P. 1
örme-güzel bilgiler

örme-güzel bilgiler

|Views: 2,929|Likes:
Yayınlayan: Özge Mutlu

More info:

Published by: Özge Mutlu on Oct 23, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2012

pdf

text

original

Sections

 • 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR
 • 3. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI
 • 3.1. Örmeciliğin Tarihi Gelişimi
 • 3.2. Örme Kumaşlar ile Dokuma Kumaşların Karşılaştırılması
 • 3.3. Örmecilikte Kullanılan İplikler ve Özellikleri
 • 3.4. Kumaş Üretimi için Ön Hazırlık İşlemleri
 • 3.5. Kumaş Üretim Hızı ve Miktarı
 • 3.6. Desenlendirme Olanakları
 • 3.7. Kumaş Tipi Değişimi ve Çeşitlilik Yelpazesi
 • 3.8. Konfeksiyonda Kesim Özellikleri
 • 3.9. Örmeciliğin Sınıflandırılması
 • 3.9.1 Atkı Örmeciliği
 • 3.9.2 Çözgü Örmeciliği
 • 3.9.3 Örmecilikte İlmek Oluşumu
 • Şekil 3.5. İlmeğin kısımları ve oluşumu
 • 3.10. Temel Örgü Yapıları
 • 3.10.1. Süprem Örgü
 • 3.10.3. Haroşa Örgü
 • 3.10.4. İnterlok Örgü
 • 3.11. Örme Makineleri
 • 3.11.1. Yuvarlak Örme Makinesi
 • 3.11.1.1. Tek Yataklı Örgü Makineleri
 • 3.11.1.2. Çift Yataklı Yuvarlak Örme Makineleri
 • 3.12. Örme Kumaş Hataları
 • 3.12.1. Çekme
 • 3.12.1.1. Relaksasyon Çekmesi
 • 3.12.1.2. Keçeleşme Çekmesi
 • 3.12.2. Örgü Dönmesi (May Dönmesi)
 • 3.12.2.1. İplikten Kaynaklanan Örgü Dönmesi
 • Şekil 3.13. Düz örgülerde Z , S bükümlü iplikler için dönme yönleri
 • 3.12.3. Örgü de Enine Çizgiler
 • Çizelge 3.1. Örme kumaşlarda iplikten kaynaklanan hataların kumaşa etkisi
 • 3.12.4. Örgü de Boyuna Çizgiler
 • 3.12.5. Delik ve Yırtıklar
 • 3.12.6. Doku Düşmesi
 • 3.12.7. İlmek Düşmesi
 • 3.12.8. Askı veya Çift ilmek
 • 3.12.9. Yağ Lekeleri
 • 3.12.10. Uçuntu
 • 3.12.11. Kenar Bozuklukları
 • 3.12.12. Kenar Kıvrılması
 • 3.12.13. Kaçma
 • 3.12.14. İlmeklenme (İlmek Çekilmesi)
 • 3.12.15. Boncuklanma (Pilling)
 • 3.12.16. Elastan İplikle İlgili Problemler
 • 3.12.17. Kumaşta Kırıklar
 • 4. MATERYAL VE YÖNTEM
 • 4.1. Materyal
 • 4.1.1. Çalışmada Kullanılan İplikler
 • Çizelge 4.1. Kumaş üretiminde kullanılan iplik özellikleri
 • 4.1.2. Çalışmada Kullanılan Yuvarlak Örme Makineleri
 • 4.1.3. Çalışmada Kullanılan Kumaşların Üretimi
 • Çizelge 4.2. Çalışmada kullanılan numuneler
 • 4.2. Yöntem
 • 4.2.1. May Dönmesi
 • 4.2.2. İlmek Sıklığı
 • 4.2.3. Boncuklanma (Pilling)
 • 4.2.4. Kumaşın En-Boy Çekme Değerlerinin Hesaplanması
 • 4.2.5. Hava Geçirgenliği
 • 4.2.6. Patlama Mukavemeti
 • 5. DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME
 • 5.1. Deneysel Sonuçlar
 • 5.1.1. Örme Kumaşlarda May Dönmesi Test sonuçları
 • Çizelge 5.1. May dönmesi test sonuçları
 • 5.1.2. Boncuklanma (Pilling) Testi Sonuçları
 • Çizelge 5.2. Pilling testi sonuçları
 • 5.1.3. Kumaşın En-Boy Çekme Değerlerinin Hesaplanması
 • Çizelge 5.3. Kumaşların en-boy çekme değerleri
 • 5.1.4. Hava Geçirgenliği Testi Sonuçları
 • Çizelge 5.4. Hava geçirgenliği testi sonuçları
 • 5.1.5. Patlama Mukavemeti Testi Sonuçları
 • Çizelge 5.5. Patlama mukavemeti testi sonuçları
 • 5.2. Sonuçların Değerlendirilmesi
 • 5.2.1. Örme Kumaşlarda May Dönmesinin İncelenmesi
 • 5.2.2. İlmek Sıklık Değerleri
 • 5.2.2.1. İlmek Sıklık-Hava geçirgenliği Değerleri
 • 5.2.2.2. İlmek Sıklık-Dönme Değerleri
 • Şekil 5.13. Viskon ipliklerden örülen ribana kumaşların sıklık-dönme ilişkisi
 • 5.2.3. Boncuklanma (Pilling) Değerleri
 • Şekil 5.23. Pamuk ipliklerinden örülen süprem kumaşların pilling
 • 5.2.4. Kumaşın En-Boy Çekme Değerlerinin İncelenmesi
 • Şekil 5.25. 30/1 Viskon ipliğinden örülen ribana kumaşların boyutsal değişimleri
 • Şekil 5.27. Pamuk ipliklerinden örülen interlok kumaşların boyutsal değişimleri
 • Şekil 5.30. Pamuk ipliklerinden örülen süprem kumaşların boyutsal değişimleri
 • 5.2.5. Patlama Mukavemeti Değerleri
 • 6. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
 • KAYNAKLAR
 • ÖZGEÇMİŞ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Banu AKKIŞ

FARKLI İPLİK NUMARALARINDAN ÖRÜLMÜŞ DEĞİŞİK ÖRGÜ TİPLERİNİN KUMAŞIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ADANA, 2009

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI İPLİK NUMARALARINDAN ÖRÜLMÜŞ DEĞİŞİK ÖRGÜ TİPLERİNİN KUMAŞIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Banu AKKIŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Bu tez 13/02/2009 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oybirliği ile Kabul Edilmiştir.

İmza............……… Danışman

İmza...................…. ….. Üye

İmza.................…………. Üye

Prof. Dr.Osman BABAARSLAN Prof. Dr.Tuğrul OĞULATA Prof. Dr. Rızvan EROL

Bu tez Enstitümüz Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalında hazırlanmıştır.

Kod No:............

Prof. Dr. Aziz ERTUNÇ Enstitü Müdürü İmza ve Mühür

Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

ÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ FARKLI İPLİK NUMARALARINDAN ÖRÜLMÜŞ DEĞİŞİK ÖRGÜ TİPLERİNİN KUMAŞIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Banu AKKIŞ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Danışman : Prof.Dr.Osman BABAARSLAN Yıl : 2009 Sayfa:126 Jüri : Prof.Dr.Osman BABAARSLAN Prof.Dr.Tuğrul OĞULATA Prof.Dr.Rızvan EROL

Bu çalışmada, genel olarak örme işlemi ve esasları, örmenin dokumadan farkları, örme kumaş hataları, örme makineleri hakkında bilgiler verilmiştir. Örme kumaşın fiziksel özellikleri üzerinde durulmuş olunup bu özelliklerin kumaşa etkileri incelenmiştir. Çalışma kapsamında yuvarlak örme makinelerinde, Open-End (OE) Rotor ve penye ring iplikleri kullanılarak belirli ayarlarda süprem, interlok ve ribana örgülü kumaşlar üretilmiştir. Bu kumaşların; ilmek sıklığı, pilling, may dönmesi, patlama mukavemeti ve hava geçirgenliği özellikleri incelenmiştir. Bu deneysel işlemler sonucunda çıkartılabilecek en temel sonuç; örme kumaş özellikleri, elyaf, iplik, örme yüzey özellikleri ve terbiye işlemlerine kadar tüm işletme parametrelerinden etkilenmektedir. Penye sistemi ile üretilen iplikten elde edilen kumaşın Open-end rotor sistemiyle elde edilen kumaşa göre daha az boncuklandığı gözlenmiştir. Kumaşların patlama mukavemeti değerleri iplik üretim tipinden, iplik numarasından ve örgü tipinden etkilenmektedir. Örme yapısının kumaşın çekme özelliğine etkisinin araştırıldığı çalışmalarda, seyrek örgülerdeki çekmenin daha fazla olduğu belirtilmiştir. Kumaşlarda may dönmesi en çok süprem kumaşlarda görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Örme kumaş, may dönmesi, hava geçirgenliği, boncuklanma, patlama mukavemeti

I

Tuğrul OĞULATA Prof. yarn number and knits type. different from weaving. rib. air permeability.Dr. dimensional stability. general information about are given that: knitting processes.Osman BABAARSLAN Prof. bursting strenght. spirality. In general. bursting strength and air permeability properties. Key Words: Knitted fabric. Over this study.Dr. Spirality was seen the most of single Jersey fabrics.Rızvan EROL In this thesis. spirality. Bursting strench result was affected from yarn spinning type. knitted fabrics properties are directly affected by fibers. For this research. knitting machines.Dr. pilling. loose knitted fabric has more dimensional.Dr.ABSTRACT MsC THESIS TYPE OF KNITTED FABRICS PRODUCED BY USING DIFFERENT YARN NUMBERS EFFECT ON FABRIC PROPERTIES Banu AKKIŞ THE UNIVERSITY OF ÇUKUROVA INSTITUTE OF NATUREL AND APPLIED SCIENCE DEPARTMENT OF TEXTILE ENGINEERING Supervisor Year Jury : Prof. pilling. Affecting the properties of knitted fabrics and their influences on these properties. yarn. knitting structure and finishing processes. II .Osman BABAARSLAN : 2009 Page:126 : Prof. affecting the dimensional properties of knitted structures. These fabric are examined for fabric course and wale density. That fabric was producted by Open-end rotor system pilling was seen more than that fabric was producted by ring. interlock and single jersey fabrics are produced on different adjustment by using ring and open-end rotor yarns. knitted fabric mistakes.

III . Eser Hanım’a teşekkür ederim.TEŞEKKÜR Yüksek lisans eğitimim boyunca derslerde ve tez çalışmam sırasında yardımlarından dolayı değerli danışman hocam Prof. Deneysel test işlemlerini yaptığım KOSGEB çalışanı Gülhan Hanım’a. Osman BABAARSLAN’a teşekkür ederim. Ayrıca tez çalışmam sırasında bana maddi manevi destek olan Annem’e ve Eşim’e teşekkür ederim. Yüksek lisans çalışmalarım süresince bana verdikleri destek ve sağladıkları ortam nedeniyle Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’na da ayrıca teşekkür ederim. Deneysel çalışmalarımı işletmelerinde gerçekleştirmemi sağlayan Orze Tekstil Genel Müdür Yardımcısı Muhsin CANPOLAT’a. Örme Bölümü Şefi Fazlı BULUT’a ve teşekkür ederim. Dr.

...1. 18 3...... 13 3................3............................... Süprem Örgü…………………………………….10.10.. Kumaş Tipi Değişimi ve Çeşitlilik Yelpazesi ……………..... Desenlendirme Olanakları …………………………………………................ Örmeciliğin Tarihi Gelişimi…………………….3. 23 3...9.... III İÇİNDEKİLER……………………….......9..... 25 3...2. 24 3................ 10 3... VII ŞEKİLLER DİZİNİ…………………………………………………………........ Konfeksiyonda Kesim Özellikleri………………………….. 26 3........ Örmeciliğin Sınıflandırılması………………………………...8...5.. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR…………………………... II TEŞEKKÜR………………………………………………..... IV ÇİZELGELER DİZİNİ………………………………………....7........10... 14 3... 18 3..... 14 3.....................................4.9......... 17 3... GİRİŞ………………………………………………………………………… 1 2.1....... 20 3.......... 22 3..10.11... Haroşa Örgü……………………………………................. Örmecilikte Kullanılan İplikler Ve Özellikleri…………........... Tek Yataklı Örgü Makineleri…………………… 29 IV .....3.1 Atkı Örmeciliği ………………………………….............. Yuvarlak Örme Makinesi……………………….... Örme Makineleri………………………………………….........1.......10.6.........4....... 4 3. 15 3.... Ribana Örgü……………………………………...... Örmecilikte İlmek Oluşumu………......11... 20 3......... Kumaş Üretim Hızı ve Miktarı …………………………………….. 15 3...... Kumaş Üretimi için Ön hazırlık İşlemleri……………....................... İnterlok Örgü…………………………………….........VIII 1.....11...1......…………………… 19 3..... Temel Örgü Yapıları……………………………………..İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZ……………………………………………………………………………… I ABSTRACT……………………………………………...............9.. 10 3...2...................................2 Çözgü Örmeciliği…………………………………..... Örme Kumaşlar ile Dokuma Kumaşların Karşılaştırılması........ 16 3.............1............................. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI……………………........ 15 3.

..........12. 41 3.......1.... Yağ Lekeleri……………………………………….4. Keçeleşme Çekmesi…………………….12.... Kumaşta Kırıklar…………………………………......15.. 58 3....2..12.... Çekme……………………………………………..... 39 3. Boyama ve Terbiye İşlemlerinde Meydana Gelebilen Dönmeler..... 36 3..12....17. Konfeksiyon İşleminde Meydana Gelebilen Dönmeler..3....…………….....5................3.12...... Kenar Kıvrılması………………………………. …….1... 42 3.. Doku Düşmesi …………………………………….3.........12..12..... 49 3..2........... 43 3............1.12.4..1. İlmeklenme (İlmek Çekilmesi) ……………………….... 29 3.. Kaçma………………………………………………….. Örme Makinesinden Kaynaklanan Örgü Dönmesi.. 54 3..... 50 3.. İplik Hatalarından Kaynaklanan Enine Çizgiler ve Bantlar……….9....... Askı veya Çift ilmek……………………………………..... 55 3..12.........1...... Relaksasyon Çekmesi…………………………. İplikten Kaynaklanan Örgü Dönmesi ….... Örgü Dönmesi(May Dönmesi)…………….. 46 3........ 36 3... 52 3.2....... 57 3. 53 3.12.13.12..12.......12...12.. 30 3.2... Kenar Bozuklukları……………………………………. Delik ve Yırtıklar…………………………………......12.2..........12. Uçuntu…………………………………………………..………………. Örgü de Boyuna Çizgiler…………………………. 57 3....... 31 3.....…...........12...........11...2....2.. 59 V ....12............. Örgü de Enine Çizgiler……………………………......14.... Boncuklanma (Pilling)…. İlmek Düşmesi…………………………………………… 51 3. 44 3.12.......11.12.1.......... 56 3......12........12. Elastan İplikle İlgili Problemler…………………...16........... Çift Yataklı Yuvarlak Örgü Makineleri..10. Örme Kumaş Hataları……………………………………....1.. …….12..7...6...... 55 3.....3......... ……...12...12..8. 29 3......... 42 3.12..2.......

4. MATERYAL VE YÖNTEM……………………………………………….. 60 4.1. Materyal…………………………………………………...….......... 60 4.1.1. Çalışmada Kullanılan İplikler…………………….............. 60 4.1.2. Çalışmada Kullanılan Yuvarlak Örme Makineleri……….. 61 4.1.3. Çalışmada Kullanılan Kumaşların Üretimi………….......... 61 4.2. Yöntem……………………………………………………………… 63 4.2.1. May Dönmesi…………………………............................... 63 4.2.2. İlmek Sıklığı………………………………………............. 64 4.2.3. Boncuklanma (Pilling) ……………………………………. 64 4.2.4. Kumaşın En-Boy Çekme Değerlerinin Hesaplanması……. 65 4.2.5. Hava Geçirgenliği…………………………………............ 66 4.2.6. Patlama Mukavemeti …………………………………….. 68 5. DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME………..................... 70 5.1. Deneysel Sonuçlar……………………………………..………….... 70 5.1.1. Örme Kumaşlarda May Dönmesi Test sonuçları…………. 70 5.1.2. Boncuklanma (Pilling) Testi Sonuçları..…………………. 71 5.1.3. Kumaşın En-Boy Çekme Değerlerinin Hesaplanması…… 73 5.1.4. Hava Geçirgenliği Testi Sonuçları……………………….. 74 5.1.5. Patlama Mukavemeti Testi Sonuçları……………………. 75 5.2. Sonuçların Değerlendirilmesi……………………………………… 76 5.2.1. Örme Kumaşlarda May Dönmesinin İncelenmesi……...... 76 5.2.2. İlmek Sıklık Değerleri……………………………………. 83 5.2.2.1. İlmek Sıklık-Hava geçirgenliği Değerleri………. 83 5.2.2.2. İlmek Sıklık-Dönme Değerleri ………………….. 90 5.2.3. Boncuklanma (Pilling) Değerleri………………………….. 96 5.2.4. Kumaşın En-Boy Çekme Değerlerinin İncelenmesi……….102 5.2.5. Patlama Mukavemeti Değerleri…………………………….108 6. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ..................................................118 KAYNAKLAR…………………………………………………………………..122 ÖZGEÇMİŞ………………………………………………………………….......126

VI

ÇİZELGELER DİZİNİ

SAYFA

Çizelge 3.1. Örme kumaşlarda iplikten kaynaklanan hataların kumaşa etkisi…… 45 Çizelge 3.2. İğnelerde meydana gelebilecek hatalar …………….......................... 47 Çizelge 3.3. Delik ve yırtık oluşma sebepleri ………………………..................... 50 Çizelge 3.4. Örme makinesi kaynaklı olan ilmek düşmesi hatasının nedenleri ve giderilme çareleri................................................................................. 51 Çizelge 3.5. Askı veya çift ilmek hatasının oluşum nedenleri ve giderilme çareleri ............................................................................................... 53 Çizelge 4.1. Kumaş üretiminde kullanılan iplik özellikleri..................................... 61 Çizelge 4.2. Çalışmada kullanılan numuneler…………..………........................... 62 Çizelge 5.1. May dönmesi test sonuçları…............................................................. 70 Çizelge 5.2. Pilling testi sonuçları........................................................................... 72 Çizelge 5.3. Kumaşların en-boy çekme değerleri.................................................... 73 Çizelge 5.4. Hava geçirgenliği testi sonuçları......................................................... 74 Çizelge 5.5. Patlama mukavemeti testi sonuçları................................................... 75

VII

ŞEKİLLER DİZİNİ

SAYFA

Şekil 3.1. Dokuma, atkılı örme ve çözgülü örme ................................................... 16 Şekil 3.2. Örmeciliğin sınıflandırılması…...............................................................17 Şekil 3.3. Düz ve yuvarlak örme makinelerinde atkılı örme .................................. 18 Şekil 3.4. Çözgü örmeciliği .........................................................................……... 18 Şekil 3.5. İlmeğin kısımları ve oluşumu.................................................................. 20 Şekil 3.6. Süprem (Jarse) örgü yapısı ..................................................................... 20 Şekil 3.7. Ribana örgü yapısı................................................................................... 22 Şekil 3.8. Haroşa örgü yapısı................................................................................... 24 Şekil 3.9. Yuvarlak örme makinesi......................................................................... 26 Şekil 3.10. May dönmesi......................................................................................... 37 Şekil 3.11. Örme kumaş parçasında yıkamadan sonra meydana gelen örgü dönmesinin ölçülmesi.............................................................................38 Şekil 3.12. Örme giysilerde yıkamadan sonra meydana gelen örgü dönmesinin ölçülmesi............................................................................. 38 Şekil 3.13. Düz örgülerde Z , S bükümlü iplikler için dönme yönleri……...........39 Şekil 3.14. Makine dönüş yönüne bağlı olarak örgü dönmesinin yönü………… 41 Şekil 3.15. Örme kumaşta kalın ve ince iplik hatası………………………………44 Şekil 3.16. Örme kumaşlarda iplik düzgünsüzlüğünden kaynaklanan enine çizgi hataları………………………………………………………… 44 Şekil 3.17. Örme kumaşlarda makine ayarlarından kaynaklanan enine çizgi hatası.......................................................................................................46 Şekil 3.18. Örme kumaşlarda boyuna çizgi hatası....................................................49 Şekil 3.19. Örme kumaşlarda delik...........................................................................49 Şekil 3.20. Örme kumaşlarda doku düşmesi.............................................................51 Şekil 3.21. Örme kumaşlarda düzensiz askı hatası.................................................. 52 Şekil 3.22. Örme kumaşlarda uçuntu hatası.............................................................54 Şekil 3.23. Dengesiz örme kumaşlarda kenar kıvrılması...........................................56

VIII

........ Viskon iplikten örülen süprem kumaşların sıklık-hava geçirgenliği ilişkisi...................................................... Aynı numaradaki pamuk ipliğinden örülen süprem kumaşların may dönmesi sonuçlarının değerlendirmesi.....................77 Şekil 5................................................................12....................…...........5.90 Şekil 5.................................................................87 Şekil 5.64 Şekil 5.............................................................13.................6.........7.................................. 91 Şekil 5............ Örme kumaşlarda ilmek kaçması ......................................................... 85 Şekil 5.............. Pamuk ipliklerinden örülen ribana kumaşların may dönmesi sonuçlarının değerlendirmesi.............. Viskondan örülen ribana kumaşların may dönmesi sonuçlarının değerlendirmesi.............................. Pamuk ipliklerinden örülen interlok kumaşların sıklık-hava geçirgenliği ilişkisi...........Şekil 3...................................................... 81 Şekil 5..............................hava geçirgenliği ilişkisi............. Viskon ipliklerden örülen ribana kumaşların sıklık-hava geçirgenliği ilişkisi...…... May dönmesi ölçümü......25............................4..................................9............. 80 Şekil 5....... 79 Şekil 5................................................. Viskondan örülen süprem kumaşların may dönmesi sonuçlarının değerlendirmesi......1..... Farklı numaradaki pamuk ipliklerinden örülen süprem kumaşların sıklık......10..............2...........84 Şekil 5.. Viskon ipliklerden örülen ribana kumaşların sıklık-dönme ilişkisi….....14..............1. Farklı numaradaki pamuk ipliklerinden örülen süprem kumaşların may dönmesi sonuçlarının değerlendirmesi...........................78 Şekil 5......... Pamuk ipliklerinden örülen interlok kumaşların sıklık-dönme ilişkisi..24......56 Şekil 3..............................11..........8........... 82 Şekil 5....3......................................................... Pamuk ipliklerinden örülen interlok kumaşların may dönmesi sonuçlarının değerlendirmesi...15....... Pamuk ipliklerinden örülen ribana kumaşların sıklık-hava geçirgenliği ilişkisi....................... 89 Şekil 5. Viskon ipliklerden örülen süprem kumaşların sıklık-dönme ilişkisi…..........86 Şekil 5.. 88 Şekil 5....................................................................................... Örme kumaşlarda pilling.58 Şekil 4.................................... Aynı numaradaki pamuk ipliğinden örülen süprem kumaşların sıklıkhava geçirgenliği ilişkisi.............................................92 IX ..........................................

........ 30/1 Viskon ipliğinden örülen süprem kumaşların boyutsal değişimleri…………………………………………………………… 103 Şekil 5. Pamuk ipliklerinden örülen ribana kumaşların sıklık-dönme ilişkisi… 93 Şekil 5...... 104 Şekil 5........... Pamuk ipliğinden örülen interlok kumaşların patlama mukavemetinin değerlendirilmesi....16.. 98 Şekil 5.............33...................20..... 96 Şekil 5.. Viskon iplikten örülen ribana kumaşların pilling sonuçları.......... 94 Şekil 5.............. 105 Şekil 5.....32.......17........................... Pamuk ipliklerinden örülen interlok kumaşların boyutsal değişimleri.... 99 Şekil 5.............. Viskondan örülen ribana kumaşların patlama mukavemetinin değerlendirilmesi... Pamuk ipliklerinden örülen süprem kumaşların boyutsal değişimler........... 95 Şekil 5........................ 113 X ...... Pamuk ipliğinden örülen ribana kumaşların patlama mukavemetini değerlendirilmesi..... Farklı pamuk ipliklerinden örülen süprem kumaşların pilling sonuçları……………………………………………………………… 101 Şekil 5.21..............31...................100 Şekil 5.. Pamuk ipliklerinden örülen interlok kumaşların pilling sonuçları...........30......................35...............27.... ........................................ Aynı numaradaki pamuk ipliklerinden örülen süprem kumaşların sıklıkdönme ilişkisi......26.....36...............25. Pamuk ipliklerinden örülen ribana kumaşların boyutsal değişimleri..... Open-End Rotor viskondan örülen kumaşların patlama mukavemetinin değerlendirilmesi . 111 Şekil 5...... Pamuk ipliklerinden örülen süprem kumaşların boyutsal değişimleri 106 Şekil 5........................................... 107 Şekil 5..23................ 112 Şekil 5...............110 Şekil 5..34..........................22............108 Şekil 5...... Ring viskondan örülen kumaşların patlama mukavemetinin değerlendirilmesi................ Viskondan örülen süprem kumaşların patlama mukavemetinin değerlendirilmesi.......24.................................... Viskon iplikten örülen süprem kumaşların pilling sonuçları………… 97 Şekil 5.18..... Farklı numaradaki pamuk ipliklerinden örülen süprem kumaşların sıklıkdönme ilişkisi....... 109 Şekil 5....29............. .........19............ Pamuk ipliklerinden örülen süprem kumaşların pilling sonuçları...............Şekil 5..................28.............................................. 30/1 Viskon ipliğinden örülen ribana kumaşların boyutsal değişimleri102 Şekil 5........ Pamuk ipliklerinden örülen ribana kumaşların pilling sonuçları...

...........39..Şekil 5.........114 Şekil 5.................................... Aynı numarada pamuk ipliğinden örülen süprem kumaşların patlama mukavemetinin değerlendirilmesi... 30/1 Ne Pamuk ipliğinden örülen kumaşların patlama mukavemetinin değerlendirilmesi.......117 XI ...........116 Şekil 5......................... 40/1 Ne Pamuk ipliğinden örülen kumaşların patlama mukavemetinin değerlendirilmesi.............................. Pamuk ipliğinden örülen süprem kumaşların patlama mukavemetinin değerlendirilmesi..........................37.........40....................... 115 Şekil 5................38..................

Tekstil sanayi içinde önemli bir yere sahip olan örmenin ve örmeden yapılmış doku ve giysi ürünlerinin son yıllarda dünyada ve ülkemizde oldukça fazla miktarda üretimi yapılmaktadır. Genellikle örme kumaşların.1. gerekse bitim (terbiye) ve kontrol işlemlerinde kaliteyi yükseltici tedbirlerin alınması ve işlemlerin ciddi olarak sürdürülmesi gerekmektedir. çekme. Bu nedenle önemli bir alt dalı olan örme mamülleri içinde aynı ön şartlar geçerli olmaktadır. hafif. Zira bugün pazarlamada ağırlık. 2005). dış pazarda da tutunabilmesi gerekmektedir. dokunun görünüşü ve tutumunun yanında sıklık. Elektronik ve bilgisayar sanayinin gelişmesiyle örme makineleri sürekli yenilikler içerisinde olmuştur. GİRİŞ Banu AKKIŞ 1. genişleyip daralan yapıda vücudu sarma özelliği. Bu yenilikler sayesinde örme kumaşların kullanım alanlarıyla birlikte üretim miktarlarında da büyük artışlar meydana gelmiştir. vücut hareketlerine kolay uyum sağlaması. Özellikle dış pazara açılabilmede üretilen mamüllerin yüksek kalitede ve özelliklerde olması bir zorunluluktur. yoğunluk. Bu şartlar aynı zamanda işlemlerin verimliliklerini tekstilin ve ömürlerini etkilemektedir. hacimli ve dökümlü bir yüzeye sahip olması gibi özellikleri bu kumaşları daha çok tercih edilir hale getirmiştir. Bu gelişmeler genel olarak üretim miktarının ve ürün özelliklerinin arttırılması şeklinde meydana gelmiştir. rahat ve kullanışlı olması. Günümüzdeki yüksek teknolojiye sahip yuvarlak örme makinelerinde hem yüksek üretim alınabilmekte hem de üretilen ürün çeşitliliği arttırılabilmektedir (Gülsevin. az buruşması. iyi bir elastikiyete sahip olmaları. esneklik ve bazı fiziksel faktörler daha önemli görünmektedir.GİRİŞ Tekstil endüstrisinde üretilen malların iç pazarda olduğu kadar. Bu yüzden gerek üretim süresinde. mukavemet. hava geçirgenliğinin iyi olması. geçirgenlik. yumuşak. Örme kumaşlarda talep miktarının bu şekilde artmasıyla birlikte sürekli olarak örme makinelerinde gelişmeler sağlanmıştır. bakımının kolay olması. dönme. 1 .

karmaşıklaşmış lif kümesinin oluşması ve tekstil yüzeyine hoş olmayan bir görünüm veren kumaş yüzey hatasıdır (Kahraman. bunlar arasında da yan yana ve boylamasına bağlantılar oluşturulması ile bir tekstil yüzeyi ve dokusu elde etme işlemidir (Marmaralı. Ayrıca gözenekliliğin belirtilen yöndeki etkileri de bu çalışmada değerlendirilmiştir. 2006). ribana gibi örgü kumaşların özelliklerini etkileyen parametreleri inceleyerek. Yapılan çalışmada farklı 36 çeşit örme kumaş numuneleri üretilmiştir. bu parametrelerin kumaş özelliklerinde ne şekilde değişiklikler oluşturduğunu gözlemlemek şeklinde özetlenebilir. Örme kumaşlar. kumasın hava geçirgenliğini. interlok. Ancak may dönmesi denilen ve dengesiz örgü yapılarında görülen örgü dönmesi nedeniyle bu durum bozulabilir. Örme kumaşlarda pilling. Örgü yüzeyi olarak en çok kullanım sahası sahip örme yüzeyleri sayılabilen interlok. ilmeklerden oluştuğundan yapısı itibariyle boya ve terbiye aşamalarında yapısal değişiklikler beklenmektedir. İplik olarak örmecilikte en çok kullanılan iplik çeşidi olan viskon ve pamuk hammaddeli OE Rotor ve ring iplikleri seçilmiştir. Örgü yapısı içerisindeki ilmek sıra ve çubuklarının birbirine dik olması gerekir. bir veya daha fazla sayıda lifle tutunan küçük. 2 . Giysilerin konfor özelliklerini geliştirmek için yapılan çalışmalarda. tekstil materyallerinin gözenekliliğinin etkilerine çok fazla değinilmiştir (Kırcı. Bu çalışmada kullanılan numuneler için ayrıca pilling testi sonuçları da değerlendirilmiştir. 2004). 2006). Bir kumaşın gözenekli olması. süprem ve ribana örgü yüzeyleri seçilmiştir. teknik ifade ile tek veya çözgülü ipliklerin örücü ve yardımcı elemanlar vasıtasıyla temel örgü elemanları haline getirilmesi. tekstil yüzeylerinde yıkama ve giyim gibi mekanik etkilerden doğan sürtünme sonucu. GİRİŞ Banu AKKIŞ Örmecilik.1. Bu çalışmada kullanılan numuneler için may dönmesi testi sonuçları da değerlendirilmiştir. Bu çalışmada amacımız yuvarlak örme makinelerinde üretilen süprem. nem ve ısı transferini doğrudan etkilemektedir.

may dönmeleri. GİRİŞ Banu AKKIŞ Yapılan çalışmalara ilave olarak ORZE Tekstil bünyesinde üretilen örme kumaşların.1. ilmek sıklıkları. 3 . patlama mukavemetleri ve hava geçirgenliği özellikleri bu çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. pilling davranışları. boyutsal değişimleri.

kumaş genişliğinin azaldığı sonucuna varılmıştır. kumaş örülürken iplik besleme. (1994). Daha sonra örülen kumaşlar kuru ve yaş olarak relaks edilmiştir.2. Şentürk. iplik besleme gecikmesi. bu araştırmada pamuk ipliğinden ribana örgüler düz makinada örülmüştür. fazla kopuşlar şeklinde sıralanmıştır. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Banu AKKIŞ 2. Bu çalışmalar hakkında sırasıyla bilgiler verilmiştir. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Bu bölümde yuvarlak örme kumaşlar ve örmecilik konusunda daha önce yapılan çalışmalar hakkında kısa bilgiler verilmiştir. yedek parça bekleme. iplik değişimi. Örgü kumaşı kuru ve yaş relaks edildiğinde değişik miktarlarda boyutsal değişime uğrayarak metrekare gramajının artış yönünde değişimi göz önünde bulundurularak. makine mekanik ayarlarının yapılması gerektiği belirtilmektedir. kumaş çekme miktarı ve iplik durumuna göre. Bu çalışmalarda örme kumaşlar değişik yönlerden incelenmiştir. (1991). T. eleman yetersizliği. Yuvarlak örme makinasının performansını etkileyen parametreleri sipariş olmaması. makine ayarsızlığı. Bu relaks edilen kumaşların ağırlık. bu çalışma sırasında örmecilik ve örme makinalarından bahsedilmekle birlikte yuvarlak örme makinelerinin performansını etkileyen parametreler incelenmiştir. terbiye işlemleri esnasında mamul hale getirilirken yuvarlak örme makinelerinin 4 . mamul kumaşın kullanılacağı yer göz önünde bulundurularak kullanım miktarının buna göre ayarlanması gerektiği söylemektedir. kumaş kalınlığı gibi değerleri incelenmiştir. Göde. Kuru relaks olmuş kumaş kalınlığın yaş relaks olmuş kumaş kalınlığından daha az olduğu gösterilmiştir. Yapılan literatür taraması sonucunda örmecilik hakkında yapılan çalışmalar incelenmiştir. Tüm bu faktörlerin minimuma indirilmesi durumunda performansının arttırılacağı savunulmuştur. örgü genişliği. örgü boyu. mekanik arıza. elektronik ve mekanik arıza için eleman bekleme. Yaş relaks işlemi uygulanmış kumaşın %15 gibi bir yüzde ile çekmesi. mamul kumaşta istenilen gramajı yakalamak için. A. Örgü kumaş. Kumaşların kuru ve yaş relaks olduktan sonra gramaj ağırlığının arttığı.

en iyi sonuçları ham RL-pelüşlü örgü ve en kötü sonuçları da ham RL-lakost örgü vermiştir. RL-süprem. su geçirgenlikleri. büküm. Ahmadcanov. RL-lakost. (1995). en iyi sonuçları ham RL-pelüşlü örgünün ve en kötü sonuçları da ham RL-süprem örgünün verdiği 5 . K. Patlama mukavemeti değerinde en yüksek değer ham RL-astarlı örgü ve en düşük değerde ham pelüşlü örgüde olduğu belirtilmiştir. Abrasion mukavemeti değerlerinde. Buna göre ilmek sıklıklarında ve en büzülmelerinde RL tek katlı örgülerin RR-RİB çift katlı örgülere göre büyük değerlerde olduğu savunulmuştur. boyutsal değerlerdir. en düşük de mamul RL-pelüşlü örgüde olduğu belirtilmiştir. düz örme makinasında örülen RL tek katlı (süprem) ve RR-RİB (ribana) örgü yapıları esas alınarak. bu çalışmada.2. hava geçirgenlikleri. Genel olarak olgunluk değeri iyi olan pamuklarda boyamanın iyi sonuç verdiği görülmüştür. H. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Banu AKKIŞ ramöz makinasında. Ayrıca neps miktarının da mukavemeti olumsuz olarak etkilediğini. G. düzgünsüzlük. Bu kumaşlar ham ve mamul olarak incelenmiştir. mukavemet değerleri. Değerli. (1994). değişik partilerden olmak üzere 12 tip pamuk ipliğinin numara. pillingleşme seviyesi ve eğilme rijitlikleri araştırılmıştır. olgunluk ve lif uzunluğu değerlerini inceleyerek. Eğilme rijitliği değerlerinde. İplik özellikleri içinse kısa elyaf oranı arttıkça büküm katsayısının da attığı iplik numara değişiminin yükseldiği. efektif uzunluğun artışı ile kopma uzunluğu değerinin arttığı sonucuna varılmıştır. en düşük de mamul RL-astarlı örgüde olduğu belirtilmiştir. üzerinde farklı sıklık ayarlarında elde edilen kumaş yapılarının fiziksel özelliklerini incelemiştir. mukavemet değerlerinin kötüleştiği belirtilmiştir. yaş relaks çekme miktarı olan %15’in altına germe miktarının düşürülmemesi gerektiği de belirtilmektedir. Yıldırım. boy uzunluğunda ve boy % büzülmelerinde RR-RİB çift katlı örgülerin daha büyük değerlerde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Boyalı numunelerin renklerindeki açıklık koyuluk ve gri skala değerleri datacolorda ölçülmüştür. İncelenen kumaş özellikleri ilmek sıklıkları. düzgünsüzlüğün arttığı. kalınlıkları. Hava geçirgenlik değerinin en yüksek ham RL-süprem kumaşta. yuvarlak çorap makinasında ördükten sonra reaktif boya ile boyamıştır. mukavemet. RL-pelüşlü örgülerin. Gramaj. (1995). ağırlık. kumaş genişliğinde. Su geçirgenlik değerinin en yüksek ham RL-astarlı örgü kumaşta.

ilmek iplik uzunluğuyla arttığı belirtilmektedir. bu çalışmada triko sanayinde yaygın olarak kullanılan yün/akrilik ve yün/polyester karışımlı örgülerin boyutsal özellikleri ayrıntılı olarak incelenmiştir. (2000). Tüm örgülerde tüm relaks işlemleri aşamalarında. L. yuvarlak örme makinalarında pamuk ve pamuk/elastan karışımı düz ve ribana örgüler üretilip ayrı bir bölümde incelemiştir. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Banu AKKIŞ vurgulanmıştır. Yün/akrilik ve yün/polyester karışımı örgülerde. F. %50/50 ve %19/81 karışım oranları. değişik sıklıklarda düz ve ribana örgülerde örülerek. Değişik karışım içeren örme iplikleri. Örgülerde görülen boyutsal değişmeler incelenmiştir. (1995). Önal. kumaşlara relaks işlemleri uygulamıştır. Çalışma sırasında yaygın olarak kullanılan örme kumaş yapılarının pillingya etkisi incelenerek. Yuvarlak örme makinasında örülen pamuk/elastan karışımı düz ve ribana örgülerde ise boyuna ve enine örgü boyu değişimlerinin negatif yönde. süprem. Çeken. 6 . Ayrıca pamuklu örme kumaşlarda yıkama sonrası oluşan boyutsal çekmeleri iyileştirme amacıyla. ilmek genişliğinin.2. ilmek iplik uzunluğu arttıkça ilmek yüksekliğinin de arttığı savunulmuştur. %100 pamuklu örgülere yarı yarıya elastomer ipliklerin katılması. en kötü değerlerin de ham ve mamul pelüşlü örgüde gözlemlendiği belirtilmiştir. %100 pamuk ve %50/50 pamuk-polyester karışımı liflerden eğrilmiş ring ve OE Rotor kumaşların (lakost. boyuna değişimin enine değişimden fazla gerçekleştiği savunulmuştur. Genel olarak boyuna ve enine yönde boyut değişimleri için yün/akrilik karışımları için %35/65. pillinglarına ve aşınma dayanımlarına etki eden parametreler incelenmiştir. %100 yünlü örgülerde. iki iplik) boyutsal değişimlerine. pamuklu örgülerde yaş işlemlerden sonra görülen deformasyonu olumlu yönde etkilediği ve mamule elastikiyet kazandırdığı da belirtilmiştir. Tüm örme kumaşlarda her relaks işlemi aşamasında. günlük kullanımda zaman içinde ortaya çıkan bu kumaş hatalarını en aza indirgeyen malzeme özelliklerini belirlemek hedeflenmiştir. ilmek yüksekliği değerlerinin birbirine yakın değerlerde ve yaklaşık olarak bir doğru üzerinde yer aldığı belirtilmiştir. bu çalışmada. yün/polyester karışımlarda da %50/50 ve %85/15 karışım oranları tavsiye edilmiştir. Pilling değerinde en iyi değerlerin mamul RL-lakost. yün/akrilik ve yün/polyester karışımlara göre boyuna değişimin fazla olduğu savunulmuştur.

Bu artışlar tam rahatlama konumunda en üst seviyeye ulaştığı belirlenmiştir. (2003). ribana ve interlok kumaşlar üzerinde. bazı lif. Hazırlanan numuneler. test cihazlarının pilling üzerindeki etkisi incelenmiştir. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Banu AKKIŞ Yüksek. iplik tipi. İncelenen parametreler. lif karışım oranı. iplik ve kumaş parametreleriyle. ICI Pilling Box test cihazı en iyimser sonuçları vermiştir. D. Çalışmanın ikinci kısmında ise. elastomerik elyaf ve boya . 2*1 ve 2*2 ribana örgülü kumaşlarda düştüğü belirlenmiştir. iplik bükümü. M. Araştırmanın tümünde ilmek yoğunlu artışına paralel olarak gramajlarda artış meydana gelmiştir. ICI Pilling Box test cihazının diğer cihazlara göre bazı parametreler için farklı sonuçlar verdiği görülmüştür. Soyaslan. Yapılan testlerle pilling performansına etki eden parametreler saptanmaya çalışılmış ve söz konusu cihazların hangi parametrelere karşı hassas oldukları belirlenmeye çalışılmıştır. % 100 pamuk. iki adet süprem kumaştan dört adet T-shirt dikilerek giyim denemeleri yapılmış ve her üç test cihazından elde edilen sonuçlar ile giyim denemeleri karşılaştırılmıştır. Örülen kumaşlar yaş ve kuru relaks edilmiştir. Martindale test cihazı en kötümser sonuçları verirken. çalışmanın birinci kısmında. Ribana kumaşlarda çekim miktarının artması ile kumaş enlerinde daralma olduğu belirtilmiştir.2. 63/37 pamuk/polyester ve pamuk/ poliester /elastan karışımlarından oluşmuş süprem. Rahatlama işlemi sonucunda kumaş kalınlığı 1*1 ribana kumaşlarda arttığı. kumaş konstrüksiyonu. (2001). İlmek iplik uzunluğu artıkça.terbiye işlemleridir. sanayide en çok kullanılan RTPT. Ribana örgülerde doku çekimi arttıkça ilmek yüksekliğinde artış olduğu belirtilmiştir. ICI Pilling Box ve Martindale test cihazlarında testlere tabii tutulmuştur. Ayrıca kumaş çekim miktarının artmasıyla birlikte kumaş gramajında düşme belirlemiştir. iplik lineer yoğunluğu. bu çalışmada ribana kumaşların elektronik düz makinada farklı ilmek sıklık ve doku çekim değerlerinde üretimleri yapılmıştır. Daha sonra kumaşlara çeşitli fiziksel testler uygulanmış ve ilmek sıklığı ile doku çekimi farklılıklarının kumaş kalitesi üzerine etkileri incelenmiştir. Çalışma sonucunda RTPT ve Martindale test cihazlarının genellikle birbiri ile uyumlu sonuçlar verirken. 7 . Aynı örgüde ilmek yoğunluğunun artması ile ilmek yüksekliğinde azalma olduğunu tespit edilmiştir. ilmek genişliklerinde artış olduğunu belirlenmiştir.

(2006). örüm ve terbiye parametrelerinin etkileri incelenmiştir. (2006). B. gramaj. kumaşın örüldüğü makinenin pus değeri ve uygulanan örüm gramajı ayarının may dönmesine etkisinin incelendiği deneysel bir çalışma sunulmuştur. iplik bükümü. Bu örme kumaşları oluşturan ipliklerinin büküm. mukavemet. boyama terbiye sonrası ve vascatörde yıkama sonrası da may dönmesi değerleri ölçülmüştür. Kahraman. Ayrıca. Örme kumaşlarda kullanılan iplik bükümü. OE Rotor ve penye ring iplikleri kullanılarak belirli gramajlarda süprem ve ribana örgülü kumaşlar üretilmiştir. tüylülük. patlama mukavemeti. Daha sonra örme kumaşların Martindale Pilling Test cihazıyla pilling davranışları incelenmiştir.2. Z. Daha sonra kumaşlara yaş ve kuru relaks (rahatlama) işlemleri uygulanmıştır. kalınlık değerleri tespit edilmiş olup. kopma mukavemeti. örme makineleri ve örmecilik alanında yapılan diğer çalışmalar hakkında bilgiler verilmiştir. bu değerlerin may dönmesi ile aralarında bulunan ilişkiler incelenmiştir. gramaj. Lif karışım oranı. Çalışmanın ikinci kısmında on farklı örme kumaştan t-shirt dikilerek giyim denemeleri yapılmış ve test cihazından elde edilen sonuçlar ile giyim denemeleri karşılaştırılmıştır. ilmek iplik uzunluğu. ilmek sıklığı. çalışmanın amacı yuvarlak örgü ile elde edilmiş süprem kumaşlardaki örgü dönmesine iplik üretim teknolojilerinin. (2006). (2007). kumaş konstrüksiyonu. iplik tipi. yırtılma mukavemeti ve elastikiyet özellikleri incelenmiştir. sürtünme gibi temel özellikleri laboratuar test cihazlarıyla tespit edilmiştir. tez çalışması kapsamında yuvarlak örme makinelerinde. kumaşların sıra ve çubuk sıklığı. A. elastomerik elyaf ve bitim işlemlerinin kumaşlara etkisi incelenmiştir. Bu kumaşların. yaş relakse. Turgay. S. iplik büküm 8 . bu çalışmada süprem örme kumaşlardaki may dönmesi miktarına bazı iplik. Relakse işlemlerinin may dönmesine etkisini inceleyebilmek amacıyla kumaşlar kuru relakse. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Banu AKKIŞ Erkoç. örme yüzeyleri. en. Ayrıca terbiye işlemleri sırasında kumaşa verilen çaprazlama işleminin may dönmesi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Değirmenci. yıkama relaksesi. pilling. Ayrıca çalışma sırasında örme iplikleri. çalışmanın birinci kısmında sektörde kullanımı oldukça yaygın olan çeşitli yapılarda örme kumaşların (özellikle farklı lif ve iplik çeşitleri dikkate alınarak) temini sağlanmıştır.

9 .2. elastik iplik eklenmesinin ve boyamanın nasıl etkilediğinin araştırılması şeklinde özetlenmiştir. kumaş ağırlığının. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Banu AKKIŞ yönünün. Yapılan testler sonucunda incelenen parametrelerin örgü dönmesi üzerinde etkili olduğu saptanmıştır.

Örme işlemi şiş. eğer kumaş boyunca ilmek yaparak birbirine bağlanıyorsa bu sisteme de çözgülü örme sistemi denmektedir. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Örme en genel haliyle. iç giyim. İngilizce “Knitting”. Çözgülü örme sisteminde ise kumaş çözgü yönünde bir dizi ipliğin birbiriyle bağlantı yapması sonucu oluşmaktadır. iplikten ilmek oluşturulması ve bu ilmeklerin birbirine bağlanması işlemidir. dış giyim. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ 3. Örmeciliğin Tarihi Gelişimi Örmeciliğin insanoğlunun örtünme ihtiyacı hissedildiği zamanda başladığı ve günümüze kadar toplumların zevk ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştiği söylenebilir. Türkçe de ‘Örme” karşılığı olarak. 3. Atkı örme sisteminde kumaş tek tek bir ipliğin kendi arasında bağlantı kurmasıyla oluşmaktadır. Örme işleminde iplikler örülen kumaş genişliğince ilmek yapıyorsa bu sisteme atkılı örme sistemi.3. Örmecilik. latinceden “Triko”. iğne gibi özel araçlar kullanılarak ilmek oluşturulmasıyla ve bu ilmeğin de daha önce oluşmuş ilmeklere bağlanmasıyla elde edilen kumaşlara örme veya triko kumaşlar da denilmektedir. Fransızca “Mille”.1. keçeleştirme (Nonwoven). şeklinde tanımlanmıştır. Örme işleminin dolayısıyla örme dokularının ortaya çıkması. Kapsam itibariyle örmecilik bugün çok geniş bir tabana yayılmış olup. tığ. deyimleri dünyada kullanılmaktadır. 10 . teknik ifade ile tek veya çözgülü ipliklerin örücü ve yardımcı elemanlar vasıtasıyla temel örgü elemanları haline getirilmesi. dikişli örme (Nawirk) gibi yüzeysel ve doku oluşturma teknikleriyle yakın işlem birliğinin mevcut ve uygulanır olduğuna da işaret etmek gerekir. bunlar arasında da yan yana ve boylamasına bağlantılar oluşturması ile bir tekstil yüzeyi ve dokusu elde etme işlemi olarak da değerlendirilebilir. Buna ek olarak örmenin dokuma. insanlığın ilk ilkel teknik uğraşıyla çağdaş kökenli olduğu kabul edilmektedir. dekorasyon ve çeşitli teknik amaçlar ve tıpta kullanılabilmektedir (Yakartepe. 1998). Almanca “Stick” ve “Wirk’.

yy da örülmüş eşyaya karşı talebin hızla artışı örmenin mekanikleşmesi için itici bir güç olmuştur (Erkoç. XVI. 1475-1524 yılları arasında aynı kentte örücülerden “Haubenstricker” olarak söz edilmektedir. Makinenin her bir ilmek için ayrı bir iğnesi vardır. 1805 yılında JUSEPH MARİE JACOUARD tarafından bulunan kart kontrolü kumanda donatımının gelişmeside yeni dönemin ilk basamağı olmuştur. 1853 yılında Matthew TAWSAND tarafından kancalı örme iğnesi geliştirilmiştir. 2006). tığ. Bu kanıtlar XİV. Çalışması dokuma tezgahına oranla çok daha karmaşık olan bu makine pedal ve kasnakla çalışan ve dakikada 600 ilmek atarak şaşırtıcı bir hızla örgü yaptığı belirtilmiştir. yüzyıldan başlayarak örgü işi giyim eşyalarının yaygın olarak üretildiğini göstermektedir (Tasmacı. Almanya’nın Frankfurt kentinde eski kayıtlarda 1365’de “Örgücü Katherine” adlı bir kadının ve 1484’de “Örgücü Hans” adlı bir erkeğin adına rastlanmaktadır. 1998).Ö. mil adlarıyla tanıdığımız araçları kullandığı belirtilmektedir. 1857 yılında da Arthur PAPET bu iğneyle donatılmış ilk düz örme 11 . 1500’de ressam Stoss tarafından yapılmış olan dinsel nitelikli başka bir Çizelgeda da Meryem Ana’nın çatallı bir iğnesi ile geniş ilmekli bir file işi örgü yaptığı görülmektedir. Örülen yüzeylerin kenarlarının dikilmesiyle çorap elde ediliyordu. LEE makinası için Kraliçe Elizabeth veya Kral I. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ Değişik kaynaklar M.3. Almanya’daki buxtehuder kilisesinin mihrabi için 1405’de ressam Betram tarafından yapılmış bir tabloda Meryem Ana’nın elindeki dört örgü şişi ile dizi dibinde oynamakta olan küçük Hazreti İsa için bir elbise ördüğü görülmektedir. Örgüden yapılmış giyim eşyalarının geçmişi oldukça eskiye gitmektedir. İlk örgü makinasının 1589’da İngiltere’de Notthingham yakınındaki Culverton köyünün papazı olan William LEE tarafından bulunduğu iddia edilmektedir. Başlangıçta yalnız düz yüzeyler üretilmiştir. 1998). Zamanla Lee belirli biçimlerde parçaların örülebilmesine olanak sağlayan bir sistem geliştirdiği belirtilmektedir (Tasmacı. James’den kendisine tekel sağlayan bir patent aldığı bilinmekte. 5-6 yy arasında ve Orta Asya Türkleri ve Mısırlılar tarafından aynı zamanlarda ortaya çıkarıldığı kaydedilmekte ve ayrıca örücü ilk elemanın da bugün hala kullanılan basit şiş.

Birinci dünya savaşından sonra hızla ortaya çıkarılan yapay elyaf ve ipliklerinde etkisiyle örme makineleri. Son otuz yılda elektronik sanayinin de süratle gelişmesi ve her alana kadar yayılması örmeciliğe de yansımıştır. yeni örme metodları ve örgü örme üniteleri. Optik okuyucular ve renk seçiciler sayesinde desenlendirme alanına da giren elektronik çok geniş desenlendirme kolaylığı ve çeşitliliği sağlamış ve yüzey doku kalitesi yönünden de verimli ufuklar açmıştır. 1963 yılında Issac W. zincirlerle otomatik olarak daha sonra aynı prensiple mekanik kart kontrollü olarak gerçekleştirilmiştir. 1998). Çeşitli otomatik kontrol ve güvenlik donatımlarının yanı sıra ikaz sistemleri hala payını azaltmış ve üretimin artmasına yol açmıştır. Böylece örmecilik ile zamanından beri dokuma ile rekabetine ilave olarak şimdi kendi bünyesinde olan örme metodlar. çalışmalar örme makinelerinin gelişmesine ve üretim hızlarının arttırılmasına kaymıştır. Önceleri elle verilen hareketlerle gerçekleştirilen desenler. LAMB tarafından düz örme makineleri ekonomik üretken hale getirilmiştir (Erkoç. 1967 yılında örme teknolojisindeki güvenirlik ve gelişim doruğa ulaşmıştır. Bu dönemde dokumacılığın giderek ortadan kalkacağı ve yerine örmeciliğin alacağı ileri sürülmeye başlandı. İkinci dünya savaşından sonra yeni bir sıçrama ile son yılların hızlı gelişmeleri: hem mekanik. hem elektronik esasa dayalı olarak meydana gelmesi bu alandaki gelişmeleri arttırmıştır. Bu dönemde sentetik elyaftan yapılan ipliklerdeki gelişme örme makinelerinin yayılmasına büyük ölçüde yardımcı olmuş ve örme teknolojisi dokumanın rakipsiz sayıldığı erkek üst giysisi alanını ele geçirmeye başlamıştır.3. Dokunmuş kumaşların arka plana itilmesi dokuma makineleri üzerindeki çalışmaları da olumsuz etkilemiş. arasındaki amansız çekişmeyle da daha çok gelişmeye elverişli bir kimlik kazanmıştır (Tasmacı. Düz örme makinelerinde en büyük gelişme kumanda donatımında olmuştur. 12 . dolayısıyla da örmecilik endüstrisi süratle gelişmiştir. 2006). Örme tekniği ile kumaş üretimi 1950 ve 1960’lı yıllarda artmaya başladı ve buna paralel olarak ta örme makineleri geliştirildi. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ makinesini yapmıştır.

örücü iğne ve yardımcı elemanlar vasıtası ile ilmekler haline getirilmesi ve bunlar arasında da yan yana (enine yönde) ve boylamasına bağlantılar oluşturulması ile bir tekstil yüzeyi elde etme işlemidir. piyasa araştırmaları. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ Ancak 1975 yılında dokunmuş kumaşlar yeniden önem kazanmaya başlamış. 1998). “Örmecilik” ise. Tekstil yüzeyleri arasında 1970 yılına kadar %11 yer tutan örme dokular. Örme kumaşları kullanılan iplik özellikleri.3. Dokuma 13 .2. 3. elde edilen yapısı da diğer tekstil yüzeylerine göre boyut stabilitesi yönünden daha esnek ve elastiktir. birbirine dik iki iplik sistemi olan çözgü ve atkı ipliklerinin birbirlerinin üstünden ve altından geçerek kenetlenmesi ile aynı düzlemde bir tekstil yüzeyi oluşturmalarına dokuma denir. Ayrıca. Ayrıca yumuşak ve dolgun bir yapıya da sahiptirler. sonraki yıllarda hızlı bir gelişmeyle %17’e çıkmıştır (Tasmacı. Örme Kumaşlar ile Dokuma Kumaşların Karşılaştırılması El veya mekanik yöntemlerle. Örme kumaşlar dokuma kumaşlardan daha hızlı üretim özelliğine sahip olmasına rağmen. Örme kumaşlar ipliklere ilmek formu verilerek örüldüğü için örme kumaşın örtme faktörü. Örme işlemi dokuma işleminden çok daha hızlı yapılabilmekte ve tek iplikli örme makinelerinde ürün cinsi değişimi. uygulama yapılan makine özellikleri olarak diğer tekstil dokuları ve malzemelerine göre farklı bir yapı gösterdiği gibi. ev kadınlarının yeniden dokunmuş ürünlere yönelmesi sonucunda dokumacılık kaybettiği pazarları yeniden kazanmaya başlamıştır. dokuma kumaşın örtme faktörüne göre daha düşüktür. Buradan çıkan ürünlere de “dokuma kumaş” denilmektedir. 1998). ipliklerin tek başına. örme kumaş fiyatlarının dokuma kumaşlarla hemen hemen aynı olduğunu ve hatta % 12 oranlarında daha da yüksek olduğunu göstermektedir (Yakartepe. küçük partiler üretmek imkanı ve kısa zamanda mal teslim edebilmek de örme sanayinin önemli diğer bir avantajıdır. Buradan çıkan kumaşlara da “örme kumaşlar” denilmektedir. ya da topluca çözgülü olarak. yani kumaş tipi değişimi çok daha kısa sürede yapılabilmektedir.

çözgülü örme makinelerinde sentetik iplikler daha çok kullanılmaktadır. Dokumada kullanılan iplikler örmeye göre çözgüde daha sert bükümlü. 1998). viskon. çözgü bağlama.4. 1998).3. Bu yatırımında rantabl olması için hizmet vereceği dokuma makinesi sayısının belli bir miktarın altında olmaması gerekir. Örme kumaş üretiminde örme makinesi tip ayrımı yapılmadığında her çeşit ipliğin kullanılabildiği görülür. polyester vs.) kullanma olanağı vardır. tahar gibi işlemler yapılması gereklidir. örme kumaşlar. Çözgülü örmede ön hazırlık işlemleri bazı farklarla dokumacılıktaki ön işlemlere benzer. haşıl. Örme kumaşlar tüm ısı yalıtımının temeli olan hareketsiz havayı hacimli olmaları ve ilmek yapıları nedeniyle bünyelerinde bulundurdukları için soğuk hava şartlarında sıcak tutabilirler (Yakartepe. Örme iplikleri genel olarak yumuşak. Çözgülü örmecilikte de çözgü ve atkı hazırlama. Örmecilikte Kullanılan İplikler ve Özellikleri Dokuma kumaş üretiminde dokuma makinesi tiplerinde hemen hemen her çeşit iplik (pamuk. özel makineler ve oldukça büyük alan gerektirmektedir. atkı örmede (tek iplikli örme) ve çözgülü örmede ayrı ayrı değerlendirilmelidir. sürtünmeye dayanıklı olması gereken ipliklerdir (Candan. atkıda ise hemen hemen örme ile aynı karakterde olmaları yeterli olabilir. 3. Bu nedenle ilk yatırımı 14 . çözgü bağlama. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ kumaşlar kadar örtme özelliği yoksa da. Ancak örneğin düz örme (triko) makinelerinde akrilik iplikler. aynı metretül ağırlığına sahip dokuma kumaşlardan daha iyi yalıtım sağlar. Makine örmeciliğinde hazırlık işlemleri. yuvarlak örme makinelerinde pamuk iplikler. Bu da dokuma makinesinden ayrı olarak önemli bir yatırım gerektirir.3. Bu da dokumacılıkta küçük işletmelerin ve atölye tipi çalışmanın giderek kaybolmasına neden olmuştur. Örneğin özellikle pamuklu dokumalarda yapılması gerekli olan çözgü haşıllama işlemi. 3. tahar gibi işlemler vardır. az bükümlü. Kumaş Üretimi için Ön Hazırlık İşlemleri Dokumacılıkta kumaş üretimi öncesi çözgü ve atkı hazırlama.

Sadece gerektiği zaman bobin aktarma ve bu işlem sırasında parafinleme yapılmaktadır.6. Desenlendirme Olanakları Dokumada eksantrikli. kumaş enlerinde çalışılabilmektedir.b. Özellikle çözgülü örmede kumaş üretimi bilinen en hızlı kumaş üretim tekniğidir (3000-3500 sıra/dak. gerek düz örme (triko) de gerekse yuvarlak örme de tek makineyle bile çalışmak mümkündür. taharın ve sıklık ayarlarının vb. 1998). Ancak yinede kumaş üretim hızı örmeye göre düşüktür. Küçük partiler üretmek ve kısa zamanda teslim etmekte örme kumaşların avantajıdır. Bu hızda 300-330 cm. Bu nedenle atkı örmecilikte. atkı örmeciliğine göre yeteri kadar yaygınlaşmamıştır. Örme kumaş üretiminde de jakar tekniğinin örme makinelerine uygulanmasıyla desenlendirme olanakları dokumadaki gibi zenginleştiği ve ayrıca özel aktarma desenleri v. yöntemlerle daha da gelişmiştir (Yakartepe. Kumaş Tipi Değişimi ve Çeşitlilik Yelpazesi Dokumada kumaş tipi ve çeşidinin dokuma makinesinde değişimi oldukça zahmetli ve zaman alıcı bir iştir. armürlü ve jakarlı desenlendirme ve kumanda tertibatlarıyla sonsuz denecek kadar desenlendirme olanakları vardır.3. 3. Kumaş tipi değişimi için çözgünün.7. değişmesi gerekir.). 3.5. Kumaş Üretim Hızı ve Miktarı Dokuma kumaşlarda yeni teknolojiler ve bilgisayar desteğiyle dakikada 18002000 mt. Belki de sadece bu nedenle ülkemizde çözgülü örmecilik. 3. Bu işlemler otomatik makinelerde yapılarak kolaylaştırılmaya ve zaman kazanılmaya çalışılmaktadır. atkı atma hızlarına ulaşılmıştır. Örme kumaş üretimi dokumaya göre daha hızlıdır. Atkı örmecilikte ise bu ön işlemlerin hiç biri yoktur. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ yüksektir. 15 .

atkılı örme ve çözgülü örme (Marmaralı. Aşağıda dokuma. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ Örme sanayinde triko (düz) ve yuvarlak örme makinelerinde örgü ve kumaş tipi değişimi dokumaya göre çok daha kısa sürede yapılabilmekte. Hacimli yapıları ve esneklikleri nedeniyle pastalda fazla kat atılmasına uygun değildir (Yakartepe. Birçok çeşidinde kesim kenarlarından kıvrılma eğilimi vardır.1. Konfeksiyonda Kesim Özellikleri Dokuma kumaşlar stabil yapıya sahip oldukları için daha kolay pastal atılır ve kesim yapılır. 1998). 2004) 16 . Kesim kenarlarında kıvrılma görülmez. Uzama ve elastikiyetleri özel kumaşlar dışında ihmal edilecek kadar az olduğu için kumaşı dinlendirme.3. Pastal atılırken kumaşın esnetilmemesine çok dikkat edilir. a) Dokuma b) Atkılı örme c) Çözgülü örme Şekil 3. pastalı bekletme gibi ara işlemler gerekmez. 3. atkılı ve çözgülü örme kumaşların şematik olarak yapısal farklılıkları görülmektedir. Dokuma.8. ancak çözgülü örmecilikte bu işlem dokumadan bazen biraz daha uzun sürede olabilmektedir. Düz ve yuvarlak örme kumaşlar esnek bir yapıya sahip oldukları için çoğu zaman kesimden önce dinlendirilmeleri veya pastal halinde bir müddet bekletilmeleri gerekir.

2. çift iğne yataklı RR yapılar ve yine iki ucu kancalı iğnelerin kullanıldığı çift plakalı LL yapılardır.8m. Düz örme makinelerinde elde edilen yüzeyler üç farklı yapıdadırlar. Bunlar.3. Örmeciliğin sınıflandırılması (www. Örmeciliğin Sınıflandırılması Örme teknolojisine ait kapsamlı bir sınıflandırma Şekil 3.2’de gösterilmiştir. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ 3. tek iğne yataklı makinelerde elde edilen RL yapılar. Şekil 3. Doku oluşumu sırasında ilmeklerin bağlanması işlemi dikey ya da yatay doğrultuda yapılabilir. Örmeciliğin tek bir yönde hareket eden bir tek iplik veya bir grup iplik ile kumaş oluşturma işlemi olduğu belirtilmişti.9.textil.com. Buna göre de örme yapılar sırasıyla atkılı veya çözgülü olarak adlandırıldığı ifade edilmişti. 2006) 17 .

4.9.1 Atkı Örmeciliği Sürekli olarak beslenen tek bir iplikten enine yönde ilmek sıraları oluşturulur (Şekil 3. Şekil 3. Burada iğneler toplu halde hareket etmektedir. birbirlerine boyuna yönde oluşturdukları ilmeklerle bağlanarak bir tekstil yüzeyi oluştururlar (Şekil 3. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ 3.2 Çözgü Örmeciliği Birbirine paralel olarak dizilmiş bir grup çözgü ipliği. Bağımsız iğne hareketi vardır. Çözgü örmeciliği (Marmaralı. 2004) 3. Şekil 3.3.9. 2004) 18 .3. Düz ve Yuvarlak Örme makinelerinde Atkılı örme (Marmaralı.4).3).

ilmek.5). En önemlileri ve esas örgü bağlantısını sağlayan ise ilmektir. Şekil 3. Diğer askı ve atlama iplik hareket şekilleri ise yalnız başlarına bir doku oluşturamadıklarından. 19 . stabilite ve tutum değişikliklerine etki ederler. Fakat diğer ilmekler ile bağlantı yapmadan bir doku meydana getirmesi de söz konusu değildir. İlmeğin diğer alttaki ve üstteki ilmekler ile bağlantısında ayak ve baş kısmı dörder yerde olmak üzere sekiz bağlantı yeri vardır (Şekil 3. şekil. atkı örme kumaşlara göre çok farklı özelliklere sahiptir.5’de ilmek fiyongu. yani bağlanmamış bir ilmek şekli ve bunun kısımları belirtilmiştir. b) Trikot (çözgü otomat) çözgülü örme kumaşları olarak iki sınıfa ayrılabilir. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ Birçok ipliğin yan yana çözgü haline gelmesi ve bunlarında kendi aralarında bağlantılı olarak her bir iğne üzerinde ilmek oluşturması ile yüzeyi elde etme tekniğine çözgülü örme. buradan elde edilen kumaşlara da çözgülü örme kumaşlar denilmektedir. 3.3 Örmecilikte İlmek Oluşumu Bir örme yüzeyinin (dokusunun) oluşabilmesi için ipliğe iğne yardımı ile iğnenin hareketine göre verilebilen şekiller üç tanedir. Çözgülü örme kumaşlar.3. ancak ilmek ile birlikte yapılarak örgünün yapısına ve yüzeyine. Örme ve desenlendirme teknikleri atkı yönlü (tek iplikli) örmelerden çok farklı olduğu için birçok özellikleri de atkı örmeden (tek iplikli örme) değişiktir (Yakartepe. Bu nedenle çözgülü örme kumaşları. İlmeksiz bir örme dokusu oluşturmak mümkün değildir. askı ve atlamadır.1998). görünüm. Çözgülü örme kumaşlar raşel ve trikot (çözgü otomat) çözgülü örme makinelerinde elde edilir.9. Yalnız bir tek itmek örgünün yani dokunun en küçük ünitesidir. Bunlar. a) Raşel çözgülü örme kumaşları. Özellikle boyutsal stabilite ve esneklik açısından daha çok dokuma kumaşlara benzerler.

genel anlamıyla jarse kumaşa karşılıktır Şekil 3.6. 20 . İlmeğin kısımları ve oluşumu 3.10. b) Açık en ya da tüp şeklinde (tubular) üretilebilen bir kumaştır. d) Hem boyuna hem de enine esner fakat diğer kumaşlara nazaran en düşük esneme özelliğine sahiptir. c) Diğer örme kumaşlara göre daha geniş enler elde etmek mümkündür.5. Süprem Örgü Yuvarlak örme makinelerinde tek iğne yatağından elde edilen RL düz örgülü kumaşlara Türkiye örme piyasasında kullanılan süprem terimi. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ Şekil 3.10. Süprem (Jarse) Örgü Yapısı (Yakartepe. Temel Örgü Yapıları 3.3.1998) Özellikle yazlık spor giyimde ve iç çamaşırında geniş kullanım alanına sahip olan bu kumaşın genel özellikleri şunlardır: a) Ön ve arka yüzü farklı görünüştedir.1.

o) Kesim ve dikim işlemi esneme özelliğinden dolayı problemlidir. m) Örme kumaşın kalınlığı. p) Fazlaca ütü istemez. i) Yanlardan kumaşın arka yüzüne doğru. 1 iğne ve 1 iplik hareketinden meydana gelir (normal örgü raporu yan yana iki iğne ile ve üst üste iki ilmek sırasından oluşur). j) Diğer örgülere göre en düşük desenlendirme imkanına sahiptir. üst ve alttan da örgünün ön yüzüne doğru kıvrılma vardır. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ e) Örgü raporu tek iğne plakasında en az. 2007) 3. kırışıklıklarını kolay kaybederler (www. Ribana Örgü RR-Çift plakalı triko (düz örme). ı) Vücut hareketlerine karşı uyumu. yuvarlak ve çözgülü örme makinelerinde birbirine dik. yani kaçmasına neden olurlar.serkantezel. h) Esnediğinde şekli bozulabilir. kullanılan hammaddenin aynı kalması şartıyla daha düşüktür. 21 .3. n) İnce.tr.edu. g) Boyutsal stabilitesi azdır.10. açılı veya paralel ve karşılıklı çapraz bir şekilde yerleştirilmiş. diğer tek iplikli örme kumaşlara göre esnekliğinin az olması nedeni ile düşüktür. t) Kumaş tek plaka üzerinde oluştuğu için harcanan iplik miktarı en azdır. iki iğne yatağından elde edilen. ö) Kısmen iç giyim ve yaygın olarak yazlık dış giyim sanayinde kullanım alanı bulmuştur. l) İpliğin kopması durumunda bozulan ilmekler.7) olarak bilinmektedir. özellikle görünüm ve elastikiyetleri ile tanınan RR ribana kumaşlar (Şekil 3. hafif açık yapı ile ağır yapılar arasında çeşitlilik gösterirler.2. ilmek halkalarının kaymasına. k) Süprem kumaşın yapısı hacimli olduğu için nem alma özelliği dolayısı ile emiciliği iyidir.

t) Boyuna yönde esneme özelliği düşüktür. e) Yüksek elastikiyet ve sıçrama özelliği vardır.7. Yani çift yüzlüdür. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ Şekil 3. 22 . k) Yalnızca son ilmekten kaçma olabilir. her iki uçta ve kenarlarda düz durma özelliğine sahiptir.1998). en az 2 iğne ve 1 iplik hareketinden meydana gelir (normal. ı) Örme kumaşın her iki tarafındaki ilmek sayıları eşit ise. b) Çift plakalı triko (düz örme). j) Yalnızca son ilmekten dönme yapabilir. Enine yönde esneme özelliği ise yüksektir. Bu nedenle RL süprem kumaşlarda olduğu gibi kenarlarda kıvrılma görülmez. d) Örgü raporu çift plakada oluştuğu için. g) Enine yönde esnemesi düz örgülerden daha fazladır. Ribana örgü yapısı (Yakartepe. esas örgü raporu ise yan yana 2 şer iğne ile üst üste 2 ilmek sırasından oluşur). RR ribana kumaşların genel özellikleri şunlardır: a) Ters L ve yüz R ilmeklerin sayısı eşit ise kumaşın ön ve arka yüzünde aynı görüntüye sahiptir. e) Örgü raporu çift plakada. h) Esneme özelliğinin yüksek olması nedeni ile ribana örme kumaşın vücuda uyum sağlar. yuvarlak ve çözgülü örme makinelerinde üretilen çift katlı örme kumaştır. Kısacası. ön ve arka yüzdeki ilmekler birbirini dengeleyecektir. harcanan iplik miktarı süprem kumaşlara göre daha fazladır.3. Yani. RR ribana örme kumaş kesilen kenarlarından kıvrılmaz.

Ayrıca bu firmaların haroşa makineleri üretim miktarları da oldukça düşüktür. u) İç ve dış giyimde ve özellikle elastikiyeti. o) Dokunmuş ya da farklı türden kumaşların kenarına çeşit olarak uygulanabilir. süprem. vücudu sıcak tutar. r) RL Süprem kumaşlara göre daha yüksek gramajlı kumaşlar elde edilebilir. Haroşa Örgü Tek katlı kumaş üretimi yapan yuvarlak örme makinesinde üretimi yapılır. dengeli ya da dengesiz ribanalar (boyuna R ilmek düzeni) sahip olabilir. p) RR Ribana örme kumaşlar hacimli yapısı ile nem alma özelliği.10. yaka. 3.3. bel kısımlarında lastik örgü olarak geniş bir kullanım alanı bulmuşlardır. s) Enine elastikiyet yüksekliğinden dolayı dairesel konumları düzgündür. ribana ve interlok gibi kumaşlara göre daha az kullanım alanına sahip olması nedeniyle bu makineleri üreten firma sayısı daha azdır. Haroşa yuvarlak örme makinelerinde çift iğne yatağının konumu ribana yuvarlak örme makinelerinden farklı olarak üst üste olan iki silindir şeklindedir. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ 1) Eşit ya da farklı tasarımda. olması istenen kol. dolayısı ile emici özellikleri iyidir. ribana kumaşın kalınlığı süprem kumaşa göre daha kalındır. 23 . Aynı gövde üzerinde iki ucu kancalı olan iğneler iki silindir üzerinde iğne kanalları arasında çeliklerle platinler vasıtasıyla hareket eder (Şekil 3.3.8). Haroşa kumaşların. m) Kullanılan hammaddeler aynı kalmak kaydıyla. n) Düz ya da biçim verilmiş olarak üst giyim örgüsünde kullanılabilir. t) İki örgü tabakası arasında hava tutulduğu için.

com. • Kumaş yapısındaki ilmek kaçığı may boyunca yukarı ve aşağı olmak üzere her iki yönde ilerler. • Kumaş ilk ve son sıralarından sökülebilir. c) Sadece çift plakalı yuvarlak örme makinelerinde üretilebilir. çift yüzlü örme kumaşlardır.4. d) Ön ve arka yüzü pürüzsüzdür. b) Desen ve yüzey dizaynı sınırlıdır. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ ÖN YÜZ HAROŞA ARKA YÜZ Şekil 3.8.textil. 3. Haroşa örgü yapısı (www. birbirine dik ve karşılıklı olarak yerleştirilmiş iki iğne yatağından elde edilen interlok örme kumaşların örgü tekniği ve performans kriterlerine göre başlıca özellikleri şunlardır: a) Ön ve arka yüzde aynı görünüme sahiptir. 24 .8m.10. 2006) Temel kumaş özellikleri şöyle özetlenebilir: • Dengeli. harcanan iplik miktarı en yüksektir. düzgün yüzeyli kumaşlardır ve bu yüzden kenarlarda kıvrılma olmaz. e) Sık bir yapıya sahiptir. • Enine esneklikleri süprem kumaşla aynı. t) Örgü raporu çift plakada ve iki sistemden bir sıra oluşturduğu için. boyuna esneklikleri düz kumaşların yaklaşık iki katıdır. İnterlok Örgü Çift plakalı yuvarlak örme makinelerinde.3.

k) Boyutsal stabilitesi ve şeklini koruma özelliği yüksektir. İki örgü tabakası arasında hava tutulduğu için. yazlık ve kışlık üst giyimlerde geniş bir kullanım alanına sahiptirler (Yakartepe. ön ve arka yüzdeki ilmek sayıları eşit ise. her iki taraftaki ilmekler birbirini dengeleyecek ve tek katlı kumaşlarda olduğu gibi kenarlarda kıvrılma görülmeyecektir. p) İnterlok örme kumaşların. Devamında bu tür makinalarda elde dilen yuvarlak örme kumaşlarda gözlenen kumaş hatalarına kısaca değinilecektir. birbirini takip eden mekiklerde farklı iplik veya renkler kullanılarak çizgili desen elde edilebilir. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ g) Çok ince ya da kaba bir makine inceliğine sahip olabilir. 1998). diğer tek iplikli örme kumaşlara göre daha sıcak tutma özelliğine sahiptirler. j) Yatay yönde sınırlı bir elastikiyet ve esneklik özelliğine sahiptir. RR İnterlok örme kumaşlar. sadece en son örülmüş uçtan dönme yapabilirler.11. 3. l) Diğer tek iplikli örgü kumaşlara göre en yüksek gramajlı örme kumaşlar elde edilebilir. m) Gerilmeye maruz kaldığında ilmek bir kenardan kaçma eğilimi gösterir. s) İç giyim. iğneler üzerinde oluştuğu için ve kullanılan hammaddelerinde aynı kalması kaydı ile üretilen en kalın tek iplikli örme kumaştır. ı) Dikey yönde yatay yöne göre daha yüksek bir elastikiyet ve esneklik özelliğine sahiptir.3. nem alma özelliği iyidir. Örgü raporu en az arka ve önde 2’şer iğne ile üst üste 2 ilmek sırasından oluşur. Örme Makineleri Bu bölümde çalışmamızda kullanılan örme kumaş numunelerinin elde edildiği yuvarlak örme makinelerinden kısaca bahsedilecektir. hacimli yapısı nedeni ile. h) Örgü raporu çift plakada ve karşılıklı. n) Ribana örme kumaşta olduğu gibi. 25 .

Geniş veya dar bir kumaş tüpü oluşturulur. Yuvarlak örme makinelerinde diğer örücü elemanlar da iğnelere uygun olarak dairesel bir şekilde yerleştirilmiştir.mayercie.9’da yuvarlak bir örme makinesinin resmi verilmiştir. Şekil 3.3. örgüye göre iğnelerin seçilmesi.9. İğne sabit olan kilitlerin (iğnelere hareket verilmesi. 2006) 26 . Şekil 3. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ 3.com.1. doku sıklığının ve özelliğinin belirlenmesi.11. kısaca dokunun elde edilmesi atkı örmeciliğinde kilit tertibatı ile sağlanır) örme iğnelerini aşağı-yukarı hareket ettirilmesi ile dönmekte olan iğneler tarafından örme işlemi gerçekleştirilir. Yuvarlak örme makinesi (www. Yuvarlak Örme Makinesi Örme iğnelerinin yan yana ve dairesel bir iğne yatağına dizildiği örme makineleridir. Sabit duran iplik kılavuzlarından iğnelere iplik yatırılır.

iğneler tek tek hareketli prensibi ile çalışırlar ve yuvarlak örme makineleri düz örme makinelerine göre daha hızlı üretim yapabilirler. iplik sabit. üretilen kumaş ve örme makinesinin kullanım üzerinde büyük etkisi vardır. iğne yuvasındaki titreşimi engellenmeli veya en azından azaltılmalıdır. Yuvarlak örme makinelerinde bulunan bir diğer sistem. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ Bu sistemde iplikler örme iğnelerini direkt olarak beslenir. Ancak jakarlı üretimlerinde olduğu gibi. Makine kesinlikle çok sert bir şekilde frenlenmemelidir. Yuvarlak örme makinesinde kumaş. İğnenin. besleyicide makine duruncaya kadar çalışacak iplik rezervi bulunur. Bobin taşıyıcı donanımı makinenin üstünde dairesel formda dizilebildiği gibi makinenin yan tarafına yerleştirilmiş biçimde de bulunabilir. Tahrik sabit bir ivmelenme ile hızlanma ve yavaşlamayı sağlamalıdır. birim zamanda sabit iplik sevk eden iplik rezervli iplik ölçme tertibatlarıdır. İplik kopuşları esnasında örülen hatalı kumaş miktarını azaltmak için yeterli iplik rezervi olan iplik ölçme tertibatları geliştirilmiştir. silindirden dairesel formunda çıkar. Bu durumda iplik veya iğneler zarar görebilir. Yuvarlak örme makineleri. 27 . birim zamanda her bir besleyici için farklı miktarlarda iplik kullanımının söz konusu olduğu durumlarda birim zamanda değişken miktarlarda iplik sevk eden tertibatlar kullanılır. Yuvarlak örgü makinelerinde makine tahriğinin. Kumaşın çekme silindirlerine gelmeden önce katlanmamasına dikkat edilmelidir. Örme makinesi yüksek hızda çalıştığından bobindeki ipliğin tükenmesi durumunda üretimin durmasını ve hataların oluşmasını önlemek için yedek bobin kullanılır. iğne dipçiğinin kılavuzlandığı kam yolu (kanalı) değişebilir nitelikte olmalıdır. Desenin yapısına göre. Daha sonra bir serici vasıtasıyla düz bir form kazanır. İplik kopuşu esnasında. iğne ve platinler için yağlama sistemi takılabilir. Tahrik mekanizmalarının yanı sıra yuvarlak örme makinelerinde iğne ve platin hareketini kontrol eden kamlar da bulunmaktadır.3. Normalde yüksek bir esnekliğe sahip olan yuvarlak örme kumaşlardan örme kumaşlarda esnekliği daha da arttırmak için elastik ipliklerde kullanılmaktadır. İsteğe göre bobin taşıyıcı tertibatına düğüm yoklayıcısı motorlu bir vantilatör.

Tek yataklı örgü makineleri 1. Pus (Çap) : İnç cinsinden makine çapını belirtir. Çift yataklı örgü makineleri şeklinde yapılabilir. İlmek iğnenin ve dolayısı ile ipliğin tam hareketi ile oluşur.3.1998). 28 . 20 Fayn da İnterlok tipi 22 ve 28 Fayn da Süprem makineler mevcuttur (Yakartepe. 14 pusdan 34 pusa kadar değişik puslarda makineler mevcuttur. Fayn arttıkça daha ince numaralardaki iplikleri. Ayrıca tekstil eşyasının ilk kez giyildiği zaman daha iyi bir giyim uygunluğu sağlaması da büyük bir avantajdır. Diğer ilmekler ile birlikte enine ve boyuna bağlantılar ile örme yüzeyinin meydana gelmesinde temel fonksiyonu teşkil eder. Elastik ipliklerinin kullanımı bu iplikleri ihtiva eden giysilerin kullanımı süresince şekillerini muhafaza etmesini ve daha kullanışlı olan kumaşların oluşumunu sağlamıştır. viskon. Yuvarlak örgü makinelerinde çok sık olarak kullanılan bazı terimler: İlmek: Örme iğnelerinin oluşturduğu özel şekilli iplik halkalarından meydana gelen temel şekline veya örme kumaşın temel yapı birimine ilmek adı verilir.54 cm deki) iğne sayısını yani makinenin inceliğini belirtir. Bunu yanı sıra tekstil mamulünü kaynama noktasında muamele etme imkanı sağlanır. pamuk ve pamuk karışımı iplikler. Yuvarlak örme makinelerinde. vücudu sarma ve tüketicilerinin daha rahat giysiye olan istekleridir. Fayn(E): Makinanın en belirgin spesifik özelliklerinden birisi olup bir inçteki(2. kumaş tutumunda ve giyimde belirgin düzgünlük. Fayn azaldıkça daha kalın numaralardaki iplikleri makinede kullanabiliriz. Ayrıca kullanım alanına göre polyester. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ Bunun başlıca sebebi. 16 ve 18 Fayn da Ribana tipi. ipliklerde bu Yuvarlak Örme Makinelerinin Sınıflandırılması 1. spandex gibi elastan içerikli makinelerde kullanılmaktadır. bu tür kumaşların kullanım alanları nedeni ile daha çok kullanılmaktadır.

2. Çift yataklı makinelerde kendi aralarında a) Ribana makineleri b) İnterlok makineleri olarak ikiye ayrılır. Silindir ve kapak iğneleri birbirine 90° dik olarak çalışırlar.3. Ayrıca silindir iğneleri ve kapak iğneleri mevcut olup bu makinelerde platin mevcut değildir. Gerçek anlamda kalite kontrol.1. Ayrıca uygun çelik ve iğne dizilişlerini makineye uygulamak sureti ile değişik tipte desenli kumaşlar elde edilebilir. o kumaşı sattıran en önemli özellikler hatasızlık ve 29 .12. Tekstil sektörü gibi rekabetin yoğun olduğu alanlarda.11. iki. üç iplik türü kumalar yapılır. Bu tip makinelerde piyasa tabiri ile tek katlı kumaşlar olarak adlandırdığımız süprem. 3. Çift Yataklı Yuvarlak Örme Makineleri Bu tip makinelerde silindir ve kapak olarak adlandırdığımız iki adet iğne yatağı vardır. lacoste. kumaşın görünümü ve fiyatı alıcıyı ilk etkileyen faktörler olsa da.11. istenen kaliteyi tutturmak ve kalitenin bozulmasını önlemektir. kaliteyi en yüksek seviyeye çıkarmaktan çok. mamülde yeterli ölçümler yapıldıktan sonra bulunan ortalama değerleri istenen değerlerle karşılaştırmak ve hesaplanan standart sapmanın yeterince küçük olup olmadığını incelemek gerekmektedir.1. bir mamülde önemli sayılan özelliklerin istenen değerlere yakınlık derecesidir. Örme Kumaş Hataları Kalite. Çünkü. Tek Yataklı Örgü Makineleri Bu tip makineler daha önce kısımlarda da anlattığımız gibi tek bir silindir ile örücü kısımlar olarak iğne ve platinlerin mevcut olduğu makinelerdir. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ 3. 3. firmaların varlıklarını sürdürebilmeleri için herşeyden önce kalite standartlarını korumak ve daha sonra yükseltmeleri gerekmektedir.1. Bu durumda bilinçli bir kalite kontrol için.

örme kumaşlarda meydana gelen hatalar.3.12. eğitimli teknik eleman ve personel kullanımına bağlıdır. Örgü çekmesi hem tüketici. hem de üretici açısından önemli bir problem olduğu için üzerinde pek çok araştırma yapılmıştır ve yapılmaya devam edilmektedir. kalitesi yüksek mamul elde edilmesi öncelikle modern makinelerin kullanımına. Üretim hatalarının giderilerek. Üretim sürecinde meydana gelen hataların tümüyle giderilmesi veya engellenmesi mümkün olamayacağından. Örme kumaşlarda karşılaşılan başlıca hatalar şöyle sıralanabilir: 1) Çekme 2) Dönme 3 ) Enine çizgiler 4) Boyuna çizgiler 5) Delik ve yırtıklar 6) Doku düşmesi 7 ) İlmek düşmesi 8 ) Askı veya çift ilmek 9 ) Yağ lekeleri 10 ) Uçuntu 11 ) Kenar bozuklukları 12) Kenar kıvrılması 13 ) Kaçma 14) İlmeklenme (İlmek çekilmesi) 15 ) Pilling 16 ) Elastan iplikle ilgili problemler 17 ) Kumaşta kırıklar 3. Çekme Kullanım sırasında ve özellikle ilk yıkamadan sonra örgü mamulün boyutlarında meydana gelen değişime çekme denir.1. üretim esnasında meydana gelen veya gelmesi mümkün olan hataların önlenmesi veya giderilebilmesi ile mümkündür. örme kumaşın değerinin ve işletmenin veriminin düşmesine ve dolayısıyla maliyetlerin artmasına neden olmaktadır. bir boyutunda genişleme görülse de mamul yüzey alanında küçülme olduğundan çekme adı verilmiştir. Her üretim dalında olduğu gibi. Araştırmacılar örgü çekmesini 2 gruba ayırmışlardır. Bazen mamulün bir boyutunda azalma. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ dayanıklılıktır. hataların minimum seviyeye düşürülmesi konusunda yoğun çaba harcanmalıdır. 30 . Bu nedenle üretimin gerek kalite ve gerekse miktar olarak arttırılabilmesi. kumaş kalitesini olumsuz yönde etkileyerek.

3. örgü yapısı örme şartları. ilmek iplik uzunluğunda meydana gelen değişimin ihmal edilebilir seviyede olduğunu göstermektedir. Araştırmacılar. Kumaştaki boyutsal değişimler üzerinde lif ve iplik özellikleri. Relaksasyon Çekmesi Örme işlemi sırasında. Bu nedenle örgü çekmesinin sadece ilmek iplik uzunluğunun kısalmasından değil. Kumaşın tamamen çektiğinde ulaştığı boyutlara relakse kumaş boyutları denir. Bu çekmelerden ilkinin kumaş giysi haline gelmeden önce tamamen gerçekleşmesi. Bunlar hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse. tamamen çektiğinde kumaş boyutlarının ne olacağı saptanabilmektedir. Relaksasyon öncesi ve sonrasında yapılan ölçümler. ikincisinin ise hiç olmaması istenir.1. ilmek boyutlarındaki değişimlerden kaynaklandığı söylemek mümkündür (Gür. Bu değişikliğe relaksasyon çekmesi ve bu çekmeyi sağlayan işlemlere de relaksasyon işlemleri denilir. 2007). Ancak yapılmış araştırmalar sayesinde. 31 . besleme sistemi tarafından ipliğe ve çekim sistemi sonucu kumaşa uygulanan gerginlikler nedeniyle ilmek şekli değişmiştir. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ Bunlar. İlmek şeklindeki bu değişim örme kumaşa da yansır ve kumaşın şekli ve dolayısıyla boyutları değişir.1. . Her işletmenin şartlarının farklı olduğu ve örme işlemi sırasında kumaşa ne kadar yük uygulandığını ölçen herhangi bir alet bulunmadığı için bir kumaşın ne kadar çekeceğini önceden tespit etmek mümkün değildir.12. 1) Tüm örme kumaşlarda görülen relaksasyon çekmesi 2 ) Sadece yünlü örme kumaşlarda görülen keçeleşme çekmesidir.3. kumaşın gördüğü terbiye işlemleri gibi pek çok faktörün etkisi vardır. Örme işlemi bitip kuvvetler ortadan kalktığında ilmekler doğal şekline dönmeye çalışırlar.Yapılan çalışmalar seyrek örgülerdeki çekmenin daha fazla olduğunu göstermiştir. çekmeyi etkileyen faktörleri ve relakse haldeki boyutları saptayan çeşitli çalışmalar yapmışlardır.

en az 12 saat hareketsiz olarak su içinde bekletilip tekrar kurutulursa. Doyle. Örneğin pamuk. Elastik özelliği sayesinde yün daha az problemlidir. örme ve yaş işlemler sırasında kolayca deforme olabilir. hava geçirgenliği gibi pek çok özelliğini etkilemektedir. Akrilik hidrofobik (az nem alma) özelliği nedeniyle yaş işlem sonucu boyutsal değişimlere en az uğrayan malzemelerden birisidir. aynı ayar değerleri ile. Buna paralel olarak aynı numara. S = Ks ⋅ 1 L2 eşitliği ile verilebileceğini belirtmiştir. relaksasyon işlemlerine kadar deformasyonlar kalıcıdır. a ) Kuru relaksasvon : Makineden alınan kumaş düz bir yüzey üzerinde en az saat bekletilirse. Elastik geri dönebilme özelliği zayıf olduğundan. İlmek yoğunluğu kumaşın görünüm. kumaş relakse olur ve boyutları değişmez hale gelir.Relaksasyon çekmeleri kullanılan malzemeye göre de değişmektedir. gramaj. ince iplik ile örüleni daha seyrek olacağından çekme miktarı daha fazla olacaktır. ince ve kalın iplikler kullanılarak örülen kumaşlardan. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ Dolayısıyla bir makinede. . b ) Yaş relaksasvon : Kuru relakse edilmiş veya makineden yeni alınmış bir örme kumaş. Burada. S : İlmek yoğunluğu ( ilmek/cm2) L : İlmek iplik uzunluğu (cm) Ks : Bir sabittir. ancak farklı büküm değerlerine sahip ipliklerden yüksek bükümlü olan daha ince olacağından relaksasyon sonrası çekme miktarı daha fazla olacaktır. . ilmek yoğunluğu yani belli bir alandaki ilmek sayısı azalır.İlmek iplik uzunluğu bir örme kumaşın en önemli sayısal parametresidir ve ilmek yoğunluğu ile direkt ilgilidir. 1953 yılında düz örgü kumaşlar üzerinde yaptığı araştırmalar sonucu ilmek yoğunluğu ile ilmek iplik uzunluğu arasındaki ilişkinin. 48 32 .3. Yani ilmek iplik uzunluğu arttıkça. dökümlülük. Daha sonra Munden (1959) iki değişik relaksasyon yöntemi tanımlamıştır.

cpc = wpc = Kr = Kc l Kw l Kc Kw Burada. Munden daha sonra bu formülleri yorumlamak için bir benzerlik teorisi önermiştir. Bunlar. Benzer ilmek şekli sadece ilmek iplik uzunluğunun bilinmesi ile bulunabilir. Buna göre: d×L d×L d = 2 = Ks 1 L L S Ks Sıklık Faktörü = 1 = Bir ilmek alanı S d × L = Bir ilmek yüzeyinde kaplı alandır. Makine üzerinde çeşitli zorlanmalara maruz kalan ilmek. iplik üzerindeki eğilme enerjisinin minimum olduğu durumdur. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ ilkinden farklı ancak yine stabil yeni boyutlara ulaşır. Kc . Kw. Buna göre. Munden ayrıca örgünün fiziksel özelliklerini etkileyen bir sıklık faktörü tanımlamıştır. relakse haldeki bir örgü yapısında ilmek şekilleri benzerdir ve relakse ilmek şekli. üzerindeki enerjiyi minimum yapmak üzere şekil değiştirir. Kr : birer sabittir. 33 . cpc : cm deki sıra ( may ) sayısı wpc : cm deki çubuk sayısıdır. Munden ayrıca Doyle'un verdiği eşitliğe benzer eşitlikler tanımlamıştır.3.

seyrek örgüler için ise azaltmak mümkündür. uygun ilmek iplik uzunluğu değeri hesaplanabilir. bir sıra örmek için beslenmesi gereken iplik miktarı hesaplanıp. Bu eşitlik.3. Buna göre. Daha sık örgüler için bu değeri arttırmak. d = iplik çapı olup Shinn (1957) tarafından önerilen d (cm) = 0. Bundan sonraki araştırmacılar.0044 tex eşitliğinden hesaplanır. Bu değere makine sıklık faktörü denir. Bu 34 . makine ayarları buna göre yapılabilir. Deneysel çalışmalar sonucunda. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ Burada. yeni bir örgüye başlarken kullanılacak değerler hakkında aşağı yukarı bir fikir edinmek açısından önemlidir. normal sıklık ve tutumda bir örgü elde etmek için en uygun makine sıklık faktörü değerinin 15 olduğu saptanmıştır.0044) tex L L elde edilir. yaş relaksasyonun kumaşın bir kez daha boyut değiştirmesini engelleyemediğini saptayıp daha ileri relaksasyon metodları araştırmışlardır. (Ks × 0. yünlü mamuller 24 saat suda bekletilip kısa bir santrifüjden sonra 1 saat boyunca 700C sıcaklıktaki tamburlu kurutucuda kurutulmaktadır.0044) değerinin sabit olması nedeniyle dikkate alınmayıp yazılabilir. Knapton (1968) tam relaksasyon adını verdiği bir yöntem tanımlamıştır. Bu eşitlik sıklık faktörü eşitliğinde yerine konursa: Ks = tex L Ks d tex = (Ks × 0. Bu eşitlik yardımıyla normal bir sıklık için. Kullanılan makinenin incelik değerine göre Çizelgelardan çalışılacak iplik numarası değeri de belirlenebilir. Bu ilmek iplik uzunluğu değeri makine çevresindeki toplam iğne sayısı ile çarpıldığında.

Relaksasyon çekmesini önlemek için aşağıdaki yöntemler önerilebilir. Burada. Tam relaksasyon konusunda daha başka araştırmacıların da önerdiği pek çok yöntem vardır. 1) Relaksasyon sonrası boyut değişimlerinin kaçınılmaz olduğunu kabul edip. ısıtma ile oluşanlar geri dönüşümsüzdür. Terbiye işlemleri sırasında uygun prosesler ile çekme oranlarını istenen değerlere ayarlamak mümkündür. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ işlemden sonra kumaş yaş relakse boyutlarından farklı ama stabil yeni boyutlara ulaşmaktadır. mekanik etkiler ile veya ısıtma sonucu ortaya çıkmaktadır. örme ve terbiye aşamalarında en az boyutsal değişime uğrayacak ürünler elde etmeye çalışılmalıdır. tüm çalışanlar konu hakkında bilgilendirilip. Ayrıca Kurbak ve Yağcı (1988). İşletmelerde relaksasyon testleri rutin bir işlem olarak veya şüpheli bir partide rastgele olarak yapılabilir. ilmek parametreleri ile ilmek iplik uzunluğu arasındaki ilişkinin Munden'ın önerdiğinden farklı olarak. iplik. c : (1 / cpc ) : açıklığı sıra w : (1 / wpc ) :çubuk açıklığı Boyutsal değişim ve deformasyonlar sulu ortamda.3. c = Ac + t Kc w = Aw + t Kw şeklindedir. Mekanik deformasyonları buharlama ile gidermek mümkünse de. hassas davranmaları sağlanmalıdır. 35 . Bu amaçla uygun malzemeler ve uygun ayarlar kullanılmasına dikkat edilmeli.

Keçeleşmeyi önlemek için şu yöntemler önerilebilir. Ancak may dönmesi de denilen ve dengesiz örgü yapılarında görülen örgü 36 . 5) Liflerin iplik içindeki hareketini önlemek için lifler birbirine yapıştırılabilir. Keçeleşme Çekmesi Bu tür çekme sadece yünden örülmüş kumaşlarda görülür. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ 2) Olabildiğince az gerilimli mamul üretilmelidir. Ancak bu her zaman uygu1anabilecek bir çözüm değildir.3. 3) Lif yüzeyi polimerle kaplanarak pulcuklar kapatılabilir. 3. Yün lifi üzerinde hep bir yöne bakan pulcuklar vardır. 3) Boyutsal stabilitesi daha yüksek olan örgü yapıları tercih edilmelidir.1. Örgü Dönmesi (May Dönmesi) Örgü yapısı içerisindeki ilmek sıra ve çubuklarının birbirine dik olması gerekir. Terbiye çıkışında ilmek bulunduğu şekilde fikse edilebilir (Marmaralı. 2) % 100 yün lifi kullanmak yerine mümkün olduğunca karışım ipliği tercih edilmelidir. 3. 1) Yünlü mamullerin temizliği sırasında çok sıcak ve hareketli ortamlardan kaçınılmalıdır. kumaşın gelmek isteyeceği ve deneylerle saptanmış boyutlara getirilmelidir. seyrek olan kumaşlardan daha düşük olduğundan normal bir sıklık değeri tercih edilmelidir.12. Sıcak ve yaş ortamda lifler şişerek. Terbiye çıkışında örgü mamulün eni ve boyu. örme işlemi sırasında geleneksel yöntemde olduğu gibi kumaşı aşağıdan çekmek yerine. 4) Kimyasal işlemler ile pu1cuklar yok edilebilir. 4) Normal bir sıklık değerinde örülen kumaşta görülen boyut değişimi. 2004). kullanıcının istediği boyutlara değil.2.2. İstenmeyen bir durum olup giderilmesi mümkün değildir. pulcuklar açılırlar ve bu hareket ile bu lifler birbiri içine girerler. yeni gelişen baskı ayağı (presser foot ) kullanarak sadece örme bölgesinde tel ile yukarıdan bastırma yöntemi önerilebilir. Bu amaçla.12.

3. 2004) Yıkamadan sonra meydana gelecek örgü dönmesini % olarak saptamak mümkündür. Şekil 3. Şekil 3.12-b de ise kenar dikişinden ölçme görülmektedir.12’de gösterildiği gibi yapılmaktadır. May dönmesi (Marmaralı. 37 .11’de görülmektedir.11-b de T işaretleme yöntemi görülmektedir.10 ) ve bu açı 5° den büyükse dönme önemli boyuttadır. Örgü parçası üzerinde dönmenin % olarak belirlenmesi için önerilen iki yöntem Şekil 3.12-a da T işaretleme. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ dönmesi nedeniyle bu durum bozulabilir. Yıkamadan sonra meydana gelen dönme miktarını hesaplamak için her iki şekilde görülen AA’ ve AB değerleri cetvel yardımıyla ölçülür ve bu değerler AA' × 100 = %dönme AB eşitliğinde yerine konarak değerlendirme yapılır.10. Şekil 3. Şekil 3. Dikdörtgen şeklinde örülen bir kumaş parçası dönme sonrasında paralelkenar haline gelir. Şekil 3.11-a da kare. İlmek çubukları ile ilmek sıraları arasındaki açının 900 den sapmasına dönme açısı ( ө ) denir (Şekil 3. Dikilmiş örgü parçası üzerinde yıkamadan sonra % olarak dönme miktarının belirlenmesi ise Şekil 3.

2004) Şekil 3. Örme giysilerde yıkamadan sonra meydana gelen örgü dönmesinin ölçülmesi (Marmaralı.12. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ Şekil 3.3.11. 2004) 38 . Örme kumaş parçasında yıkamadan sonra meydana gelen örgü dönmesinin ölçülmesi (Marmaralı.

Au. seyrek örgülerde daha fazla dönme olacağı sonucuna varılabilir. S bükümlü yapılmışsa iplikle sola doğru eğilir (Chen.1989). ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ Örgü dönmesinin iplikten ve örme makinesinden olmak üzere iki nedeni vardır. Dolayısıyla buradan.2. ipliğe verilen büküm sayısına. Şekil 3. İpliğin bükülme eğilimi yüksek olsa bile dönme olabilmesi için ilmek yapısı içinde ilmeğin dönebileceği boş alanın olması gereklidir. örme işlemi Z bükümlü iplikle yapılmışsa ilmek çubuklarının sağa. 2004) 39 . Şekil 3.12. S bükümlü iplikler için dönme yönleri (Marmaralı. Bir ipliğin bükülme eğilimini belirlemek için. uygulanan fiksaj durumuna ve lif direncine bağlıdır (Arajua and Smith. Dönme eğilimi.13’de görüldüğü gibi kumaşa ön yüzünden bakıldığında. iki ucundan tutulur. Kendi üzerine katlanma tur sayısı yüksek ise ve katlanma çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyorsa ipliğin bükülme eğilimi yüksektir ve bu iplikten örülen kumaşta dönme riski yüksektir. Düz örgülerde Z . 3.1. belirli uzunluktaki iplik. Yuen. İplikten Kaynaklanan Örgü Dönmesi İpliğin bükülme eğilimine bağlı olarak örgü dönmesi artar.13. 2003). Bu iki uç birbirine yaklaştırıldığında altta oluşan iplik halkasının kendi üzerine katlanma durumuna bakılır.3.

3. Çünkü . 3. Ucuz bir yöntem olduğu halde farklı büküm yönlerinde ipliklerin temini. Bu yöntemle ipliğin bükümü yarı yarıya düşürüldüğü halde numarası iki kat artmaktadır. 1x1 rib. İpliğin bükülme eğilimi. Bükülme eğilimi az olan iplik kullanmak. Bu nedenle örme işlemi öncesinde veya örme sırasında alınabilecek bazı önlemler şöyle sıralanabilir. Yuvarlak örme makineleri saat yönünde veya saate ters yönde dönebilir. iii ) ince iplik için ince lif kullanımı gerekir ki bu da ilave masraftır. 2. Böylece S bükümlü iplik örgüyü sola. saklanması ve makineye yerleştirilmesi aşamasında bazı planlama ve organizasyon zorlukları söz konusudur. interlok gibi dengeli örgü yapıları kullanmak. Bir sıra S. Ancak örgü yüzeyi zig zag bir görünüm alır. Bu yöntem kumaş gramajını arttırıp. Dolayısıyla kalın giysilerin üretiminde kullanılan bir yöntem olup ince giysilerin üretimi için oldukça pahalı bir yöntemdir. örme işlemi bittikten sonra gidermek mümkün değildir. fiziksel özelliklerini değiştirdiğinden her zaman uygulanamaz.14’de görüldüğü gibi iğne yatağı saat yönünde dönüyorsa ilmek çubukları 40 . Örneğin numarası Ne 30/1 ve büküm katsayısı Z yönünde αm = 100 olan iki pamuk ipliğini S yönünde αm = 50 büküm katsayısı ile katladığımızda yeni ipliğin numarası Ne 15 olacaktır. örme işleminden önce buharla büküm fikse edilerek azaltılabilir. 1. Mümkün olduğunca sık örmek. 4. Ancak bu yöntemin kumaşın tutumunu sertleştirici bir özelliği vardır. Ancak bu her zaman mümkün değildir. Bu amaçla yüksek bükümlü ince iki iplik ters büküm yönünde daha az büküm sayısında katlanır. Z bükümlü iplik sağa eğmeye çalışacağı için örgüde dönme olmaz. i ) çok ince numaralı tek kat iplik gerekmektedir. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ İplikten kaynaklanan örgü dönmesini. 5. ii ) fazladan katlama masrafı sözkonusudur. Makinenin dönüş yönüne zıt yönde büküme sahip iplik kullanmak. Şekil 3. bir sıra Z bükümlü iplik kullanmak. Tek kat yerine çift kat iplik kullanmak.

saat yönünde dönen makinelerde Z. Örme Makinesinden Kaynaklanan Örgü Dönmesi Çok sistemli yuvarlak örme makinelerinde görülen bir dönme türüdür. 4) Örme işleminden sonra terbiye işlemlerini açık en olarak yapmak ve dönüklüğü giderecek sistemler kullanmak (Marmaralı.12. saate ters yönde dönen makinelerde S bükümlü iplik kullanılarak örgü dönmesi azaltılabilir (Primentas 2003). Makine dönüş yönüne bağlı olarak örgü dönmesinin yönü (Marmaralı.2. 41 . saate ters yönde dönüyorsa sağa doğru eğilir. 2004).14. 2004) 3. sırayı örerken hemen Örneğin 84 sistemli yanındaki bir sistem 85. Aslında bu durumda (piyasada sans kayması olarak adlandırılan) sıraların eğilmesi söz konusu olsa da.3. sırayı örer ve tüp formundaki kumaş aşağıya dönük olarak çekilir. Saat yönünde Saat yönünün tersine Şekil 3. sistem 1. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ sola.2. sıralar ve çubuklar arasındaki dik açı bozulduğu için bu hata da dönme olarak değerlendirilebilir. 2) Çok seyrek örmemek. bir örme makinesinde 1. İlmek çubuklarının iplik büküm yönüne bağlı olarak çarpılma eğiliminden yararlanarak. 3) Kumaş çekiminin ve sarımının kumaş enince eşit olmasını sağlamak. Giderilme çareleri : 1) Daha az sistemli makine kullanmak.

kumaş eğri olarak tutturulursa. aksine yapılan bir yaş açma işlemi ise. ütünün dikkatli ve itinalı yapılması. kumaşta o ana kadar meydana gelmiş dönmeyi azaltabilir.3.2. ham kumaşta kenar izi bırakıldığında ve mal açık olarak bitirildiğinde kumaşta her hangi bir dönme olmayacağı öngörülmekle birlikte. her bir kumaş topunun ilk başlangıcının ramın zincirlerine tutturulması da dönmeyi azaltan veya çoğaltan unsurlardandır. Boyamada. bu kenar izinden kesme işlemi yapılıp da ramda kurutma ve/veya terbiye işlemi yapılacak ise. aksine yapılan bir ütü işlemi ise. tüp olarak ütülenecek ise. Kumaş. Dönme miktarı birim ölçüde yüzde olarak hesap edildiğinde.12. Konfeksiyon İşleminde Meydana Gelebilen Dönmeler Konfeksiyon mamulünün boyutları ne kadar büyük ise. yüzdeye bağlı olarak dönme miktarı daha 42 . ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ 3. kumaşın devamı da eğri olarak ramlanır.4. dönme miktarını arttırabilir. açık olarak bitirilecek ve bu amaçla. Kumaşın ramın zincirlerine ilk tutturulmasında. dönme o kadar gözle görülebilir hale gelir. boya ve terbiye işlemlerinin her safhasında yeterince dikkatli ve itina ile işlem yapılmaz ise bu öngörüş geçerli olmayabilir. kumaşın tekrar ıslatılarak terbiye edilmesi ile dönme azaltılmaya çalışılabilir. Boyama Ve Terbiye İşlemlerinde Meydana Gelebilen Dönmeler Ham örme kumaşta zaten var olan dönme. mamul eni genişlediğinde. dönük olarak bir safha daha ilerlemiş ve azaltılabilecek olan dönme daha zor geri çekilebilir bir safhaya gelmiş olur.3. kumaşın santrifüj veya balon sıkma veya daha başka metotlarla sıkılması dahi kumaşın değişik miktarda dönmesine sebep olabilen unsurlardandır. dönme miktarını arttırabilir. boya ve terbiye aşamasında azaltılabilir veya tam aksine çoğaltılabilir. kumaşta o ana kadar meydana gelmiş dönmeyi azaltabilir.12. Boya ve terbiye işleminden sonra kumaşta istenmeyen miktarda dönme görülür ise. örme esnasında kenar izi bırakılmış ise. Bu işlemden sonraki yaş açma işleminin dikkatli ve itinalı yapılması. Dönmesi azaltılmamış bir yaş kumaş kurutulduğunda kumaş. aynen yaş açmada olduğu gibi.2. 3. doğaldır ki. Genellikle. Kumaş.

3. Konfeksiyon mamulünün ön ve arka parçalarının kesilmesinde. pastal yerleştirilmesinin dikkatlice ve önceden hesaplanarak yapılması. 3. bir tshirt'teki veya bir gecelikteki " % şu kadar dönme var". Dönmesi zaten var olan veya dönmesi çeşitli nedenlerle asgaride tutulamamış bir örme kumaşın pastal yerleştirilmesi yapıldığında. olan dönmeyi daha da fazla gözler önüne serebilecek bir sonuç doğurabilir. farklı bantlara ait sıralar sökülerek ilmek uzunlukları ölçülür. veya "şu kadar cm dönme var" demek yerine. Bu nedenle. veya bir metrede % şu kadar dönme var" demek daha doğru analiz imkanı getirir. dönme ölçülür iken ve belli bir standartla karşılaştırmak amacıyla. örneğin. 43 .12. İlmek uzunlukları arasında fark varsa hata örme makinesinden. Örgü de Enine Çizgiler Bir örme kumaşta görülen enine çizgi ve bantların nedeni. Çünkü ayar farklılığı yükseklikleri birbirinden farklı sıraların oluşmasına neden olacaktır. aynı kumaştan yapılmış eteği geniş bir t-shirt’te.tr.3. "bir metrede şu kadar cm dönme var.com.iplikonline. bir t-shirt’ün eteğindeki dönme miktarından daha fazla olacaktır. 2007). yoksa iplikten kaynaklanmaktadır sonucuna varılabilir. dönme yönlerinin birbirine aykırı etkileşimle bir parça olsun dönmeyi azaltabilen ve zaman zaman başvurulan yöntemlerden biri olabilmektedir (www. Bu nedenledir ki. Aksine bir pastal yerleştirmesi ise. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ fazlalaşır. kumaşın dönmesinin parçaların hep aynı yönüne olacak şekilde yapılması mamulün dönmesini arttırabilen. Bir kumaş üzerindeki çizgi veya bantların nedenini anlamak için. aksine bir kesim ise. Genellikle yuvarlak örme makinelerinde örülen kumaşlarda karşılaşılan bu hata. bir geceliğin eteğindeki dönme miktarı. eteği dar bir t-shirt’ten daha fazla dönme miktarı görülecek. fazlaca dönük kumaşta konfeksiyonda alınabilecek bir tedbir olabilir. iplik düzgünsüzlüğü veya örme makinesi ayarsızlığından kaynaklanabilir. her biri bir sıra oluşturan sistemlerin ayarlarının farklı olmasından kaynaklanabilir.

16. Örme kumaşta kalın (a) ve ince iplik hatası (b) (Marmaralı.3. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ 3. Tüm bu hataların giderilmesi için iyi kaliteli iplik kullanılması gerekmektedir.1 İplik Hatalarından Kaynaklanan Enine Çizgiler ve Bantlar Örme kumaşlarda Şekil 3. iplikten kaynaklanan hatalar boyamadan sonra belirginleşir.15.1’de verilmiştir.12.3. Elimizdeki 44 . Örme kumaşlarda iplik düzgünsüzlüğünden kaynaklanan enine çizgi hataları (Marmaralı.15 ve 3. a) b) Şekil 3. bunların kumaşa etkileri ve önleme yöntemleri Çizelge 3. 2004) Şekil 3. 2004) Farklı büküm ve numaradaki ipliklerin boya alma miktarları da farklı olacağından.16’da görüldüğü gibi enine çizgiler oluşmasına neden olan iplik hataları.

boya. numarası.17) nedenleri. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ düşük kaliteli iplikleri ya çift katlı örgülerin arka yüzünde veya iç giysilik olarak kullanmak uygun olur. Bu sürtünmeyi azaltmak için iplik parafinlenir. 1. enine yönde periyodik olmayan çizgi ve bantlar Periyodik olmayan enine çizgi veya bantlar Önleme Çareleri İplikteki ince ve kalın yerleri gidermek ve daha kaliteli iplik kullanmak Hatalı bobinleri değiştirmek Tüm sistemlerde örme bükümüne sahip kaliteli iplikler kullanmak Düzgün sarımlı bobin kullanmak 1 2 3 4 Periyodik olarak Farklı olan bobin veya tekrarlanan enine çizgi veya bobinleri değiştirmek bantlar İplik kendi üzerine katlanarak kumaşta kısa mesafeli kalın yer hatasına yol açar İplik özelliklerine uygun gerginlik ayarı yapmak 5 6 Örme makinesinden kaynaklanan enine çizgilerin (Şekil 3.1. iplikteki gerginlik artar. · Arızalı sarma silindiri . Örme kumaşlarda iplikten kaynaklanan hataların kumaşa etkisi İplik Hatası İplikte numara düzgünsüzlüğü Kötü boyanmış veya harmanlanmış iplik İplik büküm düzgünsüzlüğü (az veya çok büküm) Sarım nedeniyle bobin sertliği ve gerginliğinin farklı olması Sistemlerden bir veya bir kaçında bükümü. 3. İplik giriş gerginliği artarsa. · Çekim silindirlerinin baskı ayarlarının hatalı olması. Çizelge 3. İğne / platin / iplik arasındaki sürtünme iplik gerginliğini arttırır. 2. ilmek boyu kısalır. 45 . Örgü çekiminin hatalı olmasının nedenleri de şöyle sıralanabilir: · Gergi kasnağı ayarının hatalı olması. gerginliği. parafin veya harmanı farklı bobin kullanmak Bükülme eğilimi yüksek ipliği düşük gerilimle beslemek Kumaşa Etkisi Periyodik olmayan kesikli enine çizgiler ve düzgün olmayan kumaş yüzeyi Periyodik olmayan enine çizgi veya bantlar İlmek düşmeleri.3. delikler. Örgü çekimi arttığında ilmek boyu uzarken. · Sarım başlangıcının hatalı olması.

ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ Şekil 3. b) Örgü sıklığını ayarlayan hareketli kilit parçalarının temizliğine ve tüm sistemlerde aynı ayarda olmasına dikkat edilmelidir. Örgü de Boyuna Çizgiler Örme kumaşlarda görülen boyuna çizgilerin büyük bir bölümünün nedeni. Bu parçaların arasına toz dolmuş ise hareketini tam olarak yapamaz ve o sistemin sıklık değeri farklıdır. Çünkü makinede çalışan iğne çeşitli kuvvetlerin etkisi altındadır ve zamanla bozulup.12. 3. kırılabilir. Örme kumaşlarda makine ayarlarından kaynaklanan enine çizgi hatası (Marmaralı.4. Bunun sonucunda kumaşta çeşitli hatalar ortaya çıkar (Şekil 3. Eğer negatif iplik beslenmesi zorunluysa. bütün sistemlere akan iplik miktarı ve iplik gerginliği eşit olacak şekilde ayar yapılmalıdır. 46 .17.3. c) Yuvarlak örme makinelerinde kapak yatağının ayarına dikkat edilmelidir.18). kumaşa etkileri ve giderilme çareleri Çizelge 3. İğnelerde meydana gelebilecek hatalar.2’de verilmiştir. 2004) Örme makinesinden kaynaklanabilecek hataları önlemek için: a) Her sisteme verilen iplik miktarının kontrol edilebildiği pozitif iplik besleme sistemleri kullanılmalıdır. iğne hatalarıdır.

İğne düzeltilir veya değiştirilir. iplik kopar ve delik oluşur Hatalı iğne değiştirilir. iğnenin yağsız kalması. aşınma. çekim fazlalığı. mekik veya yoklayıcı ile çarpışması Fazla çekim.yatak temizlenir. mekik ayarları kontrol edilir İğne düzeltilir veya değiştirilir. büyük ilmek iplik yatırılamaz ve delik oluşur İplik koparsa delik oluşur. İğne değiştirilir. delik oluşur İğne gövdesi arızaları Gövdenin eğilmesi Ön ve sırt aşınması Yan yüzeylerin aşınması Arada bir ilmek düşmesi ve delik ilmek düşmesi ve delik. kalın veya sert iplik Fazla çekim.yoklayıcı ve mekik ayarları kontrol edilir Çekim kontrol edilir.dil açıcı fırçalar kontrol edilir. doku yığılması Sert iplik.çekim kontrol edilir Dilin eğilmesi İğne Başı Arızaları O çubukta ara ara iplik kopukları ve delik oluşur Dil düzeltilir veya iğne değiştirilir. çekim ayarlanır. İğne düzeltilir veya değiştirilir. sık ayar yüksek devir. 2004) Hata Grubu Hatanın Şekli Dilin kapalı kalması Hatanın Oluş Nedeni Dil önüne iplik sıkışması.yağ ve nem kontrol edilir. iğne-mekik sürtünmesi Fazla çekim. dil açıcı fırçanın bozuk olması Aşırı çekim ve iplik yığılması Aşırı çekim ve iplik yığılması sonucu dil menteşesi kopar Doku yığılması. İğne değiştirilir. ilmekler yağsızlık. çekim fazlalığı. çekim. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ Çizelge 3. iğne ile mekik sürtünmesi Fazla çekim.iğneler yağlanır Dilin kırılması Dilin kopması Kancaya sürekli iplik yığılır.iğnenin başka iğne .nem 47 .iğnenin başka iğne . dil yuvasına pislik dolması. Kanalların pislik dolması. Düzgün olmayan zamanla aşınma. yatağa pislik dolması Kumaşa Etkisi İlmek düşer ve çubuk boyunca kaçık oluşur Giderme Yöntemi Pislikler temizlenir.mekik veya yoklayaıcı ile çarpışması Doku yığılması. mekikveya yoklayıcı ile çarpışması Doku yığılması. İğne değiştirilir. aşınma Doku yığılması.3. büyük ilmek oluşur Düzgün olmayan ilmekler İğne değiştirilir mekik ayarı kontrol edilir.kırılan parça bulunmalıdır. İğne düzeltilir veya değiştirilir.2. Kanca ve dilin yana eğilmesi Kanca ve dilin geri eğilmesi Kanca ve dilin kırılması Dilin içe eğilmesi Kanca aşınması Kanca açılması Kapalı kanca Ya küçük ilmek veya (iplik koparsa) delik oluşturur İlmek yapılamaz. çekim ayarlanır.iğnenin başka iğne. temizliğe dikkat edilir. İğne düzeltilir veya değiştirilir. aşınma. fazla sık ilmek ayarı Fazla çekimden iğne sırtının yatağa sürtünmesi. çekim ve sıklık kontrol edilir. İğnelerde meydana gelebilecek hatalar (Marmaralı. çekim fazlalığı.

iğnenin kilide sürtmesi İğne kanallarının pislik dolması İğne hareket edemediği için atlama yapar İğne zor çalışır. Çünkü uzun süre çalışan iğnelerde zamanla yüzey aşınması meydana gelir. bozuk ilmek yapar İğne değiştirilir.3. Hatalı iğne ve platinlerin değiştirilmesi gerekmektedir. kilit kanalı temizlenir iğne değiştirilir. Makine inceliğine uygun iplik numarası seçilmesine. küçük veya büyük yağsızlık ilmekler Kilit ayarının hatalı olması. Platin değiştirilmeli Baskı silindirlerinin ayarı kontrol edilir. İğne kanallarının temizliğine . kanal temizlenir kırık parça bulunur Yay düzeltilir veya iğne değiştirilir. Bu nedenle belli bir çalışma süresi sonunda makinedeki tüm iğneler değiştirilmeli ve kırılan iğnenin yerine diğer iğneler gibi biraz kullanılmış olanı yerleştirilmelidir.kanal temizlenir. Yeni takılan bir iğnenin ilmekleri ile aşınmış iğnenin ilmekleri farklı büyüklüklerde olacaktır. Diğerlerinden daha zamanla aşınma. delik sıkışması hatalı kilit ayarı oluşur Zamanla aşınma. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ İğnenin çok sıkı veya gevşek olması Ayak kırılması İğne ayağı arızaları Ayağın yana eğilmesi Ayak yayının kırılması Ayak yayının açılması Diğer hata kaynakları Platin hataları Sarma silindirinin kumaşa aşırı bastırması Yatakların pislik dolması. kilit ayarı kontrol edilir. Ancak bozuk iğnenin yerine hiç kullanılmamış bir iğne takılması da yeni bir hata kaynağıdır. kırık ayak bulunmalıdır İğne değiştirilir. hatalı Düzgün olmayan ayar ilmek görünümü Silindir baskısının hatalı ayarı Kumaş tüpünün yanlarında iz Boyuna çizgi hatalarının (Şekil 3. Makine uzun süre beklemişse bir süre boşta çalıştırmaya ve Dil açıcı fırçaların ayarına dikkat edilmelidir. 48 . İğne ileri geri eğileceğinden bozuk ilmek yapar İğne rahat Yay arasına pislik çalışamaz.kilidin pislikle dolması Kilit kanallarının pislik dolması.18) oluşmaması için.

3’de görüldüğü gibi kullanılan iplikten.19. Düğümün çözülmesi ile oluşan delikler genellikle tek yüzde görülür. İplik kopuşları örme yapısı. Bu hatalar Çizelge 3.19). örme makinesinden veya klima şartlarından kaynaklanabilir (Marmaralı. makine inceliği ve sıklığa bağlı olarak değişik büyüklükte deliklere yol açarlar (Şekil 3. Örme kumaşlarda boyuna çizgi hatası (Marmaralı. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ Şekil 3.5. 2004) Büyük delikler genellikle zayıf iplikten. 2004) 3.3.12. iplik numarası. 2004). Şekil 3. Örme kumaşlarda delik (Marmaralı. Delik ve Yırtıklar Delik ve yırtıklar genellikle iplik kopuşlarından kaynaklanmaktadır.18. küçük delikler ise düğüm veya ekleme hatalarından ortaya çıkmaktadır. 49 .

20). 2004) NEDENLERİ Kalitesiz olması Mukavemetlerinin düşük olması Az veya çok bükümlü olması Parafin veya yağ miktarının az olması Dolaşık olması Çok büyük veya sağlam olmayan düğümler İplik ile makine elemanları arasındaki sürtünmenin fazla olması İğne aşınması ve bozuklukları Doku çekiminin çok fazla olması veya doku yığılması Kapak yüksekliğinin fazla olması İplik kılavuzunun ayar bozuklukları İplik gerginlik ayarının fazla olması Makinenin çok hızlı alışması Silindir ve kapak iğnelerinin büyük oranlarının hatalı olması Sistem yoğunluğunun yüksek olması Üst üste çok sayıda askı yapılması Verilen ilmek transferleri veya kaydırma hareketlerinin ipliğin esneme oranından fazla olması İşletme klimasının normal şartlarda olmaması ÖNLEMLERİ İPLİK HATALARI Kaliteli ve düzgün iplik kullanmak MAKİNE AYAR HATALARI İplik yolundaki pürüzlü giderilmeli İğneler kontrol edilmeli yüzeyler Makine ayarlarının uygun değerlerde olmasına dikkat edilmeli Yoğunluk değeri uygun olmalı Desen yapılabilir olmalı Uygulanacak desenin iplik özelliklerine uygun olmasına dikkat edilmeli KLİMA Klima şartlarına dikkat edilmeli 3.12. Doku Düşmesi Oldukça geniş bir mesafede iğnelerin üzerindeki ilmeklerin boşalmasıdır (Şekil 3. Doku düşmesinin nedenleri.3.3. iğne dili açıcı fırçaların ve iplik kopuş yoklayıcılarının çalışmamasıdır. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ Çizelge 3. 50 .6. Delik ve yırtık oluşma sebepleri (Marmaralı. Bu hatanın oluşmaması için fırça ve kontrol elemanlarının ayarları kontrol edilmelidir.

7. Örme kumaşlarda doku düşmesi (Marmaralı. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ Şekil 3. Örme makinesi kaynaklı olan ilmek düşmesi hatasının nedenleri ve giderilme çareleri (Marmaralı. band veya dişli kontrol edilmeli 51 .3. 2004). ipliği sıkıştıran fren. baskı.12. İlmek Düşmesi Bir ilmeğin iğneden kurtulması olarak tanımlanabilen ve örme makinesi kaynaklı olan hatanın nedenleri ve giderilme çareleri Çizelge 3. 2004) NEDENLERİ İğnelerin kırık veya dillerinin bozuk olması İplik gerginliğinin yetersiz olması Mekiğin doğru ayarlanmaması Kumaş çekiminin yeterli olmaması Makine hızının yüksek olması İğne dili açıcı fırçaların ayarsız olması İğne yatağında toz. Uygun iplik gerginliği seçilmeli Mekik ayarları kontrol edilmeli Optimum çekim ayarı sağlanmalı En uygun makine hızında çalışılmalı Fırçalar. 2004) 3.4.iğneler tam içine girecek şekilde ayarlanmalı Makine temizliğine dikkat edilmeli Makineye uygun iplik numarası seçilmeli Silindir ve kapak ayarları kontrol edilmeli Takılma düzeltilip. uçuntu birikmesi İplik numarasının makine inceliğine uygun olmaması Silindir ve kapak ayarlarının hatalı olması İpliklerin bir yere takılması sonucu iplik gelmemesi veya çok sıkı gelmesi ÖNLEMLERİ Bozuk iğneler değiştirilir.4’de görülmektedir (Marmaralı. Çizelge 3.20.

Örme kumaşlarda düzensiz askı hatası (Marmaralı.5’de görülmektedir (Marmaralı. 2004) Bu hata ya iplikten ya da örme makinesinden kaynaklanmaktadır. Askı veya Çift ilmek Şekil 3. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ 3. Şekil 3.3.21’de görülen bu hata önceki sıraya ait ilmeğin ilmek dili üzerinden aşamayıp iğne üzerinde kalmasıyla ortaya çıkar.8.21. 2004). 52 .12. Bu hatanın oluşum nedenleri ve giderilme çareleri Çizelge 3.

Kumaş üzerindeki yağ lekeleri boyuna yönde ise makineden. hatalı iğne Kırılan iğneler değiştirilirken dikkat edilmeli Uygun iğne kullanılmalı İğneler kontrol edilmeli İĞNE İğne dilinin sıkışık veya kırık olması Yeni iğne takılmalı 3. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ Çizelge 3. enine yönde ise iplikten kaynaklanmaktadır.3. 2004) HATA KAYNAĞI NEDENLERİ ÖNLEMLERİ Numara düzgünsüzlüğü Kaliteli iplik kullanmak İPLİK Parafin veya yağ miktarının az olması Numaranın makineye uygun olmaması Sıklığın çok yüksek olması Kapak yüksekliğinin fazla olması ÖRME MAKİNESİ İplik besleme hataları Kumaş çekiminin ayarsız olması Kilitlerin hatalı ayarlanması İpliğin parafin durumu ve gerginliği kontrol edilmelidir.5.12. Yağ Lekeleri Örme endüstrisinde üretim sırasında makinelerin yağlanması zorunludur. bozulmuş.9. Kullanılan iplik yağlı ise tek çözüm ipliğin değiştirilmesidir. 53 . Uygun iplik numarası seçmek Normal bir sıklık seçilmeli Silindir-kapak açıklığı kontrol edilmeli Besleme sistemi ayarlarına dikkat edilmeli Optimum çekim değerinde çalışılmalı Kilit ayarları kontorl edilmeli İğne-platin zamanlama hataları Zamanlama ayarları kontrol edilmeli Çok yüksek çalışma hızı Normal hızda çalışılmalı Yeni-eski iğnelerin birlikte kullanılması Uygun olmayan kanca şekli Eğilmiş. Bu yağlar atmosferde bulunan toz ve metal tozları ile karışarak örülmekte olan giysi veya kumaş üzerinde lekelere yol açabilir. Askı veya çift ilmek hatasının oluşum nedenleri ve giderilme çareleri (Marmaralı.

2004) 54 . 3. 3) Makine temizliğine dikkat edilmeli. Oluşma nedenleri şöyle sıralanabilir.10.12. 2) İğne ve platin yatakları aşırı yağlanmış olabilir. 2) Yağlamanın sürekli ve minimum miktarda olması sağlanmalı. 4) Temizlenebilir yağ da denilen ovalandığında çıkan özel yağ tercih edilmeli (Marmaralı. 1) Yağlama sistemleri kontrol edilmeli. 2) Eğirme sırasında değişik proseslerde oluşup iplik içine karışan uçuntular.3. Örme kumaşlarda uçuntu hatası (Marmaralı. 3) Örme işletmesinin havasında bulunan ve iplik veya iğne üzerine düşen uçuntular. Uçuntu İlmeğe karışmış lif birikintilerinin kumaş içerisinde kalınlık yapması şeklinde görülür (Şekil 3. Şekil 3. 1) Doğal liflerde hammaddeden gelen doğal ve koyu renkli kalıntılar. 2004).22. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ Makineden kaynaklanan yağ lekelerinin iki nedeni olabilir. Bu hatayı önlemek için.22). 1) Yağlama cihazı bozuk.

11. Düz örme makinesinde elde edilen veya yuvarlak örme makinesinde tüp halinde elde edilen ve kesilerek açık en haline getirilen kumaşın kenarlarında kıvrılma görülür.3. 3) Kumaş kenarlarına sertleştirici kola. uygulanabilir. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ Uçuntu oluşmasını önleme çareleri : 1) İpliğin hazırlanması aşamasında temizliğine dikkat edilmeli. kumaşın ön yüzünden bakıldığı zaman alt ve üst kenarlarda ön yüze doğru. 2) Kumaş kenarlarına bant yapıştırılıp. 3) Doku çekiminin çok düşük olması istenmez. Nedenleri ve giderilme çareleri şöyle sıralanabilir: 1) İplik gerginliğinin yeterli olmaması nedeniyle optimum gerginlik ayarları yapılmalıdır. 55 .12. Bu kıvrılma Şekil 3. 2) Örme işletmesi sık sık uçuntulardan temizlenmelidir. sağ ve sol kenarlarda ise arka yüze doğrudur. 3. 4) Kilitlerin temizliğine dikkat edilmelidir (Marmaralı.12. 3. 4) İğneli serim masası kullanılabilir. sprey vs. 2004). Bu nedenle kumaş çekimi arttırılmalıdır. Kenar Kıvrılması Düz örgü gibi dengesiz yapılarda görülen bir hatadır. 2) İplik kılavuz freni ile son iğne arasındaki mesafenin fazla olmasını önlemek uygun değerler bulunup ayarlanmalıdır. dikim işleminden sonra sökülebilir. Konfeksiyonda büyük problem yaratan bu durumu önlemek için kesim işleminden önce şu işlemler yapılabilir: 1) Ramözde kumaş kenarlarına yapışkan madde aplike edilebilir.23’de görüldüğü gibi. Kenar Bozuklukları Düz örme makinelerinde karşılaşılan kumaş kenarlarının bozulması şeklinde ortaya çıkan bir hatadır.12.

Herhangi bir zorlanma nedeniyle ilmeği oluşturan iplik koptuğu zaman.3. benimsenmemiştir.13.12. kaçma oluşturabilecek iplik kopuşlarından kaçınmaktır. Şekil 3. çıkıntılı ve pürüzlü yüzeyler ile kumaşı temas ettirmeyerek. o ilmeğin bulunduğu çubuktaki ilmekler aşağı veya yukarı yönde ard arda bozulurlar ki buna kaçma denir. Kaçma En fazla düz örgü gibi tek katlı yapılarda görülen bir problemdir (Şekil 3. Örme kumaşlarda ilmek kaçması (Marmaralı. 2004) 3. Özellikle ince bayan çoraplarında görülür.24. 2004) 56 . Düz örgü yapısı içerisine askılar yerleştirilerek kaçma problemi önlenmeye çalışılmışsa da.24). bu yapının görünüşü beğenilip.23. Oluşmaması için tek çare. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ Şekil 3. Dengesiz örme kumaşlarda kenar kıvrılması (Marmaralı.

57 . Pillingi azaltmak için alınabilecek önlemler şöyle sıralanabilir: a) İplik ile ilgili önlemler: 1) Büküm katsayısını arttırmak. 3.14. tekstil yüzeylerinin giyim ve yıkanması sırasında oluşan sürtünme sonucu.15. 2) Kalın iplik kullanmak.25). 2004). 2) Pürüzlü yüzeylerden kaçınmak (Marmaralı. kumaş yüzeyine bir veya daha fazla lifle tutunmuş küçük lif yumakçıklarının meydana gelmesidir (Şekil 3. kumaş yüzeyindeki bir ilmeğin.12. b) Örgü yapısı ile ilgili önlemler: 1) Sıklığı arttırmak. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ 3. ring ve OE Rotor yöntemleriyle eğrilmiş iplikleri tercih etmek. 6) Sırasıyla hava jeti. 1) Kalın flamanlı.3. yüksek bükümlü ve elastikiyeti düşük iplik kullanmak.12. 3) Karışım yerine %100 tek cins iplik kullanmak 4) Daha az tüylü iplikleri tercih etmek. Kullanım sırasında ortaya çıkan bu problemin oluşma ihtimalini azaltmak için şu yöntemler uygulanabilir. Boncuklanma (Pilling) Pilling. 2) Çift katlı yapıları tercih etmek. Sonuçta o ilmeğin bulunduğu tüm sıradaki ilmeklerden iplik çekileceği için. İlmeklenme (İlmek Çekilmesi) Çeşitli dış etkenler nedeniyle. 5) Katlı iplik kullanmak. kumaş düzlemi dışına çekilerek bir iplik halkası meydana getirmesidir. o sıranın yapısı ve görünüşü bozulacaktır. 3) Kumaşın gramajını arttırmak.

iplik yapısından lif ayrıldığı için kullanım süresi de kısalır.16. kol ve bel lastiklerinde. Eğer iplik çok gergin ise kumaşta büzülmeler ve dalgalanmalar olur. Örme kumaşların yoğunluğu dokuma kumaşlara göre daha az olduğundan. Pilling iplik ve örgü yüzey özelliklerine bağlı olarak değişir. 3. özellikle giyim sırasında oluşacak deformasyonları önlemek ve vücudu sarıcı giysiler üretmek amacıyla örme kumaşlarda elastan iplik kullanımı giderek artmaktadır. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ Şekil 3.3. çoraplarda. liflerin yüzeye göçü daha kolay olup pilling daha fazladır. kazakların yaka. 2004) Pilling problemi sadece yüzeyin görünüş ve kullanımını bozmakla kalmaz. Hafif kumaşlarda. fantezi iç ve dış giysiliklerde çıplak (yalın) elastan.25.12. çeşitli iç ve dış giysiliklerde kaplanmış (gipe) elastan kullanılmaktadır. Elastan İplikle İlgili Problemler Son yıllarda enine veya boyuna yönde elastikiyeti arttırmak. Tersine yeterince gergin değilse elastan iplik kumaş yüzeyinde görülür ve istenen elastikiyet sağlanamaz. Örme kumaşlarda pilling (Marmaralı. • Kullanılacak elastan ipliğin inceliği istenen yapının özelliklerine ve zemin 58 . spor giysilerde. • Elastan ipliğin gerginlik ayarına çok dikkat edilmelidir. Özellikle yuvarlak örmecilikte kullanımı çok yaygın olan elastan ipliklerle ilgili bir problem yaşamamak için şu noktalara dikkat edilmelidir.

Kumaş sarımında kat izi bırakmayacak özel merdane kullanılmalıdır. kumaş tüpünü bir kenardan keserek açık en halinde saran özel mekanizmalar çok yararlıdır. bazı bölgelerin katlanması ile ortaya çıkar. Bu kırıklar terbiye işlemi sırasında fikse olabilir ve bu bölgelerin boya alma miktarı farklı olacağından bitmiş kumaşta dalgalı ve çizgili bir görünüm oluşur.17. terbiye işlemleri sırasında ortaya çıkan bir hata türüdür.3. 59 . Bu amaçla yeni geliştirilmiş olan. açıkta bekletilen elastan iplikler kontrol edilerek kullanılmalıdır. Eğer normalden kalın elastan iplik kullanılırsa görünüm bozulur.12. Gereğinden ince olan elastan iplik ise yeterli elastikiyeti sağlayamaz. Bu hataları önlemek veya en azından azaltmak için şu önlemler alınabilir : 1) Kumaş terbiye edilirken hortum şişirici sistemler kullanmak 2) Kırık önleyici ( kumaş kayganlaştırıcı ) maddeler kullanmak 3) Flotte oranını arttırmak (Marmaralı. Elastan ipliklerin temas ettikleri yüzey ve deliklerin pürüzsüz ve temiz olmasına dikkat edilmelidir. • Kumaş topu fazla büyük olmamalıdır. 3. ÖRME TANIMI VE KAPSAMI Banu AKKIŞ ipliğinin inceliğine uygun olmalıdır. 2004). • • • Uzun zaman. Kumaşta Kırıklar Örme kumaş kırılmaları. Özellikle ağır kumaşlar halat şeklinde terbiye edilirken.

Bu amaçla yuvarlak örme sektöründe üretilen örme kumaşlar için çok kullanılan hammadde. iplik ve örme şartlarının seçilmesine dikkat edilmiştir. MATERYAL VE YÖNTEM 4.1. Numuneler. pilling değerleri ve hava geçirgenliği parametreleri üzerine çalışılmıştır. Pamuk ve viskon olmak üzere iki farklı hammadde kullanılmıştır. Pamuk örme ipliklerinin seçilmesinde amaç. may dönmesi (%) değerleri. büküm yönü. Tez kapsamında ipliklerin temin edilmesi ve kumaşların üretilmesi ORZE Tekstil bünyesinde yapılmıştır. 4. MATERYAL VE YÖNTEM Banu AKKIŞ 4. çekme değerleri. patlama mukavemetleri. Ancak numunelerin işletme şartlarında örülecek olması numune sayısını sınırlayıcı bir faktör olmuştur. pamuk iplikleri yuvarlak örme kumaşların üretiminde yaygın olarak kullanılmasıdır. sıra sıklığı ve yuvarlak örme makinesinin çapının (Pus değerinin) etkilerini tespit etmek amacı ile kumaş numunelerinin örülmesi düşünülmüştür.4. Bu amaçla çok sayıda kumaş numunesine ihtiyaç duyulduğu açıktır. Deneylerde kullanılmak üzere Ne 20/1-30/1-40/1 penye ring pamuk iplikleri ve 30/1 ring ve OE Rotor viskon iplikleri (Çizelge 4.1.1. Kumaşların sıra sıklığı. ribana ve interlok kumaşlar ise 18 fein inceliğinde yuvarlak örem makinesinde örülmüştür. Böylece örülen yuvarlak örme kumaşlar arasındaki farkların incelenmesi amaçlanmıştır. 60 . Süprem kumaşlar 28 fein inceliğinde sıkı. orta ve gevşek olmak üzere 3 farklı ayarda. çubuk sıklığı. Çalışmada Kullanılan İplikler Bu tez kapsamında kullanılmak üzere pamuk ve viskon örme iplikleri seçilmiştir. Materyal Yuvarlak örme makinelerinde üretilen süprem kumaşlarda oluşan may dönmesine kullanılan ipliğin hammaddesi. farklı gramaj sağlayacak şekilde üç farklı sıklık değerinde örüldüğünden toplam 36 farklı tipte numune kumaş üretilmiştir.1) seçilmiştir.

7 7 19 43 16.7 13 69 125 14.2 Ring Pamuk 29. interlok ve ribana kumaş olmak üzere toplam 36 adet numune kumaş (Çizelge 4.5 Ring Pamuk Pamuk 29.2) üretilmiştir. MATERYAL VE YÖNTEM Banu AKKIŞ Çizelge 4.1 8.2 835 12.28 tur/metre 829 %U Adet/km Adet/km Adet/gr kgf/Nm % 9.61 760 12 13 44 59 16 8.1.1.7 8 4.64 807 11 9 38 64 17. Çalışmada Kullanılan Kumaşların Üretimi Bu çalışma sırasında kullanılmak üzere süprem ve ribana kumaşlar üretilmiştir. 61 .8 5 15 37 19.1 20.4.42 862 9.2 9. çift plakalı yuvarlak örme makinesinde ribana kumaşlar örülmüştür.25 780 9. Kumaş üretiminde kullanılan iplik özellikleri İplik Cinsi İplik Özellikleri Birim Ortalama Ne Büküm Değeri Düzgünsüzlük Değeri (Uster) İnce Yer (-% 50) Kalın Yer (+% 50) Neps (+%280) Mukavemet Değeri (RKM) Uzama Değeri Openend Rotor Karde Viskon Viskon 30.1.3.9 11.3 5 12 36 17.2 29. Yapılan işlemler sonucunda süprem.32 7.1 Ring Pamuk 39. Tek plakalı yuvarlak örme makinesinde süprem kumaşlar örülmüş.2. Bu kumaşlar kullanılan iplik ve örgü özelliğine göre işletmede üretilmesi mümkün en düşük gramaj değerinden en yüksek gramaj değerine kadar 3 farklı gramaj değerinde örülmüştür. 4. Çalışmada Kullanılan Yuvarlak Örme Makineleri Bu çalışmalar sırasında kullanılmak üzere Orze tekstil işletmesinde bulunan Mayer CİE tek plakalı ve çift plakalı yuvarlak örme makinelerinden yararlanılmıştır.

2.18 38.1 33.94 43. Çalışmada kullanılan numuneler Eğirme Şekli Numune No Hammadde Örgü Ayarı 1 inç'teki Çubuk Sıklıkları (adet/1 inç) 24 21 19 25 22 20 23 21 19 25 23 21 38.02 27.02 29 27 25 25 23 20 25 22 18 35.6 33 31 33 30 27 37 35 33 1 inç'teki İlmek Sıra Sıklıkları (adet/1 inç) 26 23 21 27 24 22 22 21 20 25 24 22 36 30 29 41 39 35 30 28 27 26 24 22 24 23 20 36 34 32 31 30 28 38 36 34 Örgü Cinsi RİBANA RİBANA RİBANA RİBANA RİBANA RİBANA SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM İNTERLOK İNTERLOK İNTERLOK İNTERLOK İNTERLOK İNTERLOK RİBANA RİBANA RİBANA RİBANA RİBANA RİBANA SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM İplik Numarası Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 40/1 40/1 40/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 40/1 40/1 40/1 40/1 40/1 40/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 20/1 20/1 20/1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK OE Rotor OE Rotor OE Rotor RİNG RİNG RİNG OE Rotor OE Rotor OE Rotor RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG OE Rotor OE Rotor OE Rotor RİNG RİNG RİNG SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK 62 . MATERYAL VE YÖNTEM Banu AKKIŞ Çizelge 4.1 33.4.

boyutsal değişim. Bunlar ipliğin içerisinde farklı torsiyonel genişliklere neden olmaktadırlar (Sikander. May Dönmesi Pamuk. Dolayısıyla örme kumaşlardaki dönme derecesinin değeri. patlama mukavemeti. Yöntem Kullanılan materyallerden yuvarlak örme makinelerinde üretilen kumaşlar üzerinde bir seri deneysel çalışmalar yürütülmüştür. (2(AC-BD) / (AC+BD)) x 100 = % Dönme 63 . Formül 1 yardımıyla dönme yüzdesi hesaplanmıştır. ilmek sıra ve çubuk sıklığı. Bu çalışma kapsamında üretilen örme kumaşlara. termofikse işlemi liflerdeki gerilimlerin giderilmesini ve ipliğin kararlılık kazanmasını sağlamaktadır (Yakartepe. sentetiklerin filament halde üretilmesi ve tekstüre işlemleri ile kullanılabilirlik özelliklerinin geliştirilmesidir. 1998). Bunun nedeni.4. poliamid gibi sentetik liflerden yapılan yuvarlak örme kumaşlardaki may dönmesine nazaran daha yüksek olacağı bilinmektedir. Ayrıca. MATERYAL VE YÖNTEM Banu AKKIŞ 4.1. poliester. 2004). may dönmesi. Yıkanan kumaşlar atmosfer şartlarında sererek kurutulmuştur.2. hava geçirgenliği gibi test işlemleri uygulanmıştır. yün gibi doğal liflerle yapılan yuvarlak örme kumaşlarda may dönmesi.2. A noktasından C noktasına ve B noktasından D noktalarına olan mesafe milimetre olarak ölçülmüştür. eğilme ve kesme) ve farklı kesit yapılarına sahiptirler. pillinglenme.1’de verilen çizime göre. 4. Laboratuar şartlarında 48 saat kondüsyonlanan kumaşlar gerekli dönme ve çekmezlik işaretlemeleri yapılarak 400C de 30 dk 800 devir hızla çamaşır makinesinde yıkanmıştır. öncelikle kullanılan liflerin çeşidine bağlıdır denilebilir. Farklı lifler farklı modüllere (mukavemet. Şekil 4.

İlmek çubuk sıklığı 1 cm uzunluktaki ilmek çubuk sayısıdır. 1 cm’deki ilmek sıra sayısı. deki ilmek sayısı hesaplanmıştır. Meriç. Boncuklar genellikle aşınmadan ve yıpranmadan dolayı lif uçlarının kumaş yüzeyine çıkması nedeniyle oluşur. Pilling yaka ve dirsek gibi genellikle sürtünmenin fazla olduğu kısımlarda meydana gelmektedir. kuru temizleme. 64 . May dönmesi ölçümü (Demirhan. ilmek sıra sıklığını ifade etmektedir. Örme kumaşlarda pilling dokuma kumaşlardan daha fazla görülmektedir. Kumaşta ilmek sıklığı arttıkça ağırlığı da artacaktır.2. İlmek sıklığı kumaşın 5 farklı yerinde ölçülerek ortalaması alınmıştır 4.3. çubuk ve sıra sıklığı şeklinde ifade edilmektedir. F. İlmek sıra sıklığı ise ilmeğin boyu ile ilgilidir. top şeklinde lif kümelerini oluşturmasıdır. Pilling arttıran unsurlar.4. Boncuklanma (Pilling) Pilling örme kumaş yüzeyindeki liflerin birbirine dolaşarak boncuk olarak adlandırılan küçük. 2005 ) 4.2. Bu deneyde 1 cm. İlmek sıklığı.2. İlmeğin boyu küçüldükçe birim alandaki ilmek sayısı artacaktır ve kumaş ağırlığı da artmış olacaktır. . İlmek Sıklığı İlmek sıklığı örme kumaşın belli bir uzunluğundaki ilmek sayısıdır. az bükümlü çok katlı ipliklerin kullanımı. İlmek sıklıklarının belirlenmesi sırasında lüp kullanılmıştır.1. MATERYAL VE YÖNTEM B C Banu AKKIŞ A DD D Şekil 4. İlmek çubuğu sıklığı örme makinesinin inceliği yani iğne sayısı ile ilgilidir. Bu olay nispeten düşük bükümlü ipliklerden kısa ştapelli lif uçlarının kaçması sonucu oluşur. yıkama. B. Özellikle materyalin sürtünmeye maruz kaldığı yerlerde gevşek lif uçları materyal yüzeyinde toplanır ve minik toplar haline gelirler.

2. MATERYAL VE YÖNTEM Banu AKKIŞ sert fırçalama gibi temizleme hatalarıdır. 1 şeklindeki pilling skalasına göre değerlendirilmiştir. Bu numuneler disk üzerine yerleştirilerek disk 2000 devir çalıştırılarak pilling testleri yapılmıştır. 4.Aşağıda farklı iplikler ile üretilmiş örme kumaşların çekme nedenleri verilmiştir. 4. 65 . Bu rakamlar. Alınan numunelerin çapı 14 cm dir. 1: aşırı derecede pilling şeklinde ifade edilmektedir. Kumaşın En-Boy Çekme Değerlerinin Hesaplanması Örme kumaşlar. doğal ipliklerde ve özellikle en büyük kullanım alanına sahip %100 pamuklu örme kumaşlardadır. 3: orta derecede pilling.4. 5: pilling yok. 3. Bu deney sırasında numunelerin üzerine yerleştirilip belli bir basınçta sürtünmenin yapıldığı diske yerleştirilmek üzere dairesel örme kumaş numuneleri hazırlanmıştır. Asıl sorun. Tez çalışmasında yapılan pilling testi Martindale aşındırma cihazında TS EN ISO 12947-3 e göre yapılmıştır.pamuk ile sentetik karışımı kumaşlarda da geçerli olmasına karşılık. ısıl fiksaj ile çok rahat ve kolay bir şekilde sağlanabilmektedir. Bunun yanı sıra bu problemler . 2: ileri derecede pilling. Daha sonra numune kumaşlar 5. Ayrıca her ipliğinde kendine özgü belirli bir çekme nedeni vardır. Sentetik iplikler ile üretilmiş örme kumaşların boyutsal stabiliteleri. bu kumaşlarda çekmezlik işlemleri daha kolay bir şekilde sağlanabilmektedir. 4: çok az pilling var. Her kumaş için 3 adet test numunesi alınmıştır. Pillingi ipliği oluşturan elyaf özellikleri ve ipliğin üretim yöntemi de etkilemektedir. kumaş yapısında kullanılan ipliklerin özelliklerine bağlı olarak farklı çekme özelliklerine sahiptir.4. 2.

vücutta hava sirkülasyonunu sağlarken hava geçirgenliği düşük olan kumaşlar hava sirkülasyonunu keserek ısı kaybını önlemektedir ve bu durum liften kumaşa bir çok özellikten etkilenebilmektedir. Bu işlem için ilk önce kumaşlar 50 cm x 50 cm ve 25 cm x 25 cm şablon ile kumaşlar köşegen boyunca işaretlenmiştir. Numunelerde en-boy çekme değerleri hesaplanmıştır. relaksasyon çekmesi. ısı iletkenliği ile de paralellik sergilemektedir. Hava Geçirgenliği Hava geçirgenliği. tel sayısı yüksek kalın iplikli kumaş konstrüksiyonlarından daha geçirgendir (Kaplan. iplikler ve kumaş yapısı içerisinden geçebilme kabiliyetini ifade eden.4. Kumaşı oluşturan lif yapısı. iplik yapısı. Kumaşlar yıkanıp kurutulduktan sonra boyutlar atkı ve çözgü yönünde kenarlar ve orta kısımdan olmak üzere üç kısımdan ölçülüp. yani iç gerilimler nedeni ile çekme ve şişme çekmesinden kaynaklanmaktadır. 2007). Hava geçirgenliği iyi olan kumaşlar. Çekme değeri eksi işareti ile kumaş genişlemesi artı işareti ile belirtilmiştir. vücuttan geçen havanın tutulması ya da dışarı iletilmesi ile ilgili bir kullanım özelliğidir. Sentetik elyaftan üretilmiş mamullerde çekme.5. Kalın iplikli ve sık konstrüksiyonlar daha az hava geçirgenliğine müsaade etmekte ve bu durum bazı 66 . termoplastik özelliklerinin sonucu ve iç gerilimlerinin etkisi ile sıcak suda. Çekme miktarı.2. 4. Örneğin tel sayısı düşük ince iplikli kumaşlar. X (% Çekme Miktarı) =100 x (İlk Uzunluk-Son Uzunluk/İlk Uzunluk) ifadesinden hesaplanmıştır. 2005). buhar yada kuru ısıda çekme olmaktadır (Gür. kumaş konstrüksiyonu ve kumaşın gördüğü terbiye işlemlerinden etkilenen bir özellik olarak hava geçirgenliği. havanın lifler. Dokuma kumaşlarda çözgü ve atkı sıklığı arttıkça havanın geçmesine karşı direnç de artmakta ve hava geçirgenliği azalmaktadır. 3 değerin ortalaması alınmıştır. MATERYAL VE YÖNTEM Banu AKKIŞ Pamuklu ve viskon mamullerde çekme.

kumaş gözenekliliğidir. Genel olarak kumaşların ısıl özelliklerini etkileyen temel parametreler: kumaş kalınlığı. lifler yani katı malzemeler tarafından yapılan iletim ile araya giren hava tarafından yapılan iletim.4. Giysi malzemelerini çevreleyen hava. ısıl yalıtımı da artırmaktadır. vücutta oluşan ısı ve nemin vücuttan uzaklaştırılması da o kadar etkili olmaktadır (Eryürük. Lif türü açısından doğal liflerin gözenekli yapıları nedeniyle iyi hava geçirgenliğine sahip olduğu söylenebilir. malzemelerin birbirine temas ettiği yüzeyler arasında bulunan mikro-tabakalar ve malzemelerin temas etmediği yüzeyler arasında bulunan makro-tabaklardan oluşmaktadır. Deneyin yapılışında TS 391 En ISO 9237 (1999) standardı esas alınmıştır. gerek ısı iletimiyle. taşınım ve ısınım ile meydana gelmektedir (Tyagi 2004). kumaş içerisindeki durgun hava miktarı ve kumaş çevresinde meydana gelen dışsal hava hareketidir. İplik içi gözenekliliğin artması. Kumaşlardaki ısı transfer mekanizması. Bu tabakalardan herhangi birisindeki artış. Bazı terbiye işlemleri de kumaşı daha gözenekli yapıp havanın kumaş içinde sirkülasyonunu mümkün kılmaktadır. Ancak iplik içinde lifler arasında bulunan boşluklardaki hava genel olarak hareketsizdir ve izolasyonda büyük rol oynamaktadır. ısı 67 . Kumaşlarda iplikler arası gözeneklilik arttıkça. havayı hapsederek sirkülasyonu önlemekte ve vücuda sıcaklık sağlamaktadır. Bir kumaştan çevreye ısı transferi. Kumaşa uygulanan terbiye işlemlerinin hava geçirgenliğine etkisine bakıldığında. Vücudun ürettiği ısı. İplikleri hacimleştiren ve kumaş yüzeyini tüylendiren bitim işlemleri. genel olarak kumaş gözenekliliğini değiştiren her uygulama hava geçirgenliğini de değiştirmektedir. su geçirmezlik apresi uygulanmış bir kumaş. Kumaşın gözenekliliği ne kadar yüksekse. 2004). MATERYAL VE YÖNTEM Banu AKKIŞ mamul kumaşlarda istenilen bir durum olabilmektedir. ısıl izolasyon özellikleri azalmaktadır. Özellikle hava akımının yüksek olduğu rüzgarlı ortamlarda izolasyon etkisi daha da azalmaktadır. hareket edebilen hava miktarı da artacağından. Örneğin. birçok unsurdan etkilenmekte olan kompleks bir olgudur. gerekse terleme ardından buharlaşarak vücuttan uzaklaştırılmaktadır. ya da kumaşın hava geçirgenliği ne kadar fazlaysa. Durgun hava miktarını belirleyen en önemli parametre. gözeneklerin kaplama maddesi ile kapanmasından dolayı apre sonrası hava geçirgenlik özelliğini kaybetmektedir.

lastik bir diyafram üzerine dairesel bir mengene şeklindeki germe tertibatı ile bağlanır. MATERYAL VE YÖNTEM Banu AKKIŞ izolasyonunu artırmaktadır. yelken bezi vb kumaşları gibi dokunmuş endüstriyel kumaşlar içinde kullanılır. Burada kumaşın tamamı test işlemine girmez sadece basınç yüzeyinin etki ettiği kısım test edilir ama deney sırasında numunenin boyutları daha geniş tutulmuştur. Her kumaş için 5 adet test işlemi yapılmıştır ve bunların ortalaması kumaşın patlama mukavemet değeri olarak belirlenmiştir. Patlama mukavemeti testi. bir kumaşın ani bir kuvvetle yırtılması için gerekli olan dikey basıncın miktarıdır. Hazırlanan numune. Buna göre 30*30 cm boyutlarında kare şeklinde kumaş numuneleri alınır. 4. numune patlayana kadar şişirir ve buna karşılık gelen basınç cihaz ekranında okunur. Patlama süresi 20 ± 2 sn ye ayarlanarak ölçüm yapılır. Bir kumaşın her tarafına eşit kuvvet etki ettirildiğinde kumaşın gösterdiği dirençten patlama kuvvetine bağımlı olarak bir de patlama basıncı söz konusudur.4.2. Tüm bölgeler ve İplikler en zayıf noktayı bulmak üzere aynı anda sınanmaktadır. Bunun için kumaşın esnek bir diyaframa sıkıca tutturulup bir bölgede şişirilerek. hava veya su ile genleştirilen lastik bir zarın üzerine gerilmiş bir kumaşı patlatma ya da bir çelik topun bastırıldığı kumaşı patlatma şeklinde yapılır. Patlama dayanımı kumaşta bir patlak oluşturmak için gerekli delici kuvveti ve kumaşın belirli koşullar altında patlamaya karşı koyma kabiliyetini ifade eder. Çünkü test kuvveti bir merkezden dışa doğru yayılmaktadır.6. tek yönlü değildir. 68 . Patlama mukavemeti testi ISO 13938-2 standardına göre yapılmıştır. Bu test türü temel olarak örülmüş kumaşlarda kullanılmakla birlikte uçak ve paraşüt. kumaşın patlatılması için gerekli basınç dikkate alınır. Patlama Mukavemeti Patlama mukavemeti. Aynı zamanda lif içi gözenekliliğin artması da bu olguyu desteklemektedir. Bu değerler incelenmiştir. Basınç altındaki bir gaz diyafram ve numuneyi.

Vücuda sıkı oturan etek ve pantolon gibi kumaşlar için 430 kPa.4. örme cep astarları için 400 kPa patlama mukavemeti istenir. gömlek. gece kıyafetleri ve iç çamaşırı gibi örme kumaşlar için minimum patlama mukavemeti değeri 250-300 kPa civarındadır. 69 . MATERYAL VE YÖNTEM Banu AKKIŞ Genel olarak bluz.

32 GEVŞEK 5.69 GEVŞEK 4.1.2 ORTA 3.08 ORTA 4.1.1.86 ORTA 4.1’de verilmiştir.79 SIKI 5.44 ORTA 2.89 SIKI 1.94 GEVŞEK 4.52 SIKI 3. DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Banu AKKIŞ 5.25 SIKI 3.44 SIKI 1.9 ORTA 3.41 GEVŞEK 4.9 SIKI 2.66 GEVŞEK 4.44 GEVŞEK 2.96 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 40/1 40/1 40/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 40/1 40/1 40/1 40/1 40/1 40/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 20/1 20/1 20/1 70 .69 SIKI 2.48 GEVŞEK 6.1. Çizelge 5. DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 5.67 SIKI 1.44 ORTA 4.32 GEVŞEK 5.3 SIKI 0.9 ORTA 3.52 GEVŞEK 7.81 GEVŞEK 4. Örme Kumaşlarda May Dönmesi Test sonuçları Orze Örme İşletmesi bünyesinde örülen kumaşların may dönmesi sonuçları Çizelge 5.5.59 SIKI 3.97 GEVŞEK 6. May dönmesi test sonuçları Numune No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 İplik Numarası Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Hammadde VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PENYE PENYE PENYE Eğirme Şekli OE Rotor OE Rotor OE Rotor RİNG RİNG RİNG OE Rotor OE Rotor OE Rotor RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG OE Rotor OE Rotor OE Rotor RİNG RİNG RİNG Örgü cinsi RİBANA RİBANA RİBANA RİBANA RİBANA RİBANA SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM İNTERLOK İNTERLOK İNTERLOK İNTERLOK İNTERLOK İNTERLOK RİBANA RİBANA RİBANA RİBANA RİBANA RİBANA SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM Örgü Dönme Ayarı (%) SIKI 2.32 SIKI 2.64 ORTA 4.71 ORTA 7. Deneysel Sonuçlar 5.71 ORTA 1.22 ORTA 3.1 GEVŞEK 3.88 ORTA 5.

5. DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME

Banu AKKIŞ

5.1.2. Boncuklanma (Pilling) Testi Sonuçları

Süprem ve ribana örme kumaşlarda gramaj artışlarıyla pilling değerinin bazı durumlarda değiştirdiği gözlenmiştir. Bu değişim gramaj arttıkça pilling değerinin azalması şeklinde meydana gelmiştir. Bu durum kumaş gramajının arttırılmasıyla birlikte dokusunun sıkılaşması ve daha sık olan bir yapı oluşmasından dolayı pilling değerinin düştüğü tahmin edilmektedir. Bu durumun sebebi; örme kumaş gramaj aralığının çok yüksek olmamasından kaynaklanabileceği tahmin edilmektedir. Genel olarak aynı iplikten yapılan süprem ve ribana kumaşların pilling değerleri birbirine yakın seviyede çıkmıştır. Fakat bazı değerlerde ribana kumaşlarda pilling değerinin daha iyi olduğu durumların varlığı söz konusudur. Bu durumun oluşması ribana kumaşların örgü yapısı olarak daha kalın olmasından kaynaklanabileceği tahmin edilmektedir. Büküm katsayısının artmasıyla iplik yapısının daha da sıklaştığı ring ipliklerinde, yüzeye çıkan lif sayısının azalması pilling eğiliminin azalmasının sebebi olabilmektedir. Çizelge 5.2’de numunelere ait pilling sonuçları verilmiştir.

71

5. DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME

Banu AKKIŞ

Çizelge 5.2. Pilling testi sonuçları
Numune No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 İplik Numarası Ne 30/1 Ne 30/1 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 40/1 40/1 40/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 40/1 40/1 40/1 40/1 40/1 40/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 20/1 20/1 20/1 Eğirme Hammadde Şekli VİSKON OE Rotor VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK OE Rotor OE Rotor RİNG RİNG RİNG OE Rotor OE Rotor OE Rotor RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG OE Rotor OE Rotor OE Rotor RİNG RİNG RİNG Örgü Cinsi Örgü Ayarı RİBANA SIKI RİBANA RİBANA RİBANA RİBANA RİBANA SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM İNTERLOK İNTERLOK İNTERLOK İNTERLOK İNTERLOK İNTERLOK RİBANA RİBANA RİBANA RİBANA RİBANA RİBANA SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK Pilling Değerleri 3/4 3 2/3 4 3/4 3 3 2/3 2 3/4 3 2/3 3 2/3 2 2/3 2 2 2/3 2 2 3 2/3 2/3 4 3/4 3 3/4 3 2/3 3 2/3 2 3 2/3 2

72

5. DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME

Banu AKKIŞ

5.1.3. Kumaşın En-Boy Çekme Değerlerinin Hesaplanması

Çizelge 5.3’de numune kumaşlara ait enden ve boydan çekme değerleri gösterilmektedir. Test sonuçları 50cm’de % olarak hesaplanmıştır.

Çizelge 5.3. Kumaşların en-boy çekme değerleri
Eğirme Şekli Numune No En Çekme (%) (50 cm) Boy Çekme (%) (50 cm) Boy (25 cm) 24,2 21 19 20,4 19,4 18,5 20 18,5 17,8 22 21 18,7 24 23 22 24 23 22 24,75 24 23,5 22,5 21 20 21,5 20,1 19,7 23 22 21,8 22 21,1 20,4 24,5 23,8 23 Hammadde Örgü Ayarı Örgü Cinsi En (25 cm) 25 23,7 22,5 25 23,1 22 30 32 33,5 27 27,5 28 23 22 21,5 25,5 24,5 22,5 25 24,5 24 25,5 26,5 26 22,5 22 21 22,5 24 23 23 22 21,4 23,5 22,9 22,5 İplik Numarası Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 40/1 40/1 40/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 40/1 40/1 40/1 40/1 40/1 40/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 20/1 20/1 20/1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK

OE Rotor OE Rotor OE Rotor RİNG RİNG RİNG OE Rotor OE Rotor OE Rotor RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG OE Rotor OE Rotor OE Rotor RİNG RİNG RİNG

RİBANA RİBANA RİBANA RİBANA RİBANA RİBANA SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM İNTERLOK İNTERLOK İNTERLOK İNTERLOK İNTERLOK İNTERLOK RİBANA RİBANA RİBANA RİBANA RİBANA RİBANA SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM

SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK

0,5 -2,5 -4 0 -2 -5 12 13,2 14,5 8 10 10 -1,5 -2,5 -3 2 -2 -3 -1 -2 -3 1 3 4 -8 -9 -10 -5,1 -6,3 -7,2 -6 -7 -8 -4,5 -5,7 -7

-1,5 -7 -11 -13 -15 -17 -15 -17 -19,2 -9 -11 -15 -2 -5 -7 -1,5 -2,5 -5 -0,5 -3,2 -6 -4 -5 -6 -5 -6,5 -7 -3 -4 -5,1 -4 -6,1 -7 -2 -3 -4

73

11 SIKI 302. DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Banu AKKIŞ 5.35 SIKI 130.4.95 GEVŞEK 174.3 GEVŞEK 337.75 ORTA 162.8 GEVŞEK 414.79 GEVŞEK 256.8 SIKI 275.1.5.39 GEVŞEK 219.7 SIKI 152.19 SIKI 193.59 SIKI 194.276 ORTA 211.91 GEVŞEK 204.91 ORTA 206.089 ORTA 153. Çizelge 5.276 GEVŞEK 198.83 SIKI 180.95 SIKI 220.595 GEVŞEK 258.51 GEVŞEK 349.99 ORTA 285.95 GEVŞEK 321. Hava Geçirgenliği Testi Sonuçları Çizelge 5.1 ORTA 323.95 SIKI 176.275 GEVŞEK 259.32 Örgü cinsi RİBANA RİBANA RİBANA RİBANA RİBANA RİBANA SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM İNTERLOK İNTERLOK İNTERLOK İNTERLOK İNTERLOK İNTERLOK RİBANA RİBANA RİBANA RİBANA RİBANA RİBANA SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM 74 .91 SIKI 293.094 ORTA 313.59 ORTA 243.4.4’de çalışmada kullanılan kumaşlara ait hava geçirgenliği sonuçları gösterilmektedir.92 SIKI 240.075 ORTA 230.11 ORTA 184. Hava geçirgenliği testi sonuçları Numune No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 İplik Numarası Ne 30/1 Ne 30/1 Ne 30/1 Ne 30/1 Ne 30/1 Ne 30/1 Ne 30/1 Ne 30/1 Ne 30/1 Ne 30/1 Ne 30/1 Ne 30/1 Ne 40/1 Ne 40/1 Ne 40/1 Ne 30/1 Ne 30/1 Ne 30/1 Ne 30/1 Ne 30/1 Ne 30/1 Ne 40/1 Ne 40/1 Ne 40/1 Ne 40/1 Ne 40/1 Ne 40/1 Ne 30/1 Ne 30/1 Ne 30/1 Ne 30/1 Ne 30/1 Ne 30/1 Ne 20/1 Ne 20/1 Ne 20/1 Eğirme Hammadde Şekli VİSKON OPEN-END VİSKON OPEN-END VİSKON OPEN-END VİSKON RİNG VİSKON RİNG VİSKON RİNG VİSKON OPEN-END VİSKON OPEN-END VİSKON OPEN-END VİSKON RİNG VİSKON RİNG VİSKON RİNG PAMUK RİNG PAMUK RİNG PAMUK RİNG PAMUK RİNG PAMUK RİNG PAMUK RİNG PAMUK RİNG PAMUK RİNG PAMUK RİNG PAMUK RİNG PAMUK RİNG PAMUK RİNG PAMUK RİNG PAMUK RİNG PAMUK RİNG PAMUK RİNG PAMUK RİNG PAMUK RİNG PAMUK OPEN-END PAMUK OPEN-END PAMUK OPEN-END PAMUK RİNG PAMUK RİNG PAMUK RİNG Hava Geçirgenliği Örgü Ayarı (lt/dk) SIKI 337 ORTA 405.83 GEVŞEK 175.56 ORTA 182.

Çizelge 5.1 822.6 482. DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Banu AKKIŞ 5.8 329. Patlama mukavemeti testi sonuçları Numune No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 İplik Numarası Ne 30/1 Ne 30/1 Ne 30/1 Ne 30/1 Ne 30/1 Ne 30/1 Ne 30/1 Ne 30/1 Ne 30/1 Ne 30/1 Ne 30/1 Ne 30/1 Ne 40/1 Ne 40/1 Ne 40/1 Ne 30/1 Ne 30/1 Ne 30/1 Ne 30/1 Ne 30/1 Ne 30/1 Ne 40/1 Ne 40/1 Ne 40/1 Ne 40/1 Ne 40/1 Ne 40/1 Ne 30/1 Ne 30/1 Ne 30/1 Ne 30/1 Ne 30/1 Ne 30/1 Ne 20/1 Ne 20/1 Ne 20/1 Eğirme Şekli OE Rotor OE Rotor OE Rotor RİNG RİNG RİNG OE Rotor OE Rotor OE Rotor RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG RİNG OE Rotor OE Rotor OE Rotor RİNG RİNG RİNG Örgü Ayarı SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK Patlama Mukavemeti Değeri (kPa) 352.4 666.1 466. Patlama Mukavemeti Testi Sonuçları Ribana kumaşlarda en açık olarak gözlemlenen değer.1 579.1 571.5.9 553.1.4 887.7 402. Çizelge 5.2 499.1 271.4 699.6 539.5.3 538.7 373.5’de numune kumaşların patlama değerleri gösterilmiştir.6 361.3 694.4 258.5.5 Hammadde VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON VİSKON PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK PAMUK Örgü Cinsi RİBANA RİBANA RİBANA RİBANA RİBANA RİBANA SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM İNTERLOK İNTERLOK İNTERLOK İNTERLOK İNTERLOK İNTERLOK RİBANA RİBANA RİBANA RİBANA RİBANA RİBANA SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM 75 .1 341.3 765.4 298.1 956 924.1 426.3 335.2 324.7 635.4 623.1 587. penye ribana kumaşların OE Rotor ribana kumaşlara göre patlama mukavemeti değerlerinin daha yüksek olduğudur.4 443.2 378.7 448.5 703. Süprem ve ribana kumaşta bu durumun oluşmasının nedeni ring ipliklerin OE Rotor ipliklerden daha yüksek mukavemet değerlerine sahip olmasından kaynaklandığı tahmin edilmektedir.3 301.

İpliğin yapısını bozan burulmanın spiralleşmeye etkisi büyüktür.5. İplik yüksek bükümlü ise ribana örgüsü gibi dengeli yapıları tercih etmek gerekir. Bu nedenle zıt yönlerde oluşan dönme momentleri birbirlerini dengeler ve sağa sola çarpılmalar görülmez.1.1’de verilen test sonuçlarında ribana ve interloklarda belirtilen may dönmelerinin önemli bir sorun teşkil etmeyeceği söylenebilir.2. çok farklı geometrik ve fiziksel özelliklere sahip iplik oluşumuna sebep olmaktadır. 76 . Büküm katsayısı düştükçe dönme açısı da düşmektedir. Şekil 5. Kumaş relaksasyonunu arttıran yıkama. Örülen kumaşın sıklığı da dönmeyi etkilemektedir. arka yatakta zıt yönde oluşan ilmekte öndeki ilmeğin tersi yönünde dönmek ister. Gevşek kumaşlar sıkı kumaşlara oranla daha yüksek dönme açısı oluşturmaktadırlar. Farklı iplik teknolojileri. kumaş spiralleşmesini de önemli bir şekilde arttırmaktadır. Daha da ilerisinde lif ve harman çeşitleri iplik özelliklerini etkiler. Örme Kumaşlarda May Dönmesinin İncelenmesi İplik büküm katsayısının dönmenin birinci sebebi olarak değerlendirildiği bilinmektedir. Sonuçların Değerlendirilmesi 5. Makinenin dönme yönünün de spiralleşmeye önemli etkisi vardır. Yuvarlak örgü makinelerindeki sistem sayısının da dönme üzerindeki etkisi bilinmektedir. ön yatakta oluşan ilmek belirli bir yöne dönmek isterken.1’de ribana örgü yapısında ilmekler bir ön bir arka yatakta farklı yönlerde oluştuğundan. Şekil 5.2. ancak bunu da sağlamak her zaman mümkün olmayabilir. Bu farklılıklar Ring ve OE Rotor ipliklerinde farklı davranış şekillerinin gelişmesine sebep olurlar. DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Banu AKKIŞ 5.

ilmek halindeki iplik üzerindeki fazla büküm nedeniyle daha fazla dönmeye yol açtığı söylenebilir. Ring iplikler OE Rotor ipliklerden daha bükümlüdür. 77 . Ayrıca 3 farklı ayarda ring ve OE Rotor ipliklerden ribana kumaşlar üretilmiştir. gevşek yapılı kumaşlarda ilmekler dönmek için daha fazla alan bulacaklar ve bundan dolayı da daha fazla dönme eğilimi gösterecekler şeklinde değerlendirilebilir. Viskondan örülen ribana kumaşların may dönmesi sonuçlarının değerlendirmesi Grafiğe bakıldığında ring viskon ipliklerinden örülmüş kumaşlarda dönme değerlerinin daha yüksek olduğu görülmüştür.5. İpliğe verilen büküm miktarı ipliğin bükülme eğilimini belirleyen en önemli faktördür. DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Banu AKKIŞ 9 8 Dönme Değerleri(%) 7 6 5 4 3 2 1 0 SIKI RİBANA ORTA RİBANA GEVŞEK RİBANA SIKI RİBANA RİNG Ne 30 ORTA RİBANA RİNG Ne 30 GEVŞEK RİBANA RİNG Ne 30 OPEN-END OPEN-END OPEN-END Ne 30 Ne 30 Ne 30 Örgü Cinsi Şekil 5.1. Bunun da nedeni. Bu nedenle. Bunun asıl kaynağı may dönmesine sebep teşkil eden ipliğin üretiminden gelen bükümüdür. Aynı iplikten örülen gevşek ayardaki kumaşların may dönmeleri sıkı ayarda örülen kumaşların değerlerinden daha yüksek çıkmıştır.

2. Bunun nedeni gevşek yapılı kumaşlarda. DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Banu AKKIŞ Şekil 5.2’de. ilmekler dönmek için daha fazla alan bulacağı ve bunun sonucu olarak da daha fazla dönme eğilimi göstereceği şeklinde açıklanabilir. Dönme Değerleri(%) 6 5 4 3 2 1 0 SIKI SÜPREM ORTA SÜPREM GEVŞEK SÜPREM SIKI SÜPREM RİNG Ne 30 ORTA SÜPREM RİNG Ne 30 GEVŞEK SÜPREM RİNG Ne 30 OPEN-END OPEN-END OPEN-END Ne 30 Ne 30 Ne 30 Örgü Cinsi Şekil 5. Süprem kumaşlarda yapısı gereği ilmekler aynı iğne yatağına yan yana aynı yönde oluşur (dizilir) ve aynı yöne doğru kayma eğilimi gösterirler. Viskondan örülen süprem kumaşların may dönmesi sonuçlarının değerlendirmesi 78 .5. Ring ve OE Rotor ipliklerinden örülen gevşek ayardaki kumaşların may dönmeleri sıkı ayarda örülen kumaşların değerlerinden daha yüksek çıkmıştır.

40/1 penye ve 30/1 penye ipliklerden örülmüş interlok kumaşlarda 40/1 penyeden örülen interlok kumaşın may dönme değerlerinin 30/1 penye interlok kumaşa göre daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Bu nedenle may dönmesinin interlok kumaşlar da önemli bir sorun teşkil etmeyeceği söylenebilir.3. DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Banu AKKIŞ Şekil 5.3’de görüldüğü gibi. İnterlok kumaşlarda da aynı ribana kumaşlardaki gibi oluşan dönme momentleri birbirlerini dengeler ve sağa sola çarpılmalar görülmez. 40/1 penye ipliği 30/1 penye ipliğine göre daha incedir. 6 5 4 3 2 1 0 SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK İNTERLOK İNTERLOK İNTERLOK İNTERLOK İNTERLOK İNTERLOK RİNG Ne 40 RİNG Ne 40 RİNG Ne 40 RİNG Ne 30 RİNG Ne 30 RİNG Ne 30 D önm e D eğerleri (% ) Örgü Cinsi Şekil 5.5. Pamuk ipliklerinden örülen interlok kumaşların may dönmesi sonuçlarının değerlendirmesi 79 . Bu nedenle örülen interlok kumaşta daha rahat alan bulacak ve dönme eğilimi artacaktır.

4. 40/1 penye ipliği 30/1 penye ipliğine göre daha ince olup bu nedenle örülen kumaşta daha rahat alan bulur ve dönme eğilimi artar.4’de. 40/1 penye ve 30/1 penye ipliklerden örülmüş ribana kumaşlarda 40/1 penyeden örülen ribana kumaşın may dönme değerlerinin 30/1 penye kumaşa göre daha yüksek olduğu görülmüştür. 6 5 Dönme Değerleri (%) 4 3 2 1 0 SIKI RİBANA RİNG Ne 30 ORTA RİBANA RİNG Ne 30 GEVŞE K RİBANA RİNG Ne 30 SIKI RİBANA RİNG Ne 40 ORTA RİBANA RİNG Ne 40 GEVŞE K RİBANA RİNG Ne 40 Örgü Cinsi Şekil 5.5. DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Banu AKKIŞ Şekil 5. Pamuk ipliklerinden örülen ribana kumaşların may dönmesi sonuçlarının değerlendirmesi 80 . Bu nedenle may dönmesi ribana kumaşlar için önemli bir sorun olmayacağı düşünülebilir. Ribana kumaşlarda oluşan dönme momentleri birbirlerini dengeler ve sağa sola çarpılmalar görülmez.

5. Bu gevşek yapı sayesinde ince iplik geniş alan bulduğu için daha fazla dönme eğilimi gösterecektir. DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Banu AKKIŞ Şekil 5.5. 8 Dönme Değerleri (%) 7 6 5 4 3 2 1 0 SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM RİNG Ne 40 RİNG Ne 40 RİNG Ne 40 RİNG Ne 30 RİNG Ne 30 RİNG Ne 30 RİNG Ne 20 RİNG Ne 20 RİNG Ne 20 Örgü Cinsi Şekil 5. Süprem kumaşlarda dönme büyükten küçüğe sırasıyla gevşek ayar. daha sonrada sıkı ayarda örülmüş kumaş takip etmekte.5’de. Gevşek ayarda örülen ince iplikli bu kumaşlarda dönme en yüksek değere ulaşmıştır. Bunun nedeni hem ipliğin inceliği hem de kumaşın örülmesi esnasında verilen ayarın gevşek olmasıdır. Daha sonra bu sırayı orta ayarda örülmüş kumaş. orta ayar ve sıkı ayar şeklinde sıralanabilir. Farklı numaradaki pamuk ipliklerinden örülen süprem kumaşların may dönmesi sonuçlarının değerlendirmesi 81 . Aynı şekilde Ne 30/1 ve Ne 20/1 pamuk ipliğinden örülen süprem kumaşlarda da gevşek ayarda örülen numuneler daha fazla dönme eğilimi göstermiştir. Ne 40/1 pamuk ipliğinden örülen süprem kumaşlarda gevşek ayarda örülen süprem kumaşta ki dönmenin en fazla olduğu gözükmektedir.

5 4. bütün örgü numunelerde.5.5 4 3.5 3 2. Bunun için özellikle düz (süprem) örgü yapılarında düşük bükümlü iplikler kullanılmaktadır. sıklık faktörü değeri sıklaştıkça 1 ilmek boyunun giderek küçüldüğü görülmüştür. ring ipliklere göre daha düşük bükümle eğrildiğinden dönme problemi daha azdır. genel olarak. Bu çalışmanın sonucu literatür sonucuna uygundur. Aynı numaradaki pamuk ipliklerinden örülen süprem kumaşların may dönmesi sonuçlarının değerlendirmesi 82 . DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Banu AKKIŞ Çeken (2004)’in yaptığı incelemede. Örme açısı değerlerinin düştüğü tespit edilmiştir.5 1 0. tek yataklı yuvarlak örme makinalarında düz örgü yapısında üretilen ve süprem kumaş olarak tanımlanan bu yapılarda kullanılan örme ipliklerinde büküm sınırlarının çok üzerlerine çıkılmaktadır. May dönmesini önlemek için tabii ki en önemli faktör olan iplikteki bükümden doğan bükülme eğilimini azaltmaktır. Şekil 5. Çeken.6.5 2 1.5 0 SIKI SÜPREM RİNG Ne 30 ORTA SÜPREM RİNG Ne 30 GEVŞEK SÜPREM RİNG Ne 30 SIKI SÜPREM OPEN-END Ne 30 ORTA SÜPREM OPEN-END Ne 30 GEVŞEK SÜPREM OPEN-END Ne 30 Dönme Değerleri (%) Örgü Cinsi Şekil 5. gevşek yapılı örgü kumaşlarda ilmeğin dönebilmek için kendisine kolaylıkla alan bulabildiğini.6’ya bakıldığında OE Rotor rotor pamuk iplikleri de. böylece dönmenin arttığını belirtmiştir (Çeken 2004). özellikle ülkemizde yetiştirilen pamuk lifinin uzunluğu. ince numaralarda düşük bükümlü iplik üretimi için yeterli olmadığından. Fakat.

Süprem örme kumaşlarda. geçirgen olarak nitelendirilebilir.7’de hammaddesi viskon olarak örülen kumaşların sıklıklarıyla hava geçirgenliği arasındaki ilişki gösterilmiştir. süprem kumaşlarda may dönmesine neden olan en önemli faktörün iplikteki bükülme nedeniyle oluşan baskının relaksasyonu olduğu görmüşlerdir. iplik büküm faktörünün kumaşın may dönmesinde önemli etkiye sahip olduğunu göstermiştir (Tao ve ark. İlmek Sıklık Değerleri 5. aynı anlama gelmemektedirler. 1997 a). Sıfır gözenekliliğe sahip bir kumaş ise sıfır geçirgenliğe sahip olarak kabul edilebilir. DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Banu AKKIŞ Tao ve arkadaşları (1997)’nın. Deneysel sonuçlar. İlmek Sıklık-Hava geçirgenliği Değerleri Hava geçirgenliği giysi konforu açısından oldukça önem taşır. Şekilden de anlaşıldığı gibi kumaşın ilmek sıra ve çubuk sıklıkları hava geçirgenliği ile ters orantılıdır. örme kumaşlardaki may dönmesi için yaptıkları araştırmada.2. çubuğun her bir ilmeğinin aynı şekilde davranması nedeni ile bütün çubuk eğilecektir.2. Sıklıklar arttığında hava geçirgenliği azalmakta. Gözeneklilik ve geçirgenlik birbirleri ile ilişkili olmakla birlikte. sıklıklar azaldığında hava geçirgenliğinin artacağı bilinmektedir.2. 5. Bu iki farklı kavram şu şekilde tanımlanabilir: Eğer bir kumaş yüksek gözenekliliğe sahipse. sıklık faktörü verilen kumaş için iplik bükümü değişkenliği ile may dönmesi arttığını.1.2. İplik düşük gerilim yükü altındayken kendi orijinal bükümsüz haline dönme eğilimindedir. Böyle değişken büküme sahip iplik ilmek oluşturursa bükülmeye ait baskıdan kurtulmak için kumaş içine doğru yönelime sahip olacaktır.5. 83 . Literatür taramalarına uygun sonuçlar görülmektedir. Şekil 5.

84 .5. DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Banu AKKIŞ 30 25 450 400 350 20 15 10 5 0 SIKI RİBANA ORTA RİBANA GEVŞEK RİBANA SIKI RİBANA RİNG Ne 30 ORTA RİBANA RİNG Ne 30 GEVŞEK RİBANA RİNG Ne 30 300 Hava Geçirgenliği (lt/dk) 250 200 150 100 50 0 Sıklık Değeri (adet/inch) Çubuk Sıklılkları İlmek Sıra Sıklıkları Hava Geçirgenliği OPEN-END OPEN-END OPEN-END Ne 30 Ne 30 Ne 30 Örgü Cinsi Şekil 5. Viskon ipliklerden örülen ribana kumaşların sıklık-hava geçirgenliği ilişkisi Şekilde aynı numarada örülen ribana kumaş tipinde 3 farklı ayarda kumaşların değerlerine bakıldığında. Bunun nedeni olarak ipliğin eğrilmesi sırasında ipliğe verilen büküm olacağı tahmin edilmektedir. 30/1 OE Rotor’dan örülen kumaşların hava geçirgenliği daha yüksek görülmektedir.7.

DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Banu AKKIŞ Şekil 5. Görüleceği gibi hava geçirgenliği sıkı ayardan. gevşek ayara doğru artmaktadır.5.8.8’de. 30/1 OE Rotor iplikten örülen süprem kumaşların hava geçirgenliği. Ayrıca hava geçirgenliği örülen kumaşın gevşek ayarda örülmesiyle daha da artmıştır. 30 Sıklık Değerleri (adet/inch) 25 20 15 10 5 0 SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM OPENNe 30 OPENNe 30 OPENNe 30 RİNG Ne 30 RİNG Ne 30 RİNG 210 205 200 195 190 185 180 175 170 165 160 Hava Geçirgenliği (lt/dk) Çubuk Sıklıkları Ne 30 İlmek Sıklıkları Hava Geçirgenliği Örgü Cinsi Şekil 5. Viskon iplikten örülen süprem kumaşların sıklık-hava geçirgenliği ilişkisi 85 . 30/1 Ring iplikten örülen süprem kumaşlardan daha yüksek çıkmıştır.

İplik inceldikçe hava geçirgenliği artmıştır.9. 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK İNTERLOK İNTERLOK İNTERLOK İNTERLOK İNTERLOK İNTERLOK RİNG Ne 40 RİNG Ne 40 RİNG Ne 40 RİNG Ne 30 RİNG Ne 30 RİNG Ne 30 S ıklık Değerleri (adet/inch) 300 250 200 150 100 50 0 Hava Geçirgenliği (lt/dk) Çubuk Sıklıkları İlmek Sıra Sıklıkları Hava Geçirgenliği Örgü Cinsi Şekil 5.5. Pamuk ipliklerinden örülen interlok kumaşların sıklık-hava geçirgenliği ilişkisi 86 . 40/1 Ring iplikten örülen interlok kumaşların hava geçirgenliği değerleri 30/1 Ring iplikten örülen kumaşları hava geçirgenliğine göre daha yüksek çıkmıştır.9’da 40/1 Ring ve 30/1 Ring iplikten örülen interlok kumaşların sıklıkları ile hava geçirgenliği kıyaslanmaktadır. DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Banu AKKIŞ Şekil 5.

10’da. Şekle bakıldığında sıklıkla hava geçirgenliği arasında ters bir orantı görülmektedir. orta ayardan gevşek ayara doğru artmaktadır. 40/1 Ring iplikten örülen ribana kumaşların hava geçirgenliği değerleri. Hava geçirgenliği sıkı ayardan. 35 400 30 350 300 S lık D ğ rle (a e c ) ık e e ri d t/in h H v G ç e liğ (lt/d ) a a e irg n i k 25 250 20 200 15 150 10 100 5 50 0 SIKI RİBA NA RİNG Ne 30 ORTA RİBA NA RİNG Ne 30 GEV ŞEK RİBA NA RİNG Ne 30 SIKI RİBA NA RİNG Ne 40 ORTA RİBA NA RİNG Ne 40 GEV ŞEK RİBA NA RİNG Ne 40 0 Örgü Cinsi Çubuk Sıklıkları İlmek Sıra Sıklıkları Hava Geçirgenliği Şekil 5. Pamuk ipliklerinden örülen ribana kumaşların sıklık-hava geçirgenliği ilişkisi 87 .10. DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Banu AKKIŞ Şekil 5. orta ayara. 30/1 Ring iplikten örülen kumaşları hava geçirgenliğine göre daha yüksek çıkmıştır.5. İplik inceliği hava geçirgenliğini artırmıştır.

Farklı numaradaki pamuk ipliklerinden örülen süprem kumaşların sıklıkhava geçirgenliği ilişkisi 88 . 40/1 Ring iplikten örülen kumaşların hava geçirgenliği 30/1 ve 20/1’den örülenlere göre daha yüksek çıkmıştır.11. Şekil 37’ye göre süprem kumaşlarda iplik inceliği arttıkça hava geçirgenliği artmıştır. orta ayardan gevşek ayara doğru artmaktadır. DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Banu AKKIŞ Şekil 5. Hava geçirgenliği sıkı ayardan. Böylece gözeneklilik artmıştır. 40 35 S ı k l ı k D e ğ e r l e r i (a d e t/ i n c h ) 30 25 20 15 10 5 0 SIKI SÜPREM RİNG Ne 40 ORTA SÜPREM RİNG Ne 40 GEVŞEK SÜPREM RİNG Ne 40 SIKI SÜPREM RİNG Ne 30 ORTA SÜPREM RİNG Ne 30 GEVŞEK SÜPREM RİNG Ne 30 SIKI SÜPREM RİNG Ne 20 ORTA SÜPREM RİNG Ne 20 GEVŞEK SÜPREM RİNG Ne 20 400 350 H a v a G e ç i r g e n l i ğ i (l t / d k ) Çubuk Sıklıkları İlmek Sıra Sıklıkları Hava Geçirgenliği 300 250 200 150 100 50 0 Örgü Cinsi Şekil 5.5. orta ayara.11’de 3 farklı numaradaki ring pamuktan örülen kumaşların sıklıkhava geçirgenliği şekilde gösterilmiştir.

30/1 OE Rotor ve 30/1 ring iplikten örülen süprem kumaşların sıklık ve hava geçirgenliği ilişkisine bakıldığında 30/1 OE Rotor’dan örülen kumaşların hava geçirgenliğinin daha yüksek olduğu görülmektedir. S ıklık Değerleri (adet/in ch) 40 35 30 25 20 15 10 5 0 SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM RİNG Ne 30 RİNG Ne 30 RİNG Ne 30 OPENNe 30 OPENNe 30 OPENNe 30 300 250 200 150 100 50 0 Hava G eçirgenliği (lt/dk) Çubuk Sıklıkları İlmek Sıra Sıklıkları Hava Geçirgenliği Örgü Cinsi Şekil 5.12.12’de gösterilen grafiğe bakıldığında.5. DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Banu AKKIŞ Şekil 5. Aynı numaradaki pamuk ipliklerinden örülen süprem kumaşların sıklıkhava geçirgenliği ilişkisi 89 .

2.13’de gösterilen grafiğe bakıldığında. 30 25 20 Dönme (%) 15 10 5 0 SIKI RİBANA ORTA RİBANA GEVŞEK RİBANA SIKI RİBANA RİNG Ne 30 ORTA RİBANA RİNG Ne 30 GEVŞEK RİBANA RİNG Ne 30 30 Sıklık Değeri (adet/inch) 25 20 15 10 5 0 OPEN-END OPEN-END OPEN-END Ne 30 Ne 30 Ne 30 Dönme İlmek Sıra Sıklıkları Çubuk Sıklıkları Örgü Cinsi Şekil 5.13. İlmek Sıklık-Dönme Değerleri Aşağıdaki grafikte ilmek sıklığı ile dönme arasındaki ilişkiye değinilmiştir. böylece dönmenin arttığını belirtmiştir (Çeken 2004).2. sıklık faktörü değeri sıklaştıkça 1 ilmek boyunun giderek küçüldüğü görülmüştür. Şekil 5. gevşek yapılı örgü kumaşlarda ilmeğin dönebilmek için kendisine kolaylıkla alan bulabildiğini. 90 . bütün örgü numunelerde. Çeken. Bu çalışmanın sonuçları literatüre uygundur. 30/1 OE Rotor ve 30/1 ring iplikten örülen süprem kumaşların sıklık ve dönme ilişkisine bakıldığında gevşek yapılı örgülerde dönme eğilimi daha fazla olmaktadır. DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Banu AKKIŞ 5. genel olarak.5. Viskon ipliklerden örülen ribana kumaşların sıklık-dönme ilişkisi Çeken (2004)’in yaptığı incelemede.2. Örme açısı değerlerinin düştüğü tespit edilmiştir.

14’de. gevşek ayara doğru artmaktadır. Viskon ipliklerden örülen süprem kumaşların sıklık-dönme ilişkisi 91 . 30/1 OE Rotor iplikten örülen süprem kumaşların hava geçirgenliği. Görüleceği gibi hava geçirgenliği sıkı ayardan. Ayrıca hava geçirgenliği örülen kumaşın gevşek ayarda örülmesiyle daha da artmıştır. DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Banu AKKIŞ Şekil 5. 30 25 D ö nm e (% ) 20 15 10 5 0 SIKI SÜPREM OPEN-END Ne 30 ORTA SÜPREM OPEN-END Ne 30 GEVŞEK SÜPREM OPEN-END Ne 30 SIKI SÜPREM RİNG Ne 30 ORTA SÜPREM RİNG Ne 30 GEVŞEK SÜPREM RİNG Ne 30 30 25 20 15 10 5 0 S ık lık D e ğ e r i(a de t/in c h ) Dönme (%) Çubuk Sıklıkları İlmek Sıra Sıklıkları Örgü Cinsi Şekil 5.5. 30/1 Ring iplikten örülen süprem kumaşlardan daha yüksek çıkmıştır.14.

DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Banu AKKIŞ Şekil 5. 50 45 40 35 Dönm e (%) 30 25 20 15 10 5 0 SIKI İNTERLOK RİNG Ne 40 ORTA İNTERLOK RİNG Ne 40 GEVŞEK İNTERLOK RİNG Ne 40 SIKI İNTERLOK RİNG Ne 30 ORTA İNTERLOK RİNG Ne 30 GEV ŞEK İNTERLOK RİNG Ne 30 45 Sıklık Değerleri (adet/inch) 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Dönme (%)ı İlmek Sıra Sıklıkları Çubuk Sıklıkları Örgü Cinsi Şekil 5. 40/1 Ring iplikten örülen interlok kumaşların dönme değerleri 30/1 Ring iplikten örülen kumaşları dönme eğilimlerine göre daha yüksek çıkmıştır.15.15’de 40/1 Ring ve 30/1 Ring iplikten örülen interlok kumaşların sıklıkları ile dönme değerleri kıyaslanmaktadır.5. Pamuk ipliklerinden örülen interlok kumaşların sıklık-dönme ilişkisi 92 .

30/1 Ring iplikten örülen kumaşların dönme eğiliminden daha yüksek çıkmıştır.16’da.16. Pamuk ipliklerinden örülen ribana kumaşların sıklık-dönme ilişkisi 93 . orta ayardan gevşek ayara doğru artmaktadır 35 30 25 Dönme (%) 20 15 10 5 0 SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK RİBANA RİBANA RİBANA RİBANA RİBANA RİBANA RİNG Ne 30 RİNG Ne 30 RİNG Ne 30 RİNG Ne 40 RİNG Ne 40 RİNG Ne 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Sıklık Değerleri (adet/inch) Dönme (%) İlmek Sıra Sıklıkları Çubuk Sıklıkları Örgü Cinsi Şekil 5. 40/1 Ring iplikten örülen ribana kumaşların dönme eğilimleri. DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Banu AKKIŞ Şekil 5. Dönme eğilimi sıkı ayardan.5. orta ayara.

17. 40 35 30 Dönme (%) 25 20 15 10 5 0 SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM SÜPREM RİNG Ne 40 RİNG Ne 40 RİNG Ne 40 RİNG Ne 30 RİNG Ne 30 RİNG Ne 30 RİNG Ne 20 RİNG Ne 20 RİNG Ne 20 40 Sıklık Değerleri (adet/inch) Dönme (%) Çubuk Sıklıkları İlmek Sıra Sıklıkları 35 30 25 20 15 10 5 0 Örgü Cinsi Şekil 5. DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Banu AKKIŞ Şekil 5. Farklı numaradaki pamuk ipliklerinden örülen süprem kumaşların sıklıkdönme ilişkisi 94 .5.17’ye göre süprem kumaşlarda iplik inceliği arttıkça dönme eğilimi artmıştır. Böylece gözeneklilik artmıştır. Şekil 5.17’de 3 farklı numaradaki ring pamuktan örülen kumaşların sıklıkdönme eğilimleri şekilde gösterilmiştir.

DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Banu AKKIŞ Şekil 5. Şekil 5. 40 35 30 Dönme (%) 25 20 15 10 5 0 SIKI SÜPREM RİNG Ne 30 ORTA SÜPREM RİNG Ne 30 GEVŞEK SÜPREM RİNG Ne 30 SIKI SÜPREM OPEN-END Ne 30 ORTA SÜPREM OPEN-END Ne 30 GEVŞEK SÜPREM OPEN-END Ne 30 40 Sıklık Değerleri (adet/inch) Dönme (%) Çubuk Sıklıkları İlmek Sıra Sıklıkları 35 30 25 20 15 10 5 0 Örgü Cinsi Şekil 5.5.18’de ring pamuktan örülen kumaşların sıklık-dönme eğilimleri şekilde gösterilmiştir. Aynı numaradaki pamuk ipliklerinden örülen süprem kumaşların sıklıkdönme ilişkisi 95 .18’e göre süprem kumaşlarda dönme eğilimine bakıldığında birbirine yakın sonuçlar görülmektedir.18.

Sonuç olarak ring ipliklerden yapılan örme kumaşların daha az pilling değerleri vardır. DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Banu AKKIŞ 5. 30/1 OE Rotor ve Ring viskon iplikten örülen kumaşların pilling değerlerini göstermektedir.5 P illin D ğ rle g e e ri 3 2. Değerlere bakıldığında ring iplikten örülen kumaşların pilling değerleri daha yüksek çıkmıştır.5 2 1.5. sürtünmenin etkisiyle de çıkan lif uçlarının birikerek tüylenmeye neden olmaktadır.19.5 0 SIKI RİBANA ORTA RİBANA GEVŞEK RİBANA SIKI RİBANA RİNG Ne 30 ORTA RİBANA RİNG Ne 30 GEVŞEK RİBANA RİNG Ne 30 OPEN-END OPEN-END OPEN-END Ne 30 Ne 30 Ne 30 Örgü Cinsi Şekil 5.2. 4.5 1 0.19. Bu iplik yapısı.3. Viskon iplikten örülen ribana kumaşların pilling sonuçları 96 . Boncuklanma (Pilling) Değerleri Şekil 5.5 4 3.

20’ye bakıldığında aynı numarada ring viskon iplikten örülen kumaşların pilling grafiğinde sonuçların ring iplikten örülen kumaşlarda daha yüksek çıktığı görülmüştür.5 3 Pilling Değerleri 2.5 0 SIKI SÜPREM ORTA SÜPREM GEVŞEK SÜPREM SIKI SÜPREM RİNG Ne 30 ORTA SÜPREM RİNG Ne 30 GEVŞEK SÜPREM RİNG Ne 30 OPEN-END OPEN-END OPEN-END Ne 30 Ne 30 Ne 30 Örgü Cinsi Şekil 5. Viskon iplikten örülen süprem kumaşların pilling sonuçları 97 .5 2 1. 4 3. Pilling sonuçlarını kaliteli hammadde değişikliği ile iyileştirebileceği sonucuna varılabilir.5 1 0.5. DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Banu AKKIŞ Şekil 5.20.

5 P gDğ r illin e ei 3 2.21. DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Banu AKKIŞ Şekil 5.5 2 1. 5 4.5 4 3. Bu sonuç iplik inceldikçe bükümün artması ve dışa çıkana elyaf uçlarının da iplik bünyesine çekilmesi şeklinde açıklanabilir.21’e bakıldığında aynı örgü yapısında farklı numaralı iplikten örülen kumaşların kıyaslaması yapılmıştır.5 0 SIKI İNTERLOK RİNG Ne 40 ORTA İNTERLOK RİNG Ne 40 GEV ŞEK SIKI ORTA İNTERLOK RİNG Ne 30 GEVŞEK İNTERLOK RİNG Ne 30 İNTERLOK İNTERLOK RİNG Ne 40 RİNG Ne 30 Örgü Cinsi Şekil 5. Pamuk ipliklerinden örülen interlok kumaşların pilling sonuçları 98 .5.5 1 0. Sonuçta ince iplikten örülen kumaşların pilling değerleri daha yüksek çıkmıştır.

DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Banu AKKIŞ Şekil 5.5 0 SIKI RİBANA RİNG Ne 30 ORTA RİBANA RİNG Ne 30 GEVŞEK RİBANA RİNG Ne 30 SIKI RİBANA RİNG Ne 40 ORTA RİBANA RİNG Ne 40 GEVŞEK RİBANA RİNG Ne 40 Örgü Cinsi Şekil 5.22. 40/1 penye ipliğinden örülen kumaşların orta ve gevşek olarak örülen 2 farklı ayarında çok farklılık çıkmamıştır.5. 3. Pamuk ipliklerinden örülen ribana kumaşların pilling sonuçları 99 .5 3 2.5 P gD ğ r illin e ei 2 1.5 1 0. Aynı şekilde 30/1 penye ipliğinden örülen kumaşlarda da orta ve gevşek ayarda pilling değerleri birbirine yakın çıkmıştır. en yüksek değerlerin ince iplik olan 40/1 penye ipliğinden örülen kumaşlarda olduğu gözlenmiştir.22’de farklı numaralarda örülmüş ribana kumaşların pilling değerleri kıyaslanmış olup.

5. Pamuk ipliklerinden örülen süprem kumaşların pilling sonuçları 100 .5 4 3.23’de görüldüğü gibi. Yani iplik inceldikçe pilling azaldığı görülmektedir.5 1 0.23. DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Banu AKKIŞ Şekil 5.5 0 SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SÜPREMSÜPREMSÜPREMSÜPREMSÜPREMSÜPREMSÜPREMSÜPREMSÜPREM RİNG Ne 40 RİNG Ne 40 RİNG Ne 40 RİNG Ne 30 RİNG Ne 30 RİNG Ne 30 RİNG Ne 20 RİNG Ne 20 RİNG Ne 20 Örgü Cinsi Şekil 5. farklı numaralardan örülen süprem kumaşların pilling sonuçlarına bakıldığında sıralamanın en iyi 40/1 penye iplikten örülen kumaşlarda olduğu. daha sonra 30/1 penye iplikten örülen kumaşlarda.5 Pilling Değeri 3 2.5 2 1. 4. en kötü değerlerinde 20/1 penyeden örülen kumaşlarda olduğu görülmektedir.

5 1 0. Kullanılan materyal. DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Banu AKKIŞ Şekil 5. ilmek uzunluğu gibi parametrelerin pilling değerlerine etkisi incelenmiştir. iplik bükümü.5 Pilling Değeri 3 2. çalışmalarında pilling oluşumunu etkileyen faktörleri incelemişlerdir. 30/1 OE Rotor iplikten orta ayarda örülen kumaşın pilling değerleri birbirine yakın çıkmıştır. ring iplikten örülen süprem kumaşlarda pillinginin daha az olduğu görülmektedir. Farklı pamuk ipliklerinden örülen süprem kumaşların pilling sonuçları Msahli ve diğerleri (2004). Deneyler akrilik ve/veya yün elyafını içeren örgü kumaşlar ile gerçekleştirilmiştir.5 0 SIKI SÜPREM RİNG Ne 30 ORTA SÜPREM RİNG Ne 30 GEVŞEK SÜPREM RİNG Ne 30 SIKI SÜPREM OPEN-END Ne 30 ORTA SÜPREM OPEN-END Ne 30 GEVŞEK SÜPREM OPEN-END Ne 30 Örgü Cinsi Şekil 5.5. Deneyler sonucunda çıkan sonuçlar numune çalışmaları uygundur. Yüksek bükümün. 30/1 ring iplikten örülen gevşek ayarda örülen kumaşla. 101 . incelik.24.5 2 1. örgü kumaş üzerinde sabitleşerek kumaşın estetiğini bozan boncuk sayısını azalttığı belirtilmiştir. örgü raporu. iplik tüylülüğü ve ilmek geometrisinin daha çok boncuk kütlesi üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Deney sonuçlarından.24’de aynı numarada OE Rotor ve ring iplikten örülen süprem kumaşların pilling değerlerine bakıldığında. 4 3.

OE Rotor iplikten örülen kumaşın boydaki değişimine bakıldığında en fazla yine gevşek ayarda örülende olduğudur. Şekil 5. DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Banu AKKIŞ 5. Kumaşın En-Boy Çekme Değerlerinin İncelenmesi Tekstil mamulünü oluşturan kumaşların yıkama sonrası boyut değişimlerinin belirli sınırlar içinde olması oldukça önemlidir. boydaki değişime bakıldığında yine gevşek ayarda örülende olduğudur.2. Çünkü kumaş üretimi sırasında hep boydan gerdirildiği için en fazla problem bu yönde olmaktadır. Yıkamada boyut değişimi denildiğinde çoğunlukla kumaşın boydan çekmesi yani kısalması akla gelmektedir.25’de aynı numarada örülen ribana kumaşların kıyaslaması yapılmıştır.5.25. 30/1 Viskon ipliğinden örülen ribana kumaşların boyutsal değişimleri Ring iplikten örülen kumaşların endeki değişimine bakıldığında en yüksek gevşek ayarda örülende.4. 102 . Sonuçta endeki değişimlere bakıldığında gevşek ayarda OE Rotor iplikten örülen kumaş en fazla enden çekmiştir. 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK RİBANA RİBANA RİBANA RİBANA RİBANA RİBANA OPENNe 30 OPENNe 30 OPENNe 30 RİNG Ne 30 RİNG Ne 30 RİNG Ne 30 Boyutsal Değişim (%) Örgü Cinsi Enden Değişim Boydaki Değişim Şekil 5.

DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Banu AKKIŞ Şekil 5.5.26. 25 B oyutsal D eğişim (%) 20 15 10 5 0 SIKI ORTA GE VŞEK SIKI ORTA GEVŞEK SÜPRE M SÜP REM SÜP M SÜPREM SÜP RE REM SÜPRE M OP ENEND Ne 30 OPE NEND Ne 30 OPENE ND Ne 30 RİNG RİNG RİNG Ne 30 Ne 30 Ne 30 Enden Değişim Boydaki Değişim Örgü Cinsi Şekil 5. 30/1 Viskon ipliğinden örülen süprem kumaşların boyutsal değişimleri 103 . Boydaki çekmezlik değeri ise en fazla gevşek ayardadır.26’da 30/1 OE Rotor viskon iplikten örülen kumaşların en ve boydaki çekmezlik değerleri en yüksek gevşek ayarda görülmektedir. 30/1 ring viskon iplikten örülen kumaşlarda endeki en yüksek çekmezlik değerleri orta ve gevşek ayarda görülmektedir.

Pamuk ipliklerinden örülen interlok kumaşların boyutsal değişimleri 30/1 ring pamuktan örülen kumaşların enden çekmezlik değerlerine bakıldığında en düşük sıkı ayarda örülen kumaşta.27). en düşük sıkı ayarda olduğudur.27’de 40/1 pamuktan örülen kumaşların enden çekmezlik değerlerine bakıldığında en düşük sıkı ayarda örülen kumaşta.27. DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Banu AKKIŞ Şekil 5. en yüksek gevşek ayarda olduğunu görülmektedir.5. en düşük sıkı ayardadır. en yüksek gevşek ayarda olduğunu görülmektedir. Boy çekmezlik değerlerine bakıldığında en yüksek gevşek ayarda. 104 . Ancak sıkı ve orta ayarda örülen kumaşların değerleri birbirine yakın çıkmıştır. 8 7 6 5 4 3 2 1 0 SIKI ORTA GEVŞEK SIKI ORTA GEVŞEK İNTERLOK İNTERLOK İNTERLOK İNTERLOK İNTERLOK İNTERLOK RİNG Ne 40 RİNG Ne 40 RİNG Ne 40 RİNG Ne 30 RİNG Ne 30 RİNG Ne 30 Boyutsal Değişim (%) Örgü Cinsi Enden Değişim Boydaki Değişim Şekil 5. 40/1 Penye iplikten örülen kumaşların enden ve boydan çekmezlik değerleri 30/1 penye iplikten örülen kumaşlardan daha yüksek çıkmıştır (Şekil 5. Boy çekmezlik değerlerine bakıldığında en yüksek gevşek ayarda.

en düşük sıkı ayardadır. DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Banu AKKIŞ 30/1 pamuktan örülen kumaşların enden çekmezlik değerlerine bakıldığında (Şekil 5. en yüksek gevşek ayarda olduğunu görülmektedir.28. Boy çekmezlik değerlerine bakıldığında en yüksek gevşek ayarda. en yüksek gevşek ayarda olduğunu görülmektedir.5. 40/1 pamuktan örülen kumaşların enden çekmezlik değerlerine bakıldığında en düşük sıkı ayarda örülen kumaşta. Bu kumaşların boy çekmezlik değerlerine bakıldığında en yüksek gevşek ayarda. 7 6 5 4 3 2 1 0 SIKI RİBANA RİNG Ne 30 ORTA RİBANA RİNG Ne 30 GEVŞEK RİBANA RİNG Ne 30 SIKI RİBANA RİNG Ne 40 ORTA RİBANA RİNG Ne 40 GEVŞEK RİBANA RİNG Ne 40 Boyutsal Değişim (%) Örgü Cinsi Enden Değişim Boydaki Değişim Şekil 5.28) en düşük sıkı ayarda örülen kumaşta. en düşük sıkı ayarda örülen kumaştır. Pamuk ipliklerinden örülen ribana kumaşların boyutsal değişimleri 105 .

DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Banu AKKIŞ Şekil 5. ince ve kalın iplik kullanılarak yapılan örme kumaşlardan.5. 12 Boyutsal Değişim (%) 10 8 6 4 2 0 SIKI SÜPREM RİNG Ne 40 ORTA SÜPREM RİNG Ne 40 GEVŞEK SÜPREM RİNG Ne 40 SIKI SÜPREM RİNG Ne 30 ORTA SÜPREM RİNG Ne 30 GEVŞEK SÜPREM RİNG Ne 30 SIKI SÜPREM RİNG Ne 20 ORTA SÜPREM RİNG Ne 20 GEVŞEK SÜPREM RİNG Ne 20 Örgü Cinsi Enden Değişim Boydaki Değişim Şekil 5.29’a bakıldığında 40/1 penye ipliğinden örülen kumaşlarda enden ve boydan çekmezlik değerlerin en yüksek olduğu görülmektedir ve en yüksek çekmezlik değerleri gevşek ayarda örülen kumaşlarda görülmüştür. Sırayla 40/1. Aynı makinede ve aynı ayar değerleri ile. Pamuk ipliklerinden örülen süprem kumaşların boyutsal değişimleri 106 . 30/1 ve 20/1 penye şeklinde enden ve boydan çekmezlik değerleri büyükten küçüğe sıralanabilir. Seyrek örgülerdeki çekmenin daha fazla olduğu belirtilmiştir.29. ince iplik kullanılanın seyrek olması dolayısıyla daha fazla çektiği görülmüştür.

5. DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME

Banu AKKIŞ

Şekil 5.30’da; aynı numarada OE Rotor ve ring iplikten örülen süprem kumaşların enden çekmezlik değerlerine bakıldığında en yüksek değer OE Rotor iplikten örülen kumaşlarda görülmüştür. Boydan çekmezlik değerleri de OE Rotor iplikten örülen ve gevşek ayardaki kumaşta en fazla çıkmıştır.

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
SIKI SÜPREM RİNG ORTA SÜPREM RİNG GEVŞEK SÜPREM RİNG SIKI SÜPREM OPENEND Ne 30 ORTA SÜPREM OPENEND Ne 30 GEVŞEK SÜPREM OPENEND Ne 30

Boyutsal Değişim (%)

Ne 30

Ne 30

Ne 30

Örgü Cinsi Enden Değişim Boydaki Değişim

Şekil 5.30. Pamuk ipliklerinden örülen süprem kumaşların boyutsal değişimleri

Ahmadcanov, H. (1995), düz örme makinasında örülen RL tek katlı (süprem) ve RR-RİB (ribana) örgü yapıları esas alınarak, üzerinde farklı sıklık ayarlarında elde edilen kumaş yapılarının fiziksel özelliklerini incelemiştir. İncelenen kumaş özellikleri ilmek sıklıkları, ağırlık, boyutsal değerlerdir. Buna göre ilmek sıklıklarında ve en büzülmelerinde RL tek katlı örgülerin RR-RİB çift katlı örgülere göre büyük değerlerde olduğu savunulmuştur. Gramaj, kumaş genişliğinde, boy uzunluğunda ve boy % büzülmelerinde RR-RİB çift katlı örgülerin daha büyük değerlerde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmamızda bu sonuca uygun sonuçlar vermektedir.

107

5. DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME

Banu AKKIŞ

5.2.5. Patlama Mukavemeti Değerleri

Patlama mukavemeti test değerleri süprem ve ribana kumaşlar için ayrı şekillerde gösterilmiştir. Şekil 5.31’de aynı numarada ring ve OE Rotor viskon iplikten örülen kumaşların patlama mukavemetleri kıyaslanmaktadır. Ring iplikten örülen

kumaşların patlama mukavemetleri daha yüksek çıkmıştır.

Patlama Mukavemeti (kPa)

390 380 370 360 350 340 330 320 310 300
SIKI RİBANA OPEN-END Ne 30 ORTA RİBANA OPEN-END Ne 30 GEVŞEK RİBANA OPEN-END Ne 30 SIKI RİBANA RİNG Ne 30 ORTA RİBANA RİNG Ne 30 GEVŞEK RİBANA RİNG Ne 30

Örgü Cinsi

Şekil 5.31. Viskondan örülen ribana kumaşların patlama mukavemetinin değerlendirilmesi

108

5. DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME

Banu AKKIŞ

Şekil 5.32’de ribana kumaşlarda en açık olarak gözlemlenen değer, penye ribana kumaşların OE Rotor ribana kumaşlara göre patlama mukavemeti değerlerinin daha yüksek olduğudur. Aynı numarada ring ve OE Rotor viskon iplikten örülen kumaşların patlama mukavemetleri kıyaslanmaktadır. Şekil 5.38’e göre ring iplikten örülen kumaşların patlama mukavemetleri daha yüksek çıkmıştır.

400 Patlama Mukavemeti (kPa) 350 300 250 200 150 100 50 0
SIKI SÜPREM OPEN-END Ne 30 ORTA SÜPREM OPEN-END Ne 30 GEVŞEK SÜPREM OPEN-END Ne 30 SIKI SÜPREM RİNG Ne 30 ORTA SÜPREM RİNG Ne 30 GEVŞEK SÜPREM RİNG Ne 30

Örgü Cinsi

Şekil 5.32. Viskondan örülen süprem kumaşların patlama mukavemetinin değerlendirilmesi

109

33’da aynı numaradaki ring viskon ipliğinden örülen ribana ve süprem kumaşların patlama mukavemeti test sonuçlarına bakıldığında ribana kumaşların patlama mukavemetleri daha yüksek çıkmıştır.5. 400 Patlama Mukavemeti (kPa) 350 300 250 200 150 100 50 0 SIKI RİBANA RİNG Ne 30 ORTA RİBANA RİNG Ne 30 GEVŞEK RİBANA RİNG Ne 30 SIKI SÜPREM RİNG Ne 30 ORTA SÜPREM RİNG Ne 30 GEVŞEK SÜPREM RİNG Ne 30 Örgü Cinsi Şekil 5.33. Ring viskondan örülen kumaşların patlama mukavemetinin değerlendirilmesi 110 . DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Banu AKKIŞ Şekil 5.

34’da aynı numaradaki OE Rotor viskon ipliğinden örülen ribana ve süprem kumaşların patlama mukavemeti test sonuçlarına bakıldığında yine ribana kumaşların patlama mukavemetleri daha yüksek çıktığı görülmektedir.5. DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Banu AKKIŞ Şekil 5. 400 Patlama Mukavemeti (kPa) 350 300 250 200 150 100 50 0 SIKI RİBANA OPEN-END Ne 30 ORTA RİBANA OPEN-END Ne 30 GEVŞEK RİBANA OPEN-END Ne 30 SIKI SÜPREM OPEN-END Ne 30 ORTA SÜPREM OPEN-END Ne 30 GEVŞEK SÜPREM OPEN-END Ne 30 Örgü Cinsi Şekil 5.34. OE Rotor viskondan örülen kumaşların patlama mukavemetinin değerlendirilmesi 111 .

Bunun nedeni ise örgü mukavemetinin azalmasıdır.5. 40/1 penyeden örülen kumaşlarda sıkı ayardan gevşek ayara doğru gidildikçe değerle düşmektedir.35’de farklı numarada iplikten örülen interlok kumaşların patlama mukavemeti değeri 40/1 penye iplikten örülen kumaşlarda daha düşük çıkmıştır.35. DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Banu AKKIŞ Şekil 5. yapısının seyrekleşmesidir. Pamuk ipliğinden örülen interlok kumaşların patlama mukavemetinin değerlendirilmesi 112 . Böylece 1200 1000 800 600 400 200 0 SIKI İNTERLOK RİNG Ne 40 ORTA İNTERLOK RİNG Ne 40 GEVŞEK İNTERLOK RİNG Ne 40 SIKI İNTERLOK RİNG Ne 30 ORTA İNTERLOK RİNG Ne 30 GEVŞEK İNTERLOK RİNG Ne 30 Patlama Mukavemtei (kPa) Örgü Cinsi Şekil 5.

5.36. DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Banu AKKIŞ Şekil 5. Pamuk ipliğinden örülen ribana kumaşların patlama mukavemetinin değerlendirilmesi 113 .36‘de 40/1 penye ipliğinden örülen kumaşların patlama mukavemeti 30/1 penye iplikten örülen kumaşlara göre daha düşük çıkmıştır. Patlama mukavemeti değerleri her iki kumaş cinsi içinde sıkı ayardan gevşek ayara doğru azalmaktadır. 900 800 Patlama Mukavemtei (kPa) 700 600 500 400 300 200 100 0 SIKI RİBANA RİNG Ne 30 ORTA RİBANA RİNG Ne 30 GEVŞEK RİBANA RİNG Ne 30 SIKI RİBANA RİNG Ne 40 ORTA RİBANA RİNG Ne 40 GEVŞEK RİBANA RİNG Ne 40 Örgü Cinsi Şekil 5.

37’de 3 Farklı kumaşın patlama mukavemetlerine bakıldığında en yüksek değerin 30/1 penye ve 20/1 penyeden örülen kumaşlarda olduğu görülmektedir. Pamuk ipliğinden örülen süprem kumaşların patlama mukavemetinin değerlendirilmesi 114 . gördüğü terbiye işlemleriyle alakalı olabilir.5. Ancak 20/1 penyeden örülen kumaşın patlama mukavemeti değerinin en yüksek olmaması.37. P atlam a M ukavem eti (kPa) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 SIKI SÜPREM RİNG Ne 40 ORTA SÜPREM RİNG Ne 40 GEVŞEK SÜPREM RİNG Ne 40 SIKI SÜPREM RİNG Ne 30 ORTA SÜPREM RİNG Ne 30 GEVŞEK SÜPREM RİNG Ne 30 SIKI SÜPREM RİNG Ne 20 ORTA SÜPREM RİNG Ne 20 GEVŞEK SÜPREM RİNG Ne 20 Örgü Cinsi Şekil 5. DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Banu AKKIŞ Şekil 5.

38. Aynı numarada pamuk ipliğinden örülen süprem kumaşların patlama mukavemetinin değerlendirilmesi . Sıkı ayardan gevşek ayara gidildikçe değerlerin azaldığı görülmektedir. 115 .38’de aynı numarada pamuk ipliğinden örülen süprem kumaşların patlama mukavemetine bakıldığında ring iplikten örülen kumaşların değerlerinin daha yüksek olduğu görülmektedir.5. Patlam a M ukavem eti (kP a) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 SIKI SÜPREM RİNG Ne 30 ORTA SÜPREM RİNG Ne 30 GEVŞEK SÜPREM RİNG Ne 30 SIKI SÜPREM OPEN-END Ne 30 ORTA SÜPREM OPEN-END Ne 30 GEVŞEK SÜPREM OPEN-END Ne 30 Örgü Cinsi Şekil 5. DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Banu AKKIŞ Şekil 5.

40/1 Ne Pamuk ipliğinden örülen kumaşların patlama mukavemetinin değerlendirilmesi 116 . İnterlok kumaşların patlama mukavemeti değerleri süprem kumaşa göre daha yüksek çıkmıştır.39’da 40/1 penye ipliğinden örülen interlok ve süprem kumaşların patlama mukavemetleri kıyaslanmıştır.39. DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Banu AKKIŞ Şekil 5. Patlam a M ukavem tei (kPa) 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 SIKI ORTA GEVŞEK SIKI RİBANA RİNG Ne 40 ORTA RİBANA RİNG Ne 40 GEVŞEK RİBANA RİNG Ne 40 SIKI SÜPREM RİNG Ne 40 ORTA SÜPREM RİNG Ne 40 GEVŞEK SÜPREM RİNG Ne 40 İNTERLOK İNTERLOK İNTERLOK RİNG Ne 40 RİNG Ne 40 RİNG Ne 40 Örgü Cinsi Şekil 5.5. Kumaşların patlama mukavemeti değerleri iplik üretim tipinden. iplik numarasından ve örgü tipinden etkilenebilir.

ribana ve süprem kumaşların patlama mukavemetleri şekil de kıyaslanmıştır. 1200 P atlama Mukavemeti (kPa) 1000 800 600 400 200 0 SIKI İNTERLOK RİNG Ne 30 ORTA İNTERLOK RİNG Ne 30 GEVŞEK İNTERLOK RİNG Ne 30 SIKI RİBANA RİNG Ne 30 ORTA RİBANA RİNG Ne 30 GEVŞEK RİBANA RİNG Ne 30 SIKI SÜPREM RİNG Ne 30 ORTA SÜPREM RİNG Ne 30 GEVŞEK SÜPREM RİNG Ne 30 Örgü Cinsi Şekil 5. 30/1 Ne Pamuk ipliğinden örülen kumaşların patlama mukavemetinin değerlendirilmesi 117 .5. en son olarak süprem kumaşta çıkmıştır. Örgü yapısı patlama mukavemetini etkilemiştir. DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Banu AKKIŞ Şekil 5.40.40’da 30/1 penye ipliğinden örülen interlok. İnterlok kumaşların patlama mukavemeti değerleri ribana ve süprem kumaşa göre daha yüksek çıkmıştır. En yüksek değerler interlok kumaşlarda daha sonra ribana da.

İplik büküm katsayısı may dönmesinin birinci sebebidir. Farklı iplik teknolojileri. Bu sebepten dönmenin azaltılması sağlanabilir. örgü yüzeyi ve terbiye işlemleri seçilmelidir. örme kumaş özellikleri. Bunun nedeni ise gevşek yapılı kumaşlarda. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ Bu deneysel işlemler sonucunda çıkartılabilecek en temel sonuç. Bundan dolayı örme kumaşlardan kullanım yerinde istenen özellikler belirlenerek. ancak katlama ilave masraf olacaktır.6. bundan dolayı daha fazla dönme eğilimi göstermiştir. İpliğin yapısını bozan burulmanın spiralleşmeye etkisi büyüktür. kumaşın tuşesi de değişecektir. Makinenin dönme yönünün de spiralleşmeye önemli etkisi vardır. İplik yüksek bükümlü ise ribana örgüsü gibi dengeli yapıları tercih etmek çözüm yolu olabilir. ancak bu yöntemin kumaşın tutumunu sertleştirici bir özelliği vardır. ilmekler aynı iğne yatağına yan yana aynı yönde oluşur ve aynı yöne doğru kayar. 118 . örme işleminden önce buharla büküm fikse edilerek azaltılabilir. Ribana ve interlok gibi dengeli yapılarda dönme problemi süprem kumaşlarda ki kadar önemli sorun teşkil etmediği söylenebilir. kullanılan elyaf özelliklerinden başlayarak. Gevşek kumaşlar sıkı kumaşlara oranla daha yüksek dönme açısı oluşturmaktadırlar. çok farklı geometrik ve fiziksel özelliklere sahip iplik oluşumuna sebep olmaktadır. ilmekler dönmek için daha fazla alan bulurlar. Yuvarlak örgü makinelerindeki sistem sayısının da dönme üzerinde büyük etkisi vardır. Kumaş relaksasyonunu arttıran yıkama. Süprem kumaşlarda. örme yüzey özellikleri ve terbiye işlemlerine kadar tüm işletme parametrelerinden etkilenmektedir. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ Banu AKKIŞ 6. bu özelliklere uygun elyaf. İpliğin bükülme eğilimi. Büküm katsayısı düştükçe dönme açısı da düşmektedir. Daha da ilerisinde lif ve harman çeşitleri iplik özelliklerini etkiler. Tek kat yerine çift kat iplik kullanıldığı takdirde de may dönmesi azaltılabilir. kumaş spiralleşmesini de önemli bir şekilde arttırmaktadır. Örülen kumaşın sıklığı da dönmeyi etkilemektedir. iplik. Bu farklılıklar Ring ve OE Rotor ipliklerinde farklı davranış şekillerinin gelişmesine sebep olurlar. iplik.

Değerlere bakıldığında ring iplikten örülen kumaşların pilling değerleri daha yüksek çıkmıştır. Örme kumaşların çekmesine etki eden bir çok faktör tanımlanmıştır. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ Banu AKKIŞ Büküm katsayısını arttırmak. daha az tüylü iplikleri tercih etmek. örme kumaşın makinada sarılırken üzerine aldığı gerilim. Yaş terbiye işlemleri sırasında örme kumaş dinlenip iç gerilimlerden kurtulması gerekirken. en kötü değerlerinde 20/1 penyeden örülen kumaşlarda olduğu görülmektedir. Bu iplik yapısı. sürtünmenin etkisiyle de çıkan lif uçlarının birikerek tüylenmeye neden olmaktadır. Örgü kumaşların boyut stabilitesi açısından uygulanan terbiye işlemleri büyük önem taşır. ince iplik kullanılanın seyrek olması dolayısıyla daha fazla çektiği görülmüştür. katlı iplik kullanmak. Örme yapısının kumaşın çekme özelliklere etkisinin araştırıldığı çalışmalarda. daha sonra 30/1 penye iplikten örülen kumaşlarda. Aynı makinede ve aynı ayar değerleri ile ince ve kalın iplik kullanılarak yapılan örme kumaşlardan. Farklı numaralardan örülen süprem kumaşların pilling sonuçlarına bakıldığında sıralamanın en iyi 40/1 penye iplikten örülen kumaşlarda olduğu. sıklığı arttırmak ve çift katlı yapıları tercih etmek pilling sorununu en aza indirmek için gerekli yöntemlerdir. Uzun yaş prosesler ve mekanik kuvvetlerin etkisiyle örme kumaşların çekme potansiyeli artabilir. yıkama ve kurutma metotlarının farklılığı bunlardan bazılarıdır.6. kullanılan makina tipleri. terbiye işlemlerinin farklılığı. dikim işlemleri. iplik bükümü. Lif karakteristiği. Örme kumaşların yapılarının dokuma kumaşlara göre daha gevşek olması. Ring iplikler daha az tüylüdür ve penye ipliklerin düzgün uzun yapıları vardır. Yıkamada boyut değişimi denildiğinde çoğunlukla kumaşın boydan çekmesi yani kısalması akla gelmektedir. ilmek uzunluğu. seyrek örgülerdeki çekmenin daha fazla olduğu belirtilmiştir. boydan gerilimlere maruz bırakılarak terbiye işlemi yapılır. 119 . birim alandaki bağlantı sayısının az olması nedeniyle ıslandıklarında daha fazla boyut değişimi meydana gelmektedir. Penye sistemi ile üretilen iplikten elde edilen kumaşın OE-rotor sistemiyle elde edilen kumaşa göre daha az boncuklandığı gözlenmiştir. Çünkü kumaş üretimi sırasında hep boydan gerdirildiği için en fazla problem bu yönde görülmektedir.

en düşük değerlerin de 20/1 penyenin olduğu görülmüştür. iplik hammadde tipinden. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ Banu AKKIŞ Kumaşlarda yıkama sonrası ortaya çıkan sarkma veya bollaşma ise daha az görülen bir problemdir. Örgü yapısının patlama mukavemetini etkilediği söylenebilir. Ring ipliklerinden örülen 40/1 penye ribana ve 30/1 penye ribana kumaşlarının en ve boy çekme değerlerinin boyda birbirine yakın sonuçlar verdiği. En ve boy çekmelerinde OE Rotor ve ring viskon ipliklerinden örülen ribana kumaşlarda ring ipliklerindeki çekme değerlerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. sıklıktan. En yüksek değerler interlok kumaşlarda daha sonra ribanada. Ring ipliklerinden örülen 40/1 penye. 20/1 penye kumaşlarının en ve boy çekme değerlerinin ende 30/1 ile 20/1 penye ipliklerinin birbirine yakın sonuçlar verdiği. iplik numarasından ve örgü tipinden etkilenmektedir. Sıkı ayardan gevşek ayara doğru gidildikçe değerler artmaktadır. Örgü yapısında boşlukların artması ve örgünün seyrek olması nedeniyle değerler artmıştır. 120 . Aynı numarada iplikten örülen kumaşların hava geçirgenliği değerleri OE Rotor iplikten örülen kumaşlarda daha yüksek çıkmıştır. Bunun nedeni lifler arasındaki boşlukların ring iplikten daha fazla olmasıdır.6. OE Rotor ve ring viskon ipliklerinden örülen süprem kumaşlarda OE Rotor ipliklerindeki çekme değerlerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. ende ise 40/1 penyenin değerlerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. 40/1 penyenin ise daha yüksek çekme değerleri verdiği görülmüştür. Kumaşın ilmek sıra ve çubuk sıklıkları hava geçirgenliği ile ters orantılıdır. 30/1 penye. en son olarak süprem kumaşta çıkmıştır. En büzülmelerinde RL tek katlı örgülerin RR-RİB çift katlı örgülere göre büyük değerlerde olduğu görülmektedir. Boyda ise 40/1 penyenin değerlerinin en yüksek olduğu. Kumaşların patlama mukavemeti. Sıklıklar arttığında hava geçirgenliği azalmakta. Ring ipliklerinden örülen 40/1 penye interlok ve 30/1 penye interlok kumaşlarının en ve boy çekme değerlerinin ende birbirine yakın sonuçlar verdiği. sıklıklar azaldığında hava geçirgenliğinin artacağı bilinmektedir. boyda ise 40/1 penyenin değerlerinin daha yüksek olduğu görülmüştür.

orta ayardan gevşek ayara doğru artmaktadır. Bunun nedeni olarak ipliğin eğrilmesi sırasında ipliğe verilen büküm ve sahip olduğu helisel yapı olacağı düşünülmektedir. 40/1 Ring iplikten örülen kumaşların hava geçirgenliği 30/1 ve 20/1’den örülenlere göre daha yüksek çıkmıştır. 30/1 Ring iplikten örülen kumaşları hava geçirgenliğine göre daha yüksek çıkmıştır. 30/1 Ring iplikten örülen süprem kumaşlardan daha yüksek çıkmıştır. 30/1 OE Rotor iplikten örülen süprem kumaşların hava geçirgenliği. 30/1 OE Rotor ve 30/1 ring iplikten örülen süprem kumaşların sıklık ve dönme ilişkisine bakıldığında gevşek yapılı örgülerde dönme eğilimi daha fazla olmaktadır. Süprem kumaşlarda iplik inceliği arttıkça dönme eğilimi artmıştır. Sıkı ayardan gevşek ayara gidildikçe değerlerin azaldığı görülmektedir. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ Banu AKKIŞ Aynı numarada pamuk ipliğinden örülen süprem kumaşların patlama mukavemetine bakıldığında ring iplikten örülen kumaşların değerlerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. orta ayara. İplik inceliği hava geçirgenliğini artırmıştır. 121 . 30/1 Ring iplikten örülen süprem kumaşlardan daha yüksek çıkmıştır.6. Hava geçirgenliği sıkı ayardan. 40/1 Ring iplikten örülen ribana kumaşların hava geçirgenliği değerleri. 30/1 OE Rotor’dan örülen kumaşların hava geçirgenliği daha yüksek görülmektedir. gevşek ayara doğru artmaktadır. Görüleceği gibi hava geçirgenliği sıkı ayardan. Ayrıca hava geçirgenliği örülen kumaşın gevşek ayarda örülmesiyle daha da artmıştır. 30/1 OE Rotor iplikten örülen süprem kumaşların hava geçirgenliği. 40/1 Ring iplikten örülen interlok kumaşların hava geçirgenliği değerleri 30/1 Ring iplikten örülen kumaşları hava geçirgenliğine göre daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca hava geçirgenliği örülen kumaşın gevşek ayarda örülmesiyle daha da artmıştır.

Süprem Kumaşlarda Görülen May Dönmesi Nedenleri ve Önleme Metodları. F. 2004. 2007. Örme Kumaş ve Giysilerde Yıkama ve Kurutma Sonrası Boyut Değişimlerinin İncelenmesi..356 CANDAN.. Fundamental Aspects of the Design of Knitted Fabrics. N.. and YEUNG.. D. Tekstil Teknolojisi. Sayı: Nisan. C. Örme Teknik Dergisi. Bilimleri Enstitüsü. UÇAR.. s. Investigation of Spirality on Single Jersey Fabrics. Gaziantep. Fibres and Textiles. Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü. Q. K. 48 s. G.M.. DEMİR..Textile Research Journal s. Part II: the Effect Of Yarn Spinning Technology on Spirality. 2005 Determination of Spirality in Knitted Fabrics by Image Analyses. Yüksek Lisans Tezi Uludağ Üniversitesi. S.350. Pamuk İplik Özelliklerinin Örme Kumaş Kalitesi Üzerine Etkileri Yüksek Lisans Tezi. 4(84). 1994.W. Örme İpliklerinden Beklenen Özellikler. 118s. 561-578. s.H.F. DEMİRHAN. s. ÇEKEN. Yuvarlak Örme Makinelerinde Üretilen Örme Kumaşların Tezi Özelliklerini Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi.. 368 s.. Düz Örme Kumaşlarda Sıklık Değişimlerinin Kumaş Yapısı ve Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. 1998.421-426. J.. DEĞERLİ. 1999. 1995. Textile Research Journal.47-49..W. Fen Bilimleri Enstitüsü. DEĞİRMENCİ. ERKOÇ. Gaziantep Üniversitesi.. İstanbul Teknik Üniversitesi. İstanbul. Adana. Fen Mühendisliği. Uludağ Üniversitesi. Spirality of Knitted Fabrics. DOYLE. Şan Ofset. P.KAYNAKLAR AHMADCANOV. ÇELİK. J.. Bursa. 2003. SMITH. B. ARAUJO. İstanbul. 2007. K. F. Tekstil 122 . G. YUEN. Effect of Yarn And Knitting Parameters on the Spirality of Plain Knitted Wool Fabrics. CHEN. A. S. Z. H.... M. 86 s. 1989.. MERİÇ. Textile Inst. 2006. AU. ERTUĞRUL. C. Tekstil Mühendisliği. Yüksek Lisans Tezi. Yüksek Lisans Çukurova Üniversitesi. 38-40. O. Bursa. 1953.

. Kumasın Geçirgenlik-İletkenlik Özelliklerinin Giysi Termal Konforu Üzerindeki Etkileri.Sc. 2004.. KURBAK. 2005. s. 2006. s. MSAHLI. 58-60. Goyal. 1*1 Pamuklu Rib Örgü Kumaşın Geometrik Açıdan Göstermiş Olduğu Karakteristik Özellikler. Örme Kumaşlarda Karşılaşılan Hatalar 1. A. Yuvarlak Örme Kumaşlarda En – Çekmezlik – Gramaj Seminer Notları... J. Atkı Örmeciliğine Giriş.Z. S. D. S.. 1998.2. N.T. F. 1995. MAYER&CİE. A..65. Örgü Kumaşların Pillingleşme Eğilimi. B. The Dimensional Properties of Knitted Wool Fabrics Part 1: The Plain Knitted Structure. 2006. 2005. 2006. s. s.. GÜR.. J. Polar Kumaşların Konfor Özelliklerinin İncelenmesi.999-1012.BOOTH.1968. Fibre Cross-Section and Comfort of Polyester. 94 s. Tekstil Maraton Dergisi.Textile Research Journal. Yüksek Lisans Tezi. İzmir. The Geometry and Dimensional Properties of Plain Knit Fabrics Journal of the Textile Institute. Yüksek Lisans Tezi. 38.. Vol. Örme Dünyası. GÖDE. A.42. 2004. 35-37. KANAT. 2005.ERYÜRÜK. KAPLAN. Örme Kumaşlarda Pilling Nedenlerinin İncelenmesi KNAPTON. Vol. More About The Rib Knitted Fabric Dimensions. M.. Spor Giysilerin Konfor Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Ege Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi. KIRCI. Uğur . İstanbul.Viscose Fabrics.. KAHRAMAN. Vineet Jain. Örme İhtisas.. B. TYAGI. T.K. İstanbul.7. Principles of Textile Testing. V.T. 2004.E. A. MARMARALI.. 2004. J... 448 – 471 123 . Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü..38. A.. G. 56. MUNDEN.53-55. Örme Makine Katalogları. F. Sayı:8.. Sayı 75. OKUR. 2007.2. GÜLSEVİN. Ofset İzmir. F. S.H. s. Tekstil Maraton. SAKLI.I. B.. MARMARALI. ZITOUNI. 50. 1959. Textile Asia. L. İstanbul... Tekstil Materyallerinde Gözenekliliğin Önemi.

. YAKARTEPE.C. M.A. Tekstil ve Konfeksiyon.ÖNAL. Fen Bilimleri Enstitüsü. T. Cilt 6.D. ve Z. syf 793. D.. Z. Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Merkezi.. Descritive Kumaşlarda Pillingya Etki Eden Parametreler. s. Tekstil Teknolojisi (Elyaftan Kumaşa).. Vol.. Yüksek Lisans Tezi Bursa. 317 s. C. M. Örme Kumaşların Pilling Performansına Tesir Principles of Knitting.. Konfeksiyon Teknolojisi. İstanbul. A.. Tekstil Teknolojisi(Elyaftan Kumaşa). Tekstil Mühendisliği Bölümü.. and ABBAS. İstanbul Teknik Üniversitesi. YAKARTEPE. Termofizyolojik Açıdan Giysi Konforu. SHINN. D.. Terbiye Teknolojisi 1 Makineler ve Yöntemler.S. s.55-59. YAKARTEPE. Textile Research Journal.9. SOYASLAN. Z.K. Bursa. Üniversitesi. 44 s. Vol. Süleyman Demirel Fen Bilimleri Enstitüsü. L. 2000. Cilt 3. Örme Kumaşlarda May Dönmesine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. YAKARTEPE. Konfeksiyon Teknolojisi. J. A. 1998. 403-407. Clark Publishing Company.. TASMACI. M. 28.K.. Eden Faktörler.103 s. A. Effects of yarn and fabric Construction on Spirality of Cotton Single Jersey Fabrics.. Uludağ Üniversitesi. TAO. İstanbul. Örmecilik Esasları Ders Notları. Spirality of Knitted Fabrics. DHINGRA. 2004. S. İstanbul.. 2006. cilt : 2. R. 1957. CHAN. Örme İstanbul. TURGAY. YAKARTEPE. YAKARTEPE. ŞENTÜRK. Yuvarlak Örme Makinelerinin Performansı.M. Mühendislik – Mimarlık Fakültesi.A. YAKARTEPE. YAKARTEPE. Marmara Üniversitesi.K. Fen Bilimleri Enstitüsü.M. 1997. T.. M. İstanbul. 57-68. 1995. PRIMENTAS.. 124 .1991. Yüksek Lisans Tezi. SIKANDER. 2003. Yüksek Lisans Tezi. Cilt 9.E. Yüksek Lisans Tezi. W. 1998. 1999.572-627. s. Z. TOPRAKKAYA. Sayı : 1. Spirality of Weft – knitted Fabrics : Part 1 Approach to The Effect.1995. 167 s.M. North Carolina. M. 1998. 2003.. Indıan Journal of Fibre & Textile Research.

2006.serkantezel. 2007. Ribana Örgülerde Çekimin Ve İlmek Sıklığının Dokuya Etkileri. Yüksek Lisans Tezi.Single Jersey Yuvarlak Örme Kumaşların Fiziksel ve Mekaniksel Özelliklerinin İncelenmesi. Pamuklu RL . İşletmelerinde Meydana Gelen 125 . M. K. Fen Bilimleri Enstitüsü. İstanbul. Fen Bilimleri Enstitüsü. Konfeksiyon Dönmeler. www. www.8m. www. Uludağ Üniversitesi. 1995.YILDIRIM. www.. 2001.tr.textil.. 214 s.iplikonline. Yüksek Lisans Tezi. Bursa. Örmeciliğin Sınıflandırılması.mayercie. Yuvarlak Örme Makinası.com. YÜKSEK..tr. Marmara Üniversitesi.com. 101 s. Süprem Örgü Yapısı.com.edu. 2006. 2007.

2008 Aralık ayından bu yana Ulusoy Tekstil Planlama Birimi’nde halen çalışmaktadır. 2006 yılı Eylül ayında Orze Tekstil örme boyahanesinde göreve başladı. İlk ve orta öğretimini Adana’da tamamladı.ÖZGEÇMİŞ 1983 yılında Adana’da doğdu. Orze Tekstil’de Planlama Şefi olarak 2 yıl çalıştı. 2006 yılı Haziran ayında lisans eğitimini tamamlayıp. 126 . 2002 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimine başladı.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->