Dualite ve Duyarlılık Analizi Doğrusal programlamada dauyarlılık analizi, model parametrelerindeki değişimlerin etkisiyle optimum çözümde oluşacak farklılıkları

belirlememize olanak sağlar. Duyarlılık analizi model parametrelerindeki kesikli değişimlerle ilgili olarak optimum çözümün dinamik davranışlarını öğrenmemizi mümkün kılar. Standart DP modeli primal problem olarak tanımlanır. Sonlu bir optimum çözümü olan tüm primal DP problemlerinin dual problem olarak adlandırılan diğer bir optimum çözümü vardır. Standart bir DP problemi; Amaç fonksiyonu: n max veya min Z=
j=1

Σ
n

cj * xj

Kısıtlar:

Σ
j=1

aij * xj = bi

i=1,2,……,m

pozitiflik koşulu: xj > = 0 j=1,2,…….,n

şeklinde tanımlanır. xj’ ler , artık ve yapay değişkenleri de kapsamaktadır. Primal problemin üç özelliği vardır: • Tüm kısıtlar negatif değer almayan sağ sağ tarafa sahip eşitlikler şeklindedir. • Değişkenler negatif olmama koşuluna uymaktadır. • Amaç fonksiyonu maksimum veya minimum olabilir. Dual problem de primal problemden aşağıdaki aşamalar izlenerek oluşturulur. 1. m adet primal kısıt denkleminin her biri için bir dual değişken tanımlanır. 2. n adet primal değişkenin her biri için bir dual kısıt tanımlanır. 3. dual kısıtın sol taraf katsayıları, primal değişkenin kısıt katsayılarının sütun olarak kullanımına eşittir. Sağ taraf sabiti ise primal değişkenin amaç fonksiyonu katsayılarına eşittir. 4. dual problemin amaç fonksiyonu katsayıları, primal problemin sağ taraf değerlerine eşittir. w1 , w2,………, wm dual değişkenleri göstermek üzere; primal problem max f ( x) = c* x A*x <= b x >= 0 primal problemin sonlu bir çözümü varsa ; Dual problem min g ( w) = w*b w*A >= c w >= 0

5 ] Pozitiflik koşulu: [w1 . w2. w2. 0. w3 ] 1 0 3 0 2 2 >= [ 3.min f(x) = max g(w) veya max f (x) = min g(w) bağıntısı mevcuttur. 0 ] Örnek: Primal problem: Maksimum Z =5* x1 + 7* x2 + 10 * x3 . 5 ] x1 x2 kısıtlar: 1 0 3 0 2 2 x1 x2 <= 4 12 18 Pozitiflik koşulu: x1 x2 >= 0 0 Dual problem: min g = [w1 . w3 ] > = [0 . Primal problem: max Z = [ 3. w3 ] 4 12 18 Kısıtlar: [w1 . w2.

Z = 21 g = 65 dual çözüm : : w1 = 0. n ekonomik faaliyete ve m adet kaynağa sahip olduğu görülür. w3 = = 0 . . x2 = 5 .75. w2 = 0. çıktıya(kar) eşittir. Cj ‘ler j faaliyetindeki birim karı gösterir. w4 = 0 . w2 > = 0 çözüm: w1 = 2. S1 = 2 Örnek: maksimum Z =5* x1 + 4* x2 Kısıtlar : 6*x1 + 4 * x2 <= 24 x1 + 2 *x2 <= 6 -x1 + x2 <= 1 x2 <= 2 primal çözüm : x1 = 3 . x2 .5 .w1 + 3*w2 > = 7 5* w1 > = 10 w1 . j faaliyetinin birimi başına aij birimlik bir hızla kullanılmaktadır. Maksimum kullanımı bi olan i kaynağı. Diğer bir anlamıyla marjinal karları (veya maliyetleri) gösterirler.5 . Optimumluk(maksimum getiri) kaynakların tamamının kullanımında gerçekleşir. çıktıyı aştığında sistem optimum değildir. w2 = 3 . x2 x1 .Kısıtlar : 2*x1 . wi dual değişkenlerinin i kaynağının birim başına değerini gösterdiğini söyleyebiliriz. g = 21 Dualitenin Ekonomik Yorumu Primal probleme kaynak dağıtım modeli olarak bakıldığında. x3 >=0 çözüm: x1 =0. x2 > = 0 = 1. Girdi. x3 = 3 dual problem: Z= 65 minimum Z =10* w1 + 15* w2 Kısıtlar : 2*w1 + w2 >= 5 .x2 + 5 * x3 <= 10 x1 + 3*x2 <= 15 x1 .Denge girdi=çıktı olduğunda sağlanır.bu durumda girdi(kaynakların değeri).