ideSTATİK IDS/NC 99

Integrated Design System

2

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER ............................................................................................................................ 3 BÖLÜM 1 PROJE NASIL YAPILIR......................................................................................... 11 Yapılacak Projenin Bilgileri .................................................................................................... 11 Proje, Kat ve Obje Parametreleri ........................................................................................... 11 Proje Genel .......................................................................................................................... 11 Kat Genel ............................................................................................................................. 12 Parametre ............................................................................................................................ 12 Kat Objeleri ............................................................................................................................ 12 Aks ....................................................................................................................................... 12 Kolon .................................................................................................................................... 13 Kiriş ...................................................................................................................................... 14 Döşeme................................................................................................................................ 15 Kat Kopyalama....................................................................................................................... 17 Donatı Seçimi......................................................................................................................... 17 Analiz ..................................................................................................................................... 17 Döşeme Analizi .................................................................................................................... 17 Analiz+Betonarme................................................................................................................ 18 Betonarme.............................................................................................................................. 18 Temel Objeleri........................................................................................................................ 19 Sürekli Temel ....................................................................................................................... 19 Tekil Temel .......................................................................................................................... 19 Bağ Kirişi .............................................................................................................................. 19 Temel Analizi.......................................................................................................................... 20 Çizimler .................................................................................................................................. 20 Plan Ayarları ........................................................................................................................ 20 Plan Ölçülendirme Ayarları .................................................................................................. 20 Kalıp Planı............................................................................................................................ 20 Kolon Aplikasyon Planı ........................................................................................................ 20 Temel Aplikasyon Planı ....................................................................................................... 21 Açılım Ayarları...................................................................................................................... 21 Kiriş Açılımları ...................................................................................................................... 21 Rapor ..................................................................................................................................... 21 BÖLÜM 2 TEMEL KONULAR................................................................................................. 22 Genel...................................................................................................................................... 22 Yeni Proje ............................................................................................................................ 22 Komut ve Bilgi Girişi............................................................................................................. 22 Sağ Tuş Menüsü.................................................................................................................. 22 Kat Oluşturma Ve Kat Genel Ayarları .................................................................................. 25 Proje Çizimleri...................................................................................................................... 25 Çizim Sınırları ...................................................................................................................... 26 Obje Seçimi.......................................................................................................................... 26 Seçme Uzaklığı.................................................................................................................... 26 Genel Obje Edit.................................................................................................................... 26 Undo..................................................................................................................................... 27 Lokal Undo........................................................................................................................... 27 Redo..................................................................................................................................... 28 Projeyi Kapat........................................................................................................................ 28 Çıkış ..................................................................................................................................... 28 Destek Komutları ................................................................................................................... 28 Orta Nokta............................................................................................................................ 28 En Yakın Nokta .................................................................................................................... 28 Uç Nokta .............................................................................................................................. 29 Kesişim................................................................................................................................. 29 Obje Bul ............................................................................................................................... 29 3

............................................................................................ 46 Yeni Bir Poligon Kolon Oluşturmak...... 47 Poligon Kolona Dönüştür ..................................................................................................................................... 39 Aks Offset ......................................................................... 48 Kolon Girerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ..................... 45 Poligon Kolon........................... 38 Aks Bildirim .................................................................................................... 51 Panel Bildirim .......................................................................................................... 31 Global Koordinatlar .................................................. 51 Panel Ayarları .......................................................................... 42 Kolon Çizimi ................................................................................................................................................................................................................................................... 33 Hepsini Seç ........................................... 52 Kiriş ............................... 50 Panel (Bodrum Çevre Perdesi) ......... 43 Ortalanmış Kolon ........................................................................................ 31 Kontur Hesapla ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 35 Seçimi Ters Çevir.............İçindekiler Obje Trim Yöntemi ........................................................................ 51 Panele Dönüştür ....................................................................................................... 36 Bir Kattaki Objelerin Diğer Katlara Kopyalanması ...................................................................... 48 Kolon Bildirim .......................................................................................................................... 38 Bir Akstan Belirli Bir Mesafede Aks Türetmek ........................... 35 Dik Referans .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 43 Dikdörtgen Kolon ..................... 49 Kolon Trimle.................................................................... 52 Kiriş Çizimi ........................................................................................................................................................................ 37 Hızlı Kopyalama......................................................... 44 Yarım Daire Kolon Tanımı .......................................................................................................................................................................................................................... 30 Izgara ............................................................................................................................................................................... 33 Lokal Nokta Tanımla ...................................................................................... 40 Çizilen Aksın Ayarlarını Değiştirmek...................................................................... 44 Kolon Ayarları .......................................................................................................................................................................................................................................................... 35 Referans Tanımlama ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 31 Kontur Çizgileri....................................................... 52 Kiriş Ayarları................................... 42 Kenara Yanaşık Kolon ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 38 Aks Ayarları.................................................................................. 37 BÖLÜM 3 KAT OBJELERİ .... 34 Hiçbirini Seçme ................................................. 52 Kiriş Girerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ................................................... 31 Düğüm Noktası Göster ................................................................. 29 Çizim Yardımcıları................................................................................................................................. 39 Klonla İle Aks Türetmek .............................................................................................................................................................................................................................................. 29 Dik ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 30 Izgara Aralıkları Ayarları ............................................... 42 Köşeye Yanaşık Kolon.................................................................................................. 37 Kattan Kata Yapıştır......................................................................................... 51 Panel ................. 41 Kolon ....................................................................................................... 35 Paralel Referans ........................................................................................................... 53 4 ...................................................................................... 40 Aks Tanımla ........... 29 Kilitleme........ 31 Koordinat Kutusu ........................................................................................................................................................................ 39 Aks Sınırı.................................................................................................... 49 Kolon Boyutları............................................. 40 Aksların Tipleri ve Bakış Yönleri ........................................................................................................................................................................................................................................... 38 Aks ........................................................................................................................................................................................................................ 44 Daire Kolon .......................................................................................................................................................................... 38 Aks Çizimi .......... 33 Lokal Koordinatlar ...................................................

.......................................................... 74 Panel Donatıları ............ 67 Tekil Temel Çizimi.......................................................... 65 BÖLÜM 4 TEMEL OBJELER...................................................................... 58 Konsollar .................................................................................................................................................................................................................................................................... 63 Çizgisel Döşeme Yükü. 74 Tekil Temel Donatıları.. 72 Nokta Deplasmanları ....... 64 Nervür ................................................................................................................................................................................................................................ 67 Sürekli Temel ....................................................................................................................................................... 71 Analiz+Betonarme..... 73 Döşeme Donatıları ................................................................................................................................................................................................................................. 69 BÖLÜM 5 ANALİZ.... 63 Betonarme Hesap Aksı ............................................................................................................... 73 Nervür Donatıları...................... 61 Döşeme Yazısı Taşı.................................................................................................................................................................................................................................................................. 57 Kirişlerde Duvar Yüklerinin Ayarlanması ........................................................ 57 Kirişe Dönüştür .... 70 Geometri Kontrolü .................................. 70 Donatı Seçimi.................................................................................................................................................................................................... 68 Radye Döşemesi.......................... 64 Kaset ...................................................................................................... 73 Kiriş Donatıları............................................................... 63 Noktasal Döşeme Yükü ....... 60 Döşeme Boşluğu.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 75 Kiriş Donatılarında Filtre .................................................... 67 Tekil Temel Ayarları ................. 69 Bağ Kirişi Ayarları ............................................................................................................................................................................................................................... 71 Döşeme Analizi .................................................................................................................... 72 BÖLÜM 6 BETONARME....................... 60 Döşeme Kenarı ....................................... 72 Temel Analizi................................................................................................................. 73 Kolon Donatıları ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 54 Basit Kiriş Tanımlamak ............................................... 64 Betonarme Hesap Aksı Sil .................................................................................... 68 Radye Döşeme Kenarı.............................................................................................................................. 68 Sürekli Temel Ayarları......................................................................................................................................... 74 Bağ Kirişi Donatıları ..................................... 73 Kaset Donatıları .................................................................................................................................................................................... 75 Filtre Olanakları........................................................ 67 Tekil Temel................... 69 Bağ Kirişi ......................................................................................... 68 Radye Temel................. 59 Döşeme..................... 56 Panel Üzerinde Kiriş Tanımlamak ................................................................................................................................................................................................................................................. 65 Kaset ................ 76 5 .............................................................................................................................................................................İçindekiler Kirişin Farklı Doğrultudan Kolona Bağlanması .................................................................. 75 Sürekli Temel Donatılarında Filtre .............................................. 60 Döşeme (Statik) ...................................................................................................................................... 60 Döşeme Ayarları ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 64 Nervür ........................................................................................................................................................ 57 Bir Kirişin Sehim Değerine Bakılması .................................................................. 69 Bağ Kirişi Çizimi .............................................................................................................. 74 Sürekli Temel Donatıları ............................................................................................................................................................................................................... 68 Sürekli Temel Çizimi .............................................................................................................................. 64 Betonarme Hesap Aksı Edit................................. 62 Döşeme Yükü Ayarları ............................................................................ 74 Radye Döşemesi Donatıları ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

İçindekiler Kolon Donatılarında Filtre .................................................................................................... 77 BÖLÜM 7 ÇİZİM ...................................................................................................................... 78 3 Boyutlu Taşıyıcı Sistem ...................................................................................................... 78 Grafik Sunum ......................................................................................................................... 78 Döşeme Kuvvetleri............................................................................................................... 78 Kiriş Yükleri .......................................................................................................................... 78 Tekil Temel Deplasmanları .................................................................................................. 78 Ayarlar.................................................................................................................................... 79 Plan Ayarları ........................................................................................................................ 79 Plan Ölçülendirme Ayarları .................................................................................................. 79 Açılım Ayarları...................................................................................................................... 79 Planlar .................................................................................................................................... 79 Kalıp Planı Kesiti.................................................................................................................. 79 Kalıp Planı............................................................................................................................ 80 Kolon Aplikasyon Planı ........................................................................................................ 80 Temel Aplikasyon Planı Kesiti ............................................................................................. 80 Temel Aplikasyon Planı ....................................................................................................... 80 Açılımlar ve Detaylar .............................................................................................................. 80 Kiriş Açılımları ...................................................................................................................... 81 Nervür Açılımları .................................................................................................................. 81 Kaset Açılımları.................................................................................................................... 81 Perde Detayları .................................................................................................................... 81 Kolon Düşey Açılımları......................................................................................................... 81 Kiriş Mesnet Detayları.......................................................................................................... 82 Kolon-Kiriş Birleşim Yatay Kesidi......................................................................................... 82 Temel Kiriş Açılımları ........................................................................................................... 82 Tekil Temel Detayları ........................................................................................................... 82 Bağ Kirişi Açılımları.............................................................................................................. 82 Donatı..................................................................................................................................... 83 Etriye Çiz.............................................................................................................................. 83 Çiroz Çiz............................................................................................................................... 83 BÖLÜM 8 RAPOR ................................................................................................................... 84 A2-A3 Türü Düzensizliklerin Kontrolü .................................................................................... 84 Yönetmelik Ve Geometrik Uygunluk Kontrolü........................................................................ 86 Eleman Bazında Rapor.......................................................................................................... 87 Seçmeli Raporlar.................................................................................................................... 88 Metraj ..................................................................................................................................... 88 BÖLÜM 9 3.BOYUT GÖRÜNTÜLERİ..................................................................................... 89 Perspektif ............................................................................................................................... 89 Open GL Render.................................................................................................................... 89 Render ................................................................................................................................... 90 Kamera Yolu Tanımla ............................................................................................................ 90 Animasyon ............................................................................................................................. 91 Görüntüleyici .......................................................................................................................... 91 Kamera................................................................................................................................... 91 Kamera Ayarları ................................................................................................................... 91 Kamera Tanımla .................................................................................................................. 91 Işık.......................................................................................................................................... 92 Spot Işık Kaynağı................................................................................................................. 92 Spot Işık Kaynağı Ayarlarını Değiştirmek: .......................................................................... 92 Yönlendirilmiş Işık Kaynağı.................................................................................................. 92 Noktasal Işık Kaynağı .......................................................................................................... 93 Noktasal Işık Kaynağı Ayarlarını Değiştirmek:..................................................................... 93 Noktasal Işık Kaynağı Oluşturduktan Sonra Ayarlarını Değiştirmek: .................................. 93 BÖLÜM 10 KAYIT İŞLEMLERİ............................................................................................... 94 Projeyi Kayıt Etmek................................................................................................................ 94 6

İçindekiler Projeyi Yeni İsimle Kaydet ..................................................................................................... 94 Ayarları Kaydet....................................................................................................................... 94 Animasyon Kaydet ................................................................................................................. 94 Dxf Olarak Kaydet .................................................................................................................. 95 Bmp Olarak Kaydet................................................................................................................ 95 BÖLÜM 11 YÜKLEME İŞLEMLERİ ........................................................................................ 96 Yeni Proje............................................................................................................................... 96 Proje Yükle............................................................................................................................. 96 Bmp Yükle.............................................................................................................................. 96 Ayarları Yükle......................................................................................................................... 96 BÖLÜM 12 KATMAN .............................................................................................................. 97 Katman Ayarları ..................................................................................................................... 97 Obje Katmanı Değiştir ............................................................................................................ 98 BÖLÜM 13 İLKEL OBJELER ................................................................................................. 99 Tek Çizgi ................................................................................................................................ 99 Sürekli Çizgi ........................................................................................................................... 99 Dörtgen Çizgi ......................................................................................................................... 99 Çember ................................................................................................................................ 100 Yay ....................................................................................................................................... 100 Eğriler................................................................................................................................... 100 Yazı ...................................................................................................................................... 101 Yazı Tipi Ayarları.................................................................................................................. 101 İlkel Obje Ayarları................................................................................................................. 101 İlkel Obje Çizgi Tipi .............................................................................................................. 102 İlkel Obje Renkleri ................................................................................................................ 102 BÖLÜM 14 İKİ BOYUT İŞLEMLERİ ..................................................................................... 103 İki Boyuta Aktar .................................................................................................................... 103 Trim ...................................................................................................................................... 103 Simetri .................................................................................................................................. 104 Uzat...................................................................................................................................... 104 Offset.................................................................................................................................... 104 Ölçekle ................................................................................................................................. 105 Ölçekle(Referans) ................................................................................................................ 105 Fillet...................................................................................................................................... 105 Fillet Ayarları ........................................................................................................................ 105 Chamfer ............................................................................................................................... 106 Chamfer Ayarları .................................................................................................................. 106 Break.................................................................................................................................... 107 Teğet .................................................................................................................................... 107 BÖLÜM 15 ÇİZİMİ YAZICIYA/ÇİZİCİYE GÖNDERMEK ...................................................... 108 Kalem Kalınlıkları ................................................................................................................. 108 Çizdir .................................................................................................................................... 108 BÖLÜM 16 KOPYALAMA İŞLEMLERİ ................................................................................ 109 Kopyala ................................................................................................................................ 109 Kattan Kata Yapıştır ............................................................................................................. 109 Dosyaya Kopyala ................................................................................................................. 109 Kontur Kopyala..................................................................................................................... 110 Dosyadan Yapıştır ............................................................................................................... 110 Kontur Yapıştır ..................................................................................................................... 110 Obje Çoğalt .......................................................................................................................... 110 Klonla ................................................................................................................................... 111 BÖLÜM 17 DÜĞÜM NOKTASI İŞLEMLERİ......................................................................... 112 Gelişmiş Yakalama .............................................................................................................. 112 7

İçindekiler Düğüm Noktası Göster ........................................................................................................ 114 Düğüm Noktası Rengi.......................................................................................................... 114 Düğüm Noktası Taşı ............................................................................................................ 114 Düğüm Noktası Döndür ....................................................................................................... 114 Düğüm Noktası Kilitlenme.................................................................................................... 115 Düğüm Noktası Yarıçapı...................................................................................................... 115 Düğüm Noktası Atlama Faktörü........................................................................................... 115 Boş Düğüm Noktalarını Sil................................................................................................... 116 BÖLÜM 18 GÖRÜNTÜ.......................................................................................................... 117 Zoom Çizim .......................................................................................................................... 117 Zoom Hepsi.......................................................................................................................... 117 Zoom Pencere...................................................................................................................... 117 Zoom Geri ............................................................................................................................ 117 Zoom Seçim ......................................................................................................................... 118 Pan....................................................................................................................................... 118 Yeniden Çiz.......................................................................................................................... 118 Yeniden Oluştur ................................................................................................................... 118 BÖLÜM 19 EDİTLEME OLANAKLARI................................................................................. 119 Sil ......................................................................................................................................... 119 Taşı ...................................................................................................................................... 119 Döndür ................................................................................................................................. 119 Uç Noktası Edit .................................................................................................................... 120 Yazı Değiştir......................................................................................................................... 120 Üst Üste ............................................................................................................................... 120 Yan Yana ............................................................................................................................. 120 İkonları Düzenle ................................................................................................................... 120 Hepsini Kapat....................................................................................................................... 120 Hepsini Aç ............................................................................................................................ 121 İçerik..................................................................................................................................... 121 Obje Adlandır ....................................................................................................................... 121 Bilgi Al .................................................................................................................................. 121 Alan ve Çevre....................................................................................................................... 121 Uzaklık ................................................................................................................................. 121 Objeden Ayarları Al.............................................................................................................. 122 BÖLÜM 20 SIKÇA SORULAN SORULAR ........................................................................... 123 Teknik Servis........................................................................................................................ 143 BÖLÜM 21 PROGRAMIN DAYANDIĞI TEORİK ESASLAR ............................................... 144 Teorik Esaslar ...................................................................................................................... 144 BÖLÜM 22 PROGRAMIN 1997 DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYUMLULUĞU .................. 148 BÖLÜM 23 ÇIKTILARDA KULLANILAN SİMGELER VE AÇIKLAMALARI ....................... 152 1. Yapı Uzay Çerçeve Eleman Bilgileri .............................................................................. 152 2. Kat Eşdeğer Yatay Kuvvetleri ve Genel Bilgileri............................................................ 152 3. Dinamik Hesap............................................................................................................... 154 4. Katlara Etkiyen Yatay Yükler ......................................................................................... 155 5. Düğüm Noktası Deplasmanları...................................................................................... 155 6. Kat Deplasmanları ......................................................................................................... 156 7. Elemanların Uç Kuvvetleri.............................................................................................. 156 8. Göreli Kat Ötelemelerinin Sınırlandırılması ................................................................... 157 9. İkinci Mertebe Etkileri..................................................................................................... 157 10. A1 Burulma Düzensizliği .............................................................................................. 158 11.A2-A3 Düzensizliği Kontrolü ......................................................................................... 159 12. A4 Taşıyıcı Sistem Eleman Eksenlerinin Paralel Olmaması ....................................... 159 13. B1 Komşu Katlar Arası Dayanım Düzensizliği............................................................. 160 14. B2 Komşu Katlar Arası Rijitlik Düzensizliği................................................................. 161 8

...... 164 22........... 164 23............................................................................................ 167 27.................................................................................... Hesap Yönteminin Seçim Nedeni . Kirişlerin Betonarme Hesap Sonuçları........................................ Döşemelerin Statik Betonarme Sonuçları ve Donatıları .............................................................................. Kolonların Donatıları ............................ Deprem Yönetmeliği Kolon Tahkikleri................................................................. 162 19.......... Kirişlerin Yük Bilgileri ve Ankastrelik Tesirleri ............ Sürekli Temel Kirişlerinin Donatıları.................. 162 18......... 163 20..................................................... 169 28................. B3 Taşıyıcı Sistemin Düşey Elemanlarının Süreksizliği ............................................................ Panellerin Tasarım Eğilme Momentleri....... Deprem Yönetmeliği Kiriş Tahkikleri..................................................................... Tekil Temel Statik-Betonarme Sonuçları ve Donatıları................. Kolon Kiriş Birleşim Bölgelerinin Kesme Güvenliği......................................................................... 171 31............................. 172 BÖLÜM 24 TÜM KOMUTLAR ....................................................................................................................... 162 17.......................... 172 34.......... Temellere Gelen Kolon Yükleri .......................................................... Radye Döşemeleri Statik-Betonarme Sonuçları ve Donatıları........... 171 33.... 167 26..................... 171 32...... 183 9 ........ Kolonların Betonarme Hesap Sonuçları .................................................................. 162 16....................................................................................... R Katsayısının Seçim Nedeni ............................................ 170 30.................................................. Sürekli Temellerin Statik Hesap Sonuçları ..................................................................... Kirişlerin Donatıları... 165 24......................İçindekiler 15........... Panellerin Betonarme Hesap Sonuçları ve Donatıları ........................................................................................ 173 DİZİN........... 164 21............................................................................. 166 25........................................................................... 170 29. Vis/Vik Oranları .............

10 .

BÖLÜM 1 PROJE NASIL YAPILIR Yapılacak Projenin Bilgileri Bu örnekte. “bu nedir” yazısını tıklayın .dinamik. Projeye başlamadan önce yeni proje komutuyla bir proje açın. Kat ve Obje Parametreleri Proje Genel Bildirim menüsünden Proje Genel satırını tıklayın. işaretli değilse işaretleyin. basit bir sistemle temel unsurların anlatılması hedeflenmiştir. Deprem bölgesini 1. Süneklilik düzeyi yüksek olsun. İsimlendirme grubundaki K101. yük güvenlik. döşeme. 8 yapın. çelik ve diğer isimli başlıklar(sekmeler) altında. Aks. Deprem yükü belirleme yöntemini mod birleştirme yöntemi olarak seçin. ve rapor almadan önce projede yönetmelik ve geometrik uygunluk kontrolü yap satırlarını. beton. deprem. kolon. Proje.bölge seçin. Bu nedir(what’s this help) yardımı ekrana gelecektir. Taşıyıcı davranış katsayısını(R) değilse. Proje Genel dialoğu açılacaktır. tekil ve sürekli temel datalarının girilmesi ve çizimlerinin alınması anlatılacaktır. Ayrıntılı bilgi için. projenin genelini kapsayacak parametreler düzenlenebilir. Diğer sekmesini tıklayın. Bu dialogta. mouse’un sağ tuşuna basın. Projenin kalıp planı ve kat yükseklikleri şekildeki gibidir. kiriş. Deprem sekmesini tıklayın. Tamam 11 . mouse imlecini yazıların üzerine getirerek.

A Aksı yatay pozisyonda orijin noktasına çizilecektir. Kat Genel 1. eleman betonarme sonuçlarını doğrudan etkilemektedir. Burada bulunan ayarlar. Bu işlem kat yüksekliklerinin 3 metre olarak tariflenmesini sağlayacaktır. klavyeden enter tuşuna basın. Proje Adı satırına Örnek1 Projesi yazın. 2. Açığa yardımcı aks toolbox(aks offset toolbox) çıkacaktır. Mouse imlecinin şekli değişecektir. Pencere menüsünden Yan Yana satırını tıklayın. 2.80 metredir. Her bir eleman için bu parametreler değiştirilebilir. Sırayla. 6. Kolon. Mouse imleci Okey işareti haline gelince. Zemin Kat Tavanı yazısını çift tıklayarak büyütün. Mouse’un sol tuşunu tıklayın. Kiriş.Proje Nasıl Yapılır butonunu tıklayarak dialoğu kapatın. Açılan parametre diyaloglarında.) 5. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Sürekli Temel.50 yazısı durmaktadır. 7. Nervür-Kaset. Kat Genel Ayarları kapanacak ve bütün katlar açılacaktır. Zemin Kat Tavanı penceresini. 0 yazıp. Parametre satırı altında çıkan alt menüde. Tekrar enter tuşuna basın. Yazı imleci koordinat kutusunda Y satırına gidecektir. 3. Enter tuşuna basın. Mevcut zemin kat üzerinde bir kat daha açılacaktır. en üstte pencere başlığının olduğu bölümü (örneğin zemin kat tavanı yazısını) sol tuş ile tıklayın ve klavyeden space-bar (boşluk) tuşuna art arda basarak imlecin görüntüsünü yatay aks moduna getirin. (İpucu: Mouse imlecini sol alt köşede bulunan dairenin -düğüm noktasının. C aksı oluşacaktır. Tekil Temel. Bu ayarlarda şartname parametrelerinin varsayılan değerleri bulunmaktadır.görüntü) 3. Kat Genel Ayarları dialoğu açılacaktır. 6. mouse’un sağ tuşuna basın. Döşeme. Hepsini Aç butonunu tıklayın. Aks toolbox’ın aks değer kutucuğunda 4. Bağ Kirişi Radye Döşemesi ayarları satırları bulunmaktadır. (2. “bu nedir” yazısını tıklayın . Klavyeden Y tuşuna basın. 5. Açığa tekrar yardımcı aks toolbox(aks offset toolbox) çıkacaktır. Klavyeden space-bar (boşluk) tuşuna art arda basarak imlecin görüntüsünü yatay aks moduna getirin. 4. Ayarlar menüsünden Aks Ayarları satırını tıklayın. Sol tuş ile tıkladığınızda. (2. aks çizilecektir. Bildirim menüsünden Kat Genel satırını tıklayın. Parametre Bildirim menüsünde.görüntü) 4.üzerine götürün.80 yazılarını çift tıklayın ve 3 yazın. Bu durumda Y=0 koordinatı kilitlenmiş olacaktır. Toolbardan aks butonunu tıklayın. Yukarı ekle butonunu tıklayın. Toolbardan aks butonunu ya da Çiz menüsünden Aks satırını tıklayın. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Panel. 4.50 yazın ve enter tuşuna basın. Katların varsayılan yükseklik değerleri 2. orijin noktasını yakaladınız demektir. Klavyeden space-bar (boşluk) tuşuna bastığınızda imlecin görüntüsü değişmezse. Kat Objeleri Aks 1. 2. B aksı oluşacaktır. Açılan Aks Ayarları dialoğunda Nümerik 12 . ayrıntılı bilgi için.

Saat akrebi yönünde mouse’u hareket ettirerek kolonu 90 derece döndürün. 11. Enter tuşuna basın. Mouse imlecini C ile 3 aksı kesişimine götürün.Proje Nasıl Yapılır yazısını tıklayın ve klavyeden enter tuşuna basın. Sol tuş ile tıkladığınızda. Mouse’un sağ tuşuna basın. İki defa Enter tuşuna basın. Saat akrebinin tersi yönünde mouse’u hareket ettirerek kolonu 180 derece döndürün. Saat akrebinin tersi yönünde mouse’u hareket ettirerek kolonu 180 derece döndürün. herhangi bir müdahaleye gerek yoktur. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. Açığa çıkan kolon toolbox’ında varsayılan kolon boyutları görünecektir. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. Sol tuşu tıklayın. Enter tuşuna basın. 5.50 yazısı 5 olacaktır. orijin noktasını yakaladınız demektir. Mouse imlecini C ile 1 aksı kesişimine götürün. İmleç Okey işaretini alınca iki kez sol tuş ile tıklayın. 5 yazın. Mouse imleci Okey işareti haline gelince. kolon oluşacaktır. 3. Klavyeden space-bar (boşluk) tuşuna art arda basarak imlecin görüntüsünü dikey aks moduna getirin. Kolon istenilen kaçıklığa gelecektir. Sol tuşu tıklayın. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. Son komutu tekrarla satırını tıklayın. kolon oluşacaktır. kolon oluşacaktır. Enter tuşuna basın. Klavyeden spacebar(boşluk) tuşuna basın. (3. 6. Toolbardan Köşeye Yanaşık Kolon ( ) butonunu tıklayın. Kolon 1. Mouse’un imlecini B ile 1 aksı kesişimine götürün. 1. Sağ tuş menüsü açılacaktır. 7. 5. yukarıda anlatıldığı yöntemle bu boyutları kolon toolbox’ında yazın. 3 aksı oluşacaktır. kolon oluşacaktır. Mouse’un sağ tuşuna basın ve son komutu tekrarla satırını tıklayın toolbardan Kenara Yanaşık Kolon ( ) butonunu tıklayın. Mouse imlecini A ile 3 aksı kesişimine götürün. 2. Mouse imlecini A ile 1 aksı kesişimine götürün. 1 aksı çizilecektir. Kolon istenilen kaçıklığa gelecektir. Kolon oluşacaktır. Aks yardımcı toolboxdaki 4. 10. Projede çizeceğimiz kolona vereceğimiz ön boyut 50/25 olduğundan. Klavyeden Enter tuşuna basın. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. Toolbardan Dikdörtgen Kolon ( ) butonunu tıklayın. Mouse’un sağ tuşuna basın ve son komutu tekrarla satırını tıklayın . Enter tuşuna basın. Mouse imlecini sol alt köşede bulunan düğüm noktasının üzerine götürün. Sol tuşu tıklayın. 3. Sol tuşu tıklayın. 13 . Mouse imlecinin şekli değişecektir. Klavyeden space-bar(boşluk) tuşuna basın. 8. Aksi takdirde X satırı mouse ile tıklanır ve kolonun X boyutu girilir. Burada varsayılan değerlerle kolon çizimi yapılacaksa. 6. İmleç Okey işaretini aldığında sol tuşu iki defa tıklayın. Daha sonra. Mouse’un sağ tuşuna basın ve son komutu tekrarla satırını tıklayın. Enter tuşuna basın. 4. 4. 2 aksı oluşacaktır. 2. Y satırı tıklanır ve kolon Y boyutu girilir. X ve Y satırlarında 50/25 yazmıyorsa. Mouse imlecini C ile 2 aksı kesişimine götürün.kolon oluşacaktır.görüntü) 9.

Kiriş çizim hattı değişecektir. 1. 12. Kiriş Ayaları dialoğu kapanacak ve mouse’un imleci kiriş imleci şeklini alacaktır.50 yazın). 9. 3. Destek menüsünden obje adlandır satırını tıklayın. Enter tuşuna basın. Bununla beraber kolon numaraları herhangi bir anda. kolon oluşacaktır. Saat akrebinin tersi yönünde mouse’u hareket ettirerek kolonu 90 derece döndürün. 9. Kolonların numaraları. İmleci S3 kolonun üzerine götürün(her durumda mouse Okey işaretini şeklinde olması gerekir) ve sol tuş ile tıklayın. 7. İmleci S6 kolunu 14 . Oluşan yardımcı kiriş butonlarından Kiriş ) butonunu tıklayın. Sol tuşu tıklayın. kolon çizim sırasına göre otomatik düzenlendi. İmleç Okey işaretini alınca iki kez sol tuş ile tıklayın. Destek menüsünden kontur hesapla satırını tıklayın. kiriş kalınlığı ve yüksekliği bu boyutlardan başka bir boyutta ise düzeltin (sırasıyla 0. Kiriş üstten tanımlı duruma gelince(alt kısımda mesajı izleyebilirsiniz). Mouse’un sağ tuşuna basın ve son komutu tekrarla satırını tıklayın. Yukarıda çizili kalıp planı gibi kolonların numaralarını sol üst köşeden sağ alt köşeye doğru sıraya sokalım. Projede çizilecek kirişler 25/50 olduğuna göre. Toolbardan Ortalanmış Kolon ( ) butonunu tıklayın. Böylece 2. 11. 8. kiriş oluşacaktır. (Eğer yanlış seçim yaparsanız. 15. Toolbardan kiriş ( ) butonunu tıklayın. Enter tuşuna basın. 13. Böylece kirişler 25/50 boyutlarında ve 625 kg/m duvar yüküne sahip oldular. Mouse imlecini B ile 3 aksı kesişimine götürün. 2. kolon oluşacaktır. Bütün kolonları seçtikten sonra klavyeden enter tuşuna basın. Saat akrebinin tersi yönünde mouse’u hareket ettirerek kolonu 180 derece döndürün. kolon oluşacaktır. Kolonları sayar gibi her birini sırayla tıklayın.kiriş de oluşacaktır. Tamam butonunu tıklayın. Y satırını tıklayın 30 yazın. Mouse imlecini A ile 2 aksı kesişimine götürün. sol tuş ile tekrar tıklayın. o kolunu tekrar tıklayarak seçimi iptal edebilirsiniz. Duvar yükü satırına 625 yazın. Sol tuşu tıklayın. 10. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. 4. Kolonlar. Mouse’un sağ tuşuna basın ve son komutu tekrarla satırını tıklayın. Açığa çıkan Kiriş Ayarları dialoğunda.20/0.Proje Nasıl Yapılır 8. Mouse imlecini S2 kolunu üzerine getirin mouse imleci Okey işaretini alınca. Kolonlar seçilecektir. genel ayarlar Ayarları ( sekmesinde kiriş kalınlığı ve kiriş yüksekliği satırlarına çizeceğiniz kiriş boyutlarını girebilirsiniz. seçim sırasına göre adlandırılacaktır. Mouse’un imlecini B ile 2 aksı kesişimine götürün. Açığa çıkan kolon toolbox’ında X satırını tıklayın 30 yazın. klavyeden space-bar tuşuna art arda basın. Mouse’un sağ tuşuna basın ve son komutu tekrarla satırını tıklayın. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın.) 14. Açılan dialogdaki satıra S1 yazın ve Tamam butonunu tıklayın. başka sırayla da düzenlenebilir. Mouse imleci Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. Mouse imlecini S1 kolonu üzerine götürün. Statik sekmesini tıklayın. Kiriş 1.

4. Kirişler seçilecektir. o kirişi tekrar tıklayarak seçimi iptal edebilirsiniz. Projede çizilecek döşemeler 12 cm yüksekliğinde olduğuna göre. Toolbardan döşeme ( ) butonunu tıklayın. İmleci S8 kolunu üzerine getirin. İmleci S6 kolonu üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. Bu kirişlerin oluşturduğu kapalı bölgenin içini sol tuş ile tıklayın. K9. D1 döşemesi K1. 7. imleci uygun yere götürerek sol tuş ile tekrar tıklayın. sol tuşu tıklayın. Açığa çıkan yardımcı döşeme butonlarından Döşeme Ayarları ( Açığa çıkan Döşeme Ayarları dialoğunda döşeme yüksekliği satırları çizeceğiniz döşemenin yüksekliğini girebilirsiniz.Q satırına ise döşemenin hareketli ağırlığı girilir. K8 kirişlerinin oluşturduğu kapalı poligon içinde oluşturulacaktır. İmleç kiriş çiziminden(modundan) çıkacaktır.. Kirişler. Açılan Kiriş Ayarları diyaloğunda. İmleci S7 kolunu üzerlerine getirin. seçtiğiniz herhangi bir kirişin üzerinde mouse’un sağ tuşuna basın. İmleci S8 kolunu üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. Kaplama satırına. 5. İpucu: 2. Döşeme dairesinin izi belirecektir. Döşeme dairesini. son komutu tekrarla satırını tıklayın. Duvar yükü satırına 375 yazın ve Tamam butonunu tıklayın. Döşeme dairesini yerleştirmek için. zati ağırlığı 450 kg/m2 (döşeme beton ağırlığı otomatik olarak eklendi). Mouse’un sağ tuşuna basın ve çıkan menüde. İmleci S9 kolunu üzerine getirin. Statik sekmesini tıklayın. son komutu tekrarla satırını tıklayın. ) butonunu tıklayın. K10. Klavyeden Esc tuşuna basın. kalıp planındaki gibi düzenleyelim. sol tuşu tıklayın. Bu ayarlarla döşeme kalınlığı 12 cm. Statik sekmesini tıklayın. Toolbardan Genel Obje Edit ikonunu tıklayın. sol tuşu tıklayın. Tamam butonunu tıklayın. kirişleri sayar gibi her birini sırayla tıklayın. Space-bar tuşuna art arda basın. Sırayla yukarıda çizili kalıp planındaki gibi. 2. 6.12 yazarak düzeltin. 5. seçim sırasına göre adlandırılacaktır. 1. Açılan dialogdaki satıra K1 yazın ve Tamam butonunu tıklayın. İmleç kiriş modundan çıkacaktır. K10 kirişlerini sol tuş ile tıklayarak seçin. sol tuş ile tıklayın. 15 . maddede anlatılan işlemi şu şekilde de yapabilirdiniz. Kiriş üstten tanımlı duruma gelecektir. İmleci S1 kolunu üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. Açılan Kiriş Ayarları dialoğunda.) Bütün kirişleri seçtikten sonra klavyeden enter tuşuna basın.Proje Nasıl Yapılır üzerine getirin ve klavyeden space-bar tuşunu art arda tıklayın. Mouse’un sağ tuşuna basın ve çıkan menüde. İmleci S5 kolonu üzerine getirin sol tuş ile tıklayın ve imleci S2 kolonu üzerine getirin. K4. 3. Destek menüsünden Obje Adlandır satırını tıklayın. K3. 2. ileri aşamalarda çiziminizin karışmasını önleyecektir. (Bu örnekte 150 kg/m2). Mouse’un sağ tuşuna basın. Kiriş ortadan tanımlı duruma gelecektir. Sol tuş ile tıklayın. Sırasıyla K3. (Bu örnekte 200 kg/m2) . Klavyeden esc sağ tuşuna basın. Sol elinizle klavyeden shift tuşunu basılı tutarken. Duvar yükü satırına 375 yazın ve Tamam butonunu tıklayın. döşeme yüksekliği bu değerden başka bir değerde ise 0. Kiriş adlarını. hareketli ağırlığı ise 200 kg/m2 oldu. Döşeme 1. betonarme ağırlığı dışındaki ağırlığı girilir. (Eğer yanlış seçim yaparsanız. Kiriş alttan tanımlı duruma gelince sol tuş ile tıklayın. olabildiğince köşelere yerleştirmeniz. Sol tuş ile tıklayın. 6. İmleci S4 kolonu üzerine getirin ve klavyeden space-bar tuşuna basın. D1 döşemesi oluşacaktır. Çıkan menüden özellikler satırını tıklayın. Döşeme Ayarları diyaloğu kapanacak ve mouse’un imleci döşeme imleci şeklini alacaktır. İç kirişlerin duvar yüklerini 375 kg/m olarak değiştirelim. İmleci S5 kolonu üzerine getirin. İmleci S4 kolunu üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. Böylece bütün kirişler çizilmiş olacaktır.

D2 döşemesi oluşacaktır. Mouse’un sağ tuşuna basın. K2. D1 döşemesi seçilecektir. Döşeme dairesinin izi belirecektir. Mouse’un sağ tuşuna basın. Böylece D1.12 yazarak düzeltin. son komutu tekrarla satırını tıklayın. 8. Bu arada klavyede shift tuşunu basılı tutun.) tıklayın. Mouse’un imlecini D1 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın.Proje Nasıl Yapılır 7. K5. D3 döşemesi seçilecektir. K11. D4 döşemelerinin betonarme hesap aksları oluşacaktır. D4 döşemesi oluşacaktır. İmleç A ile B akslarının arasında kalacak şekilde ortaya yakın herhangi bir yeri sol tuş ile tıklayın. Shift tuşunun basılı tutulması. D3 döşemesi oluşacaktır. K12. Betonarme Hesap Akslarının Belirlenmesi: 1. 0 ve 90 derece çizilmesinde kolaylık sağlar. 8. İmleç 1 ile 2 akslarının arasında kalacak şekilde ortaya yakın herhangi bir yeri sol tuş ile tıklayın. Döşeme dairesinin yerine karar verin ve sol tuş ile tekrar tıklayın. son komutu tekrarla satırını tıklayın. Bu arada klavyede shift tuşunu basılı tutun. Döşeme dairesinin izi belirecektir. D2 döşemesi seçilecektir. 4. Açığa çıkan Döşeme Ayarları dialoğunda döşeme yüksekliği satırları çizeceğiniz döşemenin yüksekliğini girebilirsiniz. İmleci yukarı doğru kaydırın. B ile C aksın ortasına yakın tıklamanız. K9 kirişlerinin oluşturduğu kapalı bölgenin içini sol tuş ile tıklayın. Döşeme dairesinin yerine karar verin ve sol tuş ile tekrar tıklayın. Toolbardan döşeme ( ) butonunu tıklayın. Mouse’un sağ tuşuna basın ve çıkan menüde. K9. K4. D2 döşemelerinin betonarme hesap aksları oluşacaktır. Mouse’un imlecini D1 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. Mouse’un sağ butonuna basın ve çıkan menüde. Bu arada klavyede shift tuşunu basılı tutun. Böylece D3. son komutu tekrarla satırını tıklayın. K3. D4 döşemesi seçilecektir. Böylece D3. İmleci sağa doğru kaydırın. 10. Açığa çıkan yardımcı döşeme butonlarından Döşeme Hesap Aksı ( tıklayın. Tekrar mouse’un sol tuşunu tıklayın. son komutu tekrarla satırını tıklayın. 3. Mouse’un imlecini D4 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. Mouse’un imlecini D3 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. 7. Mouse’un imlecini D2 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. 16 . 6. Mouse’un sağ tuşuna basın. Döşeme dairesinin yerine karar verin ve sol tuş ile tekrar tıklayın. 9. döşeme donatı çizimlerinin yapılacağı yer olacağı için. D3 döşemesi seçilecektir. 12. K7 kirişlerinin oluşturduğu kapalı bölgenin içini sol tuş ile tıklayın. K10 kirişlerinin oluşturduğu kapalı bölgenin içini sol tuş ile tıklayın. 9. Tekrar mouse’un sol tuşunu tıklayın. ileri aşamada çizimin karışmasını engelleyecektir. K6. İmleç B ile C aklarının arasında kalacak şekilde herhangi bir yeri (Betonarme hesap aksının belirlendiği yer. K4. 5. Döşeme dairesinin izi belirecektir. 11. Mouse’un sağ butonuna basın ve çıkan menüde. D1 döşemelerinin betonarme hesap aksları oluşacaktır. İmleci sağa doğru kaydırın. Projede çizilecek döşemeler 12 cm yüksekliğinde olduğuna göre. ) butonunu 2. D1 döşemesi seçilecektir. Mouse’un sağ tuşuna basın ve çıkan menüde. Mouse’un sağ butonuna basın ve çıkan menüde. Tekrar mouse’un sol tuşunu tıklayın. son komutu tekrarla satırını tıklayın. döşeme yüksekliği bu değerden başka bir değerde ise 0. Mouse’un imlecini D3 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın.

Panel. Eski objeleri sil ve kontur çizgilerini kopyala işaretli. Mouse’un imlecini D2 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. Sürekli Temel. Döşeme betonarmesi sonucunda işaretli olan çaplar kullanabilecek. döşeme sekmesini tıklayın. Donatı seçimi diyaloğu kapanacaktır.Proje Nasıl Yapılır 13. İmleci yukarı doğru kaydırın. Tekil Temel. İmleç 2 ile 4 akslarının arasında kalacak şekilde ortaya yakın herhangi bir yeri sol tuş ile tıklayın. 10. Zemin kat tavanındaki tariflenmiş bütün objeler 1. 3. İpucu: Betonarme hesap aksları birden fazla ve açılı çizilebilir. Kat Kopyalama 1. 2. betonarme hesap aksları tanımlanmalıdır. Örneğin. Donatı satırı karşındaki. Böylece D4. 4. özellikle yamuk kenarlı ve L tipi gibi açıklıkları değişen döşemelerde istenilen sayıda betonarme hesap aksı geçirilerek. Dosya adı satırına ÖRNEK1 yazın ve Tamam butonunu tıklayın. Çalışılan katta döşemeler sonlu elemanlar yöntemine göre çözülecek ve betonarme hesabı otomatik olarak yapılacaktır. 3. her bir katın döşeme analizi yapılmalıdır. D4 döşemesi seçilecektir. Döşeme. Tamam butonu tıklayın.kat tavanına kopyalandı. 4. Bu dialogta. 14 ve 16 sütunlarına ait kutuları(check box) sol tuş ile işaretleyin. Oluştur menüsünden Hızlı Kopyala satırını tıklayın. Proje. 17 . D2 döşemelerinin betonarme hesap aksları oluşacaktır. her değişen açıklık için donatı hesaplanabilir ve çizdirilebilir. Pencere menüsünden yan yana satırını tıklayın. Mouse’un sağ tuşuna basın. Donatı Seçimi diyaloğu açılacaktır. 8. Tamam butonuna tıklayın. Mouse’un sağ tuşuna basın ve çıkan menüde. diğer satırlar işaretsiz olmalıdır. Bu olanak sayesinde. son komutu tekrarla satırını tıklayın. NOT: Çalışırken projeyi kayıt etmek gereklidir . Döşeme analizinden önce. Kolon.) Donatı Seçimi 1. Bu arada klavyede shift tuşunu basılı tutun. Bunun için Proje menüsünden Kaydet satırını tıklayın. 12. Analiz menüsünden döşeme analizi satırını tıklayın. Mouse’un imlecini D4 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. 2. (Bilgi girdikçe bu işlemi tekrar yapın. Pencere menüsünden diğer katlar seçilerek. Tekrar mouse’un sol tuşunu tıklayın. 14. Betonarme menüsünden Donatı Seçimi satırını tıklayın. 2. Kiriş. Analiz Döşeme Analizi 1. Örnek1 ismiyle kayıt edilmiştir. 15. işaretli olmayan çaplar kullanılmayacaktır. diğer donatıların işaretini kaldırın. D2 döşemesi seçilecektir. Nervür elemanlarının betonarmelerin kullanılabilecek donatı çaplarını belirleyebilirsiniz.

(Seçili olduğu için). 9. Betonarme butonunu tıklayın. 2. temel dahil. Betonarme butonunu tekrar tıklayın. menüsünden Analiz + Betonarme satırını. Betonarme butonunu tıklayın. Kiriş: 1. 3. 6. 5. Görüldüğü gibi pilyesiz dizayn gerçekleşmiş oldu. 3. Betonarme menüsünden Kolon Donatıları satırını tıklayın.Proje Nasıl Yapılır Analiz+Betonarme Analiz + Betonarme. oldu. Kolon: 1. Bu nedir(what’s this Help) yardımı ekrana gelecektir. Bu nedir(what’s this Help) yardımı ekrana gelecektir. İmleci K8 kirişi üzerine getirin. Betonarme menüsünden Kiriş Donatıları satırını tıklayın. döşeme analizi dışındaki tüm analizleri yapar. B sütununu çift tıklayın. 4. mouse’un sağ tuşuna basın. Betonarme menüsünden Kiriş Donatıları satırını tıklayın. Tamam butonu üstünde tıklayın. 4. betonarme sonuçları incelenebilir. Dialogta. Ayrıntılı bilgi için. Toolbardan Genel Obje edit butonunu tıklayın. B sütununu çift tıklayın.00 Kotu yazısını tıklayın. Sonuçlar. Böylece kolon boyutu 30 cm. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. S8 satırı. Ayrıntılı bilgi için. Statik bölümünde Pilye/Toplam min. 2. Örneğin kiriş ve kolon donatılarını inceleyelim. Diyalog kapanacaktır. 8. Betonarme menüsünde eleman başlığıyla listelenmiştir. Böylece kolon boyutu 30 cm. 3. K7 ve K8 kirişlerini pilyesiz dizayn edelim. Kiriş dialoğu açılacaktır. S2 satırı. 7. Tamam butonu üstünde tıklayın. Açılan satıra 30 yazın. Betonarme butonunu tıklayın. “bu nedir” yazısını tıklayın . 5. Açılan satıra 30 yazın. sadece K7 ve K8 kirişleri listelenir. oldu. satırlarına sıfır yazın ve Tamam butonu üstünde tıklayın. mouse’un sağ tuşuna basın. K7 ve K8 kirişlerini seçin. Analiz butonunu Analiz + Betonarme yaptırabilmek için tüm katların açık olması gerekir. ve Pilye/Toplam max. K7 ve K8 kirişlerini tekrar seçin. Zemin Kat Tavanı. Betonarme 3 boyutlu çerçeve analizi ile birlikte betonarme de otomatik olarak yapıldı. “bu nedir” yazısını tıklayın . Bunun için Pencere menüsünden hepsini aç satırını tıklayın. Tamam butonu üstünde tıklayın. İlgili satır tıklanarak. ya da toolbardan Analiz + Betonarme tıklayın. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Kolon diyaloğu açılacaktır. 18 . 6.

30 yazın. Toolbardan kalıp (sekme) butonunu tıklayın.60 yazın. Mouse’un imlecini S1 kolonu üzerine getirin. 3. 10. S1 kolonlarını tıklayın. Kenarda yükseklik ve Kolon hizasında yükseklik satırlarına 0. Tanımlı yazısını (radio buton) tıklayın ve 0. C aksı üzerinde bulunan temeli 9. Klavyeden Esc tuşuna basın.2. Açığa çıkan Tekil Temel Ayarları dialoğunda Boy X ve Boy Y satırlarına 1. Mouse’un imlecini S3 kolonu üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. Üst H1. Klavyeden Esc tuşuna basın. Ayarlar menüsünden Sürekli Temel ayarları satırını tıklayın. İpucu: Obje adlandır ile sürekli temel kirişlerinin adlarını sıraya sokabilirsiniz.20. Toolbardan yeniden oluştur ( ) butonunu tıklayın. 11. Açılan dialogta. Üst H2. Tekil Temel 1. Zemin Kat Tavanı 3. Alt H1. 5.00 Kotu yazısını çift tıklayın. Bu durumda daha önce çizilmiş bir temelin ayarlarını almış oluyoruz. Ortalanmış tekil temel ( ) butonunu tıklayın.20 ve yükseklik satırına 0. Sırasıyla S3. Ayarlar menüsünden Sürekli Temel ayarları satırını tıklayın. Ayarlardan menüsünden Tekil Temel ayarları satırını tıklayın. Bağ Kirişi 1. 2.Tamam butonu üstünde tıklayın. 19 . Toolbardan Objeden Ayarları Al ( tıklayın. ) butonunu tıklayın. 4. Kot satırına 0 yazın ve tamam butonu üstünde tıklayın. Mouse imlecini S5 kolunu üzerine getirin ve iki kez sol tuş ile tıklayın. Açılan dialogta. S9. S6. Alt H2 satırlarına 0. Toolbardan Sürekli Temel butonunu tıklayın.60 yazın ve Tamam butonu üstünde tıklayın. sol tuş ile tıklayın. Mouse imleci Okey işaretini alınca. Toolbardan Temel kirişi ( ) butonunu tıklayın.30 yazın. 2. Üst ampatman. sol tuş ile tıklayın.( Kenarda yükseklik ve kolon hizasında yükseklik farklı değerde olsaydı trapez kesitli temel olacaktı.). 12.Proje Nasıl Yapılır Temel Objeleri Sürekli Temel 1. kalınlık ve yükseklik satırlarına sırasıyla 0. Böylece temel dikdörtgen kesitli temel olacaktır. Mouse’un imlecini S4 kolonu üzerine getirin. Ayarlar menüsünden Bağ Kirişi ayarları satırını tıklayın. Klavyeden Esc tuşuna basın. 8. 3.05 yazın. Sırasıyla S7. 7. 2. Açığa çıkan Bağ Kirişi Ayarları dialoğunda kalınlık satırına 0. alt ampatman satırlarına 0. 6. Tekil temel oluşacaktır. S4. S8. Mouse imleci Okey işaretini alınca.55 yazın ve tamam butonu üstünde tıklayın. tanımlı satırına 0. Toolbardan Sürekli Temel butonunu tıklayın. İmleci S2 kolonun üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. S7 kolonlarını tıklayın.

. Sağ üst köşedeki. Kalıp Planı 1. imleci S2 kolonu üzerine getirin. İmleci S5 kolonu üzerine getirin.kat için 2 yazın ve Tamam butonu üstünde sol tuşu tıklayın. (aktif değilse) İndis sütununa Zemin için 1 ve 1. 1. Tamam butonunun üstünde tıklayıp dialoğu kapatın. Tamam butonu üstünde tıklayıp dialoğu kapatın. Açılan dialogta. ölçülendirme yazı yüksekliği vb. Kolon Aplikasyon Planı 1. sol tuş ile tıklayın. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. sol tuş ile tıklayın. Ayrıntılı bilgi için. Örnek proje için varsayılan(daha önce düzenlenmiş) ayarları kullanacağız. Çizimler Plan Ayarları 1. 5. İmleci S5 kolonu üzerine getirin. Varsayılan ayarları kullanacağız. İmleci S5 kolonu üzerine getirin. 2. Temel Analizi Toolbardan temel analizi ( ) butonunu tıklayın. Açılan dialogta Genel bölümünü tıklayın. Analiz menüsünden Kat Parametreleri satırını tıklayın. sol tuş ile tıklayın. sol tuş ile tıklayın. plan paftasının ayarı. 4. 3. mouse’un sağ tuşuna basın. sol tuş ile tıklayın. çerçeve rengi ve plan başlığı yazı rengi ayarlanabilir. “bu nedir” yazısını tıklayın . Mouse’un sağ tuşuna basın. Toolbardan kalıp ( ) butonunu tıklayın. 2. Plan Ölçülendirme Ayarları 1. 2. İmleci S8 kolonu üzerine getirin. Çizim menüsünden Plan Ayarları satırını tıklayınız. Çizim menüsünden Kalıp Planı satırını tıklayın. 4. 3. 20 .) Mouse imleci Okey işaretini alınca. Açılan dialogta. 4.katta K201 olarak düzenlemiş olduk. bağ kirişini ortadan tanımlı duruma getirin. 3. ölçülendirme yazı tipi. sol tuş ile tıklayın.(alt kısımda mesajı takip edebilirsiniz. 6. ölçülendirme ile ilgili ayarlar yapılabilir. Böylece eleman indislerini örneğin K1 için Zemin katta K101. klavyeden space-bar tuşuna basarak. Kalıp planı otomatik olarak ekrana gelecektir.Proje Nasıl Yapılır 3. imleci S5 kolonu üzerine getirin. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Çizim menüsünden Plan Ölçülendirme ayarları satırını tıklayınız. sol tuş ile tıklayın. imleci S6 kolonu üzerine getirin. üstten ikinci çarpı işaretini tıklayarak kalıp planını kapatın. Çizim menüsünden Kolon Aplikasyon Planı satırını tıklayın.

1. Pencere menüsünden 1. Açılan diyalogta. Sağ üst köşedeki. “bu nedir” yazısını tıklayın . 7. 3. Çizim menüsünden Kiriş Açılımlarını satırını tıklayın. Temel Aplikasyon Planı 1. Kiriş açılımları otomatik olarak ekrana gelecektir. Sağ üst köşedeki. Ayrıntılı bilgi için. Bu nedir(what’s this Help) yardımı ekrana gelecektir. mouse’un sağ tuşuna basın. Açılan Yazdır dialoğunda. tekil temel ve bağ kirişi açılımlarını çizdirebilirsiniz. Açılım Ayarları 1. 4. Rapor menüsünden Seçmeli Rapor satırını tıklayın. 2. 3. Ayrıntılı bilgi için. Tüm proje yazısını işaretleyin.Proje Nasıl Yapılır 2. Çizim menüsünden Açılım Ayarları satırını tıklayın. Tamam butonunu tıklayın. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek.katı seçin. işaretli değilse. üstten ikinci çarpı işaretini tıklayarak kiriş açılımını kapatın. 3. Çıktılar. 3. 2. 6. 5. Hepsi butonunu tıklayın. Rapor kayıt edilecektir. mouse’un sağ tuşuna basın. Rapor kapanacaktır. Temel aplikasyon planı otomatik olarak ekrana gelecektir. Projede yönetmelik ve geometrik açıdan problemli durum varsa listelenecektir. Printer hazır ise. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. 2. “bu nedir” yazısını tıklayın. üstten ikinci çarpı işaretini tıklayarak kolon aplikasyon planını kapatın. Dosya adı satırına ORNEK1 yazın ve Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. Kiriş Açılımları 1. 3. sürekli temel. Tamam butonunun üstünde tıklayıp diyaloğu kapatın. Statik Rapor Ayarları dialoğu açılacaktır. Örnek proje için varsayılan(daha önce düzenlenmiş) ayarları kullanacağız. Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. 21 . Proje çıktıları yazdırılacaktır. Sağ üst köşedeki. 2. 4. Tamam butonu üstünde sol tuşu tıkladığınızda İde Rapor programı çalışacaktır. Dosya menüsünden kaydet satırını tıklayın. Dosya menüsünden Çıkış satırını tıklatın. A0 1189x841 satırını tıklayın. Rapor Rapor alabilmek için printerin Windows programına tanıtılmış olmalıdır. Kolon aplikasyon planı otomatik olarak ekrana gelecektir. Aynı yöntemle. 4. Çizim menüsünden Temel Aplikasyon Planı satırını tıklayın. üstten ikinci çarpı işaretini tıklayarak kolon aplikasyon planını kapatın. Yazdırma menüsünden Yazdır satırını tıklayın. sayfa sayfa görüntülenecektir.

karşınıza butonla ilgili yardım balonu gelecektir.Toolbardan a.BÖLÜM 2 TEMEL KONULAR Genel Yeni Proje Programı çalıştırın. Ayarlar menüsünden Genel ayarlar satırını tıklayın. Çizim alanında. Sağ tuş menü göster. çalıştıracağınız komuta ait butonun üzerine getirin. Sağ tuş. Komut ve Bilgi Girişi İdeYAPI programlarında üç şekilde komut girebilirsiniz. Mouse’un sağ tuşunu komut menüsü ayarı ile kullanmak: Yeni proje açın.Menülerden Komutlara. Proje menüsünden Yeni Proje satırını ya da toolbarda bulunan yeni proje butonuna tıklayarak Yeni bir proje açabilirsiniz. Toolbarda herhangi bir buton üzerinde mouse’un imlecini kısa bir süre bekletirseniz. menü göster ve Sağ tuş. 22 . b-Tıklayın. Sağ tuş menüsü aktif hale gelecektir. Menüden komut çalıştırmak için. Sağ menü açılacaktır. Aksi durumda daha önce kayıt ettiğiniz proje karşınıza gelecektir. menü satırındaki başlıklar altından ulaşabilirsiniz. boş bir yerde mouse’un sağ tuşuna basın. komut tekrarı 1. Yeni Proje butonu. Sağ menü göster satırı işaretli değilse işaretleyin ve tamam butonunu tıklayın. İstediğiniz komut üzerine.Çalıştıracağınız komutun yer aldığı başlığın üzerine mouse’ unuzu tıklayın. 1. Ayrıntı bilgi için sağ tuş kullanımı konusunu inceleyiniz. 2. Eğer programı ilk kez çalıştırıyorsanız program size isimlendirilmemiş bir proje açacaktır. toolbarın alt kısmında komutla ilgili yardımcı butonların yüklendiğini göreceksiniz.Sağ tuş menüsü Mouse’un sağ tuşunu menü olarak kullanabilirsiniz. a.İmleci. 3. mouse ile gelerek tıklayın. Sağ Tuş Menüsü Farenin sağ tuşunun kullanımını program içerisinde iki şekilde ayarlayabilirsiniz.Başlık altındaki menü ekranınızda belirecektir. Toolbarda herhangi bir komut çalıştırdığınızda. b.

Kolon çizilecektir.Temel Konular Mouse imlecini menü üzerinde hareket ettirin. Sağ menü aşağıdaki gibi açılacaktır. komut çalışır. Çizim alanında sol tuşu iki kez tıklayın. Kullanmak istediğiniz komutun üstünde mouse’un sol tuşuna basarsanız. Kısacası. son komut tekrarla satırı görünecektir. Sağ tuşa basın. 23 . tekrar kolon çizimi için hazır duruma gelirsiniz. Sağ menü aşağıdaki gibi açılacaktır. Şimdi. Son komut tekrarla satırını tıklarsanız. sağ menüye son komut tekrarla satırı eklenecektir. örneğin kolon butonunu tıklayın. Bu menüde. İmleci çizdiğiniz kolon üzerine getirin ve sağ tuşa basın. eğer bir komut işletirseniz.

Soru: Birden fazla kolon çizdim ve hepsini birlikte taşımak istiyorum. sürekli üst menüden veya toolbardan komut seçme gerekliliğini ortadan kaldırmaktadır. Mouse’un sağ tuşunu komut tekrarı olarak kullanmak: 24 . Kiriş butonunu tıklayın. taşıma komutunu seçtiğiniz bütün kolonlar için geçerli kılabilirsiniz. Sağ tuşa basın. 2. Hepsini seçtim. Herhangi bir obje çizerken sağ menüyü açarak. Çizim alanında boş bir yere tıklayın. Başka bir deyişle. Orta tuşa basın. farenin orta tuşu komut tekrarını çalıştıracaktır.Temel Konular Obje üzerinde (burada kolon) sağ tuşa basarsanız. Tekrar kiriş çizeceksiniz. Kiriş komutu aktif hale gelecektir. İsterseniz intelli farenin orta tuşuna herhangi bir komutu da atayabilirsiniz. örneğin kiriş çizimini bitirdiniz. İptal satırı açıldı. Herhangi bir kolon üzerinde sağ tuşa basarak sağ menüyü açtım ve taşı satırına tıkladım. İntelli fare kullanıyorsanız. Taşıdığım zaman sadece üzerinde tıklama yaptığım kolon taşındı. Görüldüğü gibi. o obje ile ilgili en çok kullanılan komutların listesi açılır. iptal satırını tıklarsanız. sağ menü çalışma sırasında. yapacağınız işlemi kesmiş olursunuz. Hepsini taşımak için ne yapmalıydım? Yanıt: Herhangi bir kolon üzerindeyken klavyeden shift tuşuna basılı tutarak sağ menüyü açarsanız. Klavyeden Esc basarak da işlemi kesebilirsiniz. Örneğin özellikleri tıkladığınızda ilgili kolon için obje edit komutunu çalıştırmış olursunuz. Sağ tuş komut tekrarı.

Mouse’un sağ tuşuna basın.) listelenir. Hücrelerden birine mouse ile çift tıklama yaparsanız. Kat Genel Ayarları butonu. Klavyeden ctrl tuşunu basılı tutarken. aplikasyonlar. Tekrar kolon çizimi için hazır duruma gelirsiniz. her sağ tuşa bastığınızda bir önceki komutu işletecek duruma gelirsiniz. Yükseklik değiştirildiğinde kot değeri. Proje Çizimleri Proje Çizimlerinde projede bulunan çizimlere ait bütün pencereler(katlar. bir menü açılır. imleç. örneğin kolon çizilecektir. açılımlar. ve tamam butonunu tıklayın. Böylece tabloda değişiklikler daha kolay yapılabilir. komut tekrarı.8 metredir. ilgili hücrede bulunan bütün bilgileri seçer. Herhangi bir satırın üzerinde sağ klik yaparsanız. Kolon Şimdi. sağ tuş komut tekrarı ise sağ menü olarak çalışırsınız. kapalıysa açar. Ayarlar menüsünden Genel ayarlar satırını tıklayın. Çizim alanında sol tuşu iki kez tıklayın. Kat Oluşturma Ve Kat Genel Ayarları 1. sağ tuş menü ise. butonunu tıklayın. Sağ menü göster satırı işaretli ise işaretini kaldırın. program imlecin altına veya üstüne yeni bir kat açar. Kat yüksekliği default 2. Program kat yüksekliği ile kot ilişkisini kendisi ayarlar. kot değiştirildiğinde yükseklik değeri otomatik düzenlenir. Karşınıza Kat Genel Ayarları penceresi gelecektir.kesitler vb. sağ butona basarsanız. mouse imlecini ilgili hücreye tıklayın ve değişikliği klavyeyi kullanarak yapın.Temel Konular Yeni proje açın. 2D çizimler. İlgili çizimi çift tıklayarak kapatır ve açarsınız. 2. Başka bir deyişle. işlevine göre tersinin çalışmasını sağlarsınız. Kısacası. Aşağı ve Yukarı Ekle butonlarına basıldığında. Bildirim Menüsünden Kat Genel Ayarları satırını tıklayın. 25 .planlar. Sil: Çizim penceresini siler. Soru: Sağ tuşu Genel Ayarlara girmeden istediğim zaman sağ menü olarak. istediğim zamanda komut tekrarı olarak kullanabilir miyim? Yanıt: Evet kullanabilirsiniz. Aç/Kapa: Açıksa kapatır. Kat tablosuna bilgi girmek için.

Obje Seçimi Çizim sırasında oluşturduğunuz her bir eleman. 1. belirlemiş olursunuz. Objeleri içine alacak çerçevenin bir köşesini. İstediğiniz değeri girin. çerçeveyi oluşturun ve sol tuşa basın. ikinci bir seçim işlemi. Klavyeden shift tuşuna basılı tutup. Bu arada. 3. Obje. Bildirim menüsünden Çizim Sınırları satırını tıklayın. Seçme Ayarları grubundaki Seçme uzaklığı satırı önündeki kutuyu çift tıklayın. Tamam butonuna tıklayın. komut çalıştırıldıktan sonra mouse ile işaretleyerek üzerinde çalışmalar yapabilirsiniz. Değiştir menüsünden Genel Obje Edit satırını veya toolbardan Genel Obje Edit butonunu 26 . altta ilgili objenin adını program kullanıcıya iletir. 1. 5. 2. imleci hareket ettirin ve istediğiniz boyutta çerçeveyi oluşturun. 4. 2. Seçilmiş objeler üzerinde yapılacak. 3. ekran üzerinde seçmek istediğiniz objenin üzerine getirin. Böylece çizim alanı üzerinde çiziminizin en büyük boyutlarını tanımlamış olacaksınız. 3. Objeleri içine alacak çerçevenin bir köşesini. alt kısımda ilgili objenin ismini görürsünüz. İmleci seçmek istediğiniz objelerin dışına taşıyıp. Çerçevenin içinde kalan ve üzerinden geçen bütün objeleri seçmiş olursunuz. obje veya nesne olarak adlandırılır. üç şekilde yapılabilir: 1. seçme uzaklığı ayarı çevresinde bulunuyorsa. Karşınıza Çizim Sınırları Ayarları penceresi gelecektir. Sol tuşa basın. Bu durumda obje seçilmiştir. Ayarlar Menüsünden Genel Ayarlar satırını tıklayın. Obje seçimi. Objeler üzerinde değişiklik yapmak istendiğinde ilgili obje seçilir. 2. objelerin seçilmişlik özelliğini ortadan kaldırır. İmleci seçmek istediğiniz objelerin dışına taşıyıp. sol tuşa basın. Çizim alanında var olan objeleri. Ancak çizimin herhangi bir aşamasında daha önce oluşturulmuş bir objenin özelliklerini değiştirmenin en kısa yolu Genel Obje Edit komutunu kullanmaktır. sol tuşa basın. Genel Obje Edit Çizdiğiniz objelerin özelliklerini o objeye ait ayarlardan belirleyebilirsiniz. tıklama işleminin objeden ne kadar uzağa yapılabileceğini belirten ayara verilen addır. Obje seçilecektir. Mouse’un sol tuşuna basın. Çerçeve içinde yer alan objeler seçilmiş olur. belirlemiş olursunuz. nesne üzerinde mavi renkli küçük kutucuklar belirir. Bu pencerede sol alt köşe ve sağ üst köşenin koordinatlarını girin. 1. Bu seçme işlemine obje seçimi denir. Objeyi işaretleyip seçtiğiniz anda. 4. İmleci hareket ettirerek. İmleci. üzerinde çalışılmasını sağlar Çizim Sınırları Çizim sınırları ile grafik alan üzerinde çalışılan alanı tanımlar.Temel Konular Pencereyi öne getir: Pencereyi aktif çizim penceresi yaparak. Tamam butonunu tıklayın. Seçme Uzaklığı Obje seçimi sırasında.

en son noktanın tıklamasını geri almak için kullanılır. 3. Genel Obje Edit butonu İpucu: Genel obje editle çok sayıdaki objenin özelliklerini aynı anda değiştirebilirsiniz. Sınırsızdır. 4. Destek menüsünden Undo satırını veya toolbardan Undo butonunu tıklayın. Alt ve Backspace tuşlarına birlikte basarak da undoyu çalıştırabilirsiniz. Açılan menüden özellikleri tıklayın. Dolayısıyla. İstediğiniz değişiklikleri yapın. 3. Genel obje edit butonunu tıklayın. Undo butonu. o ayarın eski değerinin değişmesi demektir. 6. klavyeden shift tuşuna basılı tutarak mouse’un butonuna basın. (Sol altta ilgili objenin ismini görün) 3. sırayla kendi ayarları ekrana gelecektir. 1. ancak bu arada hepsinin duvar yükleri farklı. bütün kirişlerin duvarları aynı kalacaktır. Yaptığınız ayarlar ilgili objeye uygulanacaktır. Genel ayarlarda sağ tuş menü aktif ise. 1. Kirişi çizmeye başlayın. (Lokal Undo butonu aktif hale gelecektir. Lokal Undo Lokal undo çoklu işlemlere sahip obje çiziminde(kiriş. 3. veya 1. sadece değişen ayarlar. Sadece yükseklikler değişecektir.Temel Konular tıklayın. En son işlem geri alınacaktır. Objeleri seçin. Ayarları değiştirilecek objeyi tıklayın. aynı gruba ait bütün objeler için uygulanacaktır. edit edilen objelerde dikkate alınır.veya grubu farklı objeler -örneğin kiriş ve kolon-) 2. sağ Undo Undo. 4. 5. Ayarlarda yaptığınız değişiklikler. 27 . Tamam butonuna basın. tarama vb. yapılan en son işlemin etkisini geri alır. temel.) 2. 4. Kiriş ayarlarında duvar değerini değiştirmediğiniz sürece. Diğer ayarlar eskisi gibi kalır. Obje üzeriden mouse’un sağ butonuna basın. Yüksekliklerini değiştirdiniz. Karşınıza ilgili objenin ayarlar penceresi gelecektir. Bununla beraber. Toolbardan kiriş butonunu tıklayın. Açılan menüden özellikleri tıklayın. çoklu obje edit sırasında açığa çıkan dialoglarda. 2. Birden fazla obje seçtiyseniz. 5 adet kirişi genel obje editle seçtiğiniz ve Kiriş Ayarları diyaloğu açıldı. (Aynı grup objeler -örneğin kirişler. 2. Başka obje grubu için.). bir ayarı değiştirmek demek. Undo butonuna bastıkça işlemler geri alınacaktır. Genel Obje Edit komutunu uygulamanın diğer yolu 1. Örneğin. 2.

Herhangi bir anda. En Yakın Nokta Çizilen objelerin en yakın noktalarından yakalamak için kullanılır. Komutun iptali için yukarıdaki işlemleri tekrar uygulayın. Destek menüsünden Redo satırını veya toolbardan Redo butonunu tıklayın. 1. Bu durumda altta Orta Nokta Aktif Değil yazısını görürsünüz. program size projeyi (katları. 2. 1. Kayıt edilsin mi soruna çıkılmayacaktır iptal cevabı verilmezse. Undo çalıştırılırsa aktif hale gelir. Kayıt edilmemiş bir projede çalışıyorsanız. Orta Nokta aktif hale gelecektir.) 2. toolbardan Lokal Undo butonunu tıklayın. Kayıt edilmemiş bir projede çalışıyorsanız. Proje kapatılacak fakat programdan Çıkış 1. Lokal Undo butonu Redo Redo undo yaptığınız en son işlemin etkisini geri alır.Temel Konular 3. Projeyi Kapat Üzerinde çalışmakta olduğunuz bir projeyi . işlem sonunda programdan çıkılacaktır. 2. Destek menüsünden Orta Nokta satırını tıklayın veya klavyeden F5 tuşuna basın. Destek menüsünden En 28 . İlgili butona tıklayarak seçiminizi yapın. uygulanan son işlem ileri alınacaktır. Proje Menüsünden Projeyi Kapat satırını tıklayın. Soru iptal edilmezse. Kirişi çizerken. 3. 2. istediğiniz zaman kapatabilirsiniz. Redo butonu. kesitleri ve render çalışmalarınızı) kayıt edilip edilmeyeceğini soracaktır. kesitleri ve render çalışmalarınızı) kayıt edilip edilmeyeceğini soracaktır. çizim alanında belirlenen en son nokta geri alınacaktır. Destek Komutları Orta Nokta Çizilen objelerin orta noktalarından yakalamak için kullanılır. Redo butonu. Undo ile. Programdan çıkılacaktır. Proje Menüsünden Çıkış satırını veya klavyeden Alt tuşuyla beraber F4 tuşuna basın. 4. Orta Nokta butonu. 4. (Ekranın altında Orta Nokta Aktif yazısı belirir. program size projeyi (katları. 3. 1.

1. Uç Nokta aktif hale gelecektir. Bu durumda altta Kesişim Aktif Değil yazısını görürsünüz. Kesişim Çizilen ilkel objelerin (çizgi. Komutun iptali için yukarıdaki işlemleri tekrar yapmalısınız Bu durumda ekranın altında Uç Nokta Aktif Değil yazısını görürsünüz. objeleri yatay ve dikey doğrultuda daha kolay çizebilirsiniz. yay) kesişimlerinde düğüm noktası bulunmuyorsa. seç butonunu tıkladığınızda obje seçilecektir. En Yakın Nokta butonu.) Komutun iptali için yukarıdaki işlemleri tekrar uygulayın. Destek menüsü altından Obje Bul satırını tıklayın. 2. 1. kolona farklı yönlerden nonortogonal kirişe bağlandığında ortaya çıkan keşisim problemlerinin giderilmesinde kullanılan komuttur. D8 vb) 2. Kesişim aktif hale gelecektir. S1. Aynı isimde başka objelerin olup olmadığını anlamak için tekrar bul butonunu tıklayın. 1. (K1. (Ekranın altında Kesişim Aktif yazısı belirir. 1. Bul butonunu tıkladığınızda aradığınız objeye zoom yapılacak. çizim anında sadece yatay ve dikey yönde hareket eder. çember. kesişimlerini yakalamak için kullanılır. Kesişim butonu. Çizim Yardımcıları Dik Dik modu aktif iken. Bu durumda ekranın altında En Yakın Nokta Aktif Değil yazısını görürsünüz. Destek Menüsünden Kesişim satırını tıklayın veya klavyeden F8 tuşuna basın.Temel Konular Yakın Nokta satırını tıklayın veya klavye den F6 tuşuna basın. 29 . Ekranın altında Uç Nokta Aktif yazısı belirecektir. (Ekranın altında En Yakın Nokta Aktif yazısı belirecektir) 2. 2. Destek menüsünden Uç Nokta satırını tıklayın veya klavyeden F4 tuşuna basın. Uç Nokta butonu. Karşınıza gelen Obje Bul diyaloğunda aradığınız objenin adını yazın. Obje Bul Obje Bul komutu. Obje Trim Yöntemi Obje trim yöntemi komutu. En Yakın Nokta aktif hale gelecektir. kat planınızdaki herhangi bir objeyi bulmanıza yarar. Uç Nokta Çizilen objelerin uç noktalarından yakalamak için kullanılır. Bu durumda imleç. Komutun iptali için yukarıdaki işlemleri tekrar yapmalısınız.

Ayarlar Menüsünden Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. Herhangi bir anda Shift tuşuna basarsanız. Buton basılı ise dik modu aktif. Karşınıza Çizim Yardımcıları penceresi gelecektir. Karşınıza Çizim Yardımcıları penceresi gelecektir. 10. imleç ızgara çizgilerinin kesişim noktalarına atlar. Kilitle aktifken. Izgara grubundan Açık satırına tıklayın. Yazının önünde işaret varsa. Kilitle inaktifken. Bu sistem. 9. Toolbarda Dik butonunu tıklayın. 4. 4. 2. imleç serbesttir. işaretlenecektir (Izgara aktif) 6. 1. 3. 6. 3. Yazının önünde işaret varsa. belirli aralıklarla hareket etmesini sağlayan bir olanaktır. 5. 5. 5. Tamam butonunu tıklayın. işaret kalkacaktır (kilitle inaktif).Temel Konular 1. 30 . Dik(Ortho) satırının önündeki kutu işaretlenecektir. Ya da toolbar da Kilitle butonunu tıklayın. imlecin. işaretlenecektir (kilitle aktif) 6. Kilitle açık olduğunda. Burada Dik(Ortho) satırını tıklayın. Ayarlar Menüsünden Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. Dik modu aktif hale gelecektir. işaret kalkacaktır (Izgara inaktif). 1. Buton basılı değilken kilitle inaktiftir. 2. Ayarlar Menüsünden Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. 4. Izgara aralıkları ise kullanıcı tarafından ayarlanabilmektedir. Kilitleme grubundan Açık satırına tıklayın. Buton basılıyken kilitle aktiftir. Dik modunu çalıştırırsınız. Tamam butonunu tıklayın. Yazının önünde işaret yoksa. Kilitleme Kilitle. 7. 3. Tamam butonunu tıklayın. çizime kolaylık sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Kilitle butonu Izgara Ekranda verilen limitlerle belirlenmiş alan içinde düzenli ve eşit aralıklı noktalardan oluşan bir ızgara (sistemi) oluşturulur. imleç ızgara noktalarında hareket edebilmektedir. 2. Yazının önünde işaret yoksa. 8. Karşınıza Çizim Yardımcıları penceresi gelecektir. değilse dik modu inaktiftir. 11.

X. Ayarlar Menüsünden Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. program. Koordinat kutusu mouse ve klavye ile kullanılabilir. 1. 5. 2. 2. İşlemi başlatmak için Destek menüsü altından Kontur Hesapla satırını tıklamanız yeterlidir. 6. Karşınıza Çizim Yardımcıları penceresi gelecektir. Bunun için. A.Temel Konular Izgara Aralıkları Ayarları 1. İşaret yoksa işaretlenecektir. Çizim alanında köşe noktalarını sol tuş ile belirleyin. birine klavyeden basılır. Karşınıza Çizim Yardımcıları penceresi gelecektir. 9. poligonal bir alanı tanımlar. Kontur çizgilerinin ekranda gözüküp gözükmemesi opsiyoneldir. İmleç. Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. 3. Aks grubundan Kontur Çizgileri satırını tıklayın. Tamam butonuna tıklayın. 4. çizim alanında kontur çizgisi görünmez. Ayarlar Menüsünden Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. Y. Kontur Çizgileri Kontur çizgisi. 5. Kontur Hesapla Kontur Hesapla komutu. X Aralığı ve Y Aralığı önündeki sayıları değiştirin. Ayarlar Menüsünden. Düğüm Noktası Göster Düğüm noktaları . 3. Kontur çizgisi tanımlanacaktır. 4. 8. 2. ilgili sayı kutusu tıklatılarak yapılır. düğüm noktalarının gözüküp gözükmemesi opsiyoneldir. 1. Izgara çizgileri yeni aralığa göre ayarlanacaktır. Mouse ile işlem. Çizim Yardımcıları penceresi ekrana gelecektir. Koordinat Kutusu Çizim objelerinin lokal ve/veya global koordinatlarını tanımlamak için tasarlanmış kutudur. projenizdeki tüm kontur çizgilerini otomatik olarak düzenlenmesini sağlar. Tüm katlardaki kontur çizgileriniz üç boyutlu çiziminizin sınırlarına çekilecektir. Satırın önündeki işaret kalkacaktır. Tamam butonunu tıklarsanız. 6. 3. Önünde işaret varsa işaret kalkacaktır. 7. Poligonu kapatın (Birinci noktayı tıkladığınızda poligon kapanacaktır). ilgili satıra gider ve istenilen değer yazılır. Tamam butonunu tıklayın. Burada Düğüm Noktalarını Göster satırını tıklayın. Kontur çizgisi değiştirildiğinde. 31 . L. çizim alanında kare olarak gözükür. çizilmiş aksları yeni kontura göre tekrar oluşturur. Ancak. İşaretli kaldırıp. Kenar çizgileri. aks kenarını sınırlar. Bildirim Menüsünden Kontur Çizgileri satırını tıklayın. Düğüm Noktaları çizim alanında görünmez duruma gelecektir. 4.

3 yazın ve enter tuşuna basın. 6 yazın ve enter tuşuna basın. Lokal olarak çalışır. Yani tıkladığınız en son nokta orijin noktası kabul edilir ve girdiğiniz koordinatlar bu noktaya olan uzaklıkları belirler. Tekrar G tuşuna basarsanız Global koordinat sistemine göre koordinat girersiniz. 1. 4. Koordinat Kutusundaki Notasyonlar: X kutusuna girilen değer objenin koordinat sistemine göre yatay mesafesidir Y kutusuna girilen değer objenin koordinat sistemine göre dikey mesafesidir L kutusuna girilen değer objenin boyunu ifade eder. Y tuşuna basın. X tuşuna basın. X sayı kutusuna 2 yazmak için X tuşuna basın. İmleç.4) ve (7. 20 yazın ve enter tuşuna basın. Yeni bir proje açın ve toolbardan kiriş butonunu tıklayın.12) noktasına kilitlenecektir. Yeni proje açın ve aks butonunu tıklayın ve space bar tuşu ile imlecinizi eğik aks çizebilecek duruma getirin. 2.2) noktasını yakalayacaktır.Temel Konular Girilen değerin sabit kalması için enter tuşuna basılır. 1. (1. 6. Y sayı kutusunda 2 sabitlenecektir. (Bu arada fareyi oynatmayın. Lokal nokta tanımla ile de çizim alanında lokal eksen tanımlayabilirsiniz. 32 . X sayı kutusunda sabitlenecek ve kutunun rengi değişecektir. İmleç (1. lokal ve global olarak kullanılabilir. Bu durumda imleç lokal eksene göre 6 metreye kilitlenir. Çizim ekranında (4. Bunun için. Çizim alanını tıklayın. Çizim alanına tıklayın. Çizim alanını tıklayın. Bunun için toolbardan kiriş butonunu tıklayın. 1. Klavyeden G harfine bir kez bastığınızda X ve Y'nin önündeki kutuya çarpı işareti konulur ve Lokal olarak kullanılır.8) noktalarından geçen aksın çizimi. X sayı kutusuna 1 yazmamız gerekiyor.10 yazın ve enter tuşuna basın. İmleç (10. Y tuşuna basın. Uzunluğun 6 metre olması için L kutusuna 6 yazmamız gerekiyor.3) noktasından başlayan ve bu noktaya göre 20 derece açı yapan 6 metre uzunluğunda kiriş çizimi . 6. Sayı sabitlenecektir. 7.12) noktasına kiriş çizeceğiz. 5. Programda koordinat kutusunu kullanarak eğik aks çizmek için aks üzerindeki herhangi iki noktanın koordinatını vermek yeterlidir. 2 yazın ve enter tuşuna basın. L tuşuna basın. Böylece imleç son noktaya göre (lokal eksen) 20 dereceye kilitlenir. Bu durumda ilgili kutunun rengi değişir. Şimdi Y kutusuna 2 yazmamız gerekiyor. 2 yazın ve enter tuşuna basın.2) noktasından (10.3) noktasına kilitlenecektir. Girilen koordinatlar. Y kutusuna 3 yazmak için Y tuşuna basın.) 3. 2. Toolbardan yeni proje butonunu mousenizin sol tuşunu tıklayarak yeni bir proje açın. Global eksene göre (2. X tuşuna basın. 4. A kutusuna girilen objenin yatayla yaptığı açısıdır. A tuşuna basın. 12 yazın ve enter tuşuna basın. 5. (Bu arada fareyi oynatmayın) 3. (2. Çizim alanını tıklayın. Sayı sabitlenecek ve kutunun rengi değişecektir. 1 yazın ve enter tuşuna basın. Bu arada kutulara işaret konulmadığı için global eksene göre kiriş çizildi. A sayı kutusuna 20 yazmamız gerekiyor. 2.

İkinci noktayı girmek için. çizim alanının herhangi bir noktasında tanımlana bilinen sistemidir. Bu koordinat sistemi Lokal Nokta Tanımla komutu ile oluşturulur. İmlecinizi çizim alanına tıkladığınızda daha önce belirttiğiniz Aks Sınırları doğrultusunda aksınız oluşacaktır. noktasının ordinatı. 11. Enter tuşuna basın ve değeri kilitleyin. Çizim alanını tıklayın. noktasının ordinatı. İmleç koordinat kutusunda X satırına gidecektir. Çizim alanını tıklayın.Temel Konular 2. Kiriş butonunu tıklayın. Çizim alanında herhangi bir noktayı veya mevcut objelerinden birinin düğüm noktasını tıklayın. Global koordinat sistemine göre bir kiriş çizelim. Örneğin 5 yazın. Bu değer. 7. Sayı sabitlenecek ve kutunun rengi değişecektir. X tuşuna basın. Enter tuşuna basın ve değeri kilitleyin. klavyeden X tuşuna basın. 7 yazın ve enter tuşuna basın. duvarın 1. noktasının apsisi. Enter tuşuna basın ve değeri kilitleyin.8) noktasına kilitlenecek ve çizim alanında aksınızın sanal görüntüsü oluşacaktır. koordinat Döndür ve Düğüm Noktası Döndür komutlarında. İmleç (4. Tekrar X tuşuna basın. 2. Ayrıntılı bilgi için ilgili başlıkları inceleyebilirsiniz. 8 yazın ve enter tuşuna basın. Örneğin 6 yazın. 4 yazın enter tuşuna basın. Y tuşuna basın. 7. Y tuşuna basın. Sayı sabitlenecek ve kutunun rengi değişecektir. Lokal Nokta Tanımla 1. noktasının apsisi. 5. kirişin 2. 4. X tuşuna basın. Y kutusuna 4 yazmak için Y tuşuna basın. Lokal Koordinatlar Kullanıcı tarafından. 33 . lokal nokta döndürme merkezi. 4 yazıp enter tuşuna basın. 6. kirişin 1. Bu değer. Çizim alanını tıklayın. 3. Bu değer. kirişin 2. 9. Destek Menüsünden Lokal Nokta Tanımla satırını veya toolbardan Lokal Nokta Tanımla butonunu tıklayın. İmleç koordinat kutusunda X satırına gidecektir. İmleç koordinat kutusunda Y satırına gidecektir. 4.noktası yazılan değerlere göre belirlenecektir. 2. Y tuşuna basın.4) noktasına kilitlenecektir. Kiriş çizilecektir. Global Koordinatlar Çizim alanının sol alt köşesinde bulunan nokta global koordinat sistemine göre tanımlanan orjin noktasıdır. 1. 6. 5. 10. 3. Örneğin 2 yazın. Örneğin 3 yazın. 8. Enter tuşuna basın ve değeri kilitleyin. İmleç koordinat kutusunda Y satırına gidecektir. Koordinat kutusuna bilgi girmek için. Bu değer. yatay eksen(apsis) ise obje ekseni kabul edilir. İmleç (7. Kirişin 1.

14. 15. Y tuşuna basın. çizilen kirişin açısıdır. 9. Belirli Objeleri Seçmek (Filtre) 34 .ve tıklayın. noktasının ordinatı. 8.3) koordinatlarında olsun. 6. mevcut kirişin sağına göre. İlk kiriş çizin (Mevcut kiriş) 7. Koordinat kutusundaki X ve Y satırları önündeki kutular işaretlenecektir. Kiriş butonunu tıklayın (Kiriş modundasınız). 4 yazın. İmleç koordinat kutusunda Y satırına gidecektir. Enter tuşuna basın ve değeri kilitleyin. Enter tuşuna basın ve değeri kilitleyin. (2. Bu değer.noktası yazılan değerlere göre belirlenecektir. noktasının apsisi. X tuşuna basın. 18. 2 yazın. 12. 11. Lokal Nokta Tanımla butonu. Koordinat kutusundaki X ve Y satırları önündeki kutular işaretlenecektir. İmleç koordinat kutusunda A satırına gidecektir. Bu nokta. işaretine dönecektir. 17. Bu değer. L tuşuna basın. Çizilecek kirişin açısı 30 derece uzunluğu 4 birim ve başlangıç koordinatları. Toolbarda Hepsini Seç butonunu tıklayın. Çizilmiş bütün objeler seçilecektir. Hepsini Seç 1. Kirişin 1. kirişin 1. 20. 4. 2. 19. 5. orijin noktası kabul edilecek. 3 yazın. 10. 13.Temel Konular 3.3) noktasıdır. bir kirişten. 30 yazın. çizilen duvarın uzunluğudur. Çizim alanını tıklayın. Mevcut kirişin sağ düğüm noktasını yakalayın -imleç OK. Bu değer. 16. Destek Menüsünden Lokal Nokta Tanımla satırını veya toolbardan Lokal Nokta Tanımla butonunu tıklayın. Tıklanan nokta. bu aşamadan sonra ise X ve Y satırlarına yazılan koordinatlar bu orijine göre işleme sokulacaktır. Çizim alanını tıklayın. Kiriş çizilecektir. belirli mesafede başka bir kiriş çizelim. mevcut kirişin bitim noktasından itibaren (2. İmleç koordinat kutusunda L satırına gidecektir. Lokal koordinat sistemine göre. kirişin 1. İmleç koordinat kutusunda X satırına gidecektir. A tuşuna basın. Bu değer.

1. Toolbardan Seçimi Ters Çevir butonunu tıklayın. 1. Doğrultusu olan herhangi bir objeyi tıklayın. 3. Sadece akslar seçilecektir (Hangi modda iseniz. o moda ait objeler seçilecektir). kiriş gibi) 4. (örneğin aks. Hepsini Seç butonu. Hiçbirini Seçme Seçilmiş objelerin hepsini bırakmak için kullanılır. aks butonunu tıklayın) 2. 3. Toolbardan Hiçbirisini Seçme butonunu tıklayın. Seçilmiş Belirli Objeleri Bırakmak 1. çizgi.Temel Konular 1. 2. İlgili obje tıklandıktan sonra toolbardaki dik referans butonu basılı hale gelecek ve koordinat kutusunun açı satırı(A). Herhangi bir moddasınız. Destek menüsünden Hepsini Seç satırını tıklayın. 2. Bütün objeleri seçtiniz. Herhangi bir objeyi çalıştırın 2. 4. bunun yanında diğer bütün objelerin seçilecektir. Sadece akslar bırakılacaktır. Toolbarda dik referans butonunu tıklayın. 3. 2. ilgili objenin dik açısına kilitlenecektir. Seçildiğiniz objeler deselect olacak. 5. Dik Referans Olarak Obje Tanımlayarak : 1. 3. seçilmemiş objeleri seçmek için kullanılır. Bir kaç obje seçin. Herhangi bir moddasınız. Seçimi Ters Çevir Seçilmiş objeleri bırakıp. (örneğin aks. Hiçbirisini Seçme butonu. (Aks. Seçimi Ters Çevir Butonu Referans Tanımlama Dik Referans İki şekilde kullanılır: Dik referans olarak obje tanımlayarak ve dik referans olarak doğrultu tanımlayarak. Seçilmiş bütün objelerin seçilmişliği ortadan kalkacaktır. Bu durumda çizeceğiniz obje(iptal etmediğiniz sürece objeler) seçtiğiniz objeye dik 35 . aks butonunu tıklayın) 3. Destek menüsünden Hiçbirini Seçme satırını tıklayın. Bir kaç obje seçin.

5. Dik Referans butonu. söz konusu iki noktanın oluşturduğu doğrultuya dik açıda kilitlenecektir. Paralel referans modunu iptal etmek için Paralel referans butonunu tekrar tıklayınız. Dik referans modunu iptal etmek için Dik referans butonunu tekrar tıklayınız. Çizim doğrultusu belirlenmesi gereken herhangi bir objeyi çalıştırın. Paralel Referans Olarak Doğrultu Tanımlayarak : 1. Toolbarda Paralel Referans butonunu tıklayın. 3. Herhangi bir objeyi çalıştırın(Örneğin kiriş) 2. Paralel Referans butonu. Çizim alanının herhangi bir noktasını tıklayın. 6. İkinci noktayı tıklayın. İkinci noktayı tıklayın. 6. 4. 6. (Örneğin duvar) 2. 4. söz konusu iki noktanın oluşturduğu doğrultunun açısına kilitlenecektir. Toolbarda Paralel Referans butonunu tıklayın. Paralel Referans Olarak Obje Tanımlayarak: 1. 3. ilgili objenin açısına kilitlenecektir. Bu durumda çizeceğiniz obje(iptal etmediğiniz sürece objeler) seçtiğiniz objeye paralel çizilecektir. Toolbardaki dik referans butonu basılı hale gelecek koordinat kutusunun açı satırı(A). 7. Çizim doğrultusu belirlenmesi gereken herhangi bir objeyi çalıştırın. 5. Dik Referans butonu. Bu durumda çizeceğiniz obje(iptal etmediğiniz sürece objeler) bu doğrultuya dik çizilecektir. çizgi. 5. Dik Referans Olarak Doğrultu Tanımlayarak: 1. kiriş gibi) 4.Temel Konular çizilecektir. Çizim alanının herhangi bir noktasını tıklayın. Doğrultusu olan herhangi bir objeyi tıklayın. İlgili obje tıklandıktan sonra toolbardaki paralel referans butonu basılı hale gelecek ve koordinat kutusunun açı satırı(A). Dik inme ve dik çıkma işlemlerini dik referans komutu ile gerçekleştirebilirsiniz Paralel Referans İki şekilde kullanılır: Paralel referans olarak obje tanımlayarak ve paralel referans olarak doğrultu tanımlayarak. (Aks. Toolbardaki paralel referans butonu basılı hale gelecek koordinat kutusunun açı satırı(A). 36 . 3. (Örneğin kiriş) 2. Toolbarda Dik Referans butonunu tıklayın. Dik referans modunu iptal etmek için Dik referans butonunu tekrar tıklayınız.

Paralel Referans butonu. 8. 7. 6. kutucuklarından anlayabilirsiniz. Seçilen objelerin kopyalanması için mouse’un sağ tuşuna basın.) 2. Koordinat Kutusunu kullanarak veya çizim alanını tıklayarak girebilirsiniz. Genel ayarlardan obje yapıştırırken koordinat al modu açık ise. (Zemin kat).Temel Konular 6. 4. diğer katlara kopyalanacaktır. 3. 1. mouse’un sağ tuşuna basın. Kat genel de bu katları tarifleyin ve katları açın. Emin misiniz? sorusuna evet cevabını verdiğinizde kat kopyalama gerçekleşir. Bu komutla objeleri. 3. Kopyalama yapılacak katları işaretleyin. kopyalama sırasında yeni koordinatları. Oluştur menüsünden Yapıştır satırını sol tuş ile tıklayın. 7. Yapıştır butonu 37 . Bir Kattaki Objelerin Diğer Katlara Kopyalanması Hızlı Kopyalama Hızlı kopyalama bir kattaki objeleri diğer katlara kopyalar. Hedef katı tıklayarak o pencereyi aktif hale getirin. “bu nedir” yazısını tıklayın . Ayrıntılı bilgi için. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. 4. Oluştur menüsünden Blokla satırını mouse’un sol tuşu ile tıklayın. 8. Kopyalanacak objeleri seçin. yapılmayacak işaretleri kaldırın. Tamam butonu üstünde sol tuş ile tıkladığınızda çalıştığınız kattaki objeler. Hızlı Kopyala butonu Kattan Kata Yapıştır 1. Kat Genel Ayarlarından bir kat açın. Objelerin seçildiğini üzerlerinde beliren renkli işaret 5. Hızlı kopyalama için birden çok kata ihtiyacınız vardır. Oluştur menüsünden Hızlı Kopyala satırını tıklayın. Bu durumda çizeceğiniz obje (iptal etmediğiniz sürece objeler) bu doğrultuya paralel çizilecektir. Yapıştırı klavyeden Shift ve Insert tuşlarını birlikte kullanarak da çalıştırabilirsiniz. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. 2. herhangi bir referansa göre paralel çizebilirsiniz. tüm objelerde olabilir. Bu objeler sadece seçilen objeler olabileceği gibi.kat olsun. Paralel referans modunu iptal etmek için paralel referans butonunu tekrar tıklayınız. Kopyalanacak objelerin bulunduğu katı seçin . (1.

Klavyeden space-bar tuşuna art arda basarsanız. Karşınıza Aks Bildirim penceresi gelecektir.görüntü durumunda. 1. İmlecin şekli değişecektir . Bu durumda aks çizmeye hazırsınız demektir. 2. Karşınıza Aks Ayarları penceresi gelecektir. Aks butonu Aks Ayarları butonu Aks Çizimi Toolbarda aks butonunun üzerine gelerek mouse'un sol tuşu ile butonu tıklayın. 3. 2. Tamam butonuna tıklayın.görüntü durumunda. aks bildirim ekranında tablolaştırılmış düzende görülür. 38 . aksı. 5.görüntü durumunda dikey aks (90 derece) çizmek için kolaylık sağlar. 2. yatay aks (0 derece) çizmek için kolaylık sağlar. Ayarlar Menüsünden Aks Ayarları satırını veya Aks butonunu tıkladıktan sonra toolbarın altında oluşan Aks Ayarları butonunu tıklayın.BÖLÜM 3 KAT OBJELERİ Aks Aks Ayarları 1. 1. Burada istediğiniz değişiklikleri yapın. 4. Aks çizin. 2. aks imlecinin değiştiğini görürsünüz. 3. 4. 5. Tamam butonunu tıklayın. Yapılan ayarlara göre aks çizimini gerçekleştirin. Bildirim Menüsünden Aks Bildirim satırını tıklayın. Aks butonu Aks Bildirim Girilen aksların geometrik özellikleri. Aks ayarları penceresinde istediğiniz ayarları yapın. iki nokta vererek herhangi bir açıda çizebilirsiniz.

Aks özelliklerini.Kat Objeleri 6. Obje Çoğalt Genel olarak tüm objeler için kullanılır. Klonla İle Aks Türetmek 1. referans aksın özellikleri ile türetilir. Zaten aks için geliştirilmiştir. 1. Önceden çizilen akstan öteleyerek. Yukarıdaki işlemleri sırayla uygulayın. Aks butonu. Aks Offset Aks Offset. 39 . 1. İki şekilde kullanabilirsiniz. 2. Aksın adı dahil. Bir Akstan Belirli Bir Mesafede Aks Türetmek Üç yöntemle yapabilirsiniz. Mouse’un sağ tuşuna basın. En son çizilen akstan öteleyerek. İlgili aksı seçin. 5. Aks Offset : Aksın adını otomatik değiştirir. İlgili aksın özellikleri değişecektir. Aks offset butonu. Mouse’un sol tuşu ile kopyalanacak aksı seçin. (+ ve ya . Oluştur menüsü altında Klonla satırını tıklayın. (Önerilen) 2. Klonla Genel olarak tüm objeler için kullanılır. Aksın adı dahil. Ekranda aks offset toolbox’ ı oluşacaktır. 3. 3.değerli) 4. Detaylı bilgi için ilgili konu başlıkları inceleyiniz. İstediğiniz mesafeyi girin. daha önce çizilmiş bir akstan belirli bir mesafede o aksa paralel yeni bir aks türetmek için geliştirilmiştir. Aks çizilecektir. 2. 3. Toolbarda Aks butonunu tıklayın. Aks offset butonunu tıklayın. referans aksın özellikleri ile türetilir. 2. Aks Ayarlarında yapılan en son değişikliklerden alır. 1.

1. X yönündeki akslar 1 tipi. 9. Aks çizilecektir. 4. aks kenarı(kontur çizgisinin geçtiği hat) ile aks balonu arasındaki mesafeyi tanımlar. Eğer mevcut bir akstan öteleme yapmak suretiyle aks çizmek istiyorsanız. Ayarlar menüsünden. 2. Delta kutusuna öteleme mesafesini (m)(+ ya da -) yazın. Karşınıza Aks Sınırı Ayarları penceresi gelecektir. Tamam butonuna basın. İsterseniz oluşan aksın ismini obje edit ile değiştirebilirsiniz. Ötele kutusuna mevcut aksın adını. İmleç. Aks çizilecektir. girilen koordinatların aks tipine uyup uymadığı kontrol edilmelidir. İstediğiniz öteleme mesafesini girin ve enter tuşuna basın. 3. Aks sınırı çizgisinin ekranda gözüküp gözükmemesi opsiyoneldir. Hatalı Giriş mesajı alınıyorsa. Bunun için. koordinat kutusunda L satırına gidecektir. İşaretleyip. Aks Sınırı Aks sınırı. Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. Toolbardan dik referans butonunu tıkladıktan sonra kopyalanacak aksı tıklayın. Aks grubundan Aks Sınırı satırını tıklayın. Klavyeden L tuşuna basın. 6. 1. Aks Tanımla 1. Aks ötelenecektir. Karşınıza gelen diyalogta aksın adını. tipini. 5. Oluştur menüsü altından Aks tanımla satırını tıklayın. aksın tipini girin ve tamam butonunu tıklayın. büyükse 4 tipi akslardır. Aks sınırı değişecektir. Ayarlar menüsünden Aks Sınırı satırını tıkladıktan sonra karşınıza gelen Aks Sınırı Ayarları penceresinde değiştirebilirsiniz. Aks sınırı ile Kontur Çizgisi arasındaki mesafeyi.Kat Objeleri 4. 5. Çizim Yardımcıları penceresi ekrana gelecektir. Çizim alanını sol tuş ile tıklayın. Ayrıca eğer mevcut bir akstan öteleme yapılmıyorsa. 8. Aksların Tipleri ve Bakış Yönleri Aks tipleri aksın açı durumunu belirler 1 tipi akslar: 40 . 1 ve 2 tipi akslar için tek bir nokta girmeniz yeterlidir. 2. Ötele ve Delta kutularının boş olması gerekir. Bu pencerede istediğiniz ayarları yapın. 3. Çizim alanını tıklayın. Bildirim menüsünden Aks Sınırı satırını tıklayın. İşaret yoksa işaretlenecektir. Önünde işaret varsa işaret kalkacaktır. 7. başlangıç ve bitiş noktalarının koordinatlarını girin ve tamam butonunu tıklayın. 2. serbest yöndeki akslar da eğer X ekseni ile o yaptıkları açı 90 den küçükse 3. çizim alanında aks sınırı çizgisi görünecektir. 4. 3. Eğer Aks Ayarları diyaloğundaki Aks sınırına uzat şıkkı işaretliyse. Tamam butonunu tıklayın. Y yönündeki akslar 2 tipi.

Değiştir menüsünden Genel Obje Edit satırını veya toolbar da Genel Obje Edit butonunu tıklayın. İmlecin şekli değişecektir. (0º) 2 tipi akslar: Y eksenine paralel akslar. Değişiklikleri yapın ve Tamam butonunu tıklayın. değiştirmek istediğiniz aksın üzerine getirerek ayarlarını gösteren pencere karşınıza gelecektir. İmleci. 3. Çizilen Aksın Ayarlarını Değiştirmek 1. 2. O aksın 41 . 4 tipi akslar: X ekseni ile 90º' den büyük açı yapan akslar. (90º) 3 tipi akslar: X ekseni ile 90º' den küçük açı yapan akslar. sol tuşu ile tıklayın. Aksların bakış yönleri aks üzerinde bulunan elemanlara ne yönden bakacağımızı belirler.Kat Objeleri X eksenine paralel akslar.

kolonu kenara çakıştırarak çizer. Mouse'un sol tuşu ile tekrar tıklayın. kolon kaçıklığı ne olursa olsun. Sol Köşeye Yanaşık Kolon butonunu tıklayın. Enter tuşuna basarak. 42 . 5. Çizim alanının herhangi bir noktasına veya obje kesişim noktalarına mouse'un sol tuşunu tıklayın. Space-bar tuşuna basarak. 2. Kolon çizilecektir. 4. kolonun simetrisini alabilirsiniz. Toolbarın altında butonlar oluşacaktır. 3.Kat Objeleri Bir ve birden fazla aksı seçtikten sonra da Genel Obje Edit butonunu tıklayabilirsiniz. Köşeye Yanaşık Kolon Köşeye yanaşık kolon. Dikdörtgen Kolon butonu. 4. 5. 7. kolon boyutlarını değiştirebilirsiniz. sadece. 5. İmleç. Yapılan değişiklikler seçilen tüm akslara uygulanacaktır. 6. Çizim alanının herhangi bir noktasına veya obje kesişim noktalarına mouse'un sol tuşunu tıklayın. kolonu mouse yardımıyla kendi etrafında döndürebilirsiniz. 3. 6. kolonu mouse yardımıyla kendi etrafında döndürebilirsiniz. Dikdörtgen Kolon satırını veya toolbarda Dikdörtgen Kolon butonunu tıklayın. 4. 2. tüm aksları seçmek için programın filitre özeliğinden faydalanabilirsiniz. Kolonun görüntüsü ekranda belirecektir. Ekranında beliren toolboxda. Genel Obje Edit butonu Kolon Kolon Çizimi 1. Toolbarda Dikdörtgen Kolon butonunu veya Çiz menüsünde kolon satırında açılan alt menüde Dikdörtgen Kolon satırını tıklayın. Space-bar tuşuna basarak. kolonun simetrisini alabilirsiniz. Enter tuşuna basarak. 7. Bir projede. değişecektir. Çiz menüsünden Kolon alt menüsünde. Kolonun görüntüsü ekranda belirecektir. 1.

5. kolon boyutlarını değiştirebilirsiniz. kolonu mouse yardımıyla kendi etrafında döndürebilirsiniz. Köşeye yanaşık kolon. 5. Dikdörtgen Kolon butonu. Kolonun görüntüsü ekranda belirecektir. Dikdörtgen Kolon satırını veya toolbarda Dikdörtgen Kolon butonunu tıklayın. 2. kolon kaçıklığı ne olursa olsun. diğer kenarı ortalar. 8. Kenara Yanaşık Kolon butonunu tıklayın. Kenara Yanaşık Kolon Kenara yanaşık kolon. 6. Mouse'un sol tuşu ile tekrar tıklayın.) Dikdörtgen Kolon butonu. 8. Enter tuşuna basarak. Toolbarın altında butonlar oluşacaktır. Çiz menüsünden Kolon alt menüsünde. Kolon çizilecektir. (kare kolonda işlemi göremezsiniz!) 7. 4. 1. Kolon çizilecektir. Enter tuşuna basarak. Kolon çizilecektir. kolonu mouse yardımıyla kendi etrafında döndürebilirsiniz. 43 . Çizim alanının herhangi bir noktasına veya obje kesişim noktalarına mouse'un sol tuşunu tıklayın. Çiz menüsünden Dikdörtgen Kolon alt menüsünde. kolonu ortalayarak çizmeye yarar. Çizim alanının herhangi bir noktasına veya obje kesişim noktalarına mouse'un sol tuşunu tıklayın.Kat Objeleri 8. 3. 1. Toolbarın altında butonlar oluşacaktır. Mouse'un sol tuşu ile tekrar tıklayın veya enter tuşuna basın 9. 3. 9. Mouse'un sol tuşu ile tekrar tıklayın. Ekranında beliren toolboxda. kolonun bir kenarını kenara çakışık çizerken. 4. Ortalanmış Kolon butonunu tıklayın. Dikdörtgen Kolon butonu. Ekranın altında beliren ok butonlarına basarak. dikdörtgen kolon satırını veya toolbarda Dikdörtgen Kolon butonunu tıklayın. 7. 2. kolon boyutlarını değiştirebilirsiniz. Kenara Yanaşık Kolon butonu. 6. Ortalanmış Kolon Ortalanmış kolon. 10. Kolonun görüntüsü ekranda belirecektir.

kolonu mouse yardımıyla kendi etrafında döndürebilirsiniz. 3. 1. Daire kolon oluşacaktır. Kolon Ayarları Penceresinde istediğiniz ayarları yapın. Dikdörtgen Kolon butonu. 2. Dikdörtgen Kolon Kolon ayarlarında kaçıklık X ve kaçıklık Y değerlerine göre kolon çizmekte kullanılır. İmlecin şekli değişecektir.Kat Objeleri Ortalanmış Kolon butonu. Mouse'u sürükleyerek daire kolonun çapına karar verin. kolonun simetrisini alabilirsiniz. Kolonun görüntüsü ekranda belirecektir. 0.10. 4. Yapılan ayarlara göre kolon çizimini gerçekleştirin. Tamam butonunu tıklayın. 3. Toolbardan Dikdörtgen Kolon butonunu tıkladıktan sonra alt bölümde oluşan Daire Kolon butonunu veya Çiz menüsünün Kolon Satırında açılan alt menüden Daire Kolon satırını tıklayın. Kolon çizilecektir tanımlanan kaçıklıkta çizilecektir. Space-bar tuşuna basarak. 2. Kaçıklık X ve Kaçıklık Y satırlarına sırasıyla örneğin 0. Ayarlar menüsünden kolon ayarları satırını tıklayın. Kolon Ayarları 1. Çizim alanının herhangi bir noktasına veya obje kesişim noktalarına mouse'un sol tuşunu tıklayın. Çizim alanında herhangi bir yeri veya düğüm noktasını tıklayın. Kolon ayarları diyaloğu açılacaktır. Enter tuşuna basarak. Kolon toolbox’ından dikdörtgen kolon butonunu tıklayın. 4. 8. 5. 6.10 yazın ve tamam butonunu tıklayın. Mouse'un sol tuşu ile tekrar tıklayın. 2. Kolon butonu Kolon ayarları butonu toolbarda oluşan Daire Kolon 1. 7. 5. 44 . Ayarlar menüsünden Kolon Ayarları veya kolon çizimi aktif iken Kolon Ayarları butonunu sol tuş ile tıklayın. 6. Daire Kolon butonu. 4. Sol tuşu tıklayın. 5. Karşınıza Kolon Ayarları Penceresi gelecektir. 3. 1.

1. Gelişmiş yakalama modunu aktif hale getirin ve sürekli çizgi ikonunu tıklayın. Yayı seçin ve kirişe dönüştür (panel dönüştür veya idemimarda duvara dönüştür ile de yapabilirsiniz) satırını tıklayın. 3. Kirişin çevresini. Daire kolonda kaçıklığı belirleyin. Poligon kolon butonunu tıklayın. Toolbardan kolon boyutlarını tıklayın. Yayla (merkez-yarıçap-açılarla) yarım daireyi çizin.Kat Objeleri Daire kolon boyutlarını değiştirmek: 1. Daire kolon kaçıklığını değiştirmek: 1. Genel obje edit ( ) butonunu tıklayın. 3. 4. Daire kolonu işaretleyin 2. Kolon ayarları diyaloğu açılacaktır. 4. Yarım Daire Kolon Tanımı Yarım daire kolonu poligon kolon olarak tanımlayalım. kirişe dönüştürerek oluşturduğunuz her bir düğüm noktasını yakalayarak dolaşın. Parça sayısını verin ve tamam butonu tıklayın. 45 . Daire kolon yarıçapına istediğiniz yarıçap değerini girin ve tamam butonunu tıklayın. Daire kolonu seçin. 2. 5. 5. Kirişe dönüştürmedeki amaç. 3. Orijin butonunu tıklayın. kiriş düğüm noktalarını çizgi ile dolaşarak poligon kolonun şeklini oluşturmaktır. 2.

Çiz menüsünden Kolon satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Poligon Kolon satırını veya toolbarda Dikdörtgen Kolon butonunu tıkladıktan sonra altta oluşan Poligon Kolon butonunu tıklayın. 9. 2. 46 . 7. Konun anlaşılması için çevre çizgisini daha kalın çizildi. değişecektir. Kolonu. Parça sayısını verin ve tamam butonu tıklayın. 10. Yayla (merkez-yarıçap-açılarla) yarım daireyi çizin. 8. poligon kolon ayarlarında saklayarak Yarım daire kolonu panel objesi olarak tanımlayalım. Sadece çiziler kalacaktır. 2.Kat Objeleri 6. Yayı seçin ve panele dönüştür satırını tıklayın. Çizgileri seçin ve poligon kolana dönüştür satırını tıklayın. İmleç. Sonuç yukarıdaki gibi olacaktır. Yayı silin. Kirişe dönüştürerek oluşturduğunuz kirişleri silin. kütüphanenize ekleyebilirsiniz. 1. Poligon Kolon 1.

Dialog kutusundaki X ve Y kutularına düğüm noktasının yeni koordinatını yazıp Uygula butonunu tıklayın. Kolonun herhangi bir kenarında yeni bir düğüm noktası oluşturmak için kolon kenarı üzerinde çift tıklayın. Kilitlen satırlarını işaretleyebilirsiniz. Poligon kolon ekranını belirli aralıklarla ızgaraya bölüp. Böylece düğüm noktasını iptal etmiş olursunuz. 3. Çizgilerle Kapalı Alan Tarifleyerek. 1. Çizgi satırı altında çıkan sürekli çizgi butonunu tıklayın. 4. Tıkladığınız yerde yeni bir düğüm noktası oluşur. Toolbardan genel obje edit butonunu tıklayın. imlecin ızgara kesişimlerine atlamasını sağlayabilirsiniz. Yeni Bir Poligon Kolon Oluşturmak İki yöntemle oluşturulabilir. Tamam butonunu tıklayın yada enter tuşuna basın.Kat Objeleri 3. Karşınıza çıkan dialog kutusunda kolona bir isim verin. Farenizin sol tuşunu tıklayarak düğüm noktasını yakalayın. 8. kolonun simetrisini alabilirsiniz. bir isim verin. poligon kolonu seçin. Poligon Kolon Ayarlarında Tarifleyerek: Yeni bir poligon kolon oluşturmak için. kolonu mouse yardımıyla kendi etrafında döndürebilirsiniz. Açığa çıkan Poligon Kolon ayarlarında Poligon Kolon butonunu tıklayın. Koordinat kutusu yardımıyla. İsterseniz X ve Y satırlarına yeni ızgara aralıklarını da girebilirsiniz. Düğüm noktasını yakalamış olursunuz. 7. en yakın düğüm noktalarından birinin üzerine götürüp tıklayın. Poligon kolon oluşacaktır. Yeni butonunu farenizin sol tuşu ile tıklayın. Çiz menüsünden. Çizim alanının herhangi bir noktasına veya obje kesişim noktalarına mouse'un sol tuşunu tıklayın. Poligon kolonu kayıt etmek için. Bu düğüm noktasını. Düğüm noktanız yeni koordinatına taşınmış olur. ızgara grubu altındaki Açık ve Iz. uzunluk ve açı bilgilerini girerek poligon kolonun konturunu tarifleyin. varsayılan görüntüsü ekranda belirecektir. Poligon kolonun. poligon kolonun köşe noktalarının koordinat. istediğiz yere taşıyabilirsiniz. Kolon çizilecektir. Poligon kolonu her köşe noktasında bir düğüm noktası olacak şekilde oluşturmalı ve kolonun sadece köşe noktalarının koordinatlarını girmelisiniz. 47 . 6. Sakla butonunu tıklayıp. Dikdörtgen Kolon butonu. 5. Poligon kolon butonu. İmlecinizi ekran üzerinde hareket ettirdiğinizde düğüm noktası da hareket eder. Oluştur menüsünden Poligona Dönüştür satırını tıklayın. Kolon üzerinde varolan bir düğüm noktasının koordinatını değiştirmek için imlecinizi düğüm noktası üzerine getirip farenizin sol tuşunu tıklayın. Kolon üzerindeki bir düğüm noktasını silmek için imlecinizi sileceğiniz düğüm noktası üzerine getirin. 4. Poligon kolon konturunu seçin. Bu düğüm noktasını. Space-bar tuşuna basarak. 5. 2. Mouse'un sol tuşu ile tekrar tıklayın. Enter tuşuna basarak. Çizim ekranında dörtgen bir kolon oluşacaktır. Poligon Kolon Ayarları penceresindeyken. Bunun için.

14. Tamam butonunu tıklayın ya da enter tuşuna basın. Zoom Pencere ile tıkladığınız noktayı büyütün. Toolbardan Düğüm Noktasına Atla butonunu tıklayarak düğüm noktasına atlamayı açın. Çizim alanında herhangi bir yeri sol tuş ile tıklayın. 48 . Shift tuşuna basın ve imleci sağa doğru kaydırın ve sol tuş ile tıklayın. 5.60 yazıp enter tuşuna basın. Sakla butonunu tıklayıp. Shift tuşuna basın ve imleci yukarıya doğru kaydırın. Poligon kolonu kayıt etmek için. Toolbardan Düğüm Noktasına Atla butonunu tıklayarak düğüm noktasına atlamayı iptal edin. 13. L tuşuna basın ve 0. L satırı kırmızıya boyanacak ve imleç 0. Çizginin ikinci noktası belirlenecektir. Oluştur menüsünden Poligona Dönüştür satırını tıklayın. Aşağıdaki şekilde görülen poligon kolonu Poligon Kolona Dönüştür ile oluşturalım. Shift tuşuna basın ve imleci sola doğru kaydırın. Sol tuşu tıklayın. Poligon Kolona Dönüştür Çizgiyle oluşturulmuş poligon kolon konturunu poligon kolona dönüştürür. L tuşuna basın ve 0.Kat Objeleri Yeni oluşturduğunuz ya da üzerinde değişiklik yaptığınız bir poligon kolonu saklamak için Sakla butonunu farenizin sol tuşu ile tıklayın. 15. 12. Sol tuşu tıklayın. L tuşuna basın ve 0.35 yazıp enter tuşuna basın. 7. Oluşturduğunuz çizgilerin hepsini seçin.25 yazıp enter tuşuna basın. Karşınıza çıkan dialog kutusunda kolona bir isim verin. 2. L tuşuna basın. Açığa çıkan Poligon Kolon ayarlarında Poligon Kolon butonunu tıklayın. 0. Shift tuşuna basın ve imleci yukarıya doğru kaydırın. Sol tuşu tıklayın. poligon kolonu seçin. bir isim verin. İlk başladığınız noktaya imleci götürün ve imleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. 6. Toolbardan genel obje edit butonunu tıklayın. Toolbardan sürekli çizgi butonunu tıklayın. 11. 10. 8. Çizginin ilk noktası belirlenecektir.25 yazıp enter tuşuna basın. Sol tuşu tıklayın. L tuşuna basın ve 0. Poligon kolon oluşacaktır. kolon bildirim ekranında tablolaştırılmış düzende görülür. 3. 1. Shift tuşuna basın ve imleci sola doğru kaydırın.35 yazıp enter tuşuna basın. 9. 4. Kolon Bildirim Girilen kolon dataları.60’a kilitlenecektir. Moddan çıkmak için klavyeden Esc tuşuna basın.

Kolonların tarifi için aksların girilmesinin gerekmediğinden söz edilmişti. Kolon veya kolonları seçin. kolonun düğüm noktasını yakalamalıdır. Bu aşamada kolonu yerleştirirken aksları baz alabilirsiniz. Bir başka deyişle. Xboy=50. 2.aksı) diyeceğiz. 2. 1. kolon kaçıklıklarıyla belirlenmektedir. akslar taşındığında veya döndürüldüğünde kolon da taşınır veya döndürülür. Tamam tuşu üzerinde tıklayın. Kolon düğüm noktasının kolon üzerindeki yeri ise. Kolon Boyutları Kolon boyutları. 49 . Bildirim Menüsünden Kolon Bildirim satırını tıklayın. Xboy=+5. Kolonun aksına kolonun majör aksı (1. İlgili kolonun özellikleri değişecektir. 4. Burada istediğiniz değişiklikleri yapın. Dolayısıyla kolon düğüm noktası sol ve üst kenardan itibaren 10 cm’e 10 cm. kiriş ile pozisyonu düşünülmelidir. 3. (Örneğin. Örneğin. Yboy=-5 yazılırsa. ortadan yerleştirilmiş bir kolonda ise. yukarıdaki şekilde kolon kaçıklıkları xkaç=10 cm. düğüm noktası ve kolon aksının kolon üzerindeki pozisyonu görülmektedir. Kirişler tariflenirken. Karşınıza Kolon Bildirim penceresi gelecektir. düğüm noktası kolonun ortasındadır. Yboy=25 yazılırsa. Kolonun diğer aksı ise kolonun minör aksıdır ve majör aksına diktir. seçilen bir ve birden fazla kolonun boyutlarını tamamiyle değiştirme veya belirli bir sayda attırmak veya belirli bir sayıda azaltmak için kullanılır. ykaç= 10 cm olarak verilmiştir. Örneğin. kirişin taşıyıcısı kolon olmaz. Kolonun aksı otomatik oluşturulur. 6. Aşağıdaki şekilde. kolonun veya kolonların X boyutu 5 artar. Bu iki aksın kesişim noktasında ise düğüm noktası bulunmaktadır. Tamam butonunu tıklayın. Kolon çizin. aks kesişiminde bulunan düğüm noktasını üst üste getirirseniz kolon ve akslar birbirine bağımlı olurlar. Değiştir menüsünden Kolon Boyutları satırını tıklayın. Aksların kesişim noktasında düğüm noktası oluşmaktadır. Aksi takdirde. Bununla beraber sistemde çizilmiş akslar bulunabilir.. kolonların kaçıklıkları girilirken. kolon veya kolonlar 50/25 olur.Kat Objeleri 1. Kolon Girerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Kolon oluşturmak için herhangi bir aks gerekmez. Eğer. 3. 5. kolonun yerleştirme noktası(düğüm noktası) ile. içeridedir. Y boyutu 5 azalır) 4. Bu nedenle. sol köşeye yanaşık yerleştirilmiş bir kolonda düğüm noktası sol üst köşede. Xboy ve Yboy’a istediğiniz değeri girin.

deforme edebilirsiniz. duvar v.b.şekil oluşacaktır. 2. 1. Deforme edilecek kolon kenarını tıklayın.Kat Objeleri İpucu: Ayrıntılı bilgi için. Dikdörtgen kolon çizin. Kolonu tıklayın. 3. 3. Toolbardan kolon trimle butonunu tıklayın. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. 1. mouse’un sağ tuşuna basın. “bu nedir” yazısını tıklayın . S8 kolonunu tıklayın. Kolon kenarını tıklayın. Kirişi tıklayın. 2. Kolon trimle ile poligon kolonların boyutlarını değiştirebilirsiniz. 2.şekli çizin. Referans obje seçin (aks. 50 . Kolon trimle butonunu tıklayın. Bu nedir(what’s this Help) yardımı ekrana gelecektir.kolon.) Kolon Trimle Komutuna Örnekler: 1.Kolon Kolon Trimle Kolon trimle ile kolonun herhangi bir kenarını.

2. 2. Oluştur menüsünden Panele Dönüştür satırını tıklayın. Aksı tıklayın. imleci ikinci kolon üzerine getirin. Ayrıntılı bilgi için. 1. “bu nedir” yazısını tıklayın . İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın.Kat Objeleri 1. Sol tuşu tekrar tıklayın. Panele Dönüştür Panele dönüştür ile eğrisel veya dairesel paneller oluşturabilirsiniz. Panelin ilk noktasını belirledikten sonra. Alttaki şekil oluşacaktır. Mouse’un imlecini kolonun üzerine getirin. (Hızlı çizim modu kapalı ise panelin adını değiştirin veya enter tuşuna basarak varsayılan adı onaylayın) Panel butonu. Karşınıza Panel Ayarları diyaloğu gelecektir. 3. Panel çizilecektir. 2. Yay veya çember çizin. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır 4. 3. İmleç Okey işaretini alınca. S1 kolonunu tıklayın. Yay veya çemberi. Ayarlar menüsünden Panel Ayarları satırını sol tuş ile tıklayın. klavyeden space-bar tuşu ile panelin çizim hattını değiştirebilirsiniz. 5. Panel (Bodrum Çevre Perdesi) Panel 1. Karşınıza gelen panel sayısını verin satırına yay veya çember üzerinde çizilecek panel 51 . Kolon kenarını tıklayın. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Tamam butonunu tıklayın ve panel çizimini gerçekleştirin. 3. 3. mouse’un sağ tuşuna basın. imleci üzerine getirerek sol tuşu ile seçin. 4. Moddan çıkmak için klavyeden Esc tuşunu basın. Toolbarda bulunan Panel butonunu sol tuş ile tıklayın. Panel Ayarları Diyaloğunda istediğiniz ayarları yapın. Şekli çizin. Kolon trimle butonunu tıklayın. 2. Panel Ayarları 1. 4.

Kiriş Ayarları Penceresinde istediğiniz ayarları yapın. İmleç Okey işaretini alınca. panelin özelliklerini ayarlayabilirsiniz. 3. Burada istediğiniz değişiklikleri yapın. Kiriş butonu Kiriş Ayarları butonu oluşan Kiriş Kiriş Çizimi 1. imleci ikinci kolon üzerine getirin. 2. Tamam butonuna tıklayın. Panele dönüştür işleminden sonra yay veya çemberi silebilirsiniz. 5. 2. Kiriş Kiriş Ayarları 1. 2. klavyeden space-bar tuşu ile kirişin çizim hattını değiştirebilirsiniz. 3. Karşınıza Panel Ayarları diyaloğu gelecektir.Kat Objeleri sayısını verin. İlgili panelin özellikleri değişecektir. Ayarlar menüsünden Kiriş Ayarları veya kiriş çizimi aktif iken toolbarda Ayarları butonunu sol tuş ile tıklayın. 4. 6. Bildirim menüsünden Panel Bildirim satırını tıklayın. Kiriş çizilecektir. panel ayarlarında. Tamam butonunu tıklayın ve kiriş çizimini gerçekleştirin. Toolbarda bulunan Kiriş butonunu veya Çiz menüsünden Kiriş satırını sol tuş ile tıklayın. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. 4. Sol tuşu tekrar tıklayın. Yay veya çember panele dönüşecektir. Yay veya çemberi panele dönüştürmeden önce. Kalıp planı modunda değilseniz. Panel Bildirim Girilen panel dataları. panel bildirim ekranında tablolaştırılmış düzende görülür. Karşınıza Kiriş Ayarları Penceresi gelecektir. Panel çizin. Mouse’un imlecini kolonun üzerine getirin. 1. 6.Mimari Plan/Kalıp Planı butonunu sol tuş ile tıklayın. 5. 4. Kirişin ilk noktasını belirledikten sonra. 3. 5. (Hızlı çizim modu kapalı ise kirişin adını değiştirin veya enter tuşuna basarak varsayılan adı onaylayın)) 52 . 6. Moddan çıkmak için klavyeden Esc tuşuna basın. Tamam butonunu tıklayın.

Şekilde. (Şekil2) Kiriş üstten tanımlandı ve kolonların düğüm noktası yakalandı. ise. Tanımlı değer. (İmleç okey işaretini aldı. aşağıdadır. Kolon önce tanımlandıysa. Kiriş oluşturmak için herhangi bir aks gerekmez. örneğin 5 cm. Bu noktalar kirişin düğüm noktalarıdır. 53 . yerleştirilecek kolonun düğüm noktası kiriş düğüm noktasına denk gelmelidir. Kirişin aksı otomatik olarak oluşturulur. 1. Düğüm noktalarını birleştiren izafi doğru ise kiriş aksıdır. kiriş düğüm noktaları ortadadır. Data girerken kolon düğüm noktasıyla kiriş düğüm noktasının çakışması zorunlu değildir. Kiriş taşıyıcısının kolon olduğu durum: Kolonun veya kirişin tarifleme sırası önemli değildir. alttan tanımlı olursa düğüm noktaları alt kenara çakışık olur.Kat Objeleri Kiriş butonu Kiriş Girerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Burada anlatılan tüm konular duvar ve panel için de geçerlidir. kirişi girerken kolon üstünde sol tuşu tıklayın. Kiriş kolonla ilişkilendirilecektir. kirişin düğüm noktaları üst kenardan 5 cm. Kiriş üstten tanımlı olduğunda düğüm noktaları üst kenara çakışık. Bu üç durumun öngördüğü koşuları inceleyelim: 1. Bununla beraber kiriş herhangi bir noktadan da tanımlı olabilir. Kiriş tariflenirken bilindiği gibi iki nokta verilir.) Önce kiriş tanımlandıysa. kiriş düğüm noktaları ve kiriş aksı görülmektedir. Kiriş ortadan tanımlandığı için. ancak çakıştırmak size kolaylık sağlayacaktır. Kirişin taşıyıcıları bilindiği gibi kolon veya kiriş olabilir ya da bir ucu boşta olabilir.

gelişmiş yakalama komutu kullanabilirsiniz. kiriş butonunu tıklayın. Kolonları girin. Kirişin Farklı Doğrultudan Kolona Bağlanması başlığını inceleyiniz. panel veya kiriş objesi tarif edilmezse kiriş ucu boş uç olur. düğüm noktasına denk gelmeyecek şekilde bağlanması durumunda. Kiriş bir ucunun boşta olması durumu: Kirişin sol ve sağ düğüm noktalarına kolon. S3 kolonun düğüm noktası sol üst köşede bulunmaktadır. Basit kiriş tanımlamak başlığını inceleyiniz. Kirişin Farklı Doğrultudan Kolona Bağlanması A. S2 kolonuna 54 . Mouse’u kaydırarak S1 kolonuna ait düğüm noktasının üzerinde gelin -imleç okey işaretini alacaktır. S1 ve S2 kolonun düğüm noktaları sol alt köşede.ve sol tuşu tıklayın. K1 kirişini girmek için. Yukardaki şekilde düğüm noktasına köşeye yanaşık kolon yerleştirelim. Ayrıntılı bilgi için. Kiriş taşıyıcısının kiriş olduğu durum: Ayrıntılı bilgi için. 2.) Şekil 1’de görüldüğü gibi S2 kolonuna X yönünde sürekli olmayan iki kiriş birleşmektedir. 1. Kirişin kolona farklı yönlerden.Kat Objeleri Kolon yerleştirirken imlecin okey işaretini almasına dikkat edin. 2. Bu sistemin nasıl tarifleneceğini uygulamalı olarak inceleyelim. 3.

Mouse aşağıya doğru kaydırın ve klavyeden shitf tuşuna basılı tutun -dik modu aktif hale gelecektir. komut tekrarını seçin. S1 düğüm noktası sol alt köşede. sol tuşu tekrar tıklayın. 4. Moddan çıkmak için klavyeden Esc tuşuna basın. Moddan çıkmak için klavyeden Esc tuşuna basın. K2 kirişini girmek için.ve sol tuşu tıklayın. B. mouse’un sağ tuşunu tıklayın. Sağ tuş menüsünde. Ctrl tuşunu bırakın. Mouse’u S2 kolonun sağ üst köşesine götürün ve klavyeden ctrl tuşunu basılı tutun. kiriş butonunu tıklayın. K1 kirişini girmek için. C. S3 kolonuna ait düğüm noktasının üzerine mouse’u kaydırın. )Kiriş-kolon birleşimi kolonun herhangi bir noktasından olabilir. Sol tuşu tıklayın. imleç okey işaretini alınca sol tuşu tekrar tıklayın.S2 kolonun üzerine gelince sol tuşu tekrar tıklayın. İmleç okey işaretini alacaktır. sol tuşu tekrar tıklayın. 3. Şekil 2 1. Moddan çıkmak için Esc tuşuna basın. S2 ve S3 kolonlarının düğüm noktası sol üst köşede bulunmaktadır. 2. mouse’un sağ tuşunu tıklayın. Mouse’u kaydırarak S1 kolonuna ait düğüm noktasının üzerinde gelin -imleç okey işaretini alacaktır.) Poligon kolonun bir çok köşesinde kiriş-kolon birleşimi olabilir. S2 kolonuna ait düğüm noktasının üzerine gelin ve space-bar tuşuna basarak kirişi üstten tanımlı yapın. K2 kirişini girmek için. imleç okey işaretini alınca sol tuşu tıklayın. 3. Ctrl tuşuna basarak gelişmiş yakalamayı aktif hale getirdik. böylece dikey çizebileceksiniz .Kat Objeleri ait düğüm noktasının üzerine gelin ve space-bar tuşuna basarak kirişi alttan tanımlı yapın. Kolonları girin. S3 kolonuna ait düğüm noktasının üzerine mouse’u kaydırın. Şekil 3 55 .

2. diğer kirişin orta noktasından tanımlamak istiyorsanız.Kat Objeleri 1. Mouse’un sol tuşunu tıklayın. Ancak. kirişi tanımlarken. 8. En Yakın Noktayı aktif hale getirin. kirişler statikçe kolonlara/ perdelere oturduğu gibi. herhangi bir elemana ihtiyacımız yoktur. NOT: Bir kirişin herhangi bir yerinde döşeme oluşturulduysa. Kiriş kirişe oturuyorsa. İlk kiriş iki parçaya ayrılacaktır. kolonları yakalayacak şekilde çizilir. Önce döşeme silinmelidir. 4. 7. kiriş tanımlarken. 2. kirişin adı yazılacaktır. K1 kirişini girerken S2 kolonun düğüm noktasını yakalayın. İkinci kirişi bu kirişte tanımlayacağız. düğüm noktası dışında üzerinde kiriş tanımlanamaz. Altta. Kirişi. bir ucu veya iki ucu kirişe oturan kirişlerdir. Kiriş kolonlara oturuyorsa. Kiriş çizimini bitirin. S1 ve S3 kolonlarına ait düğüm noktaları sol alt köşede bulunmaktadır. Orta Nokta komutunu 56 . Kolon tıklanır. kirişlere de oturabilir. 3. Kiriş butonunu tıklayın. ilk çizdiğiniz kirişin üzerine getirin. Basit Kiriş Tanımlamak Basit kiriş diye söz ettiğimiz. Normalde. bu kirişe. 6. S2 kolona ait düğüm noktası sol üst köşede. ilgili kirişin uçları. Kolonları girin. en yakın noktayı kullanacağız. İmleci. İki kolon arasına bir kiriş çizin. Bunu bir örnekle açıklayalım: 1. 5.

Yay veya çember çizin. Bulunan değer. bu noktada kirişte tanımlamak gerekecektir. Yay veya çemberi. Tamam butonunu tıklayın. Kiriş Ayarlarında. 2. Dolayısıyla. 3. Bir Kirişin Sehim Değerine Bakılması Bir kirişin sehim değerine bakmak için. Karşınıza gelen kiriş sayısını verin satırına yay veya çember üzerinde çizilecek kiriş sayısını verin. Örnek: 8. Oluştur Menüsünden Kirişe Dönüştür satırını tıklayın.önce kiriş parçaya/parçalara bölünür. Düğüm noktası deplasmanlarında G ve Q yüklemesi başlıklarında. 5. 2. kirişin ilgili düğüm noktasındaki sehim değeridir. bazı durumlarda panelin yüksekliği su basman seviyesinde bırakılabilir.75 metre açıklığındaki bir kirişin orta noktasındaki sehim değerinin bulunması. 57 . Çizim alanın boş bir yerdide kiriş uzunluğu ve açısı kadar panel çizin ve taşı ile kolonun arasına taşıyın. Analiz yapılır. imleci üzerine getirerek sol tuşu ile seçin. Panel Üzerinde Kiriş Tanımlamak Bodrum katlarda. Yay veya çember kirişe dönüşecektir. Düğüm noktası deplasmanları bastırılır. panel yüksekliği kat yüksekliği kadar olmayacaktır. kirişin özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Kiriş üzerinde oluşan düğüm noktalarının numaraları taşıyıcı sistemden bakılarak not edilir. Kalıp planına geçin. düğüm noktası numarası dikkate alınarak sırayla kirişin G ve Q yüklemesine ait U(z) deplasman değerleri bulunur. Kirişe Dönüştür Kirişe dönüştür ile eğrisel veya dairesel kirişler oluşturabilirsiniz. 1.Kat Objeleri kullanabilirsiniz. Şekildeki K1 kirişini tam ortadan bölünerek iki parça haline getirilir. Döşeme kat seviyesinde bulunduğu için. 4. Kirişe dönüştür işleminden sonra yay veya çemberi silebilirsiniz. Yay veya çemberi kirişe dönüştürmeden önce. Kirişi girin. 1. Döşemeyi yerleştirin. Bu değerler sabit ve hareketli yük faktörleriyle çarpılır ve toplanır. 7. 6.

6 = 12. duvarlar mimari proje zaten tariflenmiştir. 3 b) ideMİMAR programında oluşturulmuş duvarların yükünü kullanmadan.6 ‘dır. diğer sekmesinde bulunan “ideMİMAR duvarlarından al” seçeneğini işaretlemelisiniz. duvar yükleri vs bütün datalar girildikten sonra 3 boyut menüsünden taşıyıcı sistem alınır ve düğüm noktasının numarasına bakılır. duvarlar mimari proje tariflenmesine karşın idemimar duvarlarının yüklerini kullanmak istemiyorsunuz demektir. proje genel ayarlarında. Analiz yapılır ve düğüm noktası deplasmanları bastırılır. Örnekte kirişin orta noktasına ait düğüm noktası numarası 13’dür. yük güvenlik sekmesinde zati yük ve hareketli yük faktörlerine bakılır.39094 mm. İdemimar duvarlarını kullanmak istiyorsanız. İdeSTATİK programında mimaride girilmiş duvar yükleri.01 mm olarak bulunur. diğer sekmesinde 58 . Proje genel ayarlarında.4 + 1.Kat Objeleri Döşemeler. NOT: İdemimar programında duvar tanımlarken duvarın 1 m ’ün ağırlığı girilebilmektedir.4 ve 1. 1 )İdeMİMAR programında çizilmiş mimari bir projeye ideSTATİK programında devam etmek: a) ideMİMAR programında oluşturulmuş duvarların yükünü otomatik olarak statikte kullanmak: Bu durumda. proje genel ayarlarında. Kirişlerde Duvar Yüklerinin Ayarlanması ideSTATİK programında kirişlere duvar yükü iki farklı durum için tanımlanabilir. ‘dir.39094 x 1. Bunlar sırasıyla 1. Örnekte G yüklemesine ait U(z)=7. kapı/pencere boşlukları düşülerek otomatik olarak dikkate alınacaktır. Bu koşulda. kullanıcı tanımlı duvar yükü kullanmak: Bu durumda.03947 mm. Dolayısıyla K1 kirişinin orta noktasındaki sehim değeri: Sehim değeri = 7. Q yüklemesine ait U(z)=1.03947 x 1.

Konsol kirişin betonarme hesabı tekrar yapıldı. dialoğu kapatın. Duvar değeri girilirken aşağıdaki formül uygulanabilir: Duvar Yükü[kg/m]= Duvar Ağırlığı[kg/m2] x ( kat yüksekliği[m] . Değiştir menüsünden Konsollar satırını tıklayın. Açılan dialogta Betonarme butonunu tıklayın. 1. Konsol değil satırını tıklayın. Kirişi tekrar seçin. Betonarme sonunda konsol olmayan kiriş. oluşturduğunuz kirişlere. Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşu tıklayıp. 1. 4. diğer sekmesinde bulunan “kullanıcı tanımlı yayılı yükten al” seçeneği işaretlenmelidir.üst katın kiriş yüksekliği[m] ) 2 ) Paftaya çizdirilmiş mimari bir projenin datalarını ideSTATİK programında girmek: Bu durumda. Duvar yükü satırına kg/m cinsinden duvar yükü girin. proje genel ayarlarında. Bununla beraber. Sol ucu boşta konsol yapılacaksa sol konsol. 5. Analizinden sonra. Duvar yükü satırına kg/m cinsinden duvar yükü girin. Konsol olmayan kirişi seçin. konsol kiriş olarak görünüyorsa: 1. Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşu tıklayıp. 5. Kirişi tekrar seçin. program otomatik yazısını tıklayın. 59 . bazı kirişlere konsol olarak donatılandırmak veya konsol olarak donatılacak kirişi normal kiriş olarak donatılandırmak isteyebilirsiniz.Kat Objeleri bulunan “kullanıcı tanımlı yayılı yükten al” seçeneğini işaretlemelisiniz. Betonarme menüsünden Kiriş Donatıları satırını seçin. 2. 3. Açılan penceredeki betonarme tuşuna basın. Değiştir menüsünden Konsollar satırını tıklayın. Konsol edit diyaloğu açılacaktır. 3. Statik sekmesini tıklayın. 2. 4.üst katın kiriş yüksekliği[m] ) Projenizde Konsollar Analizi sonucunda kirişlerin konsol olarak donatılıp donatılmayacağı otomatik olarak tespit edilir. diyaloğu kapatın. Kiriş ayarlarını tıklayın. duvar yüklerini. 1. 3. Bunun için konsollar komutu kullanılır. 2. 2. Duvar değeri girilirken aşağıdaki formül uygulanabilir: Duvar Yükü[kg/m]= Duvar Ağırlığı[kg/m2] x ( kat yüksekliği[m] . Statik sekmesini tıklayın. duvar yüklerini. Betonarme menüsünden kiriş donatıları satırını seçin. Kiriş ayarlarını tıklayın. Projenizde oluşturduğunuz kirişlere. nümerik değer olarak girmelisiniz. sağ ucu boşta konsol yapılacaksa sağ konsol. Konsol edit dialoğu açılacaktır. program otomatik bulacaksa. bir kiriş seçin. 3. nümerik değer olarak girmelisiniz.

9. 7. Karşınıza Döşeme Ayarları penceresi gelecektir. Döşeme oluşturun. 3. Döşeme butonu Döşeme Ayarları butonu Döşeme Boşluğu 1. Döşeme Ayarları Penceresinde istediğiniz ayarları yapabilirsiniz. Ayarlar menüsünden Döşeme Ayarları satırını veya Döşeme butonunu tıkladıktan sonra toolbarın altında oluşan Döşeme Ayarları butonunu tıklayın. Mevcut kirişlerle oluşturulmuş kapalı bölgenin içinde herhangi bir yere mouse'un sol tuşunu tıklayın. Kalıp planında statik döşeme aktif hale gelecektir. 5. 3.) 8. Mimari planda iseniz. Mouse'u gezdirerek döşeme yük listesinin yerini belirleyin ve mouse 'un sol tuşuna tıklayın. Yapılan ayarlara göre döşeme çizimini gerçekleştirin. Mimari plandan kalıp planına geçeceksiniz. Döşeme butonu Döşeme Ayarları 1. 6. 4. Döşeme üzerine gelerek kapalı bir alan çizin. Toolbardaki Döşeme butonunu tıkladıktan sonra altta oluşan Boşluk butonunu veya Çiz menüsünün Döşeme Satırında açılan alt menüden döşeme boşluğu satırını tıklayın. (Ctrl + H tuşu çizim modunu kapatır veya açar. Çiz menüsünün Döşeme Satırında açılan alt menüden döşeme satırını veya toolbardan Döşeme butonunu tıklayın. 5. 60 . 3. İmleç değişecektir. 2. Bu alan. Tamam butonunu tıklayın. program sizden döşeme adı yazmanızı bekleyecektir. ekranın sol alt köşesinde bulunan Mimari Plan/Kalıp Planı butonunu mouse'un sol tuşu ile tıklayın. 5. Döşemeniz oluşacaktır. döşeme üzerindeki bulunan boşluğu tanımlayacaktır.Kat Objeleri Döşeme Döşeme (Statik) 1. Hızlı çizim modu açık ise döşeme adı sorulmadan döşeme oluşacak kirişlerle kapalı bir bölge oluşturun. 2. İmlecin şekli değişecektir. 10. 2. Klavyeyi kullanarak döşeme adını yazın ve enter tuşuna basın. Hızlı çizim modu kapalıysa. Kirişlerle kapalı bir bölge oluşturun. 4. Ekranın sol alt köşesinde bulunan Mimari Plan/Kalıp Planı butonunu sol tuş ile tıklayın. 4. Mimari moddan kalıp planı moduna geçeceksiniz. Bu durumda statik döşeme çizmeye hazırsınız demektir.

1. Daha sonra döşemeler yerleştirildi. Klavyeden Esc tuşuna basarak çizimi sonlandırın.mimari döşeme ve sürekli temel-radye döşeme için de geçerlidir. Döşeme kenarı. Toolbardan Döşeme butonunu tıkladıktan sonra oluşan Döşeme Kenarı butonunu tıklayın. Döşeme kenarı kolonun herhangi bir köşesini yakalayabilir: 61 .Kat Objeleri Döşeme butonu Döşeme Kenarı 1. Çizim alanını tıklayarak istediğiniz kadar döşeme kenarı çizin. Örneklerde anlatılanların hepsi duvar. duvar veya kiriş olmayan. 2. İmlecin şekli değişecektir. Döşeme butonu Döşeme kenarı butonu NOT: Aşağıdaki örneklerde. 3. başka bir deyişle ucu boşta döşemelerin tarifi için kullanılır: Yukarıdaki şekilde.3.2.4 ile görünen çizgiler döşeme kenarı ile çizildi. kiriş -statik döşeme kullanılmıştır. 4.

Bölünmezse hatalı data girimi yapılmış olunur. düğüm noktası dışında üzerinde döşeme kenarı tanımlanamaz. Döşeme kenarı bir kiriş veya duvar üzerinde de tanımlanabilir: Yukarıdaki şekilde. Daha sonra döşeme yerleştirildi. D6 ve D7 döşemeleri tanımlanır. K33 kirişi üzerindeyken sol tuş tıklanır.Kat Objeleri Yukarıdaki şekilde. 1.3 ile görünen çizgi döşeme kenarıdır. NOT: Bir kirişin herhangi bir yerinde döşeme oluşturulduysa. Daha sonra D3.2. Döşeme Yazısı Taşı 1. S9 kolonunun köşesine gelişmiş yakalama modu ile tariflendi. Döşeme oluşturun. 1 ile görünen çizgi döşeme kenarıdır. daha sonra K40 kirişi tıklanır. (mimari. Döşeme kenarı tanımlandıktan sonra kirişler ikiye bölünür. bu kirişe. statik veya radye) 62 . Bu örnekte döşeme kenarı tanımlarken önce en yakın nokta aktif hale getirilir. Önce döşeme silinmelidir.

Çizgisel döşeme yükünü. Ayarlar menüsü altından Döşeme Yükü Ayarları satırını tıklayın. “bu nedir” yazısını tıklayın .) tariflemek için kullanılır. Çizgisel döşeme yükü ile balkon parapetinin yükünü tanımlamak istiyorsunuz. Döşeme ikonunu tıkladıktan sonra açığa çıkan toolbarda döşeme yazısı taşı butonunu tıklayın. Çiz menüsü altındaki Döşeme satırı altında açılan menüden. Çizgisel döşeme yükünün yük değerlerini Döşeme Yükü Ayarında tanımlayabilirsiniz. 2. 4. Biraz içeride tanımlayın. 2. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. 1. Döşeme yazısını tıklayın.Kat Objeleri 2. 3. Noktasal döşeme yükünüz çizilecektir. Çizgisel Döşeme Yükü satırını tıklayın. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Tekrar tıklayın. mouse’un sağ tuşuna basın. Döşeme üzerinde taşımak istediğiniz noktaya götürün. Noktasal Döşeme Yükü satırını tıklayın. Noktasal döşeme yükünün yük değerlerini Döşeme Yükü Ayarında tanımlayabilirsiniz. Mouse’unuzla çizgisel yükünüzün başlangıç ve bitiş noktalarını tıklayın. 1. Ayrıntılı bilgi için. Çiz menüsü altındaki Döşeme satırı altında açılan menüden. Noktasal Döşeme Yükü Döşeme üzerinde tekil yük tariflemek için kullanılır. Döşeme yazısı taşınacaktır. parapet vb. 2. 63 . Çizgisel döşeme yükü girerken dikkat edilmesi gereken bir husus: Döşeme kenarı ile balkon çizdiniz. döşeme kenarının düğüm noktalarının üzerine tanımlamayın. Döşeme butonu Döşeme Yazısı Taşı butonu Örnek mimari döşeme yazısı Örnek statik döşeme yazısı Örnek radye döşeme yazısı Döşeme Yükü Ayarları Noktasal ve Çizgisel Döşeme yüklerinin yük değerleri tanımlanır. Çizgisel Döşeme Yükü Döşeme üzerinde çizgisel yük (duvar. Mouse imlecini noktasal döşeme yükünü yerleştirmek istediğiniz noktanın üzerine getirip tıklayın. 3. Açılan diyalogta zati ve hareketli yük bilgilerini girin. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonunu tıklayın. 1.

Mouse’un sağ tuşuna basın. 3. her değişen açıklık için donatı hesaplanabilir ve çizdirilebilir. Betonarme Hesap Aksı Sil 1. 1. İkinci noktayı verirken koordinat kutusunda açı girebilirsiniz. koordinat kutusunda 0 veya 90 derece açı verilebileceği gibi. Bununla beraber. Döşemeyi tıklayın ve mouse’un sağ tuşuna basın. Birden fazla ve açılı çizilebilir. Sürekliliğe dikkat ederek. Bu olanak sayesinde. Ayrıntılı bilgi için. Döşemeleri oluşturulduktan sonra.Kat Objeleri Betonarme Hesap Aksı Betonarme hesap aksı. Statik döşeme oluşturun. 1. Betonarme Aksı Tipi diyaloğu açılacaktır. Mouse imlecini sürükleyerek ikinci noktayı tıklayın. döşemeleri seçin. 4. 5. 3. Betonarme hesap aksı satırını tıklayın. 0 veya 90 derece ile çizilecekse. klavyeden shift tuşuna basılı tutularak bu açılar kolayca tariflenebilir. Bunun için 64 . döşeme analizi yapmadan önce tariflenmelidir. Betonarme Hesap Aksı Edit Döşeme analizi sonucunda döşemenin çalışma şekli ve ne tip donatı atılacağı otomatik olarak tespit edilir. Mouse’un imlecini betonarme hesap aksının üzerine götürün ve sol tuş ile tıklayın. Değiştir menüsünden Betonarme Hesap Aksı Sil satırını tıklayın. Betonarme hesap aksı silinecektir. Mouse’un imlecini betonarme hesap aksı üzerine götürün ve sol tuş ile tıklayın. 2. İlk nokta oluşacaktır. Referans için bir kiriş seçin ya da iki nokta tıklayarak doğrultu belirleyin. 3. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Çiz menüsünden Döşeme satırı altında açığa çıkan alt menüde. Değiştir menüsünden betonarme Hesap Aksı Edit satırını tıklayın. 1. Nervür Nervür Nervür için statik döşeme gereklidir. “bu nedir” yazısını tıklayın . İstediğiniz değişikliği yapın ve Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayıp diyaloğu kapatın. Nervür oluşacaktır. Bu nedir(what’s this Help) yardımı ekrana gelecektir. mouse’un sağ tuşuna basın. Nervürü oluştururken tip nervürün kaçıncı nervür olarak kabul edileceği önemlidir. Sol tuşu tıklayın. Betonarme hesap aksı bir döşeme için farklı yönlerden en az birer adet tariflenmelidir. 2. 2. özellikle yamuk kenarlı ve L tipi gibi açıklıkları değişen döşemelerde istenilen sayıda betonarme hesap aksı geçirilerek. betonarme hesap aksı edit ile döşemenin çalışma şekli ve donatı tipi değiştirilebilir. Döşeme analizinden sonra. 3. 2. Çiz menüsünden Döşeme satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Nervür satırını veya döşeme toolbarı tıkladıktan sonra nervüre dönüştür butonunu tıklayın.

Kat Objeleri nervür oluşturmadan önce döşeme ayarlarında, nervür başlığını seçin. Tipik nervür 1 ve Tipik nervür 2 satırlarına yerleştirirken referans alınan yerden itibaren kaçıncı nervür, hesap nervürü olacaksa o rakamı girin.(Negatif veya pozitif değer olabilir, -1, 2 ,4 gibi.). Her nervür için iki adet tip nervür tanımlanabilir. Bu olanak açıklıkları değişen çok kenarlı nervürlerde(L tipi gibi), farklı açıklıklar için hesap yaptırılmasını ve çizimin alınmasını sağlar. Tip nervürler, ayırt edilebilmesi için, planda farklı renkte çizilir. Sürekli nervürlerin, tip nervürleri de sürekli olmak zorundadır. Başka bir deyişle aynı hizaya gelmelidir. Tip nervürleri, genel obje editle nervür tanımladıktan sonra da belirleyebilirsiniz. Tip nervür tanımlamanın başka bir yolu ise, tipik kiriş belirle komutunu kullanmaktır. Nervür oluşturduktan sonra, değiştir menüsünden döşeme satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden tipik kiriş belirle satırını tıklayın. Nervür dişlerini tıklayın. Nervür boyutlarını, döşeme ayarlarında, nervür başlığı altında ayarlayabilirsiniz. Çizilen bir nervürü iptal etmek: 1. Statik döşeme oluşturun. 2. Nervür oluşturun. 3. Nervüre dönüştür butonunu tıklayın. Nervürü tıklayın. Nervür iptal olacak, sadece döşeme kalacaktır.

Kaset
Kaset
Kaset için statik döşeme gereklidir. 1. Statik döşeme oluşturun. 2. Çiz menüsünden Döşeme satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Kaset satırını tıklayın. 3. Döşemeyi tıklayın ve mouse’un sağ tuşuna basın. 4. 1.Referans için bir kiriş seçin ya da iki nokta tıklayarak doğrultu belirleyin. 5. 2.Referans için başka bir kiriş seçin ya da iki nokta tıklayarak doğrultu belirleyin. 6. Kaset oluşacaktır. Kaseti oluştururken tip kasetin kaçıncı kaset olarak kabul edileceği önemlidir. Bunun için kaset oluşturmadan önce döşeme ayarlarında, kaset başlığını seçin. Tipik kaset 1 ve Tipik kaset 2 satırlarına yerleştirirken referans alınan yerden itibaren kaçıncı kaset, hesap kaseti olacaksa o rakamı girin.(Negatif veya pozitif değer olabilir, -1, 2 ,4 gibi.). Her kaset için iki adet tip kaset(X ve Y doğrultusu için) tanımlanabilir. Tip kasetlerin ayırt edilebilmesi için, planda farklı renkte çizilir. Sürekli kasetlerin, tip kasetleri de sürekli olmak zorundadır. Başka bir deyişle aynı hizaya gelmelidir. Tip kasetleri, genel obje editle kaset tanımladıktan sonra da belirleyebilirsiniz. Tip kaset tanımlamanın başka bir yolu ise, tipik kiriş belirle komutunu kullanmaktır. Nervür oluşturduktan sonra, değiştir menüsünden döşeme satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden tipik kiriş belirle satırını tıklayın. Kaset dişlerini tıklayın. Her iki yön içinde bu işlemi yapın. Kaset boyutlarını, döşeme ayarlarında, kaset başlığı altında ayarlayabilirsiniz. Çizilen bir kasedi iptal etmek: 1. Statik döşeme oluşturun. 65

Kat Objeleri 2. Kaset oluşturun. 3. Kasete dönüştür butonunu tıklayın. Kasedi tıklayın. Kaset iptal olacak, sadece döşeme kalacaktır.

66

BÖLÜM 4 TEMEL OBJELER
Tekil Temel
Tekil Temel Ayarları
1. Tekil temel modundayken toolbarın altında oluşan Tekil Temel Ayarları butonunu veya Ayarlar menüsünden Tekil Temel Ayarları satırını sol tuş ile tıklayın. Karşınıza Tekil Temel Ayarları penceresi gelecektir. 2. Tekil Temel Ayarları penceresinde istediğiniz ayarları yapın. 3. Tamam butonunu tıklayın ve tekil temel çizimini gerçekleştirin. Tekil Temel Ayarları butonu

Tekil Temel Çizimi
Programda tekil temel tanımlayabilmeniz için daha önce oluşturulmuş bir kolona ihtiyacınız vardır. 1. Kolon çizin. Mimari plana geçin. 2. Mimari moddayken (klavyeden tab tuşuna basın) toolbarda Tekil Temel butonunu tıklayın. 3. Ya da çiz Menüsünden Tekil Temel satırını mouse’un sol tuşu ile tıklayın. 4. İmleç değişecektir. 5. Kolon üzerinde oluşan düğüm noktasını yakalayın. İmleç OK. işaretine dönecektir. 6. Mouse’ un sol tuşuna tıklayın. 7. Space-bar tuşuna basarsanız, tekil temelin boyutları ana eksene göre reverse olacaktır. (Boyutları eşit temelde bu işlem gözlenemez). 8. S tuşuna basarsanız, temel kendi etrafında dönecektir. (Simetrik temelde bu işlem gözlenemez). 9. Tekil temel istediğiniz pozisyona geldiğinde mouse’un sol tuşuna tıklayın. 10. Temel çizilecektir. (Hızlı çizim modu kapalı ise temelin adını değiştirin veya enter tuşuna basarak varsayılan adı onaylayın) Tekil temelin özelliklerini Tekil Temel Ayarlarında ayarlayabilirsiniz. NOT: Daha önce çizilmiş bir tekil temelin ayarlarını, Genel Obje Edit ile değiştirebilirsiniz. Tekil Temel butonu

Ayarlara girmeden çeşitli kaçıklıklar için kullanılan tekil temel butonları ve temel boyutları

67

4. Sürekli Temel Ayarları penceresinde istediğiniz ayarları yapın. 2. Mouse’u gezdirerek döşeme yük listesinin yerini belirleyin ve mouse ‘un sol tuşuna tıklayın. Ayarlar menüsünden Sürekli Temel Ayarları veya Sürekli Temel çizimi aktif iken toolbarda oluşan Sürekli Temel Ayarları butonunu sol tuş ile tıklayın. Temelin ilk noktasını belirledikten sonra çizim alanının herhangi bir noktasına sol tuşunu tekrar tıklayarak ikinci noktasını belirleyin Moddan çıkmak için klavyeden Esc tuşuna basın.Temel Objeler girilebilen kutucuklar Sürekli Temel Sürekli Temel Çizimi 1. 4. Sürekli Temel Ayarları butonu Radye Temel Radye Döşemesi 1. Karşınıza Sürekli Temel Ayarları penceresi gelecektir. 7. Sürekli temel ile kapatılmış bir alan oluşturun. (Hızlı çizim modu kapalı ise sürekli temelin adını değiştirin veya enter tuşuna basarak varsayılan adı onaylayın) Sürekli temelin özelliklerini Sürekli Temel Ayarlarında ayarlayabilirsiniz. 3. Tamam butonunu tıklayın. Tıklanan bu noktada temelin ilk noktası oluşacaktır. Yapılan ayarlara göre temel çizimini gerçekleştirin. 5. 5. toolbarda bulunan Temel kirişi butonunu veya Çiz menüsünden Sürekli Temel satırını mouse'un sol tuşu ile tıklayın. Mimari moddayken. Kalıp planındaysanız. Bu arada space-bar tuşu ile sürekli temelin çizim hattını değiştirebilirsiniz. 3. 68 . ekranın sol alt köşesinde bulunan Mimari Plan/Kalıp Planı butonunu mouse’un sol tuşu ile tıklayın. 4. 2. İmlecin şekli değişecektir. 2. Çiz menüsünün Döşeme Satırında açılan alt menüden radye döşeme satırını tıklayın. Çizim alanının herhangi bir noktasına sol tuş ile tıklayın. Radye döşemeniz oluşacaktır. Temel çizilecektir. Kapalı alanın herhangi bir yerine mouse’un sol tuşunu tıklayın. 5. Sürekli Temel butonu Sürekli Temel Ayarları 1. 3. 6.

Bu işlem. 2. bağ kirişinin 1.Temel Objeler Radye Döşeme Kenarı 1. 6. 3. 4. tekrar çizim alanını tıklayın. Kalıp planında iseniz. Bağ Kirişi Çizimi 1. Sağ tuşa basarak çizimi sonlandırın. Kalıp planındaysanız. İmlecin şekli değişecektir. Döşeme butonu Döşeme kenarı butonu Bağ Kirişi Bağ Kirişi Ayarları 1. Bu arada space. 69 . Karşınıza Bağ Kirişi Ayarları penceresi gelecektir. Bu durumda kiriş numarasını klavyeyi kullanarak değiştirebilir ya da varsayılan kiriş numarasını kullanabilirsiniz.bar tuşu ile bağ kirişinin çizim hattını değiştirebilirsiniz. 3. Ayarlar menüsünden Bağ Kirişi Ayarları satırını veya Bağ Kirişi modundayken alt bölümde oluşan Ayarlar butonunu tıklayın. Toolbarda Döşeme butonunu tıkladıktan sonra oluşan Sürekli Radye Döşeme Kenarı butonunu tıklayın. 2. İmlecin şekli değişecektir. 2. 5. Çiz menüsünden Bağ Kirişi satırını tıklayın. Çizim alanını tıklayarak istediğiniz kadar döşeme kenarı çizin. ekranın sol alt köşesinde bulunan Mimari Plan/Kalıp Planı butonunu sol tuş ile tıklayın. ekranın sol alt köşesinde bulunan Mimari Plan/Kalıp Planı butonunu mouse’un sol tuşu ile tıklayın. Kalıp planından mimari planına geçeceksiniz. 2. işlem sonlanmayacak altta bağ kirişinin adı gözükecektir. 4. 4. noktasını belirlemek için. Çizim alanının herhangi bir yerini sol tuş ile tıklayın. Ayrıntılı bilgi için döşeme kenarı başlığını inceleyiniz. Hızlı çizim modu aktif değilse. Radye döşeme kenarı konsol radye döşemesi yapmak için kullanılır ve sürekli temel kirişi tanımlanmayacak (boş kenar) kenarlar için tariflenir. noktasını belirleyecektir. 3. 5. İşlemi sonlandırmak için mouse’un sol tuşunu tekrar tıklayın. Hızlı çizim modu aktif ise bağ kirişi çizilecek ve kirişin numarası otomatik belirlenecektir. Modu bitirmek için Esc tuşuna basın. Gerekli değişiklikleri yapın ve Tamam butonunu tıklayın.

Program. başka kirişi ve/veya paneli pas geçmesinden kaynaklanır. 1. Bu objelerin uzunluğunun gerekliliğini kontrol edin. kolon sayısı: Söz konusu elemanların üst üste çizilip çizilmediği rapor edilir. kiriş. Toolbardan geometri kontrolü satırını tıklayın. geometri kontrolü yapılacak durumları işaretleyin ve minumum obje uzunluğunu girin( Sıfır değeri uzunluk kontrolü yapılmayacak demektir). varsa problemli objeleri çizim alanında seçecektir. Kısa duvar. Bu durum rapor edildiğinde seçilen elemanların gerçekten üst üste çizilmesi gerekliliğinin olup olmadığını kontrol edin. Bu durum kirişin ve/veya panelin. kısa kiriş. İleri butonunu tıklayın. Program. sayısı listelenir ve seçilir. Üst üste elemanların varlığı ancak arakatlı. 3.BÖLÜM 5 ANALİZ Geometri Kontrolü Herhangi bir katta geometrik olarak problemli objelerin varlığını kontrol etmek için kullanılır. Hatalı kiriş/panel kesişimi sayısı: Birbirini kesen ve statik olarak ilişki olmayan kiriş ve/veya paneller varsa sayısı listelenir. 70 . kısa sürekli temel sayısı: Minimum obje uzunluğu satırında girilen değerden küçük objeler varsa. kontrol sonunda ekrana sonuçları listeler ve söz konusu objeleri otomatik olarak seçer. Ekrana gelen diyalogta. problemli durumların bulunup bulunmadığını bildirecek. sürekli temel. farklı kotları içeren sistemler yapıyorsanız geçerli olabilir. Üst üste duvar. 2.

üst veya alt kattaki kaçıklıkları veya boyutları veya kotları hatalı girildiği durumlarda rapor edilir. Tekil Temel. Bir üst katta 60/25 ise kesişen kolon raporu verilir. Hatalı kapı yerleşimi: Kapıların duvarın içinde kalıp kalmadığının kontrolü yapılır. üst veya alt kattaki kolon kotlarının hatalı girilmesidir. 4. Betonarme menüsünden Donatı Seçimi satırını tıklayın. Nervür elemanlarının betonarmelerin kullanılabilecek donatı çaplarını belirleyebilirsiniz. Donatı satırı karşındaki. Örneğin. Bu durumun ortaya çıkabileceği başka bir durum ise. Aynı isimli objeler: İsimleri aynı olan objeleri tespit eder. Analiz menüsünden döşeme analizi satırını tıklayın. Üst veya alt kattaki kolonlarla kesişen kolon sayısı: Seçilen kolonun.80 olsun. Örneğin. Üst katta örneğin 10/0 ise başka bir deyişle kolon diş yapıyorsa. 10. Sürekli Temel. Çalışılan katta döşemeler sonlu elemanlar yöntemine göre çözülecek ve betonarme hesabı otomatik olarak yapılacaktır. Döşeme betonarmesi sonucunda işaretli olan çaplar kullanabilecek. 71 . 3. Örneğin kat yüksekliği 2. 12. 2. Panel. Hatalı pencere yerleşimi: Pencerelerin duvarın içinde kalıp kalmadığının kontrolü yapılır. Hatalı kaçıklığı olan kiriş sayısı: Kiriş orta aksının kolonu kesmediği durumlarda rapor edilir. Aynı isimli objenin gerekliliğini kontrol edin. 2. Geometri kontrolü yapıldığında alt kolon üst kattaki kolonla çakıştığı için kesişen kolon raporu açığa çıkacaktır. Alttaki kolonun üst kotuna 1 verilsin. hesap aksı çizilmediyse ya da sadece bir yönde çizildiği durumlarda rapor edilir. Döşeme Analizi 1. Kolon kaçıklıkları geometri kontrolü yapılan katta 0/0 olsun. Döşeme. diğer donatıların işaretini kaldırın.Analiz Kolon/kiriş kesişimleri: Birbirini kesen ve statik olarak ilişkili olmayan kiriş ve paneller varsa listelenir. Donatı Seçimi dialoğu açılacaktır. Yetersiz ve hatalı hesap aksı çizilmiş döşemeler: Statik döşemelerde. Donatı seçimi dialoğu kapanacaktır. Tamam butonu tıklayın. döşeme sekmesini tıklayın. kesişen kolon raporu verilir. Bu durum kirişin kolonu pas geçmesinden kaynaklanır. 14 ve 16 sütunlarına ait kutuları(check box) sol tuş ile işaretleyin. 8. işaretli olmayan çaplar kullanılmayacaktır. Geometri kontrolü butonu Donatı Seçimi 1. Kiriş. Kolon. kolon 50/25 boyutlarında olsun. Bu dialogta.

sonra. 72 . Eğer sistemde radye döşeme varsa. her bir katın döşeme analizi yapılmalıdır. Analiz+Betonarme Analiz + Betonarme. Analiz Nokta Deplasmanları 1. menüsünden Analiz + Betonarme satırını. temel dahil. Analiz menüsünden Nokta Deplasmanları satırını tıklayın.Analiz NOT: Döşeme analizinden önce betonarme hesap aksları tanımlanmalıdır. 2. NOT: Analiz+Betonarme yaptırabilmek için tüm katların açık olması gerekir. Her bir yüklemeye ait deplasmanlar karşınıza gelecektir. temel analizi önce yapılmalı. Temel Analizi Analiz menüsünden Temel Analizi satırını tıklayın. ya da toolbardan Analiz + Betonarme butonunu tıklayın. Pencere menüsünden diğer katlar seçilerek. Mouse imlecini deplasmanlarını öğrenmek istediğiniz noktanın üzerine getirip tıklayın. döşeme analizi dışındaki tüm analizleri yapar. Analiz menüsünden Radye Döşeme Analizi satırı tıklanmalıdır. Bunun için pencere menüsü altında hepsini aç satırını tıklayın.

mouse’un sağ tuşuna basın. 3 Boyut analizden sonra Betonarme menüsündeki Kiriş Donatıları satırını tıklayın. mouse’un sağ tuşuna basın. Döşeme analizinden sonra Betonarme menüsündeki Döşeme Donatıları satırını tıklayın. Kiriş Donatıları 1. Ayrıntılı bilgi için. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. 2. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. 73 . mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Döşeme Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. “bu nedir” yazısını tıklayın . 2. 2. Nervür Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. 3. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Nervür Donatıları 1. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. 2. 3. Döşeme analizinden sonra Betonarme menüsündeki Kaset Donatıları satırını tıklayın. “bu nedir” yazısını tıklayın . donatı değişikliği yapılabilir. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Döşeme analizinden sonra Betonarme menüsündeki Nervür Donatıları satırını tıklayın. 3. Ayrıntılı bilgi için. Ayrıntılı bilgi için.BÖLÜM 6 BETONARME BU DİYALOGLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN UNDOSU YOKTUR. mouse’un sağ tuşuna basın. mouse’un sağ tuşuna basın. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. donatı değişikliği yapılabilir. “bu nedir” yazısını tıklayın . Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. Açıklık ve Sağ hücreler çift tıklandığında. Sol. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. “bu nedir” yazısını tıklayın . Kiriş Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. Kaset Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. Ayrıntılı bilgi için. Kaset Donatıları 1. donatı değişikliği yapılabilir. Döşeme Donatıları 1. Dialogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. donatı değişikliği yapılabilir.

Bağ Kirişi Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. Ayrıntılı bilgi için. “bu nedir” yazısını tıklayın . Ayrıntılı bilgi için. Ayrıntılı bilgi için. mouse’un sağ tuşuna basın. 74 . 2. “bu nedir” yazısını tıklayın . Bağ Kirişi Donatıları 1. Temel analizden sonra Betonarme menüsündeki Bağ Kirişi Donatıları satırını tıklayın. 2. mouse’un sağ tuşuna basın. 3. Sürekli Temel Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. 3. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. Temel analizden sonra Betonarme menüsündeki Tekil Temel Donatıları satırını tıklayın. Tekil Temel Donatıları 1. donatı değişikliği yapılabilir. “bu nedir” yazısını tıklayın . mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. 3. donatı değişikliği yapılabilir. mouse’un sağ tuşuna basın. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. 3. 3 Boyut analizden sonra Betonarme menüsündeki Panel Donatıları satırını tıklayın. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. 3 Boyut analizden sonra Betonarme menüsündeki Kolon Donatıları satırını tıklayın. 2. Kolon Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. “bu nedir” yazısını tıklayın . mouse imlecini yazıların üzerine getirerek.Betonarme 3. Kolon Donatıları 1. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. 2. donatı değişikliği yapılabilir. Tekil Temel Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Ayrıntılı bilgi için. 3. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. donatı değişikliği yapılabilir. Temel analizden sonra Betonarme menüsündeki Sürekli Temel Donatıları satırını tıklayın. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. 2. mouse’un sağ tuşuna basın. mouse’un sağ tuşuna basın. donatı değişikliği yapılabilir. Panel Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. Panel Donatıları 1. “bu nedir” yazısını tıklayın . Ayrıntılı bilgi için. Sürekli Temel Donatıları 1. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır.

Filtre Olanakları Kiriş Donatılarında Filtre B (=…) : Kiriş genişliği H (=…) : Kiriş yüksekliği OLUMSUZ : Olumsuz kirişler KULKON : Kullanıcı tanımlı konsol SOLKON : Sol konsol SAGKON : Sağ konsol VD(=…) : Tasarım kesme kuvveti PUR_ACK_ALT(=…)PAA : Alt açıklık pursantajı (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_ACK_UST(=…)PAU : Üst açıklık pursantajı (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SOL_ALT(=…)PLA : Sol alt pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SOL_UST(=…)PLU : Sol üst pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SAG_ALT(=…)PRA : Sağ alt pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SAG_UST(=…)PRU : Sağ üst pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) ADT_ACK_ALT(=…)AAA : Açıklık alt kısımdaki donatı adedi ADT_ACK_UST(=…)AAU : Açıklık üst kısımdaki donatı adedi ADT_SOL_ALT(=…)ALA : Sol alt kısımdaki donatı adedi ADT_SOL_UST(=…)ALU : Sol üst kısımdaki donatı adedi ADT_SAG_ALT(=…)ARA : Sağ alt kısımdaki donatı adedi ADT_SAG_UST(=…)ARU: Sağ üst kısımdaki donatı adedi PİLYE (=…) : Pilye adedi DUZ (=…) : Düz adedi ILV_SOL_UST(=…)ILU : Sol üst ilave donatısı adedi ILV_SOL_ALT(=…)ILA : Sol alt ilave donatısı adedi ILV_SAG_UST(=…)IRU : Sağ üst ilave donatısı adedi ILV_SAG_ALT(=…)IRA : Sağ alt ilave donatısı adedi MOM_ACK_ALT(>…)MAA : Açıklık alt momenti MOM_ACK_UST(>…)MAU : Açıklık üst momenti 75 . mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Ayrıntılı bilgi için. Döşeme Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. 2. donatı değişikliği yapılabilir. 3. Temel analizi ve radye döşeme analizi yaptıktan sonra Betonarme menüsündeki Radye Döşemesi Donatıları satırını tıklayın. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. “bu nedir” yazısını tıklayın . mouse’un sağ tuşuna basın.Betonarme Radye Döşemesi Donatıları 1. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında.

Betonarme MOM_SOL_ALT(>…)MLA : Sol alt moment MOM_SOL_UST(>…)MLU : Sol üst moment MOM_SAG_ALT(>…)MRA : Sağ alt moment MOM_SAG_UST(>…)MRU : Sağ üst moment EKSIKAS : Donatısı eksik kirişler Sürekli Temel Donatılarında Filtre B (=…) : Temel kirişi genişliği H (=…) : Temel kirişi yüksekliği OLUMSUZ : Olumsuz temel kirişleri KULKON : Kullanıcı tanımlı konsol SOLKON : Sol konsol SAGKON : Sağ konsol VD(=…) : Tasarım kesme kuvveti PUR_ACK_ALT(=…)PAA : Alt açıklık pursantajı (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_ACK_UST(=…)PAU : Üst açıklık pursantajı (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SOL_ALT(=…)PLA : Sol alt pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SOL_UST(=…)PLU : Sol üst pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SAG_ALT(=…)PRA : Sağ alt pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SAG_UST(=…)PRU : Sağ üst pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) ADT_ACK_ALT(=…)AAA : Açıklık alt kısımdaki donatı adedi ADT_ACK_UST(=…)AAU : Açıklık üst kısımdaki donatı adedi ADT_SOL_ALT(=…)ALA : Sol alt kısımdaki donatı adedi ADT_SOL_UST(=…)ALU : Sol üst kısımdaki donatı adedi ADT_SAG_ALT(=…)ARA : Sağ alt kısımdaki donatı adedi ADT_SAG_UST(=…)ARU : Sağ üst kısımdaki donatı adedi PİLYE (=…) : Pilye adedi DUZ (=…) : Düz adedi ILV_SOL_UST(=…)ILU : Sol üst ilave donatısı adedi ILV_SOL_ALT(=…)ILA : Sol alt ilave donatısı adedi ILV_SAG_UST(=…)IRU : Sağ üst ilave donatısı adedi ILV_SAG_ALT(=…)IRA : Sağ alt ilave donatısı adedi MOM_ACK_ALT(>…)MAA : Açıklık alt momenti MOM_ACK_UST(>…)MAU: Açıklık üst momenti MOM_SOL_ALT(>…)MLA : Sol alt moment MOM_SOL_UST(>…)MLU : Sol üst moment MOM_SAG_ALT(>…)MRA : Sağ alt moment MOM_SAG_UST(>…)MRU : Sağ üst moment 76 .

Betonarme MAXZGER (>…)ZG : Maksimum zemin gerilmesi ZEMGER(>…)ZEM : Ortalama zemin gerilmesi Kolon Donatılarında Filtre OLUMSUZ : Olumsuz kolonlar BİRLEŞİM : Birleşimleri güvensiz kolonlar ZYF (=…) : Zayıf kolonlar PUR (=…) : Pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) ACFCK(=…) : Kolon uç bölgesi brüt enkesit alanı * Beton karakteristik silindir basınç dayanımı B (=…) : Kolon B boyutu H (=…) : Kolon H boyutu KISA : Kısa kolonlar (Kısa kolon tanımı kapsamına giren kolonlar) VD : Tasarım kesme kuvveti ASWS : Etriye alanı SGPUR(=…) USTMAF(=…) ALTMAF(=…) : Statikçe gerekli pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) : Üst ucu mafsal kolonlar : Alt ucu mafsal kolonlar 77 .

3 Boyut menüsünden 3 Boyutlu Taşıyıcı Sistem satırını tıklayın. 3. H tuşunu kullanarak hareketli ya da sabit yük seçimi yapabilirsiniz. A ve Shift+A tuşlarıyla cetveli büyütüp küçültebilir. Kirişin 3 Boyutlu görüntüsü karşınıza gelecektir. Taşıyıcı sistemin 3 Boyutlu görüntüsü belirecektir. 2 tuşuyla kirişe etkiyen duvar yüklerini. 4. döşeme hareketli) üç boyutlu olarak grafik biçimde izlemenize olanak sağlar. 3 boyutlu taşıyıcı sistem programında. XY. 78 . Analiz menüsünden Döşeme Kuvvetleri satırını tıklayın. Spacebar tuşu ile yük diyagramını boyalı hale getirebilirsiniz. 1. eleman düğüm noktaları ve eleman çubuk numaraları incelenebilinir. 1 tuşuyla kirişin kendi yüklerini. döşeme moment ve kesme kuvvetleri diyagramlarını incelemek için kullanılır. döşeme zati. Z ve Shift+Z tuşlarıyla yaklaştırıp uzaklaştırabilir. 5. 3. Klavyeden art arda Spacebar tuşuna basarak X. tekil temellerine etkiyen yükleri ve temellerinizde meydana gelen çökmeleri izlemenize olanak sağlar. Tekil Temel Deplasmanları Tekil Temel Deplasmanları komutu. ve sizin çizdiğiniz betonarme hesap aksları yönündeki kuvvetleri izleyebilirsiniz. 3 ve 4 tuşlarıyla kirişe etkiyen döşeme yüklerini izleyebilir. Kiriş Yükleri Kiriş Yükleri komutu. Analiz menüsünden altından Kiriş Yükleri satırını tıklayın. toolbarda bulunan kullanımla ilgili bilgi alabilirsiniz. 3. Y. Ok tuşlarını kullanarak kirişi döndürebilir.BÖLÜM 7 ÇİZİM 3 Boyutlu Taşıyıcı Sistem 1. Grafik Sunum Döşeme Kuvvetleri Döşeme Kuvvetleri komutu. Döşemeye etkiyen kuvvetler renk değişimi biçiminde izlenebilir. R tuşuyla kirişi z ekseni etrafında döndürebilir. Döşemeyi seçin. 1. 2. kirişlere etkiyen yükleri(duvar. Bu görüntüde. Mouse imlecini döşeme üzerinde gezdirirseniz kuvvetlerin değerini sol üst köşedeki (F =) kısmından okuyabilirsiniz. 2. 4. Çıkış menüsünü tıklayarak görüntüyü kapatın. S tuşuyla cetveli açıp kapatabilir. 4. 6. butonunu tıklarsanız. K tuşuyla kirişin kendisini açıp kapatabilirsiniz. Kirişi seçin. 2.

3. ölçülendirme yazı tipi. Çizim menüsünden Plan Ölçülendirme ayarları satırını tıklayınız.Çizim 1. çerçeve rengi ve plan başlığı yazı rengi ayarlanabilir. Spacebar tuşunu kullanarak hareketli.. yaklaştırmak için R. açılımlar için(kiriş. kaset. Açılan diyalogta. Temelinizdeki yük değişimleri renk değişimleri olarak karşınıza gelecektir. Çizim menüsünden Kalıp Planı Kesiti satırını tıklayın. 4. 2. 3D butonunu tıklayıp temeli üç boyutta izleyebilirsiniz. 2. 79 . Yönü belirlemek için. Varsayılan ayarları kullanacağız. nervür. sabit ve dört yönden etkiyen deprem yüklemeleri altında temele etkiyen yükleri görebilir. Açılım Ayarları 1. ok tuşlarını kullanabilirsiniz. Çizim menüsünden Açılım Ayarları satırını tıklayın. Plan Ölçülendirme Ayarları 1. Tekil Temeli seçin. Kesit hafızaya alınacaktır. Açılan diyalogta. ölçülendirme yazı yüksekliği vb. Tamam butonunun üstünde tıklayıp diyaloğu kapatın. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Ayarlar Plan Ayarları 1. “bu nedir” yazısını tıklayın . Shift+Z. Z. Çizim menüsünden Plan Ayarları satırını tıklayınız. Tamam butonu üstünde tıklayıp diyaloğu kapatın. kesit hattının altını veya üstünü sol tuş ile tıklayın. 2. Analiz menüsü altından Tekil Temel Deplasmanları satırını tıklayın. mouse’un sağ tuşuna basın. plan paftasının ayarı. Ayrıntılı bilgi için. Kesit almak istediğiniz yere imleci götürerek herhangi bir noktayı sol tuş ile tıklayın. Temeli üç boyutta döndürmek. Tamam butonunun üstünde tıklayıp diyaloğu kapatın. ölçülendirme ile ilgili ayarlar yapılabilir. Açılan diyalogta. 2. 3. 3. Klavyeden enter tuşuna basın. 4. sürekli temel) renk ayarları. Kesit hattının ilk noktasını belirledikten sonra imleci kaydırın (dik veya açılı) ve sol tuşu tekrar tıklayın. 3. Planlar Kalıp Planı Kesiti 1. 5. bağ kirişi. mouse imlecini temel üzerinde gezdirerek çeşitli noktalardaki yükleri ve çökmeleri sayısal olarak okuyabilirsiniz. 3. ölçek ve pafta boyutunu ayarlayabilirsiniz.. uzaklaştırmak. 2. (Mouse’un imleci göz halini alacaktır) 5.

Temel Aplikasyon Planı Kesiti 1. klonla. Kalıp planını tekrar çağırabilmek üzere saklanmıştır. Kalıp planında. Kesit hattının ilk noktasını belirledikten sonra imleci kaydırın (dik veya açılı) sol tuşu tekrar tıklayın. Açılan diyalogta dosya adı satırına bir dosya adı yazın ve Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. Çizim menüsünden Temel Aplikasyon Planı Kesiti satırını tıklayın. 3. 2. 2. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Kolon aplikasyon planında. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. Kesiti yerleştirmek için. 5. ister kalıp planı aldıktan sonra. (Taşı. Trim vb. Kolon aplikasyon planını tekrar çağırabilmek üzere saklanmıştır. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. Çizim menüsünden Temel Aplikasyon Planı satırını tıklayın. offset. Proje menüsünden Genel Çizim Dosyası Kaydet satırını tıklayın. ister temel planının çizildiği pencerede. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. bloklar taşıma işlemini oldukça kolaylaştırmaktadır. Temel Aplikasyon Planı 1. yerleştirirken koordinat al seçeneğini aktif hale getirerek blok yerleştir ile kesiti yerleştirin. Kolon Aplikasyon Planı 1. 3. Temel aplikasyon planında. 4. Proje menüsünden Genel Çizim Dosyası Kaydet satırını tıklayın. simetri. etriye detayları ve ölçülendirme çizgileri blok olarak düzenlenmiştir. ister kat planının çizildiği pencerede. 3. 2. Çizimlerde 2 boyut editleme olanaklarını kullanarak değişiklik ve ilaveler yapabilirsiniz. ölçülendirme çizgileri blok olarak düzenlenmiştir. döndür. kesit hattının altını veya üstünü sol tuş ile tıklayın. Kesit hafızaya alınacaktır. donatılar ve ölçülendirme çizgileri blok olarak düzenlenmiştir. 2. Kalıp Planı 1. kolonlar.Çizim 6. Özellikle donatı kalıp planında donatı taşıma işi fazlaca yapılabileceğinden. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. Kesiti yerleştirmek için. ister temel aplikasyon planı aldıktan sonra yerleştirirken koordinat al seçeneğini aktif hale getirerek blok yerleştir ile kesiti yerleştirin. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Açılan diyalogta dosya adı satırına bir dosya adı yazın ve Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın.) Açılımlar ve Detaylar DETAY VE AÇILIM ÇİZİMLERİNDE 2 BOYUT EDİTLEME OLANAKLARINI 80 . Çizim menüsünden Kolon Aplikasyon Planı satırını tıklayın. 3. Kesit almak istediğiniz yere imleci götürerek herhangi bir noktayı sol tuş ile tıklayın. Yönü belirlemek için. Çizim menüsünden Kalıp Planı satırını tıklayın.

İlgili pencere. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. Kaset Açılımları 1. 2. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. otomatik olarak dizayn edilecektir. 2. (TAŞI. 2. Paftaya sığma durumuna göre. Çizim menüsünden Nervür Açılımları satırını tıklayın. otomatik olarak dizayn edilecektir. Çalışılan katın perdeleri. 2. bir ve birden çok kiriş açılımı penceresi oluşturabilir. Paftaya sığma durumuna göre. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. donatıları ve ölçülendirme çizgileri ile blok olarak düzenlenmiştir. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. bir ve birden çok nervür açılım penceresi oluşturabilir. Çalışılan katın tip(nervür tanımlarken döşeme ayarlarında oluşturulan) nervürleri. Paftaya sığma durumuna göre. nervürler. DÖNDÜR. Perde detaylarında. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz.) Kiriş Açılımları 1. Çizim menüsünden Kaset Açılımları satırını tıklayın. otomatik olarak dizayn edilecektir. Çalışılan katın tip(nervür tanımlarken döşeme ayarlarında oluşturulan) kasetleri. Kolon Düşey Açılımları 1. Paftaya sığma durumuna göre. Çalışılan katın kolonları. bir ve birden çok kaset açılım penceresi oluşturabilir. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. Kaset açılımlarında. OFFSET. TRİM VB. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. kirişler. donatıları ve ölçülendirme çizgileri ile blok olarak düzenlenmiştir. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Çizim menüsünden Perde Detayları satırını tıklayın.Çizim KULLANARAK DEĞİŞİKLİK VE İLAVELER YAPABİLİRSİNİZ. perdeler. SİMETRİ. tüm kolon-kiriş birleşimleri. İlgili pencere. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. otomatik olarak dizayn edilecektir. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. otomatik olarak dizayn edilecektir. bloklar taşıma işlemini oldukça kolaylaştırmaktadır. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. 2. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. bir ve birden çok perde detayı penceresi oluşturabilir. Kiriş açılımlarında. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Perde Detayları 1. Çizim menüsünden Kolon Düşey Açılımı satırını tıklayın. İlgili pencere. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. Kolon düşey açılımında. bir ve birden çok kolon düşey açılımı penceresi oluşturabilir. İlgili pencere. Çalışılan katın kirişleri. Nervür açılımlarında. Nervür Açılımları 1. Paftaya sığma durumuna göre. donatıları ve ölçülendirme çizgileri ile 81 . kasetler. İlgili pencere. donatıları ve ölçülendirme çizgileriyle blok olarak düzenlenmiştir. Çizim menüsünden Kiriş Açılımları satırını tıklayın. Özellikle taşıma işi fazlaca yapılabileceğinden. KLONLA. donatıları ve ölçülendirme çizgileri ile blok olarak düzenlenmiştir.

Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. bloklar taşıma işlemini oldukça kolaylaştırmaktadır. Çizim menüsünden Kiriş mesnet detayları satırını tıklayın. 2. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. Temel Kiriş Açılımları 1. bir ve birden açılım penceresi oluşturabilir. otomatik olarak dizayn edilecektir. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Tekil temeller.Çizim blok olarak düzenlenmiştir. Bu özelliklere sahip katların sadece mesnet ilaveleri ve montajları değişiktir. kirişler. otomatik olarak dizayn edilecektir Kiriş mesnet detaylarında. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. 2. Çizimlerde. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. Çalışılan katın kolonkiriş birleşimleri. Kiriş mesnet detayları herhangi bir katta mesnet ilavelerinin ve montajların 1/50 tekniğinde çizdirilmesi için kullanılır. Paftaya sığma durumuna göre. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. İlgili pencere. Bağ kirişleri. Çizim menüsünden Temel Kiriş Açılımları satırını tıklayın. Temel kirişleri. 2. Paftaya sığma durumuna göre. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. donatıları ve ölçülendirme çizgileriyle blok olarak düzenlenmiştir. blok olarak düzenlenmiştir. Bağ kirişi açılımlarında. Temel kiriş açılımlarında. Tekil temel detaylarında. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Paftaya sığma durumuna göre. Tekil Temel Detayları 1. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. Kiriş mesnet detayları. Çizim menüsünden Tekil Temel Detayı satırını tıklayın. 1. Çizim menüsünden Kolon-Kiriş Birleşim Yatay kesidi satırını tıklayın. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. Çizim menüsünden Bağ Kirişi Açılımları satırını tıklayın. bir ve birden çok temel kiriş açılımı penceresi oluşturabilir. donatıları ve ölçülendirme çizgileri blok olarak düzenlenmiştir. kirişler. otomatik olarak dizayn edilecektir. tüm kolon-kiriş birleşimleri. Özellikle taşıma işi fazlaca yapılabileceğinden. 2. bloklar taşıma işlemini oldukça kolaylaştırmaktadır. yazılar ve ölçülendirme çizgileriyle blok olarak düzenlenmiştir. İlgili pencere. bir ve birden çok temel kiriş açılımı penceresi oluşturabilir. donatıları ve ölçülendirme çizgileriyle blok olarak 82 . Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. 2. bloklar taşıma işlemini oldukça kolaylaştırmaktadır. otomatik olarak dizayn edilecektir. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. Özellikle taşıma işi fazlaca yapılabileceğinden. Bağ Kirişi Açılımları 1. otomatik olarak dizayn edilecektir. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. Özellikle taşıma işi fazlaca yapılabileceğinden. bir ve birden çok tekil temel detayı penceresi oluşturabilir. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. donatılar. Paftaya sığma durumuna göre. Kiriş Mesnet Detayları Aynı yüke ve geometriye sahip katların kiriş açılımlarının tekrar çizdirilmesine gerek yoktur. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. İlgili pencere. İlgili pencere. temeller. Kolon-Kiriş Birleşim Yatay Kesidi 1.

Etriyenin bağlanmasını istediğiniz(yukarıdaki çizimde ortadaki donatılar) boyuna donatı dairelerini sırayla tıklayın. bloklar taşıma işlemini oldukça kolaylaştırmaktadır. 2. Çiz menüsünde donatı alt menüsü altındaki çiroz çiz satırını tıklayın. Çirozları silin. İlk donatıyı tıkladığınızda etriye çizilecektir. Donatı Etriye Çiz Program kolonlarda boyuna donatılarda deprem yönetmeliğinde belirtilen standartlara göre otomatik etriye ve çiroz çizer. Bununla beraber kullanıcı çiroz çiz ile ihtiyaca göre -poligon kolonlarda bu ihtiyaç açığa çıkabilecektir. Örneğin yukarıdaki soldaki kolonda çirozları iptal edip. Bununla beraber kullanıcı kendi inisiyatifini kullanarak etriye çizimi yapabilir. sağdaki kolonda görüldüğü gibi etriye çizeli 1. 3. Kolon aplikasyonda. 83 . Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. 4. kolonu obje parçala ile parçalayın. Özellikle taşıma işi fazlaca yapılabileceğinden. 3. Poligon kolon içerisinde çiroz çizmek istediğiniz iki boyuna donatısını sol tuş ile sırayla tıklayın. 4.Çizim düzenlenmiştir. Çiroz Çiz Program kolonlarda boyuna donatılarda deprem yönetmeliğinde belirtilen standartlara göre otomatik çiroz çizer.çiroz ilavesi yapabilir. 1. kolonu obje parçala ile parçalayın 2. Kolon aplikasyonda. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. Çiroz’un pozisyonunu değiştirmek için space bar tuşuna basın. Çizimi tamamlamak için. mouse’un sol tuşunu tıklayın. Çiz menüsünde donatı alt menüsü altındaki etriye çiz satırını tıklayın. 3.

1. 3. Çizgi ve aksı seçtikten sonra Rapor menüsünden Deprem Yönetmeliği başlığı altındaki A2A3 Düzensizliği Kontrolü satırını tıklayın. Çizdiğiniz çizgiyi mouse'un sol tuşu ile üzerine tıklayıp seçin. Çizginin en zayıf kesit özelliklerinin bulunduğu hattan geçmesine dikkat edin. Eğer moment kolu akstan belli bir mesafedeyse delta değeri olarak bu mesafeyi girin (birimi metre). A2-A3 düzensizliği yapılacak kolonlar bakış yönüne göre aksın üst kısmında kalıyorsa üst. 2. 4. 84 . Tamam butonunu tıkladığınızda program A2-A3 Düzensizliği Raporunu oluşturacaktır. Önce analiz yapın. 8. moment seçilen aksın oluşturduğu hatta göre bulunur. 5. bir de çizgiye ihtiyaç vardır. alt kısmında kalıyorsa alt seçeneğini işaretleyin. 7.BÖLÜM 8 RAPOR A2-A3 Türü Düzensizliklerin Kontrolü A2-A3 Düzensizliği kontrolü yapabilmek için bir aks. Aynı şekilde bir aks seçin. 6. Delta değeri sıfır girilirse. Projede A2-A3 düzensizliği kontrolü yapacağınız kısmın kesit özelliklerini belirlemek için projenin o bölgesindeki kiriş ve döşemeleri kesen bir çizgi çizin. Seçilen aks moment kolunun yerini belirler. Daha sonra raporu yazdırın. A2-A3 Düzensizliği Kontrolü diyaloğu karşınıza gelecektir.

Deltaya. Bu değer moment kolunu K8 ve K9 kirişlerinin sağ yüzüne kaydıracaktır. analiz yapalım. 4. Sistemi girip. Çizgi ve aksı seçtikten sonra Rapor menüsünden Deprem Yönetmeliği başlığı altındaki A2A3 Düzensizliği Kontrolü satırını tıklayın.Rapor Bir örnek yapalım: 1. Bu işlem. 1 aksını ve çizgiyi seçelim. A2-A3 düzensizlik kontrolünde S4 ve S5 kolonlarını dikkate alacağımızı belirler. 3. örneğin -0. A2-A3 Düzensizliği Kontrolü diyaloğu karşınıza gelecektir.25 yazalım. Aks yönünü Alt verelim. 5. 2. 85 .

rapor almadan önce projede yönetmelik ve geometrik uygunluk kontrolü yap seçeneğini aktif hale getirin. Sistemde paneller var ve R katsayısı 7’den büyük: 86 . Bununla beraber.4 Panel ihtiva etmeyen katlar var ve beton kalitesi olarak C16 kullanılmış: Süneklik düzeyi yüksek seçilmiş sistemlerde perde ihtiva etmeyen katlar varsa kullanılması zorunlu en düşük beton sınıfı C20'dir.1'de belirtilen değerlerin altında kalmak zorundadır. Projede “Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi” uygulanamaz. sistemin rijitliği attırılacak. Liste aşağıda açıklanmıştır.3. sistem rijitliğini arttırın: Herhangi katta güçlü kolonlara gelen kesme kuvvetinin tüm kolonlara gelen kesme kuvvetine oranı %70'den küçük olması durumu. sistem rijitliğini arttırın: Herhangi bir kattaki etkili kesme alanının bir üst kattaki etkili kesme alanının %60'ından küçük olma durumudur. varsa. Temellerde zemin emniyeti olumsuz çıkan tekil veya sürekli temellerin varlığı kontrol edilecek. Tamam butonuna basın.6 Projede kesiti yetersiz veya kurallara uymayan objeler var: Betonarme menüsünden kolon.3.1'de belirtilen titreşim modu sayısından az olamaz. projede problem olduğunda program çıktı almanıza izin vermeyecektir.10. olumsuz koşullar kesit büyütülerek ortadan kaldırılacak. program problemli durumları listeleyecektir.60 olan zayıf kat var. Listedeki problemlerin çözülmesi gereklidir. Göreli ötelemesi çok yüksek kat veya katlar var. İkinci mertebe gösterge değeri çok büyük.2. (Kolon ve kirişlerde filtreden sadece olumsuzlar listelenebilir).1 Dinamik hesaba katılan mod sayısı yetersiz: Proje Genel Ayarlarında Dinamik başlığında tanımlanabilen mod sayısı.2.2. Deprem yönetmeliğinde ilgili madde 6. Projede ni<0. Deprem yönetmeliğinde ilgili madde 7. sistem rijitliğini arttırın: Göreli kat ötelemesi deprem yönetmeliğinde. Deprem yönetmeliğindeki ilgili madde 7. Proje genel ayarlarında Beton Sınıfı başlığından değiştirilebilir. Proje geneldeki seçenek işaretli değilse. Bu sebeple sistem rijitliği attırılmalıdır. liste görünmeyecek. Kat parametrelerindeki düzensizlik başlığında listelenen düzensizliklerden hangi katta B1 türü düzensizlik olduğu tespit edilerek. Rapor alınırken. seçenek işaretli olsun olmasın.70’ten küçük alfai var. sistem rijitliğini arttırın: Deprem yönetmeliğinde madde 6. 7.1'de ikinci mertebe etkileri sınırlandırılmıştır. Mod sayısının arttırın.6'da belirtilen koşullar var.10. kiriş donatılarında olumsuz elemanlar incelenecek.5.8. Kolonların boyutları büyütülecek. deprem yönetmeliğinde madde 6. Perde donatılarında eksik As olup olmadığı kontrol edilecek. Proje genel ayarlarından deprem analizi yöntemi olarak mod birleştirme yöntemi seçilerek analiz tekrarlanacak. madde 6.Rapor 6. Yönetmelik Ve Geometrik Uygunluk Kontrolü Proje genel ayarlarında. Rapor oluşacaktır. Katların herhangi birinde 0.3. Lütfen dinamik analiz yapın: Sistemde deprem yönetmeliği tablo 6.

5. katta işaretli olmasın. Projede mevcut donatısı gerekenden az olan kirişler var: Projede eksik As'li kirişler var. Örneğin 3 katlı bir projede.Rapor Sistemde bodrum çevre perdesi (deprem yönetmeliği madde 6. Projede mevcut donatısı gerekenden az olan döşemeler var: Projede eksik As'li döşemeler var.katlarda rapor işaretli. Tüm katları listeleyin ve fazlaAs sütununda negatif değer olup olmadığını kontrol edin. Donatı ilave edin. Betonarme menüsünden sürekli temel donatıları satırını tıklayın.2 ye göre tekrar hesaplanacak. Yazdırma 87 . Donatı alanları bölümde her bir temel için fazlaAs bölümünde negatif değer olup olmadığını kontrol edin. Donatı alanları bölümde her bir temel için fazlaAs bölümünde negatif değer olup olmadığını kontrol edin. sadece 1. sadece ilgili başlıklara göre rapor verir. Rapor. Raporun işaretli olması raporu alınacak elemanların o katta rapora dahil edilmesi anlamına gelmektedir. İde Rapor programı altında sayfa sayfa görüntülenecektir. Proje parametreleri değişti ve deprem kuvvetleri analizi yapılmadı: Deprem kuvvetleri analizi yaptırın. katın kolon betonarme sonuçlarını kapsayacaktır.7. ve 2. Örneğin sadece kiriş hesapları alınacaksa.75’ten büyük: R katsayısı madde 6. Projede mevcut donatısı gerekenden az olan kolonlar var: Projede eksik As'li kolonlar var. Projede mevcut donatısı gerekenden az olan tekil temeller var: Projede eksik As'li tekil temeller var.4'de tanımlanan) dışında paneller varsa.2. Hesaplanan Süneklik katsayısı proje genel ayarlarında girilecek ve tekrar analiz yapılacak. Rapor menüsünden Kolon Betonarme satırı tıklandığında. Tüm katları listeleyin ve filtreden eksik As'leri listeleyin. Donatı ilave edin. Rapor menüsündeki Kiriş hesapları satırı tıklanmalıdır. Donatı ilave edin. kat parametrelerinde 1.2. 3. Printer hazır ise. ve perde eğilme momentlerinin toplam devrilme momentine oranı 0. Betonarme menüsünden tekil temel donatıları satırını tıklayın. proje genel ayarlarındaki Süneklik düzeyi katsayısı 7 olacak. alfam katsayısı “Deprem Yönetmeliği Genel Raporu” . Analiz menüsü altında bulunan Kat Parametreleri diyaloğunda rapor sütunun işaretli olup olmaması önemlidir. ve 2. Proje parametreleri değişti ve 3 boyutlu çerçeve analizi yapılmadı: 3 boyutlu çerçeve analizi yaptırın. Betonarme menüsünden kiriş donatıları satırını tıklayın. R katsayısının seçim nedeni başlığı altında basılmaktadır. oluşan rapor. Donatı ilave edin. Projede mevcut donatısı gerekenden az olan sürekli temeller var: Projede eksik As'li sürekli temeller var. Eleman Bazında Rapor Rapor menüsü altında listelenen Seçmeli Rapor ve Metraj satırı dışındaki bütün satırlar. Betonarme menüsünden kolon donatıları satırını tıklayın. Eksik As'li döşemeleri gözden geçirin. R katsayısı 7. Betonarme menüsünden döşeme donatıları satırını tıklayın. Donatı ilave edin Proje parametreleri değişti ve yük analizi yapılmadı: Yük analizi yaptırın.

Printer’ın deskjet veya laser olması tercih edilmelidir.Rapor menüsünden Yazdır satırını tıklayın. Proje çıktıları yazdırılacaktır. Dosya menüsünden kaydet satırını tıklayın. 4. Dosya menüsünden kaydet satırını tıklayın. 2. Printer hazır ise. Dosya menüsünden kaydet satırını tıklayın. Rapor menüsünde Seçmeli Raporlar satırını tıklayın. Rapor menüsünden Exit satırını tıklayın. sayfa sayfa görüntülenecektir. iğneli printerlarda verim alınamamaktadır. Rapor kayıt edilecektir. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Dosya adı satırına bir dosya adı yazın ve Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. Çıktılar grafik basıldığı için. Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. Açılan Yazdır diyaloğunda. Açılan Yazdır diyaloğunda. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Printer’ın deskjet veya laser olması tercih edilmelidir. Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. Dosya adı satırına bir dosya adı yazın ve Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. 2. Rapor menüsünden Exit satırını tıklatın. Rapor kayıt edilecektir. Ayrıca printerın Windows programına tanıtılması gereklidir. Ayrıca printerin Windows programına tanıtılması gereklidir. Çıktılar grafik basıldığı için. Metraj kayıt edilecektir. Dosya adı satırına bir dosya adı yazın ve Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. Yazdırma menüsünden Yazdır satırını tıklayın. rapor ile ilgili değişik seçenekler ayarlanabilir. Ayrıca printerın Windows programına tanıtılması gereklidir. 3. İde Rapor programı çalışacak ve metrajlar. 3. beton ve donatı metrajı olarak sayfa sayfa görüntülenecektir. Printer hazır ise. bir seferde rapora yazılmasına olanak tanımaktadır. Seçmeli Raporlar 1. Metraj yazdırılacaktır. 5. daha geniş opsiyonların. Proje çıktıları yazdırılacaktır. iğneli printerlarda verim alınamamaktadır. Printer’ın deskjet veya laser olması tercih edilmelidir. Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. Açılan diyalogta. Metraj kapanacaktır. kalıp. Rapor menüsünden Metraj satırını tıklayın. Seçim yapıldıktan sonra. Yazdırma menüsünden Yazdır satırını tıklayın. iğneli printerlarda verim alınamamaktadır. “bu nedir” yazısını tıklayın . Rapor menüsü altındaki seçmeli rapor ise. Rapor kapanacaktır. mouse’un sağ tuşuna basın. Tamam butonu üstünde sol tuşu tıkladığınızda İde Rapor programı çalışacak ve çıktılar. Ayrıntılı bilgi için. Açılan Yazdır diyaloğunda. Metraj almak için. Metraj 1. Çıktılar grafik basıldığı için. 88 . 4.

6. Çizim ile perspektif görüntü eşgüdümlü çalışmaktadır. Başka bir deyişle. Aynı anda değişiklikleri perspektif penceresinde de izleyebilirsiniz. Home. End. Gl görüntü üzerinde mouse sağ tuşuna basın. Kamera veya bir kaç kamera tanımlayın. 4. her bir kamera için perspektif alabilirsiniz. Perspektif görüntü karşınıza gelecektir. çizimde yaptığınız ilave veya değişiklikler. Renk paletinde seçeceğiniz renk. 9. perspektif penceresinin rengi olacaktır. 2. 10. 8. Ya da kamera ayarlarını Genel Obje Edit komutu ile de ayarlayabilirsiniz. Klavyeden okları. Perspektif butonu Open GL Render 1. 5. 5. 2. Page UP. 6. 7. Page Down tuşlarını kullanarak kamera ayarlarını değiştirin. 5. Görüntüle butonunu tıklayın. 7. 89 . İstediğiniz sayıda kamera tanımlayarak. Görüntüle butonunu tıklayın. 4. her bir kamera için render alabilirsiniz. 3. her bir perspektif penceresinde aynı anda izlenebilmektedir. 3 boyut Menüsünden Perspektif satırını veya toolbardan Perspektif butonunu sol tuş ile tıklayın. Başka bir deyişle. Değiştir Menüsünden Taşı satırını tıklayın. İstediğiniz sayıda kamera tanımlayarak. 3. 4. Bu nedir yardımı açılacaktır. Karşınıza Render diyaloğu gelecektir. 8. OpenGl görüntüleme ayarları diyaloğu açılacaktır. Toolbardan OpenGL render butonunu sol tuş ile tıklayın. 3. çizimde yaptığınız ilave veya değişiklikler. Karşınıza Perspektif Ayarları penceresi gelecektir. 2.BOYUT GÖRÜNTÜLERİ Perspektif 1. Çizim ile gl-render görüntü eşgüdümlü çalışmaktadır. Perspektif penceresi üzerinde mouse’un sağ tuşuna basın. Ayrıntılı bilgi için yazıların üzerinde sağ butona basın.BÖLÜM 9 3. Gerekli ayarlamaları yapın. Renk paleti ekrana gelecektir. Perspektif ayarları penceresinde gerekli ayarlamaları yapın. Kamerayı seçin. Perspektif Penceresi Aktifken Kamera Ayarlarını Yenileme 1. Kamera veya bir kaç kamera tanımlayın. her bir perspektif penceresinde aynı anda izlenebilmektedir.

Kamerayı seçin. birer yüzey dokusu atanarak üç boyutlu görüntüsünün alınmasıdır. Pencere menüsünden Yan Yana satırını tıklayın. 1. home. 7.3. 90 . 1. 4. 2. Mouse'u sürükleyerek. Kamera tanımlayın. 6. İstediğiniz kadar nokta seçtikten sonra enter tuşuna basın Kamera yolu oluşacaktır. (Gerekli koşul) 3. Değiştir menüsünden Taşı satırını tıklayın. 4. Aynı anda değişiklikleri OpenGl penceresinde de izleyebilirsiniz.Boyut Görüntüleri OpenGl-Render Penceresi Aktifken Kamera Ayarlarını Yenileme 1. 3. 2. (Plan penceresi üzerindeki imleç. Uygun bir yere ışık tanımlayın. Karşınıza Perspektif Ayarları penceresi gelecektir. 3 Boyut menüsünden Kamera Yolu Tanımla satırını tıklayın. Obje çizin. page up ve page Down tuşlarını kullanarak uygun görüntüyü yakalayın. End. 4. Görüntüle butonunu tıklayın. Burada. 3. 2. Animasyon yapacağınız noktaları belirlemek için farenizin sol tuşunu çizim alanında ilgili yerlere tıklayın. 3 boyut Menüsünden Render satırını veya toolbardan Render butonunu sol tuş ile tıklayın. çizim ekranında objelere ve çizim alanına. OpenGl Render butonu Render Render. Başarılı render alabilmek için en az 65000(16 bit) renkte çalışmak gereklidir. 9.) 5. Home. Bu arada klavyeden okları. Render oluşacaktır. Klavyeden okları. 5. Perspektif ayarları penceresinde gerekli ayarlamaları yapın. Page Down tuşlarını kullanarak kamera ayarlarını değiştirin. Page UP. 6.(Örneğin duvar ). Karşınıza Kamera Yolu-Şu Anki Görünüş penceresi gelecektir. Çizim yapın. kamera görevi görecektir. mevcut çizimin perspektifi görülecektir. Render butonu Kamera Yolu Tanımla Bir animasyon hazırlayabilmeniz için en az bir kamera yolu tanımlamanız gerekir. perspektifi istediğiniz pozisyona getirin. Ya da kamera ayarlarını Genel Obje Edit komutu ile de ayarlayabilirsiniz. end. 8.

Görüntüleyici kısa yolunu tıklayın. Program her bir karenin render'ini hazırlayacaktır. Kamera yolunu sol tuş ile seçin. 5. Kamera Kamera Ayarları 1. Görüntüleyici isimli programda izleyebilirsiniz. Animasyon görüntülenecektir. 4. Dosyalar menüsünden Aç satırını tıklayın. Görüntüleyici programı çalışacaktır. 2. 3. Karşınıza Animasyon Kaydet penceresi gelecektir. 4. Programlar'dan. 7. Ekrana gelen pencerede animasyon sonucunda oluşan ve nümerik değerlerle artan BMP dosyalarının ilkini çift tıklayarak seçin. 3 boyut Menüsünden Kamera Tanımla Satırını veya 3 Boyut Menüsünden Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünde çıkan ışık kaynağı satırlarından birini tıkladıktan sonra. Karşınıza Kamera Animasyonu Görüntüle penceresi gelecektir. 5. 6. 3. 8. Başlat' tan. İde Yapı klasöründen. 4. sağ oku tıklayın. Tamam butonuna basın. 7. 5. 2. Kamera yolu tanımlayın. Görüntüleyici 1. Dosya Adı satırına üç karakterli bir isim verin. Animasyon hazırlayın. toolbarda oluşan butonların arasından Kamera butonunu tıklayın. 3 Boyut Menüsünden Kamera Ayarları satırını tıklayın. Bu pencerede Ön Görüntüle butonuna tıklayın.3. 6. İlgili dosya açılacaktır. 3 Boyut menüsünden Animasyon satırını tıklayın. 2. 10. Animasyon istediğiniz gibi oluştuysa Tamam butonuna tıklayın. 2. 3. Kamera Tanımla 1. Karşınıza Kamera Ayarları penceresi gelecektir. 91 . Kontrol kutusunda. Çizim alanını tıklayın. Hazırlanan animasyonu. Kamera tanımlayın. 9. Burada istediğiniz değişikliği yapın.Boyut Görüntüleri Animasyon 1. 8.

3. 3. 4.Boyut Görüntüleri 3. 4. 6. Spot ışık kaynağı Spot Işık Kaynağı Ayarlarını Değiştirmek: 1. Yönlendirilmiş Işık Kaynağı 1. 5. 5. Çizim alanında istediğiniz bir noktayı tıklayın. Işık kaynağı yerleşecektir. 4. Değişiklikleri yapın 6. 5. İstediğiniz yöne geldiğinde. İmlecin şekli değişecektir. 2. Mouse ‘u oynatarak kamerayı döndürün. 3 boyut menüsünden Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünde çıkan ışık kaynağı satırlarından birini ya da 3 boyut menüsünden Kamera Tanımla satırını tıkladıktan sonra. toolbarda oluşan butonların arasından Yönlendirilmiş Işık Kaynağı butonunu tıklayın. Mouse 'u oynatarak ışık kaynağını döndürün. 6. mouse'un sol tuşunu tıklayın. mouse’un sol tuşunu tıklayın. 92 . 3 boyut menüsünden Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünde çıkan Yönlendirilmiş satırını veya. 5. Enter tuşuna basın. Tamam butonunu tıklayın. İstediğiniz yöne geldiğinde. İmleci değiştirmek istediğiniz ışık kaynağının üzerine getirerek mouse' un sol tuşunu tıklayın. 6.3. Değiştir menüsünden Genel Obje Edit satırını veya toolbarda Genel Obje Edit Butonu tıklayın. İlgili ışık kaynağının ayarlarını gösteren pencere karşınıza gelecektir. mouse'un sol tuşunu tıklayın. İstediğiniz yöne geldiğinde. toolbarda oluşan butonların arasından Spot Işık Kaynağı butonunu tıklayın. Spot ışık kaynağı oluşturun. 3. Mouse 'u oynatarak ışık kaynağını döndürün. Enter tuşuna basın. 2. 4. Çizim alanında istediğiniz bir noktayı tıklayın. 3 boyut menüsünden Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünde çıkan Spot satırını veya. 3 boyut menüsünden Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünde çıkan ışık kaynağı satırlarından birini ya da 3 boyut menüsünden Kamera Tanımla satırını tıkladıktan sonra. Kamera butonu Işık Spot Işık Kaynağı 1. Kamera yerleşecektir. Işık kaynağı yerleşecektir. 2. Enter tuşuna basın.

2. 3. Değiştir menüsünden Genel Obje Edit satırını veya toolbarda Genel Obje Edit Butonu tıklayın. İmleci değiştirmek istediğiniz ışık kaynağının üzerine getirerek mouse' un sol tuşunu tıklayın. Çizim alanda herhangi bir tıklayın. 3. Noktasal ışık kaynağı oluşacaktır. 4. 3 boyut menüsünden Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünde çıkan Noktasal satırını veya. toolbarda oluşan butonların arasından Noktasal Işık Kaynağı butonunu tıklayın. 3 boyut menüsünden Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünde çıkan ışık kaynağı satırlarından birini ya da 3 boyut menüsünden Kamera Tanımla satırını tıkladıktan sonra. Burada istediğiniz değişikliği yapın. 2. Noktasal Işık Kaynağı Oluşturduktan Sonra Ayarlarını Değiştirmek: 1.Boyut Görüntüleri Yönlendirilmiş ışık kaynağı butonu Noktasal Işık Kaynağı 1. Tamam butonunu tıklayın. İmlecin şekli değişecektir. 2. Noktasal Işık kaynağı Noktasal Işık Kaynağı Ayarlarını Değiştirmek: 1. Karşınıza Noktasal Işık Kaynağı Ayarları penceresi gelecektir. Değişiklikleri yapın 5. 3. 93 . 4.3. İlgili ışık kaynağının ayarlarını gösteren pencere karşınıza gelecektir. 3 Boyut menüsünden Işık Kaynağı Ayarları satırını veya Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünden Işık kaynağı Tanımla satırlarından birini tıkladıktan sonra sol toolbarda oluşan Işık Kaynağı Ayarları butonunu tıklayın.

Dosya Adı satırına bir isim yazın (uzantısı PRJ). 6. 1. bir uyarı mesajı görüntülenecektir. Proje Yükle komutu ile açtığınız proje ise. Projeyi Yeni İsimle Kaydet Bir çizimi başka adla saklamak ve çalışmayı söz konusu projede sürdürmek için kullanılır. Yeni verdiğiniz isimle kaydedilmiş başka bir proje varsa. program bu isimle kayıt yapacaktır. Proje menüsünden Yeni İsimle Kaydet satırını tıklayın. 2. karşınıza. 5. İlk defa kayıt yapıyorsanız. Tamam butonunu tıklayın. Dosya Adı satırına bir isim yazın (uzantısı SET). 7. Karşınıza Ayarları Kaydet penceresi gelecektir. 2.BÖLÜM 10 KAYIT İŞLEMLERİ Projeyi Kayıt Etmek 1. Daha önce kayıt yaptıysanız. Çalıştığınız projenin dataları verdiğiniz isimle diske kayıt edilecektir. 4. daha önce verilmiş isme göre kayıt yapacaktır. Çalıştığınız projenin dataları verdiğiniz isimle diske kayıt edilecektir. 1. aynı isimli önceki dosya yerine kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulacaktır. Üzerinde çalıştığınız proje. 3. 3. Projeyi Kaydet butonu. Dosya Adı satırına bir isim yazın (uzantısı PRJ). 5. Kamera yolu tanımlayın. Tamam butonunu tıklayın. Mesajda kaydetmeye çalıştığınız dosyayı. 4. Karşınıza Proje Kaydet penceresi gelecektir. Tamam butonunu tıklayın. 2. 5. Proje menüsünden Ayarları Kaydet satırını tıklayın. 3. 94 . Yaptığınız bütün ayarlar verdiğiniz isim ile diskinize kayıt edilecektir. 4. Proje menüsünden kaydet satırına veya toolbardan projeyi kaydet butonuna tıklayın. Ayarları Kaydet Çizim ekranınızın ve çiziminizde kullanacağınız objelerin ayarlarını istediğiniz düzenleyebilir ve bu ayarları daha sonraki bir projede kullanmak üzere saklayabilirsiniz. program proje ismi sormadan. Proje Kaydet penceresi gelecektir. gibi Animasyon Kaydet 1.

5.Kayıt İşlemleri 2. Dosya Adı satırına bir isim yazın (uzantısı DXF) ve Tamam butonunu tıklayın. Dxf Olarak Kaydet Oluşturduğunuz bütün çizimlerinizi *. Karşınıza BMP Olarak Kaydet penceresi gelecektir. Dosya Adı satırına bir isim yazın (uzantısı BMP). Karşınıza DXF Çıktı Seçenekleri penceresi gelecektir. Tamam butonunu tıklayın. 3. 9. 5. 6. Render alın. Render penceresi seçili iken Proje menüsünden BMP Kaydet satırını tıklayın. 1. Animasyon istediğiniz gibi oluştuysa Tamam butonuna tıklayın. Proje menüsünden DXF Olarak Kaydet satırını tıklayın. 2. Hazırlanan animasyonu. Dosya Adı satırına üç karakterli bir isim verin. 4. 95 . 3 Boyut menüsünden Animasyon satırını tıklayın. Karşınıza Kamera Yolu Görüntüle penceresi gelecektir. Çalıştığınız kat. isterseniz bu programı kullanarak resmi. Karşınıza DXF Olarak Kaydet penceresi gelecektir. Bu pencerede Ön Görüntüle butonuna tıklayın. 2. printer veya ploter'a gönderebilirsiniz.dxf uzantılı olarak kaydedip dxf uzantılı dosyaları okuyabilen herhangi bir çizim programında görüntüleyebilir ve üzerinde çalışabilirsiniz. 7. İlgili seçenekleri seçin ve Tamam butonunu tıklayın. 8. Yaptığınız render çalışması BMP formatında diskinize saklanacaktır. Program her bir karenin render'ini hazırlayacaktır. 3. 4. 6. Görüntüleyici isimli programda izleyebilirsiniz. 1. BMP olarak sakladığınız Render'ı Paint programında görüntüleyebilir. 2. 3. Karşınıza Animasyon Kaydet penceresi gelecektir. 10. Bmp Olarak Kaydet 1. 4. Kamera yolunu sol tuş ile seçin. diskinize DXF formatında kayıt edilecektir.

Dosya görüntülenecektir. Karşınıza BMP Yükle penceresi gelecektir. Yeni proje açtığınızda. Toolbarda Proje Yükle butonunu veya Proje menüsünden Proje Yükle satırını tıklayın. 2.BÖLÜM 11 YÜKLEME İŞLEMLERİ Yeni Proje Programı çalıştırın. Proje menüsünden BMP Yükle satırını tıklayın. Proje Yükle Programı ilk defa çalıştırıyorsanız veya projeyi kapatmışsanız. Herhangi bir projede çalışıyorsanız ve bu projeyi kayıt etmemişseniz program. Ayarlar dosyasından birini çift tıklayın.(Ayar dosyalarının uzantısı SET ‘tir) 4. çalışılan proje kapatılacak. projeyi kayıt edip etmeyeceğinizi soracaktır. 1. Proje menüsünden Ayarları Yükle satırını tıklayın.bmp uzantılı dosyaları görüntüleme olanağına sahipsiniz. bu dosyada bulunan ayarlar aktif hale gelecektir. 4. 2. Ekrana Proje Yükle penceresi gelecektir. Bu pencerede daha önce kayıt edilmiş projelerden birini çift tıklayın. Proje Yükle butonu. Karşınıza Ayarları Yükle penceresi gelecektir. Eğer programı ilk kez çalıştırıyorsanız program size isimlendirilmemiş bir proje açacaktır. Kat genel ayarlarından varsa diğer katları da açabilirsiniz. 3. Proje menüsünden Yeni Proje satırını ya da toolbarda bulunan yeni proje butonuna tıklayarak Yeni bir proje açabilirsiniz. Aksi durumda daha önce kayıt ettiğiniz proje karşınıza gelecektir. BMP formatlı dosyalardan birini çift tıklayın. Yeni Proje butonu. Bmp Yükle Programında *. 3. 3. Soru iptal edilmezse. İlgili proje açılacaktır. 2. Ayarları Yükle Daha önce kaydettiğiniz ayarları tekrar kullanabilirsiniz. 96 . yüklenen proje açılacaktır. 1. 1.

Katmanın kilitli olması durumunda. katmana ait obje. Aks butonunu tıklayın. katmana ait obje. Duvar Benim Katmanım isimli katmanda çizilecektir. Katman kutucuğunu tıklayın. Katman Kilitli: Kapalı bölümünün altında yer alan açık kilitler o satırdaki katmanın kilitsiz olduğunu temsil etmektedir. Listeden Benim Katmanım 'ı seçin. katmana ait obje. 97 . Duvarı çizin. Yeni Katman Tanımlamak: Yeni bir katman ekleyebilirsiniz. 2. Karşınıza Katman Ayarları diyaloğu gelecektir. Şimdi. Katman kutucuğunda katman adı olarak aks katmanı görünecektir. aks katmanında oluşacaktır. çizim alanında görünmez ve üzerinde değişiklik yapılamaz. Aks butonunu tıklayın. katmana ait obje. Listeden başka bir katman seçin. Katman Ayarları butonu Katman Adı: Bölümünün altında projede yer alan katmanlar yer almaktadır. aks.) Bu durumda katman kilitli hale gelecektir.BÖLÜM 12 KATMAN Katman Ayarları 1. Örneğin. çizim alanında görünür ve üzerinde değişiklik yapılır. Bir aks çizelim. Bu durumda katman kapalı hale gelecektir. Obje yaratırken toolbarda yer alan katman kutucuğu aktif hale gelecek ve obje ile ilgili katman seçili hale gelecektir. Örneğin. Şimdi aksı çizerseniz. Duvarı çizin. Katman Kutucuğu Katman olanaklarıyla projenizde kullandığınız objeleri gruplandırabilirsiniz. adın üzerine mouse’un sol tuşu ile tıklayıp biraz bekleyip tekrar tıklayarak değiştirebilirsiniz. Katmanın kilitsiz olması durumunda. Katman kutucuğunu tıklayın. çizim alanında görünür ancak üzerinde değişiklik yapılamaz. Ayarlar menüsünden Katman Ayarları satırını veya toolbardan Katman Ayarları butonunu tıklayın. Katmanın kapalı olmas durumunda. Açık kilit üzerine mouse’un sol tuşu ile tıklayıp kilidi kapalı hale getirebilirsiniz (kilit kırmızıya dönüşecektir. Obje çizerken oluşturduğunuz yeni katmanı. Katman adlarını. Yeni butonu tıklayın ve sol tarafta listede açılan satıra Benim Katmanım yazın. Katmanın açık olması durumunda. Katman Açık: Açık bölümünün altında yer alan çarpılı kutucuklar o satırdaki katmanın açık olduğunu temsil etmektedir. çizim alanında görünür ve üzerinde değişiklik yapılabilir. bir aks çizelim. Çarpılı kutunun üzerine mouse’un sol tuşu ile tıklayıp kutuyu boş hale getirebilirsiniz. Duvar seçtiğiniz katmanda çizilecektir. tekrar aks butonunu tıklayın. katman kutucuğundan seçerek objenin o katmanda çizilmesini sağlayabilirsiniz. Benim Katmanım isimli yeni bir katman oluşturmuş oldunuz.

obje katmanı değiştir diyaloğunun bir kısmı görünüyor. Listedeki katmanlardan herhangi birini seçerek. Çizim alanında bir objeyi mouse’un sol tuşu ile tıklayın. Üstteki resimde. Diyalog açıldığında mavi ile işaretli katman ismi.Katman Obje Katmanı Değiştir Çizilmiş bir objenin katmanını değiştirmek için kullanılır. Mouse’ un sağ tuşuna basın. 4. NOT: Birden fazla obje seçtiğinizde eğer objeler farklı katmanlara aitlerse. Obje katmanı değiştir diyaloğu açılacaktır. sizin tıkladığınız objeye ait katmandır. seçilen objeleyi o katmana atanmalarını sağlayabilirsiniz. diyalog ekrana geldiğinde hiç bir katman mavi ile işaretlenmez ancak yeni bir katman seçip tamama tıklayarak seçili objelerin bu yeni katmana atanmasını sağlayabilirsiniz. 3. 98 . Değiştir menüsüden obje katmanını değiştir satırını tıklayın. 1. 2.

2.BÖLÜM 13 İLKEL OBJELER Tek Çizgi 1. kolon. Çizgi çizimi tamamlanmış olur. İmlecin şekli değişecektir. Çizgi çizme işini bitirmek için sağ tuşa basın. 3. 5. merdiven gibi objelerin kullanıldığı pencere). 99 . 4. 2. 4. Mouse’u tekrar sürükleyin ve dörtgen çizginin yüksekliğine karar verdikten sonra tıklayın. Çizim alanını sol tuş ile tıklayarak istediğiniz kadar çizgi çizin. 3 boyutlu çizim penceresinde iseniz(duvar. Moddan çıkmak için klavyeden Esc tuşuna basın. Çizgi butonu Sürekli Çizgi butonu Dörtgen Çizgi 1. Toolbarda Çizgi butonunu tıkladıktan sonra oluşan Sürekli Çizgi butonunu ya da Çiz Menüsünden Çizgi satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Sürekli Çizgi satırını tıklayın. Çizim alanını sol tuş ile tıklayın. toolbarda Çizgi butonunu tıkladıktan sonra oluşan Dörtgen Çizgi butonunu ya da Çiz Menüsünden Çizgi satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Dörtgen Çizgi satırını tıklayın. Kesit penceresinde veya 2 boyutlu çizim penceresinde iseniz. kolon. merdiven gibi objelerin kullanıldığı pencere). 3 boyutlu çizim penceresinde iseniz(duvar. Çiz Menüsünden Çizgi satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Dörtgen Çizgi satırını tıklayın. Çizgiler oluşacaktır. Toolbarda Çizgi butonunu ya da Çiz Menüsünden Çizgi satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Tek Çizgi satırını tıklayın. Mouse’u hareket ettirerek çizginin uzunluğuna karar verin ve mouse’un sol tuşunu tıklayarak çizginin ikinci noktasını belirleyin. 2. 5. Çiz Menüsünden Çizgi satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Sürekli Çizgi satırını tıklayın. Çiz Menüsünden Çizgi satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Tek Çizgi satırını tıklayın. 3. 3. Mouse’u sürükleyin ve çizim alanını tekrar tıklayın. 4. tıklanan bu noktada çizginin ilk noktası olacaktır. Çizgi butonu Sürekli Çizgi 1. merdiven gibi objelerin kullanıldığı pencere). 3 boyutlu çizim penceresinde iseniz(duvar. kolon. Çizim alanının herhangi bir noktasına mouse’un sol tuşu ile tıklayın.

6. İmlecin şekli değişecektir. uygun açıda oluşturduğunuzda sol tuşu tıklayarak yayın çizimini sonlandırın. Mouse'u kullanarak yarıçap çizgisinin görüntüsünü döndürün. çizim 7. Mouse'u sürükleyerek uygun uzaklıkta sol tuşu tıklayın. 4. 2. İmlecin şekli değişecektir. yayın sanal görüntüsü oluşacaktır. 8. Bu durumda çember çizmeye hazırsınız demektir. Çizgi butonu Dörtgen Çizgi butonu Çember 1. 3 noktadan yay çizimi sonlanmış olacaktır.İlkel Objeler 6. 3 noktadan yay tipini seçmişseniz. ilk noktayı belirlemek için çizim alanına sol tuşu tıklayın. İkinci noktayı da belirleyin. 3. Nurbs ve Kapalı Nurbs: 100 . Noktaları çizim alanında tıklayın. Oluştur menüsünden eğri satırı altında açılan bezier veya kapalı bezier satırını tıklayın. yarıçap. açılar tipini seçmişseniz alanına sol tuş ile tıklayın. 3. yarıçap. Toolbardan Çember butonunu tıklayın. merkez noktayı belirlemek için. 4. 2. Toolbardan yay butonunu tıklayın. Dörtgen çizgi oluşmuş olacaktır. Yayın yarıçapını belirlemiş olursunuz. Böylece çemberin merkez noktasını belirlemiş olacaksınız. Çember çizilmiş olacaktır. Eğer merkez. 5. 5. 3. Mouse'u hareket ettirerek çemberin yarıçapına karar verin ve mouse'nuzu çizim alanına tıklayın. Çember butonu Yay 1. Çizim alanının herhangi bir yerini mouse'nuzu kullanarak tıklayın. Son olarak üçüncü noktayı belirleyin. 2. Yay butonu (merkez. Bitirmek istediğinizde aynı noktayı çift tıklayın. açılar) 3 noktadan yay butonu yay Eğriler Bezier ve kapalı bezier: 1.

Yazınızı oluşturun. (Koordinat kutusunda L değerine bilgi girip enter tuşuna basarsanız. 6. Mouse’un sol tuşunu basılı tutarak. çember. Oluştur menüsünden eğri satırı altında açılan menüden nurbs veya kapalı nurbs satırını tıklayın. Yazılmış bir yazının yüksekliğini veya içeriğini Yazı Değiştir ile yapabilirsiniz. Bu diyalogta. Bitirmek istediğinizde aynı noktayı çift tıklayın. 3. Noktaları çizim alanında tıklayın. 4. Toolbardan çizgi. Tamam butonunu tıklayın. Mouse'u yukarı ya da aşağı sürükleyin ve yazının büyüklüğüne karar verin. 2. 3. yazı yüksekliğini ayarlamış olursunuz) 5. Yazının rengini ve satır aralığını. 8. 2. 3. Yazı Tipi Ayarları 1. 101 . Klavyeyi kullanarak yazıyı yazın. Yazıyı sonlandırmak için ise iki defa enter tuşuna basın. Toolbarda bulunan Yazı butonunu veya çiz menüsünden Yazı satırını tıklayın. ilkel obje renklerinden ayarlayın. Açığa çıkan yardımcı butonlardan ilkel obje ayarları butonunu tıklayın. Sol tuşu tıklayın. 7. 3. ilkel objelerin (çizgi. yay ve eğrilerin) renklerini. serbest çizgi çizilecektir. Bu işlem. 2. Mouse'u yazı yazmak istediğiniz yöne doğru sürükleyin ve tekrar sol tuşu tıklayın. Karşınıza Yazı Tipi Ayarları penceresi gelecektir. 5. Tekrar sol tuşu tıklayın. Serbest Çizgi: 1. Çizim alanının herhangi bir noktasına sol tuş ile tıklayın.İlkel Objeler 1. 2. çizgi tiplerini ve çizgi kalınlığını ayarlayabilirsiniz. Yazı 1. mouse’u kaydırın. Buradan istediğiniz yazı tipini seçin. Alt satıra geçmek için bir defa enter tuşuna basın. Oluştur menüsünden eğri satırı altında açılan menüden serbest çizgi satırını tıklayın. İlkel obje ayarları diyaloğu açılacaktır. çember veya yay butonunu tıklayın. Ayarlar Menüsünden Yazı Tipi Ayarları satırını veya True Type Yazı butonunu tıkladıktan sonra Toolbarda oluşan Yazı Ayarları butonunu tıklayın. 2. 4. yazının açısını belirleyecektir. Yazı Tipi Ayarları İlkel Obje Ayarları 1.

İlkel Obje Renkleri 1. 102 . 2. Çizgi. 2. Çizgi tiplerinden birini seçin. 3. yay ve true type yazı gibi objeler seçtiğiniz renkle çizilecektir. Çizgi. 3. 4. Ayarlar menüsünden Genel Ayarlar satırını tıklayın. Ayarlar Menüsünden Genel Ayarlar satırını tıklayın. 4. çember. Renk paletinden istediğiniz rengi çift tıklayarak seçin. 5. yay veya eğri gibi objeler seçtiğiniz çizgi tipleriyle çizilecektir.İlkel Objeler İlkel Obje Ayarları Butonu İlkel Obje Çizgi Tipi 1. çember. İlkel Obje Çizgi Tipi yazısının önündeki kutuyu tıklayın. Tamam tuşunu tıklayın. Tamam tuşunu tıklayın. İlkel Obje Renkleri yazısının önündeki kutuyu tıklayın.

2. çizgiye dönüştürüp plan bazında değişiklikler yapabilirsiniz.BÖLÜM 14 İKİ BOYUT İŞLEMLERİ İki Boyuta Aktar Ekranda çizilen objeler 3 boyutlu objelerdir. 1. yay olabilir). kesişen çizgilerin taşmış kısımlarını. kesişme yerinden siler. 4. çizim alanında seçtiğiniz 2 Boyutlu herhangi bir objenin (bu bir çember. Aynı anda birden fazla çizgiyi trimlemek: 1. Silinecek nesne. başka bir deyişler yükseklikleri de vardır. Dik çizgiyi seçin. 1. Trim Trim komutu. Sağdaki paralel çizgileri kesecek şekilde iki nokta vererek çoklu trimi yapın. 3. silinecek nesnenin tamamını silmez. Değiştir Menüsünden Trim satırını veya Toolbardan Trim butonunu tıklayın. 2. 3. bir kesme kenarından itibaren kalan parçalarını silmek için kullanılır. Trim butonunu tıklayın. ama aynı zamanda onunla kesişmelidir. Proje menüsünden “ 2 Boyutla Aktar” satırını tıklayın. çizgiyi tıklayın. 2. 103 . Trim işlemi. Ancak. isterseniz mevcut çizimi 2 boyuta aktararak. seçilen objenin içinde ya da dışında olabilir. Mouse’un sağ tuşuna basın. çizgiyi tıklayın. Bunun için. Tıkladığınız taraf silinecektir. kesişen çizgiler. Kesit alın veya 2 Boyuta aktarın veya Birbirini kesen iki Çizgi çizin.

kadar uzatılması için kullanılır. 5. 4. karşınıza gelen pencerede offset mesafesini girin 4. iki boyut veya kesit penceresinde kullanabilirsiniz. 1. Toolbarda oluşan Offset Ayarları butonunu tıklayarak. 1.) sınırına doğrultusu da olabilir. 3. Tekrar tıklayarak simetriyi sonlandırın. Simetri butonu Uzat Uzat ile. çember vb. belirlenen 2 boyutlu bir objenin (çizgi. 2. Objeleri seçin. 2. Bitirmek için mouse’un sağ tuşuna basın. Çizgi tıklayın. 3. 2. Kesit alın veya 2 Boyuta aktarın veya Birbirini kesmeyen ancak kesebilecek iki çizgi çizin. 5. Offset butonu 104 . Toolbardan Simetri butonunu veya Değiştir Menüsünden Simetri satırını tıklayın. çizgi bu çizgiye kadar uzanacak. İsterseniz. seçilen bir çizginin. karşınıza gelen pencerede simetri parametrelerini ayarlayabilir ve Tamam butonuna tıklayabilirsiniz. 2.İki Boyut İşlemleri Trim butonu Simetri Simetriyi. simetri ekseninin 1. 6. 1. 3. Uzat butonu Offset Offset ile.noktasını verin. Oluştur Menüsünden Offset satırını veya Toolbardan Offset butonunu tıklayın. çember. Mouse’un sağ tuşuna basın. 7. 5. Kesit alın veya 2 Boyuta aktarın veya Çizgi çizin. toolbarda oluşan Simetri Ayarları butonunu tıklayarak. Offset yönünü belirlemek için çizim alanını tıklayın. yay) içe ya da dışa doğru belli bir mesafede paralelini alabilirsiniz. Çizim alanını tıklayarak. 4. 1. 6. Çizgiyi tıklayın. 2. Kesit alın veya 2 Boyuta aktarın. Değiştir Menüsünden Uzat satırını veya Toolbardan Uzat butonunu tıklayın. 2 boyutlu bir çizim öğesinin (çizgi. Objeyi seçin.

105 . Farklı yanı ise objelerin büyültülüp küçültme oranına referans noktası vererek müdahale edebilmemizdir. Mouse'un sağ tuşuna basın. İmlecin şekli değişecektir. 3. Baz noktayı verdikten sonra karşınıza gelen pencerelerde büyültme veya küçültme oranlarını girerek ölçeklemeyi yapınız. Kesit alın veya 2 Boyuta aktarın veya birbirini kesen iki çizgi çizin. Kesit alın veya 2 boyuta aktarıp çizgi çizin. Ölçekle satırını tıklayarak veya toolbardan Ölçekle butonunu 3. Mouse'un sağ tuşuna basın. Ölçekle butonu Ölçekle(Referans) Ölçekle komutuyla aynı işlevi yerine getirir. yay) şekillerinin büyüklüğünü değiştirme olanağı sağlar. 4.) 2. Ölçekle (Referans) butonu Fillet Fillet komutu. 2. Değiştirmek istediğiniz objeleri seçin. çizgiyi tıklayın. 2. (Birbirini kesmeyen fakat yayla birleştirilebilecek durumda olan iki çizgide olabilir. Değiştir menüsünden Fillet satırını veya Toolbardan Fillet butonunu tıklayın. çizgiyi tıklayın. Fillet butonu Fillet Ayarları Fillet komutu için gerekli olan fillet yarıçapı mesafesini tanımlamak için kullanılır. 5. yayları veya çemberleri belirli bir yarıçapta uygun bir yay kullanarak birleştirir. İmlecin şekli değişecektir. Değiştir menüsünden tıklayın. Baz noktayı verdikten sonra objeleri büyültüp küçültebilirsiniz. 2 boyutlu objelerin (çizgi. Çizgiler yayla birleşecektir. 1. çizim alanında seçtiğiniz 2 Boyutlu iki doğruyu. 3. 1. 1. çember. Kesit alın veya 2 boyuta aktarıp çizgi çizin. 1. 2. Değiştirmek istediğiniz objeleri seçin. Ölçekle butonunu sonra veya açığa çıkan yardımcı toolbarda Ölçekle (Referans) butonunu tıklayın. 4. 4.İki Boyut İşlemleri Ölçekle Ölçekle komutu.

uzaklığa istediğiniz değeri girin. çizim alanında seçtiğiniz 2 Boyutlu iki doğruyu kesişme noktalarından itibaren belli bir miktar kısaltır ve kısalan uçlar yeni bir doğru parçasıyla birleştirilir. Fillet Ayarları butonu Tamam butonuna tıklayın. Ve 2. çizgiyi tıklayın. 2. 4. 3. 3. (Birbirini kesmeyen fakat yayla birleştirilebilecek durumda olan iki çizgide olabilir. 1. 1. 2. Ekranda açılan diyalogta. çizgiyi tıklayın. Chamfer Butonu Chamfer Ayarları Chamfer komutu için gerekli olan chamfer kırma mesafesini tanımlamak için kullanılır.) 2.İki Boyut İşlemleri 1. 1. 3. 2. Fillet/Chamfer Ayarları Butonu Chamfer Chamfer komutu. Ekranda açılan diyalogta. 5. Tamam butonuna tıklayın. Çizgiler başka bir çizgiyle birleşecektir. yarıçap satırına istediğiniz değeri girin. Fillet modunda iken fillet/chamfer ayarları butonunu tıklayın. Kesit alın veya 2 Boyuta aktarın veya birbirini kesen iki çizgi çizin. 106 . Değiştir menüsünden Chamfer satırını veya Toolbardan Chamfer butonunu tıklayın. Chamfer modunda iken chamfer ayarları butonunu tıklayın. 1.

İmlecin şekli değişecektir. çizim alanında seçtiğiniz 2 Boyutlu herhangi bir objenin (çizgi. Teğet Tıklanan bir noktadan. Break butonu NOT: Çemberde seçme işlemi saat akrebinin yönünde yapılırsa seçilen iki nokta arasının dışındaki çizgi silinir. 4. Oluştur menüsünden teğet satırını tıklayın. 1. 3. İşaretlenen iki nokta arası silinecektir. 2. 3. Kesit alın veya 2 Boyuta aktarın veya bir çizgi çizin. Teğet çizilecek noktayı belirleyin. 2. 107 . Yay veya çemberi seçin. 1.İki Boyut İşlemleri Fillet/Chamfer Ayarları Butonu Break Break komutu. Çizgi üzerinde iki nokta işaretleyin. Çizgiye tıklayın. yay) belli bir kısmını silmek için kullanılır. seçilen yay veya çembere teğet çizer. Değiştir menüsünden Break satırını veya Toolbardan Break butonunu tıklayın. çember.

7. kalem kalınlıklarını yukarıda anlatıldığı şekilde yapmalısınız. Renklere ait çizgiler ayarladığınız kalınlıklarla printer veya ploter’a gönderilecektir. kalem ayarlarını printer/ploter ayarlarında yapmalı 108 . Proje menüsünden Çizdir satırını tıklayın. Kalem Kalınlıkları penceresi karşınınıza gelecektir. Kalem Kalınlıkları butonunu tıklayarak çizgi kalınlıklarını ayarlayabilirsiniz. (Eğer bir yazıcı tanımlı değilse “Sistemde Kurulu Yazıcı bulunamadı” mesajı ekrana gelecektir.BÖLÜM 15 ÇİZİMİ GÖNDERMEK Kalem Kalınlıkları YAZICIYA/ÇİZİCİYE 1. 4. 4. Mevcut satıra istediğiniz değeri yazın. Püskürtmeli printer veya ploter kullanıyorsanız. Çiziminiz printer'a veya ploter'a gönderilecektir. 6. Karşınıza Çizici Ayarları Penceresi gelecektir. Çizdir butonunu tıklayın. Ayarlar Menüsünden Kalem Kalınlıkları satırını veya Proje Menüsünden Çizdir satırını tıkladıktan sonra Kalem Kalınlıkları butonunu tıklayın. Renkleri bir kez tıklayın. Kalem sıralarını ise printer/ploter ayarlarında tanımlayın. Bu pencerede gerekli ayarları yapın.) 6. Tamam butonunu tıklayarak yeni kalınlık penceresinden çıkın. Çizdir Programda çıktı alabilmeniz için Printer veya ploter’ınızı destekleyen yazılımı(driver) Windows programına yüklemelisiniz. 1. 2. Öngörüntüle ve Bas butonuna tıklayın. 5. 7. Tamam butonuna tıklayın kalem kalıkları penceresinden çıkın. Karşınıza çizimin öngörüntüsü gelecektir. 5. 3. 2. her bir renk için 0. Ekrana Yeni Kalınlık penceresi gelecektir. 3. kalem ayarlarını. Püskürtmeli printer veya ploter kullanıyorsanız.1 mm yapın. Kalemli ploter kullanıyorsanız. Kalemli ploter kullanıyorsanız.

BÖLÜM 16 KOPYALAMA İŞLEMLERİ Kopyala Kopyala komutunu kullanarak çizim veya çizim gruplarınızı daha sonra tekrar kullanmak üzere bilgisayarınızın hafızasında saklayabilirsiniz. Oluştur menüsünden Kopyala satırını mouse'un sol tuşu ile tıklayın. Sağ tuşa tıklayın. Dosyaya Kopyala Oluşturduğunuz makro çizimleri. Oluştur menüsünden Kopyala satırını mouse'un sol tuşu ile tıklayın. Kopyalanacak objeleri seçin. Oluştur menüsünden Yapıştır satırını sol tuş ile tıklayın. 109 . 3. 7. Sol tuş ile baz noktayı verin. Emin misiniz? sorusuna evet cevabını verdiğinizde kat kopyalama gerçekleşir. 3. Dosya Adı satırına bir isim yazın(uzantısı BLK) ve Tamam butonunu tıklayın. 2. Objelerin seçildiğini üzerlerinde beliren renkli işaret kutucuklarından anlayabilirsiniz. 5. Kattan Kata Yapıştır 1. 8. Oluştur menüsünden Dosyaya Kopyala satırını tıklayın. 1. Yapıştır butonu. Kopyalanacak objeleri seçin. (1. (Zemin kat). Seçilen objelerin kopyalanması için mouse'un sağ tuşuna basın. 9. 6. Baz noktayı mouse’un sol tuşu ile belirleyin 5. Kat Genel Ayarlarından bir kat açın. 1.kat olsun. 5. Seçilen objelerin kopyalanması için mouse'un sağ tuşuna basın. Objeler belleğe alınacaktır. 2. Yapıştırı klavyeden Shift ve Insert tuşlarını birlikte kullanarak da çalıştırabilirsiniz. Genel ayarlardan obje yapıştırıken koordinat al modu açık ise. 4. 4. Kopyalanacak objelerin bulunduğu katı seçin. 6. Kopyalanacak objeleri seçin. kopyalama sırasında yeni koordinatları. Kopyala butonu. dosyada saklayarak istediğiniz anda çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. Koordinat Kutusunu kullanarak veya çizim alanını tıklayarak girebilirsiniz.) 2. 3. 4. . Hedef katı tıklayarak o pencereyi aktif hale getirin. Karşınıza Blok Kaydet penceresi gelecektir.

Kontur çizgisi belleğe alınacaktır. 6. 1. Kontur Yapıştır 7. 5. 5. 2. Oluştur menüsünden Dosyadan Yapıştır satırını tıklayın. Oluştur Menüsünden Kontur Kopyala satırını mouse’un sol tuşu ile tıklayın. Obje Çoğaltma penceresi karşınıza gelecektir. Obje Çoğalt satırının aktif olması için daha önceden obje veya objelerin seçilmiş olması gereklidir. 5. Oluştur Menüsünden Kontur Yapıştır satırını sol tuş ile tıklayın. Oluştur menüsünden Obje Çoğalt satırını tıklayın. BLK uzantılı dosyalardan birini çift tıklayarak seçin. Emin misiniz? sorusuna evet cevabını verdiğinizde blok yerleştirme işlemi gerçekleşir. gerçekleşecektir.Kopyalama İşlemleri Dosyaya Kopyaladığınız bu objeleri Dosyadan Blok Yerleştir komutuyla tekrar kullanabilirsiniz. 4. Oluştur Menüsünden Kontur Kopyala satırını mouse’un sol tuşu ile tıklayın. (Hedef kat) 3. Dosyadan Yapıştır Dosyaya Kopyala komutuyla hard diskinize kaydettiğiniz çizim gruplarınızı Dosyadan Yapıştır komutuyla başka bir çiziminizde kullanabilirsiniz. Tamam butonunu tıklayın. 1. Kontur çizgisi tanımlayın. 3. 2. Hedef katı tıklayarak o pencereyi aktif hale getirin. Genel ayarlardan obje yapıştırırken koordinat al modu açık ise. Obje seçin. Kontur Kopyala 1. Kopyalanacak kontur çizgisinin bulunduğu katı seçin. Obje Çoğalt Çalışılan çizimde objeleri belirli aralıkta ve sayıda türetmek için kullanılır. 6. 2. 3. Gerekli ayarları yapın. bloklama sırasında yeni koordinatları girebilirsiniz. Kat Genel Ayarlarından bir kat açın. Koordinat Kutusunu kullanarak veya çizim alanını tıklayarak girebilirsiniz. Genel ayarlardan obje yapıştırırken koordinat al modu açık ise. 110 . (Kaynak kat) 4. Kontur Yapıştır 1. Obje çoğaltılacaktır. Karşınıza Blok Yükle penceresi gelecektir. 2. 4. yapıştırma sırasında yeni koordinatları.

Mouse’u hareket ettirerek tekrar sol tuşu tıklayın. 1. Baz noktayı belirlemek için. 6. Oluştur menüsünden Klonla satırını tıklayın. Obje klonlanacaktır.Kopyalama İşlemleri Obje Çoğalt butonu. Mouse’un sağ tuşuna basın. Klonla Objeleri kopyalamak için kullanabilirsiniz. 2. Obje/objeleri seçin. 5. mouse’un sol tuşu ile istediğiniz noktayı tıklayın. Klonla butonu 111 . 4. (Örneğin duvar) 3. Seri klonlamak için mouse’un sol tuşuna tekrar basabilirsiniz.

kiriş vb. gelişmiş yakalamayı aktif hale getirebilirsiniz. Gelişmiş düğüm noktası aktif değilse. Gelişmiş düğüm noktası aktif değilken objelerin sadece düğüm noktalarını yakalayabilirsiniz. Gelişmiş düğüm noktası kullanılırken dikkat edilmesi gerekli durumlar bulunmaktadır. bazı objelerin düğüm noktası-gelişmiş düğüm noktası ilişkisi görünmektedir. kolona farklı doğrultudan obje bağlanabilir. Kolon objesinde. gelişmiş düğüm noktası kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar: Kolonun düğüm noktası dışında köşe noktalarını yakalamak için kullanılır. 112 . objeleri. kolona duvar. Programa tam hakim olduktan sonra gelişmiş düğüm noktası aktif hale getirerek çalışmanız önerilir. Gelişmiş düğüm noktası aktif ise. işlem yaparken klavyen ctrl tuşuna basarsanız. basılı değilken inaktiftir. Gelişmiş yakalama butonu Şekilde. Buton basılıyken gelişmiş yakalama aktif. imleç kolonun her bir köşe noktasına atlar ve bu olanak sayesinde.BÖLÜM 17 DÜĞÜM NOKTASI İŞLEMLERİ Gelişmiş Yakalama Gelişmiş yakalama objelerin düğüm noktası dışında ekstra noktalarından yakalamak için kullanabileceğiniz bir komuttur. Ayrıca ikon basılı değilken. Tam tersi durumunda. objeler tariflenirken sadece kolonun düğüm noktası yakalanabilir. şekilde dikdörtgen kutucuklarının bulunduğu noktalardan da yakalayabilirsiniz.

Kiriş. ancak statikçe önemsiz olan çizgi. temel. çember vb. Şimdi. 3-4 hattında kiriş çizeceğiz. Kirişin kirişe uç noktalarından bağlandığı durumlarda. sürekli temel vb. (Çizim sırasında. bağ kirişi vb. 3 nolu noktayı yakalayamayız.Düğüm Noktası İşlemleri Gelişmiş yakalama inaktif olsun. statik objelerde. 3 nolu noktayı yakalamak için.) İşlem sonunda çizim aşağıdaki gibi görünecektir. 3 nolu nokta üzerindeyken klavyeden ctrl tuşuna basmak kolaylık sağlayacaktır. 4-2 nolu noktaları yakalamalısınız. her iki kirişin uçları boşta kalacaktır. gelişmiş düğüm noktası kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar: Kiriş-kolon birleşimlerinde yukarı anlatıldığı üzere gelişmiş düğüm noktasını kullanabilirsiniz. 4 noktasını ve gelişmiş yakalama ile 3 noktasını yakalayarak kiriş çizemezsiniz. sadece düğüm noktalarını kullanmalısınız. yay. 4-3 hattını kullanarak kiriş çizerseniz. Kiriş gelişmiş noktasını. panel. 1-2 hattında kiriş (panel. Sadece düğüm noktası aktifken kiriş çizilebilir. Şekilde üç tane kolon görülmektedir. 113 . bütün objeler olabilir) çizeceğiz. gelişmiş düğüm noktası aktif hale getirilmelidir. Sadece düğüm noktası aktifken 4 nolu noktayı yakalayabiliriz. objelerde kullanabilirsiniz.

İmleç düğüm noktası üzerine geldiğinde O. düğüm noktasına sahip objeleri döndürmek için kullanılır. Bu işlem için koordinat kutusunu da kullanabilirsiniz. Düğüm Noktaları çizim alanında görünmez duruma gelecektir. 4. D. Mouse'u sürükleyerek düğüm noktalarını istediğiniz noktaya götürün. Ancak. işaretine dönecektir. belirlenen mesafede taşınacak. 2. 1.N. 4. Burada Düğüm Noktalarını Göster satırını tıklayın. Satırın önündeki işaret kalkacaktır. 6. 3. 1. Düğüm Noktası Taşı Düğüm Noktası Taşı komutu. çizim alanında. 4. Ayarlar menüsünden Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. Düğüm noktası sekmesi tıklayın. 1. 114 . Düğüm Noktası Rengi Objeler oluşturulduğun oluşan düğüm noktalarının rengini değiştirmek için. kare olarak gözükür. Düğüm Noktası Taşı butonu Düğüm Noktası Döndür Düğüm noktası döndür. Rengi satırı önündeki kutuyu çift tıklayın. 5. Tamam butonunu tıklayın.K. Sol tuş ile referans noktasını belirleyin. 1. 6. Karşınıza Çizim Yardımcıları penceresi gelecektir. Ayarlar menüsünden Genel Ayarlar satırını tıklayın. Sağ tuşa basın 3. Değiştir menüsünden Düğüm Noktası Çevir satırını veya toolbarda Düğüm Noktası Döndür butonunu tıklayın. 5. Döndürmek istediğiniz düğüm noktalarını sol tuşu kullanarak seçin. Mouse’ un sağ tuşuna basın. 2. Değiştir menüsünden Düğüm Noktası Taşı satırını veya toolbardan Düğüm Noktası Taşı butonunu tıklayın. düğüm noktalarının gözüküp gözükmemesi opsiyoneldir.N. Tamam butonunu tıklayın. Düğüm noktaları (söz konusu düğüm noktalarına bağlı tüm objeler). Renk paleti ekrana gelecektir.Düğüm Noktası İşlemleri Düğüm Noktası Göster Düğüm noktaları . Ayarları grubundaki D. 5. kısalacak veya uzayacaktır. 2. objelerin düğüm noktalarının koordinatları üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır. 2. 3. İstediğiniz rengi çift tıklayın. Taşımak istediğiniz düğüm noktalarını sol buton ile seçin.

ilgili açıya kilitlenecektir. apsisini obje ekseni kabul eden koordinat sistemini simgeler. Klavyeden A tuşuna basın. belirlenen açıya göre dönecektir. 5.N. 4. Döndürme açısını belirlemek için koordinat kutusunu kullanabilirsiniz. 1. 115 . İstediğiniz değeri girin. Düğüm Noktası Atlama Faktörü İmlecin. 1. Ayarları grubundaki Yarıçap satırı önündeki kutuyu çift tıklayın. 8. Düğüm Noktası Yarıçapı Objeler oluşturulduğunda oluşan düğüm noktalarının yarıçapını değiştirmek için. 2. 7. açının global veya lokal koordinatlara göre mi kullanılacağına karar verebilirsiniz. Düğüm noktası başlığını tıklayın. Ayarlar menüsünden Genel Ayarlar satırını tıklayın. Buton basılı Buton basılı değil. 5. Döndürme yarıçapını belirlemek için. İmleç. D. Global koordinat. 6. herhangi bir moddayken imleç düğüm noktalarına atlamaz. Buton basılı ise (aktif) -programın varsaydığı durum. Lokal koordinat ise. Döndürme yapılacak merkezi belirlemek için sol tuşu kullanarak çizim alanında bir noktayı veya herhangi bir düğüm noktasını tıklayın. İdeMİMAR aynı anda altta mesaj kutusunda hangi koordinatlarda çalışıldığını size iletecektir. Toolbarda Düğüme Kilitlenme butonunu tıklayın. Tamam butonunu tıklayın. Düğüm Noktası Döndür butonu Düğüm Noktası Kilitlenme Düğüm Noktası kilitleme yöntemi. Ayarlar menüsünden Genel Ayarlar satırını tıklayın. düğüm noktalarını yakalama uzaklığını ayarlayabilirsiniz. Klavyeden Space-bar tuşuna basarak. 1. (Objenin global açısı + koordinat kutusunda yazılan açı değeri) 10. Derece cinsinden açı değerini girin ve enter tuşuna basın. imleç koordinatlarının düğüm noktası koordinatlarına kilitlenmesidir. Tekrar sol tuşa tıkladığınızda düğüm noktaları(söz konusu düğüm noktalarına bağlı tüm objeler). 2. 3. sol tuşu kullanarak herhangi bir nokta(düğüm noktası da olabilir) seçin. Buton basılı değilse (inaktif).Düğüm Noktası İşlemleri 3. çizim alanın sol alt köşesinde bulunan noktayı orijin kabul eden koordinat sistemini. 4. (Koordinat kutusuna yazılan değer objenin global açısı olacaktır) 9.imleç düğüm noktasına atlar. döndürme merkezini orijin. 3.

silme.Düğüm Noktası İşlemleri 2. 3. 2. İstediğiniz değeri girin. Objelere bağlı olmayan düğüm noktaları silinecektir. Tamam butonunu tıklayın. Boş Düğüm Noktalarını Sil Düğüm Noktasına bağlı objeler üzerinde yapılan işlemlerden sonra (taşıma. 1. 4. Atlama faktörü satırı önündeki kutuyu çift tıklayın. Seçme Ayarları grubundaki D. Destek menüsünden Boş Düğüm Noktalarını Sil satırını tıklayın.N. 116 . klonlama) ya da oluşturulan düğüm noktası ve/veya düğüm noktalarını ekrandan temizlemek için.

1. İstenirse koordinatlar klavye ile de girilir. Zoom pencere veya kaydır komutunu çalıştırın. 1. Ekran. Görüntü menüsünden Zoom Hepsi satırını tıklayın. 117 . Klavyeden Ctrl ve G tuşlarına basarsanız. Çizim alanını sol tuş ile tıklayın. Görüntü menüsünden Zoom Pencere satırını veya butonunu tıklayın. Bu koordinatlar arasında kalan kısım ekranı kaplayacak şekilde büyür. Klavyeden Ctrl ve Z tuşlarına birlikte basın. önceki görünüş çalışır. Zoom Pencere Zoom Pencere ile iki adet koordinat girilir. Zoom Çizim butonu Zoom Hepsi Zoom Hepsi çizim sınırlarını göz önüne alarak çalışan bir komuttur. Görüntü menüsünden Zoom Geri satırını veya toolbarda Zoom Geri butonunu tıklayın.BÖLÜM 18 GÖRÜNTÜ Zoom Çizim Zoom Çizim çizim hacminiz ne olursa olsun. 2. bir önceki görüntüye geçmek için zoom geri komutunu kullanabilirsiniz. çizim sınırları ayarlarında tanımlanan boyutlarına gelecektir. 3. Zum çalışacaktır. Komutun çalıştırılması için. tüm çizimin ekranda görünmesini sağlar. 1. Zoom Pencere çalışacaktır. Mouse ile seçildiğinde program bu koordinatları otomatik algılar. görünüşe döneceksiniz. Klavyeden sağ tarafta bulunan . 3. Çizim. 4. Mouse'u sürükleyerek büyütmek istediğiniz alanı pencere içine alın ve sol tuşu tıklayın. Ekran. Görüntü Menüsünden Zoom Çizim satırını veya toolbardan zoom sınırlar butonunu tıklayın. 1. Bir önceki. 2.ve + tuşlarına basın. Çizim Sınırları içinde verdiğimiz değerleri veri alarak çiziminizi ekrana getirir. 2. çizim boyutlarına gelecektir. 2. pencere boyutları oranında büyüyecektir. Zoom Pencere butonu toolbarda bulunan Zoom Pencere Zoom Geri Çizim üzerinde zoom yaptıktan sonra.

Objeler yeniden oluşturulacaktır. Görüntü Menüsünden Yeniden Oluştur satırını veya toolbardan Yeniden Oluştur butonunu tıklayın. 1. sürükleme miktarı kadar kayacaktır Klavyeden sol. İmleci. Yeniden Çiz butonu Yeniden Oluştur Yeniden oluştur komutu programın çizimi yeniden yaratmasına ve objelerin ekranda üzerinde yapılan değişikliklerle yeniden oluşturulmasına olanak sağlar. 1. 2.Görüntü Zoom Geri butonu Zoom Seçim Seçilen bir objeyi veya objeleri büyütmek için kullanılır. 2. Görüntü Menüsünden Yeniden Çiz satırını veya toolbarda Yeniden Çiz butonunu tıklayın. Objeler yeniden çizilecektir. Çizim. sağ. kaydırmak istediğiniz nokta üzerine getirin ve sol tuşu tıklayın. Görüntü Menüsünden Pan satırını tıklayın. 2. Bir obje seçin. 3. çizimi belirli bir miktarda kaydırmak için kullanılır. 1. 4. Pan butonu Yeniden Çiz Ekranı temizlemek için kullanılır. 1. yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanarak pan yapabilirsiniz. Zoom Seçim butonu Pan Pan komutu. 2. Mouse’ u sürükleyin ve tekrar tıklayın. Yeniden Oluştur butonu 118 . Toolbardan zoom seçim butonunu tıklayın.

6. 9. Değiştir Menüsünden Döndür satırını tıklayın. (Objenin global açısı + koordinat kutusunda yazılan açı değeri 11. sol tuşu kullanarak herhangi bir nokta(düğüm noktası da olabilir) seçin. Döndürme açısını belirlemek için koordinat kutusunu kullanabilirsiniz. Tekrar sol tuşa tıkladığınızda aksla beraber. Objeyi seçin. 2. Döndürme yarıçapını belirlemek için. 6. Sağ tuşa basın. İmleç. Referans noktası için çizim alanını tıklayın. 4. Objeyi götürmek istediğiniz yere sürükleyin ve çizim alanını tıklayın (mesafeyi koordinat kutusu ile de girebilirsiniz). Döndürme yapılacak merkezi belirlemek için sol tuşu kullanarak çizim alanında bir noktayı veya herhangi bir düğüm noktasını tıklayın. 2. Global koordinat. 5. 5. Objeyi seçin. Değiştir Menüsünden Taşı satırını veya butonunu tıklayın. 4. döndürme merkezini orijin. Klavyeden Space-bar tuşuna basarak. Mouse’un sağ tuşuna basın. (Koordinat kutusuna yazılan değer objenin global açısı olacaktır) 10. Del tuşuna basın. çizim alanın sol alt köşesinde bulunan noktayı orijin kabul eden koordinat sistemini. 3. Klavyeden A tuşuna basın. 7. İdeSTATİK aynı anda altta mesaj kutusunda hangi koordinatlarda çalışıldığını size iletecektir. 3. ilgili açıya kilitlenecektir. açının global veya lokal koordinatlara göre mi kullanılacağına karar verebilirsiniz. apsisini obje ekseni kabul eden koordinat sistemini simgeler. Obje silinecektir. Derece cinsinden açı değerini girin ve enter tuşuna basın. 3. 8. Objeyi seçin. Taşı 1. Obje taşınacaktır. 2. Lokal koordinat ise. 2 boyut ve kesit penceresindeki Taşı butonu 2 boyut ya da kesit penceresindeyken taşı Döndür 1. aksa bağlı tüm objeler belirlenen açıya göre dönecektir 119 .BÖLÜM 19 EDİTLEME OLANAKLARI Sil 1.

Üst Üste Açık pencerelerin hepsini üst üste dizer. yazı yüksekliğine ve yazı metnine müdahale edebilirsiniz. Sol tuşu tıklayın. 2. İmleci üzerine getirip tıklayarak yazıyı seçin. 1.Editleme Olanakları Uç Noktası Edit Uç noktası edit. kesişimde bulunan ucunu. Pencere Menüsünden İkonları Düzenle satırını tıklayın. Yazı yeni özellikleriyle oluşacaktır. Karşınıza Yazı Değiştir penceresi gelecektir. Yan Yana O anda açık olan pencerelerin hepsini çizim ekranında görmenizi sağlar. 3. 7. Duvar veya kirişin sol veya sağ ucuna yakın bir yere tıklayın. Mouse’ un sağ tuşunu tıklayın. 5. 6. Duvarın veya kirişin ilgili ucu taşınacaktır. Bu pencerede. 3. 2. 4. İkonları Düzenle 1. 4. Değiştir Menüsünden Uç Noktası Edit satırını veya sağ toolbardan Uç Noktası Edit butonunu tıklayın. Çalıştığınız katlara ait pencereleri ikon haline getirdiyseniz tıkladıysanız) ve bu pencereleri düzenli hale getirmek istiyorsanız 2. Bir duvara Uç Noktası Edit komutunu uygulayalım. (minimize ikonunu Hepsini Kapat O anda açık olan bütün pencerelerinizi kapatır. Değişiklikleri yaptıktan sonra Tamam butonuna tıklayın. Duvar veya kirişi istediğiniz yere götürün. 5. Değiştir Menüsünden Yazı Değiştir satırını tıklayın. o kesişimden kurtarmaya ve başka bir yere taşımaya yarar. 120 . Uç Noktası Edit butonu Yazı Değiştir 1. herhangi bir kesişimdeki duvar veya kirişin. True type yazı yazın.

121 . 3. mouse’un sağ tuşuna basın. hangi obje adlandırılacaksa. Bunun yerine bir katta data tarifi bittikten sonra obje adlandır ile. Bu nedir(what’s this Help) yardımı ekrana gelecektir. 3. Açılan diyalogtaki satırda. 1. 1. “bu nedir” yazısını tıklayın . Destek Menüsünden Alan satırını tıklayın. Bilgi Al Objelerin özelliklerini ekrana listeler. projede bulunan objelerin adlarının düzenlenmesi için kullanılır. Sırayla. objenin indisi ve başlangıç numarasını girin. Destek Menüsünden Bilgi Al satırını veya toolbarda Bilgi Al butonunu tıklayın. 2. Alan ve çevre hesabı ekrana gelecektir. klavyeden enter tuşuna basın. seçim sırasına göre adlandırılacaktır. Bunun için. İpucu: Ayrıntılı bilgi için. başka bir deyişle K1 yazın. Destek Menüsünden Obje Adlandır satırını tıklayın. Çizim alanında kapalı bir poligon çizin.) 4. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Obje Adlandır Obje adlandır. açısı ve ikinci noktanın orijine olan yatay ve dikey mesafelerini ekrana listeler. Seçim bittikten sonra. kolon için S1 gibi) ve Tamam butonunu tıklayın. 2.Editleme Olanakları Hepsini Aç Kat Genel Ayarlarında oluşturulan bütün katları üst üste açar. Obje bilgilerini gösteren pencere ekrana gelecektir. 1. Data girerken obje adlarının ve sırasının düşünülmesine gerek yoktur. objeleri sayar gibi her birini sırayla tıklayın. Objeler. Objeler seçilecektir. Çizim alanında herhangi bir objeyi tıklayın. (Örneğin kiriş ise K ve 1’den başlayacaksa 1. Bilgi Al butonu Alan ve Çevre Poligonal bir yerin. döşeme için D1. alan ve çevre hesabını ekrana listeler. Uzaklık İki nokta arasındaki uzaklığı. 3. 2. (Eğer yanlış seçim yaparsanız. o kirişi tekrar tıklayarak seçimi iptal edebilirsiniz. obje isimlerini değiştirebilir ve sıraya sokabilirsiniz. İçerik İdeSTATİK programından ana yardım menüsüne geçişi sağlar.

Çizim alanında çizilmiş bir obje tıklayın. söz konusu objenin ayarları kullanılacaktır.Editleme Olanakları 1. Objeden Ayarları Al butonu 122 . 3. 2. Artık. Destek Menüsünden Uzaklık satırını tıklayın. 1. Objeden Ayarları Al Çizilmiş herhangi bir objenin ayarlarını güncelleştirir. 2. Çizim alanında iki nokta tıklayın. 3. Ekrana söz konusu bilgiler listelenecektir. Destek Menüsünden Objeden Ayarları Al satırını veya toolbardan Objeden Ayarları Al butonunu tıklayın.

fakat ideSTATİK IDS programı kullanılmak isteniyordur.BÖLÜM 20 SIKÇA SORULAN SORULAR ? Programı yükledim. Sahip olduğunuz dangıla ait programın dışında.) drivers dizinine geçin. 123 . Başlat / Programlar / HP Deskjet Utilities / HP Deskjet Release Notes Other known problems. Tamam butonuna basın. Tamam butonuna basın. örneğin. Windows’da Başlat butonunu tıklayın. 2. fakat açılmıyor. Windows’u bir defa kapatıp. cd\ideyapi yazıp enter tuşuna basın. (cd install) hinstall -r yazıp enter tuşuna basın. Yazıcı Ayarları / Yazı Tipleri bölümünde “True Type’ ları Grafik olarak yazdır”(Print True Types as Graphics) seçeneği işaretlenmelidir. 3. Başka bir deyişle. Bilgisayarım’dan yazıcıları tıklayın ve yazıcı ekle ile bir printer tanımlayın. Ne yapmalıyım? Bununla ilgili çözümler aşağıda açıklanmıştır: 1. yazı tipleri (printer fontları) yüklenmelidir. ? Rapor alıyorum. yapmalıyım? “Assertion Failed: Printer Data Error==0” mesajı veriyor.(Örneğin dizin IDEYAPI ise. ? Daha önce kayıt ettiğim projeyi açmak istiyorum. Yukarıda anlatılan seçeneklerden hiçbiri sorunu çözmediyse. Öngörüntüde gözüküyor. açın. Çalıştırıyorum “Hasp Key Not: Found” mesajı veriyor. hinstall -i yazıp enter tuşuna basın. Yüklemeyi hangi dizine yaptıysanız. şu işlemleri yapın. Windows tekrar açılınca programı çalıştırın. Uygulama hatası veriyor. (cd drivers) install dizinine geçin. 3. Bilgisayarı Yeniden Başlat satırını işaretleyin ve Evet butonu tıklayın. dangılın üzerinde. HP Deskjet 670 sonrası yazıcılarda. Ne yapmalıyım. Hangi programa ait dangıla sahipseniz. Başlattan Oturumu Kapat satırını tıklayın. oraya geçin. Açılan windows penceresinde. başka bir programı kullanmaya çalışıyor olabilirsiniz. ideSTATİK NC yazıyordur. Çalıştır’ ı tıklayın. Raporu yazıcıya gönderiyorum. Laser yazıcılarda. Command yazıp enter tuşuna basın. Ne Windows’da printer tanımlanmamış. HP Deskjet 670 öncesi yazıcılarda. Pencere menüsünden hepsini aç satırını tıklayın. o programı kullanabilirsiniz. ? HP yazıcım var. Programı yeni yüklediyseniz ve bilgisayarı resetlemediyseniz. 2. Ne yapmalıyım? 1.

12) 3.50 olmalıdır. Döşemenin oluşması için çevresinde bulunan kirişler. Örnekte K7 kirişinin üst ucunu tıklayın. bu düğüm noktasının yakalanması (düğüm noktasının yakalandığı imlecin Okey işaretini alması ile anlaşılır) gereklidir. 124 . Kirişi tanımlarken. Kirişlerden birinin kotu. ? ? Bir kolona veya Tanımlayacağım? perdeye farklı doğrultulardan kiriş bağlanıyor. kolonun yerleşme noktasında düğüm noktası oluşur. (0. (Restart Windows) ? Döşeme Oluşturulamıyor? 1. kolon.50’deyken döşemenin kotunu sıfır veremezsiniz. Ne yapmalıyım? Değiştir menüsünden Obje Trim Yöntemi satırını tıklayın ve ilgili kirişleri seçin. Döşeme. Ayrıntı için gelişmiş yakalama başlığını inceleyiniz. Windows yeniden başlatılacak. (Kiriş yüksekliği 60.5+0.98 olabilir. döşemenin oturamayacağı kadar farklı kotta olabilir. Gelişmiş yakalama komutu hatalı kullanılıyor olabilir. Örneğin kirişin kotu 0. Kirişler aşağıdaki şekilde görünecektir. 2. Özellikle nonortagonal sistemlerde kiriş çizgileri kolonun içinden geçiyor ve diğer kirişlerle birleşiyor. Windows Printing Technology seçeneği iptal edilecek. Döşemenin kotu da en az -0. döşeme kotundan. Nasıl Kirişin Farklı Doğrultudan Kolona Bağlanması başlığını inceleyiniz. çevresindeki en az bir kirişi yakalayamıyordur. Treat Black as Graphics seçeneği işaretlenecek ve OK tıklanacak. Bir kolon oluşturulduğunda.Sıkça Sorulan Sorular Large fonts print incorrectly – ATM Click here ‚ to change this now. perde gibi taşıyıcı elemanlarla birleştirilmelidir. döşeme yüksekliği 12 cm ise en fazla -0.6-0.

2._rj olacak şekilde kopyalayın. İdestatik 6. Ne yapmalıyım? Kirişin üzerine döşeme kenarı çizilmiştir. (Örneğin. Proje dizinine geçin. Proje adını uzantısını . ? Rapor görüntüleniyor ama printer ikonu aktif değil. objelerin hepsini ya da sadece seçilen objeleri ya da sadece statik ve/veya mimari objeleri opsiyonel olarak kopyalayabilirsiniz. Bir katta bilgileri girdim. yönetmelik ve geometrik uygunluğu olmayan durumlar listelenir. ? Kat indisi nasıl verebilirim? Örneğin K101. Dinamik analiz yaparken 1. Bu listede bulunan durumlar giderilmediği sürece rapor alamazsınız. Üst katlara aynısını kopyalayabilir miyim? Hızlı kopyalama ya da kattan kata blok yerleştir ile yapacaksınız.). Sadece boş olan kenarlar döşeme ile kapatılacak. Bu komutlarla kattan kata.Sıkça Sorulan Sorular ? ? Açılımlarda yazılar küçük.kat için 2. Neden? Rapor alırken Proje Genel ayarlarında yönetmelik ve geometrik uygunluk kontrolü yap seçeneği aktif ise. a)DOS ortamımda. Panel yüksekliğini kat yüksekliği kadar girin. proje adı ORNEK1 ise. COPY ORNEK1. Örneğin. Kat için 1. Burada indis sütununa yazılmasını istediğiniz kat indislerini tanımlayın. K102 gibi… Analiz menüsünden Kat Parametreleri satırını tıklayın.PRJ ORNEK1.01 programında yapılmış bir projeyi ideSTATİK IDS 99 programına aktarmak için. ? ? Sahanlık döşemesinde pilyeler komşu döşemenin içine uzuyor. Neden? Sisteminizde herhangi bir katta panel tanımladıysanız. zemin kat için Z vb. 1. yüksekliğini kontrol edin._RJ 125 . Daha büyük nasıl çizdirebilirim? Çizim menüsünden Açılım Ayarlarını tıkayın. 1. Yazı büyütme faktörünü attırın. mod X yönü için gerekli hesaplar yapılıyor diyor ama geçiş zamanı çok uzun sürüyor. ? ide6 programıyla daha önce yaptığım projeyi bu versiyonda kullanabilir miyim? Evet.

Sıkça Sorulan Sorular yazıp enter tuşuna basın. b)Windows 95'de, Windows gezginini çalıştırın ve ORNEK1.PRJ yi bulup, kopyalayıp, yapıştırın. Kopya ORNEK1.PRJ'yi yeniden adlandır ile ORNEK1._RJ yapın. 2. WINDOWS 'da veya DOS ortamında ideDATA programını çalıştırın. Bu programda projeyi açın. 3. Data Aktarma işlemini yapın. 4. ideSTATİK IDS 99 programını çalıştırın. 5. Proje menüsünden ide6'dan proje oku ile çalışacağınız projenin datalarını yükleyin.

?

İdeSTATİK 6.01 programından proje okurken hata verdi. Ne yapmalıyım?

Hata veren objelerin isimlerini ve katlarını not edin. 1. Objenin aksının bulunduğu yerde başka aks girilmiş. (Üst üste aks girilmiş olabilir.) 2. İki kolonun düğüm noktaları üst üste çakışıyor olabilir. 3. Kirişin orta aksı taşıyıcısını kesmiyor olabilir.

?

Bu versiyonda yaptığım projeyi ileride çıkacak yeni versiyonlarda okuyabilecek miyim?

Evet. Bu versiyonda GPD olarak kayıt ettiğiniz projeleriniz ileride çıkacak versiyonlarda okunabilecektir. GPD kaydet, bu amaç için geliştirilmiştir. Proje, projeyi kaydet ile saklanabilir. Ancak arşiv yapılacak projelerin, proje kaydetin yanında GPD olarak da kayıt edilmesinde fayda vardır. Ayrıca arşiv amaçlı saklanan projelerin, sadece GPD olarak kayıt edilmesi yeterlidir.

?

Projeyi GPD olarak kayıt ettim. Açınca, proje geneldeki bilgilerin değişmiş olduğunu gördüm. Neden?

GPD sadece objelerin geometrik bilgilerini kayıt eder. Objelerin ayarlarıyla ilgili bilgilerini kayıt etmez. Ayrıca GPD olarak kayıt edilmiş bir proje tekrar yüklendiğinde, analizinin baştan yapılması gereklidir.

?

Kalıp planı alıyorum. Döşeme donatılarını çizmiyor veya döşeme donatılarını tıklıyorum döşeme donatıları listelenmiyor.

Döşeme betonarme hesap aksı tanımlamalı ve döşeme analizi yapmalısınız.

?

Plan çizimlerinde (Kalıp, kolon aplikasyon vb.) dış ölçüler kirişlerin üzerinden geçiyor veya birden fazla dış ölçü atılmış.

Kontur çizgisini, yapının en dışından ve girinti çıkıntı yapmayacak şekilde tanımlayın.

?

Döşeme analizi yaptım. Nervür veya kaset donatılarını tıklıyorum. Donatılar listelenmiyor.

Nervür veya kasette tariflenmesi gereken tipik nervürler döşemenin dışında kalıyordur. Tipik nervür ve kaset tariflerini değiştirin.

?

Programı çalıştırdım. Menüden veya toolbardan seçim yapamıyorum.

126

Sıkça Sorulan Sorular Yeni bir proje açmalı veya daha önce kayıt ettiğiniz bir projeyi yüklemelisiniz.

?

Kolonda üst kattaki donatı alt kattan fazla çıkıyor. Neden?

Kolon betonarme hesabında, kolon eksantrisitesi, momentle doğru orantılı, eksenel kuvvetle ters orantılıdır. Başka bir deyişle, momentin büyümesi ile, normal kuvvetin küçülmesi eksantrisiteyi arttırır. Eksantrisitenin büyük olması ise kolon donatısının artmasına yol açar. Bu koşulu oluşturacak en genel durum, en üsteki kolonla bir alttaki kolon arasındaki moment farkıdır. En üstte bulunan kolonun düğüm noktasına, alt kata nazaran daha az eleman bağlanmaktadır. Dolayısıyla, en üst kattaki kolonun alacağı moment, altta kattakine oranla daha büyük olacaktır.

?

Yük analizi yaparken veya döşeme analizi yaparken mesh oluşturamadı mesajı verdi. Ne yapmalıyım?

Mesajın verildiği döşeme Genel obje editle seçilir. Açılan döşeme ayarları dialoğunda, statik bölümdeki sonlu eleman genişliği küçültülür ve analiz tekrar yapılır. Bu mesajın verdiği bütün döşemeler için bu işlem yapılmalıdır.

?

Yük analizi yaparken veya döşeme analizi yaparken çalışma şekli belirlenemedi mesajı verdi. Ne yapmalıyım?

İlgili döşemedeki tüm betonarme hesap akslarını silin ve yeniden girin. Betonarme hesap aksı döşeme dışında kalmış.

?

Aynı boyuttaki kolonların hepsini birden x boylarını 10 cm. y boylarını 5 cm. büyütmek istiyorum. Ne yapmalıyım? +10, Y satıra +5

Kolonlar seçilir. Değiştir menüsünden kolon boyutları tıklanır. X satırına yazılır. Tamam butonu üstünden mouse’un sol tuşu tıklanır.

?

Bazı kolonların boyutlarını aynı anda hepsini birden örneğin 60/25 cm. yapmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Kolonlar seçilir. Değiştir menüsünden kolon boyutları tıklanır. X satırına 60, Y satıra 25 yazılır. Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşu tıklanır.

?

Projede bir katta çok sayıda kaset döşeme var. Çok yavaş çalışıyor. Neden?

Kalıp planında kaç tane kaset kirişi varsa o kadar eleman, kaç tane kaset kirişlerinin birleşimi varsa o kadar düğüm noktası vardır. Sistem rijitlik matrisinin band genişliği de, eleman adedi ile düğüm noktalarının sayısına bağlıdır. Sistem rijitlik matrisinin büyümesi ise daha çok bellek ve zaman demektir.

?

Proje simetrik olmasına karşın sonuçlar simetrik çıkmıyor.

Projenin simetrik çıkması için data bildirimlerinin de simetrik tarif edilmesi gereklidir. Bu durum üç başlık altında incelenebilir. 1. Geometri simetrililiği Objelerin boyutlarının simetrik olup olmadığını kontrol edin. Kolonlar arasındaki mesafelerin de simetrik olması gerekir. Elemanların kotlarını kontrol edin. 2. Yük simetrililiği Döşeme ve duvar yüklerinin simetrik girilip girilmediğini kontrol edin. Çizgisel veya noktasal yük bilgisi girişi yapılmışsa bunların da yüklerinin ve yerlerinin simetriyi bozmayacak şekilde 127

Sıkça Sorulan Sorular tariflenmesi gerekir. 3. Nervür ve Kaset dengelemeleri Simetrik nervür ve kasetlerin dengelemelerinin simetrik yapılıp yapılmadığını kontrol edin. Tip nervür ve tip kasetlerde simetrik olmalıdır.

?

Kolona tekil temel giremiyorum. Neden?

Eğer tekil temel girmeye çalıştığınız kolon, panel objesi olarak tanımlandıysa, tekil temel tanımlayamazsınız. Bunun yerine panel objesi altına, ampatmanları, gövde derinliğine eşit sürekli temel tanımlamalısınız.

?

Kolona veya kirişe tekil yük girebilir miyim?

Evet. Çiz menüsünden noktasal yük satırını tıklayın ve kolon veya kiriş üzerine yerleştirin. Yerleştirme işlemi sırasında koordinat kutusunu kullanabilirsiniz. Noktasal yükün geometrik yeri önemlidir.

?

Proje Genelden çıkarken “beton kalitesi yeterli değil” mesajı veriyor. Neden?

1997 deprem yönetmeliğinde belirtilen beton kalitesi koşulu yerine getirilmiyor. Proje Genel ayarlarında Beton başlığında beton sınıflarını değiştirebilirsiniz.

?

Proje Genelden çıkarken “taşıyıcı sistem davranış katsayısı yeterli değil” mesajı veriyor. Neden?

1997 deprem yönetmeliğinde belirtilen koşula uyulmuyor. Yapının süneklilik durumuna göre taşıyıcı davranış katsayısı Proje Genel ayarlarında değiştirilmelidir.

?

Menüden kiriş veya paneli seçemiyorum veya toolbardan kirişi tıklayamıyorum.

Mimari plan modundan, kalıp planı moduna geçmelisiniz. Toolbarda bulunan mimari plan/ kalıp planı ikonunu tıklayın.

?

Toolbardan temel ikonunu tıklayamıyorum.

Kalıp planı modundan, mimari plan moduna geçmelisiniz. Toolbarda bulunan mimari plan/ kalıp planı ikonunu tıklayın.

?

Obje editle, bir objenin özelliklerini değiştirmek istiyorum. Başka obje ayarları dialoğu geliyor.

Daha önce seçili bırakılmış obje var ve bu objenin ayarları geliyor. Hiçbirini seçme ile seçilmiş objenin, seçilmişlik durumunu iptal edin ve Genel Obje Editle ayarlarını değiştirmek istediğiniz objeyi seçin.

?

Yanlışlıkla hızlı kopyala kullanarak kopyalamamam gereken kata bilgi kopyaladım. O kattaki eski çizimlerim kayboldu. Nasıl Kurtarırım?

Çizimlerin kaybolduğu katı, pencere menüsü altından seçerek, toolbardan undo ikonunu tıklayın.

?

Hızlı kopyala yaptıktan sonra bütün kattaki bilgilerim silindi. Nasıl Kurtarırım?

Data girilmemiş kattayken hızlı kopyalama yaptınız. Daha önce çizimlerin bulunduğu katları 128

ploterın sağladığı yazılımla(driver) yapabilirsiniz.Sıkça Sorulan Sorular pencere menüsü altından seçerek undo yapın. Bu sütuna yazılan değer 1. programda Çizdir dialoğunda Ayarlar butonunu tıklayın.(m) :Y yönü toprak itkisi bileşke kuvveti ilgili kat satırına girilebilir. ister 2 tane toprak bileşke kuvveti girebilirsiniz. Kat parametreleri dialoğu açılacaktır.(m) :X yönü toprak itkisinin bileşke kuvveti ilgili kat satırına girilebilir. ? Toprak İtkisini Nasıl Dikkate Alabilirim? Yapı sistemine göre.(m) :Y yönü toprak itkisinin bileşke kuvveti ilgili kat satırına girilebilir . RüzgarY satırına. bileşke kuvvetidir. Analiz menüsü altındaki Kat Parametreleri satırını tıklayın. Kalem kalınlıklarındaki ayarların geçerli olması için ploterın püskürtmeli ploter olması gerekiyor.(t) :Toprak X2 vektörünün x eksenine dik mesafesi bu sütuna girilir. Kat parametreleri diyaloğu açılacaktır. X yönü için iki tane farklı bileşke kuvveti girilebilir. ? Ploterım pürskürtmeli atayamıyorum. Analiz menüsü altındaki Kat Parametreleri satırını tıklayın. Toprak X1 :X yönü toprak itkisi bileşke kuvveti ilgili kat satırına girilebilir. Kalemli ploterlarda. olduğu halde renklere istediğim kalem kalınlıklarını Renk paletinde aynı rengin birden fazla tonu yer aldığı için objelerin rengini tam olarak 129 . bileşke kuvvetidir. ister 1.(t) :Toprak Y1 vektörünün y eksenine dik mesafesi bu sütuna girilir. bileşke kuvvetidir. katların Y yönü yatay kuvvetlerini ton cinsinden girin.Y yönü için iki tane farklı bileşke kuvveti girilebilir.(t) :Toprak X1 vektörünün x eksenine dik mesafesi bu sütuna girilir.(t) :Toprak Y2 vektörünün y eksenine dik mesafesi bu sütuna girilir. Ploter ayarları açılacaktır. rüzgar hesabı da yapılmış olacaktır.(m) eks Tx1 Toprak X2 eks Tx2 Toprak Y1 eks Ty1 Toprak Y2 Eks Ty2 Toprak ile ilgili kuvvetler birbirinden bağımsız yüklemeler olarak dikkate alınırlar. Bu sütuna yazılan değer 2. Bu sütuna yazılan değer 2. Tabloda hangi sütuna ne bilgi gireceğiniz aşağıda listelenmiştir. bileşke kuvvetidir. Y yönü için iki tane farklı bileşke kuvveti girilebilir. kalem kalınlıklarını . Daha sonra. ? Kalem kalınlıkları bölümünde kalem ayarları yaptım. Burada gireceğiniz kuvvetler. Başka kullanıcılardan gelen isteklerle birlikte yeni versiyonlarda bir plan bazında değerlendirilerek dikkate alınacaktır. Yüklemediyseniz bu yazılımı Windows programına yükleyin. Bu sütuna yazılan değer 1. (Her biri için) ? Rüzgar Hesabını Nasıl Yapabilirim? Rüzgardan oluşan yatay kuvvetleri hesaplayın. Rüzgar-Toprak başlığını tıklayın. X yönü için iki tane farklı bileşke kuvveti girilebilir. Ancak ploterım bunları dikkate almıyor. Bileşke kuvvetlerin değerlerini ve etkidiği yerin koordinatlarını belirleyin. ? Programa yönelik isteklerim dikkate alınacak mı? İsteklerinizi dökümante ederek faks ile teknik servise gönderin. kat düzlemindeki bileşke kuvvetlerdir. Analiz yaptığınızda. Rüzgar-Toprak başlığını tıklayın ve RüzgarX satırına her katların X yönü yatay kuvvetlerini.

Proje yükle veya GPD yükle ile açılabilir.a) maddesi gereğince R katsayısını 8 alabilmem gerekir.4. kolon gibi objeleri parçalayamazsınız. Proje Bilgilerini Nasıl Kayıt Edeceğim? Projeyi. Obje Adlandır ile obje isimlerini istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Plotera çizim gönderirken Çizdir dialoğunda içi boş seçeneği seçilmelidir. Mevcut ayarlar ise aynı değil ve daha önceden tanımladığım objenin ayarlarını tekrar kullanmak istiyorum.7. programdan çıkın ve tekrar çalıştırın. Burada vereceğiniz kalem kalınlığı objenin basılacağı kalem kalınlığı olacaktır. İlgili objenin ayarlarına girerek obje rengini klavyeden shift tuşunu basılı tutarak tıklayın. Bu işlemin daha kısa yolu var mı? Projeyi tanımlarken isim verme işi ile hiç uğraşmayın. çizilecek objenin ayarlarını daha önceden çizilmiş objenin ayarlarından güncelleştirir. kolon aks vb. Neden? Obje parçala blok entity(blok olarak hazırlanmış obje)’lerde çalışır. Printerın özeliklerine girin ve siyaha dönüştür seçeneğini aktif hale getirin.Sıkça Sorulan Sorular bilemeyebilirsiniz. Objeden ayarları al. Obje çizimleri bittiğinde. Halbuki deprem yönetmeliği (6.2. kalıp planı.7. ? ? Çalışırken hard diskin ışığı sürekli yanmaya başladı ve program yavaşladı. Deprem bölümünde “Madde 6. Proje kaydet ile tüm çalışmalarınız kayıt edilecektir. ? Obje Parçala ile bir bloğu parçalayamıyorum. Ploterdan çıktı aldığımda yazılar çıkmıyor veya yazılar kayıyor veya yazıların açıları yanlış.2 için üst rijit bodrum katı numarası” satırına bodrum çevre perdelerinin bulunduğu katın numarasını girin ve tekrar analiz yapın. Örneğin kat pencerelerinde çalışırken kiriş. a) Kalemli ploterım var. b) Püskürtmeli ploterım var. proje kaydet veya GPD kaydet komutlarıyla kayıt edeceksiniz. ? Printerdan çıktıyı tam siyah olarak alamıyorum. Bulunla beraber. GPD kaydet ile sadece ana bilgiler kayıt edilirler. Projeyi kayıt edip. Bunlar tekrar. Ploterın sağladığı yazılımın (driver) en yeni versiyonunu edinin. ? Çizimlerde bazı yazılar ve çizgiler üst üste gelmiş.) var. Ne yapmalıyım? Bildirim menüsünden Proje Genel satırını tıklayın. Ne yapmalıyım? Objeden ayarları al komutunu kullanmalısınız. kiriş açılımları gibi çizim pencerelerinde bulunan blokları parçalayabilirsiniz. ? Data girerken isim vermekte zorlanıyorum. Objeleri tamamen rastgele girebilirsiniz. ? Daha önce tanımladığım bir obje(kiriş. ? Projemde rijit bodrum çevre perdeleri var. Ne yapmalıyım. Taşıyıcı olarak başka S indisli perde kullanmadığım halde hesap sonucunda rapor almak istediğimde “sistemde paneller var ve R katsayısını 7’den büyük” mesajını veriyor. 130 . Kalemli ploterlar true type yazıyı desteklemezler.

ayrı kütleleri vardır. dolayısıyla projenin genel çözümü yanlış olur. ? Mouse’un sağ tuşunu. ? Plotter’ım ( çizicim ) yok. Projede. İşlemi bitirdim ve bir de baktım ki. Alt blokları da tekrar obje parçala ile çizgi ve yazılara dönüştürebilirsiniz. Bu iki sistemin ayrı ağırlık merkezleri. ? Örneğin birden fazla kolon(herhangi bir obje olabilir) çizdim ve hepsinin birlikte özelliklerini değiştirmek istiyorum. Genel Ayarlara girmeden istediğim zaman sağ menü olarak. Herhangi bir kolon üzerinde sağ tuşa basarak sağ menüyü açtım ve özellikler satırını tıkladım. komut tekrarı. sağ tuş komut tekrarı ise sağ menü olarak çalışırsınız. Bilgisayar üreticisinin teknik servisine başvurun. Başka bir deyişle. Projede dilatasyon var. Dolayısı ile bu iki sisteme etkiyen deprem yükleri ayrı ayrı hesaplanmalıdır. işlevine göre tersinin çalışmasını sağlarsınız. istediğim zaman da komut tekrarı olarak kullanabilir miyim? Evet kullanabilirsiniz. projenizi İde Yapı teknik sevisine gönderin. Hepsini seçtim. işlettiğiniz komutu. Kat deplasmanları birbirinden bağımsızdır. Hepsinin özelliğini değiştirmek için ne yapmalıydım? Herhangi bir kolon üzerindeyken klavyeden shift tuşuna basılı tutarak sağ menüyü açarsanız. sağ tuş menü ise. Bu işlemlerden sonra üst üste çizgi ve yazı gelmeyecek şekilde her yazı ve çizginin yerini. Bu dosyayı diskete kopyalayın ve çizicinin bağlı olduğu 131 .tr ? ? ? Windowsta çalışırken sürekli uygulama hatası veriyor. Blokları. seçtiğiniz bütün kolonlar için geçerli kılabilirsiniz. Böyle bir proje tek bir proje olarak girilip çözdürülürse tek ağırlık merkezi hesaplanır. taşı komutuyla değiştirebilirsiniz. nasıl çıktı alabilirim? a) Çıktı almak istediğiniz çizicinin disketlerini kendi bilgisayarınıza yükleyin. sağ tuşa basarsanız. Klavyeden ctrl tuşunu basılı tutarken. Sisteme etkiyen deprem yükleri ve buna bağlı deplasmanlar. El kitabında anlatılan yöntemleri kullanarak kalem kalınlıkları ayarlarını yapın. Burada dosyaya yazdır seçeneğini kullanarak çizimi dosyaya yazdırın. ? İde Yapı teknik servisine projeyi nasıl göndereceğim? Elektronik posta veya kargo ile gönderebilirsiniz. ? Uygulama hatası verdi veya geçersiz işlem yürüttü mesajı verdi ve programı kapattı. Programı kullanmak için başka CAD programına ihtiyaç var mı? Hayır.Sıkça Sorulan Sorular Üst üste gelen yazı ve çizgiler bir bloktur. CPU’ un fanı çıkmış olabilir. aynı işlemi yaptığınızda uygulama hatasıyla karşılaşıyorsanız. Çizdir komutu ile çiziciye gönderdiğinizde karşınıza yazıcı ayarları gelecektir. Dilatasyonla ikiye ayrılmış bir proje statik olarak iki ayrı sistemi temsil eder. E-Posta adres: ideyapi@ideyapi. sadece üzerinde tıklama yaptığım kolonun özelliği değişti. işlem sırasını yazarak.com. nasıl çözmeliyim? Dilatasyonla ayrılmış kısımları ayrı projeler olarak girip çözdürün. obje parçala komutunu kullanarak alt bloklara ayırabilirsiniz.

Dxf dosyasını açtığınız programda da bu dokuz renge göre kalem kalınlık ayarı yapabileceksiniz.cih virüsü). Burada hesap döşeme içinden geçen tipik nervür kirişi için yapılır. Buradan poligon kolon butonunu tıklayın.Sıkça Sorulan Sorular bilgisayara götürün. Kesit arttırarak olumsuzluğu gideremediğiniz durumlarda sistemi gözden geçirmeniz ve sistemde bazı değişiklikler yapmanız gerekecektir. temel vs. Bu yüzden kesiti büyütmeden önce. NC kullanıyorsanız kilidi takıp programa girin ve projenizi çizdirin. c) Son alternatif ise dxf dosyası oluşturarak data göndermektir. Ne yapmalıyım? tevzi demirinin üzerinde -258985 f 0/0 Nervürlü döşemelerde yükler nervür kirişleri tarafından taşındığı için bu tip döşemeler üzerine çizeceğiniz Betonarme Hesap Aksları için program hesap yapmaz. İlgili elemanların betonarme menüsündeki editörlerinde elemanlarla ilgili yük. mouse basit tarama çizim moduna girer. ? Poligon kolona nasıl kaçıklık verebilirim? Poligon kolonu seçin. Tevzi donatısı için çizilen hesap akslarına donatıları kendiniz atamalısınız. Karşınıza kolon ayarları diyaloğu gelecektir. Paftanız çizilecektir. diyalogta donatı kutucuklarını çift tıklayın ve nervürlü döşemelerde kullanmak istediğiniz. Çalışmaya başladığı anda “geçersiz işlem yürüttü” mesajını veriyor. İpucu: İde Yapı programları içerisinde ilk dokuz rengi kullanırsanız işiniz oldukça basitleşecektir. ? Poligon kolon kesitini nasıl büyütürüm? Kolon trimle komutunu kullanın. Genel obje edit deyin. ? ? Toolbara ikon ekleyebilir miyim? Toolbar ve menü özelleştirme başlığını inceleyiniz. Bunun için betonarme hesap akslarını çizdikten sonra Betonarme menüsünden Döşeme Donatılarına girip. Kolon. Tarama ayarlarından çıktığınızda. Fakat yetersizlik her zaman sadece ilgili elemanın kesitini attırarak çözülmeyebilir. kesitini ne kadar büyütürsem büyüteyim yine kurtarmıyor. kesitin neden kurtarmadığını araştırın. donatı çapını ve aralığını yazın. ? Nervürlü döşemelerde. kesit ve donatı durumları ile ilgili bilgiler mevcuttur. kalıp planında donatılar üzerine yazılacaktır. Burada kolonunuzun orijinini değiştirmek suretiyle kaçıklığını değiştirebilirsiniz. Bu editörlerde olumsuzluklarla ilgili ipuçları da mevcuttur. bitmap tarama yapmak istiyorsanız bitmap tarama butonunu tıklayın. ? Tarama ayarlarından çeşitli taramalar seçiyorum fakat hep kare tarama yapıyor. Herhangi bir elemanda kesit yetersizse bu yetersizliği gidermenin akla ilk gelen yolu o elemanın kesitini arttırmaktır. Bu şekilde girdiğiniz donatı çap ve aralıkları. Tanımlı tarama yapmak istiyorsanız tanımlı tarama butonunu. Bu durumda dxf dosyasını hangi programda açtıysanız o programın özelliklerini kullanarak çıktı alacaksınız. Bilgisayarınıza virüs bulaşmış(win95. Virüs taraması yaptırın. 132 . Dos komut sistemine geçin ve komut satırına “copy dosyaadi lpt1” yazıp enter tuşuna basın. b) Programı çizicinin bağlı bulunduğu bilgisayara yükleyin. IDS kullanıyorsanız ideplot programında projenizi açıp çizdirebilirsiniz. ? Programı tıklıyorum. kalıp planında rakamları çıkıyor. Karşınıza Poligon Kolon diyaloğu gelecektir. kiriş.

S1 kolonunu yatay doğrultuda istediğiniz kadar büyütün. ? ? Kalıp planı kesidi veya temel aplikasyon aplikasyon planı kesidini nasıl alırım? Kalıp planı kesidi ve temel aplikasyon aplikasyon planı kesidi konu başlıklarını inceleyiniz. madde 7. Sonlu levha olarak modellerseniz. E1. ister panel objesi olarak girebilirsiniz. Poligon kolon olarak girerseniz. Sağdaki büyütülmüş şemada taralı alan görünüyor. taralı alanın formüldeki sınır değeri büyüten değişkenlerden biri olduğu görülecektir. her bir levhanın altına temel kirişi tanımlayabilirsiniz. E2. Asansör perdelerini nasıl gireyim? İster poligon kolon olarak. Kolon-kesme güvenliği formülü incelendiğinde.Sıkça Sorulan Sorular ? Kaydedilmiş bir raporu nasıl tekrar açıp yazdırırım? iderpt2 Windows gezgini çalıştırın. Bu aşamayı bir örnekle inceleyelim: Yukarıdaki şekilde. kolon-kiriş birleşiminin hangi yükleme için “GÜVENSİZ” olduğuna bakın. Sonuç değişmeyecektir. Daha ayrıntılı bilgi için deprem yönetmeliği. Bununla beraber. Programın yüklü olduğu klasörde (örneğin ideyapi) programını çift tıklayarak çalıştırın. asansör perdesini çubuk eleman olarak modellemiş olursunuz. E3 ve E4) ayrıntılı hesap sonuçları bulunmaktadır. altına tekil temel tanımlayabilirsiniz. kolon-kiriş kesme güvenliğini sağlamış olursunuz. Panel objesi olarak girerseniz. asansör perdesinin her bir kolunu sonlu levha olarak modellemiş olursunuz. Bununla beraber. Asansör perdesini çubuk olarak modellerseniz. 133 .5. Dolayısıyla taralı alanın büyütülmesi gerekmektedir. Kolonun boyutunu attırıyorum. Kolon-kiriş birleşim kesme güvenliği raporu alın. Bu kiriş doğrultusunda probleminiz vardır. ? Kolon donatılarında B kontrolü sağlamıyor. kolon dikey boyutunu ya da kiriş genişliğini yeterli derecede attırırsanız veya kolonu döndürürseniz. K2 ve K3 yönünde kolon-kiriş kesme güvenliği sağlamıyor. Uyarı hala devam ediyor. Bu raporda her bir deprem yüklemesi için (isimleri. Güvensiz yazan satırdaki kiriş isimlerini not edin.2’ yi inceleyiniz. Ne yapmalıyım? B kontrolü sağlamayan kolonları çizim alanında seçin. Buradan kayıtlı raporunuzu açıp yazdırın.

Bunu nasıl engellerim? Kolon aplikasyon planı almadan önce.Sıkça Sorulan Sorular ? Kolon donatılarında K kontrolü sağlamıyor. Bitmap dosyasını açın. (1.7. Tamam deyip bitmapi çizim alanına yerleştirin. ? Aldığım render görüntülerini (BMP’leri) nasıl çizdiririm? Ayarlar menüsünden Bitmap satırını tıklayın. 134 .3. Fbk hesaplanır ve bu katlara yatay kuvvet olarak uygulanır ? ? Kademeli yapıyı nasıl gireceğim? Kademeli yapı örneğini inceleyiniz. Ve = (Ma+Mü) / ln formülüyle hesaplanmaktadır. İşaretlediğiniz kolonun 1/50 ölçekte çizildiğini göreceksiniz. Daha ayrıntılı bilgi için deprem yönetmeliği. Uyarı gelmediği halde raporu yazdırmama izin vermiyor.2 uygulanarak. 2.) Örneğin 5 katlı bir projede 2 girilirse. Yukarıda anlatıldığı gibi. Ne yapmalıyım? Kolon kesme güvenliği hesabında kullanılan Ve. ? Madde 6. Problem nerede? Panellerinizi kontrol edin. ? Kolon aplikasyon planında bazı kolonlar iç içe giriyor. katlar için deprem yönetmeliği madde 6. Oranların bozulmaması için “Yükseklik Genişlikle Orantılı” seçeneğini işaretleyin. madde 7. Kolon aplikasyon planı alın. ? Çizimleri aynı paftada toplayabilir miyim? Evet. Ma veya Mü. ve 1. IDS ve NC arasında data alışverişi yapılabilir mi? NC’de yapılmış bir projeyi gpd olarak kaydedilirse IDS’de GPD yükleyerek açılabilir. Fakat IDS’de yapılmış bir proje NC’ye aktarılamaz. Açılan diyalogda Diğer sekmesinde bulunan Projede Yönetmelik ve Geometrik Uygunluk Kontrolü Yap seçeneğini işaretleyin ve tekrar analiz yaptırın. Ln kolon temiz yüksekliğini (kat yüksekliğinden. 0.2 için bodrum katı numarası olarak ne gireceğim? Rijit bodrum katlarının tespiti için girilmesi gereken kat numarasıdır. Ve’ nin deprem yönetmeliği madde 7. Karşınıza gelen Bitmap Ayarları diyaloğunda ön görüntü alanını tıklayın. ? ? Katlar arasında çakışan paneller var diyor ve analize başlamıyor. Proje Genel ayarları satırını tıklayın. Yüksekliği kat yüksekliğinden fazla panelleriniz var. Bir paftadan kopyalayıp diğer paftaya yapıştırın. projede Ve’yi küçültecek önlemlerin alınması gerekmektedir. Ln ‘nin küçülmesi Ve değerini büyütecektir. Ma ve Mü’nün büyümesi Ve ‘yi büyütmektedir.7. -1 gibi. saplanan en büyük kiriş yüksekliğini çıkartınız) simgelemektedir.3. 2. kat planında kolonu işaretleyin..7.5 deki sınır değerlerden küçük olması gerekmektedir. kolonun alt ve üst taşıma gücü momentlerinden bulunan pekleşmeli taşıma gücü momentleridir.7’ yi inceleyiniz. Kopyalama ve yapıştırma komutların nasıl kullanılacağını inceleyiniz.

Bilgisayarın belleği (ram) yeterli değil. Kuvvetler-Donatı sekmesinde bulanan G ve Q yüklemelerine ait uç kuvvet değerleri düşey yüklerdir. Datalarınızı açtığınız her kata kopyalayın. Plan ölçülendirme diyaloğu açılacaktır. Analiz yapabilmek için her katta en az bir üstü serbest olmayan kolon ya da panel bulunmalıdır’ mesajı açığa çıkıyor. Kolon Donatıları satırını tıklayın. ? ? Simetrik isimlendirme yapabilir miyim? Evet. Otomatik kaydedilen projeyi nereden açacağım? Program klasörü altında bulunan AUTOSAVE klasörünün altından çağırın. ? Temellere gelen düşey yüklere nereden bakabilirim? alanları Betonarme menüsünde. Neden? Programın kullandığınız ekran kartıyla bir uyumsuzluğu bulunmaktadır. Bu mümkün mü? Evet mümkün. 3 boyutlu objelerin simetrisini alamazsınız. Bu diyalogta bulunan yazı yüksekliği değerini değiştirin. çizim menüsündeki açılım ayarları satırını tıklayın. kolon vb. ? Program kilitlendi ve çıkmak zorunda kaldım. Projeyi açın ? Analiz butonunu tıklıyorum. program çalıştığınız projenin otomatik olarak yedeğini almaktadır. Bu dosyanın uzantısı “bak” dır. Ne yapmalıyım. proje kaydettiğinizde. G ve Q yüklemelerinde görünen tz1 ve tz2 değerleri. ? Simetri alabilir miyim? 2 boyutlu her türlü objenin (çizgi. ? ? Temel analizi yaparken uygulama hatası verdi. y yönündeki ve eğik açılı yazılar gözükmüyor. Proje yükle komutunu çalıştırın. Kolon veya panel olmayan herhangi bir kat varsa analiz yapamazsınız. Açılımdaki ölçülendirme ve donatı yazıları için. duvar. “Proje analize uygun değil. Dosya türünden “*. Burada. Problem yaşadığınız ekran kartın adını da İde Yapı teknik servisine fakslayın. ? Plan ve açılımlardaki ölçülendirme ve donatı yazılarını nasıl büyütebilirim? Plan ölçülendirme yazıları için. Bir projede. Kesit ve görünüşleri kat planının yanına getirebilir miyim? 135 . Çünkü Nd değeri en kritik yük kombinasyonundaki tasarım normal kuvvetini ifade eder. Açılım ayarları diyaloğundaki yazı büyütme faktörünü değiştirin. Başka bir kart deneyin.Sıkça Sorulan Sorular ? Alttaki kolonun Nd’si üstteki kolonunkinden küçük. Sadece x yönündeki yazılar gözüküyor. Bununla beraber. çizim menüsündeki plan ölçülendirme satırını tıkayın. Yapabilirsiniz. aynı isimli n tane eleman olabilir. alt katlara inildikçe artmalıdır. kolon donatılarında kuvvetler-donatı alanları sekmesini tıklayın. yazı vb. (Genel ayarlar diyaloğunda yedek al seçeneği aktif ise).bak” yazısını seçin. çember. Kiriş. Artması gereken düşey yükleri görmek için.) simetrisini alabilirsiniz.

? olarak Windows gezgini çalıştırın. Ne yapmalıyım? Φ. Kopyala ve yapıştır komutlarını kullanın. CD-ROM sürücü.SHX dosyasını. autocad standart fontu olarak aktar seçeneğini işaretleyin. ? Tek yönlü döşemenin her iki yönüne de düz+pilye atıyor. minimum 1024x768 çözünürlük. Açılan diyalogda donatı tipini değiştirin. Silmelisiniz. iki ayrı kiriş gibi donatılandırılırlar. ? Dxf aktardım. (Örneğin ACAD\FONTS vb. φ ve çıkıyor. Eğik döşeme sistemi girebilir miyim? Giremezsiniz. ? ? ? Program DXF okuyabiliyor mu? Hayır. Dxf çıktı seçeneklerinde. Windows9X/NT. 136 . hiç bir görüntü alamıyorum. Okuyamazsınız. minimum 32 MB RAM. Bununla beraber aynı ismi taşıyorlarsa tek kiriş gibi. Renderda nasıl daha kaliteli çıktı alabilirim? Render diyaloğundaki X ve Y çözünürlük değerlerini büyütün. Birkaç kalıp planını DXF aktardığım zaman bilgisayar çok yavaşlıyor. Bu klasördeki TXTX. İlgili betonarme hesap aksı üzerine gelip tıklayın. Tamam deyin ve döşeme analizi yaptırın.) ? İkiye bölünmüş kirişler iki ayrı kiriş gibi mi çözülüyor? Hayır. Donatı yazılarında. Hızlı Render seçeneğini işaretlemeyin. silmeden bodrum çevre perdesine dönüştürebilir miyim? Hayır. DATABASE isimli klasör bulunmaktadır. mouse.Sıkça Sorulan Sorular Evet. fontlar başlığındaki dış çizgi olarak aktar seçeneği yerine. Ne yapmalıyım? Değiştir menüsündeki döşeme satırı altında açılan menüden Betonarme Hesap Aksı Edit satırını tıklayın. Programı çalıştırmak için minimum konfigürasyon nedir? Pentium tabanlı PC. (Permedia işlemcili bir kartla oldukça performanslı çalışabilirsiniz) ? ? Open GL render istiyorum. Ne yapmalıyım? Render diyaloğundaki “sadece seçilen objeleri al” seçeneğinin yanındaki işareti kaldırın. Program klasörü altında (örneğin IDEYAPI) . ayrı isimler taşıyorlarsa. Autocad programında açtım. Autocad programın fontlarının bulunduğu dizine kopyalayın. ? Render ve openGL'lerin daha hızlı olması için bilgisayarımın donanımı ne olmalıdır? Bilgisayarınızın ekran kartı OPEN GL destekli bir ekran kartı olmalıdır. ? ? Kirişleri.

“Projeyi yeni isimle kaydet” satırını tıklayın. Konuyu daha iyi açıklayabilmek için. Kolon boyutlarını ters döndür seçeneğini işaretleyin ve tamam butonunu tıklayın.7.Sıkça Sorulan Sorular ? Yerleştirirken kolonu döndürdüğümüzde boyut yazıları yine aynı kalıyor. Kolon boyutlarının 50/25’den 25/50 olduğunu göreceksiniz. genel ayarlarda S indisli panellerin zayıf yöndeki atalet momentlerini kullanma seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Proje genel ayarlarındaki “Madde 6. Çözemezsiniz. ? Statiğini yaptığım bir projenin mimarisini yapmak için ne yapmalıyım? ideMİMAR IDS programını çalıştırın. Kolon aks çizgisi kolonun majör yönünü gösterir. bir ucundan diğer ucuna sürekli temel kirişi tarifleyin. panel objesi gibi levha olarak çalıştığını kabul edebilirsiniz. Deprem hesabında bodrum katım rijit olmadığı halde deprem kuvvetleri sıfır gözüküyor. Projenizde 137 . Ayarlar menüsünden genel ayarlar satırını tıklayın. ? Bir projenin yedeğini nasıl alırım? Proje menüsünden. Kolonu işaretleyin ve kolon boyutlarını tıklayın. Kolon boyutları 50/25 kalacak. 50/25 kolonu döndürerek yerleştirin. 50/25 kolon yerleştirin. Kolonun bakış yönü majör aksının belirttiği yöndür.2 için üst rijit bodrum katı numarasını düzeltin. Sonuçlar farklı olacaktır. Bununla beraber kolon aksı aynı doğrultuda kalacaktır. fakat kolon aksı da dönecektir. küçük boyutundan çok büyükse kolonların. Bu durumda. Analiz sonucunda uç kuvvetlerine bakın. Amacınız proje dosyasını diskete yedeklemek ise. Panel objesi olarak girdiyseniz. S indisli panellerin zayıf yöndeki atalet momentlerini kullanma seçeneği işaretli ise her iki durumda da sonuçlar birbirine yakın çıkacaktır. Uç kuvvetlerine bakın. Dolayısıyla kolon bakış yönü de dönmüş olacaktır. ? ? Kolon objesi olarak girdiğim perdenin altına tekil temel tarifleyebilir miyim? Evet. Tanımlayabilirsiniz. ? ? Kirişsiz radye ve mantar döşeme çözebiliyor muyuz? Hayır. S indisli panellerin zayıf yöndeki atalet momentlerini kullanma seçeneğini kaldırdınız. Aynı durumda kolonu panel objesi olarak girdiniz. Panel objesi olarak girdiğim perdenin altına tekil temel tarifleyebilir miyim? Perdeyi kolon objesi olarak girdiyseniz tarifleyebilirsiniz. Yeni bir isim verip kaydedin. Windows’un backup programını kullanabilirsiniz. ? S indisli panellerin zayıf yöndeki atalet momentlerini analizde kullanma seçeneği ne işe yarıyor? Kullandığınız S indisli perdelerin büyük boyutu. bunun hesap açısından sakıncası var mı? Hayır. Bu yüzden kolon boyutlarını aynı kalmasının herhangi bir sakıncası yoktur. Kolon akslarını çiz seçeneğini işaretleyin. ideSTATİK IDS programında kaydettiğiniz projeyi burada açıp mimarisini girin. Objeyi kolon objesi olarak girdiniz. Görüldüğü gibi ideSTATİK programı kolon majör akslarının yönünü her koşulda ayarlamaktadır.

B” koşuluna göre etriyenin tek ya da çift olacağı belirlenir. neden? Proje genel ayarlarındaki “Madde 6. sadece çubuk elemanlar için uygulanabilirsiniz. Panel objesi olarak girdiğiniz eleman sonlu levha olarak modellenmektedir. döşeme rengini çizim alanı arka plan rengi ile aynı seçmişsiniz. Kullanamazsınız.2 için üst rijit bodrum katı numarasını düzeltin. Bu durumda zemin emniyet gerilmesi kullanıcı tarafından %50 arttırılıp “Proje Genel”de 138 . Bu neye bağlı? Sürekli temel parametrelerindeki “Çift etriye için min. ? Üstü serbest olarak atadığım kolonların üstü serbest olarak atanıp atanmadığını nereden kontrol edebilirim? Bildirim menüsündeki kolon bildirime girin.1 de bahsedilen %50 zemin emniyet gerilmesi artırımını biz mi yapıyoruz? Evet.2. ? Bağ kirişlerindeki konstrüktif seçeneği ne anlama geliyor? Konstrüktif seçeneği işaretlenirse bağ kirişleri tamamen konstrüktif olarak dizayn edilir. Kolonlarınızı buradan da üstü serbest yapabilirsiniz. ? İki katlı projede göreli kat öteleme değeri sıfır. İlgili kolonun DNS kutucuğu işaretli ise kolonun üstü serbest demektir. ? ? ? Programları tek dangılla aynı anda iki bilgisayarda kullanabilir miyim? Hayır. kaplama ağırlığı ile toplayarak.Madde 12. bulduğunuz değeri girin. ? Asmolen tuğlasının ağırlığını nereye giriyoruz? Döşeme ayarlarında kaplama satırına. render Program içerişinde dönüştüremezsiniz. ? Depr. ? Open GL renderin arka planını beyaza nasıl dönüştürürüm? paint programında. Döşeme rengini veya arka plan rengini değiştirin. Üstü serbest kolonu.Yön. Paneli objesini üstü serbest kolon yapabilir miyim? Hayır. Döşeme ayarlarından. bağ kirişi parametrelerinde belirlenen minimum koşullar uygulanır. asmalon tuğlasının ağırlığını. ? Sürekli temellerde bazen tek. ? Betonarme hesap aksları attığım halde ekranda gözükmüyorlar.Sıkça Sorulan Sorular tüm katlar rijit bodrum şeklinde görünüyor. Projenizde tüm katlar rijit bodrum şeklinde görünüyor. Daire kolonun boyut ve kaçıklığını nasıl değiştirebilirim? Daire kolon başlığını inceleyiniz. Ancak Windows’da dosyasını açıp arka planını beyaza boyayabilirsiniz.3. bazen çift etriye yapıyor.7. Betonarmede.

Kirişleri nasıl pilyesiz dizayn ettirebilirim? Kiriş ayarlarında statik sekmesinde bulunan pilye/toplam min. pilye/toplam max satırlarını sıfır yapın. Perdeli bodrum katların rijit kat olarak alındığını hangi raporlardan anlarım? Dinamik analiz raporunda. seçmeli raporlara girip. ilgili katların modal kütleleri ve elastik deprem yükleri sıfır olarak görülürler bunun yanında kat genel bilgileri raporunda Hi ve Wi Hi değerleri görünmez. Bunu yapmanın en kolay yolu.Sıkça Sorulan Sorular zemin emniyet gerilmesi olarak girilir. Projeyi bitirdikten sonra raporların hangilerini bastırmam gerekiyor? Hepsini bastırmalısınız. ? ? Yarım daire bir kolonu nasıl girerim? Yarım daire kolon tanımı başlığını inceleyiniz. genel obje edit kullanacağız. Ne yapmalıyım? Programla yığma yapı çözemezsiniz. çizgi tipini seçebilirsiniz. Genel obje edit ile kütüphaneyi tıklayın ve kütüphane ayarlarında açısını değiştirin. parçalanmış şekilde yerleştirebilirsiniz. Parçalamak içinse. parçaladıktan sonra kopyala ve yapıştır ile projenize. 2 boyuta aktarıp. Kirişlerde duvar yükleri nasıl ayarlanıyor? Kirişlere duvar yükü tanımlamak başlığını inceleyiniz. ? ? Çizgilerin çizgi tipini nasıl değiştirebilirim? İlkel obje ayarlarında. 2 boyuta aktarmalısınız. Yerleştirilmiş bir kütüphaneyi döndürmek için. parçalayıp çizgiye dönüştürebilir miyim? Kütüphaneyi yerleştirmeden önce hızlı çizim modunu kapatırsanız. hepsini seçerek rapor oluşturmak ve yazıcıya göndermektir. kütüphaneyi yerleştirirken döndürebilirsiniz. 139 . Kirişleri kolonun herhangi bir noktasına bağlamakla. ? ? ? Yığma yapı çözmek istiyorum. ? ? Yay şeklinde kirişi nasıl çözdürebilirim? Kirişe dönüştür başlığını inceleyiniz. kolon düğüm noktasına bağlamak arasında hesap farklılığı var mı? Geometrik olarak farklı bir durum oluşturmuyorsa hesapta fark etmez. ? ? Hatalı kaçıklığı olan kiriş mesajı ne anlama geliyor? Geometri kontrolü başlığını inceleyiniz. Kütüphane nasıl döndürülür.

İlgili betonarme hesap aksı üzerine gelip tıklayın. ? Kolonları eğik akslara paralel şekilde yerleştiremiyorum. Bu aşamada paralel ya da dik Referans komutunu eğik aks seçilir. Kolonları Kolonları girdiyseniz destek menüsünden kontur hesapla satırını girmediyseniz. Katta döşemelerle bağlanmayan kolonları “Üstü Serbest Kolon” olarak atayın. Açılan diyalogda donatı tipini değiştirin. nasıl düzeltebilirim? tıklayın. Döşemelerde betonarme hesap aksları çizilmediyse yükler aktarılır mı? Evet. ? Kiriş açılımları pafta dışına taşıyor. Neden? Hızlı kopyalama diyaloğunda kopyalama yapmak istediğiniz kat satırlarını işaretleyin. 140 . ? Kesit görüntülüyorum. boş sayfa geliyor. Her bir katta istediğiniz kadar aks ekleyebilir veya çıkartabilirsiniz. Ne yapmalıyım? Kolon yerleştirilirken enter tuşu ile kendi etrafında döndürülür. Ayrıntılı bilgi için A2-A3 düzensizlik kontrolü başlığını inceleyiniz. boş pencere geliyor. ? Asma katı nasıl tarifliyoruz? Ayrı bir kat olarak tarifleyin. Değiştir menüsündeki döşeme satırı altında açılan menüden Betonarme Hesap Aksı Edit satırını tıklayın. Açı aksın açısına kilitlenecektir. İde yapı programları akslara bağlı değildir. Neden? Kesit ayarlarına girip “sadece seçilen objeleri al” seçeneğinin önündeki işareti kaldırın veya obje seçin ondan sonra kesit alın. Kiriş açılımlarınız seçtiğiniz ebattaki paftaya sığmıyor.Sıkça Sorulan Sorular ? Akslarım kontur çizgisinin dışında kalıyor ve küçük çiziliyor. ? Her aksın her bir katta bulunması şart mı? Hayır. ? ? A2-A3 türü düzensizliklerin kontrolü yapılıyor mu? Evet. Açılım ayarlarından daha büyük bir pafta seçmelisiniz. Sistem yüklerinin aktarılması ile ilişkisi yoktur. kopyalama yaptığım katlar değişmiyor. Seçmeli Raporlarda “sadece seçilen objeleri al” seçeneği işaretini kaldırın veya obje seçerek rapor alın. Tamam deyin ve döşeme analizi yaptırın. kontur çizgilerini kullanarak kontur alanını büyütün. ? Merdiven sahanlığında. uzun yönde pilye kırıyor. Döşemelerde betonarme hesap aksları sadece döşeme betonarmesi için gereklidir. Rapor oluştur diyorum. ? ? Hızlı kopyalama yapıyorum.

Ne yapmalıyım? Program CD’si CD-ROM da takılı olmalıdır. Kat parametrelerinde yapının zati yükünü azaltmak istiyorum. ? Sadece kalıp modunda çizdiklerimi. Ne yapmalıyım? Kat parametrelerinde bulunan zati. Sürekli temeli de bu kolonlara bağlarsınız. hiçbir şey kurtarmıyor. Veya döşemede eksik donatı bulunmaktadır. Ayarlar sekmesine geçin. Bununla beraber. Kalıp planı kesitinde çıkan taramaları nasıl kaldırabilirim? Kalıp planı Kesitini “Obje Parçala” komutu ile patlatın. Hızlı kopyalama diyaloğunda Objelerini Kopyala” seçeneğini seçin. panelin sağına ve soluna kolon yerleştirmeniz.Sıkça Sorulan Sorular ? ? ? ? Kolonlara her yönden kiriş bağlayabilir miyim? Evet. nasıl? “Sadece İlgili Çalışma Modu Kalıp planı moduna geçin. Sürekli temel raporunda temellerin ucundaki. Fakat her iki durumun da hesap açısından bir problemi yoktur. Renkler listesinden 16 bit veya üzerini seçin. Problem nerede olabilir? Bilgi girişlerinizi kontrol edin. panel objesi ile panel tanımı yaparken. Yoksa bu temeller konsol gibi mi çözülüyor? Hayır. panel objesiyle girilmiş paneller yazılmıyor. Donatı arttırın. ? Döşeme donatılarında ''!!!!!'' var. Projede kolon ve kirişler aşırı yüklü gözüküyor. Taramaları seçip silin. Masa üstünde. ? Frame'de çubuklar net görünmüyor. Kirişin kolona farklı doğrultuda bağlanması başlığını inceleyiniz. Ne olabilir? Döşemenin kesiti çift donatı gerektiriyor. diğer katlara kopyalamak istiyorum. Sistemde kirişe mesnetli tek konsol kirişler varsa. Bununla beraber projeyi İde Yapı teknik servisine gönderebilirsiniz. Bununla beraber autocad programında yazacağınız lisp programıyla aksları GPD formatında kayıt ederseniz. burulma rijitliğini dikkate almalısınız. Ekran kartında bir problem mi var? Bilgisayarınızı daha yüksek renge (en az 16 bit) ayarlamalısınız. Döşeme yüksekliğini arttırın. Özellikle yük ve kesit bilgilerini gözden geçirin. hareketli ve deprem yüklerine müdahale edemezsiniz. mouse’un sağ tuşuna basın. ? Autocad’te girilmiş mimari aksları ideSTATİK programına aktarabilir miyim? Hayır. ? ? ? İğneli printer kullanabilir miyim? Kullanabilirsiniz. daha uygun bir modelleme yapmanızı sağlayacaktır. 141 . Tanıtım ve eğitim programını çalıştıramadım. açabilirsiniz.

data girim hatasından kaynaklanmaktadır. Mimari objeler ve temeller birbirine giriyor. ? Mimarisini girdiğim projede temel girmek istiyorum. Hangi klasörde olduğunu not edin. Neden? Aks katmanı kapalı olduğu için akslar görünmüyor. aralarında açı farkı olan kirişleri sürekli çizdirilmesini sağlar. Sistem gereği kirişler arasında açı farkı varsa. Ne yapmalıyım? Katman Ayarları açın. Nervürlü döşemelerden betonarme hesap aksı geçirmek zorunda mıyız? Hayır. Araçlar menüsünden Bul satırını tıklayın ve projenizin adını(programda kayıt için kullandığınız adı) yazın ve enter tuşuna basın. ? Sürekli temellerdeki 80/80/180 yazısı nedir? Temel kiriş genişliği/ Temel kiriş yüksekliği/ Temel kirişi genişliği ile ampatman genişliğinin toplam değeridir. Katman ayarlarında aks katmanını 142 . Görmek istemediğiniz mimari objelerin katmanlarını kapatın. Ne yapacağım? Windows gezginin çalıştırın. Sürekli kirişlerin açıları aynı olmalıdır. ? Örneğin aks çiziyorum. ? ? . Diyalogdan çıktığınızda menülerin eski haline geldiğini göreceksiniz. Analiz sonucunda kolon ve kirişlere hiç donatı atılmıyor. diğer sekmesinde bulunan “Arasındaki açı ‚ dereceden farklı olan kirişleri sürekli olarak kabul et” satırı. Dolayısıyla kiriş kesiti. Neden? Betonarme menüsünden “Donatı Seçimi”ne girip donatı çapı seçin. T ve dikdörtgen kesit olarak çözülürler.Sıkça Sorulan Sorular ? Sürekli kirişlerin açılımları sürekli çizilmiyor. Karşınıza gelen özelleştir menüsünde menüyü sıfırla butonunu tıklayın. projede L. Kirişlerin açılarını düzeltin. Menüdeki bazı satırlar yok olmuş.değerle kot değerini girebilirsiniz. Açı farkı.rpt uzantılı dosyaları(rapor dosyalarını) başka bir editörde açabiliyor muyuz? Hayır. Açamazsınız Projemi bulamıyorum. Nasıl geri getirebilirim? Destek menüsünden özelleştir satırını tıklayın. Yeniden oluştur yaptığımda akslar siliniyor. kotu satırına + veya . ? ? ? ? Kiriş kotunu neye göre giriyoruz? Kat kotunu sıfır kabul ederek. Neden? Sürekli olarak tanımlanan kirişler arasında açı farkı bulunmaktadır. Proje genel ayarlarında. ? L kesitli kiriş çözebiliyor muyuz? Program kirişlerin tabla durumlarını otomatik olarak ayarlamaktadır. bu satıra uygun açı değerini giriniz.

K5 ve K2 kirişlerinin birleşim noktası kontrolü şöyle yapılır. tz2=kirişin sağ ucunun kesme kuvveti). yardımda “sıkça sorulan sorular” başlığı altında anlatılan konuların içinde olup olmadığını kontrol ediniz. Bunu bir örnekle açıklayalım: Yukarıdaki çizimde. Burada yükleme 5 G ya da yükleme 6 Q başlıkları altındaki tz1 ve tz2 değerleri incelenir. sorularınızın yanıtlarını. düğüm noktası dengesinden bahsedilebilir.parçasının sol ucu (tz1). bu tür birleşimlerde. ? Raporda. 2. Faks:(0224) 220 67 17 e-mail:ideyapı@ideyapi. Uç kuvvetleri raporunu bastırılır. kaset sekmesinde. faks çekiniz. (dengededir) ? Nervürlerde 4 metreden sonra enine diş atıyor mu? 4 metreden daha büyük açıklıklı dişli döşemelerde. K2 kirişin 2.com. 3 boyutlu analizde.parçasının sağ ucu (tz2). Analiz sonucunda her düğüm noktasının uç kuvvetleri bir seferde hesaplanmaktadır. ilgili konuyu yardımlarda arayınız ve bulduğunuz yardım başlığında inceleyiniz. Döşeme ayarlarında. Önce. doğrultudaki kaset diş aralığını 4 metre yapın ve kaset objesiyle nervür tanımı yapın. k5 kirişinin sağ ucu (tz2) değerlerinin toplamı sıfırdır. şekilli açıklamalarıyla birlikte faksla göndermeniz faydalı olacaktır. saplama kirişin yükünü göremiyorum. (tz1=kirişin sol ucunun kesme kuvveti. Teknik Servis İde Yapı teknik servisine yöneltilecek soruları. 2. tek bir çerçeve vardır. IdeSTATİK programında hiç bir yaklaşık model kullanmadan gerçek 3 boyutlu analiz yapılmaktadır. Daha sonra. kaset tanımı yapılır. O da binanın kendisidir. 3.Sıkça Sorulan Sorular işaretleyerek açın. 1. Kiriş-kiriş birleşimleri de bir düğüm noktası olduğuna göre. ancak. K2 kirişinin 1. saplama yükünün taşıyan kirişe verilmesi ancak 2 boyutlu analizde izlenen bir yoldur. Yanıtını bulamazsanız.tr 143 . Neden? Saplanan kirişin çözülüp.

kolon ve kirişlerin her ucunda üç öteleme ve her uçta dönmeden ibaret altı serbestlik derecesi vardır.BÖLÜM 21 PROGRAMIN TEORİK ESASLAR Teorik Esaslar DAYANDIĞI Her bina üç boyutludur. sistemin ana bilinmeyenleri. kolon ve kirişlerin her iki ucunda da. Genelde. bir eksenel kuvvet. Kirişlerin 144 . Genel konumda bir uzay çubuğu 12x12 boyutlu rijitlik matrisine sahiptir. Diğer tüm çubukların ve panellerin uç serbestlik dereceleri. Kolon asal atalet eksenleri ise uzayda herhangi bir konumda bulunabilir. diğeri muhakkak yatay XY-düzlemi içindedir. Dolayısı ile. üç doğrusal kuvvet ve üç momentten oluşan altı adet kuvvet bileşeni vardır. sadece düzlemleri içinde hareket serbestliği olan rijit döşemelerinden ve nihayet düşey deprem panellerinden söz edilecektir. Kolon ve kirişler uzayda en genel geometrik konumda olabilirler. Her katta kendi düzlemi içinde sonsuz rijit kabul edilen betonarme döşemelerin bulunduğu varsayılmıştır. Başka bir deyimle. Bu döşemelerin. Bu programda ele alınan tüm binalar da üç boyutlu olarak kabul edilecek ve binanın taşıyıcı sistemini oluşturan parçalar olarak. dolayısı ile toplam üç serbestlik derecesine sahip oldukları varsayılır. her kat döşemesine ait iki öteleme ve bir dönmeden ibaret üç serbestlik derecesidir. Kolon ve kirişler herhangi bir poligonal enkesite sahip olan. sabit atalet momentli prizmatik çubuklar olarak kabul edilecektir. Kirişlerin ve kolonların uç deplasmanları. Dolayısı ile. ideSTATİK programı betonarme binalar için yazılmıştır. yatay düzlem içinde birbirine dik iki doğrultuda yatay deplasman ile düşey eksen etrafında bir dönme yaptıkları. Topluca. bu rijit kat döşemelerinin serbestlik derecelerine bağımlı olarak ifade edilir. Şekil1 Kiriş atalet mometlerinin biri düşey. iki kesme kuvveti ve iki eğilme momenti bulunur. üç boyutlu davranış gösteren kolon ve kirişlerden. bir burulma momenti. bu rijit kat döşemesinin deplasmanları cinsinden hesaplanır.

gene panel düzlemi içinde bir dönmeden ibaret üçer serbestlik derecesine sahiptir. yani ağırlık merkezi eksenlerinin bulunduğu noktalar olması mecburiyeti yoktur. kolon veya panelin enkesit geometrisi üzerinde herhangi bir noktaya oturabilirler. 145 . Bu iki nokta panel düzlemi içinde yatay ve düşey ötelemeler ile. Bu takdirde. kolon veya panel ağırlık merkezini gösteren G-noktasından itibaren. bir levha sonlu eleman olarak ele alınır ve sonlu elemanların rijitlik matrisi Şekil 3'de görüldüğü gibi.Programın Dayandığı Teorik Hesaplar kolon veya panellere oturdukları noktalar. Düşey düzlemdeki bir deprem paneli önce. kolon veya panellerin teorik düşey eksenlerinin. kirişin oturduğu noktaya kadar olan mesafe "rijit bir kol" olarak kabul edilir. panelin üst ve alt başlarındaki kesit orta noktalarından ibaret iki noktaya indirgenir. Ağırlık merkezinden gayri yerlerde uçları bulunan genel konumdaki bir kiriş ile. bunun i ve j uçlarındaki rijit kolları ve kirişin perspektif görünüşü ve uç deplasman numaraları Şekil 2'de gösterilmiştir. Kirişler.

146 . Bir panelin genel konumu ve uçlarındaki kuvvetler Şekil 4'te verilmiştir. Düşey panellerin düzlemleri dik doğrultuda rijitlikleri bulunmadığı varsayılmıştır. 6x6 boyutlu bir rijitlik matrisi vardır.Programın Dayandığı Teorik Hesaplar Dolayısı ile.

kiriş ve panel rijitlik matrislerinin yerine konularak. Ayrıca. kolon. en kesit boyutları tahkiki yapılır. her yükleme hali için bu elemanların her birinin iki ucundaki çubuk ve panel uç kuvvetleri elde edilir. kolonlarda köşelere konsantre olduğundan ve ayrıca köşeler arasında kenarlar boyunca eşit yayılı olduğuna göre iki eksenli eğilme için hesaplanır. İde Yapı tarafından geliştirilmiş olan özel bir Gauss elimasyon metodu yardımı ile. Döşemeler.Programın Dayandığı Teorik Hesaplar Her yüklemeye ait sistem yük vektörü ve sistem rijitlik matrisi teşkil edildikten sonra. bütün yük kombinasyonundaki eksenel kuvvet. Sistem çözümünden elde edilen kat deplasmanları. Kirişlerde donatı tek eksenli eğilmeye göre tayin edilir. TS500'ün gerektirdiği tüm yük kombinasyonları göz önüne alınarak. burulma momenti. 147 . dinamik bir bellek algoritması kullanılarak. Her çubuk elemanı için. Donatılar. Taşıma gücü metodu kullanılarak ve en kritik yük kombinasyonu göz önüne alınarak her çubuğun iki ucunda donatı tayini yapılır. Plak çözümleri sonlu elemanlar yöntemi ile yapılır. her çubuk ve panelin her iki ucundaki uç kuvvetleri her yük kombinasyonları için hesaplanır. Panellerde donatılar düşey ve yatay doğrultularda ve panelin her iki yüzü için ayrı ayrı hesaplanır. bu çubukların her iki ucunda. ara dolgulu veya ara dolgusuz nervürlü ya da kaset döşeme olarak teşkil edilir. sistemin deplasmanları çözülür. iki eksenli eğilmeye ait kesme kuvvetleri ve eğilme momentleri elde edildikten sonra. Minimum ve maksimum donatı koşulları özellikle tahkik edilir. dolu gövdeli döşeme.

4. 6.3.5.3. R=7 kullanılabilmesi için devrilme moment oranının %75'den daha fazla olup olmadığına bakılır.60 olmasına müsaade edilmez.2.2. 6. Kullanıcı tabloda işaretler. B2 yumuşak kat düzensizliği tüm yatay yüklemeler için ara adımlar ile birlikte outputlarda listelenir. 0. 6. Deprem Yönetmeliğinde her madde gayet açık şekilde ifade edilmiştir.3.4 B1 Komşu katlar arası rijitlik düzensizliği otomatik tahkik edilir.4 6.3 Otomatik Uygulanır.3.2. İlgili elemanın asal ekseni doğrultularındaki uç kuvvetleri 6.5. a) Otomatik kontrol yapılmaz.5.1 Uygulanır. 6.3.5.1 Otomatik kontrol yapılmaz.4.4.1 Süneklilik düzeyi yüksek boşluksuz betonarme perdeler ile süneklilik düzeyi yüksek betonarme çerçevelerin birlikte tasarlandığı sistemlerde R katsayısı kontrol edilir.1 Otomatik kontrol yapılmaz.3.BÖLÜM 22 PROGRAMIN 1997 DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYUMLULUĞU Bu bölümde bulunan bilgiler Yönetmelik ile birlikte kullanıldığı zaman anlaşılır olmaktadır.4.5 B3 türü düzensizliği olan yapılarda. d) Otomatik kontrol yapılmaz. Taşıyıcı sistem davranış katsayısı kontrolü yapılır. Kullanıcı denetimindedir.5. A1 burulma düzensizliği tüm yatay yüklemeler için ara adımları ile birlikte outputlarda listelenir. Uygulanmaz. Ayrıca kullanıcı tanımlı periyotlar girilebilir.4. Kullanıcı uygun hesap yöntemi seçmediği sürece output alması engellenmektedir.3. 6. 6.1 A1 ve B2 türü düzensizlikler otomatik olarak saptanmaktadır. Ayrıca 7.2 Uygulanır.4.2 Deprem kuvvetlerinin taşıyıcı sistem elemanları arasında güvenle aktarıldığı hesapla doğrulanır.1 Uygulanır. Kullanıcı tablodan girer.6-0.1 Ana taşıyıcıları prefabrike ve çelik olan binalar ideSTATİK'in kapsamı dışındadır.2.5. Fazla ise kullanıcı uyarılır. Uygun olmayan katsayı ile printout alınmasına müsaade edilmez. Printout almasına müsaade edilmez.4. Kullanıcı denetimindedir. 6. 6.5. 6.2 1. 6.25 ncimin değeri ile çarpılır.5 6.7.1 6. A2 ve A3 türü düzensizlikte dikkate alınan düşey elemanların adları ve uç kuvvetleri.8 aralığında taşıyıcı sistem katsayısı 1. 6.2 Otomatik kontrol yapılmaz. 6.2.5'e göre büyültülüp outputlarda ayrıca listelenir. b) İlgili düğüm noktasına bağlı tüm kiriş ve kolonların bütün kesitlerinde tüm yüklemeler için elde edilen tüm iç kuvvetler %50 oranında otomatik arttırılır. 6. 6. 148 .3 gereği kolon sarılma bölgesi için hesaplanan enine donatı kolon orta bölgesinde aynen devam ettirilir.3. Ayrıca İdeSTATİK printoutları ile incelenmesi faydalı olur. c) Program böyle bir data girişine müsaade etmez.2.5. 6. Dolayısıyla uygulanmaz.2 Programın hesap mantığının dışındadır. Hiçbir suretle nci<0.2.3.3 A4 türü düzensizlik otomatik olarak saptanmaktadır.5. Kullanıcı yapmamalı. Kullanıcı denetimindedir. Spektrum Karakteristik periyotları tablodan işaretlenir.0 aralığında da kontrol yapılarak kullanıcı uygun R katsayısını girmeye zorlanır. Bu yüzden çok özet bir üslup seçilmiştir. ayrıntılı olarak tüm yatay yüklemeler için outputlarda listelenir. 6. Süneklilik düzeyi bakımından karma taşıyıcı sistem kullanılmaz.5.

Titreşim yapmayan serbestlik derecelerine karşılık gelen satır ve sütunlar elimine edilerek yalnız titreşim yapan doğrultuları kapsayan indirgenmiş Stifness matrisi bulunur.8.1 6. 6.7.4. 6. Kullanıcı gereken kolonları bu şekilde tanımlamak zorundadır.2<nbi<=2.7.7. İvme spektrumu eğrisi ve her modun periyotu ve deprem yükü azaltma katsayısından yola çıkılarak Spa(Tr) hesaplanır. Uygun olmayan Yöntem kullanılması durumunda printout alınmasına müsaade edilmez.1 Uygulanır. Her hesapta ilgili rijit diyafram içinde olmayan 149 . 6.7. Kullanıcı gereken kolonları bu şekilde tanımlamak zorundadır.7. Her mod için o moddaki deplasmanların katılım miktarını karakterize eden katkı çarpanları (katılım oranı) hesaplanır. Her hesapta ilgili rijit diyafram içinde olmayan kolonlar üstü serbest tanımlanmalıdır. A1 düzensizliği olan yapılarda 1. 6. 6.2 Uygulanır.2 Kolon düğüm noktalarının deplasmanlarını katın deplasmanlarından ayırmak için ideSTATİK'te üstü serbest kolon tanımı getirilmiştir.3 Kesin hesap yapıldığından burada verilen denklem kullanılmaz. 6. 6. T1a'nın 1.2 Eşdeğer deprem yükü yönteminin uygulanıp uygulanmayacağı kontrolü otomatik olarak yapılır.2 T1a Ayrıca hesaplanır.2.7. Böylece her modun etkin kütlesi bulunur.7.2. Katta kaç tane bağımsız rijit diyafram varsa yapı bu sayı kadar ayrı ayrı hesaplanmalıdır. 6.0 olması durumunda Dinamik hesap sonucu bulunan T1.2.2 Uygulanır.30 katıyla sınırlandırılır.7. 6. Matris (3*kat adedi) *(3*kat adedi) boyutundadır.1 Uygulanır.1 Uygulanır.4.1 Uygulanır.1 Programda opsiyonel olarak a) Eşdeğer deprem yükü yöntemi ile hesap.3 Program bu koşulun ortaya çıkmasını engeller.4. c) Eski yönetmelik Eşdeğer deprem yükü yöntemi ile hesap yöntemlerinden biri kullanılabilir.6.2.2.1. 6.8.3 Uygulanır.3.3. Yukarıda tanımlanan serbestlik dereceleri olacak şekilde düzenlenir. 6.6. 6. Uygulanır. 6.1 Eşdeğer hesap yapılsa bile program bina birinci doğal periyodunu dinamik hesap yaparak bulur.Programın 1997 Deprem Yönetmeliğine Uyumluluğu 6.0 durumunda eşdeğer hesaba müsaade etmez. Matematik yöntemle özel değerler ve özel vektörler ve periyotlar hesaplanır. Katta kaç tane bağımsız rijit diyafram varsa yapı bu sayı kadar ayrı ayrı hesaplanmalıdır.7.2 Kolon düğüm noktalarının deplasmanlarını katın deplasmanlarından ayırmak için ideSTATİK'te üstü serbest kolon tanımı getirilmiştir.3.7. 6.4 Uygulanır.1. 6.8 Her katta Kaydırılmış kütle merkezlerinin her birinde birbirine dik doğrultuda iki yatay serbestlik derecesi ile düşey eksen etrafında dönme serbestlik derecesi göz önüne alınır.2.7. 6. her kat ve her serbestlik derecesi için F kuvvetleri hesaplanır.8. Her mod. 6. Bu amaç için önce Yapı 3 boyutlu Stifness matrisi Son deplasmanları.7. Ancak yapı bir defa da tüm kolonları itibariyle ve tek bir rijit diyafram olarak çalışıp düşey yükler açısından emniyetli tarafta kalınması sağlanmalıdır. b) Mod birleştirme yöntemi ile hesap.7.4. Her mod için binaya etkiyen toplam tasarım yükü deprem yükü bulunur.4 T1a>1.

6. 7. 7.2. Otomatik kontrol edilir.2.9 Uygulanır. Verilen koşullara uygun olmayan projede printout alınmasına müsaade edilmez.3.1 Uygulanır.8.8.10.4 Uygulanır.1. Ancak yapısal olmayan (cephe elemanları) gevrek elemanların kullanılabilirlik kontrolü yapılmaz.6 6.8.4 Otomatik kontrol yapmaz. 6.2. 6.2.5.10.2. Ancak yapı bir defa da tüm kolonları itibariyle ve tek bir rijit diyafram olarak çalışıp düşey yükler açısından emniyetli tarafta kalınması sağlanmalıdır.10.1 Uygulanır.13. 7.3. Otomatik kontrol edilir. Program süneklik düzeyi normal sistemler için tüm koşulları uygular. Printoutlarda listelenir.1 Titreşim modu yeterlilik kontrolü otomatik yapılır.5.5.1 Otomatik kontrol yapmaz 7. Detaylarıyla printoutlarda listelenir.2 Uygulanır. 6. Detaylarıyla printoutlarda gösterilir.3 Otomatik kontrol yapmaz.13. Uygulanmaz.3.2.1Uygulanır. Otomatik uygulanır. 7. Uygulanır. 6. 7.4. 6.1.3 Uygulanır. 7. 150 .1 Uygulanır. Uygun olmayan kolon saptanırsa printout alınmasına müsaade edilmez. 6. 6.2 Kullanıcı süneklik düzeyine karar verir.2Uygulanır detaylarıyla printoutlarda listelenir. 7.2. 7.2.1.4.13. 7. Detaylarıyla printoutlarda gösterilir.2. 6.8.4 Uygulanır.2 7.2 Uygulanır.2 Uygulanır.2 Her durumda maksimum mod katkılarının birleştirilmesi için Tam Karesel Birleştirme (CQC Complete Quadratic Combination ) Kuralı uygulanır.1. Program süneklik düzeyi normal sistemler için tüm koşulları uygular. Çapraz Korelasyon Katsayıları Hesabında modal sönüm oranı %5 alınır.1Uygulanır. Verilen koşullara uygun olmayan projede printout alınmasına müsaade edilmez.8. Otomatik Uygulanır.1 Uygulanır. Sağlamayan kolon varsa printout alınmasına müsaade etmez.8.3 7. 7.Programın 1997 Deprem Yönetmeliğine Uyumluluğu kolonlar üstü serbest tanımlanmalıdır. Uygun olmayan kolon saptanırsa printout alınmasına müsaade edilmez.1 Kullanıcı süneklik düzeyine karar verir.5 6.2. 6.1.2. 6.10.1. 7.2 Uygulanır.3. Yetersiz mod sayısı tespit edilirse printout alınmasına müsaade edilmez.1.6 7. 6.2.1 Hiç bir durumda karelerin karekökü yöntemi kullanılmaz.2Uygulanır. Kesit hesaplarında Taşıma gücü yöntemi uygulanır.8 Otomatik uygulanır. Otomatik kontrol edilir.3.13.2. 6.3.2.

2.13. Kolon düşey açılımlarında detaylarıyla çizilir.1 Otomatik çizilir. Printoutlarda detaylı listelenir. 7.4 Otomatik çizilir.5 Otomatik uygulanır. Ancak 7.8. 7. Olumsuz durumda printout alınması engellenir.3.3.8.5 7.4 Otomatik uygulanır.1.4.13. Uygulanır.1 Otomatik yazılır. Ancak Kiriş açılımlarında da çapraz donatı çizilmez. 7.3 Kanca kıvrım detayları detay kütüphanesinden alınır.6. Olumsuz durumda printout alınması engellenir. Sağlanmadığı takdirde printout alınmasına müsaade edilmez.6.2 Otomatik çizilir.4'ün mutlaka sağlanması gerekir. 7. Uygulanır.13. 7.8 7. 7.13.3.10 Uygulanır.12 ve 7.6. Uygulanır.4.7 7. 7. 7. 7.2.3. 7.4 Otomatik yapılır.13 denklemlerindeki 0.4. 7. 7. Kolon düşey açılım detaylarında ayrıntılarıyla çizilir.6. Otomatik uygulanır.9 7.4. Otomatik uygulanır.8. 7.6.2.2.13.4. 7. Printoutlarda detaylarıyla listelenir. 7. 7.1 Otomatik uygulanır.4. 7. Kullanıcı inisiyatifindedir. Printoutlarda detaylı listelenir.4.Programın 1997 Deprem Yönetmeliğine Uyumluluğu 7. Kullanıcının kolonu kısa kolon olarak işaretlenmesi gerekir.30 katsayılarının değişebileceği dikkate alınarak printout alınması engellenmez fakat bariz görünecek şekilde SAĞLANMIYOR yazılır.13.2. Tüm kontroller yapılır.2 Otomatik yapılmaz. Otomatik uygulanır.4.3. Uygulanır.13.3 Otomatik çizilir. Oluştuğu zaman kullanıcı uyarılır. 151 .60 ve 0.2.3 Program açısından Denklem 7.6.3 Otomatik uygulanır.2.4.2 Otomatik yazılır. Ancak kullanıcı kirişe hesaplanan enine donatıya koymayıp çapraz donatı atabilir.2. Otomatik uygulanır.3 Otomatik çizilir. Otomatik uygulanır. 7.2 Otomatik uygulanır.4 7. 7.8 7. Kullanıcı yapı rijitliğini arttırarak hesabı tekrar eder.3.1 Otomatik uygulanır.5 Otomatik uygulanır.2 Otomatik uygulanır.6 7. 7.3 Yeniden dağılım yapılmaz.1.7 7. 7.3.3.3 Uygulanır.13. 7.3.5 Otomatik uygulanır.4 7.3 7. 7.2.1 Otomatik uygulanır.

Yapı Uzay Çerçeve Eleman Bilgileri a) Simgeler i: :Kiriş elemanlarının sol uç düğüm noktasının numarası. raporda kullanılan tüm simgeler. hangi değerin nasıl bulunduğu anlatılmıştır. Hesaplarda kullanılan kapalı formüller belirtilmiş. Kat Eşdeğer Yatay Kuvvetleri ve Genel Bilgileri a) Simgeler 152 . rapor başlıklarına göre sıralanarak açıklanmıştır. Sin Ex1(Xo) :Elemanın plandaki açısının sinüsü :Kolonlarda kolonun ağırlık merkezi x apsisi [m] Kirişlerde. Uzun kenarı x eksenine paralel bir dikdörtgen kolonun açısı 90 derecedir. 1. [m] Kirişlerde temiz boy Kolonlarda düğüm noktasından düğüm noktasına olan boy IBurul IMajor IMinor A Cos :Elemanın burulma ataleti [m ] :Elemanın majör atalet momenti [m ] :Elemanın Minör atalet momenti [m ] :Elemanın alanı [m ] :Elemanın plandaki açısının cosinüsü Kirişlerde i-j vektörünün yatayla yaptığı açının cosinüsü Kolonlarda majör atalet düzlemine dik vektörün yatayla yaptığı açının cosinüsü. kirişin sol ucundaki teorik düğüm noktası ile kirişin sol ucu arasındaki eksantrisitenin x eksenine paralel mesafesi Ey1(Yo) :Kolonlarda kolonun ağırlık merkezi y ordinatı [m] Kirişlerde.BÖLÜM 23 ÇIKTILARDA KULLANILAN SİMGELER ve AÇIKLAMALARI Bu bölümde. Kolon elemanının alt uç düğüm noktasının numarası j :Kiriş elemanlarının sağ uç düğüm noktasının numarası Kolon elemanının üst uç düğüm noktasının numarası L :Elemanın boyu. kirişin sol ucundaki teorik düğüm noktası ile kirişin sol ucu arasındaki eksantrisitenin y eksenine paralel mesafesi Ex2 Ey2 :Kirişin sağ ucundaki teorik düğüm noktası eksantrisitenin x eksenine paralel mesafesi [m] :Kirişin sağ ucundaki teorik düğüm noktası eksantrisitenin y eksenine paralel mesafesi [m] ile kirişin sağ ucu arasındaki ile kirişin sağ ucu arasındaki 2 4 4 4 2.

Doğal Titreşim Periyodu Tr hesaplanır. Ra(T) = 1. (Denklem 6.2a. 1. A(T)= Ao I S(T) (Denklem 6.2a Denklem 6. Tr>T A ise Ra(Tr)=R dir. 6.2.Ya b)Açıklamalar Fi(x) . kata etkiyen eşdeğer deprem yükü (y yönü) [t] :Gerçek kütle merkezi koordinatları[m] Fi(x) Fi(y) Xa.2b Denklem 6.3a Denklem 6.1. Zemin cinsine göre belirlenen spektrum eğrisinde T yerine.5( TB /T) 0. rijit çevre perdelerin bulunduğu katlarda hiç bir değer yazılmaz. [m] :Eşdeğer deprem yükü yönteminde i.07 T1 Vt (denklem 6.3b ( Tr > T A ) 3.4) ile Vt hesaplanır. katının temel üstünden itibaren ölçülen yüksekliği (Bodrum katlarında rijit çevre perdelerinin bulunduğu binalarda i’inci katın zemin kat döşemesi üstünden itibaren ölçülen yüksekliği ) Bu durumda. Tr konularak (Denklem 6.5 S(T) = 2.4 belirtilen esaslara göre 153 .10 Ao I W değerinden büyük veya eşit olmalıdır.8) kullanılarak ∆Fn =0 ‘dır. katındaki toplam sabit yük [t] :Binanın i. 5. A(T1) / Ra(T1) (Denklem 6. S(T) = 1+1. 4.3a.∆FN ) N ∆Fn hesaplanır.5)T/ T A Ra(T) = R ( 0≤ T ≤ TA ) Denklem 6. Vt değeri 0.2Vt den küçük ya da eşit olmalıdır. Bu formülde bulunan A(T1) ve Ra(T1). katındaki toplam hareketli yük [t] :Hareketli yük katılım katsayısız :Binanın i. Fi(y) nin bulunması: X ve Y yönü için. ∆Fn 0.9) kullanılarak her kat için Fi hesaplanır. katının hareketli yük katılım katsayısı kullanılarak hesaplanan ağırlığı [t] :Binanın i.5T/ TA S(T) = 2.b) de T yerine Tr konularak Ra(Tr) hesaplanır. Vt = W. Hn ≤ 25 ise wiHi ∑ ( wjHj) j=1 7. Rijit çevre perdelerinin bulunduğu katlarda Fi Madde 6.b. Hn>25 ise ∆Fn = 0. (Denklem 6.1) denklemiyle ile A(Tr) hesaplanır.5 + (R . Fi = (Vt .8 ( 0≤ T ≤ TA ) B Denklem 6. sırasıyla A(Tr) ve Ra(Tr) dir. kata etkiyen eşdeğer deprem yükü (x yönü) [t] :Eşdeğer deprem yükü yönteminde i.2c (T A < T ≤ T ) ( T>T ) B 2.7.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar gi qi HYKK wi Hi :Binanın i.c) S(Tr) hesaplanır.

1) (Bu madde eşdeğer deprem yüküne göre hesap yapılırsa uygulanmaz) Bina toplam kütlesi= W/g (g yerçekimi ivmesi=9. Dinamik Hesap a) Simgeler W T1a Hn :Binanın hareketli yük katılım katsayısı kullanılarak bulunan toplam ağırlığı [t] :Binanın amprik bağıntı ile hesaplanan birinci doğal titreşim periyodu [s] :Binanın temel üstünden itibaren ölçülen toplam yüksekliği (Bodrum katlarında rijit çevre perdelerinin bulunduğu binalarda zemin kat döşemesi üstünden itibaren ölçülen toplam yükseklik) [m] :Binanın N'inci katına (tepesine) etkiyen ek eşdeğer deprem yükü ( x yönü) [t] :Binanın N'inci katına (tepesine) etkiyen ek eşdeğer deprem yükü ( y yönü) [t] :Eşdeğer deprem yükü yönteminde x doğrultusunda binaya etkiyen toplam eşdeğer deprem yükü (taban kesme kuvveti) [t] :Eşdeğer deprem yükü yönteminde y doğrultusunda binaya etkiyen toplam eşdeğer deprem yükü (taban kesme kuvveti) [t] :Mod birleştirme yönteminde x doğrultusunda modlara ait katkıların birleştirilmesi ile bulunan bina toplam deprem yükü (taban kesme kuvveti) [t] :Mod birleştirme yönteminde y doğrultusunda modlara ait katkıların birleştirilmesi ile bulunan bina toplam deprem yükü (taban kesme kuvveti) [t] :Mod birleştirme yöntemi ile hesaplanan büyüklüklerin alt sınırlarının belirlenmesi için kullanılan katsayı :Etkin yer ivmesi katsayısı :Bina önem katsayısı :Binanın r'inci titreşim periyodu [s] :Tr için hesaplanan spektrum katsayısı ∆ Fnx ∆ Fny Vt(x) Vt(y) VtB(x) VtB(y) β Ao I Tr S(Tr) b)Açıklamalar X ve Y yönü için. 2 154 . sırasıyla listelenir. (Denklem 6. (Denklem 6. yarı dinamik hesap yapıldıysa yarı dinamik hesap başlığı altında rapor edilir. Bu formüldeki Wbk.3) kullanılarak deprem yükü azaltma katsayısı Ra(Tr).3.15 2. ilgili katın Wi ‘sidir. doğal titreşim periyodu (Tr). 1. Her modda.5. 3. (Denklem 6.15) kullanılarak ivme spekturum ordinatı Spa(Tr).8. serbest titreşim periyodu (w). etkin modal kütle Mr. Fi=Fbk=Ao I Wbk /1. Spa(Tr) = A(Tr) g / Ra(Tr) Denklem 6. C katsayısı ve katkı çarpanı hesaplanır. (Denklem 6. (Madde 6. Hesaba katılacak titreşim modu sayısı kontrol edilir.1) kullanılarak spektral ivme katsayısı A(Tr).81 m/ s ) Bina toplam kütlesinin %90’nı hesaplanır.2) kullanılarak spektrum katsayısı S(Tr).Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar hesaplanır. Burada kullanılan simgeler için ayrıca dinamik hesap yapılmışsa dinamik hesap başlığı altında.

Düğüm Noktası Deplasmanları a) Simgeler Dn X. 5. y yönü için βVt ( y) / VtB( y) katsayılarıyla otomatik olarak çarpılırlar.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar Bina toplam kütlesinin %5’i hesaplanır.05 Bx [m] :Katın gerçek kütle merkezi ile kaydırılmış kütle merkezi arasındaki mesafe.8. normalleştirilmiş yapı serbest titreşim modları yapı kat maksimum ivmeleri. yapı kat tasarım deprem yükleri hesaplanır. Katlara Etkiyen Yatay Yükler a) Simgeler ex ey Fx Fy Mb :Katın gerçek kütle merkezi ile kaydırılmış kütle merkezi arasındaki mesafe.Y. Rijit bodrum çevre perdelerinin bulunduğu katta bu değerler sıfırdır. ex= 0. x yönü için. Toplam etkin modal kütle. Bu yüklerin toplamları Madde 6. X yönü kat deprem kuvveti [t] :Kullanılan yönteme göre hesaplanan. (Bu madde eşdeğer deprem yüküne göre hesap yapılırsa uygulanmaz. Vt(x)< β VtB(x) ve Vt(y)< β VtB(y) ise dinamik analizle bulunan bütün iç kuvvetler. Kat maksimum yükleri. eşdeğer ve dinamik yükler olmak üzere listelenir. ey= 0. 4. 3. βVt ( x) / VtB( x) . yapı kat modal kütleleri. Toplam etkin modal kütle bulunur ve bina toplam kütlesi ile karşılaştırılır.05 By [m] :Kullanılan yönteme göre hesaplanan.) 4.5’e göre karşılaştırılır. Sırasıyla karakteristik mod vektörleri. bina toplam kütlesinden büyükse mod sayısı yeterlidir. yapı kat elastik deprem yükleri. Sadece eşdeğer deprem yükü yöntemine göre bulunan kat maksimum yükleri listelenir. Y yönü kat deprem kuvveti [t] :Kata etkiyen burulma momenti [tm] 5.Z G1 G2 G3 G4 G5 G6 U(x) U(y) U(z) R(x) :Düğüm noktası numarası :Düğüm noktası koordinatları [m] :Düğüm noktasının global x ekseni doğrultusundaki numarası :Düğüm noktasının global y ekseni doğrultusundaki numarası deplasman bileşeni kod deplasman bileşeni kod :Düğüm noktasının global z ekseni doğrultusundaki deplasman bileşeni kod numarası :Düğüm noktasının global x ekseni etrafındaki deplasman bileşeni kod numarası :Düğüm noktasının global y ekseni etrafındaki deplasman bileşeni kod numarası :Düğüm noktasının global z ekseni etrafındaki deplasman bileşeni kod numarası :Düğüm noktasının global x ekseni doğrultusundaki deplasmanı [mm] :Düğüm noktasının global y ekseni doğrultusundaki deplasmanı [mm] :Düğüm noktasının global z ekseni doğrultusundaki deplasmanı [mm] :Düğüm noktasının global x ekseni etrafındaki deplasmanı [radyan] 155 .

Sonuçlar ikinci satır olarak(yanına 1/ α i yazar) listelenir 156 . 1 indisler alt ucu simgelemektedir. 2 indisler üst ucu simgelemektedir. 0. x eksenine paraleldir.2 (Mri + Mrj) denkleminin hem alttaki.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar R(y) R(z) :Düğüm noktasının global y ekseni etrafındaki deplasmanı [radyan] :Düğüm noktasının global z ekseni etrafındaki deplasmanı [radyan] 6. hem de üstteki düğüm noktalarının sağlandığı kolonlara etkiyen eğilme momentleri ve kesme kuvvetleri 1/ α i oranında çarpılarak otomatik olarak attırılır.70< α i <1 aralığında (Mra + Mrü) ≥ 1. Uzun kenarı x eksenine paralel bir dikdörtgen kolonun majör düzlemi . tx1 ty1 tz1 mx1 my1 mz1 ii) Kirişler 1 indisler sol ucu simgelemektedir. Elemanların Uç Kuvvetleri a) Simgeler i) Kolonlar ve paneller majör düzlem :Kolonun majör (büyük) atalet momentinin hesaplandığı düzlem. tz1 my1 mz1 :Kesme kuvveti :Eğilme momenti :Burulma momenti :Kolonun uzun kenarı doğrultusundaki kesme kuvveti majör düzlemdeki kesme kuvveti [t] :Kolonun kısa kenarı doğrultusundaki kesme kuvveti majör düzleme dik düzlemdeki kesme kuvveti [t] :Kolonun eksenel kuvveti [t] :Kolonun kısa kenarı doğrultusundaki moment majör düzleme dik düzlemdeki moment [tm] :Kolonun uzun kenarı doğrultusundaki moment majör düzlemdeki moment [tm] :Kolonun burulma momenti [tm] b) Açıklamalar Kolonlarda. Kat Deplasmanları a) Simgeler δx δy θ :Katın master düğüm noktasının ( kütle merkezinin ) x deplasmanı [mm] :Katın master düğüm noktasının ( kütle merkezinin ) y deplasmanı [mm] :Katın master düğüm noktasının ( kütle merkezinin ) dönmesi [radyan] 7. 2 indisler sağ ucu simgelemektedir.

∆ imax/hi ≤ 0.02/R olmalıdır. katın Sağ-Alt köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] :i.1.0035 veya ∆ imax/hi ≤ 0. katın Sol-Üst köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] :i. Katta kolon ve perdelerde hesaplanan göreli kat ötelemelerinin kat içindeki ortalama değeri. Göreli Kat Ötelemelerinin Sınırlandırılması a) Simgeler Kat hi :i. katın Sağ-Alt köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] ∆ (i-1)SĞU :(i-1). katın Sol-Alt köşesinde hesaplanan göreli öteleme [mm] :i.10. katın Sağ-Alt köşesinde hesaplanan göreli öteleme [mm] b) Açıklamalar Her bir deprem yüklemesi ve kat için.d(i-1)SLA ∆ iSĞA :d(i)SĞA . katın Sol-Alt köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] :i.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar 8. İkinci Mertebe Etkileri a) Simgeler ( ∆ i)ort Vi hi :i.d(i-1)SLU ∆ iSLA :d(i)SLA . katın Sağ-Üst köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] ∆ imax ∆ (i)SLU ∆ (i)SLA ∆ (i)SĞA ∆ (i)SĞU ∆ (i-1)SLU :(i-1). Kat yüksekliği [m] :i. katın Sağ-Üst köşesinde hesaplanan göreli öteleme [mm] :i. katın Sağ-Üst köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] ∆ iSLU ∆ iSLA ∆ iSĞA ∆ iSĞU :i. katın Sol-Üst köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] ∆ (i-1)SLA :(i-1). katın ilgili doğrultudaki kat kesme kuvveti [t] :i. Katta hesaplanan maksimum göreli kat ötelemesi [mm] :i.d(i-1)SĞA ∆ iSĞU :d(i)SĞU .d(i-1)SĞU ∆ imax= ∆ iSLU . katın Sol-Üst köşesinde hesaplanan göreli öteleme [mm] :i. Kat :i. [mm] :i.2 9. ∆ iSĞA . katın Sol-Alt köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] ∆ (i-1)SĞA :(i-1). kattan itibaren en üst kata kadar olan katların hareketli yük katılım katsayısı 157 Σ Wj . katın yüksekliği [m] :i. Madde 6. ∆ iSĞU'dan en büyüğüdür. ∆ iSLU :d(i)SLU . ∆ iSLA .

Deprem yüklemesinden hesaplanan maksimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan maksimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. ( ∆ i)ort =( ∆ iSLU+ ∆ iSLA + ∆ iSĞA + ∆ iSĞU ) /4 işlemiyle bulunur. Deprem yüklemesinden hesaplanan burulma düzensizliği katsayısı [mm] :i. katın ikinci mertebe gösterge değeri [radyan] b) Açıklamalar Her bir deprem yüklemesi ve kat için. kullanılarak θ i hesaplanır. (Denklem 6. θ i ≤ 0. Deprem yüklemesinden hesaplanan burulma düzensizliği katsayısı [mm] :i. katta 2. Deprem yüklemesinden hesaplanan minimum [mm] göreli kat ötelemesi :i. katta 2.12 olmalıdır. katta 3.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar kullanılarak hesaplanmış ağırlıklarının toplamları [t] θi :i. katta 2. katta 1. katta 3. Deprem yüklemesinden hesaplanan burulma düzensizliği katsayısı [mm] η bi1 ( ∆ i)max2 ( ∆ i)min2 ( ∆ i)ort η bi2 ( ∆ i)max3 ( ∆ i)min3 ( ∆ i)ort3 η bi3 ( ∆ i)max4 ( ∆ i)min4 ( ∆ i)ort4 η bi4 158 . katta 2. katta 4. Deprem yüklemesinden hesaplanan maksimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. katta 1. katta 1. katta 4. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] :i.21) θ = (∆i)ort ∑ wj j=i N Vihi 10. katta 4. katta 1. Deprem yüklemesinden hesaplanan maksimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. katta 3. Deprem yüklemesinden hesaplanan minimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] :i. katta 3. katta 4. Deprem yüklemesinden hesaplanan burulma düzensizliği katsayısı [mm] :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan minimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan minimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. A1 Burulma Düzensizliği a) Simgeler ( ∆ i)max1 ( ∆ i)min1 ( ∆ i)ort1 :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] :i.

( ∆ i)max2. nbi’lerin bir tanesi 1.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar b) Açıklamalar Göreli kat ötelemelerinde başlığında her bir deprem için rapor edilen ∆ imax değerleri. ∆ iSLA . bu başlıkta sırasıyla ( ∆ i)max1. ( ∆ i)ort1=[( ∆ i)max1/( ∆ i)min1] / 2 .A2-A3 Düzensizliği Kontrolü e cos Sin :Moment kolunun uzunluğu [m] α α :Kolon majör atalet düzlemine dik vektörün yatayla yaptığı açının cosinüsü. ( ∆ i)min3. nbi4 =( ∆ i)max4/( ∆ i)ort4 formülleriyle nbi’ler hesaplanır.) txu tyu txa :i’inci kattaki kolonun üst ucuna x ekseni doğrultusunda etkiyen kesme kuvveti [t] :i’inci kattaki kolonun üst ucuna y ekseni doğrultusunda etkiyen kesme kuvveti [t] :i+1’inci kattaki kolonun alt ucuna x ekseni doğrultusunda etkiyen kesme kuvveti [t] tya Vux Vuy Vax Vay Vu Va V M :i+1’inci kattaki kolonun alt ucuna y ekseni doğrultusunda etkiyen kesme kuvveti [t] :txu * sin α :tyu * cos α :txa * sin α :tya * cos α :Vux + Vuy :Vax + Vay :Va . ( ∆ i)min2. A4 Taşıyıcı Sistem Eleman Eksenlerinin Paralel Olmaması a) Simgeler 159 . nbi1 =( ∆ i)max1/( ∆ i)ort1 . ( ∆ i)max3. nbi2 =( ∆ i)max2/( ∆ i)ort2 nbi3 =( ∆ i)max3/( ∆ i)ort3 . ( ∆ i)ort4=( ∆ i)max4/( ∆ i)max4 formülleriyle ortalama göreli kat ötelemeleri hesaplanır. ( ∆ i)max4 olarak listelenir. ( ∆ i)ort3=( ∆ i)max3/( ∆ i)max3 . ( ∆ i)min1.Vu :V * e 12. ∆ iSĞU değerlerinin en küçüğüdür. ( ∆ i)ort2=( ∆ i)max2/( ∆ i)min2. :Kolon majör atalet düzlemine dik vektörün yatayla yaptığı açının sinüsü. göreli kat ötelemeleri başlığında rapor edilen ∆ iSLU . ∆ iSĞA .2 değerinden büyükse A1 burulma düzensizliği vardır. (Not: Uzun kenarı x eksenine paralel bir dikdörtgen kolonun açısı 90 derecedir. ( ∆ i)min4 her kat ve yükleme için. 11.

7. 160 .5 uygulanır. Σ Ae = Σ Aw + Σ Ag + 0. Burada listelenen iç kuvvet büyüklükleri. Katta kolon enkesiti etkin gövde alanları Aw'ların toplamı [m ] :i. elemanların tasarımında kullanılan büyüklüklerdir. Katta gözönüne alınan deprem doğrultusuna paralel kagir dolgu duvar 2 alanlarının ( kapı ve pencere boşlukları düşülmüş) toplamı [m ] :i. Katta gözönüne alınan deprem doğrultusuna paralel kagir dolgu duvar 2 alanlarının ( kapı ve pencere boşlukları düşülmüş) toplamı [m ] :(i+1).15 Σ Ak hesaplanır. Katta gözönüne alınan deprem doğrultusuna paralel olarak perde olarak çalışan 2 taşıyıcı sistem elemanlarının enkesit alanlarının toplamı [m ] :i.5'deki belirtildiği üzere hesaplanır ve her bir deprem doğrultusu için bulunan değerler bu başlık altında listelenir. B1 Komşu Katlar Arası Dayanım Düzensizliği a) Simgeler Σ Aw(i+1) :(i+1). Katın Dayanım Düzensizliği Katsayısı 2 2 2 b) Açıklamalar Her bir katta. Katta kolon enkesiti etkin gövde alanları Aw'ların toplamı [m2] Σ Ag(i+1) Σ Ak(i+1) Σ Ae(i+1) Σ Aw(i) Σ Ag(i) Σ Ak(i) Σ Ae(i) η ci :(i+1). Bu maddenin uygulandığı durumda elemanların asal eksen doğrultusundaki iç kuvvet büyüklükleri Madde 6.7. [m ] :i. [m ] :i. 13. Katta gözönüne alınan deprem doğrultusuna paralel olarak perde olarak 2 çalışan taşıyıcı sistem elemanlarının enkesit alanlarının toplamı [m ] :(i+1).Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar tx1 ty1 tz1 mx1 my1 mb1 tx2 ty2 tz2 mx2 my2 mb2 : Alt uçta majör aks doğrultusunda kesme kuvveti [t] : Alt uçta minör aks doğrultusunda kesme kuvveti [t] : Alt uçta normal kuvvet [t] : Alt uçta majör aks etrafında eğilme momenti [tm] : Alt uçta minör aks etrafında eğilme momenti [tm] : Alt uçta kolon düşey ekseni etrafında burulma momenti [tm] : Üst uçta majör aks doğrultusunda kesme kuvveti [t] : Üst uçta minör aks doğrultusunda kesme kuvveti [t] : Üst uçta normal kuvvet [t] : Üst uçta majör aks etrafında eğilme momenti [tm] : Üst uçta minör aks etrafında eğilme momenti [tm] : Üst uçta kolon düşey ekseni etrafında burulma momenti [tm] b) Açıklamalar Sistemde A4 düzensizliği varsa. tespit edilmiştir mesajı yazılır ve Madde 6. Katların birinde. Katta gözönüne alınan deprem doğrultusunda etkili kesme alanı. Katta gözönüne alınan deprem doğrultusunda etkili kesme alanı.

deprem yüklemesi için) hesaplanır ve listelenir. katta 1. R Katsayısının Seçim Nedeni başlığında rapor edilir. ( ∆ i)ort ilgili kat.60 ≤ η ci < 0. η ci < 060 olması durumunda rapor alınmasına izin verilmez. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama [mm] göreli kat ötelemesi ( ∆ i+1)ort3 :(i+1).deprem yüklemesi için) η ki4 = ( ∆ i)ort4/( ∆ i+1)ort4 (4. R katsayısı da 1. 1. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] η ki2 ( ∆ i)ort3 :i. 161 . katta 3. ( η ci)min rapor edilen bütün η ci’ lerin en küçüğüdür. Deprem yüklemesinden hesaplanan rijitlik düzensizliği katsayısı [mm] :i. η ki1 = ( ∆ i)ort1/( ∆ i+1)ort1 (1. katta 1.50’ den büyükse B2 komşu katlar arası rijitlik düzensizliği vardır. katta 3.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar η ci=( Σ Ae)i /( Σ Ae)i+1 < 0. katta 3. katta 2. katta 2. η ki ‘lerden biri 1. 0. katta 1. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] η ki3 ( ∆ i)ort4 :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan Rijitlik düzensizliği katsayısı [mm] :i. 1. katta 4. B2 Komşu Katlar Arası Rijitlik Düzensizliği a) Simgeler ( ∆ i)ort1 : i. her kat için.25( η ci)min değeri ile çarpılarak deprem hesabı otomatik olarak tekrarlanır.25( η ci)min çarpılmış olarak R Katsayısının Seçim Nedeni başlığında yazılmaktadır. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] η ki4 :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama [mm] göreli kat ötelemesi ( ∆ i+1)ort4 :(i+1).80 ise B1 komşu katlar arası dayanım düzensizliği vardır. 14. Deprem yüklemesinden hesaplanan Rijitlik düzensizliği katsayısı [mm] b) Açıklamalar İkinci mertebe etkileri başlığında 4 adet deprem yüklemesine göre listelenen ( ∆ i)ort ‘lar bu düzensizliğin kontrolünde kullanılır. katta 2. ( ∆ i+1)ort bir üst kat olmak üzere.deprem yüklemesi için) η ki3 = ( ∆ i)ort3/( ∆ i+1)ort3 (3. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] ( ∆ i+1)ort1 :(i+1).80 ise taşıyıcı sistem davranış katsayısı R. Deprem yüklemesinden hesaplanan rijitlik düzensizliği katsayısı [mm] :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] ( ∆ i+1)ort2 :(i+1). Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] η ki ( ∆ i)ort2 :i.deprem yüklemesi için) η ki2 = ( ∆ i)ort2/( ∆ i+1)ort2 (2.25( η ci)min değeri. katta 4. katta 4.

1. Yoksa. İlgili düğüm noktasına bağlı tüm kiriş ve kolonların bütün kesitlerinde tüm yüklemeler için elde edilen tüm iç kuvvetler %50 oranında otomatik attırılır. B3 Taşıyıcı Sistemin Düşey Elemanlarının Süreksizliği Sadece kolonun iki ucu mesnetli kirişe oturduğu durum kontrol edilir. Sırasıyla. katta 1. Hesap Yönteminin Seçim Nedeni Sırasıyla deprem bölgesi. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı [t] :Binanın i. kullanıcı. R=10 .3) hem alttaki hem de üsteki düğüm noktalarında sağlandığı kolonlarda . katında Denklem 7.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar 15. 16. a) Simgeler PMx PMy Mx My :İlgili katta ve ilgili deprem yüklemesinden dolayı kattaki perdelerin yatay x istikametine transfer edilmiş momentleri toplamı [tm] :İlgili katta ve ilgili deprem yüklemesinden dolayı kattaki perdelerin düşey y istikametine transfer edilmiş momentleri toplamı [tm] :İlgili katta ve ilgili deprem yüklemesinden dolayı kattaki perde ve kolonların yatay x istikametine transfer edilmiş momentleri toplamı [tm] :İlgili katta ve ilgili deprem yüklemesinden dolayı kattaki perde ve kolonların düşey y istikametine transfer edilmiş momentleri toplamı [tm] :PMx/Mx :PMy/My α Mx α My b) Açıklamalar hesaplar ve tekrar analiz yaptırır. R katsayısının uygunluğu rapor edilir.2 (Mri + Mrj) denkleminin (Denklem 7. bina toplam yüksekliği. ( α M .75’den küçük veya eşitse R=7 kullanılabilir. α Mx ve α My'lerin en büyüğü olarak alınabilir). “Taşıyıcı Sistemin Düşey Elemanlarında Süreksizlik Bulunmamaktadır. Varsa. deprem bölgesi.3'ün hem alttaki hem de üsteki düğüm noktalarında 162 Vik1 α i1 Vis2 . Kullanılan R katsayısı Seçilen R katsayısı olarak bu başlıkta listelenir. seçilen R katsayısı. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı [t] :i. Elemanların plandaki adları ve katları yazılır. düzensizlik durumları ve katsayıları (A1 için η bi. katında tüm kolonlarda 1.75’den büyük 1’den küçük ise. B2 için η ki) ve kullanılan hesap yöntemi rapor edilir. 18. 1. program rapor alırken kullanıcıyı uyarır ve çıktı almasına izin vermez.” mesajı rapor edilir. Bu durumda. Vis/Vik Oranları a) Simgeler Vis1 :Binanın i. Bina toplam yüksekliği. R Katsayısının Seçim Nedeni Her bir deprem yüklemesi ve her kat için devrilme momenti kontrolü yapılır. 0.25( η ci)min değeri listelenir. α Mx ya da α My herhangi bir deprem yüklemesinde 0. girilen R katsayısı. katında (Mra + Mrü) ≥ 1.4 α M formülünden R katsayısını 17. bina önem katsayısı. deprem yüklemesinden hesaplanan Vis1/Vik1 oranı :Binanın i.

19. katında Denklem 7. Sonuçlar “Eleman Uç Kuvvetleri" başlığında ikinci satır olarak(yanına 1/ α i yazar) listelenir.2 (Mri + Mrj) denkleminin hem alttaki. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı [t] :Binanın i. katında tüm kolonlarda 3.3'ün hem alttaki hem de üsteki düğüm noktalarında sağlandığı kolonlarda . Mrü.70 olmasına izin verilmez. katta 2.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar sağlandığı kolonlarda . Mri. deprem yüklemesinden hesaplanan Vis2/Vik2 oranı :Binanın i. hem de üstteki düğüm noktalarının sağlandığı kolonlara etkiyen eğilme momentleri ve kesme kuvvetleri 1/ α i oranında çarpılarak otomatik olarak attırılır. Mrj için “Deprem Yönetmeliği Kolon Raporu'na bakınız. katta 3. Döşemelerin Statik Betonarme Sonuçları ve Donatıları a) Simgeler L G Q D MSol AsSol DntSol MAck AsAck DntAck MSağ AsSağ DntSağ :Döşemenin ilgili doğrultudaki temiz açıklığı [m] :Döşemenin sabit yükü [t] :Döşemenin hareketli yükü [t] :Döşemenin yüksekliği [m] :İlgili doğrultunun solunda hesaplanan moment [tm] :İlgili doğrultunun solunda (sol mesnet) olması gerekli donatı alanı [cm ] :Sol mesnetteki ilave adet ve çapı :İlgili doğrultunun açıklığında hesaplanan moment [tm] :İlgili doğrultunun açıklığında olması gerekli donatı alanı [cm ] :Açıklıktaki donatı adet ve çapı :İlgili doğrultunun sağında hesaplanan moment [tm] :İlgili doğrultunun sağında (sağ mesnet) olması gerekli donatı alanı [cm ] :Sağ mesnetteki ilave adet ve çapı 163 2 2 2 .3'ün hem alttaki hem de üsteki düğüm noktalarında sağlandığı kolonlarda . katında tüm kolonlarda 2.70< α i <1 aralığında (Mra + Mrü) ≥ 1. 3. α i < 0. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı [t] :i. katında tüm kolonlarda 4. Mra. deprem yüklemesinden hesaplanan Vis3/Vik3 oranı :Binanın i. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme :Binanın i. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı [t] :i. 0. kuvvetlerinin toplamı [t] Vik2 2. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı [t] :i. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı [t] :Binanın i. katta 4. deprem yüklemesinden hesaplanan Vis4/Vik4 oranı α i2 Vis3 Vik3 α i3 Vis4 Vik4 α i4 b) Açıklamalar Herhangi bir deprem yüklemesinde ve herhangi bir katta. katında Denklem 7. 4.

Kirişin üst tarafında en fazla çekme donatısı çıkaran yükleme kombinasyonu :Kirişin ilgili ucunda (mesnedinde) . Kirişlerin Donatıları a) Simgeler bw hk ln MdÜst MdAlt :Kirişin gövde genişliği [m] :Kiriş yüksekliği [m] :Temiz açıklık [m] :Kirişin ilgili bölgesinde üst tarafta en fazla çekme donatısı çıkaran dizayn momenti. [tm] :Kirişin ilgili bölgesinde alt tarafta en fazla çekme donatısı çıkaran dizayn momenti [tm] 164 .Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar 20. Kirişin alt tarafında en fazla çekme donatısı çıkaran yükleme kombinasyonu :Enine donatı hesabında esas alınan kesme kuvveti [t] :Yük katsayıları ile çarpılmış düşey yükler ve depremin ortak etkisi altında hesaplanan kesme kuvveti [t] :Eğik çatlamayı oluşturan kesme kuvveti [t] :Betonun kesme dayanımına katkısı [t] :1 metredeki kayma donatısı alanı [m ] :Moment sıfır noktasının ilgili uca olan uzaklığı 2 22. Kirişlerin Betonarme Hesap Sonuçları a) Simgeler Üst Alt Ve Vd Vcr Vc Asw/s Moment0 :Kirişin ilgili ucunda (mesnedinde) . Kirişlerin Yük Bilgileri ve Ankastrelik Tesirleri a) Simgeler Mg1 Mq1 Vg1 Vq1 Mg2 Mq2 Vg2 Vq2 Eşdeğer g Eşdeğer q :Sol uçta İlgili sabit yükten hesaplanan ankastrelik momenti [tm] :Sol uçta İlgili hareketli yükten hesaplanan ankastrelik momenti [tm] :Sol uçta İlgili sabit yükten hesaplanan ankastrelik kesme kuvveti [t] :Sol uçta İlgili hareketli yükten hesaplanan ankastrelik kesme kuvveti [t] :Sağ uçta İlgili sabit yükten hesaplanan ankastrelik momenti [tm] :Sağ uçta İlgili hareketli yükten hesaplanan ankastrelik momenti [tm] :Sağ uçta İlgili sabit yükten hesaplanan ankastrelik kesme kuvveti [t] :Sağ uçta İlgili hareketli yükten hesaplanan ankastrelik kesme kuvveti [t] :İlgili yükün eşdeğer düzgün yayılı yük karşılığı (sabit) [t/m] :İlgili yükün eşdeğer düzgün yayılı yük karşılığı (hareketli) [t/m] 21.

sağdan etkimesi durumları sonucunda. (Mpiüst+Mpjalt).0.25 fcd bw d formülünden kiriş kesitinin kesme dayanımı hesaplanır.AsAlt :Kirişin ilgili bölgesinde alt tarafta hesaplanan donatı alanı [cm ] 2 2 2 Mev. Bunun için.AsÜst :Kirişin ilgili bölgesinde üst tarafta mevcut donatı alanı [cm ] Mev. Büyük olan alınır.22 bwd fcd değeri hesaplanır. 4.Depremin soldan.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar Hes.Vr=0. (Vei ve Vej).AsAlt :Kirişin ilgili bölgesinde alt tarafta mevcut donatı alanı [cm ] 2 23. (Mpmax olsun).AsÜst :Kirişin ilgili bölgesinde üst tarafta hesaplanan donatı alanı [cm ] Hes. 165 . (d=hk-paspayı) 3. Deprem Yönetmeliği Kiriş Tahkikleri a) Simgeler bw hk ln fctd fyd fcd Sol :Kirişin gövde genişliği [m] :Kiriş yüksekliği [m] :Temiz açıklık :Kirişin betonunun tasarım çekme dayanımı [kgf/cm ] :Kirişin boyuna donatısının tasarım akma dayanımı [kgf/cm ] :Kirişin betonunun tasarım basınç dayanımı [kgf/cm ] 2 2 2 ρü :Kirişin sol mesnedinin üst tarafındaki çekme donatısının oranı :Kirişin sağ mesnedinin üst tarafındaki çekme donatısının oranı :Kiriş kesitinin kesme dayanımı [t] :Kirişin sol ucunda hesaplanan kesme kuvveti [t] :Kirişin sağ ucunda hesaplanan kesme kuvveti [t] :Kirişin sol ucunda ve kolon yüzünde düşey yüklerden meydana gelen basit kiriş kesme kuvveti [t] :Kirişin sağ ucunda ve kolon yüzünde düşey yüklerden meydana gelen basit kiriş kesme kuvveti [t] :Kirişin sol ucunda üstte çekme çıkartacak yön için hesaplanan pekleşmeli taşma gücü momenti [tm] :Kirişin sol ucunda altta çekme çıkartacak yön için hesaplanan pekleşmeli taşıma gücü momenti [tm] :Kirişin sağ ucunda üstte çekme çıkartacak yön için hesaplanan pekleşmeli taşıma gücü momenti [tm] :Kirişin sağ ucunda altta çekme çıkartacak yön için hesaplanan pekleşmeli taşıma gücü momenti [tm] Sağ ρü Vr Vei Vej Vdyi Vdyj Mpiüst Mpialt Mpjüst Mpjalt b)Açıklamalar 1. (Mpialt+Mpjüst) hesaplanır. 2. sol ve sağ uç için en olumsuz kesme kuvveti hesabı yapılır.fctd/fyd < sol ρü ve fctd/fyd < sağ ρü olmalıdır.

Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar Sol uç için; Vei=Vdyi + Mpmax/ln Sağ uç için; Vej=Vdyj + Mpmax/ln (Madde 7.9) hesaplanır. 5.Vei ve Vej değerlerinden bir tanesi, Vr ya da 0.22 bw d. fcd değerlerinden büyükse kesit yetersizdir.

24. Kolonların Betonarme Hesap Sonuçları
a) Simgeler NdMax NdMin Ac fck Acfck AshMaj :Kolonda en büyük eksenel kuvveti veren kombinasyondan hesaplanan eksenel kuvvet [t] :Kolonda en küçük eksenel kuvveti veren kombinasyondan hesaplanan eksenel kuvvet [t] :Kolonun brüt enkesit alanı [cm ] :Kolonunda kullanılan betonun karakteristik silindir basınç dayanımı [kgf/cm ] :Ac * fck :Kolon majör düzleminde s enine donatı aralığına karşı gelen yükseklik boyunca kolon uç bölgesindeki tüm etriye kollarının ve çirozların enkesit alanı değerlerinin majör düzleme dik doğrultudaki izdüşümlerinin toplamı. Kolon uzun kenarına 2 paralel etriyelerin ve çirozların toplam alanlarının izdüşümleri [cm ] :Kolon minör düzleminde s enine donatı aralığına karşı gelen yükseklik boyunca kolon uç bölgesindeki tüm etriye kollarının ve çirozların enkesit alanı değerlerinin minör düzleme dik doğrultudaki izdüşümlerinin toplamı Kolon kısa kenarına 2 paralel etriyelerin ve çirozların toplam alanlarının izdüşümleri [cm ] :Kolonda majör düzlemde enine donatı hesabında esas alınan kesme kuvveti [t] :Kolonda minör düzlemde enine donatı hesabında esas alınan kesme kuvveti [t] :Majör düzlemde Eğik çatlamayı oluşturan kesme kuvveti [t] :Minör düzlemde Eğik çatlamayı oluşturan kesme kuvveti [t] :Majör düzlemde betonun kesme dayanımına katkısı [t] :Minör düzlemde betonun kesme dayanımına katkısı [t] :1 metredeki kayma donatısı alanı (majör düzlemde) [cm ] :1 metredeki kayma donatısı alanı (minör düzlemde) [cm ]
2 2 2 2

AshMin

VeMaj VeMin VcrMaj VcrMin VcMaj VcMin Asw/sMaj Asw/sMin

b)Açıklamalar 1. 0.50 Ac fck hesaplanır. Bu değer NdMax değerinden büyük ya da eşit olmalıdır. 2. Nd > 0.20 Ac fck olması durumunda, sarılma bölgesindeki minimum toplam enine donatı aşağıdaki koşullardan elverişsiz olanı sağlayacak şekilde hesaplanır. Ash Ash

≥ 0.30 s bk [(Ac / Ack ) − 1](fck / fywk) ≥ 0.775 s bk (fck/fywk)

Denklem 7.1a Denklem 7.1b

3. Nd < 0.20 Ac Fck olması durumunda, kolon sarılma bölgesinde Denklem (7.1) ile verilen enine donatıların en az 2/3 minimum etriye donatı olarak kullanılır. 4. VcrMaj=0.65 fctd .bw .d hesaplanır. (bw:majör düzleminde kolon genişliği, d: minör 166

Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar düzleminde kolon genişliği-paspayı) 5. VcrMin=0.65.fctd. bw.d hesaplanır. (bw:minör düzleminde kolon genişliği, d: majör düzleminde kolon genişliği-paspayı) 6. VcMaj=0.80 VcrMaj ile Vcmaj hesaplanır. Ve ≥ 0.50 Vd ve Nd ≤ 0.05Acfck ise Vcmaj=0 alınır. 7. VcMaj=0.80 VcrMin ile Vcmin hesaplanır. Ve ≥ 0.50 Vd ve Nd ≤ 0.05Acfck ise Vcmin=0 alınır. 8. Asw/sMaj ve Asw/sMin hesaplanır.

25. Kolonların Donatıları
a) Simgeler hx by Yükleme N,Mx,My MevAs Köşe Kenar :Kolonun uzun kenar uzunluğu [m] :Kolonun kısa kenar uzunluğu [m] :Kolonda en fazla donatıyı çıkaran kombinasyon :Kombinasyondan hesaplanan betonarme hesaba esas dizayn kuvvetleri [t], [tm] :Kolondaki mevcut donatı alanı [cm ] :Köşe donatısı adet ve çapı :Kenar donatısı adet ve çapı
2

b)Açıklamalar: Kolon betonarme hesapları, Çakır-Özer yöntemine göre yapılmaktadır. (Referans: Eğik Eğilme Ve Eksenel Kuvvet Etkisindeki Dikdörtgen Betonarme Kesitlerde Taşıma Gücü Formülleri Adnan Çakıroğlu-Erkan Özer)

26. Deprem Yönetmeliği Kolon Tahkikleri
a) Simgeler Yön Zk Maf alt-üst üst alt :Tahkikin yönü majör veya minör :İlgili kattaki kolon zayıf kolon hesaplanmışsa + işareti konulur güçlü kolon ise hiçbir işaret yoktur :İlgili kattaki kolonun üst ve alt uçlarında Denklem 7.3'ün sağlanıp sağlanmadığı bilgisidir. Sağlanmayan ucun adı yazılır. :Her iki uçta da sağlanmamıştır. :Üst uçta sağlanmamıştır. :Alt uçta sağlanmamıştır.

bilgi yazmıyorsa:Her iki uçta da sağlanmıştır. Mra Mrüs Mrj+ :Üst kattaki kolonun alt ucunda hesaplanan taşıma gücü momenti [tm] :İlgili kattaki kolonun üst ucunda hesaplanan taşıma gücü momenti [tm] :Kirişin sağ ucu j deki kolon veya perde yüzünde hesaplanan pozitif taşıma gücü momenti [tm] 167

Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar MrjMri+ MriMha(i+1) Mha(i) Mhü(i) Mhü(i-1) Mpü Mpa Mü Ma Ve VMax :Kirişin sağ ucu j deki kolon veya perde yüzünde hesaplanan negatif taşıma gücü momenti [tm] :Kirişin sol ucu i deki kolon veya perde yüzünde hesaplanan pozitif taşıma gücü momenti [tm] :Kirişin sol ucu i deki kolon veya perde yüzünde hesaplanan negatif taşıma gücü momenti [tm] :(i+1). katta kolonun alt ucunda hesaplanan moment [tm] :i. katta kolonun alt ucunda hesaplanan moment [tm] :i. katta kolonun üst ucunda hesaplanan moment [tm] :(i-1). katta kolonun üst ucunda hesaplanan moment [tm] :i. katta kolonun üst ucunda hesaplanan pekleşmeli kolon taşıma gücü momenti [tm] :i. katta kolonun alt ucunda hesaplanan pekleşmeli kolon taşıma gücü momenti [tm] :Kolonun serbest yüksekliğinin üst ucunda, kolon kesme kuvvetinin hesabında esas alınan moment [tm] :Kolonun serbest yüksekliğinin alt ucunda, kolon kesme kuvvetinin hesabında esas alınan moment [tm] :Kolon enine donatı hesabında esas alınan kesme kuvveti [t] :Vr ve 0.22Awfcd nin küçük olanı [t]

b) Açıklamalar Kolonların kirişlerden daha güçlü olma koşulu için; 1. (+) ve (-) taşıma gücü momentleri için, (Mra + Mrü ) sağlanmadığı kontrol edilir.

≥ 1.2 (Mri + Mrj) (Denklem 7.3) sağlanıp

2. Denklem 7.3 uygulanması için, düğüm noktalarında birleşen kolonların her ikisinde de Nd ≤ 0.10. Ac. fck olmalıdır. Bu şartın kontrolü otomatik olarak yapılmaktadır. (Nd ve Ac.fck, kolonların betonarme hesap sonuçları başlığında listelenmektedir.) 3. Tek katlı binalarda ve çok katlı binalarda en üst katındaki düğüm noktalarında Denklem 7.3’ün sağlanıp sağlanmadığına bakılmaz. 4. Denklem 7.3 sağlanmazsa, Maf bilgisine işaret konur. Kolonların kirişlerden daha güçlü olması koşulunun bazı kolonlarda sağlanamaması durumu: 1. αi =Vis/ Vik ≥ 0.70 Denklem 7.4 ise denklem 7.3 ün bazı düğüm noktalarında sağlanamamış olmasına izin verilir. (Ayrıntılar Vis/Vik oranları başlığında rapor edilirler.) 2. Denklem 7.4'ün sağlanması durumunda, 0.70< αi < 1.00 aralığında Denklem'7.3 ün hem alttaki, hem de üstteki düğüm noktalarında sağlandığı kolonlara etkiyen eğilme momentleri ve kesme kuvvetleri 1/ αi oranı ile çarpılarak arttırılır. (Sonuçlar Eleman Uç Kuvvetleri başlığında 1/ αi bilgisi verilerek ikinci satır olarak rapor edilir.) Kolonların Kesme Güvenliği 1. Mü hesabı , kolon üst ucunda Denklem 7.3'ün sağlanması durumunda,

168

kirişin sağ ucunun alt tarafındaki çekme donatısı [cm ] :2. 2. kirişin sağ ucunun üst tarafındaki çekme donatısı [cm ] :1. aksi durumda kuşatılmamış birleşim olarak tanımlanacaktır. Kolon Kiriş Birleşim Bölgelerinin Kesme Güvenliği a) Simgeler h 1.Ve(+)=1. 27. Ma= Mha (i) ΣMp Mha (i) + Mhü(i − 1) = Mpi + Mpj ). Sağlanamaması durumunda Mü=Mpü ‘dür.Ve(-)=1.Kiriş bw1 2. kirişin sol ucunun üst tarafındaki çekme donatısı [cm ] :2. kirişin genişliği [m] :Sağ taraftaki kiriş :2. 3. Ma hesabı .Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar Mü= Mhü(i) ΣMp Mhü(i) + Mha (i + 1) = Mpi + Mpj ). kolon alt ucunda Denklem 7. 4.25 fyk (As1i+ As2j) . her bir kirişin genişliğinin kolon genişliğinin 3/4’ünden daha az olması durumunda. 169 . ln kolonun kirişler arasında kalan serbest açıklığıdır. kirişin genişliği [m] :Tahkikin yapıldığı yönde birleşim bölgesine saplanan kirişin düşey orta ekseninden itibaren kolon kenarlarına olan uzaklıklardan küçük olanının iki katı [m] :Kolonun tahkik yapılan yöne dik boyutunun 3/4'ü [m] :1. ( ΣMp 3.Kirişlerin kolona dört taraftan birleşmesi. kirişin sol ucunun alt tarafındaki çekme donatısı [cm ] :Düğüm noktasının üstünde ve altında hesaplanan kolon küçük olanı [t] :1. denklemiyle hesaplanır. ( ΣMp 2. kolon kiriş birleşimi kuşatılmış birleşim.3'ün sağlanması durumunda. Sağlanamaması durumunda Ma=Mpa ‘dır. denklemiyle hesaplanır.25 fyk (As1j+ As2i) .Vkol hesaplanır. Ve= (Ma + Mü ) / ln (Denklem 7.Vkol :Kuşatılmamış durumuna göre birleşimin taşıyabileceği max kesme kuvveti[t] kesme kuvvetlerinin 2 2 2 2 3/4b As1j As2j As1i As2i Vkol Ve(+) Ve(-) VeMax b) Açıklamalar 1.25(As1i + As2j) .25(As1j + As2i) .Vkol :1.Vkol hesaplanır. Ve ≤ Vmax ise kesme güvenliği sağlanıyor demektir.5) ile Ve hesaplanır.Kiriş bw2 bj :Tahkikin yapıldığı yöne paralel kolon boyutu [m] :Sol taraftaki kiriş :1.

(lw panelin plandaki uzunluğudur. deprem yüklemesinden alt ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Perdenin 2. Hcr ≥ lw veya Hcr ≥ Hw /6 formülleriyle hesaplanır. deprem yüklemesinden alt ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Perdenin 4. deprem yüklemesinden üst ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Perdenin 4. Vd< Vr şartı kontrol edilir. Panellerin Tasarım Eğilme Momentleri a) Simgeler My1Ü My2Ü My3Ü My4Ü My1A My2A My3A My4A Hw Hcr :Perdenin 1. 28.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar 4. deprem yüklemesinden üst ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Perdenin 3. deprem yüklemesinden üst ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Perdenin 1. deprem yüklemesinden alt ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Temel üstünden veya zemin kat döşemesinden itibaren ölçülen toplam perde yüksekliği [m] :Kritik perde yüksekliği [m] b) Açıklamalar Hcr hesabı. deprem yüklemesinden alt ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Perdenin 3. Panellerin Betonarme Hesap Sonuçları ve Donatıları a) Simgeler lw bw Vd Vr :Perdenin plandaki uzunluğu [m] :Perdenin gövde kalınlığı [m] :Yük katsayıları ile çarpılmış düşey yükler ve depremin hesaplanan kesme kuvveti [t] :Perde kesitinin kesme dayanımı [t] ortak etkisi altında diğer simgeler için kolona bakınız b) Açıklamalar Hw / lw ≥ 2 ise panelin her iki ucunda perde uç bölgeleri oluşturulur.Ve(+) veya Ve(-)< Vemax ise kesme güvenliği sağlanıyordur. Bu durumda GÜVENSİZ mesajı rapor edilir. 170 . Değilse sağlanmıyordur. deprem yüklemesinden üst ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Perdenin 2.) 29.

Tekil Temel Statik-Betonarme Sonuçları ve Donatıları a) Simgeler hx by Hx By hf ZG Vdx Vdy MaxMx MaxMy Vpr Vpd Tp Asx Asy :Kolonun uzun kenar uzunluğu [m] :Kolonun kısa kenar uzunluğu [m] :Temelin uzun kenar uzunluğu [m] :Temelin kısa kenar uzunluğu [m] :Temel kalınlığı [m] :Zemin gerilmesi [t/m ] :Hesap kesme kuvveti ( uzun doğrultu için ) [t] :Hesap kesme kuvveti ( kısa doğrultu için ) [t] :Hesap eğilme momenti (uzun doğrultu için) [tm] :Hesap eğilme momenti (kısa doğrultu için) [tm] :Zımbalama taşıma gücü [t] :Zımbalama yükü [t] :Zımbalama kesitinde oluşan kayma gerilmesi [t] :Uzun doğrultuda hesaplanan donatı alanı ( MaxMx momentinden) [cm ] :Kısa doğrultuda hesaplanan donatı alanı (MaxMy momentinden) [cm ] 2 2 2 171 .Q :Düşey yüklemeler [t] W1. Temellere Gelen Kolon Yükleri a) Simgeler x. Radye Döşemeleri Statik-Betonarme Sonuçları ve Donatıları Simgeler için döşemelere bakınız 31.W4:Rüzgar yüklemeleri [t] H1.W2.H2.E3.W3.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar 30.y :Kolon koordinatları [m] :Majör atalet düzlemine dik vektörün yatayla yaptığı açı (uzun kenarı x eksenine paralel bir dikdörtgen kolonun açısı 90 derecedir) :Normal kuvvet [t] :Global x ekseni etrafındaki moment ( y-z düzleminde) [tm] :Global y ekseni etrafındaki moment ( x-z düzleminde) [tm] α N Mx My E1.E4 :Sırasıyla deprem yüklemeleri [t] G.H3.H4 :Toprak itkisi yüklemeleri [t] 32.E2.

Sürekli Temellerin Statik Hesap Sonuçları a) Simgeler i j tz1 my1 mb1 tz2 my2 mb2 :Temelin sol ucundaki kolonun adı :Temelin sağ ucundaki kolonun adı :Temelin sol ucundaki kesme kuvveti [t] :Temelin sol ucundaki eğilme momenti [tm] :Temelin sol ucundaki burulma momenti [tm] :Temelin sağ ucundaki kesme kuvveti [t] :Temelin sağ ucundaki eğilme momenti [tm] :Temelin sağ ucundaki burulma momenti [tm] 34. 172 .Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar 33. Sürekli Temel Kirişlerinin Donatıları a) Simgeler ZG Bü Ba :Zemin gerilmesi [t/m ] :Üst ampatman genişliği [m] :Alt ampatman genişliği [m] 2 Diğer simgeler için kirişlere bakınız.

X Y L A S Mouse Sol Mouse Sağ Page Up Page Down Home End Insert Delete Esc Enter 2 Boyuta Aktar 3B Taşıyıcı Sistem 3B Çerçeve Analizi A2-A3 Kontrolü Aks Aks Ayarları Aks Offset Aks Sınır Ayarları Düzensizliği Rapor/Deprem Yönetmeliği Çizdir Çiz Ayarlar Menüde yok Bildirim Açılım Ayarları 173 . Çeşitli komut aşamalarında işlevleri vardır. Kirişlerde kiriş aksını alt. A koordinat kutusuna girer. L koordinat kutusuna girer. Obje adlandırmada isim atlatır. Açıklama Akslarda imleci yatay. Açılım ayarları diyaloğunu açar. Aks çizer. Açı girilir. Görüntü işlemlerinde bakış açısını değiştirir. Komutları çalıştırır. Y koordinat kutusuna girer. üst orta pozisyona getirir. Kütüphane objelerinde yakalama noktasını değiştirir. Komut içi çeşitli işlevleri vardır Sayfayı yukarıya kaydırır. X koordinatı girilir. Sayfayı aşağıya kaydırır. 3 Boyutlu çerçeveyi görüntüler. Komut çalıştırır. İmleci satırın başına getirir. Kolonlarda kolonu majör aksa göre döndürür. düşey. Görüntü işlemlerinde bakış açısını değiştirir. panel) betonarme hesaplarını yapar. serbest aks çizim konumlarına getirir. Proje Analiz Analiz Çalışılan pencerenin iki boyutlu bir kopyasını çıkarır. Kaçıklıklı tekil temellerde temelin yönünü değiştirir. Bulunulan moddan çıkar. Siler. Obje uzunluğu girilir. X koordinat kutusuna girer. Çeşitli komut aşamalarında işlevleri vardır. Görüntüyü uzaklaştırır. Görüntü işlemlerinde bakış açısını değiştirir. Görüntü işlemlerinde bakış açısını değiştirir. İmleci satırın sonuna getirir. Aksların kontur çizgisinden ne kadar mesafeye uzatılacağını belirler. A2-A3 düzensizliği kontrolü hesap raporu hazırlar. Görüntü işlemlerinde bakış açısını değiştirir. kiriş. Y koordinatı girilir. Görüntü işlemlerinde bakış açısını değiştirir.BÖLÜM 24 TÜM KOMUTLAR Komut + Space-Bar Menü Görüntüyü yakınlaştırır. Taşıyıcı sistemin (kolon. Aks ayarları diyaloğunu açar. Mevcut bir akstan belli bir mesafede aks çizer.

Kayıtlı ayarları yükler. Ayarları kaydeder. Daira kolon çizer.Tüm Komutlar Aks Tanımla Alan Analiz+Betonarme Animasyon Ayarları İlk Haline Getir Ayarları Kaydet Ayarları Yükle Bağ Kirişi Açılımları Bağ Kirişi Bağ Kirişi Ayarları Bağ Kirişi Ayarları Oluştur Destek Analiz 3 Boyut Ayarlar Proje Proje Çizdir Çiz Ayarlar Tablodan aks tanımlar. Bmp dosyası kaydeder. İlkel objelerin belli bir parçasını koparır.. Bağ kirişi ayarları diyaloğunu açar. İki çizgiyi üçüncü bir çizgi ile birleştirir. Çember çizer. Bezier eğrisi çizer. Animasyon hazırlar. Çizim sınırları ayarlanır. Çizgisel döşeme yükü çizer. Betonarme Rapor Çiz Bağ kirişi donatıları diyaloğunu açar. Bmp formatındaki dosyaları plan üzerine yelleştirir. Ayarları program default ayarlarına getirir. Bitmap ayarları diyaloğunu açar. Bağ kirişi raporu hazırlar. Betonarme Bildirim/Parametre Bağ kirişi parametreleri diyaloğunu açar. Bitmap tarama yapar. Bağ kirişi açılımlarını çizer. Deprem hesabı yapar. Objelerin bağlı olmadığı düğüm noktalarını siler. Çizinm yardımcıları diyaloğunu açar. Deprem yönetmeliği genel raporunu hazırlar. Alan ve çevre ölçer. Temel analizlerini tek komutla yapar. Bağ Kirişi Donatıları Bağ Kirişi Raporu Betonarme Hesap Aksı Betonarme Hesap Aksı Değiştir/Döşeme Edit Betonarme Hesap Aksı Değiştir/Döşeme Sil Bezier Eğrisi Bitmap Bitmap Ayarları Bitmap Tarama BMP Kaydet BMP Yükle Çiz/Eğri Çiz Bitmap Ayarları Çiz/Tarama Proje Proje Boş Düğüm Noktalarını Destek Sil Break Chamfer Çember Çiroz Çiz Çizdir Çizgisel Döşeme Yükü Çizim Sınırları Çizim Yardımcıları Daire Kolon Deprem Analizi Değiştir Değiştir Çiz Çiz/Donatı Proje Çiz/Döşeme Bildirim Ayarlar Çiz/Kolon Kuvvetleri Analiz Deprem Yönetmeliği Rapor Genel Raporu 174 . Bağ kirişi çizer. Betonarme hesap aksı siler. Döşeme ve radye döşeme üzerine hesap aksı çizer. Donatı tipi ve çalışma şekli değiştirilebilir. Çiroz çizer. Bmp dosyası açar. Betonarme aksı tipi diyaloğunu açar. 3B Çerçeve. Paftayı çizime gönderir. Deprem. Çizim sınırları diyaloğunu açar. Yük.

Dosyaya kopyalanmış objeleri çağırıp yapıştırır. Döşeme betonarme hesabı yapar. Dörtgen çizgi çizer. Dinamik analiz raporunu hazırlar. Döşeme ayarları diyaloğunu açar. Dik modunu açar. Çizimi DXF formatında kaydeder. Döşeme kenarı çizer. Betonarme Bildirim/Parametre Döşeme parametreleri diyaloğunu açar. Donatı seçimi diyaloğunu açar. Dik referans belirler. Etiket yazar. İmleç düğüm noktalarına atlar. Düğüm noktalarını ve bunlara bağlı objeleri taşır. Statik elemanlar için kullanılacak donatı çapları belirlenir. Eskiz çizmek için kullanılır. Döşeme üzerindeki kuvvet dağılımını renk paleti şeklinde görüntüler.Tüm Komutlar Deprem Yönetmeliği Rapor Kiriş Raporu Deprem Yönetmeliği Rapor Kolon Raporu Dik Dik Referans Dikdörtgen Kolon Dinamik Analiz Raporu Donatı Seçimi Dosyadan Yapıştır Dosyaya Kopyala Döndür Dörtgen Çizgi Döşeme Döşeme Analizi Döşeme Ayarları Döşeme Ayarları Ayarlar/Çizim Yardımcıları Destek/Referans Çiz/Kolon Rapor Betonarme Oluştur Oluştur Değiştir Çiz/Çizgi Çiz/Döşeme Analiz Ayarlar Deprem yönetmeliği kiriş raporunu hazırlar. Deprem yönetmeliği kolon raporunu hazırlar. Çiz/Döşeme Betonarme Çiz/Döşeme Analiz Rapor Değiştir/Döşeme Döşeme boşluğu çizer. Düğüm noktası deplasmanları raporu hazırlar. Dikdörtgen kolon çizer. Seçilen objeleri dosyaya kopyalar. Döşeme donatıları diyaloğunu açar. Etiket ayarları diyaloğunu açar. Düğüm noktalarını ve bunlara bağlı objeleri döndürür. Döşeme yazısını taşır. Döşeme Boşluğu Döşeme Donatıları Döşeme Kenarı Döşeme Kuvvetleri Döşeme Raporu Döşeme Yazısı Taşı Düğüm Kilitlen Noktasına Toolbar Ayarlar/Çizim Yardımcıları Düğüm Noktalarını Çiz Düğüm Noktası Rapor Deplasmanları Raporu Düğüm Noktası Döndür Düğüm Noktası Taşı DXF Çıktı En Yakın Nokta Eskiz Modu Etiket Etiket ayarları Değiştir Değiştir Proje Destek/Yakalama Destek Çiz/Ölçülendirme Ayarlar/Ölçülendir me 175 . Objeleri en yakın noktasından yakalar ve düğüm noktası oluşturur. Ekranda düğüm noktaları çizilir. Döndürür. Döşeme oluşturur. Döşeme hesap raporu hazırlar.

İDE6 programında girilmiş ve İDEDATA programı ile aktarılmış projeyi açar. Kapalı bezier eğrisi çizer. İmleci ızgara kesişim noktalarına atlatır. Kamera yolu tanımlar. İki çizgiyi yay ile birleştirir. Kamera tanımlar. Kaset döşeme oluşturur. Bir kattaki objeleri başka kat veya katlara kopyalar. Kapalı nurbs eğrisi çizer. Kalıp planı modu ve Mimari plan modu arasında geçiş sağlar. Tanımlanan kamera yolu 176 . Gpd formatında kaydedilmiş projeleri açar. Kalıp planı kesidi alır.Tüm Komutlar Etriye Çiz Fillet Fillet/Chamfer Ayarları Yazı Tipi Ayarları Gelişmiş Yakalama Genel Ayarlar Geometri kontrolü Geri Zoom Gpd Kaydet Gpd Yükle Hepsini Aç Hepsini Seç Hiçbirini Seçme Hızlı Çizim Modu Hızlı Kopyala IDE6 dan Proje Oku İlkel Obje Ayarları Işık Kaynağı Ayarları Izgaraya Kilitlen Izgarayı Çiz Kalem Kalınlıkları Kalıp Planı Kalıp Planı Modu (Tab) Kalıp Planı Kesidi Kamera Kamera Ayarları Kamera Taşı Kamera Yolu Tanımla Kapalı Bezier Eğrisi Kapalı Nurbs Eğrisi Kasede Dönüştür Kaset Açılımları Çiz/Donatı Değiştir Menüde yok Ayarlar Menüde Yok Ayarlar Destek Görüntü Proje Proje Etriye çizer. çember. Çizgi. Kalem kalınlık ayarları diyaloğunu açar. animasyonda kullanılır. Projeyi Gpd formatında kaydeder. Işık Kaynağı Ayarları diyaloğunu açar. Genel ayarlar diyaloğunu açar. bulunmayan köşelerini de Pencere ya da Tüm pencereleri açar. yay gibi objelerin ayarlarının yapıldığı İlkel obje ayarları diyaloğunu açar. Yazı Tipi ayarları diyaloğunu açar. Izgaranın ekranda görünmesini sağlar. Bildirim/Kat Genel Destek Destek Ayarlar/Genel Ayarlar Oluştur Proje Menüde Yok 3 Boyut Ayarlar/Çizim Yardımcıları Ayarlar/Çizim Yardımcıları Ayarlar Çizim/Kalıp Planı Destek Çizim 3 Boyut 3 Boyut 3 Boyut 3 Boyut Çiz/Eğri Çiz/Eğri Çiz/Döşeme Çizim Çizim alanındaki bütün objeleri seçer. Hızlı çizim modunu açar. Kaset kiriş açılımlarını çizer. Objelerin düğüm noktası yakalamak için kullanılır. Kamera ayarları diyaloğunu açar. Kamera taşır. Çeşitli kriterlere göre sistem geometrisini kontrol eder. Kalıp planı çizer. Seçilmiş objelerin seçimini iptal eder. Fillet/Chamfer ayarları diyaloğunu açar. Bir önceki yakınlık derecesine döndürür.

Çizilmiş kesit hattından kesit alıp görüntüler. Katlara etkiyen yatay yükler raporunu hazırlar. Yay veya çemberi kirişe dönüştürür.Tüm Komutlar Kaset Donatıları Kaset Raporu Kat Raporu Betonarme Rapor Kaset donatıları diyaloğunu açar. Kaset hesap raporunu hazırlar. Kesişim ölçülendirme yapar. Kolon aplikasyon planı çizer. Kolon ayarları diyaloğunu açar. Katman açma-kapama. Kesit penceresinde kot ölçülendirme yapar. Kesit hattı çizer. Deplasmanları Rapor Bildirim Rapor Rapor Analiz Ayarlar Menüde yok. Bir kenarı aksla çakışık. Kat Genel Ayarları Kat Genel Raporu Kat Kuvvetleri Raporu Kat Parametreleri Katman Ayarları Kenara Yanaşık Kolon Kenara Temel Kesişim Kesişim Ölçülendirme Kesişim Ayarları Kesit Al Kesit Görüntüle Kesit Kot Kesit Kot Ayarları Kiriş Kiriş (Ardaşık) Kiriş Açılımları Kiriş Ayarları Kiriş Donatıları Kiriş Donatıları Raporu Kiriş Yükleri Kiriş Yükleri Raporu Kirişe Dönüştür Kısa Kolonlar Klonla Kolon Aplikasyon Planı Kolon Ayarları Kolon Ayarları Yanaşık Tekil Menüde yok. Destek/Yakalama Çiz/Ölçülendirme Ölçülendirme Menüde yok Çiz 3 Boyut Çiz/Ölçülendirme Ayarlar/Ölçülendir me Çiz Menüde yok. Kat deplasmanları raporunu hazırlar. diğer kenarı ortalanmış kolon çizer. diğer kenarı ortalanmış tekil temel çizer. Betonarme Bildirim/Parametre Kolon parametreleri diyaloğunu açar. Kiriş açılımlarını çizer. Kiriş donatıları raporunu hazırlar. Kesit kot ölçülendirme ayarları diyaloğunu açar. Kiriş yükleri raporunu hazırlar. Değiştir/Kolon Kolon boyutları değiştirilir. Kiriş üzerine etkiyen yükleri gragik olarak görüntüler. Çizim Ayarlar Betonarme Rapor Analiz Rapor Oluştur Değiştir/Kolon Oluştur Çizim Ayarlar Kiriş Betonarme Ayarları Bildirim/Parametre Kiriş parametreleri diyaloğunu açar. Projeye kat ekleme ve kat yükseklik ayarları yapılır. Kiriş çizer. Kolonun boyutları Kolon Boyutları 177 . Bir kenarı aksla çakışık. Kiriş donatıları diyaloğunu açar. Seçilen obje ile aynı özellikleri taşıyan objeler yaratır. Seçilen kolonları kısa kolon olarak tanımlar. İlkel objelerin kesişim noktalarını yakalamak için kullanılır. Kat genel ayarları diyaloğunu açar. diyaloğunu açar. Kat parametreleri diyaloğunu açar. kilitleme. katman ekleme gibi işlemler yapılır. Katman ayarları diyaloğunu açar. Kesişim ölçülendirme ayarları diyaloğunu açar. Sürekli kiriş çizer. Kat genel bilgileri raporunu hazırlar. Kiriş ayarları diyaloğunu açar.

Nervür açılımlarını çizer. Lokal nokta tanımlar. Seçilen objeleri hafızaya kopyalar. Kütüphane ayarları diyaloğunu çizer.Tüm Komutlar Kolon Donatı Raporu Kolon Donatıları Kolon Düşey Açılımları Kolon Trimle Kolon-Kiriş Kesme Raporu Kolon-Kiriş Yatay Kesidi Konsollar Kontur Hesapla Kontur Kopyala Rapor Betonarme Çizim Değiştir/Kolon Trimle Kolon donatı raporunu hazırlar. Birim olarak metreyi atar. Kontur çizgilerini otomatik olarak yapı sınırlarına çeker. Metraj raporu oluşturur. Kirişlerin konsolluk durumuna müdahale etmek için kullanılır. 3 Boyut/Işık Noktasal ışık kaynağı tanımlar. Nervür donatıları diyaloğunu açar. 178 . Planda kot ölçülendirme yapar. Nervür hesap raporunu hazırlar. Kütüphane objelerini çizim alanına yerleştirir. Kolonun seçilen kenarını. Köşeye Yanaşık Tekil Menüde Yok Temel Kütüphane Kütüphane Ayarları Lokal Nokta Tanımla Lokal Undo Metraj Raporu(Statik) Metre Nervür Açılımları Nervür Donatıları Nervür Raporu Nervüre Dönüştür Nervür-Kaset Betonarme Ayarları Nokta Deplasmanları Noktasal Işık Kaynağı Noktasal Yük Nurbs Eğrisi Obje Adlandır Çizim Betonarme Rapor Çiz/Döşeme Çiz Ayarlar Destek Destek Rapor Bildirim/Parametre Nervür. Kolon düşey açılımlarını çizer. Hafızaya kopyalanmış kontur çizgilerini kat planına yapıştırır. Birleşim Rapor Güvenliği Birleşim Çizim Değiştir Destek Oluştur ya Oluştur/Hızlı Kopyala Destek Oluştur Oluştur Çiz/Ölçülendirme Ayarlar/Ölçülendir me Menüde Yok Kolon-Kiriş Birleşim Yatay Kesitlerini çizer. Analiz Nokta deplasmanlarını görüntüler. seçilen aks ya da kirişe kadar uzatır. Kaynağı Tanımla Çiz Çiz/Eğri Destek Noktasal yük tanımlar. da Kontur çizgilerini hafızaya kopyalar. Nurbs eğrisi çizer. İki kenarı da akslara yanaşık kolon çizer. Nervürlü döşeme oluşturur. Kot ölçülendirme ayarları diyaloğunu açar. Objeleri yeniden adlandırır. Kolon-Kiriş Birleşim Kesme Güvenliği raporunu hazırlar. Kontur Tanımla Kontur Yapıştır Kopyala Kot Kot Ayarları Köşeye Yanaşık kolon Kontur tanımlar. Kolon donatıları diyaloğunu açar. İki kenarı da akslara yanaşık tekil temel çizer. kaset parametreleri diyaloğunu açar. Çoklu obje çizimlerinde yapılan en son işlemi geri alır.

Obje Yönü(Kiriş Temel Değiştir Yönü Belirt) Objeden Ayarları Al Offset Open Gl Render Orta Nokta Ortalanmış Kolon Ortalanmış Tekil Temel Ölçekle Ölçekle(Referans) Ölçülendirme Ayarları Özelleştir Pan Panel Panel Ayarları Panel Ayarları Destek Oluştur 3 Boyut Destek/Yakalama Menüde Yok Menüde Yok Değiştir/Ölçekle Değiştir/Ölçekle Ayarlar/Ölçülendir me Destek Görüntü Çiz Ayarlar Betonarme Bildirim/Parametre Panel parametreleri diyaloğunu açar. Blok halindeki objeleri alt bloklarına ayırır. Seçilen objeyi istenilen sayıda çoğaltır. Parametrik tarama yapar. Panel betonarme raporunu hazırlar. Ölçülendirme ayarları diyaloğunu açar. Perspektif görüntü oluşturur. İlkel objelerin ölçeğini büyütüp küçültür. Obje katmanı değiştirir. Referans ölçekleme yapar. menü ve tuş kısayollarını özelleştirme diyaloğunu açar. Projenin katı modellemesini yapar. Panel çizer.Tüm Komutlar Obje Bilgisi Al Obje Bul Obje Çizim Ayarları Obje Çoğalt Obje Edit Obje Katmanı Değiştir Obje Parçala Obje Trim Yöntemi Destek Destek Görüntü Oluştur Değiştir. Objeleri orta noktadarından yakalar. Herhangi bir objenin ayarlarına girip mevcut özelliklerini değiştirmeye yarar. Yay ve çemberi panele dönüştürür. Perde donatıları diyaloğunu açar. Toolbar. Kaydırma yapar. İlkel objeleri kopyalar. Kiriş. Planlardaki ölçülendirmelerle ilgili ayar diyaloğunu açar. Değiştir Oluştur Değiştir Seçilen objeye ait bilgileri görüntüler. Panel ayarları diyaloğunu açar. Poligon kolon çizer. Mevcut bir objenin ayarlarını alıp daha sonra çizilecek objelere ayar olarak atar. Obje bulur. Ortalanmış tekil temel çizer. Pafta sınırı ayarları diyaloğunu açar. Panel Detayları Panel Donatıları Panele Dönüştür Paralel Referans Parametrik Tarama Perspektif Plan Ayarları Plan Ayarları Panel Donatıları Raporu Rapor Poligon Kolon 179 . Ortalanmış kolon çizer. Çizim Betonarme Oluştur Destek/Referans Çiz/Tarama 3 Boyut Çizim Ölçülendirme Çizim Çiz/Kolon Perde detaylarını ve düşey açılımlarını çizer. Objelerin alt katmanları açılıp kapatılabilir. Paralel referans atar. temel objelerinin bakış yönünü değiştirir. Objenin varsayılan trim yöntemini değiştirir. Obje çizim ayarları diyaloğunu açar.

Sürekli temel açılımlarını çizer. ayarlar burada yapılır. Varsayılan birimi cm yapar. Döşeme Betonarme Rapor Destek 3 Boyut Menüde yok Destek Rapor Çiz/Eğri Çiz/Ölçülendirme Değiştir Değiştir Radye döşeme donatıları diyaloğunu açar. Seçmeli raporlar diyaloğunu açar. Projeyi kapatır. Serbest çizgi çizer. Taşır. zemin. Proje genel ayarları diyaloğunu açar.Tüm Komutlar Poligon Kolon Ayarları Poligon Dönüştür Programdan Çık Proje Aç Proje Çizimleri Proje Genel (Statik) Projeyi Kapat Projeyi Kaydet Radye Ayarları Radye Donatıları Redo Render Santimetre Seçimi Ters Çevir Seçmeli Raporlar Serbest Çizgi Serbest Ölçülendirme Sil Simetri Spot Işık Kaynağı Sürekli Çizgi Sürekli Temel Açılımları Yeni Ayarlar Poligon kolon ayar diyaloğunu açar. Betonarme Ayarları Sürekli Temel Raporu Sürekli Kaçıklıkları Tarama Tarama Ayarları Taşı Donatı Rapor Sürekli temel hesap raporunu hazırlar. Sürekli temel donatıları diyaloğunu açar. Projedeki mevcut paftalar burada görülebilir. Projeyi farklı isimle kaydeder. Proje çizimleri diyaloğunu açar. Deprem. Render alır. Siler. malzeme vb. Kolona Oluştur Proje Proje Bildirim Bildirim Proje İsimle Proje Analiz Radye Analizi Betonarme Bildirim/Parametre Radye döşemesi parametreleri diyaloğunu açar. seçilmemişleri seçer. İki boyutta simetri alır. Çizgilerden oluşan kapalı bir poligonu. yük. Sürekli Temel Donatıları Betonarme Temel Menüde yok Çiz/Tarama Ayarlar Değiştir 180 . Sürekli temel kaçıklığını değiştirir. Serbest ölçülendirme yapar. Tarama ayarları diyaloğunu açar. Radye döşeme hesap raporunu hazırlar. Seçili objelerin seçimini iptal eder. Radye Döşeme Raporu 3 Boyut/Işık Spot ışık kaynağı tanımlar. poligon kolona dönüştürür. Kaynağı Tanımla Çiz/Çizgi Çizim Sürekli çizgi çizer. Programı kapatır. İleri al. Radye betonarme hesabı yapar. Mevcut projeleri açar. Sürekli Temel Bildirim/Parametre Sürekli temel parametreleri diyaloğunu açar. Hazırlanması istenen hesap raporları burada seçilip hazırlattırılabilir. Tanımlı tarama yapar.

Geri al. Txt formatında yazılmış metinleri çizim alanına getirir. Tekil temel donatıları diyaloğunu açar. Temel ayarları diyaloğunu açar. Yay çizer. Tekil temel detaylarını çizer. Sürekli temel kirişi çizer. Seçilen kolonların üst düğüm noktalarını kattan bağımsız yapar. Teğet çizer. 181 Tekil Temel Detayları Tekil Temel Donatıları Tekil Temel Raporu Temel (Temel Kirişi) Temel Analizi Temel Aplikasyon Planı Temel Aplikasyon Planı Çizim Kesidi Temel Ayarları Tipik Kiriş Belirle Trim Txt Aktar Uç Kuvvetleri Raporu Uç Nokta Uç Noktası Edit Undo Uzaklık Üstü Serbest Kolonlar X Lokal Y Lokal Yapıştır Yapıştırırken Al Ayarlar Değiştir/Döşeme Değiştir Proje Rapor Destek/Yakalama Değiştir Destek Destek Değiştir/Kolon Menüde yok Menüde yok Oluştur Koordinat Ayarlar/Genel Ayarlar Çiz/Yay Çiz/Yay Çiz Değiştir Oluştur Proje Yay (Merkez. Uç noktayı yakalar. Tekil temel ayarları diyaloğunu açar.temel kirişi. Tekil temel hesap raporunu hazırlar. Çizgi çizer. Lokal X koordinatı.yarıçap. Eleman uç kuvvetleri raporu hazırlar. Lokal Y koordinatı. Yazı yazar. Ayarları Tekil Deplasmanları Temel Analiz Çizim Betonarme Rapor Çiz Analiz Çizim Tekil temelin çeşitli yükler altındaki davranışını grafik olarak gösterir. Yay çizer. Yapıştırılacak objelerin istenilen yere konmasını sağlar. Mevcut yazıyı değiştirmeye yarar.Tüm Komutlar Taşıyıcı Sistem Raporu Teğet Tek Çizgi Tekil Temel Tekil Temel Ayarları Rapor Oluştur Çiz/Çizgi Çiz Ayarlar Yapı uzay çerçeve eleman bilgileri raporunu hazırlar. Belleğe kopyalanmış objeleri çizim alanına getirir. panel gibi objelerin uç noktalarını yakalayıp yeniden bağlamaya yarar. Tekil Temel Betonarme Bildirim/Parametre Tekil temel parametreleri diyaloğunu açar. Temel hesabı yapar. İki nkta arasındaki uzaklığı ölçer. Nervür ve kaset döşemelerde tipik hesap kirişi belirler. Boş iki boyut penceresi açar. SAP90 datası hazırlar. Kiriş. Temel aplikasyon planı kesidi alır. Tekil temel çizer. Trim yapar. Kapalı olduğu takdirde objeler orijin noktasına yerleştirilir.açılar) Yay-3 Noktadan Yazı Yazı Değiştir Yazı Import Yeni 2 Boyut Penceresi . Temel aplikasyon planı çizer.

Pencere içine alınan bölgeye yakınlaştırır. Işık 3 Boyut/Işık Yönlendirilmiş ışık kaynağı tanımlar. Çizim sınırlarına yakınlaştırır. 182 . Kaynağı Tanımla Analiz Menüde yok. Mevcut çizimi yeniler. Noktasal-Çizgisel yük ayarları diyaloğunu açar. Mevcut çizimi yeniden oluşturur. Seçilen objelere yakınlaştırır. Çizime yakınlaştırır.Tüm Komutlar Yeni Proje Yeniden Çiz Yeniden Oluştur Yönlendirilmiş Kaynağı Yük Analizi Yük Ayarları Zoom Çizim Zoom Hepsi Zoom Pencere Zoom Seçim Proje Menüde yok Menüde yok Yeni proje dosyası açar. Görüntü Görüntü Görüntü Görüntü Yük analizi yapar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful