P. 1
AİLE ÇİZ TESTİ1

AİLE ÇİZ TESTİ1

|Views: 1,168|Likes:
Yayınlayan: Sevil Akça

More info:

Published by: Sevil Akça on Oct 24, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2012

pdf

text

original

AİLE ÇİZ TESTİ

GİRİŞ Aile çiz testinin temel amacı, çocuğun ailesi ile olan çatışmalarını açığa çıkarmak, aileyi nasıl algıladığını ve kendisini aile içinde nerede gördüğünü öğrenmek ve bu konuda sıkıntısı olan çocuklarla birebir ilgilenmektir. Yapılan bu araştırma biri 5 ve diğeri 9 yaşında olan iki kız çocuğuna uygulanmıştır. Aşağıda aile çiz testinin tanımı, kim tarafında geliştirildiği, test materyalleri, kuramsal açıklamaları, uygulama için gerekli eğitimin niteliği,nerelerde ne amaçla kimlere uygulandığı, uygulanması, testin yorumlama kriterleri ve çizdirilmiş olan resimlerin yorumları yapılmıştır. ALT BAŞLIKLAR 1) TESTİN TANITIMI a) Kim tarafından geliştirildiği: Aile çiz testi, Mavrice Porot tarafından geliştirilen ve psikanalatik verilere dayanan projektif bir resim testidir. b) Test materyalleri: Kağıt, kalem, silgi ve boya kalemlerinden oluşur. c) Uygulanması için gerekli eğitimin niteliği: Uygulanması özel bir uzmanlık gerektirmektedir. d) Nerelerde ne amaçla kimlere uygulandığı: Aile çiz testi bu eğitimi alan kişi tarafından çocuğun ailesi ile olan çatışmalarını açığa çıkarmak, aileyi nasıl algıladığını ve kendisini aile içinde nerede gördüğünü öğrenmek ve bu konuda sıkıntısı olan çocuklarla birebir ilgilenmek amacı ile okullarda uygulanabilmektedir. 2) KURAMSAL TEMELLER Çocuk Resminin Kısa bir Tarihçesi Çocuk sanatına olan ilginin 1885-1920 yılları arasında oldukça fazla olduğu bilinmektedir. Bu dönemde birçok değişik ülkede kendiliğinden çizilmiş olan çocuk resimlerini biriktirme, onları betimleme ve sınıflandırma çalışmaları görülmüştür. Çocuk resmiyle ilgili yapılan ilk araştırmaların elde etmiş olduğu en büyük başarı, çocuk resminin gelişim aşamalarını temel alarak sınıflandırma girişimidir. Kerschensteiner (1905) Almanya’daki okul çocuklarının binlerce resmi üzerinde yaptığı inceleme sonunda yaşları da göz önünde bulundurarak üç temel kategoriye ulaşmıştır. Rouma (1913) okul çocuklarının resimlerini zaman içinde incelemiş ve insan figürünün resmedilmesinde birbirinden farklı 10 evre belirlemiştir. Bu ilk sınıflandırmaların en önemlisi Luquet (1913, 1927) tarafında yapılmıştır. Luquet’in 5 gelişim evresinden oluşan sınıflandırmasının önemi, kısmen birleştirici bir kuramı içermesinden, kısmen de Piaget’in daha sonraki çalışmalarını etkilemesindendir. 1940’tan sonra çocuk resimlerine karşı yeni bir ilgi doğmaya başladı. Bu ilgi, çocukların resimlerine, duygularını ve güdülerini yansıttıkları varsayımından kaynaklanmaktaydı. 1951’li yıllarda ise testlere olan ilginin artmasına paralel olarak çocuğun çiziminin onun zihinsel ve duygusal durumuyla ne ölçüde ilişkili olduğu araştırılmaya başlandı. Özellikle son 15 içerisinde çizimler, bilişsel süreçlerin bir ürünü olarak bilgi-işleme temelinde deneysel yöntemlerle incelenebilmiştir. Çocuk Resmine İlişkin Görüşler Çocuğun dünyasında resmin diğer sanat etkinliklerinden daha özel bir yeri vardır. Bu konuda uzmanlar farklı değerlendirmeler ve tanımlamalar yapmışlardır. Çocukların bu etkinlikten aldıkları doyumu çocuk resmi ile ilgili pek çok kuram farklı biçimlerde açıklamaktadır. Ancak resmin yapılma nedenleriyle ilgili ayrıntılı incelemelerde bulunan ve

