P. 1
Arapca 1

Arapca 1

|Views: 916|Likes:
Yayınlayan: entelahmet

More info:

Published by: entelahmet on Oct 27, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/21/2013

pdf

text

original

T.

C FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLİTAM PROGRAMI

ARAPÇA I

Ders Hocaları Prof. Dr. Mehmet SOYSALDI Doç. Dr. Mehmet ERDEM

1

ÜNİTE: MEBNİYYÜ’L-ARIZLAR 10.ÜNİTE: MÜNADA 12.ÜNİTE: MEBNİYYÜ’L-ASILLAR 9.ÜNİTE: İSM-İ ZAMAN VE MEKÂN 4.ÜNİTE: SIFAT-I MÜŞEBBEHE 6.ÜNİTE: TAHZİR VE İĞRA 14.ÜNİTE: İHTİSAS VE İŞTİĞAL 2 .ÜNİTE: MÜCERRED VE MEZİD BABLAR 2.ÜNİTE: MÜBALAĞA SİGALARI 7.ÜNİTE: MASDARLAR 3.ÜNİTE: NÜDBE VE İSTİĞASE 13.ÜNİTE: MURAB VE KISIMLARI 11.ÜNİTE: İSM-İ TAFDİL 5.ÜNİTE: FİİLLERDE TEKİD 8.ARAPÇA I ANA KONULARI 1.

Arapçada kelimenin. 1. sarf ve nahiv bilgisi olmak üzere iki kısımda incelenir.ÜNİTE1: MÜCERRED VE MEZİD BABLAR 1. maziden muzariye.Nahiv: Arapça kelimeleri bir araya getirerek cümle oluşturma. kelimelerin cümle içerisindeki görevlerini ve o görevlere göre kelimelerin aldıkları son harekeleri (irab) öğreten bilim dalıdır. 3 . Örnek: Git = . Örnek: Muhammed kitabı okudu = Yukarıdaki cümlede = mazi fiil. Rubai Mücerred 2.Rubai Mezid Alıştırmalar Değerlendirme Soruları Kaynaklar Giriş Arapça dilbilgisi. Gidiyor = . = fail.1. cümle çeşitleri. bir şekilden diğer şekle geçmesine “tasrif” denilir. Gitti = Yukarıdaki örnekte fiil. Yani kelimelerin kendi içindeki değişiklikleri inceler. Bu dersimizde sarf ilminin temelini teşkil eden fiil kalıplarını öğreneceğiz.Sülasi Mezid 2. Arapçada fiiller en az üç veya dört asli harften meydana gelirler. muzariden emre tasrif edilmiştir.1. 2. Arapça dilbilgisi temelde bu iki ilme dayanır. Sarf: Arapça kelimelerin birbirinden türetilme kaide ve kurallarını öğreten bilim dalıdır. = mefulün bihidir. Sülasi Mücerred 1.

masdar. Bab 2. SÜLASİ -SALİM. Bunların her birine bab adı verilir. Bab 3. Fiili meydana getiren asli harf sayısına göre fiiller iki kısma ayrılır: 1.kalıbı esas alınarak fiilin asli ilk harfine “fau’l-fiil”.MÜCERRED FİİL KALIBI 4 . Bab 6. Bab 4. emir.Sülasi Mücerred ( 2. Aşağıdaki tabloda sülasi mücerred kalıplarının mazi. Sülasi Mücerred Bablar ( mücerred fiillerin orta hafinin (aynu’l-fiil) harekesine göre altı durumu vardır. Bab _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ şeklinde Yukarıdaki babları ezberlemekte mümkündür. ism-i fail ve ism-i meful çekimlerini toplu halde görebiliriz. ikinci harfine “aynu’l-fiil” ve üçüncü harfine “lamu’l-fiil” denir. Sülasi 1. Bab 5. Sülasi mücerredin altı babı şunlardır: 1.Rubai Mücerred ( ) ) ): Asli harf sayısı üç olan fiillerdir. muzari. Hangi fiilin hangi kalıpta olduğunu ancak sözlük yardımıyla öğrenmemiz mümkündür. Sülasi mücerred babları semai olup herhangi bir kuralı yoktur.

halden hale geçmek) ifade etmek için: 5 . Fiil müteaddi ise teaddi yönünü güçlendirir. İfal ( – – – -1 - – ) Babı: Sülasi fiilin başına fethalı bir hemze getirilerek yapılır.Bir harf ziyade edilerek yapılan bablar ( ): : – – – – – – ––-----1. Sülasi bir fiil bu baba genelde şu sebepler için nakledilir: 1-Lazım fiili müteaddi (geçişli) yapmak için: Sülasi fiil bu baba aktarıldığında lazım ise müteaddiye çevirir. Yani tek meful alıyorsa iki meful almasını sağlar.Sülasi Mezid Balar ( edilmek suretiyle yeni bablar oluşturulur. Bunlar üç çeşittir. Örnek: 2-Sayrureti (dönüşmek.1." " " " " " " " " " " " " " " ): Sülasi mücerred fiillere bir. iki veya üç harf ilave 1.1. Bunlara sülasi mezid denilir. 1.1.

Örnek: Bahçede çok dolaştım= Kapıları kapattım= 3-Sayruret (dönüşmek. Salim Selimi sevindirdi. Sülasi bir fiil bu baba şu sebepler için nakledilir: 1-Lazım fiili müteaddi (geçişli) yapmak için: Örnek: Salim sevindi.Örnek: 3-Bir yere veya bir zamana girişi ifade etmek için: Örnek: ---- 4-Haynuneti (zamanı gelmek) ifade etmek için: Örnek: 5-Kesreti (çokluğa delalet) ifade etmek için: Örnek: 7-Mübalağa (abartma) ifade etmek için: Örnek: 2. 2-Çokluğa delalet etmek için: Her harfin ziyadeliği mananın ziyadeliğine delalet eder. halden hale geçmek) ifade etmek için: Örnek: 6 . Tef’il ( ) Babı: Sülasinin aynu’l-fiili (yani asli orta harfi) şeddelenerek yapılır.

2. ) Babı: Sülasi fiilin fau’l-fiili yani birinci harfinden sonra bir elif ilave Sülasi bir fiil bu baba şu sebepler için nakledilir: 1-İki kişi arasında müşareket/işteşlik (beraberlik) ifade etmek için: Örnek: 2-Müteaddi (geçişli) yapmak için: Örnek: Allah sana afiyet versin= 3-Çokluk ifade etmek için: Örnek: Sevabını kat kata artırdı= 4-Gayret ve süreklilik ifade etmek için: Örnek: -1.İki harf ilave edilerek yapılan bablar ( ): : ------------ -2 -3 7 . Müfaale ( edilerek yapılır.1.4-Bir cümleyi kısaca ifade etmek için: Örnek: 3.

müteaddi bir fiilin tesirinin mefulün bihde meydana gelmesini ifade eder. fau’l-fiil ile aynu’l-fiil arasına fethalı bir ta getirilerek yapılır. İnfial ( ) Babı: Sülasi fiilin başına kesralı hemze ve sakin nun ilave edilerek yapılır. Sülasi bir fiil bu baba şu sebep için nakledilir: 1-Mütavaat (dönüşlülük) için: Mütavaat. Sülasi bir fiil bu baba şu sebepler için nakledilir: 1-Mütavaat (dönüşlülük) için: Örnek: 2-Müteaddi (geçişli) için: Örnek: 3-Müşareket (beraberlik) için: Örnek: 4-Mübalağa (abartma) için: Örnek: 2. Bu durumda müteaddi fiil lazım fiil haline dönüşür ve müteaddi fiilin mefulü bu fiilin faili olur. ) Babı: Sülasi fiilin başına meftuh ta harfi getirilerek ve aynu’l-fiil şeddelenerek yapılır.-4 -5 1. İftial ( ) Babı: Sülasi fiilin başına kesralı bir hemze. Tefa’ul ( Cam kırıldı. Sülasi bir fiil bu baba şu sebepler için nakledilir: 1-Mütavaat (dönüşlülük) için: Örnek: =Yırttı =Yırtıldı 8 . Örnek: ---Öğrenci camı kırdı----3.

kelimeni son harfi de meftuh yapılarak şeddelenir. 2-Sıfatlardan fiil elde ederek ve renk ifade etmek için: Örnek: =Yeşil =Yeşilleşti 3-Ayıp. Tefâul ( ) Babı: Sülasi fiilin başına fethalı bir ta.2-Tekellüf (bir şeyi zoraki yapmak ve itina göstermek) ifade için: Örnek: =Büyüttü =Büyüklendi 3-İsimden fiil elde etmek için: Örnek: =Yastık =Yastık edindi 4-Bir yere nisbeti ifade etmek için: Örnek: =Çöl =Çöle intisap etti 4. fau’l-fiili ile aynu’l-fiil arasına da bir elif getirilerek yapılır. Sülasi bir fiil bu baba şu sebepler için nakledilir: 1-Lazım fiilin mübalağasını ifade etmek için: Örnek: =Suçlu kızardı =Suçlunun yüzü kıpkırmızı oldu. İfilal ( ) Babı: Sülasi fiilin başına kesralı bir hemze getirilip. Sülasi bir fiil bu baba şu sebepler için nakledilir: 1-Müşareket (beraberlik) bildirmek için: Örnek: =Bekir selimle dövüştü 2- Babının Mutavaatını (dönüşlülük) ifade etmek için: Örnek: =Öğündü =Kendi kendine öğündü 9 . kusur ve sakatlık ifade etmek için: Örnek: =Sağır =Sağırlaştı =Topal =Topal oldu 5.

Üç harf eklenerek yapılan bablar ( : ---- - -2 3 -4 1.1.a)’ı yerine bıraktı 10 .3. Sülasi bir fiil bu baba şu sebepler için nakledilir: 1-İstek (talep) bildirmek için: Örnek: =Bağışladı =Bağış diledi ) Babı: Sülasi fiilin başına kesralı hemze sakin sin ve fathalı ta harflerini ilave =Acıdı =Merhamet diledi 2-Müteaddi (geçişlilik) için: Örnek: =Çıktı =Çıkardı =Ebu Bekir Ömer (r.=Uzak tuttu =Uzak durdu ----------------- 3-Yapmacık bir davranışı ifade etmek için: Örnek: =Hasta oldu =Hastaymış gibi göründü =Ağladı =Yalandan ağladı (ağlıyormuş gibi yaptı) ): 1. İstifal ( ederek yapılır.

İf’î’âl ( ) Babı: Sülasi fiilin başına kesralı hemze. İfivval ( ) Babı: Sülasi fiilin başına kesralı hemze. Sülasi bir fiil bu baba şu sebep için nakledilir: 1-Daha fazla mübalağa ifade etmek için daha çok renk ve kusur bildirmek için kullanılır: Örnek: =Kırmızı =Kıpkırmızı oldu 11 . aynu’l-fiil ve lamu’l-fiil arasına bir elif ve sonuna da lamu’l-harf cinsinden bir harf ilave ederek yapılır.3-Tahavvül (bir halden bir hale dönüşmeyi) ifade için: Örnek: =Çamur taşlaştı 2. Sülasi bir fiil bu baba şu sebep için nakledilir: 1-Lazım fiilin mübalağasını ifade etmek için: Örnek: =Deve yürüdü =Deve hızlı yürüdü 4. İf’iylal ( ) Babı: Sülasi fiilin başına kesralı hemze. aynu’l-fiilin cinsinden bir harf ve aynu’l-fiil ve lamu’l-fiil arasına bir vav harfini ilave ederek yapılır. aynu’l-fiil ve lamu’l-fiil arasına iki vav harfini ilave ederek yapılır. Sülasi bir fiil bu baba şu sebep için nakledilir: 1-Mübalağa (aşırılık) ifade etmek için: Örnek: =Kamburlaştı =İyice kamburlaştı 3.

ism-i fail ve ism-i meful kalıpları toplu halde görülmektedir. masdar. emir. muzari.Aşağıdaki tabloda sülasi fiillere harf eklenerek elde edilen bablar ve bu babların mazi. SÜLASİ MEZİD FİİL KALIPLARI (HARF İLAVE EDİLEREK) - 12 .

Bu bablar genellikle lazım fiilin mübalağası için kullanılır. Bir adet -1 1. Tefa’lülün ( ) Babı: Rubai mücerred fiilin ününe ta harfi ilave dilerek yapılır.1.1. : -1 1.1.1. =İsa taşı yuvarladı ve taş da yuvarlandı. Rubai Mücerred Bablar ( babı vardır.Rubai Mücerred üzerine bir harf ziyade edilerek yapılan bab: ( ): Rubai mücerred fiile bir harf veya iki harf ilave edilerek yapılan bablar çok az kullanılır ve genellikle bu bablar mübalağa ifade ederler. 13 . 2. =Öğretmen kitabı terceme etti.2.Rubai Mücerred üzerine iki harf ziyade edilerek yapılan bablar: ( ): Rubai Mücerred üzerine iki harf ziyade edilerek yapılan iki bab vardır.Rubai Mezid Bablar ( ): 2.2. Fe’leletün ( ) Babı: Rubai mücerred bir tek babtır. Örnek: =Gece karardı. ): Asli harf sayısı dört olan fiillerdir. RUBAİ MÜCERRED FİİL KALIBI 2.

bunları da burada zikretmek istiyoruz: : Yürüyüşünde hızlandı 14 -1 . İfillâl ( ) Babı: Rubai mücerred fiilin başına bir hemze. Örnek: =Kavmi topladım. ikinci lamu’l-fiil cinsinden bir harfi ilave ederek yapılır. rahat buldu. Genellikle bu bab rubai mücerred fiillere dönüşlülük kazandırmak için yapılır. =Kavim toplandı 2. =Adamın derisi kaşıntıdan kurudu. İfinlal ( ) Babı: Rubai mücerred fiilin başına bir hemze. Örnek: =Mutmain oldu. Bu bab lazımdır ve mübalağa ifade etmek için kullanılır. RUBAİ MEZİD FİİL KALIPLARI (HARF İLAVE EDİLEREK) Her ne kadar çok az kullanılmasına rağmen rubaiye mülhak olan (ilave edilen) dört vezin daha vardır. aynu’l-fiil ve lamu’l-fiil arasına bir nun harfi ilave edilerek yapılır.-1 1.

Aşağıdaki mezid fiillerin bablarını yazınız. ----------------------------------- 15 . . ) --------------------------------------------- S. 59/3) -------------------------------------(Al-i İmran. 3/151) (Araf. (Haşir. 7/142) (Araf. 7/136) S.Çorap giydi - Şeytanın fiiline benzedi Miskinlere benzedi ************************************************** ALIŞTIRMALAR ( S.Aşağıdaki ayetlerde geçen mezid fiilleri çıkartınız ve bablarını yazınız.3-Aşağıdaki her baba uygun iki fiil yazınız.1.

İbn Hişam. Ahmed Ebu Sa’d. Kahire. Kahire. Evdahu’lMesalik. Abdulhadi. Uygulamalı Arapça Nahiv Sarf ve Metinler. Daru’l-Ciyl. Daru’l-Mearif. İbn Akil. 1979. Şerh İbn Akil. Katru’n-neda ve Bellü’sSada. trs. en-Nahvu’l-Vazifî. Beyrut. 1988. 1980. Muhtasaru’s-Sarf. 1965. eş-Şertuni. 1969. Hüseyin Şerare. 1975. Kemal Ebu Muslih. Mustafa. Galayini. Kahraman Yay. Beyrut. Reşid. Abdillah. en-Nahvu’l-Vadıh. Arslan Yayınları.Delilu’l-İrab ve’l-İmla. Muhammed Muhyiddin Abdulhamid). Bahauddin Abdullah. Beyrut. e-Nahv ve’s-Sarf.Yusuf b. trs. Kahire. Mustafa Emin. el-Carim. trs. 16 . Daru’l-Kalem. 761).Şerhu Şuzuri’z-Zeheb. ------------------------************************************************** YARARLANILAN KAYNAKLAR Abdulalim İbrahim. . Beyrut. Daru’l-İlmi li’l-melayiin. Daru İhyai’t-Türasi’l-Arabi. el-Kamil fi’n-Nahvi ve’s-Sarfi ve’l-İrab. Beyrut. Komisyon. 1986. -Aşağıdaki fiilleri babına aktarınız. Daru’t-Türas. Ali. 1982. 1983. ------------------------------------------------ S. Camiu’d-Durusu’l-Arabiyye. 1980. Komisyon. (Thk. İbn Hişam. Gabbiş. İstanbul. İzmir. 1985. -Aşağıdaki her fiili uygun bir mezid baba aktararak faydalı bir cümlede kullanınız. Mısır. Ebu Muhammed Abdillah Cemalüddin el-Ensari (v. Riyad.. Beyrut. İstanbul.Ahmed b. el-Kamil fi’n-Nahvi ve’s-Sarfi. Ahmed. Mebadiu’l-Arabiyye. Daru’l-Mearif. el-Fadiyla.S. Ebu Muhammed Abdullah Cemaluddin b.

Daru’l-Fikri’l-Muasır. Arapçanın Temel Kuralları. Kahire. Arapça Dilbilgisi. Ahmet. İzmir. 1995. 17 .Şelebi. 2008. İstanbul. 2009. Tarik Sa’d. Yılmaz. Oktay. Yaşar. Ravza Yayınları. en-Nahvu’l-Mefhum.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->