P. 1
AİLE ÇİZ TESTİ1

AİLE ÇİZ TESTİ1

|Views: 1,168|Likes:
Yayınlayan: Sevil Akça

More info:

Published by: Sevil Akça on Oct 24, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2012

pdf

text

original

AİLE ÇİZ TESTİ

GİRİŞ Aile çiz testinin temel amacı, çocuğun ailesi ile olan çatışmalarını açığa çıkarmak, aileyi nasıl algıladığını ve kendisini aile içinde nerede gördüğünü öğrenmek ve bu konuda sıkıntısı olan çocuklarla birebir ilgilenmektir. Yapılan bu araştırma biri 5 ve diğeri 9 yaşında olan iki kız çocuğuna uygulanmıştır. Aşağıda aile çiz testinin tanımı, kim tarafında geliştirildiği, test materyalleri, kuramsal açıklamaları, uygulama için gerekli eğitimin niteliği,nerelerde ne amaçla kimlere uygulandığı, uygulanması, testin yorumlama kriterleri ve çizdirilmiş olan resimlerin yorumları yapılmıştır. ALT BAŞLIKLAR 1) TESTİN TANITIMI a) Kim tarafından geliştirildiği: Aile çiz testi, Mavrice Porot tarafından geliştirilen ve psikanalatik verilere dayanan projektif bir resim testidir. b) Test materyalleri: Kağıt, kalem, silgi ve boya kalemlerinden oluşur. c) Uygulanması için gerekli eğitimin niteliği: Uygulanması özel bir uzmanlık gerektirmektedir. d) Nerelerde ne amaçla kimlere uygulandığı: Aile çiz testi bu eğitimi alan kişi tarafından çocuğun ailesi ile olan çatışmalarını açığa çıkarmak, aileyi nasıl algıladığını ve kendisini aile içinde nerede gördüğünü öğrenmek ve bu konuda sıkıntısı olan çocuklarla birebir ilgilenmek amacı ile okullarda uygulanabilmektedir. 2) KURAMSAL TEMELLER Çocuk Resminin Kısa bir Tarihçesi Çocuk sanatına olan ilginin 1885-1920 yılları arasında oldukça fazla olduğu bilinmektedir. Bu dönemde birçok değişik ülkede kendiliğinden çizilmiş olan çocuk resimlerini biriktirme, onları betimleme ve sınıflandırma çalışmaları görülmüştür. Çocuk resmiyle ilgili yapılan ilk araştırmaların elde etmiş olduğu en büyük başarı, çocuk resminin gelişim aşamalarını temel alarak sınıflandırma girişimidir. Kerschensteiner (1905) Almanya’daki okul çocuklarının binlerce resmi üzerinde yaptığı inceleme sonunda yaşları da göz önünde bulundurarak üç temel kategoriye ulaşmıştır. Rouma (1913) okul çocuklarının resimlerini zaman içinde incelemiş ve insan figürünün resmedilmesinde birbirinden farklı 10 evre belirlemiştir. Bu ilk sınıflandırmaların en önemlisi Luquet (1913, 1927) tarafında yapılmıştır. Luquet’in 5 gelişim evresinden oluşan sınıflandırmasının önemi, kısmen birleştirici bir kuramı içermesinden, kısmen de Piaget’in daha sonraki çalışmalarını etkilemesindendir. 1940’tan sonra çocuk resimlerine karşı yeni bir ilgi doğmaya başladı. Bu ilgi, çocukların resimlerine, duygularını ve güdülerini yansıttıkları varsayımından kaynaklanmaktaydı. 1951’li yıllarda ise testlere olan ilginin artmasına paralel olarak çocuğun çiziminin onun zihinsel ve duygusal durumuyla ne ölçüde ilişkili olduğu araştırılmaya başlandı. Özellikle son 15 içerisinde çizimler, bilişsel süreçlerin bir ürünü olarak bilgi-işleme temelinde deneysel yöntemlerle incelenebilmiştir. Çocuk Resmine İlişkin Görüşler Çocuğun dünyasında resmin diğer sanat etkinliklerinden daha özel bir yeri vardır. Bu konuda uzmanlar farklı değerlendirmeler ve tanımlamalar yapmışlardır. Çocukların bu etkinlikten aldıkları doyumu çocuk resmi ile ilgili pek çok kuram farklı biçimlerde açıklamaktadır. Ancak resmin yapılma nedenleriyle ilgili ayrıntılı incelemelerde bulunan ve