gelişimci yaklaşımlarda ağır basmaktadır. zihinsel imgenin kağıt üzerine yansıması olarak görmektedir. görünür içeriğinden başka bir anlam araştırmak. (F. G. karakteri ya da zekayı yansıtan bir yapıt değil. Psiko-analatik kuramın resim yapma güdülenmesine (motivasyon) bakış açılarından biri de. iii. Resim yalnızca yapısal tipi.Pignon. retinal görüntünün bir kopyası olmadığının bilinmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Çizimi sembolik oyun ve zihinsel imgelerle açıklar. ii. resmin tehlikeli olabilecek ve bastırılmış olarak tanımlayabileceğimiz duyguların zararsızca dökülebileceği bir ‘güvenlik süpabı’ görevini yaptığı düşüncesidir. Sanatsal (Artistik) yaklaşımlar: Kellogg(1970) çocuğun resimden aldığı zevki ‘motor’ ve ‘görsel’ zevk olarak ikiye ayırmıştır. Çocuk bazı çizimlerinde objenin kendisini değil. Bir resmi çözümlemek demek. Piaget’in resim ve zihinsel gelişmeyle ilgili görüşleri. aynı zamanda geçmişteki ya da şimdiki yaşanmış öğeleri içeren tam bir kişiliğin yansımasıdır. Marett’e göre. görsel ve duygusal deneyimlerin çocuğu tatmin edecek biçimde sembolize edilmesi olarak söylemiştir. Çocuğun realist olmaktan çok simgeselliğini vurgulayan Sully gibi Goodman’a göre de bazı çizimler tamamen simgeseldirler. Ayrıca doğuştan gelen ve evrensel olan bir ‘görsel düzenin’ varlığından bahsetmiştir. çocukların çizimlerini daha ilk yaşlarından itibaren ele alarak. çocuğun dünyayı gelişen bir biçimde zihninde temsil ettiği yolundaki kuramında kullanmıştır.araştırmalar uzman sayısı oldukça azdır. Lowenfeld ise kendini sanatla ifade etmenin en büyük bir tatmin sağladığını ve bunun resim yapmanın en önemli nedeni olduğunu ifade etmiştir. mekanın kullanılış biçiminde. Geleneksel görüşlerin bir kısmı. Çocuk resmine kuramsal açıdan bakan görüşler şöyle özetlenebilir: i. Luquet’in ‘Saf karalama’. kişiliğin derinliklerini anlatan sembolleri ortaya çıkarmak demektir. oyunu açıklamaya çalışan kuramları kullanarak cevap vermeye çalışmıştır. . bilinçaltında yatan istek ve duyguların resimde saklanmış biçimde de olsa anlatıldığı. ‘Başarısız gerçekçilik’. ‘Zihinsel gerçekçilik’.H. Selfe (1983) çizimin amacının. semboller olarak yorumlandığı üzerinde durmuştur. ‘Görsel gerçekçilik ‘ adını verdiği bu gelişme evreleri klasik bir nitelik taşımaktadır. O. 1) Anlamsız. çocukların çizimlerini zihinsel kavramlarla açıklarken. yan yana çizdiği iki daireden biri için ‘baş’ diğeri için ‘vücut’ derken aslında birbirinin eşi olan bu dairelere iki ayrı anlam yüklemektedir. ‘Yorumlu karalama’. nesnelerin simgelenmesinden başka düşüncelerin ve duyguların açıklanış şeklidir.Dolto Marette. Gelişimsel yaklaşımlar: Bu yaklaşım çocuğun neden çizdiği sorusuna. ancak algının. Gardner (1980) çizimin sebebini duyguları ifade etmek olduğunu açıklamıştır. Goodman bir resmi oluşturan işaretlerin dilde. Ona göre çizimler. Kellogg çocuğun sanatsal gelişimini üç temal dönem doğrultusunda incelemektedir. sembolik yansımasını resmetmektedir. basit karalamalar dönemi 2) Belirgin şekiller dönemi 3) Anlamlı şekiller dönemi iiii. 1948). Resmi. çocuk resimleri aracılığıyla onlarda işlenebilecek gelişim evrelerinden söz etmiştir. Luquet (1927). resimde rastlantı yoktur. Projektif yaklaşımlar: Çocuk resmini kliniksel yansıtmacı yaklaşımlarla açıklayan kuramların temelinde psiko-analatik kuram gelir. bir kısmı da güdülere ve çizimim duyguları ifade eden yönüne ağırlık vermektedir. onun bilinçdışı hareket etme ya da cevap verme biçimini ifade eder. Resimler. (E. Resmin bastırılmış duyguların arıtılmasını (katarsis) sağlayabileceğini söylemektedir. 1966) her resim sembolik bir bilmece olarak öznenin duygusal halini. çizilen her objede. Resimdeki içerik yaşanmış bir deneyimi yansıtır. Sembolik yaklaşımlar: Gibson(1979) çizimin algının kaydedilmesi süreci olduğunu. Çocukların ilgi çekici temel biçimlerin resimlerini çizdiklerini savunmuştur.

4) TESTİN UYGULANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSULAR: Tüm test süresince denek dikkatle gözlenir. Çocuklar yer çizgisi kullanırlar. Kız çocukları daha çok bebek resmi. Zaman kısıtlanmamıştır. Renkleri ise en iyi şekilde kullanırlar.. Yakın çevrede gördüğü objelerin orantılarını.kahverengi gibi soğuk renkleri seçen çocuklar. Yüz hatlarını belirleyebilir. Resim yapmak için gerekli olanaklar verilen çocuğa..güçlükle kontrol edilen. yorumcunun objektif görüş sahibi olmasını gerektirir.dir. İlk bakışta resmin ne olduğu kolaylıkla anlaşıla bilinir . Pembe. Resimler daha çok oyun amaçlıdır.işbirlikçi.sarı.mavi. 3) UYGULAMASI: Çocuklara Pastel boya ve çizgisiz kağıt verilir .çizerler. Resim bitene kadar hiçbir yorum yapılmaz ve resim yorumlama anahtarı ile yorum aile ile görüştükten sonra yapılır .dir..portreler.. 3-ŞEMATİK DÖNEM (7-9) YAŞLAR ARASI: Resimler daha belirgin ve ayrıntılıdır. Resimler perspektiftir. 5-DOĞALCILIK DÖNEMİ(12-14)YAŞLAR ARASI: Nesneler orantılıdır..resimlerde ağırlık o renge doğrudur... aşırı hassasiyet ve kendini ifade güçlüğü görülür. Çizim anında resme ve resimdeki kişilere ilişkin söylediği sözler .uçak. ilgi ve deneyimlerini sembolize ve ifade edebileceği resimler üretmenin çocuğu tatmin ettiği görüşünde birleşmişlerdir. kağıtta yer alan kişilerin adlandırılması denekten istenir. Resimlerde ağırlık kırmızı renkse iddiacılığı ve saldırganlığı temsil eder. Aileyi oluşturan bireylerin kağıda dökülüş sırası belirlenir.. İnsan çiz değince baş ve ayakları olan insan çizebilirler. 5) TESTİN YORUMLANMASI: Testin yorumlanması fazla karmaşık değildir.Bu görüşlerden de anlaşılacağı gibi otoriteler. 2-ŞEMA ÖNCESİ DÖNEM(4-7)YAŞ: Üç yaş çocuğu tipik yuvarlak kafa çizebilir. tren rayı vb. Çizgiler.. üzüntülü resimlerde genelde kahverengi renk daha ağırlıktadır.çekingen. 4-GERÇEKÇİLİK DÖNEMİ (9-12)YAŞLAR ARASI: Bu dönemde resimlerde daha ayrıntılı çizimler ve gerçekçi bir yaklaşım görülür.elbiseler. çocukları temsil edebilir.yeşil.erkek çocukları ise araba..boyutlarını ve derinliklerini çizgileriyle yansıtmaya çalışır. ÇOCUK RESİMLERİNDE GELİŞİM AŞAMALARI 1-KARALAMA DÖNEMİ (1-4) YAŞ: Çocuklar bu yaşlar arasında gelişi güzel çizimler yaparlar..”Ailenin resmini çiz..uyumsuz. Resimlerde yer zemini çizgisi mevcuttur. Bu dönemde kuşbakışı resim çizimleri ağırlıktadır. baskıcı aile ortamında yetişen iddiacı. mırıldanmalar.uyumlu. Çizimin bitiminde. anlamlı davranışlar. Siyah. Mutlu resimlerde genelde sarı renk. Beş yaşındaki çocuğunun yaptığı insan ve evler daha belirgin olmaktadır. Yer çizgisi çocuğun kendisi ve çevresiyle olan ilişkinin boyutunu temsil eder. Resimde mekansal ilişki vardır. Çocuğa dilediği gibi çalışma özgürlüğü tanınır..gibi sıcak renkleri seçen çocuklar sevecen. Örneğin ev çizimlerinde evin içindeki eşyalarında çiziliyor olması gibi. Bu yaşlarda ana ve ara renkleri öğrenebilirler.turuncu.. Elde . Resimler daha gerçekçidir. Ancak tüm projektif testlerde olduğu gibi. Dört yaş çocuğu kolları ve bacakları olan çöp adam çizebilirler.” talimatı verilir.gemi. Altı yaş çocuğunun yaptığı resimler de artık yavaş yavaş konuda vardır..gerçek duygularını bastıran . kendisine fark ettirilmeden kağıda geçirilir. Resim konularında kızlar ve erkekler arasında farklılıklar gözlemlenir.. RENKLERİN ANLAMLARI (4-7) YAŞ ARASI: Dört beş yaşlarındaki çocuklar genelde renk ayrımı yapmadan resmi boyarlar. Unutulmamalıdır ki çocuk hangi rengi seviyorsa .. Resimleri beğenmeme . Resimlerde saydamlık da vardır.

ailenin bir üyesinin diğerinden ayrılmasını gösteren bir kavramdır. Yargıya varabilmek için konu üzerinde derinlemesine araştırma yapmak gerekir. Kimi kere sayfaya yerleştirme işi karışık bir sıra izler. Anne Baba Figürünü Abartarak Çizme . Aile içindeki iletişim yetersizliği bazen de aile konulu bir resimde aile bireylerinin çizilmemesi şeklinde ifade edilebilir. aynı sembolik değerler açısından yoruma tabi tutulur. Bazen bir üçüncü sıra oluşturulur ki . Aile resimlerinde yer alan bireyler. Çocuk çoğunlukla. yüzeysel yapının. Kendilerini dışlanmış hisseden çocukların resimlerinde çoğu zaman çocuğun kendini grubun dışında bıraktığı görülür. kesin bir yargıya varmadan önce genel bir değerlendirme yapılmalıdır. ana-babasından araya bir eşya yerleştirerek sıyırır. Bu aynı zamanda bir onur basamağı sayılabilir. bazen de resme kompartmanlaştırma şeklinde yansır. Çirkin boyanan veya boyanmadan bırakılanlar daha az bir öneme ve değere sahiptirler çocuk gözünde. Aile bireyleri normal olarak gerçekte sahip oldukları boy orantılarıyla resimde yer almalıdırlar. KİŞİLİK VE YAKIN ÇEVRE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ÇOCUK RESMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞKALARIYLA İLİŞKİNİN BİR GÖSTERGESİ OLARAK RESİM 1. 2. çocuğun kendinin resimde bulunmayışı. böylece çerçeveyle sınırlanan her bir üye bir kutu içinde yerleştirilmiş olur. Çocuğun aile içinde en çok değer verdiği kişiler en ön sıralarda yer alırlar.altta kalan daha büyük gerçekliğin örtüsünden başka bir şey olmadığına inanan uzman için büyük önem taşır. İkinci derecede önem taşıyanlar ise. çocuğa uzaklık ve yakınlıklarıyla da önem kazanırlar. ya da iki yatay dizi içinde sıralanırlar. Ailede sağlıklı iletişim ortamına sahip olmayan çocuk resminde anne baba çocuk figürü yerine “anne. Çocuk aile içinde çatıştığı kişileri değişik biçimlerde dışa vurur. bu özellikler bilincinde olmaksızın dışa vurulur. Çatışmayı güçlendirecek başka bir bulgu yoksa bu bir ressamın yaptığı resme kendini katmayışındaki objektivizm olarak kabullenilmelidir. ya bir. Kompartlanmaştırma. Buna karşın. aile içinde kendine örnek aldığı kişiyi ilk olarak ve genellikle sayfanın en soluna çizer. bireylerin çocuk için taşıdığı önemi belirleyen bir değer taşır. her zaman ailesi ile çatıştığı anlamına gelmez. bu durumda çocuk kendisini. Çocuğun aile içinde kendine verdiği yer de büyük anlam taşır. kollarını bacaklarını eksik bırakır. Bu çoğu kez çocuk için en az değer taşıyan aile bireyidir. bu daha çok kalabalık aileye sahip çocukların resimlerinde görülür.edilen sonuçlar tekrar tekrar gözden geçirilmeli. Kalabalık ailelerde en son olarak çizilen kişi. Bu iletişim eksikliğini ve yalıtılmışlık duygularını ifade eder. Çatışma eğer çok büyükse ona resimde hiç yer vermeyebilir. sayfanın en arkasına atar. Resimde özenle boyanan kişi. İletişimin sağlıklı olmaması. kağıda çiziliş sırası da. Boya kalemlerinin kullanılış biçimi de.İletişim Kopukluğu Yakın çevre ilişkilerini konu alan resimlerde açıkça ifade edilen şeylerin ötesinde çizimlerin öyle biçim ve içerik özellikleri vardır ki. baba ve çocuk” sözlerini yazmakla bu durumu ifade edebilir. Kimi kere ise çok çirkin çizer veya bazı öğelerini. Yalıtlanmışlık duyguları ayrıca uzaklıkla. Böyle durumlarda resimlerin yapılış sırasını belirlemek önem taşır. arka planda bulunurlar. Kişiler. Kimi kere bunları aile boy orantısında uymayacak şekilde küçülterek. Bütün bunlardan başka. psikolojik(ruhsal) alan gereksinmesiyle de ifade edilebilir. Aile üyelerinin resmini çizerken. bunlar çocuğun duygu ve tutumlarını simgesel olarak anlatır. Bu özelliklerin yorumlanması. genellikle sayfanın en sağına yerleştirilir. deneğin en çok değer verdiği kişi olarak kabul edilir.

