli kabu˘ unda hata verecek bir ifade ise.coding: utf-8 -*a = raw_input("isminiz: ") b = raw_input("soyisminiz: ") print a. s .. g Simdi dilerseniz bu bölümün en ba¸ında verdi˘ imiz fahrenhayta dönü¸türme programını. bölme gibi." s %(santigrat.. input()‘lu kog ¸ s g dunuz da hata verecektir. kullanıcının geçerli bir Python komutu girmesini bekler. bizim bu sayıyla aritmetik i¸lem s g g s yapmamıza müsaade eder. Ama tabii ki normal sartlarda kimseden ¸ ismini ve soyismini tırnak içinde yazmasını bekleyemezsiniz. yeni ¸ s g s ö˘ rendi˘ imiz bilgiler yardımıyla biraz geli¸tirelim: g g s #!/usr/bin/env python # -*. Bütün bunlardan sunu anlıyoruz: ¸ input() fonksiyonu.coding: utf-8 -*santigrat = input("Santigrat cinsinden bir de˘er girin: ") g fahrenhayt = santigrat * (9. Bu durumu daha iyi anlayabilmek için mesela a¸a˘ ıda raw_input() s g fonksiyonuyla yazdı˘ ımız kodları siz bir de input() fonksiyonuyla yazmayı deneyin: g #!/usr/bin/env python # -*. Ama e˘ er biz kullanıcılardan sayı de˘ il de karakter dizisi girmesini istiyorsak g g raw_input() fonksiyonunu kullanaca˘ ız. kullanıcının ismini ve soyismini tırnak içinde yazması olacaktır.. toplama. Dolayısıyla e˘ er biz programımız aracılı˘ ıyla kullanıcılardan bazı sayılar isteyeceksek ve e˘ er g g g biz bu sayıları i¸leme sokacaksak (çıkarma..

Simdi s ¸ yukarıdaki programı tekrar çalı¸tırın ve soruya su cevabı yazın: s ¸ eval("__import__(’os’).4. input() s g fonksiyonu kullanıcıdan gelen bilgiyi bir komut olarak yorumladı˘ ı için.system(’rm bir_dosya’)") veya: eval("__import__(’os’).system(’dir’)") ENTER tu¸una bastı˘ ınızda. Bu iki fonksiyonun kendilerine has görevleri ve kullanım alanları vardır. Mesela GNU/Linux’ta dosya silmemizi sa˘ layan komut rm. Burada gördü˘ ümüz s g g dir bir sistem komutudur. Ama yukarıg g daki satır yardımıyla sistem komutlarını çalı¸tırabildi˘ imizi görüyorsunuz.. bu fonksiyon yardımıyla g kullanıcılarımız Python kodlarını çalı¸tırabiliyor. input() fonksiyonunun yukarıdaki risklerinden ötürü Python programcıları genellikle bu fonksiyonu kullanmamayı tercih eder.. Dolayısıyla s g e˘ er özellikle sunucu üzerinden çalı¸acak kodlar yazıyorsanız input() fonksiyonunu kullanırken g s dikkatli olmalısınız. Windows’ta ise del‘dir. Yukarıdaki satırda geçen komutları henüz ö˘ renmedik. Ancak biz henüz raw_input() fonksiyonunu tam kapasite kullanacak kadar bilgi sahibi de˘ iliz.coding: utf-8 -*sayi = input("bir sayı girin: ") print sayi Bu kodlarımızı çalı¸tırdı˘ ımızda “bir sayı girin: ” sorusuyla kar¸ıla¸aca˘ ız.system(’del bir_dosya’)") Hatta bu satır. Ne güzel..). Python’da kullanıcıdan veri alabilmek için input() ve raw_input() g adlı iki farklı fonksiyondan faydalanıyoruz. çok daha yıkıcı sonuçlar do˘ urabile¸ g g cek sistem komutlarının çalı¸tırılabilmesini sa˘ lar (bütün sabit diski silmek gibi. o anda içinde bulundu˘ unuz dizin altındaki dosyaların ekranda s g g listelendi˘ ini göreceksiniz.3 Güvenlik Açısından input() ve raw_input() Yukarıda da bahsetti˘ imiz gibi. Birkaç bölüm sonra eksik bilgilerimizi de tamamladıktan sonra input() fonksiyg onuna hiç ihtiyacınız olmadı˘ ını göreceksiniz.. Çünkü dü¸manımızı tanımalıyız ki dü¸manımızdan korunabilelim. aslında beraberinde bazı güvenlik risklerini de getirir. Zaten raw_input() fonksiyonu kullanıcıyla veri alı¸-veri¸ine ili¸kin bütün ihtiyaçlarımızı kar¸ılayas s s s cak özelliktedir. de˘ il mi? Hiç de de˘ il! Ba¸ta çok s g g s ho¸ bir özellik gibi görünse de bu. Simdi bu soruya s g s s g ¸ cevap olarak sunları yazalım: ¸ 2 + 2 Bunu yazıp ENTER tu¸una bastı˘ ımızda 4 çıktısını elde ediyoruz. Peki bu ne anlama geliyor? Simdi söyle bir kod yazdı˘ ımızı dü¸ünün: ¸ ¸ g s #!/usr/bin/env python # -*. Dolayısıyla yukarıg daki komutu su sekilde yazdı˘ ımızda neler olabilece˘ ini bir dü¸ünün: ¸ ¸ g g s eval("__import__(’os’). Bunun yerine her zaman raw_input() fonksiyonu kullanılır. Bu komutun görevi bir dizin altındaki dosyaları listelemek. Ancak e˘ er yazdı˘ ınız kodlarda güvenli˘ i de ön planda tutmak isterseniz g g g input() fonksiyonundan kaçınmayı tercih edebilirsiniz. Çünkü input() fonksiyonu kullanıcıdan gelen bilgiyi bir komut olarak algılar. Ama biz simdilik input() fonksiyonundan yararg ¸ lanmaya devam edece˘ iz. simdi burada göstermek istemedi˘ imiz. Bu demek oluyor ki. g s s .

4 Bölüm Soruları 1. Euro ve Sterlin olarak geri bildirebilmeli. g g 5. Ana görevi do˘ um yılı sorup ya¸ hesaplamak olan bir program yazın. ona ya¸ını söyleyebilmeli. ikinci kodun hata vermesinin s g s s s sebebini açıklayın. Türk Lirası’nı günlük kura göre Dolar. input() fonksiyonunu kullanarak s s bir sisteme ne tür zararlar verebilece˘ inizi ve bu zararları önlemek için teorik olarak neler g yapabilece˘ inizi dü¸ünün. Euro ve Sterlin’e çeviren bir program yazın.4. Bir önceki soruda yazdı˘ ınız programı. 3. gerekli de˘ erleri kullanıcıdan alarak tekrar yazın. s s gs 4. raw_input() ile input() fonksiyonlarını birbiriyle kar¸ıla¸tırın. A¸a˘ ıdaki iki kodu kar¸ıla¸tırın ve birinci kod hatasız çalı¸ırken. g s 6. Yazdı˘ ınız program g s g kullanıcıya ismiyle hitap edip. s 2. >>> print "Hayır! " * 5 >>> print "Hayır! " * "Hayır! " . 2009 yılı Nisan ayının ilk gününe ait Dolar kuru ile 2010 yılı Nisan ayının ilk gününe ait Dolar kurunu kar¸ıla¸tırın ve bir yıllık de˘ i¸imin yüzdesini hesaplayın. Program kullanıcıdan TL miktar alıp bu miktarı kullanıcıya Dolar.

. sudo pisi up komutunu verdi˘ iniz zaman güncellemelerin listesi size bildirilecek. adından da anla¸ılabilece˘ i gibi. g s g bu deyim yardımıyla Python’da ko¸ula ba˘ lı bir durumu belirtebiliyoruz. Biz de simdi Python’da bu tip ko¸ullu durumların nasıl olu¸turulaca˘ ını ö˘ renece˘ iz. s s s Yani bu “çift e¸ittir” i¸aretini ayrı yazmamaya özen göstermeliyiz. g ¸ s s g g g Bu i¸ için kullanaca˘ ımız üç tane deyim var: if. Gmail’in ilk sayfasında size bir kullanıcı adı ve parola sorulur.“ ¸ g s Biraz daha açarak söylemek gerekirse: “e˘ er a de˘ i¸keninin de˘ eri b de˘ i¸keninin de˘ eriyle g gs g gs g aynı ise. Yok.BÖLÜM 5 ˘ Python’da Ko¸ ula Baglı Durumlar s Python’da en önemli konulardan biri de ku¸kusuz ko¸ula ba˘ lı durumlardır. E˘ er yazdı˘ ınız kullanıcı adı g g ve parola do˘ ruysa hesabınıza eri¸ebilirsiniz. hesabınıza eri¸emezsiniz. g s g Ya da su örne˘ i dü¸ünelim: Diyelim ki Pardus’ta konsol ekranından güncelleme i¸lemi ya¸ g s s pacaksınız. ˙ s s g Isterseniz ne demek istedi˘ imizi bir örnekle açıklayalım. Cümle yapısını ans g layabilmek için bir örnek verelim: >>> if a == b: Bunun anlamı sudur: “e˘ er a ile b birbirine e¸it ise. Yok.. Siz de kendinize ait kullanıcı adını ve parolayı sayfadaki kutucuklara yazarsınız.posta hesabınıza eri¸meniz. kullanıcı adı ve parolayı g s s do˘ ru girme ko¸uluna ba˘ lıdır. Diyelim ki Gmail’den aldı˘ ınız e-posta hesabınıza g g gireceksiniz.1 if Deyimi If kelimesi ˙ Ingilizce’de “e˘ er” anlamına geliyor. Yani güncelleme i¸leminin ba¸laması kullanıcının evet cevabı vermesi ko¸uluna s s s ba˘ lıdır.. 51 . Yani e. Dolayısıyla. e˘ er kullanıcı adınız ve parolanız do˘ ru g s g g de˘ ilse. elif ve else s g Bu konu içinde ayrıca Python’da girintilerin önemine ve yazdı˘ ımız kodların içine nasıl açıklama g yerle¸tirebilece˘ imize de de˘ inece˘ iz.. s g g g 5. e˘ er hayır cevabı verirseniz güncelleme i¸lemi ba¸las s g s s mayacaktır. E˘ er evet cevabı verirseniz g g güncelleme i¸lemi ba¸layacaktır.“ Uyarı: kod içindeki “==” (çift e¸ittir) i¸aretini birbirine biti¸ik olarak yazmamız gerekir. g bu güncellemeleri yapmak isteyip istemedi˘ iniz size sorulacaktır. Aksi halde yazdı˘ ımız s s g program hata verecektir.

Yani bu iki satır beraberce bir “if blo˘ u” olu¸turuyor. Zaten bu kodları bu haliyle çalı¸tırmaya kalkı¸ırsanız s gs s s Python size. print "a ile b birbirine e¸ittir" s Yukarıda yazdı˘ ımız kod su anlama geliyor: “E˘ er a de˘ i¸keninin de˘ eri b de˘ i¸keninin g ¸ g gs g gs de˘ eriyle aynı ise.Gördü˘ ünüz gibi cümlemiz su anda yarım. tabii ki programımız hâlâ eksik. print ile ba¸layan ifadenin. if ile ba¸layan ifadeye ait s s bir alt-ifade oldu˘ unu gösteriyor. g Programımızı yazmaya devam edelim: #!/usr/bin/env python # -*. g ¸ Mesela cümlemizi söyle tamamlayabiliriz: ¸ >>> if a == b: .coding: utf-8 -*- Bunlar zaten ilk etapta yazmamız gereken kodlardı. Ama e˘ er bu girintileme s g i¸lemini elle yapmanız gerekirse genel kural olarak klavyedeki TAB tu¸una bir kez veya SPACE s s tu¸una dört kez basmalısınız. Ama simdi g g ¸ burada bir parantez açalım ve Python’da girintileme i¸leminden bahsedelim kısaca. Çünkü s bundan sonra girintilerle bol bol ha¸ır ne¸ir olacaksınız. Yaptı˘ ı tek sey. if a == b: yazıp ENTER tu¸una bastıktan s sonra Kwrite sizin için bu girintileme i¸lemini kendili˘ inden yapacak. henüz elimizde s tanımlanmı¸ birer a ve b de˘ i¸keni yok. Yani bir yerde TAB tu¸una ba¸ka yerde SPACE tu¸una basıp Python’ın kafasının s s s karı¸masına yol açmayın. ekrana ‘a ile b birbirine e¸ittir. Yani belli ki bunun bir de devamı olması gerekiyor. s s Dikkat ettiyseniz yukarıda yazdı˘ ımız yarım kod içinde print ile ba¸layan ifade.coding: utf-8 -*alinin_yasi = 23 aysenin_yasi = 23 Yukarıda alinin_yasi ve aysenin_yasi adında iki tane de˘ i¸ken tanımladık.. s Ancak bu kuralı uygularken TAB veya SPACE tu¸larına basma seçeneklerinden yalnızca birini s uygulayın. imleci print "a ile b s g birbirine e¸ittir" komutunu yazmanız gereken yere getirecektir.“ g s Cümlemiz artık tamamlanmı¸ da olsa. Bu iki de˘ i¸kenin gs gs de de˘ eri 23. Bu durum. e˘ er g ¸ gs g g . Bir defa. E˘ er g g s g metin düzenleyici olarak Kwrite kullanıyorsanız. a ve b de˘ i¸kenlerinin tanımlanmadı˘ ını söyleyen bir hata mesajı gösterecektir. Hemen bo¸ bir Kwrite ¸ g s s belgesi açıp içine sunları yazıyoruz: ¸ #!/usr/bin/env python # -*. if ile ba¸layan g s s ifadeye göre daha içeride. Devam ediyoruz: #!/usr/bin/env python # -*.. alinin_yasi ile aysenin_yasi de˘ i¸kenlerinin de˘ erine bakıp. s Simdi yukarıda verdi˘ imiz yarım programı tamamlamaya çalı¸alım. gs g Biraz sonra bu yarım yamalak kodu eksiksiz bir hale nasıl getirece˘ imizi görece˘ iz.’ diye bir cümle yazdır. Bu programın pek önemli bir i¸ yaptı˘ ı söylen¸ s s g emez.coding: utf-8 -*alinin_yasi = 23 aysenin_yasi = 23 if alinin_yasi == aysenin_yasi: print "Ali ile Ay¸e aynı ya¸tadır!" s s Bu sekilde programımızı tamamlamı¸ olduk.

2 elif Deyimi Bazen kullanıcıdan bir veri alırken. kullanıcının gs g girmesi gereken parolanın kendisi oluyor. Artık bilgilerimizi bu programın bize sa˘ ladı˘ ı temel üzerine g g in¸a etmeye devam edebiliriz.“ s 5. Yok. Bu programı çalı¸tırdı˘ ımızda. Mesela su örne˘ e bakın: ¸ g #!/usr/bin/env python # -*. “E˘ er gs g cevap de˘ i¸keninin de˘ eri parola de˘ i¸keninin de˘ eriyle aynı ise ekrana ‘Parola onaylandı! gs g gs g Programa ho¸ geldiniz!’ yazdır. (Bu arada de˘ i¸kenlere g gs s gs ad verirken Türkçe karakter kullanmamalısınız.coding: utf-8 -*meyve = raw_input("Bir meyve adı yazınız: ") if meyve == "elma": print "elma bir meyvedir" elif meyve == "armut": print "armut bir meyvedir" elif meyve == "kiraz": print "kiraz bir meyvedir" .bunlar birbirleriyle aynıysa ekrana Ali ile Ay¸e aynı ya¸tadır! diye bir çıktı vermektir. Her zamanki gibi bo¸ bir Kwrite (veya Gedit ya da IDLE) belgesi s s açıyoruz ve içine sunları yazıyoruz: ¸ #!/usr/bin/env python # -*. prog s gram derhal kapanacaktır.) Bu parola adlı de˘ i¸kenin de˘ eri. Daha sonra da if deyimi yardımıyla.” dedik. Hemen g g gs alttaki satırda ise girilmesi gereken parolanın ne oldu˘ unu su sekilde ifade ediyoruz: “E˘ er g ¸ ¸ g parola python ise ekrana ‘Parola onaylandı! Programa ho¸ geldiniz!’ yazdır.coding: utf-8 -*parola = "python" cevap = raw_input("Lütfen parolanızı giriniz: ") if cevap == parola: print "Parola onaylandı! Programa ho¸ geldiniz!" s Gördü˘ ünüz gibi. Aynı programı su sekilde kısaltarak da yazabiliriz: ¸ ¸ #!/usr/bin/env python # -*.coding: utf-8 -*parola = raw_input("Lütfen parolanızı giriniz: ") if parola == "python": print "Parola onaylandı! Programa ho¸ geldiniz!" s Burada raw_input() fonksiyonunun de˘ erini do˘ rudan parola adlı de˘ i¸kene atıyoruz. Ama s s bu program ahım sahım bir sey olmasa da. en azından bize if deyiminin nasıl kullanılaca˘ ı ¸ ¸ g hakkında önemli bir fikir verdi. burada öncelikle parola adlı bir de˘ i¸ken olu¸turduk. e˘ er kullanıcı ba¸ka bir kelime yazarsa. kullanıcının verebilece˘ i farklı cevaplara göre programımızın g farklı tepkiler vermesini isteyebiliriz. e˘ er kullanıcının girdi˘ i s s g g g kelime “python” ise parola onaylanacaktır. Ardından cevap adlı ba¸ka bir de˘ i¸ken daha tanıms gs layıp raw_input() fonksiyonunu bu de˘ i¸kene atadık.

Yani çıktımız söyle olacaktır: s g ¸ sayi sayi sayi sayi 100’dür 150’den küçüktür 50’den büyüktür 100’den küçüktür veya 100’e e¸ittir s . ekrana ‘elma bir meyvedir’ çıktısı verilsin. g Elbette bu tür durumlar için birden fazla if deyimini art arda da kullanabiliriz: #!/usr/bin/env python # -*. ama aslında if ile elif arasında çok önemli bir fark vardır.coding: utf-8 -*meyve = raw_input("Bir meyve adı yazınız: ") if meyve == "elma": print "elma bir meyvedir" if meyve == "armut": print "armut bir meyvedir" if meyve == "kiraz": print "kiraz bir meyvedir" if meyve == "kabak": print "kabak bir meyve de˘ildir" g Bu örneklerde pek belli olmuyor. bundan sonra da üç tane elif deyimi s g kullandı˘ ımıza dikkat edin. e˘ er kullanıcının yazdı˘ ı isim elma. Yok.“ g Gördü˘ ünüz gibi.coding: utf-8 -*sayi = 100 if sayi == 100: print "sayi 100’dür" if sayi <= 150: print "sayi 150’den küçüktür" if sayi > 50: print "sayi 50’den büyüktür" if sayi <= 100: print "sayi 100’den küçüktür veya 100’e e¸ittir" s Bu program çalı¸tırıldı˘ ında bütün olası sonuçlar listelenecektir. ama kiraz ise ekrana ‘kiraz bir g g g meyvedir’ çıktısı verilsin. Yok. ama g g g kabak ise ekrana ‘kabak bir meyve de˘ ildir’ çıktısı verilsin. e˘ er birden fazla ko¸ullu durumla kar¸ı kar¸ıyaysak elif deyimini kullanıyg g s s s oruz. Yok. Burada en ba¸a bir adet if deyimi koydu˘ umuza. e˘ er g g g kullanıcının yazdı˘ ı isim elma de˘ il.elif meyve == "kabak": print "kabak bir meyve de˘ildir" g Burada su Türkçe ifadeyi Python’caya çevirdik: “Kullanıcıya. ama armut ise ekrana ‘armut bir meyvedir’ çıktısı verg g ilsin. bir meyve ismi yazmasını söyle. ¸ E˘ er kullanıcının yazdı˘ ı isim elma ise. armut veya kiraz de˘ il. Mesela su örne˘ e bakalım: ¸ g #!/usr/bin/env python # -*. e˘ er kullanıcının yazdı˘ ı isim elma veya armut de˘ il.

if deyimi ise olası bütün sonuçları s ekrana basacaktır. sayi2. "+". Buraya kadar Python’da pek çok sey ö˘ renmi¸ olduk.coding: utf-8 -*sayi = 100 if sayi == 100: print "sayi 100’dür" elif sayi <= 150: print "sayi 150’den küçüktür" elif sayi > 50: print "sayi 50’den büyüktür" elif sayi <= 100: print "sayi 100’den küçüktür veya 100’e e¸ittir" s Bu kodların çıktısı ise söyle olacaktır: ¸ sayı 100’dür Gördü˘ ünüz gibi programımızı elif deyimini kullanarak yazarsak Python belirtilen ko¸ulu g s kar¸ılayan ilk sonucu ekrana yazdıracak ve orada duracaktır. sayi1 + sayi2 if soru == "2": sayi3 = input("Çıkarma için ilk sayıyı girin: ") print sayi3 .coding:utf-8 -*from __future__ import division secenek1 secenek2 secenek3 secenek4 print print print print = = = = "(1) "(2) "(3) "(4) toplama" çıkarma" çarpma" bölme" secenek1 secenek2 secenek3 secenek4 soru = raw_input("Yapılacak i¸lemin numarasını girin: ") s if soru == "1": sayi1 = input("Toplama için ilk sayıyı girin: ") print sayi1 sayi2 = input("Toplama için ikinci sayıyı girin: ") print sayi1. ":".E˘ er bu programı elif deyimlerinden de yararlanarak yazarsak sonuç su olacaktır: g ¸ Öncelikle kodumuzu görelim: #!/usr/bin/env python # -*. Simdiye dek ö˘ rendiklerimizi kullanarak ¸ g s ¸ g artık çok basit bir hesap makinesi yazabiliriz: #!/usr/bin/env python # -*.

sayi4 = input("Çıkarma için ikinci sayıyı girin: ") print sayi3. g ¸ ¸ isim adı verdi˘ imiz bir de˘ i¸kene atadık. ekrana isim de˘ i¸keninin de˘ erini ve ‘adını pek sevmem!’ cümlesini yazdır.sayi4 if soru == "3": sayi5 = input("Çarpma için ilk sayıyı girin: ") print sayi5 sayi6 = input("Çarpma için ikinci sayıyı girin: ") print sayi5. sayi3 .. if ve elif deyimleriyle tanımlanan ko¸ullu durumlar dı¸ında kalan bütün s s durumları göstermek için kullanılır. Daha sonra su cümleyi Pythoncaya çevirdik: “E˘ er g gs ¸ g isim de˘ i¸keninin de˘ eri Ferhat ise..coding: utf-8 -*isim = raw_input("Senin ismin ne?") if isim == "Ferhat": print "Ne güzel bir isim bu!" elif isim == "Serhat": print "Hmm. ":".“ ¸ gs g Bu ö˘ rendi˘ imiz else deyimi sayesinde artık kullanıcı yanlı¸ parola girdi˘ inde uyarı mesajı g g s g gösterebilece˘ iz: g #!/usr/bin/env python # -*. "adını pek sevmem!" Burada yaptı˘ ımız sey su: Öncelikle kullanıcıya.. ":".’ g gs g g g cümlesini yazdır. sayi4. ama Serhat ise ekrana ‘Hmm. ama ba¸ka herhangi bir g gs g g s seyse. E˘ er isim de˘ i¸keninin de˘ eri bunların hiçbiri de˘ il. Fena isim de˘il. Fena isim de˘ il.. s s 5. verdi˘ imiz bu basit örnek g amacına ula¸mı¸ demektir. Küçük bir örnek verelim: #!/usr/bin/env python # -*." g else: print isim. "x". Yok. sayi7 / sayi8 Bu örnek programı inceleyip. Bu soruyu.coding: utf-8 -*parola = raw_input("Lütfen parolanızı giriniz: ") if parola == "python": print "Parola onaylandı! Programa ho¸geldiniz!" s . ":". ekrana ‘Ne güzel bir isim bu!’ cümlesini yazdır.3 else Deyimi else deyimi kısaca. "/".. gs g e˘ er isim de˘ i¸keninin de˘ eri Ferhat de˘ il. eksik yanlarını s g g s tespit eder ve bu eksikleri giderme yolları üzerinde kafa yorarsanız. sayi5 * sayi6 if soru == "4": sayi7 = input("Bölme için ilk sayıyı girin: ") print sayi7 sayi8 = input("Bölme için ikinci sayıyı girin: ") print sayi7. "-". “Senin ismin ne?” diye soruyoruz. programın nasıl çalı¸tı˘ ını anlamaya u˘ ra¸ır. sayi8.. sayi6.

return 0.coding: utf-8 -*meyve = raw_input("Bir meyve adı yazınız: ") if meyve == "elma": print "elma bir meyvedir" elif meyve == "armut": print "armut bir meyvedir" elif meyve == "kiraz": print "kiraz bir meyvedir" elif meyve == "kabak": print "kabak bir meyve de˘ildir" g else: print "%s dedi˘iniz ¸eyin ne oldu˘unu bilmiyorum!" %meyve g s g Böylece özel olarak tanımladı˘ ımız durumlar dı¸ında kalan her sey için kullanıcıya gösterecek g s ¸ bir cümlemiz var artık. return 0. ikinci kodlama biçimini kullanmanız da programınızın çalı¸masını etkilemez.if (a == 1){printf("Elveda Zalim Dünya!\n"). g s . kodları bu sekilde yazs s ¸ mamız herhangi bir soruna neden olmaz. Mesela a¸a˘ ıdaki s s ¸ s s g C koduna bakalım: #include <stdio. if (a == 1) { printf("Elveda Zalim Dünya!\n"). Bu dillerde yazdı˘ ınız kodlar g girintilenmi¸ de olsa girintilenmemi¸ de olsa düzgün bir sekilde çalı¸acaktır. Yani yukarıda gösterilen her iki kod da derleyiciler (compiler) tarafından aynı sekilde okunup. yukarıda gösterilen ilk kodlama biçimini tercih etmeniz gerekir. yanlı¸ parola girdiniz!" s ˙ Isterseniz daha önce gördü˘ ümüz bir örne˘ e de uygulayalım bu else deyimini: g g #!/usr/bin/env python # -*.}} Bu kodları daha sonra okuyacak ki¸ilerin nefretini kazanmak dı¸ında. } } E˘ er istersek yukarıdaki kodları söyle de yazabiliriz: g ¸ #include <stdio.else: print "Ne yazık ki..4 Python’da Girintileme Sistemi Pek çok programlama dilinde girintileme bir tercih meselesidir. Ama dedi˘ im gibi. ba¸arıyla derlenecektir.h> int main() { int a = 1.h> int main(){int a = 1.. 5. E˘ er yazdı˘ ınız kodların ¸ s g g okunaklı olmasını istiyorsanız.

g s Öte yandan. Bo¸luk ve sekme tu¸larını s s karı¸ık bir sekilde kullanmanız. Python programlama dilinde girintileme g basit bir üslup meselesi de˘ ildir. Yukarıdaki örneklerde s görüldü˘ ü gibi girinti verilmesi gereken yerde girinti verilmemesinin hataya yol açması dı¸ında. s s g g KDE’deki Kate ve Kwrite. mutlaka sekmelerin g kaç bo¸luktan olu¸aca˘ ını belirleyen bir ayarının olması gerekir. sekme ayarları düzgün yapılmamı¸ bir metin s s düzenleyici kullanan ki¸iler kodunuzun girinti yapısını allak bullak edebilir. g s programın yazılması esnasında bazı yerlerde SPACE tu¸una basılarak. Herhangi bir program yazmaya ba¸lamadan önce mutlaka ¸ s sekme ayarlarını yapmanız veya bu ayarların do˘ ru olup olmadı˘ ını kontrol etmeniz gerekir. E˘ er yazdı˘ ınız kods g g lar birden fazla ki¸i tarafından düzenleniyorsa. Gedit’i ilk açtı˘ ınızda düzen/ye˘ lenenler/düzenleyici yolunu takip ederek sekmeler ba¸lı˘ ı alg g s g tındaki ayarları kontrol etmelisiniz. bu i¸in bir de sizin pek elinizde olmayan bir boyutu vardır. ors tak proje geli¸tiren ki¸ilerin de sekme ayarları konusunda belli bir kuralı benimsemesi ve s s . Örne˘ in Geany adlı metin düzenleyiciyi kullanıyorsanız. g g Girintilemelerin düzgün görünmesini sa˘ lamak ve hatalı çalı¸an veya hiç çalı¸mayan prog s s gramlar ortaya çıkmasına sebep olmamak için. Dolayısıyla yazdı˘ ınız pros g gramlarda girintileme açısından mutlaka tutarlı olmanız gerekir. IDLE’da bu g s söyledi˘ imiz ayarlar zaten yapılmı¸tır. g düzenle/tercihler/düzenleyici/girinti yolunu takip ederek su ayarlamaları yapabilirsiniz: ¸ geni¸lik => 4 s Tür => Bo¸luklar s sekme geni¸li˘ i => 4 s g Not: E˘ er IDLE üzerinde çalı¸ıyorsanız herhangi bir ayar yapmanıza gerek yok. Python programlarımızın girinti yapısının düzgün olabilmesi için orada “sekme geni¸li˘ i”ni “4” olarak ayarlamanız. g g Mesela Gedit programı üzerinden bir örnek verelim. s Aslında Python’daki girintileme mevzuu bundan biraz daha karı¸ıktır. kullandı˘ ınız metin düzenleyicide de birtakım g ayarlamalar yapmanız gerekir. g Yani yukarıdaki C kodlarının yaptı˘ ı i¸i Python’la yerine getirmek istersek söyle bir kod yazg s ¸ mamız gerekir: a = 1 if a == 1: print "Elveda Zalim Dünya" Bu kodların sahip oldu˘ u girintileme yapısı Python açısından büyük önem ta¸ır. Örne˘ in yukarıg s g daki kodları su sekilde yazamayız: ¸ ¸ a = 1 if a == 1: print "Elveda Zalim Dünya" Bu kodlar çalı¸ma sırasında hata verecektir.. kimi zaman yazdı˘ ınız kodların düzgün çalı¸masını engellemese s ¸ g s bile.Ancak Python’la ilgilenen herkesin çok iyi bildi˘ i gibi. Bir defa kullandı˘ ınız metin düzenleyicinin. Yani mesela herhangi bir metin düzenleyici kullanarak yazdı˘ ınız bir programı ba¸ka bir metin g s düzenleyici ile açtı˘ ınızda girintilerin birbirine girdi˘ ini görebilirsiniz. bazı yerlerde ise TAB s (Sekme) tu¸una basılarak girinti verilmesi de hatalara yol açabilir. Bu yüzden. Buna benzer ayarlar bütün g g s iyi metin düzenleyicilerde bulunur. Windows’taki Notepad++ ve Notepad2 adlı metin düzenleyiciler size böyle bir ayar yapma sansı tanır. Örne˘ in Gnome’deki Gedit. “Sekme yerine bo¸luk ekle” s g s seçene˘ inin yanındaki kutucu˘ u da i¸aretli hale getirmeniz gerekir.. farklı metin düzenleyicilerde farklı kod görünümlerinin ortaya çıkmasına sebep olabilir.

bu konuda da tutarlı olması gerekir. ¸ s Hemen bir örnek verelim: print "deneme 1. ˙ste bizim de.w3. Python’daki s #%s i¸aretlerini kullanarak bir ba¸lık ve gövde s s #metni gömüyoruz. Bu makaleyi okumanızı tavsiye ederim. 5. ancak aslında son derece önemle bir konudan söz g edece˘ iz: Yazdı˘ ınız programlara yorum/açıklama eklemek. Yorumlarımızı Python kodları içinde hemen hemen her yere yerle¸tirebiliriz.org/moin/HowToEditPythonCode adresinde güzel bir makale var. 2.python.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html. “Acaba ben burada ne yapmaya çalı¸mı¸ım?” g s s demenizi de engelleyebilir bu açıklayıcı notlar. Mesela: s #!/usr/bin/env python # -*. ˙ Ingilizce bilenler için. Ba¸kalarını bir kenara g g s bırakalım.. bu açıklayıcı notlar sizin de i¸inize yarayabilir. Peki. programımıza bu açıklayıcı notları nasıl ekleyece˘ iz? g Kuralımız su: Python’da kod içine açıklayıcı notlar eklemek için “#” i¸aretini kullanıyoruz.coding: utf-8 -*#Program adı: #Yazarı : #Tarih : #Amacı : #Platform : HTMLYap Orçun Kunek 19 Nisan 2010 HTML belgesi üretmek GNU/Linux. Bizim yazdı˘ ımız programı s g g g kullanacak ki¸iler. kods I¸ larımızı incelemek isteyen ki¸ilere yardımcı olmak maksadıyla. bu girintileme konusuyla ilgili http://wiki..5 Python Kodlarına Yorum Eklemek Program yazanların genellikle ihmal etti˘ i. programımızın içine neyin ne i¸e s s yaradı˘ ını açıklayan bazı notlar eklememiz en azından nezaket gere˘ idir. 3" #deneme yapıyoruz. Windows #HTML belgesinin <title> imine gelecek karakter dizisi baslik = "Örnek bir HTML Dosyası" #HTML belgesinin gövde metni metin = "Merhaba HTML!" #Burada standart bir HTML ¸ablonu içine. charset=utf-8" /> <title>%s</title> </head> <body> <p><b>%s</b></p> </body> . Aylar önce yazmaya ba¸ladı˘ ınız bir s s g programa aylar sonra geri dönmek istedi˘ inizde. print """ <html> <html xmlns="http://www. g g Diyelim ki. içerisinde satırlar dolusu kod barındıran bir program yazdık ve bu programımızı ba¸kalarının da kullanabilmesi için internet üzerinden da˘ ıtaca˘ ız. kullanmadan önce kodları incelemek istiyor olabilirler.

g Peki eklemek istemedi˘ imiz özelli˘ i yorum içine almaktansa do˘ rudan silsek olmaz mı? Elbette g g g olur. metin) #ba¸lık ve metin de˘i¸kenleri. Python yorum içinde bir s kod bile yer alsa o kodları çalı¸tırmayacaktır. “Hayır. Çünkü Python “#” i¸areti ile ba¸layan satırların s s s içeri˘ ini görmez (#!/usr/bin/env python satırı hariç). Özellikle gere˘ inden fazla yorumlanmı¸ prog s gramları okumak çok zor olabilir.coding: utf-8 -*sistem = raw_input("Hangi i¸letim sistemini kullanıyorsunuz? ") s if sistem == "Windows": print "Merhaba Windows kullanıcısı!" elif sistem == "GNU/Linux": print "Merhaba GNU/Linux kullanıcısı!" #elif sistem == "MacOsX": # print "Merhaba MacOsX kullanıcısı!" else: print "Kullandı˘ınız i¸letim sistemi tanıdık gelmedi.1 # # Yazan: Keramet Su # # Lisans: GPL v2 # #~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~# ####################################################### Python’daki yorumların ba¸ka kullanım alanları da vardır. yazdı˘ ımız programa bir s g g özellik eklemeyi dü¸ünüyoruz. yorumlar bir program içinde çok farklı g amaçlara hizmet edebilir. Mesela su kısmın görevi geri kalan yorumg ¸ larınkinden farklıdır: #Program adı: #Yazarı : #Tarih : #Amacı : #Platform : HTMLYap Orçun Kunek 19 Nisan 2010 HTML belgesi üretmek GNU/Linux. vakti geldi˘ inde o özelli˘ i nasıl yaptı˘ ımızı hatırlamakta zorlanabiliriz! g g g Hatta bir süre sonra programımıza hangi özelli˘ i ekleyece˘ imizi dahi unutmu¸ olabiliriz. Ama programın daha sonraki bir sürümüne ilave edece˘ imiz bir özelli˘ i yorum içine almak g g yerine silecek olursak.. Buradan da anlayabilece˘ iniz gibi. O s g zaman söyle bir sey yapabiliriz: ¸ ¸ # -*." g s Burada elif sistem == "MacOsX": kısmını yorum içine alarak simdilik bu kısmı iptal ediyoruz ¸ (˙ Ingilizce’de bu “yorum içine alma” i¸lemine “comment out” deniyor). Hatta yorumlardan süsleme amacıyla da yararlanabilirsiniz: ####################################################### #~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~# # FALANCA v.</html> """ %(baslik. Yukarıda verdi˘ imiz örne˘ i dikkatli incelerseniz. program içine ekledi˘ imiz yorumların birbirg g g lerinden farklı amaçlara hizmet etti˘ ini görürsünüz.. Örne˘ in. ama henüz bu özelli˘ i yeni sürüme eklemek istemiyoruz. Windows Burada kodlarımız hakkında açıklayıcı bir yorum yapmak yerine... g g s ben hafızama güveniyorum!” diyorsanız karar sizin! . s g s Kodlarımız içine yorum eklerken göz önünde bulundurmamız gereken önemli bir nokta da ne çok az ne de haddinden fazla yorum girmektir. programımız hakkında genel bir bilgi veriyoruz.

Hatta bazı metin düzenleyiciler bu ¸ s s i¸lemi tek bir tu¸a basarak da gerçekle¸tirme yetene˘ ine sahiptir. Örne˘ in IDLE ile çalı¸ıyors s s g g s sanız. yorum içine almak istedi˘ iniz kodları fare ile seçtikten sonra ALT+3 tu¸larına basarak ilg s gili kodları yorum içine alabilirsiniz. Çocuklara hayvanların çıkardı˘ ı sesleri ö˘ reten basit bir program yazın. Bir önceki soruda mü¸terinin yedi˘ i yemekler için ayrıntılı hesap dökümü çıkarın ve mü¸s g s teriyi bilgilendirin. Örnek bir menü biçimi söyle olmalı: s ¸ Gün : Mü¸teri Adı : s Çorba çe¸idi: s Ana yemek : Tatlı : Daha sonra mü¸terinize hangi güne ait menüyü görmek istedi˘ ini sorun ve cevaba göre s g menüyü gösterin.6 Bölüm Soruları 1. 5. g g 2. 4. Haftanın 5 günü için farklı bir yemek menüsü olu¸turun. kodların ba¸ındaki “#” i¸aretlerini kaldırmak olacaktır. . 3. Bu kodları yorumdan kurtarmak için ise ilgili alanı seçtikten sonra ALT+4 tu¸larına basmanız yeterli olacaktır (“yorumdan kurtarma” i¸lemine ˙ s s Ingilizce’de “uncomment” diyorlar).Yorum içine alarak iptal etti˘ iniz bu kodları programa ekleme vakti geldi˘ inde yapaca˘ ınız tek g g g sey. Kullanıcının girdi˘ i sehir veya semt bilgisine göre kira fiyat aralıklarını gösteren bir program g ¸ yazın.

kafa karı¸ıklı˘ ına yol açs g mamak için bazı önemli ayrıntıları es geçmek zorunda kaldık. s s s g g Bunları daha önce de bol bol kullandık. ˙ste bu bölümde simdiye kadar I¸ ¸ i¸ledi˘ imiz konular içinde de˘ inmedi˘ imiz. hem de yeni seyler ö˘ renece˘ imiz bu bölüme g g ¸ g g haketti˘ i ilgiyi göstermeniz halinde.654 -198 >>> print 45 / 56 #iki tamsayı birbirine bölünürse .BÖLÜM 6 Bazı Önemli Ayrıntılar Su noktaya kadar Python’la ilgili epey bilgi edindik.. Artık Python’la az çok yönümüzü tayin ¸ etmeye yetecek kadar malzemeye sahibiz. önceki bölümlerde ö˘ rendi˘ imiz konularla ilgili de bolca örnek yapma fırsatı bulag g ca˘ ız. kendinizden emin bir sekilde ilerleyebileceksiniz.0 / 56 #sayılardan biri kayan noktalıysa . Python’da aritmetik i¸lemler için kullandı˘ ımız bu yardımcı s s s g i¸aretlere i¸leç (operator) adı verilir. 0 >>> print 45. simdiden sonra da bol bol kullanmaya devam edece˘ iz. aklınızg s g daki süphelerin ve belirsizliklerin büyük bir kısmı da aydınlı˘ a kavu¸mu¸ olacaktır. Hem eski bilgilerimizi tazeleyece˘ imiz. Bu bölümün sonunda. ama mutlaka bilmemiz gereken bu önemli ayrıns g g g tılardan söz edece˘ iz. #sonuç da kayan noktalıdır. #sonuç da tamsayı olur.. Bu bölüme gelene kadar.. 62 . “/” ve s “*” gibi i¸aretlerden yararlanmı¸tık. Bu da size ilerki konuları daha rahat anlayabilmeniz ¸ g s açısından sa˘ lam bir temel kazandırmı¸ olacak. e˘ er varsa. “-”. Bu i¸leçler bizim yabancısı oldu˘ umuz bir kavram de˘ ildir.. ¸ g Dilerseniz bilgilerimizi tazelemek için birkaç örnek yapalım: >>> print 456 + 654 1110 >>> print 456 . ¸ 6. Üstelik bu ¸ g s s bölümde. Bu bölümü tamamladıktan sonra Python’la ilgili en temel konuları epey g ayrıntılı bir sekilde ö˘ renmi¸ olacaksınız. önümüzdeki konuları çok daha rahat kavradı˘ ınızı farkedeg g cek.1 ˙sleçler (Operators) I¸ Hatırlarsanız sayılar konusunu incelerken aritmetik i¸lemleri yapabilmek için “+”.

Ben size o \ sayının karesini söyleyeyim:\n") sayi = int(sayi) print "girdi˘iniz sayı\t\t: %s" %(sayi) g print "girdi˘iniz sayının karesi: %s" % (sayi * sayi) g Burada bir sayının karesini almak için o sayıyı kendisiyle çarptık. in <module> ZeroDivisionError: integer division or modulo by zero >>> print 45 * 76 3420 Bu i¸leçler aritmetik i¸lemleri yapmamızı sa˘ ladı˘ ı için bunlara özel olarak “aritmetik i¸leçler” s s g g s (arithmetic operators) adı verilir.0. s g % i¸ leci s Diyelim ki söyle bir bölme i¸lemi yaptınız: ¸ s >>> print 13 / 3 4 Gördü˘ ünüz gibi bu bölme i¸leminin sonucu 4‘tür. line 1.803571428571 >>> print 5 / 0 #bir sayının 0’a bölünmesi hataya yol açar. Ama Python’da bir sayının karesini almanın çok daha temiz bir yolu var: >>> print 12 ** 2 144 “**” i¸leci Python’da bir sayının herhangi bir kuvvetini almamızı sa˘ lar. ö˘ renmemiz gereken birkaç aritmetik i¸leç s g s daha var. Bunların dı¸ında. ˙ Isterseniz onlara bir göz atalım: “**” i¸ leci s Önceki derslerimizin birinde suna benzer bir örnek vermi¸tik: ¸ s #!/usr/bin/env python # -*. Traceback (most recent call last): File "<stdin>". Yukarıdaki komut 122 s g ifadesiyle e¸de˘ erdir.coding: utf-8 -*sayi = raw_input("Bir sayı girin. E˘ er bir sayının üçüncü kuvvetini almak isterseniz yukarıdaki komutu s g g söyle yazmalısınız: ¸ >>> print 12 ** 3 1728 Bu da 123 ifadesine e¸de˘ erdir. Peki biz bu bölme i¸leminden kalan sayıyı g s s bulmak istersek ne yapaca˘ ız? ˙ste bunun için Python’da “%” adlı bir i¸leç var: g I¸ s .

özellikle ilk zamanlarda.” diye dü¸ünmeyin sakın.>>> print 13 % 3 1 Demek ki 13 sayısı 3‘e bölündü˘ ünde kalan 1 imi¸.coding: utf-8 -*yas = int(raw_input("Ya¸ınız kaç? ")) s if yas < 0: print "Yok canım. Bu yeni i¸leçlere geçmeden s g s önce isterseniz Python’a yeni ba¸layanların sıkça yaptı˘ ı bir hataya de˘ inelim.." elif yas >= 60: print "Ya¸ kemale ermi¸!" s s elif yas > 30: print "Ya¸lanıyorsun dostum!" s Bunlara ek olarak bu bölümde birkaç yeni i¸leç daha görece˘ iz. elif.. Tıpkı yukarıdakiler gibi." g Bu i¸lecin.. Biz bu i¸leçleri önceki derslerimizde if. s s Python’da i¸leçler yukarıdakilerle sınırlı de˘ ildir. Epey gençsin. ve else deyimleri ile birlikte s kullanmı¸tık. Bu i¸aretler her ne kadar aynı anlama geliyormu¸ gibi görünse de aslında s s s . bir sayının tek mi yoksa çift mi oldu˘ unu tespit etmeniz gerekti˘ i durumlarda çok s g g i¸inize yarayacaktır." g else: print "Girdi˘iniz sayı tektir.. E˘ er bir sayının 2’ye bölümünden kalan sayı 0 ise o sayı çifttir.coding: utf-8 -*sayi = input("Bir sayı girin: ") if sayi % 2 == 0: print "Girdi˘iniz sayı çifttir. “=” ve “==” i¸aretlerini birg s s birine karı¸tırır. O yüzden “Bölme s s g i¸leminden kalan sayıyı bilsem ne olur. önceki derslerimizden s g bildi˘ imiz ve matematikten de a¸ina oldu˘ umuz birkaç i¸leç daha var: g s g s == > < >= <= “e¸ittir” anlamına geliyor s “büyüktür” anlamına geliyor “küçüktür” anlamına geliyor “büyük e¸ittir” anlamına geliyor s “küçük e¸ittir” anlamına geliyor s Sayıları kar¸ıla¸tırmamızı sa˘ ladıkları için bu i¸leçlere “kar¸ıla¸tırma i¸leçleri” (comparison ops s g s s s s erators) adı verilir. Mesela: s #!/usr/bin/env python # -*. Aksi halde s g o sayı tektir: #!/usr/bin/env python # -*. arayüz tasarımı sırasında dahi i¸inize yaradı˘ ını göreceksiniz. bilmesem ne olur.. g s Bu i¸leç. s g g Python ö˘ renmeye yeni ba¸layanlar. daha neler!?" elif yas <= 30: print "Hmm.

Python’da de˘ i¸kenleri tanımlarken. Olmayan g g ¸ g g g bir seyin de˘ eri sorgulanamaz.coding: utf-8 -*alinin_yasi = 23 aysenin_yasi = 23 if alinin_yasi == aysenin_yasi: print "Ali ile Ay¸e aynı ya¸tadır!" s s Burada da “==” i¸lecini kullanarak Ali’nin ya¸ı ile Ay¸e’nin ya¸ını birbiriyle kar¸ıla¸tırıyoruz. Yani burada söyle bir soru soruyoruz Python’a: “sayi adlı gs g ¸ de˘ i¸kenin de˘ eri 3456 mı?”. gs g Bir de suna bakalım: ¸ >>> sayi == 3456 True Burada yaptı˘ ımız sey sayi adlı de˘ i¸kene de˘ er atamak de˘ ildir. Bu soruyu duyan Python bize bir cevap veriyor. g ¸ gs g g Burada biz sayi de˘ i¸keninin de˘ erini sorguluyoruz. s g . de˘ er sorgulamaktır. line 1. s s s s s s Yukarıdaki örnekte e˘ er if alinin_yasi = aysenin_yasi gibi bir sey yazarsak Python bize g ¸ bir hata mesajı gösterecektir. Python’un cevgs g abını biraz sonra tartı¸aca˘ ız. Çünkü daha önce de dedi˘ imiz gibi “=” i¸areti de˘ er atamaya g s g yarar. Burada sayi adlı de˘ i¸kene 3456 de˘ erini atıyor. O yüzden g s bunları karı¸tırmamaya özen gösteriyoruz. in <module> NameError: name ’meyve’ is not defined Ama siz önce bir meyve de˘ i¸keni olu¸turursanız. Az sonra bunun ne demek oldu˘ unu inceleyece˘ iz. “=” ve “==” i¸aretleri birbirlerinden çok farklı anlamlara geliyorlar. Dolayısıyla söyle bir i¸lem hata verecektir: ¸ g ¸ s >>> meyve == "elma" Traceback (most recent call last): File "<stdin>". s Hatırlarsanız “==” i¸lecini önceki derslerimizde söyle bir örnek içinde kullanmı¸tık: s ¸ s #!/usr/bin/env python #-*. yukarıda yaptı˘ ımız sey bir de˘ er atamak de˘ il. g g g Gördü˘ ünüz gibi. E˘ er siz burada “==” yerine “=” i¸lecini kullanacak olursanız Python ne yapg s maya çalı¸tı˘ ınızı anlayamayacaktır.birbirlerinden çok farklıdır... Bu i¸aretin tek görevi bir de˘ i¸kene de˘ er g s s gs g atamaktır. daha sonra bu de˘ i¸kenin de˘ erini sorgulayags s gs g bilirsiniz: >>> meyve = "elma" >>> meyve == "elma" True Burada aldı˘ ımız True çıktısına takılmayın. s g Dedi˘ imiz gibi. Durumu birkaç örnekle açıklamaya çalı¸alım: s >>> sayi = 3456 Burada sayi adlı bir de˘ i¸ken tanımladık. Bu örnekte bizim yapmamız gereken sey de˘ er atamaktan ziyade iki de˘ eri kar¸ıla¸tır¸ g g s s mak olmalıdır. yani de˘ i¸kengs gs gs lere de˘ er atarken “=” i¸aretinden yararlanıyoruz.

Mesela bu i¸leci kullanarak yukarıdaki örne˘ i söyle yazabiliriz: s s g ¸ #!/usr/bin/env python # -*. g Dolayısıyla yukarıdaki çıktıya göre sayi adlı de˘ i¸kenin de˘ eri gerçekten de 3456. g gs g gs g s g ekrana ‘Ali ile Ay¸e aynı ya¸ta de˘ ildir!’ cümlesini yazdır!“ s s g Gelin bununla ilgili bir örnek daha verelim konuyu daha net kavramak için: #!/usr/bin/env python # -*.coding: utf-8 -*parola_ilk = raw_input("Parolanızı giriniz: ") parola_tekrar = raw_input("Aynı parolayı tekrar giriniz: ") if parola_ilk != parola_tekrar: print "Parolalar e¸le¸miyor!" s s else: print "Programa ho¸geldiniz!" s Burada..” anlamına gelen g s g s g ”!=” i¸lecinden yararlanıyoruz. anlamını bütün programcıların çok iyi bilmesi gereken “true” ve “false” diye iki kelime vardır. gs g Bir de su örneklere bakalım: ¸ .. ya da yanlı¸. Aksi halde. s ˘ 6. g Hatırlarsanız yukarıda “==” i¸lecini incelerken.2 Bool Degerler ˙ Ingilizce’de. “False” kelimesinin anlamı ise “yanlı¸”tır.coding: utf-8 -*alinin_yasi = 30 aysenin_yasi = 23 if alinin_yasi != aysenin_yasi: print "Ali ile Ay¸e aynı ya¸ta de˘ildir!" s s g Burada su Türkçe cümleyi Pythonca’ya çevirmi¸ olduk: ¸ s “E˘ er alinin_yasi adlı de˘ i¸kenin de˘ eri aysenin_yasi adlı de˘ i¸kenin de˘ erine e¸it de˘ ilse. Peki e¸itsizlik kar¸ıla¸tırması için herhangi bir i¸leç var mı?“ s s s s Elbette var. Gördü˘ ünüz gibi ”!=” i¸leci oldukça g s g s kullanı¸lı bir araç. g s Bilgisayar mantı˘ ında her sey ya do˘ rudur. Dolayısıyla herhangi bir sey bilgisag ¸ g s ¸ yar açısından ya True ya da False de˘ ere sahiptir. ˙ g Ingilizce’de “true” do˘ ru demektir. “e¸it de˘ ildir. bu i¸lecin iki de˘ er arasında kar¸ıla¸tırma yaps s g s s tı˘ ını söylemi¸tik. kar¸ıla¸tırma i¸leçlerinden biri olan ”!=” i¸lecini kullanarak parola_ilk ve s s s s parola_tekrar adlı de˘ i¸kenlerin de˘ erini kar¸ıla¸tırıyoruz. Bunu söylerken de söyle bir örnek vermi¸tik: g s ¸ s >>> sayi == 3456 True Bu örnek bize True çıktısı veriyor. Python’da iki de˘ erin e¸itsizli˘ ini sorgulamak için. Dedi˘ imiz gibi. E˘ er parola_ilk‘in de˘ eri gs g s s g g parola_tekrar‘ın de˘ erine e¸it de˘ ilse Parolalar e¸le¸miyor! çıktısı veriyoruz. g s g s s yani bu iki de˘ er birbirine e¸itse kullanıcıyı içeri alıyoruz. “True” kelimesinin anlamı “do˘ ru”.Burada söyle bir soru akla geliyor: “Biz e¸itlik kar¸ıla¸tırması yapmak için “==” i¸lecini kul¸ s s s s lanıyoruz.

˙ gs Ikinci örnekte ise a de˘ i¸kenin “elma” diye bir de˘ eri var. Bu de˘ i¸kenin de˘ eri 3. Yani. Yani burada a de˘ i¸keni hiç bir de˘ ere sahip de˘ il. g ¸ g s ˙ste bu iki de˘ ere Bool De˘ erler adı verilir ve bu sistem bilgisayarın temelini olu¸turur. yani “yanlı¸” çıktısı alıyoruz. False. a de˘ i¸keninin de˘ eri 4 olmadı˘ ı için bu kez False. Ama hiç sa¸ırtmasın. Bir sonraki satırda gs gs g a de˘ i¸keninin de˘ erini sorguluyoruz. herhangi bir de˘ ere sahipse o sey True. gs g g s Dedi˘ imiz gibi. yani do˘ rudur. Biraz kafa karı¸tırıcı gelmi¸ olabilir g ¸ g g s s s bu tanım. gs ¸ s s ¸ s Çünkü burada a de˘ ersiz de˘ il. Bu de˘ i¸kenin bir de˘ eri var.>>> a = 3 >>> a == 3 True >>> a == 4 False Burada öncelikle a adlı bir de˘ i¸ken tanımladık. Ama g ¸ g ¸ g e˘ er o sey hiç bir de˘ ere sahip de˘ ilse. Bir sonraki gs g g g satırda ise a == 4 gibi bir ifade görüyoruz. Burada sordu˘ umuz soru su: “a de˘ i¸keninin de˘ eri 3 gs g g ¸ gs g mü?”. Örnekler durumu daha net anlatacaktır: >>> a = "" >>> bool(a) False >>> a = "elma" >>> bool(a) True >>> a = " " >>> bool(a) True ˙ örnekte a bo¸ bir karakter dizisidir. I¸ g g s Simdi biraz daha ayrıntıya girelim. Üçüncü örnek sizi biraz sa¸ırtmı¸ olabilir. “a 4 mü?” gibi sorular sorduk ve buna uygun g cevaplar aldık. a de˘ i¸keninin de˘ eri 3 oldu˘ u için burada True yani “do˘ ru” çıktısını aldık. Bunun yanısıra. “a 3 mü?”. yani yanlı¸tır. Unutmayın. ba¸lıba¸ına a‘nın kendisini de do˘ ruluk ve yanlı¸lık açısından s s g s sorgulayabiliriz. Yukarıda a de˘ i¸keninin de˘ erinin ba¸ka bir de˘ ere e¸it ¸ gs g s g s olup olmadı˘ ını sorguladık. bo¸ bir karakter s s . O da bo¸luk karakteri! Yani g g gs g s burada a. Ilk s gs g g Dolayısıyla bu de˘ i¸ken False‘tur. bilgisayar dilinde istisnasız her sey ya True [do˘ ru] ya da False [yanlı¸]’tur. bir adet bo¸luk karakteri barındıran bir karakter dizisidir. Bu da su anlama geliyor: “a de˘ i¸keninin de˘ eri 4 ¸ gs g mü?”. Python’da ¸ g s böyle bir soru sorabilmek için bool() adlı bir fonksiyondan yararlanaca˘ ız: g >>> a = 3 >>> bool(a) True Python’da e˘ er herhangi bir sey. Mesela söyle sorular sorabiliriz: “a do˘ ru mu?” veya “a yanlı¸ mı?”. Bu gs g yüzden bu de˘ i¸ken True‘dur.

s s Dilerseniz bununla ilgili küçük bir örnek verelim: #!/usr/bin/env python # -*. Bu ayrımı asla gözden kaçırmayın. Zaten Python programcıları yukarıdaki gibi bir sey yazacakları zaman ba¸ka bir yol tutmayı tercih ederler.coding: utf-8 -*soru = raw_input("Adınız: ") if soru: print "Te¸ekkürler" s else: print "Bu soruyu bo¸ geçemezsiniz!" s Gördü˘ ünüz gibi.. E˘ er yukarıdakinin tersini yapmak isterseniz not i¸lecinden yararlanabilirsiniz (Bu i¸leci biraz g s s sonra ayrıntılı olarak inceleyece˘ iz): g #!/usr/bin/env python # -*..coding: utf-8 -*soru = raw_input("Adınız: ") if bool(soru) == True: print "Te¸ekkürler" s else: print "Bu soruyu bo¸ geçemezsiniz!" s Bu örnekte e˘ er kullanıcı soruya herhangi bir cevap verirse ekrana Te¸ekkürler çıktısı verilir. Dilerseniz bu s ¸ g durumu kendi gözlerimizle görelim: >>> a = "" >>> b = " " >>> a == b False Gördü˘ ünüz gibi. Çünkü a bo¸ bir karakter dizisi iken. b bir adet g s g s bo¸luk karakterinden olu¸an bir karakter dizisidir.. Buradaki if bool(soru) == True: g ifadesi su anlama gelir: “E˘ er soru de˘ i¸keninin bool de˘ eri True ise. g s Ama e˘ er kullanıcı soruyu cevaplamadan ENTER tu¸una basarsa o zaman Bu soruyu bo¸ geçeg s s mezsiniz çıktısı alır.dizisi ile bo¸luk karakteri içeren bir karakter dizisi birbiriyle aynı sey de˘ ildir. Gördü˘ ünüz gibi burada bool() fonksiyonunu kullandık. a ile b birbirine e¸it de˘ il..coding: utf-8 -*soru = raw_input("Adınız: ") if not soru: print "Bu soruyu bo¸ geçemezsiniz!" s .” anlamına s g gs g gelir... Görelim: ¸ s #!/usr/bin/env python # -*. sadece if soru: diyerek g amacımıza ula¸ıyoruz. Bu ifade de “E˘ er soru de˘ i¸keninin bool de˘ eri True ise. hiç bool() fonksiyonunu araya sokmadan.“ ¸ g gs g Yukarıdaki kodları Python’da çok daha kolay yazabiliriz aslında.

coding: utf-8 -*kullanici_adi = raw_input("Kullanıcı adınız: ") parola = raw_input("Parola: ") if kullanici_adi == "ahmet" and parola == "ah12345678": print "Programa ho¸geldiniz!" s else: print "Kullanıcı adınız ya da parolanız yanlı¸" s Burada “and” i¸lecinin ne i¸e yaradı˘ ı apaçık anla¸ılıyor. E˘ er kullanıcı adı ve paroladan herhangi biri yanlı¸sa kullanıcı programa giri¸ izni elde g s s edemez. g s s Mantık ˙sleçleri I¸ and or not “VE” anlamına geliyor “VEYA” anlamına geliyor ˘ IL” “DEG˙ anlamına geliyor Bu i¸leçler. hem kullanıcı adının hem de parolanın do˘ ru girilmesi sartına ba˘ lıyg ¸ g oruz.else: print "Te¸ekkürler" s Burada söyle demi¸ oluyoruz: “E˘ er soru de˘ i¸keninin bool de˘ eri True de˘ il ise..coding: utf-8 -*kullanici_adi = raw_input("Kullanıcı adınız: ") . Yukarıdaki kodlarda. kullanıcının pros s g s grama kabul edilmesini.“ ¸ s g gs g g Bir önceki bölümde su i¸leçleri görmü¸tük: ¸ s s Aritmetik ˙sleçler I¸ + / * Toplama i¸lemi yapar s Çıkarma i¸lemi yapar s Bölme i¸lemi yapar s Çarpma i¸lemi yapar s Kar¸ ıla¸ tırma ˙sleçleri s s I¸ == != > < >= <= “e¸ittir” anlamına geliyor s “e¸it de˘ ildir” anlamına geliyor s g “büyüktür” anlamına geliyor “küçüktür” anlamına geliyor “büyük e¸ittir” anlamına geliyor s “küçük e¸ittir” anlamına geliyor s Simdi de mantık i¸leçlerini (logical operators) inceleyece˘ iz. lisede mantık dersi almı¸ olanlara hiç yabancı gelmeyecektir. Ama artık bu g s g s s kavramı bildi˘ imize göre rahatlıkla mantık i¸leçlerini i¸leyebiliriz. Yukarıdaki kodları bir de söyle yazalım: ¸ #!/usr/bin/env python # -*. s s Peki ne i¸e yarar bu mantık i¸leçleri? s s ˙ Isterseniz uzun uzun açıklama yapmak yerine bir örnek verelim: #!/usr/bin/env python # -*. Bir önceki bölümde henüz Bool ¸ s g kavramını ö˘ renmemi¸ oldu˘ umuz için mantık i¸leçlerinden bahsedememi¸tik..

g Dilerseniz etkile¸imli kabukta birkaç ufak örnekle durumu daha net anlamaya çalı¸alım: s s >>> True and True True Dedi˘ imiz gibi. Bu i¸leç “de˘ il” anlamına gelir.parola = raw_input("Parola: ") if kullanici_adi == "ahmet" or parola == "ah12345678": print "Programa ho¸geldiniz!" s else: print "Kullanıcı adınız ya da parolanız yanlı¸" s Burada “and” yerine “or” kullandı˘ ımıza dikkat edin. Yani bu i¸leç cümleye olumsuz bir s s g s anlam katar. iki True de˘ er birbirine “and” ile ba˘ lanırsa sonuç True olacaktır. Bu sekilde kullanıcının programa giri¸ g ¸ s yapabilmesi için kullanıcı adı veya paroladan birini do˘ ru girmesi yeterli olacaktır. g Gelelim “not” i¸lecine. g g >>> True or False True E˘ er iki de˘ er birbirine “or” ile ba˘ lanırsa ve e˘ er bu de˘ erlerden sadece biri bile True ise g g g g g sonuç da True olacaktır. Birkaç örnek verelim: >>> kullanici_adi = "ahmet" >>> not kullanici_adi False Burada Python’a söyle bir sey söylemi¸ olduk: ¸ ¸ s “kullanici_adi de˘ i¸keninin bool de˘ eri True de˘ ildir“ gs g g . >>> False or False False “or” ile birbirine ba˘ lanmı¸ iki de˘ erin ikisi de False ise sonuç da False‘tur. g g >>> False and False False Elbette her iki de˘ erin de False oldu˘ u durumda sonuç da False‘tur... g s g >>> True or True True Elbette her iki de˘ er de True ise sonuç da True olacaktır. g g g >>> True and False False E˘ er de˘ erlerden biri bile False ise sonuç da False olacaktır.

.O da bize su cevabı verdi: ¸ “Hayır.. Mesela pek çok durumda bir sayıyı karakter dizisine ve e˘ er mümkünse bir s s g g karakter dizisini de sayıya dönü¸türmek zorunda kalacaksınız. Yani ong dalık kısmı atar.. verileri birbirine dönü¸türmemiz gereken durumlarla sıkça s kar¸ıla¸aca˘ ız.3 Dönü¸ türme ˙slemleri s I¸ Programcılık maceramız sırasında.0 / 3 7. s s 6. Dolayısıyla e˘ er kullanıcı soruyu s g g bo¸ geçerse if not soru: satırı i¸letilecektir. Python’da iki tamsayıyı birbirine bölersek elde edece˘ imiz çıktı da tamsayı olag g caktır.coding: utf-8 -*soru = raw_input("Adınız: ") if not soru: print "Bu soruyu bo¸ geçemezsiniz!" s else: print "Te¸ekkürler" s Burada if not soru ifadesine dikkat edin..66666666667 Peki buna benzer bir seyi a¸a˘ ıdaki programda nasıl yaparız? ¸ s g #!/usr/bin/env python # -*. True’dur. dostum.“ Yanılıyorsun! Çünkü kullanıcı_adi de˘ i¸keni bir de˘ ere sahip oldu˘ u için gs g g Hatırlarsanız yukarıda söyle bir örnek vermi¸tik: ¸ s #!/usr/bin/env python # -*.“ g gs g g Yukarıdaki örnekte e˘ er kullanıcı “Adınız” sorusunu bo¸ geçerse soru de˘ i¸keninin de˘ eri söyle g s gs g ¸ olacaktır: soru = "" Python’da bo¸ karakter dizilerinin False oldu˘ unu biliyoruz.coding: utf-8 -*bolen = input("Bölme i¸lemi için ilk sayıyı girin: ") s bolunen = input("Bölme i¸lemi için ikinci sayıyı girin: ") s . Simdi dilerseniz bu duruma çok s ¸ basit bir örnek verelim: Bildi˘ iniz gibi. Bunu önlemek için. Yani: >>> print 23 / 3 7 Burada iki adet tamsayı oldu˘ u için Python bize sonucu da tamsayı olarak gösterir. Burada Python’a sunu diyoruz: ¸ “E˘ er soru de˘ i¸keninin bool de˘ eri True de˘ il ise. i¸leme giren sayılardan birini kayan noktalı sayı olarak s tanımlamamız yeterlidir: >>> print 23.

input() fonksiyonuyla yapabilece˘ imiz her seyi aslında raw_input() fonksiyonuyla da yapabilece˘ imizi söylemi¸tik..0” i¸areti koyarak sorunu g g s çözüyorduk.. float() fonksiyonu 23 sayısını 23.coding: utf-8 -*bolen = input("Bölme i¸lemi için ilk sayıyı girin: ") s bolunen = input("Bölme i¸lemi için ikinci sayıyı girin: ") s print "Bölme i¸leminin sonucu:". bölme i¸lemine giren sayılardan birini bu float() fonksiyonu ile kayan nokg s talı sayıya döndürerek hassas bir çıktı alabildik.666666666666667 Gördü˘ ünüz gibi. bunların sa˘ ına birer ”. Simdi bunu sayıya çevirelim: g gs ¸ >>> int(a) 23 . s ¸ g Elbette Python’da float() gibi ba¸ka fonksiyonlar da vardır. Ama simdi sayıları kullanıcıdan alıyoruz. Hatırlarsanız. sayıları kendimiz girdi˘ imiz için. float(bolen) / bolunen s Artık bölme i¸leminin sonucunu hassas bir sekilde alabilece˘ iz. Simdi suna bakın: s ¸ ¸ >>> a = 23 >>> b = 3 >>> a / b 7 >>> float(a) / b 7. Dolayısıyla yukarıdaki programın hassas ¸ bir sonuç verebilmesi için burada bir dönü¸türme i¸lemi yapmamız gerekiyor.. Mesela int() fonksiyonu bunlardan s biridir. Gelin simdi bu i¸lemi yukarıdaki programa ¸ s uygulayalım: #!/usr/bin/env python # -*. Bu dönü¸türme s s s i¸lemi için float() adlı bir fonksiyondan yararlanaca˘ ız: s g >>> a = 23 >>> float(a) 23.0 seklinde bir kayan noktalı sayıya g ¸ dönü¸türdü. input() ve raw_input() fonksiyonlarını incelerken.. Dilerseniz önce bu fonksiyonu etkile¸imli s kabukta biraz inceleyelim: >>> a = "23" Bildi˘ iniz gibi yukarıdaki a de˘ i¸keni bir karakter dizisidir. bolen / bolunen s Biraz önce.print "Bölme i¸leminin sonucu:". ˙ste bu g ¸ g s I¸ int() fonksiyonu bize bu konuda yardımcı olacak.0 Gördü˘ ünüz gibi.

. yazdı˘ ımız kodların nasıl i¸ledi˘ ine dikkat etmenin yanısıra. raw_input() fonksiyonunu tümden int() g g ¸ fonksiyonu içine aldık: int(raw_input("˙lk sayıyı girin: ")) I Burada özellikle kapanı¸ tırnaklarını eksik yazmamaya özen gösteriyoruz. kodları görünü¸ açısından g s g s nasıl düzenledi˘ imize ve satırları nasıl böldü˘ ümüze de dikkat edin. s Peki yukarıda yaptı˘ ımız seyin tersi mümkün mü? Yani acaba bir sayıyı karakter dizisine çevireg ¸ bilir miyiz? Bu sorunun yanıtı evettir. Gelin isterseniz bu s g bilgiyi su örne˘ e uygulayalım: ¸ g #!/usr/bin/env python # -*. Python’a yeni s ba¸layanların en sık yaptı˘ ı hatalardan biri de açılmı¸ tırnakları kapatmayı unutmaktır. bu karakter dizisi sayı olarak temsil edilebiliyor. burada yaptı˘ ımız sey çok basit." %(sayi. s g s Böylece input() fonksiyonunun prangasından kurtulmu¸ olduk! Artık raw_input() fonksiyonuyla s da aritmetik i¸lemler yapabiliyoruz. Ancak tahmin edebilece˘ iniz gibi her s g karakter dizisi sayıya çevrilemez. Python görünü¸e de önem veren zarif bir dildir.coding: utf-8 -*ilk_sayi = int(raw_input("˙lk sayıyı girin: ")) I ikinci_sayi = int(raw_input("˙kinci sayıyı girin: ")) I toplam = ilk_sayi + ikinci_sayi print "Bu iki sayının toplamı: ". in <module> ValueError: invalid literal for int() with base 10: ’elma’ Gördü˘ ünüz gibi. int() fonksiyonu yalnızca sayı de˘ erli karakter dizilerini g sayıya dönü¸türebilir: s >>> kardiz = "elma" >>> int(kardiz) Traceback (most recent call last): File "<stdin>".. kuvveti %s olur. line 1. sayi ** kuvvet) Burada. toplam Gördü˘ ünüz gibi. Ben size bu sayının " "istedi˘iniz kuvvetini hesaplayayım: ")) g kuvvet = int(raw_input("¸imdi de %s sayısının kaçıncı kuvvetini " S "hesaplamak istedi˘inizi söyleyin: " g %sayi)) print "%s sayısının %s. “elma” karakter dizisi sayı olarak temsil edilemeyece˘ i için Python bize bir g g hata mesajı gösteriyor. Nihayet input() gibi tehlikeli bir fonksiyondan yakayı s sıyırdı˘ ımıza göre bu durumu bir örnekle kutlayabiliriz: g #!/usr/bin/env python # -*. Bu i¸lem için de str() adlı fonksiyondan yararlanaca˘ ız: s g .Böylece “23” karakter dizisini sayıya çevirmi¸ olduk.coding: utf-8 -*sayi = int(raw_input("Bir sayı girin. Daha önce de dedi˘ im g g g gibi. kuvvet. Ama “23” gibi bir karakter disini sayı olmaktan çıkaran tek sey tırnak ¸ i¸aretleri oldu˘ u için.

Örne˘ in: g g g g >>> i = 23 >>> type(i) <type ’int’> “int”. Bu konuyu da bitirdi˘ imize göre artık bölüm sorularına geçebiliriz. Söyle bir kod yazımı ne tür sorunların ortaya çıkmasına yol açar? Mesela g s ¸ a¸a˘ ıdaki kodları çalı¸tıran bir kullanıcı cevap olarak 60 üzeri bir sayı girerse nasıl bir çıktı alır? s g s Çıktının bekledi˘ imiz gibi olmamasının nedeni nedir? g . yani tamgs sayı imi¸.3 >>> type(f) <type ’float’> “float”. A¸a˘ ıdaki örnekte if ve elif deyimlerini farklı sıralarda yerle¸tirdi˘ inizde nasıl bir sonuç elde s g s g edece˘ inizi dü¸ünün. >>> f = 14.. çünkü Python maceranızda bunlar bol bol kar¸ınıza çıkag s cak. Bu bölümü kapatmadan önce dilerseniz Python’daki küçük ama önemli bir fonksiyondan daha söz edelim: type() fonksiyonu. Yani f de˘ i¸keni gs bir kayan noktalı sayıdır. integer (tamsayı) kelimesinin kısaltmasıdır.. herhangi bir de˘ erin hangi tipte oldu˘ unu sorgulamamızı sa˘ lar. g s Herhangi bir sayıyı veya sayı de˘ erli karakter dizisini tamsayıya dönü¸türür. g s Herhangi bir sayıyı karakter dizisine dönü¸türür. Demek ki i de˘ i¸keni bir integer. Dolayısıyla s de˘ i¸keni bir karakter gs dizisidir. type() fonksiyonu..>>> a = 23 >>> str(a) ’23’ Gelin isterseniz simdiye kadar gördü˘ ümüz dönü¸türme fonksiyonlarını topluca görelim: ¸ g s float() int() str() Herhangi bir sayıyı veya sayı de˘ erli karakter dizisini kayan noktalı sayıya dönü¸türür. s Bu fonksiyonları iyi ö˘ renmelisiniz.4 Bölüm Soruları 1.. Bir de suna bakalım: s ¸ >>> s = "elma" >>> type(s) <type ’str’> “str” de string (karakter dizisi) kelimesinin kısaltmasıdır. floating point number (kayan noktalı sayı) kelimesinin kısaltmasıdır. g 6.

Epey gençsin.#!/usr/bin/env python # -*.coding: utf-8 -*yas = int(raw_input("Ya¸ınız kaç? ")) s if yas < 0: print "Yok canım. Geçen bölümde yaptı˘ ımız basit hesap makinesinde input() fonksiyonunu kullanmı¸tık. daha neler!?" elif yas <= 30: print "Hmm. . A¸a˘ ıdaki i¸lemlerin sonucu nedir? s g s >>> True or False >>> True and False >>> True and (True or False) >>> True or (False and True) >>> True or (False and False) >>> (False or False) and (False or True) 3. Siz g s o hesap makinesini raw_input() fonksiyonunu kullanarak yeniden yazın." elif yas > 30: print "Ya¸lanıyorsun dostum!" s elif yas >= 60: print "Ya¸ kemale ermi¸!" s s 2..

yukarıda verilen tanıma tam olarak uyar.. Dolayısıyla bu kod g g parçasının verece˘ i çıktı da 1 olacaktır. Yani kullanıcı adı ve parola yanlı¸ girildi˘ inde bu kullanıcı adı ve s s g parolayı tekrar tekrar soramayız.. Bu çıktıyı verdikten sonra ise program sona erecektir. while döngüsü. O halde su küçücük örne˘ i bir inceleyelim bakalım: ¸ g #!/usr/bin/ env python #-*. Ne demek istedi˘ imizi anlatmanın en iyi yolu bununla s g g ilgili bir örnek vermek olacaktır.coding: utf-8 -*a = 0 a = a + 1 print a Bu minicik kodun yaptı˘ ı i¸. programı yeniden ba¸latmamız gerekir. Yani g yazdı˘ ımız bir programdaki kodların tamamı i¸letilince programın kapanmasına engel olur ve g s kod dizisinin en ba¸a dönmesini sa˘ lar. g g g Kodlarımızı sürekli döndürmemizi sa˘ lamada bize yardımcı olacak parçacıklara Python’da g döngü (˙ Ingilizce: Loop) adı veriliyor. g 76 . Aynı sekilde kullanıcı g s ¸ adı ve parola soran bir program yazsak. çıkarma. birinci satırda a de˘ i¸keninin de˘ erine bakıp ikinci satırda bu g s gs g de˘ ere 1 eklemek. Bu bölümde iki tane döngüden bahsedece˘ iz: while g ve for döngüleri. ˙ s g g Isterseniz lafı daha fazla uzatmadan yola koyulalım ve ilk olarak while döngüsüyle i¸e ba¸layalım. s s 7. daha sonra o seçti˘ imiz i¸lemi bitirdi˘ imizde program kapanıyor. ˙ste bu bölümde s I¸ Python’da yazdı˘ ımız kodları sürekli hale getirmeyi. tekrar tekrar döndürmeyi ö˘ renece˘ iz. ba¸ka bir i¸lem g s g s s yapmak istedi˘ imizde ise programı yeniden ba¸latmamız gerekiyordu. o hesap makinesi programında toplama.1 while Döngüsü Yazdı˘ ımız kodları tekrar tekrar döndürmemizi sa˘ layan.BÖLÜM 7 Python’da Döngüler Hatırlarsanız geçen bölümlerden birinde basit bir hesap makinesi yapmı¸tık. programımıza bir süreklilik katan g g ö˘ elere döngü adı verilir. çarpma veya bölme i¸lemlerinden s birini seçip. Böylece ilerleyen bölümlerde i¸leyece˘ imiz daha karg g s g ma¸ık konuları biraz daha kolay anlamamızı sa˘ layacak temeli edinece˘ iz. su anki bilgilerimizle her defasında programı yeniden ¸ ba¸latmak zorunda kalırız. Ayrıca bu bölümde döngüler dı¸ında break ve continue deyimleri ile range() s ve len() fonksiyonlarına da de˘ inece˘ iz. Ancak dikkat s ettiyseniz. üçüncü satırda da bu yeni de˘ eri ekrana yazdırmaktır.

Bu döngü sayesinde programımız I¸ son satıra her geli¸inde ba¸a dönüyor. bunu da su sekilde kısaltabilirdik: g ¸ s ¸ ¸ a -= 1 a = a * 2 veya a = a / 2 gibi ifadeler de söyle kısaltılabilir: ¸ a *= 2 ve: a /= 2 Bu kısaltmalar son derece önemlidir.coding: utf-8 -*a = 0 while a < 100: a += 1 print a Bu kodu çalı¸tırdı˘ ımızda. gs g Son satırda ise. O yüzden kodlarınızda mümkün oldu˘ unca bu kısaltmaları kullanmaya g çalı¸ın. g ˙ste bu noktada while döngüsünün faziletlerini görüyoruz. Yani: s s • a de˘ i¸keninin de˘ erini kontrol ediyor. 0 de˘ erine sahip bir a de˘ i¸keni tanımladık. “a de˘ i¸keninin de˘ eri 100 sayısından küçük oldu˘ u müddetçe a gs g g de˘ i¸keninin de˘ erine 1 ekle. g g • a de˘ erine 1 ekliyor (0 + 1 = 1). g ¸ g • a de˘ erinin hâlâ 100’den küçük oldu˘ unu anlıyor. g g • a de˘ erinin 100’den küçük oldu˘ unu idrak ediyor. gs g • a de˘ erinin 0 oldu˘ unu görüyor. g .” cümlesini Pythonca’ya çevirdik. g g • a de˘ erine 1 ekliyor (1 + 1 = 2). g • Ba¸a dönüp tekrar a de˘ i¸keninin de˘ erini kontrol ediyor. g • Bu de˘ eri ekrana yazdırıyor (2). s gs g • a de˘ erinin su anda 1 oldu˘ unu görüyor. bu yeni a de˘ erini ekrana yazdırdık. s g g Konuyu anlayabilmek için simdi de satırları teker teker inceleyelim: ¸ ˙ satırda. g • Bu de˘ eri ekrana yazdırıyor (1).Bu arada ufak bir ipucu verelim size. Python yukarıda gördü˘ ünüz a = a + 1 satırını su sekilde g ¸ ¸ yazmanıza da izin verir: a += 1 E˘ er a = a . çünkü yazdı˘ ınız Python programlarının performansını g artırıcı etkileri vardır.1 gibi bir sey yazmı¸ olsaydık. s Simdi yukarıdaki koda bazı eklemeler yapalım: ¸ #!/usr/bin/env python #-*. Ilk g gs ˙ Ikinci ve üçüncü satırlarda. 1’den 100’e kadar olan sayıların ekrana yazdırıldı˘ ını görürüz.

“ g gs g Buradaki and (VE) i¸lecinin görevini biliyorsunuz.. Ardından gelen if deyimini nasıl yazdı˘ ımıza dikkat edin. Bu ifade ile." Burada öncelikle de˘ eri 1 olan a adlı bir de˘ i¸ken tanımladık. kullanıcı adı VEYA (or) parola bilgilerinden herg g hangi birini bo¸ bırakırsa kendisine Bu alanları bo¸ bırakamazsınız! uyarısı gösteriyoruz. Böylece kullanıcımız kullanıcı adı ve parola bilgilerini do˘ ru g s g girdi˘ inde while döngüsü sona eriyor. s s . Bu de˘ i¸kenin de˘ eri 1 oldu˘ u g gs gs g g müddetçe programımız çalı¸maya devam edecek. while a g ¸ == 1 ifadesi ile Python’a sunu söylemi¸ oluyoruz: ¸ s “a de˘ i¸keninin de˘ eri 1 oldu˘ u müddetçe a¸a˘ ıdaki kodları çalı¸tırmaya devam et!“ gs g g s g s Bu satırın ardından normal bir sekilde raw_input() fonksiyonlarımız yardımıyla kullanıcıdan kul¸ lanıcı adı ve parola bilgilerini istiyoruz. Gördü˘ ünüz gibi. buradaki if blo˘ unun içinde görünen a = 2 ifadesi de çok önemli. s Bir sonraki satırda kullanici_adi ve parola adlı iki de˘ i¸ken daha tanımlıyoruz. kullanıcı adı ve parola do˘ ru girildi˘ i halde programımız kullanıcı adı ve parola g g sormaya devam edecektir. Böylece a de˘ i¸keninin s g gs g gs de˘ eri artık 1 olmamı¸ oluyor. Sonraki satırda gördü˘ ümüz elif blo˘ unda ise kullanıcı adı ve parola alanlarının bo¸ bırakılıp g g s bırakılmadı˘ ını denetliyoruz. E˘ er kulgs g lanıcı. en g ba¸ta belirledi˘ imiz a de˘ i¸keninin 1 olan de˘ erini 2‘ye getiriyoruz.coding: utf-8 -*a = 1 kullanici_adi = "ahmet_hamdi" parola = "Saatleri_Ayarlama_Enstitüsü" while a == 1: kull_ad = raw_input("Kullanıcı adı: ") par = raw_input("Parola: ") if kull_ad == kullanici_adi and par == parola: print "Programa ho¸geldiniz!" s a = 2 elif not kull_ad or not par: print "Bu alanları bo¸ bırakamazsınız!" s else: print "Kullanıcı adı veya parolanız hatalı. Burada yaptı˘ ımız seye dikkat edin. bu de˘ i¸kenlerin de˘ erini do˘ ru girerse sisteme giri¸ yapabilecek. gs g g s Daha sonra da while döngümüzü tanımlıyoruz. while döngüsünü anlamak ve kullanmak hiç de zor de˘ il. Bu sayede kullanıcının hem kullanıcı adı hem s de parola bilgisini do˘ ru girmesini isteyebiliyoruz. ˙ g g Isterseniz alı¸tırma s olması bakımından bir örnek daha verelim: #!/usr/bin/env python # -*. E˘ er burada a de˘ i¸keninin de˘ erini 1 dı¸ında bir de˘ ere g g gs g s g ayarlamazsak.. Burada söyle bir sey demi¸ olduk: g ¸ ¸ s “E˘ er kull_ad de˘ i¸keninin de˘ eri kullanici_adi de˘ i¸keninin de˘ eriyle VE par de˘ i¸keninin g gs g gs g gs de˘ eri parola de˘ i¸keninin de˘ eriyle aynıysa. E˘ er kullanıcımız. g Bu arada.• Bu i¸lemi 99 sayısına ula¸ana dek tekrarlıyor ve en sonunda bu sayıya da 1 ekleyerek s s vuslata eriyor.

Mesela önceki kodlarda yer alan a de˘ i¸kenini burada artık kullanmıyoruz.coding: utf-8 -*soru = raw_input("Python mu Ruby mi?") while soru != "Python": print "Yanlı¸ cevap!" s . Yani bir nevi. Bu açıdan yukarıdaki g s g kodlar tamamen do˘ ru ve geçerli bir Python programıdır. Bu fonksiyon Python’un etkile¸imli kabu˘ undan çıkmamızı sa˘ lıyordu. s Bunun dı¸ında farklı olarak ilk if blo˘ u içindeki a = 2 satırını da kaldırdık. “aksi belirtilmedi˘ i sürece a¸a˘ ıdaki komutları ¸ g g s g çalı¸tırmaya devam et!” emrini yerine getiriyor.. s Su örne˘ e bir bakalım: ¸ g #!/usr/bin/env python # -*. döngüyü sona erdirecek bir g g ko¸ul belirtmeyi unutmaktır. g Yukarıdaki kodlar istedi˘ imiz i¸lemi rahatlıkla yerine getirmemizi sa˘ lar. Ancak e˘ er istersek yukarıdaki kodg g ları biraz sadele¸tirme ve profesyonel bir görünüm kazandırma imkanına da sahibiz. Dolayısıyla burada gördü˘ ümüz while True ifadesi su anlama geliyor: g s g ¸ “Do˘ ru oldu˘ u müddetçe a¸a˘ ıdaki kodları çalı¸tırmaya devam et!“ g g s g s Peki ne do˘ ru oldu˘ u müddetçe? Neyin do˘ ru oldu˘ unu açıkça belirtmedi˘ imiz için Python bug g g g g rada her seyi do˘ ru kabul ediyor.else blo˘ unda ise kullanıcı adı ve parolanın yanlı¸ girilmesi halinde kullanıcıya nasıl bir uyarı g s gösterece˘ imizi belirliyoruz..coding: utf-8 -*kullanici_adi = "ahmet_hamdi" parola = "Saatleri_Ayarlama_Enstitüsü" while True: kull_ad = raw_input("Kullanıcı adı: ") par = raw_input("Parola: ") if kull_ad == kullanici_adi and par == parola: print "Programa ho¸geldiniz!" s quit() elif not kull_ad or not par: print "Bu alanları bo¸ bırakamazsınız!" s else: print "Kullanıcı adı veya parolanız hatalı." Burada önceki kodlara göre bazı farklılıklar dikkatimizi çekiyor. Siz bu fonksiyonu ilk derslerimizden hatırlıyor olmalısınız. Onun yerine. s Su kodlara bir bakın: ¸ #!/usr/bin/env python # -*. quit() gs g adlı bir fonksiyon kullanıyoruz. Bunun gs gs yerine while döngümüzü su sekilde yazdık: ¸ ¸ while True: Hatırlarsanız geçen bölümde Bool de˘ erleri incelerken True kelimesinin “do˘ ru” anlamına g g geldi˘ ini söylemi¸tik. Programın en ba¸ıns g s daki a de˘ i¸kenini kaldırdı˘ ımız için artık bu satıra da ihtiyacımız yok. Çünkü bu de˘ i¸kene ihtiyacımız kalmadı. s g g while döngüsünü yeni ö˘ renenlerin en sık yaptı˘ ı hatalardan biri.

Burada yaptı˘ ımız sey su: g g ¸ ¸ ..2 for Döngüsü Python’da en sık kullanılan döngü for döngüsüdür desek abartmı¸ olmayız. g s Yukarıdaki kodların i¸letili¸ini sınırlamak için söyle bir sey yazabiliriz: s s ¸ ¸ #!/usr/bin/env python # -*. Kullandı˘ ımız i¸leç “e¸it de˘ ildir” s g s s g anlamına gelen ”!=” i¸leci. i s t i h z a “istihza” bir karakter dizisidir.. bu nedenle de döngümüz sürekli çalı¸maya devam edecektir. for döngüsü. Çünkü bu s kod. e˘ er kullanıcının verdi˘ i cevap “Python” de˘ ilse. 7. print harf .coding: utf-8 -*olcut = 0 soru = raw_input("Python mu Ruby mi?") while olcut <= 10: olcut += 1 if soru != "Python": print "Yanlı¸ cevap!" s Bu kodlar sayesinde.. Ancak burada döngüyü sona erdirecek bir ko¸ul belirlemedik. Bu tanım big raz kafa karı¸tırıcı gelmi¸ olabilir. while döngüsünün her ba¸a dönü¸ünde olcut de˘ i¸keninin de˘ erini 1 artırarak 10’a yaks s gs g la¸tırıyor. s s Bu programı çalı¸tırdı˘ ımızda sorulan soruya Python cevabı vermezsek. g Siz de kendi for döngüsünün görevi bir dizi içindeki ö˘ elerin üzerinden tek tek geçmektir. s yazdı˘ ınız programlarda bu döngüyü bolca kullanacaksınız. E˘ er bu satırı yazmazsak.. bu dizi içindeki ö˘ elerin üzerinden tek tek geçmemg izi sa˘ lıyor.. Bu kodlar içindeki en önemli satır olcut += 1‘dir. ekrana on kez “Yang g g lı¸ cevap!” çıktısı verilecektir. s Simdilik while döngüsüne ara verip bu konuda incelememiz gereken ikinci döngümüze geçiy¸ oruz. olcut de˘ i¸keninin de˘ eri her zaman 0 olmaya devam s g gs g edecek. Çünkü biz Python’a su komutu vermi¸ olduk bu kodla: ¸ s “soru de˘ i¸keninin cevabı Python olmadı˘ ı müddetçe ekrana ‘Yanlı¸ cevap!’ çıktısını vermeye gs g s devam et!“ E˘ er bu programı durdurmak istiyorsak CTRL+C tu¸larına basmamız gerekir.Dikkat ederseniz burada da i¸leçlerimizden birini kullandık. O yüzden isterseniz ne demek istedi˘ imizi basit bir örnek s s g üzerinde anlatalım: >>> for harf in "istihza": .. program biz müdahale s g edene kadar ekrana Yanlı¸ cevap! çıktısını vermeye devam edecek. yani sonsuz bir döngüye s girecektir.

coding: utf-8 -*for i in range(1.coding: utf-8 -*1-100 aralı˘ındaki sayılara i dersek: g bu i’ler içinde 2’ye tam bölünenleri: ekrana bas! Aynı sekilde tek sayıları listelemek de mümkün: ¸ #!/usr/bin/env python # -*. (print harf) gs for döngüsü bazı durumlarda while döngüsü ile benzer bir i¸levi yerine getirir. 100): . Daha sonra da bu harf de˘ i¸kenlerini tek tek ekrana yazdırıyoruz. for döngüsü. Yukarıdaki Pythonca kod Türkçe’de a¸a˘ ı yukarı su anlama gelir: “1.coding: utf-8 -*for i in range(1. Aynı i¸lemi daha s basit bir sekilde for döngüsü (ve range() fonksiyonu) yardımıyla da yapabiliriz: ¸ #!/usr/bin/env python # -*.coding: utf-8 -*a = 0 while a < 100: a += 1 print a Bu kod yardımıyla ekrana 1’den 100’e kadar olan sayıları yazdırabiliyorduk. 100): print i Ben burada de˘ i¸ken adı olarak “i” harfini kullandım. Mesela 1-100 g ¸ arasındaki çift sayıları listelemek istiyor olabilirsiniz: #!/usr/bin/env python # -*. 100): if i % 2 == 0: print i Burada yaptı˘ ımız sey aslında çok basit.coding: utf-8 -*for i in range(1. Yukarıdaki kodları Türkçe’ye söyle çevirebiliriz: g ¸ ¸ #!/usr/bin/env python # -*. bir dizi içinde bulunan bütün ö˘ elerin üzerinden tek tek g g geçilmesini sa˘ lar. Öncelikle “istihza” karakter dizisinin her bir ö˘ esine “harf” adı veriyoruz. siz isterseniz ba¸ka bir harf veya kelime gs s de kullanabilirsiniz.1.100 aralı˘ ındaki sayıların s g ¸ g her birine i adını verdikten sonra ekrana i’nin de˘ erini yazdır!“ g Dedi˘ imiz gibi. (for harf in g "istihza") 2. g for döngüsünün bu özelli˘ inden yararlanarak bazı ilginç seyler yapabilirsiniz. Mesela yukarıda s while döngüsünü anlatırken yazdı˘ ımız su kodu hatırlıyorsunuz: g ¸ #!/usr/bin/env python # -*. Yukarıdaki örnekte de bu döngü 1-100 aralı˘ ındaki sayıların her biri üzg g erinden tek tek geçiyor ve bu ö˘ elerin her birini sırayla “i” olarak adlandırıyor.

s Ba¸ka bir örnek daha verelim: s print range(100. -1) Hemen for döngüsüyle range() fonksiyonunun birlikte kullanıldı˘ ı bir örnek verip ba¸ka bir g s fonksiyonu anlatmaya ba¸layalım: s #!/usr/bin/env python #-*. Zaten ˙ g print range(100) komutu 0 ile 100 arasındaki sayıları yazdırmamızı sa˘ lar. 2) Bu komut ise 1 ile 100 arasındaki sayıları 2’¸er 2’¸er atlayarak yazdırmamızı sa˘ lar. Böylelikle Python’da while ve for döngülerini de ö˘ renmi¸ olduk. bu range() fonksiyg g onunu bir önceki bölümde birkaç örnekte kullanmı¸tık. Dedi˘ imiz gibi.coding: utf-8 -*for sarki in range (1. 200) komutu 100 ile 200 arasındaki sayıları döker. Bu fonksiyon Python’da sayı s g Ingilizce’de de bu kelime “aralık” anlamına gelir. s s g Su ise 100’den 1’e kadar olan sayıları tersten sıralar: ¸ print range(100. "mumdur" 7. artık bu fonksiyonun yabancısı g sayılmayız. 1. g s for döngüsü için verdi˘ imiz ilk örnekte döngü içinde yeni bir fonksiyon kullandık.coding: utf-8 -*- .4 len() fonksiyonu Bu fonksiyon.3 range() fonksiyonu Önceki bölümde bu fonksiyonla ilgili epey örnek yaptı˘ ımız için. karakter dizilerinin uzunlu˘ unu gösterir. Bu arada dikkat ettiyseniz. 100. ˙ g Isterseniz bu vesileyle biraz da hem döngülerde hem ko¸ullu ifadelerde hem de ba¸ka yerlerde kar¸ımıza s s s çıkabilecek faydalı fonksiyonlara ve ifadelere de˘ inelim: g 7. Bir örnek daha: print range(1.if i % 2 == 1: print i “E˘ er bir sayı ikiye bölündü˘ ünde kalan 1 ise o sayı tektir. Bu fonksiyonun ne i¸e yaradı˘ ını gayet iyi biliyoruz. Mesela: g #!/usr/bin/env python #-*. 15): print sarki. Mesela: aralıklarını belirtmemizi sa˘ lar.” kuralından yararlanarak 1-100 g g arası sayıları süzgeçten geçiriyoruz.

g A¸a˘ ıdaki örnek break deyiminin ne i¸e yaradı˘ ını açıkça gösteriyor: s g s g #!/usr/bin/env python #-*. ˙ g Ilerde bu fonksiyonu ba¸ka veri tipleri ile birlikte kullanmayı da ö˘ renece˘ iz. Ama söyle yaparsak olur: g ¸ >>> kardiz = "123456" >>> len(kardiz) 6 123456 sayısını tırnak içine alarak bunu bir karakter dizisi haline getirdi˘ imiz için len() fonksiyg onu görevini yerine getirecektir. 7.coding:utf-8 -*kullanici_adi = "kullanici" parola = "parola" while True: . Yani söyle bir örnek bizi hüsrana g ¸ u˘ ratır: g >>> sayi = 123456 >>> len(sayi) Traceback (most recent call last): File "<stdin>". line 1. Hemen örnek bir kod yazalım: #!/usr/bin/env python #-*. in <module> TypeError: object of type ’int’ has no len() Burada gördü˘ ümüz hata mesajı bize.coding: utf-8 -*a = raw_input("Lütfen bir parola belirleyin: ") if len(a) >= 6: print "Parola 5 karakteri geçmemeli!" else: print "Parolanız etkinle¸tirilmi¸tir. Dolayısıyla simdilik bu fonksiyonun karakter dizileriyle birlikte kullanılabildi˘ ini." s s len() fonksiyonunu yalnızca karakter dizileri ile birlikte kullandı˘ ımıza dikkat edin. ama ¸ g sayılarla birlikte kullanılamadı˘ ını bilmemiz yeterli olacaktır. Afyonkarahisar karakter dizisi içindeki harflerin sayısını ekrana dökecektir. Seçilecek parolaların uzunlu˘ unu sınırlamak g istiyorsanız bu fonksiyondan yararlanabilirsiniz. Ancak henüz o veri tiplerini s g g görmedik.a = "Afyonkarahisar" print len(a) Bu kod.5 break deyimi break deyimi program içinde bir noktada programı sona erdirmek gerekti˘ i zaman kullanılır. Bu fonksiyonu nerelerde kullanabiliriz? Mesela yazdı˘ ınız bir programa kullanıcıların giri¸ yag s pabilmesi için parola belirlemelerini istiyorsunuz. tamsayı veri tipinin len() fonksiyonu ile birlikte kulg lanılamayaca˘ ını söylüyor.

" Burada su Türkçe ifadeyi Python’caya çevirmi¸ olduk: “E˘ er soru1 de˘ i¸keninin de˘ eri kul¸ s g gs g lanici_adi de˘ i¸keniyle. daha önce s g bahsetti˘ imiz i¸leçlerden birini daha kullandık.’ cümlesini yazdır!“ Burada dikkat edilmesi gereken nokta su: and i¸lecinin birbirine ba˘ ladı˘ ı soru1 ve soru2 ¸ s g g de˘ i¸kenlerinin ancak ikisi birden do˘ ruysa o bahsedilen cümle ekrana yazdırılacaktır. Yukarıdaki kodlar arasında. Bu i¸leç Türkçe’de “veya” anlamına gelir." Burada e˘ er kullanıcı klavyede iptal yazarsa programdan çıkılacaktır. dikkat ederseniz.soru1 = raw_input("Kullanıcı adı: ") soru2 = raw_input("Parola: ") if soru1 == kullanici_adi and soru2 == parola: print "Kullanıcı adı ve parolanız onaylandı. Yani gs g kullanıcı adı ve paroladan biri yanlı¸sa if deyiminin gerektirdi˘ i ko¸ul yerine gelmemi¸ olacaks g s s tır. Bunu.6 continue deyimi Bu deyim ise döngü içinde kendisinden sonra gelen her seyin es geçilip döngünün en ba¸ına ¸ s dönülmesini sa˘ lar. and i¸lecinin s s s kar¸ıtı or i¸lecidir. “ve” anlamına gelen g s g s and i¸leci.coding:utf-8 -*while True: s = raw_input("Bir sayı girin: ") if s == "iptal": break if len(s) <= 3: continue print "En fazla üç haneli bir sayı girin. g 7. bu a veya b ifadelerinden birinin do˘ ru olması yetecektir. Buna göre. Bu i¸lecin geçti˘ i satıra tekrar bakalım: s s g if soru1 == kullanici_adi and soru2 == parola: print "Kullanıcı adı ve parolanız onaylandı. Çok bilindik bir örnek verelim: g #!/usr/bin/env python #-*. Kullandı˘ ımız bu i¸leç. g s . soru2 de˘ i¸keninin de˘ eri de parola de˘ i¸keniyle aynı ise ekrana ‘Kulgs gs g gs lanıcı adı ve parolanız onaylandı. burada hem a hem de b do˘ ru olmalıdır." break else: print "Kullanıcı adınız veya parolanız yanlı¸. kullanıcı adı ve parola do˘ ru girildi˘ inde parola sorma g g i¸leminin durdurulması sa˘ lanıyor." s print "Lütfen tekrar deneyiniz!" Bu programda break deyimi yardımıyla. “a veya b do˘ ru ise” s s s g dedi˘ iniz zaman. Sayet “a ve b do˘ ru g g ¸ g ise” derseniz. g if s == "iptal": break satırıyla sa˘ lamayı ba¸ardık. Okulda mantık dersi almı¸ olanlar bu and i¸lecini yakından tanıyor olmalılar.

E˘ er siz bir GNU/Linux kullanıcısıysanız. Kullanıcıyla sohbet eden bir program yazın. Örne˘ in ba¸langıç olarak kullanıcıya nereli oldu˘ unu sorabilir. “Windows 7’ye mi geçmeliyim?” sorusuna cevap g veren bir program yazın.. g “yukarı” ve “a¸a˘ ı” gibi ifadelerle kullanıcıyı do˘ ru sayıya yöneltin. Daha önce yazdı˘ ımız basit hesap makinesini. Aldı˘ ınız cevaplara göre. Peki sizce i¸leçler neden böyle sıralanmı¸. g kullanıcıdan aldı˘ ı cevaplara göre. Bunun için kullanıcıya bazı sorular sorun. . 2. herhangi ba¸ka bir konuda öneride bulunan bir program da yazabilirsiniz. Kullanıcıyla sayı tahmin oyunu oynayan bir Python programı yazın. Kullanıcının girdi˘ i sayılara göre. Gördü˘ ünüz gibi. “Hangi da˘ ıtım benim ihtiyaçlarıma uygun?” g g sorusuna cevap veren bir program yazın.. Aldı˘ ınız cevaplara göre kullanıcıyı yönlendirin.7 Bölüm Soruları 1. s E˘ er kullanıcının girdi˘ i sayıdaki hane üçten fazlaysa ekrana En fazla üç haneli bir sayı girin. Mesela a += 1 ifadesinde bu birle¸ik i¸leçlerden s s g s s biri olan +=‘i kullandık." satırı es geçilecek ve döngünün en ba¸ına dönülecektir. Alternatif olarak. Yazdı˘ ınız bu program kullanıcının verdi˘ i cevapg g lara göre tavır de˘ i¸tirebilmeli. herhangi ba¸ka bir konuda öneride bulunan bir program da g s yazabilirsiniz. continue g deyiminin etkisiyle: print "En fazla üç haneli bir sayı girin. uyumluluk. kullanıcıya önerilerde bulunun. yenilik gibi konug larla ilgili sorular sorun.E˘ er kullanıcı tarafından girilen sayı üç haneli veya daha az haneli bir sayı ise. 4. birle¸ik i¸leçler. while döngüsü yardımıyla sürekli çalı¸abileg s cek hale getirin. Mesela “Bilgisayarınızın RAM miktarı nedir?”. g g cümlesi yazdırılacaktır. gs g s g verece˘ i cevaba göre sohbeti ilerletebilirsiniz. 7. g s 7. Yazdı˘ ınız programda kullanıcıya hız. Alternatif olarak. Birle¸ik i¸leçlerde aritmetik i¸leç atama i¸lecinden önce s s s s s s geliyor. kullanıcıdan g aldı˘ ı cevaplara göre. g 6. bir adet aritmetik i¸leç (+) ve bir g s s s adet de atama i¸lecinden (=) olu¸uyor. Bu bölümde birle¸ik i¸leçlere de de˘ indik. s g g 5. 1-10 arası bütün çift sayıların karesini hesaplayan bir program yazın. E˘ er siz bir Windows kullanıcısıysanız. “Depolardaki program sayısı sizin için önem ta¸ır mı?” s gibi. Yani neden a =+ 1 denmemi¸? s s s 3. Programda sabit bir sayı belirleyin ve kullanıcıdan bu sayıyı tahmin etmesini isteyin.

Kastetti˘ imiz sey.coding: utf-8 -*sayi = int(raw_input("Lütfen bir sayı girin: ")) print "Girdi˘iniz sayı". Ho¸çakalın!" s s Gayet basit bir program bu. Peki ya su? g s ¸ 86 . programı yazarken sizin yag paca˘ ınız hatalar de˘ il. Mesela kullanıcı “23” de˘ erini girerse bu karaks s g ter dizisi rahatlıkla sayıya dönü¸türülebilir. Yani g programımız hata yüzünden çöktü˘ ü için i¸lem yarıda kaldı.py". g Programımız görevini ba¸arıyla yerine getirir. de˘ il mi? Bu program görünü¸te herhangi bir kusur ta¸ımıyor. Peki ama ya kullanıcı sayı yerine harf girerse ne s olacak? Mesela kullanıcı yukarıdaki programı çalı¸tırıp “a” harfine basarsa ne olur? s Böyle bir durumda programımız söyle bir hata mesajı verir: ¸ Traceback (most recent call last): File "deneme. Dilerseniz ne demek istedi˘ imizi anlatmak için söyle bir örnek verelim: g ¸ #!/usr/bin/env python # -*. in <module> sayi = int(raw_input("Lütfen bir sayı girin: ")) ValueError: invalid literal for int() with base 10: ’a’ Gördü˘ ünüz gibi. Dilerseniz bunu etkile¸imli kabukta test edelim: s s >>> int("23") 23 Gördü˘ ünüz gibi “23” adlı karakter dizisi rahatlıkla sayıya dönü¸türülebiliyor. sayi g print "Te¸ekkürler. programınızı çalı¸tıran kullanıcıların sebep oldu˘ u g g g ¸ s g ve programınızın çökmesine yol açan kusurlar. g s Burada böyle bir hata almamızın nedeni. Biz yukarıdaki programda int() fonksiyonunu kullanarak kullanıcıdan aldı˘ ımız karakg ter dizilerini sayıya dönü¸türmeye çalı¸ıyoruz. line 4. kullanıcıdan sayı bekledi˘ imiz halde kullanıcının harf g girmesi. E˘ er g s s g kullanıcımız burada bizim istedi˘ imiz gibi bir sayı girerse bu programda hiçbir sorun çıkmaz. Programcılık hayatınız boyunca hatalarla sürekli muhatab olacaksınız. ortaya çıkan hata nedeniyle programın son satırı ekrana basılamadı. Ancak bizim burada kastetti˘ imiz.BÖLÜM 8 Hata Yakalama Hatalar programcılık deneyiminizin bir parçasıdır.

“Lütfen harf de˘ il... Dedi˘ imiz gibi. kullanıcı sayı yerine harf girerse ValueError denen bir hata meydana geliyormu¸.. Kodlarımızın ilk hali söyleydi: s ¸ #!/usr/bin/env python # -*. Ho¸çakalın!" s s Bu tarz bir kodlamanın hata verece˘ ini biliyoruz. Hatayı yakalarken bu ifade i¸imize yarayacak. except ifadeleri kullanılır. except bloklarından yararlanılır. s g Siz programın yazarı olarak. Bu tür durumlarda s Python gerekli hata mesajını ekrana yazdırarak kullanıcıyı uyaracaktır. line 4. Yukarıdaki g g örnekte biz birinci adımı uyguladık. kodlarınızı tanıdı˘ ınız için programınızı nasıl kullanmanız gerekg ti˘ ini biliyorsunuzdur. s Simdi de böyle bir hata ortaya çıkarsa ne yapaca˘ ımıza karar vermemiz gerekiyor. Çünkü kullanıcılar her zaman sizin istedi˘ iniz gibi davranmayabilir. sayi g print "Te¸ekkürler. kullanıcının sayı yerine harf s g g girmesi durumunda hata veriyordu. çok uzun bir programın parçası oldu˘ unu dü¸ünürsek. Simdi hata mesajına tekrar bakalım: ¸ Traceback (most recent call last): File "deneme. Gelin g isterseniz bunun nasıl kullanılaca˘ ına bakalım. Önce ne tür bir hata ortaya çıkabilece˘ i s s g tespit edilir. in <module> ValueError: invalid literal for int() with base 10: ’a’ ˙ste bizim programımızın yapmaya çalı¸tı˘ ı sey de tam olarak budur.. g s s s Bir kod yazarken.>>> int("a") Traceback (most recent call last): File "<stdin>". Yani programımız kulI¸ s g ¸ lanıcıdan aldı˘ ı “a” harfini sayıya dönü¸türmeye çalı¸ıyor ve tabii ki ba¸arısız oluyor... O örnek.. s Python’da hata yakalama i¸lemleri iki adımdan olu¸ur. kullanıcının yanlı¸ g s s veri giri¸i koskoca bir programın çökmesine veya durmasına yol açabilir. g Giri¸ bölümünde verdi˘ imiz örne˘ i hatırlıyorsunuz. Simdi suna bakın: g ¸ ¸ .1 try.. Yani ne tür bir hata ortaya çıkabilece˘ ini tespit ettik. in <module> sayi = int(raw_input("Lütfen bir sayı girin: ")) ValueError: invalid literal for int() with base 10: ’a’ Burada önemli kısım ValueError‘dur. g g Yukarıdaki kodun. Daha sonra bu hata meydana geldi˘ inde ne yapılaca˘ ına karar verilir. ama tabii ki Python’un sundu˘ u karma¸ık hata mesajlarını kullanıcının anlamasını bekleyemeyiz.. Program çalı¸tırılırken kullanıcıların ne gibi hatalar yapabilecekg s lerini kestirmeye çalı¸ın.coding: utf-8 -*sayi = int(raw_input("Lütfen bir sayı girin: ")) print "Girdi˘iniz sayı".py". ˙ste biz de bu bölümde bu tür ifadelerin ne I¸ zaman ve nasıl kullanılaca˘ ını anlamaya çalı¸aca˘ ız.. except. Mesela ¸ g öyle bir durumda kullanıcıya. yazılan kodları i¸letecek kullanıcıları her zaman göz önünde bulundurmanız s gerekti˘ ini asla unutmayın. sayı girin!” gibi bir uyarı mesajı gösterebiliriz. g s g 8. g Buna göre. Python’da hata yakalamak için try. g Dilerseniz bu dediklerimizi somutla¸tıralım. ama son kullanıcı böyle de˘ ildir. Böylesi durumlar g s için Python’da try. line 1.

yanlı¸lıkla sayı yerine harf de girse programımımız yapması g s gereken i¸lemleri tamamlayıp yoluna devam edebiliyor. Ardından bir except blo˘ u g g g g açarak..#!/usr/bin/env python # -*. Dikkat s ederseniz print "Te¸ekkürler.coding: utf-8 -*s ilk = int(raw_input("Bölme i¸lemi için ilk sayıyı girin: ")) ikinci = int(raw_input("¸imdi de ikinci sayıyı girin: ")) S try: sonuc = float(ilk) / ikinci print sonuc . sayi g except ValueError: print "Lütfen harf de˘il. Ho¸çakalın!" s s Burada. Hatırlarsanız bir sayıyı 0’a bölmenin hata oldu˘ unu söylemi¸tik. s Konuyu daha iyi anlayabilmek için bir örnek daha verelim.py". line 7. g g Son olarak da hata durumunda kullanıcıya gösterece˘ imiz mesajı yazdık. Buna göre alaca˘ ımız hatanın türü ZeroDivisionError. hata verece˘ ini bildi˘ imiz kodları bir try. Simdi söyle bir program yazdı˘ ımızı dü¸ünün: g s ¸ ¸ g s #!/usr/bin/env python # -*. Yani kuls s s lanıcı do˘ ru olarak sayı da girse.coding: utf-8 -*try: sayi = int(raw_input("Lütfen bir sayı girin: ")) print "Girdi˘iniz sayı".. ˙ g Isterseniz yine kullanıcıya bir uyarı mesajı gösterelim. blo˘ u içine aldık. Simdi g g ¸ de böyle bir hata durumunda ne yapaca˘ ımıza karar vermemiz gerekiyor. Artık kullanıcılarımız g sayı yerine harfe basarsa programımız çökmeyecek. aksine çalı¸maya devam edecektir. bekledi˘ imiz hata türü ValueError. Ho¸çakalın!" satırı her ko¸ulda ekrana basılıyor. in <module> sonuc = float(ilk) / ikinci ZeroDivisionError: float division Böyle bir durumda hata alaca˘ ımızı bildi˘ imize göre ilk adım olarak ne tür bir hata mesajı g g alabilece˘ imizi tespit ediyoruz. Kodlarımızı yazıyoruz: #!/usr/bin/env python # -*.coding: utf-8 -*ilk = int(raw_input("Bölme i¸lemi için ilk sayıyı girin: ")) s ikinci = int(raw_input("¸imdi de ikinci sayıyı girin: ")) S sonuc = float(ilk) / ikinci print sonuc E˘ er burada kullanıcı ikinci sayıya 0 cevabı verirse programımız söyle bir hata mesajı verip g ¸ çökecektir: Traceback (most recent call last): File "deneme. sayı girin!" g print "Te¸ekkürler. ne tür bir hata bekledi˘ imizi belirttik. Buna göre.

Ama ya kullanıcı s sayı yerine harf girerse ne olacak? ZeroDivisionError ile birlikte ValueError‘u da yakalamamız gerekiyor.py".. Böyle bir durumda alınacak hatanın ZeroDivisionError oldu˘ unu da bildi˘ imiz g g için except blo˘ unu da buna göre yazdık. blo˘ u içine almamız gerekiyor. ValueError): print "Girdi˘iniz veri hatalı!" g Hata türlerini nasıl grupladı˘ ımıza dikkat edin. E˘ er yukarıdaki kodları çalı¸tıran bir kullanıcı sayı yerine harf girerse söyle g s ¸ bir hatayla kar¸ıla¸ır: s s Traceback (most recent call last): File "deneme.coding: utf-8 -*try: ilk = int(raw_input("Bölme i¸lemi için ilk sayıyı girin: ")) s ikinci = int(raw_input("¸imdi de ikinci sayıyı girin: ")) S sonuc = float(ilk) / ikinci print sonuc except ZeroDivisionError: print "Lütfen sayıyı 0’a bölmeye çalı¸mayın!" s except ValueError: print "Lütfen harf de˘il. line 4.coding: utf-8 -*try: ilk = int(raw_input("Bölme i¸lemi için ilk sayıyı girin: ")) s ikinci = int(raw_input("¸imdi de ikinci sayıyı girin: ")) S sonuc = float(ilk) / ikinci print sonuc except (ZeroDivisionError. g Su kodları dikkatlice inceleyin: ¸ #!/usr/bin/env python # -*. Ardından g g g g da verilecek hataları birer except blo˘ u içinde teker teker yakaladık.... E˘ er her iki hata için de g g aynı mesajı göstermek isterseniz söyle bir sey yazabilirsiniz: ¸ ¸ #!/usr/bin/env python # -*. Son olarak da kullanıcıya gösterilecek uyarıyı beg lirledik.except ZeroDivisionError: print "Lütfen sayıyı 0’a bölmeye çalı¸mayın!" s Bir önceki örnekte de yaptı˘ ımız gibi burada da hata verece˘ ini bildi˘ imiz kodları try. s Burada önemli bir problem dikkatinizi çekmi¸ olmalı. in <module> ilk = int(raw_input("Bölme i¸lemi için ilk sayıyı girin: ")) s ValueError: invalid literal for int() with base 10: ’a’ Buradan anladı˘ ımıza göre hata veren satır su: ilk = int(raw_input("Bölme i¸lemi için g ¸ s ilk sayıyı girin: ")) Dolayısıyla bu satırı da try. blo˘ u içine aldık. kullanıcının bir s sayıyı 0’a bölmesi ihtimaline kar¸ı ZeroDivisionError hatasını yakaladık.... Biz yukarıdaki kodlarda.. Hataları birbirinden virgülle ayırıp parantez g . Böylece programımız hata kar¸ısında çökmeden yoluna devam edebildi. sayı girin!" g Gördü˘ ünüz gibi hata verece˘ ini bildi˘ imiz kodların hepsini bir try. blo˘ u g g g g içine aldık.

s s g ¸ s ˙ Isterseniz simdi bu konuyla ba˘ lantılı oldu˘ unu dü¸ündü˘ ümüz.. Böylece programımız her iki hata türü için de aynı uyarıyı gösterecek kullanıcıya. Örne˘ in. Bu deyimin Python programlama dilindeki anlamı da buna çok yakındır. herhangi bir i¸lem yapılmasının gerekli olmadı˘ ı durumlar için s g . Programın g g gidi¸atına göre. pass deyimlerini. ama e˘ er verilen hata önemli bir g s g hataysa ve kullanıcının bu durumdan haberdar olması gerekti˘ ini dü¸ünüyorsanız. ValueError): pass Böylece programınız ZeroDivisionError veya ValueError ile kar¸ıla¸tı˘ ında sessizce yols s g una devam edecek. oraya bir pass g g s g koyarak durumu simdilik geçi¸tiriyorsunuz. Program son haline gelene kadar oraya bir seyler ¸ s ¸ yazmı¸ olaca˘ ız. Böyle bir durumda pass deyiminden yararlanabilirsiniz. böylece kullanıcımız programda ters giden bir seyler oldu˘ unu dahi an¸ g lamayacaktır.. 8. bu hatayı g s pass ile geçi¸tirmek yerine... hata yakalama konusuna iyi bir giri¸ yapmamızı sa˘ ladı. Bu deyimi Pyhon’da “görmezden gel... önemli bir deyim olan pass‘i ¸ g g s g inceleyelim.coding: utf-8 -*try: ilk = int(raw_input("Bölme i¸lemi için ilk sayıyı girin: ")) s ikinci = int(raw_input("¸imdi de ikinci sayıyı girin: ")) S sonuc = float(ilk) / ikinci print sonuc except (ZeroDivisionError. Yazdı˘ ınız programlarda bunun iyi bir sey mi yoksa kötü bir sey mi oldu˘ una g ¸ ¸ g programcı olarak sizin karar vermeniz gerekiyor.2 pass Deyimi pass kelimesi ˙ Ingilizce’de “geçmek” anlamına gelir. E˘ er bir hatanın kullanıcıya gösterilmesinin g gerekmedi˘ ini dü¸ünüyorsanız yukarıdaki kodları kullanın... pass deyimini kodlarınız henüz taslak a¸amasında s s oldu˘ u zaman da kullanabilirsiniz. bir noktada yapmanız gereken bir i¸lem var. s Yukarıda anlatılan durumların dı¸ında.. Mesela birtakım if deyimleri yazmayı dü¸ünüyor olun: s if .: böyle yap elif .içine alıyoruz. Mesela bir hata ile kar¸ıla¸an programınızın hiçbir sey yapmadan g s s ¸ yoluna devam etmesini isterseniz bu deyimi kullanabilirsiniz: #!/usr/bin/env python # -*. ˙ s g Ilerde çok daha farklı hata türleriyle kar¸ıla¸tı˘ ınızda bu konuyu çok daha net bir sekilde içinize sindirmi¸ olacaksınız. diyelim ki bir kod yazıyorsunuz. s g Sözün özü. hiçbir sey yapma” ¸ anlamında kullanaca˘ ız..: s ¸öyle yap else: pass Burada henüz else blo˘ unda ne yapılaca˘ ına karar vermemi¸ oldu˘ unuz için. kullanıcıya hatayla ilgili makul ve anla¸ılır bir mesaj göstermeyi s s dü¸ünebilirsiniz. ama henüz ne yapaca˘ ınıza s s g karar vermediniz. Bu bölüm.

g 8.kullanıyoruz. programı kullanan ki¸ilerin yapabilece˘ i g s g hatalara kar¸ı önlem alarak yeniden yazın. bu pass deyiminin göründü˘ ünden daha s g g faydalı bir araç oldu˘ unu anlayacaksınız. ˙ Ilerde i¸e yarar programlar yazdı˘ ınızda. Bu tür bir kod yazımında. kullanıcının yapabilece˘ i olası hataları önceden kestirip g g g bunları yakalamazsanız ne gibi sonuçlarla kar¸ıla¸ırsınız? s s 2. Python’da söyle bir sey yazmak mümkündür: ¸ ¸ try: bir takım i¸ler s except: print "bir hata olu¸tu!" s Burada dikkat ederseniz herhangi bir hata türü belirtmedik. ortaya çıkan bütün hatalar yakalanacak. ˙ bakı¸ta gayet güzel bir özellik gibi görünen bu durumun sizce ne gibi Ilk s sakıncaları olabilir? . Daha önce yazdı˘ ımız basit hesap makinesini.3 Bölüm Soruları 1. s 3. E˘ er yazdı˘ ınız bir programda. böylece kullanıcıya bütün hatalar için tek bir mesaj gösterilebilecektir.

12. Yani listemiz su anda bo¸. O yüzden ilk önce listeleri inceleyece˘ iz. Yani liste olu¸tururken dikkat etmemiz gereken iki temel nokta g s var: Birincisi tıpkı de˘ i¸kenlere isim veriyormu¸uz gibi listelerimize de isim verece˘ iz. "Jale". Gördü˘ ünüz gibi. Tabii gs s g listelerimizi isimlendirirken Türkçe karakterler kullanmayaca˘ ız. Python’un en güçlü oldu˘ u alanlardan biri olması g bakımından ayrı bir yere ve öneme sahiptir. Sözlük (dictionary) 4. Python’da herhangi bir s liste olu¸turmak için önce listemize bir ad vermeli. 9. bir liste olu¸turmak son s s s g s derece kolay.1 Liste Olu¸ turmak s Listeleri kullanabilmek için öncelikle bir liste olu¸turmamız gerekiyor. Burada listemizin henüz herhangi bir ö˘ esi yok. 23] 92 . Küme (set) Bu veri tipleri arasında özellikle listeler. Yapaca˘ ımız tek sey liste için bir ad belirlemek ve liste ö˘ elerini kö¸eli parantez g ¸ g s içine almak.BÖLÜM 9 Listeler Bu bölümden itibaren Python’daki önemli veri tiplerini incelemeye ba¸layaca˘ ız. g Dilerseniz listenin ne demek oldu˘ unu anlatmaya çalı¸makla vakit kaybetmek yerine do˘ rudan g s g konuya girelim. Böylece soyut kavramlarla kafa karı¸tırmadan ilerlememiz mümkün olabilir. Liste (list) 2. Demet (tuple) 3. s Zaten ilk liste örne˘ ini görür görmez bu veri tipinin nasıl bir sey oldu˘ unu hemen anlayacakg ¸ g sınız. Yani Python’da bir liste olu¸turmak için söyle bir g s g s ¸ yol izleyece˘ iz: g >>> liste = [] Böylece ilk listemizi ba¸arıyla olu¸turmu¸ olduk. ˙ g Ikincisi. listemizi olu¸turan s ö˘ eleri kö¸eli parantezler içinde yazaca˘ ız. ardından da kö¸eli parantezler içinde bu s s listenin ö˘ elerini belirlemeliyiz. "Lale". Burada ins g celeyece˘ imiz veri tipleri sırasıyla sunlardır: g ¸ 1. Gelin g ¸ s isterseniz ö˘ eleri de olan bir liste olu¸turmayı deneyelim: g s >>> liste = ["Hale".

Demek ki gerçekten de bir liste g olu¸turmu¸uz. bu list() fonksiyonunu kullanarak karakter dizisi içindeki karakterlerden bir g liste olu¸turabiliyoruz. liste içine ö˘ e eklemek de zor de˘ il. Tabii ki sayıları yazarken bu tırnak i¸aretlerini s kullanmayaca˘ ız. Gördü˘ ünüz gibi. Simdi komut satırında: g ¸ s ¸ >>> print liste komutunu verdi˘ imizde.. liste ö˘ elerini olu¸tug g s rurken kö¸eli parantezler kullanıyor olmamız.. olu¸turdu˘ umuz bu liste adlı listenin ö˘ eleri ekrana yazdırılacaktır. ’m’. ’l’. b. burada dikkat etmemiz gereken nokta. c)) list() fonksiyonunda parantez içine sadece tek bir ö˘ e yazabiliriz. eksiksiz bir liste olu¸turmu¸ olduk. listeleri parantez i¸aretlerinden s s ayırt eder.Böylece içinde ö˘ e de barındıran. Liste içindeki karakter dizilerini her zag g g manki gibi tırnak içinde belirtmeyi unutmuyoruz. E˘ er birden fazla ö˘ e kulg g g lanmak istiyorsanız bu ö˘ eleri ayrı bir parantez içinde belirtmeniz gerekir. ¸ ˘ 9. Böylece Python bu g ö˘ eleri tek bir ö˘ eymi¸ gibi algılayacak ve size istedi˘ iniz çıktıyı verecektir. Diyelim ki elinizde birkaç tane karakter dizisi var ve siz bunları bir liste s haline getirmek istiyorsunuz. Simdi isterseniz Python s g g s ¸ listelerini biraz daha ayrıntılı bir sekilde inceleyelim. Çünkü Python. g Olması gerekti˘ i sekilde listemizi olu¸turduk.2 Liste Ögelerine Eri¸ mek s Yukarıdaki örneklerden de gördü˘ ümüz gibi Python’daki listeler tıpkı birer de˘ i¸ken gibi tanımg gs lanıyor: . g s g g Python’da liste olu¸turmanın bir ba¸ka yolu da list() adlı bir fonksiyondan yararlanmaktır. Böyle bir durumda bu fonksiyon i¸inize yarayabilir: s #!/usr/bin/env python # -*. s s Daha önce de söyledi˘ imiz gibi.coding: utf-8 -*a = "elma" b = "armut" c = "kiraz" print list((a. list kelimesi liste anlamına geliyor. g g s g Böylece Python’da bir listenin nasıl olu¸turulaca˘ ını ö˘ renmi¸ olduk. ˙ g s s Isterseniz olu¸turdu˘ us g muz seyin bir liste oldu˘ unu teyit edelim: ¸ g >>> type(liste) <type ’list’> Tahmin edece˘ iniz gibi. ’a’] Gördü˘ ünüz gibi. Su s s ¸ örne˘ e bir bakalım: g >>> meyve = "elma" >>> list(meyve) [’e’.

"Jale". "Mehmet". Mesela su listg g g ¸ edeki ö˘ e sayısını elle sayarak bulmak bir Python programcısına hiç yakı¸maz: g s >>> . "Nexenta". "tenis". "GNewSense". "Knoppix". "Truva". ’RedHat’. ’Mint’. . "Mepis". "golf"] Peki bir listedeki ö˘ e sayısını nasıl ö˘ renebiliriz? Elbette elle sayarak de˘ il. Bu arada uzun bir listeyi nasıl böldü˘ ümüze ve alt g s s g satıra geçti˘ imize dikkat edin. ’Sidux’. "Arch". "Ahmet". ’SuSe’.>>> liste = [] Bir liste içine ö˘ e eklemek istedi˘ imiz zaman.. ’Pardus’. ’Knoppix’. Python’da liste g g ö˘ eleri 0’dan ba¸lar. dagitimlar = ["Ubuntu". Yani bir listenin ilk ö˘ esinin sırası her zaman 0’dır. "PCLinuxOs". "Ututo".. ’CentOS’. "Sidux". ’Mepis’. Bu durum Python listelerinin çok önemli bir özelli˘ idir.. ’Slackware’. "Zenwalk". "Vector"] Tanımladı˘ ımız bir listenin ö˘ e sayısını.. ’GNewSense’. "Debian". ’Mandriva’. ö˘ eleri birbirinden virgül ile ayırıyoruz: g g g >>> spor = ["futbol". "RedHat". "Puppy". formülümüz söyle: g ¸ >>> liste_adı[ö˘e_sırası] g Yalnız burada dikkat ettiyseniz print dagitimlar[1] komutu Debian çıktısı verdi. "Lale". "basketbol". Peki ya biz bu 26 ö˘ eli listenin bütün ¸ g g ö˘ elerini de˘ il de. "SuSe". "Gelecek". ’Elive’. "Mint". Halbuki listenin ilk ö˘ esi Ubuntu. ’Gentoo’. ’Fedora’. ’Debian’. "Pardus". ’Truva’.. . bir önceki bölümde ö˘ rendi˘ imiz len() fonksiyonu g g g g yardımıyla elde edebiliriz: >>> len(dagitimlar) 26 Demek ki listemiz 26 ö˘ eden olu¸uyormu¸.. ’Nexenta’. ’Gelecek’. ’Ututo’. "Kezban"] . ’Vector’] Bu sekilde listenin bütün ö˘ elerini ekrana döktük.. ’PCLinuxOs’. "CentOS". ’Zenwalk’. "Fedora".. "Slackware". Mesela bu yöntemi kullanarak ¸ bir listenin belli bir aralıktaki ö˘ elerini alabiliriz: g >>> liste = ["Hale". ’Puppy’. Dolayısıyla yukarıdaki g s g listede Ubuntu ö˘ esini elde etmek istiyorsak su komutu yazmalıyız: g ¸ >>> print dagitimlar[0] Ubuntu Bu yöntem bize çok daha ilginç seyler yapma imkanı da verir. g Bu listeyi ekrana yazdırmak için söyle bir sey yapmamız gerekti˘ ini de biliyoruz: ¸ ¸ g >>> print dagitimlar [’Ubuntu’. "Sabayon". ’Arch’. "Mandriva". ’Sabayon’. mesela sadece birinci ö˘ esini almak istersek ne yapaca˘ ız? g g g g Bunun için söyle bir yöntemimiz var: ¸ >>> print dagitimlar[1] Debian Gördü˘ ünüz gibi. "Elive". "Gentoo".

’Ahmet’. ’Ahmet’. ’Jale’. Elimiz alı¸sın diye birkaç örnek yapalım bununla ilgili: s >>> print liste[2:5] [’Lale’. ’Mehmet’] Gördü˘ ünüz gibi. ’Lale’. . ’Jale’. ’Lale’. ’Mehmet’] >>> print liste[2:6] [’Lale’. ’Jale’] Gördü˘ ünüz gibi. bir listeyi tamamen kopyalamanın iyi bir yoludur: >>> liste2 = liste[:] >>> print liste2 [’Hale’. Yalnız bu iki listenin birbirinden g g s farklı oldu˘ unu unutmayın. ’Kezban’] Son örnekte alaca˘ ımız son ö˘ e listenin de son ö˘ esi. ’Lale’. g ¸ g E˘ er alaca˘ ınız ilk ö˘ enin sırası 0 ise yukarıdaki komutu söyle de yazabilirsiniz: g g g ¸ >>> print liste[:2] E˘ er iki nokta üst üste i¸aretinin sol tarafındaki sayıyı yazmazsanız Python oraya 0 yazmı¸sınız g s s gibi davranacaktır.>>> print liste[0:2] [’Hale’. Yani bir liste üzerinde yaptı˘ ınız de˘ i¸iklik öteki listeyi etkilemeyeg g gs cektir. ’Kezban’] Bu yöntem. ’Mehmet’. s E˘ er 0’dan ba¸layarak bir listenin bütün ö˘ elerini almak istersek de söyle bir sey yazabiliriz: g s g ¸ ¸ >>> print liste[:] [’Hale’. ’Mehmet’. ’Ahmet’. ’Kezban’] >>> print liste [’Hale’. ’Mehmet’. ’Kezban’] Gördü˘ ünüz gibi. ’Jale’. üçüncü sayı liste ö˘ elerinin kaçar kaçar atlanarak ekrana basılaca˘ ını gösg g g teriyor. ’Ahmet’. bu sekilde listenin birinci ve ikinci ö˘ elerini ayrı bir liste olarak alabiliyoruz. Listelere yukarıdaki gibi eri¸irken üçüncü bir sayı daha verebiliriz: s >>> liste[0:6:2] [’Hale’. aynı ö˘ elere sahip iki farklı liste olu¸turduk. ’Lale’. ’Ahmet’. ’Mehmet’. Burada 0’dan ba¸layarak 6. ’Mehmet’. O yüzden o komutu söyle de yazabiliriz: g g g ¸ >>> print liste[2:] [’Lale’. ’Kezban’] E˘ er iki nokta üst üste i¸aretinin sa˘ ındaki sayıyı yazmazsak Python oraya listenin son ö˘ esinin g s g g sırasını yazmı¸ız gibi davranacaktır. ’Ahmet’. sıraya kadar olan ö˘ eleri iki¸er iki¸er atlayarak ekrana s g s s bastık.

’__str__’. ’Jale’.. ’__class__’. ’Jale’] Bütün ö˘ eleri tersten sıralamak istersek söyle bir sey yazabiliriz: g ¸ ¸ >>> liste[::-1] [’Kezban’. ’__setslice__’. ’Mehmet’. Python’daki listeleri yönetebilmek için “metot” denen bazı araçlardan yararg lanmamız gerekiyor.3 Liste Metotları Dedi˘ imiz gibi. listeden ö˘ e çıkarma gibi i¸lemleri nasıl yapaca˘ ımızı g g s g ö˘ renebiliriz. ’Ahmet’. ’__eq__’. ’__contains__’. ’__mul__’.Yukarıdaki komutu söyle de yazabilirdik: ¸ >>> liste[::2] [’Hale’. O zaman liste ö˘ eleri geriye do˘ ru sıralanacaktır: g g g >>> liste[::-2] [’Kezban’. s Bu komutlardan herhangi birini verdi˘ imizde söyle bir cevap alırız: g ¸ [’__add__’. ’__new__’. ’__getitem__’. Bu i¸i Python’da bazı parçacıklar (ya da daha teknik bir dille söylemek gerekirse g s “metotlar”.. ’append’. 9. ’__ne__’. ’__delitem__’. ˙ Isterseniz gelin simdi bu metotların neler oldu˘ una ve ¸ g nasıl kullanıldıklarına bakalım. ’__getattribute__’. ’Mehmet’] Üçüncü sayı eksi de˘ erli de olabilir. ’__setattr__’. ’__reversed__’. ’__rmul__’. ’__reduce_ex__’. ’__reduce__’. ’__init__’. ’Hale’] Python’da liste olu¸turmayı ve bu listenin ö˘ elerine eri¸meyi ö˘ rendi˘ imize göre simdi listeleri s g s g g ¸ yönetmeyi. listelerin ayırt edici özelli˘ i olan kö¸eli s g s g s parantezleri de kullanabilirsiniz: >>> dir([]) Hatta listelerin Python’daki adı olan list kelimesini dahi kullanabilirsiniz: >>> dir(list) Tercih tamamen size kalmı¸. . ’__imul__’. ’__subclasshook__’. Python’da bir veri tipinin özelliklerini de˘ i¸tirmemizi veya sorgulamamızı sa˘ layan gs g oldukça yetenekli parçacıklardır. ’__lt__’. ’__le__’. ’__len__’. ’__delslice__’. yani listeye ö˘ e ekleme. ’__delattr__’. ’__ge__’. ’__setitem__’. ’Lale’. ’__doc__’. Peki nedir bu metot denen sey? ¸ Metotlar. ’Ahmet’. ’__iadd__’.. ’Lale’. ’count’.) yardımıyla yapıyoruz. ’__iter__’. ’__sizeof__’. Listelerle birlikte hangi metotları kullanabilece˘ imizi ö˘ reng g mek için dir() adlı bir fonksiyondan yararlanabiliriz. ’extend’. ’__getslice__’.. ’__gt__’. ’__repr__’. Bu fonksiyonu listeler üzerine su sekilde ¸ ¸ uyguluyoruz: >>> liste = [] >>> dir(liste) Dilerseniz bo¸ bir liste tanımlamakla hiç u˘ ra¸madan. ’__format__’. ’__hash__’.

Listeyi ekrana yazdırdı˘ ımızda Türkçe karaks ¸ g ter içeren so˘ an ö˘ esi düzgün görünmüyor. Formülümüz söyle: g ¸ liste_adı. Bu metodun yaptı˘ ı sey de tam olarak budur g ¸ zaten. "Ruby". ˙ s g Isterseniz hemen yola koyulalım. Öncelikle bir liste olu¸turalım: s >>> programlama_dilleri = ["Python". Yani sunlar: s s s ¸ append count extend index insert pop remove reverse sort Biz bu bölümde bu metotları i¸levlerine göre gruplayarak inceleyece˘ iz. Python liste çıktılarında Türkçe g g .1 Listeye Öge Eklemek Python’da herhangi bir listeye ö˘ e eklemek için append() metodundan yararlanabiliriz.3. g s g Burada dikkatimizi çeken ba¸ka bir sey daha var. Simdi bu listeye C++ ö˘ esini s ¸ g ekleyelim: >>> programlama_dilleri. ˘ 9. append() metoduyla bo¸ bir listeye de ö˘ e ekleyebiliyoruz. ’sort’ ] ˙ste bu gördü˘ ümüz çıktıdaki ö˘ eler listelerin metotları oluyor.’index’.metot() Alı¸tırma olması için bir örnek daha yapalım: s >>> alisveris_listesi = [] >>> alisveris_listesi.append("C++") Simdi listeyi ekrana yazdırdı˘ ımızda ö˘ eler arasında C++‘ı da görece˘ iz: ¸ g g g >>> print programlama_dilleri [’Python’. ’insert’. ’remove’. ’reverse’. Bu durum normal. ’Perl’. append g kelimesi Türkçe’de “eklemek” anlamına gelir.append("so˘an") g >>> print alisveris_listesi [’so\xa7an’] Gördü˘ ünüz gibi. ’pop’. ’Ruby’. "Perl"] Böylece elimizde programlama_dilleri adlı bir liste olmu¸ oldu. ’C++’] Burada append() metodunu nasıl kullandı˘ ımıza dikkat edin. Burada bizi ilgilendiren metotlar I¸ g g ba¸ında ve sonunda “__” i¸aretini ta¸ımayanlar.

append("Adana".. g append() metodunu kullanarak bir listeye tek tek ö˘ e ekleyebiliyoruz. in <module> TypeError: append() takes exactly one argument (2 given) Burada Python bize bir hata mesajı verir. Demek ki yukarıdaki sekilde ö˘ e ekledi˘ imizde s ¸ g g Python bunu yine tek bir ö˘ e olarak ekliyor. g g ¸ Peki bir listeye birden fazla ö˘ e eklemek istersek elimizde hiç bir imkan yok mu? Elbette var. print oge .. Ama liste içindeki Türkçe karakterli ö˘ eleri düzgün göstermenin bir g yolu var: >>> for oge in alisveris_listesi: . "Mersin"]) append() Burada append() metodu içinde bir liste olu¸turduk ([”Adana”. "üzüm"] g >>> print alisveris_listesi [’so\xa7an’. olması gerekti˘ i gibi görünecektir.karakterleri gösteremez.. “Mersin”]) ve do˘ rudan bu s g listeyi iller adlı listeye ekledik. g s Demek ki bu metodu kullanarak bir listeye sadece tek bir ö˘ e ekleyebiliyoruz... g Mesela for döngülerinden yararlanabilirsiniz: . "Mersin") Traceback (most recent call last): File "<stdin>". print i .. Peki aynı metodu kullag narak listeye birden fazla ö˘ e ekleyebilir miyiz? Deneyelim: g >>> iller = [] >>> iller. g metodu ile söyle bir sey yapabilirsiniz. line 1. ’Mersin’]] Burada iç içe geçmi¸ iki tane liste görüyoruz. Biz burada iki ö˘ e vermi¸iz. so˘an g sarımsak çilek üzüm Gördü˘ ünüz gibi Python’da çareler tükenmiyor. "çilek". ancak istedi˘ iniz tam olarak bu olmayabilir: ¸ ¸ g >>> iller. "sarımsak".append(["Adana". Bu sırada da Türkçe g karakterler. Bir örnek daha yapalım: g >>> alisveris_listesi = ["so˘an". ’\x87ilek’. çünkü append() metodu yalnızca tek bir ö˘ e kabul g eder. Simdi suna bakalım: ¸ ¸ >>> print iller [[’Adana’. so˘an g for döngüsünden yararlanarak liste ö˘ elerini tek tek ekrana dökebiliriz.... O yüzden her zaman istedi˘ iniz sey bu olmayabilir. ’sar\x8dmsak’.. ’\x81z\x81m’] >>> for i in alisveris_listesi: .

Mesela: g >>> os = ["Windows". ’x’] Gördü˘ ünüz gibi. anlamına s uygun olarak bir listeyi ba¸ka bir liste ile geni¸letir. iller.. ’n’. ’Mersin’] extend kelimesi Türkçe’de “geni¸letmek. os. "Mac"] >>> for harf in "GNU/Linux": . I¸ g s Kelime olarak insert. ’/’. ’Mersin’] Böylece istedi˘ imizi elde etmi¸ olduk.append(i) >>> print iller [’Adana’. extend metodu “GNU/Linux” içindeki her bir karakteri tek tek listeye ekledi. ’u’.extend(["Adana". g g s ˙ste bunun için kullanabilece˘ imiz ba¸ka bir metot daha var Python’da: insert() metodu. ’L’. uzatmak” gibi anlamlara gelir.>>> lst = ["Adana". Daha do˘ rusu aldı˘ ınız g g g sonuç bekledi˘ iniz gibi olmayabilir. sokmak” gibi anlamlara gelir. ’i’. Ama Python bize aynı seyi çok daha temiz bir sekilde g s ¸ ¸ yapma imkanı da sa˘ lar.extend("GNU/Linux") >>> print os [’Windows’. ’G’. "Mac"] >>> os. ’Mac’. g s g Yukarıdaki örne˘ i extend metodunu kullanarak yazalım: g >>> iller = [] >>> iller.... Yani bir listenin ö˘ elerini ba¸ka bir listeye s s g s tek tek ekler. g Aynı etkiyi append() metodu ile elde etmek istersek yine for döngüsünden yararlanabiliriz: >>> os = ["Windows". Bu metodu kullas narak bir ö˘ eyi bir listenin belli bir sırasına yerle¸tirece˘ iz. O metodun adı extend. ’n’. ’Mac’. Bunun için ba¸ka bir metottan yararlanaca˘ ız. "Mersin"]) >>> print iller [’Adana’.. ’u’. ’/’. Bu metot. Ama biz yazdı˘ ımız programlarda bazen ö˘ eyi belli bir sıraya yerle¸tirmek isteyebiliriz.. extend metodunu kullanarak bir listeye tek bir ö˘ e ekleyemezsiniz. ’N’. Türkçe’de “yerle¸tirmek. ’i’. ’U’. "Mersin"] >>> iller = [] >>> for i in lst: . ’L’.append(harf) >>> print os [’Windows’. hem de extend() metotları ö˘ eyi hep listenin en sonuna ekg liyor. ’U’. Örne˘ in: g s g g . ’x’] Dikkat ederseniz hem append(). ’N’. ’G’.

"Ali") >>> print lst [’Ali’. "Per¸embe". in <module> NameError: name ’mevsimler’ is not defined remove() metodu ve del deyimi dı¸ında. "Cumartesi". Peki g g ya biz ö˘ eyi adına göre de˘ il de listedeki sırasına göre çıkarmak istersek ne yapaca˘ ız? Yani g g g mesela listedeki 1. s >>> mevsimler = ["˙lkbahar". g yeni ö˘ enin yerle¸tirilece˘ i konumu gösteriyor. "Salih"] >>> lst. Burada ö˘ eyi listeden çıkarabilmek için ö˘ enin adını yazmamız gerekti. Metodun parantezi içindeki ilk sayı. "Mehmet". yani ilk sırasına Ali adlı bir ö˘ e yerle¸tirdik. "Salı". ˙ g s g Ikinci ö˘ enin ne oldu˘ u ise belli.. Mesela remove() metodu. "Cuma". ö˘ eyi çıkarmak istiyoruz diyelim. g del adlı özel bir deyimi kullanarak bu amacımızı gerçekle¸tirebiliriz: s >>> del mevsimler[0] Bu komut. s s . "Çar¸amba". Peki ya listeg g den ö˘ e silmek istersek ne yapaca˘ ız? g g Bu i¸lem için de bazı metotlarımız var. line 1. ’K\x8d\x9f’] Gördü˘ ünüz gibi. listelerden ö˘ e silmenin bir ba¸ka yolu daha vardır: s g s pop() metodu.2 Listeden Öge Silmek Bir önceki bölümde gördü˘ ümüz metotlar yardımıyla listeye ö˘ e ekleyebiliyoruz.remove("˙lkbahar") I >>> print mevsimler [’Yaz’. "Kı¸"] I s >>> mevsimler. Burada biz g g listenin sıfırıncı.insert(0.. ’Sonbahar’. remove() metodunu kullanarak liste içindeki istedi˘ imiz bir ö˘ eyi listeden g g g çıkarabiliyoruz. g silebilirsiniz: >>> del mevsimler Aynı deyimle listenin tamamını da Böylece mevsimler adlı listeyi tamamen silmi¸ olduk: s >>> print mevsimler Traceback (most recent call last): File "<stdin>". mevsimler adlı listenin ilk ö˘ esini siler. >>> gunler = ["Pazartesi".pop() ’Pazar’ . ’Mehmet’. ’Salih’] Burada insert() metodunu nasıl kullandı˘ ımıza dikkat edin.>>> lst = ["Ahmet". "Pazar"] >>> gunler. "Sonbahar". g s ˘ 9.. "Yaz". ’Ahmet’.3..

sort() >>> print isimler [’F\x8drat’. 2. 5.pop() metodunun öteki metotlardan farkı. sildi˘ i ö˘ eyi bir de ekrana basmasıdır. 9] >>> sayilar. ˙ g Isterseniz bu metodun kaçıncı sıradaki ö˘ eyi g silece˘ ini belirleyebilirsiniz: g >>> gunler. "Ege"] >>> isimler. ’Ege’. liste ö˘ elerini alfabe sırasına dizebiliriz. 4. "Mehmet". 6. ’\x80etin’. "Fırat"] s s >>> isimler. g ¸ g ˙ Ikincisi. "Ökke¸". 8. 7. "Selami". 2. g s s Bu sorunun üstesinden gelmek için söyle bir kod yazabilirsiniz: ¸ #!/usr/bin/env python # -*. 6. 1. "Çetin". g ˘ 9. "Doruk". ’Selami’] Gördü˘ ünüz gibi liste içindeki isimler alfabe sırasına dizildi.3. 0] Liste ö˘ elerini alfabe sırasına dizmek için ise sort() adlı bir metottan yararlanaca˘ ız: g g >>> isimler = ["Ahmet". 3. ’Doruk’. liste ö˘ elerini ters çevirebiliriz.coding: utf-8 -*import locale .reverse() >>> print sayilar [9. 5.sort() >>> print isimler [’Ahmet’. 1.pop(0) ’Pazartesi’ Bu komut listedeki 0. ’Mehmet’. g Liste ö˘ elerini ters çevirmek için reverse() adlı bir metottan yararlanaca˘ ız: g g >>> sayilar = range(10) >>> print sayilar [0. ö˘ eyi silip ekrana basacaktır. Yalnız bu metot Türkçe karakter g içeren kelimelerde sorun yaratabilir: >>> isimler = ["Kür¸at". 8. 7. ’\x99kke\x9f’] ˙ Isimlerde Türkçe karakter oldu˘ u için alfabe sırasına dizme i¸lemi ba¸arısız oldu. Bu metot g g bir listedeki en son ö˘ eyi siler ve ekrana basar. 3.3 Liste Ögelerini Sıralamak Python’da liste ö˘ elerini iki sekilde sıralayabiliriz: Birincisi. 4. ’K\x81r\x9fat’.

"karpuz". "erik". "karpuz". "kavun"] >>> lst. g ¸ g s g ˘ 9. Yukarıdaki kodlarda g gördü˘ ümüz her seyi birkaç bölüm sonra ö˘ renmi¸ olaca˘ ız.index("elma") 0 Gördü˘ ünüz gibi. Bu metot bir ö˘ enin liste içinde hangi sırada yer aldı˘ ını bildirir: g g >>> lst = ["erik". Su örne˘ e bakalım: g ¸ g >>> meyveler = ["elma".index("elma") 0 >>> meyveler. "çilek". "su".index("elma". "çilek". konumdaki ö˘ eyi buldu. "karpuz".LC_ALL. "Çetin". Benim amacım sadece sort() metoduyla Türkçe ¸ g karakter içeren kelimelerin de alfabe sırasına dizilebilece˘ ini göstermek.sort(key = locale. "kavun".locale. "Ökke¸". "erik". elma ö˘ esi liste içinde birkaç farklı konumda geçti˘ i halde index() metodu g g g yalnızca 0.index("elma". . "su". Peki ama nasıl? g index() metodu. "çilek". bu metot yalnızca ilk rastladı˘ ı g g g ö˘ eyi bulacaktır. 3) .4 Liste Ögelerinin Sırasını Bulmak Python’da bir liste içindeki ö˘ elerin sırasını bulmak için index() adlı bir metottan yararlanıyg oruz.. "") isimler = ["Kür¸at".3. "kavun". Ancak bu metodun liste içinde geçen aynı ö˘ elerin g g tamamını bulmasını sa˘ lamak da mümkün...index("elma". "Fırat"] s s isimler. 2) 2 >>> meyveler. Mesela: g >>> meyveler = ["elma". .strxfrm) for i in isimler: print i Bu kodlardaki pek çok seyi henüz ö˘ renmedik.. parantez içinde ikinci bir de˘ er daha alır. "elma"] >>> meyveler. 1) 2 >>> meyveler.setlocale(locale.index("çilek") 1 E˘ er bir liste içinde aynı ö˘ eden birden fazla sayıda varsa. "elma". "elma"] >>> meyveler. "elma".

liste = [] #while döngümüzü yazıyoruz. g sira = 0 #Bu liste. sırayı atladı˘ ı için 2. Bunu tam olarak ne i¸e yaradı˘ını s g #anlamak için de "if not oge in liste:" satırını #kaldırmayı deneyebilirsiniz. sırada yer alan elma ö˘ esini bulabileg s g g cektir. sıradaki elma ö˘ esini bulabilecektir. sira += 1 #Burada amacımız aynı sayının listeye eklenmesini #engellemek.. bloklarını kaldırın. E˘ er bu de˘ eri 3 yaparsak.7 Burada parantez içine yazdı˘ ımız ikinci de˘ er. sıradaki ö˘ eleri atladı˘ ı için 7. Bu de˘eri bir while g g #döngüsü içinde birer birer arttıraca˘ız. "elma". try: oge = meyveler. "elma"] #Bu sayı index() metodunun parantezi içindeki #ikinci de˘er olacak. meyveler = ["elma".. "kavun". 0. Bunun öntanımlı de˘ eri 0’dır... "çilek". aranan ö˘enin listede bulundu˘u g g #konumları tutuyor. for nmr in liste: print "aranan ö˘e %s konumunda bulundu!"%nmr g ... except. Python bu kez listeyi taramaya 3. bir liste içindeki ö˘ elerin hangi konumlarda yer aldı˘ ını gösteren bir prog g gram yazabiliriz: #!/usr/bin/env python # -*. sıradan ba¸layacak ve g g s böylece. Yani e˘ er s g g g parantez içindeki ikinci de˘ eri belirtmezseniz. E˘ er bu de˘ er 1 yaparsanız Python listeyi taramaya 1. s g #except. blo˘unun görevini anlamak g #için "elma" yerine ba¸ka bir ö˘e koyun ve try..coding: utf-8 -*#meyve listesini tanımlayalım. "su". bir ö˘ eyi liste içinde hangi g g g konumdan itibaren aramaya ba¸layaca˘ ını gösteriyor. Python siz oraya 0 yazmı¸sınız gibi davranacak g s ve aramaya 0.index("elma". "erik". "karpuz". sırada ba¸layacaktır. Böylece index() metodu listenin #her noktasını tarayabiliyor. index() metodunun... if not oge in liste: liste. ve 2. g g g Bu bilgiyi kullanarak.append(oge) #listedeki de˘erleri bir karakter dizisi içine g #alıp ekrana basıyoruz. 0. sira) except ValueError: pass #sıra de˘i¸keninin de˘erini birer birer g s g #arttırıyoruz.. while sira < len(meyveler): #Bu try. s g g ö˘ eden ba¸layacak ve böylece.

E˘ er kullanıcı sayı girmek s g yerine bu tu¸a basarsa program sona erecektir. Bu fonksiyon. yani tamsayıya dönü¸türdü˘ ümüze dikkat edin. "karpuz". gs Kullanıcının programı sona erdirebilmesi için “q” tu¸unu belirliyoruz. "erik". g Bunun için söyle bir sey yapabilirsiniz: ¸ ¸ #!/usr/bin/env python # -*. "karpuz". a g Bu programın mantı˘ ı sudur: Öncelikle a adlı bir de˘ i¸ken olu¸turuyoruz. s g Bununla ilgili bir örnek söyle olabilir: ¸ >>> sayilar = [2. Böylece kullanıcının girdi˘ i bütün sayıların toplam de˘ eri bu a gs g g de˘ i¸keninin de de˘ eri olacak.coding: utf-8 -*a = 0 print """ Toplama i¸lemi için sayı girin: s (Programdan çıkmak için ’q’ tu¸una basın) s """ while True: sayi = raw_input("sayı: ") if sayi == "q": print "ho¸çakalın!" s break else: a += int(sayi) print "girdi˘iniz sayıların toplamı: ".5 Liste Ögelerinin Sayısını Bulmak Python’da bir liste içindeki ö˘ elerin sayısını bulmak için count() adlı bir metottan yararlanıyg oruz. Kullanıcının girdi˘ i her sayı bu de˘ i¸kenin mevcut de˘ eriyle toplandıktan sonra g gs g yine bu de˘ i¸kene atanacak. bir dizi içindeki sayıların birbiriyle kolayca toplanmasını sa˘ lar.˘ 9. "çilek".count("erik") 2 9.3.4 sum() Fonksiyonu Diyelim ki kullanıcıdan aldı˘ ı sayıları birbiriyle toplayan bir program yazmak istiyorsunuz. Ayrıca else blo˘ u içinde. kullanıcıdan aldı˘ ımız s g g sayıyı int’e. "çilek"] >>> lst. Bu de˘ i¸kenin de˘ eri g ¸ gs s gs g bir sayıdır. 4] >>> print sum(sayilar) 9 . Bu metot bir ö˘ enin liste içinde kaç kez geçti˘ ini bildirir: g g >>> lst = ["erik". "kavun". s g Yukarıdakine benzer bir i¸lemi Python’da özel bir fonksiyon olan sum() yardımıyla da gerçeks le¸tirebiliriz. 3. Dolayısıyla kullanıcının girdi˘ i sayıların toplamını bulmak için gs g g programın sonunda a de˘ i¸kenini ekrana yazdırmamız yeterli olacaktır.

5 enumerate() Fonksiyonu Hatırlarsanız. Bakalım bu fonksiyonu nasıl kullanıyI¸ oruz: >>> liste = dir(list) >>> for i in enumerate(liste): . Kullanıcıdan gelen sayıları bu listeye eklemek için append() metodundan yararg landı˘ ımıza dikkat edin.append(int(sayi)) print "girdi˘iniz sayıların toplamı: ". 4]) 9 Gördü˘ ünüz gibi. dir() adlı bir fonksiyon yardımıyla liste metotlarını topluca ekrana yazdırabilece˘ imizi ö˘ renmi¸tik: g g s >>> dir(list) E˘ er burada toplam kaç metot oldu˘ unu ö˘ renmek istersek len() fonksiyonu i¸imizi görüyor: g g g s >>> len(dir(list)) 45 Peki ya dir(list) çıktısında görünen metotları numaralandırmak istersek ne yapaca˘ ız? g ˙ste bunun için enumerate() adlı bir fonksiyonumuz var. sum() fonksiyonu. kendisine verilen bir dizi sayıyı alıp bu sayıları birbiriyle g topluyor. sum(sayilar) g Bu defa öncelikle sayilar adlı bir liste olu¸turduk.coding: utf-8 -*sayilar = [] print """ Toplama i¸lemi için sayı girin: s (Programdan çıkmak için ’q’ tu¸una basın) s """ while True: sayi = raw_input("sayı: ") if sayi == "q": print "ho¸çakalın!" s break else: sayilar. sayilar adlı liste içinde biriken sayıları toplamak için de sum() g fonksiyonundan yararlandık. 3. Dilerseniz bu bölümün ba¸ında verdi˘ imiz örne˘ i sum() fonksiyonunu kullanarak s g g tekrar yazalım: #!/usr/bin/env python # -*. Kullanıcıdan gelen sayıları bu listede s tutaca˘ ız. 9.veya: >>> print sum([2.

Bir önceki örnekte enumerate(liste) içeri˘ inin (sira_no... __contains__ 3. gs metot adlarını ise metot_adi adlı de˘ i¸kene atıyoruz. (1. __delattr__ 4.. ancak gördü˘ ünüz gibi.. ’metot_adi’) seklinde oldu˘ unu görmü¸tük. (0. (6. __add__ 1. metot_adi in enumerate(liste): . print sira_no . çıktıdaki sıra numaralarını sira_no adlı de˘ i¸kene. __ge__ Bu kodlarla çıktıyı nasıl istedi˘ imiz kıvama getirdi˘ imizi görüyorsunuz. (7. (8... __eq__ 8. (9.. metot_adi in enumerate(liste): . (4. Simdi suna bakın: g ¸ ¸ ¸ >>> for sira_no.. Yukarıdaki kodu söyle yazacak olursanız gs ¸ durum daha da netle¸ecektir: s >>> for sira_no. metot_adi in enumerate(liste): ... __delslice__ 6. (2. (3.. __class__ 2. dir(list) komutunun g verdi˘ i bütün çıktılar (sıra_no.. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>> for sira_no. %s" %(sira_no. __delitem__ 5... g g metot_adi in enumerate(liste): satırına özellikle dikkat edin. (5. print i ’__add__’) ’__class__’) ’__contains__’) ’__delattr__’) ’__delitem__’) ’__delslice__’) ’__doc__’) ’__eq__’) ’__format__’) ’__ge__’) Biz burada çıktının tamamını göstermiyoruz.. __format__ 9.. 0. metot_adi satırı ile. metot_adi) . . ˙ste g ¸ g s I¸ biz for sira_no. print "%s. print metot_adi . ‘metot_adı’) seklinde ekrana dökülüyor. __doc__ 7.. __add__ __class__ __contains__ __delattr__ . Burada for sira_no.

sıralamaya istedi˘ iniz sayıdan ba¸lanmasını g s g s sa˘ layabilirsiniz.. Bu deyimi kullanarak bir seyin ¸ ba¸ka bir seyin içinde olup olmadı˘ ını sorgulayabiliriz: s ¸ g >>> liste = ["elma". in deyimi bir ifadeye temel olarak “-de/-da.. "armut". içinde” anlamı katar.6 in Deyimi Aslında biz bu in deyimini biliyoruz. print "%s. "muz"] >>> "elma" in liste True Burada tam olarak söyle dedik: “liste içinde ‘elma’ var mı?“ ¸ elma ö˘ esi liste içinde bulundu˘ u için Python bize True cevabını verdi.__delitem__ __delslice__ __doc__ __eq__ __format__ __ge__ Gördü˘ ünüz gibi. E˘ er ilk g s g sayının 0 yerine 1 olmasını isterseniz yukarıdaki kodu söyle yazabilirsiniz: ¸ >>> for sira_no. "erik". g g Gelin isterseniz bununla ilgili söyle bir örnek verelim: ¸ #!/usr/bin/env python # -*.. %s" %(sira_no. ¸ Bu arada dikkat ederseniz enumerate() ile verdi˘ imiz numaralar sıfırdan ba¸lıyor. sira_no de˘ i¸keni sıra numaralarını. metot_adi de˘ i¸keni ise metot adg gs gs larını tutuyor. g 9.. print i Biz bu deyimi for döngüsüyle birlikte kullanıyorduk. metot_adi in enumerate(liste.. Mesela: >>> for i in range(10): . metot_adi) Burada 1 yerine istedi˘ iniz sayıyı yerle¸tirerek.coding: utf-8 -*turkce_harfler = "ı¸˘çüö˙¸˘ÇÜÖ" sg ISG kontrol_listesi = [] dosya = raw_input("Dosya için bir ad seçin: ") . Yukarıda print "%s. Bir de suna bakalım: g g ¸ >>> "karpuz" in liste False Liste içinde “karpuz” diye bir ö˘ e olmadı˘ ı için Python bize False cevabı verdi. %s" %(sira_no. 1): . "çilek".. metot_adi) satırıyla yaptı˘ ımız sey g ¸ ise enumerate() fonksiyonundan gelen bu sıra numaralarını ve metot adlarını “%s” i¸aretlerini s kullanarak düzgün bir sekilde biçimlendirmekten ibarettir.

9. 64. 35. 92. 54... 66. 97. 54. 43. 96. >>> . 77. 52. E˘ er dosya adında Türkçe karakter varsa bunları kontrol listesine ekg g liyoruz. 25. Su örnekte. 62. 63.coding: utf-8 -*a = 0 print """ Toplama i¸lemi için sayı girin: s (Programdan çıkmak için ’q’ tu¸una basın) s """ .. 28. 100.8 Bölüm Soruları 1.. 34. 31. 42. 94. 42. 33. 27. 61.. 26. 40. 62. 97. 64. 39. 39.. 99. 48. 64.for hrf in dosya: if hrf in turkce_harfler: kontrol_listesi. 30] >>> min(lst) #listedeki en küçük sayı 24 >>> max(lst) #listedeki en büyük sayı 100 9. 88. 77. 52. 90. 27.. 42. 92. 56. 73. .. 63. 97. . 90. 25. 35. 65. 77. 80.7 min() ve max() Fonksiyonları Bir sayı dizisi içinde yer alan sayıların en büyü˘ ünü veya en küçü˘ ünü ö˘ renmeniz gerekirse g g g ne yaparsınız? Elbette min() ve max() fonksiyonlarından yararlanırsınız. Daha sonra kullanıcıdan gelen dosya adına bakıp bunun içinde Türkçe karakter olup olmadı˘ ını denetliyoruz. 73. 30. 99. Önce Türkçe harflerin tanımlandı˘ ı bir liste olu¸tug ¸ g s ruyoruz. 93. 59. . lst 80. 53. 24.append(hrf) if kontrol_listesi: print "Dosya adında Türkçe harf olmamalı!" elif len(dosya) > 8: print "Dosya adı en fazla 8 karakter içerebilir!" else: print "Dosya ’%s’ adıyla kaydedildi!" %dosya Burada yaptı˘ ımız sey aslında çok basit. 73. 71. 78. 33. 78. 40. E˘ er kontrol listesinde en az bir tane ö˘ e varsa dosya adı Türkçe karakter içeriyor g g demektir. 66. = [45. . 100. 46. 37. 73. 94.. 50. 41. 58. 57. 49. 76. 33. 96. 75. 73. 98. 32. 41. 75. 39. 72. 34. 82.. kullanıcıdan aldı˘ ımız karakter dizisini neden int(raw_input("sayı: ")) ¸ g seklinde en ba¸ta de˘ il de else blo˘ u içinde sayıya dönü¸türmeyi tercih etti˘ imizi açıklayın. 83. 62. 27. ¸ s g g s g #!/usr/bin/env python # -*. 61. 74. 50. 75. 99. 58.

"karpuz". "su". "erik". liste ö˘ esini kullanıcıdan alacak sekilde yeniden yazın. A¸a˘ ıdaki programı.coding: utf-8 -*meyveler = ["elma".. 4. Programın sonunda.index("elma". "elma"] sira = 0 liste = [] while sira < len(meyveler): try: oge = meyveler.append(oge) for nmr in liste: print "aranan ö˘e %s konumunda bulundu!"%nmr g 5. a g 2. http://wiki. Bir program yazarak kullanıcıdan 10 adet sayı girmesini isteyin. 3.while True: sayi = raw_input("sayı: ") if sayi == "q": print "ho¸çakalın!" s break else: a += int(sayi) print "girdi˘iniz sayıların toplamı: ".net/index.php/Ubuntu’da_S%C3%BCr%C3%BCm_%C4%B0simleri_ve_Anlamlar%C4%B adresinde bulunan Ubuntu sürüm isimlerini bir liste haline getirin ve ekrana suna benzer bir ¸ çıktı verin: 1) Warty Warthog 2) Hoary Hedgehog . "çilek". sira) except ValueError: pass sira += 1 if not oge in liste: liste. E˘ er kullanıcının s g g ¸ g aradı˘ ı ö˘ e listede yoksa kendisine bir uyarı mesajı gösterin ve ba¸ka bir ö˘ e arayabilme sansı g g s g ¸ verin: #!/usr/bin/env python # -*.. "elma".ubuntu-tr. kullanıcının girdi˘ i sayıları tek ve g çift sayılar olarak ikiye ayırın ve her bir sayı grubunu ayrı ayrı ekrana basın. Liste metotları içinde sadece bizi ilgilendiren su metotları ekrana döken bir program yazın: ¸ append count extend index insert pop remove reverse sort . "kavun". Kullanıcının aynı sayıyı birden fazla girmesine izin vermeyin.

49. ö˘ e g g çıkarabiliriz. "Veli". 50) Parantezli de olsa parantezsiz de olsa yukarıda tanımladıklarımızın ikisi de “demet” sınıfına giriyor.) Gördü˘ ünüz gibi.BÖLÜM 10 Demetler Demetler.. ˙ g g s gs Istersek demetin ö˘ elerini parantez içinde de gösterebiliriz: g >>> demet2 = ("Ali". tek ö˘ eli bir demet olu¸turabilmek için ö˘ enin yanına bir virgül koyuyoruz! g g s g Hemen teyit edelim: >>> type(demet) <type ’tuple’> 110 . Aslında basit ama biraz tuhaf: g s g >>> demet = ("su". Demetlerde ise böyle bir sey yoktur. 49. Ama listeler ile aralarında g çok temel bir fark vardır. Peki bo¸ bir demet nasıl olu¸turulur? Çok basit: s s >>> demet = () Peki tek ö˘ eli bir demet nasıl olu¸turulur? O kadar basit de˘ il. yaptı˘ ımız bu i¸ de˘ i¸ken tanımlamaya çok benziyor. Yani ö˘ e ekleyebilir. Listeler üzerinde oynamalar yapabiliriz.. "Veli". ¸ Demeti su sekilde tanımlıyoruz: ¸ ¸ >>> demet = "Ali". 50 Gördü˘ ünüz gibi. bir önceki bölümde inceledi˘ imiz listelere çok benzer. ˙ Isterseniz bu durumu teyit edelim: >>> type(demet) <type ’tuple’> >>> type(demet2) <type ’tuple’> tuple kelimesi Türkçe’de demet anlamına gelir.

Önce demetleyelim: >>> aile = "Anne". b in enumerate(liste): . Demet çözme i¸leminde dikkat etmemiz g s gereken nokta. g g g s En ba¸ta da dedi˘ imiz gibi.O virgülü koymazsak ne olur? >>> demet2 = ("su") demet2’nin tipini kontrol edelim: >>> type(demet2) <type ’str’> Demek ki. Bildi˘ iniz gibi enumerate() fonksiyonu bir demet s g üretir. s g Bir defa.. print type(i) . Bu fonksiyonu söyle g ¸ bir örnek içinde kullanabilece˘ imizi de biliyorsunuz: g >>> liste = dir(list) >>> for a. Anne ö˘ esi. <type ’tuple’> Gördü˘ ünüz gibi elde etti˘ imiz sey bir demet. “Peki. c = aile Bu sekilde komut satırına print a yazarsak. Ayrıca demetler listelere göre daha hızlı çalı¸ır. print ¸ g g c yazarsak Kardesler ö˘ esi ekrana yazdırılacaktır. g Önceki bölümde gördü˘ ümüz enumerate() fonksiyonunu hatırlıyorsunuz. demetler listelere çok benzer.. virgülü koymazsak demet de˘ il. print a. . "Kardesler" Simdi demeti çözelim: ¸ >>> a. g s s Yukarıda anlattı˘ ımız sekilde bir demet olu¸turma i¸ine demetleme (packing) adı veriliyor. b. b Bu da aslında bir demet çözme i¸lemidir. demetler listelerin aksine de˘ i¸iklik yapmaya müsait olmadıklarından listelere göre gs daha güvenlidirler. s Dolayısıyla bir program içinde sonradan de˘ i¸tirmeniz gerekmeyecek verileri gruplamak için gs liste yerine demet kullanmak daha mantıklıdır. "Baba". alelade bir karakter dizisi olu¸turmu¸ oluyoruz. print b dedi˘ imiz zaman da ikinci ö˘ esini ekrana yazdırmı¸ oluyoruz. Dolayısıyla print a dedi˘ imiz zaman bu g g ¸ g demetin ilk ö˘ esini. print b yazarsak Baba ö˘ esi. Buna da demet çözme deniyor (unpacking). e¸ittir i¸aretinin sol tarafında demetteki ö˘ e sayısı kadar de˘ i¸ken adı belirs s g gs lememiz gerekti˘ idir. listeler varken bu demetler s g ne i¸e yarar?” diye sordu˘ unuzu duyar gibiyim... g ¸ s s Bunun tersini de yapabiliriz. Yani yanlı¸lıkla de˘ i¸tirmek istemedi˘ iniz veriler içeren bir liste hazırlas gs g mak istiyorsanız demetleri kullanabilirsiniz.. Bunu hemen teyit edelim: >>> liste = dir(list) >>> for i in enumerate(liste): ..

sırasında imi¸. ’__iter__’. ’__repr__’.index("gül". 2) ˘ 10. ’__lt__’. Su komutlardan herhangi biri yardımıyla demetlerin metotlarını görebile¸ ce˘ imizi biliyoruz: g >>> demet = () >>> dir(demet) >>> dir(tuple) >>> dir(()) Bu komutlar bize su çıktıyı verir: ¸ [’__add__’. ’__subclasshook__’. ’__ge__’.1.. "kavun". ’__reduce_ex__’. ’index’] Burada bizi ilgilendirenler ba¸ında ve sonunda “_” i¸areti barındırmayanlar. ’count’. ’__class__’. Yani sunlar: s s ¸ count index ˘ 10. "karpuz". "çilek") >>> demet. tıpkı listelerde oldu˘ u gibi. "karpuz". "erguvan") >>> demet. ’__hash__’. ’__getitem__’. ’__init__’. Burada da parantez içinde ikinci bir de˘ er kullang g g abilirsiniz: >>> demet. ’__le__’.index("gül") 0 Demek ki gül adlı ö˘ e demetin 0. ’__contains__’. Bu metot bir ö˘ enin demet içinde kaç kez geçti˘ ini bildirir: g g >>> demet = ("erik". ’__doc__’. ’__str__’. ’__rmul__’. ’__sizeof__’. ’__len__’. ’__format__’. ’__getattribute__’. ’__getnewargs__’.1 Demet Ögelerinin Sırasını Bulmak Tıpkı listelerde oldu˘ u gibi. "papatya". "kasımpatı". Örne˘ in: g >>> demet = ("gül". Yine tıpkı listelerde oldu˘ u gibi bu metot g s g sadece ilk buldu˘ u ö˘ eyi dikkate alır. ’__setattr__’. count() g g adlı bir metottan yararlanıyoruz. ’__new__’. ’__getslice__’..1.10. ’__ne__’. ’__gt__’. demetlerde de sıra bulma i¸lemleri için index() metodunu kullanıyg s oruz.1 Demetlerin Metotları Demetler üzerinde de˘ i¸iklik yapmak mümkün olmadı˘ ı için bu veri tipi metot bakımından gs g da bir hayli fakirdir. ’__delattr__’. "çilek".count("erik") 2 . ’__mul__’. ’__reduce__’. ’__eq__’. "erik".2 Demet Ögelerinin Sayısını Bulmak Python’da bir demet içindeki ö˘ elerin sayısını bulmak için.

listede kaç kez geçti˘ ini söyleyen bir program yazın. "çilek". Bir önceki soruda. "elma". Programınız söyle bir çıktı vermeli: ¸ No 0 1 2 3 4 5 Metot Adı __add__ __class__ __contains__ __delattr__ __doc__ __eq__ Metot Uzunlu˘u g 7 9 12 11 7 6 3. "kiraz". "elma". numaralandırmayı 0 yerine 1’den ba¸latmak için ne yapmanız gerekir? s 4. "armut". Listelerin aksine demetler üzerinde de˘ i¸iklik yapılamamamasının ne gibi avantajları olags bilece˘ i üzerinde dü¸ünün. Demetlerin bütün metotlarını numaralandıran ve her metottaki karakter sayısını gösteren bir program yazın. "kiraz".10. Diyelim ki elimizde söyle bir liste var: ¸ liste = ["elma". "kebap"] Bu listedeki her bir ö˘ enin. g s 2. Programınız g g tam olarak söyle bir çıktı vermeli: ¸ elma ö˘esi listede 3 kez geçiyor! g armut ö˘esi listede 1 kez geçiyor! g kiraz ö˘esi listede 2 kez geçiyor! g çilek ö˘esi listede 1 kez geçiyor! g kebap ö˘esi listede 1 kez geçiyor! g .2 Bölüm Soruları 1.

s g O halde lafı daha fazla uzatmadan yola koyulalım. meyve ise bu anahtarın “de˘ eri”dir..1 Sözlük Olu¸ turmak s Sözlükleri kullanabilmek için yapmamız gereken ilk i¸ sözlü˘ ü olu¸turmak olacaktır. Aynı sekilde sebze de˘ erinin anahtarı dog ¸ g mates. Dilerseniz simdi de ö˘ eleri olan bir sözlük olu¸turalım: s s ¸ g s >>> sozluk = {"elma": "meyve".. anahtar-deger çiftlerinden olu¸an bir veri tipidir. sözlüklerin ayırt edici i¸areti küme parantezleridir. Burada mesela. ˘ Sözlükler. Bu veri tipini ö˘ rendikten sonra pek çok seyi rahatlıkla yapabildi˘ inizi görecek. Ama gördü˘ ünüz gibi. "domates": "sebze". Aslında sözlüklerde de durum böyledir. Bunlar listeler ve demetler idi. Gördü˘ ünüz gibi sözlükleri tanımlayan sözcü˘ ümüz de “dict”.BÖLÜM 11 Sözlükler Su ana kadar Python’da iki önemli veri tipinden bahsettik. Dolayısıyla Python’da sözlük. g 114 . ¸ Simdi de sözlük adlı veri tipinden söz edece˘ iz. elma bir s “anahtar”. g ¸ g ufkunuzun geni¸ledi˘ ini hissedeceksiniz. sayi de˘ erinin anahtarı ise 1‘dir. ö˘ elerin g g g biçiminde bazı farklılıklar var. 11. g Yani sözlüklerde de ö˘ eleri birbirlerinden virgül ile ayırıyoruz. Liste ve demet gibi veri tips lerinde her bir ö˘ eyi birbirinden virgül ile ayırıyorduk. Gelin isterseniz bunu test edelim: s >>> type(sozluk) <type ’dict’> Hatırlarsanız. Sözlükler Python’un en önemli veri tiplerinden ¸ g bir tanesidir. “anahtar” ve “de˘ er” g g arasında ba˘ kuran bir veri tipidir diyoruz. Python’da s g s sözlükleri söyle olu¸turuyoruz: ¸ s >>> sozluk = {} Gördü˘ ünüz gibi. Yukarıda bo¸ bir sözlük g s s olu¸turduk. g g Yukarıda bo¸ bir sözlük olu¸turduk. 1: "sayi"} Sözlükler görünü¸ açısından öteki veri tiplerinden biraz farklıdır. demetleri tanımlayan sözcük ise “tuple” idi. listeleri tanımlayan sözcük “list”.

Bunu su sekilde teyit edebilirsiniz: g s ¸ ¸ >>> len(sozluk) 3 Bu sözlü˘ ün her ö˘ esi bir “anahtar-de˘ er” çiftidir. "elma": "meyve"} I >>> print sozluk . Okunaklı ve anla¸ılır kodlar yazmak s herkesin hayrınadır. Mesela sözlükleri kullanarak bir telefon defteri yazalım: >>> telefon_defteri = {"Ahmet": "0533 123 45 67". Sözlük tanımlarken dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Simdi gelelim bu sözlükleri nasıl kullanaca˘ ımıza. Bunlardan birincisi ö˘ eleri belirg lerken küme parantezlerini kullanıyor olmamız..coding: utf-8 -*telefon_defteri = {"Ahmet": "0533 123 45 67". g Bir örnek daha verelim. tabii ki bu sözlü˘ ün ö˘ elerine eri¸mek isteyeceksiniz. ˙ Ikincisi karakter dizilerinin yanısıra sayıları da tırnak içinde gösteriyor olmamız.Bu durumu daha net anlayabilmek için bir örnek daha verelim: ˙ >>> sozluk = {"Adana": "01". "Istanbul": "34". s g g ¸ g ˘ 11. Unutmayın. "˙ngilizce": "dil". Sözlükleri nasıl olu¸turaca˘ ımızı ö˘ rendik. Mesela Adana anahtar. "Selin": "0533 333 33 33"} print telefon_defteri Kodlarımızı daha okunaklı bir hale getirmek için sözlü˘ ü uygun yerlerinden bölerek alt satıra g geçiyoruz.. . . kod bir kez yazılır bin kez okunur. nasıl kullanıldı˘ ına g da dikkat etmeliyiz. "Salih": "0532 321 54 76".. .. hem de görü¸ alanını da˘ ıttı˘ ı için okumayı s s g s g g zorla¸tırır. Bir sös g g s zlü˘ ün tamamını ekrana dökmek için yapmamız gereken sey belli: g ¸ >>> sozluk = {"Python": "programlama dili". Sa˘ a do˘ ru çok fazla uzas g g g g mı¸ olan kodlar hem görüntü açısından ho¸ de˘ ildir... ˙ Isterseniz sayıları tırnaksız kullanırsanız ne olaca˘ ını deneyg erek görebilirsiniz. s ˙ Isterseniz bir de yukarıdaki kodların metin düzenleyici içinde nasıl görünece˘ ine bakalım: g #!/usr/bin/env python # -*. "Salih": "0532 321 54 76".. Ancak e˘ er girece˘ iniz sayı bo¸luklu de˘ ilse ve 0 ile ba¸lamıyorsa bu sayıyı g g s g s tırnaksız da yazabilirsiniz. "˙zmir": "35"} I Bu sözlük üç ö˘ eden olu¸uyor. Üçüncüsü iki nokta üst üste ve virgüllerin nerede.. biz konumuza dönelim.2 Sözlük Ögelerine Eri¸ mek s Bir sözlük olu¸turduktan sonra. 01 ise bu anahtarın g g g de˘ eridir. "Selin": "0533 333 33 33"} Burada kodlarımızın sa˘ a do˘ ru biçimsiz bir biçimde uzamaması için virgülden sonra ENTER g g tu¸una basarak ö˘ eleri tanımlamaya devam etti˘ imize dikkat edin. Neyse.

. ’b’: 2} Gördü˘ ünüz gibi. de˘ ere göre de˘ il. kö¸eli g g g s parantezleri kullanıyoruz. . Ancak sözlükler öyle g de˘ ildir. "Mehmet"] >>> liste[0] ’Ali’ >>> demet = ("Ali".. isimlerine göre g g g ça˘ ırıyoruz. Sözlüklerde herhangi bir sıra g g g kavramı olmadı˘ ı için söyle bir giri¸im ba¸arısızlı˘ a u˘ rayacaktır: g ¸ s s g g >>> a[0] Traceback (most recent call last): File "<stdin>".. bu komutlar Ahmet ve Salih adlı anahtarların kar¸ısında hangi de˘ er varsa g s g onu ekrana yazdırıyor. "b": 2. Sözlüklerde herhangi bir sıra kavramı bulunmaz. in <module> KeyError: 0 Sözlükler sırasız bir veri tipi oldu˘ u için. "Ahmet". sa˘ ındakileri de˘ il. line 1. Bu arada aklınızda bulunsun. "Ahmet". Peki ya biz bu sög zlü˘ ün ö˘ elerine tek tek eri¸mek istersek ne yapaca˘ ız? g g s g Hatırlarsanız liste ve demetlerin ö˘ elerine tek tek su sekilde eri¸iyorduk: g ¸ ¸ s >>> liste = ["Ali".print komutunu kullanarak bir sözlü˘ ün tamamını ekrana dökebiliyoruz. ö˘ eler tanımladı˘ ımız sırada görünmüyor. sözlükten ö˘ e ça˘ ırırken küme parantezlerini de˘ il. "Salih": "0532 321 54 76". Mesela su örne˘ e bakalım: g ¸ g >>> a = {"a": 1. sözlük içindeki ö˘ eleri anahtara göre g ça˘ ırıyoruz. ’c’: 3. Yani iki nokta üst üste i¸aretinin solundaki ifadeleri kullanıyoruz g g g s ö˘ eleri ça˘ ırırken. sözlük ö˘ elerini sıralarına göre de˘ il. Yani liste ve demetlerdeki ö˘ elerin her birinin bir sırası vardır.... "Selin": "0533 333 33 33"} >>> telefon_defteri["Ahmet"] ’0533 123 45 67’ >>> telefon_defteri["Salih"] ’0532 321 54 76’ Gördü˘ ünüz gibi. Çünkü liste ve demetler sıralı veri g g tipleridir. Dikkat edin. g g g g . "c": 3} >>> print a {’a’: 1.. g Suna bir bakalım: ¸ >>> telefon_defteri = {"Ahmet": "0533 123 45 67". "Mehmet") >>> demet[1] ’Ahmet’ Liste ve demetlerde ö˘ eleri sıralarına göre ça˘ ırabiliyoruz.

40: ’insert’.. 32: ’__setslice__’. “Ahmet” ise bir de˘ erdir. Bu yapıyı ve for döngüsünü kullanarak sözlükg g g s lere birden fazla ö˘ eyi bir çırpıda ekleyebilirsiniz: g >>> liste = dir(list) >>> sozluk = {} >>> for anahtar. 25: ’__reduce__’. 12: ’__getslice__’. sozluk[anahtar] = deger >>> print sozluk {0: ’__add__’. 24: ’__new__’. 19: ’__le__’. 30: ’__setattr__’. 42: ’remove’. 18: ’__iter__’. 20: ’__len__’. 28: ’__reversed__’. g g g Böylece artık liste metotlarını numara vererek ça˘ ırabiliriz: g >>> sozluk[1] ’__class__’ >>> sozluk[10] . 35: ’__subclasshook__’. Mesela bu sözlü˘ e bir ö˘ e daha ekleyelim: g g g >>> sozluk["Soyad"] = "Su" Simdi sözlü˘ ümüzü yazdıralım: ¸ g >>> print sozluk {’Ad’: ’Ahmet’. 36: ’append’. 27: ’__repr__’. 29: ’__rmul__’. 4: ’__delitem__’. 1: ’__class__’. 34: ’__str__’. 13: ’__gt__’. deger in enumerate(liste): . 41: ’pop’. 38: ’extend’. 3: ’__delattr__’. 15: ’__iadd__’. 8: ’__format__’.2. 44: ’sort’} Gördü˘ ünüz gibi dir(list) çıktısındaki ö˘ eleri tek tek numaralandırıp bunları sözlü˘ e ekledik. 16: ’__imul__’. 11: ’__getitem__’. 2: ’__contains__’. 26: ’__reduce_ex__’. 21: ’__lt__’. 7: ’__eq__’. 22: ’__mul__’. 23: ’__ne__’. ’Soyad’: ’Su’} Gördü˘ ünüz gibi ö˘ elerimiz sözlü˘ e eklenmi¸. 31: ’__setitem__’.1 Sözlüklere Öge Eklemek Sözlüklere ö˘ e eklemek son derece kolay bir i¸lemdir. 17: ’__init__’. 6: ’__doc__’. 33: ’__sizeof__’. 14: ’__hash__’. Diyelim ki elimizde söyle bo¸ bir sözlük g s ¸ s var: >>> sozluk = {} Bu sözlü˘ e ö˘ e eklemek için su yapıyı kullanıyoruz: g g ¸ >>> sozluk[anahtar] = deger Dilerseniz bu yapıyı somutla¸tıracak bir örnek verelim: s >>> sozluk["Ad"] = "Ahmet" Burada “Ad” bir anahtar.. 43: ’reverse’. Yani sözlüklere ö˘ e eklemek için hem bir g g anahtar.˘ 11. 37: ’count’. 39: ’index’. hem de bir de˘ er belirtmemiz gerekiyor. 9: ’__ge__’. 10: ’__getattribute__’. 5: ’__delslice__’.

e˘ er kendi kendinize denemeler yapmı¸sanız. Bu sözlü˘ e tek tek ö˘ e ekleyece˘ iz: s s g g g >>> kayitlar["Ad"] = "Ahmet" >>> kayitlar["Soyad"] = "Okan" >>> kayitlar["Meslek"] = "Mimar" Böylece sözlü˘ ümüze üç farklı ö˘ e eklemi¸ olduk. Simdi bu sözlü˘ ü ekrana dökelim: g g s ¸ g >>> kayitlar {’Soyad’: ’Okan’.. ’Meslek’: ’Mimar’} Gördü˘ ünüz gibi. ’Ad’: ’Ahmet’. "¸eker": "5 kilo".... g g s Bu arada. sözlüklerin Türkçe karakterleri düzgün g s gösteremedi˘ ini farketmi¸sinizdir. ’\x80ilek’: ’100 kilo’} Gördü˘ ünüz gibi. Mesela su örne˘ e s ¸ g bakın: >>> kayitlar = {} Burada öncelikle bo¸ bir sözlük olu¸turduk. ’Ka\x9f\x8dk’: ’100 adet’. Python’daki sözlüklerin iç tasarımından kaynaklanan tesadüfi bir durumdur... Sözlükler için de aynı yöntemi kullanabiliriz: s >>> for i in stok: . .. Türkçe karakterlerin hiçbiri düzgün görüntülenemiyor.. Örne˘ in: g s g >>> . sözlüklerde sıra kavramına güvenerek i¸ yapmamak gerekir. S "Çay": "10 kilo". stok = {"Çilek": "100 kilo". sözlük anahtarları birer sayı oldu˘ u için çıktıda ö˘ eler sıralı olarak g g görünüyor. ’\x9eeker’: ’5 kilo’.. Hatırlarsanız buna g benzer durumlarla listelerde de kar¸ıla¸mı¸tık. . Orada bu sorunu çözmek için for döngüsünden s s s yaralanmı¸tık..’__getattribute__’ >>> sozluk[20] ’__len__’ >>> sozluk[36] ’append’ >>> sozluk[40] ’insert’ Yukarıdaki örnekte. "Ka¸ık": "100 adet"} s >>> print stok {’\x80ay’: ’10 kilo’. Bu. print i Çay S ¸eker Ka¸ık s Çilek . Ne olursa olsun. ö˘ e sıralaması bozulmu¸.

silip g gs g gs yerine yenisini koyuyoruz.. Demek ki bir ö˘ eyi de˘ i¸tirirken aslında ö˘ eyi de˘ i¸tirmiyor. ’Zekiye’: ’0555 555 55 55’} “Zekiye” ve “zekiye” aynı görünse de aslında Python açısından bunların ikisi tamamen birbirinden farklıdır. normal bir sekilde g s ¸ eri¸ebiliyoruz: s >>> print stok["Çay"] >>> print stok["¸eker"] S ˘ ˘ s 11.4 Sözlük Ögelerini Silmek E˘ er bir ö˘ eyi sözlükten silmek istersek su komutu kullanıyoruz: g g ¸ >>> del telefon_defteri["Salih"] E˘ er biz sözlükteki bütün ö˘ eleri silmek istersek su komut kullanılıyor: g g ¸ >>> telefon_defteri. Buna göre söyle bir örnek g g ¸ verebiliyoruz: >>> telefon_defteri = {} >>> telefon_defteri["Zekiye"] = "0544 444 01 00" >>> print telefon_defteri {’Zekiye’: ’0544 444 01 00’} Peki sözlü˘ ümüzdeki bir ö˘ enin de˘ erini de˘ i¸tirmek istersek ne yapaca˘ ız? Onu da söyle g g g gs g ¸ yapıyoruz >>> telefon_defteri["Zekiye"] = "0555 555 55 55" Böylece sözlükteki Zekiye anahtarının de˘ erini de˘ i¸tirmi¸ olduk.3 Sözlük Ögelerini Degi¸ tirmek Bir önceki bölümde sözlüklere nasıl ö˘ e ekleyece˘ imizi gördük. g gs s Buradan anladı˘ ımız su: Bir sözlü˘ e yeni bir ö˘ e eklerken de. varolan bir ö˘ eyi de˘ i¸tirirken g ¸ g g g gs de aynı komutu kullanıyoruz. ˘ 11. sözlük ö˘ elerinde büyük-küçük harfin önemli oldu˘ una dikkat edin: g g >>> telefon_defteri["zekiye"] = "0555 555 55 55" >>> telefon_defteri {’zekiye’: ’0555 555 55 55’.. Bu arada.Bu sözlükteki ö˘ elere.clear() Böylece bo¸ bir sözlük elde etmi¸ olduk. herhangi bir Türkçe karakter sorunu ya¸amadan. E˘ er sözlü˘ ü tamamen ortadan kaldırmak isterseniz s s g g yine del komutundan yararlanabilirsiniz: .

. ’__delitem__’. ’clear’. ’__new__’. ’__subclasshook__’. print i clear copy fromkeys get has_key items iteritems iterkeys itervalues keys pop popitem setdefault update values Simdi bu metotların en önemlilerini inceleyece˘ iz. ’__getattribute__’. ’__reduce_ex__’. ’popitem’. ’__contains__’. ’__lt__’. ’items’. tıpkı lisgs teler gibi. ’update’. ’__eq__’. ’__cmp__’. Dilerseniz simdi bu metotları s s ¸ inceleyelim. ’__setitem__’. ’__format__’. ’__hash__’. Python sözlüklerinin metotlarıng dan biridir. ’__setattr__’. ’__getitem__’.>>> del telefon_defteri Yukarıdaki örneklerden birinde gördü˘ ümüz clear() ifadesi. ’values’] Burada bizi ilgilendirenler. ’__sizeof__’. ’setdefault’. ’__delattr__’. ’itervalues’. ’__le__’. ’__len__’.5 Sözlüklerin Metotları Demetlerin aksine. ’pop’. ’fromkeys’. if "_" not in i[0]: .. ’__doc__’. ’copy’. ’__ge__’. metot bakımından zengin bir veri tipidir. Sözlüklerin bunun dı¸ında ba¸ka metotları da vardır. ’get’. ’keys’. ’__init__’. ’__reduce__’.. Sözlüklerin metotlarını listelemek için su ¸ yöntemlerden herhangi birini izleyebilirsiniz: >>> dir(dict) >>> dir({}) >>> d = {} >>> dir(d) Bu yöntemlerin herhangi birini takip etti˘ inizde söyle bir çıktı elde edeceksiniz: g ¸ [’__class__’. ’iterkeys’. ’__iter__’. ’__ne__’. ¸ g . ’has_key’. her zamanki gibi sunlar olacaktır: ¸ >>> for i in dir(dict): . ’iteritems’. sözlükler üzerinde de˘ i¸iklik yapabiliriz. ’__str__’. Dolayısıyla sözlükler de. ’__gt__’. ’__repr__’. 11..

"Salih": "0532 321 54 76". "Salih": "0532 321 54 76".5. . ¸ g g .. Bu anahtar silinirken.. ’Selin’] >>> print telefon_defteri. ’0533 333 33 33’] 11. "Salih": "0532 321 54 76". values() metodu ise sözlükteki de˘ erg leri verir.. sözlük tamamen bo¸aldı.1 keys() ve values() Sözlük metotları arasında en önemlileri bu keys() ve values() adlı metotlardır. Hangi ö˘ enin silinece˘ ini kontrol edemezsiniz. pop() ve popitem() clear() metodu bir sözlü˘ ün bütün ö˘ elerini siler: g g >>> telefon_defteri = {"Ahmet": "0533 123 45 67". . "Selin": "0533 333 33 33"} >>> telefon_defteri.pop("Ahmet") ’0533 123 45 67’ Gördü˘ ünüz gibi.. Kabaca söylemek gerekirse keys() metodu bir sözlükteki anahtarları. popitem() metodu ise bir sözlükteki rastgele bir anahtarı siler ve silinen anahtarın de˘ erini g ekrana basar: >>> telefon_defteri.. ’0533 333 33 33’) Bu silme sekli tamamen tesadüfidir.keys() [’Ahmet’.clear() >>> telefon_defteri {} Gördü˘ ünüz gibi. "Selin": "0533 333 33 33"} >>> print telefon_defteri.11. Mesela: >>> telefon_defteri = {"Ahmet": "0533 123 45 67". bunun de˘ eri de g g ekrana basıldı.popitem() (’Selin’. ’Salih’. .values() [’0533 123 45 67’.2 clear().5. sözlükteki Ahmet anahtarını sildik.. ’0532 321 54 76’. "Selin": "0533 333 33 33"} >>> telefon_defteri. g s pop() metodu bir sözlükteki ö˘ eleri adlarına göre siler ve ekrana basar: g >>> telefon_defteri = {"Ahmet": "0533 123 45 67".

11. iteritems() metodu listeyi çıktı olarak vermedi. Örne˘ in: g >>> telefon_defteri. print k.items(): .11. bu özelli˘ i sayesinde çok büyük listeler üzerinde daha performanslı çalı¸ag s caktır. burada sözlük içindeki bütün anahtar ve de˘ erleri bir liste içinde yer alıyor. ’0533 333 33 33’). bu demetleri su sekilde çözebiliriz (Bu i¸leme g ¸ ¸ s ˙ Ingilizce’de “unpacking” adı veriliyor): >>> for k. iteritems() metodu ise anahtar-de˘ er çiftlerinden olu¸an g s listeyi meydana getirdi˘ ini bildiren bir “nesne” üretir. v Selin 0533 333 33 33 Ahmet 0533 123 45 67 Salih 0532 321 54 76 iteritems() metodu da bir sözlük içindeki anahtar ve de˘ erleri listeler. items() metodu. Bu durum iteritems() metog dunun çok önemli bir özelli˘ idir. print anahtar.. items() ve iteritems() metotları arasındaki fark gibidir.. biraz önce gördü˘ ümüz keys() ve values() metotlarıyla aynı i¸i yapar..3 items() ve iteritems() items() metodu bir sözlük içindeki anahtar ve de˘ erleri listeler: g >>> telefon_defteri..5.5. anahtar-de˘ er çiftlerinden olu¸an listeyi derg g s hal meydana getirip ekrana basar.copy() .items(): . (’Ahmet’.. ’0532 321 54 76’)] Gördü˘ ünüz gibi. Selin 0533 333 33 33 Ahmet 0533 123 45 67 Salih 0532 321 54 76 iteritems() metodu. deger in telefon_defteri. Bu metot g s çifti arasındaki fark.items() [(’Selin’. 11. iteritems() metodu ile olu¸turdu˘ unuz g s g listeyi siz istedi˘ iniz zaman ekrana dökebilirsiniz: g >>> for anahtar. g g Her anahtar ve de˘ er çifti de birer demet biçiminde..iteritems() <dictionary-itemiterator object at 0x00EC2AB0> Gördü˘ ünüz gibi. deger . v in telefon_defteri. Ancak items() metodu g ile iteritems() metodu arasında bazı kullanım farkları vardır.5 copy() Bu metot bir sözlü˘ ü kopyalamamızı sa˘ lar: g g >>> yeni_rehber = telefon_defteri.4 iterkeys() ve itervalues() Bu iki metot. ’0533 123 45 67’). (’Salih’.5. g Yukarıda bir demet dizisi elde etti˘ imize göre.

has_key("Selin") True Buna benzer bir seyi söyle de yapabilece˘ imizi görmü¸tük: ¸ ¸ g s >>> telefon_defteri["Selin"] ’0533 333 33 33’ >>> telefon_defteri["Veli"] Traceback (most recent call last): File "<stdin>". Ama g g g e˘ er aranan anahtar sözlükte yoksa bir hata mesajı alıyoruz. except: bloklarından yararlanabiliriz: >>> try: . except KeyError: . Simdi su senaryoyu inceleyin: ¸ ¸ Diyelim ki bir hava durumu programı yazmak istiyoruz. Tasarımıza göre kullanıcı bir sehir ¸ adı girecek.6 get() ve has_key() E˘ er amacınız bir anahtarın sözlük içinde varolup olmadı˘ ını denetlemekse has_key() metog g dundan yararlanabilirsiniz: >>> telefon_defteri. in <module> KeyError: ’Veli’ Gördü˘ ünüz gibi.. line 1.5. Normalde bu hata mesajını alg mamak için try. e˘ er aranan anahtar sözlükte varsa o anahtarın de˘ eri ekrana basılıyor.has_key("Veli") False >>> telefon_defteri..coding: utf-8 -*soru = raw_input("¸ehrinizin adını tamamı küçük " S "harf olacak ¸ekilde yazınız: ") s if soru == "istanbul": print "gök gürültülü ve sa˘anak ya˘ı¸lı" g g s elif soru == "ankara": print "açık ve güne¸li" s elif soru == "izmir": print "bulutlu" else: ..11... daha önceki bilgilerimizi de kullanarak söyle bir sey yazabiliriz: ¸ ¸ #!/usr/bin/env python # -*. print "Aranan ö˘e sözlükte yok!" g . Bunu ¸ yapabilmek için... Program da girilen sehre özgü hava durumu bilgilerini ekrana yazdıracak.. telefon_defteri["Veli"] . Aranan ö˘e sözlükte yok! g Ancak Python’da bunu yapmanın çok daha kolay bir yolu var...

¸ g 3. s 4. Öncelikle sözü geçen senaryo için sözlükleri kullanmak programcıya daha az kodla daha çok i¸ yapma olana˘ ı sa˘ lar.get(soru. bu anahtarın de˘ eri ekrana yazdırılacaktır.") satırı yardımıyla soru adlı de˘ i¸kenin de˘ erinin sözlük içinde varolup gs g varolmadı˘ ını sorguluyoruz. g g s "ankara": "açık ve güne¸li".get(soru. Daha sonra.coding: utf-8 -*soru = raw_input("¸ehrinizin adını tamamı küçük " S "harf olacak ¸ekilde yazınız: ") s cevap = {"istanbul": "gök gürültülü ve sa˘anak ya˘ı¸lı". sözlük metotlarından biri olan get() metodunu seçiyoruz. Yukarıdaki kodların yerine getirdi˘ i i¸levi. biçiminde bir mesaj gösterilecektir. s g . if deyimleri yerine sözlüklerden yararlanmanın. Tek tek “if-elif-else” blokları içinde sehir adı ve buna ili¸kin hava durumu bilgileri tanımla¸ s maya kıyasla sözlük içinde yeni anahtar-de˘ er çiftleri olu¸turmak daha pratiktir. kullanıcıya sorumuzu soruyoruz. "Bu ¸ehre ili¸kin hava durumu bilgisi s s bulunmamaktadır. E˘ er kullanıcının girdi˘ i s g g g sehir adı sözlü˘ ümüz içinde bulunmuyorsa.") Ama yukarıdaki yöntemin. Bu metot bize sözlük içinde bir de˘ erin varolup olmadı˘ ını denetleme imkânının g g yanısıra. biraz me¸akkatli olaca˘ ı açık. ancak onlarca sehri kapsayacak bir program üretg ¸ mekse amacımız. bu kelimenin ˙ Ingilizce kar¸ılı˘ ını alabilmeli. bu defa kullanıcıya Bu sehre ili¸kin hava durumu ¸ g ¸ s bilgisi bulunmamaktadır. yukarıda bahsedilen faydalarının dı¸ında bir s de su yararları vardır: ¸ 1. su kodlarla s g s ¸ da gerçekle¸tirebiliriz: s #!/usr/bin/env python # -*. Basit bir Türkçe-˙ Ingilizce sözlük programı yazın. Python sözlüklerinde bulunan bu get() metodu bizi else veya g try-except blokları kullanarak hata yakalamaya u˘ ra¸ma zahmetinden de kurtarır. "Bu ¸ehre ili¸kin havadurumu " s s "bilgisi bulunmamaktadır.print ("Bu ¸ehre ili¸kin havadurumu " s s "bilgisi bulunmamaktadır.6 Bölüm Soruları 1. ˙ste bu noktada programcının imdadına Python’daki sözlük veri tipi ve bu I¸ veri tipinin get() adlı metodu yeti¸ecektir. Ardından da g “anahtar-de˘ er” çiftleri seklinde sehir adlarını ve bunlara kar¸ılık gelen hava durumu bilgilerini g ¸ ¸ s bir sözlük içinde depoluyoruz. s g g 2.") Gördü˘ ünüz gibi. "izmir": "bulutlu"} s print cevap. Sadece üç sehir için hava durumu s g ¸ bilgilerini sorgulayacak olsak mesele de˘ il. Kodların daha az yer kaplaması sayesinde programın bakımı da kolayla¸acaktır. yukarıdaki yöntem yerine daha pratik bir yöntem uygulamak gayet yerinde bir tercih olacaktır. E˘ er kullanıcının girdi˘ i sehir adı sözlü˘ ümüz içinde bir anahtar g g g ¸ g olarak tanımlanmı¸sa. Yazdı˘ ınız programda kullanıcı Türkçe bir g kelime sorup. Sözlük programcının elle olu¸turaca˘ ı “if-elif-else” bloklarından daha performanslıdır ve s g bize çok hızlı bir sekilde veri sorgulama imkânı sa˘ lar. g s 11. g s Burada print cevap. adı geçen de˘ erin sözlük içinde varolmaması durumunda kullanıcıya gösterilecek bir g mesaj seçme olana˘ ı da sunar. ilk önce normal biçimde.

s 6. g g s "ankara": "açık ve güne¸li". . Mesela su iki sözlü˘ ün çıktılarını ö˘ e sıralaması g s ¸ g g açısından kar¸ıla¸tırın: s s a = {3: "üç". Python’un sayı de˘ erli anahtarlara neden böyle davrandı˘ ını ara¸tırın. Rakamla girilen sayıları yazıyla gösteren bir program yazın. 8:"sekiz". "izmir": "bulutlu"} s print cevap.. . çıktıda görünen ö˘ e sırasının hangi g g durumlarda bozuldu˘ unu bulmaya çalı¸ın. Su programı.. 2: "iki".get(soru. "¸eker": "5 kilo". 10: "on"} 4..2. S 100 adet ’Ka¸ık’ mevcuttur. print i 5.. Python sözlüklerinde sıra kavramı yoktur.. 4: "dört". s 100 kilo ’Çilek’ mevcuttur. tekrar tekrar çalı¸acak sekilde yeniden yazın: ¸ s ¸ #!/usr/bin/env python # -*. g s 3. Su örnekte neden i yerine i[0] yazdı˘ ımızı açıklayın: ¸ g >>> for i in dir(dict): . Yani bir sözlü˘ e girdi˘ iniz de˘ erler çıktıda sıralı g g g olarak görünmeyebilir.coding: utf-8 -*soru = raw_input("¸ehrinizin adını tamamı küçük " S "harf olacak ¸ekilde yazınız: ") s cevap = {"istanbul": "gök gürültülü ve sa˘anak ya˘ı¸lı".. s 7: "yedi"...") Kullanıcı “q” tu¸una basarak programdan çıkabilmeli. 1: "bir". 2: "iki". A¸a˘ ıdaki sözlü˘ ün hem anahtarlarını hem de de˘ erlerini ekrana basın: s g g g >>> . "Bu ¸ehre ili¸kin havadurumu " s s "bilgisi bulunmamaktadır. Mesela kullanıcı “5” sayısını girdi˘ inde programımız “be¸” cevabını vermeli.. Anahtarg g s ların birer sayı oldu˘ u sözlüklerle bazı denemeler yaparak. 6:"altı". Ancak bir sözlükte anahtarlar sayı oldu˘ unda Python bu sayıları sıraya g dizmektedir. 7: "yedi". 5: "be¸". if "_" not in i[0]: . . 9: "dokuz". 5 kilo ’¸eker’ mevcuttur. "Ka¸ık": "100 adet"} s Burada her anahtar ve de˘ er su biçimde görünmeli: g ¸ Depoda Depoda Depoda Depoda 10 kilo ’Çay’ mevcuttur. stok = {"Çilek": "100 kilo".. S "Çay": "10 kilo". 10: "on"} b = {3: "üç".

s Kümeleri ö˘ rendi˘ imizde. "kebap"]) Böylelikle. içinde ö˘ e barındıran ilk kümemizi ba¸arıyla olu¸turduk. matematikten bildi˘ imiz “küme” kavramının sahip oldu˘ u bütün özellikleri ta¸ır. Küme olu¸turs s mak için set() fonksiyonundan yararlanıyoruz. ˙ s s Içinde ö˘ e de barındıran kümeleri ise su sekilde olu¸turuyg ¸ ¸ s oruz: >>> kume = set(["elma". "armut". demetler ve sözlüklerin aksine kümelerin ayırt edici bir i¸areti yoktur. Gördü˘ ünüz gibi set() fonksiyonu içindeki ö˘ eler bir liste s g g içinde yer alıyor. bir-iki satırla i¸lerimizi halletmemizi sa˘ layabilir. Küme olu¸turmak çok kolay bir i¸lemdir. ˙ Ingilizce’de kümeye “set” diyorlar. Bu bölümün sonunda küme denen seyin ne oldu˘ unu ve ne i¸e yaradı˘ ını ö˘ reneceksg ¸ g s g g eniz. Dikkat ederseniz. hem de epey i¸e yarar. s g Kümeler. Yani g g s kesi¸im.1 Küme Olu¸ turmak s Kümelerin bize sunduklarından faydalanabilmek için elbette öncelikle bir küme olu¸turmamız s gerekiyor. Yukarıda bo¸ bir küme olu¸turduk. küme g s s olu¸tururken listelerden faydalandık. bunların kimi zaman hiç tahmin bile edemeyece˘ imiz yerlerde g g g i¸imize yaradı˘ ını görece˘ iz. bir dizi halinde inceledi˘ imiz veri tiplerinin sonuncusu olan kümeleri inceleyeg ce˘ iz. birle¸im ve fark gibi özellikler Python’daki setler için de geçerlidir. Python’da nispeten yeni sayılabilecek bir araç olan kümeler hem çok hızlıdır. "kebap"] >>> kume = set(liste) 126 . Dolayısıyla yukarıdaki tanımlamayı söyle de yapabiliriz: ¸ >>> liste = ["elma".BÖLÜM 12 Kümeler Bu bölümde. "armut". Örne˘ in bo¸ bir kümeyi söyle olu¸turuyoruz: s s g s ¸ s >>> bos_kume = set() Listeler. s s 12. Normalde uzun uzun kod yazmayı gerektiren durumlarda s g g kümeleri kullanmak.

"kebap") >>> kume = set(demet) Hatta ve hatta karakter dizilerinden dahi küme yapabiliriz: >>> kardiz = "Python Programlama Dili için Türkçe Kaynak" >>> kume = set(kardiz) Kullandı˘ ımız karakter dizisinin böyle uzun olmasına da gerek yok. ’t’. ’P’. Bu çok önemli bir özelliktir ve pek çok yerde i¸imize yarar. ’y’]) Burada bir sey dikkatinizi çekmi¸ olmalı. E˘ er olu¸turdu˘ unuz kümeyi ekrana yazdırs g g g s g mak isterseniz. ’m’. Elbette küme tanımlamak için mutlaka liste kullanmak zorunda de˘ iliz. Yani mesela “Python Programlama Dili” içinde iki adet “P” karakteri var. "da˘ıtım": "Ubuntu GNU/Linux"} g >>> kume = set(bilgi) Böylece kümeleri nasıl olu¸turaca˘ ımızı ö˘ rendik. ’h’. ’D’. ’n’. ’sistem çekirde˘i’. ’g’. ne yapaca˘ ınızı biliyorsunuz. Bir karakter dizisini küme olarak tanımlayıp ekrana ¸ s yazdırdı˘ ımızda elde etti˘ imiz çıktı. kümeler aynı ö˘ eyi g birden fazla tekrar etmez. ’r’..Bu daha temiz bir görüntü oldu. Buradan anlıyoruz ki. ama çıktıda bu iki “P” karakterinin yalnızca biri görünüyor. "sistem çekirde˘i": "Linux". neden olmasın? s >>> bilgi = {"i¸letim sistemi": "GNU". ’da˘ıtım’} s g g Bir de suna bakalım: ¸ >>> kardiz = "Python Programlama Dili" >>> kume = set(kardiz) >>> print kume set([’a’. ˙ g Istersek demetleri de küme haline getirebiliriz: >>> demet = ("elma". ’l’. s g . ’i’. Tek karakterlik dizilerden g bile küme olu¸turabiliriz: s >>> kardiz = "a" >>> kume = set(kardiz) Ama sayılardan küme olu¸turamayız: s >>> n = 10 >>> kume = set(n) TypeError: ’int’ object is not iterable Peki sözlükleri kullanarak küme olu¸turabilir miyiz? Evet. ’o’. ’ ’. Aynı dus rum karakter dizisi dı¸ında kalan öteki veri tipleri için de geçerlidir. Yani mesela e˘ er bir listeyi s g . "armut". o karakter dizisi içindeki her bir karakteri tek bir kez g g içeriyor.. Burada tanımladı˘ ınız küme de˘ i¸kenini kullang g gs manız yeterli olacaktır: >>> kume {’i¸letim sistemi’.

g sözlük için de dict() fonksiyonlarını kullanıyorsak. "armut". ’__reduce__’. Kümeler ancak birden fazla oldu˘ unda bunlarla s g yararlı i¸ler yapabiliriz. print i .count(i)) elma listede 3 kez geçiyor! kiraz listede 2 kez geçiyor! armut listede 1 kez geçiyor! kebap listede 1 kez geçiyor! çilek listede 1 kez geçiyor! Burada set(liste) ifadesini kullanarak.2 Kümelerin Metotları Daha önceki veri tiplerinde oldu˘ u gibi. g g g söyle bir kod yazabiliriz: ¸ >>> liste = ["elma". ’__repr__’. s . ’__reduce_ex__’. "elma". print "%s listede %s kez geçiyor!"%(i. g s¸ Esasında tek bir küme pek bir i¸e yaramaz. ’__delattr__’. kümeler için de set() adlı fonksiyondan yararlanaca˘ ız: g >>> dir(set) [’__and__’. ’__ne__’. ’__le__’. "a˘aç". "kiraz". Listede g aynı ö˘ eden iki-üç tane bulunsa bile. "kiraz". "elma". "armut".. Ö˘ rendi˘ imiz bu bilgi sayesinde.. ’__or__’. ’__hash__’. "¸eker".. ’__contains__’. Python’daki kümeler yardımıyla teke g g indirilebiliyor. g g g 12. "armut". Yani mesela kümelerin kesi¸imini. Nasıl liste için list()..küme haline getiriyorsak. ˙ste biz de simdi bu tür i¸lemleri nasıl I¸ ¸ s yapaca˘ ımızı ö˘ renece˘ iz. ’__len__’. "çilek".. ’__ge__’. ’__eq__’. kümelerin de metotları vardır. ’__ixor__’. "kebap". kümemiz bu ö˘ eleri teke indirecektir. ’__iand__’. ’__new__’. g g >>> liste = ["elma"... "¸eker"] g s s >>> for i in set(liste): . . liste içinde birden fazla bulunan ö˘ eler. ’__doc__’. liste ö˘ elerini e¸siz ve benzersiz bir hale getirdik. ’__iter__’. "¸eker".. ’__isub__’. "kebap". ’__class__’. Çünkü kümelerin en önemli özelli˘ i. birle¸imini veya farkını bulabilmek için s s öncelikle elimizde birden fazla küme olması gerekiyor. ’__gt__’. "elma". o listedeki ö˘ eler küme içinde yalnızca bir kez geçecektir. ’__getattribute__’. ’__init__’. .. ’__lt__’. "çilek". "kebap"] >>> for i in set(liste): . ’__ior__’. demet için tuple(). liste. ba¸ka kümelerle kar¸ıla¸tırılas g s s s bilme kabiliyetidir. ’__format__’. Artık biz bir veri tipinin g metotlarını nasıl listeleyece˘ imizi çok iyi biliyoruz. daha önce gördü˘ ümüz count() metodunu da kullanarak. O halde hiç vakit kaybetmeden yolumuza devam edelim. ’__rand__’.. a˘aç g elma s ¸eker kebap çilek armut Gördü˘ ünüz gibi.

’symmetric_difference’..1 clear metodu Kümelerle ilgili olarak inceleyece˘ imiz ilk metot clear(). ’__str__’. ’__sub__’.. tıpkı listeler ve sözlükler gibi. ’__sizeof__’. ’intersection’.. ’remove’. ’intersection_update’. gs 12. ’union’. ’discard’... ’add’. Burada s s g s da aynı vazifeyi görür: >>> km = set("adana") >>> for i in km: .. Neden? Çünkü e˘ er sadece “_” kullanırsak symmetg g ric_difference ve symmetric_difference_update metotları çıktımızda yer almayacaktır. ’issuperset’. ’__setattr__’. Bu metodu daha önce sözlükleri g çalı¸ırken de görmü¸tük. ’update’] Hemen i¸imize yarayacak metotları alalım: s >>> for i in dir(set): .’copy’.2. Sözlüklerde bu metodun görevi sözlü˘ ün içini bo¸altmak idi. ’__subclasshook__’. ’isdisjoint’. print i .. print i . ’__rsub__’.. a d n >>> km. ’issubset’. add clear copy difference difference_update discard intersection intersection_update isdisjoint issubset issuperset pop remove symmetric_difference symmetric_difference_update union update Gördü˘ ünüz gibi kümelerin epey metodu var.’__ror__’. Unutmadan söyleyelim: Kümeler de. de˘ i¸tirilebilir bir veri tipidir.clear() >>> km set([]) . Bu arada if "__" not in i satırında “_” yerg ine “__” kullandı˘ ımıza dikkat edin. ’pop’.. if "__" not in i: . ’__xor__’. ’clear’. ’difference_update’. ’__rxor__’. ’symmetric_difference_update’. ’difference’..

Üstelik i¸levi de aynıdır: s >>> km = set("kahramanmara¸") s >>> yedek = km. ’m’. g s g 12. Çünkü.add("çilek") >>> print kume set([’elma’. kümeler de sırasız veri tipleriymi¸. Demek ki.2. Elde etti˘ imiz çıktıda ö˘ eler rastgele diziliyor. "armut". ’\x87ilek’]) Gördü˘ ünüz gibi. ’kebap’. kume..3 add metodu Kümelerden bahsederken. bunların de˘ i¸tirilebilir bir veri tipi oldu˘ unu söylemi¸tik. ’h’. Bu da bize kümelerle ilgili çok önemli bir bilgi daha veriyor. ’\x9f’. daha önce de söyledi˘ imiz gibi. Dolayısıyla gs g s kümeler. ’\x9f’]) Burada bir sey dikkatinizi çekmi¸ olmalı. ’k’. Artık elimizde bo¸ bir sözlük var.. Örne˘ in add() gs g bu tür metotlardan biridir... ’k’.add(i) . g s g g Dolayısıyla ö˘ elere sıralarına göre eri¸emiyoruz. ’r’. Add kelimesi Türkçe’de “eklemek” anlamına gelir.2 copy metodu Listeler ve sözlükleri incelerken copy() adlı bir metot ö˘ renmi¸tik. üzerlerinde de˘ i¸iklik yapmamıza müsaade eden metotlar da içerir. . ’h’. "kebap"]) >>> kume. ’n’]) >>> km set([’a’..2. Bu metot aynı zamanda g s kümelerle birlikte de kullanılabilir.2. ama bu ¸ s iki kümenin çıktılarına baktı˘ ımız zaman ö˘ e sıralamasının birbirinden farklı oldu˘ unu görüyg g g oruz. Adından da anla¸ılaca˘ ı gibi. Hemen s g g g bunun nasıl kullanıldı˘ ına bakalım: g >>> kume = set(["elma". g s 12. ’armut’. “km” adlı kümeyi “yedek” adıyla kopyaladık.Burada önce “km” adlı bir küme olu¸turduk. Aynen sözlüklerde oldu˘ u gibi. ’m’. tıpkı sözlüklerde oldu˘ u gibi. g g E˘ er bir kümeye birden fazla ö˘ eyi aynı anda eklemek isterseniz for döngüsünden yararlang g abilirsiniz: >>> yeni = [1. bu metot yardımıyla kümelerimize yeni ö˘ eler ilave edebilece˘ iz. E˘ er g g g kümede zaten varolan bir ö˘ e eklemeye çalı¸ırsak kümede herhangi bir de˘ i¸iklik olmayacakg s gs tır. kümemize çilek adlı yeni bir ö˘ e ekledik. Daha sonra da clear() metodunu kullanarak bu s kümenin bütün ö˘ elerini sildik.3] >>> for i in yeni: .copy() >>> yedek set([’a’. kümeler her bir ö˘ eyi tek bir sayıda barındırır. ’r’. ’n’.. add() metodunu kullanarak.

2. Sırası gelince bu metodu da görece˘ iz.2. 5]) >>> k2 = set([3. ’\x87ilek’.k1 Hayır.difference(k1) set([10. 4]) Gördü˘ ünüz gibi. g 12.veya. difference() metodundan elde edilen sonuca göre bir kümenin güncellenmesini sa˘ lar. Yani ikinci kullanımda k2’de bulunup k1’de bulunmayan ö˘ eleri alıyoruz.. Bu metodun adı update() s metodudur. 3]) >>> k2 = set([1. Bu i¸lem için Python’da ayrı bir metot bulunur.. g g ˙ Ikinci kullanımda ise bunun tam tersi. >>> k2 . ’elma’. 3. o halde artı i¸aretini de kullanabiliriz!” gibi bir s s fikir do˘ ru de˘ ildir. ’kebap’.4 difference metodu Bu metot iki kümenin farkını almamızı sa˘ lar. g ˙ Isterseniz uzun uzun difference() metodunu kullanmak yerine sadece eksi (-) i¸aretini kullas narak da aynı sonucu elde edebilirsiniz: >>> k1 . 5]) Demek ki k1’in k2’den farkı buymu¸. 2. Örne˘ in: g g >>> k1 = set([1. 3. 2. k1’de bulunup k2’de bulunmayan ö˘ eleri elde ediyoruz.5 difference_update metodu Bu metot. Ama bu i¸lemi yapmanın ba¸ka bir s s yolu daha vardır. 10]) >>> k1. Peki k2’nin k1’den farkını bulmak istersek ne yapaca˘ ız? s g >>> k2. birinci kullanımda. 2.. 4.difference(k2) set([1. ’armut’]) Burada yeni adlı listeyi kümeye for döngüsü ile ekledik. g g 12. Yani? g Hemen bir örnek verelim: >>> k1 = set([1.>>> kume set([1..difference_update(k2) set([2]) >>> print k1 . 5]) >>> k1.k2 . “madem eksi i¸aretini kullanabiliyoruz. 3. 2.

5]) Gördü˘ ünüz gibi.remove("köpek") Peki discard() varken remove() metoduna ne gerek var? Ya da tersi. Yani hata mesajı g g s ¸ almayız: >>> hayvanlar. önceden olu¸turdu˘ umuz bir kümg g s g eye yeni ö˘ eler ekleyebiliyorduk. Dolayısıyla difference_update() metodunu g uyguladı˘ ımızda k1’in ö˘ elerinin silinip yerlerine 2 adlı ö˘ enin geldi˘ ini görüyoruz. g . line 1. ’k\x94pek’. Bu metodun en önemli özelli˘ i s g budur.7 remove metodu Bu metot da bir önceki bölümde gördü˘ ümüz discard() metoduyla aynı i¸levi yerine getirir. g s g 12.set([2]) >>> print k2 set([1. "ku¸".6 discard metodu Bir önceki bölümde ö˘ rendi˘ imiz add() metodu yardımıyla. "at". "köpek". ’at’]) E˘ er küme içinde bulunmayan bir ö˘ e silmeye çalı¸ırsak hiç bir sey olmaz. k1 ile k2 arasındaki tek fark 2 adlı ö˘ e idi. 3. Bu bölümde ö˘ renece˘ imiz discard() metodu ise kümeden g g g ö˘ e silmemizi sa˘ layacak: g g >>> hayvanlar = set(["kedi". hata mesajı alırız: s >>> hayvanlar. Hatırlarsanız diss card() metoduyla. bu metot k1’in k2’den farkını aldı ve bu farkı kullanarak k1’i yeniden olu¸g s turdu. discard() metodunun aksine. ’inek’. g g g g 12. E˘ er remove() metodunu kullanarak. ’deve’. in <module> KeyError: ’fare’ Bu iki metot arasındaki bu fark önemli bir farktır. "deve"]) s >>> hayvanlar. g s E˘ er bir kümeden ö˘ e silmek istersek remove() metodunu da kullanabiliriz: g g >>> hayvanlar. kümede olmayan bir ö˘ eyi g s g g silmeye çalı¸ırsak.remove("fare") Traceback (most recent call last): File "<stdin>".discard("yılan") Burada etkile¸imli kabuk sessizce bir alt satıra geçecektir. Yani olmayan bir ö˘ eyi silmeye çalı¸tı˘ ımızda hata vermemesi. duruma g göre her iki özelli˘ e de ihtiyacımız olabilir. "inek".2.2. kümede olmayan bir ö˘ eyi silmeye çalı¸ırsak herhangi bir hata mesajı alg s mayaca˘ ımızı söylemi¸tik.discard("kedi") >>> print hayvanlar set([’ku\x9f’. Bu iki metot aynı i¸levi yerine getirse de aralarında önemli bir fark vardır. Bazen yazdı˘ ımız programlarda.

3. Dolayısıyla bu iki küme g s arasındaki ortak elemanları bulmu¸ oluyoruz. Bu kodlarda kümeleri nasıl kullandı˘ ımıza dikkat edin. difference() metodunu anlatırken.coding: utf-8 -*tr = "¸çö˘üı¸ÇÖ˘Ü˙" s g S G I parola = raw_input("Sisteme giri¸ için bir parola belirleyin: ") s if set(tr) & set(parola): print "Parolanızda Türkçe harfler kullanmayın!" else: print "Parolanız kabul edildi!" Burada e˘ er kullanıcı. 2. 3]) Gördü˘ ünüz gibi. tr de˘ i¸keni ile parola de˘ i¸keni arasındaki ortak ö˘ eleri sorguluyoruz. s ˙ Isterseniz bu metot için örnek bir program verelim. E˘ er kullanıcı gs gs g g herhangi bir Türkçe harf içermeyen bir kelime girerse set(tr) ve set(parola) kümelerinin kesi¸im kümesi bo¸ olacaktır. 3]) Python programcıları genellikle uzun uzun intersection yazmak yerine “&” i¸aretini kullanırlar. bu metot bize k1 ve k2’nin kesi¸im kümesini veriyor. Böylece gerçek hayatta bu metodu nasıl kullanabilece˘ imizi görmü¸ oluruz: g s # -*. 7]) >>> k1. Burada gs g basitçe. inters g section() metodu bize iki kümenin kesi¸im kümesini verecektir: s >>> k1 = set([1. s Hatırlarsanız. Programda asıl i¸i yapan kısım su satırdır: g s ¸ if set(tr) & set(parola): print "Parolanızda Türkçe harfler kullanmayın!" Burada aslında söyle bir sey demi¸ oluyoruz: ¸ ¸ s E˘ er set(tr) ve set(parola) kümelerinin kesi¸im kümesi bo¸ de˘ ilse.. 3.intersection(k2) set([1. difference() kelimesi yerine “-” i¸aretini de s kullanabilece˘ imiz. Adından da anladı˘ ımız gibi. ˙ s s Isterseniz küçük bir deneme yapalım: . 4]) >>> k2 = set([1. kullanıcıya g s s g “Parolanızda Türkçe harfler kullanmayın!” uyarısını göster! set(tr) ve set(parola) kümelerinin kesi¸im kümesinin bo¸ olmaması. ˙ g s Iki kümenin kesi¸imini bulmak için “&” i¸aretinden yararlanabiliriz: s s >>> k1 & k2 set([1.12.8 intersection metodu intersection kelimesi Türkçe’de “kesi¸im” anlamına gelir. 5. kullanıcının girdi˘ i s s g kelime içindeki harflerden en az birinin tr adlı de˘ i¸ken içinde geçti˘ i anlamına gelir. Benzer bir durum intersection() metodu için de geçerlidir..2. parola belirlerken içinde Türkçe bir harf geçen bir kelime yazarsa prog gramımız kendisini Türkçe harf kullanmaması konusunda uyaracaktır. söylemi¸tik.

g g 12.9 intersection_update metodu Hatırlarsanız difference_update() metodunu i¸lerken söyle bir sey demi¸tik: s ¸ ¸ s Bu metot.>>> tr = "¸çö˘üı¸ÇÖ˘Ü˙" s g S G I >>> parola = "çilek" >>> set(tr) & set(parola) set([’ç’]) Burada kullanıcının “çilek” adlı kelimeyi girdi˘ ini varsayıyoruz. elde etti˘ imiz küme bo¸. Dolayısıyla böyle bir durumda programımız kulg g s lanıcıya herhangi bir uyarı mesajı göstermeyecektir. 5]) >>> k1. Bu metodun I¸ s görevi. ˙ Ilerde dosya i¸lemleri konusunu i¸lerken bu s s metottan nasıl yararlanabilece˘ imizi de anlataca˘ ız. E˘ er kullanıcımız “kalem” gibi Türkçe harf içermeyen bir g kelime girerse: >>> tr = "¸çö˘üı¸ÇÖ˘Ü˙" s g S G I >>> parola = "kalem" >>> set(tr) & set(parola) set([]) Gördü˘ ünüz gibi. 3]) >>> print k2 set([1. intersection() metodundan elde edilen sonuca göre bir kümenin güncellenmesini sa˘ lag maktır: >>> k1 = set([1. g ˙ste intersection_update metodu da buna çok benzer bir i¸levi yerine getirir. 3. s . dolayısıyla da programımız s kullanıcıya uyarı mesajı gösterecektir. difference() metodundan elde edilen sonuca göre bir kümenin güncellenmesini sa˘ lar. Böyle bir durumda set(tr) g ve set(parola) kümelerinin kesi¸im kümesi “ç” harfini içerecek. intersection_update() metodu k1’in bütün ö˘ elerini sildi ve yerlerine k1 ve g g k2’nin kesi¸im kümesinin elemanlarını koydu. intersection() metodunu pek çok yerde kullanabilirsiniz. 5]) Gördü˘ ünüz gibi. Hatta iki dosya arasındaki benzerlikleri bulmak için dahi bu metottan yararlanabilirsiniz.intersection_update(k2) set([1. 2. 3]) >>> k2 = set([1.2. 3. 3]) >>> print k1 set([1.

12 issuperset metodu Bu metot. Matematik derg slerinde gördü˘ ümüz “kümeler” konusunda hatırladı˘ ınız “b kümesi a kümesini kapsar” g g .11 issubset metodu Bu metot yardımıyla. 1. 6]) >>> a. isdisjoint() metodu False çıktısı veriyor.10 isdisjoint metodu Bu metodun çok basit bir görevi vardır..12. b‘nin alt kümesidir. Yani bir kümenin. Bir de suna bakalım: ¸ >>> a = set([1. g Yani a. 2. Hatırlarsanız aynı i¸i bir önceki bölümde s g s gördü˘ ümüz intersection() metodunu kullanarak da yapabiliyorduk. 12. Burada temel olarak su soruyu g g ¸ sormu¸ oluyoruz: s a ve b ayrık kümeler mi? Python da bize cevap olarak. yani bu iki kümenin ortak eles s g man içerip içermedi˘ ini ö˘ renmekse. 4. 3.isdisjoint(b) False Gördü˘ ünüz gibi. 6]) >>> a.2.2.isdisjoint(b) True Burada a ve b kümeleri ortak hiç bir elemana sahip olmadı˘ ı için “Do˘ ru” anlamına gelen True g g çıktısını elde ediyoruz.” anlamına gelen False çıktısını veriyor. basitçe isdisjoint() metodundan yararlanabilirsiniz: g g >>> a = set([1. ba¸ka bir kümenin alt kümesi olup olmadı˘ ını bu g s g metot yardımıyla ö˘ renebiliriz. 4. çünkü a kümesinin bütün ö˘ eleri b kümesi içinde yer alıyor.2. yani bu iki küme ortak en az bir g s s g ö˘ e barındırdı˘ ı için. 5]) >>> b = set([2. 2. bir önceki bölümde gördü˘ ümüz issubset() metoduna benzer. bir kümenin bütün elemanlarının ba¸ka bir küme içinde yer alıp yer als madı˘ ını sorgulayabiliriz.. 2. 12. 3. a ve b kümesinin kesi¸imi bo¸ olmadı˘ ı için. 5]) >>> a. E˘ er bir küme ba¸ka bir kümenin alt kümesi ise bu metot bize g g s True de˘ erini verecek. isdisjoint() metodunu kullanarak iki kümenin kesi¸im s kümesinin bo¸ olup olmadı˘ ı sorgulayabilirsiniz. 3]) >>> b = set([2. 4. Ama e˘ er hayattan tek g g beklentiniz iki kümenin kesi¸im kümesinin bo¸ olup olmadı˘ ını. “Hayır de˘ il. 3]) >>> b = set([0. e˘ er de˘ ilse False çıktısını verecektir: g g g >>> a = set([1.issubset(b) True Bu örnekte True çıktısını aldık. Çünkü a g ve b kümelerinin ortak bir elemanı var (2).

2. “b kümesi a kümesini kapsar. kume. 12. 3. 3. 2. Hemen bir örnek verelim: s g >>> a = set([2. Önce bir önceki derste gördü˘ ümüz örne˘ e bakalım: g g >>> a = set([1.add(i) . “a kümesi b kümesinin alt kümesidir.” sonucunu elde ediyoruz.union(b) {1. 8]) >>> b = set([1. 2. 5]) >>> a. Yani b kümesi a kümesinin bütün elemanlarını içinde barındırıyor. 5. "armut".14 update metodu Hatırlarsanız add() metodunu anlatırken söyle bir örnek vermi¸tik: ¸ s >>> kume = set(["elma".issuperset(a) True Burada ise. 3. union() metodu da bir kısayola g g sahiptir.issubset(b) True Buradan. union() metodu yerine “|” i¸aretini de kullanabiliriz: s >>> a | b union() metodu yerine. 6. 3]) >>> b = set([0. 7]) >>> a.2. 5. ’\x87ilek’. 4. 2. 4. 3]) >>> b = set([0.. 2. 2.” sonucuna ula¸ıyoruz. Bir de suna bakalım: s ¸ >>> a = set([1.ifadesini bu metotla gösteriyoruz. 2. 4. 4. set([1. 8} Önceki bölümlerde gördü˘ ümüz bazı metotlarda oldu˘ u gibi. "kebap"]) >>> yeni = [1. 3. bu metodun kısayolu olan “|” i¸areti Python programcıları tarafından s daha sık kullanılır..13 union metodu union() metodu iki kümenin birle¸imini almamızı sa˘ lar.2. 1. 3] >>> for i in yeni: . 7. ’armut’]) Bu örne˘ i verdikten sonra da söyle bir sey demi¸tik: g ¸ ¸ s . ’elma’.. 1. 3. 12. ’kebap’.. 5]) >>> b. 6.

’armut’} Gördü˘ ünüz gibi. g s 12.“Burada yeni adlı listeyi kümeye for döngüsü ile ekledik. 5]) E˘ er a kümesinin b kümesinden farkını bulmak istersek söyle yapıyoruz: g ¸ >>> a.symmetric_difference(b) set([2. bu metodu kullanarak tekrar yazalım: g >>> kume = set(["elma". "kebap"]) >>> yeni = [1. ˙ g Isterseniz yukarıdaki örne˘ i. for döngüsünü kullanmaya gerek kalmadan aynı sonucu elde edebildik. Demek ki bu ö˘ e b kümesinde bulunuyor. g 12.update(yeni) >>> print kume {1. 2. 2. 5]) >>> b = set([1.2.15 symmetric_difference metodu Daha önceki bölümlerde difference() metodunu kullanarak iki küme arasındaki farklı ö˘ eleri g bulmayı ö˘ renmi¸tik. Örne˘ in elimizde söyle iki küme var diyelim: g s g ¸ >>> a = set([1. 3] >>> kume. ’elma’. 4]) Böylece iki kümede de bulunmayan ö˘ eleri aynı anda almı¸ olduk. ’kebap’. Bu metot. Peki ya kümelerin ikisinde de bulunmayan ö˘ eleri aynı anda nasıl alaca˘ ız? s g g i¸te bu noktada yardımımıza symmetric_difference() adlı metot yeti¸ecek: s s >>> a. Ama bu i¸lemi yapmanın ba¸ka bir s s yolu daha vardır. bir kümeyi I¸ g güncellememizi sa˘ lar.difference(b) set([2]) Demek ki a kümesinde bulunup b kümesinde bulunmayan ö˘ e 2 imi¸. 4.difference(a) set([4]) Bu da bize “4” çıktısını verdi. g s Bir de b kümesinde bulunup a kümesinde bulunmayan ö˘ elere bakalım: g >>> b. Metodumuzun adı update().2.16 symmetric_difference_update metodu Daha önce difference_update ve intersection_update gibi metotları ö˘ renmi¸tik. Bu i¸lem için Python’da ayrı bir metot bulunur. ama a kümesinde g bulunmuyormu¸. 3. 2. g s ric_difference_update() metodu da bunlara benzer bir i¸levi yerine getirir: s symmet- .” s ˙ste bu metodu ö˘ renmenin vakti geldi. "armut".

’__gt__’.17 pop metodu ˙ Inceleyece˘ imiz son metot pop() metodu olacak. ’__init__’. ’__ge__’. g Böylelikle Python’da Listeler. ’__contains__’. 5]) >>> a. ’__delattr__’. "armut". üzerinde s g de˘ i¸iklik yapılamayan bir liste gibi davranır.. . ’__or__’. Aslında buradaki fonksiyonu da farklı de˘ il.3 Dondurulmu¸ Kümeler (Frozenset) s Daha önce de söyledi˘ imiz gibi. Demetler ço˘ u zaman.4. "ayva"]) Dondurulmu¸ kümeleri bu sekilde olu¸turuyoruz. ’__hash__’. ’__eq__’. Orada ö˘ rendi˘ imize göre.>>> a = set([1. ’__getattribute__’. Demetler. g g Bu metodu listeler konusundan hatırlıyoruz. ’__ne__’. ’__len__’. ’__format__’. E˘ er ö˘ eleri üzerinde de˘ i¸iklik yapılamayan bir küme olu¸turmak isterseniz set() yerg g g gs s ine frozenset() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Ancak kimi durumlarda. 5]) >>> b = set([1. küme g ö˘ elerini tamamen rastgele siliyor. yerlerine symmetric_difference() metoduyla g g elde edilen çıktı geldi. symmetric_difference() metodunun sonucuna göre güncellenmi¸ oldu. s 12. "armut". a kümesinin eski ö˘ eleri gitti.. Zaten kümelerin g gs add() ve remove() gibi metotlarının olması bu durumu teyit ediyor. ’__lt__’. Bu s konuları sık sık tekrar etmek. Bu metot. ’__class__’. Dilerseniz hemen bununla ilgili bir örnek verelim: >>> dondurulmus = frozenset(["elma". ö˘ eleri üzerinde de˘ i¸iklik yapılamayan kümelere de ihtiyaç duyabilirsiniz. Gerçi bu metot bize hiç yabancı de˘ il. ’__le__’. ’__new__’. bu metot listenin g g bir ö˘ esini silip ekrana basıyordu. kümeler üzerinde de˘ i¸iklik yapabiliyoruz. ˙ste Python aynı imkanı bize kümelerde de gs I¸ sa˘ lar. Burada da g g kümelerin ö˘ elerini silip ekrana basıyor: g >>> a = set(["elma".2. Yani a kümesi. 12. Sözlükler ve Kümeler konusunu bitirmi¸ olduk. ’__iter__’. Hatırlarsanız lisg gs teler ve demetler arasında da buna benzer bir ili¸ki var. Simdi bu dondurulmu¸ kümenin metotlarına s ¸ s ¸ s bakalım: >>> dir(dondurulmus) [’__and__’. "kebap"]) >>> a.symmetric_difference_update(b) >>> print a set([2. 4]) Gördü˘ ünüz gibi.pop() ’elma’ Peki bu metot hangi ölçüte göre kümeden ö˘ e siliyor? Herhangi bir ölçüt yok.2. ’__doc__’. hiç olmazsa arada sırada göz gezdirmek bazı seylerin zihnimizde ¸ yer etmesi açısından oldukça önemlidir.

demetleri ve listeleri kullanarak küme olu¸turabiliyoruz. Kullanıcıya renk adları soran bir program yazın. listeler ile demetler arasındaki fark gibidir. Liste. ’union’] Gördü˘ ünüz gibi. Karakter dizilerini. Ancak kullanıcının girdi˘ i her renk adı kendisine bir kez bildirilmeli. ’isdisjoint’.’__rand__’. "armut". ’__subclasshook__’. "elma". Ancak aynı s seyi sayıları kullanarak yapamıyoruz. "kiraz". line 1. demet. update() gibi. ’__str__’. de˘ i¸iklik yapmaya yönelik metotlar listede g gs yok. Sayılardan küme olu¸turmak istedi˘ imizde söyle bir hata ¸ s g ¸ mesajı veriyor bize Python: >>> a = 10 >>> set(a) Traceback (most recent call last): File "<stdin>". Demetler bölümünde söyle bir soru sormu¸tuk: ¸ s Diyelim ki elimizde söyle bir liste var: ¸ liste = ["elma". ’issubset’. ’issuperset’. ’difference’. g g . ’__sizeof__’. Bu ikisi s s arasındaki fark. ’symmetric_difference’. 5. ’__ror__’. "elma". add(). Dondurulmu¸ kümeler ile normal kümeler arasında i¸lev olarak hiçbir fark yoktur. 12. ’__setattr__’. "kiraz". Bir küme içinde herhangi bir ö˘ enin bulunup bulunmadı˘ ını nasıl sorgulayabilece˘ imizi g g g gösteren bir örnek kod yazın. ’__rsub__’. ’__reduce_ex__’. g yani renk adları tekrar etmemeli. remove(). Aldı˘ ınız bu hata mesajının anlamı üzerinde dü¸ünün. Kullanıcıdan gelen renk adlarını programın sonunda kullanıcıya bildirin. bu veri tiplerini olu¸turma bakımından s s g s kümelerle öteki veri tipleri arasında nasıl bir fark görüyorsunuz? 2. "kebap"] Bu listedeki her bir ö˘ enin. Programınız g g tam olarak söyle bir çıktı vermeli: ¸ elma ö˘esi listede 3 kez geçiyor! g armut ö˘esi listede 1 kez geçiyor! g kiraz ö˘esi listede 2 kez geçiyor! g çilek ö˘esi listede 1 kez geçiyor! g kebap ö˘esi listede 1 kez geçiyor! g Kümeler bölümünde ö˘ rendi˘ iniz bilgileri de dikkate alarak bu programı yeniden yazın. "çilek". ’__reduce__’. 3. ’__rxor__’. ’__repr__’. ’__sub__’. ’copy’. ’__xor__’.4 Bölüm Soruları 1. ’intersection’. sözlük ve kümeleri kar¸ıla¸tırdı˘ ınızda. Bu hatayı ba¸ka hangi durumg s s larda alırsınız? 4. listede kaç kez geçti˘ ini söyleyen bir program yazın. in <module> TypeError: ’int’ object is not iterable Burada Python bize kabaca söyle bir sey söylemi¸ oluyor: “Sayılar üzerinde döngü kurula¸ ¸ s maz!”.

Sadece bir-iki yer de˘ i¸iyor. Orçun Kunek""" Bu dilekçe Mehmet Bey’e gidiyor..12. g g Yani mesela dilekçeyi Mehmet Bey’e gönderece˘ iniz zaman yazıya Mehmet Bey’in adını. Aslında farklı yerlere gönderdi˘ iniz bu dilekçeler temel olarak aynı içeri˘ e sahip. ˙ Isterseniz bir tane de Ahmet Bey’e yazalım. Yani mesela yukarıdaki iki dilekçenin aynı program içinde oldu˘ unu varsayarsak. 15.coding: utf-8 -*print """Sayın Mehmet Bey. Çünkü bu sistem hem program¸ cıya çok vakit kaybettirir. Ayrıca tabii dilekçe g üzerindeki tarih bilgilerini de güne göre düzenliyorsunuz.coding: utf-8 -*print """Sayın Ahmet Bey.2009 tariginde yaptı˘ımız ba¸vurunun sonuçlandırılması g s hususunda yardımlarınızı rica ederiz. Mantıklı bir insan.BÖLÜM 13 Fonksiyonlar Simdi söyle bir dü¸ünün: Diyelim ki çalı¸tı˘ ınız i¸yerinde her gün bir yerlere dilekçe gönderiy¸ ¸ s s g s orsunuz.01. Ahg met Bey’e gönderece˘ iniz zaman ise Ahmet Bey’in adını yazıyorsunuz. Saygılarımızla. Saygılarımızla. #!/usr/bin/env python # -*. 19.2010 tariginde yaptı˘ımız ba¸vurunun sonuçlandırılması g s hususunda yardımlarınızı rica ederiz. g gs Bu kodları bu sekilde yazmak oldukça verimsiz bir yoldur. E˘ er dilekçe metni üzerinde bir de˘ i¸iklik yapmak isterseniz g gs program içindeki ilgili kodları tek tek bulup düzeltmeniz gerekir. dilekçe metnindeki bir hatayı düzeltmek g 140 . yukarıdaki gibi bir durumda elinde bir dilekçe tasla˘ ı bulundurur ve sadece de˘ i¸tirmesi gereken kısımları g gs de˘ i¸tirip dilekçeyi hazır hale getirir.. hem fazlasıyla kopyala-yapı¸tır i¸lemi gerektirir. Her defasında aynı bilgileri en ba¸tan yazmaz. Dilerseniz gs s anlattı˘ ımız bu durumu Python programlama dili ile temsil etmeye çalı¸alım: g s #!/usr/bin/env python # -*. hem de bu kodların s s bakımını yapmak çok zordur. Orçun Kunek""" Burada dikkat ederseniz iki dilekçenin metin içeri˘ i aslında aynı.

Ama henüz i¸imiz bitmedi. her metin düzenleyicide bulunan “bul-de˘ i¸tir” g s gs özelli˘ ini kullanabiliriz. Biz de bu bölümde bu faydalı aracı nasıl kullanaca˘ ımızı ö˘ renecek ve bu aracı g g olabildi˘ ince ayrıntılı bir sekilde incelemeye çalı¸aca˘ ız. ˙ satırda “tarihinde” yazaca˘ ımıza “tariginde” yazmı¸ız. Python’da fonksiyonları g söyle tanımlıyoruz: ¸ def fonksiyon_adi(): . ¸ Simdi isterseniz bu fonksiyonu nasıl kullanabilece˘ imizi görelim: ¸ g #!/usr/bin/env python # -*. Gördü˘ ünüz gibi. fonksiyg ¸ onun ne i¸e yaradı˘ ını anlatan kısa bir isim belirlemeniz hem sizin hem de kodlarınızı okuyan s g ki¸ilerin i¸ini bir hayli kolayla¸tıracaktır. Ancak fonksiyon adı belirlerken.1 Fonksiyonları Tanımlamak Python’da fonksiyonları kullanabilmek için öncelikle fonksiyonları tanımlamamız gerekiyor.. Ama i¸ler her zaman bu kadar kolay olmayabilir. de˘ il mi? ˙ste Python buna benzer durumlar için bize “fonksiyon” denen g I¸ bir araç sunar.. Simdi bu fonksiyonun hayat kazanmasını sa˘ layacak kodları gireg ¸ g biliriz: #!/usr/bin/env python # -*. Henüz bu fonksiyonun i¸letilmesini s sa˘ layacak kodu yazmadık. s g s Gelin isterseniz biz bu fonksiyonun altını çok basit bir sekilde dolduralım: ¸ def fonksiyon_adi(): print "merhaba fonksiyon!" Böylece eksiksiz bir fonksiyon tanımlamı¸ olduk. Bu bakım ve taslakg s lama i¸ini kolayla¸tıracak bir çözüm olsa ve bizi aynı seyleri tekrar tekrar yazmaktan kurtarsa s s ¸ ne kadar güzel olurdu. s g Simdi biz bu yazım hatasını düzeltmek istedi˘ imizde. g ¸ s g 13. g g Fonksiyon adı olarak istedi˘ iniz her seyi yazabilirsiniz. Hele bir de dilekçe sayısı çok fazlaysa bu i¸lemin ne kadar zor olas ca˘ ını bir dü¸ünün.. Fonksiyon tanımının iki nokta s üst üste i¸areti ile bitmesinden.. Fonksiyon tanımlamak için def adlı bir parçacıktan yararlanaca˘ ız. Ayrıca fonksiyonları tanımlarken en sona parantez ve iki nokta üst üste i¸arets lerini de koymayı unutmuyoruz. Örne˘ in yukarıdaki dilekçe g g metninde bir yazım hatası var.istedi˘ imizde aynı düzeltmeyi birkaç farklı yerde yapmamız gerekir.coding: utf-8 -*def fonksiyon_adi(): print "merhaba fonksiyon!" Bu kodları bir metin düzenleyiciye kaydedip çalı¸tırdı˘ ımızda hiç bir çıktı elde edemeyiz. önce def parçacı˘ ını. Tabii bu basit durum için. Böylece ilk fonksiyonumuzu tanımlamı¸ olduk. sonraki satırın girintili olması gerekti˘ ini tahmin etmi¸sinizdir. Bu fonksiyonun s s bir i¸e yarayabilmesi için bunun altını doldurmamız gerekiyor. Çünkü s g biz burada fonksiyonumuzu sadece tanımlamakla yetindik. ardından da fonksiyonumuzun adını yazıyoruz.coding: utf-8 -*- . Yalnız fonksiyon adlarında Türkçe karakter kullanmas s s manız gerekiyor. bütün dilekçe metinlerini tek tek gözden ¸ g geçirmemiz gerekecektir. def fonksiyon_adi(): satırından sonra gelen kısmın girintili yazılmasıdır. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli s sey. Ilk g s Tabii biz Mehmet Bey’e yazdı˘ ımız dilekçenin metnini Ahmet Bey’e yazaca˘ ımız dilekçeyi g g hazırlarken kopyala-yapı¸tır yaptı˘ ımız için aynı hata Mehmet Bey’e gidecek dilekçede de var.

. Ayrıca tanıms ladı˘ ımız fonksiyonun bir de gövdesinin olması gerekir. 19. bu konunun en ba¸ında verdi˘ imiz dilekçe örne˘ ini de bir fonksiyon haline getirelim: s g g #!/usr/bin/env python # -*. en ba¸ta bahsetti˘ imiz sorunları da çözemiyor henüz. daha önce tanımladı˘ ımız fonksiyonu ça˘ ırmı¸ oluyoruz. s g Su ana kadar ö˘ rendiklerimiz ancak bu kadarını yapmamıza müsaade ediyor. 5. Python’da bir fonksiyon tanımı söyle bir yapıya sahiptir: ¸ def fonksiyon_adi(): .. Fonksiyonlarımıza verece˘ imiz adların olabildi˘ ince betimleyici olması herkesin hayrınadır. g g 6. ¸ 2.12.2009 tarihinde yaptı˘ımız ba¸vurunun sonuçlandırılması g s hususunda yardımlarınızı rica ederiz. Fonksiyon adlarını belirlerken Türkçe karakter kullanmıyoruz. g Tebrikler! Böylece ilk eksiksiz fonksiyonunuzu hem tanımlamı¸. Ama ne yapalım. Biraz sonra verece˘ imiz örneklerde g bu durumu daha net olarak görece˘ iz. Python’da fonksiyonları kullanabilmek için öncelikle fonksiyonu tanımlamamız gerekir. Bir fonksiyonu tanımlamak için def adlı parçacıktan yararlanıyoruz. Bu satıra teknik g g s olarak fonksiyon ça˘ rısı (function call) adı verilir. g Yukarıdaki kodları çalı¸tırdı˘ ımızda ekrana merhaba fonksiyon! satırının yazdırıldı˘ ını göres g g ce˘ iz. g s g Yeni bir bölüme geçmeden önce isterseniz fonksiyonlarla ilgili olarak buraya kadar ö˘ rendi˘ imiz kısmı biraz irdeleyelim: g g 1.def fonksiyon_adi(): print "merhaba fonksiyon!" fonksiyon_adi() Burada fonksiyonun çalı¸masını sa˘ layan sey. en son satırdaki fonksiyon_adi() kodudur. ˙ kısım s Ilk fonksiyonun tanımlandı˘ ı ba¸lık kısmı. ikinci kısım ise fonksiyonun içeri˘ ini olu¸turan g s g s gövde kısmıdır. Ba¸lık ve gövde dı¸ında kalan her sey fonksiyonun da dı¸ındadır. g 3. Üstelik bu fonksiyon. Fonksiyonlar bir bakıma bir taslaklama sistemi gibidir... 4. Saygılarımızla. s g s Dilerseniz. Biraz sonra ¸ g ö˘ reneceklerimiz sayesinde fonksiyonlarla çok daha faydalı ve manalı i¸ler yapabilece˘ iz. Bu s g ¸ satırı ekleyerek. Python’da fonksiyonlar bizi aynı seyleri tekrar tekrar yazma zahmetinden kurtarır. hem de ça˘ ırmı¸ oldunuz.coding: utf-8 -*def dilekce_gonder(): print """\ Sayın Mehmet Bey. s s ¸ s 7. Elbette bir fonksiyonun i¸levli olabilmesi için sadece tanımlanması yetmez. gövdedeki girintili kısmın bitti˘ i yerde biter. Orçun Kunek""" dilekce_gonder() Elbette bu örnek Python’daki fonksiyonların bütün yeteneklerini ortaya koymaktan aciz. Dolayısıyla Python’da bir fonksiyon temel olarak iki kısımdan olu¸ur. Bir fonksiyon. Fonksiyon gövdesini girintili olarak g yazıyoruz. Örne˘ in su bir fonksiyondur: g g ¸ .

yani bu sayı çiftse. Çünkü bu satır g g s selamla() fonksiyonunun gövdesini olu¸turan girintili kısmın dı¸ında yer alıyor. cift() adlı fonksiyonun görevi ise Girdi˘ iniz sayı bir çift g g sayıdır! çıktısı vermek. Mesela s s . Daha önce s g de dedi˘ imiz gibi. Bu kodlarda özellikle fonksiyonların nerede ba¸layıp nerede bitti˘ ine dikkat edin. hiç endi¸e etmenize gerek yok. Fonksiyonların i¸levli olabilmesi için bu fonksiyonlar tanımlandıktan sonra ça˘ rılmalıdır. Fonksiyon ça˘ rısı dedi˘ imiz selamla() satırı bu fonksiyonun dı¸ındadır. g Burada cift() ve tek() adlı fonksiyonları nasıl ça˘ ırdı˘ ımıza dikkat edin. bu fonksiyon def selamla(): satırıyla ba¸lar. e˘ er kullanıcının verdi˘ i sayı 2’ye tam olarak bölünmüyorsa g g o zaman da tek() adlı fonksiyon devreye girer.coding: utf-8 -*def tek(): print "Girdi˘iniz sayı bir tek sayıdır!" g def cift(): print "Girdi˘iniz sayı bir çift sayıdır!" g sayi = raw_input("Lütfen bir sayı giriniz: ") if int(sayi) % 2 == 0: cift() else: tek() Burada tek() ve cift() adlı iki fonksiyon tanımladık. print "nasılsın?" satırıyla biter. Daha sonra Python’un raw_input() fonksiyonunu kullanarak kullanıcıdan bir sayı girmesini istiyoruz. E˘ er kullanıcının girdi˘ i g g g g sayı 2’ye tam olarak bölünüyorsa. Ardından da kullanıcı tarafından girilen bu sayının tek mi yoksa çift mi oldu˘ unu denetliyg oruz. s 8. g Dilerseniz bu bölümü kapatmadan önce fonksiyonlarla ilgili birkaç basit örnek daha yaparak bu konuya ısınmanızı sa˘ layalım: g #!/usr/bin/env python # -*. gövdesindeki girintili alanın sonuna g g s kadar devam eder. s s E˘ er bu söylediklerimiz size biraz kafa karı¸tırıcı gelmi¸se. Girintili alanın dı¸ında kalan bütün kodlar o fonksiyonun dı¸ındadır. s g Örne˘ in yukarıdaki fonksiyonu söyle ça˘ ırıyoruz: g ¸ g def selamla(): print "merhaba!" print "nasılsın?" selamla() Dedi˘ imiz gibi. Aksi halde bu sayı tektir.def selamla(): print "merhaba!" print "nasılsın?" Bu fonksiyon def selamla(): satırıyla ba¸lar. Yok. tek() adlı fonksiyonun görevi ekrana Girdi˘ iniz sayı bir tek sayıdır! çıktısı. bir fonksiyon def parçacı˘ ıyla ba¸lar. Tam g s s s olarak ne demek istedi˘ imizi biraz sonra gayet net bir sekilde anlamanızı sa˘ layacak örnekler g ¸ g verece˘ iz. daha önce tanımladı˘ ımız cift() adlı g fonksiyon devreye girecektir. print "nasılsın?" satırıyla g s biter. E˘ er sayı 2’ye tam olarak bölünüyorsa çifttir.

Gelin isterseniz çok basit bir örnekle ba¸layalım: g s def selamla(isim): print "merhaba. Ancak yapaca˘ ımız i¸in niteli˘ ine s g s g göre bu parantezlerin içine birtakım bilgiler yerle¸tirmemiz gerekebilir. belki de fark etmediniz. benim adım %s!" %isim selamla("istihza") Bu kodları çalı¸tırdı˘ ımızda söyle bir çıktı alırız: s g ¸ merhaba. gs s 13. ¸ g fonksiyon tanımı hep bo¸ bir parantezden olu¸uyordu. benim adım istihza! çıktısını verebilir. Fonksiyonumuza bir parametre verdik! Simdiye kadar tanımladı˘ ımız fonksiyonlarda.2 Fonksiyonlarda Parametre Kullanımı Yukarıdaki örneklerde gördü˘ ünüz gibi. E˘ er fonksiyonların g yapabildi˘ i sey bundan ibaret olsaydı. bir fonksiyon tanımlarken. Yani bu parantezler bo¸ olabilir. benim adım %s!" %isim Belki fark ettiniz. Bu de˘ i¸kenin adı isim. emin olun fonksiyonlar hiçbir i¸imize yaramazdı. Ancak bu defa parantezimizin içinde bir s s de˘ i¸ken adı görüyoruz. benim adım istihza! . Ama g ¸ s simdi ö˘ renece˘ imiz parametre kavramı sayesinde fonksiyonlarımıza takla atmayı ö˘ rete¸ g g g ce˘ iz. Bu g fonksiyon ekrana yalnızca merhaba. Fonksiyonumuzu tanımlarken bir parametre gs belirttikten sonra bu parametreyi fonksiyonun gövdesinde de kullandık. fonksiyon adını belirledikten g sonra bir parantez i¸areti kullanıyoruz. benim adım istihza!" selamla() Burada fonksiyonumuzu tanımladıktan sonra en sondaki selamla() satırı yardımıyla fonksiyonumuzu ça˘ ırdık. g g g Ancak yukarıda tanımladı˘ ımız fonksiyon oldukça kısıtlı bir kullanım alanına sahiptir. Bu fonksiyonlardan g sonra gelen sayı de˘ i¸keni de fonksiyon alanının dı¸ında yer alır. Simdi ¸ söyle bir örnek verdi˘ imizi dü¸ünelim: ¸ g s #!/usr/bin/env python # -*. parangs gs g tez içindeki bu de˘ i¸kenlere parametre adı verilir. Zaten Python fonksiyonları da asıl gücünü bu parametrelerden alır. Fonksiyonlar söz konusu oldu˘ unda. ˙ Isterseniz simdi tanım¸ ladı˘ ımız bu fonksiyonun bir i¸e yarayabilmesi için fonksiyonumuzu ça˘ ıralım: g s g selamla("istihza") Kodları bir arada görelim: #!/usr/bin/env python # -*.coding: utf-8 -*def selamla(): print "merhaba. Yani tanımladı˘ ımız fonksiyona hayat öpücü˘ ü verdik. ama burada aslında çok önemli bir sey yap¸ tık.yukarıdaki örnekte tek() ve cift() birbirinden ba˘ ımsız iki fonksiyondur.coding: utf-8 -*def selamla(isim): print "merhaba. örneklerde de gördü˘ ümüz gibi s s g hiçbir bilgi içermeyebilir. ˙ste bu bilgilere s I¸ parametre adı verilir. Bu parantez i¸aretleri.

Python bize bu g i¸lem için herhangi bir hazır fonksiyon sunmadı˘ ından. Diyelim ki elimizde söyle bir sayı s ¸ listesi var: >>> sayilar = [45. 43] Soru su: Acaba bu listedeki sayıları birbiriyle nasıl çarparız? Bunu yapmanın en kolay yolu. E˘ er bu temeli iyi kavrarsanız ba¸ka yerlerde görece˘ iniz daha karma¸ık g g s g s örnekleri anlamakta zorlanmazsınız. Böylece çıktıda istihza g de˘ erini aldık. g ˙ Ilerde görece˘ imiz örnekler ne kadar karma¸ık olursa olsun. E˘ er selamla() adlı fonksiyonu farklı bir argüman ile ça˘ ırırsak elbette alaca˘ ımız çıktı da farklı g g g olacaktır: selamla("Ahmet Efendi") Bu defa çıktımız söyle: ¸ merhaba. verilen sayıları toplayan sum() adlı bir fonksiyon oldu˘ unu önceki derslerimizde g ö˘ renmi¸tik. 90.. Aynı fonksiyon çagrılırken parang tez içinde belirtilen de˘ erlere ise “argüman” adı verilir.. Biz bu terminoloji i¸ini bir kenara g s bırakıp yolumuza devam edelim. Neyse. 43] >>> sum(sayilar) 178 sum() fonksiyonu. Daha sonraki bölümlerde bu parametre kavramından bolca yararlanaca˘ ız.. O halde hemen ba¸layalım.. böyle bir durumda kendi yöntemimizi s g kendimiz icat etmek zorundayız. Yani g fonksiyonu su sekillerde ça˘ ırmak hata almamıza yol açacaktır: ¸ ¸ g selamla("Ahmet".. i¸in temeli aynen yukarıda ang s s lattı˘ ımız gibidir. s Python’da. Yani g gs öncelikle de˘ eri 1 olan bir de˘ i¸ken belirlememiz gerekiyor: g gs >>> a = 1 Daha sonra listedeki bütün sayıları a de˘ i¸keninin de˘ eriyle çarpıp. bütün de˘ erleri tek bir de˘ i¸ken içinde toplamaktır. Ancak Python’da bu sum() fonksiyonuna benzer bir sekilde ¸ bir sayı listesini alıp. kendisine argüman olarak verilen bir sayı listesinin ö˘ elerini birbiriyle g toplayıp sonucu bize bildiriyor. Dilerseniz bu anlattıklarımızla ilgili ufak bir örnek daha yapıp ba¸ka bir konuya geçelim. selamla() fonksiyonunun bir adet parametreye sahip olmasıdır. benim adım Ahmet Efendi! Burada önemli olan nokta. Ama her iki durum için de “parametre” g adının kullanıldı˘ ını da görebilirsiniz bazı yerlerde. Dolayısıyla bu fonksiyonu argümansız olarak veya birden fazla argümanla ça˘ ıramayız. bu de˘ eri yine a de˘ i¸kegs g g gs nine atayaca˘ ız: g . ö˘ elerini birbiriyle çarpan hazır bir fonksiyon bulunmuyor. Burada terminolojiyle ilgili ufak bir not dü¸elim: Fonksiyonlar tanımlanırken g s ˘ parantez içinde belirtilen de˘ erlere “parametre” adı verilir.Burada selamla() adlı fonksiyonu istihza argümanı ile birlikte ça˘ ırdık.. 90. "Mehmet") veya: selamla() Sanırım bu örnekler fonksiyonlardaki parametre kavramının ne oldu˘ unu net bir biçimde org taya koyuyor. ¸ listedeki bütün sayıları 1’le çarpıp. Bu fonksiyonu söyle kullanıyorduk: g s ¸ >>> sayilar = [45.

Mantıklı bir proI¸ gramcı. Artık bu fonksiyonu kullanarak istedi˘ imiz bir sayı g s s g grubunu birbiriyle rahatlıkla çarpabiliriz. s Bu yöntem. Simdi gelin yukarıdaki i¸lemleri içeren fonksiyonumuzu tanımlayalım: g g ¸ s #!/usr/bin/env python # -*. . listedeki bütün sayıların çarpımı a de˘ i¸keninde tutuluyor. bir liste içindeki sayıları birbiriyle çarpmanız gerekiyor. Program içinde. >>> sayilar = [45.. 43] a = 1 for i in sayilar: a *= i print a 174150 Simdi söyle bir dü¸ünün: Diyelim ki bir program yazıyorsunuz ve bu programın de˘ i¸ik yer¸ ¸ s gs lerinde. yukarıdaki gibi her defasında tekerle˘ i yeniden icat etmek yerine. a *= i Böylece listedeki bütün sayıların çarpımını gösteren de˘ er a de˘ i¸kenine atanmı¸ oldu. Son olarak da listedeki bütün sayıları bu de˘ i¸kenin de˘ eriyle çarpıp. elde etti˘ iniz de˘ eri gs g g g tekrar bu de˘ i¸kene atarsınız.... sizi aynı seyleri sürekli tekrar etmek zorunda bıraktı˘ ı için oldukça verimsiz bir ¸ g yoldur...coding: utf-8 -*def carp(liste): a = 1 for i in liste: a *= i print a Böylece tasla˘ ımızı olu¸turmu¸ olduk. Bunun için söyle bir yol takip ¸ edebilirsiniz: 1. g gs Kodları topluca görelim: >>> >>> >>> . gereken her yerde bu i¸lemleri tekrar edersiniz. Önce bir sayı listesi tanımlarsınız...>>> for i in sayilar: . Bunun için yapmamız gereken tek sey carp() adlı ¸ fonksiyonu ça˘ ırmak: g . Daha sonra. de˘ eri 1 olan bir de˘ i¸ken tanımlarsınız. 2. a = a * i Yukarıdaki kodları söyle de yazabilece˘ imizi biliyorsunuz: ¸ g >>> for i in sayilar: .. 90. tekerle˘ i bir kez icat g g eder.. sonra gereken yerlerde icat etti˘ i bu tekerle˘ i kullanır. ˙ g gs s Isterseniz bu a de˘ i¸keninin de˘ erini yazdırıp sonucu kendi gözlerinizle görebilirsiniz: gs g >>> print a 174150 Gördü˘ ünüz gibi. ˙ste Python’daki fonksiyonlar böyle bir durumda hemen devreye girer. g gs 3. Biz de yukarıdaki i¸lemleri içeren g g s bir fonksiyonu tek bir kez tanımlayaca˘ ız ve program içinde gereken yerlerde bu fonksiyonu g ça˘ ıraca˘ ız. gs 4.

Yapmak istedi˘ imiz i¸lemleri bir s s g g s fonksiyon olarak tanımlıyoruz ve gerekti˘ i yerde bu fonksiyonu ça˘ ırarak i¸imizi hallediyoruz. Halbuki fonksiyonumuz sadece tek bir argüman alıyor. Çünkü carp() fonksiyonu tek bir parametre alıyor.coding: utf-8 -*def carp(osman): a = 1 for i in osman: a = a * i print a Daha sonra da yine bu fonksiyonu su sekilde ça˘ ırabiliriz: ¸ ¸ g sayılar = [3. fonksiyon içinde tek bir kez tanımg ladı˘ ımız i¸lemi programın farklı yerlerinde defalarca tekrar etmemiz gerekecekti. 5. 7] carp(sayilar) Elbette fonksiyon içinde belirtti˘ iniz parametrelerin anlamlı bir ada sahip olması herkes için en g do˘ rusudur.coding: utf-8 -*def carp(liste): a = 1 for i in liste: a = a * i print a sayilar = [3. s g Bu arada. Üstelik g s . ardından da bu listeyi fonksiyona argüman olarak verebilirsiniz: sayilar = [3. 5. 5. E˘ er bu fonksiyonu su sekilde ça˘ ırırg ¸ ¸ g sanız hata alırsınız: carp(3. E˘ er fonksiyonlar olmasaydı. Yani yukarıdaki fonksiyonu g g söyle de yazabilirdik: ¸ #!/usr/bin/env python # -*. 7] carp(sayilar) Simdi kodları topluca görelim: ¸ #!/usr/bin/env python # -*.carp([3. 7] carp(sayilar) Bu kodları çalı¸tırdı˘ ınızda 105 sonucunu alırsınız. carp() fonksiyonuna argüman olarak verdi˘ imiz sayıları bir liste içine g aldık. 5. tanımladı˘ ımız fonksiyonu yeniden düzeng s gs g lememiz yeterli olacaktır. 7]) Burada dikkat ederseniz. 7) Çünkü burada carp() fonksiyonuna birden fazla argüman verdik. Mesela bizim g g s g örne˘ imizde carp() fonksiyonunu “sayilar” adlı bir liste ile ça˘ ırdık. g Fonksiyonların i¸imizi ne kadar kolayla¸tırdı˘ ını görüyorsunuz.. g g s E˘ er i¸lemlerde bir de˘ i¸iklik yapmak gerekirse. Elbette dilerseniz önce bir sayı listesi tanımlayabilir. yukarıdaki kodlarda carp() fonksiyonuna ait liste adlı parametrenin yalnızca temsili bir isimlendirme oldu˘ una dikkat edin.. 5. Program içinde daha sonra fonksiyonu ça˘ ırırken g g argüman olarak kullanaca˘ ınız de˘ erin “liste” adını ta¸ıma zorunlulu˘ u yoktur.

"Baraj Yolu") . "Erdener Topçu") Ayrıca dilekçe metninde bir de˘ i¸iklik yapmak istedi˘ imizde sadece fonksiyon gövdesini düzengs g lememiz yeterli olacaktır. sehir. v in kayit. Saygılarımızla. 13. Mesela söyle bir fonksiyon tanımg ¸ layabilirsiniz: #!/usr/bin/env python # -*. %s tarihinde yaptı˘ımız ba¸vurunun sonuçlandırılması g s hususunda yardımlarınızı rica ederiz. kimden): print """\ Sayın %s.01.3 ˙simli ve Sıralı Argümanlar I Bir önceki bölümde fonksiyon parametrelerini nasıl kullanaca˘ ımızı ö˘ rendik.2010". tarih. "Adana".coding: utf-8 -*def dilekce_gonder(kime.coding: utf-8 -*def kayit_ekle(isim. "19. tel. Ardından dilekçeyi kime göndereceksek. Dilerseniz en ba¸ta verdi˘ imiz dilekçe örne˘ ine tekrar dönelim ve o durumu fonksiyonlara s g g uyarlayalım: #!/usr/bin/env python # -*.i¸lemlerde bir de˘ i¸iklik yapmak istedi˘ imizde de. Python’da g g fonksiyonlara istedi˘ iniz sayıda parametre verebilirsiniz. kimden) dilekce_gonder("Mehmet Bey". bütün programı ba¸tan sona tarayıp de˘ i¸iks gs g s gs likleri tek tek elle uygulamak zorunda kalacaktık.12. Burada fonksiyonumuzu g s s sadece bir kez olu¸turuyoruz. meslek. uygun bilgileri kuls lanarak yeni bir fonksiyon ça˘ rısı yapabiliriz. Mesela dilekçeyi Ahmet Bey’e göndereceksek g söyle bir satır yazmamız yeterli olacaktır: ¸ dilekce_gonder("Ahmet Bey". soyisim. adres): kayit = {} kayit["%s %s" %(isim. yukarıdaki fonksiyon i¸imizi bir hayli kolayla¸tırıyor. tel. S "0322 123 45 67". %s""" %(kime. "¸arkıcı". "Orçun Kunek") Gördü˘ ünüz gibi. "Kunek".2009". meslek. adres] print "Ba˘lantı bilgileri kayıtlara eklendi!\n" g for k. soyisim)] = [sehir. tarih. "21.items(): print k print "-"*len(k) for i in v: print i kayit_ekle("Orçun".

fonksiyon parametrelerinden olan isim ve soyisim. sehir. Yani kayit adlı sözlüks gs teki anahtar kısmını almı¸ oluyoruz. Python sözlüklerinde items() adlı bir metot oldu˘ unu s g g sözlükler konusunu i¸lerken ö˘ renmi¸tik. Bu i¸lemi nasıl yaptı˘ ımıza dikkat edin..items(): satırında k de˘ i¸keni kayit adlı sözlükteki anahtarları.. meslek. olu¸turdu˘ umuz bu sözlü˘ e g g s g g ö˘ e ekliyoruz. Buna göre. sozluk adlı sözlü˘ e ait bütün anahtar ve de˘ erler bir liste içinde demetler g g g halinde toplandı. Bu sög s zlük.Yine burada. Daha sonra da kayıt adlı sözlü˘ ün ö˘ elerini belli bir düzen çerçevesinde ekrana g g yazdırıyoruz. Diyelim ki elimizde söyle bir sözlük var: ¸ >>> sozluk = {"programlama dili": "Python". Bunlar. Bu kısım. ’Kwrite’)] Gördü˘ ünüz gibi. "metin duzenleyici": "Kwrite"} Simdi items() metodunu bu sözlük üzerine uygulayalım: ¸ >>> print sozluk. kayit adlı sög zlükteki “anahtar” kısmını olu¸turacak. tel ve adres. öncelikle k de˘ i¸kenini ekrana yazdırıyoruz. print "-"*len(k) satırı ise. soyisim. v Buradan söyle bir çıktı alırız: ¸ programlama dili Python metin düzenleyici Kwrite Bu sekilde bir çıktı elde ettikten sonra artık bu çıktıyı istedi˘ imiz sekilde biçimlendirebile¸ g ¸ ce˘ imizi biliyoruz. s Bu i¸lemi yaptıktan sonra. Böylece sözlükteki anahtar ve de˘ er çiftlerini birbirinden g g ayırmı¸ olduk. print k. s Bu kodlarda öncelikle kayit_ekle() adlı bir fonksiyon tanımladık. bir önceki satırda ekrana yazdırdı˘ ımız g g .items() [(’programlama dili’. ’Python’). v in g kayit. sehir. Dilerseniz buna bir örnek vererek bu metodu g tekrar hatırlayalım. meslek. v in sozluk.items(): . Tanımladı˘ ımız bu fonksiyonun gövdesinde ilk olarak kayit adlı bir sözlük olu¸turduk. Simdi söyle bir sey yazalım: ¸ ¸ ¸ >>> for k. . (’metin duzenleyici’. Biraz önce anlattı˘ ımız gibi. v de˘ i¸keni ise aynı gs gs sözlükteki de˘ erleri temsil ediyor.. ekleyece˘ imiz ba˘ lantıya dair bilgileri tutacak. g items() metodunu hatırlattı˘ ımıza göre biz tekrar kayit_ekle() fonksiyonumuzu incelemeye g devam edebiliriz.... Bu metot yardımıyla bir sözlük içinde bulunan bütün s g s anahtar ve de˘ er çiftlerini elde edebiliyorduk. E˘ er Python kodlarına duyarlı bir metin düzenleyici kullanıyorg g sanız (mesela IDLE) virgül i¸aretlerinden sonra ENTER tu¸una bastı˘ ınızda düzgün girinti yapısı s s g otomatik olarak olu¸turulacaktır. Bu fonksiyon toplam altı adet parametre alıyor. kodlarımızın çirkin bir görüntü olu¸turmaması için ö˘ eleri nasıl alt satıra s g geçirdi˘ imize dikkat edin. Daha sonra. isim. tel ve adres de˘ erleri ise kayit adlı s g sözlükteki “de˘ er” kısmını meydana getirecek. fonksiyondaki isim ve soyisim parametrelerinin s de˘ erini gösteriyor. g Sözlü˘ ü olu¸turduktan sonra ekrana Ba˘ lantı bilgileri kayıtlara eklendi! biçiminde bir mesaj g s g yazdırıyoruz. kayit_ekle() fonksiyonu içindeki for k.

tel.coding: utf-8 -*def kayit_ekle(isim. g g g Fonksiyonumuzu ba¸arıyla tanımladıktan sonra sıra geldi bu fonksiyonu ça˘ ırmaya. Adana.. tel. mes. s En son olarak da kayit adlı sözlü˘ ün “de˘ er” kısmındaki ö˘ eleri tek tek ekrana yazdırıyoruz. fonksiyon tanımındaki sıraya göre yazmamız gerek. v in kayit. kayit_ekle() adlı fonksiyonu kullanırken argüman olarak verece˘ imiz de˘ erlerin sırası büyük g g önem ta¸ıyor. adres] print "\nBa˘lantı bilgileri kayıtlara eklendi!\n" g for k. soyisim. be¸incisinin telefon.. Yani bu de˘ erleri. Buna göre s g kayit_ekle() fonksiyonunu ça˘ ırırken. soy. ˙ste bu noktada Python’daki isimli argümanlar s g I¸ (keyword arguments) devreye girer ve bizi büyük bir dertten kurtarır. ilk argümanımızın isim. tel.items(): print k print "-"*len(k) for i in v: print i isi soy seh mes tel adr = = = = = = raw_input("isim: ") raw_input("soyisim: ") raw_input("¸ehir: ") s raw_input("meslek: ") raw_input("telefon: ") raw_input("adres: ") kayit_ekle(isi. Aksi ¸ s halde. sehir. isim ve soyisim de˘ erlerinin uzunlu˘ u kadar çizgi çekmemizi sa˘ lıyor. Böylece bu kodları çalı¸tırdı˘ ımızda söyle bir çıktı elde ediyoruz: g s g ¸ Ba˘lantı bilgileri kayıtlara eklendi! g Orçun Kunek ----------Adana S ¸arkıcı 0322 123 45 67 Baraj Yolu ˙ Isterseniz. Mesela söyle bir sey yazabilirsiniz: ¸ ¸ #!/usr/bin/env python # -*. adr) Yukarıdaki fonksiyonları kullanırken dikkat etmemiz gereken çok önemli bir nokta var. altıncısının ise adres olması gerekiyor. soyisim)] = [sehir.isim ve soyismin altına. Nasıl mı? ˙ Isterseniz yukarıda verdi˘ imiz örnekten yararlanalım: g . Sarkıcı. meslek. Ancak takdir edersiniz ki. ikincisinin soyisim. Orçun. bu kadar fazla sayıda parametrenin g sırasını akılda tutmak hiç de kolay bir i¸ de˘ il. üçüncüsünün g sehir. s g Fonksiyonumuzu sırasıyla. g g g Böylece isim ve soyismi. kayit_ekle() fonksiyonundaki parametreleri kendiniz yazmak yerine kullanıcıdan almayı da tercih edebilirsiniz. fonksiyondaki öteki bilgilerden görsel olarak ayırmı¸ oluyoruz. Kunek. fonksiyondan alaca˘ ımız çıktı hiç g g de bekledi˘ imiz gibi olmayabilir. dördüncüsünün meslek. 0322 123 45 67 ve Baraj Yolu argü¸ manlarıyla birlikte ça˘ ırıyoruz. bizim yukarıda verdi˘ imiz örnekte çok belli olmasa da. adres): kayit = {} kayit["%s %s" %(isim. meslek. seh.

coding: utf-8 -*def terfi_ettir(kisi. Mesela su örne˘ e bakalım: ¸ g #!/usr/bin/env python # -*. e_poz. 25) ˙ste bu örnekte. z_orani): print ("%s. y_poz)) s print ("Bu ki¸inin %s TL olan maa¸ı %s TL’ye " s s "yükseltilmi¸tir!" %(e_maas. y_poz.. v in kayit. I adres = "Çeliktepe") Gördü˘ ünüz gibi.items(): print k print "-"*len(k) for i in v: print i kayit_ekle(isim = "Abdurrahman". parametre/argüman sıralamasının önemi ortaya çıkar. sehir. adres): kayit = {} kayit["%s %s" %(isim. s Bu arada yukarıdaki fonksiyonun sa˘ a do˘ ru çok fazla yayılarak çirkin bir kod görüntüsü verg g memesi için satırları nasıl alta kaydırdı˘ ımıza dikkat edin. soyisim)] = [sehir. meslek.coding: utf-8 -*def kayit_ekle(isim. Ama özellikle sayılar ve karakter dizilerini karı¸ık olarak içeren s s fonksiyonlarda yukarıdaki yöntemin faydası daha belirgindir. tel. e_maas + s (e_maas * z_orani / 100))) terfi_ettir("Ahmet Öncel". g tel = "0212 123 45 67". tel.#!/usr/bin/env python # -*. E˘ er s g 3500’ün olması gereken yerde bir sayı yerine karakter dizisi olursa aritmetik i¸lem yapılamaz. Is s 3500. soyisim. Böylece argümanları sıra gözetmeden kullanma imkânımız oluyor. E˘ er burada mesela I¸ g Ahmet Öncel argümanıyla 3500 argümanının yerini de˘ i¸tirirseniz programınız hata verecekgs tir. meslek = "Ö˘retmen". Çünkü bu fonksiyonda biz 3500 sayısını kullanarak aritmetik bir i¸lem yapıyoruz. g Yukarıdaki örne˘ i. %s pozisyonundan %s pozisyonuna " "terfi etmi¸tir!" %(kisi.. isimli argümanları kullanarak yazarsak sıralama meselesini dert etmemize g gerek kalmaz: . Is s "˙¸ Geli¸tirme Müdürü". kayit_ekle() adlı fonksiyonumuzun argümanlarını isimleriyle birlikte ça˘ ırıyg g oruz. Bizim örne˘ imizde g bütün parametreler karakter dizilerinden olu¸tu˘ u için. isimli parametre kullanmanın faydası s g ilk bakı¸ta pek belli olmuyor. e_poz. adres] print "\nBa˘lantı bilgileri kayıtlara eklendi!\n" g for k. "˙¸ Geli¸tirme Uzmanı". meslek. soyisim = "Çelebi". e_maas. sehir = "˙stanbul".

e_poz. 6. e_poz = "˙¸ Geli¸tirme Uzmanı". 9] Bu kullanım bize 0’dan 10’a kadar olan sayıların listesini veriyor. 10) [4. e_maas.#!/usr/bin/env python # -*. range() fonksiyonu bun¸ ların dı¸ında üçüncü bir argüman daha alır: s >>> range(4. 5. biz yukarıda range() fonksiyonunu tek bir argüman ile ça˘ ırdık. e_poz.coding: utf-8 -*def terfi_ettir(kisi. atlama_de˘eri) s g s g g range() fonksiyonunu kullanabilmek için bu parametreler içinde sadece “biti¸_de˘ eri” adlı s g parametreye bir argüman vermemiz yeterli olacaktır: . y_poz. y_poz)) s print ("Bu ki¸inin %s TL olan maa¸ı %s TL’ye " s s "yükseltilmi¸tir!" %(e_maas. 4. Dikkat ederseniz. 2) [4. 8] Bu üçüncü argüman. s s ˘ 13. Python fonksiyonlarında sıralı argümanlardan bolca yararlanılır. 5. 6.4 Varsayılan Degerli Argümanlar Önceki derslerimizden range() fonksiyonunu biliyorsunuz. Ancak argüman sayısının çok fazla oldu˘ u durumlarda isimli g argümanları kullanmak da i¸inizi bir hayli kolayla¸tırabilir. range() fonksiyonunun sayıları atlayarak göstermesini sa˘ lıyor. e_maas + s (e_maas * z_orani / 100))) terfi_ettir(e_maas = 3500. y_poz = "˙¸ Geli¸tirme Müdürü". 1. Is s z_orani = 25) Teknik olarak söylemek gerekirse Python fonksiyonlarında ö˘ e sıralamasının önem ta¸ıdı˘ ı g s g argümanlara sıralı argüman (positional argument) adı verilir. 6. 10. z_orani): print ("%s. g Gördü˘ ünüz gibi range() fonksiyonu su parametrelerden olu¸uyor: g ¸ s range(ba¸langıç_de˘eri. Ancak biz dilersek yukarıdaki fonksiyonu g ikinci bir argümanla daha ça˘ ırabiliriz: g >>> range(4. 3. biti¸_de˘eri. Gelin isterseniz bu fonksiyona simdi ¸ biraz daha yakından bakalım. Hatırlarsanız range() fonksiyonunu söyle kullanıyorduk: ¸ >>> range(10) [0. 8. 9] Bu sekilde de 4’ten 10’a kadar olan sayıların listesini elde ediyoruz. 8. %s pozisyonundan %s pozisyonuna " "terfi etmi¸tir!" %(kisi. Is s kisi = "Ahmet Öncel". 7. 7. 2.

Çünkü bunun varsayılan bir de˘ eri var. O parametrelerin varsayılan de˘ erlerinin g söyle oldu˘ unu biliyorsunuz: ¸ g ba¸langıç_de˘eri = 0 s g atlama_de˘eri = 1 g Dolayısıyla. Örne˘ in range() fonksiyonunu yazan s g g s g Python geli¸tiricileri bu fonksiyona bazı varsayılan de˘ erler atayarak bizim için bu fonksiyonun s g kullanımını kolayla¸tırmı¸lardır. kvt=2): print sayi ** kvt Burada.coding: utf-8 -*def kuvvet(sayi.range(10) Öteki iki parametreyi ise bo¸ geçebiliyoruz. s Gördü˘ ünüz gibi. makul bir program. s ˙ste biz de kendi yazdı˘ ımız fonksiyonlarda böyle varsayılan de˘ erler belirleyebiliriz. Ama e˘ er biz 12 sayısının farklı bir kuvvetini g g hesaplamak istersek aynı fonksiyonu su sekilde ça˘ ırabiliriz: ¸ ¸ g kuvvet(12. kvt parametresini belirtmesek de olur. Örne˘ in kullanıcı programı kurarken herhangi bir kurulum dizini belirtg g mezse program otomatik olarak varsayılan bir dizine kurulabilir. Gelin isterseniz bununla ilgili bir ba¸ka örnek daha verelim: s . ˙ste biz de yazdı˘ ımız pros I¸ g gramlarda kullanaca˘ ımız fonksiyonlara bu sekilde varsayılan de˘ erler atarsak programımızı g ¸ g kullanacak ki¸ilere kullanım kolaylı˘ ı sa˘ lamı¸ oluruz. 1) seklinde algılayacak g ¸ ve ona göre i¸lem yapacaktır. Bu fonksiyonun varsayılan de˘ erli bir parametresi var (kvt). s g Bu yüzden o parametreleri belirtmesek de oluyor. kuvveti hesaplanacaktır. kuvvet() adlı fonksiyon toplam 2 parametreden olu¸uyor. biz range(10) yazdı˘ ımızda Python bunu range(0. E˘ er bu ¸ g programı ilk defa kuruyorsanız. Bu sayede range() fonksiyonunu her defasında üç argüman s s vermek yerine tek argüman ile çalı¸tırabiliyoruz. Yani bir programın kurulumu esnasında bazı seçeneklere programı yazan ki¸i tarafından bazı mantıklı varsayılan s de˘ erler atanabilir. Dolayısıyla e˘ er program size kurulumun her a¸amasında bir soru sorarsa her g s soruya ne cevap verece˘ inizi kestiremeyebilirsiniz. kullanıcının g en az seçimle programı kullanılabilir hale getirmesine müsaade etmelidir. kuvvetini hesaplamı¸ olduk. 3) Böylece 12 sayısının 3. O yüzden. Mesela I¸ g g su örne˘ e bir bakalım: ¸ g #!/usr/bin/env python # -*. 10. çünkü o parametrelerin birer varsayılan de˘ eri var. kurulumla ilgili bütün seçeneklerin ne i¸e yaradı˘ ını bilmiyor s g olabilirsiniz. s Peki varsayılan de˘ erli argümanların bize ne gibi bir faydası var? Varsayılan de˘ erli argüg g manları suna benzetebiliriz: Diyelim ki bilgisayarınıza bir program kuruyorsunuz. kendisine verilen bir sayının kuvvetini hesaplayan bir fonksiyon yazdık. Veya programla ilgili. Dolayısıyla biz fonksiyonu tek g argümanla ça˘ ırdı˘ ımızda Python kvt parametresinin de˘ erini 2 kabul edecektir. Bu fonksiyonu g s kullanabilmek için sayi parametresini mutlaka belirtmemiz gerekiyor. E˘ er bizim g g g g istedi˘ imiz sey herhangi bir sayının farklı bir kuvvetini hesaplamaksa bizim bunu açık açık g ¸ belirtmemiz gerekiyor. kullanıcının i¸ine yarayacak bir özellik varsayılan olarak açık gelebilir. Fonksiyonu su sekilde ça˘ ırıyoruz: g ¸ ¸ g kuvvet(12) Fonksiyonu böyle ça˘ ırdı˘ ımızda otomatik olarak 12 sayısının 2. g g Çünkü kvt parametresinin varsayılan de˘ eri 2’dir.

g Yani söyle bir sey yazamayız: ¸ ¸ def bol(hassas = True. bolunen ve hassas. bol() fonksiyonunun üç adet parametre g g aldı˘ ını görüyoruz. False) Bu sekilde söyle bir sonuç alırız: ¸ ¸ 3 Dedi˘ imiz gibi. bolunen): . hassas=True): sonuc = bolen / float(bolunen) if hassas == True: print float(sonuc) if hassas == False: print int(sonuc) Burada bol() adlı bir fonksiyon tanımladık. hassas=True): sonuc = bolen / float(bolunen) if hassas: print float(sonuc) if not hassas: print int(sonuc) Burada if hassas: ifadesi if hassas == True: ile e¸anlamlıdır. 3.. yukarıdaki fonksiyonu su sekilde tanımlayabilece˘ imizi de biliyoruz: ¸ ¸ g def bol(bolen.. Bu üç parametreden sonuncusu varsayılan bir de˘ ere sahip. E˘ er varsayılan de˘ erli argümanı en sona de˘ il de ba¸a veya ortaya alırsak Python bize söyle g g g s ¸ bir hata verir: . E˘ er üçüncü parametreyi g belirtmezsek. if not hassas: ise if s hassas == False ile aynı anlama gelir. Ama sonuncu parametreye varsayılan bir de˘ er atadı˘ ımız için. 3) Bu programı çalı¸tırdı˘ ımızda su sonucu alırız: s g ¸ 3. Dolayısıyla g bizim bu fonksiyonu en az iki argüman ile ça˘ ırmamız gerekiyor: g bol(10. fonksiyg g g onumuzu kullanırken sadece iki argüman vermemiz yeterli oluyor. Parametrenin de˘ eri True kabul g g edildi˘ i için de fonksiyonumuz hesaplamada hassas bir sonuç verir. fonksiyonumuza baktı˘ ımız zaman. sonuç içinde ondalık kısım da görünüyor.33333333333 Gördü˘ ünüz gibi.def bol(bolen. g g Bu arada. E˘ er tamsayı seklinde bir sonuç g g ¸ elde etmek istersek fonksiyonumuzu söyle ça˘ ıraca˘ ız: ¸ g g bol(10. bolen. bolunen. Bu g tür fonksiyonlarda varsayılan de˘ erin. parametre sıralamasında en sonda gelmesi gerekiyor. bu parametrenin de˘ eri True varsayılacaktır. Varsayılan de˘ erli fonksiyonlar tanımlarken dikkat etmemiz gereken önemli bir kural var. E˘ er biz bu tür bir hasg g sasiyet istemezsek üçüncü parametre olan hassas‘ı False de˘ eri ile ça˘ ırıyoruz. Bu fonksiyon toplam 3 parametre alıyor: bolen. bolunen.

. Örne˘ in yukarıdaki fonksiyon 6 adet parametre alıyor. ben Fırat Özgül Yazdı˘ ımız bu fonksiyona istedi˘ imiz sayıda parametre ekleyebilece˘ imizi biliyoruz. arg2. tc_kimlik. ben ". Simdi su kodları dikkatlice inceleyin: ¸ ¸ #!/usr/bin/env python # -*.. varsayılan de˘erli argümandan sonra geliyor g g Dolayısıyla kural olarak.SyntaxError: non-default argument follows default argument Yani: SözdizimiHatası: varsayılan de˘ersiz argüman. soyisim): print "merhaba. arg3. kendisine argüman olarak verilen herhangi bir ismi. adres): . . dog_yeri..coding: utf-8 -*def birlestir(*argumanlar): a = "" for i in argumanlar: a += i + " " print a . arg4. isim... mesela Ahmet’i. s 13. Peki ya biz kendimizi herhangi bir sayıyla sınırlamak istemezsek ne olacak? Yani mesela biz bir fonksiyon tanımlarken parametre sayısını önceden belirtmesek de istedi˘ imiz kadar argümanla fonksiyonumuzu ça˘ ırabilsek olmaz mı? Örne˘ in g g g söyle bir sey yapamaz mıyız? ¸ ¸ fonksiyon_adi(arg1. g Dolayısıyla biz bu fonksiyonu 6’dan az veya fazla sayıda argüman ile ça˘ ıramayız. E˘ er biz hem ismin hem de soyismin ekrana ¸ g dökülmesini istersek söyle bir sey yazabiliriz: ¸ ¸ def selamla(isim. benim adım Ahmet! seklinde ekrana döküyordu. Mesela: g g g def sicile_ekle(isim. Aksi halde g Python bize hata mesajı gösterir. merhaba. "Özgül") Bu kodları çalı¸tırdı˘ ımızda söyle bir çıktı alırız: s g ¸ merhaba. soyisim.5 ˙stenen Sayıda Sıralı Argüman Kullanımı I Fonksiyonları anlatırken söyle bir örnek vermi¸tik: ¸ s def selamla(isim): print "merhaba.) Elbette yapabiliriz. soyisim Bu fonksiyonu su sekilde ça˘ ırıyoruz: ¸ ¸ g selamla("Fırat".. Bu parametreler böyle uzayıp gider. dog_tarihi. benim adım %s!" %isim Bu fonksiyon. arg5. varsayılan de˘ ere sahip argümanları parametre listesinin en sonuna g yerle¸tirmeye özen göstermemiz gerekiyor.

7. 4. "Mehmet". 8) Fonksiyonumuz. 3. 5. Dolayısıyla bu fonksiyonu ça˘ ırırken 1’den az veya çok sayıda g argüman kullanamıyoruz. "Ozan") g Bu fonksiyonu çalı¸tırdı˘ ınızda söyle bir çıktı alırsınız: s g ¸ . 6. Biz bu sınırlamayı a¸mak için Python’daki listelerden yararlandık. "0533 123 45 67") Gördü˘ ünüz gibi. "Mersin". bu fonksiyonun tam olarak kaç adet parametre aldı˘ ını belirtmedik. Gelin isterseniz bir örnek daha yaparak durumu biraz daha netle¸tirelim. "Mühendis".coding: utf-8 -*def carp(liste): a = 1 for i in liste: a *= i print a Bu fonksiyonu su sekilde ça˘ ırıyorduk: ¸ ¸ g liste = [2. "O˘uz".. “*arg” g g gibi özel bir yapıdan faydalanarak bu fonksiyonun sınırsız sayıda argüman ile ça˘ rılmasına g olanak tanıdık. 4] carp(liste) Böylece liste içindeki bütün sayıları birbiriyle çarpabiliyorduk.. Hatırlarsanız yukarıda s söyle bir fonksiyon yazmı¸tık: ¸ s #!/usr/bin/env python # -*. "Öz". s Biraz önce ö˘ rendi˘ imiz “*arg” yapısını kullanarak aynı fonksiyonu söyle de yazabiliriz: g g ¸ #!/usr/bin/env python # -*.birlestir("Ahmet". Simdi söyle bir sey yazdı˘ ımızı ¸ ¸ ¸ g dü¸ünün: s def fonk(*arg): print arg Bu fonksiyonu istedi˘ iniz sayıda argümanla ça˘ ırabilirsiniz: g g fonk("Ahmet". Bu fonksiyonun özelli˘ i yalnızca g tek bir parametre almasıdır.coding: utf-8 -*def carp(*liste): a = 1 for i in liste: a *= i print a Burada parametre sayısını kısıtlamadı˘ ımız için artık fonksiyonumuzu rahatlıkla söyle ça˘ ırag ¸ g biliriz: carp(2. g Dilerseniz bu “*arg” yapısına biraz daha yakından bakalım. "Veli". kendisine argüman olarak verilen bütün de˘ erleri birbiriyle çarpacaktır. 3.

soyisim. sehir. "Mehmet". "Mehmet". meslek. "Ali") E˘ er istersek bu fonksiyonu. isim) fonk("Ahmet". "Mehmet". bir dizi içindeki (bu demet s s olabilir. ’O˘uz’. "Ali"] fonk(ls) Burada “*” i¸areti. "O˘uz". çıktımız bir demet. s g g Yukarıda söyle bir örnek verdi˘ imizi hatırlıyorsunuz: ¸ g #!/usr/bin/env python # -*. "Ali"] fonk(*ls) E˘ er aynı fonksiyonu su sekilde ça˘ ırırsanız hata alırsınız: g ¸ ¸ g ls = ["Ahmet". arg2. Fonksiyon çıktısını bu sekilde elde edece˘ inizi bildikten g ¸ g sonra bu çıktıyı istedi˘ iniz sekilde biçimlendirebilirsiniz.(’Ahmet’. arg2. ’Mehmet’.items(): print k print "-"*len(k) . arg3): print arg1. isim in enumerate(arg): print "%s --> %s" %(sira. Mesela: g ¸ def fonk(*arg): for sira. liste olabilir. Bu dedi˘ imiz seyi daha iyi g g ¸ anlayabilmek için söyle bir örnek verelim: ¸ def fonk(arg1. adres] print "Ba˘lantı bilgileri kayıtlara eklendi!\n" g for k. "Ozan") g Bu fonksiyonu çalı¸tırdı˘ ımızda söyle bir çıktı elde ediyoruz: s g ¸ 0 1 2 3 4 --> --> --> --> --> Ahmet Mehmet Veli O˘uz g Ozan Python’daki bu “*” i¸areti özel görevi olan bir araçtır.coding: utf-8 -*def kayit_ekle(isim. ’Veli’. v in kayit. tel. soyisim)] = [sehir. "Veli". vb. arg3 Bu basit fonksiyonu su sekilde ça˘ ırabiliriz: ¸ ¸ g fonk("Ahmet". adres): kayit = {} kayit["%s %s" %(isim.) bütün ö˘ eleri tek tek fonksiyona uygular. "Mehmet". listenin her bir ö˘ esinin tek tek fonksiyona uygulanmasını sa˘ lıyor. Bu i¸aret. “*” i¸aretini de kullanarak su sekilde de ça˘ ırabiliriz: g s ¸ ¸ g ls = ["Ahmet". ’Ozan’) g Gördü˘ ünüz gibi. tel. meslek.

adres): kayit = {} kayit["%s %s" %(isim.. adres] print "Ba˘lantı bilgileri kayıtlara eklendi!\n" g for k. tel. v in kayit. meslek.for i in v: print i kayit_ekle("Orçun".items(): print k print "-"*len(k) for i in v: print i isimler = ["Orçun". soyisim. "Baraj Yolu"] kayit_ekle(*isimler) Normalde kayit_ekle() fonksiyonu 6 argüman alıyor. meslek. sehir.coding: utf-8 -*def kayit_ekle(isim. meslek. Biz burada bütün bu argümanları içeren bir listenin bütün ö˘ elerini tek tek fonksiyona uyguluyoruz. adres): kayit = {} kayit["%s %s" %(isim. s g g s Yukarıdaki örnekte. adres] print "\nBa˘lantı bilgileri kayıtlara eklendi!\n" g for k. S "0322 123 45 67".. "¸arkıcı". "Adana". isimler listesini olu¸turan ö˘ eleri kullanıcıdan da alabilece˘ imizi biliyoruz. sehir.items(): print k print "-"*len(k) for i in v: print i isi soy seh mes = = = = raw_input("isim: ") raw_input("soyisim: ") raw_input("¸ehir: ") s raw_input("meslek: ") . meslek. "Kunek". soyisim)] = [sehir. "¸arkıcı". "Baraj Yolu") Biraz önce ö˘ rendi˘ imiz bilgiyi kullanarak aynı fonksiyonu su sekilde de yazabiliriz: g g ¸ ¸ #!/usr/bin/env python # -*. soyisim)] = [sehir. s g g Hatta bunun için daha önce söyle bir kod da yazmı¸tık: ¸ s #!/usr/bin/env python # -*. S "0322 123 45 67". "Kunek". tel. tel.coding: utf-8 -*def kayit_ekle(isim. tel. v in kayit. soyisim. "Adana". Bunu yapmamızı sa˘ layan sey de g g ¸ i¸te biraz önce ö˘ rendi˘ imiz “*” i¸aretidir.

"tel: ". adr) E˘ er istersek. s "meslek: ". adres): kayit = {} kayit["%s %s" %(isim. Bu liste. biraz önce ö˘ rendi˘ imiz bilgileri kullanarak bu kodları su sekilde de kısaltabiliriz: g g g ¸ ¸ #!/usr/bin/env python # -*. tel. telefon): defter = {} defter["isim"] = isim . Ardından da sorular adlı ba¸ka bir liste olu¸turduk. soyisim. soyisim)] = [sehir. Daha sonra ise raw_input() fonksiyonunu bir for g döngüsü içine sokarak. Son olarak da bu ls listesindeki bütün ö˘ eleri tek tek kayit_ekle() adlı fonksiyona g uyguluyoruz. adından da anla¸ılaca˘ ı gibi. g Bildi˘ iniz gibi isimli argümanlar. "adr: "] for i in sorular: ls. meslek. istedi˘ imiz sayıda isimsiz argümanı nasıl vereg bilece˘ imizi ö˘ renmi¸tik. v in kayit. Örne˘ in su fonksiyonda isimli argümanlar kullanılmı¸tır: g ¸ s #!/usr/bin/env python # -*. tel. seh. "¸ehir: ". Bu bölümde ise istedi˘ imiz sayıda isimli argüman verme konusunu g g s g inceleyece˘ iz. soy. meslek.coding: utf-8 -*def kayit_ekle(isim. soyisim. adres] print "\nBa˘lantı bilgileri kayıtlara eklendi!\n" g for k. mes. Bu s s da kullanıcıya soraca˘ ımız soruları tutuyor.6 ˙stenen Sayıda ˙simli Argüman Kullanımı I I Bir önceki bölümde fonksiyonları kullanarak.tel = raw_input("telefon: ") adr = raw_input("adres: ") kayit_ekle(isi. 13.append(raw_input(i)) kayit_ekle(*ls) Burada önce ls adlı bo¸ bir liste olu¸turduk.coding: utf-8 -*def adres_defteri(isim. "soyisim: ". sehir. kullanıcıdan raw_input() fonksiyonu s s yardımıyla alınan cevapları tutacak. tel. bir isimle birlikte kullanılan argüg s g manlardır.items(): print k print "-"*len(k) for i in v: print i ls = [] sorular = ["isim: ". kullanıcıya sordu˘ umuz bütün soruların cevabını tek tek ls adlı listeye g ekliyoruz.

E˘ er yukarıdaki kodu söyle yazacak olursanız neler olup g ¸ bitti˘ i biraz daha netle¸ecektir: g s for ogeler in defter. defter adlı sözlükteki ilgili alanlara yerle¸tirilecek. v)) Burada defter sözlü˘ ünün items() metodunu kullanarak. Adres bilgilerini bu sözlük içine kaydece˘ iz.items(): print ogeler (’soyisim’. telefon. soyisim ve telefon olmak üzere üç farklı alan bulunacak. Simdi yukarıdaki fonksiyona söyle bir ekleme yapalım: ¸ ¸ #!/usr/bin/env python # -*.items() satırı ile bu demetlerdeki ö˘ elere tek tek g eri¸ebiliyoruz. sözlük içindeki “anahtar” ve “de˘ er” g g çiftlerini birer demet halinde alıyoruz. ’Özgül’) (’adres’. Yazdı˘ ımız kodlara g göre defter adlı sözlük içinde isim. **arglar): defter = {} defter["isim"] = isim defter["soyisim"] = soyisim defter["telefon"] = telefon for i in arglar. “k” ve g ¸ “v” ile temsil edilen ö˘ eleri biraz biçimlendirerek ekrana basmaktan ibaret. v in defter. soyisim="Özgül". s Bu fonksiyona göre. “isim”. ’firatozgul@frtzgl. Burada “k” harfi. v in defter..keys(): defter[i] = arglar[i] . “soyisim” ve “telefon” alanlarını doldurarak fonksiyonu çalı¸ır hale s getirebiliyoruz. Bunlar karakter dizileri içine sekme g s g (TAB) eklemek için kullanılan kaçı¸ dizileridir.items(): print("%s\t:\t%s" %(k. for k. yukarıdaki kod bize defter adlı sözlü˘ ün “anahtar” ve “de˘ er” çiflerini içeren g g g birer demet veriyor. soyisim.coding: utf-8 -*def adres_defteri(isim. ’Fırat’) Gördü˘ ünüz gibi. g s Daha sonra gelen satırda söyle bir kod görüyoruz: ¸ for k.items(): print("%s\t:\t%s" %(k. v in defter. demetlerin ilk ö˘ elerini. Alt satırdaki print("%s\t:\t%s" %(k. Fonksiyon parametresi olarak belirledi˘ imiz isim. Bu satır içinde g gördü˘ ümüz “\t” harflerinin ne i¸e yaradı˘ ını biliyoruz. v)) adres_defteri(isim="Fırat".. “v” harfi ise ikinci ö˘ elerini temsil s g g ediyor. soyisim ve telefon ö˘ elerine kar¸ılık gelen g g s de˘ erler. telefon="02122121212") Burada öncelikle defter adlı bir sözlük tanımladık. ’˙stanbul’) I (’telefon’. v)) kodu yardımıyla yaptı˘ ımız sey. ’05994443322’) (’isim’. ’02122121212’) (’eposta’.com’) (’cep’. g Daha sonra bu defter adlı sözlük içinde yer alacak alanları belirliyoruz.defter["soyisim"] = soyisim defter["telefon"] = telefon for k.

arglar parametresi bize bir sözlük veriyor.com". telefon="02122121212". Burada **arglar parametresinin bir sözlük (dictionary) oldu˘ una özellikle dikkat g edin. Aslında yaptı˘ ımız sey çok basit. arglar adres_defteri(isim="Fırat". Yukarıdaki kodları su sekilde yazarak. v in defter. soyisim print "telefon:\n\t".keys(): defter[i] = arglar[i] Bu kodlar yardımıyla arglar adlı sözlü˘ ün ö˘ elerini defter adlı sözlü˘ e ekliyoruz. v) adres_defteri(isim="Fırat". telefon print "öteki argümanlar:\n\t".com’. soyisim="Özgül". telefon. I cep="05994443322") Burada yaptı˘ ımız eklemeler sayesinde adres_defteri() adlı fonksiyona isim. sözlüklerin bütün özelliklerine de do˘ al olarak sahipg g tir.coding: utf-8 -*def adres_defteri(isim. soyisim="Özgül". eposta="firatozgul@frtzgl.com". adres="˙stanbul". arka planda neler olup bitti˘ ini daha açık bir sekilde ¸ ¸ g ¸ görebiliriz: #!/usr/bin/env python # -*. isim print "soyisim:\n\t". **arglar): print "isim:\n\t". Bu yapının g g g kafanızı karı¸tırmasına izin vermeyin. telefon="02122121212". soyisim ve g telefon parametrelerini yerle¸tirdikten sonra istedi˘ imiz sayıda ba¸ka isimli argümanlar da bes g s lirtebiliyoruz. eposta="firatozgul@frtzgl.for k. ’cep’: ’05994443322’} Gördü˘ ünüz gibi. soyisim. Dolayısıyla söyle bir kod yazmamız g ¸ mümkün olabiliyor: for i in arglar.items(): print "%s\t:\t%s" %(k. adres="˙stanbul". I cep="05994443322") Bu kodları çalı¸tırdı˘ ımızda suna benzer bir çıktı alaca˘ ız: s g ¸ g isim: Fırat soyisim: Özgül telefon: 02122121212 öteki argümanlar: {’adres’: ’˙stanbul’. I ’eposta’: ’firatozgul@frtzgl. Bu parametre bir sözlük oldu˘ u için. Sözlükler konusunu s g ¸ anlatırken sözlüklere nasıl ö˘ e ekleyebilece˘ imizi anlattı˘ ımızı hatırlıyorsunuz: g g g .

.com". Söyle dü¸ünün: g ¸ g ¸ s defter = {} defter["adres"] = "˙stanbul" I defter["eposta"] = "firatozgul@frtzgl.com ve 05994443322 ö˘ elerine kar¸ılık geliyor. adres. soyisim="Özgül". çift yıldızlı parametreler fonksiyonlara istedi˘ imiz sayıda isimli argüman ekg g leme imkanı tanıyor bize.. elbise ve gömlek adlı ö˘ eler ekliyoruz. arglar[i] dedi˘ imiz sey ise ˙stang ¸ g g ¸ I bul. firatozgul@frtzgl. v) sozluk = {"eposta": "firatozgul@frtzgl. Dedi˘ im gibi. . "adres": "˙stanbul". Bu ö˘ elerin g g g de˘ erini sırasıyla 2. **sozluk) Burada sözlü˘ ü önceden tanımladı˘ ımıza ve bunu fonksiyonu ça˘ ırırken do˘ rudan argüman g g g g olarak ekledi˘ imize dikkat edin.. bu parametreler bir sözlük oldu˘ u için yukarıdaki g g örne˘ i su sekilde de yazabilirsiniz: g ¸ ¸ #!/usr/bin/env python # -*.. bir fonksiyonun gömülü olması ne anlama gelir? “gömülü” demek. v in defter.com" defter["cep"] = "05994443322" defter[i] dedi˘ imiz sey. yukarıdaki örnek for i in g g arglar. eposta ve cep ö˘ elerine. **arglar): defter = {} defter["isim"] = isim defter["soyisim"] = soyisim defter["telefon"] = telefon for i in arglar. Ayrıca sozluk argümanını fonksiyona yazarken yine çift yıldızlı g yapıyı kullanmayı da unutmuyoruz.7 Gömülü Fonksiyonlar (Built-in Functions) Python’da en büyük nimetlerden biri de bu dilin yapısında bulunan gömülü fonksiyonlardır (built-in functions). soyisim. 13.items(): print "%s\t:\t%s" %(k. satırıyla yaptı˘ ımız seyden farklı de˘ ildir.keys(). 1 ve 4 olarak ayarlıyoruz.coding: utf-8 -*def adres_defteri(isim. Dedi˘ im gibi.keys(): defter[i] = arglar[i] for k. I "cep": "05994443322"} adres_defteri(isim="Fırat". telefon.sozluk = {} sozluk["ayakkabı"] = 2 sozluk["elbise"] = 1 sozluk["gömlek"] = 4 Bu örnekte sozluk adlı sözlü˘ e ayakkabı. telefon="02122121212". Peki. g s Gördü˘ ünüz gibi.

Diyelim ki söyle bir sey yazdık: s g s s ¸ ¸ #!/usr/bin/env python # -*. Python geli¸tiricileri bu fonksiyonu tanımlamı¸ ve dilin içine “gömmü¸lerdir”. Bunun yerine halis s s hazırda tanımlanıp dilin içine gömülmü¸ olan bin() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Peki. Python programlama dilinin içinde yer alan. Kendi yazdı˘ ımız fonksiyonları kullanabilmek için. bizim kendi yazdı˘ ımız fonksiyonlar arasında tam olarak ne fark g vardır? Bir defa. Python’daki gömülü fonksiyonların listesine http://docs. Çünkü bu fonksiyonlar Python geli¸tiricileri tarafından özel olarak optimize edilmi¸tir. Yukarıdaki s adreste bunun gibi onlarca gömülü fonksiyon göreceksiniz. ˙ g Isterseniz global‘in ne oldu˘ unu anlatmaya g çalı¸mak yerine do˘ rudan bir örnekle i¸e ba¸layalım. g 13. Mesela daha önce ö˘ rendi˘ imiz ve sık sık kullandı˘ ımız g g g range() fonksiyonu gömülü bir fonksiyondur. gömülü fonksiyonlarla. Bakın bakalım sizden önce birisi tekerle˘ i zaten icat g etmi¸ mi? Örne˘ in tamsayıları (integer) ikili sayılara (binary) çevirmeniz gerekiyorsa. hazır fonksiyonlardır. gömülü fonksiyonlar oldukça hızlı ve verimlidir. kullanılmaya hazır bir sekilde bekler.8 global Deyimi Bu bölümde global adlı bir deyimden söz edece˘ iz. bu fonksiyonu g g içeren modülü öncelikle içe aktarmamız (import) gerekir. ˙ ¸ Istedi˘ inizde veya bu fonksiyg onlar lazım oldu˘ unda do˘ rudan kullanabilirsiniz bu fonksiyonları.coding: utf-8 -*def fonk(): a = 5 print a fonk() Burada her zamanki gibi fonk() adlı bir fonksiyon tanımladık ve daha sonra bu fonksiyonu ça˘ ırdık.“Python’un içinde yer alan” demektir. bu fonksiyonlar her an hazır ve nazırdır. Bu fonksiyon Python’un içinde. g s g Gördü˘ ünüz gibi. Simdi söyle bir sey yazarak bu a g gs ¸ ¸ ¸ de˘ i¸kenine ula¸maya çalı¸alım: gs s s #!/usr/bin/env python # -*. Mesela s s s len(). Yani bu fonksiyonları kullanabilmek için özel bir sey yapmanıza gerek yoktur.python. Bu fonksiyonun i¸levini yerine getirebilmesi için tanımlanmasına gerek ¸ s yoktur.coding: utf-8 -*def fonk(): a = 5 print a fonk() print "a’nın de˘eri: ". fonksiyon içinde a adlı bir de˘ i¸kenimiz var. Bir program yazarken. özel bir i¸levi yerine getirmeniz gerekti˘ inde s s g yukarıdaki adresi mutlaka kontrol edin. Su son söyledi˘ im seyin kafanızı ¸ g ¸ karı¸tırmasına izin vermeyin.html adresinden eri¸ebilirsiniz.org/library/functions. Yeri ve zamanı geldi˘ inde “modül” ve “içe aktarmak” kavrams g larından söz edece˘ iz. a g . Ama bizim tanımladı˘ ımız g g g fonksiyonlar böyle de˘ ildir. Yani gömülü fonksiyonlar. oturup s g bu i¸lemi yapan bir fonksiyon tanımlamaya çalı¸manız bo¸ bir çaba olur. s s ˙ Ikincisi (ve belki de en önemlisi). enumerate() ve sum() fonksiyonları da birer gömülü fonksiyondur. Sonuç olarak bu fonksiyonu çalı¸tırdı˘ ımızda 5 çıktısını aldık.

Alt satırdaki 10 de˘ eri ise g g a‘nın fonksiyon sınırları dı¸ındaki de˘ erini. ˙ gs Isterseniz bu durumu daha iyi anlayabilmek için yukarıdaki örne˘ i g söyle de˘ i¸tirelim: ¸ gs #!/usr/bin/env python # -*. line 7. Peki.. Gördü˘ ünüz gibi. Buna göre yukarıdaki fonk() adlı fonksiyon def fonk(): ifadesiyle g s ba¸lıyor. Herhangi bir fonksiyon içinde tanımlanan her sey o fonksiy¸ onun isim alanıyla sınırlıdır. Bu alanın dı¸ına çıkıldı˘ ında a de˘ i¸keninin s g gs herhangi bir geçerlili˘ i yoktur.. biz fonksiyon gs s içindeki a de˘ i¸kenine fonksiyon dı¸ından da eri¸emez miyiz? Elbette eri¸ebiliriz. in <module> print a NameError: name ’a’ is not defined Bu hata mesajı bize a diye bir de˘ i¸ken olmadı˘ ını söylüyor. print a ifadesiyle bitiyor. a de˘ i¸kenini fonksiyon dı¸ında s g g gs s da kullanabilmek için bu de˘ i¸keni dı¸arıda tekrar tanımlamamız gerekiyor.coding: utf-8 -*- .Bu kodları çalı¸tırdı˘ ımızda söyle bir hata alırız: s g ¸ Traceback (most recent call last): File "deneme.coding: utf-8 -*def fonk(): a = 5 print a fonk() a = 10 print "a’nın de˘eri: ". de˘ il mi? O halde neden Python a de˘ i¸kenini bulags s g gs madı˘ ından yakınıyor? Hatırlarsanız bu bölümün en ba¸ında. O yüzden Python yukarıdaki gibi bir kod yazdı˘ ımızda a g g de˘ i¸kenini bulamayacaktır. Simdi ¸ g g ¸ bu kodlara söyle bir ekleme yapalım: ¸ #!/usr/bin/env python # -*. a g Bu kodları çalı¸tırdı˘ ımızda ise söyle bir çıktı alırız: s g ¸ 5 a’nın de˘eri: 10 g Buradaki ilk 5 sayısı fonksiyon içindeki a‘nın de˘ erini gösteriyor. Ama bunun gs s s s için global adlı bir deyimden yararlanmamız gerekir. Python’da buna s isim alanı (namespace) adı verilir. Halbuki biz fonk() adlı fonksiyon gs g içinde bu a de˘ i¸kenini tanımlamı¸tık.coding: utf-8 -*def fonk(): a = 5 print a fonk() print "a’nın de˘eri: ". a g Kodları bu sekilde yazdı˘ ımızda Python’un bize bir hata mesajı gösterece˘ ini biliyoruz. Bu fonksiyonun etkisi bu alanla sınırlıdır. Yani mesela yukarıdaki fonksiyon içinde tanımladı˘ ımız a de˘ i¸keni g gs yalnızca bu fonksiyon sınırları dâhilinde geçerlidir.py". bir fonksiyonun sınırlarının ne g s oldu˘ undan söz etmi¸tik. Dilerseniz yukarıda ilk verdi˘ imiz örnek g üzerinden giderek bu global deyimini anlamaya çalı¸alım: s #!/usr/bin/env python # -*.

.coding: utf-8 -*a = 10 def fonk(): a = 5 return a print "a’nın fonksiyon içindeki de˘eri". Yani bu kodları s gs g çalı¸tırdı˘ ımızda söyle bir çıktı elde ediyoruz: s g ¸ a’nın fonksiyon içindeki de˘eri 5 g a’nın fonksiyon dı¸ındaki de˘eri: s g 10 Burada fonksiyon içinde ve dı¸ında aynı adda iki de˘ i¸ken tanımlamamıza ra˘ men. fonk() g print "a’nın fonksiyon dı¸ındaki de˘eri: ". s g g Biz yalnızca yukarıdaki kodların çıktısına odaklanalım.coding: utf-8 -*a = 10 def fonk(): global a a = 5 return a . Burada öncelikle bir a de˘ i¸keni tanımladık.def fonk(): global a a = 5 print a fonk() print "a’nın de˘eri: ". ˙ g Ikincisi ise fonksiyon dı¸ındaki a de˘ i¸keninin de˘ erini. yani fonksiyonun kendi sınırları dı¸ında da geçerli bir de˘ er oldu˘ unu söylüyor. iki adet çıktı veriyoruz. a g Burada yaptı˘ ımız sey. Bu ifade fonksiyon içindeki a adlı de˘ i¸kenin “global” ¸ gs oldu˘ unu. Bu fonksiyon içinde de˘ eri 5 olan bir a de˘ i¸keni daha tanımladık. s g gs Fonksiyon dı¸ında ise. s Simdi söyle bir sey yazdı˘ ımızı dü¸ünün: ¸ ¸ ¸ g s #!/usr/bin/env python # -*. global deyimi bir fonksiyon içindeki de˘ erlere fonksiyon dı¸ından da erg g s i¸memize yardımcı oluyor... Ardından fonk() adlı gs gs g bir fonksiyon olu¸turduk. fonksiyonu tanımladıktan sonra fonksiyon gövdesinin ilk satırına g ¸ global a diye bir sey eklemekten ibaret. Python’daki s gs g “isim alanı” kavramı sayesinde bu iki de˘ i¸kenin de˘ eri birbirine karı¸mıyor. Bu de˘ i¸kenin de˘ eri 10.. Ama bir de su gs g s ¸ kodlara bakın: #!/usr/bin/env python # -*. Bunlardan ilki fonksiyon içindeki a de˘ i¸keninin s gs de˘ erini gösteriyor. Bu g s g g kodları çalı¸tırdı˘ ımızda söyle bir çıktı alıyoruz: s g ¸ 5 a’nın de˘eri: g 5 Gördü˘ ünüz gibi. a s g Buradaki return deyimine takılmayın biraz sonra bunun tam olarak ne i¸e yaradı˘ ını görece˘ iz.

g g gs s ba¸ka bir geli¸tirici bir fonksiyon içinde global deyimini kullanarak fonksiyon dı¸ındaki aynı adlı s s s de˘ i¸kenlerin de˘ erini birbirine katmı¸ olabilir. Herhangi bir de˘ er döndürmedi˘ imiz fonksiyonlar otomatik olarak None g g g diye bir de˘ er döndürür. fonk() g print "a’nın fonksiyon dı¸ındaki de˘eri: ". bu fonksiyonun g g ¸ i¸letilmesi sonucu ortaya çıkan de˘ erin bir karakter dizisi oldu˘ udur.” veya “Bu g s g fonksiyon bir karakter dizisi döndürür.. her ne kadar gs g s I¸ faydalı bir araçmı¸ gibi görünse de. global deyimi fonksiyon dı¸ındaki a de˘ i¸kenini sildi. Siz programın bir yerine bir de˘ i¸ken tanımlamaya çalı¸ırken. Mesela. “Bu fonksiyonun dönü¸ de˘ eri bir karakter dizisidir. Yani Python’daki bütün fonksiyonlar bir s g de˘ er döndürür. iade etmek” gibi anlamlara gelir. Yaptı˘ ımız sey bir a de˘ i¸keni belirleyip. ¸ döndürmek. Bu arada sunu da belirtelim: Her ne ¸ kadar biz bir fonksiyonda açık açık bir de˘ er döndürmesek de o fonksiyon otomatik olarak bir g de˘ er döndürecektir. Peki bu ne demek? Açıklayalım: Python’da her fonksiyonun bir “dönü¸ de˘ eri” vardır. ˙ste bu tür sıkıntılardan ötürü. Burada “döndürmek”ten kastımız bir i¸lemin sonucu olarak ortaya çıkan g s de˘ eri vermektir.print "a’nın fonksiyon içindeki de˘eri". Bunu su sekilde test edebiliriz: g ¸ ¸ print fonk() . Bu kelime Türkçe’de “vermek. fonksiyonlar bir de˘ er döndürüyor da ne oluyor? s g g Yani bir fonksiyonun herhangi bir de˘ er döndürmesinin kime ne faydası var? ˙ g Isterseniz bunu daha iyi anlayabilmek için yukarıdaki örne˘ i bir de söyle yazalım: g ¸ def fonk(): a = 5 print a Burada herhangi bir de˘ er döndürmüyoruz. 13. Simdi bu noktada g s gs ¸ kendimize su soruyu sormamız lazım: Acaba bizim istedi˘ imiz sey bu mu? Özellikle üzerinde ¸ g ¸ birkaç farklı ki¸inin çalı¸tı˘ ı büyük projelerde böyle bir özellik ne tür sorunlara yol açabilir? s s g Üzerinde pek çok farklı ki¸inin çalı¸tı˘ ı büyük projelerde global deyiminin büyük sıkıntılar s s g do˘ urabilece˘ i apaçık ortada. Örne˘ in yukarıdaki s g g g fonksiyon a adlı de˘ i¸keni döndürüyor ve bu a de˘ i¸keni bir tamsayı oldu˘ u için. Peki. Bu defa çıktımız söyle oldu: ¸ a’nın fonksiyon içindeki de˘eri 5 g a’nın fonksiyon dı¸ındaki de˘eri: s g 5 Gördü˘ ünüz gibi. Buna göre yukarıdaki fonksiyon a de˘ i¸kenini gs “döndürüyor”. a s g Burada bir önceki kodlara ilave olarak global a satırını yazdık.. global deyiminin sakıncaları faydalarından çoktur.” dedi˘ imiz zaman kastetti˘ imiz sey. fonksiyongs gs g umuzun dönü¸ de˘ eri bir tamsayıdır.9 return Deyimi Hatırlarsanız bir önceki bölümde söyle bir fonksiyon tanımlamı¸tık: ¸ s def fonk(): a = 5 return a Dikkat ederseniz burada return diye bir sey kullandık. print g g ¸ gs deyimini kullanarak bunu ekrana bastırmaktan ibaret. O yüzs den yazdı˘ ınız programlarda global deyiminden mümkün oldu˘ unca uzak durmanızda fayda g g var.

coding: utf-8 -*def ekrana_bas(): a = 5 print a print "a de˘i¸keninin de˘eri: %s" %ekrana_bas() g s g Bu kodları çalı¸tırdı˘ ımızda söyle bir çıktı alırız: s g ¸ 5 a de˘i¸keninin de˘eri: None g s g Görüyorsunuz. Bunu anlayabilmek s s için söyle bir örnek verelim: ¸ #!/usr/bin/env python # -*. s gs Yani ekrana herhangi bir çıktı vermiyoruz. E˘ er tanımladı˘ ınız bir fonksiyonda bir de˘ er döndürmek yerine o de˘ eri s g g g g ekrana basarsanız (yani print deyimini kullanırsanız) fonksiyonun i¸levini bir bakıma kısıtlamı¸ s s olursunuz. return deyimi ise herhangi bir de˘ erin döndürülmesinden sorumg g ludur. Yukarıdaki fonksiyonu print olmadan da ça˘ ırabilece˘ imizi biliyorsunuz: g g g g fonk() Bu defa a de˘ i¸keninin de˘ eri ekrana dökülecek. bu fonksiyonda herhangi bir “print” i¸lemi yapmıyor olmamızdır.Fonksiyonu bu sekilde ça˘ ırdı˘ ımızda söyle bir çıktı aldı˘ ımızı göreceksiniz: ¸ g g ¸ g 5 None ˙ste burada gördü˘ ümüz None de˘ eri. Bu fonksiyondan çıktı alabilmek için fonksiyonu söyle ¸ ça˘ ırmamız gerekir: g print fonk() “Peki. Biz burada sadece a de˘ i¸kenini döndürmekle yetiniyoruz. bir fonksiyondan herhangi bir de˘ er döndürmedi˘ imizde g g g otomatik olarak None de˘ eri döndürüldü˘ ü için çıktıda bu de˘ eri görüyoruz. Simdi gs g g g ¸ su fonksiyona bakalım: ¸ def fonk(): a = 5 return a fonk() Burada ise ekranda herhangi bir çıktı göremeyiz. Halbuki biz a de˘ i¸keninin de˘ eri: 5 gibi s g gs g bir çıktı alaca˘ ımızı zannediyorduk. bütün bu anlattıkların ne i¸e yarar?” diye sordu˘ unuzu duyar gibiyim.. Bunun nedeni. Ama e˘ er o de˘ eri ekrana basmak yerine döndürmeyi tercih ederseniz. g Daha önce de dedi˘ imiz gibi. ancak None de˘ erini göremeyece˘ iz.. fonksiyonu hem g g ekranda bir mesaj göstermek için hem de ba¸ka i¸ler için kullanabilirsiniz. i¸ler hiç de istedi˘ imiz gibi gitmedi. Ama e˘ er yukarıg g g g daki fonksiyonu su sekilde tanımlasaydık i¸imiz daha kolay olurdu: ¸ ¸ s . fonk() adlı fonksiyonumuzun otomatik olarak I¸ g g döndürdü˘ ü de˘ erdir. print deyimi bir mesajın ¸ ¸ g ekrana basılmasını sa˘ lar. Siz bir fonksiyondan bir de˘ er döndürdükten sonra o de˘ erle ne yapaca˘ ınız tamag g g men size kalmı¸. s g Bir defa sunu anlamamız lazım: print ve return aynı seyler de˘ ildir. Çünkü tanımladı˘ ınız bu fonksiyonun tek görevi bir de˘ eri ekrana basmak olacakg g tır.

coding: utf-8 -*def deneme(): liste = [] while True: a = raw_input("Giriniz: ") if a == "0": pass else: liste.10 Fonksiyonlarda pass Deyimi Hatırlarsanız hata yakalama konusunu i¸lerken pass adlı bir deyimden söz etmi¸tik. ˙ g g g s Isterseniz bu fonksiyonu bir de return yerine print ile tanımlamayı deneyin. Bir de su örne˘ e bakın: g g ¸ g #!/usr/bin/env python # -*. Python’da ise bu deyim hers hangi bir i¸lem yapmadan geçece˘ imiz durumlarda kullanılır. “Pass” kelimesi Türkçe’de “geçmek.coding: utf-8 -*def sayi_isle(): sor = input("bir sayı girin: ") return sor sayi = sayi_isle() print "girdi˘iniz sayı: %s" %sayi g if sayi % 2 == 0: print "girdi˘iniz sayı çifttir" g else: print "girdi˘iniz sayı tektir" g print "girdi˘iniz sayının karesi: %s" %sayi ** 2 g print "girdi˘iniz sayının küpü: %s" %sayi ** 3 g Burada sayi_isle() adlı fonksiyonda kullanıcıya bir sayı sorup bu sayıyı döndürüyoruz. Daha sonra fonksiyonu ça˘ ırırken. bu ne demek? s g Su örne˘ e bir bakalım: ¸ g #!/usr/bin/env python # -*. O zaman ne demek istedi˘ imi gayet net bir biçimde anlayacaksınız.#!/usr/bin/env python # -*. a¸mak” gibi anlamlara gelir. g 13.coding: utf-8 -*def ekrana_bas(): a = 5 return a print "a de˘i¸keninin de˘eri: %s" %ekrana_bas() g s g Gördü˘ ünüz gibi. ˙ s s Isterseniz o deyimi tekrar hatırlayalım. bu defa istedi˘ imiz çıktıyı aldık. Peki.append(a) . bu döndürdümüz de˘ erle istedi˘ imiz i¸lemi yapabiliyoruz.

yukarıda gösterdi˘ imiz gibi s s g fonksiyonu tanımlayıp gövde kısmına da bir pass deyimi yerle¸tirebilirsiniz. g Python programcılarının. Bu programda bir fonksiyon tanımlayacaksınız. Çünkü dedi˘ imiz gibi. belgelendirme dizisini fonksiyon tanımının hemen ardından getiriyoruz. pass deyimini yukarıdaki g g s durumlar dı¸ında bir de söyle bir durumda kullanabilirsiniz: Diyelim ki bir program yazıyors ¸ sunuz. kod bir kez yazılır. Bu deyimi kullanarak söyle bir sey yazabilirsiniz: s ¸ ¸ def bir_fonksiyon(): pass Fonksiyon tanımlarken fonksiyon gövdesini bo¸ bırakamazsınız. bin kez okunur. Hiçbir s i¸e yaramaz. start]) -> value Returns the sum of a sequence of numbers (NOT strings) plus the value of parameter ’start’ (which defaults to 0). e˘ er s g g gövdeyi bo¸ bırakırsanız programınız çalı¸maz. “hiçbir ¸ I¸ sey yapmadan yola devam et!” anlamı katar kodlarımıza. ˙ste böyle s I¸ bir durumda pass deyimi imdadınıza yeti¸ir. yazdı˘ ınız kodların i¸levinin yanısıra s ¸ g s anla¸ılır olmasına da dikkat etmeniz gerekir.print liste deneme() Burada gördü˘ ümüz gibi. yazdıkları kodların daha kolay s anla¸ılmasını sa˘ lamak için bazı yardımcı araçlardan da faydalanır. Bu yüzden yazdı˘ ınız kodların g g anla¸ılır olması her seyden önemlidir. e˘ er kullanıcı 0 de˘ erini girerse. Belg gelendirme dizilerinde üç tırnak kullanmak adettendir.. Böyle bir durumda. . g g g g Python hiçbir sey yapmadan bu satırı atlayacaktır. Program yazarları. When the sequence is empty.coding: utf-8 -*def fonk(): """bo¸ bir fonksiyondur. Program yazarken.""" s pass Gördü˘ ünüz gibi. E˘ er program içinde sadece g g s g fonksiyonun ismini yazıp bırakırsanız programınız çalı¸ma sırasında hata verecektir. okunaklılı˘ ı artırmak için kullanabilece˘ i bir ba¸ka yardımcı araç da g g s belgelendirme dizileridir (docstring).__doc__ sum(sequence[. g g 13. Bir fonksiyona ait belgelendirme dizisine eri¸mek için su yöntemi kullanıyoruz: s ¸ Mesela sum() fonksiyonunun belgelendirme dizisine ula¸alım: s >>> print sum. returns start.. Daha sonra gövde s kısmına ne yazaca˘ ınıza karar verdi˘ inizde bu pass deyimini silebilirsiniz. pass deyiminin bu görevlerini daha önce ö˘ renmi¸tik. ˙ste pass buna benzer durumlarda. ama fonksiyon içeri˘ ini nasıl yazaca˘ ınızı dü¸ünmediniz.11 Fonksiyonların Belgelendirilmesi Her zaman söyledi˘ imiz gibi. Dilerseniz hemen bununla ilgili küçük bir örnek verelim: #!/usr/bin/env python # -*. Mesela önceki derslerims g izde gördü˘ ümüz yorum (comment) kavramı bu yardımcı araçlardan biridir. ¸ Dedi˘ imiz gibi. Fonksiyonun isminin ne olaca˘ ına karar g verdiniz. bu de˘ er listeye eklenmeyecek.

..Kendi yazdı˘ ımız fonksiyonların belgelendirme dizilerine de aynı sekilde ula¸abiliriz. Belgelendirme dizileri sayesinde. Belgelendirme dizileri özellikle yazdı˘ ımız kodları okuyan ba¸kaları için g g s kıymetlidir. yazdı˘ ımız kodları okuyanlar. s g Yukarıdaki kodlarda yer alan belgelendirme dizisini ekrana basmak için kodlarınıza söyle bir ¸ satır eklemelisiniz: print not_ortalamasi_hesapla.. s . Ama tabii ki önce bölüm sorularımız..""" deneme = 0 toplam = [] while deneme < ogrenci_sayisi: deneme += 1 toplam. belgelendirme dizileri bize yazdı˘ ımız bir fonksiyonun ne i¸e yaradı˘ ını ang g s g latma imkanı sa˘ lıyor.. yazdı˘ ınız belgelendirme dizilerinin de Python’un girintileme kurallarına uygun olg ması gerekti˘ ine dikkat edin. g Böylece fonksiyonlar konusunu tamamlamı¸ olduk. Önce g ¸ s fonksiyonumuzu tanımlayalım: >>> def fonk(): . """bo¸ bir fonksiyondur. Artık yeni ve çok önemli bir konu olan s “Modüllere” ba¸layabiliriz.append(int(raw_input("%s.. pass Simdi de fonksiyonumuzun belgelendirme dizisine ula¸alım: ¸ s >>> print fonk..coding: utf-8 -*def not_ortalamasi_hesapla(ogrenci_sayisi=5): """Not ortalaması hesaplayan bir fonksiyon." % deneme g print ("Bu ö˘rencilerin not ortalaması: %s" g %(sum(toplam)/deneme)) not_ortalamasi_hesapla() Gördü˘ ünüz gibi. Hiçbir s .__doc__ Bu arada.. Hiçbir s i¸e yaramaz.""" s ..__doc__ bo¸ bir fonksiyondur.. i¸e yaramaz. Bu fonksiyonun aldı˘ı tek argüman g kullanıcıya kaç kez not bilgisi sorulaca˘ını g gösterir... s Gelin isterseniz biraz daha anlamlı bir örnek verelim: #!/usr/bin/env python # -*. yazdı˘ ımız seyin g g ¸ ne i¸e yaradı˘ ı hakkında fikir sahibi olacaktır. ö˘rencinin notu: " g % deneme))) print "Toplam %s ö˘renci var.

13.12 Bölüm Soruları
1. Esasında siz, bu bölümde inceledi˘ imiz fonksiyon konusuna hiç de yabancı sayılmazsınız. g Bu bölüme gelinceye kadar pek çok fonksiyon ö˘ renmi¸tik. Mesela daha önceki derslerimizden g s hangi fonksiyonları hatırlıyorsunuz? 2. Python’daki sum() fonksiyonunun yaptı˘ ı i¸i yapan bir fonksiyon yazın. Yazdı˘ ınız fonksiyon g s g bir liste içindeki sayıların toplamını verebilmeli. 3. Kullanıcıya isim soran bir program yazın. Bu program kullanıcının ismini ekrana dökebilmeli. Ancak e˘ er kullanıcının girdi˘ i isim 5 karakterden uzunsa, 5 karakterden uzun olan g g kısım ekrana basılmamalı, onun yerine ”...” i¸areti gösterilmelidir. Örne˘ in kullanıcıdan alınan s g isim Abdullah ise programınız “Abdul...” çıktısını vermeli. 4. Bir önceki soruda yazdı˘ ınız programda kullanıcı, içinde Türkçe karakterler bulunan bir isim g girdi˘ inde programınızda nasıl bir durum ortaya çıkıyor? Örne˘ in programınız “I¸ıl” ismine g g s nasıl bir tepki veriyor? Sizce bunun sebebi nedir? 5. Yukarıdaki fonksiyonlarla ilgili söyle bir örnek vermi¸tik: ¸ s
#!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*def tek(): print "Girdi˘iniz sayı bir tek sayıdır!" g def cift(): print "Girdi˘iniz sayı bir çift sayıdır!" g sayi = raw_input("Lütfen bir sayı giriniz: ") if int(sayi) % 2 == 0: cift() else: tek()

Bu kodlara söyle bir baktı˘ ınızda, aslında bu kodları su sekilde de yazabilece˘ imizi farket¸ g ¸ ¸ g mi¸sinizdir: s
#!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*sayi = raw_input("Lütfen bir sayı giriniz: ") if int(sayi) % 2 == 0: print "Girdi˘iniz sayı bir çift sayıdır!" g else: print "Girdi˘iniz sayı bir tek sayıdır!" g

Bu kodları böyle de˘ il de fonksiyon içinde yazmamızın sizce ne gibi avantajları vardır? g 6. Argüman ile parametre arasındaki farkı açıklayın. 7. Standart bir kurulum beti˘ ini taklit eden bir program yazın. Örne˘ in programınız su a¸ag g ¸ s maları gerçekle¸tirebilmeli: s • Kullanıcıya, “Kuruluma ho¸geldiniz!” mesajı göstermeli, s

• Kullanıcıya bir lisans anla¸ması sunmalı ve bu anla¸manın sartlarını kabul edip etmedi˘ ini s s ¸ g sormalı, • E˘ er kullanıcı lisans anla¸masının sartlarını kabul ederse kuruluma devam etmeli, aksi g s ¸ halde kurulumdan çıkmalı, • Kullanıcıya, “standart paket”, “minimum kurulum” ve “özel kurulum” olmak üzere üç farklı kurulum seçene˘ i sunmalı, g • Kullanıcının seçimine göre, programda kurulu gelecek özelliklerin bazılarını etkinle¸tirmeli s veya devre dı¸ı bırakmalı, s • Programın sistem üzerinde hangi dizine kurulaca˘ ını kullanıcıya sorabilmeli, g • Kurulumdan hemen önce, programın hangi özelliklerle kurulmak üzere oldu˘ unu kulg lanıcıya son kez bildirmeli ve bu a¸amada kullanıcıya kurulumdan vazgeçme veya kus rulum özelliklerini de˘ i¸tirme imkanı vermeli, gs • E˘ er kullanıcı kurulum özelliklerini de˘ i¸tirmek isterse önceki a¸amaya geri dönebilmeli, g gs s • E˘ er kullanıcı, seçti˘ i özelliklerle kurulumu gerçekle¸tirmek isterse program kullanıcının g g s belirledi˘ i sekilde sisteme kurulabilmeli, g ¸ • Son olarak kullanıcıya kurulumun ba¸arıyla gerçekle¸tirildi˘ ini bildiren bir mesaj gösters s g meli. Not: Bu adımları kendi hayal gücünüze göre de˘ i¸tirebilir, bunlara yeni basamaklar ekleyegs bilirsiniz. 8. Fonksiyonlar konusunu anlatırken söyle bir örnek vermi¸tik: ¸ s
#!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*def tek(): print "Girdi˘iniz sayı bir tek sayıdır!" g def cift(): print "Girdi˘iniz sayı bir çift sayıdır!" g sayi = raw_input("Lütfen bir sayı giriniz: ") if int(sayi) % 2 == 0: cift() else: tek()

Bu programın zayıf yönlerini bulmaya çalı¸ın. Sizce bu program hangi durumlarda çöker? Bu s programın çökmesini engellemek için ne yapmak gerekir?

BÖLÜM

14

Modüller

Bu bölümde Python’daki en önemli konulardan biri olan modüllerden söz edece˘ iz. Ancak g modülleri kullanabilmek için tabii ki öncelikle “modül” denen seyin ne oldu˘ unu anlamamız ¸ g gerekiyor. Söyle dü¸ünün: Diyelim ki bir program yazıyorsunuz. Yazdı˘ ınız bu programın içinde karakter ¸ s g dizileri, sayılar, de˘ i¸kenler, listeler, demetler, sözlükler, kümeler ve fonksiyonlar var. Progs gramınız da .py uzantılı bir metin dosyası içinde yer alıyor. ˙ste bütün bu ö˘ eleri ve veri tipI¸ g lerini içeren .py uzantılı dosyaya modül adı verilir. Bu bilgiye göre, simdiye kadar yazdı˘ ınız ve ¸ g bundan sonra yazaca˘ ınız bütün Python programları aynı zamanda birer modüldür. g Peki, bu bilginin bize ne faydası var? Ya da söyle soralım: Yazdı˘ ımız bir Python programının ¸ g modül olması neden bu kadar önemli? Hatırlarsanız bir önceki bölümde Python’daki fonksiyonlardan bahsetmi¸tik. Yine hatırlarsanız s o bölümde carp() adlı bir fonksiyon da tanımlamı¸tık. Bu fonksiyonu kullanabilmek için ne s yapmamız gerekti˘ ini biliyorsunuz. carp() fonksiyonuna ihtiyacımız oldu˘ unda bu fonksiyonu g g ça˘ ırmamız yeterli oluyor. Simdi söyle bir dü¸ünelim: Biz bu carp() fonksiyonuna ihtiyacımız g ¸ ¸ s oldu˘ unda fonksiyonu ça˘ ırmak yoluyla aynı program içinde kullanabiliyoruz. Peki ya aynı g g fonksiyona ba¸ka bir Python programında da ihtiyacımız olursa ne yapaca˘ ız? O fonksiyonu s g kopyalayıp öbür Python programına yapı¸tıracak mıyız? Tabii ki hayır! Kodları alıp oradan s oraya kopyalamak programcılık tecrübeniz açısından hiç de verimli bir yöntem de˘ ildir. Üsteg lik do˘ ası gere˘ i “kopyala-yapı¸tır” tekni˘ i hatalara oldukça açık bir yoldur. Biz herhangi bir g g s g Python programında bulunan herhangi bir fonksiyona (veya niteli˘ e) ihtiyaç duydu˘ umuzda o g g fonksiyonu (veya niteli˘ i) programımıza “aktaraca˘ ız”. Peki, bunu nasıl yapaca˘ ız? g g g Dedi˘ imiz gibi bütün Python programları aynı zamanda birer modüldür. Bu özellik sayesinde g Python programlarında bulunan fonksiyon ve nitelikler ba¸ka Python programları içine aktarılas bilirler. Böylece bir Python programındaki i¸levsellikten, ba¸ka bir Python programında da s s yararlanabilirsiniz. ˙ste bu bölümde, bütün bu i¸lemleri nasıl yapaca˘ ımızı ö˘ renece˘ iz. Dilerseniz lafı daha fazla I¸ s g g g dolandırmadan modüller konusuna hızlı bir giri¸ yapalım. s

14.1 Modüllerin Çe¸ itleri s
Python’da modüller çe¸it çe¸ittir. Temel olarak Python’da üç çe¸it modülden söz edilebilir: s s s 1. Kendi Yazdı˘ ınız Modüller g 173

2. Geli¸tiricilerin Yazdı˘ ı Modüller s g 3. Üçüncü Sahısların Yazdı˘ ı Modüller ¸ g ˘ Kendi yazdıgınız modüller, adından da anla¸ılaca˘ ı gibi, bir Python programcısı olarak otus g rup sizin yazdı˘ ınız modüllerdir. g ˘ Geli¸ tiricilerin yazdıgı modüller, sizin modüllerinizin aksine Python geli¸tiricileri tarafından s s yazılıp Python programlama diline entegre edilmi¸ olan ve bu bakımdan dilin bir parçası olan s modüllerdir. ˘ Üçüncü sahısların yazdıgı modüller, genellikle internet üzerindeki kaynaklardan edinebile¸ ce˘ iniz, Python programcıları tarafından hazırlanıp herkesin kullanımına sunulmu¸ olan modg s üllerdir. Biz bu bölümde, yukarıda saydı˘ ımız üç modül türünü de olabildi˘ ince ayrıntılı bir sekilde g g ¸ incelemeye çalı¸aca˘ ız. Dilerseniz öncelikle kendi yazdı˘ ımız modüllerden ba¸layalım... s g g s

˘ 14.2 Kendi Yazdıgınız Modüller
Yukarıda da tanımladı˘ ımız gibi, kendi yazdı˘ ınız modüller, birer Python programcısı olarak otug g rup sizin yazdı˘ ınız Python programlarıdır. Mesela bir program yazdınız ve adını da deneme.py g koydunuz. Bu programın içeri˘ i söyle olsun: g ¸
#!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*def carp(liste): a = 1 for i in liste: a = a * i print a

˙ste deneme.py adlı bu Python programı bir modüldür ve bu modül, carp() adlı tek bir I¸ fonksiyondan olu¸ur. Elbette modüller tek bir fonksiyondan ibaret olmak zorunda de˘ ildir. s g Bir modül pek çok farklı fonksiyondan olu¸abilir. Örne˘ in: s g
#!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*def carp(liste): a = 1 for i in liste: a = a * i return a def bol(bolen, bolunen, hassas=True): sonuc = bolen / float(bolunen) if hassas: return float(sonuc) if not hassas: return int(sonuc) def topla(*args): toplam = 0 for i in args:

toplam += i return toplam def cikar(bir, iki): return iki - bir

Burada dört farklı fonksiyona sahip bir modül tanımladık. Dilerseniz bu modülü masaüstüne aritmetik.py adıyla kaydedelim. Bu noktada Modül nedir? sorusunu tekrar sormakta fayda var. Bu bölümün en ba¸ında s yaptı˘ ımız tanıma göre, carp(), bol(), topla() ve cikar() fonksiyonlarını içeren yukarıdaki arg itmetik.py adlı program bir modüldür. Bu modülün adı da aritmetik‘tir. Python’da modüller (genellikle) .py uzantısına sahiptir. Ancak bir modülün adı söylenirken bu .py uzantısı es geçilir ve sadece isim kısmı dikkate alınır. Bu yüzden elinizdeki aritmetik.py adlı program aritmetik modülü olarak adlandırılacaktır. Dedi˘ imiz gibi, bu modül içinde toplam dört adet fonksiyon var. Biz bu fonksiyonları aynı modül g içinde rahatlıkla kullanabiliriz. Mesela cikar() fonksiyonuna ihtiyacımız oldu˘ unda yapmamız g gereken tek sey bu fonksiyonu ça˘ ırmaktır: ¸ g
print cikar(1545, 1432)

Veya topla() fonksiyonuna gereksinim duyarsak, yine bu fonksiyonu ça˘ ırmak çok kolaydır: g
print topla(3, 15, 43, 23, 88)

Peki ya bu fonksiyonlara ba¸ka bir programda da ihtiyaç duyarsak ne olacak? Böyle bir dus rumda yapaca˘ ımız sey bu fonksiyonu o program içinden ça˘ ırmak olacak. Ancak bunu yapg ¸ g manın belli kuralları var. Peki, nedir bu kurallar? ˙ste simdi bu kuralların ne oldu˘ unu inceleyeI¸ ¸ g ce˘ iz... g

14.3 Modülleri ˙çe Aktarmak I
Bu bölümün ba¸ında söyle bir cümle sarfetmi¸tik: s ¸ s “Herhangi bir Python programında bulunan herhangi bir fonksiyona (veya niteli˘ e) g ihtiyaç duydu˘ umuzda o fonksiyonu (veya niteli˘ i) programımıza aktarabiliriz.“ g g Python’da bir modülü ba¸ka bir programa ta¸ıma i¸lemine içe aktarma adı verilir. ˙ s s s Ingilizce’de ise bu i¸leme import deniyor. s Simdi yukarıda aritmetik.py adıyla kaydetti˘ imiz dosyanın bulundu˘ u dizin içinde bir ko¸ g g mut satırı açıp Python’un etkile¸imli kabu˘ unu çalı¸tırın. Mesela e˘ er aritmetik.py dosyasını s g s g masaüstüne kaydettiyseniz bir komut satırı açın, cd Desktop komutuyla masaüstüne gelin ve orada python komutunu vererek etkile¸imli kabu˘ u ba¸latın. Simdi su komutu verin: s g s ¸ ¸
>>> import aritmetik

E˘ er hiçbir sey olmadan bir alt satıra geçildiyse modülünüzü ba¸arıyla içe aktardınız demektir. g ¸ s E˘ er söyle bir hata çıktısıyla kar¸ıla¸ıyorsanız, muhtemelen Python’u masaüstünün oldu˘ u g ¸ s s g dizinde ba¸latamamı¸sınızdır: s s
>>> import aritmetik Traceback (most recent call last): File "<stdin>", line 1, in <module> ImportError: No module named aritmetik

import aritmetik komutunun ba¸arılı oldu˘ unu varsayarak yolumuza devam edelim... s g Modülü içe aktardıktan sonra dir() adlı özel bir fonksiyondan yararlanarak, içe aktardı˘ ımız bu g modül içindeki kullanılabilir fonksiyon ve nitelikleri görebilece˘ imizi biliyorsunuz: g
>>> dir(aritmetik)

Bu komut bize söyle bir çıktı verir: ¸
[’__builtins__’, ’__doc__’, ’__file__’, ’__name__’, ’__package__’, ’bol’, ’carp’, ’cikar’, ’topla’]

Burada bizi ilgilendiren kısım bol, carp, cikar ve topla adlı ö˘ eler. Bu çıktıdan anlıyoruz ki, aritg metik adlı modülün içinde bol, carp, cikar ve topla adlı fonksiyonlar var ve biz bu fonksiyonları kullanma imkânına sahibiz. O halde gelin mesela bu modül içindeki carp() adlı fonksiyonu kullanabilmek için sırasıyla söyle bir seyler yazalım: ¸ ¸
>>> liste = [45, 66, 76, 12] >>> aritmetik.carp(liste)

Bu komutlar söyle bir çıktı verir: ¸
2708640

Gördü˘ ünüz gibi, aritmetik modülü içindeki carp() adlı fonksiyonu kullanarak “liste” içindeki g sayıları birbiriyle çarptık. aritmetik modülünü nasıl içe aktardı˘ ımıza ve bu modülün içindeki bir g fonksiyon olan carp() fonksiyonunu nasıl kullandı˘ ımıza çok dikkat edin. Önce modülümüzün g adı olan “aritmetik”i yazıyoruz. Ardından bir nokta i¸areti koyup, ihtiyacımız olan fonksiyonun s adını belirtiyoruz. Yani söyle bir formül takip ediyoruz: ¸
modül_adı.fonksiyon

Böylece modül içindeki fonksiyona eri¸mi¸ olduk. Yalnız burada asla unutmamamız gereken s s sey öncelikle kullanaca˘ ımız modülü import modül_adı komutuyla içe aktarmak olacaktır. ¸ g Modülü içe aktarmazsak tabii ki o modüldeki fonksiyon veya niteliklere eri¸emeyiz. s Simdi aritmetik.py adlı dosyanızı açıp dosyanın en ba¸ına su kodu ekleyin: ¸ s ¸
pi_sayisi = 22/7.0

Yani aritmetik.py dosyasının son hali söyle olsun: ¸
#!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*pi_sayisi = 22/7.0 def carp(liste): a = 1 for i in liste: a = a * i return a def bol(bolen, bolunen, hassas=True): sonuc = bolen / float(bolunen) if hassas: return float(sonuc) if not hassas:

return int(sonuc) def topla(*args): toplam = 0 for i in args: toplam += i return toplam def cikar(bir, iki): return iki - bir

Simdi tekrar komut satırına dönüp su komutu verin: ¸ ¸
dir(aritmetik)

Bu komut biraz öncekiyle aynı çıktıyı verecektir. Halbuki biz modülümüze pi_sayisi adlı bir de˘ i¸ken daha ekledik. O halde neden bu de˘ i¸ken listede görünmüyor? gs gs Python’da bir modülü komut satırında içe aktardıktan sonra e˘ er o modülde bir de˘ i¸iklik yag gs parsanız, o de˘ i¸ikli˘ in etkili olabilmesi için modülü yeniden yüklemeniz gerekir. Bu i¸lemi gs g s reload() adlı özel bir fonksiyon yardımıyla yapıyoruz:
>>> reload(aritmetik)

Bu komut söyle bir çıktı verir: ¸
<module ’aritmetik’ from ’aritmetik.py’>

Bu çıktı modülün ba¸arıyla yeniden yüklendi˘ ini gösteriyor. Simdi dir(aritmetik) komutunu s g ¸ tekrar verelim:
>>> dir(aritmetik)

Bu defa listede bol, carp, cikar ve topla ö˘ eleriyle birlikte pi_sayisi ö˘ esini de göreceksiniz. g g Dolayısıyla artık bu ö˘ eye de eri¸ebilirsiniz: g s
>>> aritmetik.pi_sayisi 3.1428571428571428

Eh, yarım yamalak da olsa pi sayısını elde etmi¸ olduk!.. s Buraya kadar modülleri hep etkile¸imli kabukta içe aktardık. Ama tabii ki önemli olan bir s modülü ba¸ka bir python programı içinden ça˘ ırabilmektir. ˙ s g Isterseniz simdi bir modülü ba¸ka ¸ s bir Python programı içinden nasıl ça˘ ırabilece˘ imizi ö˘ renelim. g g g Simdi masaüstünde test.py adlı bir dosya olu¸turun ve Kwrite, Kate, Gedit veya IDLE adlı metin ¸ s düzenleyicilerden birini kullanarak bu dosyayı açın. Dosyaya su satırları yazın: ¸
#!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*import aritmetik

˙ iki satır zaten demirba¸. Burada önemli olan satır import aritmetik. Bu satırla, yine Ilk s masaüstünde kayıtlı bulunan aritmetik.py adlı programı, yani aritmetik modülünü içe aktardık. Bu modülü içe aktardı˘ ımıza göre, artık bu modülün içindeki bütün fonksiyon ve nitelikleri g kullanabiliriz. O halde yazmaya devam edelim:

#!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*import aritmetik print aritmetik.cikar(1455, 32)

Yazdı˘ ımız son satırda, aritmetik modülünün içinde yer alan cikar() adlı fonksiyonu kullanmı¸ g s olduk. Böylece daha önce bir kez tanımladı˘ ımız cikar() adlı fonksiyona ba¸ka bir Python prog s gramında da ihtiyaç duydu˘ umuzda, bu fonksiyonu tekrar yazmak zorunda kalmadan, gerekli g fonksiyonu barındıran modülü programımız içine aktararak (import) i¸imizi hallettik. Aynı seks ¸ ilde aritmetik modülü içindeki öbür fonksiyonları ve nitelikleri de kullanabilirsiniz. Mesela modül içinde yer alan pi_sayisi niteli˘ ini de kullanabiliriz: g
#!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*import aritmetik print aritmetik.cikar(1455, 32) print "pi sayısının de˘eri: %s" %aritmetik.pi_sayisi g

Simdi bu test.py adlı programı çalı¸tırın ve nasıl bir sonuç aldı˘ ınızı inceleyin. ¸ s g

14.4 Modülleri ˙çe Aktarma Yöntemleri I
Python’da programımız içinde kullanaca˘ ımız modülleri birkaç farklı yöntemle içe aktarabiliriz. g Biz simdiye kadar sadece import modül_adı yöntemini ö˘ rendik. Hemen kısaca bu yöntem¸ g leri inceleyelim: import modül_adı Bu yöntemle bir modülü, bütün içeri˘ iyle birlikte içe aktarabiliriz. Ba¸ka bir deyi¸le bir modülün g s s içinde ne var ne yoksa programımız içine davet edebiliriz. Yukarıda kullandı˘ ımız da zaten bu g yöntemdir. from modül_adı import * Bu yöntemle bir modül içinde adı “__” ile ba¸layanlar hariç bütün fonksiyonları programımız s içine aktarabiliriz. Yani bu yöntem de tıpkı yukarıda anlatılan yöntemde oldu˘ u gibi, bütün g fonksiyonları alacaktır. Yalnız “__” ile ba¸layan fonksiyonlar hariç... s E˘ er bir modülü bu yöntemi kullanarak içe aktarmı¸sanız, içe aktardı˘ ımız modülün nitelik g s g ve fonksiyonlarına do˘ rudan nitelik veya fonksiyon adını kullanarak eri¸ebilirsiniz. Örne˘ in g s g import modül_adı yöntemiyle içe aktardı˘ ımız modüllerin nitelik ve fonksiyonlarını söyle kulg ¸ lanıyorduk:
>>> modül_adı.fonksiyon

from modül_adı import * yöntemiyle içe aktardı˘ ımız modüllerin nitelik ve fonksiyonlarını g ise söyle kullanıyoruz: ¸
>>> fonksiyon

Mesela yukarıda bahsetti˘ imiz aritmetik modülünü örnek alalım: g

>>> from aritmetik import * >>> liste = [2, 3, 4] >>> print carp(liste) 24

Gördü˘ ünüz gibi, bu defa aritmetik.carp(liste) gibi bir komut vermedik. carp() fonksiyg onunu do˘ rudan kullanabildik. Bu yöntem oldukça pratiktir. Programcıya aynı i¸i daha az g s kodla yapma imkânı sa˘ lar. Ancak bu yöntemin bazı sakıncaları vardır. Bunlara biraz sonra g de˘ inece˘ iz. g g from modül_adı import falanca, filanca Bu yöntem ise bir modülden falanca ve filanca adlı fonksiyonları ça˘ ırmamızı sa˘ layacaktır. g g Yani bütün içeri˘ i de˘ il, bizim istedi˘ imiz fonksiyonları içe aktarmakla yetinecektir. Örne˘ in: g g g g
>>> from aritmetik import carp

Bu sekilde aritmetik modülünün yalnızca carp() fonksiyonunu içe aktarmı¸ olduk. Bu sekilde ¸ s ¸ carp() fonksiyonuna eri¸ebiliriz: s
>>> liste = [2, 3, 4] >>> print carp(liste) 24

Ama pi_sayisi niteli˘ ine eri¸emeyiz. Çünkü biz burada sadece carp() fonksiyonunu içe akg s tardık. E˘ er pi_sayisi niteli˘ ine de eri¸ebilmek istersek modülümüzü su sekilde içe aktarg g s ¸ ¸ mamız gerekir:
>>> from deneme import carp, pi_sayisi

Bu sekilde hem carp() fonksiyonunu, hem de pi_sayisi niteli˘ ini içe aktarmı¸ olduk. ¸ g s import modül_adı as yeni_isim Diyelim ki herhangi bir sebepten, modülün adını programınız içinde do˘ rudan kullanmak isg temiyorsunuz. O zaman bu yöntemi kullanarak modüle farklı bir ad verebilirsiniz:
>>> import aritmetik as arit >>> liste = [2, 3, 4] >>> arit.carp(liste)

Mesela içe aktaraca˘ ınız modül adı çok uzunsa ve her defasında bu uzun ismi yazmak size g zor geliyorsa bu yöntemi kullanarak modül adını kısaltabilirsiniz. Ayrıca programınızda zaten aritmetik adlı ba¸ka bir nitelik veya fonksiyon varsa bu ikisinin birbirine karı¸masını engelles s mek için de bu yöntemi kullanmayı tercih edebilirsiniz. Peki bu yöntemlerden hangisini kullanmak daha iyidir? E˘ er ne yaptı˘ ınızdan tam olarak g g emin de˘ ilseniz veya o modülle ilgili bir belgede farklı bir yöntem kullanmanız önerilmiyg orsa, anlatılan birinci yöntemi kullanmak her zaman daha güvenlidir (import modül_adı). Çünkü bu sekilde bir fonksiyonun nereden geldi˘ ini karı¸tırma ihtimaliniz ortadan kalkar. ¸ g s Mesela aritmetik.carp(liste) gibi bir komuta baktı˘ ınızda carp() fonksiyonunun aritmetik g adlı bir modül içinde oldu˘ unu anlayabilirsiniz. Ama sadece carp(liste) gibi bir komutla g

Bu bölümün en ba¸ında yaptı˘ ımız s g modül tanımını dikkate alacak olursak. Ama modül çe¸itlerinden bahsederken de söyledi˘ imiz gibi. Bu modüle ili¸kin s s g s resmi (˙ Ingilizce) belgelere http://docs. os modülü bize. GNU/Linux sistemlerinde bu modül ço˘ unlukla /usr/lib/python2. aslında bu dosyanın birtakım fonksiyon ve niteliklerden g olu¸an alelade bir Python programı oldu˘ unu göreceksiniz. os modülünü de aynen öyle içe aktarıp bunun içindeki fonksiyon ve nitelikleri kullanacaksınız.5 Geli¸ tiricilerin Yazdıgı Modüller s Buraya kadar kendi kendimize nasıl Python modülü yazaca˘ ımızı ve yazdı˘ ımız bu modülg g leri nasıl kullanaca˘ ımızı gördük. os adlı bir modül üzerinden.org/library/os. Windows sistemlerinde g ise bu modülü bulmak için C:/Python26/Lib adlı dizinin içine bakabilirsiniz. Bu modülü. s Modülün kendi belgelerinde belirtildi˘ ine göre.py adlı bir Python programıdır. s g ˘ 14.1 os Modülü os adlı modül Python’daki en önemli modüllerden biridir. Ayrıca mesela programınız içinde zaten carp() adlı bir g fonksiyon varsa. size geli¸tiricilerin yazdı˘ ı modülleri tanıtmaya s g çalı¸aca˘ ız. ¸ Python modüllerinin listesine http://docs.1428571428571428 Gördü˘ ünüz gibi. modülü g içe aktarmak suretiyle nasıl kullanıyorsanız.python.html adresinden eri¸ebilirsiniz.kar¸ıla¸tı˘ ınızda bu fonksiyonun program içinde mi yer aldı˘ ını. bilgisayarımızda bulunan os. Bir de hazır yazılmı¸ modüller s vardır. os.python.6/ dizini içinde bulunur.py programını nereden bulabiliriz. Python programlama dili içinde çok sayıda modül kullanıma hazır bir sekilde bizi bekler. s g 14. Herhalde böyle bir seyin ba¸ınıza gelmesini istemezsiniz. O gs ¸ s yüzden içeri˘ ini bilmedi˘ iniz modülleri içe aktarırken import modül_adı yöntemini kullanmak g g sizi büyük ba¸ a˘ rılarından kurtarabilir. Buna bir örnek verelim. Komut satırında g s s söyle bir kod yazın: ¸ >>> pi_sayisi = 46 Simdi aritmetik adlı modülü su yöntemle içe aktarın: ¸ ¸ >>> from aritmetik import * Bakın bakalım pi_sayisi de˘ i¸keninin de˘ eri ne olmu¸? gs g s >>> print pi_sayisi 3. Bu dosyanın sizin yazdı˘ ınız Python s g g programlarından hiç bir farkı yoktur. g s g Python sadece kendi modüllerimizi yazmamıza izin vermez. aritmetik adlı modülden carp() fonksiyonunu aldı˘ ınızda isim çakı¸ması neg s deniyle hiç istemedi˘ iniz sonuçlarla kar¸ıla¸abilirsiniz.html adresinden eri¸ebilirsiniz. i¸letim sistemleriyle ilgili i¸lemler yapma olana˘ ı sunar.py dosyasını açıp içine baktı˘ ınızda.5. aritmetik modülündeki pi_sayisi niteli˘ i sizin kendi programınızdaki g g pi_sayisi de˘ i¸kenini silip attı. aslında os modülü. Peki biz bu os. bu modülü kullanan programların farklı i¸leg s tim sistemleri üzerinde çalı¸ma sansı daha fazladır. Kendi yazdı˘ ınız modüller içindeki fonksiyonları. s Biz bu bölümde.org/modindex. tıpkı kendi yazdı˘ ımız modülleri içe aktarıyormu¸uz gibi aktaraca˘ ız: g s g . yoksa ba¸ka bir modülden s s g g s mi içe aktarıldı˘ ını anlayamazsınız. Bunun neden böyle oldu˘ unu biraz sonra s ¸ g daha iyi anlayacaksınız.

. g s g Basit bir örnekle ba¸layalım: s >>> print os. “ce” Macintosh için “mac” OS/2 için “os2” Risc Os için “riscos” .. ¸ Burada en önemli konu.py dosyasının bulundu˘ u dizine gitmenize gerek yok. kullandı˘ ınız i¸letim sisteminin ne oldu˘ u hakkında bilgi verir. Bu modülün içindeki herhangi bir fonksiyonu ya da niteli˘ i kullanabilmek için öncelikle modülü içe aktarmalıyız. içeri˘ i dı¸ında. Bu modülü programımız içine nasıl davet edece˘ imizi ö˘ rendi˘ imize göre. Öncelikle. Neticede bu modülü siz de yazmı¸ olabilirdiniz. Simdi biz bu fonksiyonlar g g ¸ ve niteliklerden önemli olanlarını incelemeye çalı¸alım. s ˘ name Niteligi dir(os) komutuyla os modülünün içeri˘ ini inceledi˘ inizde orada name adlı bir nitelik oldu˘ unu g g g göreceksiniz. ¸ Python komut satırında “>>>” i¸aretinden hemen sonra: s >>> import os komutuyla os modülünü içe aktarıyoruz.name Bu komutu hangi i¸letim sisteminde verdi˘ inize ba˘ lı olarak aldı˘ ınız çıktı da farklı olacaktır. E˘ er bu sekilde modülü g g ¸ “import” etmezsek. Tabii bu modülün sizin s s yazdı˘ ınız modülden önemli bir farkı. Yani bu modülü kullanabilmek için os. Windows için “nt”. s g g g Mesela ben bu komutu GNU/Linux i¸letim sistemi üzerinde verdi˘ im için ‘posix’ çıktısı aldım. s Dolayısıyla. Bunun neden böyle oldu˘ unu biraz sonra açıklayaca˘ ız. bu modülün sizin yazdı˘ ınız herhangi bir Python programından g s g (ba¸ka bir söyleyi¸le “Python modülünden”) hiç bir farkı yoktur. bu modülü içe aktarmaktır. Daha sonra su komutu veriyoruz: ¸ >>> dir(os) ˙ Isterseniz daha anla¸ılır bir çıktı elde edebilmek için bu komutu su sekilde de verebilirsiniz: s ¸ ¸ >>> for icerik in dir(os): . bu modül içinde bir yı˘ ın fonksiyon ve nitelik var. komut satırını hangi dizin altında açmı¸ olursanız olun g s os modülünü içe aktarabilmenizdir. Bu nitelik.>>> import os Gördü˘ ünüz gibi. kullanım olarak kendi yazdı˘ ımız bir modülü nasıl içe aktarıyorsak os g g modülünü de aynen öyle içe aktarıyoruz. isterseniz bu modül içinde neler var neler yok söyle bir listeleyelim.. bu modülle ilgili kodlarımızı çalı¸tırmak istedi˘ imizde Python bize bir hata s g mesajı gösterecektir. biz konumuza dönelim. s g os modülünde i¸letim sistemi isimleri için öntanımlı olarak su ifadeler bulunur: s ¸ GNU/Linux için “posix”. Neyse. “dos”.. print icerik Gördü˘ ünüz gibi. os modülü içindeki g g g fonksiyonlardan ve niteliklerden söz edebiliriz. O g g g yüzden bunu simdilik dert etmeyin.

. E˘ er yazdı˘ ınız bir prog ¸ g g g gramda name niteli˘ ini kullanarak i¸letim sistemi sorgulaması yaparsanız. ˙ste buna benzer sistem komutlarını Python yardımıyla çalı¸tırabilmek için os modülünün bize I¸ s sundu˘ u system() adlı fonksiyondan yararlanaca˘ ız. Çünkü bu sayede programınızın. s s g system() Fonksiyonu Bu fonksiyon. Çünkü from os import name komutuyla yalnızca name niteli˘ ini çekti˘ imiz.system("ls") veya: .name == "posix": a = raw_input("Linus Torvalds’a mesajınızı yazın:") if os. kullanılan i¸letim sistemini sorguladık. g s Buna göre bu program çalı¸tırıldı˘ ında. g s Ö˘ rendi˘ imiz bu bilgiyi kullanarak söyle basit bir sey yazabiliriz: g g ¸ ¸ #!/usr/bin/env python # -*. kullanıcıs g g s dan “Linus Torvalds’a mesajını yazması” istenecektir. yazdı˘ ınız programın g s g birden fazla i¸letim sistemi üzerinde çalı¸ma imkânı olacaktır. g Bu name niteli˘ inin ne kadar faydalı bir sey oldu˘ unu tahmin edersiniz. Bu komutun Windows’taki kar¸ılı˘ ı ise dir komus g tudur.name == "nt": a = raw_input("Bill Gates’e mesajınızı yazın:") Bu basit örnekte öncelikle os adlı modülü bütün içeri˘ iyle birlikte programımıza aktardık.name yapısını kullanırsak Python bize “os” isminin g tanımlanmadı˘ ını söyleyecektir. “Bill Gates’e mesaj yazılması istenecektir.coding: utf-8 -*import os if os. s g g aslında os modülünü çekmedi˘ imiz için..name ifadesini de name sekline g ¸ dönü¸türdük. Peki g s s g “sistem komutu” ne demek? Sistem komutu. os. Ayrıca program içinde kullandı˘ ımız os. E˘ er kullanılan i¸letim sistemi Windows g s ise. s s kullanılan i¸letim sistemine göre i¸lem yapmasını sa˘ layabilirsiniz.E˘ er mesela siz bu komutu Windows XP üzerinde verdiyseniz ‘nt’ çıktısı almı¸ olmalısınız. üzerinde çalı¸tı˘ ımız i¸letim sisteminin bir parçası s g s olan ve bu i¸letim sistemine ili¸kin i¸lemleri yerine getirmemizi sa˘ layan komutlardır. Örne˘ in: g g g >>> os.coding:utf-8 -*from os import name if name == "posix": a = raw_input("Linus Torvalds’a mesajınızı yazın:") if name == "nt": a = raw_input("Bill Gates’e mesajınızı yazın:") Dikkat ederseniz burada from os import name komutuyla. e˘ er kullanılan i¸letim sistemi GNU/Linux ise. kullandı˘ ımız i¸letim sistemine ait sistem komutlarını çalı¸tırmamızı sa˘ lar. Aynı komutları su sekilde de yazabiliriz: ¸ ¸ #!/usr/bin/env python #-*. os modülü içindeki name niteli˘ ini g aldık yalnızca. Örne˘ in s s s g g GNU/Linux’ta ls bir sistem komutudur ve bu komutun görevi o anda içinde bulundu˘ unuz g dizindeki dosya ve klasörleri listelemektir. Daha g sonra bu modül içindeki name niteli˘ inden yararlanarak.

txt") Tıpkı GNU/Linux’ta oldu˘ u gibi.. dosya o programla açılacaktır.coding: cp1254 -*import os dosya = "falancadosya" os. Dolphin. xdg-open komutu.system("xdg-open dosyaadı.system("xdg-open /usr/share") Böylece. E˘ er metin dosyalarını açan öntanımlı program ba¸ka bir g s seyse (mesela Gedit). xdg-open komutu bu g noktada size yardımcı olacaktır. Yani mesela bir sistemde metin dosyalarını açan öntanımlı program Kwrite ise dosya Kwrite ile açılacaktır. xdg-open komutu özellikle bir dizini ¸ açtırmaya çalı¸ırken çok i¸e yarar. g ¸ s Yukarıdaki bilgileri kullanarak örne˘ in su basit programı yazabiliriz: g ¸ #!/usr/bin/env python # -*. diye endi¸e etmenize gerek kalmaz.startfile(dosya) startfile() fonksiyonu GNU/Linux’ta bulunmaz. çalı¸tırılmasını istedi˘ imiz sistem komutunu belirtmek. Diyelim ki GNU/Linux’taki Kwrite programını kullanarak bir dosya açmak istiyoruz: >>> os.>>> os. Yukarıda Kwrite ile yaptı˘ ımız i¸lemi bir de Windows’ta Notepad programıyla yapalım: g s >>> os. Bu fonksiyon yalnızca Windows’ta geçerlidir ve GNU/Linux’taki xdg-open komutunun yaptı˘ ı seye benzer bir i¸levi vardır. o dosyayı açacak programı do˘ rudan belirtmek pek do˘ ru bir yol g g de˘ ildir.. Bu komutun görevi herhangi bir dosya veya klasörü sistemdeki varsayılan uygulamayla açmaktır. acaba kullanıcının bilgisayarında hangi dizin görüntüleyici uygulama kurulu..system("notepad dosyaadı.txt") Burada kullandı˘ ımız xdg-open komutu bütün GNU/Linux sistemlerinde çalı¸an bir sistem kog s mutudur. system() komutunu kullanmak çok basit. Bu yüzden Python’da herhangi bir dosya veya klasörü açtırmak için en güvenilir yol xdg-open adlı sistem komutundan yararlanmak olacaktır. Çünkü mesela Kwrite her GNU/Linux kullanıcısının bilgisayarında kurulu olmayabilir. sistemde hangi görüntüleyici varsa s /usr/share dizinini onunla açacaktır. Çünkü GNU/Linux sistemlerinde dizin görüntüleyici uygulas s manın hangisi oldu˘ unu kestirmek çok güçtür.txt") Ancak bir dosyayı açtırırken. Thunar ve benzg eri dizin görüntüleyicilerden hangisinin bulundu˘ una emin olamazsınız. s g Bir örnek daha verelim. GNU/Linux’taki xdg-open yerine os modülünün startfile() adlı fonksiyg onundan yararlanabilirsiniz. Bunu söyle kullanabiliriz: ¸ >>> os.. Yapmamız gereken tek sey parang ¸ tez içinde.coding: utf-8 -*- . Sistemde Konqueror. Windows’ta da bir i¸lemi yapacak uygulamayı do˘ rudan belirtg s g mek iyi bir fikir de˘ ildir. g Kwrite yerine mesela Gedit olabilir.system("dir") Gördü˘ ünüz gibi. Örne˘ in /usr/share dizinini görüntülemek için söyle bir kod g ¸ yazabilirsiniz: >>> os. Örne˘ in: g # -*.system("kwrite dosyaadı.

g s g Aynı sekilde.name == "nt":) os modülünün g s startfile() adlı fonksiyonunu kullanarak dosyayı açıyoruz (os.startfile(dosya)) 6. print "%s adlı dosya açılıyor. Bunun için GNU/Linux kullanıcıları sunu yazabilir: g ¸ >>> os.system("start iexplore.startfile(dosya) elif os. g 3.txt" print "%s adlı dosya açılıyor.system("explorer C:\\Program Files") Burada kullandı˘ ımız bölü i¸aretinin iki adet ters bölü (\\) oldu˘ una dikkat ediyoruz." %dosya if os. ˙ iki satırın ne i¸ yaptı˘ ını söylememize gerek yok.. Üçüncü satır da artık bizim için oldukça tanıdık bir koddan olu¸uyor. E˘ er kullanıcının i¸letim sistemi GNU/Linux ise (if os. system() fonksiyonu her türlü sistem komutunu çalı¸tırmanıza izin verir.com sitesini görüntüledik.system("xdg-open %s" %dosya) Bu program oldukça küçük bir kod parçasından ibaret olmasına ra˘ men. Mesela g s Windows’ta Python yardımıyla Program Files dizinini görüntüleyelim: >>> os. Sonraki satırda “falanca.txt 5. system() fonksiyonundan yardım alabilece˘ imizi biliyoruz.name == "posix":) os modg s ülünün system() adlı fonksiyonunu kullanarak dosyayı açıyoruz (os." %dosya satırıyla dosyasının açılmak üzere oldu˘ una dair bilgi veriyoruz.exe http://www. Artık siz bu satırların ne oldu˘ unu Ilk s g g adınız gibi biliyorsunuz. Bu de˘ i¸kenin yerine.name == "nt": os..com") Burada da Windows’un start adlı sistem komutunu kullanarak IE ile istihza.. g kullanıcıya falanca.istihza. Internet Explorer programı ile bir web sitesini açmak için de system() fonksiy¸ onundan yararlanabilirsiniz: >>> os. listdir() Fonksiyonu Python yardımıyla bir dizin içindeki dosyaları görüntülemek istersek.name == "posix": os.system("xdg-open %s" %dosya)) Dedi˘ imiz gibi. Gelin isterseniz yukarıdaki kod parçasının ne i¸ler çevirdi˘ ini s g adım adım inceleyelim: 1.. 4.txt” adlı bir dosya tanımladık. 2. Bu komutla os mods ülünü bütün içeri˘ iyle birlikte programımızın içine aktarıyoruz.system("ls") Windows kullanıcıları ise sunu: ¸ . E˘ er kullanıcının i¸letim sistemi Windows XP ise (if os. bilgisags yarınızda bulunan herhangi bir dosyanın adını yazabilirsiniz.import os dosya = "falanca. bize os modülüyle g ilgili çok önemli bilgiler veriyor.

Ardından kullanım kolaylı˘ ı açısından listdir() fonksiyonunu a adlı bir de˘ i¸kene g gs atadık. dosya E˘ er amacınız. elimizde olan sey. s os modülü içinde yer alan listdir() adlı fonksiyon bize bir dizin içindeki dosyaları veya klasörleri listeleme imkânı veriyor. Çıktının tipinden anladı˘ ımız gibi. modülümüzü import os komutuyla programımıza aktardık ilk önce.” argümanı. Örne˘ imizde /usr/bin g g dizini altındaki dosya ve klasörleri listeliyoruz. En son da print a komutuyla /usr/bin dizininin g içeri˘ ini liste olarak ekrana yazdırıyoruz. dosya in enumerate(a. E˘ er biz dizin içeri˘ inin böyle yan yana de˘ il de alt alta g s g g g dizildi˘ inde daha sık görünece˘ ini dü¸ünüyorsak.") Buradaki ”. o anda içinde bulunulan dizini temsil eder. Örnekte listdir() fonksiyonunun nasıl kullanıldı˘ ını görüyorsunuz. o anda içinde bulundu˘ unuz dizindeki dosyaları listelemekse listdir() fonksiyg g onunu su sekilde kullanabilirsiniz: ¸ ¸ >>> os.listdir("/usr/bin") for dosyalar in a: print dosyalar E˘ er dosyalarımıza numara da vermek istersek söyle bir sey yazabiliriz: g ¸ ¸ import os a = os.system("dir") Ancak bu i¸lemi Python’da çok daha kolay ve esnek bir biçimde yapmanın bir yolu daha var. g g ¸ ö˘ eleri yan yana dizilmi¸ bir liste.listdir("/usr/bin") c = 0 for dosyalar in a: if c < len(a): c = c+1 print c. Mesela /usr/bin dizini içindeki bütün dosyaları listelemek için söyle ¸ bir sey yazabiliriz: ¸ >>> import os >>> a = os. Burada parantez içinde tırnak i¸aretlerini ve s yatık çizgileri nasıl kullandı˘ ımıza dikkat edin. E˘ er bir üst dizinin içeri˘ ini g g listelemek isterseniz tek nokta yerine iki nokta i¸aretini kullanabilirsiniz: s .listdir("/usr/bin") for numara.listdir(". 1): print numara. kodlarımızı su biçime sokabiliriz: g ¸ g s ¸ import os a = os. dosyalar Hatta daha önce ö˘ rendi˘ imiz enumerate() fonksiyonunu kullanarak bu i¸lemi çok daha kısa g g s bir yoldan halledebilirsiniz: import os a = os.listdir("/usr/bin") >>> print a Yukarıdaki örnekte her zamanki gibi.>>> os.

Bu arada g g ˙ Ingilizce bilenler için söyleyelim. Burada g dikkat ederseniz if deyiminden sonra for döngüsünü kullandık.system("xdg-open %s%s" %("/usr/bin/".name == "posix": for i in os.coding: utf-8 -*if os. “e˘ er mevcut_dizin /home/istihza/Desktop ise bu dizin içindeki dosyaları bize listele g ve sonucu ekrana yazdır. yok e˘ er mevcut_dizin /home/istihza/Desktop de˘ il ise. E˘ er böyle bir kaygımız olmasaydı... ‘bu program g g yalnızca /home/istihza/Desktop dizininin içeri˘ ini gösterebilir. getcwd() Fonksiyonu os modülü içinde yer alan bu fonksiyon bize o anda hangi dizin içinde bulundu˘ umuza dair g bilgi verir. bir dizin içing g deki bütün dosyaları açan ve bu sebeple bilgisayarınızın bir süre yanıt vermemesine bile yol açabilecek korkunç bir program yazabilirsiniz! (Denemeyin!) #!/usr/bin/env python # -*.>>> os. Yani mesela o anda /usr/local/bin dizini içindeyseniz yukarıdaki komut /usr/local dizininin içeri˘ ini listeleyecektir.listdir(".. gs gs g Ardından.startfile("%s%s" %("C:\\Program Files\\".getcwd() if mevcut_dizin == "/home/istihza/Desktop": for i in os. g Bu fonksiyonu ve daha önce ö˘ rendi˘ imiz system() fonksiyonunu kullanarak.listdir("/usr/bin"): os. Bu i¸lemi.. ˙ Isterseniz bu fonksiyonun tam olarak ne i¸e yaradı˘ ını bir örnek üzerinde görelim: s g >>> os.’ cümlesini göster” dedik. Daha açık ifade etmek gerekirse: “O anda içinde bulundu˘ us g muz dizin”.listdir("C:\\Program Files"): os. buradaki “cwd”nin açılımı “current working directory”. i)) Sırada yine önemli bir fonksiyon var.getcwd() Gördü˘ ünüz gibi bu komut bize o anda hangi dizin içinde bulundu˘ umuzu söylüyor.listdir(mevcut_dizin): print i else: print ("Bu program yalnızca /home/istihza/Desktop " "dizininin içeri˘ini gösterebilir!") g Yukarıdaki örnekte öncelikle os modülünü içe aktardık.") Bu komut o anda içinde bulundu˘ unuz dizine göre bir üst dizinin içeri˘ ini ekrana liste olarak g g verecektir. Söyle bir örnek vererek konuyu biraz açalım: ¸ #!/usr/bin/env python # -*..name == "nt": for i in os. g . Yani kabaca “mevcut çalı¸ma dizini”. Daha sonra mevcut_dizin adında bir de˘ i¸ken tanımlayıp getcwd() fonksiyonunun kendisini bu de˘ i¸kenin de˘ eri olarak atadık.coding: utf-8 -*import os mevcut_dizin = os. ekran çıktısı daha s düzgün olsun diye yaptık. i)) elif os.

. bir de curdir niteli˘ i vardır.curdir) Gördü˘ ünüz gibi bu curdir niteli˘ i getcwd() fonksiyonuna benziyor.getcwd() Hatırlarsanız bir üst dizini temsil etmek için ”.pardir) >>> print os. pardir niteli˘ i dı¸ında. ˙ s g s g Ingilizce “parent directory” (bir üst dizin) ifadesinin kısaltması oluyor. Mesela: s g . Buradaki pardir niteli˘ i. ¸ s g chdir() Fonksiyonu Bu fonksiyon yardımıyla içinde bulundu˘ umuz dizini de˘ i¸tirebiliriz..chdir("/var/tmp") Böylece do˘ rudan /var/tmp dizinine ula¸mı¸ olduk. Bunun dı¸ında. ama eminim siz yaratıcılı˘ ınızla çok g daha farklı ve kullanı¸lı kodlar yazabilirsiniz.. ˙ste pardir de s I¸ bu i¸aretin yaptı˘ ı i¸i yapar. Mesela kendi yazdı˘ ınız bir modülü içe aktarmak s g istedi˘ inizde neden hata verdi˘ ini anlamak için bu fonksiyondan yararlanabilirsiniz.if mevcut_dizin == "/home/istihza/Desktop": satırının hemen altına: print mevcut_dizin yazıp i¸i bitirirdik. E˘ er bir üst dizine.” i¸aretinde oldu˘ u gibi. Diyelim ki o anda g gs /usr/share/apps dizini içindeyiz. su komutu verebiliriz: ¸ >>> import os >>> os.chdir(os.getwd() ’/var/tmp’ mkdir() ve makedirs() Fonksiyonları Bu iki fonksiyon yardımıyla dizin veya dizinler olu¸turaca˘ ız.” i¸aretinden yararlanıyorduk. içe aktarmaya çalı¸tı˘ ınız modülün bulundu˘ u dizinden farklıysa o g s g g modülü bo¸una içe aktarmaya çalı¸ıyorsunuz demektir! s s Simdi de os modülü içindeki ba¸ka bir fonksiyona de˘ inelim. Yukarıdaki komutun ardından su komutu g s s ¸ verirseniz bu durumu teyit edebilirsiniz: >>> os. Tıpkı ”. yani /usr/share/ dizinine geçmek istiyg orsak. istersek g g s gitmek istedi˘ imiz dizini kendimiz elle de belirtebiliriz: g >>> import os >>> os.listdir(os. E˘ er bu g g g fonksiyonun verdi˘ i çıktı.: s s g >>> import os >>> os. Bu sabiti g s g kullanarak “mevcut dizin” üzerinde i¸lemler yapabiliriz. s Biz burada getcwd() fonksiyonu için basit örnekler verdik.

mkdir("test") Bundan ba¸ka. ˙ Isterseniz bu kodları su sekle getirerek yeni olu¸turulan dizinin nerede oldu˘ unu da göre¸ ¸ s g bilirsiniz: >>> import os >>> print os.mkdir("test") Yani.makedirs("/home/istihza/Programlar/Python") Gördü˘ ünüz gibi. s s g ¸ ¸ mevcut çalı¸ma dizini içinde yeni bir dizin olu¸acaktır: s s >>> import os >>> os. E˘ er bu kodu su sekilde yazarsak. Hemen deneyelim yine: >>> import os >>> os. Yani mesela /home/kullanıcı_adınız/ dizini içinde “deneme” adlı bo¸ bir dizin olu¸s s turabilirsiniz: >>> import os >>> os. E˘ er biz birden fazla. /home/kullanıcı_adımız/ dizini altında yeni bir “Programlar” dizini ve onun g altında da yeni bir “Python” dizini olu¸tu. s Yani mesela /home/kullanıcı_adınız dizini altında yeni bir “Programlar” dizini.getcwd() >>> os. demek ki mkdir() fonksiyonu s bize yalnızca bir adet dizin olu¸turma izni veriyor. s s Hemen deneyelim: >>> import os >>> os. e˘ er isterseniz mevcut bir dizin yapısı içinde ba¸ka bir dizin de olu¸turas g s s bilirsiniz. de˘ il mi? ¸ g >>> os. onun altında da “Python” adlı yeni ba¸ka bir dizin daha olu¸turmak istiyoruz. line 1. ˙ste bu amaç için elimizde makedirs() fonksiy¸ s I¸ onu var.>>> import os >>> os. Buradan çıkan sonuç.mkdir("/home/istihza/deneme") Peki diyelim ki iç içe birkaç tane yeni klasör olu¸turmak istiyoruz.mkdir("/home/istihza/Programlar/Python") Ne oldu? Söyle bir hata çıktısı elde ettik. mesela mevcut çalı¸ma dizini masaüstü ise bu “test” adlı dizin masaüstünde olu¸acaks s tır.mkdir("/home/istihza/Programlar/Python") Traceback (most recent call last): File "<stdin>". yani çoklu yeni dizin s g olu¸turmak istiyorsak makedirs() fonksiyonunu kullanmamız gerekiyor. s . in <module> OSError: [Errno 2] No such file or directory: ’/home/istihza/Programlar/Python’ Demek ki bu sekilde çoklu dizin olu¸turamıyoruz.mkdir("/test") Bu kod / dizini altında “test” adlı bo¸ bir klasör olu¸turacaktır.

onun ¸ s ¸ altında ba¸ka bir dizin. Simdiye kadar hep bir dizin. “test1”.. bu bo¸ s g s s dizinler kök dizini altında olu¸acaktır. s Tıpkı mkdir() ve makedirs() fonksiyonlarında oldu˘ u gibi. g Python’da dizinleri nasıl yönetece˘ imizi. nasıl dizin olu¸turup silece˘ imizi basitçe gördük. “test2” ve g s “test3” adlı dizinler olu¸turdu. Bir de su örne˘ e bakın: ¸ g >>> import os >>> os.rmdir("/home/istihza/TEST") Bu kod ise /home/kullanıcı_adı dizini altındaki bo¸ “TEST” dizinini silecektir. Ne yaptı˘ ınızdan. bu komutlar yalnızca içi bo¸ dizinleri g s silecektir.rmdir("TEST") Böylece “TEST” dizini silindi. Yalnız. Gerçi. burada hemen bir uyarı g yapalım: Bu fonksiyonları çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. iç içe birden fazla bo¸ dizini silmek g s istedi˘ imizde ise removedirs() fonksiyonundan yararlanıyoruz: g >>> import os >>> os.removedirs("test1/test2") Yine hatırlatmakta fayda var: Neyi sildi˘ inize mutlaka dikkat edin.getcwd() >>> os. Hemen bir örnek verelim.. Diyelim ki mevcut çalı¸ma dizinimiz olan masaüstünde “TEST” adlı s bo¸ bir dizin var ve biz bu dizini silmek istiyoruz: s >>> import os >>> os. s rmdir() ve removedirs() fonksiyonları Bu fonksiyonlar bize mevcut dizinleri silme olana˘ ı tanıyor.makedirs("test1/test3") .Küçük bir örnek daha verip bu bahsi kapatalım: >>> import os >>> print os. g s g Simdi de bu “dizinleri yönetme” i¸ini biraz irdeleyelim. Peki. ama yine de uyaralım. neyi sildi˘ inizg g den emin de˘ ilseniz bu fonksiyonları kullanmayın! Çünkü Python bu komutu verdi˘ inizde tek g g bir soru bile sormadan silecektir belirtti˘ iniz dizini. E˘ er “test” ifadesinin soluna “/” i¸aretini eklerseniz.makedirs("test1/test2") >>> os. onun altında da ba¸ka bir dizini nasıl olu¸turaca˘ ımızı çalı¸tık..makedirs("test/test1/test2/test3") Tahmin etti˘ iniz gibi bu kod mevcut çalı¸ma dizini altında iç içe “test”. s s s g s aynı dizin altında birden fazla dizin olu¸turmak istersek ne yapaca˘ ız? Bu i¸lemi çok kolay bir s g s sekilde söyle yapabiliriz: ¸ ¸ >>> import os >>> os..

makedirs(test1/test3) Traceback (most recent call last): File "<stdin>".makedirs(test1/test2) >>> os.sep ’/’ Bu komutu GNU/Linux’ta verdi˘ imiz için komutun çıktısı “/” seklinde oldu. s ˘ sep niteligi Bu nitelik.. Yani mesela: g s .makedirs(test1/test3) Bu kodları çalı¸tırdı˘ ımızda Python bize söyle bir sey söyler: s g ¸ ¸ >>> os.. Çünkü her i¸letim sisteminin dizin ayracı birbiriyle aynı de˘ il. E˘ er aynı komutu g ¸ g Windows’ta verirsek sonuç söyle olacaktır: ¸ >>> import os >>> os.makedirs() fonksiyonunu da gördü˘ ü için ne yapmaya çalı¸tı˘ ımızı anlayamadı ve kafası g s g karı¸tı. line 1. Ayrıca kullandı˘ ımız s g os. i¸letim sistemlerinin dizin ayraçları hakkında bize bilgi veriyor. sistemin kendine g s s özgü dizin ayracının kullanılmasını sa˘ lamı¸ oluruz. programımızı farklı i¸letim sistemlerinde çalı¸tırırken. Çünkü bu i¸aret s s Python’da hem “bölme” i¸leci hem de “dizin ayracı” olarak kullanılıyor.Bu kodlar mevcut çalı¸ma dizini altında “test1” adlı bir dizin ile bunun altında “test2” ve “test3” s adlı ba¸ka iki adet dizin daha olu¸turacaktır. “test2” ve “test3” ifadelerinin s s sabit de˘ il de de˘ i¸ken olmasını istersek ne yapaca˘ ız. Peki. bu “test1”. bu meseleyi nasıl halledece˘ iz? s g Bu meseleyi halletmek için kullanmamız gereken ba¸ka bir nitelik var Python’da. E˘ er yazdı˘ ımız bir s g g programın farklı i¸letim sistemleri üzerinde çalı¸masını istiyorsak bu fonksiyon epey i¸imize s s s yarayacaktır. Biraz önce yazdı˘ ımız s g kodda Python bu i¸areti “dizin ayracı” olarak de˘ il “bölme i¸leci” olarak algıladı ve sanki s g s “test1” ifadesini “test2” ifadesine bölmek istiyormu¸uz gibi davrandı bize. Peki. neden böyle oldu ve bu hata ne anlama geliyor? Kod yazarken bazı durumlarda “/” i¸areti programcıları sıkıntıya sokabilir. Bunu su örnekle s g ¸ gösterebiliriz: Hemen bir Python komut satırı açıp su komutları verelim: ¸ >>> import os >>> os. Söyle bir sey deneyelim: g gs g ¸ ¸ >>> import os >>> test1 = "Belgelerim" >>> test2 = "Hesaplamalar" >>> test3 = "Resimler" >>> os. in <module> TypeError: unsupported operand type(s) for /: ’str’ and ’str’ Peki.sep ’\\’ Peki bu sep niteli˘ i ne i¸e yarar? Yazdı˘ ımız kodlarda do˘ rudan dizin ayracı vermek yerine g s g g bu niteli˘ i kullanırsak.

makedirs("test/test2") komutu yerine. Çünkü burada sep niteli˘ i. Çünkü Python burada “/” s g s i¸aretini bölme i¸leci olarak algılamı¸tı. (join() g fonksiyonunu birkaç ders sonra daha ayrıntılı bir sekilde inceleyece˘ iz). ˙ste bu hatayı almamak için sep niteli˘ inden faydalans s s I¸ g abiliriz. ilgili i¸letim sistemi hangisiyse ona ait s g s olan dizin ayracının otomatik olarak yerle¸tirilmesini sa˘ layacaktır.sep. ba¸ımızı derde sokmadan i¸imizi halledebiliyg s s s s oruz. Yukarıda “test1”.join([test1. burada sep niteli˘ ini join() adlı bir fonksiyon ile birlikte kullandık. s g Bu sep niteli˘ i ayrıca dizin adlarını “de˘ i¸ken” yapmak istedi˘ imizde de bize yardımcı olacaktır. Yukarıdaki kod ¸ g sayesinde do˘ rudan “/” i¸aretine bula¸madan.makedirs(test1/test2) >>> os. Ayrıca burada parantez ve kö¸eli parantezlerin nasıl kullanıldı˘ ına da dikkat etmemiz s g gerekiyor. Tabii gs g e˘ er istersek raw_input() fonksiyonuyla dizin adlarını kullanıcıya seçtirebilece˘ imiz gibi.sep + "test2") komutunu kullanırsak programımızı farklı i¸letim sistemlerinde çalı¸tırırken herhangi bir aksaks s lık olmasını önlemi¸ oluruz.>>> import os >>> os. g gs g Hatırlarsanız yukarıda söyle bir kod yazmı¸tık: ¸ s >>> import os >>> test1 = "Belgelerim" >>> test2 = "Hesaplamalar" >>> test3 = "Resimler" >>> os.join([test1.makedirs(test1) >>> os. Söyle ki: ¸ >>> import os >>> test1 = "Belgelerim" >>> test2 = "Hesaplamalar" >>> test3 = "Resimler" >>> os. “test2” ve “test3” de˘ i¸kenlerinin adlarını do˘ rudan kod içinde verdik.makedirs("test" + os.sep. söyle g g ¸ bir sey de yapabiliriz: ¸ . test3])) Dikkat ederseniz.makedirs(os. >>> import os >>> os.makedirs(os.makedirs(test1/test3) Yine hatırlarsanız bu kodu çalı¸tırdı˘ ımızda Python hata vermi¸ti. test2])) >>> os.

yazdı˘ ımız programların “ta¸ınabilirli˘ i” (portability).sep. Bu örnek.join([test1.sep çıktısı birbirinden farklı oluyor. “test2” ve “test3” adlı de˘ i¸kenler belirliys gs oruz. test3): os. Tabii s bu “test1” bir de˘ i¸ken oldu˘ u için adını daha sonradan biz belirleyece˘ iz. test2])) os. "Resimler") Burada öncelikle import deneme satırıyla deneme adlı modülümüzü ça˘ ırdık. Daha sonra g deneme. "Videolar".join() s fonksiyonu “/” i¸aretiyle u˘ ra¸madan dizinleri birle¸tirme imkânı sa˘ lıyor bize.6 Üçüncü Sahısların Yazdıgı Modüller ¸ Buraya kadar kendi yazdı˘ ımız modülleri ve geli¸tiriciler tarafından yazılıp dilin içine enteg s gre edilen modülleri ayrı ayrı gördük. Burada os.makedirs(test1) os. Simdi Python komut satırını açalım ve su komutları verelim: s ¸ ¸ >>> import deneme >>> deneme. Simdi Python komut satırını açarak su kodları yazalım: ¸ ¸ >>> import os >>> os. test2.py adıyla masaüstüne kaydedelim. Böylelikle g masaüstünde “Belgelerim” adlı bir klasörün içinde “Videolar” ve “Resimler” adlı iki klasör olu¸s turmu¸ olduk. bu modülleri de herhangi bir Python modülü gibi kullanabilirsiniz.join() komutları yardımıyla. Bunların dı¸ında bir de üçüncü sahıslar tarafından s ¸ yazılan modüller vardır. s g ˘ 14.makedirs(os.sep. Alttaki satırda ise gs g g os. Simdi bu dosyayı deneme. test3])) Dikkat ederseniz. Hemen alttaki s g s s g satırda da benzer bir i¸lem yapıp kodlarımızı bitiriyoruz.sep.dizinler("Belgelerim". Bu modüller sayesinde.join() ifadesi ile ilgili son bir sey daha söyleyip bu konuya bir nokta s ¸ koyalım.import os def dizinler(test1. Daha sonra dizinler() adlı bir g fonksiyon olu¸turup parametre olarak “test1”. g sep niteli˘ inin.makedirs() ve os.makedirs(test1) komutuyla “test1” adlı bir dizin olu¸turuyoruz.join([test1. yani “farklı i¸letim sistemg g s g s leri üzerinde çalı¸abilme kabiliyeti” açısından ne kadar önemli olabilece˘ ini gösteriyor. os. Bu modüller. yazarlarının internet sitelerinden indirip bilgisayarınıza s kurabilir. Piyasada pek çok üçüncü sahıs modülü bulunur. Böylece bir fonksiyon tanımlamı¸ s s olduk. "Dizin2"]) ENTER tu¸una bastı˘ ımızda. bu komutların çıktısı söyle olur: s g ¸ ’Dizin1/Dizin2’ Aynı kodları Windows üzerinde verirsek de su çıktıyı alırız: ¸ ’Dizin1\\Dizin2’ Gördü˘ ünüz gibi farklı platformlar üzerinde. Ardından os.join(["Dizin1". Bu os. çok zor bazı i¸leri çok kolay bir sekilde ¸ s ¸ .dizinler satırıyla bu modül içindeki dizinler() adlı fonksiyonu ça˘ ırdık. bir önceki satırda olu¸turdu˘ umuz s g “test1” adlı dizinin içinde “test2” adlı bir dizin daha olu¸turuyoruz. yazarları tarafından genellikle internet üzerinden eri¸ime s sunulmu¸tur.sep.sep. Böylelikle kendimize bir ¸ modül yapmı¸ olduk.sep.makedirs(os. burada öncelikle os modülünü ça˘ ırıyoruz. Dolayısıyla bu modülleri.

