ideSTATİK IDS/NC 99

Integrated Design System

2

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER ............................................................................................................................ 3 BÖLÜM 1 PROJE NASIL YAPILIR......................................................................................... 11 Yapılacak Projenin Bilgileri .................................................................................................... 11 Proje, Kat ve Obje Parametreleri ........................................................................................... 11 Proje Genel .......................................................................................................................... 11 Kat Genel ............................................................................................................................. 12 Parametre ............................................................................................................................ 12 Kat Objeleri ............................................................................................................................ 12 Aks ....................................................................................................................................... 12 Kolon .................................................................................................................................... 13 Kiriş ...................................................................................................................................... 14 Döşeme................................................................................................................................ 15 Kat Kopyalama....................................................................................................................... 17 Donatı Seçimi......................................................................................................................... 17 Analiz ..................................................................................................................................... 17 Döşeme Analizi .................................................................................................................... 17 Analiz+Betonarme................................................................................................................ 18 Betonarme.............................................................................................................................. 18 Temel Objeleri........................................................................................................................ 19 Sürekli Temel ....................................................................................................................... 19 Tekil Temel .......................................................................................................................... 19 Bağ Kirişi .............................................................................................................................. 19 Temel Analizi.......................................................................................................................... 20 Çizimler .................................................................................................................................. 20 Plan Ayarları ........................................................................................................................ 20 Plan Ölçülendirme Ayarları .................................................................................................. 20 Kalıp Planı............................................................................................................................ 20 Kolon Aplikasyon Planı ........................................................................................................ 20 Temel Aplikasyon Planı ....................................................................................................... 21 Açılım Ayarları...................................................................................................................... 21 Kiriş Açılımları ...................................................................................................................... 21 Rapor ..................................................................................................................................... 21 BÖLÜM 2 TEMEL KONULAR................................................................................................. 22 Genel...................................................................................................................................... 22 Yeni Proje ............................................................................................................................ 22 Komut ve Bilgi Girişi............................................................................................................. 22 Sağ Tuş Menüsü.................................................................................................................. 22 Kat Oluşturma Ve Kat Genel Ayarları .................................................................................. 25 Proje Çizimleri...................................................................................................................... 25 Çizim Sınırları ...................................................................................................................... 26 Obje Seçimi.......................................................................................................................... 26 Seçme Uzaklığı.................................................................................................................... 26 Genel Obje Edit.................................................................................................................... 26 Undo..................................................................................................................................... 27 Lokal Undo........................................................................................................................... 27 Redo..................................................................................................................................... 28 Projeyi Kapat........................................................................................................................ 28 Çıkış ..................................................................................................................................... 28 Destek Komutları ................................................................................................................... 28 Orta Nokta............................................................................................................................ 28 En Yakın Nokta .................................................................................................................... 28 Uç Nokta .............................................................................................................................. 29 Kesişim................................................................................................................................. 29 Obje Bul ............................................................................................................................... 29 3

............................... 53 4 .............................................................................................................. 46 Yeni Bir Poligon Kolon Oluşturmak........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 51 Panele Dönüştür .............................................. 38 Bir Akstan Belirli Bir Mesafede Aks Türetmek ..... 35 Referans Tanımlama .................................................................................................................................................................................................................. 52 Kiriş Girerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ........................................................................................... 31 Kontur Çizgileri............................................................................................................................................................ 36 Bir Kattaki Objelerin Diğer Katlara Kopyalanması ........................................ 51 Panel Bildirim ...................................................................................................... 42 Kenara Yanaşık Kolon .............................................................................................................. 37 BÖLÜM 3 KAT OBJELERİ ...................................... 44 Daire Kolon .... 30 Izgara Aralıkları Ayarları ....... 38 Aks Çizimi ...................................................... 41 Kolon ................ 40 Aksların Tipleri ve Bakış Yönleri ....................................................................................................................................................................................................................... 35 Dik Referans ......................................................................................................................................................................................................................................................... 34 Hiçbirini Seçme .................................................................. 45 Poligon Kolon.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 44 Kolon Ayarları ........................................................................................ 48 Kolon Girerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ................................................................................................................................................................................... 39 Aks Offset ......................................................................................... 29 Dik ....................................... 37 Hızlı Kopyalama............................................................................................................................. 39 Klonla İle Aks Türetmek ....................................................... 31 Koordinat Kutusu ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 51 Panel ................................................................................................................... 38 Aks Ayarları.................................................................................... 31 Kontur Hesapla .. 40 Çizilen Aksın Ayarlarını Değiştirmek..................................................................................... 44 Yarım Daire Kolon Tanımı .............................. 52 Kiriş Ayarları............................................................................................................ 39 Aks Sınırı.......... 29 Kilitleme... 35 Seçimi Ters Çevir................................. 52 Kiriş ................................... 37 Kattan Kata Yapıştır..........................İçindekiler Obje Trim Yöntemi ............................................................................. 48 Kolon Bildirim ..................................................................................................................... 42 Kolon Çizimi ........................................................................................................................................................................................................................................... 49 Kolon Boyutları...... 35 Paralel Referans .................................................................................................................................................................................................... 40 Aks Tanımla ................................................................................................................ 49 Kolon Trimle................................................................................................................................................................................. 50 Panel (Bodrum Çevre Perdesi) ............................................. 30 Izgara ........................................................ 38 Aks Bildirim ............................................................................ 33 Lokal Nokta Tanımla ......................................................................................................................................................................................................... 33 Lokal Koordinatlar ........ 52 Kiriş Çizimi .................................................................................................................. 38 Aks ............................ 29 Çizim Yardımcıları......................... 43 Ortalanmış Kolon ..................................................................................................................... 51 Panel Ayarları .................................................................................................................................................................................................................................. 47 Poligon Kolona Dönüştür .......................................................................................................... 43 Dikdörtgen Kolon ................................................................................................................................................................................................................ 31 Global Koordinatlar ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 42 Köşeye Yanaşık Kolon.............................................................................. 33 Hepsini Seç ............................. 31 Düğüm Noktası Göster .....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 67 Tekil Temel Ayarları ..................................................................... 58 Konsollar ...................... 69 Bağ Kirişi Ayarları ........................................... 70 Geometri Kontrolü ..............................................................................................................................................................................İçindekiler Kirişin Farklı Doğrultudan Kolona Bağlanması .......................................... 68 Radye Döşemesi................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 60 Döşeme Ayarları ........................................................................................................................................................................................................ 74 Tekil Temel Donatıları.............................................................................................................. 54 Basit Kiriş Tanımlamak ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 73 Kiriş Donatıları................... 63 Çizgisel Döşeme Yükü................................................... 69 BÖLÜM 5 ANALİZ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 60 Döşeme Boşluğu........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 72 Temel Analizi............................................. 60 Döşeme (Statik) ............................. 61 Döşeme Yazısı Taşı.......................................................................................................................................... 68 Radye Temel....................................... 68 Sürekli Temel Ayarları................................................................... 74 Radye Döşemesi Donatıları ....................... 76 5 ......................................................... 69 Bağ Kirişi Çizimi ............................... 67 Tekil Temel.. 69 Bağ Kirişi ........................................................................................................................................................................................................................................................ 75 Filtre Olanakları............................................................................................................................................. 74 Bağ Kirişi Donatıları ........ 75 Sürekli Temel Donatılarında Filtre ....................................................................................................................................................................................................................................... 72 BÖLÜM 6 BETONARME............................ 70 Donatı Seçimi........ 73 Nervür Donatıları...................................... 75 Kiriş Donatılarında Filtre ....................................................... 72 Nokta Deplasmanları ...................................................................................................................................................................................................... 67 Tekil Temel Çizimi..................................................................... 65 BÖLÜM 4 TEMEL OBJELER......................................................................................................................................................................................... 71 Analiz+Betonarme............................................... 57 Bir Kirişin Sehim Değerine Bakılması ............................... 64 Betonarme Hesap Aksı Edit................................................... 57 Kirişe Dönüştür ..................................................................................................................................... 68 Radye Döşeme Kenarı.......................... 62 Döşeme Yükü Ayarları ......................................................... 74 Sürekli Temel Donatıları .................................................................................................................................................................... 73 Kolon Donatıları .......................................................... 71 Döşeme Analizi .................................................................................................. 64 Kaset ...................................................... 57 Kirişlerde Duvar Yüklerinin Ayarlanması ........................................ 59 Döşeme.............................. 65 Kaset ............................................................................... 73 Döşeme Donatıları ....................................................................................................................................................... 64 Nervür ................................................................................................................................................. 60 Döşeme Kenarı .................................................................................................................................... 64 Betonarme Hesap Aksı Sil ................................................................................................................................................ 73 Kaset Donatıları ................. 63 Noktasal Döşeme Yükü .................. 64 Nervür ........................................................................................................................ 67 Sürekli Temel .................................................................................................... 56 Panel Üzerinde Kiriş Tanımlamak .................................................................................. 74 Panel Donatıları ..................................................................... 63 Betonarme Hesap Aksı ............................................................................................................................................................................................... 68 Sürekli Temel Çizimi ..........................................

İçindekiler Kolon Donatılarında Filtre .................................................................................................... 77 BÖLÜM 7 ÇİZİM ...................................................................................................................... 78 3 Boyutlu Taşıyıcı Sistem ...................................................................................................... 78 Grafik Sunum ......................................................................................................................... 78 Döşeme Kuvvetleri............................................................................................................... 78 Kiriş Yükleri .......................................................................................................................... 78 Tekil Temel Deplasmanları .................................................................................................. 78 Ayarlar.................................................................................................................................... 79 Plan Ayarları ........................................................................................................................ 79 Plan Ölçülendirme Ayarları .................................................................................................. 79 Açılım Ayarları...................................................................................................................... 79 Planlar .................................................................................................................................... 79 Kalıp Planı Kesiti.................................................................................................................. 79 Kalıp Planı............................................................................................................................ 80 Kolon Aplikasyon Planı ........................................................................................................ 80 Temel Aplikasyon Planı Kesiti ............................................................................................. 80 Temel Aplikasyon Planı ....................................................................................................... 80 Açılımlar ve Detaylar .............................................................................................................. 80 Kiriş Açılımları ...................................................................................................................... 81 Nervür Açılımları .................................................................................................................. 81 Kaset Açılımları.................................................................................................................... 81 Perde Detayları .................................................................................................................... 81 Kolon Düşey Açılımları......................................................................................................... 81 Kiriş Mesnet Detayları.......................................................................................................... 82 Kolon-Kiriş Birleşim Yatay Kesidi......................................................................................... 82 Temel Kiriş Açılımları ........................................................................................................... 82 Tekil Temel Detayları ........................................................................................................... 82 Bağ Kirişi Açılımları.............................................................................................................. 82 Donatı..................................................................................................................................... 83 Etriye Çiz.............................................................................................................................. 83 Çiroz Çiz............................................................................................................................... 83 BÖLÜM 8 RAPOR ................................................................................................................... 84 A2-A3 Türü Düzensizliklerin Kontrolü .................................................................................... 84 Yönetmelik Ve Geometrik Uygunluk Kontrolü........................................................................ 86 Eleman Bazında Rapor.......................................................................................................... 87 Seçmeli Raporlar.................................................................................................................... 88 Metraj ..................................................................................................................................... 88 BÖLÜM 9 3.BOYUT GÖRÜNTÜLERİ..................................................................................... 89 Perspektif ............................................................................................................................... 89 Open GL Render.................................................................................................................... 89 Render ................................................................................................................................... 90 Kamera Yolu Tanımla ............................................................................................................ 90 Animasyon ............................................................................................................................. 91 Görüntüleyici .......................................................................................................................... 91 Kamera................................................................................................................................... 91 Kamera Ayarları ................................................................................................................... 91 Kamera Tanımla .................................................................................................................. 91 Işık.......................................................................................................................................... 92 Spot Işık Kaynağı................................................................................................................. 92 Spot Işık Kaynağı Ayarlarını Değiştirmek: .......................................................................... 92 Yönlendirilmiş Işık Kaynağı.................................................................................................. 92 Noktasal Işık Kaynağı .......................................................................................................... 93 Noktasal Işık Kaynağı Ayarlarını Değiştirmek:..................................................................... 93 Noktasal Işık Kaynağı Oluşturduktan Sonra Ayarlarını Değiştirmek: .................................. 93 BÖLÜM 10 KAYIT İŞLEMLERİ............................................................................................... 94 Projeyi Kayıt Etmek................................................................................................................ 94 6

İçindekiler Projeyi Yeni İsimle Kaydet ..................................................................................................... 94 Ayarları Kaydet....................................................................................................................... 94 Animasyon Kaydet ................................................................................................................. 94 Dxf Olarak Kaydet .................................................................................................................. 95 Bmp Olarak Kaydet................................................................................................................ 95 BÖLÜM 11 YÜKLEME İŞLEMLERİ ........................................................................................ 96 Yeni Proje............................................................................................................................... 96 Proje Yükle............................................................................................................................. 96 Bmp Yükle.............................................................................................................................. 96 Ayarları Yükle......................................................................................................................... 96 BÖLÜM 12 KATMAN .............................................................................................................. 97 Katman Ayarları ..................................................................................................................... 97 Obje Katmanı Değiştir ............................................................................................................ 98 BÖLÜM 13 İLKEL OBJELER ................................................................................................. 99 Tek Çizgi ................................................................................................................................ 99 Sürekli Çizgi ........................................................................................................................... 99 Dörtgen Çizgi ......................................................................................................................... 99 Çember ................................................................................................................................ 100 Yay ....................................................................................................................................... 100 Eğriler................................................................................................................................... 100 Yazı ...................................................................................................................................... 101 Yazı Tipi Ayarları.................................................................................................................. 101 İlkel Obje Ayarları................................................................................................................. 101 İlkel Obje Çizgi Tipi .............................................................................................................. 102 İlkel Obje Renkleri ................................................................................................................ 102 BÖLÜM 14 İKİ BOYUT İŞLEMLERİ ..................................................................................... 103 İki Boyuta Aktar .................................................................................................................... 103 Trim ...................................................................................................................................... 103 Simetri .................................................................................................................................. 104 Uzat...................................................................................................................................... 104 Offset.................................................................................................................................... 104 Ölçekle ................................................................................................................................. 105 Ölçekle(Referans) ................................................................................................................ 105 Fillet...................................................................................................................................... 105 Fillet Ayarları ........................................................................................................................ 105 Chamfer ............................................................................................................................... 106 Chamfer Ayarları .................................................................................................................. 106 Break.................................................................................................................................... 107 Teğet .................................................................................................................................... 107 BÖLÜM 15 ÇİZİMİ YAZICIYA/ÇİZİCİYE GÖNDERMEK ...................................................... 108 Kalem Kalınlıkları ................................................................................................................. 108 Çizdir .................................................................................................................................... 108 BÖLÜM 16 KOPYALAMA İŞLEMLERİ ................................................................................ 109 Kopyala ................................................................................................................................ 109 Kattan Kata Yapıştır ............................................................................................................. 109 Dosyaya Kopyala ................................................................................................................. 109 Kontur Kopyala..................................................................................................................... 110 Dosyadan Yapıştır ............................................................................................................... 110 Kontur Yapıştır ..................................................................................................................... 110 Obje Çoğalt .......................................................................................................................... 110 Klonla ................................................................................................................................... 111 BÖLÜM 17 DÜĞÜM NOKTASI İŞLEMLERİ......................................................................... 112 Gelişmiş Yakalama .............................................................................................................. 112 7

İçindekiler Düğüm Noktası Göster ........................................................................................................ 114 Düğüm Noktası Rengi.......................................................................................................... 114 Düğüm Noktası Taşı ............................................................................................................ 114 Düğüm Noktası Döndür ....................................................................................................... 114 Düğüm Noktası Kilitlenme.................................................................................................... 115 Düğüm Noktası Yarıçapı...................................................................................................... 115 Düğüm Noktası Atlama Faktörü........................................................................................... 115 Boş Düğüm Noktalarını Sil................................................................................................... 116 BÖLÜM 18 GÖRÜNTÜ.......................................................................................................... 117 Zoom Çizim .......................................................................................................................... 117 Zoom Hepsi.......................................................................................................................... 117 Zoom Pencere...................................................................................................................... 117 Zoom Geri ............................................................................................................................ 117 Zoom Seçim ......................................................................................................................... 118 Pan....................................................................................................................................... 118 Yeniden Çiz.......................................................................................................................... 118 Yeniden Oluştur ................................................................................................................... 118 BÖLÜM 19 EDİTLEME OLANAKLARI................................................................................. 119 Sil ......................................................................................................................................... 119 Taşı ...................................................................................................................................... 119 Döndür ................................................................................................................................. 119 Uç Noktası Edit .................................................................................................................... 120 Yazı Değiştir......................................................................................................................... 120 Üst Üste ............................................................................................................................... 120 Yan Yana ............................................................................................................................. 120 İkonları Düzenle ................................................................................................................... 120 Hepsini Kapat....................................................................................................................... 120 Hepsini Aç ............................................................................................................................ 121 İçerik..................................................................................................................................... 121 Obje Adlandır ....................................................................................................................... 121 Bilgi Al .................................................................................................................................. 121 Alan ve Çevre....................................................................................................................... 121 Uzaklık ................................................................................................................................. 121 Objeden Ayarları Al.............................................................................................................. 122 BÖLÜM 20 SIKÇA SORULAN SORULAR ........................................................................... 123 Teknik Servis........................................................................................................................ 143 BÖLÜM 21 PROGRAMIN DAYANDIĞI TEORİK ESASLAR ............................................... 144 Teorik Esaslar ...................................................................................................................... 144 BÖLÜM 22 PROGRAMIN 1997 DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYUMLULUĞU .................. 148 BÖLÜM 23 ÇIKTILARDA KULLANILAN SİMGELER VE AÇIKLAMALARI ....................... 152 1. Yapı Uzay Çerçeve Eleman Bilgileri .............................................................................. 152 2. Kat Eşdeğer Yatay Kuvvetleri ve Genel Bilgileri............................................................ 152 3. Dinamik Hesap............................................................................................................... 154 4. Katlara Etkiyen Yatay Yükler ......................................................................................... 155 5. Düğüm Noktası Deplasmanları...................................................................................... 155 6. Kat Deplasmanları ......................................................................................................... 156 7. Elemanların Uç Kuvvetleri.............................................................................................. 156 8. Göreli Kat Ötelemelerinin Sınırlandırılması ................................................................... 157 9. İkinci Mertebe Etkileri..................................................................................................... 157 10. A1 Burulma Düzensizliği .............................................................................................. 158 11.A2-A3 Düzensizliği Kontrolü ......................................................................................... 159 12. A4 Taşıyıcı Sistem Eleman Eksenlerinin Paralel Olmaması ....................................... 159 13. B1 Komşu Katlar Arası Dayanım Düzensizliği............................................................. 160 14. B2 Komşu Katlar Arası Rijitlik Düzensizliği................................................................. 161 8

.................. 167 26..............................................................................İçindekiler 15................ 163 20............. Kirişlerin Donatıları............................................................................................................................................ Kirişlerin Betonarme Hesap Sonuçları...... 164 21.............................................................................................................................. Deprem Yönetmeliği Kolon Tahkikleri...................................................................... 173 DİZİN............ 167 27...... 162 17............................................... 162 16.................................................................................................. 170 29........................................ 172 34................................................................................. 166 25.................................. 172 BÖLÜM 24 TÜM KOMUTLAR ....... Sürekli Temel Kirişlerinin Donatıları................................ Kirişlerin Yük Bilgileri ve Ankastrelik Tesirleri ............................................................................................................. Kolonların Betonarme Hesap Sonuçları .. 164 23... Hesap Yönteminin Seçim Nedeni ......................... 171 32.................................... Kolonların Donatıları ..................................................................... R Katsayısının Seçim Nedeni .......................................... 165 24................................................................................ Döşemelerin Statik Betonarme Sonuçları ve Donatıları ................................................................ 170 30................................... Kolon Kiriş Birleşim Bölgelerinin Kesme Güvenliği. Deprem Yönetmeliği Kiriş Tahkikleri.......................................... Radye Döşemeleri Statik-Betonarme Sonuçları ve Donatıları.......................... Temellere Gelen Kolon Yükleri ............................. B3 Taşıyıcı Sistemin Düşey Elemanlarının Süreksizliği .. Tekil Temel Statik-Betonarme Sonuçları ve Donatıları........... 162 19....... Sürekli Temellerin Statik Hesap Sonuçları ........ 183 9 ............. 171 33................................................... Panellerin Betonarme Hesap Sonuçları ve Donatıları ................................... 171 31........ 164 22................................................. 162 18........... 169 28............... Panellerin Tasarım Eğilme Momentleri..................................... Vis/Vik Oranları .........................

10 .

mouse’un sağ tuşuna basın. döşeme. projenin genelini kapsayacak parametreler düzenlenebilir. Deprem sekmesini tıklayın. Bu dialogta. tekil ve sürekli temel datalarının girilmesi ve çizimlerinin alınması anlatılacaktır. işaretli değilse işaretleyin. Projeye başlamadan önce yeni proje komutuyla bir proje açın. Taşıyıcı davranış katsayısını(R) değilse. Deprem bölgesini 1. Süneklilik düzeyi yüksek olsun.bölge seçin. çelik ve diğer isimli başlıklar(sekmeler) altında. Diğer sekmesini tıklayın.BÖLÜM 1 PROJE NASIL YAPILIR Yapılacak Projenin Bilgileri Bu örnekte. Deprem yükü belirleme yöntemini mod birleştirme yöntemi olarak seçin. ve rapor almadan önce projede yönetmelik ve geometrik uygunluk kontrolü yap satırlarını. beton. İsimlendirme grubundaki K101. Ayrıntılı bilgi için. “bu nedir” yazısını tıklayın . Bu nedir(what’s this help) yardımı ekrana gelecektir. Proje. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Aks. Proje Genel dialoğu açılacaktır. 8 yapın. yük güvenlik. kolon. deprem. Kat ve Obje Parametreleri Proje Genel Bildirim menüsünden Proje Genel satırını tıklayın. basit bir sistemle temel unsurların anlatılması hedeflenmiştir. Projenin kalıp planı ve kat yükseklikleri şekildeki gibidir.dinamik. Tamam 11 . kiriş.

Klavyeden Y tuşuna basın.50 yazın ve enter tuşuna basın.80 metredir.görüntü) 3. (İpucu: Mouse imlecini sol alt köşede bulunan dairenin -düğüm noktasının. Pencere menüsünden Yan Yana satırını tıklayın. Mouse imleci Okey işareti haline gelince. Kolon. Katların varsayılan yükseklik değerleri 2. Kiriş. Yazı imleci koordinat kutusunda Y satırına gidecektir. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. 6. Açığa tekrar yardımcı aks toolbox(aks offset toolbox) çıkacaktır. Proje Adı satırına Örnek1 Projesi yazın. Zemin Kat Tavanı yazısını çift tıklayarak büyütün. Mouse’un sol tuşunu tıklayın. Tekil Temel.) 5. Sol tuş ile tıkladığınızda. Parametre Bildirim menüsünde. Bu durumda Y=0 koordinatı kilitlenmiş olacaktır. Sırayla. Toolbardan aks butonunu ya da Çiz menüsünden Aks satırını tıklayın. Klavyeden space-bar (boşluk) tuşuna art arda basarak imlecin görüntüsünü yatay aks moduna getirin. 4. Kat Genel 1. Parametre satırı altında çıkan alt menüde. Açılan parametre diyaloglarında. Klavyeden space-bar (boşluk) tuşuna bastığınızda imlecin görüntüsü değişmezse. Kat Genel Ayarları kapanacak ve bütün katlar açılacaktır. Kat Objeleri Aks 1. Burada bulunan ayarlar.80 yazılarını çift tıklayın ve 3 yazın. Tekrar enter tuşuna basın. Zemin Kat Tavanı penceresini. “bu nedir” yazısını tıklayın . orijin noktasını yakaladınız demektir.görüntü) 4. Mouse imlecinin şekli değişecektir. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. klavyeden enter tuşuna basın. aks çizilecektir. Panel. 2. 5. Nervür-Kaset. Yukarı ekle butonunu tıklayın. Kat Genel Ayarları dialoğu açılacaktır. Bu işlem kat yüksekliklerinin 3 metre olarak tariflenmesini sağlayacaktır. 7. Sürekli Temel. Her bir eleman için bu parametreler değiştirilebilir. Bağ Kirişi Radye Döşemesi ayarları satırları bulunmaktadır. en üstte pencere başlığının olduğu bölümü (örneğin zemin kat tavanı yazısını) sol tuş ile tıklayın ve klavyeden space-bar (boşluk) tuşuna art arda basarak imlecin görüntüsünü yatay aks moduna getirin. 2. Ayarlar menüsünden Aks Ayarları satırını tıklayın. Enter tuşuna basın. A Aksı yatay pozisyonda orijin noktasına çizilecektir. C aksı oluşacaktır. Açılan Aks Ayarları dialoğunda Nümerik 12 . 0 yazıp.Proje Nasıl Yapılır butonunu tıklayarak dialoğu kapatın. Toolbardan aks butonunu tıklayın.üzerine götürün. mouse’un sağ tuşuna basın. B aksı oluşacaktır. Aks toolbox’ın aks değer kutucuğunda 4. 6. 3. Bu ayarlarda şartname parametrelerinin varsayılan değerleri bulunmaktadır.50 yazısı durmaktadır. Bildirim menüsünden Kat Genel satırını tıklayın. Döşeme. Mevcut zemin kat üzerinde bir kat daha açılacaktır. Hepsini Aç butonunu tıklayın. eleman betonarme sonuçlarını doğrudan etkilemektedir. (2. ayrıntılı bilgi için. 4. 2. Açığa yardımcı aks toolbox(aks offset toolbox) çıkacaktır. (2.

kolon oluşacaktır. 8. (3. 1. Kolon oluşacaktır. Kolon istenilen kaçıklığa gelecektir. Mouse imlecinin şekli değişecektir. Klavyeden spacebar(boşluk) tuşuna basın. Toolbardan Dikdörtgen Kolon ( ) butonunu tıklayın.50 yazısı 5 olacaktır. Klavyeden space-bar(boşluk) tuşuna basın.görüntü) 9. yukarıda anlatıldığı yöntemle bu boyutları kolon toolbox’ında yazın. Sağ tuş menüsü açılacaktır. Mouse’un sağ tuşuna basın ve son komutu tekrarla satırını tıklayın toolbardan Kenara Yanaşık Kolon ( ) butonunu tıklayın. Sol tuşu tıklayın. Klavyeden space-bar (boşluk) tuşuna art arda basarak imlecin görüntüsünü dikey aks moduna getirin. kolon oluşacaktır. 6. 2. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. İki defa Enter tuşuna basın. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. Saat akrebinin tersi yönünde mouse’u hareket ettirerek kolonu 180 derece döndürün. Mouse imleci Okey işareti haline gelince. Enter tuşuna basın. Sol tuşu tıklayın. Toolbardan Köşeye Yanaşık Kolon ( ) butonunu tıklayın. Aks yardımcı toolboxdaki 4. X ve Y satırlarında 50/25 yazmıyorsa. herhangi bir müdahaleye gerek yoktur. Enter tuşuna basın. Kolon istenilen kaçıklığa gelecektir. Klavyeden Enter tuşuna basın.kolon oluşacaktır. 2 aksı oluşacaktır. 6. 13 . Enter tuşuna basın. 3 aksı oluşacaktır. 10. 3. 5 yazın. Mouse’un sağ tuşuna basın ve son komutu tekrarla satırını tıklayın.Proje Nasıl Yapılır yazısını tıklayın ve klavyeden enter tuşuna basın. 7. Mouse’un imlecini B ile 1 aksı kesişimine götürün. Daha sonra. Saat akrebi yönünde mouse’u hareket ettirerek kolonu 90 derece döndürün. Mouse’un sağ tuşuna basın ve son komutu tekrarla satırını tıklayın . 3. 4. 11. Burada varsayılan değerlerle kolon çizimi yapılacaksa. Mouse imlecini sol alt köşede bulunan düğüm noktasının üzerine götürün. Mouse imlecini A ile 3 aksı kesişimine götürün. İmleç Okey işaretini aldığında sol tuşu iki defa tıklayın. Mouse’un sağ tuşuna basın. Aksi takdirde X satırı mouse ile tıklanır ve kolonun X boyutu girilir. kolon oluşacaktır. 5. Enter tuşuna basın. Kolon 1. Sol tuş ile tıkladığınızda. Mouse imlecini C ile 3 aksı kesişimine götürün. 2. Mouse imlecini A ile 1 aksı kesişimine götürün. Mouse imlecini C ile 1 aksı kesişimine götürün. Projede çizeceğimiz kolona vereceğimiz ön boyut 50/25 olduğundan. Saat akrebinin tersi yönünde mouse’u hareket ettirerek kolonu 180 derece döndürün. 4. Mouse imlecini C ile 2 aksı kesişimine götürün. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. 5. İmleç Okey işaretini alınca iki kez sol tuş ile tıklayın. Son komutu tekrarla satırını tıklayın. orijin noktasını yakaladınız demektir. Açığa çıkan kolon toolbox’ında varsayılan kolon boyutları görünecektir. Enter tuşuna basın. kolon oluşacaktır. Y satırı tıklanır ve kolon Y boyutu girilir. Sol tuşu tıklayın. Sol tuşu tıklayın. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. 1 aksı çizilecektir.

Bununla beraber kolon numaraları herhangi bir anda. Bütün kolonları seçtikten sonra klavyeden enter tuşuna basın. kiriş kalınlığı ve yüksekliği bu boyutlardan başka bir boyutta ise düzeltin (sırasıyla 0.) 14. 7.kiriş de oluşacaktır. Mouse’un imlecini B ile 2 aksı kesişimine götürün. Böylece kirişler 25/50 boyutlarında ve 625 kg/m duvar yüküne sahip oldular. Mouse imlecini S2 kolunu üzerine getirin mouse imleci Okey işaretini alınca. Açığa çıkan kolon toolbox’ında X satırını tıklayın 30 yazın. Saat akrebinin tersi yönünde mouse’u hareket ettirerek kolonu 180 derece döndürün. Tamam butonunu tıklayın. 11. Destek menüsünden kontur hesapla satırını tıklayın. Yukarıda çizili kalıp planı gibi kolonların numaralarını sol üst köşeden sağ alt köşeye doğru sıraya sokalım. İmleci S6 kolunu 14 . Projede çizilecek kirişler 25/50 olduğuna göre. o kolunu tekrar tıklayarak seçimi iptal edebilirsiniz. 8. Açığa çıkan Kiriş Ayarları dialoğunda. 3. İmleci S3 kolonun üzerine götürün(her durumda mouse Okey işaretini şeklinde olması gerekir) ve sol tuş ile tıklayın. başka sırayla da düzenlenebilir. Destek menüsünden obje adlandır satırını tıklayın. Kiriş 1.20/0. kiriş oluşacaktır. Kiriş üstten tanımlı duruma gelince(alt kısımda mesajı izleyebilirsiniz). Mouse’un sağ tuşuna basın ve son komutu tekrarla satırını tıklayın. İmleç Okey işaretini alınca iki kez sol tuş ile tıklayın. 9. Statik sekmesini tıklayın. Toolbardan Ortalanmış Kolon ( ) butonunu tıklayın. Enter tuşuna basın. 15. Mouse imlecini B ile 3 aksı kesişimine götürün. Y satırını tıklayın 30 yazın. Mouse imlecini S1 kolonu üzerine götürün. Kolonları sayar gibi her birini sırayla tıklayın. Böylece 2. 1. Kolonlar seçilecektir. Sol tuşu tıklayın. Mouse’un sağ tuşuna basın ve son komutu tekrarla satırını tıklayın.50 yazın). 12. genel ayarlar Ayarları ( sekmesinde kiriş kalınlığı ve kiriş yüksekliği satırlarına çizeceğiniz kiriş boyutlarını girebilirsiniz. seçim sırasına göre adlandırılacaktır. Kiriş Ayaları dialoğu kapanacak ve mouse’un imleci kiriş imleci şeklini alacaktır. klavyeden space-bar tuşuna art arda basın. Mouse imlecini A ile 2 aksı kesişimine götürün. 4. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. Mouse imleci Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. Kolonlar. kolon oluşacaktır. Enter tuşuna basın. Kolonların numaraları. kolon oluşacaktır. Kiriş çizim hattı değişecektir. Açılan dialogdaki satıra S1 yazın ve Tamam butonunu tıklayın. (Eğer yanlış seçim yaparsanız.Proje Nasıl Yapılır 8. 2. kolon çizim sırasına göre otomatik düzenlendi. sol tuş ile tekrar tıklayın. 9. Toolbardan kiriş ( ) butonunu tıklayın. Saat akrebinin tersi yönünde mouse’u hareket ettirerek kolonu 90 derece döndürün. Oluşan yardımcı kiriş butonlarından Kiriş ) butonunu tıklayın. 13. kolon oluşacaktır. 10. Duvar yükü satırına 625 yazın. Sol tuşu tıklayın. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. Mouse’un sağ tuşuna basın ve son komutu tekrarla satırını tıklayın.

Mouse’un sağ tuşuna basın. Destek menüsünden Obje Adlandır satırını tıklayın. 6. sol tuşu tıklayın. zati ağırlığı 450 kg/m2 (döşeme beton ağırlığı otomatik olarak eklendi). Kaplama satırına.) Bütün kirişleri seçtikten sonra klavyeden enter tuşuna basın. imleci uygun yere götürerek sol tuş ile tekrar tıklayın. ) butonunu tıklayın. Döşeme dairesini. İmleci S8 kolunu üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. D1 döşemesi K1. Açılan dialogdaki satıra K1 yazın ve Tamam butonunu tıklayın. Mouse’un sağ tuşuna basın ve çıkan menüde. 2. İmleci S8 kolunu üzerine getirin. Sırasıyla K3. Klavyeden Esc tuşuna basın. Döşeme 1. Klavyeden esc sağ tuşuna basın. 6. 5. sol tuşu tıklayın. Space-bar tuşuna art arda basın. sol tuş ile tıklayın. Toolbardan Genel Obje Edit ikonunu tıklayın. Sol elinizle klavyeden shift tuşunu basılı tutarken. Döşeme Ayarları diyaloğu kapanacak ve mouse’un imleci döşeme imleci şeklini alacaktır. Statik sekmesini tıklayın. Toolbardan döşeme ( ) butonunu tıklayın. seçim sırasına göre adlandırılacaktır. Çıkan menüden özellikler satırını tıklayın. Duvar yükü satırına 375 yazın ve Tamam butonunu tıklayın. İç kirişlerin duvar yüklerini 375 kg/m olarak değiştirelim. İmleç kiriş çiziminden(modundan) çıkacaktır. İmleci S1 kolunu üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. 7.. K9. (Bu örnekte 200 kg/m2) . 3. Statik sekmesini tıklayın. Mouse’un sağ tuşuna basın ve çıkan menüde. İmleci S6 kolonu üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. Projede çizilecek döşemeler 12 cm yüksekliğinde olduğuna göre. kalıp planındaki gibi düzenleyelim. sol tuşu tıklayın. K4. İmleç kiriş modundan çıkacaktır. seçtiğiniz herhangi bir kirişin üzerinde mouse’un sağ tuşuna basın. K3. Duvar yükü satırına 375 yazın ve Tamam butonunu tıklayın. Bu ayarlarla döşeme kalınlığı 12 cm. betonarme ağırlığı dışındaki ağırlığı girilir. İmleci S4 kolunu üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. İmleci S5 kolonu üzerine getirin sol tuş ile tıklayın ve imleci S2 kolonu üzerine getirin. Açılan Kiriş Ayarları dialoğunda.12 yazarak düzeltin. 2. 1. Sol tuş ile tıklayın. Tamam butonunu tıklayın. 4. İmleci S4 kolonu üzerine getirin ve klavyeden space-bar tuşuna basın. olabildiğince köşelere yerleştirmeniz. Sol tuş ile tıklayın. 15 . son komutu tekrarla satırını tıklayın. döşeme yüksekliği bu değerden başka bir değerde ise 0. İmleci S7 kolunu üzerlerine getirin. Kiriş alttan tanımlı duruma gelince sol tuş ile tıklayın. Böylece bütün kirişler çizilmiş olacaktır. Kirişler. (Bu örnekte 150 kg/m2). Sırayla yukarıda çizili kalıp planındaki gibi. son komutu tekrarla satırını tıklayın. İpucu: 2. o kirişi tekrar tıklayarak seçimi iptal edebilirsiniz.Q satırına ise döşemenin hareketli ağırlığı girilir. D1 döşemesi oluşacaktır. kirişleri sayar gibi her birini sırayla tıklayın. ileri aşamalarda çiziminizin karışmasını önleyecektir. Kiriş üstten tanımlı duruma gelecektir. (Eğer yanlış seçim yaparsanız. Kirişler seçilecektir. K8 kirişlerinin oluşturduğu kapalı poligon içinde oluşturulacaktır. Kiriş adlarını. Döşeme dairesini yerleştirmek için. K10 kirişlerini sol tuş ile tıklayarak seçin. hareketli ağırlığı ise 200 kg/m2 oldu. Açığa çıkan yardımcı döşeme butonlarından Döşeme Ayarları ( Açığa çıkan Döşeme Ayarları dialoğunda döşeme yüksekliği satırları çizeceğiniz döşemenin yüksekliğini girebilirsiniz. maddede anlatılan işlemi şu şekilde de yapabilirdiniz. İmleci S9 kolunu üzerine getirin. K10.Proje Nasıl Yapılır üzerine getirin ve klavyeden space-bar tuşunu art arda tıklayın. Kiriş ortadan tanımlı duruma gelecektir. Bu kirişlerin oluşturduğu kapalı bölgenin içini sol tuş ile tıklayın. İmleci S5 kolonu üzerine getirin. Açılan Kiriş Ayarları diyaloğunda. Döşeme dairesinin izi belirecektir. 5.

D4 döşemesi oluşacaktır. D4 döşemelerinin betonarme hesap aksları oluşacaktır. 8. Döşeme dairesinin yerine karar verin ve sol tuş ile tekrar tıklayın. 4. K3. D2 döşemesi oluşacaktır. Böylece D3. D3 döşemesi seçilecektir. K11. Açığa çıkan Döşeme Ayarları dialoğunda döşeme yüksekliği satırları çizeceğiniz döşemenin yüksekliğini girebilirsiniz. Mouse’un imlecini D2 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. 5. Mouse’un imlecini D3 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. B ile C aksın ortasına yakın tıklamanız. döşeme donatı çizimlerinin yapılacağı yer olacağı için. Mouse’un imlecini D3 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. D1 döşemesi seçilecektir. İmleci sağa doğru kaydırın. İmleç 1 ile 2 akslarının arasında kalacak şekilde ortaya yakın herhangi bir yeri sol tuş ile tıklayın.Proje Nasıl Yapılır 7. Bu arada klavyede shift tuşunu basılı tutun. K4. Böylece D3. K9 kirişlerinin oluşturduğu kapalı bölgenin içini sol tuş ile tıklayın. K2. İmleci sağa doğru kaydırın. K9. Mouse’un sağ tuşuna basın ve çıkan menüde. 12. Bu arada klavyede shift tuşunu basılı tutun. 10. 9. son komutu tekrarla satırını tıklayın. Shift tuşunun basılı tutulması. Mouse’un sağ butonuna basın ve çıkan menüde. Açığa çıkan yardımcı döşeme butonlarından Döşeme Hesap Aksı ( tıklayın. 7. 8. Projede çizilecek döşemeler 12 cm yüksekliğinde olduğuna göre. döşeme yüksekliği bu değerden başka bir değerde ise 0. K4. Mouse’un sağ butonuna basın ve çıkan menüde.) tıklayın. Mouse’un sağ tuşuna basın. D3 döşemesi seçilecektir. D2 döşemesi seçilecektir. İmleci yukarı doğru kaydırın. Toolbardan döşeme ( ) butonunu tıklayın. son komutu tekrarla satırını tıklayın. D3 döşemesi oluşacaktır. Mouse’un imlecini D1 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. İmleç A ile B akslarının arasında kalacak şekilde ortaya yakın herhangi bir yeri sol tuş ile tıklayın. K5. son komutu tekrarla satırını tıklayın. Döşeme dairesinin yerine karar verin ve sol tuş ile tekrar tıklayın. Mouse’un sağ butonuna basın ve çıkan menüde. Döşeme dairesinin izi belirecektir. Döşeme dairesinin yerine karar verin ve sol tuş ile tekrar tıklayın. D4 döşemesi seçilecektir. Tekrar mouse’un sol tuşunu tıklayın. Mouse’un imlecini D4 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın.12 yazarak düzeltin. son komutu tekrarla satırını tıklayın. Bu arada klavyede shift tuşunu basılı tutun. 3. D1 döşemesi seçilecektir. 9. Döşeme dairesinin izi belirecektir. K12. 11. Tekrar mouse’un sol tuşunu tıklayın. Tekrar mouse’un sol tuşunu tıklayın. K10 kirişlerinin oluşturduğu kapalı bölgenin içini sol tuş ile tıklayın. 16 . Mouse’un sağ tuşuna basın. Mouse’un sağ tuşuna basın. Mouse’un sağ tuşuna basın ve çıkan menüde. ) butonunu 2. Mouse’un imlecini D1 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. K7 kirişlerinin oluşturduğu kapalı bölgenin içini sol tuş ile tıklayın. K6. D2 döşemelerinin betonarme hesap aksları oluşacaktır. Döşeme dairesinin izi belirecektir. 6. son komutu tekrarla satırını tıklayın. ileri aşamada çizimin karışmasını engelleyecektir. Böylece D1. D1 döşemelerinin betonarme hesap aksları oluşacaktır. Betonarme Hesap Akslarının Belirlenmesi: 1. 0 ve 90 derece çizilmesinde kolaylık sağlar. İmleç B ile C aklarının arasında kalacak şekilde herhangi bir yeri (Betonarme hesap aksının belirlendiği yer.

3. Örneğin. Mouse’un sağ tuşuna basın ve çıkan menüde. Döşeme analizinden önce. 17 . Tekrar mouse’un sol tuşunu tıklayın. betonarme hesap aksları tanımlanmalıdır. döşeme sekmesini tıklayın. 4. Bu arada klavyede shift tuşunu basılı tutun. Mouse’un imlecini D2 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. Örnek1 ismiyle kayıt edilmiştir. Mouse’un sağ tuşuna basın. 14. D2 döşemelerinin betonarme hesap aksları oluşacaktır. Bunun için Proje menüsünden Kaydet satırını tıklayın. Analiz menüsünden döşeme analizi satırını tıklayın. Proje. her bir katın döşeme analizi yapılmalıdır. NOT: Çalışırken projeyi kayıt etmek gereklidir . İmleci yukarı doğru kaydırın. diğer donatıların işaretini kaldırın.kat tavanına kopyalandı. Donatı Seçimi diyaloğu açılacaktır. Çalışılan katta döşemeler sonlu elemanlar yöntemine göre çözülecek ve betonarme hesabı otomatik olarak yapılacaktır. Kolon. Dosya adı satırına ÖRNEK1 yazın ve Tamam butonunu tıklayın. Sürekli Temel. Bu olanak sayesinde. her değişen açıklık için donatı hesaplanabilir ve çizdirilebilir. Oluştur menüsünden Hızlı Kopyala satırını tıklayın. işaretli olmayan çaplar kullanılmayacaktır. diğer satırlar işaretsiz olmalıdır. Panel. Kat Kopyalama 1. 3. Nervür elemanlarının betonarmelerin kullanılabilecek donatı çaplarını belirleyebilirsiniz. Mouse’un imlecini D4 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. Böylece D4. Betonarme menüsünden Donatı Seçimi satırını tıklayın. özellikle yamuk kenarlı ve L tipi gibi açıklıkları değişen döşemelerde istenilen sayıda betonarme hesap aksı geçirilerek. D4 döşemesi seçilecektir. Tekil Temel. İmleç 2 ile 4 akslarının arasında kalacak şekilde ortaya yakın herhangi bir yeri sol tuş ile tıklayın.Proje Nasıl Yapılır 13. Kiriş. Pencere menüsünden yan yana satırını tıklayın. Zemin kat tavanındaki tariflenmiş bütün objeler 1. İpucu: Betonarme hesap aksları birden fazla ve açılı çizilebilir. 10.) Donatı Seçimi 1. Tamam butonu tıklayın. Bu dialogta. Döşeme. 8. son komutu tekrarla satırını tıklayın. Donatı seçimi diyaloğu kapanacaktır. Donatı satırı karşındaki. 12. (Bilgi girdikçe bu işlemi tekrar yapın. 2. Pencere menüsünden diğer katlar seçilerek. 2. 14 ve 16 sütunlarına ait kutuları(check box) sol tuş ile işaretleyin. 15. 2. Analiz Döşeme Analizi 1. Eski objeleri sil ve kontur çizgilerini kopyala işaretli. Döşeme betonarmesi sonucunda işaretli olan çaplar kullanabilecek. 4. Tamam butonuna tıklayın. D2 döşemesi seçilecektir.

3. 5. Analiz butonunu Analiz + Betonarme yaptırabilmek için tüm katların açık olması gerekir. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Betonarme butonunu tekrar tıklayın. Betonarme menüsünden Kiriş Donatıları satırını tıklayın. S8 satırı. Görüldüğü gibi pilyesiz dizayn gerçekleşmiş oldu. Ayrıntılı bilgi için.Proje Nasıl Yapılır Analiz+Betonarme Analiz + Betonarme. Ayrıntılı bilgi için. Böylece kolon boyutu 30 cm. İlgili satır tıklanarak. mouse’un sağ tuşuna basın. Bu nedir(what’s this Help) yardımı ekrana gelecektir. 3. Açılan satıra 30 yazın. oldu. Sonuçlar. ve Pilye/Toplam max. Kolon: 1. oldu. betonarme sonuçları incelenebilir. S2 satırı. 18 . Dialogta. Betonarme menüsünde eleman başlığıyla listelenmiştir. satırlarına sıfır yazın ve Tamam butonu üstünde tıklayın. menüsünden Analiz + Betonarme satırını. Betonarme butonunu tıklayın.00 Kotu yazısını tıklayın. 6. Statik bölümünde Pilye/Toplam min. Açılan satıra 30 yazın. Tamam butonu üstünde tıklayın. 3. Toolbardan Genel Obje edit butonunu tıklayın. Zemin Kat Tavanı.(Seçili olduğu için). ya da toolbardan Analiz + Betonarme tıklayın. 4. İmleci K8 kirişi üzerine getirin. B sütununu çift tıklayın. Kiriş: 1. Bu nedir(what’s this Help) yardımı ekrana gelecektir. Diyalog kapanacaktır. 6. Betonarme 3 boyutlu çerçeve analizi ile birlikte betonarme de otomatik olarak yapıldı. Tamam butonu üstünde tıklayın. 9. 4. temel dahil. K7 ve K8 kirişlerini tekrar seçin. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Tamam butonu üstünde tıklayın. K7 ve K8 kirişlerini seçin. mouse’un sağ tuşuna basın. K7 ve K8 kirişlerini pilyesiz dizayn edelim. 2. 7. döşeme analizi dışındaki tüm analizleri yapar. Kolon diyaloğu açılacaktır. Bunun için Pencere menüsünden hepsini aç satırını tıklayın. 2. 8. 5. Betonarme butonunu tıklayın. sadece K7 ve K8 kirişleri listelenir. Böylece kolon boyutu 30 cm. Kiriş dialoğu açılacaktır. Betonarme butonunu tıklayın. Betonarme menüsünden Kiriş Donatıları satırını tıklayın. Örneğin kiriş ve kolon donatılarını inceleyelim. “bu nedir” yazısını tıklayın . “bu nedir” yazısını tıklayın . B sütununu çift tıklayın. Betonarme menüsünden Kolon Donatıları satırını tıklayın.

11. Mouse’un imlecini S1 kolonu üzerine getirin. Kenarda yükseklik ve Kolon hizasında yükseklik satırlarına 0. tanımlı satırına 0. Toolbardan Sürekli Temel butonunu tıklayın. 3.Tamam butonu üstünde tıklayın. Klavyeden Esc tuşuna basın. Üst ampatman. sol tuş ile tıklayın. Mouse’un imlecini S3 kolonu üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. İpucu: Obje adlandır ile sürekli temel kirişlerinin adlarını sıraya sokabilirsiniz. S8.05 yazın.30 yazın.2.30 yazın. S9.00 Kotu yazısını çift tıklayın. ) butonunu tıklayın. S1 kolonlarını tıklayın. Alt H2 satırlarına 0. Kot satırına 0 yazın ve tamam butonu üstünde tıklayın. Mouse imleci Okey işaretini alınca.55 yazın ve tamam butonu üstünde tıklayın. S6. Açığa çıkan Bağ Kirişi Ayarları dialoğunda kalınlık satırına 0. 5. Mouse’un imlecini S4 kolonu üzerine getirin.60 yazın ve Tamam butonu üstünde tıklayın. İmleci S2 kolonun üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. Toolbardan Objeden Ayarları Al ( tıklayın. 4. sol tuş ile tıklayın. Bağ Kirişi 1. 19 . Mouse imleci Okey işaretini alınca. Klavyeden Esc tuşuna basın. 12. 7. Klavyeden Esc tuşuna basın. kalınlık ve yükseklik satırlarına sırasıyla 0. 10. Açığa çıkan Tekil Temel Ayarları dialoğunda Boy X ve Boy Y satırlarına 1. S4. Alt H1. Açılan dialogta. Üst H2. Tanımlı yazısını (radio buton) tıklayın ve 0. Tekil temel oluşacaktır. alt ampatman satırlarına 0. 2. 3. 6. Böylece temel dikdörtgen kesitli temel olacaktır.). 2. Sırasıyla S7.( Kenarda yükseklik ve kolon hizasında yükseklik farklı değerde olsaydı trapez kesitli temel olacaktı. C aksı üzerinde bulunan temeli 9.60 yazın. Sırasıyla S3. Ortalanmış tekil temel ( ) butonunu tıklayın. Toolbardan kalıp (sekme) butonunu tıklayın. Toolbardan Sürekli Temel butonunu tıklayın. Ayarlardan menüsünden Tekil Temel ayarları satırını tıklayın. Toolbardan Temel kirişi ( ) butonunu tıklayın. S7 kolonlarını tıklayın. 2. Ayarlar menüsünden Sürekli Temel ayarları satırını tıklayın. Toolbardan yeniden oluştur ( ) butonunu tıklayın. 8. Mouse imlecini S5 kolunu üzerine getirin ve iki kez sol tuş ile tıklayın. Zemin Kat Tavanı 3. Ayarlar menüsünden Bağ Kirişi ayarları satırını tıklayın.Proje Nasıl Yapılır Temel Objeleri Sürekli Temel 1.20. Açılan dialogta. Üst H1. Bu durumda daha önce çizilmiş bir temelin ayarlarını almış oluyoruz.20 ve yükseklik satırına 0. Tekil Temel 1. Ayarlar menüsünden Sürekli Temel ayarları satırını tıklayın.

Çizim menüsünden Plan Ayarları satırını tıklayınız. 20 . İmleci S8 kolonu üzerine getirin. İmleci S5 kolonu üzerine getirin. 6. 4. 1. 3. 3. sol tuş ile tıklayın. Varsayılan ayarları kullanacağız.Proje Nasıl Yapılır 3. Açılan dialogta Genel bölümünü tıklayın. ölçülendirme yazı yüksekliği vb. üstten ikinci çarpı işaretini tıklayarak kalıp planını kapatın. Açılan dialogta. Kalıp Planı 1. Çizim menüsünden Kolon Aplikasyon Planı satırını tıklayın. sol tuş ile tıklayın. Örnek proje için varsayılan(daha önce düzenlenmiş) ayarları kullanacağız. imleci S5 kolonu üzerine getirin.kat için 2 yazın ve Tamam butonu üstünde sol tuşu tıklayın. Analiz menüsünden Kat Parametreleri satırını tıklayın. sol tuş ile tıklayın. Çizimler Plan Ayarları 1. 3. sol tuş ile tıklayın. 4. Açılan dialogta. Plan Ölçülendirme Ayarları 1. “bu nedir” yazısını tıklayın . Temel Analizi Toolbardan temel analizi ( ) butonunu tıklayın. ölçülendirme yazı tipi. Tamam butonu üstünde tıklayıp dialoğu kapatın. 2. İmleci S5 kolonu üzerine getirin. Çizim menüsünden Kalıp Planı satırını tıklayın. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Sağ üst köşedeki. sol tuş ile tıklayın.(alt kısımda mesajı takip edebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için. Toolbardan kalıp ( ) butonunu tıklayın. çerçeve rengi ve plan başlığı yazı rengi ayarlanabilir. ölçülendirme ile ilgili ayarlar yapılabilir. sol tuş ile tıklayın. klavyeden space-bar tuşuna basarak. 5. 4. plan paftasının ayarı. 2. Çizim menüsünden Plan Ölçülendirme ayarları satırını tıklayınız. imleci S2 kolonu üzerine getirin. 2. imleci S6 kolonu üzerine getirin.katta K201 olarak düzenlemiş olduk. (aktif değilse) İndis sütununa Zemin için 1 ve 1. Böylece eleman indislerini örneğin K1 için Zemin katta K101.) Mouse imleci Okey işaretini alınca. Kalıp planı otomatik olarak ekrana gelecektir. Mouse’un sağ tuşuna basın.. Kolon Aplikasyon Planı 1. Tamam butonunun üstünde tıklayıp dialoğu kapatın. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. mouse’un sağ tuşuna basın. sol tuş ile tıklayın. bağ kirişini ortadan tanımlı duruma getirin. İmleci S5 kolonu üzerine getirin.

mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. 5. Printer hazır ise. mouse’un sağ tuşuna basın. Çizim menüsünden Kiriş Açılımlarını satırını tıklayın. Çizim menüsünden Açılım Ayarları satırını tıklayın. Çizim menüsünden Temel Aplikasyon Planı satırını tıklayın. “bu nedir” yazısını tıklayın . 3. Rapor kapanacaktır. üstten ikinci çarpı işaretini tıklayarak kiriş açılımını kapatın. Örnek proje için varsayılan(daha önce düzenlenmiş) ayarları kullanacağız. 2. sayfa sayfa görüntülenecektir. 6. Rapor Rapor alabilmek için printerin Windows programına tanıtılmış olmalıdır. işaretli değilse. 3. Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. Kiriş Açılımları 1. Açılım Ayarları 1. mouse’un sağ tuşuna basın. Temel aplikasyon planı otomatik olarak ekrana gelecektir. Sağ üst köşedeki. 2. Tamam butonunun üstünde tıklayıp diyaloğu kapatın. 1. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Statik Rapor Ayarları dialoğu açılacaktır. 3. Rapor kayıt edilecektir. 2. Hepsi butonunu tıklayın. Aynı yöntemle. Proje çıktıları yazdırılacaktır. “bu nedir” yazısını tıklayın. 2. Açılan Yazdır dialoğunda. Ayrıntılı bilgi için.katı seçin. Yazdırma menüsünden Yazdır satırını tıklayın. 4. Açılan diyalogta. Tamam butonu üstünde sol tuşu tıkladığınızda İde Rapor programı çalışacaktır. Dosya menüsünden Çıkış satırını tıklatın. Ayrıntılı bilgi için. üstten ikinci çarpı işaretini tıklayarak kolon aplikasyon planını kapatın. 7. üstten ikinci çarpı işaretini tıklayarak kolon aplikasyon planını kapatın. Kolon aplikasyon planı otomatik olarak ekrana gelecektir. 4. Kiriş açılımları otomatik olarak ekrana gelecektir. Sağ üst köşedeki. 4. sürekli temel. Dosya menüsünden kaydet satırını tıklayın. Çıktılar. Rapor menüsünden Seçmeli Rapor satırını tıklayın. Tamam butonunu tıklayın. tekil temel ve bağ kirişi açılımlarını çizdirebilirsiniz. Sağ üst köşedeki. Projede yönetmelik ve geometrik açıdan problemli durum varsa listelenecektir. Bu nedir(what’s this Help) yardımı ekrana gelecektir. 3. Temel Aplikasyon Planı 1. Pencere menüsünden 1. Dosya adı satırına ORNEK1 yazın ve Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. Tüm proje yazısını işaretleyin.Proje Nasıl Yapılır 2. 3. A0 1189x841 satırını tıklayın. 21 .

İstediğiniz komut üzerine.Başlık altındaki menü ekranınızda belirecektir. menü satırındaki başlıklar altından ulaşabilirsiniz. komut tekrarı 1. Sağ tuş menüsü aktif hale gelecektir. 22 . Mouse’un sağ tuşunu komut menüsü ayarı ile kullanmak: Yeni proje açın. 2. boş bir yerde mouse’un sağ tuşuna basın.Sağ tuş menüsü Mouse’un sağ tuşunu menü olarak kullanabilirsiniz. Sağ tuş. karşınıza butonla ilgili yardım balonu gelecektir. 1. 3. Sağ menü açılacaktır. Sağ tuş menü göster. Komut ve Bilgi Girişi İdeYAPI programlarında üç şekilde komut girebilirsiniz. Menüden komut çalıştırmak için. Ayrıntı bilgi için sağ tuş kullanımı konusunu inceleyiniz.İmleci. toolbarın alt kısmında komutla ilgili yardımcı butonların yüklendiğini göreceksiniz. Yeni Proje butonu. b-Tıklayın. mouse ile gelerek tıklayın.Toolbardan a. çalıştıracağınız komuta ait butonun üzerine getirin.Çalıştıracağınız komutun yer aldığı başlığın üzerine mouse’ unuzu tıklayın.Menülerden Komutlara. Çizim alanında.BÖLÜM 2 TEMEL KONULAR Genel Yeni Proje Programı çalıştırın. b. Aksi durumda daha önce kayıt ettiğiniz proje karşınıza gelecektir. Toolbarda herhangi bir buton üzerinde mouse’un imlecini kısa bir süre bekletirseniz. a. Toolbarda herhangi bir komut çalıştırdığınızda. Sağ Tuş Menüsü Farenin sağ tuşunun kullanımını program içerisinde iki şekilde ayarlayabilirsiniz. Eğer programı ilk kez çalıştırıyorsanız program size isimlendirilmemiş bir proje açacaktır. Sağ menü göster satırı işaretli değilse işaretleyin ve tamam butonunu tıklayın. Ayarlar menüsünden Genel ayarlar satırını tıklayın. menü göster ve Sağ tuş. Proje menüsünden Yeni Proje satırını ya da toolbarda bulunan yeni proje butonuna tıklayarak Yeni bir proje açabilirsiniz.

tekrar kolon çizimi için hazır duruma gelirsiniz. Kolon çizilecektir. 23 . Son komut tekrarla satırını tıklarsanız. Kısacası. sağ menüye son komut tekrarla satırı eklenecektir. Bu menüde. İmleci çizdiğiniz kolon üzerine getirin ve sağ tuşa basın. Sağ tuşa basın. eğer bir komut işletirseniz. komut çalışır. Sağ menü aşağıdaki gibi açılacaktır. Kullanmak istediğiniz komutun üstünde mouse’un sol tuşuna basarsanız. son komut tekrarla satırı görünecektir.Temel Konular Mouse imlecini menü üzerinde hareket ettirin. Sağ menü aşağıdaki gibi açılacaktır. Çizim alanında sol tuşu iki kez tıklayın. Şimdi. örneğin kolon butonunu tıklayın.

Kiriş komutu aktif hale gelecektir. yapacağınız işlemi kesmiş olursunuz. Örneğin özellikleri tıkladığınızda ilgili kolon için obje edit komutunu çalıştırmış olursunuz. sağ menü çalışma sırasında. Hepsini taşımak için ne yapmalıydım? Yanıt: Herhangi bir kolon üzerindeyken klavyeden shift tuşuna basılı tutarak sağ menüyü açarsanız. Herhangi bir obje çizerken sağ menüyü açarak. Tekrar kiriş çizeceksiniz. Klavyeden Esc basarak da işlemi kesebilirsiniz. Kiriş butonunu tıklayın.Temel Konular Obje üzerinde (burada kolon) sağ tuşa basarsanız. Soru: Birden fazla kolon çizdim ve hepsini birlikte taşımak istiyorum. İntelli fare kullanıyorsanız. Görüldüğü gibi. İsterseniz intelli farenin orta tuşuna herhangi bir komutu da atayabilirsiniz. farenin orta tuşu komut tekrarını çalıştıracaktır. İptal satırı açıldı. taşıma komutunu seçtiğiniz bütün kolonlar için geçerli kılabilirsiniz. Başka bir deyişle. o obje ile ilgili en çok kullanılan komutların listesi açılır. Taşıdığım zaman sadece üzerinde tıklama yaptığım kolon taşındı. Sağ tuşa basın. iptal satırını tıklarsanız. 2. Hepsini seçtim. örneğin kiriş çizimini bitirdiniz. Mouse’un sağ tuşunu komut tekrarı olarak kullanmak: 24 . Orta tuşa basın. Sağ tuş komut tekrarı. Herhangi bir kolon üzerinde sağ tuşa basarak sağ menüyü açtım ve taşı satırına tıkladım. sürekli üst menüden veya toolbardan komut seçme gerekliliğini ortadan kaldırmaktadır. Çizim alanında boş bir yere tıklayın.

Kat tablosuna bilgi girmek için. istediğim zamanda komut tekrarı olarak kullanabilir miyim? Yanıt: Evet kullanabilirsiniz. butonunu tıklayın. işlevine göre tersinin çalışmasını sağlarsınız. sağ tuş menü ise. 25 .) listelenir. ilgili hücrede bulunan bütün bilgileri seçer. Bildirim Menüsünden Kat Genel Ayarları satırını tıklayın. açılımlar. 2. Klavyeden ctrl tuşunu basılı tutarken. Kısacası. kapalıysa açar.8 metredir. Başka bir deyişle. program imlecin altına veya üstüne yeni bir kat açar. Soru: Sağ tuşu Genel Ayarlara girmeden istediğim zaman sağ menü olarak.Temel Konular Yeni proje açın. Hücrelerden birine mouse ile çift tıklama yaparsanız. Karşınıza Kat Genel Ayarları penceresi gelecektir. sağ butona basarsanız. Mouse’un sağ tuşuna basın. Yükseklik değiştirildiğinde kot değeri. Program kat yüksekliği ile kot ilişkisini kendisi ayarlar. Kat yüksekliği default 2. mouse imlecini ilgili hücreye tıklayın ve değişikliği klavyeyi kullanarak yapın. Proje Çizimleri Proje Çizimlerinde projede bulunan çizimlere ait bütün pencereler(katlar. Sağ menü göster satırı işaretli ise işaretini kaldırın. Sil: Çizim penceresini siler. kot değiştirildiğinde yükseklik değeri otomatik düzenlenir. Kat Oluşturma Ve Kat Genel Ayarları 1. komut tekrarı. Aç/Kapa: Açıksa kapatır. aplikasyonlar. her sağ tuşa bastığınızda bir önceki komutu işletecek duruma gelirsiniz. bir menü açılır. Kat Genel Ayarları butonu.kesitler vb. sağ tuş komut tekrarı ise sağ menü olarak çalışırsınız. imleç. İlgili çizimi çift tıklayarak kapatır ve açarsınız. Kolon Şimdi. ve tamam butonunu tıklayın. Çizim alanında sol tuşu iki kez tıklayın. Böylece tabloda değişiklikler daha kolay yapılabilir. Ayarlar menüsünden Genel ayarlar satırını tıklayın. Aşağı ve Yukarı Ekle butonlarına basıldığında. 2D çizimler. Herhangi bir satırın üzerinde sağ klik yaparsanız. örneğin kolon çizilecektir.planlar. Tekrar kolon çizimi için hazır duruma gelirsiniz.

1. Objeyi işaretleyip seçtiğiniz anda. Bildirim menüsünden Çizim Sınırları satırını tıklayın. tıklama işleminin objeden ne kadar uzağa yapılabileceğini belirten ayara verilen addır. Objeler üzerinde değişiklik yapmak istendiğinde ilgili obje seçilir. Tamam butonuna tıklayın. objelerin seçilmişlik özelliğini ortadan kaldırır. İmleci seçmek istediğiniz objelerin dışına taşıyıp. Obje seçilecektir. komut çalıştırıldıktan sonra mouse ile işaretleyerek üzerinde çalışmalar yapabilirsiniz. Objeleri içine alacak çerçevenin bir köşesini. İmleci hareket ettirerek. obje veya nesne olarak adlandırılır. ikinci bir seçim işlemi. 2. 3. Çerçeve içinde yer alan objeler seçilmiş olur. 4. 4. altta ilgili objenin adını program kullanıcıya iletir. Obje Seçimi Çizim sırasında oluşturduğunuz her bir eleman. Bu arada. Obje seçimi. İstediğiniz değeri girin. 3. 3. Sol tuşa basın. Seçme Ayarları grubundaki Seçme uzaklığı satırı önündeki kutuyu çift tıklayın. Ancak çizimin herhangi bir aşamasında daha önce oluşturulmuş bir objenin özelliklerini değiştirmenin en kısa yolu Genel Obje Edit komutunu kullanmaktır. nesne üzerinde mavi renkli küçük kutucuklar belirir. Bu durumda obje seçilmiştir. Genel Obje Edit Çizdiğiniz objelerin özelliklerini o objeye ait ayarlardan belirleyebilirsiniz. Seçme Uzaklığı Obje seçimi sırasında. 2. Tamam butonunu tıklayın. Obje. Çizim alanında var olan objeleri. sol tuşa basın. Çerçevenin içinde kalan ve üzerinden geçen bütün objeleri seçmiş olursunuz. sol tuşa basın. seçme uzaklığı ayarı çevresinde bulunuyorsa. Klavyeden shift tuşuna basılı tutup. çerçeveyi oluşturun ve sol tuşa basın. Böylece çizim alanı üzerinde çiziminizin en büyük boyutlarını tanımlamış olacaksınız. alt kısımda ilgili objenin ismini görürsünüz. 1. Seçilmiş objeler üzerinde yapılacak. 1. Karşınıza Çizim Sınırları Ayarları penceresi gelecektir. ekran üzerinde seçmek istediğiniz objenin üzerine getirin. İmleci. Ayarlar Menüsünden Genel Ayarlar satırını tıklayın. imleci hareket ettirin ve istediğiniz boyutta çerçeveyi oluşturun. Bu seçme işlemine obje seçimi denir. belirlemiş olursunuz. İmleci seçmek istediğiniz objelerin dışına taşıyıp. 5. üzerinde çalışılmasını sağlar Çizim Sınırları Çizim sınırları ile grafik alan üzerinde çalışılan alanı tanımlar. Mouse’un sol tuşuna basın. belirlemiş olursunuz.Temel Konular Pencereyi öne getir: Pencereyi aktif çizim penceresi yaparak. Değiştir menüsünden Genel Obje Edit satırını veya toolbardan Genel Obje Edit butonunu 26 . Bu pencerede sol alt köşe ve sağ üst köşenin koordinatlarını girin. Objeleri içine alacak çerçevenin bir köşesini. 2. üç şekilde yapılabilir: 1.

) 2. (Sol altta ilgili objenin ismini görün) 3. klavyeden shift tuşuna basılı tutarak mouse’un butonuna basın. Karşınıza ilgili objenin ayarlar penceresi gelecektir. Genel Obje Edit butonu İpucu: Genel obje editle çok sayıdaki objenin özelliklerini aynı anda değiştirebilirsiniz. 4. 6. 2. Birden fazla obje seçtiyseniz. 3. 3. aynı gruba ait bütün objeler için uygulanacaktır. Lokal Undo Lokal undo çoklu işlemlere sahip obje çiziminde(kiriş. Sadece yükseklikler değişecektir. Diğer ayarlar eskisi gibi kalır. (Lokal Undo butonu aktif hale gelecektir. Açılan menüden özellikleri tıklayın. Tamam butonuna basın.Temel Konular tıklayın. Bununla beraber. 1. 5 adet kirişi genel obje editle seçtiğiniz ve Kiriş Ayarları diyaloğu açıldı. Kirişi çizmeye başlayın. en son noktanın tıklamasını geri almak için kullanılır. o ayarın eski değerinin değişmesi demektir. sağ Undo Undo. Yaptığınız ayarlar ilgili objeye uygulanacaktır. edit edilen objelerde dikkate alınır. 5. tarama vb. veya 1. Başka obje grubu için. Genel ayarlarda sağ tuş menü aktif ise. Sınırsızdır. Kiriş ayarlarında duvar değerini değiştirmediğiniz sürece. 3. Undo butonu. Genel Obje Edit komutunu uygulamanın diğer yolu 1. bütün kirişlerin duvarları aynı kalacaktır. çoklu obje edit sırasında açığa çıkan dialoglarda. (Aynı grup objeler -örneğin kirişler. bir ayarı değiştirmek demek. İstediğiniz değişiklikleri yapın. yapılan en son işlemin etkisini geri alır. ancak bu arada hepsinin duvar yükleri farklı. Örneğin. Undo butonuna bastıkça işlemler geri alınacaktır. Alt ve Backspace tuşlarına birlikte basarak da undoyu çalıştırabilirsiniz. Toolbardan kiriş butonunu tıklayın. Genel obje edit butonunu tıklayın. Objeleri seçin. Ayarlarda yaptığınız değişiklikler. sırayla kendi ayarları ekrana gelecektir. 27 . temel. Dolayısıyla. Ayarları değiştirilecek objeyi tıklayın. En son işlem geri alınacaktır. Obje üzeriden mouse’un sağ butonuna basın. 2. sadece değişen ayarlar. Yüksekliklerini değiştirdiniz. Açılan menüden özellikleri tıklayın. 2. 4.). 4. Destek menüsünden Undo satırını veya toolbardan Undo butonunu tıklayın.veya grubu farklı objeler -örneğin kiriş ve kolon-) 2. 1.

Lokal Undo butonu Redo Redo undo yaptığınız en son işlemin etkisini geri alır. (Ekranın altında Orta Nokta Aktif yazısı belirir. Orta Nokta aktif hale gelecektir. Herhangi bir anda. toolbardan Lokal Undo butonunu tıklayın. Kirişi çizerken. 2. Programdan çıkılacaktır. Bu durumda altta Orta Nokta Aktif Değil yazısını görürsünüz. Undo ile. Undo çalıştırılırsa aktif hale gelir. Proje Menüsünden Projeyi Kapat satırını tıklayın. 3. En Yakın Nokta Çizilen objelerin en yakın noktalarından yakalamak için kullanılır. 2. Destek menüsünden En 28 . Destek menüsünden Orta Nokta satırını tıklayın veya klavyeden F5 tuşuna basın.) 2. Proje kapatılacak fakat programdan Çıkış 1. Destek Komutları Orta Nokta Çizilen objelerin orta noktalarından yakalamak için kullanılır. kesitleri ve render çalışmalarınızı) kayıt edilip edilmeyeceğini soracaktır. İlgili butona tıklayarak seçiminizi yapın. 4.Temel Konular 3. işlem sonunda programdan çıkılacaktır. 1. Kayıt edilsin mi soruna çıkılmayacaktır iptal cevabı verilmezse. çizim alanında belirlenen en son nokta geri alınacaktır. Kayıt edilmemiş bir projede çalışıyorsanız. 1. Orta Nokta butonu. Soru iptal edilmezse. istediğiniz zaman kapatabilirsiniz. Projeyi Kapat Üzerinde çalışmakta olduğunuz bir projeyi . Proje Menüsünden Çıkış satırını veya klavyeden Alt tuşuyla beraber F4 tuşuna basın. 4. Redo butonu. 2. uygulanan son işlem ileri alınacaktır. program size projeyi (katları. 3. 1. Komutun iptali için yukarıdaki işlemleri tekrar uygulayın. Destek menüsünden Redo satırını veya toolbardan Redo butonunu tıklayın. program size projeyi (katları. kesitleri ve render çalışmalarınızı) kayıt edilip edilmeyeceğini soracaktır. Redo butonu. Kayıt edilmemiş bir projede çalışıyorsanız.

Komutun iptali için yukarıdaki işlemleri tekrar yapmalısınız. kesişimlerini yakalamak için kullanılır. (K1. Bu durumda imleç. Uç Nokta Çizilen objelerin uç noktalarından yakalamak için kullanılır. (Ekranın altında Kesişim Aktif yazısı belirir. yay) kesişimlerinde düğüm noktası bulunmuyorsa. seç butonunu tıkladığınızda obje seçilecektir. En Yakın Nokta aktif hale gelecektir. En Yakın Nokta butonu. çember. Destek menüsünden Uç Nokta satırını tıklayın veya klavyeden F4 tuşuna basın. objeleri yatay ve dikey doğrultuda daha kolay çizebilirsiniz. Aynı isimde başka objelerin olup olmadığını anlamak için tekrar bul butonunu tıklayın. 1. Bu durumda ekranın altında En Yakın Nokta Aktif Değil yazısını görürsünüz. 1.) Komutun iptali için yukarıdaki işlemleri tekrar uygulayın. çizim anında sadece yatay ve dikey yönde hareket eder. 29 .Temel Konular Yakın Nokta satırını tıklayın veya klavye den F6 tuşuna basın. 2. kat planınızdaki herhangi bir objeyi bulmanıza yarar. Obje Trim Yöntemi Obje trim yöntemi komutu. Obje Bul Obje Bul komutu. D8 vb) 2. Karşınıza gelen Obje Bul diyaloğunda aradığınız objenin adını yazın. Çizim Yardımcıları Dik Dik modu aktif iken. (Ekranın altında En Yakın Nokta Aktif yazısı belirecektir) 2. kolona farklı yönlerden nonortogonal kirişe bağlandığında ortaya çıkan keşisim problemlerinin giderilmesinde kullanılan komuttur. Bul butonunu tıkladığınızda aradığınız objeye zoom yapılacak. 2. Ekranın altında Uç Nokta Aktif yazısı belirecektir. Kesişim butonu. 1. Kesişim aktif hale gelecektir. Uç Nokta butonu. Komutun iptali için yukarıdaki işlemleri tekrar yapmalısınız Bu durumda ekranın altında Uç Nokta Aktif Değil yazısını görürsünüz. S1. 1. Destek menüsü altından Obje Bul satırını tıklayın. Destek Menüsünden Kesişim satırını tıklayın veya klavyeden F8 tuşuna basın. Bu durumda altta Kesişim Aktif Değil yazısını görürsünüz. Uç Nokta aktif hale gelecektir. Kesişim Çizilen ilkel objelerin (çizgi.

Tamam butonunu tıklayın. imleç serbesttir. 7. Karşınıza Çizim Yardımcıları penceresi gelecektir. 2. Yazının önünde işaret varsa. Yazının önünde işaret yoksa. Kilitleme grubundan Açık satırına tıklayın. 4. Dik modunu çalıştırırsınız. Buton basılıyken kilitle aktiftir. Izgara aralıkları ise kullanıcı tarafından ayarlanabilmektedir. Toolbarda Dik butonunu tıklayın. 3. işaret kalkacaktır (Izgara inaktif). Bu sistem. Kilitle açık olduğunda. imlecin. işaret kalkacaktır (kilitle inaktif). Ayarlar Menüsünden Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. işaretlenecektir (Izgara aktif) 6. 4. Burada Dik(Ortho) satırını tıklayın. Kilitleme Kilitle. Tamam butonunu tıklayın. 11. 3. Yazının önünde işaret varsa. işaretlenecektir (kilitle aktif) 6. imleç ızgara noktalarında hareket edebilmektedir. Izgara grubundan Açık satırına tıklayın. 10. Dik modu aktif hale gelecektir. Buton basılı değilken kilitle inaktiftir. belirli aralıklarla hareket etmesini sağlayan bir olanaktır. Tamam butonunu tıklayın. 2. 9.Temel Konular 1. imleç ızgara çizgilerinin kesişim noktalarına atlar. 8. Karşınıza Çizim Yardımcıları penceresi gelecektir. Herhangi bir anda Shift tuşuna basarsanız. Ya da toolbar da Kilitle butonunu tıklayın. Karşınıza Çizim Yardımcıları penceresi gelecektir. Kilitle butonu Izgara Ekranda verilen limitlerle belirlenmiş alan içinde düzenli ve eşit aralıklı noktalardan oluşan bir ızgara (sistemi) oluşturulur. 1. Kilitle inaktifken. Buton basılı ise dik modu aktif. Yazının önünde işaret yoksa. Kilitle aktifken. 5. 6. değilse dik modu inaktiftir. Ayarlar Menüsünden Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. çizime kolaylık sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. 2. 1. 3. 30 . 5. 5. Ayarlar Menüsünden Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. Dik(Ortho) satırının önündeki kutu işaretlenecektir. 4.

2. 7. Çizim Yardımcıları penceresi ekrana gelecektir. Kontur Hesapla Kontur Hesapla komutu. X Aralığı ve Y Aralığı önündeki sayıları değiştirin. Y. İmleç. Kontur Çizgileri Kontur çizgisi. çizim alanında kare olarak gözükür. Kontur çizgilerinin ekranda gözüküp gözükmemesi opsiyoneldir. Düğüm Noktaları çizim alanında görünmez duruma gelecektir. 3. ilgili sayı kutusu tıklatılarak yapılır. 1. İşaret yoksa işaretlenecektir. Satırın önündeki işaret kalkacaktır. Kontur çizgisi tanımlanacaktır. çizilmiş aksları yeni kontura göre tekrar oluşturur. Kontur çizgisi değiştirildiğinde. Düğüm Noktası Göster Düğüm noktaları . aks kenarını sınırlar. 4. Karşınıza Çizim Yardımcıları penceresi gelecektir. Bunun için.Temel Konular Izgara Aralıkları Ayarları 1. Ayarlar Menüsünden. Ayarlar Menüsünden Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. projenizdeki tüm kontur çizgilerini otomatik olarak düzenlenmesini sağlar. birine klavyeden basılır. Ayarlar Menüsünden Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. 1. Koordinat kutusu mouse ve klavye ile kullanılabilir. Aks grubundan Kontur Çizgileri satırını tıklayın. Tüm katlardaki kontur çizgileriniz üç boyutlu çiziminizin sınırlarına çekilecektir. 31 . Önünde işaret varsa işaret kalkacaktır. 9. çizim alanında kontur çizgisi görünmez. Tamam butonunu tıklarsanız. program. ilgili satıra gider ve istenilen değer yazılır. Bildirim Menüsünden Kontur Çizgileri satırını tıklayın. Tamam butonunu tıklayın. 4. 3. 6. Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. 5. 5. Tamam butonuna tıklayın. X. Poligonu kapatın (Birinci noktayı tıkladığınızda poligon kapanacaktır). Çizim alanında köşe noktalarını sol tuş ile belirleyin. poligonal bir alanı tanımlar. Izgara çizgileri yeni aralığa göre ayarlanacaktır. İşlemi başlatmak için Destek menüsü altından Kontur Hesapla satırını tıklamanız yeterlidir. Kenar çizgileri. 2. 6. 8. 3. Mouse ile işlem. Koordinat Kutusu Çizim objelerinin lokal ve/veya global koordinatlarını tanımlamak için tasarlanmış kutudur. 4. İşaretli kaldırıp. Ancak. Burada Düğüm Noktalarını Göster satırını tıklayın. düğüm noktalarının gözüküp gözükmemesi opsiyoneldir. Karşınıza Çizim Yardımcıları penceresi gelecektir. L. A. 2.

Koordinat Kutusundaki Notasyonlar: X kutusuna girilen değer objenin koordinat sistemine göre yatay mesafesidir Y kutusuna girilen değer objenin koordinat sistemine göre dikey mesafesidir L kutusuna girilen değer objenin boyunu ifade eder. Çizim alanını tıklayın.12) noktasına kiriş çizeceğiz. 3 yazın ve enter tuşuna basın. 2 yazın ve enter tuşuna basın. Bu arada kutulara işaret konulmadığı için global eksene göre kiriş çizildi. 6. Böylece imleç son noktaya göre (lokal eksen) 20 dereceye kilitlenir. 2. Girilen koordinatlar. X sayı kutusuna 2 yazmak için X tuşuna basın. Çizim alanını tıklayın.3) noktasından başlayan ve bu noktaya göre 20 derece açı yapan 6 metre uzunluğunda kiriş çizimi . 2 yazın ve enter tuşuna basın. 6 yazın ve enter tuşuna basın. Yeni bir proje açın ve toolbardan kiriş butonunu tıklayın.Temel Konular Girilen değerin sabit kalması için enter tuşuna basılır. Yani tıkladığınız en son nokta orijin noktası kabul edilir ve girdiğiniz koordinatlar bu noktaya olan uzaklıkları belirler. Y tuşuna basın. Bu durumda ilgili kutunun rengi değişir. Şimdi Y kutusuna 2 yazmamız gerekiyor.2) noktasından (10. Sayı sabitlenecek ve kutunun rengi değişecektir. X sayı kutusunda sabitlenecek ve kutunun rengi değişecektir. A tuşuna basın. 1. A kutusuna girilen objenin yatayla yaptığı açısıdır. Y tuşuna basın. 4. 4. İmleç. 1. Bunun için toolbardan kiriş butonunu tıklayın.10 yazın ve enter tuşuna basın. 1 yazın ve enter tuşuna basın. Bunun için. Toolbardan yeni proje butonunu mousenizin sol tuşunu tıklayarak yeni bir proje açın. Lokal olarak çalışır. İmleç (1.12) noktasına kilitlenecektir. İmleç (10. 5. 5. Sayı sabitlenecektir. lokal ve global olarak kullanılabilir. 6.8) noktalarından geçen aksın çizimi. 7. Çizim alanına tıklayın. X sayı kutusuna 1 yazmamız gerekiyor. Çizim alanını tıklayın. Bu durumda imleç lokal eksene göre 6 metreye kilitlenir. 20 yazın ve enter tuşuna basın. X tuşuna basın. Y sayı kutusunda 2 sabitlenecektir. Tekrar G tuşuna basarsanız Global koordinat sistemine göre koordinat girersiniz. Global eksene göre (2.4) ve (7. 2. 1. Çizim ekranında (4. Klavyeden G harfine bir kez bastığınızda X ve Y'nin önündeki kutuya çarpı işareti konulur ve Lokal olarak kullanılır. Lokal nokta tanımla ile de çizim alanında lokal eksen tanımlayabilirsiniz.2) noktasını yakalayacaktır. L tuşuna basın. 2. (Bu arada fareyi oynatmayın.) 3. 32 . 12 yazın ve enter tuşuna basın. (Bu arada fareyi oynatmayın) 3. Y kutusuna 3 yazmak için Y tuşuna basın. (2. Uzunluğun 6 metre olması için L kutusuna 6 yazmamız gerekiyor. Yeni proje açın ve aks butonunu tıklayın ve space bar tuşu ile imlecinizi eğik aks çizebilecek duruma getirin. Programda koordinat kutusunu kullanarak eğik aks çizmek için aks üzerindeki herhangi iki noktanın koordinatını vermek yeterlidir. (1. X tuşuna basın.3) noktasına kilitlenecektir. A sayı kutusuna 20 yazmamız gerekiyor.

İmleç (7. 2. Bu değer. 33 . Bu koordinat sistemi Lokal Nokta Tanımla komutu ile oluşturulur. noktasının apsisi. Örneğin 3 yazın. Destek Menüsünden Lokal Nokta Tanımla satırını veya toolbardan Lokal Nokta Tanımla butonunu tıklayın. Çizim alanını tıklayın. X tuşuna basın. 7. kirişin 2. 3. Çizim alanını tıklayın.Temel Konular 2. Örneğin 5 yazın.4) noktasına kilitlenecektir. İmleç koordinat kutusunda X satırına gidecektir. Koordinat kutusuna bilgi girmek için. Örneğin 6 yazın. 5. 5. Kirişin 1. Lokal Koordinatlar Kullanıcı tarafından. Enter tuşuna basın ve değeri kilitleyin. 8. kirişin 1. Örneğin 2 yazın. Global Koordinatlar Çizim alanının sol alt köşesinde bulunan nokta global koordinat sistemine göre tanımlanan orjin noktasıdır. 8 yazın ve enter tuşuna basın. İmleç koordinat kutusunda Y satırına gidecektir. İmlecinizi çizim alanına tıkladığınızda daha önce belirttiğiniz Aks Sınırları doğrultusunda aksınız oluşacaktır. Ayrıntılı bilgi için ilgili başlıkları inceleyebilirsiniz. Sayı sabitlenecek ve kutunun rengi değişecektir. kirişin 2. Y tuşuna basın. Kiriş çizilecektir. İmleç (4. noktasının apsisi. Y tuşuna basın. X tuşuna basın. 1.noktası yazılan değerlere göre belirlenecektir. 3. Bu değer. 11. İmleç koordinat kutusunda Y satırına gidecektir. İkinci noktayı girmek için. İmleç koordinat kutusunda X satırına gidecektir. Y kutusuna 4 yazmak için Y tuşuna basın. 6. duvarın 1.8) noktasına kilitlenecek ve çizim alanında aksınızın sanal görüntüsü oluşacaktır. 4. Enter tuşuna basın ve değeri kilitleyin. Sayı sabitlenecek ve kutunun rengi değişecektir. Kiriş butonunu tıklayın. 7 yazın ve enter tuşuna basın. 10. Çizim alanında herhangi bir noktayı veya mevcut objelerinden birinin düğüm noktasını tıklayın. lokal nokta döndürme merkezi. Bu değer. koordinat Döndür ve Düğüm Noktası Döndür komutlarında. Tekrar X tuşuna basın. 4. 2. yatay eksen(apsis) ise obje ekseni kabul edilir. 4 yazın enter tuşuna basın. Enter tuşuna basın ve değeri kilitleyin. noktasının ordinatı. Enter tuşuna basın ve değeri kilitleyin. Global koordinat sistemine göre bir kiriş çizelim. 9. Bu değer. noktasının ordinatı. 4 yazıp enter tuşuna basın. Y tuşuna basın. Çizim alanını tıklayın. Lokal Nokta Tanımla 1. 7. klavyeden X tuşuna basın. çizim alanının herhangi bir noktasında tanımlana bilinen sistemidir. 6.

Çizilecek kirişin açısı 30 derece uzunluğu 4 birim ve başlangıç koordinatları. X tuşuna basın. çizilen duvarın uzunluğudur. Bu değer. A tuşuna basın. mevcut kirişin sağına göre. belirli mesafede başka bir kiriş çizelim. Lokal koordinat sistemine göre. bu aşamadan sonra ise X ve Y satırlarına yazılan koordinatlar bu orijine göre işleme sokulacaktır. Destek Menüsünden Lokal Nokta Tanımla satırını veya toolbardan Lokal Nokta Tanımla butonunu tıklayın. Koordinat kutusundaki X ve Y satırları önündeki kutular işaretlenecektir. Çizim alanını tıklayın.3) noktasıdır. 14. Lokal Nokta Tanımla butonu. Toolbarda Hepsini Seç butonunu tıklayın. İmleç koordinat kutusunda A satırına gidecektir.3) koordinatlarında olsun. 8. orijin noktası kabul edilecek. 12. işaretine dönecektir. Çizim alanını tıklayın.noktası yazılan değerlere göre belirlenecektir. Tıklanan nokta. 3 yazın. 9. 2 yazın. 6. Bu nokta. Enter tuşuna basın ve değeri kilitleyin. Çizilmiş bütün objeler seçilecektir. 16. 19.Temel Konular 3. 11. Koordinat kutusundaki X ve Y satırları önündeki kutular işaretlenecektir. noktasının apsisi. kirişin 1. 5. Y tuşuna basın. çizilen kirişin açısıdır. 4. 18. İmleç koordinat kutusunda X satırına gidecektir. 10. Bu değer. İlk kiriş çizin (Mevcut kiriş) 7. 13. Mevcut kirişin sağ düğüm noktasını yakalayın -imleç OK. 2. Bu değer. bir kirişten. Kirişin 1. 30 yazın. Kiriş çizilecektir. İmleç koordinat kutusunda Y satırına gidecektir. L tuşuna basın. Enter tuşuna basın ve değeri kilitleyin.ve tıklayın. Bu değer. Kiriş butonunu tıklayın (Kiriş modundasınız). Hepsini Seç 1. noktasının ordinatı. 15. 17. 20. kirişin 1. (2. İmleç koordinat kutusunda L satırına gidecektir. mevcut kirişin bitim noktasından itibaren (2. Belirli Objeleri Seçmek (Filtre) 34 . 4 yazın.

Toolbarda dik referans butonunu tıklayın. Seçimi Ters Çevir Seçilmiş objeleri bırakıp. (örneğin aks. Seçilmiş Belirli Objeleri Bırakmak 1. Bütün objeleri seçtiniz. (Aks. bunun yanında diğer bütün objelerin seçilecektir. çizgi. aks butonunu tıklayın) 2. Destek menüsünden Hepsini Seç satırını tıklayın. (örneğin aks. kiriş gibi) 4. Hiçbirini Seçme Seçilmiş objelerin hepsini bırakmak için kullanılır. Doğrultusu olan herhangi bir objeyi tıklayın. Herhangi bir objeyi çalıştırın 2. Toolbardan Hiçbirisini Seçme butonunu tıklayın. 3. 5.Temel Konular 1. seçilmemiş objeleri seçmek için kullanılır. Bir kaç obje seçin. 1. Seçimi Ters Çevir Butonu Referans Tanımlama Dik Referans İki şekilde kullanılır: Dik referans olarak obje tanımlayarak ve dik referans olarak doğrultu tanımlayarak. o moda ait objeler seçilecektir). Destek menüsünden Hiçbirini Seçme satırını tıklayın. 2. Herhangi bir moddasınız. Bir kaç obje seçin. Herhangi bir moddasınız. Toolbardan Seçimi Ters Çevir butonunu tıklayın. aks butonunu tıklayın) 3. Sadece akslar seçilecektir (Hangi modda iseniz. Sadece akslar bırakılacaktır. Hiçbirisini Seçme butonu. 4. 3. 3. 2. Seçilmiş bütün objelerin seçilmişliği ortadan kalkacaktır. Hepsini Seç butonu. 2. Dik Referans Olarak Obje Tanımlayarak : 1. İlgili obje tıklandıktan sonra toolbardaki dik referans butonu basılı hale gelecek ve koordinat kutusunun açı satırı(A). 3. Bu durumda çizeceğiniz obje(iptal etmediğiniz sürece objeler) seçtiğiniz objeye dik 35 . 1. ilgili objenin dik açısına kilitlenecektir. Seçildiğiniz objeler deselect olacak.

4. Dik Referans butonu. 6. Paralel referans modunu iptal etmek için Paralel referans butonunu tekrar tıklayınız. Paralel Referans butonu. Toolbardaki paralel referans butonu basılı hale gelecek koordinat kutusunun açı satırı(A). 3. 5. Dik referans modunu iptal etmek için Dik referans butonunu tekrar tıklayınız. Bu durumda çizeceğiniz obje(iptal etmediğiniz sürece objeler) seçtiğiniz objeye paralel çizilecektir. söz konusu iki noktanın oluşturduğu doğrultuya dik açıda kilitlenecektir. Çizim doğrultusu belirlenmesi gereken herhangi bir objeyi çalıştırın. İkinci noktayı tıklayın. ilgili objenin açısına kilitlenecektir. Dik Referans butonu. İkinci noktayı tıklayın. Toolbarda Paralel Referans butonunu tıklayın. Çizim alanının herhangi bir noktasını tıklayın. Toolbarda Paralel Referans butonunu tıklayın. (Örneğin duvar) 2. 4. 5. İlgili obje tıklandıktan sonra toolbardaki paralel referans butonu basılı hale gelecek ve koordinat kutusunun açı satırı(A). kiriş gibi) 4. 36 . çizgi. Dik Referans Olarak Doğrultu Tanımlayarak: 1. Doğrultusu olan herhangi bir objeyi tıklayın. Dik referans modunu iptal etmek için Dik referans butonunu tekrar tıklayınız. Toolbarda Dik Referans butonunu tıklayın. Çizim doğrultusu belirlenmesi gereken herhangi bir objeyi çalıştırın. 3. söz konusu iki noktanın oluşturduğu doğrultunun açısına kilitlenecektir. 6. 7. Paralel Referans Olarak Doğrultu Tanımlayarak : 1. Toolbardaki dik referans butonu basılı hale gelecek koordinat kutusunun açı satırı(A). 3. (Aks. (Örneğin kiriş) 2. Paralel Referans Olarak Obje Tanımlayarak: 1. Bu durumda çizeceğiniz obje(iptal etmediğiniz sürece objeler) bu doğrultuya dik çizilecektir. Çizim alanının herhangi bir noktasını tıklayın.Temel Konular çizilecektir. Dik inme ve dik çıkma işlemlerini dik referans komutu ile gerçekleştirebilirsiniz Paralel Referans İki şekilde kullanılır: Paralel referans olarak obje tanımlayarak ve paralel referans olarak doğrultu tanımlayarak. Herhangi bir objeyi çalıştırın(Örneğin kiriş) 2. 5. 6.

7. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. 3.Temel Konular 6. Bir Kattaki Objelerin Diğer Katlara Kopyalanması Hızlı Kopyalama Hızlı kopyalama bir kattaki objeleri diğer katlara kopyalar. Genel ayarlardan obje yapıştırırken koordinat al modu açık ise. Kopyalanacak objeleri seçin. 2. mouse’un sağ tuşuna basın. (Zemin kat).) 2. (1. 1. tüm objelerde olabilir. 3. 4. Hızlı kopyalama için birden çok kata ihtiyacınız vardır. 8. 8. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır.kat olsun. Koordinat Kutusunu kullanarak veya çizim alanını tıklayarak girebilirsiniz. kopyalama sırasında yeni koordinatları. Emin misiniz? sorusuna evet cevabını verdiğinizde kat kopyalama gerçekleşir. Ayrıntılı bilgi için. “bu nedir” yazısını tıklayın . Hızlı Kopyala butonu Kattan Kata Yapıştır 1. Oluştur menüsünden Hızlı Kopyala satırını tıklayın. diğer katlara kopyalanacaktır. yapılmayacak işaretleri kaldırın. Bu durumda çizeceğiniz obje (iptal etmediğiniz sürece objeler) bu doğrultuya paralel çizilecektir. Paralel referans modunu iptal etmek için paralel referans butonunu tekrar tıklayınız. Kat genel de bu katları tarifleyin ve katları açın. 6. Tamam butonu üstünde sol tuş ile tıkladığınızda çalıştığınız kattaki objeler. Objelerin seçildiğini üzerlerinde beliren renkli işaret 5. herhangi bir referansa göre paralel çizebilirsiniz. Kopyalama yapılacak katları işaretleyin. 4. Paralel Referans butonu. Hedef katı tıklayarak o pencereyi aktif hale getirin. Oluştur menüsünden Blokla satırını mouse’un sol tuşu ile tıklayın. Bu komutla objeleri. kutucuklarından anlayabilirsiniz. Kopyalanacak objelerin bulunduğu katı seçin . Yapıştır butonu 37 . Yapıştırı klavyeden Shift ve Insert tuşlarını birlikte kullanarak da çalıştırabilirsiniz. 7. Oluştur menüsünden Yapıştır satırını sol tuş ile tıklayın. Kat Genel Ayarlarından bir kat açın. Bu objeler sadece seçilen objeler olabileceği gibi. Seçilen objelerin kopyalanması için mouse’un sağ tuşuna basın.

Aks butonu Aks Bildirim Girilen aksların geometrik özellikleri. Ayarlar Menüsünden Aks Ayarları satırını veya Aks butonunu tıkladıktan sonra toolbarın altında oluşan Aks Ayarları butonunu tıklayın. yatay aks (0 derece) çizmek için kolaylık sağlar. aks imlecinin değiştiğini görürsünüz.görüntü durumunda dikey aks (90 derece) çizmek için kolaylık sağlar. iki nokta vererek herhangi bir açıda çizebilirsiniz. Burada istediğiniz değişiklikleri yapın. 3. 5. Bu durumda aks çizmeye hazırsınız demektir. Bildirim Menüsünden Aks Bildirim satırını tıklayın. Karşınıza Aks Ayarları penceresi gelecektir. 3. 2. Tamam butonuna tıklayın. İmlecin şekli değişecektir . 2.görüntü durumunda.görüntü durumunda.BÖLÜM 3 KAT OBJELERİ Aks Aks Ayarları 1. 4. aks bildirim ekranında tablolaştırılmış düzende görülür. 5. Aks butonu Aks Ayarları butonu Aks Çizimi Toolbarda aks butonunun üzerine gelerek mouse'un sol tuşu ile butonu tıklayın. Aks çizin. 2. Tamam butonunu tıklayın. Aks ayarları penceresinde istediğiniz ayarları yapın. 38 . 2. Yapılan ayarlara göre aks çizimini gerçekleştirin. Karşınıza Aks Bildirim penceresi gelecektir. aksı. Klavyeden space-bar tuşuna art arda basarsanız. 1. 1. 4.

Aks çizilecektir. Bir Akstan Belirli Bir Mesafede Aks Türetmek Üç yöntemle yapabilirsiniz. 5. 1. Detaylı bilgi için ilgili konu başlıkları inceleyiniz. 2. Aksın adı dahil. İlgili aksı seçin. referans aksın özellikleri ile türetilir. Toolbarda Aks butonunu tıklayın. Zaten aks için geliştirilmiştir. 3. İstediğiniz mesafeyi girin. İki şekilde kullanabilirsiniz.değerli) 4. Aks butonu. Obje Çoğalt Genel olarak tüm objeler için kullanılır. Aksın adı dahil. En son çizilen akstan öteleyerek. Önceden çizilen akstan öteleyerek. Yukarıdaki işlemleri sırayla uygulayın. Ekranda aks offset toolbox’ ı oluşacaktır. (+ ve ya . 3. Aks Offset : Aksın adını otomatik değiştirir. 2. daha önce çizilmiş bir akstan belirli bir mesafede o aksa paralel yeni bir aks türetmek için geliştirilmiştir. Klonla Genel olarak tüm objeler için kullanılır. Mouse’un sol tuşu ile kopyalanacak aksı seçin.Kat Objeleri 6. Aks offset butonunu tıklayın. Aks offset butonu. 2. 3. 1. Aks özelliklerini. İlgili aksın özellikleri değişecektir. Mouse’un sağ tuşuna basın. Oluştur menüsü altında Klonla satırını tıklayın. Klonla İle Aks Türetmek 1. Aks Ayarlarında yapılan en son değişikliklerden alır. 1. 39 . (Önerilen) 2. Aks Offset Aks Offset. referans aksın özellikleri ile türetilir.

Ayrıca eğer mevcut bir akstan öteleme yapılmıyorsa. tipini. Bildirim menüsünden Aks Sınırı satırını tıklayın. Aks grubundan Aks Sınırı satırını tıklayın. Aks ötelenecektir. İşaret yoksa işaretlenecektir. çizim alanında aks sınırı çizgisi görünecektir. başlangıç ve bitiş noktalarının koordinatlarını girin ve tamam butonunu tıklayın. Önünde işaret varsa işaret kalkacaktır. Delta kutusuna öteleme mesafesini (m)(+ ya da -) yazın. Karşınıza gelen diyalogta aksın adını. 4. Oluştur menüsü altından Aks tanımla satırını tıklayın. Aks sınırı çizgisinin ekranda gözüküp gözükmemesi opsiyoneldir. 3. İstediğiniz öteleme mesafesini girin ve enter tuşuna basın. İsterseniz oluşan aksın ismini obje edit ile değiştirebilirsiniz. 3. Çizim alanını tıklayın. Ayarlar menüsünden. Eğer Aks Ayarları diyaloğundaki Aks sınırına uzat şıkkı işaretliyse. aks kenarı(kontur çizgisinin geçtiği hat) ile aks balonu arasındaki mesafeyi tanımlar. Aks Tanımla 1. Bu pencerede istediğiniz ayarları yapın. Aks Sınırı Aks sınırı. Y yönündeki akslar 2 tipi. 2. 1 ve 2 tipi akslar için tek bir nokta girmeniz yeterlidir. Ayarlar menüsünden Aks Sınırı satırını tıkladıktan sonra karşınıza gelen Aks Sınırı Ayarları penceresinde değiştirebilirsiniz. girilen koordinatların aks tipine uyup uymadığı kontrol edilmelidir. Tamam butonuna basın. Ötele ve Delta kutularının boş olması gerekir. Aks çizilecektir. 8. 1. 6. 7. 5. X yönündeki akslar 1 tipi. Toolbardan dik referans butonunu tıkladıktan sonra kopyalanacak aksı tıklayın. 4. Klavyeden L tuşuna basın. Hatalı Giriş mesajı alınıyorsa. Eğer mevcut bir akstan öteleme yapmak suretiyle aks çizmek istiyorsanız. İşaretleyip. 9. serbest yöndeki akslar da eğer X ekseni ile o yaptıkları açı 90 den küçükse 3. Aks sınırı değişecektir. Ötele kutusuna mevcut aksın adını. koordinat kutusunda L satırına gidecektir. 1. Tamam butonunu tıklayın. aksın tipini girin ve tamam butonunu tıklayın. 5. 2. İmleç. Aksların Tipleri ve Bakış Yönleri Aks tipleri aksın açı durumunu belirler 1 tipi akslar: 40 . Bunun için. Çizim Yardımcıları penceresi ekrana gelecektir. büyükse 4 tipi akslardır. Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. 3.Kat Objeleri 4. Çizim alanını sol tuş ile tıklayın. Karşınıza Aks Sınırı Ayarları penceresi gelecektir. 2. Aks sınırı ile Kontur Çizgisi arasındaki mesafeyi. Aks çizilecektir.

sol tuşu ile tıklayın.Kat Objeleri X eksenine paralel akslar. (0º) 2 tipi akslar: Y eksenine paralel akslar. Çizilen Aksın Ayarlarını Değiştirmek 1. İmlecin şekli değişecektir. 4 tipi akslar: X ekseni ile 90º' den büyük açı yapan akslar. değiştirmek istediğiniz aksın üzerine getirerek ayarlarını gösteren pencere karşınıza gelecektir. 2. Değiştir menüsünden Genel Obje Edit satırını veya toolbar da Genel Obje Edit butonunu tıklayın. Değişiklikleri yapın ve Tamam butonunu tıklayın. İmleci. Aksların bakış yönleri aks üzerinde bulunan elemanlara ne yönden bakacağımızı belirler. (90º) 3 tipi akslar: X ekseni ile 90º' den küçük açı yapan akslar. O aksın 41 . 3.

7. Space-bar tuşuna basarak. 5. Space-bar tuşuna basarak. Dikdörtgen Kolon butonu. Toolbarın altında butonlar oluşacaktır. kolonu kenara çakıştırarak çizer. Sol Köşeye Yanaşık Kolon butonunu tıklayın. sadece. Yapılan değişiklikler seçilen tüm akslara uygulanacaktır. 6. 5. Çizim alanının herhangi bir noktasına veya obje kesişim noktalarına mouse'un sol tuşunu tıklayın. Kolonun görüntüsü ekranda belirecektir.Kat Objeleri Bir ve birden fazla aksı seçtikten sonra da Genel Obje Edit butonunu tıklayabilirsiniz. Kolonun görüntüsü ekranda belirecektir. tüm aksları seçmek için programın filitre özeliğinden faydalanabilirsiniz. Köşeye Yanaşık Kolon Köşeye yanaşık kolon. Kolon çizilecektir. kolonun simetrisini alabilirsiniz. Çiz menüsünden Kolon alt menüsünde. Mouse'un sol tuşu ile tekrar tıklayın. İmleç. 3. 2. Dikdörtgen Kolon satırını veya toolbarda Dikdörtgen Kolon butonunu tıklayın. Çizim alanının herhangi bir noktasına veya obje kesişim noktalarına mouse'un sol tuşunu tıklayın. 2. Enter tuşuna basarak. 1. 4. 3. Bir projede. 6. Enter tuşuna basarak. değişecektir. kolon kaçıklığı ne olursa olsun. Ekranında beliren toolboxda. Toolbarda Dikdörtgen Kolon butonunu veya Çiz menüsünde kolon satırında açılan alt menüde Dikdörtgen Kolon satırını tıklayın. 4. 7. kolon boyutlarını değiştirebilirsiniz. 4. Genel Obje Edit butonu Kolon Kolon Çizimi 1. kolonu mouse yardımıyla kendi etrafında döndürebilirsiniz. kolonun simetrisini alabilirsiniz. kolonu mouse yardımıyla kendi etrafında döndürebilirsiniz. 42 . 5.

Ekranında beliren toolboxda.) Dikdörtgen Kolon butonu. 9. Kolon çizilecektir. Kolonun görüntüsü ekranda belirecektir. Enter tuşuna basarak. Ortalanmış Kolon Ortalanmış kolon. Ekranın altında beliren ok butonlarına basarak. 1. 8. diğer kenarı ortalar. Çizim alanının herhangi bir noktasına veya obje kesişim noktalarına mouse'un sol tuşunu tıklayın. Toolbarın altında butonlar oluşacaktır. 4. Dikdörtgen Kolon butonu. kolonu mouse yardımıyla kendi etrafında döndürebilirsiniz. 5. Köşeye yanaşık kolon. Mouse'un sol tuşu ile tekrar tıklayın veya enter tuşuna basın 9. Mouse'un sol tuşu ile tekrar tıklayın. Kenara Yanaşık Kolon butonu. 3. 2. 6. 10. kolon boyutlarını değiştirebilirsiniz. 5. Çiz menüsünden Kolon alt menüsünde. 4. Toolbarın altında butonlar oluşacaktır. kolonun bir kenarını kenara çakışık çizerken. Enter tuşuna basarak. Kenara Yanaşık Kolon Kenara yanaşık kolon. Ortalanmış Kolon butonunu tıklayın. 1. Dikdörtgen Kolon satırını veya toolbarda Dikdörtgen Kolon butonunu tıklayın. 7. dikdörtgen kolon satırını veya toolbarda Dikdörtgen Kolon butonunu tıklayın. 2. Kolon çizilecektir. kolonu mouse yardımıyla kendi etrafında döndürebilirsiniz. Dikdörtgen Kolon butonu.Kat Objeleri 8. 8. kolon kaçıklığı ne olursa olsun. 3. Kolon çizilecektir. 43 . Mouse'un sol tuşu ile tekrar tıklayın. 6. Kolonun görüntüsü ekranda belirecektir. (kare kolonda işlemi göremezsiniz!) 7. Kenara Yanaşık Kolon butonunu tıklayın. kolonu ortalayarak çizmeye yarar. kolon boyutlarını değiştirebilirsiniz. Çizim alanının herhangi bir noktasına veya obje kesişim noktalarına mouse'un sol tuşunu tıklayın. Çiz menüsünden Dikdörtgen Kolon alt menüsünde.

5. kolonun simetrisini alabilirsiniz. Karşınıza Kolon Ayarları Penceresi gelecektir. Kolon toolbox’ından dikdörtgen kolon butonunu tıklayın. 4. kolonu mouse yardımıyla kendi etrafında döndürebilirsiniz. 1. 6. Dikdörtgen Kolon Kolon ayarlarında kaçıklık X ve kaçıklık Y değerlerine göre kolon çizmekte kullanılır. Ayarlar menüsünden Kolon Ayarları veya kolon çizimi aktif iken Kolon Ayarları butonunu sol tuş ile tıklayın. 3. 0. 1. Yapılan ayarlara göre kolon çizimini gerçekleştirin. 3. Ayarlar menüsünden kolon ayarları satırını tıklayın. Daire Kolon butonu. 8. Kolon Ayarları Penceresinde istediğiniz ayarları yapın.10 yazın ve tamam butonunu tıklayın. Kaçıklık X ve Kaçıklık Y satırlarına sırasıyla örneğin 0. 2. Kolon butonu Kolon ayarları butonu toolbarda oluşan Daire Kolon 1. 5.Kat Objeleri Ortalanmış Kolon butonu. Toolbardan Dikdörtgen Kolon butonunu tıkladıktan sonra alt bölümde oluşan Daire Kolon butonunu veya Çiz menüsünün Kolon Satırında açılan alt menüden Daire Kolon satırını tıklayın.10. Daire kolon oluşacaktır. 3. 5. Mouse'u sürükleyerek daire kolonun çapına karar verin. Mouse'un sol tuşu ile tekrar tıklayın. Kolon Ayarları 1. 7. Enter tuşuna basarak. Kolon ayarları diyaloğu açılacaktır. 2. 2. Çizim alanında herhangi bir yeri veya düğüm noktasını tıklayın. Çizim alanının herhangi bir noktasına veya obje kesişim noktalarına mouse'un sol tuşunu tıklayın. 44 . 4. Tamam butonunu tıklayın. İmlecin şekli değişecektir. Kolon çizilecektir tanımlanan kaçıklıkta çizilecektir. 4. Sol tuşu tıklayın. Kolonun görüntüsü ekranda belirecektir. 6. Space-bar tuşuna basarak. Dikdörtgen Kolon butonu.

Yarım Daire Kolon Tanımı Yarım daire kolonu poligon kolon olarak tanımlayalım. 45 . Yayla (merkez-yarıçap-açılarla) yarım daireyi çizin. Daire kolonu işaretleyin 2. Gelişmiş yakalama modunu aktif hale getirin ve sürekli çizgi ikonunu tıklayın. 5. 4. Daire kolon kaçıklığını değiştirmek: 1.Kat Objeleri Daire kolon boyutlarını değiştirmek: 1. Yayı seçin ve kirişe dönüştür (panel dönüştür veya idemimarda duvara dönüştür ile de yapabilirsiniz) satırını tıklayın. Daire kolonda kaçıklığı belirleyin. 3. kirişe dönüştürerek oluşturduğunuz her bir düğüm noktasını yakalayarak dolaşın. 2. 5. Orijin butonunu tıklayın. 3. 3. 1. Daire kolon yarıçapına istediğiniz yarıçap değerini girin ve tamam butonunu tıklayın. Kirişe dönüştürmedeki amaç. Kirişin çevresini. Toolbardan kolon boyutlarını tıklayın. kiriş düğüm noktalarını çizgi ile dolaşarak poligon kolonun şeklini oluşturmaktır. Poligon kolon butonunu tıklayın. 4. Kolon ayarları diyaloğu açılacaktır. 2. Daire kolonu seçin. Genel obje edit ( ) butonunu tıklayın. Parça sayısını verin ve tamam butonu tıklayın.

poligon kolon ayarlarında saklayarak Yarım daire kolonu panel objesi olarak tanımlayalım. 1. Kolonu.Kat Objeleri 6. değişecektir. 10. 9. Poligon Kolon 1. Sonuç yukarıdaki gibi olacaktır. Parça sayısını verin ve tamam butonu tıklayın. İmleç. Yayla (merkez-yarıçap-açılarla) yarım daireyi çizin. Konun anlaşılması için çevre çizgisini daha kalın çizildi. Yayı silin. Sadece çiziler kalacaktır. 8. Çiz menüsünden Kolon satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Poligon Kolon satırını veya toolbarda Dikdörtgen Kolon butonunu tıkladıktan sonra altta oluşan Poligon Kolon butonunu tıklayın. kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Kirişe dönüştürerek oluşturduğunuz kirişleri silin. 7. 2. Çizgileri seçin ve poligon kolana dönüştür satırını tıklayın. 2. 46 . Yayı seçin ve panele dönüştür satırını tıklayın.

5. Poligon Kolon Ayarları penceresindeyken. poligon kolonu seçin. 7. imlecin ızgara kesişimlerine atlamasını sağlayabilirsiniz. 8. Poligon kolon konturunu seçin. Poligon kolonu kayıt etmek için. Kolon çizilecektir. Sakla butonunu tıklayıp. bir isim verin. Dikdörtgen Kolon butonu. Çizim ekranında dörtgen bir kolon oluşacaktır. Farenizin sol tuşunu tıklayarak düğüm noktasını yakalayın. varsayılan görüntüsü ekranda belirecektir. 2. ızgara grubu altındaki Açık ve Iz. Bu düğüm noktasını. 6. Kolon üzerindeki bir düğüm noktasını silmek için imlecinizi sileceğiniz düğüm noktası üzerine getirin. Bunun için. Poligon Kolon Ayarlarında Tarifleyerek: Yeni bir poligon kolon oluşturmak için. Kolonun herhangi bir kenarında yeni bir düğüm noktası oluşturmak için kolon kenarı üzerinde çift tıklayın. Yeni butonunu farenizin sol tuşu ile tıklayın. Çiz menüsünden. Çizim alanının herhangi bir noktasına veya obje kesişim noktalarına mouse'un sol tuşunu tıklayın. Kolon üzerinde varolan bir düğüm noktasının koordinatını değiştirmek için imlecinizi düğüm noktası üzerine getirip farenizin sol tuşunu tıklayın. İsterseniz X ve Y satırlarına yeni ızgara aralıklarını da girebilirsiniz. Çizgi satırı altında çıkan sürekli çizgi butonunu tıklayın. poligon kolonun köşe noktalarının koordinat. Tamam butonunu tıklayın yada enter tuşuna basın. Oluştur menüsünden Poligona Dönüştür satırını tıklayın. uzunluk ve açı bilgilerini girerek poligon kolonun konturunu tarifleyin. Çizgilerle Kapalı Alan Tarifleyerek. İmlecinizi ekran üzerinde hareket ettirdiğinizde düğüm noktası da hareket eder. 3. Açığa çıkan Poligon Kolon ayarlarında Poligon Kolon butonunu tıklayın. Düğüm noktasını yakalamış olursunuz. Mouse'un sol tuşu ile tekrar tıklayın. Kilitlen satırlarını işaretleyebilirsiniz. Toolbardan genel obje edit butonunu tıklayın. Poligon kolon ekranını belirli aralıklarla ızgaraya bölüp. Poligon kolon butonu. Poligon kolonun. Space-bar tuşuna basarak. 4. Koordinat kutusu yardımıyla. 5. Karşınıza çıkan dialog kutusunda kolona bir isim verin. Poligon kolonu her köşe noktasında bir düğüm noktası olacak şekilde oluşturmalı ve kolonun sadece köşe noktalarının koordinatlarını girmelisiniz. Poligon kolon oluşacaktır. Böylece düğüm noktasını iptal etmiş olursunuz. Enter tuşuna basarak. Bu düğüm noktasını. kolonun simetrisini alabilirsiniz. istediğiz yere taşıyabilirsiniz. Dialog kutusundaki X ve Y kutularına düğüm noktasının yeni koordinatını yazıp Uygula butonunu tıklayın. Tıkladığınız yerde yeni bir düğüm noktası oluşur. 47 . 4. Yeni Bir Poligon Kolon Oluşturmak İki yöntemle oluşturulabilir. kolonu mouse yardımıyla kendi etrafında döndürebilirsiniz. en yakın düğüm noktalarından birinin üzerine götürüp tıklayın. Düğüm noktanız yeni koordinatına taşınmış olur.Kat Objeleri 3. 1.

48 . 11. Sol tuşu tıklayın. bir isim verin. Toolbardan genel obje edit butonunu tıklayın. Çizginin ikinci noktası belirlenecektir. 9. 1. 10. Oluştur menüsünden Poligona Dönüştür satırını tıklayın. Poligon kolonu kayıt etmek için. Aşağıdaki şekilde görülen poligon kolonu Poligon Kolona Dönüştür ile oluşturalım. Sakla butonunu tıklayıp. Poligon kolon oluşacaktır. Shift tuşuna basın ve imleci sola doğru kaydırın. Çizim alanında herhangi bir yeri sol tuş ile tıklayın.60 yazıp enter tuşuna basın. 5. Açığa çıkan Poligon Kolon ayarlarında Poligon Kolon butonunu tıklayın. 4. 14. L tuşuna basın. 3. Shift tuşuna basın ve imleci yukarıya doğru kaydırın. 2. Zoom Pencere ile tıkladığınız noktayı büyütün.25 yazıp enter tuşuna basın. 13. Oluşturduğunuz çizgilerin hepsini seçin. L tuşuna basın ve 0. 15.35 yazıp enter tuşuna basın. Sol tuşu tıklayın. Shift tuşuna basın ve imleci yukarıya doğru kaydırın.Kat Objeleri Yeni oluşturduğunuz ya da üzerinde değişiklik yaptığınız bir poligon kolonu saklamak için Sakla butonunu farenizin sol tuşu ile tıklayın. Sol tuşu tıklayın.25 yazıp enter tuşuna basın. L tuşuna basın ve 0. Tamam butonunu tıklayın ya da enter tuşuna basın. Shift tuşuna basın ve imleci sola doğru kaydırın. Karşınıza çıkan dialog kutusunda kolona bir isim verin. L tuşuna basın ve 0. Moddan çıkmak için klavyeden Esc tuşuna basın. Shift tuşuna basın ve imleci sağa doğru kaydırın ve sol tuş ile tıklayın. L satırı kırmızıya boyanacak ve imleç 0. İlk başladığınız noktaya imleci götürün ve imleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. 7. 12. Toolbardan Düğüm Noktasına Atla butonunu tıklayarak düğüm noktasına atlamayı açın. 8. Kolon Bildirim Girilen kolon dataları. Sol tuşu tıklayın.35 yazıp enter tuşuna basın. 6. Toolbardan Düğüm Noktasına Atla butonunu tıklayarak düğüm noktasına atlamayı iptal edin. poligon kolonu seçin.60’a kilitlenecektir. 0. Toolbardan sürekli çizgi butonunu tıklayın. Çizginin ilk noktası belirlenecektir. kolon bildirim ekranında tablolaştırılmış düzende görülür. Poligon Kolona Dönüştür Çizgiyle oluşturulmuş poligon kolon konturunu poligon kolona dönüştürür. L tuşuna basın ve 0.

düğüm noktası kolonun ortasındadır. 3. Bir başka deyişle. Dolayısıyla kolon düğüm noktası sol ve üst kenardan itibaren 10 cm’e 10 cm. kolon kaçıklıklarıyla belirlenmektedir. Aksi takdirde. Y boyutu 5 azalır) 4. Aksların kesişim noktasında düğüm noktası oluşmaktadır. Xboy ve Yboy’a istediğiniz değeri girin. Karşınıza Kolon Bildirim penceresi gelecektir. sol köşeye yanaşık yerleştirilmiş bir kolonda düğüm noktası sol üst köşede. ortadan yerleştirilmiş bir kolonda ise. kolon veya kolonlar 50/25 olur. Kolonun diğer aksı ise kolonun minör aksıdır ve majör aksına diktir.aksı) diyeceğiz. aks kesişiminde bulunan düğüm noktasını üst üste getirirseniz kolon ve akslar birbirine bağımlı olurlar. Xboy=50. Kolon çizin. 4. Burada istediğiniz değişiklikleri yapın. 1. yukarıdaki şekilde kolon kaçıklıkları xkaç=10 cm. kolonun yerleştirme noktası(düğüm noktası) ile. kiriş ile pozisyonu düşünülmelidir. Bu iki aksın kesişim noktasında ise düğüm noktası bulunmaktadır. Kolonun aksına kolonun majör aksı (1. kolonun düğüm noktasını yakalamalıdır. Aşağıdaki şekilde. ykaç= 10 cm olarak verilmiştir. kirişin taşıyıcısı kolon olmaz. Yboy=-5 yazılırsa. Kolonun aksı otomatik oluşturulur. düğüm noktası ve kolon aksının kolon üzerindeki pozisyonu görülmektedir. kolonun veya kolonların X boyutu 5 artar. Tamam butonunu tıklayın. Bununla beraber sistemde çizilmiş akslar bulunabilir. Kolon düğüm noktasının kolon üzerindeki yeri ise. akslar taşındığında veya döndürüldüğünde kolon da taşınır veya döndürülür. 2. içeridedir. Örneğin. Değiştir menüsünden Kolon Boyutları satırını tıklayın.Kat Objeleri 1. Yboy=25 yazılırsa. 6. 2.. Bu aşamada kolonu yerleştirirken aksları baz alabilirsiniz. seçilen bir ve birden fazla kolonun boyutlarını tamamiyle değiştirme veya belirli bir sayda attırmak veya belirli bir sayıda azaltmak için kullanılır. Kirişler tariflenirken. Kolon Boyutları Kolon boyutları. Kolonların tarifi için aksların girilmesinin gerekmediğinden söz edilmişti. 5. Kolon veya kolonları seçin. kolonların kaçıklıkları girilirken. İlgili kolonun özellikleri değişecektir. Bildirim Menüsünden Kolon Bildirim satırını tıklayın. Xboy=+5. Tamam tuşu üzerinde tıklayın. Eğer. Örneğin. Kolon Girerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Kolon oluşturmak için herhangi bir aks gerekmez. (Örneğin. 49 . 3. Bu nedenle.

2. 3. 1. Kolon kenarını tıklayın.Kolon Kolon Trimle Kolon trimle ile kolonun herhangi bir kenarını. 1. Deforme edilecek kolon kenarını tıklayın. 50 . mouse imlecini yazıların üzerine getirerek.şekli çizin. Referans obje seçin (aks. Kolonu tıklayın.kolon. Kolon trimle butonunu tıklayın. duvar v. Dikdörtgen kolon çizin. “bu nedir” yazısını tıklayın . 3. Bu nedir(what’s this Help) yardımı ekrana gelecektir. Kirişi tıklayın.) Kolon Trimle Komutuna Örnekler: 1. Toolbardan kolon trimle butonunu tıklayın.şekil oluşacaktır.Kat Objeleri İpucu: Ayrıntılı bilgi için. Kolon trimle ile poligon kolonların boyutlarını değiştirebilirsiniz. S8 kolonunu tıklayın. 2. 2.b. deforme edebilirsiniz. mouse’un sağ tuşuna basın.

Ayarlar menüsünden Panel Ayarları satırını sol tuş ile tıklayın. Mouse’un imlecini kolonun üzerine getirin. 1. Yay veya çemberi. Kolon kenarını tıklayın. 2. 3. Aksı tıklayın. Ayrıntılı bilgi için. mouse’un sağ tuşuna basın. 3. Panel (Bodrum Çevre Perdesi) Panel 1. “bu nedir” yazısını tıklayın . mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Tamam butonunu tıklayın ve panel çizimini gerçekleştirin. 4. Panele Dönüştür Panele dönüştür ile eğrisel veya dairesel paneller oluşturabilirsiniz.Kat Objeleri 1. 2. 3. Karşınıza Panel Ayarları diyaloğu gelecektir. Oluştur menüsünden Panele Dönüştür satırını tıklayın. Kolon trimle butonunu tıklayın. Panelin ilk noktasını belirledikten sonra. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. Panel Ayarları 1. 4. İmleç Okey işaretini alınca. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır 4. Panel çizilecektir. klavyeden space-bar tuşu ile panelin çizim hattını değiştirebilirsiniz. imleci ikinci kolon üzerine getirin. Sol tuşu tekrar tıklayın. Şekli çizin. 3. Toolbarda bulunan Panel butonunu sol tuş ile tıklayın. (Hızlı çizim modu kapalı ise panelin adını değiştirin veya enter tuşuna basarak varsayılan adı onaylayın) Panel butonu. Yay veya çember çizin. Karşınıza gelen panel sayısını verin satırına yay veya çember üzerinde çizilecek panel 51 . 2. Alttaki şekil oluşacaktır. imleci üzerine getirerek sol tuşu ile seçin. Panel Ayarları Diyaloğunda istediğiniz ayarları yapın. 5. Moddan çıkmak için klavyeden Esc tuşunu basın. S1 kolonunu tıklayın. 2.

6. panel ayarlarında. Panel Bildirim Girilen panel dataları. 1. 5. İlgili panelin özellikleri değişecektir. imleci ikinci kolon üzerine getirin. Kirişin ilk noktasını belirledikten sonra. İmleç Okey işaretini alınca. (Hızlı çizim modu kapalı ise kirişin adını değiştirin veya enter tuşuna basarak varsayılan adı onaylayın)) 52 . 4. 6. Ayarlar menüsünden Kiriş Ayarları veya kiriş çizimi aktif iken toolbarda Ayarları butonunu sol tuş ile tıklayın. 5. Sol tuşu tekrar tıklayın. Karşınıza Kiriş Ayarları Penceresi gelecektir. Kiriş Ayarları Penceresinde istediğiniz ayarları yapın. Kiriş butonu Kiriş Ayarları butonu oluşan Kiriş Kiriş Çizimi 1. Karşınıza Panel Ayarları diyaloğu gelecektir. 3. Moddan çıkmak için klavyeden Esc tuşuna basın. Mouse’un imlecini kolonun üzerine getirin. Tamam butonunu tıklayın ve kiriş çizimini gerçekleştirin. Panele dönüştür işleminden sonra yay veya çemberi silebilirsiniz. 4. 2. Toolbarda bulunan Kiriş butonunu veya Çiz menüsünden Kiriş satırını sol tuş ile tıklayın. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. 4. Yay veya çemberi panele dönüştürmeden önce. panelin özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Panel çizin. Tamam butonuna tıklayın. Yay veya çember panele dönüşecektir. 6. 3.Mimari Plan/Kalıp Planı butonunu sol tuş ile tıklayın. 2. 5. Tamam butonunu tıklayın.Kat Objeleri sayısını verin. Kiriş Kiriş Ayarları 1. 3. Bildirim menüsünden Panel Bildirim satırını tıklayın. Kiriş çizilecektir. panel bildirim ekranında tablolaştırılmış düzende görülür. Burada istediğiniz değişiklikleri yapın. klavyeden space-bar tuşu ile kirişin çizim hattını değiştirebilirsiniz. Kalıp planı modunda değilseniz. 2.

(İmleç okey işaretini aldı. yerleştirilecek kolonun düğüm noktası kiriş düğüm noktasına denk gelmelidir. Kiriş taşıyıcısının kolon olduğu durum: Kolonun veya kirişin tarifleme sırası önemli değildir.Şekilde. Kolon önce tanımlandıysa. Kiriş tariflenirken bilindiği gibi iki nokta verilir. kirişi girerken kolon üstünde sol tuşu tıklayın. Kiriş kolonla ilişkilendirilecektir. Kirişin taşıyıcıları bilindiği gibi kolon veya kiriş olabilir ya da bir ucu boşta olabilir. 53 . Data girerken kolon düğüm noktasıyla kiriş düğüm noktasının çakışması zorunlu değildir. Bu noktalar kirişin düğüm noktalarıdır. kirişin düğüm noktaları üst kenardan 5 cm. Tanımlı değer. kiriş düğüm noktaları ortadadır.Kat Objeleri Kiriş butonu Kiriş Girerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Burada anlatılan tüm konular duvar ve panel için de geçerlidir. Bununla beraber kiriş herhangi bir noktadan da tanımlı olabilir. ise. Kirişin aksı otomatik olarak oluşturulur. Kiriş üstten tanımlı olduğunda düğüm noktaları üst kenara çakışık. Bu üç durumun öngördüğü koşuları inceleyelim: 1. aşağıdadır. Kiriş oluşturmak için herhangi bir aks gerekmez. alttan tanımlı olursa düğüm noktaları alt kenara çakışık olur. Düğüm noktalarını birleştiren izafi doğru ise kiriş aksıdır. 1. kiriş düğüm noktaları ve kiriş aksı görülmektedir. (Şekil2) Kiriş üstten tanımlandı ve kolonların düğüm noktası yakalandı.) Önce kiriş tanımlandıysa. ancak çakıştırmak size kolaylık sağlayacaktır. örneğin 5 cm. Kiriş ortadan tanımlandığı için.

Kiriş taşıyıcısının kiriş olduğu durum: Ayrıntılı bilgi için. Kirişin Farklı Doğrultudan Kolona Bağlanması başlığını inceleyiniz. 2. Kirişin Farklı Doğrultudan Kolona Bağlanması A. S1 ve S2 kolonun düğüm noktaları sol alt köşede. 1. S2 kolonuna 54 . S3 kolonun düğüm noktası sol üst köşede bulunmaktadır.) Şekil 1’de görüldüğü gibi S2 kolonuna X yönünde sürekli olmayan iki kiriş birleşmektedir.Kat Objeleri Kolon yerleştirirken imlecin okey işaretini almasına dikkat edin. 3. Kolonları girin. düğüm noktasına denk gelmeyecek şekilde bağlanması durumunda. panel veya kiriş objesi tarif edilmezse kiriş ucu boş uç olur.ve sol tuşu tıklayın. Mouse’u kaydırarak S1 kolonuna ait düğüm noktasının üzerinde gelin -imleç okey işaretini alacaktır. Ayrıntılı bilgi için. Basit kiriş tanımlamak başlığını inceleyiniz. Yukardaki şekilde düğüm noktasına köşeye yanaşık kolon yerleştirelim. K1 kirişini girmek için. gelişmiş yakalama komutu kullanabilirsiniz. Kirişin kolona farklı yönlerden. 2. kiriş butonunu tıklayın. Kiriş bir ucunun boşta olması durumu: Kirişin sol ve sağ düğüm noktalarına kolon. Bu sistemin nasıl tarifleneceğini uygulamalı olarak inceleyelim.

mouse’un sağ tuşunu tıklayın. Şekil 3 55 . imleç okey işaretini alınca sol tuşu tekrar tıklayın. C. S3 kolonuna ait düğüm noktasının üzerine mouse’u kaydırın. sol tuşu tekrar tıklayın. komut tekrarını seçin.S2 kolonun üzerine gelince sol tuşu tekrar tıklayın. böylece dikey çizebileceksiniz . 2. S2 ve S3 kolonlarının düğüm noktası sol üst köşede bulunmaktadır. Şekil 2 1. sol tuşu tekrar tıklayın. Sağ tuş menüsünde. imleç okey işaretini alınca sol tuşu tıklayın. Mouse’u kaydırarak S1 kolonuna ait düğüm noktasının üzerinde gelin -imleç okey işaretini alacaktır. kiriş butonunu tıklayın.) Poligon kolonun bir çok köşesinde kiriş-kolon birleşimi olabilir. mouse’un sağ tuşunu tıklayın. S1 düğüm noktası sol alt köşede. Kolonları girin. Mouse’u S2 kolonun sağ üst köşesine götürün ve klavyeden ctrl tuşunu basılı tutun. Mouse aşağıya doğru kaydırın ve klavyeden shitf tuşuna basılı tutun -dik modu aktif hale gelecektir. Ctrl tuşuna basarak gelişmiş yakalamayı aktif hale getirdik.ve sol tuşu tıklayın. B. İmleç okey işaretini alacaktır. 3. K1 kirişini girmek için.Kat Objeleri ait düğüm noktasının üzerine gelin ve space-bar tuşuna basarak kirişi alttan tanımlı yapın. S2 kolonuna ait düğüm noktasının üzerine gelin ve space-bar tuşuna basarak kirişi üstten tanımlı yapın. K2 kirişini girmek için. S3 kolonuna ait düğüm noktasının üzerine mouse’u kaydırın. Sol tuşu tıklayın. 3. K2 kirişini girmek için. 4. Moddan çıkmak için klavyeden Esc tuşuna basın. Moddan çıkmak için Esc tuşuna basın. Moddan çıkmak için klavyeden Esc tuşuna basın. Ctrl tuşunu bırakın. )Kiriş-kolon birleşimi kolonun herhangi bir noktasından olabilir.

3. NOT: Bir kirişin herhangi bir yerinde döşeme oluşturulduysa. 5. Önce döşeme silinmelidir. 7. diğer kirişin orta noktasından tanımlamak istiyorsanız. Orta Nokta komutunu 56 . 2. Kolonları girin. 6. Altta. İki kolon arasına bir kiriş çizin. kiriş tanımlarken. Kiriş kolonlara oturuyorsa. Ancak. Basit Kiriş Tanımlamak Basit kiriş diye söz ettiğimiz. İlk kiriş iki parçaya ayrılacaktır. Kirişi. İmleci. 8. En Yakın Noktayı aktif hale getirin. Mouse’un sol tuşunu tıklayın. herhangi bir elemana ihtiyacımız yoktur. bir ucu veya iki ucu kirişe oturan kirişlerdir. düğüm noktası dışında üzerinde kiriş tanımlanamaz. kirişlere de oturabilir. 2. kirişler statikçe kolonlara/ perdelere oturduğu gibi. Kiriş kirişe oturuyorsa. kirişi tanımlarken. Kolon tıklanır. 4. Bunu bir örnekle açıklayalım: 1. K1 kirişini girerken S2 kolonun düğüm noktasını yakalayın. ilgili kirişin uçları. kirişin adı yazılacaktır. ilk çizdiğiniz kirişin üzerine getirin. Normalde. kolonları yakalayacak şekilde çizilir. en yakın noktayı kullanacağız. S1 ve S3 kolonlarına ait düğüm noktaları sol alt köşede bulunmaktadır. bu kirişe.Kat Objeleri 1. İkinci kirişi bu kirişte tanımlayacağız. Kiriş butonunu tıklayın. Kiriş çizimini bitirin. S2 kolona ait düğüm noktası sol üst köşede.

Panel Üzerinde Kiriş Tanımlamak Bodrum katlarda. Bulunan değer. imleci üzerine getirerek sol tuşu ile seçin. Dolayısıyla. Yay veya çember kirişe dönüşecektir. kirişin ilgili düğüm noktasındaki sehim değeridir. Analiz yapılır. Kirişi girin. Örnek: 8. 1.Kat Objeleri kullanabilirsiniz. Kiriş Ayarlarında. 1. 2. Düğüm noktası deplasmanlarında G ve Q yüklemesi başlıklarında. Bu değerler sabit ve hareketli yük faktörleriyle çarpılır ve toplanır. Karşınıza gelen kiriş sayısını verin satırına yay veya çember üzerinde çizilecek kiriş sayısını verin. 2. Kirişe Dönüştür Kirişe dönüştür ile eğrisel veya dairesel kirişler oluşturabilirsiniz. 3. Kiriş üzerinde oluşan düğüm noktalarının numaraları taşıyıcı sistemden bakılarak not edilir. 6. düğüm noktası numarası dikkate alınarak sırayla kirişin G ve Q yüklemesine ait U(z) deplasman değerleri bulunur. bazı durumlarda panelin yüksekliği su basman seviyesinde bırakılabilir. bu noktada kirişte tanımlamak gerekecektir. 57 .önce kiriş parçaya/parçalara bölünür. 7. Yay veya çemberi. Kirişe dönüştür işleminden sonra yay veya çemberi silebilirsiniz. panel yüksekliği kat yüksekliği kadar olmayacaktır. Düğüm noktası deplasmanları bastırılır. Şekildeki K1 kirişini tam ortadan bölünerek iki parça haline getirilir. 4. 5. Bir Kirişin Sehim Değerine Bakılması Bir kirişin sehim değerine bakmak için. Kalıp planına geçin. kirişin özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Yay veya çember çizin.75 metre açıklığındaki bir kirişin orta noktasındaki sehim değerinin bulunması. Döşeme kat seviyesinde bulunduğu için. Çizim alanın boş bir yerdide kiriş uzunluğu ve açısı kadar panel çizin ve taşı ile kolonun arasına taşıyın. Yay veya çemberi kirişe dönüştürmeden önce. Döşemeyi yerleştirin. Oluştur Menüsünden Kirişe Dönüştür satırını tıklayın. Tamam butonunu tıklayın.

03947 x 1.03947 mm. İdemimar duvarlarını kullanmak istiyorsanız.4 + 1. proje genel ayarlarında. kapı/pencere boşlukları düşülerek otomatik olarak dikkate alınacaktır. Analiz yapılır ve düğüm noktası deplasmanları bastırılır. Dolayısıyla K1 kirişinin orta noktasındaki sehim değeri: Sehim değeri = 7. İdeSTATİK programında mimaride girilmiş duvar yükleri. duvarlar mimari proje zaten tariflenmiştir. Örnekte kirişin orta noktasına ait düğüm noktası numarası 13’dür. Bu koşulda.39094 x 1. Proje genel ayarlarında. kullanıcı tanımlı duvar yükü kullanmak: Bu durumda. Kirişlerde Duvar Yüklerinin Ayarlanması ideSTATİK programında kirişlere duvar yükü iki farklı durum için tanımlanabilir. 1 )İdeMİMAR programında çizilmiş mimari bir projeye ideSTATİK programında devam etmek: a) ideMİMAR programında oluşturulmuş duvarların yükünü otomatik olarak statikte kullanmak: Bu durumda. ‘dir. duvar yükleri vs bütün datalar girildikten sonra 3 boyut menüsünden taşıyıcı sistem alınır ve düğüm noktasının numarasına bakılır. duvarlar mimari proje tariflenmesine karşın idemimar duvarlarının yüklerini kullanmak istemiyorsunuz demektir. 3 b) ideMİMAR programında oluşturulmuş duvarların yükünü kullanmadan. proje genel ayarlarında. diğer sekmesinde bulunan “ideMİMAR duvarlarından al” seçeneğini işaretlemelisiniz. NOT: İdemimar programında duvar tanımlarken duvarın 1 m ’ün ağırlığı girilebilmektedir. diğer sekmesinde 58 . yük güvenlik sekmesinde zati yük ve hareketli yük faktörlerine bakılır. Bunlar sırasıyla 1.6 = 12.01 mm olarak bulunur. Q yüklemesine ait U(z)=1.Kat Objeleri Döşemeler.4 ve 1.39094 mm. Örnekte G yüklemesine ait U(z)=7.6 ‘dır.

Konsol edit diyaloğu açılacaktır. 1. sağ ucu boşta konsol yapılacaksa sağ konsol. Sol ucu boşta konsol yapılacaksa sol konsol. duvar yüklerini. 3. Kiriş ayarlarını tıklayın. Değiştir menüsünden Konsollar satırını tıklayın. Kirişi tekrar seçin. Konsol olmayan kirişi seçin. Bununla beraber. Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşu tıklayıp. bazı kirişlere konsol olarak donatılandırmak veya konsol olarak donatılacak kirişi normal kiriş olarak donatılandırmak isteyebilirsiniz. Projenizde oluşturduğunuz kirişlere. 1. 5. 3.üst katın kiriş yüksekliği[m] ) 2 ) Paftaya çizdirilmiş mimari bir projenin datalarını ideSTATİK programında girmek: Bu durumda. oluşturduğunuz kirişlere. Konsol değil satırını tıklayın. diyaloğu kapatın. nümerik değer olarak girmelisiniz. Statik sekmesini tıklayın. 2. 4. nümerik değer olarak girmelisiniz. Duvar değeri girilirken aşağıdaki formül uygulanabilir: Duvar Yükü[kg/m]= Duvar Ağırlığı[kg/m2] x ( kat yüksekliği[m] . Açılan penceredeki betonarme tuşuna basın.Kat Objeleri bulunan “kullanıcı tanımlı yayılı yükten al” seçeneğini işaretlemelisiniz. Değiştir menüsünden Konsollar satırını tıklayın. 3. 2. Açılan dialogta Betonarme butonunu tıklayın. diğer sekmesinde bulunan “kullanıcı tanımlı yayılı yükten al” seçeneği işaretlenmelidir.üst katın kiriş yüksekliği[m] ) Projenizde Konsollar Analizi sonucunda kirişlerin konsol olarak donatılıp donatılmayacağı otomatik olarak tespit edilir. Kirişi tekrar seçin. duvar yüklerini. Duvar değeri girilirken aşağıdaki formül uygulanabilir: Duvar Yükü[kg/m]= Duvar Ağırlığı[kg/m2] x ( kat yüksekliği[m] . konsol kiriş olarak görünüyorsa: 1. Betonarme sonunda konsol olmayan kiriş. 2. program otomatik bulacaksa. 4. dialoğu kapatın. Duvar yükü satırına kg/m cinsinden duvar yükü girin. Konsol kirişin betonarme hesabı tekrar yapıldı. Statik sekmesini tıklayın. Betonarme menüsünden kiriş donatıları satırını seçin. Analizinden sonra. Bunun için konsollar komutu kullanılır. 1. Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşu tıklayıp. 59 . Duvar yükü satırına kg/m cinsinden duvar yükü girin. bir kiriş seçin. Betonarme menüsünden Kiriş Donatıları satırını seçin. 2. proje genel ayarlarında. Kiriş ayarlarını tıklayın. program otomatik yazısını tıklayın. 5. Konsol edit dialoğu açılacaktır. 3.

5. 3. 5. Tamam butonunu tıklayın. 7. Mimari planda iseniz. 2. Döşemeniz oluşacaktır. 3. 2. Mimari plandan kalıp planına geçeceksiniz. Bu durumda statik döşeme çizmeye hazırsınız demektir. Döşeme üzerine gelerek kapalı bir alan çizin. İmleç değişecektir. Ayarlar menüsünden Döşeme Ayarları satırını veya Döşeme butonunu tıkladıktan sonra toolbarın altında oluşan Döşeme Ayarları butonunu tıklayın. Karşınıza Döşeme Ayarları penceresi gelecektir. Mevcut kirişlerle oluşturulmuş kapalı bölgenin içinde herhangi bir yere mouse'un sol tuşunu tıklayın. (Ctrl + H tuşu çizim modunu kapatır veya açar. 4. 3. 5. Yapılan ayarlara göre döşeme çizimini gerçekleştirin. Kalıp planında statik döşeme aktif hale gelecektir. 4. İmlecin şekli değişecektir. 6. Döşeme butonu Döşeme Ayarları 1. döşeme üzerindeki bulunan boşluğu tanımlayacaktır. program sizden döşeme adı yazmanızı bekleyecektir. Döşeme Ayarları Penceresinde istediğiniz ayarları yapabilirsiniz. 4. 9. 60 .) 8. 2. Mouse'u gezdirerek döşeme yük listesinin yerini belirleyin ve mouse 'un sol tuşuna tıklayın. Çiz menüsünün Döşeme Satırında açılan alt menüden döşeme satırını veya toolbardan Döşeme butonunu tıklayın. Döşeme butonu Döşeme Ayarları butonu Döşeme Boşluğu 1.Kat Objeleri Döşeme Döşeme (Statik) 1. Ekranın sol alt köşesinde bulunan Mimari Plan/Kalıp Planı butonunu sol tuş ile tıklayın. ekranın sol alt köşesinde bulunan Mimari Plan/Kalıp Planı butonunu mouse'un sol tuşu ile tıklayın. Kirişlerle kapalı bir bölge oluşturun. Mimari moddan kalıp planı moduna geçeceksiniz. Toolbardaki Döşeme butonunu tıkladıktan sonra altta oluşan Boşluk butonunu veya Çiz menüsünün Döşeme Satırında açılan alt menüden döşeme boşluğu satırını tıklayın. 10. Hızlı çizim modu kapalıysa. Döşeme oluşturun. Hızlı çizim modu açık ise döşeme adı sorulmadan döşeme oluşacak kirişlerle kapalı bir bölge oluşturun. Bu alan. Klavyeyi kullanarak döşeme adını yazın ve enter tuşuna basın.

4 ile görünen çizgiler döşeme kenarı ile çizildi. 2.3. Örneklerde anlatılanların hepsi duvar. Klavyeden Esc tuşuna basarak çizimi sonlandırın. Döşeme kenarı. başka bir deyişle ucu boşta döşemelerin tarifi için kullanılır: Yukarıdaki şekilde. Çizim alanını tıklayarak istediğiniz kadar döşeme kenarı çizin.2. Döşeme butonu Döşeme kenarı butonu NOT: Aşağıdaki örneklerde. 4. İmlecin şekli değişecektir. 1. kiriş -statik döşeme kullanılmıştır.Kat Objeleri Döşeme butonu Döşeme Kenarı 1. duvar veya kiriş olmayan. Döşeme kenarı kolonun herhangi bir köşesini yakalayabilir: 61 . Toolbardan Döşeme butonunu tıkladıktan sonra oluşan Döşeme Kenarı butonunu tıklayın. 3.mimari döşeme ve sürekli temel-radye döşeme için de geçerlidir. Daha sonra döşemeler yerleştirildi.

Döşeme kenarı bir kiriş veya duvar üzerinde de tanımlanabilir: Yukarıdaki şekilde. S9 kolonunun köşesine gelişmiş yakalama modu ile tariflendi. Önce döşeme silinmelidir. Bölünmezse hatalı data girimi yapılmış olunur. Bu örnekte döşeme kenarı tanımlarken önce en yakın nokta aktif hale getirilir. daha sonra K40 kirişi tıklanır. K33 kirişi üzerindeyken sol tuş tıklanır. D6 ve D7 döşemeleri tanımlanır.2. Daha sonra D3. NOT: Bir kirişin herhangi bir yerinde döşeme oluşturulduysa. 1. Döşeme oluşturun. Döşeme Yazısı Taşı 1.3 ile görünen çizgi döşeme kenarıdır.Kat Objeleri Yukarıdaki şekilde. (mimari. statik veya radye) 62 . 1 ile görünen çizgi döşeme kenarıdır. bu kirişe. Daha sonra döşeme yerleştirildi. Döşeme kenarı tanımlandıktan sonra kirişler ikiye bölünür. düğüm noktası dışında üzerinde döşeme kenarı tanımlanamaz.

Çizgisel Döşeme Yükü Döşeme üzerinde çizgisel yük (duvar. Ayarlar menüsü altından Döşeme Yükü Ayarları satırını tıklayın. Çizgisel Döşeme Yükü satırını tıklayın. Çizgisel döşeme yükünü. Mouse’unuzla çizgisel yükünüzün başlangıç ve bitiş noktalarını tıklayın. döşeme kenarının düğüm noktalarının üzerine tanımlamayın. Döşeme üzerinde taşımak istediğiniz noktaya götürün. Mouse imlecini noktasal döşeme yükünü yerleştirmek istediğiniz noktanın üzerine getirip tıklayın. parapet vb. 3.) tariflemek için kullanılır. 1. Çiz menüsü altındaki Döşeme satırı altında açılan menüden. Çiz menüsü altındaki Döşeme satırı altında açılan menüden. Noktasal döşeme yükünün yük değerlerini Döşeme Yükü Ayarında tanımlayabilirsiniz. Döşeme ikonunu tıkladıktan sonra açığa çıkan toolbarda döşeme yazısı taşı butonunu tıklayın. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Çizgisel döşeme yükünün yük değerlerini Döşeme Yükü Ayarında tanımlayabilirsiniz. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonunu tıklayın. 4. Tekrar tıklayın. Açılan diyalogta zati ve hareketli yük bilgilerini girin. Döşeme butonu Döşeme Yazısı Taşı butonu Örnek mimari döşeme yazısı Örnek statik döşeme yazısı Örnek radye döşeme yazısı Döşeme Yükü Ayarları Noktasal ve Çizgisel Döşeme yüklerinin yük değerleri tanımlanır. Döşeme yazısını tıklayın. 1. Döşeme yazısı taşınacaktır. “bu nedir” yazısını tıklayın . Noktasal Döşeme Yükü satırını tıklayın. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Noktasal döşeme yükünüz çizilecektir. 63 . Noktasal Döşeme Yükü Döşeme üzerinde tekil yük tariflemek için kullanılır. 2. Çizgisel döşeme yükü ile balkon parapetinin yükünü tanımlamak istiyorsunuz. 3. Ayrıntılı bilgi için. 1. mouse’un sağ tuşuna basın. Çizgisel döşeme yükü girerken dikkat edilmesi gereken bir husus: Döşeme kenarı ile balkon çizdiniz. 2. Biraz içeride tanımlayın. 2.Kat Objeleri 2.

Statik döşeme oluşturun. “bu nedir” yazısını tıklayın . İlk nokta oluşacaktır. Nervür oluşacaktır. Betonarme hesap aksı satırını tıklayın. koordinat kutusunda 0 veya 90 derece açı verilebileceği gibi. Sürekliliğe dikkat ederek. 3. 1. Mouse’un sağ tuşuna basın. Nervürü oluştururken tip nervürün kaçıncı nervür olarak kabul edileceği önemlidir. 4. 2. Betonarme Hesap Aksı Edit Döşeme analizi sonucunda döşemenin çalışma şekli ve ne tip donatı atılacağı otomatik olarak tespit edilir. 2. Bunun için 64 . 5. Döşemeyi tıklayın ve mouse’un sağ tuşuna basın. 3. Bununla beraber. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. 3. klavyeden shift tuşuna basılı tutularak bu açılar kolayca tariflenebilir. İstediğiniz değişikliği yapın ve Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayıp diyaloğu kapatın. 1.Kat Objeleri Betonarme Hesap Aksı Betonarme hesap aksı. Betonarme hesap aksı bir döşeme için farklı yönlerden en az birer adet tariflenmelidir. Betonarme Hesap Aksı Sil 1. özellikle yamuk kenarlı ve L tipi gibi açıklıkları değişen döşemelerde istenilen sayıda betonarme hesap aksı geçirilerek. 2. her değişen açıklık için donatı hesaplanabilir ve çizdirilebilir. Birden fazla ve açılı çizilebilir. Mouse’un imlecini betonarme hesap aksının üzerine götürün ve sol tuş ile tıklayın. döşemeleri seçin. Çiz menüsünden Döşeme satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Nervür satırını veya döşeme toolbarı tıkladıktan sonra nervüre dönüştür butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi için. Döşemeleri oluşturulduktan sonra. Betonarme Aksı Tipi diyaloğu açılacaktır. Döşeme analizinden sonra. Nervür Nervür Nervür için statik döşeme gereklidir. Betonarme hesap aksı silinecektir. mouse’un sağ tuşuna basın. Bu nedir(what’s this Help) yardımı ekrana gelecektir. Mouse imlecini sürükleyerek ikinci noktayı tıklayın. Çiz menüsünden Döşeme satırı altında açığa çıkan alt menüde. İkinci noktayı verirken koordinat kutusunda açı girebilirsiniz. Bu olanak sayesinde. Değiştir menüsünden betonarme Hesap Aksı Edit satırını tıklayın. Mouse’un imlecini betonarme hesap aksı üzerine götürün ve sol tuş ile tıklayın. Referans için bir kiriş seçin ya da iki nokta tıklayarak doğrultu belirleyin. 0 veya 90 derece ile çizilecekse. 3. 2. 1. betonarme hesap aksı edit ile döşemenin çalışma şekli ve donatı tipi değiştirilebilir. döşeme analizi yapmadan önce tariflenmelidir. Sol tuşu tıklayın. Değiştir menüsünden Betonarme Hesap Aksı Sil satırını tıklayın.

Kat Objeleri nervür oluşturmadan önce döşeme ayarlarında, nervür başlığını seçin. Tipik nervür 1 ve Tipik nervür 2 satırlarına yerleştirirken referans alınan yerden itibaren kaçıncı nervür, hesap nervürü olacaksa o rakamı girin.(Negatif veya pozitif değer olabilir, -1, 2 ,4 gibi.). Her nervür için iki adet tip nervür tanımlanabilir. Bu olanak açıklıkları değişen çok kenarlı nervürlerde(L tipi gibi), farklı açıklıklar için hesap yaptırılmasını ve çizimin alınmasını sağlar. Tip nervürler, ayırt edilebilmesi için, planda farklı renkte çizilir. Sürekli nervürlerin, tip nervürleri de sürekli olmak zorundadır. Başka bir deyişle aynı hizaya gelmelidir. Tip nervürleri, genel obje editle nervür tanımladıktan sonra da belirleyebilirsiniz. Tip nervür tanımlamanın başka bir yolu ise, tipik kiriş belirle komutunu kullanmaktır. Nervür oluşturduktan sonra, değiştir menüsünden döşeme satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden tipik kiriş belirle satırını tıklayın. Nervür dişlerini tıklayın. Nervür boyutlarını, döşeme ayarlarında, nervür başlığı altında ayarlayabilirsiniz. Çizilen bir nervürü iptal etmek: 1. Statik döşeme oluşturun. 2. Nervür oluşturun. 3. Nervüre dönüştür butonunu tıklayın. Nervürü tıklayın. Nervür iptal olacak, sadece döşeme kalacaktır.

Kaset
Kaset
Kaset için statik döşeme gereklidir. 1. Statik döşeme oluşturun. 2. Çiz menüsünden Döşeme satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Kaset satırını tıklayın. 3. Döşemeyi tıklayın ve mouse’un sağ tuşuna basın. 4. 1.Referans için bir kiriş seçin ya da iki nokta tıklayarak doğrultu belirleyin. 5. 2.Referans için başka bir kiriş seçin ya da iki nokta tıklayarak doğrultu belirleyin. 6. Kaset oluşacaktır. Kaseti oluştururken tip kasetin kaçıncı kaset olarak kabul edileceği önemlidir. Bunun için kaset oluşturmadan önce döşeme ayarlarında, kaset başlığını seçin. Tipik kaset 1 ve Tipik kaset 2 satırlarına yerleştirirken referans alınan yerden itibaren kaçıncı kaset, hesap kaseti olacaksa o rakamı girin.(Negatif veya pozitif değer olabilir, -1, 2 ,4 gibi.). Her kaset için iki adet tip kaset(X ve Y doğrultusu için) tanımlanabilir. Tip kasetlerin ayırt edilebilmesi için, planda farklı renkte çizilir. Sürekli kasetlerin, tip kasetleri de sürekli olmak zorundadır. Başka bir deyişle aynı hizaya gelmelidir. Tip kasetleri, genel obje editle kaset tanımladıktan sonra da belirleyebilirsiniz. Tip kaset tanımlamanın başka bir yolu ise, tipik kiriş belirle komutunu kullanmaktır. Nervür oluşturduktan sonra, değiştir menüsünden döşeme satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden tipik kiriş belirle satırını tıklayın. Kaset dişlerini tıklayın. Her iki yön içinde bu işlemi yapın. Kaset boyutlarını, döşeme ayarlarında, kaset başlığı altında ayarlayabilirsiniz. Çizilen bir kasedi iptal etmek: 1. Statik döşeme oluşturun. 65

Kat Objeleri 2. Kaset oluşturun. 3. Kasete dönüştür butonunu tıklayın. Kasedi tıklayın. Kaset iptal olacak, sadece döşeme kalacaktır.

66

BÖLÜM 4 TEMEL OBJELER
Tekil Temel
Tekil Temel Ayarları
1. Tekil temel modundayken toolbarın altında oluşan Tekil Temel Ayarları butonunu veya Ayarlar menüsünden Tekil Temel Ayarları satırını sol tuş ile tıklayın. Karşınıza Tekil Temel Ayarları penceresi gelecektir. 2. Tekil Temel Ayarları penceresinde istediğiniz ayarları yapın. 3. Tamam butonunu tıklayın ve tekil temel çizimini gerçekleştirin. Tekil Temel Ayarları butonu

Tekil Temel Çizimi
Programda tekil temel tanımlayabilmeniz için daha önce oluşturulmuş bir kolona ihtiyacınız vardır. 1. Kolon çizin. Mimari plana geçin. 2. Mimari moddayken (klavyeden tab tuşuna basın) toolbarda Tekil Temel butonunu tıklayın. 3. Ya da çiz Menüsünden Tekil Temel satırını mouse’un sol tuşu ile tıklayın. 4. İmleç değişecektir. 5. Kolon üzerinde oluşan düğüm noktasını yakalayın. İmleç OK. işaretine dönecektir. 6. Mouse’ un sol tuşuna tıklayın. 7. Space-bar tuşuna basarsanız, tekil temelin boyutları ana eksene göre reverse olacaktır. (Boyutları eşit temelde bu işlem gözlenemez). 8. S tuşuna basarsanız, temel kendi etrafında dönecektir. (Simetrik temelde bu işlem gözlenemez). 9. Tekil temel istediğiniz pozisyona geldiğinde mouse’un sol tuşuna tıklayın. 10. Temel çizilecektir. (Hızlı çizim modu kapalı ise temelin adını değiştirin veya enter tuşuna basarak varsayılan adı onaylayın) Tekil temelin özelliklerini Tekil Temel Ayarlarında ayarlayabilirsiniz. NOT: Daha önce çizilmiş bir tekil temelin ayarlarını, Genel Obje Edit ile değiştirebilirsiniz. Tekil Temel butonu

Ayarlara girmeden çeşitli kaçıklıklar için kullanılan tekil temel butonları ve temel boyutları

67

toolbarda bulunan Temel kirişi butonunu veya Çiz menüsünden Sürekli Temel satırını mouse'un sol tuşu ile tıklayın. Çiz menüsünün Döşeme Satırında açılan alt menüden radye döşeme satırını tıklayın. 5.Temel Objeler girilebilen kutucuklar Sürekli Temel Sürekli Temel Çizimi 1. 5. 2. Tamam butonunu tıklayın. Mouse’u gezdirerek döşeme yük listesinin yerini belirleyin ve mouse ‘un sol tuşuna tıklayın. Sürekli Temel Ayarları penceresinde istediğiniz ayarları yapın. 3. Sürekli temel ile kapatılmış bir alan oluşturun. (Hızlı çizim modu kapalı ise sürekli temelin adını değiştirin veya enter tuşuna basarak varsayılan adı onaylayın) Sürekli temelin özelliklerini Sürekli Temel Ayarlarında ayarlayabilirsiniz. Temel çizilecektir. 3. Temelin ilk noktasını belirledikten sonra çizim alanının herhangi bir noktasına sol tuşunu tekrar tıklayarak ikinci noktasını belirleyin Moddan çıkmak için klavyeden Esc tuşuna basın. Mimari moddayken. 2. Sürekli Temel Ayarları butonu Radye Temel Radye Döşemesi 1. 68 . Radye döşemeniz oluşacaktır. Ayarlar menüsünden Sürekli Temel Ayarları veya Sürekli Temel çizimi aktif iken toolbarda oluşan Sürekli Temel Ayarları butonunu sol tuş ile tıklayın. 5. Çizim alanının herhangi bir noktasına sol tuş ile tıklayın. İmlecin şekli değişecektir. 2. 4. 6. Sürekli Temel butonu Sürekli Temel Ayarları 1. Kalıp planındaysanız. 7. Kapalı alanın herhangi bir yerine mouse’un sol tuşunu tıklayın. Bu arada space-bar tuşu ile sürekli temelin çizim hattını değiştirebilirsiniz. ekranın sol alt köşesinde bulunan Mimari Plan/Kalıp Planı butonunu mouse’un sol tuşu ile tıklayın. Karşınıza Sürekli Temel Ayarları penceresi gelecektir. 3. Tıklanan bu noktada temelin ilk noktası oluşacaktır. 4. Yapılan ayarlara göre temel çizimini gerçekleştirin. 4.

3. Bağ Kirişi Çizimi 1. Ayarlar menüsünden Bağ Kirişi Ayarları satırını veya Bağ Kirişi modundayken alt bölümde oluşan Ayarlar butonunu tıklayın. Bu arada space. 4. 5. 3. Çizim alanını tıklayarak istediğiniz kadar döşeme kenarı çizin. Çiz menüsünden Bağ Kirişi satırını tıklayın. Kalıp planından mimari planına geçeceksiniz. 3. Gerekli değişiklikleri yapın ve Tamam butonunu tıklayın. Kalıp planında iseniz. 2. Bu durumda kiriş numarasını klavyeyi kullanarak değiştirebilir ya da varsayılan kiriş numarasını kullanabilirsiniz. 6. 2. Ayrıntılı bilgi için döşeme kenarı başlığını inceleyiniz. Toolbarda Döşeme butonunu tıkladıktan sonra oluşan Sürekli Radye Döşeme Kenarı butonunu tıklayın. 4. Döşeme butonu Döşeme kenarı butonu Bağ Kirişi Bağ Kirişi Ayarları 1. 69 . Hızlı çizim modu aktif ise bağ kirişi çizilecek ve kirişin numarası otomatik belirlenecektir. tekrar çizim alanını tıklayın. ekranın sol alt köşesinde bulunan Mimari Plan/Kalıp Planı butonunu mouse’un sol tuşu ile tıklayın. işlem sonlanmayacak altta bağ kirişinin adı gözükecektir. Kalıp planındaysanız. 5. Sağ tuşa basarak çizimi sonlandırın. 2. 4. noktasını belirleyecektir. İşlemi sonlandırmak için mouse’un sol tuşunu tekrar tıklayın. bağ kirişinin 1. 2. Bu işlem. ekranın sol alt köşesinde bulunan Mimari Plan/Kalıp Planı butonunu sol tuş ile tıklayın. Modu bitirmek için Esc tuşuna basın.bar tuşu ile bağ kirişinin çizim hattını değiştirebilirsiniz. Hızlı çizim modu aktif değilse. Çizim alanının herhangi bir yerini sol tuş ile tıklayın. noktasını belirlemek için. İmlecin şekli değişecektir.Temel Objeler Radye Döşeme Kenarı 1. Karşınıza Bağ Kirişi Ayarları penceresi gelecektir. İmlecin şekli değişecektir. Radye döşeme kenarı konsol radye döşemesi yapmak için kullanılır ve sürekli temel kirişi tanımlanmayacak (boş kenar) kenarlar için tariflenir.

BÖLÜM 5 ANALİZ Geometri Kontrolü Herhangi bir katta geometrik olarak problemli objelerin varlığını kontrol etmek için kullanılır. 3. kiriş. Hatalı kiriş/panel kesişimi sayısı: Birbirini kesen ve statik olarak ilişki olmayan kiriş ve/veya paneller varsa sayısı listelenir. başka kirişi ve/veya paneli pas geçmesinden kaynaklanır. kontrol sonunda ekrana sonuçları listeler ve söz konusu objeleri otomatik olarak seçer. Üst üste elemanların varlığı ancak arakatlı. geometri kontrolü yapılacak durumları işaretleyin ve minumum obje uzunluğunu girin( Sıfır değeri uzunluk kontrolü yapılmayacak demektir). sürekli temel. kısa sürekli temel sayısı: Minimum obje uzunluğu satırında girilen değerden küçük objeler varsa. kısa kiriş. Üst üste duvar. 1. 2. Bu durum rapor edildiğinde seçilen elemanların gerçekten üst üste çizilmesi gerekliliğinin olup olmadığını kontrol edin. varsa problemli objeleri çizim alanında seçecektir. Bu durum kirişin ve/veya panelin. Kısa duvar. 70 . kolon sayısı: Söz konusu elemanların üst üste çizilip çizilmediği rapor edilir. Bu objelerin uzunluğunun gerekliliğini kontrol edin. Program. Toolbardan geometri kontrolü satırını tıklayın. sayısı listelenir ve seçilir. İleri butonunu tıklayın. Ekrana gelen diyalogta. Program. problemli durumların bulunup bulunmadığını bildirecek. farklı kotları içeren sistemler yapıyorsanız geçerli olabilir.

Donatı seçimi dialoğu kapanacaktır. Döşeme betonarmesi sonucunda işaretli olan çaplar kullanabilecek. 2. 10. 14 ve 16 sütunlarına ait kutuları(check box) sol tuş ile işaretleyin. 8. Döşeme. 12. Üst katta örneğin 10/0 ise başka bir deyişle kolon diş yapıyorsa. Örneğin kat yüksekliği 2. 4. 2. Örneğin. Alttaki kolonun üst kotuna 1 verilsin. Çalışılan katta döşemeler sonlu elemanlar yöntemine göre çözülecek ve betonarme hesabı otomatik olarak yapılacaktır. Sürekli Temel. Döşeme Analizi 1. Bir üst katta 60/25 ise kesişen kolon raporu verilir. Bu dialogta. üst veya alt kattaki kaçıklıkları veya boyutları veya kotları hatalı girildiği durumlarda rapor edilir. Panel. Bu durumun ortaya çıkabileceği başka bir durum ise. Kiriş. Aynı isimli objeler: İsimleri aynı olan objeleri tespit eder. Yetersiz ve hatalı hesap aksı çizilmiş döşemeler: Statik döşemelerde. Hatalı pencere yerleşimi: Pencerelerin duvarın içinde kalıp kalmadığının kontrolü yapılır. kolon 50/25 boyutlarında olsun. kesişen kolon raporu verilir. Analiz menüsünden döşeme analizi satırını tıklayın. Donatı Seçimi dialoğu açılacaktır. Bu durum kirişin kolonu pas geçmesinden kaynaklanır. Geometri kontrolü yapıldığında alt kolon üst kattaki kolonla çakıştığı için kesişen kolon raporu açığa çıkacaktır. Tamam butonu tıklayın.80 olsun. Nervür elemanlarının betonarmelerin kullanılabilecek donatı çaplarını belirleyebilirsiniz. Aynı isimli objenin gerekliliğini kontrol edin. Tekil Temel. Üst veya alt kattaki kolonlarla kesişen kolon sayısı: Seçilen kolonun. Geometri kontrolü butonu Donatı Seçimi 1. 3. döşeme sekmesini tıklayın.Analiz Kolon/kiriş kesişimleri: Birbirini kesen ve statik olarak ilişkili olmayan kiriş ve paneller varsa listelenir. üst veya alt kattaki kolon kotlarının hatalı girilmesidir. 71 . Örneğin. hesap aksı çizilmediyse ya da sadece bir yönde çizildiği durumlarda rapor edilir. Kolon kaçıklıkları geometri kontrolü yapılan katta 0/0 olsun. Hatalı kaçıklığı olan kiriş sayısı: Kiriş orta aksının kolonu kesmediği durumlarda rapor edilir. Betonarme menüsünden Donatı Seçimi satırını tıklayın. Hatalı kapı yerleşimi: Kapıların duvarın içinde kalıp kalmadığının kontrolü yapılır. Donatı satırı karşındaki. işaretli olmayan çaplar kullanılmayacaktır. Kolon. diğer donatıların işaretini kaldırın.

menüsünden Analiz + Betonarme satırını. her bir katın döşeme analizi yapılmalıdır. Analiz Nokta Deplasmanları 1. Eğer sistemde radye döşeme varsa. sonra. döşeme analizi dışındaki tüm analizleri yapar. Temel Analizi Analiz menüsünden Temel Analizi satırını tıklayın. Mouse imlecini deplasmanlarını öğrenmek istediğiniz noktanın üzerine getirip tıklayın. Analiz menüsünden Radye Döşeme Analizi satırı tıklanmalıdır. NOT: Analiz+Betonarme yaptırabilmek için tüm katların açık olması gerekir.Analiz NOT: Döşeme analizinden önce betonarme hesap aksları tanımlanmalıdır. Bunun için pencere menüsü altında hepsini aç satırını tıklayın. Her bir yüklemeye ait deplasmanlar karşınıza gelecektir. temel dahil. 72 . temel analizi önce yapılmalı. Analiz+Betonarme Analiz + Betonarme. Pencere menüsünden diğer katlar seçilerek. 2. Analiz menüsünden Nokta Deplasmanları satırını tıklayın. ya da toolbardan Analiz + Betonarme butonunu tıklayın.

Kiriş Donatıları 1. 2. “bu nedir” yazısını tıklayın . Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Ayrıntılı bilgi için. 73 . mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Nervür Donatıları 1. donatı değişikliği yapılabilir. Kaset Donatıları 1. “bu nedir” yazısını tıklayın . Nervür Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. Döşeme Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Sol. Kiriş Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. mouse’un sağ tuşuna basın. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi için. donatı değişikliği yapılabilir. donatı değişikliği yapılabilir. 2. mouse’un sağ tuşuna basın. Dialogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. Döşeme analizinden sonra Betonarme menüsündeki Döşeme Donatıları satırını tıklayın. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. mouse’un sağ tuşuna basın. 2. mouse’un sağ tuşuna basın. Ayrıntılı bilgi için. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır.BÖLÜM 6 BETONARME BU DİYALOGLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN UNDOSU YOKTUR. Döşeme analizinden sonra Betonarme menüsündeki Nervür Donatıları satırını tıklayın. “bu nedir” yazısını tıklayın . 3. 2. donatı değişikliği yapılabilir. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. 3. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Açıklık ve Sağ hücreler çift tıklandığında. 3 Boyut analizden sonra Betonarme menüsündeki Kiriş Donatıları satırını tıklayın. Kaset Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. Döşeme Donatıları 1. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi için. 3. Döşeme analizinden sonra Betonarme menüsündeki Kaset Donatıları satırını tıklayın. “bu nedir” yazısını tıklayın .

Tekil Temel Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Temel analizden sonra Betonarme menüsündeki Bağ Kirişi Donatıları satırını tıklayın. 74 . Ayrıntılı bilgi için. Bağ Kirişi Donatıları 1.Betonarme 3. mouse’un sağ tuşuna basın. Sürekli Temel Donatıları 1. 3. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. “bu nedir” yazısını tıklayın . Bağ Kirişi Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. Ayrıntılı bilgi için. Ayrıntılı bilgi için. “bu nedir” yazısını tıklayın . 3. 2. mouse’un sağ tuşuna basın. Ayrıntılı bilgi için. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. Sürekli Temel Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. 2. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. Panel Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. mouse’un sağ tuşuna basın. 3 Boyut analizden sonra Betonarme menüsündeki Kolon Donatıları satırını tıklayın. donatı değişikliği yapılabilir. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. 2. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Kolon Donatıları 1. donatı değişikliği yapılabilir. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. 3. donatı değişikliği yapılabilir. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. donatı değişikliği yapılabilir. “bu nedir” yazısını tıklayın . Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Tekil Temel Donatıları 1. 3. 2. donatı değişikliği yapılabilir. 2. “bu nedir” yazısını tıklayın . Kolon Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. Temel analizden sonra Betonarme menüsündeki Tekil Temel Donatıları satırını tıklayın. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. Ayrıntılı bilgi için. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. 3 Boyut analizden sonra Betonarme menüsündeki Panel Donatıları satırını tıklayın. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Temel analizden sonra Betonarme menüsündeki Sürekli Temel Donatıları satırını tıklayın. Panel Donatıları 1. 3. “bu nedir” yazısını tıklayın . mouse’un sağ tuşuna basın. mouse’un sağ tuşuna basın. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek.

Ayrıntılı bilgi için. Filtre Olanakları Kiriş Donatılarında Filtre B (=…) : Kiriş genişliği H (=…) : Kiriş yüksekliği OLUMSUZ : Olumsuz kirişler KULKON : Kullanıcı tanımlı konsol SOLKON : Sol konsol SAGKON : Sağ konsol VD(=…) : Tasarım kesme kuvveti PUR_ACK_ALT(=…)PAA : Alt açıklık pursantajı (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_ACK_UST(=…)PAU : Üst açıklık pursantajı (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SOL_ALT(=…)PLA : Sol alt pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SOL_UST(=…)PLU : Sol üst pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SAG_ALT(=…)PRA : Sağ alt pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SAG_UST(=…)PRU : Sağ üst pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) ADT_ACK_ALT(=…)AAA : Açıklık alt kısımdaki donatı adedi ADT_ACK_UST(=…)AAU : Açıklık üst kısımdaki donatı adedi ADT_SOL_ALT(=…)ALA : Sol alt kısımdaki donatı adedi ADT_SOL_UST(=…)ALU : Sol üst kısımdaki donatı adedi ADT_SAG_ALT(=…)ARA : Sağ alt kısımdaki donatı adedi ADT_SAG_UST(=…)ARU: Sağ üst kısımdaki donatı adedi PİLYE (=…) : Pilye adedi DUZ (=…) : Düz adedi ILV_SOL_UST(=…)ILU : Sol üst ilave donatısı adedi ILV_SOL_ALT(=…)ILA : Sol alt ilave donatısı adedi ILV_SAG_UST(=…)IRU : Sağ üst ilave donatısı adedi ILV_SAG_ALT(=…)IRA : Sağ alt ilave donatısı adedi MOM_ACK_ALT(>…)MAA : Açıklık alt momenti MOM_ACK_UST(>…)MAU : Açıklık üst momenti 75 . Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. donatı değişikliği yapılabilir. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. “bu nedir” yazısını tıklayın . 2. Temel analizi ve radye döşeme analizi yaptıktan sonra Betonarme menüsündeki Radye Döşemesi Donatıları satırını tıklayın.Betonarme Radye Döşemesi Donatıları 1. 3. mouse’un sağ tuşuna basın. Döşeme Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir.

Betonarme MOM_SOL_ALT(>…)MLA : Sol alt moment MOM_SOL_UST(>…)MLU : Sol üst moment MOM_SAG_ALT(>…)MRA : Sağ alt moment MOM_SAG_UST(>…)MRU : Sağ üst moment EKSIKAS : Donatısı eksik kirişler Sürekli Temel Donatılarında Filtre B (=…) : Temel kirişi genişliği H (=…) : Temel kirişi yüksekliği OLUMSUZ : Olumsuz temel kirişleri KULKON : Kullanıcı tanımlı konsol SOLKON : Sol konsol SAGKON : Sağ konsol VD(=…) : Tasarım kesme kuvveti PUR_ACK_ALT(=…)PAA : Alt açıklık pursantajı (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_ACK_UST(=…)PAU : Üst açıklık pursantajı (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SOL_ALT(=…)PLA : Sol alt pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SOL_UST(=…)PLU : Sol üst pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SAG_ALT(=…)PRA : Sağ alt pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SAG_UST(=…)PRU : Sağ üst pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) ADT_ACK_ALT(=…)AAA : Açıklık alt kısımdaki donatı adedi ADT_ACK_UST(=…)AAU : Açıklık üst kısımdaki donatı adedi ADT_SOL_ALT(=…)ALA : Sol alt kısımdaki donatı adedi ADT_SOL_UST(=…)ALU : Sol üst kısımdaki donatı adedi ADT_SAG_ALT(=…)ARA : Sağ alt kısımdaki donatı adedi ADT_SAG_UST(=…)ARU : Sağ üst kısımdaki donatı adedi PİLYE (=…) : Pilye adedi DUZ (=…) : Düz adedi ILV_SOL_UST(=…)ILU : Sol üst ilave donatısı adedi ILV_SOL_ALT(=…)ILA : Sol alt ilave donatısı adedi ILV_SAG_UST(=…)IRU : Sağ üst ilave donatısı adedi ILV_SAG_ALT(=…)IRA : Sağ alt ilave donatısı adedi MOM_ACK_ALT(>…)MAA : Açıklık alt momenti MOM_ACK_UST(>…)MAU: Açıklık üst momenti MOM_SOL_ALT(>…)MLA : Sol alt moment MOM_SOL_UST(>…)MLU : Sol üst moment MOM_SAG_ALT(>…)MRA : Sağ alt moment MOM_SAG_UST(>…)MRU : Sağ üst moment 76 .

Betonarme MAXZGER (>…)ZG : Maksimum zemin gerilmesi ZEMGER(>…)ZEM : Ortalama zemin gerilmesi Kolon Donatılarında Filtre OLUMSUZ : Olumsuz kolonlar BİRLEŞİM : Birleşimleri güvensiz kolonlar ZYF (=…) : Zayıf kolonlar PUR (=…) : Pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) ACFCK(=…) : Kolon uç bölgesi brüt enkesit alanı * Beton karakteristik silindir basınç dayanımı B (=…) : Kolon B boyutu H (=…) : Kolon H boyutu KISA : Kısa kolonlar (Kısa kolon tanımı kapsamına giren kolonlar) VD : Tasarım kesme kuvveti ASWS : Etriye alanı SGPUR(=…) USTMAF(=…) ALTMAF(=…) : Statikçe gerekli pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) : Üst ucu mafsal kolonlar : Alt ucu mafsal kolonlar 77 .

4. Analiz menüsünden altından Kiriş Yükleri satırını tıklayın. Kiriş Yükleri Kiriş Yükleri komutu. ve sizin çizdiğiniz betonarme hesap aksları yönündeki kuvvetleri izleyebilirsiniz. 1 tuşuyla kirişin kendi yüklerini. Grafik Sunum Döşeme Kuvvetleri Döşeme Kuvvetleri komutu. 5. Kirişin 3 Boyutlu görüntüsü karşınıza gelecektir. 3. butonunu tıklarsanız. toolbarda bulunan kullanımla ilgili bilgi alabilirsiniz. A ve Shift+A tuşlarıyla cetveli büyütüp küçültebilir. eleman düğüm noktaları ve eleman çubuk numaraları incelenebilinir. XY. 2. 2 tuşuyla kirişe etkiyen duvar yüklerini. Spacebar tuşu ile yük diyagramını boyalı hale getirebilirsiniz. kirişlere etkiyen yükleri(duvar. döşeme moment ve kesme kuvvetleri diyagramlarını incelemek için kullanılır. Döşemeyi seçin. 4. döşeme hareketli) üç boyutlu olarak grafik biçimde izlemenize olanak sağlar. 1. 3 ve 4 tuşlarıyla kirişe etkiyen döşeme yüklerini izleyebilir. döşeme zati. 3 boyutlu taşıyıcı sistem programında. 3. H tuşunu kullanarak hareketli ya da sabit yük seçimi yapabilirsiniz. 4. 2. Tekil Temel Deplasmanları Tekil Temel Deplasmanları komutu. 78 . Klavyeden art arda Spacebar tuşuna basarak X. tekil temellerine etkiyen yükleri ve temellerinizde meydana gelen çökmeleri izlemenize olanak sağlar. Taşıyıcı sistemin 3 Boyutlu görüntüsü belirecektir. Z ve Shift+Z tuşlarıyla yaklaştırıp uzaklaştırabilir. Y. 6. 3. Döşemeye etkiyen kuvvetler renk değişimi biçiminde izlenebilir. S tuşuyla cetveli açıp kapatabilir. Ok tuşlarını kullanarak kirişi döndürebilir. Mouse imlecini döşeme üzerinde gezdirirseniz kuvvetlerin değerini sol üst köşedeki (F =) kısmından okuyabilirsiniz. Çıkış menüsünü tıklayarak görüntüyü kapatın. Analiz menüsünden Döşeme Kuvvetleri satırını tıklayın. K tuşuyla kirişin kendisini açıp kapatabilirsiniz.BÖLÜM 7 ÇİZİM 3 Boyutlu Taşıyıcı Sistem 1. R tuşuyla kirişi z ekseni etrafında döndürebilir. Kirişi seçin. 3 Boyut menüsünden 3 Boyutlu Taşıyıcı Sistem satırını tıklayın. Bu görüntüde. 1. 2.

2. kesit hattının altını veya üstünü sol tuş ile tıklayın. Açılan diyalogta. nervür. 3. ölçek ve pafta boyutunu ayarlayabilirsiniz. 79 . Shift+Z. çerçeve rengi ve plan başlığı yazı rengi ayarlanabilir. 2. Açılan diyalogta. Kesit hafızaya alınacaktır. Varsayılan ayarları kullanacağız. Ayarlar Plan Ayarları 1. Tekil Temeli seçin. Analiz menüsü altından Tekil Temel Deplasmanları satırını tıklayın. Açılan diyalogta. Açılım Ayarları 1. Çizim menüsünden Kalıp Planı Kesiti satırını tıklayın. plan paftasının ayarı. ok tuşlarını kullanabilirsiniz. Tamam butonunun üstünde tıklayıp diyaloğu kapatın. 4.. 3. Çizim menüsünden Plan Ayarları satırını tıklayınız. Yönü belirlemek için.. yaklaştırmak için R. Planlar Kalıp Planı Kesiti 1. Tamam butonu üstünde tıklayıp diyaloğu kapatın. sabit ve dört yönden etkiyen deprem yüklemeleri altında temele etkiyen yükleri görebilir. Kesit almak istediğiniz yere imleci götürerek herhangi bir noktayı sol tuş ile tıklayın. “bu nedir” yazısını tıklayın . ölçülendirme yazı tipi. 4. uzaklaştırmak. mouse’un sağ tuşuna basın. bağ kirişi. 3. Z. 2. 3D butonunu tıklayıp temeli üç boyutta izleyebilirsiniz. kaset. 5.Çizim 1. ölçülendirme yazı yüksekliği vb. Çizim menüsünden Plan Ölçülendirme ayarları satırını tıklayınız. Temelinizdeki yük değişimleri renk değişimleri olarak karşınıza gelecektir. mouse imlecini temel üzerinde gezdirerek çeşitli noktalardaki yükleri ve çökmeleri sayısal olarak okuyabilirsiniz. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Temeli üç boyutta döndürmek. 3. 3. 2. Klavyeden enter tuşuna basın. açılımlar için(kiriş. sürekli temel) renk ayarları. Plan Ölçülendirme Ayarları 1. Spacebar tuşunu kullanarak hareketli. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Çizim menüsünden Açılım Ayarları satırını tıklayın. Kesit hattının ilk noktasını belirledikten sonra imleci kaydırın (dik veya açılı) ve sol tuşu tekrar tıklayın. 2. (Mouse’un imleci göz halini alacaktır) 5. Tamam butonunun üstünde tıklayıp diyaloğu kapatın. Ayrıntılı bilgi için. ölçülendirme ile ilgili ayarlar yapılabilir.

) Açılımlar ve Detaylar DETAY VE AÇILIM ÇİZİMLERİNDE 2 BOYUT EDİTLEME OLANAKLARINI 80 . Çizim menüsünden Temel Aplikasyon Planı Kesiti satırını tıklayın. Kesiti yerleştirmek için. Çizim menüsünden Kalıp Planı satırını tıklayın. Kolon aplikasyon planını tekrar çağırabilmek üzere saklanmıştır. 3. donatılar ve ölçülendirme çizgileri blok olarak düzenlenmiştir. Trim vb. 3. Kesit hafızaya alınacaktır. Kesit hattının ilk noktasını belirledikten sonra imleci kaydırın (dik veya açılı) sol tuşu tekrar tıklayın. 3. Kalıp planını tekrar çağırabilmek üzere saklanmıştır. yerleştirirken koordinat al seçeneğini aktif hale getirerek blok yerleştir ile kesiti yerleştirin. Özellikle donatı kalıp planında donatı taşıma işi fazlaca yapılabileceğinden. Yönü belirlemek için. 4. ölçülendirme çizgileri blok olarak düzenlenmiştir. döndür. 2. Kalıp planında. klonla. Çizimlerde 2 boyut editleme olanaklarını kullanarak değişiklik ve ilaveler yapabilirsiniz. ister kat planının çizildiği pencerede. kesit hattının altını veya üstünü sol tuş ile tıklayın. Çizim menüsünden Kolon Aplikasyon Planı satırını tıklayın. 2. offset. ister kalıp planı aldıktan sonra. etriye detayları ve ölçülendirme çizgileri blok olarak düzenlenmiştir. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. 2. Kesit almak istediğiniz yere imleci götürerek herhangi bir noktayı sol tuş ile tıklayın. 5. (Taşı. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. 2. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. Temel Aplikasyon Planı 1. 3. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. simetri. kolonlar. ister temel planının çizildiği pencerede.Çizim 6. Kolon aplikasyon planında. ister temel aplikasyon planı aldıktan sonra yerleştirirken koordinat al seçeneğini aktif hale getirerek blok yerleştir ile kesiti yerleştirin. Kalıp Planı 1. Çizim menüsünden Temel Aplikasyon Planı satırını tıklayın. Temel Aplikasyon Planı Kesiti 1. bloklar taşıma işlemini oldukça kolaylaştırmaktadır. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Açılan diyalogta dosya adı satırına bir dosya adı yazın ve Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. Proje menüsünden Genel Çizim Dosyası Kaydet satırını tıklayın. Temel aplikasyon planında. Proje menüsünden Genel Çizim Dosyası Kaydet satırını tıklayın. Kolon Aplikasyon Planı 1. Açılan diyalogta dosya adı satırına bir dosya adı yazın ve Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. Kesiti yerleştirmek için.

Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. 2. kasetler. SİMETRİ. DÖNDÜR. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. OFFSET. Çalışılan katın kolonları. bir ve birden çok kolon düşey açılımı penceresi oluşturabilir. otomatik olarak dizayn edilecektir. 2. İlgili pencere. Çizim menüsünden Kiriş Açılımları satırını tıklayın. donatıları ve ölçülendirme çizgileri ile blok olarak düzenlenmiştir. bir ve birden çok kaset açılım penceresi oluşturabilir. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. bir ve birden çok perde detayı penceresi oluşturabilir. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. Paftaya sığma durumuna göre. Paftaya sığma durumuna göre. otomatik olarak dizayn edilecektir. otomatik olarak dizayn edilecektir. Çizim menüsünden Nervür Açılımları satırını tıklayın. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Paftaya sığma durumuna göre. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. İlgili pencere.) Kiriş Açılımları 1. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. Çizim menüsünden Kolon Düşey Açılımı satırını tıklayın. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. otomatik olarak dizayn edilecektir. donatıları ve ölçülendirme çizgileri ile blok olarak düzenlenmiştir. bir ve birden çok kiriş açılımı penceresi oluşturabilir. Kaset açılımlarında. Paftaya sığma durumuna göre. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. (TAŞI. tüm kolon-kiriş birleşimleri. 2. Çizim menüsünden Perde Detayları satırını tıklayın. Nervür Açılımları 1. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. İlgili pencere. Kolon düşey açılımında. 2. bloklar taşıma işlemini oldukça kolaylaştırmaktadır. perdeler. KLONLA. Perde Detayları 1. donatıları ve ölçülendirme çizgileri ile 81 . Kaset Açılımları 1. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. İlgili pencere. kirişler. donatıları ve ölçülendirme çizgileriyle blok olarak düzenlenmiştir. Çalışılan katın perdeleri. otomatik olarak dizayn edilecektir. Nervür açılımlarında. TRİM VB. Çizim menüsünden Kaset Açılımları satırını tıklayın. nervürler. Özellikle taşıma işi fazlaca yapılabileceğinden. 2. bir ve birden çok nervür açılım penceresi oluşturabilir. Çalışılan katın kirişleri. Çalışılan katın tip(nervür tanımlarken döşeme ayarlarında oluşturulan) kasetleri. Kiriş açılımlarında.Çizim KULLANARAK DEĞİŞİKLİK VE İLAVELER YAPABİLİRSİNİZ. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Paftaya sığma durumuna göre. Perde detaylarında. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. Çalışılan katın tip(nervür tanımlarken döşeme ayarlarında oluşturulan) nervürleri. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. Kolon Düşey Açılımları 1. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. donatıları ve ölçülendirme çizgileri ile blok olarak düzenlenmiştir. İlgili pencere. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir.

temeller. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. Bu özelliklere sahip katların sadece mesnet ilaveleri ve montajları değişiktir. Temel kiriş açılımlarında. kirişler. 2. Özellikle taşıma işi fazlaca yapılabileceğinden. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. bloklar taşıma işlemini oldukça kolaylaştırmaktadır. Çizimlerde. Temel Kiriş Açılımları 1. Paftaya sığma durumuna göre. tüm kolon-kiriş birleşimleri. Paftaya sığma durumuna göre. 2. Kolon-Kiriş Birleşim Yatay Kesidi 1. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. İlgili pencere. Çizim menüsünden Tekil Temel Detayı satırını tıklayın. otomatik olarak dizayn edilecektir. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. bir ve birden açılım penceresi oluşturabilir. donatıları ve ölçülendirme çizgileriyle blok olarak düzenlenmiştir. Çizim menüsünden Kolon-Kiriş Birleşim Yatay kesidi satırını tıklayın. otomatik olarak dizayn edilecektir. Çizim menüsünden Temel Kiriş Açılımları satırını tıklayın. bir ve birden çok tekil temel detayı penceresi oluşturabilir. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Özellikle taşıma işi fazlaca yapılabileceğinden. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. otomatik olarak dizayn edilecektir. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. Tekil temeller. Paftaya sığma durumuna göre. 2. Bağ kirişleri. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. Kiriş Mesnet Detayları Aynı yüke ve geometriye sahip katların kiriş açılımlarının tekrar çizdirilmesine gerek yoktur. Tekil Temel Detayları 1. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. Temel kirişleri. Paftaya sığma durumuna göre.Çizim blok olarak düzenlenmiştir. Özellikle taşıma işi fazlaca yapılabileceğinden. kirişler. donatıları ve ölçülendirme çizgileri blok olarak düzenlenmiştir. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. donatıları ve ölçülendirme çizgileriyle blok olarak 82 . Çizim menüsünden Kiriş mesnet detayları satırını tıklayın. blok olarak düzenlenmiştir. İlgili pencere. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. bir ve birden çok temel kiriş açılımı penceresi oluşturabilir. İlgili pencere. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. yazılar ve ölçülendirme çizgileriyle blok olarak düzenlenmiştir. 2. 1. bir ve birden çok temel kiriş açılımı penceresi oluşturabilir. Tekil temel detaylarında. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. Kiriş mesnet detayları. bloklar taşıma işlemini oldukça kolaylaştırmaktadır. Bağ Kirişi Açılımları 1. otomatik olarak dizayn edilecektir Kiriş mesnet detaylarında. 2. Çizim menüsünden Bağ Kirişi Açılımları satırını tıklayın. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. Bağ kirişi açılımlarında. Çalışılan katın kolonkiriş birleşimleri. otomatik olarak dizayn edilecektir. İlgili pencere. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Kiriş mesnet detayları herhangi bir katta mesnet ilavelerinin ve montajların 1/50 tekniğinde çizdirilmesi için kullanılır. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. donatılar. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. bloklar taşıma işlemini oldukça kolaylaştırmaktadır.

Etriyenin bağlanmasını istediğiniz(yukarıdaki çizimde ortadaki donatılar) boyuna donatı dairelerini sırayla tıklayın. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. 4. Çiz menüsünde donatı alt menüsü altındaki etriye çiz satırını tıklayın. 2. Çizimi tamamlamak için. 1. Çiroz’un pozisyonunu değiştirmek için space bar tuşuna basın. Poligon kolon içerisinde çiroz çizmek istediğiniz iki boyuna donatısını sol tuş ile sırayla tıklayın. Bununla beraber kullanıcı kendi inisiyatifini kullanarak etriye çizimi yapabilir. Çiz menüsünde donatı alt menüsü altındaki çiroz çiz satırını tıklayın. Bununla beraber kullanıcı çiroz çiz ile ihtiyaca göre -poligon kolonlarda bu ihtiyaç açığa çıkabilecektir. 3. sağdaki kolonda görüldüğü gibi etriye çizeli 1. kolonu obje parçala ile parçalayın 2. 83 .Çizim düzenlenmiştir. kolonu obje parçala ile parçalayın. Kolon aplikasyonda. 3. 3. bloklar taşıma işlemini oldukça kolaylaştırmaktadır. Çiroz Çiz Program kolonlarda boyuna donatılarda deprem yönetmeliğinde belirtilen standartlara göre otomatik çiroz çizer. İlk donatıyı tıkladığınızda etriye çizilecektir. Örneğin yukarıdaki soldaki kolonda çirozları iptal edip. Özellikle taşıma işi fazlaca yapılabileceğinden. 4. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir.çiroz ilavesi yapabilir. mouse’un sol tuşunu tıklayın. Çirozları silin. Donatı Etriye Çiz Program kolonlarda boyuna donatılarda deprem yönetmeliğinde belirtilen standartlara göre otomatik etriye ve çiroz çizer. Kolon aplikasyonda.

3.BÖLÜM 8 RAPOR A2-A3 Türü Düzensizliklerin Kontrolü A2-A3 Düzensizliği kontrolü yapabilmek için bir aks. 6. Eğer moment kolu akstan belli bir mesafedeyse delta değeri olarak bu mesafeyi girin (birimi metre). Çizgi ve aksı seçtikten sonra Rapor menüsünden Deprem Yönetmeliği başlığı altındaki A2A3 Düzensizliği Kontrolü satırını tıklayın. alt kısmında kalıyorsa alt seçeneğini işaretleyin. 7. A2-A3 düzensizliği yapılacak kolonlar bakış yönüne göre aksın üst kısmında kalıyorsa üst. moment seçilen aksın oluşturduğu hatta göre bulunur. Çizdiğiniz çizgiyi mouse'un sol tuşu ile üzerine tıklayıp seçin. 4. 2. Çizginin en zayıf kesit özelliklerinin bulunduğu hattan geçmesine dikkat edin. Daha sonra raporu yazdırın. Seçilen aks moment kolunun yerini belirler. bir de çizgiye ihtiyaç vardır. 84 . 5. Aynı şekilde bir aks seçin. Tamam butonunu tıkladığınızda program A2-A3 Düzensizliği Raporunu oluşturacaktır. A2-A3 Düzensizliği Kontrolü diyaloğu karşınıza gelecektir. Projede A2-A3 düzensizliği kontrolü yapacağınız kısmın kesit özelliklerini belirlemek için projenin o bölgesindeki kiriş ve döşemeleri kesen bir çizgi çizin. Delta değeri sıfır girilirse. Önce analiz yapın. 1. 8.

5. Aks yönünü Alt verelim. 3. Çizgi ve aksı seçtikten sonra Rapor menüsünden Deprem Yönetmeliği başlığı altındaki A2A3 Düzensizliği Kontrolü satırını tıklayın. 1 aksını ve çizgiyi seçelim. örneğin -0. Bu işlem. A2-A3 düzensizlik kontrolünde S4 ve S5 kolonlarını dikkate alacağımızı belirler.Rapor Bir örnek yapalım: 1. Sistemi girip. Bu değer moment kolunu K8 ve K9 kirişlerinin sağ yüzüne kaydıracaktır. 85 . analiz yapalım. A2-A3 Düzensizliği Kontrolü diyaloğu karşınıza gelecektir. Deltaya.25 yazalım. 2. 4.

4 Panel ihtiva etmeyen katlar var ve beton kalitesi olarak C16 kullanılmış: Süneklik düzeyi yüksek seçilmiş sistemlerde perde ihtiva etmeyen katlar varsa kullanılması zorunlu en düşük beton sınıfı C20'dir.5. Deprem yönetmeliğinde ilgili madde 6.3. Rapor oluşacaktır.1'de belirtilen değerlerin altında kalmak zorundadır. Perde donatılarında eksik As olup olmadığı kontrol edilecek.2.60 olan zayıf kat var. rapor almadan önce projede yönetmelik ve geometrik uygunluk kontrolü yap seçeneğini aktif hale getirin. Göreli ötelemesi çok yüksek kat veya katlar var. Yönetmelik Ve Geometrik Uygunluk Kontrolü Proje genel ayarlarında. (Kolon ve kirişlerde filtreden sadece olumsuzlar listelenebilir).2. Deprem yönetmeliğindeki ilgili madde 7. Kat parametrelerindeki düzensizlik başlığında listelenen düzensizliklerden hangi katta B1 türü düzensizlik olduğu tespit edilerek.1'de ikinci mertebe etkileri sınırlandırılmıştır.2.3.1 Dinamik hesaba katılan mod sayısı yetersiz: Proje Genel Ayarlarında Dinamik başlığında tanımlanabilen mod sayısı. seçenek işaretli olsun olmasın.6 Projede kesiti yetersiz veya kurallara uymayan objeler var: Betonarme menüsünden kolon. deprem yönetmeliğinde madde 6. Temellerde zemin emniyeti olumsuz çıkan tekil veya sürekli temellerin varlığı kontrol edilecek.10.1'de belirtilen titreşim modu sayısından az olamaz. liste görünmeyecek. Mod sayısının arttırın. sistem rijitliğini arttırın: Herhangi bir kattaki etkili kesme alanının bir üst kattaki etkili kesme alanının %60'ından küçük olma durumudur. Deprem yönetmeliğinde ilgili madde 7.6'da belirtilen koşullar var. Kolonların boyutları büyütülecek. İkinci mertebe gösterge değeri çok büyük. Projede ni<0. Listedeki problemlerin çözülmesi gereklidir. sistem rijitliğini arttırın: Göreli kat ötelemesi deprem yönetmeliğinde. projede problem olduğunda program çıktı almanıza izin vermeyecektir. Proje genel ayarlarından deprem analizi yöntemi olarak mod birleştirme yöntemi seçilerek analiz tekrarlanacak. Sistemde paneller var ve R katsayısı 7’den büyük: 86 .8. Bununla beraber. varsa. Proje genel ayarlarında Beton Sınıfı başlığından değiştirilebilir. sistem rijitliğini arttırın: Herhangi katta güçlü kolonlara gelen kesme kuvvetinin tüm kolonlara gelen kesme kuvvetine oranı %70'den küçük olması durumu. Projede “Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi” uygulanamaz.3.70’ten küçük alfai var.10. program problemli durumları listeleyecektir. Lütfen dinamik analiz yapın: Sistemde deprem yönetmeliği tablo 6. olumsuz koşullar kesit büyütülerek ortadan kaldırılacak. 7. sistemin rijitliği attırılacak. madde 6. Rapor alınırken. Proje geneldeki seçenek işaretli değilse.Rapor 6. sistem rijitliğini arttırın: Deprem yönetmeliğinde madde 6. Katların herhangi birinde 0. Liste aşağıda açıklanmıştır. Tamam butonuna basın. Bu sebeple sistem rijitliği attırılmalıdır. kiriş donatılarında olumsuz elemanlar incelenecek.

Donatı alanları bölümde her bir temel için fazlaAs bölümünde negatif değer olup olmadığını kontrol edin. Projede mevcut donatısı gerekenden az olan kirişler var: Projede eksik As'li kirişler var. Projede mevcut donatısı gerekenden az olan sürekli temeller var: Projede eksik As'li sürekli temeller var. İde Rapor programı altında sayfa sayfa görüntülenecektir. Projede mevcut donatısı gerekenden az olan tekil temeller var: Projede eksik As'li tekil temeller var. Hesaplanan Süneklik katsayısı proje genel ayarlarında girilecek ve tekrar analiz yapılacak. Betonarme menüsünden kolon donatıları satırını tıklayın. sadece ilgili başlıklara göre rapor verir. Betonarme menüsünden döşeme donatıları satırını tıklayın.2. Betonarme menüsünden kiriş donatıları satırını tıklayın. Donatı ilave edin.Rapor Sistemde bodrum çevre perdesi (deprem yönetmeliği madde 6. ve perde eğilme momentlerinin toplam devrilme momentine oranı 0. Eleman Bazında Rapor Rapor menüsü altında listelenen Seçmeli Rapor ve Metraj satırı dışındaki bütün satırlar. Örneğin sadece kiriş hesapları alınacaksa. Analiz menüsü altında bulunan Kat Parametreleri diyaloğunda rapor sütunun işaretli olup olmaması önemlidir. R katsayısı 7. sadece 1. Tüm katları listeleyin ve filtreden eksik As'leri listeleyin. Donatı ilave edin Proje parametreleri değişti ve yük analizi yapılmadı: Yük analizi yaptırın. Rapor menüsünden Kolon Betonarme satırı tıklandığında. Betonarme menüsünden sürekli temel donatıları satırını tıklayın. Printer hazır ise. Donatı ilave edin. katta işaretli olmasın. Tüm katları listeleyin ve fazlaAs sütununda negatif değer olup olmadığını kontrol edin. R katsayısının seçim nedeni başlığı altında basılmaktadır. Projede mevcut donatısı gerekenden az olan kolonlar var: Projede eksik As'li kolonlar var.4'de tanımlanan) dışında paneller varsa.5.2. ve 2. Projede mevcut donatısı gerekenden az olan döşemeler var: Projede eksik As'li döşemeler var. Yazdırma 87 . Rapor menüsündeki Kiriş hesapları satırı tıklanmalıdır. Betonarme menüsünden tekil temel donatıları satırını tıklayın.75’ten büyük: R katsayısı madde 6. proje genel ayarlarındaki Süneklik düzeyi katsayısı 7 olacak. ve 2. Raporun işaretli olması raporu alınacak elemanların o katta rapora dahil edilmesi anlamına gelmektedir. oluşan rapor. katın kolon betonarme sonuçlarını kapsayacaktır. Rapor. alfam katsayısı “Deprem Yönetmeliği Genel Raporu” . kat parametrelerinde 1. Proje parametreleri değişti ve 3 boyutlu çerçeve analizi yapılmadı: 3 boyutlu çerçeve analizi yaptırın. Donatı ilave edin. Eksik As'li döşemeleri gözden geçirin. Örneğin 3 katlı bir projede. Proje parametreleri değişti ve deprem kuvvetleri analizi yapılmadı: Deprem kuvvetleri analizi yaptırın. Donatı ilave edin. Donatı alanları bölümde her bir temel için fazlaAs bölümünde negatif değer olup olmadığını kontrol edin.katlarda rapor işaretli.2 ye göre tekrar hesaplanacak.7. 3.

İde Rapor programı çalışacak ve metrajlar.Rapor menüsünden Yazdır satırını tıklayın. iğneli printerlarda verim alınamamaktadır. 2. Açılan diyalogta. Ayrıntılı bilgi için. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Ayrıca printerın Windows programına tanıtılması gereklidir. Açılan Yazdır diyaloğunda. Çıktılar grafik basıldığı için. sayfa sayfa görüntülenecektir. rapor ile ilgili değişik seçenekler ayarlanabilir. kalıp. Dosya menüsünden kaydet satırını tıklayın. “bu nedir” yazısını tıklayın . Rapor menüsünden Exit satırını tıklayın. Dosya menüsünden kaydet satırını tıklayın. 3. 3. Proje çıktıları yazdırılacaktır. 4. Açılan Yazdır diyaloğunda. Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. Printer’ın deskjet veya laser olması tercih edilmelidir. iğneli printerlarda verim alınamamaktadır. Açılan Yazdır diyaloğunda. Rapor menüsü altındaki seçmeli rapor ise. bir seferde rapora yazılmasına olanak tanımaktadır. Rapor menüsünden Metraj satırını tıklayın. 5. Printer’ın deskjet veya laser olması tercih edilmelidir. 4. Printer’ın deskjet veya laser olması tercih edilmelidir. Çıktılar grafik basıldığı için. 88 . Printer hazır ise. Tamam butonu üstünde sol tuşu tıkladığınızda İde Rapor programı çalışacak ve çıktılar. Dosya adı satırına bir dosya adı yazın ve Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. Seçmeli Raporlar 1. Seçim yapıldıktan sonra. beton ve donatı metrajı olarak sayfa sayfa görüntülenecektir. Printer hazır ise. Rapor kayıt edilecektir. Metraj kayıt edilecektir. Rapor kapanacaktır. mouse’un sağ tuşuna basın. Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Metraj almak için. Yazdırma menüsünden Yazdır satırını tıklayın. Metraj kapanacaktır. Rapor kayıt edilecektir. Yazdırma menüsünden Yazdır satırını tıklayın. Ayrıca printerın Windows programına tanıtılması gereklidir. Proje çıktıları yazdırılacaktır. Rapor menüsünden Exit satırını tıklatın. Çıktılar grafik basıldığı için. daha geniş opsiyonların. Metraj yazdırılacaktır. 2. Metraj 1. Dosya adı satırına bir dosya adı yazın ve Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. iğneli printerlarda verim alınamamaktadır. Dosya menüsünden kaydet satırını tıklayın. Dosya adı satırına bir dosya adı yazın ve Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. Ayrıca printerin Windows programına tanıtılması gereklidir. Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. Rapor menüsünde Seçmeli Raporlar satırını tıklayın.

5. Home. 10. 5. 4. 8. 6. Çizim ile gl-render görüntü eşgüdümlü çalışmaktadır. Page Down tuşlarını kullanarak kamera ayarlarını değiştirin. Çizim ile perspektif görüntü eşgüdümlü çalışmaktadır. İstediğiniz sayıda kamera tanımlayarak. Başka bir deyişle. Başka bir deyişle. End. Renk paletinde seçeceğiniz renk. Karşınıza Render diyaloğu gelecektir. çizimde yaptığınız ilave veya değişiklikler. 3. Ya da kamera ayarlarını Genel Obje Edit komutu ile de ayarlayabilirsiniz. OpenGl görüntüleme ayarları diyaloğu açılacaktır. Perspektif ayarları penceresinde gerekli ayarlamaları yapın. 3. her bir perspektif penceresinde aynı anda izlenebilmektedir. 2. Bu nedir yardımı açılacaktır. 6. Görüntüle butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi için yazıların üzerinde sağ butona basın. 7. Perspektif butonu Open GL Render 1. Page UP. 5. Görüntüle butonunu tıklayın. her bir kamera için perspektif alabilirsiniz.BOYUT GÖRÜNTÜLERİ Perspektif 1. Klavyeden okları.BÖLÜM 9 3. her bir perspektif penceresinde aynı anda izlenebilmektedir. Perspektif Penceresi Aktifken Kamera Ayarlarını Yenileme 1. Kamera veya bir kaç kamera tanımlayın. 8. Gerekli ayarlamaları yapın. 89 . 7. Kamera veya bir kaç kamera tanımlayın. Aynı anda değişiklikleri perspektif penceresinde de izleyebilirsiniz. 4. 3. Toolbardan OpenGL render butonunu sol tuş ile tıklayın. İstediğiniz sayıda kamera tanımlayarak. 4. çizimde yaptığınız ilave veya değişiklikler. 9. perspektif penceresinin rengi olacaktır. her bir kamera için render alabilirsiniz. 2. 2. Gl görüntü üzerinde mouse sağ tuşuna basın. Karşınıza Perspektif Ayarları penceresi gelecektir. Renk paleti ekrana gelecektir. 3 boyut Menüsünden Perspektif satırını veya toolbardan Perspektif butonunu sol tuş ile tıklayın. Perspektif görüntü karşınıza gelecektir. Perspektif penceresi üzerinde mouse’un sağ tuşuna basın. Değiştir Menüsünden Taşı satırını tıklayın. Kamerayı seçin.

3. OpenGl Render butonu Render Render.3.(Örneğin duvar ). Render oluşacaktır. Page UP. Ya da kamera ayarlarını Genel Obje Edit komutu ile de ayarlayabilirsiniz. 6. Uygun bir yere ışık tanımlayın. (Gerekli koşul) 3. 2. Mouse'u sürükleyerek. 1. (Plan penceresi üzerindeki imleç. 1. 4. Değiştir menüsünden Taşı satırını tıklayın. 7. kamera görevi görecektir. 3. Kamerayı seçin. çizim ekranında objelere ve çizim alanına. Klavyeden okları. home. End. perspektifi istediğiniz pozisyona getirin. 2. 90 . Karşınıza Perspektif Ayarları penceresi gelecektir. 5. Kamera tanımlayın. birer yüzey dokusu atanarak üç boyutlu görüntüsünün alınmasıdır. İstediğiniz kadar nokta seçtikten sonra enter tuşuna basın Kamera yolu oluşacaktır. 2. Aynı anda değişiklikleri OpenGl penceresinde de izleyebilirsiniz. 8. Burada. Görüntüle butonunu tıklayın. 3 boyut Menüsünden Render satırını veya toolbardan Render butonunu sol tuş ile tıklayın.Boyut Görüntüleri OpenGl-Render Penceresi Aktifken Kamera Ayarlarını Yenileme 1. Başarılı render alabilmek için en az 65000(16 bit) renkte çalışmak gereklidir. Obje çizin. 9. mevcut çizimin perspektifi görülecektir. Karşınıza Kamera Yolu-Şu Anki Görünüş penceresi gelecektir. Page Down tuşlarını kullanarak kamera ayarlarını değiştirin. Home. end. 3 Boyut menüsünden Kamera Yolu Tanımla satırını tıklayın. page up ve page Down tuşlarını kullanarak uygun görüntüyü yakalayın. 6. Render butonu Kamera Yolu Tanımla Bir animasyon hazırlayabilmeniz için en az bir kamera yolu tanımlamanız gerekir. Animasyon yapacağınız noktaları belirlemek için farenizin sol tuşunu çizim alanında ilgili yerlere tıklayın. Bu arada klavyeden okları. 4. Çizim yapın.) 5. Pencere menüsünden Yan Yana satırını tıklayın. 4. Perspektif ayarları penceresinde gerekli ayarlamaları yapın.

3. Hazırlanan animasyonu. sağ oku tıklayın. 3 Boyut menüsünden Animasyon satırını tıklayın.Boyut Görüntüleri Animasyon 1. Kamera Tanımla 1. Kamera tanımlayın. 7. 2. 8. Görüntüleyici isimli programda izleyebilirsiniz. Ekrana gelen pencerede animasyon sonucunda oluşan ve nümerik değerlerle artan BMP dosyalarının ilkini çift tıklayarak seçin. 4. Görüntüleyici programı çalışacaktır. 4. Karşınıza Kamera Animasyonu Görüntüle penceresi gelecektir. 3. 6. 8. 3 Boyut Menüsünden Kamera Ayarları satırını tıklayın. 5. 2. Dosyalar menüsünden Aç satırını tıklayın. Görüntüleyici kısa yolunu tıklayın. 2. Animasyon istediğiniz gibi oluştuysa Tamam butonuna tıklayın. Kontrol kutusunda. İde Yapı klasöründen. 5. Animasyon görüntülenecektir. 4. Kamera yolunu sol tuş ile seçin. 5. Başlat' tan. Animasyon hazırlayın. Çizim alanını tıklayın. 3. 6. İlgili dosya açılacaktır. toolbarda oluşan butonların arasından Kamera butonunu tıklayın. Burada istediğiniz değişikliği yapın. Tamam butonuna basın. Dosya Adı satırına üç karakterli bir isim verin. 91 . Kamera yolu tanımlayın. Programlar'dan. 3 boyut Menüsünden Kamera Tanımla Satırını veya 3 Boyut Menüsünden Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünde çıkan ışık kaynağı satırlarından birini tıkladıktan sonra. 9. Görüntüleyici 1. Karşınıza Animasyon Kaydet penceresi gelecektir. 7. Karşınıza Kamera Ayarları penceresi gelecektir. 2. Kamera Kamera Ayarları 1. Bu pencerede Ön Görüntüle butonuna tıklayın. 10.3. Program her bir karenin render'ini hazırlayacaktır.

2. Kamera butonu Işık Spot Işık Kaynağı 1.3. toolbarda oluşan butonların arasından Spot Işık Kaynağı butonunu tıklayın. 4. İstediğiniz yöne geldiğinde. 6. İmlecin şekli değişecektir. 5. 3. 6. 5. Spot ışık kaynağı Spot Işık Kaynağı Ayarlarını Değiştirmek: 1. 3. toolbarda oluşan butonların arasından Yönlendirilmiş Işık Kaynağı butonunu tıklayın. mouse’un sol tuşunu tıklayın. Mouse ‘u oynatarak kamerayı döndürün. Tamam butonunu tıklayın. 5. Enter tuşuna basın. İstediğiniz yöne geldiğinde. İlgili ışık kaynağının ayarlarını gösteren pencere karşınıza gelecektir. 92 . Yönlendirilmiş Işık Kaynağı 1. İstediğiniz yöne geldiğinde.Boyut Görüntüleri 3. Mouse 'u oynatarak ışık kaynağını döndürün. 4. 6. Işık kaynağı yerleşecektir. Işık kaynağı yerleşecektir. 3 boyut menüsünden Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünde çıkan ışık kaynağı satırlarından birini ya da 3 boyut menüsünden Kamera Tanımla satırını tıkladıktan sonra. 3 boyut menüsünden Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünde çıkan Spot satırını veya. mouse'un sol tuşunu tıklayın. 4. Değişiklikleri yapın 6. 3 boyut menüsünden Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünde çıkan Yönlendirilmiş satırını veya. Mouse 'u oynatarak ışık kaynağını döndürün. 4. 2. 2. Kamera yerleşecektir. 3 boyut menüsünden Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünde çıkan ışık kaynağı satırlarından birini ya da 3 boyut menüsünden Kamera Tanımla satırını tıkladıktan sonra. Spot ışık kaynağı oluşturun. mouse'un sol tuşunu tıklayın. Çizim alanında istediğiniz bir noktayı tıklayın. Değiştir menüsünden Genel Obje Edit satırını veya toolbarda Genel Obje Edit Butonu tıklayın. İmleci değiştirmek istediğiniz ışık kaynağının üzerine getirerek mouse' un sol tuşunu tıklayın. Enter tuşuna basın. 3. 5. Çizim alanında istediğiniz bir noktayı tıklayın. Enter tuşuna basın.

2. 3 boyut menüsünden Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünde çıkan Noktasal satırını veya. Değişiklikleri yapın 5. 3 Boyut menüsünden Işık Kaynağı Ayarları satırını veya Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünden Işık kaynağı Tanımla satırlarından birini tıkladıktan sonra sol toolbarda oluşan Işık Kaynağı Ayarları butonunu tıklayın. İmlecin şekli değişecektir. Değiştir menüsünden Genel Obje Edit satırını veya toolbarda Genel Obje Edit Butonu tıklayın. İlgili ışık kaynağının ayarlarını gösteren pencere karşınıza gelecektir. 3. 4. Tamam butonunu tıklayın. İmleci değiştirmek istediğiniz ışık kaynağının üzerine getirerek mouse' un sol tuşunu tıklayın. Çizim alanda herhangi bir tıklayın.3. 93 . Noktasal ışık kaynağı oluşacaktır. 4. Noktasal Işık kaynağı Noktasal Işık Kaynağı Ayarlarını Değiştirmek: 1. 2. 3. Noktasal Işık Kaynağı Oluşturduktan Sonra Ayarlarını Değiştirmek: 1. toolbarda oluşan butonların arasından Noktasal Işık Kaynağı butonunu tıklayın. Karşınıza Noktasal Işık Kaynağı Ayarları penceresi gelecektir. 3 boyut menüsünden Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünde çıkan ışık kaynağı satırlarından birini ya da 3 boyut menüsünden Kamera Tanımla satırını tıkladıktan sonra. Burada istediğiniz değişikliği yapın. 2.Boyut Görüntüleri Yönlendirilmiş ışık kaynağı butonu Noktasal Işık Kaynağı 1. 3.

Kamera yolu tanımlayın. 94 . Yeni verdiğiniz isimle kaydedilmiş başka bir proje varsa. daha önce verilmiş isme göre kayıt yapacaktır. Dosya Adı satırına bir isim yazın (uzantısı PRJ). Daha önce kayıt yaptıysanız. Dosya Adı satırına bir isim yazın (uzantısı PRJ). Çalıştığınız projenin dataları verdiğiniz isimle diske kayıt edilecektir. 5. 4. Tamam butonunu tıklayın. 3. Dosya Adı satırına bir isim yazın (uzantısı SET). Projeyi Yeni İsimle Kaydet Bir çizimi başka adla saklamak ve çalışmayı söz konusu projede sürdürmek için kullanılır. 1. 2. Proje Kaydet penceresi gelecektir. Tamam butonunu tıklayın. Mesajda kaydetmeye çalıştığınız dosyayı. karşınıza. Karşınıza Proje Kaydet penceresi gelecektir. Yaptığınız bütün ayarlar verdiğiniz isim ile diskinize kayıt edilecektir. 5. gibi Animasyon Kaydet 1. 6. 2. Üzerinde çalıştığınız proje. Proje Yükle komutu ile açtığınız proje ise. Proje menüsünden Ayarları Kaydet satırını tıklayın. İlk defa kayıt yapıyorsanız. Proje menüsünden kaydet satırına veya toolbardan projeyi kaydet butonuna tıklayın. Proje menüsünden Yeni İsimle Kaydet satırını tıklayın. 3. Karşınıza Ayarları Kaydet penceresi gelecektir. Tamam butonunu tıklayın. Projeyi Kaydet butonu. 3. program bu isimle kayıt yapacaktır. Çalıştığınız projenin dataları verdiğiniz isimle diske kayıt edilecektir. 5. bir uyarı mesajı görüntülenecektir. Ayarları Kaydet Çizim ekranınızın ve çiziminizde kullanacağınız objelerin ayarlarını istediğiniz düzenleyebilir ve bu ayarları daha sonraki bir projede kullanmak üzere saklayabilirsiniz. 2.BÖLÜM 10 KAYIT İŞLEMLERİ Projeyi Kayıt Etmek 1. 4. program proje ismi sormadan. aynı isimli önceki dosya yerine kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulacaktır. 4. 7. 1.

Dxf Olarak Kaydet Oluşturduğunuz bütün çizimlerinizi *. 3. 2. 4. Karşınıza BMP Olarak Kaydet penceresi gelecektir. 3 Boyut menüsünden Animasyon satırını tıklayın. 3.dxf uzantılı olarak kaydedip dxf uzantılı dosyaları okuyabilen herhangi bir çizim programında görüntüleyebilir ve üzerinde çalışabilirsiniz. Yaptığınız render çalışması BMP formatında diskinize saklanacaktır. 6. İlgili seçenekleri seçin ve Tamam butonunu tıklayın. Karşınıza Animasyon Kaydet penceresi gelecektir. Render penceresi seçili iken Proje menüsünden BMP Kaydet satırını tıklayın. 7. Program her bir karenin render'ini hazırlayacaktır. Kamera yolunu sol tuş ile seçin. 1. 4. Tamam butonunu tıklayın. Dosya Adı satırına üç karakterli bir isim verin. Render alın. 9. 6. 8. printer veya ploter'a gönderebilirsiniz. Karşınıza DXF Olarak Kaydet penceresi gelecektir. Dosya Adı satırına bir isim yazın (uzantısı BMP). Çalıştığınız kat. Proje menüsünden DXF Olarak Kaydet satırını tıklayın. isterseniz bu programı kullanarak resmi. Dosya Adı satırına bir isim yazın (uzantısı DXF) ve Tamam butonunu tıklayın. Görüntüleyici isimli programda izleyebilirsiniz. 3. 4. Hazırlanan animasyonu. 5. 2. BMP olarak sakladığınız Render'ı Paint programında görüntüleyebilir. Bmp Olarak Kaydet 1. 10. 2. diskinize DXF formatında kayıt edilecektir. Karşınıza DXF Çıktı Seçenekleri penceresi gelecektir. Bu pencerede Ön Görüntüle butonuna tıklayın. Karşınıza Kamera Yolu Görüntüle penceresi gelecektir. 95 . Animasyon istediğiniz gibi oluştuysa Tamam butonuna tıklayın. 5.Kayıt İşlemleri 2. 1.

Proje menüsünden BMP Yükle satırını tıklayın. Yeni Proje butonu.(Ayar dosyalarının uzantısı SET ‘tir) 4. 3. Eğer programı ilk kez çalıştırıyorsanız program size isimlendirilmemiş bir proje açacaktır. Karşınıza Ayarları Yükle penceresi gelecektir. Kat genel ayarlarından varsa diğer katları da açabilirsiniz. BMP formatlı dosyalardan birini çift tıklayın. 1. 3. Bu pencerede daha önce kayıt edilmiş projelerden birini çift tıklayın. bu dosyada bulunan ayarlar aktif hale gelecektir. 2. Proje Yükle Programı ilk defa çalıştırıyorsanız veya projeyi kapatmışsanız. 1. Soru iptal edilmezse. 3. Ayarlar dosyasından birini çift tıklayın. yüklenen proje açılacaktır. Karşınıza BMP Yükle penceresi gelecektir. 96 . Ekrana Proje Yükle penceresi gelecektir. İlgili proje açılacaktır. 1. Proje Yükle butonu. Aksi durumda daha önce kayıt ettiğiniz proje karşınıza gelecektir. Proje menüsünden Ayarları Yükle satırını tıklayın. 2. 4.BÖLÜM 11 YÜKLEME İŞLEMLERİ Yeni Proje Programı çalıştırın. çalışılan proje kapatılacak. Dosya görüntülenecektir. Yeni proje açtığınızda. Proje menüsünden Yeni Proje satırını ya da toolbarda bulunan yeni proje butonuna tıklayarak Yeni bir proje açabilirsiniz. projeyi kayıt edip etmeyeceğinizi soracaktır.bmp uzantılı dosyaları görüntüleme olanağına sahipsiniz. Herhangi bir projede çalışıyorsanız ve bu projeyi kayıt etmemişseniz program. 2. Ayarları Yükle Daha önce kaydettiğiniz ayarları tekrar kullanabilirsiniz. Bmp Yükle Programında *. Toolbarda Proje Yükle butonunu veya Proje menüsünden Proje Yükle satırını tıklayın.

katmana ait obje. Duvar Benim Katmanım isimli katmanda çizilecektir. Açık kilit üzerine mouse’un sol tuşu ile tıklayıp kilidi kapalı hale getirebilirsiniz (kilit kırmızıya dönüşecektir. Ayarlar menüsünden Katman Ayarları satırını veya toolbardan Katman Ayarları butonunu tıklayın. Şimdi. bir aks çizelim. Aks butonunu tıklayın. Katman adlarını. Bu durumda katman kapalı hale gelecektir. Şimdi aksı çizerseniz. Yeni Katman Tanımlamak: Yeni bir katman ekleyebilirsiniz. Katman kutucuğunu tıklayın. adın üzerine mouse’un sol tuşu ile tıklayıp biraz bekleyip tekrar tıklayarak değiştirebilirsiniz. Katmanın kilitsiz olması durumunda. 2. Örneğin. katmana ait obje. aks. Aks butonunu tıklayın. Yeni butonu tıklayın ve sol tarafta listede açılan satıra Benim Katmanım yazın. Bir aks çizelim. Duvar seçtiğiniz katmanda çizilecektir. Katman Ayarları butonu Katman Adı: Bölümünün altında projede yer alan katmanlar yer almaktadır. çizim alanında görünür ve üzerinde değişiklik yapılır. 97 . Duvarı çizin. çizim alanında görünmez ve üzerinde değişiklik yapılamaz. Obje çizerken oluşturduğunuz yeni katmanı. Katman kutucuğunu tıklayın. Örneğin. Katman Açık: Açık bölümünün altında yer alan çarpılı kutucuklar o satırdaki katmanın açık olduğunu temsil etmektedir.BÖLÜM 12 KATMAN Katman Ayarları 1. Katman Kutucuğu Katman olanaklarıyla projenizde kullandığınız objeleri gruplandırabilirsiniz. Katmanın kapalı olmas durumunda. Benim Katmanım isimli yeni bir katman oluşturmuş oldunuz. Çarpılı kutunun üzerine mouse’un sol tuşu ile tıklayıp kutuyu boş hale getirebilirsiniz.) Bu durumda katman kilitli hale gelecektir. Duvarı çizin. tekrar aks butonunu tıklayın. Katman kutucuğunda katman adı olarak aks katmanı görünecektir. katman kutucuğundan seçerek objenin o katmanda çizilmesini sağlayabilirsiniz. çizim alanında görünür ve üzerinde değişiklik yapılabilir. Obje yaratırken toolbarda yer alan katman kutucuğu aktif hale gelecek ve obje ile ilgili katman seçili hale gelecektir. Listeden Benim Katmanım 'ı seçin. Karşınıza Katman Ayarları diyaloğu gelecektir. katmana ait obje. aks katmanında oluşacaktır. Listeden başka bir katman seçin. Katmanın kilitli olması durumunda. katmana ait obje. Katmanın açık olması durumunda. Katman Kilitli: Kapalı bölümünün altında yer alan açık kilitler o satırdaki katmanın kilitsiz olduğunu temsil etmektedir. çizim alanında görünür ancak üzerinde değişiklik yapılamaz.

3. 4. Mouse’ un sağ tuşuna basın. Değiştir menüsüden obje katmanını değiştir satırını tıklayın. Obje katmanı değiştir diyaloğu açılacaktır. seçilen objeleyi o katmana atanmalarını sağlayabilirsiniz. obje katmanı değiştir diyaloğunun bir kısmı görünüyor. 2. sizin tıkladığınız objeye ait katmandır. Çizim alanında bir objeyi mouse’un sol tuşu ile tıklayın. Üstteki resimde. Diyalog açıldığında mavi ile işaretli katman ismi. 98 . diyalog ekrana geldiğinde hiç bir katman mavi ile işaretlenmez ancak yeni bir katman seçip tamama tıklayarak seçili objelerin bu yeni katmana atanmasını sağlayabilirsiniz. Listedeki katmanlardan herhangi birini seçerek.Katman Obje Katmanı Değiştir Çizilmiş bir objenin katmanını değiştirmek için kullanılır. 1. NOT: Birden fazla obje seçtiğinizde eğer objeler farklı katmanlara aitlerse.

Çiz Menüsünden Çizgi satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Tek Çizgi satırını tıklayın. Çizim alanının herhangi bir noktasına mouse’un sol tuşu ile tıklayın. 5. 3. 4. Çizgi butonu Sürekli Çizgi 1. 5. 3. kolon. Toolbarda Çizgi butonunu tıkladıktan sonra oluşan Sürekli Çizgi butonunu ya da Çiz Menüsünden Çizgi satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Sürekli Çizgi satırını tıklayın. Mouse’u hareket ettirerek çizginin uzunluğuna karar verin ve mouse’un sol tuşunu tıklayarak çizginin ikinci noktasını belirleyin. Çizgiler oluşacaktır.BÖLÜM 13 İLKEL OBJELER Tek Çizgi 1. 99 . toolbarda Çizgi butonunu tıkladıktan sonra oluşan Dörtgen Çizgi butonunu ya da Çiz Menüsünden Çizgi satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Dörtgen Çizgi satırını tıklayın. 3 boyutlu çizim penceresinde iseniz(duvar. Mouse’u tekrar sürükleyin ve dörtgen çizginin yüksekliğine karar verdikten sonra tıklayın. merdiven gibi objelerin kullanıldığı pencere). merdiven gibi objelerin kullanıldığı pencere). tıklanan bu noktada çizginin ilk noktası olacaktır. Çizim alanını sol tuş ile tıklayarak istediğiniz kadar çizgi çizin. 2. Mouse’u sürükleyin ve çizim alanını tekrar tıklayın. Çiz Menüsünden Çizgi satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Dörtgen Çizgi satırını tıklayın. Çizim alanını sol tuş ile tıklayın. 4. 3. Toolbarda Çizgi butonunu ya da Çiz Menüsünden Çizgi satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Tek Çizgi satırını tıklayın. 3 boyutlu çizim penceresinde iseniz(duvar. Çizgi çizimi tamamlanmış olur. kolon. 4. merdiven gibi objelerin kullanıldığı pencere). 3 boyutlu çizim penceresinde iseniz(duvar. kolon. 2. Kesit penceresinde veya 2 boyutlu çizim penceresinde iseniz. İmlecin şekli değişecektir. Moddan çıkmak için klavyeden Esc tuşuna basın. Çizgi çizme işini bitirmek için sağ tuşa basın. Çiz Menüsünden Çizgi satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Sürekli Çizgi satırını tıklayın. 2. Çizgi butonu Sürekli Çizgi butonu Dörtgen Çizgi 1.

yarıçap. açılar tipini seçmişseniz alanına sol tuş ile tıklayın. 3. Çember çizilmiş olacaktır. uygun açıda oluşturduğunuzda sol tuşu tıklayarak yayın çizimini sonlandırın. Çember butonu Yay 1. Dörtgen çizgi oluşmuş olacaktır. İkinci noktayı da belirleyin.İlkel Objeler 6. İmlecin şekli değişecektir. 6. Bitirmek istediğinizde aynı noktayı çift tıklayın. çizim 7. Eğer merkez. Bu durumda çember çizmeye hazırsınız demektir. Çizgi butonu Dörtgen Çizgi butonu Çember 1. Böylece çemberin merkez noktasını belirlemiş olacaksınız. 5. 3 noktadan yay tipini seçmişseniz. 2. Son olarak üçüncü noktayı belirleyin. 8. merkez noktayı belirlemek için. açılar) 3 noktadan yay butonu yay Eğriler Bezier ve kapalı bezier: 1. 4. Yay butonu (merkez. İmlecin şekli değişecektir. Mouse'u kullanarak yarıçap çizgisinin görüntüsünü döndürün. 5. Çizim alanının herhangi bir yerini mouse'nuzu kullanarak tıklayın. 2. 4. 3. 3 noktadan yay çizimi sonlanmış olacaktır. yarıçap. Toolbardan yay butonunu tıklayın. Oluştur menüsünden eğri satırı altında açılan bezier veya kapalı bezier satırını tıklayın. ilk noktayı belirlemek için çizim alanına sol tuşu tıklayın. Toolbardan Çember butonunu tıklayın. yayın sanal görüntüsü oluşacaktır. Mouse'u sürükleyerek uygun uzaklıkta sol tuşu tıklayın. Yayın yarıçapını belirlemiş olursunuz. Noktaları çizim alanında tıklayın. Mouse'u hareket ettirerek çemberin yarıçapına karar verin ve mouse'nuzu çizim alanına tıklayın. 3. 2. Nurbs ve Kapalı Nurbs: 100 .

(Koordinat kutusunda L değerine bilgi girip enter tuşuna basarsanız. 5.İlkel Objeler 1. çember veya yay butonunu tıklayın. 4. Bitirmek istediğinizde aynı noktayı çift tıklayın. Noktaları çizim alanında tıklayın. Yazı 1. Serbest Çizgi: 1. yazı yüksekliğini ayarlamış olursunuz) 5. Yazılmış bir yazının yüksekliğini veya içeriğini Yazı Değiştir ile yapabilirsiniz. 101 . Karşınıza Yazı Tipi Ayarları penceresi gelecektir. Buradan istediğiniz yazı tipini seçin. 3. serbest çizgi çizilecektir. Sol tuşu tıklayın. 7. çizgi tiplerini ve çizgi kalınlığını ayarlayabilirsiniz. Yazıyı sonlandırmak için ise iki defa enter tuşuna basın. ilkel objelerin (çizgi. Açığa çıkan yardımcı butonlardan ilkel obje ayarları butonunu tıklayın. Bu diyalogta. Tekrar sol tuşu tıklayın. Toolbarda bulunan Yazı butonunu veya çiz menüsünden Yazı satırını tıklayın. Mouse'u yazı yazmak istediğiniz yöne doğru sürükleyin ve tekrar sol tuşu tıklayın. 2. yazının açısını belirleyecektir. 2. 8. 4. Tamam butonunu tıklayın. Ayarlar Menüsünden Yazı Tipi Ayarları satırını veya True Type Yazı butonunu tıkladıktan sonra Toolbarda oluşan Yazı Ayarları butonunu tıklayın. Mouse’un sol tuşunu basılı tutarak. 2. 3. 2. Çizim alanının herhangi bir noktasına sol tuş ile tıklayın. yay ve eğrilerin) renklerini. Oluştur menüsünden eğri satırı altında açılan menüden nurbs veya kapalı nurbs satırını tıklayın. Yazının rengini ve satır aralığını. 3. Yazı Tipi Ayarları İlkel Obje Ayarları 1. Toolbardan çizgi. 3. Alt satıra geçmek için bir defa enter tuşuna basın. 6. Yazı Tipi Ayarları 1. ilkel obje renklerinden ayarlayın. Bu işlem. mouse’u kaydırın. 2. Oluştur menüsünden eğri satırı altında açılan menüden serbest çizgi satırını tıklayın. Yazınızı oluşturun. Klavyeyi kullanarak yazıyı yazın. İlkel obje ayarları diyaloğu açılacaktır. Mouse'u yukarı ya da aşağı sürükleyin ve yazının büyüklüğüne karar verin. çember.

Ayarlar menüsünden Genel Ayarlar satırını tıklayın. 2. çember. Tamam tuşunu tıklayın. Çizgi tiplerinden birini seçin. 4. Tamam tuşunu tıklayın. 4. 5. İlkel Obje Çizgi Tipi yazısının önündeki kutuyu tıklayın. Çizgi. 3. İlkel Obje Renkleri yazısının önündeki kutuyu tıklayın. Ayarlar Menüsünden Genel Ayarlar satırını tıklayın. yay veya eğri gibi objeler seçtiğiniz çizgi tipleriyle çizilecektir.İlkel Objeler İlkel Obje Ayarları Butonu İlkel Obje Çizgi Tipi 1. 2. 102 . Çizgi. İlkel Obje Renkleri 1. Renk paletinden istediğiniz rengi çift tıklayarak seçin. çember. 3. yay ve true type yazı gibi objeler seçtiğiniz renkle çizilecektir.

2. Ancak. 2. Dik çizgiyi seçin. Bunun için. Kesit alın veya 2 Boyuta aktarın veya Birbirini kesen iki Çizgi çizin. Sağdaki paralel çizgileri kesecek şekilde iki nokta vererek çoklu trimi yapın. 2. Değiştir Menüsünden Trim satırını veya Toolbardan Trim butonunu tıklayın. Silinecek nesne. Trim Trim komutu. kesişen çizgiler. Trim butonunu tıklayın. Mouse’un sağ tuşuna basın. Trim işlemi. 4. yay olabilir). Proje menüsünden “ 2 Boyutla Aktar” satırını tıklayın. bir kesme kenarından itibaren kalan parçalarını silmek için kullanılır. 3. 1. Tıkladığınız taraf silinecektir. çizgiyi tıklayın. Aynı anda birden fazla çizgiyi trimlemek: 1. 3. seçilen objenin içinde ya da dışında olabilir.BÖLÜM 14 İKİ BOYUT İŞLEMLERİ İki Boyuta Aktar Ekranda çizilen objeler 3 boyutlu objelerdir. kesişen çizgilerin taşmış kısımlarını. çizgiyi tıklayın. başka bir deyişler yükseklikleri de vardır. çizgiye dönüştürüp plan bazında değişiklikler yapabilirsiniz. 1. silinecek nesnenin tamamını silmez. isterseniz mevcut çizimi 2 boyuta aktararak. 103 . kesişme yerinden siler. çizim alanında seçtiğiniz 2 Boyutlu herhangi bir objenin (bu bir çember. ama aynı zamanda onunla kesişmelidir.

İsterseniz. belirlenen 2 boyutlu bir objenin (çizgi. 1. Kesit alın veya 2 Boyuta aktarın. seçilen bir çizginin. Offset yönünü belirlemek için çizim alanını tıklayın. 2. toolbarda oluşan Simetri Ayarları butonunu tıklayarak. 2. Mouse’un sağ tuşuna basın. Objeyi seçin.İki Boyut İşlemleri Trim butonu Simetri Simetriyi. 6. 3. Offset butonu 104 . 1. çember vb. Uzat butonu Offset Offset ile. simetri ekseninin 1. çember.noktasını verin. 1. Kesit alın veya 2 Boyuta aktarın veya Çizgi çizin. 2. Simetri butonu Uzat Uzat ile. Tekrar tıklayarak simetriyi sonlandırın. iki boyut veya kesit penceresinde kullanabilirsiniz. 4. 6. 5. Toolbarda oluşan Offset Ayarları butonunu tıklayarak. Bitirmek için mouse’un sağ tuşuna basın. 3. Toolbardan Simetri butonunu veya Değiştir Menüsünden Simetri satırını tıklayın. 4.) sınırına doğrultusu da olabilir. 1. Çizim alanını tıklayarak. 2. 5. Çizgi tıklayın. çizgi bu çizgiye kadar uzanacak. yay) içe ya da dışa doğru belli bir mesafede paralelini alabilirsiniz. 3. Değiştir Menüsünden Uzat satırını veya Toolbardan Uzat butonunu tıklayın. 2 boyutlu bir çizim öğesinin (çizgi. Kesit alın veya 2 Boyuta aktarın veya Birbirini kesmeyen ancak kesebilecek iki çizgi çizin. 7. Çizgiyi tıklayın. karşınıza gelen pencerede simetri parametrelerini ayarlayabilir ve Tamam butonuna tıklayabilirsiniz. karşınıza gelen pencerede offset mesafesini girin 4. 2.kadar uzatılması için kullanılır. 5. Oluştur Menüsünden Offset satırını veya Toolbardan Offset butonunu tıklayın. Objeleri seçin.

105 . Ölçekle (Referans) butonu Fillet Fillet komutu. Çizgiler yayla birleşecektir. 4.) 2. Baz noktayı verdikten sonra objeleri büyültüp küçültebilirsiniz. Farklı yanı ise objelerin büyültülüp küçültme oranına referans noktası vererek müdahale edebilmemizdir. Değiştir menüsünden tıklayın.İki Boyut İşlemleri Ölçekle Ölçekle komutu. İmlecin şekli değişecektir. 2. Ölçekle butonunu sonra veya açığa çıkan yardımcı toolbarda Ölçekle (Referans) butonunu tıklayın. Fillet butonu Fillet Ayarları Fillet komutu için gerekli olan fillet yarıçapı mesafesini tanımlamak için kullanılır. 5. Kesit alın veya 2 Boyuta aktarın veya birbirini kesen iki çizgi çizin. Değiştirmek istediğiniz objeleri seçin. 1. 1. Baz noktayı verdikten sonra karşınıza gelen pencerelerde büyültme veya küçültme oranlarını girerek ölçeklemeyi yapınız. 1. çizgiyi tıklayın. Mouse'un sağ tuşuna basın. Değiştir menüsünden Fillet satırını veya Toolbardan Fillet butonunu tıklayın. Ölçekle butonu Ölçekle(Referans) Ölçekle komutuyla aynı işlevi yerine getirir. Kesit alın veya 2 boyuta aktarıp çizgi çizin. 3. çizim alanında seçtiğiniz 2 Boyutlu iki doğruyu. yay) şekillerinin büyüklüğünü değiştirme olanağı sağlar. Ölçekle satırını tıklayarak veya toolbardan Ölçekle butonunu 3. yayları veya çemberleri belirli bir yarıçapta uygun bir yay kullanarak birleştirir. 2. Kesit alın veya 2 boyuta aktarıp çizgi çizin. 3. 4. 4. 2. Mouse'un sağ tuşuna basın. 2 boyutlu objelerin (çizgi. çizgiyi tıklayın. çember. 1. (Birbirini kesmeyen fakat yayla birleştirilebilecek durumda olan iki çizgide olabilir. Değiştirmek istediğiniz objeleri seçin. İmlecin şekli değişecektir.

Tamam butonuna tıklayın. 1. Kesit alın veya 2 Boyuta aktarın veya birbirini kesen iki çizgi çizin. (Birbirini kesmeyen fakat yayla birleştirilebilecek durumda olan iki çizgide olabilir. 2. Chamfer Butonu Chamfer Ayarları Chamfer komutu için gerekli olan chamfer kırma mesafesini tanımlamak için kullanılır. uzaklığa istediğiniz değeri girin. 5. Fillet Ayarları butonu Tamam butonuna tıklayın.) 2. Chamfer modunda iken chamfer ayarları butonunu tıklayın. Çizgiler başka bir çizgiyle birleşecektir. Ekranda açılan diyalogta. yarıçap satırına istediğiniz değeri girin. 2. Ve 2. 1. 1. 4. 3. çizgiyi tıklayın. 106 . Değiştir menüsünden Chamfer satırını veya Toolbardan Chamfer butonunu tıklayın. 1. Fillet/Chamfer Ayarları Butonu Chamfer Chamfer komutu. çizgiyi tıklayın. 2. Ekranda açılan diyalogta. 3. çizim alanında seçtiğiniz 2 Boyutlu iki doğruyu kesişme noktalarından itibaren belli bir miktar kısaltır ve kısalan uçlar yeni bir doğru parçasıyla birleştirilir. Fillet modunda iken fillet/chamfer ayarları butonunu tıklayın.İki Boyut İşlemleri 1. 3.

İki Boyut İşlemleri Fillet/Chamfer Ayarları Butonu Break Break komutu. 3. Teğet Tıklanan bir noktadan. Teğet çizilecek noktayı belirleyin. Değiştir menüsünden Break satırını veya Toolbardan Break butonunu tıklayın. İşaretlenen iki nokta arası silinecektir. 2. 2. 1. İmlecin şekli değişecektir. yay) belli bir kısmını silmek için kullanılır. Kesit alın veya 2 Boyuta aktarın veya bir çizgi çizin. çember. Yay veya çemberi seçin. seçilen yay veya çembere teğet çizer. Çizgi üzerinde iki nokta işaretleyin. 4. Break butonu NOT: Çemberde seçme işlemi saat akrebinin yönünde yapılırsa seçilen iki nokta arasının dışındaki çizgi silinir. 107 . Çizgiye tıklayın. 1. 3. Oluştur menüsünden teğet satırını tıklayın. çizim alanında seçtiğiniz 2 Boyutlu herhangi bir objenin (çizgi.

Kalem sıralarını ise printer/ploter ayarlarında tanımlayın. Çiziminiz printer'a veya ploter'a gönderilecektir. Proje menüsünden Çizdir satırını tıklayın. Kalem Kalınlıkları penceresi karşınınıza gelecektir.BÖLÜM 15 ÇİZİMİ GÖNDERMEK Kalem Kalınlıkları YAZICIYA/ÇİZİCİYE 1. 5. (Eğer bir yazıcı tanımlı değilse “Sistemde Kurulu Yazıcı bulunamadı” mesajı ekrana gelecektir. kalem ayarlarını. Kalemli ploter kullanıyorsanız.1 mm yapın. Çizdir Programda çıktı alabilmeniz için Printer veya ploter’ınızı destekleyen yazılımı(driver) Windows programına yüklemelisiniz. Ekrana Yeni Kalınlık penceresi gelecektir. Mevcut satıra istediğiniz değeri yazın. 2. 7. 4. Bu pencerede gerekli ayarları yapın. Renklere ait çizgiler ayarladığınız kalınlıklarla printer veya ploter’a gönderilecektir. Tamam butonuna tıklayın kalem kalıkları penceresinden çıkın. kalem ayarlarını printer/ploter ayarlarında yapmalı 108 . 2. Karşınıza Çizici Ayarları Penceresi gelecektir. Tamam butonunu tıklayarak yeni kalınlık penceresinden çıkın. Püskürtmeli printer veya ploter kullanıyorsanız. 4. 3. Renkleri bir kez tıklayın. Öngörüntüle ve Bas butonuna tıklayın. Kalemli ploter kullanıyorsanız. Kalem Kalınlıkları butonunu tıklayarak çizgi kalınlıklarını ayarlayabilirsiniz. 6. 3. kalem kalınlıklarını yukarıda anlatıldığı şekilde yapmalısınız. Ayarlar Menüsünden Kalem Kalınlıkları satırını veya Proje Menüsünden Çizdir satırını tıkladıktan sonra Kalem Kalınlıkları butonunu tıklayın.) 6. Çizdir butonunu tıklayın. Püskürtmeli printer veya ploter kullanıyorsanız. her bir renk için 0. Karşınıza çizimin öngörüntüsü gelecektir. 1. 5. 7.

5. Karşınıza Blok Kaydet penceresi gelecektir. 109 . 2. Sağ tuşa tıklayın. 1. Sol tuş ile baz noktayı verin. 7. 2. Oluştur menüsünden Dosyaya Kopyala satırını tıklayın. Kopyalanacak objelerin bulunduğu katı seçin. Oluştur menüsünden Kopyala satırını mouse'un sol tuşu ile tıklayın. Objeler belleğe alınacaktır. (1. 1. Dosya Adı satırına bir isim yazın(uzantısı BLK) ve Tamam butonunu tıklayın. 9. Kopyalanacak objeleri seçin. dosyada saklayarak istediğiniz anda çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. 5. Dosyaya Kopyala Oluşturduğunuz makro çizimleri.BÖLÜM 16 KOPYALAMA İŞLEMLERİ Kopyala Kopyala komutunu kullanarak çizim veya çizim gruplarınızı daha sonra tekrar kullanmak üzere bilgisayarınızın hafızasında saklayabilirsiniz.kat olsun. 4. 8. Seçilen objelerin kopyalanması için mouse'un sağ tuşuna basın. Seçilen objelerin kopyalanması için mouse'un sağ tuşuna basın. 3. 3. Oluştur menüsünden Kopyala satırını mouse'un sol tuşu ile tıklayın. 6. 6. Kat Genel Ayarlarından bir kat açın. Yapıştırı klavyeden Shift ve Insert tuşlarını birlikte kullanarak da çalıştırabilirsiniz. Kopyalanacak objeleri seçin. Yapıştır butonu. . (Zemin kat). Objelerin seçildiğini üzerlerinde beliren renkli işaret kutucuklarından anlayabilirsiniz. Hedef katı tıklayarak o pencereyi aktif hale getirin. Kattan Kata Yapıştır 1. kopyalama sırasında yeni koordinatları.) 2. Kopyala butonu. Emin misiniz? sorusuna evet cevabını verdiğinizde kat kopyalama gerçekleşir. Koordinat Kutusunu kullanarak veya çizim alanını tıklayarak girebilirsiniz. Genel ayarlardan obje yapıştırıken koordinat al modu açık ise. Oluştur menüsünden Yapıştır satırını sol tuş ile tıklayın. Baz noktayı mouse’un sol tuşu ile belirleyin 5. 3. 4. 4. Kopyalanacak objeleri seçin.

1. 2. Oluştur menüsünden Obje Çoğalt satırını tıklayın. Hedef katı tıklayarak o pencereyi aktif hale getirin. Karşınıza Blok Yükle penceresi gelecektir. 4. Obje Çoğalt Çalışılan çizimde objeleri belirli aralıkta ve sayıda türetmek için kullanılır.Kopyalama İşlemleri Dosyaya Kopyaladığınız bu objeleri Dosyadan Blok Yerleştir komutuyla tekrar kullanabilirsiniz. 4. Obje Çoğalt satırının aktif olması için daha önceden obje veya objelerin seçilmiş olması gereklidir. gerçekleşecektir. Oluştur Menüsünden Kontur Yapıştır satırını sol tuş ile tıklayın. Genel ayarlardan obje yapıştırırken koordinat al modu açık ise. Obje çoğaltılacaktır. (Kaynak kat) 4. 3. Kat Genel Ayarlarından bir kat açın. Kontur Yapıştır 7. Kontur Yapıştır 1. Gerekli ayarları yapın. 5. Obje Çoğaltma penceresi karşınıza gelecektir. Emin misiniz? sorusuna evet cevabını verdiğinizde blok yerleştirme işlemi gerçekleşir. Oluştur Menüsünden Kontur Kopyala satırını mouse’un sol tuşu ile tıklayın. 2. 2. Oluştur menüsünden Dosyadan Yapıştır satırını tıklayın. Kontur Kopyala 1. 5. Oluştur Menüsünden Kontur Kopyala satırını mouse’un sol tuşu ile tıklayın. Kopyalanacak kontur çizgisinin bulunduğu katı seçin. 110 . yapıştırma sırasında yeni koordinatları. Kontur çizgisi tanımlayın. BLK uzantılı dosyalardan birini çift tıklayarak seçin. 3. bloklama sırasında yeni koordinatları girebilirsiniz. 1. 2. 6. Koordinat Kutusunu kullanarak veya çizim alanını tıklayarak girebilirsiniz. Genel ayarlardan obje yapıştırırken koordinat al modu açık ise. Dosyadan Yapıştır Dosyaya Kopyala komutuyla hard diskinize kaydettiğiniz çizim gruplarınızı Dosyadan Yapıştır komutuyla başka bir çiziminizde kullanabilirsiniz. Obje seçin. (Hedef kat) 3. 5. 6. Kontur çizgisi belleğe alınacaktır. Tamam butonunu tıklayın.

Obje klonlanacaktır. Mouse’u hareket ettirerek tekrar sol tuşu tıklayın. Seri klonlamak için mouse’un sol tuşuna tekrar basabilirsiniz.Kopyalama İşlemleri Obje Çoğalt butonu. 2. 4. 1. Mouse’un sağ tuşuna basın. Baz noktayı belirlemek için. Klonla Objeleri kopyalamak için kullanabilirsiniz. Oluştur menüsünden Klonla satırını tıklayın. 6. mouse’un sol tuşu ile istediğiniz noktayı tıklayın. (Örneğin duvar) 3. Obje/objeleri seçin. 5. Klonla butonu 111 .

Gelişmiş düğüm noktası kullanılırken dikkat edilmesi gerekli durumlar bulunmaktadır. Gelişmiş düğüm noktası aktif ise. gelişmiş yakalamayı aktif hale getirebilirsiniz. 112 . bazı objelerin düğüm noktası-gelişmiş düğüm noktası ilişkisi görünmektedir. Tam tersi durumunda. Ayrıca ikon basılı değilken. imleç kolonun her bir köşe noktasına atlar ve bu olanak sayesinde. Gelişmiş yakalama butonu Şekilde. Gelişmiş düğüm noktası aktif değilken objelerin sadece düğüm noktalarını yakalayabilirsiniz. Gelişmiş düğüm noktası aktif değilse. objeleri. Programa tam hakim olduktan sonra gelişmiş düğüm noktası aktif hale getirerek çalışmanız önerilir. Kolon objesinde. kiriş vb. kolona farklı doğrultudan obje bağlanabilir. gelişmiş düğüm noktası kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar: Kolonun düğüm noktası dışında köşe noktalarını yakalamak için kullanılır. kolona duvar.BÖLÜM 17 DÜĞÜM NOKTASI İŞLEMLERİ Gelişmiş Yakalama Gelişmiş yakalama objelerin düğüm noktası dışında ekstra noktalarından yakalamak için kullanabileceğiniz bir komuttur. işlem yaparken klavyen ctrl tuşuna basarsanız. Buton basılıyken gelişmiş yakalama aktif. objeler tariflenirken sadece kolonun düğüm noktası yakalanabilir. basılı değilken inaktiftir. şekilde dikdörtgen kutucuklarının bulunduğu noktalardan da yakalayabilirsiniz.

bütün objeler olabilir) çizeceğiz. Şimdi. (Çizim sırasında. Sadece düğüm noktası aktifken kiriş çizilebilir. 3 nolu noktayı yakalayamayız. 3 nolu noktayı yakalamak için.Düğüm Noktası İşlemleri Gelişmiş yakalama inaktif olsun. gelişmiş düğüm noktası kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar: Kiriş-kolon birleşimlerinde yukarı anlatıldığı üzere gelişmiş düğüm noktasını kullanabilirsiniz. temel. ancak statikçe önemsiz olan çizgi. çember vb. 3-4 hattında kiriş çizeceğiz. Sadece düğüm noktası aktifken 4 nolu noktayı yakalayabiliriz.) İşlem sonunda çizim aşağıdaki gibi görünecektir. 3 nolu nokta üzerindeyken klavyeden ctrl tuşuna basmak kolaylık sağlayacaktır. 4-3 hattını kullanarak kiriş çizerseniz. Kiriş gelişmiş noktasını. statik objelerde. bağ kirişi vb. Şekilde üç tane kolon görülmektedir. 1-2 hattında kiriş (panel. Kiriş. 4-2 nolu noktaları yakalamalısınız. her iki kirişin uçları boşta kalacaktır. sürekli temel vb. 4 noktasını ve gelişmiş yakalama ile 3 noktasını yakalayarak kiriş çizemezsiniz. gelişmiş düğüm noktası aktif hale getirilmelidir. yay. panel. objelerde kullanabilirsiniz. 113 . sadece düğüm noktalarını kullanmalısınız. Kirişin kirişe uç noktalarından bağlandığı durumlarda.

D. Rengi satırı önündeki kutuyu çift tıklayın. 114 . 4. düğüm noktasına sahip objeleri döndürmek için kullanılır. 2. 1. Düğüm Noktası Taşı Düğüm Noktası Taşı komutu. 2. Sağ tuşa basın 3.N. Düğüm Noktaları çizim alanında görünmez duruma gelecektir. 2. Ancak. Değiştir menüsünden Düğüm Noktası Taşı satırını veya toolbardan Düğüm Noktası Taşı butonunu tıklayın. Ayarlar menüsünden Genel Ayarlar satırını tıklayın. Renk paleti ekrana gelecektir. Tamam butonunu tıklayın. çizim alanında. 6. belirlenen mesafede taşınacak. Taşımak istediğiniz düğüm noktalarını sol buton ile seçin. düğüm noktalarının gözüküp gözükmemesi opsiyoneldir. 5. Sol tuş ile referans noktasını belirleyin. 2. 1.K. Satırın önündeki işaret kalkacaktır. 1. İstediğiniz rengi çift tıklayın. Döndürmek istediğiniz düğüm noktalarını sol tuşu kullanarak seçin. kısalacak veya uzayacaktır. Karşınıza Çizim Yardımcıları penceresi gelecektir. Ayarları grubundaki D. Mouse’ un sağ tuşuna basın. 5. 3. 4. 1. Değiştir menüsünden Düğüm Noktası Çevir satırını veya toolbarda Düğüm Noktası Döndür butonunu tıklayın. Düğüm Noktası Rengi Objeler oluşturulduğun oluşan düğüm noktalarının rengini değiştirmek için. Bu işlem için koordinat kutusunu da kullanabilirsiniz. Mouse'u sürükleyerek düğüm noktalarını istediğiniz noktaya götürün. kare olarak gözükür. Düğüm Noktası Taşı butonu Düğüm Noktası Döndür Düğüm noktası döndür. İmleç düğüm noktası üzerine geldiğinde O. Ayarlar menüsünden Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. işaretine dönecektir. 3. 6.Düğüm Noktası İşlemleri Düğüm Noktası Göster Düğüm noktaları . Tamam butonunu tıklayın. 4. Düğüm noktaları (söz konusu düğüm noktalarına bağlı tüm objeler). Burada Düğüm Noktalarını Göster satırını tıklayın. Düğüm noktası sekmesi tıklayın. objelerin düğüm noktalarının koordinatları üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır.N. 5.

4. 1. Ayarları grubundaki Yarıçap satırı önündeki kutuyu çift tıklayın. D. 5. İmleç. 8. Klavyeden Space-bar tuşuna basarak.Düğüm Noktası İşlemleri 3. Ayarlar menüsünden Genel Ayarlar satırını tıklayın. Buton basılı değilse (inaktif). Klavyeden A tuşuna basın. 3. Döndürme yapılacak merkezi belirlemek için sol tuşu kullanarak çizim alanında bir noktayı veya herhangi bir düğüm noktasını tıklayın. döndürme merkezini orijin. Tamam butonunu tıklayın. 6. Global koordinat. Ayarlar menüsünden Genel Ayarlar satırını tıklayın. Düğüm Noktası Döndür butonu Düğüm Noktası Kilitlenme Düğüm Noktası kilitleme yöntemi. imleç koordinatlarının düğüm noktası koordinatlarına kilitlenmesidir. Düğüm Noktası Yarıçapı Objeler oluşturulduğunda oluşan düğüm noktalarının yarıçapını değiştirmek için. sol tuşu kullanarak herhangi bir nokta(düğüm noktası da olabilir) seçin. 7. 2. Tekrar sol tuşa tıkladığınızda düğüm noktaları(söz konusu düğüm noktalarına bağlı tüm objeler). Derece cinsinden açı değerini girin ve enter tuşuna basın. 3.N. açının global veya lokal koordinatlara göre mi kullanılacağına karar verebilirsiniz. Düğüm Noktası Atlama Faktörü İmlecin. Toolbarda Düğüme Kilitlenme butonunu tıklayın. çizim alanın sol alt köşesinde bulunan noktayı orijin kabul eden koordinat sistemini. (Koordinat kutusuna yazılan değer objenin global açısı olacaktır) 9. Buton basılı Buton basılı değil. (Objenin global açısı + koordinat kutusunda yazılan açı değeri) 10. ilgili açıya kilitlenecektir. Döndürme açısını belirlemek için koordinat kutusunu kullanabilirsiniz. 115 . apsisini obje ekseni kabul eden koordinat sistemini simgeler. İstediğiniz değeri girin. İdeMİMAR aynı anda altta mesaj kutusunda hangi koordinatlarda çalışıldığını size iletecektir. 5. Düğüm noktası başlığını tıklayın.imleç düğüm noktasına atlar. 1. 2. Döndürme yarıçapını belirlemek için. belirlenen açıya göre dönecektir. Lokal koordinat ise. herhangi bir moddayken imleç düğüm noktalarına atlamaz. Buton basılı ise (aktif) -programın varsaydığı durum. 4. 1. düğüm noktalarını yakalama uzaklığını ayarlayabilirsiniz.

116 .N. Objelere bağlı olmayan düğüm noktaları silinecektir. silme. Seçme Ayarları grubundaki D. 2. 3. klonlama) ya da oluşturulan düğüm noktası ve/veya düğüm noktalarını ekrandan temizlemek için. Destek menüsünden Boş Düğüm Noktalarını Sil satırını tıklayın. 4. Boş Düğüm Noktalarını Sil Düğüm Noktasına bağlı objeler üzerinde yapılan işlemlerden sonra (taşıma. İstediğiniz değeri girin. Tamam butonunu tıklayın. Atlama faktörü satırı önündeki kutuyu çift tıklayın. 1.Düğüm Noktası İşlemleri 2.

117 . 2. Görüntü menüsünden Zoom Pencere satırını veya butonunu tıklayın. 1. görünüşe döneceksiniz. Zum çalışacaktır. Mouse ile seçildiğinde program bu koordinatları otomatik algılar. Çizim Sınırları içinde verdiğimiz değerleri veri alarak çiziminizi ekrana getirir.BÖLÜM 18 GÖRÜNTÜ Zoom Çizim Zoom Çizim çizim hacminiz ne olursa olsun. Bu koordinatlar arasında kalan kısım ekranı kaplayacak şekilde büyür. bir önceki görüntüye geçmek için zoom geri komutunu kullanabilirsiniz. 2. Klavyeden Ctrl ve G tuşlarına basarsanız. 2. Görüntü menüsünden Zoom Geri satırını veya toolbarda Zoom Geri butonunu tıklayın. Ekran. çizim boyutlarına gelecektir. 2. 3. Klavyeden sağ tarafta bulunan . pencere boyutları oranında büyüyecektir. 3. Zoom Çizim butonu Zoom Hepsi Zoom Hepsi çizim sınırlarını göz önüne alarak çalışan bir komuttur. Mouse'u sürükleyerek büyütmek istediğiniz alanı pencere içine alın ve sol tuşu tıklayın. Zoom pencere veya kaydır komutunu çalıştırın. Zoom Pencere Zoom Pencere ile iki adet koordinat girilir. İstenirse koordinatlar klavye ile de girilir. Klavyeden Ctrl ve Z tuşlarına birlikte basın. Görüntü menüsünden Zoom Hepsi satırını tıklayın. Çizim alanını sol tuş ile tıklayın. 1. Komutun çalıştırılması için. çizim sınırları ayarlarında tanımlanan boyutlarına gelecektir. Çizim. önceki görünüş çalışır. Zoom Pencere çalışacaktır. Zoom Pencere butonu toolbarda bulunan Zoom Pencere Zoom Geri Çizim üzerinde zoom yaptıktan sonra. Bir önceki. tüm çizimin ekranda görünmesini sağlar.ve + tuşlarına basın. 4. 1. Ekran. Görüntü Menüsünden Zoom Çizim satırını veya toolbardan zoom sınırlar butonunu tıklayın. 1.

Zoom Seçim butonu Pan Pan komutu. İmleci. 3. çizimi belirli bir miktarda kaydırmak için kullanılır. yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanarak pan yapabilirsiniz. 1. 2. 1. Toolbardan zoom seçim butonunu tıklayın. sürükleme miktarı kadar kayacaktır Klavyeden sol. kaydırmak istediğiniz nokta üzerine getirin ve sol tuşu tıklayın. 2. Yeniden Çiz butonu Yeniden Oluştur Yeniden oluştur komutu programın çizimi yeniden yaratmasına ve objelerin ekranda üzerinde yapılan değişikliklerle yeniden oluşturulmasına olanak sağlar. Görüntü Menüsünden Yeniden Oluştur satırını veya toolbardan Yeniden Oluştur butonunu tıklayın. Çizim. 1. Objeler yeniden oluşturulacaktır.Görüntü Zoom Geri butonu Zoom Seçim Seçilen bir objeyi veya objeleri büyütmek için kullanılır. Mouse’ u sürükleyin ve tekrar tıklayın. Görüntü Menüsünden Pan satırını tıklayın. 4. Pan butonu Yeniden Çiz Ekranı temizlemek için kullanılır. Yeniden Oluştur butonu 118 . Bir obje seçin. Görüntü Menüsünden Yeniden Çiz satırını veya toolbarda Yeniden Çiz butonunu tıklayın. 2. 2. Objeler yeniden çizilecektir. 1. sağ.

açının global veya lokal koordinatlara göre mi kullanılacağına karar verebilirsiniz. 4. 5. 8. Obje taşınacaktır. Objeyi götürmek istediğiniz yere sürükleyin ve çizim alanını tıklayın (mesafeyi koordinat kutusu ile de girebilirsiniz). Sağ tuşa basın. 6. İmleç. 3. Tekrar sol tuşa tıkladığınızda aksla beraber. Döndürme açısını belirlemek için koordinat kutusunu kullanabilirsiniz. İdeSTATİK aynı anda altta mesaj kutusunda hangi koordinatlarda çalışıldığını size iletecektir. Objeyi seçin. Global koordinat. 2. Döndürme yarıçapını belirlemek için. aksa bağlı tüm objeler belirlenen açıya göre dönecektir 119 . 2 boyut ve kesit penceresindeki Taşı butonu 2 boyut ya da kesit penceresindeyken taşı Döndür 1. 6. Değiştir Menüsünden Taşı satırını veya butonunu tıklayın. Lokal koordinat ise. çizim alanın sol alt köşesinde bulunan noktayı orijin kabul eden koordinat sistemini. 9. 2. Mouse’un sağ tuşuna basın. döndürme merkezini orijin. ilgili açıya kilitlenecektir. (Objenin global açısı + koordinat kutusunda yazılan açı değeri 11. Obje silinecektir. 3. 4. Değiştir Menüsünden Döndür satırını tıklayın. 5. Taşı 1. Referans noktası için çizim alanını tıklayın. 7. Klavyeden A tuşuna basın. 3. Del tuşuna basın.BÖLÜM 19 EDİTLEME OLANAKLARI Sil 1. Döndürme yapılacak merkezi belirlemek için sol tuşu kullanarak çizim alanında bir noktayı veya herhangi bir düğüm noktasını tıklayın. Objeyi seçin. apsisini obje ekseni kabul eden koordinat sistemini simgeler. Derece cinsinden açı değerini girin ve enter tuşuna basın. sol tuşu kullanarak herhangi bir nokta(düğüm noktası da olabilir) seçin. Klavyeden Space-bar tuşuna basarak. Objeyi seçin. (Koordinat kutusuna yazılan değer objenin global açısı olacaktır) 10. 2.

7. True type yazı yazın. 2. Üst Üste Açık pencerelerin hepsini üst üste dizer. o kesişimden kurtarmaya ve başka bir yere taşımaya yarar. 5. Uç Noktası Edit butonu Yazı Değiştir 1. herhangi bir kesişimdeki duvar veya kirişin. İmleci üzerine getirip tıklayarak yazıyı seçin. Değiştir Menüsünden Yazı Değiştir satırını tıklayın. yazı yüksekliğine ve yazı metnine müdahale edebilirsiniz. Karşınıza Yazı Değiştir penceresi gelecektir. Sol tuşu tıklayın. Değiştir Menüsünden Uç Noktası Edit satırını veya sağ toolbardan Uç Noktası Edit butonunu tıklayın. İkonları Düzenle 1. Yan Yana O anda açık olan pencerelerin hepsini çizim ekranında görmenizi sağlar. 6. 4. 4. 1. Duvarın veya kirişin ilgili ucu taşınacaktır. 3. Mouse’ un sağ tuşunu tıklayın. Duvar veya kirişi istediğiniz yere götürün. (minimize ikonunu Hepsini Kapat O anda açık olan bütün pencerelerinizi kapatır. Bir duvara Uç Noktası Edit komutunu uygulayalım. 5.Editleme Olanakları Uç Noktası Edit Uç noktası edit. 3. Bu pencerede. Yazı yeni özellikleriyle oluşacaktır. kesişimde bulunan ucunu. 120 . Değişiklikleri yaptıktan sonra Tamam butonuna tıklayın. Pencere Menüsünden İkonları Düzenle satırını tıklayın. Çalıştığınız katlara ait pencereleri ikon haline getirdiyseniz tıkladıysanız) ve bu pencereleri düzenli hale getirmek istiyorsanız 2. 2. Duvar veya kirişin sol veya sağ ucuna yakın bir yere tıklayın.

obje isimlerini değiştirebilir ve sıraya sokabilirsiniz. projede bulunan objelerin adlarının düzenlenmesi için kullanılır. 1. Çizim alanında herhangi bir objeyi tıklayın. Destek Menüsünden Alan satırını tıklayın. 2. klavyeden enter tuşuna basın. Uzaklık İki nokta arasındaki uzaklığı. objeleri sayar gibi her birini sırayla tıklayın. 2. 121 . 1. başka bir deyişle K1 yazın. mouse’un sağ tuşuna basın. Objeler seçilecektir. Destek Menüsünden Bilgi Al satırını veya toolbarda Bilgi Al butonunu tıklayın. Bilgi Al butonu Alan ve Çevre Poligonal bir yerin. Sırayla. o kirişi tekrar tıklayarak seçimi iptal edebilirsiniz. “bu nedir” yazısını tıklayın . Bu nedir(what’s this Help) yardımı ekrana gelecektir. İpucu: Ayrıntılı bilgi için. (Eğer yanlış seçim yaparsanız. 2. Çizim alanında kapalı bir poligon çizin. hangi obje adlandırılacaksa. Bilgi Al Objelerin özelliklerini ekrana listeler.) 4. açısı ve ikinci noktanın orijine olan yatay ve dikey mesafelerini ekrana listeler. objenin indisi ve başlangıç numarasını girin. seçim sırasına göre adlandırılacaktır. alan ve çevre hesabını ekrana listeler. (Örneğin kiriş ise K ve 1’den başlayacaksa 1. 3. kolon için S1 gibi) ve Tamam butonunu tıklayın. 3. Obje Adlandır Obje adlandır. döşeme için D1. Seçim bittikten sonra. Bunun yerine bir katta data tarifi bittikten sonra obje adlandır ile. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Açılan diyalogtaki satırda. Obje bilgilerini gösteren pencere ekrana gelecektir. 1. Destek Menüsünden Obje Adlandır satırını tıklayın. Data girerken obje adlarının ve sırasının düşünülmesine gerek yoktur. Objeler. 3. İçerik İdeSTATİK programından ana yardım menüsüne geçişi sağlar. Bunun için.Editleme Olanakları Hepsini Aç Kat Genel Ayarlarında oluşturulan bütün katları üst üste açar. Alan ve çevre hesabı ekrana gelecektir.

Çizim alanında iki nokta tıklayın. 3. 2. Destek Menüsünden Objeden Ayarları Al satırını veya toolbardan Objeden Ayarları Al butonunu tıklayın. Objeden Ayarları Al Çizilmiş herhangi bir objenin ayarlarını güncelleştirir.Editleme Olanakları 1. Objeden Ayarları Al butonu 122 . Artık. Ekrana söz konusu bilgiler listelenecektir. 1. Çizim alanında çizilmiş bir obje tıklayın. 3. 2. söz konusu objenin ayarları kullanılacaktır. Destek Menüsünden Uzaklık satırını tıklayın.

? HP yazıcım var. Yazıcı Ayarları / Yazı Tipleri bölümünde “True Type’ ları Grafik olarak yazdır”(Print True Types as Graphics) seçeneği işaretlenmelidir. Ne yapmalıyım. Başlattan Oturumu Kapat satırını tıklayın.BÖLÜM 20 SIKÇA SORULAN SORULAR ? Programı yükledim. şu işlemleri yapın. Laser yazıcılarda. örneğin.(Örneğin dizin IDEYAPI ise. Tamam butonuna basın. Hangi programa ait dangıla sahipseniz. Açılan windows penceresinde. yazı tipleri (printer fontları) yüklenmelidir. yapmalıyım? “Assertion Failed: Printer Data Error==0” mesajı veriyor. 123 . Yüklemeyi hangi dizine yaptıysanız. ? Rapor alıyorum. hinstall -i yazıp enter tuşuna basın. Çalıştırıyorum “Hasp Key Not: Found” mesajı veriyor. oraya geçin. Bilgisayarı Yeniden Başlat satırını işaretleyin ve Evet butonu tıklayın. fakat ideSTATİK IDS programı kullanılmak isteniyordur. Pencere menüsünden hepsini aç satırını tıklayın. başka bir programı kullanmaya çalışıyor olabilirsiniz. o programı kullanabilirsiniz. fakat açılmıyor. Command yazıp enter tuşuna basın. Tamam butonuna basın. Programı yeni yüklediyseniz ve bilgisayarı resetlemediyseniz. 2. 2. Windows’u bir defa kapatıp. Bilgisayarım’dan yazıcıları tıklayın ve yazıcı ekle ile bir printer tanımlayın. Ne Windows’da printer tanımlanmamış. Öngörüntüde gözüküyor. dangılın üzerinde. Yukarıda anlatılan seçeneklerden hiçbiri sorunu çözmediyse. Çalıştır’ ı tıklayın. Başlat / Programlar / HP Deskjet Utilities / HP Deskjet Release Notes Other known problems. 3. cd\ideyapi yazıp enter tuşuna basın. (cd install) hinstall -r yazıp enter tuşuna basın. Sahip olduğunuz dangıla ait programın dışında. Windows’da Başlat butonunu tıklayın. (cd drivers) install dizinine geçin.) drivers dizinine geçin. Uygulama hatası veriyor. Ne yapmalıyım? Bununla ilgili çözümler aşağıda açıklanmıştır: 1. ideSTATİK NC yazıyordur. HP Deskjet 670 öncesi yazıcılarda. 3. ? Daha önce kayıt ettiğim projeyi açmak istiyorum. Başka bir deyişle. HP Deskjet 670 sonrası yazıcılarda. açın. Ne yapmalıyım? 1. Windows tekrar açılınca programı çalıştırın. Raporu yazıcıya gönderiyorum.

Kirişlerden birinin kotu. Döşeme. Örnekte K7 kirişinin üst ucunu tıklayın.5+0. Kirişi tanımlarken. Windows Printing Technology seçeneği iptal edilecek. 2.6-0. Windows yeniden başlatılacak. Ne yapmalıyım? Değiştir menüsünden Obje Trim Yöntemi satırını tıklayın ve ilgili kirişleri seçin. (Kiriş yüksekliği 60. kolon. Örneğin kirişin kotu 0. bu düğüm noktasının yakalanması (düğüm noktasının yakalandığı imlecin Okey işaretini alması ile anlaşılır) gereklidir. Ayrıntı için gelişmiş yakalama başlığını inceleyiniz. Kirişler aşağıdaki şekilde görünecektir. (0. Döşemenin kotu da en az -0. Gelişmiş yakalama komutu hatalı kullanılıyor olabilir. Treat Black as Graphics seçeneği işaretlenecek ve OK tıklanacak.98 olabilir.50’deyken döşemenin kotunu sıfır veremezsiniz. çevresindeki en az bir kirişi yakalayamıyordur. Nasıl Kirişin Farklı Doğrultudan Kolona Bağlanması başlığını inceleyiniz.Sıkça Sorulan Sorular Large fonts print incorrectly – ATM Click here ‚ to change this now. perde gibi taşıyıcı elemanlarla birleştirilmelidir. döşeme yüksekliği 12 cm ise en fazla -0. 124 .50 olmalıdır.12) 3. Bir kolon oluşturulduğunda. (Restart Windows) ? Döşeme Oluşturulamıyor? 1. Döşemenin oluşması için çevresinde bulunan kirişler. döşemenin oturamayacağı kadar farklı kotta olabilir. Özellikle nonortagonal sistemlerde kiriş çizgileri kolonun içinden geçiyor ve diğer kirişlerle birleşiyor. ? ? Bir kolona veya Tanımlayacağım? perdeye farklı doğrultulardan kiriş bağlanıyor. döşeme kotundan. kolonun yerleşme noktasında düğüm noktası oluşur.

(Örneğin.01 programında yapılmış bir projeyi ideSTATİK IDS 99 programına aktarmak için. Bir katta bilgileri girdim. 1. Proje dizinine geçin. K102 gibi… Analiz menüsünden Kat Parametreleri satırını tıklayın. Ne yapmalıyım? Kirişin üzerine döşeme kenarı çizilmiştir. Dinamik analiz yaparken 1. Bu listede bulunan durumlar giderilmediği sürece rapor alamazsınız. ? Rapor görüntüleniyor ama printer ikonu aktif değil. Proje adını uzantısını . Daha büyük nasıl çizdirebilirim? Çizim menüsünden Açılım Ayarlarını tıkayın. Neden? Sisteminizde herhangi bir katta panel tanımladıysanız.kat için 2. Örneğin. yönetmelik ve geometrik uygunluğu olmayan durumlar listelenir._rj olacak şekilde kopyalayın. ? Kat indisi nasıl verebilirim? Örneğin K101. Bu komutlarla kattan kata. COPY ORNEK1. Kat için 1. proje adı ORNEK1 ise. Panel yüksekliğini kat yüksekliği kadar girin. Üst katlara aynısını kopyalayabilir miyim? Hızlı kopyalama ya da kattan kata blok yerleştir ile yapacaksınız. Sadece boş olan kenarlar döşeme ile kapatılacak. zemin kat için Z vb. Yazı büyütme faktörünü attırın.PRJ ORNEK1.).Sıkça Sorulan Sorular ? ? Açılımlarda yazılar küçük._RJ 125 . yüksekliğini kontrol edin. mod X yönü için gerekli hesaplar yapılıyor diyor ama geçiş zamanı çok uzun sürüyor. a)DOS ortamımda. İdestatik 6. objelerin hepsini ya da sadece seçilen objeleri ya da sadece statik ve/veya mimari objeleri opsiyonel olarak kopyalayabilirsiniz. ? ? Sahanlık döşemesinde pilyeler komşu döşemenin içine uzuyor. Burada indis sütununa yazılmasını istediğiniz kat indislerini tanımlayın. 2. Neden? Rapor alırken Proje Genel ayarlarında yönetmelik ve geometrik uygunluk kontrolü yap seçeneği aktif ise. ? ide6 programıyla daha önce yaptığım projeyi bu versiyonda kullanabilir miyim? Evet. 1.

Sıkça Sorulan Sorular yazıp enter tuşuna basın. b)Windows 95'de, Windows gezginini çalıştırın ve ORNEK1.PRJ yi bulup, kopyalayıp, yapıştırın. Kopya ORNEK1.PRJ'yi yeniden adlandır ile ORNEK1._RJ yapın. 2. WINDOWS 'da veya DOS ortamında ideDATA programını çalıştırın. Bu programda projeyi açın. 3. Data Aktarma işlemini yapın. 4. ideSTATİK IDS 99 programını çalıştırın. 5. Proje menüsünden ide6'dan proje oku ile çalışacağınız projenin datalarını yükleyin.

?

İdeSTATİK 6.01 programından proje okurken hata verdi. Ne yapmalıyım?

Hata veren objelerin isimlerini ve katlarını not edin. 1. Objenin aksının bulunduğu yerde başka aks girilmiş. (Üst üste aks girilmiş olabilir.) 2. İki kolonun düğüm noktaları üst üste çakışıyor olabilir. 3. Kirişin orta aksı taşıyıcısını kesmiyor olabilir.

?

Bu versiyonda yaptığım projeyi ileride çıkacak yeni versiyonlarda okuyabilecek miyim?

Evet. Bu versiyonda GPD olarak kayıt ettiğiniz projeleriniz ileride çıkacak versiyonlarda okunabilecektir. GPD kaydet, bu amaç için geliştirilmiştir. Proje, projeyi kaydet ile saklanabilir. Ancak arşiv yapılacak projelerin, proje kaydetin yanında GPD olarak da kayıt edilmesinde fayda vardır. Ayrıca arşiv amaçlı saklanan projelerin, sadece GPD olarak kayıt edilmesi yeterlidir.

?

Projeyi GPD olarak kayıt ettim. Açınca, proje geneldeki bilgilerin değişmiş olduğunu gördüm. Neden?

GPD sadece objelerin geometrik bilgilerini kayıt eder. Objelerin ayarlarıyla ilgili bilgilerini kayıt etmez. Ayrıca GPD olarak kayıt edilmiş bir proje tekrar yüklendiğinde, analizinin baştan yapılması gereklidir.

?

Kalıp planı alıyorum. Döşeme donatılarını çizmiyor veya döşeme donatılarını tıklıyorum döşeme donatıları listelenmiyor.

Döşeme betonarme hesap aksı tanımlamalı ve döşeme analizi yapmalısınız.

?

Plan çizimlerinde (Kalıp, kolon aplikasyon vb.) dış ölçüler kirişlerin üzerinden geçiyor veya birden fazla dış ölçü atılmış.

Kontur çizgisini, yapının en dışından ve girinti çıkıntı yapmayacak şekilde tanımlayın.

?

Döşeme analizi yaptım. Nervür veya kaset donatılarını tıklıyorum. Donatılar listelenmiyor.

Nervür veya kasette tariflenmesi gereken tipik nervürler döşemenin dışında kalıyordur. Tipik nervür ve kaset tariflerini değiştirin.

?

Programı çalıştırdım. Menüden veya toolbardan seçim yapamıyorum.

126

Sıkça Sorulan Sorular Yeni bir proje açmalı veya daha önce kayıt ettiğiniz bir projeyi yüklemelisiniz.

?

Kolonda üst kattaki donatı alt kattan fazla çıkıyor. Neden?

Kolon betonarme hesabında, kolon eksantrisitesi, momentle doğru orantılı, eksenel kuvvetle ters orantılıdır. Başka bir deyişle, momentin büyümesi ile, normal kuvvetin küçülmesi eksantrisiteyi arttırır. Eksantrisitenin büyük olması ise kolon donatısının artmasına yol açar. Bu koşulu oluşturacak en genel durum, en üsteki kolonla bir alttaki kolon arasındaki moment farkıdır. En üstte bulunan kolonun düğüm noktasına, alt kata nazaran daha az eleman bağlanmaktadır. Dolayısıyla, en üst kattaki kolonun alacağı moment, altta kattakine oranla daha büyük olacaktır.

?

Yük analizi yaparken veya döşeme analizi yaparken mesh oluşturamadı mesajı verdi. Ne yapmalıyım?

Mesajın verildiği döşeme Genel obje editle seçilir. Açılan döşeme ayarları dialoğunda, statik bölümdeki sonlu eleman genişliği küçültülür ve analiz tekrar yapılır. Bu mesajın verdiği bütün döşemeler için bu işlem yapılmalıdır.

?

Yük analizi yaparken veya döşeme analizi yaparken çalışma şekli belirlenemedi mesajı verdi. Ne yapmalıyım?

İlgili döşemedeki tüm betonarme hesap akslarını silin ve yeniden girin. Betonarme hesap aksı döşeme dışında kalmış.

?

Aynı boyuttaki kolonların hepsini birden x boylarını 10 cm. y boylarını 5 cm. büyütmek istiyorum. Ne yapmalıyım? +10, Y satıra +5

Kolonlar seçilir. Değiştir menüsünden kolon boyutları tıklanır. X satırına yazılır. Tamam butonu üstünden mouse’un sol tuşu tıklanır.

?

Bazı kolonların boyutlarını aynı anda hepsini birden örneğin 60/25 cm. yapmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Kolonlar seçilir. Değiştir menüsünden kolon boyutları tıklanır. X satırına 60, Y satıra 25 yazılır. Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşu tıklanır.

?

Projede bir katta çok sayıda kaset döşeme var. Çok yavaş çalışıyor. Neden?

Kalıp planında kaç tane kaset kirişi varsa o kadar eleman, kaç tane kaset kirişlerinin birleşimi varsa o kadar düğüm noktası vardır. Sistem rijitlik matrisinin band genişliği de, eleman adedi ile düğüm noktalarının sayısına bağlıdır. Sistem rijitlik matrisinin büyümesi ise daha çok bellek ve zaman demektir.

?

Proje simetrik olmasına karşın sonuçlar simetrik çıkmıyor.

Projenin simetrik çıkması için data bildirimlerinin de simetrik tarif edilmesi gereklidir. Bu durum üç başlık altında incelenebilir. 1. Geometri simetrililiği Objelerin boyutlarının simetrik olup olmadığını kontrol edin. Kolonlar arasındaki mesafelerin de simetrik olması gerekir. Elemanların kotlarını kontrol edin. 2. Yük simetrililiği Döşeme ve duvar yüklerinin simetrik girilip girilmediğini kontrol edin. Çizgisel veya noktasal yük bilgisi girişi yapılmışsa bunların da yüklerinin ve yerlerinin simetriyi bozmayacak şekilde 127

Sıkça Sorulan Sorular tariflenmesi gerekir. 3. Nervür ve Kaset dengelemeleri Simetrik nervür ve kasetlerin dengelemelerinin simetrik yapılıp yapılmadığını kontrol edin. Tip nervür ve tip kasetlerde simetrik olmalıdır.

?

Kolona tekil temel giremiyorum. Neden?

Eğer tekil temel girmeye çalıştığınız kolon, panel objesi olarak tanımlandıysa, tekil temel tanımlayamazsınız. Bunun yerine panel objesi altına, ampatmanları, gövde derinliğine eşit sürekli temel tanımlamalısınız.

?

Kolona veya kirişe tekil yük girebilir miyim?

Evet. Çiz menüsünden noktasal yük satırını tıklayın ve kolon veya kiriş üzerine yerleştirin. Yerleştirme işlemi sırasında koordinat kutusunu kullanabilirsiniz. Noktasal yükün geometrik yeri önemlidir.

?

Proje Genelden çıkarken “beton kalitesi yeterli değil” mesajı veriyor. Neden?

1997 deprem yönetmeliğinde belirtilen beton kalitesi koşulu yerine getirilmiyor. Proje Genel ayarlarında Beton başlığında beton sınıflarını değiştirebilirsiniz.

?

Proje Genelden çıkarken “taşıyıcı sistem davranış katsayısı yeterli değil” mesajı veriyor. Neden?

1997 deprem yönetmeliğinde belirtilen koşula uyulmuyor. Yapının süneklilik durumuna göre taşıyıcı davranış katsayısı Proje Genel ayarlarında değiştirilmelidir.

?

Menüden kiriş veya paneli seçemiyorum veya toolbardan kirişi tıklayamıyorum.

Mimari plan modundan, kalıp planı moduna geçmelisiniz. Toolbarda bulunan mimari plan/ kalıp planı ikonunu tıklayın.

?

Toolbardan temel ikonunu tıklayamıyorum.

Kalıp planı modundan, mimari plan moduna geçmelisiniz. Toolbarda bulunan mimari plan/ kalıp planı ikonunu tıklayın.

?

Obje editle, bir objenin özelliklerini değiştirmek istiyorum. Başka obje ayarları dialoğu geliyor.

Daha önce seçili bırakılmış obje var ve bu objenin ayarları geliyor. Hiçbirini seçme ile seçilmiş objenin, seçilmişlik durumunu iptal edin ve Genel Obje Editle ayarlarını değiştirmek istediğiniz objeyi seçin.

?

Yanlışlıkla hızlı kopyala kullanarak kopyalamamam gereken kata bilgi kopyaladım. O kattaki eski çizimlerim kayboldu. Nasıl Kurtarırım?

Çizimlerin kaybolduğu katı, pencere menüsü altından seçerek, toolbardan undo ikonunu tıklayın.

?

Hızlı kopyala yaptıktan sonra bütün kattaki bilgilerim silindi. Nasıl Kurtarırım?

Data girilmemiş kattayken hızlı kopyalama yaptınız. Daha önce çizimlerin bulunduğu katları 128

Ancak ploterım bunları dikkate almıyor. Başka kullanıcılardan gelen isteklerle birlikte yeni versiyonlarda bir plan bazında değerlendirilerek dikkate alınacaktır. bileşke kuvvetidir.(t) :Toprak Y1 vektörünün y eksenine dik mesafesi bu sütuna girilir. Bu sütuna yazılan değer 1. bileşke kuvvetidir. (Her biri için) ? Rüzgar Hesabını Nasıl Yapabilirim? Rüzgardan oluşan yatay kuvvetleri hesaplayın. Analiz menüsü altındaki Kat Parametreleri satırını tıklayın. Rüzgar-Toprak başlığını tıklayın. bileşke kuvvetidir. ? Ploterım pürskürtmeli atayamıyorum. Analiz menüsü altındaki Kat Parametreleri satırını tıklayın.(t) :Toprak X2 vektörünün x eksenine dik mesafesi bu sütuna girilir.(m) :Y yönü toprak itkisinin bileşke kuvveti ilgili kat satırına girilebilir . Bu sütuna yazılan değer 1.(m) eks Tx1 Toprak X2 eks Tx2 Toprak Y1 eks Ty1 Toprak Y2 Eks Ty2 Toprak ile ilgili kuvvetler birbirinden bağımsız yüklemeler olarak dikkate alınırlar. kat düzlemindeki bileşke kuvvetlerdir. Ploter ayarları açılacaktır.(m) :Y yönü toprak itkisi bileşke kuvveti ilgili kat satırına girilebilir. kalem kalınlıklarını . Kalem kalınlıklarındaki ayarların geçerli olması için ploterın püskürtmeli ploter olması gerekiyor. Toprak X1 :X yönü toprak itkisi bileşke kuvveti ilgili kat satırına girilebilir. Daha sonra. ister 1. Bu sütuna yazılan değer 2. rüzgar hesabı da yapılmış olacaktır. Rüzgar-Toprak başlığını tıklayın ve RüzgarX satırına her katların X yönü yatay kuvvetlerini. Y yönü için iki tane farklı bileşke kuvveti girilebilir.(t) :Toprak X1 vektörünün x eksenine dik mesafesi bu sütuna girilir. katların Y yönü yatay kuvvetlerini ton cinsinden girin. Yüklemediyseniz bu yazılımı Windows programına yükleyin. ? Toprak İtkisini Nasıl Dikkate Alabilirim? Yapı sistemine göre. Kat parametreleri dialoğu açılacaktır. bileşke kuvvetidir. ? Programa yönelik isteklerim dikkate alınacak mı? İsteklerinizi dökümante ederek faks ile teknik servise gönderin. Burada gireceğiniz kuvvetler. Bileşke kuvvetlerin değerlerini ve etkidiği yerin koordinatlarını belirleyin.Y yönü için iki tane farklı bileşke kuvveti girilebilir. ploterın sağladığı yazılımla(driver) yapabilirsiniz. X yönü için iki tane farklı bileşke kuvveti girilebilir. RüzgarY satırına.(m) :X yönü toprak itkisinin bileşke kuvveti ilgili kat satırına girilebilir. olduğu halde renklere istediğim kalem kalınlıklarını Renk paletinde aynı rengin birden fazla tonu yer aldığı için objelerin rengini tam olarak 129 . X yönü için iki tane farklı bileşke kuvveti girilebilir. Tabloda hangi sütuna ne bilgi gireceğiniz aşağıda listelenmiştir. Analiz yaptığınızda. Kat parametreleri diyaloğu açılacaktır. Kalemli ploterlarda. Bu sütuna yazılan değer 2. ? Kalem kalınlıkları bölümünde kalem ayarları yaptım.Sıkça Sorulan Sorular pencere menüsü altından seçerek undo yapın.(t) :Toprak Y2 vektörünün y eksenine dik mesafesi bu sütuna girilir. ister 2 tane toprak bileşke kuvveti girebilirsiniz. programda Çizdir dialoğunda Ayarlar butonunu tıklayın.

İlgili objenin ayarlarına girerek obje rengini klavyeden shift tuşunu basılı tutarak tıklayın. Halbuki deprem yönetmeliği (6. Bulunla beraber. Proje yükle veya GPD yükle ile açılabilir.) var. Ploterdan çıktı aldığımda yazılar çıkmıyor veya yazılar kayıyor veya yazıların açıları yanlış. ? Daha önce tanımladığım bir obje(kiriş. Deprem bölümünde “Madde 6. Neden? Obje parçala blok entity(blok olarak hazırlanmış obje)’lerde çalışır. Plotera çizim gönderirken Çizdir dialoğunda içi boş seçeneği seçilmelidir.a) maddesi gereğince R katsayısını 8 alabilmem gerekir.2 için üst rijit bodrum katı numarası” satırına bodrum çevre perdelerinin bulunduğu katın numarasını girin ve tekrar analiz yapın. Obje Adlandır ile obje isimlerini istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Taşıyıcı olarak başka S indisli perde kullanmadığım halde hesap sonucunda rapor almak istediğimde “sistemde paneller var ve R katsayısını 7’den büyük” mesajını veriyor. çizilecek objenin ayarlarını daha önceden çizilmiş objenin ayarlarından güncelleştirir. programdan çıkın ve tekrar çalıştırın. proje kaydet veya GPD kaydet komutlarıyla kayıt edeceksiniz. Kalemli ploterlar true type yazıyı desteklemezler. ? Projemde rijit bodrum çevre perdeleri var.7. ? Printerdan çıktıyı tam siyah olarak alamıyorum. ? Obje Parçala ile bir bloğu parçalayamıyorum. Proje Bilgilerini Nasıl Kayıt Edeceğim? Projeyi. Burada vereceğiniz kalem kalınlığı objenin basılacağı kalem kalınlığı olacaktır.4. ? Çizimlerde bazı yazılar ve çizgiler üst üste gelmiş. kolon aks vb.2. Obje çizimleri bittiğinde. 130 . Ne yapmalıyım? Bildirim menüsünden Proje Genel satırını tıklayın.7. Örneğin kat pencerelerinde çalışırken kiriş. Mevcut ayarlar ise aynı değil ve daha önceden tanımladığım objenin ayarlarını tekrar kullanmak istiyorum. ? Data girerken isim vermekte zorlanıyorum. Proje kaydet ile tüm çalışmalarınız kayıt edilecektir. a) Kalemli ploterım var. GPD kaydet ile sadece ana bilgiler kayıt edilirler. Ne yapmalıyım? Objeden ayarları al komutunu kullanmalısınız. ? ? Çalışırken hard diskin ışığı sürekli yanmaya başladı ve program yavaşladı. Projeyi kayıt edip. kolon gibi objeleri parçalayamazsınız. Ne yapmalıyım. b) Püskürtmeli ploterım var.Sıkça Sorulan Sorular bilemeyebilirsiniz. Bu işlemin daha kısa yolu var mı? Projeyi tanımlarken isim verme işi ile hiç uğraşmayın. Objeden ayarları al. Printerın özeliklerine girin ve siyaha dönüştür seçeneğini aktif hale getirin. Objeleri tamamen rastgele girebilirsiniz. kiriş açılımları gibi çizim pencerelerinde bulunan blokları parçalayabilirsiniz. kalıp planı. Bunlar tekrar. Ploterın sağladığı yazılımın (driver) en yeni versiyonunu edinin.

Kat deplasmanları birbirinden bağımsızdır. ? İde Yapı teknik servisine projeyi nasıl göndereceğim? Elektronik posta veya kargo ile gönderebilirsiniz. ? Plotter’ım ( çizicim ) yok. Genel Ayarlara girmeden istediğim zaman sağ menü olarak. El kitabında anlatılan yöntemleri kullanarak kalem kalınlıkları ayarlarını yapın. Bilgisayar üreticisinin teknik servisine başvurun. sağ tuş menü ise. Böyle bir proje tek bir proje olarak girilip çözdürülürse tek ağırlık merkezi hesaplanır. Burada dosyaya yazdır seçeneğini kullanarak çizimi dosyaya yazdırın. Herhangi bir kolon üzerinde sağ tuşa basarak sağ menüyü açtım ve özellikler satırını tıkladım. sağ tuşa basarsanız. Sisteme etkiyen deprem yükleri ve buna bağlı deplasmanlar. komut tekrarı. sadece üzerinde tıklama yaptığım kolonun özelliği değişti.Sıkça Sorulan Sorular Üst üste gelen yazı ve çizgiler bir bloktur. nasıl çözmeliyim? Dilatasyonla ayrılmış kısımları ayrı projeler olarak girip çözdürün. CPU’ un fanı çıkmış olabilir. Bu iki sistemin ayrı ağırlık merkezleri. Blokları. obje parçala komutunu kullanarak alt bloklara ayırabilirsiniz. Bu dosyayı diskete kopyalayın ve çizicinin bağlı olduğu 131 . istediğim zaman da komut tekrarı olarak kullanabilir miyim? Evet kullanabilirsiniz. Projede. Başka bir deyişle. ? Örneğin birden fazla kolon(herhangi bir obje olabilir) çizdim ve hepsinin birlikte özelliklerini değiştirmek istiyorum. ayrı kütleleri vardır. dolayısıyla projenin genel çözümü yanlış olur. taşı komutuyla değiştirebilirsiniz. seçtiğiniz bütün kolonlar için geçerli kılabilirsiniz. Hepsinin özelliğini değiştirmek için ne yapmalıydım? Herhangi bir kolon üzerindeyken klavyeden shift tuşuna basılı tutarak sağ menüyü açarsanız. nasıl çıktı alabilirim? a) Çıktı almak istediğiniz çizicinin disketlerini kendi bilgisayarınıza yükleyin. Programı kullanmak için başka CAD programına ihtiyaç var mı? Hayır. ? Uygulama hatası verdi veya geçersiz işlem yürüttü mesajı verdi ve programı kapattı. işlevine göre tersinin çalışmasını sağlarsınız. Dolayısı ile bu iki sisteme etkiyen deprem yükleri ayrı ayrı hesaplanmalıdır. sağ tuş komut tekrarı ise sağ menü olarak çalışırsınız. Alt blokları da tekrar obje parçala ile çizgi ve yazılara dönüştürebilirsiniz. E-Posta adres: ideyapi@ideyapi. Çizdir komutu ile çiziciye gönderdiğinizde karşınıza yazıcı ayarları gelecektir. işlem sırasını yazarak.tr ? ? ? Windowsta çalışırken sürekli uygulama hatası veriyor. Bu işlemlerden sonra üst üste çizgi ve yazı gelmeyecek şekilde her yazı ve çizginin yerini. projenizi İde Yapı teknik sevisine gönderin.com. Hepsini seçtim. işlettiğiniz komutu. Dilatasyonla ikiye ayrılmış bir proje statik olarak iki ayrı sistemi temsil eder. Klavyeden ctrl tuşunu basılı tutarken. Projede dilatasyon var. aynı işlemi yaptığınızda uygulama hatasıyla karşılaşıyorsanız. İşlemi bitirdim ve bir de baktım ki. ? Mouse’un sağ tuşunu.

kalıp planında rakamları çıkıyor. Kolon. kalıp planında donatılar üzerine yazılacaktır. Kesit arttırarak olumsuzluğu gideremediğiniz durumlarda sistemi gözden geçirmeniz ve sistemde bazı değişiklikler yapmanız gerekecektir. ? ? Toolbara ikon ekleyebilir miyim? Toolbar ve menü özelleştirme başlığını inceleyiniz. Virüs taraması yaptırın. ? Programı tıklıyorum. kiriş.cih virüsü). b) Programı çizicinin bağlı bulunduğu bilgisayara yükleyin. Herhangi bir elemanda kesit yetersizse bu yetersizliği gidermenin akla ilk gelen yolu o elemanın kesitini arttırmaktır. IDS kullanıyorsanız ideplot programında projenizi açıp çizdirebilirsiniz. Dos komut sistemine geçin ve komut satırına “copy dosyaadi lpt1” yazıp enter tuşuna basın. Karşınıza Poligon Kolon diyaloğu gelecektir. Bu yüzden kesiti büyütmeden önce. Bu editörlerde olumsuzluklarla ilgili ipuçları da mevcuttur. diyalogta donatı kutucuklarını çift tıklayın ve nervürlü döşemelerde kullanmak istediğiniz.Sıkça Sorulan Sorular bilgisayara götürün. Paftanız çizilecektir. Genel obje edit deyin. 132 . donatı çapını ve aralığını yazın. Bunun için betonarme hesap akslarını çizdikten sonra Betonarme menüsünden Döşeme Donatılarına girip. Burada kolonunuzun orijinini değiştirmek suretiyle kaçıklığını değiştirebilirsiniz. ? Poligon kolon kesitini nasıl büyütürüm? Kolon trimle komutunu kullanın. c) Son alternatif ise dxf dosyası oluşturarak data göndermektir. kesitin neden kurtarmadığını araştırın. İlgili elemanların betonarme menüsündeki editörlerinde elemanlarla ilgili yük. Tanımlı tarama yapmak istiyorsanız tanımlı tarama butonunu. temel vs. Fakat yetersizlik her zaman sadece ilgili elemanın kesitini attırarak çözülmeyebilir. Tevzi donatısı için çizilen hesap akslarına donatıları kendiniz atamalısınız. Bilgisayarınıza virüs bulaşmış(win95. Bu şekilde girdiğiniz donatı çap ve aralıkları. Çalışmaya başladığı anda “geçersiz işlem yürüttü” mesajını veriyor. NC kullanıyorsanız kilidi takıp programa girin ve projenizi çizdirin. Tarama ayarlarından çıktığınızda. Burada hesap döşeme içinden geçen tipik nervür kirişi için yapılır. Buradan poligon kolon butonunu tıklayın. Ne yapmalıyım? tevzi demirinin üzerinde -258985 f 0/0 Nervürlü döşemelerde yükler nervür kirişleri tarafından taşındığı için bu tip döşemeler üzerine çizeceğiniz Betonarme Hesap Aksları için program hesap yapmaz. Bu durumda dxf dosyasını hangi programda açtıysanız o programın özelliklerini kullanarak çıktı alacaksınız. ? Poligon kolona nasıl kaçıklık verebilirim? Poligon kolonu seçin. Dxf dosyasını açtığınız programda da bu dokuz renge göre kalem kalınlık ayarı yapabileceksiniz. kesitini ne kadar büyütürsem büyüteyim yine kurtarmıyor. Karşınıza kolon ayarları diyaloğu gelecektir. kesit ve donatı durumları ile ilgili bilgiler mevcuttur. ? Nervürlü döşemelerde. İpucu: İde Yapı programları içerisinde ilk dokuz rengi kullanırsanız işiniz oldukça basitleşecektir. mouse basit tarama çizim moduna girer. ? Tarama ayarlarından çeşitli taramalar seçiyorum fakat hep kare tarama yapıyor. bitmap tarama yapmak istiyorsanız bitmap tarama butonunu tıklayın.

Sonlu levha olarak modellerseniz. asansör perdesini çubuk eleman olarak modellemiş olursunuz. Poligon kolon olarak girerseniz. taralı alanın formüldeki sınır değeri büyüten değişkenlerden biri olduğu görülecektir. Sonuç değişmeyecektir. ? ? Kalıp planı kesidi veya temel aplikasyon aplikasyon planı kesidini nasıl alırım? Kalıp planı kesidi ve temel aplikasyon aplikasyon planı kesidi konu başlıklarını inceleyiniz.2’ yi inceleyiniz. S1 kolonunu yatay doğrultuda istediğiniz kadar büyütün. 133 . Panel objesi olarak girerseniz. Güvensiz yazan satırdaki kiriş isimlerini not edin. Bununla beraber. Bununla beraber. K2 ve K3 yönünde kolon-kiriş kesme güvenliği sağlamıyor. madde 7. E1. kolon-kiriş birleşiminin hangi yükleme için “GÜVENSİZ” olduğuna bakın. Ne yapmalıyım? B kontrolü sağlamayan kolonları çizim alanında seçin. Bu aşamayı bir örnekle inceleyelim: Yukarıdaki şekilde.Sıkça Sorulan Sorular ? Kaydedilmiş bir raporu nasıl tekrar açıp yazdırırım? iderpt2 Windows gezgini çalıştırın. asansör perdesinin her bir kolunu sonlu levha olarak modellemiş olursunuz. Dolayısıyla taralı alanın büyütülmesi gerekmektedir. Uyarı hala devam ediyor. kolon dikey boyutunu ya da kiriş genişliğini yeterli derecede attırırsanız veya kolonu döndürürseniz. altına tekil temel tanımlayabilirsiniz. Kolon-kiriş birleşim kesme güvenliği raporu alın. E2. Buradan kayıtlı raporunuzu açıp yazdırın. Bu raporda her bir deprem yüklemesi için (isimleri. ? Kolon donatılarında B kontrolü sağlamıyor. Programın yüklü olduğu klasörde (örneğin ideyapi) programını çift tıklayarak çalıştırın. kolon-kiriş kesme güvenliğini sağlamış olursunuz. ister panel objesi olarak girebilirsiniz. E3 ve E4) ayrıntılı hesap sonuçları bulunmaktadır. her bir levhanın altına temel kirişi tanımlayabilirsiniz. Kolonun boyutunu attırıyorum. Bu kiriş doğrultusunda probleminiz vardır. Asansör perdesini çubuk olarak modellerseniz. Daha ayrıntılı bilgi için deprem yönetmeliği. Asansör perdelerini nasıl gireyim? İster poligon kolon olarak. Kolon-kesme güvenliği formülü incelendiğinde. Sağdaki büyütülmüş şemada taralı alan görünüyor.5.

Yüksekliği kat yüksekliğinden fazla panelleriniz var. 134 . İşaretlediğiniz kolonun 1/50 ölçekte çizildiğini göreceksiniz. Uyarı gelmediği halde raporu yazdırmama izin vermiyor. Daha ayrıntılı bilgi için deprem yönetmeliği. ve 1. Kolon aplikasyon planı alın. kolonun alt ve üst taşıma gücü momentlerinden bulunan pekleşmeli taşıma gücü momentleridir. madde 7.3. Ve = (Ma+Mü) / ln formülüyle hesaplanmaktadır. ? ? Katlar arasında çakışan paneller var diyor ve analize başlamıyor. Fbk hesaplanır ve bu katlara yatay kuvvet olarak uygulanır ? ? Kademeli yapıyı nasıl gireceğim? Kademeli yapı örneğini inceleyiniz.2 için bodrum katı numarası olarak ne gireceğim? Rijit bodrum katlarının tespiti için girilmesi gereken kat numarasıdır.) Örneğin 5 katlı bir projede 2 girilirse. 2.3. Ne yapmalıyım? Kolon kesme güvenliği hesabında kullanılan Ve. katlar için deprem yönetmeliği madde 6. -1 gibi.7.. Proje Genel ayarları satırını tıklayın. ? Kolon aplikasyon planında bazı kolonlar iç içe giriyor. Bitmap dosyasını açın.Sıkça Sorulan Sorular ? Kolon donatılarında K kontrolü sağlamıyor. Ve’ nin deprem yönetmeliği madde 7. Fakat IDS’de yapılmış bir proje NC’ye aktarılamaz.5 deki sınır değerlerden küçük olması gerekmektedir. Bir paftadan kopyalayıp diğer paftaya yapıştırın. 0. ? Aldığım render görüntülerini (BMP’leri) nasıl çizdiririm? Ayarlar menüsünden Bitmap satırını tıklayın.7. projede Ve’yi küçültecek önlemlerin alınması gerekmektedir. Ma veya Mü. Karşınıza gelen Bitmap Ayarları diyaloğunda ön görüntü alanını tıklayın.7’ yi inceleyiniz. ? Madde 6. Açılan diyalogda Diğer sekmesinde bulunan Projede Yönetmelik ve Geometrik Uygunluk Kontrolü Yap seçeneğini işaretleyin ve tekrar analiz yaptırın. 2. saplanan en büyük kiriş yüksekliğini çıkartınız) simgelemektedir. kat planında kolonu işaretleyin.2 uygulanarak. Ln kolon temiz yüksekliğini (kat yüksekliğinden. ? Çizimleri aynı paftada toplayabilir miyim? Evet. Tamam deyip bitmapi çizim alanına yerleştirin. Yukarıda anlatıldığı gibi. IDS ve NC arasında data alışverişi yapılabilir mi? NC’de yapılmış bir projeyi gpd olarak kaydedilirse IDS’de GPD yükleyerek açılabilir. Problem nerede? Panellerinizi kontrol edin. Ma ve Mü’nün büyümesi Ve ‘yi büyütmektedir. (1. Ln ‘nin küçülmesi Ve değerini büyütecektir.7. Oranların bozulmaması için “Yükseklik Genişlikle Orantılı” seçeneğini işaretleyin. Kopyalama ve yapıştırma komutların nasıl kullanılacağını inceleyiniz. Bunu nasıl engellerim? Kolon aplikasyon planı almadan önce.

Başka bir kart deneyin. Bununla beraber. Artması gereken düşey yükleri görmek için. Otomatik kaydedilen projeyi nereden açacağım? Program klasörü altında bulunan AUTOSAVE klasörünün altından çağırın. ? ? Simetrik isimlendirme yapabilir miyim? Evet. Kolon Donatıları satırını tıklayın. Kolon veya panel olmayan herhangi bir kat varsa analiz yapamazsınız. Analiz yapabilmek için her katta en az bir üstü serbest olmayan kolon ya da panel bulunmalıdır’ mesajı açığa çıkıyor. Bilgisayarın belleği (ram) yeterli değil. 3 boyutlu objelerin simetrisini alamazsınız. ? Program kilitlendi ve çıkmak zorunda kaldım.bak” yazısını seçin. Bu mümkün mü? Evet mümkün. aynı isimli n tane eleman olabilir. “Proje analize uygun değil. program çalıştığınız projenin otomatik olarak yedeğini almaktadır. G ve Q yüklemelerinde görünen tz1 ve tz2 değerleri. çizim menüsündeki açılım ayarları satırını tıklayın. Proje yükle komutunu çalıştırın. ? Simetri alabilir miyim? 2 boyutlu her türlü objenin (çizgi. proje kaydettiğinizde. ? Temellere gelen düşey yüklere nereden bakabilirim? alanları Betonarme menüsünde. duvar.) simetrisini alabilirsiniz. Kesit ve görünüşleri kat planının yanına getirebilir miyim? 135 . yazı vb. Sadece x yönündeki yazılar gözüküyor. Burada. kolon vb. ? ? Temel analizi yaparken uygulama hatası verdi. Kuvvetler-Donatı sekmesinde bulanan G ve Q yüklemelerine ait uç kuvvet değerleri düşey yüklerdir. Açılım ayarları diyaloğundaki yazı büyütme faktörünü değiştirin. Yapabilirsiniz. Bir projede. Bu dosyanın uzantısı “bak” dır. alt katlara inildikçe artmalıdır. (Genel ayarlar diyaloğunda yedek al seçeneği aktif ise). Plan ölçülendirme diyaloğu açılacaktır. y yönündeki ve eğik açılı yazılar gözükmüyor.Sıkça Sorulan Sorular ? Alttaki kolonun Nd’si üstteki kolonunkinden küçük. Neden? Programın kullandığınız ekran kartıyla bir uyumsuzluğu bulunmaktadır. kolon donatılarında kuvvetler-donatı alanları sekmesini tıklayın. Datalarınızı açtığınız her kata kopyalayın. Bu diyalogta bulunan yazı yüksekliği değerini değiştirin. Projeyi açın ? Analiz butonunu tıklıyorum. ? Plan ve açılımlardaki ölçülendirme ve donatı yazılarını nasıl büyütebilirim? Plan ölçülendirme yazıları için. çizim menüsündeki plan ölçülendirme satırını tıkayın. Problem yaşadığınız ekran kartın adını da İde Yapı teknik servisine fakslayın. çember. Kiriş. Ne yapmalıyım. Çünkü Nd değeri en kritik yük kombinasyonundaki tasarım normal kuvvetini ifade eder. Açılımdaki ölçülendirme ve donatı yazıları için. Dosya türünden “*.

? ? ? Program DXF okuyabiliyor mu? Hayır. ? Dxf aktardım. ? olarak Windows gezgini çalıştırın. Eğik döşeme sistemi girebilir miyim? Giremezsiniz. 136 . ayrı isimler taşıyorlarsa. DATABASE isimli klasör bulunmaktadır. Okuyamazsınız. Donatı yazılarında.SHX dosyasını. hiç bir görüntü alamıyorum. mouse.) ? İkiye bölünmüş kirişler iki ayrı kiriş gibi mi çözülüyor? Hayır. Hızlı Render seçeneğini işaretlemeyin. (Örneğin ACAD\FONTS vb. Programı çalıştırmak için minimum konfigürasyon nedir? Pentium tabanlı PC. iki ayrı kiriş gibi donatılandırılırlar. ? Render ve openGL'lerin daha hızlı olması için bilgisayarımın donanımı ne olmalıdır? Bilgisayarınızın ekran kartı OPEN GL destekli bir ekran kartı olmalıdır. silmeden bodrum çevre perdesine dönüştürebilir miyim? Hayır. Ne yapmalıyım? Değiştir menüsündeki döşeme satırı altında açılan menüden Betonarme Hesap Aksı Edit satırını tıklayın. İlgili betonarme hesap aksı üzerine gelip tıklayın. ? Tek yönlü döşemenin her iki yönüne de düz+pilye atıyor. minimum 32 MB RAM. minimum 1024x768 çözünürlük. Program klasörü altında (örneğin IDEYAPI) . fontlar başlığındaki dış çizgi olarak aktar seçeneği yerine. Dxf çıktı seçeneklerinde. Ne yapmalıyım? Φ. Autocad programında açtım. Renderda nasıl daha kaliteli çıktı alabilirim? Render diyaloğundaki X ve Y çözünürlük değerlerini büyütün. Bu klasördeki TXTX. ? ? Kirişleri. (Permedia işlemcili bir kartla oldukça performanslı çalışabilirsiniz) ? ? Open GL render istiyorum. Bununla beraber aynı ismi taşıyorlarsa tek kiriş gibi. Ne yapmalıyım? Render diyaloğundaki “sadece seçilen objeleri al” seçeneğinin yanındaki işareti kaldırın. Autocad programın fontlarının bulunduğu dizine kopyalayın. Windows9X/NT. Kopyala ve yapıştır komutlarını kullanın. Silmelisiniz.Sıkça Sorulan Sorular Evet. φ ve çıkıyor. CD-ROM sürücü. Açılan diyalogda donatı tipini değiştirin. autocad standart fontu olarak aktar seçeneğini işaretleyin. Tamam deyin ve döşeme analizi yaptırın. Birkaç kalıp planını DXF aktardığım zaman bilgisayar çok yavaşlıyor.

Kolon boyutları 50/25 kalacak. Konuyu daha iyi açıklayabilmek için. Proje genel ayarlarındaki “Madde 6. Kolon boyutlarını ters döndür seçeneğini işaretleyin ve tamam butonunu tıklayın. bunun hesap açısından sakıncası var mı? Hayır. genel ayarlarda S indisli panellerin zayıf yöndeki atalet momentlerini kullanma seçeneğini işaretleyebilirsiniz. bir ucundan diğer ucuna sürekli temel kirişi tarifleyin. Windows’un backup programını kullanabilirsiniz. Uç kuvvetlerine bakın. Dolayısıyla kolon bakış yönü de dönmüş olacaktır. Tanımlayabilirsiniz. Kolonu işaretleyin ve kolon boyutlarını tıklayın.Sıkça Sorulan Sorular ? Yerleştirirken kolonu döndürdüğümüzde boyut yazıları yine aynı kalıyor. Amacınız proje dosyasını diskete yedeklemek ise. Çözemezsiniz. S indisli panellerin zayıf yöndeki atalet momentlerini kullanma seçeneği işaretli ise her iki durumda da sonuçlar birbirine yakın çıkacaktır. Analiz sonucunda uç kuvvetlerine bakın. ? ? Kirişsiz radye ve mantar döşeme çözebiliyor muyuz? Hayır. ? ? Kolon objesi olarak girdiğim perdenin altına tekil temel tarifleyebilir miyim? Evet. 50/25 kolonu döndürerek yerleştirin. Kolon akslarını çiz seçeneğini işaretleyin. Kolon boyutlarının 50/25’den 25/50 olduğunu göreceksiniz. Yeni bir isim verip kaydedin. Görüldüğü gibi ideSTATİK programı kolon majör akslarının yönünü her koşulda ayarlamaktadır. fakat kolon aksı da dönecektir. küçük boyutundan çok büyükse kolonların. Bu yüzden kolon boyutlarını aynı kalmasının herhangi bir sakıncası yoktur. Kolon aks çizgisi kolonun majör yönünü gösterir. Kolonun bakış yönü majör aksının belirttiği yöndür. Sonuçlar farklı olacaktır. ? Bir projenin yedeğini nasıl alırım? Proje menüsünden. panel objesi gibi levha olarak çalıştığını kabul edebilirsiniz. Panel objesi olarak girdiğim perdenin altına tekil temel tarifleyebilir miyim? Perdeyi kolon objesi olarak girdiyseniz tarifleyebilirsiniz. Ayarlar menüsünden genel ayarlar satırını tıklayın. “Projeyi yeni isimle kaydet” satırını tıklayın. ? S indisli panellerin zayıf yöndeki atalet momentlerini analizde kullanma seçeneği ne işe yarıyor? Kullandığınız S indisli perdelerin büyük boyutu. Deprem hesabında bodrum katım rijit olmadığı halde deprem kuvvetleri sıfır gözüküyor. Bu durumda. Aynı durumda kolonu panel objesi olarak girdiniz. Bununla beraber kolon aksı aynı doğrultuda kalacaktır. Projenizde 137 . ideSTATİK IDS programında kaydettiğiniz projeyi burada açıp mimarisini girin. ? Statiğini yaptığım bir projenin mimarisini yapmak için ne yapmalıyım? ideMİMAR IDS programını çalıştırın. S indisli panellerin zayıf yöndeki atalet momentlerini kullanma seçeneğini kaldırdınız. 50/25 kolon yerleştirin. Objeyi kolon objesi olarak girdiniz.7.2 için üst rijit bodrum katı numarasını düzeltin. Panel objesi olarak girdiyseniz.

? Depr.B” koşuluna göre etriyenin tek ya da çift olacağı belirlenir.Yön. ? Asmolen tuğlasının ağırlığını nereye giriyoruz? Döşeme ayarlarında kaplama satırına. İlgili kolonun DNS kutucuğu işaretli ise kolonun üstü serbest demektir. Döşeme rengini veya arka plan rengini değiştirin.2 için üst rijit bodrum katı numarasını düzeltin.Sıkça Sorulan Sorular tüm katlar rijit bodrum şeklinde görünüyor. ? Open GL renderin arka planını beyaza nasıl dönüştürürüm? paint programında. Paneli objesini üstü serbest kolon yapabilir miyim? Hayır. Ancak Windows’da dosyasını açıp arka planını beyaza boyayabilirsiniz. Kullanamazsınız. render Program içerişinde dönüştüremezsiniz. Bu durumda zemin emniyet gerilmesi kullanıcı tarafından %50 arttırılıp “Proje Genel”de 138 . döşeme rengini çizim alanı arka plan rengi ile aynı seçmişsiniz. Bu neye bağlı? Sürekli temel parametrelerindeki “Çift etriye için min. kaplama ağırlığı ile toplayarak. ? Sürekli temellerde bazen tek. Panel objesi olarak girdiğiniz eleman sonlu levha olarak modellenmektedir. ? ? ? Programları tek dangılla aynı anda iki bilgisayarda kullanabilir miyim? Hayır.2.3. Daire kolonun boyut ve kaçıklığını nasıl değiştirebilirim? Daire kolon başlığını inceleyiniz. Kolonlarınızı buradan da üstü serbest yapabilirsiniz.7. asmalon tuğlasının ağırlığını. Projenizde tüm katlar rijit bodrum şeklinde görünüyor. bulduğunuz değeri girin. neden? Proje genel ayarlarındaki “Madde 6. ? Üstü serbest olarak atadığım kolonların üstü serbest olarak atanıp atanmadığını nereden kontrol edebilirim? Bildirim menüsündeki kolon bildirime girin. bazen çift etriye yapıyor. Üstü serbest kolonu. bağ kirişi parametrelerinde belirlenen minimum koşullar uygulanır. Betonarmede. Döşeme ayarlarından.1 de bahsedilen %50 zemin emniyet gerilmesi artırımını biz mi yapıyoruz? Evet. ? Bağ kirişlerindeki konstrüktif seçeneği ne anlama geliyor? Konstrüktif seçeneği işaretlenirse bağ kirişleri tamamen konstrüktif olarak dizayn edilir.Madde 12. ? Betonarme hesap aksları attığım halde ekranda gözükmüyorlar. ? İki katlı projede göreli kat öteleme değeri sıfır. sadece çubuk elemanlar için uygulanabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular zemin emniyet gerilmesi olarak girilir. pilye/toplam max satırlarını sıfır yapın. parçalanmış şekilde yerleştirebilirsiniz. ? ? Yay şeklinde kirişi nasıl çözdürebilirim? Kirişe dönüştür başlığını inceleyiniz. Kirişlerde duvar yükleri nasıl ayarlanıyor? Kirişlere duvar yükü tanımlamak başlığını inceleyiniz. parçaladıktan sonra kopyala ve yapıştır ile projenize. ? ? Hatalı kaçıklığı olan kiriş mesajı ne anlama geliyor? Geometri kontrolü başlığını inceleyiniz. Ne yapmalıyım? Programla yığma yapı çözemezsiniz. 139 . Projeyi bitirdikten sonra raporların hangilerini bastırmam gerekiyor? Hepsini bastırmalısınız. Perdeli bodrum katların rijit kat olarak alındığını hangi raporlardan anlarım? Dinamik analiz raporunda. kütüphaneyi yerleştirirken döndürebilirsiniz. Bunu yapmanın en kolay yolu. Kütüphane nasıl döndürülür. ilgili katların modal kütleleri ve elastik deprem yükleri sıfır olarak görülürler bunun yanında kat genel bilgileri raporunda Hi ve Wi Hi değerleri görünmez. hepsini seçerek rapor oluşturmak ve yazıcıya göndermektir. Kirişleri nasıl pilyesiz dizayn ettirebilirim? Kiriş ayarlarında statik sekmesinde bulunan pilye/toplam min. ? ? Yarım daire bir kolonu nasıl girerim? Yarım daire kolon tanımı başlığını inceleyiniz. seçmeli raporlara girip. parçalayıp çizgiye dönüştürebilir miyim? Kütüphaneyi yerleştirmeden önce hızlı çizim modunu kapatırsanız. çizgi tipini seçebilirsiniz. genel obje edit kullanacağız. 2 boyuta aktarmalısınız. 2 boyuta aktarıp. kolon düğüm noktasına bağlamak arasında hesap farklılığı var mı? Geometrik olarak farklı bir durum oluşturmuyorsa hesapta fark etmez. ? ? Çizgilerin çizgi tipini nasıl değiştirebilirim? İlkel obje ayarlarında. Genel obje edit ile kütüphaneyi tıklayın ve kütüphane ayarlarında açısını değiştirin. Yerleştirilmiş bir kütüphaneyi döndürmek için. Parçalamak içinse. ? ? ? Yığma yapı çözmek istiyorum. Kirişleri kolonun herhangi bir noktasına bağlamakla.

İlgili betonarme hesap aksı üzerine gelip tıklayın. ? Her aksın her bir katta bulunması şart mı? Hayır. ? Merdiven sahanlığında. kopyalama yaptığım katlar değişmiyor. 140 . İde yapı programları akslara bağlı değildir. ? Kolonları eğik akslara paralel şekilde yerleştiremiyorum. Ne yapmalıyım? Kolon yerleştirilirken enter tuşu ile kendi etrafında döndürülür. Döşemelerde betonarme hesap aksları çizilmediyse yükler aktarılır mı? Evet. Seçmeli Raporlarda “sadece seçilen objeleri al” seçeneği işaretini kaldırın veya obje seçerek rapor alın. Kolonları Kolonları girdiyseniz destek menüsünden kontur hesapla satırını girmediyseniz. Her bir katta istediğiniz kadar aks ekleyebilir veya çıkartabilirsiniz. Katta döşemelerle bağlanmayan kolonları “Üstü Serbest Kolon” olarak atayın. Neden? Hızlı kopyalama diyaloğunda kopyalama yapmak istediğiniz kat satırlarını işaretleyin. ? Kesit görüntülüyorum. Döşemelerde betonarme hesap aksları sadece döşeme betonarmesi için gereklidir. boş sayfa geliyor. Değiştir menüsündeki döşeme satırı altında açılan menüden Betonarme Hesap Aksı Edit satırını tıklayın. ? Asma katı nasıl tarifliyoruz? Ayrı bir kat olarak tarifleyin. Kiriş açılımlarınız seçtiğiniz ebattaki paftaya sığmıyor. Rapor oluştur diyorum. kontur çizgilerini kullanarak kontur alanını büyütün. Açı aksın açısına kilitlenecektir. Tamam deyin ve döşeme analizi yaptırın. Açılan diyalogda donatı tipini değiştirin. ? ? A2-A3 türü düzensizliklerin kontrolü yapılıyor mu? Evet. Sistem yüklerinin aktarılması ile ilişkisi yoktur.Sıkça Sorulan Sorular ? Akslarım kontur çizgisinin dışında kalıyor ve küçük çiziliyor. ? Kiriş açılımları pafta dışına taşıyor. Bu aşamada paralel ya da dik Referans komutunu eğik aks seçilir. boş pencere geliyor. nasıl düzeltebilirim? tıklayın. uzun yönde pilye kırıyor. Neden? Kesit ayarlarına girip “sadece seçilen objeleri al” seçeneğinin önündeki işareti kaldırın veya obje seçin ondan sonra kesit alın. Açılım ayarlarından daha büyük bir pafta seçmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için A2-A3 düzensizlik kontrolü başlığını inceleyiniz. ? ? Hızlı kopyalama yapıyorum.

daha uygun bir modelleme yapmanızı sağlayacaktır. Sistemde kirişe mesnetli tek konsol kirişler varsa. Ne yapmalıyım? Kat parametrelerinde bulunan zati. Bununla beraber autocad programında yazacağınız lisp programıyla aksları GPD formatında kayıt ederseniz. 141 . ? Sadece kalıp modunda çizdiklerimi. Donatı arttırın. ? Autocad’te girilmiş mimari aksları ideSTATİK programına aktarabilir miyim? Hayır. Ekran kartında bir problem mi var? Bilgisayarınızı daha yüksek renge (en az 16 bit) ayarlamalısınız. Sürekli temel raporunda temellerin ucundaki. panel objesi ile panel tanımı yaparken. Hızlı kopyalama diyaloğunda Objelerini Kopyala” seçeneğini seçin. burulma rijitliğini dikkate almalısınız. Kalıp planı kesitinde çıkan taramaları nasıl kaldırabilirim? Kalıp planı Kesitini “Obje Parçala” komutu ile patlatın. Tanıtım ve eğitim programını çalıştıramadım. ? ? ? İğneli printer kullanabilir miyim? Kullanabilirsiniz. açabilirsiniz. Ne yapmalıyım? Program CD’si CD-ROM da takılı olmalıdır. ? Döşeme donatılarında ''!!!!!'' var. ? Frame'de çubuklar net görünmüyor. Sürekli temeli de bu kolonlara bağlarsınız. panel objesiyle girilmiş paneller yazılmıyor. Ne olabilir? Döşemenin kesiti çift donatı gerektiriyor. nasıl? “Sadece İlgili Çalışma Modu Kalıp planı moduna geçin. mouse’un sağ tuşuna basın. Fakat her iki durumun da hesap açısından bir problemi yoktur. Özellikle yük ve kesit bilgilerini gözden geçirin. Veya döşemede eksik donatı bulunmaktadır. Yoksa bu temeller konsol gibi mi çözülüyor? Hayır.Sıkça Sorulan Sorular ? ? ? ? Kolonlara her yönden kiriş bağlayabilir miyim? Evet. Ayarlar sekmesine geçin. Bununla beraber. panelin sağına ve soluna kolon yerleştirmeniz. diğer katlara kopyalamak istiyorum. Kat parametrelerinde yapının zati yükünü azaltmak istiyorum. Kirişin kolona farklı doğrultuda bağlanması başlığını inceleyiniz. hareketli ve deprem yüklerine müdahale edemezsiniz. Bununla beraber projeyi İde Yapı teknik servisine gönderebilirsiniz. Masa üstünde. hiçbir şey kurtarmıyor. Taramaları seçip silin. Renkler listesinden 16 bit veya üzerini seçin. Projede kolon ve kirişler aşırı yüklü gözüküyor. Problem nerede olabilir? Bilgi girişlerinizi kontrol edin. Döşeme yüksekliğini arttırın.

Nasıl geri getirebilirim? Destek menüsünden özelleştir satırını tıklayın. ? L kesitli kiriş çözebiliyor muyuz? Program kirişlerin tabla durumlarını otomatik olarak ayarlamaktadır. diğer sekmesinde bulunan “Arasındaki açı ‚ dereceden farklı olan kirişleri sürekli olarak kabul et” satırı. Proje genel ayarlarında. Dolayısıyla kiriş kesiti. Açı farkı. ? ? . Hangi klasörde olduğunu not edin. Diyalogdan çıktığınızda menülerin eski haline geldiğini göreceksiniz. bu satıra uygun açı değerini giriniz. Görmek istemediğiniz mimari objelerin katmanlarını kapatın. Ne yapacağım? Windows gezginin çalıştırın. Ne yapmalıyım? Katman Ayarları açın. Kirişlerin açılarını düzeltin. ? Mimarisini girdiğim projede temel girmek istiyorum. Katman ayarlarında aks katmanını 142 . Neden? Sürekli olarak tanımlanan kirişler arasında açı farkı bulunmaktadır.rpt uzantılı dosyaları(rapor dosyalarını) başka bir editörde açabiliyor muyuz? Hayır. Sistem gereği kirişler arasında açı farkı varsa. Açamazsınız Projemi bulamıyorum. Sürekli kirişlerin açıları aynı olmalıdır. Mimari objeler ve temeller birbirine giriyor. Analiz sonucunda kolon ve kirişlere hiç donatı atılmıyor. Neden? Betonarme menüsünden “Donatı Seçimi”ne girip donatı çapı seçin. T ve dikdörtgen kesit olarak çözülürler.değerle kot değerini girebilirsiniz. Menüdeki bazı satırlar yok olmuş. aralarında açı farkı olan kirişleri sürekli çizdirilmesini sağlar. ? ? ? ? Kiriş kotunu neye göre giriyoruz? Kat kotunu sıfır kabul ederek. Yeniden oluştur yaptığımda akslar siliniyor. ? Sürekli temellerdeki 80/80/180 yazısı nedir? Temel kiriş genişliği/ Temel kiriş yüksekliği/ Temel kirişi genişliği ile ampatman genişliğinin toplam değeridir. kotu satırına + veya . ? Örneğin aks çiziyorum. Karşınıza gelen özelleştir menüsünde menüyü sıfırla butonunu tıklayın. Araçlar menüsünden Bul satırını tıklayın ve projenizin adını(programda kayıt için kullandığınız adı) yazın ve enter tuşuna basın. Neden? Aks katmanı kapalı olduğu için akslar görünmüyor.Sıkça Sorulan Sorular ? Sürekli kirişlerin açılımları sürekli çizilmiyor. Nervürlü döşemelerden betonarme hesap aksı geçirmek zorunda mıyız? Hayır. projede L. data girim hatasından kaynaklanmaktadır.

(dengededir) ? Nervürlerde 4 metreden sonra enine diş atıyor mu? 4 metreden daha büyük açıklıklı dişli döşemelerde. yardımda “sıkça sorulan sorular” başlığı altında anlatılan konuların içinde olup olmadığını kontrol ediniz. 3 boyutlu analizde. (tz1=kirişin sol ucunun kesme kuvveti. 3. kaset tanımı yapılır. O da binanın kendisidir. Döşeme ayarlarında. doğrultudaki kaset diş aralığını 4 metre yapın ve kaset objesiyle nervür tanımı yapın. K5 ve K2 kirişlerinin birleşim noktası kontrolü şöyle yapılır. k5 kirişinin sağ ucu (tz2) değerlerinin toplamı sıfırdır. Uç kuvvetleri raporunu bastırılır. ilgili konuyu yardımlarda arayınız ve bulduğunuz yardım başlığında inceleyiniz. bu tür birleşimlerde. tz2=kirişin sağ ucunun kesme kuvveti). saplama yükünün taşıyan kirişe verilmesi ancak 2 boyutlu analizde izlenen bir yoldur. ancak.parçasının sol ucu (tz1). IdeSTATİK programında hiç bir yaklaşık model kullanmadan gerçek 3 boyutlu analiz yapılmaktadır. Kiriş-kiriş birleşimleri de bir düğüm noktası olduğuna göre. K2 kirişinin 1. Bunu bir örnekle açıklayalım: Yukarıdaki çizimde.com. 2.parçasının sağ ucu (tz2). Önce. Daha sonra.tr 143 . 1. 2. saplama kirişin yükünü göremiyorum. şekilli açıklamalarıyla birlikte faksla göndermeniz faydalı olacaktır. Neden? Saplanan kirişin çözülüp. Analiz sonucunda her düğüm noktasının uç kuvvetleri bir seferde hesaplanmaktadır. kaset sekmesinde. tek bir çerçeve vardır. Teknik Servis İde Yapı teknik servisine yöneltilecek soruları. ? Raporda. Faks:(0224) 220 67 17 e-mail:ideyapı@ideyapi. Burada yükleme 5 G ya da yükleme 6 Q başlıkları altındaki tz1 ve tz2 değerleri incelenir. düğüm noktası dengesinden bahsedilebilir. Yanıtını bulamazsanız. sorularınızın yanıtlarını. faks çekiniz.Sıkça Sorulan Sorular işaretleyerek açın. K2 kirişin 2.

bu rijit kat döşemesinin deplasmanları cinsinden hesaplanır. bu rijit kat döşemelerinin serbestlik derecelerine bağımlı olarak ifade edilir. bir burulma momenti. Bu döşemelerin. diğeri muhakkak yatay XY-düzlemi içindedir. üç boyutlu davranış gösteren kolon ve kirişlerden. kolon ve kirişlerin her iki ucunda da. Kolon ve kirişler uzayda en genel geometrik konumda olabilirler. Her katta kendi düzlemi içinde sonsuz rijit kabul edilen betonarme döşemelerin bulunduğu varsayılmıştır. Kirişlerin 144 . Şekil1 Kiriş atalet mometlerinin biri düşey. Dolayısı ile. Bu programda ele alınan tüm binalar da üç boyutlu olarak kabul edilecek ve binanın taşıyıcı sistemini oluşturan parçalar olarak. Diğer tüm çubukların ve panellerin uç serbestlik dereceleri. Kolon asal atalet eksenleri ise uzayda herhangi bir konumda bulunabilir. Topluca. ideSTATİK programı betonarme binalar için yazılmıştır. sistemin ana bilinmeyenleri. Kirişlerin ve kolonların uç deplasmanları. her kat döşemesine ait iki öteleme ve bir dönmeden ibaret üç serbestlik derecesidir. üç doğrusal kuvvet ve üç momentten oluşan altı adet kuvvet bileşeni vardır. Genelde. sabit atalet momentli prizmatik çubuklar olarak kabul edilecektir. sadece düzlemleri içinde hareket serbestliği olan rijit döşemelerinden ve nihayet düşey deprem panellerinden söz edilecektir. Dolayısı ile. iki kesme kuvveti ve iki eğilme momenti bulunur. Kolon ve kirişler herhangi bir poligonal enkesite sahip olan. dolayısı ile toplam üç serbestlik derecesine sahip oldukları varsayılır. bir eksenel kuvvet. kolon ve kirişlerin her ucunda üç öteleme ve her uçta dönmeden ibaret altı serbestlik derecesi vardır. yatay düzlem içinde birbirine dik iki doğrultuda yatay deplasman ile düşey eksen etrafında bir dönme yaptıkları. Genel konumda bir uzay çubuğu 12x12 boyutlu rijitlik matrisine sahiptir. Başka bir deyimle.BÖLÜM 21 PROGRAMIN TEORİK ESASLAR Teorik Esaslar DAYANDIĞI Her bina üç boyutludur.

145 . kolon veya panel ağırlık merkezini gösteren G-noktasından itibaren. Kirişler. bunun i ve j uçlarındaki rijit kolları ve kirişin perspektif görünüşü ve uç deplasman numaraları Şekil 2'de gösterilmiştir. yani ağırlık merkezi eksenlerinin bulunduğu noktalar olması mecburiyeti yoktur. kirişin oturduğu noktaya kadar olan mesafe "rijit bir kol" olarak kabul edilir. panelin üst ve alt başlarındaki kesit orta noktalarından ibaret iki noktaya indirgenir. gene panel düzlemi içinde bir dönmeden ibaret üçer serbestlik derecesine sahiptir. kolon veya panelin enkesit geometrisi üzerinde herhangi bir noktaya oturabilirler. Düşey düzlemdeki bir deprem paneli önce. kolon veya panellerin teorik düşey eksenlerinin. bir levha sonlu eleman olarak ele alınır ve sonlu elemanların rijitlik matrisi Şekil 3'de görüldüğü gibi. Bu takdirde.Programın Dayandığı Teorik Hesaplar kolon veya panellere oturdukları noktalar. Ağırlık merkezinden gayri yerlerde uçları bulunan genel konumdaki bir kiriş ile. Bu iki nokta panel düzlemi içinde yatay ve düşey ötelemeler ile.

Bir panelin genel konumu ve uçlarındaki kuvvetler Şekil 4'te verilmiştir. Düşey panellerin düzlemleri dik doğrultuda rijitlikleri bulunmadığı varsayılmıştır. 146 .Programın Dayandığı Teorik Hesaplar Dolayısı ile. 6x6 boyutlu bir rijitlik matrisi vardır.

TS500'ün gerektirdiği tüm yük kombinasyonları göz önüne alınarak. dinamik bir bellek algoritması kullanılarak. her çubuk ve panelin her iki ucundaki uç kuvvetleri her yük kombinasyonları için hesaplanır. Döşemeler. Plak çözümleri sonlu elemanlar yöntemi ile yapılır.Programın Dayandığı Teorik Hesaplar Her yüklemeye ait sistem yük vektörü ve sistem rijitlik matrisi teşkil edildikten sonra. burulma momenti. Minimum ve maksimum donatı koşulları özellikle tahkik edilir. her yükleme hali için bu elemanların her birinin iki ucundaki çubuk ve panel uç kuvvetleri elde edilir. Ayrıca. 147 . bu çubukların her iki ucunda. Panellerde donatılar düşey ve yatay doğrultularda ve panelin her iki yüzü için ayrı ayrı hesaplanır. en kesit boyutları tahkiki yapılır. kolonlarda köşelere konsantre olduğundan ve ayrıca köşeler arasında kenarlar boyunca eşit yayılı olduğuna göre iki eksenli eğilme için hesaplanır. Donatılar. Taşıma gücü metodu kullanılarak ve en kritik yük kombinasyonu göz önüne alınarak her çubuğun iki ucunda donatı tayini yapılır. kolon. sistemin deplasmanları çözülür. iki eksenli eğilmeye ait kesme kuvvetleri ve eğilme momentleri elde edildikten sonra. bütün yük kombinasyonundaki eksenel kuvvet. Sistem çözümünden elde edilen kat deplasmanları. ara dolgulu veya ara dolgusuz nervürlü ya da kaset döşeme olarak teşkil edilir. dolu gövdeli döşeme. Kirişlerde donatı tek eksenli eğilmeye göre tayin edilir. İde Yapı tarafından geliştirilmiş olan özel bir Gauss elimasyon metodu yardımı ile. kiriş ve panel rijitlik matrislerinin yerine konularak. Her çubuk elemanı için.

Ayrıca İdeSTATİK printoutları ile incelenmesi faydalı olur.4 6. Ayrıca 7. 6. c) Program böyle bir data girişine müsaade etmez. Kullanıcı denetimindedir.3.1 Otomatik kontrol yapılmaz. İlgili elemanın asal ekseni doğrultularındaki uç kuvvetleri 6. 6.3. Spektrum Karakteristik periyotları tablodan işaretlenir. Kullanıcı denetimindedir.3.3 gereği kolon sarılma bölgesi için hesaplanan enine donatı kolon orta bölgesinde aynen devam ettirilir.4.8 aralığında taşıyıcı sistem katsayısı 1. b) İlgili düğüm noktasına bağlı tüm kiriş ve kolonların bütün kesitlerinde tüm yüklemeler için elde edilen tüm iç kuvvetler %50 oranında otomatik arttırılır.5 6.1 Uygulanır.3 A4 türü düzensizlik otomatik olarak saptanmaktadır.2. 6. d) Otomatik kontrol yapılmaz. Kullanıcı uygun hesap yöntemi seçmediği sürece output alması engellenmektedir.0 aralığında da kontrol yapılarak kullanıcı uygun R katsayısını girmeye zorlanır.2 Uygulanır.4 B1 Komşu katlar arası rijitlik düzensizliği otomatik tahkik edilir.1 Ana taşıyıcıları prefabrike ve çelik olan binalar ideSTATİK'in kapsamı dışındadır. R=7 kullanılabilmesi için devrilme moment oranının %75'den daha fazla olup olmadığına bakılır. 6.2 1. 6. B2 yumuşak kat düzensizliği tüm yatay yüklemeler için ara adımlar ile birlikte outputlarda listelenir. 6.2.5. 6.1 6.4.5.1 Süneklilik düzeyi yüksek boşluksuz betonarme perdeler ile süneklilik düzeyi yüksek betonarme çerçevelerin birlikte tasarlandığı sistemlerde R katsayısı kontrol edilir.6-0.7.3 Otomatik Uygulanır.2.1 Uygulanır. A1 burulma düzensizliği tüm yatay yüklemeler için ara adımları ile birlikte outputlarda listelenir. Dolayısıyla uygulanmaz.5.2 Otomatik kontrol yapılmaz.3. Kullanıcı tablodan girer.25 ncimin değeri ile çarpılır.4. Uygun olmayan katsayı ile printout alınmasına müsaade edilmez.3.5.5 B3 türü düzensizliği olan yapılarda.4. 6. 6.1 Otomatik kontrol yapılmaz.60 olmasına müsaade edilmez.1 A1 ve B2 türü düzensizlikler otomatik olarak saptanmaktadır.4.2. 6.3. ayrıntılı olarak tüm yatay yüklemeler için outputlarda listelenir.4.3.5.3.2 Programın hesap mantığının dışındadır. 6.5. 6.5.2. Ayrıca kullanıcı tanımlı periyotlar girilebilir. Kullanıcı denetimindedir.2. 6.4. 6.BÖLÜM 22 PROGRAMIN 1997 DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYUMLULUĞU Bu bölümde bulunan bilgiler Yönetmelik ile birlikte kullanıldığı zaman anlaşılır olmaktadır. A2 ve A3 türü düzensizlikte dikkate alınan düşey elemanların adları ve uç kuvvetleri. 6. 6. Süneklilik düzeyi bakımından karma taşıyıcı sistem kullanılmaz. Fazla ise kullanıcı uyarılır.2 Deprem kuvvetlerinin taşıyıcı sistem elemanları arasında güvenle aktarıldığı hesapla doğrulanır. Uygulanmaz.5. Hiçbir suretle nci<0. a) Otomatik kontrol yapılmaz.5.2. Bu yüzden çok özet bir üslup seçilmiştir.5. Taşıyıcı sistem davranış katsayısı kontrolü yapılır.5'e göre büyültülüp outputlarda ayrıca listelenir. Kullanıcı yapmamalı. 0. Deprem Yönetmeliğinde her madde gayet açık şekilde ifade edilmiştir. Kullanıcı tabloda işaretler. 148 . Printout almasına müsaade edilmez.3.

6.4. 6.3 Uygulanır.7.1. b) Mod birleştirme yöntemi ile hesap.2.1 Uygulanır. 6. Uygun olmayan Yöntem kullanılması durumunda printout alınmasına müsaade edilmez.1.30 katıyla sınırlandırılır.3.8 Her katta Kaydırılmış kütle merkezlerinin her birinde birbirine dik doğrultuda iki yatay serbestlik derecesi ile düşey eksen etrafında dönme serbestlik derecesi göz önüne alınır. Yukarıda tanımlanan serbestlik dereceleri olacak şekilde düzenlenir.7.1 Programda opsiyonel olarak a) Eşdeğer deprem yükü yöntemi ile hesap. T1a'nın 1. Matematik yöntemle özel değerler ve özel vektörler ve periyotlar hesaplanır.0 olması durumunda Dinamik hesap sonucu bulunan T1.7.2 Kolon düğüm noktalarının deplasmanlarını katın deplasmanlarından ayırmak için ideSTATİK'te üstü serbest kolon tanımı getirilmiştir.2. 6.6. Bu amaç için önce Yapı 3 boyutlu Stifness matrisi Son deplasmanları.2 Eşdeğer deprem yükü yönteminin uygulanıp uygulanmayacağı kontrolü otomatik olarak yapılır. Her mod.2. Böylece her modun etkin kütlesi bulunur.8. Ancak yapı bir defa da tüm kolonları itibariyle ve tek bir rijit diyafram olarak çalışıp düşey yükler açısından emniyetli tarafta kalınması sağlanmalıdır.6.4 T1a>1. 6. 6.8.3 Program bu koşulun ortaya çıkmasını engeller.7.3 Kesin hesap yapıldığından burada verilen denklem kullanılmaz. 6. Uygulanır.7. 6. 6.4.8. Her mod için o moddaki deplasmanların katılım miktarını karakterize eden katkı çarpanları (katılım oranı) hesaplanır.2. Titreşim yapmayan serbestlik derecelerine karşılık gelen satır ve sütunlar elimine edilerek yalnız titreşim yapan doğrultuları kapsayan indirgenmiş Stifness matrisi bulunur.4. 6. A1 düzensizliği olan yapılarda 1.3.2 Uygulanır. Matris (3*kat adedi) *(3*kat adedi) boyutundadır. 6.4 Uygulanır. 6. Her hesapta ilgili rijit diyafram içinde olmayan kolonlar üstü serbest tanımlanmalıdır.3. Katta kaç tane bağımsız rijit diyafram varsa yapı bu sayı kadar ayrı ayrı hesaplanmalıdır. Kullanıcı gereken kolonları bu şekilde tanımlamak zorundadır.4. 6. Her hesapta ilgili rijit diyafram içinde olmayan 149 .2 Kolon düğüm noktalarının deplasmanlarını katın deplasmanlarından ayırmak için ideSTATİK'te üstü serbest kolon tanımı getirilmiştir.2 T1a Ayrıca hesaplanır.7.2 Uygulanır. Her mod için binaya etkiyen toplam tasarım yükü deprem yükü bulunur. 6.2<nbi<=2. 6.1 Uygulanır. 6.1 Uygulanır.7.2. her kat ve her serbestlik derecesi için F kuvvetleri hesaplanır. c) Eski yönetmelik Eşdeğer deprem yükü yöntemi ile hesap yöntemlerinden biri kullanılabilir. Kullanıcı gereken kolonları bu şekilde tanımlamak zorundadır.7. Katta kaç tane bağımsız rijit diyafram varsa yapı bu sayı kadar ayrı ayrı hesaplanmalıdır.7.7. 6.1 Uygulanır.7.7.7.Programın 1997 Deprem Yönetmeliğine Uyumluluğu 6.1 Eşdeğer hesap yapılsa bile program bina birinci doğal periyodunu dinamik hesap yaparak bulur. İvme spektrumu eğrisi ve her modun periyotu ve deprem yükü azaltma katsayısından yola çıkılarak Spa(Tr) hesaplanır.0 durumunda eşdeğer hesaba müsaade etmez.2.1 6.

4.4 Uygulanır.2.2. 7.13.2. 6. 6.8.1Uygulanır. Otomatik kontrol edilir. Otomatik kontrol edilir.4.2.2.13.1 Uygulanır.8. 6.2 Uygulanır. Detaylarıyla printoutlarda gösterilir. 7.13. 6. Printoutlarda listelenir.2. 7.3. 7. 7.2 Uygulanır. 6. 6.8. 6. 6.2. 7. Detaylarıyla printoutlarda listelenir.2 Her durumda maksimum mod katkılarının birleştirilmesi için Tam Karesel Birleştirme (CQC Complete Quadratic Combination ) Kuralı uygulanır.1 Kullanıcı süneklik düzeyine karar verir.1 Titreşim modu yeterlilik kontrolü otomatik yapılır.Programın 1997 Deprem Yönetmeliğine Uyumluluğu kolonlar üstü serbest tanımlanmalıdır.1.2. Yetersiz mod sayısı tespit edilirse printout alınmasına müsaade edilmez.2 Uygulanır. 6.5.1.10. 6.2 7.1. 6.5. Ancak yapı bir defa da tüm kolonları itibariyle ve tek bir rijit diyafram olarak çalışıp düşey yükler açısından emniyetli tarafta kalınması sağlanmalıdır.5 6.8.3.1.1 Uygulanır. Program süneklik düzeyi normal sistemler için tüm koşulları uygular. Program süneklik düzeyi normal sistemler için tüm koşulları uygular.3.10.2Uygulanır. Otomatik uygulanır. Uygulanır.1Uygulanır.13. 7.5.3.10. 6.2 Kullanıcı süneklik düzeyine karar verir.2. 7.2.1 Uygulanır.3 Otomatik kontrol yapmaz.8. 7. Otomatik Uygulanır.2Uygulanır detaylarıyla printoutlarda listelenir.4 Otomatik kontrol yapmaz. Sağlamayan kolon varsa printout alınmasına müsaade etmez.2. Çapraz Korelasyon Katsayıları Hesabında modal sönüm oranı %5 alınır. 6.1. Verilen koşullara uygun olmayan projede printout alınmasına müsaade edilmez.3.9 Uygulanır.3.3 7.1 Uygulanır. 7. Uygun olmayan kolon saptanırsa printout alınmasına müsaade edilmez.1 Otomatik kontrol yapmaz 7. Otomatik kontrol edilir.1.1. Verilen koşullara uygun olmayan projede printout alınmasına müsaade edilmez.8 Otomatik uygulanır.2 Uygulanır. Uygun olmayan kolon saptanırsa printout alınmasına müsaade edilmez. 150 . Ancak yapısal olmayan (cephe elemanları) gevrek elemanların kullanılabilirlik kontrolü yapılmaz.2. Detaylarıyla printoutlarda gösterilir.8.4 Uygulanır.1 Hiç bir durumda karelerin karekökü yöntemi kullanılmaz. 7.6 7. Kesit hesaplarında Taşıma gücü yöntemi uygulanır.3 Uygulanır.2.10. Uygulanmaz.6 6.2.

12 ve 7.6.2.8 7. Olumsuz durumda printout alınması engellenir.4 7.13.13.4 Otomatik uygulanır.13.60 ve 0. 7. 7. Uygulanır.3. Uygulanır.4. Kullanıcı inisiyatifindedir. 7.3 Program açısından Denklem 7.30 katsayılarının değişebileceği dikkate alınarak printout alınması engellenmez fakat bariz görünecek şekilde SAĞLANMIYOR yazılır.7 7.4.4. 7.13. 7.3. Olumsuz durumda printout alınması engellenir. 7. Kolon düşey açılım detaylarında ayrıntılarıyla çizilir.6.1 Otomatik uygulanır.2 Otomatik çizilir. Oluştuğu zaman kullanıcı uyarılır. Otomatik uygulanır.5 Otomatik uygulanır.1 Otomatik çizilir.3 Yeniden dağılım yapılmaz. Ancak Kiriş açılımlarında da çapraz donatı çizilmez.1 Otomatik yazılır. 7.5 7. Kolon düşey açılımlarında detaylarıyla çizilir. Printoutlarda detaylarıyla listelenir.2.13. 7.1.3.4.3. 7.8. Ancak 7. Sağlanmadığı takdirde printout alınmasına müsaade edilmez. Ancak kullanıcı kirişe hesaplanan enine donatıya koymayıp çapraz donatı atabilir.1 Otomatik uygulanır.6. 7.3.7 7.8.1. 7.3. Uygulanır.10 Uygulanır.4.2.2.2.4 Otomatik yapılır.5 Otomatik uygulanır.3 Otomatik uygulanır.3. Printoutlarda detaylı listelenir.3 Uygulanır. Otomatik uygulanır.2. Otomatik uygulanır. Uygulanır.8.13 denklemlerindeki 0.Programın 1997 Deprem Yönetmeliğine Uyumluluğu 7. 7.4.3.3 7.8 7.3 Kanca kıvrım detayları detay kütüphanesinden alınır. 7.4.4 Otomatik çizilir. Otomatik uygulanır.2 Otomatik uygulanır. 7.5 Otomatik uygulanır.2. Printoutlarda detaylı listelenir.4. Kullanıcının kolonu kısa kolon olarak işaretlenmesi gerekir. 7. 7.6 7. 7.6.3. Tüm kontroller yapılır. 7.4. 7. Kullanıcı yapı rijitliğini arttırarak hesabı tekrar eder. 7.3 Otomatik çizilir.13.2 Otomatik yapılmaz.2. 7.13.13.2 Otomatik uygulanır. 7.6.4 7.3 Otomatik çizilir.9 7. 7. 151 .1 Otomatik uygulanır.6.4'ün mutlaka sağlanması gerekir.2. Otomatik uygulanır.2 Otomatik yazılır.

kirişin sol ucundaki teorik düğüm noktası ile kirişin sol ucu arasındaki eksantrisitenin x eksenine paralel mesafesi Ey1(Yo) :Kolonlarda kolonun ağırlık merkezi y ordinatı [m] Kirişlerde. kirişin sol ucundaki teorik düğüm noktası ile kirişin sol ucu arasındaki eksantrisitenin y eksenine paralel mesafesi Ex2 Ey2 :Kirişin sağ ucundaki teorik düğüm noktası eksantrisitenin x eksenine paralel mesafesi [m] :Kirişin sağ ucundaki teorik düğüm noktası eksantrisitenin y eksenine paralel mesafesi [m] ile kirişin sağ ucu arasındaki ile kirişin sağ ucu arasındaki 2 4 4 4 2. hangi değerin nasıl bulunduğu anlatılmıştır. 1.BÖLÜM 23 ÇIKTILARDA KULLANILAN SİMGELER ve AÇIKLAMALARI Bu bölümde. rapor başlıklarına göre sıralanarak açıklanmıştır. [m] Kirişlerde temiz boy Kolonlarda düğüm noktasından düğüm noktasına olan boy IBurul IMajor IMinor A Cos :Elemanın burulma ataleti [m ] :Elemanın majör atalet momenti [m ] :Elemanın Minör atalet momenti [m ] :Elemanın alanı [m ] :Elemanın plandaki açısının cosinüsü Kirişlerde i-j vektörünün yatayla yaptığı açının cosinüsü Kolonlarda majör atalet düzlemine dik vektörün yatayla yaptığı açının cosinüsü. Sin Ex1(Xo) :Elemanın plandaki açısının sinüsü :Kolonlarda kolonun ağırlık merkezi x apsisi [m] Kirişlerde. Hesaplarda kullanılan kapalı formüller belirtilmiş. Uzun kenarı x eksenine paralel bir dikdörtgen kolonun açısı 90 derecedir. Kolon elemanının alt uç düğüm noktasının numarası j :Kiriş elemanlarının sağ uç düğüm noktasının numarası Kolon elemanının üst uç düğüm noktasının numarası L :Elemanın boyu. raporda kullanılan tüm simgeler. Yapı Uzay Çerçeve Eleman Bilgileri a) Simgeler i: :Kiriş elemanlarının sol uç düğüm noktasının numarası. Kat Eşdeğer Yatay Kuvvetleri ve Genel Bilgileri a) Simgeler 152 .

1) denklemiyle ile A(Tr) hesaplanır. Hn ≤ 25 ise wiHi ∑ ( wjHj) j=1 7.9) kullanılarak her kat için Fi hesaplanır. S(T) = 1+1.5T/ TA S(T) = 2.5( TB /T) 0.8 ( 0≤ T ≤ TA ) B Denklem 6.5 S(T) = 2.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar gi qi HYKK wi Hi :Binanın i. A(T1) / Ra(T1) (Denklem 6.2Vt den küçük ya da eşit olmalıdır. rijit çevre perdelerin bulunduğu katlarda hiç bir değer yazılmaz. 5. Fi = (Vt . Hn>25 ise ∆Fn = 0. 4.∆FN ) N ∆Fn hesaplanır.1.b) de T yerine Tr konularak Ra(Tr) hesaplanır. Vt değeri 0. katının hareketli yük katılım katsayısı kullanılarak hesaplanan ağırlığı [t] :Binanın i.c) S(Tr) hesaplanır.2a.2a Denklem 6. Zemin cinsine göre belirlenen spektrum eğrisinde T yerine. Tr konularak (Denklem 6.07 T1 Vt (denklem 6.2c (T A < T ≤ T ) ( T>T ) B 2. Doğal Titreşim Periyodu Tr hesaplanır.2b Denklem 6. kata etkiyen eşdeğer deprem yükü (y yönü) [t] :Gerçek kütle merkezi koordinatları[m] Fi(x) Fi(y) Xa.7. katındaki toplam hareketli yük [t] :Hareketli yük katılım katsayısız :Binanın i.3a Denklem 6. sırasıyla A(Tr) ve Ra(Tr) dir. katındaki toplam sabit yük [t] :Binanın i. Bu formülde bulunan A(T1) ve Ra(T1). Ra(T) = 1. [m] :Eşdeğer deprem yükü yönteminde i. Vt = W.5 + (R . katının temel üstünden itibaren ölçülen yüksekliği (Bodrum katlarında rijit çevre perdelerinin bulunduğu binalarda i’inci katın zemin kat döşemesi üstünden itibaren ölçülen yüksekliği ) Bu durumda. Rijit çevre perdelerinin bulunduğu katlarda Fi Madde 6. Fi(y) nin bulunması: X ve Y yönü için. 6. 1. kata etkiyen eşdeğer deprem yükü (x yönü) [t] :Eşdeğer deprem yükü yönteminde i. Tr>T A ise Ra(Tr)=R dir.4 belirtilen esaslara göre 153 .3b ( Tr > T A ) 3.4) ile Vt hesaplanır.Ya b)Açıklamalar Fi(x) . A(T)= Ao I S(T) (Denklem 6.3a. (Denklem 6.8) kullanılarak ∆Fn =0 ‘dır. ∆Fn 0.b.10 Ao I W değerinden büyük veya eşit olmalıdır.5)T/ T A Ra(T) = R ( 0≤ T ≤ TA ) Denklem 6. (Denklem 6.2.

1) (Bu madde eşdeğer deprem yüküne göre hesap yapılırsa uygulanmaz) Bina toplam kütlesi= W/g (g yerçekimi ivmesi=9. (Denklem 6.5.15 2. (Denklem 6.3. Hesaba katılacak titreşim modu sayısı kontrol edilir. (Denklem 6. 2 154 . (Denklem 6.3) kullanılarak deprem yükü azaltma katsayısı Ra(Tr). Spa(Tr) = A(Tr) g / Ra(Tr) Denklem 6.15) kullanılarak ivme spekturum ordinatı Spa(Tr). Dinamik Hesap a) Simgeler W T1a Hn :Binanın hareketli yük katılım katsayısı kullanılarak bulunan toplam ağırlığı [t] :Binanın amprik bağıntı ile hesaplanan birinci doğal titreşim periyodu [s] :Binanın temel üstünden itibaren ölçülen toplam yüksekliği (Bodrum katlarında rijit çevre perdelerinin bulunduğu binalarda zemin kat döşemesi üstünden itibaren ölçülen toplam yükseklik) [m] :Binanın N'inci katına (tepesine) etkiyen ek eşdeğer deprem yükü ( x yönü) [t] :Binanın N'inci katına (tepesine) etkiyen ek eşdeğer deprem yükü ( y yönü) [t] :Eşdeğer deprem yükü yönteminde x doğrultusunda binaya etkiyen toplam eşdeğer deprem yükü (taban kesme kuvveti) [t] :Eşdeğer deprem yükü yönteminde y doğrultusunda binaya etkiyen toplam eşdeğer deprem yükü (taban kesme kuvveti) [t] :Mod birleştirme yönteminde x doğrultusunda modlara ait katkıların birleştirilmesi ile bulunan bina toplam deprem yükü (taban kesme kuvveti) [t] :Mod birleştirme yönteminde y doğrultusunda modlara ait katkıların birleştirilmesi ile bulunan bina toplam deprem yükü (taban kesme kuvveti) [t] :Mod birleştirme yöntemi ile hesaplanan büyüklüklerin alt sınırlarının belirlenmesi için kullanılan katsayı :Etkin yer ivmesi katsayısı :Bina önem katsayısı :Binanın r'inci titreşim periyodu [s] :Tr için hesaplanan spektrum katsayısı ∆ Fnx ∆ Fny Vt(x) Vt(y) VtB(x) VtB(y) β Ao I Tr S(Tr) b)Açıklamalar X ve Y yönü için. 1. Burada kullanılan simgeler için ayrıca dinamik hesap yapılmışsa dinamik hesap başlığı altında.8. doğal titreşim periyodu (Tr).Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar hesaplanır. (Madde 6. serbest titreşim periyodu (w). 3. yarı dinamik hesap yapıldıysa yarı dinamik hesap başlığı altında rapor edilir. Bu formüldeki Wbk.1) kullanılarak spektral ivme katsayısı A(Tr). Fi=Fbk=Ao I Wbk /1. ilgili katın Wi ‘sidir. Her modda.2) kullanılarak spektrum katsayısı S(Tr). etkin modal kütle Mr.81 m/ s ) Bina toplam kütlesinin %90’nı hesaplanır. C katsayısı ve katkı çarpanı hesaplanır. sırasıyla listelenir.

X yönü kat deprem kuvveti [t] :Kullanılan yönteme göre hesaplanan. Y yönü kat deprem kuvveti [t] :Kata etkiyen burulma momenti [tm] 5. (Bu madde eşdeğer deprem yüküne göre hesap yapılırsa uygulanmaz. Vt(x)< β VtB(x) ve Vt(y)< β VtB(y) ise dinamik analizle bulunan bütün iç kuvvetler. Toplam etkin modal kütle bulunur ve bina toplam kütlesi ile karşılaştırılır. x yönü için. Sadece eşdeğer deprem yükü yöntemine göre bulunan kat maksimum yükleri listelenir. bina toplam kütlesinden büyükse mod sayısı yeterlidir. Toplam etkin modal kütle. Düğüm Noktası Deplasmanları a) Simgeler Dn X.Z G1 G2 G3 G4 G5 G6 U(x) U(y) U(z) R(x) :Düğüm noktası numarası :Düğüm noktası koordinatları [m] :Düğüm noktasının global x ekseni doğrultusundaki numarası :Düğüm noktasının global y ekseni doğrultusundaki numarası deplasman bileşeni kod deplasman bileşeni kod :Düğüm noktasının global z ekseni doğrultusundaki deplasman bileşeni kod numarası :Düğüm noktasının global x ekseni etrafındaki deplasman bileşeni kod numarası :Düğüm noktasının global y ekseni etrafındaki deplasman bileşeni kod numarası :Düğüm noktasının global z ekseni etrafındaki deplasman bileşeni kod numarası :Düğüm noktasının global x ekseni doğrultusundaki deplasmanı [mm] :Düğüm noktasının global y ekseni doğrultusundaki deplasmanı [mm] :Düğüm noktasının global z ekseni doğrultusundaki deplasmanı [mm] :Düğüm noktasının global x ekseni etrafındaki deplasmanı [radyan] 155 . βVt ( x) / VtB( x) . yapı kat modal kütleleri.) 4. Kat maksimum yükleri. 4. Sırasıyla karakteristik mod vektörleri. eşdeğer ve dinamik yükler olmak üzere listelenir.8.Y.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar Bina toplam kütlesinin %5’i hesaplanır.05 Bx [m] :Katın gerçek kütle merkezi ile kaydırılmış kütle merkezi arasındaki mesafe.05 By [m] :Kullanılan yönteme göre hesaplanan. normalleştirilmiş yapı serbest titreşim modları yapı kat maksimum ivmeleri. Bu yüklerin toplamları Madde 6. yapı kat elastik deprem yükleri. y yönü için βVt ( y) / VtB( y) katsayılarıyla otomatik olarak çarpılırlar. 3. ey= 0. 5. Katlara Etkiyen Yatay Yükler a) Simgeler ex ey Fx Fy Mb :Katın gerçek kütle merkezi ile kaydırılmış kütle merkezi arasındaki mesafe. Rijit bodrum çevre perdelerinin bulunduğu katta bu değerler sıfırdır.5’e göre karşılaştırılır. yapı kat tasarım deprem yükleri hesaplanır. ex= 0.

Kat Deplasmanları a) Simgeler δx δy θ :Katın master düğüm noktasının ( kütle merkezinin ) x deplasmanı [mm] :Katın master düğüm noktasının ( kütle merkezinin ) y deplasmanı [mm] :Katın master düğüm noktasının ( kütle merkezinin ) dönmesi [radyan] 7.2 (Mri + Mrj) denkleminin hem alttaki. tx1 ty1 tz1 mx1 my1 mz1 ii) Kirişler 1 indisler sol ucu simgelemektedir. tz1 my1 mz1 :Kesme kuvveti :Eğilme momenti :Burulma momenti :Kolonun uzun kenarı doğrultusundaki kesme kuvveti majör düzlemdeki kesme kuvveti [t] :Kolonun kısa kenarı doğrultusundaki kesme kuvveti majör düzleme dik düzlemdeki kesme kuvveti [t] :Kolonun eksenel kuvveti [t] :Kolonun kısa kenarı doğrultusundaki moment majör düzleme dik düzlemdeki moment [tm] :Kolonun uzun kenarı doğrultusundaki moment majör düzlemdeki moment [tm] :Kolonun burulma momenti [tm] b) Açıklamalar Kolonlarda. hem de üstteki düğüm noktalarının sağlandığı kolonlara etkiyen eğilme momentleri ve kesme kuvvetleri 1/ α i oranında çarpılarak otomatik olarak attırılır. 2 indisler sağ ucu simgelemektedir. Elemanların Uç Kuvvetleri a) Simgeler i) Kolonlar ve paneller majör düzlem :Kolonun majör (büyük) atalet momentinin hesaplandığı düzlem. Uzun kenarı x eksenine paralel bir dikdörtgen kolonun majör düzlemi . x eksenine paraleldir.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar R(y) R(z) :Düğüm noktasının global y ekseni etrafındaki deplasmanı [radyan] :Düğüm noktasının global z ekseni etrafındaki deplasmanı [radyan] 6. 2 indisler üst ucu simgelemektedir. 0. Sonuçlar ikinci satır olarak(yanına 1/ α i yazar) listelenir 156 . 1 indisler alt ucu simgelemektedir.70< α i <1 aralığında (Mra + Mrü) ≥ 1.

[mm] :i. katın Sol-Üst köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] ∆ (i-1)SLA :(i-1). kattan itibaren en üst kata kadar olan katların hareketli yük katılım katsayısı 157 Σ Wj . Katta hesaplanan maksimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. katın Sağ-Üst köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] ∆ imax ∆ (i)SLU ∆ (i)SLA ∆ (i)SĞA ∆ (i)SĞU ∆ (i-1)SLU :(i-1). katın Sağ-Alt köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] ∆ (i-1)SĞU :(i-1). ∆ iSLU :d(i)SLU . katın Sol-Üst köşesinde hesaplanan göreli öteleme [mm] :i. katın Sol-Alt köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] :i.d(i-1)SLU ∆ iSLA :d(i)SLA .Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar 8.10. katın Sağ-Alt köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] :i.1.d(i-1)SĞA ∆ iSĞU :d(i)SĞU . ∆ iSLA .d(i-1)SĞU ∆ imax= ∆ iSLU . İkinci Mertebe Etkileri a) Simgeler ( ∆ i)ort Vi hi :i. katın Sağ-Üst köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] ∆ iSLU ∆ iSLA ∆ iSĞA ∆ iSĞU :i.d(i-1)SLA ∆ iSĞA :d(i)SĞA . ∆ imax/hi ≤ 0. Kat :i. ∆ iSĞU'dan en büyüğüdür. katın ilgili doğrultudaki kat kesme kuvveti [t] :i. Katta kolon ve perdelerde hesaplanan göreli kat ötelemelerinin kat içindeki ortalama değeri.02/R olmalıdır. katın yüksekliği [m] :i. ∆ iSĞA .0035 veya ∆ imax/hi ≤ 0. Göreli Kat Ötelemelerinin Sınırlandırılması a) Simgeler Kat hi :i. katın Sol-Alt köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] ∆ (i-1)SĞA :(i-1). katın Sol-Alt köşesinde hesaplanan göreli öteleme [mm] :i. Madde 6. Kat yüksekliği [m] :i.2 9. katın Sol-Üst köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] :i. katın Sağ-Alt köşesinde hesaplanan göreli öteleme [mm] b) Açıklamalar Her bir deprem yüklemesi ve kat için. katın Sağ-Üst köşesinde hesaplanan göreli öteleme [mm] :i.

katta 4. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] :i. katta 3. katta 1. katta 4. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] :i.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar kullanılarak hesaplanmış ağırlıklarının toplamları [t] θi :i. katta 3. Deprem yüklemesinden hesaplanan maksimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. θ i ≤ 0.21) θ = (∆i)ort ∑ wj j=i N Vihi 10. Deprem yüklemesinden hesaplanan minimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. katta 3. Deprem yüklemesinden hesaplanan burulma düzensizliği katsayısı [mm] :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan maksimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. katta 2. Deprem yüklemesinden hesaplanan minimum [mm] göreli kat ötelemesi :i. katta 1. Deprem yüklemesinden hesaplanan minimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. (Denklem 6. ( ∆ i)ort =( ∆ iSLU+ ∆ iSLA + ∆ iSĞA + ∆ iSĞU ) /4 işlemiyle bulunur. A1 Burulma Düzensizliği a) Simgeler ( ∆ i)max1 ( ∆ i)min1 ( ∆ i)ort1 :i. katta 4.12 olmalıdır. Deprem yüklemesinden hesaplanan burulma düzensizliği katsayısı [mm] :i. kullanılarak θ i hesaplanır. Deprem yüklemesinden hesaplanan minimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] :i. katta 2. katın ikinci mertebe gösterge değeri [radyan] b) Açıklamalar Her bir deprem yüklemesi ve kat için. katta 3. katta 2. Deprem yüklemesinden hesaplanan burulma düzensizliği katsayısı [mm] η bi1 ( ∆ i)max2 ( ∆ i)min2 ( ∆ i)ort η bi2 ( ∆ i)max3 ( ∆ i)min3 ( ∆ i)ort3 η bi3 ( ∆ i)max4 ( ∆ i)min4 ( ∆ i)ort4 η bi4 158 . Deprem yüklemesinden hesaplanan burulma düzensizliği katsayısı [mm] :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] :i. katta 1. Deprem yüklemesinden hesaplanan maksimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. katta 1. katta 2. Deprem yüklemesinden hesaplanan maksimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. katta 4.

(Not: Uzun kenarı x eksenine paralel bir dikdörtgen kolonun açısı 90 derecedir. ∆ iSĞU değerlerinin en küçüğüdür. :Kolon majör atalet düzlemine dik vektörün yatayla yaptığı açının sinüsü. ∆ iSĞA .Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar b) Açıklamalar Göreli kat ötelemelerinde başlığında her bir deprem için rapor edilen ∆ imax değerleri. ( ∆ i)max4 olarak listelenir. nbi1 =( ∆ i)max1/( ∆ i)ort1 . bu başlıkta sırasıyla ( ∆ i)max1. ( ∆ i)max3. ( ∆ i)min2. 11. A4 Taşıyıcı Sistem Eleman Eksenlerinin Paralel Olmaması a) Simgeler 159 . ( ∆ i)ort3=( ∆ i)max3/( ∆ i)max3 .2 değerinden büyükse A1 burulma düzensizliği vardır.Vu :V * e 12. ( ∆ i)min1. nbi’lerin bir tanesi 1. göreli kat ötelemeleri başlığında rapor edilen ∆ iSLU . ( ∆ i)ort1=[( ∆ i)max1/( ∆ i)min1] / 2 . ( ∆ i)min4 her kat ve yükleme için. ( ∆ i)ort2=( ∆ i)max2/( ∆ i)min2.A2-A3 Düzensizliği Kontrolü e cos Sin :Moment kolunun uzunluğu [m] α α :Kolon majör atalet düzlemine dik vektörün yatayla yaptığı açının cosinüsü. nbi2 =( ∆ i)max2/( ∆ i)ort2 nbi3 =( ∆ i)max3/( ∆ i)ort3 .) txu tyu txa :i’inci kattaki kolonun üst ucuna x ekseni doğrultusunda etkiyen kesme kuvveti [t] :i’inci kattaki kolonun üst ucuna y ekseni doğrultusunda etkiyen kesme kuvveti [t] :i+1’inci kattaki kolonun alt ucuna x ekseni doğrultusunda etkiyen kesme kuvveti [t] tya Vux Vuy Vax Vay Vu Va V M :i+1’inci kattaki kolonun alt ucuna y ekseni doğrultusunda etkiyen kesme kuvveti [t] :txu * sin α :tyu * cos α :txa * sin α :tya * cos α :Vux + Vuy :Vax + Vay :Va . ( ∆ i)max2. ∆ iSLA . ( ∆ i)ort4=( ∆ i)max4/( ∆ i)max4 formülleriyle ortalama göreli kat ötelemeleri hesaplanır. nbi4 =( ∆ i)max4/( ∆ i)ort4 formülleriyle nbi’ler hesaplanır. ( ∆ i)min3.

7. 13.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar tx1 ty1 tz1 mx1 my1 mb1 tx2 ty2 tz2 mx2 my2 mb2 : Alt uçta majör aks doğrultusunda kesme kuvveti [t] : Alt uçta minör aks doğrultusunda kesme kuvveti [t] : Alt uçta normal kuvvet [t] : Alt uçta majör aks etrafında eğilme momenti [tm] : Alt uçta minör aks etrafında eğilme momenti [tm] : Alt uçta kolon düşey ekseni etrafında burulma momenti [tm] : Üst uçta majör aks doğrultusunda kesme kuvveti [t] : Üst uçta minör aks doğrultusunda kesme kuvveti [t] : Üst uçta normal kuvvet [t] : Üst uçta majör aks etrafında eğilme momenti [tm] : Üst uçta minör aks etrafında eğilme momenti [tm] : Üst uçta kolon düşey ekseni etrafında burulma momenti [tm] b) Açıklamalar Sistemde A4 düzensizliği varsa.5'deki belirtildiği üzere hesaplanır ve her bir deprem doğrultusu için bulunan değerler bu başlık altında listelenir. Σ Ae = Σ Aw + Σ Ag + 0. Katta gözönüne alınan deprem doğrultusunda etkili kesme alanı. [m ] :i.7. Katta gözönüne alınan deprem doğrultusuna paralel kagir dolgu duvar 2 alanlarının ( kapı ve pencere boşlukları düşülmüş) toplamı [m ] :(i+1). Katta gözönüne alınan deprem doğrultusuna paralel olarak perde olarak 2 çalışan taşıyıcı sistem elemanlarının enkesit alanlarının toplamı [m ] :(i+1).5 uygulanır. Katta kolon enkesiti etkin gövde alanları Aw'ların toplamı [m2] Σ Ag(i+1) Σ Ak(i+1) Σ Ae(i+1) Σ Aw(i) Σ Ag(i) Σ Ak(i) Σ Ae(i) η ci :(i+1). B1 Komşu Katlar Arası Dayanım Düzensizliği a) Simgeler Σ Aw(i+1) :(i+1). Katta kolon enkesiti etkin gövde alanları Aw'ların toplamı [m ] :i. Bu maddenin uygulandığı durumda elemanların asal eksen doğrultusundaki iç kuvvet büyüklükleri Madde 6. [m ] :i. Katların birinde. Katın Dayanım Düzensizliği Katsayısı 2 2 2 b) Açıklamalar Her bir katta. tespit edilmiştir mesajı yazılır ve Madde 6. elemanların tasarımında kullanılan büyüklüklerdir. 160 . Katta gözönüne alınan deprem doğrultusuna paralel kagir dolgu duvar 2 alanlarının ( kapı ve pencere boşlukları düşülmüş) toplamı [m ] :i. Katta gözönüne alınan deprem doğrultusuna paralel olarak perde olarak çalışan 2 taşıyıcı sistem elemanlarının enkesit alanlarının toplamı [m ] :i. Katta gözönüne alınan deprem doğrultusunda etkili kesme alanı.15 Σ Ak hesaplanır. Burada listelenen iç kuvvet büyüklükleri.

katta 3. Deprem yüklemesinden hesaplanan Rijitlik düzensizliği katsayısı [mm] :i.25( η ci)min çarpılmış olarak R Katsayısının Seçim Nedeni başlığında yazılmaktadır. katta 1. katta 4. η ki1 = ( ∆ i)ort1/( ∆ i+1)ort1 (1. η ki ‘lerden biri 1. Deprem yüklemesinden hesaplanan rijitlik düzensizliği katsayısı [mm] :i. 1. katta 2. katta 1. Deprem yüklemesinden hesaplanan rijitlik düzensizliği katsayısı [mm] :i.80 ise taşıyıcı sistem davranış katsayısı R. R Katsayısının Seçim Nedeni başlığında rapor edilir. 1.25( η ci)min değeri.25( η ci)min değeri ile çarpılarak deprem hesabı otomatik olarak tekrarlanır. katta 2.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar η ci=( Σ Ae)i /( Σ Ae)i+1 < 0. 14. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] η ki3 ( ∆ i)ort4 :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] η ki2 ( ∆ i)ort3 :i. ( ∆ i)ort ilgili kat.deprem yüklemesi için) η ki3 = ( ∆ i)ort3/( ∆ i+1)ort3 (3. R katsayısı da 1.50’ den büyükse B2 komşu katlar arası rijitlik düzensizliği vardır.deprem yüklemesi için) η ki4 = ( ∆ i)ort4/( ∆ i+1)ort4 (4. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama [mm] göreli kat ötelemesi ( ∆ i+1)ort4 :(i+1). ( η ci)min rapor edilen bütün η ci’ lerin en küçüğüdür. B2 Komşu Katlar Arası Rijitlik Düzensizliği a) Simgeler ( ∆ i)ort1 : i. katta 4. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] η ki ( ∆ i)ort2 :i.60 ≤ η ci < 0. katta 3. katta 3.80 ise B1 komşu katlar arası dayanım düzensizliği vardır. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama [mm] göreli kat ötelemesi ( ∆ i+1)ort3 :(i+1). katta 2. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] η ki4 :i.deprem yüklemesi için) η ki2 = ( ∆ i)ort2/( ∆ i+1)ort2 (2. 161 . 0. katta 1.deprem yüklemesi için) hesaplanır ve listelenir. Deprem yüklemesinden hesaplanan Rijitlik düzensizliği katsayısı [mm] b) Açıklamalar İkinci mertebe etkileri başlığında 4 adet deprem yüklemesine göre listelenen ( ∆ i)ort ‘lar bu düzensizliğin kontrolünde kullanılır. katta 4. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] ( ∆ i+1)ort2 :(i+1). η ci < 060 olması durumunda rapor alınmasına izin verilmez. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] ( ∆ i+1)ort1 :(i+1). ( ∆ i+1)ort bir üst kat olmak üzere. her kat için.

Vis/Vik Oranları a) Simgeler Vis1 :Binanın i. “Taşıyıcı Sistemin Düşey Elemanlarında Süreksizlik Bulunmamaktadır. Yoksa. Bina toplam yüksekliği. deprem bölgesi. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı [t] :i. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı [t] :Binanın i.3'ün hem alttaki hem de üsteki düğüm noktalarında 162 Vik1 α i1 Vis2 . α Mx ve α My'lerin en büyüğü olarak alınabilir). bina toplam yüksekliği. program rapor alırken kullanıcıyı uyarır ve çıktı almasına izin vermez. B2 için η ki) ve kullanılan hesap yöntemi rapor edilir.75’den küçük veya eşitse R=7 kullanılabilir. α Mx ya da α My herhangi bir deprem yüklemesinde 0.4 α M formülünden R katsayısını 17. 1.3) hem alttaki hem de üsteki düğüm noktalarında sağlandığı kolonlarda . Varsa.25( η ci)min değeri listelenir. 1. B3 Taşıyıcı Sistemin Düşey Elemanlarının Süreksizliği Sadece kolonun iki ucu mesnetli kirişe oturduğu durum kontrol edilir. girilen R katsayısı.2 (Mri + Mrj) denkleminin (Denklem 7. düzensizlik durumları ve katsayıları (A1 için η bi. bina önem katsayısı.” mesajı rapor edilir. Kullanılan R katsayısı Seçilen R katsayısı olarak bu başlıkta listelenir. İlgili düğüm noktasına bağlı tüm kiriş ve kolonların bütün kesitlerinde tüm yüklemeler için elde edilen tüm iç kuvvetler %50 oranında otomatik attırılır. Hesap Yönteminin Seçim Nedeni Sırasıyla deprem bölgesi. 18. deprem yüklemesinden hesaplanan Vis1/Vik1 oranı :Binanın i.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar 15. Sırasıyla. 0. R Katsayısının Seçim Nedeni Her bir deprem yüklemesi ve her kat için devrilme momenti kontrolü yapılır.75’den büyük 1’den küçük ise. R katsayısının uygunluğu rapor edilir. R=10 . katta 1. 16. seçilen R katsayısı. kullanıcı. ( α M . Bu durumda. katında Denklem 7. Elemanların plandaki adları ve katları yazılır. a) Simgeler PMx PMy Mx My :İlgili katta ve ilgili deprem yüklemesinden dolayı kattaki perdelerin yatay x istikametine transfer edilmiş momentleri toplamı [tm] :İlgili katta ve ilgili deprem yüklemesinden dolayı kattaki perdelerin düşey y istikametine transfer edilmiş momentleri toplamı [tm] :İlgili katta ve ilgili deprem yüklemesinden dolayı kattaki perde ve kolonların yatay x istikametine transfer edilmiş momentleri toplamı [tm] :İlgili katta ve ilgili deprem yüklemesinden dolayı kattaki perde ve kolonların düşey y istikametine transfer edilmiş momentleri toplamı [tm] :PMx/Mx :PMy/My α Mx α My b) Açıklamalar hesaplar ve tekrar analiz yaptırır. katında tüm kolonlarda 1. katında (Mra + Mrü) ≥ 1.

2 (Mri + Mrj) denkleminin hem alttaki. Mrj için “Deprem Yönetmeliği Kolon Raporu'na bakınız. deprem yüklemesinden hesaplanan Vis3/Vik3 oranı :Binanın i. 4. hem de üstteki düğüm noktalarının sağlandığı kolonlara etkiyen eğilme momentleri ve kesme kuvvetleri 1/ α i oranında çarpılarak otomatik olarak attırılır. kuvvetlerinin toplamı [t] Vik2 2. Sonuçlar “Eleman Uç Kuvvetleri" başlığında ikinci satır olarak(yanına 1/ α i yazar) listelenir. α i < 0. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme :Binanın i. katta 2.70< α i <1 aralığında (Mra + Mrü) ≥ 1.3'ün hem alttaki hem de üsteki düğüm noktalarında sağlandığı kolonlarda . deprem yüklemesinden hesaplanan Vis2/Vik2 oranı :Binanın i. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı [t] :Binanın i. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı [t] :i. katında Denklem 7.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar sağlandığı kolonlarda .70 olmasına izin verilmez. katında Denklem 7. katta 3. Mri. 0. katında tüm kolonlarda 3. katta 4. katında tüm kolonlarda 2. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı [t] :i. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı [t] :i. Mra. Mrü. Döşemelerin Statik Betonarme Sonuçları ve Donatıları a) Simgeler L G Q D MSol AsSol DntSol MAck AsAck DntAck MSağ AsSağ DntSağ :Döşemenin ilgili doğrultudaki temiz açıklığı [m] :Döşemenin sabit yükü [t] :Döşemenin hareketli yükü [t] :Döşemenin yüksekliği [m] :İlgili doğrultunun solunda hesaplanan moment [tm] :İlgili doğrultunun solunda (sol mesnet) olması gerekli donatı alanı [cm ] :Sol mesnetteki ilave adet ve çapı :İlgili doğrultunun açıklığında hesaplanan moment [tm] :İlgili doğrultunun açıklığında olması gerekli donatı alanı [cm ] :Açıklıktaki donatı adet ve çapı :İlgili doğrultunun sağında hesaplanan moment [tm] :İlgili doğrultunun sağında (sağ mesnet) olması gerekli donatı alanı [cm ] :Sağ mesnetteki ilave adet ve çapı 163 2 2 2 . 3.3'ün hem alttaki hem de üsteki düğüm noktalarında sağlandığı kolonlarda . deprem yüklemesinden hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı [t] :Binanın i. 19. deprem yüklemesinden hesaplanan Vis4/Vik4 oranı α i2 Vis3 Vik3 α i3 Vis4 Vik4 α i4 b) Açıklamalar Herhangi bir deprem yüklemesinde ve herhangi bir katta. katında tüm kolonlarda 4.

Kirişin alt tarafında en fazla çekme donatısı çıkaran yükleme kombinasyonu :Enine donatı hesabında esas alınan kesme kuvveti [t] :Yük katsayıları ile çarpılmış düşey yükler ve depremin ortak etkisi altında hesaplanan kesme kuvveti [t] :Eğik çatlamayı oluşturan kesme kuvveti [t] :Betonun kesme dayanımına katkısı [t] :1 metredeki kayma donatısı alanı [m ] :Moment sıfır noktasının ilgili uca olan uzaklığı 2 22.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar 20. Kirişin üst tarafında en fazla çekme donatısı çıkaran yükleme kombinasyonu :Kirişin ilgili ucunda (mesnedinde) . Kirişlerin Donatıları a) Simgeler bw hk ln MdÜst MdAlt :Kirişin gövde genişliği [m] :Kiriş yüksekliği [m] :Temiz açıklık [m] :Kirişin ilgili bölgesinde üst tarafta en fazla çekme donatısı çıkaran dizayn momenti. Kirişlerin Yük Bilgileri ve Ankastrelik Tesirleri a) Simgeler Mg1 Mq1 Vg1 Vq1 Mg2 Mq2 Vg2 Vq2 Eşdeğer g Eşdeğer q :Sol uçta İlgili sabit yükten hesaplanan ankastrelik momenti [tm] :Sol uçta İlgili hareketli yükten hesaplanan ankastrelik momenti [tm] :Sol uçta İlgili sabit yükten hesaplanan ankastrelik kesme kuvveti [t] :Sol uçta İlgili hareketli yükten hesaplanan ankastrelik kesme kuvveti [t] :Sağ uçta İlgili sabit yükten hesaplanan ankastrelik momenti [tm] :Sağ uçta İlgili hareketli yükten hesaplanan ankastrelik momenti [tm] :Sağ uçta İlgili sabit yükten hesaplanan ankastrelik kesme kuvveti [t] :Sağ uçta İlgili hareketli yükten hesaplanan ankastrelik kesme kuvveti [t] :İlgili yükün eşdeğer düzgün yayılı yük karşılığı (sabit) [t/m] :İlgili yükün eşdeğer düzgün yayılı yük karşılığı (hareketli) [t/m] 21. [tm] :Kirişin ilgili bölgesinde alt tarafta en fazla çekme donatısı çıkaran dizayn momenti [tm] 164 . Kirişlerin Betonarme Hesap Sonuçları a) Simgeler Üst Alt Ve Vd Vcr Vc Asw/s Moment0 :Kirişin ilgili ucunda (mesnedinde) .

4. Büyük olan alınır.fctd/fyd < sol ρü ve fctd/fyd < sağ ρü olmalıdır. 165 .AsÜst :Kirişin ilgili bölgesinde üst tarafta mevcut donatı alanı [cm ] Mev.Depremin soldan.25 fcd bw d formülünden kiriş kesitinin kesme dayanımı hesaplanır. (Mpiüst+Mpjalt). Deprem Yönetmeliği Kiriş Tahkikleri a) Simgeler bw hk ln fctd fyd fcd Sol :Kirişin gövde genişliği [m] :Kiriş yüksekliği [m] :Temiz açıklık :Kirişin betonunun tasarım çekme dayanımı [kgf/cm ] :Kirişin boyuna donatısının tasarım akma dayanımı [kgf/cm ] :Kirişin betonunun tasarım basınç dayanımı [kgf/cm ] 2 2 2 ρü :Kirişin sol mesnedinin üst tarafındaki çekme donatısının oranı :Kirişin sağ mesnedinin üst tarafındaki çekme donatısının oranı :Kiriş kesitinin kesme dayanımı [t] :Kirişin sol ucunda hesaplanan kesme kuvveti [t] :Kirişin sağ ucunda hesaplanan kesme kuvveti [t] :Kirişin sol ucunda ve kolon yüzünde düşey yüklerden meydana gelen basit kiriş kesme kuvveti [t] :Kirişin sağ ucunda ve kolon yüzünde düşey yüklerden meydana gelen basit kiriş kesme kuvveti [t] :Kirişin sol ucunda üstte çekme çıkartacak yön için hesaplanan pekleşmeli taşma gücü momenti [tm] :Kirişin sol ucunda altta çekme çıkartacak yön için hesaplanan pekleşmeli taşıma gücü momenti [tm] :Kirişin sağ ucunda üstte çekme çıkartacak yön için hesaplanan pekleşmeli taşıma gücü momenti [tm] :Kirişin sağ ucunda altta çekme çıkartacak yön için hesaplanan pekleşmeli taşıma gücü momenti [tm] Sağ ρü Vr Vei Vej Vdyi Vdyj Mpiüst Mpialt Mpjüst Mpjalt b)Açıklamalar 1.22 bwd fcd değeri hesaplanır.Vr=0. (Mpialt+Mpjüst) hesaplanır.0. sol ve sağ uç için en olumsuz kesme kuvveti hesabı yapılır.AsAlt :Kirişin ilgili bölgesinde alt tarafta hesaplanan donatı alanı [cm ] 2 2 2 Mev.AsÜst :Kirişin ilgili bölgesinde üst tarafta hesaplanan donatı alanı [cm ] Hes.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar Hes. (d=hk-paspayı) 3.AsAlt :Kirişin ilgili bölgesinde alt tarafta mevcut donatı alanı [cm ] 2 23. (Mpmax olsun). 2. sağdan etkimesi durumları sonucunda. (Vei ve Vej). Bunun için.

Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar Sol uç için; Vei=Vdyi + Mpmax/ln Sağ uç için; Vej=Vdyj + Mpmax/ln (Madde 7.9) hesaplanır. 5.Vei ve Vej değerlerinden bir tanesi, Vr ya da 0.22 bw d. fcd değerlerinden büyükse kesit yetersizdir.

24. Kolonların Betonarme Hesap Sonuçları
a) Simgeler NdMax NdMin Ac fck Acfck AshMaj :Kolonda en büyük eksenel kuvveti veren kombinasyondan hesaplanan eksenel kuvvet [t] :Kolonda en küçük eksenel kuvveti veren kombinasyondan hesaplanan eksenel kuvvet [t] :Kolonun brüt enkesit alanı [cm ] :Kolonunda kullanılan betonun karakteristik silindir basınç dayanımı [kgf/cm ] :Ac * fck :Kolon majör düzleminde s enine donatı aralığına karşı gelen yükseklik boyunca kolon uç bölgesindeki tüm etriye kollarının ve çirozların enkesit alanı değerlerinin majör düzleme dik doğrultudaki izdüşümlerinin toplamı. Kolon uzun kenarına 2 paralel etriyelerin ve çirozların toplam alanlarının izdüşümleri [cm ] :Kolon minör düzleminde s enine donatı aralığına karşı gelen yükseklik boyunca kolon uç bölgesindeki tüm etriye kollarının ve çirozların enkesit alanı değerlerinin minör düzleme dik doğrultudaki izdüşümlerinin toplamı Kolon kısa kenarına 2 paralel etriyelerin ve çirozların toplam alanlarının izdüşümleri [cm ] :Kolonda majör düzlemde enine donatı hesabında esas alınan kesme kuvveti [t] :Kolonda minör düzlemde enine donatı hesabında esas alınan kesme kuvveti [t] :Majör düzlemde Eğik çatlamayı oluşturan kesme kuvveti [t] :Minör düzlemde Eğik çatlamayı oluşturan kesme kuvveti [t] :Majör düzlemde betonun kesme dayanımına katkısı [t] :Minör düzlemde betonun kesme dayanımına katkısı [t] :1 metredeki kayma donatısı alanı (majör düzlemde) [cm ] :1 metredeki kayma donatısı alanı (minör düzlemde) [cm ]
2 2 2 2

AshMin

VeMaj VeMin VcrMaj VcrMin VcMaj VcMin Asw/sMaj Asw/sMin

b)Açıklamalar 1. 0.50 Ac fck hesaplanır. Bu değer NdMax değerinden büyük ya da eşit olmalıdır. 2. Nd > 0.20 Ac fck olması durumunda, sarılma bölgesindeki minimum toplam enine donatı aşağıdaki koşullardan elverişsiz olanı sağlayacak şekilde hesaplanır. Ash Ash

≥ 0.30 s bk [(Ac / Ack ) − 1](fck / fywk) ≥ 0.775 s bk (fck/fywk)

Denklem 7.1a Denklem 7.1b

3. Nd < 0.20 Ac Fck olması durumunda, kolon sarılma bölgesinde Denklem (7.1) ile verilen enine donatıların en az 2/3 minimum etriye donatı olarak kullanılır. 4. VcrMaj=0.65 fctd .bw .d hesaplanır. (bw:majör düzleminde kolon genişliği, d: minör 166

Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar düzleminde kolon genişliği-paspayı) 5. VcrMin=0.65.fctd. bw.d hesaplanır. (bw:minör düzleminde kolon genişliği, d: majör düzleminde kolon genişliği-paspayı) 6. VcMaj=0.80 VcrMaj ile Vcmaj hesaplanır. Ve ≥ 0.50 Vd ve Nd ≤ 0.05Acfck ise Vcmaj=0 alınır. 7. VcMaj=0.80 VcrMin ile Vcmin hesaplanır. Ve ≥ 0.50 Vd ve Nd ≤ 0.05Acfck ise Vcmin=0 alınır. 8. Asw/sMaj ve Asw/sMin hesaplanır.

25. Kolonların Donatıları
a) Simgeler hx by Yükleme N,Mx,My MevAs Köşe Kenar :Kolonun uzun kenar uzunluğu [m] :Kolonun kısa kenar uzunluğu [m] :Kolonda en fazla donatıyı çıkaran kombinasyon :Kombinasyondan hesaplanan betonarme hesaba esas dizayn kuvvetleri [t], [tm] :Kolondaki mevcut donatı alanı [cm ] :Köşe donatısı adet ve çapı :Kenar donatısı adet ve çapı
2

b)Açıklamalar: Kolon betonarme hesapları, Çakır-Özer yöntemine göre yapılmaktadır. (Referans: Eğik Eğilme Ve Eksenel Kuvvet Etkisindeki Dikdörtgen Betonarme Kesitlerde Taşıma Gücü Formülleri Adnan Çakıroğlu-Erkan Özer)

26. Deprem Yönetmeliği Kolon Tahkikleri
a) Simgeler Yön Zk Maf alt-üst üst alt :Tahkikin yönü majör veya minör :İlgili kattaki kolon zayıf kolon hesaplanmışsa + işareti konulur güçlü kolon ise hiçbir işaret yoktur :İlgili kattaki kolonun üst ve alt uçlarında Denklem 7.3'ün sağlanıp sağlanmadığı bilgisidir. Sağlanmayan ucun adı yazılır. :Her iki uçta da sağlanmamıştır. :Üst uçta sağlanmamıştır. :Alt uçta sağlanmamıştır.

bilgi yazmıyorsa:Her iki uçta da sağlanmıştır. Mra Mrüs Mrj+ :Üst kattaki kolonun alt ucunda hesaplanan taşıma gücü momenti [tm] :İlgili kattaki kolonun üst ucunda hesaplanan taşıma gücü momenti [tm] :Kirişin sağ ucu j deki kolon veya perde yüzünde hesaplanan pozitif taşıma gücü momenti [tm] 167

Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar MrjMri+ MriMha(i+1) Mha(i) Mhü(i) Mhü(i-1) Mpü Mpa Mü Ma Ve VMax :Kirişin sağ ucu j deki kolon veya perde yüzünde hesaplanan negatif taşıma gücü momenti [tm] :Kirişin sol ucu i deki kolon veya perde yüzünde hesaplanan pozitif taşıma gücü momenti [tm] :Kirişin sol ucu i deki kolon veya perde yüzünde hesaplanan negatif taşıma gücü momenti [tm] :(i+1). katta kolonun alt ucunda hesaplanan moment [tm] :i. katta kolonun alt ucunda hesaplanan moment [tm] :i. katta kolonun üst ucunda hesaplanan moment [tm] :(i-1). katta kolonun üst ucunda hesaplanan moment [tm] :i. katta kolonun üst ucunda hesaplanan pekleşmeli kolon taşıma gücü momenti [tm] :i. katta kolonun alt ucunda hesaplanan pekleşmeli kolon taşıma gücü momenti [tm] :Kolonun serbest yüksekliğinin üst ucunda, kolon kesme kuvvetinin hesabında esas alınan moment [tm] :Kolonun serbest yüksekliğinin alt ucunda, kolon kesme kuvvetinin hesabında esas alınan moment [tm] :Kolon enine donatı hesabında esas alınan kesme kuvveti [t] :Vr ve 0.22Awfcd nin küçük olanı [t]

b) Açıklamalar Kolonların kirişlerden daha güçlü olma koşulu için; 1. (+) ve (-) taşıma gücü momentleri için, (Mra + Mrü ) sağlanmadığı kontrol edilir.

≥ 1.2 (Mri + Mrj) (Denklem 7.3) sağlanıp

2. Denklem 7.3 uygulanması için, düğüm noktalarında birleşen kolonların her ikisinde de Nd ≤ 0.10. Ac. fck olmalıdır. Bu şartın kontrolü otomatik olarak yapılmaktadır. (Nd ve Ac.fck, kolonların betonarme hesap sonuçları başlığında listelenmektedir.) 3. Tek katlı binalarda ve çok katlı binalarda en üst katındaki düğüm noktalarında Denklem 7.3’ün sağlanıp sağlanmadığına bakılmaz. 4. Denklem 7.3 sağlanmazsa, Maf bilgisine işaret konur. Kolonların kirişlerden daha güçlü olması koşulunun bazı kolonlarda sağlanamaması durumu: 1. αi =Vis/ Vik ≥ 0.70 Denklem 7.4 ise denklem 7.3 ün bazı düğüm noktalarında sağlanamamış olmasına izin verilir. (Ayrıntılar Vis/Vik oranları başlığında rapor edilirler.) 2. Denklem 7.4'ün sağlanması durumunda, 0.70< αi < 1.00 aralığında Denklem'7.3 ün hem alttaki, hem de üstteki düğüm noktalarında sağlandığı kolonlara etkiyen eğilme momentleri ve kesme kuvvetleri 1/ αi oranı ile çarpılarak arttırılır. (Sonuçlar Eleman Uç Kuvvetleri başlığında 1/ αi bilgisi verilerek ikinci satır olarak rapor edilir.) Kolonların Kesme Güvenliği 1. Mü hesabı , kolon üst ucunda Denklem 7.3'ün sağlanması durumunda,

168

Kirişlerin kolona dört taraftan birleşmesi.25 fyk (As1i+ As2j) .25(As1j + As2i) . 169 .Vkol hesaplanır. ( ΣMp 3.Ve(+)=1.Vkol hesaplanır. 2. kirişin sol ucunun alt tarafındaki çekme donatısı [cm ] :Düğüm noktasının üstünde ve altında hesaplanan kolon küçük olanı [t] :1. denklemiyle hesaplanır. Sağlanamaması durumunda Ma=Mpa ‘dır. 3. kolon alt ucunda Denklem 7.25(As1i + As2j) . Ve= (Ma + Mü ) / ln (Denklem 7.5) ile Ve hesaplanır.25 fyk (As1j+ As2i) .Vkol :Kuşatılmamış durumuna göre birleşimin taşıyabileceği max kesme kuvveti[t] kesme kuvvetlerinin 2 2 2 2 3/4b As1j As2j As1i As2i Vkol Ve(+) Ve(-) VeMax b) Açıklamalar 1. denklemiyle hesaplanır.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar Mü= Mhü(i) ΣMp Mhü(i) + Mha (i + 1) = Mpi + Mpj ). Sağlanamaması durumunda Mü=Mpü ‘dür.Kiriş bw1 2. Kolon Kiriş Birleşim Bölgelerinin Kesme Güvenliği a) Simgeler h 1. kirişin sağ ucunun alt tarafındaki çekme donatısı [cm ] :2. kirişin genişliği [m] :Tahkikin yapıldığı yönde birleşim bölgesine saplanan kirişin düşey orta ekseninden itibaren kolon kenarlarına olan uzaklıklardan küçük olanının iki katı [m] :Kolonun tahkik yapılan yöne dik boyutunun 3/4'ü [m] :1. ( ΣMp 2. aksi durumda kuşatılmamış birleşim olarak tanımlanacaktır. kolon kiriş birleşimi kuşatılmış birleşim. 4. Ve ≤ Vmax ise kesme güvenliği sağlanıyor demektir. ln kolonun kirişler arasında kalan serbest açıklığıdır. kirişin sağ ucunun üst tarafındaki çekme donatısı [cm ] :1.3'ün sağlanması durumunda. Ma hesabı .Ve(-)=1. 27.Vkol :1. kirişin genişliği [m] :Sağ taraftaki kiriş :2. Ma= Mha (i) ΣMp Mha (i) + Mhü(i − 1) = Mpi + Mpj ). her bir kirişin genişliğinin kolon genişliğinin 3/4’ünden daha az olması durumunda.Kiriş bw2 bj :Tahkikin yapıldığı yöne paralel kolon boyutu [m] :Sol taraftaki kiriş :1. kirişin sol ucunun üst tarafındaki çekme donatısı [cm ] :2.

deprem yüklemesinden alt ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Perdenin 2. deprem yüklemesinden alt ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Perdenin 4. Vd< Vr şartı kontrol edilir. Hcr ≥ lw veya Hcr ≥ Hw /6 formülleriyle hesaplanır. Panellerin Betonarme Hesap Sonuçları ve Donatıları a) Simgeler lw bw Vd Vr :Perdenin plandaki uzunluğu [m] :Perdenin gövde kalınlığı [m] :Yük katsayıları ile çarpılmış düşey yükler ve depremin hesaplanan kesme kuvveti [t] :Perde kesitinin kesme dayanımı [t] ortak etkisi altında diğer simgeler için kolona bakınız b) Açıklamalar Hw / lw ≥ 2 ise panelin her iki ucunda perde uç bölgeleri oluşturulur. deprem yüklemesinden üst ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Perdenin 1. 170 . deprem yüklemesinden alt ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Temel üstünden veya zemin kat döşemesinden itibaren ölçülen toplam perde yüksekliği [m] :Kritik perde yüksekliği [m] b) Açıklamalar Hcr hesabı. deprem yüklemesinden üst ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Perdenin 2. Değilse sağlanmıyordur. deprem yüklemesinden alt ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Perdenin 3. deprem yüklemesinden üst ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Perdenin 4.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar 4. Panellerin Tasarım Eğilme Momentleri a) Simgeler My1Ü My2Ü My3Ü My4Ü My1A My2A My3A My4A Hw Hcr :Perdenin 1.Ve(+) veya Ve(-)< Vemax ise kesme güvenliği sağlanıyordur. Bu durumda GÜVENSİZ mesajı rapor edilir.) 29. 28. (lw panelin plandaki uzunluğudur. deprem yüklemesinden üst ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Perdenin 3.

W4:Rüzgar yüklemeleri [t] H1.W2.H3.E2.W3.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar 30. Tekil Temel Statik-Betonarme Sonuçları ve Donatıları a) Simgeler hx by Hx By hf ZG Vdx Vdy MaxMx MaxMy Vpr Vpd Tp Asx Asy :Kolonun uzun kenar uzunluğu [m] :Kolonun kısa kenar uzunluğu [m] :Temelin uzun kenar uzunluğu [m] :Temelin kısa kenar uzunluğu [m] :Temel kalınlığı [m] :Zemin gerilmesi [t/m ] :Hesap kesme kuvveti ( uzun doğrultu için ) [t] :Hesap kesme kuvveti ( kısa doğrultu için ) [t] :Hesap eğilme momenti (uzun doğrultu için) [tm] :Hesap eğilme momenti (kısa doğrultu için) [tm] :Zımbalama taşıma gücü [t] :Zımbalama yükü [t] :Zımbalama kesitinde oluşan kayma gerilmesi [t] :Uzun doğrultuda hesaplanan donatı alanı ( MaxMx momentinden) [cm ] :Kısa doğrultuda hesaplanan donatı alanı (MaxMy momentinden) [cm ] 2 2 2 171 .E3.H4 :Toprak itkisi yüklemeleri [t] 32.E4 :Sırasıyla deprem yüklemeleri [t] G. Radye Döşemeleri Statik-Betonarme Sonuçları ve Donatıları Simgeler için döşemelere bakınız 31.H2. Temellere Gelen Kolon Yükleri a) Simgeler x.y :Kolon koordinatları [m] :Majör atalet düzlemine dik vektörün yatayla yaptığı açı (uzun kenarı x eksenine paralel bir dikdörtgen kolonun açısı 90 derecedir) :Normal kuvvet [t] :Global x ekseni etrafındaki moment ( y-z düzleminde) [tm] :Global y ekseni etrafındaki moment ( x-z düzleminde) [tm] α N Mx My E1.Q :Düşey yüklemeler [t] W1.

172 .Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar 33. Sürekli Temellerin Statik Hesap Sonuçları a) Simgeler i j tz1 my1 mb1 tz2 my2 mb2 :Temelin sol ucundaki kolonun adı :Temelin sağ ucundaki kolonun adı :Temelin sol ucundaki kesme kuvveti [t] :Temelin sol ucundaki eğilme momenti [tm] :Temelin sol ucundaki burulma momenti [tm] :Temelin sağ ucundaki kesme kuvveti [t] :Temelin sağ ucundaki eğilme momenti [tm] :Temelin sağ ucundaki burulma momenti [tm] 34. Sürekli Temel Kirişlerinin Donatıları a) Simgeler ZG Bü Ba :Zemin gerilmesi [t/m ] :Üst ampatman genişliği [m] :Alt ampatman genişliği [m] 2 Diğer simgeler için kirişlere bakınız.

Sayfayı aşağıya kaydırır. Görüntü işlemlerinde bakış açısını değiştirir. Açılım ayarları diyaloğunu açar. İmleci satırın başına getirir. X koordinatı girilir. Kütüphane objelerinde yakalama noktasını değiştirir.BÖLÜM 24 TÜM KOMUTLAR Komut + Space-Bar Menü Görüntüyü yakınlaştırır. Komutları çalıştırır. Obje adlandırmada isim atlatır. Görüntü işlemlerinde bakış açısını değiştirir. Siler. 3 Boyutlu çerçeveyi görüntüler. Kolonlarda kolonu majör aksa göre döndürür. serbest aks çizim konumlarına getirir. Kirişlerde kiriş aksını alt. Aks çizer. Bulunulan moddan çıkar. Obje uzunluğu girilir. düşey. üst orta pozisyona getirir. Açı girilir. Görüntü işlemlerinde bakış açısını değiştirir. Taşıyıcı sistemin (kolon. Açıklama Akslarda imleci yatay. İmleci satırın sonuna getirir. A koordinat kutusuna girer. Komut içi çeşitli işlevleri vardır Sayfayı yukarıya kaydırır. panel) betonarme hesaplarını yapar. Mevcut bir akstan belli bir mesafede aks çizer. Çeşitli komut aşamalarında işlevleri vardır. Komut çalıştırır. Aksların kontur çizgisinden ne kadar mesafeye uzatılacağını belirler. Görüntüyü uzaklaştırır. kiriş. Görüntü işlemlerinde bakış açısını değiştirir. Görüntü işlemlerinde bakış açısını değiştirir. L koordinat kutusuna girer. Kaçıklıklı tekil temellerde temelin yönünü değiştirir. Y koordinatı girilir. X koordinat kutusuna girer. Görüntü işlemlerinde bakış açısını değiştirir. Aks ayarları diyaloğunu açar. Proje Analiz Analiz Çalışılan pencerenin iki boyutlu bir kopyasını çıkarır. Y koordinat kutusuna girer. Çeşitli komut aşamalarında işlevleri vardır. X Y L A S Mouse Sol Mouse Sağ Page Up Page Down Home End Insert Delete Esc Enter 2 Boyuta Aktar 3B Taşıyıcı Sistem 3B Çerçeve Analizi A2-A3 Kontrolü Aks Aks Ayarları Aks Offset Aks Sınır Ayarları Düzensizliği Rapor/Deprem Yönetmeliği Çizdir Çiz Ayarlar Menüde yok Bildirim Açılım Ayarları 173 . A2-A3 düzensizliği kontrolü hesap raporu hazırlar.

Bmp formatındaki dosyaları plan üzerine yelleştirir. Animasyon hazırlar. Temel analizlerini tek komutla yapar. Deprem yönetmeliği genel raporunu hazırlar. 3B Çerçeve. Objelerin bağlı olmadığı düğüm noktalarını siler. Betonarme Bildirim/Parametre Bağ kirişi parametreleri diyaloğunu açar. Betonarme aksı tipi diyaloğunu açar. İki çizgiyi üçüncü bir çizgi ile birleştirir. Bitmap ayarları diyaloğunu açar. Bağ kirişi raporu hazırlar.Tüm Komutlar Aks Tanımla Alan Analiz+Betonarme Animasyon Ayarları İlk Haline Getir Ayarları Kaydet Ayarları Yükle Bağ Kirişi Açılımları Bağ Kirişi Bağ Kirişi Ayarları Bağ Kirişi Ayarları Oluştur Destek Analiz 3 Boyut Ayarlar Proje Proje Çizdir Çiz Ayarlar Tablodan aks tanımlar. Çizinm yardımcıları diyaloğunu açar. İlkel objelerin belli bir parçasını koparır. Deprem. Bmp dosyası açar. Çember çizer. Bitmap tarama yapar. Betonarme Rapor Çiz Bağ kirişi donatıları diyaloğunu açar. Bezier eğrisi çizer. Çizim sınırları diyaloğunu açar. Bağ kirişi açılımlarını çizer. Bağ Kirişi Donatıları Bağ Kirişi Raporu Betonarme Hesap Aksı Betonarme Hesap Aksı Değiştir/Döşeme Edit Betonarme Hesap Aksı Değiştir/Döşeme Sil Bezier Eğrisi Bitmap Bitmap Ayarları Bitmap Tarama BMP Kaydet BMP Yükle Çiz/Eğri Çiz Bitmap Ayarları Çiz/Tarama Proje Proje Boş Düğüm Noktalarını Destek Sil Break Chamfer Çember Çiroz Çiz Çizdir Çizgisel Döşeme Yükü Çizim Sınırları Çizim Yardımcıları Daire Kolon Deprem Analizi Değiştir Değiştir Çiz Çiz/Donatı Proje Çiz/Döşeme Bildirim Ayarlar Çiz/Kolon Kuvvetleri Analiz Deprem Yönetmeliği Rapor Genel Raporu 174 . Döşeme ve radye döşeme üzerine hesap aksı çizer. Deprem hesabı yapar. Paftayı çizime gönderir. Kayıtlı ayarları yükler.. Alan ve çevre ölçer. Betonarme hesap aksı siler. Yük. Donatı tipi ve çalışma şekli değiştirilebilir. Çiroz çizer. Ayarları kaydeder. Daira kolon çizer. Çizim sınırları ayarlanır. Çizgisel döşeme yükü çizer. Bmp dosyası kaydeder. Bağ kirişi ayarları diyaloğunu açar. Ayarları program default ayarlarına getirir. Bağ kirişi çizer.

Döndürür. Statik elemanlar için kullanılacak donatı çapları belirlenir. Düğüm noktası deplasmanları raporu hazırlar. Döşeme betonarme hesabı yapar.Tüm Komutlar Deprem Yönetmeliği Rapor Kiriş Raporu Deprem Yönetmeliği Rapor Kolon Raporu Dik Dik Referans Dikdörtgen Kolon Dinamik Analiz Raporu Donatı Seçimi Dosyadan Yapıştır Dosyaya Kopyala Döndür Dörtgen Çizgi Döşeme Döşeme Analizi Döşeme Ayarları Döşeme Ayarları Ayarlar/Çizim Yardımcıları Destek/Referans Çiz/Kolon Rapor Betonarme Oluştur Oluştur Değiştir Çiz/Çizgi Çiz/Döşeme Analiz Ayarlar Deprem yönetmeliği kiriş raporunu hazırlar. Döşeme ayarları diyaloğunu açar. Çizimi DXF formatında kaydeder. Donatı seçimi diyaloğunu açar. Betonarme Bildirim/Parametre Döşeme parametreleri diyaloğunu açar. Döşeme yazısını taşır. Düğüm noktalarını ve bunlara bağlı objeleri taşır. Deprem yönetmeliği kolon raporunu hazırlar. Dik referans belirler. Döşeme kenarı çizer. Etiket ayarları diyaloğunu açar. Çiz/Döşeme Betonarme Çiz/Döşeme Analiz Rapor Değiştir/Döşeme Döşeme boşluğu çizer. Düğüm noktalarını ve bunlara bağlı objeleri döndürür. Dikdörtgen kolon çizer. Döşeme donatıları diyaloğunu açar. Dosyaya kopyalanmış objeleri çağırıp yapıştırır. Döşeme Boşluğu Döşeme Donatıları Döşeme Kenarı Döşeme Kuvvetleri Döşeme Raporu Döşeme Yazısı Taşı Düğüm Kilitlen Noktasına Toolbar Ayarlar/Çizim Yardımcıları Düğüm Noktalarını Çiz Düğüm Noktası Rapor Deplasmanları Raporu Düğüm Noktası Döndür Düğüm Noktası Taşı DXF Çıktı En Yakın Nokta Eskiz Modu Etiket Etiket ayarları Değiştir Değiştir Proje Destek/Yakalama Destek Çiz/Ölçülendirme Ayarlar/Ölçülendir me 175 . Dinamik analiz raporunu hazırlar. İmleç düğüm noktalarına atlar. Döşeme üzerindeki kuvvet dağılımını renk paleti şeklinde görüntüler. Döşeme oluşturur. Dik modunu açar. Seçilen objeleri dosyaya kopyalar. Objeleri en yakın noktasından yakalar ve düğüm noktası oluşturur. Eskiz çizmek için kullanılır. Döşeme hesap raporu hazırlar. Etiket yazar. Ekranda düğüm noktaları çizilir. Dörtgen çizgi çizer.

Genel ayarlar diyaloğunu açar. Kalıp planı kesidi alır. Bildirim/Kat Genel Destek Destek Ayarlar/Genel Ayarlar Oluştur Proje Menüde Yok 3 Boyut Ayarlar/Çizim Yardımcıları Ayarlar/Çizim Yardımcıları Ayarlar Çizim/Kalıp Planı Destek Çizim 3 Boyut 3 Boyut 3 Boyut 3 Boyut Çiz/Eğri Çiz/Eğri Çiz/Döşeme Çizim Çizim alanındaki bütün objeleri seçer. Kalıp planı çizer.Tüm Komutlar Etriye Çiz Fillet Fillet/Chamfer Ayarları Yazı Tipi Ayarları Gelişmiş Yakalama Genel Ayarlar Geometri kontrolü Geri Zoom Gpd Kaydet Gpd Yükle Hepsini Aç Hepsini Seç Hiçbirini Seçme Hızlı Çizim Modu Hızlı Kopyala IDE6 dan Proje Oku İlkel Obje Ayarları Işık Kaynağı Ayarları Izgaraya Kilitlen Izgarayı Çiz Kalem Kalınlıkları Kalıp Planı Kalıp Planı Modu (Tab) Kalıp Planı Kesidi Kamera Kamera Ayarları Kamera Taşı Kamera Yolu Tanımla Kapalı Bezier Eğrisi Kapalı Nurbs Eğrisi Kasede Dönüştür Kaset Açılımları Çiz/Donatı Değiştir Menüde yok Ayarlar Menüde Yok Ayarlar Destek Görüntü Proje Proje Etriye çizer. Kalem kalınlık ayarları diyaloğunu açar. yay gibi objelerin ayarlarının yapıldığı İlkel obje ayarları diyaloğunu açar. Kalıp planı modu ve Mimari plan modu arasında geçiş sağlar. Izgaranın ekranda görünmesini sağlar. Kamera yolu tanımlar. Işık Kaynağı Ayarları diyaloğunu açar. bulunmayan köşelerini de Pencere ya da Tüm pencereleri açar. İki çizgiyi yay ile birleştirir. Kamera tanımlar. Kapalı nurbs eğrisi çizer. Kamera ayarları diyaloğunu açar. Çizgi. animasyonda kullanılır. Bir kattaki objeleri başka kat veya katlara kopyalar. Kapalı bezier eğrisi çizer. Kaset kiriş açılımlarını çizer. Projeyi Gpd formatında kaydeder. Kamera taşır. Tanımlanan kamera yolu 176 . İmleci ızgara kesişim noktalarına atlatır. çember. Gpd formatında kaydedilmiş projeleri açar. Seçilmiş objelerin seçimini iptal eder. Hızlı çizim modunu açar. İDE6 programında girilmiş ve İDEDATA programı ile aktarılmış projeyi açar. Fillet/Chamfer ayarları diyaloğunu açar. Kaset döşeme oluşturur. Çeşitli kriterlere göre sistem geometrisini kontrol eder. Objelerin düğüm noktası yakalamak için kullanılır. Yazı Tipi ayarları diyaloğunu açar. Bir önceki yakınlık derecesine döndürür.

diğer kenarı ortalanmış kolon çizer.Tüm Komutlar Kaset Donatıları Kaset Raporu Kat Raporu Betonarme Rapor Kaset donatıları diyaloğunu açar. Kiriş donatıları diyaloğunu açar. Kesit hattı çizer. Destek/Yakalama Çiz/Ölçülendirme Ölçülendirme Menüde yok Çiz 3 Boyut Çiz/Ölçülendirme Ayarlar/Ölçülendir me Çiz Menüde yok. Projeye kat ekleme ve kat yükseklik ayarları yapılır. Kat parametreleri diyaloğunu açar. İlkel objelerin kesişim noktalarını yakalamak için kullanılır. diğer kenarı ortalanmış tekil temel çizer. katman ekleme gibi işlemler yapılır. Kiriş üzerine etkiyen yükleri gragik olarak görüntüler. Kesit penceresinde kot ölçülendirme yapar. Kesişim ölçülendirme yapar. Kat Genel Ayarları Kat Genel Raporu Kat Kuvvetleri Raporu Kat Parametreleri Katman Ayarları Kenara Yanaşık Kolon Kenara Temel Kesişim Kesişim Ölçülendirme Kesişim Ayarları Kesit Al Kesit Görüntüle Kesit Kot Kesit Kot Ayarları Kiriş Kiriş (Ardaşık) Kiriş Açılımları Kiriş Ayarları Kiriş Donatıları Kiriş Donatıları Raporu Kiriş Yükleri Kiriş Yükleri Raporu Kirişe Dönüştür Kısa Kolonlar Klonla Kolon Aplikasyon Planı Kolon Ayarları Kolon Ayarları Yanaşık Tekil Menüde yok. Bir kenarı aksla çakışık. Kesişim ölçülendirme ayarları diyaloğunu açar. Sürekli kiriş çizer. Kolon ayarları diyaloğunu açar. Katman ayarları diyaloğunu açar. Katman açma-kapama. Deplasmanları Rapor Bildirim Rapor Rapor Analiz Ayarlar Menüde yok. Kiriş yükleri raporunu hazırlar. Kolonun boyutları Kolon Boyutları 177 . Kat deplasmanları raporunu hazırlar. Kat genel bilgileri raporunu hazırlar. Bir kenarı aksla çakışık. Kiriş çizer. Kat genel ayarları diyaloğunu açar. Betonarme Bildirim/Parametre Kolon parametreleri diyaloğunu açar. Çizim Ayarlar Betonarme Rapor Analiz Rapor Oluştur Değiştir/Kolon Oluştur Çizim Ayarlar Kiriş Betonarme Ayarları Bildirim/Parametre Kiriş parametreleri diyaloğunu açar. Kiriş donatıları raporunu hazırlar. Kiriş açılımlarını çizer. Değiştir/Kolon Kolon boyutları değiştirilir. Seçilen kolonları kısa kolon olarak tanımlar. Seçilen obje ile aynı özellikleri taşıyan objeler yaratır. Kesit kot ölçülendirme ayarları diyaloğunu açar. Kolon aplikasyon planı çizer. Kiriş ayarları diyaloğunu açar. Kaset hesap raporunu hazırlar. Yay veya çemberi kirişe dönüştürür. diyaloğunu açar. Katlara etkiyen yatay yükler raporunu hazırlar. Çizilmiş kesit hattından kesit alıp görüntüler. kilitleme.

Kontur Tanımla Kontur Yapıştır Kopyala Kot Kot Ayarları Köşeye Yanaşık kolon Kontur tanımlar. Objeleri yeniden adlandırır. 178 . Kütüphane ayarları diyaloğunu çizer. Analiz Nokta deplasmanlarını görüntüler. Seçilen objeleri hafızaya kopyalar. Birim olarak metreyi atar.Tüm Komutlar Kolon Donatı Raporu Kolon Donatıları Kolon Düşey Açılımları Kolon Trimle Kolon-Kiriş Kesme Raporu Kolon-Kiriş Yatay Kesidi Konsollar Kontur Hesapla Kontur Kopyala Rapor Betonarme Çizim Değiştir/Kolon Trimle Kolon donatı raporunu hazırlar. 3 Boyut/Işık Noktasal ışık kaynağı tanımlar. Kütüphane objelerini çizim alanına yerleştirir. Nurbs eğrisi çizer. Nervür donatıları diyaloğunu açar. İki kenarı da akslara yanaşık tekil temel çizer. Kontur çizgilerini otomatik olarak yapı sınırlarına çeker. Kolon düşey açılımlarını çizer. Kolonun seçilen kenarını. Hafızaya kopyalanmış kontur çizgilerini kat planına yapıştırır. Planda kot ölçülendirme yapar. Köşeye Yanaşık Tekil Menüde Yok Temel Kütüphane Kütüphane Ayarları Lokal Nokta Tanımla Lokal Undo Metraj Raporu(Statik) Metre Nervür Açılımları Nervür Donatıları Nervür Raporu Nervüre Dönüştür Nervür-Kaset Betonarme Ayarları Nokta Deplasmanları Noktasal Işık Kaynağı Noktasal Yük Nurbs Eğrisi Obje Adlandır Çizim Betonarme Rapor Çiz/Döşeme Çiz Ayarlar Destek Destek Rapor Bildirim/Parametre Nervür. Birleşim Rapor Güvenliği Birleşim Çizim Değiştir Destek Oluştur ya Oluştur/Hızlı Kopyala Destek Oluştur Oluştur Çiz/Ölçülendirme Ayarlar/Ölçülendir me Menüde Yok Kolon-Kiriş Birleşim Yatay Kesitlerini çizer. kaset parametreleri diyaloğunu açar. Kirişlerin konsolluk durumuna müdahale etmek için kullanılır. seçilen aks ya da kirişe kadar uzatır. Lokal nokta tanımlar. Nervür açılımlarını çizer. Kaynağı Tanımla Çiz Çiz/Eğri Destek Noktasal yük tanımlar. Kot ölçülendirme ayarları diyaloğunu açar. da Kontur çizgilerini hafızaya kopyalar. Çoklu obje çizimlerinde yapılan en son işlemi geri alır. İki kenarı da akslara yanaşık kolon çizer. Kolon-Kiriş Birleşim Kesme Güvenliği raporunu hazırlar. Kolon donatıları diyaloğunu açar. Nervür hesap raporunu hazırlar. Nervürlü döşeme oluşturur. Metraj raporu oluşturur.

Kaydırma yapar. Yay ve çemberi panele dönüştürür. Pafta sınırı ayarları diyaloğunu açar. Panel çizer. Obje katmanı değiştirir. Kiriş.Tüm Komutlar Obje Bilgisi Al Obje Bul Obje Çizim Ayarları Obje Çoğalt Obje Edit Obje Katmanı Değiştir Obje Parçala Obje Trim Yöntemi Destek Destek Görüntü Oluştur Değiştir. Seçilen objeyi istenilen sayıda çoğaltır. menü ve tuş kısayollarını özelleştirme diyaloğunu açar. Çizim Betonarme Oluştur Destek/Referans Çiz/Tarama 3 Boyut Çizim Ölçülendirme Çizim Çiz/Kolon Perde detaylarını ve düşey açılımlarını çizer. Poligon kolon çizer. Paralel referans atar. Mevcut bir objenin ayarlarını alıp daha sonra çizilecek objelere ayar olarak atar. Ortalanmış tekil temel çizer. Blok halindeki objeleri alt bloklarına ayırır. Ölçülendirme ayarları diyaloğunu açar. Panel betonarme raporunu hazırlar. İlkel objelerin ölçeğini büyütüp küçültür. Panel ayarları diyaloğunu açar. Ortalanmış kolon çizer. Objeleri orta noktadarından yakalar. Herhangi bir objenin ayarlarına girip mevcut özelliklerini değiştirmeye yarar. Değiştir Oluştur Değiştir Seçilen objeye ait bilgileri görüntüler. Projenin katı modellemesini yapar. İlkel objeleri kopyalar. Referans ölçekleme yapar. Obje Yönü(Kiriş Temel Değiştir Yönü Belirt) Objeden Ayarları Al Offset Open Gl Render Orta Nokta Ortalanmış Kolon Ortalanmış Tekil Temel Ölçekle Ölçekle(Referans) Ölçülendirme Ayarları Özelleştir Pan Panel Panel Ayarları Panel Ayarları Destek Oluştur 3 Boyut Destek/Yakalama Menüde Yok Menüde Yok Değiştir/Ölçekle Değiştir/Ölçekle Ayarlar/Ölçülendir me Destek Görüntü Çiz Ayarlar Betonarme Bildirim/Parametre Panel parametreleri diyaloğunu açar. Objenin varsayılan trim yöntemini değiştirir. Perspektif görüntü oluşturur. Obje çizim ayarları diyaloğunu açar. Objelerin alt katmanları açılıp kapatılabilir. Toolbar. Planlardaki ölçülendirmelerle ilgili ayar diyaloğunu açar. Obje bulur. Parametrik tarama yapar. Perde donatıları diyaloğunu açar. Panel Detayları Panel Donatıları Panele Dönüştür Paralel Referans Parametrik Tarama Perspektif Plan Ayarları Plan Ayarları Panel Donatıları Raporu Rapor Poligon Kolon 179 . temel objelerinin bakış yönünü değiştirir.

Kaynağı Tanımla Çiz/Çizgi Çizim Sürekli çizgi çizer. ayarlar burada yapılır. Radye betonarme hesabı yapar. Kolona Oluştur Proje Proje Bildirim Bildirim Proje İsimle Proje Analiz Radye Analizi Betonarme Bildirim/Parametre Radye döşemesi parametreleri diyaloğunu açar. Döşeme Betonarme Rapor Destek 3 Boyut Menüde yok Destek Rapor Çiz/Eğri Çiz/Ölçülendirme Değiştir Değiştir Radye döşeme donatıları diyaloğunu açar. Sürekli Temel Donatıları Betonarme Temel Menüde yok Çiz/Tarama Ayarlar Değiştir 180 . Seçmeli raporlar diyaloğunu açar. Sürekli Temel Bildirim/Parametre Sürekli temel parametreleri diyaloğunu açar. Programı kapatır. Projedeki mevcut paftalar burada görülebilir. Deprem. Sürekli temel donatıları diyaloğunu açar. Betonarme Ayarları Sürekli Temel Raporu Sürekli Kaçıklıkları Tarama Tarama Ayarları Taşı Donatı Rapor Sürekli temel hesap raporunu hazırlar. zemin. Serbest ölçülendirme yapar. yük. İki boyutta simetri alır. Radye döşeme hesap raporunu hazırlar. seçilmemişleri seçer. Radye Döşeme Raporu 3 Boyut/Işık Spot ışık kaynağı tanımlar. Sürekli temel açılımlarını çizer. Hazırlanması istenen hesap raporları burada seçilip hazırlattırılabilir. Mevcut projeleri açar. Render alır. Tanımlı tarama yapar. Tarama ayarları diyaloğunu açar. Serbest çizgi çizer. Çizgilerden oluşan kapalı bir poligonu. Siler. Projeyi kapatır. poligon kolona dönüştürür. Proje çizimleri diyaloğunu açar. Varsayılan birimi cm yapar. İleri al.Tüm Komutlar Poligon Kolon Ayarları Poligon Dönüştür Programdan Çık Proje Aç Proje Çizimleri Proje Genel (Statik) Projeyi Kapat Projeyi Kaydet Radye Ayarları Radye Donatıları Redo Render Santimetre Seçimi Ters Çevir Seçmeli Raporlar Serbest Çizgi Serbest Ölçülendirme Sil Simetri Spot Işık Kaynağı Sürekli Çizgi Sürekli Temel Açılımları Yeni Ayarlar Poligon kolon ayar diyaloğunu açar. Seçili objelerin seçimini iptal eder. Sürekli temel kaçıklığını değiştirir. Projeyi farklı isimle kaydeder. Taşır. malzeme vb. Proje genel ayarları diyaloğunu açar.

Kiriş. Yazı yazar. Çizgi çizer. Geri al. SAP90 datası hazırlar. Mevcut yazıyı değiştirmeye yarar. Tekil temel ayarları diyaloğunu açar. İki nkta arasındaki uzaklığı ölçer. Tekil temel donatıları diyaloğunu açar. Txt formatında yazılmış metinleri çizim alanına getirir. Ayarları Tekil Deplasmanları Temel Analiz Çizim Betonarme Rapor Çiz Analiz Çizim Tekil temelin çeşitli yükler altındaki davranışını grafik olarak gösterir. Nervür ve kaset döşemelerde tipik hesap kirişi belirler. Eleman uç kuvvetleri raporu hazırlar. Lokal X koordinatı. Tekil temel detaylarını çizer. Boş iki boyut penceresi açar. Lokal Y koordinatı.yarıçap. Temel hesabı yapar. Uç noktayı yakalar. panel gibi objelerin uç noktalarını yakalayıp yeniden bağlamaya yarar. Teğet çizer. Temel ayarları diyaloğunu açar. Tekil temel hesap raporunu hazırlar. Trim yapar. Kapalı olduğu takdirde objeler orijin noktasına yerleştirilir. Tekil Temel Betonarme Bildirim/Parametre Tekil temel parametreleri diyaloğunu açar. Yay çizer. Sürekli temel kirişi çizer. Tekil temel çizer. Seçilen kolonların üst düğüm noktalarını kattan bağımsız yapar. Temel aplikasyon planı çizer.Tüm Komutlar Taşıyıcı Sistem Raporu Teğet Tek Çizgi Tekil Temel Tekil Temel Ayarları Rapor Oluştur Çiz/Çizgi Çiz Ayarlar Yapı uzay çerçeve eleman bilgileri raporunu hazırlar.açılar) Yay-3 Noktadan Yazı Yazı Değiştir Yazı Import Yeni 2 Boyut Penceresi . Belleğe kopyalanmış objeleri çizim alanına getirir. Yapıştırılacak objelerin istenilen yere konmasını sağlar. Yay çizer. 181 Tekil Temel Detayları Tekil Temel Donatıları Tekil Temel Raporu Temel (Temel Kirişi) Temel Analizi Temel Aplikasyon Planı Temel Aplikasyon Planı Çizim Kesidi Temel Ayarları Tipik Kiriş Belirle Trim Txt Aktar Uç Kuvvetleri Raporu Uç Nokta Uç Noktası Edit Undo Uzaklık Üstü Serbest Kolonlar X Lokal Y Lokal Yapıştır Yapıştırırken Al Ayarlar Değiştir/Döşeme Değiştir Proje Rapor Destek/Yakalama Değiştir Destek Destek Değiştir/Kolon Menüde yok Menüde yok Oluştur Koordinat Ayarlar/Genel Ayarlar Çiz/Yay Çiz/Yay Çiz Değiştir Oluştur Proje Yay (Merkez.temel kirişi. Temel aplikasyon planı kesidi alır.

Kaynağı Tanımla Analiz Menüde yok. Mevcut çizimi yeniden oluşturur. Çizim sınırlarına yakınlaştırır.Tüm Komutlar Yeni Proje Yeniden Çiz Yeniden Oluştur Yönlendirilmiş Kaynağı Yük Analizi Yük Ayarları Zoom Çizim Zoom Hepsi Zoom Pencere Zoom Seçim Proje Menüde yok Menüde yok Yeni proje dosyası açar. Mevcut çizimi yeniler. Görüntü Görüntü Görüntü Görüntü Yük analizi yapar. 182 . Noktasal-Çizgisel yük ayarları diyaloğunu açar. Seçilen objelere yakınlaştırır. Pencere içine alınan bölgeye yakınlaştırır. Çizime yakınlaştırır. Işık 3 Boyut/Işık Yönlendirilmiş ışık kaynağı tanımlar.