P. 1
AldehitVeKetonlar

AldehitVeKetonlar

5.0

|Views: 2,502|Likes:
Yayınlayan: Salih Ozer

More info:

Published by: Salih Ozer on Oct 30, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/20/2013

pdf

text

original

Sections

 • GİRİŞ
 • ÖĞRENME FAALİYETİ-1
 • 1. ALDEHİTLER
 • 1.1. Aldehitlerin Genel Özellikleri
 • ÖĞRENME FAALİYETİ - 1
 • 1.2. Aldehitlerin Adlandırılması
 • 1.3. Aldehitlerin Genel Elde Edilme Yolları
 • 1.3.1. Primer (Birincil) Alkollerin 1o Yükseltgenmesiyle
 • 1.4.3. Rosenmund Tepkimesi ile
 • 1.3.4. Birincil Alkollerin Dehidrojenasyonu ile
 • 1.3.5. Doymamış Hidrokarbonlardan Aldehit Eldesi
 • 1.4. Aldehitlerin Fiziksel Özellikleri
 • 1.5. Aldehitlerin Kimyasal Özellikleri
 • 1.5.1. Katılma Tepkimeleri
 • 1.5.2. Yükseltgenme ve İndirgenme Tepkimeleri
 • 1.5.3. Yanma Tepkimeleri
 • 1.5.4. Polimerleşme Tepkimeleri
 • 1.5.5. Aldehitlerin Kondensasyon Tepkimeleri
 • 1.6. Formaldehit
 • 1.7. Asetaldehit
 • 1.7.1. Asetaldehitin Elde Edilmesi
 • 1.7.2. Asetaldehitin Tepkimeleri
 • UYGULAMA FAALİYETİ
 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 • ÖĞRENME FAALİYETİ-2
 • 2. KETONLAR
 • 2.1. Ketonların Genel Özellikleri:
 • 2.2. Ketonların Yapısı ve Adlandırılması
 • 2.3. Ketonların Genel Elde Edilme Yollarıyla
 • 2.3.1. İkincil Alkollerin Yükseltgenmesiyle
 • 2.3.2. Alkil Dihalojenürlerin Suyla Tepkimesiyle
 • 2.3.3. Karboksilli Asitlerin Metal Tuzlarından
 • 2.3.4. Alkil Asetilenlere Su Katılmasıyla
 • 2.3.5. Organometal Bileşikleriyle
 • 2.4. Ketonların Fiziksel Özellikleri
 • 2.5.Ketonların Kimyasal Özellikleri
 • 2.5.1. Yükseltgenme ve İndirgenme Reaksiyonları
 • 2.5.2. Katılma Tepkimeleri
 • 2.5.3. Yanma Tepkimeleri
 • 2.6. Aldehit ve Ketonların Karşılaştırılması
 • 2.7. Aseton
 • MODÜL DEĞERLENDİRME
 • CEVAP ANAHTARLARI
 • KAYNAKÇA

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP
(MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

KİMYA TEKNOLOJİSİ

ALDEHİT VE KETONLAR

ANKARA2008

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşabilirler. Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

  

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR .....................................................................................................................iv GİRİŞ .........................................................................................................................................1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 .......................................................................................................3 1. ALDEHİTLER ....................................................................................................................... 3 1.1. Aldehitlerin Genel Özellikleri......................................................................................... 3 1.2. Aldehitlerin Adlandırılması ............................................................................................ 4 1.3. Aldehitlerin Genel Elde Edilme Yolları.......................................................................... 5 1.3.1. Primer (Birincil) Alkollerin 1o Yükseltgenmesiyle................................................. 5 1.3.2. Karboksilli Asitlerin 1o İndirgenmesiyle ................................................................ 6 1.4.3. Rosenmund Tepkimesi ile ....................................................................................... 7 1.3.4. Birincil Alkollerin Dehidrojenasyonu ile ................................................................ 7 1.3.5. Doymamış Hidrokarbonlardan Aldehit Eldesi ........................................................ 8 1.4. Aldehitlerin Fiziksel Özellikleri...................................................................................... 8 1.5. Aldehitlerin Kimyasal Özellikleri ................................................................................. 10 1.5.1. Katılma Tepkimeleri............................................................................................. 10 1.5.2. Yükseltgenme ve İndirgenme Tepkimeleri............................................................ 12 1.5.3. Yanma Tepkimeleri ............................................................................................... 15 1.5.4. Polimerleşme Tepkimeleri..................................................................................... 16 1.5.5. Aldehitlerin Kondensasyon Tepkimeleri ............................................................... 16 1.6. Formaldehit ................................................................................................................... 17 1.7. Asetaldehit .................................................................................................................... 19 1.7.1. Asetaldehitin Elde Edilmesi .................................................................................. 19 1.7.2. Asetaldehitin Tepkimeleri ..................................................................................... 20 UYGULAMA FAALİYETİ ................................................................................................ 22 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ...................................................................................... 24 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 .....................................................................................................28 2. KETONLAR ........................................................................................................................ 28 2.1. Ketonların Genel Özellikleri:........................................................................................ 28 2.2. Ketonların Yapısı ve Adlandırılması ............................................................................ 29 2.3. Ketonların Genel Elde Edilme Yollarıyla .....................................................................30 2.3.1. İkincil Alkollerin Yükseltgenmesiyle....................................................................30 2.3.2. Alkil Dihalojenürlerin Suyla Tepkimesiyle........................................................... 30 2.3.3. Karboksilli Asitlerin Metal Tuzlarından................................................................ 31 2.3.4. Alkil Asetilenlere Su Katılmasıyla ........................................................................31 2.3.5. Organometal Bileşikleriyle.................................................................................... 31 2.4. Ketonların Fiziksel Özellikleri...................................................................................... 32 2.5.Ketonların Kimyasal Özellikleri .................................................................................... 33 2.5.1. Yükseltgenme ve İndirgenme Reaksiyonları......................................................... 33 2.5.2. Katılma Tepkimeleri.............................................................................................. 34 2.5.3. Yanma Tepkimeleri ............................................................................................... 37 2.6. Aldehit ve Ketonların Karşılaştırılması ........................................................................37 2.7. Aseton ........................................................................................................................... 38 UYGULAMA FAALİYETİ ................................................................................................ 42 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ...................................................................................... 45

ii

MODÜL DEĞERLENDİRME ................................................................................................ 48 CEVAP ANAHTARLARI .......................................................................................................51 KAYNAKÇA ........................................................................................................................... 52

iii

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR
KOD ALAN DAL MODÜLÜN ADI 524KI0029 Kimya Teknolojisi Petrol-Petrokimya, Petrol-Rafineri ve Kimya Aldehit ve Ketonlar Aldehit ve ketonların sınıflandırılması, adlandırılması, kimyasal özellikleri, fiziksel özellikleri ve elde ediliş yöntemleri ile ilgili bilgilerin verildiği öğrenme materyalidir. 40/32 Alkoller ve eterler modülünü başarmış olmak Aldehit ve ketonların özelliklerini incelemek Genel Amaç , Gerekli ortam sağlandığında, kuralına uygun olarak aldehit ve ketonların özelliklerini inceleyebileceksiniz. Amaçlar, 1. Gerekli ortam sağlandığında, kuralına uygun olarak aset aldehitin özelliklerini inceleyebileceksiniz. 2. Gerekli ortam sağlandığında, kuralına uygun olarak asetonun özelliklerini inceleyebileceksiniz.

MODÜLÜN TANIMI

SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

Ortam: Sınıf, atölye, laboratuvar, işletme, kütüphane, bilgi teknolojileri ortamı (internet ) vb. kendi kendinize veya grupla çalışabileceğiniz tüm ortamlar. EĞİTİM ÖĞRETİM Donanım: Ev, tepegöz, projeksiyon, TV, DVD, VCD, bölüm ORTAMLARI VE kitaplığı, bilgisayar ve donanımları vb. DONANIMLARI Deney tüpü, su banyosu, bek, üçayak, amyant tel, mezür, piset, beher ve termometre, maşa, damlalık, tüplük. Modülün içinde yer alan herhangi bir öğrenme faaliyetinden sonra, verilen ölçme araçları ile kendi kendinizi ÖLÇME VE değerlendireceksiniz. Modül sonunda öğretmeniniz tarafından teorik ve pratik DEĞERLENDİRME performansınız ölçme teknikleri kullanılarak değerlendirilecektir.

iv

v .