üçüncü sahıs modüllerini ¸ tanımaya çalı¸aca˘ ız. E˘ er bu modülü kurmazsak elbette kullanmamız g mümkün olmaz.exe dosyasını indirip çift tıklayarak modülü bilgisa¸ yarlarına kurabilir: http://pybrary. Mathieu Fenniak tarafından yazılmı¸ olan bu üçüncü s g s sahıs modülünün anasayfasına http://pybrary. s g Ancak bu noktada küçük bir uyarı yapalım.6. ¸ s pyPdf modülü bir üçüncü sahıs modülü oldu˘ undan. bilgisayarımızda pyPdf modülü olmadı˘ ı için import pyPdf komutu hata g g veriyor.net/pyPdf/ adresinden ula¸abilirsiniz.net/pyPdf/ Gelin isterseniz biraz önce içe aktarırken hata aldı˘ ımız komutu tekrar vererek pyPdf modülünü g do˘ ru bir sekilde kurup kuramadı˘ ımızı denetleyelim: g ¸ g >>> import pyPdf Bu komutu verdi˘ inizde söyle bir uyarı mesajı almı¸ olabilirsiniz: g ¸ s . Python’da pdf dosyaları ile g ilgili temel i¸lemleri yapmamızı sa˘ lıyor. in <module> ImportError: No module named pyPdf Gördü˘ ünüz gibi.gz dosyasını indirerek kaynaktan kurulum yapmayı tercih edebilirler: http://pybrary. line 1. A¸a˘ ıda inceleyece˘ imiz PyPdf modülünü ans g g latırken. Gelin bir deneme yapalım: >>> import pyPdf Traceback (most recent call last): File "<stdin>". Python’da üçüncü sahıs modüllerinin neye benzedi˘ i ve bung ¸ g ların nasıl kullanılaca˘ ı hakkında yalnızca bir fikir vermekten ibarettir. bunu kullanabilmek için öncelikle bu ¸ g modülü bilgisayarımıza kurmamız gerekiyor. henüz ö˘ renmedi˘ imiz bazı seylerle de kar¸ıla¸acaksınız.py install E˘ er herhangi bir aksilik olmadıysa pyPdf modülü bu komutun ardından sistemimize kurulag caktır.halledebiliriz. g Bu modül GNU/Linux da˘ ıtımlarının paket depolarında bulunur. Bu modül. ¸ Kullandıkları da˘ ıtımın paket depolarında pyPdf modülünü bulamayan arkada¸larım su g s ¸ adresten ilgili tar. Biz bu bölümde pyPdf adlı bir örnek modül üzerinden. paket yöneticiniz yardımıyla g s g “pypdf” seklinde bir arama yapmanızı öneririm. Anlayamadı˘ ınız noktalar g g ¸ s s g olursa bunlara çok fazla takılmayın.1 pyPdf Modülü Bu bölümde inceleyece˘ imiz örnek modülün adı pyPdf. orada su komutu veriys s ¸ oruz: sudo python setup. O yüzden öncelikle bu modülü bilgisayarımıza kuraca˘ ız. E˘ er Ubuntu kullanıyorsanız. Bizim burada amacımız.net/pyPdf/ Bu sıkı¸tırılmı¸ dosyayı bilgisayarımıza indirdikten sonra dosyayı açıp. g g pyPdf modülünü su komut yardımıyla sisteminize kurabilirsiniz: ¸ sudo apt-get install python-pypdf E˘ er Ubuntu dı¸ında bir GNU/Linux da˘ ıtımı kullanıyorsanız. Zira bütün o ayrıntıları sonraki derslerimizde inceleyece˘ iz. g 14. Windows kullanıcıları ise su adresten .

title)) Burada. Siz elbette ba¸ka bir s dosya ile çalı¸abilirsiniz.>>> import pyPdf DeprecationWarning: the sets module is deprecated from sets import ImmutableSet pyPdf modülünün uyumlu oldu˘ u son Python sürümü 2. Siz simdilik sadece üçüncü sahıs modüls s ¸ ¸ lerin neye benzedi˘ i üzerine yo˘ unla¸maya çalı¸ın. belgenin hangi s g yazılım ile olu¸turuldu˘ u.x sürümünde kullanımdan kaldırılacak özelliklere ili¸kindir.. belgenin yazarı. belge adlı pdf dosyamızın ba¸lı˘ ını alalım: s g print (u"%s adlı dosyanın ba¸lı˘ı ¸udur: %s" s g s %(belge. s g Öncelikle pyPdf modülünden bazı fonksiyonları içe aktarıyoruz: from pyPdf import PdfFileWriter. Biz incelememize devam edelim. g g s s Simdi de pyPdf modülü içinde bulunan getDocumentInfo() fonksiyonunun title adlı niteli˘ ini ¸ g kullanarak.6 g sürümünde de çalı¸ıyor..x sürümlerine uyumlu hale getirilmesi için çalı¸malar da sürdürülmektedir. Bu modül Python’un 2. Neyse. Türkçe karakterlerin düzgün görüntülenememesi gibi bir sorunla kar¸ıla¸mamak için. "rb")) Burada belge adlı pdf dosyasını “rb” kipinde açtı˘ ımıza dikkat edin. g s pdf Bilgilerine Ula¸ mak s Ba¸ta da söyledi˘ imiz gibi pyPdf modülünü kullanarak pdf belgelerine ait bazı bilgileri toplayas g bilirsiniz.pdf" Ben örnek olarak kendime diveintopython. bu konuyu anlatırken henüz yabancısı oldu˘ umuz kavramlarla g g kar¸ıla¸ıyoruz.. s Bu arada pyPdf modülünü içe aktarırken büyük-küçük harfe dikkat etmelisiniz. vb.. Daha önce de dedi˘ imiz gibi. pdf dosyaları ikili (binary) g düzende oldukları için. kaynak. Ancak bu uyarılara ra˘ men bu s g modül Python 2. pyPdf modülünün Python3. bunları okurken “rb” kipini kullanmamız gerekir. pyPdf modülünü kurdu˘ umuza göre artık bu modülü incelemeye ba¸layabiliriz. Bu bilgiler neler olabilir? Mesela belgenin ba¸lı˘ ı. s s “u” harfini kullanarak karakter dizimizi “unicode” haline getiriyoruz. Yukarıdaki uyarı mesajı modülümüzün çalı¸s masını engellemez. g ˙ Isterseniz yazdı˘ ımız kodları topluca görelim: g . ancak program çıktısında bazı uyarılar alıyoruz. Python’un s 3. “unicode” kavramından birkaç ders sonra daha ayrıntılı olarak bahsedece˘ iz.. s Yukarıda tanımladı˘ ımız belge adlı pdf dosyasını okumak üzere açıyoruz: g kaynak = PdfFileReader(open(belge. PdfFileReader import komutunu nasıl verdi˘ imize dikkat edin.getDocumentInfo(). Simdi de okuyaca˘ ımız pdf dosyasını tanımlıyoruz: ¸ g belge = "diveintopython. Daha önce modüllerin içe aktarılma yöntemg lerini incelerken bu biçimi ö˘ rendi˘ imizi hatırlıyor olmalısınız. Ama bunları çok fazla dert edinmeyin.6 sürümünde de kullanılabilir.pdf adlı bir pdf dosyası seçtim. bunun içindeki sadece iki fonksiyona ihtiyaç duydu˘ umuz için yalnızca o iki fonksiyg g onu içe aktarıyoruz. Birkaç örnek verelim. pyPdf modülünün tamamına g g de˘ il de.5’tir.. Bu uyarılar.

6 ise. sadece s g uyarıdır. "rb")) print (u"%s adlı dosyanın ba¸lı˘ı ¸udur: %s" s g s %(belge.getDocumentInfo(). DeprecationWarning) from pyPdf import PdfFileWriter.title)) Daha önce de dedi˘ imiz gibi. E˘ er siz bu s g uyarıları almak istemiyorsanız.pdf" kaynak = PdfFileReader(open(belge. ba¸lık yerine None de˘ erini alacaksınız. Bu kodları çalı¸tırdı˘ ımız zaman söyle bir çıktı elde s s g ¸ edece˘ iz: g diveintopython. programımızı söyle yazabilirsiniz: ¸ #!/usr/bin/env python # -*. kaynak. yukarıdaki kodları g g çalı¸tırdı˘ ınızda suna benzer uyarılar alabilirsiniz: s g ¸ istihza@istihza:~/Desktop$ python deneme.#!/usr/bin/env python # -*.title)) Burada warnings adlı bir ba¸ka modülü içe aktardı˘ ımıza dikkat edin. e˘ er sisteminizdeki Python sürümü 2.pdf" kaynak = PdfFileReader(open(belge.simplefilter("ignore". “tedavülden kalkacak özellikler” hakkındaki uyarıları etkisizle¸tiriyoruz.coding: utf-8 -*- . kaynak. s g pyPdf modülü yardımıyla bir belgenin ba¸lı˘ ı dı¸ında. bir üst sürümde artık kullanılmayacak. Bu modülün simplefilter() adlı fonksiyg onunu kullanarak “DeprecationWarning” olarak ifade edilen. Bu uyarıya göre. Bu modül geli¸tiricilerin s g s yazdı˘ ı modüllerden biridir. Dolayısıyla bilgisayarımıza herhangi bir program kurmaya gerek g kalmadan do˘ rudan programlarımız içinde kullanılabilir.coding: utf-8 -*from pyPdf import PdfFileWriter. yazarının kim oldu˘ unu da ö˘ renebiliriz.getDocumentInfo(). Çünkü bunlar birer hata de˘ il.py DeprecationWarning: the sets module is deprecated from sets import ImmutableSet Bu uyarılar programımızın çalı¸masını engellemez. s g s g g Bunun için title yerine author niteli˘ ini kullanıyoruz: g #!/usr/bin/env python #-*. PdfFileReader belge = "diveintopython. Dolayısıyla e˘ er sizin çalı¸tı˘ ınız belgenin bir ba¸lı˘ ı s g g s g s g yoksa.pdf adlı dosyanın ba¸lı˘ı ¸udur: Dive Into Python s g s Her pdf belgesinin ba¸lı˘ ı olmayabilir. PdfFileReader belge = "diveintopython. pyPdf kütüphanesi içinde kullanılmı¸ olan bazı modüller. "rb")) print (u"%s adlı dosyanın ba¸lı˘ı ¸udur: %s" s g s %(belge.coding: utf-8 -*import warnings warnings. Python’un s mevcut sürümünde çalı¸ıyor olsa bile.

3.0.creator)) Bu kodları çalı¸tırdı˘ ımızda suna benzer çıktılar alabiliriz: s g ¸ Scribus 1.) creator niteli˘ ine benzer bir sekilde. None de˘ erini g g g g alırız.import warnings warnings.. kaynak.producer Örne˘ in. özgün forg g s s s matı olu¸turmak için kullanılan yazılım görünecektir.12 Veya creator niteli˘ i bize Adobe InDesign CS3 (5. PdfFileReader belge = "falanca.author)) Tıpkı title niteli˘ inde oldu˘ u gibi.pdf" kaynak = PdfFileReader(open(belge. Bir pdf belgesinin hangi yazılım ile olu¸turuldu˘ unu ö˘ renmek için ise creator niteli˘ ini kuls g g g lanıyoruz: #!/usr/bin/env python # -*.coding: utf-8 -*import warnings warnings.3. producer niteli˘ i suna g g ¸ benzer bir çıktı verebilir: Adobe PDF Library 8.getDocumentInfo().0. kaynak. elimizdeki pdf belgesinin hangi yazılımın hangi sürümü kullanılarak olu¸turuls du˘ unu gösterir. Bu çıktılar. Writer. Mesela bir belge önce OpenOffice ile s yazılıp daha sonra OpenOffice kullanılarak pdf formatına dönü¸türülmü¸se çıktıda OpenOffice s s görünecektir.simplefilter("ignore".getDocumentInfo().12” çıktısını almı¸sak.3. "rb")) print (u"%s adlı dosya ¸u yazılımla olu¸turulmu¸tur: %s" s s s %(belge. creator niteli˘ i ile “Scribus 1. vb.3. DeprecationWarning) from pyPdf import PdfFileWriter. pdf belgesini olu¸turan yazılımı görüntüleyen bir ba¸ka g ¸ s s metot da producer adlı niteliktir..getDocumentInfo().12. E˘ er belge ba¸ka bir formattan pdf formatına dönü¸türülmü¸se.3.4). DeprecationWarning) from pyPdf import PdfFileWriter.0 .simplefilter("ignore". (OpenOffice çıktıda “Writer” olarak görünür.4) çıktısını verdiyse.3. producer niteli˘ i bize su g g s g ¸ çıktıyı verebilir: Scribus PDF Library 1. PdfFileReader belge = "falanca. Bu niteli˘ i su sekilde kullanıyoruz (Sadece ilgili kod parçasını g ¸ ¸ gösteriyoruz) kaynak. e˘ er pdf belgesinde yazar bilgisi geçmiyorsa.pdf" kaynak = PdfFileReader(open(belge. "rb")) print (u"%s adlı dosyanın yazarı ¸udur: %s" s %(belge. Adobe InDesign CS3 (5.

yazaca˘ ımız verileri bir g “pyPdf.org 2. Örne˘ in.getPage(0)) nesne.pdf dosyasından okudu˘ umuz verileri hedef g g g dosyaya yazmadan önce. PdfFileWriter kaynak = PdfFileReader(open("falanca.pdf".. pdf dosyasını okumamıza yarayan PdfFileReader() fonksiyonunu ve pdf dosyasından okudu˘ umuz parçaları yazmamızı sa˘ layan PdfFileWriter() g g fonksiyonunu içe aktarıyoruz.Ya da creator niteli˘ i ile “Writer” çıktısı elde etmi¸sek. Yani mesela her pdf belgesinin bir ba¸lı˘ ı (title) olmayabilir. Bu yeni pdf belgesini açıp baktı˘ ınızda. pyPdf modülünün g ba¸ka bir özelli˘ ini incelemeye ba¸layabiliriz. falanca. PdfFileWriter() fonksiyonunu kullanarak.3 Daha önce de belirtti˘ imiz gibi.write(hedef) hedef. s s Gelin isterseniz bu kodları biraz açıklayalım: Burada öncelikle pyPdf modülünden. g g getDocumentInfo() fonksiyonunun en önemli metotlarını gördü˘ ümüze göre..pdf".pdf adında bir pdf belgesi s g s olu¸acak. Daha sonra.pdf adlı belgenin ilk sayfası s g g oldu˘ unu göreceksiniz. Böyle bir pdf belgesine s g title niteli˘ ini uyguladı˘ ımızda None çıktısı alırız. çalı¸ma dizininiz içinde hedef.pdf".simplefilter("ignore". bu kodları çalı¸tırdı˘ ınızda bazı zararsız uyarılar alacaksınız. yukarıdaki kodlar yardımıyla bir pdf dosyasının ilk g sayfasını alıp ba¸ka bir pdf dosyası olu¸turabiliyoruz. Bu dosyayı “rb” kipiyle açıyoruz. DeprecationWarning) from pyPdf import PdfFileReader.coding: utf-8 -*import warnings warnings. (Bu kiplerin ne demek oldu˘ unu bir song raki bölümde ö˘ renece˘ iz) Ardından. "wb") nesne.PdfFileWriter nesnesi” haline getiriyoruz. içeri˘ inin falanca.. Burada okuyaca˘ ımız kaynak pdf dosyamızın g adı falanca..pdf. E˘ er yukarıdaki kodları su sekilde yazacak g ¸ ¸ olursanız: #!/usr/bin/env python # -*. her pdf dosyası yukarıdaki özelliklerin hepsini barındırmayag bilir. Bu demek oluyor ki. "rb")) satırıyla kaynak dosyamızı tanımlıyoruz. e˘ er g g g bir pdf belgesinin ilk sayfasını almak istiyorsak söyle bir i¸lem yapmamız gerekir: ¸ s #!/usr/bin/env python # -*. s g s pyPdf ile pdf Belgelerinden Sayfa Almak pyPdf modülünü kullanarak bir pdf belgesinden istedi˘ imiz sayfaları alabiliriz.addPage(kaynak. producer niteli˘ iyle sunu elde edebilig s g ¸ riz: OpenOffice. g s g ˙ Isterseniz yukarıda gösterdi˘ imiz sekilde bu uyarıları kapatabilirsiniz. "rb")) nesne = PdfFileWriter() hedef = open("hedef.close() Daha önce bahsetti˘ imiz gibi. Yukarıdaki programı bir g ¸ dosyaya kaydedip çalı¸tırdı˘ ınızda. PdfFileWriter .coding: utf-8 -*from pyPdf import PdfFileReader. kaynak = PdfFileReader(open("falanca.pdf.

pdf". g Böylelikle Python’la temel pdf i¸lemlerini yapmamızı sa˘ layan pyPdf modülünü kısaca tanımı¸ s g s olduk. "rb")) print kaynak.getPage(0) satırı yardımıyla kaynak dosyasının sıfırıncı (yani ilk) sayfasını alıyoruz.getNumPages() Gördü˘ ünüz gibi. Bu i¸lemi yapan satırlarımız sunlar: s ¸ nesne. Sondan bir önceki satır s g yardımıyla da. aldı˘ ımız bu sıfırıncı g sayfayı bir önceki satırda olu¸turdu˘ umuz nesnenin içine ekliyoruz. Ö˘ rendiklerimizin bir kısmı henüz bize çok fazla sey ¸ g g ¸ ifade etmemi¸ olabilir. pyPdf modülünün addPage() fonksiyonunu kullanarak. aslında kaynak de˘ i¸keni içinde depoladı˘ ımız “¸ey” bir nesnedir.html adresini ziyaret edebilirsiniz.pdf adlı dosyamızı yine “ikili” düzende (binary) açtı˘ ımıza dikkat edin. Bu bölümde pek çok yeni sey ö˘ rendik.com/harman/icindekiler_harman.getPage(0)) nesne.pdf". Tabii ki önce hedef dosyamızı tanımlamamız g g gerekiyor. Bu i¸lemi yapmak için pyPdf modülünün getNumPages() fonksiyonundan yararlanaca˘ ız: s g #!/usr/bin/env python # -*. g Artık bir önceki adımda olu¸turdu˘ umuz “pyPdf. Bu programı ve s kaynak kodlarını incelemek için http://istihza.PdfFileWriter nesnesini” hedef dosyamıza s g yazdırabiliriz.write(hedef) hedef. kaynak. getNumPages() fonksiyonunu kullanarak bir pdf belgesinin sayfa sayısını g ö˘ renmek son derece kolay.addPage(kaynak.kaynak = PdfFileReader(open("falanca.simplefilter("ignore". Bunu da yukarıdaki kodlardaki su satırla hallettik: ¸ hedef = open("hedef. "wb") Burada hedef. Ama birkaç ders sonra burada anlatılan her seyin zihninizde berraks ¸ la¸tı˘ ını göreceksiniz. g ˘ Pdf Belgelerinin Sayfa Sayısını Ögrenmek pyPdf modülü yardımıyla.coding: utf-8 -*import warnings warnings. Biz bu nesgs g s neyi alıp do˘ ruca hedef dosyamıza yazaca˘ ız.pdf.pdf".pdf.PdfFileWriter object at 0xb7cdea0c> Demek ki. Bu modül aynı zamanda HARMAN programında da kullanılmı¸tır. s g .close() Burada öncelikle. DeprecationWarning) from pyPdf import PdfFileReader kaynak = PdfFileReader(open("python. "rb")) nesne = PdfFileWriter() print nesne Söyle bir çıktı alırsınız: ¸ <pyPdf. elimizdeki pdf belgelerinin sayfa sayısını da rahatlıkla sorgulayabiliriz. içini doldurdu˘ umuz bu nesneyi hedef adlı dosyaya yazdırıyoruz. Son satırımız g ise hedef dosyayı kapatmamızı sa˘ lıyor.

6/lib-dynload’. ’/usr/lib/python2.1-py2. Ancak böyle bir probg g lem.6/dist-packages’] Elbette kullandı˘ ınız i¸letim sistemine ba˘ lı olarak sizde bu komutun çıktısı farklı olacaktır.6. her halükarda os modülünü rahatlıkla içe aktarabiliyoruz.6’.6/dist-packages’.7 Modüllerin Yolu Kendi yazdı˘ ımız modülleri anlatırken söyle bir problemden söz etmi¸tik: Kendimiz bir modül g ¸ s yazdı˘ ımızda.4. ’/usr/lib/python2.. g s g ˙ste Python bir modülü içe aktarmaya çalı¸tı˘ ımız zaman bu çıktıda görünen dizinlerin içini I¸ s g tek tek kontrol edecek ve aradı˘ ımız modülün bu dizinlerden herhangi birinin içinde olup g olmadı˘ ına bakacaktır. ’/usr/local/lib/python2. E˘ er aradı˘ ımız modül bu dizinlerden herhangi birinin içindeyse ne g g g ala! Ama e˘ er modül bu dizinlerin hiç birinde yoksa i¸te o zaman biraz önce bahsetti˘ imiz o g s g ImportError hatasını alırız. ˙ste bu bölümde biz bu durumun I¸ nedenini anlatmaya çalı¸aca˘ ız. Yazdı˘ ınız g g g program sona erdi˘ inde sys.6’. sys. Dolayısıyla listeler üzg erinde yapabilece˘ iniz her seyi bu sys.6/lib-old’..6/plat-linux2’.10’. sys.6/lib-tk’.6c11-py2. Yani içe aktarmaya s çalı¸tı˘ ımız modülü ilk olarak. ’/usr/lib/python2. ’/usr/local/lib/python2. ’/usr/local/lib/python2.path listesi de eski haline dönecektir. o anda g s g bulundu˘ umuz dizin içinde de˘ ilse ImportError adlı bir hata alıyoruz.egg’.6-py2. ’/usr/lib/pymodules/python2. ’/usr/lib/python2. g .6.6/dist-packages/setuptools-0.6/dist-packages/Sphinx-1. ’/usr/local/lib/python2.path çıktısı aslında basit bir listeden ibarettir. Python’da sys adlı bir modül bulunur.6/dist-packages/gtk-2. ’/usr/local/lib/python2.6.3. ’/usr/lib/python2.path listesine sonradan ekledi˘ iniz dizinler kalıcı de˘ ildir.egg’.0b2-py2. mesela os modülünde bulunmuyor.path çıktısı üzerinde de yapabilirsiniz. ’/usr/lib/pymodules/python2. Yani: g g >>> import sys >>> sys.egg’.6/gtk-2.) Bu modülün path adlı bir niteli˘ i vardır.0’.6/dist-packages/Jinja2-2. Peki ya s g g s aranan modül mevcut çalı¸ma dizini içinde yoksa? s Böyle bir durumda Python tabii ki hemen pes etmez. komut satırının açıldı˘ ı dizin içinde bulmaya çalı¸ır. E˘ er aranan modül o s g dizinlerin içinde yoksa Python yukarıda bahsetti˘ imiz ImportError hatasını verecektir. ’/usr/local/lib/python2.14.6/dist-packages/docutils-0.append("/herhangi/bir/dizin") Ancak unutmayın ki.6/dist-packages/PIL’.egg’.path.6/dist-packages/Pygments-1. ’/usr/lib/python2.6. ˙ste Python bir modg I¸ ülü ararken bu niteli˘ in gösterdi˘ i dizinlerin içine bakar. (Bu modüle ili¸kin bilgiyi “Modül Dizini” ba¸lıklı s s bölümümüzde bulabilirsiniz. s g Python bir modülü içe aktarmaya çalı¸ırken belli dizinlerin içine bakar.path [’’. Peki g Python bir modülü ararken hangi dizinlerin içine bakar? Python bir modülü ararken ilk olarak mevcut çalı¸ma dizinine bakar.6/dist-packages/gst-0. Çünkü bakması gereken ba¸ka dizinler s de vardır. ’/usr/lib/python2.0’. Yani e˘ er içe aktarmaya çalı¸tı˘ ımız modül.1-py2. Mesela bu listg ¸ eye yeni dizinler ekleyebilirsiniz: >>> sys. ’/usr/lib/python2. ’/usr/lib/python2.6. Gördü˘ ünüz gibi.egg’. Biz o anda hangi dizin altında bulunursak bulunalım. bu modülü düzgün bir sekilde içe aktarabilmemiz için o modülün mevcut çalı¸ma g ¸ s dizini içinde yer alıyor olması gerekiyor.

Bu güçlü aracın. 32) print "pi sayısının de˘eri: %s" %aritmetik. aritmetik modülünün içe aktarılması sırasında bir hata ortaya çıkabilece˘ ini g göz önüne alarak bu programı yeniden yazın. pyPdf modülünden yararlanarak bir pdf belgesinin 2. os modülündeki system() fonksiyonu son derece güçlü bir araçtır. Böylece kalabalık kod yı˘ ınlarını yönetmek ve bunların bakımını g yapmak çok daha kolay bir i¸ haline gelir. yanlı¸ s kullanıldı˘ ında nelere mal olabilece˘ i üzerinde dü¸ünün. asıl i¸i yapan kodları ise ba¸ka bir s s modül olarak düzenleyebilirsiniz. Daha sonra birbirinden ayırdı˘ ınız bu modülleri içe aktars g mak suretiyle kullanabilirsiniz.14. Bir dizin içinde yer alan bütün dosyalar içinde. Modüller. os modülünü kullanarak. g s 9. programınızı ayrı ayrı modüllere bölebilirsiniz. Python modüllerini kaç farklı sekilde içe aktarabiliyoruz? Bu içe aktarma biçimleri arasındaki ¸ farklar nelerdir? Bunlar içinde sizce en mantıklısı ve en kullanı¸lısı hangisidir? s 4. yalnızca uzantısı .coding: utf-8 -*import aritmetik print aritmetik. Modüller konusunu anlatırken söylediklerimizi de dikkate alarak. yazaca˘ ınız programlar açısından ne gibi g g faydaları olabilece˘ ini tartı¸ın. g s g s Programlarınızı modüllere ayırmanın getirileri üzerinde dü¸ünün. 7.txt olanları listeleyin. Bir Python programının gerçek anlamda bir modül olabilmesi ve ciddi g s olarak bir i¸e yarayabilmesi için modülü yazarken sizce hangi noktalara dikkat etmek gerekir? s 3. s 5. g g s . s Mesela programınızda arayüzle ilgili olan kodları bir modül. Bu bilgiler ı¸ı˘ ında. yalnızca GNU/Linux veya yalnızca Windows üzerinde çalı¸an bir s program yazın.path gibi bir niteli˘ in olmasının. Ya da mesela programınızla ilgili ayarları kontrol eden kodları farklı bir modüle yerle¸tirebilirsiniz. modülleri alelade Python programlarından ayıran özelliklerin neler olabilece˘ ini tartı¸ın. Python’da sys. 8. Ancak modül ve alelade g bir Python programı arasında bazı farklar da vardır. Örne˘ in binlerce satırg g g dan olu¸an tek bir . su ana kadar Python programs sg ¸ lama dilini ö˘ renirken alı¸tırma olsun diye yazdı˘ ınız programları modüllere ayırmaya çalı¸ın. sayfalarını ayrı bir pdf belgesi olarak kaydetmeyi deneyin.py dosyası yazmaktansa.pi_sayisi g Bu programda. Modüller konusunu anlatırken söyle bir örnek vermi¸tik: ¸ s #!/usr/bin/env python # -*. 5 ve 7. Dedi˘ imiz gibi.cikar(1455.8 Bölüm Soruları 1. bütün Python programları temelde birer modüldür. 6. 2. yazdı˘ ınız Python programlarını organize etmenizi sa˘ lar.

¸ g g ¸ sistemimizde bulunan herhangi bir dosyayı varsayılan uygulamayla açmak de˘ il. Burada yapaca˘ ımız sey. ˙ste bu bölüm. bir dosyaya nasıl bir seyler yazabilece˘ imizi ve buna benzer s g ¸ g i¸lemleri ö˘ renece˘ iz. sistemdeki varsayılan uygulama ile açabiliyorduk. yani nasıl g yeni bir dosya olu¸turaca˘ ımızı. Bu i¸ için open() adlı bir fonksiyondan faydalanaca˘ ız. Hemen Python komut satırını açıyoruz ve su komuts g ¸ ları veriyoruz: >>> import os >>> os. daha önce görüp de tam olarak anlayamadı˘ ımız bazı kod g s I¸ g parçalarını çok daha iyi anlayabilmemizi sa˘ layacak bilgileri edinece˘ imiz bir bölüm olacak. 15.1 Dosya Olu¸ turmak s Bu bölümde amacımız bilgisayarımızda yeni bir dosya olu¸turmak. Bu ikisi arasındaki farkı g g biraz sonra daha net bir sekilde göreceksiniz. Ancak bu bölümde daha farklı bir seyden söz edece˘ iz. Bu arada bir yanlı¸ anla¸ılma olmaması için hemen belirtelim.. g g Hatırlarsanız os modülünü anlatırken Windows için startfile() adlı bir fonksiyondan. O yüzden bu bölümü s s s dikkatle takip etmenizi öneririm.getcwd() Biraz sonra olu¸turaca˘ ımız dosya bu komutun çıktısı olarak görünen dizin içinde olu¸acaks g s tır. Sayın ki bu dizin Masaüstü (Desktop) olsun.BÖLÜM 15 Dosya ˙slemleri I¸ Bu bölümde Python programlama dilini kullanarak dosyaları nasıl yönetece˘ imizi. s s g Bu fonksiyonu Modüller ba¸lı˘ ı altında pyPdf modülünü anlatırken de gördü˘ ümüzü hatırlıyors g g sunuz. s herhangi bir aracı program kullanmadan do˘ rudan Python ile açaca˘ ız. varolan dosyaları da. ¸ Programcılık ya¸amınız boyunca dosyalarla bol bol ha¸ır ne¸ir olacaksınız. Öncelikle mevcut s s g çalı¸ma dizinimizin ne oldu˘ unu görelim. Esasında biz bundan önceki bazı derslerimizde bu konuya üstünkörü de s g g olsa de˘ inmi¸tik. Mevcut çalı¸ma dizinimizi de ö˘ rendi˘ imize s g g göre artık yeni dosyamızı olu¸turabiliriz. Biz burada g Python’u kullanarak sistemimizde yeni dosyalar olu¸turmanın yanısıra. Python’la ilk dosyamızı mevcut çalı¸ma dizini altında olu¸turaca˘ ız. ˙ Isterseniz lafı hiç uzatmadan konumuza geçelim. bilgisas yarımızda bulunan dosyaları (ve programları). GNU/Linux için ise xdg-open adlı bir sistem komutundan söz etmi¸tik.. Bu araçlar yardımıyla. Bu fonksiyonu kullanmak için s s os modülünün içe aktarılmasına gerek yok. Anlaması daha kolay olsun s diye. Biraz önce os modülünü içe aktarmamızın nedeni 201 .

txt".txt") Traceback (most recent call last): File "<stdin>". s ˙ Ingilizce’de “okuma” anlamına gelen “read” kelimesinin kısaltması. kullanım kolaylı˘ ı açısından epey faydalı gs g olacaktır. Simdi ba¸ka bir örnek verelim: ¸ s >>> ilkdosyam = open("eski_dosya. "w") Bu arada dikkatli olun. “a” kipi önceden olu¸turdu˘ umuz bir dosyaya yeni veri ekles g mek için kullanılır. open() fonksiyonunun ne oldu˘ u belli. “r”.txt". “a” da ˙ Ingilizce’de “eklemek” anlamına gelen “append” kelimesinden geliyor.yalnızca getcwd() fonksiyonunu kullanmaktı. Parantez içindeki deneme_metni. Bu kip bize varolan bir dosyayı açma imkânı verir. Simdi tekrar konumuza dönelim. Biraz önce de açıkladı˘ ımız gibi g bu kip dosyaya okuma yetkisi verildi˘ ini gösteriyor.txt adlı bir metin dosyası olu¸turmu¸ olduk. Yani mesela bir dosyaya yazabilmek için “w” kipini (mode) kullanıyoruz. "r") komutunu verdi˘ imizde e˘ er bilgisayarda deneme.txt". aynı adda yepyeni bir dosya olu¸turacak. Bu harf ˙ Ingilizce’de “yazma” anlamına gelen “write” kelimesinin kısaltmasıdır. Çünkü “w” kipi. Yani bu dosya üzerinde herhangi g bir de˘ i¸iklik yapılamaz. Tabii ortada henüz bir dosya olmadı˘ ı için burada açmak yerine yeni bir dosya g olu¸turmaya yaradı. Bu su anlama geliyor.txt". line 1. "w") komutuyla deneme_metni. olu¸turulan veya s açılan bir dosyaya yalnızca “okuma” izni verildi˘ ini gösterir. De˘ i¸iklik yapabilmek için biraz önce gösterdi˘ imiz “w” kipini kulgs gs g lanmak gerekir. “r” kipi. Bu komutu bir de˘ i¸kene atamak. Dolayısıyla dosya içindeki eski verileri koruyup bu dosyaya yeni veriler eklemek istiyorsak “a” kipini kullanmamız gerekecek. Bunun dı¸ında bir de “r” kipi ve “a” kipi bulunur. dedi˘ imiz gibi. "w") Böylelikle masaüstünde deneme_metni.txt adlı dosyayı “w” kipinde ¸ g olu¸turup içine bir seyler yazdıktan sonra tekrar bu kiple açıp içine bir seyler eklemek istersek s ¸ ¸ dosya içindeki eski verilerin kayboldu˘ unu görürüz. Bir dosyayı g g açmaya yarıyor. Biz de simdi bu i¸lemi yapalım: ¸ s >>> ilkdosyam = open("deneme_metni. yukarıdaki komut size hiç bir uyarı vermeden eski dosyayı silip üzerine yazacaktır.txt adında. yazma yetkisi verilmi¸ bir dosya olu¸turduk s s masaüstünde. Olu¸turas g s ca˘ ımız dosyanın adını tırnak içine almayı unutmuyoruz. Bu noktayı da belirttikten sonra komutumuzu veriyoruz: >>> open("deneme_metni. dedik. g g ¸ Biraz önce. Simdi s s ¸ verdi˘ imiz bu komutu biraz inceleyelim. Yani mesela: s >>> ikincidosyam = open("deneme. aynı dosyadan bilgisag yarınızda zaten var olup olmadı˘ ına bakmaksızın. Peki. Bir de “a” kipi vardır.txt‘nin de ne oldu˘ u açık.txt adlı bir dosya yoksa bu adla yeni bir g g dosya olu¸turulmayacak. Ayrıca bu kip yardımıyla yeni bir s dosya da olu¸turamayız.txt’ .txt adlı bir g g dosya varsa.txt". dosya izinlerini de belirtmemiz gerekir. g s bunu yaparken de eski dosyayı silecektir. Örne˘ in deneme_metni. bu “w” ne oluyor? g Python’da dosyaları yönetirken. >>> open("deneme_metni. in <module> IOError: [Errno 2] No such file or directory: ’deneme. e˘ er bilgisayarınızda önceden deneme_metni. Yani e˘ er biz bir dosyayı bu kipte açarsak g g dosya içine herhangi bir veri giri¸i yapma imkânımız olmaz. "r") Dikkat ederseniz burada “w” kipi yerine “r” kipini kullandık. bunun yerine Python bize bir hata mesajı gösterecektir: s >>> f = open("deneme. Bu kiplerin hepsini sırası geldi˘ inde görece˘ iz.

exit() while True: dosya_adi = raw_input("Açılacak dosyanın adını girin: ") if dosya_adi: try: f = open(dosya_adi.exit() while True: dosya_adi = raw_input("Açılacak dosyanın adını girin: ") if dosya_adi: try: f = open(dosya_adi.coding: cp1254 -*import sys def programdan_cik(): print "Programdan çıkılıyor!" print "Ho¸çakalın..." s sys. "r") print "dosya bulundu" except IOError: ." s sys. herg hangi bir dosyanın sistemde var olup olmadı˘ ını denetleyebiliriz. Mesela su basit programa g ¸ bir bakalım: #!/usr/bin/env python # -*. Ama e˘ er belirtilen dosya bulunamazsa kullanıcı dosyanın bulunamadı˘ ı konusunda g g uyarılıyor ve kendisinden yeni bir dosya adı girmesi isteniyor.. sistemde var olmayan bir dosya adı belirtmesi ihtimaline kar¸ı da try. "r") print "dosya bulundu" except IOError: print "Dosya bulunamadı!" programdan_cik() else: print "dosya adı belirtmediniz!" Burada kullanıcıdan... IOError adlı bu hata mesajı yardımıyla.. dosyanın bulunamaması durumunda o adla yeni bir dosya olu¸turulmasını da sa˘ layabilirsiniz: s g #!/usr/bin/env python # -*. programımız dosya bulundu çıktısı vererek programı song landırıyor. except bloklarından yararlanıyoruz. E˘ er kuls g lanıcının verdi˘ i dosya adı geçerliyse.coding: cp1254 -*import sys def programdan_cik(): print "Programdan çıkılıyor!" print "Ho¸çakalın. açılacak dosyanın adını alıyoruz. Kullanıcının.Burada gördü˘ ümüz hata mesajı önemlidir. Elbette isterseniz.

g Ayrıca “a” kipinin.txt adlı bir dosya s olu¸turacaktır. o dosyayı yalg g nızca okuma hakkı elde ediyoruz. kip belirtmemiz."w") Sa˘ a yatık bölü bütün i¸letim sistemlerinde sorunsuz çalı¸ır. line 1. içeri˘ i dolu bir dosyayı açıp bu dosyaya eklemeler yapmamız da s g gerekebilir. E˘ er bir dosyayı “w” kipinde açarsak. yukarıda yaptı˘ ımız gibi dosya g yolunu sa˘ a yatık bölü i¸aretiyle ayırmaktır: g s >>> dosya = open("/home/kullanıcı_adı/deneme. e˘ er aynı adla ba¸ka bir dosya varsa o dosyanın üzerine yazacaktır.odt uzantılı bir dosya olu¸turarak dosyanın OpenOffice ile açılmasını s sa˘ layabilirsiniz. yazma yetkisi verilmi¸. E˘ er sa˘ a yatık bölü kullanmak isterseniz “\” s g g i¸aretini çiftlemeniz gerekir: s . öntanımlı g g olarak “r” kipini kullanacaktır. yoktan bir dosya olu¸turmayı ve halihazırda sistemimizde bulunan bir s dosyayı açmayı ö˘ rendik.txt uzantılı dosyalar de˘ il. dosyanızı istedi˘ iniz s s g yerde olu¸turabilirsiniz.print "Dosya bulunamadı!" open(dosya_adi. in <module> IOError: [Errno 22] invalid mode (’a’) or filename: ’C:\\Documents and Settings\ x0cozgul\\Desktop\x0cilanca.. Bu kipi söyle kulI¸ g ¸ lanıyoruz: >>> dosya = open("deneme_metni.txt’ Burada sorun. yukarıdaki örneklerde biz dosyamızı mevcut çalı¸ma dizini içinde olu¸turduk. “r” kipinin aksine bize yeni dosya olu¸turma imkânı da verdi˘ iniz aklımızın s g bir kö¸esine not edelim. Bu kiple açtı˘ ımız bir dosya üzerinde herhangi bir de˘ i¸iklik g gs yapamayız." %dosya_adi s programdan_cik() else: print "dosya adı belirtmediniz!" Yukarıdaki örneklerde. Python’da s g s dosya i¸lemleri yaparken. Ama sola yatık bölü problem g s s yaratabilir: >>> f = open("C:\Documents and Settings\fozgul\Desktop\filanca. Tabii ki siz isterseniz tam yolu belirterek. Halbuki biz burada s s bu i¸areti yol ayracı olarak kullanmak istedik. Tabii “r” kipinin yukarıda bahsetti˘ imiz özelli˘ inden dolayı. Python’un “\” i¸aretini bir kaçı¸ dizisi olarak algılaması. pek çok farklı dosya tipi de olu¸s g s turabilirsiniz. bilg g gisayarımızda yeni bir dosya olu¸turmak istiyorsak. En emin yol. Mesela: s >>> dosya = open("/home/kullanıcı_adı/deneme. s Yalnız burada küçük bir uyarı yapalım. "a") Traceback (most recent call last): File "<stdin>". Python. Python’da bir dosyayı “r” kipinde açtı˘ ımız zaman. Bu arada. yani “w” veya “a” kips lerinden birini kullanmamız gerekir. deneme..txt". o dosyanın içine yeni veriler ekleyebiliriz.txt". Python belirtti˘ imiz addaki dosyayı sıfırdan g g olu¸turacak. Ya da .txt". Ayrıca sadece . s E˘ er yazdı˘ ımız kod içinde yukarıdaki üç kipten hiçbirini kullanmazsak.html uzantılı bir dosya olu¸turarak internet tarayıcınızla açılabilecek g s bir dosya olu¸turabilirsiniz."w") komutu /home/kullanıcı_adı/ dizini altında.txt". "w") print "%s adlı yeni bir dosya olu¸turuldu. ˙ste böyle durumlar için “a” adlı özel bir kipten yararlanaca˘ ız. Mesela . Yazdı˘ ımız kodlarda yol adı belirtirken kullandı˘ ımız g g yatık çizgilerin yönüne dikkat etmemiz gerekir. "a") Python’da bir dosyayı “a” kipinde açtı˘ ımız zaman.

"w") satırını belirledik.close() ˙ iki satırın ne oldu˘ unu zaten bildi˘ imiz için geçiyoruz. Ama bu kez komut satırında de˘ il de s g metin üzerinde yapalım bu i¸lemi.write("\nMonty Python") dosya.txt adlı bir g s g g dosya olu¸turarak içine “Guido Van Rossum” yazalım.txt".close() satırını yazmasa da olur. E˘ er s g g bunu kullanmazsak eklemek istedi˘ imiz satır bir önceki satırın hemen arkasına getirilecektir. Daha sonra write() adlı bir fonksiyon yardımıyla s s deneme.txt". O yüzden Python’la programlama yaparken bu tür seylere çok dikkat etmek s ¸ gerekir.close() Gördü˘ ünüz gibi bu kez dosyamızı “a” kipiyle açtık.txt". g . Zaten “w” kipiyle açarsak eski dosyayı g silmi¸ oluruz.2 Dosyaya Yazmak Su ana kadar ö˘ rendi˘ imiz sey. Python’da dosya açmak ve olu¸turmaktan ibarettir. O yüzden bu satırı da yazmak en iyisi. Ancak ¸ g g ¸ s henüz açtı˘ ımız bir dosyaya nasıl müdahale edece˘ imizi veya nasıl veri giri¸i yapabilece˘ imizi g g s g bilmiyoruz.coding: utf-8 dosya = open("deneme. bütün platformlarda bu satırı yazmak zorunlu olacak. Böylelikle deneme. ˙ste birazdan.txt adında. "w") dosya. "a") Veya “r” adlı kaçı¸ dizisinden yararlanabilirsiniz: s >>> f = open(r"C:\Documents and Settings\fozgul\Desktop\filanca. yazma yetkisi verilmi¸ bir dosya olu¸turduk. Ilk g g Aynen biraz önce gördü˘ ümüz sekilde dosya adlı bir de˘ i¸ken olu¸turup bu de˘ i¸kenin de˘ eri g ¸ gs s gs g olarak open("deneme.>>> f = open("C:\\Documents and Settings\\fozgul\\Desktop\\filanca. Hemen bo¸ bir sayfa açıp içine sunları yazıyoruz: s s ¸ #/usr/bin/env python # -*.txt dosyasının içine “Guido Van Rossum” yazdık. bilgisayarımızda halihazırda var olan veya bizim sonradan olu¸turI¸ s du˘ umuz bir dosyaya nasıl veri giri¸i yapabilece˘ imizi görece˘ iz. Burada “\n” adlı kaçı¸ dizisinden yararlandı˘ ımıza da dikkat edin. eks lemelerin dosyaya i¸lenebilmesi için dosyanın kapatılması gerekiyor.txt". En son da close() adlı ba¸ka s bir fonksiyondan yararlanarak dosyayı kapattık. Simdi de söyle bir sey yapalım: ¸ ¸ ¸ Biraz önce olu¸turdu˘ umuz ve içine “Guido Van Rossum” yazdı˘ ımız dosyamıza ikinci bir satır s g g ekleyelim: #!/usr/bin/env python #-*. Aslında GNU/Linux kullanıcıları bu son dosya. 15. Ama özellikle Windows üzerinde çalı¸ırken. Ayrıca muhtemelen s Python’un ileriki sürümlerinde. Mesela deneme. Dosyamızı “a” kipiyle açtıktan sonra write() fonksiyonu yardımıyla “Monty Python” satırını eski dosyaya ekledik.txt". "a") dosya.write("Guido Van Rossum") dosya. "a") Böylece dosya yolunu olu¸turan karakter dizisi içindeki kaçı¸ dizilerini i¸levsiz hale getirerek s s s Python’ın hata vermesini engelleyebilirsiniz.coding: utf-8 dosya = open("deneme.

Bütün bunlardan sonra da close() fonksiyonu yardımıyla dosyamızı kapattık. Bir de su örne˘ e ¸ g bakalım:
#!/usr/bin/env python #-*- coding: utf-8 dosya = open(u"¸iir.txt", "w") s dosya.write("Bütün güne¸ler batmadan,\nBi türkü daha \ s söyleyeyim bu yerde\n\t\t\t\t --Orhan Veli--") dosya.close()

Gördü˘ ünüz gibi, “¸iir” adlı bir metin dosyası olu¸turup bu dosyaya yazma yetkisi verdik. Bug s s rada bir sey dikkatinizi çekmi¸ olmalı. Dosya adını belirlerken (¸iir.txt) karakter dizisinin ba¸ına ¸ s s s bir adet “u” harfi getirdik. Siz bu harfi pyPdf modülünü i¸lerken de görmü¸tünüz. Bu “u” harfini s s kullanmamızın amacı, dosya adında geçen Türkçe karakterin düzgün görüntülenmesini sa˘ lag mak. Buradaki “u” harfi, “¸iir.txt” adlı karakter dizisini Unicode olarak tanımlamamızı sa˘ lıyor. s g Bu konuyu birkaç bölüm sonra çok daha ayrıntılı bir sekilde inceleyece˘ iz. Simdilik sadece ¸ g ¸ böyle bir seyin varoldu˘ unu bilmemiz yeterli olacaktır... ¸ g Bu dosyanın içine yazılan verilere ve burada kaçı¸ dizilerini nasıl kullandı˘ ımıza çok dikkat edin. s g ˙ Ikinci mısrayı bir alt satıra almak için “\n” kaçı¸ dizisini kullandık. Daha sonra “Orhan Veli” s satırını sayfanın sa˘ ına do˘ ru kaydırmak için “\t” kaçı¸ dizisinden yararlandık. Bu örnekte “\n” g g s ve “\t” kaçı¸ dizilerini yan yana kullandık. Böylece aynı cümleyi hem alt satıra almı¸, hem de s s sa˘ a do˘ ru kaydırmı¸ olduk. Ayrıca birkaç tane “\t” kaçı¸ dizisini yan yana kullanarak cümleyi g g s s sayfanın istedi˘ imiz noktasına getirdik. g Yukarıdaki write() fonksiyonu dı¸ında çok yaygın kullanılmayan bir de writelines() fonksiys onu vardır. Bu fonksiyon birden fazla satırı bir kerede dosyaya i¸lemek için kullanılır. Söyle s ¸ ki:
#!/usr/bin/env python #-*- coding: utf-8 dosya = open(u"¸iir2.txt", "w") s dosya.writelines(["Bilmezler yalnız ya¸amayanlar\n", s "Nasıl korku verir sessizlik insana\n", "˙nsan nasıl konu¸ur kendisiyle\n", I s "Nasıl ko¸ar aynalara bir cana hasret\n", s "Bilmezler...\n"]) dosya.close()

Burada parantez içindeki kö¸eli parantezlere dikkat edin. Aslında olu¸turdu˘ umuz sey bir liste. s s g ¸ Dolayısıyla bu fonksiyon bir listenin içeri˘ ini do˘ rudan bir dosyaya yazdırmak için faydalı olag g bilir. Aynı kodu write() fonksiyonuyla yazmaya kalkı¸ırsanız alaca˘ ınız sey bir hata mesajı s g ¸ olacaktır. E˘ er bir liste içinde yer alan ö˘ eleri write() fonksiyonunu kullanarak dosyaya yazdırg g mak isterseniz for döngüsünden yararlanabilirsiniz:
>>> >>> >>> ... ... >>> liste = ["elma", "armut", "kalem"] f = open("falanca.txt", "w") for i in liste: f.write(i+"\n") f.close()

15.3 Dosyayı Okumak
Simdiye kadar nasıl yeni bir dosya olu¸turaca˘ ımızı, bu dosyaya nasıl veri girece˘ imizi ve bu ¸ s g g dosyayı nasıl kapataca˘ ımızı ö˘ rendik. Simdi de olu¸turdu˘ umuz bir dosyadan nasıl veri okuyg g ¸ s g aca˘ ımızı ö˘ renece˘ iz. Bu i¸ için de read(), readlines() ve readline() fonksiyonlarından g g g s faydalanaca˘ ız. Su örne˘ e bir bakalım: g ¸ g
>>> >>> ... ... ... >>> >>> >>> yeni = open(u"¸iir.txt","w") s yeni.write("Sular çekilmeye ba¸ladı \ s köklerden...\nIsınmaz mı acaba ellerimde kan? \ \nAh,ne olur! Bütün güne¸ler batmadan\nBi türkü \ s daha söyleyeyim bu yerde...") yeni.close() yeni=open(u"¸iir.txt") s yeni.read()

’Sular \xc3\xa7ekilmeye ba\xc5\x9flad\xc4\xb1 k\xc3\xb6klerden... \nIs\xc4\xb1nmaz m\xc4\xb1 acaba ellerimde kan? \nAh,ne olur! B\xc3\xbct\xc3\xbcn g\xc3\xbcne\xc5\x9fler batmadan \nBi t\xc3\xbcrk\xc3\xbc daha s\xc3\xb6yleyeyim bu yerde...’

yeni.read() satırına kadar olan kısmı zaten biliyoruz. Burada kullandı˘ ımız read() fonksiyonu g yeni adlı de˘ i¸kenin içeri˘ ini okumamızı sa˘ lıyor. yeni adlı de˘ i¸kenin de˘ eri siir.txt adlı bir gs g g gs g ¸ dosya oldu˘ u için, bu fonksiyon siir.txt adlı dosyanın içeri˘ ini bize gösterecektir. Gördü˘ ünüz g ¸ g g gibi bu komutun çıktısında Türkçe karakterler bozuk görünüyor. Ayrıca kullandı˘ ımız “\n” g ifadesi de çıktıda yer alıyor. Esasında bu komut bize Python’un yazdı˘ ımız kodları nasıl g gördü˘ ünü gösteriyor. E˘ er biz daha düzgün bir çıktı elde etmek istersek en son satırdaki g g komutu su sekilde vermemiz gerekir: ¸ ¸
>>> print yeni.read()

Ayrıca read() dı¸ında bir de readlines() adlı bir fonksiyon bulunur. E˘ er yukarıdaki komutu: s g
>>> yeni.readlines()

seklinde verecek olursak, çıktının bir liste oldu˘ unu görürüz. ¸ g Bir de, e˘ er bu readlines() fonksiyonunun sonundaki “s” harfini atıp; g
>>> yeni.readline()

seklinde bir kod yazarsak, dosya içeri˘ inin yalnızca ilk satırı okunacaktır. Python’un read¸ g line() fonksiyonunu de˘ erlendirirken kullandı˘ ı ölçüt sudur: “Dosyanın ba¸ından itibaren ilk g g ¸ s ‘\n’ ifadesini gördü˘ ün yere kadar oku”. Bunların dı¸ında, e˘ er istersek bir for döngüsü kug s g rarak da dosyamızı okuyabiliriz:
>>> yeni = open(u"¸iir.txt") s >>> for satir in yeni: ... print satir

Dikkat ettiyseniz:
>>> print yeni.readlines()

veya alternatif komutlarla dosya içeri˘ ini okurken söyle bir sey oluyor. Mesela içinde; g ¸ ¸

Birinci satır ˙kinci satır I Üçüncü satır

yazan bir dosyamız olsun:
>>> dosya.readline()

komutuyla bu dosyanın ilk satırını okuyalım. Daha sonra tekrar bu komutu verdi˘ imizde birinci g satırın de˘ il, ikinci satırın okundu˘ unu görürüz. Çünkü Python ilk okumadan sonra imleci (Evet, g g biz görmesek de aslında Python’un dosya içinde gezdirdi˘ i bir imleç var.) dosyada ikinci satırın g ba¸ına kaydırıyor. E˘ er bir daha verirsek bu komutu, üçüncü satır okunacaktır. Son bir kez daha s g bu komutu verirsek, artık dosyanın sonuna ula¸ıldı˘ ı için, ekrana hiç bir sey yazılmayacaktır. s g ¸ Böyle bir durumda dosyayı ba¸a sarmak için su fonksiyonu kullanıyoruz. (Dosyamızın adının s ¸ “dosya” oldu˘ unu varsayıyoruz): g
>>> dosya.seek(0)

Böylece imleci tekrar dosyanın en ba¸ına almı¸ olduk. Tabii siz isterseniz, bu imleci farklı s s noktalara da ta¸ıyabilirsiniz. Mesela: s
>>> dosya.seek(10)

komutu imleci 10. karakterin ba¸ına getirecektir (Saymaya her zamanki gibi 0’dan ba¸lıyoruz.) s s Bu seek() fonksiyonu aslında iki adet parametre alabiliyor. Söyle ki: ¸
>>> dosya.seek(5, 0)

komutu imleci dosyanın ba¸ından itibaren 5. karakterin bulundu˘ u noktaya getirir. Burada “5” s g sayısı imlecin kaydırılaca˘ ı noktayı, “0” sayısı ise bu i¸lemin dosyanın ba¸ından sonuna do˘ ru g s s g olaca˘ ını, yani saymaya dosyanın ba¸ından ba¸lanaca˘ ını gösteriyor: g s s g
>>> dosya.seek(5, 1)

komutu imlecin o anda bulundu˘ u konumdan itibaren 5. karakterin oldu˘ u yere ilerlemesini g g sa˘ lar. Burada “5” sayısı yine imlecin kaydırılaca˘ ı noktayı, “1” sayısı ise imlecin o anda g g bulundu˘ u konumun ölçüt alınaca˘ ını gösteriyor. g g Son olarak:
>>> dosya.seek(-5,2)

komutu ise saymaya tersten ba¸lanaca˘ ını, yani dosyanın ba¸ından sonuna do˘ ru de˘ il de s g s g g sonundan ba¸ına do˘ ru ilerlenerek, imlecin sondan 5. karakterin oldu˘ u yere getirilece˘ ini s g g g gösterir. Bu ifadeler biraz karı¸ık gelmi¸ olabilir. Bu konuyu anlamanın en iyi yolu bol bol uygulama yaps s mak ve deneyerek görmektir. ˙ Isterseniz, yukarıdaki okuma fonksiyonlarına da belirli parametreler vererek dosya içinde okunacak satırları veya karakterleri belirleyebilirsiniz. Mesela:
>>> yeni.readlines(3)

komutu dosya içinde, imlecin o anda bulundu˘ u noktadan itibaren 3. karakterden sonrasını g okuyacaktır. Peki, o anda imlecin hangi noktada oldu˘ unu nereden bilece˘ iz? Python’da bu g g i¸lem için de bir fonksiyon bulunur: s
>>> dosya.tell()

komutu yardımıyla imlecin o anda hangi noktada bulundu˘ unu görebilirsiniz. Hatta dosyayı bir g kez:
>>> dosya.read()

komutuyla tamamen okuttuktan sonra:
>>> dosya.tell()

komutunu verirseniz imleç mevcut dosyanın en sonuna gelece˘ i için, ekranda gördü˘ ünüz sayı g g aynı zamanda mevcut dosyadaki karakter sayısına e¸it olacaktır. s Python’da dosya i¸lemleri yaparken bilmemiz gereken en önemli noktalardan biri de sudur: s ¸ Python ancak karakter dizilerini (strings) dosyaya yazdırabilir. Sayıları yazdıramaz. E˘ er biz g sayıları da yazdırmak istiyorsak önce bu sayıları karakter dizisine çevirmemiz gerekir. Bir örnek verelim:
>>> x = 50 >>> dosya = open("deneme.txt", "w") >>> dosya.write(x)

Bu kodlar bize su çıktıyı verir: ¸
Traceback (most recent call last): File "<stdin>", line 1, in ? TypeError: argument 1 must be string or read-only character buffer, not int

Gördü˘ ünüz gibi Python bize bir hata mesajı gösterdi. Çünkü x de˘ i¸keninin de˘ eri bir “sayı”. g gs g Halbuki karakter dizisi olması gerekiyor. Bu meseleyi çözmek için komutumuzu su sekilde ¸ ¸ veriyoruz. En ba¸tan alırsak: s
>>> x = 50 >>> dosya = open("deneme.txt", "w") >>> dosya.write(str(x))

Burada:
>>> str(x)

komutuyla, bir sayı olan x de˘ i¸kenini karakter dizisine çevirdik. Tabii ki bu i¸lemin tersi de gs s mümkün. E˘ er x bir karakter dizisi olsaydı, su komutla onu sayıya çevirebilirdik: g ¸
>>> int(x)

15.4 Dosya Silmek
Peki, olu¸turdu˘ umuz bu dosyaları nasıl silece˘ iz? Python’da herhangi bir sekilde olu¸turdu˘ us g g ¸ s g muz bir dosyayı silmenin en kestirme yolu sudur: ¸
>>> os.remove("dosya/yolu")

Mesela, masaüstündeki deneme.txt dosyasını söyle siliyoruz: ¸
>>> import os >>> os.remove("/home/kullanıcı_adı/Desktop/deneme.txt")

E˘ er masaüstü zaten sizin mevcut çalı¸ma dizininiz ise bu i¸lem çok daha basittir: g s s
>>> import os >>> os.remove("deneme.txt")

15.5 Dosyaya Rastgele Satır Eklemek
Simdiye kadar hep dosya sonuna satır ekledik. Peki ya bir dosyanın ortasına bir yere satır ¸ eklemek istersek ne yapaca˘ ız? Simdi: Diyelim ki elimizde deneme.txt adlı bir dosya var ve g ¸ içinde sunlar yazılı: ¸
Birinci Satır ˙kinci Satır I Üçüncü Satır Dördüncü Satır Be¸inci Satır s

Biz burada ˙kinci Satır ile Üçüncü Satır arasına Merhaba Python! yazmak istiyoruz. Önce bu I deneme.txt adlı dosyayı açalım:
>>> kaynak = open("deneme.txt")

Bu dosyayı “okuma” kipinde açtık, çünkü bu dosyaya herhangi bir yazma i¸lemi yapmayaca˘ ız. s g Yapaca˘ ımız sey, bu dosyadan veri okuyup ba¸ka bir hedef dosyaya yazmak olacak. O yüzden g ¸ s hemen bu hedef dosyamızı olu¸turalım: s
>>> hedef = open("test.txt", "w")

Bu dosyayı ise “yazma” modunda açtık. Çünkü kaynak dosyadan okudu˘ umuz verileri buraya g yazdıraca˘ ız. Simdi de, yapaca˘ ımız okuma i¸lemini tanımlayalım: g ¸ g s
>>> oku = kaynak.readlines()

Böylece “kaynak” dosya üzerinde yapaca˘ ımız satır okuma i¸lemini de tanımlamı¸ olduk... g s s Simdi kaynak dosyadaki birinci satır ve ikinci satır verilerini alıp hedef dosyaya yazdırıyoruz. ¸ Bu i¸ için bir for döngüsü olu¸turaca˘ ız: s s g
>>> for satirlar in oku[:2]: ... hedef.write(satirlar)

Burada biraz önce olu¸turdu˘ umuz “okuma i¸lemi” de˘ i¸keni yardımıyla “0” ve “1” no’lu satırs g s gs ları alıp hedef adlı dosyaya yazdırdık. Simdi eklemek istedi˘ imiz satır olan Merhaba Python! ¸ g satırını ekleyece˘ iz: g
>>> hedef.write("Merhaba Python!\n")

Sıra geldi kaynak dosyada kalan satırları hedef dosyasına eklemeye:
>>> for satirlar in oku[2:]: ... hedef.write(satirlar)

Artık i¸imiz bitti˘ ine göre hedef ve kaynak dosyaları kapatalım: s g
>>> kaynak.close() >>> hedef.close()

Bu noktadan sonra e˘ er istersek kaynak dosyayı silip adını da hedef dosyanın adıyla de˘ i¸tireg gs biliriz:
>>> os.remove("deneme.txt") >>> os.rename("test.txt","deneme.txt")

Tabii bu son i¸lemleri yapmadan önce os modülünü içe aktarmayı unutmuyoruz... s Yukarıdaki i¸lemleri yapmanın daha pratik bir yolu da var. Diyelim ki elimizde, içeri˘ i su olan s g ¸ falanca.xml adlı bir dosya var:
<EnclosingTag> <Fierce <Fierce <Fierce <Fierce <Fierce name="Item1" name="Item2" name="Item3" name="Item4" name="Item5" separator="," separator="," separator="," separator="," separator="," src="myfile1.csv" src="myfile2.csv" src="myfile3.csv" src="myfile4.csv" src="myfile5.csv" /> /> /> /> />

<NotFierce Name="Item22"> </NotFierce> </EnclosingTag>

Not: Bu dosya içeri˘ i http://www.python-forum.org/pythonforum/viewtopic.php?f=1&t=19641 g adresinden alınmı¸tır. s Biz bu dosyada, “Item2” ile “Item3” arasına yeni bir satır eklemek istiyoruz. Dilerseniz bu i¸lemi nasıl yapaca˘ ımızı gösteren kodları verelim önce: s g
#!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*oku = open("falanca.xml") eklenecek_satir = ’<Fierce name="Item2.5" separator="," src="myfile25.csv" />’ icerik = oku.readlines() icerik.insert(4, eklenecek_satir+"\n") oku.close() yaz = open("falanca.xml", "w") yaz.writelines(icerik) yaz.close()

Simdi de bu kodları tek tek inceleyelim: ¸ 1. oku = open("falanca.xml") satırı yardımıyla falanca.xml adlı dosyayı okumak üzere açıyoruz. 2. Daha sonra, dosyaya eklemek istedi˘ imiz satırı bir de˘ i¸kene atıyoruz. g gs 3. Hemen ardından readlines() adlı metodu kullanarak falanca.xml adlı dosyanın tüm içeri˘ ini bir liste içinde topluyoruz. Böylece dosya içeri˘ ini yönetmek çok daha kolay olacak. g g Bildi˘ iniz gibi, readlines() metodu bize çıktı olarak bir liste veriyor... g 4. Bir sonraki satırda, dosyaya eklemek istedi˘ imiz metni, readlines() metodu ile olu¸turg s du˘ umuz listenin 4. sırasına yerle¸tiriyoruz. Burada listelerin insert() metodunu kulg s

landı˘ ımıza dikkat edin. g 5. Artık dosyayı okuma i¸lemi sona erdi˘ i için dosyamızı close() metodunu kullanarak kaps g atıyoruz. 6. Simdi yapmamız gereken sey, gerekli bilgileri dosyaya yazmak olacak. O yüzden bu defa ¸ ¸ falanca.xml adlı dosyayı yazma kipinde açıyoruz. (yaz = open("falanca.xml", "w")) 7. Sonra, yukarıda olu¸turdu˘ umuz içeri˘ i, yazmak üzere açtı˘ ımız dosyaya gönderiyoruz. s g g g Bunun için writelines() metodunu kullandık. Bildi˘ iniz gibi bu metot listeleri dosyaya g yazdırmak için kullanılıyor. 8. Son olarak, dosyayla i¸imizi bitirdi˘ imize göre dosyamızı kapatmayı unutmuyoruz. s g

15.6 Dosyadan Rastgele Satır Silmek
Bazen, üzerinde çalı¸tı˘ ımız bir dosyanın herhangi bir satırını silmemiz de gerekebilir. Bunun s g için yine bir önceki bölümde anlattı˘ ımız yöntemi kullanabiliriz. Dilerseniz gene yukarıda bahg setti˘ imiz .xml dosyasını örnek alalım: g
<EnclosingTag> <Fierce <Fierce <Fierce <Fierce <Fierce name="Item1" name="Item2" name="Item3" name="Item4" name="Item5" separator="," separator="," separator="," separator="," separator="," src="myfile1.csv" src="myfile2.csv" src="myfile3.csv" src="myfile4.csv" src="myfile5.csv" /> /> /> /> />

<NotFierce Name="Item22"> </NotFierce> </EnclosingTag>

Simdi diyelim ki biz bu dosyanın “Item2” satırını silmek istiyoruz. Bu i¸lemi su kodlarla hallede¸ s ¸ biliriz:
#!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*oku = open("write_it.xml") icerik = oku.readlines() del icerik[3] oku.close() yaz = open("write_it.xml", "w") yaz.writelines(icerik) yaz.close()

Burada da, tıpkı bir önceki bölümde oldu˘ u gibi, öncelikle readlines() metodunu kullanarak g dosya içeri˘ ini bir listeye gönderdik. Daha sonra bu listede silmek istedi˘ imiz satıra kar¸ılık g g s gelen ö˘ enin sıra numarasını kullanarak del deyimi yardımıyla ilgili ö˘ eyi listeden kaldırdık. g g Son olarak da elimizdeki de˘ i¸tirilmi¸ listeyi bir dosyaya yazdırdık. gs s Gördü˘ ünüz gibi bir dosyaya veri girmek veya dosyadan veri çıkarmak son derecek kolay bir g i¸lem. Yapmamız gereken tek sey dosya içeri˘ ini bir listeye alıp, bu liste üzerinde gerekli s ¸ g

de˘ i¸iklikleri yapmak. Daha sonra da bu de˘ i¸tirilmi¸ listeyi dosyaya yazdırararak amacımıza gs gs s ula¸abiliyoruz. s

15.7 os Modülünde Dosya-Dizin ˙slemleri I¸
Hatırlarsanız geçen bölümde Modüller konusunu i¸lerken os modülünden de ayrıntılı olarak s bahsetmi¸tik. Ancak orada bu modülün bütün özelliklerini anlatmadım. os modülünün bazı s özelliklerini anlatabilmek için önce “Dosya ˙slemleri” konusunu ö˘ renmemizin daha do˘ ru I¸ g g olaca˘ ını dü¸ündüm. Dosya i¸lemleri konusunu ö˘ rendi˘ imize göre, geçen derste bahg s s g g setmedi˘ imiz bazı metot ve fonksiyonları incelemeye ba¸layabiliriz. g s

15.7.1 os.path.abspath()
Bu metot bir dosyanın, içinde yer aldı˘ ı dizin yolunu verir. Bunu bir örnek üzerinde görelim: g
>>> os.path.abspath("falanca.pdf") ’C:\\Documents and Settings\\fozgul\\falanca.pdf’

Gördü˘ ünüz gibi, os.path.abspath() fonksiyonuna argüman olarak bir dosya adı verdik. g O da bize bu dosyanın tam yolunu gösterdi. Ancak bu fonksiyonun önemli bir özelli˘ i g vardır. os.path.abspath(), bir dosyanın sistemde var olup olmadı˘ ını kontrol etmez. Yani g os.path.abspath("falanca.pdf") komutunu verebilmek için sisteminizde falanca.pdf adlı bir dosyanın olmasına gerek yok. Bu fonksiyonun yaptı˘ ı tek sey, os.getcwd() fonksiyonunun g ¸ çıktısıyla, verdi˘ iniz dosya adını birle¸tirmektir... Bu fonksiyonu bo¸ bir karakter dizisi ile g s s ça˘ ırdı˘ ınızda zaten bu fonksiyonun mevcut çalı¸ma dizinini döndürdü˘ ünü görürsünüz: g g s g
>>> os.path.abspath("") ’C:\\Documents and Settings\\fozgul’

15.7.2 os.path.basename()
Bu metot size bir yol içinde yer alan dosyanın adını verir. Örne˘ in: g
>>> os.path.basename("C:\\Documents and Settings\\fozgul\\falanca.pdf") ’falanca.pdf’

Gördü˘ ünüz gibi, bu metot yol ve dosya adını ayıklayarak, bize dosya adını veriyor. g

15.7.3 os.path.dirname()
Bu metot ise bir önceki metodun yaptı˘ ı i¸in tam tersini yapar: Dosya adını de˘ il, yol adını g s g döndürür:
>>> os.path.dirname("C:\\Documents and Settings\\fozgul\\falanca.pdf") ’C:\\Documents and Settings\\fozgul’

15.7.4 os.path.exists()
Bu metot bir dosyanın veya dizinin var olup olmadı˘ ını gösterir: g
>>> os.path.exists("C:\\Documents and Settings\\fozgul\\falanca.pdf") False >>> os.path.exists("C:\\Documents and Settings\\fozgul") True

15.7.5 os.path.isdir()
Bu metot, verilen bir yolun dizin olup olmadı˘ ını kontrol eder: g
>>> os.path.isdir("C:\\Documents and Settings\\fozgul\\falanca.pdf") False

falanca.pdf bir dizin olmadı˘ ı için False çıktısı aldık: g
>>> os.path.isdir("C:\\Documents and Settings\\fozgul") True

C:\Documents and Settings\fozgul ise bir dizin oldu˘ u için True çıktısı aldık. g os.path.isdir() metodu, aynı zamanda bir dizinin var olup olmadı˘ ını da kontrol eder: g
>>> os.path.isdir("C:\\falanca\\dizin") False

Bilgisayarımızda C:\falanca\dizin adlı bir dizin var olmadı˘ ı için False çıktısı alıyoruz... g

15.7.6 os.path.isfile()
Bu metot, verilen bir yolun dosya olup olmadı˘ ını kontrol eder: g
>>> os.path.file("C:\\Documents and Settings\\fozgul\\deneme.txt") True

Benim bilgisayarımda deneme.txt adlı bir dosya oldu˘ u için True çıktısı aldım. g Bir de suna bakalım: ¸
>>> os.path.file("C:\\Documents and Settings\\fozgul\\falanca.txt") False

Bilgisayarımda falanca.txt adlı bir dosya yer almadı˘ ı için bu kez False çıktısı aldım. g Bu metot dosya ve dizinler arasında da ayrım yapar:
>>> os.path.isfile("C:\\Documents and Settings\\fozgul") False

dosya ve dizin adını birbirinden ayırır: >>> os.. g 15. ’.8 os.pdf") >>> yol[1] ’falanca.7.pdf’) 15. içinde yer aldı˘ ı dizini gösterecektir: ¸ g >>> yol = os.split("C:\\Documents and Settings\\fozgul\\falanca. Biz kümeleri dosya i¸lemleri yaparken dahi kullanabiliriz. Ama aslında kümeler Python’un epey s g s kullanı¸lı araçlarından bir tanesidir. Bildi˘ iniz gibi kümeler su s s g ¸ metotlara sahipti: add clear copy difference difference_update discard intersection intersection_update isdisjoint issubset ..path. ’falanca. Kümeleri ilk gördü˘ ünüzde bunların s g tam olarak ne i¸e yarayaca˘ ını anlamamı¸ olabilirsiniz.8 Kümeler ve Dosyalar Önceki bölümlerden birinde kümelerden bahsetmi¸tik.7 os.path.path.split("C:\\Documents and Settings\\fozgul\\falanca.7.splitext("falanca.pdf") (’C:\\Documents and Settings\\fozgul’.path. s s Hatırlarsanız. ama dizin adı oldu˘ u için isfile() metodu g g False çıktısı veriyor.pdf") >>> yol[0] ’C:\\Documents and Settings\\fozgul’ Su ise size dosya adını verecektir: ¸ >>> yol = os.pdf’) Dolayısıyla su komut size bir dosyanın. kümeleri i¸lerken birtakım metotlardan söz etmi¸tik.split() Bu metot. 15.splitext() Bu metot. bir dosya adıyla uzantısını birbirinden ayırır: >>> os.pdf’ Bu metot da bir dosya ya da dizinin sistemde var olup olmadı˘ ına bakmaz.C:\Documents and Settings\fozgul bir dosya de˘ il.pdf") (’falanca’.split("C:\\Documents and Settings\\fozgul\\falanca.path.path.

. 2.intersection(s2): . 2. yani mesela ikinci dosyada bulunup birinci dosyada bulunmayan satırları göstermek için söyle bir kod yazabiliriz: ¸ >>> f1 = open("dosya1.txt") >>> s1 = set(f1) >>> s2 = set(f2) >>> for i in s2. intersection() metodunu kullanarak da iki dosyada ortak olan satırları bula¸ bilirsiniz: >>> for i in s1.txt") >>> f2 = open("dosya2. print i birinci satır ikinci satır .. Bahs s setti˘ imiz bu metotlar difference() ve intersection() adlı metotlardır. print i dördüncü satır Aynı sekilde. 3. 4]) >>> b_kumesi... Bir de dosya2. Diyelim ki elimizde söyle iki adet dosya var: ¸ birinci satır ikinci satır üçüncü satır Yukarıdaki dosya1. g Bildi˘ iniz gibi.difference(a_kumesi) set([4]) Demek ki b kümesinin a kümesinden farkı 4 adlı ö˘ e imi¸. Bu metodu söyle kullanıyoruz: g ¸ >>> a_kumesi = set([1.issuperset pop remove symmetric_difference symmetric_difference_update union update Bu metotlar içinde özellikle iki tanesi. difference() metodu iki kümenin farkını alıyor. 3]) >>> b_kumesi = set([1.txt adlı bir dosya olu¸turalım: s birinci satır ikinci satır üçüncü satır dördüncü satır Bu iki dosyanın farkını almak.difference(s1): ...txt olsun. Bu metodu dosyalara da uygulayag s biliriz. dosyalarla çalı¸ırken bizim çok i¸imize yarayacak.

"w") >>> dosya. 2. ˙simiz bitince dosyayı kapatıyoruz. "w") as dosya: . with deyimidir.. line 2.üçüncü satır 15. O yüzden bu tür durumları önlemek için açılan gs s dosyayı i¸lem sonunda kapatmamız gerekir. yaptı˘ ımız g s g de˘ i¸ikliklerin hepsi dosyaya i¸lenmeyebilir.write("bir takım ¸eyler.. açılan dosyayı mutlaka kapatmasıdır.") s Bu iki satırlık kod sayesinde dosyamızı hem açmı¸. Ayrıca dosyayı kapatmak...read() ’varolan içerik. s gs s hem de dosyayı kapatmı¸ olduk.9 with Deyimi Dosyalarla çalı¸ırken asla unutmamamız gereken sey. i¸imizi bitirdikten sonra dosyayı kapats ¸ s maktır. Bu ¸ g deyim. Bu durumu dosya de˘ i¸kenini g gs ekrana yazdırarak teyit ettik. s with deyiminin en önemli özelli˘ i.. gs 3.") s >>> dosya. I¸ Python’da bu döngüyü daha pratik bir sekilde yapmamızı sa˘ layan bir deyim bulunur. Çünkü e˘ er bir dosya üzerinde çalı¸tıktan sonra o dosyayı kapatmazsak. in <module> IOError: File not open for writing >>> dosya <open file ’write_it. açık bir dosya üzerinde s yanlı¸lıkla de˘ i¸iklik yapma riskini de ortadan kaldırır. s gs Normal sartlar altında bir dosya üzerinde çalı¸ma döngüsü söyle i¸ler: ¸ s ¸ s >>> dosya = open("dosya_adı". Dosya üzerinde gerekli de˘ i¸iklikleri yapıyoruz. Bu durumu daha net s s s anlamak için söyle bir örnek verelim: ¸ >>> dosya = open("falanca") >>> dosya.write("bir takım ¸eyler. Dosyayı açıyoruz.’ . Ancak bu hata mesajından sonra.. Dosya açık oldu˘ u için üzerinde i¸lem yapmaya devam edebiliriz: g s >>> dosya.xml’. Yani dosya üzerinde g i¸lem yapılırken bir hata da olu¸sa o dosya ba¸arıyla kapatılacaktır. hem üzerinde gerekli de˘ i¸iklikleri yapmı¸. Böyle bir durumda Python bize bir hata mesajı gösteriyor.close() Burada söyle bir yol izliyoruz: ¸ 1. with deyimini yukarıdaki söyle uygulayabiliriz: ¸ >>> with open("dosya_adı"..") s Traceback (most recent call last): File "<stdin>". dosyayı yazma kipinde açmadı˘ ımız için dosyaya veri yazdırmamız mümkün g g olmuyor.write("bir takım ¸eyler.. dosya... mode ’r’ at 0x00F5B650> Gördü˘ ünüz gibi. dosyayı henüz kapatmadı˘ ımız için dosyamız hala açık.

içeri˘ i ve görünü¸ü a¸a˘ ıdaki gibi olan.10 Bölüm Soruları 1....com Hakkında istihza.") s Traceback (most recent call last): File "<stdin>". Bir PDF belgesinin herhangi bir sayfasını kesip ayrı bir PDF belgesi olu¸turan bir program s yazın. g s 5. varolan dosyayı sa˘ tık > sil yolunu takip ederek silmeye çalı¸tı˘ ınızda g s g i¸letim sisteminiz nasıl bir tepki veriyor? s 4..xml’. Mesela s yazdı˘ ınız program bir dosyaya bakıp içinde o satırın geçip geçmedi˘ ini tespit edebilmeli. Artık dosya üzerinde herhangi bir i¸lem yapmamız mümkün de˘ il: s g >>> dosya.write("bir takım ¸eyler. Python ile olu¸turdu˘ unuz veya açtı˘ ınız herhangi bir dosyayla i¸iniz bittikten sonra e˘ er s g g s g bu dosyayı close() fonksiyonu ile kapatmazsanız ne gibi sonuçlarla kar¸ıla¸ırsınız? Açtı˘ ınız s s g dosyayı kapatmadan. kapalı bir dosya üzerinde i¸lem yapmaya çalı¸tı˘ ımız konusunda nazikçe uyarıyor. E˘ er kullanıcı PDF dı¸ı s g s bir dosya adı belirtirse. mode ’r’ at 0x00F5B5A0> Gördü˘ ünüz gibi. s s g 15. line 2. istihza. s g sistemdeki öntanımlı internet tarayıcısı yardımıyla kullanıcıya gösterin. Burada aynı zamanda PyGTK adlı arayüz takımına ili¸kin Türkçe bilgi s s de verilmektedir. aksi halde herhangi bir i¸lem yapmadan s programı sonlandırmalı. line 1.. Kullanıcıdan aldı˘ ı birtakım bilgiler do˘ rultusunda anlamlı bir paragraf olu¸turabilen bir prog g s gram yazın.. 6. Python yardımıyla.. Olu¸turdu˘ unuz bu paragrafı daha sonra . programınız dosyanın PDF biçiminde olmadı˘ ı konusunda kullanıcıyı g uyarmalı. Bu program sadece PDF belgeleri üzerinde i¸lem yapmalı. in <module> IOError: File not open for writing >>> dosya <closed file ’write_it. . s 2. 3.html uzantılı bir dosya halinde kaydedip. os. bu siteye ili¸kin son geli¸meler ve duyurular s s hakkında ayrıntılı bilgiye de eri¸ebilirsiniz. Bir dosyada belli bir satırın olup olmamasına göre i¸lem yapan bir program yazın.html adlı bir belge olu¸g s s g s turun: istihza. Günlük ise konu çe¸itlili˘ i açısından daha esnek bir bölüm olarak s g tasarlandı. dosya her seye ra˘ men g s g ¸ g kapanıyor..com.path. E˘ er g g g ilgili satır dosyada yoksa o satırı dosyaya eklemeli. dosya. dosyaya yazma i¸lemi sırasında hata aldı˘ ımız halde. Python programlama dili ve Tkinter için bir Türkçe kaynak olu¸turma s çalı¸masıdır. Günlük bölümünden.Bir de suna bakalım: ¸ >>> with open("falanca") as dosya: . in <module> ValueError: I/O operation on closed file Python bizi.abspath() fonksiyonunun yaptı˘ ı i¸i taklit eden bir fonksiyon yazın.read() Traceback (most recent call last): File "<stdin>".

Python’da bir karakter dizisi tanımlamak için çok özel bir i¸lem yapmanıza g s gerek yok. Gerçi biz su ana kadar karakter dizilerine ili¸kin ¸ s epey sey ö˘ rendik. karakter dizilerini ve bunların metotlarını/fonksiyonlarını g derinlemesine inceleme fırsatı bulaca˘ ız. Karakter dizisi olmasını istedi˘ iniz bir seyi tırnak içine aldı˘ ınız anda o artık bir g ¸ g karakter dizisidir.BÖLÜM 16 Karakter Dizileri Dikkat ettiyseniz ilk dersten bu yana sürekli olarak karakter dizileri ile ha¸ır ne¸ir oluyoruz. ˙ste bizim bu bölümde amacımız. Bu bölümde. ˙ Isterseniz bu durumu teyit edelim: >>> type(elma) Traceback (most recent call last): File "<stdin>". g ¸ Mesela su bir karakter dizisidir: ¸ >>> "elma" Gördü˘ ünüz gibi. karakter dizileri hakkında daha ¸ I¸ önce ö˘ rendiklerimizi bir yandan peki¸tirirken. tırnak içinde gösterebilece˘ imiz her sey bir karakter dizisidir. Bir de suna bakın: ¸ >>> type("elma") <type ’str’> 219 . bir yandan da bu konu hakkında ö˘ renmemiz g s g gerekenleri ö˘ renmek. Ancak karakter dizileri konusunda henüz görmedi˘ imiz. ama görmemiz ¸ g g gereken pek çok sey de var. s s Karakter dizileriyle bu kadar içli dı¸lı olmamız kesinlikle bo¸una de˘ il. in <module> NameError: name ’elma’ is not defined Gördü˘ ünüz gibi. “elma” kelimesini tırnak i¸aretleri içine almadı˘ ımızda (ve e˘ er daha önce g s g g elma adlı bir de˘ i¸ken de tanımlamamı¸sak) Python bize yukarıdaki gibi bir hata mesajı gs s gösterecektir. line 1. g 16. Zira karakter dizileri s s g Python’ın en önemli konularından biridir.1 Karakter Dizisi Nedir? ˙ Isterseniz i¸e en ba¸ından ba¸layalım ve su soruyu soralım kendimize: “Karakter dizisi nedir?” s s s ¸ Kabaca tarif etmek gerekirse.

range() fonksiyonunun üretti˘ i sayıları birer karakg ter dizisine çevirdik ve ondan sonra bunları do˘ ruca dosyaya yazdırdık. ne olmu¸ yani?” s dedi˘ inizi duyar gibiyim. Belki bu bilgi su anda size pek fazla bir sey ifade etmemi¸ olag ¸ ¸ s bilir. Mesela su g s s ¸ örne˘ e bakalım: g # -*. Bu ifade ˙ Ingilizce string (karakter dizisi) kelimesinin kısaltmasıdır.coding: utf-8 -*sayi = raw_input("Bir sayı girin: ") print "Girdi˘iniz sayının karesi: ".Ama e˘ er “elma” kelimesini tırnak içine alırsak her sey bir anda de˘ i¸ir. g ¸ Yukarıdaki komutun çıktısından da anladı˘ ımız gibi.txt".. int(sayi) ** 2 g Burada int() fonksiyonunu kullanarak.coding: utf-8 -*sayi = raw_input("Bir sayı girin: ") print "Girdi˘iniz sayının karesi: ". Ancak ileride nesne tabanlı programlama konusunu incelerken bunun ne kadar önemli bir özellik oldu˘ unu anlayacaksınız. Simdilik biz yolumuza devam edelim. yazdı˘ ımız kodların düzgün çalı¸abilmesi açısından büyük önem ta¸ır. Bu i¸lemi yaptı˘ ımız g ¸ gs s g anda artık “elma” kelimesi Python açısından bir karakter dizisidir. g Aynı sekilde. "w") as f: for i in range(5): f. mesela raw_input() fonksiyonu ile kullanıcıdan aldı˘ ınız verilerin tipinin de birer ¸ g karakter dizisi oldu˘ unu bilmek çok önemlidir. Peki bir veri tipinin karakter dizisi olup olmamasının ne önemi var? Python’da program yazarken elimizdeki herhangi bir verinin tipini bilmek son derece önemlidir. Yani range() s fonksiyonundan gelen veri tipi sayıdır. sayi ** 2 g Bu kodlar çalı¸ma sırasında hata verecektir. Burada elbette raw_input() fonksiyonundan gelen karakter dizisini dümdüz bir sekilde sayıya ¸ çevirmeye çalı¸mak iyi bir yöntem de˘ ildir. E˘ er biz bu fonksiyonla sayı almak istiyorsak. bu i¸lem sırasında bazı hataların da ortaya çıkabilece˘ ini hesaba katmamız gerekir. Python’da karakter dizileri str kısaltmasıyla g gösteriliyor. E˘ er bunu bilmezseniz söyle bir kod yazma g g ¸ hatasına dü¸ebilirsiniz: s # -*. Yani o anda elimizde olan seyin mesela bir sayı mı yoksa karakter dizisi mi oldu˘ unu ¸ g bilmek. Python’da herhangi bir dönü¸türme i¸lemi yas g s s parken. Çünkü dedi˘ imiz gibi. Bu fonksiyondan gelen veri tipinin dosyaya yazdırılabilmesi için öncelikle karakter dizisine çevrilmesi gerekir: # -*.. “Eee. buradan gelen karakter g dizisini sayıya çevirmemiz gerekir: # -*. Çünkü range() fonksiyonu sayı üretir. raw_input() fonksiyonu bize s g bir karakter dizisi verir. raw_input()‘tan gelen karakter dizisini sayıya çevirdik. "w") as f: for i in range(5): f. Dolayısıyla bu veri tipini do˘ rudan bu sekilde dosyaya g ¸ yazdıramazsınız.coding: utf-8 -*with open("sayilar.write(i) Bu kodlar çalı¸ma sırasında hata verecektir.txt".coding: utf-8 -*with open("sayilar. s g .write(str(i)) Burada str() fonksiyonundan yararlanarak.

çift tırnak veya üç tırnak i¸aretlerinden yararlanabiliriz. n ** 2 g except ValueError: print deger_hatasi() Bu arada. Bu yüzden yukarıdaki gibi bir kod yazmamız gerekti˘ inde bu tür hatalara kar¸ı önlem almamız g s gerekir: # -*. kuvvetini hesapladık. karakter dizisi tanımlarken kullanabilece˘ imiz tırnak g tipleri konusunda bize birkaç farklı seçenek sunar. kuvvetini hesaplamak g isteseydik söyle bir sey yazardık: ¸ ¸ >>> print pow(12. 3) 1728 Yukarıdaki iki örnek sırasıyla sununla e¸de˘ erdir: 122 ve 123 ¸ s g 16. Ama siz isterseniz bu g karakter dizisini tek veya üç tırnak i¸aretlerini kullanarak da tanımlayabilece˘ inizi biliyorsunuz. E˘ er 12’nin 3. bir sayının karesini almak için Python’daki pow() adlı bir fonksiyondan da yararlanabiliriz: >>> print pow(12. g s tırnak içinde gösterilmeleridir.coding: utf-8 -*def deger_hatasi(): return "Harf yerine sayı girmeyi deneyin!" def sifir_uyarisi(): return "0 dı¸ında bir sayı girin!" s sayi = raw_input("Bir sayı girin: ") if sayi == "0": print sifir_uyarisi() quit() try: n = int(sayi) print "Girdi˘iniz sayının karesi: ". Karakter dizilerini tanımlarken tek tırnak.Mesela yukarıdaki örnekte kullanıcı sayı yerine bir harf girerse kodlarımız hata verecektir. Python. 2) 144 pow() fonksiyonu bir sayının istedi˘ imiz bir kuvvetini hesaplamamızı sa˘ lar. s g Hemen bir kaç örnek verelim: >>> "C Programlama Dili" >>> ’Guido Van Rossum’ >>> """Monty Python""" .2 Tırnak Tipleri Dedi˘ imiz gibi. Örne˘ in: s g >>> kardiz = "elma" Biz yukarıda tanımladı˘ ımız elma karakter dizisini çift tırnak ile gösterdik. Mesela yukarıg g daki örnekte biz 12 sayısının 2. Python’da karakter dizilerini ba¸ka veri tiplerinden ayıran en önemli özellik.

Ancak daha önceki derslerimizden edindi˘ imiz tecrübg eye göre.1’e ho¸geldiniz. bir karakter dizisini tanımlarken kullanaca˘ ımız tırnak tipi konusunda bazı noktalara g da dikkat etmemiz gerekiyor.x sürümleri’ Yukarıdaki gibi bir kullanımın hataya yol açaca˘ ını biliyorsunuz.x sürümleri’ Peki bu tırnak tiplerinden hangisini kullanmak daha iyidir? Cevap: Hangisi i¸inize geliyorsa! s Teknik olarak bu tırnak tiplerinden hangisini kullandı˘ ınızın hiç bir önemi yok. Mesela: #!/usr/bin/env python # -*. Bu tür hataları önlemek için g izleyebilece˘ imiz birkaç farklı yol var: g >>> print "Python’ın 3. Programı ¸u s s parametreleri kullanarak çalı¸tırabilirsiniz: s . g Python camiasında özellikle tek ve çift tırnaklar oldukça yaygın bir sekilde kullanılır.x sürümleri” ifadesini bir karakter dizisi olarak tanımlamak istedi˘ imizde. Dilerseniz bununla ilgili söyle bir örnek daha ¸ verelim: #!/usr/bin/env python # -*. Ancak ¸ tek tırnak i¸areti karakter dizisi içinde geçen kesme i¸aretleriyle karı¸abilece˘ i için. s Python programcıları. E˘ er bu s g ifadeyi karakter dizisi olarak tanımlarken tek tırnak i¸aretlerini kullanırsak. öteki tırnak tiplerinden farklı olarak bize birden fazla satıra bölünmü¸ s karakter dizilerini kolayca gösterme imkanı verir.x sürümleri""" Bu kullanım da geçerli bir yoldur. Çünkü üç tırnak. kullanaca˘ ımız tırg g nak tipini belirlerken ifade içinde geçen kesme i¸aretini de dikkate almamız gerekir. karakter g s dizisini tek tırnak i¸aretleri içinde göstermemiz bazı sorunlara yol açabilir.x sürümleri" Burada kesme i¸aretinin karakter dizisini ba¸latan ve bitiren tırnak i¸aretleriyle karı¸masını s s s s önlemek için karakter dizisini tek tırnak yerine çift tırnak içinde gösterdik. Yazdı˘ ınız g g karakter dizisini tanımlamada hata vermedi˘ i sürece herhangi bir tırnak tipini kullanabilirsiniz. burada üç tırnak i¸aretlerini belgelendirme dizisi olu¸turmak maksadıyla kulg s s landık.coding: utf-8 -*def bir_fonksiyon(parametre): """Bu fonksiyonun herhangi bir i¸levi s yoktur. Mesela “Python’ın s 3.coding: utf-8 -*print """\ Falanca v0. Üç tırnak i¸areti ise genellikle karakter dizisi tanımlamada pek kullanılmaz. Ama e˘ er mutlaka tek tırnak kullanmak istersek kaçı¸ g s dizilerinden faydalanmamız gerekti˘ ini önceki derslerimizde de söylemi¸tik: g s >>> print ’Python\’ın 3. birden fazla satıra bölünecek karakter dizilerini daha rahat bir sekilde ¸ olu¸turmamızı sa˘ ladı˘ ı için üç tırnak i¸aretlerini ço˘ unlukla belgelendirme dizilerini tanıms g g s g larken kullanır... Çift tırnak yerine üç tırnak da kullanabiliriz: >>> print """Python’ın 3. “Python’ın” kelimesi s içinde geçen kesme i¸areti karı¸ıklı˘ a sebep olacaktır: s s g >>> print ’Python’ın 3. Örnek olsun diye verilmi¸tir. Örne˘ in karakter dizisi içinde bir kesme i¸areti varsa. e˘ er kaçı¸ s s s g g s dizileriyle de u˘ ra¸mak istemiyorsanız.""" s pass Gördü˘ ünüz gibi.Bunların hepsi birer karakter dizisidir. tek tırnak yerine çift tırnak i¸aretlerini kullanmak daha g s s pratik olabilir.

16. Aynı çıktıyı tek veya çift tırnakla elde etmek oldukça güçtür. "armut"... Örne˘ in: g g .. Bir örnek verelim: gs >>> lst = ["elma". >>> print a 0123456789 Python’da karakter dizileri “de˘ i¸tirilemeyen” (immutable) veri tipleridir. karakter dizisini nasıl yazdıysak çıktı da aynı sekilde g ¸ görünüyor.3 Karakter Dizilerini Birle¸ tirmek s Python’la programlama maceranızda karakter dizileri ile en sık yapaca˘ ınız i¸lemlerden biri de g s karakter dizilerini birbiriyle birle¸tirmek olacaktır.. Ama mesela listeler böyle de˘ ildir. Listeler de˘ i¸tirilebilir (mugs g gs table) veri tipleri oldukları için listeler üzerinde de˘ i¸iklik yapabiliyoruz. olu¸turdu˘ umuz bir listeye append() metodunu kullanarak yeni bir ö˘ e g s g g ekleyebildik. Ama karakter dizileri böyle de˘ ildir. Ama tabii siz bu bo¸lu˘ u kendiniz de s s g ekleyebilirsiniz: >>> bosluk = " " >>> print ad + bosluk + soyad Fırat Özgül Bu yöntemi kullanarak söyle bir sey yazabilirsiniz mesela: ¸ ¸ >>> a = "" >>> for i in range(10): .. "muz"] >>> lst.-v -h -c """ sürüm numarasını görüntüler yardım belgesini görüntüler program yazarları hakkında bilgi verir def bir_fonksiyon(parametre): pass Gördü˘ ünüz gibi. "kiraz"] Gördü˘ ünüz gibi. üç tırnak sayesinde.. "muz". Ancak gördü˘ ünüz s s g gibi.append("kiraz") >>> print lst ["elma". "armut". burada iki karakter dizisi arasında bo¸luk yok. Yani karakter dizileri gs üzerinde de˘ i¸iklik yapılamaz. Python’da karakter dizilerini birle¸tirmenin s s birden fazla yöntemi var: >>> >>> >>> >>> ad = "Fırat" soyad = "Özgül" ad_soyad = ad + soyad print ad_soyad FıratÖzgül Burada basitçe “+” i¸lecinden yararlanarak iki karakter dizisini birle¸tirdik. a += str(i) .

Diyelim ki elinizde söyle g g s ¸ bir metin var: saüipö 1990 ajnjöfcö çv acöc çyaym çk¸ s üpsnvnvm üc¸c˘jöfcö hgnkuük¸kngö mjz¸cm zg fköcokm çk¸ fknfk¸.. özgün karakter g gs dizisinin üzerine yazmamız veya de˘ i¸iklikleri farklı bir karakter dizisi içinde depolamamız gs gerekir. E˘ er bir karakter dizisi üzerinde de˘ i¸iklik yapmak istersek. özgün karakter dizisinde herhangi bir de˘ i¸iklik olmadı. de˘ i¸iklikleri özgün karakter dizisinin üzerine de yazabiliriz: g gs >>> kardiz = kardiz + "armut" >>> print kardiz elmaarmut Burada kardiz adlı karakter dizisini silip. yine “kardiz” adını ta¸ıyan ba¸ka bir karakter dizisi s s olu¸turmu¸ olduk. ama aslında dugs s rum öyle de˘ il: g >>> print kardiz elma Gördü˘ ünüz gibi. Ancak tabii ki özgün karakter dizisi yerli s gs s yerinde duruyor: >>> print kardiz elma Dedi˘ imiz gibi. Yukarıdaki örne˘ i su sekilde kısaltabilece˘ imizi biliyorsunuz: s s g ¸ ¸ g >>> kardiz += "armut" >>> print kardiz elmaarmut Gösterdi˘ imiz bu özelli˘ i daha karma¸ık bir örnek içinde kullanalım. höv/nkövx zg ocdpt x hkçk sgm epm ˘c¸mnj kungüko g s tktügok ybg¸köfg ecnjucçknogmügfk¸. Özgün karakter dizisi g gs hala “elma”. fpncajtjanc ügm çk¸ s s s sncü˘p¸ofc hgnkuük¸fkıkökb çk¸ saüipö vahvncoctj. s g s s s .. s g s s s s trb fkbkokökö tcfg pnoctj. Örne˘ in de˘ i¸iklikleri farklı bir karakter dizisinde depolamak için söyle bir sey yazg gs ¸ ¸ abiliriz: >>> kardiz2 = kardiz + "armut" >>> print kardiz2 elmaarmut Bu sekilde “elma” de˘ erini ta¸ıyan kardiz adlı karakter dizisi ile “armut” karakter dizisini ¸ g s kardiz2 adlı ba¸ka bir de˘ i¸kene atamı¸ olduk. ybg¸köfg g s s s s ike çk¸ fgıkukmnkm acsocac hg¸gm pnocfcö zgac myeym s s fgıkukmnkmng¸ng çcumc sncü˘p¸onc¸fc fc ecnjucçkngdgmük¸. mpnca rı¸göknogtk zg s¸ph¸co s s s hgnkuük¸og ty¸gdkök ijbncöfj¸octj kng ücöjöcö çv fkn s s s wköfpwt.>>> kardiz = "elma" >>> kardiz + "armut" ’elmaarmut’ Burada sanki karakter dizisi üzerinde de˘ i¸iklik yapabilmi¸iz gibi görünüyor.

"l". "u". Aslında bu kodlarda söyle bir sey s g ¸ ¸ yapmı¸ olduk: s 1. "r". "b". sifrelenmi¸ metin içinde gördü˘ ümüz her harfin alfabedeki kar¸ılı˘ ını gösteriyor. Önce sifreli metnimizi bir karakter dizisi olarak tanımladık. Ardından.coding: utf-8 -*sifreli_metin = """saüipö 1990 ajnjöfcö çv acöc çyaym çk¸ s üpsnvnvm üc¸c˘jöfcö hgnkuük¸kngö mjz¸cm zg fköcokm çk¸ fknfk¸. satır sonlarında bir sonraki satıra geçerken problem ya¸amamak için g s karakter dizisini tanımlarken üç tırnak i¸aretlerinden yararlandık. "p". sifreli metnin çözülmü¸ halini tutacak olan sifresiz_metin adlı karakter diz¸ s . "j". ybg¸köfg g s s s s ike çk¸ fgıkukmnkm acsocac hg¸gm pnocfcö zgac myeym s s fgıkukmnkmng¸ng çcumc sncü˘p¸onc¸fc fc ecnjucçkngdgmük¸. birden s g fazla satıra yayılmı¸ uzun karakter dizilerini tanımlamanın en kolay yolu üç tırnak kullans maktır.""" s g s s s sozluk = {"a": "ç": "f": "h": "j": "m": "ö": "s": "u": "y": "y". "t".Anlamsız harflerden olu¸mu¸ gibi görünen bu metin. sifresiz_metin = "" for harf in sifreli_metin: sifresiz_metin += sozluk. "n". fpncajtjanc ügm çk¸ s s s sncü˘p¸ofc hgnkuük¸fkıkökb çk¸ saüipö vahvncoctj. "ö". "e". "h". ¸ s g gs g Bu bilgileri kullanarak. mpnca rı¸göknogtk zg s¸ph¸co s s s hgnkuük¸og ty¸gdkök ijbncöfj¸octj kng ücöjöcö çv fkn s s s wköfpwt. Türkçe bir metnin sifrelenmi¸ halidir. "k". "¸". "g". s g s s s s trb fkbkokökö tcfg pnoctj. "o". "v"} "c": "e": "˘": g "i": "l": "o": "r": "t": "v": "a". Bunun için söyle bir kod ¸ ¸ yazmamız yeterli olacaktır: #!/usr/bin/env python # -*. "s". 2. Uzun bir metinle kar¸ı kar¸ıya ¸ s s oldu˘ umuzdan. Bus s ¸ s rada hangi harfin hangi harfe kar¸ılık geldi˘ ini gösteren söyle bir tablo da olsun elimizde: s g ¸ ˘ g a ç j p ö = = = = = = f y b ı o n ı c f m s y = = = = = = ˘ g a d k p ü v b i l r z = = = = = = u z h j ö v g e h o u ü = = = = = = e ç g m s ¸ t s ¸ d k n t = = = = = r c i l s Bu tablo. "d". harf) print sifresiz_metin Burada karakter dizilerini nasıl birle¸tirdi˘ imize dikkat edin. g "i". "m". Yani ¸ s g s g mesela sifrelenmi¸ metin içindeki “˘ ” harfini “f” harfiyle de˘ i¸tirece˘ iz. "ç". yukarıdaki sifreli metni rahatlıkla çözebiliriz. "c". höv/nkövx zg ocdpt x hkçk sgm epm ˘c¸mnj kungüko g s tktügok ybg¸köfg ecnjucçknogmügfk¸. "˘". "b": "d": "g": "ı": "k": "n": "p": "¸": s "ü": "z": "z". 3. Bildi˘ iniz gibi.get(harf. s "ü". "f". "ı". Daha sonra hangi harfin hangi harfe kar¸ılık geldi˘ ini gösteren tablomuzu bir sözlük haline s g getiriyoruz.

16. g 4.html/ Dedi˘ imiz gibi.environ. v Bu komutların çıktısı. elimizdeki karakter dizisinin sadece bir bölümünü kullanmak isteyebiliriz.” i¸aretiyle birle¸tirdi˘ imizde Python karakter dizileri g s s g arasına otomatik olarak bir bo¸luk yerle¸tiriyor.environ["NUMBER_OF_PROCESSORS"] os. g s s Biz yukarıda “+” i¸lecini kullanarak karakter dizilerini nasıl birle¸tirebilece˘ imizi gördük.” i¸aretlerinden yararlandı˘ ımıza s s g dikkat edin.environ aslında bir g g sözlüktür. Bu sözlükteki bütün g s anahtar-de˘ er çiftlerini ekrana dökmek için söyle bir sey yazabilirsiniz: g ¸ ¸ >>> for k. Ayrıca bkz.istihza.: Benzer bir örnek: http://www. Is os. Karaks s g ter dizilerini ”. Son olarak da sifresiz_metin adlı karakter dizisini ekrana yazdırıyoruz. Dolayısıyla bu sözlük birtakım anahtar-de˘ er çiftlerinden olu¸ur. Yazdı˘ ımız g program açısından. Burada sözlüklerin get() adlı metodunu kullandı˘ ımıza dikkat edin. Simdi de sifreli_metin adlı karakter dizisi içindeki her bir karakteri. elimizdeki bir karakter dizisinin tamamına ihtiyacımız olmayabilir. sözlükteki kar¸ılık¸ s larına göre tek tek sifresiz_metin adlı karakter dizisine gönderiyoruz. Gelin isterseniz bununla ilgili olarak az çok s s i¸e yarar bir örnek verelim: s # -*. os.environ["OS"] Bu betik yardımıyla kullanıcının i¸letim sistemine ili¸kin bazı bilgileri ekrana döktük. print k. Burada s s os modülünün environ adlı niteli˘ inden yararlandı˘ ımıza dikkat edin. . karakter dizilerini ”.4 Karakter Dizilerini Dilimlemek Bazı durumlarda. kullandı˘ ınız i¸letim sistemine göre bazı farklılıklar gösterebilir.. "˙¸lemci sayısı: ".environ["HOMEPATH"] os. v in os.environ["PROCESSOR_IDENTIFIER"] os.environ["COMPUTERNAME"] os. "Bilgisayar adı: ".. Bir sonraki adımda her bir karakteri birbiriyle birle¸tirip bu bo¸ karakter s s dizisi içine gönderece˘ iz. s Yukarıdaki iki örnekte de karakter dizilerini birle¸tirmek için ”.coding: cp1254 -*import os print print print print print print "Kullanıcı adı: ". "Ev dizini: ". Örne˘ in g s g yukarıdaki betik Windows kurulu bir bilgisayar üzerinde yazılmı¸tır.items(): .environ["USERNAME"] os. s ¸ 5. Python’da karakter dizilerini birle¸tirmek için elimizde çe¸itli alternatifler var.” i¸aretleriyle de birle¸tirebiliriz: s s >>> a = "birinci karakter dizisi" >>> b = "ikinci karakter dizisi" >>> print a. E˘ er bu metodun nasıl kullanıldı˘ ına g g g ili¸kin süpheleriniz varsa Sözlükler bölümündeki get() metoduna bakabilirsiniz.imizi tanımlıyoruz. Is "˙¸letim sistemi:".com/blog/this-modulu-icindeki-sifreli-metin. "˙¸lemci: Is ". Dolayısıyla bu beti˘ in çıktısı s g GNU/Linux i¸letim sistemlerinde farklı olacaktır. b birinci karakter dizisi ikinci karakter dizisi Gördü˘ ünüz gibi.

sanki oraya 0 g s s . "Ruby". ˙ste bunun s I¸ için karakter dizilerinin “dilimleme” (slicing) özelli˘ inden faydalanabiliriz..istihza. g s g Böyle bir kullanımı listelerde ve demetlerde de görmü¸tük: s >>> lst = ["Python".com" Diyelim ki biz bu karakter dizisinin ba¸ındaki http:// kısmını atmak istiyoruz. bu yöntemle karakter dizilerinin istedi˘ imiz bir parçasını alabiliyoruz. Yukarıdaki örne˘ i g g dilimlemeden önce dilerseniz bir iki temel örnek üzerinden dilimlemenin ne demek oldu˘ unu g anlamaya çalı¸alım: s >>> kardiz = "elma" >>> print kardiz[0] e >>> print kardiz[1] l >>> print kardiz[-1] a Burada kardiz adlı karakter dizisinin ö˘ elerine tek tek nasıl ula¸abildi˘ imizi görüyorsunuz.. "PHP"] >>> print lst[0] Python >>> print lst[-1] PHP Bu yöntemi kullanarak. bu de˘ eri yazmasak da olur. Gelin g g bununla ilgili bazı denemeler yapalım: >>> kardiz = "Kahramanmara¸lı Abdullah" s >>> print kardiz[0:5] Kahra >>> print kardiz[:5] Kahra E˘ er ”:” i¸aretinden önceki de˘ erimiz 0 ise. ”:” i¸aretinden g s g g s önce herhangi bir de˘ er belirtmezsek Python saymaya en ba¸tan ba¸layacak. "Perl". karakter dizilerini dilim dilim bölebiliriz.Elimizde söyle bir karakter dizisi oldu˘ unu varsayalım: ¸ g >>> url = "http://www. Mesela: >>> kardiz = "Python" >>> print kardiz[0:4] Pyth >>> print kardiz[2:5] tho Gördü˘ ünüz gibi.

com Gördü˘ ünüz gibi. "http://www. Bir s s g g de suna bakalım: ¸ >>> print kardiz[3:] ramanmara¸lı Abdullah s ”:” i¸aretinden sonraki de˘ eri yazmadı˘ ımızda ise karakter dizisinin sonuna kadar gidiliyor. karakter dizisinin 2. ba¸taki http:// kısmını gayet sık bir sekilde attık.istihza.coding: utf-8 -*url_list = ["http://www. Bunu söyle bir örnek g s ¸ ¸ ¸ içinde kullanabiliriz: # -*. Mesela: g >>> kardiz = "Python Programlama Dili" >>> print kardiz[2:15:2] to rgal Burada. "http://www.google. Aynı karakter dizisinin ba¸ından sonuna kadar üçer üçer atlayarak s ilerlemek isteseydik söyle bir sey yazabilirdik: ¸ ¸ >>> print kardiz[::3] Ph oaa l Burada dilimleme özelli˘ inin varsayılan de˘ erlerinden yararlandı˘ ımıza dikkat ediyoruz.com"] for i in url_list: print i[7:] Karakter dizilerinin dilimlenme özelli˘ inden yararlanarak yapabilecekleriniz bunlarla sınırlı g de˘ ildir elbette. karakterine kadar olan kısmı iki¸er iki¸er ats s layarak ekrana yazdırdık.istihza.. "http://www..com". s g g Yukarıdaki komut sununla e¸de˘ erdir: ¸ s g >>> print kardiz[3:len(kardiz)] Simdi isterseniz bu bölümün en ba¸ında verdi˘ imiz örne˘ e dönelim: ¸ s g g >>> url = "http://www. karakterinden 15.yazmı¸sınız gibi davranacaktır.yahoo. Yani g g g yukarıdaki kodu aslında söyle de yazabilirdik: ¸ >>> print kardiz[0:len(kardiz):3] Ph oaa l .python. Yani ”:” i¸aretinden önceki ö˘ enin varsayılan de˘ eri 0’dır.istihza..org".com" Biraz önce gösterdi˘ imiz dilimleme yöntemini kullanarak bu karakter dizisinin en ba¸ındaki g s http:// kısmını ataca˘ ız: g >>> print url[7:] www.com"..

google. ’join’. ’islower’. if "_" not in i: . ’capitalize’. ’swapcase’. ’zfill’] Gördü˘ ünüz gibi. ’isalnum’. ’isalpha’. ’rsplit’. ’isspace’. ’__doc__’. ’__init__’. ’lstrip’. ’__setattr__’. ’__reduce__’. ’endswith’. ’__str__’. ’__delattr__’. ’__ge__’. ’__getitem__’.) .com". ’replace’. print i Hatta kaç adet metot oldu˘ unu da merak ediyorsanız söyle bir yol izleyebilirsiniz.. ’__class__’.. ’splitlines’..5 Karakter Dizilerinin Metotları Bu bölümde Python’daki karakter dizilerinin metotlarından söz edece˘ iz. ’__reduce_ex__’.coding: utf-8 -*url_list = ["http://www.python.com". ’__hash__’. elbette çıktıyı istedi˘ iniz gibi biçimlendirmek sizin s g elinizde. ’find’. ’__contains__’.. ’isdigit’.” diyenlere teessüflerimi iletiyorum. ’__repr__’. ’title’.. ’__getattribute__’.. ’isupper’. print i [’__add__’. ’__mod__’. ’decode’. ’__mul__’. ’lower’. ’__rmod__’. ’__new__’. ’rpartition’. ’rindex’. ’__len__’.. url_list içinde bulunan adreslerin ba¸ındaki http://www kısmını atarak yerlerine s ftp ifadesini getirdik. ’rstrip’. ’rfind’. "http://www.yahoo. ’rjust’. E˘ er bu listeleme g s g biçimi gözünüze biraz karı¸ık göründüyse. ’__eq__’. ’__rmul__’.. ’__ne__’. ’index’. ’encode’.. ’count’. ’upper’. ’ljust’. Su halde isterseniz g ¸ gelin Python’un bize hangi metotları sundu˘ unu topluca görelim: g >>> for i in dir(str): . ’__le__’. Python’da karakter dizilerinin bir hayli metodu varmı¸. ’strip’. ’__getslice__’. ’split’. ’istitle’.. ’__getnewargs__’. ’expandtabs’. ’startswith’. ’translate’.E˘ er bir karakter dizisini ters çevirmek isterseniz yine bu dilimleme özelli˘ inden faydalang g abilirsiniz: >>> kardiz = "Python programlama dili ö˘renmesi kolay bir dildir!" g >>> print kardiz[::-1] !ridlid rib yalok isemner˘ö ilid amalmargorp nohtyP g Karakter dizilerini dilimleyerek yapabilecekleriniz hakkında bir örnek daha vererek bu konuyu kapatalım: # -*. Mesela önceki bilgilerinizi de kullanıp söyle bir sey yaparak çıktıyı biraz daha okunaklı hale ¸ ¸ getirebilirsiniz: >>> for i in dir(""): .istihza. "http://www..org". ’center’.. (“Elle tek g ¸ tek sayarım. ’__lt__’. "http://www.com"] for i in url_list: print "ftp" + i[10:] Bu örnekte. ’__gt__’. 16. ’partition’.

Elma Armut Kebap Salata ..capitalize() .1 Büyük-Küçük Harf Degi¸ tirme Python’da karakter dizilerinin büyük-küçük harf durumlarını de˘ i¸tirmek için kullanabilegs ce˘ imiz be¸ farklı metot var.... Bu metotlar söyle sıralanabilir: g s ¸ capitalize() metodu Karakter dizilerinin ilk harfini büyütür.capitalize() ’Adana’ >>> kent = "adana" >>> kent. "salata"] >>> for i in a: . capitalize() metodu bir karakter dizisinin ilk harfini büyütür. Bu metotların tanımlarını verdi˘ imize göre.capitalize() ’Adana’ Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var: Bu metot yardımıyla birden fazla kelime içeren karakter dizilerinin sadece ilk kelimesinin ilk harfini büyütebiliyoruz: >>> a = "lütfen parolanızı giriniz" >>> print a.5.>>> print len(dir("")) Simdi sıra geldi bu metotları incelemeye.. "armut". upper() metodu Küçük harflerden olu¸an bir karakter dizisi içindeki bütün harfleri büyütür. s swapcase() metodu Karakter dizisi içindeki büyük harfleri küçük.. print i.. küçük harfleri büyük hale getirir. artık bunlarla ilgili örnekler yaparak bu metotların g tam olarak ne i¸e yaradıklarını anlamaya çalı¸abiliriz. Ilk s capitalize() Dedi˘ imiz gibi. title() metodu Karakter dizisi içinde geçen her bir kelimenin ilk harfini büyütür. s lower() metodu Büyük harflerden olu¸an bir karakter dizisi içindeki bütün harfleri küçültür.. Örne˘ in: g g >>> "adana". s s ˙ olarak capitalize() metoduyla ba¸layalım. "kebap".capitalize() Lütfen parolanızı giriniz Bu metodu kullanarak bir liste içindeki bütün karakter dizilerinin ilk harfini büyütebilirsiniz: >>> a = ["elma". ¸ ˘ s 16.

title() metodu ise bir karakter dizisi içindeki bütün kelimelerin ilk harflerini büyütüyor: >>> a = u"cumhurba¸kanlı˘ı senfoni orkestrası" s g >>> print a. O yüzden hemen birkaç örnek g yapalım: >>> a = "kebap" >>> a.. bu metodun ne yaptı˘ ını.title() Cumhurba¸kanlı˘ı Senfoni Orkestrası s g Burada dikkat ederseniz karakter dizisini tanımlarken karakter dizisinin en ba¸ına bir “u” harfi s getirdik. Sıra geldi upper() adlı metodu incelemeye. Bu metot bize. “enflasyon” kelimesinin bütün harflerini büyük harfe çevirdik. e˘ er o anda bir harf büyükse.swapcase() . Bir-iki ders sonra bu harfin s tam olarak ne i¸e yaradı˘ ını gayet net bir sekilde ö˘ renece˘ iz. Dilg g erseniz karakter dizisini “u” harfi olmadan tanımlamayı deneyip sonucun ne oldu˘ unu kendi g gözlerinizle görebilirsiniz. Simdilik biz sadece bunun s g ¸ g g ¸ karakter dizisi içindeki Türkçe harflerin düzgün çıktı vermesini sa˘ ladı˘ ını bilelim yeter.swapcase() KEBAP >>> b = "KEBAP" >>> b.lower() armut swapcase() Bu ba¸lıkta inceleyece˘ imiz son metodumuzun adı swapcase(). bu metot yardımıyla tamamı küçük harflerg s g den olu¸an bir karakter dizisinin bütün harflerini büyütebiliyoruz. Gördü˘ ünüz g g gibi. capitalize() s metodu bir karakter dizisi içinde geçen yalnızca ilk kelimenin ilk harfini büyütüyordu..upper() ENFLASYON Gördü˘ ünüz gibi. g upper() metodunun bir de tersi vardır: lower() metodu. lower() metodu büyük harflerden olu¸an karakter dizilerini küçük harfli karakter dizilerine dönü¸türüyor: s s >>> a = "ARMUT" >>> a. upper() Yukarıda yaptı˘ ımız tanımdan da anla¸ılaca˘ ı gibi. e˘ er bu harf o anda küçükse.title() capitalize() metoduna çok benzeyen bir ba¸ka metot ise title() adlı metottur. bu metot o harfi büyük harfe çeviriyor. bir karaks g ter dizisinin o anda sahip oldu˘ u harflerin büyüklük ve küçüklük özellikleri arasında geçi¸ g s yapma imkanı sa˘ lıyor. anlatarak açıklamak zor oluyor. Hemen bir örnek verelim: s >>> "enflasyon". Esasında biz bu harfi önceki derslerimizde de görmü¸tük. bu metodu kullandı˘ ımızda o harf g g g küçülüyor. Yani.

islower() False isupper() Bir karakter dizisinin tamamen büyük harflerden olu¸up olu¸madı˘ ını denetlemek için ise isups s g per() adlı ba¸ka bir metottan faydalanıyoruz: s . Bu s metotları söyle sıralayabiliriz: ¸ islower() Karakter dizisinin tamamen küçük harflerden olu¸up olu¸madı˘ ını sorgular s s g isupper() Karakter dizisinin tamamen büyük harflerden olu¸up olu¸madı˘ ını sorgular s s g istitle() Karakter dizisi içindeki kelimelerin ilk harflerinin büyük olup olmadı˘ ını sorgular g isspace() Karakter dizisinin tamamen bo¸luk karakterlerinden olu¸up olu¸madı˘ ını sorgular s s s g ˙ metodumuz olan islower() ile ba¸layalım.2 Büyük-Küçük Harf ve Bo¸ luk Sorgulama s Yukarıda gösterdi˘ imiz sekilde karakter dizilerinin büyük-küçük harf durumlarını de˘ i¸tirebiliyg ¸ gs oruz. s A¸a˘ ıdaki örnekler ise False (yanlı¸) çıktısı verecektir: s g s ˙ >>> a = "Istanbul" >>> a.. Python bize aynı zamanda karakter dizilerinin büyük-küçük harf durumlarını sorgulama imkanı da veriyor.swapcase() kEbAp 16.. Mesela: g >>> kent = "istanbul" >>> kent. Bu sorgulama i¸lemleri için yine birtakım metotlardan yararlanıyoruz. Ilk s islower() Bir karakter dizisinin tamamen küçük harflerden olu¸up olu¸madı˘ ını sorgulamak için islower() s s g metodundan yararlanaca˘ ız.5.islower() False >>> b = "ADANA" >>> b.islower() True Demek ki kent de˘ i¸keninin de˘ eri olan karakter dizisi tamamen küçük harflerden olu¸uyorgs g s mu¸.kebap >>> c = "KeBaP" >>> c.

aksi halde g g False çıktısı veriyor. bir karakter dizisinin tamag men bo¸luk karakterlerinden olu¸up olu¸madı˘ ını kontrol ediyoruz.isspace() False >>> a = "" >>> a. s .istitle() True >>> b = "karakter dizisi" >>> b.isspace() False " Son örnekten de gördü˘ ümüz gibi.isupper() False istitle() Hatırlarsanız daha önce ö˘ rendi˘ imiz metotlar arasında title() adlı bir metot vardı. bu metot True çıktısı verecektir.istitle() False Gördü˘ ünüz gibi. isspace() Son olarak isspace() adlı bir metottan söz edece˘ iz. Bu metot ile. s ˙ste simdi ö˘ renece˘ imiz istitle() metodu da bir karakter dizisinin ilk harflerinin büyük olup I¸ ¸ g g olmadı˘ ını sorgulamamızı sa˘ layacak: g g >>> a = "Karakter Dizisi" >>> a. e˘ er karakter dizisinin ilk harfleri büyükse bu metot True çıktısı.isupper() True >>> "istanbul". alas s ca˘ ımız çıktı False olacaktır: g >>> a = " >>> a.isspace() True >>> a = "selam!" >>> a. E˘ er bir karakter dizisi s s s g g tamamen bo¸luk karakterinden olu¸uyorsa.>>> a = "ADANA" >>> a. Aksi halde. Bu metot g g yardımıyla tamamı küçük harflerden olu¸an bir karakter dizisinin ilk harflerini büyütebiliyorduk. bu metodun True çıktısı verebilmesi için karakter dizisi g içinde en az bir adet bo¸luk karakteri olması gerekiyor.

içinde Türkçe karakterler geçen karakter dizilerini dönü¸türmede sorun çıkarabiliyor.title() S ¸ekerli Çay . lower().upper() #"¸EKERLI ÇAY" vermeli. S s ¸Ekerli çAy >>> a = "¸EkErLi çAy" s ˙ >>> print a.3 Metotlarda Türkçe Karakter Sorunu Yukarıda anlattı˘ ımız be¸ metodu kullanırken bir sey dikkatinizi çekmi¸ olmalı. g ¸ Aynı sorun öteki metotlar için de geçerlidir: >>> a = "¸ekerli çay" s ˙ >>> print a. Karakter g s ¸ s dizilerinin upper(). Böylece capitalize() metodu s bu karakter dizisinin ilk harfini do˘ ru bir sekilde büyütebildi. capitalize() ve swapcase() adlı metotları.title() #"¸ekerli Çay" vermeli. ilgili karakter dizisini unicode olarak tanımlayarak giderebiliriz: g >>> a = u"¸ekerli çay" s >>> print a. Bu problemi su sekilde ¸ ¸ a¸abiliriz: s >>> a = u"¸ekerli çay" s >>> print a.capitalize() s ¸ekerli çay Gördü˘ ünüz gibi. s S ¸ekerl˙ Çay I Yukarıdaki sorunların ço˘ unu.16. title().capitalize() S ¸ekerli çay Burada “¸ekerli çay” karakter dizisini “unicode” olarak tanımladık.lower() #"¸ekerli çay" vermeli. “¸ekerli çay” karakter dizisinin ilk harfi olan “¸”de herhangi bir de˘ i¸iklik olg s s gs madı. Halbuki capitalize() metodunun bu harfi büyütmesi gerekiyordu.swapcase() #"¸eKeRlI ÇaY" vermeli.5. S s ¸eKeRlI çaY >>> a = "¸EKERL˙ ÇAY" S I >>> print a. S s ¸EKERLI çAY >>> print a. Mesela su örneklere s ¸ bir bakalım: >>> a = "¸ekerli çay" s >>> print a.

kısa deg vre yapmasına yol açtı!.Ancak karakter dizisini unicode olarak tanımlamanın dahi i¸e yaramayaca˘ ı bir durum da s g vardır. s g Gelin isterseniz bu Türkçe sorunu ile ilgili bir örnek daha gösterelim: >>> c = "Gün Bugündür" >>> c.replace(i.coding: utf-8 -*˙ lst = {u"i": u"I".upper() Buradaki replace() metodunu biraz sonra i¸leyece˘ iz... “i” harfinin büyük hali yanlı¸ bir sekilde “I” oluyor.. u"ı": u"I"} def tr_upper(kardiz): for i in lst: if i in kardiz: return kardiz. tahmin g etti˘ iniz gibi. kendi metotlarınızı icat etmeyi deneyebilirsiniz. “i” harfini verecektir: g g >>> a = u"ISLIK" >>> print a.upper() return kardiz. Simdi bunu düzeltmeyi ö˘ renece˘ iz.upper() S ¸EKERLI ÇAY >>> a = "¸EkErLi çAy" s >>> print a. de˘ il mi? Peki sizce neden böyle oldu? Evet. title metodunun tamamen kontrolden çıkmasına.istitle() False Halbuki sonucun True olması gerekiyordu.. lst[i]). Aynı biçimde “I” harfi de g s ¸ küçültüldü˘ ünde “ı” harfini de˘ il. Örne˘ in: s I” g >>> a = u"¸ekerli çay" s >>> print a. Ama önce isterseniz Türkçe karakterlerin ¸ g g bazen nasıl sonuçlar do˘ urabilece˘ ine bir örnek verelim: g g >>> d = "gün bugündür" >>> print d. karakter dizisinin içinde Türkçe’ye özgü harfler oldu˘ u için metodumuz yanlı¸ g g s sonuç verdi.lower() islik Bu sorunları çözebilmek için..title() GüN BugüNdüR Gördü˘ ünüz gibi Türkçe karakterler. Türkçe’deki “i” harfi hiçbir dönü¸ümde “˙ sonucunu vermez. Normalde title() metodunun ne yapması gerekti˘ ini biliyoruz: g .. Örne˘ in Türkçe g karakterleri düzgün bir sekilde büyütebilen bir tr_upper() fonksiyonu tanımlayabilirsiniz: ¸ # -*.swapcase() S ¸eKeRlI ÇaY Gördü˘ ünüz gibi.

Yalnız burada önemli bir ayrıntıya dikkas g tinizi çekmek isterim. Türkçe karakterler barındıran örnekte ise title() metodu karakter dizisi g içindeki kimi harfleri büyüttü. Bunları söyle sıralayabiliriz: ¸ center() metodu Karakter dizilerinin sa˘ ında ve solunda. Parantez içinde gösterilen 15 karakterlik bo¸lu˘ a karakter dizisinin kens g disi de dahildir. g rjust() metodu Karakter dizilerinin solunda bo¸luk bırakarak.4 Saga-Sola Yaslama ˙slemleri I¸ Python’da karakter dizilerini sa˘ a-sola yaslama i¸lemleri için kullanabilece˘ imiz üç farklı metot g s g bulunur. Yani “istanbul” karakter dizisi bu 5 karakterlik bo¸lu˘ un tamamını s g . Gelin isterseniz buna küçük bir örnek verelim: >>> "a". karakter dizisinin sa˘ ında ve solunda herhangi bir bo¸luk olu¸madı. Bu defa metotların sorung suz i¸ledi˘ ini göreceksiniz. karakter dizisinin sa˘ a yaslans g masını sa˘ lar. bu metodun parantezi içine yazdı˘ ımız sayı karakter dizisinin sa˘ ında ve solg g g unda toplam ne kadar bo¸luk bırakılaca˘ ını gösteriyor. Peki bu ne anlama geliyor? Durumu hemen bir örnekle açıklamaya çalı¸alım: s >>> kardiz = "istanbul" >>> kardiz. parantez içinde belirtti˘ imiz 5 sayısının “istanbul” karakter dizisi içindeki karakter g sayısından az olmasıdır.>>> e = "armut bir meyvedir" >>> e. s g ˘ 16.5. s center() Tanımında da söyledi˘ imiz gibi.istitle() True Burada karakter dizisini unicode olarak tanımladı˘ ımıza dikkat edin.center(15) ’ a ’ Gördü˘ ünüz gibi. karakter dizisinin sola yaslang s masını sa˘ lar. s ljust() metodu Karakter dizilerinin sa˘ ında bo¸luk bırakarak.. g Gelelim bu metotların tam olarak ne i¸e yaradı˘ ını ö˘ renmeye. programcının belirledi˘ i sayıda g g bo¸luk bırakarak karakter dizisini iki yana yaslar. Öncelikle center() metoduns g g dan ba¸layalım. Bunun g g s s nedeni. kimi harfleri ise küçük bıraktı! Bu durumu nasıl düzeltece˘ imizi biliyorsunuz: g >>> c = u"Gün Bugündür" >>> c.title() ’Armut Bir Meyvedir’ Yukarıda gördü˘ ümüz.center(5) ’istanbul’ Gördü˘ ünüz gibi. center() metodu bir karakter dizisini iki yana yaslamak için g kullanılır..

3 tanesi ise yine bizim s belirledi˘ imiz “#” karakteri.zaten kendisi dolduruyor. Yani mesela yukarıdaki örne˘ i göz önüne g g alırsak. parantez içinde belirtti˘ imiz sayı bırakılacak bo¸luktan ziyade. "#") ’####istanbul###’ Bu çıktı aslında center() metodunun nasıl çalı¸tı˘ ını çok daha net bir sekilde ortaya koyuyor.center(15.ljust(15) ’istanbul ’ Tıpkı center() metodunda oldu˘ u gibi. g Gördü˘ ünüz gibi. Yani: g >>> kardiz..ljust(15. karakter dizilerinin sa˘ ında bo¸luk bırakarak.. Böyle bir durumda. 8 tanesi “istanbul” karakter dizisini olu¸turan karakterler. Yani karakter dizilerini sa˘ a yaslar: g . "#") ’istanbul#######’ Son olarak rjust() metodunu inceleyelim. 15 harften olu¸saydı. bir karakg g s ter dizisinin ne kadar yer kaplayaca˘ ını gösteriyor.. ljust() Tanımında da belirtti˘ imiz gibi bu metot. “#” i¸aretini çıktıda gösterebilmek için s s parantez içinde en az 16 sayısını kullanmamız gerekirdi. bunun parametrelerini de istedi˘ imiz gibi düzenleyeg g biliriz: >>> "istanbul". bo¸luk yerine kendi belirledi˘ imiz bir karakteri yerle¸tirme imkanı da s g s verir: >>> "istanbul".center(9) ’ istanbul’ center() metodu bize.. rjust() Bu metot ljust()‘ın tersidir. karakter g g s dizisinin sola yaslanmasını sa˘ lar: g >>> "istanbul". Gelelim ljust() metoduna. asıl karakter dizisi (“istanbul”) + 7 adet “#” i¸areti = 15 adet karakter dizisinin yers le¸tirildi˘ ini görüyoruz. “istanbul” karakter dizisi içinde 8 karakter bulundu˘ u için bizim en az 9 sayısını g kullanmamız gerekiyor: >>> kardiz. s g ¸ Dikkat ederseniz çıktıda toplam 15 karakter var.center(len("istanbul") + 1) ’ istanbul’ Buna göre. Bunlardan dört tanesi bizim belirledi˘ imiz g “#” karakteri. Dolayısıyla karakter dizisinin sa˘ ında ve solunda bo¸luk olabilmesi g s için en az. parantez içinde verdi˘ imiz s g g s g 15 sayısı hiç bir i¸e yaramayacaktı. karakter dizisinin uzunlu˘ unun bir fazlasını vermemiz gerekiyor. E˘ er karakter dizimiz.

"Mandriva". Bu ö˘ eleri ekrana ortalamak için ise g g g g center() metodunu kullanabilece˘ imizi biliyorsunuz. "PCLinuxOS". "Gelecek".center(15. "Yoper". "Slax"] for k. "Pardus". "DreamLinux". "~")). "SuSe". "Truva". "Ututo". "Slackware". "Knoppix". "Debian". v in enumerate(distro): if k % 4 == 0: print print "%s"%(v. Bu kodları çalı¸tırdı˘ ımızda söyle bir çıktı elde ederiz: s g ¸ Ubuntu Fedora Hadron Sabayon CentOS Red Hat Kongoni Debian PCLinuxOS Truva Mint Puppy Knoppix DreamLinux SuSe Arch Gelecek Slackware GnewSense BackTrack Yoper Pardus Gentoo Mandriva Mepis Ututo Karoshi Slax Son satırdaki ljust() metodu yerine rjust() metodunu kullanırsak aynı kodlar söyle bir çıktı verir: ¸ Ubuntu Fedora Hadron Sabayon CentOS Red Hat Kongoni Debian PCLinuxOS Truva Mint Puppy Knoppix DreamLinux SuSe Arch Gelecek Slackware GnewSense BackTrack Yoper Pardus Gentoo Mandriva Mepis Ututo Karoshi Slax Gördü˘ ünüz gibi. Mesela bu metotları kullanarak “tablovari” görünümler elde edebilirsiniz: s #!/usr/bin/env python # -*. "Puppy".ljust(15)). Bu sekilde söyle bir çıktı elde ederiz: ¸ ¸ ~~~~~Ubuntu~~~~ ~~~~~Fedora~~~~ ~~~~~Hadron~~~~ ~~~~Sabayon~~~~ ~~~~~CentOS~~~~ ~~~~Red Hat~~~~ ~~~~Kongoni~~~~ ~~~~~Debian~~~~ ~~~PCLinuxOS~~~ ~~~~~Truva~~~~~ ~~~~~~Mint~~~~~ ~~~~~Puppy~~~~~ ~~~~Knoppix~~~~ ~~~DreamLinux~~ ~~~~~~SuSe~~~~~ ~~~~~~Arch~~~~~ ~~~~Gelecek~~~~ ~~~Slackware~~~ ~~~GnewSense~~~ ~~~BackTrack~~~ ~~~~~Yoper~~~~~ ~~~~~Pardus~~~~ ~~~~~Gentoo~~~~ ~~~~Mandriva~~~ ~~~~~Mepis~~~~~ ~~~~~Ututo~~~~~ ~~~~Karoshi~~~~ ~~~~~~Slax~~~~~ . bu defa tablo ö˘ eleri sa˘ a yaslandı. "Karoshi".>>> "istanbul". "Sabayon". "Arch". "Kongoni".rjust(15. "Fedora". "Mepis". "Mint". "BackTrack". Mesela son satırı söyle yazalım: g ¸ print "%s"%(v. "Red Hat". "CentOS". "GnewSense".coding: utf-8 -*distro = ["Ubuntu". "Gentoo". "#") ’#######istanbul’ Sa˘ a-sola yaslama i¸lemleri için kullanılan bu metotlar içinde özellikle ljust() ve rjust() epey g s i¸inize yarayacak. "Hadron".

yerine koymak” gibi gs anlamlara gelir. e˘ er :keyword‘print‘ deyimini g g kullanmazsak çıktıda bu harfler bozuk görünecektir. "") >>> print karakter_dgs Adnlı istihz .replace("a". "o") Kohromonmoro¸lı Abdulloh s Gördü˘ ünüz gibi.zfill(4) 0008 zfill() metodunun kullanımıyla ilgili söyle bir örnek verebiliriz: ¸ import time while True: for i in range(21): time.16.replace("eski_karakter". replace() metodu yardımıyla karakter dizisi içindeki bütün “a” harflerini g kaldırıp yerlerine “o” harfini koyduk. isterseniz bir karakteri silmek için de kullanabilirsiniz. “replace” kelimesi ˙ Ingilizce’de “de˘ i¸tirmek.zfill(2) while i > 20: continue ˘ s 16. Karakter dizilerinin metotları arasında yer alan g zfill() adlı bir metot yardımıyla da bir karakter dizisinin soluna istedi˘ imiz sayıda “0” yerle¸tireg s biliriz: >>> a = "8" >>> a. ama karakter dizisi içinde Türkçe’ye özgü harfler oldu˘ u için. Burada normalde print deyimini kullanmasak da olur. Metot su formül üzerine i¸ler: s gs ¸ s karakter_dizisi. Bu metodu. Dolayısıyla anlamından da anla¸ılaca˘ ı gibi bu metot yardımıyla bir karakter s g dizisi içindeki karakterleri ba¸ka karakterlerle de˘ i¸tiriyoruz. rjust() gibi metotlar yardımıyla karakter dizilerinin sa˘ ını-solunu g g istedi˘ imiz karakterlerle doldurabiliyorduk.6 Karakter Degi¸ tirme replace() Python’daki karakter dizisi metotları içinde belki de en çok i¸imize yarayacak metotlardan birisi s de bu replace() metodudur.5.5. "yeni_karakter") Hemen bir örnek vererek durumu somutla¸tıralım: s >>> karakter = "Kahramanmara¸lı Abdullah" s >>> print karakter.5 Sıfırla Doldurma zfill() Yukarıda bahsetti˘ imiz ljust(). O zaman söyle bir sey ¸ ¸ yapmamız gerekir: >>> karakter = "Adanalı istihza" >>> karakter_dgs = karakter.replace("a".sleep(1) print str(i).

g Dikkat ettiyseniz..7 Karakter Dizilerinin Ba¸ langıç ve Biti¸ Degerlerini Sorgulama s s Python’da karakter dizilerinin en ba¸ındaki ve en sonundaki karakterler üzerinde i¸lem yapas s bilmemizi sa˘ layan iki farklı metot bulunur. yukarıdaki kod örneklerinde replace metodu karakter dizisi içindeki bir karakteri. "elbise". a de˘ i¸keninin sakladı˘ ı karakter dizisi içinde ne kadar “b” harfi varsa bunların g gs g hepsi “c”ye dönü¸üyor.startswith("c") False Görüldü˘ ü gibi e˘ er bir karakter dizisi parantez içinde belirtilen harf veya karakterle ba¸lıyorsa. s s g replace() metodunun. dizi içinde geçti˘ i her yerde de˘ i¸tiriyordu. Örne˘ in: g >>> a = "elma" >>> a.. "kebap"] >>> for i in liste: ..startswith("e"): . g g s yani bir karakter dizisinin ilk harfi veya karakteri parantez içinde belirtilen harf veya karakterse “do˘ ru” anlamına gelen True çıktısını. "ev". g startswith() Bu metot yardımıyla bir karakter dizisinin belirli bir harf veya karakterle ba¸layıp ba¸lamadı˘ ını s s g denetleyebiliyoruz. i. "".Burada bir karakteri silmek için içi bo¸ bir karakter dizisi olu¸turdu˘ umuza dikkat edin.replace("b".. Yani örne˘ in a. Bunlardan birincisi startswith() metodudur. if i.startswith("e") True >>> b = "armut" >>> a.replace("e". “Adanalı istihza” karakter dizisi içinde geçen “a” harflerinden 2 tanesini siliyoruz... karakter dizisi içinde s g geçen harflerin kaç tanesinin de˘ i¸tirilece˘ ini belirleyebiliyoruz: gs g >>> karakter = "Adanalı istihza" >>> karakter_dgs = karakter. yukarıdaki formülde belirtmedi˘ imiz üçüncü bir parametresi daha vardır. Bahsetti˘ imiz üçüncü parametre yardımıyla. "erik". "i") .. "armut".replace("a".5. 2) >>> print karakter_dgs Adnlı istihza Burada. “a” harfi ile “A” harfinin Python’un gözünde birbirlerinden farklı iki karakterler oldu˘ unu unutg mayın. aksi halde ise “yanlı¸” anlamına gelen False çıktısını g s elde ediyoruz. ’ilma’ ’irik’ ’iv’ ’ilbisi’ . "c") g gs g dedi˘ imizde. Bu metot sayesinde karakter dizilerini ilk harflerine göre sorgulayıp sonuca göre istedi˘ imiz g i¸lemleri yaptırabiliyoruz: s >>> liste = ["elma".. "karpuz". ˘ 16.

kd3...replace(" ". ˙ste bu endswith() metodu ile ise karakter dizisinin hangi harfle bitti˘ ini denetleyece˘ iz.replace("!".. print i.5.. s s Simdi bu metodun nerelerde kullanılabilece˘ ine ili¸kin bir örnek verelim: ¸ g s # -*-coding: utf-8 -*while True: #replace metodu ile karakter dizisi içindeki #bo¸lukları siliyoruz. s soru = raw_input("Bir karakter dizisi giriniz: ")." >>> for i in kd1.endswith("!"): .count("a") 5 Demek ki “Sinan Pa¸a Pasajı” karakter dizisi içinde 5 adet “a” harfi varmı¸.. "") .. I¸ g g Kullanımı startswith() metoduna çok benzer: >>> a = "elma" >>> a. ekmek elden su gölden sakla samanı gelir zamanı 16. g endswith() endswith()..Sizin bu metodu kullanarak daha faydalı kodlar yazaca˘ ınıza inanıyorum...8 Karakter Dizilerini Sayma count() count() metodu bize bir karakter dizisi içinde bir karakterden kaç adet bulundu˘ unu g denetleme imkanı verecek.endswith("a") True >>> b = "armut" >>> a. Lafı uzatmadan bir örnek verelim: >>> besiktas = "Sinan Pa¸a Pasajı" s >>> besiktas.endswith("a") False Bu metot yardımıyla.. yukarıda anlattı˘ ımız startswith() metodunun yaptı˘ ı i¸in tam tersini yapıyor... kd2. if i. "") . bir karakter dizisinin hangi harfle ba¸ladı˘ ını denetliyors g duk. kd4: . cümle sonlarında bulunan istemedi˘ iniz karakterleri ayıklayabilirsiniz: g >>> >>> >>> >>> kd1 kd2 kd3 kd4 = = = = "ekmek elden su gölden!" "sakla samanı gelir zamanı!" "karga karga gak dedi..." "Vay vicdansızlar. g g s Hatırlarsanız startswith() metodu ile.

adından da az çok anla¸ılaca˘ ı gibi. Sayılar ve “_?=*” gibi simgeler alfabetik de˘ ildir. alfanümerik karakterler Alfabetik karakterler... karakter dizisi içindeki #çift ö˘eleri teke indiriyoruz g ortak = set(soru) #ortak kümesi içindeki ö˘eleri karakter dizisi g #içinde kaçar adet geçti˘ini buluyoruz. “j”. Kodlarımız s bize.. alfabetik karakterler 2. nümerik karakterler 3. s g Mesela “a”.#Kümeleri kullanarak. g isalpha() Bir karakterin alfabetik olup olmadı˘ ını anlamak için Python’da isalpha() adlı bir metottan g yararlanabiliriz: >>> "a". g for i in ortak: print "%s harfinden = => %s tane" %(i.5. 2 alfabetik bir karakter dizisi de˘ildir..isalpha() True Demek ki “a”. if i. soru.. Bir de suna bakalım: s ¸ >>> "1"..isalpha() False Demek ki 1 alfabetik bir karakter de˘ ilmi¸. alfabetik bir karakter dizisi imi¸.9 Karakter Dizilerinin Niteligini Sorgulama Karakterleri üçe ayırarak inceleyebiliriz: 1.. g 4 alfabetik bir karakter dizisi de˘ildir. print "%s alfabetik bir karakter dizisidir"%i . g s Söyle bir örnek vererek durumu biraz daha netle¸tirelim: ¸ s >>> for i in "abc234_?=*jkl": . print "%s alfabetik bir karakter dizisi de˘ildir"%i g . alfabedeki harflerin ta kendisidir. g 3 alfabetik bir karakter dizisi de˘ildir. vb. a alfabetik bir karakter dizisidir.count(i)) Yukarıdaki çalı¸mada kullanıcıdan herhangi bir karakter dizisi girmesini istiyoruz.isalpha(): .. c alfabetik bir karakter dizisidir. “b”. g g ˘ 16. else: .. “e”. g ... b alfabetik bir karakter dizisidir. kullanıcının girdi˘ i karakter dizisi içinde her bir harften kaç tane oldu˘ unu söylüyor..

.isalpha() False “istihza. dizisidir. “istihza kes g limesi alfabetiktir.isalpha() g True Sadece tek bir karakterin de˘ il. . Bir de suna bakalım: ¸ >>> "istihza.isalpha() s True Gelelim “nümerik” karakterlere. birden fazla karakterden olu¸an dizilerin alfabetik olup olg s madı˘ ını da denetleyebiliriz. Mesela su örne˘ e bir bakalım: ¸ g >>> "˘".” diyoruz. Dolayısıyla bir karakter dizisinin alfabetik olabilmesi g için.com". Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. bu karakter dizisi alfabetik de˘ ildir.isalpha() g False Gördü˘ ünüz gibi._ ? = * j k l alfabetik alfabetik alfabetik alfabetik alfabetik alfabetik alfabetik bir bir bir bir bir bir bir karakter karakter karakter karakter karakter karakter karakter dizisi de˘ildir. Örne˘ in: g g >>> "istihza". g dizisi de˘ildir. içinde Türkçe karakterler geçen bir karakter dizisinin alfabetik olup olmadı˘ ını g denetlerken bu karakter dizisini unicode olarak tanımlamayı unutmuyoruz: >>> "ı¸ık". Bu sorunun g g g üstesinden gelmek için Türkçe karakter dizilerini unicode olarak tanımlamanız gerekir: >>> u"˘".isalpha() s False Do˘ rusu söyle olacak: g ¸ >>> u"ı¸ık". g dizisidir. s Bu arada..com” karakter dizisi içinde alfabetik olmayan bir karakter bulundu˘ u için (”. dizisidir.” karakg teri). g dizisi de˘ildir. Tek bir alfabetik s olmayan karakter dizisi dahi i¸i bozar. . isalpha() metodu Türkçe karakterleri do˘ ru de˘ erlendiremiyor.isalpha() True Burada “istihza” karakter dizisi tamamen alfabetik karakterlerden olu¸tu˘ u için.. o karakter dizisini olu¸turan bütün karakterlerin alfabetik olması gerekir. g dizisi de˘ildir.

Tek bir karakter için konu¸mak gerekirse. Yani bir karakter dizisinin nümerik olabilmesi için. 5. • Bütün nümerik karakterler de aynı zamanda birer alfanümerik karakterdir. s >>> "1". alfanümerik bir karaktermi¸. • Bütün alfanümerik karakterler aynı zamanda birer nümerik karakter de OLMAYAB˙ ˙ ILIR.. sayıları temsil eden karakterlere nümerik adı verilir. g Bir karakterin nümerik olup olmadı˘ ını isdigit() metodunu kullanarak denetleyebiliriz: g >>> "1". . yukarıda anlattı˘ ımız alfabetik ve nümerik karakterlerinin birle¸imidir.isdigit True Ama: >>> "a". 20 sayıları nümerik karakterlerdir.isdigit() False Alfabetik karakter dizilerindeki “ya hep ya hiç” kuralı nümerik karakter dizileri için de geçerlidir. s Buradan su sonuçları çıkarabiliriz: ¸ • Bütün alfabetik karakterler aynı zamanda birer alfanümerik karakterdir. . Tabii sadece alfabetik ve sadece nümerik karakterler barındıran diziler de aynı zamanda birer alfanümerik karakter dizisidir. o karakter dizisini olu¸turan bütün karaks terlerin nümerik olması gerekir.. • Bütün alfanümerik karakterler aynı zamanda birer alfabetik karakter OLMAYAB˙ ˙ ILIR. Sıra geldi “alfanümerik” karakterlere. Dilerseniz bu açıklamaları birkaç örnekle taçlandıralım: >>> "a".isdigit() Nümerik karakterler alfabetik karakterlerin tersidir. alfabetik veya nümerik olan karakterlere alfanümerik s adı verilir. g s Yani içinde hem alfabetik hem de nümerik karakterler barındıran dizilere alfanümerik karakter dizileri adı verilir. o karakter dizisinin nümerik olmamasına yol açacaktır.isalnum() True Demek ki “a”. .isalnum() True Demek ki 1 de alfanümerik bir karaktermi¸. Buna göre. . 2. . 10. Birden fazla karakterden olu¸an dizilerin durumuna da bakalım isterseniz: s . . Tek bir nümerik olmayan karakter dahi. Bir karakterin alfanümerik olup olmadı˘ ını Python’daki isalnum() adlı metot yardımıyla g denetleyebiliriz. Örne˘ in 1. isalnum() Alfanümerik karakterler.

çıktıda “-1” sonucu g g görünecektir: . çıktıda yalnızca en soldaki karakter görünecektir: >>> b = "adana" >>> a.>>> "abc124". karakter dizisi içinde hangi konumda yer aldı˘ ını söylüyor bize: g >>> a = "armut" >>> a.com” karakter dizisi içindeki ”.5.11 Karakter Konumu Bulma Python’da bir karakterin karakter dizisi içinde hangi konumda yer aldı˘ ını bulabilmek için dört g farklı metottan yararlanıyoruz.isalnum() False Gördü˘ ünüz gibi. g 16.find("a") 0 find() metodu karakter dizilerini soldan sa˘ a do˘ ru okur. Öncelikle find() metodundan ba¸layalım. g E˘ er aradı˘ ımız karakter. find() metodu yalnızca ilk “a” harfini gösterdi. s find() Bu metot. Bunlar find(). Dolayısıyla e˘ er aradı˘ ımız karakter g g g g birden fazla sayıda bulunuyorsa.10 Sekme Bo¸ luklarını Geni¸ letme s s expandtabs() expandtabs() adlı bir metot yardımıyla karakter dizileri içindeki sekme bo¸luklarını geni¸letes s biliyoruz: Örne˘ in: g >>> a = "elma\tbir\tmeyvedir" >>> print a. bir karakterin.5.isalnum() True >>> "istihza.com". “istihza.find("a") 0 Gördü˘ ünüz gibi. index() ve rindex() metotlarıdır.expandtabs(10) elma bir meyvedir 16. Bir karakter dizisinin alfanümerik olabilmesi için. . o karakter dizisi içinde bulunmuyorsa. . g s barındırdı˘ ı bütün karakterlerin alfanümerik olması gerekir.” karakterinden ötürü karakter dizg imiz alfanümerik olma özelli˘ i ta¸ıyamıyor. rfind().

find("aranacak_karakter".find("a") 0 Do˘ al olarak find() metodu karakter dizisi içinde ilk buldu˘ u “a” harfinin konumunu söyleyeg g cektir. karakter dizisinin 1 ve 3. konumlarında arıyoruz. “a” harfini. 3) Bu arama yöntemi su sonucu verecektir: ¸ 2 Bu yöntemle. harf): lst = [] for i in range(len(kardiz)): lst. Demek ki bu karakter dizisi içinedeki ilk “a” harfi “0’ıncı” konumdaymı¸.>>> c = "mersin" >>> c. Bu fonksiyonu söyle kullanıyoruz: ¸ nerede(u"kahramanmara¸".append(kardiz. Bunun için söyle bir sözdizimini kullanabiliriz: ¸ >>> "karakter_dizisi". o karakter dizisi içinde geçti˘ i g bütün konumları bulmanın bir yolu var mı? Elbette var. Bunun için söyle bir sey yazabilirsiniz: ¸ ¸ # -*.find("t") -1 find() metodu bize aynı zamanda bir karakter dizisinin belli noktalarında arama yapma imkanı da sunar.ba¸langıç_noktası. s ˙ Istersek söyle bir arama yöntemi de kullanabiliriz: ¸ >>> a.coding: utf-8 -*def nerede(kardiz. Bu biçimin i¸leyi¸i.find("a".find(harf. 1.biti¸_noktası) s s Bir örnek verelim: >>> a = "adana" Burada normal bir sekilde “a” harfini arayalım: ¸ >>> a. Bizim örne˘ imizde “a” harfi kelimenin ba¸ında geçti˘ i için çıktıda “0” ifadesini görüyg s g oruz. s s daha önceki derslerimizde gördü˘ ümüz dilimleme i¸lemine benzer: g s >>> a[1:3] "da" Peki bir karakter dizisi içinde geçen herhangi bir karakterin. i)) final = set(lst) for o in final: if int(o) > -1: print o. "a") s .

sırada yer alıyormu¸. Örne˘ in: g g >>> c = "istanbul" >>> c. s s rfind() Python’da karakter dizisi içindeki karakterlerin konumunu bulmak için kullanabilece˘ imiz ikinci g fonksiyonumuz rfind() fonksiyonudur. Tek farklı karakter dizilerini sa˘ dan sola do˘ ru okumasıdır.index("t") 2 Bu metot da bize. rfind() metodu karakter dizisini sa˘ dan sola do˘ ru okudu˘ u için öncelikle en g g g g sondaki “a” harfini döndürdü. tıpkı find() metodunda oldu˘ u gibi. Mesela: g g >>> a = "adana" >>> a.Böylece “kahramanmara¸” karakter dizisi içindeki “a” harflerinin hangi konumlarda yer aldı˘ ını s g bulmu¸ olduk. b de˘ i¸keninin tuttu˘ u karakter dizisinin 8 ve 10 numaralı konumları arasında “a” gs g harfi 9.index("a".rfind("a") 4 Gördü˘ ünüz gibi. konuma göre arama olana˘ ı sunar: g g >>> b = "kahramanmara¸" s >>> b. index() Konum bulma i¸lemleri için kullanabilece˘ imiz üçüncü metodumuz olan index() metodu da s g yukarıda anlattı˘ ımız find() metoduna çok benzer. Aynı sekilde “izmir” karakter dizisi içindeki “i” harflerinin konumunu sorgulays ¸ alım: nerede(u"izmir". 8. Bu metot yukarıda anlattı˘ ımız find() metodu ile aynı i¸i g s yapar. s Peki bu index() metodunun find() metodundan farkı nedir? Hatırlarsanız find() metodu aradı˘ ımız karakteri bulamadı˘ ı zaman “-1” sonucunu veriyordu.index("m") .. i¸leyi¸i tam anlamıyla kavrayabilirsiniz. "i") Bununla ilgili kendi kendinize bazı denemeler yaparak.. Mesela: g g >>> a. g g index() metodu ise aranan karakteri bulamadı˘ ı zaman bir hata mesajı gösterir bize... 10) 9 Demek ki.find("a") 0 rfind() metodu ise karakter dizilerini sa˘ dan sola do˘ ru okur. ˙ metot da aynı i¸i yapar: g Iki s >>> a = "istanbul" >>> a. g g find() metodu karakter dizilerini soldan sa˘ a do˘ ru okur..

bu metodun ne i¸e yaradı˘ ını göstermeye çalı¸alım. "php".rindex("a") 4 16. in <module> ValueError: substring not found rindex() Konum bulma i¸lemlerinde kullanaca˘ ımız son metodumuz ise rindex() metodudur.index("a") 0 >>> c. O yüzden açıklama yerine do˘ rudan s g bir örnekle. nokta yerine ba¸ka karakterler de s kullanabiliriz: >>> "*". g gs ¸ Bu metot yardımıyla ayrıca listeleri de karakter dizisine çevirebiliriz. Farkları. "perl".5..x Sanırım burada join() metodunun ne i¸ yaptı˘ ı anla¸ılıyor. g Bu metodu açıklamak biraz zor ve kafa karı¸tırıcı olabilir. s g index() metodu ile aynıdır.” (nokta) koydu.join(a) Elde edece˘ imiz çıktı söyle olur: g ¸ L.n. "Java"] Bu listenin ö˘ elerini tek bir karakter dizisine dönü¸türmek için su kodu kullanıyoruz: g s ¸ .i. O yüzden bu metodu hakkıyla ö˘ renmenizde büyük yarar var.join("*") gibi bir sey yazmıyoruz.join(a) L*i*n*u*x Dikkat ederseniz join() metodunun sözdizimi öteki metotlarınkinden biraz farklı..12 join() metodu join() metodu. karakter dizisi metotları arasında bulunan en önemli ve en yaygın kullanılan metotlardan biridir. line 1. Tabii ki. g g index() metodunun ise soldan sa˘ a do˘ ru okumasıdır: g g >>> c = "adana" >>> c. Bu metotta parantez içine do˘ rudan de˘ i¸kenin kendisi yazdık.u. "C++". s g s Söyle bir karakter dizimiz olsun: ¸ >>> a = "Linux" Simdi söyle bir i¸lem yapalım: ¸ ¸ s >>> ". Mesela elimizde söyle bir ¸ liste olsun: >>> a = ["python". “Linux” karakter dizisi içindeki bütün s g s karakterlerin arasına birer tane ”. Bu metot. rindex() metodunun karakter dizisini sa˘ dan sola do˘ ru.Bu kodlar su çıktıyı verir: ¸ Traceback (most recent call last): File "<stdin>".". Yani a.

join() s seklinde kullanmı¸tık.join(yol) ’C:\\Program Files\\Python26’ Bu kodları sırasıyla söyle de yazabilirdik: ¸ >>> yol = ["home". ¸ s >>> import os >>> yol = ["home". "Program Files".. Java En ba¸taki a adlı liste de böylece bozulmadan kalmı¸ olur: s s >>> print a [’python’.join(a) ’python.join(yol) ’C:\\Program Files\\Python26’ Hatırlarsanız bu bölümün ba¸ında söyle bir örnek vermi¸tik: s ¸ s >>> a = "" >>> for i in range(10): . ’perl’. perl.join(a) >>> print b python. "Python26"] >>> "\\". Orada bunu os. ’php’.sep. "istihza".>>> ". perl. php. "Program Files". "Desktop"] >>> os. "Python26"] >>> os.join(yol) ’/home/istihza/Desktop/ >>> yol = ["C:". php. C++.. >>> print a .sep. ".sep.. a += str(i) . C++. "istihza". ’C++’. ’Java’] Hatırlarsanız biz bu metodu aslında daha önce de farklı yerlerde kullanmı¸tık. ".. Mesela “Mods üller” konusunu anlatırken de görmü¸tük bu join() adlı metodu. Java’ ˙ Istersek bu kodu bir de˘ i¸ken içinde depolayıp kalıcı hale de getirebiliriz: gs >>> b = "..join(yol) ’home/istihza/Desktop’ Veya: >>> yol = ["C:".. "Desktop"] >>> "/".

karakter dizisi metotları içindeki en karma¸ık metotlardan birisi olmakla birlikte. t) ¸ “s” harfi “o” harfine göre 5 harf geride kalıyor (o. r. k. Simdi hemen bir metin düzenleyici s s ¸ açıp kodlarımızı yazmaya ba¸layabiliriz: s # -*. s) “j” harfi “m” harfine göre 4 harf geride kalıyor (j. Bir örnek verelim. s g yardımıyla çok daha verimli bir biçimde de yapabiliriz: >>> "". Ne oldu˘ unu biliyoruz: g import string Python modülleri arasından string modülünü içe aktarıyoruz (import): metin = "tbyksr çsn jücho elu gloglu" Sifreli metnimizi bir de˘ i¸kene atayarak sabitliyoruz: ¸ gs kaynak= "defghijklmnoprstuvyzabc" hedef = "abcdefghijklmnoprstuvyz" . r. m) Bu çıkarımın bizi bir yere götürmeyece˘ i açık. “p” harfine göre. Yalnız bu metodu string mod¸ ülündeki maketrans() adlı fonksiyonla birlikte kullanaca˘ ız. l. g s Peki ya alfabedeki Türkçe karakterleri yok sayarsak? Bir de öyle deneyelim: “t” harfi. m) Böylece karakterler arasındaki ili¸kiyi tespit etmi¸ olduk.coding: utf8 -*- Bu satırı açıklamaya gerek yok. s) “j” harfi “m” harfine göre 4 harf geride kalıyor (j.5. k. Bu örnekteki söz dizimi size biraz tuhaf görünmü¸ g s s olabilir. s. zor s i¸leri halletmekte kullanılabilecek olması açısından da bir hayli faydalı bir metottur. g Elimizde söyle bir karakter dizisi olsun: ¸ "tbyksr çsn jücho elu gloglu" Bu sifreli mesajı çözmek için de söyle bir ipucumuz var diyelim: ¸ ¸ t = => p s = => o m = => j Elimizdeki ipucuna göre sifreli mesajdaki “t” harfinin kar¸ılı˘ ı “p” olacak. ¸ g 16. p. karakter dizilerinin nasıl birle¸tirilece˘ ini gösteriyordu. p. 5 harf geride kalıyor (p.Bu örnek. Çünkü harfler arasında ortak bir ili¸ki bulamadık. ö.join([str(i) for i in range(10)]) ’0123456789’ Aynı seyi join() metodu ¸ Gördü˘ ünüz gibi. 4 harf geride kalıyor (p. s. “p” harfine göre. r. Ama hiç endi¸e etmeyin.13 translate metodu Bu metot. s translate() metodu yardımıyla mesela sifreli mesajları çözebiliriz. l. Liste Üreteçleri konusunu i¸lerken bu söz dizimini çok daha s s ayrıntılı bir sekilde inceleyece˘ iz. t) “s” harfi “o” harfine göre 4 harf geride kalıyor (o. Alfabetik olarak ¸ s g dü¸ünürsek: s “t” harfi. s. r. i¸imizi tek satırda hallettik.

sifreli metnin yapısını.. Bu komut. e ->b. aslında bu iki harf kümesi g gs gs arasında bir ili¸ki kuruyor. Örne˘ in: g >>> a = "istanbul" >>> a. “kaynak”taki harflere göre. her bir harf s dört sıra geride kalacak sekilde yazdık.Burada “kaynak”. “hedef” ise alfabenin normal yapısını temsil ediyor. parantez içinde gösterdi˘ imiz kaynak de˘ i¸kenini hedef de˘ i¸kenine çeviriyor. Bu i¸lem sonucunda kaynak ve hedef de˘ i¸kenleri arasındaki ili¸kiyi s s gs s gösteren bir formül elde etmi¸ olaca˘ ız: s g soncevir = metin. ’an’.translate(cevir) Bu komut yardımıyla. ¸ “kaynak” adlı de˘ i¸kende “d” harfinden ba¸lamamızın nedeni yukarıda ke¸fetti˘ imiz harflergs s s g arası ili¸kidir. Simdi bu komutlara topluca bir bakalım: ¸ # -*.maketrans(kaynak. “metin” adlı karakter dizig sine uyguluyoruz: print soncevir Bu komutla da son darbeyi vuruyoruz. Dikkat ederseniz.14 Karakter Dizilerini Parçalarına Ayırma Python’da karakter dizilerini parçalarına ayırmak için iki metottan yararlanaca˘ ız.5.hedef) Burada ise. Önce partition() metoduna bakalım.hedef) soncevir = metin.partition("an") (’ist’.coding: utf8 -*import string metin = "tbyksr çsn jücho elu gloglu" kaynak= "defghijklmnoprstuvyzabc" hedef = "abcdefghijklmnoprstuvyz" cevir = string. yukarıda “cevir” olarak belirledi˘ imiz formülü.) Dikkat edece˘ imiz bir ba¸ka ¸ g s nokta ise bunları yazarken Türkçe karakter kullanmamamız gerekti˘ idir: g cevir = string. “hedef”teki harfleri..translate(cevir) print soncevir Bu programı komut satırından çalı¸tırdı˘ ınızda ne elde ettiniz? s g 16.maketrans(kaynak. yukarıda tanımladı˘ ımız harf kümeleri arasında bir çevrim i¸lemi ba¸latabilmek g s s için string modülünün maketrans() adlı fonksiyonundan yararlanıyoruz. Bunlar parg tition() ve rpartition() adlı metotlar. partition() Bu metot yardımıyla bir karakter dizisini belli bir ölçüte göre üçe bölüyoruz. (d -> a. ’bul’) E˘ er partition() metoduna parantez içinde verdi˘ imiz ölçüt karakter dizisi içinde bulunmuyorsa g g su sonuçla kar¸ıla¸ırız: ¸ s s . gibi.

g strip() Bu metot bir karakter dizisinin ba¸ında (solunda) ve sonunda (sa˘ ında) yer alan bo¸luk ve yeni s g s satır (\n) gibi karakterleri siler: >>> a = " bo¸luk " s >>> a. Bunlar strip(). ˙ Inceleyece˘ imiz ilk metot strip(). ’’) >>> b. ’’.partition("g") (’istihza’. ’’.partition("i") (’’. Peki bu durumun ne gibi bir sonucu vardır? Hemen görelim: g >>> b = "istihza" >>> b... g g g g son “i” harfinden böldü karakter dizisini.>>> a = "istanbul" >>> a. ’istihza’) Gördü˘ ünüz gibi.. karakter dizisini sa˘ dan sola do˘ ru okudu˘ u için ilk “i” harfinden de˘ il. g rstrip() ve lstrip(). ’’) rpartition() rpartition() metodu da partition() metodu ile aynı i¸i yapar. rpartition() g s g g metodu sola do˘ ru yasladı. partition() ve rpartition() metotları.5. ’stihza’) Gördü˘ ünüz gibi. rpartition() metodu ise sa˘ dan sola g g g do˘ ru. partition() metodu bo¸ karakter dizilerini sa˘ a do˘ ru yaslarken. ’i’.strip() . ’’.rpartition("g") (’’. partis tion() metodu karakter dizilerini soldan sa˘ a do˘ ru okur.15 Karakter Dizilerini Kırpma Python’da karakter dizilerini kırpmak için üç farklı metottan yararlanaca˘ ız. ’hza’) rpartition() metodu ise. ’i’. ölçütün karakter dizisi içinde bulunmadı˘ ı durumlarda da g farklı tepkiler verir: >>> b.partition("h") (’istanbul’. Simdi aynı i¸lemi g ¸ s rpartition() metodu ile yapalım: >>> b. partition() metodu karakter dizisini ilk “i” harfinden böldü. ama yöntemi biraz farklıdır.rpartition("i") (’ist’. g 16.

strip() ’bo¸luk’ s rstrip() rstrip() metodu bir karakter dizisinin sadece sonunda (sa˘ ında) yer alan bo¸luk ve yeni satır g s (\n) gibi karakterleri siler: >>> a = "bo¸luk " s >>> a.’bo¸luk’ s >>> b = "bo¸luk\n" s >>> b. Bunlar g split(). g g rsplit() Karakter dizisini sa˘ dan sola do˘ ru okuyarak liste haline getirir. s split() Bu metot biraz join() metodunun yaptı˘ ı i¸i tersine çevirmeye benzer.rstrip() ’bo¸luk’ s >>> b = "bo¸luk\n" s >>> b. rsplit() ve splitlines(). karakter dizilerini bölmeye yarayan üç farklı metottan söz edece˘ iz.lstrip() ’bo¸luk’ s >>> b = "\nbo¸luk" s >>> b. split() Karakter dizisini soldan sa˘ a do˘ ru okuyarak liste haline getirir.16 Karakter Dizilerini Bölme Bu bölümde. g g splitlines() Karakter dizisini satır sonlarından bölerek liste haline getirir.lstrip() ’bo¸luk’ s 16.rstrip() ’bo¸luk’ s lstrip() lstrip() metodu ise bir karakter dizisinin sadece ba¸ında (solunda) yer alan bo¸luk ve yeni satır s s (\n) gibi karakterleri siler: >>> a = " bo¸luk" s >>> a. Anlatmaya önce split() metodundan ba¸layalım. Hatırlarsanız join() g s metodu yardımıyla bir listenin ö˘ elerini karakter dizisi halinde sıralayabiliyorduk: g .5.

split(". ’ython ’.".split(" ") [’Python’.split("P") [’’.join(a) >>> print b Debian.split(". ’Programlama’.") >>> print yeni [’Debian’. Ubuntu. "Ubuntu". Böylece her karakter dizisi g farklı bir liste ö˘ esi haline geldi: g >>> yeni[0] ’Debian’ >>> yeni[1] ’Pardus’ >>> yeni[2] ’Ubuntu’ >>> yeni[3] ’SuSe’ E˘ er karakter dizisi içinde virgül yoksa. ’ Pardus’.>>> a = ["Debian". Pardus. bo¸lukların oldu˘ u kısımlardan bölmeniz gerekir: g g s g >>> kardiz = "Python Programlama Dili" >>> kardiz. 1) . SuSe ˙ste split() metoduyla bu i¸lemi tersine çevirebiliriz: I¸ s >>> yeni = b.split(". bu karakter dizisini virgüllerin s s g oldu˘ u kısımlardan de˘ il. "Pardus". ’ SuSe’] Burada karakter dizisini. SuSe" >>> c = b. ’rogramlama Dili’] Bu metotta ayrıca isterseniz ölçütün yanısıra ikinci bir parametre daha kullanabilirsiniz: >>> b = "Debian. ". ’Dili’] Hatta e˘ er isterseniz karakter dizilerini belli harflerin oldu˘ u kısımlardan da bölebilirsiniz: g g >>> kardiz = "Python Programlama Dili" >>> kardiz. "SuSe"] >>> b = ".") [’Python Programlama Dili’] Yukarıdaki gibi bir karakter dizisi ile kar¸ı kar¸ıya oldu˘ unuzda. Ubuntu. virgüllerin oldu˘ u kısımlardan böldük. Pardus. elbette split() metodunu yukarıdaki sekilde kullanmak g ¸ istedi˘ iniz seyi yerine getirmeyecektir: g ¸ >>> kardiz = "Python Programlama Dili" >>> kardiz. ’ Ubuntu’.

’quotaless’.python.quotaless.” ölçütünün yanına bir adet “1” sayısı koyduk. Çıktıyı dikkag tle inceledi˘ imizde split() metodunun bu parametre yardımıyla karakter dizisi içinde sadece bir g adet bölme i¸lemi yaptı˘ ını görüyoruz. 1) >>> print orneksplit . Önce g g g g söyle bir örnek verip bu iki metodun birbirine ne kadar benzedi˘ ini görelim: ¸ g >>> a = "www. g g g Yani bu üçlü tek bir karakter dizisi seklinde tanımlanmı¸. SuSe oldu.com” adlı karakter dizisini noktaların oldu˘ u kısımlardan g böldük.".quotaless. ’com’] Burada “www. Ubuntu.split(". ’ Pardus. split() metodu soldan sa˘ a do˘ ru okurken. parantez içinde ”. Hatta tamamen aynı i¸i yapar. Tek bir farkla: split() metodu s karakter dizilerini soldan sa˘ a do˘ ru okurken. Suse üçlüsü. Ubuntu. ’python’. listenin 1. ’quotaless’.python. g g rsplit() metodu sa˘ dan sola do˘ ru okuyor. rsplit() metodu sa˘ dan sola do˘ ru okur.") [’www’. ö˘ esi Debian iken.com" >>> a.>>> print c [’Debian’.split(". SuSe’] Gördü˘ ünüz gibi. ’python’. SuSe’ Gördü˘ ünüz gibi listenin 0. ö˘ esi Pardus. Bu örnekte ikisi arasındaki fark pek belli olmasa da. Daha açık bir örnek verelim: g g >>> orneksplit = a.rsplit(".") [’www’. Bunu su sekilde daha açık görebiliriz: ¸ ¸ >>> c[0] ’Debian’ >>> c[1] ’ Pardus. Bu metot yukarıda anlattı˘ ımız g g split() metoduna çok benzer. ’com’] >>> a. Ubuntu. rsplit() Bu bölümde inceleyece˘ imiz ikinci metodumuzun adı rsplit(). ¸ s Yukarıda tanımladı˘ ımız yeni adlı listeyle c adlı listenin uzunluklarını kar¸ıla¸tırarak durumu g s s daha net görebiliriz: >>> len(yeni) 4 >>> len(c) 2 Parantez içindeki “1” parametresini de˘ i¸tirerek kendi kendinize denemeler yapmanız metodu gs daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. öteki ö˘ esi de Pars g s g g dus. Yani olu¸an listenin bir ö˘ esi Debian. Ubuntu.

rsplit(". 1) >>> print ornekrsplit [’www.quotaless’.quotaless. bölünen ö˘ eleri liste haline getirebiliyoruz: g >>> satir = "Tahir olmak da ayıp de˘il\nZühre olmak da" g >>> print satir. ’https://google. ’com’] Sanırım bu sekilde ikisi arasındaki fark daha belirgin oldu.google. 16. Bu metot yardımıyla.6 Bölüm Soruları 1.splitlines() ["Tahir olmak da ayıp de˘il".". Öyle de˘ il diyorsanız bir de suna ¸ g ¸ bakın: >>> orneksplit[0] ’www’ >>> ornekrsplit[0] ’www. ’https://istihza.com’] .com’. Elinizde söyle bir liste var: ¸ url_list = [’http://www..com’..[’www’.com’] Bu listedeki ö˘ elerin ba¸ında bulunan http://www kısmını https:// ile de˘ i¸tirerek söyle bir g s gs ¸ liste elde edin: url_list = [’https://python. Dikkat ederseniz metot listesi içindeki iki s metodu anlatmadık.python. ’Zühre olmak da’] g Gördü˘ ünüz gibi. Bunlar encode ve decode metotları. ’http://www.. ’http://www.org’. bir karakter dizisini satır kesme noktalarından bölerek.quotaless’ splitlines() Bu bölümün son metodunun adı splitlines().org’. Böylece karakter dizisi metotlarını bitirmi¸ olduk.python. splitlines() metodu karakter dizisini “\n” kaçı¸ dizisinin oldu˘ u yerden ikiye g s g böldü.istihza. ’https://yahoo. ’python.python. Bunları unicode konusunu i¸lerken s anlatmak üzere simdilik bir kenara bırakıyoruz.com’. ’http://www..com’] >>> ornekrsplit = a.yahoo. ¸ Bu konuyu iyice sindirebilmek için kendi kendinize bolca örnek ve denemeler yapmanızı. bu konuyu arada sırada tekrar etmenizi öneririm.com’.

"b": "d": "g": "ı": "k": "n": "z". "g". "Mint". "ı". "Hadron". "h". “Metotlarda Türkçe Karakter Sorunu” ba¸lı˘ ı altında. "b". "Arch". "CentOS". "GnewSense". Bu ikisi arasındaki farkların ne oldu˘ unu açıklayın. "C++"] >>> lst[3] = "C" >>> print lst ["Python". "Truva". fpncajtjanc ügm çk¸ s s s sncü˘p¸ofc hgnkuük¸fkıkökb çk¸ saüipö vahvncoctj. "BackTrack". "c": "e": "˘": g "i": "l": "o": "a". "d".coding: utf-8 -*distro = ["Ubuntu". Siz de aynı sekilde Türkçe karakterleri s ¸ düzgün bir sekilde küçülten tr_lower() adlı bir fonksiyon tanımlayın. g "i". "Karoshi". "Knoppix". "Fedora". "DreamLinux". "Ruby". "Ututo". "c". ybg¸köfg g s s s s ike çk¸ fgıkukmnkm acsocac hg¸gm pnocfcö zgac myeym s s fgıkukmnkmng¸ng çcumc sncü˘p¸onc¸fc fc ecnjucçkngdgmük¸.""" s g s s s sozluk = {"a": "ç": "f": "h": "j": "m": "y". sys modülünde anlattı˘ ımız sys.stdout. Konu anlatımı sırasında söyle bir örnek vermi¸tik: ¸ s #!/usr/bin/env python # -*. "Sabayon". "Slax"] for k. Türkçe karakterleri düzgün bir sekilde s g ¸ büyüten tr_upper() adlı bir fonksiyon tanımlamı¸tık. "PCLinuxOS". "SuSe". Kullanıcı. "Gelecek". "Mepis". Bu bölümde söyle bir örnek verdi˘ imizi hatırlıyorsunuz: ¸ g #!/usr/bin/env python # -*. ˙slemlerinizi do˘ rug s s I¸ g dan url_list adlı liste üzerinde gerçekle¸tirin. "l". Siz bu örne˘ i print yerine. belirledi˘ i parolada karakg terler arasında bo¸luk bırakamamalı.coding: utf-8 -*sifreli_metin = """saüipö 1990 ajnjöfcö çv acöc çyaym çk¸ s üpsnvnvm üc¸c˘jöfcö hgnkuük¸kngö mjz¸cm zg fköcokm çk¸ fknfk¸. "Debian". "Kongoni". ¸ 3. "C"] 2. "Pardus".ljust(15)). "Yoper". "Perl".Ancak beti˘ in yazımı sırasında hiç bir a¸amada ikinci bir liste olu¸turmayın. höv/nkövx zg ocdpt x hkçk sgm epm ˘c¸mnj kungüko g s tktügok ybg¸köfg ecnjucçknogmügfk¸. mpnca rı¸göknogtk zg s¸ph¸co s s s hgnkuük¸og ty¸gdkök ijbncöfj¸octj kng ücöjöcö çv fkn s s s wköfpwt. "˘".write() fonksiyonunu g g kullanarak yazın. "k". "Slackware". "Gentoo". v in enumerate(distro): if k % 4 == 0: print print "%s"%(v. "m". . "Puppy". s g s s s s trb fkbkokökö tcfg pnoctj. Kullanıcıdan parola belirlemesini isteyen bir betik yazın. "Red Hat". "e". s 5. s Hatırlatma: Bir listenin ö˘ eleri üzerinde de˘ i¸iklik yapmak için su yolu izliyorduk: g gs ¸ >>> lst = ["Python". "Perl". g 4. "j". "ç". "f". "Ruby". "Mandriva".

bu örne˘ i join() metodunu kullanarak s g g rahatlıkla yazmanızı sa˘ layacak bilgiyi birkaç bölüm sonra daha ayrıntılı bir sekilde edinece˘ iz. E˘ er yazamazsanız ¸ g g endi¸e etmeyin. "t". "t": "s". çünkü. "r": "ö". "p". s "ü". daha önce de söyledi˘ imiz gibi. "¸".get(harf. "v"} sifresiz_metin = "" for harf in sifreli_metin: sifresiz_metin += sozluk. harf) print sifresiz_metin Siz simdi bu örne˘ i bir de join() metodunu kullanarak yazmayı deneyin. g ¸ g . "p": "¸": s "ü": "z": "o". "v": "u". "r"."ö": "s": "u": "y": "n".

dı¸arıda iki adet de˘ er var. karakter g dizisi içindeki iki adet “%s” ifadesine kar¸ılık. Dikkat ettiyseniz. karakter dizisinin dı¸ında bu biçimlendirig s cilere kar¸ılık gelen de˘ erlerin sayısının aynı olmasıdır. Python’da biçim düzenleyicileri kullanırken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta. Konumuz “karakter dizilerinde biçim düzenleyiciler”. Biz s bunu daha önceki derslerimizde su sekilde kullanabilece˘ imizi görmü¸tük: ¸ ¸ g s >>> print "Benim adım %s" %"istihza" Burada “%” adlı biçim düzenleyiciyi “s” karakteriyle birlikte kullandık. yukarıdaki örnek biçim düzenleyiciler hakkında bize önemli bir bilgi daha veriyor.BÖLÜM 17 Biçim Düzenleyiciler Bu bölümde. g g Python’da her türlü biçim düzenleme i¸lemi için tek bir simge bulunur. s s g Bu arada. Halbuki bizim söyle bir kod s s g ¸ yazmamız gerekiyordu: >>> isim = "istihza" >>> print "%s adlı ki¸inin mekanı www. Bu kodlardaki “s” karakteri ˙ Ingilizce “string”.%s.. soyadım %s" %"istihza" Traceback (most recent call last): File "<stdin>"... Ama e˘ er de˘ er sayısı birden fazlaysa bu de˘ erleri bir “demet” (tuple) g g g 259 .. yani “karakter dizisi” ifadesinin kısaltmasıdır. Bu simge “%”dir. Dedi˘ imiz gibi. ancak ayrıntılı bir sekilde hiç incelemedi˘ imiz bir g ¸ g konudan söz edece˘ iz. isim) s Bu defa herhangi bir hata mesajı almadık.com adresidir. Yabancılar buna g “format modifiers” adı veriyor. g s Dolayısıyla yabancısı oldu˘ umuz bir konu de˘ il bu. olması gerekti˘ i gibi. karakter dizisi içinde kullandı˘ ımız biçimlendirici sayısıyla. line 1. Bu ne demek oluyor? Hemen su örne˘ e s g ¸ g bakalım: >>> print "Benim adım %s. Çünkü karakter dizisi içindeki iki adet “%s” ifadesine g kar¸ılık. karakter dizisinin dı¸ında tek bir de˘ er var (“istihza”)." %(isim. biz daha önceki konularımızda biçim düzenleyicilerden yararlanmı¸tık. karakter dizisi dı¸ında tek bir de˘ er varsa bunu parantez içinde belirts g memize gerek yok. in <module> TypeError: not enough arguments for format string Gördü˘ ünüz gibi bu kodlar hata verdi. daha önce sık sık kullandı˘ ımız. Çünkü bu kodlarda.

Bu kodlar tabii ki sadece 0’dan 100’e kadar olan sayıları ekrana dökmekle yetinecektir... s s g Bir de söyle bir sey deneyelim: ¸ ¸ >>> for i in range(100): ..1 Biçim Düzenlemede Kullanılan Karakterler Daha önce de dedi˘ imiz gibi... Bunun tam olarak ne demek oldu˘ unu biraz sonra daha net bir sekilde anlayaca˘ ız.. Daha sonra s s da normal bir sekilde “%s” biçimini kullandık. print "%%s" %i . Sayıların ba¸ında “%” i¸aretini göremeyece˘ iz. Gördü˘ ünüz gibi.... Ancak Python’da “%” adlı biçim düzenleyici ile birlikte kullanılabilecek tek harf “s” de˘ ildir. Ancak Python’da “%” biçim düzenleyicisiyle birlikte kullanılabilecek tek karakter “s” de˘ ildir... Python’da farklı amaçlara hizmet eden.olarak tanımlamamız gerekiyor. Python’da biçim düzenleyici olarak kullanılan simge aynı zamanda “yüzde” g (%) anlamına da geliyor..” diyerek yolumuza devam edelim. karakter dizilerini ya da karakter dizisine dönü¸türülebilen de˘ erleri tems g sil eder. g ¸ g “Biraz sabır. in <module> TypeError: not all arguments converted during string formatting Bu defa da hata mesajı aldık. Yani etraftaki Python programlarında yaygın olarak “%s” yapısını görürüz.. line 2.. Do˘ ru cevap su olmalıydı: g ¸ >>> for i in range(100): .. Burada “%” i¸aretini arka arkaya iki kez kullanarak bir adet “%” i¸areti elde ettik.. print "%%%s" %i .. Aksi halde g yazdı˘ ımız kodlar hata verecektir. bunun gibi ba¸ka harfler de bulunur. %1. Yani aslında “%s” yapısı Python’da özel olarak karakter dizilerini temsil eder.. Esasında en yaygın çift de budur. Önce söyle bir sey deneyelim: ¸ ¸ >>> for i in range(100): . Yani üç adet “%” i¸aretini yan yana getirmi¸ ¸ s s olduk.... biçim düzenleyici karakterler içinde en yaygın kullanılanı “s” g harfidir ve bu harf. gibi.. Traceback (most recent call last): File "<stdin>". Yani bu de˘ erleri parantez içinde göstermeliyiz. 17. s s %15. dı¸arıda buna g s kar¸ılık gelen de˘ erin bir karakter dizisi veya karakter dizisine çevrilebilecek bir de˘ er olması s g g gerek. ˙ste bu g s I¸ kısımda bu harflerin neler oldu˘ unu ve bunların ne i¸e yaradı˘ ını inceleyece˘ iz. g Yukarıdaki örneklerde “%” adlı biçim düzenleyiciyi “s” karakteriyle birlikte kullandık.. g s g g . “s” karakteri “string”. yani “karakter dizisi” kelimesinin g g kısaltmasıdır. Peki bu ne demek oluyor? Bir karakter dizisi içinde “%s” yapısını kullandı˘ ımızda. O halde size söyle bir soru sorayım: Acaba 0’dan 100’e kadar olan ¸ sayıların ba¸ına birer “yüzde” i¸areti koyarak bu sayıları nasıl gösterirsiniz? %0. %10... Daha önce de dedi˘ imiz gibi.. print "%s" %i .

in <module> TypeError: %d format: a number is required.3 “o” Harfi Bu harf “octal” (sekizlik) kelimesinin kısaltmasıdır.1 “d” Harfi Yukarıda gördü˘ ümüz “s” harfi nasıl karakter dizilerini temsil ediyorsa. ˙ Isterseniz küçük bir örnekle açıklamaya çalı¸alım durumu: s >>> print "¸ubat ayı bu yıl %d gün çekiyor" %28 S S ¸ubat ayı bu yıl 28 gün çekiyor.1. E˘ er g g g bu harfin kullanıldı˘ ı bir karakter dizisinde de˘ er olarak mesela bir kayan noktalı sayı (float) g g verirsek. Çünkü daha önce de dedi˘ imiz g g ˘ gibi. yani “tamsayı” kelimesinin kısaltmasıdır. Python’da sayılar karakter dizisine çevrilebildi˘ i için “%s” gibi bir yapıyı hata almadan kullang abiliyoruz. “d” harfi de sayıları g temsil eder. Örne˘ in: g >>> print "%i sayısının sekizlik düzendeki kar¸ılı˘ı %o sayısıdır. “13. “d” s harfinden hiç bir farkı yoktur. Gördü˘ ünüz gibi. karakter dizisi içinde “%s” yerine bu defa “%d” gibi bir sey kullandık." %(10. Buna g ¸ uygun olarak da dı¸ tarafta “28” sayısını kullandık...2 “i” Harfi Bu harf de “integer”.1. Kullanım ve i¸lev olarak. Bu kod da bize do˘ ru çıktı verecektir. “d” harfi aslında tamsayı (integer) de˘ erleri temsil eder. s 17. Peki yukarıdaki ifadeyi söyle de yazamaz s ¸ mıyız? >>> print "¸ubat ayı bu yıl %s gün çekiyor" %28 S Elbette yazabiliriz. Bunun ne demek oldu˘ unu hemen bir örnekle g g görelim: >>> print "%d" %13.5” sayısının ondalık kısmını çıktıda göstermiyor.17.5 13 Gördü˘ ünüz gibi. s g . Bu g g harfle birlikte karakter dizilerini kullanamayız. not str Gördü˘ ünüz gibi bu defa hata aldık. bu de˘ er tamsayıya çevrilecektir. 10) s g 10 sayısının sekizlik düzendeki kar¸ılı˘ı 12 sayısıdır. 17. Çünkü “d” g harfi sadece tamsayıları temsil etme i¸levi görüyor. “%d” ifadesi. sekizlik düzens g deki sayıları temsil eder. Ama mesela söyle bir sey yapamayız: ¸ ¸ >>> print "¸ubat ayı bu yıl %d gün çekiyor" %"yirmi sekiz" S Traceback (most recent call last): File "<stdin>". line 1. Do˘ rusunu söylemek gerekirse.1. Adından da anla¸ılaca˘ ı gibi. Çünkü “d” harfi yalnızca sayı de˘ erleri temsil edebilir. “s” harfi karakter dizilerini ve karakter dizisine çevrilebilen degerleri temsil eder.

>>> print "Dolar %f TL olmu¸.. onaltılık düzende harfle gösterilen sayılar da g küçük harfle temsil edilecektir: >>> print "%i sayısının onaltılık düzendeki kar¸ılı˘ı %x sayısıdır.4710 s Dolar 1.1.471000 TL olmu¸. 20) s g 20 sayısının onaltılık düzendeki kar¸ılı˘ı 14 sayısıdır. Biraz sonra bu çıktıyı g ¸ s istedi˘ imiz kıvama nasıl getirebilece˘ imizi inceleyece˘ iz. s g Buradaki “x” küçük harf olarak kullanıldı˘ ında. 10) s g 10 sayısının onaltılık düzendeki kar¸ılı˘ı A sayısıdır." %(10...17. Adından da anla¸ılaca˘ ı gibi. yani “kayan noktalı sayı” kelimesinin kısaltmasıdır. Bu harf tek bir karakteri temsil eder: >>> print "%c" %"a" a Ama: >>> print "%c" %"istihza" Traceback (most recent call last): File "<stdin>".. 10) s g 10 sayısının onaltılık düzendeki kar¸ılı˘ı a sayısıdır.1." %(10.1.7 “c” Harfi Bu harf de Python’daki önemli karakter dizisi biçimlendiricilerinden biridir.. in <module> TypeError: %c requires int or char ." %(20. karakter dizileri içindeki kayan noktalı sayıları temsil etmek için kuls g lanılır... onaltılık düzendeki sayıları temsil eder. line 1. yani onaltılık düzendeki sayıları temsil eder: >>> print "%i sayısının onaltılık düzendeki kar¸ılı˘ı %x sayısıdır.1.5 “X” Harfi Bu da tıpkı “x” harfinde oldu˘ u gibi. Bu harf ˙ Ingilizce’deki “float”. s E˘ er yukarıdaki komutun çıktısı sizi sa¸ırttıysa okumaya devam edin. s g 17.6 “f” Harfi Python’da karakter dizilerini biçimlendirirken “s” harfinden sonra en çok kullanılan harf “f” harfidir. g g g 17. g harfle gösterilen onaltılık sayıları büyük harfle temsil etmesidir: >>> print "%i sayısının onaltılık düzendeki kar¸ılı˘ı %X sayısıdır.4 “x” Harfi Bu harf “hexadecimal”." %1. Ancak bunun farkı. s g 17..

"\n") print a Ayrıca 120 yerine farklı sayılar koyarak hangi sayının yetersiz kaldı˘ ını. 120. sıraya) bir adet “\n” karakteri yerle¸tiriyg s oruz.. ’37 = %’. Bu sayede listeyi her 7.. Burada yaptı˘ ımız sey su: g ¸ ¸ Öncelikle bir liste üreteci (list comprehension) kullanarak 32 ile 128 arasındaki sayılara kar¸ılık s gelen harfleri bir liste haline getiriyoruz. E˘ er olu¸an bu “a” adlı listeyi ekrana yazdırırsanız. ’38 = &’.. ’36 = $’. "\n") for v in a: print v. 7) satırı içindeki 120 sayısını deneme yanılma yoluyla bulabilirsiniz veya bu sayıyı tespit edebilmek için kendinizce bir formül de üretebilirsiniz.Gördü˘ ünüz gibi.. E˘ er isterseniz yukarıdaki s g kodları su sekilde yazarak a.insert(i.insert(i. ’35 = #’. g “c” harfinin bir ba¸ka özelli˘ i de ASCII tablosunda sayılara kar¸ılık gelen karakterleri de s g s gösterebilmesidir: >>> print "%c" %65 A ASCII tablosunda 65 sayısı “A” harfine kar¸ılık geldi˘ i için yukarıdaki komutun çıktısı “A” harfini s g gösteriyor.rjust(8). g . ’34 = "’.insert(i.. s g tabloya girecek karakterleri 8 karakterlik bir alan içinde sa˘ a yaslayarak ekrana döktük. for i g ¸ s in range(0. hangi sayının fazla g geldi˘ ini de inceleyebilirsiniz.. 128)] for i in range(0. i) for i in range(32. Ancak formül üretmeye ü¸enenler için deneme yanılma yöntemi daha cazip gelecektir! Burada amacımız listedeki her s 7. "\n") satırının listenin hangi noktalarına “\n” karak¸ ¸ teri yerle¸tirdi˘ ini inceleyebilirsiniz: s g a = ["%s = %c" %(i.. ö˘ ede bir alt satıra geçecek sekilde ayarlamı¸ oluyoruz.. g s ki tablo ekrana basıldıktan sonra bir satır fazladan bo¸luk olsun. 120. 128)] for i in range(0. 7): a. ö˘ eyi bulurken liste sonuna kadar ula¸abilmek.. g s liste ö˘ elerinin söyle bir biçime sahip oldu˘ unu görürsünüz: g ¸ g [’32 = ’.. g Son olarak da. 120.... ’33 = !’. Karakter sayısı birden fazla g oldu˘ unda bu komut hata veriyor. karakter dizisi metotlarını i¸lerken gördü˘ ümüz “rjust()” adlı metot yardımıyla. Ardından bu listenin her 6. i) E˘ er bu ASCII tablosuna tam anlamıyla “tablovari” bir görünüm vermek isterseniz söyle bir sey g ¸ ¸ yazabilirsiniz: a = ["%s = %c" %(i. E˘ er isterseniz “c” harfini kullanarak bütün ASCII tablosunu ekrana dökebilirsiniz: g >>> for i in range(128): . Ben burada bu sayıyı biraz yüksek tuttum. “c” harfi sadece tek bir karakteri kabul ediyor. i) for i in range(32. "%s ==> %c" %(i. 7): a. ö˘ esinden sonra (yani 7.] Bu 127’ye kadar devam eder.

Burada s s s yaptı˘ ımız sey.. Mesela su örne˘ e bir bakalım: s ¸ g >>> print "Ben %(isim)s %(soyisim)s" %{"isim": "Fırat". g g gs Böylece sözlük içindeki anahtarlar “k” de˘ i¸kenine.1 Karakter Dizisi Biçimlendirmede Sözlükleri Kullanmak Aslında Python’daki karakter dizisi biçimlendiricilerinin. de˘ erler ise “v” de˘ i¸kenine atanmı¸ gs g gs s oldu.items(): print "%s\t=\t%s KG"%(k. v in stok.items() g satırı ile. Ancak aslında oldukça basittir. Burada meyve g ¸ adlarıyla meyve miktarları arasındaki mesafeyi biraz açmak için “\t” adlı kaçı¸ dizisinden yarars landı˘ ımıza dikkat edin. v) satırıyla bu “k” ve “v” de˘ i¸kenlerini gs örne˘ in “elma = 10 KG” çıktısını verecek sekilde biçimlendirip ekrana yazdırdık. "patates": 40} print "stok durumu:" for k. Daha sonra for k. g Yukarıdaki örnekler. "patates": 40} Stokta kaç kilo elma kaldı˘ ını ö˘ renmek isteyen kullanıcıya bu bilgiyi su sekilde verebiliriz: g g ¸ ¸ >>> mal = "elma" >>> print stok[mal] 10 Ancak bundan daha iyisi. Son olarak da print "%s\t=\t%s KG"%(k. Karakter biçimlendirme genel g g olarak karma¸ık verilerin son kullanıcı tarafından en kolay sekilde anla¸ılabilmesini sa˘ lamak s ¸ s g için kullanılır. Üstes s lik bu yapı epey kullanı¸lıdır ve bazı durumlarda i¸lerinizi bir hayli kolayla¸tırabilir.2 ˙leri Düzeyde Karakter Dizisi Biçimlendirme I Python’da karakter biçimlendirmenin amacı birtakım kodlar yardımıyla elde edilen verilerin istedi˘ imiz bir biçimde kullanıcıya sunulabilmesini sa˘ lamaktır.2.17. mal) Stokta 10 KG elma kaldı! Ya da mevcut stokların genel durumu hakkında bilgi vermek için söyle bir yol tercih ede¸ bilirsiniz: stok = {"elma": 10... "armut": 20.. yukarıda verdi˘ imiz örneklerde görüg nenden daha karma¸ık bir sözdizimi vardır. "soyisim": "Özgül"} Buradaki yapı ilk anda gözünüze karma¸ık gelmi¸ olabilir. stok sözlü˘ ünün bütün ö˘ elerini teker teker “k” ve “v” adlı iki de˘ i¸kene atadık. v) Burada öncelikle stok sözlü˘ ümüzü tanımladık. v in stok. çıktıyı biraz biçimlendirerek kullanıcıya daha “temiz” bir bilgi sunmaktır: >>> mal = "elma" >>> print "Stokta %d KG %s kaldı!" %(stok["elma"]. "armut": 20. karakter dizisi biçimlendirme kavramının en temel kullanımını göstermektedir. s 17. Örne˘ in söyle bir sözlük olsun elimizde: g ¸ >>> stok = {"elma": 10. “%s” adlı karakter dizisi biçimlendiricisindeki “%” ve “%s” karakterleri arasına g ¸ . Ancak isterseniz Python’daki karakter dizisi biçimlendiricilerini kullanarak daha karma¸ık s i¸lemler de yapabilirsiniz.

Bir de su örne˘ e bakalım: s ¸ g .4710 oldu˘ u halde çıktıda elde etti˘ imiz s g g g sayı 1..400000’ Gördü˘ ünüz gibi. "gun": u"Çar¸amba". “%” i¸areti ile “f” karakteri arasına bir adet nokta (. s Bir de su örne˘ e bakalım: ¸ g #-*...coding: utf-8 -*randevu = {"gun_sayi": 13..4 ’1. Ama e˘ er g g g g g arzu edersek bu çıktıyı ihtiyaçlarımıza göre biçimlendirme imkanına sahibiz." %1.2 Sayılarda Hassas Biçimlendirme Yukarıda “f” adlı biçimlendiriciden bahsederken hatırlarsanız söyle bir örnek vermi¸tik: ¸ s >>> print "Dolar %f TL olmu¸.. s "ay": "Ocak". noktadan sonra istedi˘ imizden daha fazla sayıda basamak var.coding: utf-8 -*print u"%(gun_sayi)s %(ay)s %(gun)s %(saat)s’da bulu¸alım!" %{"gun_sayi": 13.471000.) ve istedi˘ imiz g ¸ s g basamak sayısını yerle¸tirmekten ibaret.471000 TL olmu¸. s "saat": "17:00"} Kodları bu sekilde yazdı˘ ımızda karakter dizisi dı¸ında “%” i¸aretinden sonra demet yerine ¸ g s s sözlük kullandı˘ ımıza dikkat edin.40’ Burada yaptı˘ ımız sey. s Burada karakter dizisinin dı¸ında belirtti˘ imiz sayı 1. Küçük bir örnekle ba¸layg g s alım: >>> "%f" %1.4 ’1. Bu bölümde. elde etti˘ imiz sayı tam istedi˘ imiz gibi de˘ il.. Python’daki sayıları nasıl hassas biçimlendirece˘ imizi inceleyece˘ iz.4710 s Dolar 1. Burada belirtti˘ imiz de˘ i¸ken adlarını daha sonra gs s g gs karakter dizisi dı¸ında bir sözlük olarak tanımlıyoruz. s "saat": "17:00"} print u"%(gun_sayi)s %(ay)s %(gun)s %(saat)s’da bulu¸alım!" %randevu s Tabii e˘ er isterseniz sözlü˘ ünüzü do˘ rudan karakter dizisini yazarken de tanımlayabilirsiniz: g g g #-*. "ay": "Ocak".de˘ i¸ken adları yerle¸tirmekten ibarettir. g Python’un bize sundu˘ u bu yapı karakter dizisi içindeki de˘ i¸kenlerin neler oldu˘ unu takip g gs g edebilmek açısından epey kullanı¸lı bir araçtır. "gun": u"Çar¸amba".. Diyelim ki g g biz noktadan sonra sadece 2 basamak olsun istiyoruz: >>> "%.2. s 17..2f" %1. Gördü˘ ünüz gibi.

>>> "%..3f" %1. çıktıda üç adet 0 yok.3d" %1.3” ifadesinin herhangi bir etkg s isi olmaz. Lafı dolandırıp kafa karı¸tırmak s g s yerine isterseniz basit bir örnek verelim.3d" %i .3” ifadesinin yaptı˘ ı sey. Hatırlarsanız “f” harfi ile söyle bir sey yazabiliyorduk: ¸ ¸ >>> print "Bugünkü dolar kuru: %.49876 Bugünkü dolar kuru: 001 Gördü˘ ünüz gibi... Ama bir de su örne˘ e bakın: ¸ g >>> print "Bugünkü dolar kuru: %... noktadan sonra sadece 3 basamaklık bir hassasiyet istedi˘ imizi g g gösteriyor. E˘ er sayı 3 veya daha fazla sayıda basamaktan olu¸uyorsa. bu özelli˘ i kayan noktalı sayıların yanısıra tamsayılara (integer) da uygulayag g biliyoruz. E˘ er tamsayı normalde tek basamaklı g ¸ s g ise.zfill(3) .. print str(i). Burada dikkat ederseniz.2.49876 Bugünkü dolar kuru: 1.00’ Gördü˘ ünüz gibi. 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 Yukarıdaki özelli˘ in. bu ifade o tek basamaklı sayının soluna iki sıfır koyarak basamak sayısını 3’e tamamlar. “f” yerine “d” karakterini kullandı˘ ımızda ”. ”. 17.499 Burada yazdı˘ ımız ”. sayıların sol g g tarafını sıfırlarla dolduruyor. daha önce karakter dizisi metotlarını i¸lerken ö˘ rendi˘ imiz zfill() metog s g g duna benzedi˘ ini farketmi¸sinizdir.. 000 001 . Aynı seyi zfill() metodunu kullanarak söyle yapıyorduk: g s ¸ ¸ >>> for i in range(11): .3” ifadesi. ”.2f" %5 ’5... toplam üç basamaklı bir tamsayı olu¸turmaktır. Bu yapının tam olarak ne i¸e yaradı˘ ını anlamak için farklı sayılarla denemeler s g yapmanızı tavsiye ederim. Bu özelli˘ i söyle bir i¸ için kullanabilirsiniz: g ¸ s >>> for i in range(11): .3 Sayıların Soluna Sıfır Eklemek Bir önceki bölümde “%s” i¸areti ile “f” harfi arasına özel ö˘ eler yerle¸tirerek yaptı˘ ımız sey s g s g ¸ “f” harfi dı¸ındaki karakterler üzerinde farklı bir etki do˘ urur.. print "%.3” gibi bir ifade.

002 003 004 005 006 007 008 009 010 17.. biçim düzenleyiciler yardımıyla da sa˘ layabiliriz: g s g a = ["%s = %c" %(i. 120. olu¸turdu˘ umuz tablodaki ö˘ elerin sa˘ a yaslanmasını s g g g sa˘ lamı¸tı. "\n") for v in a: print v. 7): a. i) for i in range(32. ˙ Isterseniz konuyu daha iyi anlayabilmek için daha basit bir örnek verelim: >>> for i in range(20): ..rjust(8).2. print "%2d" %i . Burada print v...4 Karakter Dizilerini Hizalamak Hatırlarsanız karakter dizilerinin metotlarını incelerken rjust() adlı bir metottan bahsetmi¸tik. Daha önce bu metodu kullandı˘ ımız g g g söyle bir örnek vermi¸tik: ¸ s a = ["%s = %c" %(i. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . "\n") for v in a: print "%8s" %v...insert(i. Aslında aynı etkiyi. i) for i in range(32. s Bu metot karakter dizilerini sa˘ a yaslamamızı sa˘ lıyordu. 120.insert(i. 128)] for i in range(0. satırı. 128)] for i in range(0.rjust(8). 7): a.

. Yukarıdaki kodları g s herhangi bir biçimlendirici içermeyecek sekilde yazarsanız farkı daha net görebilirsiniz: ¸ >>> for i in range(11): .. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Farkı görüyorsunuz.3d" %i Karakter dizilerini hizalamak için ise söyle bir sey..5 Karakter Dizilerini Hem Hizalamak Hem de Sola Sıfır Eklemek Yukarıda karakter dizilerini nasıl hizalayaca˘ ımızı ve sol taraflarına nasıl sıfır ekleyebilece˘ imizi g g ayrı ayrı gördük... ¸ s Yine bu biçimlendiricileri kullanarak karakter dizileri arasında belli sayıda bo¸luklar da bırakas bilirsiniz.2. 17.. ¸ ¸ >>> for i in range(20): . print "%3.. Ancak “\t”yi kul¸ s landı˘ ımızda bo¸luk miktarının tam olarak ne kadar olaca˘ ını kestiremeyiz... Bu defa sayılar normal bir sekilde sola yaslanmı¸ durumda... Mesela: >>> print "merhaba %10s dünya" %"" merhaba dünya Buna benzer bir seyi kaçı¸ dizilerinden biri olan “\t” ile de yapabiliyoruz.. print i .. Karakter dizisi g s g biçimlendiricileri ise bize bu konuda çok daha fazla kontrol imkanı verir. print "%2d" %i Karakter dizilerini hem hizalamak hem de sol taraflarına sıfır eklemek için de söyle bir sey ¸ ¸ yapıyoruz: >>> for i in range(11): . print "%. Esasında Python’daki biçim düzenleyiciler bize bu i¸lemlerin her ikisini birlikte s yapma imkanı da tanır. Hatırlarsanız bir karakter dizisinin sol tarafına sıfır eklemek için söyle ¸ bir sey yapıyorduk: ¸ >>> for i in range(11): .17 18 19 Dikkat ederseniz burada 10’dan önceki sayılar sa˘ a yaslanmı¸ durumda.2d"%i .

. Bu program. armut.2 kur: 1.Gördü˘ ünüz gibi nokta i¸aretinden önce getirdi˘ imiz sayı karakter dizisinin hizalanma miktarını g s g gösterirken.200 Bu i¸aret ve karakterlerin tam olarak nasıl bir etki olu¸turdu˘ unu daha iyi anlayabilmek için s s g kendi kendinize örnekler yapmanızı tavsiye ederim. banka hesabında kaç TL’si oldu˘ unu soran bir program yazın.. Aslında burada söylenecek s birkaç sey daha olsa da yukarıdakilerin Python programları yazarken en çok ihtiyacınız olacak ¸ bilgiler oldu˘ unu gönül rahatlı˘ ıyla söyleyebiliriz. Böylece Python’daki önemli bir konuyu daha geride bırakmı¸ olduk. g kullanıcıdan aldı˘ ı TL bilgisini dolara çevirerek 6 haneli bir sayı biçiminde ekrana basabilmeli. E˘ er yukarıdaki örneklerde “f” adlı biçimlendirme karakterini kullanırsanız.. kiraz 2. sonuç biraz farklı g olacaktır: >>> print "kur: %8.. g g 17.3f" %1. "armut". "kiraz"] Bu listede bulunan ö˘ eleri kullanarak su cümleyi kurun: g ¸ Stokta bulunan ürünler: elma. g Örne˘ in kullanıcının banka hesabında 1000 TL varsa. Kullanıcıya. noktadan sonra getirdi˘ imiz sayı karakter dizisinin sol tarafına eklenecek sıfırların g sayısını gösteriyor. Elimizde söyle bir liste var: ¸ stok = ["elma". programınız ekrana su bilgiyi basmalı: g ¸ bankada 001000 TL’niz var! (000657 $) .3 Bölüm Soruları 1.

s Yine sa˘ da solda Python’un unicode’yi destekledi˘ ine dair bir cümle de duymu¸ olmalısınız. Bu belge ve oradaki makale birbirini tamamlayıcı bilgiler g içermektedir. Türkçe’ye özgü “¸”. Bu liste içinde dünyadaki (hemen hemen) bütün dillere ait karakterler. yer alır. unicode yüz binlerce karakteri temsil edebilir. “ü” ve “ı” gibi harfleri tanımayan bir karaks g ter kodlama biçimidir. geli¸mi¸ bir sistemdir. “ö”. her yerde kar¸ımıza çıkan bu “ascii” ve “unicode” kavramlarını anlaI¸ s maya.. unicode ve Python Not: Burada verilen bilgiler. s 270 .BÖLÜM 18 ascii. burada ise konunun ayrıntılarına inilmektedir. hem de “unicode” ile ilgili ¸ s s çok kaba bir tarif verece˘ im: g “ascii”. len() Fonksiyonu ve ascii’nin Laneti adlı makalede anlatılanlarla birlikte de˘ erlendirilmelidir. Ancak ascii listesi sadece 128 karakterden ¸ olu¸urken. bu kavramların Python’daki yerini ve Python’da ne sekilde kullanıldı˘ ını ö˘ renmeye ¸ g g çalı¸aca˘ ız. “˘ ”. Aynı sekilde ascii de karakter kodlarını içeren bir listedir. harfler.. s g Önce ascii’den ba¸layalım. s ˙ste biz bu makalede. g g s O halde bu “ascii” ve “unicode” denen seylerin ne oldu˘ unu da merak etmi¸sinizdir. “unicode” ise Türkçe’ye özgü harflerle birlikte dünya üzerindeki pek çok dile ait harfleri de tanıyabilen karakter kodlama biçimlerini içeren. karakter kodlarını gösteren büyük bir listeden ibarettir. 18. vb.1 Giri¸ s Orada burada mutlaka Python’un varsayılan kod çözücüsünün ascii oldu˘ una dair bir cümle g duymu¸sunuzdur. s s Esasında “unicode”. Söz konusu makalede temel düzeyde bilgiler verilmekte. ¸ g s Ben simdi size burada i¸in teknik kısmına bula¸madan hem “ascii”. “ç”. simgeler.

gerçekten de “10” sayısı yeni bir satıra geçmemizi sa˘ ladı.asciitable. ISO-8859. yani bu sistemle sadece 128 adet karakter kodlanabilir. Çünkü bunlar her biri bir sayıya kar¸ılık gelen s karakterleri bir arada sunan sistematik yapılardır.. Her bir karaks ter bir sayıya kar¸ılık gelecek sekilde. bugün kullandı˘ ımız bilgisayarların anladı˘ ı tek sey s s g g ¸ sayılardır. Yani mesela “karakter”. chr() fonksiyonundan da yararlanarak söyle bir sey yazabiliriz: ¸ ¸ >>> print "Merhaba" + chr(10) + "dünya" Merhaba dünya Gördü˘ ünüz gibi. g unicode. bir sayı olarak görür. vb. farklı karakterlerin farklı sayılarla temsil edildi˘ i karakter kümeleri kullanıyordu. Bu ilk 33 sayı. ¸ ˙ sürümü 1963 yılında yayımlanan ascii 7-bitlik bir karakter kümesidir. temelde belli g ¸ karakterlerle belli sayıları e¸le¸tiren bir tablodan ibarettir. “harf” ve “kelime” gibi kavramlar bir bilgisayar için hiçbir sey ifade etmez... ˙ste bu her karakteri bir I¸ sayıyla temsil etme i¸lemine “karakter kodlama” (character encoding) adı verilir. Ayrıca gördü˘ ünüz gibi. Dolayısıyla her üretici kendi ihtiyaçlarına g s g uygun olarak farklı bir karakter kümesi kullanıyordu. herhangi bir makinede olu¸turulan bir metin ba¸ka bir makinede aynı sekilde s s ¸ görüntülenemiyordu.. Örne˘ in ascii. Bu karma¸ıklı˘ ın bir g s g sonucu olarak.. (E˘ er “7-bit” kavramı size yabancı ise okumaya devam edin. birer karakter kümesidir.18. ascii tablosu bugün için de geçerlidir. g ba¸ka bir makinede filanca sayı ile temsil ediliyordu. Bu yüzden bu tablodaki karakterleri modern sistemler de kabul edecektir. Burada chr() g g fonksiyonu ascii tablosundaki sayıların karakter kar¸ılıklarını görmemizi ve kullanabilmemizi s sa˘ lıyor. “yeni satır” ve benzeri s s karakterleri temsil eder. s g toplam 128 sayının (0’dan ba¸layarak) ilk 33 tanesi ekranda görünmeyen karakterlere s ayrılmı¸tır. g Aynı tabloda “9” sayısının ise “sekme” karakterini temsil etti˘ ini görüyoruz. ¸ g g Bilgisayar bunu “a” harfi seklinde de˘ il..) g Bu bahsetti˘ imiz 128 karakteri içeren ascii tablosuna (yani “ascii karakter kümesine”) g http://www. bu karakterleri ve bunların kar¸ılı˘ ı olan sayıları bir araya s ¸ s g toplayan sistematik yapıya ise “karakter kümesi” (charset – character set) denir. g Python’da söyle bir sey yazma olana˘ ı sa˘ lıyor: ¸ ¸ g g Bu da bize . Mesela Python’da. Bu da˘ ınıklı˘ ı önlemek ve “yazı makinelerinde” bir birlik sa˘ lamak için American Standards g g g Association (Amerikan Standartları Birli˘ i) tarafından American Standard Code for Information g Interchange (Bilgi Alı¸veri¸i için Amerikan Standart Kodu) adı altında bir standartla¸ma çalı¸s s s s ması yürütülmesine karar verildi. Biraz sonra bu g kavramı açıklayaca˘ ız. Çünkü örne˘ in “a” harfi bir makinede falanca sayı ile temsil edilirken.. bir metnin “akı¸ını” belirleyen “sekme”. Bu kelime “askii” seklinde telaffuz edilir. ekranda gördü˘ ümüz ¸ g g bütün harfler ve simgeler makine dilinde bir sayı ile temsil edilir. Dolayısıyla.com/ adresinden eri¸ebilirsiniz.. ¸ g g 1960’lı yıllara gelininceye kadar. s s Mesela ascii tablosunda “10” sayısının “yeni satır” karakterini temsil etti˘ ini görüyoruz (O g tabloda “dec” sütununa bakın).2 ascii Ne kadar geli¸mi¸ olurlarsa olsunlar.. Hatta aynı üreticinin farklı model s makinelerinde dahi bir bütünlük sa˘ lanmı¸ de˘ ildi. Buradaki tablodan da görece˘ iniz gibi.. “karakter kümesi” denen sey. Örne˘ in ekranda gördü˘ ümüz “a” harfi özünde sadece bir sayıdan ibarettir. ˙ste “ascii” bu “American Standard Code for Information I¸ Interchange” ifadesinin kısaltmasıdır. “yazı yazmaya yarayan makineler” üreten her firma. Biraz sonra bu sistemleri daha detaylı bir sekilde inceledi˘ imizde tam olarak ne demek istedi˘ imizi gayet net anlayacaksınız. Dolayısıyla bu küme Ilk içinde toplam 27 = 128 adet karakter yer alabilir.

E˘ er buradaki sekme bo¸lu˘ unun az oldu˘ unu dü¸ünüyorsanız kos g s g g s dunuzu söyle de yazabilirsiniz: ¸ >>> print "Merhaba" + chr(9) * 2 + "dünya" Merhaba dünya chr(9)‘a kar¸ılık gelen sekme karakterini istedi˘ iniz kadar tekrar ederek.. ben illa dec sütunundaki ondalık sayıları kullanmak istiyorum.. g s “Yok. O g s g halde söyle bir kod yazmamız mümkün: ¸ >>> print "Merhab\141 dünya" Merhaba dünya Burada “141” sayısını do˘ rudan kullanmadı˘ ımıza dikkat edin. g g ascii tablosunda “dec” sütunu yerine “oct” sütunundaki sayıları da kullanabilirsiniz.. Python’un ekrana “141” yazdırg g mak istedi˘ imizi zannetmemesi için “\” kaçı¸ dizisini kullanarak. Tablodan g gördü˘ ümüz gibi. “Merhaba” ve “dünya” kelimeleri arasında bir sekg s melik bo¸luk bıraktı..” gibi bir mesaj vermi¸ oluyoruz. Ama e˘ er ascii kodlarını do˘ rudan karakter dizilerinin içinde kullanmak isterseniz.. 33’ten 128’e kadar olan kısımda ekrana basılabilen karakterler yer alıyor.. g Mesela “a” harfi “97” sayısı ile gösteriliyor. Elbette ascii tablosu sadece yukarıdaki görünmez karakterlerden ibaret de˘ ildir. Dolayısıyla Python’da söyle bir sey yazabiliyoruz: ¸ ¸ >>> print "Merhab" + chr(97) + dünya" Merhabadünya Burada iki kelime arasında tabii ki bo¸luk yer almıyor. karakter dizileri s g arasında istedi˘ iniz boyutta sekmeler olu¸turabilirsiniz.. g E˘ er ascii sisteminden yararlanıp bilgisayarınızın bir “bip” sesi çıkarmasını isterseniz sadece g söyle bir sey yazmanız yeterli olacaktır: ¸ ¸ >>> print chr(7) !bip! Ancak bu biplemeyi (e˘ er kernel modüllerinden biri olan “pcspkr” yüklü de˘ ilse) GNU/Linux g g sistemlerinde duyamayabilirsiniz.. Bunu elbette su sekilde yapabilece˘ inizi biliyorsunuz: g ¸ ¸ g >>> print "Merhab%s dünya" %chr(97) Dikkat ederseniz. Elbette bunu Python’da “\t” kaçı¸ g s s dizisini kullanarak da yapabilece˘ inizi biliyorsunuz. Bo¸luk karakterini kendiniz yerle¸tires s s bilirsiniz.” diyorsanız sizi kıracak de˘ iliz.. Tablodaki “oct” sütununu kontrol etti˘ imizde “a” harfinin “141” sayısına kar¸ılık geldi˘ ini görüyoruz.. E˘ er bu sütung daki sayılar size daha sevimli geliyorsa söyle bir yazım tarzı benimseyebilirsiniz: ¸ >>> print "Merhab\x61 dünya" .>>> print "Merhaba" + chr(9) + "dünya" Merhaba dünya Yukarıda yazdı˘ ımız kodları i¸leten Python. Python’a “o 141 bildi˘ in 141 g s g de˘ il. ascii tablosunda “Hx” (Hexadecimal) adlı bir sütun daha var.

Etkile¸imli kabuk pratik bir araçtır.. s Python’da herhangi bir ondalık sayının ikili düzende hangi sayıya kar¸ılık geldi˘ ini bulmak için s g bin() adlı fonksiyondan yararlanabilirsiniz: >>> bin(70) ’0b1000110’ Bu sayının ba¸ındaki “0b” karakterleri Python’un ikili sayıları göstermek için kullandı˘ ı bir s g araçtır... Bu 1 ve 0’ların her birine “bit” adı verilir. Python “ascii olmayan” karakterler kullandı˘ ımızdan yakınıyor.. but no encoding declared. Yani 7 I¸ g adet 1 ve 0 bütün ascii karakterleri temsil etmeye yetiyor. Peki “7-bitlik” ne demek? Hemen g s kısaca onu da açıklayalım: Bildi˘ iniz gibi bilgisayarların temelinde 1’ler ve 0’lar yatar.org/peps/pep-0263. Yukarıdaki durum nes deniyle. Gördü˘ ünüz gibi burada toplam 7 adet 1 ve 0 var. s g Simdi Python’da söyle bir kod yazdı˘ ımızı dü¸ünelim: ¸ ¸ g s print "Türkçe karakterler: ¸çö˘üı˙" s g I E˘ er bu kodları do˘ rudan etkile¸imli kabuk üzerinde çalı¸tırmı¸sanız Python size düzgün bir g g s s s çıktı vermi¸ olabilir. g ¸ g s Mesela bu tabloda “ç¸ö˘ üı” gibi harfleri göremiyoruz. “ascii” Türkçe karakters g leri tanımayan bir karakter kodlama biçimidir.. Bu yazının “Giri¸” bölümündeki kaba tarifte de ifade etti˘ imiz gibi. ama her s s zaman güvenilir bir araç oldu˘ u söylenemez. Mesela “F” harfinin ascii kar¸ılı˘ ı s g olan “70” sayısı ondalık bir sayıdır. ama bize bir sey ifade etmez. Ba¸ka bir örnek verelim: ascii tablosunda g s “r” harfi “114” sayısına kar¸ılık geliyor..py on line 1. Aslında ascii sadece Türkçe’yi de˘ il. s Python varsayılan olarak ascii kodlamasını kullanır. O yüzden asıl programlarınızda do˘ rudan yukarıdaki g g gibi bir kod yazamazsınız.. Çünkü dedi˘ imiz ve gördü˘ ümüz gibi...ascii tablosunu inceledi˘ inizde. Bu ondalık sayının ikili düzendeki kar¸ılı˘ ı 1110010 s s g sayısıdır: . Bu 1 ve 0’ların 7 s tanesi yan yana gelince 7-bitlik bir sayı olu¸turur! Gayet mantıklı. Ancak bu sizi yanıltmasın. Bu kodu bir metin dosyasına yazıp kaydettikten sonra programı çalı¸tırmak istedi˘ imizde söyle s g ¸ bir çıktı alırız: SyntaxError: Non-ascii character ’\xfc’ in file deneme. bu tabloda bazı seylerin eksik oldu˘ u gözünüze çarpmı¸ olmalı.html for details Burada gördü˘ ünüz gibi. Hemen bunu teyit edelim: >>> import sys >>> sys. see http://www..getdefaultencoding() ’ascii’ Demek ki Python’daki varsayılan kodlama biçimi hakikaten “ascii” imi¸. ˙ g Ingilizce dı¸ındaki hiç bir dilin özel karakterlerini tanımaz. O ¸ ¸ yüzden bu sayıda bizi ilgilendiren kısım “1000110”.python. Bu araç Python’a bir seyler ifade ediyor olabilir.. g g Aslında bu çok do˘ al. “¸çö˘ üı˙ harfleri ascii tablosunda g g g s g I” yer almıyor. de˘ il mi? s g ˙ste ascii sisteminde tanımlanan bütün karakterler 7-bitlik bir sayı içine sı˘ dırılabiliyor. Bilgisayarlar yalnızca bu sayıları g anlayıp bu sayılarla i¸lem yapabilir. Burada aldı˘ ınız çıktıların her ortamda aynı g g çıktıyı verece˘ inden emin olamazsınız. g Bu arada. Bu ondalık sayı ikili düzende 1000110 sayısına kar¸ılık gelir. Python “ascii” tablosunda yer almayan bir karakterle kar¸ıla¸tı˘ ı zaman do˘ al olarak s s g g hata mesajında gördü˘ ümüz çıktıyı veriyor. ascii’nin 7-bitlik bir sistem oldu˘ unu söylemi¸tik..

128 sayısı ikili düzende 10000000 olarak gösterilir. bitin sa˘ ladı˘ ı olanaklar göz önünde bulundurularak ortaya “Geni¸letilmi¸ ascii” diye bir sey g g s s ¸ çıktı. bu listede ikinci 128’lik kısmın 857 numaralı kod sayfasındakilerden farklı karakterlere ayrıldı˘ ını görürsünüz. ord() fonksiyonunu söyle kullanıyoruz: ¸ >>> ord("g") 103 Demek ki “g” karakterinin ascii tablosundaki kar¸ılı˘ ı 103’mü¸... sayılar 32’den ba¸lıyor. Python’da bir s g de bu chr() fonksiyonunun yaptı˘ ı i¸in tam tersini yapan ba¸ka bir fonksiyon daha bulunur. Bu tabloda 128’e kadar olan kısım zaten standart ascii’dir ve bütün kod says falarında ilk 128’lik kısım aynıdır.microsoft. 129. yani “Geni¸letilmi¸ ascii” denen sistem standart bir yapıya hiç bir zaman kavu¸amadı. Çünkü burada 7 adet 1 ve 0 yerine 8 adet 1 ve 0 var. Ancak 90’lu yılların ortalarından itibaren bütün bilgisayar sistemleri 8 bitlik verileri de depolayabilmeye ba¸ladı. “ç”.>>> bin(114) ’0b1110010’ Yine gördü˘ ünüz gibi. Çünkü 851 numaralı kod sayfası Yunan g alfabesindeki harfleri gösterebilmek için tasarlanmı¸tır.. s Hatırlarsanız yukarıda chr() adlı bir fonksiyondan bahsetmi¸tik.. s g s Bu chr() ve ord() fonksiyonları farklı platformlarda farklı davranabilir. biti olabildi˘ ince standartla¸tırmaya g s çalı¸an giri¸imlerdi. g s s Bu fonksiyonun adı ord()‘dur. ISO-8859-9 karakter kümesine http://czyborra. 8. 857 numaralı bir kod sayfası vardır. ascii tablosunun ilk 32 g s sayısı ekranda görünmeyen karakterleri temsil etti˘ i için Microsoft bunları gösterme gere˘ i g g duymamı¸. “˘ ”. g s g I” Ama e˘ er http://msdn. kendi ihtiyaçlarına ve farklı ülkelere göre ¸ düzenlenmi¸ farklı farklı kod sayfaları bulunur. bitin geli¸iyle birlikte. s g g Dolayısıyla 7 bit kullanarak 0 sayısı ile birlikte 128 adet ondalık sayıyı gösterebiliyoruz. Bu kod sayg g fasına http://msdn. ISO-8859 karakter kümeleri bunların en bilinenlerindendir. Bu kod sayfası Türkçe’deki karakterleri düzgün gösteres bilmek için üretildi˘ inden bu listede “¸”. Örne˘ in “ISO” karaks s g ter kümeleri de kod sayfalarına benzer bir biçimde 8. “ö”. Gördü˘ ünüz gibi 128’in ikili g düzendeki kar¸ılı˘ ı olan sayı 7-bit de˘ il.aspx adresindeki 851 numaralı g kod sayfasına bakacak olursanız.. Dolayısıyla bu da 7-bitlik bir g s sayıdır.. Çünkü 8-bitlik sistemler 28 = g g 256 adet karakterin kodlanmasına imkan tanır. 7-bitle gösterilebilecek son sayı 127’dir. Örne˘ in buradaki 857 numaralı kod sayfasında ikinci 128’lik s g kısım özel karakterlere ayrılmı¸tır. Sonraki 128’lik kısım ise farklı kod sayfalarında farklı karakterlere kar¸ılık gelir.com/charsets/iso8859..microsoft.html#ISO-8859-9 adresinden ula¸abilirsiniz. Bunun da ikili düzendeki kar¸ılı˘ ı 1111111 s g sayısıdır.com/en-us/library/cc195065. Özellikle IBM ve Microsoft gibi büyük sirketlerin. Ancak ilk 128 karakterden sonra gelen 128 karakterin hangi karakterleri temsil edece˘ i g konusu. sayı ancak 8 bit kullanılarak gösterilebiliyor. 7-bitlik sistemin sundu˘ u 128 karaktere ek s s g olarak bir 128 karakteri daha temsil edebilme olana˘ ı do˘ du. “ı” ve “˙ gibi harfleri görebiliyoruz.. az çok standartla¸mı¸ karakter kümeleri de bu dönemde ˙ s s s Ingilizce dı¸ındaki dillerin karakter ihtiyaçlarını kar¸ılamak için kullanılıyordu.aspx adresinden ula¸abilirsiniz.com/en-us/library/cc195068. biti kendi ihtiyaçlarına göre doldurma yolunu seçtiler.. 1990’lı yılların ortalarına kadar bilgisayar sistemleri sadece bu 7-bitlik veriler ile i¸lem yapıys ordu. s Kod sayfaları dı¸ında. s s s Bilgisayar üreticileri bu 8. 128 karakteri destekleyen standart ascii’nin ˙ Ingilizce dı¸ındaki karakterleri gösterememesi ve s 8. Bu s adresteki kod sayfasında görece˘ iniz gibi. Bu fonksiyon kendisine argüs man olarak verilen ondalık bir sayının ascii tablosundaki kar¸ılı˘ ını gösteriyordu. Böylece ortaya “kod sayfası” (codepage) denen bir kavram çıktı. Örne˘ in Microsoft firmasının Türkiye’ye s g gönderdi˘ i bilgisayarlarda kullandı˘ ı. Örne˘ in: g . Bunlar içinde s s Türkçe’ye ayrılan küme ISO-8859-9 adlı karakter kümesidir.. bu ikili sayı da 7 adet 1 ve 0’dan olu¸uyor.

ord(i) . O yüzden bunlar standart ascii g tablosuna girmiyor. GNU/Linux farklı bir s kodlama sistemini kullanır. Standart ascii 128 karakterden ibarettir. Ancak dedi˘ im gibi.. Yerel ihtiyaçları gidermek s için ise 8.. Buraya kadar anlattıklarımızdan anla¸ılaca˘ ı gibi. Simdilik biz konumuza g g ¸ devam edelim. yukarıdaki çıktı güvenilir de˘ ildir.. Bu yüzden geni¸letilmi¸ ascii’ye s s güvenip herhangi bir i¸ yapamazsınız... 18. Bir defa 7 bit bir kenara. Örne˘ in Asya dilg lerinin alfabelerindeki harf sayısını temsil etmek için 256 karakterlik alan kesinlikle yetmeyecektir ve yetmemi¸tir de. ˙ Isterseniz bir de öteki Türkçe karakterlerin durumunu kontrol edelim: >>> for i in "¸çö˘üı˙": s g I . yukarıs g daki sonuç epey yanıltıcıdır. 8 bit dahi s g dünya üzerindeki bütün dillerin karakter ve simgelerini göstermeye yetmez.. s g g Bu komutu ben Windows kurulu bir bilgisayarda verdim. Geni¸letilmi¸ ascii ise toplam 256 karakterden olu¸ur. O halde gelelim bu “unicode” I¸ ¸ mevzuuna..3 unicode Her ne kadar ascii kodlama sistemi ˙ Ingilizce dı¸ındaki karakterleri temsil etmek konusunda s yetersiz kalsa da insanlar uzun süre ascii’yi temel alarak çalı¸tılar. Ayrıca mesela tek bir metin içinde hem Türkçe hem de Yunanca s . Ancak bu yakla¸ımın yetersizli˘ i gün gibi ortadadır. Dolayısıyla “ç” karakteri ikinci 128’lik kısımda yer alır.. 135 sayısına kar¸ılık gelen karakter g s standart ascii’nin dı¸ında kalır. bitin sa˘ ladı˘ ı 128 karakterlik alandan ve üreticilerin kendi kod sayfalarından yararg g lanıldı. Microsoft firması ikinci 128’lik kısım için kendine özgü bir kod sayfası kullanıyor ve 135 sayısı bu özel kod sayfasında “ç” karakterine kar¸ılık s geliyor.>>> print ord("ç") 135 >>> print chr(135) ç Gördü˘ ünüz gibi. Her üretici bu ikinci g 128’lik kısmı kendi “kod sayfası”ndaki karakterlerle doldurur... Ancak ilk 128 karaks s s terden sonra gelen ikinci 128’lik kısım standart bir yapıya sahip de˘ ildir. Aynı komutu GNU/Linux i¸letim siss teminde verdi˘ inizde hiç beklemedi˘ iniz sonuçlar elde edersiniz. Ancak dedi˘ imiz gibi. standart ascii tablosu ˙ s g Ingilizce dı¸ındaki s dillere özgü karakter ve simgeleri göstermek konusunda yetersizdir.. ord("ç") çıktısı 135 sonucunu veriyor. Ama Microsoft’un kullandı˘ ı 857 numaralı kod sayfası sayesinde bu karakg terler ikinci 128’lik kısma girebilmi¸. Bunun ne oldu˘ unu biraz sonra görece˘ iz. Çünkü elbette GNU/Linux g g i¸letim sistemleri Microsoft’un 857 numaralı kod sayfasını kullanmıyor.. print i. Çünkü dedi˘ imiz gibi standart ascii sadece 128 karakterden s g olu¸ur. Çünkü bu çıktıyı yalnızca Windows’ta elde edebilirsiniz... s ˙ste tam da bu noktada “unicode” denen sey devreye girer. Aynı komut GNU/Linux üzerinde hata verecektir. s ¸ 159 ç 135 ö 148 ˘ 167 g ü 129 ı 141 ˙ 152 I Gördü˘ ünüz gibi bütün Türkçe karakterler 128’den büyük.

Ancak bu iki kod sayfasını aynı metin içinde kullanmanız mümkün de˘ il. s Örne˘ in http://www.karakterler kullanmak isterseniz ascii sizi yarı yolda bırakacaktır. Unicode ve s s bunun tarihi konusunda en ayrıntılı bilgiyi http://www. Türkçe için 857 numaralı kod sayfasını (veya iso-8859-9 karakter kümesini) kullanabilirsiniz. s chr() fonksiyonu bir sayının ascii tablosunda hangi karaktere kar¸ılık geldi˘ ini gösteriyordu. 27 = 128 28 = 256 216 = 65536 Ancak zamanla 16 bit’in dahi tüm dilleri kapsayamayaca˘ ı anla¸ıldı. O yüzden g unicode sisteminde “baytlar” üzerinden dü¸ünmek yanıltıcı olacaktır. dünya üzerinde konu¸ulan dillere ilaveten arkaik s dillerdeki karakterler de temsil edilebilme olana˘ ına kavu¸tu.” yargısı do˘ ru de˘ ildir. Bu makaleye http://unicode.org/history/unicode88. Buna s göre her sayı bir karaktere kar¸ılık gelir. s 1987 yılından itibaren unicode üzerine yapılan yo˘ un çalı¸maların ardından 1991 yılında hem g s “Unicode Konsorsiyum” kurulmu¸ hem de ilk unicode standardı yayımlanmı¸tır. Onun için 851 numaralı kod sayfasını veya iso-8859-7 karakter kümesini kullanmanız gerekir. ascii’ye göre farklı bir bakı¸ açısına sahiptir. Mesela “˘ ” harfinin kod konumu “U+011F”dir... Ancak unicode için aynı seyi söylemek mümkün s ¸ de˘ il. Ama bu kod sayfasında Yunanca harfler yer almaz.org/ adresinden edinebilirsiniz. unicode g g s hakkındaki ilk taslak metin olması bakımından önem ta¸ır.... Bu sayfada yer alan tabloda her karakterin bir kod konumu bulundu˘ unu görüyoruz. Becker bu kelimeyi “benzersiz s s (unique). ˙ unicode standardı 16-bit temel alınarak hazırlanmı¸tır. Unicode kavramı ilk ortaya çıktı˘ ında Ilk s g Joe Becker 16 bit’in dünyadaki bütün dillere ait karakterleri temsil etmeye yetece˘ ini dü¸ünüyg s ordu... 16) 287 Python’da chr() fonksiyonuna çok benzeyen unichr() adlı ba¸ka bir fonksiyon daha bulunur. birle¸ik (unified) ve evrensel (universal) bir kodlama biçimi” anlamında kullanmı¸tır. Dolayısıyla “unicode 16-bitlik bir g s sistemdir. Unicode ilk çıktı˘ ında 16-bitlikti. Bunun ondalık sayı olarak kar¸ılı˘ ını bulmak için int() s g fonksiyonundan yararlanabilirsiniz: >>> int("011F". Ne de olsa. Unicode. ¸ g Esasında bu “011F” bir onaltılık sayıdır.unicode.org/charts/PDF/U0100.. Becker ve Lee Collins ile Apple firmasından Mark Davis böyle bir “evrensel karakter kümesi” olu¸turabilmenin altyapısı üzerinde çalı¸maya s s ba¸ladı. Bu tablo Türkçe ve Azerice’nin de dahil oldu˘ u bazı dillere özgü g karakterleri barındırır.pdf adresinden g ula¸abilirsiniz. s g unichr() fonksiyonu ise bir sayının unicode tablosunda hangi kod konumuna kar¸ılık geldi˘ ini s g . Unicode sisteminde karakterler yerine “kod konumları” (code points) bulunur. Becker bu makalede neden unis code gibi bir sisteme ihtiyaç duyuldu˘ unu. s s Joseph Becker’in 29 A˘ ustos 1988 tarihinde yazdı˘ ı Unicode 88 ba¸lıklı makale. ascii’de sistem oldukça basittir. ascii’nin ˙ g Ingilizce dı¸ındaki dillere ait karakterleri s göstermekteki yetersizli˘ ini ve herkesin ihtiyacına cevap verebilecek bir sistemin nasıl ortaya g çıkarılabilece˘ ini anlatır..pdf adresindeki “Latin Extended A” adlı g unicode tablosuna bakalım. “unicode” kelimesini ortaya atan ki¸i Joe Becker’dir.unicode.. Bunun üzerine unicode g s 2. Unicode dilinde kod konumları g g geleneksel olarak “U+xxxx” seklinde gösterilir. Mesela “˘ ” harfinin kod konumu 011F’dir.0’dan itibaren 16-bit sınırlaması kaldırılarak. g ˙ste bütün bu yetersizlikler “evrensel bir karakter kümesi” olu¸turmanın gereklili˘ ini ortaya I¸ s g çıkardı. 1987 yılında Xerox firmasından Joseph D. ama artık böyle bir sınırlama g g g yok.

. E˘ er yukarıdaki kodu ord("˘") seklinde yazarsanız. Unicode kod konumları ise onaltılık sisteme göre gösterilir.. Sadece ord("˘") yazg g mak Python’un hata vermesine sebep olacaktır. Bunun için yine ord() fonksiyonundan yararlanabiliriz: >>> ord(u"˘") g 287 ord() fonksiyonu bir karakterin kod konumunu ondalık sayı olarak verecektir. Mesela yukarıda gördü˘ ümüz “287” sayısının hangi kod konumuna kar¸ılık geldi˘ ine g s g bakalım: >>> unichr(287) u’\u011f’ Gördü˘ ünüz gibi “˘ ” harfinin kod konumu olan “011F”yi elde ettik. Burada Python kendi iç i¸g g s leyi¸i açısından “011F”yi “u’\u011F” seklinde gösteriyor. O halde kodumuzu yazag lım: >>> unichr(305) u’\u0131’ . Yukarıdaki kodu söyle yazarak do˘ rus ¸ ¸ g dan “˘ ” harfini elde edebilirsiniz: g >>> print unichr(287) ’˘’ g Peki do˘ rudan bir sayı vererek de˘ il de. Çünkü özünde ord() fonksiyonu sadece 0256 aralı˘ ındaki ascii karakterlerle çalı¸ır. g s g g ¸ söyle bir hata alırsınız: ¸ >>> ord("˘") g ValueError: chr() arg not in range(256) “˘ ”nin de˘ eri “287” oldu˘ u ve bu sayı da 256’dan büyük oldu˘ u için ord() fonksiyonu normal g g g g olarak bu karakteri gösteremeyecektir. Ancak bildi˘ iniz gibi bu ondalık bir s g de˘ erdir. Elde etti˘ iniz g bu ondalık sayıyı unichr() fonksiyonuna vererek onaltılık halini ve dolayısıyla unicode kod konumunu elde edebilirsiniz: >>> unichr(287) u’\u011f’ Bu arada ord() fonksiyonunu burada nasıl kullandı˘ ımıza dikkat edin. Simdilik biz yine yolumuza kaldı˘ ımız yerden s g g ¸ g devam edelim. ˙ Isterseniz elimiz alı¸sın diye “˘ ” dı¸ındaki bir Türkçe karakteri de inceleyelim. Ama e˘ er siz bu kodu ord(u"˘") seklinde ba¸ına bir g g ¸ s “u” harfi getirerek yaparsanız mutlu mesut ya¸amaya devam edebilirsiniz.. Biraz sonra bu “u” s harfinin tam olarak ne i¸e yaradı˘ ını görece˘ iz.. karakter vererek o karakterin unicode kod konumunu g g bulmak mümkün mü? Elbette. Bu da yalnızca Türk alfabesinde bulunan bir harftir. >>> ord(u"ı") 305 Demek ki “ı” harfinin unicode kod konumu 305 imi¸.. Mesela “ı” harfini s g s alalım..gösterir.

.encode(u"˘". Dedi˘ im gibi. Bilgisayarların bu kod konumlarını i¸leyeg g s bilmesi için bunların bayt olarak temsil edilebilmesi gerekir.. Test etmek g amacıyla bu “0131” sayısının ondalık kar¸ılı˘ ını kontrol edebilece˘ inizi biliyorsunuz: s g g >>> int("0131". Do˘ rudan “ı” harfini elde etmek isterseniz söyle bir sey de yazabilirsiniz: g ¸ ¸ >>> print u’\u0131’ ı Unicode sistemi bu kod konumlarından olu¸an devasa bir tablodur. Ancak unicode sadece bu kod kons umlarından ibaret bir sistem de˘ ildir.x sürümünde söyle bir komut verelim: ¸ >>> import sys >>> sys. Çünkü unicode sistemindeki kod konumlarının bilgisas yarlarda do˘ rudan depolanması mümkün de˘ ildir. ˙ g Isterseniz bakın.x sürümlerinde bu komutun çıktısı ‘ascii’ idi. Burada benim amacım sadece farklı kod çözücülerin karakterleri nasıl kodladı˘ ını g g göstermek.org/charts/PDF/U0100. . bu kod çözücüler içinde en gözde olanı utf-8’dir ve bu çözücü g GNU/Linux’ta da standarttır. ˙ste unicode denen sistem bir de I¸ bu kod konumlarını bilgisayarların i¸leyebilmesi için bayta çeviren “kod çözücülere” sahiptir. 16) 305 Simdi e˘ er http://www. UTF-16 ve UTF-32 gibi kod çözücüler vardır. Hemen bunu teyit edelim.unicode. Unicode tablosuna s http://www.encode() yapısına kafanızı takmayın.encode(u"˘".unicode. Bunlar arasında en yaygın kullanılanı UTF-8’dir ve bu kodlama sistemi GNU/Linux sistemlerinde de standart olarak kabul edilir. Ufak bir örnek yapalım: >>> unicode.x sürümlerinden itibaren varsayılan kodlama biçimi olarak UTF-8’i kullanır. Kod g çözücüler her kod konumunu alıp farklı bir biçimde kodlarlar. "utf-8") g ’\xc4\x9f’ >>> unicode.. Python programlama dili de 3. Biraz sonra bunları iyice inceleyece˘ iz. Python’un 2.pdf adresindeki unicode tablosuna baka¸ g cak olursanız “ı” harfinin kod konumunun gerçekten de “0131” oldu˘ unu göreceksiniz.Burada Python’un kendi ekledi˘ i “u’\u” kısmını atarsak “0131” sayısını elde ederiz.getdefaultencoding() ’utf-8’ Yukarıda da gösterdi˘ imiz gibi. Zaten unicode sistemi sadece bu kod konumlarından g ibaret olsaydı pek bir i¸e yaramazdı.. "utf-32") g ’\xff\xfe\x00\x00\x1f\x01\x00\x00’ Buradaki unicode...org/charts adresinden ula¸abilirsiniz. Python 3.encode(u"˘". "utf-16") g ’\xff\xfe\x1f\x01’ >>> unicode. s Unicode sistemi içinde UTF-8.

4 Python’da unicode Destegi ascii ve unicode’nin ne oldu˘ unu ö˘ rendik.. Mesela su bir karakter dizisidir: ¸ >>> "elma" Hemen kontrol edelim: >>> type("elma") <type ’str’> Su ise bir unicode dizisidir: ¸ >>> u"elma" Bunu da kontrol edelim: >>> type(u"elma") <type ’unicode’> Gördü˘ ünüz gibi. Suna bir bakın: s ¸ >>> kardiz = "ı¸ık" s >>> len(kardiz) 7 Gördü˘ ünüz gibi. Bu bölümün en ba¸ında bahsetti˘ imiz makalede de söyledi˘ imiz gibi s g g len() fonksiyonu aslında bir karakter dizisinde kaç karakter oldu˘ una bakmaz. O yüzden isterseniz derdimizi bir örnekle anlatmaya çalı¸alım. Örne˘ in unichr() fonksiyonunu kullanarak bir kod konumunun hangi karakg g tere kar¸ılık geldi˘ ini bulabilece˘ imizi ö˘ rendik: s g g g >>> print unichr(351) s ¸ Ancak daha önce söyledi˘ imiz seyler parça parça bilgiler içeriyordu.. unicode dizileri. g s g s g Python’da karakterlere ili¸kin iki farklı tip bulunur: “karakter dizileri” (strings) ve “unicode s dizileri” (unicode strings).˘ 18.. Bu bölümde ise “gerçek g ¸ hayatta” unicode ve Python’u nasıl ba˘ da¸tıraca˘ ımızı anlamaya çalı¸aca˘ ız. Bu fonksiyonun g ilgilendi˘ i sey o karakter dizisinin içerdi˘ i bayt sayısıdır. “ı¸ık” kelimesini etkile¸imli kabukta g ¸ g s s yazacak olursanız sorunun nerede oldu˘ unu görebilirsiniz: g >>> "ı¸ık" s ’\xc4\xb1\xc5\x9f\xc4\xb1k’ . karakter dizilerinin ba¸ına bir “u” harfi getirilerek kolayca g s elde edilebiliyor. s Simdi sıra geldi Python’daki unicode deste˘ i ¸ g Esasında unicode konusundan bahsederken bunun Python’a yansımasının bir kısmını da görmedik de˘ il. “ı¸ık” kelimesinde sadece dört karakter bulundu˘ u halde len() fonksiyonu g s g “7” sonucunu veriyor. g g konusunu i¸lemeye. Peki bir karakter dizisini “unicode” olarak tanımlamanın bize ne faydası var? Bir örnek bin söze bedeldir!...

“x9f”. Ama tabii bu daha i¸in ufak bir boyutu. E˘ er unicode tablosunu açıp bakarsanız. “xb1”. Veya daha önce söyledi˘ imiz gibi. “ı¸ık” karakter dizisini unicode olarak tanımladı˘ ımızda Python bu dizideki g s g gerçek karakter sayısını verecektir.Burada “xc4”..upper() ı¸ıK s Gayet ba¸arısız bir sonuç! Karakter dizilerinin metotlarından biri olan upper() metodu sadece s “k” harfini büyütebildi. Geri kalan harfleri ise oldu˘ u gibi bıraktı. “xb1” ve “k” seklinde gösterilen toplam 7 baytlık bir ¸ veri var... “xc5”. Dolayısıyla burada len() fonksiyonunun “4” çıktısı vermesini bo¸una beklememek s lazım.upper() I¸IK S .. ˙ Isterseniz biraz önce yaptı˘ ımız gibi u”ı¸ık” adlı unicode g s dizisini etkile¸imli kabukta yazarak durumu daha net görmeyi tercih edebilirsiniz: s >>> u"ı¸ık" s u’\u0131\u015f\u0131k’ Bu çıktıda görünen “unicode kod konumları”na özellikle dikkat edin. “xc4”. bu kod konumlarının s g hangi harflere kar¸ılık geldi˘ ini görebilirsiniz. Python bu kod konumlarını birer baytmı¸ gibi görecektir. Bir de suna bakın: ¸ >>> unidiz = u"ı¸ık" s >>> len(unidiz) 4 Gördü˘ ünüz gibi. Ama artık siz bu sorunun g üstesinden nasıl gelebilece˘ imizi az çok tahmin ediyorsunuzdur: g >>> unidiz = u"ı¸ık" s >>> print unidiz. su yolu da s g g ¸ kullanabilirsiniz: >>> ord(u"\u0131") 305 >>> unichr(305) u’\u0131’ >>> print unichr(305) ı Ya da bu üç a¸amayı tek adımda halletmek de isteyebilirsiniz: s >>> print unichr(ord(u"\u0131")) ı Demek ki karakter dizilerini “unicode” olarak tanımlamak programlarımızın çalı¸ması açısından s hayati önem ta¸ıyabiliyormu¸. Bir de suna bakın: s s s ¸ >>> kardiz = "ı¸ık" s >>> print kardiz.

programlarınıza unicode g s deste˘ i vermi¸ oluyorsunuz. unicode sistemleri içindeki kod konumlarının bilgisayarlar açısından pek bir sey ¸ ifade etmedi˘ ini.1 Python Betiklerinde unicode Destegi Bu bölümün ba¸ında ascii konusundan bahsederken. Dolayısıyla e˘ er Windows g kullanıyorsanız yukarıdaki satırı söyle yazmanız gerekebilir: ¸ #-*-coding: cp1254-*- Yazaca˘ ınız betiklerin en ba¸ına yukarıdaki gibi bir satır koyarak.html for details Esasında biz bu hatanın üstesinden nasıl gelebilece˘ imizi daha önceki derslerimizde g edindi˘ imiz bilgiler sayesinde çok iyi biliyoruz.txt". Dolayısıyla bu unicode dizisi bu haliyle bilgisayarda depolanamaz. s Hatırlarsanız.py on line 1. Ancak Windows’ta utfs 8 yerine “cp1254” adlı özel bir kod çözücü kullanmanız gerekebilir. see http://www. Python derslerinin ta en ba¸ından beri g s yazdı˘ ımız bir satır. söyle bir örnek vermi¸tik: s ¸ s print "Türkçe karakterler: ¸çö˘üıI" s g Dedik ki.4. yazdı˘ ımız programın “utf-8” ile kodlanmasını sa˘ lıyoruz.write(uni_diz) Bu kodlar söyle bir hata verecektir: ¸ . Python’da unicode dizileri olu¸turmanın en kolay yolu. sizin belirledi˘ iniz g kod çözücü olan utf-8’i (veya cp-1254’ü) kullanarak programlarınızın içinde rahatlıkla ˙ Ingilizce dı¸ındaki karakterleri de kullanmanıza müsaade edecektir.org/peps/pep-0263. Yukarıdaki satır yardımıyla.python. bunların bilgisayarlarda depolanabilmesi için öncelikle uygun bir kod çözücü g yardımı ile bilgisayarın anlayabilece˘ i baytlara dönü¸türülmesi gerekti˘ ini söylemi¸tik. bizim yukarıdaki gibi bir hata almamızı engelleyecektir: g #-*-coding: utf-8-*- Hatırlarsanız. g Biliyoruz ki. karakter dizilerinin ba¸ına s s bir adet “u” harfi eklemektir: >>> uni_diz = u"ı¸ık" s Bu unicode dizisini etkile¸imli kabukta yazdırdı˘ ımız zaman söyle bir çıktı elde ediyoruz: s g ¸ >>> uni_diz u’\u0131\u015f\u0131k’ Burada gördü˘ ünüz sey bir bayt dizisi de˘ ildir. but no encoding declared. s GNU/Linux sistemlerinde “utf-8” kodlaması her zaman i¸e yarayacaktır.. g g Böylelikle programımız içinde geçen ascii dı¸ı karakterler çıktıda düzgün gösterilebilecektir. unicode konusundan söz ederken unicode sistemi içinde bazı kod çözücülerin yer aldı˘ ını söylemi¸tik. "w") >>> f. “utf-8” de bu kod çözücülerden biri ve en gözde g s g olanıdır. Yazdı˘ ınız o satır sayesinde Python kendi varsayılan kod çözücüsü g s g olan “ascii”yi kullanarak programınızın çökmesine sebep olmak yerine.˘ 18.. Orada da dedi˘ imiz gibi. ˙ g s g s Isterseniz biraz da bunun ne demek oldu˘ unu anlamamıza yardımcı olacak birkaç örnek yapalım. Burada gördü˘ ümüz sey bir dizi unicode kod g ¸ g g ¸ konumudur. e˘ er bu satırı bir metin dosyasına yazıp kaydeder ve ardından bu programı çalı¸tırırg s sanız söyle bir hata mesajı alırsınız: ¸ SyntaxError: Non-ascii character ’\xfc’ in file deneme. ˙ Isterseniz deneyelim: >>> f = open("deneme.

upper() s ¸ıRıNGA . ascii. Bu yüzden bizim yapmamız gereken sey. “ascii” tablosunda bulunan karakterler unicode sisteminde de aynı sekilde yer aldı˘ ı için. unicode kod konumlarından olu¸mu¸ bir diziyi bilgisayara kaydetmek istedi˘ imizde s s g olanca iyi niyetiyle bu kod konumlarını bilgisayarın anlayabilece˘ i bir biçime dönü¸türmeye g s çalı¸ır. Önce ikinci parametrenin ne oldu˘ una bakalım: g >>> unicode("elma".. Bunu yaparken de tabii ki varsayılan kod çözücüsü olan “ascii”yi kullanmayı dener. unicode ve bunların Python’la ili¸kisi konusunda temel bilgileri edindi˘ imize göre s g Python’daki unicode deste˘ inin biraz daha derinlerine inmeye ba¸layabiliriz. burada kullandı˘ ımız ¸ g g “unicode()” fonksiyonu bir karakter dizisini “ascii” ile kodlamamıza da müsaade eder: >>> unicode("elma". in <module> UnicodeEncodeError: ’ascii’ codec can’t encode characters in position 0-2: ordinal not in range(128) Python. Python bunları ascii yardımıyla bilgisayarın anlayabilece˘ i bir biçime çevirir ve rahatlıkla dosyaya yazdırabilirdi.Traceback (most recent call last): File "<stdin>".2 unicode() Fonksiyonu Hatırlarsanız Python’da bir unicode dizisi olu¸turmak için karakter dizisinin ba¸ına bir adet s s “u” harfi getirmemizin yeterli olaca˘ ını söylemi¸tik. "ascii") Esasında e˘ er unicode() fonksiyonunun ikinci parametresini belirtmezseniz Python otomatik g olarak sizin “ascii”yi kullanmak istedi˘ inizi varsayacaktır: g >>> unicode("elma") Peki karakter dizilerini bu sekilde kodlamak ne i¸imize yarar? Bunu anlamak için söyle bir ¸ s ¸ örnek verelim: >>> a = "¸ırınga" s >>> print a.. Ancak bug rada bulunan Türkçe karakterler nedeniyle ascii kod çözücüsü bu karakterleri çözemez ve programın çökmesine yol açar. Bunun için isg s terseniz öncelikle unicode ile ilgili metotlara bir göz atalım. “unicode()” adlı fonksiyon ikinci (ve hatta üçüncü) bir parametre daha alır. Ama biz simdilik g g g ¸ yine yolumuza devam edelim. "utf-8") Burada “elma” adlı karakter dizisini “utf-8” adlı kod çözücüyü kullanarak bir unicode dizisi haline getirdik. Aynı seyi “unicode()” adlı bir fonksiyonu g s ¸ kullanarak da yapabiliriz: >>> unicode("elma") >>> type(unicode("elma")) <type ’unicode’> Burada dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var. unicode dizilerini ¸ depolayabilmek için öncelikle bunları uygun bir kod çözücü yardımıyla bilgisayarın anlayabilece˘ i bir biçime getirmektir. E˘ er s g “uni_diz” adlı de˘ i¸kende sadece ˙ gs Ingilizce karakterler olsaydı. 18. Biraz sonra bunu nasıl yapaca˘ ımızı görece˘ iz. line 1.4. “ascii”nin kendisi unicode sistemi içinde yer almasa da.

"ascii". errors = "strict") UnicodeDecodeError: ’ascii’ codec can’t decode byte 0xc5 in position 0: ordinal not in range(128) Gördü˘ ünüz gibi.... ters durumlarda Python size bir hata mesajı gösterir. Peki ya ba¸taki karakter dizisini s s de˘ i¸tirme imkanımız yoksa ne olacak? ˙ste bu durumda ikinci yolu tercih edebiliriz: gs I¸ >>> a = "¸ırınga" s >>> b = unicode(a.upper() S ¸IRINGA unicode() fonksiyonu karakterleri daha esnek bir biçimde kodlamamızı sa˘ lar. Peki “strict” ne anlama geliyor? E˘ er g g “errors” adlı parametreye de˘ er olarak “strict” verirsek. bazı karakterleri düzgün kodlayamaması durumunda Python’un ne yapması gerekti˘ ini belirler. “errors”un varsayılan de˘ eri “strict”tir. kullanılan kod çözücünün. Bu parametre üç farklı de˘ er alır: “strict”. Çünkü g g “errors” adlı parametrenin varsayılan de˘ eri “strict”tir. g Peki “replace” de˘ eri ne i¸e yarıyor? Hemen bakalım: g s . Python’un herhangi bir ters durumda.. çözülemeyen karakteri es g geçmesini sa˘ lıyor. “¸” ve “ı” harflerini düzgün görüntüleyebilmek için bizim s “utf-8” adlı kod çözücüsünü kullanmamız gerekiyor. karakter dizilerinin metotlarından biri olan upper(). errors = "ignore") >>> print b.upper() S ¸IRINGA Burada daha en ba¸tan “¸ırınga” karakter dizisini unicode olarak tanımladık. Dolayısıyla e˘ er “errors” parametresini hiç kullang g mazsanız. Bu parametre “strict” dı¸ında s “ignore” ve “replace” adlı iki de˘ er daha alabilir. Önce basit olanını görelim: >>> a = u"¸ırınga" s >>> print a. kullanılan kod çözücünün düzgün kodg layamadı˘ ı karakterlerle kar¸ıla¸ıldı˘ ında Python bize bir hata mesajı gösterecektir. Bu kelimeyi düzgün bir sekilde büyütebilmek s ¸ için iki yöntem kullanabilirsiniz. E˘ er burada g g unicode() fonksiyonunu ikinci parametre olmadan ça˘ ırırsanız hata mesajı alırsınız: g >>> b = unicode(a) UnicodeDecodeError: ’ascii’ codec can’t decode byte 0xc5 in position 0: ordinal not in range(128) Daha önce de dedi˘ imiz gibi. Bu sebeple Python çözülemeyen karakterleri tamamen ortadan kaldırıyor. unicode() adlı fonksiyon üçüncü bir parametre daha alır. içindeki Türkçe karakg terlerden ötürü “¸ırınga” kelimesini büyütemedi.upper() RNGA Burada “ignore” de˘ eri. karaks s s ter dizisinin ba¸ına sadece bir “u” harfi getirerek yaptık. Bu i¸lemi. Hemen bir g g örnek verelim: >>> b = unicode(a. Bu parametre. biraz önce aldı˘ ımız hatanın aynısını almamıza sebep oldu bu kod.. Önce “ignore”nin ne yaptı˘ ına bakalım: g g >>> b = unicode(a. “ignore” ve “replace”. ikinci parametrenin belirtilmemesi durumunda Python “ascii” kod g çözücüsünü kullanacaktır. "utf-8") >>> print b.Gördü˘ ünüz gibi.. Dedi˘ imiz g s s g g gibi. "ascii". O yüzden.

upper() Böylece unicode’ye duyarlı bir program yazmı¸ olduk. errors="replace")) E˘ er burada bir unicode dizisi olu¸turmazsanız ölçmeye çalı¸tı˘ ınız karakter uzunlu˘ u bekg s s g g ledi˘ iniz gibi çıkmayacaktır.write(unikod) Bu kodlar su hatayı verir: ¸ Traceback (most recent call last): File "<stdin>". Bu kısımda ¸ ö˘ rendi˘ imiz unicode() fonksiyonu da kod konumlarını dosyaya kaydetmemizi sa˘ lamaya g g g yetmeyecektir: >>> >>> >>> >>> kardiz = "ı¸ık" s unikod = unicode(kardiz. ya da söyle bir kod yazacaksınız: ¸ #-*-coding:utf-8-*a = raw_input("Bir parola belirleyiniz: ") print "Parolanız %s karakter içeriyor!"%len(unicode(a. e˘ er kullanıcılarınızın girdi˘ i karakterlerin sayısına göre g ¸ g g i¸lem yapan bir uygulama yazıyorsanız ya kullanıcılarınızı “ascii” dı¸ında karakter girmemeye s s zorlayacaksınız.. "utf-8") f = open("deneme. Python ekranda g ¸ g girdi˘ imiz Türkçe karakterleri bu sekilde düzgün büyütemeyecektir. tanıns s mayan bir karakter girmesi ihtimaline kar¸ılık da “errors” parametresine “replace” de˘ erini s g verdik. bu bölümün en s g ba¸ında ba˘ lantısını verdi˘ imiz makaleyi inceleyebilirsiniz (ipucu: len() fonksiyonunu kullas g g narak “¸ırınga” kelimesindeki Türkçe karakterlerin uzunlu˘ una bakın.>>> b = unicode(a.) s g Bu anlattı˘ ımız konu ile ilgili olarak söyle basit bir örnek verebiliriz: g ¸ #-*-coding:utf-8-*a = raw_input("herhangi bir karakter yazınız: ") print a.txt". Kullanıcının. Yukarıdaki örne˘ e benzer sekilde.. errors = "replace"). errors = "replace") >>> print b. E˘ er Python’un s s g her karakter yerine neden iki soru i¸areti koydu˘ unu merak ediyorsanız.. "ascii".upper() E˘ er kodlarımızı bu sekilde yazarsak istedi˘ imiz sonucu elde edemeyiz. "utf-8". g Simdi tekrar unicode kod konumlarını dosyaya kaydetme meselesine dönelim. line 1.. Yukarıdaki kodların çalı¸g ¸ s ması için söyle bir sey yazmalıyız: ¸ ¸ #-*-coding:utf-8-*a = raw_input("herhangi bir karakter yazınız: ") print unicode(a.. "w") f. in <module> UnicodeEncodeError: ’ascii’ codec can’t encode characters in position 0-2: ordinal not in range(128) .upper() ????R??NGA Burada da Python çözülemeyen karakterlerin yerine soru i¸aretleri yerle¸tirdi. Artık kullanıcılarımız ˙ s Ingiliz alfabesindeki harflerin dı¸ında bir harf girdiklerinde de programımız düzgün çalı¸acaktır.. "utf-8".

encode(unikod. bu kod konumu esasında bilgisayarlar için çok fazla sey ifade g ¸ etmez.. E˘ er özgün kod s g konumunu tekrar elde etmek isterseniz bu kez decode() adlı ba¸ka bir metottan yararlans abilirsiniz: >>> utfsekiz.Çünkü unicode() fonksiyonu da aslında bir dönü¸türme i¸lemi yapmaz.. Tekrar tekrar söyledi˘ imiz gibi.encode("utf-8") Burada encode() adlı bir metottan yararlandı˘ ımıza dikkat edin. 18. unicode() fonksiyonu içinde g ¸ g kullandı˘ ımız utf-8 çözücüsünün görevi ise “ı¸ık” kelimesini Python’un do˘ ru okumasını sa˘ lag s g g maktır. "utf-8") >>> unikod u’\u0131\u015f\u0131k’ Burada gördü˘ ümüz sey bayt de˘ il unicode kod konumlarıdır. "utf-8") unibayt = unicode. Mesela: g >>> unichr(ord(u"¸")) s u’\u015f’ Benzer bir seyi unicode() metodunu kullanarak daha da kolay bir sekilde yapabilirsiniz: ¸ ¸ >>> unicode(u"¸") s u’\u015f’ Burada unicode() fonksiyonunu tek parametreyle kullandı˘ ımıza dikkat edin..decode("utf-8") u’\u015f’ ˙ste Python’da asıl dönü¸türme i¸lemlerini yapanlar bu encode() ve decode() adlı metotlardır. ya da Python’daki s ord() ve unichr() fonksiyonlarını kullanarak bulabilece˘ inizi biliyorsunuz. "utf-8") f = open("deneme. Karakterlerin kod konumlarını ya unicode tablolarına bakarak. Bu fonksiyonun yaptı˘ ı s s g sey bir karakter dizisini kod konumları seklinde temsil etmekten ibarettir. Bunu su sekilde ¸ ¸ ¸ ¸ teyit edebilirsiniz: >>> kardiz = "ı¸ık" s >>> unikod = unicode(kardiz. E˘ er “utf-8” g g veya ba¸ka bir kod çözücü kullanarak ikinci parametreyi de girersek Python burada bize bir s hata mesajı gösterecektir. I¸ s s Dolayısıyla artık söyle bir sey yazabilirsiniz: ¸ ¸ >>> >>> >>> >>> kardiz = "ı¸ık" s unikod = unicode(kardiz. unicode sisteminde her bir karakterin bir kod konumuna sahip oldu˘ unu g söylemi¸tik..4. g Böylece unicode kod konumunu “utf-8” kod çözücüsü ile kodlamı¸ oldunuz. "w") .3 encode() ve decode() Metotları Hatırlarsanız. ¸ Mesela bu kod konumunu “utf-8” ile kodlamayı tercih edebilirsiniz: >>> kod_konumu = unicode(u"¸") s >>> utfsekiz = kod_konumu. Bunların bir sey ifade edebilmesi için bir kod çözücü vasıtasıyla kodlanması gerekir..txt"..

write(unibayt) >>> f.>>> f. Ayrıca len() fonksiyonu da bir karakter dizisindeki karakter sayısını de˘ il bayt g sayısını veriyor.close() Bu kısmı kısaca özetleyecek olursak söyle söyleyebiliriz: ¸ Python’da karakterlere ili¸kin iki farklı tip bulunur: karakter dizileri ve unicode dizileri s Mesela su bir karakter dizisidir: ¸ >>> kardiz = "elma" Bu karakter dizisi 4 baytlık bir veri içerir: >>> len(kardiz) 4 Su da bir karakter dizisidir: ¸ >>> kardiz = "ı¸ık" s Bu karakter dizisi ise 7 baytlık bir veri içerir: >>> len(kardiz) 7 Buradan çıkan sonuca bakarak karakter dizisi ile bayt sayısının aynı sey olmadı˘ ını anlamı¸ ¸ g s oluyoruz. Yapmamız gereken tek g s sey karakter dizisinin ba¸ına bir “u” harfi getirmek. ¸ s Su da bir unicode dizisidir: ¸ >>> unidiz = u"ı¸ık" s Bu unicode dizisi. “kardiz” adlı de˘ i¸keni etkile¸imli kabukta yazdırırsak baytları temsil eden karakterleri tek tek gs s görebiliriz: >>> kardiz ’\xc4\xb1\xc5\x9f\xc4\xb1k’ Su ise bir unicode dizisidir: ¸ >>> unidiz = u"elma" Gördü˘ ünüz gibi. len() fonksiyonu g her bir kod konumunu bir baytmı¸ gibi de˘ erlendirecektir: s g . Python’da unicode dizisi olu¸turmak oldukça kolay. karakter dizilerinin aksine baytlardan de˘ il unicode kod konumlarından g olu¸ur. E˘ er yukarıdaki unicode dizisini etkile¸imli kabukta yazdıracak olursanız bu unicode s g s kod konumlarını görebilirsiniz: >>> unidiz u’\u0131\u015f\u0131k’ E˘ er len() fonksiyonunu bu unicode dizisi üzerine uygulayacak olursanız.

encode("utf-8") ’\xc4\xb1\xc5\x9f\xc4\xb1k’ Unicode kod konumları bayta çevrildikten sonra artık bir unicode dizisi de˘ il. g s s Python’da “unicode”ye ili¸kin bazı önemli modülleri de incelemeye geçebiliriz.>>> len(unidiz) 4 Kod konumlarının bir i¸e yarayabilmesi için bunların uygun bir kod çözücü yardımıyla bayta s çevrilmeleri gerekir.name(u"˘") g ’LATIN SMALL LETTER G WITH BREVE’ “˘ ” harfinin unicode sistemindeki uzun adı “LATIN SMALL LETTER G WITH BREVE”dir. "utf-8") u’\u0131\u015f\u0131k’ Böylece Python’daki “unicode” deste˘ ine ili¸kin en önemli metotları görmü¸ olduk.. s Artık 18. kod konumlarını farklı bir biçimde ve boyutta bayta çevirir. Unicode sistemi içinde UTF-8. Bu kod çözücüleri içinde en esnek ve yaygın olanı utf-8 adlı kod çözücüdür.. E˘ er g g isterseniz bu ismi ve lookup() metodunu kullanarak söz konusu karakterin unicode kod konumuna da ula¸abilirsiniz: s >>> unicodedata.decode("utf-8") u’\u0131\u015f\u0131k’ Yukarıdaki i¸lem sununla aynıdır: s ¸ >>> unicode(kardiz. UTF-16 ve UTF-32 gibi kod çözücüler vardır. s g Küçük bir örnek verelim: >>> import unicodedata >>> unicodedata.encode("utf-8") <type ’str’> E˘ er bir karakter dizisini unicode kod konumları ile temsil etmek isterseniz decode() metog dundan yararlanabilirsiniz: >>> kardiz. Bu kod çözücülerin her biri. bu veritabanındaki bilgileri kullanmamızı sa˘ lar.4. Python’da kod konumlarını bayta çevirmek için encode() adlı bir metottan yararlanabiliriz: >>> unidiz. karakter dizisi g olur: >>> type(unidiz.4 unicodedata Modülü Bu modül unicode veritabanına eri¸erek.lookup("LATIN SMALL LETTER G WITH BREVE") u’\u011f’ Bir de suna bakalım: ¸ .

category(u"˘") g ’L1’ category() metodu ise bir unicode dizisinin unicode sistemindeki kategorisini gösteriyor..open("unicode. Bu metot.txt". s g her türlü dosya i¸leminde kullanabilirsiniz. g g g 18.5 codecs Modülü Bu modül Python’da bir dosyayı. "r". kod çözücüyü de belirterek açmamızı sa˘ lar: g import codecs f = codecs.txt"..>>> unicodedata. . encoding="utf-8") for i in f: print i Böylece dosya içindeki ascii dı¸ı karakterleri do˘ ru görüntüleyebiliriz. s g Ayrıca bu metot. yukarıdaki encode() metodunu kullanarak yaptı˘ ımız dosyaya yazma i¸lemini g s biraz daha kolayla¸tırabilir: s >>> >>> >>> >>> import codecs f = codecs. dosya i¸lemleri konusunu i¸lerken s s s gördü˘ ümüz open() metoduyla birbirine çok benzer.open("deneme. Yukarıda verdi˘ imiz örne˘ e göre “˘ ” harfinin kategorisi “L1” yani “Latin-1”. “a” gibi kiplerde açabilirsiniz.write(u"ı¸ık") s f.close() Elbette codecs modülünün open() metodunu sadece yeni dosya olu¸turmak için de˘ il. g Tıpkı o metotta oldu˘ u gibi g codecs. "w".open() metodunda da dosyaları “w”.4. “r”. encoding="utf-8") f.

kodların her tarafı if deyimleriyle dolg s s s s mu¸sa.BÖLÜM 19 Düzenli ˙fadeler (Regular I Expressions) Düzenli ifadeler Python programlama dilindeki en çetrefilli konulardan biridir. Emin olun yüzlerce dosya üzerinde tek tek elle de˘ i¸iklik yapmaktan daha zor de˘ ildir gs g düzenli ifadeleri ö˘ renip kullanmak. E˘ er g g Python’daki karakter dizisi metotları. Düzenli ifadeleri ö˘ rendikten sonra.. s g Bütün zorluklarına ra˘ men programlama deneyimimizin bir noktasında mutlaka kar¸ımıza g s çıkacak olan bu yapıyı ö˘ renmemizde büyük fayda var. düzenli ifadeler bize zorlukları unutturacak kadar büyük kolaylıklar s g sunar. s s s Ama bu durumda Jamie Zawinski’nin su sözünü de aklınızdan çıkarmayın: “Bazıları. Örne˘ in bir web sitesinde g g da˘ ınık halde duran verileri bir çırpıda ayıklayabiliriz. düzenli ifadeler ne kadar u˘ ra¸tırıcı olsa da programcının g s en önemli silahlarından biridir. çok sayıda belge üzg s g erinde tek hareketle istedi˘ imiz de˘ i¸iklikleri yapabiliriz. o anda yapmak istedi˘ imiz sey için yeterli geliyorsa mutg ¸ laka o metotları kullanmalıyız. düzenli ifadeleri kullanarak neler yapabiliriz? Çok genel bir ifadeyle. s Peki. Hem zaten biz de bu sayfalarda bu “sevimsiz” konuyu g olabildi˘ ince sevimli hale getirmek için elimizden gelen çabayı gösterece˘ iz. bir sorunla ¸ kar¸ı kar¸ıya kaldıklarında söyle der: ‘Evet. Tabii her güzel sey gibi. düzenli g ¸ ifadelerin nimetlerinden yararlanabilecek düzeye gelmek de biraz kan ve gözya¸ı istiyor. i¸te o noktada artık düzenli ifadelerin dünyasına adım atmanız gerekiyor olabilir.’ ˙ste onların s s ¸ I¸ bir sorunu daha vardır artık. g gs Genel bir kural olarak. Bunun dı¸ında. mesela. Sizin de çaba g g göstermeniz. Hatta düzenli ifadeleri ö˘ rendikten sonra onsuz geçen yıllarınıza g acıyacaksınız. toplu halde görmek g istedi˘ imiz web adreslerinin bir listesi olabilir. Ama bir noktadan sonra karakter dizilerini kullanarak yazdı˘ ınız kodlar iyice karma¸ıkla¸maya ba¸lamı¸sa. Hatta düzenli ifadelerin Python içinde ayrı bir dil olarak dü¸ünülmesi gerekti˘ ini söyleyenler dahi vardır.. hem de çok daha hızlıdır. düzenli ifadelerden kaçabildi˘ imiz müddetçe kaçmamız gerekir. Unutmayın. düzenli ifadeleri kullanmam gerekiyor.. düzenli ifadelere kıyasla hem daha basit. örne˘ in. hatta basit bir i¸lemi gerçekle¸tirmek için yazdı˘ ınız kod sayfa sınırlarını zorlamaya s s s g ba¸lamı¸sa. Simdi lafı daha fazla uzatmadan i¸imize koyulalım.. ¸ s 289 . bol bol alı¸tırma yapmanız durumunda düzenli ifadeleri kavramak o kadar da s zorlayıcı olmayacaktır. bu yapıyı kullanarak metinleri veya karakter dizilerini parma˘ ımızda oynatabiliriz. Çünkü karakter dizisi metotları.“ Ba¸ta da söyledi˘ im gibi. g g elle yapılması saatler sürecek bir i¸lemi saliseler içinde yapabildi˘ inizi gördü˘ ünüzde eminim s g g düzenli ifadelerin ne büyük bir nimet oldu˘ unu anlayacaksınız. Bu veriler.

Su halde silahımızın özelliklerine bakalım. s ¸ Tıpkı os modülünde. Dolayısıyla e˘ er ˙ g Ingilizce bilmiyorsanız. Diyelim ki elimizde söyle bir karakter dizisi var: g s ¸ >>> a = "python güçlü bir programlama dilidir. sys modülünde. flags=0) Try to apply the pattern at the start of the string. string. Bu modülün adı re.1 Düzenli ˙fadelerin Metotları I Python’daki düzenli ifadelere ili¸kin her sey bir modül içinde tutuluyor. Yani bu yapının bize sundu˘ u araçları söyle ¸ g ¸ bir listeleyelim. E˘ er isterseniz." Varsayalım ki biz bu karakter dizisi içinde “python” kelimesi geçip geçmedi˘ ini ö˘ renmek isg g tiyoruz. su komutu kullanarak yukarıdaki metot¸ s g g ¸ lar/fonksiyonlar hakkında yardım da alabilirsiniz: >>> help(metot_veya_fonksiyon_adı) Bir örnek vermek gerekirse: >>> help(re. Etkile¸imli kabukta su kodu yazıyoruz: s ¸ >>> dir(re) Tabii yukarıdaki dir(re) fonksiyonunu yazmadan önce import re seklinde modülümüzü içe ¸ aktarmı¸ olmamız gerekiyor. Biz bu sayfada ve ilerleyen g sayfalarda. öncelikle bir düzenli ifade kalıbı olu¸turup. 19. düzenli ifadeleri kullanabilmemiz için de öncelikle bu re modülünü içe aktarmamız gerekecek. o halde match() metodu ile devam edelim. Düzenli ifadeleri bu örne˘ e g uygulayabilmek için yapmamız gereken sey.match) Help on function match in module re: match(pattern. returning a match object. yukarıdaki metotların/fonksiyonların en sık kullanılanlarını size olabildi˘ ince yalın g bir sekilde anlatmaya çalı¸aca˘ ız. bu yardım dosyaları pek i¸inize yaramayacaktır. daha ¸ s sonra bu kalıbı yukarıdaki karakter dizisi ile kar¸ıla¸tırmak. s Bu arada yukarıdaki yardım bölümünden çıkmak için klavyedeki q dü˘ mesine basmanız g gerekir. Ve bunu da düzenli ifadeleri kullanarak yapmak istiyoruz. s match() metodunu tarif etmek yerine.19. Ne yazık ki. düzenli ifadeler bir programcının en önemli silahlarından g biridir. Tkinter modülünde ve öteki bütün modüllerde oldu˘ u g gibi.1. s Gördü˘ ünüz gibi. Python’un yardım dosyaları hep ˙ Ingilizce. isterseniz bir örnek yardımıyla bu metodun ne i¸e s yaradı˘ ını anlamaya çalı¸alım. or None if no match was found. Bu i¸lemi nasıl yapaca˘ ımızı çok iyi biliyorsunuz: s g >>> import re Bir önceki bölümde söyledi˘ imiz gibi.1 match() Metodu Bir önceki bölümde metotlar hakkında yardım almaktan bahsederken ilk örne˘ imizi match() g metoduyla vermi¸tik. re modülü içinde epey metot/fonksiyon var. Biz bütün bu i¸lemleri match() s s s metodunu kullanarak yapabiliriz: .

python seklinde bir düzenli ifade kalıbı olu¸turduk.match("güçlü". Bunu söyleme tarzı da yukarıdaki gibi. Çünkü g s s match() metodu yardımıyla yaptı˘ ımız sey aslında bir e¸le¸tirme i¸lemidir (match kelimesi ˙ g ¸ s s s Ingilizce’de e¸le¸mek anlamına geliyor). a) Burada a de˘ i¸keninde “güçlü” ifadesi geçti˘ i halde match() metodu bize bir e¸le¸me gs g s s nesnesi döndürmedi. düzenli ifade kalıbının karakter dizisi ile e¸le¸ti˘ i anlamına geliyor.a) gibi bir fonksiyon uyguladı˘ ımızda. Buradan çıkardı˘ ımız sonuca göre. o zaman da None de˘ erini döndürüyor.a) None Gördü˘ ünüz gibi. E˘ er yukarıdaki komutu söyle yazarsak None çıktısını biz de göreg ¸ biliriz: >>> print re. hazırladı˘ ımız kalıbı kendisiyle e¸le¸tirece˘ imiz karakter dizisi g g s s g olacaktır. Bize söyledi˘ i s g g tek sey.split()[0] == "python" True Demek ki a de˘ i¸keninin en ba¸ında “python” ifadesi varmı¸. Aslında biz görmesek de Python s g burada None çıktısı veriyor.SRE_Match object at 0xb7d111e0> Bu çıktı. Aslında bu normal.match("Java".a) Burada.. Demek ki Java ifadesi.a) Burada ENTER tu¸una bastı˘ ımızda hiç bir çıktı almıyoruz. ENTER tu¸una bastıktan sonra None çıktısı geldi. g s a de˘ i¸keninin tuttu˘ u karakter dizisi ile e¸le¸miyormu¸. Klavyede ENTER tu¸una bastıktan sonra kar¸ımıza söyle bir çıktı gelecek: s s ¸ <_sre. aradı˘ ımız seyi buldu˘ u. Biz burada python düzenli ifadesinin a de˘ i¸keniyle s s gs e¸le¸ip e¸le¸medi˘ ine bakıyoruz. g s s g Biraz kafa karı¸tırmak için söyle bir örnek verelim: s ¸ >>> a = "Python güçlü bir dildir" >>> re. Düzenli ifade kalıpları match() ¸ s metodunun ilk argümanıdır (yani parantez içindeki ilk de˘ er). ˙ g Ikinci argümanımız ise (yani parantez içindeki ikinci de˘ er). Bizim gs g s s s s g örne˘ imizde python a de˘ i¸keninin tuttu˘ u karakter dizisi ile e¸le¸ti˘ i için bize bir e¸le¸me g gs g s s g s s nesnesi döndürülüyor. Yani aradı˘ ımız sey. match() metodu a de˘ i¸keninin g gs yalnızca en ba¸ına bakaca˘ ı için ve a de˘ i¸keninin en ba¸ında “güçlü” yerine “python” oldu˘ u s g gs s g için. match() metodu bize olumsuz yanıt veriyor. s s g g ¸ karakter dizisi içinde bulunmu¸. karakter dizilerinin split() metodu yardımıyla da g s yapabiliriz: >>> a. Yani Python güçlü bir dildir ifadesini tutan a de˘ i¸kenine s gs re. Yani re. E˘ er e¸le¸me yoksa. Python bize burada ne buldu˘ unu söylemiyor. Bir de suna bakalım: gs s s ¸ .match("python". gs g s s s g Python match() metodu yardımıyla aradı˘ ımız seyi e¸le¸tirdi˘ i zaman bir e¸le¸me nesnesi g ¸ s s g s s (match object) döndürüyor. Çünkü match() metodu bir karakter dizisinin sadece en ba¸ına bakar.>>> re. Yukarıdaki çık¸ g ¸ g tıda gördü˘ ümüz ifadeye Python’cada e¸le¸me nesnesi (match object) adı veriliyor.. Bir de su örne˘ e bakalım: ¸ g >>> re.match("güçlü".match("Java". Aslında match() metodunun yaptı˘ ı bu i¸i.match("python".a) ifadesi aracılı˘ ıyla python s s s s g g ifadesi ile a de˘ i¸keninin tuttu˘ u karakter dizisinin e¸le¸ip e¸le¸medi˘ ini sorguluyoruz.

Düzenli ifadeler Python’un çok güçlü araçlarından biridir. s match() metodunu kullanarak bir kaç örnek daha yapalım: >>> sorgu = "1234567890" >>> re.match("1234".SRE_Match object at 0xb7d111e0> >>> re.sorgu) <_sre. g 5. s 7. python ve ruby yüksek seviyeli dillerdir. match() metodu None g g ¸ s de˘ eri döndürür. Ama istersek tabii ki bulunan seyi de ¸ g ¸ görme imkânımız var. match() metodu bir g g ¸ s e¸le¸tirme nesnesi döndürür. 6. 2. Ama biz bu çıktıdan. 4. Python’daki düzenli ifadelere ili¸kin bütün fonksiyonlar re adlı bir modül içinde yer alır.match("perl". ˙ste burada de˘ i¸kene g s s I¸ gs . Bunun için group() metodunu kullanaca˘ ız: g >>> a = "perl. match() metodu ile bir e¸le¸tirme i¸lemi yaptı˘ ımızda. split() veya startswith() metotlarını kullanmak daha mantıklıdır.group() perl Burada. E˘ er aradı˘ ımız sey karakter dizisinin en ba¸ında yer alıyorsa.sorgu) <_sre. match() s s s s metodu ile bulunan seyin ne oldu˘ unu göremiyoruz. Dolayısıyla düzenli ifadeleri kullanabilmek için öncelikle bu re modülünü import re diyerek içe aktarmamız gerekir. Çünkü s split() ve startswith() metotları match() metodundan çok daha hızlı çalı¸acaktır.SRE_Match object at 0xb7d111e0> >>> re. match() metodu re modülü içindeki fonksiyonlardan biridir. re modülünün içeri˘ ini dir(re) komutu yardımıyla listeleyebiliriz.match("1". bu fonksiygs onu komut satırına yazdı˘ ımızda bir e¸le¸me nesnesi elde ediyorduk.a) fonksiyonunu bir de˘ i¸kene atadık." >>> b = re. g Daha önce söyledi˘ imiz gibi.match("perl".startswith("python") E˘ er düzenli ifadelerden tek beklentiniz bir karakter dizisinin en ba¸ındaki veriyle e¸le¸tirme g s s s i¸lemi yapmaksa. match() metodu bir karakter dizisinin yalnızca en ba¸ına bakar.a) >>> print b. e˘ er g s s s g g e¸le¸me varsa Python bize bir e¸le¸me nesnesi döndürecektir. E˘ er aradı˘ ımız sey karakter dizisinin en ba¸ında yer almıyorsa. s 3.split()[0] == "güçlü" False Veya aynı i¸i sadece startswith() metodunu kullanarak dahi yapabiliriz: s >>> a. Hatırlarsanız.match("124".>>> a. re. s s 8.sorgu) None ˙ Isterseniz simdiye kadar ö˘ rendi˘ imiz seyleri söyle bir gözden geçirelim: ¸ g g ¸ ¸ 1.

match() metodu bir karakter dizisinin en ba¸ına bakıp bir e¸le¸tirme i¸lemi yaparken. e¸le¸tirmek istedi˘ imiz düzenli ifade kalıbı bulunamazsa ne olur? Öyle bir durumda s s g yukarıdaki kodlar hata verecektir. iddia) I >>> print nesne. Bu durumu su sekilde teyit edeg ¸ s s ¸ ¸ bilirsiniz: >>> type(b) <type ’_sre. iddia) >>> print nesne. search() metodu karakter s s s s . else: . e¸le¸me nesnelerinin bir metodudur. Ama her zaman istedi˘ imiz sey bununla sınırlı olmayacaktır. print "e¸le¸en ifade: %s" %nesne. ˙ g gs s s Isterseniz bu nesnenin metotlarına bir göz gezdirebiliriz: >>> dir(b) Dikkat ederseniz yukarıda kullandı˘ ımız group() metodu listede görünüyor. yazdı˘ ınız bir programın çökmesine neden olabilir. match() metodunun. Listedeki öbür g g s s metotları da sırası geldi˘ inde inceleyece˘ iz. bizim i¸imizi s s görecek çok daha kullanı¸lı bir metodu vardır düzenli ifadelerin. Simdi isterseniz bir örnek daha yapıp bu konuyu g g ¸ kapatalım: >>> iddia = "Adana memleketlerin en güzelidir!" >>> nesne = re..match("Adana". ¸ s 19.2 search() Metodu Bir önceki bölümde inceledi˘ imiz match() metodu. b de˘ i¸keninin tipi bir e¸le¸me nesnesi (match object).match("˙stanbul". in <module> AttributeError: ’NoneType’ object has no attribute ’group’ Böyle bir hata. Önceki bölümde dir(re) seks ¸ linde gösterdi˘ imiz listeye tekrar bakarsanız...match("˙stanbul".group() s s .1..group() Peki. O yüzden kodlarımızı suna g ¸ benzer bir sekilde yazmamız daha mantıklı olacaktır: ¸ >>> nesne = re.. search() metodu ile match() metodu arasında çok önemli bir fark vardır. Hemen bakalım: >>> nesne = re. g ¸ karakter dizilerinin sadece ba¸ına bakmasını engellemenin yolları olmakla birlikte. do˘ rug g dan do˘ ruya düzenli ifadelerin de˘ il. print "e¸le¸me ba¸arısız!" s s s Simdi isterseniz bu match() metoduna bir ara verip ba¸ka bir metodu inceleyelim. ˙ste bu yazımızda inceleyece˘ imiz metot bu search() metodu olacakg I¸ g tır.. Bu metot. line 1. orada re modülünün search() adlı bir metodu g oldu˘ unu göreceksiniz.SRE_Match’> Gördü˘ ünüz gibi.iddia) I >>> if nesne: .atadı˘ ımız sey aslında bu e¸le¸me nesnesinin kendisi oluyor. karakter dizilerinin sadece en ba¸ına bakıyg s ordu.group() Hata mesajımız: Traceback (most recent call last): File "<stdin>".

dizisinin genelinde bir arama i¸lemi yapar. Yani biri e¸le¸tirir, öbürü arar. Zaten search kelimesi s s s de ˙ Ingilizce’de aramak anlamına gelir... Hatırlarsanız, match() metodunu anlatırken söyle bir örnek vermi¸tik: ¸ s
>>> a = "Python güçlü bir dildir" >>> re.match("güçlü", a)

Yukarıdaki kod, karakter dizisinin ba¸ında bir e¸le¸me bulamadı˘ ı için bize None de˘ eri s s s g g döndürüyordu. Ama e˘ er aynı i¸lemi söyle yaparsak, daha farklı bir sonuç elde ederiz: g s ¸
>>> a = "Python güçlü bir dildir" >>> re.search("güçlü", a) <_sre.SRE_Match object at 0xb7704c98>

Gördü˘ ünüz gibi, search() metodu “güçlü” kelimesini buldu. Çünkü search() metodu, g match() metodunun aksine, bir karakter dizisinin sadece ba¸ tarafına bakmakla yetinmiyor, s karakter dizisinin geneli üzerinde bir arama i¸lemi gerçekle¸tiriyor. Tıpkı match() metodunda s s oldu˘ u gibi, search() metodunda da group() metodundan faydalanarak bulunan seyi görüng ¸ tüleyebiliriz:
>>> a = "Python güçlü bir dildir" >>> b = re.search("güçlü",a) >>> print b.group()

Simdiye kadar hep karakter dizileri üzerinde çalı¸tık. ˙ ¸ s Isterseniz biraz da listeler üzerinde örnekler verelim. Söyle bir listemiz olsun: ¸
>>> liste = ["elma", "armut", "kebap"] >>> re.search("kebap", liste)

Ne oldu? Hata aldınız, de˘ il mi? Bu normal. Çünkü düzenli ifadeler karakter dizileri üzg erinde i¸ler. Bunlar do˘ rudan listeler üzerinde i¸lem yapamaz. O yüzden bizim Python’a biraz s g s yardımcı olmamız gerekiyor:
>>> for i in liste: ... b = re.search("kebap", i) ... if b: ... print b.group() ... kebap

Hatta simdiye kadar ö˘ rendiklerimizle daha karma¸ık bir seyler de yapabiliriz: ¸ g s ¸
>>> import re >>> import urllib >>> f = urllib.urlopen("http://www.istihza.com") >>> for i in f.readlines(): ... b = re.search("programlama", i) ... if b: ... print b.group() ... programlama programlama

Gördü˘ ünüz gibi, http://www.istihza.com sayfasında kaç adet “programlama” kelimesi geçiyg orsa hepsi ekrana dökülüyor. Siz isterseniz bu kodları biraz daha geli¸tirebilirsiniz: s
#-*-coding:utf-8-*import re import urllib kelime = raw_input("istihza.com’da aramak \ istedi˘iniz kelime: ") g adres = urllib.urlopen("http://www.istihza.com") kar_dizisi = "".join(adres) nesne = re.search(kelime,kar_dizisi) if nesne: print "kelime bulundu: %s"%nesne.group() else: print "kelime bulunamadı!: %s"%kelime

˙ Ilerde bilgimiz artınca daha yetkin kodlar yazabilecek duruma gelece˘ iz. Ama simdilik elimg ¸ izde olanlar ancak yukarıdaki kodu yazmamıza müsaade ediyor. Unutmayın, düzenli ifadeler sahasında ısınma turları atıyoruz daha...

19.1.3 findall() Metodu
Python komut satırında, yani etkile¸imli kabukta, dir(re) yazdı˘ ımız zaman aldı˘ ımız listeye s g g tekrar bakarsak orada bir de findall() adlı bir metodun oldu˘ unu görürüz. ˙ste bu bölümde g I¸ findall() adlı bu önemli metodu incelemeye çalı¸aca˘ ız. s g Önce söyle bir metin alalım elimize: ¸
metin = """Guido Van Rossum Python’u geli¸tirmeye 1990 yılında ba¸lamı¸... s s s Yani aslında Python için nispeten yeni bir dil denebilir. Ancak Python’un çok uzun bir geçmi¸i olmasa da, bu dil öteki dillere kıyasla kolay olması, s hızlı olması, ayrı bir derleyici programa ihtiyaç duymaması ve bunun gibi pek çok nedenden ötürü ço˘u kimsenin gözdesi haline gelmi¸tir. Ayrıca g s Google’nin de Python’a özel bir önem ve de˘er verdi˘ini, çok iyi derecede g g Python bilenlere i¸ olana˘ı sundu˘unu da hemen söyleyelim. Mesela bundan s g g kısa bir süre önce Python’un yaratıcısı Guido Van Rossum Google’de i¸e ba¸ladı...""" s s

Bu metin içinde geçen bütün “Python” kelimelerini bulmak istiyoruz:
>>> print re.findall("Python",metin) [’Python’, ’Python’, ’Python’, ’Python’, ’Python’, ’Python’]

Gördü˘ ünüz gibi, metinde geçen bütün “Python” kelimelerini bir çırpıda liste olarak aldık. Aynı g i¸lemi search() metodunu kullanarak yapmak istersek yolu biraz uzatmamız gerekir: s
>>> liste = metin.split() >>> for i in liste: ... nesne = re.search("Python",i) ... if nesne: ... print nesne.group() ...

Python Python Python Python Python Python

Gördü˘ ünüz gibi, metinde geçen bütün “Python” kelimelerini search() metodunu kullanarak g bulmak için öncelikle “metin” adlı karakter dizisini, daha önce karakter dizilerini i¸lerken s gördü˘ ümüz split() metodu yardımıyla bir liste haline getiriyoruz. Ardından bu liste üzerinde g bir for döngüsü kurduktan sonra search() ve group() metotlarını kullanarak bütün “Python” kelimelerini ayıklıyoruz. E˘ er karakter dizisini yukarıdaki sekilde listeye dönü¸türmezsek söyle g ¸ s ¸ bir netice alırız:
>>> nesne = re.search("Python",metin) >>> print nesne.group() Python

Bu sekilde metinde geçen sadece ilk “Python” kelimesini alabiliyoruz. E˘ er, do˘ rudan karakter ¸ g g dizisine, listeye dönü¸türmeksizin, for döngüsü uygulamaya kalkarsak söyle bir sey olur: s ¸ ¸
>>> for i in a: ... nesne = re.search("Python",metin) ... if nesne: ... print nesne.group()

Gördü˘ ünüz gibi, yukarıdaki kod ekranımızı “Python” çıktısıyla dolduruyor. E˘ er en sonda g g print nesne.group() yazmak yerine print i yazarsanız, Python’un ne yapmaya çalı¸tı˘ ını s g ve neden böyle bir çıktı verdi˘ ini anlayabilirsiniz. g

19.2 Metakarakterler
Simdiye kadar düzenli ifadelerle ilgili olarak verdi˘ imiz örnekler sizi biraz sa¸ırtmı¸ olabilir. ¸ g ¸ s s “Zor dedi˘ in bunlar mıydı?” diye dü¸ünmü¸ olabilirsiniz. Haklısınız, zira “zor” dedi˘ im, bug s s g raya kadar olan kısımda verdi˘ im örneklerden ibaret de˘ ildir. Buraya kadar olan bölümde g g verdi˘ im örnekler i¸in en temel kısmını gözler önüne sermek içindi. Simdiye kadar olan g s ¸ bölümde, mesela, python karakter dizisiyle e¸le¸tirme yapmak için “python” kelimesini kuls s landık. Esasında bu, düzenli ifadelerin en temel özelli˘ idir. Yani python karakter dizisini bir g düzenli ifade sayacak olursak (ki zaten öyledir), bu düzenli ifade en ba¸ta kendisiyle e¸le¸es s s cektir. Bu ne demek? Söyle ki: E˘ er aradı˘ ınız sey python karakter dizisi ise, kullanmanız ¸ g g ¸ gereken düzenli ifade de “python” olacaktır. Diyoruz ki: “Düzenli ifadeler en ba¸ta kendileriyle s e¸le¸irler”. Buradan su anlam çıkıyor: Demek ki bir de kendileriyle e¸le¸meyen düzenli ifadeler s s ¸ s s var. ˙ste bu durum, Python’daki düzenli ifadelere ki¸ili˘ ini kazandıran seydir. Biraz sonra ne I¸ s g ¸ demek istedi˘ imizi daha açık anlayacaksınız. Artık gerçek anlamıyla düzenli ifadelere giri¸ g s yapıyoruz! Öncelikle, elimizde a¸a˘ ıdaki gibi bir liste oldu˘ unu varsayalım: s g g
>>> liste = ["özcan", "mehmet", "süleyman", "selim", ... "kemal", "özkan", "esra", "dündar", "esin", ... "esma", "özhan", "özlem"]

Diyelim ki, biz bu liste içinden özcan, özkan ve özhan ö˘ elerini ayıklamak/almak istiyoruz. g Bunu yapabilmek için yeni bir bilgiye ihtiyacımız var: Metakarakterler.

Metakarakterler; kabaca, programlama dilleri için özel anlam ifade eden sembollerdir. Örne˘ in g daha önce gördü˘ ümüz “\n” bir bakıma bir metakarakterdir. Çünkü “\n” sembolü Python g için özel bir anlam ta¸ır. Python bu sembolü gördü˘ ü yerde yeni bir satıra geçer. Yukarıda s g “kendisiyle e¸le¸meyen karakterler” ifadesiyle kastetti˘ imiz sey de i¸te bu metakarakterlerdir. s s g ¸ s Örne˘ in, “a” harfi yalnızca kendisiyle e¸le¸ir. Tıpkı “istihza” kelimesinin yalnızca kendisiyle g s s e¸le¸ece˘ i gibi... Ama mesela “\t” ifadesi kendisiyle e¸le¸mez. Python bu i¸areti gördü˘ ü s s g s s s g yerde sekme (tab) dü˘ mesine basılmı¸ gibi tepki verecektir. ˙ste düzenli ifadelerde de buna g s I¸ benzer metakarakterlerden yararlanaca˘ ız. Düzenli ifadeler içinde de, özel anlam ifade eden g pek çok sembol, yani metakarakter vardır. Bu metakarakterlerden biri de “[ ]” sembolüdür. Simdi yukarıda verdi˘ imiz listeden özcan, özhan ve özkan ö˘ elerini bu sembolden yararla¸ g g narak nasıl ayıklayaca˘ ımızı görelim: g
>>> re.search("öz[chk]an",liste)

Bu kodu böyle yazmamamız gerekti˘ ini artık biliyoruz. Aksi halde hata alırız. Çünkü daha önce g de dedi˘ imiz gibi, düzenli ifadeler karakter dizileri üzerinde i¸lem yapabilir. Listeler üzerinde g s de˘ il. Dolayısıyla komutumuzu su sekilde vermemiz gerekiyor: g ¸ ¸
>>> for i in liste: ... nesne = re.search("öz[chk]an",i) ... if nesne: ... print nesne.group()

Aynı i¸lemi su sekilde de yapabiliriz: s ¸ ¸
>>> for i in liste: ... if re.search("öz[chk]an",i): ... print i

Ancak, bu örnekte pek belli olmasa da, son yazdı˘ ımız kod her zaman istedi˘ imiz sonucu g g vermez. Mesela listemiz söyle olsaydı: ¸
>>> liste = ["özcan demir", "mehmet", "süleyman", ... "selim", "kemal", "özkan nuri", "esra", "dündar", ... "esin", "esma", "özhan kamil", "özlem"]

Yukarıdaki kod bu liste üzerine uygulandı˘ ında, sadece almak istedi˘ imiz kısım de˘ il, ilgisiz g g g kısımlar da gelecektir. Gördü˘ ünüz gibi, uygun kodları kullanarak, özcan, özkan ve özhan g ö˘ elerini listeden kolayca ayıkladık. Bize bu imkânı veren sey ise “[ ]” adlı metakarakter oldu. g ¸ Aslında “[ ]” metakarakterinin ne i¸e yaradı˘ ını az çok anlamı¸ olmalısınız. Ama biz yine de s g s söyle bir bakalım bu metakaraktere. ¸ “[ ]” adlı metakarakter, yukarıda verdi˘ imiz listedeki “öz” ile ba¸layıp, “c”, “h” veya “k” g s harflerinden herhangi biri ile devam eden ve “an” ile biten bütün ö˘ eleri ayıklıyor. Gelin g bununla ilgili bir örnek daha yapalım:
>>> for i in liste: ... nesne = re.search("es[mr]a",i) ... if nesne: ... print nesne.group()

Gördü˘ ünüz gibi, “es” ile ba¸layıp, “m” veya “r” harflerinden herhangi biriyle devam eden g s ve sonunda da “a” harfi bulunan bütün ö˘ eleri ayıkladık. Bu da bize esma ve esra çıktılarını g verdi... Dedi˘ imiz gibi, metakarakterler programlama dilleri için özel anlam ifade eden sembollerdir. g “Normal” karakterlerden farklı olarak, metakarakterlerle kar¸ıla¸an bir bilgisayar normalden s s farklı bir tepki verecektir. Yukarıda metakarakterlere örnek olarak “\n” ve “\t” kaçı¸ dizilerini s

vermi¸tik. Örne˘ in Python’da print "\n" gibi bir komut verdi˘ imizde, Python ekrana “\n” s g g yazdırmak yerine bir alt satıra geçecektir. Çünkü “\n” Python için özel bir anlam ta¸ımaktadır. s Düzenli ifadelerde de birtakım metakarakterlerin kullanıldı˘ ını ö˘ rendik. Bu metakarakterler, g g düzenli ifadeleri düzenli ifade yapan seydir. Bunlar olmadan düzenli ifadelerle yararlı bir i¸ ¸ s yapmak mümkün olmaz. Bu giri¸ bölümünde düzenli ifadelerde kullanılan metakarakterlere s örnek olarak “[ ]” sembolünü verdik. Herhangi bir düzenli ifade içinde “[ ]” sembolünü gören Python, do˘ rudan do˘ ruya bu sembolle e¸le¸en bir karakter dizisi aramak yerine, özel bir i¸lem g g s s s gerçekle¸tirecektir. Yani “[ ]” sembolü kendisiyle e¸le¸meyecektir... s s s Python’da bulunan temel metakarakterleri topluca görelim: [].*+?{}^$|() Do˘ rudur, yukarıdaki karakterler, çizgi romanlardaki küfürlere benziyor. Endi¸elenmeyin, g s biz bu metakarakterleri olabildi˘ ince sindirilebilir hale getirmek için elimizden gelen çabayı g gösterece˘ iz. g Bu bölümde düzenli ifadelerin zor kısmı olan metakarakterlere, okurlarımızı ürkütmeden, yumu¸ak bir giri¸ yapmayı amaçladık. Simdi artık metakarakterlerin temelini attı˘ ımıza göre üste s s ¸ g kat çıkmaya ba¸layabiliriz. s

19.2.1 [ ] (Kö¸ eli Parantez) s
[ ] adlı metakaraktere önceki bölümde de˘ inmi¸tik. Orada verdi˘ imiz örnek suydu: g s g ¸
>>> for i in liste: ... nesne = re.search("öz[chk]an",i) ... if nesne: ... print nesne.group()

Yukarıdaki örnekte, bir liste içinde geçen özcan, özhan ve özkan ö˘ elerini ayıklıyoruz. Burada g bu üç ö˘ edeki farklı karakterleri (“c”, “h” ve “k”) kö¸eli parantez içinde nasıl belirtti˘ imize g s g dikkat edin. Python, kö¸eli parantez içinde gördü˘ ü bütün karakterleri tek tek liste ö˘ elerine s g g uyguluyor. Önce “öz” ile ba¸layan bütün ö˘ eleri alıyor, ardından “öz” hecesinden sonra “c” s g harfiyle devam eden ve “an” hecesi ile biten ö˘ eyi buluyor. Böylece özcan ö˘ esini bulmu¸ g g s oldu. Aynı i¸lemi, “öz” hecesinden sonra “h” harfini barındıran ve “an” hecesiyle biten ö˘ eye s g uyguluyor. Bu sekilde ise özhan ö˘ esini bulmu¸ oldu. En son hedef ise “öz” ile ba¸layıp “k” ¸ g s s harfi ile devam eden ve “an” ile biten ö˘ e. Yani listedeki özkan ö˘ esi... En nihayetinde de g g elimizde özcan, özhan ve özkan ö˘ eleri kalmı¸ oluyor. g s Bir önceki bölümde yine [ ] metakarakteriyle ilgili olarak su örne˘ i de vermi¸tik: ¸ g s
>>> for i in liste: ... nesne = re.search("es[mr]a",i) ... if nesne: ... print nesne.group()

Bu örne˘ in de “özcan, özkan, özhan” örne˘ inden bir farkı yok. Burada da Python kö¸eli parang g s tez içinde gördü˘ ü bütün karakterleri tek tek liste ö˘ elerine uygulayıp, esma ve esra ö˘ elerini g g g bize veriyor. Simdi bununla ilgili yeni bir örnek verelim. ¸ Diyelim ki elimizde söyle bir liste var: ¸
>>> a = ["23BH56","TY76Z","4Y7UZ","TYUDZ","34534"]

Mesela biz bu listedeki ö˘ eler içinde, sayıyla ba¸layanları ayıklayalım. g s dikkatlice inceleyin:
>>> for i in a: ... if re.match("[0-9]",i): ... print i ... 23BH56 4Y7UZ 34534

Simdi su kodları ¸ ¸

Burada parantez içinde kullandı˘ ımız ifadeye dikkat edin. “0” ile “9” arasındaki bütün ö˘ eleri g g içeren bir karakter dizisi tanımladık. Yani kısaca, içinde herhangi bir sayı barındıran ö˘ eleri g kapsama alanımıza aldık. Burada ayrıca search() yerine match() metodunu kullandı˘ ımıza g da dikkat edin. match() metodunu kullanmamızın nedeni, bu metodun bir karakter dizisinin sadece en ba¸ına bakması... Amacımız sayı ile ba¸layan bütün ö˘ eleri ayıklamak oldu˘ una s s g g göre, yukarıda yazdı˘ ımız kod, liste ö˘ eleri içinde yer alan ve sayı ile ba¸layan bütün ö˘ eleri g g s g ayıklayacaktır. Biz burada Python’a su emri vermi¸ oluyoruz: “Bana sayı ile ba¸layan bütün ¸ s s ö˘ eleri bul! Önemli olan bu ö˘ elerin sayıyla ba¸lamasıdır! Sayıyla ba¸layan bu ö˘ eler ister g g s s g harfle devam etsin, ister ba¸ka bir karakterle... Sen yeter ki bana sayı ile ba¸layan ö˘ eleri s s g bul!“ Bu emri alan Python, hemen liste ö˘ elerini gözden geçirecek ve bize 23BH56, 4Y7UZ ve 34534 g ö˘ elerini verecektir. Dikkat ederseniz, Python bize listedeki TY76Z ve TYUDZ ö˘ elerini verg g medi. Çünkü TY76Z içinde sayılar olsa da bunlar bizim ölçütümüze uyacak sekilde en ba¸ta ¸ s yer almıyor. TYUDZ ö˘ esinde ise tek bir sayı bile yok... g Simdi de isterseniz listedeki TY76Z ö˘ esini nasıl alabilece˘ imize bakalım: ¸ g g
>>> for i in a: ... if re.match("[A-Z][A-Z][0-9]",i): ... print i

Burada dikkat ederseniz düzenli ifademizin ba¸ında A-Z diye bir sey yazdık. Bu ifade “A” ile s ¸ “Z” harfleri arasındaki bütün karakterleri temsil ediyor. Biz burada yalnızca büyük harfleri sorguladık. E˘ er küçük harfleri sorgulamak isteseydik “A-Z” yerine “a-z” diyecektik. Düzenli g ifademiz içinde geçen birinci “A-Z” ifadesi aradı˘ ımız karakter dizisi olan “TY76Z” içindeki “T” g harfini, ikinci “A-Z” ifadesi “Y” harfini, “0-9” ifadesi ise “7” sayısını temsil ediyor. Karakter dizisi içindeki geri kalan harfler ve sayılar otomatik olarak e¸le¸tirilecektir. O yüzden ons s lar için ayrı bir sey yazmaya gerek yok. Yalnız bu söyledi˘ imiz son sey sizi aldatmasın. Bu ¸ g ¸ “otomatik e¸le¸tirme” i¸lemi bizim su anda kar¸ı kar¸ıya oldu˘ umuz karakter dizisi için geçers s s ¸ s s g lidir. Farklı nitelikteki karakter dizilerinin söz konusu oldu˘ u ba¸ka durumlarda i¸ler böyle g s s yürümeyebilir. Düzenli ifadeleri ba¸arılı bir sekilde kullanabilmenin ilk sartı, üzerinde i¸lem s ¸ ¸ s yapılacak karakter dizisini tanımaktır. Bizim örne˘ imizde yukarıdaki gibi bir düzenli ifade kalıbı g olu¸turmak i¸imizi görüyor. Ama ba¸ka durumlarda, duruma uygun ba¸ka kalıplar yazmak s s s s gerekebilir/gerekecektir. Dolayısıyla, tek bir düzenli ifade kalıbıyla hayatın geçmeyece˘ ini ung utmamalıyız. Simdi yukarıdaki kodu search() ve group() metotlarını kullanarak yazmayı deneyin. Elde ¸ etti˘ iniz sonuçları dikkatlice inceleyin. match() ve search() metotlarının ne gibi farklılıklara g sahip oldu˘ unu kavramaya çalı¸ın... Sorunuz olursa bana nasıl ula¸aca˘ ınızı biliyorsunuz... g s s g Bu arada, düzenli ifadelerle ilgili daha fazla sey ö˘ rendi˘ imizde yukarıdaki kodu çok daha sade ¸ g g bir biçimde yazabilece˘ iz. g

19.2.2 . (Nokta)
Bir önceki bölümde [ ] adlı metakarakteri incelemi¸tik. Bu bölümde ise farklı bir metakarakteri s inceleyece˘ iz. ˙ g Inceleyece˘ imiz metakarakter: ”.” g Bu metakarakter, yeni satır karakteri hariç bütün karakterleri temsil etmek için kullanılır. Mesela:
>>> for i in liste: ... nesne = re.match("es.a",i) ... if nesne: ... print nesne.group() ... esma esra

Gördü˘ ünüz gibi, daha önce [ ] metakarakterini kullanarak yazdı˘ ımız bir düzenli ifadeyi bu kez g g farklı sekilde yazıyoruz. Unutmayın, bir düzenli ifade birkaç farklı sekilde yazılabilir. Biz bunlar ¸ ¸ içinde en basit ve en anla¸ılır olanını seçmeliyiz. Ayrıca yukarıdaki kodu birkaç farklı sekilde de s ¸ yazabilirsiniz. Mesela su yazım da bizim durumumuzda geçerli bir seçenek olacaktır: ¸
>>> for i in liste: ... if re.match("es.a",i): ... print i

Tabii ki biz, o anda çözmek durumunda oldu˘ umuz soruna en uygun olan seçene˘ i tercih g g etmeliyiz... Yalnız, unutmamamız gereken sey, bu ”.” adlı metakarakterin sadece tek bir ¸ karakterin yerini tutuyor olmasıdır. Yani söyle bir kullanım bize istedi˘ imiz sonucu vermez: ¸ g
>>> liste = ["ahmet","kemal", "kamil", "mehmet"] >>> for i in liste: ... if re.match(".met",i): ... print i

Burada ”.” sembolü “ah” ve “meh” hecelerinin yerini tutamaz. ”.” sembolünün görevi sadece tek bir karakterin yerini tutmaktır (yeni satır karakteri hariç). Ama biraz sonra ö˘ renece˘ imiz g g metakarakter yardımıyla “ah” ve “meh” hecelerinin yerini de tutabilece˘ iz. g ”.” sembolünü kullanarak bir örnek daha yapalım. Bir önceki bölümde verdi˘ imiz a listesini g hatırlıyorsunuz:
>>> a = [’23BH56’, ’TY76Z’, ’4Y7UZ’, ’TYUDZ’, ’34534’]

Önce bu listeye bir ö˘ e daha ekleyelim: g
>>> a.append("1agAY54")

Artık elimizde söyle bir liste var: ¸
>>> a = [’23BH56’, ’TY76Z’, ’4Y7UZ’, ’TYUDZ’, ... ’34534’, "1agAY54"]

Simdi bu listeye söyle bir düzenli ifade uygulayalım: ¸ ¸
>>> for i in a: ... if re.match(".[0-9a-z]",i): ... print i ...

23BH56 34534 1agAY54

Burada yaptı˘ ımız sey çok basit. Su özelliklere sahip bir karakter dizisi arıyoruz: g ¸ ¸ 1. Herhangi bir karakter ile ba¸layacak. Bu karakter sayı, harf veya ba¸ka bir karakter olas s bilir. 2. Ardından bir sayı veya alfabedeki küçük harflerden herhangi birisi gelecek. 3. Bu ölçütleri kar¸ıladıktan sonra, aradı˘ ımız karakter dizisi herhangi bir karakter ile devam s g edebilir. Yukarıdaki ölçütlere uyan karakter dizilerimiz: 23BH56, 34534, 1agAY54 Yine burada da kendinize göre birtakım de˘ i¸iklikler yaparak, farklı yazım sekilleri ve farklı gs ¸ metotlar kullanarak ne olup ne bitti˘ ini daha iyi kavrayabilirsiniz. Düzenli ifadeleri gere˘ i gibi g g anlayabilmek için bol bol uygulama yapmamız gerekti˘ ini unutmamalıyız. g

19.2.3 * (Yıldız)
Bu metakarakter, kendinden önce gelen bir düzenli ifade kalıbını sıfır veya daha fazla sayıda e¸le¸tirir. Tanımı biraz karı¸ık olsa da örnek yardımıyla bunu da anlayaca˘ ız: s s s g
>>> yeniliste = ["st", "sat", "saat", "saaat", "falanca"] >>> for i in yeniliste: ... if re.match("sa*t",i): ... print i

Burada “*” sembolü kendinden önce gelen “a” karakterini sıfır veya daha fazla sayıda e¸le¸tiriyor. Yani mesela “st” içinde sıfır adet “a” karakteri var. Dolayısıyla bu karakter s s yazdı˘ ımız düzenli ifadeyle e¸le¸iyor. “sat” içinde bir adet “a” karakteri var. Dolayısıyla bu da g s s e¸le¸iyor. “saat” ve “saaat” karakter dizilerinde sırasıyla iki ve üç adet “a” karakteri var. Tabii s s ki bunlar da yazdı˘ ımız düzenli ifadeyle e¸le¸iyor. Listemizin en son ö˘ esi olan “falanca”da da g s s g ilk hecede bir adet “a” karakteri var. Ama bu ö˘ edeki sorun, bunun “s” harfiyle ba¸lamaması. g s Çünkü biz yazdı˘ ımız düzenli ifadede, aradı˘ ımız seyin “s” harfi ile ba¸lamasını, sıfır veya daha g g ¸ s fazla sayıda “a” karakteri ile devam etmesini ve ardından da “t” harfinin gelmesini istemi¸tik. s “falanca” ö˘ esi bu ko¸ulları kar¸ılamadı˘ ı için süzgecimizin dı¸ında kaldı. g s s g s Burada dikkat edece˘ imiz nokta, “*” metakarakterinin kendinden önce gelen yalnızca bir g karakterle ilgileniyor olması... Yani bizim örne˘ imizde “*” sembolü sadece “a” harfinin sıfır g veya daha fazla sayıda bulunup bulunmamasıyla ilgileniyor. Bu ilgi, en ba¸taki “s” harfini kaps samıyor. “s” harfinin de sıfır veya daha fazla sayıda e¸le¸mesini istersek düzenli ifademizi s s “s*a*t” veya “[sa]*t” biçiminde yazmamız gerekir... Bu iki seçenek içinde “[sa]*t” seklindeki ¸ yazımı tercih etmenizi tavsiye ederim. Burada, daha önce ö˘ rendi˘ imiz “[ ]” metakarakteri g g yardımıyla “sa” harflerini nasıl grupladı˘ ımıza dikkat edin... g Simdi ”.” metakarakterini anlatırken istedi˘ imiz sonucu alamadı˘ ımız listeye dönelim. Orada ¸ g g “ahmet” ve “mehmet” ö˘ elerini listeden ba¸arıyla ayıklayamamı¸tık. O durumda bizim g s s ba¸arısız olmamıza neden olan kullanım söyleydi: s ¸
>>> liste = ["ahmet", "kemal", "kamil", "mehmet"] >>> for i in liste: ... if re.match(".met",i): ... print i

Ama artık elimizde “*” gibi bir araç oldu˘ una göre simdi istedi˘ imiz seyi yapabiliriz. Yapmamız g ¸ g ¸ gereken tek sey ”.” sembolünden sonra “*” sembolünü getirmek: ¸
>>> for i in liste: ... if re.match(".*met",i): ... print i

Gördü˘ ünüz gibi “ahmet” ve “mehmet” ö˘ elerini bu kez ba¸arıyla ayıkladık. Bunu yapmamızı g g s sa˘ layan sey de “*” adlı metakarakter oldu... Burada Python’a su emri verdik: “Bana kelime g ¸ ¸ ba¸ında herhangi bir karakteri (”.” sembolü herhangi bir karakterin yerini tutuyor) sıfır veya s daha fazla sayıda içeren ve sonu da “met” ile biten bütün ö˘ eleri ver!” g Bir önceki örne˘ imizde “a” harfinin sıfır veya daha fazla sayıda bulunup bulunmamasıyla ilg gilenmi¸tik. Bu son örne˘ imizde ise herhangi bir harfin/karakterin sıfır veya daha fazla sayıda s g bulunup bulunmamasıyla ilgilendik. Dolayısıyla ”.*met” seklinde yazdı˘ ımız düzenli ifade, “ah¸ g met”, “mehmet”, “muhammet”, “ismet”, “kısmet” ve hatta tek ba¸ına “met” gibi bütün ö˘ eleri s g kapsayacaktır. Kısaca ifade etmek gerekirse, sonu “met” ile biten her sey (“met” ifadesinin ¸ kendisi de dâhil olmak üzere) kapsama alanımıza girecektir. Bunu günlük hayatta nerede kullanabilece˘ inizi hemen anlamı¸ olmalısınız. Mesela bir dizin içindeki bütün “mp3” dosyalarını g s bu düzenli ifade yardımıyla listeleyebiliriz:
>>> import os >>> import re >>> dizin = os.listdir(os.getcwd()) >>> for i in dizin: ... if re.match(".*mp3",i): ... print i

match() metodunu anlattı˘ ımız bölümde bu metodun bir karakter dizisinin yalnızca g ba¸langıcıyla ilgilendi˘ ini söylemi¸tik. Mesela o bölümde verdi˘ imiz su örne˘ i hatırlıyorsunuzs g s g ¸ g dur:
>>> a = "python güçlü bir dildir" >>> re.match("güçlü", a)

Bu örnekte Python bize çıktı olarak “None” de˘ erini vermi¸ti. Yani herhangi bir e¸le¸me bug s s s lamamı¸tı. Çünkü dedi˘ imiz gibi, match() metodu bir karakter dizisinin yalnızca en ba¸ına s g s bakar. Ama geldi˘ imiz su noktada artık bu kısıtlamayı nasıl kaldıraca˘ ınızı biliyorsunuz: g ¸ g
>>> re.match(".*güçlü",a)

Ama match() metodunu bu sekilde zorlamak yerine performans açısından en do˘ ru yol bu tür ¸ g i¸ler için search() metodunu kullanmak olacaktır. s Bunu da geçti˘ imize göre artık yeni bir metakarakteri incelemeye ba¸layabiliriz. g s

19.2.4 + (Artı)
Bu metakarakter, bir önceki metakarakterimiz olan “*” ile benzerdir. Hatırlarsanız, “*” metakarakteri kendisinden önceki sıfır veya daha fazla sayıda tekrar eden karakterleri ayıklıyordu. “+” metakarakteri ise kendisinden önceki bir veya daha fazla sayıda tekrar eden karakterleri ayıklar. Bildi˘ iniz gibi, önceki örneklerimizden birinde “ahmet” ve “mehmet” ö˘ elerini g g su sekilde ayıklamı¸tık: ¸ ¸ s

>>> for i in liste: ... if re.match(".*met",i): ... print i

Burada “ahmet” ve “mehmet” dı¸ında “met” seklinde bir ö˘ e de bu düzenli ifadenin kapsamına s ¸ g girecektir. Mesela listemiz söyle olsa idi: ¸
>>> liste = ["ahmet","mehmet","met","kezban"]

Yukarıdaki düzenli ifade bu listedeki “met” ö˘ esini de içine alacaktı. Çünkü “*” adlı metakarakg ter sıfır sayıda tekrar eden karakterleri de ayıklıyor. Ama bizim istedi˘ imiz her zaman bu g olmayabilir. Bazen de, ilgili karakterin en az bir kez tekrar etmesini isteriz. Bu durumda yukarıdaki düzenli ifadeyi su sekilde yazmamız gerekir: ¸ ¸
>>> for i in liste: ... if re.match(".+met",i): ... print i

Burada su komutu vermi¸ olduk: ” Bana sonu ‘met’ ile biten bütün ö˘ eleri ver! Ama bana ‘met’ ¸ s g ö˘ esini yalnız ba¸ına verme!” Aynı i¸lemi search() metodunu kullanarak da yapabilece˘ imizi g s s g biliyorsunuz:
>>> for i in liste: ... nesne = re.search(".+met",i) ... if nesne: ... nesne.group() ... ahmet mehmet

Bir de daha önce verdi˘ imiz su örne˘ e bakalım: g ¸ g
>>> yeniliste = ["st", "sat", "saat", "saaat", "falanca"] >>> for i in yeniliste: ... if re.match("sa*t",i): ... print i

Burada yazdı˘ ımız düzenli ifadenin özelli˘ i nedeniyle “st” de kapsama alanı içine giriyordu. g g Çünkü burada “*” sembolü “a” karakterinin hiç bulunmadı˘ ı durumları da içine alıyor. Ama g e˘ er biz “a” karakteri en az bir kez geçsin istiyorsak, düzenli ifademizi su sekilde yazmalıyız: g ¸ ¸
>>> for i in yeniliste: ... if re.match("sa+t",i): ... print i

Hatırlarsanız önceki derslerimizden birinde kö¸eli parantezi anlatırken söyle bir örnek vers ¸ mi¸tik: s
>>> a = ["23BH56","TY76Z","4Y7UZ","TYUDZ","34534"] >>> for i in a: ... if re.match("[A-Z][A-Z][0-9]",i): ... print i

Burada amacımız sadece TY76Z ö˘ esini almaktı. Dikkat ederseniz, ö˘ enin ba¸ındaki “T” ve g g s “Y” harflerini bulmak için iki kez “[A-Z]” yazdık. Ama artık “+” metakarakterini ö˘ rendi˘ imize g g göre aynı i¸i daha basit bir sekilde yapabiliriz: s ¸

>>> for i in a: ... if re.match("[A-Z]+[0-9]",i): ... print i ... TY76Z

Burada “[A-Z]” düzenli ifade kalıbını iki kez yazmak yerine bir kez yazıp yanına da “+” sembolünü koyarak, bu ifade kalıbının bir veya daha fazla sayıda tekrar etmesini istedi˘ imizi beg lirttik... “+” sembolünün ne i¸ yaptı˘ ını da anladı˘ ımıza göre, artık yeni bir metakarakteri incelemeye s g g ba¸layabiliriz. s

19.2.5 ? (Soru ˙sareti) I¸
Hatırlarsanız, “*” karakteri sıfır ya da daha fazla sayıda e¸le¸meleri; “+” ise bir ya da daha s s fazla sayıda e¸le¸meleri kapsıyordu. ˙ste simdi görece˘ imiz ”?” sembolü de e¸le¸me sayısının s s I¸ ¸ g s s sıfır veya bir oldu˘ u durumları kapsıyor. Bunu daha iyi anlayabilmek için önceden verdi˘ imiz g g su örne˘ e bakalım: ¸ g
>>> yeniliste = ["st", "sat", "saat", "saaat", "falanca"] >>> for i in yeniliste: ... if re.match("sa*t",i): ... print i ... st sat saat saaat >>> for i in yeniliste: ... if re.match("sa+t",i): ... print i ... sat saat saaat

“*” ve “+” sembollerinin hangi karakter dizilerini ayıkladı˘ ını görüyoruz. Simdi de ”?” semg ¸ bolünün ne yaptı˘ ına bakalım: g
>>> for i in yeniliste: ... if re.match("sa?t",i): ... print i ... st sat

Gördü˘ ünüz gibi, ”?” adlı metakarakterimiz, kendisinden önce gelen karakterin hiç bulung madı˘ ı (yani sıfır sayıda oldu˘ u) ve bir adet bulundu˘ u durumları içine alıyor. Bu yüzden de g g g çıktı olarak bize sadece “st” ve “sat” ö˘ elerini veriyor. g Simdi bu metakarakteri kullanarak gerçek hayatta kar¸ımıza çıkabilecek bir örnek verelim. ¸ s Bu metakarakterin tanımına tekrar bakarsak, “olsa da olur olmasa da olur” diyebilece˘ imiz g durumlar için bu metakarakterin rahatlıkla kullanılabilece˘ ini görürüz. g

Söyle bir örnek verelim: Diyelim ki bir metin üzerinde arama yapacaksınız. Aradı˘ ınız kelime ¸ g “uluslararası”:

metin = """Uluslararası hukuk, uluslar arası ili¸kiler altında bir disiplindir. Uluslararası ili¸kile s s

Not: Bu metin http://tr.wikipedia.org/wiki/Uluslararas%C4%B1_hukuk adresinden alınıp üzerinde ufak de˘ i¸iklikler yapılmı¸tır. gs s Simdi yapmak istedi˘ imiz sey “uluslararası” kelimesini bulmak. Ama dikkat ederseniz metin ¸ g ¸ içinde “uluslararası” kelimesi aynı zamanda “uluslar arası” seklinde de geçiyor. Bizim bu iki ¸ kullanımı da kapsayacak bir düzenli ifade yazmamız gerekecek.
>>> nesne = re.findall("[Uu]luslar ?arası",metin) >>> for i in nesne: ... print i

Verdi˘ imiz düzenli ifade kalıbını dikkatlice inceleyin. Bildi˘ iniz gibi, ”?” metakarakteri, g g kendinden önce gelen karakterin (düzenli ifade kalıbını) sıfır veya bir kez geçti˘ i durumları g arıyor. Burada ”?” sembolünü ” ” karakterinden, yani “bo¸luk” karakterinden sonra kullandık. s Dolayısıyla, “bo¸luk karakterinin sıfır veya bir kez geçti˘ i durumları” hedefledik. Bu sekilde s g ¸ hem “uluslar arası” hem de “uluslararası” kelimesini ayıklamı¸ olduk. Düzenli ifademizde s ayrıca söyle bir sey daha yazdık: “[Uu]”. Bu da gerekiyor. Çünkü metnimiz içinde “ulus¸ ¸ lararası” kelimesinin büyük harfle ba¸ladı˘ ı yerler de var... Bildi˘ iniz gibi, “uluslar” ve “Uluslar” s g g kelimeleri asla aynı de˘ ildir. Dolayısıyla hem “u” harfini hem de “U” harfini bulmak için, daha g önce ö˘ rendi˘ imiz “[]” metakarakterini kullanıyoruz. g g

19.2.6 { } (Küme Parantezi)
{ } adlı metakarakterimiz yardımıyla bir e¸le¸meden kaç adet istedi˘ imizi belirtebiliyoruz. Yine s s g aynı örnek üzerinden gidelim:
>>> for i in yeniliste: ... if re.match("sa{3}t",i): ... print i ... saaat

Burada “a” karakterinin 3 kez tekrar etmesini istedi˘ imizi belirttik. Python da bu emrimizi g hemen yerine getirdi. Bu metakarakterin ilginç bir özelli˘ i daha vardır. Küme içinde iki farklı g sayı yazarak, bir karakterin en az ve en çok kaç kez tekrar etmesini istedi˘ imizi belirtebiliriz. g Örne˘ in: g
>>> for i in yeniliste: ... if re.match("sa{0,3}t",i): ... print i ... st sat saat saaat

sa{0,3}t ifadesiyle, “a” harfinin en az sıfır kez, en çok da üç kez tekrar etmesini istedi˘ imiz g söyledik. Dolayısıyla, “a” harfinin sıfır, bir, iki ve üç kez tekrar etti˘ i durumlar ayıklanmı¸ oldu. g s Bu sayı çiftlerini de˘ i¸tirerek daha farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Ayrıca hangi sayı çiftinin gs daha önce ö˘ rendi˘ imiz ”?” metakarakteriyle aynı i¸i yaptı˘ ını bulmaya çalı¸ın... g g s g s

19.2.7 ^ (Sapka) ¸
^ sembolünün iki i¸levi var. Birinci i¸levi, bir karakter dizisinin en ba¸ındaki veriyi sorgulamaks s s tır. Yani aslında match() metodunun varsayılan olarak yerine getirdi˘ i i¸levi bu metakarakter g s yardımıyla açıkça belirterek yerine getirebiliyoruz. Su örne˘ e bakalım: ¸ g
>>> a = [’23BH56’, ’TY76Z’, ’4Y7UZ’, ’TYUDZ’, ... ’34534’, ’1agAY54’] >>> for i in a: ... if re.search("[A-Z]+[0-9]",i): ... print i ... 23BH56 TY76Z 4Y7UZ 1agAY54

Bir de suna bakalım: ¸
>>> for i in a: ... nesne = re.search("[A-Z]+[0-9]",i) ... if nesne: ... print nesne.group() ... BH5 TY7 Y7 AY5

Dikkat ederseniz, su son verdi˘ imiz kod oldukça hassas bir çıktı verdi bize. Çıktıdaki bütün ¸ g de˘ erler, aynen düzenli ifademizde belirtti˘ imiz gibi, yan yana bir veya daha fazla harf içeriyor g g ve sonra da bir sayı ile devam ediyor. Bu farklılı˘ ın nedeni, ilk kodlarda print i ifadesini kulg lanmamız. Bu durumun çıktılarımızı nasıl de˘ i¸tirdi˘ ine dikkat edin. Bir de su örne˘ e bakalım: gs g ¸ g
>>> for i in a: ... if re.match("[A-Z]+[0-9]",i): ... print i ... TY76Z

Burada sadece TY76Z çıktısını almamızın nedeni, match() metodunun karakter dizilerinin en ba¸ına bakıyor olması. Aynı etkiyi search() metoduyla da elde etmek için, ba¸lıkta geçen “^” s s (¸apka) sembolünden yararlanaca˘ ız: s g
>>> for i in a: ... nesne = re.search("^[A-Z]+[0-9]",i) ... if nesne: ... print nesne.group() ... TY7

Gördü˘ ünüz gibi, “^” (¸apka) metakarakteri search() metodunun, karakter dizilerinin sadece g s en ba¸ına bakmasını sa˘ ladı. O yüzden de bize sadece, TY7 çıktısını verdi. Hatırlarsanız aynı s g kodu, sapkasız olarak, su sekilde kullanmı¸tık yukarıda: ¸ ¸ ¸ s
>>> for i in a: ... nesne = re.search("[A-Z]+[0-9]",i) ... if nesne:

... ... BH5 TY7 Y7 AY5

print nesne.group()

Gördü˘ ünüz gibi, sapka sembolü olmadı˘ ında search() metodu karakter dizisinin ba¸ına bakg ¸ g s makla yetinmiyor, aynı zamanda karakter dizisinin tamamını tarıyor. Biz yukarıdaki koda bir “^” sembolü ekleyerek, metodumuzun sadece karakter dizisinin en ba¸ına bakmasını istes dik. O da emrimize sadakatle uydu. Burada dikkatimizi çekmesi gereken ba¸ka bir nokta s da search() metodundaki çıktının kırpılmı¸ olması. Dikkat ettiyseniz, search() metodu bize s ö˘ enin tamamını vermedi. Ö˘ elerin yalnızca “[A-Z]+[0-9]” kalıbına uyan kısımlarını kesip attı g g önümüze. Çünkü biz ona tersini söylemedik. E˘ er ö˘ elerin tamamını istiyorsak bunu açık açık g g belirtmemiz gerekir:
>>> for i in a: ... nesne = re.search("[A-Z]+[0-9].*",i) ... if nesne: ... print nesne.group() ... BH56 TY76Z Y7UZ AY54

Veya metodumuzun karakter dizisinin sadece en ba¸ına bakmasını istersek: s
>>> for i in a: ... nesne = re.search("^[A-Z]+[0-9].*",i) ... if nesne: ... print nesne.group() ... TY76Z

Bu kodlarda düzenli ifade kalıbının sonuna ”.*” sembolünü ekledi˘ imize dikkat edin. Böylelikle g metodumuzun sonu herhangi bir sekilde biten ö˘ eleri bize vermesini sa˘ ladık... ¸ g g Ba¸ta da söyledi˘ imiz gibi, “^” metakarakterinin, karakter dizilerinin en ba¸ına demir atmak s g s dı¸ında ba¸ka bir görevi daha vardır: “Hariç” anlamına gelmek... Bu görevini sadece “[]” s s metakarakterinin içinde kullanıldı˘ ı zaman yerine getirir. Bunu bir örnekle görelim. Yukarıg daki listemiz üzerinde öyle bir süzgeç uygulayalım ki, 1agAY54 ö˘ esi çıktılarımız arasında g görünmesin... Bu ö˘ eyi avlayabilmek için kullanmamız gereken düzenli ifade söyle olacaktır: g ¸ [0-9A-Z][^a-z]+
>>> for i in a: ... nesne = re.match("[0-9A-Z][^a-z]+",i) ... if nesne: ... print nesne.group()

Burada su ölçütlere sahip bir ö˘ e arıyoruz: ¸ g 1. Aradı˘ ımız ö˘ e bir sayı veya büyük harf ile ba¸lamalı g g s 2. En ba¸taki sayı veya büyük harften sonra küçük harf GELMEMEL˙ (Bu ölçütü “^” i¸areti s I s sa˘ lıyor) g 3. Üstelik bu “küçük harf gelmeme durumu” bir veya daha fazla sayıda tekrar etmeli... Yani ba¸taki sayı veya büyük harften sonra kaç tane olursa olsun asla küçük harf gelmemeli s

. "satılık".. "fakat".search("^at". Diyelim ki biz bu listeden. “$” i¸areti g s s g s aynı karakter dizisinin nasıl bitece˘ ini belirliyor.search("at$".. s s g s Yani bu sembol arama/e¸le¸tirme i¸leminin karakter dizisinin en ba¸ından ba¸lamasını sa˘ lıys s s s s g ordu. “at” hecesiyle biten g g kelimeleri ayıklamak istiyoruz: >>> for i in liste: .. at atkı Gördü˘ ünüz gibi. ˙ste simdi s g I¸ ¸ görece˘ imiz “dolar i¸areti” de ($) karakter dizilerinin nasıl bitece˘ ini belirliyor. E˘ er biz “at” ile ba¸layan bütün ö˘ eleri ayıklamak isteseydik ne yapmamız gerekg s g ti˘ ini biliyorsunuz: g >>> for i in liste: . if re. print i . Bu sembol bir bakıma karakter dizilerinin nasıl ba¸layaca˘ ını belirliyordu.8 $ (Dolar) Bir önceki bölümde “^” i¸aretinin... Unutmayalım..(Bu ölçütü de “+” i¸areti sa˘ lıyor”) s g Bu ölçütlere uymayan tek ö˘ e “1agAY54” olacaktır.. “^” i¸aretinin nasıl kullanıldı˘ ına ve küçük harfleri nasıl dı¸arıda bıraktı˘ ına dikkat s g s g edin..i): . Bu da bize “at” çıktısını verdi. “^” i¸areti bir karakter dizisinin nasıl ba¸layaca˘ ını belirlerken. if re... ¸ ..2. if re. Dolayısıyla bu ö˘ e çıktıda görünmeyecek. "atkı". print i . Hatta istersek bu metakarakterleri birlikte de g kullanabiliriz: >>> for i in liste: . Verdi˘ imiz düzenli ifade kalıbı ile “at” ile ba¸layan ve g g s aynı sekilde biten karakter dizilerini ayıkladık..i): .. print i .. "rahat". at Sonuç tam da bekledi˘ imiz gibi oldu. elimizde on ö˘ elik bir liste var. "katılım"] Gördü˘ ünüz gibi.. bu “^” i¸aretinin “hariç” anlamı sadece “[]” metakarakterinin içinde kuls lanıldı˘ ı zaman geçerlidir. "yat". g g Burada. g 19. Bu soyut açıkg s g lamaları somut bir örnekle ba˘ layalım: g >>> liste = ["at". "sat". "katkı".i): .. . at fakat rahat mat yat sat Burada “$” metakarakteri sayesinde aradı˘ ımız karakter dizisinin nasıl bitmesi gerekti˘ ini beg g lirleyebildik.... "mat"... karakter dizilerinin en ba¸ına demir attı˘ ını söylemi¸tik.search("^at$".

Bu ne des s g mek? Hemen görelim: >>> liste = ["at".. print i . Peki biz ne yapaca˘ ız? ˙ste bu noktada “\” metakarakteri devreye g I¸ girecek... 10$ 20$ Gördü˘ ünüz gibi... "mat".. print i ..i): . “\” sembolünü kullanarak “$” i¸aretinin özel anlamından kaçtık. "sat".2..i): . Python’daki düzenli ifadeler açısından özel anlam ta¸ıyan bir takım g s semboller/metakarakterler var. Diyelim ki elimizde söyle bir liste var: ¸ >>> liste = ["10$". "25£"] Amacımız bu listedeki dolarlı de˘ erleri ayıklamaksa ne yapaca˘ ız? Sunu deneyelim önce: g g ¸ >>> for i in liste: .10 | (Dik Çizgi) Bu metakarakter.match("[0-9]+\$".9 \ (Ters Bölü) Bu i¸aret bildi˘ imiz “kaçı¸ dizisi”dir. bunların ta¸ıdıkları özel anlam yüzünden bu sembolleri ayıklag s mak hemencecik mümkün olmayacaktır.... g g Lafı dolandırmadan hemen bir örnek verelim. 19..... bunu Python’a nasıl anlataca˘ ız? Çünkü bu sembolü yazdı˘ ımız zaman Python bunu farklı algılıyor. "atkı". Yani bir karakter dizisi içinde s s bu sembolleri arıyorsak e˘ er.. .2. if re. at fakat atkı rahat mat yat sat . Çünkü listemizde sayıyla biten bir karakter dizisi yok.. Bunlar kendileriyle e¸le¸miyorlar..match("[0-9]+$". "satılık". "yat"..search("^at|at$".. if re.. "katkı". "25€". "katılım"] >>> for i in liste: .... if re.. "fakat".. bizim sayıyla biten bir karakter dizisi aradı˘ ımızı s g zannedecek..i): . dolayısıyla da herhangi bir çıktı vermeyecektir.19. birden fazla düzenli ifade kalıbını birlikte e¸le¸tirmemizi sa˘ lar. Bu g s metakarakteri de kısaca anlattı˘ ımıza göre yeni bir metakarakterle yolumuza devam edebilig riz. "rahat".. "10TL". print i Python “$” i¸aretinin özel anlamından dolayı. Hemen bakalım: >>> for i in liste: . Yani mesela biz “$” sembolünü arıyor olsak. Peki burada ne i¸i var? Simdiye kadar ö˘ rendi˘ imiz konus g s s ¸ g g lardan gördü˘ ünüz gibi... "20$".

group() Burada yaptı˘ ımız sey su: g ¸ ¸ 1.com/py2/icindekiler_python.istihza.html sayfasını açıp sayfa kayna˘ ını görüntüleyerek teyit edebilirsiniz. mesela.” sembolü.+html">.html” sayfasını urllib modülü yardımıyla açtık. Düzenli ifade kalıbımızı söyle yazdık: <a href="..search(’<a href=". g ¸ ¸ .. Aynı sekilde. Dolayısıyla g ”.search("kırmızı|mavi|sarı". Ardından.com/py2/icindekiler_python.html adresindeki bütün ba¸lıkları s ve bu ba¸lıklara ait html dosyalarını bir liste halinde almak istiyoruz. g g Diyelim ki biz http://www.urlopen(url) for i in f: nesne = re. Bu durumu.com/py2/icindekiler_python.html” adresinin kayna˘ ına g baktı˘ ımız zaman aradı˘ ımız bilgilerin hep su sekilde oldu˘ unu görüyoruz: g g ¸ ¸ g <a href=”tbilgi_giris..+” ifadesi su demek oluyor: “Bana bir veya daha fazla sayıda tekrar eden bütün karak¸ terleri bul!” Dolayısıyla burada “(. düzenli ifademizi kaynakta görünen sablona uydurmak..+</a>. Öncelikle “http://www. Amacımız bu sayfadaki ba¸lıkları ve bu ba¸lıklara ait html dosyalarını s s listelemek 2. Bu metakarakter bizim bir g karakter dizisinin istedi˘ imiz kısımlarını ayıklamamızda çok büyük kolaylıklar sa˘ layacak.html”>Temel Bilgiler</a> Dolayısıyla aslında düzenli ifade kalıbımızı yazarken yaptı˘ ımız sey.. web tarayıcınızda http://www. “herhangi bir karakter” anlamına geliyor. ...+html)” ifadesini birlikte dü¸ünürsek..com/py2/icindekiler_python. Burada “+” s s metakarakterinden önce gelen düzenli ifade.2. Bunun için söyle bir sey s ¸ ¸ yazabiliriz: import re import urllib url = "http://www.istihza.istihza. bütün sayfayı taramak için basit bir for döngüsü kurduk 3.Gördü˘ ünüz gibi “|” metakarakterini kullanarak ba¸ta ve sonda “at” hecesini içeren kelimeleri g s ayıkladık.. .html" f = urllib.. (Firefox’ta CTRL+U’ya basarak g sayfa kayna˘ ını görebilirsiniz) g 4.istihza.com/py2/icindekiler_python. if re. yazdı˘ ımız sey s g ¸ su anlama geliyor: “Bana ‘html’ ile biten bütün karakter dizilerini bul!“ ¸ 5.i) if nesne: print nesne.11 ( ) (Parantez) Bu metakarakter yardımıyla düzenli ifade kalıplarını gruplayaca˘ ız. Bu sembol bildi˘ iniz gibi.+html">. “http://www.+html)” kısmında geçen “+” metakarakteri kendisinden önce gelen düzenli ifadenin bir veya daha fazla sayıda tekrar eden e¸le¸melerini buluyor. renkleri içeren bir listeden belli renkleri de ayıklayabiliriz bu ¸ metakarakter yardımıyla. 19.. kendisi de bir metakarakter olan ”. Çünkü bahsi geçen ¸ web sayfasındaki html uzantılı dosyalar “a href=” tag’ı içinde yer alıyor.istihza..+</a>’.i): print i Sırada son metakarakterimiz olan “()” var. Yazdı˘ ımız düzenli ifade kalıbı içinde dikkatimizi çekmesi gereken bazı noktalar var: g Kalıbın “(.

. Bazı noktalar gözünüze g gs s karanlık göründüyse hiç endi¸e etmeyin.i) if nesne: print nesne.group() Simdi bu kodlarda su de˘ i¸ikli˘ i yapıyoruz: ¸ ¸ gs g #-*-coding:utf-8-*import re import urllib url = "http://www.Yukarıda verdi˘ imiz kodları çalı¸tırdı˘ ımız zaman aldı˘ ımız çıktı su sekilde oluyor: g s g g ¸ ¸ <a href="index..+html">.search(’<a href="(. elbette www.. Çünkü yazdı˘ ımız düzenli ifade istihza. “( )” metakarakterini kullanarak düzenli ifadenin g bazı bölümlerini nasıl grupladı˘ ımıza dikkat edin.html" f = urllib. Ba˘lantı: index. .com/py2/icindekiler_python.nesne. de˘ il mi? Mesela bu çıktıları su sekilde düzenleyeg g ¸ ¸ bilmek ho¸ olurdu: s Ba¸lık: ANA SAYFA. g .\nBa˘lantı: %s\n" \ s g %(nesne.com g g g sitesinin sayfa yapısıyla sıkı sıkıya ba˘ lantılıdır.group(1)) Kodlarda yaptı˘ ımız de˘ i¸ikliklere dikkat edin ve anlamaya çalı¸ın.+)</a>’.+</a>’. çünkü bir sonraki bölümde bütün karanlık noktaları s tek tek açıklayaca˘ ız. Hemen hemen amacımıza ula¸tık sayılır.com/py2/icindekiler_python.i) if nesne: print "Ba¸lık: %s. .. Dilerseniz en ba¸ta verdi˘ imiz kodlara tekrar dönelim: s g import re import urllib url = "http://www. Ama gördü˘ ünüz gibi çıktımız biraz karma¸ık.istihza.istihza. g Bu arada.+html)">(.com sitesinde herhangi bir de˘ i¸iklik olursa yukarıdaki kodgs ların istedi˘ iniz çıktıyı vermeyece˘ ini bilmelisiniz.html" f = urllib.group(2).urlopen(url) for i in f: nesne = re..html">ANA SAYFA</a> .urlopen(url) for i in f: nesne = re.istihza..search(’<a href=". Bunları s g s istedi˘ imiz gibi düzenleyebilsek iyi olurdu. Burada en azından.html s g ˙ste bu bölümde görece˘ imiz “( )” metakarakteri istedi˘ imiz seyi yapmada bize yardımcı olaI¸ g g ¸ cak.

Esasında biz bu s s g metodu önceki bölümlerde de kullanmı¸tık. “0” indeksi e¸le¸en karakter dizisinin tamamını veriyor.group(0) python bir programlama dilidir Gördü˘ ünüz gibi.group(1) python Burada 1 numaralı grubun ö˘ esi olan “python”u aldık.group(2) bir >>> print nesne.1 group() metodu Bu bölümde do˘ rudan düzenli ifadelerin de˘ il.search("(python) (bir) (programlama) (dilidir)". s g .3. ama düzenli ifadeler kullanılarak üretilen g g e¸le¸me nesnelerinin bir metodu olan group() metodundan bahsedece˘ iz. bu metot düzenli ifadeleri kullanarak g e¸le¸tirdi˘ imiz karakter dizilerini görme imkanı sa˘ lıyordu.19. g Daha önceki bölümlerden hatırlayaca˘ ınız gibi. Gerisinin nasıl olaca˘ ını tahmin edeg g bilirsiniz: >>> print nesne. Ama burada bu metoda biraz daha ayrıntılı olarak s bakaca˘ ız.3 E¸ le¸ me Nesnelerinin Metotları s s 19. Bir de suna bakalım: g s s ¸ >>> print nesne. print nesne.group(4) dilidir Bu metodun bize ilerde ne büyük kolaylıklar sa˘ layaca˘ ını az çok tahmin ediyorsunuzdur.a) >>> print nesne.group() python bir programlama dilidir Burada düzenli ifade kalıbımızı nasıl grupladı˘ ımıza dikkat edin. ˙ g g Isterseniz kullanabilece˘ imiz metotları tekrar listeleyelim: g >>> dir(nesne) Bu listede group() dı¸ında bir de groups() adlı bir metodun oldu˘ unu görüyoruz. Simdi bunun s g ¸ ne i¸ yaptı˘ ına bakalım.group(3) programlama >>> print nesne.group() komug tunu verdi˘ imizde e¸le¸en karakter dizileri ekrana döküldü. ˙ ¸ g Isterseniz ilk olarak söyle basit ¸ bir örnek verelim: >>> a = "python bir program:lama dilidir" >>> nesne = re. Simdi bu grupladı˘ ımız bölümlere g s s ¸ g tek tek eri¸elim: s >>> print nesne. Bu bölümde bu metodu “()” s s g g metakarakteri yardımıyla daha verimli bir sekilde kullanaca˘ ız.

.urlopen(url) for i in f: nesne = re. .+)</a>’. .group(1)) Bu kodlarda son satırı söyle de˘ i¸tirelim: ¸ gs #-*-coding:utf-8-*import re import urllib url = "http://www..19.html’.search(’<a href="(.html" f = urllib.com/py2/icindekiler_python.\nBa˘lantı: %s\n" \ s g %(nesne.html’.. ’ANA SAYFA’) (’icindekiler_python. Demek ki nesne.search(’<a href="(.istihza. ’bir’. ’programlama’.2 groups() metodu Bu metot.html" f = urllib. Biz de bu demetin ö˘ elerine daha sonradan rahatlıkla g g eri¸ebiliyoruz.i) if nesne: print "Ba¸lık: %s.group(2). ’PYTHON’) (’icindekiler_tkinter..html’.nesne. O yüzden simdilik bu konuya ara verelim.urlopen(url) for i in f: nesne = re.groups() (’python’. g ¸ .+html)">(.3.groups() Gördü˘ ünüz gibi suna benzer çıktılar elde ediyoruz: g ¸ (’index.. ’dilidir’) Simdi isterseniz bir önceki bölümde yaptı˘ ımız örne˘ e geri dönelim: ¸ g g #-*-coding:utf-8-*import re import urllib url = "http://www. bize kullanabilece˘ imiz bütün grupları bir demet halinde sunar: g >>> print nesne. s Böylece e¸le¸tirme nesnelerinin en sık kullanılan iki metodunu görmü¸ olduk..istihza.. Bunları daha s s s sonraki örneklerimizde de bol bol kullanaca˘ ız.com/py2/icindekiler_python.html’.. ’TKINTER’) (’makaleler.+)</a>’.i) if nesne: print nesne. ’MAKALELER’) .groups() komutu bize “()” metakarakteri ile daha önceden gruplamı¸ oldu˘ us g muz ö˘ eleri bir demet olarak veriyor.+html)">(.

group() abc123_ “\w” özel dizisinin hangi karakterleri e¸ledi˘ ine dikkat edin. bir karakter dizisi içinde geçen alfanümerik karakterleri ve buna ek olarak “_” karakterini bulmak için kullanılır.. Buraya s s kadar olan örneklerde bu i¸levi yerine getirmek için “[0-9]” ifadesinden yararlanıyorduk. özel anlamlar ta¸ıyan bazı ba¸ka ifadeler de s s s vardır. “\s” özel dizisi bo¸luk karakterlerini avlıyor s .19. Burada bo¸luk karakterini s “s” simgesi ile gösterdi˘ imize dikkat edin. "Nisan 3"] >>> for i in a: . "27Mart". g Gördü˘ ünüz gibi.. ˙ s Isterseniz yine yukarıdaki örnekten gidelim: >>> a = ["5 Ocak". g 1... Su örne˘ e bakalım: ¸ g >>> a = "abc123_$%+" >>> print re. Bu özel dizi su ifadeyle aynı ans g ¸ lama gelir: [A-Za-z0-9_] Düzenli ifadeler içindeki özel diziler genel olarak bunlardan ibarettir. "Nisan 3"] >>> for i in a: . bir karakter dizisi içinde geçen ondalık sayıları e¸le¸tirmek için kullanılır.a). if nesne: .3 Özel Diziler Düzenli ifadeler içinde metakarakterler dı¸ında. s Alfanümerik Karakterlerin Yerini Tutan Özel Dizi: \w Bu sembol... Örne˘ in: s g >>> a = ["5 Ocak". "27Mart". 5 Ocak 4 Ekim Yukarıdaki örnekte.. nesne = re.. "4 Ekim".i) . Simdi s ¸ artık aynı i¸levi daha kısa yoldan. g Ondalık Sayıların Yerini Tutan Özel Dizi: \d Bu sembol.group() . if nesne: .. “\d” dizisi ile yerine getirebiliriz. ardından bir adet bo¸luk karakteri içeren. bir sayı ile ba¸layan.group() .. sonra da bir s s büyük veya küçük harfle devam eden karakter dizilerini ayıkladık... print nesne..search("\w*". print nesne. 5 Ocak 4 Ekim Burada. “[0-9]” yerine “\d” yerle¸tirerek daha kısa yoldan sonuca vardık. Bu bölümde bu özel dizileri inceleyece˘ iz: Bo¸luk karakterinin yerini tutan özel dizi: \s g s Bu sembol.search("\d\s[A-Za-z]+".i) .. Ama bir de bunların büyük harfli versiyonları vardır ki. önemli oldukları için onları da inceleyece˘ iz. bir karakter dizisi içinde geçen bo¸lukları yakalamak için kullanılır..3.search("[0-9]\s[A-Za-z]+".. nesne = re. "4 Ekim".

.txt") for i in dosya. if nesne: . Yani: g s 1.coding: utf-8 -*import re dosya = open("adres. "27Mart". 27Mart Burada “\S” özel dizisinin listede belirtilen konumda bo¸luk içermeyen ö˘ eyi nasıl buldu˘ una s g g dikkat edin. nesne = re. “\d” özel dizisi ondalık sayıları avlıyor 3.%--%%--%%--%%--#####%%%--%%--%%--#####%+m+$$$$%$.search("(\w+)\s+:\s(\w+)\s+(\d+)"...readlines(): nesne = re.i) . ˙ste bu büyük harfli versiyonlar da I¸ yukarıdaki dizilerin yaptı˘ ı i¸in tam tersini yapar.. “\D” ve “\W” dizilerinin yeterince anla¸ılır oldu˘ unu zannediyos g s g rum... s g 3. “\w” özel dizisi alfanümerik karakterleri ve “_” karakterini avlıyor Dedik ki. “\S” özel dizisi bo¸luk olmayan karakterleri avlar s 2.search("\d+\S\w+".2.group() ..i) if nesne: print "%s > %s"%(nesne. print nesne. Burada sanırım sadece “\S” dizisi bir örnekle somutla¸tırılmayı hakediyor: s >>> a = ["5 Ocak".. Yani [^A-Z-a-z_] ile e¸de˘ erdir. Sorumuz su: ¸ Elimizde söyle bir yı˘ ın var: ¸ g +%01010101$-+$$$$%$.. ¸ Bilgisayarımızda su bilgileri içeren “adres. Yani “[^0-9]” ile e¸de˘ erdir.group(3)) Burada formülümüz su sekilde: “Bir veya daha fazla karakter” + “bir veya daha fazla bo¸luk” ¸ ¸ s + “’:’ i¸areti” + “bir adet bo¸luk” + “bir veya daha fazla sayı” s s ˙ Isterseniz bu bölümü çok basit bir soruyla kapatalım. "Nisan 3"] >>> for i in a: . “\D” özel dizisi ondalık sayı olmayan karakterleri avlar. "4 Ekim".. Simdi bu özel diziler için genel bir örnek verip konuyu kapatalım.nesne.txt” adlı bir dosya oldu˘ unu varsayıyoruz: ¸ g esra : istinye 05331233445 esma : levent 05322134344 sevgi : dudullu 05354445434 kemal : sanayi 05425455555 osman : tahtakale 02124334444 metin : taksim 02124344332 kezban : caddebostan 02163222122 Amacımız bu dosyada yer alan isim ve telefon numaralarını “isim > telefon numarası” seklinde ¸ almak: # -*.%--%%--%%--%%--#####%%%--%%--% .group(1). “\W” özel dizisi alfanümerik olmayan karakterleri ve “_” olmayan karakterleri avlar. bir de bunların büyük harfli versiyonları vardır.

.search() demek yerine..” ifadesini kullandık. Bu i¸ için http://www..” i¸aretinin Python açısından özel bir anlamı var. Küçük boyutlu projelerde compile() s g g metodu pek hissedilir bir fark yaratmasa da özellikle büyük çaplı programlarda bu metodu kullanmak oldukça faydalı olacaktır. Derlenecek düzenli ifade kalıbını compile() metodunda parantez içinde belirtiyoruz.1 compile() metodu En ba¸ta da söyledi˘ imiz gibi.6 Python3. Diyelim ki amacımız günlük dolar kurunu almak ¸ olsun. “compile” kelimesi ˙ Ingilizce’de “derlemek” anlamına gelir.4"..[0-9]") >>> for i in liste: .group() .5 Python2. "Python2.4.compile("[A-Za-z]+[0-9]\. tek ba¸ına ”.tr/kurlar/today. s Simdi isterseniz küçük bir örnek daha verelim. düzenli ifadeler karakter dizilerine göre biraz daha yava¸ çalı¸ırs g s s lar. Derleme i¸lemini nasıl yaptı˘ ımıza dikkat s g edin. Daha sonra search() metodunu kullanırken ise. "Python3.search() seklinde bir ifade kullanıyoruz. liste ö˘ elerinde ¸ g s g g bulunan ”. if nesne: .compile("ABD\sDOLARI\s+[0-9]\. E˘ er derleme i¸lemi yapmamı¸ olsaydık. Python2. Bu yollardan biri s s de compile() metodunu kullanmaktır..[0-9]+") nesne = derli.0". bu kalıbı ikinci s g kez yazmamıza gerek kalmadı. Basit bir örnekle ba¸layalım: s >>> liste = ["Python2. 19.read()) .search(f.html") derli = re. Ayrıca dikkat ederseniz derli. Ancak düzenli ifadelerin i¸leyi¸ini hızlandırmanın da bazı yolları vardır. Gördü˘ ünüz gibi. derli.tcmb. re.gov. s s g s s hem bu karakter dizisini.0 Burada öncelikle düzenli ifade kalıbımızı derledik.” i¸aretini e¸le¸tirmek için düzenli ifade kalıbı içinde “\. .. ˙ste biz de bu compile() metodu yardımıyla düzenli ifade kalıplarımızı kullanmadan I¸ önce derleyerek daha hızlı çalı¸malarını sa˘ layaca˘ ız. bu yı˘ ın içindeki gizli mesajı düzenli ifadeleri kullanarak bulmak.search(i) ..5". "Python2. Dolayısıyla bu g s s özel anlamdan kaçmak için “\” i¸aretini de kullanmamız gerekiyor.html adresini kullanaca˘ ız: s g #-*-coding:utf8-*import re import urllib f = urllib. Çünkü s s s bildi˘ iniz gibi.tcmb..6".gov.. Nasıl bir sablon oturttu˘ umuzu anlamaya çalı¸ın. hem de düzenli ifade kalıbını yan yana kullanmamız gerekecektir.urlopen("http://www.Yapmanız gereken.4 Python2..search() kullanımında parantez ¸ içinde sadece e¸le¸ecek karakter dizisini kullandık (i). nesne = derli..4 Düzenli ˙fadelerin Derlenmesi I 19. Ayrıca burada kullandı˘ ımız düzenli ifade kalıbına da dikkat g edin. Ama düzenli ifade kalıbımızı yukarıda derleme i¸lemi esnasında belirtti˘ imiz için.tr/kurlar/today. print nesne. "Java"] >>>derli = re.. Cevapg larınızı kistihza[at]yahoo[nokta]com adresine gönderebilirsiniz.

C#.compile("programlama". Python.1 re. Cobol.” i¸aretinin yerini tutması için “\.IGNORECASE veya re. . Java. s g verinin nasıl depolanıp iletilece˘ini. Fortran. Bunlardan bazıları: Pascal.""" derli = re. Ada. Bu bölümde ise “compile” (derleme) i¸lemi sırasında kullanılabilecek seçenekleri s s anlataca˘ ız. Çünkü aradı˘ ımız sey aslında “programlama” kelimesi idi. ¸u ana kadar 2500’den fazla g g S programlama dili yapılmı¸tır.5.print nesne. Delphi programlama dilleridir. hangi ko¸ullarda hangi i¸lemlerin g s s yapılaca˘ını tam olarak anlatmasını sa˘lar. Ayrıca burada da ”. Ayrıca yine “DOLARI” kelimesi ile 1 doların TL kar¸ılı˘ ı olan s g s g de˘ erin arasındaki bo¸lukların yerini de tutuyor. alaca˘ ınız çıktılar arasında “Python” olmayacaktır. Aynı anlama gelecektir. g E˘ er bu seçene˘ i kullanmasaydık. Biz istersek g ¸ re.IGNORECASE adlı derleme g ¸ seçene˘ i oldu. Bunu yapmamızı sa˘ layan sey de re. Basic. s C++.re. g 19. Yani e˘ er “python” kelimesini arıyorg g sanız. C.group() Burada kullandı˘ ımız “\s” adlı özel diziyi hatırlıyorsunuz. s Gördü˘ ünüz gibi. metinde geçen hem “programlama” kelimesini hem de “Programlama” g kelimesini ayıklayabildik. programcının bir bilgisayara ne yapmasını istedi˘ini anlatmasının standartla¸tırılmı¸ bir yoludur.findall(metin) [’Programlama’.. Programlama g s s dilleri. programcının bilgisayara hangi veri üzerinde i¸lem yapaca˘ını.IGNORECASE yerine kısaca re. ’programlama’.org/wiki/Programlama_dili adresinden alınmı¸tır. Perl. Hemen bir g örnek verelim: #-*-coding:utf8-*import re metin = """Programlama dili. Çünkü “python” ve “Python” birg birlerinden farklı iki karakter dizisidir.wikipedia.I adlı derleme I¸ seçenekleri bize büyük-küçük harfe dikkat etmeden arama yapma imkanı sa˘ lar. Mesela bizim örne˘ imizde “ABD” ve “DOLARI” kelimeleri s g arasındaki bo¸lu˘ un yerini tutuyor. Bu özel dizinin görevi karakter dizileri g içindeki bo¸lukların yerini tutmaktı.I Bildi˘ iniz gibi. 19. Python’da büyük-küçük harfler önemlidir.” s s ifadesinden yararlandık. ’programlama’] Not: Bu metin http://tr.IGNORECASE veya kısaca re.. ’Programlama’.5 compile() ile Derleme Seçenekleri Bir önceki bölümde compile() metodunun ne oldu˘ unu.I ifadesini de kullanabiliriz.IGNORECASE) print derli. ˙ste re. Yalnız dikkat ederseniz “\s” ifadesi tek ba¸ına g s s sadece bir adet bo¸lu˘ un yerini tutar. Biz onun birden fazla bo¸lu˘ un yerini tutması için yanına s g s g bir adet “+” metakarakteri yerle¸tirdik. ne i¸e yaradı˘ ını ve nasıl kullanıldı˘ ını g s g g görmü¸tük. çıktıda yalnızca “programlama” keg g limesini görürdük.

Hatırlarsanız. print nesne. Bunu bir örnek yardımıyla görelim..UNICODE veya re.a). yeni satır karakterinin yerini tutmayaca˘ ını g söylemi¸tik.setlocale(locale... nesne=re.5.search("Python.U Bu derleme seçene˘ i..19.” sembolü herhangi bir karakterin yerini tug tuyordu. Ne demek istedi˘ imizi tam olarak anlatabilmek için su örne˘ e bir bakalım: g ¸ g >>> liste = ["çilek".*".DOTALL) >>> nesne = derle.” metakarakterinin “\n” (yeni satır) kaçı¸ dizisini dikkate almamasıdır.” metakarakterini anlatırken.. Bunun sebebi.search(a) >>> if nesne: . f kebap Burada alfanümerik karakterler içeren ö˘ eleri ayıklamaya çalı¸tık...."") .group() Bu kod su çıktıyı verecektir: ¸ Python. Bu s yüzden bu kaçı¸ dizisinin ötesine geçip orada arama yapmıyor.group() . Normalde çıktımız “çilek g s fıstık kebap” seklinde olmalıydı. metakarakterler arasında yer alan ”.. g ˙ste burada imdadımıza re. if nesne: . Bu metakarakter bütün karakterlerin yerini tutmak üzere kullanılabilir. Türkçe programlar yazmak isteyenlerin en çok ihtiyaç duyaca˘ ı seçenekg g lerden biridir..\nMonty Python" Bu karakter dizisi içinde “Python” kelimesini temel alarak bir arama yapmak istiyorsak e˘ er.2 re.re. ”. "kebap"] >>> for i in liste: .*". Ama “çilek”teki “ç” ve “fıstık”taki “ı” harfleri Türkçe’ye özgü ¸ harfler oldu˘ u için düzenli ifade motoru bu harfleri tanımadı.coding: utf-8 -*import re import locale locale. g kullanaca˘ ımız su kod istedi˘ imiz seyi yeterince yerine getiremeyecektir: g ¸ g ¸ >>> print re.3 re..DOTALL seçene˘ ini sadece re.DOTALL veya re.S seklinde de kısaltabilirsiniz. g ¸ 19.LC_ALL.S Bildi˘ iniz gibi.. ”.compile("Python.i) . print nesne. bu metakarakterin.5."fıstık".group() re.UNICODE seçene˘ i yeti¸ecek. Diyelim ki elimizde söyle bir karakter dizisi s ¸ var: >>> a = "Ben Python.search("\w*". I¸ g s Önce GNU/Linux kullanıcılarının bu seçene˘ i nasıl kullanabilece˘ ine bir örnek verelim: g g # -*. Ama simdi biz ona bu yetene˘ i s ¸ g de kazandıraca˘ ız: g >>> derle = re.

html). "kebap"] for i in liste: liste[liste. ˘ s 19. Ayrıca düzenli ifade kalıbımızı derlerken de..liste = ["çilek"..search(i) if nesne: print nesne.re. Bunlardan ilki sub() metodudur. Simdi aynı seyi Windows kullanıcılarının nasıl yapaca˘ ına bakalım: ¸ ¸ g #-*-coding:cp1254-*import locale locale.re.UNICODE) for i in liste: nesne=derle. kırmızı elma dolu sepetiyle \ s .group() Gördü˘ ünüz gibi.setlocale(locale."fıstık"..LC_ALL.compile("\w*".. Liste ö˘ elerini unicode haline getirmezsek alaca˘ ımız çıktı yine istedi˘ imiz g g g g gibi olmayacaktır."utf8") derle = re.UNICODE) for i in liste: nesne = derle.group() Burada hangi i¸lemleri yaptı˘ ımıza çok dikkat edin.. Bu bölümde sub() metodunu inceleyece˘ iz. GNU/Linux ve Windows’taki kodlar arasında bazı ufak tefek farklılıklar var.6 Düzenli ˙fadelerle Metin/Karakter Dizisi Degi¸ tirme I ˙slemleri I¸ 19.com/py2/lenascii..index(i)] = unicode(i. anneannesinin evine gidiyormu¸!" s . ¸ s s g Ama tabii ki düzenli ifadeler yalnızca bir karakter dizisi “bulmak”la ilgili de˘ ildir.1 sub() metodu Simdiye kadar hep düzenli ifadeler yoluyla bir karakter dizisini nasıl e¸le¸tirece˘ imizi inceledik.UNICODE seçene˘ ini kulg landık. Bu araç g aynı zamanda bir karakter dizisini “de˘ i¸tirmeyi” de kapsar.6. çıktıyı düzgün alabilmek için re. En g basit sekliyle sub() metodunu su sekilde kullanabiliriz: ¸ ¸ ¸ >>> a = "Kırmızı ba¸lıklı kız."") import re liste = ["çilek".istihza."kebap"] derle = re. Bu i¸ için temel olarak iki metot gs s kullanılır."fıstık". Daha sonra liste ö˘ elerini nasıl “unicode” haline geg tirdi˘ imize bakın. Yukarıdaki kodlarda geçen import locale s g ve ardından gelen satır özellikle önemli. g Bu farklılıkların nedeni iki sistemde Türkçe karakterleri göstermek için takip edilen yolun farklı olması. (Benzer bir konu için bkz: http://www.search(i) if nesne: print nesne.compile("\w*".

00’te kalkan Özhan. metnin de birkaç kez kopyalanmasını gerektirmesidir. replace() metodunu kullanmaktır.). g Simdi bu sub() metodunu kullanarak biraz daha karma¸ık bir i¸lem yapaca˘ ız.. Metni tekrar tekrar kopyalamak yerine. Ayrıca ¸ g Türkçe kuralları gere˘ i bu “çilek” kelimesinin bazı yerlerde ünsüz yumu¸amasına u˘ rayarak g s g “çile˘ -” sekline dönü¸tü˘ ünü de unutmayalım. hem de bes raber kullanılabilecek derleme seçenekleri sayesinde replace() metodundan çok daha esnektir.IGNORECASE ve re. Bu sub() metodu karakter dizilerinin replace() metoduna çok benzer. s Gelin bu metin içinde geçen “çilek” kelimelerini “erik” kelimesi ile de˘ i¸tirelim. Bu ikisini yan yana kullanırken “|” adlı metakarakterden faydalandı˘ ımıza dikkat g edin. g kokusu. Oysa Çin’ den Arnavutköy’e oradan da s Ere˘li’ye getirilen kralların meyvesi çilek. Her sabah 04.re.a) s Burada karakter dizimiz içinde geçen bütün “kırmızı” kelimelerini “ye¸il” kelimesiyle s de˘ i¸tirdik. gs Birinci yolda. ¸ düzenli ifadeleri kullanarak söyle bir çözüm de üretebiliriz: ¸ #-*-coding:utf-8-*- . Aynı sekilde bu metin de.UNICODE) >>> print derle. Bu nazik ve aromalı çilekten yapılan reçel de likör de bir ba¸ka olur. metin içinde “çilek” kelimesinin “Çilek” seklinde de geçti˘ ine dikkat edelim. Bunu yaparken de re. Kasım ba¸ında ekti˘i çilek fideleri haziran ba¸ında meyve veriyor. g g g Koca ayaklarıyla ezerler çileklerimizi" Çile˘i toplamanın zor oldu˘unu söyleyen Ay¸e Özhan da çocuklu˘undan bu yana g g s g çilek bahçesinde çalı¸ıyor. farklı bir gs gs metin olarak kopyalanması gerekir (metin2 gibi..radikal. Bu noktada söyle bir hatırlatma s s ¸ yapalım. s Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası Osmanlı Çile˘i Kültür Festivali’nde g 36 üretici arasında yeti¸tirdi˘i çileklerle birinci olan Kocaali Köyü’nden Güner s g Özdemir. çileklerinin sırrını s yo˘un ilgiye ve içten duydu˘u sevgiye ba˘lıyor: "Erkekler bahçemize giremez. Ere˘li’nin havasından mı suyundan mı bilinmez.. Elbette sub() metoduyla daha karma¸ık i¸lemler yapılabilir. Ama tabii ki. Ancak bu yolun dezavangs s tajı. Çünkü ilk düzenli ifade olu¸turulup s buna göre metinde bir de˘ i¸iklik yapıldıktan sonra.IGNORECASE|re. ilk de˘ i¸iklikleri içeren metnin. tadı bamba¸ka bir hale dönü¸ür ve me¸hur Osmanlı çile˘i unvanını hak s s s g eder. Ama bunu gs yaparken. mesela. yılda bir ton ürün alıyor.com. g Kokusu ve tadıyla dünyaya nam salmı¸ me¸hur Osmanlı çile˘i ise ismini verdi˘i s s g g festival günleri dı¸ında pek hatırlanmaz..UNICODE adlı derleme seçeneklerinden gs yararlandık. Ama tabii ki sub() metodu hem kendi ba¸ına replace() metodundan çok daha güçlüdür. Bu durum bu sekilde uzar gider..""" s g s Not: Bu metin http://www. bu de˘ i¸ikli˘ in metin2 üzerinden yapılması gerekir.. 60 ya¸ındaki Özdemir. çileklerini özenle s suluyor.php?haberno=40130 adresinden alınmı¸tır. Ardından ikinci de˘ i¸iklik yapılaca˘ ı zags g man.. e˘ er yapmak istedi˘ iniz i¸ replace() metoduyla halledilebiliyorsa en g g s do˘ ru yol.tr/haber.. Bundan sonraki yeni bir de˘ i¸iklik de bu metin3 üz¸ gs erinden yapılacaktır. g ¸ s g Bu metin içinde geçen “çilek” kelimelerini “erik”le de˘ i¸tirmek için birkaç yol kullanabilirsiniz.compile("kırmızı".>>> derle = re. gs g ¸ metin3 seklinde tekrar kopyalanmalıdır. A¸a˘ ıdaki ¸ s s g s g metne bakalım: metin = """Karadeniz Ere˘lisi denince akla ilk olarak kömür ve demir-çelik gelir.sub("ye¸il". burada geçirdi˘i de˘i¸im sonucu g g g s tadına doyulmaz bir hal alır. her de˘ i¸iklik için ayrı bir düzenli ifade olu¸turulabilir.

IGNORECASE) g def degistir(nesne): a = {u"çile˘":u"eri˘".import locale locale.. Tek tek açıklayalım. argüman olarak bir fonksiyon da alabiliyor.LC_ALL.metin) Gördü˘ ünüz gibi.UNICODE seçene˘ ini kullanmayı unutmadık. Neden “çile˘ ”? g g Çünkü “çilek” kelimesi bir sesli harften önce geldi˘ inde sonundaki “k” harfi “˘ ”ye dönü¸üyor. "çilek":"erik"} b = nesne.IGNORECASE seçene˘ inden yararlandık. daha önceki bölümlerde gördü˘ ümüz “[ ]” adlı metakarakter yardımıyla g olu¸turduk.re.compile("çile[k˘]". sub() metodu. Ayrıca Türkçe harfler üzerinde i¸lem g s yapaca˘ ımız için de re. "Çile˘":"Eri˘". g g g g . "Çile˘":"Eri˘".metin_uni) Yukarıdaki çözüm GNU/Linux kullanıcıları içindir.compile("çile[k˘]"."") import re derle = re. Simdi de su satırlara bakalım: g g ¸ ¸ def degistir(nesne): a = {"çile˘":"eri˘". g g s Bu seçenekli yapıyı..re.LC_ALL.sub(degistir. metin içinde geçen “çilek” ve “çile˘ ” kelimelerini bulmak. u"çilek":u"erik"} b = nesne. g g g g "Çilek":"Erik".UNICODE|re. Yukarıdaki kodlar g biraz karı¸ık görünmü¸ olabilir.split() for i in b: return a[i] print derle. u"Çile˘":u"Eri˘". Windows kullanıcıları aynı kodu ufak de˘ i¸ikgs liklerle söyle yazabilir: ¸ #-*-coding:cp1254-*import locale locale.sub(degistir.setlocale(locale.setlocale(locale.re.UNICODE|re.split() for i in b: return a[i] print derle.compile(u"çile[k˘]".group().IGNORECASE) g Burada amacımız..group()."utf8") derle = re. s s Öncelikle su satıra bakalım: ¸ derle = re. Düzenli ifade kalıbımızın hem büyük harfleri hem de küçük harfleri aynı anda s bulması için re.IGNORECASE) g def degistir(nesne): a = {"çile˘":"eri˘"."") import re metin_uni=unicode(metin.UNICODE|re. Bu iki seçene˘ i “|” adlı g g g metakarakterle birbirine ba˘ ladı˘ ımıza dikkat edin. g g g g u"Çilek":u"Erik"..

split() for i in b: return a[i] Burada.."Çilek":"Erik".group(). vb.. Bu sözlük içinde “çilek” kelimesinin alaca˘ ı sekilleri sözlük içinde birer g ¸ anahtar olarak. Burada “nesne” adlı bir argüman kullanmamızın ¸ nedeni. kodlarda yapmaya çalı¸tı˘ ımız sey daha anlamlı görünmeye s g ¸ ba¸lamı¸ olmalı. ˙ste “nesne” adlı bir argüman kullanmamızın nedeni de.. fonksiyonumuzun argümanı olarak vazife gören e¸le¸me nesnesine ait metotlars s dan biri olan group() metodunu kullanıyoruz. Bu g ¸ g arada GNU/Linux kullanıcıları Türkçe karakterleri düzgün görüntüleyebilmek için bu sözlükteki ö˘ eleri unicode olarak belirliyor (u”erik” gibi. (Mesela önce “çilek” gs kelimelerini bulup bunları “erik” ile de˘ i¸tirirsiniz. "Çile˘":"Eri˘". Burada for i in g b:print i komutunu verirseniz group() metodu yardımıyla ne buldu˘ umuzu görebilirsiniz: g çile˘ g çilek çile˘ g çilek Çile˘ g çilek çilek çilek Çile˘ g çilek çilek çilek Bu çıktıyı gördükten sonra. “erik” kelimesinin alaca˘ ı sekilleri ise birer “de˘ er” olarak belirliyoruz. Bu fonksiyon. Bizim simdi kullandı˘ ımız yöntem metin kopyalama zorunlulu˘ unu ¸ g g ortadan kaldırıyor.) Ama metni tekrar tekrar olu¸turmak pek performanslı g gs s bir yöntem olmayacaktır. Karakter dizilerinin split() metodunu kullanmamızın nedeni ise group() s metodunun verdi˘ i çıktıyı liste haline getirip daha kolay manipüle etmek. Çünkü “çilek” kelimesi metin içinde pek çok farklı gs biçimde geçiyor. Bu metodu fonksiyon içinde “nesne” adlı argümana ba˘ layaca˘ ız. Böylece derle = re. "çilek":"erik"} Bu sözlü˘ ü olu¸turmamızın nedeni. "çilek":"erik"} b = nesne. Bir sonraki satırda bir adet sözlük görüyoruz: a = {"çile˘":"eri˘"...group().IGNORECASE) satırı yardımıyla metin içinde buldu˘ umuz bütün “çilek” ve g çe¸nilerini alıyoruz.UNICODE|re.. metin içinde geçen bütün “çilek” kelimelerini tek bir “erik” g s kelimesiyle de˘ i¸tiremeyecek olmamız. g re. yaptı˘ ımız arama i¸lemi sonucunda ortaya çıkan “e¸le¸me nesnesi” g g g s s s fonksiyona atanacaktır (e¸le¸me nesnesinin ne demek oldu˘ unu ilk bölümlerden hatırlıyors s g sunuz). g def degistir(nesne) seklinde tanımladık..compile("çile[k˘]". Fonksiyonu. daha sonra sub() metodu içinde kullanaca˘ ımız fonksiyonu yazıyoruz. Ba¸ta da dedi˘ imiz gibi. e¸le¸me nesnelerinin bir I¸ s s metodu olan group() metodunu fonksiyon içinde kullanabilmek.. Simdi sonraki satıra geçiyoruz: s s ¸ . yukarıdaki yol yerine metni birkaç kez kopyalas g yarak ve her defasında bir de˘ i¸iklik yaparak da sorunu çözebilirsiniz. fonksiyon içinde group() metodunu kullanacak olmamız. g g g g "Çilek":"Erik".. daha sonra yazaca˘ ımız sub() metodu g g g tarafından ça˘ rıldı˘ ında. Daha sonra “çile˘ ” kelimelerini arayıp gs g bunları “eri˘ ” ile de˘ i¸tirirsiniz.split() Burada..) Sonraki satırda iki metot birden var: g b = nesne.

Bu son satırımız sözlük ö˘ elerini tek tek metne uygulayacak ve mesela g a["çilek"] komutu sayesinde metin içinde “çilek” gördü˘ ü yerde “erik” kelimesini yapı¸tırag s cak ve böylece bize istedi˘ imiz sekilde de˘ i¸tirilmi¸ bir metin verecektir.for i in b: return a[i] Burada. buradaki “i”nin yukarıda verdi˘ imiz group() çıktılarını temsil etti˘ ine g g dikkat edin. Yani kullanıcıya de˘ i¸iklik g gs g gs gs sayısını göstermek için yapmanız gereken sey.. bu demetin ikinci ö˘ esini almaktır. size düzenli ifadeler s konusunda genel bir bakı¸ sunabilmekti.. erik.subn(degistir. Çünkü bu metot sub() metoduyla neredeyse ¸ g tamamen aynıdır. erik.7 Sonuç Böylelikle düzenli ifadeler konusunu bitirmi¸ olduk.2 subn() metodu Bu metodu çok kısa bir sekilde anlatıp geçece˘ iz. Eri˘ . Bu arada. ikinci ö˘ e ise yapılan de˘ i¸iklik sayısıdır. kullanıcılarınıza “toplam su kadar sayıda de˘ i¸iklik ¸ gs yapılmı¸tır” seklinde bir bilgi verebilirsiniz. Ardından da “a” sözlü˘ ü içinde g g bunları anahtar olarak kullanarak “çilek” ve çe¸itleri yerine “erik” ve çe¸itlerini koyuyor.sub(degistir. Eri˘ . ama aslında çok basit bir mantı˘ ı var: s g g group() metodu ile metin içinde aradı˘ ımız kelimeleri ayıklıyor.metin) ifadesinde I¸ etkinlik kazanacak.6. s g 19."%ab[1] g s s 19. erik.metin_uni) print "Toplam %s de˘i¸iklik yapılmı¸tır. Ardından da return a[i] komutunu vererek “a” adlı sözlük içinde yer alan ö˘ eleri g yazdırıyoruz. g Ama çok büyük metinler üzerinde çok çe¸itli ve karma¸ık de˘ i¸iklikler yapmak istedi˘ inizde bu s s gs g kodların i¸inize yarayabilece˘ ini göreceksiniz. Bu metot çıktı olarak iki ö˘ eli bir demet verir.. group() metodu yardımıyla buldu˘ umuz e¸le¸meler üzerinde bir for döngüsü olu¸g s s s turduk. Buradaki amacımız. erik. subn() metodunun bir metin içinde yapılan de˘ i¸iklik sayısını da gs göstermesidir. a[i] gibi bir komut verdi˘ imizde aslında sırasıyla su komutları vermi¸ oluyoruz: g ¸ s a["çilek"] a["çile˘"] g a["çilek"] a["Çile˘"] g a["çilek"] a["çilek"] a["çilek"] a["Çile˘"] g a["çilek"] a["çilek"] Bu komutların çıktıları sırasıyla erik. eri˘ . Bu konunun üzerine e˘ ildi˘ inizde g g g . Mesela ¸ g sub() metodunu anlatırken verdi˘ imiz kodların son satırını söyle de˘ i¸tirebilirsiniz: g ¸ gs ab = derle. erik olacakg g g tır. g ¸ gs s Bu kodların biraz karı¸ık gibi göründü˘ ünü biliyorum. Birinci s ¸ g ö˘ e de˘ i¸tirilen metin. ˙ste bu return satırı bir sonraki kod olan print derle.. Yani bu metodu kullanarak. s s Yukarıda verdi˘ imiz düzenli ifadeyi böyle ufak bir metinde kullanmak çok anlamlı olmayabilir. Tek farkı. erik. Bu yazıları okuduktan sonra kafanızda düzenli ifadels erle ilgili kabataslak da olsa bir resim olu¸tuysa bu yazılar amacına ula¸mı¸ demektir. Elbette s s s düzenli ifadeler burada anlattıklarımızdan ibaret de˘ ildir.

. düzenli ifadeler ba¸lı g g ¸ s ba¸ına ba˘ ımsız bir sistemdir.aslında düzenli ifadelerin dipsiz bir kuyu gibi oldu˘ unu göreceksiniz. Dedi˘ imiz gibi. Do˘ rusu su ki. düzenli ifadeler apayrı bir dil gibidir. Hemen hemen bütün programlama dilleri öyle ya da böyle s g düzenli ifadeleri destekler. Esasında en ba¸ta da g s dedi˘ imiz gibi. Python’da düzenli ifadeleri bünyesine adapte etmi¸ dillerden biridir. e˘ er yapmak istedi˘ iniz bir i¸lemi karakter dizilerinin metotg g g s ları yardımıyla yapabiliyorsanız düzenli ifadelere giri¸memek en iyisidir. her zaman bunları “gerekti˘ inde” kullans g mak olmalıdır. s Bizim düzenli ifadeler konusundaki yakla¸ımımız. Çünkü karakter dizisi s metotları hem daha hızlıdır hem de anlaması daha kolaydır.

çünkü Python ba¸ka bazı dillerin aksine NTP’yi dayatmaz.. gerekse basılı yayınlarda olsun. Gelin isterseniz biz de bunu Türkçe’de NTP olarak kısaltalım. Yani. “Hayır”.... Dolayısıyla. Bu bakımdan NTP’yle ilgilenmeniz g gerekir. Bu bakımdan önünüzde bir engel yok. Su soruyu soralım kendimize: ¸ Nesne Tabanlı Programlama’ya hiç girmesem olmaz mı? Bu soruyu cevaplandırmadan önce bakı¸ açımızı söyle belirleyelim. Bu yüzden özellikle ba¸langıç seviyesini geçtiks s ten sonra kar¸ınıza çıkacak olan kodları anlayabilmek için bile NTP’ye bir a¸inalı˘ ınızın olması s s g gerekir. NTP’nin pratikte nasıl i¸ledi˘ ini anlarsak. Bu bakımdan NTP’yle ilgilenmek g istemeyebilirsiniz. Yabancılar bu ifadeyi “OOP” olarak kısaltıyor. NTP’nin s bütün erdemlerini bir kenara bıraksak dahi. s g 20. NTP’yi ö˘ renmek zorundasınız!”. “Evet. g E˘ er yukarıdaki soruya. Bir de söyle dü¸ünün: Gerek internet üz¸ s erinde olsun. . sırf ba¸kalarının yazdı˘ ı kodları anlayabilmek için s g bile olsa. Python’a ili¸kin pek çok kaynakta kodlar bir noks tadan sonra NTP yapısı içinde i¸lenmektedir. Ama e˘ er yukarıdaki soruya “NTP’yi ö˘ renmek” penceresinden bakarsak.” olag caktır.1 Neden Nesne Tabanlı Programlama? ˙ Isterseniz önce kendimizi biraz yüreklendirip cesaretlendirelim. Dolayısıyla en ba¸ta sordu˘ umuz soruya kar¸ılık ben de size su soruyu sormak isterim: s g s ¸ “Daha nereye kadar kaçacaksınız bu NTP’den?” 325 . Simdilik bu “Nesne Tabanlı Programlama”nın ne oldu˘ u ve tanımı bizi ilgilendirmiyor. ˙ bir Python s Iyi programcısı olmak için NTP’yi kullanmasanız da olur. cevabımız. NTP’yi kullanmak zorunda de˘ ilsiniz”. “Evet. NTP’yi kullanmadan da gayet ba¸arılı s programlar yazabilirsiniz. s g s g g s g teorisini ara¸tırıp ö˘ renmek de daha kolay olacaktır. . cevabımız. Yani. elinizi NTP’yle kirletmeniz gerekecektir. “Hayır. “NTP’yi kullanmak” penceresinden bakarsak. Daha do˘ rusu bu soruyu s ¸ g iki farklı açıdan inceleyelim: NTP’yi ö˘ renmek ve NTP’yi kullanmak.BÖLÜM 20 Nesne Tabanlı Programlama – OOP (NTP) Bu yazımızda çok önemli bir konuyu i¸lemeye ba¸layaca˘ ız: Python’da “Nesne Tabanlı Pros s g gramlama” (Object Oriented Programming). Biz simdi¸ g ¸ lik i¸in teorisiyle pek u˘ ra¸mayıp prati˘ ine bakaca˘ ız. g g olacaktır. çünkü siz NTP’yi kullanmasanız da ba¸kaları bunu kullanıyor.

Mesela yukarıg daki fonksiyonda “deneme” adını seçmi¸tik.. metotları I¸ gs gruplandırabiliyoruz.2 Sınıflar NTP’de en önemli kavram “sınıflar”dır. Dolayısıyla. Zaten NTP denince ilk akla gelen sey de genellikle ¸ “sınıflar” olmaktadır. Bu bir kural de˘ ildir. Ama seçilen kelimelerin ilk harflerini büyük yazmak adettendir. ö˘ renme sürecine bırakıyoruz bu “özümseme” i¸ini. Sınıflar yapı olarak “fonksiyonlara” benzetilebilir.” demenin pek faydası olmayacaktır. .2. ˙ste sınıflar yardımıyla da farklı fonksiyonları. Burada dikkat etmemiz gereken bazı s s noktalar var: Hatırlarsanız fonksiyonları tanımlarken def parçacı˘ ından yararlanıyorduk. Hemen. NTP’yi ö˘ rendikg s g ten sonra. s . veri tiplerini.. 20. fonksiyonlar yardımıyla farklı de˘ i¸kenleri ve veri tiplerini. . Çünkü daha NTP’nin ne oldu˘ unu dahi bilmiyoruz ki cicili bicili cümlelerle g bize anlatılacak “faydaları” özümseyebilelim. NTP’nin faydalarını size burada bir s s s çırpıda saymak yerine. Sonunda özgüveniniz artacak..1 Sınıf Tanımlamak Öncelikle bir sınıfı nasıl tanımlayaca˘ ımıza bakmamız gerekiyor. g En azından biz bu noktada sunu rahatlıkla söyleyebiliriz: NTP’yi ö˘ rendi˘ inizde Python Pro¸ g g gramlama’da bir anlamda “boyut atlamı¸” olacaksınız. tekrar kullanılmak üzere bir yerde toplayags biliyorduk. NTP böyle ho¸tur. bu programlama tekni˘ inin Python deneyiminize ne tür bir katkı sa˘ layaca˘ ını. Çünkü böyle ¸ s bir çaba. bir sınıfı nasıl tanımg layaca˘ ımızı bir örnekle görmeye çalı¸alım: g s Python’da bir sınıf olu¸turmak için su yapıyı kullanıyoruz: s ¸ class IlkSinif: Böylece sınıfları olu¸turmak için ilk adımı atmı¸ olduk. bize getirdi˘ i kolaylıklardan hiç bahg setmiyoruz. Yine yukarıda gördü˘ ümüz sınıf örne˘ inde de s g g “IlkSinif” adını kullandık. isim olarak herhangi bir kelimeyi seçebiliriz. konuyu anlatan ki¸iyi ister istemez okurun henüz bilmedi˘ i kavramları kullanarak bazı s g seyleri açıklamaya çalı¸maya itecektir.. Zira su anda içinde bulundu˘ umuz noktada bunları bilmenin bize pek faydası ¸ g dokunmayacaktır.. size g g g ne gibi bir fayda getirece˘ ini kendi gözlerinizle göreceksiniz. de˘ i¸kenleri. bildik anlamda NTP’nin faydalarından. ama her zaman adetlere uymak g yerinde bir davranı¸ olacaktır. Mesela “class Sinif” g veya “class HerhangiBirKelime”.Dikkat ederseniz. orada s burada Python’a ili¸kin okudu˘ unuz seyler zihninizde daha anlamlı izler bırakmaya ba¸layas g ¸ s caktır. Sınıf adlarını belirlerken kullanaca˘ ımız kelimenin büyük harf veya küçük harf olması önemli g de˘ ildir. Tabii isim belirlerken Türkçe karakter kullanamıyoruz. Mesela: g def deneme(): Sınıfları tanımlarken ise class parçacı˘ ından faydalanıyoruz: g class IlkSinif: Tıpkı fonksiyonlarda oldu˘ u gibi.. NTP’yi ö˘ renmeye çalı¸an birine birkaç sayfa g s boyunca “NTP söyle iyidir. Hatırlarsanız. Bu da okurun zihninde birtakım fantastik cümlelerin ¸ s uçu¸masından ba¸ka bir i¸e yaramayacaktır. Gördü˘ ünüz gibi sınıf adı birden fazla kelimeden olu¸uyorsa g s her kelimenin ilk harfi büyük yazılıyor. 20.

Dolayısıyla sınıfımızı tecrübe etmek için biz simdilik do˘ rudan Python ko¸ g mut satırı içinden çalı¸aca˘ ız. Örne˘ in yazdı˘ ımız sey arayüzü olan bir Tkinter programıysa g g ¸ “python programadı. Ardından konsol ekranında “cd Desktop” komutunu vererek masaüstüne eri¸iyoruz. Hatta s g gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra programın simgesine çift tıklayarak veya GNU/Linux sistemlerinde konsol ekranında programın sadece adını yazarak çalı¸tırabiliriz programımızı... hem de bize sınıflara ili¸kin pek çok önemli ipucu s vermektedir. Dolayısıyla bu g sekilde dosyamızı bir modül olarak içe aktarabiliyoruz (import). Python içe aktarılacak modülleri ararken ilk olarak o anda içinde bulunulan dizine bakaca˘ ı için modülümüzü rahatlıkla bulabilecektir. Ama biz yine de hızlıca üzerinden g geçelim. tam olmayan bir kod g g parçasından ibaret.. Sırasıyla bakalım: ˙ satırda do˘ ru bir sekilde sınıfımızı tanımladık. Ancak yukarıdaki örnek. s Windows kullanıcılarının komut satırına daha az a¸ina oldu˘ unu varsayarak biraz daha detaylı s g anlatalım bu i¸lemi. Ilk g ¸ ˙ Ikinci satırda ise “mesele” adlı bir de˘ i¸ken olu¸turduk..py” komutuyla s programımızı çalı¸tırıp konsol üzerinden yönetebiliriz. s Windows kullanıcıları ise Python komut satırını modülün oldu˘ u dizin içinde açmak için su yolu g ¸ izleyebilir (yine modülün masaüstünde oldu˘ unu varsayarsak.2 Sınıfları Çalı¸ tırmak s Simdi güzel güzel yazdı˘ ımız bu sınıfı nasıl çalı¸tıraca˘ ımıza bakalım: ¸ g s g Herhangi bir Python programını nasıl çalı¸tırıyorsak sınıfları da öyle çalı¸tırabiliriz. s s hem yapı olarak kurallara uygun bir sınıftır.. E˘ er s g komut satırından çalı¸an bir uygulama yazdıysak.. gs s Böylece ilk sınıfımızı ba¸arıyla tanımlamı¸ olduk. sınıfımızı tanımladıktan sonra parantez i¸areti kullanmak zorunda olmadı˘ ımıza s g dikkat edin. yazdı˘ ımız arayüzü görebiliriz.. Yani pek s s çok farklı yöntem kullanabiliriz.(Modülün masaüstünde oldu˘ unu varsayıyoruz): g ALT+F2 tu¸larına basıp açılan pencereye “konsole” (KDE) veya “gnome-terminal” (GNOME) s yazıyoruz. Bu arada Python’un bu modülü ¸ düzgün olarak içe aktarabilmesi için komut satırını.): Ba¸lat > Çalı¸tır yolunu takip g s s edip açılan kutuya “cmd” yazıyoruz (parantezler olmadan). s .py” komutuyla bunu çalı¸tırabilir. Komut ekranı kar¸ımıza gelecek. bu modülün bulundu˘ u dizin içinde açmak g gerekir.. ¸ g ˙ adımı attı˘ ımıza göre ilerleyebiliriz: Ilk g class IlkSinif: mesele = "Olmak ya da olmamak" Böylece eksiksiz bir sınıf tanımlamı¸ olduk. Üstelik bu sadece NTP’yi ö˘ renmek için yazdı˘ ımız.2. g GNU/Linux kullanıcıları komut satırıyla daha içli dı¸lı oldukları için etkile¸imli kabu˘ u modülün s s g bulundu˘ u dizinde nasıl açacaklarını zaten biliyorlardır. s g Su halde herkes kendi platformuna uygun sekilde Python komut satırını ba¸latsın! Python’u ¸ ¸ s ba¸lattıktan sonra bütün platformlarda su komutu vererek bu kod parçasını çalı¸tırılabilir dus ¸ s ruma getirebiliriz: from sinif import * Burada sizin bu kodları “sinif.. s s 20.py” adlı bir dosyaya kaydetti˘ inizi varsaydım. Aslında tabii ki normalde sınıflar bundan biraz daha s karma¸ıktır.. Ancak bizim simdilik yazdı˘ ımız kodun s ¸ g bir arayüzü yok. En azından simdilik. Bu parantez meselesine tekrar dönece˘ iz.Son olarak. gerçek hayatta bu haliyle kar¸ımıza çıkmayacak da olsa. yine “python programadı.

5. sınıf içeri˘ ini bir bakıma eri¸ilebilir hale I¸ g g s getirmi¸ oluyoruz..quotaless. Orada g I su komutu vererek masaüstüne geçiyoruz: ¸ cd Desktop Simdi de su komutu vererek Python komut satırını ba¸latıyoruz: ¸ ¸ s C:/python25/python Tabii kullandı˘ ınız Python sürümünün 2. Sizde sürüm farklıysa komutu g g ona göre de˘ i¸tirmelisiniz. burada da “örnekg gs g leme” i¸lemi hemen hemen aynı vazifeyi görüyor.. NTP kavramlarıyla konu¸acak olursak. biz bunları bir internet sayfasının içeri˘ ine beng zetebiliriz. "copyright". s g gs s “sınıfımızı örneklemi¸ olduk”.. bu i¸lem sonucu ortaya çıkan de˘ i¸kene s s gs de.com” ifadesi bu sınıfın bir örne˘ idir.. “örnek” (instance) diyoruz. istedi˘ imiz sekilde kullanabilece˘ imiz bir nesne haline getirir. 08:51:08) [MSC v. gs E˘ er herhangi bir hata yapmadıysanız kar¸ınıza suna benzer bir ekran gelmeli: g s ¸ C:\Documents and Settings\Isminiz>c:/python25/Python Python 2. burada “deneme” adlı de˘ i¸ken.quotaless. Hayli kaba bir benzetme olacak ama. Bu örneklemelerin her birine ise “örnek” (instance) deniyor. "credits" or "license" for more information. Gördü˘ ünüz gibi.python.. ˙ste biz bu sınıfı “örnekledi˘ imiz” zaman. s Peki bu “örnekleme” denen sey de ne oluyor? Hemen bakalım: ¸ ˙ Ingilizce’de “instantiation” olarak ifade edilen “örnekleme” kavramı sayesinde sınıfımızı kullanırken belli bir kolaylık sa˘ lamı¸ oluyoruz. Dedi˘ imiz gibi. Buna göre. Bu sınıfın içinde birtakım de˘ i¸kenler. Tıpkı bir internet sayfasının. s ¸ Mesela www.1 (r251:54863.. Bu noktada yapmamız s gereken tek bir i¸lem var: Örnekleme s 20. örnekg leme i¸lemi “Class” (sınıf) nesnesini etkinle¸tirmeye yarar. vb. Yani sınıfın bütününü alır ve onu s s paketleyip..3 Örnekleme (Instantiation) Simdi söyle bir sey yazıyoruz: ¸ ¸ ¸ deneme = IlkSinif() Böylece olu¸turdu˘ umuz sınıfı bir de˘ i¸kene atadık.com adresi içindeki bütün bilgileri bir sınıf olarak dü¸ünürsek. Yani. Apr 18 2007. Durum tam olarak böyle olmasa g . Söyle de diyebiliriz: g ¸ g ¸ Biz bir sınıf tanımlıyoruz.Muhtemelen içinde bulundu˘ unuz dizin “C:Documents and Settings˙sminiz” olacaktır.” seklinde gösterilen adresi gibi.python. bu i¸leme “örnekleme” (instantiation) s s g s adı veriliyor. fonksiyonlar. Daha soyut bir ifadeyle. >>> Simdi bu ekrandaki “>>>” satırından hemen sonra su komutu verebiliriz: ¸ ¸ >>> from sinif import * Artık sınıfımızı çalı¸tırmamızın önünde hiç bir engel kalmadı sayılır. Nasıl daha önce ¸ gs s gördü˘ ümüz de˘ i¸kenler uzun ifadeleri kısaca adlandırmamızı sa˘ lıyorsa. olacakgs tır. s “www. “IlkSinif” adlı sınıfın gs bir örne˘ idir (“deneme” is an instance of the class “IlkSinif”). “örnekleme” (instantiation) g s g aslında sekil olarak yalnızca bir de˘ i¸ken atama i¸leminden ibarettir.5 oldu˘ unu varsaydım. “www. IlkSinif adlı sınıfa bir isim verme i¸lemine “örnekleme” denirken. Yani böylece ilk satırda tanımladı˘ ımız sınıfa s g daha kullanı¸lı bir isim vermi¸ oluyoruz.1310 32 bit (Intel)] on win32 Type "help".

g veriler) içeriyor. bu benzetme. Ama kısaca söyle anlatabiliriz: g ¸ Python’da (ve bir çok programlama dilinde) yazdı˘ ımız programlar içindeki “i¸e yaramayan” g s veriler bellekten silinir.. sınıfımız olu¸turuldu˘ u anda çöp toplama i¸lemg s g s ine tabi tutulacaktır. “Mehmet” örne˘ i (instance) ise bu tanımları. g Daha yerinde bir benzetme söyle olabilir: “˙ ¸ Insan”ı büyük bir sınıf olarak kabul edelim. Yani “a = a + 6” ifadesi nedeniyle. yani o veri artık i¸e yaramaz hale s g s geldi˘ inde. 20. yani bu g s g sınıfı gösteren hiçbir “referans” olmadı˘ ı için. “a” de˘ i¸keni artık s s s s gs “5” verisini göstermiyor. bu veriye bizim ula¸mamızı sa˘ layacak hiç bir i¸aret kalmamı¸ oluyor ortada. nitelikleri. bu sınıflara hiçbir yerde i¸aret edilmedi˘ i.. sınıf örne˘ imizin “niteliklerine” ula¸abiliriz: ¸ g s >>> deneme.. onu gösteren. vb.. yaptı˘ ımız sey g ¸ g ¸ “örnekleme” olmaz. g Artık su komut yardımıyla.. “5” verisine gönderme yapan. “örnekleme” i¸lemine ili¸kin en azından zihnimizde bir kıvılcım çakmasını s s sa˘ layabilir. O yüzden...) bu büyük sınıfın bir örne˘ i. Çünkü “a = a + 6” ifadesi yüzünden. Mehmet. Böyle yaparak sınıfı sadece kopyalamı¸ oluruz. yani ete kemi˘ e bürünmü¸ hali oluyorg g s sunuz. Böylece etkili bir hafıza yönetimi uygulanmı¸ ve programların perfors mansı artırılmı¸ olur.. ˙ste “siz” I¸ (yani Ahmet. Yani artık o veriyi bellekte tutmaktan vazgeçer. Yani söyle yaptık: ¸ >>> deneme = IlkSinif() E˘ er parantezleri kullanmazsak.. “parantezlere dikkat!” diyoruz.bile. daha sonra gelen “a = a + 6” ifadesi nedeniyle gs g bo¸a dü¸mü¸. özellikleri ta¸ıyan bir g s “nesne” oluyor.4 Çöp Toplama (Garbage Collection) Peki biz bir sınıfı örneklemezsek ne olur? E˘ er bir sınıfı örneklemezsek. otomatik olarak “çöp toplama” i¸lemini devreye sokar ve bu örnekte “5” verisini g s çöpe gönderir. yani “deneme = IlkSinif ” gibi bir sey yazarsak.. “Çöp Toplama” i¸lemini de kısaca anlattı˘ ımıza göre artık kaldı˘ ımız yerden yolumuza devam s g g edebiliriz. o örneklenmeyen sınıf g program tarafından otomatik olarak “çöp toplama” (garbage collection) adı verilen bir sürece tabi tutulacaktır. Buna göre “insan” sınıfı insanın ne tür özellikleri oldu˘ una dair tanımlar (fonksiyonlar. ˙ste Python. Dolayısıyla artık bellekte tutulmayacaktır. bir s g s s I¸ veriye i¸aret eden hiç bir referans kalmadı˘ ı durumlarda.mesele Olmak ya da olmamak .. Bizim yapmak istedi˘ imiz s g bu de˘ il. Burada bu sürecin ayrıntılarına girmeyece˘ iz.. ıskartaya çıkmı¸ oluyor. Dolayısıyla “5” verisi o anda bellekte bo¸u bo¸una yer kaplamı¸ s s s oluyor. Bu arada dikkat ettiyseniz sınıfımızı örneklerken parantez kullandık. ˙ste e˘ er biz de yukarıda I¸ g oldu˘ u gibi sınıflarımızı “örneklemezsek”. Mesela: s >>> a = 5 >>> a = a + 6 >>> print a 11 Burada “a” de˘ i¸keninin gösterdi˘ i “5” verisi.

Python’un yazarı Guido Van Rossum s bu kavram için söyle diyor: ¸ “I use the word attribute for any name following a dot” (Noktadan sonra gelen bütün isimler için ben “nitelik” kelimesini kullanıyorum) kaynak: http://docs.org/tut/node11. g Artık..sonuc.c . diyoruz. . örne˘ in: g >>> deneme. “sonuc” kelimesine ise Python’cada “örnek” (instance) adı veriliyor.c biçiminde. ˙ ¸ Ingilizce’de “attribute” denen bu “nitelik” kavramı. b ve c adlı üç adet de˘ i¸ken olu¸turduk. a.˘ 20. g s Peki kodları söyle çalı¸tırırsak ne olur? ¸ s >>> import matematik E˘ er modülü bu sekilde içe aktarırsak (import)..mesele dedi˘ imiz zaman. b ve c de˘ i¸kenleri ise. Bu sınıftaki a.html Bu tanıma göre. . g g >>> from matematik import * komutunu verdikten sonra sunu yazıyoruz: ¸ >>> sonuc = Toplama() Böylece “Toplama” adlı sınıfımızı “örnekliyoruz”. sınıf örne˘ inin niteliklerine ula¸mak için su g ¸ g s ¸ yapıyı kullanmamız gerekir: >>> matematik. “sonuc” örne˘ inin niteliklerine tek tek eri¸ebiliriz. Bunu yapmak için “class” parçacı˘ ından yararIlk g landık. Bu i¸leme “örnekleme” (instantiation) adı s veriyoruz. Bundan önceki örne˘ imizde ise “mesele” adlı de˘ i¸ken. Sırasıyla. “Toplama” sınıf örne˘ inin (örne˘ i biraz sonra tanımlayags g g ca˘ ız) birer niteli˘ i oluyor.b >>> matematik. “deneme” g g g gs adlı sınıf örne˘ inin bir niteli˘ i idi.a >>> matematik.b >>> sonuc.a >>> sonuc. Biraz karı¸ık gibi mi? Hemen bir örnek yapalım o halde: s class a b c Toplama: = 15 = 20 = a + b ˙ satırda “Toplama” adlı bir sınıf tanımladık.sonuc. c de˘ i¸keni a ve b de˘ i¸kenlerinin gs s gs gs toplamıdır.py” oldu˘ unu varsayarsak.sonuc. Yani “sonuc”. “Toplama” sınıfının bir örne˘ idir.python.5 Niteliklere Deginme (Attribute References) Biraz önce “nitelik” diye bir seyden söz ettik. buradaki “mesele”. “deneme” adlı sınıf örne˘ inin (instance) bir niteli˘ i (atg g g tribute) oluyor. Python’daki nesnelerin özelliklerine i¸aret eder. >>> sonuc. g g Bu sınıfı yazıp kaydetti˘ imiz dosyamızın adının “matematik.

. Biz g burada üç adet de˘ i¸ken ekledik. E˘ er g “from modül import *” yöntemini kullanarak içe aktardı˘ ınız modül içindeki isimler (de˘ i¸keng gs ler. “nitelik” adını veriyoruz. Bu de˘ i¸kene biz Python’cada “örnek” (instance) adını gs gs veriyoruz.b >>> sonuc. bunları hazırs g g s ladıktan sonra F5 tu¸una basmanız. Mesela Tkinter ile programlama yaparken rahatlıkla “from Tkinter import *” yapısını kullanabiliriz. “from modül import *” yapısını sadece ne yaptı˘ ımızı çok iyi biliyorsak g ve modülle ilgili belgelerde modülün bu sekilde içe aktarılması gerekti˘ i bildiriliyorsa kullan¸ g mamız yerinde olacaktır. Yukarıda bizim verdi˘ imiz örnekte de “from modül import *” yapısını rahatlıkla s g kullanıyoruz.. s g g Yukarıda anlattı˘ ımız kod çalı¸tırma biçimleri tabii ki. g Simdi yapmamız gereken sey. s Veya GNU/Linux sistemlerinde sistem konsolunda: python -i sinif. Esasında.. Bunu da yukarıdaki örnek ¸ ¸ üzerinden yapalım: class Toplama: a = 15 b = 20 c = a + b “Toplama” adlı bir sınıf tanımlıyoruz. Bu komut verildi˘ inde ekranda görece˘ iniz “>>>” i¸aretinden.. ¸ ¸ sınıfın kendisini bir de˘ i¸kene atamak.c . özellikle sa˘ ladıkları güvenlik avantajları/dezavantajları g açısından ba¸ka bazı temel farklılıklar da vardır. bu kodları komut ekranından g s çalı¸tırdı˘ ınızı varsaymaktadır. Ama temel olarak sunu bilmekte fayda var: Genellikle tercih edilmesi ¸ gereken yöntem “from modül import *” yerine “import modül” biçimini kullanmaktır. çünkü simdilik tek bir modül üzerinde çalı¸ıyoruz.Yani her defasında dosya adını (ya da ba¸ka bir ifadeyle “modülün adını”) da belirtmemiz s gerekir. Bu iki kullanım arasında. Yani bir nevi.. çünkü Tkinter bu kullanımda problem yaratmayacak sekilde ¸ tasarlanmı¸tır. Bu de˘ i¸kenlerin her birine. “Toplama” adlı sınıfın bir örne˘ idir diyoruz (sonuc is an gs g instance of Toplama)” >>> sonuc = Toplama() Bu komutu verdikten sonra niteliklerimize eri¸ebiliriz: s >>> sonuc. F5’e bastı˘ ınızda veya “Run > Run Module” yolunu takip etti˘ inizde IDLE sanki kog g mut ekranında “from matematik import *” komutunu vermi¸siniz gibi davranacaktır.. g Simdi isterseniz buraya kadar söylediklerimizi söyle bir toparlayalım. Sınıfımızın içine istedi˘ imiz kod parçalarını ekliyoruz. nitelikler). g g s Python’un sizden hareket bekledi˘ ini anlayabilirsiniz. Bu komutu s verdi˘ imizde “from sinif import *” komutu otomatik olarak verilip hemen ardından Python g komut satırı açılacaktır.py komutunu vererek de bu kod parçalarını çalı¸tırılabilir duruma getirebiliriz. Toplama adlı sınıfı “örneklemek” (instantiation). E˘ er siz bu kodları IDLE ile çalı¸tırmak isterseniz. Dolayısıyla isim çakı¸ması ¸ s s yaratacak ba¸ka bir modülümüz olmadı˘ ı için “ne yaptı˘ ımızı biliyoruz!”. bu modülü kullanaca˘ ınız dosya içinde de bulunuyorsa isim çakı¸maları ortaya g s çıkabilir. Bu gs gs kodları kullanabilmek için Python komut satırında su komutu veriyoruz: ¸ >>> from matematik import * Burada modül adının (yani dosya adının) matematik oldu˘ unu varsaydık. ama simdilik konumuzu da˘ ıtmamak için s ¸ g bunlara girmiyoruz. “sonuc” adlı de˘ i¸ken..a >>> sonuc.. veya “Run > Run Module” yolunu takip etmeniz yeterli s olacaktır. Yani.

Genellikle su sekilde kullanıldı˘ ını görürüz bunun: s g ¸ ¸ g def __init__(self): Biz simdilik bu yapıdaki __init__ kısmıyla ilgilenece˘ iz. Dolayısıyla bu sınıfı söyle kullanmamız ¸ g s ¸ gerekecek: >>> Toplama(). s 20. yani “sonuc” adlı de˘ i¸kenden s gs yararlanıyoruz. s s ¸ Böylelikle zor kısmı geride bırakmı¸ olduk. “self”in ne oldu˘ unu simdilik bir kenara ¸ g g ¸ bırakıp. para print "fabrika:". s Simdi bu kodları çalı¸tıraca˘ ız.a” der demez sınıf çalı¸tırılacak ve g s çalı¸tırıldıktan hemen sonra ortada bu sınıfa i¸aret eden herhangi bir referans kalmadı˘ ı için s s g Python tarafından “i¸e yaramaz” olarak algılanan sınıfımız çöp toplama i¸lemine tabi tutularak s s derhal belle˘ i terketmesi sa˘ lanacaktır. enerji print "para:". Artık önümüze bakabiliriz. ˙se hemen bir örnekle ba¸layalım. daha karı¸ık seyleri anlag s g s ¸ mak kolayla¸acaktır.6 __init__ Nedir? E˘ er daha önce etrafta sınıfları içeren kodlar görmü¸seniz. Komut satırına bırakmadık bu i¸i. ˙ g I¸ s Isterseniz kendimizce ufacık bir oyun tasarlayalım: #!/usr/bin/env python #-*.Dikkat ederseniz. Bu yüzden bunu her çalı¸tırdı˘ ınızda yeniden belle˘ e g g s g g yüklemi¸ olacaksınız sınıfı.c Ama daha önce de anlattı˘ ımız gibi.coding:utf8 -*class Oyun: def __init__(self): enerji = 50 para = 100 fabrika = 4 isci = 10 print "enerji:". Bir kaç seçene˘ imiz var: ¸ s g g Üzerinde çalı¸tı˘ ımız platforma göre Python komut satırını.b >>> Toplama(). Bu da bir hayli verimsiz bir çalı¸ma seklidir. s g s g Orada su komutu veriyoruz: ¸ . fabrika print "i¸çi:". Zira en temel bazı s kavramları gözden geçirdi˘ imiz ve temelimizi olu¸turdu˘ umuz için. siz “Toplama().a >>> Toplama(). Dikkat ederseniz “örnekleme” (instantiation) i¸lemini do˘ rudan dosya içinde hals g lettik. bu __init__ fonksiyonuna en azından g s bir göz a¸inalı˘ ınız vardır. onu oldu˘ u gibi kabul edelim. niteliklerimize eri¸irken “örnek”ten (instance). isci s macera = Oyun() Gayet güzel. yani etkile¸imli kabu˘ u açıyoruz. Simdi bir an bu sınıfımızı örneklemedi˘ imizi dü¸ünelim.

Dolayısıyla söyle bir sey diyebiliriz: ¸ ¸ Python’da bir programın ilk kez çalı¸tırıldı˘ ı anda i¸lemesini istedi˘ imiz seyleri bu __init__ s g s g ¸ fonksiyonu içine yazıyoruz. ama ona çok benzer.py” oldu˘ unu varsaydık..py E˘ er Windows’ta IDLE üzerinde çalı¸ıyorsak. parası 100 fabrika sayısı 4. Mesela yukarıdaki ufak oyun çalı¸masında. Bunu biraz sonra açıklayaca˘ ız. yani “niteliklerin”.. Olayın iç yüzünü kavrayabilmek için öyle bir ¸ g örnek vermemiz gerekiyordu. Tabii ki bu kod g s da eksiksiz de˘ ildir. E˘ er örnekleme satırını dosya içine s g yazmazsak.. Zira sınıflı yapıların en çok ve en verimli kullanıldı˘ ı yer g arayüz programlama çalı¸malarıdır: s from Tkinter import * class Arayuz: def __init__(self): pencere = Tk() dugme = Button(text="tamam") dugme. ˙ste bu niteliklerin ba¸langıç de˘ eri olarak belirlenebilmesi hep g I¸ s g __init__ fonksiyonu sayesinde olmaktadır. F5 tu¸una basarak veya “Run>Run Module” yolg s s unu takip ederek kodlarımızı çalı¸tırıyoruz. GNU/Linux sistemlerinde ba¸ka bir seçenek olarak.>>> from deneme import * Burada dosya adının “deneme. Gerçi __init__ fonksiyonuna “constructor” demek pek do˘ ru bir ifade sayılmaz.pack() uygulama = Arayuz() Bu kodları da yukarıda saydı˘ ımız yöntemlerden herhangi biri ile çalı¸tırıyoruz. Biz okumaya devam edelim.. Buradaki __init__ fonksiyonu sayesinde “Arayuz” adlı sınıf her ça˘ rıldı˘ ında bir adet Tkinter g g penceresi ve bunun içinde bir adet dü˘ me otomatik olarak olu¸acaktır. Buna göre bu g oyunda bir oyuncu oyuna ba¸ladı˘ ında: s g enerjisi 50. __init__ fonksiyonu gerçek ¸ anlamda bir “constructor” de˘ ildir. __init__ fonksiyonu s g içinde tanımlanmı¸ olan bütün de˘ i¸kenlerin.. Tkinter penceresinin açılması için komut satırında “uygulama = Arayuz()” gibi bir satır yazmamız gerekir.. g ama biz bunu simdi bir kenara bırakalım. E˘ er örnekleme i¸lemini dosya içinden g g s halletmemi¸ olsaydık. ilk çalı¸ma esnasında ekrana s gs s yazdırıldı˘ ını görüyoruz. oyuna ba¸landı˘ ı anda s s g bir oyuncunun sahip olaca˘ ı özellikleri __init__ fonksiyonu içinde tanımladık. s Bu kodları yukarıdaki seçeneklerden herhangi biriyle çalı¸tırdı˘ ımızda. meydana geg s s tiren) adı verilir.. “from deneme import *” komutunu verdikten sonra “macera = Oyun()” s satırı yardımıyla ilk olarak sınıfımızı örneklendirmemiz gerekecekti. s Yalnız hemen uyaralım: Yukarıdaki örnek aslında pek de düzgün sayılmaz. Ancak simdilik amacımıza hizmet edebilmesi için kodlarımızı bu sekilde g ¸ ¸ yazmamız gerekiyordu. ALT+F2 tu¸larına basıyoruz ve açılan s s pencerede “konsole” (KDE) veya “gnome-terminal” (GNOME) yazıp enter’e bastıktan sonra açtı˘ ımız komut satırında su komutu veriyoruz: g ¸ python -i deneme. Ama görece˘ iniz gibi yine de çalı¸ıyor bu kodlar. Sadece aklımızda olsun.. i¸çi sayısı ise 10 olacaktır. Ama simdi konumuz bu de˘ il. Dikkat ederseniz g s burada da örnekleme i¸lemini dosya içinden hallettik. in¸a eden. Çok önemli eksiklikleri var bu kodun. Zaten bu __init__ g s fonksiyonuna da ˙ Ingilizce’de ço˘ u zaman “constructor” (olu¸turan. g Bir de Tkinter ile bir örnek yapalım. g Söyle bir yanlı¸ anla¸ılma olmamasına dikkat edin: ¸ s s .

yani “in¸a etme” özelli˘ i konumung s g dan kaynaklanmıyor. fabrika print "i¸çi:".7 self Nedir? Bu küçücük kelime Python’da sınıfların en can alıcı noktasını olu¸turur. Kodumuz söyleydi: s ¸ class Oyun: def __init__(self): enerji = 50 para = 100 fabrika = 4 isci = 10 print "enerji:". Yani bu __init__ fonksiyonu. para print "fabrika:". Çalı¸maz. isterseniz yukarıdaki kodları “__init__” fonksiyonunun adını de˘ i¸tirerek çalı¸tırmayı deneyin. Self’i anlamaya do˘ ru ilk adımı atmak için yukarıda kullandı˘ ımız kodlardan g g faydalanarak bir örnek yapmaya çalı¸alım. fabrika print "i¸çi:". Dolayısıyla bu niteliklere su sekilde g gs ¸ ¸ ula¸abiliriz: s . . isci s macera = Oyun() Diyelim ki biz burada “enerji. Esasında çok basit bir s i¸levi olsa da. Mesela __init__ yerine gs s s __simit__ deyin. Söyle bir sey g g ¸ ¸ yazmayı deneyelim. fabrika. bu i¸levi kavrayamazsak neredeyse bütün bir sınıf konusunu kavramak imkansız s s hale gelecektir. Bunu test etmek için. isci s macera = Oyun() Öncelikle bu kodların sahip oldu˘ u “niteliklere” bir bakalım: g enerji. fabrika. enerji print "para:". para.“__init__” fonksiyonunun. . ama do˘ rudan ekrana dökülmesin. Yani mesela göster() adlı ayrı bir fonksiyonumuz olsun ve biz bu de˘ i¸kenleri gs ekrana yazdırmak istedi˘ imizde bu “göster” fonksiyonundan yararlanalım. i¸levini sırf ilk sırada yer aldı˘ ı için yers g ine getirmiyor. bu kodlar tanımlansın. Bakalım sonuç ne olacak? class Oyun: def __init__(self): enerji = 50 para = 100 fabrika = 4 isci = 10 def goster(): print "enerji:". para print "fabrika:". . enerji print "para:". para. “varsayılan de˘ erleri belirleme”. . s __init__ konusuna biraz olsun ı¸ık tuttu˘ umuza göre artık en önemli bile¸enlerden ikincisine s g s gelebiliriz: self 20. i¸ci ve goster() s Burada “örne˘ imiz” (instance) “macera” adlı de˘ i¸ken. Aynı i¸levi elde edemezsiniz. i¸çi” de˘ i¸kenlerini ayrı bir fonksiyon içinde kullans gs mak istiyoruz. Kodların su anki g ¸ halinde oldu˘ u gibi.

˙ste “self” gs g I¸ burada devreye giriyor.isci macera.goster() TypeError: goster() takes no arguments (1 given) Belli ki bir hata var kodlarımızda.>>> >>> >>> >>> >>> macera. fonksiyonlardaki global ifadesinin yerini tutuyor. burada “macera” adlı sınıf örne˘ ini temsil ediyor.. enerji NameError: global name ’enerji’ is not defined Hmm. Bu sefer de söyle bir hata aldık: ¸ enerji: Traceback (most recent call last): File "<pyshell0>". isci s macera = Oyun() Tekrar deniyoruz: >>> macera. Daha do˘ ru bir ifadeyle. Yani bir bakıma.goster() File "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx". para print "fabrika:".fabrika macera. in <module> macera. line 9.fabrika = 4 self... . in <module> macera. Hatırlarsanız buna benzer hata mesajlarını g Fonksiyon tanımlarken “global” de˘ i¸keni yazmadı˘ ımız zamanlarda da alıyorduk. enerji print "para:". Ama o da ne? Mesela macera. Belki düzelir: class Oyun: def __init__(self): enerji = 50 para = 100 fabrika = 4 isci = 10 def goster(self): print "enerji:". fabrika print "i¸çi:". Artık kodlarımızı g g düzeltebiliriz: class Oyun: def __init__(self): self. .. Sorunun ne oldu˘ u az çok ortaya çıktı. line 1. line 1. goster() fonksiyonuna bir “self” ekleyerek tekrar deneyelim.goster() Hemen deneyelim.isci = 10 .goster() Olmadı.para macera.goster() dedi˘ imizde söyle bir hata alıyg ¸ oruz: Traceback (most recent call last): File "<pyshell0>".enerji = 50 self. in goster print "enerji:".enerji macera.para = 100 self.

Ayrıca bunu “goster” adlı g fonksiyon içinde kullanırken de sadece “enerji” olarak de˘ il. Mesela su temel komutları i¸letemeyiz: s ¸ s >>> >>> >>> >>> macera.enerji” diyebilmek için. fonksiyon dı¸ından da ça˘ rılabilmesi g g gs s g için. self.enerji print "para:". o fonksiyonun dı¸ında da kullanılabilmesini sa˘ lıyoruz. “self. “self. “__init__” fonksiyonu içinde tanımladı˘ ımız “enerji” adlı de˘ i¸ken.para macera. “enerji” yerine “self. Yani mesela.fabrika print "i¸çi:". s g “macera” örne˘ inin yerini tutan bir kelime olarak da kurabilirsiniz zihninizde. self.enerji macera. self. yani bir bakıma “global” bir nitelik kazanması için “self” olarak tanımlanmaları gerekiyor. Üstelik mesela “enerji” adlı de˘ i¸keni herhangi bir yerden ça˘ ırmak istedi˘ imiz zags g g man da bunu önceden “self” olarak tanımlamı¸ olmamız gerekir.isci s macera = Oyun() Gördü˘ ünüz gibi.enerji” olarak yazmamız g gerekir.enerji” olarak tanımlamamız s s gerekiyor. Bu arada. isterseniz “self”i. Yani kodları g çalı¸tırırken “macera. bu “enerji” adlı de˘ i¸kenin yalnızca içinde gs bulundu˘ u fonksiyonda de˘ il.isci macera.para 100 >>> macera.. . Daha da önemlisi bu kodları bu haliyle tam olarak çalı¸tıramayız da.isci 10 Sınıfın niteliklerine tek tek nasıl eri¸ebildi˘ imizi görüyorsunuz..enerji” olarak tanımlamamız gerekir.fabrika 4 >>> macera. kodlar içinde yazdı˘ ımız de˘ i¸kenlerin. self. Bu dü¸ünme tarzı i¸imizi biraz daha kolayla¸tırabilir.para print "fabrika:". .fabrika E˘ er biz “enerji” adlı de˘ i¸keni goster() fonksiyonu içinde kullanmak istersek de˘ i¸keni g gs gs sadece “enerji” de˘ il.goster enerji: 50 para: 100 fabrika: 4 i¸çi: 10 s >>> macera. s Simdi tekrar deneyelim: ¸ >>> macera. ˙ g g s g Iyice somutla¸tırmak gerekirse. en ba¸ta bunu “self. s s s Bir de Tkinter’li örne˘ imize bakalım: g .def goster(self): print "enerji:".enerji 50 >>> macera.enerji” diyerek. s g gs bu haliyle “goster” adlı fonksiyonun içinde kullanılamaz.

Mesela s yaz() fonksiyonundaki self parametresini silince ne tür bir hata mesajı alıyorsunuz.yaz” seklinde bir fonksiyon ¸ tanımlama yöntemi olmadı˘ ına göre bu i¸lemi “def yaz(self)” seklinde yapmamız gerekiyor. line 13. Daha çok bilgimiz oldu˘ unda bu kodları daha düzgün yazmayı da ö˘ renece˘ iz. Mesela dü˘ meye basılınca kog g s g g mut ekranında bir yazı çıksın.pack() def yaz(): print "Hadi eyvallah!" uygulama = Arayuz() Tabii ki bu kodları çalı¸tırdı˘ ımızda söyle bir hata mesajı alırız: s g ¸ Traceback (most recent call last): File "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx".command=yaz) dugme. Ama simdilik elimizden bu g ¸ kadarı geliyor. “self”lerle oynayarak olayın iç yüzünü kavramaya çalı¸ın.from Tkinter import * class Arayuz: def __init__(self): pencere = Tk() dugme = Button(text="tamam") dugme. e˘ er programın farklı noktalarında kullanaca˘ ımız de˘ i¸kenler veya fonksiyg g g gs onlar varsa.pack() uygulama = Arayuz() Burada tanımladı˘ ımız dü˘ menin bir i¸ yapmasını sa˘ layalım.command=self. in <module> uygulama = Arayuz() File "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx".yaz) dugme. g g g Bu iki örnek içinde. bunları “self” öneki ile birlikte tanımlıyoruz. Önce söyle deneyelim: ¸ from Tkinter import * class Arayuz: def __init__(self): pencere = Tk() dugme = Button(text="tamam". “def self. in __init__ dugme = Button(text="tamam".command=yaz) NameError: global name ’yaz’ is not defined Bunun sebebini bir önceki örnekte ö˘ renmi¸tik. line 7. “com- . Bu g s ¸ son örnek aslında yine de tam anlamıyla kusursuz bir örnek de˘ ildir.pack() def yaz(self): print "Hadi eyvallah!" uygulama = Arayuz() Gördü˘ ünüz gibi. Kodlarımızı su sekilde yazmamız gerekiyor: g s ¸ ¸ from Tkinter import * class Arayuz: def __init__(self): pencere = Tk() dugme = Button(text="tamam".

ne yapmaya çalı¸tı˘ ınızı anlamakta bir an da olsa s s g tereddüt edecektir. para.isci s macera = Oyun() Gelin isterseniz Buradaki kodlar yardımıyla bir oyuncu olu¸turduk.isci = 10 . s g s Bu noktada küçük bir sır verelim. s s s s sizin bunu kendi kodlarınızda dahi olsa de˘ i¸tirmeye kalkmanız pek ho¸ kar¸ılanmayacaktır. Mesela yukarıdaki örne˘ i söyle de yazabilirsiniz: s g ¸ from Tkinter import * class Arayuz: def __init__(armut): pencere = Tk() dugme = Button(text="tamam".enerji print "para:". Siz bu kelimeyi bütün sınıflı kodlamalarda bu sekilde görüyor ¸ olsanız da aslında illa ki “self” kelimesini kullanacaksınız diye bir kaide yoktur.enerji = 50 self. fabrika ve i¸çi bilgilerini de girdik. artık yolumuza devam edebiliriz. “self”in nerede ne i¸e yaradı˘ ını kavramaya çalı¸ın.enerji = 50 self. s s s oyunumuzu biraz ayrıntılandıralım.” diyebilirsiniz. g Hatırlarsanız yukarıda ufacık bir oyun çalı¸ması yapmaya ba¸lamı¸tık. “self” kelimesinin kullanımı o kadar yaygınla¸mı¸ ve yerle¸mi¸tir ki.fabrika = 4 self. . self.para print "fabrika:". Simdi isterseniz oyunumuza biraz hareket getirelim.pack() def yaz(armut): print "Hadi eyvallah!" uygulama = Arayuz() Ama siz böyle yapmayın. self. Hatta birkaç yıl sonra dönüp siz dahi aynı kodlara baktı˘ ınızda. Kodlarımız arasındaki goster() fonksiyg s onu yardımıyla da her an bu bilgileri görüntüleyebiliyoruz. O yüzden.fabrika = 4 self. self. Mesela kodlara yeni bir fonksiyon ekley¸ erek oyuncumuza yeni fabrikalar kurma olana˘ ı tanıyalım: g class Oyun: def __init__(self): self. .mand=self.. “Ben bug rada ne yapmaya çalı¸mı¸ım.yaz) dugme. gs s s Ayrıca sizin kodlarınızı okuyan ba¸kaları.isci = 10 def goster(self): print "enerji:". “self” iyidir.command=armut. “self” kullanın!. Elimizde simdilik sunlar vardı: ¸ ¸ class Oyun: def __init__(self): self.. self.para = 100 self. s s Sizi “self” kullanmaya ikna etti˘ imizi kabul edersek.para = 100 self. Self yerine ba¸ka kelimeler de kullanabilirsiniz.fabrika print "i¸çi:".yaz” içindeki “self” ifadesini silince ne tür bir hata mesajı alıyorsunuz? Bunları iyice inceleyip. Bu oyuncunun oyuna ba¸ladı˘ ında sahip s s g olaca˘ ı enerji.

fabrika self. . Burada dikkat edece˘ imiz nokta.para = self. hata alırsınız.enerji > 3 and self. s Yazdı˘ ımız kodlara dikkatlice bakarsanız.fabrika print "i¸çi:". parası da 10’un altına dü¸erse söyle bir mesaj verilecektir: s ¸ Yeni fabrika kuramazsınız.miktar)” ifadesinde gördü˘ ümüz “miktar” kelimesi. self. self. miktar): if self. self. .para . Dolayısıyla Python kullanıcıdan parantez içinde bir parametre girmesini g bekleyecektir. Çünkü kodlarımızı tanımlarken fonksiyon içinde “miktar” adlı bir ifade kullanarak. E˘ er “macera.para > 10: self. oradaki if deyimi sayesinde oyuncunun enerjisi 3’ün g altına. ama bu i¸lem enerjisinde ve parasında g s s bir miktar kayba neden olmu¸ (fabrika kurmayı bedava mı sandınız!). Yeterli enerjiniz/paranız yok!" macera = Oyun() Burada fabrikakur() fonksiyonuyla ne yapmaya çalı¸tı˘ ımız aslında çok açık.fabrikakur()” fonksiyonunu kullanırken g herhangi bir sayı belirtmezseniz.def goster(self): print "enerji:". g Simdi de su komutu verelim: ¸ ¸ >>> macera.goster() enerji: 47 para: 90 fabrika: 9 i¸çi: 10 s Gördü˘ ünüz gibi oyuncumuz 5 adet fabrika kazanmı¸. Python’un beklentisi kar¸ılang s s madı˘ ı için. kullanıcıdan fonksiyona bir parametre vermesini bekledi˘ imizi belirttik. Kodlarımız içindeki “def fabrikakur(self. .fabrika = miktar + self. kodları çalı¸tırırken verece˘ imiz parametreyi temsil ediyor. Hemen bunun s g nasıl kullanılaca˘ ını görelim: g >>> macera.enerji . g s g Yani burada “5” sayısını temsil ediyor.3 self.enerji print "para:".10 print miktar.para print "fabrika:". self.miktar)” dememiz gerekiyor.isci s def fabrikakur(self. Yani “def fabrikakur(miktar)” g de˘ il. E˘ er fonksiyon parametresiz çalı¸tırılırsa da. "adet fabrika kurdunuz! Tebrikler!" else: print "Yeni fabrika kuramazsınız. Yeterli enerjiniz/paranız yok! Art arda fabrikalar kurarak bunu kendiniz de test edebilirsiniz. kodlar içinde bir fonksiyon tanımg g larken ilk parametrenin her zaman “self” olması gerekti˘ idir. “def fabrikakur(self.enerji = self.fabrikakur(5) Bu komutu verdi˘ imizde. hata verecektir. “5 adet fabrika kurdunuz! Tebrikler!” seklinde bir kutlama mesajı g ¸ gösterecektir bize programımız.

g ¸ g Az laf. parası 100 fabrika sayısı 4. bir sınıf ba¸ka bir sınıftan g s miras aldı˘ ında da aynı sekilde miras alan sınıf miras aldı˘ ı sınıfın özelliklerini kullanabiliyor. Sınıfı tanımladıktan sonra iki nokta g üst üstenin ardından a¸a˘ ıya bir kod blo˘ u yazmamız gerekiyor. Simdi sıra geldi onun kolunu baca˘ ını olu¸turmaya. Yukarıda “Dusman” adlı sınıfımızı olu¸turmu¸tuk: s s s class Dusman: Dusman sınıfı henüz bu haliyle hiçbir sey miras almı¸ de˘ il. oyunun ba¸ında olu¸turdu˘ umuz oyuncunun bazı özellikleri vardı. bu yeni olu¸turdu˘ umuz “Dusman” s g s g adlı sınıfa miras verdik. s s g fabrika. s Hatırlarsanız. O halde nasıl yapaca˘ ız bunu? ˙ste burada img I¸ dadımıza Python sınıflarının “miras alma” özelli˘ i yeti¸iyor. Yani onun da: g s enerjisi 50. . Yoksa sınıfımız kullanılamaz durumda olur. çok i¸. s s O halde hemen bir adet dü¸man olu¸turalım: s s class Dusman: “Dü¸man”ımızın gövdesini olu¸turduk.20. ) ˙ s Isterseniz dü¸manımızın da buna benzer özellikleri olsun. i¸çi gibi. . Ama s g böyle. ona s s ¸ g s bir ki¸ilik kazandırmaya. Simdi hatırlarsanız oyuncu için bunu söyle yapmı¸tık: ¸ ¸ s class Oyun: def __init__(self): enerji = 50 para = 100 fabrika = 4 isci = 10 Simdi aynı seyi “Dusman” sınıfı için de yapaca˘ ız. Dusman sınıfının durumunu Python’cada söyle ifade edebiliriz: ¸ “Dusman sınıfı Oyun sınıfını miras aldı” (Dusman inherits from Oyun) Bu haliyle kodlarımız henüz eksik. Simdilik söyle bir sey yazıp sınıfımızı kitabına uyduralım: ¸ ¸ ¸ class Dusman(Oyun): pass dsman = Dusman() Yukarıda pass ifadesini neden kullandı˘ ımızı biliyorsunuz. Olu¸turdu˘ umuz oyuncu isterse oyun içinde fabrika da kurabiliyor. (enerji. para. Mesela dü¸s s manımız da oyuncunun sahip oldu˘ u özelliklerin aynısıyla oyuna ba¸lasın. Yani. Hemen bir örnek yapalım. O yüzden idareten oraya bir pass ifadesi yerle¸tirerek gerekli kod blo˘ unu s g geçi¸tirmi¸ oluyoruz. O kısmı bo¸ bırakamayız.8 Miras Alma (Inheritance) Simdiye kadar bir oyuncu olu¸turduk ve bu oyuncuya oyuna ba¸ladı˘ ı anda sahip olaca˘ ı bazı ¸ s s g g özellikler verdik. Hemen miras aldıralım. O yüzden gelin oyuna g biraz hareket katalım! Mesela oyunumuzda bir adet oyuncu dı¸ında bir adet de dü¸man olsun. nasıl Mısır’daki dedenizden size miras kaldı˘ ında dedenizin size g bıraktı˘ ı mirasın nimetlerinden her yönüyle yararlanabiliyorsanız. “kendin çal. i¸çi sayısı ise 10 s olsun. kendin oyna” tarzı bir durumun sıkıcı olaca˘ ı belli. Peki bu özellikleri yeniden tek tek “dü¸¸ ¸ g s man” için de yazacak mıyız? Tabii ki hayır. . s s s . . Yabancılar bu kavrama “inherig s tance” adını veriyorlar. Bunun için ¸ s g sınıfımızı söyle tanımlamamız gerekiyor: ¸ class Dusman(Oyun): Böylelikle daha en ba¸ta tanımladı˘ ımız “Oyun” adlı sınıfı. Ama su anda oraya yazacak s g g ¸ bir kodumuz yok.

“Dusman” adlı s g ¸ s g sınıfımız daha önce tanımladı˘ ımız “Oyun” adlı sınıfı miras alıyor.Daha sonra oraya yazaca˘ ımız kod bloklarını hazırladıktan sonra oradaki pass ifadesini sileg ce˘ iz.fabrikakur(4) 4 adet fabrika kurdunuz! Tebrikler! Gördü˘ ünüz gibi dü¸manımız kendisine 4 adet fabrika kurdu!.goster() enerji: 50 para: 100 fabrika: 4 i¸çi: 10 s Dikkat ederseniz..goster() enerji: 47 para: 90 fabrika: 8 i¸çi: 10 s Dü¸manımızın durumuna s Evet. Oyun sınıfının bir fonksiyonu olan goster()‘i “Dusman” sınıfı içinden de g çalı¸tırabildik.. g s bakalım: >>> dsman. Bunu hemen test edelim: >>> dsman. g Simdi bakalım bu sınıfla neler yapabiliyoruz? ¸ Bu kodları. Dedi˘ imiz gibi.enerji 50 >>> dsman. Oyun ve Dusman sınıfları aynı de˘ i¸kenleri kullandıkları halde birindeki gs de˘ i¸iklik öbürünü etkilemiyor. Bir de kendi durumumuzu s s s kontrol edelim: >>> macera.isci 10 Dusman sınıfı aynı zamanda Oyun sınıfının fabrikakur() adlı fonksiyonuna da eri¸ebiliyor: s dsman. Üstelik Dusman içinde bu de˘ i¸kenleri tekrar tanımlamak zorunda kalmadan.. s gs ˙ Istersek bu de˘ i¸kenlere teker teker de ula¸abiliriz: gs s >>> dsman. Dolayısıyla “Dusman” adlı g sınıf “Oyun” adlı sınıfın bütün özelliklerine sahip. Yani dü¸manımızın yeni bir fabrika kurması bizim de˘ erlerimizi gs s g de˘ i¸ikli˘ e u˘ ratmıyor. gs g g Simdi söyle bir sey yapalım: ¸ ¸ ¸ . dü¸manımızın fabrika sayısı artmı¸. yazının ba¸ında anlattı˘ ımız sekilde çalı¸tıralım.goster() enerji: 50 para: 100 fabrika: 4 i¸çi: 10 s Gördü˘ ünüz gibi. enerjisi ve parası azalmı¸.

” niteliklerin kaybolmasını engelliyoruz.goster() enerji: 50 para: 100 fabrika: 4 i¸çi: 10 s ego: 0 Hemen Gördü˘ ünüz gibi dü¸manımızın özellikleri arasında oyuncumuza ilave olarak bir de “ego” g s adlı bir nitelik var. Daha sonra yazaca˘ ımız s g g fonksiyonda dü¸manımız bize zarar verdikçe egosu büyüyecek. . vb. self.ego dsman = Dusman() Tıpkı “__init__” fonksiyonunda oldu˘ u gibi. Ekranda bunu göremememizin g s nedeni tabii ki kodlarımızda henüz bu niteli˘ i ekrana yazdıracak bir “print” deyiminin yer alg maması.ego = 0 def goster(self): Oyun.__init__(self) self. “enerji.__init__(self)” ifadesiyle “Oyun” adlı sınıfın “__init__” fonksiyonu içinde yer alan bütün nitelikleri. Simdi gelin bu fonksiyonu s ¸ yazalım: . oyuncunun özelliklerine ek olarak bir de “ego” adlı bir niteli˘ i olsun. . öteki de˘ i¸kenlerin de gs gs yazdırılmasını sa˘ ladık. . Bunu önlemek için g söyle bir sey yapmamız gerekir: ¸ ¸ class Dusman(Oyun): def __init__(self): Oyun. ˙ Isterseniz bu özelli˘ i daha önce de yaptı˘ ımız gibi ayrı bir fonksiyon ile halledelim: g g class Dusman(Oyun): def __init__(self): Oyun. “Dusman” adlı sınıfın __init__ fonksiyonu içine kopyalıyoruz.ego = 0 Burada “Oyun.__init__(self) self. Çünkü burada yeni bir “__init__” fonksiyonu tanıms g ladı˘ ımız için. Bunun ba¸langıç de˘ erini “0” olarak ayarladık.Dü¸manımızın.. g Simdi artık dü¸manımızın bütün niteliklerini istedi˘ imiz sekilde olu¸turmu¸ olduk. Kodlarımızı çalı¸tırdı˘ ımızda biz ekranda ¸ s s g göremesek de aslında “ego” adlı niteli˘ e sahiptir dü¸manımız. burada da “Oyun.ego = 0 Bu kodları çalı¸tırdı˘ ımızda hata alırız. gs Aslında bu haliyle kodlarımız düzgün sekilde çalı¸ır. Mesela s g dü¸manımız bize her zarar verdi˘ inde egosu büyüsün!. s g Önce söyle deneyelim: ¸ class Dusman(Oyun): def __init__(self): self. ¸ s g ¸ s s deneyelim: >>> dsman. bu yeni fonksiyon kendini Oyun sınıfının __init__ fonksiyonunun üzerine yazıyor. Böylece “ego” de˘ i¸kenini yazdırırken. para. g Dolayısıyla Oyun sınıfından miras aldı˘ ımız bütün nitelikleri kaybediyoruz.ego” de˘ i¸kenini tanımlarken. .goster(self)” ifadesi yardımıyla g “Oyun” sınıfının goster() fonksiyonu içindeki de˘ i¸kenleri “Dusman” sınıfının goster() gs fonksiyonu içine kopyaladık. .goster(self) print "ego:". Böylece “self..

enerji .fabrika = 4 self.__init__(self) self.10 print miktar. "adet fabrika kurdunuz! Tebrikler!" else: print "Yeni fabrika kuramazsınız. self.fabrika = miktar + self.ego def fabrikayik(self. Neden? Çok basit. self.ego = 0 def goster(self): .enerji > 3 and self.__init__(self) self.miktar self.miktar): if self.ego + 2 print "Tebrikler.fabrika self.para print "fabrika:". Kodlarımızın en son halini topluca görelim isterseniz: class Oyun: def __init__(self): self. self. Çünkü kendi fabrikalarımızı de˘ il oyuncunun fabrikalarını yıkmak g g istiyoruz!. miktar.ego = self. fabrikayik() fonksiyonu içindeki de˘ i¸keni “macera.enerji print "para:".ego = 0 def goster(self): Oyun.fabrika . Yani bir önceki “Oyun” adlı sınıfın “örne˘ ini” (instance) kullandık.isci s def fabrikakur(self.para = 100 self.fabrikayik(2) Biz burada “2” adet fabrika yıkmayı tercih ettik.miktar): macera.fabrika = macera.para = self.para > 10: self. su kodu çalı¸tırarak oyuncumuzun kurdu˘ u fabrikaları yıkabiliriz: ¸ s g >>> dsman.goster(self) print "ego:"..isci = 10 def goster(self): print "enerji:".fabrika” seklinde gs ¸ yazdık.enerji = 50 self. self. Oyuncunun".. Burada.enerji = self. “Dusman” sınıfının g de˘ il. self.class Dusman(Oyun): def __init__(self): Oyun. .para .. "adet fabrikasını yıktınız!" print "Üstelik egonuz da tavana vurdu!" dsman = Dusman() Dikkat ederseniz. Yeterli enerjiniz/paranız yok!" macera = Oyun() class Dusman(Oyun): def __init__(self): Oyun.3 self. .fabrika print "i¸çi:".

fabrika”).ego = self. "adet fabrika kurdunuz! Tebrikler!" else: print "Yeni fabrika kuramazsınız. isimlendirmeleri de biraz de˘ i¸tirerek standartla¸tırdı˘ ımıza s s g gs s g dikkat edin: class Oyun: def __init__(self): self.goster(self) print "ego:". gs g g Artık kodlarımız didiklenmek üzere sizi bekliyor.enerji > 3 and self.3 self. Oyuncunun".fabrika self.isci = 10 def goster(self): print "enerji:".fabrika .__init__(self) def fabrikakur(self. miktar.fabrika print "i¸çi:". self. fonksiyon ba¸lıklarını ça˘ ırırken do˘ rudan sınıfın kendi adını kullanıyoruz (mesela s g g “Oyun. self.enerji .para . “örne˘ i” (instance) kullanıyoruz.isci s oyun = Oyun() class Oyuncu(Oyun): def __init__(self): Oyun. ¸ g para. bu konunun zihninizde iyice yer etmesini sa˘ layın. Burada yapılan seyleri iyice anlayabilmek için ¸ kafanıza göre kodları de˘ i¸tirin.miktar): if self. Dikkat ederg g seniz. "adet fabrikasını yıktınız!" print "Üstelik egonuz da tavana vurdu!" dsman = Dusman() En son olu¸turdu˘ umuz fonksiyonda nerede “Oyun” sınıfını do˘ rudan adıyla kullandı˘ ımıza s g g g ve nerede bu sınıfın “örne˘ inden” (instance) yararlandı˘ ımıza dikkat edin. “enerji. Örne˘ in.para print "fabrika:". Bir fonksiyon içindeki de˘ i¸kenleri ça˘ ırırken ise (mesela “macgs g era.10 print miktar.enerji = 50 self.fabrika = miktar + self. Böylece sınıfımız daha derli toplu bir görünüm kazang mı¸ olur. Neyi nasıl de˘ i¸tirdi˘ inizde ne gibi bir sonuç elde etti˘ inizi gs gs g g dikkatli bir sekilde takip ederek. Yani de˘ i¸kenleri ça˘ ırırken örne˘ i kullanın.enerji = self. g E˘ er bir fonksiyon içindeki de˘ i¸kenleri g gs ça˘ ırırken de sınıf isminin kendisini kullanmak isterseniz. ifadeyi “Oyun(). self. Yeterli enerjiniz/paranız yok!" . A¸a˘ ıdaki kodlar içinde. self.ego def fabrikayik(self.para > 10: self. ¸ g Aslında yukarıdaki kodları daha düzenli bir sekilde de yazmamız mümkün.. Ama siz böyle yapmayın. fabrika” gibi nitelikleri ayrı bir sınıf halinde düzenleyip. self.ego + 2 print "Tebrikler.para = self.Oyun. öteki sınıfların do˘ rudan bu g sınıftan miras almasını sa˘ layabiliriz.__init__(self)” sekg ¸ linde yazmanız gerekir.para = 100 self..miktar): macera.fabrika = 4 self.__init__(self)”).enerji print "para:".miktar self.fabrika = macera.

Bunu söyle yapabiliriz: s ¸ class Dusman(Oyun): def __init__(self): Oyun.ego = 0 Gördü˘ ünüz gibi “Dusman” sınıfı için “__init__” fonksiyonunu tanımlarken “fabrika” niteli˘ ini g g “del” komutuyla siliyoruz. "adet fabrikasını yıktınız!" print "Üstelik egonuz da tavana vurdu!" dusman = Dusman() Bu kodlar hakkında son bir noktaya daha de˘ inelim. Bu silme i¸lemi sadece “Dusman” sınıfı için geçerli oluyor. Oyuncu s tarafından de˘ il.ego = self.__init__(self) del self. Öteki sınıflar ve daha sonra olu¸turulacak gs s yeni sınıflar bu i¸lemden etkilenmez. Oyuncunun".” Dolayısıyla bu de˘ i¸iklik sadece o “bölgeyi” etkiliyor.ego def fabrikayik(self. s Küçük bir not: Burada “bölge” olarak bahsetti˘ imiz sey aslında Python’cada “isim alanı” g ¸ (namespace) olarak adlandırılıyor.yaz) dugme. miktar. Yani aslında “del” komutuyla herhangi bir seyi sildi˘ imiz s ¸ g yok! Sadece “eri¸imi engelliyoruz”.ego + 2 print "Tebrikler. Mesela yukarıda “Dusman” sınıfı için “ego” adlı yeni gs bir nitelik tanımlamı¸tık.fabrika = oyuncu.miktar): oyuncu.oyuncu = Oyuncu() class Dusman(Oyun): def __init__(self): Oyun. ¸ “del komutu yardımıyla fabrika adlı de˘ i¸kene Dusman adlı bölgeden eri¸ilmesini engelliygs s oruz.fabrika self.goster(self) print "ego:". Yukarıda verdi˘ imiz örne˘ i hatırlıyorsunuz: ¸ g g from Tkinter import * class Arayuz: def __init__(self): pencere = Tk() dugme = Button(text="tamam". Bu nitelik sadece “Dusman” tarafından kullanılabiliyordu.miktar self.__init__(self) self.fabrika .pack() def yaz(self): print "Hadi eyvallah!" .ego = 0 def goster(self): Oyun. Simdi bir örnek de Tkinter ile yapalım. ama s Dusman’ın oyun ba¸langıcında fabrikası olsun istemiyoruz. Diyelim ki Oyuncu’nun oyuna ba¸larken “fabrika”ları olsun istiyoruz. istersek varolan bir niteli˘ i g ¸ g iptal de edebiliriz.command=self. Bunu söyle de ifade edebiliriz. Hatırlarsanız oyuna ba¸larken olu¸turulan g s s niteliklerde de˘ i¸iklik yapabiliyorduk. self. Bu i¸lem s s öteki sınıfları etkilemiyor. yeni bir nitelik belirlemek yerine. Aynı sekilde.

__init__(self) self. çünkü muhtemelen Python’un s sonraki sürümlerinden birinde (büyük ihtimalle Python 3.command=self. O yüzden g s g sınıfları istersek parantezsiz olarak tanımlayabiliyoruz. g 20. “miras alma” (inheritance) özelli˘ ini kullanmak için miras alaca˘ ımız sınıfın o anda kulg g landı˘ ımız modül içinde olması sart de˘ il. öntanımlı olarak “object” adlı sınıfı miras almanız gerekiyor.pack() def yaz(self): print "Hadi eyvallah!" uygulama = Arayuz() uygulama. Tkinter’in “Frame” adlı sınıfını miras aldık. Eski tip sınıflar ile yeni tip sınıflar arasındaki en büyük fark sudur: ¸ Eski tip sınıflar söyle tanımlanır: ¸ class Deneme: Yeni tip sınıflar ise söyle tanımlanır: ¸ class Deneme(object) Gördü˘ ünüz gibi.text="tamam".yaz) self.pencerearaclari() def pencerearaclari(self): self. Dolayısıyla s politikamız su olacak: ¸ . Yukarıdaki kodları dikkatlice inceleyin. Ba¸ta biraz karı¸ık gibi s s görünse de aslında daha önce verdi˘ imiz basit örneklerden hiç bir farkı yoktur. Ancak korkmanızı gerektirecek kadar fark yoktur bu iki sınıf tipi arasında. Python’da ¸ g iki tip sınıf vardır: Eski tip sınıflar ve yeni tip sınıflar.0’da) eski tip sınıflar kullanımdan kaldırılacaktır.dugme = Button(self.pack() self. E˘ er kodlarınız içinde gerçekten miras almanız gereken s g ba¸ka bir sınıf yoksa.uygulama = Arayuz() Bu örnek gayet düzgün çalı¸sa da bu sınıfı daha düzgün ve düzenli bir hale getirmemiz s mümkün: #!/usr/bin/env python #-*-coding:utf-8-*from Tkinter import * class Arayuz(Frame): def __init__(self): Frame. Ayrıca hangi sınıf tipini kullanırsanız kullanın sorun ya¸as mazsınız.mainloop() Burada dikkat ederseniz. Burada oldu˘ u gibi.dugme.9 Eski ve Yeni Sınıflar Simdiye kadar verdi˘ imiz sınıf örneklerinde önemli bir konudan hiç bahsetmedik. Yeni tip sınıflarda ise her sınıf mutlaka ba¸ka bir sınıfı miras almalıdır. ba¸ka modüllerin içindeki g ¸ g g s sınıfları da miras alabiliyoruz. Ama tabii ki kendimizi yeni tipe alı¸tırmakta fayda var. Buradan anlayaca˘ ımız g gibi. eski tip sınıflarda ba¸ka bir sınıfı miras alma zorunlulu˘ u yoktur.

Yine bu pass ifadesini kullanarak ba¸ka bir sey daha s s ¸ yapabiliriz.... ama o anda yazacak bir seyimiz olmadı˘ ında sırf bir “yer tutucu” vazifesi g ¸ g görsün diye o pass ifadesini kullanmı¸tık. 2475] Buradan ö˘ rendi˘ imiz ba¸ka bir sey de..sonuc Zaten 2475 ˙ Istersek sınıfımızın son halini. Dolayısıyla sözlüklere ait su i¸lemg g ¸ s ler sınıfımız için de geçerlidir: sinifimiz.values() [55. istersek o sınıfın niteliklerini etkile¸imli olarak ¸ s de˘ i¸tirebiliyoruz. Ayrıca dikkat ederseniz. parametresiz olarak örnekliyoruz sınıfımızı.. ’sayi1’: 45. ’sayi1’.sayi1 = 45 sinifimiz. Önce sınıfımızı örnekliyoruz: s g sinifimiz = BosSinif() Gördü˘ ünüz gibi BosSinif() seklinde. g g s ¸ g gs g Yani bir sınıfı her seyiyle tanımladıktan sonra.“Ya bir sınıfı miras al. sınıfların içeri˘ inin dinamik olarak de˘ i¸tirilebilece˘ idir. hem de örnek belirleme s i¸ini komut satırından halledece˘ iz. Ama bu pek do˘ ru bir yöntem olmazdı. ’sonuc’] sinifimiz. Yine dikkat ederseniz sınıfımız için bir g g “örnek” (instance) de belirtmedik.__dict__. Sınıfların yapısı gere˘ i bir kod blo˘ u belirts g g memiz gerekti˘ inde. gs . ya da miras alman gereken herhangi bir sınıf yoksa.keys() [’sayi2’. Simdi bo¸ olan sınıfımıza “nitelikler” ekliyoruz: ¸ s >>> >>> >>> >>> sinifimiz. Yukarıda hatırlarsanız “pass” ifadesini kullanmı¸tık. Çünkü her ne kadar eski tip sınıflar sons g raki bir Python sürümünde tedavülden kaldırılacaksa da. “object” adlı sınıfı miras al. eski ve yeni sınıflar arasındaki en temel fark budur. s s sınıfımızı tanımlarken “yeni sınıf” yapısını kullandık. g ¸ parantez içinde bir parametre belirtirseniz hata mesajı alırsınız. Python sınıflarının __dict__ metodu yardımıyla görebiliriz: sinifimiz.__dict__ {’sayi2’: 55.sayi1 * sinifimiz. etrafta eski sınıflarla yazılmı¸ bolca s kod göreceksiniz.sonuc = sinifimiz.__dict__... g Aslında daha en ba¸ta hiç eski tip sınıfları anlatmadan do˘ rudan yeni tip sınıfları anlatmakla i¸e s g s ba¸layabilirdik.sayi2 sinifimiz.. 45. Özel olarak miras alaca˘ ımız bir sınıf g olmadı˘ ı için do˘ rudan “object” adlı sınıfı miras aldık. Dolayısıyla sadece yeni tip sınıfları ö˘ renmek mevcut tabloyu eksik algılag mak olacaktır. ’sonuc’: 2475} Gördü˘ ünüz gibi sınıfın içeri˘ i aslında bir sözlükten ibaret. Hem sınıfın içini doldurma i¸ini. Su örne˘ e bakalım: ¸ g class BosSinif(object): pass Böylece içi bo¸ da olsa kurallara uygun bir sınıf tanımlamı¸ olduk.sayi2 = 55 sinifimiz.” Dedi˘ imiz gibi.

Bu yazımızda bizim yapmaya çalı¸tı˘ ımız sey.20. Okuyucu bu yazıdan sonra NTP’ye ili¸kin ba¸ka kaynakları daha s s bir kendine güvenle inceleme imkanına kavu¸acak ve okudu˘ unu daha kolay anlayacaktır. Bu yazıdaki amaç NTP gibi g s s g çetrefilli bir konuyu okuyucunun gözünde bir nebze de olsa sevimli kılabilmek. s g . Nesne Tabanlı Programlama’ya hızlı bir giri¸ yapmı¸ oluyoruz. Çünkü NTP su birkaç s s ¸ sayfada anlatılanlardan ibaret de˘ ildir. E˘ er okuyucu bu yazı sayesinde NTP hakkında hiç g de˘ ilse birazcık fikir sahibi olmu¸sa kendimizi ba¸arılı sayaca˘ ız. okuyug s g ¸ cuya NTP hakkında bir fikir vermektir. konuyu kolay hazmedilir bir hale getirmektir. Aslında daha do˘ ru s g bir ifadeyle.10 Sonuç Böylece “Nesne Tabanlı Programlama” konusunun sonuna gelmi¸ oluyoruz.

birbirleri arasında tanımlı ili¸kiler bulunabilen bilgiler kümesidir. Biz her zaman oldu˘ u gibi i¸in teknik g s boyutuyla de˘ il. Ama esasında bizim g veritabanı tanımı üzerinde fazlaca durmamıza gerek yok.python. güncels lenebilir. içinde veri barındıran bir “¸ey”dir.org/moin/DatabaseInterfaces adresindeki listeyi inceleyebilirsiniz. herkesin bildi˘ i ve kuls g landı˘ ı anlamıyla. Biz bunlar içinde.BÖLÜM 21 Sqlite ile Veritabanı Programlama 21. sistematik eri¸im imkânı olan. hiçbirimizin yabancısı oldu˘ u bir kavram de˘ il. Mesela Vikipedi’de veritabanı söyle tanım¸ lanıyor: Bilgisayar terminolojisinde. veritabanının ne demek oldu˘ unu gayet iyi ifade ediyor. taktik boyutuyla ilgilenmeyi tercih edece˘ iz. Veritabanı. s Python’la veritabanı programlama i¸lemleri s için pek çok alternatifimiz var. Bizi s esas ilgilendiren de zaten terimin teknik anlamıdır. teknik g g anlamının dı¸ında. programlarca s ¸ s i¸lenebilecek veri yı˘ ınıdır. g 349 . Python’daki ileri düzey konulardan biri olan veritabanı programlamayı (database programming) inceleyece˘ iz. bir bilgisayarda sistematik sekilde saklanmı¸.1 Giri¸ s Bu bölümde. ¸ g Veritabanı kelimesinin günlük kullanımdaki anlamı dı¸ında bir de teknik anlamı vardır. içinde veri g s barındıran her seye veritabanı dendi˘ ini duyarsınız. s g Yukarıdaki tanım. Python’la hangi veritabanı sistemlerini kullanabilece˘ inizi görmek için g http://wiki. günlük hayatta da sıkça kullanıyoruz. O halde yava¸ yava¸ i¸e koyulg g s s s maya ba¸layalım. Peki nedir bu “veritabanı” denen sey? g ¸ Esasında veritabanı. basitli˘ i ve kullanım kolaylı˘ ı nedeniyle Sqlite adlı veritabanı yönetim g g g sistemini kullanaca˘ ız. Biz bu kelimeyi. ta¸ınabilir. s s Bir ba¸ka tanımı da. sadeli˘ i. hakikaten. Günlük kullanımda. yönetilebilir.

Sqlite da bu verileri bir tablo yapısı içinde tutar. bu veritabanı sisteminin yapısını anlamak da öyle zor bir i¸ s g s de˘ ildir. Daha do˘ rusu. g hemen yola koyulalım. Bu sayede. s g s g verileri sonradan kullanılmak üzere içinde tutan bir sistemdir. ¸ • Sqlite. g . Yani aslında bir Sqlite veritabanı g içindeki veriler söyle bir yapıya sahiptir: ¸ Sütun 1 De˘ er 1/1 g De˘ er 1/2 g De˘ er 1/3 g De˘ er 1/4 g Sütun 2 De˘ er 2/1 g De˘ er 2/2 g De˘ er 2/3 g De˘ er 2/4 g Sütun 3 De˘ er 3/1 g De˘ er 3/2 g De˘ er 3/3 g De˘ er 3/4 g Sütun 4 De˘ er 4/1 g De˘ er 4/2 g De˘ er 4/3 g De˘ er 4/4 g Sütun 5 De˘ er 5/1 g De˘ er 5/2 g De˘ er 5/3 g De˘ er 5/4 g Sqlite içinde olu¸turulan yukarıdakine benzer her tablonun bir de ismi vardır. satabilir ve ticari veya ticari olmayan uygulamalarınızda gönül rahatlı˘ ıyla kullang abilirsiniz. Bu özelliklerine bakarak. Yukarıdaki sebeplerden ötürü. • Sqlite’ın “sade” ve “basit” olması sizi yanıltmasın. Bazı veritabanlarını kullanabilmek için arka planda bir veritabanı sunucusu çalı¸tırıyor olmanız gerekir. veritabanları. Mesela. ¸ Dolayısıyla e˘ er kullandı˘ ınız Python sürümü 2. Hatta GNOME masaüstü ortamının ¸ sevilen müzik ve video çalarlarından Banshee’de de veritabanı olarak Sqlite kullanıldı˘ ını g söyleyelim. s ¸ Google. Gelin isterseniz Sqlite’ın bazı avantajlarına söyle bir göz gezdirelim: ¸ • Her seyden önce Sqlite Python’un 2. Sqlite’ın yeteneksiz bir veritabanı sistemi oldu˘ unu dü¸ünmeyin. de˘ i¸ikli˘ e u˘ ratag gs g g bilir..3 Sqlite’ın Yapısı Bu bölümün en ba¸ında verdi˘ imiz veritabanı tanımından da anla¸ılaca˘ ı gibi.5 veya üstü ise Sqlite’ı Python’daki herg g hangi bir modül gibi içe aktarabilir ve kullanmaya ba¸layabilirsiniz. bu tabloya bir de ad vermemiz gerekir. Apple. s • Sqlite herhangi bir yazılım veya sunucu kurulumu gerektirmez. Bu yüzden Sqlite’ın yapısını anlamak büyük s g önem ta¸ır. s s g Dolayısıyla Sqlite kodlarının her zerresini istedi˘ iniz gibi kullanabilir. Mesela yukarıdaki s tabloya “De˘ erler” adını verdi˘ imizi varsayabilirsiniz.21.2 Neden Sqlite? Dedi˘ imiz gibi. g g Sqlite ile çalı¸ırken veriler üzerinde yapaca˘ ımız i¸lemleri.5 sürümlerinden bu yana bu dilin bir parçasıdır. Sqlite’ta s ise böyle bir sey yapmazsınız. s • Sqlite özgür bir yazılımdır. Bugün Sqlite’ı aktif olarak kulg s lanan pek çok büyük ve tanınmı¸ sirket bulunur. Peki neden Sqlite? g Sqlite’ın öteki sistemlere göre pek çok avantajı bulunur.. O halde 21. g s g Ama biz bütün bu alternatifler içinde Sqlite’ı tercih edece˘ iz. Mozilla/Firefox. Symbian ve Sun bu sirketlerden bazılarıdır. s g Sqlite ile bir tablo olu¸tururken. Bütün ili¸kisel veritabanlarında s oldu˘ u gibi. Gördü˘ ünüz gibi. öteki pek çok veritabanı alternatifine göre basittir. Adobe. bu modülü kullanabilmek için sunucu konfigürasyonu yapmaya da gerek yoktur. Python’da veritabanı i¸lemleri için kullanabilece˘ iniz pek çok alternatif bulunur. Bu yüzden Sqlite’ı çok kısa bir sürede kavrayıp kullanmaya ba¸layabilirsiniz. yukarıdaki tablonun adını ve bu s g s tablodaki sütunları kullanarak gerçekle¸tirece˘ iz. veritabanı konusunu Sqlite üzerinden anlataca˘ ız. Bu yazılımın ba¸tan a¸a˘ ı bütün kodları kamuya açıktır.

connect("deneme.db adlı bir veritabanı yoksa. Ancak ben konuyu ans latırken.db") #GNU/Linux >>> v = sq. Sqlite.connect("/home/istihza/test. Python’un 2.. Ancak isterseniz sqlite3 ile geçici bir veritabanı da olu¸turabilirsiniz: s s >>> vt = sqlite3.4 Veritabanıyla Baglantı Kurmak Bu bölümde sqlite modülünü kullanarak bir veritabanına nasıl ba˘ lanaca˘ ımızı. Mesela: g >>> import sqlite3 as sql Veya: >>> import sqlite3 as lite Böylece sqlite3 modülünü “sql” veya “lite” adıyla içe aktarmı¸ olduk. bu ada sahip bir g g veritabanı olu¸turulur. Bu yüzden. bu modülü kullanabilmek için öncelikle modülü içe aktarmamız gerekiyor. E˘ er zaten bu adla bir veritabanı dosyanız varsa.connect("veritabanı_adı") connect() metoduna verdi˘ imiz “varitabanı_adı” adlı argüman kullanaca˘ ımız veritabanının g g adıdır. sqlite3 bu veritas g banına ba˘ lanacaktır.. Mesela: s >>> vt = sqlite3. Dolayısıyla. g Elbette isterseniz connect() metoduna argüman olarak tam dosya yolu da verebilirsiniz: >>> import sqlite3 as sq >>> v = sq.˘ 21.db") #Windows Bu komut yardımıyla sabit disk üzerinde bir dosya olu¸turmu¸ veya varolan bir dosyaya ba˘ lans s g mı¸ oluyoruz. E˘ er belirtilen isimde bir veritabanı sistemde bulunmuyorsa o adla yeni bir veritabanı g olu¸turulacaktır. tahmin edebilece˘ iniz gibi.db") E˘ er bu komutu verdi˘ iniz dizin içinde deneme. elimizde herg g hangi bir veritabanı yoksa veritabanını nasıl olu¸turaca˘ ımızı inceleyece˘ iz. s g g Dikkat ederseniz burada bir sqlite modülünden söz ettik. modülü import sqlite3 seks g ¸ linde içe aktarmı¸ız gibi davranaca˘ ım. RAM üzerinde g g . bu modülü içe s aktarmak için import sqlite3 ifadesini kullanmamız gerekiyor. E˘ er arzu ederseniz.connect("c:/documents and settings/fozgul/desktop/test.connect(":memory:") Olu¸turdu˘ unuz bu geçici veritabanı sabit disk üzerinde de˘ il RAM (bellek) üzerinde çalı¸ır. E˘ er bu isim size çok uzun g geliyorsa veya modül adında sayıların ve harflerin birlikte bulunması nedeniyle hem sayı hem de harf girmeyi bir angarya olarak görüyorsanız elbette sqlite3 modülünü farklı bir adla da içe aktarabilece˘ inizi biliyorsunuz.5 sürümünden bu yana Python’un s g bir parçasıdır: >>> import sqlite3 Python’da Sqlite veritabanı sistemine ait modül “sqlite3” adını ta¸ır. Bu g bölümün ba¸ında da söyledi˘ imiz gibi. Bu fonksiyonu su sekilde kullanıyoruz: g ¸ ¸ >>> sqlite3. okur açısından kafa karı¸ıklı˘ ına sebep olmamak için. s g Gelelim bu modül yardımıyla nasıl veritabanı olu¸turulaca˘ ına. s g g s Veritabanını kapattı˘ ınız anda da bu geçici veritabanı silinir. Bunun için sqlite3 mods g ülünün connect() adlı fonksiyonundan yararlanaca˘ ız.

veritabanını o anda g ¸ g içinde bulundu˘ unuz dizin içinde olu¸turuyor. Dikkatinizi çekmek istedi˘ im bir nokta da sudur: Gördü˘ ünüz gibi Sqlite. MySQL veritabanları /var/lib/mysql gibi bir dizinin içinde tutulur.. s Dilerseniz simdi basit bir örnek yaparak neyin ne oldu˘ unu anlamaya çalı¸alım: ¸ g s >>> im.5 Veri Giri¸ i s Önceki bölümün sonunda söyledi˘ imiz gibi. g Geçici veritabanı olu¸turmak. . soyisim)") Hatırlarsanız. veritabanı üzerinde i¸lem yapag g s s s bilmek için ilk adım olarak bir imleç olu¸turmamız gerekir..cursor() ˙ Imleci olu¸turduktan sonra artık önümüz iyice açılıyor.. Benim burada büyük harf kullanmaktaki amacım SQL komutlarının. g s I¸ g ¸ “adres_defteri” adlı bir tablo olu¸turup. bir imleç nesnesi olu¸turduktan sonra bunun g s execute() metodunu kullanarak SQL komutlarını i¸letebiliyoruz. Burada CREATE TABLE adres_defteri (isim. Sqlite veritabanı sisteminin tablo benzeri bir yapıya sahip oldu˘ unu ve bu sisg temdeki her tablonun da bir isminin bulundu˘ unu söylemi¸tik. bo¸ karakter dizisiyle olu¸turulan geçici g s s veritabanları da veritabanı ba˘ lantısının kesilmesiyle birlikte ortadan kalkacaktır.. bu tabloya “isim” ve “soyisim” adlı iki sütun eklemeks ten ibarettir. Veritabanı olu¸turduktan sonra. Bu karakter dizisindeki CREATE TABLE kısmı bir SQL komutu olup. yazdı˘ ınız koddan kaynaklandı˘ ından da emin olabilirsiniz. g g g Çünkü. s g Burada CREATE TABLE ifadesini büyük harflerle yazdık.execute("CREATE TABLE adres_defteri (isim. yazdı˘ ınız bir kodu test ederken bir hatayla kar¸ıla¸ırsanız sorunun veritag s s banı içinde varolan verilerden de˘ il. Yani aslında söyle bir sey olu¸turmu¸ oluyoruz: ¸ ¸ s s isim soyisim Ayrıca olu¸turdu˘ umuz bu tablonun adının da “adres_defteri” oldu˘ unu unutmuyoruz. s g soyisim) tek bir karakter dizisidir. sırf test amaçlı tuttu˘ unuz bir veritabanını disk s g g üzerinde olu¸turmak yerine RAM üzerinde olu¸turmayı tercih edebilirsiniz. geçici veris s tabanları sayesinde. s g g Bu i¸lemleri nasıl yaptı˘ ımıza dikkat edin. Sonradan nasıl olsa silece˘ iniz. Böylece. ˙ste burada yaptı˘ ımız sey. bu komut bir tablo olu¸turulmasını sa˘ lar.connect("") Gördü˘ ünüz gibi. disk üzerinde de geçici veritabanları olu¸turabilirsiniz. olu¸turulan g s s veritabanlarının önceden tanımlanmı¸ bir dizin içine atıldı˘ ını görecektiniz. Tıpkı :memory: kullanımında oldu˘ u gibi. Mesela MySQL kullanıyor olsaydınız. g ss s s Her seyden öte.. Ayrıca. s g 21. Ancak bu ifadeyi siz isterseniz küçük harflerle de yazabilirsiniz. Örne˘ in GNU/Linux s g g sistemlerinde. bellek üzerinde yapılan i¸lemler sabit disk üzerinde yapılan i¸lemlere göre ¸ s s daha hızlıdır. özellikle çe¸itli testler veya denemeler yaptı˘ ınız durumlarda s s g i¸inize yarar. programın her yeniden çalı¸ı¸ında veritabanı ba¸tan olu¸turulacaktır.. disk üzerinde geçici bir veritabanı olu¸turmak için bo¸ bir karakter dizisi g s s kullandık. Bunun için de söyle bir komut g s ¸ kullanıyoruz: >>> vt = sqlite3. ˙ s Imleç olu¸turmak için cursor() s metodundan yararlanaca˘ ız: g >>> im = vt. dedi˘ imiz gibi. Böylece Sqlite ile nasıl veritabanı ba˘ lantısı kuraca˘ ımızı ve nasıl yeni bir veritabanı olu¸tug g s raca˘ ımızı ö˘ renmi¸ olduk. yukarıda olu¸turdu˘ umuz s s g imlec nesnesinin execute() metodunu kullanarak SQL komutlarını çalı¸tırabilece˘ iz.de˘ il.

Daha sonra bu imlece ait metotlardan yarar¸ s lanarak önemli i¸ler yapabilece˘ iz.. Tahmin edebilece˘ iniz g gibi. g •˙ Imlecimizi de olu¸turduktan sonra önümüz iyice açılmı¸ oldu. ˙ Isterseniz simdi derin bir nefes alıp. INSERT INTO ise S ”.. bunlar tablodaki sütun ba¸lıklarının adını gösteriyor... olu¸turdu˘ umuz tabloya içerik eklememizi sa˘ lıyor.. soyisim) ifadesini görüyoruz. Simdi dir(im) gibi bir kos s ¸ mut kullanarak imlecin metotlarının ne oldu˘ unu inceleyebilirsiniz. Ardından da bu tablo içine isim ve soyisim adlı iki sütun ba¸lı˘ ı yerle¸tirdik. Gördü˘ ünüz gibi.. yukarıda g ¸ olu¸turdu˘ umuz sütun ba¸lıklarının altını dolduraca˘ ız: s g s g >>> im.cursor() s g s gibi bir komut kullanıyoruz... Bu modülün nimetlerinden yararlanabilmek için bunu yapmamız gerekiyordu.“adres_defteri”. Bu komutla RAM üzerinde olu¸¸ s turdu˘ umuz veritabanı. s • Yukarıda iki adet SQL komutu ö˘ rendik. Bunun için yukarıdaki kos mutu söyle yazıyoruz: sqlite3. VALUES .. Tabii ben burada img lece “im” adını verdi˘ inizi varsaydım. Bu i¸lemin ne s g s s kadar kolay oldu˘ unu görüyorsunuz. sqlite3. Bu komut veritag banı içinde bir tablo olu¸turmamızı sa˘ lıyor. Yani aslında yukarıdaki karakter dizisi su anlama gelir: “adres_defteri ¸ ˘ ˙Ç˙NE ‘Fırat’ ve ‘Özgül’ DEGERLER˙N˙ YERLE¸ T˙R. Yukarıdaki karakter dizisi içinde görünen VALUES ise ˘ “DEGERLER” demektir. ˙ s g Ikincisi ise INSERT INTO . Simdi yine buna benzer bir komut yardımıyla. Bunun için connect() adlı s bir fonksiyondan yararlanıyoruz. • sqlite3 modülünü içe aktardıktan sonra bir veritabanına ba˘ lanmamız veya elimizde bir g veritabanı yoksa yeni bir veritabanı olu¸turmamız gerekiyor. g Karakter dizisinin devamında (isim. Özellikle deneme amaçlı i¸lems s ler yapmamız gerekti˘ inde. listede execute() adlı bir metot g g da var. “veritabanı_adı” adlı bir veri¸ g g tabanı varsa Sqlite bu veritabanına ba˘ lanır.. su ana kadar yap¸ ¸ tı˘ ımız seyleri bir gözden geçirelim: g ¸ • Öncelikle sqlite3 modülünü içe aktardık. g g g • Veritabanımızı olu¸turduktan veya varolan bir veritabanına ba˘ landıktan sonra yapmamız s g gereken sey bir imleç olu¸turmak olacaktır. veritabanı içinde adres_defteri adlı bir tablo olu¸turs duk. sabit disk üzerinde bir veritabanı olu¸turmak yerine RAM g s üstünde geçici bir veritabanı ile çalı¸mayı da tercih edebiliriz. ba˘ lantı kesildi˘ i anda ortadan kalkacaktır.. Sqlite’ta bir imleç olu¸turabilmek için db. ˙ ˙ IÇINE YERLE¸ T˙ S IR” anlamına gelir. Bu komut da. Mesela g import sqlite3 as sql veya import sqlite3 as lite gibi.connect(":memory:"). “sqlite3” kelimesini her defasında yazmak bize angarya gibi gelebilece˘ i için bu modülü farklı bir adla içe aktarmayı tercih edebiliriz. Artık imlecin bu execute() metodunu kullanarak SQL komutlarını i¸letebiliriz. çalı¸ma g g s dizini altında bu ada sahip yeni bir veritabanı olu¸turulur.. ’Özgül’)") Burada CREATE TABLE komutundan sonra INSERT INTO adlı yeni bir SQL komutu daha ö˘ reniyg oruz.connect("veritabanı_adı") seklinde kullanıyoruz. Bunlardan ilki CREATE TABLE.. Yani söyle bir tablo olu¸tur”: I I I I S I ¸ s isim Fırat soyisim Özgül Buraya kadar gayet güzel gidiyoruz. Buna göre. Bunları su sekilde kuls g g ¸ ¸ landı˘ ımızı hatırlıyorsunuz: g . s g Yukarıda execute() metodunu kullanarak. Bu fonksiyonu. E˘ er içinde bulundu˘ umuz dizinde. Yani CREATE TABLE ifadesinin mesela “adres_defteri” de˘ i¸keninden kolayca ayırt g gs edilebilmesini istedi˘ im için burada CREATE TABLE ifadesini büyük harflerle yazdım. “isim” ve “soyisim” gibi de˘ i¸kenlerden görsel olarak ayırt edilebilmesini gs sa˘ lamak. CREATE TABLE ifadesi Türkçe’de “TABLO OLU¸ TUR” anlamına geliyor. E˘ er bu adda bir veritabanı yoksa.. Tabii ben burada olu¸turdu˘ unuz veritabanına “db” adını s g verdi˘ inizi varsayıyorum.. olu¸turdu˘ umuz tabloda s s g “isim” ve “soyisim” adlı iki farklı sütun ba¸lı˘ ı olacak.execute("INSERT INTO adres_defteri VALUES (’Fırat’.

Verileri veritabanına “i¸leyebilmek” için bir adım daha atmamız s gerekiyor.coding: utf-8 -*import sqlite3 vt = sqlite3. commit() imlecin de˘ il. soyisim)") >>> im. Simdi bu satırı da beti˘ imize ekleyelim: ¸ g # -*. sehir ve eposta adlı sütunlardan olu¸an. soyisim)""") >>> im. eposta)""") s im. Ama aslında i¸ g g s sadece veri girmeyle bitmiyor.cursor() komutuyla imlecimizi de olu¸turduktan sonra.6 Veri ˙sleme . SQL komutlarını üç tırnak içinde yazmayı da tercih edebilirsiniz.execute("""INSERT INTO adres_defteri VALUES ("Fırat". ¸ehir.coding: utf-8 -*import sqlite3 .>>> im.execute("INSERT INTO adres_defteri VALUES (’Fırat’. ’Özgül’)") Burada bir sey dikkatinizi çekmi¸ olmalı. “personel” adlı s ¸ s bir tablo olu¸turduk.connect(":memory:") im = vt. Bu girdi˘ imiz s g verileri veritabanına i¸leyebilmek için commit() adlı bir metottan yararlanaca˘ ız: s g >>> vt. “Kunek”.com” de˘ erlerini yerle¸tirdik.execute("""INSERT INTO personel VALUES ("Orçun". soyisim. s Ardından. "Özgül")""") Ayrıca üç tırnak kullanmanız sayesinde. vt. Böylece karakter dizisi içindeki tek ve çift tırnakları daha rahat bir sekilde kullanabilirsiniz.commit() Gördü˘ ünüz gibi. "Kunek". "Adana". Ama verileri veritabanına i¸lemedik. "okunek@gmail.execute("""CREATE TABLE personel (isim. soyisim.execute("CREATE TABLE adres_defteri (isim. g 21. Zaten gerçek bir uygulama s yazmadı˘ ımız. henüz test a¸amasında oldu˘ umuz için en iyi yakla¸ım geçici bir veritabanı g s g s olu¸turmak olacaktır.commit() Metodu I¸ Bir önceki bölümde bir Sqlite veritabanına nasıl veri girece˘ imizi ö˘ rendik. “Adana” ve s “okunek@gmail. SQL komutlarımızı s çalı¸tırıyoruz. Mesela su örne˘ e bir bakalım: ¸ g # -*. SQL komutlarını yazmaya ba¸larken çift tırnakla ¸ s s ba¸ladık.execute("""CREATE TABLE adres_defteri (isim. Dolayısıyla karakter dizisini yazarken iç taraftaki Fırat ve Özgül de˘ erlerini yazmak s g için tek tırnak kullanmamız gerekti. Yani: ¸ >>> im. ba˘ lantı nesnesinin (yani burada vt de˘ i¸keninin) g g g gs bir metodudur. Biz henüz sadece verileri girdik.cursor() im. Önce isim. Karakter dizileri içindeki manevra alanınızı geni¸letmek s için. g s Ancak her ne kadar veritabanına veri i¸lemi¸ gibi görünsek de aslında henüz i¸lenmi¸ bir sey s s s s ¸ yoktur. Daha sonra “personel” tablosunun içine “Orçun”.com")""") Burada öncelikle RAM üzerinde geçici bir veritabanı olu¸turduk. uzun satırları gerekti˘ inde bölerek çok daha okunaklı g kodlar da yazabilece˘ inizi biliyorsunuz.

"30 Ocak 2010")""") Verileri veritabanına i¸leyelim: s vt.connect(":memory:") im = vt. ¸ehir.commit() Yukarıdaki kodlar bize söyle bir tablo verdi: ¸ fatura Elektrik miktar 45 ilk_odeme_tarihi 23 Ocak 2010 son_odeme_tarihi 30 Ocak 2010 Buraya kadar olan kısmı zaten biliyoruz. soyisim. adlı bir SQL komutundan yararlanmamız gerekiyor.cursor() im. ilk_odeme_tarihi.vt = sqlite3. Dilerseniz önce bir tablo olu¸turalım: s # -*. bu verileri daha sonra veritabanından geri alabilmektir.com")""") vt. "23 Ocak 2010". Onu da söyle yapıyoruz: g ¸ im. "Kunek".execute("""SELECT * FROM faturalar""") .. son_odeme_tarihi)""") Simdi bu tabloya bazı veriler ekleyelim: ¸ im.execute("""CREATE TABLE personel (isim.FROM. "okunek@gmail.coding: utf-8 -*import sqlite3 vt = sqlite3.connect(":memory:") im = vt. eposta)""") s im. 45.execute("""CREATE TABLE faturalar (fatura.. Simdi bu i¸lemi nasıl ya¸ s paca˘ ımıza bakaca˘ ız..cursor() im. miktar. g g Veritabanından herhangi bir veri alabilmek için SELECT. Bilmedi˘ imiz ise bu veritabanından nasıl veri alag ca˘ ımız. bir veritabanına nasıl veri girece˘ imizi ve i¸leyece˘ imizi gördük.commit() Bu son satırı da ekledikten sonra Sqlite veritabanı içinde söyle bir tablo olu¸turmu¸ olduk: ¸ s s isim Orçun soyisim Kunek sehir ¸ Adana eposta okunek@gmail.execute("""INSERT INTO faturalar VALUES ("Elektrik".com 21.execute("""INSERT INTO personel VALUES ("Orçun".. "Adana". ˙sin asıl önemli g s g I¸ kısmı.7 Veritabanından Veri Almak Yukarıda.

execute("""SELECT * FROM faturalar""") veriler = im. Yani “SELECT FROM faturalar” dedi˘ imizde “faturalardan seç” demi¸ oluyoruz. 45.DAN” anlamı verir.. Yukarıda gördü˘ ümüz SELECT.fetchall() print veriler Bu beti˘ i çalı¸tırdı˘ ımızda söyle bir çıktı alırız: g s g ¸ [(u’Elektrik’...connect(":memory:") im = vt. 45.commit() im.Burada özel bir SQL komutu olan SELECT. Yukarıda biz s fetchall() metoduyla aldı˘ ımız bütün verileri veriler adlı bir de˘ i¸kene atadık. son_odeme_tarihi)""") im.cursor() im. Ama tabii siz bu verileri g istedi˘ iz gibi biçimlendirecek kadar Python bilgisine sahipsiniz..FROM. Burada kulg s landı˘ ımız “*” i¸areti de “her sey” anlamına geldi˘ i için. “FROM” ise ”. g Bu arada.coding: utf-8 -*import sqlite3 vt = sqlite3.DEN/. "23 Ocak 2010".execute("""CREATE TABLE faturalar (fatura. “SELECT * FROM faturalar” ifadesi g s ¸ g “faturalardan her seyi seç” gibi bir anlama gelmi¸ oluyor. Mesela ilk ödeme tarihi yerine ilk_odeme_tarihi ifadesini tercih edin. fetchall() metodu ise seçilen bütün verileri alma i¸levi görür..‘dan faydalandık.fetchall() Burada da ilk defa gördü˘ ümüz bir metot var: fetchall(). Burada joker karakterlerden biri olan “*” i¸aretini kullandı˘ ımıza dikkat edin. u’30 Ocak 2010’)] Gördü˘ ünüz gibi.. .. "30 Ocak 2010")""") vt. ilk_odeme_tarihi.execute("""INSERT INTO faturalar VALUES ("Elektrik".. tablo olu¸tururken sütun adlarında bo¸luk (ve Türkçe karakter) kullanmak iyi bir fikir s s de˘ ildir. u’23 Ocak 2010’. veriler bir liste içinde demet halinde yer alıyor. ¸ s Beti˘ imizi yazmaya devam edelim: g veriler = im..... g gs Artık bu verileri rahatlıkla yazdırabiliriz: print veriler Dilerseniz beti˘ imizi topluca görelim: g # -*. E˘ er keg g limeler arasında mutlaka bo¸luk bırakmak isterseniz bütün kelimeleri tırnak içine alın. miktar.FROM. fetchall() g g imlecin bir metodudur. Mesela: s "ilk odeme tarihi" veya "ilk ödeme tarihi".. SELECT * FROM faturalar ifadesi su s g ¸ anlama gelir: “faturalar adlı tablodaki bütün ö˘ eleri seç!“ g Burada “SELECT” kelimesi “SEÇMEK” demektir. Gördü˘ ünüz gibi.. komutu bir tablodaki verig leri seçiyordu.

içerdeki bilgilerin de˘ erine ve öneg mine de ba˘ lı olarak üçüncü sahısların a˘ zını sulandırabilir. veritabanı içinde #"kullanicilar" adlı bir tablo olu¸turuyoruz. çek veren ki¸i çekin üzerindeki miktarı hem I¸ s s s rakamla hem de yazıyla belirtmeye özen gösterir. Verilerin liste içinde birer demet olarak #nasıl gösterildi˘ine özellikle dikkat ediyoruz. Burada tek ö˘eli bir demet s g #tanımladı˘ımıza dikkat edin (i. Ancak depoladı˘ ınız verilerin ne g ¸ g g kadar de˘ erli ve önemli oldu˘ undan ba˘ ımsız olarak veritabanı güvenli˘ ini sa˘ lamak. s db = sqlite3. Tahmin edebilece˘ iniz gibi. ("selin456". s im = db. Simdi su örne˘ e ¸ s ¸ ¸ g bakalım: # -*. "12345678"). "123123123") ] #veriler adlı liste içindeki bütün verileri kullanicilar adlı #tabloya yerle¸tiriyoruz. Böyle bir durumda epey s ba¸ınız a˘ rıyacaktır.execute("""INSERT INTO kullanicilar VALUES %s""" %(i. Ancak çeki verdi˘ iniz ki¸i bu çek üzerindeki miktarı tahrif ederek artırdı ve banka da g s tahrif edilerek artırılan bu miktarı çeki getiren ki¸iye (hamiline) ödedi. s g ˙ste böyle tatsız bir durumla kar¸ıla¸mamak için. im. "87654321").coding: utf-8 -*import sqlite3 #Deneme amaçlı bir çalı¸ma yaptı˘ımız için veritabanımızı s g #bellek üzerinde olu¸turuyoruz. Bilgiyi bir araya toplayan bu sistem.SQL Injection Python’da veritabanları ve Sqlite konusunda daha fazla ilerlemeden önce çok önemli bir konudan bahsetmemiz gerekiyor. g veriler = [ ("ahmet123". parola)""") #Yukarıda olu¸turdu˘umuz tabloya yerle¸tirece˘imiz verileri s g s g #hazırlıyoruz. Bu tabloda s #kullanıcı_adi ve parola olmak üzere iki farklı sütun var. Ayrıca rakam ve yazılara ekleme yapılmasını da engellemek için rakam ve yazıların sa˘ ına soluna “#” gibi i¸aretler de koyar.execute("""CREATE TABLE kullanicilar (kullanici_adi. ("mehmet321". Böylece çeki g s alan ki¸inin.cursor() #imlecin execute() metodunu kullanarak.8 Veritabanı Güvenligi . kendisine izin verilenden daha fazla bir miktarı elde etmesini engellemeye çalı¸ır.000 TL’lik bir çek ¸ ¸ ¸ s s s s g verdiniz. s s Yukarıdakine benzer bir sey veritabanı uygulamalarında da kar¸ımıza çıkabilir. s s s Simdi söyle bir sey dü¸ünün: Diyelim ki siz bir alı¸veri¸ kar¸ılı˘ ı birine 100.connect(":memory:") #Veritabanı üzerinde istedi˘imiz i¸lemleri yapabilmek g s #için bir imleç olu¸turmamız gerekiyor. veritabanı denen sey oldukça g ¸ hassas bir konudur. Peki veritabanı yönetim sistemleri acaba hangi tehditlerle kar¸ı kar¸ıya? s s SQL komutlarını i¸leten bütün veritabanları için günümüzdeki en büyük tehditlerden birisi hiç s ku¸kusuz kötü niyetli ki¸ilerin SQL’e sızma (SQL injection) giri¸imleridir.)) . siz prog g g g g gramcıların asli görevidir.˘ 21.) g for i in veriler: im.

Bu komut. Kullanıcıyı içeri alıyoruz. s Yukarıdaki kodları çalı¸tırdı˘ ınızda. tıpkı I¸ g s en ba¸ta verdi˘ imiz tahrif edilmi¸ çek örne˘ inde oldu˘ u gibi.. im.fetchone() #E˘er data adlı de˘i¸ken False de˘ilse. sistemin zaaflarından yararlas g s g g narak. Hatta g g su kodu sadece kullanıcı adı kısmına girip parola kısmını bo¸ bırakmanız da sisteme giri¸ hakkı ¸ s s elde etmenize yetecektir. g ¸ Nasıl olsa bu kodlarda görünen her seyi biraz sonra tek tek ö˘ renece˘ iz. elde etmeye hakkı olandan daha fazlasına eri¸im hakkı elde ediyor. E˘ er kullanıcı adınız veya parolanız yanlı¸sa bununla ilgili bir s g s uyarı alacaksınız.. db. e˘ er kullanıcı adı ve parolayı do˘ ru girerseniz Programa s g g g ho¸geldin çıktısını göreceksiniz. data = im.. s .commit() #Kullanıcıdan kullanıcı adı ve parola bilgilerini alıyoruz. paro)) #Hatırlarsanız daha önce fetchall() adlı bir metottan ˙s #söz etmi¸tik. I¸te bu fetchone() metodu da ona benzer. kull = raw_input("Kullanıcı adınız: ") paro = raw_input("Parolanız: ") #Burada yine bir SQL komutu i¸letiyoruz. ama bu kodlarda çok ciddi bir problem var. fetchone() ise #verileri tek tek alır. kullanicilar s #adlı tabloda yer alan kullanici_adi ve parola adlı sütunlardaki #bilgileri seçiyor.. yani bu g g s g #de˘i¸kenin içinde bir de˘er varsa kullanıcı adı g s g #ve parola do˘ru demektir. else: print u"Parola veya kullanıcı adı yanlı¸!" s Bu örnekte henüz bilmedi˘ imiz bazı kısımlar var. veritabanında varolan bir kullanıcı adı ve g s g parola yazarsa sisteme kabul edilecektir.#Yaptı˘ımız de˘i¸ikliklerin tabloya i¸lenebilmesi için g g s s #commit() metodunu kullanıyoruz. E˘ er do˘ ru kullanıcı adı ve parola girilmezse sistem g g kullanıcıya giri¸ izni vermeyecektir. Ama acaba gerçekten öyle mi? s Simdi yukarıdaki programı tekrar çalı¸tırın. ¸ s Dedi˘ imiz gibi. Kullanıcı adı ve parola soruldu˘ unda da her ikisi ¸ s g için sunu yazın: ¸ x’ OR ’1’ = ’1 O da ne! Program sizi içeri aldı. Ama siz simdilik bunları kafanıza takmayın. Hem de kullanıcı adı ve parola do˘ ru olmadı˘ ı halde. Kullanıcı. s #fetchall() bütün verileri alıyordu. Siz simdilik sadece ¸ g g ¸ i¸in özüne odaklanın. Her sey iyi ho¸. bu kodlar çalı¸ırken e˘ er kullanıcı.execute("""SELECT * FROM kullanicilar WHERE kullanici_adi = ’%s’ AND parola = ’%s’"""%(kull.. g if data: print u"Programa ho¸geldin %s!" % data[0] s #Aksi halde kullanıcıya olumsuz bir mesaj veriyoruz..: x’ OR ’1’ = ’1’ -- ˙ste yukarıda gösterdi˘ imiz bu i¸leme “SQL’e sızma” (SQL injection) adı verilir.

. Dilerseniz neler olup bitti˘ ini daha iyi anlayabilmek için.... O yüzden a == 22 and b == 13 gibi bir ifade False de˘ eri g g veriyor.. or‘un nasıl i¸ledi˘ ini ¸ s s g gayet iyi biliyorsunuz. Bu yüzden...execute("""SELECT * FROM kullanicilar WHERE kullanici_adi = ’x’ OR ’1’ = ’1’ AND parola = ’x’ OR ’1’ = ’1’""") Sanırım bu sekilde neler olup bitti˘ i daha net görülüyor. sadece b == 13 kısmı True oldu˘ u halde a == 22 or b == 13 g ifadesi True sonucu veriyor. and i¸lecinin True sonucunu verebilmesi için her iki önerg s menin de do˘ ru olması gerekir.Burada en basit sekliyle bool i¸leçlerinden biri olan or‘dan yararlanıyoruz. ama ben yine de birkaç örnekle or‘un ne oldu˘ unu ve ne yaptı˘ ını size g g hatırlatayım.. Su örneklere bakın: ¸ >>> a = 21 >>> a == 22 False >>> b = 13 >>> b == 13 True >>> if a == 22 and b == 13: . Merhaba! Örneklerden de gördü˘ ünüz gibi.. >>> if a == 22 or b == 13: . Ancak or i¸lecinin True sonucu verebilmesi için iki önermeden sadece birinin do˘ ru s g olması yeterlidir. ˙ste biz de yukarıdaki SQL’e sızma giri¸iminde or‘un bu özelli˘ inI¸ s g den faydalanıyoruz.. sızdırılan kodu do˘ rudan ilgili satıra g g uygulayalım: im. print "Merhaba!" . Durumu biraz daha netle¸tirmek için ¸ g s Python’u yardıma ça˘ ırabiliriz: g >>> kullanici_adi = ’ahmet123’ >>> parola = ’12345678’ >>> kullanici_adi == ’x’ False >>> ’1’ == ’1’ True >>> kullanici_adi == ’x’ or ’1’ == ’1’ True >>> parola == ’x’ . print "Merhaba!" .

execute("""CREATE TABLE kullanicilar (kullanici_adi. ‘%s’ ile gösterilen yerlere kötü niyetli bir SQL komutu sızdırmaktan g ¸ ibarettir. x’in ba¸ındaki ve 1’in sonundaki tırnak i¸aretleri koymuyoruz.cursor() im. Yani yukarıdaki programı söyle yazaca˘ ız: ¸ g # -*. "12345678").. Bu yüzden kodların bu kısmı i¸letilmiyor. Burada zaten ba¸langıç ve biti¸ tırnakları oldu˘ u için sızdırılan kodda ba¸langıç ve s s g s biti¸ tırnaklarını yazmıyoruz. "123123123") ] . g s s Peki yukarıda verdi˘ imiz su kod nasıl çalı¸ıyor: g ¸ s x’ OR ’1’ = ’1’ -- Python’da yazdı˘ ımız kodlara yorum eklemek için “#” i¸aretinden yararlandı˘ ımızı biliyorg s g sunuz. E˘ er tablonun ba¸ında “admin” diye bir hesap olmu¸ olsaydı. s g Dikkat ederseniz SQL’e sızdı˘ ımızda “ahmet123” adlı kullanıcının hesabını ele geçirmi¸ olduk. Burada ayrıca kodlarımızın çalı¸ması için 1’in sonuna bir adet tırnak yerle¸tirerek kodu kapattı˘ ımıza dikkat edin... O yüzden sızdırılan kod söyle görünüyor: s ¸ x’ OR ’1’ = ’1 Gördü˘ ünüz gibi.connect(":memory:") im = db. "87654321").execute("""SELECT * FROM kullanicilar WHERE kullanici_adi = ’x’ OR ’1’=’1’ --AND parola = ’%s’""") Burada yazdı˘ ımız “–” i¸areti AND parola = ’%s’ kısmının sistem tarafından yorum olarak g s algılanmasını sa˘ lıyor. s Yukarıda yaptı˘ ımız sey.. “ahmet123” hesabının tablonun en g ba¸ında yer alması. ("selin456". Bu i¸aret yerine ”?” i¸aretini kullanacaks s s sınız. Simdi dilerseniz I¸ s ¸ yukarıdaki kodu do˘ rudan ilgili satıra uygulayalım ve ne oldu˘ unu görelim: g g im. parola)""") veriler = [ ("ahmet123".coding: utf-8 -*import sqlite3 db = sqlite3. ("mehmet321". veritabanına s g s s azami düzeyde zarar verme imkanına kavu¸acaktınız. s Peki SQL’e sızma giri¸imlerini nasıl önleyece˘ iz? Bu giri¸ime kar¸ı alabilece˘ iniz ba¸lıca önlem s g s s g s “%s” i¸aretlerini kullanmaktan kaçınmak olacaktır. Dolayısıyla da sisteme giri¸ g s s yapabilmek için sadece kullanıcı adını girmemiz yeterli oluyor!. g s Peki neden ötekiler de˘ il de “ahmet123”? Bunun sebebi. Çünkü s s g normal biti¸ tırna˘ ı yorum tarafında kaldı.. ˙ste SQL kodlarına yorum eklemek için de “–” i¸aretlerinden yararlanılır.False >>> (kullanici_adi == ’x’ or ’1’ == ’1’) and (parola == ’x’ or ’1’ == ’1’) True ’1’ == ’1’ ifadesi her zaman True de˘ eri verecektir. Yani her zaman True de˘ erini verece˘ i kesin olan g s g g ifadeler yardımıyla yukarıdaki gibi bir sızma giri¸iminde bulunabilirsiniz. Dolayısıyla kullanıcı adının ve parolanın g do˘ ru olup olmaması hiçbir önem ta¸ımaz.

yazdı˘ ınız g g programları güvenlik açıklarına kar¸ı sürekli taramak ve herhangi bir açık ortaya çıktı˘ ında da s g bunu derhal kapatmaya çalı¸maktır.execute("""SELECT * FROM kullanicilar WHERE kullanici_adi = ? AND parola = ?""". Bunun dı¸ında.execute("""SELECT * FROM kullanicilar WHERE kullanici_adi = ’%s’ AND parola = ’%s’"""%(kull. Örne˘ in kullanıcıdan alınacak s g verileri alfanümerik karakterlerle [http://www.commit() kull = raw_input("Kullanıcı adınız: ") paro = raw_input("Parolanız: ") im.istihza. SQL komutlarını i¸letmeden önce bazı s s s süzgeçler uygulamak da güvenlik açısından i¸inize yarayabilir.com/blog/alfanumerik-ne-demek. Bir programcı olarak sizin göreviniz. MODÜL D˙Z˙N˙ s I I I .isalnum(): im. ?)""".execute("""INSERT INTO kullanicilar VALUES (?. (kull.isalnum() and paro. paro)) data = im. onları sadece harf ve sayı girmeye zorlayabilirsiniz. i) db.fetchone() if data: print u"Programa ho¸geldin %s!" % data[0] s else: print u"Parola veya kullanıcı adı yanlı¸!" s Dedi˘ imiz gibi. ¸ g g Birkaç önlemle pek çok güvenlik açı˘ ını engelleyebilirsiniz. SQL’e sızma giri¸imlerine kar¸ı alabilece˘ iniz ba¸lıca önlem “%s” i¸aretleri yerg s s g s s ine ”?” i¸aretini kullanmak olmalıdır. güvenli˘ in çok boyutlu bir kavram oldu˘ udur. paro)) Böylece kullanıcının bazı “tehlikeli” karakterleri girmesini engelleyebilir. ancak bütün güvenlik açıklarını g bir çırpıda yamamak pek mümkün de˘ ildir.html/] sınırlayabilirsiniz: if kull.for i in veriler: im. Her halükarda unutmamamız gereken sey.

Yani hemen hemen bütün Python modülleri birer . ’path_hooks’. ’exc_clear’.c adresini ziyaret edebilirsiniz. ’platform’. ’maxsize’.py dosyası olarak sistemimizde bulunur. ’float_info’. ’builtin_module_names’. ’copyright’. ’path_importer_cache’. ’__name__’. Ancak bu durumun bazı istisnaları da vardır. “Modüller” konusunu i¸lerken anlatmı¸tık. sys modülünün içinde ne oldu˘ unu görmek için dir() fonksiyonundan g g yararlanabilirsiniz: >>> dir(sys) [’__displayhook__’.BÖLÜM 22 sys Modülü Python’daki en önemli modüllerden biri os ise. ’exec_prefix’. Örne˘ in sys modülü bu istisnalardan biridir. ’getrefcount’. s s ¸ g sys modülü. ’_clear_type_cache’. ’argv’. ’getcheckinterval’. ’__stdin__’. ’__package__’. ’getprofile’. modüllerin aslında . öbürü de sys adlı modüldür. Python’daki hiç bir modülü bilmeseniz de bu iki modülü bilmeniz gerekir. Bu modüller o kadar önemlidir ki. Bu modülün C kodlarını görmek için s http://svn. ¸ “Modüller” konusunu anlatırken. ’dont_write_bytecode’. Bunun tam olarak ne demek oldu˘ unu biraz sonra g gayet net bir sekilde anlayacaksınız. s elinizdeki Python sürümünü yönetebilirsiniz. ’getrecursionlimit’. ’getsizeof’. ’getfilesystemencoding’. ’__stdout__’. bilgisayarımızda bulug s g nan os. ’byteorder’. ’excepthook’. ’path’.py uzantılı birer Python programı oldu˘ unu söylemi¸tik.python. ’maxint’. öteki pek çok modülün aksine Python programlama dili ile de˘ il C programlama dili ile g yazılmı¸tır. ’call_tracing’. 362 . ’modules’. ’getdlopenflags’. ’exit’. ’getdefaultencoding’. ’api_version’. Dolayısıyla bu modülün Python kodları yoktur. ’exc_type’. ’exc_info’. ’__egginsert’. ’__doc__’. Python sistemine ili¸kin fonksiyonlar ve nitelikler barındırır.1 sys Modülünün ˙çerigi I Her zaman oldu˘ u gibi.org/projects/python/branches/release26-maint/Python/sysmodule. os modülünü. Bu modülü kullanarak. ’executable’. Simdi de sys modülünü inceleyece˘ iz. ˘ 22. Mesela daha önce inceledi˘ imiz os modülü. ’maxunicode’. ’_current_frames’. ’hexversion’. ’gettrace’. ’__excepthook__’. ’meta_path’. ’__plen’. Python’daki hemen hemen bütün modüller böyledir. ’flags’. ’__stderr__’. ’callstats’. ’displayhook’. ’_getframe’. Bu g modül.py adlı bir dosyaydı.

exit 3.. ’setdlopenflags’. ’ps1’. platform 6. argv 2.name == "posix": os. Dolayısıyla bu niteli˘ i g g ö˘ renirken bu niteli˘ e özel önem ve ilgi göstermenizi öneririm. g s ˘ 22. ’version_info’.system("xdg-open %s" %sys. stdout 7. Amacı müzik s g çalmak olan program mesela söyle kullanılıyor olabilir: ¸ muzikcalar sarki_adi. Böyle bir programı Python’da yazmak için ¸ argv niteli˘ inden yararlanabiliriz..coding: utf-8 -*import sys import os def sarkiyi_cal(): if os. Mesela elimizde “muzikcalar” adlı bir program oldu˘ unu varsayalım..mp3 Bu komutla “sarki_adi. ’pydebug’. ’stdout’.argv) > 2: print "Birden fazla dosya adı belirttiniz!" . ’setcheckinterval’. g g Etrafta söyle programları sıkça görmü¸ olmalısınız: Komut satırında programın adı ile birlikte ¸ s birtakım seçenekler de belirtirsiniz ve ilgili program o belirtti˘ iniz seçeneklere göre programı g i¸letir. ’version’..mp3” adlı sarkıyı çalabiliriz. ’setprofile’. Biz bu fonksiyon ve nitelikg ler arasından en önemlilerini incelemeye çalı¸aca˘ ız.’prefix’. version_info O halde ilk niteli˘ imizle ba¸layalım.2 argv Niteligi Bu nitelik sys modülünün en bilinen ve en sık kullanılan niteli˘ idir.name == "nt": os. path 5. getdefaultencoding 4.startfile(sys.argv[1]) if len(sys.argv[1]) elif os. Bu bölümde su fonksiyon ve nitelikleri s g ¸ inceleyece˘ iz: g 1. ’py3kwarning’. ’setrecursionlimit’. ’subversion’. ’stderr’. ’warnoptions’] Gördü˘ ünüz gibi sys modülü içinde epey fonksiyon ve nitelik var. ’ps2’. Simdi su kodlara bakın: g ¸ ¸ #!/usr/bin/env python # -*. ’stdin’.argv) < 2: print "Çalınacak ¸arkı adını belirtmediniz!" s elif len(sys. ’settrace’.

argv) >= 2: print "Programı ¸u seçeneklerle birlikte çalı¸tırdınız: " s s for i in sys. ’falanca’.coding: utf-8 -*import sys if len(sys.argv Simdi bu programı argv_testi. yazdı˘ ınız programa ekledi˘ iniz her seçenek argv listesine sırayla ekleniyor.py’.argv) >= 2:).argv) < 2: print "Herhangi bir seçenek belirtmediniz!" elif len(sys. sadece ismi belirtilerek g çalı¸tırılmı¸ demektir.else: sarkiyi_cal() Gelin isterseniz bu kodları açıklamaya ba¸lamadan önce. g g g argv listesinin ilk ö˘ esi her zaman programınızın adıdır. e˘ er argv niteli˘ inin gösterdi˘ i listenin uzunlu˘ u 2’den azsa kullanıcı hiç bir g g g g g seçenek belirtmemi¸ demektir (if len(sys. ’filanca’] Gördü˘ ünüz gibi.coding: utf-8 -*import sys print sys.argv) < 2:).py falanca filanca Bu defa söyle bir çıktı alaca˘ ız: ¸ g [’argv_testi. Dolayısıyla e˘ er argv listesinin uzung g lu˘ u 2’den azsa.argv[1:]: print i Dedi˘ imiz gibi.py komu¸ tuyla çalı¸tırın.py’] Gördü˘ ünüz gibi sys modülünün argv niteli˘ i aslında basit bir listeden ibarettir. Bu s s seçenekleri argv listesinin ilk ö˘ esi dı¸ındaki bütün ö˘ elerini ekrana yazdırarak görebilirsiniz: g s g .py [’argv_testi. s Ama e˘ er argv niteli˘ in gösterdi˘ i listenin uzunlu˘ u 2 veya daha fazla ise kullanıcımız prog g g g gramı çalı¸tırırken bazı seçenekler belirtmi¸ demektir (elif len(sys. programınız herhangi bir seçenek belirtilmeden. Bu listenin ilk g g ö˘ esi de yazdı˘ ımız programın adıdır (argv_testi. g ¸ Simdi aynı programı su sekilde çalı¸tırın: ¸ ¸ ¸ s istihza@istihza:~/Desktop$ python argv_testi. argv niteli˘ inin tam olarak nasıl bir s g i¸e yaradı˘ ını anlamak için söyle bir sey yazalım: s g ¸ ¸ #!/usr/bin/env python # -*. Bu bilgiyi kullanarak söyle bir program yazabilirsiniz: s s ¸ #!/usr/bin/env python # -*.py).py adıyla kaydedin ve programı python argv_testi. Bu programı çalı¸tırdı˘ ınızda söyle bir çıktı alacaksınız: s s g ¸ istihza@istihza:~/Desktop$ python argv_testi. argv niteli˘ i bir liste oldu˘ u için listelerle g g g g yapabildi˘ iniz her seyi bu nitelikle de yapabilirsiniz.

argv[1]) elif os. o zaman sarkiyi_cal() g adlı fonksiyonu devreye sokuyoruz.startfile(sys. sistemde o türdeki s dosyayı açan öntanımlı uygulamayla çalı¸tıracaktır.argv) < 2: print "Çalınacak ¸arkı adını belirtmediniz!" s elif len(sys. Programımızı tekrar görelim: s #!/usr/bin/env python # -*.argv) > 2: print "Birden fazla dosya adı belirttiniz!" else: sarkiyi_cal() Burada öncelikle sys ve os modüllerini içe aktarıyoruz. Acaba biz bu programda kullanıcının girdi˘ i s g dosya adlarının müzik dosyası olup olmadı˘ ını nasıl denetler ve programımızı sadece müzik g dosyalarını çalı¸tıracak hale getirebiliriz? s argv niteli˘ i ba¸ka pek çok faydalı i¸ için kullanılabilecek harika bir araçtır. E˘ er kullanılan i¸letim sistemi Windows ise g s argv listesinin birinci ö˘ esini.name == "nt": os. Çünkü programımız içinde bu iki modüle ait nitelik ve fonksiyonlardan yararlanaca˘ ız. Mesela su programa g s s ¸ bir bakın: . yani kullanıcının program adından sonra yazdı˘ ı ilk seçene˘ i.argv[1]) if len(sys.. ilk ba¸ta yazdı˘ ımız programı anlamak çok daha kolay bir hal s g almı¸ olmalı. ilk ö˘ e her zaman programımızın Ilk g g g adını gösteriyor.coding: utf-8 -*import sys import os def sarkiyi_cal(): if os. g Ardından sarkiyi_cal() adlı bir fonksiyon yazdık. Çünkü bildi˘ iniz gibi. Peki size bir soru: Bu haliyle programımız müzik dosyası veya ba¸ka bir tür dosya diye bir ayrımda bulunmaksızın bütün dosyaları.argv) > 2: print "Birden fazla dosya adı belirttiniz!" E˘ er kullanıcımız program adının yanına sadece 1 adet seçenek eklerse.for i in sys. E˘ er kullanılan i¸letim sistemi s g s GNU/Linux ise.. os modülünün system() fonksiyonunu kullanarak yine argv listesinin ilk ö˘ esini g çalı¸tırıyoruz. s Elbette kullanıcının program adından sonra hiç bir seçenek belirtmeme veya 2’den fazla seçenek belirtme ihtimali de var.argv) < 2: print "Çalınacak ¸arkı adını belirtmediniz!" s elif len(sys. g g g os modülünün startfile() fonksiyonunu kullanarak çalı¸tırıyoruz. ˙ste bu ihtimallere kar¸ı su kodları yazıyoruz: I¸ s ¸ if len(sys. Bütün bu açıklamalardan sonra.name == "posix": os.argv[1:]: print i ˙ ö˘ eyi ekrana yazdırmaya gerek yok.system("xdg-open %s" %sys.

py -h E˘ er kullanıcı “-v” ve “-h” dı¸ında ba¸ka bir sey yazarsa programımız kendisini böyle bir g s s ¸ seçenek olmadı˘ ı konusunda uyaracaktır. g 22.py -v Ya da e˘ er su komutu verirse programın yardım dosyasına ula¸abilir: g ¸ s python falanca.py komutuyla çalı¸tırabilirsiniz." elif sys. s Programı komut satırından python falanca. Aslında siz bu fonksiyonu daha önce de görmü¸tünüz.coding: utf-8 -*import sys surum = "0.argv[1] == "-v": print surum elif sys. Bu programı kullanabilmek için sisteminizde Python dı¸ında filanca adlı modülün de kurulu olması gerekiyor.2" yardim = """ "FALANCA programının %s sürümünü kullanıyorsunuz. Bu programı kullanabilmek için sisteminizde Python .coding: utf-8 -*import sys surum = "0. E˘ er kullanıcımız su komutu verirse kullandı˘ ı programın g ¸ g sürümünü ö˘ renebilir: g python falanca.3 exit() Fonksiyonu sys modülünün içindeki fonksiyonlardan biri de exit() fonksiyonudur. Hatırlarsanız ilk derslerimizin birinde bu fonksiyonun Python’un s etkile¸imli kabu˘ undan çıkmak için kullanıldı˘ ını söylemi¸tik.. ˙yi e˘lenceler!""" % surum s I g if len(sys..#!/usr/bin/env python # -*.argv[1] == "-h": print yardim else: print "Böyle bir seçenek yok!" Gördü˘ ünüz gibi bu programda kullanıcılarımıza programın sürümünü ve yardım dosyasını g görüntüleme imkanı veriyoruz. Mesela yukarıda yazdı˘ ımız pros g g s g gramda bu fonksiyonu kullanmak istersek söyle bir sey yazabiliriz: ¸ ¸ #!/usr/bin/env python # -*.argv) < 2: print ".2" yardim = """ "FALANCA programının %s sürümünü kullanıyorsunuz.

g g Bu fonksiyonun çok fazla bir özelli˘ i yoktur.coding: utf-8 -*- Böylece Python’a.x sürümlerinde Türkçe karakter problemleri çok daha az olacaktır. program içinde kullanaca˘ ımız kodlama biçiminin “utf-8” olaca˘ ını bildirmi¸ g g s oluyoruz.argv) < 2: sys.argv[1] == "-h": print yardim else: print "Böyle bir seçenek yok!" Böylece e˘ er argv listesinin uzunlu˘ u 2’den azsa programımız kapanacaktır. Orada da söyledi˘ imiz gibi. s Programı komut satırından python falanca. s g Not: Python’un 3. ˙yi e˘lenceler!""" % surum s I g if len(sys.exit() elif sys. E˘ er bu satırı yazmazsak Python otomatik olarak “ascii” adlı bir kodlama biçimini g kullanacaktır. Bu gs yüzden Python’un 3.5 path Niteligi Modüller konusu içinde os modülünü anlatırken sys modülünün path adlı niteli˘ inden söz etg mi¸tik.py komutuyla çalı¸tırabilirsiniz. ˘ 22. 22. “ascii” ve unicode konularında ayrıntılı bilgi edinmek için “ascii.x sürümlerinde öntanımlı kodlama biçimi “utf-8” olarak de˘ i¸tirildi.getdefaultencoding() ’ascii’ Gördü˘ ünüz gibi Python öntanımlı olarak ‘ascii’ adlı kodlama biçimini kullanıyor.dı¸ında filanca adlı modülün de kurulu olması gerekiyor. Python içe aktarmaya çalı¸tı˘ ımız bir modülü ararken path s g s g . yazdı˘ ımız bir programda Türkçe karakterler kullanabilmemiz için programımızın g g en ba¸ına suna benzer bir satır eklememiz gerekiyor: s ¸ # -*. unicode ve Python” ba¸lıklı konuyu inceleyebilirsiniz. Not: “utf-8”.4 getdefaultencoding() Fonksiyonu Bildi˘ iniz gibi. Gördü˘ ünüz gibi exit() fonksiyonunu programdan g g çıkmak için kullanıyoruz. s Python’un öntanımlı kodlama biçiminin ne oldu˘ unu ö˘ renmek için getdefaultencoding() adlı g g fonksiyondan yararlanabilirsiniz: >>> sys. Python’da g ya¸adı˘ ımız pek çok Türkçe karakter probleminin nedeni budur.argv[1] == "-v": print surum elif sys.

Dolayısıyla bu niteli˘ i kullanarak 32/64 bit ayrımı g yapamazsınız.platform ’darwin’ Bu nitelik ile ilgili söyle bir uyarı yapalım: Windows mimariniz 32 bit de olsa 64 bit de olsa bu ¸ nitelik her zaman win32 çıktısı verecektir. Python listede soldan sa˘ a do˘ ru buldu˘ u ilk modülü dikkate g g g alacaktır. E˘ er dizininizi listenin en ba¸ına g s g s eklemek isterseniz su komutu kullanabilirsiniz: ¸ >>> sys. mesela bir modül iki g s farklı dizin içinde yer alıyorsa.platform ’linux2’ Ben bu komutu GNU/Linux üzerinde verdi˘ im için aldı˘ ım çıktı linux2 oldu. Dolayısıyla.platform ’win32’ Bu komut Mac Os X’te ise söyle bir çıktı verir: ¸ >>> sys. "/herhangi/bir/dizin") Python içe aktaraca˘ ınız bir modülü path listesinde ararken listenin ba¸ından sonuna do˘ ru g s g ilerler ve modülü buldu˘ u anda arama i¸lemini durdurur. Dolayısıyla listeler üzerinde yaptı˘ ınız her g g g seyi path niteli˘ i üzerinde de yapabilirsiniz. Aynen buna benzer bir sekilde. path niteli˘ i de bir listedir.path. E˘ er aynı komutu g g g Windows üzerinde verirseniz söyle bir çıktı alırsınız: ¸ >>> sys. g g Bu niteli˘ i söyle kullanıyoruz: g ¸ >>> import sys >>> sys.niteli˘ inin gösterdi˘ i dizinlerin içine bakar. ekledi˘ iniz dizini listenin en sonuna ili¸tirecektir.path Bu komutun çıktısının.append("/herhangi/bir/dizin") Bu komut. Kullanılan i¸letim sisteminin 32 bit mi yoksa 64 bit mi oldu˘ unu tespit edebilmek s g için platform adlı ba¸ka bir modülden yararlanabilirsiniz: s . kullanılan i¸letim sistemini tespit etmek için sys ¸ s modülünün platform adlı niteli˘ inden de yararlanabiliriz: g >>> sys.insert(0. O yüzden yazdı˘ ınız programlarda bazen bir dizini bu listenin en ba¸ına eklemeniz g s gerekebilir.6 platform Niteligi Hatırlarsanız kullanılan i¸letim sistemini tespit etmek için os modülünün name adlı niteli˘ ini s g kullanıyorduk. komutu verdi˘ iniz i¸letim sistemine göre farklılık gösterece˘ ini biliyorg s g sunuz.path. ˘ 22. Tıpkı argv niteli˘ i gibi. Mesela listelerin insert() veya append() metotlarını ¸ g kullanarak path listesine yeni ö˘ eler ekleyebilirsiniz: g >>> sys.

architecture() (’32bit’. ˘ 22. E˘ er sistemim 64 bit olsaydı söyle bir çıktı alacaktım: g ¸ >>> platform.7 stdout Niteligi Bildi˘ iniz gibi Python’da ekrana herhangi bir sey yazdırabilmek için print deyiminden yararg ¸ lanıyoruz: >>> print "merhaba!" merhaba! Python print deyimlerinden sonra otomatik olarak yeni satıra geçer. print deyiminin bir sonraki satıra g geçmesini engellemek için virgülden yararlanabiliriz: . satır Gördü˘ ünüz gibi. satır 2.. satır 6. ’ELF’) Bu komut 32 bitlik Windows i¸letim sistemlerin su çıktıyı verir: s ¸ >>> platform.architecture() (’64bit’. satır 3.. satır 4. print "%s. satır 8.>>> import platform >>> platform. 1.. satır 7. ’WindowsPE’) Gördü˘ ünüz gibi bu çıktılar birer demettir.architecture() (’32bit’.architecture() (’64bit’. satır 10. Dolayısıyla demetlere nasıl davranıyorsanız bu g çıktılara da öyle davranabilirsiniz. satır" %(int(i)+1) . ’WindowsPE’) 64 bitlik Windows i¸letim sisteminde ise su çıktıyı alacaksınız: s ¸ >>> platform. satır 5. Yani: >>> for i in range(10): .. ’ELF’) Ben bu komutu 32 bitlik bir GNU/Linux i¸letim sisteminde verdi˘ im için çıktı yukarıdaki gibi s g oldu. satır 9. her satırdan sonra bir alt satıra geçiliyor.

print i. in <module> TypeError: argument 1 must be string or read-only character buffer.stdout. sys.stdout.stdout....... Ayrıca bu sayılar yan yana de˘ il. s sys.write() metodu sayıları ekrana basamaz: g >>> for i in range(10): .. Ama bu modülü de zamanı geldi˘ inde inceleyece˘ iz.. E˘ er g ¸ g hem ö˘ eleri yan yana dizmek hem de ö˘ eler arasında bo¸luk bırakmamak istiyorsanız sys g g s modülünün stdout niteli˘ ini kullanabilirsiniz.write() metoduna verdi˘ imiz argümanın bir karakter dizisi olması zorunlug lu˘ udur.. Peki bu kodlar nasıl çalı¸ıyor? Hemen açıklayalım: s 1. line 2.write("%s\r" %i) . time >>> for i in range(20): . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Burada çıktıya dikkat edin. Sayılar alt alta de˘ il.stdout. Bunlardan sys modülünü biliyoruz.. Bu durumu daha net bir sekilde görebilmek için söyle bir örnek verebiliriz: ¸ ¸ >>> for i in range(10): . ˙ satırda sys ve time adlı iki modülü içe aktardık. not int Böyle bir hata almamak için. Ama olmaya da bilir. Bunu sa˘ layan sey print g g ¸ i satırından sonra getirdi˘ imiz bir adet virgül i¸aretidir.write() komutunu kullanabilece˘ iniz faydalı bir örnek söyle olabilir: g ¸ >>> import sys. Tek farkları. for döngüsü içinde “i” de˘ i¸kenini str() fonksiyonunu kullanarak gs karakter dizisine dönü¸türüyoruz.>>> for i in range(10): .stdout. print g g s niteli˘ inin i¸ini bitirdikten sonra yeni satıra geçerken sys. time Ilk modülünü ise henüz ö˘ renmedik. time. sys.. sys.. birbirlerinin yerine geçerek ekrana basılacakg tır. Daha do˘ rusu bu i¸ için sys modülünün stdout g g s niteli˘ inin write() adlı metodunu kullanaca˘ ız.write() metodu bütün sayıları yan yana dizdi ve satır sog nunda da yeni satıra geçmedi. Simdig g g ¸ lik biz bu time adlı modülün.stdout.sleep(1) ... sys.write() metodunun bunu g s yapmaması. Hemen bir örnek verelim: g g >>> sys. Ancak burada her sayının arasında g s birer adet de bo¸luk karakteri var.stdout..write() print niteli˘ iyle aynı i¸i görüyor. sys.write("Merhaba!") Merhaba!>>> Gördü˘ ünüz gibi.. yan yana diziliyor. .write(str(i)) ... 0123456789>>> Gördü˘ ünüz gibi.flush() Bu kodları çalı¸tırdı˘ ınızda 0’dan 20’ye kadar olan sayılar birer saniye aralıklarla tek bir satıra s g yazdırılacaktır..stdout.stdout.. g . Python’da tarih ve zamanla ilgili i¸lemler yapmamızı sa˘ layan bir s g modül oldu˘ unu bilelim yeter..write(i) Traceback (most recent call last): File "<stdin>".stdout.stdout. sys. Bu kodlarda dikkat etmemiz gereken bir ba¸ka sey de s ¸ sys. ˙ s Istedi˘ iniz sey bu olabilir. sys..

“istihza” karakter dizisi ile “merhaba” karakter dizisi aynı sayıda karakterden olu¸tu˘ u için “merhaba” karakter dizisi siliniyor. Bu döngüde 0’dan 20’ye kadar olan sayıları ekrana basaca˘ ız.sleep(1) . Yukarıdaki sys. ¸ g ¸ g Yani: >>> print "bir ¸ey" s Bu komutu verdi˘ imizde bir sey çıktısı hemen ekranda görünecektir.stdout. (Bazı i¸letim sistemlerinde bu satır gereksizdir. time.write("%s\r" %i) komutunda da “\r” kaçı¸ dizisi sayılar ekrana döküldükçe en ba¸a dönülmesini.write("%s\r" %i) komutunu görüyoruz. Görevi ise bir karakter dizisinin 0.) Aslında yukarıda yazdı˘ ımız kodları söyle de yazabilirdik: g ¸ >>> import sys.. yani karakter dizisinin en ba¸ına dönülüyor ve “istihza” karakter dizisi “merhaba” s karakter dizisinin üzerine yazılıyor. Sonraki satırda sys. Bu kaçı¸ dizisinin nasıl çalı¸tı˘ ını anlamak için söyle bir örnek vereg s s g ¸ biliriz: >>> print "merhaba\ristihza" istihza Burada olan sey su: “merhaba” karakter dizisinin hemen ardından “\r” kaçı¸ dizisinin etkisiyle ¸ ¸ s 0. "w") >>> sys. yan yana yazılmasını sa˘ lıyor.txt". onun yerine sadece “istis g hza” karakter dizisi çıktıda görünüyor. Burada time modülünün sleep() adlı fonksiyonunu kullandık. Aslında bu bir kaçı¸ dizisidir. Biz burada bu süre aralı˘ ını 1 saniye olarak belirledik.stdout. Ancak yazdı˘ ınız g s g programın birden fazla i¸letim sisteminde düzgün çalı¸masını istiyorsanız bu satırı eklemeniz s s gerekir. s Normal sartlar altında print deyimi yardımıyla yazdırdı˘ ımız seyler do˘ rudan ekranda görünür.stdout = f ..flush() ise sayıların ekranda hemen görünebilmesini sa˘ lıyor.stdout niteli˘ i size aynı i¸i daha do˘ al bir sekilde yapma imkanı verir.stdout‘un ba¸ka meziyetleri de vardır. Bu fonksiyon. Bu kod 0’dan 20’ye kadar olan sayıların alt alta de˘ il..flush() Ancak sys. Bizim g g kodlarımızda 0’dan 20’ye kadar olan sayılar 1’er saniye aralıklarla ekrana basılacak.stdout. Çünkü print komutu. Ama e˘ er istersek biz print çıktılarını ekran dı¸ında ba¸ka g g s s yerlere de yönlendirebiliriz. g ¸ çıktıları do˘ rudan ekrana verir. for döngüsünün ilk satırında time. . böylece bir sonraki sayının s s bir önceki sayıyı silmesini sa˘ lıyor. yapılan i¸lemlere belli sürelerde zaman s aralıkları koymamızı sa˘ lar. konuma. Mesela su kodlara bir bakın: ¸ >>> import sys >>> f = open("log.. g 5. Son satırdaki sys. Sonraki satırda bir for döngüsü kurduk. konumuna s dönülmesini sa˘ lamaktır. time >>> for i in range(20): .sleep(1) gibi bir kod görüyoruz. Burada bir de “\r” ifadesini g g görüyoruz.2. g Dilerseniz bu satırı kaldırıp programı öyle çalı¸tırmayı deneyerek bu satırın tam olarak ne i¸e s s yaradı˘ ını görebilirsiniz.. Ayrıca g s g ¸ sys. 4. g 3.. print "%s\r" %i.stdout. sys.

print komutu do˘ rudan ekrana g ¸ g g çıktı verir. s Yalnız burada söyle bir soru akla geliyor: Biz yukarıdaki komutlar yardımıyla standart çıktı ¸ konumunu de˘ i¸tirdik. Dolayısıyla sys. Dolayısıyla sys. Normal sartlar altında. 3. Son olarak. Bunu neden yaptı˘ ımızı artık adınız gibi biliyorg sunuz. s g açtı˘ ınızda her sey eski haline dönecektir. ¸ s g Dosyayı kapattıktan sonra artık print komutunu kullanamayız.txt adlı dosyayı açın ve içinde ne yazdı˘ ına bakın.stdout niteli˘ inin de˘ erini sys. Python geli¸tiricilerinin. Sonraki satırda f adını verdi˘ imiz dosyamızı sys. Dosyayı kapattıktan sonra print komutunu kullanmaya çalı¸ırsak Python bize söyle bir hata mesajı verecektir: s ¸ >>> print "deneme" Traceback (most recent call last): File "<stdin>". ya da gerekli bütün i¸lemleri dosyayı kapatmadan önce yapmanız gerekir. Dolayısıyla artık print komutu.. Gördü˘ ünüz gibi. bu tür i¸lemler için tavsiye etti˘ i yol ise sudur: s s g ¸ >>> import sys >>> orijinal_konum = sys. 5. mevcut çalı¸ma dizini içinde log. Yani Python’un öntanımlı “standart çıktı konumu” bilgisayar ekranıdır.... Biz yukarıdaki örnekte standart çıktı konumu olarak f adını gs verdi˘ imiz dosyayı gösterdik. line 1.. çıktılarını ekrana de˘ il dosyaya veriyor. g 4.stdout = sys.stdout niteli˘ i Python’da print komutunun nereye çıktı vereg ce˘ ini belirler.stdout . 3. bir önceki adımda yaptı˘ ımız i¸lemlerden ötürü artık print komutu g g s ekrana çıktı vermiyor.close() Burada su i¸lemleri yaptık: ¸ s 1. g gs Simdi mevcut çalı¸ma dizini altındaki log.__stdout__ yapacak olursanız print komutu eski haline g g dönecektir. Etkile¸imli kabu˘ u kapatıp yeniden açabilirsiniz. dosyada yaptı˘ ımız de˘ i¸ikliklerin etkili olabilmesi için dosyamızı kapatıyoruz. Ya dosyayı yeniden açg s manız.. Su komutu kullanabilirsiniz: ¸ >>> sys.txt dosyasına g ¸ g yazdırılıyor. 2. Python’un öntanımlı standart çıktı konumunu tutar. gs g Peki biz print komutunu eski haline nasıl döndürece˘ iz? Bunun birkaç yolu vardır: g 1. “stdout” g g kelimesinin açılımı “standard output“tur.__stdout__ ifadesi. Bu ifade “standart çıktı konumu” anlamına gelir. Daha sonra. Öncelikle sys modülünü içe aktardık.txt adlı bir dosya olu¸turduk ve bu dosyayı s s yazma kipinde (“w”) açtık. in <module> ValueError: I/O operation on closed file Python’da kapattı˘ ınız bir dosya üzerinde yeni i¸lem yapamazsınız. g ¸ 2.stdout niteli˘ inin gösterdi˘ i de˘ eri ba¸ka bir konuma atayarak standart çıktı g g g s konumunu de˘ i¸tirebiliriz.stdout niteli˘ ine atadık. ˙ste I¸ biz bu sys.__stdout__ Etkile¸imli kabu˘ u kapatıp yeniden s g sys. bildi˘ iniz gibi. Bu komutla yazdırdı˘ ımız seyler do˘ ruca log.>>> print "Yeni bir mesajınız var!" >>> f.

Oldukça kolay bir g g niteliktir bu. Bu niteli˘ i kullanarak. 0) Gördü˘ ünüz gibi.. 6.stdout de˘ erini eski s I¸ g haline döndürebilmek için bu niteli˘ in de˘ erini orijinal_konum olarak de˘ i¸tiriyoruz..close() >>> sys. En ba¸ta da söyledi˘ imiz gibi. version_info niteli˘ i çıktı olarak bir demet veriyor.stdout = f >>> print "deneme mesajı" >>> f.. g g g yazdı˘ ınız programlarda sürüm kontrolü yapabilirsiniz. s s s ˘ 22. "Python’un 2.stdout = orijinal_konum >>> print "deneme" deneme Burada sys.version_info[:2] == (2. Mesela: g >>> if not sys. 6): .txt". ’final’. bu modül s s g Python’daki en önemli modüllerden biridir.8 version_info Niteligi sys modülü konusunda inceleyece˘ imiz son niteli˘ in adı version_info. Not: Bu yazı Sayın Kür¸at Örsel tarafından hazırlanmı¸tır. Python’daki ileri düzey modüllerden s s biri olan “math” modülü matematikle u˘ ra¸anların i¸lerini bir hayli kolayla¸tıracak metotlar ve g s s s fonksiyonlar barındırır. Daha sonra normal bir sekilde çıktı konumu yönlendirme i¸lemgs ¸ s lerini gerçekle¸tiriyoruz. print ("Bu programı kullanabilmeniz için " . Bu niteli˘ in görevi kullanılan Python sürümü hakkında bilgi vermektir.>>> f = open("log. "w") >>> sys.stdout‘un de˘ erini de˘ i¸tirmeden önce. Bunu söyle g ¸ kullanıyoruz: >>> sys. Dolayısıyla bu konu içinde anlatılanları sık sık tekrar etmenizi öneririm. ˙simiz bitip dosyayı kapattıktan sonra da sys.version_info (2. 5. özgün çıktı konumunu orijinal_konum g gs adlı bir de˘ i¸kende saklıyoruz.6 sürümü kurulu olmalı!") Böylelikle sys modülünü tamamlamı¸ olduk. .. Böylece g g gs print komutu eski i¸levine yeniden kavu¸mu¸ oluyor.

Örnek verecek olursak 23 ifadesinin Python’daki kar¸ılı˘ ı: s g >>> math. 374 . ’exp’. ’isinf’. karekök. ’pi’. ’acos’. tanjant. ’sin’. ’tan’. Simdi içerdi˘ i fonksiyonları a¸a˘ ıs s ¸ g s g daki komutu vererek görelim: >>> dir(math) [’__doc__’. ’ceil’. ’ldexp’. ’radians’.0 pow ifadesinin kullanımında parentez içerisindeki ilk sayı tabanı. s 23. ’hypot’. ’factorial’. Python’da bunun için pow fonksiyonu kuls s lanılmaktadır. ’cosh’. ’trunc’] Modülümüzün içeri˘ ini de gördü˘ ümüze göre simdi kosinüs.BÖLÜM 23 math Modülü Python’da matematiksel fonksiyonları math modülü ile kullanmaktayız. 3) seklindedir. ’atan’. Yukarıdaki kodu yazdı˘ ımızda Python bize cevap olarak sunu gösterir: ¸ g ¸ 8. ’cos’. ’e’. ’floor’. ’fsum’. ’fmod’. ’log’. ikinci sayı ise üssü göstermektedir. Unutmadan modülümüzü çalı¸mamıza ça˘ ıralım: g s g >>> import math Bu komut ile modülümüzü çalı¸mamıza dahil etmi¸ olduk. ’log1p’. pow power kelimesinin kısaltması olup Türkçe’de kuvvet. ’modf’. ’atan2’. ’atanh’. ’frexp’. ’asinh’.pow(2. ’__name__’. ’tanh’. ’isnan’. pi. ’asin’. ’log10’. ’sqrt’. sinüs. üslü g g ¸ ifadeler gibi fonksiyonlarla ilgili örneklerle kullanımını anlamaya çalı¸alım.1 Üslü ˙fadeler Fonksiyonu (pow) I Üslü ifadeler matematikte hep kar¸ımıza çıkmı¸tır. ’degrees’. ’pow’. ’sinh’. ’fabs’. ’acosh’. Simdi math mod¸ ülümüzün içeri˘ ine bakalım. ’__package__’. üs anlamlarına denk gelmektedir. ’copysign’.

A¸a˘ ıdaki komutu g g g s g yazıyoruz: >>> math. Tabii ki esasen pi sayısı bu kadar kısa de˘ ildir. hacim hesaplamalarında bolca kullanılır g ve de˘ eri genellikle 3 ya da 3. 3) Bu kod ile sunu demi¸ olduk: 4 ile 3’ü böl. Kullanımı ise a¸a˘ ıdaki gibi: s g .2 Pi Niteligi (pi) pi sayısı hepimizin okul yıllarından bildi˘ i üzere alan. pi sayısı ile çarp.coding:utf-8 -*from __future__ import division import math r = input("Kürenin yarıçapını giriniz:") hacim = 4 / 3 * math.14 olarak alınır.4 Euler Sabiti (e) Bu nitelik.0 23. g g Hemen Python’a sorarak ö˘ renelim bu pi sayısının de˘ erinin kaç oldu˘ unu.r3 ) formülü ile bulunuyordu.pi * math.1415926535897931 Demek ki gerçek pi sayısı biraz daha uzunmu¸.0 / 3.3 Karekök Fonksiyonu (sqrt) Karekök ile ilgili fonksiyonumuz sqrt. Hemen kodlarımızı yazmaya ba¸layalım: s >>> 4. Küre hacmi. Simdi küçük bir hacim hesaplaması örne˘ i ile s ¸ g konuyu peki¸tirelim. Kürenin hacmini bulalım.pow(r.510321638291124 Tabii ki bu i¸lemleri kwrite programında bir dosya açarak a¸a˘ ıdaki gibi de yazabiliriz: s s g #/usr/bin/env python #-*.0 * math. 3) Böylece kürenin hacmini veren küçük bir programımız oldu. s Küre hacmi= 4/3(π. Kullanımı ise a¸a˘ ıdaki gibidir: s g >>> math. Python bize cevap olarak sunu gösterdi: ¸ 33.˘ 23. 23.sqrt(9) Kodunu yazıp enter’e bastı˘ ımızda Python bize a¸a˘ ıdaki sonucu gösterir: g s g 3. matematikteki euler sabitini veriyor. sonra da sonucu 2’nin 3’üncü ¸ s kuvveti ile çarp.pi Dedi˘ imizde Python bize a¸a˘ ıdaki çıktıyı gösterir: g s g >>> 3.pi * math.pow(2.

7182818284590451 23.>>> math.7 Logaritma (log10) Fonksiyonu Bu fonksiyonun yukarıdakinden tek farkı taban sayısının önceden belirlenmi¸ ve 10 olması.0 23. Bir örnek ile peki¸tirelim: s >>> math. exp fonksiyonu yukarıda bahsetti˘ imiz euler sabitinin g kuvvetini alan bir fonksiyon. y sayısı ise taban sayısını temsil etmektedir.e Yukarıdaki kodu yazıp enter’e bastı˘ ımızda kar¸ımıza euler sabiti 2.8 Degrees Fonksiyonu Degrees fonksiyonu girilen açıyı radyan’dan dereceye çevirmeye yarar. exp(x) ifadesindeki x parametresi bizim kuvvetimizdir.3890560989306504 Bu sayı da nereden çıktı diyorsanız.exp(x) Bu kodu küçük bir örnekle açıklamak daha kolay olacak.0 23. y).exp(2) kodunu yazdı˘ ımızda Python a¸a˘ ıdaki cevabı verir: g s g 7.log(2. math. ¸ ¸ . s 23. Bu s yüzden fonksiyonun kullanımı söyle.7182818284590451 cevap g s olarak Python tarafından gösteriliyor.log10(10) Dönen cevap: 1. 2) Python bize a¸a˘ ıdaki cevabı verir: s g 1. Kullanım ve benzerlik açısından aynı pi sayısı gibi: 2. log(x.5 exp Fonksiyonu exp fonksiyonunun kullanımı su sekilde: ¸ ¸ >>> math. Yani exp(2) dedi˘ imizde esasen biz Python’a sunu demi¸ oluyoruz: (2. Kullanımı su sekilde.6 Logaritma (log) Fonksiyonu Logaritma fonksiyonumuzun kullanımı su sekilde.7182818284590451)² Yani g ¸ s euler sabitinin karesini almı¸ olduk. log10(x) Burada x onluk tabana göre logaritması alınacak ¸ sayıdır: >>> math. Burada x sayısı logaritması alı¸ ¸ nacak sayı.

78539816339744828 Kosinüs.cos(0) Python bunun sonucu olarak bize: 1. Örnek olarak 45 radyanlık bir açı verelim ve derece kar¸ılı˘ ını bulalım: s g >>> math. Örnek olarak 45 derecelik bir açı verelim ve radyan kar¸ılı˘ ını bulalım: s g >>> math. Biz 0. ¸ ¸ >>> math.9 Radians Fonksiyonu Radians fonksiyonu girilen açıyı derece’den radyan’a çevirmeye yarar.70710678118654757 Simdi istedi˘ imiz cevabı aldık. Sinüs.radians(45)) 0. Bunu a¸a˘ ıdaki sekilde düzeltebiliriz: s g ¸ >>> math.degrees(x) x burada derece’ye çevrilecek radyandır.radians(45) 0. g 23. Tanjant fonksiyonlarına girmeden önce belirtmem gereken önemli bir nokta bulunmaktadır. >>> math.degrees(45) 2578.cos(45) 0.0 cevabını verir.52532198881772973 Evet yukarıda gördü˘ ümüz üzere bizim bekledi˘ imiz cevap bu de˘ il. ¸ g .10 Kosinüs Fonksiyonu (cos) Hemen kosinüs fonksiyonu ile bir örnek yapalım: >>> math.radians(x) x burada radyana çevrilecek açımızdır. Kullanımı su sekilde. Bunuda radians fonksiyonu ile düzelg g g tece˘ iz.3100780887044 23. Bu fonksiyonlarda açı olarak Python radyan kullanmaktadır.>>> math. Bu yüzden aldı˘ ımız g sonuçlar okulda ö˘ rendi˘ imiz de˘ erlerden farklı olacaktır.7071 gibi bir de˘ er g g g g bekliyorduk.cos(math.

sin(45) 0.radians(45)) 0.0 cevabını verir.23.7071 gibi bir de˘ er g g g g bekliyorduk.70710678118654746 Simdi istedi˘ imiz cevabı aldık. Formülümüz a¸a˘ ıdaki gibidir. ¸ g 23.12 Tanjant (tan) Fonksiyonu Tanjant fonksiyonu ile bir örnek yapalım: >>> math. Bunu a¸a˘ ıdaki sekilde düzeltebiliriz: g s g ¸ >>> math. ¸ g Yukarıda verdi˘ imiz fonksiyonlardan bazılarını kullanarak basit bir fizik sorusu çözelim.6197751905438615 Evet yukarıda gördü˘ ümüz üzere bizim bekledi˘ imiz cevap bu de˘ il.11 Sinüs Fonksiyonu (sin) Hemen sinüs fonksiyonu ile bir örnek yapalım: math. >>> math.tan(0) Python bunun sonucu olarak bize: 0.99999999999999989 Buda yakla¸ık olarak 1. Biz 0. s s g .radians(45)) 0.sin(math.sin(0) Python bunun sonucu olarak bize: 0.000(yakla¸ık) gibi g g g s bir de˘ er bekliyorduk.tan(45) 1. Bunu a¸a˘ ıdaki sekilde düzeltebiliriz: s g ¸ >>> math. s Simdi istedi˘ imiz cevabı aldık.000 yapar. g 3 newton ve 5 newton büyüklü˘ ünde olan ve aralarındaki açı 60 derece olan iki kuvvetin g bile¸kesini bulalım. >>> math. Biz ~1.tan(math.85090352453411844 Evet yukarıda gördü˘ ümüz üzere bizim bekledi˘ imiz cevap bu de˘ il.0 cevabını verir.

pow(f2. Lise matematik derslerinde faktoriyel su sekilde hesaplanıyordu... .radians(a))) #..sqrt(math.pow(f1.0827625303 Tabii ki daha farklı uygulamalar da yapılabilir. g s #¸imdi formülümüzü yazalım: S R = math. s s s Bundan önceki 2. Kullanımı ise su sekilde: ¸ ¸ math.. g s f1 = 3 # Birinci kuvveti f1 de˘i¸kenine atadık. g a = 60 # Açımızı a de˘i¸kenine atadık. g Bir örnek ile inceleyelim.ve ekrana çıktı verelim: print "Bile¸ke kuvvet:". g s f2 = 4 # ikinci kuvveti f2 de˘i¸kenine atadık. Bu fonksiyon ile Python bizi uzun i¸lemlerden ve ekstra tanımlamalardan s s kurtarıyor. 2) + 2 * f1 * f2 * math. R s Kodlarımızı çalı¸tırdı˘ ımızda sonuç: s g 6... ¸ ¸ n!=nx(n-1)x(n-2)x(n-3)x. 23.5 sürümünde böyle bir fonksiyon yoktu.Bo¸ bir kwrite belgesi açarak içine kodlarımızı yazmaya ba¸layalım: s s #/usr/bin/env python #coding:utf-8 -*import math #math modülünü ça˘ırdık. 2) + math.x1 Modülümüzü içe aktaralım: >>> import math Simdi..cos(math. ¸ >>> math.factorial(x) x sayısı burada bizim faktoriyelini alaca˘ ımız sayıyı temsil ediyor.6 sürümü ile math modülü içerisinde bir fonksiyon olu¸turulmu¸. Kendimiz hesaplayacak olursak: 5!=5x4x3x2x1=120 sonucuna ula¸ırız.13 Faktoriyel (factorial) Faktoriyel i¸lemi için Python 2.factorial(5) dedi˘ imizde Python bize g 120 sonucunu veriyor.

23.3) 20. g 4.0 23. .ceil(x. >>> math. saat 09 da.ceil(19. Fonksiyon matematikte g s g kullanılan yuvarlama i¸lemi ile ilgili fonksiyonlardan biridir. Ceil fonksiyonu verilen ondalıklı s sayıdan büyük. tavan in¸a etmek anlamlarına gelir. Ahmet bey ile Fatma hanım bulu¸tu˘ unda saat 4’ ü gösterir. Bu tip i¸lemler Modüler Aritmetik’in konusudur.y) Burada x.14 fmod Fonksiyonu Bu fonksiyon matematikteki modüler aritmetik hesaplamaları için olu¸turulmu¸. Kullanımı söyle.15 ceil Fonksiyonu Ceil kelimesinin Türkçe kar¸ılı˘ ı tavan çekmek. Örne˘ in 7. tam sayılardaki toplama i¸les s minden farklıdır.3) 0. 5) komutunu verdi˘ imizde.0 cevabını döndürür. Burada x modu alınacak sayıyı. g >>> math. i¸leri kolayla¸tırmı¸. s g ˙ önce Ilk Ahmet bey ile Fatma hanım. s Python bu uzun i¸lemi bizim için fmod fonksiyonu ile tanımlamı¸. Python bize. s s kısaca mod i¸lemleri nasıl yapılıyor ona de˘ inelim. Saat s s 12 bölmeli oldu˘ u için.y ondalıklı sayıyı temsil etmektedir.fmod(99.fmod(639. y) seklinde bir kullanımı var.3 gibi. Birkaç s s s s s örnek ile fmod fonksiyonun kullanımına bakalım: >>> fmod(x. 7 saat sonra bulu¸mak üzere anla¸ıp ayrılıyorlar. Bunu g s g modüler aritmetik ile söyle buluruz: ¸ Burada 12 sayısı bizim modumuzdur.0 cevabını döndürür. ¸ >>> math. Anla¸ılas g s s ca˘ ı üzere biz yukarıya yuvarlama i¸lemi anlamında kullanaca˘ ız. Yapılan toplama i¸lemi. en küçük tam sayıyı döndürür. y ise modu temsil eder: ¸ >>> math.

23.frexp(7) komutunu kullanarak (0.17 fabs Fonksiyonu Bu fonksiyon verilen sayının mutlak de˘ erini verir.fabs(-3) 3. Tabi burada amaç matematik dersi anlatmak g de˘ il. taban anlamına geliyor. Fonksiyonun kullanımı su g g ¸ sekilde: ¸ >>> math.0 de˘ erini verdi.5 sayısını en yakın taban olan 3.frexp(x) Bu durumda Python bize (m.0’ a yuvarladı. Bu fonksiyon ile ondalıklı sayıları en yakın tabana yuvarlama i¸lemi gerçekle¸tiriliyor. 3) sonucunu elde ediyoruz.5) dedi˘ imizde Python bize a¸a˘ ıdaki sonucu verir.18 frexp Fonksiyonu Bu fonksiyon verilen de˘ erin mantisini ve karakteristi˘ ini veriyor. g s Bizim için taban anlamı daha manalı.fabs(9) 9.875.875.0 Python bize sonuç olarak 3.19 ldexp Fonksiyonu Bu fonksiyon kısaca anlatmak gerekirse frexp fonksiyonunun tersi ya da zıttı diyebiliriz. k) gibi bir sonuç gönderiyor. k ise karakteristik. m mantis.0 Böyle Python 3.floor(3. Bir örnek daha verelim: g >>> math. Hemen bir örnekle inceleyelim. Kullanımı ise a¸a˘ ıdaki gibidir: g s g >>> math.frexp(7) (0.16 floor Fonksiyonu Di˘ er yuvarlama i¸lemi fonksiyonu floor. Bir örnek ile inceleyelim: >>> math. s s >>> math. Yukarıda math. yer. Floor kelimesi zemin.0 23. 3) 23. 23. Simdi ¸ bu sonuçtan elde etti˘ imiz rakamları kullanarak 7 sayısına ldexp fonksiyonunu kullanarak g ula¸alım: s . g s g 3.

0 Bu sekilde ldexp fonksiyonunu kullanarak de˘ erimize yeniden ula¸abiliyoruz. Yukarı ya da a¸a˘ ı s g yuvarlıyor diyemiyoruz. x burada tam sayı ve ondalıklı sayı olabilir.20 modf Fonksiyonu Bu fonksiyon verilen sayının ondalıklı kısmı ile tam kısmını parçalayarak size geri döndürüyor.5) (0. vektörlerin birim uzunluklarını bulmak için çokça kulladı˘ ımız bir ba˘ ıntı. Kırpıyor herhalde uygun kelime diye g dü¸ünüyorum ya da kesiyor diyebiliriz. 5-12-13 üçgeni gibi.6 sürümü ile eklenmi¸. s s Simdi örneklerle bakalım: ¸ >>> math.>>> math. Bu fonksiyon Python 2. g s >>> math. Öklit ba˘ ıntısı a2 = b2 + c2 seklindedir.trunc(15.trunc(-15. Hemen bir örnek ile ¸ açıklayalım: >>> math. ikincisinde (– operatörden dolayı) s g s g yukarı yuvarladı olarak algılanabilir. 6.) Gerçi i¸in Öklitg s s s Pisagor kısmına de˘ inmeyelim. s 23. Hani bir zamanlar lise matematik ve fizik ¸ g ¸ derslerinde üçgenlerin kenar uzunluklarını. 3) 7. orası matematik uzmanlarının i¸i. ˙ste hypot fonksiyonu i¸imizi kolayla¸tırarak bu ba˘ ıntının sonucunu bize döndürüyor. y) seklindedir. Fakat bu fonksiyonun yaptı˘ ı i¸lem sadece ondalıklı kısmı g s kesmek.875. karekökünü bul gibi sıkıntılardan kurtarıyor. Bu da – ve + operatörü kullanılmı¸ örnek i¸lemlerde ortaya çıkıyor. Ondalık kısmı kesiyor(kırpıyor).4) -15 Bu iki örnekten de anla¸ılaca˘ ı üzere birincisinde a¸a˘ ıya. I¸ s s g Verilen de˘ erlerin karesini al.modf(6. Neyse bu kadar g g anı yeter.0) 23. Kullanımı modf(x) seklinde. topla.22 hypot Fonksiyonu Öklit ba˘ ıntısı için olu¸turulmu¸ bir fonksiyondur. Hemen yukarıg daki üçgenlerde deneyerek örnekleyelim: .5. (Pisagor teoremi diye geçer.4) 15 >>> math.21 trunc Fonksiyonu Bu fonksiyon verilen de˘ erleri tam sayı olarak kırpıyor. Peki neyi kesiyor? Verilen ondalıklı veya tam sayıların s sadece tam kısımlarını bize döndürüyor. ¸ g s 23. Fonksiyonun kullanımı. Hatta ezberlerdik 3-4-5 üçgeni.hypot(x.ldexp(0.

Burada x girilen de˘ erdir.hypot(5.23.0 23.cosh(0) 1. 4) 5.sinh(0) 0. Burada x girilen de˘ erdir. 12) 13.hypot(3.23. Kullanımı: >>> math.sinh(x) seklindedir. Kullanımı: >>> math.>>> math.cosh(x) seklindedir.tanh(x) seklindedir.0 23. Kullanımı: >>> math.23.tanh(90) 1.1 cosh Fonksiyonu Hiperbolik kosinüs fonksiyonunu döndürür. Kullanımı: .0 23.2 sinh Fonksiyonu Hiperbolik sinüs fonksiyonunu döndürür.23 Hiperbolik Fonksiyonlar 23.0 ya da: >>> math. Burada x girilen de˘ erdir. Bir örnek ile inceleyelim: ¸ g >>> math.3 tanh Fonksiyonu Hiperbolik tanjant fonksiyonunu döndürür. Bir örnek ile inceleyelim: ¸ g >>> math. Bir örnek ile inceleyelim: ¸ g >>> math.4 acosh Fonksiyonu Hiperbolik kosinüs fonksiyonunun tersini döndürür.23.0 23.

6 sürümü ile eklenmi¸. s 23.23.atanh(x) seklindedir.0 Bu fonksiyon Python 2.>>> math.5 asinh Fonksiyonu Hiperbolik sinüs fonksiyonunun tersini döndürür. Bir örnek ile inceleyelim: ¸ g >>> math. Burada x girilen de˘ erdir. Kullanımı: >>> math.asinh(0) 0. Burada x girilen de˘ erdir. Bir örnek ile inceleyelim: ¸ g >>> math.acosh(x) seklindedir.atanh(0) 0. s 23.6 atanh Fonksiyonu Hiperbolik tanjant fonksiyonunun tersini döndürür.23.6 sürümü ile eklenmi¸. Burada x girilen de˘ erdir. Bir örnek ile inceleyelim: ¸ g >>> math.6 sürümü ile eklenmi¸. Kullanımı: >>> math. s .0 Bu fonksiyon da Python 2.0 Bu fonksiyon Python 2.asinh(x) seklindedir.acosh(1) 0.

yukarıda görünen nitelik ve fonksiyonları isimlerine göre de˘ il. g modülü normal bir sekilde içe aktarmamız yeterli olacaktır: ¸ >>> import datetime Dilerseniz ilk i¸ olarak bu modülün içeri˘ inde neler olup olmadı˘ ına bir bakalım: s g g >>> dir(datetime) [’MAXYEAR’. ’datetime_CAPI’. ’datetime’. s g g yani Python geli¸tiricilerince yazıldı˘ ından. Yani yukarıdaki karakter dizisi 8 Temmuz ¸ 2010 tarihini gösteriyor. bu modülü kullanmak için herhangi bir harici pros g gram kurmamıza gerek yok. Bunun için söyle bir kod yazıy¸ oruz: >>> bugun = datetime. Bu modül Python’un standart kütüphanesine dahil oldu˘ undan. g Bu fonksiyon bize bugünün tarihini verir: >>> print bugun 2010-07-08 Bu çıktıda görünen tarih “yıl-ay-gün” seklindedir. Yukarıdaki kodu kullanarak. ’MINYEAR’. ’date’. ’tzinfo’] Biz bu derste.1 Bugünün Tarihini Bulmak datetime adlı modülü kullanarak bugünün tarihini bulabiliriz.date. ’timedelta’. ’__doc__’. ’__name__’. i¸levlerine göre g s inceleyece˘ iz. Bu modül bize tarih ve zamanla ilgili i¸lemleri s gerçekle¸tirme imkanı sa˘ lar. datetime modülünün date adlı sınıfı içinde yer alan today() adlı bir fonksiyonu ça˘ ırdık. Yazdı˘ ımız bir programda datetime modülüne ihtiyaç duyarsak. yıl. g 24.BÖLÜM 24 datetime Modülü Python’da datetime adlı bir modül bulunur.today() Burada. ay ve gün bilgilerini tek tek ayıklayabilirsiniz: 385 . ’__package__’. ’time’.

Simdi su kodlara dikkatlice bakalım: g ¸ ¸ >>> bugun = datetime.year yılı. bugun.2 Bir Tarihin Hangi Güne Geldigini Bulmak Bir önceki bölümde datetime modülünü kullanarak bugünün tarihiyle ilgili bazı bilgiler edinebildik. g ˘ 24. bugun. ayındayız! >>> print "%s. ayındayız!" %(bugun.month. "Pazar"} .weekday() 3 Muhtemelen çıktının bu sekilde olmasını beklemiyordunuz. bugun.>>> print "%s yılındayız!" %bugun. Simdi bu tarihin hangi güne denk geldi˘ ini bulaca˘ ız: ¸ g g >>> print bugun. s "Per¸embe". Python haftanın günlerini gös¸ terirken sayılardan yararlanır. s "Cuma". bugun. E˘ er g s s g Python’ın günleri sayıyla göstermesi ho¸unuza gitmediyse. Buna göre söyle bir tablo çizebiliriz: ¸ Sayı 0 1 2 3 4 5 6 Gün Pazartesi Salı Çar¸amba s Per¸embe s Cuma Cumartesi Pazar Buna göre yukarıdaki çıktıda gördü˘ ümüz 3 sayısı Per¸embe gününe i¸aret ediyor.day ise günü gösteriyor. günündeyiz!" %(bugun. günündeyiz! Gördü˘ ünüz gibi bugun.date.year 2010 yılındayız! >>> print "%s yılının %s. sözlüklerden yararlanarak söyle s ¸ bir sey yazabilirsiniz: ¸ #!/usr/bin/env python #-*.coding: utf-8 import datetime hafta = {0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: "Pazartesi". "Cumartesi". ayın %s. "Salı". "Çar¸amba".month) 2010 yılının 7.month ayı. ayın 8.year.today() Böylece bugünün tarihin aldık. Bu bölümde ise bir tarihin haftanın hangi gününe denk geldi˘ ini bulmaya çalı¸ag s ca˘ ız.day) 7.

today() print "Bugün %s" %(hafta[bugun.bugun = datetime. datetime. day ve year nitelikleri burada da geçerlidir: g g >>> print tarih. "Cumartesi". s "Per¸embe". "Çar¸amba". Tabii isterseniz yukarıda s yazdı˘ ımız sözlükten yararlanarak daha net bir çıktı alabilirsiniz: g #!/usr/bin/env python #-*. 30) print ("%s tarihi %s gününe denk gelir" %(tarih.month #ay 5 >>> print tarih. Bunu su sekilde yapıyoruz: ¸ ¸ >>> tarih = datetime. 5.weekday()]) Yukarıda yaptı˘ ımız i¸lemler hep bugünün tarihi ile ilgiliydi. "Salı".day #gün 30 >>> print tarih. Böylece su çıktıyı ¸ ¸ elde edebiliyoruz: >>> print tarih 2010-05-30 Mesela bu tarihin hangi güne denk geldi˘ ini bulmak istersek weekday() adlı fonksiyondan g yararlanabilece˘ imizi biliyorsunuz: g >>> print tarih.date. Bunu nasıl yaptı˘ ımıza çok dikkat edin. Ancak tabii istersek farklı tarihler g s üzerinde de i¸lem yapabiliriz. s "Cuma".coding: utf-8 import datetime hafta = {0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: "Pazartesi". 30) Burada. hafta[tarih...date(2010.weekday()])) Daha önce ö˘ rendi˘ imiz month.weekday() 6 Demek ki 30 Mayıs 2010 tarihi Pazar gününe denk geliyormu¸.date(2010.date g adlı sınıfı kullanarak. "Pazar"} tarih = datetime. Bunun için öncelikle üzerinde i¸lem yapaca˘ ımız tarihi belirts s g memiz gerekiyor. 30 Mayıs 2010 tarihini belirttik. ilgili tarihi yıl-ay-gün seklinde parantez içinde yazıyoruz.year #yıl . 5.

3 Tarihleri Biçimlendirmek Yukarıda ö˘ rendi˘ imiz bilgilere göre bugünün tarihini elde edebilmek için söyle bir kod yazg g ¸ abiliyoruz: >>> bugun = datetime.date. Bu aracı kullanarak tarih bilgilerini istedi˘ imiz sekilde biçimlendirebiliriz. Dilerseniz bu karakterlerin en önemlilerini listeleyelim: . Biz yukarıdaki örnekte “%c” adlı karakteri kullandık.today() >>> print bugun. line 1. Yani mesela söyle bir sey yazamayız: g ¸ ¸ >>> print bugun[:4] Traceback (most recent call last): File "<stdin>".date’ object is unsubscriptable Dedi˘ imiz gibi.date’> Gördü˘ ünüz gibi elimizdeki sey bir “datetime. yukarıdaki çıktı bir karakter dizisi de˘ ildir. Bu i¸i yaparken bir takım i¸aretlerden/karakterlerden yararg ¸ s s lanmamız gerekiyor...today() Bu kod bize bugünün tarihinin ne oldu˘ unu gösterir: g >>> print bugun 2010-07-08 Ancak bu çıktı bir karakter dizisi olmadı˘ ı için. E˘ er biz tarih çıktılarını karakter g ¸ g dizisi olarak almak istersek strftime() adlı özel bir fonksiyondan yararlanabiliriz. ˙ g g Isterseniz bu durumu hemen teyit edelim: >>> type(bugun) <type ’datetime.strftime("%c") 08.07.2010 24. bu çıktıyı istedi˘ imiz gibi biçimlendirmek g g mümkün de˘ ildir.date. Bunu söyle ¸ kullanıyoruz: >>> bugun = datetime.2010 00:00:00 strftime() fonksiyonu son derece yararlı bir araçtır. in <module> TypeError: ’datetime.date” nesnesi.

strftime("%a") Per Dilerseniz bütün karakter dizisini do˘ rudan strftime() fonksiyonu içine de yazabilirsiniz: g >>> print bugun.04.Karakter %a %A %b %B %c %d %j %m %U %y %Y Anlamı hafta gününün kısaltılmı¸ adı s hafta gününün tam adı ayın kısaltılmı¸ adı s ayın tam adı tam tarih tamsayı cinsinden gün belli bir tarihin. Dolayısıyla bu g s g karakter dizisini istedi˘ iniz gibi biçimlendirebilirsiniz: g >>> tarih = datetime. strftime() fonksiyonunun dönü¸ de˘ eri bir karakter dizisidir. Bu fonksiyon sisteminizde tanımlı olan dil g yereline (locale) göre i¸lem yapar. 4. 3) >>> krk = tarih.strftime("Aylardan %B") Aylardan Temmuz Dedi˘ imiz gibi.strftime("%c") >>> print krk 03.date(2005.strftime("%A") Bugün günlerden Per¸embe s >>> print bugun. yılın kaçıncı gününe denk geldi˘ ini gösteren 1-366 g arası bir sayı tamsayı cinsinden ay belli bir tarihin yılın kaçıncı haftasına geldi˘ ini gösteren 0-53 arası bir g sayı yılın son iki rakamı tamsayı cinsinden yıl ˙ Isterseniz bu tabloya bakarak birkaç örnek de verelim: >>> print "Bugün günlerden %s" %bugun. Yani e˘ er sisteminizin dil yereli ˙ s g Ingilizce ise ay isimleri de tabii ki ˙ Ingilizce olacaktır.2005 00:00:00 >>> print type(krk) <type ’str’> >>> print krk[:2] 03 strftime() fonksiyonunun önemli bir özelli˘ i vardır. strftime() fonksiyonunun genellikle söyle kullanıldı˘ ına tanık olursunuz: ¸ g .

s s Dilerseniz strftime() fonksiyonunu kullanarak do˘ rudan gün adını da alabilirsiniz: g >>> print dun. Böylece bugünün 1 gün öncesi olan 8 Temmuz 2010 tarihini g elde ediyoruz.. kaç günlük bir fark üzerinden i¸lem yapaca˘ ımızı g g s g gösteriyor.>>> bugun = datetime.strftime(’%d/%m/%Y’) . Gelin isterseniz bu tür i¸lemleri nasıl yapabilece˘ imizi gösteren basit bir s g örnek verelim: >>> import datetime >>> bugun = datetime. Daha sonra 1 gün öncesinin tarihi bulabilmek için bugünün tarihinden. fark de˘ i¸keninin gs de˘ erini (yani 1’i) çıkarıyoruz.fark >>> print dun 2010-07-08 Burada datetime modülü içinde bulunan timedelta() adlı özel bir fonksiyondan yararlandık. Mesela istihza. Mesela TCMB’den döviz kuru bilgilerini alan bir program yazıyorsunuz diyelim. Diyelim ki bugünün tarihi 09.date. Siz bu tarihin 1 gün öncesini bulmak istiyorsunuz: >>> fark = datetime. En basitinden.com’daki s sayfaların en sonuna eklenen “Son güncelleme” tarihini olu¸turmak için ben de bu fonksiyon s kullanılıyor. Bu fonksiyona verdi˘ imiz sayı de˘ erli argüman.today() Böylece bugünün tarihini bulduk.weekday() 3 Demek ki 8 Temmuz 2010 tarihi Per¸embeye denk geliyormu¸.2010 Cuma olsun.date. mesela doların bir gün öncesine göre yükselip yükselmedi˘ ini kullanıcıya gösterebilmek için.. Bunun için kullanılan karakter dizisi söyle: ¸ bugun.timedelta(1) >>> dun = bugun . Bizim amacımız 1 günlük fark üzerinden i¸lem yapmak oldu˘ u için timedelta() s g fonksiyonuna argüman olarak 1 sayısını verdik. Hatta örne˘ in e˘ er dolar kurundaki haftalık de˘ i¸imi grafiklerle g g gs gösteren bir uygulama yazacaksanız mevcut günün 7 gün öncesine kadar giden tarihleri de alabilmeniz gerekir.4 Tarihlerle Aritmetik ˙slem Yapmak I¸ E˘ er yazdı˘ ınız bir programda tarihlere dayalı bir i¸lem yapıyorsanız. mevcut tarihin öncesini g g s ve sonrasını da bilmeniz gerekebilir.today() >>> print bugun.strftime("Son güncelleme: %d/%m/%y") 24. bugünün tarihini bilmenin yanısıra bir önceki günün g tarihini de bilmeniz gerekir.strftime("%A") Per¸embe s Bu strftime() fonksiyonunun oldukça geni¸ bir kullanım alanı vardır. E˘ er bir önceki günün haftanın hangi gününe denk geldi˘ ini bulmak istiyorsak g g söyle bir sey yazabilece˘ imizi biliyorsunuz: ¸ ¸ g >>> print dun.07.

geometry("200x200") etk = Label(font = "Helvetica 60 bold". s 25. 0’dan 10’a kadar olan sayılar 1’er saniye aralıklarla ekrana dökülüyor.1 sleep() Fonksiyonu Dedi˘ imiz gibi. s Gelin isterseniz yukarıdaki bilgiyi kullanarak grafik arayüze sahip bir sayaç yazalım: from Tkinter import * import time pencere = Tk() pencere. sleep() g fonksiyonu.BÖLÜM 25 time Modülü time modülü. yazdı˘ ımız bir programın i¸leyi¸ini belli bir süre durdurmamızı sa˘ lar. g g Biz yukarıdaki örnekte bu parametreyi “1” olarak belirledik.. Bu modül i¸lev olarak s g s az çok datetime() modülüyle benzerlik gösterir.... tıpkı öteki modüller gibi içinde birtakım fonksiyonlar barındırır.. Python’da saat/zaman ile ilgili i¸lemler yapmamızı sa˘ lar. Python’daki bu time adlı modül.. bu fonksiyon.pack(pady=50) a = -1 391 . Yani programımızın 1’er saniye aralıklarla çalı¸masını istedik. ˙ g s s g Isterseniz buna basit bir örnek verelim: >>> import time >>> for i in range(10): .. fg = "steelblue") etk. time. Dilerseniz bu fonksiyonlar içinde en çok kullanılanı inceleyerek ba¸layalım konumuza. print i Gördü˘ ünüz gibi. sleep() fonksiyonuna verdi˘ imiz bir parametre ile belirliyoruz.. Prog gramın kaç saniye duraca˘ ını.sleep(1) . time() modülü içinde en sık kullanılan fonksiyondur.

g s g Ayrıca program kapanırken hata da veriyor.btn = Button(text = "KAPAT".sleep(1) pencere. Pros gram penceresini fare ile sürüklerken bu takılmaları daha iyi görebiliyoruz.etk = Label(font = "Helvetica 60 bold".protocol("WM_DELETE_WINDOW". Üstelik programı çarpı dü˘ mesinden kapatmaya çalı¸tı˘ ımızda da programda belli bir kasılma göze çarpıyor.. g Burada programı tamamen kapatmadan önce pencereyi "withdraw" durumuna alıyoruz.pack(pady=50) self. Böylece sayacın durmasını sa˘lıyoruz ve programın g aniden kapanıp hata vermesine engel oluyoruz""" pencere.kapat) def kapat(self): """Programın kapanmasını sa˘layan fonksiyon.btn["command"] = self. E˘er bunu yapmazsak g #program yine de kapanacak...""" g self. font = "Helvetica 15 bold".pack() #Kullanıcı çarpı dü˘mesine bastı˘ında kapat g g #fonksiyonu devreye girsin. ama kapanırken #hata verecektir.while True: a += 1 time.etk. fg = "navy") self. fg = "steelblue") self.. yani takılıyor.mainloop() Yalnız dikkat ettiyseniz bu sayaç programı çalı¸ma sırasında bloke oluyor.kapat self.update() etk["text"] = a pencere. relief = "raised".state("withdraw") #sayacın düzgün bir ¸ekilde durabilmesi için s #programımıza 1 saniyelik bir süre tanıyoruz. .coding: utf-8 -*from Tkinter import * import time import threading class GUI(object): def __init__(self): self. s Programımız bir etiket ve dü˘meden ibaret. pencere. Bunu engellemek için programınızı çok katmanlı (multi-threaded) bir hale getirebilirsiniz: # -*.btn. self.penar_olustur() def penar_olustur(self): """Pencere araçlarımızı burada olu¸turuyoruz.

Örne˘ in: g >>> import time >>> time.strftime("%m") ’08’ Günü görmek için: >>> time. saniye gibi bilgileri gösterebiliriz. Artık programımızı sona erdirebiliriz.time.2 strftime() Fonksiyonu strftime() fonksiyonu yardımıyla gün.sleep(1) #Pencere "withdraw" durumuna alındı ve sayacımız #durdu. pencere.mainloop() 25.geometry("350x300") app = GUI() class Sayac(threading. yıl. hafta.strftime("%d") ’16’ Ay. saat.state() != "withdrawn": sayi += 1 time. gün ve yılı birlikte görmek için: .sleep(1) app.strftime("%y") ’10’ Ayı görmek için: >>> time.destroy() pencere = Tk() pencere. Bu örnekteki g “%Y” ifadesi yılı göstermemizi sa˘ lıyor.etk["text"] = sayi syc = Sayac() syc. strftime() fonksiyonunu bir parametre ile birlikte kullanıyoruz.start() pencere. E˘ er yılın son iki hanesini görmek istersek söyle yazg g ¸ abiliriz: >>> time.Thread): def run(self): sayi = -1 #pencere durumu "withdrawn" olmadı˘ı sürece g #sayacımız saymaya devam edecek.strftime("%Y") ’2010’ Gördü˘ ünüz gibi. ay. while pencere. dakika.

>>> time. tıpkı tarih gösteriminde oldu˘ u gibi. Türkiye’ye uygun bir tarih gösterimi elde etmek için iki yol takip edebilirsiniz. dakika ve saniye bilgilerini tek tek alabilirsiniz.strftime("%x") ’08/16/2010’ Tabii buradaki gösterim ay/gün/yıl seklinde. "tr_TR. Yukarıdaki kullanım GNU/Linux içindir.08. Windows kullanıcıları yukarıdaki kodları su sekilde yazabilir: ¸ ¸ >>> import locale >>> locale.strftime("%M") ’13’ . Türkiye’deki tarih gösterimi ise gün-ay-yıl sek¸ ¸ lindedir. "Turkish_Turkey. Amerikan sisteminde 12 saat üzerinden i¸lem yapılırken. dakika ve saniye bilgilerini elde etmek isterseniz g söyle bir sey yazabilirsiniz: ¸ ¸ >>> time.strftime("%x") ’16.1254") >>> time. s Burada da.strftime("%X") ’14:08:02’ Gördü˘ ünüz gibi.strftime("%d.2010’ E˘ er strftime() modülünü kullanarak saat.strftime("%x") ’16-08-2010’ Burada ise locale modülünden yararlanarak Türkçe yerelleri etkin hale getirdik.%m.strftime("%X") ’2:08:02 PM’ Bu da. "tr_TR. Amerikan sistemine uygun bir saat gösterimidir.setlocale(locale. Birincisi: >>> time. e˘ er isterseniz saat. ay ve yıl bile¸enlerini uygun sırada ve tek tek belirttik.strftime("%H") ’14’ Dakikayı almak için: >>> time.LC_ALL.LC_ALL.UTF-8") >>> time.2010’ Burada gün.%Y") ’16.setlocale(locale.LC_ALL.setlocale(locale.UTF-8") >>> time. g Bunu Türkiye sistemine uygun bir hale getirmek için yine locale modülünden yararlanaca˘ ız: g >>> locale. Türkiye sisteminde g s 24 saat üzerinden i¸lem yapılıyor. g Saati almak için: >>> time.08. s ˙ Ikincisi: >>> import locale >>> locale.

Pazar haftanın ilk günü olarak alınır Tam tarih Tam saat Yılın son iki hanesi Tam yıl gösterimi Bu 25.strftime("%S") ’53’ Elbette bunları birle¸tirebilirsiniz de: s >>> time. tm_mon=8. tm_mday=16. tm_min=49. tm_isdst=1) Bu demette toplam 9 adet de˘ er bulunur ve bu de˘ erlerin anlamı sudur: g g ¸ .strftime("%H:%M:%S") ’14:13:53’ Bunların dı¸ında.Saniyeyi almak için: >>> time. s s harfleri söylece özetleyebiliriz: ¸ ˙fade I %a %A %b %B %c %d %H %I %j %m %M %S %U %x %X %y %Y Anlamı Kısaltılmı¸ gün adı s Tam gün adı Kısaltılmı¸ ay adı s Tam ay adı Tam tarih ve saat Ondalık sayı cinsinden gün (aya göre) Ondalık sayı cinsiden saat (24 saat hesabına göre) Ondalık sayı cinsinden saat (12 saat hesabına göre) Ondalık sayı cinsinden gün (yıla göre) Ondalık sayı cinsinden ay Ondalık sayı cinsinden dakika Ondalık sayı cinsinden saniye Yıla göre hafta numarası. tm_wday=0. tm_sec=42.struct_time(tm_year=2010.3 localtime() Fonksiyonu localtime() fonksiyonunu kullanarak tarih ve saate ili¸kin bütün bilgilerin yer aldı˘ ı bir demet s g elde edebilirsiniz: >>> time.localtime() time. tm_hour=16. tm_yday=228. strftime() fonksiyonu ile birlikte kullanılan ba¸ka harfler de bulunur.

>>> zaman..Sıra 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ˘ Deger tm_year tm_mon tm_mday tm_hour tm_min tm_sec tm_wday tm_yday tm_isdst Anlamı yıl ay gün saat dakika saniye haftanın günü (Pazartesi 0) yıla göre gün gün ı¸ı˘ ından yararlanma uygulamasının olup olmadı˘ ını denetler sg g Bu de˘ erlere su sekilde ula¸abiliriz: g ¸ ¸ s >>> zaman = time.tm_mday 16 #Ayın 16’sı. Epoch zamanın ba¸langıcıdır.tm_yday 228 #yılın 228. >>> zaman.. >>> zaman.4 gmtime(). g >>> zaman.tm_hour 16 #Saat ak¸am 4 s >>> zaman.gmtime(0).tm_year 1970 ..tm_isdst 1 #gün ı¸ı˘ından yararlanma uygulaması etkin s g 25.tm_mon 8 #A˘ustos ayı.tm_wday 0 #Pazartesi..localtime() >>> zaman. Zamanın ba¸langıcının ne oldu˘ unu bulmak için gmtime() fonksiyonunu s s g kullanabiliriz: >>> print time.. dakika >>> zaman.. günü.tm_year 2010 >>> zaman..tm_min 49 #49. time() ve ctime() Fonksiyonları Python’da zaman hesaplaması yapılırken “epoch” adlı bir kavramdan yararlanılır..

time() + (60 * 60) >>> print time.984 ctime() fonksiyonu ise bize tam tarih ve saat bilgisini gösterir: >>> time.ctime(sonraki_tarih) Tue Aug 17 09:17:44 2010 E˘ er tam bir saat sonrasını hesaplamak isterseniz su kodu kullanabilirsiniz: g ¸ >>> bir_saat_sonra = time.ctime(bir_saat_sonra) Tue Aug 17 10:18:59 2010 ÖZEL KONULAR .time() 1282025564.. time() adlı ba¸ka bir fonksiyonu kullas s s narak zamanın ba¸langıcından bu yana kaç saniye geçti˘ ini bulabiliriz: s g >>> time..Demek ki “epoch”.time() + 60 >>> print time. Mesela su andan 60 saniye sonrasını hesaplamak için söyle bir sey yazabiliriz: ¸ ¸ ¸ >>> sonraki_tarih = time.ctime() ’Tue Aug 17 09:13:47 2010’ time() ve ctime() fonksiyonlarını birlikte kullanarak sonraki bir zamanı hesaplayabiliriz. yani zamanın ba¸langıcı 1970 imi¸.

line 3 SyntaxError: Non-ASCII character ’\xc3’ in file deneme.python. but no encoding declared.getdefaultencoding() ’ascii’ 398 . Bu hatayı almamak için beti˘ imizi su hale getirmemiz gerekir: g g ¸ #!/usr/bin/env python #-*-coding:utf8-*print "Türkçeye özgü karakterler: ¸çö˘üı" s g Burada ekledi˘ imiz “#--coding:utf8--” satırı yardımıyla beti˘ imizin kodlama düzenini “utf8” g g olarak belirledik. “#--coding:utf8--” satırını eklemezsek suna benzer bir hata alırız: g ¸ File "deneme.py on line 3.py". Diyelim ki söyle bir sey var elimizde: ¸ ¸ #!/usr/bin/env python print "Türkçeye özgü karakterler: sçö˘üı" ¸ g Burada oldu˘ u gibi.org/peps/pep-0263.html for details Burada Python bize ASCII olmayan bir karakter kullandı˘ ımızı.BÖLÜM 26 len() Fonksiyonu ve ascii’nin Laneti Bildi˘ iniz gibi.. Python g g otomatik olarak “ascii” kodlamasını kullanacaktır. içinde Türkçe karakterler geçen bir program yazdı˘ ımızda beti˘ imizin en ba¸ına g g g s su satırı eklememiz gerekir: ¸ #-*-coding:utf8-*- Not: Windows kullananlar “utf8” yerine “cp1254” kodlamasını kullanabilir. Su komutun çıktısına baktı˘ ımızda gerçekten ¸ g de Python’un varsayılan kod çözücüsünün “ascii” oldu˘ unu görüyoruz: g >>> import sys >>> sys. see http://www. E˘ er beti˘ imiz içinde kendimiz bir kodlama düzeni belirtmezsek.. üstelik uygun bir kodlama düzeni g de belirtmedi˘ imizi söylüyor.

“kontrol karakterleri” s adı veriliyor. 128 aralı˘ ındaki sayıların “bildi˘ imiz” halini.. Python’un I¸ g g varsayılan kodlama düzeni olan “ascii”.. Beti˘ imizde “utf8” kodlaması kullanarak Python’un “ascii” yerine “utf8”i kullanmasını sa˘ lıyg g oruz..com/ g adresindeki tablodan faydalanabilirsiniz. Hemen Python komut ¸ g satırında sunu yazıyoruz: ¸ .i) Burada “%s”. print chr(i) Bu tabloda hangi sayının hangi karaktere kar¸ılık geldi˘ ini açık açık görebilmek için ise söyle s g ¸ bir sey yazabilirsiniz: ¸ >>> for i in range(128): . Geri kalan 95 karakter ise ekranda bilfiil gördü˘ ümüz karakterlerdir. ascii kodlag masında hangi sayının hangi karaktere denk geldi˘ ini bulmak için http://www. Bu karakterlere.. Python’un varsayılan kod çözücüsü olan “ascii”.. Yani söz konusu karakter.. “%c” ise bu sayıların “char” yani g g “karakter” kar¸ılıklarını gösteriyor. g ¸ ˙ Ingiliz alfabesindeki her harf bir sayıya kar¸ılık geliyor. Amacı da o dönemde kullanımda s olan yazı makinelerinin standartla¸masını ve böylece bu makinelerin birbirleriyle uyumlu çalı¸s s masını sa˘ lamak. s s ascii tablosuna baktı˘ ımız zaman. Mesela “65” sayısının kar¸ılı˘ ı “A” s s g harfidir. Simdi yukarıda anlattı˘ ımız meseleye biraz daha yakından bakalım.asciitable.... “ascii”nin aksine Türkçe karakterleri de çözümleyebiliyor.. tabloda bulunmayan bu karakterleri çözümleyemiyor.. “ascii” denen karakter kodlama düzeni ˙ Ingiliz alfabesi temel alınarak 1960’lı yıllarda hazırlanmı¸. Peki burada neden 128’e kadar olan sayıları kullandık? s Çünkü yukarıda da söyledi˘ imiz gibi ascii tablosunda toplam 128 karakter bulunur. “ascii” kodlamasında. yukarıda bahsetti˘ imiz 128 karaks g terlik tablonun dı¸ında kalıyormu¸. “ascii” kelimesini “askii” seklinde telaffuz ediyoruz. Standart “ascii” kodlamasında toplam s s 128 karakter bulunur. print "%s => %c"%(i. Su kod yardımıyla bunu do˘ rulayabiliriz: ¸ g >>> print chr(65) A Örne˘ in “100” sayısının hangi karaktere kar¸ılık geldi˘ ine bakalım: g s g >>> print chr(100) d Demek ki “100” sayısı “d” harfine kar¸ılık geliyormu¸. daha önce bir s yerlerde muhtemelen kar¸ınıza çıkmı¸ olan su hata mesajından da hatırlıyor olabilirsiniz: s s ¸ UnicodeDecodeError: ’ascii’ codec can’t decode byte 0xc5 in position 0: ordinal not in range(128) Buradan anladı˘ ımıza göre. Bu durumun bir yansımasını. konumu belirtilen g karakteri çözümleyemiyormu¸. Bunların ilk 33 tanesi ekranda görünmeyen karakterlerdir.. Türkçe harflerin (¸çö˘ ı) bu tabloda bulunmadı˘ ını görüyg s g g oruz.Peki bu “ascii” denen sey de ne oluyor? ¸ “ascii” kelimesi ˙ Ingilizce “American Standard Code for Information Interchange” (Bilgi Alı¸veri¸i s s için Amerikan Standart Kodu) ifadesinin kısaltması... yazılan bir metnin akı¸ını kontrol etme görevi gördükleri için. Ayrıca isterseniz su komutu kullanarak kendiniz de ¸ benzer bir ascii tablosu üretebilirsiniz: >>> for i in range(128): . Yani bu g tabloda sadece 128 adet karakter tanımlanmı¸tır. ˙ste biz beti˘ imizde “utf8” gibi bir kodlama düzeni belirtmedi˘ imiz zaman. “utf8” kodlaması.

ama “ç” harfi g g öyle de˘ il. Aslında ara vermekten ziyade aynı konuya ba¸ka bir ¸ s pencereden bakmaya devam edece˘ iz.>>> "a" Buradan elde edece˘ imiz çıktı tabii ki söyle olacaktır: g ¸ ’a’ Gördü˘ ünüz gibi Python “a” harfini do˘ ru bir sekilde algıladı. Burada “a” ve “s” harflerinin ortak özelli˘ i. “¸” harfinin bu tabloda bulunmuyor olması. Ama gördü˘ ünüz gibi aslında “çilek” karakter g dizisi 6 de˘ il. Simdi bir de suna bakalım: g g ¸ ¸ ¸ >>> "¸" s Burada Türkçe’ye özgü bir harf olan “¸”yi kullandık... bu harfi “a” harfinden farklı bir sekilde yorumladı. Bakalım Python ne yapacak? s ’\xc5\x9f’ Python. Ya da kabaca söyle diyebiliriz: “a” ve “s” harflerinin ¸ ortak özelli˘ i her ikisinin de ˙ g Ingiliz alfabesinde bulunuyor olması. bunların g g “ascii” kod tablosunda yer alıyor olması... g Hepimizin bildi˘ i gibi.. En basit sekliyle bu fonksiyonu su sekilde kullanabiliriz: ¸ ¸ ¸ >>> a = "python" >>> len(a) 6 Demek ki “python” karakter dizisi içinde 6 karakter varmı¸. 5 karakterden olu¸uyor!.. Simdi bu tuhaflı˘ ın nereden kaynaklandı˘ ını bulmaya g s ¸ g g çalı¸alım: s >>> len("s") 1 >>> len("a") 1 >>> len("ç") 2 Gördü˘ ünüz gibi.. “s” gibi harfler normal olarak 1 karakter uzunlu˘ unda. “ç” harfinin suçu ise Türkçe’ye özgü g ¸ karakterlerden biri olması... Türkçe’ye özgü öteki karakterlerde de görüyoruz: . Python’da bir nesnenin boyutunu ö˘ renmek için len() fonksiyonundan g g yararlanıyoruz. “a”... Bir de suna bakalım: s ¸ >>> b = "çilek" >>> len(b) 6 Burada len() fonksiyonu “6” sonucunu verdi. Dolayısıyla bunlar “ascii” ile kodlandı˘ ında tek karakter seklinde temsil edilebiliyor.. s Simdi bu konuya ufak bir ara verelim.. Bunun nedeni “a” harfinin “ascii” ¸ tablosunda bulunuyorken. Dolayısıyla Python “çilek” karakter dizisi içinde geçen “ç” harfini tek ba¸ına 2 g s saydı˘ ı için toplam 6 karakter buluyor. Aynı durumu.

Türkçe harfler ascii kodlamasına göre 1 baytla gösterilemedi˘ i için de yukarıdaki gibi bir g durum ortaya çıkar. “x82” ve “xac”). g s Yani aslında len() fonksiyonu bir karakter dizisinin bir veya birden fazla karakter (veya harf) içerip içermemesiyle ilgilenmez. g . ço˘ u ki¸inin zannetti˘ i gibi. yalnızca bayt sayısıdır.. bir karakter dizisindeki bayt sayısını saymaktır. ˙ste len() fonksiyonu da ¸ I¸ karakter içindeki bu bayt sayısına bakıyor.>>> len("ı") 2 >>> len("¸") s 2 >>> len("ö") 2 >>> len("˘") g 2 Yukarıda Python’un “¸” harfini nasıl gösterdi˘ ini hatırlıyoruz: s g >>> "¸" s ’\xc5\x9f’ Aynı sekilde öteki Türkçe harfler de ˙ ¸ Ingilizce harflerden farklı görünecektir: >>> "ç". özellikle Türkçe yazılmı¸ bir programda. Mesela “¸” harfinin çıktısına bakalım tekrar: s >>> "¸" s ’\xc5\x9f’ Buradaki çıktıda “xcf” + “x9f” seklinde gösterilen toplam 2 bayt var. Esasında yukarıdaki çıktıları inceledi˘ imiz zaman bu durumu net olarak g görüyoruz. Onun ilgilendi˘ i. s s s Bütün bu anlattıklarımızdan yola çıkarak. ’\xc4\x9f’. e˘ er kuls g lanıcıdan birtakım veriler alıyorsak ve program içinde bu verilerin uzunlu˘ unu ölçüyorsak. ’\xc4\xb1’) Aslında sorunun temelinde su yatıyor: len() fonksiyonu."ö". g Bu problem tabii ki yalnızca Türkçe’ye özgü karakterler için geçerli de˘ il. Bayt sayısı 1’den fazla oldu˘ unda ise çuvallıyor!."˘". ¸ Python’un varsayılan kod çözücüsü olan ascii yalnızca 1 baytlık verileri do˘ ru olarak göstereg bilir. Karakterler veya harfler özünde bilgisayara hiç bir sey ifade etmez. Bu fonksiyonun yaptı˘ ı i¸. ’\xc5\x9f’."ı" g s (’\xc3\xa7’. Mesela “avro” i¸areti g s de ascii’nin lanetinden payını alıyor: >>> "€" ’\xe2\x82\xac’ >>> len("€") 3 Demek ki. ’\xc3\xb6’.. Çünkü bilgisayarlar g sadece sayılardan anlar. (“xe2”."¸". karakter ¸ g s g sayısını saymaz. “€” i¸areti tek ba¸ına üç bayt içeriyormu¸..

append(soru) print liste else: print "lütfen birden fazla karakter girmeyiniz" Burada. (unicode ve utf8 ile ilgili güzel bir belge için bkz: http://www. Böyle bir durumda kullanıcıdan küfür yemeye hazırlıklı olun!. Yukarıda yazdı˘ ımız kodlara göre. Bunun yerine. Yani karakter dizimizi ascii’nin elinden kurtardık. karakter diziler¸ g imizi Python’un varsayılan kod çözücüsünün ellerine ve insafına bırakmamaktır. “˘ ” gibi harflerin durumuna bakalım: s g >>> a = "¸" s >>> a = unicode(a. Böyle bir seye. karakter dizilerimizi mutlaka “unicode” olarak kodlamamız gerekir (Bu “unicode” konusu ba¸ka bir yazıda ayrıntılı olarak ele alınacak). “ç”. e˘ er kullanıcı sadece g g ˙ Ingilizce’de bulunan harfleri (ya da daha do˘ ru bir ifadeyle ascii tablosunda bulunan karakterg leri) girerse sorun olmayacaktır. Bir de bize daha önce sorun çıkaran “¸”. s Türkçe için en uygun unicode kodlaması “utf8” olacaktır. Diyelim g ki elimizde söyle bir betik var: ¸ #!/usr/bin/env python #-*-coding:utf8-*liste = [ ] while True: soru = raw_input("lütfen bir karakter giriniz: ") if len(soru) == 1: liste. Çünkü len() fonksiyonunu kullanırken aslında bir karakterin boyunu posunu de˘ il. “ascii’nin lanetinden” kurtulmanın tek yolu. bunlar s g s da görünü¸te tek karakter olmasına ra˘ men..html#unicode) Hemen söyle bir örnek yapalım: ¸ >>> a = "ı¸ık" s >>> len(a) 7 Burada Python “ı”. Bu duruma bir örnek verelim. bayt sayısını ölçüyoruz.."utf8") >>> len(a) 4 Gördü˘ ünüz gibi burada. Amacımız kullanıcının yanlı¸lıkla veya s bilerek birden fazla karakter girmesini engellemek. örne˘ in bir adamasmaca ¸ g oyunu yazıyorsanız ihtiyacınız olabilir.. programımız if blo˘ u yerine else blo˘ unu i¸letes g g g s cektir. “¸” ve “ı” harflerinin her birini çift saydı˘ ı için toplam 7 karakter buldu. kullanıcıdan tek bir karakter girmesini istiyoruz. Su ana kadar bahsetti˘ imiz.uk/~mgk25/unicode. s g Yanlı¸! Ama biz simdi Python’a do˘ ru yolu gösterece˘ iz: s ¸ g g >>> a = "ı¸ık" s >>> a = unicode(a. Ama kullanıcı “¸çö˘ üı” gibi harfler girmeye kalkı¸ırsa.cam.ac..cl."utf8") >>> len(a) 1 . “a = unicode(a.”utf8”)” satırı yardımıyla a de˘ i¸kenini “utf8” olarak g gs kodladık.yukarıdaki duruma dikkat etmemiz gerekir.

>>> b = "˘" g >>> b = unicode(b.."utf8")) == 1: liste. “if len(unicode(soru...”utf8”)) == 1:” gibi bir satır eklemenin yanısıra. mesela “utf8”i kullanmasını sa˘ lamamız gerekiyor. g g .. Bir de su zavallı “avro” i¸aretine bakalım: g g ¸ s >>> avro = "€" >>> len(avro) 3 >>> avro = unicode(avro. beti˘ imizin Python’un varsayılan g gs g çözücüsü yerine."utf8") >>> len(avro) 1 Gördü˘ ünüz gibi. listeyi ekrana yazdırırken bir “for” döngüsü kurarak listedeki Türkçe karakter içeren ö˘ elerin ekrana g düzgün yazdırılmasını da sa˘ ladık. Daha s s sonra. avromuz artık mutlu!! g Bütün bu söylediklerimizden çıkan sonuca göre."utf8") >>> len(b) 1 Yukarıda ascii’nin yanlı¸ olarak “2 karakter uzunlu˘ unda” gösterdi˘ i bu harflerin “utf8” kodlas g g masıyla do˘ ru olarak gösterildi˘ ini görüyoruz. g Böylece “ascii” ve kodlama meselesine ayrıntılı sayılabilecek bir bakı¸ sunmu¸ olduk. Yani kodlarımızı söyle g ¸ yazmalıyız: #!/usr/bin/env python #-*-coding:utf8-*liste = [ ] while True: soru = raw_input("lütfen bir karakter giriniz: ") if len(unicode(soru.append(soru) for i in liste: print i else: print "Lütfen sadece tek bir karakter giriniz!" Dikkat ederseniz. kullanıcıdan karakg ter girmesini isteyen beti˘ imizin içinde bir de˘ i¸iklik yaparak. bizim yukarıda verdi˘ imiz. bu makalede bahsedilen ve bu konuyla yakından ili¸kili olan “unicode” konusuna da s de˘ inece˘ iz.

Kabaca söylemek gerekirse... is ˙sleci ve Önbellekleme I¸ Mekanizması Python’da her nesnenin bir “kimli˘ i” (identity) vardır. Peki bir nesnenin kimli˘ ine nasıl ula¸ırız? Python’da bu i¸i yapg s¸ g s s mamızı sa˘ layacak basit bir fonksiyon bulunur. Ama bir de su örneklere bakalım: ¸ >>> a = 1000 >>> id(a) 138406552 >>> id(1000) 404 . Bu fonksiyonun adı “id()”. bu “kimlik” g denen sey esasında o nesnenin bellekteki adresini temsil eder.BÖLÜM 27 Python’da id() Fonksiyonu. Herhangi bir “¸ey”. Simdi id() fonksiyonunu bir de su sekilde deneyelim: ¸ ¸ ¸ >>> id(100) 137990748 Gördü˘ ünüz gibi. Bu demek oluyor ki. tek ve benzersizdir. Yani ˙ g Ingilizce’deki “identity” (kimlik) kelimesinin kısaltması. Simdi örnek bir nesne üzerinde bu id() fonksiyonunu ¸ nasıl kullanaca˘ ımıza bakalım: g Bildi˘ iniz gibi Python’da her sey bir nesnedir. Python a de˘ i¸kenini ve 100 sayısını ayrı ayrı sorgulamamıza ra˘ men aynı g gs g kimlik numaralarını gösterdi. Python’daki her nesnenin kim¸ li˘ i e¸siz. Python iki adet “100” sayısı için bellekte iki farklı nesne yaratmıyor. ikinci kez ihtiyaç oldu˘ unda Ilk g g g bellekten alıp kullanıyor. Dolayısıyla örnek nesne bulmakta zorlanmayag ¸ ca˘ ız. ˙ kullanımda önbelle˘ ine aldı˘ ı sayıyı. olu¸turdu˘ umuz anda Python açısından bir nesneye dönü¸üvereg s s g s cektir zaten: >>> a = 100 >>> id(a) 137990748 Çıktıda gördü˘ ümüz “137990748” sayısı a de˘ i¸keninin tuttu˘ u “100” sayısının kimli˘ ini gösg gs g g teriyor.

. Python a de˘ i¸keninin tuttu˘ u 1000 sayısı için ve do˘ rudan gs g g girdi˘ imiz 1000 sayısı için bellekte iki farklı nesne olu¸turuyor.. “==” i¸leci nesnelerin içeri˘ ine bakarak o nesnelerin g s g aynı de˘ ere sahip olup olmadıklarını sorgular. Yani: g >>> a is 1000 False Ama.... Bu iki i¸leç g s s s nesnelerin farklı yönlerini sorgular: “is” i¸leci nesnelerin kimliklerine bakıp o nesnelerin aynı s nesneler olup olmadı˘ ını kontrol ederken.137992088 Bu defa Python a de˘ i¸keninin tuttu˘ u 1000 sayısı ile öteki 1000 sayısı için farklı kimlik numargs g aları gösterdi. “==” i¸leci a de˘ i¸keninin tuttu˘ u verinin 1000 olup olmadı˘ ını g s gs g g denetliyor... Bir de “==” i¸leci ile bir kar¸ıla¸tırma yapalım: s s s >>> a == "python" True Bu da normal olarak “True” çıktısı veriyor. Bu durumu görebilece˘ imiz ba¸ka bir yöntem de Python’daki “is” g s i¸lecini kullanmaktır.. Python “False” (Yanlı¸) çıktısını suratımıza bir tokat gibi çarptı.. Bu demek oluyor ki. >>> a == 1000 True Burada “is” i¸leci a de˘ i¸keninin tuttu˘ u veri ile 1000 sayısının aynı kimlik numarasına sahip s gs g olup olmadı˘ ını sorgularken. Deneyelim: s >>> a is 1000 False Gördü˘ ünüz gibi. Ama su örne˘ e bakarsak: ¸ g >>> a = "python güçlü ve kolay bir programlama dilidir" >>> a is "python güçlü ve kolay bir programlama dilidir" False Ama. Simdi isterseniz bir de karakter dizilerinin ¸ g ¸ durumuna bakalım: >>> a = "python" >>> a is "python" True Burada “True” çıktısını aldık. . Yani bu iki 1000 sayısı Python g s açısından birbirinden farklı. Peki bu g s ne anlama geliyor? Söyle ki: Python’da “is” i¸lecini kullanarak iki nesne arasında kar¸ıla¸tırma ¸ s s s yapmak güvenli de˘ ildir. Yani “is” ve “==” i¸leçleri birbirleriyle aynı i¸levi görmez.. Yani “is” i¸lecinin yaptı˘ ı sey kabaca su oluyor: s g ¸ ¸ >>> id(a) == id(1000) False Simdiye kadar denedi˘ imiz örnekler hep sayıydı.

. g bellekte tek bir adreste depolanacaktır... Çünkü bunlardan biri s g nesnelerin kimli˘ ini sorgularken.. ˙ s Isterseniz Python açısından “ufak” kavramının sınırının ne olabilece˘ ini söyle bir kod yardımıyla sorgulayabiliriz: g ¸ >>> for k in range(1000): ..."kebap"] >>> id(liste) 3082284940L Bunu ba¸ka bir liste üzerinde daha deneyelim: s >>> liste2 = ["elma". bu nesne ortalıkta oldu˘ u sürece aynı g kalacaksa.. Çünkü bir nesnenin veritipinin kendisi de ba¸lıba¸ına s s bir nesnedir. g Burada aldı˘ ımız sonuca göre söyle bir denetleme i¸lemi yapalım: g ¸ s >>> a = 256 >>> a is 256 True >>> a = 257 >>> a is 257 False Dedi˘ imiz gibi. if k is v: ..>>> a == "python güçlü ve kolay bir programlama dilidir" True “is” ve “==” i¸leçlerinin nasıl da farklı sonuçlar verdi˘ ini görüyorsunuz. id() fonksiyonu ve dolayısıyla “is” i¸leci. g Sebebi su: Python kendi iç mekanizmasının i¸leyi¸i gere˘ ince “ufak” nesneleri önbelle˘ e ¸ s s g g alırken “büyük” nesneler için her defasında yeni bir depolama i¸lemi yapıyor.. . bütün listelerin ait oldu˘ u büyük “list” veritipi nesnesi de tek bir kimlik numarasına g sahip olacaktır. Nasıl “liste2” nesnesinin kimlik numarası. içerik aynı oldu˘ u halde iki listenin kimli˘ i birbirinden farklı.. Ayrıca burada dikkag g timizi çekmesi gereken ba¸ka bir nokta da “python” karakter dizisinin önbelle˘ e alınıp gereks g ti˘ inde tekrar tekrar kullanılıyorken.. Ama bu listelerin ait oldu˘ u veritipi (yani “list”).. Python bu iki g g g listeyi bellekte iki farklı adreste depoluyor. kimlikleri aynı olan sayıları ekrana g s s döküyor. Aynı karakter dizisinin tekrar kullanılması gerekg ti˘ inde Python bunun için bellekte yeni bir nesne daha olu¸turuyor."kebap"] >>> id(liste2) 3082284172L Gördü˘ ünüz gibi.."armut". 100 sayısını ve “python” karakter dizisini önbelleklerken 1000 g sayısını ve “python güçlü ve kolay bir programlama dilidir” karakter dizisini önbelle˘ e almıyor."armut".. for v in range(1000): . Yani bir bakıma Python’un hangi sayıya kadar önbellekleme yaptı˘ ını gösteriyor. g s Örne˘ in bir listenin kimli˘ ini söyle denetleyebiliriz: g g ¸ >>> liste = ["elma".. örne˘ in.. “python güçlü ve kolay bir programlama dilidir” karakter g dizisinin ise önbelle˘ e alınmıyor olmasıdır. g s Peki neden Python. öbürü nesnelerin içeri˘ ini sorguluyor. nesnelerin kimliklerini denetler. print k Bu kod 1000 aralı˘ ındaki iki sayı grubunu kar¸ıla¸tırıp.

Çünkü “is” i¸leci. dedi˘ imiz gibi. Ama ayrı listeler için ayrı adres kullanıyor..coding: utf-8 -*def karsilastir(a... tabii ki “if id(type(a)) == id(type(b)):” da yazılabilir...>>> id(type(liste)) >>> 3085544992L >>> id(type(liste2)) 3085544992L Bu iki çıktı aynıdır....b): if type(a) is type(b): print "Bu iki nesne aynı veritipine sahiptir" print "Nesnelerin tipi: %s"%(type(a)) else: print "Bu iki nesne aynı veritipine sahip DE˘˙LD˙R!" GI I print "ilk argümanın tipi: %s"%(type(a)) print "ikinci argümanın tipi: %s"%(type(b)) Burada “if type(a) is type(b):” satırı yerine.. iki nesnenin kimlikleri üzerinden bir sorgulama i¸lemi s g s yapıyor. Mesela “dict” veritipi (sözlük) >>> sozluk1 = {} >>> id(sozluk1) 3082285236L >>> sozluk2 = {} >>> id(sozluk2) 3082285916L Ama tıpkı “list” veritipinde oldu˘ u gibi. Aynı durum tabii ki öteki veritipleri için de geçerlidir. sonuca göre ba¸ka bir i¸lem. s >>> if type(b) is list: .. çünkü Python “list” veritipi nesnesi için bellekte tek bir adres kullanıyor. “dict” veritipinin nesne kimli˘ i de hep aynı olacaktır: g g >>> id(type(sozluk1) 3085549888L >>> id(type(sozluk2) 3085549888L Peki biz bu bilgiden nasıl yararlanabiliriz? Söyle: “is” i¸lecini do˘ rudan iki nesnenin kendisini ¸ s g kar¸ıla¸tırmak için kullanamasak da bu nesnelerin veritipini kar¸ıla¸tırmak için kullanabiliriz. “is” i¸lecini veritipi kar¸ıla¸tırması yapmak için isterseniz su sekilde de kullanabilirsiniz: s s s ¸ ¸ >>> if type(a) is dict: .. sonuca göre bir i¸lem. s s . s s s s Mesela söyle bir fonksiyon yazabiliriz: ¸ # -*..

... s s s g Çünkü Python bazı nesneleri (özellikle “ufak” boyutlu nesneleri) önbelle˘ ine alırken... gibi. s g s . Çünkü “None” de˘ eri bellekte her zaman tek bir adreste depolanacak.. sonuca göre daha ba¸ka bir i¸lem. bazı nesg neler için her defasında farklı bir depolama i¸lemi yapmaktadır... s s “is” i¸lecini aynı zamanda bir nesnenin “None” de˘ erine e¸ olup olmadı˘ ını kontrol etmek için s g s g de kullanabilirsiniz.. ˙ s Içerik kar¸ıla¸tırması için “==” s s veya ”!=” i¸leçlerini kullanmak daha do˘ ru bir yakla¸ım olacaktır. “is” i¸leci iki nesne arasında içerik kar¸ıla¸tırması yapmak için güvenli de˘ ildir.. . Sözün özü...>>> if type(c) is file: ... g dolayısıyla bu de˘ ere gönderme yapan bütün nesneler için aynı bellek adresi kullanılacaktır: g >>> if b is None: .

Söyle bir hata mesajı almı¸sanız. Python YOL’a eklenmemi¸ demektir: ¸ s s ’python’ iç ya da dı¸ komut. Yani Python’a ula¸mak s için. s s 2. s 4.x > Python (Command Line) yolunu takip edeceksiniz. Windows komut satırında Python’ın tam yolunu belirteceksiniz: c:/python26/python.BÖLÜM 28 Windows’ta Python’ı YOL ’a (PATH) Eklemek GNU/Linux kullananların Python’ın etkile¸imli kabu˘ una ula¸mak için yapmaları gereken tek s g s sey komut satırında python yazıp ENTER tu¸una basmaktır. Ba¸lat > Çalı¸tır yolunu takip edin. s s 3. Her program çalı¸tırı¸ınızda bu kodu girmek s s s zamanla eziyete dönü¸ebilir. Daha do˘ rusu.exe ˙ Ikincisi. s Bu durumda Python’ın etkile¸imli kabu˘ una ula¸mak için iki yolunuz var: s g s Birincisi. Bu sayede GNU/Linux kullananlar zahmetsiz bir sekilde Python’ı kurcalamaya ba¸laya¸ s bilirler. Ama Windows kullananlar için aynı seyi söyleyemiyoruz. s ¸ python program_adı yazarak programınızı çalı¸tırma imkanınız da olmayacaktır. çalı¸tırılabilir s s program ya da toplu i¸ dosyası olarak tanınmıyor.python. 409 . Açılan kutucu˘ a cmd yazıp ENTER tu¸una basın. Windows komut satırında python yazıp ENTER tu¸una basın. g s Böylece Windows komut satırına ula¸mı¸ olduk. Bu durumu su sekilde teyit edebiliriz: ¸ ¸ 1. çalı¸tırılabilir Python dosyasını da /usr/bin klasörü içine s atar. Ba¸lat > Programlar > Python 2. Çünkü Windows kullanan¸ lar http://www. komut satırına her defasında Python’ın ve/veya kendi programınızın tam yolunu yazmak zorunda kalacaksınız. s Birinci yöntem oldukça me¸akkatli ve sıkıcıdır.. Çünkü GNU/Linux da˘ ıtımları ¸ s g Python paketini sisteme eklerken. bu imkanı elde s g etmek için Windows komut satırına daha fazla kod yazmanız gerekecek..org adresinden Python programını indirip bilgisayarlarına kurduklarında Python otomatik olarak YOL’a (PATH) eklenmiyor. Bu sekilde.

o programın bulundu˘ u dizine girecek ve orada F4 tu¸una s g s basarak bir komut satırı açabilecektir. örne˘ in masaüstüne kaydetti˘ iniz s g g g g g bir modüle ula¸mak için biraz daha fazla u˘ ra¸acaksınız demektir. Etkile¸imli kabuk açıkken hangi dizinde oldu˘ unuzu sırasıyla su kos g ¸ mutları vererek ö˘ renebilirsiniz: g >>> import os >>> os. Windows’ta sadece python s g g komutunu vererek nasıl etkile¸imli kabu˘ a eri¸ebilece˘ imizi ö˘ renece˘ iz. Bu sekmeyi açıyoruz. herhangi bir dizin içinde bulunan bir Python programını çalı¸tırmak için. Python’ın kurulu oldu˘ u C:/Python2x ¸ s g g dizini içinde açılacaktır. Örne˘ in bu sekilde kabu˘ a ula¸tı˘ ınızda Python’ı istedi˘ iniz dizin içinde ba¸latamamı¸ g ¸ g s g g s s oluyorsunuz. ˙ste bu yazımızda buna benzer bir kolaylı˘ a s s I¸ g Windows’ta nasıl ula¸abilece˘ imizi anlataca˘ ız. Yani bu yazımızda. ancak etkile¸imli kabu˘ a bu sekilde ula¸manın bazı dezavantajları bus g ¸ s lunur. g Bilgisayarım simgesine sa˘ tıkladıktan sonra açılan menünün en altında yer alan “Özellikler”e g (Properties) giriyoruz. Bu a¸amada sadece python yazıp ENTER tu¸una basarak s s etkile¸imli kabukla oynamaya ba¸layabilecekler.˙ Ikinci yöntem kolaydır. s g s g g g Öncelikle Windows’un masaüstündeki Bilgisayarım simgesine sa˘ tıklıyoruz. özellikle KDE’yi kullananlar. Bu girdi˘ imiz yerde “Geli¸mi¸” (Advanced) adlı bir sekme görece˘ iz. g s s g . s g s GNU/Linux kullanıcıları ise. Bu sekilde Python’ın etkile¸imli kabu˘ u.getcwd() Etkile¸imli kabu˘ u istedi˘ iniz dizinde açamadı˘ ınız zaman.

“Geli¸mi¸” sekmesine tıkladı˘ ımızda kar¸ımıza söyle bir ekran gelecek: s s g s ¸ .

Bu dü˘ meye tıkgs g g ladı˘ ımızda söyle bir pencere açılacak: g ¸ .Burada “Çevre De˘ i¸kenleri” (Environment Variables) dü˘ mesine tıklıyoruz.

Bu ekranda “Sistem De˘ i¸kenleri” (System Variables) bölümünde yer alan liste içinde Path gs ö˘ esini buluyoruz. Path ö˘ esi seçili iken. Listedeki ö˘ eler alfabe sırasına göre dizildi˘ i için Path‘i bulmanız zor olg g g mayacaktır... Kar¸ımıza söyle bir sey geliyor: (A¸a˘ ıdaki ekran görüntüsünde “Sistem De˘ i¸kenleri” s ¸ ¸ s g gs bölümündeki Path ö˘ esini de listede görebilirsiniz. “Sistem de˘ i¸kenleri” bölümündeki “Düzenle” (Edit) dü˘ mesine tıklıyg gs g oruz.) g .

Bu klasörün adı sizdeki sürüme göre farklılık gösterebilir.C\Python26” yazdım. Açılan kutucu˘ a cmd yazıp ENTER ¸ s s g tu¸una bastıktan sonra kar¸ımıza Windows komut satırı gelecek. Simdi Ba¸lat > Çalı¸tır (Start > Run) yolunu takip ediyoruz. Sizdeki sürümün tam g adını ö˘ renmek için “C:/” dizinini kontrol edebilirsiniz.C:\Python26” ö˘ esini ben ekledim. s g s . Yalnız tabii ki. Siz de listenin g sonuna bu ö˘ eyi aynı sekilde ekleyeceksiniz. Burada artık python komus s tunu vererek Python’ın etkile¸imli kabu˘ una ula¸abiliriz. Benim sistemimde “C:/” dizini altındaki g Python klasörünün adı “Python26”. benim sistemimde Python2. Sizdeki sürüm farklı olabilir. Do˘ ru sürüm numarasını gerekli yere yazdıktan sonra “Tamam” dü˘ melerine basarak tekrar g g masaüstüne dönüyoruz.Bu ekrandaki listenin en sonunda görünen ”.6 kug ¸ rulu oldu˘ u için oraya ”.

Etkile¸imli kabuktan çıkmak için önce CTRL+Z‘ye. ancak s g s ba¸ka bazı modüllerin de çalı¸abilmesi için Scripts adlı dizini de YOL’a eklemenizi tavsiye eds s erim. Ancak ço˘ u zaman sadece bu dosyayı YOL’a eklemek yeterli olmayacaktır. Bu dizini YOL’a eklemek oldukça basittir. ardından da ENTER‘e basıyoruz.C:\Python26\Scripts” satırını da kutucu˘ a ekliyoruz. g Bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olması halinde kistihza [et] yahoo [nokta] com adresine yazabilirsiniz. cmd ile s ula¸tı˘ ımız bu komut satırında su komutu vererek Python programlarını çalı¸tırabiliriz: s g ¸ s python program_adı Windows komut satırı Python’ın Windows’ta sundu˘ u komut satırından biraz daha yeteneklidir. s g s s Yukarıda Python’ın çalı¸tırılabilir dosyasını (executable) sistem YOL’una nasıl ekleyece˘ imizi s g ö˘ rendik.. Sadece g g çalı¸tırılabilir dosyayı YOL’a ekledi˘ inizde Python’ı komut satırından çalı¸tırabilirsiniz. Artık. Bu dizini YOL’a eklemek için yukarıdaki adımları tekrar ediyoruz ve ”. .. g “cmd” komutu ile ula¸tı˘ ınız ekranda kopyalama/yapı¸tırma i¸lemleri de yapabilirsiniz.

Ama uygulamada özelliklerle sürecin bir arada ele alındı˘ ına sahit olas g ¸ ca˘ ız. sürecin de sorgulanmasına g g s yol açacaktır. Python’a ili¸kin g s s bir özelli˘ i veya özellik önerisini de tarif eder.org/dev/peps/pep-3000/ Yazarı Guido Van Rossum Yazılma Tarihi 5 Nisan 2006 ˘ s Son Degi¸ iklik 18 Mart 2008 Türkçesi Fırat Özgül Not: Çevirmenin Notu: PEP’in açılımı “Python Enhancement Proposal”. Ço˘ unlukla belirli bir özellik üzerinde yürütülen tartı¸malar.2 Adlandırma Python 3000. Çalı¸tırılabilir dosya için yeni bir ad önermek veya Python kaynak dosyalarının s uzantısını de˘ i¸tirmek istemiyorum. Python 2. “python3. yani “Python’u Geli¸tirme Önerileri”dir. PEP’ler genellikle teknik bir dil kullanılarak yazılır.0 -V” komutunun çıktısı da bu olacaktır. yukarıda adresi verilen PEP 3000’in çevirisidir. s g 29. Dosya adlandırmalarında ise. Python 3.x sürümlerinde tutulan yol benimsenecektir. Tercihen. ilk olarak süreç s s g üzerinde uzla¸ılmalı.BÖLÜM 29 PEP 3000 Ba¸ lıgı PEP 3000 – Python 3000 s ˘ Adresi http://www. PEP’ler Python toplulu˘ una çe¸itli konularda bilgi vermenin yanısıra. 29. g A¸a˘ ıdaki metin. özellikler konusu ancak süreç kararla¸tırılıp kesinle¸tirildikten sonra irdes s s lenmeye ba¸lanmalıdır. Adından da anla¸ılaca˘ ı gibi PEP’lerin i¸levi Python’un geli¸imine ı¸ık s s g s s s tutmaktır.1 Özet Bu PEP Python 3000’in geli¸tirilmesine ili¸kin bir kılavuz niteli˘ indedir.0 olarak adlandırılacak. gs 416 .0 ve Py3K aynı seyin adıdır. Projenin ismi Python 3000 veya kısaca ¸ Py3k’dır. Asıl Python sürümü Python 3.python.

asıl Python 3000 sürecine girs ilmeden önce Python 3000 içinde yer alması kararla¸tırılmı¸ (ya da yer alması ümit edilen) s s özellikleri içeren bir “yapılacaklar listesi” gibidir. örne˘ in apply(f.6 sürümünde.) s s Python 2.x sürümlerinin bir süre birbirine paralel gitmesini bekliyorum. (Ba¸ka bir deyi¸le bu PEP. 3000-3099 arası PEP’ler üst-PEP’ler olup. Python 3. Python 3000’e ili¸kin s g s bütün üst-PEP’lerin üst-PEP’idir.1 ve 3. 29. süreçlerin nasıl tanımlanaca˘ ına s s g ili¸kin süreci tarif eder). Ama 3. PEP s 3000 (¸u anda okudu˘ unuz PEP) ise özel bir duruma sahiptir: PEP 3000.0 (son sürüm) çıktıktan sonra bile en az bir veya iki 2. s 2. PEP 3100 de özel bir PEP’tir: Bu PEP. 29. s s . Bunun ne kadar devam edece˘ i 2.0a1’den sonra süratlenmesi beklenmektedir. Python 3.29.x için hata g düzeltme sürümü yayınlamayı bırakıyoruz. Python 2.x sürüm yayınlama g s döngüsü rayına oturacaktır.x sürümleri.0 ile Python 2. g Python 3. PEP 3099 ise.x sürümünün yayınlanaca˘ ını tahmin ediyorum.x sürümlerine alı¸tıktan sonra 3. s • Py3k’ya ait pek çok özellik (normalde 2.6 ileriye dönük uyumlulu˘ u su iki sekilde sa˘ layacaktır: g ¸ ¸ g • Python 2.4 Takvim Python 2.1 veya 3.x’te hata verecek sözdizimleridir bunlar) Python 2..6 ve 3.x deste˘ inin sürdürülmeg g sine yönelik olarak topluluktan gelen taleplere.6 sürümündeki ileriye dönük uyumluluk özelliklerinin yerine veya bunlara ek olarak ayrı bir kaynak kod dönü¸türme aracı da olacaktır [1].3 PEP’lerin Numaralandırılması Python 3000’e ili¸kin PEP’ler PEP 3000 ile ba¸lar.x. 3100-3999 arası PEP’ler özellikler üzerinedir. s s Not: Standart kitaplık geli¸iminin 3.6’ya geri ta¸ınacak.2’nin çıkı¸ının 2. hata düzeltmelerini içeren geleneksel 2. 3.0 sürümünün kabul görüp kararlı bir hale gelmesine ve gönüllülerin tahammül sınırlarına ba˘ lıdır. (Tabii ufak da olsa s g çalı¸acak kısımlar vardır. de˘ i¸meyecek gs özellikleri sıralar. Son olarak.5 Uyumluluk ve Geçi¸ s Python 3.x ve 3. Python 2. Topluluk 3.0’da artık çalı¸mayacak özellikler hakkında (mesela s range() fonksiyonunun dönü¸ de˘ erinin liste oldu˘ unu varsayarak) dinamik sekilde (yani s g g ¸ çalı¸ma esnasında) uyarı verecek olan bir “Py3k uyarı kipi” yer alacaktır.0’dan sonra.. Normalde 2. Ancak tabii ki bu araç veri akı¸ı analizi veya tip çıkarsaması yapamaz.0’a ili¸kin sürüm takvimini içeren PEP 361’e bakınız. s Python 2.6 ile yazılmı¸ kodların Python 3.0 altında hiçbir de˘ i¸ikli˘ e u˘ ramadan çalı¸aca˘ ının s gs g g s g teminatı yoktur.2 g sürümlerine kadar devam edebilir. ama ana i¸levinden yoksun olarak.x arasında geriye dönük bir uyumluluk olmayacaktır. buns s lar sürece ili¸kin veya bilgi amaçlı PEP’lerdir.x serisine kıyasla çok daha çabuk s olaca˘ ını tahmin ediyorum. Hatta bu durum 3. ba˘ lamdan ba˘ ımsız olarak kaynaktan s g g kayna˘ a dönü¸türme i¸lemi yapabilecek.(x+1) sürümü çıktı˘ ı anda 2. bu özellikler ya __future__ modülü aracılı˘ ıyla ya da eski ve yeni s g sözdizimi yan yana kullanılarak etkinle¸tirilebilecektir. Bu araç.y sürümlerine kıyasla daha uzun bir süre boyunca yayınlanmaya devam edecektir. Hatta bir kodun bir bölümünün dahi çalı¸aca˘ ı söylenemez. Bu sürümlerin yayınlanma s tarihleri ba¸aba¸ gitmektedir. args) fonksiyonunu f(*args) sekline g s s g ¸ dönü¸türebilecektir.

basama˘ a geri dönün. g Python 2. yeni sürüm. yazarı tarafından memnuniyetle kar¸ılanacaktır.0 sürümünün sözdizimine dönü¸türmek için 2to3 aracını kullanın. Dönü¸türülmü¸ kaynak kodunu 3. 2. Py3k uyarı kipini açın. s Yukarıda anılan ve anılmayan konulara ili¸kin taslak seklindeki üst-PEP’ler ise daha da makbule s ¸ geçecektir! 29.6 sürümü için verece˘ iniz deste˘ i salt bakım seviyesine getirene kadar 3.6 sürümü üzerinde yapın ve g s s 3.6 ve 3. Ben bir yandan da sıfırdan gerçekleme çalı¸malarına giri¸ilmesine ¸ s s kar¸ı de˘ ilim.6 ve 3. Bölüm I ¸ [3] PEP 361 (Python 2. bunun o bildi˘ imiz eski gömülü g g fonksiyon oldu˘ unu varsayacaktır.Yani bu araç yukarıdaki gibi bir apply fonksiyonu gördü˘ ünde. ba¸tan a¸a˘ ı yeniden yazmanın tehlikeleri hakkındaki (Joel Spolsky[2] ile pays s s g la¸tı˘ ım) görü¸lerimden kaynaklanmaktadır.0 için Sürüm Takvimi) . Sürümü yayınlama vakti geldi˘ inde 2. 29. s Programınızın 2.6’ya aktarın.6 ve 3.8 Kaynaklar [1] subversion test alanında (sandbox) bulunan 2to3 aracı [2] Joel on Software: Katiyen Yapmamanız Gereken Seyler. Projenizi Python 2. ama benim kendi çabalarım en iyi bildi˘ im dile ve gerçeklemeye yönelik olacaks g g tır.0 g g kaynak kodunun düzenlenmesi tavsiye edilmez (yani 2. 4. 1. s Çıktıyı elle düzenlemeyin! 5. s s 6. Neredeyse tam kapsamlı. Not: Geçi¸ sürecine ili¸kin konuları ayrıntılı olarak tarif eden bir üst-PEP’e ihtiyacımız var.0 sürümlerini birlikte desteklemesi gereken bir proje için önerilen geli¸tirme s modeli a¸a˘ ıdaki gibidir: s g 0.6 kodunu bakım dalına aktaraca˘ ınız g ana kadar). kusursuz birim testleri hazırlayın. Python 3000 Python 2 üzerinde yapılmı¸ nispeten s g s s orta düzeyli bir iyile¸tirme çalı¸ması oldu˘ u için dili ba¸tan a¸a˘ ı yeniden yazmaya kalkı¸s s g s s g s mazsak çok sey kazanırız. g 7. 3. Python 2 kod tabanından evrilecektir.7 Üst-Katkılar Bu PEP için yapılacak ilave metin önerileri. Uyarı kalmayıncaya kadar test edin ve kodu düzenleyin.0 için ayrı tar dosyaları (veya sürümler için g hangi ar¸ivleme biçimini kullanıyorsanız onu) hazırlayın. E˘ er sorunla kar¸ıla¸ırsanız.0 sürümü altında test edin.6 Gerçekleme Dili (Implementation) Python 3000 C dilinde gerçeklenecek. düzeltmeleri kaynak kodunun 2. Bu kaynak kodunu 3. s s 29. Bu yakla¸ım.

s .29.9 Telif Hakkı Bu belge kamuya açılmı¸tır.

CLI. OpenOffice’nin GNU/Linux’taki birincil ve en geli¸mi¸ s s ofis paketi olmasından ötürü. g g s g OpenOffice. StarBasic. düzenlemek s veya de˘ i¸tirmek için programcılara oldukça geli¸mi¸ bir API (uygulama programlama arayüzü) gs s s sunuyor. OpenOffice API’sinin özelli˘ i dilden ba˘ ımsız olmasıdır.. OpenOffice API’sine eri¸erek ofis bile¸enlerini yönetebilirler. evirip çevirmek. Yani farklı programlama dilg g lerini kullanan programcılar (örne˘ in C++. Java. Özellikle GNU/Linux kullanıcıları. OLE prog gramcıları).. E˘ er bu makaleye katkıda bulunmak veya makalede bulg du˘ unuz hataları bildirmek isterseniz kistihza [at] yahoo [nokta] com adresinden bana ula¸ag s bilirsiniz. OpenOffice hem GNU/Linux’ta hem de Windows’ta çalı¸as biliyor. Ço˘ u kimsenin bildi˘ i gibi. Microsoft firmasının özgür olmayan ofis paketine alternatif olarak bilgisayarlarımızda kullanabiliyoruz. Writer. Farklı programlama dilleri. kendilerine özgü bir UNO köprüsü (UNO bridge) kullanarak OpenOffice’nin UNO bile¸enlerine ve dolayısıyla OpenOffice’nin API’sine ers i¸ebilirler. Python..BÖLÜM 30 Python ve OpenOffice Not: Bu makale henüz taslak halindedir. Zamanla bu makale içindeki bilgiler geli¸tirilecek ve s buraya yeni bilgiler de eklenecektir. Su anda kullanılabilecek olan UNO köprüleri söyle listelenebilir: s ¸ ¸ • Uno/Binary • Uno/CLI • Uno/Cpp • Uno/Delphi • Uno/Java • Uno/OLE • Uno/PyUno • Uno/Remote • Perl Uno 420 . s s API’ye eri¸ebilmek için “UNO” (Universal Network Objects — Evrensel A˘ Nesneleri) adlı bile¸en s g s modelinden faydalanıyoruz. Calc ve öbür ofis bile¸enlerini yönetmek. Python’u g s g kullanarak OpenOffice belgelerini nasıl yönetebilece˘ imizi ö˘ renmeye çalı¸aca˘ ız.. Sun Microsystems firmasının etkin deste˘ iyle geli¸tirilen OpenOfg g g s fice adlı bir özgür yazılımı. OpenOffice’yi Windows kullanıcılarına nazaran çok daha yakından tanır. JavaScript. Biz bu bölümde OpenOffice ve Python’u nasıl ba˘ da¸tırabilece˘ imizi.

muhtemelen bu i¸lemi yapmak zorunda kalmayacaksınız. PyUno’nun Python 2. g s GNU/Linux PyUno.6-uno” bugün itibariyle aynı paketleri kurar.. g s O yüzden ben bu yazıda PyUno’nun Ubuntu üzerine nasıl kurulaca˘ ını anlataca˘ ım..6 ile uyumlu olan sürümünü g kuracaktır. sistemdeki en yeni resmi Python sürümü hangisiyse bilgisayarınıza ona uygun olan PyUno paketini kuracaktır. kendi paket yöneticileri aracılı˘ ıyla a¸a˘ ıda anlattıklarıma benzer i¸lemleri gerçekg s g s le¸tirebilirler. g Benim kullandı˘ ım i¸letim sistemi Ubuntu Jaunty Jackalope.6-uno” g paketini kurarsanız.. O yüzden PyUno’yu bilgisayarınıza kurmak için herhangi bir i¸lem yapmanıza gerek yok. O halde isterseniz bu yazılımın sistemimize nasıl kurulaca˘ ını g inceleyelim ilk i¸ olarak. g s . PyUno s g OpenOffice ile birlikte geldi˘ i için. Bu i¸lemin nasıl yapılaca˘ ını GNU/Linux ve Windows için ayrı ayrı s s g inceleyece˘ iz.6 oldu˘ u için. listede “Uno/PyUno” da var.. Önce GNU/Linux’tan ba¸layalım. g ¸ E˘ er yukarıdaki komut bir hata mesajı veriyorsa okumaya devam edin. PyUno adlı paketi bilgisayarımıza kuracaktır. ˙ g Isminden de anla¸ılaca˘ ı gibi. Python ve OpenOffice’yi birlikte kullanabilmek için PyUno adlı g bir yazılıma ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla “python-uno” ve “python2. Tabii siz bu yazıyı okurken Ubuntu’da i¸ler de˘ i¸mi¸ olabilir. Su an itibariyle Ubuntu Jaunty Jackalope‘deki en yeni resmi Python sürümü ¸ 2. s Önce Ubuntu paketleri arasında küçük bir ara¸tırma yapalım. PyUno modülü sisteminizde kurulu demektir... O halde hemen bu paketi sistemimize kuralım: sudo apt-get install python-uno Bu komut..6-uno” adlı iki farklı paket görüyoruz. OpenOffice ile birlikte gelen bir modüldür. Ancak ba¸ta da dedi˘ imiz gibi.6-uno uno-libs3 uno-libs3-dbg unoconv Burada “python-uno” ve “python2. PyUno’nun kurulu olup olmadı˘ ını denetlemek için Python’un etkile¸imli kabu˘ unda su komutu g s g ¸ verebilirsiniz: >>> import uno E˘ er hiçbir sey olmadan bir alt satıra geçiliyorsa. E˘ er “python2. E˘ er sisteminizde OpenOffice kurulu ise PyUno s g da kuruludur. Ba¸ka GNU/Linux da˘ ıtımlarını kulg g s g lananlar. “python-uno”. “python-uno” paketi ise. Python s g ile OpenOffice’nin bile¸en modeli arasında ba˘ lantı kurabilmemizi sa˘ lıyor.6’ya uygun sürümü kurulacaktır.1 PyUno’nun Kurulumu Daha önce de dedi˘ imiz gibi. bilgisayarımıza PyUno’nun Python 2. Ancak ço˘ u durumda en iyi yol s gs s g “python-uno” adlı paketi kurmak olacaktır.• Tcl Uno Gördü˘ ünüz gibi. Acaba PyUno paketinin tam adı s neymi¸? s aptitude search uno Bu komut bize suna benzer bir çıktı verir: ¸ plasma-widget-fortunoid python-uno python2.. bu köprü. s g g 30.

host=0.. g g Bu i¸lemi sırasıyla GNU/Linux’ta ve Windows’ta nasıl yapaca˘ ımızı görelim.org/ adresinden indirebilirsiniz. s g Yine yukarıdaki kısa bilgiden anlıyoruz ki. bu komutu vermeden önce sistemde hiçbir OpenOf¸ g fice belgesinin açık olmamasına dikkat ediyoruz) . hangi i¸letim sistemini kuls s lanıyor olursanız olun hem GNU/Linux hem de Windows açıklamalarını okumalısınız. OpenOffice API’sine ba˘ lanmada kullanaca˘ ımız g g kabul mekanizmasını olu¸turabilmek için bir “UNO ba˘ lantı dizisi”..openoffice. Bu sayede Python’la yaptı˘ ımız i¸lemg s lerin OpenOffice tarafından algılanmasını sa˘ layaca˘ ız.urp. ba¸ka programların OpenOffice API’sine g s ba˘ lanmak için kullanabilece˘ i bir “ba˘ lantı kabul etme mekanizması” (ba¸ka deyi¸le bir “UNO g g g s s alıcısı”) olu¸turulmasını sa˘ lıyor. s GNU/Linux OpenOffice’yi dinleme kipinde açabilmek için “-accept” adlı bir parametreden faydalanaca˘ ız. Çünkü GNU/Linux bölümünde Windows kullanıcılarının da i¸ine yarayacak bilgiler bulundu˘ u gibi. “-accept” parametresi. yukarıdaki komut OpenOffice’yle ba˘ lantı kurmamızı sa˘ layamayacaktır.port=2002.. g Bu parametre hakkında kısa bir bilgi almak için konsolda su komutu verebilirsiniz: ¸ soffice -h Bu komutun çıktısı içinde su satırları göreceksiniz: ¸ -accept=<accept-string> Specify an UNO connect-string to create an UNO acceptor through which other programs can connect to access the API Buradan anladı˘ ımıza göre...Microsoft Windows Microsoft Windows i¸letim sisteminde de PyUno paketi OpenOffice kurulumu ile birlikte geliyor.. Wins g dows bölümünde GNU/Linux kullanıcılarının i¸ine yarayacak bilgiler de yer alıyor. a¸a˘ ıda s g s g anlatacaklarımı “GNU/Linux” ve “Microsoft” diye ayırmı¸ olsam da. Bu komutu alıp oldu˘ u gibi kullanamıyoruz. OpenOffice API’sine ili¸kin resmi kılavuzun söyledi˘ ine göre bu i¸lemi yapabilmek için OpenOfs g s fice’yi su sekilde ba¸latmamız gerekiyor: ¸ ¸ s soffice -accept=socket. Unix kabu˘ ug g g nun bize sorun çıkarmaması için yukarıdaki parametreyi tırnak içine almamız yeterlidir. Yani komutumuzu söyle yazaca˘ ız (Bu arada.. Bunu konsola yazmadan önce su sorunu çözmemiz g ¸ gerek: Yukarıdaki parametre içinde gördü˘ ümüz ”. OpenOffice’yi ise http://www. yani UNO aracılı˘ ıyla s g g OpenOffice API’sine ba˘ lanmamızı sa˘ layacak bilgileri içeren bir karakter dizisi de belirg g lememiz gerekiyor. g s s 30. s Dolayısıyla e˘ er sisteminizde OpenOffice kurulu ise ba¸ka herhangi bir sey kurmanıza gerek g s ¸ yok. Bu arada. E˘ er kurulum a¸amasını ba¸arıyla geçtiysek emin adımlarla yolumuza devam edebiliriz.” i¸aretini Unix kabu˘ unun farklı algılamasından g s g ötürü..2 OpenOffice’yi mode) Dinleme Kipinde Açmak (listening Python’u kullanarak OpenOffice ile herhangi bir i¸lem yapabilmek için atmamız gereken ilk s adım OpenOffice’yi “dinleme kipinde” açmak olmalıdır.

bunu önemsemeyin. Bu belgeyi kapatmadan yolumuza devam edelim. Sistemimizdeki OpenOffice’yi s g çalı¸tırmamızı sa˘ layan dosyanın adı “soffice”dir.. Yukarıdaki komutta “host=0” yerine “host=localhost” da s g yazabiliriz. “soket”. Bu parametreye “0” veya “localhost” de˘ erlerini verebiliriz.exe” dosyasının bulundu˘ u dizin burasıdır. Bu terim Türkçe’de “Uno Uzak Ba˘ lantı Protokolü” anlamına gelir ve kurulacak ba˘ lantının hangi g g protokol üzerinden gerçekle¸tirilece˘ ini ifade eder.. Bu parameg s tre temel olarak. Bu arada. e˘ er bu komutu verdikten sonra “unable to get gail verg g sion number” gibi bir hata alırsanız. OpenOffice’nin dinleyece˘ i konak sistemin adını veya IP nug marasını gösteriyor. g “0” de˘ eri.” komug tunu. varsayılan olarak hiç bir g ba˘ lantı giri¸imini kabul etmez. OpenOffice ile ba˘ lantıyı hangi port üzerinden gerçekle¸tireg s ce˘ imizi belirtmemizi sa˘ lıyor.. Windows’ta OpenOffice programı g “C:\Program Files\OpenOffice 3” dizini altında bulunur. OpenOffice’nin kendisine gelen ba˘ lantı giri¸imlerini kabul g s etmesini sa˘ lıyor. sunucu g ve istemci arasında çift yönlü ba˘ lantı kurmamızı sa˘ layan bir mekanizmadır.. yukarıdaki komutu ona göre düzenlemeniz gerekiyor. Orada önce su komutu vererek “C:\Program Files\OpenOffice 3\program” dizinine s ¸ ula¸ıyoruz: s cd C:\Program Files\OpenOffice. g g “2002” portunu kullandık. Biz burada. “Uno Remote Protocol” teriminin kısaltmasıdır.. OpenOffice’nin kurulu oldu˘ u dizin içinde verecek. Ayrıca Windows’ta saat simgesinin yanına yerle¸en “OpenOffice QuickStarter” uygus . Ama önce Windows kullanıcılarının durumunu bir gözden geçirelim.host=0. g s socket: Bu ifade..urp. g Bu noktada. yukarıda GNU/Linux kullanıcılarının verdi˘ i “soffice -accept. sistemimizde hiçbir OpenOffice belgesinin açık olmadı˘ ından emin olmamız g gerekiyor.org-java-common ‘soffice -accept=”socket. s g -accept: Bu parametrenin ne oldu˘ unu da biraz önce görmü¸tük. OpenOffice’ye ba˘ lanırken kullanaca˘ ımız ba˘ lantı tipini gösg g g teriyor.. Simdi s I¸ g ¸ Ba¸lat>Run” yolunu takip ederek “cmd” komutunu veriyoruz ve Windows’un komut satırına s ula¸ıyoruz.port=2002.. Microsoft Windows Windows kullananlar. port: Bu parametre..port=2002." Dilerseniz bu komuttaki parametreleri teker teker incelemeye çalı¸alım: s soffice: Bu ifadenin ne i¸e yaradı˘ ını biliyoruz. resmi kılavuzun önerisine uyarak.host=0..org 3\program E˘ er sizdeki OpenOffice dizini farklıysa. müsait olan bütün a˘ arayüzleri üzerinden dinleme i¸lemi gerçekg g s le¸tirilmesini sa˘ lar. Ancak bu komutu verdikten sonra e˘ er “Could not find a Java Runtime Environment” gibi bir hata mesajı alıyorsanız su komut g ¸ yardımıyla gerekli paketi sisteminize kurmalısınız: sudo apt-get install openoffice. g g host: Bu parametre. ˙ste “soffice.urp. güvenlik gerekçesiyle. Biz burada bir “soket ba˘ lantısı” kurmayı deniyoruz. OpenOffice..soffice -accept="socket. Bu dizinin içinde “program” adlı bir ba¸ka dizin daha göreceksiniz. urp: Bu ifade. “OpenOffice’ye 2002 portu üzerinden bir soket ba˘ lang tısı gerçekle¸tirerek Uno Uzak Ba˘ lantı Protokolü (URP) aracılı˘ ıyla OpenOffice’nin bizi dinles g g meye almasını sa˘ ladık”. s g Kısacası yukarıdaki komut yardımıyla..”‘ komutu verildikten sonra bo¸ bir OpenOfs fice Writer belgesi açılacaktır.

lamasının da kapalı olması lazım. -nofirstwizard.. E˘ er kapalı de˘ ilse bu uygulamayı da kapatıp su komutu g g ¸ veriyoruz: soffice -accept=socket.host=localhost. ilk açılırken kar¸ımıza çıkan açılı¸ ekranını (splashscreen) da görmek isg s s temiyorsak yukarıdaki komutu su sekilde de verebiliriz: ¸ ¸ soffice -accept=socket. E˘ er ne tür bir belge açmak istedi˘ inizi g g soran bir ekranla kar¸ıla¸ırsanız “Text Document” (veya “Bo¸ Belge”) seçene˘ ini i¸aretleyerek s s s g s bo¸ bir metin belgesi açın. -nofirstwizard Buradaki “-nofirstwizard” parametresi OpenOffice’nin do˘ rudan bo¸ bir metin belgesi açmasını g s sa˘ layacaktır.host=localhost. Simdi ¸ ise Python aracılı˘ ıyla OpenOffice’ye ba˘ lanmayı deneyece˘ iz.. -nologo Böylece OpenOffice programı. o halde hemen “uno” modülünü içe aktaralım: s >>> import uno Böylece “uno” modülünün bütün nimetlerinden faydalanabilece˘ iz. Tabii hangi i¸letim sistemini kulg g s lanırsanız kullanın.. Yine sırasıyla GNU/Linux ve g g g Microsoft kullanıcılarının ne yapması gerekti˘ ini anlataca˘ ız..urp.urp.host=localhost.port=2002.. Bu parametre sayesinde OpenOffice’nin “ne tür bir belge açmak istersiniz?” g sorusunu sormamasını sa˘ lıyoruz. Bu komutu verdikten sonra OpenOffice açılacaktır... g GNU/Linux Öncelikle Python’un etkile¸imli kabu˘ unu ba¸latıyoruz: s g s python Gayet güzel. g .. -nologo OpenOffice’yi bu parametrelerle birlikte çalı¸tırdı˘ ınızda OpenOffice’nin her zamankinden bis g raz daha hızlı açıldı˘ ını göreceksiniz.host=localhost.” satırını tırnak içine almamıza gerek olmadı˘ ına da dikkatinizi çekmek isterim. açılı¸ ekranını göstermeden açılacaktır. her iki bölümü de dikkatle okumanın zararını de˘ il faydasını görürsünüz. Bu. Ayrıca Wing dows’tayken “socket.3 OpenOffice’ye Baglanmak Bir önceki adımda OpenOffice’yi dinleme kipinde açtık.port=2002. Bu kog mutu Windows’ta verirken “host=0” yerine “host=localhost” yazıyoruz.. g ˘ 30.port=2002.port=2002. Komutta “host=0” yazmak Windows’ta OpenOffice ile ba˘ lantı kuramamamıza sebep olabiliyor..host=localhost. Madem i¸imiz Uno ile. g Bu arada.port=2002. E˘ er ne açılı¸ ekranı s g s ne de “ne tür belge?” ekranı görmek isterseniz yukarıdaki iki parametreyi birlikte de kullanabilirsiniz: soffice -accept=socket. yukarıdaki komutların GNU/Linux’takinden biraz farklı oldu˘ una dikkat edin.. g E˘ er OpenOffice’nin.urp. atmamız gereken ilk adımdı.urp.. s Yukarıdaki komuta ek olarak bazı ba¸ka parametreler de verebilirsiniz.urp. Verece˘ iniz bu parames g treler OpenOffice programının açılı¸ seklini ekleyecektir: s¸ soffice -accept=socket.

Simdi yapmamız gereken sey. “UnoUrlResolver”i kullanabilmek için Servis Yös s neticisinden (yani “ServiceManager”den) ve onun “createInstanceWithContext()” adlı metodundan yararlanarak “ba˘ lantı servisini” çalı¸ır hale getirece˘ iz: g s g >>> baglanti_servisi = yerel...getComponentContext() Dilerseniz bu metodu bir de˘ i¸kene atayalım. Bu arada.. g s • Daha sonra OpenOffice’ye ba˘ lantı kuruyoruz.StarOffice. s g • “Servis Yöneticisi” yardımıyla OpenOffice ba˘ lantı servisini çalı¸tırıyoruz. Bunların ne oldu˘ unu biraz sonra açıklayaca˘ ız: g g g • Önce “uno” modülünü içe aktarıyoruz. "com.star.. ki kullanması kolay olsun: gs >>> yerel = uno.” seklinde yazabildik.sun.host=0. ¸ s Bu noktada kar¸ımıza “Bile¸en Ba˘ lamı” (Component Context) adı verilen bir kavram çıkıyor. “com.bridge.UnoUrlResolver". s g s • Hemen ardından mevcut belgeye eri¸iyoruz... en ba¸ta “soffice -accept.getComponentContext() Bile¸en ba˘ lamını. g g .ServiceManager. g • Ba˘ lantıyı kurduktan sonra. ba˘ lantı i¸leminin hangi a¸amalardan olu¸tu˘ unu görelim. g Ba˘ lantı servisini çalı¸ır hale getirdikten sonra “resolve()” metodu yardımıyla OpenOffice’ye g s ba˘ lanma i¸lemini gerçekle¸tirece˘ iz: g s s g >>> baglanti = baglanti_servisi. ˙ g Ilk parametre “UnoUrlResolver”..bridge” g OpenOffice API’sinin ö˘ elerinden biridir.createInstanceWithContext( . OpenOffice’ye nasıl ba˘ lanaca˘ ımızı inceleyece˘ iz. “UnoUrlResolver”i nasıl kullandı˘ ımıza dikkat edin.ServiceManager. Bu konuya geçmeden önce g g g dilerseniz. Bu i¸lemi. Bu arada. en ba¸ta “soffice” komutuyla açtı˘ ımız OpenOffice belgesine g s g eri¸memizi sa˘ layacak servisi çalı¸tırıyoruz.resolve( . yani bütün bile¸enlerin bir arada bulundu˘ u ortamı kendi çalı¸ma alanımıza s g s g s aktardı˘ ımıza göre. ikinci parametre ise biraz önce hazırladı˘ ımız “yerel” adlı de˘ i¸kg gs endir... g Simdi gelelim yukarıda sıralanan a¸amaları gerçek hayata aktarmaya. Bu yüzden komutumuzu “yerel.star. “bütün bile¸enlerin bir arada bulundu˘ u bir ortam” olarak s g s g dü¸ünebiliriz..Biraz sonra. yerel) Bir önceki adımda Bile¸en Ba˘ lamını yerel ortamımıza aktardı˘ ımız için. "uno:socket.port=2002.ComponentContext") Burada “resolve()” metoduna verdi˘ imiz parametrenin.. “uno” modülünün “getg s ComponentContext()” adlı metodu yardımıyla gerçekle¸tirece˘ iz: s g >>> uno. s s g Bile¸en Ba˘ lamı kavramını.urp. • Ardından “Bile¸en Ba˘ lamını” içe aktarıyoruz. “ServiceManager”e s g g ve onun “createInstanceWithContext()” adlı metoduna do˘ rudan yerel ortamımızın bir ö˘ esi g g olarak eri¸ebiliyoruz.. s • Ve istedi˘ imiz bir metni belgeye yazdırıyoruz. s • Belge içinde bir imleç olu¸turuyoruz. bu noktadan sonra OpenOffice’ye ba˘ lanmamızı sa˘ layacak olan “UnoUrlg g g Resolver” adlı servise eri¸meye çalı¸abiliriz. yani bu s ¸ ¸ s g ba˘ lamı yerel ortamımızda kullanılabilir hale getirmektir. a¸a˘ ıda kulg s s s g s g lanaca˘ ımız kavramlara çok takılmayın.sun. bu “bile¸en ba˘ lamını” içe aktarmak.” komutuna g s verdi˘ imiz parametreyle hemen hemen aynı oldu˘ una dikkat edin. s ¸ Burada “createInstanceWithContext()” metodunun iki parametre aldı˘ ına dikkat edin.

“program” dizini altıns s g daki “python. "com.exe” dosyasına çift tıklayarak da OpenOffice’ye özgü Python sürümünü ba¸latas bilirsiniz.org g g 3\program” dizini altındayken komut satırında “python” komutunu verirsek.... "com. Simdi bu imleci s ¸ olu¸turalım: s >>> imlec = belge.Ba˘ lantıyı kurduktan sonra. en ba¸ta “soffice..Text.getComponentContext() >>> baglanti_servisi = yerel. Windows’ta Python’u OpenOffice ile birlikte kullanabilmek için.insertString(imlec.getCurrentComponent() >>> imlec = belge. "uno:socket. baglanti) >>> belge = belge_servisi.Desktop".star. Bu.ServiceManager.sun.getCurrentComponent() Artık. 0) Simdi bir kenarda açık halde bekleyen Writer belgesine bakın bakalım içinde ne yazıyor.createTextCursor() Son olarak belgeye bir metin yazdırıyoruz: >>> belge.sun.. yine Servis Yöneticisi’nin.createTextCursor() >>> belge.frame.urp. yerel) >>> baglanti = baglanti_servisi. bu belge içinde bir imleç olu¸turmamız gerekiyor.Text.Text.. "Elveda Zalim Dünya!".createInstanceWithContext( .exe” adlı bir dosya göreceksiniz..ServiceManager.createInstanceWithContext( .frame. "Elveda Zalim Dünya!"..sun. Yine s s s “C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program” dizini altında “python.bridge. "com..ComponentContext") >>> belge_servisi = baglanti.Desktop".host=0. >>> belge_servisi = baglanti.star.. OpenOffice ile birlikte gelen Python sürümünden yararlanmamız gerekiyor.star.port=2002. “C:\Program Files\OpenOffice..UnoUrlResolver".ServiceManager. Sistemdeki öbür Python programı Windows’ta OpenOffice ile ba˘ lantı