ideSTATİK IDS/NC 99

Integrated Design System

2

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER ............................................................................................................................ 3 BÖLÜM 1 PROJE NASIL YAPILIR......................................................................................... 11 Yapılacak Projenin Bilgileri .................................................................................................... 11 Proje, Kat ve Obje Parametreleri ........................................................................................... 11 Proje Genel .......................................................................................................................... 11 Kat Genel ............................................................................................................................. 12 Parametre ............................................................................................................................ 12 Kat Objeleri ............................................................................................................................ 12 Aks ....................................................................................................................................... 12 Kolon .................................................................................................................................... 13 Kiriş ...................................................................................................................................... 14 Döşeme................................................................................................................................ 15 Kat Kopyalama....................................................................................................................... 17 Donatı Seçimi......................................................................................................................... 17 Analiz ..................................................................................................................................... 17 Döşeme Analizi .................................................................................................................... 17 Analiz+Betonarme................................................................................................................ 18 Betonarme.............................................................................................................................. 18 Temel Objeleri........................................................................................................................ 19 Sürekli Temel ....................................................................................................................... 19 Tekil Temel .......................................................................................................................... 19 Bağ Kirişi .............................................................................................................................. 19 Temel Analizi.......................................................................................................................... 20 Çizimler .................................................................................................................................. 20 Plan Ayarları ........................................................................................................................ 20 Plan Ölçülendirme Ayarları .................................................................................................. 20 Kalıp Planı............................................................................................................................ 20 Kolon Aplikasyon Planı ........................................................................................................ 20 Temel Aplikasyon Planı ....................................................................................................... 21 Açılım Ayarları...................................................................................................................... 21 Kiriş Açılımları ...................................................................................................................... 21 Rapor ..................................................................................................................................... 21 BÖLÜM 2 TEMEL KONULAR................................................................................................. 22 Genel...................................................................................................................................... 22 Yeni Proje ............................................................................................................................ 22 Komut ve Bilgi Girişi............................................................................................................. 22 Sağ Tuş Menüsü.................................................................................................................. 22 Kat Oluşturma Ve Kat Genel Ayarları .................................................................................. 25 Proje Çizimleri...................................................................................................................... 25 Çizim Sınırları ...................................................................................................................... 26 Obje Seçimi.......................................................................................................................... 26 Seçme Uzaklığı.................................................................................................................... 26 Genel Obje Edit.................................................................................................................... 26 Undo..................................................................................................................................... 27 Lokal Undo........................................................................................................................... 27 Redo..................................................................................................................................... 28 Projeyi Kapat........................................................................................................................ 28 Çıkış ..................................................................................................................................... 28 Destek Komutları ................................................................................................................... 28 Orta Nokta............................................................................................................................ 28 En Yakın Nokta .................................................................................................................... 28 Uç Nokta .............................................................................................................................. 29 Kesişim................................................................................................................................. 29 Obje Bul ............................................................................................................................... 29 3

....................................................................................................... 50 Panel (Bodrum Çevre Perdesi) . 39 Aks Offset ......................... 44 Kolon Ayarları ............................................................................................................................ 35 Paralel Referans ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 43 Dikdörtgen Kolon ................................................................................. 38 Aks Ayarları............................................................................................................................................................................................................. 31 Kontur Çizgileri............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 49 Kolon Boyutları............................. 43 Ortalanmış Kolon ........... 39 Klonla İle Aks Türetmek ......................................................................................................................................................................................................................................... 33 Lokal Nokta Tanımla ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 46 Yeni Bir Poligon Kolon Oluşturmak............... 38 Bir Akstan Belirli Bir Mesafede Aks Türetmek ......... 37 BÖLÜM 3 KAT OBJELERİ .......................................................................................................................................... 33 Lokal Koordinatlar ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 35 Referans Tanımlama ................................. 53 4 ............................................................................................................................................................................................ 31 Koordinat Kutusu ......................................................... 34 Hiçbirini Seçme ............................. 42 Köşeye Yanaşık Kolon......................... 40 Çizilen Aksın Ayarlarını Değiştirmek................. 29 Çizim Yardımcıları................................................................................................................................. 52 Kiriş ............................................................................................................................. 48 Kolon Girerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ............................................................................. 49 Kolon Trimle............................................................... 31 Global Koordinatlar ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 45 Poligon Kolon................. 36 Bir Kattaki Objelerin Diğer Katlara Kopyalanması ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 30 Izgara Aralıkları Ayarları .................................................................................................................................................................................................. 44 Yarım Daire Kolon Tanımı ................................................................................................... 42 Kolon Çizimi ........................................ 29 Dik ........................... 40 Aks Tanımla ................................................................................. 52 Kiriş Girerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ............................................................................................................................................................................... 41 Kolon ............................................. 52 Kiriş Ayarları.............. 29 Kilitleme..................................................... 44 Daire Kolon .................. 31 Kontur Hesapla .............................................................................İçindekiler Obje Trim Yöntemi ............ 47 Poligon Kolona Dönüştür .............................. 51 Panel ................................. 38 Aks Çizimi ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 48 Kolon Bildirim .............................................................. 37 Hızlı Kopyalama......................... 38 Aks .................................................................................................................. 33 Hepsini Seç ............... 39 Aks Sınırı....................................................................................................... 35 Dik Referans ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 51 Panel Bildirim .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 37 Kattan Kata Yapıştır......................................... 40 Aksların Tipleri ve Bakış Yönleri .................................... 35 Seçimi Ters Çevir.. 30 Izgara .................................................................................................................. 51 Panel Ayarları ........................ 51 Panele Dönüştür .................... 52 Kiriş Çizimi ...................................................... 42 Kenara Yanaşık Kolon ................................................................................................................................................................................................................................. 31 Düğüm Noktası Göster .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 38 Aks Bildirim ..

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 61 Döşeme Yazısı Taşı.....................................................İçindekiler Kirişin Farklı Doğrultudan Kolona Bağlanması ....................................................... 69 BÖLÜM 5 ANALİZ........................................................................................ 73 Kiriş Donatıları........................................................................................... 75 Filtre Olanakları........................................................................ 59 Döşeme............................................................................................................................... 76 5 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 60 Döşeme Kenarı .............................................................. 54 Basit Kiriş Tanımlamak ...................................................................................................................................................................................... 72 Nokta Deplasmanları ................................................................................ 75 Kiriş Donatılarında Filtre ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 65 BÖLÜM 4 TEMEL OBJELER................................................................. 69 Bağ Kirişi Çizimi ......................................................... 72 BÖLÜM 6 BETONARME........................................................................................... 64 Betonarme Hesap Aksı Edit............ 60 Döşeme Boşluğu..... 74 Radye Döşemesi Donatıları ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 68 Radye Döşeme Kenarı..................................................................................................................................................................... 68 Sürekli Temel Ayarları............................................................................................... 58 Konsollar .............................................................................................................. 57 Kirişe Dönüştür ... 65 Kaset ......................................................................................................................................................................................................... 74 Tekil Temel Donatıları.......................................... 71 Döşeme Analizi ............................................................. 75 Sürekli Temel Donatılarında Filtre ............................................................................................... 72 Temel Analizi....... 70 Geometri Kontrolü .................................................................................... 60 Döşeme (Statik) ............................. 63 Betonarme Hesap Aksı .................................................... 60 Döşeme Ayarları ........................................... 67 Tekil Temel........... 63 Noktasal Döşeme Yükü .............................................................................................................. 68 Radye Döşemesi................................................................................................................. 64 Betonarme Hesap Aksı Sil ............................................ 63 Çizgisel Döşeme Yükü.......................................... 68 Radye Temel.. 64 Nervür ................................................................................................................................................................................................ 62 Döşeme Yükü Ayarları ............................................................................................................................................................................ 68 Sürekli Temel Çizimi .............................................................................................. 73 Kolon Donatıları .................................................................................. 69 Bağ Kirişi Ayarları ..................................................................................................................................................................................................................... 67 Sürekli Temel ......................................................... 73 Döşeme Donatıları ........................................................................................................................ 74 Bağ Kirişi Donatıları ... 57 Bir Kirişin Sehim Değerine Bakılması ............................................................................................................... 67 Tekil Temel Çizimi................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 64 Nervür ................................................................................................................................................................................................ 74 Sürekli Temel Donatıları ............................................................................................................................. 71 Analiz+Betonarme........................................................................... 67 Tekil Temel Ayarları ................................................................................................................................ 69 Bağ Kirişi ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 70 Donatı Seçimi................................................................................. 57 Kirişlerde Duvar Yüklerinin Ayarlanması ................................ 64 Kaset ................................................................................................................................... 74 Panel Donatıları ...... 73 Kaset Donatıları ....................................................................................................... 73 Nervür Donatıları................................................................................................................................................ 56 Panel Üzerinde Kiriş Tanımlamak ..........................................................

İçindekiler Kolon Donatılarında Filtre .................................................................................................... 77 BÖLÜM 7 ÇİZİM ...................................................................................................................... 78 3 Boyutlu Taşıyıcı Sistem ...................................................................................................... 78 Grafik Sunum ......................................................................................................................... 78 Döşeme Kuvvetleri............................................................................................................... 78 Kiriş Yükleri .......................................................................................................................... 78 Tekil Temel Deplasmanları .................................................................................................. 78 Ayarlar.................................................................................................................................... 79 Plan Ayarları ........................................................................................................................ 79 Plan Ölçülendirme Ayarları .................................................................................................. 79 Açılım Ayarları...................................................................................................................... 79 Planlar .................................................................................................................................... 79 Kalıp Planı Kesiti.................................................................................................................. 79 Kalıp Planı............................................................................................................................ 80 Kolon Aplikasyon Planı ........................................................................................................ 80 Temel Aplikasyon Planı Kesiti ............................................................................................. 80 Temel Aplikasyon Planı ....................................................................................................... 80 Açılımlar ve Detaylar .............................................................................................................. 80 Kiriş Açılımları ...................................................................................................................... 81 Nervür Açılımları .................................................................................................................. 81 Kaset Açılımları.................................................................................................................... 81 Perde Detayları .................................................................................................................... 81 Kolon Düşey Açılımları......................................................................................................... 81 Kiriş Mesnet Detayları.......................................................................................................... 82 Kolon-Kiriş Birleşim Yatay Kesidi......................................................................................... 82 Temel Kiriş Açılımları ........................................................................................................... 82 Tekil Temel Detayları ........................................................................................................... 82 Bağ Kirişi Açılımları.............................................................................................................. 82 Donatı..................................................................................................................................... 83 Etriye Çiz.............................................................................................................................. 83 Çiroz Çiz............................................................................................................................... 83 BÖLÜM 8 RAPOR ................................................................................................................... 84 A2-A3 Türü Düzensizliklerin Kontrolü .................................................................................... 84 Yönetmelik Ve Geometrik Uygunluk Kontrolü........................................................................ 86 Eleman Bazında Rapor.......................................................................................................... 87 Seçmeli Raporlar.................................................................................................................... 88 Metraj ..................................................................................................................................... 88 BÖLÜM 9 3.BOYUT GÖRÜNTÜLERİ..................................................................................... 89 Perspektif ............................................................................................................................... 89 Open GL Render.................................................................................................................... 89 Render ................................................................................................................................... 90 Kamera Yolu Tanımla ............................................................................................................ 90 Animasyon ............................................................................................................................. 91 Görüntüleyici .......................................................................................................................... 91 Kamera................................................................................................................................... 91 Kamera Ayarları ................................................................................................................... 91 Kamera Tanımla .................................................................................................................. 91 Işık.......................................................................................................................................... 92 Spot Işık Kaynağı................................................................................................................. 92 Spot Işık Kaynağı Ayarlarını Değiştirmek: .......................................................................... 92 Yönlendirilmiş Işık Kaynağı.................................................................................................. 92 Noktasal Işık Kaynağı .......................................................................................................... 93 Noktasal Işık Kaynağı Ayarlarını Değiştirmek:..................................................................... 93 Noktasal Işık Kaynağı Oluşturduktan Sonra Ayarlarını Değiştirmek: .................................. 93 BÖLÜM 10 KAYIT İŞLEMLERİ............................................................................................... 94 Projeyi Kayıt Etmek................................................................................................................ 94 6

İçindekiler Projeyi Yeni İsimle Kaydet ..................................................................................................... 94 Ayarları Kaydet....................................................................................................................... 94 Animasyon Kaydet ................................................................................................................. 94 Dxf Olarak Kaydet .................................................................................................................. 95 Bmp Olarak Kaydet................................................................................................................ 95 BÖLÜM 11 YÜKLEME İŞLEMLERİ ........................................................................................ 96 Yeni Proje............................................................................................................................... 96 Proje Yükle............................................................................................................................. 96 Bmp Yükle.............................................................................................................................. 96 Ayarları Yükle......................................................................................................................... 96 BÖLÜM 12 KATMAN .............................................................................................................. 97 Katman Ayarları ..................................................................................................................... 97 Obje Katmanı Değiştir ............................................................................................................ 98 BÖLÜM 13 İLKEL OBJELER ................................................................................................. 99 Tek Çizgi ................................................................................................................................ 99 Sürekli Çizgi ........................................................................................................................... 99 Dörtgen Çizgi ......................................................................................................................... 99 Çember ................................................................................................................................ 100 Yay ....................................................................................................................................... 100 Eğriler................................................................................................................................... 100 Yazı ...................................................................................................................................... 101 Yazı Tipi Ayarları.................................................................................................................. 101 İlkel Obje Ayarları................................................................................................................. 101 İlkel Obje Çizgi Tipi .............................................................................................................. 102 İlkel Obje Renkleri ................................................................................................................ 102 BÖLÜM 14 İKİ BOYUT İŞLEMLERİ ..................................................................................... 103 İki Boyuta Aktar .................................................................................................................... 103 Trim ...................................................................................................................................... 103 Simetri .................................................................................................................................. 104 Uzat...................................................................................................................................... 104 Offset.................................................................................................................................... 104 Ölçekle ................................................................................................................................. 105 Ölçekle(Referans) ................................................................................................................ 105 Fillet...................................................................................................................................... 105 Fillet Ayarları ........................................................................................................................ 105 Chamfer ............................................................................................................................... 106 Chamfer Ayarları .................................................................................................................. 106 Break.................................................................................................................................... 107 Teğet .................................................................................................................................... 107 BÖLÜM 15 ÇİZİMİ YAZICIYA/ÇİZİCİYE GÖNDERMEK ...................................................... 108 Kalem Kalınlıkları ................................................................................................................. 108 Çizdir .................................................................................................................................... 108 BÖLÜM 16 KOPYALAMA İŞLEMLERİ ................................................................................ 109 Kopyala ................................................................................................................................ 109 Kattan Kata Yapıştır ............................................................................................................. 109 Dosyaya Kopyala ................................................................................................................. 109 Kontur Kopyala..................................................................................................................... 110 Dosyadan Yapıştır ............................................................................................................... 110 Kontur Yapıştır ..................................................................................................................... 110 Obje Çoğalt .......................................................................................................................... 110 Klonla ................................................................................................................................... 111 BÖLÜM 17 DÜĞÜM NOKTASI İŞLEMLERİ......................................................................... 112 Gelişmiş Yakalama .............................................................................................................. 112 7

İçindekiler Düğüm Noktası Göster ........................................................................................................ 114 Düğüm Noktası Rengi.......................................................................................................... 114 Düğüm Noktası Taşı ............................................................................................................ 114 Düğüm Noktası Döndür ....................................................................................................... 114 Düğüm Noktası Kilitlenme.................................................................................................... 115 Düğüm Noktası Yarıçapı...................................................................................................... 115 Düğüm Noktası Atlama Faktörü........................................................................................... 115 Boş Düğüm Noktalarını Sil................................................................................................... 116 BÖLÜM 18 GÖRÜNTÜ.......................................................................................................... 117 Zoom Çizim .......................................................................................................................... 117 Zoom Hepsi.......................................................................................................................... 117 Zoom Pencere...................................................................................................................... 117 Zoom Geri ............................................................................................................................ 117 Zoom Seçim ......................................................................................................................... 118 Pan....................................................................................................................................... 118 Yeniden Çiz.......................................................................................................................... 118 Yeniden Oluştur ................................................................................................................... 118 BÖLÜM 19 EDİTLEME OLANAKLARI................................................................................. 119 Sil ......................................................................................................................................... 119 Taşı ...................................................................................................................................... 119 Döndür ................................................................................................................................. 119 Uç Noktası Edit .................................................................................................................... 120 Yazı Değiştir......................................................................................................................... 120 Üst Üste ............................................................................................................................... 120 Yan Yana ............................................................................................................................. 120 İkonları Düzenle ................................................................................................................... 120 Hepsini Kapat....................................................................................................................... 120 Hepsini Aç ............................................................................................................................ 121 İçerik..................................................................................................................................... 121 Obje Adlandır ....................................................................................................................... 121 Bilgi Al .................................................................................................................................. 121 Alan ve Çevre....................................................................................................................... 121 Uzaklık ................................................................................................................................. 121 Objeden Ayarları Al.............................................................................................................. 122 BÖLÜM 20 SIKÇA SORULAN SORULAR ........................................................................... 123 Teknik Servis........................................................................................................................ 143 BÖLÜM 21 PROGRAMIN DAYANDIĞI TEORİK ESASLAR ............................................... 144 Teorik Esaslar ...................................................................................................................... 144 BÖLÜM 22 PROGRAMIN 1997 DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYUMLULUĞU .................. 148 BÖLÜM 23 ÇIKTILARDA KULLANILAN SİMGELER VE AÇIKLAMALARI ....................... 152 1. Yapı Uzay Çerçeve Eleman Bilgileri .............................................................................. 152 2. Kat Eşdeğer Yatay Kuvvetleri ve Genel Bilgileri............................................................ 152 3. Dinamik Hesap............................................................................................................... 154 4. Katlara Etkiyen Yatay Yükler ......................................................................................... 155 5. Düğüm Noktası Deplasmanları...................................................................................... 155 6. Kat Deplasmanları ......................................................................................................... 156 7. Elemanların Uç Kuvvetleri.............................................................................................. 156 8. Göreli Kat Ötelemelerinin Sınırlandırılması ................................................................... 157 9. İkinci Mertebe Etkileri..................................................................................................... 157 10. A1 Burulma Düzensizliği .............................................................................................. 158 11.A2-A3 Düzensizliği Kontrolü ......................................................................................... 159 12. A4 Taşıyıcı Sistem Eleman Eksenlerinin Paralel Olmaması ....................................... 159 13. B1 Komşu Katlar Arası Dayanım Düzensizliği............................................................. 160 14. B2 Komşu Katlar Arası Rijitlik Düzensizliği................................................................. 161 8

........................................................................... Panellerin Tasarım Eğilme Momentleri.......................................... 164 21............ Vis/Vik Oranları . Hesap Yönteminin Seçim Nedeni .......... Kirişlerin Betonarme Hesap Sonuçları.............................................................................................................. 165 24.......................... 171 31........................... Tekil Temel Statik-Betonarme Sonuçları ve Donatıları............. Kolon Kiriş Birleşim Bölgelerinin Kesme Güvenliği................... Deprem Yönetmeliği Kiriş Tahkikleri...... Kirişlerin Donatıları........ 164 23.................... 172 BÖLÜM 24 TÜM KOMUTLAR ............................................................... 162 17.......................................................................... Sürekli Temel Kirişlerinin Donatıları.................... Panellerin Betonarme Hesap Sonuçları ve Donatıları ........... Döşemelerin Statik Betonarme Sonuçları ve Donatıları .......................................................................................................... 162 18.............................................................. Temellere Gelen Kolon Yükleri ..................................................................... 167 27.................................................................................................... 172 34............. 170 29................. 173 DİZİN.......................................................... 171 32................................................................. Kolonların Betonarme Hesap Sonuçları ...................................................... 162 16..... 163 20..................... 183 9 ...................... Kolonların Donatıları ......... R Katsayısının Seçim Nedeni ................................................. 162 19... 167 26......... Kirişlerin Yük Bilgileri ve Ankastrelik Tesirleri ........ Radye Döşemeleri Statik-Betonarme Sonuçları ve Donatıları.. Deprem Yönetmeliği Kolon Tahkikleri...................................................................İçindekiler 15.................... B3 Taşıyıcı Sistemin Düşey Elemanlarının Süreksizliği . 170 30..................................................................................................................................................................................................................................... 164 22............ Sürekli Temellerin Statik Hesap Sonuçları ................................... 166 25............................................ 169 28........................ 171 33..................

10 .

Deprem bölgesini 1. Tamam 11 . kolon. Proje. Deprem yükü belirleme yöntemini mod birleştirme yöntemi olarak seçin.BÖLÜM 1 PROJE NASIL YAPILIR Yapılacak Projenin Bilgileri Bu örnekte. döşeme. yük güvenlik. basit bir sistemle temel unsurların anlatılması hedeflenmiştir.dinamik. Bu nedir(what’s this help) yardımı ekrana gelecektir. deprem. Deprem sekmesini tıklayın. ve rapor almadan önce projede yönetmelik ve geometrik uygunluk kontrolü yap satırlarını. kiriş. mouse’un sağ tuşuna basın. Taşıyıcı davranış katsayısını(R) değilse. “bu nedir” yazısını tıklayın . 8 yapın. çelik ve diğer isimli başlıklar(sekmeler) altında. işaretli değilse işaretleyin. Projenin kalıp planı ve kat yükseklikleri şekildeki gibidir. beton. Kat ve Obje Parametreleri Proje Genel Bildirim menüsünden Proje Genel satırını tıklayın. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek.bölge seçin. Ayrıntılı bilgi için. Bu dialogta. tekil ve sürekli temel datalarının girilmesi ve çizimlerinin alınması anlatılacaktır. Proje Genel dialoğu açılacaktır. Projeye başlamadan önce yeni proje komutuyla bir proje açın. İsimlendirme grubundaki K101. Aks. Süneklilik düzeyi yüksek olsun. projenin genelini kapsayacak parametreler düzenlenebilir. Diğer sekmesini tıklayın.

Mouse’un sol tuşunu tıklayın.50 yazın ve enter tuşuna basın. 2. 4. Bildirim menüsünden Kat Genel satırını tıklayın. Yukarı ekle butonunu tıklayın. Tekil Temel. Klavyeden space-bar (boşluk) tuşuna art arda basarak imlecin görüntüsünü yatay aks moduna getirin. (2. Kat Genel Ayarları kapanacak ve bütün katlar açılacaktır. Açılan Aks Ayarları dialoğunda Nümerik 12 . B aksı oluşacaktır. Katların varsayılan yükseklik değerleri 2. Toolbardan aks butonunu ya da Çiz menüsünden Aks satırını tıklayın. 4. eleman betonarme sonuçlarını doğrudan etkilemektedir. mouse’un sağ tuşuna basın. Bu işlem kat yüksekliklerinin 3 metre olarak tariflenmesini sağlayacaktır. “bu nedir” yazısını tıklayın . Ayarlar menüsünden Aks Ayarları satırını tıklayın. 7. Burada bulunan ayarlar. C aksı oluşacaktır. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. en üstte pencere başlığının olduğu bölümü (örneğin zemin kat tavanı yazısını) sol tuş ile tıklayın ve klavyeden space-bar (boşluk) tuşuna art arda basarak imlecin görüntüsünü yatay aks moduna getirin.görüntü) 3. aks çizilecektir.50 yazısı durmaktadır. Panel.görüntü) 4. 3.Proje Nasıl Yapılır butonunu tıklayarak dialoğu kapatın. Enter tuşuna basın. Sol tuş ile tıkladığınızda. 6. 0 yazıp. Zemin Kat Tavanı yazısını çift tıklayarak büyütün. Klavyeden Y tuşuna basın. Mevcut zemin kat üzerinde bir kat daha açılacaktır. Mouse imlecinin şekli değişecektir.) 5.üzerine götürün. Parametre Bildirim menüsünde. Her bir eleman için bu parametreler değiştirilebilir. Kat Genel Ayarları dialoğu açılacaktır. 5. Tekrar enter tuşuna basın. 2. (İpucu: Mouse imlecini sol alt köşede bulunan dairenin -düğüm noktasının.80 metredir. Parametre satırı altında çıkan alt menüde. Nervür-Kaset. Açılan parametre diyaloglarında. Bu durumda Y=0 koordinatı kilitlenmiş olacaktır. A Aksı yatay pozisyonda orijin noktasına çizilecektir.80 yazılarını çift tıklayın ve 3 yazın. Aks toolbox’ın aks değer kutucuğunda 4. Bu ayarlarda şartname parametrelerinin varsayılan değerleri bulunmaktadır. Kiriş. Sürekli Temel. Hepsini Aç butonunu tıklayın. Kat Genel 1. Pencere menüsünden Yan Yana satırını tıklayın. Döşeme. Açığa tekrar yardımcı aks toolbox(aks offset toolbox) çıkacaktır. Klavyeden space-bar (boşluk) tuşuna bastığınızda imlecin görüntüsü değişmezse. Açığa yardımcı aks toolbox(aks offset toolbox) çıkacaktır. ayrıntılı bilgi için. Kat Objeleri Aks 1. (2. Zemin Kat Tavanı penceresini. Bağ Kirişi Radye Döşemesi ayarları satırları bulunmaktadır. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. orijin noktasını yakaladınız demektir. 2. 6. Kolon. Mouse imleci Okey işareti haline gelince. Sırayla. klavyeden enter tuşuna basın. Proje Adı satırına Örnek1 Projesi yazın. Yazı imleci koordinat kutusunda Y satırına gidecektir. Toolbardan aks butonunu tıklayın.

Sol tuşu tıklayın. 11. yukarıda anlatıldığı yöntemle bu boyutları kolon toolbox’ında yazın. orijin noktasını yakaladınız demektir. Mouse’un imlecini B ile 1 aksı kesişimine götürün. Kolon oluşacaktır. Mouse imleci Okey işareti haline gelince. 5. 13 . Enter tuşuna basın.kolon oluşacaktır. Mouse’un sağ tuşuna basın ve son komutu tekrarla satırını tıklayın . 5 yazın. Enter tuşuna basın. Toolbardan Köşeye Yanaşık Kolon ( ) butonunu tıklayın. Enter tuşuna basın. Saat akrebi yönünde mouse’u hareket ettirerek kolonu 90 derece döndürün. Kolon istenilen kaçıklığa gelecektir. Klavyeden space-bar(boşluk) tuşuna basın. 6. 5. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. (3. 2. Kolon istenilen kaçıklığa gelecektir. Sağ tuş menüsü açılacaktır. 4. İmleç Okey işaretini aldığında sol tuşu iki defa tıklayın. Mouse imlecini C ile 1 aksı kesişimine götürün. Saat akrebinin tersi yönünde mouse’u hareket ettirerek kolonu 180 derece döndürün. Projede çizeceğimiz kolona vereceğimiz ön boyut 50/25 olduğundan. X ve Y satırlarında 50/25 yazmıyorsa. Mouse’un sağ tuşuna basın ve son komutu tekrarla satırını tıklayın. kolon oluşacaktır. 7. Mouse imlecini C ile 2 aksı kesişimine götürün. Enter tuşuna basın. Klavyeden spacebar(boşluk) tuşuna basın. 2 aksı oluşacaktır. 3 aksı oluşacaktır. Mouse imlecini C ile 3 aksı kesişimine götürün. Aks yardımcı toolboxdaki 4.görüntü) 9. Son komutu tekrarla satırını tıklayın. Mouse’un sağ tuşuna basın ve son komutu tekrarla satırını tıklayın toolbardan Kenara Yanaşık Kolon ( ) butonunu tıklayın. İki defa Enter tuşuna basın. 3. Enter tuşuna basın. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. Klavyeden space-bar (boşluk) tuşuna art arda basarak imlecin görüntüsünü dikey aks moduna getirin. 8. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. Y satırı tıklanır ve kolon Y boyutu girilir. 2. kolon oluşacaktır. Sol tuşu tıklayın. Klavyeden Enter tuşuna basın. 4. Kolon 1. İmleç Okey işaretini alınca iki kez sol tuş ile tıklayın. Sol tuşu tıklayın. kolon oluşacaktır. Burada varsayılan değerlerle kolon çizimi yapılacaksa.Proje Nasıl Yapılır yazısını tıklayın ve klavyeden enter tuşuna basın. Mouse imlecini A ile 3 aksı kesişimine götürün. 1 aksı çizilecektir. Mouse imlecini A ile 1 aksı kesişimine götürün. 3. Sol tuş ile tıkladığınızda. Toolbardan Dikdörtgen Kolon ( ) butonunu tıklayın. 6. Aksi takdirde X satırı mouse ile tıklanır ve kolonun X boyutu girilir. herhangi bir müdahaleye gerek yoktur. Mouse imlecinin şekli değişecektir. Açığa çıkan kolon toolbox’ında varsayılan kolon boyutları görünecektir. 10. Mouse imlecini sol alt köşede bulunan düğüm noktasının üzerine götürün. Sol tuşu tıklayın. kolon oluşacaktır.50 yazısı 5 olacaktır. 1. Daha sonra. Saat akrebinin tersi yönünde mouse’u hareket ettirerek kolonu 180 derece döndürün. Mouse’un sağ tuşuna basın.

kiriş kalınlığı ve yüksekliği bu boyutlardan başka bir boyutta ise düzeltin (sırasıyla 0. Destek menüsünden obje adlandır satırını tıklayın.50 yazın). 12. Kolonları sayar gibi her birini sırayla tıklayın. Y satırını tıklayın 30 yazın. 15. Bununla beraber kolon numaraları herhangi bir anda.20/0. Mouse’un imlecini B ile 2 aksı kesişimine götürün. Oluşan yardımcı kiriş butonlarından Kiriş ) butonunu tıklayın. 9. 8. Açılan dialogdaki satıra S1 yazın ve Tamam butonunu tıklayın. Mouse’un sağ tuşuna basın ve son komutu tekrarla satırını tıklayın. Saat akrebinin tersi yönünde mouse’u hareket ettirerek kolonu 180 derece döndürün.kiriş de oluşacaktır. 1. Toolbardan Ortalanmış Kolon ( ) butonunu tıklayın. Tamam butonunu tıklayın. Mouse’un sağ tuşuna basın ve son komutu tekrarla satırını tıklayın. Statik sekmesini tıklayın. kolon oluşacaktır. Mouse imlecini S1 kolonu üzerine götürün. seçim sırasına göre adlandırılacaktır. 9. Mouse imleci Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. 10. Kiriş çizim hattı değişecektir. 11. Açığa çıkan Kiriş Ayarları dialoğunda. Böylece 2. Sol tuşu tıklayın. o kolunu tekrar tıklayarak seçimi iptal edebilirsiniz. 3. İmleç Okey işaretini alınca iki kez sol tuş ile tıklayın. Kolonlar. kolon oluşacaktır. Enter tuşuna basın. İmleci S6 kolunu 14 . Mouse imlecini S2 kolunu üzerine getirin mouse imleci Okey işaretini alınca. İmleci S3 kolonun üzerine götürün(her durumda mouse Okey işaretini şeklinde olması gerekir) ve sol tuş ile tıklayın. 4. 13. Destek menüsünden kontur hesapla satırını tıklayın. Toolbardan kiriş ( ) butonunu tıklayın. Saat akrebinin tersi yönünde mouse’u hareket ettirerek kolonu 90 derece döndürün.Proje Nasıl Yapılır 8. Bütün kolonları seçtikten sonra klavyeden enter tuşuna basın. kiriş oluşacaktır. genel ayarlar Ayarları ( sekmesinde kiriş kalınlığı ve kiriş yüksekliği satırlarına çizeceğiniz kiriş boyutlarını girebilirsiniz. kolon oluşacaktır. Kiriş Ayaları dialoğu kapanacak ve mouse’un imleci kiriş imleci şeklini alacaktır.) 14. Enter tuşuna basın. Kolonlar seçilecektir. (Eğer yanlış seçim yaparsanız. Böylece kirişler 25/50 boyutlarında ve 625 kg/m duvar yüküne sahip oldular. Kiriş üstten tanımlı duruma gelince(alt kısımda mesajı izleyebilirsiniz). 7. Mouse imlecini B ile 3 aksı kesişimine götürün. Mouse imlecini A ile 2 aksı kesişimine götürün. Mouse’un sağ tuşuna basın ve son komutu tekrarla satırını tıklayın. Projede çizilecek kirişler 25/50 olduğuna göre. Kolonların numaraları. Yukarıda çizili kalıp planı gibi kolonların numaralarını sol üst köşeden sağ alt köşeye doğru sıraya sokalım. başka sırayla da düzenlenebilir. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. Kiriş 1. Açığa çıkan kolon toolbox’ında X satırını tıklayın 30 yazın. klavyeden space-bar tuşuna art arda basın. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. sol tuş ile tekrar tıklayın. Duvar yükü satırına 625 yazın. Sol tuşu tıklayın. 2. kolon çizim sırasına göre otomatik düzenlendi.

Kiriş ortadan tanımlı duruma gelecektir. (Bu örnekte 200 kg/m2) . 2. Döşeme dairesini yerleştirmek için. 5. 7. İmleci S8 kolunu üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. Tamam butonunu tıklayın. o kirişi tekrar tıklayarak seçimi iptal edebilirsiniz.Proje Nasıl Yapılır üzerine getirin ve klavyeden space-bar tuşunu art arda tıklayın. K10 kirişlerini sol tuş ile tıklayarak seçin. İmleci S6 kolonu üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. Toolbardan Genel Obje Edit ikonunu tıklayın. 5. Sol tuş ile tıklayın. İmleci S1 kolunu üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. olabildiğince köşelere yerleştirmeniz. 3. betonarme ağırlığı dışındaki ağırlığı girilir. Kirişler seçilecektir. ) butonunu tıklayın. 1. sol tuşu tıklayın. İmleç kiriş modundan çıkacaktır. Sol tuş ile tıklayın. 4.12 yazarak düzeltin. Kiriş alttan tanımlı duruma gelince sol tuş ile tıklayın. Döşeme dairesini. (Bu örnekte 150 kg/m2). imleci uygun yere götürerek sol tuş ile tekrar tıklayın. Bu ayarlarla döşeme kalınlığı 12 cm. Klavyeden esc sağ tuşuna basın. K8 kirişlerinin oluşturduğu kapalı poligon içinde oluşturulacaktır. İmleci S5 kolonu üzerine getirin. İç kirişlerin duvar yüklerini 375 kg/m olarak değiştirelim. K3. hareketli ağırlığı ise 200 kg/m2 oldu. zati ağırlığı 450 kg/m2 (döşeme beton ağırlığı otomatik olarak eklendi). Çıkan menüden özellikler satırını tıklayın. kirişleri sayar gibi her birini sırayla tıklayın.) Bütün kirişleri seçtikten sonra klavyeden enter tuşuna basın. İmleci S5 kolonu üzerine getirin sol tuş ile tıklayın ve imleci S2 kolonu üzerine getirin. son komutu tekrarla satırını tıklayın. Döşeme dairesinin izi belirecektir. Kiriş adlarını. Bu kirişlerin oluşturduğu kapalı bölgenin içini sol tuş ile tıklayın. D1 döşemesi K1. Kiriş üstten tanımlı duruma gelecektir. sol tuş ile tıklayın. Mouse’un sağ tuşuna basın. İmleci S7 kolunu üzerlerine getirin. Duvar yükü satırına 375 yazın ve Tamam butonunu tıklayın. İpucu: 2. İmleç kiriş çiziminden(modundan) çıkacaktır. Döşeme Ayarları diyaloğu kapanacak ve mouse’un imleci döşeme imleci şeklini alacaktır. Projede çizilecek döşemeler 12 cm yüksekliğinde olduğuna göre. Böylece bütün kirişler çizilmiş olacaktır. D1 döşemesi oluşacaktır. seçim sırasına göre adlandırılacaktır. Statik sekmesini tıklayın. Mouse’un sağ tuşuna basın ve çıkan menüde. K10. döşeme yüksekliği bu değerden başka bir değerde ise 0. Açılan Kiriş Ayarları dialoğunda. İmleci S4 kolonu üzerine getirin ve klavyeden space-bar tuşuna basın. Açılan Kiriş Ayarları diyaloğunda. Destek menüsünden Obje Adlandır satırını tıklayın. İmleci S9 kolunu üzerine getirin. (Eğer yanlış seçim yaparsanız. K9. 6. Toolbardan döşeme ( ) butonunu tıklayın. Sırasıyla K3. Kaplama satırına. Sırayla yukarıda çizili kalıp planındaki gibi. ileri aşamalarda çiziminizin karışmasını önleyecektir. Kirişler. Döşeme 1.. Statik sekmesini tıklayın. seçtiğiniz herhangi bir kirişin üzerinde mouse’un sağ tuşuna basın. Duvar yükü satırına 375 yazın ve Tamam butonunu tıklayın. K4. son komutu tekrarla satırını tıklayın. 15 . İmleci S4 kolunu üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. 2. Space-bar tuşuna art arda basın. sol tuşu tıklayın. maddede anlatılan işlemi şu şekilde de yapabilirdiniz. kalıp planındaki gibi düzenleyelim. İmleci S8 kolunu üzerine getirin. Klavyeden Esc tuşuna basın. 6. Mouse’un sağ tuşuna basın ve çıkan menüde. sol tuşu tıklayın.Q satırına ise döşemenin hareketli ağırlığı girilir. Açılan dialogdaki satıra K1 yazın ve Tamam butonunu tıklayın. Açığa çıkan yardımcı döşeme butonlarından Döşeme Ayarları ( Açığa çıkan Döşeme Ayarları dialoğunda döşeme yüksekliği satırları çizeceğiniz döşemenin yüksekliğini girebilirsiniz. Sol elinizle klavyeden shift tuşunu basılı tutarken.

K7 kirişlerinin oluşturduğu kapalı bölgenin içini sol tuş ile tıklayın. K2. döşeme donatı çizimlerinin yapılacağı yer olacağı için. son komutu tekrarla satırını tıklayın. Döşeme dairesinin izi belirecektir. 10. Mouse’un sağ butonuna basın ve çıkan menüde. D2 döşemelerinin betonarme hesap aksları oluşacaktır. Mouse’un imlecini D4 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. D3 döşemesi oluşacaktır. D2 döşemesi seçilecektir. K3. Böylece D3. 9. İmleci yukarı doğru kaydırın. Bu arada klavyede shift tuşunu basılı tutun. İmleç B ile C aklarının arasında kalacak şekilde herhangi bir yeri (Betonarme hesap aksının belirlendiği yer. 12. K9. 6. K4. Bu arada klavyede shift tuşunu basılı tutun. İmleç A ile B akslarının arasında kalacak şekilde ortaya yakın herhangi bir yeri sol tuş ile tıklayın. K6. 8. 4. Mouse’un imlecini D1 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. K5. B ile C aksın ortasına yakın tıklamanız. D1 döşemesi seçilecektir. Mouse’un sağ tuşuna basın. D4 döşemelerinin betonarme hesap aksları oluşacaktır. K12. Projede çizilecek döşemeler 12 cm yüksekliğinde olduğuna göre. Mouse’un imlecini D3 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. K9 kirişlerinin oluşturduğu kapalı bölgenin içini sol tuş ile tıklayın. Toolbardan döşeme ( ) butonunu tıklayın. döşeme yüksekliği bu değerden başka bir değerde ise 0. son komutu tekrarla satırını tıklayın.12 yazarak düzeltin. D2 döşemesi oluşacaktır. Döşeme dairesinin yerine karar verin ve sol tuş ile tekrar tıklayın. Mouse’un sağ tuşuna basın ve çıkan menüde. Mouse’un imlecini D1 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. Mouse’un sağ tuşuna basın ve çıkan menüde. Döşeme dairesinin yerine karar verin ve sol tuş ile tekrar tıklayın. Mouse’un sağ tuşuna basın. Betonarme Hesap Akslarının Belirlenmesi: 1. 0 ve 90 derece çizilmesinde kolaylık sağlar. ileri aşamada çizimin karışmasını engelleyecektir. 3. 8.Proje Nasıl Yapılır 7. Tekrar mouse’un sol tuşunu tıklayın. İmleci sağa doğru kaydırın. D3 döşemesi seçilecektir. Döşeme dairesinin izi belirecektir. son komutu tekrarla satırını tıklayın. K10 kirişlerinin oluşturduğu kapalı bölgenin içini sol tuş ile tıklayın. Mouse’un sağ butonuna basın ve çıkan menüde. ) butonunu 2.) tıklayın. Açığa çıkan yardımcı döşeme butonlarından Döşeme Hesap Aksı ( tıklayın. D4 döşemesi seçilecektir. 9. D4 döşemesi oluşacaktır. Böylece D1. 5. D1 döşemesi seçilecektir. İmleci sağa doğru kaydırın. K11. Tekrar mouse’un sol tuşunu tıklayın. Mouse’un sağ butonuna basın ve çıkan menüde. D1 döşemelerinin betonarme hesap aksları oluşacaktır. son komutu tekrarla satırını tıklayın. 11. son komutu tekrarla satırını tıklayın. K4. Böylece D3. Döşeme dairesinin yerine karar verin ve sol tuş ile tekrar tıklayın. Mouse’un imlecini D3 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. 16 . Mouse’un imlecini D2 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. D3 döşemesi seçilecektir. Tekrar mouse’un sol tuşunu tıklayın. Açığa çıkan Döşeme Ayarları dialoğunda döşeme yüksekliği satırları çizeceğiniz döşemenin yüksekliğini girebilirsiniz. Shift tuşunun basılı tutulması. Bu arada klavyede shift tuşunu basılı tutun. Mouse’un sağ tuşuna basın. İmleç 1 ile 2 akslarının arasında kalacak şekilde ortaya yakın herhangi bir yeri sol tuş ile tıklayın. 7. Döşeme dairesinin izi belirecektir.

Sürekli Temel. Tamam butonu tıklayın. Mouse’un sağ tuşuna basın. her bir katın döşeme analizi yapılmalıdır. (Bilgi girdikçe bu işlemi tekrar yapın. Pencere menüsünden yan yana satırını tıklayın. Donatı seçimi diyaloğu kapanacaktır. Tekrar mouse’un sol tuşunu tıklayın. Örneğin. Örnek1 ismiyle kayıt edilmiştir. 2. 3. Pencere menüsünden diğer katlar seçilerek. 12. NOT: Çalışırken projeyi kayıt etmek gereklidir . D4 döşemesi seçilecektir.Proje Nasıl Yapılır 13. Döşeme betonarmesi sonucunda işaretli olan çaplar kullanabilecek. Donatı Seçimi diyaloğu açılacaktır. Zemin kat tavanındaki tariflenmiş bütün objeler 1. 8. 15. Nervür elemanlarının betonarmelerin kullanılabilecek donatı çaplarını belirleyebilirsiniz. Donatı satırı karşındaki. Döşeme analizinden önce. Mouse’un sağ tuşuna basın ve çıkan menüde. D2 döşemelerinin betonarme hesap aksları oluşacaktır. 17 . son komutu tekrarla satırını tıklayın. 10. Dosya adı satırına ÖRNEK1 yazın ve Tamam butonunu tıklayın.) Donatı Seçimi 1. Bu dialogta. 3. Mouse’un imlecini D2 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. betonarme hesap aksları tanımlanmalıdır. Bu olanak sayesinde. Betonarme menüsünden Donatı Seçimi satırını tıklayın. Böylece D4. Eski objeleri sil ve kontur çizgilerini kopyala işaretli. Bunun için Proje menüsünden Kaydet satırını tıklayın. İmleç 2 ile 4 akslarının arasında kalacak şekilde ortaya yakın herhangi bir yeri sol tuş ile tıklayın.kat tavanına kopyalandı. Analiz menüsünden döşeme analizi satırını tıklayın. Çalışılan katta döşemeler sonlu elemanlar yöntemine göre çözülecek ve betonarme hesabı otomatik olarak yapılacaktır. Döşeme. diğer donatıların işaretini kaldırın. döşeme sekmesini tıklayın. işaretli olmayan çaplar kullanılmayacaktır. özellikle yamuk kenarlı ve L tipi gibi açıklıkları değişen döşemelerde istenilen sayıda betonarme hesap aksı geçirilerek. Kiriş. Kolon. İpucu: Betonarme hesap aksları birden fazla ve açılı çizilebilir. Analiz Döşeme Analizi 1. 4. Tamam butonuna tıklayın. Kat Kopyalama 1. Mouse’un imlecini D4 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. İmleci yukarı doğru kaydırın. Panel. 14 ve 16 sütunlarına ait kutuları(check box) sol tuş ile işaretleyin. 14. 2. 4. Tekil Temel. diğer satırlar işaretsiz olmalıdır. Oluştur menüsünden Hızlı Kopyala satırını tıklayın. D2 döşemesi seçilecektir. her değişen açıklık için donatı hesaplanabilir ve çizdirilebilir. Bu arada klavyede shift tuşunu basılı tutun. Proje. 2.

İmleci K8 kirişi üzerine getirin. 7. 6. Ayrıntılı bilgi için. S2 satırı.(Seçili olduğu için).00 Kotu yazısını tıklayın. oldu. Bu nedir(what’s this Help) yardımı ekrana gelecektir. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. 5. Analiz butonunu Analiz + Betonarme yaptırabilmek için tüm katların açık olması gerekir. İlgili satır tıklanarak. K7 ve K8 kirişlerini seçin. Tamam butonu üstünde tıklayın. Sonuçlar. Ayrıntılı bilgi için. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. 8. menüsünden Analiz + Betonarme satırını. oldu. 2. Bu nedir(what’s this Help) yardımı ekrana gelecektir. ya da toolbardan Analiz + Betonarme tıklayın. K7 ve K8 kirişlerini pilyesiz dizayn edelim. Betonarme menüsünde eleman başlığıyla listelenmiştir. B sütununu çift tıklayın. mouse’un sağ tuşuna basın. betonarme sonuçları incelenebilir. döşeme analizi dışındaki tüm analizleri yapar. Görüldüğü gibi pilyesiz dizayn gerçekleşmiş oldu. temel dahil. K7 ve K8 kirişlerini tekrar seçin. 5.Proje Nasıl Yapılır Analiz+Betonarme Analiz + Betonarme. Bunun için Pencere menüsünden hepsini aç satırını tıklayın. Betonarme 3 boyutlu çerçeve analizi ile birlikte betonarme de otomatik olarak yapıldı. Tamam butonu üstünde tıklayın. 3. 6. 18 . Betonarme menüsünden Kiriş Donatıları satırını tıklayın. 4. Açılan satıra 30 yazın. Diyalog kapanacaktır. satırlarına sıfır yazın ve Tamam butonu üstünde tıklayın. sadece K7 ve K8 kirişleri listelenir. B sütununu çift tıklayın. Betonarme butonunu tıklayın. Betonarme menüsünden Kiriş Donatıları satırını tıklayın. Toolbardan Genel Obje edit butonunu tıklayın. Tamam butonu üstünde tıklayın. Örneğin kiriş ve kolon donatılarını inceleyelim. Betonarme butonunu tıklayın. Böylece kolon boyutu 30 cm. 9. Statik bölümünde Pilye/Toplam min. Kolon: 1. Dialogta. Zemin Kat Tavanı. S8 satırı. 4. 3. Kiriş: 1. Betonarme butonunu tekrar tıklayın. Betonarme menüsünden Kolon Donatıları satırını tıklayın. Böylece kolon boyutu 30 cm. ve Pilye/Toplam max. Kolon diyaloğu açılacaktır. 2. 3. mouse’un sağ tuşuna basın. “bu nedir” yazısını tıklayın . Açılan satıra 30 yazın. Betonarme butonunu tıklayın. Kiriş dialoğu açılacaktır. “bu nedir” yazısını tıklayın .

Alt H2 satırlarına 0. Alt H1. 19 . Sırasıyla S7. 6. Tekil Temel 1. Toolbardan Objeden Ayarları Al ( tıklayın. Mouse imleci Okey işaretini alınca. Açığa çıkan Bağ Kirişi Ayarları dialoğunda kalınlık satırına 0. kalınlık ve yükseklik satırlarına sırasıyla 0. 2. Ayarlar menüsünden Bağ Kirişi ayarları satırını tıklayın.). S6.60 yazın ve Tamam butonu üstünde tıklayın.Proje Nasıl Yapılır Temel Objeleri Sürekli Temel 1. Klavyeden Esc tuşuna basın. Kenarda yükseklik ve Kolon hizasında yükseklik satırlarına 0. Üst H1. S9. Tekil temel oluşacaktır. Toolbardan Sürekli Temel butonunu tıklayın. Ayarlar menüsünden Sürekli Temel ayarları satırını tıklayın. Açığa çıkan Tekil Temel Ayarları dialoğunda Boy X ve Boy Y satırlarına 1. Açılan dialogta. Sırasıyla S3. Mouse’un imlecini S3 kolonu üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın.2. sol tuş ile tıklayın. Bu durumda daha önce çizilmiş bir temelin ayarlarını almış oluyoruz. İpucu: Obje adlandır ile sürekli temel kirişlerinin adlarını sıraya sokabilirsiniz. Üst H2. Ayarlardan menüsünden Tekil Temel ayarları satırını tıklayın. Üst ampatman.20 ve yükseklik satırına 0. Toolbardan yeniden oluştur ( ) butonunu tıklayın. ) butonunu tıklayın.00 Kotu yazısını çift tıklayın. Kot satırına 0 yazın ve tamam butonu üstünde tıklayın. Klavyeden Esc tuşuna basın. Ayarlar menüsünden Sürekli Temel ayarları satırını tıklayın.55 yazın ve tamam butonu üstünde tıklayın. Toolbardan kalıp (sekme) butonunu tıklayın. sol tuş ile tıklayın.Tamam butonu üstünde tıklayın. 8. Tanımlı yazısını (radio buton) tıklayın ve 0. 3. Böylece temel dikdörtgen kesitli temel olacaktır. 2. 2. Açılan dialogta. Toolbardan Sürekli Temel butonunu tıklayın. S4. C aksı üzerinde bulunan temeli 9. 7. tanımlı satırına 0.20. Toolbardan Temel kirişi ( ) butonunu tıklayın. Zemin Kat Tavanı 3. Mouse’un imlecini S4 kolonu üzerine getirin. Mouse’un imlecini S1 kolonu üzerine getirin. Ortalanmış tekil temel ( ) butonunu tıklayın. alt ampatman satırlarına 0. 3.05 yazın. 5. S1 kolonlarını tıklayın.( Kenarda yükseklik ve kolon hizasında yükseklik farklı değerde olsaydı trapez kesitli temel olacaktı. 12.60 yazın. Bağ Kirişi 1. Klavyeden Esc tuşuna basın. İmleci S2 kolonun üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. 10. 11. S7 kolonlarını tıklayın. Mouse imleci Okey işaretini alınca.30 yazın. S8.30 yazın. Mouse imlecini S5 kolunu üzerine getirin ve iki kez sol tuş ile tıklayın. 4.

mouse’un sağ tuşuna basın.kat için 2 yazın ve Tamam butonu üstünde sol tuşu tıklayın. Temel Analizi Toolbardan temel analizi ( ) butonunu tıklayın. 3. 4. İmleci S5 kolonu üzerine getirin. Çizim menüsünden Plan Ayarları satırını tıklayınız. Açılan dialogta Genel bölümünü tıklayın. klavyeden space-bar tuşuna basarak. imleci S6 kolonu üzerine getirin. Tamam butonu üstünde tıklayıp dialoğu kapatın. Kalıp planı otomatik olarak ekrana gelecektir. 2. İmleci S5 kolonu üzerine getirin. Çizim menüsünden Plan Ölçülendirme ayarları satırını tıklayınız. Kalıp Planı 1. (aktif değilse) İndis sütununa Zemin için 1 ve 1. sol tuş ile tıklayın. Varsayılan ayarları kullanacağız. 1. Sağ üst köşedeki. Tamam butonunun üstünde tıklayıp dialoğu kapatın. bağ kirişini ortadan tanımlı duruma getirin.. ölçülendirme ile ilgili ayarlar yapılabilir. Çizim menüsünden Kolon Aplikasyon Planı satırını tıklayın. Örnek proje için varsayılan(daha önce düzenlenmiş) ayarları kullanacağız. ölçülendirme yazı yüksekliği vb. 4. 20 . Böylece eleman indislerini örneğin K1 için Zemin katta K101. Çizim menüsünden Kalıp Planı satırını tıklayın. sol tuş ile tıklayın. Açılan dialogta. Analiz menüsünden Kat Parametreleri satırını tıklayın. 2.katta K201 olarak düzenlemiş olduk. 4.) Mouse imleci Okey işaretini alınca. 3. 2. ölçülendirme yazı tipi. çerçeve rengi ve plan başlığı yazı rengi ayarlanabilir.(alt kısımda mesajı takip edebilirsiniz. sol tuş ile tıklayın. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. imleci S5 kolonu üzerine getirin. sol tuş ile tıklayın. Plan Ölçülendirme Ayarları 1. imleci S2 kolonu üzerine getirin. Toolbardan kalıp ( ) butonunu tıklayın. 5. sol tuş ile tıklayın. 3.Proje Nasıl Yapılır 3. Kolon Aplikasyon Planı 1. sol tuş ile tıklayın. üstten ikinci çarpı işaretini tıklayarak kalıp planını kapatın. “bu nedir” yazısını tıklayın . sol tuş ile tıklayın. Çizimler Plan Ayarları 1. Mouse’un sağ tuşuna basın. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. İmleci S8 kolonu üzerine getirin. İmleci S5 kolonu üzerine getirin. Ayrıntılı bilgi için. Açılan dialogta. 6. plan paftasının ayarı.

2. Açılan Yazdır dialoğunda. sayfa sayfa görüntülenecektir. üstten ikinci çarpı işaretini tıklayarak kiriş açılımını kapatın. 6. mouse’un sağ tuşuna basın. üstten ikinci çarpı işaretini tıklayarak kolon aplikasyon planını kapatın. Hepsi butonunu tıklayın. Rapor kayıt edilecektir. Projede yönetmelik ve geometrik açıdan problemli durum varsa listelenecektir. Kiriş açılımları otomatik olarak ekrana gelecektir. 3. Yazdırma menüsünden Yazdır satırını tıklayın. Tüm proje yazısını işaretleyin. Temel Aplikasyon Planı 1. 4. Tamam butonunun üstünde tıklayıp diyaloğu kapatın. Rapor kapanacaktır. Sağ üst köşedeki. 1. Çizim menüsünden Temel Aplikasyon Planı satırını tıklayın. Çıktılar. Kiriş Açılımları 1. “bu nedir” yazısını tıklayın . Temel aplikasyon planı otomatik olarak ekrana gelecektir. tekil temel ve bağ kirişi açılımlarını çizdirebilirsiniz. Çizim menüsünden Kiriş Açılımlarını satırını tıklayın. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Pencere menüsünden 1. Aynı yöntemle. Dosya menüsünden kaydet satırını tıklayın. Sağ üst köşedeki. Ayrıntılı bilgi için. Rapor Rapor alabilmek için printerin Windows programına tanıtılmış olmalıdır. 3. 4. Sağ üst köşedeki. Proje çıktıları yazdırılacaktır. “bu nedir” yazısını tıklayın. Tamam butonu üstünde sol tuşu tıkladığınızda İde Rapor programı çalışacaktır. 4. üstten ikinci çarpı işaretini tıklayarak kolon aplikasyon planını kapatın. Dosya menüsünden Çıkış satırını tıklatın. Kolon aplikasyon planı otomatik olarak ekrana gelecektir. 3. A0 1189x841 satırını tıklayın. 21 . Çizim menüsünden Açılım Ayarları satırını tıklayın. 2. 3. mouse’un sağ tuşuna basın. 7. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Örnek proje için varsayılan(daha önce düzenlenmiş) ayarları kullanacağız. 2. Printer hazır ise. 2. 5. Bu nedir(what’s this Help) yardımı ekrana gelecektir. işaretli değilse. Açılan diyalogta. Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın.katı seçin.Proje Nasıl Yapılır 2. Ayrıntılı bilgi için. Tamam butonunu tıklayın. Rapor menüsünden Seçmeli Rapor satırını tıklayın. Açılım Ayarları 1. 3. Dosya adı satırına ORNEK1 yazın ve Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. Statik Rapor Ayarları dialoğu açılacaktır. sürekli temel.

Sağ tuş.İmleci. b-Tıklayın. Mouse’un sağ tuşunu komut menüsü ayarı ile kullanmak: Yeni proje açın. boş bir yerde mouse’un sağ tuşuna basın.BÖLÜM 2 TEMEL KONULAR Genel Yeni Proje Programı çalıştırın. Toolbarda herhangi bir buton üzerinde mouse’un imlecini kısa bir süre bekletirseniz. toolbarın alt kısmında komutla ilgili yardımcı butonların yüklendiğini göreceksiniz. Sağ tuş menüsü aktif hale gelecektir. menü satırındaki başlıklar altından ulaşabilirsiniz. Toolbarda herhangi bir komut çalıştırdığınızda. komut tekrarı 1. 2.Başlık altındaki menü ekranınızda belirecektir. karşınıza butonla ilgili yardım balonu gelecektir. Çizim alanında. Yeni Proje butonu. Sağ Tuş Menüsü Farenin sağ tuşunun kullanımını program içerisinde iki şekilde ayarlayabilirsiniz.Sağ tuş menüsü Mouse’un sağ tuşunu menü olarak kullanabilirsiniz. Proje menüsünden Yeni Proje satırını ya da toolbarda bulunan yeni proje butonuna tıklayarak Yeni bir proje açabilirsiniz.Çalıştıracağınız komutun yer aldığı başlığın üzerine mouse’ unuzu tıklayın.Menülerden Komutlara. Ayarlar menüsünden Genel ayarlar satırını tıklayın. a. 22 . Sağ menü göster satırı işaretli değilse işaretleyin ve tamam butonunu tıklayın. çalıştıracağınız komuta ait butonun üzerine getirin. Menüden komut çalıştırmak için. Sağ tuş menü göster. Sağ menü açılacaktır. Komut ve Bilgi Girişi İdeYAPI programlarında üç şekilde komut girebilirsiniz. 3. mouse ile gelerek tıklayın. İstediğiniz komut üzerine. Aksi durumda daha önce kayıt ettiğiniz proje karşınıza gelecektir. Ayrıntı bilgi için sağ tuş kullanımı konusunu inceleyiniz. 1. Eğer programı ilk kez çalıştırıyorsanız program size isimlendirilmemiş bir proje açacaktır. b. menü göster ve Sağ tuş.Toolbardan a.

Son komut tekrarla satırını tıklarsanız. Sağ menü aşağıdaki gibi açılacaktır. komut çalışır. Sağ menü aşağıdaki gibi açılacaktır. son komut tekrarla satırı görünecektir.Temel Konular Mouse imlecini menü üzerinde hareket ettirin. Kolon çizilecektir. Kullanmak istediğiniz komutun üstünde mouse’un sol tuşuna basarsanız. sağ menüye son komut tekrarla satırı eklenecektir. eğer bir komut işletirseniz. tekrar kolon çizimi için hazır duruma gelirsiniz. İmleci çizdiğiniz kolon üzerine getirin ve sağ tuşa basın. 23 . Bu menüde. Sağ tuşa basın. Şimdi. örneğin kolon butonunu tıklayın. Çizim alanında sol tuşu iki kez tıklayın. Kısacası.

iptal satırını tıklarsanız. 2. Başka bir deyişle. Hepsini taşımak için ne yapmalıydım? Yanıt: Herhangi bir kolon üzerindeyken klavyeden shift tuşuna basılı tutarak sağ menüyü açarsanız. Örneğin özellikleri tıkladığınızda ilgili kolon için obje edit komutunu çalıştırmış olursunuz. Klavyeden Esc basarak da işlemi kesebilirsiniz. Hepsini seçtim. İptal satırı açıldı. Çizim alanında boş bir yere tıklayın. Taşıdığım zaman sadece üzerinde tıklama yaptığım kolon taşındı. yapacağınız işlemi kesmiş olursunuz. Mouse’un sağ tuşunu komut tekrarı olarak kullanmak: 24 . taşıma komutunu seçtiğiniz bütün kolonlar için geçerli kılabilirsiniz.Temel Konular Obje üzerinde (burada kolon) sağ tuşa basarsanız. Herhangi bir kolon üzerinde sağ tuşa basarak sağ menüyü açtım ve taşı satırına tıkladım. Herhangi bir obje çizerken sağ menüyü açarak. İntelli fare kullanıyorsanız. Sağ tuşa basın. farenin orta tuşu komut tekrarını çalıştıracaktır. Soru: Birden fazla kolon çizdim ve hepsini birlikte taşımak istiyorum. sağ menü çalışma sırasında. Kiriş komutu aktif hale gelecektir. Tekrar kiriş çizeceksiniz. sürekli üst menüden veya toolbardan komut seçme gerekliliğini ortadan kaldırmaktadır. Sağ tuş komut tekrarı. Görüldüğü gibi. Orta tuşa basın. o obje ile ilgili en çok kullanılan komutların listesi açılır. örneğin kiriş çizimini bitirdiniz. İsterseniz intelli farenin orta tuşuna herhangi bir komutu da atayabilirsiniz. Kiriş butonunu tıklayın.

2.planlar. Mouse’un sağ tuşuna basın. Kısacası. her sağ tuşa bastığınızda bir önceki komutu işletecek duruma gelirsiniz. Bildirim Menüsünden Kat Genel Ayarları satırını tıklayın. Kat Genel Ayarları butonu.Temel Konular Yeni proje açın. açılımlar. Yükseklik değiştirildiğinde kot değeri. Program kat yüksekliği ile kot ilişkisini kendisi ayarlar. aplikasyonlar. Kolon Şimdi. Karşınıza Kat Genel Ayarları penceresi gelecektir. İlgili çizimi çift tıklayarak kapatır ve açarsınız. mouse imlecini ilgili hücreye tıklayın ve değişikliği klavyeyi kullanarak yapın. işlevine göre tersinin çalışmasını sağlarsınız. Aç/Kapa: Açıksa kapatır. komut tekrarı. 25 . Çizim alanında sol tuşu iki kez tıklayın. Sağ menü göster satırı işaretli ise işaretini kaldırın. örneğin kolon çizilecektir. Böylece tabloda değişiklikler daha kolay yapılabilir. 2D çizimler. sağ butona basarsanız. Soru: Sağ tuşu Genel Ayarlara girmeden istediğim zaman sağ menü olarak. Aşağı ve Yukarı Ekle butonlarına basıldığında. istediğim zamanda komut tekrarı olarak kullanabilir miyim? Yanıt: Evet kullanabilirsiniz. Kat yüksekliği default 2. sağ tuş komut tekrarı ise sağ menü olarak çalışırsınız. Kat tablosuna bilgi girmek için. kapalıysa açar. sağ tuş menü ise. ilgili hücrede bulunan bütün bilgileri seçer.) listelenir. kot değiştirildiğinde yükseklik değeri otomatik düzenlenir. program imlecin altına veya üstüne yeni bir kat açar. Herhangi bir satırın üzerinde sağ klik yaparsanız.kesitler vb. Klavyeden ctrl tuşunu basılı tutarken. Başka bir deyişle.8 metredir. Tekrar kolon çizimi için hazır duruma gelirsiniz. ve tamam butonunu tıklayın. Ayarlar menüsünden Genel ayarlar satırını tıklayın. imleç. Kat Oluşturma Ve Kat Genel Ayarları 1. Proje Çizimleri Proje Çizimlerinde projede bulunan çizimlere ait bütün pencereler(katlar. bir menü açılır. butonunu tıklayın. Hücrelerden birine mouse ile çift tıklama yaparsanız. Sil: Çizim penceresini siler.

Objeleri içine alacak çerçevenin bir köşesini. Ayarlar Menüsünden Genel Ayarlar satırını tıklayın. İmleci hareket ettirerek. İstediğiniz değeri girin. 3. 5. 2. Tamam butonunu tıklayın. 1. tıklama işleminin objeden ne kadar uzağa yapılabileceğini belirten ayara verilen addır. Bu seçme işlemine obje seçimi denir. Sol tuşa basın. seçme uzaklığı ayarı çevresinde bulunuyorsa. belirlemiş olursunuz. çerçeveyi oluşturun ve sol tuşa basın. Tamam butonuna tıklayın. 4.Temel Konular Pencereyi öne getir: Pencereyi aktif çizim penceresi yaparak. Obje Seçimi Çizim sırasında oluşturduğunuz her bir eleman. sol tuşa basın. Klavyeden shift tuşuna basılı tutup. belirlemiş olursunuz. obje veya nesne olarak adlandırılır. Bu arada. Obje seçimi. 2. Bu pencerede sol alt köşe ve sağ üst köşenin koordinatlarını girin. 3. Seçilmiş objeler üzerinde yapılacak. Bildirim menüsünden Çizim Sınırları satırını tıklayın. 1. Genel Obje Edit Çizdiğiniz objelerin özelliklerini o objeye ait ayarlardan belirleyebilirsiniz. komut çalıştırıldıktan sonra mouse ile işaretleyerek üzerinde çalışmalar yapabilirsiniz. sol tuşa basın. Obje seçilecektir. Seçme Ayarları grubundaki Seçme uzaklığı satırı önündeki kutuyu çift tıklayın. Çerçevenin içinde kalan ve üzerinden geçen bütün objeleri seçmiş olursunuz. Seçme Uzaklığı Obje seçimi sırasında. Objeler üzerinde değişiklik yapmak istendiğinde ilgili obje seçilir. Ancak çizimin herhangi bir aşamasında daha önce oluşturulmuş bir objenin özelliklerini değiştirmenin en kısa yolu Genel Obje Edit komutunu kullanmaktır. Çerçeve içinde yer alan objeler seçilmiş olur. 2. 1. Bu durumda obje seçilmiştir. nesne üzerinde mavi renkli küçük kutucuklar belirir. 3. Objeleri içine alacak çerçevenin bir köşesini. İmleci. Obje. alt kısımda ilgili objenin ismini görürsünüz. İmleci seçmek istediğiniz objelerin dışına taşıyıp. imleci hareket ettirin ve istediğiniz boyutta çerçeveyi oluşturun. Karşınıza Çizim Sınırları Ayarları penceresi gelecektir. Çizim alanında var olan objeleri. 4. ikinci bir seçim işlemi. üç şekilde yapılabilir: 1. Objeyi işaretleyip seçtiğiniz anda. Mouse’un sol tuşuna basın. altta ilgili objenin adını program kullanıcıya iletir. ekran üzerinde seçmek istediğiniz objenin üzerine getirin. Değiştir menüsünden Genel Obje Edit satırını veya toolbardan Genel Obje Edit butonunu 26 . Böylece çizim alanı üzerinde çiziminizin en büyük boyutlarını tanımlamış olacaksınız. İmleci seçmek istediğiniz objelerin dışına taşıyıp. üzerinde çalışılmasını sağlar Çizim Sınırları Çizim sınırları ile grafik alan üzerinde çalışılan alanı tanımlar. objelerin seçilmişlik özelliğini ortadan kaldırır.

) 2. Diğer ayarlar eskisi gibi kalır. Undo butonu. Tamam butonuna basın. Genel Obje Edit butonu İpucu: Genel obje editle çok sayıdaki objenin özelliklerini aynı anda değiştirebilirsiniz. 2. Alt ve Backspace tuşlarına birlikte basarak da undoyu çalıştırabilirsiniz. 1. aynı gruba ait bütün objeler için uygulanacaktır. bütün kirişlerin duvarları aynı kalacaktır. Undo butonuna bastıkça işlemler geri alınacaktır.Temel Konular tıklayın. 2. 4. veya 1. ancak bu arada hepsinin duvar yükleri farklı. bir ayarı değiştirmek demek. Objeleri seçin. 3. Ayarlarda yaptığınız değişiklikler. İstediğiniz değişiklikleri yapın. 3. Destek menüsünden Undo satırını veya toolbardan Undo butonunu tıklayın. 2.veya grubu farklı objeler -örneğin kiriş ve kolon-) 2. (Aynı grup objeler -örneğin kirişler. 4. Sınırsızdır. 3. Yüksekliklerini değiştirdiniz. Başka obje grubu için. 1. tarama vb. Açılan menüden özellikleri tıklayın. (Sol altta ilgili objenin ismini görün) 3. 5 adet kirişi genel obje editle seçtiğiniz ve Kiriş Ayarları diyaloğu açıldı. çoklu obje edit sırasında açığa çıkan dialoglarda. Bununla beraber. sadece değişen ayarlar. 4. Toolbardan kiriş butonunu tıklayın. o ayarın eski değerinin değişmesi demektir. Genel ayarlarda sağ tuş menü aktif ise. edit edilen objelerde dikkate alınır. Karşınıza ilgili objenin ayarlar penceresi gelecektir. Kirişi çizmeye başlayın. 6. yapılan en son işlemin etkisini geri alır. Genel Obje Edit komutunu uygulamanın diğer yolu 1. sırayla kendi ayarları ekrana gelecektir. Kiriş ayarlarında duvar değerini değiştirmediğiniz sürece. Ayarları değiştirilecek objeyi tıklayın. Obje üzeriden mouse’un sağ butonuna basın. Dolayısıyla. Lokal Undo Lokal undo çoklu işlemlere sahip obje çiziminde(kiriş. temel. Açılan menüden özellikleri tıklayın. klavyeden shift tuşuna basılı tutarak mouse’un butonuna basın. sağ Undo Undo. 27 . en son noktanın tıklamasını geri almak için kullanılır. Genel obje edit butonunu tıklayın. (Lokal Undo butonu aktif hale gelecektir. Birden fazla obje seçtiyseniz. Yaptığınız ayarlar ilgili objeye uygulanacaktır. Sadece yükseklikler değişecektir. 5.). En son işlem geri alınacaktır. Örneğin.

Komutun iptali için yukarıdaki işlemleri tekrar uygulayın. 4. 4. uygulanan son işlem ileri alınacaktır. program size projeyi (katları. Proje kapatılacak fakat programdan Çıkış 1. istediğiniz zaman kapatabilirsiniz. 2. kesitleri ve render çalışmalarınızı) kayıt edilip edilmeyeceğini soracaktır.Temel Konular 3. Destek menüsünden Redo satırını veya toolbardan Redo butonunu tıklayın. 2. 1. 2. (Ekranın altında Orta Nokta Aktif yazısı belirir. En Yakın Nokta Çizilen objelerin en yakın noktalarından yakalamak için kullanılır. Soru iptal edilmezse. 1. 3. toolbardan Lokal Undo butonunu tıklayın. Orta Nokta aktif hale gelecektir. Kayıt edilsin mi soruna çıkılmayacaktır iptal cevabı verilmezse. Bu durumda altta Orta Nokta Aktif Değil yazısını görürsünüz. Redo butonu. Undo ile. Projeyi Kapat Üzerinde çalışmakta olduğunuz bir projeyi . 3. 1. Destek menüsünden Orta Nokta satırını tıklayın veya klavyeden F5 tuşuna basın. Proje Menüsünden Çıkış satırını veya klavyeden Alt tuşuyla beraber F4 tuşuna basın. Programdan çıkılacaktır. Destek menüsünden En 28 . Lokal Undo butonu Redo Redo undo yaptığınız en son işlemin etkisini geri alır. program size projeyi (katları. Orta Nokta butonu. Redo butonu. İlgili butona tıklayarak seçiminizi yapın. Kayıt edilmemiş bir projede çalışıyorsanız. Undo çalıştırılırsa aktif hale gelir. Destek Komutları Orta Nokta Çizilen objelerin orta noktalarından yakalamak için kullanılır. çizim alanında belirlenen en son nokta geri alınacaktır. Herhangi bir anda. Kirişi çizerken. kesitleri ve render çalışmalarınızı) kayıt edilip edilmeyeceğini soracaktır. Proje Menüsünden Projeyi Kapat satırını tıklayın.) 2. Kayıt edilmemiş bir projede çalışıyorsanız. işlem sonunda programdan çıkılacaktır.

Obje Trim Yöntemi Obje trim yöntemi komutu. (K1. 29 . Bul butonunu tıkladığınızda aradığınız objeye zoom yapılacak. Bu durumda altta Kesişim Aktif Değil yazısını görürsünüz. seç butonunu tıkladığınızda obje seçilecektir. Uç Nokta butonu. 1. (Ekranın altında Kesişim Aktif yazısı belirir. Ekranın altında Uç Nokta Aktif yazısı belirecektir. kolona farklı yönlerden nonortogonal kirişe bağlandığında ortaya çıkan keşisim problemlerinin giderilmesinde kullanılan komuttur. En Yakın Nokta aktif hale gelecektir. Kesişim butonu. objeleri yatay ve dikey doğrultuda daha kolay çizebilirsiniz. çizim anında sadece yatay ve dikey yönde hareket eder. Çizim Yardımcıları Dik Dik modu aktif iken. 1. Bu durumda imleç. 2. Uç Nokta Çizilen objelerin uç noktalarından yakalamak için kullanılır. yay) kesişimlerinde düğüm noktası bulunmuyorsa. Karşınıza gelen Obje Bul diyaloğunda aradığınız objenin adını yazın. Komutun iptali için yukarıdaki işlemleri tekrar yapmalısınız. Kesişim aktif hale gelecektir.Temel Konular Yakın Nokta satırını tıklayın veya klavye den F6 tuşuna basın. 1. kesişimlerini yakalamak için kullanılır. Destek menüsü altından Obje Bul satırını tıklayın. Kesişim Çizilen ilkel objelerin (çizgi. En Yakın Nokta butonu. kat planınızdaki herhangi bir objeyi bulmanıza yarar. Bu durumda ekranın altında En Yakın Nokta Aktif Değil yazısını görürsünüz. (Ekranın altında En Yakın Nokta Aktif yazısı belirecektir) 2. 1. Komutun iptali için yukarıdaki işlemleri tekrar yapmalısınız Bu durumda ekranın altında Uç Nokta Aktif Değil yazısını görürsünüz. çember. 2. S1.) Komutun iptali için yukarıdaki işlemleri tekrar uygulayın. Destek menüsünden Uç Nokta satırını tıklayın veya klavyeden F4 tuşuna basın. Aynı isimde başka objelerin olup olmadığını anlamak için tekrar bul butonunu tıklayın. Uç Nokta aktif hale gelecektir. Obje Bul Obje Bul komutu. D8 vb) 2. Destek Menüsünden Kesişim satırını tıklayın veya klavyeden F8 tuşuna basın.

Kilitle inaktifken. 2. Ya da toolbar da Kilitle butonunu tıklayın. Yazının önünde işaret varsa. Karşınıza Çizim Yardımcıları penceresi gelecektir. 7. Kilitleme grubundan Açık satırına tıklayın. 1. Tamam butonunu tıklayın. 30 . Tamam butonunu tıklayın. işaretlenecektir (kilitle aktif) 6. Buton basılı değilken kilitle inaktiftir. Kilitleme Kilitle. Izgara aralıkları ise kullanıcı tarafından ayarlanabilmektedir. Yazının önünde işaret yoksa.Temel Konular 1. Burada Dik(Ortho) satırını tıklayın. 5. imlecin. 11. Buton basılıyken kilitle aktiftir. 5. 4. işaretlenecektir (Izgara aktif) 6. işaret kalkacaktır (kilitle inaktif). 4. 3. Dik(Ortho) satırının önündeki kutu işaretlenecektir. 8. 6. 5. Herhangi bir anda Shift tuşuna basarsanız. Tamam butonunu tıklayın. Yazının önünde işaret varsa. 9. Kilitle aktifken. Ayarlar Menüsünden Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. Izgara grubundan Açık satırına tıklayın. 10. 3. imleç serbesttir. 1. 2. Ayarlar Menüsünden Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. imleç ızgara noktalarında hareket edebilmektedir. Buton basılı ise dik modu aktif. işaret kalkacaktır (Izgara inaktif). Dik modu aktif hale gelecektir. 2. değilse dik modu inaktiftir. Karşınıza Çizim Yardımcıları penceresi gelecektir. imleç ızgara çizgilerinin kesişim noktalarına atlar. 3. Karşınıza Çizim Yardımcıları penceresi gelecektir. Toolbarda Dik butonunu tıklayın. Ayarlar Menüsünden Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. Dik modunu çalıştırırsınız. Yazının önünde işaret yoksa. çizime kolaylık sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Kilitle açık olduğunda. Bu sistem. Kilitle butonu Izgara Ekranda verilen limitlerle belirlenmiş alan içinde düzenli ve eşit aralıklı noktalardan oluşan bir ızgara (sistemi) oluşturulur. 4. belirli aralıklarla hareket etmesini sağlayan bir olanaktır.

Poligonu kapatın (Birinci noktayı tıkladığınızda poligon kapanacaktır). 2. 1. Çizim alanında köşe noktalarını sol tuş ile belirleyin. 9. Tüm katlardaki kontur çizgileriniz üç boyutlu çiziminizin sınırlarına çekilecektir. Karşınıza Çizim Yardımcıları penceresi gelecektir. ilgili satıra gider ve istenilen değer yazılır. Aks grubundan Kontur Çizgileri satırını tıklayın. Koordinat kutusu mouse ve klavye ile kullanılabilir. çizim alanında kare olarak gözükür. Düğüm Noktaları çizim alanında görünmez duruma gelecektir. düğüm noktalarının gözüküp gözükmemesi opsiyoneldir. ilgili sayı kutusu tıklatılarak yapılır. poligonal bir alanı tanımlar. Çizim Yardımcıları penceresi ekrana gelecektir. 3. X Aralığı ve Y Aralığı önündeki sayıları değiştirin. Karşınıza Çizim Yardımcıları penceresi gelecektir. 6. Kontur çizgisi değiştirildiğinde. A. Tamam butonunu tıklayın. 3. Satırın önündeki işaret kalkacaktır. çizim alanında kontur çizgisi görünmez. 7. İşaret yoksa işaretlenecektir. Ayarlar Menüsünden Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. Burada Düğüm Noktalarını Göster satırını tıklayın. Tamam butonunu tıklarsanız. program. 4. projenizdeki tüm kontur çizgilerini otomatik olarak düzenlenmesini sağlar. 2. 4. 8. Tamam butonuna tıklayın. Bunun için. Koordinat Kutusu Çizim objelerinin lokal ve/veya global koordinatlarını tanımlamak için tasarlanmış kutudur. birine klavyeden basılır. L. Kontur Çizgileri Kontur çizgisi. 4. 6. Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. X. Kenar çizgileri. Ancak. 1. Y. Kontur çizgilerinin ekranda gözüküp gözükmemesi opsiyoneldir. Izgara çizgileri yeni aralığa göre ayarlanacaktır. Ayarlar Menüsünden. aks kenarını sınırlar. İmleç. 2.Temel Konular Izgara Aralıkları Ayarları 1. Önünde işaret varsa işaret kalkacaktır. 3. Ayarlar Menüsünden Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. 31 . 5. 5. Düğüm Noktası Göster Düğüm noktaları . Mouse ile işlem. çizilmiş aksları yeni kontura göre tekrar oluşturur. Kontur Hesapla Kontur Hesapla komutu. Bildirim Menüsünden Kontur Çizgileri satırını tıklayın. İşaretli kaldırıp. Kontur çizgisi tanımlanacaktır. İşlemi başlatmak için Destek menüsü altından Kontur Hesapla satırını tıklamanız yeterlidir.

Y kutusuna 3 yazmak için Y tuşuna basın. Bunun için. L tuşuna basın. Çizim alanını tıklayın. X sayı kutusunda sabitlenecek ve kutunun rengi değişecektir. 5. 2. Bu durumda imleç lokal eksene göre 6 metreye kilitlenir. Klavyeden G harfine bir kez bastığınızda X ve Y'nin önündeki kutuya çarpı işareti konulur ve Lokal olarak kullanılır. A tuşuna basın. 1. X tuşuna basın. Çizim alanına tıklayın. Böylece imleç son noktaya göre (lokal eksen) 20 dereceye kilitlenir. Y tuşuna basın. 20 yazın ve enter tuşuna basın. 12 yazın ve enter tuşuna basın. Yani tıkladığınız en son nokta orijin noktası kabul edilir ve girdiğiniz koordinatlar bu noktaya olan uzaklıkları belirler.8) noktalarından geçen aksın çizimi.10 yazın ve enter tuşuna basın. 2 yazın ve enter tuşuna basın. Yeni bir proje açın ve toolbardan kiriş butonunu tıklayın. 6 yazın ve enter tuşuna basın.3) noktasından başlayan ve bu noktaya göre 20 derece açı yapan 6 metre uzunluğunda kiriş çizimi . 5. Programda koordinat kutusunu kullanarak eğik aks çizmek için aks üzerindeki herhangi iki noktanın koordinatını vermek yeterlidir. Çizim alanını tıklayın. A sayı kutusuna 20 yazmamız gerekiyor. Bunun için toolbardan kiriş butonunu tıklayın. X sayı kutusuna 2 yazmak için X tuşuna basın. Tekrar G tuşuna basarsanız Global koordinat sistemine göre koordinat girersiniz. Y sayı kutusunda 2 sabitlenecektir. Uzunluğun 6 metre olması için L kutusuna 6 yazmamız gerekiyor. Yeni proje açın ve aks butonunu tıklayın ve space bar tuşu ile imlecinizi eğik aks çizebilecek duruma getirin. A kutusuna girilen objenin yatayla yaptığı açısıdır.3) noktasına kilitlenecektir. Çizim ekranında (4. 6. 6.2) noktasından (10. X sayı kutusuna 1 yazmamız gerekiyor.2) noktasını yakalayacaktır. Şimdi Y kutusuna 2 yazmamız gerekiyor.12) noktasına kiriş çizeceğiz. 1. Sayı sabitlenecektir. 2. 7. Lokal nokta tanımla ile de çizim alanında lokal eksen tanımlayabilirsiniz. (2. 1. 32 . 1 yazın ve enter tuşuna basın.12) noktasına kilitlenecektir. 4. 3 yazın ve enter tuşuna basın. Global eksene göre (2. Koordinat Kutusundaki Notasyonlar: X kutusuna girilen değer objenin koordinat sistemine göre yatay mesafesidir Y kutusuna girilen değer objenin koordinat sistemine göre dikey mesafesidir L kutusuna girilen değer objenin boyunu ifade eder. (Bu arada fareyi oynatmayın) 3. İmleç (10. X tuşuna basın. İmleç. Lokal olarak çalışır. 2 yazın ve enter tuşuna basın. Bu arada kutulara işaret konulmadığı için global eksene göre kiriş çizildi. Sayı sabitlenecek ve kutunun rengi değişecektir. lokal ve global olarak kullanılabilir. (Bu arada fareyi oynatmayın. 4. Girilen koordinatlar.4) ve (7.Temel Konular Girilen değerin sabit kalması için enter tuşuna basılır. Toolbardan yeni proje butonunu mousenizin sol tuşunu tıklayarak yeni bir proje açın. İmleç (1. (1. Çizim alanını tıklayın. Bu durumda ilgili kutunun rengi değişir.) 3. Y tuşuna basın. 2.

Lokal Nokta Tanımla 1. İmleç (4. 3. Ayrıntılı bilgi için ilgili başlıkları inceleyebilirsiniz. Lokal Koordinatlar Kullanıcı tarafından. 1. Enter tuşuna basın ve değeri kilitleyin. Koordinat kutusuna bilgi girmek için. İkinci noktayı girmek için. noktasının ordinatı. Bu değer. 6. 4 yazın enter tuşuna basın. Bu koordinat sistemi Lokal Nokta Tanımla komutu ile oluşturulur. X tuşuna basın. Global Koordinatlar Çizim alanının sol alt köşesinde bulunan nokta global koordinat sistemine göre tanımlanan orjin noktasıdır. 4. Sayı sabitlenecek ve kutunun rengi değişecektir. 11. Y tuşuna basın. kirişin 1. Enter tuşuna basın ve değeri kilitleyin. Sayı sabitlenecek ve kutunun rengi değişecektir. İmleç koordinat kutusunda Y satırına gidecektir. 6. noktasının ordinatı. Kirişin 1. Enter tuşuna basın ve değeri kilitleyin. Örneğin 2 yazın. Destek Menüsünden Lokal Nokta Tanımla satırını veya toolbardan Lokal Nokta Tanımla butonunu tıklayın. 2. Kiriş butonunu tıklayın. 2. Örneğin 5 yazın. 10. İmleç koordinat kutusunda Y satırına gidecektir. Bu değer. çizim alanının herhangi bir noktasında tanımlana bilinen sistemidir. 4. 7. kirişin 2. Örneğin 3 yazın. koordinat Döndür ve Düğüm Noktası Döndür komutlarında. İmleç koordinat kutusunda X satırına gidecektir. 9. 33 . Y tuşuna basın. klavyeden X tuşuna basın. Tekrar X tuşuna basın. Çizim alanında herhangi bir noktayı veya mevcut objelerinden birinin düğüm noktasını tıklayın. İmleç koordinat kutusunda X satırına gidecektir. Bu değer. Çizim alanını tıklayın. lokal nokta döndürme merkezi. Y kutusuna 4 yazmak için Y tuşuna basın. yatay eksen(apsis) ise obje ekseni kabul edilir. noktasının apsisi. 5.noktası yazılan değerlere göre belirlenecektir. Y tuşuna basın. İmleç (7. Çizim alanını tıklayın. Global koordinat sistemine göre bir kiriş çizelim.8) noktasına kilitlenecek ve çizim alanında aksınızın sanal görüntüsü oluşacaktır. 5. X tuşuna basın. 7 yazın ve enter tuşuna basın. 3. İmlecinizi çizim alanına tıkladığınızda daha önce belirttiğiniz Aks Sınırları doğrultusunda aksınız oluşacaktır.4) noktasına kilitlenecektir. Kiriş çizilecektir. Örneğin 6 yazın. kirişin 2. 8 yazın ve enter tuşuna basın. duvarın 1. Enter tuşuna basın ve değeri kilitleyin. 4 yazıp enter tuşuna basın. noktasının apsisi. Çizim alanını tıklayın.Temel Konular 2. Bu değer. 7. 8.

Çizim alanını tıklayın. Kirişin 1.ve tıklayın. Enter tuşuna basın ve değeri kilitleyin. L tuşuna basın.3) koordinatlarında olsun. 9.noktası yazılan değerlere göre belirlenecektir. noktasının ordinatı. mevcut kirişin bitim noktasından itibaren (2. Çizim alanını tıklayın. 4. Enter tuşuna basın ve değeri kilitleyin. 10. 12. noktasının apsisi. Hepsini Seç 1. 18. A tuşuna basın. Bu değer. çizilen kirişin açısıdır. 14. Bu nokta. 19. Bu değer. Çizilecek kirişin açısı 30 derece uzunluğu 4 birim ve başlangıç koordinatları. 15. Çizilmiş bütün objeler seçilecektir.Temel Konular 3. 17. Destek Menüsünden Lokal Nokta Tanımla satırını veya toolbardan Lokal Nokta Tanımla butonunu tıklayın. 3 yazın. 16. mevcut kirişin sağına göre. Toolbarda Hepsini Seç butonunu tıklayın. belirli mesafede başka bir kiriş çizelim. 5. Koordinat kutusundaki X ve Y satırları önündeki kutular işaretlenecektir. X tuşuna basın. Tıklanan nokta. Kiriş butonunu tıklayın (Kiriş modundasınız). 20. kirişin 1. kirişin 1. 2 yazın. Lokal koordinat sistemine göre. İmleç koordinat kutusunda Y satırına gidecektir. Mevcut kirişin sağ düğüm noktasını yakalayın -imleç OK. Y tuşuna basın. İmleç koordinat kutusunda L satırına gidecektir. 30 yazın. (2. 11. Koordinat kutusundaki X ve Y satırları önündeki kutular işaretlenecektir. bir kirişten.3) noktasıdır. Bu değer. Lokal Nokta Tanımla butonu. çizilen duvarın uzunluğudur. orijin noktası kabul edilecek. Bu değer. 2. Kiriş çizilecektir. Belirli Objeleri Seçmek (Filtre) 34 . 8. işaretine dönecektir. İmleç koordinat kutusunda X satırına gidecektir. 6. 13. İlk kiriş çizin (Mevcut kiriş) 7. 4 yazın. bu aşamadan sonra ise X ve Y satırlarına yazılan koordinatlar bu orijine göre işleme sokulacaktır. İmleç koordinat kutusunda A satırına gidecektir.

Bu durumda çizeceğiniz obje(iptal etmediğiniz sürece objeler) seçtiğiniz objeye dik 35 . 1. Destek menüsünden Hepsini Seç satırını tıklayın. çizgi. kiriş gibi) 4. (örneğin aks. Dik Referans Olarak Obje Tanımlayarak : 1.Temel Konular 1. Bütün objeleri seçtiniz. 3. (Aks. Seçimi Ters Çevir Seçilmiş objeleri bırakıp. Bir kaç obje seçin. aks butonunu tıklayın) 3. Seçildiğiniz objeler deselect olacak. ilgili objenin dik açısına kilitlenecektir. 3. 2. 3. seçilmemiş objeleri seçmek için kullanılır. Toolbardan Hiçbirisini Seçme butonunu tıklayın. Hiçbirisini Seçme butonu. aks butonunu tıklayın) 2. Destek menüsünden Hiçbirini Seçme satırını tıklayın. Hepsini Seç butonu. 4. o moda ait objeler seçilecektir). Hiçbirini Seçme Seçilmiş objelerin hepsini bırakmak için kullanılır. 2. Herhangi bir moddasınız. 5. (örneğin aks. Seçimi Ters Çevir Butonu Referans Tanımlama Dik Referans İki şekilde kullanılır: Dik referans olarak obje tanımlayarak ve dik referans olarak doğrultu tanımlayarak. 3. Doğrultusu olan herhangi bir objeyi tıklayın. bunun yanında diğer bütün objelerin seçilecektir. Seçilmiş Belirli Objeleri Bırakmak 1. 2. Bir kaç obje seçin. Herhangi bir moddasınız. Toolbarda dik referans butonunu tıklayın. Toolbardan Seçimi Ters Çevir butonunu tıklayın. Herhangi bir objeyi çalıştırın 2. Sadece akslar seçilecektir (Hangi modda iseniz. Sadece akslar bırakılacaktır. 1. İlgili obje tıklandıktan sonra toolbardaki dik referans butonu basılı hale gelecek ve koordinat kutusunun açı satırı(A). Seçilmiş bütün objelerin seçilmişliği ortadan kalkacaktır.

6. Dik Referans butonu. Toolbarda Paralel Referans butonunu tıklayın. Doğrultusu olan herhangi bir objeyi tıklayın. Paralel referans modunu iptal etmek için Paralel referans butonunu tekrar tıklayınız. Bu durumda çizeceğiniz obje(iptal etmediğiniz sürece objeler) seçtiğiniz objeye paralel çizilecektir. (Örneğin kiriş) 2. söz konusu iki noktanın oluşturduğu doğrultunun açısına kilitlenecektir. 36 . (Örneğin duvar) 2. 3. ilgili objenin açısına kilitlenecektir. İkinci noktayı tıklayın. 3. Dik referans modunu iptal etmek için Dik referans butonunu tekrar tıklayınız. Toolbarda Paralel Referans butonunu tıklayın. Paralel Referans Olarak Obje Tanımlayarak: 1. Çizim doğrultusu belirlenmesi gereken herhangi bir objeyi çalıştırın. Bu durumda çizeceğiniz obje(iptal etmediğiniz sürece objeler) bu doğrultuya dik çizilecektir. Toolbarda Dik Referans butonunu tıklayın. Çizim alanının herhangi bir noktasını tıklayın. 5. Paralel Referans Olarak Doğrultu Tanımlayarak : 1. çizgi. Dik Referans Olarak Doğrultu Tanımlayarak: 1.Temel Konular çizilecektir. Dik inme ve dik çıkma işlemlerini dik referans komutu ile gerçekleştirebilirsiniz Paralel Referans İki şekilde kullanılır: Paralel referans olarak obje tanımlayarak ve paralel referans olarak doğrultu tanımlayarak. 7. söz konusu iki noktanın oluşturduğu doğrultuya dik açıda kilitlenecektir. (Aks. kiriş gibi) 4. Çizim alanının herhangi bir noktasını tıklayın. 6. Paralel Referans butonu. 4. İlgili obje tıklandıktan sonra toolbardaki paralel referans butonu basılı hale gelecek ve koordinat kutusunun açı satırı(A). Çizim doğrultusu belirlenmesi gereken herhangi bir objeyi çalıştırın. İkinci noktayı tıklayın. 5. 3. Toolbardaki paralel referans butonu basılı hale gelecek koordinat kutusunun açı satırı(A). 5. Toolbardaki dik referans butonu basılı hale gelecek koordinat kutusunun açı satırı(A). Herhangi bir objeyi çalıştırın(Örneğin kiriş) 2. Dik referans modunu iptal etmek için Dik referans butonunu tekrar tıklayınız. Dik Referans butonu. 4. 6.

kopyalama sırasında yeni koordinatları. Kopyalama yapılacak katları işaretleyin. Kat genel de bu katları tarifleyin ve katları açın. 1. Seçilen objelerin kopyalanması için mouse’un sağ tuşuna basın. herhangi bir referansa göre paralel çizebilirsiniz. Bu durumda çizeceğiniz obje (iptal etmediğiniz sürece objeler) bu doğrultuya paralel çizilecektir. Oluştur menüsünden Hızlı Kopyala satırını tıklayın. 3. 8. 4. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Objelerin seçildiğini üzerlerinde beliren renkli işaret 5. Tamam butonu üstünde sol tuş ile tıkladığınızda çalıştığınız kattaki objeler. tüm objelerde olabilir. 7. Emin misiniz? sorusuna evet cevabını verdiğinizde kat kopyalama gerçekleşir.kat olsun. 2. Kat Genel Ayarlarından bir kat açın. Bu objeler sadece seçilen objeler olabileceği gibi. Paralel referans modunu iptal etmek için paralel referans butonunu tekrar tıklayınız.Temel Konular 6. 7. Oluştur menüsünden Blokla satırını mouse’un sol tuşu ile tıklayın. Kopyalanacak objelerin bulunduğu katı seçin .) 2. (1. Paralel Referans butonu. 3. Yapıştır butonu 37 . 8. Bu komutla objeleri. 6. 4. Bir Kattaki Objelerin Diğer Katlara Kopyalanması Hızlı Kopyalama Hızlı kopyalama bir kattaki objeleri diğer katlara kopyalar. kutucuklarından anlayabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için. yapılmayacak işaretleri kaldırın. Hedef katı tıklayarak o pencereyi aktif hale getirin. Yapıştırı klavyeden Shift ve Insert tuşlarını birlikte kullanarak da çalıştırabilirsiniz. Oluştur menüsünden Yapıştır satırını sol tuş ile tıklayın. Koordinat Kutusunu kullanarak veya çizim alanını tıklayarak girebilirsiniz. “bu nedir” yazısını tıklayın . Hızlı kopyalama için birden çok kata ihtiyacınız vardır. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Kopyalanacak objeleri seçin. Genel ayarlardan obje yapıştırırken koordinat al modu açık ise. mouse’un sağ tuşuna basın. (Zemin kat). diğer katlara kopyalanacaktır. Hızlı Kopyala butonu Kattan Kata Yapıştır 1.

2. Klavyeden space-bar tuşuna art arda basarsanız. yatay aks (0 derece) çizmek için kolaylık sağlar. 5. Tamam butonuna tıklayın. Ayarlar Menüsünden Aks Ayarları satırını veya Aks butonunu tıkladıktan sonra toolbarın altında oluşan Aks Ayarları butonunu tıklayın. İmlecin şekli değişecektir . Bu durumda aks çizmeye hazırsınız demektir. Aks butonu Aks Bildirim Girilen aksların geometrik özellikleri. Yapılan ayarlara göre aks çizimini gerçekleştirin. Aks ayarları penceresinde istediğiniz ayarları yapın. Karşınıza Aks Ayarları penceresi gelecektir. 1. Bildirim Menüsünden Aks Bildirim satırını tıklayın. 1. aksı. 38 . Karşınıza Aks Bildirim penceresi gelecektir. 2. 4. 3. aks bildirim ekranında tablolaştırılmış düzende görülür.görüntü durumunda. 2. 5.görüntü durumunda. aks imlecinin değiştiğini görürsünüz. 2.görüntü durumunda dikey aks (90 derece) çizmek için kolaylık sağlar. Tamam butonunu tıklayın. 3. Aks butonu Aks Ayarları butonu Aks Çizimi Toolbarda aks butonunun üzerine gelerek mouse'un sol tuşu ile butonu tıklayın. Aks çizin.BÖLÜM 3 KAT OBJELERİ Aks Aks Ayarları 1. iki nokta vererek herhangi bir açıda çizebilirsiniz. Burada istediğiniz değişiklikleri yapın. 4.

1. Aks offset butonu. 3. 5. daha önce çizilmiş bir akstan belirli bir mesafede o aksa paralel yeni bir aks türetmek için geliştirilmiştir. Aks çizilecektir. Aksın adı dahil.Kat Objeleri 6. Aks özelliklerini.değerli) 4. Aks Offset Aks Offset. Zaten aks için geliştirilmiştir. En son çizilen akstan öteleyerek. Mouse’un sağ tuşuna basın. 2. Klonla Genel olarak tüm objeler için kullanılır. Mouse’un sol tuşu ile kopyalanacak aksı seçin. referans aksın özellikleri ile türetilir. Önceden çizilen akstan öteleyerek. Obje Çoğalt Genel olarak tüm objeler için kullanılır. 3. 1. Aks Offset : Aksın adını otomatik değiştirir. Detaylı bilgi için ilgili konu başlıkları inceleyiniz. (+ ve ya . 3. Klonla İle Aks Türetmek 1. İlgili aksı seçin. 2. İlgili aksın özellikleri değişecektir. Aks Ayarlarında yapılan en son değişikliklerden alır. İstediğiniz mesafeyi girin. 2. Aksın adı dahil. Yukarıdaki işlemleri sırayla uygulayın. İki şekilde kullanabilirsiniz. Toolbarda Aks butonunu tıklayın. 1. Bir Akstan Belirli Bir Mesafede Aks Türetmek Üç yöntemle yapabilirsiniz. referans aksın özellikleri ile türetilir. Ekranda aks offset toolbox’ ı oluşacaktır. (Önerilen) 2. 39 . Oluştur menüsü altında Klonla satırını tıklayın. Aks offset butonunu tıklayın. Aks butonu.

Ayarlar menüsünden Aks Sınırı satırını tıkladıktan sonra karşınıza gelen Aks Sınırı Ayarları penceresinde değiştirebilirsiniz. Karşınıza gelen diyalogta aksın adını. Eğer mevcut bir akstan öteleme yapmak suretiyle aks çizmek istiyorsanız. aksın tipini girin ve tamam butonunu tıklayın. İşaret yoksa işaretlenecektir. başlangıç ve bitiş noktalarının koordinatlarını girin ve tamam butonunu tıklayın. İsterseniz oluşan aksın ismini obje edit ile değiştirebilirsiniz. Bunun için. çizim alanında aks sınırı çizgisi görünecektir. 2. X yönündeki akslar 1 tipi. 3. Çizim Yardımcıları penceresi ekrana gelecektir. 8. büyükse 4 tipi akslardır. 3. 5. aks kenarı(kontur çizgisinin geçtiği hat) ile aks balonu arasındaki mesafeyi tanımlar. Bu pencerede istediğiniz ayarları yapın. 1 ve 2 tipi akslar için tek bir nokta girmeniz yeterlidir. 9. 1. Aks sınırı ile Kontur Çizgisi arasındaki mesafeyi. Aks çizilecektir. Bildirim menüsünden Aks Sınırı satırını tıklayın. Ayrıca eğer mevcut bir akstan öteleme yapılmıyorsa. Delta kutusuna öteleme mesafesini (m)(+ ya da -) yazın. Ötele kutusuna mevcut aksın adını. Aks Sınırı Aks sınırı. serbest yöndeki akslar da eğer X ekseni ile o yaptıkları açı 90 den küçükse 3. Ayarlar menüsünden. İmleç. Aks sınırı çizgisinin ekranda gözüküp gözükmemesi opsiyoneldir.Kat Objeleri 4. koordinat kutusunda L satırına gidecektir. Toolbardan dik referans butonunu tıkladıktan sonra kopyalanacak aksı tıklayın. 3. 7. Tamam butonunu tıklayın. 4. 2. Klavyeden L tuşuna basın. 1. Eğer Aks Ayarları diyaloğundaki Aks sınırına uzat şıkkı işaretliyse. tipini. girilen koordinatların aks tipine uyup uymadığı kontrol edilmelidir. Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. Aks grubundan Aks Sınırı satırını tıklayın. Çizim alanını sol tuş ile tıklayın. Önünde işaret varsa işaret kalkacaktır. 6. Y yönündeki akslar 2 tipi. Karşınıza Aks Sınırı Ayarları penceresi gelecektir. Oluştur menüsü altından Aks tanımla satırını tıklayın. Aks sınırı değişecektir. Tamam butonuna basın. İşaretleyip. 4. Aks Tanımla 1. 2. Hatalı Giriş mesajı alınıyorsa. İstediğiniz öteleme mesafesini girin ve enter tuşuna basın. Ötele ve Delta kutularının boş olması gerekir. Aks ötelenecektir. Aksların Tipleri ve Bakış Yönleri Aks tipleri aksın açı durumunu belirler 1 tipi akslar: 40 . Çizim alanını tıklayın. Aks çizilecektir. 5.

değiştirmek istediğiniz aksın üzerine getirerek ayarlarını gösteren pencere karşınıza gelecektir. 2. Değişiklikleri yapın ve Tamam butonunu tıklayın. (0º) 2 tipi akslar: Y eksenine paralel akslar. 3. İmlecin şekli değişecektir. O aksın 41 . Çizilen Aksın Ayarlarını Değiştirmek 1. Değiştir menüsünden Genel Obje Edit satırını veya toolbar da Genel Obje Edit butonunu tıklayın. İmleci.Kat Objeleri X eksenine paralel akslar. 4 tipi akslar: X ekseni ile 90º' den büyük açı yapan akslar. Aksların bakış yönleri aks üzerinde bulunan elemanlara ne yönden bakacağımızı belirler. sol tuşu ile tıklayın. (90º) 3 tipi akslar: X ekseni ile 90º' den küçük açı yapan akslar.

Kolonun görüntüsü ekranda belirecektir. 7. 4. 2. 6. 5. 42 . Mouse'un sol tuşu ile tekrar tıklayın. 6.Kat Objeleri Bir ve birden fazla aksı seçtikten sonra da Genel Obje Edit butonunu tıklayabilirsiniz. Enter tuşuna basarak. 3. Kolon çizilecektir. Genel Obje Edit butonu Kolon Kolon Çizimi 1. kolon boyutlarını değiştirebilirsiniz. Çizim alanının herhangi bir noktasına veya obje kesişim noktalarına mouse'un sol tuşunu tıklayın. Köşeye Yanaşık Kolon Köşeye yanaşık kolon. Ekranında beliren toolboxda. kolon kaçıklığı ne olursa olsun. sadece. Yapılan değişiklikler seçilen tüm akslara uygulanacaktır. 4. Kolonun görüntüsü ekranda belirecektir. Sol Köşeye Yanaşık Kolon butonunu tıklayın. tüm aksları seçmek için programın filitre özeliğinden faydalanabilirsiniz. kolonu kenara çakıştırarak çizer. İmleç. Enter tuşuna basarak. Çiz menüsünden Kolon alt menüsünde. Çizim alanının herhangi bir noktasına veya obje kesişim noktalarına mouse'un sol tuşunu tıklayın. 7. 1. Space-bar tuşuna basarak. Dikdörtgen Kolon butonu. kolonu mouse yardımıyla kendi etrafında döndürebilirsiniz. Space-bar tuşuna basarak. kolonun simetrisini alabilirsiniz. 4. kolonu mouse yardımıyla kendi etrafında döndürebilirsiniz. 5. 3. Toolbarın altında butonlar oluşacaktır. 2. Dikdörtgen Kolon satırını veya toolbarda Dikdörtgen Kolon butonunu tıklayın. değişecektir. 5. Toolbarda Dikdörtgen Kolon butonunu veya Çiz menüsünde kolon satırında açılan alt menüde Dikdörtgen Kolon satırını tıklayın. Bir projede. kolonun simetrisini alabilirsiniz.

diğer kenarı ortalar.) Dikdörtgen Kolon butonu. 4. kolonu mouse yardımıyla kendi etrafında döndürebilirsiniz. 8. kolonu ortalayarak çizmeye yarar. Köşeye yanaşık kolon. dikdörtgen kolon satırını veya toolbarda Dikdörtgen Kolon butonunu tıklayın. 3. Çizim alanının herhangi bir noktasına veya obje kesişim noktalarına mouse'un sol tuşunu tıklayın. kolonun bir kenarını kenara çakışık çizerken. Mouse'un sol tuşu ile tekrar tıklayın veya enter tuşuna basın 9. 7. kolon boyutlarını değiştirebilirsiniz. Dikdörtgen Kolon butonu. Mouse'un sol tuşu ile tekrar tıklayın. Toolbarın altında butonlar oluşacaktır. 3. Kenara Yanaşık Kolon butonunu tıklayın. 6. 2. 5. Çiz menüsünden Dikdörtgen Kolon alt menüsünde. Kolonun görüntüsü ekranda belirecektir. 6. Dikdörtgen Kolon butonu. Kolon çizilecektir. 10. 8. Ortalanmış Kolon Ortalanmış kolon. Kolon çizilecektir. kolon kaçıklığı ne olursa olsun. Kolon çizilecektir. Ortalanmış Kolon butonunu tıklayın. Kenara Yanaşık Kolon butonu.Kat Objeleri 8. Ekranında beliren toolboxda. Ekranın altında beliren ok butonlarına basarak. Mouse'un sol tuşu ile tekrar tıklayın. kolon boyutlarını değiştirebilirsiniz. 2. 1. Enter tuşuna basarak. 1. kolonu mouse yardımıyla kendi etrafında döndürebilirsiniz. Dikdörtgen Kolon satırını veya toolbarda Dikdörtgen Kolon butonunu tıklayın. 43 . 5. (kare kolonda işlemi göremezsiniz!) 7. Çiz menüsünden Kolon alt menüsünde. 9. Enter tuşuna basarak. Toolbarın altında butonlar oluşacaktır. Çizim alanının herhangi bir noktasına veya obje kesişim noktalarına mouse'un sol tuşunu tıklayın. 4. Kenara Yanaşık Kolon Kenara yanaşık kolon. Kolonun görüntüsü ekranda belirecektir.

Dikdörtgen Kolon Kolon ayarlarında kaçıklık X ve kaçıklık Y değerlerine göre kolon çizmekte kullanılır. Çizim alanının herhangi bir noktasına veya obje kesişim noktalarına mouse'un sol tuşunu tıklayın. 2. Kolon butonu Kolon ayarları butonu toolbarda oluşan Daire Kolon 1. Ayarlar menüsünden Kolon Ayarları veya kolon çizimi aktif iken Kolon Ayarları butonunu sol tuş ile tıklayın. 4. 44 . Yapılan ayarlara göre kolon çizimini gerçekleştirin. Space-bar tuşuna basarak. Kolon toolbox’ından dikdörtgen kolon butonunu tıklayın. İmlecin şekli değişecektir. 7. Daire Kolon butonu.10. 3. Kolon Ayarları Penceresinde istediğiniz ayarları yapın. 1. 4. Toolbardan Dikdörtgen Kolon butonunu tıkladıktan sonra alt bölümde oluşan Daire Kolon butonunu veya Çiz menüsünün Kolon Satırında açılan alt menüden Daire Kolon satırını tıklayın. Kolonun görüntüsü ekranda belirecektir. Ayarlar menüsünden kolon ayarları satırını tıklayın. 8. 5.10 yazın ve tamam butonunu tıklayın. 5. Kolon ayarları diyaloğu açılacaktır. 1. kolonu mouse yardımıyla kendi etrafında döndürebilirsiniz. 2. Dikdörtgen Kolon butonu. 0. 3. Sol tuşu tıklayın. Mouse'u sürükleyerek daire kolonun çapına karar verin. Karşınıza Kolon Ayarları Penceresi gelecektir. Kolon Ayarları 1. 2. 6. Çizim alanında herhangi bir yeri veya düğüm noktasını tıklayın. Mouse'un sol tuşu ile tekrar tıklayın. 5. 6. Kaçıklık X ve Kaçıklık Y satırlarına sırasıyla örneğin 0. kolonun simetrisini alabilirsiniz. Daire kolon oluşacaktır. Enter tuşuna basarak. Tamam butonunu tıklayın.Kat Objeleri Ortalanmış Kolon butonu. 4. Kolon çizilecektir tanımlanan kaçıklıkta çizilecektir. 3.

Poligon kolon butonunu tıklayın. Toolbardan kolon boyutlarını tıklayın. 3. Yayı seçin ve kirişe dönüştür (panel dönüştür veya idemimarda duvara dönüştür ile de yapabilirsiniz) satırını tıklayın. Parça sayısını verin ve tamam butonu tıklayın. Orijin butonunu tıklayın. 4. Kirişe dönüştürmedeki amaç. Daire kolonu işaretleyin 2. 2. 5. Gelişmiş yakalama modunu aktif hale getirin ve sürekli çizgi ikonunu tıklayın. 45 . 1. Daire kolonda kaçıklığı belirleyin. Kolon ayarları diyaloğu açılacaktır. Daire kolonu seçin. kiriş düğüm noktalarını çizgi ile dolaşarak poligon kolonun şeklini oluşturmaktır. 5. 4. Daire kolon kaçıklığını değiştirmek: 1. kirişe dönüştürerek oluşturduğunuz her bir düğüm noktasını yakalayarak dolaşın. Yarım Daire Kolon Tanımı Yarım daire kolonu poligon kolon olarak tanımlayalım. Daire kolon yarıçapına istediğiniz yarıçap değerini girin ve tamam butonunu tıklayın. 3. Kirişin çevresini. 3. Genel obje edit ( ) butonunu tıklayın. 2. Yayla (merkez-yarıçap-açılarla) yarım daireyi çizin.Kat Objeleri Daire kolon boyutlarını değiştirmek: 1.

Kolonu. kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Yayı seçin ve panele dönüştür satırını tıklayın. 7. Yayla (merkez-yarıçap-açılarla) yarım daireyi çizin. Poligon Kolon 1. 10. 9. 8. Çiz menüsünden Kolon satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Poligon Kolon satırını veya toolbarda Dikdörtgen Kolon butonunu tıkladıktan sonra altta oluşan Poligon Kolon butonunu tıklayın. poligon kolon ayarlarında saklayarak Yarım daire kolonu panel objesi olarak tanımlayalım. Konun anlaşılması için çevre çizgisini daha kalın çizildi. değişecektir. Kirişe dönüştürerek oluşturduğunuz kirişleri silin. Çizgileri seçin ve poligon kolana dönüştür satırını tıklayın. Yayı silin. Sadece çiziler kalacaktır. 2. 2. İmleç. 46 .Kat Objeleri 6. 1. Parça sayısını verin ve tamam butonu tıklayın. Sonuç yukarıdaki gibi olacaktır.

4. Kolonun herhangi bir kenarında yeni bir düğüm noktası oluşturmak için kolon kenarı üzerinde çift tıklayın. Poligon Kolon Ayarları penceresindeyken. 47 . 4. Poligon kolon konturunu seçin. Bu düğüm noktasını. imlecin ızgara kesişimlerine atlamasını sağlayabilirsiniz. Sakla butonunu tıklayıp. 8. 7. Enter tuşuna basarak. uzunluk ve açı bilgilerini girerek poligon kolonun konturunu tarifleyin. poligon kolonun köşe noktalarının koordinat. 2. kolonun simetrisini alabilirsiniz. Poligon kolon ekranını belirli aralıklarla ızgaraya bölüp. Poligon kolon butonu. Kolon çizilecektir. kolonu mouse yardımıyla kendi etrafında döndürebilirsiniz. Poligon Kolon Ayarlarında Tarifleyerek: Yeni bir poligon kolon oluşturmak için.Kat Objeleri 3. İsterseniz X ve Y satırlarına yeni ızgara aralıklarını da girebilirsiniz. 6. Kilitlen satırlarını işaretleyebilirsiniz. ızgara grubu altındaki Açık ve Iz. Düğüm noktasını yakalamış olursunuz. Oluştur menüsünden Poligona Dönüştür satırını tıklayın. Bu düğüm noktasını. Space-bar tuşuna basarak. Böylece düğüm noktasını iptal etmiş olursunuz. Poligon kolon oluşacaktır. 1. Karşınıza çıkan dialog kutusunda kolona bir isim verin. poligon kolonu seçin. Çizgi satırı altında çıkan sürekli çizgi butonunu tıklayın. 5. 5. Koordinat kutusu yardımıyla. Dialog kutusundaki X ve Y kutularına düğüm noktasının yeni koordinatını yazıp Uygula butonunu tıklayın. Poligon kolonu kayıt etmek için. Düğüm noktanız yeni koordinatına taşınmış olur. Yeni butonunu farenizin sol tuşu ile tıklayın. Çizgilerle Kapalı Alan Tarifleyerek. Çizim alanının herhangi bir noktasına veya obje kesişim noktalarına mouse'un sol tuşunu tıklayın. Kolon üzerindeki bir düğüm noktasını silmek için imlecinizi sileceğiniz düğüm noktası üzerine getirin. İmlecinizi ekran üzerinde hareket ettirdiğinizde düğüm noktası da hareket eder. Tıkladığınız yerde yeni bir düğüm noktası oluşur. Dikdörtgen Kolon butonu. Mouse'un sol tuşu ile tekrar tıklayın. Kolon üzerinde varolan bir düğüm noktasının koordinatını değiştirmek için imlecinizi düğüm noktası üzerine getirip farenizin sol tuşunu tıklayın. Poligon kolonun. Açığa çıkan Poligon Kolon ayarlarında Poligon Kolon butonunu tıklayın. Tamam butonunu tıklayın yada enter tuşuna basın. Bunun için. Yeni Bir Poligon Kolon Oluşturmak İki yöntemle oluşturulabilir. en yakın düğüm noktalarından birinin üzerine götürüp tıklayın. varsayılan görüntüsü ekranda belirecektir. Poligon kolonu her köşe noktasında bir düğüm noktası olacak şekilde oluşturmalı ve kolonun sadece köşe noktalarının koordinatlarını girmelisiniz. bir isim verin. istediğiz yere taşıyabilirsiniz. 3. Çiz menüsünden. Farenizin sol tuşunu tıklayarak düğüm noktasını yakalayın. Çizim ekranında dörtgen bir kolon oluşacaktır. Toolbardan genel obje edit butonunu tıklayın.

Çizginin ikinci noktası belirlenecektir. Sol tuşu tıklayın. Çizginin ilk noktası belirlenecektir. L tuşuna basın ve 0. Shift tuşuna basın ve imleci yukarıya doğru kaydırın. 4. 1. 5. L tuşuna basın ve 0. 12. Toolbardan Düğüm Noktasına Atla butonunu tıklayarak düğüm noktasına atlamayı iptal edin. poligon kolonu seçin. 13. Poligon kolonu kayıt etmek için.35 yazıp enter tuşuna basın. 9. Oluşturduğunuz çizgilerin hepsini seçin. Sol tuşu tıklayın. L tuşuna basın. L tuşuna basın ve 0. Toolbardan genel obje edit butonunu tıklayın. 48 . Zoom Pencere ile tıkladığınız noktayı büyütün. 11. 7. 15.35 yazıp enter tuşuna basın.25 yazıp enter tuşuna basın. Poligon kolon oluşacaktır. L satırı kırmızıya boyanacak ve imleç 0. Toolbardan sürekli çizgi butonunu tıklayın. Kolon Bildirim Girilen kolon dataları. 0. 14. Karşınıza çıkan dialog kutusunda kolona bir isim verin. 6. Sakla butonunu tıklayıp. 10. kolon bildirim ekranında tablolaştırılmış düzende görülür. Aşağıdaki şekilde görülen poligon kolonu Poligon Kolona Dönüştür ile oluşturalım. Açığa çıkan Poligon Kolon ayarlarında Poligon Kolon butonunu tıklayın. Sol tuşu tıklayın. Toolbardan Düğüm Noktasına Atla butonunu tıklayarak düğüm noktasına atlamayı açın. 8. Shift tuşuna basın ve imleci sağa doğru kaydırın ve sol tuş ile tıklayın. Poligon Kolona Dönüştür Çizgiyle oluşturulmuş poligon kolon konturunu poligon kolona dönüştürür.60 yazıp enter tuşuna basın.25 yazıp enter tuşuna basın. Shift tuşuna basın ve imleci sola doğru kaydırın. Oluştur menüsünden Poligona Dönüştür satırını tıklayın. Tamam butonunu tıklayın ya da enter tuşuna basın. 3. Moddan çıkmak için klavyeden Esc tuşuna basın. bir isim verin. 2. Shift tuşuna basın ve imleci yukarıya doğru kaydırın. Sol tuşu tıklayın. İlk başladığınız noktaya imleci götürün ve imleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın.Kat Objeleri Yeni oluşturduğunuz ya da üzerinde değişiklik yaptığınız bir poligon kolonu saklamak için Sakla butonunu farenizin sol tuşu ile tıklayın. Çizim alanında herhangi bir yeri sol tuş ile tıklayın. Shift tuşuna basın ve imleci sola doğru kaydırın. L tuşuna basın ve 0.60’a kilitlenecektir.

İlgili kolonun özellikleri değişecektir.. aks kesişiminde bulunan düğüm noktasını üst üste getirirseniz kolon ve akslar birbirine bağımlı olurlar. Yboy=25 yazılırsa. içeridedir. Kolon Girerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Kolon oluşturmak için herhangi bir aks gerekmez. Değiştir menüsünden Kolon Boyutları satırını tıklayın. kolonun yerleştirme noktası(düğüm noktası) ile.aksı) diyeceğiz. kolon veya kolonlar 50/25 olur. kiriş ile pozisyonu düşünülmelidir. Bununla beraber sistemde çizilmiş akslar bulunabilir. Kolonun diğer aksı ise kolonun minör aksıdır ve majör aksına diktir. (Örneğin. Burada istediğiniz değişiklikleri yapın. Kolon veya kolonları seçin. Örneğin. Kolon Boyutları Kolon boyutları. akslar taşındığında veya döndürüldüğünde kolon da taşınır veya döndürülür. Kolon çizin. Dolayısıyla kolon düğüm noktası sol ve üst kenardan itibaren 10 cm’e 10 cm. Bu iki aksın kesişim noktasında ise düğüm noktası bulunmaktadır. 3. Aşağıdaki şekilde. 5. Yboy=-5 yazılırsa. düğüm noktası kolonun ortasındadır. 49 . Bu aşamada kolonu yerleştirirken aksları baz alabilirsiniz. Tamam tuşu üzerinde tıklayın. Bir başka deyişle. Xboy ve Yboy’a istediğiniz değeri girin. kolon kaçıklıklarıyla belirlenmektedir. ortadan yerleştirilmiş bir kolonda ise. Tamam butonunu tıklayın. 2. 2. Bildirim Menüsünden Kolon Bildirim satırını tıklayın. 3. kolonların kaçıklıkları girilirken. Karşınıza Kolon Bildirim penceresi gelecektir. Xboy=+5. Kolon düğüm noktasının kolon üzerindeki yeri ise. yukarıdaki şekilde kolon kaçıklıkları xkaç=10 cm. Eğer. 1. Xboy=50. ykaç= 10 cm olarak verilmiştir. Kirişler tariflenirken. seçilen bir ve birden fazla kolonun boyutlarını tamamiyle değiştirme veya belirli bir sayda attırmak veya belirli bir sayıda azaltmak için kullanılır. Kolonun aksı otomatik oluşturulur. Kolonun aksına kolonun majör aksı (1. Aksi takdirde. Bu nedenle. Kolonların tarifi için aksların girilmesinin gerekmediğinden söz edilmişti. kolonun veya kolonların X boyutu 5 artar. düğüm noktası ve kolon aksının kolon üzerindeki pozisyonu görülmektedir. kolonun düğüm noktasını yakalamalıdır. Örneğin. sol köşeye yanaşık yerleştirilmiş bir kolonda düğüm noktası sol üst köşede. Y boyutu 5 azalır) 4. 4. 6. Aksların kesişim noktasında düğüm noktası oluşmaktadır.Kat Objeleri 1. kirişin taşıyıcısı kolon olmaz.

duvar v.) Kolon Trimle Komutuna Örnekler: 1. Dikdörtgen kolon çizin. 3.Kolon Kolon Trimle Kolon trimle ile kolonun herhangi bir kenarını. deforme edebilirsiniz. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek.b. 50 . 2. Toolbardan kolon trimle butonunu tıklayın. Kolonu tıklayın. 1. S8 kolonunu tıklayın. 2. Kolon kenarını tıklayın. Bu nedir(what’s this Help) yardımı ekrana gelecektir.şekil oluşacaktır.Kat Objeleri İpucu: Ayrıntılı bilgi için. Kolon trimle ile poligon kolonların boyutlarını değiştirebilirsiniz. 1.kolon. Referans obje seçin (aks. 2. Kolon trimle butonunu tıklayın. mouse’un sağ tuşuna basın. Kirişi tıklayın. 3. Deforme edilecek kolon kenarını tıklayın.şekli çizin. “bu nedir” yazısını tıklayın .

Oluştur menüsünden Panele Dönüştür satırını tıklayın. imleci üzerine getirerek sol tuşu ile seçin. 4. mouse’un sağ tuşuna basın. Panelin ilk noktasını belirledikten sonra. 1. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır 4. Ayarlar menüsünden Panel Ayarları satırını sol tuş ile tıklayın. Yay veya çemberi. Şekli çizin. İmleç Okey işaretini alınca. 3. “bu nedir” yazısını tıklayın . mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Moddan çıkmak için klavyeden Esc tuşunu basın. Panel çizilecektir. Karşınıza Panel Ayarları diyaloğu gelecektir. Sol tuşu tekrar tıklayın. 3. S1 kolonunu tıklayın. Kolon kenarını tıklayın. Mouse’un imlecini kolonun üzerine getirin. klavyeden space-bar tuşu ile panelin çizim hattını değiştirebilirsiniz. Panel Ayarları Diyaloğunda istediğiniz ayarları yapın. Panele Dönüştür Panele dönüştür ile eğrisel veya dairesel paneller oluşturabilirsiniz. 5. Panel (Bodrum Çevre Perdesi) Panel 1. (Hızlı çizim modu kapalı ise panelin adını değiştirin veya enter tuşuna basarak varsayılan adı onaylayın) Panel butonu. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. 3. 2. Panel Ayarları 1.Kat Objeleri 1. Toolbarda bulunan Panel butonunu sol tuş ile tıklayın. 4. Alttaki şekil oluşacaktır. Tamam butonunu tıklayın ve panel çizimini gerçekleştirin. 2. 3. Karşınıza gelen panel sayısını verin satırına yay veya çember üzerinde çizilecek panel 51 . Aksı tıklayın. Kolon trimle butonunu tıklayın. 2. Yay veya çember çizin. 2. Ayrıntılı bilgi için. imleci ikinci kolon üzerine getirin.

Tamam butonunu tıklayın ve kiriş çizimini gerçekleştirin. İmleç Okey işaretini alınca.Mimari Plan/Kalıp Planı butonunu sol tuş ile tıklayın. imleci ikinci kolon üzerine getirin.Kat Objeleri sayısını verin. Kiriş Kiriş Ayarları 1. Sol tuşu tekrar tıklayın. 5. 4. (Hızlı çizim modu kapalı ise kirişin adını değiştirin veya enter tuşuna basarak varsayılan adı onaylayın)) 52 . 3. 5. 5. Panele dönüştür işleminden sonra yay veya çemberi silebilirsiniz. Kiriş çizilecektir. panel bildirim ekranında tablolaştırılmış düzende görülür. Bildirim menüsünden Panel Bildirim satırını tıklayın. Karşınıza Panel Ayarları diyaloğu gelecektir. Kiriş butonu Kiriş Ayarları butonu oluşan Kiriş Kiriş Çizimi 1. 2. Panel Bildirim Girilen panel dataları. panel ayarlarında. Kalıp planı modunda değilseniz. Mouse’un imlecini kolonun üzerine getirin. 6. Yay veya çember panele dönüşecektir. 2. Tamam butonuna tıklayın. Kirişin ilk noktasını belirledikten sonra. Yay veya çemberi panele dönüştürmeden önce. panelin özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Moddan çıkmak için klavyeden Esc tuşuna basın. 3. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. Kiriş Ayarları Penceresinde istediğiniz ayarları yapın. 4. Karşınıza Kiriş Ayarları Penceresi gelecektir. Panel çizin. klavyeden space-bar tuşu ile kirişin çizim hattını değiştirebilirsiniz. 6. Tamam butonunu tıklayın. 4. 3. İlgili panelin özellikleri değişecektir. 2. 1. Ayarlar menüsünden Kiriş Ayarları veya kiriş çizimi aktif iken toolbarda Ayarları butonunu sol tuş ile tıklayın. Burada istediğiniz değişiklikleri yapın. 6. Toolbarda bulunan Kiriş butonunu veya Çiz menüsünden Kiriş satırını sol tuş ile tıklayın.

Kirişin taşıyıcıları bilindiği gibi kolon veya kiriş olabilir ya da bir ucu boşta olabilir. örneğin 5 cm. Düğüm noktalarını birleştiren izafi doğru ise kiriş aksıdır. Bu noktalar kirişin düğüm noktalarıdır. Kiriş ortadan tanımlandığı için. (Şekil2) Kiriş üstten tanımlandı ve kolonların düğüm noktası yakalandı. Kiriş üstten tanımlı olduğunda düğüm noktaları üst kenara çakışık. kiriş düğüm noktaları ve kiriş aksı görülmektedir. Kiriş kolonla ilişkilendirilecektir. Kiriş taşıyıcısının kolon olduğu durum: Kolonun veya kirişin tarifleme sırası önemli değildir.) Önce kiriş tanımlandıysa. Bununla beraber kiriş herhangi bir noktadan da tanımlı olabilir. ancak çakıştırmak size kolaylık sağlayacaktır. kiriş düğüm noktaları ortadadır. Tanımlı değer. aşağıdadır. Bu üç durumun öngördüğü koşuları inceleyelim: 1.Kat Objeleri Kiriş butonu Kiriş Girerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Burada anlatılan tüm konular duvar ve panel için de geçerlidir. Data girerken kolon düğüm noktasıyla kiriş düğüm noktasının çakışması zorunlu değildir. kirişi girerken kolon üstünde sol tuşu tıklayın. 53 . ise. yerleştirilecek kolonun düğüm noktası kiriş düğüm noktasına denk gelmelidir. Kolon önce tanımlandıysa. (İmleç okey işaretini aldı. 1. alttan tanımlı olursa düğüm noktaları alt kenara çakışık olur.Şekilde. Kiriş tariflenirken bilindiği gibi iki nokta verilir. Kiriş oluşturmak için herhangi bir aks gerekmez. kirişin düğüm noktaları üst kenardan 5 cm. Kirişin aksı otomatik olarak oluşturulur.

3. Mouse’u kaydırarak S1 kolonuna ait düğüm noktasının üzerinde gelin -imleç okey işaretini alacaktır. Bu sistemin nasıl tarifleneceğini uygulamalı olarak inceleyelim. Kolonları girin. Kiriş taşıyıcısının kiriş olduğu durum: Ayrıntılı bilgi için. düğüm noktasına denk gelmeyecek şekilde bağlanması durumunda. Kiriş bir ucunun boşta olması durumu: Kirişin sol ve sağ düğüm noktalarına kolon.ve sol tuşu tıklayın. K1 kirişini girmek için. Yukardaki şekilde düğüm noktasına köşeye yanaşık kolon yerleştirelim. Kirişin kolona farklı yönlerden. 1.) Şekil 1’de görüldüğü gibi S2 kolonuna X yönünde sürekli olmayan iki kiriş birleşmektedir. kiriş butonunu tıklayın. gelişmiş yakalama komutu kullanabilirsiniz. Kirişin Farklı Doğrultudan Kolona Bağlanması başlığını inceleyiniz. S3 kolonun düğüm noktası sol üst köşede bulunmaktadır. 2. Basit kiriş tanımlamak başlığını inceleyiniz. S1 ve S2 kolonun düğüm noktaları sol alt köşede. Kirişin Farklı Doğrultudan Kolona Bağlanması A.Kat Objeleri Kolon yerleştirirken imlecin okey işaretini almasına dikkat edin. 2. panel veya kiriş objesi tarif edilmezse kiriş ucu boş uç olur. S2 kolonuna 54 . Ayrıntılı bilgi için.

K2 kirişini girmek için. Sağ tuş menüsünde. Mouse aşağıya doğru kaydırın ve klavyeden shitf tuşuna basılı tutun -dik modu aktif hale gelecektir. mouse’un sağ tuşunu tıklayın. Mouse’u kaydırarak S1 kolonuna ait düğüm noktasının üzerinde gelin -imleç okey işaretini alacaktır. Sol tuşu tıklayın. Moddan çıkmak için Esc tuşuna basın. 4. Mouse’u S2 kolonun sağ üst köşesine götürün ve klavyeden ctrl tuşunu basılı tutun. S2 ve S3 kolonlarının düğüm noktası sol üst köşede bulunmaktadır. Moddan çıkmak için klavyeden Esc tuşuna basın. Şekil 2 1. imleç okey işaretini alınca sol tuşu tıklayın. S2 kolonuna ait düğüm noktasının üzerine gelin ve space-bar tuşuna basarak kirişi üstten tanımlı yapın. Kolonları girin. 3. komut tekrarını seçin. mouse’un sağ tuşunu tıklayın. 3. imleç okey işaretini alınca sol tuşu tekrar tıklayın. S3 kolonuna ait düğüm noktasının üzerine mouse’u kaydırın. Ctrl tuşunu bırakın. Moddan çıkmak için klavyeden Esc tuşuna basın. İmleç okey işaretini alacaktır. sol tuşu tekrar tıklayın. B. böylece dikey çizebileceksiniz . 2. kiriş butonunu tıklayın. )Kiriş-kolon birleşimi kolonun herhangi bir noktasından olabilir. Şekil 3 55 . sol tuşu tekrar tıklayın. K1 kirişini girmek için. S3 kolonuna ait düğüm noktasının üzerine mouse’u kaydırın. S1 düğüm noktası sol alt köşede. Ctrl tuşuna basarak gelişmiş yakalamayı aktif hale getirdik.Kat Objeleri ait düğüm noktasının üzerine gelin ve space-bar tuşuna basarak kirişi alttan tanımlı yapın.) Poligon kolonun bir çok köşesinde kiriş-kolon birleşimi olabilir. C.ve sol tuşu tıklayın. K2 kirişini girmek için.S2 kolonun üzerine gelince sol tuşu tekrar tıklayın.

6. Orta Nokta komutunu 56 . herhangi bir elemana ihtiyacımız yoktur. kirişler statikçe kolonlara/ perdelere oturduğu gibi. K1 kirişini girerken S2 kolonun düğüm noktasını yakalayın. Altta. kirişin adı yazılacaktır. Kolon tıklanır. düğüm noktası dışında üzerinde kiriş tanımlanamaz. Ancak. en yakın noktayı kullanacağız. İmleci. bu kirişe. NOT: Bir kirişin herhangi bir yerinde döşeme oluşturulduysa. İkinci kirişi bu kirişte tanımlayacağız. 5. kirişi tanımlarken. kirişlere de oturabilir. Mouse’un sol tuşunu tıklayın. Basit Kiriş Tanımlamak Basit kiriş diye söz ettiğimiz. İki kolon arasına bir kiriş çizin. kiriş tanımlarken. 2. S2 kolona ait düğüm noktası sol üst köşede. Kirişi. Kiriş butonunu tıklayın. Kiriş kolonlara oturuyorsa. Kiriş kirişe oturuyorsa. ilk çizdiğiniz kirişin üzerine getirin. 7. kolonları yakalayacak şekilde çizilir. Normalde. Kiriş çizimini bitirin. İlk kiriş iki parçaya ayrılacaktır. 4. Kolonları girin. Önce döşeme silinmelidir. bir ucu veya iki ucu kirişe oturan kirişlerdir. diğer kirişin orta noktasından tanımlamak istiyorsanız. 8. En Yakın Noktayı aktif hale getirin.Kat Objeleri 1. ilgili kirişin uçları. 2. Bunu bir örnekle açıklayalım: 1. 3. S1 ve S3 kolonlarına ait düğüm noktaları sol alt köşede bulunmaktadır.

Kirişi girin. Yay veya çemberi. Yay veya çember çizin. Bir Kirişin Sehim Değerine Bakılması Bir kirişin sehim değerine bakmak için. Çizim alanın boş bir yerdide kiriş uzunluğu ve açısı kadar panel çizin ve taşı ile kolonun arasına taşıyın. Örnek: 8. 2. Yay veya çember kirişe dönüşecektir. 1. Kalıp planına geçin. Döşemeyi yerleştirin.75 metre açıklığındaki bir kirişin orta noktasındaki sehim değerinin bulunması.önce kiriş parçaya/parçalara bölünür. Şekildeki K1 kirişini tam ortadan bölünerek iki parça haline getirilir. 3. Analiz yapılır. Kirişe Dönüştür Kirişe dönüştür ile eğrisel veya dairesel kirişler oluşturabilirsiniz. Kiriş Ayarlarında.Kat Objeleri kullanabilirsiniz. 7. Oluştur Menüsünden Kirişe Dönüştür satırını tıklayın. 57 . 5. Karşınıza gelen kiriş sayısını verin satırına yay veya çember üzerinde çizilecek kiriş sayısını verin. Döşeme kat seviyesinde bulunduğu için. Dolayısıyla. 2. Bu değerler sabit ve hareketli yük faktörleriyle çarpılır ve toplanır. Kirişe dönüştür işleminden sonra yay veya çemberi silebilirsiniz. 4. bu noktada kirişte tanımlamak gerekecektir. Panel Üzerinde Kiriş Tanımlamak Bodrum katlarda. bazı durumlarda panelin yüksekliği su basman seviyesinde bırakılabilir. 1. 6. düğüm noktası numarası dikkate alınarak sırayla kirişin G ve Q yüklemesine ait U(z) deplasman değerleri bulunur. kirişin ilgili düğüm noktasındaki sehim değeridir. Yay veya çemberi kirişe dönüştürmeden önce. Tamam butonunu tıklayın. Bulunan değer. kirişin özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Düğüm noktası deplasmanlarında G ve Q yüklemesi başlıklarında. Kiriş üzerinde oluşan düğüm noktalarının numaraları taşıyıcı sistemden bakılarak not edilir. Düğüm noktası deplasmanları bastırılır. panel yüksekliği kat yüksekliği kadar olmayacaktır. imleci üzerine getirerek sol tuşu ile seçin.

proje genel ayarlarında.6 ‘dır.6 = 12. Proje genel ayarlarında. duvarlar mimari proje tariflenmesine karşın idemimar duvarlarının yüklerini kullanmak istemiyorsunuz demektir.39094 mm. NOT: İdemimar programında duvar tanımlarken duvarın 1 m ’ün ağırlığı girilebilmektedir. Kirişlerde Duvar Yüklerinin Ayarlanması ideSTATİK programında kirişlere duvar yükü iki farklı durum için tanımlanabilir. Bunlar sırasıyla 1. 1 )İdeMİMAR programında çizilmiş mimari bir projeye ideSTATİK programında devam etmek: a) ideMİMAR programında oluşturulmuş duvarların yükünü otomatik olarak statikte kullanmak: Bu durumda.03947 x 1.39094 x 1. Q yüklemesine ait U(z)=1. kapı/pencere boşlukları düşülerek otomatik olarak dikkate alınacaktır.Kat Objeleri Döşemeler. duvarlar mimari proje zaten tariflenmiştir.03947 mm. proje genel ayarlarında.4 ve 1. Bu koşulda. kullanıcı tanımlı duvar yükü kullanmak: Bu durumda. diğer sekmesinde 58 .01 mm olarak bulunur. Analiz yapılır ve düğüm noktası deplasmanları bastırılır. diğer sekmesinde bulunan “ideMİMAR duvarlarından al” seçeneğini işaretlemelisiniz. Dolayısıyla K1 kirişinin orta noktasındaki sehim değeri: Sehim değeri = 7. İdemimar duvarlarını kullanmak istiyorsanız. duvar yükleri vs bütün datalar girildikten sonra 3 boyut menüsünden taşıyıcı sistem alınır ve düğüm noktasının numarasına bakılır. Örnekte G yüklemesine ait U(z)=7. Örnekte kirişin orta noktasına ait düğüm noktası numarası 13’dür. ‘dir.4 + 1. İdeSTATİK programında mimaride girilmiş duvar yükleri. yük güvenlik sekmesinde zati yük ve hareketli yük faktörlerine bakılır. 3 b) ideMİMAR programında oluşturulmuş duvarların yükünü kullanmadan.

Analizinden sonra. Betonarme menüsünden kiriş donatıları satırını seçin. Konsol edit diyaloğu açılacaktır. 1. Kirişi tekrar seçin. duvar yüklerini. 1. 4. Bunun için konsollar komutu kullanılır. sağ ucu boşta konsol yapılacaksa sağ konsol. 2. Statik sekmesini tıklayın. Duvar yükü satırına kg/m cinsinden duvar yükü girin. 4. dialoğu kapatın. 1. nümerik değer olarak girmelisiniz. Açılan dialogta Betonarme butonunu tıklayın. bir kiriş seçin. nümerik değer olarak girmelisiniz. 2. 3. Konsol olmayan kirişi seçin. proje genel ayarlarında. 3. Konsol değil satırını tıklayın.üst katın kiriş yüksekliği[m] ) Projenizde Konsollar Analizi sonucunda kirişlerin konsol olarak donatılıp donatılmayacağı otomatik olarak tespit edilir. Açılan penceredeki betonarme tuşuna basın. Bununla beraber. Duvar değeri girilirken aşağıdaki formül uygulanabilir: Duvar Yükü[kg/m]= Duvar Ağırlığı[kg/m2] x ( kat yüksekliği[m] . Duvar değeri girilirken aşağıdaki formül uygulanabilir: Duvar Yükü[kg/m]= Duvar Ağırlığı[kg/m2] x ( kat yüksekliği[m] . Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşu tıklayıp. Betonarme sonunda konsol olmayan kiriş. program otomatik yazısını tıklayın. Kiriş ayarlarını tıklayın. program otomatik bulacaksa. 3. Sol ucu boşta konsol yapılacaksa sol konsol. 3.Kat Objeleri bulunan “kullanıcı tanımlı yayılı yükten al” seçeneğini işaretlemelisiniz. 2. duvar yüklerini. 5. diğer sekmesinde bulunan “kullanıcı tanımlı yayılı yükten al” seçeneği işaretlenmelidir. konsol kiriş olarak görünüyorsa: 1. Statik sekmesini tıklayın. Değiştir menüsünden Konsollar satırını tıklayın. 2. 5. 59 . Konsol kirişin betonarme hesabı tekrar yapıldı. diyaloğu kapatın. Kiriş ayarlarını tıklayın. Duvar yükü satırına kg/m cinsinden duvar yükü girin.üst katın kiriş yüksekliği[m] ) 2 ) Paftaya çizdirilmiş mimari bir projenin datalarını ideSTATİK programında girmek: Bu durumda. Betonarme menüsünden Kiriş Donatıları satırını seçin. Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşu tıklayıp. oluşturduğunuz kirişlere. Değiştir menüsünden Konsollar satırını tıklayın. bazı kirişlere konsol olarak donatılandırmak veya konsol olarak donatılacak kirişi normal kiriş olarak donatılandırmak isteyebilirsiniz. Kirişi tekrar seçin. Konsol edit dialoğu açılacaktır. Projenizde oluşturduğunuz kirişlere.

10. (Ctrl + H tuşu çizim modunu kapatır veya açar.) 8. Hızlı çizim modu kapalıysa. 2. Bu alan. 3. Mimari plandan kalıp planına geçeceksiniz. Döşemeniz oluşacaktır. Mouse'u gezdirerek döşeme yük listesinin yerini belirleyin ve mouse 'un sol tuşuna tıklayın. İmleç değişecektir.Kat Objeleri Döşeme Döşeme (Statik) 1. Döşeme Ayarları Penceresinde istediğiniz ayarları yapabilirsiniz. 9. Kirişlerle kapalı bir bölge oluşturun. 60 . Mimari planda iseniz. döşeme üzerindeki bulunan boşluğu tanımlayacaktır. 5. 7. Döşeme oluşturun. Çiz menüsünün Döşeme Satırında açılan alt menüden döşeme satırını veya toolbardan Döşeme butonunu tıklayın. 4. Mimari moddan kalıp planı moduna geçeceksiniz. 6. ekranın sol alt köşesinde bulunan Mimari Plan/Kalıp Planı butonunu mouse'un sol tuşu ile tıklayın. 2. Hızlı çizim modu açık ise döşeme adı sorulmadan döşeme oluşacak kirişlerle kapalı bir bölge oluşturun. 4. 5. Yapılan ayarlara göre döşeme çizimini gerçekleştirin. Kalıp planında statik döşeme aktif hale gelecektir. Bu durumda statik döşeme çizmeye hazırsınız demektir. Toolbardaki Döşeme butonunu tıkladıktan sonra altta oluşan Boşluk butonunu veya Çiz menüsünün Döşeme Satırında açılan alt menüden döşeme boşluğu satırını tıklayın. 2. Döşeme üzerine gelerek kapalı bir alan çizin. Ayarlar menüsünden Döşeme Ayarları satırını veya Döşeme butonunu tıkladıktan sonra toolbarın altında oluşan Döşeme Ayarları butonunu tıklayın. 3. Döşeme butonu Döşeme Ayarları 1. Ekranın sol alt köşesinde bulunan Mimari Plan/Kalıp Planı butonunu sol tuş ile tıklayın. İmlecin şekli değişecektir. Tamam butonunu tıklayın. 4. Klavyeyi kullanarak döşeme adını yazın ve enter tuşuna basın. program sizden döşeme adı yazmanızı bekleyecektir. 5. 3. Döşeme butonu Döşeme Ayarları butonu Döşeme Boşluğu 1. Karşınıza Döşeme Ayarları penceresi gelecektir. Mevcut kirişlerle oluşturulmuş kapalı bölgenin içinde herhangi bir yere mouse'un sol tuşunu tıklayın.

Örneklerde anlatılanların hepsi duvar.mimari döşeme ve sürekli temel-radye döşeme için de geçerlidir. Döşeme kenarı kolonun herhangi bir köşesini yakalayabilir: 61 . 4. başka bir deyişle ucu boşta döşemelerin tarifi için kullanılır: Yukarıdaki şekilde. Klavyeden Esc tuşuna basarak çizimi sonlandırın. Döşeme kenarı. duvar veya kiriş olmayan. 1. kiriş -statik döşeme kullanılmıştır.3. Toolbardan Döşeme butonunu tıkladıktan sonra oluşan Döşeme Kenarı butonunu tıklayın. Çizim alanını tıklayarak istediğiniz kadar döşeme kenarı çizin.4 ile görünen çizgiler döşeme kenarı ile çizildi. 3. İmlecin şekli değişecektir. Döşeme butonu Döşeme kenarı butonu NOT: Aşağıdaki örneklerde.2.Kat Objeleri Döşeme butonu Döşeme Kenarı 1. 2. Daha sonra döşemeler yerleştirildi.

3 ile görünen çizgi döşeme kenarıdır. NOT: Bir kirişin herhangi bir yerinde döşeme oluşturulduysa. 1. Daha sonra döşeme yerleştirildi. D6 ve D7 döşemeleri tanımlanır. (mimari. statik veya radye) 62 . Döşeme kenarı bir kiriş veya duvar üzerinde de tanımlanabilir: Yukarıdaki şekilde. K33 kirişi üzerindeyken sol tuş tıklanır.Kat Objeleri Yukarıdaki şekilde. S9 kolonunun köşesine gelişmiş yakalama modu ile tariflendi. düğüm noktası dışında üzerinde döşeme kenarı tanımlanamaz. Döşeme oluşturun.2. Bölünmezse hatalı data girimi yapılmış olunur. daha sonra K40 kirişi tıklanır. 1 ile görünen çizgi döşeme kenarıdır. Döşeme Yazısı Taşı 1. Önce döşeme silinmelidir. Döşeme kenarı tanımlandıktan sonra kirişler ikiye bölünür. bu kirişe. Bu örnekte döşeme kenarı tanımlarken önce en yakın nokta aktif hale getirilir. Daha sonra D3.

Çizgisel döşeme yükünün yük değerlerini Döşeme Yükü Ayarında tanımlayabilirsiniz. Noktasal döşeme yükünüz çizilecektir. Çizgisel Döşeme Yükü Döşeme üzerinde çizgisel yük (duvar. Çiz menüsü altındaki Döşeme satırı altında açılan menüden. “bu nedir” yazısını tıklayın . Döşeme yazısı taşınacaktır. Döşeme üzerinde taşımak istediğiniz noktaya götürün. Döşeme butonu Döşeme Yazısı Taşı butonu Örnek mimari döşeme yazısı Örnek statik döşeme yazısı Örnek radye döşeme yazısı Döşeme Yükü Ayarları Noktasal ve Çizgisel Döşeme yüklerinin yük değerleri tanımlanır. Çizgisel döşeme yükünü. Noktasal döşeme yükünün yük değerlerini Döşeme Yükü Ayarında tanımlayabilirsiniz. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Çiz menüsü altındaki Döşeme satırı altında açılan menüden. döşeme kenarının düğüm noktalarının üzerine tanımlamayın. Ayrıntılı bilgi için. Çizgisel Döşeme Yükü satırını tıklayın. 2. Çizgisel döşeme yükü girerken dikkat edilmesi gereken bir husus: Döşeme kenarı ile balkon çizdiniz. 1. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonunu tıklayın. parapet vb. 63 . 2.) tariflemek için kullanılır. Döşeme yazısını tıklayın. mouse’un sağ tuşuna basın. Çizgisel döşeme yükü ile balkon parapetinin yükünü tanımlamak istiyorsunuz. Mouse imlecini noktasal döşeme yükünü yerleştirmek istediğiniz noktanın üzerine getirip tıklayın. Açılan diyalogta zati ve hareketli yük bilgilerini girin. Biraz içeride tanımlayın. Noktasal Döşeme Yükü satırını tıklayın. Mouse’unuzla çizgisel yükünüzün başlangıç ve bitiş noktalarını tıklayın. 1. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. 3. Noktasal Döşeme Yükü Döşeme üzerinde tekil yük tariflemek için kullanılır. Ayarlar menüsü altından Döşeme Yükü Ayarları satırını tıklayın. 1. Tekrar tıklayın. 2.Kat Objeleri 2. 3. 4. Döşeme ikonunu tıkladıktan sonra açığa çıkan toolbarda döşeme yazısı taşı butonunu tıklayın.

İlk nokta oluşacaktır. 3. Betonarme Hesap Aksı Sil 1. İstediğiniz değişikliği yapın ve Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayıp diyaloğu kapatın. Mouse imlecini sürükleyerek ikinci noktayı tıklayın. mouse’un sağ tuşuna basın. Betonarme Aksı Tipi diyaloğu açılacaktır. Betonarme Hesap Aksı Edit Döşeme analizi sonucunda döşemenin çalışma şekli ve ne tip donatı atılacağı otomatik olarak tespit edilir. Çiz menüsünden Döşeme satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Nervür satırını veya döşeme toolbarı tıkladıktan sonra nervüre dönüştür butonunu tıklayın. Döşemeleri oluşturulduktan sonra. Mouse’un sağ tuşuna basın. döşeme analizi yapmadan önce tariflenmelidir. 3. “bu nedir” yazısını tıklayın . Nervür Nervür Nervür için statik döşeme gereklidir. Bunun için 64 . mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Sol tuşu tıklayın. 2. 0 veya 90 derece ile çizilecekse. 5. özellikle yamuk kenarlı ve L tipi gibi açıklıkları değişen döşemelerde istenilen sayıda betonarme hesap aksı geçirilerek. Betonarme hesap aksı silinecektir. klavyeden shift tuşuna basılı tutularak bu açılar kolayca tariflenebilir. Bu nedir(what’s this Help) yardımı ekrana gelecektir. Referans için bir kiriş seçin ya da iki nokta tıklayarak doğrultu belirleyin. 2. 3. Bununla beraber. 1. koordinat kutusunda 0 veya 90 derece açı verilebileceği gibi. 3. 4. 1. Statik döşeme oluşturun. 1. 2. Nervür oluşacaktır. Döşemeyi tıklayın ve mouse’un sağ tuşuna basın. döşemeleri seçin. Betonarme hesap aksı satırını tıklayın. Değiştir menüsünden Betonarme Hesap Aksı Sil satırını tıklayın. Nervürü oluştururken tip nervürün kaçıncı nervür olarak kabul edileceği önemlidir. Mouse’un imlecini betonarme hesap aksı üzerine götürün ve sol tuş ile tıklayın. Döşeme analizinden sonra. betonarme hesap aksı edit ile döşemenin çalışma şekli ve donatı tipi değiştirilebilir. Mouse’un imlecini betonarme hesap aksının üzerine götürün ve sol tuş ile tıklayın. Ayrıntılı bilgi için. Birden fazla ve açılı çizilebilir. Bu olanak sayesinde. her değişen açıklık için donatı hesaplanabilir ve çizdirilebilir. Çiz menüsünden Döşeme satırı altında açığa çıkan alt menüde. İkinci noktayı verirken koordinat kutusunda açı girebilirsiniz. Sürekliliğe dikkat ederek. 2.Kat Objeleri Betonarme Hesap Aksı Betonarme hesap aksı. Değiştir menüsünden betonarme Hesap Aksı Edit satırını tıklayın. Betonarme hesap aksı bir döşeme için farklı yönlerden en az birer adet tariflenmelidir.

Kat Objeleri nervür oluşturmadan önce döşeme ayarlarında, nervür başlığını seçin. Tipik nervür 1 ve Tipik nervür 2 satırlarına yerleştirirken referans alınan yerden itibaren kaçıncı nervür, hesap nervürü olacaksa o rakamı girin.(Negatif veya pozitif değer olabilir, -1, 2 ,4 gibi.). Her nervür için iki adet tip nervür tanımlanabilir. Bu olanak açıklıkları değişen çok kenarlı nervürlerde(L tipi gibi), farklı açıklıklar için hesap yaptırılmasını ve çizimin alınmasını sağlar. Tip nervürler, ayırt edilebilmesi için, planda farklı renkte çizilir. Sürekli nervürlerin, tip nervürleri de sürekli olmak zorundadır. Başka bir deyişle aynı hizaya gelmelidir. Tip nervürleri, genel obje editle nervür tanımladıktan sonra da belirleyebilirsiniz. Tip nervür tanımlamanın başka bir yolu ise, tipik kiriş belirle komutunu kullanmaktır. Nervür oluşturduktan sonra, değiştir menüsünden döşeme satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden tipik kiriş belirle satırını tıklayın. Nervür dişlerini tıklayın. Nervür boyutlarını, döşeme ayarlarında, nervür başlığı altında ayarlayabilirsiniz. Çizilen bir nervürü iptal etmek: 1. Statik döşeme oluşturun. 2. Nervür oluşturun. 3. Nervüre dönüştür butonunu tıklayın. Nervürü tıklayın. Nervür iptal olacak, sadece döşeme kalacaktır.

Kaset
Kaset
Kaset için statik döşeme gereklidir. 1. Statik döşeme oluşturun. 2. Çiz menüsünden Döşeme satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Kaset satırını tıklayın. 3. Döşemeyi tıklayın ve mouse’un sağ tuşuna basın. 4. 1.Referans için bir kiriş seçin ya da iki nokta tıklayarak doğrultu belirleyin. 5. 2.Referans için başka bir kiriş seçin ya da iki nokta tıklayarak doğrultu belirleyin. 6. Kaset oluşacaktır. Kaseti oluştururken tip kasetin kaçıncı kaset olarak kabul edileceği önemlidir. Bunun için kaset oluşturmadan önce döşeme ayarlarında, kaset başlığını seçin. Tipik kaset 1 ve Tipik kaset 2 satırlarına yerleştirirken referans alınan yerden itibaren kaçıncı kaset, hesap kaseti olacaksa o rakamı girin.(Negatif veya pozitif değer olabilir, -1, 2 ,4 gibi.). Her kaset için iki adet tip kaset(X ve Y doğrultusu için) tanımlanabilir. Tip kasetlerin ayırt edilebilmesi için, planda farklı renkte çizilir. Sürekli kasetlerin, tip kasetleri de sürekli olmak zorundadır. Başka bir deyişle aynı hizaya gelmelidir. Tip kasetleri, genel obje editle kaset tanımladıktan sonra da belirleyebilirsiniz. Tip kaset tanımlamanın başka bir yolu ise, tipik kiriş belirle komutunu kullanmaktır. Nervür oluşturduktan sonra, değiştir menüsünden döşeme satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden tipik kiriş belirle satırını tıklayın. Kaset dişlerini tıklayın. Her iki yön içinde bu işlemi yapın. Kaset boyutlarını, döşeme ayarlarında, kaset başlığı altında ayarlayabilirsiniz. Çizilen bir kasedi iptal etmek: 1. Statik döşeme oluşturun. 65

Kat Objeleri 2. Kaset oluşturun. 3. Kasete dönüştür butonunu tıklayın. Kasedi tıklayın. Kaset iptal olacak, sadece döşeme kalacaktır.

66

BÖLÜM 4 TEMEL OBJELER
Tekil Temel
Tekil Temel Ayarları
1. Tekil temel modundayken toolbarın altında oluşan Tekil Temel Ayarları butonunu veya Ayarlar menüsünden Tekil Temel Ayarları satırını sol tuş ile tıklayın. Karşınıza Tekil Temel Ayarları penceresi gelecektir. 2. Tekil Temel Ayarları penceresinde istediğiniz ayarları yapın. 3. Tamam butonunu tıklayın ve tekil temel çizimini gerçekleştirin. Tekil Temel Ayarları butonu

Tekil Temel Çizimi
Programda tekil temel tanımlayabilmeniz için daha önce oluşturulmuş bir kolona ihtiyacınız vardır. 1. Kolon çizin. Mimari plana geçin. 2. Mimari moddayken (klavyeden tab tuşuna basın) toolbarda Tekil Temel butonunu tıklayın. 3. Ya da çiz Menüsünden Tekil Temel satırını mouse’un sol tuşu ile tıklayın. 4. İmleç değişecektir. 5. Kolon üzerinde oluşan düğüm noktasını yakalayın. İmleç OK. işaretine dönecektir. 6. Mouse’ un sol tuşuna tıklayın. 7. Space-bar tuşuna basarsanız, tekil temelin boyutları ana eksene göre reverse olacaktır. (Boyutları eşit temelde bu işlem gözlenemez). 8. S tuşuna basarsanız, temel kendi etrafında dönecektir. (Simetrik temelde bu işlem gözlenemez). 9. Tekil temel istediğiniz pozisyona geldiğinde mouse’un sol tuşuna tıklayın. 10. Temel çizilecektir. (Hızlı çizim modu kapalı ise temelin adını değiştirin veya enter tuşuna basarak varsayılan adı onaylayın) Tekil temelin özelliklerini Tekil Temel Ayarlarında ayarlayabilirsiniz. NOT: Daha önce çizilmiş bir tekil temelin ayarlarını, Genel Obje Edit ile değiştirebilirsiniz. Tekil Temel butonu

Ayarlara girmeden çeşitli kaçıklıklar için kullanılan tekil temel butonları ve temel boyutları

67

Radye döşemeniz oluşacaktır. 5. 2. İmlecin şekli değişecektir. toolbarda bulunan Temel kirişi butonunu veya Çiz menüsünden Sürekli Temel satırını mouse'un sol tuşu ile tıklayın. 5. Karşınıza Sürekli Temel Ayarları penceresi gelecektir. Tamam butonunu tıklayın. 2. Sürekli temel ile kapatılmış bir alan oluşturun. Tıklanan bu noktada temelin ilk noktası oluşacaktır. Mouse’u gezdirerek döşeme yük listesinin yerini belirleyin ve mouse ‘un sol tuşuna tıklayın. ekranın sol alt köşesinde bulunan Mimari Plan/Kalıp Planı butonunu mouse’un sol tuşu ile tıklayın. 4. Sürekli Temel butonu Sürekli Temel Ayarları 1. 3. Bu arada space-bar tuşu ile sürekli temelin çizim hattını değiştirebilirsiniz. 68 . Mimari moddayken. Sürekli Temel Ayarları butonu Radye Temel Radye Döşemesi 1. Çiz menüsünün Döşeme Satırında açılan alt menüden radye döşeme satırını tıklayın. Kalıp planındaysanız. Kapalı alanın herhangi bir yerine mouse’un sol tuşunu tıklayın. 4. Temel çizilecektir. 3. (Hızlı çizim modu kapalı ise sürekli temelin adını değiştirin veya enter tuşuna basarak varsayılan adı onaylayın) Sürekli temelin özelliklerini Sürekli Temel Ayarlarında ayarlayabilirsiniz. 3. Ayarlar menüsünden Sürekli Temel Ayarları veya Sürekli Temel çizimi aktif iken toolbarda oluşan Sürekli Temel Ayarları butonunu sol tuş ile tıklayın. Çizim alanının herhangi bir noktasına sol tuş ile tıklayın. 2. 5. 4. Temelin ilk noktasını belirledikten sonra çizim alanının herhangi bir noktasına sol tuşunu tekrar tıklayarak ikinci noktasını belirleyin Moddan çıkmak için klavyeden Esc tuşuna basın.Temel Objeler girilebilen kutucuklar Sürekli Temel Sürekli Temel Çizimi 1. Sürekli Temel Ayarları penceresinde istediğiniz ayarları yapın. 7. Yapılan ayarlara göre temel çizimini gerçekleştirin. 6.

Toolbarda Döşeme butonunu tıkladıktan sonra oluşan Sürekli Radye Döşeme Kenarı butonunu tıklayın. İşlemi sonlandırmak için mouse’un sol tuşunu tekrar tıklayın. Karşınıza Bağ Kirişi Ayarları penceresi gelecektir. 5. Çizim alanının herhangi bir yerini sol tuş ile tıklayın. Kalıp planından mimari planına geçeceksiniz. 5. 3. Gerekli değişiklikleri yapın ve Tamam butonunu tıklayın. ekranın sol alt köşesinde bulunan Mimari Plan/Kalıp Planı butonunu sol tuş ile tıklayın. Hızlı çizim modu aktif değilse. İmlecin şekli değişecektir. 2. tekrar çizim alanını tıklayın. ekranın sol alt köşesinde bulunan Mimari Plan/Kalıp Planı butonunu mouse’un sol tuşu ile tıklayın. Döşeme butonu Döşeme kenarı butonu Bağ Kirişi Bağ Kirişi Ayarları 1. 2.Temel Objeler Radye Döşeme Kenarı 1.bar tuşu ile bağ kirişinin çizim hattını değiştirebilirsiniz. Çizim alanını tıklayarak istediğiniz kadar döşeme kenarı çizin. 4. Kalıp planında iseniz. Kalıp planındaysanız. Çiz menüsünden Bağ Kirişi satırını tıklayın. Sağ tuşa basarak çizimi sonlandırın. Radye döşeme kenarı konsol radye döşemesi yapmak için kullanılır ve sürekli temel kirişi tanımlanmayacak (boş kenar) kenarlar için tariflenir. Bağ Kirişi Çizimi 1. 2. Ayarlar menüsünden Bağ Kirişi Ayarları satırını veya Bağ Kirişi modundayken alt bölümde oluşan Ayarlar butonunu tıklayın. 4. 6. Bu durumda kiriş numarasını klavyeyi kullanarak değiştirebilir ya da varsayılan kiriş numarasını kullanabilirsiniz. işlem sonlanmayacak altta bağ kirişinin adı gözükecektir. 69 . Ayrıntılı bilgi için döşeme kenarı başlığını inceleyiniz. 4. Bu işlem. noktasını belirlemek için. Bu arada space. 2. Modu bitirmek için Esc tuşuna basın. 3. bağ kirişinin 1. 3. İmlecin şekli değişecektir. Hızlı çizim modu aktif ise bağ kirişi çizilecek ve kirişin numarası otomatik belirlenecektir. noktasını belirleyecektir.

Bu durum rapor edildiğinde seçilen elemanların gerçekten üst üste çizilmesi gerekliliğinin olup olmadığını kontrol edin. Program. 3. problemli durumların bulunup bulunmadığını bildirecek. farklı kotları içeren sistemler yapıyorsanız geçerli olabilir. İleri butonunu tıklayın. kısa sürekli temel sayısı: Minimum obje uzunluğu satırında girilen değerden küçük objeler varsa. kolon sayısı: Söz konusu elemanların üst üste çizilip çizilmediği rapor edilir. kontrol sonunda ekrana sonuçları listeler ve söz konusu objeleri otomatik olarak seçer. Toolbardan geometri kontrolü satırını tıklayın. Bu durum kirişin ve/veya panelin. Ekrana gelen diyalogta. 2. Kısa duvar. başka kirişi ve/veya paneli pas geçmesinden kaynaklanır. Bu objelerin uzunluğunun gerekliliğini kontrol edin. kısa kiriş. sürekli temel.BÖLÜM 5 ANALİZ Geometri Kontrolü Herhangi bir katta geometrik olarak problemli objelerin varlığını kontrol etmek için kullanılır. Üst üste elemanların varlığı ancak arakatlı. geometri kontrolü yapılacak durumları işaretleyin ve minumum obje uzunluğunu girin( Sıfır değeri uzunluk kontrolü yapılmayacak demektir). varsa problemli objeleri çizim alanında seçecektir. kiriş. Hatalı kiriş/panel kesişimi sayısı: Birbirini kesen ve statik olarak ilişki olmayan kiriş ve/veya paneller varsa sayısı listelenir. 1. sayısı listelenir ve seçilir. Üst üste duvar. Program. 70 .

2. hesap aksı çizilmediyse ya da sadece bir yönde çizildiği durumlarda rapor edilir. üst veya alt kattaki kaçıklıkları veya boyutları veya kotları hatalı girildiği durumlarda rapor edilir. kesişen kolon raporu verilir. Örneğin kat yüksekliği 2. Hatalı kapı yerleşimi: Kapıların duvarın içinde kalıp kalmadığının kontrolü yapılır. Aynı isimli objenin gerekliliğini kontrol edin. Geometri kontrolü butonu Donatı Seçimi 1. Bu durum kirişin kolonu pas geçmesinden kaynaklanır. Döşeme. Analiz menüsünden döşeme analizi satırını tıklayın. 8. Alttaki kolonun üst kotuna 1 verilsin. Kolon kaçıklıkları geometri kontrolü yapılan katta 0/0 olsun. Tekil Temel. Hatalı pencere yerleşimi: Pencerelerin duvarın içinde kalıp kalmadığının kontrolü yapılır. 2. 3. Üst katta örneğin 10/0 ise başka bir deyişle kolon diş yapıyorsa. Geometri kontrolü yapıldığında alt kolon üst kattaki kolonla çakıştığı için kesişen kolon raporu açığa çıkacaktır. 10. diğer donatıların işaretini kaldırın. üst veya alt kattaki kolon kotlarının hatalı girilmesidir. 14 ve 16 sütunlarına ait kutuları(check box) sol tuş ile işaretleyin.80 olsun. Betonarme menüsünden Donatı Seçimi satırını tıklayın. Sürekli Temel. Örneğin. Nervür elemanlarının betonarmelerin kullanılabilecek donatı çaplarını belirleyebilirsiniz. işaretli olmayan çaplar kullanılmayacaktır. 71 . Aynı isimli objeler: İsimleri aynı olan objeleri tespit eder. Bu dialogta. Kolon. Bu durumun ortaya çıkabileceği başka bir durum ise. 4. Bir üst katta 60/25 ise kesişen kolon raporu verilir. Örneğin. Donatı seçimi dialoğu kapanacaktır. 12. Hatalı kaçıklığı olan kiriş sayısı: Kiriş orta aksının kolonu kesmediği durumlarda rapor edilir.Analiz Kolon/kiriş kesişimleri: Birbirini kesen ve statik olarak ilişkili olmayan kiriş ve paneller varsa listelenir. Donatı Seçimi dialoğu açılacaktır. Döşeme Analizi 1. Kiriş. Donatı satırı karşındaki. Tamam butonu tıklayın. Çalışılan katta döşemeler sonlu elemanlar yöntemine göre çözülecek ve betonarme hesabı otomatik olarak yapılacaktır. döşeme sekmesini tıklayın. Panel. Döşeme betonarmesi sonucunda işaretli olan çaplar kullanabilecek. Yetersiz ve hatalı hesap aksı çizilmiş döşemeler: Statik döşemelerde. Üst veya alt kattaki kolonlarla kesişen kolon sayısı: Seçilen kolonun. kolon 50/25 boyutlarında olsun.

döşeme analizi dışındaki tüm analizleri yapar. 2. temel dahil. Her bir yüklemeye ait deplasmanlar karşınıza gelecektir. Analiz+Betonarme Analiz + Betonarme. menüsünden Analiz + Betonarme satırını. Mouse imlecini deplasmanlarını öğrenmek istediğiniz noktanın üzerine getirip tıklayın. temel analizi önce yapılmalı. Temel Analizi Analiz menüsünden Temel Analizi satırını tıklayın. Pencere menüsünden diğer katlar seçilerek. 72 . Analiz Nokta Deplasmanları 1. ya da toolbardan Analiz + Betonarme butonunu tıklayın. Eğer sistemde radye döşeme varsa. NOT: Analiz+Betonarme yaptırabilmek için tüm katların açık olması gerekir. her bir katın döşeme analizi yapılmalıdır. Bunun için pencere menüsü altında hepsini aç satırını tıklayın.Analiz NOT: Döşeme analizinden önce betonarme hesap aksları tanımlanmalıdır. Analiz menüsünden Radye Döşeme Analizi satırı tıklanmalıdır. sonra. Analiz menüsünden Nokta Deplasmanları satırını tıklayın.

“bu nedir” yazısını tıklayın . Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. “bu nedir” yazısını tıklayın . 2. donatı değişikliği yapılabilir. Döşeme analizinden sonra Betonarme menüsündeki Kaset Donatıları satırını tıklayın. 2. 3 Boyut analizden sonra Betonarme menüsündeki Kiriş Donatıları satırını tıklayın. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Kaset Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. Nervür Donatıları 1. Kiriş Donatıları 1. donatı değişikliği yapılabilir. Nervür Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. Döşeme Donatıları 1. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. mouse’un sağ tuşuna basın. mouse’un sağ tuşuna basın. “bu nedir” yazısını tıklayın . Ayrıntılı bilgi için. 73 . 2. 3. donatı değişikliği yapılabilir. mouse’un sağ tuşuna basın. “bu nedir” yazısını tıklayın . mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. donatı değişikliği yapılabilir. 3. Ayrıntılı bilgi için. Kiriş Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. 2. Ayrıntılı bilgi için. Döşeme analizinden sonra Betonarme menüsündeki Döşeme Donatıları satırını tıklayın. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. 3. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. Sol. Döşeme Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Açıklık ve Sağ hücreler çift tıklandığında.BÖLÜM 6 BETONARME BU DİYALOGLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN UNDOSU YOKTUR. Döşeme analizinden sonra Betonarme menüsündeki Nervür Donatıları satırını tıklayın. Ayrıntılı bilgi için. mouse’un sağ tuşuna basın. Kaset Donatıları 1. Dialogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın.

donatı değişikliği yapılabilir. 3. Ayrıntılı bilgi için. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. 3 Boyut analizden sonra Betonarme menüsündeki Panel Donatıları satırını tıklayın. Sürekli Temel Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. Ayrıntılı bilgi için. Panel Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. Kolon Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. 3. Panel Donatıları 1. 3. Tekil Temel Donatıları 1. donatı değişikliği yapılabilir. Ayrıntılı bilgi için. 2. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Sürekli Temel Donatıları 1. donatı değişikliği yapılabilir. “bu nedir” yazısını tıklayın . Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. “bu nedir” yazısını tıklayın . Temel analizden sonra Betonarme menüsündeki Tekil Temel Donatıları satırını tıklayın. mouse’un sağ tuşuna basın. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. Temel analizden sonra Betonarme menüsündeki Sürekli Temel Donatıları satırını tıklayın.Betonarme 3. donatı değişikliği yapılabilir. Temel analizden sonra Betonarme menüsündeki Bağ Kirişi Donatıları satırını tıklayın. “bu nedir” yazısını tıklayın . Tekil Temel Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. donatı değişikliği yapılabilir. mouse’un sağ tuşuna basın. Ayrıntılı bilgi için. 74 . Ayrıntılı bilgi için. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. mouse’un sağ tuşuna basın. Kolon Donatıları 1. 3. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. 2. “bu nedir” yazısını tıklayın . Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. Bağ Kirişi Donatıları 1. mouse’un sağ tuşuna basın. 2. 2. 3. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. “bu nedir” yazısını tıklayın . Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. 3 Boyut analizden sonra Betonarme menüsündeki Kolon Donatıları satırını tıklayın. mouse’un sağ tuşuna basın. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. Bağ Kirişi Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. 2. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır.

Filtre Olanakları Kiriş Donatılarında Filtre B (=…) : Kiriş genişliği H (=…) : Kiriş yüksekliği OLUMSUZ : Olumsuz kirişler KULKON : Kullanıcı tanımlı konsol SOLKON : Sol konsol SAGKON : Sağ konsol VD(=…) : Tasarım kesme kuvveti PUR_ACK_ALT(=…)PAA : Alt açıklık pursantajı (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_ACK_UST(=…)PAU : Üst açıklık pursantajı (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SOL_ALT(=…)PLA : Sol alt pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SOL_UST(=…)PLU : Sol üst pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SAG_ALT(=…)PRA : Sağ alt pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SAG_UST(=…)PRU : Sağ üst pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) ADT_ACK_ALT(=…)AAA : Açıklık alt kısımdaki donatı adedi ADT_ACK_UST(=…)AAU : Açıklık üst kısımdaki donatı adedi ADT_SOL_ALT(=…)ALA : Sol alt kısımdaki donatı adedi ADT_SOL_UST(=…)ALU : Sol üst kısımdaki donatı adedi ADT_SAG_ALT(=…)ARA : Sağ alt kısımdaki donatı adedi ADT_SAG_UST(=…)ARU: Sağ üst kısımdaki donatı adedi PİLYE (=…) : Pilye adedi DUZ (=…) : Düz adedi ILV_SOL_UST(=…)ILU : Sol üst ilave donatısı adedi ILV_SOL_ALT(=…)ILA : Sol alt ilave donatısı adedi ILV_SAG_UST(=…)IRU : Sağ üst ilave donatısı adedi ILV_SAG_ALT(=…)IRA : Sağ alt ilave donatısı adedi MOM_ACK_ALT(>…)MAA : Açıklık alt momenti MOM_ACK_UST(>…)MAU : Açıklık üst momenti 75 . Temel analizi ve radye döşeme analizi yaptıktan sonra Betonarme menüsündeki Radye Döşemesi Donatıları satırını tıklayın. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Ayrıntılı bilgi için. 3. Döşeme Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. “bu nedir” yazısını tıklayın . 2.Betonarme Radye Döşemesi Donatıları 1. donatı değişikliği yapılabilir. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. mouse’un sağ tuşuna basın.

Betonarme MOM_SOL_ALT(>…)MLA : Sol alt moment MOM_SOL_UST(>…)MLU : Sol üst moment MOM_SAG_ALT(>…)MRA : Sağ alt moment MOM_SAG_UST(>…)MRU : Sağ üst moment EKSIKAS : Donatısı eksik kirişler Sürekli Temel Donatılarında Filtre B (=…) : Temel kirişi genişliği H (=…) : Temel kirişi yüksekliği OLUMSUZ : Olumsuz temel kirişleri KULKON : Kullanıcı tanımlı konsol SOLKON : Sol konsol SAGKON : Sağ konsol VD(=…) : Tasarım kesme kuvveti PUR_ACK_ALT(=…)PAA : Alt açıklık pursantajı (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_ACK_UST(=…)PAU : Üst açıklık pursantajı (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SOL_ALT(=…)PLA : Sol alt pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SOL_UST(=…)PLU : Sol üst pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SAG_ALT(=…)PRA : Sağ alt pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SAG_UST(=…)PRU : Sağ üst pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) ADT_ACK_ALT(=…)AAA : Açıklık alt kısımdaki donatı adedi ADT_ACK_UST(=…)AAU : Açıklık üst kısımdaki donatı adedi ADT_SOL_ALT(=…)ALA : Sol alt kısımdaki donatı adedi ADT_SOL_UST(=…)ALU : Sol üst kısımdaki donatı adedi ADT_SAG_ALT(=…)ARA : Sağ alt kısımdaki donatı adedi ADT_SAG_UST(=…)ARU : Sağ üst kısımdaki donatı adedi PİLYE (=…) : Pilye adedi DUZ (=…) : Düz adedi ILV_SOL_UST(=…)ILU : Sol üst ilave donatısı adedi ILV_SOL_ALT(=…)ILA : Sol alt ilave donatısı adedi ILV_SAG_UST(=…)IRU : Sağ üst ilave donatısı adedi ILV_SAG_ALT(=…)IRA : Sağ alt ilave donatısı adedi MOM_ACK_ALT(>…)MAA : Açıklık alt momenti MOM_ACK_UST(>…)MAU: Açıklık üst momenti MOM_SOL_ALT(>…)MLA : Sol alt moment MOM_SOL_UST(>…)MLU : Sol üst moment MOM_SAG_ALT(>…)MRA : Sağ alt moment MOM_SAG_UST(>…)MRU : Sağ üst moment 76 .

Betonarme MAXZGER (>…)ZG : Maksimum zemin gerilmesi ZEMGER(>…)ZEM : Ortalama zemin gerilmesi Kolon Donatılarında Filtre OLUMSUZ : Olumsuz kolonlar BİRLEŞİM : Birleşimleri güvensiz kolonlar ZYF (=…) : Zayıf kolonlar PUR (=…) : Pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) ACFCK(=…) : Kolon uç bölgesi brüt enkesit alanı * Beton karakteristik silindir basınç dayanımı B (=…) : Kolon B boyutu H (=…) : Kolon H boyutu KISA : Kısa kolonlar (Kısa kolon tanımı kapsamına giren kolonlar) VD : Tasarım kesme kuvveti ASWS : Etriye alanı SGPUR(=…) USTMAF(=…) ALTMAF(=…) : Statikçe gerekli pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) : Üst ucu mafsal kolonlar : Alt ucu mafsal kolonlar 77 .

H tuşunu kullanarak hareketli ya da sabit yük seçimi yapabilirsiniz. Y. toolbarda bulunan kullanımla ilgili bilgi alabilirsiniz. Spacebar tuşu ile yük diyagramını boyalı hale getirebilirsiniz. Grafik Sunum Döşeme Kuvvetleri Döşeme Kuvvetleri komutu. Taşıyıcı sistemin 3 Boyutlu görüntüsü belirecektir. Çıkış menüsünü tıklayarak görüntüyü kapatın. A ve Shift+A tuşlarıyla cetveli büyütüp küçültebilir. Z ve Shift+Z tuşlarıyla yaklaştırıp uzaklaştırabilir. butonunu tıklarsanız. eleman düğüm noktaları ve eleman çubuk numaraları incelenebilinir. K tuşuyla kirişin kendisini açıp kapatabilirsiniz. 3. S tuşuyla cetveli açıp kapatabilir. 3. 6. 78 . 2. Klavyeden art arda Spacebar tuşuna basarak X. 4. 3 boyutlu taşıyıcı sistem programında. 4. 1. 1 tuşuyla kirişin kendi yüklerini. 5. Bu görüntüde. ve sizin çizdiğiniz betonarme hesap aksları yönündeki kuvvetleri izleyebilirsiniz. tekil temellerine etkiyen yükleri ve temellerinizde meydana gelen çökmeleri izlemenize olanak sağlar. 2. R tuşuyla kirişi z ekseni etrafında döndürebilir. Analiz menüsünden Döşeme Kuvvetleri satırını tıklayın. 4. 2 tuşuyla kirişe etkiyen duvar yüklerini. Kirişin 3 Boyutlu görüntüsü karşınıza gelecektir. döşeme hareketli) üç boyutlu olarak grafik biçimde izlemenize olanak sağlar. Ok tuşlarını kullanarak kirişi döndürebilir. 3 Boyut menüsünden 3 Boyutlu Taşıyıcı Sistem satırını tıklayın. XY. 2. döşeme zati. Döşemeye etkiyen kuvvetler renk değişimi biçiminde izlenebilir. Kiriş Yükleri Kiriş Yükleri komutu. Tekil Temel Deplasmanları Tekil Temel Deplasmanları komutu. Döşemeyi seçin. döşeme moment ve kesme kuvvetleri diyagramlarını incelemek için kullanılır.BÖLÜM 7 ÇİZİM 3 Boyutlu Taşıyıcı Sistem 1. kirişlere etkiyen yükleri(duvar. 3. 1. 3 ve 4 tuşlarıyla kirişe etkiyen döşeme yüklerini izleyebilir. Kirişi seçin. Mouse imlecini döşeme üzerinde gezdirirseniz kuvvetlerin değerini sol üst köşedeki (F =) kısmından okuyabilirsiniz. Analiz menüsünden altından Kiriş Yükleri satırını tıklayın.

Kesit hattının ilk noktasını belirledikten sonra imleci kaydırın (dik veya açılı) ve sol tuşu tekrar tıklayın. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Açılan diyalogta. sabit ve dört yönden etkiyen deprem yüklemeleri altında temele etkiyen yükleri görebilir. ölçülendirme ile ilgili ayarlar yapılabilir. Varsayılan ayarları kullanacağız. açılımlar için(kiriş. 4. 79 . 3. Kesit hafızaya alınacaktır. nervür. (Mouse’un imleci göz halini alacaktır) 5. Ayarlar Plan Ayarları 1. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. ok tuşlarını kullanabilirsiniz. Açılan diyalogta. Temelinizdeki yük değişimleri renk değişimleri olarak karşınıza gelecektir. Çizim menüsünden Plan Ölçülendirme ayarları satırını tıklayınız. Spacebar tuşunu kullanarak hareketli. Analiz menüsü altından Tekil Temel Deplasmanları satırını tıklayın. 3. yaklaştırmak için R. Tamam butonu üstünde tıklayıp diyaloğu kapatın. Shift+Z. çerçeve rengi ve plan başlığı yazı rengi ayarlanabilir. 5. 3D butonunu tıklayıp temeli üç boyutta izleyebilirsiniz. bağ kirişi. kesit hattının altını veya üstünü sol tuş ile tıklayın. 4. Plan Ölçülendirme Ayarları 1. 2.. 2. 3. Tekil Temeli seçin.Çizim 1. ölçülendirme yazı yüksekliği vb. Çizim menüsünden Kalıp Planı Kesiti satırını tıklayın. 2. Klavyeden enter tuşuna basın. Çizim menüsünden Plan Ayarları satırını tıklayınız. 2. Temeli üç boyutta döndürmek. Açılım Ayarları 1. Tamam butonunun üstünde tıklayıp diyaloğu kapatın. mouse imlecini temel üzerinde gezdirerek çeşitli noktalardaki yükleri ve çökmeleri sayısal olarak okuyabilirsiniz. mouse’un sağ tuşuna basın. Z. Planlar Kalıp Planı Kesiti 1.. kaset. sürekli temel) renk ayarları. Kesit almak istediğiniz yere imleci götürerek herhangi bir noktayı sol tuş ile tıklayın. plan paftasının ayarı. Tamam butonunun üstünde tıklayıp diyaloğu kapatın. Ayrıntılı bilgi için. Yönü belirlemek için. uzaklaştırmak. 3. Açılan diyalogta. 3. Çizim menüsünden Açılım Ayarları satırını tıklayın. 2. “bu nedir” yazısını tıklayın . ölçülendirme yazı tipi. ölçek ve pafta boyutunu ayarlayabilirsiniz.

Çizim 6. Kesiti yerleştirmek için. Temel Aplikasyon Planı Kesiti 1. Temel aplikasyon planında. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Trim vb. yerleştirirken koordinat al seçeneğini aktif hale getirerek blok yerleştir ile kesiti yerleştirin. Kolon Aplikasyon Planı 1. offset. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Kesit hattının ilk noktasını belirledikten sonra imleci kaydırın (dik veya açılı) sol tuşu tekrar tıklayın. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Yönü belirlemek için. Proje menüsünden Genel Çizim Dosyası Kaydet satırını tıklayın. 4. Çizimlerde 2 boyut editleme olanaklarını kullanarak değişiklik ve ilaveler yapabilirsiniz. 5. Çizim menüsünden Kolon Aplikasyon Planı satırını tıklayın. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. Kolon aplikasyon planında. etriye detayları ve ölçülendirme çizgileri blok olarak düzenlenmiştir. Çizim menüsünden Temel Aplikasyon Planı Kesiti satırını tıklayın. kolonlar. ister kalıp planı aldıktan sonra. Özellikle donatı kalıp planında donatı taşıma işi fazlaca yapılabileceğinden. (Taşı. kesit hattının altını veya üstünü sol tuş ile tıklayın. 2. 2. 3. Kesiti yerleştirmek için. döndür. ister temel aplikasyon planı aldıktan sonra yerleştirirken koordinat al seçeneğini aktif hale getirerek blok yerleştir ile kesiti yerleştirin. 2. simetri. Temel Aplikasyon Planı 1. 2. Açılan diyalogta dosya adı satırına bir dosya adı yazın ve Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. ister temel planının çizildiği pencerede. bloklar taşıma işlemini oldukça kolaylaştırmaktadır. Kolon aplikasyon planını tekrar çağırabilmek üzere saklanmıştır. Çizim menüsünden Temel Aplikasyon Planı satırını tıklayın. Kalıp planını tekrar çağırabilmek üzere saklanmıştır. 3. 3. Çizim menüsünden Kalıp Planı satırını tıklayın. Kalıp Planı 1. Kalıp planında. Açılan diyalogta dosya adı satırına bir dosya adı yazın ve Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. Kesit hafızaya alınacaktır. ister kat planının çizildiği pencerede. Kesit almak istediğiniz yere imleci götürerek herhangi bir noktayı sol tuş ile tıklayın.) Açılımlar ve Detaylar DETAY VE AÇILIM ÇİZİMLERİNDE 2 BOYUT EDİTLEME OLANAKLARINI 80 . klonla. 3. ölçülendirme çizgileri blok olarak düzenlenmiştir. donatılar ve ölçülendirme çizgileri blok olarak düzenlenmiştir. Proje menüsünden Genel Çizim Dosyası Kaydet satırını tıklayın.

kasetler. Paftaya sığma durumuna göre. donatıları ve ölçülendirme çizgileriyle blok olarak düzenlenmiştir. donatıları ve ölçülendirme çizgileri ile blok olarak düzenlenmiştir. İlgili pencere. Özellikle taşıma işi fazlaca yapılabileceğinden. Çalışılan katın perdeleri. Kolon Düşey Açılımları 1. Perde detaylarında.Çizim KULLANARAK DEĞİŞİKLİK VE İLAVELER YAPABİLİRSİNİZ. Çalışılan katın kolonları. otomatik olarak dizayn edilecektir. otomatik olarak dizayn edilecektir. Çizim menüsünden Perde Detayları satırını tıklayın. otomatik olarak dizayn edilecektir. Çalışılan katın tip(nervür tanımlarken döşeme ayarlarında oluşturulan) nervürleri. SİMETRİ. İlgili pencere. 2. 2. bloklar taşıma işlemini oldukça kolaylaştırmaktadır. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. Çizim menüsünden Nervür Açılımları satırını tıklayın. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. İlgili pencere. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. (TAŞI. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. Çizim menüsünden Kolon Düşey Açılımı satırını tıklayın. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. donatıları ve ölçülendirme çizgileri ile 81 . donatıları ve ölçülendirme çizgileri ile blok olarak düzenlenmiştir. Çalışılan katın kirişleri. KLONLA. Kaset Açılımları 1. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. Çizim menüsünden Kiriş Açılımları satırını tıklayın. bir ve birden çok kiriş açılımı penceresi oluşturabilir. Çizim menüsünden Kaset Açılımları satırını tıklayın. Nervür açılımlarında. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. otomatik olarak dizayn edilecektir. Kaset açılımlarında. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Perde Detayları 1. İlgili pencere. TRİM VB. nervürler. Kolon düşey açılımında. DÖNDÜR. otomatik olarak dizayn edilecektir. Nervür Açılımları 1. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. bir ve birden çok kolon düşey açılımı penceresi oluşturabilir. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. Paftaya sığma durumuna göre. tüm kolon-kiriş birleşimleri. Kiriş açılımlarında. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. bir ve birden çok nervür açılım penceresi oluşturabilir. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. bir ve birden çok perde detayı penceresi oluşturabilir. Çalışılan katın tip(nervür tanımlarken döşeme ayarlarında oluşturulan) kasetleri. 2. perdeler. Paftaya sığma durumuna göre. 2. İlgili pencere. Paftaya sığma durumuna göre. OFFSET.) Kiriş Açılımları 1. kirişler. Paftaya sığma durumuna göre. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. bir ve birden çok kaset açılım penceresi oluşturabilir. donatıları ve ölçülendirme çizgileri ile blok olarak düzenlenmiştir. 2.

Kolon-Kiriş Birleşim Yatay Kesidi 1. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. tüm kolon-kiriş birleşimleri. donatılar. Kiriş mesnet detayları. Çizimlerde. Temel kiriş açılımlarında. blok olarak düzenlenmiştir. otomatik olarak dizayn edilecektir. Özellikle taşıma işi fazlaca yapılabileceğinden. bir ve birden çok tekil temel detayı penceresi oluşturabilir. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. İlgili pencere. yazılar ve ölçülendirme çizgileriyle blok olarak düzenlenmiştir. Temel kirişleri. bloklar taşıma işlemini oldukça kolaylaştırmaktadır. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. 2. Kiriş Mesnet Detayları Aynı yüke ve geometriye sahip katların kiriş açılımlarının tekrar çizdirilmesine gerek yoktur. İlgili pencere. temeller. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. Tekil temeller. donatıları ve ölçülendirme çizgileriyle blok olarak 82 . Paftaya sığma durumuna göre. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. 2. 2. Çalışılan katın kolonkiriş birleşimleri. Çizim menüsünden Kiriş mesnet detayları satırını tıklayın. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. Paftaya sığma durumuna göre. donatıları ve ölçülendirme çizgileri blok olarak düzenlenmiştir. İlgili pencere. bloklar taşıma işlemini oldukça kolaylaştırmaktadır. Çizim menüsünden Temel Kiriş Açılımları satırını tıklayın. Çizim menüsünden Kolon-Kiriş Birleşim Yatay kesidi satırını tıklayın. Tekil temel detaylarında. kirişler. otomatik olarak dizayn edilecektir. bir ve birden çok temel kiriş açılımı penceresi oluşturabilir. Özellikle taşıma işi fazlaca yapılabileceğinden. Çizim menüsünden Bağ Kirişi Açılımları satırını tıklayın. Kiriş mesnet detayları herhangi bir katta mesnet ilavelerinin ve montajların 1/50 tekniğinde çizdirilmesi için kullanılır. 1. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Çizim menüsünden Tekil Temel Detayı satırını tıklayın.Çizim blok olarak düzenlenmiştir. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. donatıları ve ölçülendirme çizgileriyle blok olarak düzenlenmiştir. İlgili pencere. Özellikle taşıma işi fazlaca yapılabileceğinden. otomatik olarak dizayn edilecektir Kiriş mesnet detaylarında. Tekil Temel Detayları 1. 2. Temel Kiriş Açılımları 1. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. otomatik olarak dizayn edilecektir. 2. Bağ Kirişi Açılımları 1. bir ve birden çok temel kiriş açılımı penceresi oluşturabilir. Bağ kirişi açılımlarında. Bu özelliklere sahip katların sadece mesnet ilaveleri ve montajları değişiktir. bir ve birden açılım penceresi oluşturabilir. Paftaya sığma durumuna göre. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. kirişler. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. bloklar taşıma işlemini oldukça kolaylaştırmaktadır. otomatik olarak dizayn edilecektir. Bağ kirişleri. Paftaya sığma durumuna göre.

Çiz menüsünde donatı alt menüsü altındaki çiroz çiz satırını tıklayın. kolonu obje parçala ile parçalayın 2. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir.Çizim düzenlenmiştir. Özellikle taşıma işi fazlaca yapılabileceğinden. İlk donatıyı tıkladığınızda etriye çizilecektir. Poligon kolon içerisinde çiroz çizmek istediğiniz iki boyuna donatısını sol tuş ile sırayla tıklayın. Kolon aplikasyonda. Etriyenin bağlanmasını istediğiniz(yukarıdaki çizimde ortadaki donatılar) boyuna donatı dairelerini sırayla tıklayın. Çirozları silin. 2. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. bloklar taşıma işlemini oldukça kolaylaştırmaktadır.çiroz ilavesi yapabilir. 4. Bununla beraber kullanıcı çiroz çiz ile ihtiyaca göre -poligon kolonlarda bu ihtiyaç açığa çıkabilecektir. Çiroz Çiz Program kolonlarda boyuna donatılarda deprem yönetmeliğinde belirtilen standartlara göre otomatik çiroz çizer. 3. Örneğin yukarıdaki soldaki kolonda çirozları iptal edip. 3. 4. Çizimi tamamlamak için. 3. Donatı Etriye Çiz Program kolonlarda boyuna donatılarda deprem yönetmeliğinde belirtilen standartlara göre otomatik etriye ve çiroz çizer. Bununla beraber kullanıcı kendi inisiyatifini kullanarak etriye çizimi yapabilir. Çiz menüsünde donatı alt menüsü altındaki etriye çiz satırını tıklayın. 1. kolonu obje parçala ile parçalayın. 83 . mouse’un sol tuşunu tıklayın. sağdaki kolonda görüldüğü gibi etriye çizeli 1. Kolon aplikasyonda. Çiroz’un pozisyonunu değiştirmek için space bar tuşuna basın.

Daha sonra raporu yazdırın. Delta değeri sıfır girilirse. Çizginin en zayıf kesit özelliklerinin bulunduğu hattan geçmesine dikkat edin. Çizdiğiniz çizgiyi mouse'un sol tuşu ile üzerine tıklayıp seçin. A2-A3 Düzensizliği Kontrolü diyaloğu karşınıza gelecektir. Eğer moment kolu akstan belli bir mesafedeyse delta değeri olarak bu mesafeyi girin (birimi metre). 5. 4. Seçilen aks moment kolunun yerini belirler. alt kısmında kalıyorsa alt seçeneğini işaretleyin. 7. Tamam butonunu tıkladığınızda program A2-A3 Düzensizliği Raporunu oluşturacaktır. Aynı şekilde bir aks seçin. 2. moment seçilen aksın oluşturduğu hatta göre bulunur. 6. 1. A2-A3 düzensizliği yapılacak kolonlar bakış yönüne göre aksın üst kısmında kalıyorsa üst. Projede A2-A3 düzensizliği kontrolü yapacağınız kısmın kesit özelliklerini belirlemek için projenin o bölgesindeki kiriş ve döşemeleri kesen bir çizgi çizin. Çizgi ve aksı seçtikten sonra Rapor menüsünden Deprem Yönetmeliği başlığı altındaki A2A3 Düzensizliği Kontrolü satırını tıklayın.BÖLÜM 8 RAPOR A2-A3 Türü Düzensizliklerin Kontrolü A2-A3 Düzensizliği kontrolü yapabilmek için bir aks. 8. 84 . Önce analiz yapın. bir de çizgiye ihtiyaç vardır. 3.

Sistemi girip. A2-A3 Düzensizliği Kontrolü diyaloğu karşınıza gelecektir. 3. 1 aksını ve çizgiyi seçelim. 5. 85 . Bu değer moment kolunu K8 ve K9 kirişlerinin sağ yüzüne kaydıracaktır. Deltaya. 2. analiz yapalım. Çizgi ve aksı seçtikten sonra Rapor menüsünden Deprem Yönetmeliği başlığı altındaki A2A3 Düzensizliği Kontrolü satırını tıklayın. Bu işlem. A2-A3 düzensizlik kontrolünde S4 ve S5 kolonlarını dikkate alacağımızı belirler. Aks yönünü Alt verelim.25 yazalım.Rapor Bir örnek yapalım: 1. örneğin -0. 4.

5.60 olan zayıf kat var. Lütfen dinamik analiz yapın: Sistemde deprem yönetmeliği tablo 6.2. liste görünmeyecek. Mod sayısının arttırın. İkinci mertebe gösterge değeri çok büyük.3. Projede “Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi” uygulanamaz. Kat parametrelerindeki düzensizlik başlığında listelenen düzensizliklerden hangi katta B1 türü düzensizlik olduğu tespit edilerek. seçenek işaretli olsun olmasın.6'da belirtilen koşullar var. madde 6. Deprem yönetmeliğinde ilgili madde 6. Kolonların boyutları büyütülecek. Katların herhangi birinde 0.6 Projede kesiti yetersiz veya kurallara uymayan objeler var: Betonarme menüsünden kolon. 7.1'de ikinci mertebe etkileri sınırlandırılmıştır.10.10. Liste aşağıda açıklanmıştır. Listedeki problemlerin çözülmesi gereklidir. Rapor alınırken. olumsuz koşullar kesit büyütülerek ortadan kaldırılacak. Sistemde paneller var ve R katsayısı 7’den büyük: 86 .Rapor 6. kiriş donatılarında olumsuz elemanlar incelenecek. Deprem yönetmeliğindeki ilgili madde 7. Perde donatılarında eksik As olup olmadığı kontrol edilecek. Projede ni<0. (Kolon ve kirişlerde filtreden sadece olumsuzlar listelenebilir).3. Tamam butonuna basın. Yönetmelik Ve Geometrik Uygunluk Kontrolü Proje genel ayarlarında. sistemin rijitliği attırılacak.4 Panel ihtiva etmeyen katlar var ve beton kalitesi olarak C16 kullanılmış: Süneklik düzeyi yüksek seçilmiş sistemlerde perde ihtiva etmeyen katlar varsa kullanılması zorunlu en düşük beton sınıfı C20'dir.1'de belirtilen titreşim modu sayısından az olamaz. program problemli durumları listeleyecektir. Proje genel ayarlarından deprem analizi yöntemi olarak mod birleştirme yöntemi seçilerek analiz tekrarlanacak.3. Deprem yönetmeliğinde ilgili madde 7. rapor almadan önce projede yönetmelik ve geometrik uygunluk kontrolü yap seçeneğini aktif hale getirin.70’ten küçük alfai var. sistem rijitliğini arttırın: Herhangi bir kattaki etkili kesme alanının bir üst kattaki etkili kesme alanının %60'ından küçük olma durumudur. Göreli ötelemesi çok yüksek kat veya katlar var. Temellerde zemin emniyeti olumsuz çıkan tekil veya sürekli temellerin varlığı kontrol edilecek. Bu sebeple sistem rijitliği attırılmalıdır. Bununla beraber. deprem yönetmeliğinde madde 6.1 Dinamik hesaba katılan mod sayısı yetersiz: Proje Genel Ayarlarında Dinamik başlığında tanımlanabilen mod sayısı.2. Proje geneldeki seçenek işaretli değilse. varsa. sistem rijitliğini arttırın: Göreli kat ötelemesi deprem yönetmeliğinde. sistem rijitliğini arttırın: Deprem yönetmeliğinde madde 6.1'de belirtilen değerlerin altında kalmak zorundadır. projede problem olduğunda program çıktı almanıza izin vermeyecektir.8. Proje genel ayarlarında Beton Sınıfı başlığından değiştirilebilir. Rapor oluşacaktır. sistem rijitliğini arttırın: Herhangi katta güçlü kolonlara gelen kesme kuvvetinin tüm kolonlara gelen kesme kuvvetine oranı %70'den küçük olması durumu.2.

7. Projede mevcut donatısı gerekenden az olan tekil temeller var: Projede eksik As'li tekil temeller var. Donatı ilave edin Proje parametreleri değişti ve yük analizi yapılmadı: Yük analizi yaptırın. Donatı ilave edin. Rapor. Rapor menüsündeki Kiriş hesapları satırı tıklanmalıdır. kat parametrelerinde 1. Proje parametreleri değişti ve deprem kuvvetleri analizi yapılmadı: Deprem kuvvetleri analizi yaptırın. R katsayısı 7. Projede mevcut donatısı gerekenden az olan kolonlar var: Projede eksik As'li kolonlar var. Örneğin sadece kiriş hesapları alınacaksa. Printer hazır ise. Tüm katları listeleyin ve fazlaAs sütununda negatif değer olup olmadığını kontrol edin. Betonarme menüsünden sürekli temel donatıları satırını tıklayın.2 ye göre tekrar hesaplanacak. Hesaplanan Süneklik katsayısı proje genel ayarlarında girilecek ve tekrar analiz yapılacak. Donatı alanları bölümde her bir temel için fazlaAs bölümünde negatif değer olup olmadığını kontrol edin. ve 2. Proje parametreleri değişti ve 3 boyutlu çerçeve analizi yapılmadı: 3 boyutlu çerçeve analizi yaptırın. Donatı ilave edin. Yazdırma 87 . Projede mevcut donatısı gerekenden az olan döşemeler var: Projede eksik As'li döşemeler var. Analiz menüsü altında bulunan Kat Parametreleri diyaloğunda rapor sütunun işaretli olup olmaması önemlidir.Rapor Sistemde bodrum çevre perdesi (deprem yönetmeliği madde 6. Betonarme menüsünden kiriş donatıları satırını tıklayın. Tüm katları listeleyin ve filtreden eksik As'leri listeleyin. Donatı ilave edin. Eksik As'li döşemeleri gözden geçirin.5. ve perde eğilme momentlerinin toplam devrilme momentine oranı 0. Betonarme menüsünden kolon donatıları satırını tıklayın. oluşan rapor. İde Rapor programı altında sayfa sayfa görüntülenecektir. ve 2. proje genel ayarlarındaki Süneklik düzeyi katsayısı 7 olacak. Raporun işaretli olması raporu alınacak elemanların o katta rapora dahil edilmesi anlamına gelmektedir.4'de tanımlanan) dışında paneller varsa.2. Projede mevcut donatısı gerekenden az olan kirişler var: Projede eksik As'li kirişler var.2. Betonarme menüsünden tekil temel donatıları satırını tıklayın. Betonarme menüsünden döşeme donatıları satırını tıklayın. 3. Eleman Bazında Rapor Rapor menüsü altında listelenen Seçmeli Rapor ve Metraj satırı dışındaki bütün satırlar. Donatı alanları bölümde her bir temel için fazlaAs bölümünde negatif değer olup olmadığını kontrol edin. R katsayısının seçim nedeni başlığı altında basılmaktadır.katlarda rapor işaretli. Donatı ilave edin. katta işaretli olmasın.75’ten büyük: R katsayısı madde 6. sadece ilgili başlıklara göre rapor verir. Rapor menüsünden Kolon Betonarme satırı tıklandığında. alfam katsayısı “Deprem Yönetmeliği Genel Raporu” . Projede mevcut donatısı gerekenden az olan sürekli temeller var: Projede eksik As'li sürekli temeller var. katın kolon betonarme sonuçlarını kapsayacaktır. sadece 1. Örneğin 3 katlı bir projede.

Rapor kayıt edilecektir. daha geniş opsiyonların. sayfa sayfa görüntülenecektir. Ayrıca printerın Windows programına tanıtılması gereklidir. Ayrıca printerın Windows programına tanıtılması gereklidir. Rapor menüsünden Exit satırını tıklatın. Printer hazır ise. Metraj kayıt edilecektir. Metraj yazdırılacaktır. Çıktılar grafik basıldığı için. Metraj almak için. İde Rapor programı çalışacak ve metrajlar. 4. Rapor menüsünden Metraj satırını tıklayın. mouse’un sağ tuşuna basın. rapor ile ilgili değişik seçenekler ayarlanabilir. Rapor kayıt edilecektir. 88 . 3. kalıp. Dosya menüsünden kaydet satırını tıklayın. iğneli printerlarda verim alınamamaktadır. 2. Ayrıca printerin Windows programına tanıtılması gereklidir. Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. Printer’ın deskjet veya laser olması tercih edilmelidir. Printer hazır ise. Dosya adı satırına bir dosya adı yazın ve Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. Yazdırma menüsünden Yazdır satırını tıklayın. 5. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. 2. Rapor kapanacaktır. iğneli printerlarda verim alınamamaktadır. Açılan Yazdır diyaloğunda. Çıktılar grafik basıldığı için. Proje çıktıları yazdırılacaktır. “bu nedir” yazısını tıklayın . Dosya adı satırına bir dosya adı yazın ve Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. Printer’ın deskjet veya laser olması tercih edilmelidir. Rapor menüsü altındaki seçmeli rapor ise. Açılan Yazdır diyaloğunda.Rapor menüsünden Yazdır satırını tıklayın. Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. Açılan Yazdır diyaloğunda. Çıktılar grafik basıldığı için. Metraj 1. iğneli printerlarda verim alınamamaktadır. Seçim yapıldıktan sonra. Ayrıntılı bilgi için. Dosya adı satırına bir dosya adı yazın ve Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. Dosya menüsünden kaydet satırını tıklayın. bir seferde rapora yazılmasına olanak tanımaktadır. 4. Rapor menüsünde Seçmeli Raporlar satırını tıklayın. Yazdırma menüsünden Yazdır satırını tıklayın. Metraj kapanacaktır. 3. Proje çıktıları yazdırılacaktır. Seçmeli Raporlar 1. Tamam butonu üstünde sol tuşu tıkladığınızda İde Rapor programı çalışacak ve çıktılar. Açılan diyalogta. Dosya menüsünden kaydet satırını tıklayın. Rapor menüsünden Exit satırını tıklayın. Printer’ın deskjet veya laser olması tercih edilmelidir. beton ve donatı metrajı olarak sayfa sayfa görüntülenecektir.

3. Kamera veya bir kaç kamera tanımlayın. 7. çizimde yaptığınız ilave veya değişiklikler. 9. Page UP. Bu nedir yardımı açılacaktır. her bir kamera için perspektif alabilirsiniz.BOYUT GÖRÜNTÜLERİ Perspektif 1. 2. Klavyeden okları. Değiştir Menüsünden Taşı satırını tıklayın. 10. perspektif penceresinin rengi olacaktır. 4. her bir kamera için render alabilirsiniz. 8. İstediğiniz sayıda kamera tanımlayarak. Home. 2. Karşınıza Perspektif Ayarları penceresi gelecektir. her bir perspektif penceresinde aynı anda izlenebilmektedir. 4. 8. 3 boyut Menüsünden Perspektif satırını veya toolbardan Perspektif butonunu sol tuş ile tıklayın. her bir perspektif penceresinde aynı anda izlenebilmektedir. Başka bir deyişle. Perspektif penceresi üzerinde mouse’un sağ tuşuna basın. Toolbardan OpenGL render butonunu sol tuş ile tıklayın. Ayrıntılı bilgi için yazıların üzerinde sağ butona basın. Page Down tuşlarını kullanarak kamera ayarlarını değiştirin. 5. 4. Perspektif butonu Open GL Render 1. 3. Renk paleti ekrana gelecektir. 5. Karşınıza Render diyaloğu gelecektir. 5. 6. 2. Renk paletinde seçeceğiniz renk. Görüntüle butonunu tıklayın. Kamerayı seçin. Gl görüntü üzerinde mouse sağ tuşuna basın. 6. Görüntüle butonunu tıklayın. End. çizimde yaptığınız ilave veya değişiklikler. Perspektif görüntü karşınıza gelecektir. Çizim ile perspektif görüntü eşgüdümlü çalışmaktadır. Başka bir deyişle. Gerekli ayarlamaları yapın. 7. Perspektif ayarları penceresinde gerekli ayarlamaları yapın. Kamera veya bir kaç kamera tanımlayın. Perspektif Penceresi Aktifken Kamera Ayarlarını Yenileme 1. Aynı anda değişiklikleri perspektif penceresinde de izleyebilirsiniz. Ya da kamera ayarlarını Genel Obje Edit komutu ile de ayarlayabilirsiniz. OpenGl görüntüleme ayarları diyaloğu açılacaktır. 3. Çizim ile gl-render görüntü eşgüdümlü çalışmaktadır.BÖLÜM 9 3. 89 . İstediğiniz sayıda kamera tanımlayarak.

3 boyut Menüsünden Render satırını veya toolbardan Render butonunu sol tuş ile tıklayın. OpenGl Render butonu Render Render. Page Down tuşlarını kullanarak kamera ayarlarını değiştirin. Obje çizin. Karşınıza Kamera Yolu-Şu Anki Görünüş penceresi gelecektir. 3. Render oluşacaktır. birer yüzey dokusu atanarak üç boyutlu görüntüsünün alınmasıdır. Render butonu Kamera Yolu Tanımla Bir animasyon hazırlayabilmeniz için en az bir kamera yolu tanımlamanız gerekir. 7. home. Burada. 3 Boyut menüsünden Kamera Yolu Tanımla satırını tıklayın. (Plan penceresi üzerindeki imleç. (Gerekli koşul) 3. Pencere menüsünden Yan Yana satırını tıklayın. Aynı anda değişiklikleri OpenGl penceresinde de izleyebilirsiniz. 4.) 5.(Örneğin duvar ). Karşınıza Perspektif Ayarları penceresi gelecektir.Boyut Görüntüleri OpenGl-Render Penceresi Aktifken Kamera Ayarlarını Yenileme 1. 2. 6. Ya da kamera ayarlarını Genel Obje Edit komutu ile de ayarlayabilirsiniz. Başarılı render alabilmek için en az 65000(16 bit) renkte çalışmak gereklidir.3. perspektifi istediğiniz pozisyona getirin. 90 . Uygun bir yere ışık tanımlayın. 2. 4. mevcut çizimin perspektifi görülecektir. Kamera tanımlayın. Görüntüle butonunu tıklayın. Kamerayı seçin. İstediğiniz kadar nokta seçtikten sonra enter tuşuna basın Kamera yolu oluşacaktır. 6. kamera görevi görecektir. End. Page UP. Bu arada klavyeden okları. Çizim yapın. Animasyon yapacağınız noktaları belirlemek için farenizin sol tuşunu çizim alanında ilgili yerlere tıklayın. page up ve page Down tuşlarını kullanarak uygun görüntüyü yakalayın. 9. 8. 1. 3. 2. Mouse'u sürükleyerek. Perspektif ayarları penceresinde gerekli ayarlamaları yapın. Değiştir menüsünden Taşı satırını tıklayın. 4. Klavyeden okları. Home. 1. 5. çizim ekranında objelere ve çizim alanına. end.

3 boyut Menüsünden Kamera Tanımla Satırını veya 3 Boyut Menüsünden Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünde çıkan ışık kaynağı satırlarından birini tıkladıktan sonra. Dosyalar menüsünden Aç satırını tıklayın. Programlar'dan. Kontrol kutusunda. 3. Görüntüleyici 1. Dosya Adı satırına üç karakterli bir isim verin. 9. toolbarda oluşan butonların arasından Kamera butonunu tıklayın. Görüntüleyici kısa yolunu tıklayın. Karşınıza Kamera Ayarları penceresi gelecektir. 91 . 6. 10.Boyut Görüntüleri Animasyon 1. Animasyon istediğiniz gibi oluştuysa Tamam butonuna tıklayın. Kamera yolu tanımlayın. Hazırlanan animasyonu. Ekrana gelen pencerede animasyon sonucunda oluşan ve nümerik değerlerle artan BMP dosyalarının ilkini çift tıklayarak seçin. Kamera tanımlayın. 6. 2. 4. Bu pencerede Ön Görüntüle butonuna tıklayın. Görüntüleyici programı çalışacaktır. Karşınıza Kamera Animasyonu Görüntüle penceresi gelecektir. 7. İde Yapı klasöründen. Karşınıza Animasyon Kaydet penceresi gelecektir. 8. 2.3. 3. 2. Burada istediğiniz değişikliği yapın. 2. Kamera Tanımla 1. Animasyon görüntülenecektir. Çizim alanını tıklayın. 5. 4. 5. Kamera Kamera Ayarları 1. sağ oku tıklayın. 3 Boyut Menüsünden Kamera Ayarları satırını tıklayın. 3. Program her bir karenin render'ini hazırlayacaktır. 7. Görüntüleyici isimli programda izleyebilirsiniz. Tamam butonuna basın. Başlat' tan. 5. Kamera yolunu sol tuş ile seçin. 3 Boyut menüsünden Animasyon satırını tıklayın. İlgili dosya açılacaktır. 8. Animasyon hazırlayın. 4.

2. 3 boyut menüsünden Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünde çıkan Spot satırını veya. 4. Mouse ‘u oynatarak kamerayı döndürün. 4. Işık kaynağı yerleşecektir. 3. 6. toolbarda oluşan butonların arasından Yönlendirilmiş Işık Kaynağı butonunu tıklayın. İmleci değiştirmek istediğiniz ışık kaynağının üzerine getirerek mouse' un sol tuşunu tıklayın. Spot ışık kaynağı Spot Işık Kaynağı Ayarlarını Değiştirmek: 1. Enter tuşuna basın. 5. Mouse 'u oynatarak ışık kaynağını döndürün. mouse'un sol tuşunu tıklayın. Kamera yerleşecektir. 6.3. Mouse 'u oynatarak ışık kaynağını döndürün. 3 boyut menüsünden Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünde çıkan ışık kaynağı satırlarından birini ya da 3 boyut menüsünden Kamera Tanımla satırını tıkladıktan sonra. Değiştir menüsünden Genel Obje Edit satırını veya toolbarda Genel Obje Edit Butonu tıklayın. 5. mouse'un sol tuşunu tıklayın. Enter tuşuna basın. mouse’un sol tuşunu tıklayın. 3 boyut menüsünden Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünde çıkan Yönlendirilmiş satırını veya. Değişiklikleri yapın 6. 4. Kamera butonu Işık Spot Işık Kaynağı 1. İstediğiniz yöne geldiğinde. İlgili ışık kaynağının ayarlarını gösteren pencere karşınıza gelecektir. 6. Enter tuşuna basın. 2. 5. İstediğiniz yöne geldiğinde. Çizim alanında istediğiniz bir noktayı tıklayın. 92 . 3. 3 boyut menüsünden Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünde çıkan ışık kaynağı satırlarından birini ya da 3 boyut menüsünden Kamera Tanımla satırını tıkladıktan sonra. 4. İstediğiniz yöne geldiğinde. Işık kaynağı yerleşecektir. 5.Boyut Görüntüleri 3. İmlecin şekli değişecektir. Çizim alanında istediğiniz bir noktayı tıklayın. Yönlendirilmiş Işık Kaynağı 1. Tamam butonunu tıklayın. toolbarda oluşan butonların arasından Spot Işık Kaynağı butonunu tıklayın. Spot ışık kaynağı oluşturun. 3. 2.

3. Tamam butonunu tıklayın. Burada istediğiniz değişikliği yapın. Çizim alanda herhangi bir tıklayın. Noktasal Işık Kaynağı Oluşturduktan Sonra Ayarlarını Değiştirmek: 1.Boyut Görüntüleri Yönlendirilmiş ışık kaynağı butonu Noktasal Işık Kaynağı 1. İlgili ışık kaynağının ayarlarını gösteren pencere karşınıza gelecektir. 3 boyut menüsünden Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünde çıkan Noktasal satırını veya. 3 Boyut menüsünden Işık Kaynağı Ayarları satırını veya Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünden Işık kaynağı Tanımla satırlarından birini tıkladıktan sonra sol toolbarda oluşan Işık Kaynağı Ayarları butonunu tıklayın. Noktasal ışık kaynağı oluşacaktır. 2. 93 . 3 boyut menüsünden Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünde çıkan ışık kaynağı satırlarından birini ya da 3 boyut menüsünden Kamera Tanımla satırını tıkladıktan sonra. 4. Karşınıza Noktasal Işık Kaynağı Ayarları penceresi gelecektir. 2. Değiştir menüsünden Genel Obje Edit satırını veya toolbarda Genel Obje Edit Butonu tıklayın. Değişiklikleri yapın 5. toolbarda oluşan butonların arasından Noktasal Işık Kaynağı butonunu tıklayın. İmlecin şekli değişecektir. 3. 2. 4. 3. Noktasal Işık kaynağı Noktasal Işık Kaynağı Ayarlarını Değiştirmek: 1. İmleci değiştirmek istediğiniz ışık kaynağının üzerine getirerek mouse' un sol tuşunu tıklayın.3.

Proje menüsünden Yeni İsimle Kaydet satırını tıklayın. 1. Çalıştığınız projenin dataları verdiğiniz isimle diske kayıt edilecektir. 5. bir uyarı mesajı görüntülenecektir. 6. Yeni verdiğiniz isimle kaydedilmiş başka bir proje varsa. 5. Tamam butonunu tıklayın. 4. Dosya Adı satırına bir isim yazın (uzantısı PRJ). Daha önce kayıt yaptıysanız. program bu isimle kayıt yapacaktır. Ayarları Kaydet Çizim ekranınızın ve çiziminizde kullanacağınız objelerin ayarlarını istediğiniz düzenleyebilir ve bu ayarları daha sonraki bir projede kullanmak üzere saklayabilirsiniz. 3. İlk defa kayıt yapıyorsanız. Karşınıza Proje Kaydet penceresi gelecektir. daha önce verilmiş isme göre kayıt yapacaktır. 2. Dosya Adı satırına bir isim yazın (uzantısı SET). Mesajda kaydetmeye çalıştığınız dosyayı. 4. Üzerinde çalıştığınız proje. aynı isimli önceki dosya yerine kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulacaktır. Kamera yolu tanımlayın. Proje Yükle komutu ile açtığınız proje ise. 2. 7. Proje Kaydet penceresi gelecektir. karşınıza. 3. gibi Animasyon Kaydet 1. Çalıştığınız projenin dataları verdiğiniz isimle diske kayıt edilecektir. Tamam butonunu tıklayın. program proje ismi sormadan. Dosya Adı satırına bir isim yazın (uzantısı PRJ).BÖLÜM 10 KAYIT İŞLEMLERİ Projeyi Kayıt Etmek 1. Proje menüsünden kaydet satırına veya toolbardan projeyi kaydet butonuna tıklayın. 3. Karşınıza Ayarları Kaydet penceresi gelecektir. Tamam butonunu tıklayın. 4. Yaptığınız bütün ayarlar verdiğiniz isim ile diskinize kayıt edilecektir. 94 . 5. Proje menüsünden Ayarları Kaydet satırını tıklayın. 1. Projeyi Kaydet butonu. 2. Projeyi Yeni İsimle Kaydet Bir çizimi başka adla saklamak ve çalışmayı söz konusu projede sürdürmek için kullanılır.

BMP olarak sakladığınız Render'ı Paint programında görüntüleyebilir. Karşınıza DXF Olarak Kaydet penceresi gelecektir. 6. 1. Karşınıza Kamera Yolu Görüntüle penceresi gelecektir. İlgili seçenekleri seçin ve Tamam butonunu tıklayın. 4. 3. Kamera yolunu sol tuş ile seçin. 4. Karşınıza BMP Olarak Kaydet penceresi gelecektir. Dxf Olarak Kaydet Oluşturduğunuz bütün çizimlerinizi *. 6. Dosya Adı satırına bir isim yazın (uzantısı DXF) ve Tamam butonunu tıklayın.dxf uzantılı olarak kaydedip dxf uzantılı dosyaları okuyabilen herhangi bir çizim programında görüntüleyebilir ve üzerinde çalışabilirsiniz. Yaptığınız render çalışması BMP formatında diskinize saklanacaktır. 8. Karşınıza DXF Çıktı Seçenekleri penceresi gelecektir. 10. 2. 95 . 1. 3 Boyut menüsünden Animasyon satırını tıklayın. Proje menüsünden DXF Olarak Kaydet satırını tıklayın. printer veya ploter'a gönderebilirsiniz. 3. Hazırlanan animasyonu. 9. Render penceresi seçili iken Proje menüsünden BMP Kaydet satırını tıklayın. Render alın. diskinize DXF formatında kayıt edilecektir. Bmp Olarak Kaydet 1. 2. Dosya Adı satırına bir isim yazın (uzantısı BMP).Kayıt İşlemleri 2. 4. 3. Dosya Adı satırına üç karakterli bir isim verin. Bu pencerede Ön Görüntüle butonuna tıklayın. Çalıştığınız kat. 5. Animasyon istediğiniz gibi oluştuysa Tamam butonuna tıklayın. Tamam butonunu tıklayın. 5. Program her bir karenin render'ini hazırlayacaktır. Görüntüleyici isimli programda izleyebilirsiniz. 7. isterseniz bu programı kullanarak resmi. Karşınıza Animasyon Kaydet penceresi gelecektir. 2.

bu dosyada bulunan ayarlar aktif hale gelecektir.bmp uzantılı dosyaları görüntüleme olanağına sahipsiniz. Proje menüsünden Yeni Proje satırını ya da toolbarda bulunan yeni proje butonuna tıklayarak Yeni bir proje açabilirsiniz. 3. 3. Aksi durumda daha önce kayıt ettiğiniz proje karşınıza gelecektir. Proje menüsünden BMP Yükle satırını tıklayın. 1. Karşınıza Ayarları Yükle penceresi gelecektir. projeyi kayıt edip etmeyeceğinizi soracaktır. Bu pencerede daha önce kayıt edilmiş projelerden birini çift tıklayın.BÖLÜM 11 YÜKLEME İŞLEMLERİ Yeni Proje Programı çalıştırın. Proje menüsünden Ayarları Yükle satırını tıklayın. Soru iptal edilmezse. Yeni Proje butonu. İlgili proje açılacaktır. 2. Proje Yükle Programı ilk defa çalıştırıyorsanız veya projeyi kapatmışsanız. Ekrana Proje Yükle penceresi gelecektir. Bmp Yükle Programında *. 96 . 1.(Ayar dosyalarının uzantısı SET ‘tir) 4. Dosya görüntülenecektir. Proje Yükle butonu. Ayarları Yükle Daha önce kaydettiğiniz ayarları tekrar kullanabilirsiniz. Ayarlar dosyasından birini çift tıklayın. Kat genel ayarlarından varsa diğer katları da açabilirsiniz. 4. 1. Toolbarda Proje Yükle butonunu veya Proje menüsünden Proje Yükle satırını tıklayın. yüklenen proje açılacaktır. 2. çalışılan proje kapatılacak. Herhangi bir projede çalışıyorsanız ve bu projeyi kayıt etmemişseniz program. Eğer programı ilk kez çalıştırıyorsanız program size isimlendirilmemiş bir proje açacaktır. 3. Yeni proje açtığınızda. Karşınıza BMP Yükle penceresi gelecektir. BMP formatlı dosyalardan birini çift tıklayın. 2.

katmana ait obje. Katmanın açık olması durumunda. Örneğin. Listeden başka bir katman seçin. Şimdi. Listeden Benim Katmanım 'ı seçin. çizim alanında görünür ve üzerinde değişiklik yapılır. Duvarı çizin. Katman Kutucuğu Katman olanaklarıyla projenizde kullandığınız objeleri gruplandırabilirsiniz. Aks butonunu tıklayın. Bir aks çizelim. Açık kilit üzerine mouse’un sol tuşu ile tıklayıp kilidi kapalı hale getirebilirsiniz (kilit kırmızıya dönüşecektir. bir aks çizelim. 2. Katmanın kilitsiz olması durumunda. katmana ait obje. 97 . katmana ait obje. Duvar Benim Katmanım isimli katmanda çizilecektir. Katman Kilitli: Kapalı bölümünün altında yer alan açık kilitler o satırdaki katmanın kilitsiz olduğunu temsil etmektedir. Katman kutucuğunda katman adı olarak aks katmanı görünecektir. Yeni butonu tıklayın ve sol tarafta listede açılan satıra Benim Katmanım yazın. Aks butonunu tıklayın. Katman Açık: Açık bölümünün altında yer alan çarpılı kutucuklar o satırdaki katmanın açık olduğunu temsil etmektedir. Duvarı çizin. çizim alanında görünür ve üzerinde değişiklik yapılabilir. Bu durumda katman kapalı hale gelecektir.BÖLÜM 12 KATMAN Katman Ayarları 1. Duvar seçtiğiniz katmanda çizilecektir. katman kutucuğundan seçerek objenin o katmanda çizilmesini sağlayabilirsiniz.) Bu durumda katman kilitli hale gelecektir. çizim alanında görünür ancak üzerinde değişiklik yapılamaz. tekrar aks butonunu tıklayın. Şimdi aksı çizerseniz. Örneğin. adın üzerine mouse’un sol tuşu ile tıklayıp biraz bekleyip tekrar tıklayarak değiştirebilirsiniz. Katman adlarını. Obje yaratırken toolbarda yer alan katman kutucuğu aktif hale gelecek ve obje ile ilgili katman seçili hale gelecektir. Karşınıza Katman Ayarları diyaloğu gelecektir. Katmanın kilitli olması durumunda. Yeni Katman Tanımlamak: Yeni bir katman ekleyebilirsiniz. Obje çizerken oluşturduğunuz yeni katmanı. Ayarlar menüsünden Katman Ayarları satırını veya toolbardan Katman Ayarları butonunu tıklayın. katmana ait obje. aks. Katman kutucuğunu tıklayın. Katmanın kapalı olmas durumunda. Benim Katmanım isimli yeni bir katman oluşturmuş oldunuz. çizim alanında görünmez ve üzerinde değişiklik yapılamaz. Katman kutucuğunu tıklayın. Çarpılı kutunun üzerine mouse’un sol tuşu ile tıklayıp kutuyu boş hale getirebilirsiniz. Katman Ayarları butonu Katman Adı: Bölümünün altında projede yer alan katmanlar yer almaktadır. aks katmanında oluşacaktır.

Mouse’ un sağ tuşuna basın. Üstteki resimde. obje katmanı değiştir diyaloğunun bir kısmı görünüyor. Çizim alanında bir objeyi mouse’un sol tuşu ile tıklayın. Listedeki katmanlardan herhangi birini seçerek. 2. Obje katmanı değiştir diyaloğu açılacaktır. 3. NOT: Birden fazla obje seçtiğinizde eğer objeler farklı katmanlara aitlerse. seçilen objeleyi o katmana atanmalarını sağlayabilirsiniz. 98 . Diyalog açıldığında mavi ile işaretli katman ismi. sizin tıkladığınız objeye ait katmandır. diyalog ekrana geldiğinde hiç bir katman mavi ile işaretlenmez ancak yeni bir katman seçip tamama tıklayarak seçili objelerin bu yeni katmana atanmasını sağlayabilirsiniz. Değiştir menüsüden obje katmanını değiştir satırını tıklayın. 4. 1.Katman Obje Katmanı Değiştir Çizilmiş bir objenin katmanını değiştirmek için kullanılır.

Kesit penceresinde veya 2 boyutlu çizim penceresinde iseniz.BÖLÜM 13 İLKEL OBJELER Tek Çizgi 1. merdiven gibi objelerin kullanıldığı pencere). 99 . 3 boyutlu çizim penceresinde iseniz(duvar. Mouse’u tekrar sürükleyin ve dörtgen çizginin yüksekliğine karar verdikten sonra tıklayın. 4. 3 boyutlu çizim penceresinde iseniz(duvar. Çizgi butonu Sürekli Çizgi 1. 5. 2. kolon. 4. Çiz Menüsünden Çizgi satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Dörtgen Çizgi satırını tıklayın. kolon. 2. 3. Mouse’u hareket ettirerek çizginin uzunluğuna karar verin ve mouse’un sol tuşunu tıklayarak çizginin ikinci noktasını belirleyin. Toolbarda Çizgi butonunu ya da Çiz Menüsünden Çizgi satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Tek Çizgi satırını tıklayın. Çizim alanını sol tuş ile tıklayın. Çizgi çizme işini bitirmek için sağ tuşa basın. Mouse’u sürükleyin ve çizim alanını tekrar tıklayın. Çizim alanının herhangi bir noktasına mouse’un sol tuşu ile tıklayın. tıklanan bu noktada çizginin ilk noktası olacaktır. merdiven gibi objelerin kullanıldığı pencere). 3. Toolbarda Çizgi butonunu tıkladıktan sonra oluşan Sürekli Çizgi butonunu ya da Çiz Menüsünden Çizgi satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Sürekli Çizgi satırını tıklayın. Çiz Menüsünden Çizgi satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Tek Çizgi satırını tıklayın. İmlecin şekli değişecektir. 2. 3 boyutlu çizim penceresinde iseniz(duvar. Moddan çıkmak için klavyeden Esc tuşuna basın. 4. 3. toolbarda Çizgi butonunu tıkladıktan sonra oluşan Dörtgen Çizgi butonunu ya da Çiz Menüsünden Çizgi satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Dörtgen Çizgi satırını tıklayın. kolon. Çizgi butonu Sürekli Çizgi butonu Dörtgen Çizgi 1. Çizim alanını sol tuş ile tıklayarak istediğiniz kadar çizgi çizin. 5. Çizgi çizimi tamamlanmış olur. merdiven gibi objelerin kullanıldığı pencere). Çiz Menüsünden Çizgi satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Sürekli Çizgi satırını tıklayın. Çizgiler oluşacaktır.

uygun açıda oluşturduğunuzda sol tuşu tıklayarak yayın çizimini sonlandırın. yayın sanal görüntüsü oluşacaktır. Toolbardan yay butonunu tıklayın. Çember çizilmiş olacaktır. Mouse'u sürükleyerek uygun uzaklıkta sol tuşu tıklayın. İmlecin şekli değişecektir. Eğer merkez. yarıçap. Nurbs ve Kapalı Nurbs: 100 . İmlecin şekli değişecektir. Mouse'u kullanarak yarıçap çizgisinin görüntüsünü döndürün. Toolbardan Çember butonunu tıklayın. 2. 3. Çizgi butonu Dörtgen Çizgi butonu Çember 1. 3 noktadan yay tipini seçmişseniz. merkez noktayı belirlemek için. yarıçap. Çember butonu Yay 1. 5. Çizim alanının herhangi bir yerini mouse'nuzu kullanarak tıklayın. Bitirmek istediğinizde aynı noktayı çift tıklayın. açılar) 3 noktadan yay butonu yay Eğriler Bezier ve kapalı bezier: 1. Son olarak üçüncü noktayı belirleyin. Böylece çemberin merkez noktasını belirlemiş olacaksınız. 2. Dörtgen çizgi oluşmuş olacaktır. ilk noktayı belirlemek için çizim alanına sol tuşu tıklayın. Bu durumda çember çizmeye hazırsınız demektir. 3 noktadan yay çizimi sonlanmış olacaktır. açılar tipini seçmişseniz alanına sol tuş ile tıklayın. 5. 8. Mouse'u hareket ettirerek çemberin yarıçapına karar verin ve mouse'nuzu çizim alanına tıklayın. Oluştur menüsünden eğri satırı altında açılan bezier veya kapalı bezier satırını tıklayın. çizim 7. Yayın yarıçapını belirlemiş olursunuz. 3. Yay butonu (merkez.İlkel Objeler 6. 4. 6. 3. İkinci noktayı da belirleyin. Noktaları çizim alanında tıklayın. 4. 2.

Çizim alanının herhangi bir noktasına sol tuş ile tıklayın. Tamam butonunu tıklayın. Yazının rengini ve satır aralığını. yay ve eğrilerin) renklerini. (Koordinat kutusunda L değerine bilgi girip enter tuşuna basarsanız. Alt satıra geçmek için bir defa enter tuşuna basın. 3. ilkel obje renklerinden ayarlayın. Yazılmış bir yazının yüksekliğini veya içeriğini Yazı Değiştir ile yapabilirsiniz. serbest çizgi çizilecektir. 3. Oluştur menüsünden eğri satırı altında açılan menüden nurbs veya kapalı nurbs satırını tıklayın. 6. yazının açısını belirleyecektir. 7. 4. Yazınızı oluşturun. 2. Bitirmek istediğinizde aynı noktayı çift tıklayın. Toolbardan çizgi. Yazı 1. Bu işlem. Tekrar sol tuşu tıklayın. çember veya yay butonunu tıklayın. çizgi tiplerini ve çizgi kalınlığını ayarlayabilirsiniz.İlkel Objeler 1. Sol tuşu tıklayın. mouse’u kaydırın. 2. Ayarlar Menüsünden Yazı Tipi Ayarları satırını veya True Type Yazı butonunu tıkladıktan sonra Toolbarda oluşan Yazı Ayarları butonunu tıklayın. 2. 4. çember. Yazıyı sonlandırmak için ise iki defa enter tuşuna basın. Toolbarda bulunan Yazı butonunu veya çiz menüsünden Yazı satırını tıklayın. 3. 2. Mouse'u yukarı ya da aşağı sürükleyin ve yazının büyüklüğüne karar verin. Noktaları çizim alanında tıklayın. 5. 3. Yazı Tipi Ayarları İlkel Obje Ayarları 1. İlkel obje ayarları diyaloğu açılacaktır. Açığa çıkan yardımcı butonlardan ilkel obje ayarları butonunu tıklayın. yazı yüksekliğini ayarlamış olursunuz) 5. Mouse’un sol tuşunu basılı tutarak. Serbest Çizgi: 1. Buradan istediğiniz yazı tipini seçin. 101 . Mouse'u yazı yazmak istediğiniz yöne doğru sürükleyin ve tekrar sol tuşu tıklayın. Bu diyalogta. 2. ilkel objelerin (çizgi. Yazı Tipi Ayarları 1. Oluştur menüsünden eğri satırı altında açılan menüden serbest çizgi satırını tıklayın. 8. Klavyeyi kullanarak yazıyı yazın. Karşınıza Yazı Tipi Ayarları penceresi gelecektir.

Tamam tuşunu tıklayın. yay veya eğri gibi objeler seçtiğiniz çizgi tipleriyle çizilecektir. çember. 3. 102 . Ayarlar menüsünden Genel Ayarlar satırını tıklayın. 3. Tamam tuşunu tıklayın. İlkel Obje Renkleri 1. Ayarlar Menüsünden Genel Ayarlar satırını tıklayın. Çizgi. Çizgi tiplerinden birini seçin. 4. 2. Çizgi. İlkel Obje Çizgi Tipi yazısının önündeki kutuyu tıklayın. Renk paletinden istediğiniz rengi çift tıklayarak seçin.İlkel Objeler İlkel Obje Ayarları Butonu İlkel Obje Çizgi Tipi 1. 2. İlkel Obje Renkleri yazısının önündeki kutuyu tıklayın. çember. yay ve true type yazı gibi objeler seçtiğiniz renkle çizilecektir. 4. 5.

4. ama aynı zamanda onunla kesişmelidir. başka bir deyişler yükseklikleri de vardır.BÖLÜM 14 İKİ BOYUT İŞLEMLERİ İki Boyuta Aktar Ekranda çizilen objeler 3 boyutlu objelerdir. yay olabilir). bir kesme kenarından itibaren kalan parçalarını silmek için kullanılır. Dik çizgiyi seçin. Mouse’un sağ tuşuna basın. Değiştir Menüsünden Trim satırını veya Toolbardan Trim butonunu tıklayın. çizgiyi tıklayın. 2. çizgiye dönüştürüp plan bazında değişiklikler yapabilirsiniz. silinecek nesnenin tamamını silmez. Trim Trim komutu. Sağdaki paralel çizgileri kesecek şekilde iki nokta vererek çoklu trimi yapın. çizim alanında seçtiğiniz 2 Boyutlu herhangi bir objenin (bu bir çember. kesişme yerinden siler. Proje menüsünden “ 2 Boyutla Aktar” satırını tıklayın. 103 . 1. 1. Kesit alın veya 2 Boyuta aktarın veya Birbirini kesen iki Çizgi çizin. Bunun için. Aynı anda birden fazla çizgiyi trimlemek: 1. 2. Trim butonunu tıklayın. seçilen objenin içinde ya da dışında olabilir. çizgiyi tıklayın. Silinecek nesne. 3. kesişen çizgilerin taşmış kısımlarını. 2. Trim işlemi. kesişen çizgiler. Ancak. Tıkladığınız taraf silinecektir. 3. isterseniz mevcut çizimi 2 boyuta aktararak.

2. İsterseniz. Çizim alanını tıklayarak. Toolbardan Simetri butonunu veya Değiştir Menüsünden Simetri satırını tıklayın.noktasını verin. Kesit alın veya 2 Boyuta aktarın veya Birbirini kesmeyen ancak kesebilecek iki çizgi çizin. 3. 1. çizgi bu çizgiye kadar uzanacak. Çizgiyi tıklayın. 1. Objeyi seçin. 4.kadar uzatılması için kullanılır. Kesit alın veya 2 Boyuta aktarın. 2. Objeleri seçin.İki Boyut İşlemleri Trim butonu Simetri Simetriyi. Bitirmek için mouse’un sağ tuşuna basın. Toolbarda oluşan Offset Ayarları butonunu tıklayarak. 6. 2 boyutlu bir çizim öğesinin (çizgi. 1. Uzat butonu Offset Offset ile. Tekrar tıklayarak simetriyi sonlandırın. karşınıza gelen pencerede simetri parametrelerini ayarlayabilir ve Tamam butonuna tıklayabilirsiniz. 5. çember vb. 1. Mouse’un sağ tuşuna basın. simetri ekseninin 1. 3. Çizgi tıklayın. seçilen bir çizginin. yay) içe ya da dışa doğru belli bir mesafede paralelini alabilirsiniz. Değiştir Menüsünden Uzat satırını veya Toolbardan Uzat butonunu tıklayın. 5. belirlenen 2 boyutlu bir objenin (çizgi. 7. Oluştur Menüsünden Offset satırını veya Toolbardan Offset butonunu tıklayın. 4. Offset yönünü belirlemek için çizim alanını tıklayın. 6. 5. 2. toolbarda oluşan Simetri Ayarları butonunu tıklayarak. karşınıza gelen pencerede offset mesafesini girin 4. Simetri butonu Uzat Uzat ile.) sınırına doğrultusu da olabilir. iki boyut veya kesit penceresinde kullanabilirsiniz. 2. 2. Offset butonu 104 . Kesit alın veya 2 Boyuta aktarın veya Çizgi çizin. 3. çember.

Değiştir menüsünden tıklayın. 2. Çizgiler yayla birleşecektir. Mouse'un sağ tuşuna basın. çember. Değiştir menüsünden Fillet satırını veya Toolbardan Fillet butonunu tıklayın. 1. çizgiyi tıklayın. 2. 4. Farklı yanı ise objelerin büyültülüp küçültme oranına referans noktası vererek müdahale edebilmemizdir. Ölçekle (Referans) butonu Fillet Fillet komutu. 1. Değiştirmek istediğiniz objeleri seçin. (Birbirini kesmeyen fakat yayla birleştirilebilecek durumda olan iki çizgide olabilir. Kesit alın veya 2 boyuta aktarıp çizgi çizin. 2 boyutlu objelerin (çizgi. çizgiyi tıklayın. çizim alanında seçtiğiniz 2 Boyutlu iki doğruyu. yayları veya çemberleri belirli bir yarıçapta uygun bir yay kullanarak birleştirir. 4. yay) şekillerinin büyüklüğünü değiştirme olanağı sağlar. Baz noktayı verdikten sonra objeleri büyültüp küçültebilirsiniz. İmlecin şekli değişecektir. Ölçekle butonu Ölçekle(Referans) Ölçekle komutuyla aynı işlevi yerine getirir. İmlecin şekli değişecektir. 1.) 2. Mouse'un sağ tuşuna basın. Fillet butonu Fillet Ayarları Fillet komutu için gerekli olan fillet yarıçapı mesafesini tanımlamak için kullanılır.İki Boyut İşlemleri Ölçekle Ölçekle komutu. Kesit alın veya 2 Boyuta aktarın veya birbirini kesen iki çizgi çizin. Ölçekle satırını tıklayarak veya toolbardan Ölçekle butonunu 3. 4. 3. 5. Baz noktayı verdikten sonra karşınıza gelen pencerelerde büyültme veya küçültme oranlarını girerek ölçeklemeyi yapınız. Kesit alın veya 2 boyuta aktarıp çizgi çizin. 1. 105 . 3. Değiştirmek istediğiniz objeleri seçin. 2. Ölçekle butonunu sonra veya açığa çıkan yardımcı toolbarda Ölçekle (Referans) butonunu tıklayın.

(Birbirini kesmeyen fakat yayla birleştirilebilecek durumda olan iki çizgide olabilir. 3. 2. Ve 2. Çizgiler başka bir çizgiyle birleşecektir. Fillet Ayarları butonu Tamam butonuna tıklayın. Ekranda açılan diyalogta. 4. uzaklığa istediğiniz değeri girin. Kesit alın veya 2 Boyuta aktarın veya birbirini kesen iki çizgi çizin. yarıçap satırına istediğiniz değeri girin. 1. Tamam butonuna tıklayın. Fillet/Chamfer Ayarları Butonu Chamfer Chamfer komutu. 2. Fillet modunda iken fillet/chamfer ayarları butonunu tıklayın. 5. Değiştir menüsünden Chamfer satırını veya Toolbardan Chamfer butonunu tıklayın. çizgiyi tıklayın.İki Boyut İşlemleri 1. Ekranda açılan diyalogta. 1. 1.) 2. Chamfer modunda iken chamfer ayarları butonunu tıklayın. çizgiyi tıklayın. 3. 106 . 1. 3. çizim alanında seçtiğiniz 2 Boyutlu iki doğruyu kesişme noktalarından itibaren belli bir miktar kısaltır ve kısalan uçlar yeni bir doğru parçasıyla birleştirilir. 2. Chamfer Butonu Chamfer Ayarları Chamfer komutu için gerekli olan chamfer kırma mesafesini tanımlamak için kullanılır.

seçilen yay veya çembere teğet çizer. 3. Break butonu NOT: Çemberde seçme işlemi saat akrebinin yönünde yapılırsa seçilen iki nokta arasının dışındaki çizgi silinir. 1. 2. Teğet çizilecek noktayı belirleyin. çizim alanında seçtiğiniz 2 Boyutlu herhangi bir objenin (çizgi. çember. 3. Kesit alın veya 2 Boyuta aktarın veya bir çizgi çizin. Çizgi üzerinde iki nokta işaretleyin. Teğet Tıklanan bir noktadan. yay) belli bir kısmını silmek için kullanılır. 1. Yay veya çemberi seçin.İki Boyut İşlemleri Fillet/Chamfer Ayarları Butonu Break Break komutu. 4. 2. 107 . İşaretlenen iki nokta arası silinecektir. Değiştir menüsünden Break satırını veya Toolbardan Break butonunu tıklayın. Oluştur menüsünden teğet satırını tıklayın. İmlecin şekli değişecektir. Çizgiye tıklayın.

5. Kalem Kalınlıkları penceresi karşınınıza gelecektir. 1. Renkleri bir kez tıklayın.BÖLÜM 15 ÇİZİMİ GÖNDERMEK Kalem Kalınlıkları YAZICIYA/ÇİZİCİYE 1. kalem ayarlarını printer/ploter ayarlarında yapmalı 108 . 3. 5.1 mm yapın. 2. (Eğer bir yazıcı tanımlı değilse “Sistemde Kurulu Yazıcı bulunamadı” mesajı ekrana gelecektir. Bu pencerede gerekli ayarları yapın. Püskürtmeli printer veya ploter kullanıyorsanız. Kalem sıralarını ise printer/ploter ayarlarında tanımlayın. 4. 7. 2. Ayarlar Menüsünden Kalem Kalınlıkları satırını veya Proje Menüsünden Çizdir satırını tıkladıktan sonra Kalem Kalınlıkları butonunu tıklayın.) 6. Proje menüsünden Çizdir satırını tıklayın. 6. Mevcut satıra istediğiniz değeri yazın. Kalemli ploter kullanıyorsanız. Karşınıza çizimin öngörüntüsü gelecektir. kalem kalınlıklarını yukarıda anlatıldığı şekilde yapmalısınız. Çiziminiz printer'a veya ploter'a gönderilecektir. Karşınıza Çizici Ayarları Penceresi gelecektir. 7. her bir renk için 0. Öngörüntüle ve Bas butonuna tıklayın. Kalemli ploter kullanıyorsanız. Ekrana Yeni Kalınlık penceresi gelecektir. Tamam butonuna tıklayın kalem kalıkları penceresinden çıkın. kalem ayarlarını. Tamam butonunu tıklayarak yeni kalınlık penceresinden çıkın. 3. Renklere ait çizgiler ayarladığınız kalınlıklarla printer veya ploter’a gönderilecektir. Kalem Kalınlıkları butonunu tıklayarak çizgi kalınlıklarını ayarlayabilirsiniz. 4. Çizdir butonunu tıklayın. Püskürtmeli printer veya ploter kullanıyorsanız. Çizdir Programda çıktı alabilmeniz için Printer veya ploter’ınızı destekleyen yazılımı(driver) Windows programına yüklemelisiniz.

Genel ayarlardan obje yapıştırıken koordinat al modu açık ise. 109 . Seçilen objelerin kopyalanması için mouse'un sağ tuşuna basın. Yapıştırı klavyeden Shift ve Insert tuşlarını birlikte kullanarak da çalıştırabilirsiniz. 4. Koordinat Kutusunu kullanarak veya çizim alanını tıklayarak girebilirsiniz.BÖLÜM 16 KOPYALAMA İŞLEMLERİ Kopyala Kopyala komutunu kullanarak çizim veya çizim gruplarınızı daha sonra tekrar kullanmak üzere bilgisayarınızın hafızasında saklayabilirsiniz. 3.kat olsun. Sağ tuşa tıklayın. Objeler belleğe alınacaktır. 4. Objelerin seçildiğini üzerlerinde beliren renkli işaret kutucuklarından anlayabilirsiniz. (Zemin kat). Baz noktayı mouse’un sol tuşu ile belirleyin 5. 2. Oluştur menüsünden Kopyala satırını mouse'un sol tuşu ile tıklayın. 9. 2. . (1. Yapıştır butonu. 1. Oluştur menüsünden Kopyala satırını mouse'un sol tuşu ile tıklayın. Kopyalanacak objeleri seçin. Kat Genel Ayarlarından bir kat açın. Oluştur menüsünden Yapıştır satırını sol tuş ile tıklayın. Oluştur menüsünden Dosyaya Kopyala satırını tıklayın. Emin misiniz? sorusuna evet cevabını verdiğinizde kat kopyalama gerçekleşir. 8. 6.) 2. Kopyalanacak objelerin bulunduğu katı seçin. 3. kopyalama sırasında yeni koordinatları. Dosyaya Kopyala Oluşturduğunuz makro çizimleri. Kattan Kata Yapıştır 1. Kopyalanacak objeleri seçin. 5. dosyada saklayarak istediğiniz anda çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. Seçilen objelerin kopyalanması için mouse'un sağ tuşuna basın. Hedef katı tıklayarak o pencereyi aktif hale getirin. Karşınıza Blok Kaydet penceresi gelecektir. Dosya Adı satırına bir isim yazın(uzantısı BLK) ve Tamam butonunu tıklayın. 3. Kopyalanacak objeleri seçin. 5. 1. 6. Kopyala butonu. Sol tuş ile baz noktayı verin. 4. 7.

Oluştur Menüsünden Kontur Kopyala satırını mouse’un sol tuşu ile tıklayın. 6. Kontur Yapıştır 1. 2. 4. 1. Obje Çoğalt Çalışılan çizimde objeleri belirli aralıkta ve sayıda türetmek için kullanılır. Oluştur menüsünden Dosyadan Yapıştır satırını tıklayın. 2. Kopyalanacak kontur çizgisinin bulunduğu katı seçin. 5. bloklama sırasında yeni koordinatları girebilirsiniz. Kontur Yapıştır 7. 5. Kat Genel Ayarlarından bir kat açın. gerçekleşecektir. (Hedef kat) 3. Oluştur Menüsünden Kontur Yapıştır satırını sol tuş ile tıklayın. Kontur çizgisi belleğe alınacaktır. 2. Genel ayarlardan obje yapıştırırken koordinat al modu açık ise. Kontur çizgisi tanımlayın. 110 . Dosyadan Yapıştır Dosyaya Kopyala komutuyla hard diskinize kaydettiğiniz çizim gruplarınızı Dosyadan Yapıştır komutuyla başka bir çiziminizde kullanabilirsiniz. Tamam butonunu tıklayın. yapıştırma sırasında yeni koordinatları. 3. Oluştur Menüsünden Kontur Kopyala satırını mouse’un sol tuşu ile tıklayın. 4. Hedef katı tıklayarak o pencereyi aktif hale getirin. 3.Kopyalama İşlemleri Dosyaya Kopyaladığınız bu objeleri Dosyadan Blok Yerleştir komutuyla tekrar kullanabilirsiniz. Karşınıza Blok Yükle penceresi gelecektir. Koordinat Kutusunu kullanarak veya çizim alanını tıklayarak girebilirsiniz. Obje Çoğalt satırının aktif olması için daha önceden obje veya objelerin seçilmiş olması gereklidir. 1. Genel ayarlardan obje yapıştırırken koordinat al modu açık ise. Kontur Kopyala 1. 2. (Kaynak kat) 4. Obje çoğaltılacaktır. 5. Oluştur menüsünden Obje Çoğalt satırını tıklayın. 6. BLK uzantılı dosyalardan birini çift tıklayarak seçin. Obje seçin. Gerekli ayarları yapın. Emin misiniz? sorusuna evet cevabını verdiğinizde blok yerleştirme işlemi gerçekleşir. Obje Çoğaltma penceresi karşınıza gelecektir.

2. Klonla butonu 111 . Mouse’u hareket ettirerek tekrar sol tuşu tıklayın. Klonla Objeleri kopyalamak için kullanabilirsiniz. (Örneğin duvar) 3. Mouse’un sağ tuşuna basın. Obje/objeleri seçin. Oluştur menüsünden Klonla satırını tıklayın. mouse’un sol tuşu ile istediğiniz noktayı tıklayın. Seri klonlamak için mouse’un sol tuşuna tekrar basabilirsiniz. 5. 4. 1.Kopyalama İşlemleri Obje Çoğalt butonu. 6. Obje klonlanacaktır. Baz noktayı belirlemek için.

basılı değilken inaktiftir.BÖLÜM 17 DÜĞÜM NOKTASI İŞLEMLERİ Gelişmiş Yakalama Gelişmiş yakalama objelerin düğüm noktası dışında ekstra noktalarından yakalamak için kullanabileceğiniz bir komuttur. Ayrıca ikon basılı değilken. Gelişmiş yakalama butonu Şekilde. Gelişmiş düğüm noktası kullanılırken dikkat edilmesi gerekli durumlar bulunmaktadır. Buton basılıyken gelişmiş yakalama aktif. imleç kolonun her bir köşe noktasına atlar ve bu olanak sayesinde. Gelişmiş düğüm noktası aktif değilse. kolona farklı doğrultudan obje bağlanabilir. 112 . Gelişmiş düğüm noktası aktif ise. Tam tersi durumunda. Kolon objesinde. işlem yaparken klavyen ctrl tuşuna basarsanız. objeleri. kolona duvar. bazı objelerin düğüm noktası-gelişmiş düğüm noktası ilişkisi görünmektedir. gelişmiş düğüm noktası kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar: Kolonun düğüm noktası dışında köşe noktalarını yakalamak için kullanılır. Programa tam hakim olduktan sonra gelişmiş düğüm noktası aktif hale getirerek çalışmanız önerilir. şekilde dikdörtgen kutucuklarının bulunduğu noktalardan da yakalayabilirsiniz. gelişmiş yakalamayı aktif hale getirebilirsiniz. kiriş vb. Gelişmiş düğüm noktası aktif değilken objelerin sadece düğüm noktalarını yakalayabilirsiniz. objeler tariflenirken sadece kolonun düğüm noktası yakalanabilir.

4-2 nolu noktaları yakalamalısınız. Kirişin kirişe uç noktalarından bağlandığı durumlarda. 3-4 hattında kiriş çizeceğiz. sadece düğüm noktalarını kullanmalısınız. 3 nolu noktayı yakalamak için. gelişmiş düğüm noktası aktif hale getirilmelidir. 4 noktasını ve gelişmiş yakalama ile 3 noktasını yakalayarak kiriş çizemezsiniz. Kiriş. bütün objeler olabilir) çizeceğiz. panel. Şimdi. Kiriş gelişmiş noktasını. bağ kirişi vb. (Çizim sırasında. yay. temel. statik objelerde. ancak statikçe önemsiz olan çizgi. 1-2 hattında kiriş (panel.) İşlem sonunda çizim aşağıdaki gibi görünecektir. 3 nolu nokta üzerindeyken klavyeden ctrl tuşuna basmak kolaylık sağlayacaktır. objelerde kullanabilirsiniz.Düğüm Noktası İşlemleri Gelişmiş yakalama inaktif olsun. 3 nolu noktayı yakalayamayız. sürekli temel vb. Şekilde üç tane kolon görülmektedir. çember vb. gelişmiş düğüm noktası kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar: Kiriş-kolon birleşimlerinde yukarı anlatıldığı üzere gelişmiş düğüm noktasını kullanabilirsiniz. 4-3 hattını kullanarak kiriş çizerseniz. Sadece düğüm noktası aktifken 4 nolu noktayı yakalayabiliriz. Sadece düğüm noktası aktifken kiriş çizilebilir. 113 . her iki kirişin uçları boşta kalacaktır.

1. Ayarları grubundaki D. Mouse’ un sağ tuşuna basın. 2.N.K. Ancak. belirlenen mesafede taşınacak. 3. kısalacak veya uzayacaktır. 5. Mouse'u sürükleyerek düğüm noktalarını istediğiniz noktaya götürün. Döndürmek istediğiniz düğüm noktalarını sol tuşu kullanarak seçin. Düğüm Noktası Taşı Düğüm Noktası Taşı komutu. düğüm noktalarının gözüküp gözükmemesi opsiyoneldir. çizim alanında. Sol tuş ile referans noktasını belirleyin.N. 5. 114 . D. Düğüm noktaları (söz konusu düğüm noktalarına bağlı tüm objeler). Düğüm Noktaları çizim alanında görünmez duruma gelecektir. kare olarak gözükür. Sağ tuşa basın 3. 4. 1. Renk paleti ekrana gelecektir. 4. 6. 1. Düğüm noktası sekmesi tıklayın. 2.Düğüm Noktası İşlemleri Düğüm Noktası Göster Düğüm noktaları . 2. 6. Karşınıza Çizim Yardımcıları penceresi gelecektir. Satırın önündeki işaret kalkacaktır. Ayarlar menüsünden Genel Ayarlar satırını tıklayın. 1. 4. Düğüm Noktası Taşı butonu Düğüm Noktası Döndür Düğüm noktası döndür. Değiştir menüsünden Düğüm Noktası Taşı satırını veya toolbardan Düğüm Noktası Taşı butonunu tıklayın. Tamam butonunu tıklayın. objelerin düğüm noktalarının koordinatları üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır. İmleç düğüm noktası üzerine geldiğinde O. Bu işlem için koordinat kutusunu da kullanabilirsiniz. 3. 2. düğüm noktasına sahip objeleri döndürmek için kullanılır. Taşımak istediğiniz düğüm noktalarını sol buton ile seçin. İstediğiniz rengi çift tıklayın. Rengi satırı önündeki kutuyu çift tıklayın. 5. Ayarlar menüsünden Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. Burada Düğüm Noktalarını Göster satırını tıklayın. işaretine dönecektir. Değiştir menüsünden Düğüm Noktası Çevir satırını veya toolbarda Düğüm Noktası Döndür butonunu tıklayın. Tamam butonunu tıklayın. Düğüm Noktası Rengi Objeler oluşturulduğun oluşan düğüm noktalarının rengini değiştirmek için.

7. Toolbarda Düğüme Kilitlenme butonunu tıklayın. Döndürme yapılacak merkezi belirlemek için sol tuşu kullanarak çizim alanında bir noktayı veya herhangi bir düğüm noktasını tıklayın. 1. ilgili açıya kilitlenecektir. İmleç. Global koordinat. 115 . 4. düğüm noktalarını yakalama uzaklığını ayarlayabilirsiniz. İdeMİMAR aynı anda altta mesaj kutusunda hangi koordinatlarda çalışıldığını size iletecektir. imleç koordinatlarının düğüm noktası koordinatlarına kilitlenmesidir. 1. 1. çizim alanın sol alt köşesinde bulunan noktayı orijin kabul eden koordinat sistemini.N. Ayarlar menüsünden Genel Ayarlar satırını tıklayın. Düğüm Noktası Döndür butonu Düğüm Noktası Kilitlenme Düğüm Noktası kilitleme yöntemi. Buton basılı ise (aktif) -programın varsaydığı durum. 4. döndürme merkezini orijin. 3. Döndürme yarıçapını belirlemek için. (Koordinat kutusuna yazılan değer objenin global açısı olacaktır) 9. Buton basılı değilse (inaktif). 2. Lokal koordinat ise. (Objenin global açısı + koordinat kutusunda yazılan açı değeri) 10. Derece cinsinden açı değerini girin ve enter tuşuna basın. 3. 5. Düğüm Noktası Atlama Faktörü İmlecin. D. 8. Klavyeden Space-bar tuşuna basarak. Döndürme açısını belirlemek için koordinat kutusunu kullanabilirsiniz. Klavyeden A tuşuna basın. açının global veya lokal koordinatlara göre mi kullanılacağına karar verebilirsiniz. Tamam butonunu tıklayın. 2. sol tuşu kullanarak herhangi bir nokta(düğüm noktası da olabilir) seçin. Düğüm noktası başlığını tıklayın. 6.Düğüm Noktası İşlemleri 3. Ayarları grubundaki Yarıçap satırı önündeki kutuyu çift tıklayın.imleç düğüm noktasına atlar. apsisini obje ekseni kabul eden koordinat sistemini simgeler. Ayarlar menüsünden Genel Ayarlar satırını tıklayın. İstediğiniz değeri girin. Düğüm Noktası Yarıçapı Objeler oluşturulduğunda oluşan düğüm noktalarının yarıçapını değiştirmek için. 5. herhangi bir moddayken imleç düğüm noktalarına atlamaz. Tekrar sol tuşa tıkladığınızda düğüm noktaları(söz konusu düğüm noktalarına bağlı tüm objeler). Buton basılı Buton basılı değil. belirlenen açıya göre dönecektir.

Atlama faktörü satırı önündeki kutuyu çift tıklayın. silme.Düğüm Noktası İşlemleri 2. 2. Seçme Ayarları grubundaki D. Destek menüsünden Boş Düğüm Noktalarını Sil satırını tıklayın. 4.N. Boş Düğüm Noktalarını Sil Düğüm Noktasına bağlı objeler üzerinde yapılan işlemlerden sonra (taşıma. 3. 1. 116 . Tamam butonunu tıklayın. klonlama) ya da oluşturulan düğüm noktası ve/veya düğüm noktalarını ekrandan temizlemek için. Objelere bağlı olmayan düğüm noktaları silinecektir. İstediğiniz değeri girin.

2. 1. İstenirse koordinatlar klavye ile de girilir.ve + tuşlarına basın. bir önceki görüntüye geçmek için zoom geri komutunu kullanabilirsiniz. Bu koordinatlar arasında kalan kısım ekranı kaplayacak şekilde büyür. pencere boyutları oranında büyüyecektir. Zoom pencere veya kaydır komutunu çalıştırın. 117 . Zum çalışacaktır. Görüntü menüsünden Zoom Geri satırını veya toolbarda Zoom Geri butonunu tıklayın. 3. çizim sınırları ayarlarında tanımlanan boyutlarına gelecektir. 2. önceki görünüş çalışır. Mouse'u sürükleyerek büyütmek istediğiniz alanı pencere içine alın ve sol tuşu tıklayın. 2. Çizim alanını sol tuş ile tıklayın. Çizim Sınırları içinde verdiğimiz değerleri veri alarak çiziminizi ekrana getirir. Komutun çalıştırılması için.BÖLÜM 18 GÖRÜNTÜ Zoom Çizim Zoom Çizim çizim hacminiz ne olursa olsun. Bir önceki. 1. Klavyeden Ctrl ve Z tuşlarına birlikte basın. görünüşe döneceksiniz. Görüntü menüsünden Zoom Hepsi satırını tıklayın. Çizim. Zoom Pencere Zoom Pencere ile iki adet koordinat girilir. 1. 2. Zoom Pencere çalışacaktır. 4. Görüntü menüsünden Zoom Pencere satırını veya butonunu tıklayın. Mouse ile seçildiğinde program bu koordinatları otomatik algılar. 3. 1. Klavyeden sağ tarafta bulunan . Klavyeden Ctrl ve G tuşlarına basarsanız. tüm çizimin ekranda görünmesini sağlar. Zoom Çizim butonu Zoom Hepsi Zoom Hepsi çizim sınırlarını göz önüne alarak çalışan bir komuttur. Zoom Pencere butonu toolbarda bulunan Zoom Pencere Zoom Geri Çizim üzerinde zoom yaptıktan sonra. Ekran. Ekran. Görüntü Menüsünden Zoom Çizim satırını veya toolbardan zoom sınırlar butonunu tıklayın. çizim boyutlarına gelecektir.

2. İmleci. sürükleme miktarı kadar kayacaktır Klavyeden sol. Zoom Seçim butonu Pan Pan komutu. Yeniden Oluştur butonu 118 . Görüntü Menüsünden Yeniden Çiz satırını veya toolbarda Yeniden Çiz butonunu tıklayın. Objeler yeniden oluşturulacaktır. Bir obje seçin. 4. Görüntü Menüsünden Pan satırını tıklayın. Mouse’ u sürükleyin ve tekrar tıklayın. sağ. 3. 1. 1. çizimi belirli bir miktarda kaydırmak için kullanılır. Görüntü Menüsünden Yeniden Oluştur satırını veya toolbardan Yeniden Oluştur butonunu tıklayın. Objeler yeniden çizilecektir. Çizim. Toolbardan zoom seçim butonunu tıklayın. 2. kaydırmak istediğiniz nokta üzerine getirin ve sol tuşu tıklayın. yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanarak pan yapabilirsiniz. 2. 1. Yeniden Çiz butonu Yeniden Oluştur Yeniden oluştur komutu programın çizimi yeniden yaratmasına ve objelerin ekranda üzerinde yapılan değişikliklerle yeniden oluşturulmasına olanak sağlar. 1.Görüntü Zoom Geri butonu Zoom Seçim Seçilen bir objeyi veya objeleri büyütmek için kullanılır. Pan butonu Yeniden Çiz Ekranı temizlemek için kullanılır. 2.

İdeSTATİK aynı anda altta mesaj kutusunda hangi koordinatlarda çalışıldığını size iletecektir. 6. ilgili açıya kilitlenecektir. 7. 4. sol tuşu kullanarak herhangi bir nokta(düğüm noktası da olabilir) seçin. Obje silinecektir. İmleç. apsisini obje ekseni kabul eden koordinat sistemini simgeler. (Objenin global açısı + koordinat kutusunda yazılan açı değeri 11. 8. Obje taşınacaktır. Objeyi seçin. Klavyeden A tuşuna basın. çizim alanın sol alt köşesinde bulunan noktayı orijin kabul eden koordinat sistemini. 3. 9. Referans noktası için çizim alanını tıklayın. açının global veya lokal koordinatlara göre mi kullanılacağına karar verebilirsiniz. 2. Değiştir Menüsünden Döndür satırını tıklayın. Global koordinat. Klavyeden Space-bar tuşuna basarak. 5. Objeyi seçin. Döndürme yapılacak merkezi belirlemek için sol tuşu kullanarak çizim alanında bir noktayı veya herhangi bir düğüm noktasını tıklayın. Taşı 1. Değiştir Menüsünden Taşı satırını veya butonunu tıklayın.BÖLÜM 19 EDİTLEME OLANAKLARI Sil 1. 2. 6. 3. Derece cinsinden açı değerini girin ve enter tuşuna basın. Lokal koordinat ise. 5. 2 boyut ve kesit penceresindeki Taşı butonu 2 boyut ya da kesit penceresindeyken taşı Döndür 1. Tekrar sol tuşa tıkladığınızda aksla beraber. Sağ tuşa basın. 4. 3. Del tuşuna basın. (Koordinat kutusuna yazılan değer objenin global açısı olacaktır) 10. Objeyi seçin. aksa bağlı tüm objeler belirlenen açıya göre dönecektir 119 . Mouse’un sağ tuşuna basın. döndürme merkezini orijin. Döndürme açısını belirlemek için koordinat kutusunu kullanabilirsiniz. Döndürme yarıçapını belirlemek için. 2. Objeyi götürmek istediğiniz yere sürükleyin ve çizim alanını tıklayın (mesafeyi koordinat kutusu ile de girebilirsiniz).

Üst Üste Açık pencerelerin hepsini üst üste dizer. 4. 5. 3. 2. o kesişimden kurtarmaya ve başka bir yere taşımaya yarar.Editleme Olanakları Uç Noktası Edit Uç noktası edit. True type yazı yazın. (minimize ikonunu Hepsini Kapat O anda açık olan bütün pencerelerinizi kapatır. 1. 4. 5. yazı yüksekliğine ve yazı metnine müdahale edebilirsiniz. Değişiklikleri yaptıktan sonra Tamam butonuna tıklayın. Değiştir Menüsünden Yazı Değiştir satırını tıklayın. 2. Bir duvara Uç Noktası Edit komutunu uygulayalım. Uç Noktası Edit butonu Yazı Değiştir 1. Sol tuşu tıklayın. 3. Değiştir Menüsünden Uç Noktası Edit satırını veya sağ toolbardan Uç Noktası Edit butonunu tıklayın. Karşınıza Yazı Değiştir penceresi gelecektir. Çalıştığınız katlara ait pencereleri ikon haline getirdiyseniz tıkladıysanız) ve bu pencereleri düzenli hale getirmek istiyorsanız 2. kesişimde bulunan ucunu. İkonları Düzenle 1. Duvarın veya kirişin ilgili ucu taşınacaktır. İmleci üzerine getirip tıklayarak yazıyı seçin. herhangi bir kesişimdeki duvar veya kirişin. 7. Yazı yeni özellikleriyle oluşacaktır. Yan Yana O anda açık olan pencerelerin hepsini çizim ekranında görmenizi sağlar. Pencere Menüsünden İkonları Düzenle satırını tıklayın. Bu pencerede. Duvar veya kirişin sol veya sağ ucuna yakın bir yere tıklayın. 120 . Mouse’ un sağ tuşunu tıklayın. Duvar veya kirişi istediğiniz yere götürün. 6.

2. Destek Menüsünden Bilgi Al satırını veya toolbarda Bilgi Al butonunu tıklayın. Obje Adlandır Obje adlandır. alan ve çevre hesabını ekrana listeler. objeleri sayar gibi her birini sırayla tıklayın. başka bir deyişle K1 yazın. kolon için S1 gibi) ve Tamam butonunu tıklayın.) 4. 3. (Örneğin kiriş ise K ve 1’den başlayacaksa 1. o kirişi tekrar tıklayarak seçimi iptal edebilirsiniz. İpucu: Ayrıntılı bilgi için. Seçim bittikten sonra. açısı ve ikinci noktanın orijine olan yatay ve dikey mesafelerini ekrana listeler. İçerik İdeSTATİK programından ana yardım menüsüne geçişi sağlar. Bunun için. Uzaklık İki nokta arasındaki uzaklığı. 1. hangi obje adlandırılacaksa. Objeler. objenin indisi ve başlangıç numarasını girin. Alan ve çevre hesabı ekrana gelecektir. 3. Bunun yerine bir katta data tarifi bittikten sonra obje adlandır ile. 2. seçim sırasına göre adlandırılacaktır. Data girerken obje adlarının ve sırasının düşünülmesine gerek yoktur. 121 . Çizim alanında herhangi bir objeyi tıklayın.Editleme Olanakları Hepsini Aç Kat Genel Ayarlarında oluşturulan bütün katları üst üste açar. Çizim alanında kapalı bir poligon çizin. 2. Objeler seçilecektir. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Bilgi Al butonu Alan ve Çevre Poligonal bir yerin. projede bulunan objelerin adlarının düzenlenmesi için kullanılır. 3. Açılan diyalogtaki satırda. 1. Destek Menüsünden Obje Adlandır satırını tıklayın. “bu nedir” yazısını tıklayın . obje isimlerini değiştirebilir ve sıraya sokabilirsiniz. klavyeden enter tuşuna basın. 1. mouse’un sağ tuşuna basın. (Eğer yanlış seçim yaparsanız. döşeme için D1. Bilgi Al Objelerin özelliklerini ekrana listeler. Sırayla. Destek Menüsünden Alan satırını tıklayın. Bu nedir(what’s this Help) yardımı ekrana gelecektir. Obje bilgilerini gösteren pencere ekrana gelecektir.

Objeden Ayarları Al butonu 122 . Ekrana söz konusu bilgiler listelenecektir. Destek Menüsünden Uzaklık satırını tıklayın. Objeden Ayarları Al Çizilmiş herhangi bir objenin ayarlarını güncelleştirir. 3. Çizim alanında çizilmiş bir obje tıklayın. Çizim alanında iki nokta tıklayın. 2. 2. 1. Destek Menüsünden Objeden Ayarları Al satırını veya toolbardan Objeden Ayarları Al butonunu tıklayın. 3. Artık.Editleme Olanakları 1. söz konusu objenin ayarları kullanılacaktır.

Sahip olduğunuz dangıla ait programın dışında. Uygulama hatası veriyor.) drivers dizinine geçin. Bilgisayarı Yeniden Başlat satırını işaretleyin ve Evet butonu tıklayın. Tamam butonuna basın. o programı kullanabilirsiniz. cd\ideyapi yazıp enter tuşuna basın. Ne yapmalıyım? 1. Başlat / Programlar / HP Deskjet Utilities / HP Deskjet Release Notes Other known problems. Windows tekrar açılınca programı çalıştırın. şu işlemleri yapın. Laser yazıcılarda.BÖLÜM 20 SIKÇA SORULAN SORULAR ? Programı yükledim. Windows’da Başlat butonunu tıklayın. Açılan windows penceresinde. ? Daha önce kayıt ettiğim projeyi açmak istiyorum. açın. Çalıştır’ ı tıklayın. Başlattan Oturumu Kapat satırını tıklayın. HP Deskjet 670 öncesi yazıcılarda. Ne Windows’da printer tanımlanmamış. ideSTATİK NC yazıyordur. yapmalıyım? “Assertion Failed: Printer Data Error==0” mesajı veriyor. ? HP yazıcım var. 3. yazı tipleri (printer fontları) yüklenmelidir. Başka bir deyişle. HP Deskjet 670 sonrası yazıcılarda. fakat açılmıyor. Yazıcı Ayarları / Yazı Tipleri bölümünde “True Type’ ları Grafik olarak yazdır”(Print True Types as Graphics) seçeneği işaretlenmelidir. Raporu yazıcıya gönderiyorum. hinstall -i yazıp enter tuşuna basın. 2. Öngörüntüde gözüküyor. fakat ideSTATİK IDS programı kullanılmak isteniyordur. örneğin. (cd install) hinstall -r yazıp enter tuşuna basın. dangılın üzerinde. Ne yapmalıyım? Bununla ilgili çözümler aşağıda açıklanmıştır: 1. Çalıştırıyorum “Hasp Key Not: Found” mesajı veriyor.(Örneğin dizin IDEYAPI ise. Bilgisayarım’dan yazıcıları tıklayın ve yazıcı ekle ile bir printer tanımlayın. 3. 123 . Pencere menüsünden hepsini aç satırını tıklayın. Hangi programa ait dangıla sahipseniz. Programı yeni yüklediyseniz ve bilgisayarı resetlemediyseniz. ? Rapor alıyorum. Yukarıda anlatılan seçeneklerden hiçbiri sorunu çözmediyse. Command yazıp enter tuşuna basın. oraya geçin. başka bir programı kullanmaya çalışıyor olabilirsiniz. Yüklemeyi hangi dizine yaptıysanız. Ne yapmalıyım. Windows’u bir defa kapatıp. (cd drivers) install dizinine geçin. Tamam butonuna basın. 2.

Ne yapmalıyım? Değiştir menüsünden Obje Trim Yöntemi satırını tıklayın ve ilgili kirişleri seçin. Örneğin kirişin kotu 0. çevresindeki en az bir kirişi yakalayamıyordur. Örnekte K7 kirişinin üst ucunu tıklayın.6-0. Kirişlerden birinin kotu. döşemenin oturamayacağı kadar farklı kotta olabilir. Ayrıntı için gelişmiş yakalama başlığını inceleyiniz. (Kiriş yüksekliği 60. 124 . 2. (Restart Windows) ? Döşeme Oluşturulamıyor? 1.50 olmalıdır.12) 3. kolon.5+0. Döşemenin kotu da en az -0. Bir kolon oluşturulduğunda. Windows Printing Technology seçeneği iptal edilecek.Sıkça Sorulan Sorular Large fonts print incorrectly – ATM Click here ‚ to change this now. perde gibi taşıyıcı elemanlarla birleştirilmelidir. Kirişi tanımlarken. ? ? Bir kolona veya Tanımlayacağım? perdeye farklı doğrultulardan kiriş bağlanıyor. Windows yeniden başlatılacak. kolonun yerleşme noktasında düğüm noktası oluşur. Treat Black as Graphics seçeneği işaretlenecek ve OK tıklanacak. döşeme yüksekliği 12 cm ise en fazla -0. Kirişler aşağıdaki şekilde görünecektir. Döşeme. Özellikle nonortagonal sistemlerde kiriş çizgileri kolonun içinden geçiyor ve diğer kirişlerle birleşiyor.98 olabilir. bu düğüm noktasının yakalanması (düğüm noktasının yakalandığı imlecin Okey işaretini alması ile anlaşılır) gereklidir. (0.50’deyken döşemenin kotunu sıfır veremezsiniz. döşeme kotundan. Gelişmiş yakalama komutu hatalı kullanılıyor olabilir. Nasıl Kirişin Farklı Doğrultudan Kolona Bağlanması başlığını inceleyiniz. Döşemenin oluşması için çevresinde bulunan kirişler.

İdestatik 6. Üst katlara aynısını kopyalayabilir miyim? Hızlı kopyalama ya da kattan kata blok yerleştir ile yapacaksınız. mod X yönü için gerekli hesaplar yapılıyor diyor ama geçiş zamanı çok uzun sürüyor.PRJ ORNEK1. Sadece boş olan kenarlar döşeme ile kapatılacak. proje adı ORNEK1 ise. (Örneğin. Panel yüksekliğini kat yüksekliği kadar girin. 1. yüksekliğini kontrol edin. Bir katta bilgileri girdim. Daha büyük nasıl çizdirebilirim? Çizim menüsünden Açılım Ayarlarını tıkayın. Bu listede bulunan durumlar giderilmediği sürece rapor alamazsınız. ? ? Sahanlık döşemesinde pilyeler komşu döşemenin içine uzuyor. COPY ORNEK1. Kat için 1.Sıkça Sorulan Sorular ? ? Açılımlarda yazılar küçük. Yazı büyütme faktörünü attırın. K102 gibi… Analiz menüsünden Kat Parametreleri satırını tıklayın._RJ 125 . Neden? Sisteminizde herhangi bir katta panel tanımladıysanız. ? Rapor görüntüleniyor ama printer ikonu aktif değil.kat için 2. 2. a)DOS ortamımda. Dinamik analiz yaparken 1. Bu komutlarla kattan kata. Proje dizinine geçin. Burada indis sütununa yazılmasını istediğiniz kat indislerini tanımlayın. ? Kat indisi nasıl verebilirim? Örneğin K101._rj olacak şekilde kopyalayın. Ne yapmalıyım? Kirişin üzerine döşeme kenarı çizilmiştir. Örneğin. Neden? Rapor alırken Proje Genel ayarlarında yönetmelik ve geometrik uygunluk kontrolü yap seçeneği aktif ise. 1. zemin kat için Z vb. objelerin hepsini ya da sadece seçilen objeleri ya da sadece statik ve/veya mimari objeleri opsiyonel olarak kopyalayabilirsiniz. Proje adını uzantısını .). yönetmelik ve geometrik uygunluğu olmayan durumlar listelenir.01 programında yapılmış bir projeyi ideSTATİK IDS 99 programına aktarmak için. ? ide6 programıyla daha önce yaptığım projeyi bu versiyonda kullanabilir miyim? Evet.

Sıkça Sorulan Sorular yazıp enter tuşuna basın. b)Windows 95'de, Windows gezginini çalıştırın ve ORNEK1.PRJ yi bulup, kopyalayıp, yapıştırın. Kopya ORNEK1.PRJ'yi yeniden adlandır ile ORNEK1._RJ yapın. 2. WINDOWS 'da veya DOS ortamında ideDATA programını çalıştırın. Bu programda projeyi açın. 3. Data Aktarma işlemini yapın. 4. ideSTATİK IDS 99 programını çalıştırın. 5. Proje menüsünden ide6'dan proje oku ile çalışacağınız projenin datalarını yükleyin.

?

İdeSTATİK 6.01 programından proje okurken hata verdi. Ne yapmalıyım?

Hata veren objelerin isimlerini ve katlarını not edin. 1. Objenin aksının bulunduğu yerde başka aks girilmiş. (Üst üste aks girilmiş olabilir.) 2. İki kolonun düğüm noktaları üst üste çakışıyor olabilir. 3. Kirişin orta aksı taşıyıcısını kesmiyor olabilir.

?

Bu versiyonda yaptığım projeyi ileride çıkacak yeni versiyonlarda okuyabilecek miyim?

Evet. Bu versiyonda GPD olarak kayıt ettiğiniz projeleriniz ileride çıkacak versiyonlarda okunabilecektir. GPD kaydet, bu amaç için geliştirilmiştir. Proje, projeyi kaydet ile saklanabilir. Ancak arşiv yapılacak projelerin, proje kaydetin yanında GPD olarak da kayıt edilmesinde fayda vardır. Ayrıca arşiv amaçlı saklanan projelerin, sadece GPD olarak kayıt edilmesi yeterlidir.

?

Projeyi GPD olarak kayıt ettim. Açınca, proje geneldeki bilgilerin değişmiş olduğunu gördüm. Neden?

GPD sadece objelerin geometrik bilgilerini kayıt eder. Objelerin ayarlarıyla ilgili bilgilerini kayıt etmez. Ayrıca GPD olarak kayıt edilmiş bir proje tekrar yüklendiğinde, analizinin baştan yapılması gereklidir.

?

Kalıp planı alıyorum. Döşeme donatılarını çizmiyor veya döşeme donatılarını tıklıyorum döşeme donatıları listelenmiyor.

Döşeme betonarme hesap aksı tanımlamalı ve döşeme analizi yapmalısınız.

?

Plan çizimlerinde (Kalıp, kolon aplikasyon vb.) dış ölçüler kirişlerin üzerinden geçiyor veya birden fazla dış ölçü atılmış.

Kontur çizgisini, yapının en dışından ve girinti çıkıntı yapmayacak şekilde tanımlayın.

?

Döşeme analizi yaptım. Nervür veya kaset donatılarını tıklıyorum. Donatılar listelenmiyor.

Nervür veya kasette tariflenmesi gereken tipik nervürler döşemenin dışında kalıyordur. Tipik nervür ve kaset tariflerini değiştirin.

?

Programı çalıştırdım. Menüden veya toolbardan seçim yapamıyorum.

126

Sıkça Sorulan Sorular Yeni bir proje açmalı veya daha önce kayıt ettiğiniz bir projeyi yüklemelisiniz.

?

Kolonda üst kattaki donatı alt kattan fazla çıkıyor. Neden?

Kolon betonarme hesabında, kolon eksantrisitesi, momentle doğru orantılı, eksenel kuvvetle ters orantılıdır. Başka bir deyişle, momentin büyümesi ile, normal kuvvetin küçülmesi eksantrisiteyi arttırır. Eksantrisitenin büyük olması ise kolon donatısının artmasına yol açar. Bu koşulu oluşturacak en genel durum, en üsteki kolonla bir alttaki kolon arasındaki moment farkıdır. En üstte bulunan kolonun düğüm noktasına, alt kata nazaran daha az eleman bağlanmaktadır. Dolayısıyla, en üst kattaki kolonun alacağı moment, altta kattakine oranla daha büyük olacaktır.

?

Yük analizi yaparken veya döşeme analizi yaparken mesh oluşturamadı mesajı verdi. Ne yapmalıyım?

Mesajın verildiği döşeme Genel obje editle seçilir. Açılan döşeme ayarları dialoğunda, statik bölümdeki sonlu eleman genişliği küçültülür ve analiz tekrar yapılır. Bu mesajın verdiği bütün döşemeler için bu işlem yapılmalıdır.

?

Yük analizi yaparken veya döşeme analizi yaparken çalışma şekli belirlenemedi mesajı verdi. Ne yapmalıyım?

İlgili döşemedeki tüm betonarme hesap akslarını silin ve yeniden girin. Betonarme hesap aksı döşeme dışında kalmış.

?

Aynı boyuttaki kolonların hepsini birden x boylarını 10 cm. y boylarını 5 cm. büyütmek istiyorum. Ne yapmalıyım? +10, Y satıra +5

Kolonlar seçilir. Değiştir menüsünden kolon boyutları tıklanır. X satırına yazılır. Tamam butonu üstünden mouse’un sol tuşu tıklanır.

?

Bazı kolonların boyutlarını aynı anda hepsini birden örneğin 60/25 cm. yapmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Kolonlar seçilir. Değiştir menüsünden kolon boyutları tıklanır. X satırına 60, Y satıra 25 yazılır. Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşu tıklanır.

?

Projede bir katta çok sayıda kaset döşeme var. Çok yavaş çalışıyor. Neden?

Kalıp planında kaç tane kaset kirişi varsa o kadar eleman, kaç tane kaset kirişlerinin birleşimi varsa o kadar düğüm noktası vardır. Sistem rijitlik matrisinin band genişliği de, eleman adedi ile düğüm noktalarının sayısına bağlıdır. Sistem rijitlik matrisinin büyümesi ise daha çok bellek ve zaman demektir.

?

Proje simetrik olmasına karşın sonuçlar simetrik çıkmıyor.

Projenin simetrik çıkması için data bildirimlerinin de simetrik tarif edilmesi gereklidir. Bu durum üç başlık altında incelenebilir. 1. Geometri simetrililiği Objelerin boyutlarının simetrik olup olmadığını kontrol edin. Kolonlar arasındaki mesafelerin de simetrik olması gerekir. Elemanların kotlarını kontrol edin. 2. Yük simetrililiği Döşeme ve duvar yüklerinin simetrik girilip girilmediğini kontrol edin. Çizgisel veya noktasal yük bilgisi girişi yapılmışsa bunların da yüklerinin ve yerlerinin simetriyi bozmayacak şekilde 127

Sıkça Sorulan Sorular tariflenmesi gerekir. 3. Nervür ve Kaset dengelemeleri Simetrik nervür ve kasetlerin dengelemelerinin simetrik yapılıp yapılmadığını kontrol edin. Tip nervür ve tip kasetlerde simetrik olmalıdır.

?

Kolona tekil temel giremiyorum. Neden?

Eğer tekil temel girmeye çalıştığınız kolon, panel objesi olarak tanımlandıysa, tekil temel tanımlayamazsınız. Bunun yerine panel objesi altına, ampatmanları, gövde derinliğine eşit sürekli temel tanımlamalısınız.

?

Kolona veya kirişe tekil yük girebilir miyim?

Evet. Çiz menüsünden noktasal yük satırını tıklayın ve kolon veya kiriş üzerine yerleştirin. Yerleştirme işlemi sırasında koordinat kutusunu kullanabilirsiniz. Noktasal yükün geometrik yeri önemlidir.

?

Proje Genelden çıkarken “beton kalitesi yeterli değil” mesajı veriyor. Neden?

1997 deprem yönetmeliğinde belirtilen beton kalitesi koşulu yerine getirilmiyor. Proje Genel ayarlarında Beton başlığında beton sınıflarını değiştirebilirsiniz.

?

Proje Genelden çıkarken “taşıyıcı sistem davranış katsayısı yeterli değil” mesajı veriyor. Neden?

1997 deprem yönetmeliğinde belirtilen koşula uyulmuyor. Yapının süneklilik durumuna göre taşıyıcı davranış katsayısı Proje Genel ayarlarında değiştirilmelidir.

?

Menüden kiriş veya paneli seçemiyorum veya toolbardan kirişi tıklayamıyorum.

Mimari plan modundan, kalıp planı moduna geçmelisiniz. Toolbarda bulunan mimari plan/ kalıp planı ikonunu tıklayın.

?

Toolbardan temel ikonunu tıklayamıyorum.

Kalıp planı modundan, mimari plan moduna geçmelisiniz. Toolbarda bulunan mimari plan/ kalıp planı ikonunu tıklayın.

?

Obje editle, bir objenin özelliklerini değiştirmek istiyorum. Başka obje ayarları dialoğu geliyor.

Daha önce seçili bırakılmış obje var ve bu objenin ayarları geliyor. Hiçbirini seçme ile seçilmiş objenin, seçilmişlik durumunu iptal edin ve Genel Obje Editle ayarlarını değiştirmek istediğiniz objeyi seçin.

?

Yanlışlıkla hızlı kopyala kullanarak kopyalamamam gereken kata bilgi kopyaladım. O kattaki eski çizimlerim kayboldu. Nasıl Kurtarırım?

Çizimlerin kaybolduğu katı, pencere menüsü altından seçerek, toolbardan undo ikonunu tıklayın.

?

Hızlı kopyala yaptıktan sonra bütün kattaki bilgilerim silindi. Nasıl Kurtarırım?

Data girilmemiş kattayken hızlı kopyalama yaptınız. Daha önce çizimlerin bulunduğu katları 128

Daha sonra. ? Kalem kalınlıkları bölümünde kalem ayarları yaptım. X yönü için iki tane farklı bileşke kuvveti girilebilir. Burada gireceğiniz kuvvetler. Analiz menüsü altındaki Kat Parametreleri satırını tıklayın. ister 2 tane toprak bileşke kuvveti girebilirsiniz. Bu sütuna yazılan değer 1.(m) eks Tx1 Toprak X2 eks Tx2 Toprak Y1 eks Ty1 Toprak Y2 Eks Ty2 Toprak ile ilgili kuvvetler birbirinden bağımsız yüklemeler olarak dikkate alınırlar. Analiz menüsü altındaki Kat Parametreleri satırını tıklayın. ? Toprak İtkisini Nasıl Dikkate Alabilirim? Yapı sistemine göre. Bu sütuna yazılan değer 1. Kalem kalınlıklarındaki ayarların geçerli olması için ploterın püskürtmeli ploter olması gerekiyor.(t) :Toprak Y2 vektörünün y eksenine dik mesafesi bu sütuna girilir. Tabloda hangi sütuna ne bilgi gireceğiniz aşağıda listelenmiştir. Kalemli ploterlarda.(m) :X yönü toprak itkisinin bileşke kuvveti ilgili kat satırına girilebilir. X yönü için iki tane farklı bileşke kuvveti girilebilir. Ploter ayarları açılacaktır. ister 1. Rüzgar-Toprak başlığını tıklayın. Ancak ploterım bunları dikkate almıyor.(t) :Toprak X2 vektörünün x eksenine dik mesafesi bu sütuna girilir. RüzgarY satırına. bileşke kuvvetidir.(t) :Toprak X1 vektörünün x eksenine dik mesafesi bu sütuna girilir.(m) :Y yönü toprak itkisinin bileşke kuvveti ilgili kat satırına girilebilir . Bu sütuna yazılan değer 2. ? Programa yönelik isteklerim dikkate alınacak mı? İsteklerinizi dökümante ederek faks ile teknik servise gönderin. Kat parametreleri dialoğu açılacaktır. olduğu halde renklere istediğim kalem kalınlıklarını Renk paletinde aynı rengin birden fazla tonu yer aldığı için objelerin rengini tam olarak 129 . Rüzgar-Toprak başlığını tıklayın ve RüzgarX satırına her katların X yönü yatay kuvvetlerini. bileşke kuvvetidir. kat düzlemindeki bileşke kuvvetlerdir. bileşke kuvvetidir. kalem kalınlıklarını .(m) :Y yönü toprak itkisi bileşke kuvveti ilgili kat satırına girilebilir. Y yönü için iki tane farklı bileşke kuvveti girilebilir.(t) :Toprak Y1 vektörünün y eksenine dik mesafesi bu sütuna girilir. bileşke kuvvetidir. Analiz yaptığınızda. katların Y yönü yatay kuvvetlerini ton cinsinden girin. Kat parametreleri diyaloğu açılacaktır. Başka kullanıcılardan gelen isteklerle birlikte yeni versiyonlarda bir plan bazında değerlendirilerek dikkate alınacaktır. rüzgar hesabı da yapılmış olacaktır.Y yönü için iki tane farklı bileşke kuvveti girilebilir. ? Ploterım pürskürtmeli atayamıyorum. programda Çizdir dialoğunda Ayarlar butonunu tıklayın. Bileşke kuvvetlerin değerlerini ve etkidiği yerin koordinatlarını belirleyin. (Her biri için) ? Rüzgar Hesabını Nasıl Yapabilirim? Rüzgardan oluşan yatay kuvvetleri hesaplayın. Bu sütuna yazılan değer 2. Toprak X1 :X yönü toprak itkisi bileşke kuvveti ilgili kat satırına girilebilir. ploterın sağladığı yazılımla(driver) yapabilirsiniz. Yüklemediyseniz bu yazılımı Windows programına yükleyin.Sıkça Sorulan Sorular pencere menüsü altından seçerek undo yapın.

Ploterdan çıktı aldığımda yazılar çıkmıyor veya yazılar kayıyor veya yazıların açıları yanlış. ? Data girerken isim vermekte zorlanıyorum. çizilecek objenin ayarlarını daha önceden çizilmiş objenin ayarlarından güncelleştirir. Bulunla beraber. Printerın özeliklerine girin ve siyaha dönüştür seçeneğini aktif hale getirin. Ne yapmalıyım? Bildirim menüsünden Proje Genel satırını tıklayın. Obje Adlandır ile obje isimlerini istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. GPD kaydet ile sadece ana bilgiler kayıt edilirler. Projeyi kayıt edip. ? ? Çalışırken hard diskin ışığı sürekli yanmaya başladı ve program yavaşladı. kolon aks vb.7. proje kaydet veya GPD kaydet komutlarıyla kayıt edeceksiniz. 130 . Halbuki deprem yönetmeliği (6.2 için üst rijit bodrum katı numarası” satırına bodrum çevre perdelerinin bulunduğu katın numarasını girin ve tekrar analiz yapın. ? Daha önce tanımladığım bir obje(kiriş. Burada vereceğiniz kalem kalınlığı objenin basılacağı kalem kalınlığı olacaktır. b) Püskürtmeli ploterım var. ? Projemde rijit bodrum çevre perdeleri var. kalıp planı.2.4. Proje Bilgilerini Nasıl Kayıt Edeceğim? Projeyi. Kalemli ploterlar true type yazıyı desteklemezler. Proje yükle veya GPD yükle ile açılabilir. Mevcut ayarlar ise aynı değil ve daha önceden tanımladığım objenin ayarlarını tekrar kullanmak istiyorum. Objeden ayarları al. ? Printerdan çıktıyı tam siyah olarak alamıyorum. ? Çizimlerde bazı yazılar ve çizgiler üst üste gelmiş. programdan çıkın ve tekrar çalıştırın. Bunlar tekrar. Taşıyıcı olarak başka S indisli perde kullanmadığım halde hesap sonucunda rapor almak istediğimde “sistemde paneller var ve R katsayısını 7’den büyük” mesajını veriyor. kolon gibi objeleri parçalayamazsınız. Ne yapmalıyım? Objeden ayarları al komutunu kullanmalısınız. Bu işlemin daha kısa yolu var mı? Projeyi tanımlarken isim verme işi ile hiç uğraşmayın. İlgili objenin ayarlarına girerek obje rengini klavyeden shift tuşunu basılı tutarak tıklayın. Plotera çizim gönderirken Çizdir dialoğunda içi boş seçeneği seçilmelidir. Ploterın sağladığı yazılımın (driver) en yeni versiyonunu edinin. ? Obje Parçala ile bir bloğu parçalayamıyorum.7. Objeleri tamamen rastgele girebilirsiniz. Örneğin kat pencerelerinde çalışırken kiriş. Neden? Obje parçala blok entity(blok olarak hazırlanmış obje)’lerde çalışır.) var. Obje çizimleri bittiğinde. kiriş açılımları gibi çizim pencerelerinde bulunan blokları parçalayabilirsiniz. Deprem bölümünde “Madde 6.Sıkça Sorulan Sorular bilemeyebilirsiniz. a) Kalemli ploterım var.a) maddesi gereğince R katsayısını 8 alabilmem gerekir. Proje kaydet ile tüm çalışmalarınız kayıt edilecektir. Ne yapmalıyım.

? Uygulama hatası verdi veya geçersiz işlem yürüttü mesajı verdi ve programı kapattı. Projede. Hepsini seçtim. ? Mouse’un sağ tuşunu. komut tekrarı. sağ tuş menü ise. Bilgisayar üreticisinin teknik servisine başvurun. dolayısıyla projenin genel çözümü yanlış olur. E-Posta adres: ideyapi@ideyapi. ? Plotter’ım ( çizicim ) yok. projenizi İde Yapı teknik sevisine gönderin. Dilatasyonla ikiye ayrılmış bir proje statik olarak iki ayrı sistemi temsil eder. ayrı kütleleri vardır. nasıl çözmeliyim? Dilatasyonla ayrılmış kısımları ayrı projeler olarak girip çözdürün. aynı işlemi yaptığınızda uygulama hatasıyla karşılaşıyorsanız. Bu işlemlerden sonra üst üste çizgi ve yazı gelmeyecek şekilde her yazı ve çizginin yerini. Başka bir deyişle. Projede dilatasyon var. Kat deplasmanları birbirinden bağımsızdır. Herhangi bir kolon üzerinde sağ tuşa basarak sağ menüyü açtım ve özellikler satırını tıkladım. sadece üzerinde tıklama yaptığım kolonun özelliği değişti. işlem sırasını yazarak. taşı komutuyla değiştirebilirsiniz.com. Dolayısı ile bu iki sisteme etkiyen deprem yükleri ayrı ayrı hesaplanmalıdır. Genel Ayarlara girmeden istediğim zaman sağ menü olarak. ? Örneğin birden fazla kolon(herhangi bir obje olabilir) çizdim ve hepsinin birlikte özelliklerini değiştirmek istiyorum. Bu dosyayı diskete kopyalayın ve çizicinin bağlı olduğu 131 . Sisteme etkiyen deprem yükleri ve buna bağlı deplasmanlar. işlettiğiniz komutu. El kitabında anlatılan yöntemleri kullanarak kalem kalınlıkları ayarlarını yapın. Alt blokları da tekrar obje parçala ile çizgi ve yazılara dönüştürebilirsiniz.tr ? ? ? Windowsta çalışırken sürekli uygulama hatası veriyor.Sıkça Sorulan Sorular Üst üste gelen yazı ve çizgiler bir bloktur. Blokları. istediğim zaman da komut tekrarı olarak kullanabilir miyim? Evet kullanabilirsiniz. Çizdir komutu ile çiziciye gönderdiğinizde karşınıza yazıcı ayarları gelecektir. işlevine göre tersinin çalışmasını sağlarsınız. İşlemi bitirdim ve bir de baktım ki. Bu iki sistemin ayrı ağırlık merkezleri. Klavyeden ctrl tuşunu basılı tutarken. seçtiğiniz bütün kolonlar için geçerli kılabilirsiniz. sağ tuş komut tekrarı ise sağ menü olarak çalışırsınız. ? İde Yapı teknik servisine projeyi nasıl göndereceğim? Elektronik posta veya kargo ile gönderebilirsiniz. nasıl çıktı alabilirim? a) Çıktı almak istediğiniz çizicinin disketlerini kendi bilgisayarınıza yükleyin. Böyle bir proje tek bir proje olarak girilip çözdürülürse tek ağırlık merkezi hesaplanır. Programı kullanmak için başka CAD programına ihtiyaç var mı? Hayır. CPU’ un fanı çıkmış olabilir. sağ tuşa basarsanız. obje parçala komutunu kullanarak alt bloklara ayırabilirsiniz. Burada dosyaya yazdır seçeneğini kullanarak çizimi dosyaya yazdırın. Hepsinin özelliğini değiştirmek için ne yapmalıydım? Herhangi bir kolon üzerindeyken klavyeden shift tuşuna basılı tutarak sağ menüyü açarsanız.

bitmap tarama yapmak istiyorsanız bitmap tarama butonunu tıklayın. İpucu: İde Yapı programları içerisinde ilk dokuz rengi kullanırsanız işiniz oldukça basitleşecektir. ? Poligon kolon kesitini nasıl büyütürüm? Kolon trimle komutunu kullanın. Tanımlı tarama yapmak istiyorsanız tanımlı tarama butonunu. kesitin neden kurtarmadığını araştırın. Bu editörlerde olumsuzluklarla ilgili ipuçları da mevcuttur. Bu şekilde girdiğiniz donatı çap ve aralıkları. Paftanız çizilecektir. Fakat yetersizlik her zaman sadece ilgili elemanın kesitini attırarak çözülmeyebilir. Tevzi donatısı için çizilen hesap akslarına donatıları kendiniz atamalısınız. 132 . Virüs taraması yaptırın. temel vs. Genel obje edit deyin. kalıp planında rakamları çıkıyor. Karşınıza Poligon Kolon diyaloğu gelecektir. donatı çapını ve aralığını yazın. Bilgisayarınıza virüs bulaşmış(win95. Bu yüzden kesiti büyütmeden önce. mouse basit tarama çizim moduna girer. Karşınıza kolon ayarları diyaloğu gelecektir. kiriş. Dos komut sistemine geçin ve komut satırına “copy dosyaadi lpt1” yazıp enter tuşuna basın. Dxf dosyasını açtığınız programda da bu dokuz renge göre kalem kalınlık ayarı yapabileceksiniz. Kesit arttırarak olumsuzluğu gideremediğiniz durumlarda sistemi gözden geçirmeniz ve sistemde bazı değişiklikler yapmanız gerekecektir. Kolon. Bu durumda dxf dosyasını hangi programda açtıysanız o programın özelliklerini kullanarak çıktı alacaksınız. b) Programı çizicinin bağlı bulunduğu bilgisayara yükleyin. Buradan poligon kolon butonunu tıklayın. NC kullanıyorsanız kilidi takıp programa girin ve projenizi çizdirin. Tarama ayarlarından çıktığınızda. kesit ve donatı durumları ile ilgili bilgiler mevcuttur. ? Programı tıklıyorum. ? Tarama ayarlarından çeşitli taramalar seçiyorum fakat hep kare tarama yapıyor. kalıp planında donatılar üzerine yazılacaktır. c) Son alternatif ise dxf dosyası oluşturarak data göndermektir. Herhangi bir elemanda kesit yetersizse bu yetersizliği gidermenin akla ilk gelen yolu o elemanın kesitini arttırmaktır. Ne yapmalıyım? tevzi demirinin üzerinde -258985 f 0/0 Nervürlü döşemelerde yükler nervür kirişleri tarafından taşındığı için bu tip döşemeler üzerine çizeceğiniz Betonarme Hesap Aksları için program hesap yapmaz. Bunun için betonarme hesap akslarını çizdikten sonra Betonarme menüsünden Döşeme Donatılarına girip. ? Poligon kolona nasıl kaçıklık verebilirim? Poligon kolonu seçin. diyalogta donatı kutucuklarını çift tıklayın ve nervürlü döşemelerde kullanmak istediğiniz. ? ? Toolbara ikon ekleyebilir miyim? Toolbar ve menü özelleştirme başlığını inceleyiniz.Sıkça Sorulan Sorular bilgisayara götürün. ? Nervürlü döşemelerde. IDS kullanıyorsanız ideplot programında projenizi açıp çizdirebilirsiniz.cih virüsü). Burada kolonunuzun orijinini değiştirmek suretiyle kaçıklığını değiştirebilirsiniz. kesitini ne kadar büyütürsem büyüteyim yine kurtarmıyor. İlgili elemanların betonarme menüsündeki editörlerinde elemanlarla ilgili yük. Çalışmaya başladığı anda “geçersiz işlem yürüttü” mesajını veriyor. Burada hesap döşeme içinden geçen tipik nervür kirişi için yapılır.

5.2’ yi inceleyiniz. Kolonun boyutunu attırıyorum. Ne yapmalıyım? B kontrolü sağlamayan kolonları çizim alanında seçin. Asansör perdesini çubuk olarak modellerseniz. taralı alanın formüldeki sınır değeri büyüten değişkenlerden biri olduğu görülecektir. ? Kolon donatılarında B kontrolü sağlamıyor. 133 . madde 7. ? ? Kalıp planı kesidi veya temel aplikasyon aplikasyon planı kesidini nasıl alırım? Kalıp planı kesidi ve temel aplikasyon aplikasyon planı kesidi konu başlıklarını inceleyiniz. E3 ve E4) ayrıntılı hesap sonuçları bulunmaktadır. Bununla beraber. asansör perdesini çubuk eleman olarak modellemiş olursunuz. E1. Poligon kolon olarak girerseniz. Bu aşamayı bir örnekle inceleyelim: Yukarıdaki şekilde. Daha ayrıntılı bilgi için deprem yönetmeliği. Sonuç değişmeyecektir. Sonlu levha olarak modellerseniz. Bu raporda her bir deprem yüklemesi için (isimleri. E2. ister panel objesi olarak girebilirsiniz. K2 ve K3 yönünde kolon-kiriş kesme güvenliği sağlamıyor. her bir levhanın altına temel kirişi tanımlayabilirsiniz. Sağdaki büyütülmüş şemada taralı alan görünüyor. Bu kiriş doğrultusunda probleminiz vardır. kolon dikey boyutunu ya da kiriş genişliğini yeterli derecede attırırsanız veya kolonu döndürürseniz. Dolayısıyla taralı alanın büyütülmesi gerekmektedir.Sıkça Sorulan Sorular ? Kaydedilmiş bir raporu nasıl tekrar açıp yazdırırım? iderpt2 Windows gezgini çalıştırın. Kolon-kesme güvenliği formülü incelendiğinde. Programın yüklü olduğu klasörde (örneğin ideyapi) programını çift tıklayarak çalıştırın. S1 kolonunu yatay doğrultuda istediğiniz kadar büyütün. asansör perdesinin her bir kolunu sonlu levha olarak modellemiş olursunuz. kolon-kiriş kesme güvenliğini sağlamış olursunuz. altına tekil temel tanımlayabilirsiniz. Panel objesi olarak girerseniz. Uyarı hala devam ediyor. Bununla beraber. Asansör perdelerini nasıl gireyim? İster poligon kolon olarak. kolon-kiriş birleşiminin hangi yükleme için “GÜVENSİZ” olduğuna bakın. Kolon-kiriş birleşim kesme güvenliği raporu alın. Buradan kayıtlı raporunuzu açıp yazdırın. Güvensiz yazan satırdaki kiriş isimlerini not edin.

2 için bodrum katı numarası olarak ne gireceğim? Rijit bodrum katlarının tespiti için girilmesi gereken kat numarasıdır. (1. 2. IDS ve NC arasında data alışverişi yapılabilir mi? NC’de yapılmış bir projeyi gpd olarak kaydedilirse IDS’de GPD yükleyerek açılabilir. 0. kat planında kolonu işaretleyin. katlar için deprem yönetmeliği madde 6. Tamam deyip bitmapi çizim alanına yerleştirin. Oranların bozulmaması için “Yükseklik Genişlikle Orantılı” seçeneğini işaretleyin. saplanan en büyük kiriş yüksekliğini çıkartınız) simgelemektedir. Kolon aplikasyon planı alın. ? Kolon aplikasyon planında bazı kolonlar iç içe giriyor. Yüksekliği kat yüksekliğinden fazla panelleriniz var. 2.5 deki sınır değerlerden küçük olması gerekmektedir. İşaretlediğiniz kolonun 1/50 ölçekte çizildiğini göreceksiniz.7. Bir paftadan kopyalayıp diğer paftaya yapıştırın.) Örneğin 5 katlı bir projede 2 girilirse.2 uygulanarak. ? Aldığım render görüntülerini (BMP’leri) nasıl çizdiririm? Ayarlar menüsünden Bitmap satırını tıklayın. Ln ‘nin küçülmesi Ve değerini büyütecektir. Problem nerede? Panellerinizi kontrol edin.7. Proje Genel ayarları satırını tıklayın.. ? ? Katlar arasında çakışan paneller var diyor ve analize başlamıyor. Açılan diyalogda Diğer sekmesinde bulunan Projede Yönetmelik ve Geometrik Uygunluk Kontrolü Yap seçeneğini işaretleyin ve tekrar analiz yaptırın. Ln kolon temiz yüksekliğini (kat yüksekliğinden. -1 gibi.3. Ma veya Mü.Sıkça Sorulan Sorular ? Kolon donatılarında K kontrolü sağlamıyor. Daha ayrıntılı bilgi için deprem yönetmeliği. Ve = (Ma+Mü) / ln formülüyle hesaplanmaktadır. ? Madde 6. Karşınıza gelen Bitmap Ayarları diyaloğunda ön görüntü alanını tıklayın. Yukarıda anlatıldığı gibi. Bitmap dosyasını açın. Bunu nasıl engellerim? Kolon aplikasyon planı almadan önce.7’ yi inceleyiniz. ve 1. Ne yapmalıyım? Kolon kesme güvenliği hesabında kullanılan Ve.3. Ma ve Mü’nün büyümesi Ve ‘yi büyütmektedir.7. kolonun alt ve üst taşıma gücü momentlerinden bulunan pekleşmeli taşıma gücü momentleridir. 134 . Kopyalama ve yapıştırma komutların nasıl kullanılacağını inceleyiniz. Ve’ nin deprem yönetmeliği madde 7. ? Çizimleri aynı paftada toplayabilir miyim? Evet. Fakat IDS’de yapılmış bir proje NC’ye aktarılamaz. projede Ve’yi küçültecek önlemlerin alınması gerekmektedir. Fbk hesaplanır ve bu katlara yatay kuvvet olarak uygulanır ? ? Kademeli yapıyı nasıl gireceğim? Kademeli yapı örneğini inceleyiniz. Uyarı gelmediği halde raporu yazdırmama izin vermiyor. madde 7.

Bilgisayarın belleği (ram) yeterli değil. ? Plan ve açılımlardaki ölçülendirme ve donatı yazılarını nasıl büyütebilirim? Plan ölçülendirme yazıları için. ? Program kilitlendi ve çıkmak zorunda kaldım. Analiz yapabilmek için her katta en az bir üstü serbest olmayan kolon ya da panel bulunmalıdır’ mesajı açığa çıkıyor. ? ? Temel analizi yaparken uygulama hatası verdi. Problem yaşadığınız ekran kartın adını da İde Yapı teknik servisine fakslayın. Proje yükle komutunu çalıştırın. Artması gereken düşey yükleri görmek için. program çalıştığınız projenin otomatik olarak yedeğini almaktadır. Ne yapmalıyım. yazı vb. Otomatik kaydedilen projeyi nereden açacağım? Program klasörü altında bulunan AUTOSAVE klasörünün altından çağırın. duvar. Sadece x yönündeki yazılar gözüküyor. proje kaydettiğinizde. Kiriş. Burada. Açılım ayarları diyaloğundaki yazı büyütme faktörünü değiştirin. (Genel ayarlar diyaloğunda yedek al seçeneği aktif ise). Yapabilirsiniz. Kolon Donatıları satırını tıklayın. Açılımdaki ölçülendirme ve donatı yazıları için. Başka bir kart deneyin. Neden? Programın kullandığınız ekran kartıyla bir uyumsuzluğu bulunmaktadır. Bir projede. 3 boyutlu objelerin simetrisini alamazsınız. Kolon veya panel olmayan herhangi bir kat varsa analiz yapamazsınız. ? ? Simetrik isimlendirme yapabilir miyim? Evet. Datalarınızı açtığınız her kata kopyalayın. y yönündeki ve eğik açılı yazılar gözükmüyor. Dosya türünden “*.Sıkça Sorulan Sorular ? Alttaki kolonun Nd’si üstteki kolonunkinden küçük. G ve Q yüklemelerinde görünen tz1 ve tz2 değerleri. Plan ölçülendirme diyaloğu açılacaktır. çizim menüsündeki plan ölçülendirme satırını tıkayın. aynı isimli n tane eleman olabilir. Projeyi açın ? Analiz butonunu tıklıyorum. ? Temellere gelen düşey yüklere nereden bakabilirim? alanları Betonarme menüsünde. çember. kolon donatılarında kuvvetler-donatı alanları sekmesini tıklayın. çizim menüsündeki açılım ayarları satırını tıklayın. Kuvvetler-Donatı sekmesinde bulanan G ve Q yüklemelerine ait uç kuvvet değerleri düşey yüklerdir. alt katlara inildikçe artmalıdır. Bu dosyanın uzantısı “bak” dır. “Proje analize uygun değil.bak” yazısını seçin. Bu mümkün mü? Evet mümkün. Çünkü Nd değeri en kritik yük kombinasyonundaki tasarım normal kuvvetini ifade eder. Bu diyalogta bulunan yazı yüksekliği değerini değiştirin.) simetrisini alabilirsiniz. Bununla beraber. kolon vb. Kesit ve görünüşleri kat planının yanına getirebilir miyim? 135 . ? Simetri alabilir miyim? 2 boyutlu her türlü objenin (çizgi.

fontlar başlığındaki dış çizgi olarak aktar seçeneği yerine. Windows9X/NT. ? Render ve openGL'lerin daha hızlı olması için bilgisayarımın donanımı ne olmalıdır? Bilgisayarınızın ekran kartı OPEN GL destekli bir ekran kartı olmalıdır. Donatı yazılarında. ? Tek yönlü döşemenin her iki yönüne de düz+pilye atıyor. Program klasörü altında (örneğin IDEYAPI) . Kopyala ve yapıştır komutlarını kullanın. Autocad programın fontlarının bulunduğu dizine kopyalayın. Bu klasördeki TXTX. Birkaç kalıp planını DXF aktardığım zaman bilgisayar çok yavaşlıyor. Eğik döşeme sistemi girebilir miyim? Giremezsiniz. ? Dxf aktardım. Tamam deyin ve döşeme analizi yaptırın. minimum 1024x768 çözünürlük. CD-ROM sürücü. 136 . Silmelisiniz. mouse. DATABASE isimli klasör bulunmaktadır. Dxf çıktı seçeneklerinde. Ne yapmalıyım? Değiştir menüsündeki döşeme satırı altında açılan menüden Betonarme Hesap Aksı Edit satırını tıklayın. Ne yapmalıyım? Render diyaloğundaki “sadece seçilen objeleri al” seçeneğinin yanındaki işareti kaldırın. Ne yapmalıyım? Φ. iki ayrı kiriş gibi donatılandırılırlar. Programı çalıştırmak için minimum konfigürasyon nedir? Pentium tabanlı PC. (Permedia işlemcili bir kartla oldukça performanslı çalışabilirsiniz) ? ? Open GL render istiyorum.) ? İkiye bölünmüş kirişler iki ayrı kiriş gibi mi çözülüyor? Hayır. Renderda nasıl daha kaliteli çıktı alabilirim? Render diyaloğundaki X ve Y çözünürlük değerlerini büyütün. (Örneğin ACAD\FONTS vb. Autocad programında açtım. Hızlı Render seçeneğini işaretlemeyin. minimum 32 MB RAM. silmeden bodrum çevre perdesine dönüştürebilir miyim? Hayır.Sıkça Sorulan Sorular Evet. İlgili betonarme hesap aksı üzerine gelip tıklayın. Açılan diyalogda donatı tipini değiştirin. ? ? ? Program DXF okuyabiliyor mu? Hayır. ? ? Kirişleri. hiç bir görüntü alamıyorum. autocad standart fontu olarak aktar seçeneğini işaretleyin. φ ve çıkıyor. ? olarak Windows gezgini çalıştırın. Bununla beraber aynı ismi taşıyorlarsa tek kiriş gibi.SHX dosyasını. ayrı isimler taşıyorlarsa. Okuyamazsınız.

Çözemezsiniz. Görüldüğü gibi ideSTATİK programı kolon majör akslarının yönünü her koşulda ayarlamaktadır. ? ? Kolon objesi olarak girdiğim perdenin altına tekil temel tarifleyebilir miyim? Evet. Kolon aks çizgisi kolonun majör yönünü gösterir. ? Statiğini yaptığım bir projenin mimarisini yapmak için ne yapmalıyım? ideMİMAR IDS programını çalıştırın. ? S indisli panellerin zayıf yöndeki atalet momentlerini analizde kullanma seçeneği ne işe yarıyor? Kullandığınız S indisli perdelerin büyük boyutu. Kolonu işaretleyin ve kolon boyutlarını tıklayın. küçük boyutundan çok büyükse kolonların. Panel objesi olarak girdiyseniz. bunun hesap açısından sakıncası var mı? Hayır. Kolonun bakış yönü majör aksının belirttiği yöndür. S indisli panellerin zayıf yöndeki atalet momentlerini kullanma seçeneği işaretli ise her iki durumda da sonuçlar birbirine yakın çıkacaktır. Tanımlayabilirsiniz. Sonuçlar farklı olacaktır. Kolon boyutları 50/25 kalacak. ? Bir projenin yedeğini nasıl alırım? Proje menüsünden. Kolon akslarını çiz seçeneğini işaretleyin. Objeyi kolon objesi olarak girdiniz. Kolon boyutlarını ters döndür seçeneğini işaretleyin ve tamam butonunu tıklayın. ? ? Kirişsiz radye ve mantar döşeme çözebiliyor muyuz? Hayır. Aynı durumda kolonu panel objesi olarak girdiniz. Panel objesi olarak girdiğim perdenin altına tekil temel tarifleyebilir miyim? Perdeyi kolon objesi olarak girdiyseniz tarifleyebilirsiniz. bir ucundan diğer ucuna sürekli temel kirişi tarifleyin. Bununla beraber kolon aksı aynı doğrultuda kalacaktır. Windows’un backup programını kullanabilirsiniz. Yeni bir isim verip kaydedin. ideSTATİK IDS programında kaydettiğiniz projeyi burada açıp mimarisini girin. Konuyu daha iyi açıklayabilmek için. Analiz sonucunda uç kuvvetlerine bakın. Ayarlar menüsünden genel ayarlar satırını tıklayın. Bu durumda. fakat kolon aksı da dönecektir. Bu yüzden kolon boyutlarını aynı kalmasının herhangi bir sakıncası yoktur. Uç kuvvetlerine bakın. Deprem hesabında bodrum katım rijit olmadığı halde deprem kuvvetleri sıfır gözüküyor. Amacınız proje dosyasını diskete yedeklemek ise.Sıkça Sorulan Sorular ? Yerleştirirken kolonu döndürdüğümüzde boyut yazıları yine aynı kalıyor. genel ayarlarda S indisli panellerin zayıf yöndeki atalet momentlerini kullanma seçeneğini işaretleyebilirsiniz. “Projeyi yeni isimle kaydet” satırını tıklayın. panel objesi gibi levha olarak çalıştığını kabul edebilirsiniz. 50/25 kolonu döndürerek yerleştirin. Projenizde 137 .2 için üst rijit bodrum katı numarasını düzeltin.7. S indisli panellerin zayıf yöndeki atalet momentlerini kullanma seçeneğini kaldırdınız. Proje genel ayarlarındaki “Madde 6. 50/25 kolon yerleştirin. Dolayısıyla kolon bakış yönü de dönmüş olacaktır. Kolon boyutlarının 50/25’den 25/50 olduğunu göreceksiniz.

Kullanamazsınız. İlgili kolonun DNS kutucuğu işaretli ise kolonun üstü serbest demektir. döşeme rengini çizim alanı arka plan rengi ile aynı seçmişsiniz. ? İki katlı projede göreli kat öteleme değeri sıfır. neden? Proje genel ayarlarındaki “Madde 6.B” koşuluna göre etriyenin tek ya da çift olacağı belirlenir. kaplama ağırlığı ile toplayarak. ? Open GL renderin arka planını beyaza nasıl dönüştürürüm? paint programında. ? Depr.2 için üst rijit bodrum katı numarasını düzeltin. ? Sürekli temellerde bazen tek. ? Betonarme hesap aksları attığım halde ekranda gözükmüyorlar.Yön.3. ? Asmolen tuğlasının ağırlığını nereye giriyoruz? Döşeme ayarlarında kaplama satırına. Paneli objesini üstü serbest kolon yapabilir miyim? Hayır. Projenizde tüm katlar rijit bodrum şeklinde görünüyor. ? ? ? Programları tek dangılla aynı anda iki bilgisayarda kullanabilir miyim? Hayır.1 de bahsedilen %50 zemin emniyet gerilmesi artırımını biz mi yapıyoruz? Evet. render Program içerişinde dönüştüremezsiniz. Döşeme rengini veya arka plan rengini değiştirin. bulduğunuz değeri girin.7. Bu durumda zemin emniyet gerilmesi kullanıcı tarafından %50 arttırılıp “Proje Genel”de 138 . Kolonlarınızı buradan da üstü serbest yapabilirsiniz.Sıkça Sorulan Sorular tüm katlar rijit bodrum şeklinde görünüyor. Bu neye bağlı? Sürekli temel parametrelerindeki “Çift etriye için min. sadece çubuk elemanlar için uygulanabilirsiniz. ? Bağ kirişlerindeki konstrüktif seçeneği ne anlama geliyor? Konstrüktif seçeneği işaretlenirse bağ kirişleri tamamen konstrüktif olarak dizayn edilir. Daire kolonun boyut ve kaçıklığını nasıl değiştirebilirim? Daire kolon başlığını inceleyiniz. Döşeme ayarlarından. Ancak Windows’da dosyasını açıp arka planını beyaza boyayabilirsiniz. ? Üstü serbest olarak atadığım kolonların üstü serbest olarak atanıp atanmadığını nereden kontrol edebilirim? Bildirim menüsündeki kolon bildirime girin. Panel objesi olarak girdiğiniz eleman sonlu levha olarak modellenmektedir.Madde 12. bağ kirişi parametrelerinde belirlenen minimum koşullar uygulanır. Üstü serbest kolonu. Betonarmede. bazen çift etriye yapıyor.2. asmalon tuğlasının ağırlığını.

Parçalamak içinse. Ne yapmalıyım? Programla yığma yapı çözemezsiniz. çizgi tipini seçebilirsiniz. Bunu yapmanın en kolay yolu. 2 boyuta aktarıp. parçaladıktan sonra kopyala ve yapıştır ile projenize. ? ? Çizgilerin çizgi tipini nasıl değiştirebilirim? İlkel obje ayarlarında. pilye/toplam max satırlarını sıfır yapın.Sıkça Sorulan Sorular zemin emniyet gerilmesi olarak girilir. seçmeli raporlara girip. parçalayıp çizgiye dönüştürebilir miyim? Kütüphaneyi yerleştirmeden önce hızlı çizim modunu kapatırsanız. ? ? Hatalı kaçıklığı olan kiriş mesajı ne anlama geliyor? Geometri kontrolü başlığını inceleyiniz. Kirişleri nasıl pilyesiz dizayn ettirebilirim? Kiriş ayarlarında statik sekmesinde bulunan pilye/toplam min. 2 boyuta aktarmalısınız. kütüphaneyi yerleştirirken döndürebilirsiniz. hepsini seçerek rapor oluşturmak ve yazıcıya göndermektir. Yerleştirilmiş bir kütüphaneyi döndürmek için. ilgili katların modal kütleleri ve elastik deprem yükleri sıfır olarak görülürler bunun yanında kat genel bilgileri raporunda Hi ve Wi Hi değerleri görünmez. ? ? Yarım daire bir kolonu nasıl girerim? Yarım daire kolon tanımı başlığını inceleyiniz. parçalanmış şekilde yerleştirebilirsiniz. kolon düğüm noktasına bağlamak arasında hesap farklılığı var mı? Geometrik olarak farklı bir durum oluşturmuyorsa hesapta fark etmez. Kütüphane nasıl döndürülür. 139 . Genel obje edit ile kütüphaneyi tıklayın ve kütüphane ayarlarında açısını değiştirin. Projeyi bitirdikten sonra raporların hangilerini bastırmam gerekiyor? Hepsini bastırmalısınız. Perdeli bodrum katların rijit kat olarak alındığını hangi raporlardan anlarım? Dinamik analiz raporunda. Kirişleri kolonun herhangi bir noktasına bağlamakla. ? ? Yay şeklinde kirişi nasıl çözdürebilirim? Kirişe dönüştür başlığını inceleyiniz. ? ? ? Yığma yapı çözmek istiyorum. genel obje edit kullanacağız. Kirişlerde duvar yükleri nasıl ayarlanıyor? Kirişlere duvar yükü tanımlamak başlığını inceleyiniz.

kontur çizgilerini kullanarak kontur alanını büyütün. kopyalama yaptığım katlar değişmiyor. Neden? Hızlı kopyalama diyaloğunda kopyalama yapmak istediğiniz kat satırlarını işaretleyin. Ne yapmalıyım? Kolon yerleştirilirken enter tuşu ile kendi etrafında döndürülür. 140 . ? Kiriş açılımları pafta dışına taşıyor. Değiştir menüsündeki döşeme satırı altında açılan menüden Betonarme Hesap Aksı Edit satırını tıklayın. Kolonları Kolonları girdiyseniz destek menüsünden kontur hesapla satırını girmediyseniz. ? Asma katı nasıl tarifliyoruz? Ayrı bir kat olarak tarifleyin. ? Merdiven sahanlığında. boş sayfa geliyor. ? ? A2-A3 türü düzensizliklerin kontrolü yapılıyor mu? Evet. ? Kolonları eğik akslara paralel şekilde yerleştiremiyorum. İde yapı programları akslara bağlı değildir. Katta döşemelerle bağlanmayan kolonları “Üstü Serbest Kolon” olarak atayın. ? Kesit görüntülüyorum. Döşemelerde betonarme hesap aksları sadece döşeme betonarmesi için gereklidir. Rapor oluştur diyorum. uzun yönde pilye kırıyor. Seçmeli Raporlarda “sadece seçilen objeleri al” seçeneği işaretini kaldırın veya obje seçerek rapor alın. Her bir katta istediğiniz kadar aks ekleyebilir veya çıkartabilirsiniz. ? Her aksın her bir katta bulunması şart mı? Hayır. Kiriş açılımlarınız seçtiğiniz ebattaki paftaya sığmıyor. Sistem yüklerinin aktarılması ile ilişkisi yoktur. Neden? Kesit ayarlarına girip “sadece seçilen objeleri al” seçeneğinin önündeki işareti kaldırın veya obje seçin ondan sonra kesit alın. Açılan diyalogda donatı tipini değiştirin. Bu aşamada paralel ya da dik Referans komutunu eğik aks seçilir. nasıl düzeltebilirim? tıklayın. Ayrıntılı bilgi için A2-A3 düzensizlik kontrolü başlığını inceleyiniz. Açı aksın açısına kilitlenecektir. ? ? Hızlı kopyalama yapıyorum.Sıkça Sorulan Sorular ? Akslarım kontur çizgisinin dışında kalıyor ve küçük çiziliyor. Açılım ayarlarından daha büyük bir pafta seçmelisiniz. Döşemelerde betonarme hesap aksları çizilmediyse yükler aktarılır mı? Evet. İlgili betonarme hesap aksı üzerine gelip tıklayın. Tamam deyin ve döşeme analizi yaptırın. boş pencere geliyor.

Kat parametrelerinde yapının zati yükünü azaltmak istiyorum. açabilirsiniz. hareketli ve deprem yüklerine müdahale edemezsiniz. Sistemde kirişe mesnetli tek konsol kirişler varsa. Bununla beraber autocad programında yazacağınız lisp programıyla aksları GPD formatında kayıt ederseniz. Ayarlar sekmesine geçin. Özellikle yük ve kesit bilgilerini gözden geçirin. Sürekli temel raporunda temellerin ucundaki. ? Döşeme donatılarında ''!!!!!'' var. Döşeme yüksekliğini arttırın. Problem nerede olabilir? Bilgi girişlerinizi kontrol edin. ? ? ? İğneli printer kullanabilir miyim? Kullanabilirsiniz. ? Autocad’te girilmiş mimari aksları ideSTATİK programına aktarabilir miyim? Hayır. Yoksa bu temeller konsol gibi mi çözülüyor? Hayır. ? Frame'de çubuklar net görünmüyor. ? Sadece kalıp modunda çizdiklerimi.Sıkça Sorulan Sorular ? ? ? ? Kolonlara her yönden kiriş bağlayabilir miyim? Evet. Bununla beraber projeyi İde Yapı teknik servisine gönderebilirsiniz. Bununla beraber. Hızlı kopyalama diyaloğunda Objelerini Kopyala” seçeneğini seçin. panelin sağına ve soluna kolon yerleştirmeniz. Taramaları seçip silin. daha uygun bir modelleme yapmanızı sağlayacaktır. Kirişin kolona farklı doğrultuda bağlanması başlığını inceleyiniz. Projede kolon ve kirişler aşırı yüklü gözüküyor. panel objesi ile panel tanımı yaparken. diğer katlara kopyalamak istiyorum. Tanıtım ve eğitim programını çalıştıramadım. Ne olabilir? Döşemenin kesiti çift donatı gerektiriyor. Renkler listesinden 16 bit veya üzerini seçin. Donatı arttırın. hiçbir şey kurtarmıyor. Kalıp planı kesitinde çıkan taramaları nasıl kaldırabilirim? Kalıp planı Kesitini “Obje Parçala” komutu ile patlatın. Ne yapmalıyım? Program CD’si CD-ROM da takılı olmalıdır. panel objesiyle girilmiş paneller yazılmıyor. Sürekli temeli de bu kolonlara bağlarsınız. burulma rijitliğini dikkate almalısınız. Ne yapmalıyım? Kat parametrelerinde bulunan zati. Fakat her iki durumun da hesap açısından bir problemi yoktur. mouse’un sağ tuşuna basın. 141 . nasıl? “Sadece İlgili Çalışma Modu Kalıp planı moduna geçin. Veya döşemede eksik donatı bulunmaktadır. Masa üstünde. Ekran kartında bir problem mi var? Bilgisayarınızı daha yüksek renge (en az 16 bit) ayarlamalısınız.

Analiz sonucunda kolon ve kirişlere hiç donatı atılmıyor. projede L. Proje genel ayarlarında. Hangi klasörde olduğunu not edin. bu satıra uygun açı değerini giriniz. Neden? Betonarme menüsünden “Donatı Seçimi”ne girip donatı çapı seçin. Menüdeki bazı satırlar yok olmuş. Nervürlü döşemelerden betonarme hesap aksı geçirmek zorunda mıyız? Hayır. ? L kesitli kiriş çözebiliyor muyuz? Program kirişlerin tabla durumlarını otomatik olarak ayarlamaktadır. Mimari objeler ve temeller birbirine giriyor.rpt uzantılı dosyaları(rapor dosyalarını) başka bir editörde açabiliyor muyuz? Hayır. Yeniden oluştur yaptığımda akslar siliniyor. Diyalogdan çıktığınızda menülerin eski haline geldiğini göreceksiniz. Görmek istemediğiniz mimari objelerin katmanlarını kapatın. aralarında açı farkı olan kirişleri sürekli çizdirilmesini sağlar. Katman ayarlarında aks katmanını 142 . Ne yapmalıyım? Katman Ayarları açın. ? Örneğin aks çiziyorum. Sistem gereği kirişler arasında açı farkı varsa. Açı farkı. ? ? ? ? Kiriş kotunu neye göre giriyoruz? Kat kotunu sıfır kabul ederek. Nasıl geri getirebilirim? Destek menüsünden özelleştir satırını tıklayın. ? Sürekli temellerdeki 80/80/180 yazısı nedir? Temel kiriş genişliği/ Temel kiriş yüksekliği/ Temel kirişi genişliği ile ampatman genişliğinin toplam değeridir. Neden? Aks katmanı kapalı olduğu için akslar görünmüyor. Neden? Sürekli olarak tanımlanan kirişler arasında açı farkı bulunmaktadır. Araçlar menüsünden Bul satırını tıklayın ve projenizin adını(programda kayıt için kullandığınız adı) yazın ve enter tuşuna basın. ? ? .Sıkça Sorulan Sorular ? Sürekli kirişlerin açılımları sürekli çizilmiyor. Açamazsınız Projemi bulamıyorum. data girim hatasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla kiriş kesiti. Karşınıza gelen özelleştir menüsünde menüyü sıfırla butonunu tıklayın. kotu satırına + veya . diğer sekmesinde bulunan “Arasındaki açı ‚ dereceden farklı olan kirişleri sürekli olarak kabul et” satırı. Ne yapacağım? Windows gezginin çalıştırın. ? Mimarisini girdiğim projede temel girmek istiyorum. Sürekli kirişlerin açıları aynı olmalıdır.değerle kot değerini girebilirsiniz. T ve dikdörtgen kesit olarak çözülürler. Kirişlerin açılarını düzeltin.

saplama kirişin yükünü göremiyorum. saplama yükünün taşıyan kirişe verilmesi ancak 2 boyutlu analizde izlenen bir yoldur. O da binanın kendisidir. (tz1=kirişin sol ucunun kesme kuvveti. yardımda “sıkça sorulan sorular” başlığı altında anlatılan konuların içinde olup olmadığını kontrol ediniz. 2. K2 kirişinin 1. Burada yükleme 5 G ya da yükleme 6 Q başlıkları altındaki tz1 ve tz2 değerleri incelenir. 3 boyutlu analizde. k5 kirişinin sağ ucu (tz2) değerlerinin toplamı sıfırdır.tr 143 . Faks:(0224) 220 67 17 e-mail:ideyapı@ideyapi. Döşeme ayarlarında. ilgili konuyu yardımlarda arayınız ve bulduğunuz yardım başlığında inceleyiniz. 3. Analiz sonucunda her düğüm noktasının uç kuvvetleri bir seferde hesaplanmaktadır. tek bir çerçeve vardır. doğrultudaki kaset diş aralığını 4 metre yapın ve kaset objesiyle nervür tanımı yapın.com. kaset tanımı yapılır. 1. bu tür birleşimlerde. Daha sonra. (dengededir) ? Nervürlerde 4 metreden sonra enine diş atıyor mu? 4 metreden daha büyük açıklıklı dişli döşemelerde.parçasının sol ucu (tz1). K5 ve K2 kirişlerinin birleşim noktası kontrolü şöyle yapılır.Sıkça Sorulan Sorular işaretleyerek açın. Önce. kaset sekmesinde. sorularınızın yanıtlarını. IdeSTATİK programında hiç bir yaklaşık model kullanmadan gerçek 3 boyutlu analiz yapılmaktadır. K2 kirişin 2. Teknik Servis İde Yapı teknik servisine yöneltilecek soruları. Yanıtını bulamazsanız. ? Raporda. şekilli açıklamalarıyla birlikte faksla göndermeniz faydalı olacaktır.parçasının sağ ucu (tz2). düğüm noktası dengesinden bahsedilebilir. faks çekiniz. Uç kuvvetleri raporunu bastırılır. Bunu bir örnekle açıklayalım: Yukarıdaki çizimde. 2. Kiriş-kiriş birleşimleri de bir düğüm noktası olduğuna göre. tz2=kirişin sağ ucunun kesme kuvveti). ancak. Neden? Saplanan kirişin çözülüp.

Başka bir deyimle. üç boyutlu davranış gösteren kolon ve kirişlerden.BÖLÜM 21 PROGRAMIN TEORİK ESASLAR Teorik Esaslar DAYANDIĞI Her bina üç boyutludur. iki kesme kuvveti ve iki eğilme momenti bulunur. Bu döşemelerin. Bu programda ele alınan tüm binalar da üç boyutlu olarak kabul edilecek ve binanın taşıyıcı sistemini oluşturan parçalar olarak. dolayısı ile toplam üç serbestlik derecesine sahip oldukları varsayılır. Her katta kendi düzlemi içinde sonsuz rijit kabul edilen betonarme döşemelerin bulunduğu varsayılmıştır. her kat döşemesine ait iki öteleme ve bir dönmeden ibaret üç serbestlik derecesidir. bu rijit kat döşemelerinin serbestlik derecelerine bağımlı olarak ifade edilir. Kolon asal atalet eksenleri ise uzayda herhangi bir konumda bulunabilir. Kolon ve kirişler herhangi bir poligonal enkesite sahip olan. Kirişlerin 144 . Dolayısı ile. bu rijit kat döşemesinin deplasmanları cinsinden hesaplanır. sadece düzlemleri içinde hareket serbestliği olan rijit döşemelerinden ve nihayet düşey deprem panellerinden söz edilecektir. üç doğrusal kuvvet ve üç momentten oluşan altı adet kuvvet bileşeni vardır. kolon ve kirişlerin her iki ucunda da. bir eksenel kuvvet. Kirişlerin ve kolonların uç deplasmanları. Şekil1 Kiriş atalet mometlerinin biri düşey. diğeri muhakkak yatay XY-düzlemi içindedir. sistemin ana bilinmeyenleri. sabit atalet momentli prizmatik çubuklar olarak kabul edilecektir. Kolon ve kirişler uzayda en genel geometrik konumda olabilirler. Genelde. kolon ve kirişlerin her ucunda üç öteleme ve her uçta dönmeden ibaret altı serbestlik derecesi vardır. bir burulma momenti. Diğer tüm çubukların ve panellerin uç serbestlik dereceleri. Topluca. Dolayısı ile. Genel konumda bir uzay çubuğu 12x12 boyutlu rijitlik matrisine sahiptir. ideSTATİK programı betonarme binalar için yazılmıştır. yatay düzlem içinde birbirine dik iki doğrultuda yatay deplasman ile düşey eksen etrafında bir dönme yaptıkları.

Bu iki nokta panel düzlemi içinde yatay ve düşey ötelemeler ile. Düşey düzlemdeki bir deprem paneli önce. 145 . kolon veya panel ağırlık merkezini gösteren G-noktasından itibaren. Ağırlık merkezinden gayri yerlerde uçları bulunan genel konumdaki bir kiriş ile. kolon veya panelin enkesit geometrisi üzerinde herhangi bir noktaya oturabilirler. kirişin oturduğu noktaya kadar olan mesafe "rijit bir kol" olarak kabul edilir. yani ağırlık merkezi eksenlerinin bulunduğu noktalar olması mecburiyeti yoktur.Programın Dayandığı Teorik Hesaplar kolon veya panellere oturdukları noktalar. gene panel düzlemi içinde bir dönmeden ibaret üçer serbestlik derecesine sahiptir. Kirişler. bir levha sonlu eleman olarak ele alınır ve sonlu elemanların rijitlik matrisi Şekil 3'de görüldüğü gibi. Bu takdirde. kolon veya panellerin teorik düşey eksenlerinin. bunun i ve j uçlarındaki rijit kolları ve kirişin perspektif görünüşü ve uç deplasman numaraları Şekil 2'de gösterilmiştir. panelin üst ve alt başlarındaki kesit orta noktalarından ibaret iki noktaya indirgenir.

146 .Programın Dayandığı Teorik Hesaplar Dolayısı ile. Bir panelin genel konumu ve uçlarındaki kuvvetler Şekil 4'te verilmiştir. 6x6 boyutlu bir rijitlik matrisi vardır. Düşey panellerin düzlemleri dik doğrultuda rijitlikleri bulunmadığı varsayılmıştır.

Sistem çözümünden elde edilen kat deplasmanları. en kesit boyutları tahkiki yapılır. her çubuk ve panelin her iki ucundaki uç kuvvetleri her yük kombinasyonları için hesaplanır. kolonlarda köşelere konsantre olduğundan ve ayrıca köşeler arasında kenarlar boyunca eşit yayılı olduğuna göre iki eksenli eğilme için hesaplanır. dinamik bir bellek algoritması kullanılarak. Plak çözümleri sonlu elemanlar yöntemi ile yapılır. Minimum ve maksimum donatı koşulları özellikle tahkik edilir. Donatılar. dolu gövdeli döşeme. kiriş ve panel rijitlik matrislerinin yerine konularak. 147 . Kirişlerde donatı tek eksenli eğilmeye göre tayin edilir. sistemin deplasmanları çözülür. bütün yük kombinasyonundaki eksenel kuvvet. kolon. İde Yapı tarafından geliştirilmiş olan özel bir Gauss elimasyon metodu yardımı ile. TS500'ün gerektirdiği tüm yük kombinasyonları göz önüne alınarak. Döşemeler. burulma momenti. Panellerde donatılar düşey ve yatay doğrultularda ve panelin her iki yüzü için ayrı ayrı hesaplanır.Programın Dayandığı Teorik Hesaplar Her yüklemeye ait sistem yük vektörü ve sistem rijitlik matrisi teşkil edildikten sonra. Ayrıca. bu çubukların her iki ucunda. iki eksenli eğilmeye ait kesme kuvvetleri ve eğilme momentleri elde edildikten sonra. Her çubuk elemanı için. her yükleme hali için bu elemanların her birinin iki ucundaki çubuk ve panel uç kuvvetleri elde edilir. Taşıma gücü metodu kullanılarak ve en kritik yük kombinasyonu göz önüne alınarak her çubuğun iki ucunda donatı tayini yapılır. ara dolgulu veya ara dolgusuz nervürlü ya da kaset döşeme olarak teşkil edilir.

6. Ayrıca kullanıcı tanımlı periyotlar girilebilir.1 Otomatik kontrol yapılmaz.1 6.2 Uygulanır. 6.1 Otomatik kontrol yapılmaz. Dolayısıyla uygulanmaz.4.2 Programın hesap mantığının dışındadır. Uygulanmaz. Kullanıcı tablodan girer. Spektrum Karakteristik periyotları tablodan işaretlenir.7.3.4. Bu yüzden çok özet bir üslup seçilmiştir. 6.2.60 olmasına müsaade edilmez. Kullanıcı denetimindedir. B2 yumuşak kat düzensizliği tüm yatay yüklemeler için ara adımlar ile birlikte outputlarda listelenir. 6. 148 . a) Otomatik kontrol yapılmaz. Taşıyıcı sistem davranış katsayısı kontrolü yapılır.1 Ana taşıyıcıları prefabrike ve çelik olan binalar ideSTATİK'in kapsamı dışındadır.3.5.2 Deprem kuvvetlerinin taşıyıcı sistem elemanları arasında güvenle aktarıldığı hesapla doğrulanır. 6.5. 6. Printout almasına müsaade edilmez.4.4. R=7 kullanılabilmesi için devrilme moment oranının %75'den daha fazla olup olmadığına bakılır.3. Kullanıcı denetimindedir. d) Otomatik kontrol yapılmaz. 6. 6.2.5.2.4.0 aralığında da kontrol yapılarak kullanıcı uygun R katsayısını girmeye zorlanır. Ayrıca İdeSTATİK printoutları ile incelenmesi faydalı olur.5'e göre büyültülüp outputlarda ayrıca listelenir.3 Otomatik Uygulanır. 6. Deprem Yönetmeliğinde her madde gayet açık şekilde ifade edilmiştir.1 Süneklilik düzeyi yüksek boşluksuz betonarme perdeler ile süneklilik düzeyi yüksek betonarme çerçevelerin birlikte tasarlandığı sistemlerde R katsayısı kontrol edilir.2.4.2.2 1.5. Kullanıcı yapmamalı.5.3.3.BÖLÜM 22 PROGRAMIN 1997 DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYUMLULUĞU Bu bölümde bulunan bilgiler Yönetmelik ile birlikte kullanıldığı zaman anlaşılır olmaktadır.3. 6. Uygun olmayan katsayı ile printout alınmasına müsaade edilmez.4 B1 Komşu katlar arası rijitlik düzensizliği otomatik tahkik edilir. 6. 6. A1 burulma düzensizliği tüm yatay yüklemeler için ara adımları ile birlikte outputlarda listelenir. A2 ve A3 türü düzensizlikte dikkate alınan düşey elemanların adları ve uç kuvvetleri.3.5 B3 türü düzensizliği olan yapılarda.5. c) Program böyle bir data girişine müsaade etmez. Hiçbir suretle nci<0. 6.5. 6. Kullanıcı tabloda işaretler. Süneklilik düzeyi bakımından karma taşıyıcı sistem kullanılmaz.2 Otomatik kontrol yapılmaz.1 A1 ve B2 türü düzensizlikler otomatik olarak saptanmaktadır.4.1 Uygulanır.2.5.3. Kullanıcı denetimindedir.4 6.5.2. b) İlgili düğüm noktasına bağlı tüm kiriş ve kolonların bütün kesitlerinde tüm yüklemeler için elde edilen tüm iç kuvvetler %50 oranında otomatik arttırılır. Ayrıca 7. İlgili elemanın asal ekseni doğrultularındaki uç kuvvetleri 6.25 ncimin değeri ile çarpılır.8 aralığında taşıyıcı sistem katsayısı 1.3 A4 türü düzensizlik otomatik olarak saptanmaktadır. 0.5 6. Kullanıcı uygun hesap yöntemi seçmediği sürece output alması engellenmektedir. Fazla ise kullanıcı uyarılır.1 Uygulanır. ayrıntılı olarak tüm yatay yüklemeler için outputlarda listelenir.3. 6.3 gereği kolon sarılma bölgesi için hesaplanan enine donatı kolon orta bölgesinde aynen devam ettirilir.6-0. 6.5.

6.4. 6. 6.2 Uygulanır.3 Uygulanır. 6.7. Matematik yöntemle özel değerler ve özel vektörler ve periyotlar hesaplanır.3. Her mod için o moddaki deplasmanların katılım miktarını karakterize eden katkı çarpanları (katılım oranı) hesaplanır.0 durumunda eşdeğer hesaba müsaade etmez.2 T1a Ayrıca hesaplanır.30 katıyla sınırlandırılır.2 Uygulanır.7. 6.1.4.7.1 Programda opsiyonel olarak a) Eşdeğer deprem yükü yöntemi ile hesap. 6. 6.4 Uygulanır. 6.3 Program bu koşulun ortaya çıkmasını engeller.1 Uygulanır. Ancak yapı bir defa da tüm kolonları itibariyle ve tek bir rijit diyafram olarak çalışıp düşey yükler açısından emniyetli tarafta kalınması sağlanmalıdır.3 Kesin hesap yapıldığından burada verilen denklem kullanılmaz. 6.2. 6.2.2 Kolon düğüm noktalarının deplasmanlarını katın deplasmanlarından ayırmak için ideSTATİK'te üstü serbest kolon tanımı getirilmiştir. Kullanıcı gereken kolonları bu şekilde tanımlamak zorundadır.2. her kat ve her serbestlik derecesi için F kuvvetleri hesaplanır.8.7. Her hesapta ilgili rijit diyafram içinde olmayan kolonlar üstü serbest tanımlanmalıdır. Her mod.8.6. T1a'nın 1. Uygun olmayan Yöntem kullanılması durumunda printout alınmasına müsaade edilmez.3.7.7. 6.1 Uygulanır. Katta kaç tane bağımsız rijit diyafram varsa yapı bu sayı kadar ayrı ayrı hesaplanmalıdır.2.1.4 T1a>1.8.7. İvme spektrumu eğrisi ve her modun periyotu ve deprem yükü azaltma katsayısından yola çıkılarak Spa(Tr) hesaplanır. Her mod için binaya etkiyen toplam tasarım yükü deprem yükü bulunur.4.0 olması durumunda Dinamik hesap sonucu bulunan T1. Uygulanır.1 Eşdeğer hesap yapılsa bile program bina birinci doğal periyodunu dinamik hesap yaparak bulur. 6.7.1 6.2 Kolon düğüm noktalarının deplasmanlarını katın deplasmanlarından ayırmak için ideSTATİK'te üstü serbest kolon tanımı getirilmiştir. Kullanıcı gereken kolonları bu şekilde tanımlamak zorundadır. Bu amaç için önce Yapı 3 boyutlu Stifness matrisi Son deplasmanları. 6.2<nbi<=2.Programın 1997 Deprem Yönetmeliğine Uyumluluğu 6.7.3. Yukarıda tanımlanan serbestlik dereceleri olacak şekilde düzenlenir.1 Uygulanır.7.4. Titreşim yapmayan serbestlik derecelerine karşılık gelen satır ve sütunlar elimine edilerek yalnız titreşim yapan doğrultuları kapsayan indirgenmiş Stifness matrisi bulunur.7. Katta kaç tane bağımsız rijit diyafram varsa yapı bu sayı kadar ayrı ayrı hesaplanmalıdır.7.6.8 Her katta Kaydırılmış kütle merkezlerinin her birinde birbirine dik doğrultuda iki yatay serbestlik derecesi ile düşey eksen etrafında dönme serbestlik derecesi göz önüne alınır. 6.2. c) Eski yönetmelik Eşdeğer deprem yükü yöntemi ile hesap yöntemlerinden biri kullanılabilir. b) Mod birleştirme yöntemi ile hesap. Matris (3*kat adedi) *(3*kat adedi) boyutundadır. Böylece her modun etkin kütlesi bulunur.7.2. A1 düzensizliği olan yapılarda 1. 6. 6. 6.1 Uygulanır. Her hesapta ilgili rijit diyafram içinde olmayan 149 .2 Eşdeğer deprem yükü yönteminin uygulanıp uygulanmayacağı kontrolü otomatik olarak yapılır.

Uygulanmaz. Printoutlarda listelenir.2 Uygulanır. 7. Otomatik kontrol edilir. 7.3.8. 6. 7.1Uygulanır. 6.1.2.1 Uygulanır.9 Uygulanır. 6. 6.1 Uygulanır. Otomatik Uygulanır. 6. 7. 6. Otomatik kontrol edilir. 6.2.2. Otomatik uygulanır. 6. 7.8. Detaylarıyla printoutlarda listelenir.2Uygulanır detaylarıyla printoutlarda listelenir. 7.3.1 Uygulanır. Detaylarıyla printoutlarda gösterilir.1. Otomatik kontrol edilir.2.1Uygulanır. Kesit hesaplarında Taşıma gücü yöntemi uygulanır.2.2 Uygulanır. 7.10. Çapraz Korelasyon Katsayıları Hesabında modal sönüm oranı %5 alınır.1.8.5.2Uygulanır.13.5.8.10.8 Otomatik uygulanır.2 7.6 7. Ancak yapı bir defa da tüm kolonları itibariyle ve tek bir rijit diyafram olarak çalışıp düşey yükler açısından emniyetli tarafta kalınması sağlanmalıdır.2.2 Uygulanır. 6. Detaylarıyla printoutlarda gösterilir.4.8. 7.10.3. 6.2. Sağlamayan kolon varsa printout alınmasına müsaade etmez.3.13. Verilen koşullara uygun olmayan projede printout alınmasına müsaade edilmez. Uygulanır. 6.2.3.3 Otomatik kontrol yapmaz. 7.5 6.3.1 Hiç bir durumda karelerin karekökü yöntemi kullanılmaz. Uygun olmayan kolon saptanırsa printout alınmasına müsaade edilmez.2 Uygulanır.1 Titreşim modu yeterlilik kontrolü otomatik yapılır.13.8.2.2.13.2 Her durumda maksimum mod katkılarının birleştirilmesi için Tam Karesel Birleştirme (CQC Complete Quadratic Combination ) Kuralı uygulanır. Program süneklik düzeyi normal sistemler için tüm koşulları uygular.6 6. 6.2 Kullanıcı süneklik düzeyine karar verir. 150 .2.1. 7.3 Uygulanır.1 Otomatik kontrol yapmaz 7.2. Uygun olmayan kolon saptanırsa printout alınmasına müsaade edilmez. Ancak yapısal olmayan (cephe elemanları) gevrek elemanların kullanılabilirlik kontrolü yapılmaz.4 Uygulanır.10.Programın 1997 Deprem Yönetmeliğine Uyumluluğu kolonlar üstü serbest tanımlanmalıdır.1. Verilen koşullara uygun olmayan projede printout alınmasına müsaade edilmez.3 7.4.4 Otomatik kontrol yapmaz.1 Uygulanır. Yetersiz mod sayısı tespit edilirse printout alınmasına müsaade edilmez. 7.5. 6.4 Uygulanır.1.2.1 Kullanıcı süneklik düzeyine karar verir.2.1. Program süneklik düzeyi normal sistemler için tüm koşulları uygular.

4. 7.6.1.2. Sağlanmadığı takdirde printout alınmasına müsaade edilmez.8.13. Otomatik uygulanır.3.4.4 7. Ancak 7.9 7. 7. 7.4'ün mutlaka sağlanması gerekir. Uygulanır.1.4. 7. 7.3.7 7.3 Otomatik çizilir.13. 7.13. Olumsuz durumda printout alınması engellenir.2.2. 7.Programın 1997 Deprem Yönetmeliğine Uyumluluğu 7. 7.4.2. 7.2 Otomatik çizilir. 7.8.4.2. Kolon düşey açılımlarında detaylarıyla çizilir.2.5 Otomatik uygulanır.6. 7.3.13.3 Otomatik çizilir.1 Otomatik uygulanır.3 Uygulanır.1 Otomatik uygulanır. Uygulanır. Ancak Kiriş açılımlarında da çapraz donatı çizilmez.6. 7.4.5 Otomatik uygulanır. Printoutlarda detaylı listelenir. 7. Olumsuz durumda printout alınması engellenir. Kullanıcı yapı rijitliğini arttırarak hesabı tekrar eder. Kullanıcı inisiyatifindedir.8 7.13.12 ve 7.6.3.3. Uygulanır. 7.4 Otomatik yapılır. Otomatik uygulanır.3 7. 7. 7.6.2 Otomatik yapılmaz. Otomatik uygulanır.1 Otomatik uygulanır.3 Otomatik uygulanır.4.13. 7.2 Otomatik uygulanır.3.1 Otomatik çizilir.6 7.3.2. 7.4 Otomatik uygulanır.2.5 Otomatik uygulanır. 7.1 Otomatik yazılır. Kullanıcının kolonu kısa kolon olarak işaretlenmesi gerekir. 7. Oluştuğu zaman kullanıcı uyarılır. 7. Printoutlarda detaylarıyla listelenir.3.2.13 denklemlerindeki 0.5 7.3.4.2 Otomatik yazılır.8.3 Program açısından Denklem 7. Uygulanır. Kolon düşey açılım detaylarında ayrıntılarıyla çizilir. 7. Ancak kullanıcı kirişe hesaplanan enine donatıya koymayıp çapraz donatı atabilir. Otomatik uygulanır.60 ve 0.7 7. 151 . Printoutlarda detaylı listelenir.2 Otomatik uygulanır.30 katsayılarının değişebileceği dikkate alınarak printout alınması engellenmez fakat bariz görünecek şekilde SAĞLANMIYOR yazılır. Tüm kontroller yapılır.6. Otomatik uygulanır.3 Yeniden dağılım yapılmaz.13.4.8 7. 7.3 Kanca kıvrım detayları detay kütüphanesinden alınır.10 Uygulanır.4 Otomatik çizilir.4 7.13.

Uzun kenarı x eksenine paralel bir dikdörtgen kolonun açısı 90 derecedir. Kolon elemanının alt uç düğüm noktasının numarası j :Kiriş elemanlarının sağ uç düğüm noktasının numarası Kolon elemanının üst uç düğüm noktasının numarası L :Elemanın boyu. Yapı Uzay Çerçeve Eleman Bilgileri a) Simgeler i: :Kiriş elemanlarının sol uç düğüm noktasının numarası.BÖLÜM 23 ÇIKTILARDA KULLANILAN SİMGELER ve AÇIKLAMALARI Bu bölümde. hangi değerin nasıl bulunduğu anlatılmıştır. Hesaplarda kullanılan kapalı formüller belirtilmiş. rapor başlıklarına göre sıralanarak açıklanmıştır. kirişin sol ucundaki teorik düğüm noktası ile kirişin sol ucu arasındaki eksantrisitenin x eksenine paralel mesafesi Ey1(Yo) :Kolonlarda kolonun ağırlık merkezi y ordinatı [m] Kirişlerde. 1. kirişin sol ucundaki teorik düğüm noktası ile kirişin sol ucu arasındaki eksantrisitenin y eksenine paralel mesafesi Ex2 Ey2 :Kirişin sağ ucundaki teorik düğüm noktası eksantrisitenin x eksenine paralel mesafesi [m] :Kirişin sağ ucundaki teorik düğüm noktası eksantrisitenin y eksenine paralel mesafesi [m] ile kirişin sağ ucu arasındaki ile kirişin sağ ucu arasındaki 2 4 4 4 2. [m] Kirişlerde temiz boy Kolonlarda düğüm noktasından düğüm noktasına olan boy IBurul IMajor IMinor A Cos :Elemanın burulma ataleti [m ] :Elemanın majör atalet momenti [m ] :Elemanın Minör atalet momenti [m ] :Elemanın alanı [m ] :Elemanın plandaki açısının cosinüsü Kirişlerde i-j vektörünün yatayla yaptığı açının cosinüsü Kolonlarda majör atalet düzlemine dik vektörün yatayla yaptığı açının cosinüsü. raporda kullanılan tüm simgeler. Kat Eşdeğer Yatay Kuvvetleri ve Genel Bilgileri a) Simgeler 152 . Sin Ex1(Xo) :Elemanın plandaki açısının sinüsü :Kolonlarda kolonun ağırlık merkezi x apsisi [m] Kirişlerde.

3a.5 S(T) = 2.2Vt den küçük ya da eşit olmalıdır.1) denklemiyle ile A(Tr) hesaplanır. 1. Fi(y) nin bulunması: X ve Y yönü için.b) de T yerine Tr konularak Ra(Tr) hesaplanır.2b Denklem 6. Doğal Titreşim Periyodu Tr hesaplanır.8 ( 0≤ T ≤ TA ) B Denklem 6. kata etkiyen eşdeğer deprem yükü (y yönü) [t] :Gerçek kütle merkezi koordinatları[m] Fi(x) Fi(y) Xa. 4. katının temel üstünden itibaren ölçülen yüksekliği (Bodrum katlarında rijit çevre perdelerinin bulunduğu binalarda i’inci katın zemin kat döşemesi üstünden itibaren ölçülen yüksekliği ) Bu durumda. Tr>T A ise Ra(Tr)=R dir. (Denklem 6.1.5 + (R .5)T/ T A Ra(T) = R ( 0≤ T ≤ TA ) Denklem 6. Vt değeri 0.2a.2c (T A < T ≤ T ) ( T>T ) B 2. katının hareketli yük katılım katsayısı kullanılarak hesaplanan ağırlığı [t] :Binanın i. ∆Fn 0.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar gi qi HYKK wi Hi :Binanın i.2. Hn ≤ 25 ise wiHi ∑ ( wjHj) j=1 7. Hn>25 ise ∆Fn = 0.∆FN ) N ∆Fn hesaplanır. Vt = W. (Denklem 6. A(T1) / Ra(T1) (Denklem 6. [m] :Eşdeğer deprem yükü yönteminde i. Ra(T) = 1.3b ( Tr > T A ) 3. sırasıyla A(Tr) ve Ra(Tr) dir. Rijit çevre perdelerinin bulunduğu katlarda Fi Madde 6.7.4 belirtilen esaslara göre 153 . rijit çevre perdelerin bulunduğu katlarda hiç bir değer yazılmaz. 5.b. kata etkiyen eşdeğer deprem yükü (x yönü) [t] :Eşdeğer deprem yükü yönteminde i. katındaki toplam hareketli yük [t] :Hareketli yük katılım katsayısız :Binanın i.Ya b)Açıklamalar Fi(x) . Bu formülde bulunan A(T1) ve Ra(T1). Tr konularak (Denklem 6. katındaki toplam sabit yük [t] :Binanın i. 6. Zemin cinsine göre belirlenen spektrum eğrisinde T yerine.4) ile Vt hesaplanır.5T/ TA S(T) = 2.3a Denklem 6.2a Denklem 6.07 T1 Vt (denklem 6. S(T) = 1+1. A(T)= Ao I S(T) (Denklem 6.9) kullanılarak her kat için Fi hesaplanır.8) kullanılarak ∆Fn =0 ‘dır.5( TB /T) 0. Fi = (Vt .c) S(Tr) hesaplanır.10 Ao I W değerinden büyük veya eşit olmalıdır.

Bu formüldeki Wbk. serbest titreşim periyodu (w).1) (Bu madde eşdeğer deprem yüküne göre hesap yapılırsa uygulanmaz) Bina toplam kütlesi= W/g (g yerçekimi ivmesi=9. 2 154 .15 2. Burada kullanılan simgeler için ayrıca dinamik hesap yapılmışsa dinamik hesap başlığı altında. doğal titreşim periyodu (Tr). Hesaba katılacak titreşim modu sayısı kontrol edilir.5. 1. ilgili katın Wi ‘sidir. (Denklem 6. (Denklem 6. (Madde 6.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar hesaplanır.8.81 m/ s ) Bina toplam kütlesinin %90’nı hesaplanır. Dinamik Hesap a) Simgeler W T1a Hn :Binanın hareketli yük katılım katsayısı kullanılarak bulunan toplam ağırlığı [t] :Binanın amprik bağıntı ile hesaplanan birinci doğal titreşim periyodu [s] :Binanın temel üstünden itibaren ölçülen toplam yüksekliği (Bodrum katlarında rijit çevre perdelerinin bulunduğu binalarda zemin kat döşemesi üstünden itibaren ölçülen toplam yükseklik) [m] :Binanın N'inci katına (tepesine) etkiyen ek eşdeğer deprem yükü ( x yönü) [t] :Binanın N'inci katına (tepesine) etkiyen ek eşdeğer deprem yükü ( y yönü) [t] :Eşdeğer deprem yükü yönteminde x doğrultusunda binaya etkiyen toplam eşdeğer deprem yükü (taban kesme kuvveti) [t] :Eşdeğer deprem yükü yönteminde y doğrultusunda binaya etkiyen toplam eşdeğer deprem yükü (taban kesme kuvveti) [t] :Mod birleştirme yönteminde x doğrultusunda modlara ait katkıların birleştirilmesi ile bulunan bina toplam deprem yükü (taban kesme kuvveti) [t] :Mod birleştirme yönteminde y doğrultusunda modlara ait katkıların birleştirilmesi ile bulunan bina toplam deprem yükü (taban kesme kuvveti) [t] :Mod birleştirme yöntemi ile hesaplanan büyüklüklerin alt sınırlarının belirlenmesi için kullanılan katsayı :Etkin yer ivmesi katsayısı :Bina önem katsayısı :Binanın r'inci titreşim periyodu [s] :Tr için hesaplanan spektrum katsayısı ∆ Fnx ∆ Fny Vt(x) Vt(y) VtB(x) VtB(y) β Ao I Tr S(Tr) b)Açıklamalar X ve Y yönü için.2) kullanılarak spektrum katsayısı S(Tr). C katsayısı ve katkı çarpanı hesaplanır. Her modda.3.3) kullanılarak deprem yükü azaltma katsayısı Ra(Tr). etkin modal kütle Mr. Fi=Fbk=Ao I Wbk /1.1) kullanılarak spektral ivme katsayısı A(Tr). (Denklem 6. (Denklem 6. sırasıyla listelenir. 3.15) kullanılarak ivme spekturum ordinatı Spa(Tr). yarı dinamik hesap yapıldıysa yarı dinamik hesap başlığı altında rapor edilir. Spa(Tr) = A(Tr) g / Ra(Tr) Denklem 6.

Kat maksimum yükleri. X yönü kat deprem kuvveti [t] :Kullanılan yönteme göre hesaplanan.Y. ey= 0. bina toplam kütlesinden büyükse mod sayısı yeterlidir. normalleştirilmiş yapı serbest titreşim modları yapı kat maksimum ivmeleri. Toplam etkin modal kütle. Bu yüklerin toplamları Madde 6.05 Bx [m] :Katın gerçek kütle merkezi ile kaydırılmış kütle merkezi arasındaki mesafe.) 4. 5.Z G1 G2 G3 G4 G5 G6 U(x) U(y) U(z) R(x) :Düğüm noktası numarası :Düğüm noktası koordinatları [m] :Düğüm noktasının global x ekseni doğrultusundaki numarası :Düğüm noktasının global y ekseni doğrultusundaki numarası deplasman bileşeni kod deplasman bileşeni kod :Düğüm noktasının global z ekseni doğrultusundaki deplasman bileşeni kod numarası :Düğüm noktasının global x ekseni etrafındaki deplasman bileşeni kod numarası :Düğüm noktasının global y ekseni etrafındaki deplasman bileşeni kod numarası :Düğüm noktasının global z ekseni etrafındaki deplasman bileşeni kod numarası :Düğüm noktasının global x ekseni doğrultusundaki deplasmanı [mm] :Düğüm noktasının global y ekseni doğrultusundaki deplasmanı [mm] :Düğüm noktasının global z ekseni doğrultusundaki deplasmanı [mm] :Düğüm noktasının global x ekseni etrafındaki deplasmanı [radyan] 155 . Vt(x)< β VtB(x) ve Vt(y)< β VtB(y) ise dinamik analizle bulunan bütün iç kuvvetler. yapı kat tasarım deprem yükleri hesaplanır. Düğüm Noktası Deplasmanları a) Simgeler Dn X. 4. Sadece eşdeğer deprem yükü yöntemine göre bulunan kat maksimum yükleri listelenir. eşdeğer ve dinamik yükler olmak üzere listelenir. Rijit bodrum çevre perdelerinin bulunduğu katta bu değerler sıfırdır.05 By [m] :Kullanılan yönteme göre hesaplanan. yapı kat elastik deprem yükleri. Toplam etkin modal kütle bulunur ve bina toplam kütlesi ile karşılaştırılır. yapı kat modal kütleleri. Katlara Etkiyen Yatay Yükler a) Simgeler ex ey Fx Fy Mb :Katın gerçek kütle merkezi ile kaydırılmış kütle merkezi arasındaki mesafe. Sırasıyla karakteristik mod vektörleri. 3. (Bu madde eşdeğer deprem yüküne göre hesap yapılırsa uygulanmaz. Y yönü kat deprem kuvveti [t] :Kata etkiyen burulma momenti [tm] 5. x yönü için.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar Bina toplam kütlesinin %5’i hesaplanır. βVt ( x) / VtB( x) .8. y yönü için βVt ( y) / VtB( y) katsayılarıyla otomatik olarak çarpılırlar.5’e göre karşılaştırılır. ex= 0.

1 indisler alt ucu simgelemektedir. Uzun kenarı x eksenine paralel bir dikdörtgen kolonun majör düzlemi . Elemanların Uç Kuvvetleri a) Simgeler i) Kolonlar ve paneller majör düzlem :Kolonun majör (büyük) atalet momentinin hesaplandığı düzlem. 0. 2 indisler üst ucu simgelemektedir.2 (Mri + Mrj) denkleminin hem alttaki.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar R(y) R(z) :Düğüm noktasının global y ekseni etrafındaki deplasmanı [radyan] :Düğüm noktasının global z ekseni etrafındaki deplasmanı [radyan] 6. tz1 my1 mz1 :Kesme kuvveti :Eğilme momenti :Burulma momenti :Kolonun uzun kenarı doğrultusundaki kesme kuvveti majör düzlemdeki kesme kuvveti [t] :Kolonun kısa kenarı doğrultusundaki kesme kuvveti majör düzleme dik düzlemdeki kesme kuvveti [t] :Kolonun eksenel kuvveti [t] :Kolonun kısa kenarı doğrultusundaki moment majör düzleme dik düzlemdeki moment [tm] :Kolonun uzun kenarı doğrultusundaki moment majör düzlemdeki moment [tm] :Kolonun burulma momenti [tm] b) Açıklamalar Kolonlarda.70< α i <1 aralığında (Mra + Mrü) ≥ 1. Sonuçlar ikinci satır olarak(yanına 1/ α i yazar) listelenir 156 . tx1 ty1 tz1 mx1 my1 mz1 ii) Kirişler 1 indisler sol ucu simgelemektedir. 2 indisler sağ ucu simgelemektedir. Kat Deplasmanları a) Simgeler δx δy θ :Katın master düğüm noktasının ( kütle merkezinin ) x deplasmanı [mm] :Katın master düğüm noktasının ( kütle merkezinin ) y deplasmanı [mm] :Katın master düğüm noktasının ( kütle merkezinin ) dönmesi [radyan] 7. hem de üstteki düğüm noktalarının sağlandığı kolonlara etkiyen eğilme momentleri ve kesme kuvvetleri 1/ α i oranında çarpılarak otomatik olarak attırılır. x eksenine paraleldir.

katın Sol-Alt köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] ∆ (i-1)SĞA :(i-1).d(i-1)SĞA ∆ iSĞU :d(i)SĞU . katın ilgili doğrultudaki kat kesme kuvveti [t] :i. katın Sol-Üst köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] ∆ (i-1)SLA :(i-1).d(i-1)SLA ∆ iSĞA :d(i)SĞA .1. Madde 6.d(i-1)SĞU ∆ imax= ∆ iSLU . katın Sağ-Alt köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] :i.10. katın Sol-Üst köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] :i. Kat yüksekliği [m] :i. Kat :i. ∆ iSLA . ∆ iSĞA . katın Sol-Üst köşesinde hesaplanan göreli öteleme [mm] :i. katın yüksekliği [m] :i. Katta hesaplanan maksimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. ∆ iSĞU'dan en büyüğüdür. katın Sol-Alt köşesinde hesaplanan göreli öteleme [mm] :i.2 9. [mm] :i. ∆ imax/hi ≤ 0. katın Sol-Alt köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] :i.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar 8. katın Sağ-Üst köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] ∆ imax ∆ (i)SLU ∆ (i)SLA ∆ (i)SĞA ∆ (i)SĞU ∆ (i-1)SLU :(i-1). İkinci Mertebe Etkileri a) Simgeler ( ∆ i)ort Vi hi :i. kattan itibaren en üst kata kadar olan katların hareketli yük katılım katsayısı 157 Σ Wj . Göreli Kat Ötelemelerinin Sınırlandırılması a) Simgeler Kat hi :i.02/R olmalıdır.0035 veya ∆ imax/hi ≤ 0. katın Sağ-Alt köşesinde hesaplanan göreli öteleme [mm] b) Açıklamalar Her bir deprem yüklemesi ve kat için. ∆ iSLU :d(i)SLU . Katta kolon ve perdelerde hesaplanan göreli kat ötelemelerinin kat içindeki ortalama değeri.d(i-1)SLU ∆ iSLA :d(i)SLA . katın Sağ-Alt köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] ∆ (i-1)SĞU :(i-1). katın Sağ-Üst köşesinde hesaplanan göreli öteleme [mm] :i. katın Sağ-Üst köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] ∆ iSLU ∆ iSLA ∆ iSĞA ∆ iSĞU :i.

Deprem yüklemesinden hesaplanan minimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. katta 1. Deprem yüklemesinden hesaplanan burulma düzensizliği katsayısı [mm] :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan maksimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan maksimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. katta 2. katta 3. ( ∆ i)ort =( ∆ iSLU+ ∆ iSLA + ∆ iSĞA + ∆ iSĞU ) /4 işlemiyle bulunur. katta 4. Deprem yüklemesinden hesaplanan minimum [mm] göreli kat ötelemesi :i. katta 4. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan minimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. θ i ≤ 0. Deprem yüklemesinden hesaplanan burulma düzensizliği katsayısı [mm] :i. katta 1. Deprem yüklemesinden hesaplanan maksimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. (Denklem 6.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar kullanılarak hesaplanmış ağırlıklarının toplamları [t] θi :i. katta 3. Deprem yüklemesinden hesaplanan burulma düzensizliği katsayısı [mm] η bi1 ( ∆ i)max2 ( ∆ i)min2 ( ∆ i)ort η bi2 ( ∆ i)max3 ( ∆ i)min3 ( ∆ i)ort3 η bi3 ( ∆ i)max4 ( ∆ i)min4 ( ∆ i)ort4 η bi4 158 . katta 2. Deprem yüklemesinden hesaplanan maksimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] :i. katta 1. Deprem yüklemesinden hesaplanan burulma düzensizliği katsayısı [mm] :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] :i. katta 4. katın ikinci mertebe gösterge değeri [radyan] b) Açıklamalar Her bir deprem yüklemesi ve kat için. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] :i. kullanılarak θ i hesaplanır. katta 3. katta 2. katta 1. A1 Burulma Düzensizliği a) Simgeler ( ∆ i)max1 ( ∆ i)min1 ( ∆ i)ort1 :i.21) θ = (∆i)ort ∑ wj j=i N Vihi 10. Deprem yüklemesinden hesaplanan minimum göreli kat ötelemesi [mm] :i.12 olmalıdır. katta 3. katta 4. katta 2.

( ∆ i)min1. A4 Taşıyıcı Sistem Eleman Eksenlerinin Paralel Olmaması a) Simgeler 159 . ( ∆ i)max2. göreli kat ötelemeleri başlığında rapor edilen ∆ iSLU . ∆ iSLA . nbi’lerin bir tanesi 1. nbi4 =( ∆ i)max4/( ∆ i)ort4 formülleriyle nbi’ler hesaplanır. ( ∆ i)ort1=[( ∆ i)max1/( ∆ i)min1] / 2 . ( ∆ i)min2. ∆ iSĞU değerlerinin en küçüğüdür. ( ∆ i)max3. ( ∆ i)ort3=( ∆ i)max3/( ∆ i)max3 . (Not: Uzun kenarı x eksenine paralel bir dikdörtgen kolonun açısı 90 derecedir. bu başlıkta sırasıyla ( ∆ i)max1. ( ∆ i)min4 her kat ve yükleme için. :Kolon majör atalet düzlemine dik vektörün yatayla yaptığı açının sinüsü.Vu :V * e 12. nbi1 =( ∆ i)max1/( ∆ i)ort1 . 11. ( ∆ i)max4 olarak listelenir.A2-A3 Düzensizliği Kontrolü e cos Sin :Moment kolunun uzunluğu [m] α α :Kolon majör atalet düzlemine dik vektörün yatayla yaptığı açının cosinüsü. ( ∆ i)min3.2 değerinden büyükse A1 burulma düzensizliği vardır.) txu tyu txa :i’inci kattaki kolonun üst ucuna x ekseni doğrultusunda etkiyen kesme kuvveti [t] :i’inci kattaki kolonun üst ucuna y ekseni doğrultusunda etkiyen kesme kuvveti [t] :i+1’inci kattaki kolonun alt ucuna x ekseni doğrultusunda etkiyen kesme kuvveti [t] tya Vux Vuy Vax Vay Vu Va V M :i+1’inci kattaki kolonun alt ucuna y ekseni doğrultusunda etkiyen kesme kuvveti [t] :txu * sin α :tyu * cos α :txa * sin α :tya * cos α :Vux + Vuy :Vax + Vay :Va . ∆ iSĞA . ( ∆ i)ort2=( ∆ i)max2/( ∆ i)min2. ( ∆ i)ort4=( ∆ i)max4/( ∆ i)max4 formülleriyle ortalama göreli kat ötelemeleri hesaplanır.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar b) Açıklamalar Göreli kat ötelemelerinde başlığında her bir deprem için rapor edilen ∆ imax değerleri. nbi2 =( ∆ i)max2/( ∆ i)ort2 nbi3 =( ∆ i)max3/( ∆ i)ort3 .

5 uygulanır. tespit edilmiştir mesajı yazılır ve Madde 6. Σ Ae = Σ Aw + Σ Ag + 0. Katta gözönüne alınan deprem doğrultusunda etkili kesme alanı. B1 Komşu Katlar Arası Dayanım Düzensizliği a) Simgeler Σ Aw(i+1) :(i+1). Katta gözönüne alınan deprem doğrultusuna paralel kagir dolgu duvar 2 alanlarının ( kapı ve pencere boşlukları düşülmüş) toplamı [m ] :i. Katın Dayanım Düzensizliği Katsayısı 2 2 2 b) Açıklamalar Her bir katta. Katta gözönüne alınan deprem doğrultusuna paralel olarak perde olarak 2 çalışan taşıyıcı sistem elemanlarının enkesit alanlarının toplamı [m ] :(i+1). Katta gözönüne alınan deprem doğrultusunda etkili kesme alanı. Katta kolon enkesiti etkin gövde alanları Aw'ların toplamı [m2] Σ Ag(i+1) Σ Ak(i+1) Σ Ae(i+1) Σ Aw(i) Σ Ag(i) Σ Ak(i) Σ Ae(i) η ci :(i+1).15 Σ Ak hesaplanır. elemanların tasarımında kullanılan büyüklüklerdir. Burada listelenen iç kuvvet büyüklükleri. Katta gözönüne alınan deprem doğrultusuna paralel olarak perde olarak çalışan 2 taşıyıcı sistem elemanlarının enkesit alanlarının toplamı [m ] :i.7. [m ] :i. Katta gözönüne alınan deprem doğrultusuna paralel kagir dolgu duvar 2 alanlarının ( kapı ve pencere boşlukları düşülmüş) toplamı [m ] :(i+1). 13. Bu maddenin uygulandığı durumda elemanların asal eksen doğrultusundaki iç kuvvet büyüklükleri Madde 6. Katların birinde. [m ] :i. 160 . Katta kolon enkesiti etkin gövde alanları Aw'ların toplamı [m ] :i.7.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar tx1 ty1 tz1 mx1 my1 mb1 tx2 ty2 tz2 mx2 my2 mb2 : Alt uçta majör aks doğrultusunda kesme kuvveti [t] : Alt uçta minör aks doğrultusunda kesme kuvveti [t] : Alt uçta normal kuvvet [t] : Alt uçta majör aks etrafında eğilme momenti [tm] : Alt uçta minör aks etrafında eğilme momenti [tm] : Alt uçta kolon düşey ekseni etrafında burulma momenti [tm] : Üst uçta majör aks doğrultusunda kesme kuvveti [t] : Üst uçta minör aks doğrultusunda kesme kuvveti [t] : Üst uçta normal kuvvet [t] : Üst uçta majör aks etrafında eğilme momenti [tm] : Üst uçta minör aks etrafında eğilme momenti [tm] : Üst uçta kolon düşey ekseni etrafında burulma momenti [tm] b) Açıklamalar Sistemde A4 düzensizliği varsa.5'deki belirtildiği üzere hesaplanır ve her bir deprem doğrultusu için bulunan değerler bu başlık altında listelenir.

80 ise B1 komşu katlar arası dayanım düzensizliği vardır. katta 3. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama [mm] göreli kat ötelemesi ( ∆ i+1)ort3 :(i+1). katta 1. ( ∆ i)ort ilgili kat. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] η ki3 ( ∆ i)ort4 :i. 14. katta 3. katta 3. η ki1 = ( ∆ i)ort1/( ∆ i+1)ort1 (1. 0. katta 1. katta 4. katta 4.80 ise taşıyıcı sistem davranış katsayısı R. B2 Komşu Katlar Arası Rijitlik Düzensizliği a) Simgeler ( ∆ i)ort1 : i.25( η ci)min değeri. ( η ci)min rapor edilen bütün η ci’ lerin en küçüğüdür.25( η ci)min çarpılmış olarak R Katsayısının Seçim Nedeni başlığında yazılmaktadır. katta 1. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] η ki2 ( ∆ i)ort3 :i. her kat için. 1. Deprem yüklemesinden hesaplanan Rijitlik düzensizliği katsayısı [mm] b) Açıklamalar İkinci mertebe etkileri başlığında 4 adet deprem yüklemesine göre listelenen ( ∆ i)ort ‘lar bu düzensizliğin kontrolünde kullanılır. Deprem yüklemesinden hesaplanan Rijitlik düzensizliği katsayısı [mm] :i. katta 2.50’ den büyükse B2 komşu katlar arası rijitlik düzensizliği vardır. R Katsayısının Seçim Nedeni başlığında rapor edilir. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] η ki ( ∆ i)ort2 :i. ( ∆ i+1)ort bir üst kat olmak üzere. η ki ‘lerden biri 1. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama [mm] göreli kat ötelemesi ( ∆ i+1)ort4 :(i+1). 161 . Deprem yüklemesinden hesaplanan rijitlik düzensizliği katsayısı [mm] :i.25( η ci)min değeri ile çarpılarak deprem hesabı otomatik olarak tekrarlanır. 1. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] ( ∆ i+1)ort2 :(i+1).deprem yüklemesi için) η ki3 = ( ∆ i)ort3/( ∆ i+1)ort3 (3.deprem yüklemesi için) η ki2 = ( ∆ i)ort2/( ∆ i+1)ort2 (2. R katsayısı da 1.60 ≤ η ci < 0.deprem yüklemesi için) hesaplanır ve listelenir. katta 2. katta 2.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar η ci=( Σ Ae)i /( Σ Ae)i+1 < 0. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] η ki4 :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] ( ∆ i+1)ort1 :(i+1). Deprem yüklemesinden hesaplanan rijitlik düzensizliği katsayısı [mm] :i. katta 4.deprem yüklemesi için) η ki4 = ( ∆ i)ort4/( ∆ i+1)ort4 (4. η ci < 060 olması durumunda rapor alınmasına izin verilmez.

a) Simgeler PMx PMy Mx My :İlgili katta ve ilgili deprem yüklemesinden dolayı kattaki perdelerin yatay x istikametine transfer edilmiş momentleri toplamı [tm] :İlgili katta ve ilgili deprem yüklemesinden dolayı kattaki perdelerin düşey y istikametine transfer edilmiş momentleri toplamı [tm] :İlgili katta ve ilgili deprem yüklemesinden dolayı kattaki perde ve kolonların yatay x istikametine transfer edilmiş momentleri toplamı [tm] :İlgili katta ve ilgili deprem yüklemesinden dolayı kattaki perde ve kolonların düşey y istikametine transfer edilmiş momentleri toplamı [tm] :PMx/Mx :PMy/My α Mx α My b) Açıklamalar hesaplar ve tekrar analiz yaptırır. R katsayısının uygunluğu rapor edilir. katında (Mra + Mrü) ≥ 1. Yoksa. katında Denklem 7.25( η ci)min değeri listelenir. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı [t] :Binanın i. program rapor alırken kullanıcıyı uyarır ve çıktı almasına izin vermez.” mesajı rapor edilir. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı [t] :i. α Mx ya da α My herhangi bir deprem yüklemesinde 0. deprem yüklemesinden hesaplanan Vis1/Vik1 oranı :Binanın i. bina önem katsayısı. Elemanların plandaki adları ve katları yazılır. katta 1. Varsa. 18. kullanıcı.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar 15. 0. “Taşıyıcı Sistemin Düşey Elemanlarında Süreksizlik Bulunmamaktadır.3'ün hem alttaki hem de üsteki düğüm noktalarında 162 Vik1 α i1 Vis2 . katında tüm kolonlarda 1. B3 Taşıyıcı Sistemin Düşey Elemanlarının Süreksizliği Sadece kolonun iki ucu mesnetli kirişe oturduğu durum kontrol edilir. 16. Kullanılan R katsayısı Seçilen R katsayısı olarak bu başlıkta listelenir. B2 için η ki) ve kullanılan hesap yöntemi rapor edilir. bina toplam yüksekliği. Hesap Yönteminin Seçim Nedeni Sırasıyla deprem bölgesi. R Katsayısının Seçim Nedeni Her bir deprem yüklemesi ve her kat için devrilme momenti kontrolü yapılır.75’den büyük 1’den küçük ise. düzensizlik durumları ve katsayıları (A1 için η bi. deprem bölgesi. girilen R katsayısı. 1.3) hem alttaki hem de üsteki düğüm noktalarında sağlandığı kolonlarda . Sırasıyla. İlgili düğüm noktasına bağlı tüm kiriş ve kolonların bütün kesitlerinde tüm yüklemeler için elde edilen tüm iç kuvvetler %50 oranında otomatik attırılır. Bu durumda. Vis/Vik Oranları a) Simgeler Vis1 :Binanın i. ( α M .4 α M formülünden R katsayısını 17. α Mx ve α My'lerin en büyüğü olarak alınabilir).2 (Mri + Mrj) denkleminin (Denklem 7.75’den küçük veya eşitse R=7 kullanılabilir. seçilen R katsayısı. Bina toplam yüksekliği. 1. R=10 .

deprem yüklemesinden hesaplanan Vis3/Vik3 oranı :Binanın i.3'ün hem alttaki hem de üsteki düğüm noktalarında sağlandığı kolonlarda . Mra. katında tüm kolonlarda 4. α i < 0.70< α i <1 aralığında (Mra + Mrü) ≥ 1. katında tüm kolonlarda 3. katında Denklem 7. deprem yüklemesinden hesaplanan Vis2/Vik2 oranı :Binanın i. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı [t] :Binanın i. katında Denklem 7. 19. Mrj için “Deprem Yönetmeliği Kolon Raporu'na bakınız. katta 3. katta 2.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar sağlandığı kolonlarda . deprem yüklemesinden hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı [t] :i. deprem yüklemesinden hesaplanan Vis4/Vik4 oranı α i2 Vis3 Vik3 α i3 Vis4 Vik4 α i4 b) Açıklamalar Herhangi bir deprem yüklemesinde ve herhangi bir katta. 3. Döşemelerin Statik Betonarme Sonuçları ve Donatıları a) Simgeler L G Q D MSol AsSol DntSol MAck AsAck DntAck MSağ AsSağ DntSağ :Döşemenin ilgili doğrultudaki temiz açıklığı [m] :Döşemenin sabit yükü [t] :Döşemenin hareketli yükü [t] :Döşemenin yüksekliği [m] :İlgili doğrultunun solunda hesaplanan moment [tm] :İlgili doğrultunun solunda (sol mesnet) olması gerekli donatı alanı [cm ] :Sol mesnetteki ilave adet ve çapı :İlgili doğrultunun açıklığında hesaplanan moment [tm] :İlgili doğrultunun açıklığında olması gerekli donatı alanı [cm ] :Açıklıktaki donatı adet ve çapı :İlgili doğrultunun sağında hesaplanan moment [tm] :İlgili doğrultunun sağında (sağ mesnet) olması gerekli donatı alanı [cm ] :Sağ mesnetteki ilave adet ve çapı 163 2 2 2 . 0. kuvvetlerinin toplamı [t] Vik2 2. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı [t] :i.3'ün hem alttaki hem de üsteki düğüm noktalarında sağlandığı kolonlarda . Sonuçlar “Eleman Uç Kuvvetleri" başlığında ikinci satır olarak(yanına 1/ α i yazar) listelenir. katta 4. 4. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı [t] :i. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı [t] :Binanın i. Mrü.70 olmasına izin verilmez. hem de üstteki düğüm noktalarının sağlandığı kolonlara etkiyen eğilme momentleri ve kesme kuvvetleri 1/ α i oranında çarpılarak otomatik olarak attırılır. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme :Binanın i.2 (Mri + Mrj) denkleminin hem alttaki. Mri. katında tüm kolonlarda 2.

[tm] :Kirişin ilgili bölgesinde alt tarafta en fazla çekme donatısı çıkaran dizayn momenti [tm] 164 . Kirişin alt tarafında en fazla çekme donatısı çıkaran yükleme kombinasyonu :Enine donatı hesabında esas alınan kesme kuvveti [t] :Yük katsayıları ile çarpılmış düşey yükler ve depremin ortak etkisi altında hesaplanan kesme kuvveti [t] :Eğik çatlamayı oluşturan kesme kuvveti [t] :Betonun kesme dayanımına katkısı [t] :1 metredeki kayma donatısı alanı [m ] :Moment sıfır noktasının ilgili uca olan uzaklığı 2 22. Kirişlerin Yük Bilgileri ve Ankastrelik Tesirleri a) Simgeler Mg1 Mq1 Vg1 Vq1 Mg2 Mq2 Vg2 Vq2 Eşdeğer g Eşdeğer q :Sol uçta İlgili sabit yükten hesaplanan ankastrelik momenti [tm] :Sol uçta İlgili hareketli yükten hesaplanan ankastrelik momenti [tm] :Sol uçta İlgili sabit yükten hesaplanan ankastrelik kesme kuvveti [t] :Sol uçta İlgili hareketli yükten hesaplanan ankastrelik kesme kuvveti [t] :Sağ uçta İlgili sabit yükten hesaplanan ankastrelik momenti [tm] :Sağ uçta İlgili hareketli yükten hesaplanan ankastrelik momenti [tm] :Sağ uçta İlgili sabit yükten hesaplanan ankastrelik kesme kuvveti [t] :Sağ uçta İlgili hareketli yükten hesaplanan ankastrelik kesme kuvveti [t] :İlgili yükün eşdeğer düzgün yayılı yük karşılığı (sabit) [t/m] :İlgili yükün eşdeğer düzgün yayılı yük karşılığı (hareketli) [t/m] 21.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar 20. Kirişlerin Betonarme Hesap Sonuçları a) Simgeler Üst Alt Ve Vd Vcr Vc Asw/s Moment0 :Kirişin ilgili ucunda (mesnedinde) . Kirişin üst tarafında en fazla çekme donatısı çıkaran yükleme kombinasyonu :Kirişin ilgili ucunda (mesnedinde) . Kirişlerin Donatıları a) Simgeler bw hk ln MdÜst MdAlt :Kirişin gövde genişliği [m] :Kiriş yüksekliği [m] :Temiz açıklık [m] :Kirişin ilgili bölgesinde üst tarafta en fazla çekme donatısı çıkaran dizayn momenti.

fctd/fyd < sol ρü ve fctd/fyd < sağ ρü olmalıdır.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar Hes. Büyük olan alınır. (Mpialt+Mpjüst) hesaplanır. Bunun için. (Mpmax olsun).25 fcd bw d formülünden kiriş kesitinin kesme dayanımı hesaplanır.Depremin soldan. (d=hk-paspayı) 3. (Vei ve Vej). 2.22 bwd fcd değeri hesaplanır. sol ve sağ uç için en olumsuz kesme kuvveti hesabı yapılır.AsAlt :Kirişin ilgili bölgesinde alt tarafta hesaplanan donatı alanı [cm ] 2 2 2 Mev. 165 .0. (Mpiüst+Mpjalt).AsÜst :Kirişin ilgili bölgesinde üst tarafta mevcut donatı alanı [cm ] Mev. 4. Deprem Yönetmeliği Kiriş Tahkikleri a) Simgeler bw hk ln fctd fyd fcd Sol :Kirişin gövde genişliği [m] :Kiriş yüksekliği [m] :Temiz açıklık :Kirişin betonunun tasarım çekme dayanımı [kgf/cm ] :Kirişin boyuna donatısının tasarım akma dayanımı [kgf/cm ] :Kirişin betonunun tasarım basınç dayanımı [kgf/cm ] 2 2 2 ρü :Kirişin sol mesnedinin üst tarafındaki çekme donatısının oranı :Kirişin sağ mesnedinin üst tarafındaki çekme donatısının oranı :Kiriş kesitinin kesme dayanımı [t] :Kirişin sol ucunda hesaplanan kesme kuvveti [t] :Kirişin sağ ucunda hesaplanan kesme kuvveti [t] :Kirişin sol ucunda ve kolon yüzünde düşey yüklerden meydana gelen basit kiriş kesme kuvveti [t] :Kirişin sağ ucunda ve kolon yüzünde düşey yüklerden meydana gelen basit kiriş kesme kuvveti [t] :Kirişin sol ucunda üstte çekme çıkartacak yön için hesaplanan pekleşmeli taşma gücü momenti [tm] :Kirişin sol ucunda altta çekme çıkartacak yön için hesaplanan pekleşmeli taşıma gücü momenti [tm] :Kirişin sağ ucunda üstte çekme çıkartacak yön için hesaplanan pekleşmeli taşıma gücü momenti [tm] :Kirişin sağ ucunda altta çekme çıkartacak yön için hesaplanan pekleşmeli taşıma gücü momenti [tm] Sağ ρü Vr Vei Vej Vdyi Vdyj Mpiüst Mpialt Mpjüst Mpjalt b)Açıklamalar 1. sağdan etkimesi durumları sonucunda.AsÜst :Kirişin ilgili bölgesinde üst tarafta hesaplanan donatı alanı [cm ] Hes.Vr=0.AsAlt :Kirişin ilgili bölgesinde alt tarafta mevcut donatı alanı [cm ] 2 23.

Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar Sol uç için; Vei=Vdyi + Mpmax/ln Sağ uç için; Vej=Vdyj + Mpmax/ln (Madde 7.9) hesaplanır. 5.Vei ve Vej değerlerinden bir tanesi, Vr ya da 0.22 bw d. fcd değerlerinden büyükse kesit yetersizdir.

24. Kolonların Betonarme Hesap Sonuçları
a) Simgeler NdMax NdMin Ac fck Acfck AshMaj :Kolonda en büyük eksenel kuvveti veren kombinasyondan hesaplanan eksenel kuvvet [t] :Kolonda en küçük eksenel kuvveti veren kombinasyondan hesaplanan eksenel kuvvet [t] :Kolonun brüt enkesit alanı [cm ] :Kolonunda kullanılan betonun karakteristik silindir basınç dayanımı [kgf/cm ] :Ac * fck :Kolon majör düzleminde s enine donatı aralığına karşı gelen yükseklik boyunca kolon uç bölgesindeki tüm etriye kollarının ve çirozların enkesit alanı değerlerinin majör düzleme dik doğrultudaki izdüşümlerinin toplamı. Kolon uzun kenarına 2 paralel etriyelerin ve çirozların toplam alanlarının izdüşümleri [cm ] :Kolon minör düzleminde s enine donatı aralığına karşı gelen yükseklik boyunca kolon uç bölgesindeki tüm etriye kollarının ve çirozların enkesit alanı değerlerinin minör düzleme dik doğrultudaki izdüşümlerinin toplamı Kolon kısa kenarına 2 paralel etriyelerin ve çirozların toplam alanlarının izdüşümleri [cm ] :Kolonda majör düzlemde enine donatı hesabında esas alınan kesme kuvveti [t] :Kolonda minör düzlemde enine donatı hesabında esas alınan kesme kuvveti [t] :Majör düzlemde Eğik çatlamayı oluşturan kesme kuvveti [t] :Minör düzlemde Eğik çatlamayı oluşturan kesme kuvveti [t] :Majör düzlemde betonun kesme dayanımına katkısı [t] :Minör düzlemde betonun kesme dayanımına katkısı [t] :1 metredeki kayma donatısı alanı (majör düzlemde) [cm ] :1 metredeki kayma donatısı alanı (minör düzlemde) [cm ]
2 2 2 2

AshMin

VeMaj VeMin VcrMaj VcrMin VcMaj VcMin Asw/sMaj Asw/sMin

b)Açıklamalar 1. 0.50 Ac fck hesaplanır. Bu değer NdMax değerinden büyük ya da eşit olmalıdır. 2. Nd > 0.20 Ac fck olması durumunda, sarılma bölgesindeki minimum toplam enine donatı aşağıdaki koşullardan elverişsiz olanı sağlayacak şekilde hesaplanır. Ash Ash

≥ 0.30 s bk [(Ac / Ack ) − 1](fck / fywk) ≥ 0.775 s bk (fck/fywk)

Denklem 7.1a Denklem 7.1b

3. Nd < 0.20 Ac Fck olması durumunda, kolon sarılma bölgesinde Denklem (7.1) ile verilen enine donatıların en az 2/3 minimum etriye donatı olarak kullanılır. 4. VcrMaj=0.65 fctd .bw .d hesaplanır. (bw:majör düzleminde kolon genişliği, d: minör 166

Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar düzleminde kolon genişliği-paspayı) 5. VcrMin=0.65.fctd. bw.d hesaplanır. (bw:minör düzleminde kolon genişliği, d: majör düzleminde kolon genişliği-paspayı) 6. VcMaj=0.80 VcrMaj ile Vcmaj hesaplanır. Ve ≥ 0.50 Vd ve Nd ≤ 0.05Acfck ise Vcmaj=0 alınır. 7. VcMaj=0.80 VcrMin ile Vcmin hesaplanır. Ve ≥ 0.50 Vd ve Nd ≤ 0.05Acfck ise Vcmin=0 alınır. 8. Asw/sMaj ve Asw/sMin hesaplanır.

25. Kolonların Donatıları
a) Simgeler hx by Yükleme N,Mx,My MevAs Köşe Kenar :Kolonun uzun kenar uzunluğu [m] :Kolonun kısa kenar uzunluğu [m] :Kolonda en fazla donatıyı çıkaran kombinasyon :Kombinasyondan hesaplanan betonarme hesaba esas dizayn kuvvetleri [t], [tm] :Kolondaki mevcut donatı alanı [cm ] :Köşe donatısı adet ve çapı :Kenar donatısı adet ve çapı
2

b)Açıklamalar: Kolon betonarme hesapları, Çakır-Özer yöntemine göre yapılmaktadır. (Referans: Eğik Eğilme Ve Eksenel Kuvvet Etkisindeki Dikdörtgen Betonarme Kesitlerde Taşıma Gücü Formülleri Adnan Çakıroğlu-Erkan Özer)

26. Deprem Yönetmeliği Kolon Tahkikleri
a) Simgeler Yön Zk Maf alt-üst üst alt :Tahkikin yönü majör veya minör :İlgili kattaki kolon zayıf kolon hesaplanmışsa + işareti konulur güçlü kolon ise hiçbir işaret yoktur :İlgili kattaki kolonun üst ve alt uçlarında Denklem 7.3'ün sağlanıp sağlanmadığı bilgisidir. Sağlanmayan ucun adı yazılır. :Her iki uçta da sağlanmamıştır. :Üst uçta sağlanmamıştır. :Alt uçta sağlanmamıştır.

bilgi yazmıyorsa:Her iki uçta da sağlanmıştır. Mra Mrüs Mrj+ :Üst kattaki kolonun alt ucunda hesaplanan taşıma gücü momenti [tm] :İlgili kattaki kolonun üst ucunda hesaplanan taşıma gücü momenti [tm] :Kirişin sağ ucu j deki kolon veya perde yüzünde hesaplanan pozitif taşıma gücü momenti [tm] 167

Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar MrjMri+ MriMha(i+1) Mha(i) Mhü(i) Mhü(i-1) Mpü Mpa Mü Ma Ve VMax :Kirişin sağ ucu j deki kolon veya perde yüzünde hesaplanan negatif taşıma gücü momenti [tm] :Kirişin sol ucu i deki kolon veya perde yüzünde hesaplanan pozitif taşıma gücü momenti [tm] :Kirişin sol ucu i deki kolon veya perde yüzünde hesaplanan negatif taşıma gücü momenti [tm] :(i+1). katta kolonun alt ucunda hesaplanan moment [tm] :i. katta kolonun alt ucunda hesaplanan moment [tm] :i. katta kolonun üst ucunda hesaplanan moment [tm] :(i-1). katta kolonun üst ucunda hesaplanan moment [tm] :i. katta kolonun üst ucunda hesaplanan pekleşmeli kolon taşıma gücü momenti [tm] :i. katta kolonun alt ucunda hesaplanan pekleşmeli kolon taşıma gücü momenti [tm] :Kolonun serbest yüksekliğinin üst ucunda, kolon kesme kuvvetinin hesabında esas alınan moment [tm] :Kolonun serbest yüksekliğinin alt ucunda, kolon kesme kuvvetinin hesabında esas alınan moment [tm] :Kolon enine donatı hesabında esas alınan kesme kuvveti [t] :Vr ve 0.22Awfcd nin küçük olanı [t]

b) Açıklamalar Kolonların kirişlerden daha güçlü olma koşulu için; 1. (+) ve (-) taşıma gücü momentleri için, (Mra + Mrü ) sağlanmadığı kontrol edilir.

≥ 1.2 (Mri + Mrj) (Denklem 7.3) sağlanıp

2. Denklem 7.3 uygulanması için, düğüm noktalarında birleşen kolonların her ikisinde de Nd ≤ 0.10. Ac. fck olmalıdır. Bu şartın kontrolü otomatik olarak yapılmaktadır. (Nd ve Ac.fck, kolonların betonarme hesap sonuçları başlığında listelenmektedir.) 3. Tek katlı binalarda ve çok katlı binalarda en üst katındaki düğüm noktalarında Denklem 7.3’ün sağlanıp sağlanmadığına bakılmaz. 4. Denklem 7.3 sağlanmazsa, Maf bilgisine işaret konur. Kolonların kirişlerden daha güçlü olması koşulunun bazı kolonlarda sağlanamaması durumu: 1. αi =Vis/ Vik ≥ 0.70 Denklem 7.4 ise denklem 7.3 ün bazı düğüm noktalarında sağlanamamış olmasına izin verilir. (Ayrıntılar Vis/Vik oranları başlığında rapor edilirler.) 2. Denklem 7.4'ün sağlanması durumunda, 0.70< αi < 1.00 aralığında Denklem'7.3 ün hem alttaki, hem de üstteki düğüm noktalarında sağlandığı kolonlara etkiyen eğilme momentleri ve kesme kuvvetleri 1/ αi oranı ile çarpılarak arttırılır. (Sonuçlar Eleman Uç Kuvvetleri başlığında 1/ αi bilgisi verilerek ikinci satır olarak rapor edilir.) Kolonların Kesme Güvenliği 1. Mü hesabı , kolon üst ucunda Denklem 7.3'ün sağlanması durumunda,

168

Vkol :Kuşatılmamış durumuna göre birleşimin taşıyabileceği max kesme kuvveti[t] kesme kuvvetlerinin 2 2 2 2 3/4b As1j As2j As1i As2i Vkol Ve(+) Ve(-) VeMax b) Açıklamalar 1.25 fyk (As1j+ As2i) . ln kolonun kirişler arasında kalan serbest açıklığıdır. ( ΣMp 3. Ma= Mha (i) ΣMp Mha (i) + Mhü(i − 1) = Mpi + Mpj ). Sağlanamaması durumunda Ma=Mpa ‘dır. 3.Vkol hesaplanır.25(As1j + As2i) .Kiriş bw1 2.25 fyk (As1i+ As2j) . kolon kiriş birleşimi kuşatılmış birleşim. 169 . kirişin sağ ucunun alt tarafındaki çekme donatısı [cm ] :2.25(As1i + As2j) . ( ΣMp 2. denklemiyle hesaplanır. kirişin genişliği [m] :Tahkikin yapıldığı yönde birleşim bölgesine saplanan kirişin düşey orta ekseninden itibaren kolon kenarlarına olan uzaklıklardan küçük olanının iki katı [m] :Kolonun tahkik yapılan yöne dik boyutunun 3/4'ü [m] :1.3'ün sağlanması durumunda.5) ile Ve hesaplanır.Kiriş bw2 bj :Tahkikin yapıldığı yöne paralel kolon boyutu [m] :Sol taraftaki kiriş :1. Ve= (Ma + Mü ) / ln (Denklem 7.Vkol :1. kirişin sağ ucunun üst tarafındaki çekme donatısı [cm ] :1.Ve(+)=1.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar Mü= Mhü(i) ΣMp Mhü(i) + Mha (i + 1) = Mpi + Mpj ). Ve ≤ Vmax ise kesme güvenliği sağlanıyor demektir. aksi durumda kuşatılmamış birleşim olarak tanımlanacaktır. kolon alt ucunda Denklem 7. 4. Ma hesabı .Ve(-)=1. kirişin genişliği [m] :Sağ taraftaki kiriş :2. her bir kirişin genişliğinin kolon genişliğinin 3/4’ünden daha az olması durumunda. 27. denklemiyle hesaplanır.Kirişlerin kolona dört taraftan birleşmesi.Vkol hesaplanır. Kolon Kiriş Birleşim Bölgelerinin Kesme Güvenliği a) Simgeler h 1. Sağlanamaması durumunda Mü=Mpü ‘dür. kirişin sol ucunun üst tarafındaki çekme donatısı [cm ] :2. 2. kirişin sol ucunun alt tarafındaki çekme donatısı [cm ] :Düğüm noktasının üstünde ve altında hesaplanan kolon küçük olanı [t] :1.

deprem yüklemesinden alt ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Perdenin 4. deprem yüklemesinden alt ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Temel üstünden veya zemin kat döşemesinden itibaren ölçülen toplam perde yüksekliği [m] :Kritik perde yüksekliği [m] b) Açıklamalar Hcr hesabı. Değilse sağlanmıyordur. Panellerin Tasarım Eğilme Momentleri a) Simgeler My1Ü My2Ü My3Ü My4Ü My1A My2A My3A My4A Hw Hcr :Perdenin 1. deprem yüklemesinden üst ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Perdenin 4.) 29. Hcr ≥ lw veya Hcr ≥ Hw /6 formülleriyle hesaplanır. deprem yüklemesinden üst ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Perdenin 2. deprem yüklemesinden üst ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Perdenin 1. 170 .Ve(+) veya Ve(-)< Vemax ise kesme güvenliği sağlanıyordur. Panellerin Betonarme Hesap Sonuçları ve Donatıları a) Simgeler lw bw Vd Vr :Perdenin plandaki uzunluğu [m] :Perdenin gövde kalınlığı [m] :Yük katsayıları ile çarpılmış düşey yükler ve depremin hesaplanan kesme kuvveti [t] :Perde kesitinin kesme dayanımı [t] ortak etkisi altında diğer simgeler için kolona bakınız b) Açıklamalar Hw / lw ≥ 2 ise panelin her iki ucunda perde uç bölgeleri oluşturulur. deprem yüklemesinden alt ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Perdenin 2.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar 4. 28. (lw panelin plandaki uzunluğudur. Bu durumda GÜVENSİZ mesajı rapor edilir. Vd< Vr şartı kontrol edilir. deprem yüklemesinden üst ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Perdenin 3. deprem yüklemesinden alt ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Perdenin 3.

Tekil Temel Statik-Betonarme Sonuçları ve Donatıları a) Simgeler hx by Hx By hf ZG Vdx Vdy MaxMx MaxMy Vpr Vpd Tp Asx Asy :Kolonun uzun kenar uzunluğu [m] :Kolonun kısa kenar uzunluğu [m] :Temelin uzun kenar uzunluğu [m] :Temelin kısa kenar uzunluğu [m] :Temel kalınlığı [m] :Zemin gerilmesi [t/m ] :Hesap kesme kuvveti ( uzun doğrultu için ) [t] :Hesap kesme kuvveti ( kısa doğrultu için ) [t] :Hesap eğilme momenti (uzun doğrultu için) [tm] :Hesap eğilme momenti (kısa doğrultu için) [tm] :Zımbalama taşıma gücü [t] :Zımbalama yükü [t] :Zımbalama kesitinde oluşan kayma gerilmesi [t] :Uzun doğrultuda hesaplanan donatı alanı ( MaxMx momentinden) [cm ] :Kısa doğrultuda hesaplanan donatı alanı (MaxMy momentinden) [cm ] 2 2 2 171 .E2.Q :Düşey yüklemeler [t] W1.H3.H2.y :Kolon koordinatları [m] :Majör atalet düzlemine dik vektörün yatayla yaptığı açı (uzun kenarı x eksenine paralel bir dikdörtgen kolonun açısı 90 derecedir) :Normal kuvvet [t] :Global x ekseni etrafındaki moment ( y-z düzleminde) [tm] :Global y ekseni etrafındaki moment ( x-z düzleminde) [tm] α N Mx My E1. Radye Döşemeleri Statik-Betonarme Sonuçları ve Donatıları Simgeler için döşemelere bakınız 31. Temellere Gelen Kolon Yükleri a) Simgeler x.W4:Rüzgar yüklemeleri [t] H1.E4 :Sırasıyla deprem yüklemeleri [t] G.W2.H4 :Toprak itkisi yüklemeleri [t] 32.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar 30.E3.W3.

172 . Sürekli Temel Kirişlerinin Donatıları a) Simgeler ZG Bü Ba :Zemin gerilmesi [t/m ] :Üst ampatman genişliği [m] :Alt ampatman genişliği [m] 2 Diğer simgeler için kirişlere bakınız. Sürekli Temellerin Statik Hesap Sonuçları a) Simgeler i j tz1 my1 mb1 tz2 my2 mb2 :Temelin sol ucundaki kolonun adı :Temelin sağ ucundaki kolonun adı :Temelin sol ucundaki kesme kuvveti [t] :Temelin sol ucundaki eğilme momenti [tm] :Temelin sol ucundaki burulma momenti [tm] :Temelin sağ ucundaki kesme kuvveti [t] :Temelin sağ ucundaki eğilme momenti [tm] :Temelin sağ ucundaki burulma momenti [tm] 34.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar 33.

Kaçıklıklı tekil temellerde temelin yönünü değiştirir. panel) betonarme hesaplarını yapar.BÖLÜM 24 TÜM KOMUTLAR Komut + Space-Bar Menü Görüntüyü yakınlaştırır. Görüntü işlemlerinde bakış açısını değiştirir. kiriş. Mevcut bir akstan belli bir mesafede aks çizer. X koordinat kutusuna girer. Siler. Bulunulan moddan çıkar. Obje adlandırmada isim atlatır. Y koordinatı girilir. X Y L A S Mouse Sol Mouse Sağ Page Up Page Down Home End Insert Delete Esc Enter 2 Boyuta Aktar 3B Taşıyıcı Sistem 3B Çerçeve Analizi A2-A3 Kontrolü Aks Aks Ayarları Aks Offset Aks Sınır Ayarları Düzensizliği Rapor/Deprem Yönetmeliği Çizdir Çiz Ayarlar Menüde yok Bildirim Açılım Ayarları 173 . Görüntü işlemlerinde bakış açısını değiştirir. Aks çizer. Açılım ayarları diyaloğunu açar. Açı girilir. Görüntüyü uzaklaştırır. X koordinatı girilir. Proje Analiz Analiz Çalışılan pencerenin iki boyutlu bir kopyasını çıkarır. A koordinat kutusuna girer. serbest aks çizim konumlarına getirir. İmleci satırın sonuna getirir. 3 Boyutlu çerçeveyi görüntüler. Komut içi çeşitli işlevleri vardır Sayfayı yukarıya kaydırır. Açıklama Akslarda imleci yatay. Obje uzunluğu girilir. üst orta pozisyona getirir. Görüntü işlemlerinde bakış açısını değiştirir. Görüntü işlemlerinde bakış açısını değiştirir. Görüntü işlemlerinde bakış açısını değiştirir. Kolonlarda kolonu majör aksa göre döndürür. düşey. Taşıyıcı sistemin (kolon. Komutları çalıştırır. Aksların kontur çizgisinden ne kadar mesafeye uzatılacağını belirler. Kirişlerde kiriş aksını alt. İmleci satırın başına getirir. Sayfayı aşağıya kaydırır. Y koordinat kutusuna girer. Kütüphane objelerinde yakalama noktasını değiştirir. A2-A3 düzensizliği kontrolü hesap raporu hazırlar. Görüntü işlemlerinde bakış açısını değiştirir. Çeşitli komut aşamalarında işlevleri vardır. Çeşitli komut aşamalarında işlevleri vardır. Aks ayarları diyaloğunu açar. L koordinat kutusuna girer. Komut çalıştırır.

Bezier eğrisi çizer. Bağ kirişi ayarları diyaloğunu açar. Çizinm yardımcıları diyaloğunu açar. İlkel objelerin belli bir parçasını koparır. Bmp dosyası açar. Bağ kirişi açılımlarını çizer. Ayarları program default ayarlarına getirir. Betonarme Bildirim/Parametre Bağ kirişi parametreleri diyaloğunu açar. Temel analizlerini tek komutla yapar. Çizim sınırları ayarlanır. Çizim sınırları diyaloğunu açar. Döşeme ve radye döşeme üzerine hesap aksı çizer. Yük. Ayarları kaydeder. İki çizgiyi üçüncü bir çizgi ile birleştirir. Çiroz çizer. Çember çizer. Betonarme hesap aksı siler. Bağ kirişi raporu hazırlar. Çizgisel döşeme yükü çizer.. Bağ kirişi çizer. Bitmap tarama yapar.Tüm Komutlar Aks Tanımla Alan Analiz+Betonarme Animasyon Ayarları İlk Haline Getir Ayarları Kaydet Ayarları Yükle Bağ Kirişi Açılımları Bağ Kirişi Bağ Kirişi Ayarları Bağ Kirişi Ayarları Oluştur Destek Analiz 3 Boyut Ayarlar Proje Proje Çizdir Çiz Ayarlar Tablodan aks tanımlar. Bitmap ayarları diyaloğunu açar. Bmp dosyası kaydeder. Alan ve çevre ölçer. Betonarme Rapor Çiz Bağ kirişi donatıları diyaloğunu açar. Daira kolon çizer. Objelerin bağlı olmadığı düğüm noktalarını siler. Animasyon hazırlar. Bağ Kirişi Donatıları Bağ Kirişi Raporu Betonarme Hesap Aksı Betonarme Hesap Aksı Değiştir/Döşeme Edit Betonarme Hesap Aksı Değiştir/Döşeme Sil Bezier Eğrisi Bitmap Bitmap Ayarları Bitmap Tarama BMP Kaydet BMP Yükle Çiz/Eğri Çiz Bitmap Ayarları Çiz/Tarama Proje Proje Boş Düğüm Noktalarını Destek Sil Break Chamfer Çember Çiroz Çiz Çizdir Çizgisel Döşeme Yükü Çizim Sınırları Çizim Yardımcıları Daire Kolon Deprem Analizi Değiştir Değiştir Çiz Çiz/Donatı Proje Çiz/Döşeme Bildirim Ayarlar Çiz/Kolon Kuvvetleri Analiz Deprem Yönetmeliği Rapor Genel Raporu 174 . Kayıtlı ayarları yükler. Betonarme aksı tipi diyaloğunu açar. Deprem yönetmeliği genel raporunu hazırlar. Deprem hesabı yapar. 3B Çerçeve. Deprem. Donatı tipi ve çalışma şekli değiştirilebilir. Bmp formatındaki dosyaları plan üzerine yelleştirir. Paftayı çizime gönderir.

Etiket ayarları diyaloğunu açar. Objeleri en yakın noktasından yakalar ve düğüm noktası oluşturur. Dinamik analiz raporunu hazırlar. Dik modunu açar. Düğüm noktalarını ve bunlara bağlı objeleri taşır. Düğüm noktalarını ve bunlara bağlı objeleri döndürür. Seçilen objeleri dosyaya kopyalar. Etiket yazar. Döşeme hesap raporu hazırlar. İmleç düğüm noktalarına atlar. Betonarme Bildirim/Parametre Döşeme parametreleri diyaloğunu açar. Statik elemanlar için kullanılacak donatı çapları belirlenir. Döşeme donatıları diyaloğunu açar. Döşeme ayarları diyaloğunu açar. Ekranda düğüm noktaları çizilir. Döşeme yazısını taşır. Eskiz çizmek için kullanılır. Döşeme üzerindeki kuvvet dağılımını renk paleti şeklinde görüntüler. Donatı seçimi diyaloğunu açar. Dikdörtgen kolon çizer. Düğüm noktası deplasmanları raporu hazırlar. Deprem yönetmeliği kolon raporunu hazırlar. Dik referans belirler. Dosyaya kopyalanmış objeleri çağırıp yapıştırır. Döşeme Boşluğu Döşeme Donatıları Döşeme Kenarı Döşeme Kuvvetleri Döşeme Raporu Döşeme Yazısı Taşı Düğüm Kilitlen Noktasına Toolbar Ayarlar/Çizim Yardımcıları Düğüm Noktalarını Çiz Düğüm Noktası Rapor Deplasmanları Raporu Düğüm Noktası Döndür Düğüm Noktası Taşı DXF Çıktı En Yakın Nokta Eskiz Modu Etiket Etiket ayarları Değiştir Değiştir Proje Destek/Yakalama Destek Çiz/Ölçülendirme Ayarlar/Ölçülendir me 175 . Çiz/Döşeme Betonarme Çiz/Döşeme Analiz Rapor Değiştir/Döşeme Döşeme boşluğu çizer.Tüm Komutlar Deprem Yönetmeliği Rapor Kiriş Raporu Deprem Yönetmeliği Rapor Kolon Raporu Dik Dik Referans Dikdörtgen Kolon Dinamik Analiz Raporu Donatı Seçimi Dosyadan Yapıştır Dosyaya Kopyala Döndür Dörtgen Çizgi Döşeme Döşeme Analizi Döşeme Ayarları Döşeme Ayarları Ayarlar/Çizim Yardımcıları Destek/Referans Çiz/Kolon Rapor Betonarme Oluştur Oluştur Değiştir Çiz/Çizgi Çiz/Döşeme Analiz Ayarlar Deprem yönetmeliği kiriş raporunu hazırlar. Döndürür. Döşeme kenarı çizer. Döşeme oluşturur. Çizimi DXF formatında kaydeder. Dörtgen çizgi çizer. Döşeme betonarme hesabı yapar.

Bir önceki yakınlık derecesine döndürür. yay gibi objelerin ayarlarının yapıldığı İlkel obje ayarları diyaloğunu açar. Kalem kalınlık ayarları diyaloğunu açar. Fillet/Chamfer ayarları diyaloğunu açar. İDE6 programında girilmiş ve İDEDATA programı ile aktarılmış projeyi açar.Tüm Komutlar Etriye Çiz Fillet Fillet/Chamfer Ayarları Yazı Tipi Ayarları Gelişmiş Yakalama Genel Ayarlar Geometri kontrolü Geri Zoom Gpd Kaydet Gpd Yükle Hepsini Aç Hepsini Seç Hiçbirini Seçme Hızlı Çizim Modu Hızlı Kopyala IDE6 dan Proje Oku İlkel Obje Ayarları Işık Kaynağı Ayarları Izgaraya Kilitlen Izgarayı Çiz Kalem Kalınlıkları Kalıp Planı Kalıp Planı Modu (Tab) Kalıp Planı Kesidi Kamera Kamera Ayarları Kamera Taşı Kamera Yolu Tanımla Kapalı Bezier Eğrisi Kapalı Nurbs Eğrisi Kasede Dönüştür Kaset Açılımları Çiz/Donatı Değiştir Menüde yok Ayarlar Menüde Yok Ayarlar Destek Görüntü Proje Proje Etriye çizer. Kaset kiriş açılımlarını çizer. Hızlı çizim modunu açar. Genel ayarlar diyaloğunu açar. Bildirim/Kat Genel Destek Destek Ayarlar/Genel Ayarlar Oluştur Proje Menüde Yok 3 Boyut Ayarlar/Çizim Yardımcıları Ayarlar/Çizim Yardımcıları Ayarlar Çizim/Kalıp Planı Destek Çizim 3 Boyut 3 Boyut 3 Boyut 3 Boyut Çiz/Eğri Çiz/Eğri Çiz/Döşeme Çizim Çizim alanındaki bütün objeleri seçer. Çeşitli kriterlere göre sistem geometrisini kontrol eder. Gpd formatında kaydedilmiş projeleri açar. Kamera ayarları diyaloğunu açar. Kamera tanımlar. Yazı Tipi ayarları diyaloğunu açar. Kamera yolu tanımlar. animasyonda kullanılır. Bir kattaki objeleri başka kat veya katlara kopyalar. Seçilmiş objelerin seçimini iptal eder. Işık Kaynağı Ayarları diyaloğunu açar. İki çizgiyi yay ile birleştirir. Kapalı nurbs eğrisi çizer. Kaset döşeme oluşturur. Objelerin düğüm noktası yakalamak için kullanılır. Kamera taşır. Kapalı bezier eğrisi çizer. bulunmayan köşelerini de Pencere ya da Tüm pencereleri açar. Kalıp planı modu ve Mimari plan modu arasında geçiş sağlar. Izgaranın ekranda görünmesini sağlar. çember. Tanımlanan kamera yolu 176 . Kalıp planı çizer. İmleci ızgara kesişim noktalarına atlatır. Kalıp planı kesidi alır. Projeyi Gpd formatında kaydeder. Çizgi.

Kiriş çizer. Seçilen kolonları kısa kolon olarak tanımlar. Kiriş açılımlarını çizer. Kiriş üzerine etkiyen yükleri gragik olarak görüntüler. Kiriş yükleri raporunu hazırlar. Kolon ayarları diyaloğunu açar. Kat genel bilgileri raporunu hazırlar. Kesit hattı çizer. Bir kenarı aksla çakışık. Seçilen obje ile aynı özellikleri taşıyan objeler yaratır. Değiştir/Kolon Kolon boyutları değiştirilir. Kat Genel Ayarları Kat Genel Raporu Kat Kuvvetleri Raporu Kat Parametreleri Katman Ayarları Kenara Yanaşık Kolon Kenara Temel Kesişim Kesişim Ölçülendirme Kesişim Ayarları Kesit Al Kesit Görüntüle Kesit Kot Kesit Kot Ayarları Kiriş Kiriş (Ardaşık) Kiriş Açılımları Kiriş Ayarları Kiriş Donatıları Kiriş Donatıları Raporu Kiriş Yükleri Kiriş Yükleri Raporu Kirişe Dönüştür Kısa Kolonlar Klonla Kolon Aplikasyon Planı Kolon Ayarları Kolon Ayarları Yanaşık Tekil Menüde yok. Çizilmiş kesit hattından kesit alıp görüntüler. Bir kenarı aksla çakışık. Deplasmanları Rapor Bildirim Rapor Rapor Analiz Ayarlar Menüde yok. İlkel objelerin kesişim noktalarını yakalamak için kullanılır. diyaloğunu açar. Kat genel ayarları diyaloğunu açar. Kolon aplikasyon planı çizer. Destek/Yakalama Çiz/Ölçülendirme Ölçülendirme Menüde yok Çiz 3 Boyut Çiz/Ölçülendirme Ayarlar/Ölçülendir me Çiz Menüde yok. Kiriş donatıları diyaloğunu açar. diğer kenarı ortalanmış kolon çizer. Betonarme Bildirim/Parametre Kolon parametreleri diyaloğunu açar. katman ekleme gibi işlemler yapılır.Tüm Komutlar Kaset Donatıları Kaset Raporu Kat Raporu Betonarme Rapor Kaset donatıları diyaloğunu açar. Kaset hesap raporunu hazırlar. Kesit kot ölçülendirme ayarları diyaloğunu açar. diğer kenarı ortalanmış tekil temel çizer. kilitleme. Kiriş ayarları diyaloğunu açar. Sürekli kiriş çizer. Çizim Ayarlar Betonarme Rapor Analiz Rapor Oluştur Değiştir/Kolon Oluştur Çizim Ayarlar Kiriş Betonarme Ayarları Bildirim/Parametre Kiriş parametreleri diyaloğunu açar. Kiriş donatıları raporunu hazırlar. Projeye kat ekleme ve kat yükseklik ayarları yapılır. Kesişim ölçülendirme yapar. Katman ayarları diyaloğunu açar. Yay veya çemberi kirişe dönüştürür. Kat parametreleri diyaloğunu açar. Kat deplasmanları raporunu hazırlar. Kolonun boyutları Kolon Boyutları 177 . Katlara etkiyen yatay yükler raporunu hazırlar. Kesişim ölçülendirme ayarları diyaloğunu açar. Kesit penceresinde kot ölçülendirme yapar. Katman açma-kapama.

Hafızaya kopyalanmış kontur çizgilerini kat planına yapıştırır. Köşeye Yanaşık Tekil Menüde Yok Temel Kütüphane Kütüphane Ayarları Lokal Nokta Tanımla Lokal Undo Metraj Raporu(Statik) Metre Nervür Açılımları Nervür Donatıları Nervür Raporu Nervüre Dönüştür Nervür-Kaset Betonarme Ayarları Nokta Deplasmanları Noktasal Işık Kaynağı Noktasal Yük Nurbs Eğrisi Obje Adlandır Çizim Betonarme Rapor Çiz/Döşeme Çiz Ayarlar Destek Destek Rapor Bildirim/Parametre Nervür. İki kenarı da akslara yanaşık tekil temel çizer. Birim olarak metreyi atar. seçilen aks ya da kirişe kadar uzatır. Kolon düşey açılımlarını çizer. da Kontur çizgilerini hafızaya kopyalar. Kütüphane ayarları diyaloğunu çizer. Kot ölçülendirme ayarları diyaloğunu açar. Kontur çizgilerini otomatik olarak yapı sınırlarına çeker. Seçilen objeleri hafızaya kopyalar. Lokal nokta tanımlar. 178 . 3 Boyut/Işık Noktasal ışık kaynağı tanımlar. Nurbs eğrisi çizer. Kaynağı Tanımla Çiz Çiz/Eğri Destek Noktasal yük tanımlar. Metraj raporu oluşturur. Kütüphane objelerini çizim alanına yerleştirir. Kirişlerin konsolluk durumuna müdahale etmek için kullanılır. İki kenarı da akslara yanaşık kolon çizer. Nervür açılımlarını çizer. Kolon-Kiriş Birleşim Kesme Güvenliği raporunu hazırlar. kaset parametreleri diyaloğunu açar. Birleşim Rapor Güvenliği Birleşim Çizim Değiştir Destek Oluştur ya Oluştur/Hızlı Kopyala Destek Oluştur Oluştur Çiz/Ölçülendirme Ayarlar/Ölçülendir me Menüde Yok Kolon-Kiriş Birleşim Yatay Kesitlerini çizer. Nervür donatıları diyaloğunu açar.Tüm Komutlar Kolon Donatı Raporu Kolon Donatıları Kolon Düşey Açılımları Kolon Trimle Kolon-Kiriş Kesme Raporu Kolon-Kiriş Yatay Kesidi Konsollar Kontur Hesapla Kontur Kopyala Rapor Betonarme Çizim Değiştir/Kolon Trimle Kolon donatı raporunu hazırlar. Planda kot ölçülendirme yapar. Kolonun seçilen kenarını. Kontur Tanımla Kontur Yapıştır Kopyala Kot Kot Ayarları Köşeye Yanaşık kolon Kontur tanımlar. Analiz Nokta deplasmanlarını görüntüler. Kolon donatıları diyaloğunu açar. Objeleri yeniden adlandırır. Nervür hesap raporunu hazırlar. Nervürlü döşeme oluşturur. Çoklu obje çizimlerinde yapılan en son işlemi geri alır.

Parametrik tarama yapar. Panel betonarme raporunu hazırlar. Perde donatıları diyaloğunu açar. Objenin varsayılan trim yöntemini değiştirir. Seçilen objeyi istenilen sayıda çoğaltır. Ortalanmış tekil temel çizer. Objeleri orta noktadarından yakalar. Toolbar. menü ve tuş kısayollarını özelleştirme diyaloğunu açar. Obje Yönü(Kiriş Temel Değiştir Yönü Belirt) Objeden Ayarları Al Offset Open Gl Render Orta Nokta Ortalanmış Kolon Ortalanmış Tekil Temel Ölçekle Ölçekle(Referans) Ölçülendirme Ayarları Özelleştir Pan Panel Panel Ayarları Panel Ayarları Destek Oluştur 3 Boyut Destek/Yakalama Menüde Yok Menüde Yok Değiştir/Ölçekle Değiştir/Ölçekle Ayarlar/Ölçülendir me Destek Görüntü Çiz Ayarlar Betonarme Bildirim/Parametre Panel parametreleri diyaloğunu açar. Panel Detayları Panel Donatıları Panele Dönüştür Paralel Referans Parametrik Tarama Perspektif Plan Ayarları Plan Ayarları Panel Donatıları Raporu Rapor Poligon Kolon 179 . Perspektif görüntü oluşturur. İlkel objeleri kopyalar. Herhangi bir objenin ayarlarına girip mevcut özelliklerini değiştirmeye yarar. Poligon kolon çizer. Ortalanmış kolon çizer. Değiştir Oluştur Değiştir Seçilen objeye ait bilgileri görüntüler. Objelerin alt katmanları açılıp kapatılabilir. Blok halindeki objeleri alt bloklarına ayırır. Referans ölçekleme yapar. Obje katmanı değiştirir. Projenin katı modellemesini yapar. Paralel referans atar. Yay ve çemberi panele dönüştürür. Kiriş. Çizim Betonarme Oluştur Destek/Referans Çiz/Tarama 3 Boyut Çizim Ölçülendirme Çizim Çiz/Kolon Perde detaylarını ve düşey açılımlarını çizer. Pafta sınırı ayarları diyaloğunu açar. Ölçülendirme ayarları diyaloğunu açar.Tüm Komutlar Obje Bilgisi Al Obje Bul Obje Çizim Ayarları Obje Çoğalt Obje Edit Obje Katmanı Değiştir Obje Parçala Obje Trim Yöntemi Destek Destek Görüntü Oluştur Değiştir. Mevcut bir objenin ayarlarını alıp daha sonra çizilecek objelere ayar olarak atar. Obje bulur. Panel ayarları diyaloğunu açar. İlkel objelerin ölçeğini büyütüp küçültür. temel objelerinin bakış yönünü değiştirir. Planlardaki ölçülendirmelerle ilgili ayar diyaloğunu açar. Panel çizer. Kaydırma yapar. Obje çizim ayarları diyaloğunu açar.

Hazırlanması istenen hesap raporları burada seçilip hazırlattırılabilir. Varsayılan birimi cm yapar. seçilmemişleri seçer. Betonarme Ayarları Sürekli Temel Raporu Sürekli Kaçıklıkları Tarama Tarama Ayarları Taşı Donatı Rapor Sürekli temel hesap raporunu hazırlar. Sürekli temel açılımlarını çizer. Proje genel ayarları diyaloğunu açar. Sürekli Temel Bildirim/Parametre Sürekli temel parametreleri diyaloğunu açar. yük. zemin. Tarama ayarları diyaloğunu açar. Mevcut projeleri açar. Tanımlı tarama yapar. Siler. İki boyutta simetri alır. Projeyi farklı isimle kaydeder. Serbest çizgi çizer. Projeyi kapatır. Radye döşeme hesap raporunu hazırlar. Radye betonarme hesabı yapar. Sürekli Temel Donatıları Betonarme Temel Menüde yok Çiz/Tarama Ayarlar Değiştir 180 . Projedeki mevcut paftalar burada görülebilir. Proje çizimleri diyaloğunu açar. Deprem. Kaynağı Tanımla Çiz/Çizgi Çizim Sürekli çizgi çizer. İleri al. Radye Döşeme Raporu 3 Boyut/Işık Spot ışık kaynağı tanımlar.Tüm Komutlar Poligon Kolon Ayarları Poligon Dönüştür Programdan Çık Proje Aç Proje Çizimleri Proje Genel (Statik) Projeyi Kapat Projeyi Kaydet Radye Ayarları Radye Donatıları Redo Render Santimetre Seçimi Ters Çevir Seçmeli Raporlar Serbest Çizgi Serbest Ölçülendirme Sil Simetri Spot Işık Kaynağı Sürekli Çizgi Sürekli Temel Açılımları Yeni Ayarlar Poligon kolon ayar diyaloğunu açar. Sürekli temel kaçıklığını değiştirir. Çizgilerden oluşan kapalı bir poligonu. Taşır. poligon kolona dönüştürür. Render alır. Programı kapatır. Sürekli temel donatıları diyaloğunu açar. Kolona Oluştur Proje Proje Bildirim Bildirim Proje İsimle Proje Analiz Radye Analizi Betonarme Bildirim/Parametre Radye döşemesi parametreleri diyaloğunu açar. ayarlar burada yapılır. Serbest ölçülendirme yapar. malzeme vb. Seçmeli raporlar diyaloğunu açar. Seçili objelerin seçimini iptal eder. Döşeme Betonarme Rapor Destek 3 Boyut Menüde yok Destek Rapor Çiz/Eğri Çiz/Ölçülendirme Değiştir Değiştir Radye döşeme donatıları diyaloğunu açar.

Temel aplikasyon planı kesidi alır. Lokal X koordinatı. Mevcut yazıyı değiştirmeye yarar. Tekil temel donatıları diyaloğunu açar. SAP90 datası hazırlar. Tekil temel hesap raporunu hazırlar. Yay çizer. Teğet çizer.yarıçap. Tekil Temel Betonarme Bildirim/Parametre Tekil temel parametreleri diyaloğunu açar. Tekil temel çizer. Yapıştırılacak objelerin istenilen yere konmasını sağlar. Temel aplikasyon planı çizer. panel gibi objelerin uç noktalarını yakalayıp yeniden bağlamaya yarar. Yay çizer. 181 Tekil Temel Detayları Tekil Temel Donatıları Tekil Temel Raporu Temel (Temel Kirişi) Temel Analizi Temel Aplikasyon Planı Temel Aplikasyon Planı Çizim Kesidi Temel Ayarları Tipik Kiriş Belirle Trim Txt Aktar Uç Kuvvetleri Raporu Uç Nokta Uç Noktası Edit Undo Uzaklık Üstü Serbest Kolonlar X Lokal Y Lokal Yapıştır Yapıştırırken Al Ayarlar Değiştir/Döşeme Değiştir Proje Rapor Destek/Yakalama Değiştir Destek Destek Değiştir/Kolon Menüde yok Menüde yok Oluştur Koordinat Ayarlar/Genel Ayarlar Çiz/Yay Çiz/Yay Çiz Değiştir Oluştur Proje Yay (Merkez. Boş iki boyut penceresi açar. Belleğe kopyalanmış objeleri çizim alanına getirir. İki nkta arasındaki uzaklığı ölçer. Kiriş. Çizgi çizer. Geri al. Yazı yazar. Tekil temel detaylarını çizer. Lokal Y koordinatı. Nervür ve kaset döşemelerde tipik hesap kirişi belirler. Eleman uç kuvvetleri raporu hazırlar. Seçilen kolonların üst düğüm noktalarını kattan bağımsız yapar. Temel ayarları diyaloğunu açar. Uç noktayı yakalar. Temel hesabı yapar. Tekil temel ayarları diyaloğunu açar. Trim yapar. Txt formatında yazılmış metinleri çizim alanına getirir.Tüm Komutlar Taşıyıcı Sistem Raporu Teğet Tek Çizgi Tekil Temel Tekil Temel Ayarları Rapor Oluştur Çiz/Çizgi Çiz Ayarlar Yapı uzay çerçeve eleman bilgileri raporunu hazırlar.açılar) Yay-3 Noktadan Yazı Yazı Değiştir Yazı Import Yeni 2 Boyut Penceresi . Sürekli temel kirişi çizer.temel kirişi. Kapalı olduğu takdirde objeler orijin noktasına yerleştirilir. Ayarları Tekil Deplasmanları Temel Analiz Çizim Betonarme Rapor Çiz Analiz Çizim Tekil temelin çeşitli yükler altındaki davranışını grafik olarak gösterir.

Çizime yakınlaştırır. Görüntü Görüntü Görüntü Görüntü Yük analizi yapar. Işık 3 Boyut/Işık Yönlendirilmiş ışık kaynağı tanımlar. 182 . Mevcut çizimi yeniden oluşturur. Mevcut çizimi yeniler.Tüm Komutlar Yeni Proje Yeniden Çiz Yeniden Oluştur Yönlendirilmiş Kaynağı Yük Analizi Yük Ayarları Zoom Çizim Zoom Hepsi Zoom Pencere Zoom Seçim Proje Menüde yok Menüde yok Yeni proje dosyası açar. Pencere içine alınan bölgeye yakınlaştırır. Noktasal-Çizgisel yük ayarları diyaloğunu açar. Çizim sınırlarına yakınlaştırır. Kaynağı Tanımla Analiz Menüde yok. Seçilen objelere yakınlaştırır.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful