ideSTATİK IDS/NC 99

Integrated Design System

2

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER ............................................................................................................................ 3 BÖLÜM 1 PROJE NASIL YAPILIR......................................................................................... 11 Yapılacak Projenin Bilgileri .................................................................................................... 11 Proje, Kat ve Obje Parametreleri ........................................................................................... 11 Proje Genel .......................................................................................................................... 11 Kat Genel ............................................................................................................................. 12 Parametre ............................................................................................................................ 12 Kat Objeleri ............................................................................................................................ 12 Aks ....................................................................................................................................... 12 Kolon .................................................................................................................................... 13 Kiriş ...................................................................................................................................... 14 Döşeme................................................................................................................................ 15 Kat Kopyalama....................................................................................................................... 17 Donatı Seçimi......................................................................................................................... 17 Analiz ..................................................................................................................................... 17 Döşeme Analizi .................................................................................................................... 17 Analiz+Betonarme................................................................................................................ 18 Betonarme.............................................................................................................................. 18 Temel Objeleri........................................................................................................................ 19 Sürekli Temel ....................................................................................................................... 19 Tekil Temel .......................................................................................................................... 19 Bağ Kirişi .............................................................................................................................. 19 Temel Analizi.......................................................................................................................... 20 Çizimler .................................................................................................................................. 20 Plan Ayarları ........................................................................................................................ 20 Plan Ölçülendirme Ayarları .................................................................................................. 20 Kalıp Planı............................................................................................................................ 20 Kolon Aplikasyon Planı ........................................................................................................ 20 Temel Aplikasyon Planı ....................................................................................................... 21 Açılım Ayarları...................................................................................................................... 21 Kiriş Açılımları ...................................................................................................................... 21 Rapor ..................................................................................................................................... 21 BÖLÜM 2 TEMEL KONULAR................................................................................................. 22 Genel...................................................................................................................................... 22 Yeni Proje ............................................................................................................................ 22 Komut ve Bilgi Girişi............................................................................................................. 22 Sağ Tuş Menüsü.................................................................................................................. 22 Kat Oluşturma Ve Kat Genel Ayarları .................................................................................. 25 Proje Çizimleri...................................................................................................................... 25 Çizim Sınırları ...................................................................................................................... 26 Obje Seçimi.......................................................................................................................... 26 Seçme Uzaklığı.................................................................................................................... 26 Genel Obje Edit.................................................................................................................... 26 Undo..................................................................................................................................... 27 Lokal Undo........................................................................................................................... 27 Redo..................................................................................................................................... 28 Projeyi Kapat........................................................................................................................ 28 Çıkış ..................................................................................................................................... 28 Destek Komutları ................................................................................................................... 28 Orta Nokta............................................................................................................................ 28 En Yakın Nokta .................................................................................................................... 28 Uç Nokta .............................................................................................................................. 29 Kesişim................................................................................................................................. 29 Obje Bul ............................................................................................................................... 29 3

....................... 51 Panel ........................................................................................................................................................ 52 Kiriş ...... 33 Lokal Koordinatlar ...............................İçindekiler Obje Trim Yöntemi .............................................................................................................................................................. 40 Çizilen Aksın Ayarlarını Değiştirmek................................................................................ 29 Dik .................................................................................................................................. 38 Aks Çizimi ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 47 Poligon Kolona Dönüştür ..... 46 Yeni Bir Poligon Kolon Oluşturmak................................................................................................................................................ 40 Aks Tanımla ..................................................................................................................................................... 48 Kolon Bildirim ..................................................................................................................................................................... 53 4 .................................................................................................................................................................................... 38 Aks Ayarları............................................................................................................ 37 Hızlı Kopyalama................................. 29 Kilitleme.................................................... 35 Seçimi Ters Çevir........................................... 45 Poligon Kolon............................................................................................................................. 43 Dikdörtgen Kolon ... 52 Kiriş Çizimi .................... 38 Aks ................................................................................. 52 Kiriş Ayarları............................................................................................................................................................. 51 Panel Ayarları ................................... 38 Aks Bildirim ...................................................... 33 Hepsini Seç ..................................... 31 Global Koordinatlar .............................................................. 31 Koordinat Kutusu ................................ 31 Kontur Çizgileri........................... 40 Aksların Tipleri ve Bakış Yönleri ............................................................................................................................................................................................................................................. 49 Kolon Boyutları....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 39 Aks Offset ............................................................................................................................... 37 Kattan Kata Yapıştır.............................................. 38 Bir Akstan Belirli Bir Mesafede Aks Türetmek ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 44 Yarım Daire Kolon Tanımı ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 51 Panel Bildirim ...................................................................................................................................................................................................................................... 41 Kolon ............................................................................................................... 42 Kenara Yanaşık Kolon ......................... 36 Bir Kattaki Objelerin Diğer Katlara Kopyalanması ................................ 42 Köşeye Yanaşık Kolon............................................................................................... 48 Kolon Girerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar .. 49 Kolon Trimle.................................................. 35 Dik Referans ............ 30 Izgara Aralıkları Ayarları .......... 29 Çizim Yardımcıları............................................................................ 52 Kiriş Girerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ....................................................... 30 Izgara ..................................................................................................................................................................................................................... 44 Daire Kolon ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 31 Kontur Hesapla ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 34 Hiçbirini Seçme .................................................................................................................................................................................... 39 Aks Sınırı................................................................................................................................. 35 Referans Tanımlama .................................................. 42 Kolon Çizimi ..................................................... 44 Kolon Ayarları ............ 33 Lokal Nokta Tanımla ...... 37 BÖLÜM 3 KAT OBJELERİ ................................................................... 43 Ortalanmış Kolon ................................................................................................................................................................................................ 31 Düğüm Noktası Göster ....................................... 50 Panel (Bodrum Çevre Perdesi) ........................................................................................... 39 Klonla İle Aks Türetmek .............................................................................................................................................. 51 Panele Dönüştür ........................................................................................................................ 35 Paralel Referans .............................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................... 69 Bağ Kirişi ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 72 Temel Analizi.................................................................... 57 Kirişlerde Duvar Yüklerinin Ayarlanması .................................................................................................. 75 Filtre Olanakları........ 74 Tekil Temel Donatıları.......................... 60 Döşeme Ayarları .................................................................................. 59 Döşeme.................................................. 73 Nervür Donatıları.................................................................................................................................................................. 76 5 ............... 68 Radye Döşemesi............................................................................. 73 Döşeme Donatıları .... 60 Döşeme Kenarı ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 68 Sürekli Temel Çizimi ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 75 Kiriş Donatılarında Filtre .................................................................................................................................................................................................... 72 BÖLÜM 6 BETONARME....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 73 Kolon Donatıları ........................................................................................................................... 75 Sürekli Temel Donatılarında Filtre ............................................................................................................................................................................................................................................. 64 Betonarme Hesap Aksı Edit.......................................................................... 71 Analiz+Betonarme.............................................................. 74 Panel Donatıları ......... 63 Betonarme Hesap Aksı ................................................................ 61 Döşeme Yazısı Taşı............. 69 Bağ Kirişi Ayarları ............................................................................................................................................................... 67 Sürekli Temel ............................................................................................ 62 Döşeme Yükü Ayarları ...................................................................................................................................................................................... 65 BÖLÜM 4 TEMEL OBJELER............................. 65 Kaset ............................................................................................. 63 Noktasal Döşeme Yükü ................. 74 Sürekli Temel Donatıları ............................................................................................................................................................... 68 Radye Döşeme Kenarı............................................................................................. 54 Basit Kiriş Tanımlamak ................................................. 67 Tekil Temel....................................................................... 73 Kiriş Donatıları.................. 57 Bir Kirişin Sehim Değerine Bakılması ....................................................................................................................................................................................................................................... 73 Kaset Donatıları .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 60 Döşeme (Statik) .................................................. 63 Çizgisel Döşeme Yükü........................................................... 56 Panel Üzerinde Kiriş Tanımlamak .......................................................................................................... 67 Tekil Temel Çizimi.................................................................................... 68 Radye Temel........................................................................................ 68 Sürekli Temel Ayarları................. 57 Kirişe Dönüştür .................................................................................................. 69 Bağ Kirişi Çizimi .......................... 72 Nokta Deplasmanları ................................................................................................................. 64 Nervür ............................................ 67 Tekil Temel Ayarları .. 74 Radye Döşemesi Donatıları .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 71 Döşeme Analizi ......... 74 Bağ Kirişi Donatıları ............................................ 70 Donatı Seçimi................................................................................................................... 60 Döşeme Boşluğu........................................................İçindekiler Kirişin Farklı Doğrultudan Kolona Bağlanması ....................................... 64 Nervür ... 64 Kaset ........................................................................................................................... 69 BÖLÜM 5 ANALİZ........................................................... 70 Geometri Kontrolü .......... 58 Konsollar ............................................................................................................................................................................................................... 64 Betonarme Hesap Aksı Sil .....................

İçindekiler Kolon Donatılarında Filtre .................................................................................................... 77 BÖLÜM 7 ÇİZİM ...................................................................................................................... 78 3 Boyutlu Taşıyıcı Sistem ...................................................................................................... 78 Grafik Sunum ......................................................................................................................... 78 Döşeme Kuvvetleri............................................................................................................... 78 Kiriş Yükleri .......................................................................................................................... 78 Tekil Temel Deplasmanları .................................................................................................. 78 Ayarlar.................................................................................................................................... 79 Plan Ayarları ........................................................................................................................ 79 Plan Ölçülendirme Ayarları .................................................................................................. 79 Açılım Ayarları...................................................................................................................... 79 Planlar .................................................................................................................................... 79 Kalıp Planı Kesiti.................................................................................................................. 79 Kalıp Planı............................................................................................................................ 80 Kolon Aplikasyon Planı ........................................................................................................ 80 Temel Aplikasyon Planı Kesiti ............................................................................................. 80 Temel Aplikasyon Planı ....................................................................................................... 80 Açılımlar ve Detaylar .............................................................................................................. 80 Kiriş Açılımları ...................................................................................................................... 81 Nervür Açılımları .................................................................................................................. 81 Kaset Açılımları.................................................................................................................... 81 Perde Detayları .................................................................................................................... 81 Kolon Düşey Açılımları......................................................................................................... 81 Kiriş Mesnet Detayları.......................................................................................................... 82 Kolon-Kiriş Birleşim Yatay Kesidi......................................................................................... 82 Temel Kiriş Açılımları ........................................................................................................... 82 Tekil Temel Detayları ........................................................................................................... 82 Bağ Kirişi Açılımları.............................................................................................................. 82 Donatı..................................................................................................................................... 83 Etriye Çiz.............................................................................................................................. 83 Çiroz Çiz............................................................................................................................... 83 BÖLÜM 8 RAPOR ................................................................................................................... 84 A2-A3 Türü Düzensizliklerin Kontrolü .................................................................................... 84 Yönetmelik Ve Geometrik Uygunluk Kontrolü........................................................................ 86 Eleman Bazında Rapor.......................................................................................................... 87 Seçmeli Raporlar.................................................................................................................... 88 Metraj ..................................................................................................................................... 88 BÖLÜM 9 3.BOYUT GÖRÜNTÜLERİ..................................................................................... 89 Perspektif ............................................................................................................................... 89 Open GL Render.................................................................................................................... 89 Render ................................................................................................................................... 90 Kamera Yolu Tanımla ............................................................................................................ 90 Animasyon ............................................................................................................................. 91 Görüntüleyici .......................................................................................................................... 91 Kamera................................................................................................................................... 91 Kamera Ayarları ................................................................................................................... 91 Kamera Tanımla .................................................................................................................. 91 Işık.......................................................................................................................................... 92 Spot Işık Kaynağı................................................................................................................. 92 Spot Işık Kaynağı Ayarlarını Değiştirmek: .......................................................................... 92 Yönlendirilmiş Işık Kaynağı.................................................................................................. 92 Noktasal Işık Kaynağı .......................................................................................................... 93 Noktasal Işık Kaynağı Ayarlarını Değiştirmek:..................................................................... 93 Noktasal Işık Kaynağı Oluşturduktan Sonra Ayarlarını Değiştirmek: .................................. 93 BÖLÜM 10 KAYIT İŞLEMLERİ............................................................................................... 94 Projeyi Kayıt Etmek................................................................................................................ 94 6

İçindekiler Projeyi Yeni İsimle Kaydet ..................................................................................................... 94 Ayarları Kaydet....................................................................................................................... 94 Animasyon Kaydet ................................................................................................................. 94 Dxf Olarak Kaydet .................................................................................................................. 95 Bmp Olarak Kaydet................................................................................................................ 95 BÖLÜM 11 YÜKLEME İŞLEMLERİ ........................................................................................ 96 Yeni Proje............................................................................................................................... 96 Proje Yükle............................................................................................................................. 96 Bmp Yükle.............................................................................................................................. 96 Ayarları Yükle......................................................................................................................... 96 BÖLÜM 12 KATMAN .............................................................................................................. 97 Katman Ayarları ..................................................................................................................... 97 Obje Katmanı Değiştir ............................................................................................................ 98 BÖLÜM 13 İLKEL OBJELER ................................................................................................. 99 Tek Çizgi ................................................................................................................................ 99 Sürekli Çizgi ........................................................................................................................... 99 Dörtgen Çizgi ......................................................................................................................... 99 Çember ................................................................................................................................ 100 Yay ....................................................................................................................................... 100 Eğriler................................................................................................................................... 100 Yazı ...................................................................................................................................... 101 Yazı Tipi Ayarları.................................................................................................................. 101 İlkel Obje Ayarları................................................................................................................. 101 İlkel Obje Çizgi Tipi .............................................................................................................. 102 İlkel Obje Renkleri ................................................................................................................ 102 BÖLÜM 14 İKİ BOYUT İŞLEMLERİ ..................................................................................... 103 İki Boyuta Aktar .................................................................................................................... 103 Trim ...................................................................................................................................... 103 Simetri .................................................................................................................................. 104 Uzat...................................................................................................................................... 104 Offset.................................................................................................................................... 104 Ölçekle ................................................................................................................................. 105 Ölçekle(Referans) ................................................................................................................ 105 Fillet...................................................................................................................................... 105 Fillet Ayarları ........................................................................................................................ 105 Chamfer ............................................................................................................................... 106 Chamfer Ayarları .................................................................................................................. 106 Break.................................................................................................................................... 107 Teğet .................................................................................................................................... 107 BÖLÜM 15 ÇİZİMİ YAZICIYA/ÇİZİCİYE GÖNDERMEK ...................................................... 108 Kalem Kalınlıkları ................................................................................................................. 108 Çizdir .................................................................................................................................... 108 BÖLÜM 16 KOPYALAMA İŞLEMLERİ ................................................................................ 109 Kopyala ................................................................................................................................ 109 Kattan Kata Yapıştır ............................................................................................................. 109 Dosyaya Kopyala ................................................................................................................. 109 Kontur Kopyala..................................................................................................................... 110 Dosyadan Yapıştır ............................................................................................................... 110 Kontur Yapıştır ..................................................................................................................... 110 Obje Çoğalt .......................................................................................................................... 110 Klonla ................................................................................................................................... 111 BÖLÜM 17 DÜĞÜM NOKTASI İŞLEMLERİ......................................................................... 112 Gelişmiş Yakalama .............................................................................................................. 112 7

İçindekiler Düğüm Noktası Göster ........................................................................................................ 114 Düğüm Noktası Rengi.......................................................................................................... 114 Düğüm Noktası Taşı ............................................................................................................ 114 Düğüm Noktası Döndür ....................................................................................................... 114 Düğüm Noktası Kilitlenme.................................................................................................... 115 Düğüm Noktası Yarıçapı...................................................................................................... 115 Düğüm Noktası Atlama Faktörü........................................................................................... 115 Boş Düğüm Noktalarını Sil................................................................................................... 116 BÖLÜM 18 GÖRÜNTÜ.......................................................................................................... 117 Zoom Çizim .......................................................................................................................... 117 Zoom Hepsi.......................................................................................................................... 117 Zoom Pencere...................................................................................................................... 117 Zoom Geri ............................................................................................................................ 117 Zoom Seçim ......................................................................................................................... 118 Pan....................................................................................................................................... 118 Yeniden Çiz.......................................................................................................................... 118 Yeniden Oluştur ................................................................................................................... 118 BÖLÜM 19 EDİTLEME OLANAKLARI................................................................................. 119 Sil ......................................................................................................................................... 119 Taşı ...................................................................................................................................... 119 Döndür ................................................................................................................................. 119 Uç Noktası Edit .................................................................................................................... 120 Yazı Değiştir......................................................................................................................... 120 Üst Üste ............................................................................................................................... 120 Yan Yana ............................................................................................................................. 120 İkonları Düzenle ................................................................................................................... 120 Hepsini Kapat....................................................................................................................... 120 Hepsini Aç ............................................................................................................................ 121 İçerik..................................................................................................................................... 121 Obje Adlandır ....................................................................................................................... 121 Bilgi Al .................................................................................................................................. 121 Alan ve Çevre....................................................................................................................... 121 Uzaklık ................................................................................................................................. 121 Objeden Ayarları Al.............................................................................................................. 122 BÖLÜM 20 SIKÇA SORULAN SORULAR ........................................................................... 123 Teknik Servis........................................................................................................................ 143 BÖLÜM 21 PROGRAMIN DAYANDIĞI TEORİK ESASLAR ............................................... 144 Teorik Esaslar ...................................................................................................................... 144 BÖLÜM 22 PROGRAMIN 1997 DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYUMLULUĞU .................. 148 BÖLÜM 23 ÇIKTILARDA KULLANILAN SİMGELER VE AÇIKLAMALARI ....................... 152 1. Yapı Uzay Çerçeve Eleman Bilgileri .............................................................................. 152 2. Kat Eşdeğer Yatay Kuvvetleri ve Genel Bilgileri............................................................ 152 3. Dinamik Hesap............................................................................................................... 154 4. Katlara Etkiyen Yatay Yükler ......................................................................................... 155 5. Düğüm Noktası Deplasmanları...................................................................................... 155 6. Kat Deplasmanları ......................................................................................................... 156 7. Elemanların Uç Kuvvetleri.............................................................................................. 156 8. Göreli Kat Ötelemelerinin Sınırlandırılması ................................................................... 157 9. İkinci Mertebe Etkileri..................................................................................................... 157 10. A1 Burulma Düzensizliği .............................................................................................. 158 11.A2-A3 Düzensizliği Kontrolü ......................................................................................... 159 12. A4 Taşıyıcı Sistem Eleman Eksenlerinin Paralel Olmaması ....................................... 159 13. B1 Komşu Katlar Arası Dayanım Düzensizliği............................................................. 160 14. B2 Komşu Katlar Arası Rijitlik Düzensizliği................................................................. 161 8

..................................................................................................... 183 9 ............................................................................... Panellerin Tasarım Eğilme Momentleri........ 173 DİZİN.. Kirişlerin Betonarme Hesap Sonuçları..................................................................................................... 171 32..................................... 164 23.......... 167 26................................... 171 33...................... Panellerin Betonarme Hesap Sonuçları ve Donatıları ..... Kirişlerin Yük Bilgileri ve Ankastrelik Tesirleri .................. 170 29.................. 162 19... R Katsayısının Seçim Nedeni ...... 171 31...... Radye Döşemeleri Statik-Betonarme Sonuçları ve Donatıları......... 172 BÖLÜM 24 TÜM KOMUTLAR ...... Kolonların Betonarme Hesap Sonuçları .................... Hesap Yönteminin Seçim Nedeni ............. Kirişlerin Donatıları......................................... 170 30..................... Deprem Yönetmeliği Kolon Tahkikleri.......................................................................................... 167 27................ Vis/Vik Oranları ............................................................................................................................................................................... B3 Taşıyıcı Sistemin Düşey Elemanlarının Süreksizliği .................. 162 16................................................................. Döşemelerin Statik Betonarme Sonuçları ve Donatıları ............................................. 162 17................................................................. Kolon Kiriş Birleşim Bölgelerinin Kesme Güvenliği.......... Kolonların Donatıları ..................................................................... 172 34.... 162 18......................... Sürekli Temel Kirişlerinin Donatıları......... 163 20........................................................................ Tekil Temel Statik-Betonarme Sonuçları ve Donatıları............................................. 164 21............................... 165 24.................... Deprem Yönetmeliği Kiriş Tahkikleri.. 169 28.....................................İçindekiler 15................................................................................................................... 166 25....... Sürekli Temellerin Statik Hesap Sonuçları ................................................................................................................... 164 22..................................................... Temellere Gelen Kolon Yükleri ..........

10 .

Deprem sekmesini tıklayın. Kat ve Obje Parametreleri Proje Genel Bildirim menüsünden Proje Genel satırını tıklayın. basit bir sistemle temel unsurların anlatılması hedeflenmiştir. ve rapor almadan önce projede yönetmelik ve geometrik uygunluk kontrolü yap satırlarını. döşeme. beton. tekil ve sürekli temel datalarının girilmesi ve çizimlerinin alınması anlatılacaktır. İsimlendirme grubundaki K101. çelik ve diğer isimli başlıklar(sekmeler) altında. Taşıyıcı davranış katsayısını(R) değilse.BÖLÜM 1 PROJE NASIL YAPILIR Yapılacak Projenin Bilgileri Bu örnekte. Ayrıntılı bilgi için. işaretli değilse işaretleyin. projenin genelini kapsayacak parametreler düzenlenebilir. Bu dialogta. Süneklilik düzeyi yüksek olsun. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. deprem. kolon. Deprem yükü belirleme yöntemini mod birleştirme yöntemi olarak seçin. Deprem bölgesini 1. Tamam 11 . Projeye başlamadan önce yeni proje komutuyla bir proje açın. Projenin kalıp planı ve kat yükseklikleri şekildeki gibidir. Bu nedir(what’s this help) yardımı ekrana gelecektir. kiriş. Diğer sekmesini tıklayın. Proje Genel dialoğu açılacaktır. 8 yapın. Aks. “bu nedir” yazısını tıklayın .bölge seçin. Proje. mouse’un sağ tuşuna basın. yük güvenlik.dinamik.

Sol tuş ile tıkladığınızda. Zemin Kat Tavanı yazısını çift tıklayarak büyütün. en üstte pencere başlığının olduğu bölümü (örneğin zemin kat tavanı yazısını) sol tuş ile tıklayın ve klavyeden space-bar (boşluk) tuşuna art arda basarak imlecin görüntüsünü yatay aks moduna getirin. Kat Genel Ayarları kapanacak ve bütün katlar açılacaktır. klavyeden enter tuşuna basın. Yukarı ekle butonunu tıklayın. Sırayla.Proje Nasıl Yapılır butonunu tıklayarak dialoğu kapatın. Tekrar enter tuşuna basın. Parametre satırı altında çıkan alt menüde. Nervür-Kaset.50 yazın ve enter tuşuna basın. 6.üzerine götürün. Kiriş. 6. aks çizilecektir. 2. Her bir eleman için bu parametreler değiştirilebilir. 7. eleman betonarme sonuçlarını doğrudan etkilemektedir.80 yazılarını çift tıklayın ve 3 yazın. Mouse imlecinin şekli değişecektir. Mouse’un sol tuşunu tıklayın.50 yazısı durmaktadır. Sürekli Temel. ayrıntılı bilgi için. 5.görüntü) 3.) 5. mouse’un sağ tuşuna basın. Katların varsayılan yükseklik değerleri 2. orijin noktasını yakaladınız demektir. Açığa yardımcı aks toolbox(aks offset toolbox) çıkacaktır.görüntü) 4. A Aksı yatay pozisyonda orijin noktasına çizilecektir. Bu işlem kat yüksekliklerinin 3 metre olarak tariflenmesini sağlayacaktır. B aksı oluşacaktır. Pencere menüsünden Yan Yana satırını tıklayın. Bu ayarlarda şartname parametrelerinin varsayılan değerleri bulunmaktadır. 3. 0 yazıp. “bu nedir” yazısını tıklayın . Açığa tekrar yardımcı aks toolbox(aks offset toolbox) çıkacaktır. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Klavyeden space-bar (boşluk) tuşuna bastığınızda imlecin görüntüsü değişmezse. Klavyeden Y tuşuna basın. Kat Objeleri Aks 1. Kat Genel 1. 2. Bağ Kirişi Radye Döşemesi ayarları satırları bulunmaktadır. Aks toolbox’ın aks değer kutucuğunda 4. 4. Toolbardan aks butonunu tıklayın. C aksı oluşacaktır. Kolon. Bu durumda Y=0 koordinatı kilitlenmiş olacaktır. 4.80 metredir. Panel. Toolbardan aks butonunu ya da Çiz menüsünden Aks satırını tıklayın. (2. Hepsini Aç butonunu tıklayın. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Burada bulunan ayarlar. Mevcut zemin kat üzerinde bir kat daha açılacaktır. Kat Genel Ayarları dialoğu açılacaktır. Bildirim menüsünden Kat Genel satırını tıklayın. Klavyeden space-bar (boşluk) tuşuna art arda basarak imlecin görüntüsünü yatay aks moduna getirin. Döşeme. Zemin Kat Tavanı penceresini. Ayarlar menüsünden Aks Ayarları satırını tıklayın. (2. Parametre Bildirim menüsünde. Açılan Aks Ayarları dialoğunda Nümerik 12 . Proje Adı satırına Örnek1 Projesi yazın. Açılan parametre diyaloglarında. Tekil Temel. Mouse imleci Okey işareti haline gelince. Yazı imleci koordinat kutusunda Y satırına gidecektir. Enter tuşuna basın. 2. (İpucu: Mouse imlecini sol alt köşede bulunan dairenin -düğüm noktasının.

4. Sol tuşu tıklayın.50 yazısı 5 olacaktır. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. Toolbardan Dikdörtgen Kolon ( ) butonunu tıklayın. yukarıda anlatıldığı yöntemle bu boyutları kolon toolbox’ında yazın. Burada varsayılan değerlerle kolon çizimi yapılacaksa. Klavyeden spacebar(boşluk) tuşuna basın. Sol tuşu tıklayın. 5. 2. kolon oluşacaktır. 2 aksı oluşacaktır. Daha sonra. kolon oluşacaktır.kolon oluşacaktır. Saat akrebi yönünde mouse’u hareket ettirerek kolonu 90 derece döndürün. Mouse imlecini A ile 3 aksı kesişimine götürün. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. 8. Mouse imlecini C ile 3 aksı kesişimine götürün. Mouse imlecini C ile 1 aksı kesişimine götürün. İmleç Okey işaretini alınca iki kez sol tuş ile tıklayın.görüntü) 9. Kolon oluşacaktır. Kolon 1. Mouse imlecini A ile 1 aksı kesişimine götürün. (3. Klavyeden space-bar (boşluk) tuşuna art arda basarak imlecin görüntüsünü dikey aks moduna getirin. Mouse’un sağ tuşuna basın ve son komutu tekrarla satırını tıklayın toolbardan Kenara Yanaşık Kolon ( ) butonunu tıklayın. 11. 2. 13 . Sol tuşu tıklayın. 4. Enter tuşuna basın. Klavyeden Enter tuşuna basın. Mouse imleci Okey işareti haline gelince. 6. Sol tuş ile tıkladığınızda. Sol tuşu tıklayın. Saat akrebinin tersi yönünde mouse’u hareket ettirerek kolonu 180 derece döndürün. Kolon istenilen kaçıklığa gelecektir. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. Enter tuşuna basın. Aksi takdirde X satırı mouse ile tıklanır ve kolonun X boyutu girilir. 10. herhangi bir müdahaleye gerek yoktur. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. orijin noktasını yakaladınız demektir. 5 yazın. 3. İmleç Okey işaretini aldığında sol tuşu iki defa tıklayın. Klavyeden space-bar(boşluk) tuşuna basın. Kolon istenilen kaçıklığa gelecektir. Enter tuşuna basın. Mouse imlecini C ile 2 aksı kesişimine götürün. 7. Mouse imlecini sol alt köşede bulunan düğüm noktasının üzerine götürün. Son komutu tekrarla satırını tıklayın. Enter tuşuna basın. Açığa çıkan kolon toolbox’ında varsayılan kolon boyutları görünecektir. 5. X ve Y satırlarında 50/25 yazmıyorsa. kolon oluşacaktır. 3. İki defa Enter tuşuna basın. Mouse’un imlecini B ile 1 aksı kesişimine götürün. Projede çizeceğimiz kolona vereceğimiz ön boyut 50/25 olduğundan. 3 aksı oluşacaktır. Y satırı tıklanır ve kolon Y boyutu girilir. Mouse’un sağ tuşuna basın ve son komutu tekrarla satırını tıklayın . Enter tuşuna basın. kolon oluşacaktır. Saat akrebinin tersi yönünde mouse’u hareket ettirerek kolonu 180 derece döndürün.Proje Nasıl Yapılır yazısını tıklayın ve klavyeden enter tuşuna basın. Mouse imlecinin şekli değişecektir. Mouse’un sağ tuşuna basın ve son komutu tekrarla satırını tıklayın. 1. Mouse’un sağ tuşuna basın. Toolbardan Köşeye Yanaşık Kolon ( ) butonunu tıklayın. Sağ tuş menüsü açılacaktır. 6. 1 aksı çizilecektir. Aks yardımcı toolboxdaki 4.

Açılan dialogdaki satıra S1 yazın ve Tamam butonunu tıklayın. Mouse imleci Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. Mouse’un sağ tuşuna basın ve son komutu tekrarla satırını tıklayın. Bununla beraber kolon numaraları herhangi bir anda. 2. 3. sol tuş ile tekrar tıklayın. 1. 15. klavyeden space-bar tuşuna art arda basın. Kolonların numaraları. kolon oluşacaktır. Açığa çıkan Kiriş Ayarları dialoğunda. 9. Böylece kirişler 25/50 boyutlarında ve 625 kg/m duvar yüküne sahip oldular. o kolunu tekrar tıklayarak seçimi iptal edebilirsiniz. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. Enter tuşuna basın.kiriş de oluşacaktır. Yukarıda çizili kalıp planı gibi kolonların numaralarını sol üst köşeden sağ alt köşeye doğru sıraya sokalım. Sol tuşu tıklayın. Enter tuşuna basın. 10. Oluşan yardımcı kiriş butonlarından Kiriş ) butonunu tıklayın. Kiriş 1. Kolonları sayar gibi her birini sırayla tıklayın.20/0.) 14. Bütün kolonları seçtikten sonra klavyeden enter tuşuna basın. genel ayarlar Ayarları ( sekmesinde kiriş kalınlığı ve kiriş yüksekliği satırlarına çizeceğiniz kiriş boyutlarını girebilirsiniz. Mouse imlecini S2 kolunu üzerine getirin mouse imleci Okey işaretini alınca. Mouse’un imlecini B ile 2 aksı kesişimine götürün. kolon çizim sırasına göre otomatik düzenlendi. 12.50 yazın). Duvar yükü satırına 625 yazın. (Eğer yanlış seçim yaparsanız. kolon oluşacaktır. Saat akrebinin tersi yönünde mouse’u hareket ettirerek kolonu 180 derece döndürün. İmleç Okey işaretini alınca iki kez sol tuş ile tıklayın. Mouse imlecini B ile 3 aksı kesişimine götürün. Mouse’un sağ tuşuna basın ve son komutu tekrarla satırını tıklayın. seçim sırasına göre adlandırılacaktır. İmleci S6 kolunu 14 . Kolonlar seçilecektir. 13. Statik sekmesini tıklayın. Destek menüsünden kontur hesapla satırını tıklayın. Kiriş çizim hattı değişecektir. Mouse imlecini A ile 2 aksı kesişimine götürün. kiriş oluşacaktır. Açığa çıkan kolon toolbox’ında X satırını tıklayın 30 yazın.Proje Nasıl Yapılır 8. Kiriş üstten tanımlı duruma gelince(alt kısımda mesajı izleyebilirsiniz). Kiriş Ayaları dialoğu kapanacak ve mouse’un imleci kiriş imleci şeklini alacaktır. Mouse imlecini S1 kolonu üzerine götürün. Mouse’un sağ tuşuna basın ve son komutu tekrarla satırını tıklayın. Y satırını tıklayın 30 yazın. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. Tamam butonunu tıklayın. Destek menüsünden obje adlandır satırını tıklayın. Toolbardan kiriş ( ) butonunu tıklayın. başka sırayla da düzenlenebilir. 11. kolon oluşacaktır. Kolonlar. 9. Toolbardan Ortalanmış Kolon ( ) butonunu tıklayın. Böylece 2. Projede çizilecek kirişler 25/50 olduğuna göre. İmleci S3 kolonun üzerine götürün(her durumda mouse Okey işaretini şeklinde olması gerekir) ve sol tuş ile tıklayın. Sol tuşu tıklayın. 4. kiriş kalınlığı ve yüksekliği bu boyutlardan başka bir boyutta ise düzeltin (sırasıyla 0. 7. Saat akrebinin tersi yönünde mouse’u hareket ettirerek kolonu 90 derece döndürün. 8.

seçim sırasına göre adlandırılacaktır.. imleci uygun yere götürerek sol tuş ile tekrar tıklayın. o kirişi tekrar tıklayarak seçimi iptal edebilirsiniz. İmleç kiriş modundan çıkacaktır. Destek menüsünden Obje Adlandır satırını tıklayın. İmleci S4 kolonu üzerine getirin ve klavyeden space-bar tuşuna basın. K10. K4. zati ağırlığı 450 kg/m2 (döşeme beton ağırlığı otomatik olarak eklendi). kirişleri sayar gibi her birini sırayla tıklayın. Çıkan menüden özellikler satırını tıklayın. İpucu: 2. Toolbardan döşeme ( ) butonunu tıklayın. İmleci S8 kolunu üzerine getirin. Kiriş ortadan tanımlı duruma gelecektir. (Bu örnekte 150 kg/m2). Açılan Kiriş Ayarları dialoğunda. 5. kalıp planındaki gibi düzenleyelim. sol tuşu tıklayın. 7. 2. Sol elinizle klavyeden shift tuşunu basılı tutarken. İmleci S6 kolonu üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. Açılan dialogdaki satıra K1 yazın ve Tamam butonunu tıklayın. Sırasıyla K3. Toolbardan Genel Obje Edit ikonunu tıklayın. Açığa çıkan yardımcı döşeme butonlarından Döşeme Ayarları ( Açığa çıkan Döşeme Ayarları dialoğunda döşeme yüksekliği satırları çizeceğiniz döşemenin yüksekliğini girebilirsiniz. K10 kirişlerini sol tuş ile tıklayarak seçin. hareketli ağırlığı ise 200 kg/m2 oldu. Mouse’un sağ tuşuna basın ve çıkan menüde. 2. döşeme yüksekliği bu değerden başka bir değerde ise 0. Tamam butonunu tıklayın. İmleci S7 kolunu üzerlerine getirin. Döşeme Ayarları diyaloğu kapanacak ve mouse’un imleci döşeme imleci şeklini alacaktır. 6. (Bu örnekte 200 kg/m2) . betonarme ağırlığı dışındaki ağırlığı girilir. son komutu tekrarla satırını tıklayın. K3. Böylece bütün kirişler çizilmiş olacaktır. sol tuş ile tıklayın. Sol tuş ile tıklayın. Döşeme dairesini yerleştirmek için. K8 kirişlerinin oluşturduğu kapalı poligon içinde oluşturulacaktır. 5. maddede anlatılan işlemi şu şekilde de yapabilirdiniz. ) butonunu tıklayın. olabildiğince köşelere yerleştirmeniz. 15 . Açılan Kiriş Ayarları diyaloğunda. sol tuşu tıklayın. K9. ileri aşamalarda çiziminizin karışmasını önleyecektir. Döşeme dairesini. Klavyeden Esc tuşuna basın. Kiriş adlarını.12 yazarak düzeltin. Döşeme dairesinin izi belirecektir. Kiriş alttan tanımlı duruma gelince sol tuş ile tıklayın. 4. İmleci S8 kolunu üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. 3. Projede çizilecek döşemeler 12 cm yüksekliğinde olduğuna göre. İç kirişlerin duvar yüklerini 375 kg/m olarak değiştirelim. Statik sekmesini tıklayın. İmleci S5 kolonu üzerine getirin.Proje Nasıl Yapılır üzerine getirin ve klavyeden space-bar tuşunu art arda tıklayın. (Eğer yanlış seçim yaparsanız. İmleci S1 kolunu üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. Duvar yükü satırına 375 yazın ve Tamam butonunu tıklayın. Kirişler. Duvar yükü satırına 375 yazın ve Tamam butonunu tıklayın. Sol tuş ile tıklayın.Q satırına ise döşemenin hareketli ağırlığı girilir. Döşeme 1. D1 döşemesi oluşacaktır. İmleç kiriş çiziminden(modundan) çıkacaktır. İmleci S4 kolunu üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. D1 döşemesi K1. Space-bar tuşuna art arda basın. Mouse’un sağ tuşuna basın ve çıkan menüde. İmleci S9 kolunu üzerine getirin. Mouse’un sağ tuşuna basın. 6. Kaplama satırına. Bu ayarlarla döşeme kalınlığı 12 cm.) Bütün kirişleri seçtikten sonra klavyeden enter tuşuna basın. Kiriş üstten tanımlı duruma gelecektir. seçtiğiniz herhangi bir kirişin üzerinde mouse’un sağ tuşuna basın. İmleci S5 kolonu üzerine getirin sol tuş ile tıklayın ve imleci S2 kolonu üzerine getirin. son komutu tekrarla satırını tıklayın. Bu kirişlerin oluşturduğu kapalı bölgenin içini sol tuş ile tıklayın. Klavyeden esc sağ tuşuna basın. 1. Sırayla yukarıda çizili kalıp planındaki gibi. Kirişler seçilecektir. sol tuşu tıklayın. Statik sekmesini tıklayın.

8. K10 kirişlerinin oluşturduğu kapalı bölgenin içini sol tuş ile tıklayın. D3 döşemesi oluşacaktır. Böylece D1. D4 döşemesi seçilecektir. döşeme yüksekliği bu değerden başka bir değerde ise 0. Bu arada klavyede shift tuşunu basılı tutun. 0 ve 90 derece çizilmesinde kolaylık sağlar. Mouse’un imlecini D1 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. Mouse’un imlecini D4 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. Böylece D3. Döşeme dairesinin yerine karar verin ve sol tuş ile tekrar tıklayın. Mouse’un sağ tuşuna basın. D2 döşemesi seçilecektir. B ile C aksın ortasına yakın tıklamanız. K5. D4 döşemelerinin betonarme hesap aksları oluşacaktır. K3. D1 döşemesi seçilecektir. Açığa çıkan yardımcı döşeme butonlarından Döşeme Hesap Aksı ( tıklayın. Tekrar mouse’un sol tuşunu tıklayın.12 yazarak düzeltin. K4. K2. Mouse’un sağ butonuna basın ve çıkan menüde. Bu arada klavyede shift tuşunu basılı tutun. İmleç A ile B akslarının arasında kalacak şekilde ortaya yakın herhangi bir yeri sol tuş ile tıklayın.) tıklayın. Mouse’un sağ tuşuna basın ve çıkan menüde. 8. D2 döşemesi oluşacaktır. K9. 6. D1 döşemelerinin betonarme hesap aksları oluşacaktır. 4. Mouse’un sağ butonuna basın ve çıkan menüde. K9 kirişlerinin oluşturduğu kapalı bölgenin içini sol tuş ile tıklayın. Döşeme dairesinin yerine karar verin ve sol tuş ile tekrar tıklayın. son komutu tekrarla satırını tıklayın. döşeme donatı çizimlerinin yapılacağı yer olacağı için. Mouse’un sağ tuşuna basın ve çıkan menüde. K6. 7. son komutu tekrarla satırını tıklayın. K11. 16 . 12. Döşeme dairesinin izi belirecektir. Mouse’un imlecini D2 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. Mouse’un imlecini D3 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. K7 kirişlerinin oluşturduğu kapalı bölgenin içini sol tuş ile tıklayın. Döşeme dairesinin izi belirecektir. ileri aşamada çizimin karışmasını engelleyecektir. D4 döşemesi oluşacaktır. ) butonunu 2. son komutu tekrarla satırını tıklayın. D3 döşemesi seçilecektir. Mouse’un sağ butonuna basın ve çıkan menüde. Tekrar mouse’un sol tuşunu tıklayın. 9. İmleç 1 ile 2 akslarının arasında kalacak şekilde ortaya yakın herhangi bir yeri sol tuş ile tıklayın. Toolbardan döşeme ( ) butonunu tıklayın. Mouse’un sağ tuşuna basın. Mouse’un sağ tuşuna basın. 5. Bu arada klavyede shift tuşunu basılı tutun. K12. İmleci sağa doğru kaydırın. Açığa çıkan Döşeme Ayarları dialoğunda döşeme yüksekliği satırları çizeceğiniz döşemenin yüksekliğini girebilirsiniz. D2 döşemelerinin betonarme hesap aksları oluşacaktır. son komutu tekrarla satırını tıklayın. Böylece D3. 10. Mouse’un imlecini D3 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. Mouse’un imlecini D1 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. İmleci sağa doğru kaydırın. İmleç B ile C aklarının arasında kalacak şekilde herhangi bir yeri (Betonarme hesap aksının belirlendiği yer. son komutu tekrarla satırını tıklayın. Betonarme Hesap Akslarının Belirlenmesi: 1. Projede çizilecek döşemeler 12 cm yüksekliğinde olduğuna göre. Shift tuşunun basılı tutulması. İmleci yukarı doğru kaydırın. D3 döşemesi seçilecektir. Döşeme dairesinin yerine karar verin ve sol tuş ile tekrar tıklayın. Döşeme dairesinin izi belirecektir. 9.Proje Nasıl Yapılır 7. K4. D1 döşemesi seçilecektir. 11. 3. Tekrar mouse’un sol tuşunu tıklayın.

son komutu tekrarla satırını tıklayın. Zemin kat tavanındaki tariflenmiş bütün objeler 1. İmleci yukarı doğru kaydırın. Böylece D4. Panel. Örneğin. Sürekli Temel. Tamam butonu tıklayın. 14 ve 16 sütunlarına ait kutuları(check box) sol tuş ile işaretleyin. Nervür elemanlarının betonarmelerin kullanılabilecek donatı çaplarını belirleyebilirsiniz. 10. D4 döşemesi seçilecektir. NOT: Çalışırken projeyi kayıt etmek gereklidir . döşeme sekmesini tıklayın. D2 döşemelerinin betonarme hesap aksları oluşacaktır. her bir katın döşeme analizi yapılmalıdır. 2. Eski objeleri sil ve kontur çizgilerini kopyala işaretli. Döşeme. her değişen açıklık için donatı hesaplanabilir ve çizdirilebilir. Mouse’un sağ tuşuna basın. Örnek1 ismiyle kayıt edilmiştir.kat tavanına kopyalandı. Analiz Döşeme Analizi 1. Donatı seçimi diyaloğu kapanacaktır. Proje.Proje Nasıl Yapılır 13. Betonarme menüsünden Donatı Seçimi satırını tıklayın. diğer donatıların işaretini kaldırın. Mouse’un imlecini D2 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. Mouse’un imlecini D4 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. Pencere menüsünden yan yana satırını tıklayın. İpucu: Betonarme hesap aksları birden fazla ve açılı çizilebilir. Donatı Seçimi diyaloğu açılacaktır. D2 döşemesi seçilecektir. Bu arada klavyede shift tuşunu basılı tutun. Bu olanak sayesinde. Tekil Temel. Pencere menüsünden diğer katlar seçilerek. (Bilgi girdikçe bu işlemi tekrar yapın. Döşeme betonarmesi sonucunda işaretli olan çaplar kullanabilecek. 4. 12. 3. 15. Donatı satırı karşındaki. Kat Kopyalama 1. Bunun için Proje menüsünden Kaydet satırını tıklayın. Mouse’un sağ tuşuna basın ve çıkan menüde. Tekrar mouse’un sol tuşunu tıklayın. 2. Bu dialogta. özellikle yamuk kenarlı ve L tipi gibi açıklıkları değişen döşemelerde istenilen sayıda betonarme hesap aksı geçirilerek. 3. 4. Tamam butonuna tıklayın. Kiriş. Kolon. İmleç 2 ile 4 akslarının arasında kalacak şekilde ortaya yakın herhangi bir yeri sol tuş ile tıklayın. Analiz menüsünden döşeme analizi satırını tıklayın. işaretli olmayan çaplar kullanılmayacaktır.) Donatı Seçimi 1. diğer satırlar işaretsiz olmalıdır. Döşeme analizinden önce. Dosya adı satırına ÖRNEK1 yazın ve Tamam butonunu tıklayın. 2. Çalışılan katta döşemeler sonlu elemanlar yöntemine göre çözülecek ve betonarme hesabı otomatik olarak yapılacaktır. 17 . Oluştur menüsünden Hızlı Kopyala satırını tıklayın. betonarme hesap aksları tanımlanmalıdır. 14. 8.

S8 satırı. mouse’un sağ tuşuna basın. Diyalog kapanacaktır. Kolon: 1. oldu. 18 . 3. K7 ve K8 kirişlerini seçin. “bu nedir” yazısını tıklayın . Betonarme 3 boyutlu çerçeve analizi ile birlikte betonarme de otomatik olarak yapıldı. 3. Betonarme butonunu tekrar tıklayın. betonarme sonuçları incelenebilir. Tamam butonu üstünde tıklayın. K7 ve K8 kirişlerini pilyesiz dizayn edelim. ya da toolbardan Analiz + Betonarme tıklayın. Görüldüğü gibi pilyesiz dizayn gerçekleşmiş oldu. oldu. Zemin Kat Tavanı. B sütununu çift tıklayın.(Seçili olduğu için). Kiriş dialoğu açılacaktır. Böylece kolon boyutu 30 cm. Betonarme menüsünden Kiriş Donatıları satırını tıklayın. Açılan satıra 30 yazın. Örneğin kiriş ve kolon donatılarını inceleyelim. B sütununu çift tıklayın. İlgili satır tıklanarak. 3. 6. Statik bölümünde Pilye/Toplam min. Bunun için Pencere menüsünden hepsini aç satırını tıklayın. Böylece kolon boyutu 30 cm. 8.Proje Nasıl Yapılır Analiz+Betonarme Analiz + Betonarme. Toolbardan Genel Obje edit butonunu tıklayın. Sonuçlar. 9. 6. Analiz butonunu Analiz + Betonarme yaptırabilmek için tüm katların açık olması gerekir. S2 satırı. “bu nedir” yazısını tıklayın . temel dahil. Betonarme butonunu tıklayın. Tamam butonu üstünde tıklayın. Açılan satıra 30 yazın. Tamam butonu üstünde tıklayın. 4. Dialogta. Ayrıntılı bilgi için. ve Pilye/Toplam max. menüsünden Analiz + Betonarme satırını. Bu nedir(what’s this Help) yardımı ekrana gelecektir. 5. Ayrıntılı bilgi için. Betonarme menüsünden Kolon Donatıları satırını tıklayın. 5. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. satırlarına sıfır yazın ve Tamam butonu üstünde tıklayın. Betonarme menüsünde eleman başlığıyla listelenmiştir.00 Kotu yazısını tıklayın. Bu nedir(what’s this Help) yardımı ekrana gelecektir. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Kiriş: 1. Betonarme butonunu tıklayın. sadece K7 ve K8 kirişleri listelenir. İmleci K8 kirişi üzerine getirin. Kolon diyaloğu açılacaktır. Betonarme butonunu tıklayın. döşeme analizi dışındaki tüm analizleri yapar. K7 ve K8 kirişlerini tekrar seçin. Betonarme menüsünden Kiriş Donatıları satırını tıklayın. 7. 2. 2. 4. mouse’un sağ tuşuna basın.

S7 kolonlarını tıklayın. Kot satırına 0 yazın ve tamam butonu üstünde tıklayın.60 yazın ve Tamam butonu üstünde tıklayın. ) butonunu tıklayın. Alt H2 satırlarına 0. Ortalanmış tekil temel ( ) butonunu tıklayın. 2. Mouse imleci Okey işaretini alınca. 2. Toolbardan Temel kirişi ( ) butonunu tıklayın. Toolbardan Sürekli Temel butonunu tıklayın.20 ve yükseklik satırına 0. Mouse imlecini S5 kolunu üzerine getirin ve iki kez sol tuş ile tıklayın.00 Kotu yazısını çift tıklayın. Klavyeden Esc tuşuna basın. kalınlık ve yükseklik satırlarına sırasıyla 0. S1 kolonlarını tıklayın. Üst H2. alt ampatman satırlarına 0. Toolbardan Sürekli Temel butonunu tıklayın. Alt H1. Toolbardan Objeden Ayarları Al ( tıklayın. 2. sol tuş ile tıklayın. 7. Üst ampatman.). Sırasıyla S3. sol tuş ile tıklayın. Tanımlı yazısını (radio buton) tıklayın ve 0. 11.55 yazın ve tamam butonu üstünde tıklayın. Mouse’un imlecini S3 kolonu üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. 10. Zemin Kat Tavanı 3.20. S4. Açılan dialogta. tanımlı satırına 0. Mouse’un imlecini S4 kolonu üzerine getirin. Tekil Temel 1. 3.30 yazın.2.Tamam butonu üstünde tıklayın. 6. Ayarlar menüsünden Bağ Kirişi ayarları satırını tıklayın. 12. Mouse imleci Okey işaretini alınca. Açığa çıkan Tekil Temel Ayarları dialoğunda Boy X ve Boy Y satırlarına 1. Ayarlar menüsünden Sürekli Temel ayarları satırını tıklayın. Klavyeden Esc tuşuna basın. 5.( Kenarda yükseklik ve kolon hizasında yükseklik farklı değerde olsaydı trapez kesitli temel olacaktı. Ayarlar menüsünden Sürekli Temel ayarları satırını tıklayın. 4.Proje Nasıl Yapılır Temel Objeleri Sürekli Temel 1. Toolbardan yeniden oluştur ( ) butonunu tıklayın. Bu durumda daha önce çizilmiş bir temelin ayarlarını almış oluyoruz.60 yazın. Klavyeden Esc tuşuna basın. S8. 19 . S6. Mouse’un imlecini S1 kolonu üzerine getirin. 3.05 yazın. Açığa çıkan Bağ Kirişi Ayarları dialoğunda kalınlık satırına 0. Açılan dialogta. İmleci S2 kolonun üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. Üst H1. Bağ Kirişi 1. Kenarda yükseklik ve Kolon hizasında yükseklik satırlarına 0. Böylece temel dikdörtgen kesitli temel olacaktır. Sırasıyla S7. S9. Tekil temel oluşacaktır. Toolbardan kalıp (sekme) butonunu tıklayın. Ayarlardan menüsünden Tekil Temel ayarları satırını tıklayın. 8.30 yazın. İpucu: Obje adlandır ile sürekli temel kirişlerinin adlarını sıraya sokabilirsiniz. C aksı üzerinde bulunan temeli 9.

3. İmleci S5 kolonu üzerine getirin. Açılan dialogta. “bu nedir” yazısını tıklayın . Çizim menüsünden Kalıp Planı satırını tıklayın. Analiz menüsünden Kat Parametreleri satırını tıklayın. (aktif değilse) İndis sütununa Zemin için 1 ve 1.) Mouse imleci Okey işaretini alınca. 4. sol tuş ile tıklayın. Plan Ölçülendirme Ayarları 1. Böylece eleman indislerini örneğin K1 için Zemin katta K101. İmleci S8 kolonu üzerine getirin. Temel Analizi Toolbardan temel analizi ( ) butonunu tıklayın. bağ kirişini ortadan tanımlı duruma getirin. 6. 5.(alt kısımda mesajı takip edebilirsiniz. Kolon Aplikasyon Planı 1. ölçülendirme ile ilgili ayarlar yapılabilir. sol tuş ile tıklayın. imleci S6 kolonu üzerine getirin. Örnek proje için varsayılan(daha önce düzenlenmiş) ayarları kullanacağız. Kalıp planı otomatik olarak ekrana gelecektir. 4. Çizim menüsünden Plan Ayarları satırını tıklayınız. Çizimler Plan Ayarları 1.katta K201 olarak düzenlemiş olduk. Sağ üst köşedeki. sol tuş ile tıklayın.. Ayrıntılı bilgi için. Mouse’un sağ tuşuna basın. üstten ikinci çarpı işaretini tıklayarak kalıp planını kapatın.Proje Nasıl Yapılır 3. Çizim menüsünden Kolon Aplikasyon Planı satırını tıklayın.kat için 2 yazın ve Tamam butonu üstünde sol tuşu tıklayın. çerçeve rengi ve plan başlığı yazı rengi ayarlanabilir. 2. sol tuş ile tıklayın. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Toolbardan kalıp ( ) butonunu tıklayın. mouse’un sağ tuşuna basın. ölçülendirme yazı yüksekliği vb. 2. Açılan dialogta. 3. sol tuş ile tıklayın. 4. klavyeden space-bar tuşuna basarak. imleci S2 kolonu üzerine getirin. sol tuş ile tıklayın. Tamam butonu üstünde tıklayıp dialoğu kapatın. plan paftasının ayarı. 2. ölçülendirme yazı tipi. Tamam butonunun üstünde tıklayıp dialoğu kapatın. 3. İmleci S5 kolonu üzerine getirin. İmleci S5 kolonu üzerine getirin. Varsayılan ayarları kullanacağız. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. sol tuş ile tıklayın. Çizim menüsünden Plan Ölçülendirme ayarları satırını tıklayınız. 1. imleci S5 kolonu üzerine getirin. Kalıp Planı 1. Açılan dialogta Genel bölümünü tıklayın. 20 .