çocuk ailenin tüm bireylerini resmetmesine karşın kendine yer vermeyebilir. aynı zamanda onların düşünce yapılarıyla kendi aralarında ve yetişkinlerle olan ilişkilerindeki problemleri çözme biçimlerini de yansıtır. resimlerinde içinde bulundukları ortamdaki mutsuzluklarıyla özlemlerini dile getirmeye çalışırlar. Anne babanın ayrılması sonucu çocuklarda görülen kısa süreli etkiler şöyle özetlenebilir. Ancak bazı durumlarda anne figürünü özenle çizmesi ona duyulan hayranlığından da kaynaklanabilir. ÇOCUĞUN YAŞI ÇOCUĞUN TEPKİLERİ Okul Öncesi Dönem Çocuklarında azalma. değişik yaşlardaki çocukları farklı biçimlerde etkilemektedir. 3. Kardeş İlişkileri ve Kardeş Kıskançlığı Kardeşin varlığını kabul etmeme ya da kardeş kıskançlığını dile getiren resimlerde. . YAKIN ÇEVRE ÖZELLİKLERİNİN YANSIMASI OLARAK RESİM 1. gelişim özelliğine. aileyle ilgili ayrıntılı bilgi edinilmesine büyük ölçüde bağlıdır. Parçalanmış aileden gelen çocuklar. kendini büyük çizerek ağabeyi ile rekabetine ilişkin duygularını dile getirebilir. bedensel büyüklüğü ne olursa olsun genellikle diğer aile bireylerine oranla daha büyük çizilir. Ya da çocuk kendisini anne ve babasıyla çizmesine karşılık kardeşlerini çizmeyebilir. Çocuk tüm aile bireylerinin gözlerini belli bir yöne doğru çizip.bunalım 6-10 yaşlarındaki Çocuklarda görüntüsü Öğrenme problemleri Anne babaya karşı öfkeli ve düşmanca tavırlar Anne baba tarafından unutulma endişesi Cinsellik ve bağımsızlık konularında olgunlaşmamış ergenlik ilgileri Düşük okul başarısı Özellikle matematikte düşük başarı Düşük zeka bölümü Anne babaya karşı geliştirilen öfkeli ve düşmence Daha önceki ilkel davranış biçimlerine geri dönüş Aşırı ilgi ve yardım isteği Anne baba ayrılığında çocuğun kendini suçlaması Güvensizliğin başlaması. kendi gözlerini ise ilgi odağı olan kardeşine yönelterek kıskançlık duygusunu ifade edebilir. Yitirilen Babayı Konu Alan Resimler Ölmüş babayı temsil eden figürdeki gözler ve ağzın ailenin diğer üyelerinkinden farklı resmedilebilir. 4. Bu nedenle yorumun doğru yapılabilmesi. anne babanın kendisine gösterdiği zaman ve ilgiye koşut olarak farklı şekillerde etkilenirler.Parçalanmış aile ortamı. Çocuk ağabeyini küçük.Parçalanmış Aileden Gelen Çocukların Resimleri Resim bize sadece çocuklar hakkında birtakım bilgiler vermekle kalmaz. Parçalanmış aileden gelen çocuklar yaş düzeyine.benlik saygısında Ergenlik dönemindeki tavırlar Gençlerde Bunalım görüntüsü Düşük okul başarısı Özellikle matematikte düşük başarı Utanma Gelecekteki ekonomik durumlarının kötüleşeceğinden endişelenme.Baskın nitelikteki anne ya da baba .

yalın bir anlatım aracı olan resmim önemi büyüktür. Çocuklar resim çizmeyi kendi kendilerine.öğretmenlerinden veya arkadaşlarından öğrenebilirler. içinde bulunduğu mutsuz ortamı ifade etmeye çalışabilir. yaşı ve kişilik özellikleri nedeniyle sözlü iletişim kurmakta güçlük çeken çocukları tanımada da önemli bir teşhis aracı olmasını sağlamaktadır. huzursuzluk belirtileri.dikkat etmemiz gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Aile İçindeki Baskıyı Dile Getiren Resimler Bu resimlerde çocuk sürekli dayak yediği anne ya da babasının sol elini daha uzun çizebilir.arkadaşlarıyla kardeşleriyle ilişkileri.huzursuzluk.diğer önemli özellikleri de göz önünde bulundurulmalıdır.okul ve aile içi ilişkileri çocuğun yaşını. Yorumlama ilkelerinin geçerliği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda bu durum desteklenmemiştir. dışkı kaçırma. Tek resimden yola çıkarak yapacağımız bir değerlendirme bize hatalı sonuç verebilir. Çocuk aile resmi olarak bir kendisini bir de boş bir insan figürünü resmederek yalnızlığını ve problemini dile getirebilir. Resim çizmede öğretmen faktörü de önemlidir.ailede kaçıncı çocuk olduğunu varsa uyum ve davranış sorununun türünü. ailesinin genel özelliklerini. Resim aynı zamanda öğrenilen bir davranıştır. Çocuk resimlerini yorumlarken .Sağlıksız ve Huzursuz Aile Ortamını Yansıtan Resimler Çocuk aile bireylerinin tümünü kağıt içinde küçücük bir mekana siyah renkle resmederek . Unutulmamalıdır ki. yorumların kişiden kişiye değişebilmesi geçerlik ve güvenilirliğinden söz edilmesini güçleştirmektedir.çocuk hakkındaki genel izlenim ve görünüm . 2. Tikler. aşırı hareketlilik gibi davranış bozukluğu gösterebilirler.okul başarısını. Çocuğun diğer resimlerine de dikkat etmeli ve toplu bir değerlendirme yapılmalıdır. Bazı deneklerin artistik becerilerinin sonucu etkilediği düşünülmektedir. .içinde yaşadığı psikolojik sosyo-kültürel ve ekonomik durum. 3. yorumlayana göre değişkenlik gösterebilir. Resim değerlendirmesine başlamadan önce çocuğun genel tutum ve davranışlarını . resim değerlendirilmesi projektif bir tekniktir. sıkıntı. GEÇERLİK GÜVENİLİRLİK: Aile resmi çiz testinin standart bir test formunun bulunmaması. ÇOCUK RESİMLERİNİN GENEL OLARAK YORUMLANMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Çocuğun bize kendisini yansıtması ve olaylar hakkında duygu ve düşüncelerini ifade etmesinde.Serbest konu verdiğimizde çocuğun çizmiş olduğu resimdeki tema da çok önemlidir. Konu seçimi yapmadan 'Hadi bakalım bize bir resim çiz' dediğimizde .Yorumlar.cinsiyetini. Genel olarak araştırmacılar çizim testlerinin kullanımına şüpheyle bakmaktadırlar. ev içinde anneye yönelik saldırganlık gibi davranış bozuklukları gözlenebilir.çocuk ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda içinde yaşadığı psikolojik duruma ve hayal gücünün de etkisiyle resim çizebilir. Resim etkinliğinin aynı zamanda sözsüz dili oluşturması ve bu yolla anlatımın kolay olması.Parçalanmış aileden gelen çocuklar.ailelerinden.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->