Bölüm sonlarında ise öğrencinin bilgilerini ölçmesi ve değerlendirmesi için çoktan seçmeli sorulara yer verilmiştir. yararlı olmasını dileriz. bu organik maddelere rastlamamız mümkündür.GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci. Günlük yaşamda kullandığımız birçok madde yapısında. 1 . elde edilişlerini ve tepkimelerini anlaşılır bir şekilde öğrenebileceksiniz. yazı yazmakta kullanılan tükenmez kalemlerin boyasının. çamaşır ve bulaşık yıkamakta kullanılan deterjanların elde edilmesinde bir dizi kimyasal işlem gerçekleşmektedir. baş ağrısı için içilen aspirinin. sade bir dil kullanılmasına özen gösterilmiştir. Bu modülle aldehit ve ketonların özelliklerini. Öğrenme faaliyetlerinin başlarındaki hazırlık çalışma soruları ilgi uyandıracak ve sizi küçük çapta araştırmaya yöneltecek şekilde düzenlenmiştir. Bu modül ile aldehit ve ketonları daha iyi anlama ve kavrama yeterliğine sahip olabilmenizi umar. Otomobillerde yanan benzinin. Bu modül hazırlanırken konuların anlatımında özellikle teknik terimlerin kullanılmasından kaçınılmış.

2 .

1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ Gerekli ortam sağlandığında.  Formaldehit nerelerde kullanılır? Araştırınız. 1. kuralına uygun olarak aset aldehitin özelliklerini inceleyebileceksiniz. ALDEHİTLER 1.ÖĞRENME FAALİYETİ . ARAŞTIRMA  Gümüş aynası nasıl imal edilir? Araştırınız.1: Aldehitlerin genel yapıları 3 .1. Aldehitlerin Genel Özellikleri Şekil 1.

sonundaki –oik eki kaldırılarak yerine aldehit sözcüğü getirilerek yapılır.Aldehitler. IUPAC standard adlandırma kurallarına göre. RCH═O genel formülü ile gösterilir. Aldehitlerdeki grubuna karbonil grubu denir. bağlı oldukları C atomu numarası ile belirlenir. Buradaki karbon ve oksijen atomları arasındaki çift bağ kimyasal tepkimeler bakımından çok aktiftir. okso ön eki il de aynı karbon sayılı hidrokarbonların adlarının önüne okso getirilerek yapılır.al son eki getirilir. karbonil grubu karbonuna 1 numara verilerek numaralanır. O ║ CH3─C─OH Etanoik asit O ║ CH3─CH2─C─OH Propanoik asit  O ║ CH3─C─H Asetaldehit O ║ CH3─CH2─C─H Propiyonaldehit . karbonil grubunun C atomu 1 numaralı C atomudur. Cenevre kurallarına göre ise.2. Zincire bağlı grup ya da atomlar. Dallanmalar birden fazla ve farklı ise alfabetik sıra takip edilir. 1. Karbon zincirindeki C atomları arasında ikili bağlar ya da üçlü bağlar varsa yerleri belirtilerek. Zincirdeki C atomu sayısı kadar karbon atomu içeren alkanın adının sonuna . karbon sayısını alken ya da alkin olarak belirttikten sonra – al eki getirilir.-al son eki ile aynı karbon sayılı hidrokarbonların adları sonuna -al. Zincirdeki C atomları.     4 . Asitlerin adları. Bu nitelik. karboksilli asitlerin özel adlarından türetilir. karbonil bileşiklerin sentetik organik kimyanın temelini oluşturur. Aldehitlerin Adlandırılması  Aldehitlerin özel adları.   İçinde karbonil grubu bulunduran en uzun karbon zinciri seçilir. -al ve –okso son ve ön ekleri ile adlandırılır. aldehitlerde.

metil pentanal CH3 O 4 │3 2 ║I CH3─C─CH2─C─H │ CH3 3. Aldehitlerin Genel Elde Edilme Yolları 1.3-dimetil bütanal O ║ CH3─CH = CH─C─H 2-bütenal Br O │ ║ CH3─ CH─CH2─C─H 3-brom 1-bütanal Benzpropiyon aldehit Dimetilbenzaldehit 1.O ║ H─C─H Metanal (formaldehit) 1-oksimetan O ║ CH3─C─H Etanal (asetaldehit) 1-oksoetan O ║ CH3─CH2─C─H Propanal (propiyonaldehit) 1-oksi propan O 5 4 3 2 ║1 CH3─CH─CH2─CH─C─H │ │ CH3 Cl 2-klor 4.3. asitli ortamda primer alkollerin bir basamak yükseltgenmesi ile aldehit elde edilir (Endüstride yükseltgen olarak oksijen kullanılır.).1. 5 .3. Primer (Birincil) Alkollerin 1o Yükseltgenmesiyle KMnO4 ve K2Cr2O7 gibi yükseltgen maddeler kullanılarak.

örnekteki asitlerin kalsiyum tuzlarının karışımının ısıtılması ile de elde edilir.3. Karboksilli Asitlerin 1o İndirgenmesiyle Laboratuvarda yaygın bir şekilde kullanılan bu yöntem karboksilli asidin ve formik asidin.H [ O] R─C─OH H Birincil alkol Örnek: H │ CH3─C──OH │ H Etanol O ║ R ─C─H + H2O Aldehit [ O] O ║ CH3─C─H + H2O Etanal 1.2. ısı (CH3COO)2Ca + (HCOO)2Ca Kalsiyum asetat Kalsiyum formiyat 2CH3─CHO + 2CaCO3 Aset aldehit Kalsiyum karbonat 6 . titan (IV) oksit katalizörü üzerinden 300-350°C’de buhar hâline geçirilmesi ile uygulanır. Aynı aldehit.

Örnek: H │ CH3─CH2─C─OH │ H Propanol O ║ CH3─CH2─C─H + H2 Cu 300 oC Propanal 7 .1.4.3. Birincil Alkollerin Dehidrojenasyonu ile Birincil alkol buharları 300 o C sıcaklıkta bakır talaşından geçirilirse aldehit elde edilir.4. O ║ R─C─Cl + H2 Açil klorür Pd/BaSO4 O ║ R─C─H + HCl Aldehit Örnek: O ║ CH3─C─Cl + H2 Asetil klorür Pd/BaSO4 O ║ CH3─C─H + HCl Asetaldehit 1.3. Rosenmund Tepkimesi ile Asit klorürlerin katalizör (Pd-BaSO4) yardımı ile indirgenmesinden de aldehitler elde edilir.

Çünkü.3. O ║ CH3─CH2─C─H K:N = 49 C propanal OH │ CH3─CH─CH3 K. Aldehitlerin Fiziksel Özellikleri    Aldehitler. propilen gibi maddeler bol ve ucuzdur. Aynı molekül kütleli hidrokarbonlara ve diğer apolar organik bileşiklere göre kaynama noktaları daha yüksektir.N = 20 o C O ║ H─C─H K. etilen.36 C Dietil eter  Moleküldeki C atomu sayısı arttıkça kaynama noktaları yükselir.5. kaynama noktaları hidrojen bağı içeren alkol ve karboksilli asit gibi bileşiklerden daha düşüktür.1. çıkış maddeleri olan asetilen.N = 83 oC İzopropil alkol CH3─CH2─O─CH2─CH3 K. O ║ CH3─C─H K. içerdikleri hidrokarbonil grubunun özelliğinden dolayı polar yapılı moleküllerdir. çözünürlükleri azalır.N = -21 o C 8 .4. Hidrojen bağı içermedikleri için. Doymamış Hidrokarbonlardan Aldehit Eldesi Endüstriyel bir yöntemdir.eterlerden ise yüksektir. CH3─C  C─ H + H2O Propin HgSO4.N. H2SO4 CH3─ CH2 ─ CHO Propiyon aldehit 1.

817 0.783 0.5 195 52. H R C ═ O…….850 0.21 21 49 76 103 135 152.803 1.n-(o C) -92 -121 -81 -99 k.859 1.841 0.815 0.8 92.5 104 179 Yoğ.814 0.807 0.3 (CH3)2CHCH2CHO C6H5CH2CHO CH2=CHCHO CH3CH=CHCHO C6H5CHO -51 34 -88 -76.5 -26 Tablo 1.( 20oC) 0. 9 .n-(o C) .027 0.H ─ O H Molekül ağırlığı büyüdükçe hidrokarbon grubunun hidrofob etkisi artar ve sudaki çözünürlüğü azalır.1: Aldehitlerin bazı fiziksel özellikleri  Üç karbonluya kadar olan aldehitler suda hidrofil asosiasyonu oluşturarak çözünürler.041 CH3(CH2)2CH2CHO -91 CH3(CH2)3CH2CHO -42 CH3(CH2)4CH2CHO -43.810 0.Aldehitin adı Formaldehit Asetaldehit Propiyonaldehit n-butiraldehit n-Valeraldehit n-Kaproaldehit n-Heptaaldehit İzovaleraldehit Fenilasetaldehit Akrolein Krotonaldehit Benzaldehit Formülü HCHO CH3CHO CH3CH2CHO CH3CH2CH2CHO e.

katılma tepkimelerinde (-) yüklü olan atom ya da gruplar. Aldehitlerin Kimyasal Özellikleri Aldehitler.1.5. Yani aldehitler indirgen özelliğe sahiptir. yükü pozitif olan karbon atomuna. Resim 1.hoş kokulu olup parfüm yapımında kullanılır.:Na+ I CN Tuz bileşiği 10 . 1.5. Bu nedenle. Karbonil grubuna bağlı hidrojen çok gevşektir.  Aldehitlere NaCN katılması H I CH3─C═ O + NaCN Asetaldehit H I CH3─C──O. Büyük moleküllü aldehitler. Katılma ve kondensasyon tepkimeleri verir. karbonil grubunun polarlığı nedeniyle kimyasal tepkimelere karşı çok etkindir. Katılma Tepkimeleri Aldehitler karbonil grubundaki pi() bağının açılması ile katılma tepkimesi verir. (+) yüklü olanlar ise yükü negatif olan oksijen atomuna bağlanırlar. Aldehitlere halojen (X2) katılmaz.1: Parfüme hoş kokuyu aldehitler verir 1.

ısı R I Cl─CH─O─CH3 Klor alkil metil eter (kararlı)  H2O katılması Aldehitlere su katılması sonucu kararsız hidrat bileşikleri oluşur.ısı) CH3─CH─COOH I OH -hidroksi propiyonik asit  Alifatik aldehitler. H+ R─CH=NH + H2O İmin O ║ R─C─H + NH3  O ║ CH3─C─H NaHSO3 (sodyum bisülfit ) katılması NaHSO3 CH3─ CH ─O. 11 . HCl. Bu bileşikler çözeltide.H I CH3─C──O.:Na+ Kararsız CH3─CH─ OH I SO3Na Asetaldehit bisülfit  O ║ R─C─H Aldehitlere HCl katılması HCl R─CH─OH I Cl CH3OH. NH3 ile katılma tepkimesi verir. karbonil bileşiği ile denge hâlinde bulunurlar.:Na+ + H2O I CN CH3─ CH─ OH + NaOH I CN Asetaldehit siyanhidrin CH3─ CH─ OH I CN H2O(asit.

2. aldehitler bir basamak yükseltgendiğinde ise organik (karboksilli) asitler oluşur. Aldehitler hem indirgenebilir hem de yükseltgenebilir. Soğukta 5R─CHO + 2MnO─ + 6H+ 5R─COOH + 2Mn+2 + 3H2O Soğukta 3R─CHO + Cr2O7─2 + 8H+ 3R─COOH + 2Cr+2 + 4H2O 12 .O ║ R─C─H + H─OH OH │ R─CH─H │ OH Hidrat (kararsız)  Aldehitlere alkol katılması O ║ C2H5─OH. Yükseltgen madde olarak asidik ortamda K2Cr2O7 ve KMnO4 gibi maddeler kullanılır.5.ısı) R─C─H OH C2H5─OH R─C─H O─ C2H5 Yarı asetal (kararsız) OC2H5 R─C─H OC2H5 Asetal (kararlı) 1. Yükseltgenme ve İndirgenme Tepkimeleri Birincil alkoller bir basamak yükseltgendiğinde aldehitler.(asit.

R─CHO + 2[Ag(NH3)2]+ + 2OH─ 2Ag° + R─COOH + 4NH3 + H2O Gümüş aynası Örnek: O ║ C2H5─C─H + 2Ag+ + 2OH─Propanal  ısı O ║ C2H5─C─OH + 2Ag(k) + H2O Propanoik asit gümüş aynası Fehling ayıracı ile tepkimeleri Fehling ayıracı bazik ortamda Cu+2 iyonları içeren bir çözeltidir. Bu tepkimeler aldehitlerin tanınma tepkimeleridir. Kırmızı renkli Cu2O çökeleği oluşur. Aldehitler Ag+.2: Aldehitler tolens belirteci ile gümüş aynası oluşturur. Cu+ gibi zayıf yükseltgenlerle bile yükseltgenebilir. 13 . Tolens belirteci ile . Cu+2 iyonları da Cu+1 iyonlarına indirgenir. Tepkime sırasında aldehit aside yükseltgenirken. Tolens ayıracı ile tepkimeleri Resim1. bazik bakır -2 tartarat (Fehling belirteci) ve bazik bakır -2 sitrat (Benedict belirteci) gibi zayıf yükseltgenler aldehitleri sıcakta yükseltgerler. Amonyaklı gümüş nitrat çözeltisi (Tolens belirteci).

1 mol Cu2O oluşur. fehling çözeltisinde. C:12. kaç g Cu2O oluşturur? ( Cu:64. 14 . HCOH:30 gr/mol m 3 nHCOH ═ ─── ═ ─── ═ 0. O ║ H─C─H + 2CuO O ║ H─C─OH + Cu2O tepkimesine göre. O:16.1 mol MA 30 denklemine göre 0. H:1 g/mol ) Çözüm: O ║ H─C─H + 2CuO O ║ H─C─OH + Cu2O tepkimesine göre 1 mol formaldehitten 1 mol Cu2O oluşmaktadır.1 mol HCOH den 0.R─CHO + 2Cu +2 bazik ortamda ( kararlı kompleks) + 5OH─ Cu2O + R─COOH + 3H2O Kırmızı çökelek Örnek: O ║ CH3─C─H + 2Cu+2 + 4OH─ Etanal Mavi O ║ CH3─C─OH + Cu2O + 2H2O Asetik asit Kırmızı çökelek Örnek : 3 g formaldehit.

Yanma Tepkimeleri Aldehitler yanma tepkimesi verirler. yanma ürünleri karbondioksit ve sudur.1. ısı R─ CHO + H2 R─ CH2─OH Birincil alkol Zn.4 gr Cu2O oluşur. Pd.6 g propanalin yanması sonucu NŞA’da kaç litre CO2 gazı oluşur? (C:12.HCl.5. O:16 . CnH2nO + (3n  1) 2 O2 nCO2 + nH2O C4H8O + 11/2O2 Örnek: 4CO2 + 4H2O 11.MA = 0.Cu2O: 144 g/mol m n = ── . H:1) Çözüm: CH3CH2CHO= (3x12) +(1x16) + (6x1) = 58 g/mol CH3CH2CHO + 4O2 3CO2 + 3H2O 15 . katalitik hidrojenlemeyle birincil alkolere. Clemensen indirgenmesi ile hidrokarbonlara dönüşürler.3.144 = 14. MA  m = n.Hg/der.ısı R─ CHO Clemensen indirgenmesi R─ CH3 1. Clemensen indirgenmesi Aldehitler.

5. NH2.58g 3x22.22.5. H │ n[C=O] │ H metanal ısı H H │ │ [ ─ C─ O ─ C─ O ─ ]n │ │ H H polimetanal 1. Aldehit ile amonyağın bir türevi arasından küçük ve polar bir molekül olan H2O ayrılarak büyük moleküllü bir aldehit türevi oluşur. Aldehitlerin Kondensasyon Tepkimeleri İki farklı madde molekülü arasından küçük ve polar bir molekül (H2O. Aldehitlerin ilk üyesi olan formaldehitin polimerleşmesi ile oluşan polimetanal.44 ℓ CO2 Oluşur 58 1. Bu tepkimelerde kullanılan amonyak türevleri ve kondensasyon ürünlerinden bazıları aşağıda verilmiştir. HCl.4 ℓ 11.6.4 X= ──────── = 13. Amonyak Türevi ──────────────────────── H2N─OH Hidroksilamin Kondensasyon Ürünü ───────────────── Aldoksim.gibi) ayrılması ile daha büyük bir molekül oluşmasına kondensasyon denir.4.3. aldehit molekülleri birbirine eklenerek polimerler oluşturur.6 Xℓ ───────────────────────── 11.5. plastik özelliği gösteren bir maddedir. R─C═N─OH I H Hidrazon Fenil hidrazon H2N─NH2 H2N─NH─C2H5 Hidrazin Fenil hidrazin 16 . Polimerleşme Tepkimeleri Belirli koşullarda.

Formal çözeltisi proteinleri sertleştirip çürümeleri önlediğinden ölmüş hayvanların muhafazasında ve dezenfektan madde olarak kullanılır. Formaldehitin üre ve fenol ile olan tepkimelerinden değişik özelliklerde reçineler elde edilir.Örnek: (CH3COONa) CH3─CHO + NH2─OH R C═ N─OH + H2O H Asetoksim 1.3: Formaldehitin molekül modeli Formaldehit. Formaldehit Formaldehit. teknikte metanolün 300-400 oC’de demir ya da molibden oksit katalizörü üzerinden hava ile birlikte buhar halinde geçirilmesi ile elde edilir. Fe2O3. endüstride en çok kullanılan bileşiklerden birisidir. 350oC CH3─OH + O2 H I H─C = O + H2 Fomaldehit 17 .Fenol reçineleri (bakalit) ise ısı ve elektriğe karşı yalıtkan olarak kullanılır. Şekil 1. Çözeltisine formalin denir.Üre reçineleri elektroteknikte ve dokuma sanayinde yapıştırıcı olarak kullanılır. Suda % 40 oranında çözünür. Piyasada daha çok para formaldehit ya da polioksimetilen polimerleri bulunur. Katı olan bu polimerler ısıtıldıklarında formaldehite dönüşür. aldehitlerin tüm tepkimelerini veren çok aktif bir aldehittir.6. KN -21oC’dir. Formaldehit.

6 HCOH + 4NH3 N I CH2 CH2 CH2 I N ╲ ╲ CH2 CH2 ╲ ╲ N N CH2 Hekza metilen tetramin ( ürotropin) 18 . O OMgX ║ I R─MgX + H─C─H R─C─H + HX R─CH2 ─OH +MgX I H Primer alkol O ║ CH3─MgCl + H─C─H OMgCl I R─C─H + HCl I H CH3─CH2 ─OH +MgCl2 Etil alkol Formaldehit. amonyak katma bileşiği ile hekzametilen tetramin ya da özel adı ile urotropin oluşturur.Formaldehit. Grignard bileşikleri ile primer alkol elde edilmesini sağlayan tek aldehittir.

7. Asetaldehit. Kaynama noktası 21 oC olduğundan kolay uçucu bir sıvıdır. HgSO4 C2H2 + H2O H2SO4 Asetilen  CH3─ C = O │ H Asetaldehit Etil alkol buharlarının Cu katalizörü yanında hava ile yükseltgenmesi sonucu asetaldehit oluşur. aldehitlerin tüm tepkimelerini verir. Bu özelliği nedeni ile saklanması ve kullanılması zordur.1. Asetaldehitin Elde Edilmesi  Aldehitlerin genel elde ediliş tepkimelerinden farklı olarak.7.3: Asetaldehitin molekül modeli 1. Formaldehide benzer şekilde polimerleşir. Resim 1. keskin kokulu ve kararsız bir sıvıdır. asetilene H2O katılarak elde edilir. Diğer alkinlere su katıldığında keton oluşur. 300oC-400oC/Cu CH3─C═O + H2O I H Asetaldehit C2H5─OH + 1/2O2(hava) 19 . Asetaldehit Aset aldehit renksiz.1.

Na2Cr2O7.H2SO4 ısı 3CH3─CH2─OH 3CH3─C═O + Na2SO4 + Cr2(SO4)3 + 7H2O I H Asetaldehit 1. Propil alkol 20 .2. Laboratuvarda etil alkolün yükseltgen olan K2Cr2O7 ve H2SO4’li ortamda yükseltgenmesi sonucu asetaldehit oluşur. Asetaldehitin Tepkimeleri  Asetaldehit. 3 CH3─C═O I H (H2SO4) Paraaldehit (sıvı)  Grignard bileşikleri ile sekonder alkolü elde etmek için de kullanılır.7. sülfirik asitle oda sıcaklığında bir trimer olan paraaldehiti oluşturur. R─MgX + R─C═O I H OMgX I R─C─R + HX I H OH I R─C ─R + MgX2 I H Sekonder alkol CH3─MgCl + CH3─C═O I H OMgCl I CH3─C─CH3 + HCl I H OH I CH3─C ─CH3+ MgCl2 I H Sec.

64 g CaC2 harcandığında 51.2 g asetaldehit elde edilir. Buna göre en fazla kaç gr asetaldehit elde edilir? (Ca: 40. Elde edilen bu asetilene su katıldığında aşağıdaki tepkime oluşur ve asetaldehit elde edilir.2 g CaC2’nin su ile tam verimle tepkimesi sonucunda elde edilen asetilene su katılıyor.8 mol asetilenden x g asetaldehit elde edilir. O:16. C2H2 + H2O 1 mol asetilenden CH3CHO 44 g asetaldehit elde edilirse 0. ──────────────────────────────────── x = 35. ─────────────────────────────────── x = 0. C: 12.Örnek: 51.8 mol asetilen elde edilir. 21 . H:1 g/mol) Çözüm: CaC2 = 64 g/mol CH3CHO = 44 g/mol CaC2 + 2H2O Ca(OH)2 + C2H2 tepkimesine göre 1 mol asetilen oluşur.2 g CaC2 harcandığında x mol asetilen oluşur.

 Kullanacağınız malzemeleri önce çeşme suyu sonra saf su ile temizleyip kurumasını sağlayınız.  Koyu mavi renk oluşuncaya kadar azar azar Fehling II çözeltisi ekleyiniz.  Su banyosuna koyunuz.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları  Deney tüpüne 3 mℓ Fehling I çözeltisini alınız.  Damlalık kullanarak çözeltiyi alınız. 22 .  Kısık ve mavi alevle çalışınız.  İlaveyi dikkatli yapınız.  Çalışma ortamınızı hazırlayınız.  Karışıma 3 damla asetaldehit ekleyiniz. Öneriler  İş önlüğünüzü giyerek çalışma masanızı düzenleyiniz.

 Oluşan çökeleği gözlemleyiniz. 23 .  Sonuçları rapor ediniz.  Kullandığınız tüm malzemeleri önce çeşme suyunda sonra saf su ile yıkayarak kuruduktan sonra yerlerine kaldırınız. Kaynayıncaya kadar ısıtınız.  Malzemeleri temizleyip yerlerine koyunuz.  Kaynama başladığında alevi biraz kısınız.  Sonuçlarınızı saklayınız.

Aşağıdakilerden hangisi aldehitlerin özelliği değildir? A) Hem indirgen hem yükseltgendir. H2 ile indirgenerek alkole dönüşebilme Yukarıda verilen özelliklerden hangilerini asetaldehit gösterir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I. diğer sorular için doğru veya yanlış seçeneklerinden birini işaretleyiniz. Fehling ayıracındaki Cu+2’yi indirgeme III.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İlk 7 soru için uygun seçeneği seçiniz. B) Tolens ayıracı ile tepkime verirler. Yukarıdaki adlandırılmalardan hangileri doğru yapılmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III 3. III. II. C) Yükseltgenerek asitleri oluştururlar. O ║ CH3─CH2─C─H Propiyonaldehit CH3 O │ ║ CH3─CH─C─H İzobutilaldehit O ║ CH2═ CH ─C ─ H Propanal I. 1. 2. NH3 ile katılma tepkimesi verebilme II. I. II ve III 24 . D) İndirgendiklerinde tersiyer alkolleri oluştururlar.

aynı sayıda C atomu içeren hidrokarbonlara göre daha yüksektir. Cu:64 g/mol) A) 1 B) 2 C) 5 D) 4 R─ CH2─ C═O │ H bileşiğinin. su katıldığında asetaldehit oluşturur? A) C2H2 B) C2H4 C) C2H6 D) C2H5OH 8. I.4 mol CuO ile O ║ R─C─H + 2CuO O ║ R─C─OH + Cu2O tamamen reaksiyona girmektedir. Etil alkolün yükseltgenmesinden oluşur. Asetonun izomeridir. 17. Etanoik asidin indirgenmesinden oluşur. II. aldehit molekülü kaç karbonludur? (H:1. C:12.4. 5.2 g aldehit 0. Aldehitlerin kaynama noktaları. CH3 ─ C ─ H bileşiği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) Karbonil grubu içerir. H2 Asitli ortamda MnO4NH3 maddeleri ile tepkimelerinden hangi indirgenme reaksiyonu oluşur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III O ║ 6. A) Doğru B) Yanlış 25 . Buna göre. Aşağıdaki verilenlerden hangisi. III. O:16. 7.

Yanlış cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz. cevaplarınız doğru ise uygulamalı teste geçiniz. A) Doğru B) Yanlış 10.9. 26 . Aldehitlerin tolens ayıracı ile tepkimesinden gümüş aynası elde edilir. Organik asitlerin bir basamak indirgenmesinden alkoller elde edilir. A) Doğru B) Yanlış DEĞERLENDİRME Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı karşılaştırınız.

27 . Gerekli malzemeler: 1.PERFORMANS TESTİ Asetaldehitin özelliklerini inceleyen uygulama faaliyetini yaparak. Cevabı “Hayır” olan soruları öğretmeninize danışınız. Damlalık Değerlendirme Ölçütleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi? Kullanacağınız malzemeleri temizlediniz mi? Deney tüpünü aldınız mı? Deney tüpüne 3 mℓ Fehling I çözeltisi koydunuz mu? Koyu mavi renk oluşuncaya kadar Fehling II çözeltisi eklediniz mi? Karışıma 3 damla asetaldehit eklediniz mi? Su banyosu düzeneğini kurdunuz mu? Karışımı su banyosuna koydunuz mu? Kaynayıncaya kadar ısıttınız mı? Oluşan çökeleği gözlemlediniz mi? Malzemeleri temizleyip yerine kaldırdınız mı? Sonuçları rapor ettiniz mi? Evet Hayır DEĞERLENDİRME Bu faaliyet sırasında bilgi konularında veya uygulamalı iş parçalarında anlamadığınız veya beceri kazanamadığınız konuları tekrar ediniz. raporunuzu yazınız. Konuları arkadaşlarınızla tartışınız. Amyant tel 5. Üç ayak 4. Kendinizi yeterli görüyorsanız diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. Maşa 7. Yetersiz olduğunuzu düşünüyorsanız öğretmeninize danışınız. İşlemlerden sonra aşağıdaki kontrol listesini doldurunuz. Bek 3. Su banyosu 6. Deney tüpü 2.

1. Bu yüzden karbonil karbonu hidrojen taşımaz. Karbonil karbonuna aynı cins alkiller bağlanırsa basit ( simetrik) ketonlar. 2. Ketonların Genel Özellikleri: Ketonlar da aldehitler gibi karbonil grubu taşır. O O ║ ║ CnH2nO R─ C ─ R R1 ─ C ─ R2 Simetrik keton Asimetrik keton Genel formülleri ile gösterilirler. Ancak ketonlarda karbonil grubuna. Karbonil grubuna bağlı olan gruplar aynı ya da farklı olabilir. KETONLAR 2.ÖĞRENME FAALİYETİ-2 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-2 asetonun özelliklerini Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak inceleyebilecek bilgi. farklı cins alkiller bağlanırsa karışık (asimetrik) ketonlar oluşur. Örnek: O ║ CH3─ C ─ CH3 Dimetil keton (simetrik) O ║ CH3 ─ C ─C2H5 Metil etil keton (asimetrik) 28 . ARAŞTIRMA Çevrenizdeki sağlık merkezlerine giderek idrardan şeker tahlilinin hangi maddeler kullanılarak yapıldığını araştırınız. beceri ve deneyime sahip olacaksınız. iki tane alkil ya da aril grubu bağlıdır.

3. Karbonil grubunun bağlı olduğu karbonun numarası yazılır. Bu da. En uzun karbon zincirinde birden fazla karbonil grubu varsa . ketonun karbon sayısına karşı gelen hidrokarbonun adından sonra adlandırma yapılır.2. Zincirdeki C atomu sayısı kadar karbon atomu içeren alkanın sonuna – on eki getirilir.metil – 3 – pentanon ( 2-metil. karbon numarası belirterek hidrokarbonun adı sonuna -on (son ek) ve keto-(ön ek) ekleri getirilerek yapılır.4 – pentadion 3.3-ketopentan) O O ║ ║ CH3─ C ─ CH2 ─ C ─ CH3 1 2 3 4 5 O Cl ║ │ CH3─ C ─ C ─ CH3 1 2 │3 4 Cl 2. Ketonların Yapısı ve Adlandırılması Cenevre kurallarına göre. karbonil grubunun yakın olduğu uçtan başlanarak numaralandırılır. O ║ CH3─ C ─ CH3 Propanon (Ketopropan) CH3 O │ ║ CH3─ CH ─ C ─ CH2 ─ CH3 1 2 3 4 5 2.       İçinde karbonil grubunu bulunduran en uzun karbon zinciri seçilir. bağlı oldukları C atomu numarası ile belirlenir.diklor2-bütanon 29 . karbonil gruplarının yeri ve sayısı belirtilir. Zincirdeki C atomları. Zincire bağlı grup ya da atomlar.2.

İkincil Alkollerin Yükseltgenmesiyle Asitli ortamda kuvvetli yükseltgenlerle ikincil alkoller ketonlara yükseltgenirler.500oC) O ║ C2H5─C─CH3 + H2O Etil metil keton 2.2. Daha çok laboratuvarda uygulanan bu yöntem. bakır ya da gümüş katalizör kullanılarak 400-600 oC’de oksijen ile yükseltgenme yapılır. OH I C2H5─CH─CH3 + ½ O2 (Ag.3. Alkil Dihalojenürlerin Suyla Tepkimesiyle Karbon zincirinde uçtaki karbonlar dışındaki bir karbonda iki tane halojen bağlı olan alkanın bazik ortamda su ile tepkimesi sonucunda ketonlar elde edilir. Özel adlandırma Karbonil grubuna bağlı olan diğer iki grup aynı ise simetrik ketonlar. X │ R1─ C ─ R2 + H2O O ║ R1─ C ─ R2 + 2HX │ X Dihalojenürlü alkan Br │ ─ C ─ CH3 + H2O Keton O ║ CH3─CH2 ─ C ─ CH3 + 2HBr CH3─CH2 │ Br 2. Endüstride. O ║ CH3 ─ C ─ CH3 Dimetil keton O ║ CH3 ─ C ─ C2H5 Metil etil keton O CH3 ║ │ CH3 ─ C ─ CH ─ CH3 Metil izopropil keton 2. farklı ise asimetrik ketonlar oluşur. Bağlı gruplar farklı ise ayrı ayrı adları ifade edilir ve en son keton olarak adlandırılır. Adlandırma yapılırken karbonil grubuna bağlı olan gruplar aynı ise di ön eki getirilerek bağlı grup adlandırılır ve en son keton olarak adlandırılır.1. Ketonların Genel Elde Edilme Yollarıyla 2.2-dibrom bütan Etil metil keton 30 .3.3. endüstriyel bakımından ekonomik değildir.

asit klorürleriyle (R─COCl) . Organometal Bileşikleriyle Grignard bileşiklerinin asitlerle (R─COOH). O Kutu eter ║ R─COOC2H5 + R’─MgX R─C─R’ + Mg(OC2H5)X Keton 31 . (H2SO4/HgSO4.4.Aksi halde 20 alkol basamağına kadar indirgenme olur.3.3. ısı) R─CC─H + H2O O ║ R─C─CH3 2.2. Alkil Asetilenlere Su Katılmasıyla Endüstriyel bakımdan önemli bir yöntemdir.İndirgenmenin keton basamağında kalabilmesi için Grignard bileşiği fazla alınmalıdır. ketonları oluşturur.Buradaki tepkimeler indirgenme tepkimeleridir.3. Karboksilli Asitlerin Metal Tuzlarından Karboksilli asitlerin genellikle toprak alkali metallerinin tuzları ile kuru kuruya ısıtıldığında simetrik yapıdaki ketonlar elde edilir.5. O ║ R─ C─ R + CaCO3 Simetrik keton ( R─ COO)2Ca ısı Organik asidin metal tuzu ısı ( C2H5─ COO)2Ca O ║ C2H5─ C─ C2H5 + CaCO3 Dietil keton 2. nitrillerle (R─CN) ve esterlerle (R─COOR’) tepkimeye girmesinden de ketonlar elde edilir.3. Alkil asetilenler (H2SO4/HgSO4) katalizörü yanında su ile ısıtıldığında.

Bu nedenle küçük moleküllü ketonlar suda çözündükleri hâlde büyük moleküllü olanlar çözünmezler. Ancak. Ketonlar.aynı molekül kütleli apolar organik bileşiklere göre daha yüksektir. Yüksek karbonlu ketonlar ise organik çözücülerde çözünürler.792 0. e.9 Yoğ. Ketonların kaynama noktaları. Ancak ketonlar.oC -95 -86 -39.811 0. Sıvı ketonlar çözücü olarak boyar maddelerin hazırlanmasında kullanılırlar.2.4. Bu özellikleri nedeniyle aynı karbon sayısına denk gelen alkollerden ve asitlerden kaynama noktaları düşüktür. Çünkü keton molekülleri arasında hidrojen bağı yoktur.N = 83 oC İzopropanol Aldehitlerde olduğu gibi keton moleküllerinde de hidrofil ve hidrofob gruplar vardır. aldehitlere oranla daha hoş kokuludurlar.(20 oC)’ta 0.8 48.oC 56 79.N = 56 oC Aseton OH │ CH3─ CH ─ CH3 K.6 101. Ketonların karbon sayısı düşük olanlar suda oldukça fazla çözünürler.7 128 106.814 0. alkol ve organik asit gibi. Ketonların Fiziksel Özellikleri Ketonlarda oksijen atomuna bağlı hidrojen atomu olmadığından hidrojen bağı yapamazlar. molekülleri polar olduğu için . O ║ CH3─ C ─ CH3 K.3 305. karbonil grubu bulundurması nedeniyle molekülde polarlaşma olduğundan aynı karbon sayısına denk gelen alkanlardan kaynama noktaları yüksektir.809 0.146 Adı Aseton Etil metil keton Dietil Keton 2-Heksanon Pinakolon Benzofenon Formülü CH3COCH3 CH3COC2H5 C2H5COC2H5 CH3COC4H9 CH3COC(CH3)3 C6H5COC6H5 Tablo 2.1: Bazı ketonların fiziksel özellikleri 32 . Bu nedenle kendi aralarında moleküler assosiasyon yapamazlar.n.8 -57 -49.1 k.801 1. molekülleri arasında hidrojen bağı oluşturan bileşiklere göre daha düşük sıcaklıkta kaynarlar.n.

Hg(der. Amil Alkol ( 2o alkol) CH─OH CH3─CH2─CH2 CH3─CH2 Zn. aldehitler Tolens ve Fehling belirteçleriyle tepkimeye girerken. Clemensen indirgenmesi ile de hidrokarbonlar oluşur.Ketonların Kimyasal Özellikleri 2.2. ısı CH3─COOH + H─COOH Asetik asit Formik asit Ketonlar indirgendiklerinde ilgili oldukları 2o alkollere ya da hidrokarbonlara dönüşürler. CH3─CH2─CH2 Ni.HCl ısı C=O CH3 Etil metil keton CH3─CH2 CH2 CH3 n-bütan (Hidrokarbon) 33 . Yükseltgenme ve İndirgenme Reaksiyonları Ketonlarda karbonil grubunda hidrojen atomu bulunmadığından kolay kolay yükseltgenmezler.5.1. ısı C = O + H2 CH3 n-Propil metil keton CH3 sec. ketonlar bu belirteçlerle tepkime vermezler. Simetrik ketonların etkin koşullarda yükseltgenmesinden iki. Katalitik hidrojenlenme ile 2o alkoller. asimetrik ketonlardan ise dört farklı karboksilli asit elde edilir. CH3─CO─CH3 KMnO4/H2SO4.5. Aldehitlerle ketonları birbirinden ayıran en önemli özellik.

 H2 katılması Ketonlara nikel ya da platin katalizörlüğünde hidrojen katılırsa ikincil alkoller elde edilir. “+” yüklü olanlar ise yükü negatif olan oksijen atomuna bağlanırlar. Bu nedenle katılma tepkimelerinde “-” yüklü olan atom ya da gruplar yükü pozitif olan karbon atomuna.Bu tepkime ketonların indirgenme tepkimesidir.5. Katılma Tepkimeleri Ketonlar karbonil grubu polar özellik gösterir pi bağının açılması ile katılma tepkimesi verir..2. O ║ R ─ C ─ R + HCN (OH─) Keton OH │ R─ CH ─ R │ CN Keton siyanhidrin 34 .propanol OH │ R─ CH ─ R İkincil alkol Pt Pt  HCN katılması Küçük moleküllü ketonlar HCN ile bazik ortamda katılma ürünü verir. O ║ R ─ C ─ R + H2 Keton Örnek: O ║ CH3 ─ C ─ CH3 + H2 Propanon OH │ CH3─ CH ─ CH3 2. Ketonlara halojen “X” katılmaz.2.

NH3 ile katılma tepkimesi verir. O ║ R ─ C ─ R + NH3 OH │ R─ CH ─ R │ NH2 Örnek: O ║ CH3 ─ C ─ CH3 + NH3 OH │ ─ C─ CH3 │ NH2 CH3 35 . Aseeton siyanhidrin akrilonitril bileşiğine dönüşür.Örnek: O ║ CH3 ─ C ─ CH3 + HCN OH │ ─ C─ CH3 │ CN CH3 Aseton Aseton siyanhidrin ısıtıldığında hidrolizlendiğinde akrilik asiti verir. Akrilonitrilde OH │ ısı CH3 ─ C─ CH3 │ ─ H2O CN Aseeton siyanhidrin CH3 │ CH3─CH─CN Akrilonitril H2O.H+ (Hidroliz) CH3 │ CH2═C─COOH Akrilik asit  NH3 katılması Alifatik aldehitler.

2. H2O katılması Ketonlara su katılması sonucu kararsız hidrat bileşikleri oluşur. O ║ R ─ C ─ R + H2O Keton OH │ R─ C ─ R │ OH Ketonhidrat (kararsız) O ║ CH3 ─ C ─ CH3 + H2O Aseton OH │ CH3 ─ C─ CH3 │ OH 2.dihidroksi propan (kararsız)  Alkol katılması Ketonlara alkol katıldığında alkol grubu içeren eterler oluşur. O ║ R ─ C ─ R + C2H5─ OH OH │ C2H5O── C ─ OH │ R Yarı-ketal (kararsız) OH I C2H5O── C ─ OH + C2H5─OH I R ─H2O C2H5 I C2H5O─C─OC2H5 I R Ketal (kararlı) 36 .

Moleküldeki karbon sayısı artıkça sudaki çözünürlükleri azalır. Molekülleri polardır. Tollens ve fehling çözeltileri ile tepkime Tollens ve fehling çözeltileri ile tepkime verirler. Tablo 2.1: Aldehit ve ketonların bazı özellikleri 37 . alkol ve karboksilli asitlerden düşüktür. alkol ve karboksilli asitlerden düşüktür. Polimerleşemezler. NaHSO3 (sodyum bisülfit) katılması O─Na+ │ R1─ C ─ R │ SO3H OH I R1─C─R I SO3Na Katılma bileşiği O ║ R1 ─ C ─ R + NaHSO3 Bu tepkime metil ketonlar için geçerlidir.5. CnH2nO + (3n  1) 2 O2 nCO2 + nH2O C3H6O + 4O2 3CO2 + 3H2O 2. Yanma Tepkimeleri Ketonlar da diğer organik bileşikler gibi yandığı zaman CO2 ve H2O verir. vermezler. Aldehit ve Ketonların Karşılaştırılması ALDEHİTLER Hem yükseltgenir hem de indirgenirler Polimerleşirler KETONLAR İndirgenebilirler.Molekülleri arasında van der wals ve polar etkileşim bağları van der wals ve polar etkileşim bağları vardır. 2.3.6. Erime ve kaynama noktaları eşit karbon sayılı hidrokarbonlardan ve eterlerden yüksek. vardır Suda iyi çözünürler.Molekülleri arasında Molekülleri polardır. Moleküldeki karbon Suda iyi çözünürler. sayısı artıkça sudaki çözünürlükleri azalır. Erime ve kaynama noktaları eşit karbon sayılı hidrokarbonlardan ve eterlerden yüksek. ancak yükseltgenemezler.

kolay uçucu bir ketondur. renksiz. şeker hastalarının idrarında önemli miktarda bulunur.2. kendine özgü kokusu olan.7.1: Asetonun molekül modeli Sanayide kalsiyum asetatın ısıtılmasından ya da propilenden çıkılarak elde edilir.300 oC C═O CH3 Aseton 38 . CH3 ısı (CH3─COO)2Ca CH3 Aseton OH I CH3─CH─CH3 C= O + CaCO3 CH3─CH=CH2 + H2O (H2SO4) OH I CH3─CH─CH3 CH3 Bakır kromit. Resim 2. Aseton Aseton. Su ve temel organik çözücülerle iyi karışır. Kanda eser miktarda.

Boyalarda çözücü olarak kullanılır. CH3 I C=O + 3I2 + 4NaOH I CH3 . Buna göre karışımdaki asetonun kütlece yüzdesi kaçtır? (Ag = 108. reçineleri. O = 16. Örnek: Aseton ve asetaldehit karışımının 40 gramı tolens çözeltisi ile tepkimeye sokulunca 43. Yağları.2: Mezitilen H ─C ║ I CH3─C C─ H C─CH3 (Mezitilen) Aseton renksiz. C = 12. suyla her oranda karışabilen bir sıvıdır. HCl gibi küçük moleküllerin ayrılması olayına kondenzasyon denir. CH3COONa + CHI3 + 3NaI + 3H2 İyodoform Aldehitlere benzer şekilde polimerizasyon tepkimesi verir.5-Trimetil benzen Resim 2. Bu sırada üç mol su molekülü ayrılır.2 g Ag metali çöküyor. H = 1 g/mol) Çözüm: 39 . 3 mol aseton molekülü kondenzasyonla birleşerek trimetilbenzeni oluşturur. Kanda eser miktarda.3.Aseton bazik ortamda iyot çözeltisi ile reaksiyona girerek iyodoform tepkimesi verir (asetonun tanınması). CH3 I C CH3 3 CH3 C= O ─H2O C I H 1. şeker hastalarının idrarlarında önemli miktarda bulunur. NH3. Bu şekilde iki ya da daha fazla molekülün bir araya gelerek daha büyük bir molekülü oluşturmaları ve bu sırada H2O. plastik ve selüloz türevlerini çözer.

8 g asetaldehit 40 gramlık karışımda 8. ────────────────────────────────────────── x = 78 Başlangıçtaki karışımda % 78 oranında aseton vardır. H = 1 g/mol) Çözüm: (CH3COO)2Ca = 158 g/mol CH3COCH3 = 58 g/mol (aseton) O ║ CH3─ C─ CH3 + CaCO3 ısı ( CH3─ COO)2Ca Tepkimesine göre. Buna göre.2 g Ag açığa çıkarır. C = 12 . 40 g karışımda 31. O =16 . Örnek: Kütlece % 60 saflıkta bir miktar kalsiyum asetatın ısıtılması ile 34.CH3COCH3 = 58 g/mol (aseton) CH3CHO = 44 gr/mol (asetaldehit) Tollens çözeltisi ile yalnız asetaldehit tepkime verir.8 g asetaldehit varsa 40 ─ 8.8 = 31.8 g aseton elde ediliyor.2 g aseton varsa 100 g karışımda x g aseton vardır. ─────────────────────────────────────────── x = 8. başlangıçtaki ısıtılan madde kaç gramdır? ( Ca = 40 .2 g aseton vardır. 40 . O ║ C2H5─C─H + 2Ag+ + 2OH─ısı O ║ C2H5─C─OH + 2Ag(k) + H2O 44 g asetaldehit 216 g Ag açığı çıkarırsa x g asetaldehit 43.

8 g ( CH3─ COO)2Ca kullanılmıştır. 100 g karışımda 60 g saf ( CH3─ COO)2Ca varsa x g karışımda 94. 41 .8 g ( CH3─ COO)2Ca vardır.8  100 60 x = 158 g Buna göre başlangıçta saf olmayan karışımın kütlesi toplamı 158 gramdır.158 g ( CH3─ COO)2Ca tan 58 g CH3COCH3 elde edilirse x g ( CH3─ COO)2Ca tan 34.8 g CH3COCH3 elde edilir. ───────────────────────────────────────── x 94. ────────────────────────────────────── x 34.8  158 58 x = 94.

Öneriler  İş önlüğünüzü giyerek çalışma masanızı düzenleyiniz. 42 .  Üzerine 5 mℓ saf su koyunuz.  Üzerine 2 mℓ % 10’luk sodyum hidroksit çözeltisini ekleyiniz.  Sodyum hidroksit çözeltisini dikkatli alınız.  Kullanacağınız malzemeleri önce çeşme suyu sonra saf su ile temizleyip kurumasını sağlayınız.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları  Deney tüpüne 0.5 mℓ aseton alınız.  Deneyiniz gerekli olan çözeltileri öğretmeninizden isteyiniz.  Çalışma ortamınızı hazırlayınız.

60 derece sıcaklıkta ısıtarak soğutunuz. 43 .  Alacağınız çözeltileri mezürle ölçerek alınız.2 dakika 50. Karışıma 2 mℓ iyot çözeltisi ekleyiniz.  Karışımı 1.  Isıtma işlemini dikkatli yapınız.  Seyreltme yaparken fazla saf su almamaya özen gösteriniz.  Az saf su ile seyreltiniz.

 Kullandığınız malzemelerin kurumasını sağladıktan sonra kaldırınız. işlem basamaklarınızı ve sonucunuzu içeren bir rapor hazırlayınız.  Sonuçları rapor ediniz. Sarı renkli iyodoform oluşumunu gözlemleyiniz.  Malzemeleri temizleyip yerine kaldırınız. 44 .  Raporunuzda amacınızı.

metil keton II: 3. OH │ CH3─ CH ─ CH2 ─ CH3 bileşiği. I. aşağıdakilerden hangisi/hangileri olabilir? I: sekonder butil. 1.metil pentanon III: İzobutil. 2-pentonon II: dietil keton III: 3-metil 2-pentanon Yukarıdaki bileşiklerin eşit molleri yakıldığında açığa çıkan CO2 gazının mol sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I>II>III 2.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıdaki ilk 7 soru için uygun seçeneği işaretleyiniz.bütanon 45 . metil keton B) III>I = II C) III>I>I D) IIII>II>I A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III 3.iyonları yardımı ile yükseltgendiğinde aşağıdakilerden hangisi elde edilir? A) B) C) D) İzobutil alkol İzobütan Bütanal 2. CH3 O │ ║ CH3─ CH2 ─ CH ─ C─CH3 bileşiğinin okunuşu. asitli ortamda MnO4. Diğer soruların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu belirtiniz.

pentanol D) 2. O: 16. Aşağıdakilerden hangisi yükseltgenirse etil izopropil keton oluşur? A) Etil metil eter B) 2-metil 1-bütanol C) 2.H:1 g/mol) A) Aseton B) Metil etil keton C) 2-pentanon D) Etil propil keton 5. Asetonun su ile her oranda karışabilmesinin nedenlerinden birisi.8 g (CH3─ COO)2Ca tuzunun ısıtılması ile keton ve 10 gr CaCO3 elde ediliyor. cevaplarınız doğru ise uygulamalı teste geçiniz. Aşağıdakilerden hangisi ketonların özelliği değildir? A) İndirgendiklerinde alkolleri oluştururlar. 8. D) Polimerleşirler.metil 3. CH3─ C = O │ CH3 bileşiğinin H2 ile indirgenmesinden oluşan bileşiğin adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Propanon B) Propanoik asit C) Propan-2 ol D) Primer propanol 6. 15. Ketonlara su katılırsa oluşan hidrat bileşikleri kararsızdır.4. Yanlış cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz.C:12. Ketonlar da aldehitler gibi yükseltgenebilirler. A) Doğru B) Yanlış 10. A) Doğru B) Yanlış 9. C) Suda çözünürler. Oluşan ketonun okunuşu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ( Ca: 40. B) Katılma tepkimesi verirler. hidrojen bağı oluşturabilmesidir.pentanol 7. A) Doğru B) Yanlış DEĞERLENDİRME Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarını karşılaştırınız. 46 .

Mezür 4. %10’luk NaOH. Saf su 9. Üç ayak 6.5 mℓ aseton aldınız mı? Üzerine 5 mℓ saf su eklediniz mi? Üzerine 2 mℓ % 10’luk sodyum hidroksit çözeltisi eklediniz mi? Karışıma 2 mℓ iyot çözeltisi eklediniz mi? 1-2 dakika 50–60 derece sıcaklıkta ısıtarak soğuttunuz mu? Az saf su ile seyrelttiniz mi? Sarı renkli iyodoform oluşumunu gözlemlediniz mi? Malzemeleri temizleyip yerine kaldırdınız mı? Sonuçları rapor ettiniz mi? DEĞERLENDİRME Bu faaliyet sırasında bilgi konularında veya uygulamalı iş parçalarında anlamadığınız veya beceri kazanamadığınız konuları tekrar ediniz. Tüplük 8. raporunuzu yazınız. Yetersiz olduğunuzu düşünüyorsanız öğretmeninize danışınız. Konuları arkadaşlarınızla tartışınız.PERFORMANS TESTİ Asetonun özelliklerini inceleyen uygulama faaliyetini yaparak. Piset 10. Deney tüpü 3. Beher 2. Amyant tel 7. Cevabı “Hayır” olan soruları öğretmeninize danışınız. Gerekli malzemeler: 1. 47 . iyot çözeltisi Evet Hayır Değerlendirme Ölçütleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi? Kullanacağınız malzemeleri temizlediniz mi? Deney tüpüne 0. İşlemlerden sonra aşağıdaki kontrol listesini doldurunuz. Kendinizi yeterli görüyorsanız diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. Bek 5.

H:1 g/mol) A) Y ile Z nin mol kütleleri eşittir. C:12. B) Y ile Z izomer değildir. I: Yükseltgenme II: Katılma III: Polimerleşme tepkimelerinden hangilerini verirler? A) Yalnız I 2. O ║ CH3 ─ C ─ H bileşiği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? B) Yalnız I ve III C) I. Bütün aldehitler ve ketonlar.MODÜL DEĞERLENDİRME MODÜL DEĞERLENDİRME Aşağıdaki ilk 7 soru için uygun seçeneği işaretleyiniz. Y ve Z bileşikleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ( O: 16. 1. 3. I: H─CH = CH ─H II: H ─ C = O │ H O ║ III: CH3─ C─CH2─ CH3 Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri Tollens ayıracındaki Ag+ yi indirger? A) Yalnız I 4. X: 1. D) Y’nin indirgenme ürünü X’tir.propanol Y: Aseton Z: Asetaldehit Yukarıdaki X. Diğerleri için doğru veya yanlış seçenekleri belirtiniz. C) X yükseltgenirse Z elde edilir. II ve III D) Yalnız II B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III 48 .

metil 3. Buna göre. Tollens ve Fehling gibi zayıf yükseltgenlerle olan tepkimeler aldehitlerin tanınma tepkimeleridir? A) Doğru B) Yanlış 9. O: 16. molekülleri polar olduğu için aynı molekül kütleli apolar organik bileşiklere göre daha düşüktür.hegzanon 6. elde edilen aseton kaç gramdır? ( Ca: 40. A) Doğru B) Yanlış DEĞERLENDİRME Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarını karşılaştırınız. B) Karbonil grubu içerir. Yanlış cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz. aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Bütil etil keton B) 1. B) 87 C) 116 D) 145 Aşağıda verilenlerden hangisi. su katıldığında asetaldehit oluşturur? A) C2H4 B) C2H2 C) CH3COOH D) C2H5OH 8.A) Asetonun izomeridir.pentanon C) 4. Kalsiyum asetatın ısıtılmasından 250 gr CaCO3 oluşuyor.dimetil 3. A) Doğru B) Yanlış 10. D) Etanoik asidin indirgenmesinden oluşur. C:12.hegzanon D) 5. Ketonların kaynama noktaları.1. cevaplarınız doğru ise uygulamalı teste geçiniz. Proteinleri sertleştirip çürümeleri önlediğinden ölmüş hayvanların muhafazasında ve dezenfektan olarak kullanılan madde formaldehittir.metil 2. 49 . O CH3 ║ CH3─ C─CH2─ CH ─ CH2 ─ CH3 bileşiğinin adı. H:1 g/mol ) A) 58 7. C) Amonyaklı AgNO3 ile tepkimedir. 5.

Cevabı “Hayır” olan soruları öğretmeninize danışınız. Deney tüpü 2. 50 . Kendinizi yeterli görüyorsanız diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. Gerekli malzemeler 1. Mezür 3. İşlemlerden sonra aşağıdaki kontrol listesini doldurunuz. Üç ayak 7. Konuları arkadaşlarınızla tartışınız. Bek 6. raporunuzu yazınız. Yetersiz olduğunuzu düşünüyorsanız öğretmeninize danışınız.Piset 4.PERFORMANS TESTİ Aset aldehitin özelliklerini inceleyen uygulama faaliyetini yaparak. Beher 5. Amyant tel Değerlendirme Ölçütleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi? Kullanacağınız malzemeleri temizlediniz mi? Deney tüpüne 3 mℓ Fehling I çözeltisi koydunuz mu? Koyu mavi renk oluşuncaya kadar azar azar Fehling II çözeltisi eklediniz mi? Karışıma 3 damla asetaldehit eklediniz mi? Karışımı su banyosuna koydunuz mu? Karışımı kaynayıncaya kadar ısıttınız mı? Oluşan çökeleği gözlemlediniz mi? Malzemeleri temizleyip kaldırdınız mı? Sonuçları rapor ettiniz mi? Evet Hayır DEĞERLENDİRME Bu faaliyet sırasında bilgi konularında veya uygulamalı iş parçalarında anlamadığınız veya beceri kazanamadığınız konuları tekrar ediniz.

2’NİN CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B C D A C C D A B A MODÜL DEĞERLENDİRME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B B D A C D B A B A 51 .CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENME FAALİYETİ.1’İN CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D C D C A B A A B A ÖĞRENME FAALİYETİ.

Lise 3 Kimya. 2006. VAROL Şinasi. Organik Kimya TEZCAN Mahmut. Kasım.Hasan.tubitak. 2001.com www. MEB Yayınları.chemistry. Serhat Yayınları.com www.biltek.chemguide. Lise 3 Kimya. Organik Kimya ve Uygulaması. 1998. Bilim ve Kültür Yayınları.KAYNAKÇA KAYNAKÇA                 COMBA Cemalettin. Ankara 2001.tr www. Nebahat KINAYOĞLU. Ankara. SÜMENGEN Doğan. Organik Kimya Laboratuvarı Ders Kitabı. ÇOBAN H.worldofmolecules.chemmybear. 1999. ÖSS Organik Kimya. Kimya (Çeviri editörleri A. CHANG Raymond. Paşa Yayıncılık.Tülin.com www. www. İsmail DEMİR. İstanbul.kimyaokulu. Bahattin SOYDAN.uk 52 . İzzet REİS. Ankara. Hayrettin KOCABAŞ. Ayşe Zehra ARAOĞUZ) Beta.about. ÖKTEMER Atilla. MEB Yayınları. 2001. 2000. MEB Yayınları. 2001. Murat GÜROCAK. Lise 3 Kimya.gov. Lise 3 Kimya. ERTÜRK A. Ankara. Lise 2 Kimya YILMAZ Fahrettin.com www.co. Güvender Yayınları. KARACA Faruk. Aysel KEMİK. İstanbul.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->