ideSTATİK IDS/NC 99

Integrated Design System

2

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER ............................................................................................................................ 3 BÖLÜM 1 PROJE NASIL YAPILIR......................................................................................... 11 Yapılacak Projenin Bilgileri .................................................................................................... 11 Proje, Kat ve Obje Parametreleri ........................................................................................... 11 Proje Genel .......................................................................................................................... 11 Kat Genel ............................................................................................................................. 12 Parametre ............................................................................................................................ 12 Kat Objeleri ............................................................................................................................ 12 Aks ....................................................................................................................................... 12 Kolon .................................................................................................................................... 13 Kiriş ...................................................................................................................................... 14 Döşeme................................................................................................................................ 15 Kat Kopyalama....................................................................................................................... 17 Donatı Seçimi......................................................................................................................... 17 Analiz ..................................................................................................................................... 17 Döşeme Analizi .................................................................................................................... 17 Analiz+Betonarme................................................................................................................ 18 Betonarme.............................................................................................................................. 18 Temel Objeleri........................................................................................................................ 19 Sürekli Temel ....................................................................................................................... 19 Tekil Temel .......................................................................................................................... 19 Bağ Kirişi .............................................................................................................................. 19 Temel Analizi.......................................................................................................................... 20 Çizimler .................................................................................................................................. 20 Plan Ayarları ........................................................................................................................ 20 Plan Ölçülendirme Ayarları .................................................................................................. 20 Kalıp Planı............................................................................................................................ 20 Kolon Aplikasyon Planı ........................................................................................................ 20 Temel Aplikasyon Planı ....................................................................................................... 21 Açılım Ayarları...................................................................................................................... 21 Kiriş Açılımları ...................................................................................................................... 21 Rapor ..................................................................................................................................... 21 BÖLÜM 2 TEMEL KONULAR................................................................................................. 22 Genel...................................................................................................................................... 22 Yeni Proje ............................................................................................................................ 22 Komut ve Bilgi Girişi............................................................................................................. 22 Sağ Tuş Menüsü.................................................................................................................. 22 Kat Oluşturma Ve Kat Genel Ayarları .................................................................................. 25 Proje Çizimleri...................................................................................................................... 25 Çizim Sınırları ...................................................................................................................... 26 Obje Seçimi.......................................................................................................................... 26 Seçme Uzaklığı.................................................................................................................... 26 Genel Obje Edit.................................................................................................................... 26 Undo..................................................................................................................................... 27 Lokal Undo........................................................................................................................... 27 Redo..................................................................................................................................... 28 Projeyi Kapat........................................................................................................................ 28 Çıkış ..................................................................................................................................... 28 Destek Komutları ................................................................................................................... 28 Orta Nokta............................................................................................................................ 28 En Yakın Nokta .................................................................................................................... 28 Uç Nokta .............................................................................................................................. 29 Kesişim................................................................................................................................. 29 Obje Bul ............................................................................................................................... 29 3

.............. 48 Kolon Bildirim .............................................................................................................................................. 41 Kolon ....................................................................................................... 52 Kiriş Ayarları......................................................................................................... 38 Aks .................................................... 42 Köşeye Yanaşık Kolon........................................................ 37 BÖLÜM 3 KAT OBJELERİ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 50 Panel (Bodrum Çevre Perdesi) ................................. 51 Panel .................................................................................................................................................... 33 Hepsini Seç ................................................................................................................................................................................. 31 Düğüm Noktası Göster ...................................................................................................................... 31 Kontur Hesapla ....................................................................................................... 35 Seçimi Ters Çevir................................................................................................................................................................................................ 52 Kiriş .............................................................. 29 Dik ..................................................................... 33 Lokal Nokta Tanımla ......... 40 Çizilen Aksın Ayarlarını Değiştirmek................................................................................... 39 Aks Offset ........................................ 43 Ortalanmış Kolon ............................................................. 49 Kolon Boyutları............. 36 Bir Kattaki Objelerin Diğer Katlara Kopyalanması ..................... 38 Bir Akstan Belirli Bir Mesafede Aks Türetmek ............. 30 Izgara ................................................................................................................................................................................................................................... 47 Poligon Kolona Dönüştür ..................................... 51 Panel Ayarları .....İçindekiler Obje Trim Yöntemi ............................................................... 44 Kolon Ayarları .............................................. 39 Aks Sınırı................. 42 Kenara Yanaşık Kolon ........................................ 37 Kattan Kata Yapıştır........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 45 Poligon Kolon.......................................................... 46 Yeni Bir Poligon Kolon Oluşturmak........................................................................................................... 42 Kolon Çizimi .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 31 Kontur Çizgileri.................................... 48 Kolon Girerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ..... 53 4 ...................................................................................................................... 37 Hızlı Kopyalama.................................................... 34 Hiçbirini Seçme ............................................................................................................................................... 44 Yarım Daire Kolon Tanımı ........................................................................................................................................................................... 51 Panel Bildirim ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 38 Aks Ayarları.............. 35 Paralel Referans .................................................................................................................................................... 51 Panele Dönüştür ..................................................................................... 35 Referans Tanımlama ........... 44 Daire Kolon .................... 29 Çizim Yardımcıları................................................................................................................................................................................................. 29 Kilitleme................................................................................................................................................................................................................................... 49 Kolon Trimle................................................................................................................................................................................................................ 35 Dik Referans ............................. 31 Koordinat Kutusu ............................................... 30 Izgara Aralıkları Ayarları ................... 40 Aks Tanımla ............................................... 52 Kiriş Çizimi ...................... 43 Dikdörtgen Kolon .............. 33 Lokal Koordinatlar ...................................................... 40 Aksların Tipleri ve Bakış Yönleri ....................................................................................................................... 38 Aks Bildirim ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 39 Klonla İle Aks Türetmek .............................................................. 52 Kiriş Girerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 31 Global Koordinatlar ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 38 Aks Çizimi ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

64 Nervür ........................................................................... 67 Tekil Temel Ayarları ............................................................................................................................ 73 Kaset Donatıları ................................................................................................................................................................................................... 74 Panel Donatıları ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 68 Sürekli Temel Ayarları........ 63 Noktasal Döşeme Yükü .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 69 Bağ Kirişi Ayarları ...................................................................................................................................................................................... 72 Temel Analizi.................................................... 63 Betonarme Hesap Aksı ................................. 70 Donatı Seçimi......................... 69 BÖLÜM 5 ANALİZ.................................................. 61 Döşeme Yazısı Taşı................... 73 Döşeme Donatıları ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 74 Sürekli Temel Donatıları ................................................................................................... 60 Döşeme (Statik) .................................................................................................................................................................................................................................................................... 71 Analiz+Betonarme.................................................................................................................................................... 64 Kaset ............................ 62 Döşeme Yükü Ayarları ....... 60 Döşeme Ayarları ............................................................................... 67 Tekil Temel Çizimi................................. 73 Kiriş Donatıları........ 58 Konsollar ................................................................................................................................ 70 Geometri Kontrolü .................... 69 Bağ Kirişi ......................................................................................................................................................................................................................... 69 Bağ Kirişi Çizimi ................ 59 Döşeme. 72 BÖLÜM 6 BETONARME.................................................................................................................................................... 76 5 ........................................ 73 Nervür Donatıları............................................................................................................................................ 60 Döşeme Boşluğu..................................... 74 Radye Döşemesi Donatıları .............. 68 Sürekli Temel Çizimi ...................................................................................................................................................... 57 Kirişe Dönüştür ........................................................................................ 74 Tekil Temel Donatıları...................................... 67 Sürekli Temel ....................................................... 74 Bağ Kirişi Donatıları .......................................................................................................................................... 57 Bir Kirişin Sehim Değerine Bakılması ....................................................................................................................................................................... 56 Panel Üzerinde Kiriş Tanımlamak ............................. 72 Nokta Deplasmanları .............................................................................. 68 Radye Döşeme Kenarı......... 68 Radye Döşemesi............................................................................................................................................................ 63 Çizgisel Döşeme Yükü..........................................................................................................................................................................................İçindekiler Kirişin Farklı Doğrultudan Kolona Bağlanması ...................................................................................................................... 75 Sürekli Temel Donatılarında Filtre .............................................................................................................. 64 Nervür .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 73 Kolon Donatıları .......................................................................................................................................................... 57 Kirişlerde Duvar Yüklerinin Ayarlanması ....................................................................................................................... 68 Radye Temel.................. 65 Kaset .................................................... 64 Betonarme Hesap Aksı Edit.. 75 Filtre Olanakları........................................ 64 Betonarme Hesap Aksı Sil ..... 54 Basit Kiriş Tanımlamak .............................................................................................................................................................. 60 Döşeme Kenarı .......................................................................................................................................................................... 71 Döşeme Analizi .............. 75 Kiriş Donatılarında Filtre ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 67 Tekil Temel........................... 65 BÖLÜM 4 TEMEL OBJELER..................................................................................

İçindekiler Kolon Donatılarında Filtre .................................................................................................... 77 BÖLÜM 7 ÇİZİM ...................................................................................................................... 78 3 Boyutlu Taşıyıcı Sistem ...................................................................................................... 78 Grafik Sunum ......................................................................................................................... 78 Döşeme Kuvvetleri............................................................................................................... 78 Kiriş Yükleri .......................................................................................................................... 78 Tekil Temel Deplasmanları .................................................................................................. 78 Ayarlar.................................................................................................................................... 79 Plan Ayarları ........................................................................................................................ 79 Plan Ölçülendirme Ayarları .................................................................................................. 79 Açılım Ayarları...................................................................................................................... 79 Planlar .................................................................................................................................... 79 Kalıp Planı Kesiti.................................................................................................................. 79 Kalıp Planı............................................................................................................................ 80 Kolon Aplikasyon Planı ........................................................................................................ 80 Temel Aplikasyon Planı Kesiti ............................................................................................. 80 Temel Aplikasyon Planı ....................................................................................................... 80 Açılımlar ve Detaylar .............................................................................................................. 80 Kiriş Açılımları ...................................................................................................................... 81 Nervür Açılımları .................................................................................................................. 81 Kaset Açılımları.................................................................................................................... 81 Perde Detayları .................................................................................................................... 81 Kolon Düşey Açılımları......................................................................................................... 81 Kiriş Mesnet Detayları.......................................................................................................... 82 Kolon-Kiriş Birleşim Yatay Kesidi......................................................................................... 82 Temel Kiriş Açılımları ........................................................................................................... 82 Tekil Temel Detayları ........................................................................................................... 82 Bağ Kirişi Açılımları.............................................................................................................. 82 Donatı..................................................................................................................................... 83 Etriye Çiz.............................................................................................................................. 83 Çiroz Çiz............................................................................................................................... 83 BÖLÜM 8 RAPOR ................................................................................................................... 84 A2-A3 Türü Düzensizliklerin Kontrolü .................................................................................... 84 Yönetmelik Ve Geometrik Uygunluk Kontrolü........................................................................ 86 Eleman Bazında Rapor.......................................................................................................... 87 Seçmeli Raporlar.................................................................................................................... 88 Metraj ..................................................................................................................................... 88 BÖLÜM 9 3.BOYUT GÖRÜNTÜLERİ..................................................................................... 89 Perspektif ............................................................................................................................... 89 Open GL Render.................................................................................................................... 89 Render ................................................................................................................................... 90 Kamera Yolu Tanımla ............................................................................................................ 90 Animasyon ............................................................................................................................. 91 Görüntüleyici .......................................................................................................................... 91 Kamera................................................................................................................................... 91 Kamera Ayarları ................................................................................................................... 91 Kamera Tanımla .................................................................................................................. 91 Işık.......................................................................................................................................... 92 Spot Işık Kaynağı................................................................................................................. 92 Spot Işık Kaynağı Ayarlarını Değiştirmek: .......................................................................... 92 Yönlendirilmiş Işık Kaynağı.................................................................................................. 92 Noktasal Işık Kaynağı .......................................................................................................... 93 Noktasal Işık Kaynağı Ayarlarını Değiştirmek:..................................................................... 93 Noktasal Işık Kaynağı Oluşturduktan Sonra Ayarlarını Değiştirmek: .................................. 93 BÖLÜM 10 KAYIT İŞLEMLERİ............................................................................................... 94 Projeyi Kayıt Etmek................................................................................................................ 94 6

İçindekiler Projeyi Yeni İsimle Kaydet ..................................................................................................... 94 Ayarları Kaydet....................................................................................................................... 94 Animasyon Kaydet ................................................................................................................. 94 Dxf Olarak Kaydet .................................................................................................................. 95 Bmp Olarak Kaydet................................................................................................................ 95 BÖLÜM 11 YÜKLEME İŞLEMLERİ ........................................................................................ 96 Yeni Proje............................................................................................................................... 96 Proje Yükle............................................................................................................................. 96 Bmp Yükle.............................................................................................................................. 96 Ayarları Yükle......................................................................................................................... 96 BÖLÜM 12 KATMAN .............................................................................................................. 97 Katman Ayarları ..................................................................................................................... 97 Obje Katmanı Değiştir ............................................................................................................ 98 BÖLÜM 13 İLKEL OBJELER ................................................................................................. 99 Tek Çizgi ................................................................................................................................ 99 Sürekli Çizgi ........................................................................................................................... 99 Dörtgen Çizgi ......................................................................................................................... 99 Çember ................................................................................................................................ 100 Yay ....................................................................................................................................... 100 Eğriler................................................................................................................................... 100 Yazı ...................................................................................................................................... 101 Yazı Tipi Ayarları.................................................................................................................. 101 İlkel Obje Ayarları................................................................................................................. 101 İlkel Obje Çizgi Tipi .............................................................................................................. 102 İlkel Obje Renkleri ................................................................................................................ 102 BÖLÜM 14 İKİ BOYUT İŞLEMLERİ ..................................................................................... 103 İki Boyuta Aktar .................................................................................................................... 103 Trim ...................................................................................................................................... 103 Simetri .................................................................................................................................. 104 Uzat...................................................................................................................................... 104 Offset.................................................................................................................................... 104 Ölçekle ................................................................................................................................. 105 Ölçekle(Referans) ................................................................................................................ 105 Fillet...................................................................................................................................... 105 Fillet Ayarları ........................................................................................................................ 105 Chamfer ............................................................................................................................... 106 Chamfer Ayarları .................................................................................................................. 106 Break.................................................................................................................................... 107 Teğet .................................................................................................................................... 107 BÖLÜM 15 ÇİZİMİ YAZICIYA/ÇİZİCİYE GÖNDERMEK ...................................................... 108 Kalem Kalınlıkları ................................................................................................................. 108 Çizdir .................................................................................................................................... 108 BÖLÜM 16 KOPYALAMA İŞLEMLERİ ................................................................................ 109 Kopyala ................................................................................................................................ 109 Kattan Kata Yapıştır ............................................................................................................. 109 Dosyaya Kopyala ................................................................................................................. 109 Kontur Kopyala..................................................................................................................... 110 Dosyadan Yapıştır ............................................................................................................... 110 Kontur Yapıştır ..................................................................................................................... 110 Obje Çoğalt .......................................................................................................................... 110 Klonla ................................................................................................................................... 111 BÖLÜM 17 DÜĞÜM NOKTASI İŞLEMLERİ......................................................................... 112 Gelişmiş Yakalama .............................................................................................................. 112 7

İçindekiler Düğüm Noktası Göster ........................................................................................................ 114 Düğüm Noktası Rengi.......................................................................................................... 114 Düğüm Noktası Taşı ............................................................................................................ 114 Düğüm Noktası Döndür ....................................................................................................... 114 Düğüm Noktası Kilitlenme.................................................................................................... 115 Düğüm Noktası Yarıçapı...................................................................................................... 115 Düğüm Noktası Atlama Faktörü........................................................................................... 115 Boş Düğüm Noktalarını Sil................................................................................................... 116 BÖLÜM 18 GÖRÜNTÜ.......................................................................................................... 117 Zoom Çizim .......................................................................................................................... 117 Zoom Hepsi.......................................................................................................................... 117 Zoom Pencere...................................................................................................................... 117 Zoom Geri ............................................................................................................................ 117 Zoom Seçim ......................................................................................................................... 118 Pan....................................................................................................................................... 118 Yeniden Çiz.......................................................................................................................... 118 Yeniden Oluştur ................................................................................................................... 118 BÖLÜM 19 EDİTLEME OLANAKLARI................................................................................. 119 Sil ......................................................................................................................................... 119 Taşı ...................................................................................................................................... 119 Döndür ................................................................................................................................. 119 Uç Noktası Edit .................................................................................................................... 120 Yazı Değiştir......................................................................................................................... 120 Üst Üste ............................................................................................................................... 120 Yan Yana ............................................................................................................................. 120 İkonları Düzenle ................................................................................................................... 120 Hepsini Kapat....................................................................................................................... 120 Hepsini Aç ............................................................................................................................ 121 İçerik..................................................................................................................................... 121 Obje Adlandır ....................................................................................................................... 121 Bilgi Al .................................................................................................................................. 121 Alan ve Çevre....................................................................................................................... 121 Uzaklık ................................................................................................................................. 121 Objeden Ayarları Al.............................................................................................................. 122 BÖLÜM 20 SIKÇA SORULAN SORULAR ........................................................................... 123 Teknik Servis........................................................................................................................ 143 BÖLÜM 21 PROGRAMIN DAYANDIĞI TEORİK ESASLAR ............................................... 144 Teorik Esaslar ...................................................................................................................... 144 BÖLÜM 22 PROGRAMIN 1997 DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYUMLULUĞU .................. 148 BÖLÜM 23 ÇIKTILARDA KULLANILAN SİMGELER VE AÇIKLAMALARI ....................... 152 1. Yapı Uzay Çerçeve Eleman Bilgileri .............................................................................. 152 2. Kat Eşdeğer Yatay Kuvvetleri ve Genel Bilgileri............................................................ 152 3. Dinamik Hesap............................................................................................................... 154 4. Katlara Etkiyen Yatay Yükler ......................................................................................... 155 5. Düğüm Noktası Deplasmanları...................................................................................... 155 6. Kat Deplasmanları ......................................................................................................... 156 7. Elemanların Uç Kuvvetleri.............................................................................................. 156 8. Göreli Kat Ötelemelerinin Sınırlandırılması ................................................................... 157 9. İkinci Mertebe Etkileri..................................................................................................... 157 10. A1 Burulma Düzensizliği .............................................................................................. 158 11.A2-A3 Düzensizliği Kontrolü ......................................................................................... 159 12. A4 Taşıyıcı Sistem Eleman Eksenlerinin Paralel Olmaması ....................................... 159 13. B1 Komşu Katlar Arası Dayanım Düzensizliği............................................................. 160 14. B2 Komşu Katlar Arası Rijitlik Düzensizliği................................................................. 161 8

...... 163 20......................... 169 28.................... 165 24.. 162 18........................ 164 23.............................................................................................................................................................................. 171 33......... 170 29............................................................................................................................................... 173 DİZİN....... Temellere Gelen Kolon Yükleri .......................................................................................... Sürekli Temellerin Statik Hesap Sonuçları ..................................................................... Kolonların Donatıları ..................... 166 25... Kolonların Betonarme Hesap Sonuçları .. 164 21. Radye Döşemeleri Statik-Betonarme Sonuçları ve Donatıları............... Kirişlerin Donatıları................ 167 27.................. 171 32............................................... 170 30.............. Deprem Yönetmeliği Kolon Tahkikleri..... 183 9 .. R Katsayısının Seçim Nedeni ............................................ 162 17.. B3 Taşıyıcı Sistemin Düşey Elemanlarının Süreksizliği ................................................................. 162 19....................... 172 BÖLÜM 24 TÜM KOMUTLAR .................... Deprem Yönetmeliği Kiriş Tahkikleri................................ Kirişlerin Yük Bilgileri ve Ankastrelik Tesirleri ......... 171 31........................................................................................................................................................................ Tekil Temel Statik-Betonarme Sonuçları ve Donatıları.................................................................. Vis/Vik Oranları ...................................................... Panellerin Tasarım Eğilme Momentleri........ Kirişlerin Betonarme Hesap Sonuçları................................................................................ 164 22....................................................................... Sürekli Temel Kirişlerinin Donatıları............................................................................. Döşemelerin Statik Betonarme Sonuçları ve Donatıları ................................... 172 34.... Panellerin Betonarme Hesap Sonuçları ve Donatıları ................................ 162 16............................İçindekiler 15................................ 167 26............................... Kolon Kiriş Birleşim Bölgelerinin Kesme Güvenliği................................................................ Hesap Yönteminin Seçim Nedeni .

10 .

Proje. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Deprem sekmesini tıklayın. mouse’un sağ tuşuna basın. Deprem bölgesini 1. kolon. Projeye başlamadan önce yeni proje komutuyla bir proje açın. çelik ve diğer isimli başlıklar(sekmeler) altında. 8 yapın. Ayrıntılı bilgi için. Tamam 11 . beton. “bu nedir” yazısını tıklayın . işaretli değilse işaretleyin. Projenin kalıp planı ve kat yükseklikleri şekildeki gibidir. tekil ve sürekli temel datalarının girilmesi ve çizimlerinin alınması anlatılacaktır. Bu dialogta. İsimlendirme grubundaki K101. Deprem yükü belirleme yöntemini mod birleştirme yöntemi olarak seçin. ve rapor almadan önce projede yönetmelik ve geometrik uygunluk kontrolü yap satırlarını. Bu nedir(what’s this help) yardımı ekrana gelecektir. basit bir sistemle temel unsurların anlatılması hedeflenmiştir. Taşıyıcı davranış katsayısını(R) değilse.dinamik.BÖLÜM 1 PROJE NASIL YAPILIR Yapılacak Projenin Bilgileri Bu örnekte. projenin genelini kapsayacak parametreler düzenlenebilir.bölge seçin. yük güvenlik. kiriş. Kat ve Obje Parametreleri Proje Genel Bildirim menüsünden Proje Genel satırını tıklayın. Diğer sekmesini tıklayın. deprem. Proje Genel dialoğu açılacaktır. Aks. Süneklilik düzeyi yüksek olsun. döşeme.

Pencere menüsünden Yan Yana satırını tıklayın. Sırayla. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Bu ayarlarda şartname parametrelerinin varsayılan değerleri bulunmaktadır. A Aksı yatay pozisyonda orijin noktasına çizilecektir. Kiriş. Bu durumda Y=0 koordinatı kilitlenmiş olacaktır. klavyeden enter tuşuna basın. (2.üzerine götürün. Mouse’un sol tuşunu tıklayın. Bağ Kirişi Radye Döşemesi ayarları satırları bulunmaktadır. Parametre satırı altında çıkan alt menüde. Klavyeden space-bar (boşluk) tuşuna art arda basarak imlecin görüntüsünü yatay aks moduna getirin. Zemin Kat Tavanı yazısını çift tıklayarak büyütün. Döşeme. Açığa yardımcı aks toolbox(aks offset toolbox) çıkacaktır.görüntü) 4. “bu nedir” yazısını tıklayın .50 yazın ve enter tuşuna basın. eleman betonarme sonuçlarını doğrudan etkilemektedir. Açığa tekrar yardımcı aks toolbox(aks offset toolbox) çıkacaktır. 2.80 metredir. (2. C aksı oluşacaktır. mouse’un sağ tuşuna basın. Klavyeden space-bar (boşluk) tuşuna bastığınızda imlecin görüntüsü değişmezse. Kolon. Tekil Temel. B aksı oluşacaktır. Panel. Bildirim menüsünden Kat Genel satırını tıklayın. Kat Objeleri Aks 1.80 yazılarını çift tıklayın ve 3 yazın. 6. Enter tuşuna basın. Klavyeden Y tuşuna basın. 5. Mouse imleci Okey işareti haline gelince. Kat Genel Ayarları kapanacak ve bütün katlar açılacaktır. Her bir eleman için bu parametreler değiştirilebilir. aks çizilecektir. Kat Genel 1. 4. en üstte pencere başlığının olduğu bölümü (örneğin zemin kat tavanı yazısını) sol tuş ile tıklayın ve klavyeden space-bar (boşluk) tuşuna art arda basarak imlecin görüntüsünü yatay aks moduna getirin. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Açılan Aks Ayarları dialoğunda Nümerik 12 . 6. Ayarlar menüsünden Aks Ayarları satırını tıklayın. 2.görüntü) 3. Hepsini Aç butonunu tıklayın. Açılan parametre diyaloglarında. Mouse imlecinin şekli değişecektir. Katların varsayılan yükseklik değerleri 2. Zemin Kat Tavanı penceresini. orijin noktasını yakaladınız demektir. 2. Sürekli Temel. Sol tuş ile tıkladığınızda. Yazı imleci koordinat kutusunda Y satırına gidecektir. (İpucu: Mouse imlecini sol alt köşede bulunan dairenin -düğüm noktasının. Mevcut zemin kat üzerinde bir kat daha açılacaktır. Burada bulunan ayarlar. 0 yazıp. Proje Adı satırına Örnek1 Projesi yazın. ayrıntılı bilgi için. Tekrar enter tuşuna basın.Proje Nasıl Yapılır butonunu tıklayarak dialoğu kapatın. Parametre Bildirim menüsünde.) 5. Kat Genel Ayarları dialoğu açılacaktır. Nervür-Kaset. Yukarı ekle butonunu tıklayın. Bu işlem kat yüksekliklerinin 3 metre olarak tariflenmesini sağlayacaktır. Toolbardan aks butonunu ya da Çiz menüsünden Aks satırını tıklayın. Toolbardan aks butonunu tıklayın. 7.50 yazısı durmaktadır. 4. Aks toolbox’ın aks değer kutucuğunda 4. 3.

10. Kolon oluşacaktır. Aks yardımcı toolboxdaki 4. Mouse’un sağ tuşuna basın ve son komutu tekrarla satırını tıklayın . Klavyeden Enter tuşuna basın. 11. orijin noktasını yakaladınız demektir. Mouse imlecini A ile 1 aksı kesişimine götürün. 7. Burada varsayılan değerlerle kolon çizimi yapılacaksa. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. Mouse imlecini C ile 2 aksı kesişimine götürün. 1. Mouse’un sağ tuşuna basın ve son komutu tekrarla satırını tıklayın. (3. Daha sonra. Toolbardan Köşeye Yanaşık Kolon ( ) butonunu tıklayın. Klavyeden spacebar(boşluk) tuşuna basın. Kolon istenilen kaçıklığa gelecektir. Sağ tuş menüsü açılacaktır.görüntü) 9. 4. İmleç Okey işaretini alınca iki kez sol tuş ile tıklayın. X ve Y satırlarında 50/25 yazmıyorsa. Mouse imlecini sol alt köşede bulunan düğüm noktasının üzerine götürün. Enter tuşuna basın. 13 . Enter tuşuna basın. Toolbardan Dikdörtgen Kolon ( ) butonunu tıklayın. kolon oluşacaktır. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. 1 aksı çizilecektir. Y satırı tıklanır ve kolon Y boyutu girilir. Mouse imlecinin şekli değişecektir. Mouse’un sağ tuşuna basın.50 yazısı 5 olacaktır. Enter tuşuna basın. 3. Mouse’un imlecini B ile 1 aksı kesişimine götürün.kolon oluşacaktır. Son komutu tekrarla satırını tıklayın. 5. Enter tuşuna basın. 5. Mouse imleci Okey işareti haline gelince. 2 aksı oluşacaktır. Mouse imlecini A ile 3 aksı kesişimine götürün. Açığa çıkan kolon toolbox’ında varsayılan kolon boyutları görünecektir. Klavyeden space-bar (boşluk) tuşuna art arda basarak imlecin görüntüsünü dikey aks moduna getirin. Saat akrebinin tersi yönünde mouse’u hareket ettirerek kolonu 180 derece döndürün. Aksi takdirde X satırı mouse ile tıklanır ve kolonun X boyutu girilir. Sol tuşu tıklayın. Kolon 1. Saat akrebi yönünde mouse’u hareket ettirerek kolonu 90 derece döndürün. İmleç Okey işaretini aldığında sol tuşu iki defa tıklayın. kolon oluşacaktır. 4. Kolon istenilen kaçıklığa gelecektir. Saat akrebinin tersi yönünde mouse’u hareket ettirerek kolonu 180 derece döndürün. Klavyeden space-bar(boşluk) tuşuna basın.Proje Nasıl Yapılır yazısını tıklayın ve klavyeden enter tuşuna basın. 2. Sol tuş ile tıkladığınızda. herhangi bir müdahaleye gerek yoktur. kolon oluşacaktır. yukarıda anlatıldığı yöntemle bu boyutları kolon toolbox’ında yazın. 6. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. 5 yazın. 2. Projede çizeceğimiz kolona vereceğimiz ön boyut 50/25 olduğundan. 3 aksı oluşacaktır. 8. Sol tuşu tıklayın. Enter tuşuna basın. Mouse imlecini C ile 3 aksı kesişimine götürün. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. Mouse’un sağ tuşuna basın ve son komutu tekrarla satırını tıklayın toolbardan Kenara Yanaşık Kolon ( ) butonunu tıklayın. Sol tuşu tıklayın. İki defa Enter tuşuna basın. Sol tuşu tıklayın. kolon oluşacaktır. Mouse imlecini C ile 1 aksı kesişimine götürün. 6. 3.

Y satırını tıklayın 30 yazın. sol tuş ile tekrar tıklayın. 1. Toolbardan kiriş ( ) butonunu tıklayın. Mouse’un sağ tuşuna basın ve son komutu tekrarla satırını tıklayın. Saat akrebinin tersi yönünde mouse’u hareket ettirerek kolonu 90 derece döndürün. Bütün kolonları seçtikten sonra klavyeden enter tuşuna basın.kiriş de oluşacaktır. Toolbardan Ortalanmış Kolon ( ) butonunu tıklayın.20/0. 11. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. Mouse imleci Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. kolon oluşacaktır. Saat akrebinin tersi yönünde mouse’u hareket ettirerek kolonu 180 derece döndürün. Açığa çıkan Kiriş Ayarları dialoğunda. Projede çizilecek kirişler 25/50 olduğuna göre. İmleci S3 kolonun üzerine götürün(her durumda mouse Okey işaretini şeklinde olması gerekir) ve sol tuş ile tıklayın. Enter tuşuna basın. 13. Mouse’un sağ tuşuna basın ve son komutu tekrarla satırını tıklayın. (Eğer yanlış seçim yaparsanız. Kolonlar seçilecektir. genel ayarlar Ayarları ( sekmesinde kiriş kalınlığı ve kiriş yüksekliği satırlarına çizeceğiniz kiriş boyutlarını girebilirsiniz. Kolonlar. seçim sırasına göre adlandırılacaktır. 9. Oluşan yardımcı kiriş butonlarından Kiriş ) butonunu tıklayın. Kiriş üstten tanımlı duruma gelince(alt kısımda mesajı izleyebilirsiniz). 7. Sol tuşu tıklayın.) 14. Kiriş çizim hattı değişecektir. Mouse imlecini S1 kolonu üzerine götürün. 8. 10. o kolunu tekrar tıklayarak seçimi iptal edebilirsiniz. 3. Kolonları sayar gibi her birini sırayla tıklayın. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. kiriş kalınlığı ve yüksekliği bu boyutlardan başka bir boyutta ise düzeltin (sırasıyla 0. kolon oluşacaktır. İmleci S6 kolunu 14 . Mouse imlecini A ile 2 aksı kesişimine götürün. 9. klavyeden space-bar tuşuna art arda basın. kolon oluşacaktır. Destek menüsünden kontur hesapla satırını tıklayın. Statik sekmesini tıklayın. Mouse’un sağ tuşuna basın ve son komutu tekrarla satırını tıklayın. 4. İmleç Okey işaretini alınca iki kez sol tuş ile tıklayın. Açılan dialogdaki satıra S1 yazın ve Tamam butonunu tıklayın. Destek menüsünden obje adlandır satırını tıklayın. Sol tuşu tıklayın. kolon çizim sırasına göre otomatik düzenlendi. Bununla beraber kolon numaraları herhangi bir anda. Kolonların numaraları. Yukarıda çizili kalıp planı gibi kolonların numaralarını sol üst köşeden sağ alt köşeye doğru sıraya sokalım. Böylece 2. Kiriş 1. başka sırayla da düzenlenebilir. Açığa çıkan kolon toolbox’ında X satırını tıklayın 30 yazın. Enter tuşuna basın. Duvar yükü satırına 625 yazın. Mouse’un imlecini B ile 2 aksı kesişimine götürün. Böylece kirişler 25/50 boyutlarında ve 625 kg/m duvar yüküne sahip oldular. 12. Kiriş Ayaları dialoğu kapanacak ve mouse’un imleci kiriş imleci şeklini alacaktır. Mouse imlecini B ile 3 aksı kesişimine götürün.Proje Nasıl Yapılır 8. kiriş oluşacaktır. Mouse imlecini S2 kolunu üzerine getirin mouse imleci Okey işaretini alınca. 15. Tamam butonunu tıklayın.50 yazın). 2.

ileri aşamalarda çiziminizin karışmasını önleyecektir. İmleci S1 kolunu üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. Toolbardan döşeme ( ) butonunu tıklayın. döşeme yüksekliği bu değerden başka bir değerde ise 0. Duvar yükü satırına 375 yazın ve Tamam butonunu tıklayın. Toolbardan Genel Obje Edit ikonunu tıklayın. İmleci S4 kolunu üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. K10. Çıkan menüden özellikler satırını tıklayın.12 yazarak düzeltin. Mouse’un sağ tuşuna basın ve çıkan menüde. İmleci S4 kolonu üzerine getirin ve klavyeden space-bar tuşuna basın. Statik sekmesini tıklayın. İpucu: 2. K10 kirişlerini sol tuş ile tıklayarak seçin. son komutu tekrarla satırını tıklayın. Döşeme Ayarları diyaloğu kapanacak ve mouse’un imleci döşeme imleci şeklini alacaktır. Kiriş üstten tanımlı duruma gelecektir. 15 . Kiriş alttan tanımlı duruma gelince sol tuş ile tıklayın. Klavyeden Esc tuşuna basın. Böylece bütün kirişler çizilmiş olacaktır. Kiriş ortadan tanımlı duruma gelecektir. İmleci S8 kolunu üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. Açılan Kiriş Ayarları dialoğunda. 6. Statik sekmesini tıklayın. Döşeme dairesini yerleştirmek için. Sol elinizle klavyeden shift tuşunu basılı tutarken. sol tuşu tıklayın.) Bütün kirişleri seçtikten sonra klavyeden enter tuşuna basın. İmleci S8 kolunu üzerine getirin. K4. 7. 2. K8 kirişlerinin oluşturduğu kapalı poligon içinde oluşturulacaktır. Kiriş adlarını. Açılan dialogdaki satıra K1 yazın ve Tamam butonunu tıklayın. ) butonunu tıklayın. Açılan Kiriş Ayarları diyaloğunda. Açığa çıkan yardımcı döşeme butonlarından Döşeme Ayarları ( Açığa çıkan Döşeme Ayarları dialoğunda döşeme yüksekliği satırları çizeceğiniz döşemenin yüksekliğini girebilirsiniz. maddede anlatılan işlemi şu şekilde de yapabilirdiniz. İmleci S5 kolonu üzerine getirin sol tuş ile tıklayın ve imleci S2 kolonu üzerine getirin. 4. Space-bar tuşuna art arda basın. İç kirişlerin duvar yüklerini 375 kg/m olarak değiştirelim. 3. Tamam butonunu tıklayın.Q satırına ise döşemenin hareketli ağırlığı girilir. zati ağırlığı 450 kg/m2 (döşeme beton ağırlığı otomatik olarak eklendi). imleci uygun yere götürerek sol tuş ile tekrar tıklayın.Proje Nasıl Yapılır üzerine getirin ve klavyeden space-bar tuşunu art arda tıklayın. Kirişler. seçim sırasına göre adlandırılacaktır.. Sırasıyla K3. 5. betonarme ağırlığı dışındaki ağırlığı girilir. İmleci S9 kolunu üzerine getirin. K9. İmleç kiriş çiziminden(modundan) çıkacaktır. Klavyeden esc sağ tuşuna basın. Döşeme 1. sol tuşu tıklayın. olabildiğince köşelere yerleştirmeniz. hareketli ağırlığı ise 200 kg/m2 oldu. kirişleri sayar gibi her birini sırayla tıklayın. Sol tuş ile tıklayın. sol tuşu tıklayın. son komutu tekrarla satırını tıklayın. 1. K3. Destek menüsünden Obje Adlandır satırını tıklayın. Projede çizilecek döşemeler 12 cm yüksekliğinde olduğuna göre. Kirişler seçilecektir. D1 döşemesi oluşacaktır. (Bu örnekte 150 kg/m2). Döşeme dairesini. (Bu örnekte 200 kg/m2) . Mouse’un sağ tuşuna basın. 6. Döşeme dairesinin izi belirecektir. Sırayla yukarıda çizili kalıp planındaki gibi. o kirişi tekrar tıklayarak seçimi iptal edebilirsiniz. İmleci S5 kolonu üzerine getirin. Sol tuş ile tıklayın. İmleç kiriş modundan çıkacaktır. D1 döşemesi K1. 5. sol tuş ile tıklayın. İmleci S7 kolunu üzerlerine getirin. Mouse’un sağ tuşuna basın ve çıkan menüde. Bu kirişlerin oluşturduğu kapalı bölgenin içini sol tuş ile tıklayın. seçtiğiniz herhangi bir kirişin üzerinde mouse’un sağ tuşuna basın. Bu ayarlarla döşeme kalınlığı 12 cm. Kaplama satırına. (Eğer yanlış seçim yaparsanız. İmleci S6 kolonu üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. Duvar yükü satırına 375 yazın ve Tamam butonunu tıklayın. kalıp planındaki gibi düzenleyelim. 2.

döşeme donatı çizimlerinin yapılacağı yer olacağı için. D3 döşemesi seçilecektir. Mouse’un sağ tuşuna basın. Döşeme dairesinin yerine karar verin ve sol tuş ile tekrar tıklayın. Döşeme dairesinin yerine karar verin ve sol tuş ile tekrar tıklayın. Böylece D3. D4 döşemesi oluşacaktır. Mouse’un sağ tuşuna basın. D2 döşemesi oluşacaktır. D1 döşemesi seçilecektir. Mouse’un imlecini D1 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. D4 döşemelerinin betonarme hesap aksları oluşacaktır. son komutu tekrarla satırını tıklayın. İmleci sağa doğru kaydırın. D3 döşemesi seçilecektir. D1 döşemelerinin betonarme hesap aksları oluşacaktır. Mouse’un sağ tuşuna basın ve çıkan menüde. Mouse’un sağ butonuna basın ve çıkan menüde. Bu arada klavyede shift tuşunu basılı tutun. Mouse’un imlecini D2 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. 10. Mouse’un sağ tuşuna basın ve çıkan menüde. K5. son komutu tekrarla satırını tıklayın. ileri aşamada çizimin karışmasını engelleyecektir. Shift tuşunun basılı tutulması. İmleci yukarı doğru kaydırın. Mouse’un sağ butonuna basın ve çıkan menüde. B ile C aksın ortasına yakın tıklamanız. D4 döşemesi seçilecektir. 7. Döşeme dairesinin izi belirecektir. 9. 4. 12. Bu arada klavyede shift tuşunu basılı tutun. Toolbardan döşeme ( ) butonunu tıklayın. Mouse’un imlecini D4 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. D2 döşemesi seçilecektir. Bu arada klavyede shift tuşunu basılı tutun. 8. Mouse’un imlecini D3 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. Mouse’un imlecini D1 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. 6. 9. ) butonunu 2.12 yazarak düzeltin. K3. K4. K10 kirişlerinin oluşturduğu kapalı bölgenin içini sol tuş ile tıklayın. Açığa çıkan yardımcı döşeme butonlarından Döşeme Hesap Aksı ( tıklayın. K4. D3 döşemesi oluşacaktır. Mouse’un sağ butonuna basın ve çıkan menüde.) tıklayın. K9. K2. son komutu tekrarla satırını tıklayın. Betonarme Hesap Akslarının Belirlenmesi: 1. Mouse’un sağ tuşuna basın. K9 kirişlerinin oluşturduğu kapalı bölgenin içini sol tuş ile tıklayın. döşeme yüksekliği bu değerden başka bir değerde ise 0. son komutu tekrarla satırını tıklayın. K7 kirişlerinin oluşturduğu kapalı bölgenin içini sol tuş ile tıklayın. 16 . Böylece D1. K12. Tekrar mouse’un sol tuşunu tıklayın. İmleç A ile B akslarının arasında kalacak şekilde ortaya yakın herhangi bir yeri sol tuş ile tıklayın. 8. Döşeme dairesinin yerine karar verin ve sol tuş ile tekrar tıklayın. D2 döşemelerinin betonarme hesap aksları oluşacaktır. 0 ve 90 derece çizilmesinde kolaylık sağlar. Tekrar mouse’un sol tuşunu tıklayın. 3.Proje Nasıl Yapılır 7. İmleç 1 ile 2 akslarının arasında kalacak şekilde ortaya yakın herhangi bir yeri sol tuş ile tıklayın. 5. 11. Tekrar mouse’un sol tuşunu tıklayın. Açığa çıkan Döşeme Ayarları dialoğunda döşeme yüksekliği satırları çizeceğiniz döşemenin yüksekliğini girebilirsiniz. son komutu tekrarla satırını tıklayın. Böylece D3. K11. Döşeme dairesinin izi belirecektir. Döşeme dairesinin izi belirecektir. İmleç B ile C aklarının arasında kalacak şekilde herhangi bir yeri (Betonarme hesap aksının belirlendiği yer. K6. Mouse’un imlecini D3 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. İmleci sağa doğru kaydırın. Projede çizilecek döşemeler 12 cm yüksekliğinde olduğuna göre. D1 döşemesi seçilecektir.

10. Betonarme menüsünden Donatı Seçimi satırını tıklayın. işaretli olmayan çaplar kullanılmayacaktır. Pencere menüsünden diğer katlar seçilerek. Donatı satırı karşındaki. Böylece D4. D2 döşemesi seçilecektir. İmleci yukarı doğru kaydırın. Analiz menüsünden döşeme analizi satırını tıklayın. NOT: Çalışırken projeyi kayıt etmek gereklidir . Sürekli Temel. 4. Mouse’un sağ tuşuna basın. Analiz Döşeme Analizi 1. her değişen açıklık için donatı hesaplanabilir ve çizdirilebilir. diğer donatıların işaretini kaldırın. betonarme hesap aksları tanımlanmalıdır. Panel. 2.Proje Nasıl Yapılır 13. Bu arada klavyede shift tuşunu basılı tutun. Tekrar mouse’un sol tuşunu tıklayın. Pencere menüsünden yan yana satırını tıklayın.) Donatı Seçimi 1. 17 . 3. 12. 14. Mouse’un sağ tuşuna basın ve çıkan menüde. Eski objeleri sil ve kontur çizgilerini kopyala işaretli. Donatı Seçimi diyaloğu açılacaktır. 2. Proje. Çalışılan katta döşemeler sonlu elemanlar yöntemine göre çözülecek ve betonarme hesabı otomatik olarak yapılacaktır. Döşeme betonarmesi sonucunda işaretli olan çaplar kullanabilecek. Bunun için Proje menüsünden Kaydet satırını tıklayın. D4 döşemesi seçilecektir. Bu dialogta. Tamam butonu tıklayın. özellikle yamuk kenarlı ve L tipi gibi açıklıkları değişen döşemelerde istenilen sayıda betonarme hesap aksı geçirilerek. Kat Kopyalama 1. Tekil Temel. Zemin kat tavanındaki tariflenmiş bütün objeler 1. Mouse’un imlecini D4 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. Döşeme. Örneğin. döşeme sekmesini tıklayın. İmleç 2 ile 4 akslarının arasında kalacak şekilde ortaya yakın herhangi bir yeri sol tuş ile tıklayın. her bir katın döşeme analizi yapılmalıdır. İpucu: Betonarme hesap aksları birden fazla ve açılı çizilebilir. 15. 14 ve 16 sütunlarına ait kutuları(check box) sol tuş ile işaretleyin. Döşeme analizinden önce. Kiriş. Donatı seçimi diyaloğu kapanacaktır. Kolon. son komutu tekrarla satırını tıklayın. Oluştur menüsünden Hızlı Kopyala satırını tıklayın. Mouse’un imlecini D2 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. 3. 8. Örnek1 ismiyle kayıt edilmiştir. 4. Nervür elemanlarının betonarmelerin kullanılabilecek donatı çaplarını belirleyebilirsiniz. diğer satırlar işaretsiz olmalıdır. Bu olanak sayesinde. D2 döşemelerinin betonarme hesap aksları oluşacaktır. 2. (Bilgi girdikçe bu işlemi tekrar yapın. Tamam butonuna tıklayın. Dosya adı satırına ÖRNEK1 yazın ve Tamam butonunu tıklayın.kat tavanına kopyalandı.

Kolon diyaloğu açılacaktır. Sonuçlar. B sütununu çift tıklayın. Betonarme butonunu tıklayın. satırlarına sıfır yazın ve Tamam butonu üstünde tıklayın. Betonarme butonunu tekrar tıklayın. Tamam butonu üstünde tıklayın. Zemin Kat Tavanı. Kiriş dialoğu açılacaktır. Statik bölümünde Pilye/Toplam min. ve Pilye/Toplam max. Ayrıntılı bilgi için. ya da toolbardan Analiz + Betonarme tıklayın. Açılan satıra 30 yazın. 7. K7 ve K8 kirişlerini seçin. 6. Kolon: 1.Proje Nasıl Yapılır Analiz+Betonarme Analiz + Betonarme. Görüldüğü gibi pilyesiz dizayn gerçekleşmiş oldu. K7 ve K8 kirişlerini pilyesiz dizayn edelim. Böylece kolon boyutu 30 cm. Tamam butonu üstünde tıklayın. mouse’un sağ tuşuna basın. sadece K7 ve K8 kirişleri listelenir. 8. Betonarme 3 boyutlu çerçeve analizi ile birlikte betonarme de otomatik olarak yapıldı. Kiriş: 1. Örneğin kiriş ve kolon donatılarını inceleyelim. 3. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Ayrıntılı bilgi için. İmleci K8 kirişi üzerine getirin. Betonarme butonunu tıklayın. 2.(Seçili olduğu için). Bunun için Pencere menüsünden hepsini aç satırını tıklayın. Bu nedir(what’s this Help) yardımı ekrana gelecektir. Diyalog kapanacaktır. 5. “bu nedir” yazısını tıklayın . oldu. Açılan satıra 30 yazın. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. S8 satırı. Betonarme butonunu tıklayın. Analiz butonunu Analiz + Betonarme yaptırabilmek için tüm katların açık olması gerekir. 3. mouse’un sağ tuşuna basın. 4. “bu nedir” yazısını tıklayın . 3. temel dahil. Betonarme menüsünde eleman başlığıyla listelenmiştir. döşeme analizi dışındaki tüm analizleri yapar. Bu nedir(what’s this Help) yardımı ekrana gelecektir. Böylece kolon boyutu 30 cm. betonarme sonuçları incelenebilir. oldu. Betonarme menüsünden Kiriş Donatıları satırını tıklayın. 18 . menüsünden Analiz + Betonarme satırını. 4. K7 ve K8 kirişlerini tekrar seçin. 6. Toolbardan Genel Obje edit butonunu tıklayın. Dialogta. Tamam butonu üstünde tıklayın. 5. Betonarme menüsünden Kiriş Donatıları satırını tıklayın. İlgili satır tıklanarak.00 Kotu yazısını tıklayın. 2. Betonarme menüsünden Kolon Donatıları satırını tıklayın. S2 satırı. B sütununu çift tıklayın. 9.

5.Proje Nasıl Yapılır Temel Objeleri Sürekli Temel 1.2. Toolbardan Sürekli Temel butonunu tıklayın. Toolbardan Objeden Ayarları Al ( tıklayın. Ayarlar menüsünden Bağ Kirişi ayarları satırını tıklayın. Mouse imlecini S5 kolunu üzerine getirin ve iki kez sol tuş ile tıklayın. İmleci S2 kolonun üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın.Tamam butonu üstünde tıklayın. kalınlık ve yükseklik satırlarına sırasıyla 0. Sırasıyla S7.00 Kotu yazısını çift tıklayın. Ayarlar menüsünden Sürekli Temel ayarları satırını tıklayın. Üst ampatman. Kenarda yükseklik ve Kolon hizasında yükseklik satırlarına 0. C aksı üzerinde bulunan temeli 9. 3. sol tuş ile tıklayın. 11.30 yazın. Ayarlar menüsünden Sürekli Temel ayarları satırını tıklayın. Tanımlı yazısını (radio buton) tıklayın ve 0. Alt H2 satırlarına 0. İpucu: Obje adlandır ile sürekli temel kirişlerinin adlarını sıraya sokabilirsiniz. 2. 12. Açığa çıkan Bağ Kirişi Ayarları dialoğunda kalınlık satırına 0. Tekil temel oluşacaktır. S8. S4. Toolbardan yeniden oluştur ( ) butonunu tıklayın. S1 kolonlarını tıklayın. 4.60 yazın. 10. Mouse’un imlecini S1 kolonu üzerine getirin. Mouse imleci Okey işaretini alınca. Açılan dialogta. 7. alt ampatman satırlarına 0. Toolbardan Temel kirişi ( ) butonunu tıklayın. S7 kolonlarını tıklayın. Sırasıyla S3. 3. Açılan dialogta. S6. Kot satırına 0 yazın ve tamam butonu üstünde tıklayın. 2.30 yazın.20 ve yükseklik satırına 0. S9.60 yazın ve Tamam butonu üstünde tıklayın. 8. Üst H2. Klavyeden Esc tuşuna basın. Mouse’un imlecini S4 kolonu üzerine getirin. Mouse’un imlecini S3 kolonu üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. Toolbardan kalıp (sekme) butonunu tıklayın. Böylece temel dikdörtgen kesitli temel olacaktır.05 yazın. Ayarlardan menüsünden Tekil Temel ayarları satırını tıklayın. 2.). sol tuş ile tıklayın. Ortalanmış tekil temel ( ) butonunu tıklayın. ) butonunu tıklayın. tanımlı satırına 0.( Kenarda yükseklik ve kolon hizasında yükseklik farklı değerde olsaydı trapez kesitli temel olacaktı.20. Zemin Kat Tavanı 3. Alt H1. Tekil Temel 1. Mouse imleci Okey işaretini alınca. Klavyeden Esc tuşuna basın. 19 . Toolbardan Sürekli Temel butonunu tıklayın. Klavyeden Esc tuşuna basın. Bu durumda daha önce çizilmiş bir temelin ayarlarını almış oluyoruz. Açığa çıkan Tekil Temel Ayarları dialoğunda Boy X ve Boy Y satırlarına 1. 6.55 yazın ve tamam butonu üstünde tıklayın. Üst H1. Bağ Kirişi 1.

sol tuş ile tıklayın. ölçülendirme yazı yüksekliği vb. 3.Proje Nasıl Yapılır 3. sol tuş ile tıklayın. Analiz menüsünden Kat Parametreleri satırını tıklayın. imleci S2 kolonu üzerine getirin. sol tuş ile tıklayın. sol tuş ile tıklayın. Çizim menüsünden Kalıp Planı satırını tıklayın. Kalıp planı otomatik olarak ekrana gelecektir. 20 . İmleci S5 kolonu üzerine getirin. Kalıp Planı 1. Temel Analizi Toolbardan temel analizi ( ) butonunu tıklayın. Açılan dialogta Genel bölümünü tıklayın. sol tuş ile tıklayın. Toolbardan kalıp ( ) butonunu tıklayın. 3. üstten ikinci çarpı işaretini tıklayarak kalıp planını kapatın. 4. 1. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. mouse’un sağ tuşuna basın. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. imleci S5 kolonu üzerine getirin. Çizim menüsünden Plan Ayarları satırını tıklayınız. Açılan dialogta. İmleci S8 kolonu üzerine getirin. İmleci S5 kolonu üzerine getirin. 6. Tamam butonunun üstünde tıklayıp dialoğu kapatın. 4. 2. “bu nedir” yazısını tıklayın . sol tuş ile tıklayın. Örnek proje için varsayılan(daha önce düzenlenmiş) ayarları kullanacağız. Çizim menüsünden Kolon Aplikasyon Planı satırını tıklayın. ölçülendirme yazı tipi. bağ kirişini ortadan tanımlı duruma getirin. (aktif değilse) İndis sütununa Zemin için 1 ve 1. Ayrıntılı bilgi için. Varsayılan ayarları kullanacağız. Kolon Aplikasyon Planı 1.. 2. Açılan dialogta. 5. Mouse’un sağ tuşuna basın. sol tuş ile tıklayın. çerçeve rengi ve plan başlığı yazı rengi ayarlanabilir. Böylece eleman indislerini örneğin K1 için Zemin katta K101. 4. klavyeden space-bar tuşuna basarak. plan paftasının ayarı. ölçülendirme ile ilgili ayarlar yapılabilir.(alt kısımda mesajı takip edebilirsiniz.kat için 2 yazın ve Tamam butonu üstünde sol tuşu tıklayın. Tamam butonu üstünde tıklayıp dialoğu kapatın.katta K201 olarak düzenlemiş olduk. Çizim menüsünden Plan Ölçülendirme ayarları satırını tıklayınız. 2. 3. Çizimler Plan Ayarları 1. imleci S6 kolonu üzerine getirin. Sağ üst köşedeki.) Mouse imleci Okey işaretini alınca. Plan Ölçülendirme Ayarları 1. İmleci S5 kolonu üzerine getirin.

katı seçin. 3. üstten ikinci çarpı işaretini tıklayarak kolon aplikasyon planını kapatın. Ayrıntılı bilgi için. 6. Yazdırma menüsünden Yazdır satırını tıklayın. işaretli değilse. Temel aplikasyon planı otomatik olarak ekrana gelecektir. Çizim menüsünden Temel Aplikasyon Planı satırını tıklayın. 2. Dosya menüsünden kaydet satırını tıklayın. 21 . 5. Çizim menüsünden Kiriş Açılımlarını satırını tıklayın. Tamam butonunu tıklayın. tekil temel ve bağ kirişi açılımlarını çizdirebilirsiniz. 2. Açılan diyalogta. 2. Tamam butonunun üstünde tıklayıp diyaloğu kapatın. Aynı yöntemle. Bu nedir(what’s this Help) yardımı ekrana gelecektir. 7. Kiriş açılımları otomatik olarak ekrana gelecektir. “bu nedir” yazısını tıklayın . Sağ üst köşedeki. üstten ikinci çarpı işaretini tıklayarak kolon aplikasyon planını kapatın. 3. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. üstten ikinci çarpı işaretini tıklayarak kiriş açılımını kapatın. Rapor menüsünden Seçmeli Rapor satırını tıklayın. Çizim menüsünden Açılım Ayarları satırını tıklayın. mouse’un sağ tuşuna basın. A0 1189x841 satırını tıklayın. 1. Dosya adı satırına ORNEK1 yazın ve Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. Rapor Rapor alabilmek için printerin Windows programına tanıtılmış olmalıdır. 4. Dosya menüsünden Çıkış satırını tıklatın. Pencere menüsünden 1. Açılım Ayarları 1. Rapor kapanacaktır. Çıktılar. Tamam butonu üstünde sol tuşu tıkladığınızda İde Rapor programı çalışacaktır. 4. Proje çıktıları yazdırılacaktır. Statik Rapor Ayarları dialoğu açılacaktır. mouse’un sağ tuşuna basın. Sağ üst köşedeki. 3. Rapor kayıt edilecektir. Printer hazır ise. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Temel Aplikasyon Planı 1. Tüm proje yazısını işaretleyin. sürekli temel. Ayrıntılı bilgi için. “bu nedir” yazısını tıklayın. sayfa sayfa görüntülenecektir. Örnek proje için varsayılan(daha önce düzenlenmiş) ayarları kullanacağız. 3. Kiriş Açılımları 1.Proje Nasıl Yapılır 2. Projede yönetmelik ve geometrik açıdan problemli durum varsa listelenecektir. Hepsi butonunu tıklayın. Açılan Yazdır dialoğunda. 3. Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. 2. Sağ üst köşedeki. 4. Kolon aplikasyon planı otomatik olarak ekrana gelecektir.

mouse ile gelerek tıklayın. Sağ menü açılacaktır. karşınıza butonla ilgili yardım balonu gelecektir. menü göster ve Sağ tuş. toolbarın alt kısmında komutla ilgili yardımcı butonların yüklendiğini göreceksiniz. Sağ tuş. Sağ tuş menüsü aktif hale gelecektir. Sağ menü göster satırı işaretli değilse işaretleyin ve tamam butonunu tıklayın.Toolbardan a.Sağ tuş menüsü Mouse’un sağ tuşunu menü olarak kullanabilirsiniz. Toolbarda herhangi bir buton üzerinde mouse’un imlecini kısa bir süre bekletirseniz. b. Çizim alanında.Başlık altındaki menü ekranınızda belirecektir. boş bir yerde mouse’un sağ tuşuna basın.İmleci. Sağ tuş menü göster. Ayrıntı bilgi için sağ tuş kullanımı konusunu inceleyiniz. İstediğiniz komut üzerine.Çalıştıracağınız komutun yer aldığı başlığın üzerine mouse’ unuzu tıklayın. Ayarlar menüsünden Genel ayarlar satırını tıklayın. komut tekrarı 1. Komut ve Bilgi Girişi İdeYAPI programlarında üç şekilde komut girebilirsiniz. 2. b-Tıklayın. çalıştıracağınız komuta ait butonun üzerine getirin. 1.Menülerden Komutlara. a. Proje menüsünden Yeni Proje satırını ya da toolbarda bulunan yeni proje butonuna tıklayarak Yeni bir proje açabilirsiniz. Eğer programı ilk kez çalıştırıyorsanız program size isimlendirilmemiş bir proje açacaktır. Menüden komut çalıştırmak için.BÖLÜM 2 TEMEL KONULAR Genel Yeni Proje Programı çalıştırın. Toolbarda herhangi bir komut çalıştırdığınızda. Sağ Tuş Menüsü Farenin sağ tuşunun kullanımını program içerisinde iki şekilde ayarlayabilirsiniz. menü satırındaki başlıklar altından ulaşabilirsiniz. 22 . Aksi durumda daha önce kayıt ettiğiniz proje karşınıza gelecektir. Mouse’un sağ tuşunu komut menüsü ayarı ile kullanmak: Yeni proje açın. Yeni Proje butonu. 3.