Rapor kapanacaktır. Temel aplikasyon planı otomatik olarak ekrana gelecektir. Kolon aplikasyon planı otomatik olarak ekrana gelecektir.Proje Nasıl Yapılır 2. 5. Rapor Rapor alabilmek için printerin Windows programına tanıtılmış olmalıdır. Sağ üst köşedeki. üstten ikinci çarpı işaretini tıklayarak kolon aplikasyon planını kapatın. üstten ikinci çarpı işaretini tıklayarak kiriş açılımını kapatın. Çizim menüsünden Temel Aplikasyon Planı satırını tıklayın. Çıktılar. Ayrıntılı bilgi için. Statik Rapor Ayarları dialoğu açılacaktır. Rapor kayıt edilecektir. 4. 2. Hepsi butonunu tıklayın. Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. Kiriş açılımları otomatik olarak ekrana gelecektir. 2. Tamam butonu üstünde sol tuşu tıkladığınızda İde Rapor programı çalışacaktır. 4. “bu nedir” yazısını tıklayın. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. mouse’un sağ tuşuna basın. Kiriş Açılımları 1. Tamam butonunun üstünde tıklayıp diyaloğu kapatın. Rapor menüsünden Seçmeli Rapor satırını tıklayın.katı seçin. Projede yönetmelik ve geometrik açıdan problemli durum varsa listelenecektir. 21 . 2. işaretli değilse. üstten ikinci çarpı işaretini tıklayarak kolon aplikasyon planını kapatın. Ayrıntılı bilgi için. sürekli temel. Temel Aplikasyon Planı 1. mouse’un sağ tuşuna basın. Dosya menüsünden kaydet satırını tıklayın. tekil temel ve bağ kirişi açılımlarını çizdirebilirsiniz. 3. 2. Çizim menüsünden Kiriş Açılımlarını satırını tıklayın. 3. Bu nedir(what’s this Help) yardımı ekrana gelecektir. Tamam butonunu tıklayın. Sağ üst köşedeki. Açılım Ayarları 1. 3. Dosya adı satırına ORNEK1 yazın ve Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. Örnek proje için varsayılan(daha önce düzenlenmiş) ayarları kullanacağız. 7. Açılan diyalogta. Dosya menüsünden Çıkış satırını tıklatın. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Yazdırma menüsünden Yazdır satırını tıklayın. Aynı yöntemle. 6. 3. 4. A0 1189x841 satırını tıklayın. 3. sayfa sayfa görüntülenecektir. Proje çıktıları yazdırılacaktır. “bu nedir” yazısını tıklayın . Printer hazır ise. Tüm proje yazısını işaretleyin. Açılan Yazdır dialoğunda. Pencere menüsünden 1. Çizim menüsünden Açılım Ayarları satırını tıklayın. Sağ üst köşedeki. 1.

3.Başlık altındaki menü ekranınızda belirecektir. Proje menüsünden Yeni Proje satırını ya da toolbarda bulunan yeni proje butonuna tıklayarak Yeni bir proje açabilirsiniz. Ayrıntı bilgi için sağ tuş kullanımı konusunu inceleyiniz. menü satırındaki başlıklar altından ulaşabilirsiniz. Sağ tuş menü göster. Eğer programı ilk kez çalıştırıyorsanız program size isimlendirilmemiş bir proje açacaktır.Çalıştıracağınız komutun yer aldığı başlığın üzerine mouse’ unuzu tıklayın. Yeni Proje butonu.İmleci. menü göster ve Sağ tuş. Mouse’un sağ tuşunu komut menüsü ayarı ile kullanmak: Yeni proje açın. 2. b.Toolbardan a. Sağ tuş. karşınıza butonla ilgili yardım balonu gelecektir.Menülerden Komutlara. Çizim alanında. 1.Sağ tuş menüsü Mouse’un sağ tuşunu menü olarak kullanabilirsiniz. 22 . Sağ menü göster satırı işaretli değilse işaretleyin ve tamam butonunu tıklayın. Aksi durumda daha önce kayıt ettiğiniz proje karşınıza gelecektir. Sağ tuş menüsü aktif hale gelecektir. Sağ Tuş Menüsü Farenin sağ tuşunun kullanımını program içerisinde iki şekilde ayarlayabilirsiniz. komut tekrarı 1.BÖLÜM 2 TEMEL KONULAR Genel Yeni Proje Programı çalıştırın. Toolbarda herhangi bir buton üzerinde mouse’un imlecini kısa bir süre bekletirseniz. mouse ile gelerek tıklayın. çalıştıracağınız komuta ait butonun üzerine getirin. İstediğiniz komut üzerine. toolbarın alt kısmında komutla ilgili yardımcı butonların yüklendiğini göreceksiniz. Komut ve Bilgi Girişi İdeYAPI programlarında üç şekilde komut girebilirsiniz. Menüden komut çalıştırmak için. boş bir yerde mouse’un sağ tuşuna basın. Toolbarda herhangi bir komut çalıştırdığınızda. Ayarlar menüsünden Genel ayarlar satırını tıklayın. a. b-Tıklayın. Sağ menü açılacaktır.

Kısacası. Sağ menü aşağıdaki gibi açılacaktır. örneğin kolon butonunu tıklayın. Şimdi. Sağ tuşa basın. Sağ menü aşağıdaki gibi açılacaktır. son komut tekrarla satırı görünecektir. komut çalışır. eğer bir komut işletirseniz. tekrar kolon çizimi için hazır duruma gelirsiniz.Temel Konular Mouse imlecini menü üzerinde hareket ettirin. sağ menüye son komut tekrarla satırı eklenecektir. Kullanmak istediğiniz komutun üstünde mouse’un sol tuşuna basarsanız. 23 . İmleci çizdiğiniz kolon üzerine getirin ve sağ tuşa basın. Kolon çizilecektir. Bu menüde. Çizim alanında sol tuşu iki kez tıklayın. Son komut tekrarla satırını tıklarsanız.

Görüldüğü gibi. Tekrar kiriş çizeceksiniz. taşıma komutunu seçtiğiniz bütün kolonlar için geçerli kılabilirsiniz. farenin orta tuşu komut tekrarını çalıştıracaktır. İptal satırı açıldı. Taşıdığım zaman sadece üzerinde tıklama yaptığım kolon taşındı. Sağ tuş komut tekrarı. İntelli fare kullanıyorsanız. 2. Sağ tuşa basın. Kiriş butonunu tıklayın. Klavyeden Esc basarak da işlemi kesebilirsiniz. örneğin kiriş çizimini bitirdiniz. Çizim alanında boş bir yere tıklayın. Herhangi bir obje çizerken sağ menüyü açarak. İsterseniz intelli farenin orta tuşuna herhangi bir komutu da atayabilirsiniz. sürekli üst menüden veya toolbardan komut seçme gerekliliğini ortadan kaldırmaktadır. Mouse’un sağ tuşunu komut tekrarı olarak kullanmak: 24 . Kiriş komutu aktif hale gelecektir. sağ menü çalışma sırasında. Başka bir deyişle. Orta tuşa basın. Hepsini seçtim.Temel Konular Obje üzerinde (burada kolon) sağ tuşa basarsanız. Örneğin özellikleri tıkladığınızda ilgili kolon için obje edit komutunu çalıştırmış olursunuz. yapacağınız işlemi kesmiş olursunuz. Herhangi bir kolon üzerinde sağ tuşa basarak sağ menüyü açtım ve taşı satırına tıkladım. iptal satırını tıklarsanız. Soru: Birden fazla kolon çizdim ve hepsini birlikte taşımak istiyorum. o obje ile ilgili en çok kullanılan komutların listesi açılır. Hepsini taşımak için ne yapmalıydım? Yanıt: Herhangi bir kolon üzerindeyken klavyeden shift tuşuna basılı tutarak sağ menüyü açarsanız.

Karşınıza Kat Genel Ayarları penceresi gelecektir. İlgili çizimi çift tıklayarak kapatır ve açarsınız. istediğim zamanda komut tekrarı olarak kullanabilir miyim? Yanıt: Evet kullanabilirsiniz. aplikasyonlar. Klavyeden ctrl tuşunu basılı tutarken. ve tamam butonunu tıklayın. kapalıysa açar. Tekrar kolon çizimi için hazır duruma gelirsiniz. 25 . kot değiştirildiğinde yükseklik değeri otomatik düzenlenir. ilgili hücrede bulunan bütün bilgileri seçer.8 metredir. Çizim alanında sol tuşu iki kez tıklayın. işlevine göre tersinin çalışmasını sağlarsınız. Sil: Çizim penceresini siler. Mouse’un sağ tuşuna basın. Bildirim Menüsünden Kat Genel Ayarları satırını tıklayın. Yükseklik değiştirildiğinde kot değeri. Kolon Şimdi. program imlecin altına veya üstüne yeni bir kat açar. açılımlar. sağ tuş menü ise. imleç.) listelenir. Soru: Sağ tuşu Genel Ayarlara girmeden istediğim zaman sağ menü olarak.planlar.kesitler vb. sağ butona basarsanız. Program kat yüksekliği ile kot ilişkisini kendisi ayarlar. 2. Aşağı ve Yukarı Ekle butonlarına basıldığında. sağ tuş komut tekrarı ise sağ menü olarak çalışırsınız. Kat Genel Ayarları butonu. Kısacası. komut tekrarı. Başka bir deyişle. Kat tablosuna bilgi girmek için. Herhangi bir satırın üzerinde sağ klik yaparsanız. butonunu tıklayın. Ayarlar menüsünden Genel ayarlar satırını tıklayın. Proje Çizimleri Proje Çizimlerinde projede bulunan çizimlere ait bütün pencereler(katlar. Kat Oluşturma Ve Kat Genel Ayarları 1. Böylece tabloda değişiklikler daha kolay yapılabilir. mouse imlecini ilgili hücreye tıklayın ve değişikliği klavyeyi kullanarak yapın. bir menü açılır. 2D çizimler. Aç/Kapa: Açıksa kapatır.Temel Konular Yeni proje açın. örneğin kolon çizilecektir. Hücrelerden birine mouse ile çift tıklama yaparsanız. her sağ tuşa bastığınızda bir önceki komutu işletecek duruma gelirsiniz. Kat yüksekliği default 2. Sağ menü göster satırı işaretli ise işaretini kaldırın.

4. Çizim alanında var olan objeleri. ekran üzerinde seçmek istediğiniz objenin üzerine getirin. Karşınıza Çizim Sınırları Ayarları penceresi gelecektir. Bu seçme işlemine obje seçimi denir. 3. Seçme Ayarları grubundaki Seçme uzaklığı satırı önündeki kutuyu çift tıklayın. Çerçeve içinde yer alan objeler seçilmiş olur. 3. ikinci bir seçim işlemi. Bu durumda obje seçilmiştir. İmleci seçmek istediğiniz objelerin dışına taşıyıp. altta ilgili objenin adını program kullanıcıya iletir. Obje Seçimi Çizim sırasında oluşturduğunuz her bir eleman. Ayarlar Menüsünden Genel Ayarlar satırını tıklayın. komut çalıştırıldıktan sonra mouse ile işaretleyerek üzerinde çalışmalar yapabilirsiniz. seçme uzaklığı ayarı çevresinde bulunuyorsa. 3. belirlemiş olursunuz. üç şekilde yapılabilir: 1. Seçilmiş objeler üzerinde yapılacak. Objeleri içine alacak çerçevenin bir köşesini. Bu pencerede sol alt köşe ve sağ üst köşenin koordinatlarını girin. Sol tuşa basın. Ancak çizimin herhangi bir aşamasında daha önce oluşturulmuş bir objenin özelliklerini değiştirmenin en kısa yolu Genel Obje Edit komutunu kullanmaktır. Bu arada. İmleci. İstediğiniz değeri girin. Objeleri içine alacak çerçevenin bir köşesini. 1. Bildirim menüsünden Çizim Sınırları satırını tıklayın. belirlemiş olursunuz. Objeyi işaretleyip seçtiğiniz anda. alt kısımda ilgili objenin ismini görürsünüz. Obje seçimi. Obje seçilecektir. çerçeveyi oluşturun ve sol tuşa basın. İmleci seçmek istediğiniz objelerin dışına taşıyıp. Tamam butonuna tıklayın. Seçme Uzaklığı Obje seçimi sırasında. Objeler üzerinde değişiklik yapmak istendiğinde ilgili obje seçilir. tıklama işleminin objeden ne kadar uzağa yapılabileceğini belirten ayara verilen addır. 5. Değiştir menüsünden Genel Obje Edit satırını veya toolbardan Genel Obje Edit butonunu 26 . Böylece çizim alanı üzerinde çiziminizin en büyük boyutlarını tanımlamış olacaksınız. Klavyeden shift tuşuna basılı tutup. Mouse’un sol tuşuna basın. Obje. 1.Temel Konular Pencereyi öne getir: Pencereyi aktif çizim penceresi yaparak. üzerinde çalışılmasını sağlar Çizim Sınırları Çizim sınırları ile grafik alan üzerinde çalışılan alanı tanımlar. imleci hareket ettirin ve istediğiniz boyutta çerçeveyi oluşturun. 2. objelerin seçilmişlik özelliğini ortadan kaldırır. Tamam butonunu tıklayın. sol tuşa basın. İmleci hareket ettirerek. 2. 1. nesne üzerinde mavi renkli küçük kutucuklar belirir. Genel Obje Edit Çizdiğiniz objelerin özelliklerini o objeye ait ayarlardan belirleyebilirsiniz. 2. sol tuşa basın. 4. obje veya nesne olarak adlandırılır. Çerçevenin içinde kalan ve üzerinden geçen bütün objeleri seçmiş olursunuz.

Kirişi çizmeye başlayın. Destek menüsünden Undo satırını veya toolbardan Undo butonunu tıklayın.). Birden fazla obje seçtiyseniz. (Sol altta ilgili objenin ismini görün) 3. Objeleri seçin. Ayarlarda yaptığınız değişiklikler. sağ Undo Undo. 5 adet kirişi genel obje editle seçtiğiniz ve Kiriş Ayarları diyaloğu açıldı. Alt ve Backspace tuşlarına birlikte basarak da undoyu çalıştırabilirsiniz. Yüksekliklerini değiştirdiniz. Başka obje grubu için. Undo butonu. Açılan menüden özellikleri tıklayın. Yaptığınız ayarlar ilgili objeye uygulanacaktır. Genel ayarlarda sağ tuş menü aktif ise. Genel Obje Edit butonu İpucu: Genel obje editle çok sayıdaki objenin özelliklerini aynı anda değiştirebilirsiniz. Bununla beraber. 1. 4. bütün kirişlerin duvarları aynı kalacaktır. aynı gruba ait bütün objeler için uygulanacaktır. sırayla kendi ayarları ekrana gelecektir. Karşınıza ilgili objenin ayarlar penceresi gelecektir. Kiriş ayarlarında duvar değerini değiştirmediğiniz sürece. tarama vb. 3. en son noktanın tıklamasını geri almak için kullanılır. 1. Obje üzeriden mouse’un sağ butonuna basın. sadece değişen ayarlar. 4. bir ayarı değiştirmek demek. edit edilen objelerde dikkate alınır. 2. klavyeden shift tuşuna basılı tutarak mouse’un butonuna basın. Diğer ayarlar eskisi gibi kalır. Örneğin. 5. temel. En son işlem geri alınacaktır. Genel obje edit butonunu tıklayın. İstediğiniz değişiklikleri yapın. Açılan menüden özellikleri tıklayın. (Aynı grup objeler -örneğin kirişler. Ayarları değiştirilecek objeyi tıklayın. (Lokal Undo butonu aktif hale gelecektir. 2. 2. Genel Obje Edit komutunu uygulamanın diğer yolu 1. 3. 6. çoklu obje edit sırasında açığa çıkan dialoglarda. Toolbardan kiriş butonunu tıklayın. yapılan en son işlemin etkisini geri alır. Sadece yükseklikler değişecektir. veya 1. 3. Undo butonuna bastıkça işlemler geri alınacaktır.veya grubu farklı objeler -örneğin kiriş ve kolon-) 2. ancak bu arada hepsinin duvar yükleri farklı. Sınırsızdır. 4. 27 . Dolayısıyla. o ayarın eski değerinin değişmesi demektir.Temel Konular tıklayın. Tamam butonuna basın. Lokal Undo Lokal undo çoklu işlemlere sahip obje çiziminde(kiriş.) 2.

4. Undo ile. Herhangi bir anda. 2. En Yakın Nokta Çizilen objelerin en yakın noktalarından yakalamak için kullanılır.Temel Konular 3. Projeyi Kapat Üzerinde çalışmakta olduğunuz bir projeyi . Kayıt edilmemiş bir projede çalışıyorsanız. Proje Menüsünden Projeyi Kapat satırını tıklayın. Orta Nokta butonu. uygulanan son işlem ileri alınacaktır. 3. Proje kapatılacak fakat programdan Çıkış 1. 4. kesitleri ve render çalışmalarınızı) kayıt edilip edilmeyeceğini soracaktır. Komutun iptali için yukarıdaki işlemleri tekrar uygulayın. Undo çalıştırılırsa aktif hale gelir. 1. Kirişi çizerken. 2. Orta Nokta aktif hale gelecektir. Lokal Undo butonu Redo Redo undo yaptığınız en son işlemin etkisini geri alır. 1. işlem sonunda programdan çıkılacaktır.) 2. (Ekranın altında Orta Nokta Aktif yazısı belirir. Bu durumda altta Orta Nokta Aktif Değil yazısını görürsünüz. 2. program size projeyi (katları. Redo butonu. Kayıt edilsin mi soruna çıkılmayacaktır iptal cevabı verilmezse. Proje Menüsünden Çıkış satırını veya klavyeden Alt tuşuyla beraber F4 tuşuna basın. Soru iptal edilmezse. Destek menüsünden Orta Nokta satırını tıklayın veya klavyeden F5 tuşuna basın. Programdan çıkılacaktır. toolbardan Lokal Undo butonunu tıklayın. 3. Destek Komutları Orta Nokta Çizilen objelerin orta noktalarından yakalamak için kullanılır. Kayıt edilmemiş bir projede çalışıyorsanız. kesitleri ve render çalışmalarınızı) kayıt edilip edilmeyeceğini soracaktır. çizim alanında belirlenen en son nokta geri alınacaktır. 1. program size projeyi (katları. Destek menüsünden Redo satırını veya toolbardan Redo butonunu tıklayın. Redo butonu. Destek menüsünden En 28 . istediğiniz zaman kapatabilirsiniz. İlgili butona tıklayarak seçiminizi yapın.

En Yakın Nokta butonu. Kesişim aktif hale gelecektir. Aynı isimde başka objelerin olup olmadığını anlamak için tekrar bul butonunu tıklayın. Kesişim Çizilen ilkel objelerin (çizgi. Komutun iptali için yukarıdaki işlemleri tekrar yapmalısınız. çizim anında sadece yatay ve dikey yönde hareket eder. (Ekranın altında Kesişim Aktif yazısı belirir. Kesişim butonu. seç butonunu tıkladığınızda obje seçilecektir. Bu durumda ekranın altında En Yakın Nokta Aktif Değil yazısını görürsünüz. 2. Uç Nokta aktif hale gelecektir. Obje Bul Obje Bul komutu. 2. 1. objeleri yatay ve dikey doğrultuda daha kolay çizebilirsiniz. En Yakın Nokta aktif hale gelecektir. Uç Nokta butonu. Komutun iptali için yukarıdaki işlemleri tekrar yapmalısınız Bu durumda ekranın altında Uç Nokta Aktif Değil yazısını görürsünüz. yay) kesişimlerinde düğüm noktası bulunmuyorsa. Obje Trim Yöntemi Obje trim yöntemi komutu. Ekranın altında Uç Nokta Aktif yazısı belirecektir. 29 . 1. 1.Temel Konular Yakın Nokta satırını tıklayın veya klavye den F6 tuşuna basın. Bu durumda altta Kesişim Aktif Değil yazısını görürsünüz. Uç Nokta Çizilen objelerin uç noktalarından yakalamak için kullanılır. Çizim Yardımcıları Dik Dik modu aktif iken. Destek Menüsünden Kesişim satırını tıklayın veya klavyeden F8 tuşuna basın. Destek menüsünden Uç Nokta satırını tıklayın veya klavyeden F4 tuşuna basın. Destek menüsü altından Obje Bul satırını tıklayın. Karşınıza gelen Obje Bul diyaloğunda aradığınız objenin adını yazın. kolona farklı yönlerden nonortogonal kirişe bağlandığında ortaya çıkan keşisim problemlerinin giderilmesinde kullanılan komuttur. kesişimlerini yakalamak için kullanılır. 1. Bu durumda imleç. (K1.) Komutun iptali için yukarıdaki işlemleri tekrar uygulayın. (Ekranın altında En Yakın Nokta Aktif yazısı belirecektir) 2. Bul butonunu tıkladığınızda aradığınız objeye zoom yapılacak. kat planınızdaki herhangi bir objeyi bulmanıza yarar. çember. D8 vb) 2. S1.

4. değilse dik modu inaktiftir. 2. Buton basılı ise dik modu aktif. Tamam butonunu tıklayın. Yazının önünde işaret varsa. Karşınıza Çizim Yardımcıları penceresi gelecektir. Izgara aralıkları ise kullanıcı tarafından ayarlanabilmektedir. 1. işaretlenecektir (Izgara aktif) 6. Buton basılı değilken kilitle inaktiftir. imleç serbesttir. Yazının önünde işaret varsa. 10. Karşınıza Çizim Yardımcıları penceresi gelecektir. Kilitleme grubundan Açık satırına tıklayın.Temel Konular 1. işaretlenecektir (kilitle aktif) 6. Yazının önünde işaret yoksa. 3. 5. Kilitle inaktifken. Toolbarda Dik butonunu tıklayın. 5. 2. 6. 9. Ya da toolbar da Kilitle butonunu tıklayın. imlecin. Ayarlar Menüsünden Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. imleç ızgara çizgilerinin kesişim noktalarına atlar. 7. Herhangi bir anda Shift tuşuna basarsanız. 2. işaret kalkacaktır (Izgara inaktif). Ayarlar Menüsünden Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. Buton basılıyken kilitle aktiftir. işaret kalkacaktır (kilitle inaktif). 3. imleç ızgara noktalarında hareket edebilmektedir. Ayarlar Menüsünden Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. Tamam butonunu tıklayın. çizime kolaylık sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Kilitle butonu Izgara Ekranda verilen limitlerle belirlenmiş alan içinde düzenli ve eşit aralıklı noktalardan oluşan bir ızgara (sistemi) oluşturulur. 4. Dik(Ortho) satırının önündeki kutu işaretlenecektir. Kilitle aktifken. Karşınıza Çizim Yardımcıları penceresi gelecektir. Kilitleme Kilitle. Kilitle açık olduğunda. 4. Bu sistem. 3. 30 . 8. Dik modu aktif hale gelecektir. belirli aralıklarla hareket etmesini sağlayan bir olanaktır. Tamam butonunu tıklayın. 5. 11. Yazının önünde işaret yoksa. Burada Dik(Ortho) satırını tıklayın. Izgara grubundan Açık satırına tıklayın. 1. Dik modunu çalıştırırsınız.

düğüm noktalarının gözüküp gözükmemesi opsiyoneldir. Çizim alanında köşe noktalarını sol tuş ile belirleyin. Y. Tamam butonuna tıklayın. Kenar çizgileri. Ayarlar Menüsünden Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. Burada Düğüm Noktalarını Göster satırını tıklayın. Tüm katlardaki kontur çizgileriniz üç boyutlu çiziminizin sınırlarına çekilecektir. Kontur Hesapla Kontur Hesapla komutu. 4. çizim alanında kare olarak gözükür. Karşınıza Çizim Yardımcıları penceresi gelecektir. 2. çizim alanında kontur çizgisi görünmez. 2. 9. Ayarlar Menüsünden Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. Önünde işaret varsa işaret kalkacaktır. 1. 8. Düğüm Noktası Göster Düğüm noktaları . Karşınıza Çizim Yardımcıları penceresi gelecektir. 31 . birine klavyeden basılır. Kontur Çizgileri Kontur çizgisi. projenizdeki tüm kontur çizgilerini otomatik olarak düzenlenmesini sağlar. Poligonu kapatın (Birinci noktayı tıkladığınızda poligon kapanacaktır). poligonal bir alanı tanımlar. Satırın önündeki işaret kalkacaktır. 3. A. İşaretli kaldırıp.Temel Konular Izgara Aralıkları Ayarları 1. 3. program. İşlemi başlatmak için Destek menüsü altından Kontur Hesapla satırını tıklamanız yeterlidir. Koordinat Kutusu Çizim objelerinin lokal ve/veya global koordinatlarını tanımlamak için tasarlanmış kutudur. İşaret yoksa işaretlenecektir. 7. 5. Izgara çizgileri yeni aralığa göre ayarlanacaktır. 2. Ayarlar Menüsünden. X Aralığı ve Y Aralığı önündeki sayıları değiştirin. X. Tamam butonunu tıklayın. Kontur çizgisi tanımlanacaktır. Bunun için. aks kenarını sınırlar. 6. ilgili satıra gider ve istenilen değer yazılır. 1. Kontur çizgisi değiştirildiğinde. Koordinat kutusu mouse ve klavye ile kullanılabilir. Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. Aks grubundan Kontur Çizgileri satırını tıklayın. ilgili sayı kutusu tıklatılarak yapılır. Tamam butonunu tıklarsanız. Düğüm Noktaları çizim alanında görünmez duruma gelecektir. Bildirim Menüsünden Kontur Çizgileri satırını tıklayın. 3. 5. L. Kontur çizgilerinin ekranda gözüküp gözükmemesi opsiyoneldir. Çizim Yardımcıları penceresi ekrana gelecektir. Mouse ile işlem. 4. 4. 6. çizilmiş aksları yeni kontura göre tekrar oluşturur. Ancak. İmleç.

Yeni bir proje açın ve toolbardan kiriş butonunu tıklayın. 6. (Bu arada fareyi oynatmayın) 3. 1. İmleç. 2. Yeni proje açın ve aks butonunu tıklayın ve space bar tuşu ile imlecinizi eğik aks çizebilecek duruma getirin. Girilen koordinatlar. 1. 1. Lokal nokta tanımla ile de çizim alanında lokal eksen tanımlayabilirsiniz. Lokal olarak çalışır. A tuşuna basın. 4. X sayı kutusunda sabitlenecek ve kutunun rengi değişecektir. 5. (Bu arada fareyi oynatmayın. A sayı kutusuna 20 yazmamız gerekiyor. lokal ve global olarak kullanılabilir. Bunun için toolbardan kiriş butonunu tıklayın.) 3. L tuşuna basın. Çizim alanına tıklayın.10 yazın ve enter tuşuna basın.4) ve (7. X tuşuna basın. 1 yazın ve enter tuşuna basın.2) noktasından (10. 2 yazın ve enter tuşuna basın. Klavyeden G harfine bir kez bastığınızda X ve Y'nin önündeki kutuya çarpı işareti konulur ve Lokal olarak kullanılır. Bu arada kutulara işaret konulmadığı için global eksene göre kiriş çizildi.3) noktasına kilitlenecektir. X sayı kutusuna 2 yazmak için X tuşuna basın. Koordinat Kutusundaki Notasyonlar: X kutusuna girilen değer objenin koordinat sistemine göre yatay mesafesidir Y kutusuna girilen değer objenin koordinat sistemine göre dikey mesafesidir L kutusuna girilen değer objenin boyunu ifade eder. Şimdi Y kutusuna 2 yazmamız gerekiyor. 32 . Global eksene göre (2. Programda koordinat kutusunu kullanarak eğik aks çizmek için aks üzerindeki herhangi iki noktanın koordinatını vermek yeterlidir. Y tuşuna basın. 6.12) noktasına kilitlenecektir. Yani tıkladığınız en son nokta orijin noktası kabul edilir ve girdiğiniz koordinatlar bu noktaya olan uzaklıkları belirler. 20 yazın ve enter tuşuna basın. (2. Sayı sabitlenecektir. 2. 5. Bunun için. Çizim alanını tıklayın. A kutusuna girilen objenin yatayla yaptığı açısıdır.8) noktalarından geçen aksın çizimi. Bu durumda imleç lokal eksene göre 6 metreye kilitlenir. X sayı kutusuna 1 yazmamız gerekiyor. Bu durumda ilgili kutunun rengi değişir. Çizim alanını tıklayın. (1. İmleç (1. 12 yazın ve enter tuşuna basın. 4. 6 yazın ve enter tuşuna basın. Sayı sabitlenecek ve kutunun rengi değişecektir. Toolbardan yeni proje butonunu mousenizin sol tuşunu tıklayarak yeni bir proje açın.2) noktasını yakalayacaktır. Y tuşuna basın. İmleç (10. X tuşuna basın. 2.Temel Konular Girilen değerin sabit kalması için enter tuşuna basılır. Y kutusuna 3 yazmak için Y tuşuna basın. Böylece imleç son noktaya göre (lokal eksen) 20 dereceye kilitlenir. 2 yazın ve enter tuşuna basın. Çizim alanını tıklayın.12) noktasına kiriş çizeceğiz.3) noktasından başlayan ve bu noktaya göre 20 derece açı yapan 6 metre uzunluğunda kiriş çizimi . Uzunluğun 6 metre olması için L kutusuna 6 yazmamız gerekiyor. Tekrar G tuşuna basarsanız Global koordinat sistemine göre koordinat girersiniz. Y sayı kutusunda 2 sabitlenecektir. Çizim ekranında (4. 3 yazın ve enter tuşuna basın. 7.

Y tuşuna basın. Koordinat kutusuna bilgi girmek için. 2. 6. klavyeden X tuşuna basın. kirişin 2. yatay eksen(apsis) ise obje ekseni kabul edilir. 10. duvarın 1. kirişin 2. Sayı sabitlenecek ve kutunun rengi değişecektir. 8 yazın ve enter tuşuna basın. noktasının apsisi. kirişin 1. Ayrıntılı bilgi için ilgili başlıkları inceleyebilirsiniz. 7 yazın ve enter tuşuna basın. 33 . lokal nokta döndürme merkezi. 7. X tuşuna basın. X tuşuna basın. Enter tuşuna basın ve değeri kilitleyin. Y kutusuna 4 yazmak için Y tuşuna basın. Bu koordinat sistemi Lokal Nokta Tanımla komutu ile oluşturulur.Temel Konular 2. Kiriş butonunu tıklayın. 1. İmleç koordinat kutusunda Y satırına gidecektir.8) noktasına kilitlenecek ve çizim alanında aksınızın sanal görüntüsü oluşacaktır. Bu değer. Örneğin 6 yazın. İkinci noktayı girmek için. 7. Çizim alanında herhangi bir noktayı veya mevcut objelerinden birinin düğüm noktasını tıklayın. 3. Y tuşuna basın. 3. Global Koordinatlar Çizim alanının sol alt köşesinde bulunan nokta global koordinat sistemine göre tanımlanan orjin noktasıdır. İmleç koordinat kutusunda Y satırına gidecektir. Global koordinat sistemine göre bir kiriş çizelim. 6. 2. Tekrar X tuşuna basın. Örneğin 2 yazın. 4 yazıp enter tuşuna basın. 8. Enter tuşuna basın ve değeri kilitleyin. Örneğin 5 yazın. 5. Lokal Nokta Tanımla 1. noktasının ordinatı. Sayı sabitlenecek ve kutunun rengi değişecektir. Y tuşuna basın. Çizim alanını tıklayın. Çizim alanını tıklayın. koordinat Döndür ve Düğüm Noktası Döndür komutlarında. Bu değer. Lokal Koordinatlar Kullanıcı tarafından. 4. noktasının ordinatı.4) noktasına kilitlenecektir. Örneğin 3 yazın. Çizim alanını tıklayın. Bu değer. 9. 11. İmleç koordinat kutusunda X satırına gidecektir. İmlecinizi çizim alanına tıkladığınızda daha önce belirttiğiniz Aks Sınırları doğrultusunda aksınız oluşacaktır. Bu değer. çizim alanının herhangi bir noktasında tanımlana bilinen sistemidir. noktasının apsisi. İmleç (7. 4. Destek Menüsünden Lokal Nokta Tanımla satırını veya toolbardan Lokal Nokta Tanımla butonunu tıklayın. Kiriş çizilecektir. Enter tuşuna basın ve değeri kilitleyin.noktası yazılan değerlere göre belirlenecektir. Enter tuşuna basın ve değeri kilitleyin. İmleç koordinat kutusunda X satırına gidecektir. 4 yazın enter tuşuna basın. İmleç (4. Kirişin 1. 5.

bir kirişten. belirli mesafede başka bir kiriş çizelim. Kiriş butonunu tıklayın (Kiriş modundasınız). 2 yazın. Bu değer. 12. İmleç koordinat kutusunda L satırına gidecektir. İlk kiriş çizin (Mevcut kiriş) 7. 6. Lokal koordinat sistemine göre. 10. mevcut kirişin bitim noktasından itibaren (2. orijin noktası kabul edilecek. 30 yazın. 17. Çizim alanını tıklayın. X tuşuna basın. (2. Bu değer. 11. Hepsini Seç 1. 19. çizilen kirişin açısıdır. 3 yazın. İmleç koordinat kutusunda A satırına gidecektir. Mevcut kirişin sağ düğüm noktasını yakalayın -imleç OK. Çizim alanını tıklayın. Bu değer. bu aşamadan sonra ise X ve Y satırlarına yazılan koordinatlar bu orijine göre işleme sokulacaktır. L tuşuna basın. 4 yazın. 2. Kirişin 1.3) noktasıdır.ve tıklayın. Koordinat kutusundaki X ve Y satırları önündeki kutular işaretlenecektir. Enter tuşuna basın ve değeri kilitleyin. Y tuşuna basın. kirişin 1. çizilen duvarın uzunluğudur. 4. A tuşuna basın. Tıklanan nokta. 13. 15. Bu değer. Belirli Objeleri Seçmek (Filtre) 34 . noktasının apsisi. 16. kirişin 1. Çizilmiş bütün objeler seçilecektir. İmleç koordinat kutusunda Y satırına gidecektir. Kiriş çizilecektir. Enter tuşuna basın ve değeri kilitleyin. 14. İmleç koordinat kutusunda X satırına gidecektir.noktası yazılan değerlere göre belirlenecektir. 20. Çizilecek kirişin açısı 30 derece uzunluğu 4 birim ve başlangıç koordinatları. Lokal Nokta Tanımla butonu. Destek Menüsünden Lokal Nokta Tanımla satırını veya toolbardan Lokal Nokta Tanımla butonunu tıklayın.3) koordinatlarında olsun. Toolbarda Hepsini Seç butonunu tıklayın. 5. mevcut kirişin sağına göre. Koordinat kutusundaki X ve Y satırları önündeki kutular işaretlenecektir. noktasının ordinatı. işaretine dönecektir. 8. 9. Bu nokta.Temel Konular 3. 18.

Bir kaç obje seçin. İlgili obje tıklandıktan sonra toolbardaki dik referans butonu basılı hale gelecek ve koordinat kutusunun açı satırı(A). 5. Seçimi Ters Çevir Butonu Referans Tanımlama Dik Referans İki şekilde kullanılır: Dik referans olarak obje tanımlayarak ve dik referans olarak doğrultu tanımlayarak. Seçilmiş Belirli Objeleri Bırakmak 1. o moda ait objeler seçilecektir). 2. 1. Herhangi bir moddasınız. Doğrultusu olan herhangi bir objeyi tıklayın. ilgili objenin dik açısına kilitlenecektir. 2. Hepsini Seç butonu. 3.Temel Konular 1. (örneğin aks. Toolbardan Hiçbirisini Seçme butonunu tıklayın. 3. Toolbarda dik referans butonunu tıklayın. seçilmemiş objeleri seçmek için kullanılır. Seçildiğiniz objeler deselect olacak. Seçimi Ters Çevir Seçilmiş objeleri bırakıp. (Aks. 1. Destek menüsünden Hepsini Seç satırını tıklayın. 4. Bu durumda çizeceğiniz obje(iptal etmediğiniz sürece objeler) seçtiğiniz objeye dik 35 . Destek menüsünden Hiçbirini Seçme satırını tıklayın. 3. 3. aks butonunu tıklayın) 2. bunun yanında diğer bütün objelerin seçilecektir. Herhangi bir moddasınız. kiriş gibi) 4. 2. Dik Referans Olarak Obje Tanımlayarak : 1. Hiçbirini Seçme Seçilmiş objelerin hepsini bırakmak için kullanılır. çizgi. Herhangi bir objeyi çalıştırın 2. aks butonunu tıklayın) 3. Sadece akslar bırakılacaktır. (örneğin aks. Hiçbirisini Seçme butonu. Bütün objeleri seçtiniz. Toolbardan Seçimi Ters Çevir butonunu tıklayın. Bir kaç obje seçin. Seçilmiş bütün objelerin seçilmişliği ortadan kalkacaktır. Sadece akslar seçilecektir (Hangi modda iseniz.

Dik referans modunu iptal etmek için Dik referans butonunu tekrar tıklayınız. 4. Çizim doğrultusu belirlenmesi gereken herhangi bir objeyi çalıştırın. (Örneğin duvar) 2. Doğrultusu olan herhangi bir objeyi tıklayın. Paralel Referans Olarak Doğrultu Tanımlayarak : 1. Dik referans modunu iptal etmek için Dik referans butonunu tekrar tıklayınız. Çizim alanının herhangi bir noktasını tıklayın. 3. İkinci noktayı tıklayın. 7. Herhangi bir objeyi çalıştırın(Örneğin kiriş) 2. Paralel Referans butonu. Toolbardaki paralel referans butonu basılı hale gelecek koordinat kutusunun açı satırı(A). 6. 6. 5. Çizim alanının herhangi bir noktasını tıklayın. 3. Dik inme ve dik çıkma işlemlerini dik referans komutu ile gerçekleştirebilirsiniz Paralel Referans İki şekilde kullanılır: Paralel referans olarak obje tanımlayarak ve paralel referans olarak doğrultu tanımlayarak. 4. Paralel Referans Olarak Obje Tanımlayarak: 1. Toolbarda Dik Referans butonunu tıklayın. Çizim doğrultusu belirlenmesi gereken herhangi bir objeyi çalıştırın. 36 . 3.Temel Konular çizilecektir. Bu durumda çizeceğiniz obje(iptal etmediğiniz sürece objeler) seçtiğiniz objeye paralel çizilecektir. Toolbarda Paralel Referans butonunu tıklayın. söz konusu iki noktanın oluşturduğu doğrultuya dik açıda kilitlenecektir. kiriş gibi) 4. ilgili objenin açısına kilitlenecektir. İlgili obje tıklandıktan sonra toolbardaki paralel referans butonu basılı hale gelecek ve koordinat kutusunun açı satırı(A). (Aks. Toolbarda Paralel Referans butonunu tıklayın. 5. (Örneğin kiriş) 2. Toolbardaki dik referans butonu basılı hale gelecek koordinat kutusunun açı satırı(A). İkinci noktayı tıklayın. Dik Referans butonu. söz konusu iki noktanın oluşturduğu doğrultunun açısına kilitlenecektir. Paralel referans modunu iptal etmek için Paralel referans butonunu tekrar tıklayınız. çizgi. 5. 6. Dik Referans butonu. Dik Referans Olarak Doğrultu Tanımlayarak: 1. Bu durumda çizeceğiniz obje(iptal etmediğiniz sürece objeler) bu doğrultuya dik çizilecektir.

kopyalama sırasında yeni koordinatları. Bu objeler sadece seçilen objeler olabileceği gibi. Genel ayarlardan obje yapıştırırken koordinat al modu açık ise. 1. Yapıştır butonu 37 . Hızlı Kopyala butonu Kattan Kata Yapıştır 1.kat olsun. 8. Koordinat Kutusunu kullanarak veya çizim alanını tıklayarak girebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için. Kat Genel Ayarlarından bir kat açın. Hedef katı tıklayarak o pencereyi aktif hale getirin. 7. (1. Kopyalanacak objeleri seçin. diğer katlara kopyalanacaktır. “bu nedir” yazısını tıklayın . Yapıştırı klavyeden Shift ve Insert tuşlarını birlikte kullanarak da çalıştırabilirsiniz. Kopyalama yapılacak katları işaretleyin. 6.) 2. Oluştur menüsünden Hızlı Kopyala satırını tıklayın. Bu komutla objeleri. Seçilen objelerin kopyalanması için mouse’un sağ tuşuna basın. Bu durumda çizeceğiniz obje (iptal etmediğiniz sürece objeler) bu doğrultuya paralel çizilecektir. Bir Kattaki Objelerin Diğer Katlara Kopyalanması Hızlı Kopyalama Hızlı kopyalama bir kattaki objeleri diğer katlara kopyalar. Emin misiniz? sorusuna evet cevabını verdiğinizde kat kopyalama gerçekleşir. Kat genel de bu katları tarifleyin ve katları açın. (Zemin kat). mouse’un sağ tuşuna basın. Paralel Referans butonu. Tamam butonu üstünde sol tuş ile tıkladığınızda çalıştığınız kattaki objeler. kutucuklarından anlayabilirsiniz. 4. 3. yapılmayacak işaretleri kaldırın. Paralel referans modunu iptal etmek için paralel referans butonunu tekrar tıklayınız. 2. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Kopyalanacak objelerin bulunduğu katı seçin . herhangi bir referansa göre paralel çizebilirsiniz. 3. tüm objelerde olabilir. 4. 8. Oluştur menüsünden Blokla satırını mouse’un sol tuşu ile tıklayın.Temel Konular 6. Oluştur menüsünden Yapıştır satırını sol tuş ile tıklayın. 7. Hızlı kopyalama için birden çok kata ihtiyacınız vardır. Objelerin seçildiğini üzerlerinde beliren renkli işaret 5.

3. Aks butonu Aks Ayarları butonu Aks Çizimi Toolbarda aks butonunun üzerine gelerek mouse'un sol tuşu ile butonu tıklayın. Aks çizin.BÖLÜM 3 KAT OBJELERİ Aks Aks Ayarları 1. 1. 2. 5. Karşınıza Aks Ayarları penceresi gelecektir. Tamam butonuna tıklayın. Klavyeden space-bar tuşuna art arda basarsanız. Bu durumda aks çizmeye hazırsınız demektir.görüntü durumunda.görüntü durumunda. Aks ayarları penceresinde istediğiniz ayarları yapın. Yapılan ayarlara göre aks çizimini gerçekleştirin. İmlecin şekli değişecektir . Tamam butonunu tıklayın. 2. 4. Bildirim Menüsünden Aks Bildirim satırını tıklayın. Aks butonu Aks Bildirim Girilen aksların geometrik özellikleri. 1. 5. aksı. yatay aks (0 derece) çizmek için kolaylık sağlar.görüntü durumunda dikey aks (90 derece) çizmek için kolaylık sağlar. aks bildirim ekranında tablolaştırılmış düzende görülür. 2. 4. Karşınıza Aks Bildirim penceresi gelecektir. 3. 38 . Ayarlar Menüsünden Aks Ayarları satırını veya Aks butonunu tıkladıktan sonra toolbarın altında oluşan Aks Ayarları butonunu tıklayın. 2. aks imlecinin değiştiğini görürsünüz. Burada istediğiniz değişiklikleri yapın. iki nokta vererek herhangi bir açıda çizebilirsiniz.

Aks Ayarlarında yapılan en son değişikliklerden alır. Zaten aks için geliştirilmiştir. 2. 1. Önceden çizilen akstan öteleyerek. Klonla Genel olarak tüm objeler için kullanılır. Bir Akstan Belirli Bir Mesafede Aks Türetmek Üç yöntemle yapabilirsiniz. İstediğiniz mesafeyi girin. 5.değerli) 4. referans aksın özellikleri ile türetilir. Detaylı bilgi için ilgili konu başlıkları inceleyiniz. Obje Çoğalt Genel olarak tüm objeler için kullanılır. Aksın adı dahil. Aks çizilecektir. referans aksın özellikleri ile türetilir. İki şekilde kullanabilirsiniz. Aks Offset : Aksın adını otomatik değiştirir. Aks offset butonu. Mouse’un sağ tuşuna basın. Aks özelliklerini. En son çizilen akstan öteleyerek. İlgili aksı seçin. 3. Yukarıdaki işlemleri sırayla uygulayın. İlgili aksın özellikleri değişecektir. (Önerilen) 2. 1. Aks offset butonunu tıklayın. 1. Ekranda aks offset toolbox’ ı oluşacaktır. Klonla İle Aks Türetmek 1.Kat Objeleri 6. daha önce çizilmiş bir akstan belirli bir mesafede o aksa paralel yeni bir aks türetmek için geliştirilmiştir. Aks Offset Aks Offset. 3. Aks butonu. 39 . 3. (+ ve ya . Mouse’un sol tuşu ile kopyalanacak aksı seçin. 2. Oluştur menüsü altında Klonla satırını tıklayın. Toolbarda Aks butonunu tıklayın. 2. Aksın adı dahil.

Ayrıca eğer mevcut bir akstan öteleme yapılmıyorsa. 2. İşaret yoksa işaretlenecektir. Aks sınırı değişecektir. büyükse 4 tipi akslardır. 2. İsterseniz oluşan aksın ismini obje edit ile değiştirebilirsiniz. Çizim alanını sol tuş ile tıklayın. Aks çizilecektir. Bildirim menüsünden Aks Sınırı satırını tıklayın. koordinat kutusunda L satırına gidecektir. Aks çizilecektir. Çizim alanını tıklayın. 1. 7. 5. Klavyeden L tuşuna basın. 3. 4. 1. Aks sınırı ile Kontur Çizgisi arasındaki mesafeyi. Ötele kutusuna mevcut aksın adını. Oluştur menüsü altından Aks tanımla satırını tıklayın. Aks ötelenecektir. Aks Sınırı Aks sınırı. 4. Aks sınırı çizgisinin ekranda gözüküp gözükmemesi opsiyoneldir. Aks grubundan Aks Sınırı satırını tıklayın. Toolbardan dik referans butonunu tıkladıktan sonra kopyalanacak aksı tıklayın. İşaretleyip. Aks Tanımla 1.Kat Objeleri 4. 1 ve 2 tipi akslar için tek bir nokta girmeniz yeterlidir. Bunun için. Ayarlar menüsünden Aks Sınırı satırını tıkladıktan sonra karşınıza gelen Aks Sınırı Ayarları penceresinde değiştirebilirsiniz. 3. Eğer mevcut bir akstan öteleme yapmak suretiyle aks çizmek istiyorsanız. Bu pencerede istediğiniz ayarları yapın. 8. Çizim Yardımcıları penceresi ekrana gelecektir. Tamam butonuna basın. 3. İmleç. Karşınıza gelen diyalogta aksın adını. 2. serbest yöndeki akslar da eğer X ekseni ile o yaptıkları açı 90 den küçükse 3. aksın tipini girin ve tamam butonunu tıklayın. Delta kutusuna öteleme mesafesini (m)(+ ya da -) yazın. Karşınıza Aks Sınırı Ayarları penceresi gelecektir. 9. başlangıç ve bitiş noktalarının koordinatlarını girin ve tamam butonunu tıklayın. İstediğiniz öteleme mesafesini girin ve enter tuşuna basın. Önünde işaret varsa işaret kalkacaktır. 5. X yönündeki akslar 1 tipi. Ötele ve Delta kutularının boş olması gerekir. Hatalı Giriş mesajı alınıyorsa. 6. aks kenarı(kontur çizgisinin geçtiği hat) ile aks balonu arasındaki mesafeyi tanımlar. Y yönündeki akslar 2 tipi. Ayarlar menüsünden. Eğer Aks Ayarları diyaloğundaki Aks sınırına uzat şıkkı işaretliyse. Aksların Tipleri ve Bakış Yönleri Aks tipleri aksın açı durumunu belirler 1 tipi akslar: 40 . Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. çizim alanında aks sınırı çizgisi görünecektir. girilen koordinatların aks tipine uyup uymadığı kontrol edilmelidir. tipini. Tamam butonunu tıklayın.

O aksın 41 . 2. Çizilen Aksın Ayarlarını Değiştirmek 1. değiştirmek istediğiniz aksın üzerine getirerek ayarlarını gösteren pencere karşınıza gelecektir. 3. İmlecin şekli değişecektir. (0º) 2 tipi akslar: Y eksenine paralel akslar.Kat Objeleri X eksenine paralel akslar. sol tuşu ile tıklayın. 4 tipi akslar: X ekseni ile 90º' den büyük açı yapan akslar. İmleci. Aksların bakış yönleri aks üzerinde bulunan elemanlara ne yönden bakacağımızı belirler. Değişiklikleri yapın ve Tamam butonunu tıklayın. Değiştir menüsünden Genel Obje Edit satırını veya toolbar da Genel Obje Edit butonunu tıklayın. (90º) 3 tipi akslar: X ekseni ile 90º' den küçük açı yapan akslar.

5. 4. 6. Space-bar tuşuna basarak. 5. Kolonun görüntüsü ekranda belirecektir. 7. kolonu mouse yardımıyla kendi etrafında döndürebilirsiniz. 42 . 4. 3. Mouse'un sol tuşu ile tekrar tıklayın. Genel Obje Edit butonu Kolon Kolon Çizimi 1. Sol Köşeye Yanaşık Kolon butonunu tıklayın. 6. kolon kaçıklığı ne olursa olsun. Toolbarda Dikdörtgen Kolon butonunu veya Çiz menüsünde kolon satırında açılan alt menüde Dikdörtgen Kolon satırını tıklayın. kolonun simetrisini alabilirsiniz. Kolon çizilecektir. İmleç. 1. Dikdörtgen Kolon satırını veya toolbarda Dikdörtgen Kolon butonunu tıklayın. Dikdörtgen Kolon butonu.Kat Objeleri Bir ve birden fazla aksı seçtikten sonra da Genel Obje Edit butonunu tıklayabilirsiniz. 4. 2. Toolbarın altında butonlar oluşacaktır. Ekranında beliren toolboxda. 2. Enter tuşuna basarak. Enter tuşuna basarak. 3. kolon boyutlarını değiştirebilirsiniz. kolonun simetrisini alabilirsiniz. 7. Bir projede. 5. Köşeye Yanaşık Kolon Köşeye yanaşık kolon. kolonu kenara çakıştırarak çizer. değişecektir. kolonu mouse yardımıyla kendi etrafında döndürebilirsiniz. Çizim alanının herhangi bir noktasına veya obje kesişim noktalarına mouse'un sol tuşunu tıklayın. Çizim alanının herhangi bir noktasına veya obje kesişim noktalarına mouse'un sol tuşunu tıklayın. sadece. Yapılan değişiklikler seçilen tüm akslara uygulanacaktır. Çiz menüsünden Kolon alt menüsünde. Space-bar tuşuna basarak. Kolonun görüntüsü ekranda belirecektir. tüm aksları seçmek için programın filitre özeliğinden faydalanabilirsiniz.

5. Çiz menüsünden Dikdörtgen Kolon alt menüsünde. 1. Kenara Yanaşık Kolon butonu. 7. Enter tuşuna basarak. kolonu mouse yardımıyla kendi etrafında döndürebilirsiniz. 6. kolonun bir kenarını kenara çakışık çizerken. (kare kolonda işlemi göremezsiniz!) 7. Mouse'un sol tuşu ile tekrar tıklayın. 5. Toolbarın altında butonlar oluşacaktır. Enter tuşuna basarak. kolonu mouse yardımıyla kendi etrafında döndürebilirsiniz. 9.) Dikdörtgen Kolon butonu. Kolon çizilecektir. kolon boyutlarını değiştirebilirsiniz. Dikdörtgen Kolon butonu. 1. kolonu ortalayarak çizmeye yarar. kolon boyutlarını değiştirebilirsiniz. Mouse'un sol tuşu ile tekrar tıklayın veya enter tuşuna basın 9. 8. Ekranın altında beliren ok butonlarına basarak. Toolbarın altında butonlar oluşacaktır. 2. Kenara Yanaşık Kolon Kenara yanaşık kolon. Köşeye yanaşık kolon. 3. Dikdörtgen Kolon satırını veya toolbarda Dikdörtgen Kolon butonunu tıklayın. 8. Dikdörtgen Kolon butonu. 4. dikdörtgen kolon satırını veya toolbarda Dikdörtgen Kolon butonunu tıklayın. Ekranında beliren toolboxda. Ortalanmış Kolon Ortalanmış kolon. Kolon çizilecektir. Çizim alanının herhangi bir noktasına veya obje kesişim noktalarına mouse'un sol tuşunu tıklayın. Çiz menüsünden Kolon alt menüsünde. 10. 4. 43 . Kolon çizilecektir. Çizim alanının herhangi bir noktasına veya obje kesişim noktalarına mouse'un sol tuşunu tıklayın. Kolonun görüntüsü ekranda belirecektir. Ortalanmış Kolon butonunu tıklayın. diğer kenarı ortalar. kolon kaçıklığı ne olursa olsun. 6. 3. Kenara Yanaşık Kolon butonunu tıklayın. 2.Kat Objeleri 8. Mouse'un sol tuşu ile tekrar tıklayın. Kolonun görüntüsü ekranda belirecektir.

