P. 1
Arapca 1

Arapca 1

|Views: 917|Likes:
Yayınlayan: entelahmet

More info:

Published by: entelahmet on Oct 27, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/21/2013

pdf

text

original

T.

C FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLİTAM PROGRAMI

ARAPÇA I

Ders Hocaları Prof. Dr. Mehmet SOYSALDI Doç. Dr. Mehmet ERDEM

1

ÜNİTE: NÜDBE VE İSTİĞASE 13.ÜNİTE: İHTİSAS VE İŞTİĞAL 2 .ARAPÇA I ANA KONULARI 1.ÜNİTE: MASDARLAR 3.ÜNİTE: SIFAT-I MÜŞEBBEHE 6.ÜNİTE: İSM-İ ZAMAN VE MEKÂN 4.ÜNİTE: İSM-İ TAFDİL 5.ÜNİTE: FİİLLERDE TEKİD 8.ÜNİTE: MEBNİYYÜ’L-ASILLAR 9.ÜNİTE: MURAB VE KISIMLARI 11.ÜNİTE: TAHZİR VE İĞRA 14.ÜNİTE: MEBNİYYÜ’L-ARIZLAR 10.ÜNİTE: MÜNADA 12.ÜNİTE: MÜBALAĞA SİGALARI 7.ÜNİTE: MÜCERRED VE MEZİD BABLAR 2.

sarf ve nahiv bilgisi olmak üzere iki kısımda incelenir.Nahiv: Arapça kelimeleri bir araya getirerek cümle oluşturma.ÜNİTE1: MÜCERRED VE MEZİD BABLAR 1.1. Rubai Mücerred 2. Gidiyor = . cümle çeşitleri.1. = mefulün bihidir. Sarf: Arapça kelimelerin birbirinden türetilme kaide ve kurallarını öğreten bilim dalıdır. 1. maziden muzariye. 2. Örnek: Muhammed kitabı okudu = Yukarıdaki cümlede = mazi fiil. Arapçada fiiller en az üç veya dört asli harften meydana gelirler. Yani kelimelerin kendi içindeki değişiklikleri inceler. Gitti = Yukarıdaki örnekte fiil. Arapçada kelimenin. bir şekilden diğer şekle geçmesine “tasrif” denilir.Sülasi Mezid 2. = fail. Bu dersimizde sarf ilminin temelini teşkil eden fiil kalıplarını öğreneceğiz. Örnek: Git = .Rubai Mezid Alıştırmalar Değerlendirme Soruları Kaynaklar Giriş Arapça dilbilgisi. 3 . Arapça dilbilgisi temelde bu iki ilme dayanır. muzariden emre tasrif edilmiştir. Sülasi Mücerred 1. kelimelerin cümle içerisindeki görevlerini ve o görevlere göre kelimelerin aldıkları son harekeleri (irab) öğreten bilim dalıdır.

Sülasi Mücerred ( 2. Bunların her birine bab adı verilir. Sülasi 1. SÜLASİ -SALİM. ikinci harfine “aynu’l-fiil” ve üçüncü harfine “lamu’l-fiil” denir. Bab _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ şeklinde Yukarıdaki babları ezberlemekte mümkündür. emir. Sülasi Mücerred Bablar ( mücerred fiillerin orta hafinin (aynu’l-fiil) harekesine göre altı durumu vardır. Fiili meydana getiren asli harf sayısına göre fiiller iki kısma ayrılır: 1. Bab 5. Bab 4.Rubai Mücerred ( ) ) ): Asli harf sayısı üç olan fiillerdir. Aşağıdaki tabloda sülasi mücerred kalıplarının mazi.MÜCERRED FİİL KALIBI 4 . Sülasi mücerred babları semai olup herhangi bir kuralı yoktur. muzari. ism-i fail ve ism-i meful çekimlerini toplu halde görebiliriz. masdar.kalıbı esas alınarak fiilin asli ilk harfine “fau’l-fiil”. Sülasi mücerredin altı babı şunlardır: 1. Bab 6. Bab 2. Hangi fiilin hangi kalıpta olduğunu ancak sözlük yardımıyla öğrenmemiz mümkündür. Bab 3.

İfal ( – – – -1 - – ) Babı: Sülasi fiilin başına fethalı bir hemze getirilerek yapılır.1. Örnek: 2-Sayrureti (dönüşmek. Bunlar üç çeşittir.1. 1. halden hale geçmek) ifade etmek için: 5 .Sülasi Mezid Balar ( edilmek suretiyle yeni bablar oluşturulur. Yani tek meful alıyorsa iki meful almasını sağlar.Bir harf ziyade edilerek yapılan bablar ( ): : – – – – – – ––-----1. iki veya üç harf ilave 1." " " " " " " " " " " " " " " ): Sülasi mücerred fiillere bir.1. Bunlara sülasi mezid denilir. Fiil müteaddi ise teaddi yönünü güçlendirir. Sülasi bir fiil bu baba genelde şu sebepler için nakledilir: 1-Lazım fiili müteaddi (geçişli) yapmak için: Sülasi fiil bu baba aktarıldığında lazım ise müteaddiye çevirir.

Salim Selimi sevindirdi. Tef’il ( ) Babı: Sülasinin aynu’l-fiili (yani asli orta harfi) şeddelenerek yapılır. 2-Çokluğa delalet etmek için: Her harfin ziyadeliği mananın ziyadeliğine delalet eder.Örnek: 3-Bir yere veya bir zamana girişi ifade etmek için: Örnek: ---- 4-Haynuneti (zamanı gelmek) ifade etmek için: Örnek: 5-Kesreti (çokluğa delalet) ifade etmek için: Örnek: 7-Mübalağa (abartma) ifade etmek için: Örnek: 2. Örnek: Bahçede çok dolaştım= Kapıları kapattım= 3-Sayruret (dönüşmek. halden hale geçmek) ifade etmek için: Örnek: 6 . Sülasi bir fiil bu baba şu sebepler için nakledilir: 1-Lazım fiili müteaddi (geçişli) yapmak için: Örnek: Salim sevindi.

2.4-Bir cümleyi kısaca ifade etmek için: Örnek: 3.İki harf ilave edilerek yapılan bablar ( ): : ------------ -2 -3 7 .1. Müfaale ( edilerek yapılır. ) Babı: Sülasi fiilin fau’l-fiili yani birinci harfinden sonra bir elif ilave Sülasi bir fiil bu baba şu sebepler için nakledilir: 1-İki kişi arasında müşareket/işteşlik (beraberlik) ifade etmek için: Örnek: 2-Müteaddi (geçişli) yapmak için: Örnek: Allah sana afiyet versin= 3-Çokluk ifade etmek için: Örnek: Sevabını kat kata artırdı= 4-Gayret ve süreklilik ifade etmek için: Örnek: -1.

fau’l-fiil ile aynu’l-fiil arasına fethalı bir ta getirilerek yapılır. Tefa’ul ( Cam kırıldı. İnfial ( ) Babı: Sülasi fiilin başına kesralı hemze ve sakin nun ilave edilerek yapılır. Bu durumda müteaddi fiil lazım fiil haline dönüşür ve müteaddi fiilin mefulü bu fiilin faili olur. İftial ( ) Babı: Sülasi fiilin başına kesralı bir hemze.-4 -5 1. müteaddi bir fiilin tesirinin mefulün bihde meydana gelmesini ifade eder. Sülasi bir fiil bu baba şu sebepler için nakledilir: 1-Mütavaat (dönüşlülük) için: Örnek: =Yırttı =Yırtıldı 8 . ) Babı: Sülasi fiilin başına meftuh ta harfi getirilerek ve aynu’l-fiil şeddelenerek yapılır. Sülasi bir fiil bu baba şu sebepler için nakledilir: 1-Mütavaat (dönüşlülük) için: Örnek: 2-Müteaddi (geçişli) için: Örnek: 3-Müşareket (beraberlik) için: Örnek: 4-Mübalağa (abartma) için: Örnek: 2. Örnek: ---Öğrenci camı kırdı----3. Sülasi bir fiil bu baba şu sebep için nakledilir: 1-Mütavaat (dönüşlülük) için: Mütavaat.

fau’l-fiili ile aynu’l-fiil arasına da bir elif getirilerek yapılır. Tefâul ( ) Babı: Sülasi fiilin başına fethalı bir ta.2-Tekellüf (bir şeyi zoraki yapmak ve itina göstermek) ifade için: Örnek: =Büyüttü =Büyüklendi 3-İsimden fiil elde etmek için: Örnek: =Yastık =Yastık edindi 4-Bir yere nisbeti ifade etmek için: Örnek: =Çöl =Çöle intisap etti 4. 2-Sıfatlardan fiil elde ederek ve renk ifade etmek için: Örnek: =Yeşil =Yeşilleşti 3-Ayıp. Sülasi bir fiil bu baba şu sebepler için nakledilir: 1-Lazım fiilin mübalağasını ifade etmek için: Örnek: =Suçlu kızardı =Suçlunun yüzü kıpkırmızı oldu. İfilal ( ) Babı: Sülasi fiilin başına kesralı bir hemze getirilip. Sülasi bir fiil bu baba şu sebepler için nakledilir: 1-Müşareket (beraberlik) bildirmek için: Örnek: =Bekir selimle dövüştü 2- Babının Mutavaatını (dönüşlülük) ifade etmek için: Örnek: =Öğündü =Kendi kendine öğündü 9 . kusur ve sakatlık ifade etmek için: Örnek: =Sağır =Sağırlaştı =Topal =Topal oldu 5. kelimeni son harfi de meftuh yapılarak şeddelenir.

1.Üç harf eklenerek yapılan bablar ( : ---- - -2 3 -4 1.=Uzak tuttu =Uzak durdu ----------------- 3-Yapmacık bir davranışı ifade etmek için: Örnek: =Hasta oldu =Hastaymış gibi göründü =Ağladı =Yalandan ağladı (ağlıyormuş gibi yaptı) ): 1. İstifal ( ederek yapılır.a)’ı yerine bıraktı 10 . Sülasi bir fiil bu baba şu sebepler için nakledilir: 1-İstek (talep) bildirmek için: Örnek: =Bağışladı =Bağış diledi ) Babı: Sülasi fiilin başına kesralı hemze sakin sin ve fathalı ta harflerini ilave =Acıdı =Merhamet diledi 2-Müteaddi (geçişlilik) için: Örnek: =Çıktı =Çıkardı =Ebu Bekir Ömer (r.3.

İf’iylal ( ) Babı: Sülasi fiilin başına kesralı hemze. aynu’l-fiilin cinsinden bir harf ve aynu’l-fiil ve lamu’l-fiil arasına bir vav harfini ilave ederek yapılır. İfivval ( ) Babı: Sülasi fiilin başına kesralı hemze. Sülasi bir fiil bu baba şu sebep için nakledilir: 1-Daha fazla mübalağa ifade etmek için daha çok renk ve kusur bildirmek için kullanılır: Örnek: =Kırmızı =Kıpkırmızı oldu 11 .3-Tahavvül (bir halden bir hale dönüşmeyi) ifade için: Örnek: =Çamur taşlaştı 2. aynu’l-fiil ve lamu’l-fiil arasına iki vav harfini ilave ederek yapılır. Sülasi bir fiil bu baba şu sebep için nakledilir: 1-Mübalağa (aşırılık) ifade etmek için: Örnek: =Kamburlaştı =İyice kamburlaştı 3. Sülasi bir fiil bu baba şu sebep için nakledilir: 1-Lazım fiilin mübalağasını ifade etmek için: Örnek: =Deve yürüdü =Deve hızlı yürüdü 4. aynu’l-fiil ve lamu’l-fiil arasına bir elif ve sonuna da lamu’l-harf cinsinden bir harf ilave ederek yapılır. İf’î’âl ( ) Babı: Sülasi fiilin başına kesralı hemze.

masdar. SÜLASİ MEZİD FİİL KALIPLARI (HARF İLAVE EDİLEREK) - 12 . ism-i fail ve ism-i meful kalıpları toplu halde görülmektedir. muzari. emir.Aşağıdaki tabloda sülasi fiillere harf eklenerek elde edilen bablar ve bu babların mazi.

2. 13 . =İsa taşı yuvarladı ve taş da yuvarlandı. Örnek: =Gece karardı.1.1. Tefa’lülün ( ) Babı: Rubai mücerred fiilin ününe ta harfi ilave dilerek yapılır.1.Rubai Mücerred üzerine bir harf ziyade edilerek yapılan bab: ( ): Rubai mücerred fiile bir harf veya iki harf ilave edilerek yapılan bablar çok az kullanılır ve genellikle bu bablar mübalağa ifade ederler. Bu bablar genellikle lazım fiilin mübalağası için kullanılır. 2. Fe’leletün ( ) Babı: Rubai mücerred bir tek babtır.2. Bir adet -1 1. RUBAİ MÜCERRED FİİL KALIBI 2. : -1 1. =Öğretmen kitabı terceme etti. Rubai Mücerred Bablar ( babı vardır.Rubai Mezid Bablar ( ): 2.Rubai Mücerred üzerine iki harf ziyade edilerek yapılan bablar: ( ): Rubai Mücerred üzerine iki harf ziyade edilerek yapılan iki bab vardır.1. ): Asli harf sayısı dört olan fiillerdir.

=Kavim toplandı 2. =Adamın derisi kaşıntıdan kurudu. ikinci lamu’l-fiil cinsinden bir harfi ilave ederek yapılır. Bu bab lazımdır ve mübalağa ifade etmek için kullanılır. bunları da burada zikretmek istiyoruz: : Yürüyüşünde hızlandı 14 -1 . İfinlal ( ) Babı: Rubai mücerred fiilin başına bir hemze. aynu’l-fiil ve lamu’l-fiil arasına bir nun harfi ilave edilerek yapılır. Örnek: =Kavmi topladım. İfillâl ( ) Babı: Rubai mücerred fiilin başına bir hemze. Genellikle bu bab rubai mücerred fiillere dönüşlülük kazandırmak için yapılır.-1 1. rahat buldu. Örnek: =Mutmain oldu. RUBAİ MEZİD FİİL KALIPLARI (HARF İLAVE EDİLEREK) Her ne kadar çok az kullanılmasına rağmen rubaiye mülhak olan (ilave edilen) dört vezin daha vardır.

59/3) -------------------------------------(Al-i İmran.1. 7/136) S.Çorap giydi - Şeytanın fiiline benzedi Miskinlere benzedi ************************************************** ALIŞTIRMALAR ( S. ) --------------------------------------------- S. (Haşir.Aşağıdaki ayetlerde geçen mezid fiilleri çıkartınız ve bablarını yazınız. 7/142) (Araf. ----------------------------------- 15 . .3-Aşağıdaki her baba uygun iki fiil yazınız.Aşağıdaki mezid fiillerin bablarını yazınız. 3/151) (Araf.

Evdahu’lMesalik. Bahauddin Abdullah. Daru İhyai’t-Türasi’l-Arabi. Ahmed Ebu Sa’d. trs. Kahire. Ebu Muhammed Abdullah Cemaluddin b. İstanbul. 16 . (Thk. Mebadiu’l-Arabiyye. -Aşağıdaki her fiili uygun bir mezid baba aktararak faydalı bir cümlede kullanınız. Komisyon. Kahire. Beyrut. 1980. Reşid. ------------------------************************************************** YARARLANILAN KAYNAKLAR Abdulalim İbrahim. Muhammed Muhyiddin Abdulhamid). Daru’l-Mearif. el-Kamil fi’n-Nahvi ve’s-Sarfi. 761). Kahire. Beyrut. . Şerh İbn Akil. 1969.. Galayini. el-Fadiyla. trs. Ali.Yusuf b. Beyrut. trs. Uygulamalı Arapça Nahiv Sarf ve Metinler. el-Kamil fi’n-Nahvi ve’s-Sarfi ve’l-İrab. Kahraman Yay. 1982. Camiu’d-Durusu’l-Arabiyye. ------------------------------------------------ S. eş-Şertuni. İbn Akil.Ahmed b. Muhtasaru’s-Sarf. Arslan Yayınları. 1979. 1988.Delilu’l-İrab ve’l-İmla. Gabbiş. en-Nahvu’l-Vazifî. Hüseyin Şerare.Şerhu Şuzuri’z-Zeheb. Mısır. İstanbul. Mustafa. Abdulhadi. Komisyon. e-Nahv ve’s-Sarf.S. Daru’t-Türas. Daru’l-Mearif. Beyrut. 1980. Abdillah. 1965. 1975. Riyad. İbn Hişam. 1983. Kemal Ebu Muslih. Daru’l-Ciyl. Ebu Muhammed Abdillah Cemalüddin el-Ensari (v. İbn Hişam. Katru’n-neda ve Bellü’sSada. Beyrut. İzmir. Beyrut. Daru’l-İlmi li’l-melayiin. el-Carim. Mustafa Emin. -Aşağıdaki fiilleri babına aktarınız. Daru’l-Kalem. 1985. en-Nahvu’l-Vadıh. Ahmed. 1986.

1995. İstanbul. Daru’l-Fikri’l-Muasır. Yaşar. Ahmet. en-Nahvu’l-Mefhum. Tarik Sa’d. Ravza Yayınları.Şelebi. İzmir. Arapça Dilbilgisi. Yılmaz. 2008. Arapçanın Temel Kuralları. 17 . Oktay. Kahire. 2009.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->