Şimdi. Kullanmak istediğiniz komutun üstünde mouse’un sol tuşuna basarsanız. örneğin kolon butonunu tıklayın. Çizim alanında sol tuşu iki kez tıklayın. Sağ menü aşağıdaki gibi açılacaktır. Kısacası. Kolon çizilecektir. İmleci çizdiğiniz kolon üzerine getirin ve sağ tuşa basın. Bu menüde. tekrar kolon çizimi için hazır duruma gelirsiniz. eğer bir komut işletirseniz. son komut tekrarla satırı görünecektir. komut çalışır.Temel Konular Mouse imlecini menü üzerinde hareket ettirin. Sağ tuşa basın. sağ menüye son komut tekrarla satırı eklenecektir. Son komut tekrarla satırını tıklarsanız. 23 . Sağ menü aşağıdaki gibi açılacaktır.

Kiriş butonunu tıklayın. farenin orta tuşu komut tekrarını çalıştıracaktır. Soru: Birden fazla kolon çizdim ve hepsini birlikte taşımak istiyorum. Sağ tuşa basın. Herhangi bir kolon üzerinde sağ tuşa basarak sağ menüyü açtım ve taşı satırına tıkladım. sürekli üst menüden veya toolbardan komut seçme gerekliliğini ortadan kaldırmaktadır. Tekrar kiriş çizeceksiniz. Taşıdığım zaman sadece üzerinde tıklama yaptığım kolon taşındı. yapacağınız işlemi kesmiş olursunuz. Örneğin özellikleri tıkladığınızda ilgili kolon için obje edit komutunu çalıştırmış olursunuz. Kiriş komutu aktif hale gelecektir. taşıma komutunu seçtiğiniz bütün kolonlar için geçerli kılabilirsiniz. Klavyeden Esc basarak da işlemi kesebilirsiniz. Sağ tuş komut tekrarı. İntelli fare kullanıyorsanız. Herhangi bir obje çizerken sağ menüyü açarak. sağ menü çalışma sırasında. örneğin kiriş çizimini bitirdiniz. Mouse’un sağ tuşunu komut tekrarı olarak kullanmak: 24 . o obje ile ilgili en çok kullanılan komutların listesi açılır. Orta tuşa basın. Görüldüğü gibi.Temel Konular Obje üzerinde (burada kolon) sağ tuşa basarsanız. Hepsini taşımak için ne yapmalıydım? Yanıt: Herhangi bir kolon üzerindeyken klavyeden shift tuşuna basılı tutarak sağ menüyü açarsanız. İptal satırı açıldı. Başka bir deyişle. iptal satırını tıklarsanız. İsterseniz intelli farenin orta tuşuna herhangi bir komutu da atayabilirsiniz. Çizim alanında boş bir yere tıklayın. Hepsini seçtim. 2.

butonunu tıklayın. Proje Çizimleri Proje Çizimlerinde projede bulunan çizimlere ait bütün pencereler(katlar.Temel Konular Yeni proje açın. Kat tablosuna bilgi girmek için. 2D çizimler. Mouse’un sağ tuşuna basın. Kolon Şimdi. Herhangi bir satırın üzerinde sağ klik yaparsanız. Soru: Sağ tuşu Genel Ayarlara girmeden istediğim zaman sağ menü olarak. Çizim alanında sol tuşu iki kez tıklayın. ilgili hücrede bulunan bütün bilgileri seçer. program imlecin altına veya üstüne yeni bir kat açar. sağ tuş menü ise. aplikasyonlar. Tekrar kolon çizimi için hazır duruma gelirsiniz. Bildirim Menüsünden Kat Genel Ayarları satırını tıklayın. 2. Kat Genel Ayarları butonu.8 metredir. Yükseklik değiştirildiğinde kot değeri. Kat Oluşturma Ve Kat Genel Ayarları 1.) listelenir. imleç. kapalıysa açar. istediğim zamanda komut tekrarı olarak kullanabilir miyim? Yanıt: Evet kullanabilirsiniz. açılımlar. işlevine göre tersinin çalışmasını sağlarsınız. Klavyeden ctrl tuşunu basılı tutarken. Kat yüksekliği default 2. Böylece tabloda değişiklikler daha kolay yapılabilir. sağ tuş komut tekrarı ise sağ menü olarak çalışırsınız. Karşınıza Kat Genel Ayarları penceresi gelecektir. bir menü açılır. Sağ menü göster satırı işaretli ise işaretini kaldırın. Başka bir deyişle.kesitler vb. Sil: Çizim penceresini siler. Program kat yüksekliği ile kot ilişkisini kendisi ayarlar. Aşağı ve Yukarı Ekle butonlarına basıldığında. sağ butona basarsanız. Ayarlar menüsünden Genel ayarlar satırını tıklayın. İlgili çizimi çift tıklayarak kapatır ve açarsınız. 25 . her sağ tuşa bastığınızda bir önceki komutu işletecek duruma gelirsiniz. kot değiştirildiğinde yükseklik değeri otomatik düzenlenir. komut tekrarı. örneğin kolon çizilecektir.planlar. Kısacası. Aç/Kapa: Açıksa kapatır. Hücrelerden birine mouse ile çift tıklama yaparsanız. mouse imlecini ilgili hücreye tıklayın ve değişikliği klavyeyi kullanarak yapın. ve tamam butonunu tıklayın.

Objeyi işaretleyip seçtiğiniz anda. Tamam butonuna tıklayın. Değiştir menüsünden Genel Obje Edit satırını veya toolbardan Genel Obje Edit butonunu 26 . Sol tuşa basın. Objeleri içine alacak çerçevenin bir köşesini. Böylece çizim alanı üzerinde çiziminizin en büyük boyutlarını tanımlamış olacaksınız.Temel Konular Pencereyi öne getir: Pencereyi aktif çizim penceresi yaparak. 2. sol tuşa basın. seçme uzaklığı ayarı çevresinde bulunuyorsa. sol tuşa basın. Ayarlar Menüsünden Genel Ayarlar satırını tıklayın. ikinci bir seçim işlemi. Bu pencerede sol alt köşe ve sağ üst köşenin koordinatlarını girin. İmleci seçmek istediğiniz objelerin dışına taşıyıp. Çerçevenin içinde kalan ve üzerinden geçen bütün objeleri seçmiş olursunuz. Klavyeden shift tuşuna basılı tutup. Ancak çizimin herhangi bir aşamasında daha önce oluşturulmuş bir objenin özelliklerini değiştirmenin en kısa yolu Genel Obje Edit komutunu kullanmaktır. 5. İstediğiniz değeri girin. üç şekilde yapılabilir: 1. Bildirim menüsünden Çizim Sınırları satırını tıklayın. Obje Seçimi Çizim sırasında oluşturduğunuz her bir eleman. İmleci. Seçilmiş objeler üzerinde yapılacak. Objeleri içine alacak çerçevenin bir köşesini. komut çalıştırıldıktan sonra mouse ile işaretleyerek üzerinde çalışmalar yapabilirsiniz. İmleci seçmek istediğiniz objelerin dışına taşıyıp. imleci hareket ettirin ve istediğiniz boyutta çerçeveyi oluşturun. 3. Obje seçimi. 4. Karşınıza Çizim Sınırları Ayarları penceresi gelecektir. tıklama işleminin objeden ne kadar uzağa yapılabileceğini belirten ayara verilen addır. altta ilgili objenin adını program kullanıcıya iletir. belirlemiş olursunuz. obje veya nesne olarak adlandırılır. Mouse’un sol tuşuna basın. İmleci hareket ettirerek. Obje seçilecektir. Seçme Uzaklığı Obje seçimi sırasında. üzerinde çalışılmasını sağlar Çizim Sınırları Çizim sınırları ile grafik alan üzerinde çalışılan alanı tanımlar. nesne üzerinde mavi renkli küçük kutucuklar belirir. 4. 1. 3. Çerçeve içinde yer alan objeler seçilmiş olur. Bu seçme işlemine obje seçimi denir. Seçme Ayarları grubundaki Seçme uzaklığı satırı önündeki kutuyu çift tıklayın. alt kısımda ilgili objenin ismini görürsünüz. 3. Objeler üzerinde değişiklik yapmak istendiğinde ilgili obje seçilir. çerçeveyi oluşturun ve sol tuşa basın. belirlemiş olursunuz. Bu arada. Tamam butonunu tıklayın. Obje. 2. 2. ekran üzerinde seçmek istediğiniz objenin üzerine getirin. Bu durumda obje seçilmiştir. 1. Genel Obje Edit Çizdiğiniz objelerin özelliklerini o objeye ait ayarlardan belirleyebilirsiniz. objelerin seçilmişlik özelliğini ortadan kaldırır. Çizim alanında var olan objeleri. 1.

aynı gruba ait bütün objeler için uygulanacaktır. 6. 4. 5 adet kirişi genel obje editle seçtiğiniz ve Kiriş Ayarları diyaloğu açıldı. Undo butonuna bastıkça işlemler geri alınacaktır. Destek menüsünden Undo satırını veya toolbardan Undo butonunu tıklayın. Örneğin. (Lokal Undo butonu aktif hale gelecektir. yapılan en son işlemin etkisini geri alır. Sınırsızdır.Temel Konular tıklayın. Alt ve Backspace tuşlarına birlikte basarak da undoyu çalıştırabilirsiniz. Yaptığınız ayarlar ilgili objeye uygulanacaktır. (Sol altta ilgili objenin ismini görün) 3. veya 1. 27 . Toolbardan kiriş butonunu tıklayın. o ayarın eski değerinin değişmesi demektir. Obje üzeriden mouse’un sağ butonuna basın. Kiriş ayarlarında duvar değerini değiştirmediğiniz sürece. 1. Açılan menüden özellikleri tıklayın. En son işlem geri alınacaktır. Genel obje edit butonunu tıklayın. 2. klavyeden shift tuşuna basılı tutarak mouse’un butonuna basın. Undo butonu. Tamam butonuna basın. 3. bir ayarı değiştirmek demek. 2. İstediğiniz değişiklikleri yapın. (Aynı grup objeler -örneğin kirişler. 1. Ayarları değiştirilecek objeyi tıklayın. 2. Birden fazla obje seçtiyseniz. ancak bu arada hepsinin duvar yükleri farklı. sağ Undo Undo. sadece değişen ayarlar. Karşınıza ilgili objenin ayarlar penceresi gelecektir. temel. Objeleri seçin. Dolayısıyla. Kirişi çizmeye başlayın. tarama vb. Ayarlarda yaptığınız değişiklikler. Bununla beraber.veya grubu farklı objeler -örneğin kiriş ve kolon-) 2. bütün kirişlerin duvarları aynı kalacaktır. Sadece yükseklikler değişecektir. Diğer ayarlar eskisi gibi kalır. en son noktanın tıklamasını geri almak için kullanılır. 3. Genel ayarlarda sağ tuş menü aktif ise. Genel Obje Edit komutunu uygulamanın diğer yolu 1. edit edilen objelerde dikkate alınır.) 2. Başka obje grubu için. Yüksekliklerini değiştirdiniz.). 4. Lokal Undo Lokal undo çoklu işlemlere sahip obje çiziminde(kiriş. 5. çoklu obje edit sırasında açığa çıkan dialoglarda. 4. Açılan menüden özellikleri tıklayın. Genel Obje Edit butonu İpucu: Genel obje editle çok sayıdaki objenin özelliklerini aynı anda değiştirebilirsiniz. 3. sırayla kendi ayarları ekrana gelecektir.

Projeyi Kapat Üzerinde çalışmakta olduğunuz bir projeyi . 1. Kayıt edilmemiş bir projede çalışıyorsanız. Redo butonu. 2. Proje Menüsünden Projeyi Kapat satırını tıklayın. 1. Destek menüsünden En 28 . Programdan çıkılacaktır. Orta Nokta butonu. Destek menüsünden Redo satırını veya toolbardan Redo butonunu tıklayın. Komutun iptali için yukarıdaki işlemleri tekrar uygulayın. 3. Lokal Undo butonu Redo Redo undo yaptığınız en son işlemin etkisini geri alır. (Ekranın altında Orta Nokta Aktif yazısı belirir. 2. Kayıt edilmemiş bir projede çalışıyorsanız.) 2. Proje Menüsünden Çıkış satırını veya klavyeden Alt tuşuyla beraber F4 tuşuna basın. Undo çalıştırılırsa aktif hale gelir. Undo ile. Bu durumda altta Orta Nokta Aktif Değil yazısını görürsünüz. 2. 3. toolbardan Lokal Undo butonunu tıklayın. Kirişi çizerken. Destek Komutları Orta Nokta Çizilen objelerin orta noktalarından yakalamak için kullanılır. kesitleri ve render çalışmalarınızı) kayıt edilip edilmeyeceğini soracaktır. 1. çizim alanında belirlenen en son nokta geri alınacaktır. program size projeyi (katları. 4. Proje kapatılacak fakat programdan Çıkış 1. İlgili butona tıklayarak seçiminizi yapın. Destek menüsünden Orta Nokta satırını tıklayın veya klavyeden F5 tuşuna basın. Kayıt edilsin mi soruna çıkılmayacaktır iptal cevabı verilmezse. Redo butonu.Temel Konular 3. uygulanan son işlem ileri alınacaktır. 4. En Yakın Nokta Çizilen objelerin en yakın noktalarından yakalamak için kullanılır. istediğiniz zaman kapatabilirsiniz. Herhangi bir anda. program size projeyi (katları. kesitleri ve render çalışmalarınızı) kayıt edilip edilmeyeceğini soracaktır. Soru iptal edilmezse. işlem sonunda programdan çıkılacaktır. Orta Nokta aktif hale gelecektir.

Uç Nokta Çizilen objelerin uç noktalarından yakalamak için kullanılır. Aynı isimde başka objelerin olup olmadığını anlamak için tekrar bul butonunu tıklayın. Kesişim butonu. Çizim Yardımcıları Dik Dik modu aktif iken. 29 . kesişimlerini yakalamak için kullanılır. 1. çember. yay) kesişimlerinde düğüm noktası bulunmuyorsa. Ekranın altında Uç Nokta Aktif yazısı belirecektir. Bu durumda ekranın altında En Yakın Nokta Aktif Değil yazısını görürsünüz. 1. Obje Bul Obje Bul komutu. Destek Menüsünden Kesişim satırını tıklayın veya klavyeden F8 tuşuna basın. Destek menüsü altından Obje Bul satırını tıklayın. objeleri yatay ve dikey doğrultuda daha kolay çizebilirsiniz. S1. Komutun iptali için yukarıdaki işlemleri tekrar yapmalısınız Bu durumda ekranın altında Uç Nokta Aktif Değil yazısını görürsünüz. Kesişim aktif hale gelecektir. kat planınızdaki herhangi bir objeyi bulmanıza yarar. seç butonunu tıkladığınızda obje seçilecektir. En Yakın Nokta aktif hale gelecektir. Bu durumda altta Kesişim Aktif Değil yazısını görürsünüz. 2. 1. çizim anında sadece yatay ve dikey yönde hareket eder. (K1. Obje Trim Yöntemi Obje trim yöntemi komutu. 2. 1. Destek menüsünden Uç Nokta satırını tıklayın veya klavyeden F4 tuşuna basın. Kesişim Çizilen ilkel objelerin (çizgi.) Komutun iptali için yukarıdaki işlemleri tekrar uygulayın.Temel Konular Yakın Nokta satırını tıklayın veya klavye den F6 tuşuna basın. (Ekranın altında En Yakın Nokta Aktif yazısı belirecektir) 2. Uç Nokta butonu. Uç Nokta aktif hale gelecektir. D8 vb) 2. Komutun iptali için yukarıdaki işlemleri tekrar yapmalısınız. kolona farklı yönlerden nonortogonal kirişe bağlandığında ortaya çıkan keşisim problemlerinin giderilmesinde kullanılan komuttur. (Ekranın altında Kesişim Aktif yazısı belirir. Bu durumda imleç. Karşınıza gelen Obje Bul diyaloğunda aradığınız objenin adını yazın. Bul butonunu tıkladığınızda aradığınız objeye zoom yapılacak. En Yakın Nokta butonu.

4. 6. 30 . Bu sistem. Karşınıza Çizim Yardımcıları penceresi gelecektir. imleç ızgara noktalarında hareket edebilmektedir. Buton basılı ise dik modu aktif. 2. 3. Yazının önünde işaret varsa. Ayarlar Menüsünden Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. işaretlenecektir (kilitle aktif) 6. Dik modunu çalıştırırsınız. Herhangi bir anda Shift tuşuna basarsanız. 11. Kilitleme Kilitle. 2. 10. Yazının önünde işaret yoksa. 5. değilse dik modu inaktiftir. 8. işaretlenecektir (Izgara aktif) 6. Buton basılı değilken kilitle inaktiftir. 1. Ya da toolbar da Kilitle butonunu tıklayın. işaret kalkacaktır (Izgara inaktif). 4. 9. Toolbarda Dik butonunu tıklayın. Kilitle açık olduğunda. Kilitle inaktifken. Tamam butonunu tıklayın. 3. 7. imlecin. Dik(Ortho) satırının önündeki kutu işaretlenecektir. Ayarlar Menüsünden Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. Karşınıza Çizim Yardımcıları penceresi gelecektir. 4. Dik modu aktif hale gelecektir. çizime kolaylık sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. işaret kalkacaktır (kilitle inaktif). 1. Burada Dik(Ortho) satırını tıklayın. Karşınıza Çizim Yardımcıları penceresi gelecektir. Kilitle aktifken. 3. Izgara grubundan Açık satırına tıklayın. Tamam butonunu tıklayın. Yazının önünde işaret yoksa. 5. 5.Temel Konular 1. Kilitleme grubundan Açık satırına tıklayın. imleç ızgara çizgilerinin kesişim noktalarına atlar. belirli aralıklarla hareket etmesini sağlayan bir olanaktır. Ayarlar Menüsünden Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. Buton basılıyken kilitle aktiftir. Izgara aralıkları ise kullanıcı tarafından ayarlanabilmektedir. 2. Kilitle butonu Izgara Ekranda verilen limitlerle belirlenmiş alan içinde düzenli ve eşit aralıklı noktalardan oluşan bir ızgara (sistemi) oluşturulur. Tamam butonunu tıklayın. imleç serbesttir. Yazının önünde işaret varsa.

çizim alanında kare olarak gözükür.Temel Konular Izgara Aralıkları Ayarları 1. İmleç. Çizim Yardımcıları penceresi ekrana gelecektir. 1. 2. aks kenarını sınırlar. 5. Karşınıza Çizim Yardımcıları penceresi gelecektir. Kontur çizgisi değiştirildiğinde. Karşınıza Çizim Yardımcıları penceresi gelecektir. İşaretli kaldırıp. poligonal bir alanı tanımlar. 31 . çizim alanında kontur çizgisi görünmez. 9. Aks grubundan Kontur Çizgileri satırını tıklayın. Düğüm Noktası Göster Düğüm noktaları . İşaret yoksa işaretlenecektir. Izgara çizgileri yeni aralığa göre ayarlanacaktır. 3. çizilmiş aksları yeni kontura göre tekrar oluşturur. Tüm katlardaki kontur çizgileriniz üç boyutlu çiziminizin sınırlarına çekilecektir. projenizdeki tüm kontur çizgilerini otomatik olarak düzenlenmesini sağlar. ilgili sayı kutusu tıklatılarak yapılır. Koordinat kutusu mouse ve klavye ile kullanılabilir. 3. 6. 4. 1. 4. Çizim alanında köşe noktalarını sol tuş ile belirleyin. X Aralığı ve Y Aralığı önündeki sayıları değiştirin. Bildirim Menüsünden Kontur Çizgileri satırını tıklayın. 4. Mouse ile işlem. birine klavyeden basılır. ilgili satıra gider ve istenilen değer yazılır. Satırın önündeki işaret kalkacaktır. L. 2. Tamam butonuna tıklayın. 8. Kontur çizgisi tanımlanacaktır. Kontur Çizgileri Kontur çizgisi. Poligonu kapatın (Birinci noktayı tıkladığınızda poligon kapanacaktır). Bunun için. Tamam butonunu tıklarsanız. 7. Ayarlar Menüsünden. Tamam butonunu tıklayın. Kontur Hesapla Kontur Hesapla komutu. X. Kenar çizgileri. program. 3. Önünde işaret varsa işaret kalkacaktır. düğüm noktalarının gözüküp gözükmemesi opsiyoneldir. Koordinat Kutusu Çizim objelerinin lokal ve/veya global koordinatlarını tanımlamak için tasarlanmış kutudur. Ancak. Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. A. 5. Burada Düğüm Noktalarını Göster satırını tıklayın. 6. Ayarlar Menüsünden Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. İşlemi başlatmak için Destek menüsü altından Kontur Hesapla satırını tıklamanız yeterlidir. 2. Düğüm Noktaları çizim alanında görünmez duruma gelecektir. Kontur çizgilerinin ekranda gözüküp gözükmemesi opsiyoneldir. Ayarlar Menüsünden Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. Y.

Tekrar G tuşuna basarsanız Global koordinat sistemine göre koordinat girersiniz. 5. 2 yazın ve enter tuşuna basın. Global eksene göre (2. Sayı sabitlenecektir. 5. Klavyeden G harfine bir kez bastığınızda X ve Y'nin önündeki kutuya çarpı işareti konulur ve Lokal olarak kullanılır. Girilen koordinatlar. (1. 6. X sayı kutusunda sabitlenecek ve kutunun rengi değişecektir. 4. Çizim alanını tıklayın.4) ve (7. (Bu arada fareyi oynatmayın) 3. Şimdi Y kutusuna 2 yazmamız gerekiyor. 4. 1 yazın ve enter tuşuna basın. Çizim ekranında (4.) 3.2) noktasından (10. Çizim alanını tıklayın. Y kutusuna 3 yazmak için Y tuşuna basın. Lokal olarak çalışır.12) noktasına kilitlenecektir. Toolbardan yeni proje butonunu mousenizin sol tuşunu tıklayarak yeni bir proje açın. 20 yazın ve enter tuşuna basın. Çizim alanına tıklayın. 12 yazın ve enter tuşuna basın. 2. 1.Temel Konular Girilen değerin sabit kalması için enter tuşuna basılır. 6 yazın ve enter tuşuna basın.12) noktasına kiriş çizeceğiz.2) noktasını yakalayacaktır. Bu durumda ilgili kutunun rengi değişir. lokal ve global olarak kullanılabilir. İmleç (10. A tuşuna basın. 3 yazın ve enter tuşuna basın. Y tuşuna basın. Yeni proje açın ve aks butonunu tıklayın ve space bar tuşu ile imlecinizi eğik aks çizebilecek duruma getirin. Sayı sabitlenecek ve kutunun rengi değişecektir. İmleç. Yeni bir proje açın ve toolbardan kiriş butonunu tıklayın. Koordinat Kutusundaki Notasyonlar: X kutusuna girilen değer objenin koordinat sistemine göre yatay mesafesidir Y kutusuna girilen değer objenin koordinat sistemine göre dikey mesafesidir L kutusuna girilen değer objenin boyunu ifade eder. L tuşuna basın. A sayı kutusuna 20 yazmamız gerekiyor. (Bu arada fareyi oynatmayın. X tuşuna basın. Bunun için.10 yazın ve enter tuşuna basın. 1. Böylece imleç son noktaya göre (lokal eksen) 20 dereceye kilitlenir. Y sayı kutusunda 2 sabitlenecektir. 2. Bu arada kutulara işaret konulmadığı için global eksene göre kiriş çizildi. A kutusuna girilen objenin yatayla yaptığı açısıdır.3) noktasından başlayan ve bu noktaya göre 20 derece açı yapan 6 metre uzunluğunda kiriş çizimi . Programda koordinat kutusunu kullanarak eğik aks çizmek için aks üzerindeki herhangi iki noktanın koordinatını vermek yeterlidir. 1. 2. X sayı kutusuna 1 yazmamız gerekiyor. Uzunluğun 6 metre olması için L kutusuna 6 yazmamız gerekiyor. X tuşuna basın. İmleç (1. Bu durumda imleç lokal eksene göre 6 metreye kilitlenir. Çizim alanını tıklayın. 32 . Y tuşuna basın. Lokal nokta tanımla ile de çizim alanında lokal eksen tanımlayabilirsiniz.8) noktalarından geçen aksın çizimi.3) noktasına kilitlenecektir. Bunun için toolbardan kiriş butonunu tıklayın. (2. X sayı kutusuna 2 yazmak için X tuşuna basın. 2 yazın ve enter tuşuna basın. 6. 7. Yani tıkladığınız en son nokta orijin noktası kabul edilir ve girdiğiniz koordinatlar bu noktaya olan uzaklıkları belirler.

Lokal Nokta Tanımla 1. Örneğin 6 yazın. Enter tuşuna basın ve değeri kilitleyin. Örneğin 3 yazın. 10. İmleç koordinat kutusunda X satırına gidecektir. Bu değer. 3. Enter tuşuna basın ve değeri kilitleyin. 7 yazın ve enter tuşuna basın. X tuşuna basın. İmleç koordinat kutusunda X satırına gidecektir. Enter tuşuna basın ve değeri kilitleyin.noktası yazılan değerlere göre belirlenecektir. kirişin 2. Çizim alanını tıklayın. Enter tuşuna basın ve değeri kilitleyin. duvarın 1. 4 yazıp enter tuşuna basın. 33 . İkinci noktayı girmek için. noktasının ordinatı.4) noktasına kilitlenecektir. Kiriş çizilecektir. Çizim alanını tıklayın. Bu koordinat sistemi Lokal Nokta Tanımla komutu ile oluşturulur. Y tuşuna basın. Sayı sabitlenecek ve kutunun rengi değişecektir. Bu değer. yatay eksen(apsis) ise obje ekseni kabul edilir. Y kutusuna 4 yazmak için Y tuşuna basın. 4 yazın enter tuşuna basın. çizim alanının herhangi bir noktasında tanımlana bilinen sistemidir. kirişin 1. 6. Y tuşuna basın. Lokal Koordinatlar Kullanıcı tarafından. noktasının apsisi. Tekrar X tuşuna basın. İmleç (7. Destek Menüsünden Lokal Nokta Tanımla satırını veya toolbardan Lokal Nokta Tanımla butonunu tıklayın. Örneğin 5 yazın. Çizim alanını tıklayın. noktasının ordinatı. 5. Ayrıntılı bilgi için ilgili başlıkları inceleyebilirsiniz. Bu değer. 8 yazın ve enter tuşuna basın. 5.Temel Konular 2.8) noktasına kilitlenecek ve çizim alanında aksınızın sanal görüntüsü oluşacaktır. Kirişin 1. Y tuşuna basın. 7. Global koordinat sistemine göre bir kiriş çizelim. 2. noktasının apsisi. kirişin 2. klavyeden X tuşuna basın. Kiriş butonunu tıklayın. 9. 1. 4. X tuşuna basın. 8. Sayı sabitlenecek ve kutunun rengi değişecektir. 11. Çizim alanında herhangi bir noktayı veya mevcut objelerinden birinin düğüm noktasını tıklayın. İmleç koordinat kutusunda Y satırına gidecektir. İmleç koordinat kutusunda Y satırına gidecektir. Global Koordinatlar Çizim alanının sol alt köşesinde bulunan nokta global koordinat sistemine göre tanımlanan orjin noktasıdır. 4. İmlecinizi çizim alanına tıkladığınızda daha önce belirttiğiniz Aks Sınırları doğrultusunda aksınız oluşacaktır. 6. 7. 3. lokal nokta döndürme merkezi. Örneğin 2 yazın. 2. Bu değer. koordinat Döndür ve Düğüm Noktası Döndür komutlarında. İmleç (4. Koordinat kutusuna bilgi girmek için.

10. Enter tuşuna basın ve değeri kilitleyin. orijin noktası kabul edilecek. İlk kiriş çizin (Mevcut kiriş) 7. Lokal Nokta Tanımla butonu. 11. Çizim alanını tıklayın. Hepsini Seç 1. kirişin 1. İmleç koordinat kutusunda Y satırına gidecektir. Bu değer. L tuşuna basın. 2 yazın.3) noktasıdır. Kirişin 1. 6. bu aşamadan sonra ise X ve Y satırlarına yazılan koordinatlar bu orijine göre işleme sokulacaktır. 20. Bu değer. Bu değer. noktasının apsisi. çizilen duvarın uzunluğudur. 9. 30 yazın. belirli mesafede başka bir kiriş çizelim. 4. İmleç koordinat kutusunda A satırına gidecektir. 16. çizilen kirişin açısıdır. İmleç koordinat kutusunda L satırına gidecektir. Bu değer. Kiriş çizilecektir. Çizilmiş bütün objeler seçilecektir. 4 yazın. X tuşuna basın. Lokal koordinat sistemine göre. Destek Menüsünden Lokal Nokta Tanımla satırını veya toolbardan Lokal Nokta Tanımla butonunu tıklayın. 5. A tuşuna basın. Y tuşuna basın. 13. 19. Bu nokta. Koordinat kutusundaki X ve Y satırları önündeki kutular işaretlenecektir. 8. 18. işaretine dönecektir.Temel Konular 3. bir kirişten. 12.3) koordinatlarında olsun. Çizilecek kirişin açısı 30 derece uzunluğu 4 birim ve başlangıç koordinatları. Toolbarda Hepsini Seç butonunu tıklayın. mevcut kirişin sağına göre. İmleç koordinat kutusunda X satırına gidecektir. 14. 17. Çizim alanını tıklayın.noktası yazılan değerlere göre belirlenecektir. Tıklanan nokta. Belirli Objeleri Seçmek (Filtre) 34 . 2. (2. 3 yazın. mevcut kirişin bitim noktasından itibaren (2. Kiriş butonunu tıklayın (Kiriş modundasınız).ve tıklayın. noktasının ordinatı. Enter tuşuna basın ve değeri kilitleyin. Koordinat kutusundaki X ve Y satırları önündeki kutular işaretlenecektir. 15. kirişin 1. Mevcut kirişin sağ düğüm noktasını yakalayın -imleç OK.

o moda ait objeler seçilecektir). 2. Bir kaç obje seçin. İlgili obje tıklandıktan sonra toolbardaki dik referans butonu basılı hale gelecek ve koordinat kutusunun açı satırı(A). (örneğin aks.Temel Konular 1. Toolbardan Hiçbirisini Seçme butonunu tıklayın. 2. 2. Hepsini Seç butonu. 3. Herhangi bir moddasınız. Doğrultusu olan herhangi bir objeyi tıklayın. Bütün objeleri seçtiniz. Seçilmiş Belirli Objeleri Bırakmak 1. Herhangi bir moddasınız. Bu durumda çizeceğiniz obje(iptal etmediğiniz sürece objeler) seçtiğiniz objeye dik 35 . Seçimi Ters Çevir Seçilmiş objeleri bırakıp. aks butonunu tıklayın) 3. ilgili objenin dik açısına kilitlenecektir. Seçildiğiniz objeler deselect olacak. bunun yanında diğer bütün objelerin seçilecektir. Herhangi bir objeyi çalıştırın 2. Destek menüsünden Hepsini Seç satırını tıklayın. (Aks. Dik Referans Olarak Obje Tanımlayarak : 1. 3. 1. 5. seçilmemiş objeleri seçmek için kullanılır. kiriş gibi) 4. Bir kaç obje seçin. çizgi. Toolbarda dik referans butonunu tıklayın. 3. Sadece akslar seçilecektir (Hangi modda iseniz. Seçilmiş bütün objelerin seçilmişliği ortadan kalkacaktır. Destek menüsünden Hiçbirini Seçme satırını tıklayın. 1. Hiçbirisini Seçme butonu. Toolbardan Seçimi Ters Çevir butonunu tıklayın. (örneğin aks. aks butonunu tıklayın) 2. Hiçbirini Seçme Seçilmiş objelerin hepsini bırakmak için kullanılır. Seçimi Ters Çevir Butonu Referans Tanımlama Dik Referans İki şekilde kullanılır: Dik referans olarak obje tanımlayarak ve dik referans olarak doğrultu tanımlayarak. 3. Sadece akslar bırakılacaktır. 4.

Dik referans modunu iptal etmek için Dik referans butonunu tekrar tıklayınız. (Örneğin kiriş) 2. 5. kiriş gibi) 4. 4. Çizim doğrultusu belirlenmesi gereken herhangi bir objeyi çalıştırın. Dik referans modunu iptal etmek için Dik referans butonunu tekrar tıklayınız. Çizim doğrultusu belirlenmesi gereken herhangi bir objeyi çalıştırın. Dik Referans butonu. 5. Toolbardaki dik referans butonu basılı hale gelecek koordinat kutusunun açı satırı(A). Paralel Referans Olarak Obje Tanımlayarak: 1. Dik inme ve dik çıkma işlemlerini dik referans komutu ile gerçekleştirebilirsiniz Paralel Referans İki şekilde kullanılır: Paralel referans olarak obje tanımlayarak ve paralel referans olarak doğrultu tanımlayarak. Çizim alanının herhangi bir noktasını tıklayın. (Aks. Dik Referans butonu. Paralel referans modunu iptal etmek için Paralel referans butonunu tekrar tıklayınız. 36 . Bu durumda çizeceğiniz obje(iptal etmediğiniz sürece objeler) bu doğrultuya dik çizilecektir. Toolbardaki paralel referans butonu basılı hale gelecek koordinat kutusunun açı satırı(A). Bu durumda çizeceğiniz obje(iptal etmediğiniz sürece objeler) seçtiğiniz objeye paralel çizilecektir. Paralel Referans butonu. söz konusu iki noktanın oluşturduğu doğrultuya dik açıda kilitlenecektir. ilgili objenin açısına kilitlenecektir. Toolbarda Dik Referans butonunu tıklayın. 3. İlgili obje tıklandıktan sonra toolbardaki paralel referans butonu basılı hale gelecek ve koordinat kutusunun açı satırı(A). 6. 4. Herhangi bir objeyi çalıştırın(Örneğin kiriş) 2. Toolbarda Paralel Referans butonunu tıklayın. 7. İkinci noktayı tıklayın. söz konusu iki noktanın oluşturduğu doğrultunun açısına kilitlenecektir. Dik Referans Olarak Doğrultu Tanımlayarak: 1. Toolbarda Paralel Referans butonunu tıklayın. 3. İkinci noktayı tıklayın. 5. çizgi. 6.Temel Konular çizilecektir. (Örneğin duvar) 2. Çizim alanının herhangi bir noktasını tıklayın. Paralel Referans Olarak Doğrultu Tanımlayarak : 1. 3. 6. Doğrultusu olan herhangi bir objeyi tıklayın.

Genel ayarlardan obje yapıştırırken koordinat al modu açık ise. Bu durumda çizeceğiniz obje (iptal etmediğiniz sürece objeler) bu doğrultuya paralel çizilecektir. 7. mouse’un sağ tuşuna basın. Kat genel de bu katları tarifleyin ve katları açın. yapılmayacak işaretleri kaldırın. Yapıştırı klavyeden Shift ve Insert tuşlarını birlikte kullanarak da çalıştırabilirsiniz. diğer katlara kopyalanacaktır. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. tüm objelerde olabilir. Kopyalanacak objeleri seçin. Ayrıntılı bilgi için. Koordinat Kutusunu kullanarak veya çizim alanını tıklayarak girebilirsiniz. Paralel Referans butonu. 3. Hızlı Kopyala butonu Kattan Kata Yapıştır 1. Emin misiniz? sorusuna evet cevabını verdiğinizde kat kopyalama gerçekleşir. Yapıştır butonu 37 . 4. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. herhangi bir referansa göre paralel çizebilirsiniz. 8. 1.) 2. 3. Paralel referans modunu iptal etmek için paralel referans butonunu tekrar tıklayınız. Tamam butonu üstünde sol tuş ile tıkladığınızda çalıştığınız kattaki objeler. (Zemin kat). Kopyalanacak objelerin bulunduğu katı seçin . kopyalama sırasında yeni koordinatları. “bu nedir” yazısını tıklayın . Oluştur menüsünden Hızlı Kopyala satırını tıklayın. Bu komutla objeleri. Hedef katı tıklayarak o pencereyi aktif hale getirin. Bir Kattaki Objelerin Diğer Katlara Kopyalanması Hızlı Kopyalama Hızlı kopyalama bir kattaki objeleri diğer katlara kopyalar. (1.Temel Konular 6.kat olsun. Oluştur menüsünden Blokla satırını mouse’un sol tuşu ile tıklayın. Oluştur menüsünden Yapıştır satırını sol tuş ile tıklayın. Hızlı kopyalama için birden çok kata ihtiyacınız vardır. 6. Bu objeler sadece seçilen objeler olabileceği gibi. 8. 2. Objelerin seçildiğini üzerlerinde beliren renkli işaret 5. 4. 7. kutucuklarından anlayabilirsiniz. Kat Genel Ayarlarından bir kat açın. Kopyalama yapılacak katları işaretleyin. Seçilen objelerin kopyalanması için mouse’un sağ tuşuna basın.

Tamam butonunu tıklayın. aks bildirim ekranında tablolaştırılmış düzende görülür. Tamam butonuna tıklayın. 38 . 3.BÖLÜM 3 KAT OBJELERİ Aks Aks Ayarları 1. Aks çizin. 5. Burada istediğiniz değişiklikleri yapın. Bu durumda aks çizmeye hazırsınız demektir. Karşınıza Aks Bildirim penceresi gelecektir. 2. 1. iki nokta vererek herhangi bir açıda çizebilirsiniz.görüntü durumunda dikey aks (90 derece) çizmek için kolaylık sağlar. Klavyeden space-bar tuşuna art arda basarsanız. 3.görüntü durumunda. 4. Karşınıza Aks Ayarları penceresi gelecektir. yatay aks (0 derece) çizmek için kolaylık sağlar. Aks ayarları penceresinde istediğiniz ayarları yapın. aksı. 2. 5. aks imlecinin değiştiğini görürsünüz. Bildirim Menüsünden Aks Bildirim satırını tıklayın. 4. 1. Aks butonu Aks Ayarları butonu Aks Çizimi Toolbarda aks butonunun üzerine gelerek mouse'un sol tuşu ile butonu tıklayın.görüntü durumunda. Ayarlar Menüsünden Aks Ayarları satırını veya Aks butonunu tıkladıktan sonra toolbarın altında oluşan Aks Ayarları butonunu tıklayın. 2. 2. Yapılan ayarlara göre aks çizimini gerçekleştirin. Aks butonu Aks Bildirim Girilen aksların geometrik özellikleri. İmlecin şekli değişecektir .

Klonla Genel olarak tüm objeler için kullanılır. 1. Oluştur menüsü altında Klonla satırını tıklayın. Aks Offset : Aksın adını otomatik değiştirir. Detaylı bilgi için ilgili konu başlıkları inceleyiniz. Mouse’un sağ tuşuna basın. 39 . 1. Aks Offset Aks Offset. İstediğiniz mesafeyi girin. Aks çizilecektir. İlgili aksı seçin. Aks Ayarlarında yapılan en son değişikliklerden alır. 1.Kat Objeleri 6. Aksın adı dahil. Ekranda aks offset toolbox’ ı oluşacaktır.değerli) 4. (Önerilen) 2. Klonla İle Aks Türetmek 1. 3. Yukarıdaki işlemleri sırayla uygulayın. İlgili aksın özellikleri değişecektir. referans aksın özellikleri ile türetilir. Aks offset butonu. Aksın adı dahil. 2. referans aksın özellikleri ile türetilir. 2. 3. (+ ve ya . Aks offset butonunu tıklayın. 5. Obje Çoğalt Genel olarak tüm objeler için kullanılır. İki şekilde kullanabilirsiniz. Toolbarda Aks butonunu tıklayın. En son çizilen akstan öteleyerek. Zaten aks için geliştirilmiştir. Önceden çizilen akstan öteleyerek. Aks özelliklerini. daha önce çizilmiş bir akstan belirli bir mesafede o aksa paralel yeni bir aks türetmek için geliştirilmiştir. Aks butonu. Bir Akstan Belirli Bir Mesafede Aks Türetmek Üç yöntemle yapabilirsiniz. Mouse’un sol tuşu ile kopyalanacak aksı seçin. 2. 3.

3. Hatalı Giriş mesajı alınıyorsa. 5. tipini. Aks sınırı ile Kontur Çizgisi arasındaki mesafeyi. İstediğiniz öteleme mesafesini girin ve enter tuşuna basın. Klavyeden L tuşuna basın. Karşınıza gelen diyalogta aksın adını. Tamam butonunu tıklayın. aks kenarı(kontur çizgisinin geçtiği hat) ile aks balonu arasındaki mesafeyi tanımlar. 9. Çizim alanını sol tuş ile tıklayın. Toolbardan dik referans butonunu tıkladıktan sonra kopyalanacak aksı tıklayın. Aks Sınırı Aks sınırı. aksın tipini girin ve tamam butonunu tıklayın. Aks sınırı değişecektir. İşaretleyip. Aks çizilecektir. 5. 1. Ötele ve Delta kutularının boş olması gerekir. koordinat kutusunda L satırına gidecektir. Ayarlar menüsünden. X yönündeki akslar 1 tipi. Aks çizilecektir. Eğer mevcut bir akstan öteleme yapmak suretiyle aks çizmek istiyorsanız. Karşınıza Aks Sınırı Ayarları penceresi gelecektir. 2. İmleç. 1 ve 2 tipi akslar için tek bir nokta girmeniz yeterlidir. Ayrıca eğer mevcut bir akstan öteleme yapılmıyorsa. başlangıç ve bitiş noktalarının koordinatlarını girin ve tamam butonunu tıklayın. Y yönündeki akslar 2 tipi. 1. Ayarlar menüsünden Aks Sınırı satırını tıkladıktan sonra karşınıza gelen Aks Sınırı Ayarları penceresinde değiştirebilirsiniz. 6. Aks ötelenecektir. 3. Tamam butonuna basın. Aksların Tipleri ve Bakış Yönleri Aks tipleri aksın açı durumunu belirler 1 tipi akslar: 40 . girilen koordinatların aks tipine uyup uymadığı kontrol edilmelidir. Aks sınırı çizgisinin ekranda gözüküp gözükmemesi opsiyoneldir. Aks grubundan Aks Sınırı satırını tıklayın. 7. Oluştur menüsü altından Aks tanımla satırını tıklayın. 4. büyükse 4 tipi akslardır. 4. Delta kutusuna öteleme mesafesini (m)(+ ya da -) yazın. 8. Bu pencerede istediğiniz ayarları yapın. serbest yöndeki akslar da eğer X ekseni ile o yaptıkları açı 90 den küçükse 3. Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. 2.Kat Objeleri 4. İşaret yoksa işaretlenecektir. çizim alanında aks sınırı çizgisi görünecektir. Önünde işaret varsa işaret kalkacaktır. Bildirim menüsünden Aks Sınırı satırını tıklayın. Eğer Aks Ayarları diyaloğundaki Aks sınırına uzat şıkkı işaretliyse. 3. Bunun için. Çizim alanını tıklayın. Aks Tanımla 1. İsterseniz oluşan aksın ismini obje edit ile değiştirebilirsiniz. Çizim Yardımcıları penceresi ekrana gelecektir. Ötele kutusuna mevcut aksın adını. 2.

değiştirmek istediğiniz aksın üzerine getirerek ayarlarını gösteren pencere karşınıza gelecektir. İmleci. Aksların bakış yönleri aks üzerinde bulunan elemanlara ne yönden bakacağımızı belirler. 3. Değiştir menüsünden Genel Obje Edit satırını veya toolbar da Genel Obje Edit butonunu tıklayın. Çizilen Aksın Ayarlarını Değiştirmek 1. (0º) 2 tipi akslar: Y eksenine paralel akslar.Kat Objeleri X eksenine paralel akslar. O aksın 41 . Değişiklikleri yapın ve Tamam butonunu tıklayın. 4 tipi akslar: X ekseni ile 90º' den büyük açı yapan akslar. 2. İmlecin şekli değişecektir. (90º) 3 tipi akslar: X ekseni ile 90º' den küçük açı yapan akslar. sol tuşu ile tıklayın.

Mouse'un sol tuşu ile tekrar tıklayın. 4. Dikdörtgen Kolon satırını veya toolbarda Dikdörtgen Kolon butonunu tıklayın. Köşeye Yanaşık Kolon Köşeye yanaşık kolon. 5. kolonun simetrisini alabilirsiniz. 6. 7. kolonu mouse yardımıyla kendi etrafında döndürebilirsiniz. 3. 2. Ekranında beliren toolboxda. Toolbarda Dikdörtgen Kolon butonunu veya Çiz menüsünde kolon satırında açılan alt menüde Dikdörtgen Kolon satırını tıklayın. kolonu kenara çakıştırarak çizer. 5. tüm aksları seçmek için programın filitre özeliğinden faydalanabilirsiniz. Enter tuşuna basarak. Kolonun görüntüsü ekranda belirecektir. Genel Obje Edit butonu Kolon Kolon Çizimi 1. 7. Sol Köşeye Yanaşık Kolon butonunu tıklayın. 2. kolon kaçıklığı ne olursa olsun. Yapılan değişiklikler seçilen tüm akslara uygulanacaktır. Space-bar tuşuna basarak. Toolbarın altında butonlar oluşacaktır. 4. kolon boyutlarını değiştirebilirsiniz. kolonun simetrisini alabilirsiniz.Kat Objeleri Bir ve birden fazla aksı seçtikten sonra da Genel Obje Edit butonunu tıklayabilirsiniz. sadece. değişecektir. Kolonun görüntüsü ekranda belirecektir. 5. İmleç. kolonu mouse yardımıyla kendi etrafında döndürebilirsiniz. 1. 6. 4. Bir projede. Space-bar tuşuna basarak. Çiz menüsünden Kolon alt menüsünde. Dikdörtgen Kolon butonu. Enter tuşuna basarak. 42 . Çizim alanının herhangi bir noktasına veya obje kesişim noktalarına mouse'un sol tuşunu tıklayın. Kolon çizilecektir. 3. Çizim alanının herhangi bir noktasına veya obje kesişim noktalarına mouse'un sol tuşunu tıklayın.

kolon kaçıklığı ne olursa olsun. 1.Kat Objeleri 8. kolonu ortalayarak çizmeye yarar. kolonu mouse yardımıyla kendi etrafında döndürebilirsiniz. 9. 43 . Dikdörtgen Kolon butonu. kolon boyutlarını değiştirebilirsiniz. Toolbarın altında butonlar oluşacaktır. Kolonun görüntüsü ekranda belirecektir. 10. Mouse'un sol tuşu ile tekrar tıklayın. Toolbarın altında butonlar oluşacaktır. Ortalanmış Kolon butonunu tıklayın. Ortalanmış Kolon Ortalanmış kolon. Ekranın altında beliren ok butonlarına basarak. 8. Kolon çizilecektir. 4. kolonu mouse yardımıyla kendi etrafında döndürebilirsiniz. Enter tuşuna basarak. 1. (kare kolonda işlemi göremezsiniz!) 7. Ekranında beliren toolboxda. 4. 2. Kenara Yanaşık Kolon butonu. 2. Dikdörtgen Kolon butonu. 6. Dikdörtgen Kolon satırını veya toolbarda Dikdörtgen Kolon butonunu tıklayın. Köşeye yanaşık kolon. 6.) Dikdörtgen Kolon butonu. 3. Çizim alanının herhangi bir noktasına veya obje kesişim noktalarına mouse'un sol tuşunu tıklayın. Kolon çizilecektir. Çizim alanının herhangi bir noktasına veya obje kesişim noktalarına mouse'un sol tuşunu tıklayın. Kolonun görüntüsü ekranda belirecektir. Kenara Yanaşık Kolon butonunu tıklayın. Enter tuşuna basarak. 5. diğer kenarı ortalar. 3. 5. kolonun bir kenarını kenara çakışık çizerken. Çiz menüsünden Dikdörtgen Kolon alt menüsünde. 7. Kolon çizilecektir. kolon boyutlarını değiştirebilirsiniz. 8. dikdörtgen kolon satırını veya toolbarda Dikdörtgen Kolon butonunu tıklayın. Mouse'un sol tuşu ile tekrar tıklayın veya enter tuşuna basın 9. Kenara Yanaşık Kolon Kenara yanaşık kolon. Çiz menüsünden Kolon alt menüsünde. Mouse'un sol tuşu ile tekrar tıklayın.

Mouse'un sol tuşu ile tekrar tıklayın. 2. Ayarlar menüsünden kolon ayarları satırını tıklayın. Kolon çizilecektir tanımlanan kaçıklıkta çizilecektir.10 yazın ve tamam butonunu tıklayın. Ayarlar menüsünden Kolon Ayarları veya kolon çizimi aktif iken Kolon Ayarları butonunu sol tuş ile tıklayın. 1. Dikdörtgen Kolon butonu. Kolon butonu Kolon ayarları butonu toolbarda oluşan Daire Kolon 1. 4. 4. 3. Kolon ayarları diyaloğu açılacaktır. 2.10. 44 . 0. 1. Enter tuşuna basarak. Sol tuşu tıklayın. 3. 5. Tamam butonunu tıklayın. Space-bar tuşuna basarak. Mouse'u sürükleyerek daire kolonun çapına karar verin. Çizim alanında herhangi bir yeri veya düğüm noktasını tıklayın. 5. Karşınıza Kolon Ayarları Penceresi gelecektir. 2. Kolon Ayarları Penceresinde istediğiniz ayarları yapın. 3. Toolbardan Dikdörtgen Kolon butonunu tıkladıktan sonra alt bölümde oluşan Daire Kolon butonunu veya Çiz menüsünün Kolon Satırında açılan alt menüden Daire Kolon satırını tıklayın. 6.Kat Objeleri Ortalanmış Kolon butonu. Kolonun görüntüsü ekranda belirecektir. 8. Kolon toolbox’ından dikdörtgen kolon butonunu tıklayın. kolonun simetrisini alabilirsiniz. Kolon Ayarları 1. Kaçıklık X ve Kaçıklık Y satırlarına sırasıyla örneğin 0. kolonu mouse yardımıyla kendi etrafında döndürebilirsiniz. 7. 5. Daire kolon oluşacaktır. Daire Kolon butonu. Yapılan ayarlara göre kolon çizimini gerçekleştirin. 6. 4. İmlecin şekli değişecektir. Dikdörtgen Kolon Kolon ayarlarında kaçıklık X ve kaçıklık Y değerlerine göre kolon çizmekte kullanılır. Çizim alanının herhangi bir noktasına veya obje kesişim noktalarına mouse'un sol tuşunu tıklayın.

Toolbardan kolon boyutlarını tıklayın. Gelişmiş yakalama modunu aktif hale getirin ve sürekli çizgi ikonunu tıklayın. 3. Genel obje edit ( ) butonunu tıklayın. Poligon kolon butonunu tıklayın. kirişe dönüştürerek oluşturduğunuz her bir düğüm noktasını yakalayarak dolaşın. kiriş düğüm noktalarını çizgi ile dolaşarak poligon kolonun şeklini oluşturmaktır. 4. 5. Daire kolonda kaçıklığı belirleyin. Yayla (merkez-yarıçap-açılarla) yarım daireyi çizin. 2. Kirişin çevresini. 5. 1. Yayı seçin ve kirişe dönüştür (panel dönüştür veya idemimarda duvara dönüştür ile de yapabilirsiniz) satırını tıklayın. Daire kolonu işaretleyin 2. Daire kolonu seçin. 45 . Kolon ayarları diyaloğu açılacaktır. 3. Daire kolon kaçıklığını değiştirmek: 1. 2. 3. Daire kolon yarıçapına istediğiniz yarıçap değerini girin ve tamam butonunu tıklayın. Parça sayısını verin ve tamam butonu tıklayın. Orijin butonunu tıklayın. Yarım Daire Kolon Tanımı Yarım daire kolonu poligon kolon olarak tanımlayalım. 4.Kat Objeleri Daire kolon boyutlarını değiştirmek: 1. Kirişe dönüştürmedeki amaç.

İmleç. Poligon Kolon 1. Çizgileri seçin ve poligon kolana dönüştür satırını tıklayın. Çiz menüsünden Kolon satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Poligon Kolon satırını veya toolbarda Dikdörtgen Kolon butonunu tıkladıktan sonra altta oluşan Poligon Kolon butonunu tıklayın. 2.Kat Objeleri 6. kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Sadece çiziler kalacaktır. 9. Konun anlaşılması için çevre çizgisini daha kalın çizildi. değişecektir. 7. Kolonu. poligon kolon ayarlarında saklayarak Yarım daire kolonu panel objesi olarak tanımlayalım. 8. 1. 46 . Kirişe dönüştürerek oluşturduğunuz kirişleri silin. Sonuç yukarıdaki gibi olacaktır. Parça sayısını verin ve tamam butonu tıklayın. Yayı silin. Yayı seçin ve panele dönüştür satırını tıklayın. 10. Yayla (merkez-yarıçap-açılarla) yarım daireyi çizin. 2.

Düğüm noktanız yeni koordinatına taşınmış olur. ızgara grubu altındaki Açık ve Iz. Kolon üzerindeki bir düğüm noktasını silmek için imlecinizi sileceğiniz düğüm noktası üzerine getirin. Çiz menüsünden. İmlecinizi ekran üzerinde hareket ettirdiğinizde düğüm noktası da hareket eder. 5. 1. 4. varsayılan görüntüsü ekranda belirecektir. Poligon kolonun. Bu düğüm noktasını. poligon kolonu seçin. Yeni Bir Poligon Kolon Oluşturmak İki yöntemle oluşturulabilir. Tamam butonunu tıklayın yada enter tuşuna basın. Açığa çıkan Poligon Kolon ayarlarında Poligon Kolon butonunu tıklayın. Poligon kolon konturunu seçin. Çizgilerle Kapalı Alan Tarifleyerek. Bunun için. Kilitlen satırlarını işaretleyebilirsiniz. 7. kolonun simetrisini alabilirsiniz. uzunluk ve açı bilgilerini girerek poligon kolonun konturunu tarifleyin. Tıkladığınız yerde yeni bir düğüm noktası oluşur. Poligon kolonu her köşe noktasında bir düğüm noktası olacak şekilde oluşturmalı ve kolonun sadece köşe noktalarının koordinatlarını girmelisiniz. en yakın düğüm noktalarından birinin üzerine götürüp tıklayın. imlecin ızgara kesişimlerine atlamasını sağlayabilirsiniz. Space-bar tuşuna basarak. kolonu mouse yardımıyla kendi etrafında döndürebilirsiniz. Poligon Kolon Ayarları penceresindeyken. Poligon kolon butonu. Yeni butonunu farenizin sol tuşu ile tıklayın. Koordinat kutusu yardımıyla. Dialog kutusundaki X ve Y kutularına düğüm noktasının yeni koordinatını yazıp Uygula butonunu tıklayın. Sakla butonunu tıklayıp. 4. 3. Poligon kolon oluşacaktır. 47 . Düğüm noktasını yakalamış olursunuz. Bu düğüm noktasını. Enter tuşuna basarak. Kolonun herhangi bir kenarında yeni bir düğüm noktası oluşturmak için kolon kenarı üzerinde çift tıklayın. 2. Farenizin sol tuşunu tıklayarak düğüm noktasını yakalayın. Dikdörtgen Kolon butonu. Mouse'un sol tuşu ile tekrar tıklayın. poligon kolonun köşe noktalarının koordinat. Poligon kolon ekranını belirli aralıklarla ızgaraya bölüp. Çizim ekranında dörtgen bir kolon oluşacaktır. Çizgi satırı altında çıkan sürekli çizgi butonunu tıklayın. Kolon üzerinde varolan bir düğüm noktasının koordinatını değiştirmek için imlecinizi düğüm noktası üzerine getirip farenizin sol tuşunu tıklayın. Oluştur menüsünden Poligona Dönüştür satırını tıklayın.Kat Objeleri 3. Toolbardan genel obje edit butonunu tıklayın. Poligon Kolon Ayarlarında Tarifleyerek: Yeni bir poligon kolon oluşturmak için. 8. İsterseniz X ve Y satırlarına yeni ızgara aralıklarını da girebilirsiniz. istediğiz yere taşıyabilirsiniz. bir isim verin. 6. Böylece düğüm noktasını iptal etmiş olursunuz. 5. Kolon çizilecektir. Çizim alanının herhangi bir noktasına veya obje kesişim noktalarına mouse'un sol tuşunu tıklayın. Karşınıza çıkan dialog kutusunda kolona bir isim verin. Poligon kolonu kayıt etmek için.

Shift tuşuna basın ve imleci sola doğru kaydırın. L tuşuna basın. Toolbardan Düğüm Noktasına Atla butonunu tıklayarak düğüm noktasına atlamayı iptal edin. L tuşuna basın ve 0. L satırı kırmızıya boyanacak ve imleç 0. Poligon kolonu kayıt etmek için. 13. 7. Çizim alanında herhangi bir yeri sol tuş ile tıklayın. Toolbardan genel obje edit butonunu tıklayın. Toolbardan sürekli çizgi butonunu tıklayın. Karşınıza çıkan dialog kutusunda kolona bir isim verin. Shift tuşuna basın ve imleci sağa doğru kaydırın ve sol tuş ile tıklayın. İlk başladığınız noktaya imleci götürün ve imleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın.Kat Objeleri Yeni oluşturduğunuz ya da üzerinde değişiklik yaptığınız bir poligon kolonu saklamak için Sakla butonunu farenizin sol tuşu ile tıklayın. kolon bildirim ekranında tablolaştırılmış düzende görülür. Shift tuşuna basın ve imleci yukarıya doğru kaydırın. 15. 4. 9. 1.60’a kilitlenecektir. 14. 10. Shift tuşuna basın ve imleci sola doğru kaydırın. Toolbardan Düğüm Noktasına Atla butonunu tıklayarak düğüm noktasına atlamayı açın. Sol tuşu tıklayın. Oluşturduğunuz çizgilerin hepsini seçin.25 yazıp enter tuşuna basın. poligon kolonu seçin. Çizginin ikinci noktası belirlenecektir. Sol tuşu tıklayın. 0. Poligon kolon oluşacaktır.60 yazıp enter tuşuna basın. 8. 3. Aşağıdaki şekilde görülen poligon kolonu Poligon Kolona Dönüştür ile oluşturalım. 5. L tuşuna basın ve 0. 6. Tamam butonunu tıklayın ya da enter tuşuna basın. Sol tuşu tıklayın. 11. Sakla butonunu tıklayıp.35 yazıp enter tuşuna basın. L tuşuna basın ve 0. 48 . 2. Kolon Bildirim Girilen kolon dataları. Çizginin ilk noktası belirlenecektir.25 yazıp enter tuşuna basın. Moddan çıkmak için klavyeden Esc tuşuna basın. Poligon Kolona Dönüştür Çizgiyle oluşturulmuş poligon kolon konturunu poligon kolona dönüştürür.35 yazıp enter tuşuna basın. bir isim verin. 12. Açığa çıkan Poligon Kolon ayarlarında Poligon Kolon butonunu tıklayın. Shift tuşuna basın ve imleci yukarıya doğru kaydırın. Oluştur menüsünden Poligona Dönüştür satırını tıklayın. Zoom Pencere ile tıkladığınız noktayı büyütün. L tuşuna basın ve 0. Sol tuşu tıklayın.

içeridedir. Dolayısıyla kolon düğüm noktası sol ve üst kenardan itibaren 10 cm’e 10 cm. 2. kolon veya kolonlar 50/25 olur. Kolonun aksı otomatik oluşturulur. seçilen bir ve birden fazla kolonun boyutlarını tamamiyle değiştirme veya belirli bir sayda attırmak veya belirli bir sayıda azaltmak için kullanılır. 5. Bir başka deyişle. Örneğin. Yboy=-5 yazılırsa. Bu iki aksın kesişim noktasında ise düğüm noktası bulunmaktadır. Burada istediğiniz değişiklikleri yapın. kiriş ile pozisyonu düşünülmelidir.aksı) diyeceğiz. Kolon Girerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Kolon oluşturmak için herhangi bir aks gerekmez. Tamam butonunu tıklayın. 1. ykaç= 10 cm olarak verilmiştir.. 49 . yukarıdaki şekilde kolon kaçıklıkları xkaç=10 cm. Kolonların tarifi için aksların girilmesinin gerekmediğinden söz edilmişti. Xboy=+5. Eğer. Bildirim Menüsünden Kolon Bildirim satırını tıklayın. düğüm noktası kolonun ortasındadır.Kat Objeleri 1. Bu aşamada kolonu yerleştirirken aksları baz alabilirsiniz. Kolon çizin. Aşağıdaki şekilde. Tamam tuşu üzerinde tıklayın. Bu nedenle. kolon kaçıklıklarıyla belirlenmektedir. 6. kolonun yerleştirme noktası(düğüm noktası) ile. Kolonun aksına kolonun majör aksı (1. Yboy=25 yazılırsa. Aksların kesişim noktasında düğüm noktası oluşmaktadır. 4. kolonların kaçıklıkları girilirken. Değiştir menüsünden Kolon Boyutları satırını tıklayın. sol köşeye yanaşık yerleştirilmiş bir kolonda düğüm noktası sol üst köşede. 3. İlgili kolonun özellikleri değişecektir. Karşınıza Kolon Bildirim penceresi gelecektir. Xboy ve Yboy’a istediğiniz değeri girin. 2. aks kesişiminde bulunan düğüm noktasını üst üste getirirseniz kolon ve akslar birbirine bağımlı olurlar. kolonun düğüm noktasını yakalamalıdır. akslar taşındığında veya döndürüldüğünde kolon da taşınır veya döndürülür. Kolon düğüm noktasının kolon üzerindeki yeri ise. Y boyutu 5 azalır) 4. kirişin taşıyıcısı kolon olmaz. Örneğin. Xboy=50. Kolon Boyutları Kolon boyutları. ortadan yerleştirilmiş bir kolonda ise. Aksi takdirde. Kirişler tariflenirken. 3. kolonun veya kolonların X boyutu 5 artar. düğüm noktası ve kolon aksının kolon üzerindeki pozisyonu görülmektedir. (Örneğin. Bununla beraber sistemde çizilmiş akslar bulunabilir. Kolonun diğer aksı ise kolonun minör aksıdır ve majör aksına diktir. Kolon veya kolonları seçin.

“bu nedir” yazısını tıklayın . Kolon trimle butonunu tıklayın. Bu nedir(what’s this Help) yardımı ekrana gelecektir.şekil oluşacaktır.) Kolon Trimle Komutuna Örnekler: 1. 50 . duvar v. mouse’un sağ tuşuna basın. deforme edebilirsiniz.b. Deforme edilecek kolon kenarını tıklayın. Dikdörtgen kolon çizin. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Kolon trimle ile poligon kolonların boyutlarını değiştirebilirsiniz. 2. 2.şekli çizin. Toolbardan kolon trimle butonunu tıklayın. 3. Kolon kenarını tıklayın. Kirişi tıklayın. Kolonu tıklayın.Kolon Kolon Trimle Kolon trimle ile kolonun herhangi bir kenarını. Referans obje seçin (aks. 3.kolon. S8 kolonunu tıklayın. 2. 1. 1.Kat Objeleri İpucu: Ayrıntılı bilgi için.

3. 2. Panel Ayarları 1. 5. Panel çizilecektir. Alttaki şekil oluşacaktır. 3. imleci üzerine getirerek sol tuşu ile seçin. Karşınıza Panel Ayarları diyaloğu gelecektir. Yay veya çember çizin. Kolon kenarını tıklayın. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. Sol tuşu tekrar tıklayın. Panel (Bodrum Çevre Perdesi) Panel 1. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. 2. Ayarlar menüsünden Panel Ayarları satırını sol tuş ile tıklayın. Kolon trimle butonunu tıklayın. 4. 4.Kat Objeleri 1. Tamam butonunu tıklayın ve panel çizimini gerçekleştirin. Karşınıza gelen panel sayısını verin satırına yay veya çember üzerinde çizilecek panel 51 . 3. “bu nedir” yazısını tıklayın . Panel Ayarları Diyaloğunda istediğiniz ayarları yapın. Oluştur menüsünden Panele Dönüştür satırını tıklayın. mouse’un sağ tuşuna basın. 2. Moddan çıkmak için klavyeden Esc tuşunu basın. Mouse’un imlecini kolonun üzerine getirin. 3. Yay veya çemberi. Ayrıntılı bilgi için. Panele Dönüştür Panele dönüştür ile eğrisel veya dairesel paneller oluşturabilirsiniz. Toolbarda bulunan Panel butonunu sol tuş ile tıklayın. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır 4. imleci ikinci kolon üzerine getirin. Şekli çizin. S1 kolonunu tıklayın. klavyeden space-bar tuşu ile panelin çizim hattını değiştirebilirsiniz. 1. (Hızlı çizim modu kapalı ise panelin adını değiştirin veya enter tuşuna basarak varsayılan adı onaylayın) Panel butonu. Aksı tıklayın. İmleç Okey işaretini alınca. 2. Panelin ilk noktasını belirledikten sonra.

6. Tamam butonuna tıklayın. 2. 3. Toolbarda bulunan Kiriş butonunu veya Çiz menüsünden Kiriş satırını sol tuş ile tıklayın. 4. Mouse’un imlecini kolonun üzerine getirin. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. panelin özelliklerini ayarlayabilirsiniz. (Hızlı çizim modu kapalı ise kirişin adını değiştirin veya enter tuşuna basarak varsayılan adı onaylayın)) 52 . Ayarlar menüsünden Kiriş Ayarları veya kiriş çizimi aktif iken toolbarda Ayarları butonunu sol tuş ile tıklayın. Tamam butonunu tıklayın. İlgili panelin özellikleri değişecektir. İmleç Okey işaretini alınca. 5. Panel Bildirim Girilen panel dataları. klavyeden space-bar tuşu ile kirişin çizim hattını değiştirebilirsiniz. 2. Yay veya çemberi panele dönüştürmeden önce. Panele dönüştür işleminden sonra yay veya çemberi silebilirsiniz. Panel çizin. panel bildirim ekranında tablolaştırılmış düzende görülür. 5. imleci ikinci kolon üzerine getirin. 4. Kalıp planı modunda değilseniz. Tamam butonunu tıklayın ve kiriş çizimini gerçekleştirin. Bildirim menüsünden Panel Bildirim satırını tıklayın. 3. 5. panel ayarlarında. Kiriş Kiriş Ayarları 1. Karşınıza Kiriş Ayarları Penceresi gelecektir. 4. Yay veya çember panele dönüşecektir. 6. 2. Kiriş çizilecektir. Kiriş butonu Kiriş Ayarları butonu oluşan Kiriş Kiriş Çizimi 1. Kiriş Ayarları Penceresinde istediğiniz ayarları yapın. Karşınıza Panel Ayarları diyaloğu gelecektir. 6.Kat Objeleri sayısını verin. 3. 1. Kirişin ilk noktasını belirledikten sonra. Moddan çıkmak için klavyeden Esc tuşuna basın. Burada istediğiniz değişiklikleri yapın. Sol tuşu tekrar tıklayın.Mimari Plan/Kalıp Planı butonunu sol tuş ile tıklayın.

Düğüm noktalarını birleştiren izafi doğru ise kiriş aksıdır. 1. kirişi girerken kolon üstünde sol tuşu tıklayın. Kolon önce tanımlandıysa.Kat Objeleri Kiriş butonu Kiriş Girerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Burada anlatılan tüm konular duvar ve panel için de geçerlidir. Kiriş taşıyıcısının kolon olduğu durum: Kolonun veya kirişin tarifleme sırası önemli değildir.Şekilde. Kirişin aksı otomatik olarak oluşturulur. (İmleç okey işaretini aldı. Bu noktalar kirişin düğüm noktalarıdır. Kiriş oluşturmak için herhangi bir aks gerekmez. Kirişin taşıyıcıları bilindiği gibi kolon veya kiriş olabilir ya da bir ucu boşta olabilir. 53 . Kiriş ortadan tanımlandığı için. alttan tanımlı olursa düğüm noktaları alt kenara çakışık olur. kiriş düğüm noktaları ortadadır. Kiriş kolonla ilişkilendirilecektir. ancak çakıştırmak size kolaylık sağlayacaktır. kiriş düğüm noktaları ve kiriş aksı görülmektedir. ise.) Önce kiriş tanımlandıysa. Data girerken kolon düğüm noktasıyla kiriş düğüm noktasının çakışması zorunlu değildir. Tanımlı değer. (Şekil2) Kiriş üstten tanımlandı ve kolonların düğüm noktası yakalandı. Kiriş üstten tanımlı olduğunda düğüm noktaları üst kenara çakışık. Bu üç durumun öngördüğü koşuları inceleyelim: 1. Kiriş tariflenirken bilindiği gibi iki nokta verilir. kirişin düğüm noktaları üst kenardan 5 cm. örneğin 5 cm. aşağıdadır. yerleştirilecek kolonun düğüm noktası kiriş düğüm noktasına denk gelmelidir. Bununla beraber kiriş herhangi bir noktadan da tanımlı olabilir.

K1 kirişini girmek için. 2. Kirişin Farklı Doğrultudan Kolona Bağlanması başlığını inceleyiniz.Kat Objeleri Kolon yerleştirirken imlecin okey işaretini almasına dikkat edin. S3 kolonun düğüm noktası sol üst köşede bulunmaktadır. 2. Ayrıntılı bilgi için. 3. S2 kolonuna 54 . panel veya kiriş objesi tarif edilmezse kiriş ucu boş uç olur. düğüm noktasına denk gelmeyecek şekilde bağlanması durumunda. Bu sistemin nasıl tarifleneceğini uygulamalı olarak inceleyelim. Kirişin kolona farklı yönlerden. Yukardaki şekilde düğüm noktasına köşeye yanaşık kolon yerleştirelim. Mouse’u kaydırarak S1 kolonuna ait düğüm noktasının üzerinde gelin -imleç okey işaretini alacaktır. kiriş butonunu tıklayın. gelişmiş yakalama komutu kullanabilirsiniz. Kolonları girin. S1 ve S2 kolonun düğüm noktaları sol alt köşede. Kiriş taşıyıcısının kiriş olduğu durum: Ayrıntılı bilgi için.ve sol tuşu tıklayın. Kiriş bir ucunun boşta olması durumu: Kirişin sol ve sağ düğüm noktalarına kolon. Kirişin Farklı Doğrultudan Kolona Bağlanması A.) Şekil 1’de görüldüğü gibi S2 kolonuna X yönünde sürekli olmayan iki kiriş birleşmektedir. 1. Basit kiriş tanımlamak başlığını inceleyiniz.

Moddan çıkmak için klavyeden Esc tuşuna basın. Şekil 3 55 . Sağ tuş menüsünde. B. kiriş butonunu tıklayın. 3. 2. Moddan çıkmak için Esc tuşuna basın. böylece dikey çizebileceksiniz . S3 kolonuna ait düğüm noktasının üzerine mouse’u kaydırın. S2 kolonuna ait düğüm noktasının üzerine gelin ve space-bar tuşuna basarak kirişi üstten tanımlı yapın. Moddan çıkmak için klavyeden Esc tuşuna basın.S2 kolonun üzerine gelince sol tuşu tekrar tıklayın. imleç okey işaretini alınca sol tuşu tekrar tıklayın. Mouse’u S2 kolonun sağ üst köşesine götürün ve klavyeden ctrl tuşunu basılı tutun. C. )Kiriş-kolon birleşimi kolonun herhangi bir noktasından olabilir.Kat Objeleri ait düğüm noktasının üzerine gelin ve space-bar tuşuna basarak kirişi alttan tanımlı yapın. İmleç okey işaretini alacaktır. Ctrl tuşunu bırakın. imleç okey işaretini alınca sol tuşu tıklayın. Kolonları girin.) Poligon kolonun bir çok köşesinde kiriş-kolon birleşimi olabilir. K2 kirişini girmek için. 3. S1 düğüm noktası sol alt köşede. sol tuşu tekrar tıklayın. komut tekrarını seçin. mouse’un sağ tuşunu tıklayın. Ctrl tuşuna basarak gelişmiş yakalamayı aktif hale getirdik. Şekil 2 1. 4. Mouse aşağıya doğru kaydırın ve klavyeden shitf tuşuna basılı tutun -dik modu aktif hale gelecektir. Sol tuşu tıklayın. K2 kirişini girmek için. sol tuşu tekrar tıklayın. S3 kolonuna ait düğüm noktasının üzerine mouse’u kaydırın. S2 ve S3 kolonlarının düğüm noktası sol üst köşede bulunmaktadır. mouse’un sağ tuşunu tıklayın. Mouse’u kaydırarak S1 kolonuna ait düğüm noktasının üzerinde gelin -imleç okey işaretini alacaktır. K1 kirişini girmek için.ve sol tuşu tıklayın.

Orta Nokta komutunu 56 . ilgili kirişin uçları. 8. Kolonları girin. kirişin adı yazılacaktır. En Yakın Noktayı aktif hale getirin. İlk kiriş iki parçaya ayrılacaktır. İmleci. Kiriş kolonlara oturuyorsa. kiriş tanımlarken. S1 ve S3 kolonlarına ait düğüm noktaları sol alt köşede bulunmaktadır. 3. 5. diğer kirişin orta noktasından tanımlamak istiyorsanız. İki kolon arasına bir kiriş çizin. kirişlere de oturabilir. kolonları yakalayacak şekilde çizilir. 6. S2 kolona ait düğüm noktası sol üst köşede. Normalde. ilk çizdiğiniz kirişin üzerine getirin. kirişler statikçe kolonlara/ perdelere oturduğu gibi. bu kirişe. 4. Kolon tıklanır. Ancak. Basit Kiriş Tanımlamak Basit kiriş diye söz ettiğimiz. Bunu bir örnekle açıklayalım: 1. kirişi tanımlarken. bir ucu veya iki ucu kirişe oturan kirişlerdir. en yakın noktayı kullanacağız. K1 kirişini girerken S2 kolonun düğüm noktasını yakalayın. 2. Kiriş kirişe oturuyorsa. Altta. Kiriş butonunu tıklayın. 2. Önce döşeme silinmelidir.Kat Objeleri 1. NOT: Bir kirişin herhangi bir yerinde döşeme oluşturulduysa. Kiriş çizimini bitirin. 7. düğüm noktası dışında üzerinde kiriş tanımlanamaz. herhangi bir elemana ihtiyacımız yoktur. Mouse’un sol tuşunu tıklayın. Kirişi. İkinci kirişi bu kirişte tanımlayacağız.

Karşınıza gelen kiriş sayısını verin satırına yay veya çember üzerinde çizilecek kiriş sayısını verin. kirişin özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Bir Kirişin Sehim Değerine Bakılması Bir kirişin sehim değerine bakmak için. Yay veya çemberi. Kiriş Ayarlarında.75 metre açıklığındaki bir kirişin orta noktasındaki sehim değerinin bulunması. Bulunan değer. düğüm noktası numarası dikkate alınarak sırayla kirişin G ve Q yüklemesine ait U(z) deplasman değerleri bulunur. Kalıp planına geçin. kirişin ilgili düğüm noktasındaki sehim değeridir. Yay veya çember çizin. Şekildeki K1 kirişini tam ortadan bölünerek iki parça haline getirilir. Panel Üzerinde Kiriş Tanımlamak Bodrum katlarda. Örnek: 8. imleci üzerine getirerek sol tuşu ile seçin. Kirişe Dönüştür Kirişe dönüştür ile eğrisel veya dairesel kirişler oluşturabilirsiniz. bu noktada kirişte tanımlamak gerekecektir. 6. Döşemeyi yerleştirin. panel yüksekliği kat yüksekliği kadar olmayacaktır. Oluştur Menüsünden Kirişe Dönüştür satırını tıklayın. Dolayısıyla. Kiriş üzerinde oluşan düğüm noktalarının numaraları taşıyıcı sistemden bakılarak not edilir. Analiz yapılır. Çizim alanın boş bir yerdide kiriş uzunluğu ve açısı kadar panel çizin ve taşı ile kolonun arasına taşıyın.Kat Objeleri kullanabilirsiniz. 5. Kirişe dönüştür işleminden sonra yay veya çemberi silebilirsiniz. 3. Döşeme kat seviyesinde bulunduğu için. 2. Yay veya çember kirişe dönüşecektir. Tamam butonunu tıklayın. Bu değerler sabit ve hareketli yük faktörleriyle çarpılır ve toplanır. Kirişi girin. 1. 2. Yay veya çemberi kirişe dönüştürmeden önce. Düğüm noktası deplasmanlarında G ve Q yüklemesi başlıklarında. bazı durumlarda panelin yüksekliği su basman seviyesinde bırakılabilir. 1.önce kiriş parçaya/parçalara bölünür. 4. 7. Düğüm noktası deplasmanları bastırılır. 57 .

Analiz yapılır ve düğüm noktası deplasmanları bastırılır. Örnekte G yüklemesine ait U(z)=7. proje genel ayarlarında.Kat Objeleri Döşemeler. kapı/pencere boşlukları düşülerek otomatik olarak dikkate alınacaktır. 1 )İdeMİMAR programında çizilmiş mimari bir projeye ideSTATİK programında devam etmek: a) ideMİMAR programında oluşturulmuş duvarların yükünü otomatik olarak statikte kullanmak: Bu durumda.6 = 12. Örnekte kirişin orta noktasına ait düğüm noktası numarası 13’dür. yük güvenlik sekmesinde zati yük ve hareketli yük faktörlerine bakılır. duvarlar mimari proje tariflenmesine karşın idemimar duvarlarının yüklerini kullanmak istemiyorsunuz demektir. kullanıcı tanımlı duvar yükü kullanmak: Bu durumda.4 + 1. ‘dir.03947 x 1.03947 mm. duvar yükleri vs bütün datalar girildikten sonra 3 boyut menüsünden taşıyıcı sistem alınır ve düğüm noktasının numarasına bakılır. Proje genel ayarlarında. İdeSTATİK programında mimaride girilmiş duvar yükleri.6 ‘dır. 3 b) ideMİMAR programında oluşturulmuş duvarların yükünü kullanmadan.39094 x 1. NOT: İdemimar programında duvar tanımlarken duvarın 1 m ’ün ağırlığı girilebilmektedir. Q yüklemesine ait U(z)=1. duvarlar mimari proje zaten tariflenmiştir.39094 mm. İdemimar duvarlarını kullanmak istiyorsanız.01 mm olarak bulunur. diğer sekmesinde 58 . Bu koşulda.4 ve 1. Dolayısıyla K1 kirişinin orta noktasındaki sehim değeri: Sehim değeri = 7. diğer sekmesinde bulunan “ideMİMAR duvarlarından al” seçeneğini işaretlemelisiniz. proje genel ayarlarında. Kirişlerde Duvar Yüklerinin Ayarlanması ideSTATİK programında kirişlere duvar yükü iki farklı durum için tanımlanabilir. Bunlar sırasıyla 1.

5. program otomatik bulacaksa. Konsol edit dialoğu açılacaktır. Duvar yükü satırına kg/m cinsinden duvar yükü girin. Konsol değil satırını tıklayın. Kirişi tekrar seçin. Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşu tıklayıp. nümerik değer olarak girmelisiniz. 3. 5.Kat Objeleri bulunan “kullanıcı tanımlı yayılı yükten al” seçeneğini işaretlemelisiniz. Analizinden sonra. 1. nümerik değer olarak girmelisiniz. Betonarme menüsünden kiriş donatıları satırını seçin. Değiştir menüsünden Konsollar satırını tıklayın. Konsol olmayan kirişi seçin. dialoğu kapatın. Değiştir menüsünden Konsollar satırını tıklayın. bir kiriş seçin. Konsol edit diyaloğu açılacaktır. duvar yüklerini. proje genel ayarlarında. 4. Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşu tıklayıp. Kiriş ayarlarını tıklayın. Betonarme sonunda konsol olmayan kiriş. diğer sekmesinde bulunan “kullanıcı tanımlı yayılı yükten al” seçeneği işaretlenmelidir. 3. 2. konsol kiriş olarak görünüyorsa: 1. Konsol kirişin betonarme hesabı tekrar yapıldı. diyaloğu kapatın. Duvar değeri girilirken aşağıdaki formül uygulanabilir: Duvar Yükü[kg/m]= Duvar Ağırlığı[kg/m2] x ( kat yüksekliği[m] . Sol ucu boşta konsol yapılacaksa sol konsol. Kiriş ayarlarını tıklayın. 2. Statik sekmesini tıklayın. sağ ucu boşta konsol yapılacaksa sağ konsol. Açılan penceredeki betonarme tuşuna basın. 1. 59 . Bununla beraber.üst katın kiriş yüksekliği[m] ) Projenizde Konsollar Analizi sonucunda kirişlerin konsol olarak donatılıp donatılmayacağı otomatik olarak tespit edilir.üst katın kiriş yüksekliği[m] ) 2 ) Paftaya çizdirilmiş mimari bir projenin datalarını ideSTATİK programında girmek: Bu durumda. 2. oluşturduğunuz kirişlere. Açılan dialogta Betonarme butonunu tıklayın. 2. Kirişi tekrar seçin. 1. Projenizde oluşturduğunuz kirişlere. bazı kirişlere konsol olarak donatılandırmak veya konsol olarak donatılacak kirişi normal kiriş olarak donatılandırmak isteyebilirsiniz. program otomatik yazısını tıklayın. Betonarme menüsünden Kiriş Donatıları satırını seçin. 3. Statik sekmesini tıklayın. Duvar yükü satırına kg/m cinsinden duvar yükü girin. Duvar değeri girilirken aşağıdaki formül uygulanabilir: Duvar Yükü[kg/m]= Duvar Ağırlığı[kg/m2] x ( kat yüksekliği[m] . 3. duvar yüklerini. 4. Bunun için konsollar komutu kullanılır.

Bu durumda statik döşeme çizmeye hazırsınız demektir. 2. (Ctrl + H tuşu çizim modunu kapatır veya açar. 2. 60 . 4. Mimari plandan kalıp planına geçeceksiniz.) 8. Mimari planda iseniz. 6. Toolbardaki Döşeme butonunu tıkladıktan sonra altta oluşan Boşluk butonunu veya Çiz menüsünün Döşeme Satırında açılan alt menüden döşeme boşluğu satırını tıklayın. Kirişlerle kapalı bir bölge oluşturun. Döşeme Ayarları Penceresinde istediğiniz ayarları yapabilirsiniz. 3. Ekranın sol alt köşesinde bulunan Mimari Plan/Kalıp Planı butonunu sol tuş ile tıklayın. ekranın sol alt köşesinde bulunan Mimari Plan/Kalıp Planı butonunu mouse'un sol tuşu ile tıklayın. 5. Döşeme butonu Döşeme Ayarları 1. 5. Hızlı çizim modu açık ise döşeme adı sorulmadan döşeme oluşacak kirişlerle kapalı bir bölge oluşturun. 4. Döşeme üzerine gelerek kapalı bir alan çizin. Kalıp planında statik döşeme aktif hale gelecektir. Karşınıza Döşeme Ayarları penceresi gelecektir. 2. 9. 3. Mevcut kirişlerle oluşturulmuş kapalı bölgenin içinde herhangi bir yere mouse'un sol tuşunu tıklayın. Döşemeniz oluşacaktır. Döşeme oluşturun. İmlecin şekli değişecektir. Ayarlar menüsünden Döşeme Ayarları satırını veya Döşeme butonunu tıkladıktan sonra toolbarın altında oluşan Döşeme Ayarları butonunu tıklayın. Bu alan. 10.Kat Objeleri Döşeme Döşeme (Statik) 1. Çiz menüsünün Döşeme Satırında açılan alt menüden döşeme satırını veya toolbardan Döşeme butonunu tıklayın. Tamam butonunu tıklayın. Mimari moddan kalıp planı moduna geçeceksiniz. program sizden döşeme adı yazmanızı bekleyecektir. Döşeme butonu Döşeme Ayarları butonu Döşeme Boşluğu 1. 4. Yapılan ayarlara göre döşeme çizimini gerçekleştirin. 7. 5. Hızlı çizim modu kapalıysa. Mouse'u gezdirerek döşeme yük listesinin yerini belirleyin ve mouse 'un sol tuşuna tıklayın. 3. döşeme üzerindeki bulunan boşluğu tanımlayacaktır. Klavyeyi kullanarak döşeme adını yazın ve enter tuşuna basın. İmleç değişecektir.

4. kiriş -statik döşeme kullanılmıştır.4 ile görünen çizgiler döşeme kenarı ile çizildi.Kat Objeleri Döşeme butonu Döşeme Kenarı 1.3. Döşeme kenarı.2. Örneklerde anlatılanların hepsi duvar. 2. 3. 1. Daha sonra döşemeler yerleştirildi.mimari döşeme ve sürekli temel-radye döşeme için de geçerlidir. başka bir deyişle ucu boşta döşemelerin tarifi için kullanılır: Yukarıdaki şekilde. Toolbardan Döşeme butonunu tıkladıktan sonra oluşan Döşeme Kenarı butonunu tıklayın. İmlecin şekli değişecektir. Klavyeden Esc tuşuna basarak çizimi sonlandırın. Çizim alanını tıklayarak istediğiniz kadar döşeme kenarı çizin. duvar veya kiriş olmayan. Döşeme kenarı kolonun herhangi bir köşesini yakalayabilir: 61 . Döşeme butonu Döşeme kenarı butonu NOT: Aşağıdaki örneklerde.

Döşeme Yazısı Taşı 1. düğüm noktası dışında üzerinde döşeme kenarı tanımlanamaz.Kat Objeleri Yukarıdaki şekilde. bu kirişe. D6 ve D7 döşemeleri tanımlanır. 1. NOT: Bir kirişin herhangi bir yerinde döşeme oluşturulduysa. Daha sonra döşeme yerleştirildi. K33 kirişi üzerindeyken sol tuş tıklanır. S9 kolonunun köşesine gelişmiş yakalama modu ile tariflendi. Döşeme oluşturun. daha sonra K40 kirişi tıklanır. Döşeme kenarı bir kiriş veya duvar üzerinde de tanımlanabilir: Yukarıdaki şekilde. 1 ile görünen çizgi döşeme kenarıdır. statik veya radye) 62 . Döşeme kenarı tanımlandıktan sonra kirişler ikiye bölünür.2. (mimari. Daha sonra D3. Önce döşeme silinmelidir. Bölünmezse hatalı data girimi yapılmış olunur. Bu örnekte döşeme kenarı tanımlarken önce en yakın nokta aktif hale getirilir.3 ile görünen çizgi döşeme kenarıdır.

) tariflemek için kullanılır. 3. Noktasal döşeme yükünüz çizilecektir. Biraz içeride tanımlayın. Döşeme ikonunu tıkladıktan sonra açığa çıkan toolbarda döşeme yazısı taşı butonunu tıklayın. Çizgisel döşeme yükü girerken dikkat edilmesi gereken bir husus: Döşeme kenarı ile balkon çizdiniz. Noktasal Döşeme Yükü satırını tıklayın. Noktasal döşeme yükünün yük değerlerini Döşeme Yükü Ayarında tanımlayabilirsiniz. 2. mouse’un sağ tuşuna basın. Ayarlar menüsü altından Döşeme Yükü Ayarları satırını tıklayın. Çizgisel Döşeme Yükü Döşeme üzerinde çizgisel yük (duvar. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Tekrar tıklayın. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Çizgisel Döşeme Yükü satırını tıklayın. Çizgisel döşeme yükünü. Döşeme butonu Döşeme Yazısı Taşı butonu Örnek mimari döşeme yazısı Örnek statik döşeme yazısı Örnek radye döşeme yazısı Döşeme Yükü Ayarları Noktasal ve Çizgisel Döşeme yüklerinin yük değerleri tanımlanır. Mouse’unuzla çizgisel yükünüzün başlangıç ve bitiş noktalarını tıklayın. Çizgisel döşeme yükünün yük değerlerini Döşeme Yükü Ayarında tanımlayabilirsiniz.Kat Objeleri 2. “bu nedir” yazısını tıklayın . Ayrıntılı bilgi için. Çizgisel döşeme yükü ile balkon parapetinin yükünü tanımlamak istiyorsunuz. 3. 63 . Döşeme yazısını tıklayın. 1. Döşeme yazısı taşınacaktır. 1. Açılan diyalogta zati ve hareketli yük bilgilerini girin. Çiz menüsü altındaki Döşeme satırı altında açılan menüden. Mouse imlecini noktasal döşeme yükünü yerleştirmek istediğiniz noktanın üzerine getirip tıklayın. Çiz menüsü altındaki Döşeme satırı altında açılan menüden. 2. Döşeme üzerinde taşımak istediğiniz noktaya götürün. 4. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonunu tıklayın. parapet vb. 1. Noktasal Döşeme Yükü Döşeme üzerinde tekil yük tariflemek için kullanılır. döşeme kenarının düğüm noktalarının üzerine tanımlamayın. 2.

Sol tuşu tıklayın. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek.Kat Objeleri Betonarme Hesap Aksı Betonarme hesap aksı. İkinci noktayı verirken koordinat kutusunda açı girebilirsiniz. 2. Bununla beraber. döşeme analizi yapmadan önce tariflenmelidir. Birden fazla ve açılı çizilebilir. Betonarme Hesap Aksı Edit Döşeme analizi sonucunda döşemenin çalışma şekli ve ne tip donatı atılacağı otomatik olarak tespit edilir. Betonarme hesap aksı silinecektir. 3. 4. İstediğiniz değişikliği yapın ve Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayıp diyaloğu kapatın. betonarme hesap aksı edit ile döşemenin çalışma şekli ve donatı tipi değiştirilebilir. Değiştir menüsünden Betonarme Hesap Aksı Sil satırını tıklayın. Döşemeyi tıklayın ve mouse’un sağ tuşuna basın. Mouse’un imlecini betonarme hesap aksı üzerine götürün ve sol tuş ile tıklayın. Bunun için 64 . 2. Ayrıntılı bilgi için. 3. Çiz menüsünden Döşeme satırı altında açığa çıkan alt menüde. klavyeden shift tuşuna basılı tutularak bu açılar kolayca tariflenebilir. her değişen açıklık için donatı hesaplanabilir ve çizdirilebilir. “bu nedir” yazısını tıklayın . Bu nedir(what’s this Help) yardımı ekrana gelecektir. 3. Değiştir menüsünden betonarme Hesap Aksı Edit satırını tıklayın. Mouse imlecini sürükleyerek ikinci noktayı tıklayın. koordinat kutusunda 0 veya 90 derece açı verilebileceği gibi. Statik döşeme oluşturun. Referans için bir kiriş seçin ya da iki nokta tıklayarak doğrultu belirleyin. Nervürü oluştururken tip nervürün kaçıncı nervür olarak kabul edileceği önemlidir. 2. 1. Nervür oluşacaktır. 3. 5. Betonarme hesap aksı bir döşeme için farklı yönlerden en az birer adet tariflenmelidir. Çiz menüsünden Döşeme satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Nervür satırını veya döşeme toolbarı tıkladıktan sonra nervüre dönüştür butonunu tıklayın. Betonarme Aksı Tipi diyaloğu açılacaktır. Döşeme analizinden sonra. döşemeleri seçin. Nervür Nervür Nervür için statik döşeme gereklidir. 2. Betonarme Hesap Aksı Sil 1. Betonarme hesap aksı satırını tıklayın. mouse’un sağ tuşuna basın. Mouse’un imlecini betonarme hesap aksının üzerine götürün ve sol tuş ile tıklayın. Sürekliliğe dikkat ederek. 1. Bu olanak sayesinde. özellikle yamuk kenarlı ve L tipi gibi açıklıkları değişen döşemelerde istenilen sayıda betonarme hesap aksı geçirilerek. 1. Döşemeleri oluşturulduktan sonra. Mouse’un sağ tuşuna basın. 0 veya 90 derece ile çizilecekse. İlk nokta oluşacaktır.

Kat Objeleri nervür oluşturmadan önce döşeme ayarlarında, nervür başlığını seçin. Tipik nervür 1 ve Tipik nervür 2 satırlarına yerleştirirken referans alınan yerden itibaren kaçıncı nervür, hesap nervürü olacaksa o rakamı girin.(Negatif veya pozitif değer olabilir, -1, 2 ,4 gibi.). Her nervür için iki adet tip nervür tanımlanabilir. Bu olanak açıklıkları değişen çok kenarlı nervürlerde(L tipi gibi), farklı açıklıklar için hesap yaptırılmasını ve çizimin alınmasını sağlar. Tip nervürler, ayırt edilebilmesi için, planda farklı renkte çizilir. Sürekli nervürlerin, tip nervürleri de sürekli olmak zorundadır. Başka bir deyişle aynı hizaya gelmelidir. Tip nervürleri, genel obje editle nervür tanımladıktan sonra da belirleyebilirsiniz. Tip nervür tanımlamanın başka bir yolu ise, tipik kiriş belirle komutunu kullanmaktır. Nervür oluşturduktan sonra, değiştir menüsünden döşeme satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden tipik kiriş belirle satırını tıklayın. Nervür dişlerini tıklayın. Nervür boyutlarını, döşeme ayarlarında, nervür başlığı altında ayarlayabilirsiniz. Çizilen bir nervürü iptal etmek: 1. Statik döşeme oluşturun. 2. Nervür oluşturun. 3. Nervüre dönüştür butonunu tıklayın. Nervürü tıklayın. Nervür iptal olacak, sadece döşeme kalacaktır.

Kaset
Kaset
Kaset için statik döşeme gereklidir. 1. Statik döşeme oluşturun. 2. Çiz menüsünden Döşeme satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Kaset satırını tıklayın. 3. Döşemeyi tıklayın ve mouse’un sağ tuşuna basın. 4. 1.Referans için bir kiriş seçin ya da iki nokta tıklayarak doğrultu belirleyin. 5. 2.Referans için başka bir kiriş seçin ya da iki nokta tıklayarak doğrultu belirleyin. 6. Kaset oluşacaktır. Kaseti oluştururken tip kasetin kaçıncı kaset olarak kabul edileceği önemlidir. Bunun için kaset oluşturmadan önce döşeme ayarlarında, kaset başlığını seçin. Tipik kaset 1 ve Tipik kaset 2 satırlarına yerleştirirken referans alınan yerden itibaren kaçıncı kaset, hesap kaseti olacaksa o rakamı girin.(Negatif veya pozitif değer olabilir, -1, 2 ,4 gibi.). Her kaset için iki adet tip kaset(X ve Y doğrultusu için) tanımlanabilir. Tip kasetlerin ayırt edilebilmesi için, planda farklı renkte çizilir. Sürekli kasetlerin, tip kasetleri de sürekli olmak zorundadır. Başka bir deyişle aynı hizaya gelmelidir. Tip kasetleri, genel obje editle kaset tanımladıktan sonra da belirleyebilirsiniz. Tip kaset tanımlamanın başka bir yolu ise, tipik kiriş belirle komutunu kullanmaktır. Nervür oluşturduktan sonra, değiştir menüsünden döşeme satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden tipik kiriş belirle satırını tıklayın. Kaset dişlerini tıklayın. Her iki yön içinde bu işlemi yapın. Kaset boyutlarını, döşeme ayarlarında, kaset başlığı altında ayarlayabilirsiniz. Çizilen bir kasedi iptal etmek: 1. Statik döşeme oluşturun. 65

Kat Objeleri 2. Kaset oluşturun. 3. Kasete dönüştür butonunu tıklayın. Kasedi tıklayın. Kaset iptal olacak, sadece döşeme kalacaktır.

66

BÖLÜM 4 TEMEL OBJELER
Tekil Temel
Tekil Temel Ayarları
1. Tekil temel modundayken toolbarın altında oluşan Tekil Temel Ayarları butonunu veya Ayarlar menüsünden Tekil Temel Ayarları satırını sol tuş ile tıklayın. Karşınıza Tekil Temel Ayarları penceresi gelecektir. 2. Tekil Temel Ayarları penceresinde istediğiniz ayarları yapın. 3. Tamam butonunu tıklayın ve tekil temel çizimini gerçekleştirin. Tekil Temel Ayarları butonu

Tekil Temel Çizimi
Programda tekil temel tanımlayabilmeniz için daha önce oluşturulmuş bir kolona ihtiyacınız vardır. 1. Kolon çizin. Mimari plana geçin. 2. Mimari moddayken (klavyeden tab tuşuna basın) toolbarda Tekil Temel butonunu tıklayın. 3. Ya da çiz Menüsünden Tekil Temel satırını mouse’un sol tuşu ile tıklayın. 4. İmleç değişecektir. 5. Kolon üzerinde oluşan düğüm noktasını yakalayın. İmleç OK. işaretine dönecektir. 6. Mouse’ un sol tuşuna tıklayın. 7. Space-bar tuşuna basarsanız, tekil temelin boyutları ana eksene göre reverse olacaktır. (Boyutları eşit temelde bu işlem gözlenemez). 8. S tuşuna basarsanız, temel kendi etrafında dönecektir. (Simetrik temelde bu işlem gözlenemez). 9. Tekil temel istediğiniz pozisyona geldiğinde mouse’un sol tuşuna tıklayın. 10. Temel çizilecektir. (Hızlı çizim modu kapalı ise temelin adını değiştirin veya enter tuşuna basarak varsayılan adı onaylayın) Tekil temelin özelliklerini Tekil Temel Ayarlarında ayarlayabilirsiniz. NOT: Daha önce çizilmiş bir tekil temelin ayarlarını, Genel Obje Edit ile değiştirebilirsiniz. Tekil Temel butonu

Ayarlara girmeden çeşitli kaçıklıklar için kullanılan tekil temel butonları ve temel boyutları

67

2.Temel Objeler girilebilen kutucuklar Sürekli Temel Sürekli Temel Çizimi 1. 4. Tıklanan bu noktada temelin ilk noktası oluşacaktır. toolbarda bulunan Temel kirişi butonunu veya Çiz menüsünden Sürekli Temel satırını mouse'un sol tuşu ile tıklayın. Radye döşemeniz oluşacaktır. Yapılan ayarlara göre temel çizimini gerçekleştirin. 2. 4. 5. 2. Temelin ilk noktasını belirledikten sonra çizim alanının herhangi bir noktasına sol tuşunu tekrar tıklayarak ikinci noktasını belirleyin Moddan çıkmak için klavyeden Esc tuşuna basın. Mouse’u gezdirerek döşeme yük listesinin yerini belirleyin ve mouse ‘un sol tuşuna tıklayın. 3. Çizim alanının herhangi bir noktasına sol tuş ile tıklayın. 5. Kapalı alanın herhangi bir yerine mouse’un sol tuşunu tıklayın. Bu arada space-bar tuşu ile sürekli temelin çizim hattını değiştirebilirsiniz. Sürekli Temel Ayarları butonu Radye Temel Radye Döşemesi 1. Ayarlar menüsünden Sürekli Temel Ayarları veya Sürekli Temel çizimi aktif iken toolbarda oluşan Sürekli Temel Ayarları butonunu sol tuş ile tıklayın. Çiz menüsünün Döşeme Satırında açılan alt menüden radye döşeme satırını tıklayın. Mimari moddayken. 6. 3. Sürekli Temel Ayarları penceresinde istediğiniz ayarları yapın. 5. 68 . 7. Sürekli temel ile kapatılmış bir alan oluşturun. İmlecin şekli değişecektir. (Hızlı çizim modu kapalı ise sürekli temelin adını değiştirin veya enter tuşuna basarak varsayılan adı onaylayın) Sürekli temelin özelliklerini Sürekli Temel Ayarlarında ayarlayabilirsiniz. 3. ekranın sol alt köşesinde bulunan Mimari Plan/Kalıp Planı butonunu mouse’un sol tuşu ile tıklayın. Karşınıza Sürekli Temel Ayarları penceresi gelecektir. Temel çizilecektir. Tamam butonunu tıklayın. Kalıp planındaysanız. Sürekli Temel butonu Sürekli Temel Ayarları 1. 4.

2. Toolbarda Döşeme butonunu tıkladıktan sonra oluşan Sürekli Radye Döşeme Kenarı butonunu tıklayın. bağ kirişinin 1. 5. 6. Hızlı çizim modu aktif ise bağ kirişi çizilecek ve kirişin numarası otomatik belirlenecektir. Çizim alanının herhangi bir yerini sol tuş ile tıklayın. tekrar çizim alanını tıklayın.Temel Objeler Radye Döşeme Kenarı 1. Çizim alanını tıklayarak istediğiniz kadar döşeme kenarı çizin. 2. 2. 69 . Kalıp planında iseniz. İşlemi sonlandırmak için mouse’un sol tuşunu tekrar tıklayın. Ayarlar menüsünden Bağ Kirişi Ayarları satırını veya Bağ Kirişi modundayken alt bölümde oluşan Ayarlar butonunu tıklayın. Bu işlem. İmlecin şekli değişecektir. 3. Kalıp planındaysanız. Bağ Kirişi Çizimi 1. 3. Modu bitirmek için Esc tuşuna basın. Sağ tuşa basarak çizimi sonlandırın. 2. Bu arada space. noktasını belirleyecektir. işlem sonlanmayacak altta bağ kirişinin adı gözükecektir. 4.bar tuşu ile bağ kirişinin çizim hattını değiştirebilirsiniz. Radye döşeme kenarı konsol radye döşemesi yapmak için kullanılır ve sürekli temel kirişi tanımlanmayacak (boş kenar) kenarlar için tariflenir. Karşınıza Bağ Kirişi Ayarları penceresi gelecektir. Kalıp planından mimari planına geçeceksiniz. Döşeme butonu Döşeme kenarı butonu Bağ Kirişi Bağ Kirişi Ayarları 1. 4. Hızlı çizim modu aktif değilse. Gerekli değişiklikleri yapın ve Tamam butonunu tıklayın. Bu durumda kiriş numarasını klavyeyi kullanarak değiştirebilir ya da varsayılan kiriş numarasını kullanabilirsiniz. Çiz menüsünden Bağ Kirişi satırını tıklayın. ekranın sol alt köşesinde bulunan Mimari Plan/Kalıp Planı butonunu mouse’un sol tuşu ile tıklayın. ekranın sol alt köşesinde bulunan Mimari Plan/Kalıp Planı butonunu sol tuş ile tıklayın. 5. noktasını belirlemek için. İmlecin şekli değişecektir. 3. Ayrıntılı bilgi için döşeme kenarı başlığını inceleyiniz. 4.

Program. başka kirişi ve/veya paneli pas geçmesinden kaynaklanır. 1. sayısı listelenir ve seçilir. problemli durumların bulunup bulunmadığını bildirecek. sürekli temel. kontrol sonunda ekrana sonuçları listeler ve söz konusu objeleri otomatik olarak seçer. kiriş. Toolbardan geometri kontrolü satırını tıklayın. Hatalı kiriş/panel kesişimi sayısı: Birbirini kesen ve statik olarak ilişki olmayan kiriş ve/veya paneller varsa sayısı listelenir. Üst üste duvar. 3. kolon sayısı: Söz konusu elemanların üst üste çizilip çizilmediği rapor edilir. geometri kontrolü yapılacak durumları işaretleyin ve minumum obje uzunluğunu girin( Sıfır değeri uzunluk kontrolü yapılmayacak demektir). Bu durum kirişin ve/veya panelin.BÖLÜM 5 ANALİZ Geometri Kontrolü Herhangi bir katta geometrik olarak problemli objelerin varlığını kontrol etmek için kullanılır. kısa kiriş. kısa sürekli temel sayısı: Minimum obje uzunluğu satırında girilen değerden küçük objeler varsa. varsa problemli objeleri çizim alanında seçecektir. 2. Program. Bu objelerin uzunluğunun gerekliliğini kontrol edin. Ekrana gelen diyalogta. Bu durum rapor edildiğinde seçilen elemanların gerçekten üst üste çizilmesi gerekliliğinin olup olmadığını kontrol edin. farklı kotları içeren sistemler yapıyorsanız geçerli olabilir. Üst üste elemanların varlığı ancak arakatlı. İleri butonunu tıklayın. Kısa duvar. 70 .

Tamam butonu tıklayın. 2. Üst veya alt kattaki kolonlarla kesişen kolon sayısı: Seçilen kolonun. 14 ve 16 sütunlarına ait kutuları(check box) sol tuş ile işaretleyin. Hatalı kapı yerleşimi: Kapıların duvarın içinde kalıp kalmadığının kontrolü yapılır. diğer donatıların işaretini kaldırın. Analiz menüsünden döşeme analizi satırını tıklayın. işaretli olmayan çaplar kullanılmayacaktır.80 olsun. Döşeme Analizi 1. Bu durumun ortaya çıkabileceği başka bir durum ise. Örneğin. Kolon. Aynı isimli objenin gerekliliğini kontrol edin. 2. Çalışılan katta döşemeler sonlu elemanlar yöntemine göre çözülecek ve betonarme hesabı otomatik olarak yapılacaktır. Döşeme. Panel. üst veya alt kattaki kolon kotlarının hatalı girilmesidir. Donatı Seçimi dialoğu açılacaktır. Tekil Temel. Betonarme menüsünden Donatı Seçimi satırını tıklayın. Bir üst katta 60/25 ise kesişen kolon raporu verilir. Bu durum kirişin kolonu pas geçmesinden kaynaklanır. kolon 50/25 boyutlarında olsun. Hatalı kaçıklığı olan kiriş sayısı: Kiriş orta aksının kolonu kesmediği durumlarda rapor edilir. Donatı seçimi dialoğu kapanacaktır. Kolon kaçıklıkları geometri kontrolü yapılan katta 0/0 olsun.Analiz Kolon/kiriş kesişimleri: Birbirini kesen ve statik olarak ilişkili olmayan kiriş ve paneller varsa listelenir. kesişen kolon raporu verilir. döşeme sekmesini tıklayın. Yetersiz ve hatalı hesap aksı çizilmiş döşemeler: Statik döşemelerde. 10. Kiriş. Örneğin. Üst katta örneğin 10/0 ise başka bir deyişle kolon diş yapıyorsa. Örneğin kat yüksekliği 2. Geometri kontrolü butonu Donatı Seçimi 1. Geometri kontrolü yapıldığında alt kolon üst kattaki kolonla çakıştığı için kesişen kolon raporu açığa çıkacaktır. Nervür elemanlarının betonarmelerin kullanılabilecek donatı çaplarını belirleyebilirsiniz. 4. Hatalı pencere yerleşimi: Pencerelerin duvarın içinde kalıp kalmadığının kontrolü yapılır. Döşeme betonarmesi sonucunda işaretli olan çaplar kullanabilecek. 12. hesap aksı çizilmediyse ya da sadece bir yönde çizildiği durumlarda rapor edilir. 71 . üst veya alt kattaki kaçıklıkları veya boyutları veya kotları hatalı girildiği durumlarda rapor edilir. Donatı satırı karşındaki. 3. Sürekli Temel. Bu dialogta. Aynı isimli objeler: İsimleri aynı olan objeleri tespit eder. 8. Alttaki kolonun üst kotuna 1 verilsin.

Her bir yüklemeye ait deplasmanlar karşınıza gelecektir. Bunun için pencere menüsü altında hepsini aç satırını tıklayın. ya da toolbardan Analiz + Betonarme butonunu tıklayın. temel analizi önce yapılmalı. 2. Analiz menüsünden Radye Döşeme Analizi satırı tıklanmalıdır. 72 . Temel Analizi Analiz menüsünden Temel Analizi satırını tıklayın. sonra. döşeme analizi dışındaki tüm analizleri yapar. Analiz+Betonarme Analiz + Betonarme. temel dahil. her bir katın döşeme analizi yapılmalıdır. Mouse imlecini deplasmanlarını öğrenmek istediğiniz noktanın üzerine getirip tıklayın. Pencere menüsünden diğer katlar seçilerek. menüsünden Analiz + Betonarme satırını. Analiz Nokta Deplasmanları 1. NOT: Analiz+Betonarme yaptırabilmek için tüm katların açık olması gerekir.Analiz NOT: Döşeme analizinden önce betonarme hesap aksları tanımlanmalıdır. Analiz menüsünden Nokta Deplasmanları satırını tıklayın. Eğer sistemde radye döşeme varsa.

mouse’un sağ tuşuna basın. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. 2. Nervür Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. Döşeme analizinden sonra Betonarme menüsündeki Döşeme Donatıları satırını tıklayın. Açıklık ve Sağ hücreler çift tıklandığında. “bu nedir” yazısını tıklayın . mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Ayrıntılı bilgi için. “bu nedir” yazısını tıklayın . 2. Nervür Donatıları 1. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. Kiriş Donatıları 1. Ayrıntılı bilgi için. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Ayrıntılı bilgi için. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. donatı değişikliği yapılabilir. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. mouse’un sağ tuşuna basın. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. Ayrıntılı bilgi için. mouse’un sağ tuşuna basın. Döşeme Donatıları 1. 3 Boyut analizden sonra Betonarme menüsündeki Kiriş Donatıları satırını tıklayın. Kiriş Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. Döşeme Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. 3.BÖLÜM 6 BETONARME BU DİYALOGLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN UNDOSU YOKTUR. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Döşeme analizinden sonra Betonarme menüsündeki Nervür Donatıları satırını tıklayın. “bu nedir” yazısını tıklayın . 2. Döşeme analizinden sonra Betonarme menüsündeki Kaset Donatıları satırını tıklayın. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. Kaset Donatıları 1. 3. “bu nedir” yazısını tıklayın . 73 . Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. donatı değişikliği yapılabilir. Dialogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. Kaset Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. 2. 3. Sol. donatı değişikliği yapılabilir. donatı değişikliği yapılabilir. mouse’un sağ tuşuna basın.

Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. 2. Panel Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. 2. Bağ Kirişi Donatıları 1. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. “bu nedir” yazısını tıklayın . Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. donatı değişikliği yapılabilir. Temel analizden sonra Betonarme menüsündeki Sürekli Temel Donatıları satırını tıklayın. 3. Ayrıntılı bilgi için. 3. Kolon Donatıları 1. mouse’un sağ tuşuna basın. mouse’un sağ tuşuna basın. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. donatı değişikliği yapılabilir. Panel Donatıları 1. donatı değişikliği yapılabilir. “bu nedir” yazısını tıklayın . Bağ Kirişi Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. 2. Ayrıntılı bilgi için. 3. Tekil Temel Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. mouse’un sağ tuşuna basın.Betonarme 3. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. Temel analizden sonra Betonarme menüsündeki Bağ Kirişi Donatıları satırını tıklayın. Kolon Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. Ayrıntılı bilgi için. mouse’un sağ tuşuna basın. Temel analizden sonra Betonarme menüsündeki Tekil Temel Donatıları satırını tıklayın. “bu nedir” yazısını tıklayın . Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. donatı değişikliği yapılabilir. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Sürekli Temel Donatıları 1. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. 3. 3 Boyut analizden sonra Betonarme menüsündeki Kolon Donatıları satırını tıklayın. 3. 2. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. “bu nedir” yazısını tıklayın . Ayrıntılı bilgi için. 2. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. 74 . Sürekli Temel Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. mouse’un sağ tuşuna basın. 3 Boyut analizden sonra Betonarme menüsündeki Panel Donatıları satırını tıklayın. “bu nedir” yazısını tıklayın . donatı değişikliği yapılabilir. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi için. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Tekil Temel Donatıları 1. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek.

Temel analizi ve radye döşeme analizi yaptıktan sonra Betonarme menüsündeki Radye Döşemesi Donatıları satırını tıklayın. donatı değişikliği yapılabilir. Filtre Olanakları Kiriş Donatılarında Filtre B (=…) : Kiriş genişliği H (=…) : Kiriş yüksekliği OLUMSUZ : Olumsuz kirişler KULKON : Kullanıcı tanımlı konsol SOLKON : Sol konsol SAGKON : Sağ konsol VD(=…) : Tasarım kesme kuvveti PUR_ACK_ALT(=…)PAA : Alt açıklık pursantajı (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_ACK_UST(=…)PAU : Üst açıklık pursantajı (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SOL_ALT(=…)PLA : Sol alt pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SOL_UST(=…)PLU : Sol üst pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SAG_ALT(=…)PRA : Sağ alt pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SAG_UST(=…)PRU : Sağ üst pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) ADT_ACK_ALT(=…)AAA : Açıklık alt kısımdaki donatı adedi ADT_ACK_UST(=…)AAU : Açıklık üst kısımdaki donatı adedi ADT_SOL_ALT(=…)ALA : Sol alt kısımdaki donatı adedi ADT_SOL_UST(=…)ALU : Sol üst kısımdaki donatı adedi ADT_SAG_ALT(=…)ARA : Sağ alt kısımdaki donatı adedi ADT_SAG_UST(=…)ARU: Sağ üst kısımdaki donatı adedi PİLYE (=…) : Pilye adedi DUZ (=…) : Düz adedi ILV_SOL_UST(=…)ILU : Sol üst ilave donatısı adedi ILV_SOL_ALT(=…)ILA : Sol alt ilave donatısı adedi ILV_SAG_UST(=…)IRU : Sağ üst ilave donatısı adedi ILV_SAG_ALT(=…)IRA : Sağ alt ilave donatısı adedi MOM_ACK_ALT(>…)MAA : Açıklık alt momenti MOM_ACK_UST(>…)MAU : Açıklık üst momenti 75 . 2. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. “bu nedir” yazısını tıklayın .Betonarme Radye Döşemesi Donatıları 1. Ayrıntılı bilgi için. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. Döşeme Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. 3. mouse’un sağ tuşuna basın.

Betonarme MOM_SOL_ALT(>…)MLA : Sol alt moment MOM_SOL_UST(>…)MLU : Sol üst moment MOM_SAG_ALT(>…)MRA : Sağ alt moment MOM_SAG_UST(>…)MRU : Sağ üst moment EKSIKAS : Donatısı eksik kirişler Sürekli Temel Donatılarında Filtre B (=…) : Temel kirişi genişliği H (=…) : Temel kirişi yüksekliği OLUMSUZ : Olumsuz temel kirişleri KULKON : Kullanıcı tanımlı konsol SOLKON : Sol konsol SAGKON : Sağ konsol VD(=…) : Tasarım kesme kuvveti PUR_ACK_ALT(=…)PAA : Alt açıklık pursantajı (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_ACK_UST(=…)PAU : Üst açıklık pursantajı (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SOL_ALT(=…)PLA : Sol alt pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SOL_UST(=…)PLU : Sol üst pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SAG_ALT(=…)PRA : Sağ alt pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SAG_UST(=…)PRU : Sağ üst pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) ADT_ACK_ALT(=…)AAA : Açıklık alt kısımdaki donatı adedi ADT_ACK_UST(=…)AAU : Açıklık üst kısımdaki donatı adedi ADT_SOL_ALT(=…)ALA : Sol alt kısımdaki donatı adedi ADT_SOL_UST(=…)ALU : Sol üst kısımdaki donatı adedi ADT_SAG_ALT(=…)ARA : Sağ alt kısımdaki donatı adedi ADT_SAG_UST(=…)ARU : Sağ üst kısımdaki donatı adedi PİLYE (=…) : Pilye adedi DUZ (=…) : Düz adedi ILV_SOL_UST(=…)ILU : Sol üst ilave donatısı adedi ILV_SOL_ALT(=…)ILA : Sol alt ilave donatısı adedi ILV_SAG_UST(=…)IRU : Sağ üst ilave donatısı adedi ILV_SAG_ALT(=…)IRA : Sağ alt ilave donatısı adedi MOM_ACK_ALT(>…)MAA : Açıklık alt momenti MOM_ACK_UST(>…)MAU: Açıklık üst momenti MOM_SOL_ALT(>…)MLA : Sol alt moment MOM_SOL_UST(>…)MLU : Sol üst moment MOM_SAG_ALT(>…)MRA : Sağ alt moment MOM_SAG_UST(>…)MRU : Sağ üst moment 76 .

Betonarme MAXZGER (>…)ZG : Maksimum zemin gerilmesi ZEMGER(>…)ZEM : Ortalama zemin gerilmesi Kolon Donatılarında Filtre OLUMSUZ : Olumsuz kolonlar BİRLEŞİM : Birleşimleri güvensiz kolonlar ZYF (=…) : Zayıf kolonlar PUR (=…) : Pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) ACFCK(=…) : Kolon uç bölgesi brüt enkesit alanı * Beton karakteristik silindir basınç dayanımı B (=…) : Kolon B boyutu H (=…) : Kolon H boyutu KISA : Kısa kolonlar (Kısa kolon tanımı kapsamına giren kolonlar) VD : Tasarım kesme kuvveti ASWS : Etriye alanı SGPUR(=…) USTMAF(=…) ALTMAF(=…) : Statikçe gerekli pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) : Üst ucu mafsal kolonlar : Alt ucu mafsal kolonlar 77 .

Mouse imlecini döşeme üzerinde gezdirirseniz kuvvetlerin değerini sol üst köşedeki (F =) kısmından okuyabilirsiniz. 3 boyutlu taşıyıcı sistem programında. 2. eleman düğüm noktaları ve eleman çubuk numaraları incelenebilinir. 3. Grafik Sunum Döşeme Kuvvetleri Döşeme Kuvvetleri komutu. 1. Bu görüntüde. Kirişi seçin. Ok tuşlarını kullanarak kirişi döndürebilir. K tuşuyla kirişin kendisini açıp kapatabilirsiniz. Analiz menüsünden Döşeme Kuvvetleri satırını tıklayın. döşeme zati. Döşemeye etkiyen kuvvetler renk değişimi biçiminde izlenebilir. tekil temellerine etkiyen yükleri ve temellerinizde meydana gelen çökmeleri izlemenize olanak sağlar. S tuşuyla cetveli açıp kapatabilir. toolbarda bulunan kullanımla ilgili bilgi alabilirsiniz.BÖLÜM 7 ÇİZİM 3 Boyutlu Taşıyıcı Sistem 1. Kiriş Yükleri Kiriş Yükleri komutu. döşeme hareketli) üç boyutlu olarak grafik biçimde izlemenize olanak sağlar. 1 tuşuyla kirişin kendi yüklerini. 4. Taşıyıcı sistemin 3 Boyutlu görüntüsü belirecektir. Çıkış menüsünü tıklayarak görüntüyü kapatın. 3 Boyut menüsünden 3 Boyutlu Taşıyıcı Sistem satırını tıklayın. Analiz menüsünden altından Kiriş Yükleri satırını tıklayın. 6. kirişlere etkiyen yükleri(duvar. Klavyeden art arda Spacebar tuşuna basarak X. A ve Shift+A tuşlarıyla cetveli büyütüp küçültebilir. 2. R tuşuyla kirişi z ekseni etrafında döndürebilir. XY. Z ve Shift+Z tuşlarıyla yaklaştırıp uzaklaştırabilir. 3. Tekil Temel Deplasmanları Tekil Temel Deplasmanları komutu. 1. 5. ve sizin çizdiğiniz betonarme hesap aksları yönündeki kuvvetleri izleyebilirsiniz. döşeme moment ve kesme kuvvetleri diyagramlarını incelemek için kullanılır. H tuşunu kullanarak hareketli ya da sabit yük seçimi yapabilirsiniz. 2 tuşuyla kirişe etkiyen duvar yüklerini. Döşemeyi seçin. Kirişin 3 Boyutlu görüntüsü karşınıza gelecektir. Spacebar tuşu ile yük diyagramını boyalı hale getirebilirsiniz. 78 . 3. 4. butonunu tıklarsanız. 4. 2. Y. 3 ve 4 tuşlarıyla kirişe etkiyen döşeme yüklerini izleyebilir.

Açılan diyalogta. Açılım Ayarları 1. 2. 3D butonunu tıklayıp temeli üç boyutta izleyebilirsiniz. 5. Çizim menüsünden Plan Ölçülendirme ayarları satırını tıklayınız. yaklaştırmak için R. (Mouse’un imleci göz halini alacaktır) 5. Tekil Temeli seçin. Temeli üç boyutta döndürmek. açılımlar için(kiriş. Analiz menüsü altından Tekil Temel Deplasmanları satırını tıklayın. sabit ve dört yönden etkiyen deprem yüklemeleri altında temele etkiyen yükleri görebilir. uzaklaştırmak. 2. Çizim menüsünden Kalıp Planı Kesiti satırını tıklayın. “bu nedir” yazısını tıklayın . ölçülendirme yazı tipi. ok tuşlarını kullanabilirsiniz. 3.Çizim 1. Kesit almak istediğiniz yere imleci götürerek herhangi bir noktayı sol tuş ile tıklayın. mouse imlecini temel üzerinde gezdirerek çeşitli noktalardaki yükleri ve çökmeleri sayısal olarak okuyabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için. mouse’un sağ tuşuna basın. Kesit hafızaya alınacaktır. Planlar Kalıp Planı Kesiti 1. 3. plan paftasının ayarı. kesit hattının altını veya üstünü sol tuş ile tıklayın. 3. Shift+Z. Plan Ölçülendirme Ayarları 1. sürekli temel) renk ayarları. kaset. Tamam butonunun üstünde tıklayıp diyaloğu kapatın. Yönü belirlemek için. Z. 3. 3. 4. ölçek ve pafta boyutunu ayarlayabilirsiniz. Varsayılan ayarları kullanacağız. Açılan diyalogta. Tamam butonu üstünde tıklayıp diyaloğu kapatın. Spacebar tuşunu kullanarak hareketli. Temelinizdeki yük değişimleri renk değişimleri olarak karşınıza gelecektir. 4.. Kesit hattının ilk noktasını belirledikten sonra imleci kaydırın (dik veya açılı) ve sol tuşu tekrar tıklayın. bağ kirişi. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. 2. nervür. Klavyeden enter tuşuna basın. Çizim menüsünden Plan Ayarları satırını tıklayınız. Açılan diyalogta. ölçülendirme ile ilgili ayarlar yapılabilir. Ayarlar Plan Ayarları 1. Tamam butonunun üstünde tıklayıp diyaloğu kapatın. ölçülendirme yazı yüksekliği vb. 79 . mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. 2. çerçeve rengi ve plan başlığı yazı rengi ayarlanabilir. 2.. Çizim menüsünden Açılım Ayarları satırını tıklayın.

2. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Açılan diyalogta dosya adı satırına bir dosya adı yazın ve Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın.Çizim 6. Kesit almak istediğiniz yere imleci götürerek herhangi bir noktayı sol tuş ile tıklayın. Çizim menüsünden Kolon Aplikasyon Planı satırını tıklayın. 3. Kalıp planında. Kolon Aplikasyon Planı 1. etriye detayları ve ölçülendirme çizgileri blok olarak düzenlenmiştir. 2. donatılar ve ölçülendirme çizgileri blok olarak düzenlenmiştir. Temel aplikasyon planında. Çizim menüsünden Kalıp Planı satırını tıklayın. Kesit hafızaya alınacaktır. 3. simetri. kesit hattının altını veya üstünü sol tuş ile tıklayın. ister temel aplikasyon planı aldıktan sonra yerleştirirken koordinat al seçeneğini aktif hale getirerek blok yerleştir ile kesiti yerleştirin. Temel Aplikasyon Planı Kesiti 1. yerleştirirken koordinat al seçeneğini aktif hale getirerek blok yerleştir ile kesiti yerleştirin. ölçülendirme çizgileri blok olarak düzenlenmiştir. (Taşı. klonla. Çizim menüsünden Temel Aplikasyon Planı Kesiti satırını tıklayın. Kolon aplikasyon planında. Çizimlerde 2 boyut editleme olanaklarını kullanarak değişiklik ve ilaveler yapabilirsiniz.) Açılımlar ve Detaylar DETAY VE AÇILIM ÇİZİMLERİNDE 2 BOYUT EDİTLEME OLANAKLARINI 80 . Kalıp planını tekrar çağırabilmek üzere saklanmıştır. bloklar taşıma işlemini oldukça kolaylaştırmaktadır. ister temel planının çizildiği pencerede. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Özellikle donatı kalıp planında donatı taşıma işi fazlaca yapılabileceğinden. Kesiti yerleştirmek için. offset. 3. ister kalıp planı aldıktan sonra. Temel Aplikasyon Planı 1. 3. ister kat planının çizildiği pencerede. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. Trim vb. Yönü belirlemek için. 2. döndür. Proje menüsünden Genel Çizim Dosyası Kaydet satırını tıklayın. Açılan diyalogta dosya adı satırına bir dosya adı yazın ve Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. 4. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. 5. Kalıp Planı 1. Proje menüsünden Genel Çizim Dosyası Kaydet satırını tıklayın. Kesit hattının ilk noktasını belirledikten sonra imleci kaydırın (dik veya açılı) sol tuşu tekrar tıklayın. 2. kolonlar. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. Kolon aplikasyon planını tekrar çağırabilmek üzere saklanmıştır. Kesiti yerleştirmek için. Çizim menüsünden Temel Aplikasyon Planı satırını tıklayın. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz.

Çalışılan katın tip(nervür tanımlarken döşeme ayarlarında oluşturulan) nervürleri. İlgili pencere. donatıları ve ölçülendirme çizgileriyle blok olarak düzenlenmiştir. Perde Detayları 1. donatıları ve ölçülendirme çizgileri ile blok olarak düzenlenmiştir. İlgili pencere. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. OFFSET. SİMETRİ. tüm kolon-kiriş birleşimleri. Çalışılan katın tip(nervür tanımlarken döşeme ayarlarında oluşturulan) kasetleri. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. Kaset Açılımları 1. bir ve birden çok kolon düşey açılımı penceresi oluşturabilir. Paftaya sığma durumuna göre. Çalışılan katın perdeleri. otomatik olarak dizayn edilecektir. Paftaya sığma durumuna göre. Çizim menüsünden Perde Detayları satırını tıklayın. otomatik olarak dizayn edilecektir. Kaset açılımlarında. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. (TAŞI. İlgili pencere. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. TRİM VB. bir ve birden çok kiriş açılımı penceresi oluşturabilir. İlgili pencere. bloklar taşıma işlemini oldukça kolaylaştırmaktadır. Nervür Açılımları 1. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. 2. Kiriş açılımlarında. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. donatıları ve ölçülendirme çizgileri ile blok olarak düzenlenmiştir. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. bir ve birden çok nervür açılım penceresi oluşturabilir. Çizim menüsünden Kolon Düşey Açılımı satırını tıklayın. donatıları ve ölçülendirme çizgileri ile blok olarak düzenlenmiştir. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. otomatik olarak dizayn edilecektir. İlgili pencere. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. 2. kirişler. Paftaya sığma durumuna göre. Çizim menüsünden Nervür Açılımları satırını tıklayın. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. Çalışılan katın kirişleri. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. DÖNDÜR. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. KLONLA. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Perde detaylarında. nervürler. bir ve birden çok kaset açılım penceresi oluşturabilir. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. 2. perdeler. Kolon Düşey Açılımları 1.Çizim KULLANARAK DEĞİŞİKLİK VE İLAVELER YAPABİLİRSİNİZ. Paftaya sığma durumuna göre. otomatik olarak dizayn edilecektir. 2. bir ve birden çok perde detayı penceresi oluşturabilir. Kolon düşey açılımında. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. 2. Çizim menüsünden Kaset Açılımları satırını tıklayın. kasetler.) Kiriş Açılımları 1. Paftaya sığma durumuna göre. Çalışılan katın kolonları. Nervür açılımlarında. Çizim menüsünden Kiriş Açılımları satırını tıklayın. otomatik olarak dizayn edilecektir. donatıları ve ölçülendirme çizgileri ile 81 . Özellikle taşıma işi fazlaca yapılabileceğinden.

Paftaya sığma durumuna göre. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Tekil Temel Detayları 1. İlgili pencere. İlgili pencere. Özellikle taşıma işi fazlaca yapılabileceğinden. Temel kirişleri. Paftaya sığma durumuna göre. otomatik olarak dizayn edilecektir Kiriş mesnet detaylarında. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. bir ve birden çok temel kiriş açılımı penceresi oluşturabilir. Çizim menüsünden Kiriş mesnet detayları satırını tıklayın. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. 2. İlgili pencere. otomatik olarak dizayn edilecektir. Paftaya sığma durumuna göre. 2. yazılar ve ölçülendirme çizgileriyle blok olarak düzenlenmiştir. 2. otomatik olarak dizayn edilecektir. donatıları ve ölçülendirme çizgileriyle blok olarak düzenlenmiştir. otomatik olarak dizayn edilecektir. Bağ Kirişi Açılımları 1. kirişler. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. Çizimlerde. Temel Kiriş Açılımları 1. Paftaya sığma durumuna göre. Çizim menüsünden Bağ Kirişi Açılımları satırını tıklayın. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. Çalışılan katın kolonkiriş birleşimleri. Çizim menüsünden Tekil Temel Detayı satırını tıklayın.Çizim blok olarak düzenlenmiştir. tüm kolon-kiriş birleşimleri. bir ve birden açılım penceresi oluşturabilir. Tekil temel detaylarında. İlgili pencere. bloklar taşıma işlemini oldukça kolaylaştırmaktadır. Kolon-Kiriş Birleşim Yatay Kesidi 1. Bu özelliklere sahip katların sadece mesnet ilaveleri ve montajları değişiktir. 2. Bağ kirişi açılımlarında. kirişler. Tekil temeller. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Bağ kirişleri. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. temeller. Özellikle taşıma işi fazlaca yapılabileceğinden. bloklar taşıma işlemini oldukça kolaylaştırmaktadır. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. bir ve birden çok temel kiriş açılımı penceresi oluşturabilir. bloklar taşıma işlemini oldukça kolaylaştırmaktadır. donatılar. Kiriş mesnet detayları. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. donatıları ve ölçülendirme çizgileri blok olarak düzenlenmiştir. Çizim menüsünden Kolon-Kiriş Birleşim Yatay kesidi satırını tıklayın. donatıları ve ölçülendirme çizgileriyle blok olarak 82 . Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. Temel kiriş açılımlarında. 2. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. Kiriş Mesnet Detayları Aynı yüke ve geometriye sahip katların kiriş açılımlarının tekrar çizdirilmesine gerek yoktur. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. bir ve birden çok tekil temel detayı penceresi oluşturabilir. Çizim menüsünden Temel Kiriş Açılımları satırını tıklayın. blok olarak düzenlenmiştir. 1. Özellikle taşıma işi fazlaca yapılabileceğinden. Kiriş mesnet detayları herhangi bir katta mesnet ilavelerinin ve montajların 1/50 tekniğinde çizdirilmesi için kullanılır. otomatik olarak dizayn edilecektir. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir.

3. Çizimi tamamlamak için. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. Örneğin yukarıdaki soldaki kolonda çirozları iptal edip. İlk donatıyı tıkladığınızda etriye çizilecektir. 3. 83 . sağdaki kolonda görüldüğü gibi etriye çizeli 1. Çiroz Çiz Program kolonlarda boyuna donatılarda deprem yönetmeliğinde belirtilen standartlara göre otomatik çiroz çizer. Kolon aplikasyonda.çiroz ilavesi yapabilir. Bununla beraber kullanıcı kendi inisiyatifini kullanarak etriye çizimi yapabilir. Bununla beraber kullanıcı çiroz çiz ile ihtiyaca göre -poligon kolonlarda bu ihtiyaç açığa çıkabilecektir. Çiz menüsünde donatı alt menüsü altındaki çiroz çiz satırını tıklayın. 3. Kolon aplikasyonda.Çizim düzenlenmiştir. Poligon kolon içerisinde çiroz çizmek istediğiniz iki boyuna donatısını sol tuş ile sırayla tıklayın. Özellikle taşıma işi fazlaca yapılabileceğinden. 4. mouse’un sol tuşunu tıklayın. 2. Çiz menüsünde donatı alt menüsü altındaki etriye çiz satırını tıklayın. bloklar taşıma işlemini oldukça kolaylaştırmaktadır. 1. Çiroz’un pozisyonunu değiştirmek için space bar tuşuna basın. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Etriyenin bağlanmasını istediğiniz(yukarıdaki çizimde ortadaki donatılar) boyuna donatı dairelerini sırayla tıklayın. kolonu obje parçala ile parçalayın. Çirozları silin. 4. Donatı Etriye Çiz Program kolonlarda boyuna donatılarda deprem yönetmeliğinde belirtilen standartlara göre otomatik etriye ve çiroz çizer. kolonu obje parçala ile parçalayın 2.

Çizdiğiniz çizgiyi mouse'un sol tuşu ile üzerine tıklayıp seçin. Seçilen aks moment kolunun yerini belirler. Çizginin en zayıf kesit özelliklerinin bulunduğu hattan geçmesine dikkat edin. Eğer moment kolu akstan belli bir mesafedeyse delta değeri olarak bu mesafeyi girin (birimi metre). alt kısmında kalıyorsa alt seçeneğini işaretleyin. Projede A2-A3 düzensizliği kontrolü yapacağınız kısmın kesit özelliklerini belirlemek için projenin o bölgesindeki kiriş ve döşemeleri kesen bir çizgi çizin. Aynı şekilde bir aks seçin. Delta değeri sıfır girilirse. 4. A2-A3 düzensizliği yapılacak kolonlar bakış yönüne göre aksın üst kısmında kalıyorsa üst. Önce analiz yapın. 6. 7. moment seçilen aksın oluşturduğu hatta göre bulunur. 1. 84 . 3. bir de çizgiye ihtiyaç vardır. Tamam butonunu tıkladığınızda program A2-A3 Düzensizliği Raporunu oluşturacaktır.BÖLÜM 8 RAPOR A2-A3 Türü Düzensizliklerin Kontrolü A2-A3 Düzensizliği kontrolü yapabilmek için bir aks. 8. Daha sonra raporu yazdırın. 5. 2. A2-A3 Düzensizliği Kontrolü diyaloğu karşınıza gelecektir. Çizgi ve aksı seçtikten sonra Rapor menüsünden Deprem Yönetmeliği başlığı altındaki A2A3 Düzensizliği Kontrolü satırını tıklayın.

analiz yapalım. A2-A3 Düzensizliği Kontrolü diyaloğu karşınıza gelecektir. 3. Çizgi ve aksı seçtikten sonra Rapor menüsünden Deprem Yönetmeliği başlığı altındaki A2A3 Düzensizliği Kontrolü satırını tıklayın. 1 aksını ve çizgiyi seçelim. A2-A3 düzensizlik kontrolünde S4 ve S5 kolonlarını dikkate alacağımızı belirler. Bu işlem. 2. Bu değer moment kolunu K8 ve K9 kirişlerinin sağ yüzüne kaydıracaktır. Sistemi girip. Deltaya. 5.Rapor Bir örnek yapalım: 1. 85 . Aks yönünü Alt verelim.25 yazalım. 4. örneğin -0.

10. Temellerde zemin emniyeti olumsuz çıkan tekil veya sürekli temellerin varlığı kontrol edilecek. Bununla beraber.1'de belirtilen titreşim modu sayısından az olamaz. Sistemde paneller var ve R katsayısı 7’den büyük: 86 . varsa.8. Proje geneldeki seçenek işaretli değilse. deprem yönetmeliğinde madde 6. Bu sebeple sistem rijitliği attırılmalıdır. İkinci mertebe gösterge değeri çok büyük.4 Panel ihtiva etmeyen katlar var ve beton kalitesi olarak C16 kullanılmış: Süneklik düzeyi yüksek seçilmiş sistemlerde perde ihtiva etmeyen katlar varsa kullanılması zorunlu en düşük beton sınıfı C20'dir.5. Perde donatılarında eksik As olup olmadığı kontrol edilecek. Katların herhangi birinde 0. Göreli ötelemesi çok yüksek kat veya katlar var.3. Deprem yönetmeliğinde ilgili madde 7. program problemli durumları listeleyecektir.1 Dinamik hesaba katılan mod sayısı yetersiz: Proje Genel Ayarlarında Dinamik başlığında tanımlanabilen mod sayısı. Rapor alınırken. Kat parametrelerindeki düzensizlik başlığında listelenen düzensizliklerden hangi katta B1 türü düzensizlik olduğu tespit edilerek. sistem rijitliğini arttırın: Göreli kat ötelemesi deprem yönetmeliğinde. Lütfen dinamik analiz yapın: Sistemde deprem yönetmeliği tablo 6. Yönetmelik Ve Geometrik Uygunluk Kontrolü Proje genel ayarlarında. Projede ni<0. Proje genel ayarlarında Beton Sınıfı başlığından değiştirilebilir.3.10. Mod sayısının arttırın. madde 6. Rapor oluşacaktır.6'da belirtilen koşullar var. Projede “Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi” uygulanamaz. seçenek işaretli olsun olmasın.1'de ikinci mertebe etkileri sınırlandırılmıştır. (Kolon ve kirişlerde filtreden sadece olumsuzlar listelenebilir). projede problem olduğunda program çıktı almanıza izin vermeyecektir.60 olan zayıf kat var. sistem rijitliğini arttırın: Deprem yönetmeliğinde madde 6. sistem rijitliğini arttırın: Herhangi katta güçlü kolonlara gelen kesme kuvvetinin tüm kolonlara gelen kesme kuvvetine oranı %70'den küçük olması durumu. Proje genel ayarlarından deprem analizi yöntemi olarak mod birleştirme yöntemi seçilerek analiz tekrarlanacak. olumsuz koşullar kesit büyütülerek ortadan kaldırılacak.3.70’ten küçük alfai var. Listedeki problemlerin çözülmesi gereklidir.2. 7. sistemin rijitliği attırılacak. Liste aşağıda açıklanmıştır.6 Projede kesiti yetersiz veya kurallara uymayan objeler var: Betonarme menüsünden kolon.1'de belirtilen değerlerin altında kalmak zorundadır. liste görünmeyecek. Kolonların boyutları büyütülecek.2. Deprem yönetmeliğinde ilgili madde 6.Rapor 6.2. rapor almadan önce projede yönetmelik ve geometrik uygunluk kontrolü yap seçeneğini aktif hale getirin. Deprem yönetmeliğindeki ilgili madde 7. Tamam butonuna basın. sistem rijitliğini arttırın: Herhangi bir kattaki etkili kesme alanının bir üst kattaki etkili kesme alanının %60'ından küçük olma durumudur. kiriş donatılarında olumsuz elemanlar incelenecek.

Hesaplanan Süneklik katsayısı proje genel ayarlarında girilecek ve tekrar analiz yapılacak. Projede mevcut donatısı gerekenden az olan kolonlar var: Projede eksik As'li kolonlar var. R katsayısı 7. katta işaretli olmasın. Eleman Bazında Rapor Rapor menüsü altında listelenen Seçmeli Rapor ve Metraj satırı dışındaki bütün satırlar. Projede mevcut donatısı gerekenden az olan kirişler var: Projede eksik As'li kirişler var. ve perde eğilme momentlerinin toplam devrilme momentine oranı 0. 3. Rapor. Donatı ilave edin. Betonarme menüsünden tekil temel donatıları satırını tıklayın. alfam katsayısı “Deprem Yönetmeliği Genel Raporu” .7.5. ve 2.2. Donatı alanları bölümde her bir temel için fazlaAs bölümünde negatif değer olup olmadığını kontrol edin. İde Rapor programı altında sayfa sayfa görüntülenecektir. Donatı ilave edin. Projede mevcut donatısı gerekenden az olan tekil temeller var: Projede eksik As'li tekil temeller var. katın kolon betonarme sonuçlarını kapsayacaktır.2 ye göre tekrar hesaplanacak.Rapor Sistemde bodrum çevre perdesi (deprem yönetmeliği madde 6. Betonarme menüsünden sürekli temel donatıları satırını tıklayın. Betonarme menüsünden kolon donatıları satırını tıklayın.75’ten büyük: R katsayısı madde 6.2. Projede mevcut donatısı gerekenden az olan sürekli temeller var: Projede eksik As'li sürekli temeller var.katlarda rapor işaretli. Printer hazır ise. Proje parametreleri değişti ve 3 boyutlu çerçeve analizi yapılmadı: 3 boyutlu çerçeve analizi yaptırın. Donatı alanları bölümde her bir temel için fazlaAs bölümünde negatif değer olup olmadığını kontrol edin. Rapor menüsünden Kolon Betonarme satırı tıklandığında. Örneğin 3 katlı bir projede. Betonarme menüsünden döşeme donatıları satırını tıklayın. Tüm katları listeleyin ve filtreden eksik As'leri listeleyin. Betonarme menüsünden kiriş donatıları satırını tıklayın. Projede mevcut donatısı gerekenden az olan döşemeler var: Projede eksik As'li döşemeler var. sadece ilgili başlıklara göre rapor verir.4'de tanımlanan) dışında paneller varsa. R katsayısının seçim nedeni başlığı altında basılmaktadır. ve 2. Donatı ilave edin. Rapor menüsündeki Kiriş hesapları satırı tıklanmalıdır. kat parametrelerinde 1. Donatı ilave edin. Örneğin sadece kiriş hesapları alınacaksa. oluşan rapor. Tüm katları listeleyin ve fazlaAs sütununda negatif değer olup olmadığını kontrol edin. Yazdırma 87 . sadece 1. Donatı ilave edin Proje parametreleri değişti ve yük analizi yapılmadı: Yük analizi yaptırın. Analiz menüsü altında bulunan Kat Parametreleri diyaloğunda rapor sütunun işaretli olup olmaması önemlidir. proje genel ayarlarındaki Süneklik düzeyi katsayısı 7 olacak. Proje parametreleri değişti ve deprem kuvvetleri analizi yapılmadı: Deprem kuvvetleri analizi yaptırın. Eksik As'li döşemeleri gözden geçirin. Raporun işaretli olması raporu alınacak elemanların o katta rapora dahil edilmesi anlamına gelmektedir.

Seçmeli Raporlar 1. beton ve donatı metrajı olarak sayfa sayfa görüntülenecektir. Açılan Yazdır diyaloğunda. Proje çıktıları yazdırılacaktır. Dosya menüsünden kaydet satırını tıklayın. Çıktılar grafik basıldığı için. Rapor menüsünden Exit satırını tıklatın. sayfa sayfa görüntülenecektir. Ayrıca printerin Windows programına tanıtılması gereklidir. bir seferde rapora yazılmasına olanak tanımaktadır. iğneli printerlarda verim alınamamaktadır. 4. Rapor menüsünde Seçmeli Raporlar satırını tıklayın. 2. Printer hazır ise. Proje çıktıları yazdırılacaktır. Ayrıca printerın Windows programına tanıtılması gereklidir. Rapor kayıt edilecektir. Ayrıca printerın Windows programına tanıtılması gereklidir. Dosya menüsünden kaydet satırını tıklayın. Çıktılar grafik basıldığı için. Printer’ın deskjet veya laser olması tercih edilmelidir. Dosya adı satırına bir dosya adı yazın ve Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. 3. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Metraj yazdırılacaktır. Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. iğneli printerlarda verim alınamamaktadır. İde Rapor programı çalışacak ve metrajlar. Rapor kapanacaktır. Açılan diyalogta. Tamam butonu üstünde sol tuşu tıkladığınızda İde Rapor programı çalışacak ve çıktılar. Yazdırma menüsünden Yazdır satırını tıklayın. 2. Metraj 1. Ayrıntılı bilgi için. 5. kalıp. Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. Metraj kapanacaktır. Çıktılar grafik basıldığı için.Rapor menüsünden Yazdır satırını tıklayın. Dosya adı satırına bir dosya adı yazın ve Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. Metraj kayıt edilecektir. Açılan Yazdır diyaloğunda. mouse’un sağ tuşuna basın. Rapor menüsü altındaki seçmeli rapor ise. Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. “bu nedir” yazısını tıklayın . daha geniş opsiyonların. 88 . 4. Yazdırma menüsünden Yazdır satırını tıklayın. Dosya adı satırına bir dosya adı yazın ve Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. iğneli printerlarda verim alınamamaktadır. Printer’ın deskjet veya laser olması tercih edilmelidir. Açılan Yazdır diyaloğunda. Seçim yapıldıktan sonra. Rapor menüsünden Metraj satırını tıklayın. Rapor kayıt edilecektir. 3. Dosya menüsünden kaydet satırını tıklayın. Printer’ın deskjet veya laser olması tercih edilmelidir. rapor ile ilgili değişik seçenekler ayarlanabilir. Rapor menüsünden Exit satırını tıklayın. Metraj almak için. Printer hazır ise.

5. 3 boyut Menüsünden Perspektif satırını veya toolbardan Perspektif butonunu sol tuş ile tıklayın. Gerekli ayarlamaları yapın. Görüntüle butonunu tıklayın. 4. Perspektif Penceresi Aktifken Kamera Ayarlarını Yenileme 1. her bir kamera için render alabilirsiniz. 9. 8. Gl görüntü üzerinde mouse sağ tuşuna basın. Perspektif butonu Open GL Render 1. Perspektif görüntü karşınıza gelecektir. Bu nedir yardımı açılacaktır. 7. Perspektif penceresi üzerinde mouse’un sağ tuşuna basın. 10. 3. Ya da kamera ayarlarını Genel Obje Edit komutu ile de ayarlayabilirsiniz. 7. her bir kamera için perspektif alabilirsiniz. 4. Karşınıza Perspektif Ayarları penceresi gelecektir. Başka bir deyişle. Perspektif ayarları penceresinde gerekli ayarlamaları yapın. perspektif penceresinin rengi olacaktır. Renk paletinde seçeceğiniz renk. Başka bir deyişle. Page UP. 8. Kamera veya bir kaç kamera tanımlayın. Karşınıza Render diyaloğu gelecektir. İstediğiniz sayıda kamera tanımlayarak. OpenGl görüntüleme ayarları diyaloğu açılacaktır. Aynı anda değişiklikleri perspektif penceresinde de izleyebilirsiniz. End.BÖLÜM 9 3. 3. Renk paleti ekrana gelecektir. 5. 2. Toolbardan OpenGL render butonunu sol tuş ile tıklayın. 5. Page Down tuşlarını kullanarak kamera ayarlarını değiştirin. Kamera veya bir kaç kamera tanımlayın. her bir perspektif penceresinde aynı anda izlenebilmektedir. Değiştir Menüsünden Taşı satırını tıklayın. 6. çizimde yaptığınız ilave veya değişiklikler. 3. Kamerayı seçin. Görüntüle butonunu tıklayın.BOYUT GÖRÜNTÜLERİ Perspektif 1. İstediğiniz sayıda kamera tanımlayarak. Ayrıntılı bilgi için yazıların üzerinde sağ butona basın. 2. 2. Klavyeden okları. 6. Çizim ile gl-render görüntü eşgüdümlü çalışmaktadır. her bir perspektif penceresinde aynı anda izlenebilmektedir. 89 . Çizim ile perspektif görüntü eşgüdümlü çalışmaktadır. 4. Home. çizimde yaptığınız ilave veya değişiklikler.

mevcut çizimin perspektifi görülecektir. 1. Mouse'u sürükleyerek. 4. Burada. 6. (Plan penceresi üzerindeki imleç. 5. page up ve page Down tuşlarını kullanarak uygun görüntüyü yakalayın. 4. 6. Ya da kamera ayarlarını Genel Obje Edit komutu ile de ayarlayabilirsiniz. End. Uygun bir yere ışık tanımlayın. 8. (Gerekli koşul) 3. perspektifi istediğiniz pozisyona getirin.3. Home. 3. Görüntüle butonunu tıklayın. Değiştir menüsünden Taşı satırını tıklayın. Kamera tanımlayın. 90 . Obje çizin. Karşınıza Perspektif Ayarları penceresi gelecektir. Başarılı render alabilmek için en az 65000(16 bit) renkte çalışmak gereklidir. Bu arada klavyeden okları. home. Render oluşacaktır. Çizim yapın. Render butonu Kamera Yolu Tanımla Bir animasyon hazırlayabilmeniz için en az bir kamera yolu tanımlamanız gerekir.) 5. 4. OpenGl Render butonu Render Render. 3 boyut Menüsünden Render satırını veya toolbardan Render butonunu sol tuş ile tıklayın. birer yüzey dokusu atanarak üç boyutlu görüntüsünün alınmasıdır. 3. kamera görevi görecektir. Klavyeden okları. 1. 2. 7. Animasyon yapacağınız noktaları belirlemek için farenizin sol tuşunu çizim alanında ilgili yerlere tıklayın. Pencere menüsünden Yan Yana satırını tıklayın. 3 Boyut menüsünden Kamera Yolu Tanımla satırını tıklayın. İstediğiniz kadar nokta seçtikten sonra enter tuşuna basın Kamera yolu oluşacaktır. Karşınıza Kamera Yolu-Şu Anki Görünüş penceresi gelecektir. Page Down tuşlarını kullanarak kamera ayarlarını değiştirin. Page UP. Perspektif ayarları penceresinde gerekli ayarlamaları yapın. Kamerayı seçin.Boyut Görüntüleri OpenGl-Render Penceresi Aktifken Kamera Ayarlarını Yenileme 1. 9. Aynı anda değişiklikleri OpenGl penceresinde de izleyebilirsiniz. 2. çizim ekranında objelere ve çizim alanına. 2. end.(Örneğin duvar ).

10. 3. Görüntüleyici kısa yolunu tıklayın. 2.Boyut Görüntüleri Animasyon 1. 9. Animasyon görüntülenecektir. Burada istediğiniz değişikliği yapın. Karşınıza Kamera Animasyonu Görüntüle penceresi gelecektir. 3 Boyut Menüsünden Kamera Ayarları satırını tıklayın. 8. toolbarda oluşan butonların arasından Kamera butonunu tıklayın. 7. Program her bir karenin render'ini hazırlayacaktır. 3. İde Yapı klasöründen. Görüntüleyici programı çalışacaktır. Karşınıza Kamera Ayarları penceresi gelecektir. İlgili dosya açılacaktır. 6. 4. Ekrana gelen pencerede animasyon sonucunda oluşan ve nümerik değerlerle artan BMP dosyalarının ilkini çift tıklayarak seçin. Dosya Adı satırına üç karakterli bir isim verin.3. Görüntüleyici 1. 2. 4. Kontrol kutusunda. 8. Kamera yolu tanımlayın. 2. 5. Kamera Tanımla 1. Kamera Kamera Ayarları 1. Hazırlanan animasyonu. Görüntüleyici isimli programda izleyebilirsiniz. 3 boyut Menüsünden Kamera Tanımla Satırını veya 3 Boyut Menüsünden Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünde çıkan ışık kaynağı satırlarından birini tıkladıktan sonra. Karşınıza Animasyon Kaydet penceresi gelecektir. 2. Animasyon istediğiniz gibi oluştuysa Tamam butonuna tıklayın. 6. 3 Boyut menüsünden Animasyon satırını tıklayın. 91 . Animasyon hazırlayın. Programlar'dan. 5. Kamera yolunu sol tuş ile seçin. 7. 4. Tamam butonuna basın. 5. Çizim alanını tıklayın. Başlat' tan. 3. Dosyalar menüsünden Aç satırını tıklayın. Kamera tanımlayın. Bu pencerede Ön Görüntüle butonuna tıklayın. sağ oku tıklayın.

6. 2. Enter tuşuna basın. 3 boyut menüsünden Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünde çıkan ışık kaynağı satırlarından birini ya da 3 boyut menüsünden Kamera Tanımla satırını tıkladıktan sonra. toolbarda oluşan butonların arasından Spot Işık Kaynağı butonunu tıklayın. İstediğiniz yöne geldiğinde. 6. mouse'un sol tuşunu tıklayın. Işık kaynağı yerleşecektir. 4. 3. 3 boyut menüsünden Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünde çıkan Spot satırını veya. Yönlendirilmiş Işık Kaynağı 1. Değiştir menüsünden Genel Obje Edit satırını veya toolbarda Genel Obje Edit Butonu tıklayın. 5. Kamera butonu Işık Spot Işık Kaynağı 1. Çizim alanında istediğiniz bir noktayı tıklayın. İlgili ışık kaynağının ayarlarını gösteren pencere karşınıza gelecektir. 4.Boyut Görüntüleri 3. 6. İstediğiniz yöne geldiğinde. mouse'un sol tuşunu tıklayın. toolbarda oluşan butonların arasından Yönlendirilmiş Işık Kaynağı butonunu tıklayın. 4. 5. 4. Enter tuşuna basın. 2. Mouse ‘u oynatarak kamerayı döndürün. Tamam butonunu tıklayın. İmlecin şekli değişecektir. 5. 3. 5. İmleci değiştirmek istediğiniz ışık kaynağının üzerine getirerek mouse' un sol tuşunu tıklayın. Işık kaynağı yerleşecektir. 3 boyut menüsünden Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünde çıkan Yönlendirilmiş satırını veya. Çizim alanında istediğiniz bir noktayı tıklayın. Değişiklikleri yapın 6. 2. Mouse 'u oynatarak ışık kaynağını döndürün. 3 boyut menüsünden Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünde çıkan ışık kaynağı satırlarından birini ya da 3 boyut menüsünden Kamera Tanımla satırını tıkladıktan sonra. 3. 92 . Enter tuşuna basın. Spot ışık kaynağı oluşturun.3. Spot ışık kaynağı Spot Işık Kaynağı Ayarlarını Değiştirmek: 1. Mouse 'u oynatarak ışık kaynağını döndürün. Kamera yerleşecektir. İstediğiniz yöne geldiğinde. mouse’un sol tuşunu tıklayın.

İmlecin şekli değişecektir. 3 boyut menüsünden Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünde çıkan Noktasal satırını veya.3. Noktasal ışık kaynağı oluşacaktır. 2. 4. 3 Boyut menüsünden Işık Kaynağı Ayarları satırını veya Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünden Işık kaynağı Tanımla satırlarından birini tıkladıktan sonra sol toolbarda oluşan Işık Kaynağı Ayarları butonunu tıklayın. Tamam butonunu tıklayın. İmleci değiştirmek istediğiniz ışık kaynağının üzerine getirerek mouse' un sol tuşunu tıklayın. 93 . 4. 2. Burada istediğiniz değişikliği yapın. 3 boyut menüsünden Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünde çıkan ışık kaynağı satırlarından birini ya da 3 boyut menüsünden Kamera Tanımla satırını tıkladıktan sonra. 3. Karşınıza Noktasal Işık Kaynağı Ayarları penceresi gelecektir. Noktasal Işık kaynağı Noktasal Işık Kaynağı Ayarlarını Değiştirmek: 1. toolbarda oluşan butonların arasından Noktasal Işık Kaynağı butonunu tıklayın. Değiştir menüsünden Genel Obje Edit satırını veya toolbarda Genel Obje Edit Butonu tıklayın. 2.Boyut Görüntüleri Yönlendirilmiş ışık kaynağı butonu Noktasal Işık Kaynağı 1. 3. Noktasal Işık Kaynağı Oluşturduktan Sonra Ayarlarını Değiştirmek: 1. İlgili ışık kaynağının ayarlarını gösteren pencere karşınıza gelecektir. 3. Değişiklikleri yapın 5. Çizim alanda herhangi bir tıklayın.

Proje Kaydet penceresi gelecektir. Üzerinde çalıştığınız proje. Proje menüsünden Ayarları Kaydet satırını tıklayın. Projeyi Kaydet butonu. 4. 94 .BÖLÜM 10 KAYIT İŞLEMLERİ Projeyi Kayıt Etmek 1. program proje ismi sormadan. 2. Ayarları Kaydet Çizim ekranınızın ve çiziminizde kullanacağınız objelerin ayarlarını istediğiniz düzenleyebilir ve bu ayarları daha sonraki bir projede kullanmak üzere saklayabilirsiniz. 1. 7. 3. Çalıştığınız projenin dataları verdiğiniz isimle diske kayıt edilecektir. Çalıştığınız projenin dataları verdiğiniz isimle diske kayıt edilecektir. daha önce verilmiş isme göre kayıt yapacaktır. Dosya Adı satırına bir isim yazın (uzantısı PRJ). Karşınıza Proje Kaydet penceresi gelecektir. 4. Yaptığınız bütün ayarlar verdiğiniz isim ile diskinize kayıt edilecektir. Daha önce kayıt yaptıysanız. 1. karşınıza. 2. 3. 2. 3. gibi Animasyon Kaydet 1. Projeyi Yeni İsimle Kaydet Bir çizimi başka adla saklamak ve çalışmayı söz konusu projede sürdürmek için kullanılır. Proje menüsünden kaydet satırına veya toolbardan projeyi kaydet butonuna tıklayın. Tamam butonunu tıklayın. 5. 6. Tamam butonunu tıklayın. 5. Tamam butonunu tıklayın. aynı isimli önceki dosya yerine kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulacaktır. İlk defa kayıt yapıyorsanız. Mesajda kaydetmeye çalıştığınız dosyayı. 5. bir uyarı mesajı görüntülenecektir. Karşınıza Ayarları Kaydet penceresi gelecektir. program bu isimle kayıt yapacaktır. Dosya Adı satırına bir isim yazın (uzantısı SET). Proje Yükle komutu ile açtığınız proje ise. Kamera yolu tanımlayın. Proje menüsünden Yeni İsimle Kaydet satırını tıklayın. Yeni verdiğiniz isimle kaydedilmiş başka bir proje varsa. 4. Dosya Adı satırına bir isim yazın (uzantısı PRJ).

Karşınıza Kamera Yolu Görüntüle penceresi gelecektir. Karşınıza BMP Olarak Kaydet penceresi gelecektir. printer veya ploter'a gönderebilirsiniz. 2. Dosya Adı satırına üç karakterli bir isim verin. Görüntüleyici isimli programda izleyebilirsiniz. 4. 6. İlgili seçenekleri seçin ve Tamam butonunu tıklayın. 1. 5. 6. Kamera yolunu sol tuş ile seçin. 95 . Dosya Adı satırına bir isim yazın (uzantısı BMP). Yaptığınız render çalışması BMP formatında diskinize saklanacaktır. Bmp Olarak Kaydet 1. Dxf Olarak Kaydet Oluşturduğunuz bütün çizimlerinizi *. 3 Boyut menüsünden Animasyon satırını tıklayın. 3. Hazırlanan animasyonu. Bu pencerede Ön Görüntüle butonuna tıklayın. Render alın. 8. Dosya Adı satırına bir isim yazın (uzantısı DXF) ve Tamam butonunu tıklayın. 3. 1. diskinize DXF formatında kayıt edilecektir. Animasyon istediğiniz gibi oluştuysa Tamam butonuna tıklayın. isterseniz bu programı kullanarak resmi. BMP olarak sakladığınız Render'ı Paint programında görüntüleyebilir. Render penceresi seçili iken Proje menüsünden BMP Kaydet satırını tıklayın. 7. Karşınıza Animasyon Kaydet penceresi gelecektir. Program her bir karenin render'ini hazırlayacaktır. Proje menüsünden DXF Olarak Kaydet satırını tıklayın.Kayıt İşlemleri 2. 10. 2. 4. 3. Çalıştığınız kat. Tamam butonunu tıklayın. 5. Karşınıza DXF Olarak Kaydet penceresi gelecektir.dxf uzantılı olarak kaydedip dxf uzantılı dosyaları okuyabilen herhangi bir çizim programında görüntüleyebilir ve üzerinde çalışabilirsiniz. 4. 9. Karşınıza DXF Çıktı Seçenekleri penceresi gelecektir. 2.

Dosya görüntülenecektir. Proje menüsünden Yeni Proje satırını ya da toolbarda bulunan yeni proje butonuna tıklayarak Yeni bir proje açabilirsiniz.bmp uzantılı dosyaları görüntüleme olanağına sahipsiniz. Proje menüsünden Ayarları Yükle satırını tıklayın. 3. Proje Yükle butonu. Ekrana Proje Yükle penceresi gelecektir. bu dosyada bulunan ayarlar aktif hale gelecektir. Karşınıza Ayarları Yükle penceresi gelecektir. 2. 2.BÖLÜM 11 YÜKLEME İŞLEMLERİ Yeni Proje Programı çalıştırın. 3. yüklenen proje açılacaktır. Eğer programı ilk kez çalıştırıyorsanız program size isimlendirilmemiş bir proje açacaktır. Yeni proje açtığınızda. Bu pencerede daha önce kayıt edilmiş projelerden birini çift tıklayın. Ayarları Yükle Daha önce kaydettiğiniz ayarları tekrar kullanabilirsiniz. Bmp Yükle Programında *. Herhangi bir projede çalışıyorsanız ve bu projeyi kayıt etmemişseniz program. çalışılan proje kapatılacak. Proje menüsünden BMP Yükle satırını tıklayın. 1. Proje Yükle Programı ilk defa çalıştırıyorsanız veya projeyi kapatmışsanız. Yeni Proje butonu. Kat genel ayarlarından varsa diğer katları da açabilirsiniz. Aksi durumda daha önce kayıt ettiğiniz proje karşınıza gelecektir. projeyi kayıt edip etmeyeceğinizi soracaktır. Soru iptal edilmezse. 1. Karşınıza BMP Yükle penceresi gelecektir. 2. BMP formatlı dosyalardan birini çift tıklayın. 96 . 3. 4. Ayarlar dosyasından birini çift tıklayın. 1.(Ayar dosyalarının uzantısı SET ‘tir) 4. İlgili proje açılacaktır. Toolbarda Proje Yükle butonunu veya Proje menüsünden Proje Yükle satırını tıklayın.

Listeden başka bir katman seçin. Katmanın kilitli olması durumunda. Katmanın kilitsiz olması durumunda. Katman Kilitli: Kapalı bölümünün altında yer alan açık kilitler o satırdaki katmanın kilitsiz olduğunu temsil etmektedir.) Bu durumda katman kilitli hale gelecektir. katmana ait obje. Ayarlar menüsünden Katman Ayarları satırını veya toolbardan Katman Ayarları butonunu tıklayın. çizim alanında görünür ancak üzerinde değişiklik yapılamaz. katmana ait obje. Duvar Benim Katmanım isimli katmanda çizilecektir. Aks butonunu tıklayın. çizim alanında görünür ve üzerinde değişiklik yapılabilir. Örneğin. Aks butonunu tıklayın. Açık kilit üzerine mouse’un sol tuşu ile tıklayıp kilidi kapalı hale getirebilirsiniz (kilit kırmızıya dönüşecektir. bir aks çizelim. Katman Ayarları butonu Katman Adı: Bölümünün altında projede yer alan katmanlar yer almaktadır. katman kutucuğundan seçerek objenin o katmanda çizilmesini sağlayabilirsiniz. Duvar seçtiğiniz katmanda çizilecektir. Katman Açık: Açık bölümünün altında yer alan çarpılı kutucuklar o satırdaki katmanın açık olduğunu temsil etmektedir. Şimdi. çizim alanında görünür ve üzerinde değişiklik yapılır. tekrar aks butonunu tıklayın. Obje yaratırken toolbarda yer alan katman kutucuğu aktif hale gelecek ve obje ile ilgili katman seçili hale gelecektir.BÖLÜM 12 KATMAN Katman Ayarları 1. Obje çizerken oluşturduğunuz yeni katmanı. Çarpılı kutunun üzerine mouse’un sol tuşu ile tıklayıp kutuyu boş hale getirebilirsiniz. Katmanın kapalı olmas durumunda. Katmanın açık olması durumunda. Örneğin. adın üzerine mouse’un sol tuşu ile tıklayıp biraz bekleyip tekrar tıklayarak değiştirebilirsiniz. katmana ait obje. Katman kutucuğunu tıklayın. Şimdi aksı çizerseniz. 2. 97 . Katman kutucuğunda katman adı olarak aks katmanı görünecektir. Duvarı çizin. aks. Katman kutucuğunu tıklayın. Bu durumda katman kapalı hale gelecektir. aks katmanında oluşacaktır. Bir aks çizelim. Katman Kutucuğu Katman olanaklarıyla projenizde kullandığınız objeleri gruplandırabilirsiniz. Benim Katmanım isimli yeni bir katman oluşturmuş oldunuz. Duvarı çizin. çizim alanında görünmez ve üzerinde değişiklik yapılamaz. Yeni Katman Tanımlamak: Yeni bir katman ekleyebilirsiniz. Katman adlarını. Listeden Benim Katmanım 'ı seçin. katmana ait obje. Karşınıza Katman Ayarları diyaloğu gelecektir. Yeni butonu tıklayın ve sol tarafta listede açılan satıra Benim Katmanım yazın.

Çizim alanında bir objeyi mouse’un sol tuşu ile tıklayın. 4.Katman Obje Katmanı Değiştir Çizilmiş bir objenin katmanını değiştirmek için kullanılır. 98 . Obje katmanı değiştir diyaloğu açılacaktır. Diyalog açıldığında mavi ile işaretli katman ismi. Listedeki katmanlardan herhangi birini seçerek. Değiştir menüsüden obje katmanını değiştir satırını tıklayın. Üstteki resimde. obje katmanı değiştir diyaloğunun bir kısmı görünüyor. 1. sizin tıkladığınız objeye ait katmandır. 2. NOT: Birden fazla obje seçtiğinizde eğer objeler farklı katmanlara aitlerse. 3. seçilen objeleyi o katmana atanmalarını sağlayabilirsiniz. diyalog ekrana geldiğinde hiç bir katman mavi ile işaretlenmez ancak yeni bir katman seçip tamama tıklayarak seçili objelerin bu yeni katmana atanmasını sağlayabilirsiniz. Mouse’ un sağ tuşuna basın.

merdiven gibi objelerin kullanıldığı pencere). merdiven gibi objelerin kullanıldığı pencere). Çizgi butonu Sürekli Çizgi 1. 3. 4. kolon. Mouse’u hareket ettirerek çizginin uzunluğuna karar verin ve mouse’un sol tuşunu tıklayarak çizginin ikinci noktasını belirleyin. Kesit penceresinde veya 2 boyutlu çizim penceresinde iseniz. 3 boyutlu çizim penceresinde iseniz(duvar. toolbarda Çizgi butonunu tıkladıktan sonra oluşan Dörtgen Çizgi butonunu ya da Çiz Menüsünden Çizgi satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Dörtgen Çizgi satırını tıklayın. kolon. 2. Çiz Menüsünden Çizgi satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Tek Çizgi satırını tıklayın. Çizgi butonu Sürekli Çizgi butonu Dörtgen Çizgi 1. Mouse’u tekrar sürükleyin ve dörtgen çizginin yüksekliğine karar verdikten sonra tıklayın.BÖLÜM 13 İLKEL OBJELER Tek Çizgi 1. 5. Çizim alanını sol tuş ile tıklayarak istediğiniz kadar çizgi çizin. İmlecin şekli değişecektir. Çizim alanının herhangi bir noktasına mouse’un sol tuşu ile tıklayın. Moddan çıkmak için klavyeden Esc tuşuna basın. Mouse’u sürükleyin ve çizim alanını tekrar tıklayın. Çizim alanını sol tuş ile tıklayın. Çizgi çizme işini bitirmek için sağ tuşa basın. Çizgi çizimi tamamlanmış olur. Çizgiler oluşacaktır. tıklanan bu noktada çizginin ilk noktası olacaktır. kolon. 99 . 3 boyutlu çizim penceresinde iseniz(duvar. 2. 5. Toolbarda Çizgi butonunu tıkladıktan sonra oluşan Sürekli Çizgi butonunu ya da Çiz Menüsünden Çizgi satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Sürekli Çizgi satırını tıklayın. merdiven gibi objelerin kullanıldığı pencere). 3. 2. 3 boyutlu çizim penceresinde iseniz(duvar. 4. 3. 4. Çiz Menüsünden Çizgi satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Dörtgen Çizgi satırını tıklayın. Toolbarda Çizgi butonunu ya da Çiz Menüsünden Çizgi satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Tek Çizgi satırını tıklayın. Çiz Menüsünden Çizgi satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Sürekli Çizgi satırını tıklayın.

Toolbardan yay butonunu tıklayın. 2. açılar tipini seçmişseniz alanına sol tuş ile tıklayın. Çember butonu Yay 1. 3. Toolbardan Çember butonunu tıklayın. Nurbs ve Kapalı Nurbs: 100 . yarıçap. Son olarak üçüncü noktayı belirleyin. İkinci noktayı da belirleyin. Çember çizilmiş olacaktır. Çizim alanının herhangi bir yerini mouse'nuzu kullanarak tıklayın. Noktaları çizim alanında tıklayın. Oluştur menüsünden eğri satırı altında açılan bezier veya kapalı bezier satırını tıklayın. ilk noktayı belirlemek için çizim alanına sol tuşu tıklayın. 3 noktadan yay çizimi sonlanmış olacaktır. uygun açıda oluşturduğunuzda sol tuşu tıklayarak yayın çizimini sonlandırın. 2. açılar) 3 noktadan yay butonu yay Eğriler Bezier ve kapalı bezier: 1. Yay butonu (merkez. Eğer merkez. 5. Yayın yarıçapını belirlemiş olursunuz. Mouse'u sürükleyerek uygun uzaklıkta sol tuşu tıklayın. 3. 8. 3 noktadan yay tipini seçmişseniz. yarıçap. 3. merkez noktayı belirlemek için. 5. 6. Çizgi butonu Dörtgen Çizgi butonu Çember 1. Böylece çemberin merkez noktasını belirlemiş olacaksınız. 4. 2. Bu durumda çember çizmeye hazırsınız demektir. çizim 7. İmlecin şekli değişecektir. İmlecin şekli değişecektir. 4. yayın sanal görüntüsü oluşacaktır. Bitirmek istediğinizde aynı noktayı çift tıklayın. Mouse'u kullanarak yarıçap çizgisinin görüntüsünü döndürün.İlkel Objeler 6. Dörtgen çizgi oluşmuş olacaktır. Mouse'u hareket ettirerek çemberin yarıçapına karar verin ve mouse'nuzu çizim alanına tıklayın.

Oluştur menüsünden eğri satırı altında açılan menüden nurbs veya kapalı nurbs satırını tıklayın. ilkel obje renklerinden ayarlayın. 6. Yazı 1. 2. Ayarlar Menüsünden Yazı Tipi Ayarları satırını veya True Type Yazı butonunu tıkladıktan sonra Toolbarda oluşan Yazı Ayarları butonunu tıklayın. Klavyeyi kullanarak yazıyı yazın. 4. 8. 7. İlkel obje ayarları diyaloğu açılacaktır. Alt satıra geçmek için bir defa enter tuşuna basın. 2. Oluştur menüsünden eğri satırı altında açılan menüden serbest çizgi satırını tıklayın. yay ve eğrilerin) renklerini. Mouse'u yazı yazmak istediğiniz yöne doğru sürükleyin ve tekrar sol tuşu tıklayın.İlkel Objeler 1. Bu işlem. 3. yazı yüksekliğini ayarlamış olursunuz) 5. 2. Tekrar sol tuşu tıklayın. Çizim alanının herhangi bir noktasına sol tuş ile tıklayın. serbest çizgi çizilecektir. Bitirmek istediğinizde aynı noktayı çift tıklayın. Yazı Tipi Ayarları İlkel Obje Ayarları 1. 2. Mouse’un sol tuşunu basılı tutarak. 3. çember veya yay butonunu tıklayın. Açığa çıkan yardımcı butonlardan ilkel obje ayarları butonunu tıklayın. Yazıyı sonlandırmak için ise iki defa enter tuşuna basın. 101 . 4. Yazının rengini ve satır aralığını. Toolbarda bulunan Yazı butonunu veya çiz menüsünden Yazı satırını tıklayın. yazının açısını belirleyecektir. Yazı Tipi Ayarları 1. Bu diyalogta. 3. (Koordinat kutusunda L değerine bilgi girip enter tuşuna basarsanız. 5. Noktaları çizim alanında tıklayın. 2. çizgi tiplerini ve çizgi kalınlığını ayarlayabilirsiniz. Karşınıza Yazı Tipi Ayarları penceresi gelecektir. Serbest Çizgi: 1. Sol tuşu tıklayın. mouse’u kaydırın. Yazılmış bir yazının yüksekliğini veya içeriğini Yazı Değiştir ile yapabilirsiniz. Tamam butonunu tıklayın. Yazınızı oluşturun. Buradan istediğiniz yazı tipini seçin. çember. 3. Mouse'u yukarı ya da aşağı sürükleyin ve yazının büyüklüğüne karar verin. Toolbardan çizgi. ilkel objelerin (çizgi.

İlkel Objeler İlkel Obje Ayarları Butonu İlkel Obje Çizgi Tipi 1. 102 . çember. 3. Ayarlar Menüsünden Genel Ayarlar satırını tıklayın. Çizgi. 5. Ayarlar menüsünden Genel Ayarlar satırını tıklayın. Tamam tuşunu tıklayın. Tamam tuşunu tıklayın. İlkel Obje Çizgi Tipi yazısının önündeki kutuyu tıklayın. İlkel Obje Renkleri yazısının önündeki kutuyu tıklayın. yay veya eğri gibi objeler seçtiğiniz çizgi tipleriyle çizilecektir. Çizgi. Çizgi tiplerinden birini seçin. 2. 4. 2. 3. Renk paletinden istediğiniz rengi çift tıklayarak seçin. çember. 4. İlkel Obje Renkleri 1. yay ve true type yazı gibi objeler seçtiğiniz renkle çizilecektir.

3. 4. Değiştir Menüsünden Trim satırını veya Toolbardan Trim butonunu tıklayın. seçilen objenin içinde ya da dışında olabilir. 2. ama aynı zamanda onunla kesişmelidir. Dik çizgiyi seçin. Mouse’un sağ tuşuna basın. kesişen çizgilerin taşmış kısımlarını. 2. 103 . Bunun için. Silinecek nesne. çizgiye dönüştürüp plan bazında değişiklikler yapabilirsiniz. isterseniz mevcut çizimi 2 boyuta aktararak. 1. Trim işlemi. silinecek nesnenin tamamını silmez. 3. Proje menüsünden “ 2 Boyutla Aktar” satırını tıklayın. Kesit alın veya 2 Boyuta aktarın veya Birbirini kesen iki Çizgi çizin. yay olabilir). Ancak. kesişme yerinden siler. Trim butonunu tıklayın.BÖLÜM 14 İKİ BOYUT İŞLEMLERİ İki Boyuta Aktar Ekranda çizilen objeler 3 boyutlu objelerdir. Tıkladığınız taraf silinecektir. çizim alanında seçtiğiniz 2 Boyutlu herhangi bir objenin (bu bir çember. Sağdaki paralel çizgileri kesecek şekilde iki nokta vererek çoklu trimi yapın. çizgiyi tıklayın. çizgiyi tıklayın. Aynı anda birden fazla çizgiyi trimlemek: 1. 1. kesişen çizgiler. Trim Trim komutu. 2. bir kesme kenarından itibaren kalan parçalarını silmek için kullanılır. başka bir deyişler yükseklikleri de vardır.

Kesit alın veya 2 Boyuta aktarın. çizgi bu çizgiye kadar uzanacak. 2. 2. Kesit alın veya 2 Boyuta aktarın veya Çizgi çizin. 2. 6. 1. Mouse’un sağ tuşuna basın. Çizim alanını tıklayarak. 1. 4. 6. Offset yönünü belirlemek için çizim alanını tıklayın.) sınırına doğrultusu da olabilir. Tekrar tıklayarak simetriyi sonlandırın. 5. 4. Bitirmek için mouse’un sağ tuşuna basın. 1. Toolbardan Simetri butonunu veya Değiştir Menüsünden Simetri satırını tıklayın. 1. Simetri butonu Uzat Uzat ile. karşınıza gelen pencerede simetri parametrelerini ayarlayabilir ve Tamam butonuna tıklayabilirsiniz. 7. 5. Kesit alın veya 2 Boyuta aktarın veya Birbirini kesmeyen ancak kesebilecek iki çizgi çizin.kadar uzatılması için kullanılır. çember vb. toolbarda oluşan Simetri Ayarları butonunu tıklayarak. İsterseniz. Çizgi tıklayın. 2. Çizgiyi tıklayın.İki Boyut İşlemleri Trim butonu Simetri Simetriyi. seçilen bir çizginin. 3. karşınıza gelen pencerede offset mesafesini girin 4. 3. Objeyi seçin.noktasını verin. Oluştur Menüsünden Offset satırını veya Toolbardan Offset butonunu tıklayın. iki boyut veya kesit penceresinde kullanabilirsiniz. belirlenen 2 boyutlu bir objenin (çizgi. Uzat butonu Offset Offset ile. Toolbarda oluşan Offset Ayarları butonunu tıklayarak. Objeleri seçin. çember. 2. yay) içe ya da dışa doğru belli bir mesafede paralelini alabilirsiniz. Offset butonu 104 . 2 boyutlu bir çizim öğesinin (çizgi. 3. Değiştir Menüsünden Uzat satırını veya Toolbardan Uzat butonunu tıklayın. simetri ekseninin 1. 5.

Baz noktayı verdikten sonra objeleri büyültüp küçültebilirsiniz. 5. Mouse'un sağ tuşuna basın. Ölçekle butonu Ölçekle(Referans) Ölçekle komutuyla aynı işlevi yerine getirir. 3. Değiştirmek istediğiniz objeleri seçin. (Birbirini kesmeyen fakat yayla birleştirilebilecek durumda olan iki çizgide olabilir.İki Boyut İşlemleri Ölçekle Ölçekle komutu.) 2. Baz noktayı verdikten sonra karşınıza gelen pencerelerde büyültme veya küçültme oranlarını girerek ölçeklemeyi yapınız. 4. Değiştirmek istediğiniz objeleri seçin. 4. Çizgiler yayla birleşecektir. Kesit alın veya 2 boyuta aktarıp çizgi çizin. Kesit alın veya 2 Boyuta aktarın veya birbirini kesen iki çizgi çizin. 1. İmlecin şekli değişecektir. Ölçekle (Referans) butonu Fillet Fillet komutu. 1. Değiştir menüsünden tıklayın. çizgiyi tıklayın. 1. 105 . çizim alanında seçtiğiniz 2 Boyutlu iki doğruyu. Ölçekle satırını tıklayarak veya toolbardan Ölçekle butonunu 3. Değiştir menüsünden Fillet satırını veya Toolbardan Fillet butonunu tıklayın. Farklı yanı ise objelerin büyültülüp küçültme oranına referans noktası vererek müdahale edebilmemizdir. Mouse'un sağ tuşuna basın. yayları veya çemberleri belirli bir yarıçapta uygun bir yay kullanarak birleştirir. 2 boyutlu objelerin (çizgi. Fillet butonu Fillet Ayarları Fillet komutu için gerekli olan fillet yarıçapı mesafesini tanımlamak için kullanılır. 2. çember. 4. Ölçekle butonunu sonra veya açığa çıkan yardımcı toolbarda Ölçekle (Referans) butonunu tıklayın. Kesit alın veya 2 boyuta aktarıp çizgi çizin. 3. 2. 1. İmlecin şekli değişecektir. çizgiyi tıklayın. 2. yay) şekillerinin büyüklüğünü değiştirme olanağı sağlar.

Fillet/Chamfer Ayarları Butonu Chamfer Chamfer komutu. çizgiyi tıklayın. 2. Ekranda açılan diyalogta. Kesit alın veya 2 Boyuta aktarın veya birbirini kesen iki çizgi çizin. çizim alanında seçtiğiniz 2 Boyutlu iki doğruyu kesişme noktalarından itibaren belli bir miktar kısaltır ve kısalan uçlar yeni bir doğru parçasıyla birleştirilir. 3.İki Boyut İşlemleri 1. Chamfer Butonu Chamfer Ayarları Chamfer komutu için gerekli olan chamfer kırma mesafesini tanımlamak için kullanılır. 3. Değiştir menüsünden Chamfer satırını veya Toolbardan Chamfer butonunu tıklayın. 5. 2.) 2. 3. 1. Ve 2. yarıçap satırına istediğiniz değeri girin. uzaklığa istediğiniz değeri girin. 2. 1. Chamfer modunda iken chamfer ayarları butonunu tıklayın. Ekranda açılan diyalogta. Fillet modunda iken fillet/chamfer ayarları butonunu tıklayın. 1. 1. Çizgiler başka bir çizgiyle birleşecektir. (Birbirini kesmeyen fakat yayla birleştirilebilecek durumda olan iki çizgide olabilir. 106 . Tamam butonuna tıklayın. Fillet Ayarları butonu Tamam butonuna tıklayın. çizgiyi tıklayın. 4.

4. Teğet çizilecek noktayı belirleyin. Teğet Tıklanan bir noktadan. Yay veya çemberi seçin.İki Boyut İşlemleri Fillet/Chamfer Ayarları Butonu Break Break komutu. 1. 3. yay) belli bir kısmını silmek için kullanılır. 2. Kesit alın veya 2 Boyuta aktarın veya bir çizgi çizin. Oluştur menüsünden teğet satırını tıklayın. İmlecin şekli değişecektir. seçilen yay veya çembere teğet çizer. İşaretlenen iki nokta arası silinecektir. Değiştir menüsünden Break satırını veya Toolbardan Break butonunu tıklayın. 107 . 3. Break butonu NOT: Çemberde seçme işlemi saat akrebinin yönünde yapılırsa seçilen iki nokta arasının dışındaki çizgi silinir. Çizgi üzerinde iki nokta işaretleyin. Çizgiye tıklayın. 2. 1. çizim alanında seçtiğiniz 2 Boyutlu herhangi bir objenin (çizgi. çember.

her bir renk için 0. 2. 6. Mevcut satıra istediğiniz değeri yazın. Bu pencerede gerekli ayarları yapın. Kalem Kalınlıkları butonunu tıklayarak çizgi kalınlıklarını ayarlayabilirsiniz. 4.) 6. Karşınıza çizimin öngörüntüsü gelecektir. kalem ayarlarını. Ayarlar Menüsünden Kalem Kalınlıkları satırını veya Proje Menüsünden Çizdir satırını tıkladıktan sonra Kalem Kalınlıkları butonunu tıklayın. (Eğer bir yazıcı tanımlı değilse “Sistemde Kurulu Yazıcı bulunamadı” mesajı ekrana gelecektir. 7. 4. Çiziminiz printer'a veya ploter'a gönderilecektir. 2. Püskürtmeli printer veya ploter kullanıyorsanız. Kalem sıralarını ise printer/ploter ayarlarında tanımlayın. Kalemli ploter kullanıyorsanız. Renklere ait çizgiler ayarladığınız kalınlıklarla printer veya ploter’a gönderilecektir. Öngörüntüle ve Bas butonuna tıklayın.1 mm yapın. Kalemli ploter kullanıyorsanız. 5. Püskürtmeli printer veya ploter kullanıyorsanız. 5. Ekrana Yeni Kalınlık penceresi gelecektir. Karşınıza Çizici Ayarları Penceresi gelecektir. 1. kalem ayarlarını printer/ploter ayarlarında yapmalı 108 . Proje menüsünden Çizdir satırını tıklayın. 3. Tamam butonuna tıklayın kalem kalıkları penceresinden çıkın. 3. 7. Çizdir Programda çıktı alabilmeniz için Printer veya ploter’ınızı destekleyen yazılımı(driver) Windows programına yüklemelisiniz. kalem kalınlıklarını yukarıda anlatıldığı şekilde yapmalısınız. Çizdir butonunu tıklayın. Kalem Kalınlıkları penceresi karşınınıza gelecektir.BÖLÜM 15 ÇİZİMİ GÖNDERMEK Kalem Kalınlıkları YAZICIYA/ÇİZİCİYE 1. Tamam butonunu tıklayarak yeni kalınlık penceresinden çıkın. Renkleri bir kez tıklayın.

Emin misiniz? sorusuna evet cevabını verdiğinizde kat kopyalama gerçekleşir. 2. 6. Objeler belleğe alınacaktır. Seçilen objelerin kopyalanması için mouse'un sağ tuşuna basın. 4. 109 . Seçilen objelerin kopyalanması için mouse'un sağ tuşuna basın. 6. Karşınıza Blok Kaydet penceresi gelecektir. Yapıştır butonu. (Zemin kat). 3. Oluştur menüsünden Kopyala satırını mouse'un sol tuşu ile tıklayın. Kat Genel Ayarlarından bir kat açın. 2. Oluştur menüsünden Dosyaya Kopyala satırını tıklayın. Baz noktayı mouse’un sol tuşu ile belirleyin 5.kat olsun. 3. Genel ayarlardan obje yapıştırıken koordinat al modu açık ise. Dosya Adı satırına bir isim yazın(uzantısı BLK) ve Tamam butonunu tıklayın.) 2. Objelerin seçildiğini üzerlerinde beliren renkli işaret kutucuklarından anlayabilirsiniz. 4. Hedef katı tıklayarak o pencereyi aktif hale getirin. Oluştur menüsünden Yapıştır satırını sol tuş ile tıklayın. 7. 1. . Kopyalanacak objelerin bulunduğu katı seçin. 8. kopyalama sırasında yeni koordinatları.BÖLÜM 16 KOPYALAMA İŞLEMLERİ Kopyala Kopyala komutunu kullanarak çizim veya çizim gruplarınızı daha sonra tekrar kullanmak üzere bilgisayarınızın hafızasında saklayabilirsiniz. Kopyalanacak objeleri seçin. Kopyalanacak objeleri seçin. Dosyaya Kopyala Oluşturduğunuz makro çizimleri. Kopyalanacak objeleri seçin. Koordinat Kutusunu kullanarak veya çizim alanını tıklayarak girebilirsiniz. Oluştur menüsünden Kopyala satırını mouse'un sol tuşu ile tıklayın. 5. 3. 4. 9. Sağ tuşa tıklayın. Sol tuş ile baz noktayı verin. dosyada saklayarak istediğiniz anda çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. 1. (1. Kattan Kata Yapıştır 1. Yapıştırı klavyeden Shift ve Insert tuşlarını birlikte kullanarak da çalıştırabilirsiniz. Kopyala butonu. 5.

Oluştur Menüsünden Kontur Kopyala satırını mouse’un sol tuşu ile tıklayın. Genel ayarlardan obje yapıştırırken koordinat al modu açık ise. Oluştur menüsünden Obje Çoğalt satırını tıklayın. Kopyalanacak kontur çizgisinin bulunduğu katı seçin. 4. Kontur çizgisi belleğe alınacaktır. Oluştur Menüsünden Kontur Kopyala satırını mouse’un sol tuşu ile tıklayın. 110 . 6. Obje Çoğaltma penceresi karşınıza gelecektir. Oluştur Menüsünden Kontur Yapıştır satırını sol tuş ile tıklayın. gerçekleşecektir. 5. Obje seçin.Kopyalama İşlemleri Dosyaya Kopyaladığınız bu objeleri Dosyadan Blok Yerleştir komutuyla tekrar kullanabilirsiniz. (Hedef kat) 3. Oluştur menüsünden Dosyadan Yapıştır satırını tıklayın. Kontur Yapıştır 1. yapıştırma sırasında yeni koordinatları. Emin misiniz? sorusuna evet cevabını verdiğinizde blok yerleştirme işlemi gerçekleşir. 2. Kontur Kopyala 1. Tamam butonunu tıklayın. Koordinat Kutusunu kullanarak veya çizim alanını tıklayarak girebilirsiniz. 5. Kontur çizgisi tanımlayın. Kontur Yapıştır 7. Kat Genel Ayarlarından bir kat açın. Dosyadan Yapıştır Dosyaya Kopyala komutuyla hard diskinize kaydettiğiniz çizim gruplarınızı Dosyadan Yapıştır komutuyla başka bir çiziminizde kullanabilirsiniz. 2. BLK uzantılı dosyalardan birini çift tıklayarak seçin. 4. 1. Hedef katı tıklayarak o pencereyi aktif hale getirin. Obje Çoğalt satırının aktif olması için daha önceden obje veya objelerin seçilmiş olması gereklidir. Obje Çoğalt Çalışılan çizimde objeleri belirli aralıkta ve sayıda türetmek için kullanılır. 2. 3. 3. Gerekli ayarları yapın. Obje çoğaltılacaktır. bloklama sırasında yeni koordinatları girebilirsiniz. 1. 2. (Kaynak kat) 4. Karşınıza Blok Yükle penceresi gelecektir. 6. 5. Genel ayarlardan obje yapıştırırken koordinat al modu açık ise.

Mouse’u hareket ettirerek tekrar sol tuşu tıklayın. Obje/objeleri seçin. Obje klonlanacaktır. 1. Seri klonlamak için mouse’un sol tuşuna tekrar basabilirsiniz. Klonla butonu 111 . Klonla Objeleri kopyalamak için kullanabilirsiniz. 2. Mouse’un sağ tuşuna basın. 4. 6.Kopyalama İşlemleri Obje Çoğalt butonu. (Örneğin duvar) 3. 5. Oluştur menüsünden Klonla satırını tıklayın. mouse’un sol tuşu ile istediğiniz noktayı tıklayın. Baz noktayı belirlemek için.

Gelişmiş yakalama butonu Şekilde. kolona duvar. kolona farklı doğrultudan obje bağlanabilir. Tam tersi durumunda. işlem yaparken klavyen ctrl tuşuna basarsanız. Gelişmiş düğüm noktası aktif değilse. Ayrıca ikon basılı değilken. Kolon objesinde. Buton basılıyken gelişmiş yakalama aktif.BÖLÜM 17 DÜĞÜM NOKTASI İŞLEMLERİ Gelişmiş Yakalama Gelişmiş yakalama objelerin düğüm noktası dışında ekstra noktalarından yakalamak için kullanabileceğiniz bir komuttur. basılı değilken inaktiftir. objeleri. objeler tariflenirken sadece kolonun düğüm noktası yakalanabilir. gelişmiş yakalamayı aktif hale getirebilirsiniz. şekilde dikdörtgen kutucuklarının bulunduğu noktalardan da yakalayabilirsiniz. imleç kolonun her bir köşe noktasına atlar ve bu olanak sayesinde. Gelişmiş düğüm noktası aktif ise. Programa tam hakim olduktan sonra gelişmiş düğüm noktası aktif hale getirerek çalışmanız önerilir. bazı objelerin düğüm noktası-gelişmiş düğüm noktası ilişkisi görünmektedir. 112 . kiriş vb. Gelişmiş düğüm noktası aktif değilken objelerin sadece düğüm noktalarını yakalayabilirsiniz. gelişmiş düğüm noktası kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar: Kolonun düğüm noktası dışında köşe noktalarını yakalamak için kullanılır. Gelişmiş düğüm noktası kullanılırken dikkat edilmesi gerekli durumlar bulunmaktadır.

1-2 hattında kiriş (panel. gelişmiş düğüm noktası kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar: Kiriş-kolon birleşimlerinde yukarı anlatıldığı üzere gelişmiş düğüm noktasını kullanabilirsiniz. her iki kirişin uçları boşta kalacaktır. sadece düğüm noktalarını kullanmalısınız. Kirişin kirişe uç noktalarından bağlandığı durumlarda. 113 . 3-4 hattında kiriş çizeceğiz. ancak statikçe önemsiz olan çizgi. Sadece düğüm noktası aktifken 4 nolu noktayı yakalayabiliriz. temel. 3 nolu noktayı yakalayamayız. Kiriş. (Çizim sırasında. objelerde kullanabilirsiniz. 4 noktasını ve gelişmiş yakalama ile 3 noktasını yakalayarak kiriş çizemezsiniz. yay. statik objelerde. çember vb. Kiriş gelişmiş noktasını.) İşlem sonunda çizim aşağıdaki gibi görünecektir. 3 nolu nokta üzerindeyken klavyeden ctrl tuşuna basmak kolaylık sağlayacaktır. 4-3 hattını kullanarak kiriş çizerseniz. bağ kirişi vb. 4-2 nolu noktaları yakalamalısınız. Şimdi. Sadece düğüm noktası aktifken kiriş çizilebilir. bütün objeler olabilir) çizeceğiz. panel. 3 nolu noktayı yakalamak için. sürekli temel vb. gelişmiş düğüm noktası aktif hale getirilmelidir.Düğüm Noktası İşlemleri Gelişmiş yakalama inaktif olsun. Şekilde üç tane kolon görülmektedir.

objelerin düğüm noktalarının koordinatları üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır. 5. Bu işlem için koordinat kutusunu da kullanabilirsiniz. 114 . Tamam butonunu tıklayın. Düğüm Noktaları çizim alanında görünmez duruma gelecektir. 4. 5. kare olarak gözükür. 2.N. Sağ tuşa basın 3. Ancak. Renk paleti ekrana gelecektir. 3. D. 1. Ayarları grubundaki D. Düğüm Noktası Taşı Düğüm Noktası Taşı komutu. Ayarlar menüsünden Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. 2. Düğüm noktaları (söz konusu düğüm noktalarına bağlı tüm objeler).Düğüm Noktası İşlemleri Düğüm Noktası Göster Düğüm noktaları . Mouse'u sürükleyerek düğüm noktalarını istediğiniz noktaya götürün. 4. Düğüm Noktası Rengi Objeler oluşturulduğun oluşan düğüm noktalarının rengini değiştirmek için. kısalacak veya uzayacaktır. Düğüm Noktası Taşı butonu Düğüm Noktası Döndür Düğüm noktası döndür. Değiştir menüsünden Düğüm Noktası Taşı satırını veya toolbardan Düğüm Noktası Taşı butonunu tıklayın. 2. Karşınıza Çizim Yardımcıları penceresi gelecektir. İstediğiniz rengi çift tıklayın. 3. düğüm noktasına sahip objeleri döndürmek için kullanılır.N. düğüm noktalarının gözüküp gözükmemesi opsiyoneldir. belirlenen mesafede taşınacak. Döndürmek istediğiniz düğüm noktalarını sol tuşu kullanarak seçin. 4. Satırın önündeki işaret kalkacaktır. Değiştir menüsünden Düğüm Noktası Çevir satırını veya toolbarda Düğüm Noktası Döndür butonunu tıklayın. Tamam butonunu tıklayın. 6. İmleç düğüm noktası üzerine geldiğinde O. 6. 1.K. Düğüm noktası sekmesi tıklayın. 5. Taşımak istediğiniz düğüm noktalarını sol buton ile seçin. çizim alanında. Ayarlar menüsünden Genel Ayarlar satırını tıklayın. Mouse’ un sağ tuşuna basın. Burada Düğüm Noktalarını Göster satırını tıklayın. 2. Rengi satırı önündeki kutuyu çift tıklayın. 1. 1. Sol tuş ile referans noktasını belirleyin. işaretine dönecektir.

1. Klavyeden Space-bar tuşuna basarak. Lokal koordinat ise. 6. Ayarlar menüsünden Genel Ayarlar satırını tıklayın. İdeMİMAR aynı anda altta mesaj kutusunda hangi koordinatlarda çalışıldığını size iletecektir. imleç koordinatlarının düğüm noktası koordinatlarına kilitlenmesidir. Ayarları grubundaki Yarıçap satırı önündeki kutuyu çift tıklayın. Klavyeden A tuşuna basın. Tamam butonunu tıklayın. Ayarlar menüsünden Genel Ayarlar satırını tıklayın. herhangi bir moddayken imleç düğüm noktalarına atlamaz. açının global veya lokal koordinatlara göre mi kullanılacağına karar verebilirsiniz. çizim alanın sol alt köşesinde bulunan noktayı orijin kabul eden koordinat sistemini. 1. 2. ilgili açıya kilitlenecektir.imleç düğüm noktasına atlar. İstediğiniz değeri girin. sol tuşu kullanarak herhangi bir nokta(düğüm noktası da olabilir) seçin. İmleç. apsisini obje ekseni kabul eden koordinat sistemini simgeler. 4. 5. (Objenin global açısı + koordinat kutusunda yazılan açı değeri) 10. 115 . döndürme merkezini orijin. 8. Döndürme yarıçapını belirlemek için. düğüm noktalarını yakalama uzaklığını ayarlayabilirsiniz. Düğüm Noktası Döndür butonu Düğüm Noktası Kilitlenme Düğüm Noktası kilitleme yöntemi.N.Düğüm Noktası İşlemleri 3. (Koordinat kutusuna yazılan değer objenin global açısı olacaktır) 9. 7. Derece cinsinden açı değerini girin ve enter tuşuna basın. Global koordinat. 1. Buton basılı Buton basılı değil. 3. Buton basılı ise (aktif) -programın varsaydığı durum. 3. Döndürme açısını belirlemek için koordinat kutusunu kullanabilirsiniz. Döndürme yapılacak merkezi belirlemek için sol tuşu kullanarak çizim alanında bir noktayı veya herhangi bir düğüm noktasını tıklayın. Buton basılı değilse (inaktif). belirlenen açıya göre dönecektir. D. 4. Düğüm noktası başlığını tıklayın. Toolbarda Düğüme Kilitlenme butonunu tıklayın. Düğüm Noktası Yarıçapı Objeler oluşturulduğunda oluşan düğüm noktalarının yarıçapını değiştirmek için. Tekrar sol tuşa tıkladığınızda düğüm noktaları(söz konusu düğüm noktalarına bağlı tüm objeler). 5. 2. Düğüm Noktası Atlama Faktörü İmlecin.

Destek menüsünden Boş Düğüm Noktalarını Sil satırını tıklayın. Objelere bağlı olmayan düğüm noktaları silinecektir. Boş Düğüm Noktalarını Sil Düğüm Noktasına bağlı objeler üzerinde yapılan işlemlerden sonra (taşıma. 2. 3. 1. İstediğiniz değeri girin. Tamam butonunu tıklayın. Atlama faktörü satırı önündeki kutuyu çift tıklayın. silme.Düğüm Noktası İşlemleri 2.N. klonlama) ya da oluşturulan düğüm noktası ve/veya düğüm noktalarını ekrandan temizlemek için. Seçme Ayarları grubundaki D. 4. 116 .

Zoom Pencere Zoom Pencere ile iki adet koordinat girilir. Zoom Çizim butonu Zoom Hepsi Zoom Hepsi çizim sınırlarını göz önüne alarak çalışan bir komuttur. 4. 3.ve + tuşlarına basın. 3. çizim sınırları ayarlarında tanımlanan boyutlarına gelecektir. Bu koordinatlar arasında kalan kısım ekranı kaplayacak şekilde büyür. görünüşe döneceksiniz. 2. 2. 2. Mouse ile seçildiğinde program bu koordinatları otomatik algılar. Görüntü menüsünden Zoom Geri satırını veya toolbarda Zoom Geri butonunu tıklayın. Klavyeden Ctrl ve G tuşlarına basarsanız. tüm çizimin ekranda görünmesini sağlar. Görüntü Menüsünden Zoom Çizim satırını veya toolbardan zoom sınırlar butonunu tıklayın. Bir önceki. Komutun çalıştırılması için. 117 . pencere boyutları oranında büyüyecektir. 1. 2.BÖLÜM 18 GÖRÜNTÜ Zoom Çizim Zoom Çizim çizim hacminiz ne olursa olsun. bir önceki görüntüye geçmek için zoom geri komutunu kullanabilirsiniz. Ekran. Klavyeden sağ tarafta bulunan . önceki görünüş çalışır. 1. Zoom Pencere butonu toolbarda bulunan Zoom Pencere Zoom Geri Çizim üzerinde zoom yaptıktan sonra. Mouse'u sürükleyerek büyütmek istediğiniz alanı pencere içine alın ve sol tuşu tıklayın. İstenirse koordinatlar klavye ile de girilir. 1. Görüntü menüsünden Zoom Pencere satırını veya butonunu tıklayın. Klavyeden Ctrl ve Z tuşlarına birlikte basın. Çizim alanını sol tuş ile tıklayın. Zoom Pencere çalışacaktır. Zum çalışacaktır. Çizim Sınırları içinde verdiğimiz değerleri veri alarak çiziminizi ekrana getirir. çizim boyutlarına gelecektir. Görüntü menüsünden Zoom Hepsi satırını tıklayın. 1. Zoom pencere veya kaydır komutunu çalıştırın. Çizim. Ekran.

2. 1. 1. Görüntü Menüsünden Yeniden Çiz satırını veya toolbarda Yeniden Çiz butonunu tıklayın. çizimi belirli bir miktarda kaydırmak için kullanılır. 1. 1. sağ. kaydırmak istediğiniz nokta üzerine getirin ve sol tuşu tıklayın. 4. Objeler yeniden oluşturulacaktır. Mouse’ u sürükleyin ve tekrar tıklayın. 2. Objeler yeniden çizilecektir. Yeniden Oluştur butonu 118 . yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanarak pan yapabilirsiniz. 2. Yeniden Çiz butonu Yeniden Oluştur Yeniden oluştur komutu programın çizimi yeniden yaratmasına ve objelerin ekranda üzerinde yapılan değişikliklerle yeniden oluşturulmasına olanak sağlar. Görüntü Menüsünden Yeniden Oluştur satırını veya toolbardan Yeniden Oluştur butonunu tıklayın. Görüntü Menüsünden Pan satırını tıklayın. Bir obje seçin. Pan butonu Yeniden Çiz Ekranı temizlemek için kullanılır. 3. İmleci. Toolbardan zoom seçim butonunu tıklayın.Görüntü Zoom Geri butonu Zoom Seçim Seçilen bir objeyi veya objeleri büyütmek için kullanılır. Çizim. sürükleme miktarı kadar kayacaktır Klavyeden sol. Zoom Seçim butonu Pan Pan komutu. 2.

Döndürme yapılacak merkezi belirlemek için sol tuşu kullanarak çizim alanında bir noktayı veya herhangi bir düğüm noktasını tıklayın. apsisini obje ekseni kabul eden koordinat sistemini simgeler. Taşı 1. Döndürme yarıçapını belirlemek için. Sağ tuşa basın. Değiştir Menüsünden Taşı satırını veya butonunu tıklayın. Tekrar sol tuşa tıkladığınızda aksla beraber. 2. Objeyi seçin. 6. aksa bağlı tüm objeler belirlenen açıya göre dönecektir 119 .BÖLÜM 19 EDİTLEME OLANAKLARI Sil 1. Objeyi seçin. 8. 9. (Objenin global açısı + koordinat kutusunda yazılan açı değeri 11. 2. döndürme merkezini orijin. İdeSTATİK aynı anda altta mesaj kutusunda hangi koordinatlarda çalışıldığını size iletecektir. Objeyi seçin. İmleç. Lokal koordinat ise. 6. 5. Global koordinat. 3. (Koordinat kutusuna yazılan değer objenin global açısı olacaktır) 10. Döndürme açısını belirlemek için koordinat kutusunu kullanabilirsiniz. 3. çizim alanın sol alt köşesinde bulunan noktayı orijin kabul eden koordinat sistemini. Değiştir Menüsünden Döndür satırını tıklayın. 2 boyut ve kesit penceresindeki Taşı butonu 2 boyut ya da kesit penceresindeyken taşı Döndür 1. 4. Del tuşuna basın. Mouse’un sağ tuşuna basın. 3. 2. açının global veya lokal koordinatlara göre mi kullanılacağına karar verebilirsiniz. Klavyeden A tuşuna basın. Derece cinsinden açı değerini girin ve enter tuşuna basın. Obje taşınacaktır. Referans noktası için çizim alanını tıklayın. 4. 7. Klavyeden Space-bar tuşuna basarak. 5. Objeyi götürmek istediğiniz yere sürükleyin ve çizim alanını tıklayın (mesafeyi koordinat kutusu ile de girebilirsiniz). Obje silinecektir. ilgili açıya kilitlenecektir. sol tuşu kullanarak herhangi bir nokta(düğüm noktası da olabilir) seçin.

Duvarın veya kirişin ilgili ucu taşınacaktır. Çalıştığınız katlara ait pencereleri ikon haline getirdiyseniz tıkladıysanız) ve bu pencereleri düzenli hale getirmek istiyorsanız 2. Sol tuşu tıklayın. 6. Değişiklikleri yaptıktan sonra Tamam butonuna tıklayın. 2. Bir duvara Uç Noktası Edit komutunu uygulayalım. İkonları Düzenle 1. Duvar veya kirişin sol veya sağ ucuna yakın bir yere tıklayın. yazı yüksekliğine ve yazı metnine müdahale edebilirsiniz. Karşınıza Yazı Değiştir penceresi gelecektir. Pencere Menüsünden İkonları Düzenle satırını tıklayın. 3. Değiştir Menüsünden Uç Noktası Edit satırını veya sağ toolbardan Uç Noktası Edit butonunu tıklayın. Uç Noktası Edit butonu Yazı Değiştir 1. İmleci üzerine getirip tıklayarak yazıyı seçin. o kesişimden kurtarmaya ve başka bir yere taşımaya yarar. Üst Üste Açık pencerelerin hepsini üst üste dizer. Değiştir Menüsünden Yazı Değiştir satırını tıklayın.Editleme Olanakları Uç Noktası Edit Uç noktası edit. True type yazı yazın. Mouse’ un sağ tuşunu tıklayın. 5. 4. Duvar veya kirişi istediğiniz yere götürün. Yan Yana O anda açık olan pencerelerin hepsini çizim ekranında görmenizi sağlar. herhangi bir kesişimdeki duvar veya kirişin. Yazı yeni özellikleriyle oluşacaktır. 1. 7. 3. kesişimde bulunan ucunu. 5. 2. 120 . 4. (minimize ikonunu Hepsini Kapat O anda açık olan bütün pencerelerinizi kapatır. Bu pencerede.

Çizim alanında kapalı bir poligon çizin. 1. Objeler seçilecektir.) 4. 2. Bilgi Al butonu Alan ve Çevre Poligonal bir yerin. Alan ve çevre hesabı ekrana gelecektir. projede bulunan objelerin adlarının düzenlenmesi için kullanılır. Obje bilgilerini gösteren pencere ekrana gelecektir. hangi obje adlandırılacaksa. Çizim alanında herhangi bir objeyi tıklayın. 121 . İçerik İdeSTATİK programından ana yardım menüsüne geçişi sağlar. Destek Menüsünden Bilgi Al satırını veya toolbarda Bilgi Al butonunu tıklayın. açısı ve ikinci noktanın orijine olan yatay ve dikey mesafelerini ekrana listeler. o kirişi tekrar tıklayarak seçimi iptal edebilirsiniz. Açılan diyalogtaki satırda. alan ve çevre hesabını ekrana listeler. objenin indisi ve başlangıç numarasını girin. Bu nedir(what’s this Help) yardımı ekrana gelecektir. klavyeden enter tuşuna basın. mouse’un sağ tuşuna basın. obje isimlerini değiştirebilir ve sıraya sokabilirsiniz. Bunun için. 1. başka bir deyişle K1 yazın. seçim sırasına göre adlandırılacaktır. “bu nedir” yazısını tıklayın . Destek Menüsünden Alan satırını tıklayın. (Eğer yanlış seçim yaparsanız. Sırayla. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. İpucu: Ayrıntılı bilgi için. 2. Seçim bittikten sonra. 3. döşeme için D1. objeleri sayar gibi her birini sırayla tıklayın. Uzaklık İki nokta arasındaki uzaklığı. Bilgi Al Objelerin özelliklerini ekrana listeler.Editleme Olanakları Hepsini Aç Kat Genel Ayarlarında oluşturulan bütün katları üst üste açar. kolon için S1 gibi) ve Tamam butonunu tıklayın. Data girerken obje adlarının ve sırasının düşünülmesine gerek yoktur. Destek Menüsünden Obje Adlandır satırını tıklayın. 3. Bunun yerine bir katta data tarifi bittikten sonra obje adlandır ile. (Örneğin kiriş ise K ve 1’den başlayacaksa 1. Obje Adlandır Obje adlandır. 3. 2. Objeler. 1.

2. 1. Ekrana söz konusu bilgiler listelenecektir. Objeden Ayarları Al Çizilmiş herhangi bir objenin ayarlarını güncelleştirir. Destek Menüsünden Objeden Ayarları Al satırını veya toolbardan Objeden Ayarları Al butonunu tıklayın. Çizim alanında iki nokta tıklayın. 2. 3. Çizim alanında çizilmiş bir obje tıklayın.Editleme Olanakları 1. Objeden Ayarları Al butonu 122 . söz konusu objenin ayarları kullanılacaktır. Artık. 3. Destek Menüsünden Uzaklık satırını tıklayın.

açın. 2. Ne Windows’da printer tanımlanmamış. o programı kullanabilirsiniz. yapmalıyım? “Assertion Failed: Printer Data Error==0” mesajı veriyor. yazı tipleri (printer fontları) yüklenmelidir. Başlattan Oturumu Kapat satırını tıklayın. cd\ideyapi yazıp enter tuşuna basın. hinstall -i yazıp enter tuşuna basın. Ne yapmalıyım? Bununla ilgili çözümler aşağıda açıklanmıştır: 1. Hangi programa ait dangıla sahipseniz. Programı yeni yüklediyseniz ve bilgisayarı resetlemediyseniz. Yukarıda anlatılan seçeneklerden hiçbiri sorunu çözmediyse. Pencere menüsünden hepsini aç satırını tıklayın. Bilgisayarı Yeniden Başlat satırını işaretleyin ve Evet butonu tıklayın. Yüklemeyi hangi dizine yaptıysanız. Başka bir deyişle. HP Deskjet 670 sonrası yazıcılarda. ? HP yazıcım var. HP Deskjet 670 öncesi yazıcılarda. 123 . ideSTATİK NC yazıyordur.) drivers dizinine geçin. Açılan windows penceresinde. fakat açılmıyor. (cd install) hinstall -r yazıp enter tuşuna basın. Öngörüntüde gözüküyor. örneğin. Çalıştır’ ı tıklayın. Başlat / Programlar / HP Deskjet Utilities / HP Deskjet Release Notes Other known problems.(Örneğin dizin IDEYAPI ise. 3. Windows tekrar açılınca programı çalıştırın.BÖLÜM 20 SIKÇA SORULAN SORULAR ? Programı yükledim. ? Daha önce kayıt ettiğim projeyi açmak istiyorum. Çalıştırıyorum “Hasp Key Not: Found” mesajı veriyor. Laser yazıcılarda. Tamam butonuna basın. Command yazıp enter tuşuna basın. şu işlemleri yapın. başka bir programı kullanmaya çalışıyor olabilirsiniz. ? Rapor alıyorum. Windows’da Başlat butonunu tıklayın. Raporu yazıcıya gönderiyorum. Ne yapmalıyım. 3. 2. fakat ideSTATİK IDS programı kullanılmak isteniyordur. Bilgisayarım’dan yazıcıları tıklayın ve yazıcı ekle ile bir printer tanımlayın. Sahip olduğunuz dangıla ait programın dışında. oraya geçin. dangılın üzerinde. (cd drivers) install dizinine geçin. Windows’u bir defa kapatıp. Tamam butonuna basın. Ne yapmalıyım? 1. Uygulama hatası veriyor. Yazıcı Ayarları / Yazı Tipleri bölümünde “True Type’ ları Grafik olarak yazdır”(Print True Types as Graphics) seçeneği işaretlenmelidir.

(0. Örnekte K7 kirişinin üst ucunu tıklayın. Gelişmiş yakalama komutu hatalı kullanılıyor olabilir.98 olabilir. Döşemenin oluşması için çevresinde bulunan kirişler. kolon.50 olmalıdır. kolonun yerleşme noktasında düğüm noktası oluşur. Windows Printing Technology seçeneği iptal edilecek.6-0. Kirişlerden birinin kotu. Ayrıntı için gelişmiş yakalama başlığını inceleyiniz. Döşeme. döşeme kotundan. Kirişi tanımlarken.50’deyken döşemenin kotunu sıfır veremezsiniz. Bir kolon oluşturulduğunda.12) 3. Kirişler aşağıdaki şekilde görünecektir. Windows yeniden başlatılacak. (Kiriş yüksekliği 60. ? ? Bir kolona veya Tanımlayacağım? perdeye farklı doğrultulardan kiriş bağlanıyor. Özellikle nonortagonal sistemlerde kiriş çizgileri kolonun içinden geçiyor ve diğer kirişlerle birleşiyor.Sıkça Sorulan Sorular Large fonts print incorrectly – ATM Click here ‚ to change this now. döşemenin oturamayacağı kadar farklı kotta olabilir. perde gibi taşıyıcı elemanlarla birleştirilmelidir. Döşemenin kotu da en az -0. bu düğüm noktasının yakalanması (düğüm noktasının yakalandığı imlecin Okey işaretini alması ile anlaşılır) gereklidir. (Restart Windows) ? Döşeme Oluşturulamıyor? 1. Treat Black as Graphics seçeneği işaretlenecek ve OK tıklanacak. Örneğin kirişin kotu 0.5+0. Nasıl Kirişin Farklı Doğrultudan Kolona Bağlanması başlığını inceleyiniz. 124 . 2. döşeme yüksekliği 12 cm ise en fazla -0. çevresindeki en az bir kirişi yakalayamıyordur. Ne yapmalıyım? Değiştir menüsünden Obje Trim Yöntemi satırını tıklayın ve ilgili kirişleri seçin.

Panel yüksekliğini kat yüksekliği kadar girin. 2. Bir katta bilgileri girdim. Üst katlara aynısını kopyalayabilir miyim? Hızlı kopyalama ya da kattan kata blok yerleştir ile yapacaksınız. K102 gibi… Analiz menüsünden Kat Parametreleri satırını tıklayın. mod X yönü için gerekli hesaplar yapılıyor diyor ama geçiş zamanı çok uzun sürüyor. Proje dizinine geçin.01 programında yapılmış bir projeyi ideSTATİK IDS 99 programına aktarmak için. ? ? Sahanlık döşemesinde pilyeler komşu döşemenin içine uzuyor. Yazı büyütme faktörünü attırın. Bu listede bulunan durumlar giderilmediği sürece rapor alamazsınız. Neden? Sisteminizde herhangi bir katta panel tanımladıysanız.). objelerin hepsini ya da sadece seçilen objeleri ya da sadece statik ve/veya mimari objeleri opsiyonel olarak kopyalayabilirsiniz. Dinamik analiz yaparken 1. yüksekliğini kontrol edin. 1. ? ide6 programıyla daha önce yaptığım projeyi bu versiyonda kullanabilir miyim? Evet.kat için 2. Daha büyük nasıl çizdirebilirim? Çizim menüsünden Açılım Ayarlarını tıkayın._rj olacak şekilde kopyalayın.PRJ ORNEK1. Proje adını uzantısını . (Örneğin. yönetmelik ve geometrik uygunluğu olmayan durumlar listelenir. Bu komutlarla kattan kata.Sıkça Sorulan Sorular ? ? Açılımlarda yazılar küçük. a)DOS ortamımda. proje adı ORNEK1 ise. Neden? Rapor alırken Proje Genel ayarlarında yönetmelik ve geometrik uygunluk kontrolü yap seçeneği aktif ise. ? Kat indisi nasıl verebilirim? Örneğin K101. Örneğin. COPY ORNEK1. Burada indis sütununa yazılmasını istediğiniz kat indislerini tanımlayın. İdestatik 6. 1. ? Rapor görüntüleniyor ama printer ikonu aktif değil._RJ 125 . Ne yapmalıyım? Kirişin üzerine döşeme kenarı çizilmiştir. Kat için 1. Sadece boş olan kenarlar döşeme ile kapatılacak. zemin kat için Z vb.

Sıkça Sorulan Sorular yazıp enter tuşuna basın. b)Windows 95'de, Windows gezginini çalıştırın ve ORNEK1.PRJ yi bulup, kopyalayıp, yapıştırın. Kopya ORNEK1.PRJ'yi yeniden adlandır ile ORNEK1._RJ yapın. 2. WINDOWS 'da veya DOS ortamında ideDATA programını çalıştırın. Bu programda projeyi açın. 3. Data Aktarma işlemini yapın. 4. ideSTATİK IDS 99 programını çalıştırın. 5. Proje menüsünden ide6'dan proje oku ile çalışacağınız projenin datalarını yükleyin.

?

İdeSTATİK 6.01 programından proje okurken hata verdi. Ne yapmalıyım?

Hata veren objelerin isimlerini ve katlarını not edin. 1. Objenin aksının bulunduğu yerde başka aks girilmiş. (Üst üste aks girilmiş olabilir.) 2. İki kolonun düğüm noktaları üst üste çakışıyor olabilir. 3. Kirişin orta aksı taşıyıcısını kesmiyor olabilir.

?

Bu versiyonda yaptığım projeyi ileride çıkacak yeni versiyonlarda okuyabilecek miyim?

Evet. Bu versiyonda GPD olarak kayıt ettiğiniz projeleriniz ileride çıkacak versiyonlarda okunabilecektir. GPD kaydet, bu amaç için geliştirilmiştir. Proje, projeyi kaydet ile saklanabilir. Ancak arşiv yapılacak projelerin, proje kaydetin yanında GPD olarak da kayıt edilmesinde fayda vardır. Ayrıca arşiv amaçlı saklanan projelerin, sadece GPD olarak kayıt edilmesi yeterlidir.

?

Projeyi GPD olarak kayıt ettim. Açınca, proje geneldeki bilgilerin değişmiş olduğunu gördüm. Neden?

GPD sadece objelerin geometrik bilgilerini kayıt eder. Objelerin ayarlarıyla ilgili bilgilerini kayıt etmez. Ayrıca GPD olarak kayıt edilmiş bir proje tekrar yüklendiğinde, analizinin baştan yapılması gereklidir.

?

Kalıp planı alıyorum. Döşeme donatılarını çizmiyor veya döşeme donatılarını tıklıyorum döşeme donatıları listelenmiyor.

Döşeme betonarme hesap aksı tanımlamalı ve döşeme analizi yapmalısınız.

?

Plan çizimlerinde (Kalıp, kolon aplikasyon vb.) dış ölçüler kirişlerin üzerinden geçiyor veya birden fazla dış ölçü atılmış.

Kontur çizgisini, yapının en dışından ve girinti çıkıntı yapmayacak şekilde tanımlayın.

?

Döşeme analizi yaptım. Nervür veya kaset donatılarını tıklıyorum. Donatılar listelenmiyor.

Nervür veya kasette tariflenmesi gereken tipik nervürler döşemenin dışında kalıyordur. Tipik nervür ve kaset tariflerini değiştirin.

?

Programı çalıştırdım. Menüden veya toolbardan seçim yapamıyorum.

126

Sıkça Sorulan Sorular Yeni bir proje açmalı veya daha önce kayıt ettiğiniz bir projeyi yüklemelisiniz.

?

Kolonda üst kattaki donatı alt kattan fazla çıkıyor. Neden?

Kolon betonarme hesabında, kolon eksantrisitesi, momentle doğru orantılı, eksenel kuvvetle ters orantılıdır. Başka bir deyişle, momentin büyümesi ile, normal kuvvetin küçülmesi eksantrisiteyi arttırır. Eksantrisitenin büyük olması ise kolon donatısının artmasına yol açar. Bu koşulu oluşturacak en genel durum, en üsteki kolonla bir alttaki kolon arasındaki moment farkıdır. En üstte bulunan kolonun düğüm noktasına, alt kata nazaran daha az eleman bağlanmaktadır. Dolayısıyla, en üst kattaki kolonun alacağı moment, altta kattakine oranla daha büyük olacaktır.

?

Yük analizi yaparken veya döşeme analizi yaparken mesh oluşturamadı mesajı verdi. Ne yapmalıyım?

Mesajın verildiği döşeme Genel obje editle seçilir. Açılan döşeme ayarları dialoğunda, statik bölümdeki sonlu eleman genişliği küçültülür ve analiz tekrar yapılır. Bu mesajın verdiği bütün döşemeler için bu işlem yapılmalıdır.

?

Yük analizi yaparken veya döşeme analizi yaparken çalışma şekli belirlenemedi mesajı verdi. Ne yapmalıyım?

İlgili döşemedeki tüm betonarme hesap akslarını silin ve yeniden girin. Betonarme hesap aksı döşeme dışında kalmış.

?

Aynı boyuttaki kolonların hepsini birden x boylarını 10 cm. y boylarını 5 cm. büyütmek istiyorum. Ne yapmalıyım? +10, Y satıra +5

Kolonlar seçilir. Değiştir menüsünden kolon boyutları tıklanır. X satırına yazılır. Tamam butonu üstünden mouse’un sol tuşu tıklanır.

?

Bazı kolonların boyutlarını aynı anda hepsini birden örneğin 60/25 cm. yapmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Kolonlar seçilir. Değiştir menüsünden kolon boyutları tıklanır. X satırına 60, Y satıra 25 yazılır. Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşu tıklanır.

?

Projede bir katta çok sayıda kaset döşeme var. Çok yavaş çalışıyor. Neden?

Kalıp planında kaç tane kaset kirişi varsa o kadar eleman, kaç tane kaset kirişlerinin birleşimi varsa o kadar düğüm noktası vardır. Sistem rijitlik matrisinin band genişliği de, eleman adedi ile düğüm noktalarının sayısına bağlıdır. Sistem rijitlik matrisinin büyümesi ise daha çok bellek ve zaman demektir.

?

Proje simetrik olmasına karşın sonuçlar simetrik çıkmıyor.

Projenin simetrik çıkması için data bildirimlerinin de simetrik tarif edilmesi gereklidir. Bu durum üç başlık altında incelenebilir. 1. Geometri simetrililiği Objelerin boyutlarının simetrik olup olmadığını kontrol edin. Kolonlar arasındaki mesafelerin de simetrik olması gerekir. Elemanların kotlarını kontrol edin. 2. Yük simetrililiği Döşeme ve duvar yüklerinin simetrik girilip girilmediğini kontrol edin. Çizgisel veya noktasal yük bilgisi girişi yapılmışsa bunların da yüklerinin ve yerlerinin simetriyi bozmayacak şekilde 127

Sıkça Sorulan Sorular tariflenmesi gerekir. 3. Nervür ve Kaset dengelemeleri Simetrik nervür ve kasetlerin dengelemelerinin simetrik yapılıp yapılmadığını kontrol edin. Tip nervür ve tip kasetlerde simetrik olmalıdır.

?

Kolona tekil temel giremiyorum. Neden?

Eğer tekil temel girmeye çalıştığınız kolon, panel objesi olarak tanımlandıysa, tekil temel tanımlayamazsınız. Bunun yerine panel objesi altına, ampatmanları, gövde derinliğine eşit sürekli temel tanımlamalısınız.

?

Kolona veya kirişe tekil yük girebilir miyim?

Evet. Çiz menüsünden noktasal yük satırını tıklayın ve kolon veya kiriş üzerine yerleştirin. Yerleştirme işlemi sırasında koordinat kutusunu kullanabilirsiniz. Noktasal yükün geometrik yeri önemlidir.

?

Proje Genelden çıkarken “beton kalitesi yeterli değil” mesajı veriyor. Neden?

1997 deprem yönetmeliğinde belirtilen beton kalitesi koşulu yerine getirilmiyor. Proje Genel ayarlarında Beton başlığında beton sınıflarını değiştirebilirsiniz.

?

Proje Genelden çıkarken “taşıyıcı sistem davranış katsayısı yeterli değil” mesajı veriyor. Neden?

1997 deprem yönetmeliğinde belirtilen koşula uyulmuyor. Yapının süneklilik durumuna göre taşıyıcı davranış katsayısı Proje Genel ayarlarında değiştirilmelidir.

?

Menüden kiriş veya paneli seçemiyorum veya toolbardan kirişi tıklayamıyorum.

Mimari plan modundan, kalıp planı moduna geçmelisiniz. Toolbarda bulunan mimari plan/ kalıp planı ikonunu tıklayın.

?

Toolbardan temel ikonunu tıklayamıyorum.

Kalıp planı modundan, mimari plan moduna geçmelisiniz. Toolbarda bulunan mimari plan/ kalıp planı ikonunu tıklayın.

?

Obje editle, bir objenin özelliklerini değiştirmek istiyorum. Başka obje ayarları dialoğu geliyor.

Daha önce seçili bırakılmış obje var ve bu objenin ayarları geliyor. Hiçbirini seçme ile seçilmiş objenin, seçilmişlik durumunu iptal edin ve Genel Obje Editle ayarlarını değiştirmek istediğiniz objeyi seçin.

?

Yanlışlıkla hızlı kopyala kullanarak kopyalamamam gereken kata bilgi kopyaladım. O kattaki eski çizimlerim kayboldu. Nasıl Kurtarırım?

Çizimlerin kaybolduğu katı, pencere menüsü altından seçerek, toolbardan undo ikonunu tıklayın.

?

Hızlı kopyala yaptıktan sonra bütün kattaki bilgilerim silindi. Nasıl Kurtarırım?

Data girilmemiş kattayken hızlı kopyalama yaptınız. Daha önce çizimlerin bulunduğu katları 128

Ancak ploterım bunları dikkate almıyor. Tabloda hangi sütuna ne bilgi gireceğiniz aşağıda listelenmiştir. ister 2 tane toprak bileşke kuvveti girebilirsiniz.(m) :X yönü toprak itkisinin bileşke kuvveti ilgili kat satırına girilebilir.Sıkça Sorulan Sorular pencere menüsü altından seçerek undo yapın. (Her biri için) ? Rüzgar Hesabını Nasıl Yapabilirim? Rüzgardan oluşan yatay kuvvetleri hesaplayın. ? Programa yönelik isteklerim dikkate alınacak mı? İsteklerinizi dökümante ederek faks ile teknik servise gönderin. kat düzlemindeki bileşke kuvvetlerdir. programda Çizdir dialoğunda Ayarlar butonunu tıklayın. rüzgar hesabı da yapılmış olacaktır. Daha sonra. ? Kalem kalınlıkları bölümünde kalem ayarları yaptım. Analiz menüsü altındaki Kat Parametreleri satırını tıklayın. Başka kullanıcılardan gelen isteklerle birlikte yeni versiyonlarda bir plan bazında değerlendirilerek dikkate alınacaktır. bileşke kuvvetidir. Bu sütuna yazılan değer 2. Toprak X1 :X yönü toprak itkisi bileşke kuvveti ilgili kat satırına girilebilir. Bu sütuna yazılan değer 1. Kalem kalınlıklarındaki ayarların geçerli olması için ploterın püskürtmeli ploter olması gerekiyor. bileşke kuvvetidir. Bu sütuna yazılan değer 2. ? Ploterım pürskürtmeli atayamıyorum. Rüzgar-Toprak başlığını tıklayın ve RüzgarX satırına her katların X yönü yatay kuvvetlerini. Ploter ayarları açılacaktır. bileşke kuvvetidir. Bileşke kuvvetlerin değerlerini ve etkidiği yerin koordinatlarını belirleyin. Kat parametreleri dialoğu açılacaktır.Y yönü için iki tane farklı bileşke kuvveti girilebilir. Analiz yaptığınızda.(m) :Y yönü toprak itkisi bileşke kuvveti ilgili kat satırına girilebilir. ister 1. Rüzgar-Toprak başlığını tıklayın.(t) :Toprak X2 vektörünün x eksenine dik mesafesi bu sütuna girilir. Bu sütuna yazılan değer 1. Y yönü için iki tane farklı bileşke kuvveti girilebilir. RüzgarY satırına. X yönü için iki tane farklı bileşke kuvveti girilebilir. olduğu halde renklere istediğim kalem kalınlıklarını Renk paletinde aynı rengin birden fazla tonu yer aldığı için objelerin rengini tam olarak 129 . bileşke kuvvetidir. ? Toprak İtkisini Nasıl Dikkate Alabilirim? Yapı sistemine göre.(t) :Toprak X1 vektörünün x eksenine dik mesafesi bu sütuna girilir. Burada gireceğiniz kuvvetler. Analiz menüsü altındaki Kat Parametreleri satırını tıklayın. X yönü için iki tane farklı bileşke kuvveti girilebilir. Kalemli ploterlarda.(m) eks Tx1 Toprak X2 eks Tx2 Toprak Y1 eks Ty1 Toprak Y2 Eks Ty2 Toprak ile ilgili kuvvetler birbirinden bağımsız yüklemeler olarak dikkate alınırlar.(m) :Y yönü toprak itkisinin bileşke kuvveti ilgili kat satırına girilebilir . kalem kalınlıklarını . katların Y yönü yatay kuvvetlerini ton cinsinden girin. ploterın sağladığı yazılımla(driver) yapabilirsiniz.(t) :Toprak Y2 vektörünün y eksenine dik mesafesi bu sütuna girilir. Yüklemediyseniz bu yazılımı Windows programına yükleyin.(t) :Toprak Y1 vektörünün y eksenine dik mesafesi bu sütuna girilir. Kat parametreleri diyaloğu açılacaktır.

Ne yapmalıyım? Bildirim menüsünden Proje Genel satırını tıklayın. Bulunla beraber. ? Printerdan çıktıyı tam siyah olarak alamıyorum. ? Projemde rijit bodrum çevre perdeleri var. Printerın özeliklerine girin ve siyaha dönüştür seçeneğini aktif hale getirin.) var. a) Kalemli ploterım var.7.4. GPD kaydet ile sadece ana bilgiler kayıt edilirler. ? Çizimlerde bazı yazılar ve çizgiler üst üste gelmiş. Bu işlemin daha kısa yolu var mı? Projeyi tanımlarken isim verme işi ile hiç uğraşmayın.2. Obje Adlandır ile obje isimlerini istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Örneğin kat pencerelerinde çalışırken kiriş. Taşıyıcı olarak başka S indisli perde kullanmadığım halde hesap sonucunda rapor almak istediğimde “sistemde paneller var ve R katsayısını 7’den büyük” mesajını veriyor. ? ? Çalışırken hard diskin ışığı sürekli yanmaya başladı ve program yavaşladı. kiriş açılımları gibi çizim pencerelerinde bulunan blokları parçalayabilirsiniz.a) maddesi gereğince R katsayısını 8 alabilmem gerekir. ? Data girerken isim vermekte zorlanıyorum.Sıkça Sorulan Sorular bilemeyebilirsiniz. Plotera çizim gönderirken Çizdir dialoğunda içi boş seçeneği seçilmelidir. Kalemli ploterlar true type yazıyı desteklemezler. Ne yapmalıyım? Objeden ayarları al komutunu kullanmalısınız.2 için üst rijit bodrum katı numarası” satırına bodrum çevre perdelerinin bulunduğu katın numarasını girin ve tekrar analiz yapın. proje kaydet veya GPD kaydet komutlarıyla kayıt edeceksiniz. Projeyi kayıt edip. Proje yükle veya GPD yükle ile açılabilir. Burada vereceğiniz kalem kalınlığı objenin basılacağı kalem kalınlığı olacaktır. Proje Bilgilerini Nasıl Kayıt Edeceğim? Projeyi. İlgili objenin ayarlarına girerek obje rengini klavyeden shift tuşunu basılı tutarak tıklayın. programdan çıkın ve tekrar çalıştırın. ? Daha önce tanımladığım bir obje(kiriş. kolon aks vb. Proje kaydet ile tüm çalışmalarınız kayıt edilecektir. Deprem bölümünde “Madde 6. kolon gibi objeleri parçalayamazsınız. Bunlar tekrar. Objeleri tamamen rastgele girebilirsiniz. Neden? Obje parçala blok entity(blok olarak hazırlanmış obje)’lerde çalışır. Halbuki deprem yönetmeliği (6. Ne yapmalıyım. kalıp planı. çizilecek objenin ayarlarını daha önceden çizilmiş objenin ayarlarından güncelleştirir. Obje çizimleri bittiğinde. Objeden ayarları al. Ploterdan çıktı aldığımda yazılar çıkmıyor veya yazılar kayıyor veya yazıların açıları yanlış. ? Obje Parçala ile bir bloğu parçalayamıyorum. 130 . b) Püskürtmeli ploterım var. Ploterın sağladığı yazılımın (driver) en yeni versiyonunu edinin. Mevcut ayarlar ise aynı değil ve daha önceden tanımladığım objenin ayarlarını tekrar kullanmak istiyorum.7.

sağ tuş menü ise. Kat deplasmanları birbirinden bağımsızdır. projenizi İde Yapı teknik sevisine gönderin. Projede dilatasyon var. Alt blokları da tekrar obje parçala ile çizgi ve yazılara dönüştürebilirsiniz. ? Uygulama hatası verdi veya geçersiz işlem yürüttü mesajı verdi ve programı kapattı. El kitabında anlatılan yöntemleri kullanarak kalem kalınlıkları ayarlarını yapın. işlem sırasını yazarak. Bilgisayar üreticisinin teknik servisine başvurun. Projede. Blokları. sağ tuşa basarsanız. Genel Ayarlara girmeden istediğim zaman sağ menü olarak. Çizdir komutu ile çiziciye gönderdiğinizde karşınıza yazıcı ayarları gelecektir. ? İde Yapı teknik servisine projeyi nasıl göndereceğim? Elektronik posta veya kargo ile gönderebilirsiniz. nasıl çözmeliyim? Dilatasyonla ayrılmış kısımları ayrı projeler olarak girip çözdürün. taşı komutuyla değiştirebilirsiniz. Bu işlemlerden sonra üst üste çizgi ve yazı gelmeyecek şekilde her yazı ve çizginin yerini. Dilatasyonla ikiye ayrılmış bir proje statik olarak iki ayrı sistemi temsil eder. sağ tuş komut tekrarı ise sağ menü olarak çalışırsınız. Dolayısı ile bu iki sisteme etkiyen deprem yükleri ayrı ayrı hesaplanmalıdır. ? Mouse’un sağ tuşunu. Sisteme etkiyen deprem yükleri ve buna bağlı deplasmanlar. E-Posta adres: ideyapi@ideyapi. işlettiğiniz komutu. Hepsinin özelliğini değiştirmek için ne yapmalıydım? Herhangi bir kolon üzerindeyken klavyeden shift tuşuna basılı tutarak sağ menüyü açarsanız. ayrı kütleleri vardır. Böyle bir proje tek bir proje olarak girilip çözdürülürse tek ağırlık merkezi hesaplanır. sadece üzerinde tıklama yaptığım kolonun özelliği değişti. komut tekrarı. seçtiğiniz bütün kolonlar için geçerli kılabilirsiniz. Hepsini seçtim. aynı işlemi yaptığınızda uygulama hatasıyla karşılaşıyorsanız. nasıl çıktı alabilirim? a) Çıktı almak istediğiniz çizicinin disketlerini kendi bilgisayarınıza yükleyin.com. ? Örneğin birden fazla kolon(herhangi bir obje olabilir) çizdim ve hepsinin birlikte özelliklerini değiştirmek istiyorum. dolayısıyla projenin genel çözümü yanlış olur.tr ? ? ? Windowsta çalışırken sürekli uygulama hatası veriyor. Herhangi bir kolon üzerinde sağ tuşa basarak sağ menüyü açtım ve özellikler satırını tıkladım.Sıkça Sorulan Sorular Üst üste gelen yazı ve çizgiler bir bloktur. Bu dosyayı diskete kopyalayın ve çizicinin bağlı olduğu 131 . Klavyeden ctrl tuşunu basılı tutarken. Burada dosyaya yazdır seçeneğini kullanarak çizimi dosyaya yazdırın. Başka bir deyişle. obje parçala komutunu kullanarak alt bloklara ayırabilirsiniz. istediğim zaman da komut tekrarı olarak kullanabilir miyim? Evet kullanabilirsiniz. Programı kullanmak için başka CAD programına ihtiyaç var mı? Hayır. işlevine göre tersinin çalışmasını sağlarsınız. İşlemi bitirdim ve bir de baktım ki. ? Plotter’ım ( çizicim ) yok. CPU’ un fanı çıkmış olabilir. Bu iki sistemin ayrı ağırlık merkezleri.

Tarama ayarlarından çıktığınızda. mouse basit tarama çizim moduna girer.Sıkça Sorulan Sorular bilgisayara götürün. Karşınıza kolon ayarları diyaloğu gelecektir. Bunun için betonarme hesap akslarını çizdikten sonra Betonarme menüsünden Döşeme Donatılarına girip. b) Programı çizicinin bağlı bulunduğu bilgisayara yükleyin. kesit ve donatı durumları ile ilgili bilgiler mevcuttur. Bilgisayarınıza virüs bulaşmış(win95. kesitini ne kadar büyütürsem büyüteyim yine kurtarmıyor. IDS kullanıyorsanız ideplot programında projenizi açıp çizdirebilirsiniz. Çalışmaya başladığı anda “geçersiz işlem yürüttü” mesajını veriyor. Burada hesap döşeme içinden geçen tipik nervür kirişi için yapılır. temel vs. ? Tarama ayarlarından çeşitli taramalar seçiyorum fakat hep kare tarama yapıyor. ? Programı tıklıyorum. Bu durumda dxf dosyasını hangi programda açtıysanız o programın özelliklerini kullanarak çıktı alacaksınız. Karşınıza Poligon Kolon diyaloğu gelecektir. Kolon. NC kullanıyorsanız kilidi takıp programa girin ve projenizi çizdirin. Tevzi donatısı için çizilen hesap akslarına donatıları kendiniz atamalısınız. Dxf dosyasını açtığınız programda da bu dokuz renge göre kalem kalınlık ayarı yapabileceksiniz. Bu editörlerde olumsuzluklarla ilgili ipuçları da mevcuttur. ? ? Toolbara ikon ekleyebilir miyim? Toolbar ve menü özelleştirme başlığını inceleyiniz. Herhangi bir elemanda kesit yetersizse bu yetersizliği gidermenin akla ilk gelen yolu o elemanın kesitini arttırmaktır. Buradan poligon kolon butonunu tıklayın. Bu şekilde girdiğiniz donatı çap ve aralıkları.cih virüsü). bitmap tarama yapmak istiyorsanız bitmap tarama butonunu tıklayın. Tanımlı tarama yapmak istiyorsanız tanımlı tarama butonunu. Paftanız çizilecektir. diyalogta donatı kutucuklarını çift tıklayın ve nervürlü döşemelerde kullanmak istediğiniz. İpucu: İde Yapı programları içerisinde ilk dokuz rengi kullanırsanız işiniz oldukça basitleşecektir. kesitin neden kurtarmadığını araştırın. Dos komut sistemine geçin ve komut satırına “copy dosyaadi lpt1” yazıp enter tuşuna basın. donatı çapını ve aralığını yazın. Bu yüzden kesiti büyütmeden önce. ? Poligon kolona nasıl kaçıklık verebilirim? Poligon kolonu seçin. Kesit arttırarak olumsuzluğu gideremediğiniz durumlarda sistemi gözden geçirmeniz ve sistemde bazı değişiklikler yapmanız gerekecektir. Ne yapmalıyım? tevzi demirinin üzerinde -258985 f 0/0 Nervürlü döşemelerde yükler nervür kirişleri tarafından taşındığı için bu tip döşemeler üzerine çizeceğiniz Betonarme Hesap Aksları için program hesap yapmaz. Genel obje edit deyin. Fakat yetersizlik her zaman sadece ilgili elemanın kesitini attırarak çözülmeyebilir. kalıp planında donatılar üzerine yazılacaktır. kiriş. c) Son alternatif ise dxf dosyası oluşturarak data göndermektir. Virüs taraması yaptırın. kalıp planında rakamları çıkıyor. ? Poligon kolon kesitini nasıl büyütürüm? Kolon trimle komutunu kullanın. Burada kolonunuzun orijinini değiştirmek suretiyle kaçıklığını değiştirebilirsiniz. ? Nervürlü döşemelerde. 132 . İlgili elemanların betonarme menüsündeki editörlerinde elemanlarla ilgili yük.

kolon-kiriş birleşiminin hangi yükleme için “GÜVENSİZ” olduğuna bakın. Buradan kayıtlı raporunuzu açıp yazdırın. Bu raporda her bir deprem yüklemesi için (isimleri. kolon-kiriş kesme güvenliğini sağlamış olursunuz. asansör perdesini çubuk eleman olarak modellemiş olursunuz. E1. S1 kolonunu yatay doğrultuda istediğiniz kadar büyütün. madde 7. Bu kiriş doğrultusunda probleminiz vardır. Uyarı hala devam ediyor. kolon dikey boyutunu ya da kiriş genişliğini yeterli derecede attırırsanız veya kolonu döndürürseniz. ? ? Kalıp planı kesidi veya temel aplikasyon aplikasyon planı kesidini nasıl alırım? Kalıp planı kesidi ve temel aplikasyon aplikasyon planı kesidi konu başlıklarını inceleyiniz. Bununla beraber. Kolon-kesme güvenliği formülü incelendiğinde.5. ister panel objesi olarak girebilirsiniz. altına tekil temel tanımlayabilirsiniz. Bu aşamayı bir örnekle inceleyelim: Yukarıdaki şekilde. asansör perdesinin her bir kolunu sonlu levha olarak modellemiş olursunuz. Güvensiz yazan satırdaki kiriş isimlerini not edin. her bir levhanın altına temel kirişi tanımlayabilirsiniz. Ne yapmalıyım? B kontrolü sağlamayan kolonları çizim alanında seçin. Asansör perdelerini nasıl gireyim? İster poligon kolon olarak. Asansör perdesini çubuk olarak modellerseniz. Kolon-kiriş birleşim kesme güvenliği raporu alın. Dolayısıyla taralı alanın büyütülmesi gerekmektedir.Sıkça Sorulan Sorular ? Kaydedilmiş bir raporu nasıl tekrar açıp yazdırırım? iderpt2 Windows gezgini çalıştırın. Sağdaki büyütülmüş şemada taralı alan görünüyor. Kolonun boyutunu attırıyorum. Programın yüklü olduğu klasörde (örneğin ideyapi) programını çift tıklayarak çalıştırın. E2. Bununla beraber. E3 ve E4) ayrıntılı hesap sonuçları bulunmaktadır. Sonlu levha olarak modellerseniz. Panel objesi olarak girerseniz.2’ yi inceleyiniz. taralı alanın formüldeki sınır değeri büyüten değişkenlerden biri olduğu görülecektir. Daha ayrıntılı bilgi için deprem yönetmeliği. ? Kolon donatılarında B kontrolü sağlamıyor. K2 ve K3 yönünde kolon-kiriş kesme güvenliği sağlamıyor. 133 . Sonuç değişmeyecektir. Poligon kolon olarak girerseniz.

Ln kolon temiz yüksekliğini (kat yüksekliğinden.Sıkça Sorulan Sorular ? Kolon donatılarında K kontrolü sağlamıyor. 0. Kopyalama ve yapıştırma komutların nasıl kullanılacağını inceleyiniz. madde 7. -1 gibi. ? Çizimleri aynı paftada toplayabilir miyim? Evet. Ma ve Mü’nün büyümesi Ve ‘yi büyütmektedir.2 uygulanarak. Bunu nasıl engellerim? Kolon aplikasyon planı almadan önce. 134 . Proje Genel ayarları satırını tıklayın. Tamam deyip bitmapi çizim alanına yerleştirin. ? Aldığım render görüntülerini (BMP’leri) nasıl çizdiririm? Ayarlar menüsünden Bitmap satırını tıklayın. Yüksekliği kat yüksekliğinden fazla panelleriniz var.. (1. Uyarı gelmediği halde raporu yazdırmama izin vermiyor. Ma veya Mü. Ne yapmalıyım? Kolon kesme güvenliği hesabında kullanılan Ve.3. saplanan en büyük kiriş yüksekliğini çıkartınız) simgelemektedir. Problem nerede? Panellerinizi kontrol edin. Oranların bozulmaması için “Yükseklik Genişlikle Orantılı” seçeneğini işaretleyin.5 deki sınır değerlerden küçük olması gerekmektedir. İşaretlediğiniz kolonun 1/50 ölçekte çizildiğini göreceksiniz. 2. projede Ve’yi küçültecek önlemlerin alınması gerekmektedir. Yukarıda anlatıldığı gibi. Fakat IDS’de yapılmış bir proje NC’ye aktarılamaz. Açılan diyalogda Diğer sekmesinde bulunan Projede Yönetmelik ve Geometrik Uygunluk Kontrolü Yap seçeneğini işaretleyin ve tekrar analiz yaptırın.3. katlar için deprem yönetmeliği madde 6.7. Bitmap dosyasını açın. IDS ve NC arasında data alışverişi yapılabilir mi? NC’de yapılmış bir projeyi gpd olarak kaydedilirse IDS’de GPD yükleyerek açılabilir. Ve = (Ma+Mü) / ln formülüyle hesaplanmaktadır.7. 2. Ve’ nin deprem yönetmeliği madde 7. ? Madde 6. ? ? Katlar arasında çakışan paneller var diyor ve analize başlamıyor. Karşınıza gelen Bitmap Ayarları diyaloğunda ön görüntü alanını tıklayın.7. Daha ayrıntılı bilgi için deprem yönetmeliği. Fbk hesaplanır ve bu katlara yatay kuvvet olarak uygulanır ? ? Kademeli yapıyı nasıl gireceğim? Kademeli yapı örneğini inceleyiniz. ve 1.7’ yi inceleyiniz. Kolon aplikasyon planı alın. Bir paftadan kopyalayıp diğer paftaya yapıştırın.) Örneğin 5 katlı bir projede 2 girilirse. ? Kolon aplikasyon planında bazı kolonlar iç içe giriyor. kolonun alt ve üst taşıma gücü momentlerinden bulunan pekleşmeli taşıma gücü momentleridir. Ln ‘nin küçülmesi Ve değerini büyütecektir.2 için bodrum katı numarası olarak ne gireceğim? Rijit bodrum katlarının tespiti için girilmesi gereken kat numarasıdır. kat planında kolonu işaretleyin.

Datalarınızı açtığınız her kata kopyalayın. Kesit ve görünüşleri kat planının yanına getirebilir miyim? 135 . çizim menüsündeki plan ölçülendirme satırını tıkayın. Kolon veya panel olmayan herhangi bir kat varsa analiz yapamazsınız. “Proje analize uygun değil. proje kaydettiğinizde. Artması gereken düşey yükleri görmek için. ? Simetri alabilir miyim? 2 boyutlu her türlü objenin (çizgi. alt katlara inildikçe artmalıdır. y yönündeki ve eğik açılı yazılar gözükmüyor. çember. 3 boyutlu objelerin simetrisini alamazsınız. kolon vb. Ne yapmalıyım. program çalıştığınız projenin otomatik olarak yedeğini almaktadır. Bilgisayarın belleği (ram) yeterli değil. Proje yükle komutunu çalıştırın. Bu diyalogta bulunan yazı yüksekliği değerini değiştirin. Analiz yapabilmek için her katta en az bir üstü serbest olmayan kolon ya da panel bulunmalıdır’ mesajı açığa çıkıyor. Bu mümkün mü? Evet mümkün. Projeyi açın ? Analiz butonunu tıklıyorum. ? Plan ve açılımlardaki ölçülendirme ve donatı yazılarını nasıl büyütebilirim? Plan ölçülendirme yazıları için. Neden? Programın kullandığınız ekran kartıyla bir uyumsuzluğu bulunmaktadır. Otomatik kaydedilen projeyi nereden açacağım? Program klasörü altında bulunan AUTOSAVE klasörünün altından çağırın. çizim menüsündeki açılım ayarları satırını tıklayın. ? Program kilitlendi ve çıkmak zorunda kaldım. Kiriş. ? Temellere gelen düşey yüklere nereden bakabilirim? alanları Betonarme menüsünde. Açılımdaki ölçülendirme ve donatı yazıları için. Yapabilirsiniz. Dosya türünden “*. kolon donatılarında kuvvetler-donatı alanları sekmesini tıklayın. Bu dosyanın uzantısı “bak” dır.bak” yazısını seçin. Problem yaşadığınız ekran kartın adını da İde Yapı teknik servisine fakslayın. aynı isimli n tane eleman olabilir. G ve Q yüklemelerinde görünen tz1 ve tz2 değerleri. Kuvvetler-Donatı sekmesinde bulanan G ve Q yüklemelerine ait uç kuvvet değerleri düşey yüklerdir. Açılım ayarları diyaloğundaki yazı büyütme faktörünü değiştirin. Bununla beraber. Çünkü Nd değeri en kritik yük kombinasyonundaki tasarım normal kuvvetini ifade eder. Sadece x yönündeki yazılar gözüküyor. Bir projede. ? ? Simetrik isimlendirme yapabilir miyim? Evet. (Genel ayarlar diyaloğunda yedek al seçeneği aktif ise). Plan ölçülendirme diyaloğu açılacaktır.Sıkça Sorulan Sorular ? Alttaki kolonun Nd’si üstteki kolonunkinden küçük. duvar. ? ? Temel analizi yaparken uygulama hatası verdi. Burada. Başka bir kart deneyin. Kolon Donatıları satırını tıklayın. yazı vb.) simetrisini alabilirsiniz.

? Dxf aktardım. Eğik döşeme sistemi girebilir miyim? Giremezsiniz. DATABASE isimli klasör bulunmaktadır. Windows9X/NT. mouse. (Permedia işlemcili bir kartla oldukça performanslı çalışabilirsiniz) ? ? Open GL render istiyorum. Dxf çıktı seçeneklerinde.Sıkça Sorulan Sorular Evet. İlgili betonarme hesap aksı üzerine gelip tıklayın. Renderda nasıl daha kaliteli çıktı alabilirim? Render diyaloğundaki X ve Y çözünürlük değerlerini büyütün. hiç bir görüntü alamıyorum. Birkaç kalıp planını DXF aktardığım zaman bilgisayar çok yavaşlıyor. Program klasörü altında (örneğin IDEYAPI) . minimum 1024x768 çözünürlük. fontlar başlığındaki dış çizgi olarak aktar seçeneği yerine. ayrı isimler taşıyorlarsa. 136 . Ne yapmalıyım? Değiştir menüsündeki döşeme satırı altında açılan menüden Betonarme Hesap Aksı Edit satırını tıklayın. ? olarak Windows gezgini çalıştırın. CD-ROM sürücü. Tamam deyin ve döşeme analizi yaptırın.SHX dosyasını. Programı çalıştırmak için minimum konfigürasyon nedir? Pentium tabanlı PC. minimum 32 MB RAM. Açılan diyalogda donatı tipini değiştirin. Silmelisiniz. Hızlı Render seçeneğini işaretlemeyin. (Örneğin ACAD\FONTS vb. autocad standart fontu olarak aktar seçeneğini işaretleyin. Ne yapmalıyım? Render diyaloğundaki “sadece seçilen objeleri al” seçeneğinin yanındaki işareti kaldırın. iki ayrı kiriş gibi donatılandırılırlar.) ? İkiye bölünmüş kirişler iki ayrı kiriş gibi mi çözülüyor? Hayır. silmeden bodrum çevre perdesine dönüştürebilir miyim? Hayır. φ ve çıkıyor. Donatı yazılarında. Okuyamazsınız. ? Render ve openGL'lerin daha hızlı olması için bilgisayarımın donanımı ne olmalıdır? Bilgisayarınızın ekran kartı OPEN GL destekli bir ekran kartı olmalıdır. ? ? Kirişleri. Autocad programın fontlarının bulunduğu dizine kopyalayın. Bununla beraber aynı ismi taşıyorlarsa tek kiriş gibi. Autocad programında açtım. ? Tek yönlü döşemenin her iki yönüne de düz+pilye atıyor. Bu klasördeki TXTX. Kopyala ve yapıştır komutlarını kullanın. ? ? ? Program DXF okuyabiliyor mu? Hayır. Ne yapmalıyım? Φ.

2 için üst rijit bodrum katı numarasını düzeltin. Bununla beraber kolon aksı aynı doğrultuda kalacaktır. Yeni bir isim verip kaydedin. Dolayısıyla kolon bakış yönü de dönmüş olacaktır. Kolonu işaretleyin ve kolon boyutlarını tıklayın. Kolon boyutlarının 50/25’den 25/50 olduğunu göreceksiniz. Tanımlayabilirsiniz. Panel objesi olarak girdiyseniz. S indisli panellerin zayıf yöndeki atalet momentlerini kullanma seçeneğini kaldırdınız. Kolonun bakış yönü majör aksının belirttiği yöndür. Deprem hesabında bodrum katım rijit olmadığı halde deprem kuvvetleri sıfır gözüküyor. Ayarlar menüsünden genel ayarlar satırını tıklayın. S indisli panellerin zayıf yöndeki atalet momentlerini kullanma seçeneği işaretli ise her iki durumda da sonuçlar birbirine yakın çıkacaktır. ideSTATİK IDS programında kaydettiğiniz projeyi burada açıp mimarisini girin. Görüldüğü gibi ideSTATİK programı kolon majör akslarının yönünü her koşulda ayarlamaktadır. 50/25 kolonu döndürerek yerleştirin. Sonuçlar farklı olacaktır. 50/25 kolon yerleştirin. Kolon aks çizgisi kolonun majör yönünü gösterir. Projenizde 137 . ? Statiğini yaptığım bir projenin mimarisini yapmak için ne yapmalıyım? ideMİMAR IDS programını çalıştırın. Kolon boyutları 50/25 kalacak.7. ? Bir projenin yedeğini nasıl alırım? Proje menüsünden. Kolon boyutlarını ters döndür seçeneğini işaretleyin ve tamam butonunu tıklayın. genel ayarlarda S indisli panellerin zayıf yöndeki atalet momentlerini kullanma seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Objeyi kolon objesi olarak girdiniz.Sıkça Sorulan Sorular ? Yerleştirirken kolonu döndürdüğümüzde boyut yazıları yine aynı kalıyor. ? S indisli panellerin zayıf yöndeki atalet momentlerini analizde kullanma seçeneği ne işe yarıyor? Kullandığınız S indisli perdelerin büyük boyutu. ? ? Kirişsiz radye ve mantar döşeme çözebiliyor muyuz? Hayır. Analiz sonucunda uç kuvvetlerine bakın. Bu durumda. fakat kolon aksı da dönecektir. ? ? Kolon objesi olarak girdiğim perdenin altına tekil temel tarifleyebilir miyim? Evet. Amacınız proje dosyasını diskete yedeklemek ise. bunun hesap açısından sakıncası var mı? Hayır. Proje genel ayarlarındaki “Madde 6. Çözemezsiniz. Uç kuvvetlerine bakın. Panel objesi olarak girdiğim perdenin altına tekil temel tarifleyebilir miyim? Perdeyi kolon objesi olarak girdiyseniz tarifleyebilirsiniz. bir ucundan diğer ucuna sürekli temel kirişi tarifleyin. küçük boyutundan çok büyükse kolonların. panel objesi gibi levha olarak çalıştığını kabul edebilirsiniz. Aynı durumda kolonu panel objesi olarak girdiniz. Kolon akslarını çiz seçeneğini işaretleyin. Bu yüzden kolon boyutlarını aynı kalmasının herhangi bir sakıncası yoktur. Konuyu daha iyi açıklayabilmek için. Windows’un backup programını kullanabilirsiniz. “Projeyi yeni isimle kaydet” satırını tıklayın.

döşeme rengini çizim alanı arka plan rengi ile aynı seçmişsiniz.Madde 12. ? İki katlı projede göreli kat öteleme değeri sıfır. Paneli objesini üstü serbest kolon yapabilir miyim? Hayır. Döşeme rengini veya arka plan rengini değiştirin. ? Üstü serbest olarak atadığım kolonların üstü serbest olarak atanıp atanmadığını nereden kontrol edebilirim? Bildirim menüsündeki kolon bildirime girin.Sıkça Sorulan Sorular tüm katlar rijit bodrum şeklinde görünüyor.2. ? Sürekli temellerde bazen tek. sadece çubuk elemanlar için uygulanabilirsiniz. ? Asmolen tuğlasının ağırlığını nereye giriyoruz? Döşeme ayarlarında kaplama satırına. neden? Proje genel ayarlarındaki “Madde 6. kaplama ağırlığı ile toplayarak. ? ? ? Programları tek dangılla aynı anda iki bilgisayarda kullanabilir miyim? Hayır.7. Bu durumda zemin emniyet gerilmesi kullanıcı tarafından %50 arttırılıp “Proje Genel”de 138 . ? Bağ kirişlerindeki konstrüktif seçeneği ne anlama geliyor? Konstrüktif seçeneği işaretlenirse bağ kirişleri tamamen konstrüktif olarak dizayn edilir. bazen çift etriye yapıyor.B” koşuluna göre etriyenin tek ya da çift olacağı belirlenir.1 de bahsedilen %50 zemin emniyet gerilmesi artırımını biz mi yapıyoruz? Evet. bağ kirişi parametrelerinde belirlenen minimum koşullar uygulanır. Kolonlarınızı buradan da üstü serbest yapabilirsiniz. Panel objesi olarak girdiğiniz eleman sonlu levha olarak modellenmektedir. Ancak Windows’da dosyasını açıp arka planını beyaza boyayabilirsiniz. ? Betonarme hesap aksları attığım halde ekranda gözükmüyorlar. Döşeme ayarlarından. asmalon tuğlasının ağırlığını.3. Betonarmede. Daire kolonun boyut ve kaçıklığını nasıl değiştirebilirim? Daire kolon başlığını inceleyiniz. Üstü serbest kolonu. İlgili kolonun DNS kutucuğu işaretli ise kolonun üstü serbest demektir. Kullanamazsınız. Bu neye bağlı? Sürekli temel parametrelerindeki “Çift etriye için min. ? Open GL renderin arka planını beyaza nasıl dönüştürürüm? paint programında. ? Depr. bulduğunuz değeri girin. render Program içerişinde dönüştüremezsiniz.Yön.2 için üst rijit bodrum katı numarasını düzeltin. Projenizde tüm katlar rijit bodrum şeklinde görünüyor.

pilye/toplam max satırlarını sıfır yapın. ? ? Yay şeklinde kirişi nasıl çözdürebilirim? Kirişe dönüştür başlığını inceleyiniz. 139 . çizgi tipini seçebilirsiniz.Sıkça Sorulan Sorular zemin emniyet gerilmesi olarak girilir. seçmeli raporlara girip. Kirişlerde duvar yükleri nasıl ayarlanıyor? Kirişlere duvar yükü tanımlamak başlığını inceleyiniz. Ne yapmalıyım? Programla yığma yapı çözemezsiniz. Perdeli bodrum katların rijit kat olarak alındığını hangi raporlardan anlarım? Dinamik analiz raporunda. Kirişleri kolonun herhangi bir noktasına bağlamakla. genel obje edit kullanacağız. Kütüphane nasıl döndürülür. 2 boyuta aktarıp. ? ? Yarım daire bir kolonu nasıl girerim? Yarım daire kolon tanımı başlığını inceleyiniz. ? ? Hatalı kaçıklığı olan kiriş mesajı ne anlama geliyor? Geometri kontrolü başlığını inceleyiniz. Kirişleri nasıl pilyesiz dizayn ettirebilirim? Kiriş ayarlarında statik sekmesinde bulunan pilye/toplam min. ? ? Çizgilerin çizgi tipini nasıl değiştirebilirim? İlkel obje ayarlarında. parçaladıktan sonra kopyala ve yapıştır ile projenize. ilgili katların modal kütleleri ve elastik deprem yükleri sıfır olarak görülürler bunun yanında kat genel bilgileri raporunda Hi ve Wi Hi değerleri görünmez. 2 boyuta aktarmalısınız. kütüphaneyi yerleştirirken döndürebilirsiniz. Genel obje edit ile kütüphaneyi tıklayın ve kütüphane ayarlarında açısını değiştirin. ? ? ? Yığma yapı çözmek istiyorum. Parçalamak içinse. Yerleştirilmiş bir kütüphaneyi döndürmek için. hepsini seçerek rapor oluşturmak ve yazıcıya göndermektir. Projeyi bitirdikten sonra raporların hangilerini bastırmam gerekiyor? Hepsini bastırmalısınız. parçalayıp çizgiye dönüştürebilir miyim? Kütüphaneyi yerleştirmeden önce hızlı çizim modunu kapatırsanız. kolon düğüm noktasına bağlamak arasında hesap farklılığı var mı? Geometrik olarak farklı bir durum oluşturmuyorsa hesapta fark etmez. Bunu yapmanın en kolay yolu. parçalanmış şekilde yerleştirebilirsiniz.

? Her aksın her bir katta bulunması şart mı? Hayır. boş pencere geliyor. uzun yönde pilye kırıyor. 140 .Sıkça Sorulan Sorular ? Akslarım kontur çizgisinin dışında kalıyor ve küçük çiziliyor. Seçmeli Raporlarda “sadece seçilen objeleri al” seçeneği işaretini kaldırın veya obje seçerek rapor alın. Ne yapmalıyım? Kolon yerleştirilirken enter tuşu ile kendi etrafında döndürülür. ? Merdiven sahanlığında. Açılım ayarlarından daha büyük bir pafta seçmelisiniz. boş sayfa geliyor. Neden? Kesit ayarlarına girip “sadece seçilen objeleri al” seçeneğinin önündeki işareti kaldırın veya obje seçin ondan sonra kesit alın. nasıl düzeltebilirim? tıklayın. Kolonları Kolonları girdiyseniz destek menüsünden kontur hesapla satırını girmediyseniz. Açı aksın açısına kilitlenecektir. Rapor oluştur diyorum. Neden? Hızlı kopyalama diyaloğunda kopyalama yapmak istediğiniz kat satırlarını işaretleyin. İde yapı programları akslara bağlı değildir. Döşemelerde betonarme hesap aksları sadece döşeme betonarmesi için gereklidir. Katta döşemelerle bağlanmayan kolonları “Üstü Serbest Kolon” olarak atayın. Sistem yüklerinin aktarılması ile ilişkisi yoktur. ? ? A2-A3 türü düzensizliklerin kontrolü yapılıyor mu? Evet. kontur çizgilerini kullanarak kontur alanını büyütün. ? Kolonları eğik akslara paralel şekilde yerleştiremiyorum. ? Kesit görüntülüyorum. kopyalama yaptığım katlar değişmiyor. Bu aşamada paralel ya da dik Referans komutunu eğik aks seçilir. ? Asma katı nasıl tarifliyoruz? Ayrı bir kat olarak tarifleyin. ? Kiriş açılımları pafta dışına taşıyor. Değiştir menüsündeki döşeme satırı altında açılan menüden Betonarme Hesap Aksı Edit satırını tıklayın. Ayrıntılı bilgi için A2-A3 düzensizlik kontrolü başlığını inceleyiniz. Döşemelerde betonarme hesap aksları çizilmediyse yükler aktarılır mı? Evet. İlgili betonarme hesap aksı üzerine gelip tıklayın. Her bir katta istediğiniz kadar aks ekleyebilir veya çıkartabilirsiniz. ? ? Hızlı kopyalama yapıyorum. Açılan diyalogda donatı tipini değiştirin. Tamam deyin ve döşeme analizi yaptırın. Kiriş açılımlarınız seçtiğiniz ebattaki paftaya sığmıyor.

Tanıtım ve eğitim programını çalıştıramadım. Özellikle yük ve kesit bilgilerini gözden geçirin. Sürekli temel raporunda temellerin ucundaki. daha uygun bir modelleme yapmanızı sağlayacaktır. Sürekli temeli de bu kolonlara bağlarsınız. Fakat her iki durumun da hesap açısından bir problemi yoktur. Yoksa bu temeller konsol gibi mi çözülüyor? Hayır. Bununla beraber autocad programında yazacağınız lisp programıyla aksları GPD formatında kayıt ederseniz. Kalıp planı kesitinde çıkan taramaları nasıl kaldırabilirim? Kalıp planı Kesitini “Obje Parçala” komutu ile patlatın.Sıkça Sorulan Sorular ? ? ? ? Kolonlara her yönden kiriş bağlayabilir miyim? Evet. hareketli ve deprem yüklerine müdahale edemezsiniz. Ekran kartında bir problem mi var? Bilgisayarınızı daha yüksek renge (en az 16 bit) ayarlamalısınız. Projede kolon ve kirişler aşırı yüklü gözüküyor. ? Döşeme donatılarında ''!!!!!'' var. burulma rijitliğini dikkate almalısınız. Masa üstünde. 141 . Problem nerede olabilir? Bilgi girişlerinizi kontrol edin. Bununla beraber. ? Autocad’te girilmiş mimari aksları ideSTATİK programına aktarabilir miyim? Hayır. Döşeme yüksekliğini arttırın. Ne yapmalıyım? Kat parametrelerinde bulunan zati. ? ? ? İğneli printer kullanabilir miyim? Kullanabilirsiniz. Taramaları seçip silin. Bununla beraber projeyi İde Yapı teknik servisine gönderebilirsiniz. Kirişin kolona farklı doğrultuda bağlanması başlığını inceleyiniz. ? Frame'de çubuklar net görünmüyor. açabilirsiniz. Donatı arttırın. Hızlı kopyalama diyaloğunda Objelerini Kopyala” seçeneğini seçin. mouse’un sağ tuşuna basın. Renkler listesinden 16 bit veya üzerini seçin. panel objesiyle girilmiş paneller yazılmıyor. Kat parametrelerinde yapının zati yükünü azaltmak istiyorum. Ne olabilir? Döşemenin kesiti çift donatı gerektiriyor. Ayarlar sekmesine geçin. ? Sadece kalıp modunda çizdiklerimi. Sistemde kirişe mesnetli tek konsol kirişler varsa. diğer katlara kopyalamak istiyorum. panelin sağına ve soluna kolon yerleştirmeniz. hiçbir şey kurtarmıyor. panel objesi ile panel tanımı yaparken. nasıl? “Sadece İlgili Çalışma Modu Kalıp planı moduna geçin. Veya döşemede eksik donatı bulunmaktadır. Ne yapmalıyım? Program CD’si CD-ROM da takılı olmalıdır.

Nervürlü döşemelerden betonarme hesap aksı geçirmek zorunda mıyız? Hayır. Proje genel ayarlarında. Katman ayarlarında aks katmanını 142 . Neden? Betonarme menüsünden “Donatı Seçimi”ne girip donatı çapı seçin. Ne yapmalıyım? Katman Ayarları açın. T ve dikdörtgen kesit olarak çözülürler. Analiz sonucunda kolon ve kirişlere hiç donatı atılmıyor. projede L. data girim hatasından kaynaklanmaktadır. Hangi klasörde olduğunu not edin. Açı farkı.Sıkça Sorulan Sorular ? Sürekli kirişlerin açılımları sürekli çizilmiyor. Menüdeki bazı satırlar yok olmuş. Diyalogdan çıktığınızda menülerin eski haline geldiğini göreceksiniz. Neden? Sürekli olarak tanımlanan kirişler arasında açı farkı bulunmaktadır. ? L kesitli kiriş çözebiliyor muyuz? Program kirişlerin tabla durumlarını otomatik olarak ayarlamaktadır. aralarında açı farkı olan kirişleri sürekli çizdirilmesini sağlar. Araçlar menüsünden Bul satırını tıklayın ve projenizin adını(programda kayıt için kullandığınız adı) yazın ve enter tuşuna basın. Sürekli kirişlerin açıları aynı olmalıdır. kotu satırına + veya . Sistem gereği kirişler arasında açı farkı varsa. Karşınıza gelen özelleştir menüsünde menüyü sıfırla butonunu tıklayın. ? Mimarisini girdiğim projede temel girmek istiyorum. Kirişlerin açılarını düzeltin. Dolayısıyla kiriş kesiti.değerle kot değerini girebilirsiniz. Açamazsınız Projemi bulamıyorum. Yeniden oluştur yaptığımda akslar siliniyor. Nasıl geri getirebilirim? Destek menüsünden özelleştir satırını tıklayın. diğer sekmesinde bulunan “Arasındaki açı ‚ dereceden farklı olan kirişleri sürekli olarak kabul et” satırı. Görmek istemediğiniz mimari objelerin katmanlarını kapatın. ? Sürekli temellerdeki 80/80/180 yazısı nedir? Temel kiriş genişliği/ Temel kiriş yüksekliği/ Temel kirişi genişliği ile ampatman genişliğinin toplam değeridir. ? ? ? ? Kiriş kotunu neye göre giriyoruz? Kat kotunu sıfır kabul ederek. Neden? Aks katmanı kapalı olduğu için akslar görünmüyor. ? ? . bu satıra uygun açı değerini giriniz. ? Örneğin aks çiziyorum. Mimari objeler ve temeller birbirine giriyor. Ne yapacağım? Windows gezginin çalıştırın.rpt uzantılı dosyaları(rapor dosyalarını) başka bir editörde açabiliyor muyuz? Hayır.

Kiriş-kiriş birleşimleri de bir düğüm noktası olduğuna göre. kaset tanımı yapılır. düğüm noktası dengesinden bahsedilebilir. Burada yükleme 5 G ya da yükleme 6 Q başlıkları altındaki tz1 ve tz2 değerleri incelenir.Sıkça Sorulan Sorular işaretleyerek açın. yardımda “sıkça sorulan sorular” başlığı altında anlatılan konuların içinde olup olmadığını kontrol ediniz. doğrultudaki kaset diş aralığını 4 metre yapın ve kaset objesiyle nervür tanımı yapın. Neden? Saplanan kirişin çözülüp. Döşeme ayarlarında.tr 143 . ilgili konuyu yardımlarda arayınız ve bulduğunuz yardım başlığında inceleyiniz. 2. (tz1=kirişin sol ucunun kesme kuvveti. saplama kirişin yükünü göremiyorum.parçasının sağ ucu (tz2). 3. kaset sekmesinde. Uç kuvvetleri raporunu bastırılır. ? Raporda. Yanıtını bulamazsanız. K5 ve K2 kirişlerinin birleşim noktası kontrolü şöyle yapılır.parçasının sol ucu (tz1). faks çekiniz. tz2=kirişin sağ ucunun kesme kuvveti). saplama yükünün taşıyan kirişe verilmesi ancak 2 boyutlu analizde izlenen bir yoldur. Bunu bir örnekle açıklayalım: Yukarıdaki çizimde. tek bir çerçeve vardır. sorularınızın yanıtlarını. 2. (dengededir) ? Nervürlerde 4 metreden sonra enine diş atıyor mu? 4 metreden daha büyük açıklıklı dişli döşemelerde. bu tür birleşimlerde. K2 kirişin 2. Daha sonra. k5 kirişinin sağ ucu (tz2) değerlerinin toplamı sıfırdır. Teknik Servis İde Yapı teknik servisine yöneltilecek soruları. Analiz sonucunda her düğüm noktasının uç kuvvetleri bir seferde hesaplanmaktadır. 1. ancak. şekilli açıklamalarıyla birlikte faksla göndermeniz faydalı olacaktır. K2 kirişinin 1. IdeSTATİK programında hiç bir yaklaşık model kullanmadan gerçek 3 boyutlu analiz yapılmaktadır.com. Faks:(0224) 220 67 17 e-mail:ideyapı@ideyapi. Önce. 3 boyutlu analizde. O da binanın kendisidir.

bir eksenel kuvvet. Kolon ve kirişler herhangi bir poligonal enkesite sahip olan. her kat döşemesine ait iki öteleme ve bir dönmeden ibaret üç serbestlik derecesidir. Kirişlerin ve kolonların uç deplasmanları. üç doğrusal kuvvet ve üç momentten oluşan altı adet kuvvet bileşeni vardır. Diğer tüm çubukların ve panellerin uç serbestlik dereceleri. diğeri muhakkak yatay XY-düzlemi içindedir. dolayısı ile toplam üç serbestlik derecesine sahip oldukları varsayılır. Dolayısı ile. Bu döşemelerin.BÖLÜM 21 PROGRAMIN TEORİK ESASLAR Teorik Esaslar DAYANDIĞI Her bina üç boyutludur. sabit atalet momentli prizmatik çubuklar olarak kabul edilecektir. Kolon asal atalet eksenleri ise uzayda herhangi bir konumda bulunabilir. iki kesme kuvveti ve iki eğilme momenti bulunur. ideSTATİK programı betonarme binalar için yazılmıştır. Kolon ve kirişler uzayda en genel geometrik konumda olabilirler. Bu programda ele alınan tüm binalar da üç boyutlu olarak kabul edilecek ve binanın taşıyıcı sistemini oluşturan parçalar olarak. sadece düzlemleri içinde hareket serbestliği olan rijit döşemelerinden ve nihayet düşey deprem panellerinden söz edilecektir. Her katta kendi düzlemi içinde sonsuz rijit kabul edilen betonarme döşemelerin bulunduğu varsayılmıştır. bu rijit kat döşemelerinin serbestlik derecelerine bağımlı olarak ifade edilir. Şekil1 Kiriş atalet mometlerinin biri düşey. yatay düzlem içinde birbirine dik iki doğrultuda yatay deplasman ile düşey eksen etrafında bir dönme yaptıkları. bir burulma momenti. Kirişlerin 144 . Başka bir deyimle. Dolayısı ile. Genel konumda bir uzay çubuğu 12x12 boyutlu rijitlik matrisine sahiptir. kolon ve kirişlerin her ucunda üç öteleme ve her uçta dönmeden ibaret altı serbestlik derecesi vardır. kolon ve kirişlerin her iki ucunda da. sistemin ana bilinmeyenleri. üç boyutlu davranış gösteren kolon ve kirişlerden. bu rijit kat döşemesinin deplasmanları cinsinden hesaplanır. Topluca. Genelde.

bunun i ve j uçlarındaki rijit kolları ve kirişin perspektif görünüşü ve uç deplasman numaraları Şekil 2'de gösterilmiştir. Bu iki nokta panel düzlemi içinde yatay ve düşey ötelemeler ile. 145 . kolon veya panelin enkesit geometrisi üzerinde herhangi bir noktaya oturabilirler. Bu takdirde.Programın Dayandığı Teorik Hesaplar kolon veya panellere oturdukları noktalar. Ağırlık merkezinden gayri yerlerde uçları bulunan genel konumdaki bir kiriş ile. panelin üst ve alt başlarındaki kesit orta noktalarından ibaret iki noktaya indirgenir. kolon veya panellerin teorik düşey eksenlerinin. yani ağırlık merkezi eksenlerinin bulunduğu noktalar olması mecburiyeti yoktur. bir levha sonlu eleman olarak ele alınır ve sonlu elemanların rijitlik matrisi Şekil 3'de görüldüğü gibi. Kirişler. Düşey düzlemdeki bir deprem paneli önce. kirişin oturduğu noktaya kadar olan mesafe "rijit bir kol" olarak kabul edilir. kolon veya panel ağırlık merkezini gösteren G-noktasından itibaren. gene panel düzlemi içinde bir dönmeden ibaret üçer serbestlik derecesine sahiptir.

Düşey panellerin düzlemleri dik doğrultuda rijitlikleri bulunmadığı varsayılmıştır. Bir panelin genel konumu ve uçlarındaki kuvvetler Şekil 4'te verilmiştir.Programın Dayandığı Teorik Hesaplar Dolayısı ile. 6x6 boyutlu bir rijitlik matrisi vardır. 146 .

Ayrıca. Donatılar. İde Yapı tarafından geliştirilmiş olan özel bir Gauss elimasyon metodu yardımı ile. Her çubuk elemanı için. burulma momenti. en kesit boyutları tahkiki yapılır. kolon. bütün yük kombinasyonundaki eksenel kuvvet. Taşıma gücü metodu kullanılarak ve en kritik yük kombinasyonu göz önüne alınarak her çubuğun iki ucunda donatı tayini yapılır. Panellerde donatılar düşey ve yatay doğrultularda ve panelin her iki yüzü için ayrı ayrı hesaplanır. TS500'ün gerektirdiği tüm yük kombinasyonları göz önüne alınarak.Programın Dayandığı Teorik Hesaplar Her yüklemeye ait sistem yük vektörü ve sistem rijitlik matrisi teşkil edildikten sonra. Döşemeler. her yükleme hali için bu elemanların her birinin iki ucundaki çubuk ve panel uç kuvvetleri elde edilir. Minimum ve maksimum donatı koşulları özellikle tahkik edilir. bu çubukların her iki ucunda. Plak çözümleri sonlu elemanlar yöntemi ile yapılır. iki eksenli eğilmeye ait kesme kuvvetleri ve eğilme momentleri elde edildikten sonra. kiriş ve panel rijitlik matrislerinin yerine konularak. kolonlarda köşelere konsantre olduğundan ve ayrıca köşeler arasında kenarlar boyunca eşit yayılı olduğuna göre iki eksenli eğilme için hesaplanır. Kirişlerde donatı tek eksenli eğilmeye göre tayin edilir. 147 . sistemin deplasmanları çözülür. dinamik bir bellek algoritması kullanılarak. Sistem çözümünden elde edilen kat deplasmanları. ara dolgulu veya ara dolgusuz nervürlü ya da kaset döşeme olarak teşkil edilir. dolu gövdeli döşeme. her çubuk ve panelin her iki ucundaki uç kuvvetleri her yük kombinasyonları için hesaplanır.

Ayrıca 7.3 Otomatik Uygulanır. Kullanıcı yapmamalı. ayrıntılı olarak tüm yatay yüklemeler için outputlarda listelenir.4.25 ncimin değeri ile çarpılır. 6.3. 6.8 aralığında taşıyıcı sistem katsayısı 1. İlgili elemanın asal ekseni doğrultularındaki uç kuvvetleri 6.4.3.2 Programın hesap mantığının dışındadır.3.2. Kullanıcı tablodan girer. Printout almasına müsaade edilmez. Ayrıca İdeSTATİK printoutları ile incelenmesi faydalı olur.2.1 Otomatik kontrol yapılmaz. Süneklilik düzeyi bakımından karma taşıyıcı sistem kullanılmaz.7.2 Deprem kuvvetlerinin taşıyıcı sistem elemanları arasında güvenle aktarıldığı hesapla doğrulanır.5.5.5. 6. Fazla ise kullanıcı uyarılır. Kullanıcı uygun hesap yöntemi seçmediği sürece output alması engellenmektedir. 6.1 Süneklilik düzeyi yüksek boşluksuz betonarme perdeler ile süneklilik düzeyi yüksek betonarme çerçevelerin birlikte tasarlandığı sistemlerde R katsayısı kontrol edilir.4 6.BÖLÜM 22 PROGRAMIN 1997 DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYUMLULUĞU Bu bölümde bulunan bilgiler Yönetmelik ile birlikte kullanıldığı zaman anlaşılır olmaktadır. Ayrıca kullanıcı tanımlı periyotlar girilebilir.3. 6.6-0.3. 6. Hiçbir suretle nci<0.5'e göre büyültülüp outputlarda ayrıca listelenir. Kullanıcı tabloda işaretler. 6. Deprem Yönetmeliğinde her madde gayet açık şekilde ifade edilmiştir. 148 . A2 ve A3 türü düzensizlikte dikkate alınan düşey elemanların adları ve uç kuvvetleri.3.1 Otomatik kontrol yapılmaz.3.2.1 A1 ve B2 türü düzensizlikler otomatik olarak saptanmaktadır.5.2.4. a) Otomatik kontrol yapılmaz.4. Uygun olmayan katsayı ile printout alınmasına müsaade edilmez. 6.5. Bu yüzden çok özet bir üslup seçilmiştir. 6.2. Uygulanmaz. 6.5. 6. 6. B2 yumuşak kat düzensizliği tüm yatay yüklemeler için ara adımlar ile birlikte outputlarda listelenir. Spektrum Karakteristik periyotları tablodan işaretlenir. Taşıyıcı sistem davranış katsayısı kontrolü yapılır.1 Ana taşıyıcıları prefabrike ve çelik olan binalar ideSTATİK'in kapsamı dışındadır.2 Otomatik kontrol yapılmaz.3 gereği kolon sarılma bölgesi için hesaplanan enine donatı kolon orta bölgesinde aynen devam ettirilir.5.5.5 B3 türü düzensizliği olan yapılarda.4 B1 Komşu katlar arası rijitlik düzensizliği otomatik tahkik edilir. 6.4.2. 6. Dolayısıyla uygulanmaz.60 olmasına müsaade edilmez.5.3.1 Uygulanır. d) Otomatik kontrol yapılmaz.5. 6. 6.5 6. Kullanıcı denetimindedir. Kullanıcı denetimindedir.1 Uygulanır. R=7 kullanılabilmesi için devrilme moment oranının %75'den daha fazla olup olmadığına bakılır.1 6. A1 burulma düzensizliği tüm yatay yüklemeler için ara adımları ile birlikte outputlarda listelenir.2.3 A4 türü düzensizlik otomatik olarak saptanmaktadır.4.4.0 aralığında da kontrol yapılarak kullanıcı uygun R katsayısını girmeye zorlanır. c) Program böyle bir data girişine müsaade etmez.3. Kullanıcı denetimindedir.2 1. 0. b) İlgili düğüm noktasına bağlı tüm kiriş ve kolonların bütün kesitlerinde tüm yüklemeler için elde edilen tüm iç kuvvetler %50 oranında otomatik arttırılır.2 Uygulanır.

1 Uygulanır. Katta kaç tane bağımsız rijit diyafram varsa yapı bu sayı kadar ayrı ayrı hesaplanmalıdır. İvme spektrumu eğrisi ve her modun periyotu ve deprem yükü azaltma katsayısından yola çıkılarak Spa(Tr) hesaplanır.2 Kolon düğüm noktalarının deplasmanlarını katın deplasmanlarından ayırmak için ideSTATİK'te üstü serbest kolon tanımı getirilmiştir. Kullanıcı gereken kolonları bu şekilde tanımlamak zorundadır.2. Matris (3*kat adedi) *(3*kat adedi) boyutundadır. Her mod için o moddaki deplasmanların katılım miktarını karakterize eden katkı çarpanları (katılım oranı) hesaplanır. 6.3 Program bu koşulun ortaya çıkmasını engeller.7.3.7. Böylece her modun etkin kütlesi bulunur. 6.4 T1a>1.7.0 olması durumunda Dinamik hesap sonucu bulunan T1. b) Mod birleştirme yöntemi ile hesap.4.6.1 Uygulanır.2 Uygulanır. c) Eski yönetmelik Eşdeğer deprem yükü yöntemi ile hesap yöntemlerinden biri kullanılabilir. 6.1 Eşdeğer hesap yapılsa bile program bina birinci doğal periyodunu dinamik hesap yaparak bulur. 6. 6. Matematik yöntemle özel değerler ve özel vektörler ve periyotlar hesaplanır.3. 6. her kat ve her serbestlik derecesi için F kuvvetleri hesaplanır. Yukarıda tanımlanan serbestlik dereceleri olacak şekilde düzenlenir.2.4 Uygulanır.1.8.6.1 Uygulanır.7.2 T1a Ayrıca hesaplanır. 6.3. Ancak yapı bir defa da tüm kolonları itibariyle ve tek bir rijit diyafram olarak çalışıp düşey yükler açısından emniyetli tarafta kalınması sağlanmalıdır.1.7.2.2<nbi<=2. Katta kaç tane bağımsız rijit diyafram varsa yapı bu sayı kadar ayrı ayrı hesaplanmalıdır.8. 6.7.8 Her katta Kaydırılmış kütle merkezlerinin her birinde birbirine dik doğrultuda iki yatay serbestlik derecesi ile düşey eksen etrafında dönme serbestlik derecesi göz önüne alınır. 6.2 Kolon düğüm noktalarının deplasmanlarını katın deplasmanlarından ayırmak için ideSTATİK'te üstü serbest kolon tanımı getirilmiştir.30 katıyla sınırlandırılır.2 Eşdeğer deprem yükü yönteminin uygulanıp uygulanmayacağı kontrolü otomatik olarak yapılır. Kullanıcı gereken kolonları bu şekilde tanımlamak zorundadır. Her mod için binaya etkiyen toplam tasarım yükü deprem yükü bulunur. 6.3 Uygulanır.7. Uygulanır.4. 6. T1a'nın 1.4. Bu amaç için önce Yapı 3 boyutlu Stifness matrisi Son deplasmanları.7. 6.7. Uygun olmayan Yöntem kullanılması durumunda printout alınmasına müsaade edilmez.8. Her mod.7. 6. 6.2 Uygulanır.3 Kesin hesap yapıldığından burada verilen denklem kullanılmaz.0 durumunda eşdeğer hesaba müsaade etmez.7.7. 6. 6.2. Titreşim yapmayan serbestlik derecelerine karşılık gelen satır ve sütunlar elimine edilerek yalnız titreşim yapan doğrultuları kapsayan indirgenmiş Stifness matrisi bulunur.1 Uygulanır.1 6. Her hesapta ilgili rijit diyafram içinde olmayan kolonlar üstü serbest tanımlanmalıdır. Her hesapta ilgili rijit diyafram içinde olmayan 149 . A1 düzensizliği olan yapılarda 1.4.1 Programda opsiyonel olarak a) Eşdeğer deprem yükü yöntemi ile hesap.Programın 1997 Deprem Yönetmeliğine Uyumluluğu 6. 6.7.2.2.

Detaylarıyla printoutlarda gösterilir. Otomatik kontrol edilir.6 6.2.2. 6.5. 7.1 Uygulanır. Ancak yapı bir defa da tüm kolonları itibariyle ve tek bir rijit diyafram olarak çalışıp düşey yükler açısından emniyetli tarafta kalınması sağlanmalıdır. Verilen koşullara uygun olmayan projede printout alınmasına müsaade edilmez. 6.8.4 Otomatik kontrol yapmaz.3. Çapraz Korelasyon Katsayıları Hesabında modal sönüm oranı %5 alınır.3 Uygulanır. 7.10.10.1Uygulanır.1 Titreşim modu yeterlilik kontrolü otomatik yapılır. Uygulanır.5. 6.2. 6. 7.3.3 Otomatik kontrol yapmaz.1. 6. 6.3.1.1. Ancak yapısal olmayan (cephe elemanları) gevrek elemanların kullanılabilirlik kontrolü yapılmaz.2.3.10. 6.2 Uygulanır. Uygun olmayan kolon saptanırsa printout alınmasına müsaade edilmez.13.6 7. Printoutlarda listelenir.1. 150 . Verilen koşullara uygun olmayan projede printout alınmasına müsaade edilmez.2.13.2. Detaylarıyla printoutlarda gösterilir.1 Kullanıcı süneklik düzeyine karar verir.Programın 1997 Deprem Yönetmeliğine Uyumluluğu kolonlar üstü serbest tanımlanmalıdır.4 Uygulanır. 6.8. Uygun olmayan kolon saptanırsa printout alınmasına müsaade edilmez.3.8.2Uygulanır detaylarıyla printoutlarda listelenir.1.2 Kullanıcı süneklik düzeyine karar verir.2.2.2.2. 7.2 Her durumda maksimum mod katkılarının birleştirilmesi için Tam Karesel Birleştirme (CQC Complete Quadratic Combination ) Kuralı uygulanır. 7.1 Otomatik kontrol yapmaz 7.2.1. Otomatik kontrol edilir.2.8 Otomatik uygulanır.5. 6. 7. Otomatik uygulanır.4. 7.8.2 Uygulanır.13. Otomatik kontrol edilir.3. 6.1Uygulanır.2Uygulanır. Sağlamayan kolon varsa printout alınmasına müsaade etmez.4 Uygulanır. Uygulanmaz. 6.1 Hiç bir durumda karelerin karekökü yöntemi kullanılmaz.1 Uygulanır. Program süneklik düzeyi normal sistemler için tüm koşulları uygular. Otomatik Uygulanır.13. 6.2 Uygulanır. 7.2 Uygulanır.5 6.4.3 7. Yetersiz mod sayısı tespit edilirse printout alınmasına müsaade edilmez. Kesit hesaplarında Taşıma gücü yöntemi uygulanır.8. Detaylarıyla printoutlarda listelenir. Program süneklik düzeyi normal sistemler için tüm koşulları uygular.2. 6.2.1 Uygulanır.8. 7.1.1 Uygulanır. 7.10. 7.9 Uygulanır.2 7.

8 7.4 Otomatik yapılır. Kolon düşey açılım detaylarında ayrıntılarıyla çizilir. 7.3. Uygulanır.7 7. Ancak 7.30 katsayılarının değişebileceği dikkate alınarak printout alınması engellenmez fakat bariz görünecek şekilde SAĞLANMIYOR yazılır.2 Otomatik uygulanır. 7.6.3 Otomatik çizilir.2. 7. Kullanıcının kolonu kısa kolon olarak işaretlenmesi gerekir.3.2 Otomatik yapılmaz.5 Otomatik uygulanır. Sağlanmadığı takdirde printout alınmasına müsaade edilmez. 7.3 Otomatik çizilir. Tüm kontroller yapılır.1 Otomatik yazılır.4 7.13.3.13.2.8.12 ve 7.4 7.4. 7.5 Otomatik uygulanır. 7.2.3 Otomatik uygulanır. 7.5 7.6. Uygulanır.2. 7. 7.2.4 Otomatik çizilir.3. Otomatik uygulanır.1 Otomatik çizilir.8 7.8. 7.2 Otomatik çizilir. Printoutlarda detaylarıyla listelenir.4. 7. 7.10 Uygulanır. Otomatik uygulanır.3 Uygulanır.4.1 Otomatik uygulanır.2 Otomatik uygulanır.3.1 Otomatik uygulanır.6.4. 7.5 Otomatik uygulanır.13. 7. 7. 7.7 7.6.13.3. 7. Uygulanır.Programın 1997 Deprem Yönetmeliğine Uyumluluğu 7. 7.2. Printoutlarda detaylı listelenir.3 7.8.4. Kullanıcı inisiyatifindedir.60 ve 0. Otomatik uygulanır.13. Kolon düşey açılımlarında detaylarıyla çizilir.4. Olumsuz durumda printout alınması engellenir. Ancak Kiriş açılımlarında da çapraz donatı çizilmez. 7.13. Olumsuz durumda printout alınması engellenir. 151 .6.1 Otomatik uygulanır.1.3. 7. Ancak kullanıcı kirişe hesaplanan enine donatıya koymayıp çapraz donatı atabilir.3 Kanca kıvrım detayları detay kütüphanesinden alınır.3. Otomatik uygulanır.2 Otomatik yazılır.6 7. Otomatik uygulanır.1.3 Program açısından Denklem 7. Uygulanır.9 7.13 denklemlerindeki 0.4.13. 7.6. 7.4'ün mutlaka sağlanması gerekir.3 Yeniden dağılım yapılmaz.4 Otomatik uygulanır. 7. Kullanıcı yapı rijitliğini arttırarak hesabı tekrar eder.2.4.4.3. Oluştuğu zaman kullanıcı uyarılır.13.2.2. Printoutlarda detaylı listelenir.

Kolon elemanının alt uç düğüm noktasının numarası j :Kiriş elemanlarının sağ uç düğüm noktasının numarası Kolon elemanının üst uç düğüm noktasının numarası L :Elemanın boyu. rapor başlıklarına göre sıralanarak açıklanmıştır. Yapı Uzay Çerçeve Eleman Bilgileri a) Simgeler i: :Kiriş elemanlarının sol uç düğüm noktasının numarası. kirişin sol ucundaki teorik düğüm noktası ile kirişin sol ucu arasındaki eksantrisitenin x eksenine paralel mesafesi Ey1(Yo) :Kolonlarda kolonun ağırlık merkezi y ordinatı [m] Kirişlerde. kirişin sol ucundaki teorik düğüm noktası ile kirişin sol ucu arasındaki eksantrisitenin y eksenine paralel mesafesi Ex2 Ey2 :Kirişin sağ ucundaki teorik düğüm noktası eksantrisitenin x eksenine paralel mesafesi [m] :Kirişin sağ ucundaki teorik düğüm noktası eksantrisitenin y eksenine paralel mesafesi [m] ile kirişin sağ ucu arasındaki ile kirişin sağ ucu arasındaki 2 4 4 4 2. Hesaplarda kullanılan kapalı formüller belirtilmiş. raporda kullanılan tüm simgeler. [m] Kirişlerde temiz boy Kolonlarda düğüm noktasından düğüm noktasına olan boy IBurul IMajor IMinor A Cos :Elemanın burulma ataleti [m ] :Elemanın majör atalet momenti [m ] :Elemanın Minör atalet momenti [m ] :Elemanın alanı [m ] :Elemanın plandaki açısının cosinüsü Kirişlerde i-j vektörünün yatayla yaptığı açının cosinüsü Kolonlarda majör atalet düzlemine dik vektörün yatayla yaptığı açının cosinüsü. Kat Eşdeğer Yatay Kuvvetleri ve Genel Bilgileri a) Simgeler 152 . hangi değerin nasıl bulunduğu anlatılmıştır. Uzun kenarı x eksenine paralel bir dikdörtgen kolonun açısı 90 derecedir. 1. Sin Ex1(Xo) :Elemanın plandaki açısının sinüsü :Kolonlarda kolonun ağırlık merkezi x apsisi [m] Kirişlerde.BÖLÜM 23 ÇIKTILARDA KULLANILAN SİMGELER ve AÇIKLAMALARI Bu bölümde.

Fi(y) nin bulunması: X ve Y yönü için. Rijit çevre perdelerinin bulunduğu katlarda Fi Madde 6.10 Ao I W değerinden büyük veya eşit olmalıdır.1. Hn>25 ise ∆Fn = 0.3a Denklem 6. Hn ≤ 25 ise wiHi ∑ ( wjHj) j=1 7.9) kullanılarak her kat için Fi hesaplanır. 1.∆FN ) N ∆Fn hesaplanır. Ra(T) = 1.4 belirtilen esaslara göre 153 . Doğal Titreşim Periyodu Tr hesaplanır.07 T1 Vt (denklem 6.5 + (R .b.8 ( 0≤ T ≤ TA ) B Denklem 6. Zemin cinsine göre belirlenen spektrum eğrisinde T yerine. rijit çevre perdelerin bulunduğu katlarda hiç bir değer yazılmaz. katındaki toplam hareketli yük [t] :Hareketli yük katılım katsayısız :Binanın i. katının temel üstünden itibaren ölçülen yüksekliği (Bodrum katlarında rijit çevre perdelerinin bulunduğu binalarda i’inci katın zemin kat döşemesi üstünden itibaren ölçülen yüksekliği ) Bu durumda.2c (T A < T ≤ T ) ( T>T ) B 2.2a.5T/ TA S(T) = 2.8) kullanılarak ∆Fn =0 ‘dır. kata etkiyen eşdeğer deprem yükü (x yönü) [t] :Eşdeğer deprem yükü yönteminde i.3b ( Tr > T A ) 3.3a. Vt değeri 0. (Denklem 6. ∆Fn 0. sırasıyla A(Tr) ve Ra(Tr) dir.2Vt den küçük ya da eşit olmalıdır.Ya b)Açıklamalar Fi(x) .2a Denklem 6.5( TB /T) 0.7. Vt = W.4) ile Vt hesaplanır.1) denklemiyle ile A(Tr) hesaplanır.b) de T yerine Tr konularak Ra(Tr) hesaplanır.c) S(Tr) hesaplanır. 6.5 S(T) = 2. Tr konularak (Denklem 6.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar gi qi HYKK wi Hi :Binanın i. A(T)= Ao I S(T) (Denklem 6. A(T1) / Ra(T1) (Denklem 6. kata etkiyen eşdeğer deprem yükü (y yönü) [t] :Gerçek kütle merkezi koordinatları[m] Fi(x) Fi(y) Xa.2b Denklem 6.2. S(T) = 1+1. Tr>T A ise Ra(Tr)=R dir.5)T/ T A Ra(T) = R ( 0≤ T ≤ TA ) Denklem 6. (Denklem 6. katının hareketli yük katılım katsayısı kullanılarak hesaplanan ağırlığı [t] :Binanın i. 4. Bu formülde bulunan A(T1) ve Ra(T1). Fi = (Vt . katındaki toplam sabit yük [t] :Binanın i. 5. [m] :Eşdeğer deprem yükü yönteminde i.

C katsayısı ve katkı çarpanı hesaplanır. ilgili katın Wi ‘sidir. etkin modal kütle Mr.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar hesaplanır.5. Hesaba katılacak titreşim modu sayısı kontrol edilir.3.1) kullanılarak spektral ivme katsayısı A(Tr). Her modda. yarı dinamik hesap yapıldıysa yarı dinamik hesap başlığı altında rapor edilir. (Madde 6. Dinamik Hesap a) Simgeler W T1a Hn :Binanın hareketli yük katılım katsayısı kullanılarak bulunan toplam ağırlığı [t] :Binanın amprik bağıntı ile hesaplanan birinci doğal titreşim periyodu [s] :Binanın temel üstünden itibaren ölçülen toplam yüksekliği (Bodrum katlarında rijit çevre perdelerinin bulunduğu binalarda zemin kat döşemesi üstünden itibaren ölçülen toplam yükseklik) [m] :Binanın N'inci katına (tepesine) etkiyen ek eşdeğer deprem yükü ( x yönü) [t] :Binanın N'inci katına (tepesine) etkiyen ek eşdeğer deprem yükü ( y yönü) [t] :Eşdeğer deprem yükü yönteminde x doğrultusunda binaya etkiyen toplam eşdeğer deprem yükü (taban kesme kuvveti) [t] :Eşdeğer deprem yükü yönteminde y doğrultusunda binaya etkiyen toplam eşdeğer deprem yükü (taban kesme kuvveti) [t] :Mod birleştirme yönteminde x doğrultusunda modlara ait katkıların birleştirilmesi ile bulunan bina toplam deprem yükü (taban kesme kuvveti) [t] :Mod birleştirme yönteminde y doğrultusunda modlara ait katkıların birleştirilmesi ile bulunan bina toplam deprem yükü (taban kesme kuvveti) [t] :Mod birleştirme yöntemi ile hesaplanan büyüklüklerin alt sınırlarının belirlenmesi için kullanılan katsayı :Etkin yer ivmesi katsayısı :Bina önem katsayısı :Binanın r'inci titreşim periyodu [s] :Tr için hesaplanan spektrum katsayısı ∆ Fnx ∆ Fny Vt(x) Vt(y) VtB(x) VtB(y) β Ao I Tr S(Tr) b)Açıklamalar X ve Y yönü için.15 2. 3. sırasıyla listelenir. Spa(Tr) = A(Tr) g / Ra(Tr) Denklem 6.2) kullanılarak spektrum katsayısı S(Tr).8. 2 154 . (Denklem 6. (Denklem 6. doğal titreşim periyodu (Tr). 1.15) kullanılarak ivme spekturum ordinatı Spa(Tr). (Denklem 6. Fi=Fbk=Ao I Wbk /1. (Denklem 6.1) (Bu madde eşdeğer deprem yüküne göre hesap yapılırsa uygulanmaz) Bina toplam kütlesi= W/g (g yerçekimi ivmesi=9.3) kullanılarak deprem yükü azaltma katsayısı Ra(Tr). serbest titreşim periyodu (w).81 m/ s ) Bina toplam kütlesinin %90’nı hesaplanır. Burada kullanılan simgeler için ayrıca dinamik hesap yapılmışsa dinamik hesap başlığı altında. Bu formüldeki Wbk.

05 By [m] :Kullanılan yönteme göre hesaplanan. Kat maksimum yükleri. Sadece eşdeğer deprem yükü yöntemine göre bulunan kat maksimum yükleri listelenir. yapı kat elastik deprem yükleri.5’e göre karşılaştırılır. 4.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar Bina toplam kütlesinin %5’i hesaplanır.Z G1 G2 G3 G4 G5 G6 U(x) U(y) U(z) R(x) :Düğüm noktası numarası :Düğüm noktası koordinatları [m] :Düğüm noktasının global x ekseni doğrultusundaki numarası :Düğüm noktasının global y ekseni doğrultusundaki numarası deplasman bileşeni kod deplasman bileşeni kod :Düğüm noktasının global z ekseni doğrultusundaki deplasman bileşeni kod numarası :Düğüm noktasının global x ekseni etrafındaki deplasman bileşeni kod numarası :Düğüm noktasının global y ekseni etrafındaki deplasman bileşeni kod numarası :Düğüm noktasının global z ekseni etrafındaki deplasman bileşeni kod numarası :Düğüm noktasının global x ekseni doğrultusundaki deplasmanı [mm] :Düğüm noktasının global y ekseni doğrultusundaki deplasmanı [mm] :Düğüm noktasının global z ekseni doğrultusundaki deplasmanı [mm] :Düğüm noktasının global x ekseni etrafındaki deplasmanı [radyan] 155 . yapı kat tasarım deprem yükleri hesaplanır. Katlara Etkiyen Yatay Yükler a) Simgeler ex ey Fx Fy Mb :Katın gerçek kütle merkezi ile kaydırılmış kütle merkezi arasındaki mesafe.) 4.8. Düğüm Noktası Deplasmanları a) Simgeler Dn X. yapı kat modal kütleleri. Bu yüklerin toplamları Madde 6. βVt ( x) / VtB( x) . Toplam etkin modal kütle.Y. Toplam etkin modal kütle bulunur ve bina toplam kütlesi ile karşılaştırılır.05 Bx [m] :Katın gerçek kütle merkezi ile kaydırılmış kütle merkezi arasındaki mesafe. (Bu madde eşdeğer deprem yüküne göre hesap yapılırsa uygulanmaz. 3. ex= 0. X yönü kat deprem kuvveti [t] :Kullanılan yönteme göre hesaplanan. 5. bina toplam kütlesinden büyükse mod sayısı yeterlidir. Vt(x)< β VtB(x) ve Vt(y)< β VtB(y) ise dinamik analizle bulunan bütün iç kuvvetler. normalleştirilmiş yapı serbest titreşim modları yapı kat maksimum ivmeleri. Y yönü kat deprem kuvveti [t] :Kata etkiyen burulma momenti [tm] 5. Rijit bodrum çevre perdelerinin bulunduğu katta bu değerler sıfırdır. y yönü için βVt ( y) / VtB( y) katsayılarıyla otomatik olarak çarpılırlar. eşdeğer ve dinamik yükler olmak üzere listelenir. x yönü için. Sırasıyla karakteristik mod vektörleri. ey= 0.

Uzun kenarı x eksenine paralel bir dikdörtgen kolonun majör düzlemi . tz1 my1 mz1 :Kesme kuvveti :Eğilme momenti :Burulma momenti :Kolonun uzun kenarı doğrultusundaki kesme kuvveti majör düzlemdeki kesme kuvveti [t] :Kolonun kısa kenarı doğrultusundaki kesme kuvveti majör düzleme dik düzlemdeki kesme kuvveti [t] :Kolonun eksenel kuvveti [t] :Kolonun kısa kenarı doğrultusundaki moment majör düzleme dik düzlemdeki moment [tm] :Kolonun uzun kenarı doğrultusundaki moment majör düzlemdeki moment [tm] :Kolonun burulma momenti [tm] b) Açıklamalar Kolonlarda. tx1 ty1 tz1 mx1 my1 mz1 ii) Kirişler 1 indisler sol ucu simgelemektedir.70< α i <1 aralığında (Mra + Mrü) ≥ 1. Kat Deplasmanları a) Simgeler δx δy θ :Katın master düğüm noktasının ( kütle merkezinin ) x deplasmanı [mm] :Katın master düğüm noktasının ( kütle merkezinin ) y deplasmanı [mm] :Katın master düğüm noktasının ( kütle merkezinin ) dönmesi [radyan] 7.2 (Mri + Mrj) denkleminin hem alttaki. 0. Elemanların Uç Kuvvetleri a) Simgeler i) Kolonlar ve paneller majör düzlem :Kolonun majör (büyük) atalet momentinin hesaplandığı düzlem. 2 indisler üst ucu simgelemektedir. Sonuçlar ikinci satır olarak(yanına 1/ α i yazar) listelenir 156 . x eksenine paraleldir. 1 indisler alt ucu simgelemektedir. hem de üstteki düğüm noktalarının sağlandığı kolonlara etkiyen eğilme momentleri ve kesme kuvvetleri 1/ α i oranında çarpılarak otomatik olarak attırılır.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar R(y) R(z) :Düğüm noktasının global y ekseni etrafındaki deplasmanı [radyan] :Düğüm noktasının global z ekseni etrafındaki deplasmanı [radyan] 6. 2 indisler sağ ucu simgelemektedir.

katın Sağ-Alt köşesinde hesaplanan göreli öteleme [mm] b) Açıklamalar Her bir deprem yüklemesi ve kat için. katın ilgili doğrultudaki kat kesme kuvveti [t] :i. ∆ iSĞA . katın Sol-Alt köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] ∆ (i-1)SĞA :(i-1). ∆ iSĞU'dan en büyüğüdür. katın Sol-Üst köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] :i. ∆ iSLA . katın yüksekliği [m] :i.1.d(i-1)SĞA ∆ iSĞU :d(i)SĞU . kattan itibaren en üst kata kadar olan katların hareketli yük katılım katsayısı 157 Σ Wj . İkinci Mertebe Etkileri a) Simgeler ( ∆ i)ort Vi hi :i. katın Sol-Üst köşesinde hesaplanan göreli öteleme [mm] :i. Göreli Kat Ötelemelerinin Sınırlandırılması a) Simgeler Kat hi :i.10. katın Sol-Alt köşesinde hesaplanan göreli öteleme [mm] :i.d(i-1)SLA ∆ iSĞA :d(i)SĞA . katın Sağ-Üst köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] ∆ imax ∆ (i)SLU ∆ (i)SLA ∆ (i)SĞA ∆ (i)SĞU ∆ (i-1)SLU :(i-1). Kat yüksekliği [m] :i. Katta hesaplanan maksimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. ∆ imax/hi ≤ 0. katın Sağ-Üst köşesinde hesaplanan göreli öteleme [mm] :i. [mm] :i. katın Sol-Alt köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] :i.2 9. katın Sağ-Alt köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] ∆ (i-1)SĞU :(i-1).Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar 8. Kat :i.02/R olmalıdır. katın Sol-Üst köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] ∆ (i-1)SLA :(i-1). katın Sağ-Üst köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] ∆ iSLU ∆ iSLA ∆ iSĞA ∆ iSĞU :i.d(i-1)SLU ∆ iSLA :d(i)SLA .0035 veya ∆ imax/hi ≤ 0. Katta kolon ve perdelerde hesaplanan göreli kat ötelemelerinin kat içindeki ortalama değeri. Madde 6. ∆ iSLU :d(i)SLU . katın Sağ-Alt köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] :i.d(i-1)SĞU ∆ imax= ∆ iSLU .

katta 3. ( ∆ i)ort =( ∆ iSLU+ ∆ iSLA + ∆ iSĞA + ∆ iSĞU ) /4 işlemiyle bulunur. (Denklem 6. Deprem yüklemesinden hesaplanan burulma düzensizliği katsayısı [mm] η bi1 ( ∆ i)max2 ( ∆ i)min2 ( ∆ i)ort η bi2 ( ∆ i)max3 ( ∆ i)min3 ( ∆ i)ort3 η bi3 ( ∆ i)max4 ( ∆ i)min4 ( ∆ i)ort4 η bi4 158 . katta 2. Deprem yüklemesinden hesaplanan minimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. katta 1.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar kullanılarak hesaplanmış ağırlıklarının toplamları [t] θi :i.12 olmalıdır. katın ikinci mertebe gösterge değeri [radyan] b) Açıklamalar Her bir deprem yüklemesi ve kat için. katta 1. kullanılarak θ i hesaplanır. Deprem yüklemesinden hesaplanan burulma düzensizliği katsayısı [mm] :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan maksimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. katta 4. Deprem yüklemesinden hesaplanan burulma düzensizliği katsayısı [mm] :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan maksimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan minimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. katta 1. A1 Burulma Düzensizliği a) Simgeler ( ∆ i)max1 ( ∆ i)min1 ( ∆ i)ort1 :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] :i. katta 3. katta 3.21) θ = (∆i)ort ∑ wj j=i N Vihi 10. katta 2. Deprem yüklemesinden hesaplanan minimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan burulma düzensizliği katsayısı [mm] :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan minimum [mm] göreli kat ötelemesi :i. katta 2. katta 3. Deprem yüklemesinden hesaplanan maksimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. katta 4. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] :i. katta 2. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] :i. katta 4. Deprem yüklemesinden hesaplanan maksimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. katta 4. katta 1. θ i ≤ 0. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] :i.

nbi1 =( ∆ i)max1/( ∆ i)ort1 . ( ∆ i)min3. ( ∆ i)min1. ∆ iSLA . ( ∆ i)max2. ( ∆ i)ort3=( ∆ i)max3/( ∆ i)max3 . A4 Taşıyıcı Sistem Eleman Eksenlerinin Paralel Olmaması a) Simgeler 159 . bu başlıkta sırasıyla ( ∆ i)max1.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar b) Açıklamalar Göreli kat ötelemelerinde başlığında her bir deprem için rapor edilen ∆ imax değerleri.2 değerinden büyükse A1 burulma düzensizliği vardır. 11.) txu tyu txa :i’inci kattaki kolonun üst ucuna x ekseni doğrultusunda etkiyen kesme kuvveti [t] :i’inci kattaki kolonun üst ucuna y ekseni doğrultusunda etkiyen kesme kuvveti [t] :i+1’inci kattaki kolonun alt ucuna x ekseni doğrultusunda etkiyen kesme kuvveti [t] tya Vux Vuy Vax Vay Vu Va V M :i+1’inci kattaki kolonun alt ucuna y ekseni doğrultusunda etkiyen kesme kuvveti [t] :txu * sin α :tyu * cos α :txa * sin α :tya * cos α :Vux + Vuy :Vax + Vay :Va . ( ∆ i)max3.A2-A3 Düzensizliği Kontrolü e cos Sin :Moment kolunun uzunluğu [m] α α :Kolon majör atalet düzlemine dik vektörün yatayla yaptığı açının cosinüsü.Vu :V * e 12. nbi4 =( ∆ i)max4/( ∆ i)ort4 formülleriyle nbi’ler hesaplanır. ( ∆ i)ort4=( ∆ i)max4/( ∆ i)max4 formülleriyle ortalama göreli kat ötelemeleri hesaplanır. (Not: Uzun kenarı x eksenine paralel bir dikdörtgen kolonun açısı 90 derecedir. nbi’lerin bir tanesi 1. :Kolon majör atalet düzlemine dik vektörün yatayla yaptığı açının sinüsü. ( ∆ i)max4 olarak listelenir. nbi2 =( ∆ i)max2/( ∆ i)ort2 nbi3 =( ∆ i)max3/( ∆ i)ort3 . ( ∆ i)ort1=[( ∆ i)max1/( ∆ i)min1] / 2 . ∆ iSĞU değerlerinin en küçüğüdür. ( ∆ i)ort2=( ∆ i)max2/( ∆ i)min2. göreli kat ötelemeleri başlığında rapor edilen ∆ iSLU . ( ∆ i)min2. ( ∆ i)min4 her kat ve yükleme için. ∆ iSĞA .

Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar tx1 ty1 tz1 mx1 my1 mb1 tx2 ty2 tz2 mx2 my2 mb2 : Alt uçta majör aks doğrultusunda kesme kuvveti [t] : Alt uçta minör aks doğrultusunda kesme kuvveti [t] : Alt uçta normal kuvvet [t] : Alt uçta majör aks etrafında eğilme momenti [tm] : Alt uçta minör aks etrafında eğilme momenti [tm] : Alt uçta kolon düşey ekseni etrafında burulma momenti [tm] : Üst uçta majör aks doğrultusunda kesme kuvveti [t] : Üst uçta minör aks doğrultusunda kesme kuvveti [t] : Üst uçta normal kuvvet [t] : Üst uçta majör aks etrafında eğilme momenti [tm] : Üst uçta minör aks etrafında eğilme momenti [tm] : Üst uçta kolon düşey ekseni etrafında burulma momenti [tm] b) Açıklamalar Sistemde A4 düzensizliği varsa. Katta gözönüne alınan deprem doğrultusunda etkili kesme alanı. 13. Katın Dayanım Düzensizliği Katsayısı 2 2 2 b) Açıklamalar Her bir katta.15 Σ Ak hesaplanır. Katta gözönüne alınan deprem doğrultusuna paralel olarak perde olarak çalışan 2 taşıyıcı sistem elemanlarının enkesit alanlarının toplamı [m ] :i. Katta kolon enkesiti etkin gövde alanları Aw'ların toplamı [m ] :i. elemanların tasarımında kullanılan büyüklüklerdir. [m ] :i. Katta kolon enkesiti etkin gövde alanları Aw'ların toplamı [m2] Σ Ag(i+1) Σ Ak(i+1) Σ Ae(i+1) Σ Aw(i) Σ Ag(i) Σ Ak(i) Σ Ae(i) η ci :(i+1). B1 Komşu Katlar Arası Dayanım Düzensizliği a) Simgeler Σ Aw(i+1) :(i+1). [m ] :i. Katta gözönüne alınan deprem doğrultusuna paralel olarak perde olarak 2 çalışan taşıyıcı sistem elemanlarının enkesit alanlarının toplamı [m ] :(i+1). Katta gözönüne alınan deprem doğrultusunda etkili kesme alanı. Bu maddenin uygulandığı durumda elemanların asal eksen doğrultusundaki iç kuvvet büyüklükleri Madde 6.7.5'deki belirtildiği üzere hesaplanır ve her bir deprem doğrultusu için bulunan değerler bu başlık altında listelenir. Burada listelenen iç kuvvet büyüklükleri. Katta gözönüne alınan deprem doğrultusuna paralel kagir dolgu duvar 2 alanlarının ( kapı ve pencere boşlukları düşülmüş) toplamı [m ] :i. Katta gözönüne alınan deprem doğrultusuna paralel kagir dolgu duvar 2 alanlarının ( kapı ve pencere boşlukları düşülmüş) toplamı [m ] :(i+1). tespit edilmiştir mesajı yazılır ve Madde 6.7. 160 . Σ Ae = Σ Aw + Σ Ag + 0.5 uygulanır. Katların birinde.

katta 3. 161 . Deprem yüklemesinden hesaplanan Rijitlik düzensizliği katsayısı [mm] :i. B2 Komşu Katlar Arası Rijitlik Düzensizliği a) Simgeler ( ∆ i)ort1 : i. η ci < 060 olması durumunda rapor alınmasına izin verilmez. ( ∆ i+1)ort bir üst kat olmak üzere.50’ den büyükse B2 komşu katlar arası rijitlik düzensizliği vardır. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] η ki ( ∆ i)ort2 :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama [mm] göreli kat ötelemesi ( ∆ i+1)ort3 :(i+1). ( ∆ i)ort ilgili kat. katta 3.deprem yüklemesi için) η ki3 = ( ∆ i)ort3/( ∆ i+1)ort3 (3. katta 1.80 ise taşıyıcı sistem davranış katsayısı R. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] η ki2 ( ∆ i)ort3 :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan rijitlik düzensizliği katsayısı [mm] :i. 1. katta 1. η ki1 = ( ∆ i)ort1/( ∆ i+1)ort1 (1. R Katsayısının Seçim Nedeni başlığında rapor edilir.25( η ci)min çarpılmış olarak R Katsayısının Seçim Nedeni başlığında yazılmaktadır. katta 2.25( η ci)min değeri. katta 2. Deprem yüklemesinden hesaplanan Rijitlik düzensizliği katsayısı [mm] b) Açıklamalar İkinci mertebe etkileri başlığında 4 adet deprem yüklemesine göre listelenen ( ∆ i)ort ‘lar bu düzensizliğin kontrolünde kullanılır.80 ise B1 komşu katlar arası dayanım düzensizliği vardır.deprem yüklemesi için) η ki4 = ( ∆ i)ort4/( ∆ i+1)ort4 (4. her kat için. 14. R katsayısı da 1. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] η ki3 ( ∆ i)ort4 :i.deprem yüklemesi için) hesaplanır ve listelenir. ( η ci)min rapor edilen bütün η ci’ lerin en küçüğüdür. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] ( ∆ i+1)ort2 :(i+1). katta 2. katta 1. η ki ‘lerden biri 1.deprem yüklemesi için) η ki2 = ( ∆ i)ort2/( ∆ i+1)ort2 (2. katta 4. katta 4. 1.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar η ci=( Σ Ae)i /( Σ Ae)i+1 < 0. Deprem yüklemesinden hesaplanan rijitlik düzensizliği katsayısı [mm] :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] ( ∆ i+1)ort1 :(i+1). 0. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama [mm] göreli kat ötelemesi ( ∆ i+1)ort4 :(i+1). katta 4. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] η ki4 :i.60 ≤ η ci < 0.25( η ci)min değeri ile çarpılarak deprem hesabı otomatik olarak tekrarlanır. katta 3.

Bina toplam yüksekliği. deprem bölgesi. 1. 16. B2 için η ki) ve kullanılan hesap yöntemi rapor edilir. ( α M .Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar 15. α Mx ve α My'lerin en büyüğü olarak alınabilir). Yoksa.2 (Mri + Mrj) denkleminin (Denklem 7.3'ün hem alttaki hem de üsteki düğüm noktalarında 162 Vik1 α i1 Vis2 . “Taşıyıcı Sistemin Düşey Elemanlarında Süreksizlik Bulunmamaktadır. bina önem katsayısı. İlgili düğüm noktasına bağlı tüm kiriş ve kolonların bütün kesitlerinde tüm yüklemeler için elde edilen tüm iç kuvvetler %50 oranında otomatik attırılır. program rapor alırken kullanıcıyı uyarır ve çıktı almasına izin vermez. R katsayısının uygunluğu rapor edilir. 18. 1. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı [t] :i. katta 1. katında (Mra + Mrü) ≥ 1. Kullanılan R katsayısı Seçilen R katsayısı olarak bu başlıkta listelenir. Sırasıyla. girilen R katsayısı. 0.75’den büyük 1’den küçük ise. a) Simgeler PMx PMy Mx My :İlgili katta ve ilgili deprem yüklemesinden dolayı kattaki perdelerin yatay x istikametine transfer edilmiş momentleri toplamı [tm] :İlgili katta ve ilgili deprem yüklemesinden dolayı kattaki perdelerin düşey y istikametine transfer edilmiş momentleri toplamı [tm] :İlgili katta ve ilgili deprem yüklemesinden dolayı kattaki perde ve kolonların yatay x istikametine transfer edilmiş momentleri toplamı [tm] :İlgili katta ve ilgili deprem yüklemesinden dolayı kattaki perde ve kolonların düşey y istikametine transfer edilmiş momentleri toplamı [tm] :PMx/Mx :PMy/My α Mx α My b) Açıklamalar hesaplar ve tekrar analiz yaptırır.3) hem alttaki hem de üsteki düğüm noktalarında sağlandığı kolonlarda . seçilen R katsayısı. kullanıcı. α Mx ya da α My herhangi bir deprem yüklemesinde 0. Vis/Vik Oranları a) Simgeler Vis1 :Binanın i. Elemanların plandaki adları ve katları yazılır. bina toplam yüksekliği. katında Denklem 7. Varsa. Bu durumda.75’den küçük veya eşitse R=7 kullanılabilir. R=10 . katında tüm kolonlarda 1. R Katsayısının Seçim Nedeni Her bir deprem yüklemesi ve her kat için devrilme momenti kontrolü yapılır. B3 Taşıyıcı Sistemin Düşey Elemanlarının Süreksizliği Sadece kolonun iki ucu mesnetli kirişe oturduğu durum kontrol edilir. düzensizlik durumları ve katsayıları (A1 için η bi.” mesajı rapor edilir. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı [t] :Binanın i. deprem yüklemesinden hesaplanan Vis1/Vik1 oranı :Binanın i.4 α M formülünden R katsayısını 17. Hesap Yönteminin Seçim Nedeni Sırasıyla deprem bölgesi.25( η ci)min değeri listelenir.

4.3'ün hem alttaki hem de üsteki düğüm noktalarında sağlandığı kolonlarda .70< α i <1 aralığında (Mra + Mrü) ≥ 1. katta 4. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı [t] :Binanın i. katında tüm kolonlarda 2. Sonuçlar “Eleman Uç Kuvvetleri" başlığında ikinci satır olarak(yanına 1/ α i yazar) listelenir. katta 2. deprem yüklemesinden hesaplanan Vis4/Vik4 oranı α i2 Vis3 Vik3 α i3 Vis4 Vik4 α i4 b) Açıklamalar Herhangi bir deprem yüklemesinde ve herhangi bir katta. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı [t] :i. 3. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı [t] :i. deprem yüklemesinden hesaplanan Vis2/Vik2 oranı :Binanın i. Mri. katta 3.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar sağlandığı kolonlarda . katında tüm kolonlarda 4.70 olmasına izin verilmez. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı [t] :Binanın i. katında Denklem 7. hem de üstteki düğüm noktalarının sağlandığı kolonlara etkiyen eğilme momentleri ve kesme kuvvetleri 1/ α i oranında çarpılarak otomatik olarak attırılır. 0. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı [t] :i. deprem yüklemesinden hesaplanan Vis3/Vik3 oranı :Binanın i.3'ün hem alttaki hem de üsteki düğüm noktalarında sağlandığı kolonlarda .2 (Mri + Mrj) denkleminin hem alttaki. Mrü. katında tüm kolonlarda 3. Mrj için “Deprem Yönetmeliği Kolon Raporu'na bakınız. katında Denklem 7. Döşemelerin Statik Betonarme Sonuçları ve Donatıları a) Simgeler L G Q D MSol AsSol DntSol MAck AsAck DntAck MSağ AsSağ DntSağ :Döşemenin ilgili doğrultudaki temiz açıklığı [m] :Döşemenin sabit yükü [t] :Döşemenin hareketli yükü [t] :Döşemenin yüksekliği [m] :İlgili doğrultunun solunda hesaplanan moment [tm] :İlgili doğrultunun solunda (sol mesnet) olması gerekli donatı alanı [cm ] :Sol mesnetteki ilave adet ve çapı :İlgili doğrultunun açıklığında hesaplanan moment [tm] :İlgili doğrultunun açıklığında olması gerekli donatı alanı [cm ] :Açıklıktaki donatı adet ve çapı :İlgili doğrultunun sağında hesaplanan moment [tm] :İlgili doğrultunun sağında (sağ mesnet) olması gerekli donatı alanı [cm ] :Sağ mesnetteki ilave adet ve çapı 163 2 2 2 . α i < 0. Mra. kuvvetlerinin toplamı [t] Vik2 2. 19. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme :Binanın i.

Kirişlerin Yük Bilgileri ve Ankastrelik Tesirleri a) Simgeler Mg1 Mq1 Vg1 Vq1 Mg2 Mq2 Vg2 Vq2 Eşdeğer g Eşdeğer q :Sol uçta İlgili sabit yükten hesaplanan ankastrelik momenti [tm] :Sol uçta İlgili hareketli yükten hesaplanan ankastrelik momenti [tm] :Sol uçta İlgili sabit yükten hesaplanan ankastrelik kesme kuvveti [t] :Sol uçta İlgili hareketli yükten hesaplanan ankastrelik kesme kuvveti [t] :Sağ uçta İlgili sabit yükten hesaplanan ankastrelik momenti [tm] :Sağ uçta İlgili hareketli yükten hesaplanan ankastrelik momenti [tm] :Sağ uçta İlgili sabit yükten hesaplanan ankastrelik kesme kuvveti [t] :Sağ uçta İlgili hareketli yükten hesaplanan ankastrelik kesme kuvveti [t] :İlgili yükün eşdeğer düzgün yayılı yük karşılığı (sabit) [t/m] :İlgili yükün eşdeğer düzgün yayılı yük karşılığı (hareketli) [t/m] 21. Kirişin üst tarafında en fazla çekme donatısı çıkaran yükleme kombinasyonu :Kirişin ilgili ucunda (mesnedinde) . Kirişlerin Betonarme Hesap Sonuçları a) Simgeler Üst Alt Ve Vd Vcr Vc Asw/s Moment0 :Kirişin ilgili ucunda (mesnedinde) . Kirişin alt tarafında en fazla çekme donatısı çıkaran yükleme kombinasyonu :Enine donatı hesabında esas alınan kesme kuvveti [t] :Yük katsayıları ile çarpılmış düşey yükler ve depremin ortak etkisi altında hesaplanan kesme kuvveti [t] :Eğik çatlamayı oluşturan kesme kuvveti [t] :Betonun kesme dayanımına katkısı [t] :1 metredeki kayma donatısı alanı [m ] :Moment sıfır noktasının ilgili uca olan uzaklığı 2 22.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar 20. Kirişlerin Donatıları a) Simgeler bw hk ln MdÜst MdAlt :Kirişin gövde genişliği [m] :Kiriş yüksekliği [m] :Temiz açıklık [m] :Kirişin ilgili bölgesinde üst tarafta en fazla çekme donatısı çıkaran dizayn momenti. [tm] :Kirişin ilgili bölgesinde alt tarafta en fazla çekme donatısı çıkaran dizayn momenti [tm] 164 .

165 . (Mpmax olsun).AsAlt :Kirişin ilgili bölgesinde alt tarafta mevcut donatı alanı [cm ] 2 23.22 bwd fcd değeri hesaplanır.Depremin soldan.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar Hes.AsÜst :Kirişin ilgili bölgesinde üst tarafta hesaplanan donatı alanı [cm ] Hes.AsAlt :Kirişin ilgili bölgesinde alt tarafta hesaplanan donatı alanı [cm ] 2 2 2 Mev. (Mpiüst+Mpjalt). 4. 2. Bunun için. Deprem Yönetmeliği Kiriş Tahkikleri a) Simgeler bw hk ln fctd fyd fcd Sol :Kirişin gövde genişliği [m] :Kiriş yüksekliği [m] :Temiz açıklık :Kirişin betonunun tasarım çekme dayanımı [kgf/cm ] :Kirişin boyuna donatısının tasarım akma dayanımı [kgf/cm ] :Kirişin betonunun tasarım basınç dayanımı [kgf/cm ] 2 2 2 ρü :Kirişin sol mesnedinin üst tarafındaki çekme donatısının oranı :Kirişin sağ mesnedinin üst tarafındaki çekme donatısının oranı :Kiriş kesitinin kesme dayanımı [t] :Kirişin sol ucunda hesaplanan kesme kuvveti [t] :Kirişin sağ ucunda hesaplanan kesme kuvveti [t] :Kirişin sol ucunda ve kolon yüzünde düşey yüklerden meydana gelen basit kiriş kesme kuvveti [t] :Kirişin sağ ucunda ve kolon yüzünde düşey yüklerden meydana gelen basit kiriş kesme kuvveti [t] :Kirişin sol ucunda üstte çekme çıkartacak yön için hesaplanan pekleşmeli taşma gücü momenti [tm] :Kirişin sol ucunda altta çekme çıkartacak yön için hesaplanan pekleşmeli taşıma gücü momenti [tm] :Kirişin sağ ucunda üstte çekme çıkartacak yön için hesaplanan pekleşmeli taşıma gücü momenti [tm] :Kirişin sağ ucunda altta çekme çıkartacak yön için hesaplanan pekleşmeli taşıma gücü momenti [tm] Sağ ρü Vr Vei Vej Vdyi Vdyj Mpiüst Mpialt Mpjüst Mpjalt b)Açıklamalar 1.0.25 fcd bw d formülünden kiriş kesitinin kesme dayanımı hesaplanır.AsÜst :Kirişin ilgili bölgesinde üst tarafta mevcut donatı alanı [cm ] Mev. (Vei ve Vej). sol ve sağ uç için en olumsuz kesme kuvveti hesabı yapılır.Vr=0. (Mpialt+Mpjüst) hesaplanır. Büyük olan alınır. sağdan etkimesi durumları sonucunda. (d=hk-paspayı) 3.fctd/fyd < sol ρü ve fctd/fyd < sağ ρü olmalıdır.

Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar Sol uç için; Vei=Vdyi + Mpmax/ln Sağ uç için; Vej=Vdyj + Mpmax/ln (Madde 7.9) hesaplanır. 5.Vei ve Vej değerlerinden bir tanesi, Vr ya da 0.22 bw d. fcd değerlerinden büyükse kesit yetersizdir.

24. Kolonların Betonarme Hesap Sonuçları
a) Simgeler NdMax NdMin Ac fck Acfck AshMaj :Kolonda en büyük eksenel kuvveti veren kombinasyondan hesaplanan eksenel kuvvet [t] :Kolonda en küçük eksenel kuvveti veren kombinasyondan hesaplanan eksenel kuvvet [t] :Kolonun brüt enkesit alanı [cm ] :Kolonunda kullanılan betonun karakteristik silindir basınç dayanımı [kgf/cm ] :Ac * fck :Kolon majör düzleminde s enine donatı aralığına karşı gelen yükseklik boyunca kolon uç bölgesindeki tüm etriye kollarının ve çirozların enkesit alanı değerlerinin majör düzleme dik doğrultudaki izdüşümlerinin toplamı. Kolon uzun kenarına 2 paralel etriyelerin ve çirozların toplam alanlarının izdüşümleri [cm ] :Kolon minör düzleminde s enine donatı aralığına karşı gelen yükseklik boyunca kolon uç bölgesindeki tüm etriye kollarının ve çirozların enkesit alanı değerlerinin minör düzleme dik doğrultudaki izdüşümlerinin toplamı Kolon kısa kenarına 2 paralel etriyelerin ve çirozların toplam alanlarının izdüşümleri [cm ] :Kolonda majör düzlemde enine donatı hesabında esas alınan kesme kuvveti [t] :Kolonda minör düzlemde enine donatı hesabında esas alınan kesme kuvveti [t] :Majör düzlemde Eğik çatlamayı oluşturan kesme kuvveti [t] :Minör düzlemde Eğik çatlamayı oluşturan kesme kuvveti [t] :Majör düzlemde betonun kesme dayanımına katkısı [t] :Minör düzlemde betonun kesme dayanımına katkısı [t] :1 metredeki kayma donatısı alanı (majör düzlemde) [cm ] :1 metredeki kayma donatısı alanı (minör düzlemde) [cm ]
2 2 2 2

AshMin

VeMaj VeMin VcrMaj VcrMin VcMaj VcMin Asw/sMaj Asw/sMin

b)Açıklamalar 1. 0.50 Ac fck hesaplanır. Bu değer NdMax değerinden büyük ya da eşit olmalıdır. 2. Nd > 0.20 Ac fck olması durumunda, sarılma bölgesindeki minimum toplam enine donatı aşağıdaki koşullardan elverişsiz olanı sağlayacak şekilde hesaplanır. Ash Ash

≥ 0.30 s bk [(Ac / Ack ) − 1](fck / fywk) ≥ 0.775 s bk (fck/fywk)

Denklem 7.1a Denklem 7.1b

3. Nd < 0.20 Ac Fck olması durumunda, kolon sarılma bölgesinde Denklem (7.1) ile verilen enine donatıların en az 2/3 minimum etriye donatı olarak kullanılır. 4. VcrMaj=0.65 fctd .bw .d hesaplanır. (bw:majör düzleminde kolon genişliği, d: minör 166

Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar düzleminde kolon genişliği-paspayı) 5. VcrMin=0.65.fctd. bw.d hesaplanır. (bw:minör düzleminde kolon genişliği, d: majör düzleminde kolon genişliği-paspayı) 6. VcMaj=0.80 VcrMaj ile Vcmaj hesaplanır. Ve ≥ 0.50 Vd ve Nd ≤ 0.05Acfck ise Vcmaj=0 alınır. 7. VcMaj=0.80 VcrMin ile Vcmin hesaplanır. Ve ≥ 0.50 Vd ve Nd ≤ 0.05Acfck ise Vcmin=0 alınır. 8. Asw/sMaj ve Asw/sMin hesaplanır.

25. Kolonların Donatıları
a) Simgeler hx by Yükleme N,Mx,My MevAs Köşe Kenar :Kolonun uzun kenar uzunluğu [m] :Kolonun kısa kenar uzunluğu [m] :Kolonda en fazla donatıyı çıkaran kombinasyon :Kombinasyondan hesaplanan betonarme hesaba esas dizayn kuvvetleri [t], [tm] :Kolondaki mevcut donatı alanı [cm ] :Köşe donatısı adet ve çapı :Kenar donatısı adet ve çapı
2

b)Açıklamalar: Kolon betonarme hesapları, Çakır-Özer yöntemine göre yapılmaktadır. (Referans: Eğik Eğilme Ve Eksenel Kuvvet Etkisindeki Dikdörtgen Betonarme Kesitlerde Taşıma Gücü Formülleri Adnan Çakıroğlu-Erkan Özer)

26. Deprem Yönetmeliği Kolon Tahkikleri
a) Simgeler Yön Zk Maf alt-üst üst alt :Tahkikin yönü majör veya minör :İlgili kattaki kolon zayıf kolon hesaplanmışsa + işareti konulur güçlü kolon ise hiçbir işaret yoktur :İlgili kattaki kolonun üst ve alt uçlarında Denklem 7.3'ün sağlanıp sağlanmadığı bilgisidir. Sağlanmayan ucun adı yazılır. :Her iki uçta da sağlanmamıştır. :Üst uçta sağlanmamıştır. :Alt uçta sağlanmamıştır.

bilgi yazmıyorsa:Her iki uçta da sağlanmıştır. Mra Mrüs Mrj+ :Üst kattaki kolonun alt ucunda hesaplanan taşıma gücü momenti [tm] :İlgili kattaki kolonun üst ucunda hesaplanan taşıma gücü momenti [tm] :Kirişin sağ ucu j deki kolon veya perde yüzünde hesaplanan pozitif taşıma gücü momenti [tm] 167

Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar MrjMri+ MriMha(i+1) Mha(i) Mhü(i) Mhü(i-1) Mpü Mpa Mü Ma Ve VMax :Kirişin sağ ucu j deki kolon veya perde yüzünde hesaplanan negatif taşıma gücü momenti [tm] :Kirişin sol ucu i deki kolon veya perde yüzünde hesaplanan pozitif taşıma gücü momenti [tm] :Kirişin sol ucu i deki kolon veya perde yüzünde hesaplanan negatif taşıma gücü momenti [tm] :(i+1). katta kolonun alt ucunda hesaplanan moment [tm] :i. katta kolonun alt ucunda hesaplanan moment [tm] :i. katta kolonun üst ucunda hesaplanan moment [tm] :(i-1). katta kolonun üst ucunda hesaplanan moment [tm] :i. katta kolonun üst ucunda hesaplanan pekleşmeli kolon taşıma gücü momenti [tm] :i. katta kolonun alt ucunda hesaplanan pekleşmeli kolon taşıma gücü momenti [tm] :Kolonun serbest yüksekliğinin üst ucunda, kolon kesme kuvvetinin hesabında esas alınan moment [tm] :Kolonun serbest yüksekliğinin alt ucunda, kolon kesme kuvvetinin hesabında esas alınan moment [tm] :Kolon enine donatı hesabında esas alınan kesme kuvveti [t] :Vr ve 0.22Awfcd nin küçük olanı [t]

b) Açıklamalar Kolonların kirişlerden daha güçlü olma koşulu için; 1. (+) ve (-) taşıma gücü momentleri için, (Mra + Mrü ) sağlanmadığı kontrol edilir.

≥ 1.2 (Mri + Mrj) (Denklem 7.3) sağlanıp

2. Denklem 7.3 uygulanması için, düğüm noktalarında birleşen kolonların her ikisinde de Nd ≤ 0.10. Ac. fck olmalıdır. Bu şartın kontrolü otomatik olarak yapılmaktadır. (Nd ve Ac.fck, kolonların betonarme hesap sonuçları başlığında listelenmektedir.) 3. Tek katlı binalarda ve çok katlı binalarda en üst katındaki düğüm noktalarında Denklem 7.3’ün sağlanıp sağlanmadığına bakılmaz. 4. Denklem 7.3 sağlanmazsa, Maf bilgisine işaret konur. Kolonların kirişlerden daha güçlü olması koşulunun bazı kolonlarda sağlanamaması durumu: 1. αi =Vis/ Vik ≥ 0.70 Denklem 7.4 ise denklem 7.3 ün bazı düğüm noktalarında sağlanamamış olmasına izin verilir. (Ayrıntılar Vis/Vik oranları başlığında rapor edilirler.) 2. Denklem 7.4'ün sağlanması durumunda, 0.70< αi < 1.00 aralığında Denklem'7.3 ün hem alttaki, hem de üstteki düğüm noktalarında sağlandığı kolonlara etkiyen eğilme momentleri ve kesme kuvvetleri 1/ αi oranı ile çarpılarak arttırılır. (Sonuçlar Eleman Uç Kuvvetleri başlığında 1/ αi bilgisi verilerek ikinci satır olarak rapor edilir.) Kolonların Kesme Güvenliği 1. Mü hesabı , kolon üst ucunda Denklem 7.3'ün sağlanması durumunda,

168

Kolon Kiriş Birleşim Bölgelerinin Kesme Güvenliği a) Simgeler h 1.Ve(-)=1.Kirişlerin kolona dört taraftan birleşmesi. denklemiyle hesaplanır.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar Mü= Mhü(i) ΣMp Mhü(i) + Mha (i + 1) = Mpi + Mpj ). kirişin sağ ucunun alt tarafındaki çekme donatısı [cm ] :2.25(As1j + As2i) . her bir kirişin genişliğinin kolon genişliğinin 3/4’ünden daha az olması durumunda.Vkol :Kuşatılmamış durumuna göre birleşimin taşıyabileceği max kesme kuvveti[t] kesme kuvvetlerinin 2 2 2 2 3/4b As1j As2j As1i As2i Vkol Ve(+) Ve(-) VeMax b) Açıklamalar 1. kolon alt ucunda Denklem 7. aksi durumda kuşatılmamış birleşim olarak tanımlanacaktır.Kiriş bw1 2. 27.Vkol hesaplanır. Ve= (Ma + Mü ) / ln (Denklem 7.Vkol hesaplanır. kirişin genişliği [m] :Sağ taraftaki kiriş :2.25 fyk (As1j+ As2i) . kirişin genişliği [m] :Tahkikin yapıldığı yönde birleşim bölgesine saplanan kirişin düşey orta ekseninden itibaren kolon kenarlarına olan uzaklıklardan küçük olanının iki katı [m] :Kolonun tahkik yapılan yöne dik boyutunun 3/4'ü [m] :1. Ma= Mha (i) ΣMp Mha (i) + Mhü(i − 1) = Mpi + Mpj ). 2. ( ΣMp 2. 169 .25(As1i + As2j) . kirişin sol ucunun alt tarafındaki çekme donatısı [cm ] :Düğüm noktasının üstünde ve altında hesaplanan kolon küçük olanı [t] :1. ( ΣMp 3. kirişin sağ ucunun üst tarafındaki çekme donatısı [cm ] :1.Kiriş bw2 bj :Tahkikin yapıldığı yöne paralel kolon boyutu [m] :Sol taraftaki kiriş :1. ln kolonun kirişler arasında kalan serbest açıklığıdır.25 fyk (As1i+ As2j) .3'ün sağlanması durumunda. Ve ≤ Vmax ise kesme güvenliği sağlanıyor demektir.Ve(+)=1. 4. kolon kiriş birleşimi kuşatılmış birleşim. Sağlanamaması durumunda Mü=Mpü ‘dür. kirişin sol ucunun üst tarafındaki çekme donatısı [cm ] :2. 3.5) ile Ve hesaplanır.Vkol :1. denklemiyle hesaplanır. Ma hesabı . Sağlanamaması durumunda Ma=Mpa ‘dır.

deprem yüklemesinden üst ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Perdenin 1. Hcr ≥ lw veya Hcr ≥ Hw /6 formülleriyle hesaplanır.) 29.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar 4. Panellerin Tasarım Eğilme Momentleri a) Simgeler My1Ü My2Ü My3Ü My4Ü My1A My2A My3A My4A Hw Hcr :Perdenin 1. deprem yüklemesinden alt ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Perdenin 2. (lw panelin plandaki uzunluğudur. deprem yüklemesinden üst ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Perdenin 4.Ve(+) veya Ve(-)< Vemax ise kesme güvenliği sağlanıyordur. 28. deprem yüklemesinden alt ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Perdenin 3. Vd< Vr şartı kontrol edilir. deprem yüklemesinden alt ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Temel üstünden veya zemin kat döşemesinden itibaren ölçülen toplam perde yüksekliği [m] :Kritik perde yüksekliği [m] b) Açıklamalar Hcr hesabı. deprem yüklemesinden üst ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Perdenin 2. deprem yüklemesinden alt ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Perdenin 4. 170 . deprem yüklemesinden üst ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Perdenin 3. Panellerin Betonarme Hesap Sonuçları ve Donatıları a) Simgeler lw bw Vd Vr :Perdenin plandaki uzunluğu [m] :Perdenin gövde kalınlığı [m] :Yük katsayıları ile çarpılmış düşey yükler ve depremin hesaplanan kesme kuvveti [t] :Perde kesitinin kesme dayanımı [t] ortak etkisi altında diğer simgeler için kolona bakınız b) Açıklamalar Hw / lw ≥ 2 ise panelin her iki ucunda perde uç bölgeleri oluşturulur. Bu durumda GÜVENSİZ mesajı rapor edilir. Değilse sağlanmıyordur.

y :Kolon koordinatları [m] :Majör atalet düzlemine dik vektörün yatayla yaptığı açı (uzun kenarı x eksenine paralel bir dikdörtgen kolonun açısı 90 derecedir) :Normal kuvvet [t] :Global x ekseni etrafındaki moment ( y-z düzleminde) [tm] :Global y ekseni etrafındaki moment ( x-z düzleminde) [tm] α N Mx My E1. Temellere Gelen Kolon Yükleri a) Simgeler x. Radye Döşemeleri Statik-Betonarme Sonuçları ve Donatıları Simgeler için döşemelere bakınız 31.W3.H2.E2.H3.E3.W2.H4 :Toprak itkisi yüklemeleri [t] 32.E4 :Sırasıyla deprem yüklemeleri [t] G. Tekil Temel Statik-Betonarme Sonuçları ve Donatıları a) Simgeler hx by Hx By hf ZG Vdx Vdy MaxMx MaxMy Vpr Vpd Tp Asx Asy :Kolonun uzun kenar uzunluğu [m] :Kolonun kısa kenar uzunluğu [m] :Temelin uzun kenar uzunluğu [m] :Temelin kısa kenar uzunluğu [m] :Temel kalınlığı [m] :Zemin gerilmesi [t/m ] :Hesap kesme kuvveti ( uzun doğrultu için ) [t] :Hesap kesme kuvveti ( kısa doğrultu için ) [t] :Hesap eğilme momenti (uzun doğrultu için) [tm] :Hesap eğilme momenti (kısa doğrultu için) [tm] :Zımbalama taşıma gücü [t] :Zımbalama yükü [t] :Zımbalama kesitinde oluşan kayma gerilmesi [t] :Uzun doğrultuda hesaplanan donatı alanı ( MaxMx momentinden) [cm ] :Kısa doğrultuda hesaplanan donatı alanı (MaxMy momentinden) [cm ] 2 2 2 171 .W4:Rüzgar yüklemeleri [t] H1.Q :Düşey yüklemeler [t] W1.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar 30.

Sürekli Temellerin Statik Hesap Sonuçları a) Simgeler i j tz1 my1 mb1 tz2 my2 mb2 :Temelin sol ucundaki kolonun adı :Temelin sağ ucundaki kolonun adı :Temelin sol ucundaki kesme kuvveti [t] :Temelin sol ucundaki eğilme momenti [tm] :Temelin sol ucundaki burulma momenti [tm] :Temelin sağ ucundaki kesme kuvveti [t] :Temelin sağ ucundaki eğilme momenti [tm] :Temelin sağ ucundaki burulma momenti [tm] 34. 172 . Sürekli Temel Kirişlerinin Donatıları a) Simgeler ZG Bü Ba :Zemin gerilmesi [t/m ] :Üst ampatman genişliği [m] :Alt ampatman genişliği [m] 2 Diğer simgeler için kirişlere bakınız.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar 33.

Görüntüyü uzaklaştırır. Görüntü işlemlerinde bakış açısını değiştirir. Kaçıklıklı tekil temellerde temelin yönünü değiştirir. Y koordinat kutusuna girer. Çeşitli komut aşamalarında işlevleri vardır. Görüntü işlemlerinde bakış açısını değiştirir. Açı girilir. Kirişlerde kiriş aksını alt. Obje adlandırmada isim atlatır. Bulunulan moddan çıkar. 3 Boyutlu çerçeveyi görüntüler. A koordinat kutusuna girer. üst orta pozisyona getirir. Açıklama Akslarda imleci yatay. Açılım ayarları diyaloğunu açar. Siler. Aks çizer. İmleci satırın başına getirir. Aks ayarları diyaloğunu açar. panel) betonarme hesaplarını yapar. Komut içi çeşitli işlevleri vardır Sayfayı yukarıya kaydırır. A2-A3 düzensizliği kontrolü hesap raporu hazırlar. Görüntü işlemlerinde bakış açısını değiştirir.BÖLÜM 24 TÜM KOMUTLAR Komut + Space-Bar Menü Görüntüyü yakınlaştırır. X koordinatı girilir. düşey. Komut çalıştırır. X koordinat kutusuna girer. Kütüphane objelerinde yakalama noktasını değiştirir. Kolonlarda kolonu majör aksa göre döndürür. Görüntü işlemlerinde bakış açısını değiştirir. Proje Analiz Analiz Çalışılan pencerenin iki boyutlu bir kopyasını çıkarır. Aksların kontur çizgisinden ne kadar mesafeye uzatılacağını belirler. İmleci satırın sonuna getirir. Komutları çalıştırır. Görüntü işlemlerinde bakış açısını değiştirir. L koordinat kutusuna girer. Taşıyıcı sistemin (kolon. kiriş. Sayfayı aşağıya kaydırır. Mevcut bir akstan belli bir mesafede aks çizer. Çeşitli komut aşamalarında işlevleri vardır. Obje uzunluğu girilir. serbest aks çizim konumlarına getirir. Y koordinatı girilir. X Y L A S Mouse Sol Mouse Sağ Page Up Page Down Home End Insert Delete Esc Enter 2 Boyuta Aktar 3B Taşıyıcı Sistem 3B Çerçeve Analizi A2-A3 Kontrolü Aks Aks Ayarları Aks Offset Aks Sınır Ayarları Düzensizliği Rapor/Deprem Yönetmeliği Çizdir Çiz Ayarlar Menüde yok Bildirim Açılım Ayarları 173 . Görüntü işlemlerinde bakış açısını değiştirir.

Ayarları kaydeder. Deprem hesabı yapar. Bmp dosyası kaydeder. Deprem. İki çizgiyi üçüncü bir çizgi ile birleştirir. Betonarme Rapor Çiz Bağ kirişi donatıları diyaloğunu açar. Daira kolon çizer. Çember çizer. Bmp dosyası açar. Döşeme ve radye döşeme üzerine hesap aksı çizer. Deprem yönetmeliği genel raporunu hazırlar. Yük. Bağ kirişi raporu hazırlar. Bezier eğrisi çizer. Temel analizlerini tek komutla yapar. Objelerin bağlı olmadığı düğüm noktalarını siler. Paftayı çizime gönderir. İlkel objelerin belli bir parçasını koparır. Betonarme hesap aksı siler. Bağ kirişi açılımlarını çizer. Bağ kirişi ayarları diyaloğunu açar. Betonarme Bildirim/Parametre Bağ kirişi parametreleri diyaloğunu açar. Betonarme aksı tipi diyaloğunu açar. 3B Çerçeve.Tüm Komutlar Aks Tanımla Alan Analiz+Betonarme Animasyon Ayarları İlk Haline Getir Ayarları Kaydet Ayarları Yükle Bağ Kirişi Açılımları Bağ Kirişi Bağ Kirişi Ayarları Bağ Kirişi Ayarları Oluştur Destek Analiz 3 Boyut Ayarlar Proje Proje Çizdir Çiz Ayarlar Tablodan aks tanımlar. Ayarları program default ayarlarına getirir. Bmp formatındaki dosyaları plan üzerine yelleştirir.. Çizim sınırları diyaloğunu açar. Bitmap tarama yapar. Çizgisel döşeme yükü çizer. Bitmap ayarları diyaloğunu açar. Çiroz çizer. Bağ Kirişi Donatıları Bağ Kirişi Raporu Betonarme Hesap Aksı Betonarme Hesap Aksı Değiştir/Döşeme Edit Betonarme Hesap Aksı Değiştir/Döşeme Sil Bezier Eğrisi Bitmap Bitmap Ayarları Bitmap Tarama BMP Kaydet BMP Yükle Çiz/Eğri Çiz Bitmap Ayarları Çiz/Tarama Proje Proje Boş Düğüm Noktalarını Destek Sil Break Chamfer Çember Çiroz Çiz Çizdir Çizgisel Döşeme Yükü Çizim Sınırları Çizim Yardımcıları Daire Kolon Deprem Analizi Değiştir Değiştir Çiz Çiz/Donatı Proje Çiz/Döşeme Bildirim Ayarlar Çiz/Kolon Kuvvetleri Analiz Deprem Yönetmeliği Rapor Genel Raporu 174 . Çizim sınırları ayarlanır. Kayıtlı ayarları yükler. Çizinm yardımcıları diyaloğunu açar. Alan ve çevre ölçer. Animasyon hazırlar. Bağ kirişi çizer. Donatı tipi ve çalışma şekli değiştirilebilir.

Dörtgen çizgi çizer. Objeleri en yakın noktasından yakalar ve düğüm noktası oluşturur. Dinamik analiz raporunu hazırlar. Düğüm noktalarını ve bunlara bağlı objeleri döndürür. Dikdörtgen kolon çizer. Düğüm noktası deplasmanları raporu hazırlar. Döşeme hesap raporu hazırlar. Döşeme Boşluğu Döşeme Donatıları Döşeme Kenarı Döşeme Kuvvetleri Döşeme Raporu Döşeme Yazısı Taşı Düğüm Kilitlen Noktasına Toolbar Ayarlar/Çizim Yardımcıları Düğüm Noktalarını Çiz Düğüm Noktası Rapor Deplasmanları Raporu Düğüm Noktası Döndür Düğüm Noktası Taşı DXF Çıktı En Yakın Nokta Eskiz Modu Etiket Etiket ayarları Değiştir Değiştir Proje Destek/Yakalama Destek Çiz/Ölçülendirme Ayarlar/Ölçülendir me 175 . Döşeme üzerindeki kuvvet dağılımını renk paleti şeklinde görüntüler. Çizimi DXF formatında kaydeder. Döşeme yazısını taşır. Döşeme donatıları diyaloğunu açar. Döndürür. Statik elemanlar için kullanılacak donatı çapları belirlenir. Betonarme Bildirim/Parametre Döşeme parametreleri diyaloğunu açar. Seçilen objeleri dosyaya kopyalar. Etiket yazar. Döşeme oluşturur. Dosyaya kopyalanmış objeleri çağırıp yapıştırır. Döşeme kenarı çizer. Döşeme betonarme hesabı yapar. Döşeme ayarları diyaloğunu açar. İmleç düğüm noktalarına atlar. Dik referans belirler. Deprem yönetmeliği kolon raporunu hazırlar. Donatı seçimi diyaloğunu açar. Düğüm noktalarını ve bunlara bağlı objeleri taşır.Tüm Komutlar Deprem Yönetmeliği Rapor Kiriş Raporu Deprem Yönetmeliği Rapor Kolon Raporu Dik Dik Referans Dikdörtgen Kolon Dinamik Analiz Raporu Donatı Seçimi Dosyadan Yapıştır Dosyaya Kopyala Döndür Dörtgen Çizgi Döşeme Döşeme Analizi Döşeme Ayarları Döşeme Ayarları Ayarlar/Çizim Yardımcıları Destek/Referans Çiz/Kolon Rapor Betonarme Oluştur Oluştur Değiştir Çiz/Çizgi Çiz/Döşeme Analiz Ayarlar Deprem yönetmeliği kiriş raporunu hazırlar. Dik modunu açar. Eskiz çizmek için kullanılır. Ekranda düğüm noktaları çizilir. Çiz/Döşeme Betonarme Çiz/Döşeme Analiz Rapor Değiştir/Döşeme Döşeme boşluğu çizer. Etiket ayarları diyaloğunu açar.

Çizgi. İmleci ızgara kesişim noktalarına atlatır. animasyonda kullanılır. İki çizgiyi yay ile birleştirir. Kamera taşır. Hızlı çizim modunu açar. Işık Kaynağı Ayarları diyaloğunu açar. Kaset kiriş açılımlarını çizer. Çeşitli kriterlere göre sistem geometrisini kontrol eder. Kalıp planı kesidi alır. Seçilmiş objelerin seçimini iptal eder.Tüm Komutlar Etriye Çiz Fillet Fillet/Chamfer Ayarları Yazı Tipi Ayarları Gelişmiş Yakalama Genel Ayarlar Geometri kontrolü Geri Zoom Gpd Kaydet Gpd Yükle Hepsini Aç Hepsini Seç Hiçbirini Seçme Hızlı Çizim Modu Hızlı Kopyala IDE6 dan Proje Oku İlkel Obje Ayarları Işık Kaynağı Ayarları Izgaraya Kilitlen Izgarayı Çiz Kalem Kalınlıkları Kalıp Planı Kalıp Planı Modu (Tab) Kalıp Planı Kesidi Kamera Kamera Ayarları Kamera Taşı Kamera Yolu Tanımla Kapalı Bezier Eğrisi Kapalı Nurbs Eğrisi Kasede Dönüştür Kaset Açılımları Çiz/Donatı Değiştir Menüde yok Ayarlar Menüde Yok Ayarlar Destek Görüntü Proje Proje Etriye çizer. Tanımlanan kamera yolu 176 . Bir önceki yakınlık derecesine döndürür. Kamera yolu tanımlar. Kalıp planı modu ve Mimari plan modu arasında geçiş sağlar. Kaset döşeme oluşturur. Yazı Tipi ayarları diyaloğunu açar. Kalem kalınlık ayarları diyaloğunu açar. Kapalı nurbs eğrisi çizer. Izgaranın ekranda görünmesini sağlar. Fillet/Chamfer ayarları diyaloğunu açar. bulunmayan köşelerini de Pencere ya da Tüm pencereleri açar. Bildirim/Kat Genel Destek Destek Ayarlar/Genel Ayarlar Oluştur Proje Menüde Yok 3 Boyut Ayarlar/Çizim Yardımcıları Ayarlar/Çizim Yardımcıları Ayarlar Çizim/Kalıp Planı Destek Çizim 3 Boyut 3 Boyut 3 Boyut 3 Boyut Çiz/Eğri Çiz/Eğri Çiz/Döşeme Çizim Çizim alanındaki bütün objeleri seçer. Objelerin düğüm noktası yakalamak için kullanılır. İDE6 programında girilmiş ve İDEDATA programı ile aktarılmış projeyi açar. Bir kattaki objeleri başka kat veya katlara kopyalar. Projeyi Gpd formatında kaydeder. Kamera tanımlar. Kapalı bezier eğrisi çizer. çember. Gpd formatında kaydedilmiş projeleri açar. Kamera ayarları diyaloğunu açar. Kalıp planı çizer. yay gibi objelerin ayarlarının yapıldığı İlkel obje ayarları diyaloğunu açar. Genel ayarlar diyaloğunu açar.

Kat genel ayarları diyaloğunu açar. Bir kenarı aksla çakışık. Seçilen kolonları kısa kolon olarak tanımlar. Kaset hesap raporunu hazırlar. Katman ayarları diyaloğunu açar. Kolonun boyutları Kolon Boyutları 177 . katman ekleme gibi işlemler yapılır. İlkel objelerin kesişim noktalarını yakalamak için kullanılır. Yay veya çemberi kirişe dönüştürür.Tüm Komutlar Kaset Donatıları Kaset Raporu Kat Raporu Betonarme Rapor Kaset donatıları diyaloğunu açar. Kesit hattı çizer. Kesişim ölçülendirme ayarları diyaloğunu açar. Değiştir/Kolon Kolon boyutları değiştirilir. diğer kenarı ortalanmış kolon çizer. Kiriş donatıları diyaloğunu açar. Kiriş yükleri raporunu hazırlar. diyaloğunu açar. Kat parametreleri diyaloğunu açar. Kat deplasmanları raporunu hazırlar. Kesişim ölçülendirme yapar. Kiriş üzerine etkiyen yükleri gragik olarak görüntüler. Çizim Ayarlar Betonarme Rapor Analiz Rapor Oluştur Değiştir/Kolon Oluştur Çizim Ayarlar Kiriş Betonarme Ayarları Bildirim/Parametre Kiriş parametreleri diyaloğunu açar. Kiriş donatıları raporunu hazırlar. Sürekli kiriş çizer. Kolon ayarları diyaloğunu açar. diğer kenarı ortalanmış tekil temel çizer. Kiriş ayarları diyaloğunu açar. Betonarme Bildirim/Parametre Kolon parametreleri diyaloğunu açar. Katlara etkiyen yatay yükler raporunu hazırlar. Kat Genel Ayarları Kat Genel Raporu Kat Kuvvetleri Raporu Kat Parametreleri Katman Ayarları Kenara Yanaşık Kolon Kenara Temel Kesişim Kesişim Ölçülendirme Kesişim Ayarları Kesit Al Kesit Görüntüle Kesit Kot Kesit Kot Ayarları Kiriş Kiriş (Ardaşık) Kiriş Açılımları Kiriş Ayarları Kiriş Donatıları Kiriş Donatıları Raporu Kiriş Yükleri Kiriş Yükleri Raporu Kirişe Dönüştür Kısa Kolonlar Klonla Kolon Aplikasyon Planı Kolon Ayarları Kolon Ayarları Yanaşık Tekil Menüde yok. Kiriş açılımlarını çizer. Kiriş çizer. Kesit kot ölçülendirme ayarları diyaloğunu açar. Kat genel bilgileri raporunu hazırlar. Projeye kat ekleme ve kat yükseklik ayarları yapılır. Deplasmanları Rapor Bildirim Rapor Rapor Analiz Ayarlar Menüde yok. Çizilmiş kesit hattından kesit alıp görüntüler. kilitleme. Seçilen obje ile aynı özellikleri taşıyan objeler yaratır. Kolon aplikasyon planı çizer. Destek/Yakalama Çiz/Ölçülendirme Ölçülendirme Menüde yok Çiz 3 Boyut Çiz/Ölçülendirme Ayarlar/Ölçülendir me Çiz Menüde yok. Katman açma-kapama. Bir kenarı aksla çakışık. Kesit penceresinde kot ölçülendirme yapar.

Nurbs eğrisi çizer. İki kenarı da akslara yanaşık kolon çizer. Kolon-Kiriş Birleşim Kesme Güvenliği raporunu hazırlar. Kütüphane ayarları diyaloğunu çizer. da Kontur çizgilerini hafızaya kopyalar. Seçilen objeleri hafızaya kopyalar. seçilen aks ya da kirişe kadar uzatır. Lokal nokta tanımlar. Nervürlü döşeme oluşturur. Analiz Nokta deplasmanlarını görüntüler. Nervür açılımlarını çizer. Kontur çizgilerini otomatik olarak yapı sınırlarına çeker. 178 . Nervür hesap raporunu hazırlar. Kolonun seçilen kenarını. İki kenarı da akslara yanaşık tekil temel çizer. Köşeye Yanaşık Tekil Menüde Yok Temel Kütüphane Kütüphane Ayarları Lokal Nokta Tanımla Lokal Undo Metraj Raporu(Statik) Metre Nervür Açılımları Nervür Donatıları Nervür Raporu Nervüre Dönüştür Nervür-Kaset Betonarme Ayarları Nokta Deplasmanları Noktasal Işık Kaynağı Noktasal Yük Nurbs Eğrisi Obje Adlandır Çizim Betonarme Rapor Çiz/Döşeme Çiz Ayarlar Destek Destek Rapor Bildirim/Parametre Nervür. Kaynağı Tanımla Çiz Çiz/Eğri Destek Noktasal yük tanımlar. Planda kot ölçülendirme yapar. Kirişlerin konsolluk durumuna müdahale etmek için kullanılır. Kontur Tanımla Kontur Yapıştır Kopyala Kot Kot Ayarları Köşeye Yanaşık kolon Kontur tanımlar. Metraj raporu oluşturur. Hafızaya kopyalanmış kontur çizgilerini kat planına yapıştırır. Kütüphane objelerini çizim alanına yerleştirir. Kolon donatıları diyaloğunu açar. Birim olarak metreyi atar. Kot ölçülendirme ayarları diyaloğunu açar. Birleşim Rapor Güvenliği Birleşim Çizim Değiştir Destek Oluştur ya Oluştur/Hızlı Kopyala Destek Oluştur Oluştur Çiz/Ölçülendirme Ayarlar/Ölçülendir me Menüde Yok Kolon-Kiriş Birleşim Yatay Kesitlerini çizer. Nervür donatıları diyaloğunu açar.Tüm Komutlar Kolon Donatı Raporu Kolon Donatıları Kolon Düşey Açılımları Kolon Trimle Kolon-Kiriş Kesme Raporu Kolon-Kiriş Yatay Kesidi Konsollar Kontur Hesapla Kontur Kopyala Rapor Betonarme Çizim Değiştir/Kolon Trimle Kolon donatı raporunu hazırlar. Objeleri yeniden adlandırır. kaset parametreleri diyaloğunu açar. Çoklu obje çizimlerinde yapılan en son işlemi geri alır. 3 Boyut/Işık Noktasal ışık kaynağı tanımlar. Kolon düşey açılımlarını çizer.

Obje çizim ayarları diyaloğunu açar. Herhangi bir objenin ayarlarına girip mevcut özelliklerini değiştirmeye yarar. Panel betonarme raporunu hazırlar. Paralel referans atar. Değiştir Oluştur Değiştir Seçilen objeye ait bilgileri görüntüler. Objeleri orta noktadarından yakalar. Parametrik tarama yapar. Objenin varsayılan trim yöntemini değiştirir. Obje Yönü(Kiriş Temel Değiştir Yönü Belirt) Objeden Ayarları Al Offset Open Gl Render Orta Nokta Ortalanmış Kolon Ortalanmış Tekil Temel Ölçekle Ölçekle(Referans) Ölçülendirme Ayarları Özelleştir Pan Panel Panel Ayarları Panel Ayarları Destek Oluştur 3 Boyut Destek/Yakalama Menüde Yok Menüde Yok Değiştir/Ölçekle Değiştir/Ölçekle Ayarlar/Ölçülendir me Destek Görüntü Çiz Ayarlar Betonarme Bildirim/Parametre Panel parametreleri diyaloğunu açar. Projenin katı modellemesini yapar. Toolbar. Yay ve çemberi panele dönüştürür. Ortalanmış kolon çizer. Panel Detayları Panel Donatıları Panele Dönüştür Paralel Referans Parametrik Tarama Perspektif Plan Ayarları Plan Ayarları Panel Donatıları Raporu Rapor Poligon Kolon 179 . Referans ölçekleme yapar. temel objelerinin bakış yönünü değiştirir. Obje bulur. Perspektif görüntü oluşturur. Ortalanmış tekil temel çizer. Çizim Betonarme Oluştur Destek/Referans Çiz/Tarama 3 Boyut Çizim Ölçülendirme Çizim Çiz/Kolon Perde detaylarını ve düşey açılımlarını çizer. Perde donatıları diyaloğunu açar. Planlardaki ölçülendirmelerle ilgili ayar diyaloğunu açar. Mevcut bir objenin ayarlarını alıp daha sonra çizilecek objelere ayar olarak atar. menü ve tuş kısayollarını özelleştirme diyaloğunu açar. İlkel objelerin ölçeğini büyütüp küçültür. İlkel objeleri kopyalar. Blok halindeki objeleri alt bloklarına ayırır. Objelerin alt katmanları açılıp kapatılabilir. Obje katmanı değiştirir. Seçilen objeyi istenilen sayıda çoğaltır. Kaydırma yapar. Panel çizer. Pafta sınırı ayarları diyaloğunu açar. Poligon kolon çizer. Kiriş.Tüm Komutlar Obje Bilgisi Al Obje Bul Obje Çizim Ayarları Obje Çoğalt Obje Edit Obje Katmanı Değiştir Obje Parçala Obje Trim Yöntemi Destek Destek Görüntü Oluştur Değiştir. Ölçülendirme ayarları diyaloğunu açar. Panel ayarları diyaloğunu açar.

Proje çizimleri diyaloğunu açar. poligon kolona dönüştürür. Sürekli Temel Donatıları Betonarme Temel Menüde yok Çiz/Tarama Ayarlar Değiştir 180 . Mevcut projeleri açar. Projeyi farklı isimle kaydeder. Çizgilerden oluşan kapalı bir poligonu. Serbest ölçülendirme yapar. Tarama ayarları diyaloğunu açar. Radye Döşeme Raporu 3 Boyut/Işık Spot ışık kaynağı tanımlar. Betonarme Ayarları Sürekli Temel Raporu Sürekli Kaçıklıkları Tarama Tarama Ayarları Taşı Donatı Rapor Sürekli temel hesap raporunu hazırlar. Varsayılan birimi cm yapar. Taşır. Radye döşeme hesap raporunu hazırlar. İki boyutta simetri alır. Programı kapatır. Projedeki mevcut paftalar burada görülebilir. Sürekli temel donatıları diyaloğunu açar. zemin. yük. Sürekli temel kaçıklığını değiştirir. Sürekli temel açılımlarını çizer. Deprem. İleri al. Kaynağı Tanımla Çiz/Çizgi Çizim Sürekli çizgi çizer. ayarlar burada yapılır. Hazırlanması istenen hesap raporları burada seçilip hazırlattırılabilir. Render alır. Sürekli Temel Bildirim/Parametre Sürekli temel parametreleri diyaloğunu açar. Döşeme Betonarme Rapor Destek 3 Boyut Menüde yok Destek Rapor Çiz/Eğri Çiz/Ölçülendirme Değiştir Değiştir Radye döşeme donatıları diyaloğunu açar. Proje genel ayarları diyaloğunu açar.Tüm Komutlar Poligon Kolon Ayarları Poligon Dönüştür Programdan Çık Proje Aç Proje Çizimleri Proje Genel (Statik) Projeyi Kapat Projeyi Kaydet Radye Ayarları Radye Donatıları Redo Render Santimetre Seçimi Ters Çevir Seçmeli Raporlar Serbest Çizgi Serbest Ölçülendirme Sil Simetri Spot Işık Kaynağı Sürekli Çizgi Sürekli Temel Açılımları Yeni Ayarlar Poligon kolon ayar diyaloğunu açar. Projeyi kapatır. Tanımlı tarama yapar. seçilmemişleri seçer. Seçmeli raporlar diyaloğunu açar. Kolona Oluştur Proje Proje Bildirim Bildirim Proje İsimle Proje Analiz Radye Analizi Betonarme Bildirim/Parametre Radye döşemesi parametreleri diyaloğunu açar. Serbest çizgi çizer. Radye betonarme hesabı yapar. Siler. malzeme vb. Seçili objelerin seçimini iptal eder.

Trim yapar. panel gibi objelerin uç noktalarını yakalayıp yeniden bağlamaya yarar. Geri al.açılar) Yay-3 Noktadan Yazı Yazı Değiştir Yazı Import Yeni 2 Boyut Penceresi . Ayarları Tekil Deplasmanları Temel Analiz Çizim Betonarme Rapor Çiz Analiz Çizim Tekil temelin çeşitli yükler altındaki davranışını grafik olarak gösterir. Seçilen kolonların üst düğüm noktalarını kattan bağımsız yapar. Uç noktayı yakalar. Temel aplikasyon planı kesidi alır. Tekil temel hesap raporunu hazırlar.Tüm Komutlar Taşıyıcı Sistem Raporu Teğet Tek Çizgi Tekil Temel Tekil Temel Ayarları Rapor Oluştur Çiz/Çizgi Çiz Ayarlar Yapı uzay çerçeve eleman bilgileri raporunu hazırlar. Tekil Temel Betonarme Bildirim/Parametre Tekil temel parametreleri diyaloğunu açar. Tekil temel çizer. Yapıştırılacak objelerin istenilen yere konmasını sağlar. Yazı yazar. Yay çizer. Nervür ve kaset döşemelerde tipik hesap kirişi belirler. Eleman uç kuvvetleri raporu hazırlar. Boş iki boyut penceresi açar.yarıçap. Lokal Y koordinatı. Kapalı olduğu takdirde objeler orijin noktasına yerleştirilir. Tekil temel detaylarını çizer. Teğet çizer. Sürekli temel kirişi çizer. Tekil temel donatıları diyaloğunu açar. İki nkta arasındaki uzaklığı ölçer. Çizgi çizer. Yay çizer. Temel hesabı yapar. 181 Tekil Temel Detayları Tekil Temel Donatıları Tekil Temel Raporu Temel (Temel Kirişi) Temel Analizi Temel Aplikasyon Planı Temel Aplikasyon Planı Çizim Kesidi Temel Ayarları Tipik Kiriş Belirle Trim Txt Aktar Uç Kuvvetleri Raporu Uç Nokta Uç Noktası Edit Undo Uzaklık Üstü Serbest Kolonlar X Lokal Y Lokal Yapıştır Yapıştırırken Al Ayarlar Değiştir/Döşeme Değiştir Proje Rapor Destek/Yakalama Değiştir Destek Destek Değiştir/Kolon Menüde yok Menüde yok Oluştur Koordinat Ayarlar/Genel Ayarlar Çiz/Yay Çiz/Yay Çiz Değiştir Oluştur Proje Yay (Merkez. Txt formatında yazılmış metinleri çizim alanına getirir. Lokal X koordinatı. Tekil temel ayarları diyaloğunu açar. Temel ayarları diyaloğunu açar.temel kirişi. Kiriş. Temel aplikasyon planı çizer. SAP90 datası hazırlar. Belleğe kopyalanmış objeleri çizim alanına getirir. Mevcut yazıyı değiştirmeye yarar.

Seçilen objelere yakınlaştırır. 182 . Çizim sınırlarına yakınlaştırır. Mevcut çizimi yeniden oluşturur. Kaynağı Tanımla Analiz Menüde yok. Mevcut çizimi yeniler. Noktasal-Çizgisel yük ayarları diyaloğunu açar.Tüm Komutlar Yeni Proje Yeniden Çiz Yeniden Oluştur Yönlendirilmiş Kaynağı Yük Analizi Yük Ayarları Zoom Çizim Zoom Hepsi Zoom Pencere Zoom Seçim Proje Menüde yok Menüde yok Yeni proje dosyası açar. Işık 3 Boyut/Işık Yönlendirilmiş ışık kaynağı tanımlar. Pencere içine alınan bölgeye yakınlaştırır. Çizime yakınlaştırır. Görüntü Görüntü Görüntü Görüntü Yük analizi yapar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful