Zeka Çeşitleri - Psikoloji Dilsel Zeka

Konuşma ve yazma dilinde kelimeleri etkili ve akıllıca kullanma kapasite ve yeteneğidir. Bu tip çocukların kelime hazineleri çok geniştir. Masal, hikaye ya da fıkra anlatmaktan z evk alırlar. Okumayı, kelime oyunlarını ve bulmaca çözmeyi çok severler. Küçük çocuklar ken tap okunmasından ya da hikaye anlatılmasından hoşlanırlar. Kafiyeli kelimeleri bulup bunla rı kullanmaktan ve tekerlemeleri hızla söylemekten hoşlanırlar. Şair, yazar ve politikacıla ibi... Görsel Zeka

Etrafındaki objeleri hayalinde canlandırma ve görme yeteneğidir. Bu tip çocuklar yaşıtların aha çok hayal kurarlar. Yap-boz, labirent gibi görsel faaliyetlerden hoşlanırlar. Yaşıtları kıyasla çizimleri ve resimleri çok güzeldir. Film, slayt gibi görsel gösterileri çok severl Ressam, mimar gibi… Mantıksal-Matematik Zekası

Numaraları akıllıca kullanma ve sebep sonuç ilişkisi kurabilme yeteneğidir. Her şeyin nasıl eder ve sorular sorarlar. Matematik en sevdikleri derstir. Matematikle ilgili oy unlar oynamak onlara çok zevkli gelir. Dama, satranç gibi düşündüren oyunları oynamaktan ze alırlar. Mantığa dayalı yap-boz ya da matematik yetenek soruları çözmek çok hoşlarına gider damları, bilgisayar programcıları, matematikçiler… Harekete dayalı (bedensel) Zeka

Kişinin kendisini ifade etmesinde bedenini (dans, mimik, pandomim) kullanma kapasi tesi ve kişinin ellerini birşeyler yaratmakta ( heykel ya da seramik çalışmaları) kullanma eteneğidir. Bu tip çocuklar çok hareketlidirler. Koşmayı, zıplamayı, güreşmeyi çok severler e hareketleri çok iyi taklit ederler. Eşyaları ya da benzer şeyleri parçalara ayırıp tekrar rleştirmeyi severler. Tahta oyma, dikiş dikme, örgü örme gibi el becerileri isteyen işlerde yeteneklidirler. Atletler, aktörler, dansçılar, heykeltıraşlar… Müzik Zekası

Seslere hassaslık gösterme kapasitesi ve kendisini müzikle ifade etme yeteneğidir. Pek çoğu un güzel sesi vardır ya da güzel şarki söylerler. Müzik aleti çalmaya heveslidirler ya da ç ardır. Müzik dinlemeyi sever, okul dışında öğrendikleri şarkıları söylemekten çok hoşlanırl na benzer faaliyetlere katılmaktan zevk alırlar. Müzisyenler… Kişilerarası (sosyal) Zeka

Başkalarının ruh hallerini, hislerini, duygularını, mizaçlarını anlama kapasitesi ve yetene Liderlik özelliklerine sahip olan bu çocuklar arkadaşları arasında en popüler olan çocuklar Sosyal faaliyetlere katılmaktan zevk alırlar. Kulüplerde, organizasyonlarda, komiteler de yer almayı severler. Birden fazla yakın arkadaşları vardır. Başkalarına önem verir ve on n endişelenirler. Danışmanlar, öğretmenler, politik liderler… İçsel Zeka

Kendini yönlendirme, idare etme ve kendini tanıma kapasitesidir. Bağımsız ve kendi başların uyrukturlar. İlgi duydukları şeyler ya da hobiler hakkında pek fazla konuşmazlar. Hislerin i eksiksiz, abartmadan olduğu gibi söylerler. Düşünmeyi ve hayal kurmayı severler. Genelde ek başına çalışmayı ve oynamayı tercih ederler. Psikologlar, psikoterapistler…

Zeka tanımı ve zeka tiplerini kısaca anlattıktan sonra acaba bu zeka dediğimiz yeteneği ölç r miyiz? Bunun için pek çok zeka ölçen testler geliştirilmiş. Zekanın tanımından da yararla eliştirilmiş zeka testleri zekayı ölçmede önemli ve elle tutulur bilgiler vermesinin yanı s

adece teste dayanarak kişi ya da çocuğun zekası ile ilgili bilgi vermek çok doğru olmaz. Kl nik gözlemde çok önemlidir. Çocuğun o andaki ruhsal durumunu da değerlendirmek ve göz önünd durmak gerekir. Ayrıca testi uygulayanın bu konuda uzman olması, eğitim almış olması ve nöt ası testin geçerliliği açısından önemli kriterlerdir. Test uygulanırken standart koşulların lması gerekmektedir. Ayrıca zeka testi sonucunun aileye puan olarak söylenmesi çok doğru o lan bir durum değildir.

Zeka testinin 6 yaş ve sonrasında daha sağlıklı sonuçlar verdiği gerçeği de unutulmamalıdır ne baba olarak kendimizi tatmin etmek için çocuğumuza zeka testi yaptırmanın da doğru olmad kez daha vurgulamak istiyorum.

Anne baba olarak çocuğumuzun davranışlarını gözlemlemeli, onları dinlemeye ve anlamaya çalı rla kaliteli zamanlar geçirmeliyiz. Çocuğunuzu ve özelliklerini anne baba olarak sizden iyi kimse bilemez. Duygularla ya da kendi isteklerimizle şekillendirmek yerine onu n olmak istediği halini kabullenip, bunu nasıl geliştirebileceğimizi düşünmeliyiz. Baskı ve ama ile kendi istediğimiz şekle sokmak yerine onun yaratıcılığını kullanmasına imkan vermel ayıflıklarını ve yeteneksiz olduğu durumları kabul etmeyi deneyin. Başarıya giden yolda en olan şey kişinin sevdiği ve kendini yeterli hissettiği işi isteyerek yapmasıdır. İstemeden ve sadece çevresindeki insanları mutlu etmek için yapılan işlerde başarı şansı daha azdır. tmayın…

Yetişkin terapilerimde anne babasının istediği mesleği seçtiği ve yapmak zorunda olduğu içi ve başarılı olmayan kişilerle karşılaşıyorum. Ya da çalışması gerektiği halde ne yapacağın Kimi zamanda mesleğini değiştirmeye karar verenlerle…

Kendi beklentilerimizi ya da hayallerimizi çocuğumuzun üzerinde baskı kurarak gerçekleştirm ye çalışmak ilerde mutsuz ve ruhsal açıdan sağlıksız yetişkinler yaratmamıza sebep oluyor. baba tabii ki çocuğunun iyi bir meslek sahibi olmasını ister. Ama önemli olan çocuğumuzun b m istediğimiz mesleğe yeteneği olup olmadığında…

Günümüzde bilişsel zekanın yanı sıra duygusal zekanın da insan hayatında çok önemli olduğun atta bilişsel zekadan daha önemli olduğu da çok sık vurgulanmakta…

Bu nedenle anne baba olarak çocuklarımızın duygusal zekalarının gelişmesine katkıda bulunma klarımıza sorumluluk vererek sorumluluk almayı öğretmeliyiz.

Koruyucu ve bağımlı çocuklar yetiştirmek yerine mücadeleci ve kendine güvenli çocuklar yeti iyiz.

Çocuklarımızı gerekli durumlarda kendi karar vermesi için yüreklendirmeli, olaylara iyimser bakmayı öğretmeli, toplumsal hizmetlere katılmalarını sağlamalı, diğer insanlara yardım etm iğinin ve dürüstlüğün önemini vurgulamalı, herhangi bir sorunla karşılaştıkları zaman sorun lerini öğretmeli, konuşma yeteneğinin gelişmesi için çocuklarımızla sohbet etmeli, davranış lmamız gerekiyor. Unutulmamalı ki çocuk, anne-babayı taklit ederek büyüyor.