Psiko-analatik kuramın resim yapma güdülenmesine (motivasyon) bakış açılarından biri de. Çocuk resmine kuramsal açıdan bakan görüşler şöyle özetlenebilir: i. (E. G.Pignon. . Luquet’in ‘Saf karalama’. Resim yalnızca yapısal tipi. çocuğun dünyayı gelişen bir biçimde zihninde temsil ettiği yolundaki kuramında kullanmıştır. retinal görüntünün bir kopyası olmadığının bilinmesi gerektiğini ileri sürmüştür. 1966) her resim sembolik bir bilmece olarak öznenin duygusal halini. ‘Başarısız gerçekçilik’. semboller olarak yorumlandığı üzerinde durmuştur. Çizimi sembolik oyun ve zihinsel imgelerle açıklar. Ona göre çizimler. aynı zamanda geçmişteki ya da şimdiki yaşanmış öğeleri içeren tam bir kişiliğin yansımasıdır. Çocuğun realist olmaktan çok simgeselliğini vurgulayan Sully gibi Goodman’a göre de bazı çizimler tamamen simgeseldirler. Ayrıca doğuştan gelen ve evrensel olan bir ‘görsel düzenin’ varlığından bahsetmiştir. Piaget’in resim ve zihinsel gelişmeyle ilgili görüşleri. Resmin bastırılmış duyguların arıtılmasını (katarsis) sağlayabileceğini söylemektedir. basit karalamalar dönemi 2) Belirgin şekiller dönemi 3) Anlamlı şekiller dönemi iiii. Gardner (1980) çizimin sebebini duyguları ifade etmek olduğunu açıklamıştır. ‘Zihinsel gerçekçilik’. Marett’e göre. onun bilinçdışı hareket etme ya da cevap verme biçimini ifade eder. 1948). mekanın kullanılış biçiminde. Resimler. Çocukların ilgi çekici temel biçimlerin resimlerini çizdiklerini savunmuştur. 1) Anlamsız. ancak algının. kişiliğin derinliklerini anlatan sembolleri ortaya çıkarmak demektir. Gelişimsel yaklaşımlar: Bu yaklaşım çocuğun neden çizdiği sorusuna. Resimdeki içerik yaşanmış bir deneyimi yansıtır. çocukların çizimlerini daha ilk yaşlarından itibaren ele alarak. sembolik yansımasını resmetmektedir. ‘Görsel gerçekçilik ‘ adını verdiği bu gelişme evreleri klasik bir nitelik taşımaktadır. Lowenfeld ise kendini sanatla ifade etmenin en büyük bir tatmin sağladığını ve bunun resim yapmanın en önemli nedeni olduğunu ifade etmiştir. bilinçaltında yatan istek ve duyguların resimde saklanmış biçimde de olsa anlatıldığı. Projektif yaklaşımlar: Çocuk resmini kliniksel yansıtmacı yaklaşımlarla açıklayan kuramların temelinde psiko-analatik kuram gelir.Dolto Marette. çocuk resimleri aracılığıyla onlarda işlenebilecek gelişim evrelerinden söz etmiştir. ii.H. görsel ve duygusal deneyimlerin çocuğu tatmin edecek biçimde sembolize edilmesi olarak söylemiştir. çocukların çizimlerini zihinsel kavramlarla açıklarken. resmin tehlikeli olabilecek ve bastırılmış olarak tanımlayabileceğimiz duyguların zararsızca dökülebileceği bir ‘güvenlik süpabı’ görevini yaptığı düşüncesidir. yan yana çizdiği iki daireden biri için ‘baş’ diğeri için ‘vücut’ derken aslında birbirinin eşi olan bu dairelere iki ayrı anlam yüklemektedir. Geleneksel görüşlerin bir kısmı. Sanatsal (Artistik) yaklaşımlar: Kellogg(1970) çocuğun resimden aldığı zevki ‘motor’ ve ‘görsel’ zevk olarak ikiye ayırmıştır. oyunu açıklamaya çalışan kuramları kullanarak cevap vermeye çalışmıştır. Kellogg çocuğun sanatsal gelişimini üç temal dönem doğrultusunda incelemektedir. Çocuk bazı çizimlerinde objenin kendisini değil. Goodman bir resmi oluşturan işaretlerin dilde. Luquet (1927). zihinsel imgenin kağıt üzerine yansıması olarak görmektedir. iii. ‘Yorumlu karalama’. Selfe (1983) çizimin amacının. resimde rastlantı yoktur. Resmi. görünür içeriğinden başka bir anlam araştırmak. Bir resmi çözümlemek demek. (F. çizilen her objede. karakteri ya da zekayı yansıtan bir yapıt değil.araştırmalar uzman sayısı oldukça azdır. O. gelişimci yaklaşımlarda ağır basmaktadır. nesnelerin simgelenmesinden başka düşüncelerin ve duyguların açıklanış şeklidir. Sembolik yaklaşımlar: Gibson(1979) çizimin algının kaydedilmesi süreci olduğunu. bir kısmı da güdülere ve çizimim duyguları ifade eden yönüne ağırlık vermektedir.

gerçek duygularını bastıran . Altı yaş çocuğunun yaptığı resimler de artık yavaş yavaş konuda vardır.. anlamlı davranışlar.dir. Pembe. Unutulmamalıdır ki çocuk hangi rengi seviyorsa . Mutlu resimlerde genelde sarı renk. RENKLERİN ANLAMLARI (4-7) YAŞ ARASI: Dört beş yaşlarındaki çocuklar genelde renk ayrımı yapmadan resmi boyarlar.dir. 4-GERÇEKÇİLİK DÖNEMİ (9-12)YAŞLAR ARASI: Bu dönemde resimlerde daha ayrıntılı çizimler ve gerçekçi bir yaklaşım görülür.. Siyah. Dört yaş çocuğu kolları ve bacakları olan çöp adam çizebilirler.mavi. mırıldanmalar. 2-ŞEMA ÖNCESİ DÖNEM(4-7)YAŞ: Üç yaş çocuğu tipik yuvarlak kafa çizebilir. Bu yaşlarda ana ve ara renkleri öğrenebilirler. 5) TESTİN YORUMLANMASI: Testin yorumlanması fazla karmaşık değildir. Çizim anında resme ve resimdeki kişilere ilişkin söylediği sözler . Resimler daha çok oyun amaçlıdır. 3) UYGULAMASI: Çocuklara Pastel boya ve çizgisiz kağıt verilir . Resim yapmak için gerekli olanaklar verilen çocuğa. Kız çocukları daha çok bebek resmi.. Beş yaşındaki çocuğunun yaptığı insan ve evler daha belirgin olmaktadır. ilgi ve deneyimlerini sembolize ve ifade edebileceği resimler üretmenin çocuğu tatmin ettiği görüşünde birleşmişlerdir.erkek çocukları ise araba.boyutlarını ve derinliklerini çizgileriyle yansıtmaya çalışır.işbirlikçi. Aileyi oluşturan bireylerin kağıda dökülüş sırası belirlenir. Örneğin ev çizimlerinde evin içindeki eşyalarında çiziliyor olması gibi. baskıcı aile ortamında yetişen iddiacı. Ancak tüm projektif testlerde olduğu gibi. Renkleri ise en iyi şekilde kullanırlar. Resimlerde yer zemini çizgisi mevcuttur.uçak. Elde . 5-DOĞALCILIK DÖNEMİ(12-14)YAŞLAR ARASI: Nesneler orantılıdır...uyumlu.gemi. Bu dönemde kuşbakışı resim çizimleri ağırlıktadır. Resimler daha gerçekçidir.. Resimde mekansal ilişki vardır.. yorumcunun objektif görüş sahibi olmasını gerektirir. 4) TESTİN UYGULANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSULAR: Tüm test süresince denek dikkatle gözlenir. aşırı hassasiyet ve kendini ifade güçlüğü görülür.portreler.kahverengi gibi soğuk renkleri seçen çocuklar. Resim konularında kızlar ve erkekler arasında farklılıklar gözlemlenir. Resimleri beğenmeme . Çizgiler. İlk bakışta resmin ne olduğu kolaylıkla anlaşıla bilinir ..çizerler. Zaman kısıtlanmamıştır..uyumsuz.” talimatı verilir. 3-ŞEMATİK DÖNEM (7-9) YAŞLAR ARASI: Resimler daha belirgin ve ayrıntılıdır.. Resimlerde saydamlık da vardır..Bu görüşlerden de anlaşılacağı gibi otoriteler.. Yüz hatlarını belirleyebilir.”Ailenin resmini çiz. Resim bitene kadar hiçbir yorum yapılmaz ve resim yorumlama anahtarı ile yorum aile ile görüştükten sonra yapılır .çekingen.. ÇOCUK RESİMLERİNDE GELİŞİM AŞAMALARI 1-KARALAMA DÖNEMİ (1-4) YAŞ: Çocuklar bu yaşlar arasında gelişi güzel çizimler yaparlar. kendisine fark ettirilmeden kağıda geçirilir. İnsan çiz değince baş ve ayakları olan insan çizebilirler.resimlerde ağırlık o renge doğrudur. tren rayı vb. Resimler perspektiftir.güçlükle kontrol edilen...gibi sıcak renkleri seçen çocuklar sevecen.yeşil.sarı.. Yer çizgisi çocuğun kendisi ve çevresiyle olan ilişkinin boyutunu temsil eder.. üzüntülü resimlerde genelde kahverengi renk daha ağırlıktadır. Yakın çevrede gördüğü objelerin orantılarını. çocukları temsil edebilir. Çocuklar yer çizgisi kullanırlar.turuncu. Çocuğa dilediği gibi çalışma özgürlüğü tanınır.elbiseler. kağıtta yer alan kişilerin adlandırılması denekten istenir. Çizimin bitiminde. Resimlerde ağırlık kırmızı renkse iddiacılığı ve saldırganlığı temsil eder.

Bu çoğu kez çocuk için en az değer taşıyan aile bireyidir. psikolojik(ruhsal) alan gereksinmesiyle de ifade edilebilir. Kimi kere ise çok çirkin çizer veya bazı öğelerini. ya bir. Buna karşın. sayfanın en arkasına atar. Aile üyelerinin resmini çizerken. Yalıtlanmışlık duyguları ayrıca uzaklıkla. ailenin bir üyesinin diğerinden ayrılmasını gösteren bir kavramdır. bunlar çocuğun duygu ve tutumlarını simgesel olarak anlatır. Çocuk çoğunlukla. bu daha çok kalabalık aileye sahip çocukların resimlerinde görülür. 2. Böyle durumlarda resimlerin yapılış sırasını belirlemek önem taşır. aynı sembolik değerler açısından yoruma tabi tutulur. genellikle sayfanın en sağına yerleştirilir. İletişimin sağlıklı olmaması. Kimi kere bunları aile boy orantısında uymayacak şekilde küçülterek. Anne Baba Figürünü Abartarak Çizme . Çatışma eğer çok büyükse ona resimde hiç yer vermeyebilir. Aile resimlerinde yer alan bireyler. Resimde özenle boyanan kişi. Kompartlanmaştırma.edilen sonuçlar tekrar tekrar gözden geçirilmeli. Kalabalık ailelerde en son olarak çizilen kişi. Yargıya varabilmek için konu üzerinde derinlemesine araştırma yapmak gerekir. Bu iletişim eksikliğini ve yalıtılmışlık duygularını ifade eder. Bazen bir üçüncü sıra oluşturulur ki . Bu özelliklerin yorumlanması. Kendilerini dışlanmış hisseden çocukların resimlerinde çoğu zaman çocuğun kendini grubun dışında bıraktığı görülür. Aile bireyleri normal olarak gerçekte sahip oldukları boy orantılarıyla resimde yer almalıdırlar. İkinci derecede önem taşıyanlar ise. kollarını bacaklarını eksik bırakır. çocuğun kendinin resimde bulunmayışı. KİŞİLİK VE YAKIN ÇEVRE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ÇOCUK RESMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞKALARIYLA İLİŞKİNİN BİR GÖSTERGESİ OLARAK RESİM 1. bu özellikler bilincinde olmaksızın dışa vurulur. baba ve çocuk” sözlerini yazmakla bu durumu ifade edebilir. bu durumda çocuk kendisini. ana-babasından araya bir eşya yerleştirerek sıyırır. her zaman ailesi ile çatıştığı anlamına gelmez. Ailede sağlıklı iletişim ortamına sahip olmayan çocuk resminde anne baba çocuk figürü yerine “anne. ya da iki yatay dizi içinde sıralanırlar. kağıda çiziliş sırası da. yüzeysel yapının. çocuğa uzaklık ve yakınlıklarıyla da önem kazanırlar. bazen de resme kompartmanlaştırma şeklinde yansır. Çirkin boyanan veya boyanmadan bırakılanlar daha az bir öneme ve değere sahiptirler çocuk gözünde. Kişiler. deneğin en çok değer verdiği kişi olarak kabul edilir. Çocuğun aile içinde kendine verdiği yer de büyük anlam taşır. kesin bir yargıya varmadan önce genel bir değerlendirme yapılmalıdır.altta kalan daha büyük gerçekliğin örtüsünden başka bir şey olmadığına inanan uzman için büyük önem taşır. böylece çerçeveyle sınırlanan her bir üye bir kutu içinde yerleştirilmiş olur. Çatışmayı güçlendirecek başka bir bulgu yoksa bu bir ressamın yaptığı resme kendini katmayışındaki objektivizm olarak kabullenilmelidir. Çocuk aile içinde çatıştığı kişileri değişik biçimlerde dışa vurur. Aile içindeki iletişim yetersizliği bazen de aile konulu bir resimde aile bireylerinin çizilmemesi şeklinde ifade edilebilir. aile içinde kendine örnek aldığı kişiyi ilk olarak ve genellikle sayfanın en soluna çizer.İletişim Kopukluğu Yakın çevre ilişkilerini konu alan resimlerde açıkça ifade edilen şeylerin ötesinde çizimlerin öyle biçim ve içerik özellikleri vardır ki. Boya kalemlerinin kullanılış biçimi de. arka planda bulunurlar. Bu aynı zamanda bir onur basamağı sayılabilir. bireylerin çocuk için taşıdığı önemi belirleyen bir değer taşır. Çocuğun aile içinde en çok değer verdiği kişiler en ön sıralarda yer alırlar. Kimi kere sayfaya yerleştirme işi karışık bir sıra izler. Bütün bunlardan başka.

Çocuk tüm aile bireylerinin gözlerini belli bir yöne doğru çizip. Parçalanmış aileden gelen çocuklar yaş düzeyine. Ya da çocuk kendisini anne ve babasıyla çizmesine karşılık kardeşlerini çizmeyebilir. Bu nedenle yorumun doğru yapılabilmesi. aynı zamanda onların düşünce yapılarıyla kendi aralarında ve yetişkinlerle olan ilişkilerindeki problemleri çözme biçimlerini de yansıtır.bunalım 6-10 yaşlarındaki Çocuklarda görüntüsü Öğrenme problemleri Anne babaya karşı öfkeli ve düşmanca tavırlar Anne baba tarafından unutulma endişesi Cinsellik ve bağımsızlık konularında olgunlaşmamış ergenlik ilgileri Düşük okul başarısı Özellikle matematikte düşük başarı Düşük zeka bölümü Anne babaya karşı geliştirilen öfkeli ve düşmence Daha önceki ilkel davranış biçimlerine geri dönüş Aşırı ilgi ve yardım isteği Anne baba ayrılığında çocuğun kendini suçlaması Güvensizliğin başlaması. değişik yaşlardaki çocukları farklı biçimlerde etkilemektedir. Parçalanmış aileden gelen çocuklar. aileyle ilgili ayrıntılı bilgi edinilmesine büyük ölçüde bağlıdır.Parçalanmış Aileden Gelen Çocukların Resimleri Resim bize sadece çocuklar hakkında birtakım bilgiler vermekle kalmaz. gelişim özelliğine. YAKIN ÇEVRE ÖZELLİKLERİNİN YANSIMASI OLARAK RESİM 1. Yitirilen Babayı Konu Alan Resimler Ölmüş babayı temsil eden figürdeki gözler ve ağzın ailenin diğer üyelerinkinden farklı resmedilebilir. . bedensel büyüklüğü ne olursa olsun genellikle diğer aile bireylerine oranla daha büyük çizilir. 4. ÇOCUĞUN YAŞI ÇOCUĞUN TEPKİLERİ Okul Öncesi Dönem Çocuklarında azalma. resimlerinde içinde bulundukları ortamdaki mutsuzluklarıyla özlemlerini dile getirmeye çalışırlar. çocuk ailenin tüm bireylerini resmetmesine karşın kendine yer vermeyebilir. 3. Kardeş İlişkileri ve Kardeş Kıskançlığı Kardeşin varlığını kabul etmeme ya da kardeş kıskançlığını dile getiren resimlerde. kendi gözlerini ise ilgi odağı olan kardeşine yönelterek kıskançlık duygusunu ifade edebilir.Baskın nitelikteki anne ya da baba . Çocuk ağabeyini küçük. kendini büyük çizerek ağabeyi ile rekabetine ilişkin duygularını dile getirebilir. anne babanın kendisine gösterdiği zaman ve ilgiye koşut olarak farklı şekillerde etkilenirler.Parçalanmış aile ortamı.benlik saygısında Ergenlik dönemindeki tavırlar Gençlerde Bunalım görüntüsü Düşük okul başarısı Özellikle matematikte düşük başarı Utanma Gelecekteki ekonomik durumlarının kötüleşeceğinden endişelenme. Anne babanın ayrılması sonucu çocuklarda görülen kısa süreli etkiler şöyle özetlenebilir. Ancak bazı durumlarda anne figürünü özenle çizmesi ona duyulan hayranlığından da kaynaklanabilir.

öğretmenlerinden veya arkadaşlarından öğrenebilirler. Tek resimden yola çıkarak yapacağımız bir değerlendirme bize hatalı sonuç verebilir. Genel olarak araştırmacılar çizim testlerinin kullanımına şüpheyle bakmaktadırlar. Aile İçindeki Baskıyı Dile Getiren Resimler Bu resimlerde çocuk sürekli dayak yediği anne ya da babasının sol elini daha uzun çizebilir.yalın bir anlatım aracı olan resmim önemi büyüktür.çocuk hakkındaki genel izlenim ve görünüm . Çocuklar resim çizmeyi kendi kendilerine. 2. Bazı deneklerin artistik becerilerinin sonucu etkilediği düşünülmektedir. Tikler. Yorumlama ilkelerinin geçerliği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda bu durum desteklenmemiştir. Çocuk resimlerini yorumlarken . içinde bulunduğu mutsuz ortamı ifade etmeye çalışabilir.dikkat etmemiz gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Unutulmamalıdır ki.çocuk ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda içinde yaşadığı psikolojik duruma ve hayal gücünün de etkisiyle resim çizebilir. Çocuk aile resmi olarak bir kendisini bir de boş bir insan figürünü resmederek yalnızlığını ve problemini dile getirebilir. Konu seçimi yapmadan 'Hadi bakalım bize bir resim çiz' dediğimizde . Çocuğun diğer resimlerine de dikkat etmeli ve toplu bir değerlendirme yapılmalıdır.huzursuzluk. Resim çizmede öğretmen faktörü de önemlidir. aşırı hareketlilik gibi davranış bozukluğu gösterebilirler. Resim aynı zamanda öğrenilen bir davranıştır. Resim değerlendirmesine başlamadan önce çocuğun genel tutum ve davranışlarını .diğer önemli özellikleri de göz önünde bulundurulmalıdır.Sağlıksız ve Huzursuz Aile Ortamını Yansıtan Resimler Çocuk aile bireylerinin tümünü kağıt içinde küçücük bir mekana siyah renkle resmederek . huzursuzluk belirtileri.Yorumlar.içinde yaşadığı psikolojik sosyo-kültürel ve ekonomik durum.cinsiyetini. ailesinin genel özelliklerini. resim değerlendirilmesi projektif bir tekniktir. ÇOCUK RESİMLERİNİN GENEL OLARAK YORUMLANMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Çocuğun bize kendisini yansıtması ve olaylar hakkında duygu ve düşüncelerini ifade etmesinde. dışkı kaçırma.ailelerinden. yaşı ve kişilik özellikleri nedeniyle sözlü iletişim kurmakta güçlük çeken çocukları tanımada da önemli bir teşhis aracı olmasını sağlamaktadır.okul başarısını.arkadaşlarıyla kardeşleriyle ilişkileri.Serbest konu verdiğimizde çocuğun çizmiş olduğu resimdeki tema da çok önemlidir. yorumların kişiden kişiye değişebilmesi geçerlik ve güvenilirliğinden söz edilmesini güçleştirmektedir. GEÇERLİK GÜVENİLİRLİK: Aile resmi çiz testinin standart bir test formunun bulunmaması. 3. yorumlayana göre değişkenlik gösterebilir.Parçalanmış aileden gelen çocuklar.ailede kaçıncı çocuk olduğunu varsa uyum ve davranış sorununun türünü. sıkıntı. . Resim etkinliğinin aynı zamanda sözsüz dili oluşturması ve bu yolla anlatımın kolay olması.okul ve aile içi ilişkileri çocuğun yaşını. ev içinde anneye yönelik saldırganlık gibi davranış bozuklukları gözlenebilir.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->