44 . Tamam butonunu tıklayın. 1. Toolbardan Dikdörtgen Kolon butonunu tıkladıktan sonra alt bölümde oluşan Daire Kolon butonunu veya Çiz menüsünün Kolon Satırında açılan alt menüden Daire Kolon satırını tıklayın. Daire Kolon butonu. Kolon ayarları diyaloğu açılacaktır. kolonun simetrisini alabilirsiniz.10 yazın ve tamam butonunu tıklayın. İmlecin şekli değişecektir. 4. Space-bar tuşuna basarak. 6.Kat Objeleri Ortalanmış Kolon butonu. Kolon butonu Kolon ayarları butonu toolbarda oluşan Daire Kolon 1. Mouse'u sürükleyerek daire kolonun çapına karar verin. Dikdörtgen Kolon Kolon ayarlarında kaçıklık X ve kaçıklık Y değerlerine göre kolon çizmekte kullanılır. Kolon çizilecektir tanımlanan kaçıklıkta çizilecektir. Kolon Ayarları 1. Daire kolon oluşacaktır. Ayarlar menüsünden Kolon Ayarları veya kolon çizimi aktif iken Kolon Ayarları butonunu sol tuş ile tıklayın. Kolonun görüntüsü ekranda belirecektir. Dikdörtgen Kolon butonu. 6. 5. 5. Ayarlar menüsünden kolon ayarları satırını tıklayın. 5. Sol tuşu tıklayın. Kolon Ayarları Penceresinde istediğiniz ayarları yapın. Enter tuşuna basarak. 2. Çizim alanında herhangi bir yeri veya düğüm noktasını tıklayın. kolonu mouse yardımıyla kendi etrafında döndürebilirsiniz. Karşınıza Kolon Ayarları Penceresi gelecektir. 4. 8. 7. 3. Kolon toolbox’ından dikdörtgen kolon butonunu tıklayın. Çizim alanının herhangi bir noktasına veya obje kesişim noktalarına mouse'un sol tuşunu tıklayın. 4. 3. Kaçıklık X ve Kaçıklık Y satırlarına sırasıyla örneğin 0. 2. 1. Yapılan ayarlara göre kolon çizimini gerçekleştirin. 0. Mouse'un sol tuşu ile tekrar tıklayın. 3.10. 2.

3. kiriş düğüm noktalarını çizgi ile dolaşarak poligon kolonun şeklini oluşturmaktır. 5. Poligon kolon butonunu tıklayın. Daire kolon kaçıklığını değiştirmek: 1.Kat Objeleri Daire kolon boyutlarını değiştirmek: 1. Gelişmiş yakalama modunu aktif hale getirin ve sürekli çizgi ikonunu tıklayın. kirişe dönüştürerek oluşturduğunuz her bir düğüm noktasını yakalayarak dolaşın. 3. Kirişin çevresini. 45 . Daire kolonda kaçıklığı belirleyin. Daire kolon yarıçapına istediğiniz yarıçap değerini girin ve tamam butonunu tıklayın. Toolbardan kolon boyutlarını tıklayın. 1. 3. Kolon ayarları diyaloğu açılacaktır. Yayla (merkez-yarıçap-açılarla) yarım daireyi çizin. Kirişe dönüştürmedeki amaç. 4. 5. Orijin butonunu tıklayın. Parça sayısını verin ve tamam butonu tıklayın. Daire kolonu seçin. 2. Yayı seçin ve kirişe dönüştür (panel dönüştür veya idemimarda duvara dönüştür ile de yapabilirsiniz) satırını tıklayın. 2. Genel obje edit ( ) butonunu tıklayın. Yarım Daire Kolon Tanımı Yarım daire kolonu poligon kolon olarak tanımlayalım. 4. Daire kolonu işaretleyin 2.

Poligon Kolon 1. poligon kolon ayarlarında saklayarak Yarım daire kolonu panel objesi olarak tanımlayalım.Kat Objeleri 6. Kirişe dönüştürerek oluşturduğunuz kirişleri silin. 46 . 2. Sonuç yukarıdaki gibi olacaktır. 10. kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Çiz menüsünden Kolon satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Poligon Kolon satırını veya toolbarda Dikdörtgen Kolon butonunu tıkladıktan sonra altta oluşan Poligon Kolon butonunu tıklayın. Yayla (merkez-yarıçap-açılarla) yarım daireyi çizin. Konun anlaşılması için çevre çizgisini daha kalın çizildi. 1. Yayı seçin ve panele dönüştür satırını tıklayın. İmleç. 7. Yayı silin. değişecektir. 8. Parça sayısını verin ve tamam butonu tıklayın. Sadece çiziler kalacaktır. Kolonu. 2. 9. Çizgileri seçin ve poligon kolana dönüştür satırını tıklayın.

Poligon kolonun. Oluştur menüsünden Poligona Dönüştür satırını tıklayın. Yeni Bir Poligon Kolon Oluşturmak İki yöntemle oluşturulabilir. Poligon kolon ekranını belirli aralıklarla ızgaraya bölüp. Poligon kolon oluşacaktır. en yakın düğüm noktalarından birinin üzerine götürüp tıklayın. Farenizin sol tuşunu tıklayarak düğüm noktasını yakalayın. Bunun için. Space-bar tuşuna basarak. imlecin ızgara kesişimlerine atlamasını sağlayabilirsiniz. 4. Poligon kolonu kayıt etmek için. 8. Koordinat kutusu yardımıyla. poligon kolonu seçin. Çizgi satırı altında çıkan sürekli çizgi butonunu tıklayın. Tıkladığınız yerde yeni bir düğüm noktası oluşur. kolonun simetrisini alabilirsiniz. varsayılan görüntüsü ekranda belirecektir. 3. 47 . Böylece düğüm noktasını iptal etmiş olursunuz. Enter tuşuna basarak. poligon kolonun köşe noktalarının koordinat. Sakla butonunu tıklayıp. 2. Kolon çizilecektir. Toolbardan genel obje edit butonunu tıklayın. İsterseniz X ve Y satırlarına yeni ızgara aralıklarını da girebilirsiniz. bir isim verin. Çizgilerle Kapalı Alan Tarifleyerek. İmlecinizi ekran üzerinde hareket ettirdiğinizde düğüm noktası da hareket eder. Kolon üzerinde varolan bir düğüm noktasının koordinatını değiştirmek için imlecinizi düğüm noktası üzerine getirip farenizin sol tuşunu tıklayın. 1. Yeni butonunu farenizin sol tuşu ile tıklayın. Çizim alanının herhangi bir noktasına veya obje kesişim noktalarına mouse'un sol tuşunu tıklayın. Tamam butonunu tıklayın yada enter tuşuna basın. uzunluk ve açı bilgilerini girerek poligon kolonun konturunu tarifleyin. Karşınıza çıkan dialog kutusunda kolona bir isim verin.Kat Objeleri 3. Poligon Kolon Ayarlarında Tarifleyerek: Yeni bir poligon kolon oluşturmak için. 4. Çizim ekranında dörtgen bir kolon oluşacaktır. Açığa çıkan Poligon Kolon ayarlarında Poligon Kolon butonunu tıklayın. 7. 5. ızgara grubu altındaki Açık ve Iz. Bu düğüm noktasını. Poligon kolonu her köşe noktasında bir düğüm noktası olacak şekilde oluşturmalı ve kolonun sadece köşe noktalarının koordinatlarını girmelisiniz. istediğiz yere taşıyabilirsiniz. Dialog kutusundaki X ve Y kutularına düğüm noktasının yeni koordinatını yazıp Uygula butonunu tıklayın. Dikdörtgen Kolon butonu. Bu düğüm noktasını. Kilitlen satırlarını işaretleyebilirsiniz. Poligon kolon butonu. Çiz menüsünden. Mouse'un sol tuşu ile tekrar tıklayın. 5. Poligon Kolon Ayarları penceresindeyken. Düğüm noktasını yakalamış olursunuz. 6. Düğüm noktanız yeni koordinatına taşınmış olur. Kolonun herhangi bir kenarında yeni bir düğüm noktası oluşturmak için kolon kenarı üzerinde çift tıklayın. Kolon üzerindeki bir düğüm noktasını silmek için imlecinizi sileceğiniz düğüm noktası üzerine getirin. kolonu mouse yardımıyla kendi etrafında döndürebilirsiniz. Poligon kolon konturunu seçin.

13. 9.60’a kilitlenecektir. Shift tuşuna basın ve imleci yukarıya doğru kaydırın. poligon kolonu seçin. Moddan çıkmak için klavyeden Esc tuşuna basın. Shift tuşuna basın ve imleci sola doğru kaydırın. L tuşuna basın ve 0.35 yazıp enter tuşuna basın. Sakla butonunu tıklayıp. 7. Poligon kolon oluşacaktır. Toolbardan sürekli çizgi butonunu tıklayın.Kat Objeleri Yeni oluşturduğunuz ya da üzerinde değişiklik yaptığınız bir poligon kolonu saklamak için Sakla butonunu farenizin sol tuşu ile tıklayın. Toolbardan genel obje edit butonunu tıklayın. 8. 12. bir isim verin. 3. Çizginin ilk noktası belirlenecektir. 6. kolon bildirim ekranında tablolaştırılmış düzende görülür. Tamam butonunu tıklayın ya da enter tuşuna basın. 48 . Sol tuşu tıklayın. Kolon Bildirim Girilen kolon dataları.25 yazıp enter tuşuna basın. Sol tuşu tıklayın. İlk başladığınız noktaya imleci götürün ve imleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın.60 yazıp enter tuşuna basın. Oluşturduğunuz çizgilerin hepsini seçin. Shift tuşuna basın ve imleci yukarıya doğru kaydırın. 5. Oluştur menüsünden Poligona Dönüştür satırını tıklayın. Shift tuşuna basın ve imleci sola doğru kaydırın. 15. L tuşuna basın ve 0. L tuşuna basın ve 0. Aşağıdaki şekilde görülen poligon kolonu Poligon Kolona Dönüştür ile oluşturalım. 10. 1. L tuşuna basın ve 0. Poligon kolonu kayıt etmek için. Toolbardan Düğüm Noktasına Atla butonunu tıklayarak düğüm noktasına atlamayı iptal edin. Açığa çıkan Poligon Kolon ayarlarında Poligon Kolon butonunu tıklayın. 0. Sol tuşu tıklayın. Karşınıza çıkan dialog kutusunda kolona bir isim verin. 2. 14. Toolbardan Düğüm Noktasına Atla butonunu tıklayarak düğüm noktasına atlamayı açın. Zoom Pencere ile tıkladığınız noktayı büyütün.35 yazıp enter tuşuna basın. Çizim alanında herhangi bir yeri sol tuş ile tıklayın. L tuşuna basın. 4.25 yazıp enter tuşuna basın. Sol tuşu tıklayın. L satırı kırmızıya boyanacak ve imleç 0. Shift tuşuna basın ve imleci sağa doğru kaydırın ve sol tuş ile tıklayın. 11. Poligon Kolona Dönüştür Çizgiyle oluşturulmuş poligon kolon konturunu poligon kolona dönüştürür. Çizginin ikinci noktası belirlenecektir.

Örneğin. 2. Bununla beraber sistemde çizilmiş akslar bulunabilir. Değiştir menüsünden Kolon Boyutları satırını tıklayın. Kolonların tarifi için aksların girilmesinin gerekmediğinden söz edilmişti. Eğer. (Örneğin. Y boyutu 5 azalır) 4. kolon veya kolonlar 50/25 olur. kolonların kaçıklıkları girilirken. kiriş ile pozisyonu düşünülmelidir. Karşınıza Kolon Bildirim penceresi gelecektir. Bildirim Menüsünden Kolon Bildirim satırını tıklayın. içeridedir. 49 . Xboy ve Yboy’a istediğiniz değeri girin. kolon kaçıklıklarıyla belirlenmektedir. Tamam butonunu tıklayın. Bu aşamada kolonu yerleştirirken aksları baz alabilirsiniz. Kolon çizin. ortadan yerleştirilmiş bir kolonda ise. 6. Kolonun aksı otomatik oluşturulur. 4. aks kesişiminde bulunan düğüm noktasını üst üste getirirseniz kolon ve akslar birbirine bağımlı olurlar.aksı) diyeceğiz. düğüm noktası kolonun ortasındadır. Kirişler tariflenirken. Kolon düğüm noktasının kolon üzerindeki yeri ise. Bu iki aksın kesişim noktasında ise düğüm noktası bulunmaktadır. Xboy=+5. kolonun yerleştirme noktası(düğüm noktası) ile. Bir başka deyişle. Aşağıdaki şekilde. Xboy=50. yukarıdaki şekilde kolon kaçıklıkları xkaç=10 cm. Kolon veya kolonları seçin. kolonun düğüm noktasını yakalamalıdır. Dolayısıyla kolon düğüm noktası sol ve üst kenardan itibaren 10 cm’e 10 cm. Yboy=25 yazılırsa. 3. 1. 2. akslar taşındığında veya döndürüldüğünde kolon da taşınır veya döndürülür. sol köşeye yanaşık yerleştirilmiş bir kolonda düğüm noktası sol üst köşede.Kat Objeleri 1. İlgili kolonun özellikleri değişecektir. Aksi takdirde. 3. kirişin taşıyıcısı kolon olmaz. kolonun veya kolonların X boyutu 5 artar. Bu nedenle. Burada istediğiniz değişiklikleri yapın. Tamam tuşu üzerinde tıklayın. Kolonun aksına kolonun majör aksı (1. düğüm noktası ve kolon aksının kolon üzerindeki pozisyonu görülmektedir. Kolon Girerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Kolon oluşturmak için herhangi bir aks gerekmez. Kolon Boyutları Kolon boyutları. Yboy=-5 yazılırsa.. Aksların kesişim noktasında düğüm noktası oluşmaktadır. 5. seçilen bir ve birden fazla kolonun boyutlarını tamamiyle değiştirme veya belirli bir sayda attırmak veya belirli bir sayıda azaltmak için kullanılır. Örneğin. ykaç= 10 cm olarak verilmiştir. Kolonun diğer aksı ise kolonun minör aksıdır ve majör aksına diktir.

Kolon trimle butonunu tıklayın.Kat Objeleri İpucu: Ayrıntılı bilgi için.şekil oluşacaktır. 50 . S8 kolonunu tıklayın. 1.kolon. duvar v. Kirişi tıklayın.şekli çizin. Kolon trimle ile poligon kolonların boyutlarını değiştirebilirsiniz. Kolonu tıklayın. “bu nedir” yazısını tıklayın . mouse’un sağ tuşuna basın. 2. Dikdörtgen kolon çizin. 3. Toolbardan kolon trimle butonunu tıklayın. 1. Bu nedir(what’s this Help) yardımı ekrana gelecektir.Kolon Kolon Trimle Kolon trimle ile kolonun herhangi bir kenarını. 2. 3. Kolon kenarını tıklayın. Referans obje seçin (aks. 2. deforme edebilirsiniz.b. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek.) Kolon Trimle Komutuna Örnekler: 1. Deforme edilecek kolon kenarını tıklayın.

Tamam butonunu tıklayın ve panel çizimini gerçekleştirin. mouse’un sağ tuşuna basın. Ayrıntılı bilgi için. 1. Panel Ayarları Diyaloğunda istediğiniz ayarları yapın. 5. Kolon kenarını tıklayın. Karşınıza Panel Ayarları diyaloğu gelecektir. 3. Yay veya çember çizin. Panel çizilecektir. Ayarlar menüsünden Panel Ayarları satırını sol tuş ile tıklayın. 2. imleci ikinci kolon üzerine getirin. Panelin ilk noktasını belirledikten sonra. imleci üzerine getirerek sol tuşu ile seçin. Karşınıza gelen panel sayısını verin satırına yay veya çember üzerinde çizilecek panel 51 . Panel (Bodrum Çevre Perdesi) Panel 1. Oluştur menüsünden Panele Dönüştür satırını tıklayın. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır 4. Panele Dönüştür Panele dönüştür ile eğrisel veya dairesel paneller oluşturabilirsiniz. 3. 4. Panel Ayarları 1. Toolbarda bulunan Panel butonunu sol tuş ile tıklayın. “bu nedir” yazısını tıklayın . Moddan çıkmak için klavyeden Esc tuşunu basın. klavyeden space-bar tuşu ile panelin çizim hattını değiştirebilirsiniz. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Aksı tıklayın. 4. Yay veya çemberi. 3. 3. Alttaki şekil oluşacaktır. İmleç Okey işaretini alınca. 2. Kolon trimle butonunu tıklayın. 2.Kat Objeleri 1. Mouse’un imlecini kolonun üzerine getirin. Sol tuşu tekrar tıklayın. Şekli çizin. (Hızlı çizim modu kapalı ise panelin adını değiştirin veya enter tuşuna basarak varsayılan adı onaylayın) Panel butonu. 2. S1 kolonunu tıklayın.

3. Sol tuşu tekrar tıklayın. 2. Kiriş butonu Kiriş Ayarları butonu oluşan Kiriş Kiriş Çizimi 1. Kiriş Kiriş Ayarları 1. Ayarlar menüsünden Kiriş Ayarları veya kiriş çizimi aktif iken toolbarda Ayarları butonunu sol tuş ile tıklayın. Tamam butonuna tıklayın. 1. Karşınıza Kiriş Ayarları Penceresi gelecektir. Tamam butonunu tıklayın ve kiriş çizimini gerçekleştirin. Kiriş çizilecektir. 5. Kirişin ilk noktasını belirledikten sonra. Tamam butonunu tıklayın. Panel çizin. 4. 2. Yay veya çemberi panele dönüştürmeden önce. 4. 4. panel ayarlarında. Yay veya çember panele dönüşecektir. Moddan çıkmak için klavyeden Esc tuşuna basın. Kiriş Ayarları Penceresinde istediğiniz ayarları yapın. imleci ikinci kolon üzerine getirin. 6. 5. klavyeden space-bar tuşu ile kirişin çizim hattını değiştirebilirsiniz. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. 6. panelin özelliklerini ayarlayabilirsiniz. 3. panel bildirim ekranında tablolaştırılmış düzende görülür. Burada istediğiniz değişiklikleri yapın. Toolbarda bulunan Kiriş butonunu veya Çiz menüsünden Kiriş satırını sol tuş ile tıklayın. 6. 2. İlgili panelin özellikleri değişecektir. Panel Bildirim Girilen panel dataları. 5. (Hızlı çizim modu kapalı ise kirişin adını değiştirin veya enter tuşuna basarak varsayılan adı onaylayın)) 52 . Kalıp planı modunda değilseniz. Bildirim menüsünden Panel Bildirim satırını tıklayın.Kat Objeleri sayısını verin. Karşınıza Panel Ayarları diyaloğu gelecektir. Panele dönüştür işleminden sonra yay veya çemberi silebilirsiniz. Mouse’un imlecini kolonun üzerine getirin. İmleç Okey işaretini alınca.Mimari Plan/Kalıp Planı butonunu sol tuş ile tıklayın. 3.

alttan tanımlı olursa düğüm noktaları alt kenara çakışık olur. Bununla beraber kiriş herhangi bir noktadan da tanımlı olabilir. (İmleç okey işaretini aldı. 53 . ancak çakıştırmak size kolaylık sağlayacaktır. kiriş düğüm noktaları ve kiriş aksı görülmektedir. Kiriş üstten tanımlı olduğunda düğüm noktaları üst kenara çakışık. Bu üç durumun öngördüğü koşuları inceleyelim: 1. ise. Düğüm noktalarını birleştiren izafi doğru ise kiriş aksıdır. yerleştirilecek kolonun düğüm noktası kiriş düğüm noktasına denk gelmelidir. Kirişin aksı otomatik olarak oluşturulur. Kiriş tariflenirken bilindiği gibi iki nokta verilir. (Şekil2) Kiriş üstten tanımlandı ve kolonların düğüm noktası yakalandı. Kiriş oluşturmak için herhangi bir aks gerekmez.Şekilde. Kirişin taşıyıcıları bilindiği gibi kolon veya kiriş olabilir ya da bir ucu boşta olabilir. 1. Data girerken kolon düğüm noktasıyla kiriş düğüm noktasının çakışması zorunlu değildir. kirişin düğüm noktaları üst kenardan 5 cm.) Önce kiriş tanımlandıysa. aşağıdadır. Bu noktalar kirişin düğüm noktalarıdır. Tanımlı değer. Kiriş kolonla ilişkilendirilecektir.Kat Objeleri Kiriş butonu Kiriş Girerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Burada anlatılan tüm konular duvar ve panel için de geçerlidir. Kiriş ortadan tanımlandığı için. kirişi girerken kolon üstünde sol tuşu tıklayın. örneğin 5 cm. Kolon önce tanımlandıysa. Kiriş taşıyıcısının kolon olduğu durum: Kolonun veya kirişin tarifleme sırası önemli değildir. kiriş düğüm noktaları ortadadır.

Kolonları girin. Basit kiriş tanımlamak başlığını inceleyiniz. panel veya kiriş objesi tarif edilmezse kiriş ucu boş uç olur. Kiriş taşıyıcısının kiriş olduğu durum: Ayrıntılı bilgi için. Kirişin Farklı Doğrultudan Kolona Bağlanması A. Kirişin Farklı Doğrultudan Kolona Bağlanması başlığını inceleyiniz. S1 ve S2 kolonun düğüm noktaları sol alt köşede. Yukardaki şekilde düğüm noktasına köşeye yanaşık kolon yerleştirelim. Kiriş bir ucunun boşta olması durumu: Kirişin sol ve sağ düğüm noktalarına kolon.) Şekil 1’de görüldüğü gibi S2 kolonuna X yönünde sürekli olmayan iki kiriş birleşmektedir. gelişmiş yakalama komutu kullanabilirsiniz. Kirişin kolona farklı yönlerden. Bu sistemin nasıl tarifleneceğini uygulamalı olarak inceleyelim. Mouse’u kaydırarak S1 kolonuna ait düğüm noktasının üzerinde gelin -imleç okey işaretini alacaktır.ve sol tuşu tıklayın. düğüm noktasına denk gelmeyecek şekilde bağlanması durumunda. S3 kolonun düğüm noktası sol üst köşede bulunmaktadır. 3.Kat Objeleri Kolon yerleştirirken imlecin okey işaretini almasına dikkat edin. S2 kolonuna 54 . K1 kirişini girmek için. kiriş butonunu tıklayın. 2. 2. Ayrıntılı bilgi için. 1.

imleç okey işaretini alınca sol tuşu tekrar tıklayın. böylece dikey çizebileceksiniz . komut tekrarını seçin. Kolonları girin. İmleç okey işaretini alacaktır.S2 kolonun üzerine gelince sol tuşu tekrar tıklayın. 3. Şekil 2 1. Mouse’u kaydırarak S1 kolonuna ait düğüm noktasının üzerinde gelin -imleç okey işaretini alacaktır.ve sol tuşu tıklayın. K1 kirişini girmek için.) Poligon kolonun bir çok köşesinde kiriş-kolon birleşimi olabilir. 3. Sol tuşu tıklayın. B. S3 kolonuna ait düğüm noktasının üzerine mouse’u kaydırın. K2 kirişini girmek için. imleç okey işaretini alınca sol tuşu tıklayın. Moddan çıkmak için Esc tuşuna basın. kiriş butonunu tıklayın. 4. Mouse’u S2 kolonun sağ üst köşesine götürün ve klavyeden ctrl tuşunu basılı tutun. sol tuşu tekrar tıklayın. mouse’un sağ tuşunu tıklayın. K2 kirişini girmek için. 2. sol tuşu tekrar tıklayın. S2 kolonuna ait düğüm noktasının üzerine gelin ve space-bar tuşuna basarak kirişi üstten tanımlı yapın. Sağ tuş menüsünde. Şekil 3 55 . Ctrl tuşuna basarak gelişmiş yakalamayı aktif hale getirdik.Kat Objeleri ait düğüm noktasının üzerine gelin ve space-bar tuşuna basarak kirişi alttan tanımlı yapın. Moddan çıkmak için klavyeden Esc tuşuna basın. S3 kolonuna ait düğüm noktasının üzerine mouse’u kaydırın. )Kiriş-kolon birleşimi kolonun herhangi bir noktasından olabilir. Moddan çıkmak için klavyeden Esc tuşuna basın. Mouse aşağıya doğru kaydırın ve klavyeden shitf tuşuna basılı tutun -dik modu aktif hale gelecektir. C. S1 düğüm noktası sol alt köşede. S2 ve S3 kolonlarının düğüm noktası sol üst köşede bulunmaktadır. Ctrl tuşunu bırakın. mouse’un sağ tuşunu tıklayın.

bir ucu veya iki ucu kirişe oturan kirişlerdir. 3. kirişler statikçe kolonlara/ perdelere oturduğu gibi. kiriş tanımlarken. Kirişi. bu kirişe. Bunu bir örnekle açıklayalım: 1. S2 kolona ait düğüm noktası sol üst köşede. NOT: Bir kirişin herhangi bir yerinde döşeme oluşturulduysa. 4. Kolonları girin. Normalde. kirişlere de oturabilir. 6. kirişi tanımlarken. ilk çizdiğiniz kirişin üzerine getirin. S1 ve S3 kolonlarına ait düğüm noktaları sol alt köşede bulunmaktadır.Kat Objeleri 1. 7. Mouse’un sol tuşunu tıklayın. En Yakın Noktayı aktif hale getirin. Önce döşeme silinmelidir. Kiriş çizimini bitirin. İmleci. Basit Kiriş Tanımlamak Basit kiriş diye söz ettiğimiz. Kiriş kirişe oturuyorsa. İkinci kirişi bu kirişte tanımlayacağız. Orta Nokta komutunu 56 . 5. diğer kirişin orta noktasından tanımlamak istiyorsanız. 8. Ancak. 2. herhangi bir elemana ihtiyacımız yoktur. K1 kirişini girerken S2 kolonun düğüm noktasını yakalayın. kirişin adı yazılacaktır. Kolon tıklanır. Kiriş kolonlara oturuyorsa. Altta. en yakın noktayı kullanacağız. düğüm noktası dışında üzerinde kiriş tanımlanamaz. Kiriş butonunu tıklayın. İlk kiriş iki parçaya ayrılacaktır. İki kolon arasına bir kiriş çizin. kolonları yakalayacak şekilde çizilir. 2. ilgili kirişin uçları.

bazı durumlarda panelin yüksekliği su basman seviyesinde bırakılabilir. kirişin ilgili düğüm noktasındaki sehim değeridir. 4. Karşınıza gelen kiriş sayısını verin satırına yay veya çember üzerinde çizilecek kiriş sayısını verin. 1. Yay veya çember çizin. Oluştur Menüsünden Kirişe Dönüştür satırını tıklayın. Çizim alanın boş bir yerdide kiriş uzunluğu ve açısı kadar panel çizin ve taşı ile kolonun arasına taşıyın. 6. Kiriş Ayarlarında. Kalıp planına geçin. 2. Düğüm noktası deplasmanlarında G ve Q yüklemesi başlıklarında.75 metre açıklığındaki bir kirişin orta noktasındaki sehim değerinin bulunması. Kirişe dönüştür işleminden sonra yay veya çemberi silebilirsiniz. Döşemeyi yerleştirin. Kiriş üzerinde oluşan düğüm noktalarının numaraları taşıyıcı sistemden bakılarak not edilir. Panel Üzerinde Kiriş Tanımlamak Bodrum katlarda. düğüm noktası numarası dikkate alınarak sırayla kirişin G ve Q yüklemesine ait U(z) deplasman değerleri bulunur. 2. imleci üzerine getirerek sol tuşu ile seçin. Bu değerler sabit ve hareketli yük faktörleriyle çarpılır ve toplanır. 3. Yay veya çemberi kirişe dönüştürmeden önce. bu noktada kirişte tanımlamak gerekecektir. Analiz yapılır. Bulunan değer. Tamam butonunu tıklayın. Bir Kirişin Sehim Değerine Bakılması Bir kirişin sehim değerine bakmak için. panel yüksekliği kat yüksekliği kadar olmayacaktır. Örnek: 8. 57 . Şekildeki K1 kirişini tam ortadan bölünerek iki parça haline getirilir. Düğüm noktası deplasmanları bastırılır.önce kiriş parçaya/parçalara bölünür.Kat Objeleri kullanabilirsiniz. Kirişe Dönüştür Kirişe dönüştür ile eğrisel veya dairesel kirişler oluşturabilirsiniz. Yay veya çemberi. Dolayısıyla. 5. 7. Kirişi girin. Döşeme kat seviyesinde bulunduğu için. kirişin özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Yay veya çember kirişe dönüşecektir. 1.

39094 mm. duvarlar mimari proje zaten tariflenmiştir.01 mm olarak bulunur.6 ‘dır. diğer sekmesinde 58 . Analiz yapılır ve düğüm noktası deplasmanları bastırılır.39094 x 1. proje genel ayarlarında.4 ve 1. Bu koşulda. kapı/pencere boşlukları düşülerek otomatik olarak dikkate alınacaktır. yük güvenlik sekmesinde zati yük ve hareketli yük faktörlerine bakılır. Bunlar sırasıyla 1. 1 )İdeMİMAR programında çizilmiş mimari bir projeye ideSTATİK programında devam etmek: a) ideMİMAR programında oluşturulmuş duvarların yükünü otomatik olarak statikte kullanmak: Bu durumda. Q yüklemesine ait U(z)=1. Örnekte kirişin orta noktasına ait düğüm noktası numarası 13’dür.6 = 12. İdemimar duvarlarını kullanmak istiyorsanız. kullanıcı tanımlı duvar yükü kullanmak: Bu durumda.4 + 1. Dolayısıyla K1 kirişinin orta noktasındaki sehim değeri: Sehim değeri = 7. Kirişlerde Duvar Yüklerinin Ayarlanması ideSTATİK programında kirişlere duvar yükü iki farklı durum için tanımlanabilir. 3 b) ideMİMAR programında oluşturulmuş duvarların yükünü kullanmadan. diğer sekmesinde bulunan “ideMİMAR duvarlarından al” seçeneğini işaretlemelisiniz. NOT: İdemimar programında duvar tanımlarken duvarın 1 m ’ün ağırlığı girilebilmektedir.Kat Objeleri Döşemeler. ‘dir.03947 mm. duvarlar mimari proje tariflenmesine karşın idemimar duvarlarının yüklerini kullanmak istemiyorsunuz demektir. duvar yükleri vs bütün datalar girildikten sonra 3 boyut menüsünden taşıyıcı sistem alınır ve düğüm noktasının numarasına bakılır.03947 x 1. Proje genel ayarlarında. Örnekte G yüklemesine ait U(z)=7. proje genel ayarlarında. İdeSTATİK programında mimaride girilmiş duvar yükleri.

üst katın kiriş yüksekliği[m] ) Projenizde Konsollar Analizi sonucunda kirişlerin konsol olarak donatılıp donatılmayacağı otomatik olarak tespit edilir. Betonarme menüsünden kiriş donatıları satırını seçin. nümerik değer olarak girmelisiniz. program otomatik bulacaksa. dialoğu kapatın. Projenizde oluşturduğunuz kirişlere. 5. Duvar değeri girilirken aşağıdaki formül uygulanabilir: Duvar Yükü[kg/m]= Duvar Ağırlığı[kg/m2] x ( kat yüksekliği[m] . duvar yüklerini. Konsol edit dialoğu açılacaktır. Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşu tıklayıp.üst katın kiriş yüksekliği[m] ) 2 ) Paftaya çizdirilmiş mimari bir projenin datalarını ideSTATİK programında girmek: Bu durumda. Konsol olmayan kirişi seçin. duvar yüklerini. 3. Açılan penceredeki betonarme tuşuna basın. bir kiriş seçin. Betonarme menüsünden Kiriş Donatıları satırını seçin. 2. Duvar değeri girilirken aşağıdaki formül uygulanabilir: Duvar Yükü[kg/m]= Duvar Ağırlığı[kg/m2] x ( kat yüksekliği[m] . Konsol edit diyaloğu açılacaktır. Kiriş ayarlarını tıklayın. Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşu tıklayıp. 4. proje genel ayarlarında. oluşturduğunuz kirişlere. Açılan dialogta Betonarme butonunu tıklayın. 2. Bununla beraber. program otomatik yazısını tıklayın. konsol kiriş olarak görünüyorsa: 1. 5. 1. 3. bazı kirişlere konsol olarak donatılandırmak veya konsol olarak donatılacak kirişi normal kiriş olarak donatılandırmak isteyebilirsiniz.Kat Objeleri bulunan “kullanıcı tanımlı yayılı yükten al” seçeneğini işaretlemelisiniz. Konsol kirişin betonarme hesabı tekrar yapıldı. nümerik değer olarak girmelisiniz. Bunun için konsollar komutu kullanılır. 2. Duvar yükü satırına kg/m cinsinden duvar yükü girin. Analizinden sonra. 4. Statik sekmesini tıklayın. 3. Kiriş ayarlarını tıklayın. diğer sekmesinde bulunan “kullanıcı tanımlı yayılı yükten al” seçeneği işaretlenmelidir. 1. Betonarme sonunda konsol olmayan kiriş. Kirişi tekrar seçin. Değiştir menüsünden Konsollar satırını tıklayın. Kirişi tekrar seçin. Duvar yükü satırına kg/m cinsinden duvar yükü girin. Sol ucu boşta konsol yapılacaksa sol konsol. diyaloğu kapatın. 3. Değiştir menüsünden Konsollar satırını tıklayın. sağ ucu boşta konsol yapılacaksa sağ konsol. 59 . Statik sekmesini tıklayın. 2. Konsol değil satırını tıklayın. 1.

Bu alan. 2. Bu durumda statik döşeme çizmeye hazırsınız demektir. Döşemeniz oluşacaktır. Karşınıza Döşeme Ayarları penceresi gelecektir. Mimari plandan kalıp planına geçeceksiniz. Yapılan ayarlara göre döşeme çizimini gerçekleştirin. 5. Döşeme butonu Döşeme Ayarları 1. 4. 2. Döşeme butonu Döşeme Ayarları butonu Döşeme Boşluğu 1. Ekranın sol alt köşesinde bulunan Mimari Plan/Kalıp Planı butonunu sol tuş ile tıklayın. ekranın sol alt köşesinde bulunan Mimari Plan/Kalıp Planı butonunu mouse'un sol tuşu ile tıklayın. Mevcut kirişlerle oluşturulmuş kapalı bölgenin içinde herhangi bir yere mouse'un sol tuşunu tıklayın. 4. İmleç değişecektir. Hızlı çizim modu kapalıysa. Toolbardaki Döşeme butonunu tıkladıktan sonra altta oluşan Boşluk butonunu veya Çiz menüsünün Döşeme Satırında açılan alt menüden döşeme boşluğu satırını tıklayın. Kalıp planında statik döşeme aktif hale gelecektir. 4. 60 . Çiz menüsünün Döşeme Satırında açılan alt menüden döşeme satırını veya toolbardan Döşeme butonunu tıklayın. Mimari moddan kalıp planı moduna geçeceksiniz. Mouse'u gezdirerek döşeme yük listesinin yerini belirleyin ve mouse 'un sol tuşuna tıklayın. Mimari planda iseniz. Döşeme Ayarları Penceresinde istediğiniz ayarları yapabilirsiniz. döşeme üzerindeki bulunan boşluğu tanımlayacaktır. (Ctrl + H tuşu çizim modunu kapatır veya açar. 5. Klavyeyi kullanarak döşeme adını yazın ve enter tuşuna basın. 10. 9. Hızlı çizim modu açık ise döşeme adı sorulmadan döşeme oluşacak kirişlerle kapalı bir bölge oluşturun. Tamam butonunu tıklayın. 7. 6. 3.Kat Objeleri Döşeme Döşeme (Statik) 1. program sizden döşeme adı yazmanızı bekleyecektir. Ayarlar menüsünden Döşeme Ayarları satırını veya Döşeme butonunu tıkladıktan sonra toolbarın altında oluşan Döşeme Ayarları butonunu tıklayın. Kirişlerle kapalı bir bölge oluşturun. İmlecin şekli değişecektir. 3. Döşeme üzerine gelerek kapalı bir alan çizin. 3. 2. 5. Döşeme oluşturun.) 8.

Örneklerde anlatılanların hepsi duvar.mimari döşeme ve sürekli temel-radye döşeme için de geçerlidir. 1.3. başka bir deyişle ucu boşta döşemelerin tarifi için kullanılır: Yukarıdaki şekilde. kiriş -statik döşeme kullanılmıştır. 2. İmlecin şekli değişecektir.2.Kat Objeleri Döşeme butonu Döşeme Kenarı 1. 3. Toolbardan Döşeme butonunu tıkladıktan sonra oluşan Döşeme Kenarı butonunu tıklayın. Döşeme butonu Döşeme kenarı butonu NOT: Aşağıdaki örneklerde. Döşeme kenarı. Döşeme kenarı kolonun herhangi bir köşesini yakalayabilir: 61 . Çizim alanını tıklayarak istediğiniz kadar döşeme kenarı çizin. Klavyeden Esc tuşuna basarak çizimi sonlandırın. duvar veya kiriş olmayan. Daha sonra döşemeler yerleştirildi.4 ile görünen çizgiler döşeme kenarı ile çizildi. 4.

(mimari. Döşeme oluşturun.3 ile görünen çizgi döşeme kenarıdır. 1. K33 kirişi üzerindeyken sol tuş tıklanır. Daha sonra döşeme yerleştirildi. Önce döşeme silinmelidir. Döşeme Yazısı Taşı 1. Bölünmezse hatalı data girimi yapılmış olunur. D6 ve D7 döşemeleri tanımlanır. bu kirişe. 1 ile görünen çizgi döşeme kenarıdır. statik veya radye) 62 . düğüm noktası dışında üzerinde döşeme kenarı tanımlanamaz. daha sonra K40 kirişi tıklanır. S9 kolonunun köşesine gelişmiş yakalama modu ile tariflendi. Daha sonra D3. Döşeme kenarı bir kiriş veya duvar üzerinde de tanımlanabilir: Yukarıdaki şekilde. Döşeme kenarı tanımlandıktan sonra kirişler ikiye bölünür.2. NOT: Bir kirişin herhangi bir yerinde döşeme oluşturulduysa. Bu örnekte döşeme kenarı tanımlarken önce en yakın nokta aktif hale getirilir.Kat Objeleri Yukarıdaki şekilde.

Çizgisel döşeme yükü girerken dikkat edilmesi gereken bir husus: Döşeme kenarı ile balkon çizdiniz. 1. Çizgisel döşeme yükü ile balkon parapetinin yükünü tanımlamak istiyorsunuz. 3. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi için. Biraz içeride tanımlayın. Çiz menüsü altındaki Döşeme satırı altında açılan menüden. döşeme kenarının düğüm noktalarının üzerine tanımlamayın. Döşeme yazısı taşınacaktır.Kat Objeleri 2. Çizgisel döşeme yükünü. 1. Noktasal döşeme yükünün yük değerlerini Döşeme Yükü Ayarında tanımlayabilirsiniz. Mouse’unuzla çizgisel yükünüzün başlangıç ve bitiş noktalarını tıklayın. mouse’un sağ tuşuna basın. Mouse imlecini noktasal döşeme yükünü yerleştirmek istediğiniz noktanın üzerine getirip tıklayın. Çiz menüsü altındaki Döşeme satırı altında açılan menüden. 2. 4. 3. 1. Çizgisel Döşeme Yükü Döşeme üzerinde çizgisel yük (duvar. Çizgisel Döşeme Yükü satırını tıklayın. Çizgisel döşeme yükünün yük değerlerini Döşeme Yükü Ayarında tanımlayabilirsiniz. Döşeme üzerinde taşımak istediğiniz noktaya götürün. parapet vb.) tariflemek için kullanılır. “bu nedir” yazısını tıklayın . mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Ayarlar menüsü altından Döşeme Yükü Ayarları satırını tıklayın. Döşeme ikonunu tıkladıktan sonra açığa çıkan toolbarda döşeme yazısı taşı butonunu tıklayın. Döşeme yazısını tıklayın. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Noktasal Döşeme Yükü satırını tıklayın. 2. Tekrar tıklayın. Döşeme butonu Döşeme Yazısı Taşı butonu Örnek mimari döşeme yazısı Örnek statik döşeme yazısı Örnek radye döşeme yazısı Döşeme Yükü Ayarları Noktasal ve Çizgisel Döşeme yüklerinin yük değerleri tanımlanır. 2. Açılan diyalogta zati ve hareketli yük bilgilerini girin. Noktasal döşeme yükünüz çizilecektir. 63 . Noktasal Döşeme Yükü Döşeme üzerinde tekil yük tariflemek için kullanılır.

mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Nervür Nervür Nervür için statik döşeme gereklidir. 2. Betonarme Hesap Aksı Sil 1. Nervür oluşacaktır. Referans için bir kiriş seçin ya da iki nokta tıklayarak doğrultu belirleyin. Değiştir menüsünden betonarme Hesap Aksı Edit satırını tıklayın. Nervürü oluştururken tip nervürün kaçıncı nervür olarak kabul edileceği önemlidir. klavyeden shift tuşuna basılı tutularak bu açılar kolayca tariflenebilir. betonarme hesap aksı edit ile döşemenin çalışma şekli ve donatı tipi değiştirilebilir. 1. özellikle yamuk kenarlı ve L tipi gibi açıklıkları değişen döşemelerde istenilen sayıda betonarme hesap aksı geçirilerek. 2. döşeme analizi yapmadan önce tariflenmelidir.Kat Objeleri Betonarme Hesap Aksı Betonarme hesap aksı. Sol tuşu tıklayın. Betonarme Hesap Aksı Edit Döşeme analizi sonucunda döşemenin çalışma şekli ve ne tip donatı atılacağı otomatik olarak tespit edilir. 2. Betonarme Aksı Tipi diyaloğu açılacaktır. Bu olanak sayesinde. Döşeme analizinden sonra. İlk nokta oluşacaktır. Betonarme hesap aksı silinecektir. Mouse imlecini sürükleyerek ikinci noktayı tıklayın. Değiştir menüsünden Betonarme Hesap Aksı Sil satırını tıklayın. Döşemeyi tıklayın ve mouse’un sağ tuşuna basın. Bu nedir(what’s this Help) yardımı ekrana gelecektir. 4. Çiz menüsünden Döşeme satırı altında açığa çıkan alt menüde. 1. Mouse’un imlecini betonarme hesap aksı üzerine götürün ve sol tuş ile tıklayın. 1. Bunun için 64 . 3. 3. Mouse’un imlecini betonarme hesap aksının üzerine götürün ve sol tuş ile tıklayın. Bununla beraber. Döşemeleri oluşturulduktan sonra. her değişen açıklık için donatı hesaplanabilir ve çizdirilebilir. Çiz menüsünden Döşeme satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Nervür satırını veya döşeme toolbarı tıkladıktan sonra nervüre dönüştür butonunu tıklayın. İstediğiniz değişikliği yapın ve Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayıp diyaloğu kapatın. döşemeleri seçin. “bu nedir” yazısını tıklayın . 0 veya 90 derece ile çizilecekse. Birden fazla ve açılı çizilebilir. Ayrıntılı bilgi için. koordinat kutusunda 0 veya 90 derece açı verilebileceği gibi. İkinci noktayı verirken koordinat kutusunda açı girebilirsiniz. 3. Betonarme hesap aksı satırını tıklayın. mouse’un sağ tuşuna basın. 5. Sürekliliğe dikkat ederek. 2. Mouse’un sağ tuşuna basın. Betonarme hesap aksı bir döşeme için farklı yönlerden en az birer adet tariflenmelidir. Statik döşeme oluşturun. 3.

Kat Objeleri nervür oluşturmadan önce döşeme ayarlarında, nervür başlığını seçin. Tipik nervür 1 ve Tipik nervür 2 satırlarına yerleştirirken referans alınan yerden itibaren kaçıncı nervür, hesap nervürü olacaksa o rakamı girin.(Negatif veya pozitif değer olabilir, -1, 2 ,4 gibi.). Her nervür için iki adet tip nervür tanımlanabilir. Bu olanak açıklıkları değişen çok kenarlı nervürlerde(L tipi gibi), farklı açıklıklar için hesap yaptırılmasını ve çizimin alınmasını sağlar. Tip nervürler, ayırt edilebilmesi için, planda farklı renkte çizilir. Sürekli nervürlerin, tip nervürleri de sürekli olmak zorundadır. Başka bir deyişle aynı hizaya gelmelidir. Tip nervürleri, genel obje editle nervür tanımladıktan sonra da belirleyebilirsiniz. Tip nervür tanımlamanın başka bir yolu ise, tipik kiriş belirle komutunu kullanmaktır. Nervür oluşturduktan sonra, değiştir menüsünden döşeme satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden tipik kiriş belirle satırını tıklayın. Nervür dişlerini tıklayın. Nervür boyutlarını, döşeme ayarlarında, nervür başlığı altında ayarlayabilirsiniz. Çizilen bir nervürü iptal etmek: 1. Statik döşeme oluşturun. 2. Nervür oluşturun. 3. Nervüre dönüştür butonunu tıklayın. Nervürü tıklayın. Nervür iptal olacak, sadece döşeme kalacaktır.

Kaset
Kaset
Kaset için statik döşeme gereklidir. 1. Statik döşeme oluşturun. 2. Çiz menüsünden Döşeme satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Kaset satırını tıklayın. 3. Döşemeyi tıklayın ve mouse’un sağ tuşuna basın. 4. 1.Referans için bir kiriş seçin ya da iki nokta tıklayarak doğrultu belirleyin. 5. 2.Referans için başka bir kiriş seçin ya da iki nokta tıklayarak doğrultu belirleyin. 6. Kaset oluşacaktır. Kaseti oluştururken tip kasetin kaçıncı kaset olarak kabul edileceği önemlidir. Bunun için kaset oluşturmadan önce döşeme ayarlarında, kaset başlığını seçin. Tipik kaset 1 ve Tipik kaset 2 satırlarına yerleştirirken referans alınan yerden itibaren kaçıncı kaset, hesap kaseti olacaksa o rakamı girin.(Negatif veya pozitif değer olabilir, -1, 2 ,4 gibi.). Her kaset için iki adet tip kaset(X ve Y doğrultusu için) tanımlanabilir. Tip kasetlerin ayırt edilebilmesi için, planda farklı renkte çizilir. Sürekli kasetlerin, tip kasetleri de sürekli olmak zorundadır. Başka bir deyişle aynı hizaya gelmelidir. Tip kasetleri, genel obje editle kaset tanımladıktan sonra da belirleyebilirsiniz. Tip kaset tanımlamanın başka bir yolu ise, tipik kiriş belirle komutunu kullanmaktır. Nervür oluşturduktan sonra, değiştir menüsünden döşeme satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden tipik kiriş belirle satırını tıklayın. Kaset dişlerini tıklayın. Her iki yön içinde bu işlemi yapın. Kaset boyutlarını, döşeme ayarlarında, kaset başlığı altında ayarlayabilirsiniz. Çizilen bir kasedi iptal etmek: 1. Statik döşeme oluşturun. 65

Kat Objeleri 2. Kaset oluşturun. 3. Kasete dönüştür butonunu tıklayın. Kasedi tıklayın. Kaset iptal olacak, sadece döşeme kalacaktır.

66

BÖLÜM 4 TEMEL OBJELER
Tekil Temel
Tekil Temel Ayarları
1. Tekil temel modundayken toolbarın altında oluşan Tekil Temel Ayarları butonunu veya Ayarlar menüsünden Tekil Temel Ayarları satırını sol tuş ile tıklayın. Karşınıza Tekil Temel Ayarları penceresi gelecektir. 2. Tekil Temel Ayarları penceresinde istediğiniz ayarları yapın. 3. Tamam butonunu tıklayın ve tekil temel çizimini gerçekleştirin. Tekil Temel Ayarları butonu

Tekil Temel Çizimi
Programda tekil temel tanımlayabilmeniz için daha önce oluşturulmuş bir kolona ihtiyacınız vardır. 1. Kolon çizin. Mimari plana geçin. 2. Mimari moddayken (klavyeden tab tuşuna basın) toolbarda Tekil Temel butonunu tıklayın. 3. Ya da çiz Menüsünden Tekil Temel satırını mouse’un sol tuşu ile tıklayın. 4. İmleç değişecektir. 5. Kolon üzerinde oluşan düğüm noktasını yakalayın. İmleç OK. işaretine dönecektir. 6. Mouse’ un sol tuşuna tıklayın. 7. Space-bar tuşuna basarsanız, tekil temelin boyutları ana eksene göre reverse olacaktır. (Boyutları eşit temelde bu işlem gözlenemez). 8. S tuşuna basarsanız, temel kendi etrafında dönecektir. (Simetrik temelde bu işlem gözlenemez). 9. Tekil temel istediğiniz pozisyona geldiğinde mouse’un sol tuşuna tıklayın. 10. Temel çizilecektir. (Hızlı çizim modu kapalı ise temelin adını değiştirin veya enter tuşuna basarak varsayılan adı onaylayın) Tekil temelin özelliklerini Tekil Temel Ayarlarında ayarlayabilirsiniz. NOT: Daha önce çizilmiş bir tekil temelin ayarlarını, Genel Obje Edit ile değiştirebilirsiniz. Tekil Temel butonu

Ayarlara girmeden çeşitli kaçıklıklar için kullanılan tekil temel butonları ve temel boyutları

67

4. Sürekli Temel Ayarları butonu Radye Temel Radye Döşemesi 1. Tamam butonunu tıklayın. Çiz menüsünün Döşeme Satırında açılan alt menüden radye döşeme satırını tıklayın. 5. Kalıp planındaysanız. Çizim alanının herhangi bir noktasına sol tuş ile tıklayın. 4. 3. 5.Temel Objeler girilebilen kutucuklar Sürekli Temel Sürekli Temel Çizimi 1. 5. 2. Ayarlar menüsünden Sürekli Temel Ayarları veya Sürekli Temel çizimi aktif iken toolbarda oluşan Sürekli Temel Ayarları butonunu sol tuş ile tıklayın. Mouse’u gezdirerek döşeme yük listesinin yerini belirleyin ve mouse ‘un sol tuşuna tıklayın. 4. toolbarda bulunan Temel kirişi butonunu veya Çiz menüsünden Sürekli Temel satırını mouse'un sol tuşu ile tıklayın. Mimari moddayken. (Hızlı çizim modu kapalı ise sürekli temelin adını değiştirin veya enter tuşuna basarak varsayılan adı onaylayın) Sürekli temelin özelliklerini Sürekli Temel Ayarlarında ayarlayabilirsiniz. 7. 6. İmlecin şekli değişecektir. 3. Temelin ilk noktasını belirledikten sonra çizim alanının herhangi bir noktasına sol tuşunu tekrar tıklayarak ikinci noktasını belirleyin Moddan çıkmak için klavyeden Esc tuşuna basın. Sürekli Temel butonu Sürekli Temel Ayarları 1. 3. Sürekli Temel Ayarları penceresinde istediğiniz ayarları yapın. Yapılan ayarlara göre temel çizimini gerçekleştirin. Radye döşemeniz oluşacaktır. 2. ekranın sol alt köşesinde bulunan Mimari Plan/Kalıp Planı butonunu mouse’un sol tuşu ile tıklayın. Sürekli temel ile kapatılmış bir alan oluşturun. 2. Kapalı alanın herhangi bir yerine mouse’un sol tuşunu tıklayın. Bu arada space-bar tuşu ile sürekli temelin çizim hattını değiştirebilirsiniz. Temel çizilecektir. Karşınıza Sürekli Temel Ayarları penceresi gelecektir. 68 . Tıklanan bu noktada temelin ilk noktası oluşacaktır.

Toolbarda Döşeme butonunu tıkladıktan sonra oluşan Sürekli Radye Döşeme Kenarı butonunu tıklayın. ekranın sol alt köşesinde bulunan Mimari Plan/Kalıp Planı butonunu mouse’un sol tuşu ile tıklayın. 4. Çizim alanının herhangi bir yerini sol tuş ile tıklayın. Kalıp planında iseniz. Bu işlem. 69 . 2. Döşeme butonu Döşeme kenarı butonu Bağ Kirişi Bağ Kirişi Ayarları 1. İmlecin şekli değişecektir. 5. Sağ tuşa basarak çizimi sonlandırın. 4. bağ kirişinin 1. Karşınıza Bağ Kirişi Ayarları penceresi gelecektir.bar tuşu ile bağ kirişinin çizim hattını değiştirebilirsiniz. 3. Gerekli değişiklikleri yapın ve Tamam butonunu tıklayın. tekrar çizim alanını tıklayın. Bu arada space. Kalıp planındaysanız. 4. Bu durumda kiriş numarasını klavyeyi kullanarak değiştirebilir ya da varsayılan kiriş numarasını kullanabilirsiniz. 3. noktasını belirlemek için. Çizim alanını tıklayarak istediğiniz kadar döşeme kenarı çizin. 3. 5. Ayrıntılı bilgi için döşeme kenarı başlığını inceleyiniz. Kalıp planından mimari planına geçeceksiniz. Hızlı çizim modu aktif değilse. noktasını belirleyecektir. Ayarlar menüsünden Bağ Kirişi Ayarları satırını veya Bağ Kirişi modundayken alt bölümde oluşan Ayarlar butonunu tıklayın. 2. Modu bitirmek için Esc tuşuna basın. Çiz menüsünden Bağ Kirişi satırını tıklayın. ekranın sol alt köşesinde bulunan Mimari Plan/Kalıp Planı butonunu sol tuş ile tıklayın. 2. işlem sonlanmayacak altta bağ kirişinin adı gözükecektir. İmlecin şekli değişecektir. Bağ Kirişi Çizimi 1. Hızlı çizim modu aktif ise bağ kirişi çizilecek ve kirişin numarası otomatik belirlenecektir. İşlemi sonlandırmak için mouse’un sol tuşunu tekrar tıklayın. 2. Radye döşeme kenarı konsol radye döşemesi yapmak için kullanılır ve sürekli temel kirişi tanımlanmayacak (boş kenar) kenarlar için tariflenir.Temel Objeler Radye Döşeme Kenarı 1. 6.

sürekli temel. 3. Ekrana gelen diyalogta. kolon sayısı: Söz konusu elemanların üst üste çizilip çizilmediği rapor edilir. 1. Kısa duvar. Toolbardan geometri kontrolü satırını tıklayın. Program. kiriş. Üst üste duvar. kontrol sonunda ekrana sonuçları listeler ve söz konusu objeleri otomatik olarak seçer. Üst üste elemanların varlığı ancak arakatlı. İleri butonunu tıklayın. Bu durum rapor edildiğinde seçilen elemanların gerçekten üst üste çizilmesi gerekliliğinin olup olmadığını kontrol edin. Hatalı kiriş/panel kesişimi sayısı: Birbirini kesen ve statik olarak ilişki olmayan kiriş ve/veya paneller varsa sayısı listelenir. kısa sürekli temel sayısı: Minimum obje uzunluğu satırında girilen değerden küçük objeler varsa. Program. varsa problemli objeleri çizim alanında seçecektir. Bu objelerin uzunluğunun gerekliliğini kontrol edin. farklı kotları içeren sistemler yapıyorsanız geçerli olabilir.BÖLÜM 5 ANALİZ Geometri Kontrolü Herhangi bir katta geometrik olarak problemli objelerin varlığını kontrol etmek için kullanılır. problemli durumların bulunup bulunmadığını bildirecek. kısa kiriş. başka kirişi ve/veya paneli pas geçmesinden kaynaklanır. Bu durum kirişin ve/veya panelin. geometri kontrolü yapılacak durumları işaretleyin ve minumum obje uzunluğunu girin( Sıfır değeri uzunluk kontrolü yapılmayacak demektir). 2. sayısı listelenir ve seçilir. 70 .

Alttaki kolonun üst kotuna 1 verilsin. işaretli olmayan çaplar kullanılmayacaktır. Tekil Temel. 8. 14 ve 16 sütunlarına ait kutuları(check box) sol tuş ile işaretleyin. Bir üst katta 60/25 ise kesişen kolon raporu verilir.Analiz Kolon/kiriş kesişimleri: Birbirini kesen ve statik olarak ilişkili olmayan kiriş ve paneller varsa listelenir. Örneğin. 4. 10. döşeme sekmesini tıklayın. Kolon. 2. Hatalı pencere yerleşimi: Pencerelerin duvarın içinde kalıp kalmadığının kontrolü yapılır. Analiz menüsünden döşeme analizi satırını tıklayın. 3. kolon 50/25 boyutlarında olsun. hesap aksı çizilmediyse ya da sadece bir yönde çizildiği durumlarda rapor edilir. Aynı isimli objeler: İsimleri aynı olan objeleri tespit eder. Döşeme. Döşeme Analizi 1. Hatalı kaçıklığı olan kiriş sayısı: Kiriş orta aksının kolonu kesmediği durumlarda rapor edilir. 12. Örneğin kat yüksekliği 2. üst veya alt kattaki kaçıklıkları veya boyutları veya kotları hatalı girildiği durumlarda rapor edilir. Betonarme menüsünden Donatı Seçimi satırını tıklayın. Panel. Bu durum kirişin kolonu pas geçmesinden kaynaklanır. Donatı seçimi dialoğu kapanacaktır. Tamam butonu tıklayın. Üst veya alt kattaki kolonlarla kesişen kolon sayısı: Seçilen kolonun. Yetersiz ve hatalı hesap aksı çizilmiş döşemeler: Statik döşemelerde. 71 . Çalışılan katta döşemeler sonlu elemanlar yöntemine göre çözülecek ve betonarme hesabı otomatik olarak yapılacaktır. Bu dialogta. Donatı satırı karşındaki. Bu durumun ortaya çıkabileceği başka bir durum ise. Hatalı kapı yerleşimi: Kapıların duvarın içinde kalıp kalmadığının kontrolü yapılır.80 olsun. Döşeme betonarmesi sonucunda işaretli olan çaplar kullanabilecek. kesişen kolon raporu verilir. Kolon kaçıklıkları geometri kontrolü yapılan katta 0/0 olsun. Donatı Seçimi dialoğu açılacaktır. Geometri kontrolü yapıldığında alt kolon üst kattaki kolonla çakıştığı için kesişen kolon raporu açığa çıkacaktır. Kiriş. 2. Nervür elemanlarının betonarmelerin kullanılabilecek donatı çaplarını belirleyebilirsiniz. Geometri kontrolü butonu Donatı Seçimi 1. Aynı isimli objenin gerekliliğini kontrol edin. Sürekli Temel. Üst katta örneğin 10/0 ise başka bir deyişle kolon diş yapıyorsa. Örneğin. diğer donatıların işaretini kaldırın. üst veya alt kattaki kolon kotlarının hatalı girilmesidir.

Analiz menüsünden Radye Döşeme Analizi satırı tıklanmalıdır. Bunun için pencere menüsü altında hepsini aç satırını tıklayın. Mouse imlecini deplasmanlarını öğrenmek istediğiniz noktanın üzerine getirip tıklayın. 2.Analiz NOT: Döşeme analizinden önce betonarme hesap aksları tanımlanmalıdır. sonra. temel dahil. menüsünden Analiz + Betonarme satırını. Eğer sistemde radye döşeme varsa. Her bir yüklemeye ait deplasmanlar karşınıza gelecektir. döşeme analizi dışındaki tüm analizleri yapar. NOT: Analiz+Betonarme yaptırabilmek için tüm katların açık olması gerekir. Analiz menüsünden Nokta Deplasmanları satırını tıklayın. Temel Analizi Analiz menüsünden Temel Analizi satırını tıklayın. her bir katın döşeme analizi yapılmalıdır. Pencere menüsünden diğer katlar seçilerek. Analiz+Betonarme Analiz + Betonarme. ya da toolbardan Analiz + Betonarme butonunu tıklayın. 72 . Analiz Nokta Deplasmanları 1. temel analizi önce yapılmalı.

Sol. 3. mouse’un sağ tuşuna basın. Nervür Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. Ayrıntılı bilgi için. mouse’un sağ tuşuna basın. Kiriş Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. donatı değişikliği yapılabilir. 73 . Döşeme analizinden sonra Betonarme menüsündeki Döşeme Donatıları satırını tıklayın. 3. donatı değişikliği yapılabilir. 3. mouse’un sağ tuşuna basın. Döşeme analizinden sonra Betonarme menüsündeki Kaset Donatıları satırını tıklayın. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Ayrıntılı bilgi için. Dialogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. donatı değişikliği yapılabilir. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Döşeme analizinden sonra Betonarme menüsündeki Nervür Donatıları satırını tıklayın. “bu nedir” yazısını tıklayın . Kaset Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. Kaset Donatıları 1. 2.BÖLÜM 6 BETONARME BU DİYALOGLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN UNDOSU YOKTUR. Döşeme Donatıları 1. Döşeme Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. 2. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Nervür Donatıları 1. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. Ayrıntılı bilgi için. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Açıklık ve Sağ hücreler çift tıklandığında. 2. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Kiriş Donatıları 1. “bu nedir” yazısını tıklayın . donatı değişikliği yapılabilir. 3 Boyut analizden sonra Betonarme menüsündeki Kiriş Donatıları satırını tıklayın. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi için. “bu nedir” yazısını tıklayın . 2. “bu nedir” yazısını tıklayın . Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. mouse’un sağ tuşuna basın.

Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Sürekli Temel Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. donatı değişikliği yapılabilir. 3. 3. “bu nedir” yazısını tıklayın . Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. mouse’un sağ tuşuna basın. 2. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. mouse’un sağ tuşuna basın. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. “bu nedir” yazısını tıklayın . 3. mouse’un sağ tuşuna basın. Ayrıntılı bilgi için. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. 3. donatı değişikliği yapılabilir. Temel analizden sonra Betonarme menüsündeki Sürekli Temel Donatıları satırını tıklayın. “bu nedir” yazısını tıklayın . mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Temel analizden sonra Betonarme menüsündeki Bağ Kirişi Donatıları satırını tıklayın. 74 . Ayrıntılı bilgi için. Panel Donatıları 1. Tekil Temel Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. Ayrıntılı bilgi için. 2. “bu nedir” yazısını tıklayın . Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. 3. Kolon Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. Bağ Kirişi Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. Tekil Temel Donatıları 1. 2. 2. 3 Boyut analizden sonra Betonarme menüsündeki Kolon Donatıları satırını tıklayın. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. “bu nedir” yazısını tıklayın . Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır.Betonarme 3. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. Sürekli Temel Donatıları 1. Ayrıntılı bilgi için. Ayrıntılı bilgi için. donatı değişikliği yapılabilir. 2. 3 Boyut analizden sonra Betonarme menüsündeki Panel Donatıları satırını tıklayın. mouse’un sağ tuşuna basın. donatı değişikliği yapılabilir. Kolon Donatıları 1. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. Bağ Kirişi Donatıları 1. donatı değişikliği yapılabilir. mouse’un sağ tuşuna basın. Panel Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. Temel analizden sonra Betonarme menüsündeki Tekil Temel Donatıları satırını tıklayın. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında.

Ayrıntılı bilgi için. Döşeme Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. 3.Betonarme Radye Döşemesi Donatıları 1. “bu nedir” yazısını tıklayın . mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Temel analizi ve radye döşeme analizi yaptıktan sonra Betonarme menüsündeki Radye Döşemesi Donatıları satırını tıklayın. 2. donatı değişikliği yapılabilir. mouse’un sağ tuşuna basın. Filtre Olanakları Kiriş Donatılarında Filtre B (=…) : Kiriş genişliği H (=…) : Kiriş yüksekliği OLUMSUZ : Olumsuz kirişler KULKON : Kullanıcı tanımlı konsol SOLKON : Sol konsol SAGKON : Sağ konsol VD(=…) : Tasarım kesme kuvveti PUR_ACK_ALT(=…)PAA : Alt açıklık pursantajı (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_ACK_UST(=…)PAU : Üst açıklık pursantajı (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SOL_ALT(=…)PLA : Sol alt pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SOL_UST(=…)PLU : Sol üst pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SAG_ALT(=…)PRA : Sağ alt pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SAG_UST(=…)PRU : Sağ üst pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) ADT_ACK_ALT(=…)AAA : Açıklık alt kısımdaki donatı adedi ADT_ACK_UST(=…)AAU : Açıklık üst kısımdaki donatı adedi ADT_SOL_ALT(=…)ALA : Sol alt kısımdaki donatı adedi ADT_SOL_UST(=…)ALU : Sol üst kısımdaki donatı adedi ADT_SAG_ALT(=…)ARA : Sağ alt kısımdaki donatı adedi ADT_SAG_UST(=…)ARU: Sağ üst kısımdaki donatı adedi PİLYE (=…) : Pilye adedi DUZ (=…) : Düz adedi ILV_SOL_UST(=…)ILU : Sol üst ilave donatısı adedi ILV_SOL_ALT(=…)ILA : Sol alt ilave donatısı adedi ILV_SAG_UST(=…)IRU : Sağ üst ilave donatısı adedi ILV_SAG_ALT(=…)IRA : Sağ alt ilave donatısı adedi MOM_ACK_ALT(>…)MAA : Açıklık alt momenti MOM_ACK_UST(>…)MAU : Açıklık üst momenti 75 . Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın.

Betonarme MOM_SOL_ALT(>…)MLA : Sol alt moment MOM_SOL_UST(>…)MLU : Sol üst moment MOM_SAG_ALT(>…)MRA : Sağ alt moment MOM_SAG_UST(>…)MRU : Sağ üst moment EKSIKAS : Donatısı eksik kirişler Sürekli Temel Donatılarında Filtre B (=…) : Temel kirişi genişliği H (=…) : Temel kirişi yüksekliği OLUMSUZ : Olumsuz temel kirişleri KULKON : Kullanıcı tanımlı konsol SOLKON : Sol konsol SAGKON : Sağ konsol VD(=…) : Tasarım kesme kuvveti PUR_ACK_ALT(=…)PAA : Alt açıklık pursantajı (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_ACK_UST(=…)PAU : Üst açıklık pursantajı (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SOL_ALT(=…)PLA : Sol alt pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SOL_UST(=…)PLU : Sol üst pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SAG_ALT(=…)PRA : Sağ alt pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SAG_UST(=…)PRU : Sağ üst pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) ADT_ACK_ALT(=…)AAA : Açıklık alt kısımdaki donatı adedi ADT_ACK_UST(=…)AAU : Açıklık üst kısımdaki donatı adedi ADT_SOL_ALT(=…)ALA : Sol alt kısımdaki donatı adedi ADT_SOL_UST(=…)ALU : Sol üst kısımdaki donatı adedi ADT_SAG_ALT(=…)ARA : Sağ alt kısımdaki donatı adedi ADT_SAG_UST(=…)ARU : Sağ üst kısımdaki donatı adedi PİLYE (=…) : Pilye adedi DUZ (=…) : Düz adedi ILV_SOL_UST(=…)ILU : Sol üst ilave donatısı adedi ILV_SOL_ALT(=…)ILA : Sol alt ilave donatısı adedi ILV_SAG_UST(=…)IRU : Sağ üst ilave donatısı adedi ILV_SAG_ALT(=…)IRA : Sağ alt ilave donatısı adedi MOM_ACK_ALT(>…)MAA : Açıklık alt momenti MOM_ACK_UST(>…)MAU: Açıklık üst momenti MOM_SOL_ALT(>…)MLA : Sol alt moment MOM_SOL_UST(>…)MLU : Sol üst moment MOM_SAG_ALT(>…)MRA : Sağ alt moment MOM_SAG_UST(>…)MRU : Sağ üst moment 76 .

Betonarme MAXZGER (>…)ZG : Maksimum zemin gerilmesi ZEMGER(>…)ZEM : Ortalama zemin gerilmesi Kolon Donatılarında Filtre OLUMSUZ : Olumsuz kolonlar BİRLEŞİM : Birleşimleri güvensiz kolonlar ZYF (=…) : Zayıf kolonlar PUR (=…) : Pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) ACFCK(=…) : Kolon uç bölgesi brüt enkesit alanı * Beton karakteristik silindir basınç dayanımı B (=…) : Kolon B boyutu H (=…) : Kolon H boyutu KISA : Kısa kolonlar (Kısa kolon tanımı kapsamına giren kolonlar) VD : Tasarım kesme kuvveti ASWS : Etriye alanı SGPUR(=…) USTMAF(=…) ALTMAF(=…) : Statikçe gerekli pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) : Üst ucu mafsal kolonlar : Alt ucu mafsal kolonlar 77 .

Grafik Sunum Döşeme Kuvvetleri Döşeme Kuvvetleri komutu. 5. butonunu tıklarsanız. 3. ve sizin çizdiğiniz betonarme hesap aksları yönündeki kuvvetleri izleyebilirsiniz. Analiz menüsünden Döşeme Kuvvetleri satırını tıklayın. 4. toolbarda bulunan kullanımla ilgili bilgi alabilirsiniz. 2 tuşuyla kirişe etkiyen duvar yüklerini. 4. Kiriş Yükleri Kiriş Yükleri komutu. 3 boyutlu taşıyıcı sistem programında. Mouse imlecini döşeme üzerinde gezdirirseniz kuvvetlerin değerini sol üst köşedeki (F =) kısmından okuyabilirsiniz. 1. Bu görüntüde. 1 tuşuyla kirişin kendi yüklerini. 2. Kirişin 3 Boyutlu görüntüsü karşınıza gelecektir. 78 . K tuşuyla kirişin kendisini açıp kapatabilirsiniz. döşeme zati. 3. 6. döşeme moment ve kesme kuvvetleri diyagramlarını incelemek için kullanılır. XY. Çıkış menüsünü tıklayarak görüntüyü kapatın. 3 Boyut menüsünden 3 Boyutlu Taşıyıcı Sistem satırını tıklayın.BÖLÜM 7 ÇİZİM 3 Boyutlu Taşıyıcı Sistem 1. Taşıyıcı sistemin 3 Boyutlu görüntüsü belirecektir. Döşemeye etkiyen kuvvetler renk değişimi biçiminde izlenebilir. eleman düğüm noktaları ve eleman çubuk numaraları incelenebilinir. Kirişi seçin. 1. 4. Spacebar tuşu ile yük diyagramını boyalı hale getirebilirsiniz. Z ve Shift+Z tuşlarıyla yaklaştırıp uzaklaştırabilir. R tuşuyla kirişi z ekseni etrafında döndürebilir. Ok tuşlarını kullanarak kirişi döndürebilir. Tekil Temel Deplasmanları Tekil Temel Deplasmanları komutu. H tuşunu kullanarak hareketli ya da sabit yük seçimi yapabilirsiniz. 3 ve 4 tuşlarıyla kirişe etkiyen döşeme yüklerini izleyebilir. kirişlere etkiyen yükleri(duvar. 2. Klavyeden art arda Spacebar tuşuna basarak X. Döşemeyi seçin. Analiz menüsünden altından Kiriş Yükleri satırını tıklayın. S tuşuyla cetveli açıp kapatabilir. döşeme hareketli) üç boyutlu olarak grafik biçimde izlemenize olanak sağlar. Y. 3. 2. A ve Shift+A tuşlarıyla cetveli büyütüp küçültebilir. tekil temellerine etkiyen yükleri ve temellerinizde meydana gelen çökmeleri izlemenize olanak sağlar.

kaset. 2. ölçülendirme ile ilgili ayarlar yapılabilir. Temelinizdeki yük değişimleri renk değişimleri olarak karşınıza gelecektir. yaklaştırmak için R. “bu nedir” yazısını tıklayın . Tekil Temeli seçin. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. 4. Z. 2. mouse imlecini temel üzerinde gezdirerek çeşitli noktalardaki yükleri ve çökmeleri sayısal olarak okuyabilirsiniz. Temeli üç boyutta döndürmek.Çizim 1. Ayarlar Plan Ayarları 1. 3. açılımlar için(kiriş.. Tamam butonunun üstünde tıklayıp diyaloğu kapatın. 3. Çizim menüsünden Plan Ölçülendirme ayarları satırını tıklayınız. 3. Ayrıntılı bilgi için. ölçülendirme yazı tipi. Yönü belirlemek için. bağ kirişi. Shift+Z. 2. Açılım Ayarları 1. ok tuşlarını kullanabilirsiniz. Kesit almak istediğiniz yere imleci götürerek herhangi bir noktayı sol tuş ile tıklayın. 3. 79 . ölçülendirme yazı yüksekliği vb. Çizim menüsünden Açılım Ayarları satırını tıklayın. 3. nervür. 3D butonunu tıklayıp temeli üç boyutta izleyebilirsiniz. Tamam butonu üstünde tıklayıp diyaloğu kapatın. Çizim menüsünden Plan Ayarları satırını tıklayınız. plan paftasının ayarı. uzaklaştırmak. Planlar Kalıp Planı Kesiti 1. Çizim menüsünden Kalıp Planı Kesiti satırını tıklayın. 5. Varsayılan ayarları kullanacağız. kesit hattının altını veya üstünü sol tuş ile tıklayın. ölçek ve pafta boyutunu ayarlayabilirsiniz. mouse’un sağ tuşuna basın. Kesit hattının ilk noktasını belirledikten sonra imleci kaydırın (dik veya açılı) ve sol tuşu tekrar tıklayın. Tamam butonunun üstünde tıklayıp diyaloğu kapatın. Açılan diyalogta. sürekli temel) renk ayarları. Açılan diyalogta. sabit ve dört yönden etkiyen deprem yüklemeleri altında temele etkiyen yükleri görebilir. Açılan diyalogta. Kesit hafızaya alınacaktır.. çerçeve rengi ve plan başlığı yazı rengi ayarlanabilir. Plan Ölçülendirme Ayarları 1. 2. 4. (Mouse’un imleci göz halini alacaktır) 5. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Analiz menüsü altından Tekil Temel Deplasmanları satırını tıklayın. 2. Spacebar tuşunu kullanarak hareketli. Klavyeden enter tuşuna basın.

Açılan diyalogta dosya adı satırına bir dosya adı yazın ve Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. klonla. Kalıp planında. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. 3. Çizim menüsünden Temel Aplikasyon Planı Kesiti satırını tıklayın. ister temel planının çizildiği pencerede. Kesiti yerleştirmek için. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. yerleştirirken koordinat al seçeneğini aktif hale getirerek blok yerleştir ile kesiti yerleştirin. Kalıp planını tekrar çağırabilmek üzere saklanmıştır. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. Çizimlerde 2 boyut editleme olanaklarını kullanarak değişiklik ve ilaveler yapabilirsiniz. ölçülendirme çizgileri blok olarak düzenlenmiştir.) Açılımlar ve Detaylar DETAY VE AÇILIM ÇİZİMLERİNDE 2 BOYUT EDİTLEME OLANAKLARINI 80 . 3. döndür. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. offset. Trim vb. Çizim menüsünden Kolon Aplikasyon Planı satırını tıklayın. 3. Kesit hafızaya alınacaktır. Temel Aplikasyon Planı Kesiti 1. 2. bloklar taşıma işlemini oldukça kolaylaştırmaktadır. 2. Açılan diyalogta dosya adı satırına bir dosya adı yazın ve Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. Yönü belirlemek için. Kalıp Planı 1. Temel Aplikasyon Planı 1. Kesit hattının ilk noktasını belirledikten sonra imleci kaydırın (dik veya açılı) sol tuşu tekrar tıklayın. kesit hattının altını veya üstünü sol tuş ile tıklayın. ister kat planının çizildiği pencerede. kolonlar. 5. Kolon aplikasyon planında.Çizim 6. Kesiti yerleştirmek için. Kesit almak istediğiniz yere imleci götürerek herhangi bir noktayı sol tuş ile tıklayın. Temel aplikasyon planında. 2. donatılar ve ölçülendirme çizgileri blok olarak düzenlenmiştir. ister kalıp planı aldıktan sonra. simetri. 2. 4. 3. Özellikle donatı kalıp planında donatı taşıma işi fazlaca yapılabileceğinden. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Proje menüsünden Genel Çizim Dosyası Kaydet satırını tıklayın. ister temel aplikasyon planı aldıktan sonra yerleştirirken koordinat al seçeneğini aktif hale getirerek blok yerleştir ile kesiti yerleştirin. Çizim menüsünden Temel Aplikasyon Planı satırını tıklayın. etriye detayları ve ölçülendirme çizgileri blok olarak düzenlenmiştir. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. Kolon aplikasyon planını tekrar çağırabilmek üzere saklanmıştır. Proje menüsünden Genel Çizim Dosyası Kaydet satırını tıklayın. Kolon Aplikasyon Planı 1. Çizim menüsünden Kalıp Planı satırını tıklayın. (Taşı.

2. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. bir ve birden çok nervür açılım penceresi oluşturabilir. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. KLONLA. Perde Detayları 1. Kaset açılımlarında. 2. kirişler. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. Çizim menüsünden Kiriş Açılımları satırını tıklayın. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. 2. (TAŞI. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. Kaset Açılımları 1. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. Kolon düşey açılımında. otomatik olarak dizayn edilecektir. otomatik olarak dizayn edilecektir. 2. perdeler. Çalışılan katın perdeleri. Nervür açılımlarında. 2. Çizim menüsünden Perde Detayları satırını tıklayın. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Nervür Açılımları 1. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre.) Kiriş Açılımları 1. DÖNDÜR. Paftaya sığma durumuna göre. Kolon Düşey Açılımları 1. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. Çizim menüsünden Kolon Düşey Açılımı satırını tıklayın. Paftaya sığma durumuna göre. bir ve birden çok kiriş açılımı penceresi oluşturabilir. OFFSET.Çizim KULLANARAK DEĞİŞİKLİK VE İLAVELER YAPABİLİRSİNİZ. İlgili pencere. İlgili pencere. TRİM VB. Paftaya sığma durumuna göre. donatıları ve ölçülendirme çizgileriyle blok olarak düzenlenmiştir. SİMETRİ. donatıları ve ölçülendirme çizgileri ile blok olarak düzenlenmiştir. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. Özellikle taşıma işi fazlaca yapılabileceğinden. Çalışılan katın tip(nervür tanımlarken döşeme ayarlarında oluşturulan) kasetleri. kasetler. otomatik olarak dizayn edilecektir. Kiriş açılımlarında. bir ve birden çok kaset açılım penceresi oluşturabilir. bloklar taşıma işlemini oldukça kolaylaştırmaktadır. otomatik olarak dizayn edilecektir. Paftaya sığma durumuna göre. Perde detaylarında. İlgili pencere. donatıları ve ölçülendirme çizgileri ile blok olarak düzenlenmiştir. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. bir ve birden çok perde detayı penceresi oluşturabilir. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Çalışılan katın kolonları. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. donatıları ve ölçülendirme çizgileri ile 81 . otomatik olarak dizayn edilecektir. donatıları ve ölçülendirme çizgileri ile blok olarak düzenlenmiştir. İlgili pencere. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. Paftaya sığma durumuna göre. Çizim menüsünden Nervür Açılımları satırını tıklayın. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. tüm kolon-kiriş birleşimleri. Çalışılan katın kirişleri. İlgili pencere. Çizim menüsünden Kaset Açılımları satırını tıklayın. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. nervürler. Çalışılan katın tip(nervür tanımlarken döşeme ayarlarında oluşturulan) nervürleri. bir ve birden çok kolon düşey açılımı penceresi oluşturabilir.

Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. bir ve birden çok temel kiriş açılımı penceresi oluşturabilir. Çalışılan katın kolonkiriş birleşimleri. Çizim menüsünden Bağ Kirişi Açılımları satırını tıklayın. otomatik olarak dizayn edilecektir. otomatik olarak dizayn edilecektir. otomatik olarak dizayn edilecektir. 2. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. Çizimlerde. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. Tekil temeller. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. İlgili pencere. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. Tekil Temel Detayları 1. temeller. Temel kirişleri. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Çizim menüsünden Tekil Temel Detayı satırını tıklayın. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. Paftaya sığma durumuna göre. 2. İlgili pencere. Kolon-Kiriş Birleşim Yatay Kesidi 1. donatıları ve ölçülendirme çizgileriyle blok olarak düzenlenmiştir. yazılar ve ölçülendirme çizgileriyle blok olarak düzenlenmiştir. 2. Kiriş mesnet detayları herhangi bir katta mesnet ilavelerinin ve montajların 1/50 tekniğinde çizdirilmesi için kullanılır. Özellikle taşıma işi fazlaca yapılabileceğinden. donatılar. Bağ kirişi açılımlarında. Bu özelliklere sahip katların sadece mesnet ilaveleri ve montajları değişiktir. Özellikle taşıma işi fazlaca yapılabileceğinden. Özellikle taşıma işi fazlaca yapılabileceğinden.Çizim blok olarak düzenlenmiştir. Çizim menüsünden Kiriş mesnet detayları satırını tıklayın. Paftaya sığma durumuna göre. donatıları ve ölçülendirme çizgileriyle blok olarak 82 . Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. İlgili pencere. bir ve birden açılım penceresi oluşturabilir. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. otomatik olarak dizayn edilecektir. Bağ kirişleri. Çizim menüsünden Kolon-Kiriş Birleşim Yatay kesidi satırını tıklayın. 2. kirişler. İlgili pencere. bloklar taşıma işlemini oldukça kolaylaştırmaktadır. Temel kiriş açılımlarında. 1. bloklar taşıma işlemini oldukça kolaylaştırmaktadır. Paftaya sığma durumuna göre. Kiriş Mesnet Detayları Aynı yüke ve geometriye sahip katların kiriş açılımlarının tekrar çizdirilmesine gerek yoktur. bir ve birden çok temel kiriş açılımı penceresi oluşturabilir. tüm kolon-kiriş birleşimleri. Kiriş mesnet detayları. otomatik olarak dizayn edilecektir Kiriş mesnet detaylarında. bloklar taşıma işlemini oldukça kolaylaştırmaktadır. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. Temel Kiriş Açılımları 1. Çizim menüsünden Temel Kiriş Açılımları satırını tıklayın. donatıları ve ölçülendirme çizgileri blok olarak düzenlenmiştir. 2. blok olarak düzenlenmiştir. bir ve birden çok tekil temel detayı penceresi oluşturabilir. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. Bağ Kirişi Açılımları 1. Paftaya sığma durumuna göre. kirişler. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. Tekil temel detaylarında.

Kolon aplikasyonda. 83 . mouse’un sol tuşunu tıklayın. Çiroz’un pozisyonunu değiştirmek için space bar tuşuna basın. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir.Çizim düzenlenmiştir. Çirozları silin. Çiroz Çiz Program kolonlarda boyuna donatılarda deprem yönetmeliğinde belirtilen standartlara göre otomatik çiroz çizer. 4.çiroz ilavesi yapabilir. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Donatı Etriye Çiz Program kolonlarda boyuna donatılarda deprem yönetmeliğinde belirtilen standartlara göre otomatik etriye ve çiroz çizer. Çiz menüsünde donatı alt menüsü altındaki etriye çiz satırını tıklayın. Bununla beraber kullanıcı çiroz çiz ile ihtiyaca göre -poligon kolonlarda bu ihtiyaç açığa çıkabilecektir. 3. Özellikle taşıma işi fazlaca yapılabileceğinden. Etriyenin bağlanmasını istediğiniz(yukarıdaki çizimde ortadaki donatılar) boyuna donatı dairelerini sırayla tıklayın. 2. kolonu obje parçala ile parçalayın. Kolon aplikasyonda. 1. 4. kolonu obje parçala ile parçalayın 2. 3. 3. Örneğin yukarıdaki soldaki kolonda çirozları iptal edip. Bununla beraber kullanıcı kendi inisiyatifini kullanarak etriye çizimi yapabilir. İlk donatıyı tıkladığınızda etriye çizilecektir. Çiz menüsünde donatı alt menüsü altındaki çiroz çiz satırını tıklayın. bloklar taşıma işlemini oldukça kolaylaştırmaktadır. sağdaki kolonda görüldüğü gibi etriye çizeli 1. Çizimi tamamlamak için. Poligon kolon içerisinde çiroz çizmek istediğiniz iki boyuna donatısını sol tuş ile sırayla tıklayın.

A2-A3 düzensizliği yapılacak kolonlar bakış yönüne göre aksın üst kısmında kalıyorsa üst. Çizdiğiniz çizgiyi mouse'un sol tuşu ile üzerine tıklayıp seçin. 4. alt kısmında kalıyorsa alt seçeneğini işaretleyin. 2. 6. Daha sonra raporu yazdırın. Çizginin en zayıf kesit özelliklerinin bulunduğu hattan geçmesine dikkat edin. bir de çizgiye ihtiyaç vardır.BÖLÜM 8 RAPOR A2-A3 Türü Düzensizliklerin Kontrolü A2-A3 Düzensizliği kontrolü yapabilmek için bir aks. Delta değeri sıfır girilirse. Eğer moment kolu akstan belli bir mesafedeyse delta değeri olarak bu mesafeyi girin (birimi metre). Aynı şekilde bir aks seçin. 8. 7. Önce analiz yapın. moment seçilen aksın oluşturduğu hatta göre bulunur. Çizgi ve aksı seçtikten sonra Rapor menüsünden Deprem Yönetmeliği başlığı altındaki A2A3 Düzensizliği Kontrolü satırını tıklayın. Seçilen aks moment kolunun yerini belirler. 1. Tamam butonunu tıkladığınızda program A2-A3 Düzensizliği Raporunu oluşturacaktır. 84 . 3. 5. A2-A3 Düzensizliği Kontrolü diyaloğu karşınıza gelecektir. Projede A2-A3 düzensizliği kontrolü yapacağınız kısmın kesit özelliklerini belirlemek için projenin o bölgesindeki kiriş ve döşemeleri kesen bir çizgi çizin.

3. Sistemi girip. Deltaya. örneğin -0. 4. 1 aksını ve çizgiyi seçelim. A2-A3 Düzensizliği Kontrolü diyaloğu karşınıza gelecektir. Aks yönünü Alt verelim. 2. 5.25 yazalım. Bu değer moment kolunu K8 ve K9 kirişlerinin sağ yüzüne kaydıracaktır.Rapor Bir örnek yapalım: 1. A2-A3 düzensizlik kontrolünde S4 ve S5 kolonlarını dikkate alacağımızı belirler. Çizgi ve aksı seçtikten sonra Rapor menüsünden Deprem Yönetmeliği başlığı altındaki A2A3 Düzensizliği Kontrolü satırını tıklayın. 85 . analiz yapalım. Bu işlem.

sistem rijitliğini arttırın: Göreli kat ötelemesi deprem yönetmeliğinde.70’ten küçük alfai var.1'de belirtilen değerlerin altında kalmak zorundadır.1'de ikinci mertebe etkileri sınırlandırılmıştır. Kolonların boyutları büyütülecek. varsa. Göreli ötelemesi çok yüksek kat veya katlar var.6 Projede kesiti yetersiz veya kurallara uymayan objeler var: Betonarme menüsünden kolon. sistemin rijitliği attırılacak. Temellerde zemin emniyeti olumsuz çıkan tekil veya sürekli temellerin varlığı kontrol edilecek. Rapor alınırken. Liste aşağıda açıklanmıştır.Rapor 6. Projede ni<0. Projede “Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi” uygulanamaz.10.8.3. sistem rijitliğini arttırın: Deprem yönetmeliğinde madde 6. rapor almadan önce projede yönetmelik ve geometrik uygunluk kontrolü yap seçeneğini aktif hale getirin. Deprem yönetmeliğinde ilgili madde 6.10. kiriş donatılarında olumsuz elemanlar incelenecek. Listedeki problemlerin çözülmesi gereklidir.2. projede problem olduğunda program çıktı almanıza izin vermeyecektir. Deprem yönetmeliğinde ilgili madde 7. Tamam butonuna basın. Sistemde paneller var ve R katsayısı 7’den büyük: 86 . Katların herhangi birinde 0. Perde donatılarında eksik As olup olmadığı kontrol edilecek.4 Panel ihtiva etmeyen katlar var ve beton kalitesi olarak C16 kullanılmış: Süneklik düzeyi yüksek seçilmiş sistemlerde perde ihtiva etmeyen katlar varsa kullanılması zorunlu en düşük beton sınıfı C20'dir. Rapor oluşacaktır.1'de belirtilen titreşim modu sayısından az olamaz.3. program problemli durumları listeleyecektir. deprem yönetmeliğinde madde 6. Mod sayısının arttırın. seçenek işaretli olsun olmasın. Proje genel ayarlarında Beton Sınıfı başlığından değiştirilebilir. Proje genel ayarlarından deprem analizi yöntemi olarak mod birleştirme yöntemi seçilerek analiz tekrarlanacak. Kat parametrelerindeki düzensizlik başlığında listelenen düzensizliklerden hangi katta B1 türü düzensizlik olduğu tespit edilerek.6'da belirtilen koşullar var. İkinci mertebe gösterge değeri çok büyük. 7. Deprem yönetmeliğindeki ilgili madde 7.3. Proje geneldeki seçenek işaretli değilse.60 olan zayıf kat var.2. Lütfen dinamik analiz yapın: Sistemde deprem yönetmeliği tablo 6. Bu sebeple sistem rijitliği attırılmalıdır. madde 6.5. sistem rijitliğini arttırın: Herhangi bir kattaki etkili kesme alanının bir üst kattaki etkili kesme alanının %60'ından küçük olma durumudur. olumsuz koşullar kesit büyütülerek ortadan kaldırılacak. sistem rijitliğini arttırın: Herhangi katta güçlü kolonlara gelen kesme kuvvetinin tüm kolonlara gelen kesme kuvvetine oranı %70'den küçük olması durumu.2. liste görünmeyecek. Yönetmelik Ve Geometrik Uygunluk Kontrolü Proje genel ayarlarında. Bununla beraber.1 Dinamik hesaba katılan mod sayısı yetersiz: Proje Genel Ayarlarında Dinamik başlığında tanımlanabilen mod sayısı. (Kolon ve kirişlerde filtreden sadece olumsuzlar listelenebilir).

Betonarme menüsünden döşeme donatıları satırını tıklayın. Betonarme menüsünden kiriş donatıları satırını tıklayın. Donatı ilave edin. Raporun işaretli olması raporu alınacak elemanların o katta rapora dahil edilmesi anlamına gelmektedir. Proje parametreleri değişti ve 3 boyutlu çerçeve analizi yapılmadı: 3 boyutlu çerçeve analizi yaptırın. Donatı alanları bölümde her bir temel için fazlaAs bölümünde negatif değer olup olmadığını kontrol edin. Printer hazır ise.75’ten büyük: R katsayısı madde 6. 3.Rapor Sistemde bodrum çevre perdesi (deprem yönetmeliği madde 6. sadece 1. katın kolon betonarme sonuçlarını kapsayacaktır. Projede mevcut donatısı gerekenden az olan kolonlar var: Projede eksik As'li kolonlar var. Rapor menüsündeki Kiriş hesapları satırı tıklanmalıdır. Eleman Bazında Rapor Rapor menüsü altında listelenen Seçmeli Rapor ve Metraj satırı dışındaki bütün satırlar. proje genel ayarlarındaki Süneklik düzeyi katsayısı 7 olacak.2. Donatı alanları bölümde her bir temel için fazlaAs bölümünde negatif değer olup olmadığını kontrol edin. Donatı ilave edin Proje parametreleri değişti ve yük analizi yapılmadı: Yük analizi yaptırın. alfam katsayısı “Deprem Yönetmeliği Genel Raporu” .katlarda rapor işaretli. Hesaplanan Süneklik katsayısı proje genel ayarlarında girilecek ve tekrar analiz yapılacak. Tüm katları listeleyin ve fazlaAs sütununda negatif değer olup olmadığını kontrol edin. Projede mevcut donatısı gerekenden az olan kirişler var: Projede eksik As'li kirişler var. ve 2.4'de tanımlanan) dışında paneller varsa. İde Rapor programı altında sayfa sayfa görüntülenecektir. Tüm katları listeleyin ve filtreden eksik As'leri listeleyin.7. Donatı ilave edin. Proje parametreleri değişti ve deprem kuvvetleri analizi yapılmadı: Deprem kuvvetleri analizi yaptırın.5. Donatı ilave edin. ve perde eğilme momentlerinin toplam devrilme momentine oranı 0. Yazdırma 87 . Eksik As'li döşemeleri gözden geçirin. Örneğin sadece kiriş hesapları alınacaksa. Betonarme menüsünden tekil temel donatıları satırını tıklayın. sadece ilgili başlıklara göre rapor verir. Betonarme menüsünden kolon donatıları satırını tıklayın. Projede mevcut donatısı gerekenden az olan tekil temeller var: Projede eksik As'li tekil temeller var. kat parametrelerinde 1. katta işaretli olmasın.2 ye göre tekrar hesaplanacak. Donatı ilave edin. Projede mevcut donatısı gerekenden az olan döşemeler var: Projede eksik As'li döşemeler var. Betonarme menüsünden sürekli temel donatıları satırını tıklayın. Analiz menüsü altında bulunan Kat Parametreleri diyaloğunda rapor sütunun işaretli olup olmaması önemlidir. oluşan rapor. Rapor. Projede mevcut donatısı gerekenden az olan sürekli temeller var: Projede eksik As'li sürekli temeller var. R katsayısının seçim nedeni başlığı altında basılmaktadır.2. R katsayısı 7. ve 2. Örneğin 3 katlı bir projede. Rapor menüsünden Kolon Betonarme satırı tıklandığında.

Çıktılar grafik basıldığı için. Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. Printer’ın deskjet veya laser olması tercih edilmelidir. Ayrıca printerin Windows programına tanıtılması gereklidir. iğneli printerlarda verim alınamamaktadır. Metraj kapanacaktır. Seçmeli Raporlar 1. Seçim yapıldıktan sonra. Çıktılar grafik basıldığı için. Açılan diyalogta. Ayrıca printerın Windows programına tanıtılması gereklidir. daha geniş opsiyonların. Açılan Yazdır diyaloğunda. Rapor kayıt edilecektir. Metraj 1. 2. Ayrıca printerın Windows programına tanıtılması gereklidir. 5. Metraj kayıt edilecektir. 4. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. iğneli printerlarda verim alınamamaktadır. Çıktılar grafik basıldığı için. Printer hazır ise. Yazdırma menüsünden Yazdır satırını tıklayın. Rapor kayıt edilecektir. Dosya menüsünden kaydet satırını tıklayın. Açılan Yazdır diyaloğunda. Rapor menüsü altındaki seçmeli rapor ise.Rapor menüsünden Yazdır satırını tıklayın. rapor ile ilgili değişik seçenekler ayarlanabilir. 2. Dosya adı satırına bir dosya adı yazın ve Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. Metraj almak için. 3. Printer hazır ise. Yazdırma menüsünden Yazdır satırını tıklayın. İde Rapor programı çalışacak ve metrajlar. Dosya adı satırına bir dosya adı yazın ve Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. 3. Dosya adı satırına bir dosya adı yazın ve Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. mouse’un sağ tuşuna basın. Açılan Yazdır diyaloğunda. 88 . Rapor menüsünden Metraj satırını tıklayın. Metraj yazdırılacaktır. Rapor menüsünden Exit satırını tıklayın. beton ve donatı metrajı olarak sayfa sayfa görüntülenecektir. sayfa sayfa görüntülenecektir. kalıp. iğneli printerlarda verim alınamamaktadır. Ayrıntılı bilgi için. Dosya menüsünden kaydet satırını tıklayın. Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. Proje çıktıları yazdırılacaktır. Printer’ın deskjet veya laser olması tercih edilmelidir. Dosya menüsünden kaydet satırını tıklayın. Rapor menüsünden Exit satırını tıklatın. Rapor kapanacaktır. Tamam butonu üstünde sol tuşu tıkladığınızda İde Rapor programı çalışacak ve çıktılar. 4. Proje çıktıları yazdırılacaktır. Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. “bu nedir” yazısını tıklayın . mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Printer’ın deskjet veya laser olması tercih edilmelidir. bir seferde rapora yazılmasına olanak tanımaktadır. Rapor menüsünde Seçmeli Raporlar satırını tıklayın.

2.BOYUT GÖRÜNTÜLERİ Perspektif 1. 7. Karşınıza Perspektif Ayarları penceresi gelecektir. 4. her bir kamera için perspektif alabilirsiniz. 3 boyut Menüsünden Perspektif satırını veya toolbardan Perspektif butonunu sol tuş ile tıklayın. çizimde yaptığınız ilave veya değişiklikler. perspektif penceresinin rengi olacaktır. 89 . Çizim ile gl-render görüntü eşgüdümlü çalışmaktadır. 3. Toolbardan OpenGL render butonunu sol tuş ile tıklayın. Perspektif görüntü karşınıza gelecektir. Perspektif butonu Open GL Render 1. 4. Görüntüle butonunu tıklayın. 2. Renk paletinde seçeceğiniz renk. Gerekli ayarlamaları yapın. çizimde yaptığınız ilave veya değişiklikler. Aynı anda değişiklikleri perspektif penceresinde de izleyebilirsiniz. 10. Değiştir Menüsünden Taşı satırını tıklayın. her bir kamera için render alabilirsiniz. Page Down tuşlarını kullanarak kamera ayarlarını değiştirin. 8. Renk paleti ekrana gelecektir. Başka bir deyişle. Ayrıntılı bilgi için yazıların üzerinde sağ butona basın. Görüntüle butonunu tıklayın. 6. Gl görüntü üzerinde mouse sağ tuşuna basın. Perspektif ayarları penceresinde gerekli ayarlamaları yapın. Çizim ile perspektif görüntü eşgüdümlü çalışmaktadır. her bir perspektif penceresinde aynı anda izlenebilmektedir. 5.BÖLÜM 9 3. Başka bir deyişle. 9. Kamerayı seçin. Karşınıza Render diyaloğu gelecektir. 6. 4. 8. İstediğiniz sayıda kamera tanımlayarak. Page UP. her bir perspektif penceresinde aynı anda izlenebilmektedir. Ya da kamera ayarlarını Genel Obje Edit komutu ile de ayarlayabilirsiniz. Kamera veya bir kaç kamera tanımlayın. Klavyeden okları. Perspektif Penceresi Aktifken Kamera Ayarlarını Yenileme 1. Perspektif penceresi üzerinde mouse’un sağ tuşuna basın. 3. 5. 5. Kamera veya bir kaç kamera tanımlayın. Bu nedir yardımı açılacaktır. 2. İstediğiniz sayıda kamera tanımlayarak. Home. End. 3. OpenGl görüntüleme ayarları diyaloğu açılacaktır. 7.

6. Page Down tuşlarını kullanarak kamera ayarlarını değiştirin. Perspektif ayarları penceresinde gerekli ayarlamaları yapın. Obje çizin. end. 90 . Uygun bir yere ışık tanımlayın. Animasyon yapacağınız noktaları belirlemek için farenizin sol tuşunu çizim alanında ilgili yerlere tıklayın. Burada. Render oluşacaktır. birer yüzey dokusu atanarak üç boyutlu görüntüsünün alınmasıdır. 3. 7. Kamerayı seçin. İstediğiniz kadar nokta seçtikten sonra enter tuşuna basın Kamera yolu oluşacaktır. 6. Klavyeden okları. Karşınıza Kamera Yolu-Şu Anki Görünüş penceresi gelecektir. 2. 3 boyut Menüsünden Render satırını veya toolbardan Render butonunu sol tuş ile tıklayın.3. 5. Değiştir menüsünden Taşı satırını tıklayın. 8. Ya da kamera ayarlarını Genel Obje Edit komutu ile de ayarlayabilirsiniz. 4. 4. 3 Boyut menüsünden Kamera Yolu Tanımla satırını tıklayın. mevcut çizimin perspektifi görülecektir. (Plan penceresi üzerindeki imleç. Aynı anda değişiklikleri OpenGl penceresinde de izleyebilirsiniz. Page UP. 4. Kamera tanımlayın. Home. Başarılı render alabilmek için en az 65000(16 bit) renkte çalışmak gereklidir. 1.) 5. page up ve page Down tuşlarını kullanarak uygun görüntüyü yakalayın. Mouse'u sürükleyerek. End. Pencere menüsünden Yan Yana satırını tıklayın. Karşınıza Perspektif Ayarları penceresi gelecektir. kamera görevi görecektir.Boyut Görüntüleri OpenGl-Render Penceresi Aktifken Kamera Ayarlarını Yenileme 1. Render butonu Kamera Yolu Tanımla Bir animasyon hazırlayabilmeniz için en az bir kamera yolu tanımlamanız gerekir. (Gerekli koşul) 3. Bu arada klavyeden okları. 9. home. Görüntüle butonunu tıklayın. 2. 2. Çizim yapın. OpenGl Render butonu Render Render. perspektifi istediğiniz pozisyona getirin. 1.(Örneğin duvar ). çizim ekranında objelere ve çizim alanına. 3.

Karşınıza Kamera Ayarları penceresi gelecektir. Animasyon görüntülenecektir. 6. 3. 2. toolbarda oluşan butonların arasından Kamera butonunu tıklayın. Ekrana gelen pencerede animasyon sonucunda oluşan ve nümerik değerlerle artan BMP dosyalarının ilkini çift tıklayarak seçin. 2. İde Yapı klasöründen. Programlar'dan. 10. 9. Karşınıza Kamera Animasyonu Görüntüle penceresi gelecektir. Kamera yolu tanımlayın. 7. 3 Boyut menüsünden Animasyon satırını tıklayın. Görüntüleyici 1. Animasyon hazırlayın. Çizim alanını tıklayın. Kamera Kamera Ayarları 1. 3. Kamera Tanımla 1. Hazırlanan animasyonu. 4. Başlat' tan. 3. İlgili dosya açılacaktır. Kamera yolunu sol tuş ile seçin. Program her bir karenin render'ini hazırlayacaktır. 7. Görüntüleyici programı çalışacaktır.Boyut Görüntüleri Animasyon 1. Bu pencerede Ön Görüntüle butonuna tıklayın. Karşınıza Animasyon Kaydet penceresi gelecektir. 8. 5. Tamam butonuna basın. 4. Animasyon istediğiniz gibi oluştuysa Tamam butonuna tıklayın. Kontrol kutusunda. sağ oku tıklayın. 6. 2.3. 8. 3 boyut Menüsünden Kamera Tanımla Satırını veya 3 Boyut Menüsünden Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünde çıkan ışık kaynağı satırlarından birini tıkladıktan sonra. 91 . Görüntüleyici kısa yolunu tıklayın. Kamera tanımlayın. 5. 5. Görüntüleyici isimli programda izleyebilirsiniz. 3 Boyut Menüsünden Kamera Ayarları satırını tıklayın. 2. Dosyalar menüsünden Aç satırını tıklayın. 4. Burada istediğiniz değişikliği yapın. Dosya Adı satırına üç karakterli bir isim verin.

toolbarda oluşan butonların arasından Yönlendirilmiş Işık Kaynağı butonunu tıklayın. İstediğiniz yöne geldiğinde. mouse'un sol tuşunu tıklayın. Kamera butonu Işık Spot Işık Kaynağı 1. Spot ışık kaynağı oluşturun. 3 boyut menüsünden Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünde çıkan ışık kaynağı satırlarından birini ya da 3 boyut menüsünden Kamera Tanımla satırını tıkladıktan sonra. 5. Yönlendirilmiş Işık Kaynağı 1. Değiştir menüsünden Genel Obje Edit satırını veya toolbarda Genel Obje Edit Butonu tıklayın. 6. 4. İlgili ışık kaynağının ayarlarını gösteren pencere karşınıza gelecektir. mouse'un sol tuşunu tıklayın. 2. İmlecin şekli değişecektir. 3 boyut menüsünden Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünde çıkan Spot satırını veya. Mouse 'u oynatarak ışık kaynağını döndürün. mouse’un sol tuşunu tıklayın. 2. 2.3. Işık kaynağı yerleşecektir. Çizim alanında istediğiniz bir noktayı tıklayın. 4. Işık kaynağı yerleşecektir. 3 boyut menüsünden Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünde çıkan Yönlendirilmiş satırını veya. Mouse ‘u oynatarak kamerayı döndürün. İstediğiniz yöne geldiğinde. Kamera yerleşecektir. 5. toolbarda oluşan butonların arasından Spot Işık Kaynağı butonunu tıklayın. İstediğiniz yöne geldiğinde.Boyut Görüntüleri 3. 3. 5. 3. 6. Tamam butonunu tıklayın. Spot ışık kaynağı Spot Işık Kaynağı Ayarlarını Değiştirmek: 1. 92 . Enter tuşuna basın. Çizim alanında istediğiniz bir noktayı tıklayın. 3. Mouse 'u oynatarak ışık kaynağını döndürün. 3 boyut menüsünden Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünde çıkan ışık kaynağı satırlarından birini ya da 3 boyut menüsünden Kamera Tanımla satırını tıkladıktan sonra. Enter tuşuna basın. Enter tuşuna basın. 6. 4. 5. İmleci değiştirmek istediğiniz ışık kaynağının üzerine getirerek mouse' un sol tuşunu tıklayın. 4. Değişiklikleri yapın 6.

4. İmleci değiştirmek istediğiniz ışık kaynağının üzerine getirerek mouse' un sol tuşunu tıklayın. 93 . 4. Çizim alanda herhangi bir tıklayın. 2. 3 boyut menüsünden Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünde çıkan Noktasal satırını veya. Tamam butonunu tıklayın.3. 3. 3. 2. Değiştir menüsünden Genel Obje Edit satırını veya toolbarda Genel Obje Edit Butonu tıklayın. 3 boyut menüsünden Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünde çıkan ışık kaynağı satırlarından birini ya da 3 boyut menüsünden Kamera Tanımla satırını tıkladıktan sonra. Noktasal Işık Kaynağı Oluşturduktan Sonra Ayarlarını Değiştirmek: 1. 3. İmlecin şekli değişecektir.Boyut Görüntüleri Yönlendirilmiş ışık kaynağı butonu Noktasal Işık Kaynağı 1. toolbarda oluşan butonların arasından Noktasal Işık Kaynağı butonunu tıklayın. İlgili ışık kaynağının ayarlarını gösteren pencere karşınıza gelecektir. 3 Boyut menüsünden Işık Kaynağı Ayarları satırını veya Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünden Işık kaynağı Tanımla satırlarından birini tıkladıktan sonra sol toolbarda oluşan Işık Kaynağı Ayarları butonunu tıklayın. Burada istediğiniz değişikliği yapın. 2. Noktasal Işık kaynağı Noktasal Işık Kaynağı Ayarlarını Değiştirmek: 1. Değişiklikleri yapın 5. Karşınıza Noktasal Işık Kaynağı Ayarları penceresi gelecektir. Noktasal ışık kaynağı oluşacaktır.

4. 5. Karşınıza Ayarları Kaydet penceresi gelecektir. Tamam butonunu tıklayın. Proje menüsünden kaydet satırına veya toolbardan projeyi kaydet butonuna tıklayın. Dosya Adı satırına bir isim yazın (uzantısı PRJ).BÖLÜM 10 KAYIT İŞLEMLERİ Projeyi Kayıt Etmek 1. 6. daha önce verilmiş isme göre kayıt yapacaktır. Projeyi Kaydet butonu. Projeyi Yeni İsimle Kaydet Bir çizimi başka adla saklamak ve çalışmayı söz konusu projede sürdürmek için kullanılır. Kamera yolu tanımlayın. program bu isimle kayıt yapacaktır. Tamam butonunu tıklayın. 4. Üzerinde çalıştığınız proje. Çalıştığınız projenin dataları verdiğiniz isimle diske kayıt edilecektir. Proje Yükle komutu ile açtığınız proje ise. Dosya Adı satırına bir isim yazın (uzantısı SET). 5. 4. Yaptığınız bütün ayarlar verdiğiniz isim ile diskinize kayıt edilecektir. İlk defa kayıt yapıyorsanız. 3. aynı isimli önceki dosya yerine kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulacaktır. 2. 94 . Daha önce kayıt yaptıysanız. Proje menüsünden Ayarları Kaydet satırını tıklayın. 1. bir uyarı mesajı görüntülenecektir. 3. Tamam butonunu tıklayın. 2. 2. Karşınıza Proje Kaydet penceresi gelecektir. Yeni verdiğiniz isimle kaydedilmiş başka bir proje varsa. Proje Kaydet penceresi gelecektir. 5. program proje ismi sormadan. 3. 1. Çalıştığınız projenin dataları verdiğiniz isimle diske kayıt edilecektir. Mesajda kaydetmeye çalıştığınız dosyayı. 7. Proje menüsünden Yeni İsimle Kaydet satırını tıklayın. Ayarları Kaydet Çizim ekranınızın ve çiziminizde kullanacağınız objelerin ayarlarını istediğiniz düzenleyebilir ve bu ayarları daha sonraki bir projede kullanmak üzere saklayabilirsiniz. Dosya Adı satırına bir isim yazın (uzantısı PRJ). karşınıza. gibi Animasyon Kaydet 1.

Dosya Adı satırına bir isim yazın (uzantısı BMP). 5. 9. Kamera yolunu sol tuş ile seçin. Karşınıza DXF Olarak Kaydet penceresi gelecektir. 3. Karşınıza BMP Olarak Kaydet penceresi gelecektir. 6. Render alın. 2. Dxf Olarak Kaydet Oluşturduğunuz bütün çizimlerinizi *. 3. 1. Yaptığınız render çalışması BMP formatında diskinize saklanacaktır.Kayıt İşlemleri 2. Program her bir karenin render'ini hazırlayacaktır. Tamam butonunu tıklayın. Karşınıza Kamera Yolu Görüntüle penceresi gelecektir. 10. Render penceresi seçili iken Proje menüsünden BMP Kaydet satırını tıklayın. Dosya Adı satırına bir isim yazın (uzantısı DXF) ve Tamam butonunu tıklayın. printer veya ploter'a gönderebilirsiniz.dxf uzantılı olarak kaydedip dxf uzantılı dosyaları okuyabilen herhangi bir çizim programında görüntüleyebilir ve üzerinde çalışabilirsiniz. Bu pencerede Ön Görüntüle butonuna tıklayın. 7. 4. 2. Proje menüsünden DXF Olarak Kaydet satırını tıklayın. 4. 1. diskinize DXF formatında kayıt edilecektir. Görüntüleyici isimli programda izleyebilirsiniz. 8. Bmp Olarak Kaydet 1. 2. Karşınıza Animasyon Kaydet penceresi gelecektir. isterseniz bu programı kullanarak resmi. Dosya Adı satırına üç karakterli bir isim verin. Çalıştığınız kat. 3 Boyut menüsünden Animasyon satırını tıklayın. BMP olarak sakladığınız Render'ı Paint programında görüntüleyebilir. 3. Animasyon istediğiniz gibi oluştuysa Tamam butonuna tıklayın. Hazırlanan animasyonu. İlgili seçenekleri seçin ve Tamam butonunu tıklayın. 6. 5. Karşınıza DXF Çıktı Seçenekleri penceresi gelecektir. 4. 95 .

Dosya görüntülenecektir. 3. 3. projeyi kayıt edip etmeyeceğinizi soracaktır. Herhangi bir projede çalışıyorsanız ve bu projeyi kayıt etmemişseniz program. Proje menüsünden Ayarları Yükle satırını tıklayın. Toolbarda Proje Yükle butonunu veya Proje menüsünden Proje Yükle satırını tıklayın. Aksi durumda daha önce kayıt ettiğiniz proje karşınıza gelecektir. yüklenen proje açılacaktır. 2. 1. İlgili proje açılacaktır. Ayarlar dosyasından birini çift tıklayın. 96 .BÖLÜM 11 YÜKLEME İŞLEMLERİ Yeni Proje Programı çalıştırın. BMP formatlı dosyalardan birini çift tıklayın. Bu pencerede daha önce kayıt edilmiş projelerden birini çift tıklayın. Karşınıza Ayarları Yükle penceresi gelecektir. Soru iptal edilmezse. 3. 1. Proje Yükle butonu. çalışılan proje kapatılacak. Eğer programı ilk kez çalıştırıyorsanız program size isimlendirilmemiş bir proje açacaktır. Proje Yükle Programı ilk defa çalıştırıyorsanız veya projeyi kapatmışsanız. Ayarları Yükle Daha önce kaydettiğiniz ayarları tekrar kullanabilirsiniz.bmp uzantılı dosyaları görüntüleme olanağına sahipsiniz. Yeni Proje butonu.(Ayar dosyalarının uzantısı SET ‘tir) 4. Proje menüsünden BMP Yükle satırını tıklayın. Proje menüsünden Yeni Proje satırını ya da toolbarda bulunan yeni proje butonuna tıklayarak Yeni bir proje açabilirsiniz. 2. Kat genel ayarlarından varsa diğer katları da açabilirsiniz. 4. 2. bu dosyada bulunan ayarlar aktif hale gelecektir. Karşınıza BMP Yükle penceresi gelecektir. Ekrana Proje Yükle penceresi gelecektir. Yeni proje açtığınızda. 1. Bmp Yükle Programında *.

Listeden Benim Katmanım 'ı seçin. aks. Duvarı çizin. Listeden başka bir katman seçin. Karşınıza Katman Ayarları diyaloğu gelecektir. Katman kutucuğunu tıklayın. katmana ait obje. çizim alanında görünür ancak üzerinde değişiklik yapılamaz. katman kutucuğundan seçerek objenin o katmanda çizilmesini sağlayabilirsiniz. çizim alanında görünür ve üzerinde değişiklik yapılabilir. Obje çizerken oluşturduğunuz yeni katmanı. Katman adlarını. Aks butonunu tıklayın. çizim alanında görünür ve üzerinde değişiklik yapılır. katmana ait obje. Yeni Katman Tanımlamak: Yeni bir katman ekleyebilirsiniz. Katmanın açık olması durumunda. katmana ait obje. Katmanın kilitli olması durumunda. Aks butonunu tıklayın. Katman Kutucuğu Katman olanaklarıyla projenizde kullandığınız objeleri gruplandırabilirsiniz. Katman Ayarları butonu Katman Adı: Bölümünün altında projede yer alan katmanlar yer almaktadır.) Bu durumda katman kilitli hale gelecektir. Bu durumda katman kapalı hale gelecektir. Benim Katmanım isimli yeni bir katman oluşturmuş oldunuz. çizim alanında görünmez ve üzerinde değişiklik yapılamaz. Katman kutucuğunda katman adı olarak aks katmanı görünecektir. Katman Açık: Açık bölümünün altında yer alan çarpılı kutucuklar o satırdaki katmanın açık olduğunu temsil etmektedir. Obje yaratırken toolbarda yer alan katman kutucuğu aktif hale gelecek ve obje ile ilgili katman seçili hale gelecektir. Katman kutucuğunu tıklayın. Ayarlar menüsünden Katman Ayarları satırını veya toolbardan Katman Ayarları butonunu tıklayın. aks katmanında oluşacaktır. 2. Şimdi. Bir aks çizelim.BÖLÜM 12 KATMAN Katman Ayarları 1. Duvar seçtiğiniz katmanda çizilecektir. Duvarı çizin. Çarpılı kutunun üzerine mouse’un sol tuşu ile tıklayıp kutuyu boş hale getirebilirsiniz. Katman Kilitli: Kapalı bölümünün altında yer alan açık kilitler o satırdaki katmanın kilitsiz olduğunu temsil etmektedir. katmana ait obje. adın üzerine mouse’un sol tuşu ile tıklayıp biraz bekleyip tekrar tıklayarak değiştirebilirsiniz. Duvar Benim Katmanım isimli katmanda çizilecektir. Katmanın kilitsiz olması durumunda. bir aks çizelim. Örneğin. Örneğin. tekrar aks butonunu tıklayın. Açık kilit üzerine mouse’un sol tuşu ile tıklayıp kilidi kapalı hale getirebilirsiniz (kilit kırmızıya dönüşecektir. Yeni butonu tıklayın ve sol tarafta listede açılan satıra Benim Katmanım yazın. Şimdi aksı çizerseniz. 97 . Katmanın kapalı olmas durumunda.

1. Obje katmanı değiştir diyaloğu açılacaktır. 3. Değiştir menüsüden obje katmanını değiştir satırını tıklayın.Katman Obje Katmanı Değiştir Çizilmiş bir objenin katmanını değiştirmek için kullanılır. Çizim alanında bir objeyi mouse’un sol tuşu ile tıklayın. 2. Üstteki resimde. 4. diyalog ekrana geldiğinde hiç bir katman mavi ile işaretlenmez ancak yeni bir katman seçip tamama tıklayarak seçili objelerin bu yeni katmana atanmasını sağlayabilirsiniz. seçilen objeleyi o katmana atanmalarını sağlayabilirsiniz. Diyalog açıldığında mavi ile işaretli katman ismi. 98 . Listedeki katmanlardan herhangi birini seçerek. obje katmanı değiştir diyaloğunun bir kısmı görünüyor. NOT: Birden fazla obje seçtiğinizde eğer objeler farklı katmanlara aitlerse. sizin tıkladığınız objeye ait katmandır. Mouse’ un sağ tuşuna basın.

Çiz Menüsünden Çizgi satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Tek Çizgi satırını tıklayın. 3 boyutlu çizim penceresinde iseniz(duvar. Çizgi çizme işini bitirmek için sağ tuşa basın. Çizgiler oluşacaktır. Çizim alanını sol tuş ile tıklayarak istediğiniz kadar çizgi çizin. 3 boyutlu çizim penceresinde iseniz(duvar. Mouse’u tekrar sürükleyin ve dörtgen çizginin yüksekliğine karar verdikten sonra tıklayın. Çizim alanının herhangi bir noktasına mouse’un sol tuşu ile tıklayın. kolon.BÖLÜM 13 İLKEL OBJELER Tek Çizgi 1. Toolbarda Çizgi butonunu ya da Çiz Menüsünden Çizgi satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Tek Çizgi satırını tıklayın. Çizgi butonu Sürekli Çizgi butonu Dörtgen Çizgi 1. toolbarda Çizgi butonunu tıkladıktan sonra oluşan Dörtgen Çizgi butonunu ya da Çiz Menüsünden Çizgi satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Dörtgen Çizgi satırını tıklayın. Mouse’u hareket ettirerek çizginin uzunluğuna karar verin ve mouse’un sol tuşunu tıklayarak çizginin ikinci noktasını belirleyin. merdiven gibi objelerin kullanıldığı pencere). İmlecin şekli değişecektir. 5. 3. merdiven gibi objelerin kullanıldığı pencere). kolon. 4. merdiven gibi objelerin kullanıldığı pencere). Mouse’u sürükleyin ve çizim alanını tekrar tıklayın. 3. 2. Kesit penceresinde veya 2 boyutlu çizim penceresinde iseniz. 4. Çiz Menüsünden Çizgi satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Sürekli Çizgi satırını tıklayın. Toolbarda Çizgi butonunu tıkladıktan sonra oluşan Sürekli Çizgi butonunu ya da Çiz Menüsünden Çizgi satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Sürekli Çizgi satırını tıklayın. tıklanan bu noktada çizginin ilk noktası olacaktır. 2. 2. Moddan çıkmak için klavyeden Esc tuşuna basın. 3. Çizim alanını sol tuş ile tıklayın. Çizgi çizimi tamamlanmış olur. 5. kolon. Çizgi butonu Sürekli Çizgi 1. Çiz Menüsünden Çizgi satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Dörtgen Çizgi satırını tıklayın. 4. 99 . 3 boyutlu çizim penceresinde iseniz(duvar.

uygun açıda oluşturduğunuzda sol tuşu tıklayarak yayın çizimini sonlandırın. 4. Toolbardan Çember butonunu tıklayın. 3. Böylece çemberin merkez noktasını belirlemiş olacaksınız. ilk noktayı belirlemek için çizim alanına sol tuşu tıklayın. Çember butonu Yay 1.İlkel Objeler 6. İmlecin şekli değişecektir. 3 noktadan yay tipini seçmişseniz. 8. İkinci noktayı da belirleyin. Mouse'u sürükleyerek uygun uzaklıkta sol tuşu tıklayın. Dörtgen çizgi oluşmuş olacaktır. Oluştur menüsünden eğri satırı altında açılan bezier veya kapalı bezier satırını tıklayın. 5. 3. Mouse'u kullanarak yarıçap çizgisinin görüntüsünü döndürün. Yayın yarıçapını belirlemiş olursunuz. merkez noktayı belirlemek için. Çizim alanının herhangi bir yerini mouse'nuzu kullanarak tıklayın. Nurbs ve Kapalı Nurbs: 100 . Yay butonu (merkez. yarıçap. Eğer merkez. açılar) 3 noktadan yay butonu yay Eğriler Bezier ve kapalı bezier: 1. 2. 3. Noktaları çizim alanında tıklayın. yayın sanal görüntüsü oluşacaktır. Çizgi butonu Dörtgen Çizgi butonu Çember 1. 5. açılar tipini seçmişseniz alanına sol tuş ile tıklayın. Mouse'u hareket ettirerek çemberin yarıçapına karar verin ve mouse'nuzu çizim alanına tıklayın. Toolbardan yay butonunu tıklayın. çizim 7. 6. Bu durumda çember çizmeye hazırsınız demektir. Çember çizilmiş olacaktır. İmlecin şekli değişecektir. 3 noktadan yay çizimi sonlanmış olacaktır. 4. 2. Son olarak üçüncü noktayı belirleyin. Bitirmek istediğinizde aynı noktayı çift tıklayın. yarıçap. 2.

3. Mouse'u yazı yazmak istediğiniz yöne doğru sürükleyin ve tekrar sol tuşu tıklayın. Oluştur menüsünden eğri satırı altında açılan menüden serbest çizgi satırını tıklayın. serbest çizgi çizilecektir. Sol tuşu tıklayın.İlkel Objeler 1. Buradan istediğiniz yazı tipini seçin. çember veya yay butonunu tıklayın. Karşınıza Yazı Tipi Ayarları penceresi gelecektir. Yazınızı oluşturun. Yazı 1. çember. 2. Yazının rengini ve satır aralığını. 2. 4. Alt satıra geçmek için bir defa enter tuşuna basın. 101 . 2. 3. Bu işlem. Serbest Çizgi: 1. Yazı Tipi Ayarları 1. Oluştur menüsünden eğri satırı altında açılan menüden nurbs veya kapalı nurbs satırını tıklayın. Bu diyalogta. Tamam butonunu tıklayın. Yazılmış bir yazının yüksekliğini veya içeriğini Yazı Değiştir ile yapabilirsiniz. Toolbardan çizgi. 6. 4. Yazıyı sonlandırmak için ise iki defa enter tuşuna basın. Bitirmek istediğinizde aynı noktayı çift tıklayın. 5. Klavyeyi kullanarak yazıyı yazın. çizgi tiplerini ve çizgi kalınlığını ayarlayabilirsiniz. ilkel obje renklerinden ayarlayın. İlkel obje ayarları diyaloğu açılacaktır. Noktaları çizim alanında tıklayın. 3. Mouse’un sol tuşunu basılı tutarak. Ayarlar Menüsünden Yazı Tipi Ayarları satırını veya True Type Yazı butonunu tıkladıktan sonra Toolbarda oluşan Yazı Ayarları butonunu tıklayın. 8. Toolbarda bulunan Yazı butonunu veya çiz menüsünden Yazı satırını tıklayın. Açığa çıkan yardımcı butonlardan ilkel obje ayarları butonunu tıklayın. Yazı Tipi Ayarları İlkel Obje Ayarları 1. 7. ilkel objelerin (çizgi. yazının açısını belirleyecektir. yay ve eğrilerin) renklerini. 2. 2. mouse’u kaydırın. 3. yazı yüksekliğini ayarlamış olursunuz) 5. Mouse'u yukarı ya da aşağı sürükleyin ve yazının büyüklüğüne karar verin. Çizim alanının herhangi bir noktasına sol tuş ile tıklayın. Tekrar sol tuşu tıklayın. (Koordinat kutusunda L değerine bilgi girip enter tuşuna basarsanız.

yay veya eğri gibi objeler seçtiğiniz çizgi tipleriyle çizilecektir. Çizgi. 3. 2. Tamam tuşunu tıklayın. 3. çember. 2. Renk paletinden istediğiniz rengi çift tıklayarak seçin. Ayarlar Menüsünden Genel Ayarlar satırını tıklayın. Ayarlar menüsünden Genel Ayarlar satırını tıklayın. Çizgi. 5. 4. Çizgi tiplerinden birini seçin. İlkel Obje Renkleri yazısının önündeki kutuyu tıklayın. 102 .İlkel Objeler İlkel Obje Ayarları Butonu İlkel Obje Çizgi Tipi 1. İlkel Obje Çizgi Tipi yazısının önündeki kutuyu tıklayın. çember. İlkel Obje Renkleri 1. Tamam tuşunu tıklayın. yay ve true type yazı gibi objeler seçtiğiniz renkle çizilecektir. 4.

4. 3. bir kesme kenarından itibaren kalan parçalarını silmek için kullanılır. Trim butonunu tıklayın. Tıkladığınız taraf silinecektir. 1. ama aynı zamanda onunla kesişmelidir. 3. çizgiyi tıklayın. çizgiye dönüştürüp plan bazında değişiklikler yapabilirsiniz. Trim işlemi. Proje menüsünden “ 2 Boyutla Aktar” satırını tıklayın. çizgiyi tıklayın. Dik çizgiyi seçin. kesişen çizgilerin taşmış kısımlarını. 2. kesişen çizgiler. 103 . Değiştir Menüsünden Trim satırını veya Toolbardan Trim butonunu tıklayın. Trim Trim komutu. seçilen objenin içinde ya da dışında olabilir. Mouse’un sağ tuşuna basın. Silinecek nesne.BÖLÜM 14 İKİ BOYUT İŞLEMLERİ İki Boyuta Aktar Ekranda çizilen objeler 3 boyutlu objelerdir. Ancak. başka bir deyişler yükseklikleri de vardır. Sağdaki paralel çizgileri kesecek şekilde iki nokta vererek çoklu trimi yapın. silinecek nesnenin tamamını silmez. yay olabilir). 1. Kesit alın veya 2 Boyuta aktarın veya Birbirini kesen iki Çizgi çizin. Aynı anda birden fazla çizgiyi trimlemek: 1. kesişme yerinden siler. Bunun için. 2. isterseniz mevcut çizimi 2 boyuta aktararak. 2. çizim alanında seçtiğiniz 2 Boyutlu herhangi bir objenin (bu bir çember.

çember vb. 1. Oluştur Menüsünden Offset satırını veya Toolbardan Offset butonunu tıklayın. 2 boyutlu bir çizim öğesinin (çizgi. Mouse’un sağ tuşuna basın. Çizgi tıklayın. İsterseniz.İki Boyut İşlemleri Trim butonu Simetri Simetriyi. 3. Simetri butonu Uzat Uzat ile. Toolbarda oluşan Offset Ayarları butonunu tıklayarak. 3. Objeleri seçin. karşınıza gelen pencerede offset mesafesini girin 4. Toolbardan Simetri butonunu veya Değiştir Menüsünden Simetri satırını tıklayın. 2. Kesit alın veya 2 Boyuta aktarın veya Çizgi çizin. yay) içe ya da dışa doğru belli bir mesafede paralelini alabilirsiniz. 2. seçilen bir çizginin. 6. 1. Objeyi seçin. toolbarda oluşan Simetri Ayarları butonunu tıklayarak. Kesit alın veya 2 Boyuta aktarın. 2. 5. 3. 6. çizgi bu çizgiye kadar uzanacak. 7. 2. Kesit alın veya 2 Boyuta aktarın veya Birbirini kesmeyen ancak kesebilecek iki çizgi çizin. Çizgiyi tıklayın. simetri ekseninin 1. Bitirmek için mouse’un sağ tuşuna basın. 1. 5. çember. karşınıza gelen pencerede simetri parametrelerini ayarlayabilir ve Tamam butonuna tıklayabilirsiniz. iki boyut veya kesit penceresinde kullanabilirsiniz. 4. Değiştir Menüsünden Uzat satırını veya Toolbardan Uzat butonunu tıklayın. Tekrar tıklayarak simetriyi sonlandırın. Çizim alanını tıklayarak.noktasını verin. 4.) sınırına doğrultusu da olabilir.kadar uzatılması için kullanılır. Offset butonu 104 . Offset yönünü belirlemek için çizim alanını tıklayın. Uzat butonu Offset Offset ile. 1. 2. 5. belirlenen 2 boyutlu bir objenin (çizgi.

Mouse'un sağ tuşuna basın. 1. Fillet butonu Fillet Ayarları Fillet komutu için gerekli olan fillet yarıçapı mesafesini tanımlamak için kullanılır. Kesit alın veya 2 Boyuta aktarın veya birbirini kesen iki çizgi çizin. Baz noktayı verdikten sonra karşınıza gelen pencerelerde büyültme veya küçültme oranlarını girerek ölçeklemeyi yapınız. Değiştirmek istediğiniz objeleri seçin. 3. Değiştirmek istediğiniz objeleri seçin. Ölçekle butonunu sonra veya açığa çıkan yardımcı toolbarda Ölçekle (Referans) butonunu tıklayın. Değiştir menüsünden Fillet satırını veya Toolbardan Fillet butonunu tıklayın. çizim alanında seçtiğiniz 2 Boyutlu iki doğruyu. Baz noktayı verdikten sonra objeleri büyültüp küçültebilirsiniz. 5. çizgiyi tıklayın. 2. (Birbirini kesmeyen fakat yayla birleştirilebilecek durumda olan iki çizgide olabilir. 4. 4. 2 boyutlu objelerin (çizgi. 2. 1. Kesit alın veya 2 boyuta aktarıp çizgi çizin. çember. 1. 105 . çizgiyi tıklayın. Ölçekle satırını tıklayarak veya toolbardan Ölçekle butonunu 3. Farklı yanı ise objelerin büyültülüp küçültme oranına referans noktası vererek müdahale edebilmemizdir. Mouse'un sağ tuşuna basın. 1.) 2. Ölçekle butonu Ölçekle(Referans) Ölçekle komutuyla aynı işlevi yerine getirir. Çizgiler yayla birleşecektir.İki Boyut İşlemleri Ölçekle Ölçekle komutu. İmlecin şekli değişecektir. Değiştir menüsünden tıklayın. İmlecin şekli değişecektir. 2. Kesit alın veya 2 boyuta aktarıp çizgi çizin. yayları veya çemberleri belirli bir yarıçapta uygun bir yay kullanarak birleştirir. 3. Ölçekle (Referans) butonu Fillet Fillet komutu. 4. yay) şekillerinin büyüklüğünü değiştirme olanağı sağlar.

yarıçap satırına istediğiniz değeri girin. Fillet/Chamfer Ayarları Butonu Chamfer Chamfer komutu. uzaklığa istediğiniz değeri girin. Ekranda açılan diyalogta. Tamam butonuna tıklayın. 1. 1. 2. Ekranda açılan diyalogta. 1. çizgiyi tıklayın. Fillet Ayarları butonu Tamam butonuna tıklayın. 3. Chamfer Butonu Chamfer Ayarları Chamfer komutu için gerekli olan chamfer kırma mesafesini tanımlamak için kullanılır. 1. Ve 2. 2. Değiştir menüsünden Chamfer satırını veya Toolbardan Chamfer butonunu tıklayın.İki Boyut İşlemleri 1.) 2. (Birbirini kesmeyen fakat yayla birleştirilebilecek durumda olan iki çizgide olabilir. Çizgiler başka bir çizgiyle birleşecektir. çizgiyi tıklayın. çizim alanında seçtiğiniz 2 Boyutlu iki doğruyu kesişme noktalarından itibaren belli bir miktar kısaltır ve kısalan uçlar yeni bir doğru parçasıyla birleştirilir. 3. 5. 106 . Kesit alın veya 2 Boyuta aktarın veya birbirini kesen iki çizgi çizin. Chamfer modunda iken chamfer ayarları butonunu tıklayın. Fillet modunda iken fillet/chamfer ayarları butonunu tıklayın. 2. 4. 3.

1. 1. çizim alanında seçtiğiniz 2 Boyutlu herhangi bir objenin (çizgi. yay) belli bir kısmını silmek için kullanılır. Yay veya çemberi seçin. Teğet çizilecek noktayı belirleyin. çember. 3. İmlecin şekli değişecektir. Değiştir menüsünden Break satırını veya Toolbardan Break butonunu tıklayın. 2. Kesit alın veya 2 Boyuta aktarın veya bir çizgi çizin. İşaretlenen iki nokta arası silinecektir. 4. 107 . Çizgi üzerinde iki nokta işaretleyin. Çizgiye tıklayın. seçilen yay veya çembere teğet çizer. Oluştur menüsünden teğet satırını tıklayın. 3.İki Boyut İşlemleri Fillet/Chamfer Ayarları Butonu Break Break komutu. Break butonu NOT: Çemberde seçme işlemi saat akrebinin yönünde yapılırsa seçilen iki nokta arasının dışındaki çizgi silinir. Teğet Tıklanan bir noktadan. 2.

BÖLÜM 15 ÇİZİMİ GÖNDERMEK Kalem Kalınlıkları YAZICIYA/ÇİZİCİYE 1. 2. Kalemli ploter kullanıyorsanız. Çiziminiz printer'a veya ploter'a gönderilecektir. Karşınıza Çizici Ayarları Penceresi gelecektir. Renklere ait çizgiler ayarladığınız kalınlıklarla printer veya ploter’a gönderilecektir. Karşınıza çizimin öngörüntüsü gelecektir. Kalem Kalınlıkları penceresi karşınınıza gelecektir. 5. Püskürtmeli printer veya ploter kullanıyorsanız.1 mm yapın. kalem ayarlarını printer/ploter ayarlarında yapmalı 108 . Ekrana Yeni Kalınlık penceresi gelecektir. kalem kalınlıklarını yukarıda anlatıldığı şekilde yapmalısınız. 5. 3. (Eğer bir yazıcı tanımlı değilse “Sistemde Kurulu Yazıcı bulunamadı” mesajı ekrana gelecektir. Çizdir butonunu tıklayın. Proje menüsünden Çizdir satırını tıklayın. Çizdir Programda çıktı alabilmeniz için Printer veya ploter’ınızı destekleyen yazılımı(driver) Windows programına yüklemelisiniz. Püskürtmeli printer veya ploter kullanıyorsanız. 3. Bu pencerede gerekli ayarları yapın. Renkleri bir kez tıklayın. 6. Kalem sıralarını ise printer/ploter ayarlarında tanımlayın. her bir renk için 0. Tamam butonunu tıklayarak yeni kalınlık penceresinden çıkın. 2. Mevcut satıra istediğiniz değeri yazın. Ayarlar Menüsünden Kalem Kalınlıkları satırını veya Proje Menüsünden Çizdir satırını tıkladıktan sonra Kalem Kalınlıkları butonunu tıklayın. 4. 7. kalem ayarlarını. Tamam butonuna tıklayın kalem kalıkları penceresinden çıkın. 4. 7. Kalemli ploter kullanıyorsanız. 1. Kalem Kalınlıkları butonunu tıklayarak çizgi kalınlıklarını ayarlayabilirsiniz. Öngörüntüle ve Bas butonuna tıklayın.) 6.

Objeler belleğe alınacaktır. Yapıştır butonu. Sol tuş ile baz noktayı verin. kopyalama sırasında yeni koordinatları. Dosya Adı satırına bir isim yazın(uzantısı BLK) ve Tamam butonunu tıklayın. (Zemin kat). Oluştur menüsünden Dosyaya Kopyala satırını tıklayın. Karşınıza Blok Kaydet penceresi gelecektir. Oluştur menüsünden Yapıştır satırını sol tuş ile tıklayın. Kopyalanacak objelerin bulunduğu katı seçin. 2. 3. . Seçilen objelerin kopyalanması için mouse'un sağ tuşuna basın.) 2. Oluştur menüsünden Kopyala satırını mouse'un sol tuşu ile tıklayın. Sağ tuşa tıklayın. 2. 1. (1. Kopyala butonu. Oluştur menüsünden Kopyala satırını mouse'un sol tuşu ile tıklayın. 6. 4. Hedef katı tıklayarak o pencereyi aktif hale getirin. Kopyalanacak objeleri seçin. 4. dosyada saklayarak istediğiniz anda çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. Baz noktayı mouse’un sol tuşu ile belirleyin 5.BÖLÜM 16 KOPYALAMA İŞLEMLERİ Kopyala Kopyala komutunu kullanarak çizim veya çizim gruplarınızı daha sonra tekrar kullanmak üzere bilgisayarınızın hafızasında saklayabilirsiniz. Kopyalanacak objeleri seçin. 1. 7. Koordinat Kutusunu kullanarak veya çizim alanını tıklayarak girebilirsiniz. Emin misiniz? sorusuna evet cevabını verdiğinizde kat kopyalama gerçekleşir. 8. 5. 3. 5. Seçilen objelerin kopyalanması için mouse'un sağ tuşuna basın. Kopyalanacak objeleri seçin.kat olsun. 6. 4. Genel ayarlardan obje yapıştırıken koordinat al modu açık ise. Dosyaya Kopyala Oluşturduğunuz makro çizimleri. 9. Kat Genel Ayarlarından bir kat açın. Objelerin seçildiğini üzerlerinde beliren renkli işaret kutucuklarından anlayabilirsiniz. Yapıştırı klavyeden Shift ve Insert tuşlarını birlikte kullanarak da çalıştırabilirsiniz. 3. 109 . Kattan Kata Yapıştır 1.

3. Kopyalanacak kontur çizgisinin bulunduğu katı seçin. Gerekli ayarları yapın. 2. 5. Kontur çizgisi tanımlayın. Kontur Kopyala 1. 4. 110 . Oluştur menüsünden Obje Çoğalt satırını tıklayın. Obje Çoğalt satırının aktif olması için daha önceden obje veya objelerin seçilmiş olması gereklidir. 5. 2. (Kaynak kat) 4. (Hedef kat) 3. 2. Obje seçin. Hedef katı tıklayarak o pencereyi aktif hale getirin. Oluştur Menüsünden Kontur Kopyala satırını mouse’un sol tuşu ile tıklayın. Karşınıza Blok Yükle penceresi gelecektir. Emin misiniz? sorusuna evet cevabını verdiğinizde blok yerleştirme işlemi gerçekleşir. Tamam butonunu tıklayın. 6. Kontur çizgisi belleğe alınacaktır. Genel ayarlardan obje yapıştırırken koordinat al modu açık ise. Oluştur Menüsünden Kontur Kopyala satırını mouse’un sol tuşu ile tıklayın. 3.Kopyalama İşlemleri Dosyaya Kopyaladığınız bu objeleri Dosyadan Blok Yerleştir komutuyla tekrar kullanabilirsiniz. Oluştur menüsünden Dosyadan Yapıştır satırını tıklayın. Obje Çoğaltma penceresi karşınıza gelecektir. Kontur Yapıştır 7. yapıştırma sırasında yeni koordinatları. 4. Koordinat Kutusunu kullanarak veya çizim alanını tıklayarak girebilirsiniz. 1. Kontur Yapıştır 1. gerçekleşecektir. 6. Obje çoğaltılacaktır. BLK uzantılı dosyalardan birini çift tıklayarak seçin. 1. bloklama sırasında yeni koordinatları girebilirsiniz. Genel ayarlardan obje yapıştırırken koordinat al modu açık ise. Kat Genel Ayarlarından bir kat açın. 2. Obje Çoğalt Çalışılan çizimde objeleri belirli aralıkta ve sayıda türetmek için kullanılır. Oluştur Menüsünden Kontur Yapıştır satırını sol tuş ile tıklayın. Dosyadan Yapıştır Dosyaya Kopyala komutuyla hard diskinize kaydettiğiniz çizim gruplarınızı Dosyadan Yapıştır komutuyla başka bir çiziminizde kullanabilirsiniz. 5.

1. Obje klonlanacaktır. Oluştur menüsünden Klonla satırını tıklayın. 2. Baz noktayı belirlemek için. Mouse’u hareket ettirerek tekrar sol tuşu tıklayın. 4. Klonla Objeleri kopyalamak için kullanabilirsiniz.Kopyalama İşlemleri Obje Çoğalt butonu. mouse’un sol tuşu ile istediğiniz noktayı tıklayın. Mouse’un sağ tuşuna basın. Obje/objeleri seçin. Seri klonlamak için mouse’un sol tuşuna tekrar basabilirsiniz. Klonla butonu 111 . (Örneğin duvar) 3. 6. 5.

gelişmiş yakalamayı aktif hale getirebilirsiniz. kiriş vb. Programa tam hakim olduktan sonra gelişmiş düğüm noktası aktif hale getirerek çalışmanız önerilir. Gelişmiş düğüm noktası kullanılırken dikkat edilmesi gerekli durumlar bulunmaktadır. objeler tariflenirken sadece kolonun düğüm noktası yakalanabilir. Kolon objesinde. objeleri. 112 . Buton basılıyken gelişmiş yakalama aktif. basılı değilken inaktiftir. kolona farklı doğrultudan obje bağlanabilir. Gelişmiş düğüm noktası aktif ise. Gelişmiş yakalama butonu Şekilde. Tam tersi durumunda. imleç kolonun her bir köşe noktasına atlar ve bu olanak sayesinde. şekilde dikdörtgen kutucuklarının bulunduğu noktalardan da yakalayabilirsiniz. Gelişmiş düğüm noktası aktif değilken objelerin sadece düğüm noktalarını yakalayabilirsiniz. gelişmiş düğüm noktası kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar: Kolonun düğüm noktası dışında köşe noktalarını yakalamak için kullanılır. bazı objelerin düğüm noktası-gelişmiş düğüm noktası ilişkisi görünmektedir. Ayrıca ikon basılı değilken. kolona duvar. Gelişmiş düğüm noktası aktif değilse.BÖLÜM 17 DÜĞÜM NOKTASI İŞLEMLERİ Gelişmiş Yakalama Gelişmiş yakalama objelerin düğüm noktası dışında ekstra noktalarından yakalamak için kullanabileceğiniz bir komuttur. işlem yaparken klavyen ctrl tuşuna basarsanız.

Sadece düğüm noktası aktifken kiriş çizilebilir. statik objelerde. 3 nolu nokta üzerindeyken klavyeden ctrl tuşuna basmak kolaylık sağlayacaktır. Şimdi. gelişmiş düğüm noktası kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar: Kiriş-kolon birleşimlerinde yukarı anlatıldığı üzere gelişmiş düğüm noktasını kullanabilirsiniz. her iki kirişin uçları boşta kalacaktır.) İşlem sonunda çizim aşağıdaki gibi görünecektir. bütün objeler olabilir) çizeceğiz. 113 . Sadece düğüm noktası aktifken 4 nolu noktayı yakalayabiliriz. 4-3 hattını kullanarak kiriş çizerseniz. (Çizim sırasında. yay. Kiriş. bağ kirişi vb. objelerde kullanabilirsiniz. Şekilde üç tane kolon görülmektedir. temel. gelişmiş düğüm noktası aktif hale getirilmelidir. Kirişin kirişe uç noktalarından bağlandığı durumlarda. panel. 4 noktasını ve gelişmiş yakalama ile 3 noktasını yakalayarak kiriş çizemezsiniz. ancak statikçe önemsiz olan çizgi.Düğüm Noktası İşlemleri Gelişmiş yakalama inaktif olsun. Kiriş gelişmiş noktasını. 3 nolu noktayı yakalayamayız. 3 nolu noktayı yakalamak için. çember vb. 4-2 nolu noktaları yakalamalısınız. 1-2 hattında kiriş (panel. sürekli temel vb. sadece düğüm noktalarını kullanmalısınız. 3-4 hattında kiriş çizeceğiz.

belirlenen mesafede taşınacak. İstediğiniz rengi çift tıklayın. Sağ tuşa basın 3. 4. kare olarak gözükür. Taşımak istediğiniz düğüm noktalarını sol buton ile seçin. Değiştir menüsünden Düğüm Noktası Taşı satırını veya toolbardan Düğüm Noktası Taşı butonunu tıklayın. objelerin düğüm noktalarının koordinatları üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Sol tuş ile referans noktasını belirleyin. Bu işlem için koordinat kutusunu da kullanabilirsiniz. Düğüm Noktası Taşı butonu Düğüm Noktası Döndür Düğüm noktası döndür. 1. 5. Ancak. 6. 3. 1. 4. 2. 114 . düğüm noktalarının gözüküp gözükmemesi opsiyoneldir. Düğüm noktaları (söz konusu düğüm noktalarına bağlı tüm objeler). Düğüm noktası sekmesi tıklayın. 3. Tamam butonunu tıklayın. 5. Ayarları grubundaki D. işaretine dönecektir.Düğüm Noktası İşlemleri Düğüm Noktası Göster Düğüm noktaları . Rengi satırı önündeki kutuyu çift tıklayın. 5. Burada Düğüm Noktalarını Göster satırını tıklayın. 1. 6. D. Mouse’ un sağ tuşuna basın. Ayarlar menüsünden Genel Ayarlar satırını tıklayın. kısalacak veya uzayacaktır. Düğüm Noktaları çizim alanında görünmez duruma gelecektir. Tamam butonunu tıklayın. Karşınıza Çizim Yardımcıları penceresi gelecektir. 2. çizim alanında. Renk paleti ekrana gelecektir. 2. 4. İmleç düğüm noktası üzerine geldiğinde O. 1. Ayarlar menüsünden Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. Düğüm Noktası Rengi Objeler oluşturulduğun oluşan düğüm noktalarının rengini değiştirmek için. Döndürmek istediğiniz düğüm noktalarını sol tuşu kullanarak seçin. Mouse'u sürükleyerek düğüm noktalarını istediğiniz noktaya götürün. 2.N.N. düğüm noktasına sahip objeleri döndürmek için kullanılır. Değiştir menüsünden Düğüm Noktası Çevir satırını veya toolbarda Düğüm Noktası Döndür butonunu tıklayın.K. Düğüm Noktası Taşı Düğüm Noktası Taşı komutu. Satırın önündeki işaret kalkacaktır.

Düğüm Noktası İşlemleri 3. 1. Ayarlar menüsünden Genel Ayarlar satırını tıklayın. 4. 5. 115 . Derece cinsinden açı değerini girin ve enter tuşuna basın. 2. imleç koordinatlarının düğüm noktası koordinatlarına kilitlenmesidir.N. Döndürme açısını belirlemek için koordinat kutusunu kullanabilirsiniz. Klavyeden A tuşuna basın. (Koordinat kutusuna yazılan değer objenin global açısı olacaktır) 9. 2. Tamam butonunu tıklayın. Döndürme yarıçapını belirlemek için.imleç düğüm noktasına atlar. sol tuşu kullanarak herhangi bir nokta(düğüm noktası da olabilir) seçin. Düğüm Noktası Yarıçapı Objeler oluşturulduğunda oluşan düğüm noktalarının yarıçapını değiştirmek için. 1. Tekrar sol tuşa tıkladığınızda düğüm noktaları(söz konusu düğüm noktalarına bağlı tüm objeler). döndürme merkezini orijin. Buton basılı ise (aktif) -programın varsaydığı durum. belirlenen açıya göre dönecektir. açının global veya lokal koordinatlara göre mi kullanılacağına karar verebilirsiniz. Lokal koordinat ise. çizim alanın sol alt köşesinde bulunan noktayı orijin kabul eden koordinat sistemini. apsisini obje ekseni kabul eden koordinat sistemini simgeler. herhangi bir moddayken imleç düğüm noktalarına atlamaz. 5. İdeMİMAR aynı anda altta mesaj kutusunda hangi koordinatlarda çalışıldığını size iletecektir. İmleç. Global koordinat. 1. ilgili açıya kilitlenecektir. düğüm noktalarını yakalama uzaklığını ayarlayabilirsiniz. Düğüm noktası başlığını tıklayın. Ayarlar menüsünden Genel Ayarlar satırını tıklayın. 3. Toolbarda Düğüme Kilitlenme butonunu tıklayın. (Objenin global açısı + koordinat kutusunda yazılan açı değeri) 10. 8. 7. Buton basılı değilse (inaktif). 6. İstediğiniz değeri girin. Düğüm Noktası Atlama Faktörü İmlecin. Klavyeden Space-bar tuşuna basarak. 3. Döndürme yapılacak merkezi belirlemek için sol tuşu kullanarak çizim alanında bir noktayı veya herhangi bir düğüm noktasını tıklayın. Düğüm Noktası Döndür butonu Düğüm Noktası Kilitlenme Düğüm Noktası kilitleme yöntemi. 4. Ayarları grubundaki Yarıçap satırı önündeki kutuyu çift tıklayın. Buton basılı Buton basılı değil. D.

Seçme Ayarları grubundaki D.Düğüm Noktası İşlemleri 2. 2. Boş Düğüm Noktalarını Sil Düğüm Noktasına bağlı objeler üzerinde yapılan işlemlerden sonra (taşıma. İstediğiniz değeri girin. Tamam butonunu tıklayın. 4. 1. Atlama faktörü satırı önündeki kutuyu çift tıklayın. silme. Destek menüsünden Boş Düğüm Noktalarını Sil satırını tıklayın. 3. 116 .N. klonlama) ya da oluşturulan düğüm noktası ve/veya düğüm noktalarını ekrandan temizlemek için. Objelere bağlı olmayan düğüm noktaları silinecektir.

Bir önceki. Zoom Çizim butonu Zoom Hepsi Zoom Hepsi çizim sınırlarını göz önüne alarak çalışan bir komuttur. Zum çalışacaktır. Zoom Pencere Zoom Pencere ile iki adet koordinat girilir. Çizim Sınırları içinde verdiğimiz değerleri veri alarak çiziminizi ekrana getirir. 3. 4. 2. Bu koordinatlar arasında kalan kısım ekranı kaplayacak şekilde büyür. Mouse'u sürükleyerek büyütmek istediğiniz alanı pencere içine alın ve sol tuşu tıklayın. görünüşe döneceksiniz. Ekran. 1. Klavyeden Ctrl ve G tuşlarına basarsanız. 1. 1. Komutun çalıştırılması için. Klavyeden Ctrl ve Z tuşlarına birlikte basın. Görüntü Menüsünden Zoom Çizim satırını veya toolbardan zoom sınırlar butonunu tıklayın. 3. 1. Görüntü menüsünden Zoom Geri satırını veya toolbarda Zoom Geri butonunu tıklayın. Görüntü menüsünden Zoom Hepsi satırını tıklayın. Zoom pencere veya kaydır komutunu çalıştırın. Çizim alanını sol tuş ile tıklayın. 117 . Çizim. tüm çizimin ekranda görünmesini sağlar. Klavyeden sağ tarafta bulunan . 2. Ekran. bir önceki görüntüye geçmek için zoom geri komutunu kullanabilirsiniz. 2.ve + tuşlarına basın. önceki görünüş çalışır. çizim sınırları ayarlarında tanımlanan boyutlarına gelecektir. Mouse ile seçildiğinde program bu koordinatları otomatik algılar. 2. Zoom Pencere butonu toolbarda bulunan Zoom Pencere Zoom Geri Çizim üzerinde zoom yaptıktan sonra. pencere boyutları oranında büyüyecektir.BÖLÜM 18 GÖRÜNTÜ Zoom Çizim Zoom Çizim çizim hacminiz ne olursa olsun. çizim boyutlarına gelecektir. Zoom Pencere çalışacaktır. İstenirse koordinatlar klavye ile de girilir. Görüntü menüsünden Zoom Pencere satırını veya butonunu tıklayın.

çizimi belirli bir miktarda kaydırmak için kullanılır. İmleci. Objeler yeniden çizilecektir. Yeniden Çiz butonu Yeniden Oluştur Yeniden oluştur komutu programın çizimi yeniden yaratmasına ve objelerin ekranda üzerinde yapılan değişikliklerle yeniden oluşturulmasına olanak sağlar. 3. 1. sürükleme miktarı kadar kayacaktır Klavyeden sol. 2. Mouse’ u sürükleyin ve tekrar tıklayın. Görüntü Menüsünden Pan satırını tıklayın. Çizim. Yeniden Oluştur butonu 118 . Görüntü Menüsünden Yeniden Çiz satırını veya toolbarda Yeniden Çiz butonunu tıklayın. kaydırmak istediğiniz nokta üzerine getirin ve sol tuşu tıklayın. Zoom Seçim butonu Pan Pan komutu. 2. Toolbardan zoom seçim butonunu tıklayın. 2.Görüntü Zoom Geri butonu Zoom Seçim Seçilen bir objeyi veya objeleri büyütmek için kullanılır. sağ. 2. Bir obje seçin. 1. 4. Objeler yeniden oluşturulacaktır. 1. Pan butonu Yeniden Çiz Ekranı temizlemek için kullanılır. 1. yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanarak pan yapabilirsiniz. Görüntü Menüsünden Yeniden Oluştur satırını veya toolbardan Yeniden Oluştur butonunu tıklayın.

apsisini obje ekseni kabul eden koordinat sistemini simgeler. Derece cinsinden açı değerini girin ve enter tuşuna basın. 5. 6.BÖLÜM 19 EDİTLEME OLANAKLARI Sil 1. Klavyeden Space-bar tuşuna basarak. 6. açının global veya lokal koordinatlara göre mi kullanılacağına karar verebilirsiniz. (Objenin global açısı + koordinat kutusunda yazılan açı değeri 11. Objeyi götürmek istediğiniz yere sürükleyin ve çizim alanını tıklayın (mesafeyi koordinat kutusu ile de girebilirsiniz). Döndürme yapılacak merkezi belirlemek için sol tuşu kullanarak çizim alanında bir noktayı veya herhangi bir düğüm noktasını tıklayın. 5. 3. 2. Döndürme yarıçapını belirlemek için. Klavyeden A tuşuna basın. İdeSTATİK aynı anda altta mesaj kutusunda hangi koordinatlarda çalışıldığını size iletecektir. 2. Referans noktası için çizim alanını tıklayın. ilgili açıya kilitlenecektir. Değiştir Menüsünden Döndür satırını tıklayın. 7. Objeyi seçin. 3. Objeyi seçin. (Koordinat kutusuna yazılan değer objenin global açısı olacaktır) 10. Objeyi seçin. Tekrar sol tuşa tıkladığınızda aksla beraber. döndürme merkezini orijin. Global koordinat. Obje taşınacaktır. Değiştir Menüsünden Taşı satırını veya butonunu tıklayın. Sağ tuşa basın. 8. İmleç. aksa bağlı tüm objeler belirlenen açıya göre dönecektir 119 . Obje silinecektir. Taşı 1. 9. Del tuşuna basın. Döndürme açısını belirlemek için koordinat kutusunu kullanabilirsiniz. Lokal koordinat ise. 3. 4. 4. 2. Mouse’un sağ tuşuna basın. 2 boyut ve kesit penceresindeki Taşı butonu 2 boyut ya da kesit penceresindeyken taşı Döndür 1. sol tuşu kullanarak herhangi bir nokta(düğüm noktası da olabilir) seçin. çizim alanın sol alt köşesinde bulunan noktayı orijin kabul eden koordinat sistemini.

Duvar veya kirişi istediğiniz yere götürün. True type yazı yazın. 3. Üst Üste Açık pencerelerin hepsini üst üste dizer. Yan Yana O anda açık olan pencerelerin hepsini çizim ekranında görmenizi sağlar. Karşınıza Yazı Değiştir penceresi gelecektir. o kesişimden kurtarmaya ve başka bir yere taşımaya yarar. Değiştir Menüsünden Uç Noktası Edit satırını veya sağ toolbardan Uç Noktası Edit butonunu tıklayın. Mouse’ un sağ tuşunu tıklayın. Değiştir Menüsünden Yazı Değiştir satırını tıklayın. 2. 4. Bu pencerede. İkonları Düzenle 1. Duvarın veya kirişin ilgili ucu taşınacaktır. Yazı yeni özellikleriyle oluşacaktır. Değişiklikleri yaptıktan sonra Tamam butonuna tıklayın. Duvar veya kirişin sol veya sağ ucuna yakın bir yere tıklayın. (minimize ikonunu Hepsini Kapat O anda açık olan bütün pencerelerinizi kapatır. 4. 1.Editleme Olanakları Uç Noktası Edit Uç noktası edit. 5. 7. 3. 6. Bir duvara Uç Noktası Edit komutunu uygulayalım. Sol tuşu tıklayın. 5. herhangi bir kesişimdeki duvar veya kirişin. Pencere Menüsünden İkonları Düzenle satırını tıklayın. İmleci üzerine getirip tıklayarak yazıyı seçin. Uç Noktası Edit butonu Yazı Değiştir 1. 2. Çalıştığınız katlara ait pencereleri ikon haline getirdiyseniz tıkladıysanız) ve bu pencereleri düzenli hale getirmek istiyorsanız 2. kesişimde bulunan ucunu. 120 . yazı yüksekliğine ve yazı metnine müdahale edebilirsiniz.

mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Bu nedir(what’s this Help) yardımı ekrana gelecektir. 1. Destek Menüsünden Bilgi Al satırını veya toolbarda Bilgi Al butonunu tıklayın. Alan ve çevre hesabı ekrana gelecektir. Sırayla. Bilgi Al butonu Alan ve Çevre Poligonal bir yerin. (Örneğin kiriş ise K ve 1’den başlayacaksa 1. objenin indisi ve başlangıç numarasını girin. 3. Objeler seçilecektir. İpucu: Ayrıntılı bilgi için. Obje bilgilerini gösteren pencere ekrana gelecektir. Açılan diyalogtaki satırda. Destek Menüsünden Alan satırını tıklayın. Bunun için. başka bir deyişle K1 yazın. Data girerken obje adlarının ve sırasının düşünülmesine gerek yoktur. Çizim alanında kapalı bir poligon çizin. 3. Bilgi Al Objelerin özelliklerini ekrana listeler. klavyeden enter tuşuna basın. 2. 121 . 2. 1. İçerik İdeSTATİK programından ana yardım menüsüne geçişi sağlar. Çizim alanında herhangi bir objeyi tıklayın. obje isimlerini değiştirebilir ve sıraya sokabilirsiniz. o kirişi tekrar tıklayarak seçimi iptal edebilirsiniz. hangi obje adlandırılacaksa.Editleme Olanakları Hepsini Aç Kat Genel Ayarlarında oluşturulan bütün katları üst üste açar. döşeme için D1. 2. açısı ve ikinci noktanın orijine olan yatay ve dikey mesafelerini ekrana listeler. kolon için S1 gibi) ve Tamam butonunu tıklayın. mouse’un sağ tuşuna basın. Seçim bittikten sonra. 1. Objeler. Destek Menüsünden Obje Adlandır satırını tıklayın. Obje Adlandır Obje adlandır.) 4. (Eğer yanlış seçim yaparsanız. Uzaklık İki nokta arasındaki uzaklığı. objeleri sayar gibi her birini sırayla tıklayın. alan ve çevre hesabını ekrana listeler. projede bulunan objelerin adlarının düzenlenmesi için kullanılır. 3. seçim sırasına göre adlandırılacaktır. “bu nedir” yazısını tıklayın . Bunun yerine bir katta data tarifi bittikten sonra obje adlandır ile.

3. 1. Artık. 2. Ekrana söz konusu bilgiler listelenecektir. Destek Menüsünden Uzaklık satırını tıklayın. 3. Çizim alanında iki nokta tıklayın.Editleme Olanakları 1. 2. söz konusu objenin ayarları kullanılacaktır. Objeden Ayarları Al butonu 122 . Çizim alanında çizilmiş bir obje tıklayın. Objeden Ayarları Al Çizilmiş herhangi bir objenin ayarlarını güncelleştirir. Destek Menüsünden Objeden Ayarları Al satırını veya toolbardan Objeden Ayarları Al butonunu tıklayın.

HP Deskjet 670 öncesi yazıcılarda. 2. Command yazıp enter tuşuna basın. Programı yeni yüklediyseniz ve bilgisayarı resetlemediyseniz. yazı tipleri (printer fontları) yüklenmelidir. 3. o programı kullanabilirsiniz. Windows’da Başlat butonunu tıklayın. oraya geçin.BÖLÜM 20 SIKÇA SORULAN SORULAR ? Programı yükledim. ideSTATİK NC yazıyordur. Ne yapmalıyım.(Örneğin dizin IDEYAPI ise. Windows’u bir defa kapatıp. 123 . Tamam butonuna basın. Hangi programa ait dangıla sahipseniz. Ne Windows’da printer tanımlanmamış. Yüklemeyi hangi dizine yaptıysanız. hinstall -i yazıp enter tuşuna basın. Başka bir deyişle. Başlat / Programlar / HP Deskjet Utilities / HP Deskjet Release Notes Other known problems. Raporu yazıcıya gönderiyorum. Ne yapmalıyım? Bununla ilgili çözümler aşağıda açıklanmıştır: 1. cd\ideyapi yazıp enter tuşuna basın. şu işlemleri yapın. ? Rapor alıyorum. Yazıcı Ayarları / Yazı Tipleri bölümünde “True Type’ ları Grafik olarak yazdır”(Print True Types as Graphics) seçeneği işaretlenmelidir. Bilgisayarım’dan yazıcıları tıklayın ve yazıcı ekle ile bir printer tanımlayın. Öngörüntüde gözüküyor. örneğin. HP Deskjet 670 sonrası yazıcılarda. Başlattan Oturumu Kapat satırını tıklayın. fakat ideSTATİK IDS programı kullanılmak isteniyordur. Ne yapmalıyım? 1. Uygulama hatası veriyor. 2. Yukarıda anlatılan seçeneklerden hiçbiri sorunu çözmediyse. Çalıştırıyorum “Hasp Key Not: Found” mesajı veriyor. Çalıştır’ ı tıklayın. yapmalıyım? “Assertion Failed: Printer Data Error==0” mesajı veriyor. (cd drivers) install dizinine geçin. açın. ? HP yazıcım var.) drivers dizinine geçin. (cd install) hinstall -r yazıp enter tuşuna basın. Pencere menüsünden hepsini aç satırını tıklayın. ? Daha önce kayıt ettiğim projeyi açmak istiyorum. Windows tekrar açılınca programı çalıştırın. Sahip olduğunuz dangıla ait programın dışında. dangılın üzerinde. Laser yazıcılarda. başka bir programı kullanmaya çalışıyor olabilirsiniz. Açılan windows penceresinde. Bilgisayarı Yeniden Başlat satırını işaretleyin ve Evet butonu tıklayın. Tamam butonuna basın. fakat açılmıyor. 3.

Döşemenin kotu da en az -0. (Restart Windows) ? Döşeme Oluşturulamıyor? 1. Kirişler aşağıdaki şekilde görünecektir. bu düğüm noktasının yakalanması (düğüm noktasının yakalandığı imlecin Okey işaretini alması ile anlaşılır) gereklidir. çevresindeki en az bir kirişi yakalayamıyordur.50’deyken döşemenin kotunu sıfır veremezsiniz. Nasıl Kirişin Farklı Doğrultudan Kolona Bağlanması başlığını inceleyiniz. döşeme yüksekliği 12 cm ise en fazla -0. Döşemenin oluşması için çevresinde bulunan kirişler. (Kiriş yüksekliği 60. Treat Black as Graphics seçeneği işaretlenecek ve OK tıklanacak. Windows yeniden başlatılacak.12) 3. Özellikle nonortagonal sistemlerde kiriş çizgileri kolonun içinden geçiyor ve diğer kirişlerle birleşiyor. 124 . Kirişi tanımlarken.98 olabilir. Örnekte K7 kirişinin üst ucunu tıklayın. Windows Printing Technology seçeneği iptal edilecek. Kirişlerden birinin kotu. ? ? Bir kolona veya Tanımlayacağım? perdeye farklı doğrultulardan kiriş bağlanıyor.6-0. Gelişmiş yakalama komutu hatalı kullanılıyor olabilir. Ne yapmalıyım? Değiştir menüsünden Obje Trim Yöntemi satırını tıklayın ve ilgili kirişleri seçin.50 olmalıdır. Döşeme. perde gibi taşıyıcı elemanlarla birleştirilmelidir.Sıkça Sorulan Sorular Large fonts print incorrectly – ATM Click here ‚ to change this now. 2. kolonun yerleşme noktasında düğüm noktası oluşur. kolon. Ayrıntı için gelişmiş yakalama başlığını inceleyiniz. Bir kolon oluşturulduğunda.5+0. (0. Örneğin kirişin kotu 0. döşeme kotundan. döşemenin oturamayacağı kadar farklı kotta olabilir.

_RJ 125 . mod X yönü için gerekli hesaplar yapılıyor diyor ama geçiş zamanı çok uzun sürüyor. 2. ? Rapor görüntüleniyor ama printer ikonu aktif değil. Bu listede bulunan durumlar giderilmediği sürece rapor alamazsınız. ? Kat indisi nasıl verebilirim? Örneğin K101. Sadece boş olan kenarlar döşeme ile kapatılacak. Burada indis sütununa yazılmasını istediğiniz kat indislerini tanımlayın. Proje adını uzantısını . proje adı ORNEK1 ise. Daha büyük nasıl çizdirebilirim? Çizim menüsünden Açılım Ayarlarını tıkayın. Ne yapmalıyım? Kirişin üzerine döşeme kenarı çizilmiştir. 1. objelerin hepsini ya da sadece seçilen objeleri ya da sadece statik ve/veya mimari objeleri opsiyonel olarak kopyalayabilirsiniz. 1.kat için 2. K102 gibi… Analiz menüsünden Kat Parametreleri satırını tıklayın. zemin kat için Z vb._rj olacak şekilde kopyalayın. yüksekliğini kontrol edin. Neden? Sisteminizde herhangi bir katta panel tanımladıysanız.01 programında yapılmış bir projeyi ideSTATİK IDS 99 programına aktarmak için. Kat için 1. Üst katlara aynısını kopyalayabilir miyim? Hızlı kopyalama ya da kattan kata blok yerleştir ile yapacaksınız.Sıkça Sorulan Sorular ? ? Açılımlarda yazılar küçük. Panel yüksekliğini kat yüksekliği kadar girin. Proje dizinine geçin. Bu komutlarla kattan kata. COPY ORNEK1. Yazı büyütme faktörünü attırın. Bir katta bilgileri girdim. ? ? Sahanlık döşemesinde pilyeler komşu döşemenin içine uzuyor.). Örneğin.PRJ ORNEK1. İdestatik 6. a)DOS ortamımda. (Örneğin. Dinamik analiz yaparken 1. ? ide6 programıyla daha önce yaptığım projeyi bu versiyonda kullanabilir miyim? Evet. Neden? Rapor alırken Proje Genel ayarlarında yönetmelik ve geometrik uygunluk kontrolü yap seçeneği aktif ise. yönetmelik ve geometrik uygunluğu olmayan durumlar listelenir.

Sıkça Sorulan Sorular yazıp enter tuşuna basın. b)Windows 95'de, Windows gezginini çalıştırın ve ORNEK1.PRJ yi bulup, kopyalayıp, yapıştırın. Kopya ORNEK1.PRJ'yi yeniden adlandır ile ORNEK1._RJ yapın. 2. WINDOWS 'da veya DOS ortamında ideDATA programını çalıştırın. Bu programda projeyi açın. 3. Data Aktarma işlemini yapın. 4. ideSTATİK IDS 99 programını çalıştırın. 5. Proje menüsünden ide6'dan proje oku ile çalışacağınız projenin datalarını yükleyin.

?

İdeSTATİK 6.01 programından proje okurken hata verdi. Ne yapmalıyım?

Hata veren objelerin isimlerini ve katlarını not edin. 1. Objenin aksının bulunduğu yerde başka aks girilmiş. (Üst üste aks girilmiş olabilir.) 2. İki kolonun düğüm noktaları üst üste çakışıyor olabilir. 3. Kirişin orta aksı taşıyıcısını kesmiyor olabilir.

?

Bu versiyonda yaptığım projeyi ileride çıkacak yeni versiyonlarda okuyabilecek miyim?

Evet. Bu versiyonda GPD olarak kayıt ettiğiniz projeleriniz ileride çıkacak versiyonlarda okunabilecektir. GPD kaydet, bu amaç için geliştirilmiştir. Proje, projeyi kaydet ile saklanabilir. Ancak arşiv yapılacak projelerin, proje kaydetin yanında GPD olarak da kayıt edilmesinde fayda vardır. Ayrıca arşiv amaçlı saklanan projelerin, sadece GPD olarak kayıt edilmesi yeterlidir.

?

Projeyi GPD olarak kayıt ettim. Açınca, proje geneldeki bilgilerin değişmiş olduğunu gördüm. Neden?

GPD sadece objelerin geometrik bilgilerini kayıt eder. Objelerin ayarlarıyla ilgili bilgilerini kayıt etmez. Ayrıca GPD olarak kayıt edilmiş bir proje tekrar yüklendiğinde, analizinin baştan yapılması gereklidir.

?

Kalıp planı alıyorum. Döşeme donatılarını çizmiyor veya döşeme donatılarını tıklıyorum döşeme donatıları listelenmiyor.

Döşeme betonarme hesap aksı tanımlamalı ve döşeme analizi yapmalısınız.

?

Plan çizimlerinde (Kalıp, kolon aplikasyon vb.) dış ölçüler kirişlerin üzerinden geçiyor veya birden fazla dış ölçü atılmış.

Kontur çizgisini, yapının en dışından ve girinti çıkıntı yapmayacak şekilde tanımlayın.

?

Döşeme analizi yaptım. Nervür veya kaset donatılarını tıklıyorum. Donatılar listelenmiyor.

Nervür veya kasette tariflenmesi gereken tipik nervürler döşemenin dışında kalıyordur. Tipik nervür ve kaset tariflerini değiştirin.

?

Programı çalıştırdım. Menüden veya toolbardan seçim yapamıyorum.

126

Sıkça Sorulan Sorular Yeni bir proje açmalı veya daha önce kayıt ettiğiniz bir projeyi yüklemelisiniz.

?

Kolonda üst kattaki donatı alt kattan fazla çıkıyor. Neden?

Kolon betonarme hesabında, kolon eksantrisitesi, momentle doğru orantılı, eksenel kuvvetle ters orantılıdır. Başka bir deyişle, momentin büyümesi ile, normal kuvvetin küçülmesi eksantrisiteyi arttırır. Eksantrisitenin büyük olması ise kolon donatısının artmasına yol açar. Bu koşulu oluşturacak en genel durum, en üsteki kolonla bir alttaki kolon arasındaki moment farkıdır. En üstte bulunan kolonun düğüm noktasına, alt kata nazaran daha az eleman bağlanmaktadır. Dolayısıyla, en üst kattaki kolonun alacağı moment, altta kattakine oranla daha büyük olacaktır.

?

Yük analizi yaparken veya döşeme analizi yaparken mesh oluşturamadı mesajı verdi. Ne yapmalıyım?

Mesajın verildiği döşeme Genel obje editle seçilir. Açılan döşeme ayarları dialoğunda, statik bölümdeki sonlu eleman genişliği küçültülür ve analiz tekrar yapılır. Bu mesajın verdiği bütün döşemeler için bu işlem yapılmalıdır.

?

Yük analizi yaparken veya döşeme analizi yaparken çalışma şekli belirlenemedi mesajı verdi. Ne yapmalıyım?

İlgili döşemedeki tüm betonarme hesap akslarını silin ve yeniden girin. Betonarme hesap aksı döşeme dışında kalmış.

?

Aynı boyuttaki kolonların hepsini birden x boylarını 10 cm. y boylarını 5 cm. büyütmek istiyorum. Ne yapmalıyım? +10, Y satıra +5

Kolonlar seçilir. Değiştir menüsünden kolon boyutları tıklanır. X satırına yazılır. Tamam butonu üstünden mouse’un sol tuşu tıklanır.

?

Bazı kolonların boyutlarını aynı anda hepsini birden örneğin 60/25 cm. yapmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Kolonlar seçilir. Değiştir menüsünden kolon boyutları tıklanır. X satırına 60, Y satıra 25 yazılır. Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşu tıklanır.

?

Projede bir katta çok sayıda kaset döşeme var. Çok yavaş çalışıyor. Neden?

Kalıp planında kaç tane kaset kirişi varsa o kadar eleman, kaç tane kaset kirişlerinin birleşimi varsa o kadar düğüm noktası vardır. Sistem rijitlik matrisinin band genişliği de, eleman adedi ile düğüm noktalarının sayısına bağlıdır. Sistem rijitlik matrisinin büyümesi ise daha çok bellek ve zaman demektir.

?

Proje simetrik olmasına karşın sonuçlar simetrik çıkmıyor.

Projenin simetrik çıkması için data bildirimlerinin de simetrik tarif edilmesi gereklidir. Bu durum üç başlık altında incelenebilir. 1. Geometri simetrililiği Objelerin boyutlarının simetrik olup olmadığını kontrol edin. Kolonlar arasındaki mesafelerin de simetrik olması gerekir. Elemanların kotlarını kontrol edin. 2. Yük simetrililiği Döşeme ve duvar yüklerinin simetrik girilip girilmediğini kontrol edin. Çizgisel veya noktasal yük bilgisi girişi yapılmışsa bunların da yüklerinin ve yerlerinin simetriyi bozmayacak şekilde 127

Sıkça Sorulan Sorular tariflenmesi gerekir. 3. Nervür ve Kaset dengelemeleri Simetrik nervür ve kasetlerin dengelemelerinin simetrik yapılıp yapılmadığını kontrol edin. Tip nervür ve tip kasetlerde simetrik olmalıdır.

?

Kolona tekil temel giremiyorum. Neden?

Eğer tekil temel girmeye çalıştığınız kolon, panel objesi olarak tanımlandıysa, tekil temel tanımlayamazsınız. Bunun yerine panel objesi altına, ampatmanları, gövde derinliğine eşit sürekli temel tanımlamalısınız.

?

Kolona veya kirişe tekil yük girebilir miyim?

Evet. Çiz menüsünden noktasal yük satırını tıklayın ve kolon veya kiriş üzerine yerleştirin. Yerleştirme işlemi sırasında koordinat kutusunu kullanabilirsiniz. Noktasal yükün geometrik yeri önemlidir.

?

Proje Genelden çıkarken “beton kalitesi yeterli değil” mesajı veriyor. Neden?

1997 deprem yönetmeliğinde belirtilen beton kalitesi koşulu yerine getirilmiyor. Proje Genel ayarlarında Beton başlığında beton sınıflarını değiştirebilirsiniz.

?

Proje Genelden çıkarken “taşıyıcı sistem davranış katsayısı yeterli değil” mesajı veriyor. Neden?

1997 deprem yönetmeliğinde belirtilen koşula uyulmuyor. Yapının süneklilik durumuna göre taşıyıcı davranış katsayısı Proje Genel ayarlarında değiştirilmelidir.

?

Menüden kiriş veya paneli seçemiyorum veya toolbardan kirişi tıklayamıyorum.

Mimari plan modundan, kalıp planı moduna geçmelisiniz. Toolbarda bulunan mimari plan/ kalıp planı ikonunu tıklayın.

?

Toolbardan temel ikonunu tıklayamıyorum.

Kalıp planı modundan, mimari plan moduna geçmelisiniz. Toolbarda bulunan mimari plan/ kalıp planı ikonunu tıklayın.

?

Obje editle, bir objenin özelliklerini değiştirmek istiyorum. Başka obje ayarları dialoğu geliyor.

Daha önce seçili bırakılmış obje var ve bu objenin ayarları geliyor. Hiçbirini seçme ile seçilmiş objenin, seçilmişlik durumunu iptal edin ve Genel Obje Editle ayarlarını değiştirmek istediğiniz objeyi seçin.

?

Yanlışlıkla hızlı kopyala kullanarak kopyalamamam gereken kata bilgi kopyaladım. O kattaki eski çizimlerim kayboldu. Nasıl Kurtarırım?

Çizimlerin kaybolduğu katı, pencere menüsü altından seçerek, toolbardan undo ikonunu tıklayın.

?

Hızlı kopyala yaptıktan sonra bütün kattaki bilgilerim silindi. Nasıl Kurtarırım?

Data girilmemiş kattayken hızlı kopyalama yaptınız. Daha önce çizimlerin bulunduğu katları 128

X yönü için iki tane farklı bileşke kuvveti girilebilir. Analiz yaptığınızda. Ploter ayarları açılacaktır. ? Programa yönelik isteklerim dikkate alınacak mı? İsteklerinizi dökümante ederek faks ile teknik servise gönderin. kat düzlemindeki bileşke kuvvetlerdir.(m) :X yönü toprak itkisinin bileşke kuvveti ilgili kat satırına girilebilir.(t) :Toprak Y2 vektörünün y eksenine dik mesafesi bu sütuna girilir. bileşke kuvvetidir. Başka kullanıcılardan gelen isteklerle birlikte yeni versiyonlarda bir plan bazında değerlendirilerek dikkate alınacaktır. Analiz menüsü altındaki Kat Parametreleri satırını tıklayın. Kalem kalınlıklarındaki ayarların geçerli olması için ploterın püskürtmeli ploter olması gerekiyor. Rüzgar-Toprak başlığını tıklayın. Bu sütuna yazılan değer 2. Analiz menüsü altındaki Kat Parametreleri satırını tıklayın. Bu sütuna yazılan değer 1.Sıkça Sorulan Sorular pencere menüsü altından seçerek undo yapın. Bileşke kuvvetlerin değerlerini ve etkidiği yerin koordinatlarını belirleyin. Ancak ploterım bunları dikkate almıyor. Yüklemediyseniz bu yazılımı Windows programına yükleyin. ploterın sağladığı yazılımla(driver) yapabilirsiniz. Burada gireceğiniz kuvvetler. Tabloda hangi sütuna ne bilgi gireceğiniz aşağıda listelenmiştir. X yönü için iki tane farklı bileşke kuvveti girilebilir. ? Toprak İtkisini Nasıl Dikkate Alabilirim? Yapı sistemine göre. Kat parametreleri dialoğu açılacaktır. Kat parametreleri diyaloğu açılacaktır. katların Y yönü yatay kuvvetlerini ton cinsinden girin. ister 1. kalem kalınlıklarını . bileşke kuvvetidir. (Her biri için) ? Rüzgar Hesabını Nasıl Yapabilirim? Rüzgardan oluşan yatay kuvvetleri hesaplayın.(t) :Toprak X1 vektörünün x eksenine dik mesafesi bu sütuna girilir. programda Çizdir dialoğunda Ayarlar butonunu tıklayın. ? Ploterım pürskürtmeli atayamıyorum. bileşke kuvvetidir. olduğu halde renklere istediğim kalem kalınlıklarını Renk paletinde aynı rengin birden fazla tonu yer aldığı için objelerin rengini tam olarak 129 .(t) :Toprak Y1 vektörünün y eksenine dik mesafesi bu sütuna girilir.(m) :Y yönü toprak itkisinin bileşke kuvveti ilgili kat satırına girilebilir . Toprak X1 :X yönü toprak itkisi bileşke kuvveti ilgili kat satırına girilebilir. Kalemli ploterlarda. Y yönü için iki tane farklı bileşke kuvveti girilebilir. rüzgar hesabı da yapılmış olacaktır. bileşke kuvvetidir. ister 2 tane toprak bileşke kuvveti girebilirsiniz. Bu sütuna yazılan değer 2.(t) :Toprak X2 vektörünün x eksenine dik mesafesi bu sütuna girilir.Y yönü için iki tane farklı bileşke kuvveti girilebilir. Rüzgar-Toprak başlığını tıklayın ve RüzgarX satırına her katların X yönü yatay kuvvetlerini. Daha sonra.(m) eks Tx1 Toprak X2 eks Tx2 Toprak Y1 eks Ty1 Toprak Y2 Eks Ty2 Toprak ile ilgili kuvvetler birbirinden bağımsız yüklemeler olarak dikkate alınırlar. Bu sütuna yazılan değer 1.(m) :Y yönü toprak itkisi bileşke kuvveti ilgili kat satırına girilebilir. RüzgarY satırına. ? Kalem kalınlıkları bölümünde kalem ayarları yaptım.

Bunlar tekrar.2. GPD kaydet ile sadece ana bilgiler kayıt edilirler. Taşıyıcı olarak başka S indisli perde kullanmadığım halde hesap sonucunda rapor almak istediğimde “sistemde paneller var ve R katsayısını 7’den büyük” mesajını veriyor. ? ? Çalışırken hard diskin ışığı sürekli yanmaya başladı ve program yavaşladı. Deprem bölümünde “Madde 6. a) Kalemli ploterım var. Proje Bilgilerini Nasıl Kayıt Edeceğim? Projeyi. programdan çıkın ve tekrar çalıştırın. Obje Adlandır ile obje isimlerini istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Ploterdan çıktı aldığımda yazılar çıkmıyor veya yazılar kayıyor veya yazıların açıları yanlış. Burada vereceğiniz kalem kalınlığı objenin basılacağı kalem kalınlığı olacaktır.4. Printerın özeliklerine girin ve siyaha dönüştür seçeneğini aktif hale getirin. çizilecek objenin ayarlarını daha önceden çizilmiş objenin ayarlarından güncelleştirir. Ploterın sağladığı yazılımın (driver) en yeni versiyonunu edinin. Halbuki deprem yönetmeliği (6. 130 .a) maddesi gereğince R katsayısını 8 alabilmem gerekir. kolon aks vb. Mevcut ayarlar ise aynı değil ve daha önceden tanımladığım objenin ayarlarını tekrar kullanmak istiyorum. Projeyi kayıt edip. ? Data girerken isim vermekte zorlanıyorum. Proje yükle veya GPD yükle ile açılabilir.Sıkça Sorulan Sorular bilemeyebilirsiniz. Örneğin kat pencerelerinde çalışırken kiriş. Objeden ayarları al. ? Daha önce tanımladığım bir obje(kiriş. kolon gibi objeleri parçalayamazsınız. Bulunla beraber. Objeleri tamamen rastgele girebilirsiniz. Kalemli ploterlar true type yazıyı desteklemezler.7. proje kaydet veya GPD kaydet komutlarıyla kayıt edeceksiniz. Ne yapmalıyım? Bildirim menüsünden Proje Genel satırını tıklayın. Bu işlemin daha kısa yolu var mı? Projeyi tanımlarken isim verme işi ile hiç uğraşmayın. Ne yapmalıyım? Objeden ayarları al komutunu kullanmalısınız. Neden? Obje parçala blok entity(blok olarak hazırlanmış obje)’lerde çalışır. ? Obje Parçala ile bir bloğu parçalayamıyorum. Obje çizimleri bittiğinde. Ne yapmalıyım. b) Püskürtmeli ploterım var. ? Çizimlerde bazı yazılar ve çizgiler üst üste gelmiş. Proje kaydet ile tüm çalışmalarınız kayıt edilecektir. kiriş açılımları gibi çizim pencerelerinde bulunan blokları parçalayabilirsiniz. ? Printerdan çıktıyı tam siyah olarak alamıyorum. ? Projemde rijit bodrum çevre perdeleri var. İlgili objenin ayarlarına girerek obje rengini klavyeden shift tuşunu basılı tutarak tıklayın.7.2 için üst rijit bodrum katı numarası” satırına bodrum çevre perdelerinin bulunduğu katın numarasını girin ve tekrar analiz yapın. kalıp planı.) var. Plotera çizim gönderirken Çizdir dialoğunda içi boş seçeneği seçilmelidir.

Kat deplasmanları birbirinden bağımsızdır. Projede. Sisteme etkiyen deprem yükleri ve buna bağlı deplasmanlar. Bu işlemlerden sonra üst üste çizgi ve yazı gelmeyecek şekilde her yazı ve çizginin yerini. sağ tuş komut tekrarı ise sağ menü olarak çalışırsınız. Programı kullanmak için başka CAD programına ihtiyaç var mı? Hayır. projenizi İde Yapı teknik sevisine gönderin.com.Sıkça Sorulan Sorular Üst üste gelen yazı ve çizgiler bir bloktur. işlettiğiniz komutu. Blokları. Dilatasyonla ikiye ayrılmış bir proje statik olarak iki ayrı sistemi temsil eder. ? İde Yapı teknik servisine projeyi nasıl göndereceğim? Elektronik posta veya kargo ile gönderebilirsiniz. Projede dilatasyon var. Burada dosyaya yazdır seçeneğini kullanarak çizimi dosyaya yazdırın. sadece üzerinde tıklama yaptığım kolonun özelliği değişti. İşlemi bitirdim ve bir de baktım ki. Genel Ayarlara girmeden istediğim zaman sağ menü olarak. Klavyeden ctrl tuşunu basılı tutarken. Çizdir komutu ile çiziciye gönderdiğinizde karşınıza yazıcı ayarları gelecektir. işlevine göre tersinin çalışmasını sağlarsınız. sağ tuşa basarsanız. seçtiğiniz bütün kolonlar için geçerli kılabilirsiniz. Başka bir deyişle. ayrı kütleleri vardır. sağ tuş menü ise. dolayısıyla projenin genel çözümü yanlış olur. El kitabında anlatılan yöntemleri kullanarak kalem kalınlıkları ayarlarını yapın. Bilgisayar üreticisinin teknik servisine başvurun. ? Uygulama hatası verdi veya geçersiz işlem yürüttü mesajı verdi ve programı kapattı. nasıl çıktı alabilirim? a) Çıktı almak istediğiniz çizicinin disketlerini kendi bilgisayarınıza yükleyin. Hepsini seçtim. işlem sırasını yazarak. E-Posta adres: ideyapi@ideyapi. taşı komutuyla değiştirebilirsiniz. obje parçala komutunu kullanarak alt bloklara ayırabilirsiniz. nasıl çözmeliyim? Dilatasyonla ayrılmış kısımları ayrı projeler olarak girip çözdürün. Alt blokları da tekrar obje parçala ile çizgi ve yazılara dönüştürebilirsiniz. ? Mouse’un sağ tuşunu. ? Plotter’ım ( çizicim ) yok. Böyle bir proje tek bir proje olarak girilip çözdürülürse tek ağırlık merkezi hesaplanır. istediğim zaman da komut tekrarı olarak kullanabilir miyim? Evet kullanabilirsiniz. aynı işlemi yaptığınızda uygulama hatasıyla karşılaşıyorsanız.tr ? ? ? Windowsta çalışırken sürekli uygulama hatası veriyor. Dolayısı ile bu iki sisteme etkiyen deprem yükleri ayrı ayrı hesaplanmalıdır. ? Örneğin birden fazla kolon(herhangi bir obje olabilir) çizdim ve hepsinin birlikte özelliklerini değiştirmek istiyorum. CPU’ un fanı çıkmış olabilir. Herhangi bir kolon üzerinde sağ tuşa basarak sağ menüyü açtım ve özellikler satırını tıkladım. komut tekrarı. Bu iki sistemin ayrı ağırlık merkezleri. Hepsinin özelliğini değiştirmek için ne yapmalıydım? Herhangi bir kolon üzerindeyken klavyeden shift tuşuna basılı tutarak sağ menüyü açarsanız. Bu dosyayı diskete kopyalayın ve çizicinin bağlı olduğu 131 .

c) Son alternatif ise dxf dosyası oluşturarak data göndermektir. 132 . mouse basit tarama çizim moduna girer. Genel obje edit deyin. diyalogta donatı kutucuklarını çift tıklayın ve nervürlü döşemelerde kullanmak istediğiniz. kesit ve donatı durumları ile ilgili bilgiler mevcuttur.Sıkça Sorulan Sorular bilgisayara götürün. Tevzi donatısı için çizilen hesap akslarına donatıları kendiniz atamalısınız. Bunun için betonarme hesap akslarını çizdikten sonra Betonarme menüsünden Döşeme Donatılarına girip. temel vs. IDS kullanıyorsanız ideplot programında projenizi açıp çizdirebilirsiniz. Tarama ayarlarından çıktığınızda. Paftanız çizilecektir. Bu yüzden kesiti büyütmeden önce. Dxf dosyasını açtığınız programda da bu dokuz renge göre kalem kalınlık ayarı yapabileceksiniz. Buradan poligon kolon butonunu tıklayın. Çalışmaya başladığı anda “geçersiz işlem yürüttü” mesajını veriyor. NC kullanıyorsanız kilidi takıp programa girin ve projenizi çizdirin. Herhangi bir elemanda kesit yetersizse bu yetersizliği gidermenin akla ilk gelen yolu o elemanın kesitini arttırmaktır. Dos komut sistemine geçin ve komut satırına “copy dosyaadi lpt1” yazıp enter tuşuna basın. Karşınıza kolon ayarları diyaloğu gelecektir. Ne yapmalıyım? tevzi demirinin üzerinde -258985 f 0/0 Nervürlü döşemelerde yükler nervür kirişleri tarafından taşındığı için bu tip döşemeler üzerine çizeceğiniz Betonarme Hesap Aksları için program hesap yapmaz. kesitini ne kadar büyütürsem büyüteyim yine kurtarmıyor. İpucu: İde Yapı programları içerisinde ilk dokuz rengi kullanırsanız işiniz oldukça basitleşecektir. Karşınıza Poligon Kolon diyaloğu gelecektir. ? Poligon kolona nasıl kaçıklık verebilirim? Poligon kolonu seçin. b) Programı çizicinin bağlı bulunduğu bilgisayara yükleyin. Tanımlı tarama yapmak istiyorsanız tanımlı tarama butonunu. ? Programı tıklıyorum. Bilgisayarınıza virüs bulaşmış(win95. Bu durumda dxf dosyasını hangi programda açtıysanız o programın özelliklerini kullanarak çıktı alacaksınız. Burada kolonunuzun orijinini değiştirmek suretiyle kaçıklığını değiştirebilirsiniz. Bu şekilde girdiğiniz donatı çap ve aralıkları. Burada hesap döşeme içinden geçen tipik nervür kirişi için yapılır. Kesit arttırarak olumsuzluğu gideremediğiniz durumlarda sistemi gözden geçirmeniz ve sistemde bazı değişiklikler yapmanız gerekecektir. ? ? Toolbara ikon ekleyebilir miyim? Toolbar ve menü özelleştirme başlığını inceleyiniz. Bu editörlerde olumsuzluklarla ilgili ipuçları da mevcuttur. kiriş. ? Nervürlü döşemelerde.cih virüsü). kesitin neden kurtarmadığını araştırın. donatı çapını ve aralığını yazın. İlgili elemanların betonarme menüsündeki editörlerinde elemanlarla ilgili yük. kalıp planında donatılar üzerine yazılacaktır. ? Poligon kolon kesitini nasıl büyütürüm? Kolon trimle komutunu kullanın. ? Tarama ayarlarından çeşitli taramalar seçiyorum fakat hep kare tarama yapıyor. Virüs taraması yaptırın. Kolon. bitmap tarama yapmak istiyorsanız bitmap tarama butonunu tıklayın. kalıp planında rakamları çıkıyor. Fakat yetersizlik her zaman sadece ilgili elemanın kesitini attırarak çözülmeyebilir.

Bu raporda her bir deprem yüklemesi için (isimleri. Asansör perdelerini nasıl gireyim? İster poligon kolon olarak. kolon dikey boyutunu ya da kiriş genişliğini yeterli derecede attırırsanız veya kolonu döndürürseniz. E2. Güvensiz yazan satırdaki kiriş isimlerini not edin. Bu kiriş doğrultusunda probleminiz vardır. Uyarı hala devam ediyor. altına tekil temel tanımlayabilirsiniz. Bununla beraber. Panel objesi olarak girerseniz. Buradan kayıtlı raporunuzu açıp yazdırın. S1 kolonunu yatay doğrultuda istediğiniz kadar büyütün. Bununla beraber.2’ yi inceleyiniz. Daha ayrıntılı bilgi için deprem yönetmeliği. Kolonun boyutunu attırıyorum. Programın yüklü olduğu klasörde (örneğin ideyapi) programını çift tıklayarak çalıştırın. her bir levhanın altına temel kirişi tanımlayabilirsiniz. asansör perdesini çubuk eleman olarak modellemiş olursunuz. kolon-kiriş birleşiminin hangi yükleme için “GÜVENSİZ” olduğuna bakın. Sonlu levha olarak modellerseniz. ? ? Kalıp planı kesidi veya temel aplikasyon aplikasyon planı kesidini nasıl alırım? Kalıp planı kesidi ve temel aplikasyon aplikasyon planı kesidi konu başlıklarını inceleyiniz. kolon-kiriş kesme güvenliğini sağlamış olursunuz. ? Kolon donatılarında B kontrolü sağlamıyor. Dolayısıyla taralı alanın büyütülmesi gerekmektedir. madde 7. 133 . Kolon-kiriş birleşim kesme güvenliği raporu alın. ister panel objesi olarak girebilirsiniz.5. taralı alanın formüldeki sınır değeri büyüten değişkenlerden biri olduğu görülecektir. Poligon kolon olarak girerseniz. E1. Sonuç değişmeyecektir. asansör perdesinin her bir kolunu sonlu levha olarak modellemiş olursunuz. Bu aşamayı bir örnekle inceleyelim: Yukarıdaki şekilde. Sağdaki büyütülmüş şemada taralı alan görünüyor. Asansör perdesini çubuk olarak modellerseniz. E3 ve E4) ayrıntılı hesap sonuçları bulunmaktadır. Ne yapmalıyım? B kontrolü sağlamayan kolonları çizim alanında seçin. Kolon-kesme güvenliği formülü incelendiğinde.Sıkça Sorulan Sorular ? Kaydedilmiş bir raporu nasıl tekrar açıp yazdırırım? iderpt2 Windows gezgini çalıştırın. K2 ve K3 yönünde kolon-kiriş kesme güvenliği sağlamıyor.

-1 gibi. Ln ‘nin küçülmesi Ve değerini büyütecektir. Ma ve Mü’nün büyümesi Ve ‘yi büyütmektedir.2 için bodrum katı numarası olarak ne gireceğim? Rijit bodrum katlarının tespiti için girilmesi gereken kat numarasıdır. Ma veya Mü.7.7. IDS ve NC arasında data alışverişi yapılabilir mi? NC’de yapılmış bir projeyi gpd olarak kaydedilirse IDS’de GPD yükleyerek açılabilir. Yukarıda anlatıldığı gibi.2 uygulanarak. Fbk hesaplanır ve bu katlara yatay kuvvet olarak uygulanır ? ? Kademeli yapıyı nasıl gireceğim? Kademeli yapı örneğini inceleyiniz. Bitmap dosyasını açın. ? Kolon aplikasyon planında bazı kolonlar iç içe giriyor. ? Aldığım render görüntülerini (BMP’leri) nasıl çizdiririm? Ayarlar menüsünden Bitmap satırını tıklayın.3.3.Sıkça Sorulan Sorular ? Kolon donatılarında K kontrolü sağlamıyor.. Bir paftadan kopyalayıp diğer paftaya yapıştırın. Yüksekliği kat yüksekliğinden fazla panelleriniz var. Ne yapmalıyım? Kolon kesme güvenliği hesabında kullanılan Ve. saplanan en büyük kiriş yüksekliğini çıkartınız) simgelemektedir. Ln kolon temiz yüksekliğini (kat yüksekliğinden.) Örneğin 5 katlı bir projede 2 girilirse.5 deki sınır değerlerden küçük olması gerekmektedir. madde 7. kat planında kolonu işaretleyin. 2. kolonun alt ve üst taşıma gücü momentlerinden bulunan pekleşmeli taşıma gücü momentleridir. ? Çizimleri aynı paftada toplayabilir miyim? Evet. Uyarı gelmediği halde raporu yazdırmama izin vermiyor. Kolon aplikasyon planı alın. katlar için deprem yönetmeliği madde 6. ? Madde 6.7’ yi inceleyiniz. projede Ve’yi küçültecek önlemlerin alınması gerekmektedir. Bunu nasıl engellerim? Kolon aplikasyon planı almadan önce. İşaretlediğiniz kolonun 1/50 ölçekte çizildiğini göreceksiniz.7. ve 1. Fakat IDS’de yapılmış bir proje NC’ye aktarılamaz. Tamam deyip bitmapi çizim alanına yerleştirin. 0. Karşınıza gelen Bitmap Ayarları diyaloğunda ön görüntü alanını tıklayın. Ve = (Ma+Mü) / ln formülüyle hesaplanmaktadır. 2. 134 . Açılan diyalogda Diğer sekmesinde bulunan Projede Yönetmelik ve Geometrik Uygunluk Kontrolü Yap seçeneğini işaretleyin ve tekrar analiz yaptırın. Proje Genel ayarları satırını tıklayın. Oranların bozulmaması için “Yükseklik Genişlikle Orantılı” seçeneğini işaretleyin. (1. ? ? Katlar arasında çakışan paneller var diyor ve analize başlamıyor. Kopyalama ve yapıştırma komutların nasıl kullanılacağını inceleyiniz. Daha ayrıntılı bilgi için deprem yönetmeliği. Ve’ nin deprem yönetmeliği madde 7. Problem nerede? Panellerinizi kontrol edin.

çember. Otomatik kaydedilen projeyi nereden açacağım? Program klasörü altında bulunan AUTOSAVE klasörünün altından çağırın. “Proje analize uygun değil.bak” yazısını seçin. Problem yaşadığınız ekran kartın adını da İde Yapı teknik servisine fakslayın. Proje yükle komutunu çalıştırın. Analiz yapabilmek için her katta en az bir üstü serbest olmayan kolon ya da panel bulunmalıdır’ mesajı açığa çıkıyor. proje kaydettiğinizde. 3 boyutlu objelerin simetrisini alamazsınız. Kolon Donatıları satırını tıklayın. Projeyi açın ? Analiz butonunu tıklıyorum. (Genel ayarlar diyaloğunda yedek al seçeneği aktif ise). duvar. yazı vb. Açılım ayarları diyaloğundaki yazı büyütme faktörünü değiştirin. Bu mümkün mü? Evet mümkün. Kolon veya panel olmayan herhangi bir kat varsa analiz yapamazsınız. program çalıştığınız projenin otomatik olarak yedeğini almaktadır. G ve Q yüklemelerinde görünen tz1 ve tz2 değerleri.) simetrisini alabilirsiniz. ? ? Temel analizi yaparken uygulama hatası verdi. ? Plan ve açılımlardaki ölçülendirme ve donatı yazılarını nasıl büyütebilirim? Plan ölçülendirme yazıları için. Neden? Programın kullandığınız ekran kartıyla bir uyumsuzluğu bulunmaktadır. Yapabilirsiniz. Açılımdaki ölçülendirme ve donatı yazıları için. Çünkü Nd değeri en kritik yük kombinasyonundaki tasarım normal kuvvetini ifade eder. Kesit ve görünüşleri kat planının yanına getirebilir miyim? 135 . ? Program kilitlendi ve çıkmak zorunda kaldım. aynı isimli n tane eleman olabilir. Bu diyalogta bulunan yazı yüksekliği değerini değiştirin. Ne yapmalıyım. ? Temellere gelen düşey yüklere nereden bakabilirim? alanları Betonarme menüsünde. kolon vb. ? ? Simetrik isimlendirme yapabilir miyim? Evet. çizim menüsündeki plan ölçülendirme satırını tıkayın. Datalarınızı açtığınız her kata kopyalayın. Bir projede. çizim menüsündeki açılım ayarları satırını tıklayın. Kuvvetler-Donatı sekmesinde bulanan G ve Q yüklemelerine ait uç kuvvet değerleri düşey yüklerdir. Burada. Başka bir kart deneyin. Bilgisayarın belleği (ram) yeterli değil. y yönündeki ve eğik açılı yazılar gözükmüyor. Plan ölçülendirme diyaloğu açılacaktır. Bununla beraber. alt katlara inildikçe artmalıdır. kolon donatılarında kuvvetler-donatı alanları sekmesini tıklayın. ? Simetri alabilir miyim? 2 boyutlu her türlü objenin (çizgi. Artması gereken düşey yükleri görmek için. Bu dosyanın uzantısı “bak” dır. Kiriş.Sıkça Sorulan Sorular ? Alttaki kolonun Nd’si üstteki kolonunkinden küçük. Sadece x yönündeki yazılar gözüküyor. Dosya türünden “*.

Autocad programın fontlarının bulunduğu dizine kopyalayın. Ne yapmalıyım? Render diyaloğundaki “sadece seçilen objeleri al” seçeneğinin yanındaki işareti kaldırın. Autocad programında açtım. CD-ROM sürücü. mouse. ? ? Kirişleri. autocad standart fontu olarak aktar seçeneğini işaretleyin. iki ayrı kiriş gibi donatılandırılırlar. minimum 1024x768 çözünürlük. Programı çalıştırmak için minimum konfigürasyon nedir? Pentium tabanlı PC. ? ? ? Program DXF okuyabiliyor mu? Hayır. DATABASE isimli klasör bulunmaktadır. (Permedia işlemcili bir kartla oldukça performanslı çalışabilirsiniz) ? ? Open GL render istiyorum. Eğik döşeme sistemi girebilir miyim? Giremezsiniz. İlgili betonarme hesap aksı üzerine gelip tıklayın. fontlar başlığındaki dış çizgi olarak aktar seçeneği yerine. Kopyala ve yapıştır komutlarını kullanın. ? olarak Windows gezgini çalıştırın. Ne yapmalıyım? Değiştir menüsündeki döşeme satırı altında açılan menüden Betonarme Hesap Aksı Edit satırını tıklayın. ? Dxf aktardım. Bu klasördeki TXTX. Bununla beraber aynı ismi taşıyorlarsa tek kiriş gibi. Ne yapmalıyım? Φ. (Örneğin ACAD\FONTS vb. Dxf çıktı seçeneklerinde. ? Tek yönlü döşemenin her iki yönüne de düz+pilye atıyor. ? Render ve openGL'lerin daha hızlı olması için bilgisayarımın donanımı ne olmalıdır? Bilgisayarınızın ekran kartı OPEN GL destekli bir ekran kartı olmalıdır. Windows9X/NT. Açılan diyalogda donatı tipini değiştirin. Program klasörü altında (örneğin IDEYAPI) . silmeden bodrum çevre perdesine dönüştürebilir miyim? Hayır. Hızlı Render seçeneğini işaretlemeyin. 136 . Renderda nasıl daha kaliteli çıktı alabilirim? Render diyaloğundaki X ve Y çözünürlük değerlerini büyütün. Donatı yazılarında. Silmelisiniz. ayrı isimler taşıyorlarsa. hiç bir görüntü alamıyorum.) ? İkiye bölünmüş kirişler iki ayrı kiriş gibi mi çözülüyor? Hayır.SHX dosyasını. Tamam deyin ve döşeme analizi yaptırın. Okuyamazsınız.Sıkça Sorulan Sorular Evet. Birkaç kalıp planını DXF aktardığım zaman bilgisayar çok yavaşlıyor. minimum 32 MB RAM. φ ve çıkıyor.

“Projeyi yeni isimle kaydet” satırını tıklayın. Kolon boyutlarının 50/25’den 25/50 olduğunu göreceksiniz. ? ? Kirişsiz radye ve mantar döşeme çözebiliyor muyuz? Hayır. S indisli panellerin zayıf yöndeki atalet momentlerini kullanma seçeneği işaretli ise her iki durumda da sonuçlar birbirine yakın çıkacaktır. Panel objesi olarak girdiyseniz.2 için üst rijit bodrum katı numarasını düzeltin.Sıkça Sorulan Sorular ? Yerleştirirken kolonu döndürdüğümüzde boyut yazıları yine aynı kalıyor. Görüldüğü gibi ideSTATİK programı kolon majör akslarının yönünü her koşulda ayarlamaktadır. Amacınız proje dosyasını diskete yedeklemek ise. S indisli panellerin zayıf yöndeki atalet momentlerini kullanma seçeneğini kaldırdınız. Çözemezsiniz. Konuyu daha iyi açıklayabilmek için. 50/25 kolon yerleştirin. Kolon akslarını çiz seçeneğini işaretleyin. Uç kuvvetlerine bakın. ? Bir projenin yedeğini nasıl alırım? Proje menüsünden. bir ucundan diğer ucuna sürekli temel kirişi tarifleyin. Kolon boyutlarını ters döndür seçeneğini işaretleyin ve tamam butonunu tıklayın. Deprem hesabında bodrum katım rijit olmadığı halde deprem kuvvetleri sıfır gözüküyor. Kolonu işaretleyin ve kolon boyutlarını tıklayın. Kolonun bakış yönü majör aksının belirttiği yöndür. Panel objesi olarak girdiğim perdenin altına tekil temel tarifleyebilir miyim? Perdeyi kolon objesi olarak girdiyseniz tarifleyebilirsiniz.7. fakat kolon aksı da dönecektir. Analiz sonucunda uç kuvvetlerine bakın. Kolon boyutları 50/25 kalacak. Bu durumda. Ayarlar menüsünden genel ayarlar satırını tıklayın. ideSTATİK IDS programında kaydettiğiniz projeyi burada açıp mimarisini girin. ? ? Kolon objesi olarak girdiğim perdenin altına tekil temel tarifleyebilir miyim? Evet. küçük boyutundan çok büyükse kolonların. Bu yüzden kolon boyutlarını aynı kalmasının herhangi bir sakıncası yoktur. Windows’un backup programını kullanabilirsiniz. ? S indisli panellerin zayıf yöndeki atalet momentlerini analizde kullanma seçeneği ne işe yarıyor? Kullandığınız S indisli perdelerin büyük boyutu. Dolayısıyla kolon bakış yönü de dönmüş olacaktır. ? Statiğini yaptığım bir projenin mimarisini yapmak için ne yapmalıyım? ideMİMAR IDS programını çalıştırın. bunun hesap açısından sakıncası var mı? Hayır. panel objesi gibi levha olarak çalıştığını kabul edebilirsiniz. Bununla beraber kolon aksı aynı doğrultuda kalacaktır. genel ayarlarda S indisli panellerin zayıf yöndeki atalet momentlerini kullanma seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Proje genel ayarlarındaki “Madde 6. Aynı durumda kolonu panel objesi olarak girdiniz. Yeni bir isim verip kaydedin. 50/25 kolonu döndürerek yerleştirin. Sonuçlar farklı olacaktır. Tanımlayabilirsiniz. Kolon aks çizgisi kolonun majör yönünü gösterir. Objeyi kolon objesi olarak girdiniz. Projenizde 137 .

7. ? Bağ kirişlerindeki konstrüktif seçeneği ne anlama geliyor? Konstrüktif seçeneği işaretlenirse bağ kirişleri tamamen konstrüktif olarak dizayn edilir. bulduğunuz değeri girin. ? Asmolen tuğlasının ağırlığını nereye giriyoruz? Döşeme ayarlarında kaplama satırına. Paneli objesini üstü serbest kolon yapabilir miyim? Hayır. döşeme rengini çizim alanı arka plan rengi ile aynı seçmişsiniz. kaplama ağırlığı ile toplayarak.Yön. Ancak Windows’da dosyasını açıp arka planını beyaza boyayabilirsiniz. bazen çift etriye yapıyor. Üstü serbest kolonu. ? ? ? Programları tek dangılla aynı anda iki bilgisayarda kullanabilir miyim? Hayır. Kolonlarınızı buradan da üstü serbest yapabilirsiniz. Betonarmede. Bu durumda zemin emniyet gerilmesi kullanıcı tarafından %50 arttırılıp “Proje Genel”de 138 .Sıkça Sorulan Sorular tüm katlar rijit bodrum şeklinde görünüyor.B” koşuluna göre etriyenin tek ya da çift olacağı belirlenir.2 için üst rijit bodrum katı numarasını düzeltin.1 de bahsedilen %50 zemin emniyet gerilmesi artırımını biz mi yapıyoruz? Evet. Döşeme rengini veya arka plan rengini değiştirin. ? Open GL renderin arka planını beyaza nasıl dönüştürürüm? paint programında. ? Depr. neden? Proje genel ayarlarındaki “Madde 6. render Program içerişinde dönüştüremezsiniz.2.3. ? Sürekli temellerde bazen tek. asmalon tuğlasının ağırlığını. Projenizde tüm katlar rijit bodrum şeklinde görünüyor. Panel objesi olarak girdiğiniz eleman sonlu levha olarak modellenmektedir. bağ kirişi parametrelerinde belirlenen minimum koşullar uygulanır.Madde 12. İlgili kolonun DNS kutucuğu işaretli ise kolonun üstü serbest demektir. Bu neye bağlı? Sürekli temel parametrelerindeki “Çift etriye için min. Döşeme ayarlarından. ? Betonarme hesap aksları attığım halde ekranda gözükmüyorlar. Daire kolonun boyut ve kaçıklığını nasıl değiştirebilirim? Daire kolon başlığını inceleyiniz. ? Üstü serbest olarak atadığım kolonların üstü serbest olarak atanıp atanmadığını nereden kontrol edebilirim? Bildirim menüsündeki kolon bildirime girin. sadece çubuk elemanlar için uygulanabilirsiniz. Kullanamazsınız. ? İki katlı projede göreli kat öteleme değeri sıfır.

Kirişleri kolonun herhangi bir noktasına bağlamakla. 139 . seçmeli raporlara girip. ilgili katların modal kütleleri ve elastik deprem yükleri sıfır olarak görülürler bunun yanında kat genel bilgileri raporunda Hi ve Wi Hi değerleri görünmez. Kirişlerde duvar yükleri nasıl ayarlanıyor? Kirişlere duvar yükü tanımlamak başlığını inceleyiniz. Kirişleri nasıl pilyesiz dizayn ettirebilirim? Kiriş ayarlarında statik sekmesinde bulunan pilye/toplam min. kütüphaneyi yerleştirirken döndürebilirsiniz. genel obje edit kullanacağız. ? ? Yarım daire bir kolonu nasıl girerim? Yarım daire kolon tanımı başlığını inceleyiniz. 2 boyuta aktarmalısınız. çizgi tipini seçebilirsiniz.Sıkça Sorulan Sorular zemin emniyet gerilmesi olarak girilir. ? ? Hatalı kaçıklığı olan kiriş mesajı ne anlama geliyor? Geometri kontrolü başlığını inceleyiniz. Ne yapmalıyım? Programla yığma yapı çözemezsiniz. Projeyi bitirdikten sonra raporların hangilerini bastırmam gerekiyor? Hepsini bastırmalısınız. Bunu yapmanın en kolay yolu. 2 boyuta aktarıp. parçalanmış şekilde yerleştirebilirsiniz. Perdeli bodrum katların rijit kat olarak alındığını hangi raporlardan anlarım? Dinamik analiz raporunda. Genel obje edit ile kütüphaneyi tıklayın ve kütüphane ayarlarında açısını değiştirin. ? ? Çizgilerin çizgi tipini nasıl değiştirebilirim? İlkel obje ayarlarında. ? ? ? Yığma yapı çözmek istiyorum. hepsini seçerek rapor oluşturmak ve yazıcıya göndermektir. parçalayıp çizgiye dönüştürebilir miyim? Kütüphaneyi yerleştirmeden önce hızlı çizim modunu kapatırsanız. Kütüphane nasıl döndürülür. Parçalamak içinse. pilye/toplam max satırlarını sıfır yapın. ? ? Yay şeklinde kirişi nasıl çözdürebilirim? Kirişe dönüştür başlığını inceleyiniz. kolon düğüm noktasına bağlamak arasında hesap farklılığı var mı? Geometrik olarak farklı bir durum oluşturmuyorsa hesapta fark etmez. parçaladıktan sonra kopyala ve yapıştır ile projenize. Yerleştirilmiş bir kütüphaneyi döndürmek için.

? Merdiven sahanlığında. Rapor oluştur diyorum. ? Kolonları eğik akslara paralel şekilde yerleştiremiyorum. ? Kesit görüntülüyorum. Sistem yüklerinin aktarılması ile ilişkisi yoktur. İde yapı programları akslara bağlı değildir. Neden? Hızlı kopyalama diyaloğunda kopyalama yapmak istediğiniz kat satırlarını işaretleyin. Değiştir menüsündeki döşeme satırı altında açılan menüden Betonarme Hesap Aksı Edit satırını tıklayın. ? Kiriş açılımları pafta dışına taşıyor. Ayrıntılı bilgi için A2-A3 düzensizlik kontrolü başlığını inceleyiniz. Bu aşamada paralel ya da dik Referans komutunu eğik aks seçilir. Açı aksın açısına kilitlenecektir. kopyalama yaptığım katlar değişmiyor. Döşemelerde betonarme hesap aksları çizilmediyse yükler aktarılır mı? Evet.Sıkça Sorulan Sorular ? Akslarım kontur çizgisinin dışında kalıyor ve küçük çiziliyor. Kolonları Kolonları girdiyseniz destek menüsünden kontur hesapla satırını girmediyseniz. kontur çizgilerini kullanarak kontur alanını büyütün. 140 . boş pencere geliyor. uzun yönde pilye kırıyor. ? Asma katı nasıl tarifliyoruz? Ayrı bir kat olarak tarifleyin. Neden? Kesit ayarlarına girip “sadece seçilen objeleri al” seçeneğinin önündeki işareti kaldırın veya obje seçin ondan sonra kesit alın. İlgili betonarme hesap aksı üzerine gelip tıklayın. boş sayfa geliyor. ? ? Hızlı kopyalama yapıyorum. Ne yapmalıyım? Kolon yerleştirilirken enter tuşu ile kendi etrafında döndürülür. Katta döşemelerle bağlanmayan kolonları “Üstü Serbest Kolon” olarak atayın. nasıl düzeltebilirim? tıklayın. Kiriş açılımlarınız seçtiğiniz ebattaki paftaya sığmıyor. Tamam deyin ve döşeme analizi yaptırın. Her bir katta istediğiniz kadar aks ekleyebilir veya çıkartabilirsiniz. Seçmeli Raporlarda “sadece seçilen objeleri al” seçeneği işaretini kaldırın veya obje seçerek rapor alın. Açılan diyalogda donatı tipini değiştirin. ? ? A2-A3 türü düzensizliklerin kontrolü yapılıyor mu? Evet. Açılım ayarlarından daha büyük bir pafta seçmelisiniz. Döşemelerde betonarme hesap aksları sadece döşeme betonarmesi için gereklidir. ? Her aksın her bir katta bulunması şart mı? Hayır.

Sürekli temeli de bu kolonlara bağlarsınız. Kirişin kolona farklı doğrultuda bağlanması başlığını inceleyiniz. Projede kolon ve kirişler aşırı yüklü gözüküyor. Bununla beraber projeyi İde Yapı teknik servisine gönderebilirsiniz. Kalıp planı kesitinde çıkan taramaları nasıl kaldırabilirim? Kalıp planı Kesitini “Obje Parçala” komutu ile patlatın. Bununla beraber. diğer katlara kopyalamak istiyorum. 141 . ? ? ? İğneli printer kullanabilir miyim? Kullanabilirsiniz. panel objesi ile panel tanımı yaparken. mouse’un sağ tuşuna basın. Donatı arttırın. Masa üstünde. Problem nerede olabilir? Bilgi girişlerinizi kontrol edin. daha uygun bir modelleme yapmanızı sağlayacaktır. Ekran kartında bir problem mi var? Bilgisayarınızı daha yüksek renge (en az 16 bit) ayarlamalısınız. Ne yapmalıyım? Kat parametrelerinde bulunan zati. Döşeme yüksekliğini arttırın. ? Sadece kalıp modunda çizdiklerimi. Veya döşemede eksik donatı bulunmaktadır. Tanıtım ve eğitim programını çalıştıramadım. Hızlı kopyalama diyaloğunda Objelerini Kopyala” seçeneğini seçin.Sıkça Sorulan Sorular ? ? ? ? Kolonlara her yönden kiriş bağlayabilir miyim? Evet. Sürekli temel raporunda temellerin ucundaki. Sistemde kirişe mesnetli tek konsol kirişler varsa. hareketli ve deprem yüklerine müdahale edemezsiniz. Ne olabilir? Döşemenin kesiti çift donatı gerektiriyor. Ayarlar sekmesine geçin. açabilirsiniz. Kat parametrelerinde yapının zati yükünü azaltmak istiyorum. Yoksa bu temeller konsol gibi mi çözülüyor? Hayır. Özellikle yük ve kesit bilgilerini gözden geçirin. burulma rijitliğini dikkate almalısınız. ? Autocad’te girilmiş mimari aksları ideSTATİK programına aktarabilir miyim? Hayır. Ne yapmalıyım? Program CD’si CD-ROM da takılı olmalıdır. Bununla beraber autocad programında yazacağınız lisp programıyla aksları GPD formatında kayıt ederseniz. ? Döşeme donatılarında ''!!!!!'' var. Fakat her iki durumun da hesap açısından bir problemi yoktur. hiçbir şey kurtarmıyor. Taramaları seçip silin. nasıl? “Sadece İlgili Çalışma Modu Kalıp planı moduna geçin. panelin sağına ve soluna kolon yerleştirmeniz. Renkler listesinden 16 bit veya üzerini seçin. panel objesiyle girilmiş paneller yazılmıyor. ? Frame'de çubuklar net görünmüyor.

Görmek istemediğiniz mimari objelerin katmanlarını kapatın. Diyalogdan çıktığınızda menülerin eski haline geldiğini göreceksiniz. Yeniden oluştur yaptığımda akslar siliniyor. Araçlar menüsünden Bul satırını tıklayın ve projenizin adını(programda kayıt için kullandığınız adı) yazın ve enter tuşuna basın. Mimari objeler ve temeller birbirine giriyor. ? L kesitli kiriş çözebiliyor muyuz? Program kirişlerin tabla durumlarını otomatik olarak ayarlamaktadır.değerle kot değerini girebilirsiniz. Menüdeki bazı satırlar yok olmuş. kotu satırına + veya . Katman ayarlarında aks katmanını 142 .rpt uzantılı dosyaları(rapor dosyalarını) başka bir editörde açabiliyor muyuz? Hayır. ? Örneğin aks çiziyorum. Ne yapmalıyım? Katman Ayarları açın. Kirişlerin açılarını düzeltin. diğer sekmesinde bulunan “Arasındaki açı ‚ dereceden farklı olan kirişleri sürekli olarak kabul et” satırı. Neden? Sürekli olarak tanımlanan kirişler arasında açı farkı bulunmaktadır. Sürekli kirişlerin açıları aynı olmalıdır.Sıkça Sorulan Sorular ? Sürekli kirişlerin açılımları sürekli çizilmiyor. ? ? ? ? Kiriş kotunu neye göre giriyoruz? Kat kotunu sıfır kabul ederek. ? Mimarisini girdiğim projede temel girmek istiyorum. Dolayısıyla kiriş kesiti. Sistem gereği kirişler arasında açı farkı varsa. Nasıl geri getirebilirim? Destek menüsünden özelleştir satırını tıklayın. Neden? Betonarme menüsünden “Donatı Seçimi”ne girip donatı çapı seçin. Karşınıza gelen özelleştir menüsünde menüyü sıfırla butonunu tıklayın. Açamazsınız Projemi bulamıyorum. Neden? Aks katmanı kapalı olduğu için akslar görünmüyor. projede L. Açı farkı. Hangi klasörde olduğunu not edin. aralarında açı farkı olan kirişleri sürekli çizdirilmesini sağlar. Analiz sonucunda kolon ve kirişlere hiç donatı atılmıyor. Nervürlü döşemelerden betonarme hesap aksı geçirmek zorunda mıyız? Hayır. bu satıra uygun açı değerini giriniz. Ne yapacağım? Windows gezginin çalıştırın. data girim hatasından kaynaklanmaktadır. Proje genel ayarlarında. ? ? . T ve dikdörtgen kesit olarak çözülürler. ? Sürekli temellerdeki 80/80/180 yazısı nedir? Temel kiriş genişliği/ Temel kiriş yüksekliği/ Temel kirişi genişliği ile ampatman genişliğinin toplam değeridir.

Önce. K5 ve K2 kirişlerinin birleşim noktası kontrolü şöyle yapılır. Faks:(0224) 220 67 17 e-mail:ideyapı@ideyapi. saplama kirişin yükünü göremiyorum. (tz1=kirişin sol ucunun kesme kuvveti. tz2=kirişin sağ ucunun kesme kuvveti). doğrultudaki kaset diş aralığını 4 metre yapın ve kaset objesiyle nervür tanımı yapın. Kiriş-kiriş birleşimleri de bir düğüm noktası olduğuna göre. IdeSTATİK programında hiç bir yaklaşık model kullanmadan gerçek 3 boyutlu analiz yapılmaktadır. Bunu bir örnekle açıklayalım: Yukarıdaki çizimde. faks çekiniz. Uç kuvvetleri raporunu bastırılır. tek bir çerçeve vardır. 3. 3 boyutlu analizde. Teknik Servis İde Yapı teknik servisine yöneltilecek soruları. K2 kirişin 2.parçasının sol ucu (tz1). O da binanın kendisidir. 2. K2 kirişinin 1.com. bu tür birleşimlerde.Sıkça Sorulan Sorular işaretleyerek açın. 2. k5 kirişinin sağ ucu (tz2) değerlerinin toplamı sıfırdır. kaset tanımı yapılır. 1. (dengededir) ? Nervürlerde 4 metreden sonra enine diş atıyor mu? 4 metreden daha büyük açıklıklı dişli döşemelerde. saplama yükünün taşıyan kirişe verilmesi ancak 2 boyutlu analizde izlenen bir yoldur. yardımda “sıkça sorulan sorular” başlığı altında anlatılan konuların içinde olup olmadığını kontrol ediniz.parçasının sağ ucu (tz2). Analiz sonucunda her düğüm noktasının uç kuvvetleri bir seferde hesaplanmaktadır. ? Raporda. şekilli açıklamalarıyla birlikte faksla göndermeniz faydalı olacaktır. Yanıtını bulamazsanız. Daha sonra.tr 143 . sorularınızın yanıtlarını. Döşeme ayarlarında. Burada yükleme 5 G ya da yükleme 6 Q başlıkları altındaki tz1 ve tz2 değerleri incelenir. ilgili konuyu yardımlarda arayınız ve bulduğunuz yardım başlığında inceleyiniz. düğüm noktası dengesinden bahsedilebilir. kaset sekmesinde. Neden? Saplanan kirişin çözülüp. ancak.

Her katta kendi düzlemi içinde sonsuz rijit kabul edilen betonarme döşemelerin bulunduğu varsayılmıştır. üç doğrusal kuvvet ve üç momentten oluşan altı adet kuvvet bileşeni vardır. Bu programda ele alınan tüm binalar da üç boyutlu olarak kabul edilecek ve binanın taşıyıcı sistemini oluşturan parçalar olarak. Kolon ve kirişler uzayda en genel geometrik konumda olabilirler. sadece düzlemleri içinde hareket serbestliği olan rijit döşemelerinden ve nihayet düşey deprem panellerinden söz edilecektir. Dolayısı ile. ideSTATİK programı betonarme binalar için yazılmıştır. Kolon asal atalet eksenleri ise uzayda herhangi bir konumda bulunabilir. her kat döşemesine ait iki öteleme ve bir dönmeden ibaret üç serbestlik derecesidir. kolon ve kirişlerin her iki ucunda da. Bu döşemelerin. iki kesme kuvveti ve iki eğilme momenti bulunur. Topluca. Genelde. yatay düzlem içinde birbirine dik iki doğrultuda yatay deplasman ile düşey eksen etrafında bir dönme yaptıkları. kolon ve kirişlerin her ucunda üç öteleme ve her uçta dönmeden ibaret altı serbestlik derecesi vardır. bir burulma momenti. Genel konumda bir uzay çubuğu 12x12 boyutlu rijitlik matrisine sahiptir. bu rijit kat döşemelerinin serbestlik derecelerine bağımlı olarak ifade edilir.BÖLÜM 21 PROGRAMIN TEORİK ESASLAR Teorik Esaslar DAYANDIĞI Her bina üç boyutludur. üç boyutlu davranış gösteren kolon ve kirişlerden. Kirişlerin 144 . Diğer tüm çubukların ve panellerin uç serbestlik dereceleri. Dolayısı ile. sabit atalet momentli prizmatik çubuklar olarak kabul edilecektir. sistemin ana bilinmeyenleri. Kirişlerin ve kolonların uç deplasmanları. Kolon ve kirişler herhangi bir poligonal enkesite sahip olan. bu rijit kat döşemesinin deplasmanları cinsinden hesaplanır. bir eksenel kuvvet. dolayısı ile toplam üç serbestlik derecesine sahip oldukları varsayılır. diğeri muhakkak yatay XY-düzlemi içindedir. Şekil1 Kiriş atalet mometlerinin biri düşey. Başka bir deyimle.

kolon veya panellerin teorik düşey eksenlerinin. bunun i ve j uçlarındaki rijit kolları ve kirişin perspektif görünüşü ve uç deplasman numaraları Şekil 2'de gösterilmiştir. kirişin oturduğu noktaya kadar olan mesafe "rijit bir kol" olarak kabul edilir. yani ağırlık merkezi eksenlerinin bulunduğu noktalar olması mecburiyeti yoktur. kolon veya panel ağırlık merkezini gösteren G-noktasından itibaren. Ağırlık merkezinden gayri yerlerde uçları bulunan genel konumdaki bir kiriş ile. bir levha sonlu eleman olarak ele alınır ve sonlu elemanların rijitlik matrisi Şekil 3'de görüldüğü gibi. gene panel düzlemi içinde bir dönmeden ibaret üçer serbestlik derecesine sahiptir. Kirişler. kolon veya panelin enkesit geometrisi üzerinde herhangi bir noktaya oturabilirler. Düşey düzlemdeki bir deprem paneli önce. panelin üst ve alt başlarındaki kesit orta noktalarından ibaret iki noktaya indirgenir. 145 . Bu takdirde. Bu iki nokta panel düzlemi içinde yatay ve düşey ötelemeler ile.Programın Dayandığı Teorik Hesaplar kolon veya panellere oturdukları noktalar.

146 . Bir panelin genel konumu ve uçlarındaki kuvvetler Şekil 4'te verilmiştir.Programın Dayandığı Teorik Hesaplar Dolayısı ile. 6x6 boyutlu bir rijitlik matrisi vardır. Düşey panellerin düzlemleri dik doğrultuda rijitlikleri bulunmadığı varsayılmıştır.

İde Yapı tarafından geliştirilmiş olan özel bir Gauss elimasyon metodu yardımı ile. Panellerde donatılar düşey ve yatay doğrultularda ve panelin her iki yüzü için ayrı ayrı hesaplanır. TS500'ün gerektirdiği tüm yük kombinasyonları göz önüne alınarak. Minimum ve maksimum donatı koşulları özellikle tahkik edilir. Döşemeler. her çubuk ve panelin her iki ucundaki uç kuvvetleri her yük kombinasyonları için hesaplanır. bu çubukların her iki ucunda. Ayrıca. Her çubuk elemanı için. 147 . Sistem çözümünden elde edilen kat deplasmanları. burulma momenti. ara dolgulu veya ara dolgusuz nervürlü ya da kaset döşeme olarak teşkil edilir. Taşıma gücü metodu kullanılarak ve en kritik yük kombinasyonu göz önüne alınarak her çubuğun iki ucunda donatı tayini yapılır. Kirişlerde donatı tek eksenli eğilmeye göre tayin edilir. kolon. her yükleme hali için bu elemanların her birinin iki ucundaki çubuk ve panel uç kuvvetleri elde edilir. dolu gövdeli döşeme. kiriş ve panel rijitlik matrislerinin yerine konularak. iki eksenli eğilmeye ait kesme kuvvetleri ve eğilme momentleri elde edildikten sonra.Programın Dayandığı Teorik Hesaplar Her yüklemeye ait sistem yük vektörü ve sistem rijitlik matrisi teşkil edildikten sonra. bütün yük kombinasyonundaki eksenel kuvvet. Donatılar. sistemin deplasmanları çözülür. dinamik bir bellek algoritması kullanılarak. kolonlarda köşelere konsantre olduğundan ve ayrıca köşeler arasında kenarlar boyunca eşit yayılı olduğuna göre iki eksenli eğilme için hesaplanır. en kesit boyutları tahkiki yapılır. Plak çözümleri sonlu elemanlar yöntemi ile yapılır.

5 B3 türü düzensizliği olan yapılarda.2. Deprem Yönetmeliğinde her madde gayet açık şekilde ifade edilmiştir. d) Otomatik kontrol yapılmaz.0 aralığında da kontrol yapılarak kullanıcı uygun R katsayısını girmeye zorlanır.4 B1 Komşu katlar arası rijitlik düzensizliği otomatik tahkik edilir. A1 burulma düzensizliği tüm yatay yüklemeler için ara adımları ile birlikte outputlarda listelenir.2.4.2. Kullanıcı denetimindedir.1 Süneklilik düzeyi yüksek boşluksuz betonarme perdeler ile süneklilik düzeyi yüksek betonarme çerçevelerin birlikte tasarlandığı sistemlerde R katsayısı kontrol edilir.3. 0.5.2. Printout almasına müsaade edilmez.1 Otomatik kontrol yapılmaz.5.60 olmasına müsaade edilmez. Ayrıca kullanıcı tanımlı periyotlar girilebilir. Taşıyıcı sistem davranış katsayısı kontrolü yapılır.5.3 Otomatik Uygulanır. 6.2. 6. 6.4. Kullanıcı uygun hesap yöntemi seçmediği sürece output alması engellenmektedir. Uygun olmayan katsayı ile printout alınmasına müsaade edilmez.4.BÖLÜM 22 PROGRAMIN 1997 DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYUMLULUĞU Bu bölümde bulunan bilgiler Yönetmelik ile birlikte kullanıldığı zaman anlaşılır olmaktadır.2 Uygulanır. 6.5. c) Program böyle bir data girişine müsaade etmez.1 Uygulanır.5.5.8 aralığında taşıyıcı sistem katsayısı 1.2. ayrıntılı olarak tüm yatay yüklemeler için outputlarda listelenir. 6. a) Otomatik kontrol yapılmaz.2 Programın hesap mantığının dışındadır.5.6-0.4. Ayrıca İdeSTATİK printoutları ile incelenmesi faydalı olur. b) İlgili düğüm noktasına bağlı tüm kiriş ve kolonların bütün kesitlerinde tüm yüklemeler için elde edilen tüm iç kuvvetler %50 oranında otomatik arttırılır.2 Deprem kuvvetlerinin taşıyıcı sistem elemanları arasında güvenle aktarıldığı hesapla doğrulanır. 6.1 A1 ve B2 türü düzensizlikler otomatik olarak saptanmaktadır. Dolayısıyla uygulanmaz. A2 ve A3 türü düzensizlikte dikkate alınan düşey elemanların adları ve uç kuvvetleri. B2 yumuşak kat düzensizliği tüm yatay yüklemeler için ara adımlar ile birlikte outputlarda listelenir. 6.3.4 6.3 A4 türü düzensizlik otomatik olarak saptanmaktadır. İlgili elemanın asal ekseni doğrultularındaki uç kuvvetleri 6.5'e göre büyültülüp outputlarda ayrıca listelenir.1 Otomatik kontrol yapılmaz.4. 148 .3. 6. Kullanıcı tabloda işaretler.3. Süneklilik düzeyi bakımından karma taşıyıcı sistem kullanılmaz. Hiçbir suretle nci<0. Uygulanmaz. Kullanıcı denetimindedir. Kullanıcı tablodan girer.4.3. 6. Ayrıca 7.2. 6.2 1.5.3.7. 6.5.3. Fazla ise kullanıcı uyarılır. R=7 kullanılabilmesi için devrilme moment oranının %75'den daha fazla olup olmadığına bakılır. Bu yüzden çok özet bir üslup seçilmiştir. 6.3.3 gereği kolon sarılma bölgesi için hesaplanan enine donatı kolon orta bölgesinde aynen devam ettirilir. 6. 6. Spektrum Karakteristik periyotları tablodan işaretlenir.5 6. Kullanıcı denetimindedir.1 Uygulanır.2 Otomatik kontrol yapılmaz.1 6.25 ncimin değeri ile çarpılır. 6. Kullanıcı yapmamalı.3.1 Ana taşıyıcıları prefabrike ve çelik olan binalar ideSTATİK'in kapsamı dışındadır. 6.5.4.

3. 6.7.6.8.8.30 katıyla sınırlandırılır. her kat ve her serbestlik derecesi için F kuvvetleri hesaplanır. Her mod için o moddaki deplasmanların katılım miktarını karakterize eden katkı çarpanları (katılım oranı) hesaplanır. Bu amaç için önce Yapı 3 boyutlu Stifness matrisi Son deplasmanları. c) Eski yönetmelik Eşdeğer deprem yükü yöntemi ile hesap yöntemlerinden biri kullanılabilir. 6.6.1. 6. Her mod için binaya etkiyen toplam tasarım yükü deprem yükü bulunur. 6.Programın 1997 Deprem Yönetmeliğine Uyumluluğu 6. Uygulanır. Matematik yöntemle özel değerler ve özel vektörler ve periyotlar hesaplanır.1.1 Eşdeğer hesap yapılsa bile program bina birinci doğal periyodunu dinamik hesap yaparak bulur.2 Uygulanır.4. Uygun olmayan Yöntem kullanılması durumunda printout alınmasına müsaade edilmez.2<nbi<=2.3.8 Her katta Kaydırılmış kütle merkezlerinin her birinde birbirine dik doğrultuda iki yatay serbestlik derecesi ile düşey eksen etrafında dönme serbestlik derecesi göz önüne alınır. 6.2.4.1 Uygulanır.7. Katta kaç tane bağımsız rijit diyafram varsa yapı bu sayı kadar ayrı ayrı hesaplanmalıdır.7.4.2 Kolon düğüm noktalarının deplasmanlarını katın deplasmanlarından ayırmak için ideSTATİK'te üstü serbest kolon tanımı getirilmiştir. Matris (3*kat adedi) *(3*kat adedi) boyutundadır. 6. 6. T1a'nın 1.3.4 Uygulanır.2 Eşdeğer deprem yükü yönteminin uygulanıp uygulanmayacağı kontrolü otomatik olarak yapılır.1 Uygulanır. A1 düzensizliği olan yapılarda 1. Her hesapta ilgili rijit diyafram içinde olmayan 149 .0 olması durumunda Dinamik hesap sonucu bulunan T1. 6. b) Mod birleştirme yöntemi ile hesap. Her mod.2.2. İvme spektrumu eğrisi ve her modun periyotu ve deprem yükü azaltma katsayısından yola çıkılarak Spa(Tr) hesaplanır.8.7. 6. 6.2. 6.2 T1a Ayrıca hesaplanır. 6. 6.7. Kullanıcı gereken kolonları bu şekilde tanımlamak zorundadır.1 Uygulanır.7. Yukarıda tanımlanan serbestlik dereceleri olacak şekilde düzenlenir.7.7. Kullanıcı gereken kolonları bu şekilde tanımlamak zorundadır. 6. 6. Her hesapta ilgili rijit diyafram içinde olmayan kolonlar üstü serbest tanımlanmalıdır.1 Uygulanır.3 Program bu koşulun ortaya çıkmasını engeller.7.0 durumunda eşdeğer hesaba müsaade etmez. 6.2.2 Kolon düğüm noktalarının deplasmanlarını katın deplasmanlarından ayırmak için ideSTATİK'te üstü serbest kolon tanımı getirilmiştir. 6.4 T1a>1.1 Programda opsiyonel olarak a) Eşdeğer deprem yükü yöntemi ile hesap. Katta kaç tane bağımsız rijit diyafram varsa yapı bu sayı kadar ayrı ayrı hesaplanmalıdır.7.3 Uygulanır.2.1 6. Ancak yapı bir defa da tüm kolonları itibariyle ve tek bir rijit diyafram olarak çalışıp düşey yükler açısından emniyetli tarafta kalınması sağlanmalıdır. Titreşim yapmayan serbestlik derecelerine karşılık gelen satır ve sütunlar elimine edilerek yalnız titreşim yapan doğrultuları kapsayan indirgenmiş Stifness matrisi bulunur.7.7.3 Kesin hesap yapıldığından burada verilen denklem kullanılmaz. Böylece her modun etkin kütlesi bulunur.4.7.2 Uygulanır.

1Uygulanır. Detaylarıyla printoutlarda gösterilir.10.5.10. Detaylarıyla printoutlarda listelenir.3.Programın 1997 Deprem Yönetmeliğine Uyumluluğu kolonlar üstü serbest tanımlanmalıdır.3.13.4 Uygulanır.1 Otomatik kontrol yapmaz 7.8.9 Uygulanır. 150 .5.1 Uygulanır.2 7. 6.8 Otomatik uygulanır.6 7.3.1Uygulanır.2. Otomatik kontrol edilir. Uygulanır. 7. Program süneklik düzeyi normal sistemler için tüm koşulları uygular.5 6.1.1. 7. 6.2.1 Uygulanır. 7.3 Uygulanır.10.1.8.1 Titreşim modu yeterlilik kontrolü otomatik yapılır.4 Otomatik kontrol yapmaz.10.2 Uygulanır.3. 6. Verilen koşullara uygun olmayan projede printout alınmasına müsaade edilmez. 7. Uygun olmayan kolon saptanırsa printout alınmasına müsaade edilmez.2.1. 6. 6. Yetersiz mod sayısı tespit edilirse printout alınmasına müsaade edilmez.4 Uygulanır. 7. Ancak yapısal olmayan (cephe elemanları) gevrek elemanların kullanılabilirlik kontrolü yapılmaz. 6.5. 7.2.2Uygulanır detaylarıyla printoutlarda listelenir. 7.6 6.1 Uygulanır.2. 6.2.2 Uygulanır.1 Uygulanır.2 Uygulanır.3 Otomatik kontrol yapmaz. 6. 6. Detaylarıyla printoutlarda gösterilir.13.2.2 Uygulanır. Sağlamayan kolon varsa printout alınmasına müsaade etmez. Çapraz Korelasyon Katsayıları Hesabında modal sönüm oranı %5 alınır. Verilen koşullara uygun olmayan projede printout alınmasına müsaade edilmez.2 Her durumda maksimum mod katkılarının birleştirilmesi için Tam Karesel Birleştirme (CQC Complete Quadratic Combination ) Kuralı uygulanır.1. Ancak yapı bir defa da tüm kolonları itibariyle ve tek bir rijit diyafram olarak çalışıp düşey yükler açısından emniyetli tarafta kalınması sağlanmalıdır.2. Otomatik Uygulanır.2.2. 6.8. 7.3. Otomatik uygulanır.8.1 Kullanıcı süneklik düzeyine karar verir.2.2. Kesit hesaplarında Taşıma gücü yöntemi uygulanır.2Uygulanır.2. Uygulanmaz.2.3. 6.1. 7. Otomatik kontrol edilir. Otomatik kontrol edilir.4.2 Kullanıcı süneklik düzeyine karar verir.4.1. 7. Program süneklik düzeyi normal sistemler için tüm koşulları uygular. Uygun olmayan kolon saptanırsa printout alınmasına müsaade edilmez.1 Hiç bir durumda karelerin karekökü yöntemi kullanılmaz.13.8.8.3 7. 6. Printoutlarda listelenir. 6. 7.13.

2. Uygulanır.4. Uygulanır. 7.1.6.13.3 Otomatik çizilir.13 denklemlerindeki 0.8. 7.3.2. Kolon düşey açılım detaylarında ayrıntılarıyla çizilir. Olumsuz durumda printout alınması engellenir.9 7. 7.3. Tüm kontroller yapılır. 7.4.8.3 Otomatik uygulanır. 7.3. 151 .4 Otomatik çizilir. Printoutlarda detaylarıyla listelenir.2.5 Otomatik uygulanır. Ancak Kiriş açılımlarında da çapraz donatı çizilmez.1 Otomatik uygulanır.2 Otomatik çizilir.6.4.2.3 Otomatik çizilir.4 Otomatik uygulanır. Kullanıcının kolonu kısa kolon olarak işaretlenmesi gerekir.1 Otomatik uygulanır.13.6. 7.3. Otomatik uygulanır.13.4.2 Otomatik uygulanır.13. Ancak 7. Otomatik uygulanır. Printoutlarda detaylı listelenir.2 Otomatik yazılır.4'ün mutlaka sağlanması gerekir.4. Kullanıcı inisiyatifindedir.2.2 Otomatik uygulanır.5 Otomatik uygulanır. Otomatik uygulanır.1 Otomatik yazılır.6.13.5 Otomatik uygulanır. Printoutlarda detaylı listelenir.13. Kolon düşey açılımlarında detaylarıyla çizilir.60 ve 0.3 Kanca kıvrım detayları detay kütüphanesinden alınır.1.3. 7. 7. Oluştuğu zaman kullanıcı uyarılır. Olumsuz durumda printout alınması engellenir. 7.1 Otomatik çizilir.8 7.3 7.7 7.3. 7. Otomatik uygulanır.13.4. 7.30 katsayılarının değişebileceği dikkate alınarak printout alınması engellenmez fakat bariz görünecek şekilde SAĞLANMIYOR yazılır. 7. 7.Programın 1997 Deprem Yönetmeliğine Uyumluluğu 7.4.7 7.6. Uygulanır.5 7. 7.8 7. Ancak kullanıcı kirişe hesaplanan enine donatıya koymayıp çapraz donatı atabilir.3. 7.4 Otomatik yapılır. 7.6 7.3. 7. 7.1 Otomatik uygulanır. Kullanıcı yapı rijitliğini arttırarak hesabı tekrar eder.13. 7. 7. Sağlanmadığı takdirde printout alınmasına müsaade edilmez. Uygulanır.3 Uygulanır.3 Program açısından Denklem 7. Otomatik uygulanır.2. 7.2.4. 7.12 ve 7.4 7.10 Uygulanır.2.4 7.3.8. 7.2.4.6.2 Otomatik yapılmaz.3 Yeniden dağılım yapılmaz.

rapor başlıklarına göre sıralanarak açıklanmıştır. Hesaplarda kullanılan kapalı formüller belirtilmiş. raporda kullanılan tüm simgeler. [m] Kirişlerde temiz boy Kolonlarda düğüm noktasından düğüm noktasına olan boy IBurul IMajor IMinor A Cos :Elemanın burulma ataleti [m ] :Elemanın majör atalet momenti [m ] :Elemanın Minör atalet momenti [m ] :Elemanın alanı [m ] :Elemanın plandaki açısının cosinüsü Kirişlerde i-j vektörünün yatayla yaptığı açının cosinüsü Kolonlarda majör atalet düzlemine dik vektörün yatayla yaptığı açının cosinüsü. kirişin sol ucundaki teorik düğüm noktası ile kirişin sol ucu arasındaki eksantrisitenin x eksenine paralel mesafesi Ey1(Yo) :Kolonlarda kolonun ağırlık merkezi y ordinatı [m] Kirişlerde. hangi değerin nasıl bulunduğu anlatılmıştır. Uzun kenarı x eksenine paralel bir dikdörtgen kolonun açısı 90 derecedir. kirişin sol ucundaki teorik düğüm noktası ile kirişin sol ucu arasındaki eksantrisitenin y eksenine paralel mesafesi Ex2 Ey2 :Kirişin sağ ucundaki teorik düğüm noktası eksantrisitenin x eksenine paralel mesafesi [m] :Kirişin sağ ucundaki teorik düğüm noktası eksantrisitenin y eksenine paralel mesafesi [m] ile kirişin sağ ucu arasındaki ile kirişin sağ ucu arasındaki 2 4 4 4 2. Sin Ex1(Xo) :Elemanın plandaki açısının sinüsü :Kolonlarda kolonun ağırlık merkezi x apsisi [m] Kirişlerde.BÖLÜM 23 ÇIKTILARDA KULLANILAN SİMGELER ve AÇIKLAMALARI Bu bölümde. Kolon elemanının alt uç düğüm noktasının numarası j :Kiriş elemanlarının sağ uç düğüm noktasının numarası Kolon elemanının üst uç düğüm noktasının numarası L :Elemanın boyu. Kat Eşdeğer Yatay Kuvvetleri ve Genel Bilgileri a) Simgeler 152 . 1. Yapı Uzay Çerçeve Eleman Bilgileri a) Simgeler i: :Kiriş elemanlarının sol uç düğüm noktasının numarası.

5 S(T) = 2. ∆Fn 0. [m] :Eşdeğer deprem yükü yönteminde i.9) kullanılarak her kat için Fi hesaplanır. Hn ≤ 25 ise wiHi ∑ ( wjHj) j=1 7. Fi(y) nin bulunması: X ve Y yönü için. Bu formülde bulunan A(T1) ve Ra(T1). A(T1) / Ra(T1) (Denklem 6.2. katının temel üstünden itibaren ölçülen yüksekliği (Bodrum katlarında rijit çevre perdelerinin bulunduğu binalarda i’inci katın zemin kat döşemesi üstünden itibaren ölçülen yüksekliği ) Bu durumda.2a.5 + (R . kata etkiyen eşdeğer deprem yükü (y yönü) [t] :Gerçek kütle merkezi koordinatları[m] Fi(x) Fi(y) Xa. (Denklem 6.1) denklemiyle ile A(Tr) hesaplanır.2a Denklem 6. 4. 5.4 belirtilen esaslara göre 153 .7. sırasıyla A(Tr) ve Ra(Tr) dir. Hn>25 ise ∆Fn = 0. katındaki toplam sabit yük [t] :Binanın i.5)T/ T A Ra(T) = R ( 0≤ T ≤ TA ) Denklem 6. Ra(T) = 1. kata etkiyen eşdeğer deprem yükü (x yönü) [t] :Eşdeğer deprem yükü yönteminde i.8) kullanılarak ∆Fn =0 ‘dır.c) S(Tr) hesaplanır.10 Ao I W değerinden büyük veya eşit olmalıdır. Zemin cinsine göre belirlenen spektrum eğrisinde T yerine. Vt = W. Doğal Titreşim Periyodu Tr hesaplanır. rijit çevre perdelerin bulunduğu katlarda hiç bir değer yazılmaz.1. 1.3a Denklem 6.2Vt den küçük ya da eşit olmalıdır.3a. Fi = (Vt .b) de T yerine Tr konularak Ra(Tr) hesaplanır. S(T) = 1+1.5T/ TA S(T) = 2. Rijit çevre perdelerinin bulunduğu katlarda Fi Madde 6.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar gi qi HYKK wi Hi :Binanın i.8 ( 0≤ T ≤ TA ) B Denklem 6. katındaki toplam hareketli yük [t] :Hareketli yük katılım katsayısız :Binanın i.3b ( Tr > T A ) 3.b. katının hareketli yük katılım katsayısı kullanılarak hesaplanan ağırlığı [t] :Binanın i.∆FN ) N ∆Fn hesaplanır.07 T1 Vt (denklem 6. A(T)= Ao I S(T) (Denklem 6. (Denklem 6.2b Denklem 6. Tr>T A ise Ra(Tr)=R dir. Tr konularak (Denklem 6. Vt değeri 0.Ya b)Açıklamalar Fi(x) .4) ile Vt hesaplanır.5( TB /T) 0. 6.2c (T A < T ≤ T ) ( T>T ) B 2.

3. Burada kullanılan simgeler için ayrıca dinamik hesap yapılmışsa dinamik hesap başlığı altında. serbest titreşim periyodu (w).5. Bu formüldeki Wbk. C katsayısı ve katkı çarpanı hesaplanır. sırasıyla listelenir. 2 154 .15) kullanılarak ivme spekturum ordinatı Spa(Tr).81 m/ s ) Bina toplam kütlesinin %90’nı hesaplanır. yarı dinamik hesap yapıldıysa yarı dinamik hesap başlığı altında rapor edilir. (Denklem 6. doğal titreşim periyodu (Tr). Hesaba katılacak titreşim modu sayısı kontrol edilir.1) kullanılarak spektral ivme katsayısı A(Tr). (Denklem 6. etkin modal kütle Mr.2) kullanılarak spektrum katsayısı S(Tr). (Madde 6. Dinamik Hesap a) Simgeler W T1a Hn :Binanın hareketli yük katılım katsayısı kullanılarak bulunan toplam ağırlığı [t] :Binanın amprik bağıntı ile hesaplanan birinci doğal titreşim periyodu [s] :Binanın temel üstünden itibaren ölçülen toplam yüksekliği (Bodrum katlarında rijit çevre perdelerinin bulunduğu binalarda zemin kat döşemesi üstünden itibaren ölçülen toplam yükseklik) [m] :Binanın N'inci katına (tepesine) etkiyen ek eşdeğer deprem yükü ( x yönü) [t] :Binanın N'inci katına (tepesine) etkiyen ek eşdeğer deprem yükü ( y yönü) [t] :Eşdeğer deprem yükü yönteminde x doğrultusunda binaya etkiyen toplam eşdeğer deprem yükü (taban kesme kuvveti) [t] :Eşdeğer deprem yükü yönteminde y doğrultusunda binaya etkiyen toplam eşdeğer deprem yükü (taban kesme kuvveti) [t] :Mod birleştirme yönteminde x doğrultusunda modlara ait katkıların birleştirilmesi ile bulunan bina toplam deprem yükü (taban kesme kuvveti) [t] :Mod birleştirme yönteminde y doğrultusunda modlara ait katkıların birleştirilmesi ile bulunan bina toplam deprem yükü (taban kesme kuvveti) [t] :Mod birleştirme yöntemi ile hesaplanan büyüklüklerin alt sınırlarının belirlenmesi için kullanılan katsayı :Etkin yer ivmesi katsayısı :Bina önem katsayısı :Binanın r'inci titreşim periyodu [s] :Tr için hesaplanan spektrum katsayısı ∆ Fnx ∆ Fny Vt(x) Vt(y) VtB(x) VtB(y) β Ao I Tr S(Tr) b)Açıklamalar X ve Y yönü için.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar hesaplanır.15 2.3) kullanılarak deprem yükü azaltma katsayısı Ra(Tr). (Denklem 6. Spa(Tr) = A(Tr) g / Ra(Tr) Denklem 6.1) (Bu madde eşdeğer deprem yüküne göre hesap yapılırsa uygulanmaz) Bina toplam kütlesi= W/g (g yerçekimi ivmesi=9. Her modda. Fi=Fbk=Ao I Wbk /1. (Denklem 6.8. 3. 1. ilgili katın Wi ‘sidir.

(Bu madde eşdeğer deprem yüküne göre hesap yapılırsa uygulanmaz. Kat maksimum yükleri.) 4.05 By [m] :Kullanılan yönteme göre hesaplanan. Katlara Etkiyen Yatay Yükler a) Simgeler ex ey Fx Fy Mb :Katın gerçek kütle merkezi ile kaydırılmış kütle merkezi arasındaki mesafe. Toplam etkin modal kütle bulunur ve bina toplam kütlesi ile karşılaştırılır. Toplam etkin modal kütle. Vt(x)< β VtB(x) ve Vt(y)< β VtB(y) ise dinamik analizle bulunan bütün iç kuvvetler. yapı kat elastik deprem yükleri. normalleştirilmiş yapı serbest titreşim modları yapı kat maksimum ivmeleri. Y yönü kat deprem kuvveti [t] :Kata etkiyen burulma momenti [tm] 5. ey= 0.5’e göre karşılaştırılır. βVt ( x) / VtB( x) .Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar Bina toplam kütlesinin %5’i hesaplanır. Sadece eşdeğer deprem yükü yöntemine göre bulunan kat maksimum yükleri listelenir. 4. yapı kat tasarım deprem yükleri hesaplanır. 3.8. Sırasıyla karakteristik mod vektörleri. eşdeğer ve dinamik yükler olmak üzere listelenir. 5. yapı kat modal kütleleri. X yönü kat deprem kuvveti [t] :Kullanılan yönteme göre hesaplanan.Y.Z G1 G2 G3 G4 G5 G6 U(x) U(y) U(z) R(x) :Düğüm noktası numarası :Düğüm noktası koordinatları [m] :Düğüm noktasının global x ekseni doğrultusundaki numarası :Düğüm noktasının global y ekseni doğrultusundaki numarası deplasman bileşeni kod deplasman bileşeni kod :Düğüm noktasının global z ekseni doğrultusundaki deplasman bileşeni kod numarası :Düğüm noktasının global x ekseni etrafındaki deplasman bileşeni kod numarası :Düğüm noktasının global y ekseni etrafındaki deplasman bileşeni kod numarası :Düğüm noktasının global z ekseni etrafındaki deplasman bileşeni kod numarası :Düğüm noktasının global x ekseni doğrultusundaki deplasmanı [mm] :Düğüm noktasının global y ekseni doğrultusundaki deplasmanı [mm] :Düğüm noktasının global z ekseni doğrultusundaki deplasmanı [mm] :Düğüm noktasının global x ekseni etrafındaki deplasmanı [radyan] 155 . bina toplam kütlesinden büyükse mod sayısı yeterlidir. y yönü için βVt ( y) / VtB( y) katsayılarıyla otomatik olarak çarpılırlar. Rijit bodrum çevre perdelerinin bulunduğu katta bu değerler sıfırdır. Bu yüklerin toplamları Madde 6. ex= 0. x yönü için. Düğüm Noktası Deplasmanları a) Simgeler Dn X.05 Bx [m] :Katın gerçek kütle merkezi ile kaydırılmış kütle merkezi arasındaki mesafe.

Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar R(y) R(z) :Düğüm noktasının global y ekseni etrafındaki deplasmanı [radyan] :Düğüm noktasının global z ekseni etrafındaki deplasmanı [radyan] 6. 2 indisler sağ ucu simgelemektedir. Uzun kenarı x eksenine paralel bir dikdörtgen kolonun majör düzlemi .2 (Mri + Mrj) denkleminin hem alttaki. tx1 ty1 tz1 mx1 my1 mz1 ii) Kirişler 1 indisler sol ucu simgelemektedir. Sonuçlar ikinci satır olarak(yanına 1/ α i yazar) listelenir 156 . 0. x eksenine paraleldir. Kat Deplasmanları a) Simgeler δx δy θ :Katın master düğüm noktasının ( kütle merkezinin ) x deplasmanı [mm] :Katın master düğüm noktasının ( kütle merkezinin ) y deplasmanı [mm] :Katın master düğüm noktasının ( kütle merkezinin ) dönmesi [radyan] 7.70< α i <1 aralığında (Mra + Mrü) ≥ 1. Elemanların Uç Kuvvetleri a) Simgeler i) Kolonlar ve paneller majör düzlem :Kolonun majör (büyük) atalet momentinin hesaplandığı düzlem. hem de üstteki düğüm noktalarının sağlandığı kolonlara etkiyen eğilme momentleri ve kesme kuvvetleri 1/ α i oranında çarpılarak otomatik olarak attırılır. tz1 my1 mz1 :Kesme kuvveti :Eğilme momenti :Burulma momenti :Kolonun uzun kenarı doğrultusundaki kesme kuvveti majör düzlemdeki kesme kuvveti [t] :Kolonun kısa kenarı doğrultusundaki kesme kuvveti majör düzleme dik düzlemdeki kesme kuvveti [t] :Kolonun eksenel kuvveti [t] :Kolonun kısa kenarı doğrultusundaki moment majör düzleme dik düzlemdeki moment [tm] :Kolonun uzun kenarı doğrultusundaki moment majör düzlemdeki moment [tm] :Kolonun burulma momenti [tm] b) Açıklamalar Kolonlarda. 2 indisler üst ucu simgelemektedir. 1 indisler alt ucu simgelemektedir.

∆ iSLA . kattan itibaren en üst kata kadar olan katların hareketli yük katılım katsayısı 157 Σ Wj .d(i-1)SĞA ∆ iSĞU :d(i)SĞU . ∆ iSLU :d(i)SLU . Kat :i. Madde 6. katın Sağ-Alt köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] ∆ (i-1)SĞU :(i-1).d(i-1)SLU ∆ iSLA :d(i)SLA . ∆ iSĞA .d(i-1)SĞU ∆ imax= ∆ iSLU . katın Sol-Üst köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] ∆ (i-1)SLA :(i-1). katın yüksekliği [m] :i. katın Sol-Üst köşesinde hesaplanan göreli öteleme [mm] :i.d(i-1)SLA ∆ iSĞA :d(i)SĞA . katın Sağ-Alt köşesinde hesaplanan göreli öteleme [mm] b) Açıklamalar Her bir deprem yüklemesi ve kat için. katın Sağ-Üst köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] ∆ iSLU ∆ iSLA ∆ iSĞA ∆ iSĞU :i. Kat yüksekliği [m] :i. Katta hesaplanan maksimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. katın Sağ-Üst köşesinde hesaplanan göreli öteleme [mm] :i. ∆ iSĞU'dan en büyüğüdür.02/R olmalıdır. katın ilgili doğrultudaki kat kesme kuvveti [t] :i.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar 8.0035 veya ∆ imax/hi ≤ 0.2 9. İkinci Mertebe Etkileri a) Simgeler ( ∆ i)ort Vi hi :i. katın Sol-Üst köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] :i.10. katın Sağ-Üst köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] ∆ imax ∆ (i)SLU ∆ (i)SLA ∆ (i)SĞA ∆ (i)SĞU ∆ (i-1)SLU :(i-1).1. katın Sol-Alt köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] ∆ (i-1)SĞA :(i-1). katın Sol-Alt köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] :i. Katta kolon ve perdelerde hesaplanan göreli kat ötelemelerinin kat içindeki ortalama değeri. Göreli Kat Ötelemelerinin Sınırlandırılması a) Simgeler Kat hi :i. ∆ imax/hi ≤ 0. katın Sağ-Alt köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] :i. katın Sol-Alt köşesinde hesaplanan göreli öteleme [mm] :i. [mm] :i.

katta 1. katta 1. katta 3. Deprem yüklemesinden hesaplanan minimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. katta 2. Deprem yüklemesinden hesaplanan maksimum göreli kat ötelemesi [mm] :i.21) θ = (∆i)ort ∑ wj j=i N Vihi 10. katta 3. katta 3. Deprem yüklemesinden hesaplanan minimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. katta 4. ( ∆ i)ort =( ∆ iSLU+ ∆ iSLA + ∆ iSĞA + ∆ iSĞU ) /4 işlemiyle bulunur.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar kullanılarak hesaplanmış ağırlıklarının toplamları [t] θi :i. katta 4. katta 4. katta 1. Deprem yüklemesinden hesaplanan burulma düzensizliği katsayısı [mm] :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan burulma düzensizliği katsayısı [mm] :i. kullanılarak θ i hesaplanır. katta 2. Deprem yüklemesinden hesaplanan maksimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. katta 2. Deprem yüklemesinden hesaplanan burulma düzensizliği katsayısı [mm] :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan minimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan maksimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan maksimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] :i. katta 4. katta 1. Deprem yüklemesinden hesaplanan burulma düzensizliği katsayısı [mm] η bi1 ( ∆ i)max2 ( ∆ i)min2 ( ∆ i)ort η bi2 ( ∆ i)max3 ( ∆ i)min3 ( ∆ i)ort3 η bi3 ( ∆ i)max4 ( ∆ i)min4 ( ∆ i)ort4 η bi4 158 . katta 3. (Denklem 6. θ i ≤ 0.12 olmalıdır. katın ikinci mertebe gösterge değeri [radyan] b) Açıklamalar Her bir deprem yüklemesi ve kat için. Deprem yüklemesinden hesaplanan minimum [mm] göreli kat ötelemesi :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] :i. A1 Burulma Düzensizliği a) Simgeler ( ∆ i)max1 ( ∆ i)min1 ( ∆ i)ort1 :i. katta 2. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] :i.

Vu :V * e 12. :Kolon majör atalet düzlemine dik vektörün yatayla yaptığı açının sinüsü. 11.A2-A3 Düzensizliği Kontrolü e cos Sin :Moment kolunun uzunluğu [m] α α :Kolon majör atalet düzlemine dik vektörün yatayla yaptığı açının cosinüsü.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar b) Açıklamalar Göreli kat ötelemelerinde başlığında her bir deprem için rapor edilen ∆ imax değerleri. nbi1 =( ∆ i)max1/( ∆ i)ort1 .2 değerinden büyükse A1 burulma düzensizliği vardır. (Not: Uzun kenarı x eksenine paralel bir dikdörtgen kolonun açısı 90 derecedir.) txu tyu txa :i’inci kattaki kolonun üst ucuna x ekseni doğrultusunda etkiyen kesme kuvveti [t] :i’inci kattaki kolonun üst ucuna y ekseni doğrultusunda etkiyen kesme kuvveti [t] :i+1’inci kattaki kolonun alt ucuna x ekseni doğrultusunda etkiyen kesme kuvveti [t] tya Vux Vuy Vax Vay Vu Va V M :i+1’inci kattaki kolonun alt ucuna y ekseni doğrultusunda etkiyen kesme kuvveti [t] :txu * sin α :tyu * cos α :txa * sin α :tya * cos α :Vux + Vuy :Vax + Vay :Va . ( ∆ i)ort3=( ∆ i)max3/( ∆ i)max3 . ∆ iSLA . göreli kat ötelemeleri başlığında rapor edilen ∆ iSLU . ( ∆ i)ort1=[( ∆ i)max1/( ∆ i)min1] / 2 . bu başlıkta sırasıyla ( ∆ i)max1. nbi4 =( ∆ i)max4/( ∆ i)ort4 formülleriyle nbi’ler hesaplanır. ( ∆ i)min4 her kat ve yükleme için. ( ∆ i)max2. ( ∆ i)ort2=( ∆ i)max2/( ∆ i)min2. ∆ iSĞA . ( ∆ i)ort4=( ∆ i)max4/( ∆ i)max4 formülleriyle ortalama göreli kat ötelemeleri hesaplanır. ( ∆ i)min1. A4 Taşıyıcı Sistem Eleman Eksenlerinin Paralel Olmaması a) Simgeler 159 . ( ∆ i)min3. ( ∆ i)max4 olarak listelenir. nbi’lerin bir tanesi 1. ( ∆ i)max3. nbi2 =( ∆ i)max2/( ∆ i)ort2 nbi3 =( ∆ i)max3/( ∆ i)ort3 . ∆ iSĞU değerlerinin en küçüğüdür. ( ∆ i)min2.

Katta gözönüne alınan deprem doğrultusunda etkili kesme alanı. Katta gözönüne alınan deprem doğrultusuna paralel kagir dolgu duvar 2 alanlarının ( kapı ve pencere boşlukları düşülmüş) toplamı [m ] :(i+1). Bu maddenin uygulandığı durumda elemanların asal eksen doğrultusundaki iç kuvvet büyüklükleri Madde 6. elemanların tasarımında kullanılan büyüklüklerdir.15 Σ Ak hesaplanır. Σ Ae = Σ Aw + Σ Ag + 0. B1 Komşu Katlar Arası Dayanım Düzensizliği a) Simgeler Σ Aw(i+1) :(i+1). Katın Dayanım Düzensizliği Katsayısı 2 2 2 b) Açıklamalar Her bir katta. Katta kolon enkesiti etkin gövde alanları Aw'ların toplamı [m ] :i. Katta gözönüne alınan deprem doğrultusunda etkili kesme alanı. Katta gözönüne alınan deprem doğrultusuna paralel olarak perde olarak 2 çalışan taşıyıcı sistem elemanlarının enkesit alanlarının toplamı [m ] :(i+1).Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar tx1 ty1 tz1 mx1 my1 mb1 tx2 ty2 tz2 mx2 my2 mb2 : Alt uçta majör aks doğrultusunda kesme kuvveti [t] : Alt uçta minör aks doğrultusunda kesme kuvveti [t] : Alt uçta normal kuvvet [t] : Alt uçta majör aks etrafında eğilme momenti [tm] : Alt uçta minör aks etrafında eğilme momenti [tm] : Alt uçta kolon düşey ekseni etrafında burulma momenti [tm] : Üst uçta majör aks doğrultusunda kesme kuvveti [t] : Üst uçta minör aks doğrultusunda kesme kuvveti [t] : Üst uçta normal kuvvet [t] : Üst uçta majör aks etrafında eğilme momenti [tm] : Üst uçta minör aks etrafında eğilme momenti [tm] : Üst uçta kolon düşey ekseni etrafında burulma momenti [tm] b) Açıklamalar Sistemde A4 düzensizliği varsa.5 uygulanır. Katların birinde. Katta kolon enkesiti etkin gövde alanları Aw'ların toplamı [m2] Σ Ag(i+1) Σ Ak(i+1) Σ Ae(i+1) Σ Aw(i) Σ Ag(i) Σ Ak(i) Σ Ae(i) η ci :(i+1).5'deki belirtildiği üzere hesaplanır ve her bir deprem doğrultusu için bulunan değerler bu başlık altında listelenir. Burada listelenen iç kuvvet büyüklükleri. [m ] :i. 160 . [m ] :i. 13.7.7. Katta gözönüne alınan deprem doğrultusuna paralel kagir dolgu duvar 2 alanlarının ( kapı ve pencere boşlukları düşülmüş) toplamı [m ] :i. Katta gözönüne alınan deprem doğrultusuna paralel olarak perde olarak çalışan 2 taşıyıcı sistem elemanlarının enkesit alanlarının toplamı [m ] :i. tespit edilmiştir mesajı yazılır ve Madde 6.

( ∆ i)ort ilgili kat. katta 4. katta 1. Deprem yüklemesinden hesaplanan rijitlik düzensizliği katsayısı [mm] :i. katta 3.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar η ci=( Σ Ae)i /( Σ Ae)i+1 < 0. katta 3. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] η ki4 :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan rijitlik düzensizliği katsayısı [mm] :i. katta 2. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama [mm] göreli kat ötelemesi ( ∆ i+1)ort4 :(i+1).80 ise B1 komşu katlar arası dayanım düzensizliği vardır.deprem yüklemesi için) hesaplanır ve listelenir.50’ den büyükse B2 komşu katlar arası rijitlik düzensizliği vardır.deprem yüklemesi için) η ki4 = ( ∆ i)ort4/( ∆ i+1)ort4 (4. Deprem yüklemesinden hesaplanan Rijitlik düzensizliği katsayısı [mm] :i. katta 2. katta 1.deprem yüklemesi için) η ki2 = ( ∆ i)ort2/( ∆ i+1)ort2 (2.80 ise taşıyıcı sistem davranış katsayısı R. B2 Komşu Katlar Arası Rijitlik Düzensizliği a) Simgeler ( ∆ i)ort1 : i. 1.25( η ci)min değeri ile çarpılarak deprem hesabı otomatik olarak tekrarlanır.deprem yüklemesi için) η ki3 = ( ∆ i)ort3/( ∆ i+1)ort3 (3. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] η ki3 ( ∆ i)ort4 :i. R Katsayısının Seçim Nedeni başlığında rapor edilir. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] ( ∆ i+1)ort1 :(i+1). katta 2.25( η ci)min çarpılmış olarak R Katsayısının Seçim Nedeni başlığında yazılmaktadır. 14. Deprem yüklemesinden hesaplanan Rijitlik düzensizliği katsayısı [mm] b) Açıklamalar İkinci mertebe etkileri başlığında 4 adet deprem yüklemesine göre listelenen ( ∆ i)ort ‘lar bu düzensizliğin kontrolünde kullanılır.25( η ci)min değeri. katta 3. ( ∆ i+1)ort bir üst kat olmak üzere. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] η ki ( ∆ i)ort2 :i. ( η ci)min rapor edilen bütün η ci’ lerin en küçüğüdür. η ki ‘lerden biri 1. katta 1. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] η ki2 ( ∆ i)ort3 :i. η ci < 060 olması durumunda rapor alınmasına izin verilmez. R katsayısı da 1.60 ≤ η ci < 0. 161 . 1. katta 4. η ki1 = ( ∆ i)ort1/( ∆ i+1)ort1 (1. 0. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] ( ∆ i+1)ort2 :(i+1). katta 4. her kat için. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama [mm] göreli kat ötelemesi ( ∆ i+1)ort3 :(i+1).

bina toplam yüksekliği.4 α M formülünden R katsayısını 17.3) hem alttaki hem de üsteki düğüm noktalarında sağlandığı kolonlarda . İlgili düğüm noktasına bağlı tüm kiriş ve kolonların bütün kesitlerinde tüm yüklemeler için elde edilen tüm iç kuvvetler %50 oranında otomatik attırılır. bina önem katsayısı. Vis/Vik Oranları a) Simgeler Vis1 :Binanın i. kullanıcı. R Katsayısının Seçim Nedeni Her bir deprem yüklemesi ve her kat için devrilme momenti kontrolü yapılır.25( η ci)min değeri listelenir. “Taşıyıcı Sistemin Düşey Elemanlarında Süreksizlik Bulunmamaktadır. Varsa. Hesap Yönteminin Seçim Nedeni Sırasıyla deprem bölgesi. 16. girilen R katsayısı. katında (Mra + Mrü) ≥ 1. deprem yüklemesinden hesaplanan Vis1/Vik1 oranı :Binanın i. Sırasıyla. program rapor alırken kullanıcıyı uyarır ve çıktı almasına izin vermez. katında Denklem 7.2 (Mri + Mrj) denkleminin (Denklem 7. Bu durumda. a) Simgeler PMx PMy Mx My :İlgili katta ve ilgili deprem yüklemesinden dolayı kattaki perdelerin yatay x istikametine transfer edilmiş momentleri toplamı [tm] :İlgili katta ve ilgili deprem yüklemesinden dolayı kattaki perdelerin düşey y istikametine transfer edilmiş momentleri toplamı [tm] :İlgili katta ve ilgili deprem yüklemesinden dolayı kattaki perde ve kolonların yatay x istikametine transfer edilmiş momentleri toplamı [tm] :İlgili katta ve ilgili deprem yüklemesinden dolayı kattaki perde ve kolonların düşey y istikametine transfer edilmiş momentleri toplamı [tm] :PMx/Mx :PMy/My α Mx α My b) Açıklamalar hesaplar ve tekrar analiz yaptırır. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı [t] :i. düzensizlik durumları ve katsayıları (A1 için η bi. Bina toplam yüksekliği. B3 Taşıyıcı Sistemin Düşey Elemanlarının Süreksizliği Sadece kolonun iki ucu mesnetli kirişe oturduğu durum kontrol edilir. 18. Yoksa. α Mx ve α My'lerin en büyüğü olarak alınabilir). B2 için η ki) ve kullanılan hesap yöntemi rapor edilir. katında tüm kolonlarda 1. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı [t] :Binanın i. katta 1.” mesajı rapor edilir. R=10 . 1.75’den küçük veya eşitse R=7 kullanılabilir.75’den büyük 1’den küçük ise.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar 15. Kullanılan R katsayısı Seçilen R katsayısı olarak bu başlıkta listelenir. deprem bölgesi.3'ün hem alttaki hem de üsteki düğüm noktalarında 162 Vik1 α i1 Vis2 . R katsayısının uygunluğu rapor edilir. Elemanların plandaki adları ve katları yazılır. 1. α Mx ya da α My herhangi bir deprem yüklemesinde 0. ( α M . seçilen R katsayısı. 0.

hem de üstteki düğüm noktalarının sağlandığı kolonlara etkiyen eğilme momentleri ve kesme kuvvetleri 1/ α i oranında çarpılarak otomatik olarak attırılır. Mrj için “Deprem Yönetmeliği Kolon Raporu'na bakınız. Sonuçlar “Eleman Uç Kuvvetleri" başlığında ikinci satır olarak(yanına 1/ α i yazar) listelenir.70 olmasına izin verilmez. Mrü. 4. katta 3. Mra. deprem yüklemesinden hesaplanan Vis4/Vik4 oranı α i2 Vis3 Vik3 α i3 Vis4 Vik4 α i4 b) Açıklamalar Herhangi bir deprem yüklemesinde ve herhangi bir katta. 19. deprem yüklemesinden hesaplanan Vis2/Vik2 oranı :Binanın i. Döşemelerin Statik Betonarme Sonuçları ve Donatıları a) Simgeler L G Q D MSol AsSol DntSol MAck AsAck DntAck MSağ AsSağ DntSağ :Döşemenin ilgili doğrultudaki temiz açıklığı [m] :Döşemenin sabit yükü [t] :Döşemenin hareketli yükü [t] :Döşemenin yüksekliği [m] :İlgili doğrultunun solunda hesaplanan moment [tm] :İlgili doğrultunun solunda (sol mesnet) olması gerekli donatı alanı [cm ] :Sol mesnetteki ilave adet ve çapı :İlgili doğrultunun açıklığında hesaplanan moment [tm] :İlgili doğrultunun açıklığında olması gerekli donatı alanı [cm ] :Açıklıktaki donatı adet ve çapı :İlgili doğrultunun sağında hesaplanan moment [tm] :İlgili doğrultunun sağında (sağ mesnet) olması gerekli donatı alanı [cm ] :Sağ mesnetteki ilave adet ve çapı 163 2 2 2 . α i < 0. katında Denklem 7.3'ün hem alttaki hem de üsteki düğüm noktalarında sağlandığı kolonlarda . Mri. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı [t] :i. 0. katında Denklem 7. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı [t] :i.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar sağlandığı kolonlarda . deprem yüklemesinden hesaplanan Vis3/Vik3 oranı :Binanın i.2 (Mri + Mrj) denkleminin hem alttaki. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı [t] :i. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı [t] :Binanın i. kuvvetlerinin toplamı [t] Vik2 2. katında tüm kolonlarda 3.70< α i <1 aralığında (Mra + Mrü) ≥ 1. katta 4. 3.3'ün hem alttaki hem de üsteki düğüm noktalarında sağlandığı kolonlarda . katında tüm kolonlarda 4. katta 2. katında tüm kolonlarda 2. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme :Binanın i. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı [t] :Binanın i.

Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar 20. Kirişlerin Donatıları a) Simgeler bw hk ln MdÜst MdAlt :Kirişin gövde genişliği [m] :Kiriş yüksekliği [m] :Temiz açıklık [m] :Kirişin ilgili bölgesinde üst tarafta en fazla çekme donatısı çıkaran dizayn momenti. Kirişlerin Betonarme Hesap Sonuçları a) Simgeler Üst Alt Ve Vd Vcr Vc Asw/s Moment0 :Kirişin ilgili ucunda (mesnedinde) . [tm] :Kirişin ilgili bölgesinde alt tarafta en fazla çekme donatısı çıkaran dizayn momenti [tm] 164 . Kirişlerin Yük Bilgileri ve Ankastrelik Tesirleri a) Simgeler Mg1 Mq1 Vg1 Vq1 Mg2 Mq2 Vg2 Vq2 Eşdeğer g Eşdeğer q :Sol uçta İlgili sabit yükten hesaplanan ankastrelik momenti [tm] :Sol uçta İlgili hareketli yükten hesaplanan ankastrelik momenti [tm] :Sol uçta İlgili sabit yükten hesaplanan ankastrelik kesme kuvveti [t] :Sol uçta İlgili hareketli yükten hesaplanan ankastrelik kesme kuvveti [t] :Sağ uçta İlgili sabit yükten hesaplanan ankastrelik momenti [tm] :Sağ uçta İlgili hareketli yükten hesaplanan ankastrelik momenti [tm] :Sağ uçta İlgili sabit yükten hesaplanan ankastrelik kesme kuvveti [t] :Sağ uçta İlgili hareketli yükten hesaplanan ankastrelik kesme kuvveti [t] :İlgili yükün eşdeğer düzgün yayılı yük karşılığı (sabit) [t/m] :İlgili yükün eşdeğer düzgün yayılı yük karşılığı (hareketli) [t/m] 21. Kirişin üst tarafında en fazla çekme donatısı çıkaran yükleme kombinasyonu :Kirişin ilgili ucunda (mesnedinde) . Kirişin alt tarafında en fazla çekme donatısı çıkaran yükleme kombinasyonu :Enine donatı hesabında esas alınan kesme kuvveti [t] :Yük katsayıları ile çarpılmış düşey yükler ve depremin ortak etkisi altında hesaplanan kesme kuvveti [t] :Eğik çatlamayı oluşturan kesme kuvveti [t] :Betonun kesme dayanımına katkısı [t] :1 metredeki kayma donatısı alanı [m ] :Moment sıfır noktasının ilgili uca olan uzaklığı 2 22.

4. Deprem Yönetmeliği Kiriş Tahkikleri a) Simgeler bw hk ln fctd fyd fcd Sol :Kirişin gövde genişliği [m] :Kiriş yüksekliği [m] :Temiz açıklık :Kirişin betonunun tasarım çekme dayanımı [kgf/cm ] :Kirişin boyuna donatısının tasarım akma dayanımı [kgf/cm ] :Kirişin betonunun tasarım basınç dayanımı [kgf/cm ] 2 2 2 ρü :Kirişin sol mesnedinin üst tarafındaki çekme donatısının oranı :Kirişin sağ mesnedinin üst tarafındaki çekme donatısının oranı :Kiriş kesitinin kesme dayanımı [t] :Kirişin sol ucunda hesaplanan kesme kuvveti [t] :Kirişin sağ ucunda hesaplanan kesme kuvveti [t] :Kirişin sol ucunda ve kolon yüzünde düşey yüklerden meydana gelen basit kiriş kesme kuvveti [t] :Kirişin sağ ucunda ve kolon yüzünde düşey yüklerden meydana gelen basit kiriş kesme kuvveti [t] :Kirişin sol ucunda üstte çekme çıkartacak yön için hesaplanan pekleşmeli taşma gücü momenti [tm] :Kirişin sol ucunda altta çekme çıkartacak yön için hesaplanan pekleşmeli taşıma gücü momenti [tm] :Kirişin sağ ucunda üstte çekme çıkartacak yön için hesaplanan pekleşmeli taşıma gücü momenti [tm] :Kirişin sağ ucunda altta çekme çıkartacak yön için hesaplanan pekleşmeli taşıma gücü momenti [tm] Sağ ρü Vr Vei Vej Vdyi Vdyj Mpiüst Mpialt Mpjüst Mpjalt b)Açıklamalar 1. Büyük olan alınır. sağdan etkimesi durumları sonucunda.AsAlt :Kirişin ilgili bölgesinde alt tarafta hesaplanan donatı alanı [cm ] 2 2 2 Mev.Vr=0.0.AsAlt :Kirişin ilgili bölgesinde alt tarafta mevcut donatı alanı [cm ] 2 23. (Vei ve Vej). (Mpmax olsun).fctd/fyd < sol ρü ve fctd/fyd < sağ ρü olmalıdır.22 bwd fcd değeri hesaplanır. Bunun için.AsÜst :Kirişin ilgili bölgesinde üst tarafta hesaplanan donatı alanı [cm ] Hes. (Mpialt+Mpjüst) hesaplanır.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar Hes. (Mpiüst+Mpjalt).Depremin soldan.25 fcd bw d formülünden kiriş kesitinin kesme dayanımı hesaplanır.AsÜst :Kirişin ilgili bölgesinde üst tarafta mevcut donatı alanı [cm ] Mev. sol ve sağ uç için en olumsuz kesme kuvveti hesabı yapılır. 165 . (d=hk-paspayı) 3. 2.

Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar Sol uç için; Vei=Vdyi + Mpmax/ln Sağ uç için; Vej=Vdyj + Mpmax/ln (Madde 7.9) hesaplanır. 5.Vei ve Vej değerlerinden bir tanesi, Vr ya da 0.22 bw d. fcd değerlerinden büyükse kesit yetersizdir.

24. Kolonların Betonarme Hesap Sonuçları
a) Simgeler NdMax NdMin Ac fck Acfck AshMaj :Kolonda en büyük eksenel kuvveti veren kombinasyondan hesaplanan eksenel kuvvet [t] :Kolonda en küçük eksenel kuvveti veren kombinasyondan hesaplanan eksenel kuvvet [t] :Kolonun brüt enkesit alanı [cm ] :Kolonunda kullanılan betonun karakteristik silindir basınç dayanımı [kgf/cm ] :Ac * fck :Kolon majör düzleminde s enine donatı aralığına karşı gelen yükseklik boyunca kolon uç bölgesindeki tüm etriye kollarının ve çirozların enkesit alanı değerlerinin majör düzleme dik doğrultudaki izdüşümlerinin toplamı. Kolon uzun kenarına 2 paralel etriyelerin ve çirozların toplam alanlarının izdüşümleri [cm ] :Kolon minör düzleminde s enine donatı aralığına karşı gelen yükseklik boyunca kolon uç bölgesindeki tüm etriye kollarının ve çirozların enkesit alanı değerlerinin minör düzleme dik doğrultudaki izdüşümlerinin toplamı Kolon kısa kenarına 2 paralel etriyelerin ve çirozların toplam alanlarının izdüşümleri [cm ] :Kolonda majör düzlemde enine donatı hesabında esas alınan kesme kuvveti [t] :Kolonda minör düzlemde enine donatı hesabında esas alınan kesme kuvveti [t] :Majör düzlemde Eğik çatlamayı oluşturan kesme kuvveti [t] :Minör düzlemde Eğik çatlamayı oluşturan kesme kuvveti [t] :Majör düzlemde betonun kesme dayanımına katkısı [t] :Minör düzlemde betonun kesme dayanımına katkısı [t] :1 metredeki kayma donatısı alanı (majör düzlemde) [cm ] :1 metredeki kayma donatısı alanı (minör düzlemde) [cm ]
2 2 2 2

AshMin

VeMaj VeMin VcrMaj VcrMin VcMaj VcMin Asw/sMaj Asw/sMin

b)Açıklamalar 1. 0.50 Ac fck hesaplanır. Bu değer NdMax değerinden büyük ya da eşit olmalıdır. 2. Nd > 0.20 Ac fck olması durumunda, sarılma bölgesindeki minimum toplam enine donatı aşağıdaki koşullardan elverişsiz olanı sağlayacak şekilde hesaplanır. Ash Ash

≥ 0.30 s bk [(Ac / Ack ) − 1](fck / fywk) ≥ 0.775 s bk (fck/fywk)

Denklem 7.1a Denklem 7.1b

3. Nd < 0.20 Ac Fck olması durumunda, kolon sarılma bölgesinde Denklem (7.1) ile verilen enine donatıların en az 2/3 minimum etriye donatı olarak kullanılır. 4. VcrMaj=0.65 fctd .bw .d hesaplanır. (bw:majör düzleminde kolon genişliği, d: minör 166

Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar düzleminde kolon genişliği-paspayı) 5. VcrMin=0.65.fctd. bw.d hesaplanır. (bw:minör düzleminde kolon genişliği, d: majör düzleminde kolon genişliği-paspayı) 6. VcMaj=0.80 VcrMaj ile Vcmaj hesaplanır. Ve ≥ 0.50 Vd ve Nd ≤ 0.05Acfck ise Vcmaj=0 alınır. 7. VcMaj=0.80 VcrMin ile Vcmin hesaplanır. Ve ≥ 0.50 Vd ve Nd ≤ 0.05Acfck ise Vcmin=0 alınır. 8. Asw/sMaj ve Asw/sMin hesaplanır.

25. Kolonların Donatıları
a) Simgeler hx by Yükleme N,Mx,My MevAs Köşe Kenar :Kolonun uzun kenar uzunluğu [m] :Kolonun kısa kenar uzunluğu [m] :Kolonda en fazla donatıyı çıkaran kombinasyon :Kombinasyondan hesaplanan betonarme hesaba esas dizayn kuvvetleri [t], [tm] :Kolondaki mevcut donatı alanı [cm ] :Köşe donatısı adet ve çapı :Kenar donatısı adet ve çapı
2

b)Açıklamalar: Kolon betonarme hesapları, Çakır-Özer yöntemine göre yapılmaktadır. (Referans: Eğik Eğilme Ve Eksenel Kuvvet Etkisindeki Dikdörtgen Betonarme Kesitlerde Taşıma Gücü Formülleri Adnan Çakıroğlu-Erkan Özer)

26. Deprem Yönetmeliği Kolon Tahkikleri
a) Simgeler Yön Zk Maf alt-üst üst alt :Tahkikin yönü majör veya minör :İlgili kattaki kolon zayıf kolon hesaplanmışsa + işareti konulur güçlü kolon ise hiçbir işaret yoktur :İlgili kattaki kolonun üst ve alt uçlarında Denklem 7.3'ün sağlanıp sağlanmadığı bilgisidir. Sağlanmayan ucun adı yazılır. :Her iki uçta da sağlanmamıştır. :Üst uçta sağlanmamıştır. :Alt uçta sağlanmamıştır.

bilgi yazmıyorsa:Her iki uçta da sağlanmıştır. Mra Mrüs Mrj+ :Üst kattaki kolonun alt ucunda hesaplanan taşıma gücü momenti [tm] :İlgili kattaki kolonun üst ucunda hesaplanan taşıma gücü momenti [tm] :Kirişin sağ ucu j deki kolon veya perde yüzünde hesaplanan pozitif taşıma gücü momenti [tm] 167

Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar MrjMri+ MriMha(i+1) Mha(i) Mhü(i) Mhü(i-1) Mpü Mpa Mü Ma Ve VMax :Kirişin sağ ucu j deki kolon veya perde yüzünde hesaplanan negatif taşıma gücü momenti [tm] :Kirişin sol ucu i deki kolon veya perde yüzünde hesaplanan pozitif taşıma gücü momenti [tm] :Kirişin sol ucu i deki kolon veya perde yüzünde hesaplanan negatif taşıma gücü momenti [tm] :(i+1). katta kolonun alt ucunda hesaplanan moment [tm] :i. katta kolonun alt ucunda hesaplanan moment [tm] :i. katta kolonun üst ucunda hesaplanan moment [tm] :(i-1). katta kolonun üst ucunda hesaplanan moment [tm] :i. katta kolonun üst ucunda hesaplanan pekleşmeli kolon taşıma gücü momenti [tm] :i. katta kolonun alt ucunda hesaplanan pekleşmeli kolon taşıma gücü momenti [tm] :Kolonun serbest yüksekliğinin üst ucunda, kolon kesme kuvvetinin hesabında esas alınan moment [tm] :Kolonun serbest yüksekliğinin alt ucunda, kolon kesme kuvvetinin hesabında esas alınan moment [tm] :Kolon enine donatı hesabında esas alınan kesme kuvveti [t] :Vr ve 0.22Awfcd nin küçük olanı [t]

b) Açıklamalar Kolonların kirişlerden daha güçlü olma koşulu için; 1. (+) ve (-) taşıma gücü momentleri için, (Mra + Mrü ) sağlanmadığı kontrol edilir.

≥ 1.2 (Mri + Mrj) (Denklem 7.3) sağlanıp

2. Denklem 7.3 uygulanması için, düğüm noktalarında birleşen kolonların her ikisinde de Nd ≤ 0.10. Ac. fck olmalıdır. Bu şartın kontrolü otomatik olarak yapılmaktadır. (Nd ve Ac.fck, kolonların betonarme hesap sonuçları başlığında listelenmektedir.) 3. Tek katlı binalarda ve çok katlı binalarda en üst katındaki düğüm noktalarında Denklem 7.3’ün sağlanıp sağlanmadığına bakılmaz. 4. Denklem 7.3 sağlanmazsa, Maf bilgisine işaret konur. Kolonların kirişlerden daha güçlü olması koşulunun bazı kolonlarda sağlanamaması durumu: 1. αi =Vis/ Vik ≥ 0.70 Denklem 7.4 ise denklem 7.3 ün bazı düğüm noktalarında sağlanamamış olmasına izin verilir. (Ayrıntılar Vis/Vik oranları başlığında rapor edilirler.) 2. Denklem 7.4'ün sağlanması durumunda, 0.70< αi < 1.00 aralığında Denklem'7.3 ün hem alttaki, hem de üstteki düğüm noktalarında sağlandığı kolonlara etkiyen eğilme momentleri ve kesme kuvvetleri 1/ αi oranı ile çarpılarak arttırılır. (Sonuçlar Eleman Uç Kuvvetleri başlığında 1/ αi bilgisi verilerek ikinci satır olarak rapor edilir.) Kolonların Kesme Güvenliği 1. Mü hesabı , kolon üst ucunda Denklem 7.3'ün sağlanması durumunda,

168

kirişin sağ ucunun alt tarafındaki çekme donatısı [cm ] :2. kirişin sol ucunun üst tarafındaki çekme donatısı [cm ] :2. denklemiyle hesaplanır. ( ΣMp 2. kolon kiriş birleşimi kuşatılmış birleşim. kirişin sol ucunun alt tarafındaki çekme donatısı [cm ] :Düğüm noktasının üstünde ve altında hesaplanan kolon küçük olanı [t] :1. kirişin genişliği [m] :Tahkikin yapıldığı yönde birleşim bölgesine saplanan kirişin düşey orta ekseninden itibaren kolon kenarlarına olan uzaklıklardan küçük olanının iki katı [m] :Kolonun tahkik yapılan yöne dik boyutunun 3/4'ü [m] :1.Vkol hesaplanır. her bir kirişin genişliğinin kolon genişliğinin 3/4’ünden daha az olması durumunda.Vkol :Kuşatılmamış durumuna göre birleşimin taşıyabileceği max kesme kuvveti[t] kesme kuvvetlerinin 2 2 2 2 3/4b As1j As2j As1i As2i Vkol Ve(+) Ve(-) VeMax b) Açıklamalar 1.25 fyk (As1j+ As2i) .Kiriş bw2 bj :Tahkikin yapıldığı yöne paralel kolon boyutu [m] :Sol taraftaki kiriş :1.Vkol :1. Ve ≤ Vmax ise kesme güvenliği sağlanıyor demektir. kirişin genişliği [m] :Sağ taraftaki kiriş :2.Kiriş bw1 2.Ve(-)=1. denklemiyle hesaplanır.25(As1i + As2j) .Ve(+)=1. aksi durumda kuşatılmamış birleşim olarak tanımlanacaktır. Sağlanamaması durumunda Mü=Mpü ‘dür.25(As1j + As2i) . Ma= Mha (i) ΣMp Mha (i) + Mhü(i − 1) = Mpi + Mpj ). ( ΣMp 3. 27. 4.Kirişlerin kolona dört taraftan birleşmesi.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar Mü= Mhü(i) ΣMp Mhü(i) + Mha (i + 1) = Mpi + Mpj ). Ve= (Ma + Mü ) / ln (Denklem 7.5) ile Ve hesaplanır. Ma hesabı . ln kolonun kirişler arasında kalan serbest açıklığıdır. 169 .Vkol hesaplanır. kirişin sağ ucunun üst tarafındaki çekme donatısı [cm ] :1. Kolon Kiriş Birleşim Bölgelerinin Kesme Güvenliği a) Simgeler h 1. Sağlanamaması durumunda Ma=Mpa ‘dır. 3.25 fyk (As1i+ As2j) . kolon alt ucunda Denklem 7.3'ün sağlanması durumunda. 2.

deprem yüklemesinden üst ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Perdenin 4. Bu durumda GÜVENSİZ mesajı rapor edilir. Hcr ≥ lw veya Hcr ≥ Hw /6 formülleriyle hesaplanır.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar 4. Panellerin Tasarım Eğilme Momentleri a) Simgeler My1Ü My2Ü My3Ü My4Ü My1A My2A My3A My4A Hw Hcr :Perdenin 1. Vd< Vr şartı kontrol edilir.Ve(+) veya Ve(-)< Vemax ise kesme güvenliği sağlanıyordur. 28. deprem yüklemesinden üst ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Perdenin 1. deprem yüklemesinden üst ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Perdenin 3. deprem yüklemesinden alt ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Perdenin 3. Panellerin Betonarme Hesap Sonuçları ve Donatıları a) Simgeler lw bw Vd Vr :Perdenin plandaki uzunluğu [m] :Perdenin gövde kalınlığı [m] :Yük katsayıları ile çarpılmış düşey yükler ve depremin hesaplanan kesme kuvveti [t] :Perde kesitinin kesme dayanımı [t] ortak etkisi altında diğer simgeler için kolona bakınız b) Açıklamalar Hw / lw ≥ 2 ise panelin her iki ucunda perde uç bölgeleri oluşturulur. deprem yüklemesinden alt ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Temel üstünden veya zemin kat döşemesinden itibaren ölçülen toplam perde yüksekliği [m] :Kritik perde yüksekliği [m] b) Açıklamalar Hcr hesabı.) 29. Değilse sağlanmıyordur. deprem yüklemesinden üst ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Perdenin 2. deprem yüklemesinden alt ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Perdenin 4. deprem yüklemesinden alt ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Perdenin 2. (lw panelin plandaki uzunluğudur. 170 .

W4:Rüzgar yüklemeleri [t] H1.H4 :Toprak itkisi yüklemeleri [t] 32.y :Kolon koordinatları [m] :Majör atalet düzlemine dik vektörün yatayla yaptığı açı (uzun kenarı x eksenine paralel bir dikdörtgen kolonun açısı 90 derecedir) :Normal kuvvet [t] :Global x ekseni etrafındaki moment ( y-z düzleminde) [tm] :Global y ekseni etrafındaki moment ( x-z düzleminde) [tm] α N Mx My E1.W2.H3.Q :Düşey yüklemeler [t] W1.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar 30.E4 :Sırasıyla deprem yüklemeleri [t] G.H2.W3.E2.E3. Tekil Temel Statik-Betonarme Sonuçları ve Donatıları a) Simgeler hx by Hx By hf ZG Vdx Vdy MaxMx MaxMy Vpr Vpd Tp Asx Asy :Kolonun uzun kenar uzunluğu [m] :Kolonun kısa kenar uzunluğu [m] :Temelin uzun kenar uzunluğu [m] :Temelin kısa kenar uzunluğu [m] :Temel kalınlığı [m] :Zemin gerilmesi [t/m ] :Hesap kesme kuvveti ( uzun doğrultu için ) [t] :Hesap kesme kuvveti ( kısa doğrultu için ) [t] :Hesap eğilme momenti (uzun doğrultu için) [tm] :Hesap eğilme momenti (kısa doğrultu için) [tm] :Zımbalama taşıma gücü [t] :Zımbalama yükü [t] :Zımbalama kesitinde oluşan kayma gerilmesi [t] :Uzun doğrultuda hesaplanan donatı alanı ( MaxMx momentinden) [cm ] :Kısa doğrultuda hesaplanan donatı alanı (MaxMy momentinden) [cm ] 2 2 2 171 . Radye Döşemeleri Statik-Betonarme Sonuçları ve Donatıları Simgeler için döşemelere bakınız 31. Temellere Gelen Kolon Yükleri a) Simgeler x.

Sürekli Temel Kirişlerinin Donatıları a) Simgeler ZG Bü Ba :Zemin gerilmesi [t/m ] :Üst ampatman genişliği [m] :Alt ampatman genişliği [m] 2 Diğer simgeler için kirişlere bakınız. 172 . Sürekli Temellerin Statik Hesap Sonuçları a) Simgeler i j tz1 my1 mb1 tz2 my2 mb2 :Temelin sol ucundaki kolonun adı :Temelin sağ ucundaki kolonun adı :Temelin sol ucundaki kesme kuvveti [t] :Temelin sol ucundaki eğilme momenti [tm] :Temelin sol ucundaki burulma momenti [tm] :Temelin sağ ucundaki kesme kuvveti [t] :Temelin sağ ucundaki eğilme momenti [tm] :Temelin sağ ucundaki burulma momenti [tm] 34.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar 33.

Y koordinatı girilir. Kirişlerde kiriş aksını alt. X koordinatı girilir. Aks ayarları diyaloğunu açar. Taşıyıcı sistemin (kolon. İmleci satırın sonuna getirir. A2-A3 düzensizliği kontrolü hesap raporu hazırlar. Kaçıklıklı tekil temellerde temelin yönünü değiştirir. İmleci satırın başına getirir. Aks çizer. Çeşitli komut aşamalarında işlevleri vardır. Mevcut bir akstan belli bir mesafede aks çizer. 3 Boyutlu çerçeveyi görüntüler. Çeşitli komut aşamalarında işlevleri vardır. X koordinat kutusuna girer. üst orta pozisyona getirir. Aksların kontur çizgisinden ne kadar mesafeye uzatılacağını belirler. Komut çalıştırır. Görüntü işlemlerinde bakış açısını değiştirir. Görüntü işlemlerinde bakış açısını değiştirir. Obje adlandırmada isim atlatır. Komutları çalıştırır. Y koordinat kutusuna girer. Açıklama Akslarda imleci yatay. kiriş. Bulunulan moddan çıkar.BÖLÜM 24 TÜM KOMUTLAR Komut + Space-Bar Menü Görüntüyü yakınlaştırır. panel) betonarme hesaplarını yapar. Açı girilir. Komut içi çeşitli işlevleri vardır Sayfayı yukarıya kaydırır. serbest aks çizim konumlarına getirir. Obje uzunluğu girilir. Proje Analiz Analiz Çalışılan pencerenin iki boyutlu bir kopyasını çıkarır. Görüntü işlemlerinde bakış açısını değiştirir. Görüntü işlemlerinde bakış açısını değiştirir. düşey. Siler. A koordinat kutusuna girer. L koordinat kutusuna girer. Kolonlarda kolonu majör aksa göre döndürür. X Y L A S Mouse Sol Mouse Sağ Page Up Page Down Home End Insert Delete Esc Enter 2 Boyuta Aktar 3B Taşıyıcı Sistem 3B Çerçeve Analizi A2-A3 Kontrolü Aks Aks Ayarları Aks Offset Aks Sınır Ayarları Düzensizliği Rapor/Deprem Yönetmeliği Çizdir Çiz Ayarlar Menüde yok Bildirim Açılım Ayarları 173 . Açılım ayarları diyaloğunu açar. Kütüphane objelerinde yakalama noktasını değiştirir. Görüntü işlemlerinde bakış açısını değiştirir. Görüntü işlemlerinde bakış açısını değiştirir. Sayfayı aşağıya kaydırır. Görüntüyü uzaklaştırır.

Çizim sınırları diyaloğunu açar. Çizim sınırları ayarlanır. Daira kolon çizer. Deprem. İlkel objelerin belli bir parçasını koparır. 3B Çerçeve. Çizgisel döşeme yükü çizer. Çember çizer. Animasyon hazırlar. Betonarme Rapor Çiz Bağ kirişi donatıları diyaloğunu açar. İki çizgiyi üçüncü bir çizgi ile birleştirir. Ayarları program default ayarlarına getirir. Betonarme hesap aksı siler. Çizinm yardımcıları diyaloğunu açar. Bağ kirişi açılımlarını çizer. Bmp formatındaki dosyaları plan üzerine yelleştirir. Paftayı çizime gönderir. Bmp dosyası açar. Donatı tipi ve çalışma şekli değiştirilebilir. Bağ kirişi çizer.. Bmp dosyası kaydeder. Temel analizlerini tek komutla yapar. Döşeme ve radye döşeme üzerine hesap aksı çizer. Bağ kirişi ayarları diyaloğunu açar. Bitmap ayarları diyaloğunu açar. Bağ Kirişi Donatıları Bağ Kirişi Raporu Betonarme Hesap Aksı Betonarme Hesap Aksı Değiştir/Döşeme Edit Betonarme Hesap Aksı Değiştir/Döşeme Sil Bezier Eğrisi Bitmap Bitmap Ayarları Bitmap Tarama BMP Kaydet BMP Yükle Çiz/Eğri Çiz Bitmap Ayarları Çiz/Tarama Proje Proje Boş Düğüm Noktalarını Destek Sil Break Chamfer Çember Çiroz Çiz Çizdir Çizgisel Döşeme Yükü Çizim Sınırları Çizim Yardımcıları Daire Kolon Deprem Analizi Değiştir Değiştir Çiz Çiz/Donatı Proje Çiz/Döşeme Bildirim Ayarlar Çiz/Kolon Kuvvetleri Analiz Deprem Yönetmeliği Rapor Genel Raporu 174 . Deprem yönetmeliği genel raporunu hazırlar. Kayıtlı ayarları yükler. Deprem hesabı yapar. Bağ kirişi raporu hazırlar. Objelerin bağlı olmadığı düğüm noktalarını siler. Betonarme aksı tipi diyaloğunu açar. Yük. Alan ve çevre ölçer.Tüm Komutlar Aks Tanımla Alan Analiz+Betonarme Animasyon Ayarları İlk Haline Getir Ayarları Kaydet Ayarları Yükle Bağ Kirişi Açılımları Bağ Kirişi Bağ Kirişi Ayarları Bağ Kirişi Ayarları Oluştur Destek Analiz 3 Boyut Ayarlar Proje Proje Çizdir Çiz Ayarlar Tablodan aks tanımlar. Bezier eğrisi çizer. Çiroz çizer. Betonarme Bildirim/Parametre Bağ kirişi parametreleri diyaloğunu açar. Ayarları kaydeder. Bitmap tarama yapar.

Etiket yazar. Deprem yönetmeliği kolon raporunu hazırlar. Döndürür. Dik referans belirler. Düğüm noktalarını ve bunlara bağlı objeleri döndürür. Dikdörtgen kolon çizer. Döşeme yazısını taşır. Düğüm noktalarını ve bunlara bağlı objeleri taşır. Dik modunu açar. Döşeme ayarları diyaloğunu açar. Döşeme betonarme hesabı yapar. Etiket ayarları diyaloğunu açar. Düğüm noktası deplasmanları raporu hazırlar. Çizimi DXF formatında kaydeder. Seçilen objeleri dosyaya kopyalar. Döşeme hesap raporu hazırlar. Dinamik analiz raporunu hazırlar. Döşeme donatıları diyaloğunu açar. Çiz/Döşeme Betonarme Çiz/Döşeme Analiz Rapor Değiştir/Döşeme Döşeme boşluğu çizer.Tüm Komutlar Deprem Yönetmeliği Rapor Kiriş Raporu Deprem Yönetmeliği Rapor Kolon Raporu Dik Dik Referans Dikdörtgen Kolon Dinamik Analiz Raporu Donatı Seçimi Dosyadan Yapıştır Dosyaya Kopyala Döndür Dörtgen Çizgi Döşeme Döşeme Analizi Döşeme Ayarları Döşeme Ayarları Ayarlar/Çizim Yardımcıları Destek/Referans Çiz/Kolon Rapor Betonarme Oluştur Oluştur Değiştir Çiz/Çizgi Çiz/Döşeme Analiz Ayarlar Deprem yönetmeliği kiriş raporunu hazırlar. Dosyaya kopyalanmış objeleri çağırıp yapıştırır. Donatı seçimi diyaloğunu açar. Ekranda düğüm noktaları çizilir. Statik elemanlar için kullanılacak donatı çapları belirlenir. Döşeme oluşturur. Döşeme üzerindeki kuvvet dağılımını renk paleti şeklinde görüntüler. Eskiz çizmek için kullanılır. Döşeme kenarı çizer. İmleç düğüm noktalarına atlar. Betonarme Bildirim/Parametre Döşeme parametreleri diyaloğunu açar. Döşeme Boşluğu Döşeme Donatıları Döşeme Kenarı Döşeme Kuvvetleri Döşeme Raporu Döşeme Yazısı Taşı Düğüm Kilitlen Noktasına Toolbar Ayarlar/Çizim Yardımcıları Düğüm Noktalarını Çiz Düğüm Noktası Rapor Deplasmanları Raporu Düğüm Noktası Döndür Düğüm Noktası Taşı DXF Çıktı En Yakın Nokta Eskiz Modu Etiket Etiket ayarları Değiştir Değiştir Proje Destek/Yakalama Destek Çiz/Ölçülendirme Ayarlar/Ölçülendir me 175 . Objeleri en yakın noktasından yakalar ve düğüm noktası oluşturur. Dörtgen çizgi çizer.

Tüm Komutlar Etriye Çiz Fillet Fillet/Chamfer Ayarları Yazı Tipi Ayarları Gelişmiş Yakalama Genel Ayarlar Geometri kontrolü Geri Zoom Gpd Kaydet Gpd Yükle Hepsini Aç Hepsini Seç Hiçbirini Seçme Hızlı Çizim Modu Hızlı Kopyala IDE6 dan Proje Oku İlkel Obje Ayarları Işık Kaynağı Ayarları Izgaraya Kilitlen Izgarayı Çiz Kalem Kalınlıkları Kalıp Planı Kalıp Planı Modu (Tab) Kalıp Planı Kesidi Kamera Kamera Ayarları Kamera Taşı Kamera Yolu Tanımla Kapalı Bezier Eğrisi Kapalı Nurbs Eğrisi Kasede Dönüştür Kaset Açılımları Çiz/Donatı Değiştir Menüde yok Ayarlar Menüde Yok Ayarlar Destek Görüntü Proje Proje Etriye çizer. Kapalı bezier eğrisi çizer. Bir önceki yakınlık derecesine döndürür. Kalıp planı modu ve Mimari plan modu arasında geçiş sağlar. Gpd formatında kaydedilmiş projeleri açar. Objelerin düğüm noktası yakalamak için kullanılır. Kalem kalınlık ayarları diyaloğunu açar. animasyonda kullanılır. Çeşitli kriterlere göre sistem geometrisini kontrol eder. İDE6 programında girilmiş ve İDEDATA programı ile aktarılmış projeyi açar. çember. Hızlı çizim modunu açar. Kamera tanımlar. Tanımlanan kamera yolu 176 . Bildirim/Kat Genel Destek Destek Ayarlar/Genel Ayarlar Oluştur Proje Menüde Yok 3 Boyut Ayarlar/Çizim Yardımcıları Ayarlar/Çizim Yardımcıları Ayarlar Çizim/Kalıp Planı Destek Çizim 3 Boyut 3 Boyut 3 Boyut 3 Boyut Çiz/Eğri Çiz/Eğri Çiz/Döşeme Çizim Çizim alanındaki bütün objeleri seçer. Kamera yolu tanımlar. Yazı Tipi ayarları diyaloğunu açar. Kapalı nurbs eğrisi çizer. Kamera taşır. İki çizgiyi yay ile birleştirir. Kalıp planı kesidi alır. Seçilmiş objelerin seçimini iptal eder. Projeyi Gpd formatında kaydeder. Kaset döşeme oluşturur. Çizgi. Kamera ayarları diyaloğunu açar. Genel ayarlar diyaloğunu açar. Kaset kiriş açılımlarını çizer. Fillet/Chamfer ayarları diyaloğunu açar. yay gibi objelerin ayarlarının yapıldığı İlkel obje ayarları diyaloğunu açar. Bir kattaki objeleri başka kat veya katlara kopyalar. bulunmayan köşelerini de Pencere ya da Tüm pencereleri açar. Izgaranın ekranda görünmesini sağlar. İmleci ızgara kesişim noktalarına atlatır. Işık Kaynağı Ayarları diyaloğunu açar. Kalıp planı çizer.

Çizilmiş kesit hattından kesit alıp görüntüler. Kiriş donatıları diyaloğunu açar. Kiriş açılımlarını çizer. Betonarme Bildirim/Parametre Kolon parametreleri diyaloğunu açar. Kat genel bilgileri raporunu hazırlar. Seçilen obje ile aynı özellikleri taşıyan objeler yaratır. Değiştir/Kolon Kolon boyutları değiştirilir. Kiriş çizer. Kesişim ölçülendirme ayarları diyaloğunu açar. Bir kenarı aksla çakışık. Kat genel ayarları diyaloğunu açar. Kat Genel Ayarları Kat Genel Raporu Kat Kuvvetleri Raporu Kat Parametreleri Katman Ayarları Kenara Yanaşık Kolon Kenara Temel Kesişim Kesişim Ölçülendirme Kesişim Ayarları Kesit Al Kesit Görüntüle Kesit Kot Kesit Kot Ayarları Kiriş Kiriş (Ardaşık) Kiriş Açılımları Kiriş Ayarları Kiriş Donatıları Kiriş Donatıları Raporu Kiriş Yükleri Kiriş Yükleri Raporu Kirişe Dönüştür Kısa Kolonlar Klonla Kolon Aplikasyon Planı Kolon Ayarları Kolon Ayarları Yanaşık Tekil Menüde yok. Deplasmanları Rapor Bildirim Rapor Rapor Analiz Ayarlar Menüde yok. Katlara etkiyen yatay yükler raporunu hazırlar. Katman ayarları diyaloğunu açar. Kiriş donatıları raporunu hazırlar. diyaloğunu açar. katman ekleme gibi işlemler yapılır. Katman açma-kapama. İlkel objelerin kesişim noktalarını yakalamak için kullanılır. Kesit hattı çizer. Kolon ayarları diyaloğunu açar. diğer kenarı ortalanmış tekil temel çizer. Kesişim ölçülendirme yapar.Tüm Komutlar Kaset Donatıları Kaset Raporu Kat Raporu Betonarme Rapor Kaset donatıları diyaloğunu açar. kilitleme. Kiriş ayarları diyaloğunu açar. Seçilen kolonları kısa kolon olarak tanımlar. Kolon aplikasyon planı çizer. Kiriş yükleri raporunu hazırlar. Kaset hesap raporunu hazırlar. Projeye kat ekleme ve kat yükseklik ayarları yapılır. Kesit kot ölçülendirme ayarları diyaloğunu açar. Kat deplasmanları raporunu hazırlar. Bir kenarı aksla çakışık. Kiriş üzerine etkiyen yükleri gragik olarak görüntüler. Kolonun boyutları Kolon Boyutları 177 . diğer kenarı ortalanmış kolon çizer. Destek/Yakalama Çiz/Ölçülendirme Ölçülendirme Menüde yok Çiz 3 Boyut Çiz/Ölçülendirme Ayarlar/Ölçülendir me Çiz Menüde yok. Kesit penceresinde kot ölçülendirme yapar. Kat parametreleri diyaloğunu açar. Yay veya çemberi kirişe dönüştürür. Sürekli kiriş çizer. Çizim Ayarlar Betonarme Rapor Analiz Rapor Oluştur Değiştir/Kolon Oluştur Çizim Ayarlar Kiriş Betonarme Ayarları Bildirim/Parametre Kiriş parametreleri diyaloğunu açar.

178 . Kolon-Kiriş Birleşim Kesme Güvenliği raporunu hazırlar. Nervür hesap raporunu hazırlar. Çoklu obje çizimlerinde yapılan en son işlemi geri alır. Birim olarak metreyi atar. Kaynağı Tanımla Çiz Çiz/Eğri Destek Noktasal yük tanımlar. Nervür açılımlarını çizer. Birleşim Rapor Güvenliği Birleşim Çizim Değiştir Destek Oluştur ya Oluştur/Hızlı Kopyala Destek Oluştur Oluştur Çiz/Ölçülendirme Ayarlar/Ölçülendir me Menüde Yok Kolon-Kiriş Birleşim Yatay Kesitlerini çizer. İki kenarı da akslara yanaşık kolon çizer. 3 Boyut/Işık Noktasal ışık kaynağı tanımlar. Kontur çizgilerini otomatik olarak yapı sınırlarına çeker. Nervürlü döşeme oluşturur. seçilen aks ya da kirişe kadar uzatır.Tüm Komutlar Kolon Donatı Raporu Kolon Donatıları Kolon Düşey Açılımları Kolon Trimle Kolon-Kiriş Kesme Raporu Kolon-Kiriş Yatay Kesidi Konsollar Kontur Hesapla Kontur Kopyala Rapor Betonarme Çizim Değiştir/Kolon Trimle Kolon donatı raporunu hazırlar. Kolonun seçilen kenarını. Kot ölçülendirme ayarları diyaloğunu açar. Objeleri yeniden adlandırır. Kütüphane objelerini çizim alanına yerleştirir. Kolon donatıları diyaloğunu açar. Kirişlerin konsolluk durumuna müdahale etmek için kullanılır. Kütüphane ayarları diyaloğunu çizer. Hafızaya kopyalanmış kontur çizgilerini kat planına yapıştırır. Kolon düşey açılımlarını çizer. da Kontur çizgilerini hafızaya kopyalar. Nervür donatıları diyaloğunu açar. kaset parametreleri diyaloğunu açar. Metraj raporu oluşturur. Kontur Tanımla Kontur Yapıştır Kopyala Kot Kot Ayarları Köşeye Yanaşık kolon Kontur tanımlar. Nurbs eğrisi çizer. İki kenarı da akslara yanaşık tekil temel çizer. Analiz Nokta deplasmanlarını görüntüler. Seçilen objeleri hafızaya kopyalar. Köşeye Yanaşık Tekil Menüde Yok Temel Kütüphane Kütüphane Ayarları Lokal Nokta Tanımla Lokal Undo Metraj Raporu(Statik) Metre Nervür Açılımları Nervür Donatıları Nervür Raporu Nervüre Dönüştür Nervür-Kaset Betonarme Ayarları Nokta Deplasmanları Noktasal Işık Kaynağı Noktasal Yük Nurbs Eğrisi Obje Adlandır Çizim Betonarme Rapor Çiz/Döşeme Çiz Ayarlar Destek Destek Rapor Bildirim/Parametre Nervür. Lokal nokta tanımlar. Planda kot ölçülendirme yapar.

Pafta sınırı ayarları diyaloğunu açar. Paralel referans atar. Objenin varsayılan trim yöntemini değiştirir. Poligon kolon çizer. temel objelerinin bakış yönünü değiştirir. Ölçülendirme ayarları diyaloğunu açar. Obje çizim ayarları diyaloğunu açar. Yay ve çemberi panele dönüştürür. Toolbar. Panel çizer.Tüm Komutlar Obje Bilgisi Al Obje Bul Obje Çizim Ayarları Obje Çoğalt Obje Edit Obje Katmanı Değiştir Obje Parçala Obje Trim Yöntemi Destek Destek Görüntü Oluştur Değiştir. Referans ölçekleme yapar. Panel ayarları diyaloğunu açar. Perde donatıları diyaloğunu açar. Blok halindeki objeleri alt bloklarına ayırır. Projenin katı modellemesini yapar. menü ve tuş kısayollarını özelleştirme diyaloğunu açar. Panel betonarme raporunu hazırlar. İlkel objeleri kopyalar. Kaydırma yapar. Parametrik tarama yapar. Herhangi bir objenin ayarlarına girip mevcut özelliklerini değiştirmeye yarar. Ortalanmış tekil temel çizer. Değiştir Oluştur Değiştir Seçilen objeye ait bilgileri görüntüler. Çizim Betonarme Oluştur Destek/Referans Çiz/Tarama 3 Boyut Çizim Ölçülendirme Çizim Çiz/Kolon Perde detaylarını ve düşey açılımlarını çizer. Seçilen objeyi istenilen sayıda çoğaltır. Kiriş. Mevcut bir objenin ayarlarını alıp daha sonra çizilecek objelere ayar olarak atar. Obje katmanı değiştirir. Obje bulur. İlkel objelerin ölçeğini büyütüp küçültür. Perspektif görüntü oluşturur. Planlardaki ölçülendirmelerle ilgili ayar diyaloğunu açar. Objelerin alt katmanları açılıp kapatılabilir. Obje Yönü(Kiriş Temel Değiştir Yönü Belirt) Objeden Ayarları Al Offset Open Gl Render Orta Nokta Ortalanmış Kolon Ortalanmış Tekil Temel Ölçekle Ölçekle(Referans) Ölçülendirme Ayarları Özelleştir Pan Panel Panel Ayarları Panel Ayarları Destek Oluştur 3 Boyut Destek/Yakalama Menüde Yok Menüde Yok Değiştir/Ölçekle Değiştir/Ölçekle Ayarlar/Ölçülendir me Destek Görüntü Çiz Ayarlar Betonarme Bildirim/Parametre Panel parametreleri diyaloğunu açar. Objeleri orta noktadarından yakalar. Panel Detayları Panel Donatıları Panele Dönüştür Paralel Referans Parametrik Tarama Perspektif Plan Ayarları Plan Ayarları Panel Donatıları Raporu Rapor Poligon Kolon 179 . Ortalanmış kolon çizer.

Döşeme Betonarme Rapor Destek 3 Boyut Menüde yok Destek Rapor Çiz/Eğri Çiz/Ölçülendirme Değiştir Değiştir Radye döşeme donatıları diyaloğunu açar. Radye döşeme hesap raporunu hazırlar. zemin. Proje çizimleri diyaloğunu açar. İleri al. ayarlar burada yapılır. Tanımlı tarama yapar. malzeme vb. Seçili objelerin seçimini iptal eder. İki boyutta simetri alır. Betonarme Ayarları Sürekli Temel Raporu Sürekli Kaçıklıkları Tarama Tarama Ayarları Taşı Donatı Rapor Sürekli temel hesap raporunu hazırlar. Proje genel ayarları diyaloğunu açar. Kaynağı Tanımla Çiz/Çizgi Çizim Sürekli çizgi çizer. Render alır. Serbest ölçülendirme yapar. Kolona Oluştur Proje Proje Bildirim Bildirim Proje İsimle Proje Analiz Radye Analizi Betonarme Bildirim/Parametre Radye döşemesi parametreleri diyaloğunu açar. Sürekli temel açılımlarını çizer. Radye Döşeme Raporu 3 Boyut/Işık Spot ışık kaynağı tanımlar. Tarama ayarları diyaloğunu açar. Siler. Taşır. Çizgilerden oluşan kapalı bir poligonu. Deprem. Seçmeli raporlar diyaloğunu açar. Varsayılan birimi cm yapar. Sürekli Temel Bildirim/Parametre Sürekli temel parametreleri diyaloğunu açar. Sürekli temel kaçıklığını değiştirir. Projedeki mevcut paftalar burada görülebilir. seçilmemişleri seçer. Sürekli Temel Donatıları Betonarme Temel Menüde yok Çiz/Tarama Ayarlar Değiştir 180 . Mevcut projeleri açar. Hazırlanması istenen hesap raporları burada seçilip hazırlattırılabilir.Tüm Komutlar Poligon Kolon Ayarları Poligon Dönüştür Programdan Çık Proje Aç Proje Çizimleri Proje Genel (Statik) Projeyi Kapat Projeyi Kaydet Radye Ayarları Radye Donatıları Redo Render Santimetre Seçimi Ters Çevir Seçmeli Raporlar Serbest Çizgi Serbest Ölçülendirme Sil Simetri Spot Işık Kaynağı Sürekli Çizgi Sürekli Temel Açılımları Yeni Ayarlar Poligon kolon ayar diyaloğunu açar. Radye betonarme hesabı yapar. Programı kapatır. Serbest çizgi çizer. yük. Projeyi farklı isimle kaydeder. poligon kolona dönüştürür. Projeyi kapatır. Sürekli temel donatıları diyaloğunu açar.

181 Tekil Temel Detayları Tekil Temel Donatıları Tekil Temel Raporu Temel (Temel Kirişi) Temel Analizi Temel Aplikasyon Planı Temel Aplikasyon Planı Çizim Kesidi Temel Ayarları Tipik Kiriş Belirle Trim Txt Aktar Uç Kuvvetleri Raporu Uç Nokta Uç Noktası Edit Undo Uzaklık Üstü Serbest Kolonlar X Lokal Y Lokal Yapıştır Yapıştırırken Al Ayarlar Değiştir/Döşeme Değiştir Proje Rapor Destek/Yakalama Değiştir Destek Destek Değiştir/Kolon Menüde yok Menüde yok Oluştur Koordinat Ayarlar/Genel Ayarlar Çiz/Yay Çiz/Yay Çiz Değiştir Oluştur Proje Yay (Merkez. Tekil temel ayarları diyaloğunu açar. Yay çizer. Belleğe kopyalanmış objeleri çizim alanına getirir. panel gibi objelerin uç noktalarını yakalayıp yeniden bağlamaya yarar. Lokal X koordinatı. Yazı yazar. Yapıştırılacak objelerin istenilen yere konmasını sağlar. Trim yapar. Temel aplikasyon planı kesidi alır. Txt formatında yazılmış metinleri çizim alanına getirir.temel kirişi. Tekil Temel Betonarme Bildirim/Parametre Tekil temel parametreleri diyaloğunu açar. Eleman uç kuvvetleri raporu hazırlar. Kapalı olduğu takdirde objeler orijin noktasına yerleştirilir.Tüm Komutlar Taşıyıcı Sistem Raporu Teğet Tek Çizgi Tekil Temel Tekil Temel Ayarları Rapor Oluştur Çiz/Çizgi Çiz Ayarlar Yapı uzay çerçeve eleman bilgileri raporunu hazırlar. Tekil temel çizer. Tekil temel detaylarını çizer. Nervür ve kaset döşemelerde tipik hesap kirişi belirler. İki nkta arasındaki uzaklığı ölçer. Temel hesabı yapar. Çizgi çizer. Tekil temel donatıları diyaloğunu açar. Uç noktayı yakalar. Temel aplikasyon planı çizer. Ayarları Tekil Deplasmanları Temel Analiz Çizim Betonarme Rapor Çiz Analiz Çizim Tekil temelin çeşitli yükler altındaki davranışını grafik olarak gösterir. SAP90 datası hazırlar. Geri al. Teğet çizer. Tekil temel hesap raporunu hazırlar. Kiriş. Temel ayarları diyaloğunu açar.yarıçap. Yay çizer. Boş iki boyut penceresi açar. Seçilen kolonların üst düğüm noktalarını kattan bağımsız yapar. Mevcut yazıyı değiştirmeye yarar.açılar) Yay-3 Noktadan Yazı Yazı Değiştir Yazı Import Yeni 2 Boyut Penceresi . Lokal Y koordinatı. Sürekli temel kirişi çizer.

Noktasal-Çizgisel yük ayarları diyaloğunu açar. 182 . Kaynağı Tanımla Analiz Menüde yok. Seçilen objelere yakınlaştırır. Görüntü Görüntü Görüntü Görüntü Yük analizi yapar.Tüm Komutlar Yeni Proje Yeniden Çiz Yeniden Oluştur Yönlendirilmiş Kaynağı Yük Analizi Yük Ayarları Zoom Çizim Zoom Hepsi Zoom Pencere Zoom Seçim Proje Menüde yok Menüde yok Yeni proje dosyası açar. Işık 3 Boyut/Işık Yönlendirilmiş ışık kaynağı tanımlar. Pencere içine alınan bölgeye yakınlaştırır. Mevcut çizimi yeniden oluşturur. Mevcut çizimi yeniler. Çizim sınırlarına yakınlaştırır. Çizime yakınlaştırır.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful