ideSTATİK IDS/NC 99

Integrated Design System

2

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER ............................................................................................................................ 3 BÖLÜM 1 PROJE NASIL YAPILIR......................................................................................... 11 Yapılacak Projenin Bilgileri .................................................................................................... 11 Proje, Kat ve Obje Parametreleri ........................................................................................... 11 Proje Genel .......................................................................................................................... 11 Kat Genel ............................................................................................................................. 12 Parametre ............................................................................................................................ 12 Kat Objeleri ............................................................................................................................ 12 Aks ....................................................................................................................................... 12 Kolon .................................................................................................................................... 13 Kiriş ...................................................................................................................................... 14 Döşeme................................................................................................................................ 15 Kat Kopyalama....................................................................................................................... 17 Donatı Seçimi......................................................................................................................... 17 Analiz ..................................................................................................................................... 17 Döşeme Analizi .................................................................................................................... 17 Analiz+Betonarme................................................................................................................ 18 Betonarme.............................................................................................................................. 18 Temel Objeleri........................................................................................................................ 19 Sürekli Temel ....................................................................................................................... 19 Tekil Temel .......................................................................................................................... 19 Bağ Kirişi .............................................................................................................................. 19 Temel Analizi.......................................................................................................................... 20 Çizimler .................................................................................................................................. 20 Plan Ayarları ........................................................................................................................ 20 Plan Ölçülendirme Ayarları .................................................................................................. 20 Kalıp Planı............................................................................................................................ 20 Kolon Aplikasyon Planı ........................................................................................................ 20 Temel Aplikasyon Planı ....................................................................................................... 21 Açılım Ayarları...................................................................................................................... 21 Kiriş Açılımları ...................................................................................................................... 21 Rapor ..................................................................................................................................... 21 BÖLÜM 2 TEMEL KONULAR................................................................................................. 22 Genel...................................................................................................................................... 22 Yeni Proje ............................................................................................................................ 22 Komut ve Bilgi Girişi............................................................................................................. 22 Sağ Tuş Menüsü.................................................................................................................. 22 Kat Oluşturma Ve Kat Genel Ayarları .................................................................................. 25 Proje Çizimleri...................................................................................................................... 25 Çizim Sınırları ...................................................................................................................... 26 Obje Seçimi.......................................................................................................................... 26 Seçme Uzaklığı.................................................................................................................... 26 Genel Obje Edit.................................................................................................................... 26 Undo..................................................................................................................................... 27 Lokal Undo........................................................................................................................... 27 Redo..................................................................................................................................... 28 Projeyi Kapat........................................................................................................................ 28 Çıkış ..................................................................................................................................... 28 Destek Komutları ................................................................................................................... 28 Orta Nokta............................................................................................................................ 28 En Yakın Nokta .................................................................................................................... 28 Uç Nokta .............................................................................................................................. 29 Kesişim................................................................................................................................. 29 Obje Bul ............................................................................................................................... 29 3

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 47 Poligon Kolona Dönüştür ........................................................................................................................................................................ 30 Izgara ......................................................... 44 Kolon Ayarları ............................................................................................................................................................................................................................................. 31 Global Koordinatlar .................................................. 31 Düğüm Noktası Göster .............. 50 Panel (Bodrum Çevre Perdesi) ............................................................................................................................................................................. 37 Kattan Kata Yapıştır............................................................................. 43 Ortalanmış Kolon .. 35 Referans Tanımlama ........................................................................................................................................................................................................................................................... 52 Kiriş Ayarları....................................... 44 Yarım Daire Kolon Tanımı ....................................................... 45 Poligon Kolon......................................................................................................................................................................................................................................... 41 Kolon ........................................................... 37 Hızlı Kopyalama........................................................ 52 Kiriş Çizimi .............................................................. 31 Kontur Hesapla ...... 39 Klonla İle Aks Türetmek ............................................. 36 Bir Kattaki Objelerin Diğer Katlara Kopyalanması ................................................................................................................... 33 Hepsini Seç ........................................................................... 29 Çizim Yardımcıları............................ 29 Dik ................................................ 38 Aks Ayarları.............................................................................................................................................................................. 48 Kolon Girerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ...................................... 51 Panele Dönüştür ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 39 Aks Offset .................................. 51 Panel Ayarları ............................................................................................................................ 40 Çizilen Aksın Ayarlarını Değiştirmek................................................................ 39 Aks Sınırı................ 43 Dikdörtgen Kolon ..................... 34 Hiçbirini Seçme . 33 Lokal Nokta Tanımla ............................................................................ 29 Kilitleme........................................................................................................................................................... 49 Kolon Boyutları....................................... 44 Daire Kolon ..................İçindekiler Obje Trim Yöntemi ...................................................................................... 31 Kontur Çizgileri..................... 53 4 ............................... 38 Aks .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 49 Kolon Trimle....................................................................................................................................... 42 Köşeye Yanaşık Kolon..................................................................... 37 BÖLÜM 3 KAT OBJELERİ ................................................................................................... 46 Yeni Bir Poligon Kolon Oluşturmak............................. 38 Bir Akstan Belirli Bir Mesafede Aks Türetmek ............ 35 Paralel Referans ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 38 Aks Çizimi ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 52 Kiriş Girerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar . 42 Kenara Yanaşık Kolon ..................................................................................................... 52 Kiriş ................................................................................................................................. 35 Dik Referans ................................................................................................. 33 Lokal Koordinatlar ................................................................................................................................................................................ 48 Kolon Bildirim .................................................................... 42 Kolon Çizimi ........................................................................................................................................ 51 Panel Bildirim ... 51 Panel .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 38 Aks Bildirim ......... 40 Aksların Tipleri ve Bakış Yönleri .......................................................... 30 Izgara Aralıkları Ayarları ..................................... 35 Seçimi Ters Çevir............................................................................................ 40 Aks Tanımla ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 31 Koordinat Kutusu ..................................................................................................................................................................

................................................ 73 Döşeme Donatıları ....................................................................................................................... 68 Radye Döşemesi........................................................ 57 Kirişe Dönüştür ............................................................................................................................................................................................. 64 Betonarme Hesap Aksı Edit.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 68 Sürekli Temel Ayarları................................. 64 Nervür ................................İçindekiler Kirişin Farklı Doğrultudan Kolona Bağlanması ................................................................................................................................................................................................................................................................. 74 Sürekli Temel Donatıları ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 71 Analiz+Betonarme..... 74 Radye Döşemesi Donatıları ................................................................. 75 Filtre Olanakları...................................................................................................................................................................................................................................... 67 Sürekli Temel ........................ 59 Döşeme...................................................................................................................................................................................... 73 Kiriş Donatıları.................................................................................................................................................................................................................................................. 69 Bağ Kirişi Ayarları ...................................................................................................................... 60 Döşeme (Statik) .................................................................................................................................. 64 Betonarme Hesap Aksı Sil ............................................................................................................................................................ 60 Döşeme Kenarı ............................................................................................................................................... 63 Noktasal Döşeme Yükü ..................................................................... 75 Kiriş Donatılarında Filtre .............................................. 57 Kirişlerde Duvar Yüklerinin Ayarlanması .................. 54 Basit Kiriş Tanımlamak .......................... 65 Kaset ................................................................................................................................................. 69 BÖLÜM 5 ANALİZ............ 68 Sürekli Temel Çizimi ................................................................... 74 Panel Donatıları .................... 73 Kaset Donatıları .............................................................................................................................................................................................................................. 74 Bağ Kirişi Donatıları ............................................................................... 72 Nokta Deplasmanları ...................................................................................... 63 Çizgisel Döşeme Yükü................................................................ 67 Tekil Temel........................................ 64 Kaset ......................................................................................................................................................................... 70 Donatı Seçimi.................................................... 60 Döşeme Boşluğu................................................................................................................................................................................................. 60 Döşeme Ayarları ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 75 Sürekli Temel Donatılarında Filtre .............. 72 Temel Analizi.................................. 73 Nervür Donatıları............................................................................................................................................. 57 Bir Kirişin Sehim Değerine Bakılması .............................................................................. 65 BÖLÜM 4 TEMEL OBJELER............................................................................................................. 68 Radye Döşeme Kenarı........................................................................................................................................................................ 61 Döşeme Yazısı Taşı.............................. 72 BÖLÜM 6 BETONARME.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 58 Konsollar .............. 71 Döşeme Analizi .................................................................. 70 Geometri Kontrolü ................... 68 Radye Temel.......... 67 Tekil Temel Çizimi......................................... 74 Tekil Temel Donatıları.................................................................................................................... 56 Panel Üzerinde Kiriş Tanımlamak ............................ 73 Kolon Donatıları ................................................................................................. 69 Bağ Kirişi Çizimi ............... 64 Nervür ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 62 Döşeme Yükü Ayarları .................................... 69 Bağ Kirişi ................. 67 Tekil Temel Ayarları ............................................................................................. 76 5 ......................................................................................................... 63 Betonarme Hesap Aksı ......................

İçindekiler Kolon Donatılarında Filtre .................................................................................................... 77 BÖLÜM 7 ÇİZİM ...................................................................................................................... 78 3 Boyutlu Taşıyıcı Sistem ...................................................................................................... 78 Grafik Sunum ......................................................................................................................... 78 Döşeme Kuvvetleri............................................................................................................... 78 Kiriş Yükleri .......................................................................................................................... 78 Tekil Temel Deplasmanları .................................................................................................. 78 Ayarlar.................................................................................................................................... 79 Plan Ayarları ........................................................................................................................ 79 Plan Ölçülendirme Ayarları .................................................................................................. 79 Açılım Ayarları...................................................................................................................... 79 Planlar .................................................................................................................................... 79 Kalıp Planı Kesiti.................................................................................................................. 79 Kalıp Planı............................................................................................................................ 80 Kolon Aplikasyon Planı ........................................................................................................ 80 Temel Aplikasyon Planı Kesiti ............................................................................................. 80 Temel Aplikasyon Planı ....................................................................................................... 80 Açılımlar ve Detaylar .............................................................................................................. 80 Kiriş Açılımları ...................................................................................................................... 81 Nervür Açılımları .................................................................................................................. 81 Kaset Açılımları.................................................................................................................... 81 Perde Detayları .................................................................................................................... 81 Kolon Düşey Açılımları......................................................................................................... 81 Kiriş Mesnet Detayları.......................................................................................................... 82 Kolon-Kiriş Birleşim Yatay Kesidi......................................................................................... 82 Temel Kiriş Açılımları ........................................................................................................... 82 Tekil Temel Detayları ........................................................................................................... 82 Bağ Kirişi Açılımları.............................................................................................................. 82 Donatı..................................................................................................................................... 83 Etriye Çiz.............................................................................................................................. 83 Çiroz Çiz............................................................................................................................... 83 BÖLÜM 8 RAPOR ................................................................................................................... 84 A2-A3 Türü Düzensizliklerin Kontrolü .................................................................................... 84 Yönetmelik Ve Geometrik Uygunluk Kontrolü........................................................................ 86 Eleman Bazında Rapor.......................................................................................................... 87 Seçmeli Raporlar.................................................................................................................... 88 Metraj ..................................................................................................................................... 88 BÖLÜM 9 3.BOYUT GÖRÜNTÜLERİ..................................................................................... 89 Perspektif ............................................................................................................................... 89 Open GL Render.................................................................................................................... 89 Render ................................................................................................................................... 90 Kamera Yolu Tanımla ............................................................................................................ 90 Animasyon ............................................................................................................................. 91 Görüntüleyici .......................................................................................................................... 91 Kamera................................................................................................................................... 91 Kamera Ayarları ................................................................................................................... 91 Kamera Tanımla .................................................................................................................. 91 Işık.......................................................................................................................................... 92 Spot Işık Kaynağı................................................................................................................. 92 Spot Işık Kaynağı Ayarlarını Değiştirmek: .......................................................................... 92 Yönlendirilmiş Işık Kaynağı.................................................................................................. 92 Noktasal Işık Kaynağı .......................................................................................................... 93 Noktasal Işık Kaynağı Ayarlarını Değiştirmek:..................................................................... 93 Noktasal Işık Kaynağı Oluşturduktan Sonra Ayarlarını Değiştirmek: .................................. 93 BÖLÜM 10 KAYIT İŞLEMLERİ............................................................................................... 94 Projeyi Kayıt Etmek................................................................................................................ 94 6

İçindekiler Projeyi Yeni İsimle Kaydet ..................................................................................................... 94 Ayarları Kaydet....................................................................................................................... 94 Animasyon Kaydet ................................................................................................................. 94 Dxf Olarak Kaydet .................................................................................................................. 95 Bmp Olarak Kaydet................................................................................................................ 95 BÖLÜM 11 YÜKLEME İŞLEMLERİ ........................................................................................ 96 Yeni Proje............................................................................................................................... 96 Proje Yükle............................................................................................................................. 96 Bmp Yükle.............................................................................................................................. 96 Ayarları Yükle......................................................................................................................... 96 BÖLÜM 12 KATMAN .............................................................................................................. 97 Katman Ayarları ..................................................................................................................... 97 Obje Katmanı Değiştir ............................................................................................................ 98 BÖLÜM 13 İLKEL OBJELER ................................................................................................. 99 Tek Çizgi ................................................................................................................................ 99 Sürekli Çizgi ........................................................................................................................... 99 Dörtgen Çizgi ......................................................................................................................... 99 Çember ................................................................................................................................ 100 Yay ....................................................................................................................................... 100 Eğriler................................................................................................................................... 100 Yazı ...................................................................................................................................... 101 Yazı Tipi Ayarları.................................................................................................................. 101 İlkel Obje Ayarları................................................................................................................. 101 İlkel Obje Çizgi Tipi .............................................................................................................. 102 İlkel Obje Renkleri ................................................................................................................ 102 BÖLÜM 14 İKİ BOYUT İŞLEMLERİ ..................................................................................... 103 İki Boyuta Aktar .................................................................................................................... 103 Trim ...................................................................................................................................... 103 Simetri .................................................................................................................................. 104 Uzat...................................................................................................................................... 104 Offset.................................................................................................................................... 104 Ölçekle ................................................................................................................................. 105 Ölçekle(Referans) ................................................................................................................ 105 Fillet...................................................................................................................................... 105 Fillet Ayarları ........................................................................................................................ 105 Chamfer ............................................................................................................................... 106 Chamfer Ayarları .................................................................................................................. 106 Break.................................................................................................................................... 107 Teğet .................................................................................................................................... 107 BÖLÜM 15 ÇİZİMİ YAZICIYA/ÇİZİCİYE GÖNDERMEK ...................................................... 108 Kalem Kalınlıkları ................................................................................................................. 108 Çizdir .................................................................................................................................... 108 BÖLÜM 16 KOPYALAMA İŞLEMLERİ ................................................................................ 109 Kopyala ................................................................................................................................ 109 Kattan Kata Yapıştır ............................................................................................................. 109 Dosyaya Kopyala ................................................................................................................. 109 Kontur Kopyala..................................................................................................................... 110 Dosyadan Yapıştır ............................................................................................................... 110 Kontur Yapıştır ..................................................................................................................... 110 Obje Çoğalt .......................................................................................................................... 110 Klonla ................................................................................................................................... 111 BÖLÜM 17 DÜĞÜM NOKTASI İŞLEMLERİ......................................................................... 112 Gelişmiş Yakalama .............................................................................................................. 112 7

İçindekiler Düğüm Noktası Göster ........................................................................................................ 114 Düğüm Noktası Rengi.......................................................................................................... 114 Düğüm Noktası Taşı ............................................................................................................ 114 Düğüm Noktası Döndür ....................................................................................................... 114 Düğüm Noktası Kilitlenme.................................................................................................... 115 Düğüm Noktası Yarıçapı...................................................................................................... 115 Düğüm Noktası Atlama Faktörü........................................................................................... 115 Boş Düğüm Noktalarını Sil................................................................................................... 116 BÖLÜM 18 GÖRÜNTÜ.......................................................................................................... 117 Zoom Çizim .......................................................................................................................... 117 Zoom Hepsi.......................................................................................................................... 117 Zoom Pencere...................................................................................................................... 117 Zoom Geri ............................................................................................................................ 117 Zoom Seçim ......................................................................................................................... 118 Pan....................................................................................................................................... 118 Yeniden Çiz.......................................................................................................................... 118 Yeniden Oluştur ................................................................................................................... 118 BÖLÜM 19 EDİTLEME OLANAKLARI................................................................................. 119 Sil ......................................................................................................................................... 119 Taşı ...................................................................................................................................... 119 Döndür ................................................................................................................................. 119 Uç Noktası Edit .................................................................................................................... 120 Yazı Değiştir......................................................................................................................... 120 Üst Üste ............................................................................................................................... 120 Yan Yana ............................................................................................................................. 120 İkonları Düzenle ................................................................................................................... 120 Hepsini Kapat....................................................................................................................... 120 Hepsini Aç ............................................................................................................................ 121 İçerik..................................................................................................................................... 121 Obje Adlandır ....................................................................................................................... 121 Bilgi Al .................................................................................................................................. 121 Alan ve Çevre....................................................................................................................... 121 Uzaklık ................................................................................................................................. 121 Objeden Ayarları Al.............................................................................................................. 122 BÖLÜM 20 SIKÇA SORULAN SORULAR ........................................................................... 123 Teknik Servis........................................................................................................................ 143 BÖLÜM 21 PROGRAMIN DAYANDIĞI TEORİK ESASLAR ............................................... 144 Teorik Esaslar ...................................................................................................................... 144 BÖLÜM 22 PROGRAMIN 1997 DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYUMLULUĞU .................. 148 BÖLÜM 23 ÇIKTILARDA KULLANILAN SİMGELER VE AÇIKLAMALARI ....................... 152 1. Yapı Uzay Çerçeve Eleman Bilgileri .............................................................................. 152 2. Kat Eşdeğer Yatay Kuvvetleri ve Genel Bilgileri............................................................ 152 3. Dinamik Hesap............................................................................................................... 154 4. Katlara Etkiyen Yatay Yükler ......................................................................................... 155 5. Düğüm Noktası Deplasmanları...................................................................................... 155 6. Kat Deplasmanları ......................................................................................................... 156 7. Elemanların Uç Kuvvetleri.............................................................................................. 156 8. Göreli Kat Ötelemelerinin Sınırlandırılması ................................................................... 157 9. İkinci Mertebe Etkileri..................................................................................................... 157 10. A1 Burulma Düzensizliği .............................................................................................. 158 11.A2-A3 Düzensizliği Kontrolü ......................................................................................... 159 12. A4 Taşıyıcı Sistem Eleman Eksenlerinin Paralel Olmaması ....................................... 159 13. B1 Komşu Katlar Arası Dayanım Düzensizliği............................................................. 160 14. B2 Komşu Katlar Arası Rijitlik Düzensizliği................................................................. 161 8

..................................................................................................... 167 27.... Temellere Gelen Kolon Yükleri ...... 167 26.. Hesap Yönteminin Seçim Nedeni ..................................................................................... 164 23.... 162 17................................................ 163 20.................................................................... Sürekli Temel Kirişlerinin Donatıları..... 165 24......................................... Sürekli Temellerin Statik Hesap Sonuçları ................... Kolonların Donatıları ..... 162 19..................... 172 34............................... Panellerin Betonarme Hesap Sonuçları ve Donatıları ................................................. 169 28........................................ 171 32................... 164 22............ Deprem Yönetmeliği Kiriş Tahkikleri........................................ 183 9 ........................................................................ Kolon Kiriş Birleşim Bölgelerinin Kesme Güvenliği.................... Tekil Temel Statik-Betonarme Sonuçları ve Donatıları......... Kirişlerin Betonarme Hesap Sonuçları........................... 170 29......................................................... B3 Taşıyıcı Sistemin Düşey Elemanlarının Süreksizliği ....... 166 25....................... Panellerin Tasarım Eğilme Momentleri....................................................................................... Deprem Yönetmeliği Kolon Tahkikleri.......................................................................................................................... Kirişlerin Donatıları... Radye Döşemeleri Statik-Betonarme Sonuçları ve Donatıları............ Vis/Vik Oranları .......... Döşemelerin Statik Betonarme Sonuçları ve Donatıları ........... 172 BÖLÜM 24 TÜM KOMUTLAR ....... 171 33............................................................................................................... 162 16.............................. 162 18.......................... Kirişlerin Yük Bilgileri ve Ankastrelik Tesirleri ................................................................... R Katsayısının Seçim Nedeni ................ 171 31.....................................................İçindekiler 15............................ 164 21.............................................................. 173 DİZİN.................................................................................................................................... 170 30.......................................... Kolonların Betonarme Hesap Sonuçları .........................

10 .

Süneklilik düzeyi yüksek olsun. Tamam 11 . mouse’un sağ tuşuna basın. Projenin kalıp planı ve kat yükseklikleri şekildeki gibidir. beton. projenin genelini kapsayacak parametreler düzenlenebilir. döşeme. tekil ve sürekli temel datalarının girilmesi ve çizimlerinin alınması anlatılacaktır. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. basit bir sistemle temel unsurların anlatılması hedeflenmiştir. Deprem yükü belirleme yöntemini mod birleştirme yöntemi olarak seçin. Diğer sekmesini tıklayın. Proje Genel dialoğu açılacaktır. Ayrıntılı bilgi için. Projeye başlamadan önce yeni proje komutuyla bir proje açın. Bu dialogta. kolon.dinamik. Taşıyıcı davranış katsayısını(R) değilse.BÖLÜM 1 PROJE NASIL YAPILIR Yapılacak Projenin Bilgileri Bu örnekte. 8 yapın. Proje. işaretli değilse işaretleyin. çelik ve diğer isimli başlıklar(sekmeler) altında. Deprem bölgesini 1. deprem. Kat ve Obje Parametreleri Proje Genel Bildirim menüsünden Proje Genel satırını tıklayın. “bu nedir” yazısını tıklayın .bölge seçin. kiriş. Bu nedir(what’s this help) yardımı ekrana gelecektir. Aks. yük güvenlik. Deprem sekmesini tıklayın. İsimlendirme grubundaki K101. ve rapor almadan önce projede yönetmelik ve geometrik uygunluk kontrolü yap satırlarını.

Sol tuş ile tıkladığınızda. Sürekli Temel. Enter tuşuna basın. en üstte pencere başlığının olduğu bölümü (örneğin zemin kat tavanı yazısını) sol tuş ile tıklayın ve klavyeden space-bar (boşluk) tuşuna art arda basarak imlecin görüntüsünü yatay aks moduna getirin. (İpucu: Mouse imlecini sol alt köşede bulunan dairenin -düğüm noktasının.50 yazısı durmaktadır. Tekrar enter tuşuna basın. mouse’un sağ tuşuna basın. orijin noktasını yakaladınız demektir. 5. Toolbardan aks butonunu tıklayın. 2. 4. Klavyeden space-bar (boşluk) tuşuna art arda basarak imlecin görüntüsünü yatay aks moduna getirin. Tekil Temel. Hepsini Aç butonunu tıklayın. Kiriş. Açığa yardımcı aks toolbox(aks offset toolbox) çıkacaktır. 7. Açılan Aks Ayarları dialoğunda Nümerik 12 . 4. Parametre satırı altında çıkan alt menüde. C aksı oluşacaktır. 6.Proje Nasıl Yapılır butonunu tıklayarak dialoğu kapatın. Mouse imleci Okey işareti haline gelince. ayrıntılı bilgi için. klavyeden enter tuşuna basın. “bu nedir” yazısını tıklayın . Katların varsayılan yükseklik değerleri 2. 2. Yazı imleci koordinat kutusunda Y satırına gidecektir.) 5. Kat Genel Ayarları kapanacak ve bütün katlar açılacaktır. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Yukarı ekle butonunu tıklayın. Bu durumda Y=0 koordinatı kilitlenmiş olacaktır. Parametre Bildirim menüsünde. Kat Genel 1. 0 yazıp. Aks toolbox’ın aks değer kutucuğunda 4.50 yazın ve enter tuşuna basın. Burada bulunan ayarlar. Klavyeden space-bar (boşluk) tuşuna bastığınızda imlecin görüntüsü değişmezse. Kolon. Panel. Kat Genel Ayarları dialoğu açılacaktır.80 metredir. 6. Döşeme.üzerine götürün. aks çizilecektir.görüntü) 3. Toolbardan aks butonunu ya da Çiz menüsünden Aks satırını tıklayın. Ayarlar menüsünden Aks Ayarları satırını tıklayın. Klavyeden Y tuşuna basın. eleman betonarme sonuçlarını doğrudan etkilemektedir. Her bir eleman için bu parametreler değiştirilebilir. Kat Objeleri Aks 1. A Aksı yatay pozisyonda orijin noktasına çizilecektir. 2. Zemin Kat Tavanı yazısını çift tıklayarak büyütün. Bu işlem kat yüksekliklerinin 3 metre olarak tariflenmesini sağlayacaktır. (2. Bu ayarlarda şartname parametrelerinin varsayılan değerleri bulunmaktadır. 3.görüntü) 4. Mouse imlecinin şekli değişecektir. Proje Adı satırına Örnek1 Projesi yazın. Bildirim menüsünden Kat Genel satırını tıklayın. Mevcut zemin kat üzerinde bir kat daha açılacaktır. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Bağ Kirişi Radye Döşemesi ayarları satırları bulunmaktadır. Sırayla. Açılan parametre diyaloglarında. Açığa tekrar yardımcı aks toolbox(aks offset toolbox) çıkacaktır.80 yazılarını çift tıklayın ve 3 yazın. Zemin Kat Tavanı penceresini. Nervür-Kaset. Pencere menüsünden Yan Yana satırını tıklayın. Mouse’un sol tuşunu tıklayın. (2. B aksı oluşacaktır.

Kolon oluşacaktır. Aks yardımcı toolboxdaki 4. 8. 3. Sol tuşu tıklayın. Klavyeden Enter tuşuna basın.50 yazısı 5 olacaktır.görüntü) 9. Enter tuşuna basın. Son komutu tekrarla satırını tıklayın. Enter tuşuna basın. 5. Aksi takdirde X satırı mouse ile tıklanır ve kolonun X boyutu girilir. Mouse imlecinin şekli değişecektir. Toolbardan Köşeye Yanaşık Kolon ( ) butonunu tıklayın. kolon oluşacaktır. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. 2. Sol tuşu tıklayın. Mouse imlecini C ile 1 aksı kesişimine götürün. Mouse’un imlecini B ile 1 aksı kesişimine götürün. Y satırı tıklanır ve kolon Y boyutu girilir. Enter tuşuna basın. Saat akrebinin tersi yönünde mouse’u hareket ettirerek kolonu 180 derece döndürün. İki defa Enter tuşuna basın. Klavyeden space-bar(boşluk) tuşuna basın. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. Mouse imlecini A ile 1 aksı kesişimine götürün. 13 . Toolbardan Dikdörtgen Kolon ( ) butonunu tıklayın. Mouse’un sağ tuşuna basın ve son komutu tekrarla satırını tıklayın toolbardan Kenara Yanaşık Kolon ( ) butonunu tıklayın. Mouse’un sağ tuşuna basın. Mouse imlecini C ile 2 aksı kesişimine götürün. herhangi bir müdahaleye gerek yoktur. orijin noktasını yakaladınız demektir. 3. kolon oluşacaktır. Enter tuşuna basın. Projede çizeceğimiz kolona vereceğimiz ön boyut 50/25 olduğundan. kolon oluşacaktır. Sağ tuş menüsü açılacaktır. 7. yukarıda anlatıldığı yöntemle bu boyutları kolon toolbox’ında yazın.Proje Nasıl Yapılır yazısını tıklayın ve klavyeden enter tuşuna basın. Mouse imlecini C ile 3 aksı kesişimine götürün. 5 yazın. Enter tuşuna basın. Kolon istenilen kaçıklığa gelecektir. X ve Y satırlarında 50/25 yazmıyorsa. 6. Açığa çıkan kolon toolbox’ında varsayılan kolon boyutları görünecektir. Sol tuşu tıklayın. Saat akrebinin tersi yönünde mouse’u hareket ettirerek kolonu 180 derece döndürün. 10. 5. 4. kolon oluşacaktır. 2. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. İmleç Okey işaretini aldığında sol tuşu iki defa tıklayın. Mouse imlecini A ile 3 aksı kesişimine götürün. 3 aksı oluşacaktır. Kolon 1. Daha sonra. 11. 2 aksı oluşacaktır. Klavyeden space-bar (boşluk) tuşuna art arda basarak imlecin görüntüsünü dikey aks moduna getirin.kolon oluşacaktır. Mouse imlecini sol alt köşede bulunan düğüm noktasının üzerine götürün. Sol tuş ile tıkladığınızda. Klavyeden spacebar(boşluk) tuşuna basın. 6. Sol tuşu tıklayın. 1 aksı çizilecektir. Saat akrebi yönünde mouse’u hareket ettirerek kolonu 90 derece döndürün. Mouse imleci Okey işareti haline gelince. Mouse’un sağ tuşuna basın ve son komutu tekrarla satırını tıklayın. Mouse’un sağ tuşuna basın ve son komutu tekrarla satırını tıklayın . Kolon istenilen kaçıklığa gelecektir. İmleç Okey işaretini alınca iki kez sol tuş ile tıklayın. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. Burada varsayılan değerlerle kolon çizimi yapılacaksa. 1. 4. (3.

) 14. Mouse imleci Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. Destek menüsünden kontur hesapla satırını tıklayın. Yukarıda çizili kalıp planı gibi kolonların numaralarını sol üst köşeden sağ alt köşeye doğru sıraya sokalım. Mouse’un sağ tuşuna basın ve son komutu tekrarla satırını tıklayın. 3. Mouse imlecini S1 kolonu üzerine götürün. Kiriş çizim hattı değişecektir. Kolonların numaraları. 7. Oluşan yardımcı kiriş butonlarından Kiriş ) butonunu tıklayın.20/0. başka sırayla da düzenlenebilir. Tamam butonunu tıklayın. 13. Böylece kirişler 25/50 boyutlarında ve 625 kg/m duvar yüküne sahip oldular. Mouse imlecini S2 kolunu üzerine getirin mouse imleci Okey işaretini alınca. Mouse’un imlecini B ile 2 aksı kesişimine götürün. Projede çizilecek kirişler 25/50 olduğuna göre. kolon oluşacaktır. Sol tuşu tıklayın. Saat akrebinin tersi yönünde mouse’u hareket ettirerek kolonu 90 derece döndürün. İmleci S6 kolunu 14 . Kiriş üstten tanımlı duruma gelince(alt kısımda mesajı izleyebilirsiniz).Proje Nasıl Yapılır 8. Kolonlar. sol tuş ile tekrar tıklayın. 4. Statik sekmesini tıklayın. İmleci S3 kolonun üzerine götürün(her durumda mouse Okey işaretini şeklinde olması gerekir) ve sol tuş ile tıklayın.kiriş de oluşacaktır. Açılan dialogdaki satıra S1 yazın ve Tamam butonunu tıklayın. 11. 15. Mouse imlecini A ile 2 aksı kesişimine götürün. Mouse’un sağ tuşuna basın ve son komutu tekrarla satırını tıklayın. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. 12. Toolbardan kiriş ( ) butonunu tıklayın. İmleç Okey işaretini alınca iki kez sol tuş ile tıklayın. 2. kiriş oluşacaktır. Mouse imlecini B ile 3 aksı kesişimine götürün. 9. 1. 10. (Eğer yanlış seçim yaparsanız. 9. Bununla beraber kolon numaraları herhangi bir anda. klavyeden space-bar tuşuna art arda basın. Saat akrebinin tersi yönünde mouse’u hareket ettirerek kolonu 180 derece döndürün. Mouse’un sağ tuşuna basın ve son komutu tekrarla satırını tıklayın. Kolonlar seçilecektir. kolon oluşacaktır. Enter tuşuna basın. o kolunu tekrar tıklayarak seçimi iptal edebilirsiniz. Y satırını tıklayın 30 yazın. seçim sırasına göre adlandırılacaktır. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. Açığa çıkan kolon toolbox’ında X satırını tıklayın 30 yazın. kolon çizim sırasına göre otomatik düzenlendi. genel ayarlar Ayarları ( sekmesinde kiriş kalınlığı ve kiriş yüksekliği satırlarına çizeceğiniz kiriş boyutlarını girebilirsiniz. Sol tuşu tıklayın. Kiriş Ayaları dialoğu kapanacak ve mouse’un imleci kiriş imleci şeklini alacaktır. Kolonları sayar gibi her birini sırayla tıklayın. 8. Toolbardan Ortalanmış Kolon ( ) butonunu tıklayın.50 yazın). Kiriş 1. Açığa çıkan Kiriş Ayarları dialoğunda. Enter tuşuna basın. Duvar yükü satırına 625 yazın. kolon oluşacaktır. Böylece 2. Destek menüsünden obje adlandır satırını tıklayın. Bütün kolonları seçtikten sonra klavyeden enter tuşuna basın. kiriş kalınlığı ve yüksekliği bu boyutlardan başka bir boyutta ise düzeltin (sırasıyla 0.

5. Sol tuş ile tıklayın. seçtiğiniz herhangi bir kirişin üzerinde mouse’un sağ tuşuna basın. 4. Böylece bütün kirişler çizilmiş olacaktır. K10. Sol tuş ile tıklayın. 7. Klavyeden Esc tuşuna basın. Açılan Kiriş Ayarları dialoğunda. Sol elinizle klavyeden shift tuşunu basılı tutarken. Mouse’un sağ tuşuna basın ve çıkan menüde. Toolbardan döşeme ( ) butonunu tıklayın. İmleci S4 kolonu üzerine getirin ve klavyeden space-bar tuşuna basın. seçim sırasına göre adlandırılacaktır. Açığa çıkan yardımcı döşeme butonlarından Döşeme Ayarları ( Açığa çıkan Döşeme Ayarları dialoğunda döşeme yüksekliği satırları çizeceğiniz döşemenin yüksekliğini girebilirsiniz. o kirişi tekrar tıklayarak seçimi iptal edebilirsiniz. İmleci S8 kolunu üzerine getirin. sol tuşu tıklayın. K3. Kirişler. İmleç kiriş modundan çıkacaktır. maddede anlatılan işlemi şu şekilde de yapabilirdiniz. (Eğer yanlış seçim yaparsanız. İmleci S4 kolunu üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. Mouse’un sağ tuşuna basın ve çıkan menüde. Kiriş adlarını. (Bu örnekte 150 kg/m2). 2. 3. kalıp planındaki gibi düzenleyelim. Statik sekmesini tıklayın. 15 . İmleci S5 kolonu üzerine getirin sol tuş ile tıklayın ve imleci S2 kolonu üzerine getirin. Mouse’un sağ tuşuna basın.12 yazarak düzeltin. İç kirişlerin duvar yüklerini 375 kg/m olarak değiştirelim. Döşeme dairesinin izi belirecektir.. K8 kirişlerinin oluşturduğu kapalı poligon içinde oluşturulacaktır. Toolbardan Genel Obje Edit ikonunu tıklayın.Q satırına ise döşemenin hareketli ağırlığı girilir. Duvar yükü satırına 375 yazın ve Tamam butonunu tıklayın. zati ağırlığı 450 kg/m2 (döşeme beton ağırlığı otomatik olarak eklendi). Çıkan menüden özellikler satırını tıklayın. K4. sol tuş ile tıklayın. K9. İmleci S1 kolunu üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. Statik sekmesini tıklayın. hareketli ağırlığı ise 200 kg/m2 oldu. İmleci S6 kolonu üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. Destek menüsünden Obje Adlandır satırını tıklayın. 1. betonarme ağırlığı dışındaki ağırlığı girilir. İmleci S5 kolonu üzerine getirin. İmleci S8 kolunu üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. Space-bar tuşuna art arda basın. D1 döşemesi oluşacaktır. Sırasıyla K3. Projede çizilecek döşemeler 12 cm yüksekliğinde olduğuna göre. ileri aşamalarda çiziminizin karışmasını önleyecektir. İpucu: 2. 6. K10 kirişlerini sol tuş ile tıklayarak seçin. Açılan Kiriş Ayarları diyaloğunda. imleci uygun yere götürerek sol tuş ile tekrar tıklayın. ) butonunu tıklayın. sol tuşu tıklayın. Bu kirişlerin oluşturduğu kapalı bölgenin içini sol tuş ile tıklayın. İmleci S9 kolunu üzerine getirin. Bu ayarlarla döşeme kalınlığı 12 cm. kirişleri sayar gibi her birini sırayla tıklayın. Açılan dialogdaki satıra K1 yazın ve Tamam butonunu tıklayın. Duvar yükü satırına 375 yazın ve Tamam butonunu tıklayın. D1 döşemesi K1. 6. Klavyeden esc sağ tuşuna basın. son komutu tekrarla satırını tıklayın. Kiriş alttan tanımlı duruma gelince sol tuş ile tıklayın. Kirişler seçilecektir. Döşeme dairesini yerleştirmek için. Kiriş üstten tanımlı duruma gelecektir. Kiriş ortadan tanımlı duruma gelecektir. son komutu tekrarla satırını tıklayın.) Bütün kirişleri seçtikten sonra klavyeden enter tuşuna basın. olabildiğince köşelere yerleştirmeniz. İmleci S7 kolunu üzerlerine getirin. 2. Döşeme dairesini. Kaplama satırına. 5. sol tuşu tıklayın. Döşeme 1. Döşeme Ayarları diyaloğu kapanacak ve mouse’un imleci döşeme imleci şeklini alacaktır.Proje Nasıl Yapılır üzerine getirin ve klavyeden space-bar tuşunu art arda tıklayın. (Bu örnekte 200 kg/m2) . Tamam butonunu tıklayın. İmleç kiriş çiziminden(modundan) çıkacaktır. döşeme yüksekliği bu değerden başka bir değerde ise 0. Sırayla yukarıda çizili kalıp planındaki gibi.

Projede çizilecek döşemeler 12 cm yüksekliğinde olduğuna göre. son komutu tekrarla satırını tıklayın. Shift tuşunun basılı tutulması. D2 döşemesi oluşacaktır. Açığa çıkan Döşeme Ayarları dialoğunda döşeme yüksekliği satırları çizeceğiniz döşemenin yüksekliğini girebilirsiniz. Mouse’un imlecini D3 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. K7 kirişlerinin oluşturduğu kapalı bölgenin içini sol tuş ile tıklayın. Mouse’un imlecini D1 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. Bu arada klavyede shift tuşunu basılı tutun. K3. Betonarme Hesap Akslarının Belirlenmesi: 1. İmleç 1 ile 2 akslarının arasında kalacak şekilde ortaya yakın herhangi bir yeri sol tuş ile tıklayın. son komutu tekrarla satırını tıklayın. Mouse’un imlecini D3 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. 9. 7. K6. ) butonunu 2. K9. D1 döşemelerinin betonarme hesap aksları oluşacaktır. Döşeme dairesinin yerine karar verin ve sol tuş ile tekrar tıklayın. 8. döşeme yüksekliği bu değerden başka bir değerde ise 0. D2 döşemesi seçilecektir. 4. İmleci sağa doğru kaydırın. 10. Böylece D1. Mouse’un sağ butonuna basın ve çıkan menüde. K12. Döşeme dairesinin yerine karar verin ve sol tuş ile tekrar tıklayın. K9 kirişlerinin oluşturduğu kapalı bölgenin içini sol tuş ile tıklayın. 3. son komutu tekrarla satırını tıklayın. K5. Açığa çıkan yardımcı döşeme butonlarından Döşeme Hesap Aksı ( tıklayın. Mouse’un sağ butonuna basın ve çıkan menüde. son komutu tekrarla satırını tıklayın. Mouse’un sağ tuşuna basın. D4 döşemesi seçilecektir. 9. Mouse’un sağ tuşuna basın ve çıkan menüde. Döşeme dairesinin yerine karar verin ve sol tuş ile tekrar tıklayın. D1 döşemesi seçilecektir. D1 döşemesi seçilecektir. 11. Mouse’un sağ tuşuna basın. Bu arada klavyede shift tuşunu basılı tutun. Mouse’un sağ tuşuna basın ve çıkan menüde. Döşeme dairesinin izi belirecektir. İmleci yukarı doğru kaydırın. ileri aşamada çizimin karışmasını engelleyecektir.12 yazarak düzeltin. İmleci sağa doğru kaydırın. Toolbardan döşeme ( ) butonunu tıklayın. Döşeme dairesinin izi belirecektir. Mouse’un sağ tuşuna basın. D3 döşemesi seçilecektir. İmleç B ile C aklarının arasında kalacak şekilde herhangi bir yeri (Betonarme hesap aksının belirlendiği yer. 16 . 0 ve 90 derece çizilmesinde kolaylık sağlar. İmleç A ile B akslarının arasında kalacak şekilde ortaya yakın herhangi bir yeri sol tuş ile tıklayın. K4. Tekrar mouse’un sol tuşunu tıklayın. 8.) tıklayın. Böylece D3. K4. D2 döşemelerinin betonarme hesap aksları oluşacaktır. K11. Mouse’un sağ butonuna basın ve çıkan menüde. Döşeme dairesinin izi belirecektir. D4 döşemesi oluşacaktır. Mouse’un imlecini D4 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. K2. Mouse’un imlecini D1 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın.Proje Nasıl Yapılır 7. D3 döşemesi seçilecektir. Mouse’un imlecini D2 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. Bu arada klavyede shift tuşunu basılı tutun. 12. K10 kirişlerinin oluşturduğu kapalı bölgenin içini sol tuş ile tıklayın. son komutu tekrarla satırını tıklayın. 6. B ile C aksın ortasına yakın tıklamanız. D4 döşemelerinin betonarme hesap aksları oluşacaktır. döşeme donatı çizimlerinin yapılacağı yer olacağı için. D3 döşemesi oluşacaktır. 5. Böylece D3. Tekrar mouse’un sol tuşunu tıklayın. Tekrar mouse’un sol tuşunu tıklayın.

2. her bir katın döşeme analizi yapılmalıdır. 14 ve 16 sütunlarına ait kutuları(check box) sol tuş ile işaretleyin. Döşeme betonarmesi sonucunda işaretli olan çaplar kullanabilecek. son komutu tekrarla satırını tıklayın.) Donatı Seçimi 1. D4 döşemesi seçilecektir. Proje. betonarme hesap aksları tanımlanmalıdır. (Bilgi girdikçe bu işlemi tekrar yapın. diğer satırlar işaretsiz olmalıdır. Mouse’un sağ tuşuna basın ve çıkan menüde. işaretli olmayan çaplar kullanılmayacaktır. Bu dialogta. 12. İmleç 2 ile 4 akslarının arasında kalacak şekilde ortaya yakın herhangi bir yeri sol tuş ile tıklayın. Kolon. İmleci yukarı doğru kaydırın. Örneğin. Kiriş. Pencere menüsünden diğer katlar seçilerek. Mouse’un imlecini D2 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. Örnek1 ismiyle kayıt edilmiştir.kat tavanına kopyalandı. 2. Bu arada klavyede shift tuşunu basılı tutun. Eski objeleri sil ve kontur çizgilerini kopyala işaretli. 14. özellikle yamuk kenarlı ve L tipi gibi açıklıkları değişen döşemelerde istenilen sayıda betonarme hesap aksı geçirilerek. Donatı satırı karşındaki. Tamam butonuna tıklayın. Sürekli Temel. D2 döşemelerinin betonarme hesap aksları oluşacaktır. Analiz menüsünden döşeme analizi satırını tıklayın. Mouse’un imlecini D4 döşemesi üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. Pencere menüsünden yan yana satırını tıklayın. Nervür elemanlarının betonarmelerin kullanılabilecek donatı çaplarını belirleyebilirsiniz. Analiz Döşeme Analizi 1. D2 döşemesi seçilecektir. Betonarme menüsünden Donatı Seçimi satırını tıklayın. 2. 15. Panel. Donatı seçimi diyaloğu kapanacaktır. Böylece D4. NOT: Çalışırken projeyi kayıt etmek gereklidir . döşeme sekmesini tıklayın. 17 . Oluştur menüsünden Hızlı Kopyala satırını tıklayın. Tekil Temel. 3. 10. diğer donatıların işaretini kaldırın. 4. Tekrar mouse’un sol tuşunu tıklayın. Tamam butonu tıklayın. 4. Mouse’un sağ tuşuna basın. her değişen açıklık için donatı hesaplanabilir ve çizdirilebilir. Zemin kat tavanındaki tariflenmiş bütün objeler 1.Proje Nasıl Yapılır 13. Kat Kopyalama 1. Bu olanak sayesinde. İpucu: Betonarme hesap aksları birden fazla ve açılı çizilebilir. Donatı Seçimi diyaloğu açılacaktır. Çalışılan katta döşemeler sonlu elemanlar yöntemine göre çözülecek ve betonarme hesabı otomatik olarak yapılacaktır. Döşeme analizinden önce. Bunun için Proje menüsünden Kaydet satırını tıklayın. 3. 8. Dosya adı satırına ÖRNEK1 yazın ve Tamam butonunu tıklayın. Döşeme.

İlgili satır tıklanarak. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. S2 satırı. B sütununu çift tıklayın. döşeme analizi dışındaki tüm analizleri yapar. Bu nedir(what’s this Help) yardımı ekrana gelecektir. İmleci K8 kirişi üzerine getirin. Böylece kolon boyutu 30 cm. Betonarme menüsünde eleman başlığıyla listelenmiştir. oldu. 4. K7 ve K8 kirişlerini tekrar seçin. Sonuçlar. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Betonarme menüsünden Kiriş Donatıları satırını tıklayın. Açılan satıra 30 yazın. Ayrıntılı bilgi için. Örneğin kiriş ve kolon donatılarını inceleyelim. 5. satırlarına sıfır yazın ve Tamam butonu üstünde tıklayın. Zemin Kat Tavanı. Tamam butonu üstünde tıklayın. Görüldüğü gibi pilyesiz dizayn gerçekleşmiş oldu. mouse’un sağ tuşuna basın. 18 . Böylece kolon boyutu 30 cm. B sütununu çift tıklayın. 3. ve Pilye/Toplam max. Kiriş dialoğu açılacaktır. “bu nedir” yazısını tıklayın .(Seçili olduğu için). Statik bölümünde Pilye/Toplam min. 8. 4. 5. Toolbardan Genel Obje edit butonunu tıklayın.Proje Nasıl Yapılır Analiz+Betonarme Analiz + Betonarme. Ayrıntılı bilgi için. Kiriş: 1. 3. 2. Tamam butonu üstünde tıklayın. Açılan satıra 30 yazın. 6. mouse’un sağ tuşuna basın. oldu. temel dahil.00 Kotu yazısını tıklayın. K7 ve K8 kirişlerini pilyesiz dizayn edelim. 3. Kolon diyaloğu açılacaktır. menüsünden Analiz + Betonarme satırını. sadece K7 ve K8 kirişleri listelenir. Diyalog kapanacaktır. Kolon: 1. Bu nedir(what’s this Help) yardımı ekrana gelecektir. Bunun için Pencere menüsünden hepsini aç satırını tıklayın. S8 satırı. 7. ya da toolbardan Analiz + Betonarme tıklayın. Betonarme butonunu tıklayın. “bu nedir” yazısını tıklayın . betonarme sonuçları incelenebilir. Dialogta. K7 ve K8 kirişlerini seçin. Analiz butonunu Analiz + Betonarme yaptırabilmek için tüm katların açık olması gerekir. Betonarme butonunu tekrar tıklayın. Tamam butonu üstünde tıklayın. 2. 6. 9. Betonarme butonunu tıklayın. Betonarme menüsünden Kolon Donatıları satırını tıklayın. Betonarme butonunu tıklayın. Betonarme menüsünden Kiriş Donatıları satırını tıklayın. Betonarme 3 boyutlu çerçeve analizi ile birlikte betonarme de otomatik olarak yapıldı.

Toolbardan yeniden oluştur ( ) butonunu tıklayın. 3. 4. Toolbardan Sürekli Temel butonunu tıklayın.30 yazın. Klavyeden Esc tuşuna basın. Alt H2 satırlarına 0. Ortalanmış tekil temel ( ) butonunu tıklayın. tanımlı satırına 0. S6. Açılan dialogta. Üst H1.20. Tanımlı yazısını (radio buton) tıklayın ve 0. Üst ampatman. Toolbardan kalıp (sekme) butonunu tıklayın. Ayarlar menüsünden Sürekli Temel ayarları satırını tıklayın. Ayarlar menüsünden Sürekli Temel ayarları satırını tıklayın. Ayarlar menüsünden Bağ Kirişi ayarları satırını tıklayın.60 yazın. 8. ) butonunu tıklayın. Açığa çıkan Tekil Temel Ayarları dialoğunda Boy X ve Boy Y satırlarına 1. İpucu: Obje adlandır ile sürekli temel kirişlerinin adlarını sıraya sokabilirsiniz. Mouse’un imlecini S3 kolonu üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın. Mouse imlecini S5 kolunu üzerine getirin ve iki kez sol tuş ile tıklayın.2. sol tuş ile tıklayın. Mouse imleci Okey işaretini alınca. S8.05 yazın. Mouse imleci Okey işaretini alınca. 2. Tekil Temel 1. S1 kolonlarını tıklayın. Üst H2.). Ayarlardan menüsünden Tekil Temel ayarları satırını tıklayın. Kot satırına 0 yazın ve tamam butonu üstünde tıklayın. Toolbardan Objeden Ayarları Al ( tıklayın. 7. Tekil temel oluşacaktır. S9. Kenarda yükseklik ve Kolon hizasında yükseklik satırlarına 0. Açığa çıkan Bağ Kirişi Ayarları dialoğunda kalınlık satırına 0.55 yazın ve tamam butonu üstünde tıklayın. Toolbardan Temel kirişi ( ) butonunu tıklayın. 6. Zemin Kat Tavanı 3. S7 kolonlarını tıklayın. alt ampatman satırlarına 0. Böylece temel dikdörtgen kesitli temel olacaktır. İmleci S2 kolonun üzerine getirin ve sol tuş ile tıklayın.( Kenarda yükseklik ve kolon hizasında yükseklik farklı değerde olsaydı trapez kesitli temel olacaktı. sol tuş ile tıklayın. Açılan dialogta. 3.00 Kotu yazısını çift tıklayın. kalınlık ve yükseklik satırlarına sırasıyla 0. 12.Tamam butonu üstünde tıklayın.Proje Nasıl Yapılır Temel Objeleri Sürekli Temel 1. Mouse’un imlecini S1 kolonu üzerine getirin. Alt H1. Bu durumda daha önce çizilmiş bir temelin ayarlarını almış oluyoruz. 5. S4. 2. Sırasıyla S7. C aksı üzerinde bulunan temeli 9. Mouse’un imlecini S4 kolonu üzerine getirin. Klavyeden Esc tuşuna basın. 11.20 ve yükseklik satırına 0. 10. Bağ Kirişi 1. Toolbardan Sürekli Temel butonunu tıklayın. Sırasıyla S3. 19 .30 yazın. 2.60 yazın ve Tamam butonu üstünde tıklayın. Klavyeden Esc tuşuna basın.

(aktif değilse) İndis sütununa Zemin için 1 ve 1. İmleci S5 kolonu üzerine getirin. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. mouse’un sağ tuşuna basın. 2. 3. Açılan dialogta Genel bölümünü tıklayın. 20 . Mouse’un sağ tuşuna basın. sol tuş ile tıklayın. imleci S2 kolonu üzerine getirin. 1. Örnek proje için varsayılan(daha önce düzenlenmiş) ayarları kullanacağız. Tamam butonu üstünde tıklayıp dialoğu kapatın.(alt kısımda mesajı takip edebilirsiniz. Varsayılan ayarları kullanacağız. 3. Tamam butonunun üstünde tıklayıp dialoğu kapatın. sol tuş ile tıklayın. İmleci S5 kolonu üzerine getirin. sol tuş ile tıklayın. İmleci S8 kolonu üzerine getirin. Açılan dialogta. ölçülendirme yazı tipi. Ayrıntılı bilgi için. sol tuş ile tıklayın. 5.. sol tuş ile tıklayın. sol tuş ile tıklayın. Analiz menüsünden Kat Parametreleri satırını tıklayın. Kalıp planı otomatik olarak ekrana gelecektir. üstten ikinci çarpı işaretini tıklayarak kalıp planını kapatın. Çizim menüsünden Plan Ölçülendirme ayarları satırını tıklayınız.kat için 2 yazın ve Tamam butonu üstünde sol tuşu tıklayın. çerçeve rengi ve plan başlığı yazı rengi ayarlanabilir. “bu nedir” yazısını tıklayın . ölçülendirme yazı yüksekliği vb. Böylece eleman indislerini örneğin K1 için Zemin katta K101. Çizim menüsünden Kalıp Planı satırını tıklayın. Toolbardan kalıp ( ) butonunu tıklayın. klavyeden space-bar tuşuna basarak. Çizim menüsünden Plan Ayarları satırını tıklayınız. Çizimler Plan Ayarları 1.) Mouse imleci Okey işaretini alınca. Temel Analizi Toolbardan temel analizi ( ) butonunu tıklayın.katta K201 olarak düzenlemiş olduk. Kalıp Planı 1. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. plan paftasının ayarı. Çizim menüsünden Kolon Aplikasyon Planı satırını tıklayın. 2. Açılan dialogta. 4.Proje Nasıl Yapılır 3. Kolon Aplikasyon Planı 1. Plan Ölçülendirme Ayarları 1. İmleci S5 kolonu üzerine getirin. imleci S5 kolonu üzerine getirin. 4. 6. 2. sol tuş ile tıklayın. ölçülendirme ile ilgili ayarlar yapılabilir. imleci S6 kolonu üzerine getirin. 3. bağ kirişini ortadan tanımlı duruma getirin. Sağ üst köşedeki. 4.

1. 2. Sağ üst köşedeki. 3. mouse’un sağ tuşuna basın. 3. tekil temel ve bağ kirişi açılımlarını çizdirebilirsiniz. Açılım Ayarları 1. Statik Rapor Ayarları dialoğu açılacaktır. 3. 2. sürekli temel. Rapor kapanacaktır. Kiriş Açılımları 1.katı seçin. Tamam butonunu tıklayın. 6. Tamam butonu üstünde sol tuşu tıkladığınızda İde Rapor programı çalışacaktır. Rapor menüsünden Seçmeli Rapor satırını tıklayın. Temel Aplikasyon Planı 1. Temel aplikasyon planı otomatik olarak ekrana gelecektir. Ayrıntılı bilgi için. Projede yönetmelik ve geometrik açıdan problemli durum varsa listelenecektir. Sağ üst köşedeki. Sağ üst köşedeki. Açılan Yazdır dialoğunda. 2. Örnek proje için varsayılan(daha önce düzenlenmiş) ayarları kullanacağız. Tüm proje yazısını işaretleyin. Dosya menüsünden Çıkış satırını tıklatın. Kolon aplikasyon planı otomatik olarak ekrana gelecektir. Rapor kayıt edilecektir. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Çizim menüsünden Temel Aplikasyon Planı satırını tıklayın. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Bu nedir(what’s this Help) yardımı ekrana gelecektir. Aynı yöntemle. 2. “bu nedir” yazısını tıklayın. Ayrıntılı bilgi için. Hepsi butonunu tıklayın. sayfa sayfa görüntülenecektir.Proje Nasıl Yapılır 2. 21 . Çizim menüsünden Açılım Ayarları satırını tıklayın. Çizim menüsünden Kiriş Açılımlarını satırını tıklayın. 3. işaretli değilse. Kiriş açılımları otomatik olarak ekrana gelecektir. 3. Dosya menüsünden kaydet satırını tıklayın. Çıktılar. Yazdırma menüsünden Yazdır satırını tıklayın. Dosya adı satırına ORNEK1 yazın ve Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. 4. Rapor Rapor alabilmek için printerin Windows programına tanıtılmış olmalıdır. Printer hazır ise. Açılan diyalogta. 5. Pencere menüsünden 1. 4. üstten ikinci çarpı işaretini tıklayarak kolon aplikasyon planını kapatın. üstten ikinci çarpı işaretini tıklayarak kiriş açılımını kapatın. Proje çıktıları yazdırılacaktır. 7. 4. Tamam butonunun üstünde tıklayıp diyaloğu kapatın. üstten ikinci çarpı işaretini tıklayarak kolon aplikasyon planını kapatın. mouse’un sağ tuşuna basın. “bu nedir” yazısını tıklayın . Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. A0 1189x841 satırını tıklayın.

çalıştıracağınız komuta ait butonun üzerine getirin. b-Tıklayın. Sağ Tuş Menüsü Farenin sağ tuşunun kullanımını program içerisinde iki şekilde ayarlayabilirsiniz. 2. Mouse’un sağ tuşunu komut menüsü ayarı ile kullanmak: Yeni proje açın. Sağ menü göster satırı işaretli değilse işaretleyin ve tamam butonunu tıklayın. Menüden komut çalıştırmak için. boş bir yerde mouse’un sağ tuşuna basın.Menülerden Komutlara. Ayarlar menüsünden Genel ayarlar satırını tıklayın. menü göster ve Sağ tuş.Sağ tuş menüsü Mouse’un sağ tuşunu menü olarak kullanabilirsiniz. a. toolbarın alt kısmında komutla ilgili yardımcı butonların yüklendiğini göreceksiniz. komut tekrarı 1. Aksi durumda daha önce kayıt ettiğiniz proje karşınıza gelecektir. mouse ile gelerek tıklayın.Başlık altındaki menü ekranınızda belirecektir. 3. Sağ tuş menüsü aktif hale gelecektir. Komut ve Bilgi Girişi İdeYAPI programlarında üç şekilde komut girebilirsiniz. Eğer programı ilk kez çalıştırıyorsanız program size isimlendirilmemiş bir proje açacaktır.Çalıştıracağınız komutun yer aldığı başlığın üzerine mouse’ unuzu tıklayın.İmleci. Yeni Proje butonu. Ayrıntı bilgi için sağ tuş kullanımı konusunu inceleyiniz. 22 .Toolbardan a. Çizim alanında. Sağ tuş. Sağ tuş menü göster. 1. Toolbarda herhangi bir komut çalıştırdığınızda.BÖLÜM 2 TEMEL KONULAR Genel Yeni Proje Programı çalıştırın. Toolbarda herhangi bir buton üzerinde mouse’un imlecini kısa bir süre bekletirseniz. menü satırındaki başlıklar altından ulaşabilirsiniz. b. karşınıza butonla ilgili yardım balonu gelecektir. Proje menüsünden Yeni Proje satırını ya da toolbarda bulunan yeni proje butonuna tıklayarak Yeni bir proje açabilirsiniz. Sağ menü açılacaktır. İstediğiniz komut üzerine.

Sağ menü aşağıdaki gibi açılacaktır. Son komut tekrarla satırını tıklarsanız. örneğin kolon butonunu tıklayın. 23 . Şimdi. İmleci çizdiğiniz kolon üzerine getirin ve sağ tuşa basın. eğer bir komut işletirseniz. Kullanmak istediğiniz komutun üstünde mouse’un sol tuşuna basarsanız. Sağ menü aşağıdaki gibi açılacaktır. Çizim alanında sol tuşu iki kez tıklayın. tekrar kolon çizimi için hazır duruma gelirsiniz. komut çalışır. Sağ tuşa basın. Kolon çizilecektir. Kısacası. sağ menüye son komut tekrarla satırı eklenecektir. son komut tekrarla satırı görünecektir.Temel Konular Mouse imlecini menü üzerinde hareket ettirin. Bu menüde.

sürekli üst menüden veya toolbardan komut seçme gerekliliğini ortadan kaldırmaktadır. 2. Hepsini seçtim. iptal satırını tıklarsanız. Sağ tuş komut tekrarı. Tekrar kiriş çizeceksiniz. o obje ile ilgili en çok kullanılan komutların listesi açılır. yapacağınız işlemi kesmiş olursunuz. Çizim alanında boş bir yere tıklayın. Soru: Birden fazla kolon çizdim ve hepsini birlikte taşımak istiyorum. Başka bir deyişle. Taşıdığım zaman sadece üzerinde tıklama yaptığım kolon taşındı. Orta tuşa basın. Hepsini taşımak için ne yapmalıydım? Yanıt: Herhangi bir kolon üzerindeyken klavyeden shift tuşuna basılı tutarak sağ menüyü açarsanız. İntelli fare kullanıyorsanız. Sağ tuşa basın. Klavyeden Esc basarak da işlemi kesebilirsiniz. Herhangi bir obje çizerken sağ menüyü açarak. Örneğin özellikleri tıkladığınızda ilgili kolon için obje edit komutunu çalıştırmış olursunuz. Kiriş komutu aktif hale gelecektir. İptal satırı açıldı. farenin orta tuşu komut tekrarını çalıştıracaktır. İsterseniz intelli farenin orta tuşuna herhangi bir komutu da atayabilirsiniz. taşıma komutunu seçtiğiniz bütün kolonlar için geçerli kılabilirsiniz. örneğin kiriş çizimini bitirdiniz. Görüldüğü gibi. Kiriş butonunu tıklayın. Mouse’un sağ tuşunu komut tekrarı olarak kullanmak: 24 . sağ menü çalışma sırasında. Herhangi bir kolon üzerinde sağ tuşa basarak sağ menüyü açtım ve taşı satırına tıkladım.Temel Konular Obje üzerinde (burada kolon) sağ tuşa basarsanız.

Program kat yüksekliği ile kot ilişkisini kendisi ayarlar. Karşınıza Kat Genel Ayarları penceresi gelecektir. istediğim zamanda komut tekrarı olarak kullanabilir miyim? Yanıt: Evet kullanabilirsiniz. Proje Çizimleri Proje Çizimlerinde projede bulunan çizimlere ait bütün pencereler(katlar. Herhangi bir satırın üzerinde sağ klik yaparsanız. Kat Genel Ayarları butonu. butonunu tıklayın. her sağ tuşa bastığınızda bir önceki komutu işletecek duruma gelirsiniz. Klavyeden ctrl tuşunu basılı tutarken. sağ tuş komut tekrarı ise sağ menü olarak çalışırsınız. Kat tablosuna bilgi girmek için. Böylece tabloda değişiklikler daha kolay yapılabilir. Kolon Şimdi. 2. Aşağı ve Yukarı Ekle butonlarına basıldığında. 2D çizimler.kesitler vb. sağ tuş menü ise.Temel Konular Yeni proje açın. Yükseklik değiştirildiğinde kot değeri. Soru: Sağ tuşu Genel Ayarlara girmeden istediğim zaman sağ menü olarak. bir menü açılır. Sil: Çizim penceresini siler. Aç/Kapa: Açıksa kapatır. ve tamam butonunu tıklayın. Sağ menü göster satırı işaretli ise işaretini kaldırın.8 metredir. Kat Oluşturma Ve Kat Genel Ayarları 1. Kısacası. mouse imlecini ilgili hücreye tıklayın ve değişikliği klavyeyi kullanarak yapın. Başka bir deyişle. Bildirim Menüsünden Kat Genel Ayarları satırını tıklayın. kot değiştirildiğinde yükseklik değeri otomatik düzenlenir. İlgili çizimi çift tıklayarak kapatır ve açarsınız. ilgili hücrede bulunan bütün bilgileri seçer. Hücrelerden birine mouse ile çift tıklama yaparsanız.planlar. Mouse’un sağ tuşuna basın. işlevine göre tersinin çalışmasını sağlarsınız. imleç. örneğin kolon çizilecektir. Tekrar kolon çizimi için hazır duruma gelirsiniz.) listelenir. Çizim alanında sol tuşu iki kez tıklayın. Kat yüksekliği default 2. aplikasyonlar. 25 . kapalıysa açar. komut tekrarı. program imlecin altına veya üstüne yeni bir kat açar. sağ butona basarsanız. Ayarlar menüsünden Genel ayarlar satırını tıklayın. açılımlar.

1. Çerçeve içinde yer alan objeler seçilmiş olur. 4. İmleci seçmek istediğiniz objelerin dışına taşıyıp. Objeleri içine alacak çerçevenin bir köşesini. obje veya nesne olarak adlandırılır. üzerinde çalışılmasını sağlar Çizim Sınırları Çizim sınırları ile grafik alan üzerinde çalışılan alanı tanımlar. Çerçevenin içinde kalan ve üzerinden geçen bütün objeleri seçmiş olursunuz. 3. Genel Obje Edit Çizdiğiniz objelerin özelliklerini o objeye ait ayarlardan belirleyebilirsiniz. İstediğiniz değeri girin. ikinci bir seçim işlemi. Obje seçilecektir. imleci hareket ettirin ve istediğiniz boyutta çerçeveyi oluşturun. çerçeveyi oluşturun ve sol tuşa basın. altta ilgili objenin adını program kullanıcıya iletir. Karşınıza Çizim Sınırları Ayarları penceresi gelecektir. Çizim alanında var olan objeleri. Ancak çizimin herhangi bir aşamasında daha önce oluşturulmuş bir objenin özelliklerini değiştirmenin en kısa yolu Genel Obje Edit komutunu kullanmaktır. Klavyeden shift tuşuna basılı tutup. İmleci hareket ettirerek. tıklama işleminin objeden ne kadar uzağa yapılabileceğini belirten ayara verilen addır. İmleci. Bildirim menüsünden Çizim Sınırları satırını tıklayın. Seçilmiş objeler üzerinde yapılacak. Böylece çizim alanı üzerinde çiziminizin en büyük boyutlarını tanımlamış olacaksınız. Bu arada. seçme uzaklığı ayarı çevresinde bulunuyorsa. Ayarlar Menüsünden Genel Ayarlar satırını tıklayın. Değiştir menüsünden Genel Obje Edit satırını veya toolbardan Genel Obje Edit butonunu 26 . Objeyi işaretleyip seçtiğiniz anda. 1. Obje. Bu durumda obje seçilmiştir. Mouse’un sol tuşuna basın. 4. alt kısımda ilgili objenin ismini görürsünüz. Tamam butonunu tıklayın. Obje seçimi. belirlemiş olursunuz. İmleci seçmek istediğiniz objelerin dışına taşıyıp. Obje Seçimi Çizim sırasında oluşturduğunuz her bir eleman. Seçme Ayarları grubundaki Seçme uzaklığı satırı önündeki kutuyu çift tıklayın. 5. 2. Objeler üzerinde değişiklik yapmak istendiğinde ilgili obje seçilir. objelerin seçilmişlik özelliğini ortadan kaldırır. sol tuşa basın. 1. Seçme Uzaklığı Obje seçimi sırasında. komut çalıştırıldıktan sonra mouse ile işaretleyerek üzerinde çalışmalar yapabilirsiniz. sol tuşa basın. ekran üzerinde seçmek istediğiniz objenin üzerine getirin. Bu seçme işlemine obje seçimi denir. Tamam butonuna tıklayın. Bu pencerede sol alt köşe ve sağ üst köşenin koordinatlarını girin. nesne üzerinde mavi renkli küçük kutucuklar belirir. 3. Objeleri içine alacak çerçevenin bir köşesini. Sol tuşa basın. 3. 2. belirlemiş olursunuz. 2. üç şekilde yapılabilir: 1.Temel Konular Pencereyi öne getir: Pencereyi aktif çizim penceresi yaparak.

Temel Konular tıklayın. Sadece yükseklikler değişecektir. ancak bu arada hepsinin duvar yükleri farklı. sırayla kendi ayarları ekrana gelecektir. Örneğin. Ayarlarda yaptığınız değişiklikler. 4. Birden fazla obje seçtiyseniz. Yüksekliklerini değiştirdiniz. 3. Destek menüsünden Undo satırını veya toolbardan Undo butonunu tıklayın. veya 1. (Lokal Undo butonu aktif hale gelecektir. 1. 2. 3. Bununla beraber. Undo butonuna bastıkça işlemler geri alınacaktır. Undo butonu. Genel obje edit butonunu tıklayın.). Genel Obje Edit butonu İpucu: Genel obje editle çok sayıdaki objenin özelliklerini aynı anda değiştirebilirsiniz. (Aynı grup objeler -örneğin kirişler. Kiriş ayarlarında duvar değerini değiştirmediğiniz sürece. En son işlem geri alınacaktır. 4. Lokal Undo Lokal undo çoklu işlemlere sahip obje çiziminde(kiriş. sağ Undo Undo. Tamam butonuna basın. en son noktanın tıklamasını geri almak için kullanılır. 27 . 5. bir ayarı değiştirmek demek. Dolayısıyla. Başka obje grubu için. İstediğiniz değişiklikleri yapın. Ayarları değiştirilecek objeyi tıklayın.veya grubu farklı objeler -örneğin kiriş ve kolon-) 2. 5 adet kirişi genel obje editle seçtiğiniz ve Kiriş Ayarları diyaloğu açıldı. Açılan menüden özellikleri tıklayın. 6. Açılan menüden özellikleri tıklayın. yapılan en son işlemin etkisini geri alır. o ayarın eski değerinin değişmesi demektir. Kirişi çizmeye başlayın. klavyeden shift tuşuna basılı tutarak mouse’un butonuna basın. tarama vb. 2. Karşınıza ilgili objenin ayarlar penceresi gelecektir. sadece değişen ayarlar. Sınırsızdır. Yaptığınız ayarlar ilgili objeye uygulanacaktır. edit edilen objelerde dikkate alınır. aynı gruba ait bütün objeler için uygulanacaktır. 1. bütün kirişlerin duvarları aynı kalacaktır. Obje üzeriden mouse’un sağ butonuna basın. Genel ayarlarda sağ tuş menü aktif ise. Genel Obje Edit komutunu uygulamanın diğer yolu 1. Objeleri seçin. 2. (Sol altta ilgili objenin ismini görün) 3. 3. temel. çoklu obje edit sırasında açığa çıkan dialoglarda.) 2. Toolbardan kiriş butonunu tıklayın. Diğer ayarlar eskisi gibi kalır. Alt ve Backspace tuşlarına birlikte basarak da undoyu çalıştırabilirsiniz. 4.

Undo çalıştırılırsa aktif hale gelir. Destek menüsünden Redo satırını veya toolbardan Redo butonunu tıklayın. kesitleri ve render çalışmalarınızı) kayıt edilip edilmeyeceğini soracaktır. Kirişi çizerken. İlgili butona tıklayarak seçiminizi yapın. istediğiniz zaman kapatabilirsiniz. En Yakın Nokta Çizilen objelerin en yakın noktalarından yakalamak için kullanılır. 4.) 2. 2. 1. 2. Kayıt edilsin mi soruna çıkılmayacaktır iptal cevabı verilmezse. Proje Menüsünden Çıkış satırını veya klavyeden Alt tuşuyla beraber F4 tuşuna basın. çizim alanında belirlenen en son nokta geri alınacaktır. 1. Kayıt edilmemiş bir projede çalışıyorsanız. Projeyi Kapat Üzerinde çalışmakta olduğunuz bir projeyi . Destek Komutları Orta Nokta Çizilen objelerin orta noktalarından yakalamak için kullanılır. Redo butonu. 3. Undo ile. Bu durumda altta Orta Nokta Aktif Değil yazısını görürsünüz. uygulanan son işlem ileri alınacaktır. Destek menüsünden En 28 . toolbardan Lokal Undo butonunu tıklayın. Kayıt edilmemiş bir projede çalışıyorsanız. kesitleri ve render çalışmalarınızı) kayıt edilip edilmeyeceğini soracaktır. Lokal Undo butonu Redo Redo undo yaptığınız en son işlemin etkisini geri alır. Proje kapatılacak fakat programdan Çıkış 1. Orta Nokta aktif hale gelecektir. 4. program size projeyi (katları. Soru iptal edilmezse. program size projeyi (katları. Redo butonu. Proje Menüsünden Projeyi Kapat satırını tıklayın. 3. Komutun iptali için yukarıdaki işlemleri tekrar uygulayın. 2. işlem sonunda programdan çıkılacaktır.Temel Konular 3. Herhangi bir anda. Programdan çıkılacaktır. (Ekranın altında Orta Nokta Aktif yazısı belirir. 1. Destek menüsünden Orta Nokta satırını tıklayın veya klavyeden F5 tuşuna basın. Orta Nokta butonu.

Ekranın altında Uç Nokta Aktif yazısı belirecektir. 29 . Bu durumda imleç. Kesişim Çizilen ilkel objelerin (çizgi. En Yakın Nokta aktif hale gelecektir. Uç Nokta aktif hale gelecektir. Aynı isimde başka objelerin olup olmadığını anlamak için tekrar bul butonunu tıklayın. (Ekranın altında Kesişim Aktif yazısı belirir. çember. (K1. Kesişim aktif hale gelecektir. Karşınıza gelen Obje Bul diyaloğunda aradığınız objenin adını yazın. Kesişim butonu. 1. Bu durumda ekranın altında En Yakın Nokta Aktif Değil yazısını görürsünüz. Destek menüsü altından Obje Bul satırını tıklayın. 1. çizim anında sadece yatay ve dikey yönde hareket eder. Çizim Yardımcıları Dik Dik modu aktif iken. 2. Uç Nokta butonu. Bul butonunu tıkladığınızda aradığınız objeye zoom yapılacak.Temel Konular Yakın Nokta satırını tıklayın veya klavye den F6 tuşuna basın. Komutun iptali için yukarıdaki işlemleri tekrar yapmalısınız Bu durumda ekranın altında Uç Nokta Aktif Değil yazısını görürsünüz. kesişimlerini yakalamak için kullanılır. kolona farklı yönlerden nonortogonal kirişe bağlandığında ortaya çıkan keşisim problemlerinin giderilmesinde kullanılan komuttur.) Komutun iptali için yukarıdaki işlemleri tekrar uygulayın. S1. yay) kesişimlerinde düğüm noktası bulunmuyorsa. seç butonunu tıkladığınızda obje seçilecektir. Obje Bul Obje Bul komutu. Bu durumda altta Kesişim Aktif Değil yazısını görürsünüz. En Yakın Nokta butonu. Destek Menüsünden Kesişim satırını tıklayın veya klavyeden F8 tuşuna basın. kat planınızdaki herhangi bir objeyi bulmanıza yarar. Obje Trim Yöntemi Obje trim yöntemi komutu. objeleri yatay ve dikey doğrultuda daha kolay çizebilirsiniz. Komutun iptali için yukarıdaki işlemleri tekrar yapmalısınız. Destek menüsünden Uç Nokta satırını tıklayın veya klavyeden F4 tuşuna basın. 2. 1. Uç Nokta Çizilen objelerin uç noktalarından yakalamak için kullanılır. D8 vb) 2. (Ekranın altında En Yakın Nokta Aktif yazısı belirecektir) 2. 1.

Tamam butonunu tıklayın. Burada Dik(Ortho) satırını tıklayın.Temel Konular 1. Kilitleme grubundan Açık satırına tıklayın. işaret kalkacaktır (kilitle inaktif). Tamam butonunu tıklayın. Karşınıza Çizim Yardımcıları penceresi gelecektir. imlecin. Ayarlar Menüsünden Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. imleç ızgara noktalarında hareket edebilmektedir. Buton basılı değilken kilitle inaktiftir. değilse dik modu inaktiftir. Izgara aralıkları ise kullanıcı tarafından ayarlanabilmektedir. imleç serbesttir. Buton basılıyken kilitle aktiftir. Dik modu aktif hale gelecektir. 5. 6. Ayarlar Menüsünden Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. 3. Ayarlar Menüsünden Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. Dik modunu çalıştırırsınız. 5. belirli aralıklarla hareket etmesini sağlayan bir olanaktır. 4. Karşınıza Çizim Yardımcıları penceresi gelecektir. 11. 5. 7. 4. Buton basılı ise dik modu aktif. Yazının önünde işaret varsa. 3. Kilitle inaktifken. Toolbarda Dik butonunu tıklayın. 8. Kilitle açık olduğunda. Izgara grubundan Açık satırına tıklayın. Yazının önünde işaret varsa. 2. çizime kolaylık sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Kilitle butonu Izgara Ekranda verilen limitlerle belirlenmiş alan içinde düzenli ve eşit aralıklı noktalardan oluşan bir ızgara (sistemi) oluşturulur. 1. işaretlenecektir (kilitle aktif) 6. Yazının önünde işaret yoksa. 10. Tamam butonunu tıklayın. işaretlenecektir (Izgara aktif) 6. Kilitle aktifken. Dik(Ortho) satırının önündeki kutu işaretlenecektir. Bu sistem. imleç ızgara çizgilerinin kesişim noktalarına atlar. Kilitleme Kilitle. 1. 9. 3. Herhangi bir anda Shift tuşuna basarsanız. Yazının önünde işaret yoksa. 2. 4. Ya da toolbar da Kilitle butonunu tıklayın. 2. 30 . Karşınıza Çizim Yardımcıları penceresi gelecektir. işaret kalkacaktır (Izgara inaktif).

Ayarlar Menüsünden. 2. projenizdeki tüm kontur çizgilerini otomatik olarak düzenlenmesini sağlar. Bunun için. Tüm katlardaki kontur çizgileriniz üç boyutlu çiziminizin sınırlarına çekilecektir. ilgili sayı kutusu tıklatılarak yapılır. İmleç. Çizim Yardımcıları penceresi ekrana gelecektir. Aks grubundan Kontur Çizgileri satırını tıklayın. İşaretli kaldırıp. 2. Koordinat kutusu mouse ve klavye ile kullanılabilir. 5. 4. Karşınıza Çizim Yardımcıları penceresi gelecektir. Ancak. Kontur Çizgileri Kontur çizgisi. çizim alanında kare olarak gözükür. Satırın önündeki işaret kalkacaktır. çizilmiş aksları yeni kontura göre tekrar oluşturur. Düğüm Noktaları çizim alanında görünmez duruma gelecektir. Ayarlar Menüsünden Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. Tamam butonuna tıklayın. Bildirim Menüsünden Kontur Çizgileri satırını tıklayın. Önünde işaret varsa işaret kalkacaktır. 8. Karşınıza Çizim Yardımcıları penceresi gelecektir. Burada Düğüm Noktalarını Göster satırını tıklayın. 3. Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. 4. Çizim alanında köşe noktalarını sol tuş ile belirleyin. Poligonu kapatın (Birinci noktayı tıkladığınızda poligon kapanacaktır). Mouse ile işlem. 2. X. program. ilgili satıra gider ve istenilen değer yazılır. İşaret yoksa işaretlenecektir. Kontur Hesapla Kontur Hesapla komutu. düğüm noktalarının gözüküp gözükmemesi opsiyoneldir. poligonal bir alanı tanımlar. L. Kontur çizgisi değiştirildiğinde. Ayarlar Menüsünden Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. 7. 1. A. 4. Kenar çizgileri. 6. Y. çizim alanında kontur çizgisi görünmez. 3. Izgara çizgileri yeni aralığa göre ayarlanacaktır. 31 . aks kenarını sınırlar. X Aralığı ve Y Aralığı önündeki sayıları değiştirin.Temel Konular Izgara Aralıkları Ayarları 1. İşlemi başlatmak için Destek menüsü altından Kontur Hesapla satırını tıklamanız yeterlidir. Tamam butonunu tıklayın. 1. Tamam butonunu tıklarsanız. Kontur çizgisi tanımlanacaktır. 6. Kontur çizgilerinin ekranda gözüküp gözükmemesi opsiyoneldir. 3. 9. Koordinat Kutusu Çizim objelerinin lokal ve/veya global koordinatlarını tanımlamak için tasarlanmış kutudur. birine klavyeden basılır. Düğüm Noktası Göster Düğüm noktaları . 5.

(2. 2. Çizim alanını tıklayın. 6. 1. 4. Böylece imleç son noktaya göre (lokal eksen) 20 dereceye kilitlenir. 7.2) noktasını yakalayacaktır. 6.3) noktasından başlayan ve bu noktaya göre 20 derece açı yapan 6 metre uzunluğunda kiriş çizimi . (Bu arada fareyi oynatmayın. 2 yazın ve enter tuşuna basın. 5. 3 yazın ve enter tuşuna basın. X tuşuna basın. Programda koordinat kutusunu kullanarak eğik aks çizmek için aks üzerindeki herhangi iki noktanın koordinatını vermek yeterlidir. (1. Bu arada kutulara işaret konulmadığı için global eksene göre kiriş çizildi.12) noktasına kiriş çizeceğiz. Şimdi Y kutusuna 2 yazmamız gerekiyor. Yeni proje açın ve aks butonunu tıklayın ve space bar tuşu ile imlecinizi eğik aks çizebilecek duruma getirin. (Bu arada fareyi oynatmayın) 3. L tuşuna basın. Yani tıkladığınız en son nokta orijin noktası kabul edilir ve girdiğiniz koordinatlar bu noktaya olan uzaklıkları belirler. 32 . Y tuşuna basın.10 yazın ve enter tuşuna basın. 6 yazın ve enter tuşuna basın. İmleç. Uzunluğun 6 metre olması için L kutusuna 6 yazmamız gerekiyor. A sayı kutusuna 20 yazmamız gerekiyor. 20 yazın ve enter tuşuna basın. Çizim alanını tıklayın. Koordinat Kutusundaki Notasyonlar: X kutusuna girilen değer objenin koordinat sistemine göre yatay mesafesidir Y kutusuna girilen değer objenin koordinat sistemine göre dikey mesafesidir L kutusuna girilen değer objenin boyunu ifade eder. Y sayı kutusunda 2 sabitlenecektir. A tuşuna basın. Sayı sabitlenecek ve kutunun rengi değişecektir.) 3. X sayı kutusunda sabitlenecek ve kutunun rengi değişecektir. Bunun için. 2.4) ve (7. Bunun için toolbardan kiriş butonunu tıklayın.2) noktasından (10. Y kutusuna 3 yazmak için Y tuşuna basın. Y tuşuna basın. 4.Temel Konular Girilen değerin sabit kalması için enter tuşuna basılır. 12 yazın ve enter tuşuna basın. A kutusuna girilen objenin yatayla yaptığı açısıdır. Toolbardan yeni proje butonunu mousenizin sol tuşunu tıklayarak yeni bir proje açın. 1. Yeni bir proje açın ve toolbardan kiriş butonunu tıklayın. lokal ve global olarak kullanılabilir. İmleç (1.8) noktalarından geçen aksın çizimi. Tekrar G tuşuna basarsanız Global koordinat sistemine göre koordinat girersiniz.12) noktasına kilitlenecektir. Lokal nokta tanımla ile de çizim alanında lokal eksen tanımlayabilirsiniz. X tuşuna basın. Global eksene göre (2. Çizim ekranında (4. Bu durumda imleç lokal eksene göre 6 metreye kilitlenir. Girilen koordinatlar. X sayı kutusuna 2 yazmak için X tuşuna basın. Çizim alanını tıklayın.3) noktasına kilitlenecektir. Çizim alanına tıklayın. İmleç (10. Bu durumda ilgili kutunun rengi değişir. 1. Sayı sabitlenecektir. 2. 1 yazın ve enter tuşuna basın. X sayı kutusuna 1 yazmamız gerekiyor. 5. 2 yazın ve enter tuşuna basın. Lokal olarak çalışır. Klavyeden G harfine bir kez bastığınızda X ve Y'nin önündeki kutuya çarpı işareti konulur ve Lokal olarak kullanılır.

X tuşuna basın.8) noktasına kilitlenecek ve çizim alanında aksınızın sanal görüntüsü oluşacaktır. İmleç (4. 1. Lokal Koordinatlar Kullanıcı tarafından. Enter tuşuna basın ve değeri kilitleyin. Çizim alanını tıklayın. Bu değer. Tekrar X tuşuna basın. Global koordinat sistemine göre bir kiriş çizelim. kirişin 2. noktasının apsisi. Örneğin 5 yazın. Çizim alanında herhangi bir noktayı veya mevcut objelerinden birinin düğüm noktasını tıklayın. 2. kirişin 2. 5. 3. 33 . Bu değer. İmlecinizi çizim alanına tıkladığınızda daha önce belirttiğiniz Aks Sınırları doğrultusunda aksınız oluşacaktır.Temel Konular 2. İmleç koordinat kutusunda X satırına gidecektir. 9. koordinat Döndür ve Düğüm Noktası Döndür komutlarında. 4. Bu koordinat sistemi Lokal Nokta Tanımla komutu ile oluşturulur. noktasının ordinatı. Enter tuşuna basın ve değeri kilitleyin. Destek Menüsünden Lokal Nokta Tanımla satırını veya toolbardan Lokal Nokta Tanımla butonunu tıklayın. çizim alanının herhangi bir noktasında tanımlana bilinen sistemidir. 5. 8 yazın ve enter tuşuna basın. İmleç koordinat kutusunda X satırına gidecektir. 7. yatay eksen(apsis) ise obje ekseni kabul edilir. Çizim alanını tıklayın. Sayı sabitlenecek ve kutunun rengi değişecektir.noktası yazılan değerlere göre belirlenecektir. duvarın 1. 7 yazın ve enter tuşuna basın. İmleç koordinat kutusunda Y satırına gidecektir. 4 yazıp enter tuşuna basın. 10. İkinci noktayı girmek için. Bu değer. Kiriş butonunu tıklayın. 8. kirişin 1. X tuşuna basın. Çizim alanını tıklayın. Bu değer. Global Koordinatlar Çizim alanının sol alt köşesinde bulunan nokta global koordinat sistemine göre tanımlanan orjin noktasıdır. Örneğin 2 yazın. Lokal Nokta Tanımla 1. Enter tuşuna basın ve değeri kilitleyin. Kirişin 1. 6. 4 yazın enter tuşuna basın.4) noktasına kilitlenecektir. Kiriş çizilecektir. Enter tuşuna basın ve değeri kilitleyin. lokal nokta döndürme merkezi. 11. Sayı sabitlenecek ve kutunun rengi değişecektir. Y kutusuna 4 yazmak için Y tuşuna basın. Örneğin 6 yazın. Y tuşuna basın. noktasının apsisi. Örneğin 3 yazın. Ayrıntılı bilgi için ilgili başlıkları inceleyebilirsiniz. Koordinat kutusuna bilgi girmek için. Y tuşuna basın. noktasının ordinatı. İmleç (7. klavyeden X tuşuna basın. Y tuşuna basın. 7. 4. 3. 2. İmleç koordinat kutusunda Y satırına gidecektir. 6.

5. İlk kiriş çizin (Mevcut kiriş) 7. kirişin 1. 4. İmleç koordinat kutusunda A satırına gidecektir. 12. 8. (2. Enter tuşuna basın ve değeri kilitleyin. Çizilecek kirişin açısı 30 derece uzunluğu 4 birim ve başlangıç koordinatları. Mevcut kirişin sağ düğüm noktasını yakalayın -imleç OK. Lokal Nokta Tanımla butonu. 17. Toolbarda Hepsini Seç butonunu tıklayın. belirli mesafede başka bir kiriş çizelim. İmleç koordinat kutusunda Y satırına gidecektir. mevcut kirişin bitim noktasından itibaren (2. İmleç koordinat kutusunda X satırına gidecektir. A tuşuna basın. 10. 4 yazın. orijin noktası kabul edilecek. Bu değer. Koordinat kutusundaki X ve Y satırları önündeki kutular işaretlenecektir. Kiriş çizilecektir. 18. işaretine dönecektir.3) noktasıdır. 20. çizilen kirişin açısıdır. Belirli Objeleri Seçmek (Filtre) 34 . 2 yazın. Çizilmiş bütün objeler seçilecektir. çizilen duvarın uzunluğudur. X tuşuna basın. 3 yazın. Hepsini Seç 1. Bu değer. Çizim alanını tıklayın. Y tuşuna basın. mevcut kirişin sağına göre. 2. Enter tuşuna basın ve değeri kilitleyin. 11. Tıklanan nokta. İmleç koordinat kutusunda L satırına gidecektir. Bu değer. Çizim alanını tıklayın. noktasının apsisi.3) koordinatlarında olsun. 19. Kirişin 1.noktası yazılan değerlere göre belirlenecektir. 15. 13. bu aşamadan sonra ise X ve Y satırlarına yazılan koordinatlar bu orijine göre işleme sokulacaktır. Lokal koordinat sistemine göre. 9. noktasının ordinatı. 6. L tuşuna basın. Bu nokta. bir kirişten. Kiriş butonunu tıklayın (Kiriş modundasınız). 14. Koordinat kutusundaki X ve Y satırları önündeki kutular işaretlenecektir. kirişin 1. 30 yazın. Destek Menüsünden Lokal Nokta Tanımla satırını veya toolbardan Lokal Nokta Tanımla butonunu tıklayın.ve tıklayın. 16. Bu değer.Temel Konular 3.

aks butonunu tıklayın) 2. Hiçbirisini Seçme butonu. Toolbardan Hiçbirisini Seçme butonunu tıklayın. Sadece akslar bırakılacaktır. Bu durumda çizeceğiniz obje(iptal etmediğiniz sürece objeler) seçtiğiniz objeye dik 35 . Seçildiğiniz objeler deselect olacak. Bir kaç obje seçin. 3. 2. (örneğin aks. bunun yanında diğer bütün objelerin seçilecektir. 3.Temel Konular 1. Destek menüsünden Hiçbirini Seçme satırını tıklayın. Seçilmiş bütün objelerin seçilmişliği ortadan kalkacaktır. Destek menüsünden Hepsini Seç satırını tıklayın. İlgili obje tıklandıktan sonra toolbardaki dik referans butonu basılı hale gelecek ve koordinat kutusunun açı satırı(A). 1. çizgi. Toolbardan Seçimi Ters Çevir butonunu tıklayın. 2. Seçilmiş Belirli Objeleri Bırakmak 1. Dik Referans Olarak Obje Tanımlayarak : 1. 2. Sadece akslar seçilecektir (Hangi modda iseniz. Bir kaç obje seçin. Herhangi bir objeyi çalıştırın 2. o moda ait objeler seçilecektir). Herhangi bir moddasınız. Bütün objeleri seçtiniz. aks butonunu tıklayın) 3. ilgili objenin dik açısına kilitlenecektir. 3. Toolbarda dik referans butonunu tıklayın. kiriş gibi) 4. (Aks. (örneğin aks. 4. Hepsini Seç butonu. 1. Herhangi bir moddasınız. Seçimi Ters Çevir Seçilmiş objeleri bırakıp. seçilmemiş objeleri seçmek için kullanılır. Seçimi Ters Çevir Butonu Referans Tanımlama Dik Referans İki şekilde kullanılır: Dik referans olarak obje tanımlayarak ve dik referans olarak doğrultu tanımlayarak. Hiçbirini Seçme Seçilmiş objelerin hepsini bırakmak için kullanılır. Doğrultusu olan herhangi bir objeyi tıklayın. 5. 3.

Toolbarda Paralel Referans butonunu tıklayın. Paralel Referans Olarak Doğrultu Tanımlayarak : 1. Toolbarda Paralel Referans butonunu tıklayın.Temel Konular çizilecektir. İkinci noktayı tıklayın. İlgili obje tıklandıktan sonra toolbardaki paralel referans butonu basılı hale gelecek ve koordinat kutusunun açı satırı(A). Paralel Referans Olarak Obje Tanımlayarak: 1. Çizim alanının herhangi bir noktasını tıklayın. 3. Dik referans modunu iptal etmek için Dik referans butonunu tekrar tıklayınız. (Aks. ilgili objenin açısına kilitlenecektir. 7. Herhangi bir objeyi çalıştırın(Örneğin kiriş) 2. 3. Dik Referans butonu. Paralel Referans butonu. 6. Paralel referans modunu iptal etmek için Paralel referans butonunu tekrar tıklayınız. (Örneğin kiriş) 2. İkinci noktayı tıklayın. kiriş gibi) 4. 6. Doğrultusu olan herhangi bir objeyi tıklayın. Bu durumda çizeceğiniz obje(iptal etmediğiniz sürece objeler) seçtiğiniz objeye paralel çizilecektir. Çizim doğrultusu belirlenmesi gereken herhangi bir objeyi çalıştırın. Toolbardaki dik referans butonu basılı hale gelecek koordinat kutusunun açı satırı(A). 5. söz konusu iki noktanın oluşturduğu doğrultuya dik açıda kilitlenecektir. Çizim alanının herhangi bir noktasını tıklayın. Dik Referans Olarak Doğrultu Tanımlayarak: 1. 4. 5. Toolbarda Dik Referans butonunu tıklayın. 6. Dik Referans butonu. (Örneğin duvar) 2. Bu durumda çizeceğiniz obje(iptal etmediğiniz sürece objeler) bu doğrultuya dik çizilecektir. 4. 5. Dik referans modunu iptal etmek için Dik referans butonunu tekrar tıklayınız. 36 . Toolbardaki paralel referans butonu basılı hale gelecek koordinat kutusunun açı satırı(A). 3. çizgi. söz konusu iki noktanın oluşturduğu doğrultunun açısına kilitlenecektir. Çizim doğrultusu belirlenmesi gereken herhangi bir objeyi çalıştırın. Dik inme ve dik çıkma işlemlerini dik referans komutu ile gerçekleştirebilirsiniz Paralel Referans İki şekilde kullanılır: Paralel referans olarak obje tanımlayarak ve paralel referans olarak doğrultu tanımlayarak.

Objelerin seçildiğini üzerlerinde beliren renkli işaret 5.) 2. diğer katlara kopyalanacaktır. Yapıştırı klavyeden Shift ve Insert tuşlarını birlikte kullanarak da çalıştırabilirsiniz. Hedef katı tıklayarak o pencereyi aktif hale getirin. yapılmayacak işaretleri kaldırın. (Zemin kat). 3. herhangi bir referansa göre paralel çizebilirsiniz. Hızlı Kopyala butonu Kattan Kata Yapıştır 1. “bu nedir” yazısını tıklayın . kopyalama sırasında yeni koordinatları. Paralel referans modunu iptal etmek için paralel referans butonunu tekrar tıklayınız. 3. 6. 1. Emin misiniz? sorusuna evet cevabını verdiğinizde kat kopyalama gerçekleşir. 4. Tamam butonu üstünde sol tuş ile tıkladığınızda çalıştığınız kattaki objeler. Bu objeler sadece seçilen objeler olabileceği gibi. 8.Temel Konular 6. 7. Ayrıntılı bilgi için. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Kat Genel Ayarlarından bir kat açın. Seçilen objelerin kopyalanması için mouse’un sağ tuşuna basın. Bu komutla objeleri. 8. Genel ayarlardan obje yapıştırırken koordinat al modu açık ise. Oluştur menüsünden Yapıştır satırını sol tuş ile tıklayın. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Hızlı kopyalama için birden çok kata ihtiyacınız vardır. Paralel Referans butonu. Oluştur menüsünden Hızlı Kopyala satırını tıklayın. kutucuklarından anlayabilirsiniz. mouse’un sağ tuşuna basın. Koordinat Kutusunu kullanarak veya çizim alanını tıklayarak girebilirsiniz. Kopyalama yapılacak katları işaretleyin. 2. (1.kat olsun. Kopyalanacak objeleri seçin. Oluştur menüsünden Blokla satırını mouse’un sol tuşu ile tıklayın. Bu durumda çizeceğiniz obje (iptal etmediğiniz sürece objeler) bu doğrultuya paralel çizilecektir. Bir Kattaki Objelerin Diğer Katlara Kopyalanması Hızlı Kopyalama Hızlı kopyalama bir kattaki objeleri diğer katlara kopyalar. Yapıştır butonu 37 . 4. tüm objelerde olabilir. Kopyalanacak objelerin bulunduğu katı seçin . 7. Kat genel de bu katları tarifleyin ve katları açın.

Tamam butonunu tıklayın. 1. Karşınıza Aks Bildirim penceresi gelecektir. 3. Klavyeden space-bar tuşuna art arda basarsanız. 5. Bildirim Menüsünden Aks Bildirim satırını tıklayın. Ayarlar Menüsünden Aks Ayarları satırını veya Aks butonunu tıkladıktan sonra toolbarın altında oluşan Aks Ayarları butonunu tıklayın. aks bildirim ekranında tablolaştırılmış düzende görülür. 3. 4. Karşınıza Aks Ayarları penceresi gelecektir. aks imlecinin değiştiğini görürsünüz. Tamam butonuna tıklayın. Bu durumda aks çizmeye hazırsınız demektir. iki nokta vererek herhangi bir açıda çizebilirsiniz. Aks ayarları penceresinde istediğiniz ayarları yapın. 1. yatay aks (0 derece) çizmek için kolaylık sağlar. aksı. 38 . 2. 2. Burada istediğiniz değişiklikleri yapın. Aks butonu Aks Bildirim Girilen aksların geometrik özellikleri. Yapılan ayarlara göre aks çizimini gerçekleştirin. Aks butonu Aks Ayarları butonu Aks Çizimi Toolbarda aks butonunun üzerine gelerek mouse'un sol tuşu ile butonu tıklayın.BÖLÜM 3 KAT OBJELERİ Aks Aks Ayarları 1. Aks çizin.görüntü durumunda. 5. İmlecin şekli değişecektir . 2. 2.görüntü durumunda. 4.görüntü durumunda dikey aks (90 derece) çizmek için kolaylık sağlar.

Aks çizilecektir. 3. Aks offset butonunu tıklayın. Klonla Genel olarak tüm objeler için kullanılır. Detaylı bilgi için ilgili konu başlıkları inceleyiniz. Aks Offset : Aksın adını otomatik değiştirir. Aksın adı dahil. Aksın adı dahil. 39 . 1. 3.Kat Objeleri 6. Ekranda aks offset toolbox’ ı oluşacaktır. Aks Offset Aks Offset. Yukarıdaki işlemleri sırayla uygulayın. Aks butonu. 3. Toolbarda Aks butonunu tıklayın. Oluştur menüsü altında Klonla satırını tıklayın. referans aksın özellikleri ile türetilir. 1. İki şekilde kullanabilirsiniz. İlgili aksı seçin. Klonla İle Aks Türetmek 1. İlgili aksın özellikleri değişecektir. Mouse’un sol tuşu ile kopyalanacak aksı seçin. 5. 2. Mouse’un sağ tuşuna basın. (+ ve ya . Önceden çizilen akstan öteleyerek.değerli) 4. 2. 1. İstediğiniz mesafeyi girin. daha önce çizilmiş bir akstan belirli bir mesafede o aksa paralel yeni bir aks türetmek için geliştirilmiştir. Zaten aks için geliştirilmiştir. Bir Akstan Belirli Bir Mesafede Aks Türetmek Üç yöntemle yapabilirsiniz. Aks özelliklerini. En son çizilen akstan öteleyerek. referans aksın özellikleri ile türetilir. 2. Aks Ayarlarında yapılan en son değişikliklerden alır. (Önerilen) 2. Aks offset butonu. Obje Çoğalt Genel olarak tüm objeler için kullanılır.

çizim alanında aks sınırı çizgisi görünecektir. Bunun için. 2. Ötele ve Delta kutularının boş olması gerekir. Aks Sınırı Aks sınırı. Önünde işaret varsa işaret kalkacaktır. Aks Tanımla 1. tipini. 9. Aks çizilecektir. aksın tipini girin ve tamam butonunu tıklayın. Ötele kutusuna mevcut aksın adını.Kat Objeleri 4. Karşınıza Aks Sınırı Ayarları penceresi gelecektir. 2. Aks sınırı ile Kontur Çizgisi arasındaki mesafeyi. 5. 1 ve 2 tipi akslar için tek bir nokta girmeniz yeterlidir. İşaretleyip. Oluştur menüsü altından Aks tanımla satırını tıklayın. girilen koordinatların aks tipine uyup uymadığı kontrol edilmelidir. başlangıç ve bitiş noktalarının koordinatlarını girin ve tamam butonunu tıklayın. Çizim alanını sol tuş ile tıklayın. 1. Karşınıza gelen diyalogta aksın adını. İsterseniz oluşan aksın ismini obje edit ile değiştirebilirsiniz. Ayrıca eğer mevcut bir akstan öteleme yapılmıyorsa. 5. Çizim alanını tıklayın. Aks sınırı çizgisinin ekranda gözüküp gözükmemesi opsiyoneldir. Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. 4. Aks ötelenecektir. Tamam butonunu tıklayın. Ayarlar menüsünden. İstediğiniz öteleme mesafesini girin ve enter tuşuna basın. Ayarlar menüsünden Aks Sınırı satırını tıkladıktan sonra karşınıza gelen Aks Sınırı Ayarları penceresinde değiştirebilirsiniz. Y yönündeki akslar 2 tipi. İşaret yoksa işaretlenecektir. Hatalı Giriş mesajı alınıyorsa. 7. 3. büyükse 4 tipi akslardır. Aks çizilecektir. Aks sınırı değişecektir. Klavyeden L tuşuna basın. X yönündeki akslar 1 tipi. 4. koordinat kutusunda L satırına gidecektir. 3. Çizim Yardımcıları penceresi ekrana gelecektir. 8. aks kenarı(kontur çizgisinin geçtiği hat) ile aks balonu arasındaki mesafeyi tanımlar. Delta kutusuna öteleme mesafesini (m)(+ ya da -) yazın. Bu pencerede istediğiniz ayarları yapın. İmleç. serbest yöndeki akslar da eğer X ekseni ile o yaptıkları açı 90 den küçükse 3. 3. 6. 1. Bildirim menüsünden Aks Sınırı satırını tıklayın. Eğer Aks Ayarları diyaloğundaki Aks sınırına uzat şıkkı işaretliyse. Aks grubundan Aks Sınırı satırını tıklayın. Aksların Tipleri ve Bakış Yönleri Aks tipleri aksın açı durumunu belirler 1 tipi akslar: 40 . Eğer mevcut bir akstan öteleme yapmak suretiyle aks çizmek istiyorsanız. 2. Toolbardan dik referans butonunu tıkladıktan sonra kopyalanacak aksı tıklayın. Tamam butonuna basın.

(90º) 3 tipi akslar: X ekseni ile 90º' den küçük açı yapan akslar. değiştirmek istediğiniz aksın üzerine getirerek ayarlarını gösteren pencere karşınıza gelecektir. Aksların bakış yönleri aks üzerinde bulunan elemanlara ne yönden bakacağımızı belirler. 2. 3. Değiştir menüsünden Genel Obje Edit satırını veya toolbar da Genel Obje Edit butonunu tıklayın. İmleci. sol tuşu ile tıklayın. Çizilen Aksın Ayarlarını Değiştirmek 1. O aksın 41 . (0º) 2 tipi akslar: Y eksenine paralel akslar. İmlecin şekli değişecektir. Değişiklikleri yapın ve Tamam butonunu tıklayın.Kat Objeleri X eksenine paralel akslar. 4 tipi akslar: X ekseni ile 90º' den büyük açı yapan akslar.

Dikdörtgen Kolon satırını veya toolbarda Dikdörtgen Kolon butonunu tıklayın. Bir projede. Çizim alanının herhangi bir noktasına veya obje kesişim noktalarına mouse'un sol tuşunu tıklayın. kolon kaçıklığı ne olursa olsun. Kolon çizilecektir. kolonun simetrisini alabilirsiniz. İmleç. kolonu mouse yardımıyla kendi etrafında döndürebilirsiniz. Space-bar tuşuna basarak. Mouse'un sol tuşu ile tekrar tıklayın. Dikdörtgen Kolon butonu. 5. Ekranında beliren toolboxda. kolonu mouse yardımıyla kendi etrafında döndürebilirsiniz. 5. tüm aksları seçmek için programın filitre özeliğinden faydalanabilirsiniz. sadece. 7.Kat Objeleri Bir ve birden fazla aksı seçtikten sonra da Genel Obje Edit butonunu tıklayabilirsiniz. 4. 4. 3. 42 . 2. Yapılan değişiklikler seçilen tüm akslara uygulanacaktır. Sol Köşeye Yanaşık Kolon butonunu tıklayın. 3. kolon boyutlarını değiştirebilirsiniz. Kolonun görüntüsü ekranda belirecektir. 2. Space-bar tuşuna basarak. Enter tuşuna basarak. Toolbarın altında butonlar oluşacaktır. Genel Obje Edit butonu Kolon Kolon Çizimi 1. Enter tuşuna basarak. kolonun simetrisini alabilirsiniz. 5. Kolonun görüntüsü ekranda belirecektir. 1. değişecektir. kolonu kenara çakıştırarak çizer. Çizim alanının herhangi bir noktasına veya obje kesişim noktalarına mouse'un sol tuşunu tıklayın. Toolbarda Dikdörtgen Kolon butonunu veya Çiz menüsünde kolon satırında açılan alt menüde Dikdörtgen Kolon satırını tıklayın. 4. Çiz menüsünden Kolon alt menüsünde. Köşeye Yanaşık Kolon Köşeye yanaşık kolon. 6. 7. 6.

Ortalanmış Kolon Ortalanmış kolon. 1. Kenara Yanaşık Kolon Kenara yanaşık kolon. kolonun bir kenarını kenara çakışık çizerken. Çizim alanının herhangi bir noktasına veya obje kesişim noktalarına mouse'un sol tuşunu tıklayın. Toolbarın altında butonlar oluşacaktır. 6. Toolbarın altında butonlar oluşacaktır. 5. 4. 5. kolon kaçıklığı ne olursa olsun. Mouse'un sol tuşu ile tekrar tıklayın. 3. Mouse'un sol tuşu ile tekrar tıklayın. 1. Çizim alanının herhangi bir noktasına veya obje kesişim noktalarına mouse'un sol tuşunu tıklayın. kolonu mouse yardımıyla kendi etrafında döndürebilirsiniz. Dikdörtgen Kolon butonu.) Dikdörtgen Kolon butonu. 8. Mouse'un sol tuşu ile tekrar tıklayın veya enter tuşuna basın 9. 4. Dikdörtgen Kolon satırını veya toolbarda Dikdörtgen Kolon butonunu tıklayın. Enter tuşuna basarak. diğer kenarı ortalar. Kolonun görüntüsü ekranda belirecektir. (kare kolonda işlemi göremezsiniz!) 7. Enter tuşuna basarak. 2. 9. Ortalanmış Kolon butonunu tıklayın.Kat Objeleri 8. Ekranında beliren toolboxda. Çiz menüsünden Dikdörtgen Kolon alt menüsünde. Kolon çizilecektir. Çiz menüsünden Kolon alt menüsünde. Dikdörtgen Kolon butonu. Kenara Yanaşık Kolon butonu. 7. dikdörtgen kolon satırını veya toolbarda Dikdörtgen Kolon butonunu tıklayın. 10. kolonu mouse yardımıyla kendi etrafında döndürebilirsiniz. Köşeye yanaşık kolon. 6. 2. 3. Kolonun görüntüsü ekranda belirecektir. kolon boyutlarını değiştirebilirsiniz. Kenara Yanaşık Kolon butonunu tıklayın. Ekranın altında beliren ok butonlarına basarak. kolonu ortalayarak çizmeye yarar. kolon boyutlarını değiştirebilirsiniz. Kolon çizilecektir. Kolon çizilecektir. 8. 43 .

10. kolonu mouse yardımıyla kendi etrafında döndürebilirsiniz. 2. İmlecin şekli değişecektir. 5.10 yazın ve tamam butonunu tıklayın. 3. 4. Kolon çizilecektir tanımlanan kaçıklıkta çizilecektir. Mouse'un sol tuşu ile tekrar tıklayın. Space-bar tuşuna basarak. Sol tuşu tıklayın. Mouse'u sürükleyerek daire kolonun çapına karar verin. kolonun simetrisini alabilirsiniz. Kolonun görüntüsü ekranda belirecektir. Kolon Ayarları 1. Kolon butonu Kolon ayarları butonu toolbarda oluşan Daire Kolon 1. Yapılan ayarlara göre kolon çizimini gerçekleştirin. Ayarlar menüsünden Kolon Ayarları veya kolon çizimi aktif iken Kolon Ayarları butonunu sol tuş ile tıklayın. Kolon Ayarları Penceresinde istediğiniz ayarları yapın. Tamam butonunu tıklayın. Kolon ayarları diyaloğu açılacaktır. Enter tuşuna basarak. 3. 1. Çizim alanında herhangi bir yeri veya düğüm noktasını tıklayın. Daire Kolon butonu. 5. Çizim alanının herhangi bir noktasına veya obje kesişim noktalarına mouse'un sol tuşunu tıklayın. 3. 6. 0. 8. Dikdörtgen Kolon butonu. 7.Kat Objeleri Ortalanmış Kolon butonu. Daire kolon oluşacaktır. 44 . Toolbardan Dikdörtgen Kolon butonunu tıkladıktan sonra alt bölümde oluşan Daire Kolon butonunu veya Çiz menüsünün Kolon Satırında açılan alt menüden Daire Kolon satırını tıklayın. Karşınıza Kolon Ayarları Penceresi gelecektir. Dikdörtgen Kolon Kolon ayarlarında kaçıklık X ve kaçıklık Y değerlerine göre kolon çizmekte kullanılır. 6. Kaçıklık X ve Kaçıklık Y satırlarına sırasıyla örneğin 0. 1. 5. 4. 4. Ayarlar menüsünden kolon ayarları satırını tıklayın. 2. 2. Kolon toolbox’ından dikdörtgen kolon butonunu tıklayın.

1. Toolbardan kolon boyutlarını tıklayın. Daire kolon yarıçapına istediğiniz yarıçap değerini girin ve tamam butonunu tıklayın. 5. 4. Poligon kolon butonunu tıklayın. 4. Yayı seçin ve kirişe dönüştür (panel dönüştür veya idemimarda duvara dönüştür ile de yapabilirsiniz) satırını tıklayın. 2. 2. Gelişmiş yakalama modunu aktif hale getirin ve sürekli çizgi ikonunu tıklayın. Yarım Daire Kolon Tanımı Yarım daire kolonu poligon kolon olarak tanımlayalım. Daire kolon kaçıklığını değiştirmek: 1. 3. kirişe dönüştürerek oluşturduğunuz her bir düğüm noktasını yakalayarak dolaşın. Daire kolonu işaretleyin 2. 45 . Kolon ayarları diyaloğu açılacaktır. kiriş düğüm noktalarını çizgi ile dolaşarak poligon kolonun şeklini oluşturmaktır.Kat Objeleri Daire kolon boyutlarını değiştirmek: 1. Daire kolonu seçin. Parça sayısını verin ve tamam butonu tıklayın. Kirişe dönüştürmedeki amaç. 5. Kirişin çevresini. 3. Daire kolonda kaçıklığı belirleyin. Orijin butonunu tıklayın. Genel obje edit ( ) butonunu tıklayın. Yayla (merkez-yarıçap-açılarla) yarım daireyi çizin. 3.

Çizgileri seçin ve poligon kolana dönüştür satırını tıklayın. kütüphanenize ekleyebilirsiniz. 46 . Sadece çiziler kalacaktır. İmleç. Sonuç yukarıdaki gibi olacaktır. Yayı silin. Poligon Kolon 1. Parça sayısını verin ve tamam butonu tıklayın. Kirişe dönüştürerek oluşturduğunuz kirişleri silin.Kat Objeleri 6. 9. 10. 1. 2. değişecektir. Yayı seçin ve panele dönüştür satırını tıklayın. Kolonu. 8. poligon kolon ayarlarında saklayarak Yarım daire kolonu panel objesi olarak tanımlayalım. Yayla (merkez-yarıçap-açılarla) yarım daireyi çizin. 2. Konun anlaşılması için çevre çizgisini daha kalın çizildi. Çiz menüsünden Kolon satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Poligon Kolon satırını veya toolbarda Dikdörtgen Kolon butonunu tıkladıktan sonra altta oluşan Poligon Kolon butonunu tıklayın. 7.

İsterseniz X ve Y satırlarına yeni ızgara aralıklarını da girebilirsiniz. Kolon çizilecektir. Çizgi satırı altında çıkan sürekli çizgi butonunu tıklayın. bir isim verin. Düğüm noktasını yakalamış olursunuz. imlecin ızgara kesişimlerine atlamasını sağlayabilirsiniz. Kolon üzerindeki bir düğüm noktasını silmek için imlecinizi sileceğiniz düğüm noktası üzerine getirin. Poligon Kolon Ayarları penceresindeyken. 3. 4. Toolbardan genel obje edit butonunu tıklayın. Sakla butonunu tıklayıp. 7. poligon kolonun köşe noktalarının koordinat. Çizgilerle Kapalı Alan Tarifleyerek. Çizim ekranında dörtgen bir kolon oluşacaktır. İmlecinizi ekran üzerinde hareket ettirdiğinizde düğüm noktası da hareket eder. Yeni butonunu farenizin sol tuşu ile tıklayın. Space-bar tuşuna basarak. Kilitlen satırlarını işaretleyebilirsiniz. Mouse'un sol tuşu ile tekrar tıklayın. 6. poligon kolonu seçin. kolonu mouse yardımıyla kendi etrafında döndürebilirsiniz. Poligon kolon oluşacaktır. 4. Yeni Bir Poligon Kolon Oluşturmak İki yöntemle oluşturulabilir. Bunun için. Dikdörtgen Kolon butonu. Koordinat kutusu yardımıyla. Poligon kolon butonu. 5. Düğüm noktanız yeni koordinatına taşınmış olur. ızgara grubu altındaki Açık ve Iz. Poligon kolon ekranını belirli aralıklarla ızgaraya bölüp. 5. 2. Karşınıza çıkan dialog kutusunda kolona bir isim verin. Bu düğüm noktasını. 8. en yakın düğüm noktalarından birinin üzerine götürüp tıklayın. kolonun simetrisini alabilirsiniz. Açığa çıkan Poligon Kolon ayarlarında Poligon Kolon butonunu tıklayın. Çiz menüsünden. Tıkladığınız yerde yeni bir düğüm noktası oluşur. 47 .Kat Objeleri 3. Dialog kutusundaki X ve Y kutularına düğüm noktasının yeni koordinatını yazıp Uygula butonunu tıklayın. istediğiz yere taşıyabilirsiniz. Poligon kolonu her köşe noktasında bir düğüm noktası olacak şekilde oluşturmalı ve kolonun sadece köşe noktalarının koordinatlarını girmelisiniz. Poligon Kolon Ayarlarında Tarifleyerek: Yeni bir poligon kolon oluşturmak için. Tamam butonunu tıklayın yada enter tuşuna basın. Kolon üzerinde varolan bir düğüm noktasının koordinatını değiştirmek için imlecinizi düğüm noktası üzerine getirip farenizin sol tuşunu tıklayın. uzunluk ve açı bilgilerini girerek poligon kolonun konturunu tarifleyin. Oluştur menüsünden Poligona Dönüştür satırını tıklayın. Farenizin sol tuşunu tıklayarak düğüm noktasını yakalayın. Böylece düğüm noktasını iptal etmiş olursunuz. Poligon kolon konturunu seçin. Bu düğüm noktasını. 1. Enter tuşuna basarak. Kolonun herhangi bir kenarında yeni bir düğüm noktası oluşturmak için kolon kenarı üzerinde çift tıklayın. Çizim alanının herhangi bir noktasına veya obje kesişim noktalarına mouse'un sol tuşunu tıklayın. Poligon kolonun. Poligon kolonu kayıt etmek için. varsayılan görüntüsü ekranda belirecektir.

10. Tamam butonunu tıklayın ya da enter tuşuna basın. 9. Çizginin ikinci noktası belirlenecektir.Kat Objeleri Yeni oluşturduğunuz ya da üzerinde değişiklik yaptığınız bir poligon kolonu saklamak için Sakla butonunu farenizin sol tuşu ile tıklayın. poligon kolonu seçin. Zoom Pencere ile tıkladığınız noktayı büyütün. Shift tuşuna basın ve imleci yukarıya doğru kaydırın. 11. Toolbardan genel obje edit butonunu tıklayın. Kolon Bildirim Girilen kolon dataları. Oluştur menüsünden Poligona Dönüştür satırını tıklayın. 8. Çizim alanında herhangi bir yeri sol tuş ile tıklayın. 48 .25 yazıp enter tuşuna basın. Sol tuşu tıklayın. Sol tuşu tıklayın. 3. L tuşuna basın. Çizginin ilk noktası belirlenecektir. Shift tuşuna basın ve imleci sağa doğru kaydırın ve sol tuş ile tıklayın. bir isim verin.60’a kilitlenecektir. Açığa çıkan Poligon Kolon ayarlarında Poligon Kolon butonunu tıklayın. Poligon Kolona Dönüştür Çizgiyle oluşturulmuş poligon kolon konturunu poligon kolona dönüştürür. 7. Oluşturduğunuz çizgilerin hepsini seçin.35 yazıp enter tuşuna basın. 5. 1.60 yazıp enter tuşuna basın. Poligon kolonu kayıt etmek için. Moddan çıkmak için klavyeden Esc tuşuna basın. L tuşuna basın ve 0. Sol tuşu tıklayın. 14. Shift tuşuna basın ve imleci yukarıya doğru kaydırın. 4.25 yazıp enter tuşuna basın. 13. Sol tuşu tıklayın. kolon bildirim ekranında tablolaştırılmış düzende görülür.35 yazıp enter tuşuna basın. 15. Karşınıza çıkan dialog kutusunda kolona bir isim verin. Toolbardan Düğüm Noktasına Atla butonunu tıklayarak düğüm noktasına atlamayı iptal edin. L tuşuna basın ve 0. 0. 12. Shift tuşuna basın ve imleci sola doğru kaydırın. Sakla butonunu tıklayıp. Toolbardan sürekli çizgi butonunu tıklayın. 2. Aşağıdaki şekilde görülen poligon kolonu Poligon Kolona Dönüştür ile oluşturalım. Shift tuşuna basın ve imleci sola doğru kaydırın. L tuşuna basın ve 0. Poligon kolon oluşacaktır. Toolbardan Düğüm Noktasına Atla butonunu tıklayarak düğüm noktasına atlamayı açın. L tuşuna basın ve 0. İlk başladığınız noktaya imleci götürün ve imleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. 6. L satırı kırmızıya boyanacak ve imleç 0.

Tamam tuşu üzerinde tıklayın. 1. ykaç= 10 cm olarak verilmiştir. Kolon veya kolonları seçin. (Örneğin. Aksi takdirde. Kolonun diğer aksı ise kolonun minör aksıdır ve majör aksına diktir. Burada istediğiniz değişiklikleri yapın. Y boyutu 5 azalır) 4. Kirişler tariflenirken. Örneğin. İlgili kolonun özellikleri değişecektir. kolon veya kolonlar 50/25 olur. 6. Bu iki aksın kesişim noktasında ise düğüm noktası bulunmaktadır. Karşınıza Kolon Bildirim penceresi gelecektir. Xboy=+5. Kolon düğüm noktasının kolon üzerindeki yeri ise. Aksların kesişim noktasında düğüm noktası oluşmaktadır. 49 . Xboy ve Yboy’a istediğiniz değeri girin. Kolon Girerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Kolon oluşturmak için herhangi bir aks gerekmez. 2. düğüm noktası kolonun ortasındadır. Yboy=-5 yazılırsa. 3. kiriş ile pozisyonu düşünülmelidir. Kolonun aksına kolonun majör aksı (1. akslar taşındığında veya döndürüldüğünde kolon da taşınır veya döndürülür. düğüm noktası ve kolon aksının kolon üzerindeki pozisyonu görülmektedir. Değiştir menüsünden Kolon Boyutları satırını tıklayın. Örneğin. kolonların kaçıklıkları girilirken. kirişin taşıyıcısı kolon olmaz. Bu aşamada kolonu yerleştirirken aksları baz alabilirsiniz. içeridedir. 4. Aşağıdaki şekilde. kolonun düğüm noktasını yakalamalıdır.aksı) diyeceğiz. Bununla beraber sistemde çizilmiş akslar bulunabilir. Bir başka deyişle. Kolonların tarifi için aksların girilmesinin gerekmediğinden söz edilmişti. Tamam butonunu tıklayın. kolon kaçıklıklarıyla belirlenmektedir. ortadan yerleştirilmiş bir kolonda ise. Eğer. Dolayısıyla kolon düğüm noktası sol ve üst kenardan itibaren 10 cm’e 10 cm. 5. Bu nedenle.Kat Objeleri 1. seçilen bir ve birden fazla kolonun boyutlarını tamamiyle değiştirme veya belirli bir sayda attırmak veya belirli bir sayıda azaltmak için kullanılır.. Yboy=25 yazılırsa. Xboy=50. kolonun yerleştirme noktası(düğüm noktası) ile. sol köşeye yanaşık yerleştirilmiş bir kolonda düğüm noktası sol üst köşede. Bildirim Menüsünden Kolon Bildirim satırını tıklayın. Kolon çizin. 2. aks kesişiminde bulunan düğüm noktasını üst üste getirirseniz kolon ve akslar birbirine bağımlı olurlar. Kolon Boyutları Kolon boyutları. yukarıdaki şekilde kolon kaçıklıkları xkaç=10 cm. Kolonun aksı otomatik oluşturulur. kolonun veya kolonların X boyutu 5 artar. 3.

) Kolon Trimle Komutuna Örnekler: 1. Dikdörtgen kolon çizin. Kirişi tıklayın.kolon. S8 kolonunu tıklayın. 2.Kolon Kolon Trimle Kolon trimle ile kolonun herhangi bir kenarını. Kolon trimle ile poligon kolonların boyutlarını değiştirebilirsiniz. Toolbardan kolon trimle butonunu tıklayın.Kat Objeleri İpucu: Ayrıntılı bilgi için. Bu nedir(what’s this Help) yardımı ekrana gelecektir. Referans obje seçin (aks. 3. 1. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Kolon kenarını tıklayın. 2. 3.b. Kolonu tıklayın. “bu nedir” yazısını tıklayın .şekil oluşacaktır. Deforme edilecek kolon kenarını tıklayın. Kolon trimle butonunu tıklayın. 2. deforme edebilirsiniz.şekli çizin. duvar v. 1. 50 . mouse’un sağ tuşuna basın.

Kat Objeleri 1. Kolon trimle butonunu tıklayın. Panel Ayarları 1. Alttaki şekil oluşacaktır. 4. Moddan çıkmak için klavyeden Esc tuşunu basın. 2. “bu nedir” yazısını tıklayın . Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır 4. Kolon kenarını tıklayın. 3. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. 3. Panel (Bodrum Çevre Perdesi) Panel 1. 5. Karşınıza Panel Ayarları diyaloğu gelecektir. Yay veya çemberi. Panelin ilk noktasını belirledikten sonra. Karşınıza gelen panel sayısını verin satırına yay veya çember üzerinde çizilecek panel 51 . klavyeden space-bar tuşu ile panelin çizim hattını değiştirebilirsiniz. Panel çizilecektir. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. S1 kolonunu tıklayın. İmleç Okey işaretini alınca. Ayrıntılı bilgi için. Panel Ayarları Diyaloğunda istediğiniz ayarları yapın. imleci ikinci kolon üzerine getirin. 4. Tamam butonunu tıklayın ve panel çizimini gerçekleştirin. Oluştur menüsünden Panele Dönüştür satırını tıklayın. Şekli çizin. 2. Yay veya çember çizin. 2. 3. 3. Panele Dönüştür Panele dönüştür ile eğrisel veya dairesel paneller oluşturabilirsiniz. Toolbarda bulunan Panel butonunu sol tuş ile tıklayın. imleci üzerine getirerek sol tuşu ile seçin. 2. Sol tuşu tekrar tıklayın. 1. Mouse’un imlecini kolonun üzerine getirin. mouse’un sağ tuşuna basın. Ayarlar menüsünden Panel Ayarları satırını sol tuş ile tıklayın. (Hızlı çizim modu kapalı ise panelin adını değiştirin veya enter tuşuna basarak varsayılan adı onaylayın) Panel butonu. Aksı tıklayın.

Kat Objeleri sayısını verin. 3. Kiriş çizilecektir. Burada istediğiniz değişiklikleri yapın. İmleç Okey işaretini alınca sol tuş ile tıklayın. Karşınıza Panel Ayarları diyaloğu gelecektir. (Hızlı çizim modu kapalı ise kirişin adını değiştirin veya enter tuşuna basarak varsayılan adı onaylayın)) 52 . Karşınıza Kiriş Ayarları Penceresi gelecektir.Mimari Plan/Kalıp Planı butonunu sol tuş ile tıklayın. 2. 3. Ayarlar menüsünden Kiriş Ayarları veya kiriş çizimi aktif iken toolbarda Ayarları butonunu sol tuş ile tıklayın. 5. 5. 4. İlgili panelin özellikleri değişecektir. 6. 5. Kiriş butonu Kiriş Ayarları butonu oluşan Kiriş Kiriş Çizimi 1. 4. klavyeden space-bar tuşu ile kirişin çizim hattını değiştirebilirsiniz. Bildirim menüsünden Panel Bildirim satırını tıklayın. Tamam butonuna tıklayın. Tamam butonunu tıklayın. Mouse’un imlecini kolonun üzerine getirin. 4. panelin özelliklerini ayarlayabilirsiniz. 2. Sol tuşu tekrar tıklayın. Kirişin ilk noktasını belirledikten sonra. 2. 3. panel ayarlarında. Toolbarda bulunan Kiriş butonunu veya Çiz menüsünden Kiriş satırını sol tuş ile tıklayın. Tamam butonunu tıklayın ve kiriş çizimini gerçekleştirin. Yay veya çember panele dönüşecektir. Yay veya çemberi panele dönüştürmeden önce. İmleç Okey işaretini alınca. Moddan çıkmak için klavyeden Esc tuşuna basın. panel bildirim ekranında tablolaştırılmış düzende görülür. 6. 6. Panele dönüştür işleminden sonra yay veya çemberi silebilirsiniz. Panel çizin. Kalıp planı modunda değilseniz. 1. Kiriş Ayarları Penceresinde istediğiniz ayarları yapın. imleci ikinci kolon üzerine getirin. Panel Bildirim Girilen panel dataları. Kiriş Kiriş Ayarları 1.

Kiriş ortadan tanımlandığı için. Kiriş kolonla ilişkilendirilecektir. örneğin 5 cm.) Önce kiriş tanımlandıysa. ancak çakıştırmak size kolaylık sağlayacaktır. 1.Kat Objeleri Kiriş butonu Kiriş Girerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Burada anlatılan tüm konular duvar ve panel için de geçerlidir. Bu noktalar kirişin düğüm noktalarıdır. Düğüm noktalarını birleştiren izafi doğru ise kiriş aksıdır. kirişi girerken kolon üstünde sol tuşu tıklayın. kiriş düğüm noktaları ortadadır. (Şekil2) Kiriş üstten tanımlandı ve kolonların düğüm noktası yakalandı. Data girerken kolon düğüm noktasıyla kiriş düğüm noktasının çakışması zorunlu değildir.Şekilde. ise. 53 . Kiriş oluşturmak için herhangi bir aks gerekmez. aşağıdadır. Kirişin aksı otomatik olarak oluşturulur. (İmleç okey işaretini aldı. Kiriş tariflenirken bilindiği gibi iki nokta verilir. Tanımlı değer. Kolon önce tanımlandıysa. alttan tanımlı olursa düğüm noktaları alt kenara çakışık olur. Kiriş taşıyıcısının kolon olduğu durum: Kolonun veya kirişin tarifleme sırası önemli değildir. Bu üç durumun öngördüğü koşuları inceleyelim: 1. Kirişin taşıyıcıları bilindiği gibi kolon veya kiriş olabilir ya da bir ucu boşta olabilir. yerleştirilecek kolonun düğüm noktası kiriş düğüm noktasına denk gelmelidir. kiriş düğüm noktaları ve kiriş aksı görülmektedir. kirişin düğüm noktaları üst kenardan 5 cm. Bununla beraber kiriş herhangi bir noktadan da tanımlı olabilir. Kiriş üstten tanımlı olduğunda düğüm noktaları üst kenara çakışık.

S1 ve S2 kolonun düğüm noktaları sol alt köşede. 1. 3. Basit kiriş tanımlamak başlığını inceleyiniz.Kat Objeleri Kolon yerleştirirken imlecin okey işaretini almasına dikkat edin. Yukardaki şekilde düğüm noktasına köşeye yanaşık kolon yerleştirelim. panel veya kiriş objesi tarif edilmezse kiriş ucu boş uç olur. düğüm noktasına denk gelmeyecek şekilde bağlanması durumunda. Kiriş bir ucunun boşta olması durumu: Kirişin sol ve sağ düğüm noktalarına kolon.ve sol tuşu tıklayın.) Şekil 1’de görüldüğü gibi S2 kolonuna X yönünde sürekli olmayan iki kiriş birleşmektedir. Kirişin kolona farklı yönlerden. Ayrıntılı bilgi için. kiriş butonunu tıklayın. Bu sistemin nasıl tarifleneceğini uygulamalı olarak inceleyelim. Mouse’u kaydırarak S1 kolonuna ait düğüm noktasının üzerinde gelin -imleç okey işaretini alacaktır. K1 kirişini girmek için. S2 kolonuna 54 . S3 kolonun düğüm noktası sol üst köşede bulunmaktadır. 2. 2. Kiriş taşıyıcısının kiriş olduğu durum: Ayrıntılı bilgi için. gelişmiş yakalama komutu kullanabilirsiniz. Kolonları girin. Kirişin Farklı Doğrultudan Kolona Bağlanması başlığını inceleyiniz. Kirişin Farklı Doğrultudan Kolona Bağlanması A.

S1 düğüm noktası sol alt köşede. komut tekrarını seçin. Sol tuşu tıklayın. 3. C. S3 kolonuna ait düğüm noktasının üzerine mouse’u kaydırın. Sağ tuş menüsünde. 3.S2 kolonun üzerine gelince sol tuşu tekrar tıklayın. Moddan çıkmak için klavyeden Esc tuşuna basın. Moddan çıkmak için Esc tuşuna basın. imleç okey işaretini alınca sol tuşu tıklayın. Moddan çıkmak için klavyeden Esc tuşuna basın.Kat Objeleri ait düğüm noktasının üzerine gelin ve space-bar tuşuna basarak kirişi alttan tanımlı yapın. Şekil 3 55 . K2 kirişini girmek için. Mouse’u S2 kolonun sağ üst köşesine götürün ve klavyeden ctrl tuşunu basılı tutun. S2 kolonuna ait düğüm noktasının üzerine gelin ve space-bar tuşuna basarak kirişi üstten tanımlı yapın.ve sol tuşu tıklayın. )Kiriş-kolon birleşimi kolonun herhangi bir noktasından olabilir. K2 kirişini girmek için. 4. Mouse’u kaydırarak S1 kolonuna ait düğüm noktasının üzerinde gelin -imleç okey işaretini alacaktır. S2 ve S3 kolonlarının düğüm noktası sol üst köşede bulunmaktadır. 2. mouse’un sağ tuşunu tıklayın. B. İmleç okey işaretini alacaktır. K1 kirişini girmek için. sol tuşu tekrar tıklayın. Kolonları girin. sol tuşu tekrar tıklayın. Mouse aşağıya doğru kaydırın ve klavyeden shitf tuşuna basılı tutun -dik modu aktif hale gelecektir. S3 kolonuna ait düğüm noktasının üzerine mouse’u kaydırın. Şekil 2 1. mouse’un sağ tuşunu tıklayın. Ctrl tuşuna basarak gelişmiş yakalamayı aktif hale getirdik.) Poligon kolonun bir çok köşesinde kiriş-kolon birleşimi olabilir. kiriş butonunu tıklayın. böylece dikey çizebileceksiniz . Ctrl tuşunu bırakın. imleç okey işaretini alınca sol tuşu tekrar tıklayın.

6. kolonları yakalayacak şekilde çizilir. bu kirişe. Basit Kiriş Tanımlamak Basit kiriş diye söz ettiğimiz. herhangi bir elemana ihtiyacımız yoktur. 3. diğer kirişin orta noktasından tanımlamak istiyorsanız. kirişlere de oturabilir. Kiriş kirişe oturuyorsa. 8. Altta. ilgili kirişin uçları. Kolonları girin. İki kolon arasına bir kiriş çizin. Kirişi. 7. düğüm noktası dışında üzerinde kiriş tanımlanamaz. Kolon tıklanır. Kiriş çizimini bitirin. ilk çizdiğiniz kirişin üzerine getirin. K1 kirişini girerken S2 kolonun düğüm noktasını yakalayın. 2. Ancak. kirişin adı yazılacaktır. Bunu bir örnekle açıklayalım: 1. S2 kolona ait düğüm noktası sol üst köşede. İkinci kirişi bu kirişte tanımlayacağız. kirişi tanımlarken. en yakın noktayı kullanacağız. İlk kiriş iki parçaya ayrılacaktır. Kiriş kolonlara oturuyorsa. Kiriş butonunu tıklayın. S1 ve S3 kolonlarına ait düğüm noktaları sol alt köşede bulunmaktadır. 4. 5. İmleci.Kat Objeleri 1. NOT: Bir kirişin herhangi bir yerinde döşeme oluşturulduysa. kiriş tanımlarken. Önce döşeme silinmelidir. Mouse’un sol tuşunu tıklayın. bir ucu veya iki ucu kirişe oturan kirişlerdir. kirişler statikçe kolonlara/ perdelere oturduğu gibi. Normalde. Orta Nokta komutunu 56 . En Yakın Noktayı aktif hale getirin. 2.

1. kirişin ilgili düğüm noktasındaki sehim değeridir. panel yüksekliği kat yüksekliği kadar olmayacaktır. Şekildeki K1 kirişini tam ortadan bölünerek iki parça haline getirilir. Kiriş Ayarlarında.Kat Objeleri kullanabilirsiniz. kirişin özelliklerini ayarlayabilirsiniz. imleci üzerine getirerek sol tuşu ile seçin.önce kiriş parçaya/parçalara bölünür. Kalıp planına geçin. 3. Kirişe Dönüştür Kirişe dönüştür ile eğrisel veya dairesel kirişler oluşturabilirsiniz. bu noktada kirişte tanımlamak gerekecektir. Karşınıza gelen kiriş sayısını verin satırına yay veya çember üzerinde çizilecek kiriş sayısını verin. 6.75 metre açıklığındaki bir kirişin orta noktasındaki sehim değerinin bulunması. 5. Düğüm noktası deplasmanlarında G ve Q yüklemesi başlıklarında. 1. Kirişi girin. 2. Yay veya çemberi. 2. Dolayısıyla. Döşemeyi yerleştirin. Döşeme kat seviyesinde bulunduğu için. Bu değerler sabit ve hareketli yük faktörleriyle çarpılır ve toplanır. Yay veya çember çizin. Yay veya çemberi kirişe dönüştürmeden önce. bazı durumlarda panelin yüksekliği su basman seviyesinde bırakılabilir. 4. Örnek: 8. düğüm noktası numarası dikkate alınarak sırayla kirişin G ve Q yüklemesine ait U(z) deplasman değerleri bulunur. 57 . Çizim alanın boş bir yerdide kiriş uzunluğu ve açısı kadar panel çizin ve taşı ile kolonun arasına taşıyın. Tamam butonunu tıklayın. Bir Kirişin Sehim Değerine Bakılması Bir kirişin sehim değerine bakmak için. Bulunan değer. Panel Üzerinde Kiriş Tanımlamak Bodrum katlarda. Oluştur Menüsünden Kirişe Dönüştür satırını tıklayın. 7. Kirişe dönüştür işleminden sonra yay veya çemberi silebilirsiniz. Analiz yapılır. Kiriş üzerinde oluşan düğüm noktalarının numaraları taşıyıcı sistemden bakılarak not edilir. Yay veya çember kirişe dönüşecektir. Düğüm noktası deplasmanları bastırılır.

3 b) ideMİMAR programında oluşturulmuş duvarların yükünü kullanmadan. 1 )İdeMİMAR programında çizilmiş mimari bir projeye ideSTATİK programında devam etmek: a) ideMİMAR programında oluşturulmuş duvarların yükünü otomatik olarak statikte kullanmak: Bu durumda. İdemimar duvarlarını kullanmak istiyorsanız. Bu koşulda. proje genel ayarlarında.01 mm olarak bulunur. Örnekte G yüklemesine ait U(z)=7. Dolayısıyla K1 kirişinin orta noktasındaki sehim değeri: Sehim değeri = 7. Q yüklemesine ait U(z)=1. duvar yükleri vs bütün datalar girildikten sonra 3 boyut menüsünden taşıyıcı sistem alınır ve düğüm noktasının numarasına bakılır.6 = 12. Proje genel ayarlarında. İdeSTATİK programında mimaride girilmiş duvar yükleri. yük güvenlik sekmesinde zati yük ve hareketli yük faktörlerine bakılır. kullanıcı tanımlı duvar yükü kullanmak: Bu durumda.Kat Objeleri Döşemeler. Bunlar sırasıyla 1. diğer sekmesinde bulunan “ideMİMAR duvarlarından al” seçeneğini işaretlemelisiniz. duvarlar mimari proje zaten tariflenmiştir. Analiz yapılır ve düğüm noktası deplasmanları bastırılır. duvarlar mimari proje tariflenmesine karşın idemimar duvarlarının yüklerini kullanmak istemiyorsunuz demektir.03947 mm. NOT: İdemimar programında duvar tanımlarken duvarın 1 m ’ün ağırlığı girilebilmektedir. diğer sekmesinde 58 .4 + 1. ‘dir.4 ve 1. Kirişlerde Duvar Yüklerinin Ayarlanması ideSTATİK programında kirişlere duvar yükü iki farklı durum için tanımlanabilir. Örnekte kirişin orta noktasına ait düğüm noktası numarası 13’dür.39094 mm.39094 x 1. kapı/pencere boşlukları düşülerek otomatik olarak dikkate alınacaktır.6 ‘dır.03947 x 1. proje genel ayarlarında.

2. proje genel ayarlarında. nümerik değer olarak girmelisiniz. diyaloğu kapatın. duvar yüklerini. Kiriş ayarlarını tıklayın. oluşturduğunuz kirişlere. 1. Projenizde oluşturduğunuz kirişlere. Duvar değeri girilirken aşağıdaki formül uygulanabilir: Duvar Yükü[kg/m]= Duvar Ağırlığı[kg/m2] x ( kat yüksekliği[m] . 3. Statik sekmesini tıklayın.Kat Objeleri bulunan “kullanıcı tanımlı yayılı yükten al” seçeneğini işaretlemelisiniz. bazı kirişlere konsol olarak donatılandırmak veya konsol olarak donatılacak kirişi normal kiriş olarak donatılandırmak isteyebilirsiniz. 5. Açılan dialogta Betonarme butonunu tıklayın. 4. sağ ucu boşta konsol yapılacaksa sağ konsol. Bunun için konsollar komutu kullanılır. Analizinden sonra. Statik sekmesini tıklayın. 2. Kiriş ayarlarını tıklayın.üst katın kiriş yüksekliği[m] ) 2 ) Paftaya çizdirilmiş mimari bir projenin datalarını ideSTATİK programında girmek: Bu durumda. Konsol değil satırını tıklayın. Konsol edit dialoğu açılacaktır. Değiştir menüsünden Konsollar satırını tıklayın. 3. Konsol edit diyaloğu açılacaktır. nümerik değer olarak girmelisiniz. diğer sekmesinde bulunan “kullanıcı tanımlı yayılı yükten al” seçeneği işaretlenmelidir. Betonarme sonunda konsol olmayan kiriş. 1. Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşu tıklayıp. Betonarme menüsünden kiriş donatıları satırını seçin. Sol ucu boşta konsol yapılacaksa sol konsol. bir kiriş seçin. program otomatik yazısını tıklayın. Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşu tıklayıp. konsol kiriş olarak görünüyorsa: 1. Açılan penceredeki betonarme tuşuna basın. Konsol olmayan kirişi seçin. 1. 3. Konsol kirişin betonarme hesabı tekrar yapıldı. Duvar değeri girilirken aşağıdaki formül uygulanabilir: Duvar Yükü[kg/m]= Duvar Ağırlığı[kg/m2] x ( kat yüksekliği[m] . Duvar yükü satırına kg/m cinsinden duvar yükü girin. duvar yüklerini. 2. 5.üst katın kiriş yüksekliği[m] ) Projenizde Konsollar Analizi sonucunda kirişlerin konsol olarak donatılıp donatılmayacağı otomatik olarak tespit edilir. Kirişi tekrar seçin. Betonarme menüsünden Kiriş Donatıları satırını seçin. dialoğu kapatın. program otomatik bulacaksa. Değiştir menüsünden Konsollar satırını tıklayın. 4. 3. Bununla beraber. Duvar yükü satırına kg/m cinsinden duvar yükü girin. 59 . Kirişi tekrar seçin. 2.

3. Döşemeniz oluşacaktır. Tamam butonunu tıklayın. Hızlı çizim modu açık ise döşeme adı sorulmadan döşeme oluşacak kirişlerle kapalı bir bölge oluşturun. Hızlı çizim modu kapalıysa. Mouse'u gezdirerek döşeme yük listesinin yerini belirleyin ve mouse 'un sol tuşuna tıklayın. Döşeme üzerine gelerek kapalı bir alan çizin. 10. Karşınıza Döşeme Ayarları penceresi gelecektir. Kirişlerle kapalı bir bölge oluşturun. 2. Yapılan ayarlara göre döşeme çizimini gerçekleştirin. Mimari moddan kalıp planı moduna geçeceksiniz. 5. 4. Döşeme butonu Döşeme Ayarları 1.Kat Objeleri Döşeme Döşeme (Statik) 1.) 8. 60 . Ayarlar menüsünden Döşeme Ayarları satırını veya Döşeme butonunu tıkladıktan sonra toolbarın altında oluşan Döşeme Ayarları butonunu tıklayın. 4. 9. 5. Kalıp planında statik döşeme aktif hale gelecektir. Mimari plandan kalıp planına geçeceksiniz. ekranın sol alt köşesinde bulunan Mimari Plan/Kalıp Planı butonunu mouse'un sol tuşu ile tıklayın. 3. Mevcut kirişlerle oluşturulmuş kapalı bölgenin içinde herhangi bir yere mouse'un sol tuşunu tıklayın. program sizden döşeme adı yazmanızı bekleyecektir. Klavyeyi kullanarak döşeme adını yazın ve enter tuşuna basın. Döşeme oluşturun. Ekranın sol alt köşesinde bulunan Mimari Plan/Kalıp Planı butonunu sol tuş ile tıklayın. 6. 4. Toolbardaki Döşeme butonunu tıkladıktan sonra altta oluşan Boşluk butonunu veya Çiz menüsünün Döşeme Satırında açılan alt menüden döşeme boşluğu satırını tıklayın. Döşeme Ayarları Penceresinde istediğiniz ayarları yapabilirsiniz. Bu alan. 3. Döşeme butonu Döşeme Ayarları butonu Döşeme Boşluğu 1. Çiz menüsünün Döşeme Satırında açılan alt menüden döşeme satırını veya toolbardan Döşeme butonunu tıklayın. Mimari planda iseniz. 5. Bu durumda statik döşeme çizmeye hazırsınız demektir. 7. (Ctrl + H tuşu çizim modunu kapatır veya açar. İmlecin şekli değişecektir. döşeme üzerindeki bulunan boşluğu tanımlayacaktır. İmleç değişecektir. 2. 2.

4 ile görünen çizgiler döşeme kenarı ile çizildi.3. Döşeme kenarı. Daha sonra döşemeler yerleştirildi.2. 1. 4. 3. 2. Çizim alanını tıklayarak istediğiniz kadar döşeme kenarı çizin. Döşeme butonu Döşeme kenarı butonu NOT: Aşağıdaki örneklerde. duvar veya kiriş olmayan. Örneklerde anlatılanların hepsi duvar. Klavyeden Esc tuşuna basarak çizimi sonlandırın.mimari döşeme ve sürekli temel-radye döşeme için de geçerlidir. Toolbardan Döşeme butonunu tıkladıktan sonra oluşan Döşeme Kenarı butonunu tıklayın.Kat Objeleri Döşeme butonu Döşeme Kenarı 1. İmlecin şekli değişecektir. Döşeme kenarı kolonun herhangi bir köşesini yakalayabilir: 61 . başka bir deyişle ucu boşta döşemelerin tarifi için kullanılır: Yukarıdaki şekilde. kiriş -statik döşeme kullanılmıştır.

Kat Objeleri Yukarıdaki şekilde.3 ile görünen çizgi döşeme kenarıdır. Döşeme kenarı bir kiriş veya duvar üzerinde de tanımlanabilir: Yukarıdaki şekilde. Önce döşeme silinmelidir. Bu örnekte döşeme kenarı tanımlarken önce en yakın nokta aktif hale getirilir. Döşeme Yazısı Taşı 1. Daha sonra döşeme yerleştirildi. 1 ile görünen çizgi döşeme kenarıdır. düğüm noktası dışında üzerinde döşeme kenarı tanımlanamaz. Bölünmezse hatalı data girimi yapılmış olunur. Döşeme kenarı tanımlandıktan sonra kirişler ikiye bölünür. statik veya radye) 62 . Döşeme oluşturun. bu kirişe. NOT: Bir kirişin herhangi bir yerinde döşeme oluşturulduysa. (mimari. D6 ve D7 döşemeleri tanımlanır. Daha sonra D3.2. 1. S9 kolonunun köşesine gelişmiş yakalama modu ile tariflendi. daha sonra K40 kirişi tıklanır. K33 kirişi üzerindeyken sol tuş tıklanır.

Çizgisel döşeme yükü girerken dikkat edilmesi gereken bir husus: Döşeme kenarı ile balkon çizdiniz. Mouse imlecini noktasal döşeme yükünü yerleştirmek istediğiniz noktanın üzerine getirip tıklayın. parapet vb. 1. 4. Döşeme yazısı taşınacaktır. Döşeme ikonunu tıkladıktan sonra açığa çıkan toolbarda döşeme yazısı taşı butonunu tıklayın. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır.) tariflemek için kullanılır. Ayarlar menüsü altından Döşeme Yükü Ayarları satırını tıklayın. 2. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonunu tıklayın. 3. 2. Döşeme üzerinde taşımak istediğiniz noktaya götürün. Açılan diyalogta zati ve hareketli yük bilgilerini girin. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Çizgisel döşeme yükü ile balkon parapetinin yükünü tanımlamak istiyorsunuz. döşeme kenarının düğüm noktalarının üzerine tanımlamayın. “bu nedir” yazısını tıklayın .Kat Objeleri 2. 2. Noktasal Döşeme Yükü Döşeme üzerinde tekil yük tariflemek için kullanılır. Döşeme butonu Döşeme Yazısı Taşı butonu Örnek mimari döşeme yazısı Örnek statik döşeme yazısı Örnek radye döşeme yazısı Döşeme Yükü Ayarları Noktasal ve Çizgisel Döşeme yüklerinin yük değerleri tanımlanır. 63 . 3. Noktasal Döşeme Yükü satırını tıklayın. Çiz menüsü altındaki Döşeme satırı altında açılan menüden. mouse’un sağ tuşuna basın. Noktasal döşeme yükünün yük değerlerini Döşeme Yükü Ayarında tanımlayabilirsiniz. Çizgisel döşeme yükünün yük değerlerini Döşeme Yükü Ayarında tanımlayabilirsiniz. Çizgisel Döşeme Yükü satırını tıklayın. Ayrıntılı bilgi için. Çizgisel döşeme yükünü. Noktasal döşeme yükünüz çizilecektir. Biraz içeride tanımlayın. Tekrar tıklayın. 1. Döşeme yazısını tıklayın. Mouse’unuzla çizgisel yükünüzün başlangıç ve bitiş noktalarını tıklayın. Çizgisel Döşeme Yükü Döşeme üzerinde çizgisel yük (duvar. 1. Çiz menüsü altındaki Döşeme satırı altında açılan menüden.

Sol tuşu tıklayın. 1. özellikle yamuk kenarlı ve L tipi gibi açıklıkları değişen döşemelerde istenilen sayıda betonarme hesap aksı geçirilerek. Nervür oluşacaktır. 3. Sürekliliğe dikkat ederek. mouse’un sağ tuşuna basın. 2. İkinci noktayı verirken koordinat kutusunda açı girebilirsiniz. betonarme hesap aksı edit ile döşemenin çalışma şekli ve donatı tipi değiştirilebilir. Bunun için 64 . koordinat kutusunda 0 veya 90 derece açı verilebileceği gibi. 1. 3. Değiştir menüsünden betonarme Hesap Aksı Edit satırını tıklayın. İlk nokta oluşacaktır. Değiştir menüsünden Betonarme Hesap Aksı Sil satırını tıklayın. Statik döşeme oluşturun. Mouse’un sağ tuşuna basın. Bununla beraber. “bu nedir” yazısını tıklayın . Mouse’un imlecini betonarme hesap aksı üzerine götürün ve sol tuş ile tıklayın. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Betonarme Hesap Aksı Sil 1. 4. Döşemeyi tıklayın ve mouse’un sağ tuşuna basın. Betonarme Hesap Aksı Edit Döşeme analizi sonucunda döşemenin çalışma şekli ve ne tip donatı atılacağı otomatik olarak tespit edilir. 3. Betonarme hesap aksı bir döşeme için farklı yönlerden en az birer adet tariflenmelidir. 1. Referans için bir kiriş seçin ya da iki nokta tıklayarak doğrultu belirleyin. Döşeme analizinden sonra. Nervürü oluştururken tip nervürün kaçıncı nervür olarak kabul edileceği önemlidir. Betonarme hesap aksı silinecektir. Bu olanak sayesinde. 0 veya 90 derece ile çizilecekse. Ayrıntılı bilgi için. Nervür Nervür Nervür için statik döşeme gereklidir. 2. her değişen açıklık için donatı hesaplanabilir ve çizdirilebilir. döşeme analizi yapmadan önce tariflenmelidir. 5. Birden fazla ve açılı çizilebilir. Betonarme Aksı Tipi diyaloğu açılacaktır. klavyeden shift tuşuna basılı tutularak bu açılar kolayca tariflenebilir. Döşemeleri oluşturulduktan sonra. Bu nedir(what’s this Help) yardımı ekrana gelecektir. Betonarme hesap aksı satırını tıklayın. 2. döşemeleri seçin. Çiz menüsünden Döşeme satırı altında açığa çıkan alt menüde. Mouse imlecini sürükleyerek ikinci noktayı tıklayın.Kat Objeleri Betonarme Hesap Aksı Betonarme hesap aksı. 2. İstediğiniz değişikliği yapın ve Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayıp diyaloğu kapatın. Çiz menüsünden Döşeme satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Nervür satırını veya döşeme toolbarı tıkladıktan sonra nervüre dönüştür butonunu tıklayın. Mouse’un imlecini betonarme hesap aksının üzerine götürün ve sol tuş ile tıklayın. 3.

Kat Objeleri nervür oluşturmadan önce döşeme ayarlarında, nervür başlığını seçin. Tipik nervür 1 ve Tipik nervür 2 satırlarına yerleştirirken referans alınan yerden itibaren kaçıncı nervür, hesap nervürü olacaksa o rakamı girin.(Negatif veya pozitif değer olabilir, -1, 2 ,4 gibi.). Her nervür için iki adet tip nervür tanımlanabilir. Bu olanak açıklıkları değişen çok kenarlı nervürlerde(L tipi gibi), farklı açıklıklar için hesap yaptırılmasını ve çizimin alınmasını sağlar. Tip nervürler, ayırt edilebilmesi için, planda farklı renkte çizilir. Sürekli nervürlerin, tip nervürleri de sürekli olmak zorundadır. Başka bir deyişle aynı hizaya gelmelidir. Tip nervürleri, genel obje editle nervür tanımladıktan sonra da belirleyebilirsiniz. Tip nervür tanımlamanın başka bir yolu ise, tipik kiriş belirle komutunu kullanmaktır. Nervür oluşturduktan sonra, değiştir menüsünden döşeme satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden tipik kiriş belirle satırını tıklayın. Nervür dişlerini tıklayın. Nervür boyutlarını, döşeme ayarlarında, nervür başlığı altında ayarlayabilirsiniz. Çizilen bir nervürü iptal etmek: 1. Statik döşeme oluşturun. 2. Nervür oluşturun. 3. Nervüre dönüştür butonunu tıklayın. Nervürü tıklayın. Nervür iptal olacak, sadece döşeme kalacaktır.

Kaset
Kaset
Kaset için statik döşeme gereklidir. 1. Statik döşeme oluşturun. 2. Çiz menüsünden Döşeme satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Kaset satırını tıklayın. 3. Döşemeyi tıklayın ve mouse’un sağ tuşuna basın. 4. 1.Referans için bir kiriş seçin ya da iki nokta tıklayarak doğrultu belirleyin. 5. 2.Referans için başka bir kiriş seçin ya da iki nokta tıklayarak doğrultu belirleyin. 6. Kaset oluşacaktır. Kaseti oluştururken tip kasetin kaçıncı kaset olarak kabul edileceği önemlidir. Bunun için kaset oluşturmadan önce döşeme ayarlarında, kaset başlığını seçin. Tipik kaset 1 ve Tipik kaset 2 satırlarına yerleştirirken referans alınan yerden itibaren kaçıncı kaset, hesap kaseti olacaksa o rakamı girin.(Negatif veya pozitif değer olabilir, -1, 2 ,4 gibi.). Her kaset için iki adet tip kaset(X ve Y doğrultusu için) tanımlanabilir. Tip kasetlerin ayırt edilebilmesi için, planda farklı renkte çizilir. Sürekli kasetlerin, tip kasetleri de sürekli olmak zorundadır. Başka bir deyişle aynı hizaya gelmelidir. Tip kasetleri, genel obje editle kaset tanımladıktan sonra da belirleyebilirsiniz. Tip kaset tanımlamanın başka bir yolu ise, tipik kiriş belirle komutunu kullanmaktır. Nervür oluşturduktan sonra, değiştir menüsünden döşeme satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden tipik kiriş belirle satırını tıklayın. Kaset dişlerini tıklayın. Her iki yön içinde bu işlemi yapın. Kaset boyutlarını, döşeme ayarlarında, kaset başlığı altında ayarlayabilirsiniz. Çizilen bir kasedi iptal etmek: 1. Statik döşeme oluşturun. 65

Kat Objeleri 2. Kaset oluşturun. 3. Kasete dönüştür butonunu tıklayın. Kasedi tıklayın. Kaset iptal olacak, sadece döşeme kalacaktır.

66

BÖLÜM 4 TEMEL OBJELER
Tekil Temel
Tekil Temel Ayarları
1. Tekil temel modundayken toolbarın altında oluşan Tekil Temel Ayarları butonunu veya Ayarlar menüsünden Tekil Temel Ayarları satırını sol tuş ile tıklayın. Karşınıza Tekil Temel Ayarları penceresi gelecektir. 2. Tekil Temel Ayarları penceresinde istediğiniz ayarları yapın. 3. Tamam butonunu tıklayın ve tekil temel çizimini gerçekleştirin. Tekil Temel Ayarları butonu

Tekil Temel Çizimi
Programda tekil temel tanımlayabilmeniz için daha önce oluşturulmuş bir kolona ihtiyacınız vardır. 1. Kolon çizin. Mimari plana geçin. 2. Mimari moddayken (klavyeden tab tuşuna basın) toolbarda Tekil Temel butonunu tıklayın. 3. Ya da çiz Menüsünden Tekil Temel satırını mouse’un sol tuşu ile tıklayın. 4. İmleç değişecektir. 5. Kolon üzerinde oluşan düğüm noktasını yakalayın. İmleç OK. işaretine dönecektir. 6. Mouse’ un sol tuşuna tıklayın. 7. Space-bar tuşuna basarsanız, tekil temelin boyutları ana eksene göre reverse olacaktır. (Boyutları eşit temelde bu işlem gözlenemez). 8. S tuşuna basarsanız, temel kendi etrafında dönecektir. (Simetrik temelde bu işlem gözlenemez). 9. Tekil temel istediğiniz pozisyona geldiğinde mouse’un sol tuşuna tıklayın. 10. Temel çizilecektir. (Hızlı çizim modu kapalı ise temelin adını değiştirin veya enter tuşuna basarak varsayılan adı onaylayın) Tekil temelin özelliklerini Tekil Temel Ayarlarında ayarlayabilirsiniz. NOT: Daha önce çizilmiş bir tekil temelin ayarlarını, Genel Obje Edit ile değiştirebilirsiniz. Tekil Temel butonu

Ayarlara girmeden çeşitli kaçıklıklar için kullanılan tekil temel butonları ve temel boyutları

67

Tamam butonunu tıklayın. 3.Temel Objeler girilebilen kutucuklar Sürekli Temel Sürekli Temel Çizimi 1. 5. Sürekli Temel butonu Sürekli Temel Ayarları 1. Ayarlar menüsünden Sürekli Temel Ayarları veya Sürekli Temel çizimi aktif iken toolbarda oluşan Sürekli Temel Ayarları butonunu sol tuş ile tıklayın. (Hızlı çizim modu kapalı ise sürekli temelin adını değiştirin veya enter tuşuna basarak varsayılan adı onaylayın) Sürekli temelin özelliklerini Sürekli Temel Ayarlarında ayarlayabilirsiniz. Kapalı alanın herhangi bir yerine mouse’un sol tuşunu tıklayın. 6. 2. Sürekli Temel Ayarları butonu Radye Temel Radye Döşemesi 1. 4. 68 . 2. Temel çizilecektir. toolbarda bulunan Temel kirişi butonunu veya Çiz menüsünden Sürekli Temel satırını mouse'un sol tuşu ile tıklayın. Temelin ilk noktasını belirledikten sonra çizim alanının herhangi bir noktasına sol tuşunu tekrar tıklayarak ikinci noktasını belirleyin Moddan çıkmak için klavyeden Esc tuşuna basın. 5. 2. Mouse’u gezdirerek döşeme yük listesinin yerini belirleyin ve mouse ‘un sol tuşuna tıklayın. 4. Tıklanan bu noktada temelin ilk noktası oluşacaktır. İmlecin şekli değişecektir. 7. 5. Çiz menüsünün Döşeme Satırında açılan alt menüden radye döşeme satırını tıklayın. 3. Sürekli temel ile kapatılmış bir alan oluşturun. Mimari moddayken. Yapılan ayarlara göre temel çizimini gerçekleştirin. 3. 4. ekranın sol alt köşesinde bulunan Mimari Plan/Kalıp Planı butonunu mouse’un sol tuşu ile tıklayın. Kalıp planındaysanız. Karşınıza Sürekli Temel Ayarları penceresi gelecektir. Radye döşemeniz oluşacaktır. Çizim alanının herhangi bir noktasına sol tuş ile tıklayın. Bu arada space-bar tuşu ile sürekli temelin çizim hattını değiştirebilirsiniz. Sürekli Temel Ayarları penceresinde istediğiniz ayarları yapın.

Toolbarda Döşeme butonunu tıkladıktan sonra oluşan Sürekli Radye Döşeme Kenarı butonunu tıklayın. Sağ tuşa basarak çizimi sonlandırın. 69 . 2. Hızlı çizim modu aktif ise bağ kirişi çizilecek ve kirişin numarası otomatik belirlenecektir. 3. Bu arada space. Bağ Kirişi Çizimi 1. Ayrıntılı bilgi için döşeme kenarı başlığını inceleyiniz. 5. 2. Çiz menüsünden Bağ Kirişi satırını tıklayın. Modu bitirmek için Esc tuşuna basın. tekrar çizim alanını tıklayın. bağ kirişinin 1. Döşeme butonu Döşeme kenarı butonu Bağ Kirişi Bağ Kirişi Ayarları 1. Hızlı çizim modu aktif değilse. noktasını belirlemek için. 4. ekranın sol alt köşesinde bulunan Mimari Plan/Kalıp Planı butonunu sol tuş ile tıklayın. Gerekli değişiklikleri yapın ve Tamam butonunu tıklayın. Radye döşeme kenarı konsol radye döşemesi yapmak için kullanılır ve sürekli temel kirişi tanımlanmayacak (boş kenar) kenarlar için tariflenir. Kalıp planında iseniz. 2. Ayarlar menüsünden Bağ Kirişi Ayarları satırını veya Bağ Kirişi modundayken alt bölümde oluşan Ayarlar butonunu tıklayın. İmlecin şekli değişecektir. İmlecin şekli değişecektir. işlem sonlanmayacak altta bağ kirişinin adı gözükecektir. 6. Bu işlem. 3. 4. ekranın sol alt köşesinde bulunan Mimari Plan/Kalıp Planı butonunu mouse’un sol tuşu ile tıklayın. Kalıp planındaysanız. Çizim alanının herhangi bir yerini sol tuş ile tıklayın.Temel Objeler Radye Döşeme Kenarı 1. Karşınıza Bağ Kirişi Ayarları penceresi gelecektir. noktasını belirleyecektir. Bu durumda kiriş numarasını klavyeyi kullanarak değiştirebilir ya da varsayılan kiriş numarasını kullanabilirsiniz. 3. Kalıp planından mimari planına geçeceksiniz.bar tuşu ile bağ kirişinin çizim hattını değiştirebilirsiniz. Çizim alanını tıklayarak istediğiniz kadar döşeme kenarı çizin. 5. 2. 4. İşlemi sonlandırmak için mouse’un sol tuşunu tekrar tıklayın.

Üst üste elemanların varlığı ancak arakatlı. Program. kolon sayısı: Söz konusu elemanların üst üste çizilip çizilmediği rapor edilir. Program.BÖLÜM 5 ANALİZ Geometri Kontrolü Herhangi bir katta geometrik olarak problemli objelerin varlığını kontrol etmek için kullanılır. sayısı listelenir ve seçilir. Bu durum rapor edildiğinde seçilen elemanların gerçekten üst üste çizilmesi gerekliliğinin olup olmadığını kontrol edin. Toolbardan geometri kontrolü satırını tıklayın. Ekrana gelen diyalogta. İleri butonunu tıklayın. farklı kotları içeren sistemler yapıyorsanız geçerli olabilir. kontrol sonunda ekrana sonuçları listeler ve söz konusu objeleri otomatik olarak seçer. başka kirişi ve/veya paneli pas geçmesinden kaynaklanır. geometri kontrolü yapılacak durumları işaretleyin ve minumum obje uzunluğunu girin( Sıfır değeri uzunluk kontrolü yapılmayacak demektir). 70 . Bu durum kirişin ve/veya panelin. 3. sürekli temel. kısa kiriş. varsa problemli objeleri çizim alanında seçecektir. kiriş. Hatalı kiriş/panel kesişimi sayısı: Birbirini kesen ve statik olarak ilişki olmayan kiriş ve/veya paneller varsa sayısı listelenir. Üst üste duvar. Kısa duvar. 1. Bu objelerin uzunluğunun gerekliliğini kontrol edin. kısa sürekli temel sayısı: Minimum obje uzunluğu satırında girilen değerden küçük objeler varsa. 2. problemli durumların bulunup bulunmadığını bildirecek.

Alttaki kolonun üst kotuna 1 verilsin. Aynı isimli objeler: İsimleri aynı olan objeleri tespit eder. 4. Geometri kontrolü butonu Donatı Seçimi 1. Tekil Temel. Üst katta örneğin 10/0 ise başka bir deyişle kolon diş yapıyorsa. döşeme sekmesini tıklayın. Örneğin kat yüksekliği 2. kolon 50/25 boyutlarında olsun. Örneğin. Çalışılan katta döşemeler sonlu elemanlar yöntemine göre çözülecek ve betonarme hesabı otomatik olarak yapılacaktır. Analiz menüsünden döşeme analizi satırını tıklayın. Sürekli Temel. 2. Donatı satırı karşındaki. 2. Hatalı pencere yerleşimi: Pencerelerin duvarın içinde kalıp kalmadığının kontrolü yapılır. Hatalı kapı yerleşimi: Kapıların duvarın içinde kalıp kalmadığının kontrolü yapılır. Kiriş. Tamam butonu tıklayın. Aynı isimli objenin gerekliliğini kontrol edin. Yetersiz ve hatalı hesap aksı çizilmiş döşemeler: Statik döşemelerde. üst veya alt kattaki kaçıklıkları veya boyutları veya kotları hatalı girildiği durumlarda rapor edilir. Hatalı kaçıklığı olan kiriş sayısı: Kiriş orta aksının kolonu kesmediği durumlarda rapor edilir. 3. Geometri kontrolü yapıldığında alt kolon üst kattaki kolonla çakıştığı için kesişen kolon raporu açığa çıkacaktır. Bu durum kirişin kolonu pas geçmesinden kaynaklanır. Döşeme betonarmesi sonucunda işaretli olan çaplar kullanabilecek.80 olsun. Kolon kaçıklıkları geometri kontrolü yapılan katta 0/0 olsun. üst veya alt kattaki kolon kotlarının hatalı girilmesidir. Bu durumun ortaya çıkabileceği başka bir durum ise. 10. Donatı Seçimi dialoğu açılacaktır. Kolon. Panel. Donatı seçimi dialoğu kapanacaktır. 8. kesişen kolon raporu verilir. Döşeme Analizi 1. Bu dialogta. Üst veya alt kattaki kolonlarla kesişen kolon sayısı: Seçilen kolonun. işaretli olmayan çaplar kullanılmayacaktır. Örneğin. Betonarme menüsünden Donatı Seçimi satırını tıklayın.Analiz Kolon/kiriş kesişimleri: Birbirini kesen ve statik olarak ilişkili olmayan kiriş ve paneller varsa listelenir. diğer donatıların işaretini kaldırın. Bir üst katta 60/25 ise kesişen kolon raporu verilir. 14 ve 16 sütunlarına ait kutuları(check box) sol tuş ile işaretleyin. Döşeme. hesap aksı çizilmediyse ya da sadece bir yönde çizildiği durumlarda rapor edilir. 71 . 12. Nervür elemanlarının betonarmelerin kullanılabilecek donatı çaplarını belirleyebilirsiniz.

döşeme analizi dışındaki tüm analizleri yapar. Analiz+Betonarme Analiz + Betonarme. Temel Analizi Analiz menüsünden Temel Analizi satırını tıklayın. NOT: Analiz+Betonarme yaptırabilmek için tüm katların açık olması gerekir. sonra. ya da toolbardan Analiz + Betonarme butonunu tıklayın. Her bir yüklemeye ait deplasmanlar karşınıza gelecektir. Mouse imlecini deplasmanlarını öğrenmek istediğiniz noktanın üzerine getirip tıklayın. temel dahil. Analiz menüsünden Nokta Deplasmanları satırını tıklayın. Analiz menüsünden Radye Döşeme Analizi satırı tıklanmalıdır.Analiz NOT: Döşeme analizinden önce betonarme hesap aksları tanımlanmalıdır. her bir katın döşeme analizi yapılmalıdır. Analiz Nokta Deplasmanları 1. Bunun için pencere menüsü altında hepsini aç satırını tıklayın. 2. temel analizi önce yapılmalı. menüsünden Analiz + Betonarme satırını. Eğer sistemde radye döşeme varsa. 72 . Pencere menüsünden diğer katlar seçilerek.

mouse’un sağ tuşuna basın. donatı değişikliği yapılabilir. Döşeme Donatıları 1. Ayrıntılı bilgi için. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. Ayrıntılı bilgi için. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Kaset Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. 3 Boyut analizden sonra Betonarme menüsündeki Kiriş Donatıları satırını tıklayın. 2. “bu nedir” yazısını tıklayın . 3. Nervür Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. “bu nedir” yazısını tıklayın . Kiriş Donatıları 1. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. 3. 2.BÖLÜM 6 BETONARME BU DİYALOGLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN UNDOSU YOKTUR. donatı değişikliği yapılabilir. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Açıklık ve Sağ hücreler çift tıklandığında. Dialogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Döşeme analizinden sonra Betonarme menüsündeki Kaset Donatıları satırını tıklayın. Ayrıntılı bilgi için. “bu nedir” yazısını tıklayın . Kiriş Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. mouse’un sağ tuşuna basın. mouse’un sağ tuşuna basın. Döşeme analizinden sonra Betonarme menüsündeki Döşeme Donatıları satırını tıklayın. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. mouse’un sağ tuşuna basın. Kaset Donatıları 1. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. Döşeme Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. “bu nedir” yazısını tıklayın . 3. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Ayrıntılı bilgi için. donatı değişikliği yapılabilir. donatı değişikliği yapılabilir. Sol. 73 . 2. 2. Döşeme analizinden sonra Betonarme menüsündeki Nervür Donatıları satırını tıklayın. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. Nervür Donatıları 1.

Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. “bu nedir” yazısını tıklayın . 3. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. donatı değişikliği yapılabilir. Ayrıntılı bilgi için. 3 Boyut analizden sonra Betonarme menüsündeki Panel Donatıları satırını tıklayın. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. 3 Boyut analizden sonra Betonarme menüsündeki Kolon Donatıları satırını tıklayın. Ayrıntılı bilgi için. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. donatı değişikliği yapılabilir. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. 2. Ayrıntılı bilgi için. 2. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. mouse’un sağ tuşuna basın. 2. donatı değişikliği yapılabilir. mouse’un sağ tuşuna basın. donatı değişikliği yapılabilir. Kolon Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. 3. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. Temel analizden sonra Betonarme menüsündeki Bağ Kirişi Donatıları satırını tıklayın. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. mouse’un sağ tuşuna basın. 74 . Sürekli Temel Donatıları 1. Temel analizden sonra Betonarme menüsündeki Tekil Temel Donatıları satırını tıklayın. Temel analizden sonra Betonarme menüsündeki Sürekli Temel Donatıları satırını tıklayın. Tekil Temel Donatıları 1. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. Ayrıntılı bilgi için. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Kolon Donatıları 1. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında. “bu nedir” yazısını tıklayın . mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Tekil Temel Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. Panel Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. 2. mouse’un sağ tuşuna basın. “bu nedir” yazısını tıklayın . 3. 3. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. 2. “bu nedir” yazısını tıklayın .Betonarme 3. 3. Bağ Kirişi Donatıları 1. Panel Donatıları 1. Ayrıntılı bilgi için. mouse’un sağ tuşuna basın. Bağ Kirişi Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. Sürekli Temel Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. donatı değişikliği yapılabilir. “bu nedir” yazısını tıklayın .

3. mouse’un sağ tuşuna basın. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Filtre Olanakları Kiriş Donatılarında Filtre B (=…) : Kiriş genişliği H (=…) : Kiriş yüksekliği OLUMSUZ : Olumsuz kirişler KULKON : Kullanıcı tanımlı konsol SOLKON : Sol konsol SAGKON : Sağ konsol VD(=…) : Tasarım kesme kuvveti PUR_ACK_ALT(=…)PAA : Alt açıklık pursantajı (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_ACK_UST(=…)PAU : Üst açıklık pursantajı (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SOL_ALT(=…)PLA : Sol alt pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SOL_UST(=…)PLU : Sol üst pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SAG_ALT(=…)PRA : Sağ alt pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SAG_UST(=…)PRU : Sağ üst pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) ADT_ACK_ALT(=…)AAA : Açıklık alt kısımdaki donatı adedi ADT_ACK_UST(=…)AAU : Açıklık üst kısımdaki donatı adedi ADT_SOL_ALT(=…)ALA : Sol alt kısımdaki donatı adedi ADT_SOL_UST(=…)ALU : Sol üst kısımdaki donatı adedi ADT_SAG_ALT(=…)ARA : Sağ alt kısımdaki donatı adedi ADT_SAG_UST(=…)ARU: Sağ üst kısımdaki donatı adedi PİLYE (=…) : Pilye adedi DUZ (=…) : Düz adedi ILV_SOL_UST(=…)ILU : Sol üst ilave donatısı adedi ILV_SOL_ALT(=…)ILA : Sol alt ilave donatısı adedi ILV_SAG_UST(=…)IRU : Sağ üst ilave donatısı adedi ILV_SAG_ALT(=…)IRA : Sağ alt ilave donatısı adedi MOM_ACK_ALT(>…)MAA : Açıklık alt momenti MOM_ACK_UST(>…)MAU : Açıklık üst momenti 75 .Betonarme Radye Döşemesi Donatıları 1. Ayrıntılı bilgi için. donatı değişikliği yapılabilir. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. “bu nedir” yazısını tıklayın . Döşeme Betonarme diyaloğu ekrana gelecektir. Diyalogtan çıkmak için Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. Temel analizi ve radye döşeme analizi yaptıktan sonra Betonarme menüsündeki Radye Döşemesi Donatıları satırını tıklayın. 2. Donatıların listelendiği hücreler çift tıklandığında.

Betonarme MOM_SOL_ALT(>…)MLA : Sol alt moment MOM_SOL_UST(>…)MLU : Sol üst moment MOM_SAG_ALT(>…)MRA : Sağ alt moment MOM_SAG_UST(>…)MRU : Sağ üst moment EKSIKAS : Donatısı eksik kirişler Sürekli Temel Donatılarında Filtre B (=…) : Temel kirişi genişliği H (=…) : Temel kirişi yüksekliği OLUMSUZ : Olumsuz temel kirişleri KULKON : Kullanıcı tanımlı konsol SOLKON : Sol konsol SAGKON : Sağ konsol VD(=…) : Tasarım kesme kuvveti PUR_ACK_ALT(=…)PAA : Alt açıklık pursantajı (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_ACK_UST(=…)PAU : Üst açıklık pursantajı (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SOL_ALT(=…)PLA : Sol alt pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SOL_UST(=…)PLU : Sol üst pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SAG_ALT(=…)PRA : Sağ alt pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) PUR_SAG_UST(=…)PRU : Sağ üst pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) ADT_ACK_ALT(=…)AAA : Açıklık alt kısımdaki donatı adedi ADT_ACK_UST(=…)AAU : Açıklık üst kısımdaki donatı adedi ADT_SOL_ALT(=…)ALA : Sol alt kısımdaki donatı adedi ADT_SOL_UST(=…)ALU : Sol üst kısımdaki donatı adedi ADT_SAG_ALT(=…)ARA : Sağ alt kısımdaki donatı adedi ADT_SAG_UST(=…)ARU : Sağ üst kısımdaki donatı adedi PİLYE (=…) : Pilye adedi DUZ (=…) : Düz adedi ILV_SOL_UST(=…)ILU : Sol üst ilave donatısı adedi ILV_SOL_ALT(=…)ILA : Sol alt ilave donatısı adedi ILV_SAG_UST(=…)IRU : Sağ üst ilave donatısı adedi ILV_SAG_ALT(=…)IRA : Sağ alt ilave donatısı adedi MOM_ACK_ALT(>…)MAA : Açıklık alt momenti MOM_ACK_UST(>…)MAU: Açıklık üst momenti MOM_SOL_ALT(>…)MLA : Sol alt moment MOM_SOL_UST(>…)MLU : Sol üst moment MOM_SAG_ALT(>…)MRA : Sağ alt moment MOM_SAG_UST(>…)MRU : Sağ üst moment 76 .

Betonarme MAXZGER (>…)ZG : Maksimum zemin gerilmesi ZEMGER(>…)ZEM : Ortalama zemin gerilmesi Kolon Donatılarında Filtre OLUMSUZ : Olumsuz kolonlar BİRLEŞİM : Birleşimleri güvensiz kolonlar ZYF (=…) : Zayıf kolonlar PUR (=…) : Pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) ACFCK(=…) : Kolon uç bölgesi brüt enkesit alanı * Beton karakteristik silindir basınç dayanımı B (=…) : Kolon B boyutu H (=…) : Kolon H boyutu KISA : Kısa kolonlar (Kısa kolon tanımı kapsamına giren kolonlar) VD : Tasarım kesme kuvveti ASWS : Etriye alanı SGPUR(=…) USTMAF(=…) ALTMAF(=…) : Statikçe gerekli pursantaj (1000 ile çarpılmış değer yazılacak) : Üst ucu mafsal kolonlar : Alt ucu mafsal kolonlar 77 .

H tuşunu kullanarak hareketli ya da sabit yük seçimi yapabilirsiniz. Grafik Sunum Döşeme Kuvvetleri Döşeme Kuvvetleri komutu. Y. 3 ve 4 tuşlarıyla kirişe etkiyen döşeme yüklerini izleyebilir. butonunu tıklarsanız. Kirişi seçin. XY. toolbarda bulunan kullanımla ilgili bilgi alabilirsiniz. Döşemeyi seçin. A ve Shift+A tuşlarıyla cetveli büyütüp küçültebilir. döşeme zati. Kiriş Yükleri Kiriş Yükleri komutu. Tekil Temel Deplasmanları Tekil Temel Deplasmanları komutu. 3.BÖLÜM 7 ÇİZİM 3 Boyutlu Taşıyıcı Sistem 1. ve sizin çizdiğiniz betonarme hesap aksları yönündeki kuvvetleri izleyebilirsiniz. Çıkış menüsünü tıklayarak görüntüyü kapatın. 4. Spacebar tuşu ile yük diyagramını boyalı hale getirebilirsiniz. 6. 1 tuşuyla kirişin kendi yüklerini. 3. 2 tuşuyla kirişe etkiyen duvar yüklerini. döşeme moment ve kesme kuvvetleri diyagramlarını incelemek için kullanılır. R tuşuyla kirişi z ekseni etrafında döndürebilir. K tuşuyla kirişin kendisini açıp kapatabilirsiniz. 4. kirişlere etkiyen yükleri(duvar. 1. Mouse imlecini döşeme üzerinde gezdirirseniz kuvvetlerin değerini sol üst köşedeki (F =) kısmından okuyabilirsiniz. 3 Boyut menüsünden 3 Boyutlu Taşıyıcı Sistem satırını tıklayın. tekil temellerine etkiyen yükleri ve temellerinizde meydana gelen çökmeleri izlemenize olanak sağlar. Döşemeye etkiyen kuvvetler renk değişimi biçiminde izlenebilir. 2. 3. Z ve Shift+Z tuşlarıyla yaklaştırıp uzaklaştırabilir. 2. S tuşuyla cetveli açıp kapatabilir. Analiz menüsünden altından Kiriş Yükleri satırını tıklayın. 2. 78 . Ok tuşlarını kullanarak kirişi döndürebilir. 3 boyutlu taşıyıcı sistem programında. Taşıyıcı sistemin 3 Boyutlu görüntüsü belirecektir. Klavyeden art arda Spacebar tuşuna basarak X. 1. 4. Analiz menüsünden Döşeme Kuvvetleri satırını tıklayın. eleman düğüm noktaları ve eleman çubuk numaraları incelenebilinir. döşeme hareketli) üç boyutlu olarak grafik biçimde izlemenize olanak sağlar. 5. Bu görüntüde. Kirişin 3 Boyutlu görüntüsü karşınıza gelecektir.

4. Tamam butonu üstünde tıklayıp diyaloğu kapatın. Açılan diyalogta. Çizim menüsünden Kalıp Planı Kesiti satırını tıklayın. ölçülendirme yazı yüksekliği vb. 5. mouse imlecini temel üzerinde gezdirerek çeşitli noktalardaki yükleri ve çökmeleri sayısal olarak okuyabilirsiniz. Planlar Kalıp Planı Kesiti 1. 79 . sabit ve dört yönden etkiyen deprem yüklemeleri altında temele etkiyen yükleri görebilir. Temelinizdeki yük değişimleri renk değişimleri olarak karşınıza gelecektir. ölçülendirme ile ilgili ayarlar yapılabilir.. Spacebar tuşunu kullanarak hareketli. açılımlar için(kiriş.Çizim 1. Varsayılan ayarları kullanacağız. Açılım Ayarları 1. 2. 3. 3. çerçeve rengi ve plan başlığı yazı rengi ayarlanabilir. Tekil Temeli seçin. plan paftasının ayarı. yaklaştırmak için R. Ayarlar Plan Ayarları 1. 3. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek.. bağ kirişi. Yönü belirlemek için. uzaklaştırmak. kesit hattının altını veya üstünü sol tuş ile tıklayın. 2. Çizim menüsünden Plan Ayarları satırını tıklayınız. Analiz menüsü altından Tekil Temel Deplasmanları satırını tıklayın. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Klavyeden enter tuşuna basın. 4. Z. (Mouse’un imleci göz halini alacaktır) 5. Ayrıntılı bilgi için. 3. Kesit hafızaya alınacaktır. Shift+Z. nervür. kaset. sürekli temel) renk ayarları. 3. ok tuşlarını kullanabilirsiniz. Tamam butonunun üstünde tıklayıp diyaloğu kapatın. Açılan diyalogta. Temeli üç boyutta döndürmek. mouse’un sağ tuşuna basın. 3D butonunu tıklayıp temeli üç boyutta izleyebilirsiniz. 2. 2. Kesit almak istediğiniz yere imleci götürerek herhangi bir noktayı sol tuş ile tıklayın. Çizim menüsünden Açılım Ayarları satırını tıklayın. ölçülendirme yazı tipi. 2. Kesit hattının ilk noktasını belirledikten sonra imleci kaydırın (dik veya açılı) ve sol tuşu tekrar tıklayın. Tamam butonunun üstünde tıklayıp diyaloğu kapatın. Açılan diyalogta. Çizim menüsünden Plan Ölçülendirme ayarları satırını tıklayınız. ölçek ve pafta boyutunu ayarlayabilirsiniz. “bu nedir” yazısını tıklayın . Plan Ölçülendirme Ayarları 1.

Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. etriye detayları ve ölçülendirme çizgileri blok olarak düzenlenmiştir. Kolon aplikasyon planını tekrar çağırabilmek üzere saklanmıştır. döndür. yerleştirirken koordinat al seçeneğini aktif hale getirerek blok yerleştir ile kesiti yerleştirin. Kalıp planını tekrar çağırabilmek üzere saklanmıştır. Kesiti yerleştirmek için. (Taşı. ölçülendirme çizgileri blok olarak düzenlenmiştir. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. kesit hattının altını veya üstünü sol tuş ile tıklayın. Açılan diyalogta dosya adı satırına bir dosya adı yazın ve Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. donatılar ve ölçülendirme çizgileri blok olarak düzenlenmiştir. bloklar taşıma işlemini oldukça kolaylaştırmaktadır. Özellikle donatı kalıp planında donatı taşıma işi fazlaca yapılabileceğinden. ister kat planının çizildiği pencerede. Çizimlerde 2 boyut editleme olanaklarını kullanarak değişiklik ve ilaveler yapabilirsiniz. ister kalıp planı aldıktan sonra. Kalıp planında. 2. Kesiti yerleştirmek için. 3. Çizim menüsünden Kolon Aplikasyon Planı satırını tıklayın. Proje menüsünden Genel Çizim Dosyası Kaydet satırını tıklayın. Kesit hattının ilk noktasını belirledikten sonra imleci kaydırın (dik veya açılı) sol tuşu tekrar tıklayın. Açılan diyalogta dosya adı satırına bir dosya adı yazın ve Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşunu tıklayın. 5. 3. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. Proje menüsünden Genel Çizim Dosyası Kaydet satırını tıklayın. klonla. ister temel planının çizildiği pencerede. 2. 2. 3. 4.) Açılımlar ve Detaylar DETAY VE AÇILIM ÇİZİMLERİNDE 2 BOYUT EDİTLEME OLANAKLARINI 80 . Kesit almak istediğiniz yere imleci götürerek herhangi bir noktayı sol tuş ile tıklayın. Çizim menüsünden Temel Aplikasyon Planı Kesiti satırını tıklayın. Temel Aplikasyon Planı 1. Yönü belirlemek için. Temel Aplikasyon Planı Kesiti 1. 2.Çizim 6. offset. kolonlar. Çizim menüsünden Kalıp Planı satırını tıklayın. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Kolon aplikasyon planında. 3. Trim vb. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. Kalıp Planı 1. simetri. Temel aplikasyon planında. Çizim menüsünden Temel Aplikasyon Planı satırını tıklayın. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Kesit hafızaya alınacaktır. Kolon Aplikasyon Planı 1. ister temel aplikasyon planı aldıktan sonra yerleştirirken koordinat al seçeneğini aktif hale getirerek blok yerleştir ile kesiti yerleştirin.

Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir.Çizim KULLANARAK DEĞİŞİKLİK VE İLAVELER YAPABİLİRSİNİZ. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. kasetler. Paftaya sığma durumuna göre. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. (TAŞI. 2. Özellikle taşıma işi fazlaca yapılabileceğinden. Çalışılan katın tip(nervür tanımlarken döşeme ayarlarında oluşturulan) nervürleri. 2. SİMETRİ. otomatik olarak dizayn edilecektir. perdeler. nervürler. bir ve birden çok nervür açılım penceresi oluşturabilir. Kaset Açılımları 1. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. İlgili pencere. İlgili pencere. DÖNDÜR. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Paftaya sığma durumuna göre. Nervür Açılımları 1. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Perde detaylarında. bir ve birden çok kaset açılım penceresi oluşturabilir. Kolon Düşey Açılımları 1. Paftaya sığma durumuna göre. Perde Detayları 1. İlgili pencere. otomatik olarak dizayn edilecektir. Çalışılan katın perdeleri. Çizim menüsünden Kaset Açılımları satırını tıklayın. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. Kaset açılımlarında. Nervür açılımlarında. Çizim menüsünden Kiriş Açılımları satırını tıklayın. otomatik olarak dizayn edilecektir. KLONLA. OFFSET. Kiriş açılımlarında. 2. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. Çizim menüsünden Kolon Düşey Açılımı satırını tıklayın. Çizim menüsünden Perde Detayları satırını tıklayın. bir ve birden çok perde detayı penceresi oluşturabilir. Çizim menüsünden Nervür Açılımları satırını tıklayın. bloklar taşıma işlemini oldukça kolaylaştırmaktadır. donatıları ve ölçülendirme çizgileriyle blok olarak düzenlenmiştir. Çalışılan katın kolonları. Paftaya sığma durumuna göre. TRİM VB. Paftaya sığma durumuna göre. 2. otomatik olarak dizayn edilecektir. İlgili pencere. donatıları ve ölçülendirme çizgileri ile blok olarak düzenlenmiştir. donatıları ve ölçülendirme çizgileri ile blok olarak düzenlenmiştir. donatıları ve ölçülendirme çizgileri ile 81 . Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir.) Kiriş Açılımları 1. otomatik olarak dizayn edilecektir. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. tüm kolon-kiriş birleşimleri. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. donatıları ve ölçülendirme çizgileri ile blok olarak düzenlenmiştir. İlgili pencere. bir ve birden çok kiriş açılımı penceresi oluşturabilir. kirişler. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. Çalışılan katın kirişleri. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. bir ve birden çok kolon düşey açılımı penceresi oluşturabilir. Çalışılan katın tip(nervür tanımlarken döşeme ayarlarında oluşturulan) kasetleri. Kolon düşey açılımında. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. 2.

Kiriş mesnet detayları. 2. Çizim menüsünden Temel Kiriş Açılımları satırını tıklayın. bloklar taşıma işlemini oldukça kolaylaştırmaktadır. donatıları ve ölçülendirme çizgileri blok olarak düzenlenmiştir. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. 2. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. 1. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. kirişler. otomatik olarak dizayn edilecektir. Paftaya sığma durumuna göre. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. Bağ kirişi açılımlarında. Paftaya sığma durumuna göre. bir ve birden çok temel kiriş açılımı penceresi oluşturabilir. İlgili pencere. İlgili pencere. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir.Çizim blok olarak düzenlenmiştir. Bu özelliklere sahip katların sadece mesnet ilaveleri ve montajları değişiktir. Özellikle taşıma işi fazlaca yapılabileceğinden. bloklar taşıma işlemini oldukça kolaylaştırmaktadır. kirişler. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. İlgili pencere. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. Çizim menüsünden Kolon-Kiriş Birleşim Yatay kesidi satırını tıklayın. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. Çizim menüsünden Kiriş mesnet detayları satırını tıklayın. Temel kirişleri. bir ve birden çok tekil temel detayı penceresi oluşturabilir. blok olarak düzenlenmiştir. Özellikle taşıma işi fazlaca yapılabileceğinden. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. Tekil temeller. Tekil temel detaylarında. otomatik olarak dizayn edilecektir Kiriş mesnet detaylarında. donatılar. Temel kiriş açılımlarında. bir ve birden açılım penceresi oluşturabilir. Temel Kiriş Açılımları 1. donatıları ve ölçülendirme çizgileriyle blok olarak düzenlenmiştir. Paftaya sığma durumuna göre. 2. Kiriş Mesnet Detayları Aynı yüke ve geometriye sahip katların kiriş açılımlarının tekrar çizdirilmesine gerek yoktur. otomatik olarak dizayn edilecektir. Çalışılan katın kolonkiriş birleşimleri. Kolon-Kiriş Birleşim Yatay Kesidi 1. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. Bağ kirişleri. tüm kolon-kiriş birleşimleri. otomatik olarak dizayn edilecektir. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. 2. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Çizim menüsünden Bağ Kirişi Açılımları satırını tıklayın. Çizimlerde. Paftaya sığma durumuna göre. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. temeller. yazılar ve ölçülendirme çizgileriyle blok olarak düzenlenmiştir. Bağ Kirişi Açılımları 1. donatıları ve ölçülendirme çizgileriyle blok olarak 82 . 2. Kiriş mesnet detayları herhangi bir katta mesnet ilavelerinin ve montajların 1/50 tekniğinde çizdirilmesi için kullanılır. açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre. bir ve birden çok temel kiriş açılımı penceresi oluşturabilir. otomatik olarak dizayn edilecektir. Özellikle taşıma işi fazlaca yapılabileceğinden. bloklar taşıma işlemini oldukça kolaylaştırmaktadır. Çizim menüsünden Tekil Temel Detayı satırını tıklayın. Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. İlgili pencere. Tekil Temel Detayları 1.

kolonu obje parçala ile parçalayın 2. kolonu obje parçala ile parçalayın. Çizimi tamamlamak için.Çizim düzenlenmiştir. mouse’un sol tuşunu tıklayın. sağdaki kolonda görüldüğü gibi etriye çizeli 1. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir. Özellikle taşıma işi fazlaca yapılabileceğinden. 2. Bununla beraber kullanıcı çiroz çiz ile ihtiyaca göre -poligon kolonlarda bu ihtiyaç açığa çıkabilecektir. Bununla beraber kullanıcı kendi inisiyatifini kullanarak etriye çizimi yapabilir. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. 3. İlk donatıyı tıkladığınızda etriye çizilecektir. Çiroz Çiz Program kolonlarda boyuna donatılarda deprem yönetmeliğinde belirtilen standartlara göre otomatik çiroz çizer. 4. bloklar taşıma işlemini oldukça kolaylaştırmaktadır. Kolon aplikasyonda. Kolon aplikasyonda. Örneğin yukarıdaki soldaki kolonda çirozları iptal edip. Çiz menüsünde donatı alt menüsü altındaki çiroz çiz satırını tıklayın. 83 . Çiroz’un pozisyonunu değiştirmek için space bar tuşuna basın. Çiz menüsünde donatı alt menüsü altındaki etriye çiz satırını tıklayın. 3. 3. Çirozları silin. 4. Donatı Etriye Çiz Program kolonlarda boyuna donatılarda deprem yönetmeliğinde belirtilen standartlara göre otomatik etriye ve çiroz çizer. Poligon kolon içerisinde çiroz çizmek istediğiniz iki boyuna donatısını sol tuş ile sırayla tıklayın. 1. Etriyenin bağlanmasını istediğiniz(yukarıdaki çizimde ortadaki donatılar) boyuna donatı dairelerini sırayla tıklayın.çiroz ilavesi yapabilir.

1. Projede A2-A3 düzensizliği kontrolü yapacağınız kısmın kesit özelliklerini belirlemek için projenin o bölgesindeki kiriş ve döşemeleri kesen bir çizgi çizin. 2.BÖLÜM 8 RAPOR A2-A3 Türü Düzensizliklerin Kontrolü A2-A3 Düzensizliği kontrolü yapabilmek için bir aks. Delta değeri sıfır girilirse. alt kısmında kalıyorsa alt seçeneğini işaretleyin. Aynı şekilde bir aks seçin. Önce analiz yapın. 4. 5. 3. bir de çizgiye ihtiyaç vardır. 8. Çizdiğiniz çizgiyi mouse'un sol tuşu ile üzerine tıklayıp seçin. 84 . Çizginin en zayıf kesit özelliklerinin bulunduğu hattan geçmesine dikkat edin. Seçilen aks moment kolunun yerini belirler. Eğer moment kolu akstan belli bir mesafedeyse delta değeri olarak bu mesafeyi girin (birimi metre). 6. 7. A2-A3 düzensizliği yapılacak kolonlar bakış yönüne göre aksın üst kısmında kalıyorsa üst. A2-A3 Düzensizliği Kontrolü diyaloğu karşınıza gelecektir. moment seçilen aksın oluşturduğu hatta göre bulunur. Tamam butonunu tıkladığınızda program A2-A3 Düzensizliği Raporunu oluşturacaktır. Daha sonra raporu yazdırın. Çizgi ve aksı seçtikten sonra Rapor menüsünden Deprem Yönetmeliği başlığı altındaki A2A3 Düzensizliği Kontrolü satırını tıklayın.

Bu işlem. örneğin -0. Aks yönünü Alt verelim. A2-A3 düzensizlik kontrolünde S4 ve S5 kolonlarını dikkate alacağımızı belirler. Bu değer moment kolunu K8 ve K9 kirişlerinin sağ yüzüne kaydıracaktır. Çizgi ve aksı seçtikten sonra Rapor menüsünden Deprem Yönetmeliği başlığı altındaki A2A3 Düzensizliği Kontrolü satırını tıklayın. Deltaya.25 yazalım. 1 aksını ve çizgiyi seçelim. analiz yapalım. 4. A2-A3 Düzensizliği Kontrolü diyaloğu karşınıza gelecektir. 5.Rapor Bir örnek yapalım: 1. 85 . 3. Sistemi girip. 2.

Deprem yönetmeliğindeki ilgili madde 7.6'da belirtilen koşullar var. deprem yönetmeliğinde madde 6.1'de belirtilen titreşim modu sayısından az olamaz.8. sistem rijitliğini arttırın: Deprem yönetmeliğinde madde 6. Proje genel ayarlarından deprem analizi yöntemi olarak mod birleştirme yöntemi seçilerek analiz tekrarlanacak.Rapor 6. Rapor oluşacaktır. Deprem yönetmeliğinde ilgili madde 6. liste görünmeyecek.1'de ikinci mertebe etkileri sınırlandırılmıştır. sistem rijitliğini arttırın: Herhangi bir kattaki etkili kesme alanının bir üst kattaki etkili kesme alanının %60'ından küçük olma durumudur. sistem rijitliğini arttırın: Herhangi katta güçlü kolonlara gelen kesme kuvvetinin tüm kolonlara gelen kesme kuvvetine oranı %70'den küçük olması durumu. Proje genel ayarlarında Beton Sınıfı başlığından değiştirilebilir. Katların herhangi birinde 0. Proje geneldeki seçenek işaretli değilse. madde 6. Mod sayısının arttırın.3. Bu sebeple sistem rijitliği attırılmalıdır. projede problem olduğunda program çıktı almanıza izin vermeyecektir. Projede ni<0. İkinci mertebe gösterge değeri çok büyük. Deprem yönetmeliğinde ilgili madde 7. Tamam butonuna basın. Lütfen dinamik analiz yapın: Sistemde deprem yönetmeliği tablo 6. varsa.1'de belirtilen değerlerin altında kalmak zorundadır. Projede “Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi” uygulanamaz.70’ten küçük alfai var.2. Sistemde paneller var ve R katsayısı 7’den büyük: 86 .2. seçenek işaretli olsun olmasın. Perde donatılarında eksik As olup olmadığı kontrol edilecek. Listedeki problemlerin çözülmesi gereklidir. sistemin rijitliği attırılacak.3.4 Panel ihtiva etmeyen katlar var ve beton kalitesi olarak C16 kullanılmış: Süneklik düzeyi yüksek seçilmiş sistemlerde perde ihtiva etmeyen katlar varsa kullanılması zorunlu en düşük beton sınıfı C20'dir.60 olan zayıf kat var. Kolonların boyutları büyütülecek. 7. kiriş donatılarında olumsuz elemanlar incelenecek. Liste aşağıda açıklanmıştır.10. program problemli durumları listeleyecektir.10.6 Projede kesiti yetersiz veya kurallara uymayan objeler var: Betonarme menüsünden kolon.5. Temellerde zemin emniyeti olumsuz çıkan tekil veya sürekli temellerin varlığı kontrol edilecek. Bununla beraber.1 Dinamik hesaba katılan mod sayısı yetersiz: Proje Genel Ayarlarında Dinamik başlığında tanımlanabilen mod sayısı. olumsuz koşullar kesit büyütülerek ortadan kaldırılacak. rapor almadan önce projede yönetmelik ve geometrik uygunluk kontrolü yap seçeneğini aktif hale getirin. Göreli ötelemesi çok yüksek kat veya katlar var. sistem rijitliğini arttırın: Göreli kat ötelemesi deprem yönetmeliğinde.3. Rapor alınırken. Kat parametrelerindeki düzensizlik başlığında listelenen düzensizliklerden hangi katta B1 türü düzensizlik olduğu tespit edilerek. Yönetmelik Ve Geometrik Uygunluk Kontrolü Proje genel ayarlarında.2. (Kolon ve kirişlerde filtreden sadece olumsuzlar listelenebilir).

Donatı ilave edin. Betonarme menüsünden kiriş donatıları satırını tıklayın.2. Yazdırma 87 . ve 2. Rapor. Donatı ilave edin.7. Printer hazır ise. ve perde eğilme momentlerinin toplam devrilme momentine oranı 0. Donatı alanları bölümde her bir temel için fazlaAs bölümünde negatif değer olup olmadığını kontrol edin.2. sadece 1. Donatı ilave edin. Betonarme menüsünden kolon donatıları satırını tıklayın. Eleman Bazında Rapor Rapor menüsü altında listelenen Seçmeli Rapor ve Metraj satırı dışındaki bütün satırlar. Örneğin sadece kiriş hesapları alınacaksa. sadece ilgili başlıklara göre rapor verir.75’ten büyük: R katsayısı madde 6. Proje parametreleri değişti ve deprem kuvvetleri analizi yapılmadı: Deprem kuvvetleri analizi yaptırın. İde Rapor programı altında sayfa sayfa görüntülenecektir. Analiz menüsü altında bulunan Kat Parametreleri diyaloğunda rapor sütunun işaretli olup olmaması önemlidir. Projede mevcut donatısı gerekenden az olan tekil temeller var: Projede eksik As'li tekil temeller var. Betonarme menüsünden sürekli temel donatıları satırını tıklayın. R katsayısı 7. R katsayısının seçim nedeni başlığı altında basılmaktadır. katın kolon betonarme sonuçlarını kapsayacaktır. Örneğin 3 katlı bir projede. Tüm katları listeleyin ve filtreden eksik As'leri listeleyin. Raporun işaretli olması raporu alınacak elemanların o katta rapora dahil edilmesi anlamına gelmektedir. proje genel ayarlarındaki Süneklik düzeyi katsayısı 7 olacak. Rapor menüsündeki Kiriş hesapları satırı tıklanmalıdır.5. 3. Betonarme menüsünden döşeme donatıları satırını tıklayın. Tüm katları listeleyin ve fazlaAs sütununda negatif değer olup olmadığını kontrol edin. kat parametrelerinde 1. Donatı ilave edin Proje parametreleri değişti ve yük analizi yapılmadı: Yük analizi yaptırın. Rapor menüsünden Kolon Betonarme satırı tıklandığında. ve 2. Betonarme menüsünden tekil temel donatıları satırını tıklayın.katlarda rapor işaretli. alfam katsayısı “Deprem Yönetmeliği Genel Raporu” . Proje parametreleri değişti ve 3 boyutlu çerçeve analizi yapılmadı: 3 boyutlu çerçeve analizi yaptırın.Rapor Sistemde bodrum çevre perdesi (deprem yönetmeliği madde 6. Eksik As'li döşemeleri gözden geçirin.2 ye göre tekrar hesaplanacak. Donatı ilave edin. Donatı alanları bölümde her bir temel için fazlaAs bölümünde negatif değer olup olmadığını kontrol edin.4'de tanımlanan) dışında paneller varsa. katta işaretli olmasın. Projede mevcut donatısı gerekenden az olan kirişler var: Projede eksik As'li kirişler var. Projede mevcut donatısı gerekenden az olan sürekli temeller var: Projede eksik As'li sürekli temeller var. Hesaplanan Süneklik katsayısı proje genel ayarlarında girilecek ve tekrar analiz yapılacak. Projede mevcut donatısı gerekenden az olan döşemeler var: Projede eksik As'li döşemeler var. Projede mevcut donatısı gerekenden az olan kolonlar var: Projede eksik As'li kolonlar var. oluşan rapor.

Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. beton ve donatı metrajı olarak sayfa sayfa görüntülenecektir. Printer’ın deskjet veya laser olması tercih edilmelidir. Yazdırma menüsünden Yazdır satırını tıklayın. Dosya adı satırına bir dosya adı yazın ve Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. Rapor menüsünden Exit satırını tıklatın. mouse’un sağ tuşuna basın. 2. 5. 4. Rapor menüsünden Exit satırını tıklayın. Dosya menüsünden kaydet satırını tıklayın. 4. Dosya adı satırına bir dosya adı yazın ve Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. Açılan Yazdır diyaloğunda. Dosya menüsünden kaydet satırını tıklayın. 3. Metraj kapanacaktır. Ayrıntılı bilgi için. Açılan Yazdır diyaloğunda. daha geniş opsiyonların. Tamam butonu üstünde sol tuşu tıkladığınızda İde Rapor programı çalışacak ve çıktılar. bir seferde rapora yazılmasına olanak tanımaktadır. Printer hazır ise. iğneli printerlarda verim alınamamaktadır. iğneli printerlarda verim alınamamaktadır. Metraj yazdırılacaktır. 2. Ayrıca printerın Windows programına tanıtılması gereklidir. Dosya adı satırına bir dosya adı yazın ve Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. Rapor menüsünden Metraj satırını tıklayın. Rapor kapanacaktır. Yazdırma menüsünden Yazdır satırını tıklayın. “bu nedir” yazısını tıklayın . Printer hazır ise. rapor ile ilgili değişik seçenekler ayarlanabilir. Seçmeli Raporlar 1. İde Rapor programı çalışacak ve metrajlar. Seçim yapıldıktan sonra. Proje çıktıları yazdırılacaktır. Metraj kayıt edilecektir.Rapor menüsünden Yazdır satırını tıklayın. Proje çıktıları yazdırılacaktır. Açılan diyalogta. Dosya menüsünden kaydet satırını tıklayın. Çıktılar grafik basıldığı için. 88 . Rapor menüsü altındaki seçmeli rapor ise. Rapor kayıt edilecektir. Metraj 1. Ayrıca printerın Windows programına tanıtılması gereklidir. Printer’ın deskjet veya laser olması tercih edilmelidir. iğneli printerlarda verim alınamamaktadır. Çıktılar grafik basıldığı için. Ayrıca printerin Windows programına tanıtılması gereklidir. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Printer’ın deskjet veya laser olması tercih edilmelidir. Bu nedir(what’s this Help) yardımı açığa çıkacaktır. Açılan Yazdır diyaloğunda. Tamam butonunun üstünde sol tuş ile tıklayın. Çıktılar grafik basıldığı için. 3. sayfa sayfa görüntülenecektir. Metraj almak için. Rapor menüsünde Seçmeli Raporlar satırını tıklayın. kalıp. Rapor kayıt edilecektir.

Perspektif Penceresi Aktifken Kamera Ayarlarını Yenileme 1. Renk paleti ekrana gelecektir. Perspektif görüntü karşınıza gelecektir. perspektif penceresinin rengi olacaktır. Kamerayı seçin.BÖLÜM 9 3. 6. her bir kamera için render alabilirsiniz. 5. 10. Ayrıntılı bilgi için yazıların üzerinde sağ butona basın. 4. 2. 2. 7. Perspektif butonu Open GL Render 1. Page Down tuşlarını kullanarak kamera ayarlarını değiştirin. Başka bir deyişle. 7. 5. Gl görüntü üzerinde mouse sağ tuşuna basın. 3. Görüntüle butonunu tıklayın. 8. Gerekli ayarlamaları yapın. Klavyeden okları. Başka bir deyişle. Çizim ile gl-render görüntü eşgüdümlü çalışmaktadır. 3. her bir kamera için perspektif alabilirsiniz. Home. 2. Aynı anda değişiklikleri perspektif penceresinde de izleyebilirsiniz. Çizim ile perspektif görüntü eşgüdümlü çalışmaktadır. Page UP. 4. 3. İstediğiniz sayıda kamera tanımlayarak. 8. Bu nedir yardımı açılacaktır. Perspektif ayarları penceresinde gerekli ayarlamaları yapın. her bir perspektif penceresinde aynı anda izlenebilmektedir. 89 . End. Kamera veya bir kaç kamera tanımlayın. Kamera veya bir kaç kamera tanımlayın. 3 boyut Menüsünden Perspektif satırını veya toolbardan Perspektif butonunu sol tuş ile tıklayın. Görüntüle butonunu tıklayın. Toolbardan OpenGL render butonunu sol tuş ile tıklayın. 6. çizimde yaptığınız ilave veya değişiklikler.BOYUT GÖRÜNTÜLERİ Perspektif 1. Karşınıza Render diyaloğu gelecektir. çizimde yaptığınız ilave veya değişiklikler. Karşınıza Perspektif Ayarları penceresi gelecektir. İstediğiniz sayıda kamera tanımlayarak. OpenGl görüntüleme ayarları diyaloğu açılacaktır. Değiştir Menüsünden Taşı satırını tıklayın. Renk paletinde seçeceğiniz renk. Perspektif penceresi üzerinde mouse’un sağ tuşuna basın. Ya da kamera ayarlarını Genel Obje Edit komutu ile de ayarlayabilirsiniz. 9. 5. her bir perspektif penceresinde aynı anda izlenebilmektedir. 4.

end. 4. Perspektif ayarları penceresinde gerekli ayarlamaları yapın. 4. 2. (Gerekli koşul) 3. page up ve page Down tuşlarını kullanarak uygun görüntüyü yakalayın. Aynı anda değişiklikleri OpenGl penceresinde de izleyebilirsiniz. Değiştir menüsünden Taşı satırını tıklayın. 8. Ya da kamera ayarlarını Genel Obje Edit komutu ile de ayarlayabilirsiniz. Bu arada klavyeden okları. Pencere menüsünden Yan Yana satırını tıklayın. Burada. 5.Boyut Görüntüleri OpenGl-Render Penceresi Aktifken Kamera Ayarlarını Yenileme 1. (Plan penceresi üzerindeki imleç. 9. perspektifi istediğiniz pozisyona getirin. Kamera tanımlayın. End. Page Down tuşlarını kullanarak kamera ayarlarını değiştirin. 90 . 2. Render butonu Kamera Yolu Tanımla Bir animasyon hazırlayabilmeniz için en az bir kamera yolu tanımlamanız gerekir. 6. Görüntüle butonunu tıklayın. kamera görevi görecektir. Mouse'u sürükleyerek. mevcut çizimin perspektifi görülecektir. Kamerayı seçin. 1. Home. 1. Başarılı render alabilmek için en az 65000(16 bit) renkte çalışmak gereklidir. Çizim yapın. Page UP. Obje çizin. birer yüzey dokusu atanarak üç boyutlu görüntüsünün alınmasıdır. 3. 2. çizim ekranında objelere ve çizim alanına.3. Render oluşacaktır. 4.) 5. İstediğiniz kadar nokta seçtikten sonra enter tuşuna basın Kamera yolu oluşacaktır. 3 boyut Menüsünden Render satırını veya toolbardan Render butonunu sol tuş ile tıklayın. 6. Karşınıza Perspektif Ayarları penceresi gelecektir.(Örneğin duvar ). Klavyeden okları. 3. Karşınıza Kamera Yolu-Şu Anki Görünüş penceresi gelecektir. Animasyon yapacağınız noktaları belirlemek için farenizin sol tuşunu çizim alanında ilgili yerlere tıklayın. home. 7. OpenGl Render butonu Render Render. Uygun bir yere ışık tanımlayın. 3 Boyut menüsünden Kamera Yolu Tanımla satırını tıklayın.

Kontrol kutusunda. Hazırlanan animasyonu. 4. Animasyon hazırlayın. 2. Karşınıza Kamera Animasyonu Görüntüle penceresi gelecektir. Animasyon görüntülenecektir. 4. 8. 3. 3 boyut Menüsünden Kamera Tanımla Satırını veya 3 Boyut Menüsünden Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünde çıkan ışık kaynağı satırlarından birini tıkladıktan sonra. 2. 3 Boyut Menüsünden Kamera Ayarları satırını tıklayın. 3 Boyut menüsünden Animasyon satırını tıklayın. 7.3. Ekrana gelen pencerede animasyon sonucunda oluşan ve nümerik değerlerle artan BMP dosyalarının ilkini çift tıklayarak seçin. Program her bir karenin render'ini hazırlayacaktır. 3. Görüntüleyici programı çalışacaktır. 2. Kamera yolunu sol tuş ile seçin. Kamera Tanımla 1. Karşınıza Kamera Ayarları penceresi gelecektir. 6. 8. 6. Burada istediğiniz değişikliği yapın. 4. 3. Kamera tanımlayın. İde Yapı klasöründen. İlgili dosya açılacaktır. 91 . Başlat' tan. Bu pencerede Ön Görüntüle butonuna tıklayın. Dosyalar menüsünden Aç satırını tıklayın. 10. 5. 5. 7. 9. Çizim alanını tıklayın. Kamera yolu tanımlayın.Boyut Görüntüleri Animasyon 1. Dosya Adı satırına üç karakterli bir isim verin. 5. Karşınıza Animasyon Kaydet penceresi gelecektir. sağ oku tıklayın. Görüntüleyici isimli programda izleyebilirsiniz. Görüntüleyici 1. Kamera Kamera Ayarları 1. Tamam butonuna basın. Animasyon istediğiniz gibi oluştuysa Tamam butonuna tıklayın. Programlar'dan. Görüntüleyici kısa yolunu tıklayın. 2. toolbarda oluşan butonların arasından Kamera butonunu tıklayın.

mouse’un sol tuşunu tıklayın. 3 boyut menüsünden Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünde çıkan Yönlendirilmiş satırını veya. Spot ışık kaynağı Spot Işık Kaynağı Ayarlarını Değiştirmek: 1. 4. Işık kaynağı yerleşecektir. 4. toolbarda oluşan butonların arasından Spot Işık Kaynağı butonunu tıklayın. mouse'un sol tuşunu tıklayın. 3. İmlecin şekli değişecektir. 6. İmleci değiştirmek istediğiniz ışık kaynağının üzerine getirerek mouse' un sol tuşunu tıklayın. Değiştir menüsünden Genel Obje Edit satırını veya toolbarda Genel Obje Edit Butonu tıklayın. İstediğiniz yöne geldiğinde. Enter tuşuna basın. 3 boyut menüsünden Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünde çıkan ışık kaynağı satırlarından birini ya da 3 boyut menüsünden Kamera Tanımla satırını tıkladıktan sonra. Kamera yerleşecektir. Değişiklikleri yapın 6. 2.Boyut Görüntüleri 3. 5. 5. 3. 4. 92 . İstediğiniz yöne geldiğinde. Enter tuşuna basın. toolbarda oluşan butonların arasından Yönlendirilmiş Işık Kaynağı butonunu tıklayın. 6. Tamam butonunu tıklayın. Mouse 'u oynatarak ışık kaynağını döndürün. 3. Enter tuşuna basın. Mouse 'u oynatarak ışık kaynağını döndürün. 5. mouse'un sol tuşunu tıklayın. Çizim alanında istediğiniz bir noktayı tıklayın. Çizim alanında istediğiniz bir noktayı tıklayın. İstediğiniz yöne geldiğinde. Mouse ‘u oynatarak kamerayı döndürün. 5. Kamera butonu Işık Spot Işık Kaynağı 1. İlgili ışık kaynağının ayarlarını gösteren pencere karşınıza gelecektir. 3 boyut menüsünden Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünde çıkan Spot satırını veya. 3 boyut menüsünden Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünde çıkan ışık kaynağı satırlarından birini ya da 3 boyut menüsünden Kamera Tanımla satırını tıkladıktan sonra.3. Spot ışık kaynağı oluşturun. Işık kaynağı yerleşecektir. 2. 2. 6. 4. Yönlendirilmiş Işık Kaynağı 1.

3 Boyut menüsünden Işık Kaynağı Ayarları satırını veya Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünden Işık kaynağı Tanımla satırlarından birini tıkladıktan sonra sol toolbarda oluşan Işık Kaynağı Ayarları butonunu tıklayın. İmlecin şekli değişecektir. 2. 2. 4. Noktasal ışık kaynağı oluşacaktır. Noktasal Işık Kaynağı Oluşturduktan Sonra Ayarlarını Değiştirmek: 1. 4. Değiştir menüsünden Genel Obje Edit satırını veya toolbarda Genel Obje Edit Butonu tıklayın. Burada istediğiniz değişikliği yapın. 3. 2. 93 . 3 boyut menüsünden Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünde çıkan ışık kaynağı satırlarından birini ya da 3 boyut menüsünden Kamera Tanımla satırını tıkladıktan sonra. İmleci değiştirmek istediğiniz ışık kaynağının üzerine getirerek mouse' un sol tuşunu tıklayın. Karşınıza Noktasal Işık Kaynağı Ayarları penceresi gelecektir. İlgili ışık kaynağının ayarlarını gösteren pencere karşınıza gelecektir.3. Tamam butonunu tıklayın. Çizim alanda herhangi bir tıklayın. Noktasal Işık kaynağı Noktasal Işık Kaynağı Ayarlarını Değiştirmek: 1. 3.Boyut Görüntüleri Yönlendirilmiş ışık kaynağı butonu Noktasal Işık Kaynağı 1. 3. 3 boyut menüsünden Işık Kaynağı Tanımla alt menüsünde çıkan Noktasal satırını veya. toolbarda oluşan butonların arasından Noktasal Işık Kaynağı butonunu tıklayın. Değişiklikleri yapın 5.

3. Çalıştığınız projenin dataları verdiğiniz isimle diske kayıt edilecektir. Dosya Adı satırına bir isim yazın (uzantısı PRJ). 2. Dosya Adı satırına bir isim yazın (uzantısı PRJ). program bu isimle kayıt yapacaktır. 7. Proje Yükle komutu ile açtığınız proje ise. Dosya Adı satırına bir isim yazın (uzantısı SET). gibi Animasyon Kaydet 1. Tamam butonunu tıklayın. Üzerinde çalıştığınız proje. Daha önce kayıt yaptıysanız. 5. 2. Projeyi Yeni İsimle Kaydet Bir çizimi başka adla saklamak ve çalışmayı söz konusu projede sürdürmek için kullanılır. karşınıza. bir uyarı mesajı görüntülenecektir. 4. 94 . Proje menüsünden Ayarları Kaydet satırını tıklayın. 4. 5. Proje Kaydet penceresi gelecektir. 4. Yeni verdiğiniz isimle kaydedilmiş başka bir proje varsa. Yaptığınız bütün ayarlar verdiğiniz isim ile diskinize kayıt edilecektir. aynı isimli önceki dosya yerine kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulacaktır. 5. 1. Karşınıza Proje Kaydet penceresi gelecektir. İlk defa kayıt yapıyorsanız. Karşınıza Ayarları Kaydet penceresi gelecektir. Çalıştığınız projenin dataları verdiğiniz isimle diske kayıt edilecektir. Tamam butonunu tıklayın. Proje menüsünden Yeni İsimle Kaydet satırını tıklayın. program proje ismi sormadan. Mesajda kaydetmeye çalıştığınız dosyayı. Proje menüsünden kaydet satırına veya toolbardan projeyi kaydet butonuna tıklayın. 3. 2. 1. daha önce verilmiş isme göre kayıt yapacaktır. 3. Kamera yolu tanımlayın. 6.BÖLÜM 10 KAYIT İŞLEMLERİ Projeyi Kayıt Etmek 1. Ayarları Kaydet Çizim ekranınızın ve çiziminizde kullanacağınız objelerin ayarlarını istediğiniz düzenleyebilir ve bu ayarları daha sonraki bir projede kullanmak üzere saklayabilirsiniz. Projeyi Kaydet butonu. Tamam butonunu tıklayın.

6. 95 . 6. Yaptığınız render çalışması BMP formatında diskinize saklanacaktır. Tamam butonunu tıklayın. 3. isterseniz bu programı kullanarak resmi. Bmp Olarak Kaydet 1.Kayıt İşlemleri 2.dxf uzantılı olarak kaydedip dxf uzantılı dosyaları okuyabilen herhangi bir çizim programında görüntüleyebilir ve üzerinde çalışabilirsiniz. 4. Kamera yolunu sol tuş ile seçin. 3. Karşınıza DXF Çıktı Seçenekleri penceresi gelecektir. 3 Boyut menüsünden Animasyon satırını tıklayın. 10. 7. Görüntüleyici isimli programda izleyebilirsiniz. Render penceresi seçili iken Proje menüsünden BMP Kaydet satırını tıklayın. İlgili seçenekleri seçin ve Tamam butonunu tıklayın. 5. 1. 3. Karşınıza Animasyon Kaydet penceresi gelecektir. Animasyon istediğiniz gibi oluştuysa Tamam butonuna tıklayın. Karşınıza DXF Olarak Kaydet penceresi gelecektir. Bu pencerede Ön Görüntüle butonuna tıklayın. 8. Program her bir karenin render'ini hazırlayacaktır. Çalıştığınız kat. 5. Karşınıza BMP Olarak Kaydet penceresi gelecektir. printer veya ploter'a gönderebilirsiniz. 4. Dxf Olarak Kaydet Oluşturduğunuz bütün çizimlerinizi *. Dosya Adı satırına bir isim yazın (uzantısı DXF) ve Tamam butonunu tıklayın. Hazırlanan animasyonu. diskinize DXF formatında kayıt edilecektir. 9. Karşınıza Kamera Yolu Görüntüle penceresi gelecektir. 2. Render alın. Proje menüsünden DXF Olarak Kaydet satırını tıklayın. Dosya Adı satırına üç karakterli bir isim verin. 4. 2. BMP olarak sakladığınız Render'ı Paint programında görüntüleyebilir. 2. 1. Dosya Adı satırına bir isim yazın (uzantısı BMP).

1. 2. bu dosyada bulunan ayarlar aktif hale gelecektir. Proje menüsünden Ayarları Yükle satırını tıklayın. 3. Soru iptal edilmezse.bmp uzantılı dosyaları görüntüleme olanağına sahipsiniz. Yeni proje açtığınızda. İlgili proje açılacaktır.(Ayar dosyalarının uzantısı SET ‘tir) 4. 3. Aksi durumda daha önce kayıt ettiğiniz proje karşınıza gelecektir. Proje Yükle Programı ilk defa çalıştırıyorsanız veya projeyi kapatmışsanız. Toolbarda Proje Yükle butonunu veya Proje menüsünden Proje Yükle satırını tıklayın.BÖLÜM 11 YÜKLEME İŞLEMLERİ Yeni Proje Programı çalıştırın. Herhangi bir projede çalışıyorsanız ve bu projeyi kayıt etmemişseniz program. Bmp Yükle Programında *. 2. Proje menüsünden Yeni Proje satırını ya da toolbarda bulunan yeni proje butonuna tıklayarak Yeni bir proje açabilirsiniz. yüklenen proje açılacaktır. BMP formatlı dosyalardan birini çift tıklayın. Karşınıza Ayarları Yükle penceresi gelecektir. Bu pencerede daha önce kayıt edilmiş projelerden birini çift tıklayın. 96 . 1. Karşınıza BMP Yükle penceresi gelecektir. projeyi kayıt edip etmeyeceğinizi soracaktır. Ekrana Proje Yükle penceresi gelecektir. 2. Proje Yükle butonu. Yeni Proje butonu. Proje menüsünden BMP Yükle satırını tıklayın. Ayarları Yükle Daha önce kaydettiğiniz ayarları tekrar kullanabilirsiniz. 3. Dosya görüntülenecektir. 1. Kat genel ayarlarından varsa diğer katları da açabilirsiniz. 4. çalışılan proje kapatılacak. Eğer programı ilk kez çalıştırıyorsanız program size isimlendirilmemiş bir proje açacaktır. Ayarlar dosyasından birini çift tıklayın.

2. Örneğin. Çarpılı kutunun üzerine mouse’un sol tuşu ile tıklayıp kutuyu boş hale getirebilirsiniz. Listeden başka bir katman seçin. çizim alanında görünür ve üzerinde değişiklik yapılır. aks. Katman Kilitli: Kapalı bölümünün altında yer alan açık kilitler o satırdaki katmanın kilitsiz olduğunu temsil etmektedir. tekrar aks butonunu tıklayın. 97 . Katman Kutucuğu Katman olanaklarıyla projenizde kullandığınız objeleri gruplandırabilirsiniz. Katman Ayarları butonu Katman Adı: Bölümünün altında projede yer alan katmanlar yer almaktadır. Örneğin. Obje çizerken oluşturduğunuz yeni katmanı. adın üzerine mouse’un sol tuşu ile tıklayıp biraz bekleyip tekrar tıklayarak değiştirebilirsiniz.) Bu durumda katman kilitli hale gelecektir. Katmanın açık olması durumunda. katmana ait obje. Katman kutucuğunu tıklayın. Katmanın kilitsiz olması durumunda. katmana ait obje. Duvar seçtiğiniz katmanda çizilecektir. Bu durumda katman kapalı hale gelecektir. Benim Katmanım isimli yeni bir katman oluşturmuş oldunuz. çizim alanında görünür ancak üzerinde değişiklik yapılamaz. Listeden Benim Katmanım 'ı seçin. bir aks çizelim.BÖLÜM 12 KATMAN Katman Ayarları 1. Açık kilit üzerine mouse’un sol tuşu ile tıklayıp kilidi kapalı hale getirebilirsiniz (kilit kırmızıya dönüşecektir. Şimdi aksı çizerseniz. Katman kutucuğunu tıklayın. Yeni butonu tıklayın ve sol tarafta listede açılan satıra Benim Katmanım yazın. Şimdi. Duvar Benim Katmanım isimli katmanda çizilecektir. Katmanın kapalı olmas durumunda. çizim alanında görünmez ve üzerinde değişiklik yapılamaz. Yeni Katman Tanımlamak: Yeni bir katman ekleyebilirsiniz. Katman kutucuğunda katman adı olarak aks katmanı görünecektir. katmana ait obje. aks katmanında oluşacaktır. Bir aks çizelim. Obje yaratırken toolbarda yer alan katman kutucuğu aktif hale gelecek ve obje ile ilgili katman seçili hale gelecektir. Karşınıza Katman Ayarları diyaloğu gelecektir. çizim alanında görünür ve üzerinde değişiklik yapılabilir. Katman Açık: Açık bölümünün altında yer alan çarpılı kutucuklar o satırdaki katmanın açık olduğunu temsil etmektedir. Aks butonunu tıklayın. Duvarı çizin. Ayarlar menüsünden Katman Ayarları satırını veya toolbardan Katman Ayarları butonunu tıklayın. Aks butonunu tıklayın. Katman adlarını. Duvarı çizin. katmana ait obje. Katmanın kilitli olması durumunda. katman kutucuğundan seçerek objenin o katmanda çizilmesini sağlayabilirsiniz.

Mouse’ un sağ tuşuna basın. 4. Diyalog açıldığında mavi ile işaretli katman ismi. Değiştir menüsüden obje katmanını değiştir satırını tıklayın. 98 . sizin tıkladığınız objeye ait katmandır. Üstteki resimde. diyalog ekrana geldiğinde hiç bir katman mavi ile işaretlenmez ancak yeni bir katman seçip tamama tıklayarak seçili objelerin bu yeni katmana atanmasını sağlayabilirsiniz. Çizim alanında bir objeyi mouse’un sol tuşu ile tıklayın.Katman Obje Katmanı Değiştir Çizilmiş bir objenin katmanını değiştirmek için kullanılır. 1. 3. Obje katmanı değiştir diyaloğu açılacaktır. obje katmanı değiştir diyaloğunun bir kısmı görünüyor. 2. Listedeki katmanlardan herhangi birini seçerek. NOT: Birden fazla obje seçtiğinizde eğer objeler farklı katmanlara aitlerse. seçilen objeleyi o katmana atanmalarını sağlayabilirsiniz.

5. Çizim alanının herhangi bir noktasına mouse’un sol tuşu ile tıklayın. 4. toolbarda Çizgi butonunu tıkladıktan sonra oluşan Dörtgen Çizgi butonunu ya da Çiz Menüsünden Çizgi satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Dörtgen Çizgi satırını tıklayın. Çizgiler oluşacaktır. Çizim alanını sol tuş ile tıklayın. 4. 3 boyutlu çizim penceresinde iseniz(duvar. Çizgi butonu Sürekli Çizgi 1. tıklanan bu noktada çizginin ilk noktası olacaktır. Mouse’u tekrar sürükleyin ve dörtgen çizginin yüksekliğine karar verdikten sonra tıklayın. İmlecin şekli değişecektir. 3 boyutlu çizim penceresinde iseniz(duvar. 2. Toolbarda Çizgi butonunu ya da Çiz Menüsünden Çizgi satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Tek Çizgi satırını tıklayın. 2. Moddan çıkmak için klavyeden Esc tuşuna basın. 2. 99 . 3. kolon. 3 boyutlu çizim penceresinde iseniz(duvar. 4. Çiz Menüsünden Çizgi satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Tek Çizgi satırını tıklayın. merdiven gibi objelerin kullanıldığı pencere). 3. Kesit penceresinde veya 2 boyutlu çizim penceresinde iseniz. Toolbarda Çizgi butonunu tıkladıktan sonra oluşan Sürekli Çizgi butonunu ya da Çiz Menüsünden Çizgi satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Sürekli Çizgi satırını tıklayın. kolon. Çizgi çizme işini bitirmek için sağ tuşa basın. Mouse’u hareket ettirerek çizginin uzunluğuna karar verin ve mouse’un sol tuşunu tıklayarak çizginin ikinci noktasını belirleyin. Çizim alanını sol tuş ile tıklayarak istediğiniz kadar çizgi çizin. Çiz Menüsünden Çizgi satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Dörtgen Çizgi satırını tıklayın. 3.BÖLÜM 13 İLKEL OBJELER Tek Çizgi 1. Çizgi butonu Sürekli Çizgi butonu Dörtgen Çizgi 1. Çizgi çizimi tamamlanmış olur. merdiven gibi objelerin kullanıldığı pencere). kolon. 5. Çiz Menüsünden Çizgi satırını tıkladıktan sonra açılan alt menüden Sürekli Çizgi satırını tıklayın. Mouse’u sürükleyin ve çizim alanını tekrar tıklayın. merdiven gibi objelerin kullanıldığı pencere).

Yayın yarıçapını belirlemiş olursunuz. Mouse'u hareket ettirerek çemberin yarıçapına karar verin ve mouse'nuzu çizim alanına tıklayın. Nurbs ve Kapalı Nurbs: 100 . 4.İlkel Objeler 6. yayın sanal görüntüsü oluşacaktır. Dörtgen çizgi oluşmuş olacaktır. 3. Mouse'u sürükleyerek uygun uzaklıkta sol tuşu tıklayın. Çember çizilmiş olacaktır. Bitirmek istediğinizde aynı noktayı çift tıklayın. 5. Toolbardan yay butonunu tıklayın. ilk noktayı belirlemek için çizim alanına sol tuşu tıklayın. açılar tipini seçmişseniz alanına sol tuş ile tıklayın. 3 noktadan yay çizimi sonlanmış olacaktır. 4. İmlecin şekli değişecektir. Yay butonu (merkez. Mouse'u kullanarak yarıçap çizgisinin görüntüsünü döndürün. çizim 7. İkinci noktayı da belirleyin. açılar) 3 noktadan yay butonu yay Eğriler Bezier ve kapalı bezier: 1. Çizgi butonu Dörtgen Çizgi butonu Çember 1. Toolbardan Çember butonunu tıklayın. Noktaları çizim alanında tıklayın. Eğer merkez. 2. İmlecin şekli değişecektir. Böylece çemberin merkez noktasını belirlemiş olacaksınız. 8. merkez noktayı belirlemek için. 3. Çizim alanının herhangi bir yerini mouse'nuzu kullanarak tıklayın. 3 noktadan yay tipini seçmişseniz. Son olarak üçüncü noktayı belirleyin. yarıçap. 2. Bu durumda çember çizmeye hazırsınız demektir. yarıçap. uygun açıda oluşturduğunuzda sol tuşu tıklayarak yayın çizimini sonlandırın. 6. 3. 5. Çember butonu Yay 1. 2. Oluştur menüsünden eğri satırı altında açılan bezier veya kapalı bezier satırını tıklayın.

Oluştur menüsünden eğri satırı altında açılan menüden serbest çizgi satırını tıklayın. Noktaları çizim alanında tıklayın.İlkel Objeler 1. Bu diyalogta. 8. Alt satıra geçmek için bir defa enter tuşuna basın. Ayarlar Menüsünden Yazı Tipi Ayarları satırını veya True Type Yazı butonunu tıkladıktan sonra Toolbarda oluşan Yazı Ayarları butonunu tıklayın. Yazı 1. 6. çizgi tiplerini ve çizgi kalınlığını ayarlayabilirsiniz. çember veya yay butonunu tıklayın. 4. Bu işlem. Yazılmış bir yazının yüksekliğini veya içeriğini Yazı Değiştir ile yapabilirsiniz. ilkel objelerin (çizgi. Sol tuşu tıklayın. Yazınızı oluşturun. yazı yüksekliğini ayarlamış olursunuz) 5. 2. 2. 101 . Açığa çıkan yardımcı butonlardan ilkel obje ayarları butonunu tıklayın. mouse’u kaydırın. Serbest Çizgi: 1. ilkel obje renklerinden ayarlayın. Yazı Tipi Ayarları İlkel Obje Ayarları 1. Yazı Tipi Ayarları 1. 2. çember. Mouse'u yazı yazmak istediğiniz yöne doğru sürükleyin ve tekrar sol tuşu tıklayın. 5. Karşınıza Yazı Tipi Ayarları penceresi gelecektir. Tamam butonunu tıklayın. 4. Mouse’un sol tuşunu basılı tutarak. 2. 3. 3. (Koordinat kutusunda L değerine bilgi girip enter tuşuna basarsanız. Yazının rengini ve satır aralığını. yazının açısını belirleyecektir. Tekrar sol tuşu tıklayın. Toolbardan çizgi. Klavyeyi kullanarak yazıyı yazın. Oluştur menüsünden eğri satırı altında açılan menüden nurbs veya kapalı nurbs satırını tıklayın. 3. Mouse'u yukarı ya da aşağı sürükleyin ve yazının büyüklüğüne karar verin. 2. Buradan istediğiniz yazı tipini seçin. yay ve eğrilerin) renklerini. Çizim alanının herhangi bir noktasına sol tuş ile tıklayın. serbest çizgi çizilecektir. 3. Yazıyı sonlandırmak için ise iki defa enter tuşuna basın. Toolbarda bulunan Yazı butonunu veya çiz menüsünden Yazı satırını tıklayın. Bitirmek istediğinizde aynı noktayı çift tıklayın. İlkel obje ayarları diyaloğu açılacaktır. 7.

İlkel Objeler İlkel Obje Ayarları Butonu İlkel Obje Çizgi Tipi 1. çember. 2. Çizgi. 2. İlkel Obje Çizgi Tipi yazısının önündeki kutuyu tıklayın. 102 . çember. 4. İlkel Obje Renkleri 1. Tamam tuşunu tıklayın. 5. Çizgi. Ayarlar menüsünden Genel Ayarlar satırını tıklayın. 3. 3. Çizgi tiplerinden birini seçin. Tamam tuşunu tıklayın. yay veya eğri gibi objeler seçtiğiniz çizgi tipleriyle çizilecektir. İlkel Obje Renkleri yazısının önündeki kutuyu tıklayın. yay ve true type yazı gibi objeler seçtiğiniz renkle çizilecektir. Renk paletinden istediğiniz rengi çift tıklayarak seçin. 4. Ayarlar Menüsünden Genel Ayarlar satırını tıklayın.

3. Aynı anda birden fazla çizgiyi trimlemek: 1. ama aynı zamanda onunla kesişmelidir. Sağdaki paralel çizgileri kesecek şekilde iki nokta vererek çoklu trimi yapın. 2. 1. yay olabilir). Proje menüsünden “ 2 Boyutla Aktar” satırını tıklayın. 3. Trim işlemi.BÖLÜM 14 İKİ BOYUT İŞLEMLERİ İki Boyuta Aktar Ekranda çizilen objeler 3 boyutlu objelerdir. Değiştir Menüsünden Trim satırını veya Toolbardan Trim butonunu tıklayın. isterseniz mevcut çizimi 2 boyuta aktararak. Bunun için. çizgiyi tıklayın. 1. kesişen çizgiler. 2. Ancak. bir kesme kenarından itibaren kalan parçalarını silmek için kullanılır. seçilen objenin içinde ya da dışında olabilir. kesişen çizgilerin taşmış kısımlarını. 4. çizgiye dönüştürüp plan bazında değişiklikler yapabilirsiniz. Dik çizgiyi seçin. çizgiyi tıklayın. Trim butonunu tıklayın. çizim alanında seçtiğiniz 2 Boyutlu herhangi bir objenin (bu bir çember. başka bir deyişler yükseklikleri de vardır. Tıkladığınız taraf silinecektir. kesişme yerinden siler. Silinecek nesne. Mouse’un sağ tuşuna basın. Trim Trim komutu. 103 . silinecek nesnenin tamamını silmez. Kesit alın veya 2 Boyuta aktarın veya Birbirini kesen iki Çizgi çizin. 2.

5. iki boyut veya kesit penceresinde kullanabilirsiniz. 1. karşınıza gelen pencerede simetri parametrelerini ayarlayabilir ve Tamam butonuna tıklayabilirsiniz. Kesit alın veya 2 Boyuta aktarın veya Çizgi çizin. Objeyi seçin. Toolbardan Simetri butonunu veya Değiştir Menüsünden Simetri satırını tıklayın.kadar uzatılması için kullanılır.İki Boyut İşlemleri Trim butonu Simetri Simetriyi. Kesit alın veya 2 Boyuta aktarın. simetri ekseninin 1. 5. Uzat butonu Offset Offset ile. Oluştur Menüsünden Offset satırını veya Toolbardan Offset butonunu tıklayın. yay) içe ya da dışa doğru belli bir mesafede paralelini alabilirsiniz. Çizim alanını tıklayarak. çember. seçilen bir çizginin. çember vb. 1. İsterseniz.noktasını verin. Çizgiyi tıklayın. Bitirmek için mouse’un sağ tuşuna basın. 2. 2 boyutlu bir çizim öğesinin (çizgi. 2. Objeleri seçin. 7. Çizgi tıklayın. karşınıza gelen pencerede offset mesafesini girin 4. Toolbarda oluşan Offset Ayarları butonunu tıklayarak. 2. çizgi bu çizgiye kadar uzanacak. 1. Simetri butonu Uzat Uzat ile. belirlenen 2 boyutlu bir objenin (çizgi. 3. 6.) sınırına doğrultusu da olabilir. 1. 3. Değiştir Menüsünden Uzat satırını veya Toolbardan Uzat butonunu tıklayın. 2. Offset yönünü belirlemek için çizim alanını tıklayın. 3. 2. toolbarda oluşan Simetri Ayarları butonunu tıklayarak. 6. Offset butonu 104 . Kesit alın veya 2 Boyuta aktarın veya Birbirini kesmeyen ancak kesebilecek iki çizgi çizin. 4. Tekrar tıklayarak simetriyi sonlandırın. 5. Mouse’un sağ tuşuna basın. 4.

çember. 105 . 4. Kesit alın veya 2 boyuta aktarıp çizgi çizin. 1. yay) şekillerinin büyüklüğünü değiştirme olanağı sağlar. 2. 1. 3. 2. 1. 3. Kesit alın veya 2 boyuta aktarıp çizgi çizin. 5. 4. Ölçekle satırını tıklayarak veya toolbardan Ölçekle butonunu 3. Mouse'un sağ tuşuna basın. Ölçekle butonunu sonra veya açığa çıkan yardımcı toolbarda Ölçekle (Referans) butonunu tıklayın. Ölçekle (Referans) butonu Fillet Fillet komutu. Değiştir menüsünden tıklayın. Değiştir menüsünden Fillet satırını veya Toolbardan Fillet butonunu tıklayın. Değiştirmek istediğiniz objeleri seçin. Değiştirmek istediğiniz objeleri seçin. 2. Ölçekle butonu Ölçekle(Referans) Ölçekle komutuyla aynı işlevi yerine getirir. (Birbirini kesmeyen fakat yayla birleştirilebilecek durumda olan iki çizgide olabilir. Fillet butonu Fillet Ayarları Fillet komutu için gerekli olan fillet yarıçapı mesafesini tanımlamak için kullanılır. Baz noktayı verdikten sonra karşınıza gelen pencerelerde büyültme veya küçültme oranlarını girerek ölçeklemeyi yapınız. Baz noktayı verdikten sonra objeleri büyültüp küçültebilirsiniz.İki Boyut İşlemleri Ölçekle Ölçekle komutu. Farklı yanı ise objelerin büyültülüp küçültme oranına referans noktası vererek müdahale edebilmemizdir. İmlecin şekli değişecektir. Kesit alın veya 2 Boyuta aktarın veya birbirini kesen iki çizgi çizin. 4. çizim alanında seçtiğiniz 2 Boyutlu iki doğruyu. çizgiyi tıklayın.) 2. 2 boyutlu objelerin (çizgi. 1. Mouse'un sağ tuşuna basın. çizgiyi tıklayın. İmlecin şekli değişecektir. Çizgiler yayla birleşecektir. yayları veya çemberleri belirli bir yarıçapta uygun bir yay kullanarak birleştirir.

3. yarıçap satırına istediğiniz değeri girin. Ve 2. 4. Fillet Ayarları butonu Tamam butonuna tıklayın. Değiştir menüsünden Chamfer satırını veya Toolbardan Chamfer butonunu tıklayın. çizgiyi tıklayın. 2. Fillet modunda iken fillet/chamfer ayarları butonunu tıklayın.İki Boyut İşlemleri 1. (Birbirini kesmeyen fakat yayla birleştirilebilecek durumda olan iki çizgide olabilir. 1. 3. Kesit alın veya 2 Boyuta aktarın veya birbirini kesen iki çizgi çizin. 5. 2. 1. 1. Çizgiler başka bir çizgiyle birleşecektir. Ekranda açılan diyalogta. Tamam butonuna tıklayın. 106 . Chamfer Butonu Chamfer Ayarları Chamfer komutu için gerekli olan chamfer kırma mesafesini tanımlamak için kullanılır. 2. çizgiyi tıklayın. çizim alanında seçtiğiniz 2 Boyutlu iki doğruyu kesişme noktalarından itibaren belli bir miktar kısaltır ve kısalan uçlar yeni bir doğru parçasıyla birleştirilir. 3. Ekranda açılan diyalogta. Chamfer modunda iken chamfer ayarları butonunu tıklayın. uzaklığa istediğiniz değeri girin. 1. Fillet/Chamfer Ayarları Butonu Chamfer Chamfer komutu.) 2.

1. Break butonu NOT: Çemberde seçme işlemi saat akrebinin yönünde yapılırsa seçilen iki nokta arasının dışındaki çizgi silinir. 1. Kesit alın veya 2 Boyuta aktarın veya bir çizgi çizin. 2. Teğet çizilecek noktayı belirleyin. Oluştur menüsünden teğet satırını tıklayın. Değiştir menüsünden Break satırını veya Toolbardan Break butonunu tıklayın. 3. 107 . seçilen yay veya çembere teğet çizer. yay) belli bir kısmını silmek için kullanılır. 3. çember. Çizgi üzerinde iki nokta işaretleyin. 4. Çizgiye tıklayın. çizim alanında seçtiğiniz 2 Boyutlu herhangi bir objenin (çizgi. Yay veya çemberi seçin. Teğet Tıklanan bir noktadan.İki Boyut İşlemleri Fillet/Chamfer Ayarları Butonu Break Break komutu. İmlecin şekli değişecektir. 2. İşaretlenen iki nokta arası silinecektir.

kalem kalınlıklarını yukarıda anlatıldığı şekilde yapmalısınız. Kalem Kalınlıkları butonunu tıklayarak çizgi kalınlıklarını ayarlayabilirsiniz. Çizdir Programda çıktı alabilmeniz için Printer veya ploter’ınızı destekleyen yazılımı(driver) Windows programına yüklemelisiniz. kalem ayarlarını printer/ploter ayarlarında yapmalı 108 . Kalem Kalınlıkları penceresi karşınınıza gelecektir. Mevcut satıra istediğiniz değeri yazın. 3. Karşınıza çizimin öngörüntüsü gelecektir. 3.1 mm yapın. her bir renk için 0. 5. Tamam butonunu tıklayarak yeni kalınlık penceresinden çıkın.BÖLÜM 15 ÇİZİMİ GÖNDERMEK Kalem Kalınlıkları YAZICIYA/ÇİZİCİYE 1. kalem ayarlarını. 5. Ekrana Yeni Kalınlık penceresi gelecektir. Püskürtmeli printer veya ploter kullanıyorsanız. Kalemli ploter kullanıyorsanız. Ayarlar Menüsünden Kalem Kalınlıkları satırını veya Proje Menüsünden Çizdir satırını tıkladıktan sonra Kalem Kalınlıkları butonunu tıklayın. Püskürtmeli printer veya ploter kullanıyorsanız. Çiziminiz printer'a veya ploter'a gönderilecektir. Öngörüntüle ve Bas butonuna tıklayın. 6. (Eğer bir yazıcı tanımlı değilse “Sistemde Kurulu Yazıcı bulunamadı” mesajı ekrana gelecektir.) 6. 7. Renklere ait çizgiler ayarladığınız kalınlıklarla printer veya ploter’a gönderilecektir. Kalemli ploter kullanıyorsanız. Çizdir butonunu tıklayın. 4. Proje menüsünden Çizdir satırını tıklayın. Kalem sıralarını ise printer/ploter ayarlarında tanımlayın. Renkleri bir kez tıklayın. 1. Karşınıza Çizici Ayarları Penceresi gelecektir. 4. 2. 2. Bu pencerede gerekli ayarları yapın. 7. Tamam butonuna tıklayın kalem kalıkları penceresinden çıkın.

Kopyalanacak objeleri seçin. 4.) 2.BÖLÜM 16 KOPYALAMA İŞLEMLERİ Kopyala Kopyala komutunu kullanarak çizim veya çizim gruplarınızı daha sonra tekrar kullanmak üzere bilgisayarınızın hafızasında saklayabilirsiniz. 6. kopyalama sırasında yeni koordinatları. Objelerin seçildiğini üzerlerinde beliren renkli işaret kutucuklarından anlayabilirsiniz. (1. . 109 . Seçilen objelerin kopyalanması için mouse'un sağ tuşuna basın. Kopyalanacak objelerin bulunduğu katı seçin. Oluştur menüsünden Yapıştır satırını sol tuş ile tıklayın. Sağ tuşa tıklayın. dosyada saklayarak istediğiniz anda çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. (Zemin kat). 1. 3.kat olsun. 8. Dosya Adı satırına bir isim yazın(uzantısı BLK) ve Tamam butonunu tıklayın. Yapıştır butonu. 1. 5. Karşınıza Blok Kaydet penceresi gelecektir. Koordinat Kutusunu kullanarak veya çizim alanını tıklayarak girebilirsiniz. Sol tuş ile baz noktayı verin. Oluştur menüsünden Kopyala satırını mouse'un sol tuşu ile tıklayın. Kopyalanacak objeleri seçin. 4. Kat Genel Ayarlarından bir kat açın. Hedef katı tıklayarak o pencereyi aktif hale getirin. Seçilen objelerin kopyalanması için mouse'un sağ tuşuna basın. 2. 6. 9. 3. Yapıştırı klavyeden Shift ve Insert tuşlarını birlikte kullanarak da çalıştırabilirsiniz. Baz noktayı mouse’un sol tuşu ile belirleyin 5. Emin misiniz? sorusuna evet cevabını verdiğinizde kat kopyalama gerçekleşir. 2. Genel ayarlardan obje yapıştırıken koordinat al modu açık ise. Kopyala butonu. Oluştur menüsünden Dosyaya Kopyala satırını tıklayın. 5. Dosyaya Kopyala Oluşturduğunuz makro çizimleri. 3. Objeler belleğe alınacaktır. Oluştur menüsünden Kopyala satırını mouse'un sol tuşu ile tıklayın. Kopyalanacak objeleri seçin. 4. Kattan Kata Yapıştır 1. 7.

yapıştırma sırasında yeni koordinatları. BLK uzantılı dosyalardan birini çift tıklayarak seçin. 5. Obje Çoğalt Çalışılan çizimde objeleri belirli aralıkta ve sayıda türetmek için kullanılır. Obje Çoğalt satırının aktif olması için daha önceden obje veya objelerin seçilmiş olması gereklidir. Kontur çizgisi tanımlayın. Dosyadan Yapıştır Dosyaya Kopyala komutuyla hard diskinize kaydettiğiniz çizim gruplarınızı Dosyadan Yapıştır komutuyla başka bir çiziminizde kullanabilirsiniz. Kat Genel Ayarlarından bir kat açın. Genel ayarlardan obje yapıştırırken koordinat al modu açık ise. 110 . 6. Obje seçin. Oluştur Menüsünden Kontur Yapıştır satırını sol tuş ile tıklayın.Kopyalama İşlemleri Dosyaya Kopyaladığınız bu objeleri Dosyadan Blok Yerleştir komutuyla tekrar kullanabilirsiniz. gerçekleşecektir. bloklama sırasında yeni koordinatları girebilirsiniz. 2. 2. Karşınıza Blok Yükle penceresi gelecektir. Kontur Yapıştır 1. (Kaynak kat) 4. Genel ayarlardan obje yapıştırırken koordinat al modu açık ise. Kontur Kopyala 1. 2. Oluştur Menüsünden Kontur Kopyala satırını mouse’un sol tuşu ile tıklayın. 3. Koordinat Kutusunu kullanarak veya çizim alanını tıklayarak girebilirsiniz. Emin misiniz? sorusuna evet cevabını verdiğinizde blok yerleştirme işlemi gerçekleşir. 3. 2. 1. Gerekli ayarları yapın. Oluştur menüsünden Obje Çoğalt satırını tıklayın. Kopyalanacak kontur çizgisinin bulunduğu katı seçin. 6. Obje Çoğaltma penceresi karşınıza gelecektir. 4. (Hedef kat) 3. Kontur Yapıştır 7. Oluştur menüsünden Dosyadan Yapıştır satırını tıklayın. Kontur çizgisi belleğe alınacaktır. 5. Obje çoğaltılacaktır. Tamam butonunu tıklayın. 4. Hedef katı tıklayarak o pencereyi aktif hale getirin. 1. 5. Oluştur Menüsünden Kontur Kopyala satırını mouse’un sol tuşu ile tıklayın.

6. 5. Mouse’un sağ tuşuna basın. mouse’un sol tuşu ile istediğiniz noktayı tıklayın. Obje/objeleri seçin. Klonla butonu 111 . Obje klonlanacaktır. Oluştur menüsünden Klonla satırını tıklayın.Kopyalama İşlemleri Obje Çoğalt butonu. Baz noktayı belirlemek için. Klonla Objeleri kopyalamak için kullanabilirsiniz. (Örneğin duvar) 3. Seri klonlamak için mouse’un sol tuşuna tekrar basabilirsiniz. 2. 1. Mouse’u hareket ettirerek tekrar sol tuşu tıklayın. 4.

Tam tersi durumunda. Gelişmiş düğüm noktası aktif ise. Programa tam hakim olduktan sonra gelişmiş düğüm noktası aktif hale getirerek çalışmanız önerilir. Buton basılıyken gelişmiş yakalama aktif. kolona duvar. objeler tariflenirken sadece kolonun düğüm noktası yakalanabilir. 112 . şekilde dikdörtgen kutucuklarının bulunduğu noktalardan da yakalayabilirsiniz. Gelişmiş düğüm noktası aktif değilken objelerin sadece düğüm noktalarını yakalayabilirsiniz. basılı değilken inaktiftir. işlem yaparken klavyen ctrl tuşuna basarsanız.BÖLÜM 17 DÜĞÜM NOKTASI İŞLEMLERİ Gelişmiş Yakalama Gelişmiş yakalama objelerin düğüm noktası dışında ekstra noktalarından yakalamak için kullanabileceğiniz bir komuttur. gelişmiş yakalamayı aktif hale getirebilirsiniz. Gelişmiş yakalama butonu Şekilde. Gelişmiş düğüm noktası kullanılırken dikkat edilmesi gerekli durumlar bulunmaktadır. kiriş vb. Ayrıca ikon basılı değilken. Kolon objesinde. imleç kolonun her bir köşe noktasına atlar ve bu olanak sayesinde. kolona farklı doğrultudan obje bağlanabilir. objeleri. Gelişmiş düğüm noktası aktif değilse. bazı objelerin düğüm noktası-gelişmiş düğüm noktası ilişkisi görünmektedir. gelişmiş düğüm noktası kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar: Kolonun düğüm noktası dışında köşe noktalarını yakalamak için kullanılır.

gelişmiş düğüm noktası kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar: Kiriş-kolon birleşimlerinde yukarı anlatıldığı üzere gelişmiş düğüm noktasını kullanabilirsiniz. Sadece düğüm noktası aktifken 4 nolu noktayı yakalayabiliriz. sadece düğüm noktalarını kullanmalısınız. çember vb. yay. (Çizim sırasında. Şekilde üç tane kolon görülmektedir. Kirişin kirişe uç noktalarından bağlandığı durumlarda.Düğüm Noktası İşlemleri Gelişmiş yakalama inaktif olsun. temel. 3 nolu noktayı yakalamak için. 3 nolu noktayı yakalayamayız. 4-2 nolu noktaları yakalamalısınız. 1-2 hattında kiriş (panel. 3-4 hattında kiriş çizeceğiz. gelişmiş düğüm noktası aktif hale getirilmelidir. Şimdi. 3 nolu nokta üzerindeyken klavyeden ctrl tuşuna basmak kolaylık sağlayacaktır. her iki kirişin uçları boşta kalacaktır. Kiriş. bütün objeler olabilir) çizeceğiz. bağ kirişi vb. statik objelerde. 4 noktasını ve gelişmiş yakalama ile 3 noktasını yakalayarak kiriş çizemezsiniz. panel.) İşlem sonunda çizim aşağıdaki gibi görünecektir. 113 . Sadece düğüm noktası aktifken kiriş çizilebilir. 4-3 hattını kullanarak kiriş çizerseniz. sürekli temel vb. ancak statikçe önemsiz olan çizgi. objelerde kullanabilirsiniz. Kiriş gelişmiş noktasını.

N. İstediğiniz rengi çift tıklayın. 4. Satırın önündeki işaret kalkacaktır. 4. düğüm noktalarının gözüküp gözükmemesi opsiyoneldir. Değiştir menüsünden Düğüm Noktası Çevir satırını veya toolbarda Düğüm Noktası Döndür butonunu tıklayın. objelerin düğüm noktalarının koordinatları üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Düğüm noktaları (söz konusu düğüm noktalarına bağlı tüm objeler). 6. 4.Düğüm Noktası İşlemleri Düğüm Noktası Göster Düğüm noktaları . Ayarlar menüsünden Genel Ayarlar satırını tıklayın. Ancak. Bu işlem için koordinat kutusunu da kullanabilirsiniz. Düğüm Noktası Taşı butonu Düğüm Noktası Döndür Düğüm noktası döndür. 1. Değiştir menüsünden Düğüm Noktası Taşı satırını veya toolbardan Düğüm Noktası Taşı butonunu tıklayın. Rengi satırı önündeki kutuyu çift tıklayın. Mouse'u sürükleyerek düğüm noktalarını istediğiniz noktaya götürün. Tamam butonunu tıklayın.K. Düğüm Noktaları çizim alanında görünmez duruma gelecektir. 5. Sağ tuşa basın 3. İmleç düğüm noktası üzerine geldiğinde O. Düğüm Noktası Taşı Düğüm Noktası Taşı komutu. Sol tuş ile referans noktasını belirleyin. 5. 114 . Ayarlar menüsünden Çizim Yardımcıları satırını tıklayın. 1. 3. işaretine dönecektir. Karşınıza Çizim Yardımcıları penceresi gelecektir. 3. 1. kısalacak veya uzayacaktır. Renk paleti ekrana gelecektir. 2. belirlenen mesafede taşınacak. Burada Düğüm Noktalarını Göster satırını tıklayın. D. Düğüm noktası sekmesi tıklayın. 1. Ayarları grubundaki D.N. Döndürmek istediğiniz düğüm noktalarını sol tuşu kullanarak seçin. Tamam butonunu tıklayın. düğüm noktasına sahip objeleri döndürmek için kullanılır. 2. 2. Mouse’ un sağ tuşuna basın. Taşımak istediğiniz düğüm noktalarını sol buton ile seçin. çizim alanında. 6. 2. 5. Düğüm Noktası Rengi Objeler oluşturulduğun oluşan düğüm noktalarının rengini değiştirmek için. kare olarak gözükür.

Döndürme yapılacak merkezi belirlemek için sol tuşu kullanarak çizim alanında bir noktayı veya herhangi bir düğüm noktasını tıklayın. Buton basılı değilse (inaktif). ilgili açıya kilitlenecektir. döndürme merkezini orijin. Klavyeden A tuşuna basın. 6. Toolbarda Düğüme Kilitlenme butonunu tıklayın. Ayarları grubundaki Yarıçap satırı önündeki kutuyu çift tıklayın. Ayarlar menüsünden Genel Ayarlar satırını tıklayın. 115 . 4. Tekrar sol tuşa tıkladığınızda düğüm noktaları(söz konusu düğüm noktalarına bağlı tüm objeler). imleç koordinatlarının düğüm noktası koordinatlarına kilitlenmesidir.imleç düğüm noktasına atlar. 1. İdeMİMAR aynı anda altta mesaj kutusunda hangi koordinatlarda çalışıldığını size iletecektir. Düğüm Noktası Döndür butonu Düğüm Noktası Kilitlenme Düğüm Noktası kilitleme yöntemi. Global koordinat. 1. D. çizim alanın sol alt köşesinde bulunan noktayı orijin kabul eden koordinat sistemini. Ayarlar menüsünden Genel Ayarlar satırını tıklayın. İstediğiniz değeri girin. Buton basılı ise (aktif) -programın varsaydığı durum. 2. 5. sol tuşu kullanarak herhangi bir nokta(düğüm noktası da olabilir) seçin. Buton basılı Buton basılı değil. Lokal koordinat ise. Tamam butonunu tıklayın. Düğüm Noktası Atlama Faktörü İmlecin.Düğüm Noktası İşlemleri 3. Döndürme açısını belirlemek için koordinat kutusunu kullanabilirsiniz. 4. Derece cinsinden açı değerini girin ve enter tuşuna basın. Klavyeden Space-bar tuşuna basarak. düğüm noktalarını yakalama uzaklığını ayarlayabilirsiniz. 8. Döndürme yarıçapını belirlemek için. 3. (Objenin global açısı + koordinat kutusunda yazılan açı değeri) 10. açının global veya lokal koordinatlara göre mi kullanılacağına karar verebilirsiniz. Düğüm noktası başlığını tıklayın. (Koordinat kutusuna yazılan değer objenin global açısı olacaktır) 9. herhangi bir moddayken imleç düğüm noktalarına atlamaz. İmleç. 7. apsisini obje ekseni kabul eden koordinat sistemini simgeler. 2.N. belirlenen açıya göre dönecektir. 3. 5. 1. Düğüm Noktası Yarıçapı Objeler oluşturulduğunda oluşan düğüm noktalarının yarıçapını değiştirmek için.

silme. 2.N. klonlama) ya da oluşturulan düğüm noktası ve/veya düğüm noktalarını ekrandan temizlemek için. Tamam butonunu tıklayın. 3. Destek menüsünden Boş Düğüm Noktalarını Sil satırını tıklayın. İstediğiniz değeri girin. Boş Düğüm Noktalarını Sil Düğüm Noktasına bağlı objeler üzerinde yapılan işlemlerden sonra (taşıma. 4. 1. 116 . Seçme Ayarları grubundaki D. Atlama faktörü satırı önündeki kutuyu çift tıklayın.Düğüm Noktası İşlemleri 2. Objelere bağlı olmayan düğüm noktaları silinecektir.

Zum çalışacaktır. Çizim Sınırları içinde verdiğimiz değerleri veri alarak çiziminizi ekrana getirir. bir önceki görüntüye geçmek için zoom geri komutunu kullanabilirsiniz. Görüntü menüsünden Zoom Pencere satırını veya butonunu tıklayın.ve + tuşlarına basın. Zoom Çizim butonu Zoom Hepsi Zoom Hepsi çizim sınırlarını göz önüne alarak çalışan bir komuttur. Klavyeden Ctrl ve G tuşlarına basarsanız. tüm çizimin ekranda görünmesini sağlar. Ekran. 3. Ekran. görünüşe döneceksiniz. çizim boyutlarına gelecektir. Mouse'u sürükleyerek büyütmek istediğiniz alanı pencere içine alın ve sol tuşu tıklayın. Zoom Pencere Zoom Pencere ile iki adet koordinat girilir. 1. 1. Zoom Pencere butonu toolbarda bulunan Zoom Pencere Zoom Geri Çizim üzerinde zoom yaptıktan sonra. Bir önceki. Zoom pencere veya kaydır komutunu çalıştırın. Görüntü Menüsünden Zoom Çizim satırını veya toolbardan zoom sınırlar butonunu tıklayın. 2. Bu koordinatlar arasında kalan kısım ekranı kaplayacak şekilde büyür.BÖLÜM 18 GÖRÜNTÜ Zoom Çizim Zoom Çizim çizim hacminiz ne olursa olsun. çizim sınırları ayarlarında tanımlanan boyutlarına gelecektir. Çizim alanını sol tuş ile tıklayın. önceki görünüş çalışır. 2. Zoom Pencere çalışacaktır. 2. Klavyeden sağ tarafta bulunan . 1. 2. 1. pencere boyutları oranında büyüyecektir. 117 . Görüntü menüsünden Zoom Geri satırını veya toolbarda Zoom Geri butonunu tıklayın. Mouse ile seçildiğinde program bu koordinatları otomatik algılar. Görüntü menüsünden Zoom Hepsi satırını tıklayın. Komutun çalıştırılması için. Klavyeden Ctrl ve Z tuşlarına birlikte basın. İstenirse koordinatlar klavye ile de girilir. 3. 4. Çizim.

1. 2. Bir obje seçin. yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanarak pan yapabilirsiniz.Görüntü Zoom Geri butonu Zoom Seçim Seçilen bir objeyi veya objeleri büyütmek için kullanılır. sürükleme miktarı kadar kayacaktır Klavyeden sol. Görüntü Menüsünden Pan satırını tıklayın. Objeler yeniden oluşturulacaktır. İmleci. 4. 2. 1. 2. Toolbardan zoom seçim butonunu tıklayın. Objeler yeniden çizilecektir. çizimi belirli bir miktarda kaydırmak için kullanılır. kaydırmak istediğiniz nokta üzerine getirin ve sol tuşu tıklayın. Pan butonu Yeniden Çiz Ekranı temizlemek için kullanılır. 3. 1. 2. Mouse’ u sürükleyin ve tekrar tıklayın. Zoom Seçim butonu Pan Pan komutu. Görüntü Menüsünden Yeniden Oluştur satırını veya toolbardan Yeniden Oluştur butonunu tıklayın. Çizim. 1. Yeniden Çiz butonu Yeniden Oluştur Yeniden oluştur komutu programın çizimi yeniden yaratmasına ve objelerin ekranda üzerinde yapılan değişikliklerle yeniden oluşturulmasına olanak sağlar. Görüntü Menüsünden Yeniden Çiz satırını veya toolbarda Yeniden Çiz butonunu tıklayın. Yeniden Oluştur butonu 118 . sağ.

6. Sağ tuşa basın. 6. 4. Değiştir Menüsünden Taşı satırını veya butonunu tıklayın. çizim alanın sol alt köşesinde bulunan noktayı orijin kabul eden koordinat sistemini. sol tuşu kullanarak herhangi bir nokta(düğüm noktası da olabilir) seçin. Obje silinecektir. Lokal koordinat ise. 5. 2. Değiştir Menüsünden Döndür satırını tıklayın. döndürme merkezini orijin. 5. Taşı 1. Objeyi seçin. 2 boyut ve kesit penceresindeki Taşı butonu 2 boyut ya da kesit penceresindeyken taşı Döndür 1. ilgili açıya kilitlenecektir. Tekrar sol tuşa tıkladığınızda aksla beraber. Döndürme yapılacak merkezi belirlemek için sol tuşu kullanarak çizim alanında bir noktayı veya herhangi bir düğüm noktasını tıklayın. apsisini obje ekseni kabul eden koordinat sistemini simgeler. 7. Klavyeden Space-bar tuşuna basarak. Del tuşuna basın. Obje taşınacaktır. 2. (Koordinat kutusuna yazılan değer objenin global açısı olacaktır) 10. 3.BÖLÜM 19 EDİTLEME OLANAKLARI Sil 1. Objeyi seçin. 9. Döndürme yarıçapını belirlemek için. (Objenin global açısı + koordinat kutusunda yazılan açı değeri 11. Objeyi seçin. Objeyi götürmek istediğiniz yere sürükleyin ve çizim alanını tıklayın (mesafeyi koordinat kutusu ile de girebilirsiniz). İmleç. 3. Mouse’un sağ tuşuna basın. aksa bağlı tüm objeler belirlenen açıya göre dönecektir 119 . Global koordinat. 2. 3. 4. Referans noktası için çizim alanını tıklayın. Derece cinsinden açı değerini girin ve enter tuşuna basın. Döndürme açısını belirlemek için koordinat kutusunu kullanabilirsiniz. 8. İdeSTATİK aynı anda altta mesaj kutusunda hangi koordinatlarda çalışıldığını size iletecektir. açının global veya lokal koordinatlara göre mi kullanılacağına karar verebilirsiniz. Klavyeden A tuşuna basın.

yazı yüksekliğine ve yazı metnine müdahale edebilirsiniz. 2. Yan Yana O anda açık olan pencerelerin hepsini çizim ekranında görmenizi sağlar. Değiştir Menüsünden Yazı Değiştir satırını tıklayın. Duvarın veya kirişin ilgili ucu taşınacaktır. Karşınıza Yazı Değiştir penceresi gelecektir. 7. 2. 120 . Duvar veya kirişin sol veya sağ ucuna yakın bir yere tıklayın. Pencere Menüsünden İkonları Düzenle satırını tıklayın. Yazı yeni özellikleriyle oluşacaktır. İkonları Düzenle 1. Uç Noktası Edit butonu Yazı Değiştir 1. Bu pencerede. Değiştir Menüsünden Uç Noktası Edit satırını veya sağ toolbardan Uç Noktası Edit butonunu tıklayın. Duvar veya kirişi istediğiniz yere götürün. 3. kesişimde bulunan ucunu. herhangi bir kesişimdeki duvar veya kirişin. Mouse’ un sağ tuşunu tıklayın. 5. 3. 4. 5. 1. Sol tuşu tıklayın. Üst Üste Açık pencerelerin hepsini üst üste dizer. Bir duvara Uç Noktası Edit komutunu uygulayalım. 6. o kesişimden kurtarmaya ve başka bir yere taşımaya yarar. Çalıştığınız katlara ait pencereleri ikon haline getirdiyseniz tıkladıysanız) ve bu pencereleri düzenli hale getirmek istiyorsanız 2. İmleci üzerine getirip tıklayarak yazıyı seçin. True type yazı yazın. 4.Editleme Olanakları Uç Noktası Edit Uç noktası edit. Değişiklikleri yaptıktan sonra Tamam butonuna tıklayın. (minimize ikonunu Hepsini Kapat O anda açık olan bütün pencerelerinizi kapatır.

Editleme Olanakları Hepsini Aç Kat Genel Ayarlarında oluşturulan bütün katları üst üste açar. Destek Menüsünden Bilgi Al satırını veya toolbarda Bilgi Al butonunu tıklayın. Sırayla. Objeler. 1. açısı ve ikinci noktanın orijine olan yatay ve dikey mesafelerini ekrana listeler. Uzaklık İki nokta arasındaki uzaklığı. Bilgi Al Objelerin özelliklerini ekrana listeler. klavyeden enter tuşuna basın. Çizim alanında herhangi bir objeyi tıklayın. hangi obje adlandırılacaksa. 1. objeleri sayar gibi her birini sırayla tıklayın. 3. Obje Adlandır Obje adlandır. projede bulunan objelerin adlarının düzenlenmesi için kullanılır. Bunun yerine bir katta data tarifi bittikten sonra obje adlandır ile. Destek Menüsünden Alan satırını tıklayın. Açılan diyalogtaki satırda. seçim sırasına göre adlandırılacaktır.) 4. 3. 2. 2. 2. Destek Menüsünden Obje Adlandır satırını tıklayın. Çizim alanında kapalı bir poligon çizin. döşeme için D1. objenin indisi ve başlangıç numarasını girin. 3. Seçim bittikten sonra. mouse’un sağ tuşuna basın. Data girerken obje adlarının ve sırasının düşünülmesine gerek yoktur. 1. kolon için S1 gibi) ve Tamam butonunu tıklayın. başka bir deyişle K1 yazın. o kirişi tekrar tıklayarak seçimi iptal edebilirsiniz. (Örneğin kiriş ise K ve 1’den başlayacaksa 1. (Eğer yanlış seçim yaparsanız. Bu nedir(what’s this Help) yardımı ekrana gelecektir. “bu nedir” yazısını tıklayın . obje isimlerini değiştirebilir ve sıraya sokabilirsiniz. alan ve çevre hesabını ekrana listeler. mouse imlecini yazıların üzerine getirerek. Alan ve çevre hesabı ekrana gelecektir. Bunun için. 121 . İçerik İdeSTATİK programından ana yardım menüsüne geçişi sağlar. İpucu: Ayrıntılı bilgi için. Objeler seçilecektir. Bilgi Al butonu Alan ve Çevre Poligonal bir yerin. Obje bilgilerini gösteren pencere ekrana gelecektir.

Artık.Editleme Olanakları 1. Ekrana söz konusu bilgiler listelenecektir. Çizim alanında çizilmiş bir obje tıklayın. Destek Menüsünden Uzaklık satırını tıklayın. Objeden Ayarları Al butonu 122 . Destek Menüsünden Objeden Ayarları Al satırını veya toolbardan Objeden Ayarları Al butonunu tıklayın. 3. Çizim alanında iki nokta tıklayın. 1. 3. 2. söz konusu objenin ayarları kullanılacaktır. Objeden Ayarları Al Çizilmiş herhangi bir objenin ayarlarını güncelleştirir. 2.

(cd install) hinstall -r yazıp enter tuşuna basın. Raporu yazıcıya gönderiyorum. fakat açılmıyor. (cd drivers) install dizinine geçin. 123 .BÖLÜM 20 SIKÇA SORULAN SORULAR ? Programı yükledim. Laser yazıcılarda. Pencere menüsünden hepsini aç satırını tıklayın.) drivers dizinine geçin. ? Rapor alıyorum. Tamam butonuna basın. dangılın üzerinde. yazı tipleri (printer fontları) yüklenmelidir. Çalıştır’ ı tıklayın. Yazıcı Ayarları / Yazı Tipleri bölümünde “True Type’ ları Grafik olarak yazdır”(Print True Types as Graphics) seçeneği işaretlenmelidir. Başlattan Oturumu Kapat satırını tıklayın. 2. Ne yapmalıyım? 1. Hangi programa ait dangıla sahipseniz. Yüklemeyi hangi dizine yaptıysanız. ? Daha önce kayıt ettiğim projeyi açmak istiyorum. Windows’u bir defa kapatıp. Ne Windows’da printer tanımlanmamış. Windows tekrar açılınca programı çalıştırın. Programı yeni yüklediyseniz ve bilgisayarı resetlemediyseniz. açın. HP Deskjet 670 sonrası yazıcılarda. Tamam butonuna basın. Bilgisayarım’dan yazıcıları tıklayın ve yazıcı ekle ile bir printer tanımlayın. Windows’da Başlat butonunu tıklayın. Yukarıda anlatılan seçeneklerden hiçbiri sorunu çözmediyse. Ne yapmalıyım. Başka bir deyişle. yapmalıyım? “Assertion Failed: Printer Data Error==0” mesajı veriyor. ideSTATİK NC yazıyordur. Uygulama hatası veriyor. başka bir programı kullanmaya çalışıyor olabilirsiniz. fakat ideSTATİK IDS programı kullanılmak isteniyordur. Bilgisayarı Yeniden Başlat satırını işaretleyin ve Evet butonu tıklayın. 3. HP Deskjet 670 öncesi yazıcılarda. 2. Ne yapmalıyım? Bununla ilgili çözümler aşağıda açıklanmıştır: 1. Çalıştırıyorum “Hasp Key Not: Found” mesajı veriyor. şu işlemleri yapın. Açılan windows penceresinde. Sahip olduğunuz dangıla ait programın dışında. hinstall -i yazıp enter tuşuna basın. 3. cd\ideyapi yazıp enter tuşuna basın. örneğin. oraya geçin. o programı kullanabilirsiniz. Command yazıp enter tuşuna basın. Başlat / Programlar / HP Deskjet Utilities / HP Deskjet Release Notes Other known problems.(Örneğin dizin IDEYAPI ise. Öngörüntüde gözüküyor. ? HP yazıcım var.

Bir kolon oluşturulduğunda. Kirişler aşağıdaki şekilde görünecektir.Sıkça Sorulan Sorular Large fonts print incorrectly – ATM Click here ‚ to change this now. döşeme kotundan. ? ? Bir kolona veya Tanımlayacağım? perdeye farklı doğrultulardan kiriş bağlanıyor. döşemenin oturamayacağı kadar farklı kotta olabilir. Özellikle nonortagonal sistemlerde kiriş çizgileri kolonun içinden geçiyor ve diğer kirişlerle birleşiyor. Örnekte K7 kirişinin üst ucunu tıklayın. 124 .6-0. Gelişmiş yakalama komutu hatalı kullanılıyor olabilir. Ne yapmalıyım? Değiştir menüsünden Obje Trim Yöntemi satırını tıklayın ve ilgili kirişleri seçin. kolon. perde gibi taşıyıcı elemanlarla birleştirilmelidir. Nasıl Kirişin Farklı Doğrultudan Kolona Bağlanması başlığını inceleyiniz. (0. çevresindeki en az bir kirişi yakalayamıyordur. (Restart Windows) ? Döşeme Oluşturulamıyor? 1. Kirişi tanımlarken. Örneğin kirişin kotu 0.12) 3. kolonun yerleşme noktasında düğüm noktası oluşur. Döşemenin oluşması için çevresinde bulunan kirişler. 2. (Kiriş yüksekliği 60. Kirişlerden birinin kotu.50 olmalıdır.5+0. bu düğüm noktasının yakalanması (düğüm noktasının yakalandığı imlecin Okey işaretini alması ile anlaşılır) gereklidir. döşeme yüksekliği 12 cm ise en fazla -0. Windows Printing Technology seçeneği iptal edilecek.50’deyken döşemenin kotunu sıfır veremezsiniz.98 olabilir. Döşeme. Windows yeniden başlatılacak. Döşemenin kotu da en az -0. Ayrıntı için gelişmiş yakalama başlığını inceleyiniz. Treat Black as Graphics seçeneği işaretlenecek ve OK tıklanacak.

Daha büyük nasıl çizdirebilirim? Çizim menüsünden Açılım Ayarlarını tıkayın. Bu komutlarla kattan kata.01 programında yapılmış bir projeyi ideSTATİK IDS 99 programına aktarmak için. Bir katta bilgileri girdim. ? ide6 programıyla daha önce yaptığım projeyi bu versiyonda kullanabilir miyim? Evet. a)DOS ortamımda. COPY ORNEK1. Örneğin. Ne yapmalıyım? Kirişin üzerine döşeme kenarı çizilmiştir. zemin kat için Z vb. İdestatik 6. Proje dizinine geçin. Sadece boş olan kenarlar döşeme ile kapatılacak. Burada indis sütununa yazılmasını istediğiniz kat indislerini tanımlayın.Sıkça Sorulan Sorular ? ? Açılımlarda yazılar küçük. proje adı ORNEK1 ise.). yüksekliğini kontrol edin. Dinamik analiz yaparken 1.PRJ ORNEK1. K102 gibi… Analiz menüsünden Kat Parametreleri satırını tıklayın. ? ? Sahanlık döşemesinde pilyeler komşu döşemenin içine uzuyor. Bu listede bulunan durumlar giderilmediği sürece rapor alamazsınız. Neden? Sisteminizde herhangi bir katta panel tanımladıysanız. 1. yönetmelik ve geometrik uygunluğu olmayan durumlar listelenir. ? Kat indisi nasıl verebilirim? Örneğin K101. ? Rapor görüntüleniyor ama printer ikonu aktif değil. Panel yüksekliğini kat yüksekliği kadar girin. Neden? Rapor alırken Proje Genel ayarlarında yönetmelik ve geometrik uygunluk kontrolü yap seçeneği aktif ise._RJ 125 ._rj olacak şekilde kopyalayın. Kat için 1. Üst katlara aynısını kopyalayabilir miyim? Hızlı kopyalama ya da kattan kata blok yerleştir ile yapacaksınız. Proje adını uzantısını . 2. objelerin hepsini ya da sadece seçilen objeleri ya da sadece statik ve/veya mimari objeleri opsiyonel olarak kopyalayabilirsiniz. Yazı büyütme faktörünü attırın. mod X yönü için gerekli hesaplar yapılıyor diyor ama geçiş zamanı çok uzun sürüyor. (Örneğin.kat için 2. 1.

Sıkça Sorulan Sorular yazıp enter tuşuna basın. b)Windows 95'de, Windows gezginini çalıştırın ve ORNEK1.PRJ yi bulup, kopyalayıp, yapıştırın. Kopya ORNEK1.PRJ'yi yeniden adlandır ile ORNEK1._RJ yapın. 2. WINDOWS 'da veya DOS ortamında ideDATA programını çalıştırın. Bu programda projeyi açın. 3. Data Aktarma işlemini yapın. 4. ideSTATİK IDS 99 programını çalıştırın. 5. Proje menüsünden ide6'dan proje oku ile çalışacağınız projenin datalarını yükleyin.

?

İdeSTATİK 6.01 programından proje okurken hata verdi. Ne yapmalıyım?

Hata veren objelerin isimlerini ve katlarını not edin. 1. Objenin aksının bulunduğu yerde başka aks girilmiş. (Üst üste aks girilmiş olabilir.) 2. İki kolonun düğüm noktaları üst üste çakışıyor olabilir. 3. Kirişin orta aksı taşıyıcısını kesmiyor olabilir.

?

Bu versiyonda yaptığım projeyi ileride çıkacak yeni versiyonlarda okuyabilecek miyim?

Evet. Bu versiyonda GPD olarak kayıt ettiğiniz projeleriniz ileride çıkacak versiyonlarda okunabilecektir. GPD kaydet, bu amaç için geliştirilmiştir. Proje, projeyi kaydet ile saklanabilir. Ancak arşiv yapılacak projelerin, proje kaydetin yanında GPD olarak da kayıt edilmesinde fayda vardır. Ayrıca arşiv amaçlı saklanan projelerin, sadece GPD olarak kayıt edilmesi yeterlidir.

?

Projeyi GPD olarak kayıt ettim. Açınca, proje geneldeki bilgilerin değişmiş olduğunu gördüm. Neden?

GPD sadece objelerin geometrik bilgilerini kayıt eder. Objelerin ayarlarıyla ilgili bilgilerini kayıt etmez. Ayrıca GPD olarak kayıt edilmiş bir proje tekrar yüklendiğinde, analizinin baştan yapılması gereklidir.

?

Kalıp planı alıyorum. Döşeme donatılarını çizmiyor veya döşeme donatılarını tıklıyorum döşeme donatıları listelenmiyor.

Döşeme betonarme hesap aksı tanımlamalı ve döşeme analizi yapmalısınız.

?

Plan çizimlerinde (Kalıp, kolon aplikasyon vb.) dış ölçüler kirişlerin üzerinden geçiyor veya birden fazla dış ölçü atılmış.

Kontur çizgisini, yapının en dışından ve girinti çıkıntı yapmayacak şekilde tanımlayın.

?

Döşeme analizi yaptım. Nervür veya kaset donatılarını tıklıyorum. Donatılar listelenmiyor.

Nervür veya kasette tariflenmesi gereken tipik nervürler döşemenin dışında kalıyordur. Tipik nervür ve kaset tariflerini değiştirin.

?

Programı çalıştırdım. Menüden veya toolbardan seçim yapamıyorum.

126

Sıkça Sorulan Sorular Yeni bir proje açmalı veya daha önce kayıt ettiğiniz bir projeyi yüklemelisiniz.

?

Kolonda üst kattaki donatı alt kattan fazla çıkıyor. Neden?

Kolon betonarme hesabında, kolon eksantrisitesi, momentle doğru orantılı, eksenel kuvvetle ters orantılıdır. Başka bir deyişle, momentin büyümesi ile, normal kuvvetin küçülmesi eksantrisiteyi arttırır. Eksantrisitenin büyük olması ise kolon donatısının artmasına yol açar. Bu koşulu oluşturacak en genel durum, en üsteki kolonla bir alttaki kolon arasındaki moment farkıdır. En üstte bulunan kolonun düğüm noktasına, alt kata nazaran daha az eleman bağlanmaktadır. Dolayısıyla, en üst kattaki kolonun alacağı moment, altta kattakine oranla daha büyük olacaktır.

?

Yük analizi yaparken veya döşeme analizi yaparken mesh oluşturamadı mesajı verdi. Ne yapmalıyım?

Mesajın verildiği döşeme Genel obje editle seçilir. Açılan döşeme ayarları dialoğunda, statik bölümdeki sonlu eleman genişliği küçültülür ve analiz tekrar yapılır. Bu mesajın verdiği bütün döşemeler için bu işlem yapılmalıdır.

?

Yük analizi yaparken veya döşeme analizi yaparken çalışma şekli belirlenemedi mesajı verdi. Ne yapmalıyım?

İlgili döşemedeki tüm betonarme hesap akslarını silin ve yeniden girin. Betonarme hesap aksı döşeme dışında kalmış.

?

Aynı boyuttaki kolonların hepsini birden x boylarını 10 cm. y boylarını 5 cm. büyütmek istiyorum. Ne yapmalıyım? +10, Y satıra +5

Kolonlar seçilir. Değiştir menüsünden kolon boyutları tıklanır. X satırına yazılır. Tamam butonu üstünden mouse’un sol tuşu tıklanır.

?

Bazı kolonların boyutlarını aynı anda hepsini birden örneğin 60/25 cm. yapmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Kolonlar seçilir. Değiştir menüsünden kolon boyutları tıklanır. X satırına 60, Y satıra 25 yazılır. Tamam butonu üstünde mouse’un sol tuşu tıklanır.

?

Projede bir katta çok sayıda kaset döşeme var. Çok yavaş çalışıyor. Neden?

Kalıp planında kaç tane kaset kirişi varsa o kadar eleman, kaç tane kaset kirişlerinin birleşimi varsa o kadar düğüm noktası vardır. Sistem rijitlik matrisinin band genişliği de, eleman adedi ile düğüm noktalarının sayısına bağlıdır. Sistem rijitlik matrisinin büyümesi ise daha çok bellek ve zaman demektir.

?

Proje simetrik olmasına karşın sonuçlar simetrik çıkmıyor.

Projenin simetrik çıkması için data bildirimlerinin de simetrik tarif edilmesi gereklidir. Bu durum üç başlık altında incelenebilir. 1. Geometri simetrililiği Objelerin boyutlarının simetrik olup olmadığını kontrol edin. Kolonlar arasındaki mesafelerin de simetrik olması gerekir. Elemanların kotlarını kontrol edin. 2. Yük simetrililiği Döşeme ve duvar yüklerinin simetrik girilip girilmediğini kontrol edin. Çizgisel veya noktasal yük bilgisi girişi yapılmışsa bunların da yüklerinin ve yerlerinin simetriyi bozmayacak şekilde 127

Sıkça Sorulan Sorular tariflenmesi gerekir. 3. Nervür ve Kaset dengelemeleri Simetrik nervür ve kasetlerin dengelemelerinin simetrik yapılıp yapılmadığını kontrol edin. Tip nervür ve tip kasetlerde simetrik olmalıdır.

?

Kolona tekil temel giremiyorum. Neden?

Eğer tekil temel girmeye çalıştığınız kolon, panel objesi olarak tanımlandıysa, tekil temel tanımlayamazsınız. Bunun yerine panel objesi altına, ampatmanları, gövde derinliğine eşit sürekli temel tanımlamalısınız.

?

Kolona veya kirişe tekil yük girebilir miyim?

Evet. Çiz menüsünden noktasal yük satırını tıklayın ve kolon veya kiriş üzerine yerleştirin. Yerleştirme işlemi sırasında koordinat kutusunu kullanabilirsiniz. Noktasal yükün geometrik yeri önemlidir.

?

Proje Genelden çıkarken “beton kalitesi yeterli değil” mesajı veriyor. Neden?

1997 deprem yönetmeliğinde belirtilen beton kalitesi koşulu yerine getirilmiyor. Proje Genel ayarlarında Beton başlığında beton sınıflarını değiştirebilirsiniz.

?

Proje Genelden çıkarken “taşıyıcı sistem davranış katsayısı yeterli değil” mesajı veriyor. Neden?

1997 deprem yönetmeliğinde belirtilen koşula uyulmuyor. Yapının süneklilik durumuna göre taşıyıcı davranış katsayısı Proje Genel ayarlarında değiştirilmelidir.

?

Menüden kiriş veya paneli seçemiyorum veya toolbardan kirişi tıklayamıyorum.

Mimari plan modundan, kalıp planı moduna geçmelisiniz. Toolbarda bulunan mimari plan/ kalıp planı ikonunu tıklayın.

?

Toolbardan temel ikonunu tıklayamıyorum.

Kalıp planı modundan, mimari plan moduna geçmelisiniz. Toolbarda bulunan mimari plan/ kalıp planı ikonunu tıklayın.

?

Obje editle, bir objenin özelliklerini değiştirmek istiyorum. Başka obje ayarları dialoğu geliyor.

Daha önce seçili bırakılmış obje var ve bu objenin ayarları geliyor. Hiçbirini seçme ile seçilmiş objenin, seçilmişlik durumunu iptal edin ve Genel Obje Editle ayarlarını değiştirmek istediğiniz objeyi seçin.

?

Yanlışlıkla hızlı kopyala kullanarak kopyalamamam gereken kata bilgi kopyaladım. O kattaki eski çizimlerim kayboldu. Nasıl Kurtarırım?

Çizimlerin kaybolduğu katı, pencere menüsü altından seçerek, toolbardan undo ikonunu tıklayın.

?

Hızlı kopyala yaptıktan sonra bütün kattaki bilgilerim silindi. Nasıl Kurtarırım?

Data girilmemiş kattayken hızlı kopyalama yaptınız. Daha önce çizimlerin bulunduğu katları 128

Sıkça Sorulan Sorular pencere menüsü altından seçerek undo yapın. rüzgar hesabı da yapılmış olacaktır. kat düzlemindeki bileşke kuvvetlerdir.(t) :Toprak X2 vektörünün x eksenine dik mesafesi bu sütuna girilir. ister 1. Kalem kalınlıklarındaki ayarların geçerli olması için ploterın püskürtmeli ploter olması gerekiyor. (Her biri için) ? Rüzgar Hesabını Nasıl Yapabilirim? Rüzgardan oluşan yatay kuvvetleri hesaplayın. katların Y yönü yatay kuvvetlerini ton cinsinden girin. bileşke kuvvetidir. bileşke kuvvetidir. Daha sonra. Ancak ploterım bunları dikkate almıyor. ploterın sağladığı yazılımla(driver) yapabilirsiniz.(t) :Toprak Y2 vektörünün y eksenine dik mesafesi bu sütuna girilir. Bu sütuna yazılan değer 2. Rüzgar-Toprak başlığını tıklayın ve RüzgarX satırına her katların X yönü yatay kuvvetlerini. ? Kalem kalınlıkları bölümünde kalem ayarları yaptım. ? Ploterım pürskürtmeli atayamıyorum.Y yönü için iki tane farklı bileşke kuvveti girilebilir. Analiz yaptığınızda. ? Programa yönelik isteklerim dikkate alınacak mı? İsteklerinizi dökümante ederek faks ile teknik servise gönderin.(m) :Y yönü toprak itkisinin bileşke kuvveti ilgili kat satırına girilebilir . ? Toprak İtkisini Nasıl Dikkate Alabilirim? Yapı sistemine göre. Bu sütuna yazılan değer 2. Y yönü için iki tane farklı bileşke kuvveti girilebilir. Analiz menüsü altındaki Kat Parametreleri satırını tıklayın. olduğu halde renklere istediğim kalem kalınlıklarını Renk paletinde aynı rengin birden fazla tonu yer aldığı için objelerin rengini tam olarak 129 . RüzgarY satırına.(t) :Toprak X1 vektörünün x eksenine dik mesafesi bu sütuna girilir.(m) :X yönü toprak itkisinin bileşke kuvveti ilgili kat satırına girilebilir. ister 2 tane toprak bileşke kuvveti girebilirsiniz. Kat parametreleri diyaloğu açılacaktır. X yönü için iki tane farklı bileşke kuvveti girilebilir. Burada gireceğiniz kuvvetler.(m) eks Tx1 Toprak X2 eks Tx2 Toprak Y1 eks Ty1 Toprak Y2 Eks Ty2 Toprak ile ilgili kuvvetler birbirinden bağımsız yüklemeler olarak dikkate alınırlar. Yüklemediyseniz bu yazılımı Windows programına yükleyin. Başka kullanıcılardan gelen isteklerle birlikte yeni versiyonlarda bir plan bazında değerlendirilerek dikkate alınacaktır. Analiz menüsü altındaki Kat Parametreleri satırını tıklayın. Tabloda hangi sütuna ne bilgi gireceğiniz aşağıda listelenmiştir. Bu sütuna yazılan değer 1. Kalemli ploterlarda. programda Çizdir dialoğunda Ayarlar butonunu tıklayın. Kat parametreleri dialoğu açılacaktır. Ploter ayarları açılacaktır.(m) :Y yönü toprak itkisi bileşke kuvveti ilgili kat satırına girilebilir. X yönü için iki tane farklı bileşke kuvveti girilebilir. bileşke kuvvetidir. Toprak X1 :X yönü toprak itkisi bileşke kuvveti ilgili kat satırına girilebilir.(t) :Toprak Y1 vektörünün y eksenine dik mesafesi bu sütuna girilir. bileşke kuvvetidir. kalem kalınlıklarını . Bu sütuna yazılan değer 1. Bileşke kuvvetlerin değerlerini ve etkidiği yerin koordinatlarını belirleyin. Rüzgar-Toprak başlığını tıklayın.

Mevcut ayarlar ise aynı değil ve daha önceden tanımladığım objenin ayarlarını tekrar kullanmak istiyorum.2 için üst rijit bodrum katı numarası” satırına bodrum çevre perdelerinin bulunduğu katın numarasını girin ve tekrar analiz yapın. Proje Bilgilerini Nasıl Kayıt Edeceğim? Projeyi. Objeleri tamamen rastgele girebilirsiniz. Ne yapmalıyım? Bildirim menüsünden Proje Genel satırını tıklayın. Ploterın sağladığı yazılımın (driver) en yeni versiyonunu edinin.4. kiriş açılımları gibi çizim pencerelerinde bulunan blokları parçalayabilirsiniz. Örneğin kat pencerelerinde çalışırken kiriş. ? Obje Parçala ile bir bloğu parçalayamıyorum.7. proje kaydet veya GPD kaydet komutlarıyla kayıt edeceksiniz. ? Data girerken isim vermekte zorlanıyorum. programdan çıkın ve tekrar çalıştırın. Ne yapmalıyım? Objeden ayarları al komutunu kullanmalısınız. Proje kaydet ile tüm çalışmalarınız kayıt edilecektir. GPD kaydet ile sadece ana bilgiler kayıt edilirler.7. kolon aks vb. a) Kalemli ploterım var. Printerın özeliklerine girin ve siyaha dönüştür seçeneğini aktif hale getirin. Plotera çizim gönderirken Çizdir dialoğunda içi boş seçeneği seçilmelidir. Ploterdan çıktı aldığımda yazılar çıkmıyor veya yazılar kayıyor veya yazıların açıları yanlış. ? Çizimlerde bazı yazılar ve çizgiler üst üste gelmiş. İlgili objenin ayarlarına girerek obje rengini klavyeden shift tuşunu basılı tutarak tıklayın. Obje Adlandır ile obje isimlerini istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Projeyi kayıt edip. b) Püskürtmeli ploterım var.a) maddesi gereğince R katsayısını 8 alabilmem gerekir. Ne yapmalıyım. Kalemli ploterlar true type yazıyı desteklemezler.Sıkça Sorulan Sorular bilemeyebilirsiniz. 130 . Halbuki deprem yönetmeliği (6. çizilecek objenin ayarlarını daha önceden çizilmiş objenin ayarlarından güncelleştirir. ? ? Çalışırken hard diskin ışığı sürekli yanmaya başladı ve program yavaşladı. Deprem bölümünde “Madde 6. Bulunla beraber. Objeden ayarları al. ? Projemde rijit bodrum çevre perdeleri var. Burada vereceğiniz kalem kalınlığı objenin basılacağı kalem kalınlığı olacaktır.) var. Bu işlemin daha kısa yolu var mı? Projeyi tanımlarken isim verme işi ile hiç uğraşmayın. kalıp planı. Neden? Obje parçala blok entity(blok olarak hazırlanmış obje)’lerde çalışır. Proje yükle veya GPD yükle ile açılabilir. Bunlar tekrar. Taşıyıcı olarak başka S indisli perde kullanmadığım halde hesap sonucunda rapor almak istediğimde “sistemde paneller var ve R katsayısını 7’den büyük” mesajını veriyor. ? Printerdan çıktıyı tam siyah olarak alamıyorum.2. ? Daha önce tanımladığım bir obje(kiriş. Obje çizimleri bittiğinde. kolon gibi objeleri parçalayamazsınız.

com. nasıl çıktı alabilirim? a) Çıktı almak istediğiniz çizicinin disketlerini kendi bilgisayarınıza yükleyin. Genel Ayarlara girmeden istediğim zaman sağ menü olarak. dolayısıyla projenin genel çözümü yanlış olur. Alt blokları da tekrar obje parçala ile çizgi ve yazılara dönüştürebilirsiniz. sadece üzerinde tıklama yaptığım kolonun özelliği değişti. Kat deplasmanları birbirinden bağımsızdır.tr ? ? ? Windowsta çalışırken sürekli uygulama hatası veriyor. Hepsini seçtim. obje parçala komutunu kullanarak alt bloklara ayırabilirsiniz. işlevine göre tersinin çalışmasını sağlarsınız. Dolayısı ile bu iki sisteme etkiyen deprem yükleri ayrı ayrı hesaplanmalıdır. komut tekrarı. E-Posta adres: ideyapi@ideyapi. projenizi İde Yapı teknik sevisine gönderin. ? Plotter’ım ( çizicim ) yok. işlem sırasını yazarak. sağ tuş menü ise. Bu dosyayı diskete kopyalayın ve çizicinin bağlı olduğu 131 . Dilatasyonla ikiye ayrılmış bir proje statik olarak iki ayrı sistemi temsil eder. Projede. ? İde Yapı teknik servisine projeyi nasıl göndereceğim? Elektronik posta veya kargo ile gönderebilirsiniz. Programı kullanmak için başka CAD programına ihtiyaç var mı? Hayır. ? Uygulama hatası verdi veya geçersiz işlem yürüttü mesajı verdi ve programı kapattı. Bu iki sistemin ayrı ağırlık merkezleri. Bu işlemlerden sonra üst üste çizgi ve yazı gelmeyecek şekilde her yazı ve çizginin yerini. Hepsinin özelliğini değiştirmek için ne yapmalıydım? Herhangi bir kolon üzerindeyken klavyeden shift tuşuna basılı tutarak sağ menüyü açarsanız. Başka bir deyişle. sağ tuş komut tekrarı ise sağ menü olarak çalışırsınız. ? Örneğin birden fazla kolon(herhangi bir obje olabilir) çizdim ve hepsinin birlikte özelliklerini değiştirmek istiyorum. İşlemi bitirdim ve bir de baktım ki. CPU’ un fanı çıkmış olabilir. Blokları. taşı komutuyla değiştirebilirsiniz. Herhangi bir kolon üzerinde sağ tuşa basarak sağ menüyü açtım ve özellikler satırını tıkladım. Sisteme etkiyen deprem yükleri ve buna bağlı deplasmanlar. Bilgisayar üreticisinin teknik servisine başvurun. seçtiğiniz bütün kolonlar için geçerli kılabilirsiniz. işlettiğiniz komutu. aynı işlemi yaptığınızda uygulama hatasıyla karşılaşıyorsanız. ? Mouse’un sağ tuşunu. nasıl çözmeliyim? Dilatasyonla ayrılmış kısımları ayrı projeler olarak girip çözdürün. ayrı kütleleri vardır. Projede dilatasyon var. El kitabında anlatılan yöntemleri kullanarak kalem kalınlıkları ayarlarını yapın. Çizdir komutu ile çiziciye gönderdiğinizde karşınıza yazıcı ayarları gelecektir.Sıkça Sorulan Sorular Üst üste gelen yazı ve çizgiler bir bloktur. Klavyeden ctrl tuşunu basılı tutarken. Böyle bir proje tek bir proje olarak girilip çözdürülürse tek ağırlık merkezi hesaplanır. Burada dosyaya yazdır seçeneğini kullanarak çizimi dosyaya yazdırın. sağ tuşa basarsanız. istediğim zaman da komut tekrarı olarak kullanabilir miyim? Evet kullanabilirsiniz.

kalıp planında rakamları çıkıyor. Tevzi donatısı için çizilen hesap akslarına donatıları kendiniz atamalısınız. ? Nervürlü döşemelerde. Bu editörlerde olumsuzluklarla ilgili ipuçları da mevcuttur. ? Tarama ayarlarından çeşitli taramalar seçiyorum fakat hep kare tarama yapıyor. ? Poligon kolon kesitini nasıl büyütürüm? Kolon trimle komutunu kullanın. b) Programı çizicinin bağlı bulunduğu bilgisayara yükleyin. Bunun için betonarme hesap akslarını çizdikten sonra Betonarme menüsünden Döşeme Donatılarına girip. c) Son alternatif ise dxf dosyası oluşturarak data göndermektir. ? Programı tıklıyorum. Karşınıza kolon ayarları diyaloğu gelecektir. Tarama ayarlarından çıktığınızda. Dos komut sistemine geçin ve komut satırına “copy dosyaadi lpt1” yazıp enter tuşuna basın. diyalogta donatı kutucuklarını çift tıklayın ve nervürlü döşemelerde kullanmak istediğiniz. kalıp planında donatılar üzerine yazılacaktır. donatı çapını ve aralığını yazın. temel vs. Bilgisayarınıza virüs bulaşmış(win95. kesitini ne kadar büyütürsem büyüteyim yine kurtarmıyor. Herhangi bir elemanda kesit yetersizse bu yetersizliği gidermenin akla ilk gelen yolu o elemanın kesitini arttırmaktır. İlgili elemanların betonarme menüsündeki editörlerinde elemanlarla ilgili yük. Bu durumda dxf dosyasını hangi programda açtıysanız o programın özelliklerini kullanarak çıktı alacaksınız. İpucu: İde Yapı programları içerisinde ilk dokuz rengi kullanırsanız işiniz oldukça basitleşecektir. Virüs taraması yaptırın. Tanımlı tarama yapmak istiyorsanız tanımlı tarama butonunu. kiriş. bitmap tarama yapmak istiyorsanız bitmap tarama butonunu tıklayın. Karşınıza Poligon Kolon diyaloğu gelecektir. Bu şekilde girdiğiniz donatı çap ve aralıkları. Dxf dosyasını açtığınız programda da bu dokuz renge göre kalem kalınlık ayarı yapabileceksiniz. Paftanız çizilecektir. Burada kolonunuzun orijinini değiştirmek suretiyle kaçıklığını değiştirebilirsiniz. Bu yüzden kesiti büyütmeden önce. 132 . IDS kullanıyorsanız ideplot programında projenizi açıp çizdirebilirsiniz. ? Poligon kolona nasıl kaçıklık verebilirim? Poligon kolonu seçin. Genel obje edit deyin.Sıkça Sorulan Sorular bilgisayara götürün.cih virüsü). Ne yapmalıyım? tevzi demirinin üzerinde -258985 f 0/0 Nervürlü döşemelerde yükler nervür kirişleri tarafından taşındığı için bu tip döşemeler üzerine çizeceğiniz Betonarme Hesap Aksları için program hesap yapmaz. Burada hesap döşeme içinden geçen tipik nervür kirişi için yapılır. mouse basit tarama çizim moduna girer. ? ? Toolbara ikon ekleyebilir miyim? Toolbar ve menü özelleştirme başlığını inceleyiniz. Çalışmaya başladığı anda “geçersiz işlem yürüttü” mesajını veriyor. Fakat yetersizlik her zaman sadece ilgili elemanın kesitini attırarak çözülmeyebilir. Buradan poligon kolon butonunu tıklayın. Kesit arttırarak olumsuzluğu gideremediğiniz durumlarda sistemi gözden geçirmeniz ve sistemde bazı değişiklikler yapmanız gerekecektir. NC kullanıyorsanız kilidi takıp programa girin ve projenizi çizdirin. kesit ve donatı durumları ile ilgili bilgiler mevcuttur. Kolon. kesitin neden kurtarmadığını araştırın.

5. Kolonun boyutunu attırıyorum. ? Kolon donatılarında B kontrolü sağlamıyor. asansör perdesini çubuk eleman olarak modellemiş olursunuz. ister panel objesi olarak girebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için deprem yönetmeliği. K2 ve K3 yönünde kolon-kiriş kesme güvenliği sağlamıyor. asansör perdesinin her bir kolunu sonlu levha olarak modellemiş olursunuz. Sağdaki büyütülmüş şemada taralı alan görünüyor. madde 7. E1. S1 kolonunu yatay doğrultuda istediğiniz kadar büyütün. taralı alanın formüldeki sınır değeri büyüten değişkenlerden biri olduğu görülecektir. Panel objesi olarak girerseniz. altına tekil temel tanımlayabilirsiniz. E2. Asansör perdelerini nasıl gireyim? İster poligon kolon olarak. Güvensiz yazan satırdaki kiriş isimlerini not edin. Bununla beraber. Poligon kolon olarak girerseniz. ? ? Kalıp planı kesidi veya temel aplikasyon aplikasyon planı kesidini nasıl alırım? Kalıp planı kesidi ve temel aplikasyon aplikasyon planı kesidi konu başlıklarını inceleyiniz. Buradan kayıtlı raporunuzu açıp yazdırın. kolon-kiriş birleşiminin hangi yükleme için “GÜVENSİZ” olduğuna bakın. Asansör perdesini çubuk olarak modellerseniz.Sıkça Sorulan Sorular ? Kaydedilmiş bir raporu nasıl tekrar açıp yazdırırım? iderpt2 Windows gezgini çalıştırın. Sonlu levha olarak modellerseniz. Programın yüklü olduğu klasörde (örneğin ideyapi) programını çift tıklayarak çalıştırın.2’ yi inceleyiniz. Kolon-kiriş birleşim kesme güvenliği raporu alın. 133 . kolon-kiriş kesme güvenliğini sağlamış olursunuz. Bununla beraber. E3 ve E4) ayrıntılı hesap sonuçları bulunmaktadır. Bu raporda her bir deprem yüklemesi için (isimleri. Bu aşamayı bir örnekle inceleyelim: Yukarıdaki şekilde. Sonuç değişmeyecektir. Dolayısıyla taralı alanın büyütülmesi gerekmektedir. Kolon-kesme güvenliği formülü incelendiğinde. Uyarı hala devam ediyor. Ne yapmalıyım? B kontrolü sağlamayan kolonları çizim alanında seçin. kolon dikey boyutunu ya da kiriş genişliğini yeterli derecede attırırsanız veya kolonu döndürürseniz. Bu kiriş doğrultusunda probleminiz vardır. her bir levhanın altına temel kirişi tanımlayabilirsiniz.

Yukarıda anlatıldığı gibi.) Örneğin 5 katlı bir projede 2 girilirse. 2. katlar için deprem yönetmeliği madde 6.3. Fbk hesaplanır ve bu katlara yatay kuvvet olarak uygulanır ? ? Kademeli yapıyı nasıl gireceğim? Kademeli yapı örneğini inceleyiniz. Ne yapmalıyım? Kolon kesme güvenliği hesabında kullanılan Ve. Bitmap dosyasını açın.5 deki sınır değerlerden küçük olması gerekmektedir. Proje Genel ayarları satırını tıklayın. ? Madde 6.3. Açılan diyalogda Diğer sekmesinde bulunan Projede Yönetmelik ve Geometrik Uygunluk Kontrolü Yap seçeneğini işaretleyin ve tekrar analiz yaptırın. 134 . 2. IDS ve NC arasında data alışverişi yapılabilir mi? NC’de yapılmış bir projeyi gpd olarak kaydedilirse IDS’de GPD yükleyerek açılabilir. ? Aldığım render görüntülerini (BMP’leri) nasıl çizdiririm? Ayarlar menüsünden Bitmap satırını tıklayın. Oranların bozulmaması için “Yükseklik Genişlikle Orantılı” seçeneğini işaretleyin. saplanan en büyük kiriş yüksekliğini çıkartınız) simgelemektedir. Ve’ nin deprem yönetmeliği madde 7. kolonun alt ve üst taşıma gücü momentlerinden bulunan pekleşmeli taşıma gücü momentleridir.2 uygulanarak. ? Çizimleri aynı paftada toplayabilir miyim? Evet. Bunu nasıl engellerim? Kolon aplikasyon planı almadan önce. -1 gibi. Ve = (Ma+Mü) / ln formülüyle hesaplanmaktadır. ve 1. Fakat IDS’de yapılmış bir proje NC’ye aktarılamaz. 0. Kolon aplikasyon planı alın.2 için bodrum katı numarası olarak ne gireceğim? Rijit bodrum katlarının tespiti için girilmesi gereken kat numarasıdır. Kopyalama ve yapıştırma komutların nasıl kullanılacağını inceleyiniz. Ln ‘nin küçülmesi Ve değerini büyütecektir. Ma ve Mü’nün büyümesi Ve ‘yi büyütmektedir. Bir paftadan kopyalayıp diğer paftaya yapıştırın. Yüksekliği kat yüksekliğinden fazla panelleriniz var. projede Ve’yi küçültecek önlemlerin alınması gerekmektedir. Problem nerede? Panellerinizi kontrol edin. Tamam deyip bitmapi çizim alanına yerleştirin. Karşınıza gelen Bitmap Ayarları diyaloğunda ön görüntü alanını tıklayın. Daha ayrıntılı bilgi için deprem yönetmeliği.7’ yi inceleyiniz.7. (1. kat planında kolonu işaretleyin. madde 7.7. ? Kolon aplikasyon planında bazı kolonlar iç içe giriyor. Ln kolon temiz yüksekliğini (kat yüksekliğinden. Ma veya Mü. ? ? Katlar arasında çakışan paneller var diyor ve analize başlamıyor. Uyarı gelmediği halde raporu yazdırmama izin vermiyor..Sıkça Sorulan Sorular ? Kolon donatılarında K kontrolü sağlamıyor.7. İşaretlediğiniz kolonun 1/50 ölçekte çizildiğini göreceksiniz.

y yönündeki ve eğik açılı yazılar gözükmüyor. Yapabilirsiniz. kolon vb. alt katlara inildikçe artmalıdır. çizim menüsündeki açılım ayarları satırını tıklayın. Bu mümkün mü? Evet mümkün. Kuvvetler-Donatı sekmesinde bulanan G ve Q yüklemelerine ait uç kuvvet değerleri düşey yüklerdir. “Proje analize uygun değil. 3 boyutlu objelerin simetrisini alamazsınız. aynı isimli n tane eleman olabilir. ? Program kilitlendi ve çıkmak zorunda kaldım. (Genel ayarlar diyaloğunda yedek al seçeneği aktif ise). Bilgisayarın belleği (ram) yeterli değil. Projeyi açın ? Analiz butonunu tıklıyorum. Analiz yapabilmek için her katta en az bir üstü serbest olmayan kolon ya da panel bulunmalıdır’ mesajı açığa çıkıyor. Burada. Datalarınızı açtığınız her kata kopyalayın. Kolon veya panel olmayan herhangi bir kat varsa analiz yapamazsınız. Sadece x yönündeki yazılar gözüküyor. Açılımdaki ölçülendirme ve donatı yazıları için.Sıkça Sorulan Sorular ? Alttaki kolonun Nd’si üstteki kolonunkinden küçük. Açılım ayarları diyaloğundaki yazı büyütme faktörünü değiştirin. program çalıştığınız projenin otomatik olarak yedeğini almaktadır. Otomatik kaydedilen projeyi nereden açacağım? Program klasörü altında bulunan AUTOSAVE klasörünün altından çağırın. ? Temellere gelen düşey yüklere nereden bakabilirim? alanları Betonarme menüsünde. Bu diyalogta bulunan yazı yüksekliği değerini değiştirin. kolon donatılarında kuvvetler-donatı alanları sekmesini tıklayın. Plan ölçülendirme diyaloğu açılacaktır. Kiriş. Dosya türünden “*. duvar. G ve Q yüklemelerinde görünen tz1 ve tz2 değerleri. çizim menüsündeki plan ölçülendirme satırını tıkayın. ? Simetri alabilir miyim? 2 boyutlu her türlü objenin (çizgi. Çünkü Nd değeri en kritik yük kombinasyonundaki tasarım normal kuvvetini ifade eder. Artması gereken düşey yükleri görmek için. yazı vb. proje kaydettiğinizde. çember. Bir projede. Kolon Donatıları satırını tıklayın.bak” yazısını seçin. Bu dosyanın uzantısı “bak” dır. Proje yükle komutunu çalıştırın. Problem yaşadığınız ekran kartın adını da İde Yapı teknik servisine fakslayın. ? ? Simetrik isimlendirme yapabilir miyim? Evet. Ne yapmalıyım. Neden? Programın kullandığınız ekran kartıyla bir uyumsuzluğu bulunmaktadır. ? Plan ve açılımlardaki ölçülendirme ve donatı yazılarını nasıl büyütebilirim? Plan ölçülendirme yazıları için. Bununla beraber. ? ? Temel analizi yaparken uygulama hatası verdi. Kesit ve görünüşleri kat planının yanına getirebilir miyim? 135 . Başka bir kart deneyin.) simetrisini alabilirsiniz.

Ne yapmalıyım? Φ. 136 . ? Tek yönlü döşemenin her iki yönüne de düz+pilye atıyor. Program klasörü altında (örneğin IDEYAPI) . iki ayrı kiriş gibi donatılandırılırlar. Tamam deyin ve döşeme analizi yaptırın. DATABASE isimli klasör bulunmaktadır. ayrı isimler taşıyorlarsa. Kopyala ve yapıştır komutlarını kullanın. Autocad programında açtım. Dxf çıktı seçeneklerinde. autocad standart fontu olarak aktar seçeneğini işaretleyin. φ ve çıkıyor. Okuyamazsınız.) ? İkiye bölünmüş kirişler iki ayrı kiriş gibi mi çözülüyor? Hayır. Silmelisiniz. Autocad programın fontlarının bulunduğu dizine kopyalayın. ? ? ? Program DXF okuyabiliyor mu? Hayır. ? Render ve openGL'lerin daha hızlı olması için bilgisayarımın donanımı ne olmalıdır? Bilgisayarınızın ekran kartı OPEN GL destekli bir ekran kartı olmalıdır. ? ? Kirişleri. Programı çalıştırmak için minimum konfigürasyon nedir? Pentium tabanlı PC. Donatı yazılarında. Bu klasördeki TXTX. ? olarak Windows gezgini çalıştırın. minimum 32 MB RAM. İlgili betonarme hesap aksı üzerine gelip tıklayın. Eğik döşeme sistemi girebilir miyim? Giremezsiniz. Renderda nasıl daha kaliteli çıktı alabilirim? Render diyaloğundaki X ve Y çözünürlük değerlerini büyütün. minimum 1024x768 çözünürlük. Hızlı Render seçeneğini işaretlemeyin. hiç bir görüntü alamıyorum. ? Dxf aktardım. CD-ROM sürücü. Birkaç kalıp planını DXF aktardığım zaman bilgisayar çok yavaşlıyor. Bununla beraber aynı ismi taşıyorlarsa tek kiriş gibi. Ne yapmalıyım? Değiştir menüsündeki döşeme satırı altında açılan menüden Betonarme Hesap Aksı Edit satırını tıklayın. (Örneğin ACAD\FONTS vb. fontlar başlığındaki dış çizgi olarak aktar seçeneği yerine.SHX dosyasını. (Permedia işlemcili bir kartla oldukça performanslı çalışabilirsiniz) ? ? Open GL render istiyorum. Açılan diyalogda donatı tipini değiştirin. Ne yapmalıyım? Render diyaloğundaki “sadece seçilen objeleri al” seçeneğinin yanındaki işareti kaldırın. Windows9X/NT. silmeden bodrum çevre perdesine dönüştürebilir miyim? Hayır.Sıkça Sorulan Sorular Evet. mouse.

Konuyu daha iyi açıklayabilmek için. Windows’un backup programını kullanabilirsiniz. Çözemezsiniz. Kolon boyutlarını ters döndür seçeneğini işaretleyin ve tamam butonunu tıklayın. Aynı durumda kolonu panel objesi olarak girdiniz. Bununla beraber kolon aksı aynı doğrultuda kalacaktır. Dolayısıyla kolon bakış yönü de dönmüş olacaktır. panel objesi gibi levha olarak çalıştığını kabul edebilirsiniz. fakat kolon aksı da dönecektir. S indisli panellerin zayıf yöndeki atalet momentlerini kullanma seçeneği işaretli ise her iki durumda da sonuçlar birbirine yakın çıkacaktır. Kolon boyutlarının 50/25’den 25/50 olduğunu göreceksiniz. ? ? Kirişsiz radye ve mantar döşeme çözebiliyor muyuz? Hayır. ? Bir projenin yedeğini nasıl alırım? Proje menüsünden. Bu durumda. Sonuçlar farklı olacaktır. Deprem hesabında bodrum katım rijit olmadığı halde deprem kuvvetleri sıfır gözüküyor. Bu yüzden kolon boyutlarını aynı kalmasının herhangi bir sakıncası yoktur. ? Statiğini yaptığım bir projenin mimarisini yapmak için ne yapmalıyım? ideMİMAR IDS programını çalıştırın. Objeyi kolon objesi olarak girdiniz. Analiz sonucunda uç kuvvetlerine bakın. 50/25 kolon yerleştirin.2 için üst rijit bodrum katı numarasını düzeltin. Kolon akslarını çiz seçeneğini işaretleyin. Kolon aks çizgisi kolonun majör yönünü gösterir.7. ? ? Kolon objesi olarak girdiğim perdenin altına tekil temel tarifleyebilir miyim? Evet. ? S indisli panellerin zayıf yöndeki atalet momentlerini analizde kullanma seçeneği ne işe yarıyor? Kullandığınız S indisli perdelerin büyük boyutu. Panel objesi olarak girdiyseniz. Görüldüğü gibi ideSTATİK programı kolon majör akslarının yönünü her koşulda ayarlamaktadır. Kolonun bakış yönü majör aksının belirttiği yöndür. Kolon boyutları 50/25 kalacak. bir ucundan diğer ucuna sürekli temel kirişi tarifleyin. bunun hesap açısından sakıncası var mı? Hayır. 50/25 kolonu döndürerek yerleştirin. “Projeyi yeni isimle kaydet” satırını tıklayın.Sıkça Sorulan Sorular ? Yerleştirirken kolonu döndürdüğümüzde boyut yazıları yine aynı kalıyor. Proje genel ayarlarındaki “Madde 6. Amacınız proje dosyasını diskete yedeklemek ise. Ayarlar menüsünden genel ayarlar satırını tıklayın. Projenizde 137 . Uç kuvvetlerine bakın. Panel objesi olarak girdiğim perdenin altına tekil temel tarifleyebilir miyim? Perdeyi kolon objesi olarak girdiyseniz tarifleyebilirsiniz. ideSTATİK IDS programında kaydettiğiniz projeyi burada açıp mimarisini girin. Tanımlayabilirsiniz. Kolonu işaretleyin ve kolon boyutlarını tıklayın. Yeni bir isim verip kaydedin. genel ayarlarda S indisli panellerin zayıf yöndeki atalet momentlerini kullanma seçeneğini işaretleyebilirsiniz. S indisli panellerin zayıf yöndeki atalet momentlerini kullanma seçeneğini kaldırdınız. küçük boyutundan çok büyükse kolonların.

Betonarmede. ? Depr. ? Betonarme hesap aksları attığım halde ekranda gözükmüyorlar. ? İki katlı projede göreli kat öteleme değeri sıfır. Panel objesi olarak girdiğiniz eleman sonlu levha olarak modellenmektedir. ? Üstü serbest olarak atadığım kolonların üstü serbest olarak atanıp atanmadığını nereden kontrol edebilirim? Bildirim menüsündeki kolon bildirime girin. render Program içerişinde dönüştüremezsiniz. Bu durumda zemin emniyet gerilmesi kullanıcı tarafından %50 arttırılıp “Proje Genel”de 138 . sadece çubuk elemanlar için uygulanabilirsiniz. kaplama ağırlığı ile toplayarak. ? Open GL renderin arka planını beyaza nasıl dönüştürürüm? paint programında.2.Sıkça Sorulan Sorular tüm katlar rijit bodrum şeklinde görünüyor. İlgili kolonun DNS kutucuğu işaretli ise kolonun üstü serbest demektir. ? Bağ kirişlerindeki konstrüktif seçeneği ne anlama geliyor? Konstrüktif seçeneği işaretlenirse bağ kirişleri tamamen konstrüktif olarak dizayn edilir. Ancak Windows’da dosyasını açıp arka planını beyaza boyayabilirsiniz. Projenizde tüm katlar rijit bodrum şeklinde görünüyor. neden? Proje genel ayarlarındaki “Madde 6. Döşeme ayarlarından. Döşeme rengini veya arka plan rengini değiştirin. döşeme rengini çizim alanı arka plan rengi ile aynı seçmişsiniz. Daire kolonun boyut ve kaçıklığını nasıl değiştirebilirim? Daire kolon başlığını inceleyiniz. ? ? ? Programları tek dangılla aynı anda iki bilgisayarda kullanabilir miyim? Hayır. Kolonlarınızı buradan da üstü serbest yapabilirsiniz. bağ kirişi parametrelerinde belirlenen minimum koşullar uygulanır.1 de bahsedilen %50 zemin emniyet gerilmesi artırımını biz mi yapıyoruz? Evet. ? Sürekli temellerde bazen tek. Paneli objesini üstü serbest kolon yapabilir miyim? Hayır. Bu neye bağlı? Sürekli temel parametrelerindeki “Çift etriye için min.2 için üst rijit bodrum katı numarasını düzeltin.B” koşuluna göre etriyenin tek ya da çift olacağı belirlenir.Madde 12. Üstü serbest kolonu. asmalon tuğlasının ağırlığını. bulduğunuz değeri girin. ? Asmolen tuğlasının ağırlığını nereye giriyoruz? Döşeme ayarlarında kaplama satırına.7.Yön. Kullanamazsınız. bazen çift etriye yapıyor.3.

Bunu yapmanın en kolay yolu. ? ? ? Yığma yapı çözmek istiyorum. kütüphaneyi yerleştirirken döndürebilirsiniz. parçalayıp çizgiye dönüştürebilir miyim? Kütüphaneyi yerleştirmeden önce hızlı çizim modunu kapatırsanız. Kütüphane nasıl döndürülür. parçaladıktan sonra kopyala ve yapıştır ile projenize. Kirişleri nasıl pilyesiz dizayn ettirebilirim? Kiriş ayarlarında statik sekmesinde bulunan pilye/toplam min. Yerleştirilmiş bir kütüphaneyi döndürmek için. Ne yapmalıyım? Programla yığma yapı çözemezsiniz. ? ? Yarım daire bir kolonu nasıl girerim? Yarım daire kolon tanımı başlığını inceleyiniz. seçmeli raporlara girip. ilgili katların modal kütleleri ve elastik deprem yükleri sıfır olarak görülürler bunun yanında kat genel bilgileri raporunda Hi ve Wi Hi değerleri görünmez. Genel obje edit ile kütüphaneyi tıklayın ve kütüphane ayarlarında açısını değiştirin. 2 boyuta aktarmalısınız. 2 boyuta aktarıp. ? ? Çizgilerin çizgi tipini nasıl değiştirebilirim? İlkel obje ayarlarında. ? ? Hatalı kaçıklığı olan kiriş mesajı ne anlama geliyor? Geometri kontrolü başlığını inceleyiniz. hepsini seçerek rapor oluşturmak ve yazıcıya göndermektir. Projeyi bitirdikten sonra raporların hangilerini bastırmam gerekiyor? Hepsini bastırmalısınız. çizgi tipini seçebilirsiniz. Perdeli bodrum katların rijit kat olarak alındığını hangi raporlardan anlarım? Dinamik analiz raporunda. genel obje edit kullanacağız. kolon düğüm noktasına bağlamak arasında hesap farklılığı var mı? Geometrik olarak farklı bir durum oluşturmuyorsa hesapta fark etmez.Sıkça Sorulan Sorular zemin emniyet gerilmesi olarak girilir. ? ? Yay şeklinde kirişi nasıl çözdürebilirim? Kirişe dönüştür başlığını inceleyiniz. Kirişleri kolonun herhangi bir noktasına bağlamakla. Kirişlerde duvar yükleri nasıl ayarlanıyor? Kirişlere duvar yükü tanımlamak başlığını inceleyiniz. pilye/toplam max satırlarını sıfır yapın. parçalanmış şekilde yerleştirebilirsiniz. 139 . Parçalamak içinse.

Döşemelerde betonarme hesap aksları sadece döşeme betonarmesi için gereklidir. 140 . Açılan diyalogda donatı tipini değiştirin. ? ? A2-A3 türü düzensizliklerin kontrolü yapılıyor mu? Evet. ? Kesit görüntülüyorum. ? Asma katı nasıl tarifliyoruz? Ayrı bir kat olarak tarifleyin. Tamam deyin ve döşeme analizi yaptırın. Rapor oluştur diyorum.Sıkça Sorulan Sorular ? Akslarım kontur çizgisinin dışında kalıyor ve küçük çiziliyor. Değiştir menüsündeki döşeme satırı altında açılan menüden Betonarme Hesap Aksı Edit satırını tıklayın. uzun yönde pilye kırıyor. Bu aşamada paralel ya da dik Referans komutunu eğik aks seçilir. Açılım ayarlarından daha büyük bir pafta seçmelisiniz. Sistem yüklerinin aktarılması ile ilişkisi yoktur. Döşemelerde betonarme hesap aksları çizilmediyse yükler aktarılır mı? Evet. ? Kiriş açılımları pafta dışına taşıyor. Kiriş açılımlarınız seçtiğiniz ebattaki paftaya sığmıyor. Ayrıntılı bilgi için A2-A3 düzensizlik kontrolü başlığını inceleyiniz. İde yapı programları akslara bağlı değildir. Katta döşemelerle bağlanmayan kolonları “Üstü Serbest Kolon” olarak atayın. Neden? Kesit ayarlarına girip “sadece seçilen objeleri al” seçeneğinin önündeki işareti kaldırın veya obje seçin ondan sonra kesit alın. nasıl düzeltebilirim? tıklayın. kopyalama yaptığım katlar değişmiyor. Açı aksın açısına kilitlenecektir. İlgili betonarme hesap aksı üzerine gelip tıklayın. Neden? Hızlı kopyalama diyaloğunda kopyalama yapmak istediğiniz kat satırlarını işaretleyin. ? Her aksın her bir katta bulunması şart mı? Hayır. boş pencere geliyor. ? Merdiven sahanlığında. Seçmeli Raporlarda “sadece seçilen objeleri al” seçeneği işaretini kaldırın veya obje seçerek rapor alın. ? Kolonları eğik akslara paralel şekilde yerleştiremiyorum. Her bir katta istediğiniz kadar aks ekleyebilir veya çıkartabilirsiniz. ? ? Hızlı kopyalama yapıyorum. Ne yapmalıyım? Kolon yerleştirilirken enter tuşu ile kendi etrafında döndürülür. boş sayfa geliyor. kontur çizgilerini kullanarak kontur alanını büyütün. Kolonları Kolonları girdiyseniz destek menüsünden kontur hesapla satırını girmediyseniz.

Hızlı kopyalama diyaloğunda Objelerini Kopyala” seçeneğini seçin. Döşeme yüksekliğini arttırın. Kat parametrelerinde yapının zati yükünü azaltmak istiyorum. 141 . Bununla beraber projeyi İde Yapı teknik servisine gönderebilirsiniz. açabilirsiniz. Kalıp planı kesitinde çıkan taramaları nasıl kaldırabilirim? Kalıp planı Kesitini “Obje Parçala” komutu ile patlatın. Tanıtım ve eğitim programını çalıştıramadım. Bununla beraber autocad programında yazacağınız lisp programıyla aksları GPD formatında kayıt ederseniz.Sıkça Sorulan Sorular ? ? ? ? Kolonlara her yönden kiriş bağlayabilir miyim? Evet. Kirişin kolona farklı doğrultuda bağlanması başlığını inceleyiniz. Ayarlar sekmesine geçin. Sürekli temeli de bu kolonlara bağlarsınız. panel objesiyle girilmiş paneller yazılmıyor. ? Sadece kalıp modunda çizdiklerimi. panelin sağına ve soluna kolon yerleştirmeniz. Donatı arttırın. nasıl? “Sadece İlgili Çalışma Modu Kalıp planı moduna geçin. Taramaları seçip silin. mouse’un sağ tuşuna basın. Projede kolon ve kirişler aşırı yüklü gözüküyor. diğer katlara kopyalamak istiyorum. burulma rijitliğini dikkate almalısınız. panel objesi ile panel tanımı yaparken. Fakat her iki durumun da hesap açısından bir problemi yoktur. ? Frame'de çubuklar net görünmüyor. daha uygun bir modelleme yapmanızı sağlayacaktır. Sürekli temel raporunda temellerin ucundaki. Veya döşemede eksik donatı bulunmaktadır. hiçbir şey kurtarmıyor. Ne olabilir? Döşemenin kesiti çift donatı gerektiriyor. Yoksa bu temeller konsol gibi mi çözülüyor? Hayır. hareketli ve deprem yüklerine müdahale edemezsiniz. ? Döşeme donatılarında ''!!!!!'' var. Ne yapmalıyım? Kat parametrelerinde bulunan zati. Sistemde kirişe mesnetli tek konsol kirişler varsa. Bununla beraber. ? ? ? İğneli printer kullanabilir miyim? Kullanabilirsiniz. ? Autocad’te girilmiş mimari aksları ideSTATİK programına aktarabilir miyim? Hayır. Masa üstünde. Özellikle yük ve kesit bilgilerini gözden geçirin. Problem nerede olabilir? Bilgi girişlerinizi kontrol edin. Ne yapmalıyım? Program CD’si CD-ROM da takılı olmalıdır. Renkler listesinden 16 bit veya üzerini seçin. Ekran kartında bir problem mi var? Bilgisayarınızı daha yüksek renge (en az 16 bit) ayarlamalısınız.

Hangi klasörde olduğunu not edin. ? ? . ? Örneğin aks çiziyorum. bu satıra uygun açı değerini giriniz. ? ? ? ? Kiriş kotunu neye göre giriyoruz? Kat kotunu sıfır kabul ederek. Karşınıza gelen özelleştir menüsünde menüyü sıfırla butonunu tıklayın. ? L kesitli kiriş çözebiliyor muyuz? Program kirişlerin tabla durumlarını otomatik olarak ayarlamaktadır. Yeniden oluştur yaptığımda akslar siliniyor. Sistem gereği kirişler arasında açı farkı varsa. Nervürlü döşemelerden betonarme hesap aksı geçirmek zorunda mıyız? Hayır. ? Sürekli temellerdeki 80/80/180 yazısı nedir? Temel kiriş genişliği/ Temel kiriş yüksekliği/ Temel kirişi genişliği ile ampatman genişliğinin toplam değeridir. Sürekli kirişlerin açıları aynı olmalıdır. Neden? Aks katmanı kapalı olduğu için akslar görünmüyor. Açı farkı. Dolayısıyla kiriş kesiti. Açamazsınız Projemi bulamıyorum. projede L. Kirişlerin açılarını düzeltin. Analiz sonucunda kolon ve kirişlere hiç donatı atılmıyor. data girim hatasından kaynaklanmaktadır. Menüdeki bazı satırlar yok olmuş.Sıkça Sorulan Sorular ? Sürekli kirişlerin açılımları sürekli çizilmiyor. Görmek istemediğiniz mimari objelerin katmanlarını kapatın. Araçlar menüsünden Bul satırını tıklayın ve projenizin adını(programda kayıt için kullandığınız adı) yazın ve enter tuşuna basın. aralarında açı farkı olan kirişleri sürekli çizdirilmesini sağlar. Katman ayarlarında aks katmanını 142 . Nasıl geri getirebilirim? Destek menüsünden özelleştir satırını tıklayın. Ne yapacağım? Windows gezginin çalıştırın. Proje genel ayarlarında. ? Mimarisini girdiğim projede temel girmek istiyorum. Mimari objeler ve temeller birbirine giriyor. diğer sekmesinde bulunan “Arasındaki açı ‚ dereceden farklı olan kirişleri sürekli olarak kabul et” satırı. kotu satırına + veya . Neden? Sürekli olarak tanımlanan kirişler arasında açı farkı bulunmaktadır. Diyalogdan çıktığınızda menülerin eski haline geldiğini göreceksiniz.değerle kot değerini girebilirsiniz. T ve dikdörtgen kesit olarak çözülürler. Ne yapmalıyım? Katman Ayarları açın. Neden? Betonarme menüsünden “Donatı Seçimi”ne girip donatı çapı seçin.rpt uzantılı dosyaları(rapor dosyalarını) başka bir editörde açabiliyor muyuz? Hayır.

parçasının sağ ucu (tz2). sorularınızın yanıtlarını. saplama kirişin yükünü göremiyorum. Kiriş-kiriş birleşimleri de bir düğüm noktası olduğuna göre. (tz1=kirişin sol ucunun kesme kuvveti. Analiz sonucunda her düğüm noktasının uç kuvvetleri bir seferde hesaplanmaktadır. 2. k5 kirişinin sağ ucu (tz2) değerlerinin toplamı sıfırdır. ancak. saplama yükünün taşıyan kirişe verilmesi ancak 2 boyutlu analizde izlenen bir yoldur. Bunu bir örnekle açıklayalım: Yukarıdaki çizimde. (dengededir) ? Nervürlerde 4 metreden sonra enine diş atıyor mu? 4 metreden daha büyük açıklıklı dişli döşemelerde. Neden? Saplanan kirişin çözülüp. K2 kirişinin 1. K5 ve K2 kirişlerinin birleşim noktası kontrolü şöyle yapılır. düğüm noktası dengesinden bahsedilebilir. faks çekiniz. 3. Burada yükleme 5 G ya da yükleme 6 Q başlıkları altındaki tz1 ve tz2 değerleri incelenir. Yanıtını bulamazsanız. tek bir çerçeve vardır. IdeSTATİK programında hiç bir yaklaşık model kullanmadan gerçek 3 boyutlu analiz yapılmaktadır. tz2=kirişin sağ ucunun kesme kuvveti). 2. bu tür birleşimlerde. Daha sonra.Sıkça Sorulan Sorular işaretleyerek açın. Faks:(0224) 220 67 17 e-mail:ideyapı@ideyapi. şekilli açıklamalarıyla birlikte faksla göndermeniz faydalı olacaktır. Önce. Döşeme ayarlarında. Teknik Servis İde Yapı teknik servisine yöneltilecek soruları.tr 143 . 3 boyutlu analizde. O da binanın kendisidir. kaset tanımı yapılır.com. ilgili konuyu yardımlarda arayınız ve bulduğunuz yardım başlığında inceleyiniz. doğrultudaki kaset diş aralığını 4 metre yapın ve kaset objesiyle nervür tanımı yapın.parçasının sol ucu (tz1). yardımda “sıkça sorulan sorular” başlığı altında anlatılan konuların içinde olup olmadığını kontrol ediniz. kaset sekmesinde. K2 kirişin 2. ? Raporda. Uç kuvvetleri raporunu bastırılır. 1.

üç boyutlu davranış gösteren kolon ve kirişlerden. sadece düzlemleri içinde hareket serbestliği olan rijit döşemelerinden ve nihayet düşey deprem panellerinden söz edilecektir. diğeri muhakkak yatay XY-düzlemi içindedir. Dolayısı ile. Başka bir deyimle. sabit atalet momentli prizmatik çubuklar olarak kabul edilecektir. Bu programda ele alınan tüm binalar da üç boyutlu olarak kabul edilecek ve binanın taşıyıcı sistemini oluşturan parçalar olarak. üç doğrusal kuvvet ve üç momentten oluşan altı adet kuvvet bileşeni vardır. bu rijit kat döşemelerinin serbestlik derecelerine bağımlı olarak ifade edilir. Her katta kendi düzlemi içinde sonsuz rijit kabul edilen betonarme döşemelerin bulunduğu varsayılmıştır. Kirişlerin ve kolonların uç deplasmanları. Kolon ve kirişler herhangi bir poligonal enkesite sahip olan. Kirişlerin 144 . kolon ve kirişlerin her iki ucunda da. Genel konumda bir uzay çubuğu 12x12 boyutlu rijitlik matrisine sahiptir. kolon ve kirişlerin her ucunda üç öteleme ve her uçta dönmeden ibaret altı serbestlik derecesi vardır. sistemin ana bilinmeyenleri. ideSTATİK programı betonarme binalar için yazılmıştır. dolayısı ile toplam üç serbestlik derecesine sahip oldukları varsayılır. Bu döşemelerin. bir burulma momenti. Topluca.BÖLÜM 21 PROGRAMIN TEORİK ESASLAR Teorik Esaslar DAYANDIĞI Her bina üç boyutludur. Kolon asal atalet eksenleri ise uzayda herhangi bir konumda bulunabilir. iki kesme kuvveti ve iki eğilme momenti bulunur. Genelde. Şekil1 Kiriş atalet mometlerinin biri düşey. her kat döşemesine ait iki öteleme ve bir dönmeden ibaret üç serbestlik derecesidir. Kolon ve kirişler uzayda en genel geometrik konumda olabilirler. bir eksenel kuvvet. Dolayısı ile. yatay düzlem içinde birbirine dik iki doğrultuda yatay deplasman ile düşey eksen etrafında bir dönme yaptıkları. Diğer tüm çubukların ve panellerin uç serbestlik dereceleri. bu rijit kat döşemesinin deplasmanları cinsinden hesaplanır.

Düşey düzlemdeki bir deprem paneli önce. yani ağırlık merkezi eksenlerinin bulunduğu noktalar olması mecburiyeti yoktur. Bu takdirde. 145 . Kirişler. bir levha sonlu eleman olarak ele alınır ve sonlu elemanların rijitlik matrisi Şekil 3'de görüldüğü gibi. Ağırlık merkezinden gayri yerlerde uçları bulunan genel konumdaki bir kiriş ile. kolon veya panel ağırlık merkezini gösteren G-noktasından itibaren. kolon veya panellerin teorik düşey eksenlerinin. Bu iki nokta panel düzlemi içinde yatay ve düşey ötelemeler ile. kolon veya panelin enkesit geometrisi üzerinde herhangi bir noktaya oturabilirler.Programın Dayandığı Teorik Hesaplar kolon veya panellere oturdukları noktalar. kirişin oturduğu noktaya kadar olan mesafe "rijit bir kol" olarak kabul edilir. gene panel düzlemi içinde bir dönmeden ibaret üçer serbestlik derecesine sahiptir. panelin üst ve alt başlarındaki kesit orta noktalarından ibaret iki noktaya indirgenir. bunun i ve j uçlarındaki rijit kolları ve kirişin perspektif görünüşü ve uç deplasman numaraları Şekil 2'de gösterilmiştir.

Düşey panellerin düzlemleri dik doğrultuda rijitlikleri bulunmadığı varsayılmıştır. 6x6 boyutlu bir rijitlik matrisi vardır. Bir panelin genel konumu ve uçlarındaki kuvvetler Şekil 4'te verilmiştir. 146 .Programın Dayandığı Teorik Hesaplar Dolayısı ile.

Programın Dayandığı Teorik Hesaplar Her yüklemeye ait sistem yük vektörü ve sistem rijitlik matrisi teşkil edildikten sonra. kolon. Donatılar. Panellerde donatılar düşey ve yatay doğrultularda ve panelin her iki yüzü için ayrı ayrı hesaplanır. Döşemeler. dinamik bir bellek algoritması kullanılarak. Plak çözümleri sonlu elemanlar yöntemi ile yapılır. Kirişlerde donatı tek eksenli eğilmeye göre tayin edilir. kiriş ve panel rijitlik matrislerinin yerine konularak. ara dolgulu veya ara dolgusuz nervürlü ya da kaset döşeme olarak teşkil edilir. her çubuk ve panelin her iki ucundaki uç kuvvetleri her yük kombinasyonları için hesaplanır. bütün yük kombinasyonundaki eksenel kuvvet. İde Yapı tarafından geliştirilmiş olan özel bir Gauss elimasyon metodu yardımı ile. Ayrıca. 147 . burulma momenti. Taşıma gücü metodu kullanılarak ve en kritik yük kombinasyonu göz önüne alınarak her çubuğun iki ucunda donatı tayini yapılır. kolonlarda köşelere konsantre olduğundan ve ayrıca köşeler arasında kenarlar boyunca eşit yayılı olduğuna göre iki eksenli eğilme için hesaplanır. sistemin deplasmanları çözülür. her yükleme hali için bu elemanların her birinin iki ucundaki çubuk ve panel uç kuvvetleri elde edilir. Sistem çözümünden elde edilen kat deplasmanları. Her çubuk elemanı için. dolu gövdeli döşeme. en kesit boyutları tahkiki yapılır. bu çubukların her iki ucunda. TS500'ün gerektirdiği tüm yük kombinasyonları göz önüne alınarak. iki eksenli eğilmeye ait kesme kuvvetleri ve eğilme momentleri elde edildikten sonra. Minimum ve maksimum donatı koşulları özellikle tahkik edilir.

Kullanıcı denetimindedir.5'e göre büyültülüp outputlarda ayrıca listelenir.8 aralığında taşıyıcı sistem katsayısı 1.3.5. d) Otomatik kontrol yapılmaz.3.5.1 Otomatik kontrol yapılmaz.6-0.4.2 Programın hesap mantığının dışındadır. 6.3. Kullanıcı yapmamalı.1 Otomatik kontrol yapılmaz. Kullanıcı tablodan girer. 6.2. 6.0 aralığında da kontrol yapılarak kullanıcı uygun R katsayısını girmeye zorlanır.4.3. 6. Dolayısıyla uygulanmaz.2 Deprem kuvvetlerinin taşıyıcı sistem elemanları arasında güvenle aktarıldığı hesapla doğrulanır.1 Uygulanır.3 Otomatik Uygulanır. 6. B2 yumuşak kat düzensizliği tüm yatay yüklemeler için ara adımlar ile birlikte outputlarda listelenir.2 Otomatik kontrol yapılmaz.3 A4 türü düzensizlik otomatik olarak saptanmaktadır. Hiçbir suretle nci<0. 6.25 ncimin değeri ile çarpılır.5 6. Kullanıcı uygun hesap yöntemi seçmediği sürece output alması engellenmektedir. Deprem Yönetmeliğinde her madde gayet açık şekilde ifade edilmiştir.4 6. 148 .4.2.4 B1 Komşu katlar arası rijitlik düzensizliği otomatik tahkik edilir. 6.1 Ana taşıyıcıları prefabrike ve çelik olan binalar ideSTATİK'in kapsamı dışındadır. a) Otomatik kontrol yapılmaz. Spektrum Karakteristik periyotları tablodan işaretlenir.1 Uygulanır. Ayrıca 7. A2 ve A3 türü düzensizlikte dikkate alınan düşey elemanların adları ve uç kuvvetleri. b) İlgili düğüm noktasına bağlı tüm kiriş ve kolonların bütün kesitlerinde tüm yüklemeler için elde edilen tüm iç kuvvetler %50 oranında otomatik arttırılır. 6. 6.4.5. Uygun olmayan katsayı ile printout alınmasına müsaade edilmez.5.7. c) Program böyle bir data girişine müsaade etmez.2.5. Süneklilik düzeyi bakımından karma taşıyıcı sistem kullanılmaz. 6.3. Kullanıcı denetimindedir.1 A1 ve B2 türü düzensizlikler otomatik olarak saptanmaktadır.1 Süneklilik düzeyi yüksek boşluksuz betonarme perdeler ile süneklilik düzeyi yüksek betonarme çerçevelerin birlikte tasarlandığı sistemlerde R katsayısı kontrol edilir. Ayrıca kullanıcı tanımlı periyotlar girilebilir. 6.3. 6. Taşıyıcı sistem davranış katsayısı kontrolü yapılır.2. İlgili elemanın asal ekseni doğrultularındaki uç kuvvetleri 6. 6.2. 0.3. R=7 kullanılabilmesi için devrilme moment oranının %75'den daha fazla olup olmadığına bakılır. ayrıntılı olarak tüm yatay yüklemeler için outputlarda listelenir.5. Uygulanmaz. 6. Bu yüzden çok özet bir üslup seçilmiştir.5.5 B3 türü düzensizliği olan yapılarda.4. 6. Kullanıcı denetimindedir.5.4.2. Ayrıca İdeSTATİK printoutları ile incelenmesi faydalı olur.60 olmasına müsaade edilmez. Printout almasına müsaade edilmez.4. Kullanıcı tabloda işaretler.3.2 Uygulanır.2 1. Fazla ise kullanıcı uyarılır.3 gereği kolon sarılma bölgesi için hesaplanan enine donatı kolon orta bölgesinde aynen devam ettirilir.BÖLÜM 22 PROGRAMIN 1997 DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYUMLULUĞU Bu bölümde bulunan bilgiler Yönetmelik ile birlikte kullanıldığı zaman anlaşılır olmaktadır.5.1 6. A1 burulma düzensizliği tüm yatay yüklemeler için ara adımları ile birlikte outputlarda listelenir. 6.3.5.2.

4.2.3 Uygulanır.2<nbi<=2. Kullanıcı gereken kolonları bu şekilde tanımlamak zorundadır. 6.2. İvme spektrumu eğrisi ve her modun periyotu ve deprem yükü azaltma katsayısından yola çıkılarak Spa(Tr) hesaplanır.7. Katta kaç tane bağımsız rijit diyafram varsa yapı bu sayı kadar ayrı ayrı hesaplanmalıdır. Kullanıcı gereken kolonları bu şekilde tanımlamak zorundadır.7. Her mod için o moddaki deplasmanların katılım miktarını karakterize eden katkı çarpanları (katılım oranı) hesaplanır.4.2 Uygulanır.7.4 T1a>1. Yukarıda tanımlanan serbestlik dereceleri olacak şekilde düzenlenir.3. 6. 6. Bu amaç için önce Yapı 3 boyutlu Stifness matrisi Son deplasmanları. b) Mod birleştirme yöntemi ile hesap. 6.1 Uygulanır.8 Her katta Kaydırılmış kütle merkezlerinin her birinde birbirine dik doğrultuda iki yatay serbestlik derecesi ile düşey eksen etrafında dönme serbestlik derecesi göz önüne alınır.2.2.4.7. Her hesapta ilgili rijit diyafram içinde olmayan 149 .7. T1a'nın 1. A1 düzensizliği olan yapılarda 1.1 Eşdeğer hesap yapılsa bile program bina birinci doğal periyodunu dinamik hesap yaparak bulur.2 T1a Ayrıca hesaplanır. Uygulanır.2 Kolon düğüm noktalarının deplasmanlarını katın deplasmanlarından ayırmak için ideSTATİK'te üstü serbest kolon tanımı getirilmiştir. 6. 6. Her hesapta ilgili rijit diyafram içinde olmayan kolonlar üstü serbest tanımlanmalıdır.7. Matris (3*kat adedi) *(3*kat adedi) boyutundadır.3 Program bu koşulun ortaya çıkmasını engeller.2 Uygulanır.0 olması durumunda Dinamik hesap sonucu bulunan T1.Programın 1997 Deprem Yönetmeliğine Uyumluluğu 6. Uygun olmayan Yöntem kullanılması durumunda printout alınmasına müsaade edilmez.0 durumunda eşdeğer hesaba müsaade etmez. Böylece her modun etkin kütlesi bulunur.30 katıyla sınırlandırılır.8.7. 6.7. Titreşim yapmayan serbestlik derecelerine karşılık gelen satır ve sütunlar elimine edilerek yalnız titreşim yapan doğrultuları kapsayan indirgenmiş Stifness matrisi bulunur.8. c) Eski yönetmelik Eşdeğer deprem yükü yöntemi ile hesap yöntemlerinden biri kullanılabilir.1 6. 6. 6.1 Uygulanır.6.7.1 Programda opsiyonel olarak a) Eşdeğer deprem yükü yöntemi ile hesap.2 Kolon düğüm noktalarının deplasmanlarını katın deplasmanlarından ayırmak için ideSTATİK'te üstü serbest kolon tanımı getirilmiştir.4.2 Eşdeğer deprem yükü yönteminin uygulanıp uygulanmayacağı kontrolü otomatik olarak yapılır. 6. 6. Her mod.7.8. Katta kaç tane bağımsız rijit diyafram varsa yapı bu sayı kadar ayrı ayrı hesaplanmalıdır. 6.3.2.1 Uygulanır.2. 6. 6. 6.6. her kat ve her serbestlik derecesi için F kuvvetleri hesaplanır.1 Uygulanır. Matematik yöntemle özel değerler ve özel vektörler ve periyotlar hesaplanır. Her mod için binaya etkiyen toplam tasarım yükü deprem yükü bulunur.7. 6.1.4 Uygulanır.1. 6. Ancak yapı bir defa da tüm kolonları itibariyle ve tek bir rijit diyafram olarak çalışıp düşey yükler açısından emniyetli tarafta kalınması sağlanmalıdır.7.7.3.3 Kesin hesap yapıldığından burada verilen denklem kullanılmaz.

10. 7. 6.2 Uygulanır.5. 7.6 6. 7.3.1.2.8 Otomatik uygulanır.5.1Uygulanır.1 Titreşim modu yeterlilik kontrolü otomatik yapılır.2.8. Uygulanmaz.4 Otomatik kontrol yapmaz.8. Yetersiz mod sayısı tespit edilirse printout alınmasına müsaade edilmez.2 Kullanıcı süneklik düzeyine karar verir.3. 6.2. Çapraz Korelasyon Katsayıları Hesabında modal sönüm oranı %5 alınır. 6. Otomatik uygulanır.Programın 1997 Deprem Yönetmeliğine Uyumluluğu kolonlar üstü serbest tanımlanmalıdır. 7. Uygulanır.4 Uygulanır.9 Uygulanır.1.2 Uygulanır. Verilen koşullara uygun olmayan projede printout alınmasına müsaade edilmez.4 Uygulanır.1 Uygulanır. Otomatik kontrol edilir.4. 7.1 Hiç bir durumda karelerin karekökü yöntemi kullanılmaz.10. Ancak yapı bir defa da tüm kolonları itibariyle ve tek bir rijit diyafram olarak çalışıp düşey yükler açısından emniyetli tarafta kalınması sağlanmalıdır.8. 7.2Uygulanır detaylarıyla printoutlarda listelenir.4. Detaylarıyla printoutlarda gösterilir.1.3 7. Ancak yapısal olmayan (cephe elemanları) gevrek elemanların kullanılabilirlik kontrolü yapılmaz. 6. Detaylarıyla printoutlarda gösterilir. 150 .13.2 7.2 Her durumda maksimum mod katkılarının birleştirilmesi için Tam Karesel Birleştirme (CQC Complete Quadratic Combination ) Kuralı uygulanır.3.1 Uygulanır.5 6.1Uygulanır. Otomatik kontrol edilir. 7. 6. Otomatik Uygulanır. 6.3 Uygulanır.1 Kullanıcı süneklik düzeyine karar verir. Detaylarıyla printoutlarda listelenir. 6.2.2.3.2.13.2Uygulanır. Printoutlarda listelenir.8. Otomatik kontrol edilir.2 Uygulanır.1 Uygulanır.2. 7.10.3.13.3 Otomatik kontrol yapmaz.2 Uygulanır.1 Uygulanır.1 Otomatik kontrol yapmaz 7. 6.2.1. Uygun olmayan kolon saptanırsa printout alınmasına müsaade edilmez.3. 6. Program süneklik düzeyi normal sistemler için tüm koşulları uygular. Kesit hesaplarında Taşıma gücü yöntemi uygulanır.2. 6. 7. Verilen koşullara uygun olmayan projede printout alınmasına müsaade edilmez.13.6 7.2. 7.2. 7.5.2.1.8.1. Program süneklik düzeyi normal sistemler için tüm koşulları uygular.10.1.2.8. Uygun olmayan kolon saptanırsa printout alınmasına müsaade edilmez. 6. 6. Sağlamayan kolon varsa printout alınmasına müsaade etmez. 6.2.

7.3.2.3 Program açısından Denklem 7. Ancak Kiriş açılımlarında da çapraz donatı çizilmez.5 7.2 Otomatik yapılmaz.2 Otomatik çizilir.2.4.1 Otomatik uygulanır.13.4'ün mutlaka sağlanması gerekir.13.6. Ancak 7. 7. Otomatik uygulanır.2. 7. 7. 7.1 Otomatik çizilir.6.6. Printoutlarda detaylarıyla listelenir.3 7.4. Uygulanır.3.6 7. Otomatik uygulanır.7 7.2 Otomatik uygulanır.4 7.2.2 Otomatik uygulanır. Kullanıcının kolonu kısa kolon olarak işaretlenmesi gerekir. 7. Tüm kontroller yapılır.13.4 7.2. Printoutlarda detaylı listelenir. Sağlanmadığı takdirde printout alınmasına müsaade edilmez.3.10 Uygulanır.6.8 7.4. Olumsuz durumda printout alınması engellenir.3. Otomatik uygulanır. 7. 7.4.3 Otomatik çizilir.4.1.5 Otomatik uygulanır. Otomatik uygulanır.4 Otomatik çizilir.13.2.3. 7. 7.1 Otomatik uygulanır.30 katsayılarının değişebileceği dikkate alınarak printout alınması engellenmez fakat bariz görünecek şekilde SAĞLANMIYOR yazılır. 7. Printoutlarda detaylı listelenir.8.4.3. 7.2.3.8. 7. 7. Otomatik uygulanır. Oluştuğu zaman kullanıcı uyarılır.3 Kanca kıvrım detayları detay kütüphanesinden alınır. Kolon düşey açılım detaylarında ayrıntılarıyla çizilir.3 Otomatik çizilir. 7.4 Otomatik uygulanır. 7. Kullanıcı inisiyatifindedir.5 Otomatik uygulanır.1 Otomatik uygulanır. 7. Kullanıcı yapı rijitliğini arttırarak hesabı tekrar eder.2. 7.8 7.9 7.13.8.13.3. Olumsuz durumda printout alınması engellenir.13. 7.2 Otomatik yazılır.12 ve 7. Kolon düşey açılımlarında detaylarıyla çizilir.6.13. 7. Uygulanır.1. Uygulanır.3 Uygulanır. Ancak kullanıcı kirişe hesaplanan enine donatıya koymayıp çapraz donatı atabilir.2. 7.60 ve 0.4.5 Otomatik uygulanır.3 Yeniden dağılım yapılmaz. 151 .3.4. 7.13 denklemlerindeki 0.7 7. 7.6.Programın 1997 Deprem Yönetmeliğine Uyumluluğu 7.4. Uygulanır.4 Otomatik yapılır.1 Otomatik yazılır.3 Otomatik uygulanır.

Kat Eşdeğer Yatay Kuvvetleri ve Genel Bilgileri a) Simgeler 152 . 1. Kolon elemanının alt uç düğüm noktasının numarası j :Kiriş elemanlarının sağ uç düğüm noktasının numarası Kolon elemanının üst uç düğüm noktasının numarası L :Elemanın boyu. Sin Ex1(Xo) :Elemanın plandaki açısının sinüsü :Kolonlarda kolonun ağırlık merkezi x apsisi [m] Kirişlerde. rapor başlıklarına göre sıralanarak açıklanmıştır. raporda kullanılan tüm simgeler. [m] Kirişlerde temiz boy Kolonlarda düğüm noktasından düğüm noktasına olan boy IBurul IMajor IMinor A Cos :Elemanın burulma ataleti [m ] :Elemanın majör atalet momenti [m ] :Elemanın Minör atalet momenti [m ] :Elemanın alanı [m ] :Elemanın plandaki açısının cosinüsü Kirişlerde i-j vektörünün yatayla yaptığı açının cosinüsü Kolonlarda majör atalet düzlemine dik vektörün yatayla yaptığı açının cosinüsü. kirişin sol ucundaki teorik düğüm noktası ile kirişin sol ucu arasındaki eksantrisitenin y eksenine paralel mesafesi Ex2 Ey2 :Kirişin sağ ucundaki teorik düğüm noktası eksantrisitenin x eksenine paralel mesafesi [m] :Kirişin sağ ucundaki teorik düğüm noktası eksantrisitenin y eksenine paralel mesafesi [m] ile kirişin sağ ucu arasındaki ile kirişin sağ ucu arasındaki 2 4 4 4 2. kirişin sol ucundaki teorik düğüm noktası ile kirişin sol ucu arasındaki eksantrisitenin x eksenine paralel mesafesi Ey1(Yo) :Kolonlarda kolonun ağırlık merkezi y ordinatı [m] Kirişlerde. Hesaplarda kullanılan kapalı formüller belirtilmiş.BÖLÜM 23 ÇIKTILARDA KULLANILAN SİMGELER ve AÇIKLAMALARI Bu bölümde. Uzun kenarı x eksenine paralel bir dikdörtgen kolonun açısı 90 derecedir. Yapı Uzay Çerçeve Eleman Bilgileri a) Simgeler i: :Kiriş elemanlarının sol uç düğüm noktasının numarası. hangi değerin nasıl bulunduğu anlatılmıştır.

katının temel üstünden itibaren ölçülen yüksekliği (Bodrum katlarında rijit çevre perdelerinin bulunduğu binalarda i’inci katın zemin kat döşemesi üstünden itibaren ölçülen yüksekliği ) Bu durumda.07 T1 Vt (denklem 6. Hn ≤ 25 ise wiHi ∑ ( wjHj) j=1 7.7. A(T1) / Ra(T1) (Denklem 6. 4. Rijit çevre perdelerinin bulunduğu katlarda Fi Madde 6. (Denklem 6.b) de T yerine Tr konularak Ra(Tr) hesaplanır. Zemin cinsine göre belirlenen spektrum eğrisinde T yerine. sırasıyla A(Tr) ve Ra(Tr) dir.c) S(Tr) hesaplanır. Vt = W.3a.8) kullanılarak ∆Fn =0 ‘dır.5T/ TA S(T) = 2.5 + (R .8 ( 0≤ T ≤ TA ) B Denklem 6.5)T/ T A Ra(T) = R ( 0≤ T ≤ TA ) Denklem 6.1) denklemiyle ile A(Tr) hesaplanır. Ra(T) = 1. A(T)= Ao I S(T) (Denklem 6.4 belirtilen esaslara göre 153 . Fi(y) nin bulunması: X ve Y yönü için. Tr konularak (Denklem 6.2a.1.5 S(T) = 2. (Denklem 6. 5. kata etkiyen eşdeğer deprem yükü (y yönü) [t] :Gerçek kütle merkezi koordinatları[m] Fi(x) Fi(y) Xa.2Vt den küçük ya da eşit olmalıdır. Doğal Titreşim Periyodu Tr hesaplanır. 6. [m] :Eşdeğer deprem yükü yönteminde i. Fi = (Vt .10 Ao I W değerinden büyük veya eşit olmalıdır.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar gi qi HYKK wi Hi :Binanın i.2b Denklem 6.b.2a Denklem 6. 1.2c (T A < T ≤ T ) ( T>T ) B 2.4) ile Vt hesaplanır.9) kullanılarak her kat için Fi hesaplanır. katındaki toplam sabit yük [t] :Binanın i.∆FN ) N ∆Fn hesaplanır.2.3a Denklem 6.Ya b)Açıklamalar Fi(x) . rijit çevre perdelerin bulunduğu katlarda hiç bir değer yazılmaz.3b ( Tr > T A ) 3. ∆Fn 0. Bu formülde bulunan A(T1) ve Ra(T1). S(T) = 1+1. Hn>25 ise ∆Fn = 0. katının hareketli yük katılım katsayısı kullanılarak hesaplanan ağırlığı [t] :Binanın i. kata etkiyen eşdeğer deprem yükü (x yönü) [t] :Eşdeğer deprem yükü yönteminde i. Tr>T A ise Ra(Tr)=R dir.5( TB /T) 0. katındaki toplam hareketli yük [t] :Hareketli yük katılım katsayısız :Binanın i. Vt değeri 0.

Dinamik Hesap a) Simgeler W T1a Hn :Binanın hareketli yük katılım katsayısı kullanılarak bulunan toplam ağırlığı [t] :Binanın amprik bağıntı ile hesaplanan birinci doğal titreşim periyodu [s] :Binanın temel üstünden itibaren ölçülen toplam yüksekliği (Bodrum katlarında rijit çevre perdelerinin bulunduğu binalarda zemin kat döşemesi üstünden itibaren ölçülen toplam yükseklik) [m] :Binanın N'inci katına (tepesine) etkiyen ek eşdeğer deprem yükü ( x yönü) [t] :Binanın N'inci katına (tepesine) etkiyen ek eşdeğer deprem yükü ( y yönü) [t] :Eşdeğer deprem yükü yönteminde x doğrultusunda binaya etkiyen toplam eşdeğer deprem yükü (taban kesme kuvveti) [t] :Eşdeğer deprem yükü yönteminde y doğrultusunda binaya etkiyen toplam eşdeğer deprem yükü (taban kesme kuvveti) [t] :Mod birleştirme yönteminde x doğrultusunda modlara ait katkıların birleştirilmesi ile bulunan bina toplam deprem yükü (taban kesme kuvveti) [t] :Mod birleştirme yönteminde y doğrultusunda modlara ait katkıların birleştirilmesi ile bulunan bina toplam deprem yükü (taban kesme kuvveti) [t] :Mod birleştirme yöntemi ile hesaplanan büyüklüklerin alt sınırlarının belirlenmesi için kullanılan katsayı :Etkin yer ivmesi katsayısı :Bina önem katsayısı :Binanın r'inci titreşim periyodu [s] :Tr için hesaplanan spektrum katsayısı ∆ Fnx ∆ Fny Vt(x) Vt(y) VtB(x) VtB(y) β Ao I Tr S(Tr) b)Açıklamalar X ve Y yönü için. Her modda.1) kullanılarak spektral ivme katsayısı A(Tr). Spa(Tr) = A(Tr) g / Ra(Tr) Denklem 6. Burada kullanılan simgeler için ayrıca dinamik hesap yapılmışsa dinamik hesap başlığı altında. (Denklem 6. Hesaba katılacak titreşim modu sayısı kontrol edilir. ilgili katın Wi ‘sidir. etkin modal kütle Mr. (Denklem 6. 3. sırasıyla listelenir. (Denklem 6.5.3) kullanılarak deprem yükü azaltma katsayısı Ra(Tr).1) (Bu madde eşdeğer deprem yüküne göre hesap yapılırsa uygulanmaz) Bina toplam kütlesi= W/g (g yerçekimi ivmesi=9. doğal titreşim periyodu (Tr). (Denklem 6. 2 154 . C katsayısı ve katkı çarpanı hesaplanır.81 m/ s ) Bina toplam kütlesinin %90’nı hesaplanır. serbest titreşim periyodu (w).2) kullanılarak spektrum katsayısı S(Tr). Fi=Fbk=Ao I Wbk /1.15 2. Bu formüldeki Wbk.8. 1. (Madde 6. yarı dinamik hesap yapıldıysa yarı dinamik hesap başlığı altında rapor edilir.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar hesaplanır.3.15) kullanılarak ivme spekturum ordinatı Spa(Tr).

ex= 0.Y. Toplam etkin modal kütle. yapı kat tasarım deprem yükleri hesaplanır.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar Bina toplam kütlesinin %5’i hesaplanır. (Bu madde eşdeğer deprem yüküne göre hesap yapılırsa uygulanmaz. Bu yüklerin toplamları Madde 6. x yönü için. Y yönü kat deprem kuvveti [t] :Kata etkiyen burulma momenti [tm] 5. yapı kat modal kütleleri. Kat maksimum yükleri.) 4. bina toplam kütlesinden büyükse mod sayısı yeterlidir. X yönü kat deprem kuvveti [t] :Kullanılan yönteme göre hesaplanan.05 Bx [m] :Katın gerçek kütle merkezi ile kaydırılmış kütle merkezi arasındaki mesafe. normalleştirilmiş yapı serbest titreşim modları yapı kat maksimum ivmeleri. 4. Sadece eşdeğer deprem yükü yöntemine göre bulunan kat maksimum yükleri listelenir. βVt ( x) / VtB( x) .05 By [m] :Kullanılan yönteme göre hesaplanan. 3. 5. y yönü için βVt ( y) / VtB( y) katsayılarıyla otomatik olarak çarpılırlar.Z G1 G2 G3 G4 G5 G6 U(x) U(y) U(z) R(x) :Düğüm noktası numarası :Düğüm noktası koordinatları [m] :Düğüm noktasının global x ekseni doğrultusundaki numarası :Düğüm noktasının global y ekseni doğrultusundaki numarası deplasman bileşeni kod deplasman bileşeni kod :Düğüm noktasının global z ekseni doğrultusundaki deplasman bileşeni kod numarası :Düğüm noktasının global x ekseni etrafındaki deplasman bileşeni kod numarası :Düğüm noktasının global y ekseni etrafındaki deplasman bileşeni kod numarası :Düğüm noktasının global z ekseni etrafındaki deplasman bileşeni kod numarası :Düğüm noktasının global x ekseni doğrultusundaki deplasmanı [mm] :Düğüm noktasının global y ekseni doğrultusundaki deplasmanı [mm] :Düğüm noktasının global z ekseni doğrultusundaki deplasmanı [mm] :Düğüm noktasının global x ekseni etrafındaki deplasmanı [radyan] 155 . Katlara Etkiyen Yatay Yükler a) Simgeler ex ey Fx Fy Mb :Katın gerçek kütle merkezi ile kaydırılmış kütle merkezi arasındaki mesafe. Vt(x)< β VtB(x) ve Vt(y)< β VtB(y) ise dinamik analizle bulunan bütün iç kuvvetler. Düğüm Noktası Deplasmanları a) Simgeler Dn X. eşdeğer ve dinamik yükler olmak üzere listelenir. ey= 0. Sırasıyla karakteristik mod vektörleri. yapı kat elastik deprem yükleri. Toplam etkin modal kütle bulunur ve bina toplam kütlesi ile karşılaştırılır. Rijit bodrum çevre perdelerinin bulunduğu katta bu değerler sıfırdır.8.5’e göre karşılaştırılır.

Kat Deplasmanları a) Simgeler δx δy θ :Katın master düğüm noktasının ( kütle merkezinin ) x deplasmanı [mm] :Katın master düğüm noktasının ( kütle merkezinin ) y deplasmanı [mm] :Katın master düğüm noktasının ( kütle merkezinin ) dönmesi [radyan] 7. 2 indisler sağ ucu simgelemektedir. Sonuçlar ikinci satır olarak(yanına 1/ α i yazar) listelenir 156 .70< α i <1 aralığında (Mra + Mrü) ≥ 1. hem de üstteki düğüm noktalarının sağlandığı kolonlara etkiyen eğilme momentleri ve kesme kuvvetleri 1/ α i oranında çarpılarak otomatik olarak attırılır. tx1 ty1 tz1 mx1 my1 mz1 ii) Kirişler 1 indisler sol ucu simgelemektedir. Elemanların Uç Kuvvetleri a) Simgeler i) Kolonlar ve paneller majör düzlem :Kolonun majör (büyük) atalet momentinin hesaplandığı düzlem. Uzun kenarı x eksenine paralel bir dikdörtgen kolonun majör düzlemi . 2 indisler üst ucu simgelemektedir. 1 indisler alt ucu simgelemektedir.2 (Mri + Mrj) denkleminin hem alttaki.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar R(y) R(z) :Düğüm noktasının global y ekseni etrafındaki deplasmanı [radyan] :Düğüm noktasının global z ekseni etrafındaki deplasmanı [radyan] 6. x eksenine paraleldir. tz1 my1 mz1 :Kesme kuvveti :Eğilme momenti :Burulma momenti :Kolonun uzun kenarı doğrultusundaki kesme kuvveti majör düzlemdeki kesme kuvveti [t] :Kolonun kısa kenarı doğrultusundaki kesme kuvveti majör düzleme dik düzlemdeki kesme kuvveti [t] :Kolonun eksenel kuvveti [t] :Kolonun kısa kenarı doğrultusundaki moment majör düzleme dik düzlemdeki moment [tm] :Kolonun uzun kenarı doğrultusundaki moment majör düzlemdeki moment [tm] :Kolonun burulma momenti [tm] b) Açıklamalar Kolonlarda. 0.

∆ iSĞU'dan en büyüğüdür. katın Sol-Üst köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] ∆ (i-1)SLA :(i-1).2 9. İkinci Mertebe Etkileri a) Simgeler ( ∆ i)ort Vi hi :i. katın Sol-Alt köşesinde hesaplanan göreli öteleme [mm] :i.10. Göreli Kat Ötelemelerinin Sınırlandırılması a) Simgeler Kat hi :i.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar 8. katın Sağ-Alt köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] :i. Madde 6. katın Sağ-Alt köşesinde hesaplanan göreli öteleme [mm] b) Açıklamalar Her bir deprem yüklemesi ve kat için. katın Sol-Üst köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] :i. katın ilgili doğrultudaki kat kesme kuvveti [t] :i. kattan itibaren en üst kata kadar olan katların hareketli yük katılım katsayısı 157 Σ Wj . ∆ iSĞA .1. Katta kolon ve perdelerde hesaplanan göreli kat ötelemelerinin kat içindeki ortalama değeri. ∆ iSLU :d(i)SLU . Katta hesaplanan maksimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. ∆ imax/hi ≤ 0. [mm] :i. katın yüksekliği [m] :i.02/R olmalıdır. katın Sol-Üst köşesinde hesaplanan göreli öteleme [mm] :i. Kat yüksekliği [m] :i. katın Sağ-Üst köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] ∆ iSLU ∆ iSLA ∆ iSĞA ∆ iSĞU :i. katın Sol-Alt köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] ∆ (i-1)SĞA :(i-1).d(i-1)SLU ∆ iSLA :d(i)SLA .d(i-1)SĞA ∆ iSĞU :d(i)SĞU . Kat :i. katın Sol-Alt köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] :i. katın Sağ-Alt köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] ∆ (i-1)SĞU :(i-1).d(i-1)SLA ∆ iSĞA :d(i)SĞA .0035 veya ∆ imax/hi ≤ 0.d(i-1)SĞU ∆ imax= ∆ iSLU . katın Sağ-Üst köşesinde hesaplanan göreli öteleme [mm] :i. ∆ iSLA . katın Sağ-Üst köşesinde hesaplanan yatay yerdeğiştirme [mm] ∆ imax ∆ (i)SLU ∆ (i)SLA ∆ (i)SĞA ∆ (i)SĞU ∆ (i-1)SLU :(i-1).

Deprem yüklemesinden hesaplanan burulma düzensizliği katsayısı [mm] η bi1 ( ∆ i)max2 ( ∆ i)min2 ( ∆ i)ort η bi2 ( ∆ i)max3 ( ∆ i)min3 ( ∆ i)ort3 η bi3 ( ∆ i)max4 ( ∆ i)min4 ( ∆ i)ort4 η bi4 158 . Deprem yüklemesinden hesaplanan minimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. katta 3. katta 1. ( ∆ i)ort =( ∆ iSLU+ ∆ iSLA + ∆ iSĞA + ∆ iSĞU ) /4 işlemiyle bulunur. katta 2. katta 4. kullanılarak θ i hesaplanır.12 olmalıdır. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] :i. katta 2. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan burulma düzensizliği katsayısı [mm] :i. katta 1. Deprem yüklemesinden hesaplanan minimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. A1 Burulma Düzensizliği a) Simgeler ( ∆ i)max1 ( ∆ i)min1 ( ∆ i)ort1 :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] :i. katta 3.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar kullanılarak hesaplanmış ağırlıklarının toplamları [t] θi :i. katın ikinci mertebe gösterge değeri [radyan] b) Açıklamalar Her bir deprem yüklemesi ve kat için. katta 1. katta 3. Deprem yüklemesinden hesaplanan burulma düzensizliği katsayısı [mm] :i. katta 2. katta 3.21) θ = (∆i)ort ∑ wj j=i N Vihi 10. Deprem yüklemesinden hesaplanan minimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan burulma düzensizliği katsayısı [mm] :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan maksimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan maksimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. θ i ≤ 0. (Denklem 6. Deprem yüklemesinden hesaplanan minimum [mm] göreli kat ötelemesi :i. katta 2. katta 1. katta 4. Deprem yüklemesinden hesaplanan maksimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] :i. katta 4. Deprem yüklemesinden hesaplanan maksimum göreli kat ötelemesi [mm] :i. katta 4.

( ∆ i)min4 her kat ve yükleme için. ∆ iSĞA . nbi2 =( ∆ i)max2/( ∆ i)ort2 nbi3 =( ∆ i)max3/( ∆ i)ort3 . 11. A4 Taşıyıcı Sistem Eleman Eksenlerinin Paralel Olmaması a) Simgeler 159 . ( ∆ i)ort4=( ∆ i)max4/( ∆ i)max4 formülleriyle ortalama göreli kat ötelemeleri hesaplanır.) txu tyu txa :i’inci kattaki kolonun üst ucuna x ekseni doğrultusunda etkiyen kesme kuvveti [t] :i’inci kattaki kolonun üst ucuna y ekseni doğrultusunda etkiyen kesme kuvveti [t] :i+1’inci kattaki kolonun alt ucuna x ekseni doğrultusunda etkiyen kesme kuvveti [t] tya Vux Vuy Vax Vay Vu Va V M :i+1’inci kattaki kolonun alt ucuna y ekseni doğrultusunda etkiyen kesme kuvveti [t] :txu * sin α :tyu * cos α :txa * sin α :tya * cos α :Vux + Vuy :Vax + Vay :Va . göreli kat ötelemeleri başlığında rapor edilen ∆ iSLU . ( ∆ i)max4 olarak listelenir.Vu :V * e 12. :Kolon majör atalet düzlemine dik vektörün yatayla yaptığı açının sinüsü.A2-A3 Düzensizliği Kontrolü e cos Sin :Moment kolunun uzunluğu [m] α α :Kolon majör atalet düzlemine dik vektörün yatayla yaptığı açının cosinüsü. ∆ iSĞU değerlerinin en küçüğüdür. nbi1 =( ∆ i)max1/( ∆ i)ort1 . ( ∆ i)ort1=[( ∆ i)max1/( ∆ i)min1] / 2 .Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar b) Açıklamalar Göreli kat ötelemelerinde başlığında her bir deprem için rapor edilen ∆ imax değerleri. ( ∆ i)ort2=( ∆ i)max2/( ∆ i)min2. ∆ iSLA . ( ∆ i)min1. bu başlıkta sırasıyla ( ∆ i)max1. (Not: Uzun kenarı x eksenine paralel bir dikdörtgen kolonun açısı 90 derecedir. ( ∆ i)max3. ( ∆ i)min3. ( ∆ i)max2. nbi4 =( ∆ i)max4/( ∆ i)ort4 formülleriyle nbi’ler hesaplanır. ( ∆ i)min2.2 değerinden büyükse A1 burulma düzensizliği vardır. ( ∆ i)ort3=( ∆ i)max3/( ∆ i)max3 . nbi’lerin bir tanesi 1.

15 Σ Ak hesaplanır. [m ] :i. [m ] :i. Katta gözönüne alınan deprem doğrultusuna paralel olarak perde olarak çalışan 2 taşıyıcı sistem elemanlarının enkesit alanlarının toplamı [m ] :i. Bu maddenin uygulandığı durumda elemanların asal eksen doğrultusundaki iç kuvvet büyüklükleri Madde 6.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar tx1 ty1 tz1 mx1 my1 mb1 tx2 ty2 tz2 mx2 my2 mb2 : Alt uçta majör aks doğrultusunda kesme kuvveti [t] : Alt uçta minör aks doğrultusunda kesme kuvveti [t] : Alt uçta normal kuvvet [t] : Alt uçta majör aks etrafında eğilme momenti [tm] : Alt uçta minör aks etrafında eğilme momenti [tm] : Alt uçta kolon düşey ekseni etrafında burulma momenti [tm] : Üst uçta majör aks doğrultusunda kesme kuvveti [t] : Üst uçta minör aks doğrultusunda kesme kuvveti [t] : Üst uçta normal kuvvet [t] : Üst uçta majör aks etrafında eğilme momenti [tm] : Üst uçta minör aks etrafında eğilme momenti [tm] : Üst uçta kolon düşey ekseni etrafında burulma momenti [tm] b) Açıklamalar Sistemde A4 düzensizliği varsa. Katta gözönüne alınan deprem doğrultusuna paralel kagir dolgu duvar 2 alanlarının ( kapı ve pencere boşlukları düşülmüş) toplamı [m ] :i. 13. Katların birinde.7. 160 . Katta gözönüne alınan deprem doğrultusunda etkili kesme alanı. Katta gözönüne alınan deprem doğrultusuna paralel kagir dolgu duvar 2 alanlarının ( kapı ve pencere boşlukları düşülmüş) toplamı [m ] :(i+1). Katın Dayanım Düzensizliği Katsayısı 2 2 2 b) Açıklamalar Her bir katta. Σ Ae = Σ Aw + Σ Ag + 0. Katta kolon enkesiti etkin gövde alanları Aw'ların toplamı [m ] :i.7. Burada listelenen iç kuvvet büyüklükleri. Katta gözönüne alınan deprem doğrultusunda etkili kesme alanı. Katta kolon enkesiti etkin gövde alanları Aw'ların toplamı [m2] Σ Ag(i+1) Σ Ak(i+1) Σ Ae(i+1) Σ Aw(i) Σ Ag(i) Σ Ak(i) Σ Ae(i) η ci :(i+1). elemanların tasarımında kullanılan büyüklüklerdir. Katta gözönüne alınan deprem doğrultusuna paralel olarak perde olarak 2 çalışan taşıyıcı sistem elemanlarının enkesit alanlarının toplamı [m ] :(i+1).5 uygulanır.5'deki belirtildiği üzere hesaplanır ve her bir deprem doğrultusu için bulunan değerler bu başlık altında listelenir. B1 Komşu Katlar Arası Dayanım Düzensizliği a) Simgeler Σ Aw(i+1) :(i+1). tespit edilmiştir mesajı yazılır ve Madde 6.

her kat için. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] η ki3 ( ∆ i)ort4 :i. η ki ‘lerden biri 1. katta 3. katta 3. 14.80 ise B1 komşu katlar arası dayanım düzensizliği vardır. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] ( ∆ i+1)ort2 :(i+1). Deprem yüklemesinden hesaplanan Rijitlik düzensizliği katsayısı [mm] b) Açıklamalar İkinci mertebe etkileri başlığında 4 adet deprem yüklemesine göre listelenen ( ∆ i)ort ‘lar bu düzensizliğin kontrolünde kullanılır.60 ≤ η ci < 0. R katsayısı da 1.80 ise taşıyıcı sistem davranış katsayısı R. katta 4.deprem yüklemesi için) hesaplanır ve listelenir. B2 Komşu Katlar Arası Rijitlik Düzensizliği a) Simgeler ( ∆ i)ort1 : i. R Katsayısının Seçim Nedeni başlığında rapor edilir.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar η ci=( Σ Ae)i /( Σ Ae)i+1 < 0. ( ∆ i+1)ort bir üst kat olmak üzere. katta 4. ( η ci)min rapor edilen bütün η ci’ lerin en küçüğüdür.deprem yüklemesi için) η ki4 = ( ∆ i)ort4/( ∆ i+1)ort4 (4. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] ( ∆ i+1)ort1 :(i+1). 0. η ci < 060 olması durumunda rapor alınmasına izin verilmez.deprem yüklemesi için) η ki2 = ( ∆ i)ort2/( ∆ i+1)ort2 (2. katta 1. 1. katta 1.25( η ci)min değeri. η ki1 = ( ∆ i)ort1/( ∆ i+1)ort1 (1. katta 4. 161 . katta 3.25( η ci)min çarpılmış olarak R Katsayısının Seçim Nedeni başlığında yazılmaktadır. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama [mm] göreli kat ötelemesi ( ∆ i+1)ort3 :(i+1). katta 2. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] η ki ( ∆ i)ort2 :i. katta 1. Deprem yüklemesinden hesaplanan rijitlik düzensizliği katsayısı [mm] :i. 1. ( ∆ i)ort ilgili kat. Deprem yüklemesinden hesaplanan rijitlik düzensizliği katsayısı [mm] :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan Rijitlik düzensizliği katsayısı [mm] :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama [mm] göreli kat ötelemesi ( ∆ i+1)ort4 :(i+1). katta 2.25( η ci)min değeri ile çarpılarak deprem hesabı otomatik olarak tekrarlanır. katta 2. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] η ki4 :i. Deprem yüklemesinden hesaplanan ortalama göreli kat ötelemesi [mm] η ki2 ( ∆ i)ort3 :i.deprem yüklemesi için) η ki3 = ( ∆ i)ort3/( ∆ i+1)ort3 (3.50’ den büyükse B2 komşu katlar arası rijitlik düzensizliği vardır.

deprem yüklemesinden hesaplanan Vis1/Vik1 oranı :Binanın i. katında Denklem 7. α Mx ve α My'lerin en büyüğü olarak alınabilir). katında tüm kolonlarda 1.25( η ci)min değeri listelenir.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar 15. girilen R katsayısı.4 α M formülünden R katsayısını 17. B2 için η ki) ve kullanılan hesap yöntemi rapor edilir. bina toplam yüksekliği. 1. Kullanılan R katsayısı Seçilen R katsayısı olarak bu başlıkta listelenir. B3 Taşıyıcı Sistemin Düşey Elemanlarının Süreksizliği Sadece kolonun iki ucu mesnetli kirişe oturduğu durum kontrol edilir. Hesap Yönteminin Seçim Nedeni Sırasıyla deprem bölgesi. katında (Mra + Mrü) ≥ 1. R=10 . R katsayısının uygunluğu rapor edilir. deprem bölgesi. “Taşıyıcı Sistemin Düşey Elemanlarında Süreksizlik Bulunmamaktadır. Varsa.2 (Mri + Mrj) denkleminin (Denklem 7. 18. 0. ( α M . Sırasıyla. seçilen R katsayısı.3'ün hem alttaki hem de üsteki düğüm noktalarında 162 Vik1 α i1 Vis2 . 1.” mesajı rapor edilir.3) hem alttaki hem de üsteki düğüm noktalarında sağlandığı kolonlarda . İlgili düğüm noktasına bağlı tüm kiriş ve kolonların bütün kesitlerinde tüm yüklemeler için elde edilen tüm iç kuvvetler %50 oranında otomatik attırılır. katta 1. program rapor alırken kullanıcıyı uyarır ve çıktı almasına izin vermez. R Katsayısının Seçim Nedeni Her bir deprem yüklemesi ve her kat için devrilme momenti kontrolü yapılır.75’den küçük veya eşitse R=7 kullanılabilir. Bina toplam yüksekliği. düzensizlik durumları ve katsayıları (A1 için η bi. Yoksa. bina önem katsayısı.75’den büyük 1’den küçük ise. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı [t] :Binanın i. α Mx ya da α My herhangi bir deprem yüklemesinde 0. kullanıcı. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı [t] :i. Vis/Vik Oranları a) Simgeler Vis1 :Binanın i. 16. a) Simgeler PMx PMy Mx My :İlgili katta ve ilgili deprem yüklemesinden dolayı kattaki perdelerin yatay x istikametine transfer edilmiş momentleri toplamı [tm] :İlgili katta ve ilgili deprem yüklemesinden dolayı kattaki perdelerin düşey y istikametine transfer edilmiş momentleri toplamı [tm] :İlgili katta ve ilgili deprem yüklemesinden dolayı kattaki perde ve kolonların yatay x istikametine transfer edilmiş momentleri toplamı [tm] :İlgili katta ve ilgili deprem yüklemesinden dolayı kattaki perde ve kolonların düşey y istikametine transfer edilmiş momentleri toplamı [tm] :PMx/Mx :PMy/My α Mx α My b) Açıklamalar hesaplar ve tekrar analiz yaptırır. Bu durumda. Elemanların plandaki adları ve katları yazılır.

Mri. katında Denklem 7.70< α i <1 aralığında (Mra + Mrü) ≥ 1. katında Denklem 7. Mrü. katında tüm kolonlarda 3. katta 4. katta 2. Döşemelerin Statik Betonarme Sonuçları ve Donatıları a) Simgeler L G Q D MSol AsSol DntSol MAck AsAck DntAck MSağ AsSağ DntSağ :Döşemenin ilgili doğrultudaki temiz açıklığı [m] :Döşemenin sabit yükü [t] :Döşemenin hareketli yükü [t] :Döşemenin yüksekliği [m] :İlgili doğrultunun solunda hesaplanan moment [tm] :İlgili doğrultunun solunda (sol mesnet) olması gerekli donatı alanı [cm ] :Sol mesnetteki ilave adet ve çapı :İlgili doğrultunun açıklığında hesaplanan moment [tm] :İlgili doğrultunun açıklığında olması gerekli donatı alanı [cm ] :Açıklıktaki donatı adet ve çapı :İlgili doğrultunun sağında hesaplanan moment [tm] :İlgili doğrultunun sağında (sağ mesnet) olması gerekli donatı alanı [cm ] :Sağ mesnetteki ilave adet ve çapı 163 2 2 2 . Mrj için “Deprem Yönetmeliği Kolon Raporu'na bakınız. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı [t] :i. α i < 0. katta 3.3'ün hem alttaki hem de üsteki düğüm noktalarında sağlandığı kolonlarda . deprem yüklemesinden hesaplanan kesme :Binanın i. 19. katında tüm kolonlarda 2. 4. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı [t] :Binanın i. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı [t] :i.3'ün hem alttaki hem de üsteki düğüm noktalarında sağlandığı kolonlarda . deprem yüklemesinden hesaplanan Vis4/Vik4 oranı α i2 Vis3 Vik3 α i3 Vis4 Vik4 α i4 b) Açıklamalar Herhangi bir deprem yüklemesinde ve herhangi bir katta. Sonuçlar “Eleman Uç Kuvvetleri" başlığında ikinci satır olarak(yanına 1/ α i yazar) listelenir.70 olmasına izin verilmez. deprem yüklemesinden hesaplanan Vis2/Vik2 oranı :Binanın i. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı [t] :Binanın i.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar sağlandığı kolonlarda . 3. katında tüm kolonlarda 4. hem de üstteki düğüm noktalarının sağlandığı kolonlara etkiyen eğilme momentleri ve kesme kuvvetleri 1/ α i oranında çarpılarak otomatik olarak attırılır. kuvvetlerinin toplamı [t] Vik2 2. deprem yüklemesinden hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı [t] :i. deprem yüklemesinden hesaplanan Vis3/Vik3 oranı :Binanın i. Mra. 0.2 (Mri + Mrj) denkleminin hem alttaki.

[tm] :Kirişin ilgili bölgesinde alt tarafta en fazla çekme donatısı çıkaran dizayn momenti [tm] 164 . Kirişlerin Donatıları a) Simgeler bw hk ln MdÜst MdAlt :Kirişin gövde genişliği [m] :Kiriş yüksekliği [m] :Temiz açıklık [m] :Kirişin ilgili bölgesinde üst tarafta en fazla çekme donatısı çıkaran dizayn momenti. Kirişlerin Yük Bilgileri ve Ankastrelik Tesirleri a) Simgeler Mg1 Mq1 Vg1 Vq1 Mg2 Mq2 Vg2 Vq2 Eşdeğer g Eşdeğer q :Sol uçta İlgili sabit yükten hesaplanan ankastrelik momenti [tm] :Sol uçta İlgili hareketli yükten hesaplanan ankastrelik momenti [tm] :Sol uçta İlgili sabit yükten hesaplanan ankastrelik kesme kuvveti [t] :Sol uçta İlgili hareketli yükten hesaplanan ankastrelik kesme kuvveti [t] :Sağ uçta İlgili sabit yükten hesaplanan ankastrelik momenti [tm] :Sağ uçta İlgili hareketli yükten hesaplanan ankastrelik momenti [tm] :Sağ uçta İlgili sabit yükten hesaplanan ankastrelik kesme kuvveti [t] :Sağ uçta İlgili hareketli yükten hesaplanan ankastrelik kesme kuvveti [t] :İlgili yükün eşdeğer düzgün yayılı yük karşılığı (sabit) [t/m] :İlgili yükün eşdeğer düzgün yayılı yük karşılığı (hareketli) [t/m] 21. Kirişin alt tarafında en fazla çekme donatısı çıkaran yükleme kombinasyonu :Enine donatı hesabında esas alınan kesme kuvveti [t] :Yük katsayıları ile çarpılmış düşey yükler ve depremin ortak etkisi altında hesaplanan kesme kuvveti [t] :Eğik çatlamayı oluşturan kesme kuvveti [t] :Betonun kesme dayanımına katkısı [t] :1 metredeki kayma donatısı alanı [m ] :Moment sıfır noktasının ilgili uca olan uzaklığı 2 22.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar 20. Kirişin üst tarafında en fazla çekme donatısı çıkaran yükleme kombinasyonu :Kirişin ilgili ucunda (mesnedinde) . Kirişlerin Betonarme Hesap Sonuçları a) Simgeler Üst Alt Ve Vd Vcr Vc Asw/s Moment0 :Kirişin ilgili ucunda (mesnedinde) .

Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar Hes. sol ve sağ uç için en olumsuz kesme kuvveti hesabı yapılır.22 bwd fcd değeri hesaplanır. Bunun için. Deprem Yönetmeliği Kiriş Tahkikleri a) Simgeler bw hk ln fctd fyd fcd Sol :Kirişin gövde genişliği [m] :Kiriş yüksekliği [m] :Temiz açıklık :Kirişin betonunun tasarım çekme dayanımı [kgf/cm ] :Kirişin boyuna donatısının tasarım akma dayanımı [kgf/cm ] :Kirişin betonunun tasarım basınç dayanımı [kgf/cm ] 2 2 2 ρü :Kirişin sol mesnedinin üst tarafındaki çekme donatısının oranı :Kirişin sağ mesnedinin üst tarafındaki çekme donatısının oranı :Kiriş kesitinin kesme dayanımı [t] :Kirişin sol ucunda hesaplanan kesme kuvveti [t] :Kirişin sağ ucunda hesaplanan kesme kuvveti [t] :Kirişin sol ucunda ve kolon yüzünde düşey yüklerden meydana gelen basit kiriş kesme kuvveti [t] :Kirişin sağ ucunda ve kolon yüzünde düşey yüklerden meydana gelen basit kiriş kesme kuvveti [t] :Kirişin sol ucunda üstte çekme çıkartacak yön için hesaplanan pekleşmeli taşma gücü momenti [tm] :Kirişin sol ucunda altta çekme çıkartacak yön için hesaplanan pekleşmeli taşıma gücü momenti [tm] :Kirişin sağ ucunda üstte çekme çıkartacak yön için hesaplanan pekleşmeli taşıma gücü momenti [tm] :Kirişin sağ ucunda altta çekme çıkartacak yön için hesaplanan pekleşmeli taşıma gücü momenti [tm] Sağ ρü Vr Vei Vej Vdyi Vdyj Mpiüst Mpialt Mpjüst Mpjalt b)Açıklamalar 1. Büyük olan alınır. 2.fctd/fyd < sol ρü ve fctd/fyd < sağ ρü olmalıdır. 4.Depremin soldan. sağdan etkimesi durumları sonucunda. (d=hk-paspayı) 3.AsAlt :Kirişin ilgili bölgesinde alt tarafta hesaplanan donatı alanı [cm ] 2 2 2 Mev. (Mpmax olsun).AsÜst :Kirişin ilgili bölgesinde üst tarafta hesaplanan donatı alanı [cm ] Hes.AsAlt :Kirişin ilgili bölgesinde alt tarafta mevcut donatı alanı [cm ] 2 23. (Mpiüst+Mpjalt). (Mpialt+Mpjüst) hesaplanır.AsÜst :Kirişin ilgili bölgesinde üst tarafta mevcut donatı alanı [cm ] Mev.25 fcd bw d formülünden kiriş kesitinin kesme dayanımı hesaplanır. (Vei ve Vej). 165 .0.Vr=0.

Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar Sol uç için; Vei=Vdyi + Mpmax/ln Sağ uç için; Vej=Vdyj + Mpmax/ln (Madde 7.9) hesaplanır. 5.Vei ve Vej değerlerinden bir tanesi, Vr ya da 0.22 bw d. fcd değerlerinden büyükse kesit yetersizdir.

24. Kolonların Betonarme Hesap Sonuçları
a) Simgeler NdMax NdMin Ac fck Acfck AshMaj :Kolonda en büyük eksenel kuvveti veren kombinasyondan hesaplanan eksenel kuvvet [t] :Kolonda en küçük eksenel kuvveti veren kombinasyondan hesaplanan eksenel kuvvet [t] :Kolonun brüt enkesit alanı [cm ] :Kolonunda kullanılan betonun karakteristik silindir basınç dayanımı [kgf/cm ] :Ac * fck :Kolon majör düzleminde s enine donatı aralığına karşı gelen yükseklik boyunca kolon uç bölgesindeki tüm etriye kollarının ve çirozların enkesit alanı değerlerinin majör düzleme dik doğrultudaki izdüşümlerinin toplamı. Kolon uzun kenarına 2 paralel etriyelerin ve çirozların toplam alanlarının izdüşümleri [cm ] :Kolon minör düzleminde s enine donatı aralığına karşı gelen yükseklik boyunca kolon uç bölgesindeki tüm etriye kollarının ve çirozların enkesit alanı değerlerinin minör düzleme dik doğrultudaki izdüşümlerinin toplamı Kolon kısa kenarına 2 paralel etriyelerin ve çirozların toplam alanlarının izdüşümleri [cm ] :Kolonda majör düzlemde enine donatı hesabında esas alınan kesme kuvveti [t] :Kolonda minör düzlemde enine donatı hesabında esas alınan kesme kuvveti [t] :Majör düzlemde Eğik çatlamayı oluşturan kesme kuvveti [t] :Minör düzlemde Eğik çatlamayı oluşturan kesme kuvveti [t] :Majör düzlemde betonun kesme dayanımına katkısı [t] :Minör düzlemde betonun kesme dayanımına katkısı [t] :1 metredeki kayma donatısı alanı (majör düzlemde) [cm ] :1 metredeki kayma donatısı alanı (minör düzlemde) [cm ]
2 2 2 2

AshMin

VeMaj VeMin VcrMaj VcrMin VcMaj VcMin Asw/sMaj Asw/sMin

b)Açıklamalar 1. 0.50 Ac fck hesaplanır. Bu değer NdMax değerinden büyük ya da eşit olmalıdır. 2. Nd > 0.20 Ac fck olması durumunda, sarılma bölgesindeki minimum toplam enine donatı aşağıdaki koşullardan elverişsiz olanı sağlayacak şekilde hesaplanır. Ash Ash

≥ 0.30 s bk [(Ac / Ack ) − 1](fck / fywk) ≥ 0.775 s bk (fck/fywk)

Denklem 7.1a Denklem 7.1b

3. Nd < 0.20 Ac Fck olması durumunda, kolon sarılma bölgesinde Denklem (7.1) ile verilen enine donatıların en az 2/3 minimum etriye donatı olarak kullanılır. 4. VcrMaj=0.65 fctd .bw .d hesaplanır. (bw:majör düzleminde kolon genişliği, d: minör 166

Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar düzleminde kolon genişliği-paspayı) 5. VcrMin=0.65.fctd. bw.d hesaplanır. (bw:minör düzleminde kolon genişliği, d: majör düzleminde kolon genişliği-paspayı) 6. VcMaj=0.80 VcrMaj ile Vcmaj hesaplanır. Ve ≥ 0.50 Vd ve Nd ≤ 0.05Acfck ise Vcmaj=0 alınır. 7. VcMaj=0.80 VcrMin ile Vcmin hesaplanır. Ve ≥ 0.50 Vd ve Nd ≤ 0.05Acfck ise Vcmin=0 alınır. 8. Asw/sMaj ve Asw/sMin hesaplanır.

25. Kolonların Donatıları
a) Simgeler hx by Yükleme N,Mx,My MevAs Köşe Kenar :Kolonun uzun kenar uzunluğu [m] :Kolonun kısa kenar uzunluğu [m] :Kolonda en fazla donatıyı çıkaran kombinasyon :Kombinasyondan hesaplanan betonarme hesaba esas dizayn kuvvetleri [t], [tm] :Kolondaki mevcut donatı alanı [cm ] :Köşe donatısı adet ve çapı :Kenar donatısı adet ve çapı
2

b)Açıklamalar: Kolon betonarme hesapları, Çakır-Özer yöntemine göre yapılmaktadır. (Referans: Eğik Eğilme Ve Eksenel Kuvvet Etkisindeki Dikdörtgen Betonarme Kesitlerde Taşıma Gücü Formülleri Adnan Çakıroğlu-Erkan Özer)

26. Deprem Yönetmeliği Kolon Tahkikleri
a) Simgeler Yön Zk Maf alt-üst üst alt :Tahkikin yönü majör veya minör :İlgili kattaki kolon zayıf kolon hesaplanmışsa + işareti konulur güçlü kolon ise hiçbir işaret yoktur :İlgili kattaki kolonun üst ve alt uçlarında Denklem 7.3'ün sağlanıp sağlanmadığı bilgisidir. Sağlanmayan ucun adı yazılır. :Her iki uçta da sağlanmamıştır. :Üst uçta sağlanmamıştır. :Alt uçta sağlanmamıştır.

bilgi yazmıyorsa:Her iki uçta da sağlanmıştır. Mra Mrüs Mrj+ :Üst kattaki kolonun alt ucunda hesaplanan taşıma gücü momenti [tm] :İlgili kattaki kolonun üst ucunda hesaplanan taşıma gücü momenti [tm] :Kirişin sağ ucu j deki kolon veya perde yüzünde hesaplanan pozitif taşıma gücü momenti [tm] 167

Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar MrjMri+ MriMha(i+1) Mha(i) Mhü(i) Mhü(i-1) Mpü Mpa Mü Ma Ve VMax :Kirişin sağ ucu j deki kolon veya perde yüzünde hesaplanan negatif taşıma gücü momenti [tm] :Kirişin sol ucu i deki kolon veya perde yüzünde hesaplanan pozitif taşıma gücü momenti [tm] :Kirişin sol ucu i deki kolon veya perde yüzünde hesaplanan negatif taşıma gücü momenti [tm] :(i+1). katta kolonun alt ucunda hesaplanan moment [tm] :i. katta kolonun alt ucunda hesaplanan moment [tm] :i. katta kolonun üst ucunda hesaplanan moment [tm] :(i-1). katta kolonun üst ucunda hesaplanan moment [tm] :i. katta kolonun üst ucunda hesaplanan pekleşmeli kolon taşıma gücü momenti [tm] :i. katta kolonun alt ucunda hesaplanan pekleşmeli kolon taşıma gücü momenti [tm] :Kolonun serbest yüksekliğinin üst ucunda, kolon kesme kuvvetinin hesabında esas alınan moment [tm] :Kolonun serbest yüksekliğinin alt ucunda, kolon kesme kuvvetinin hesabında esas alınan moment [tm] :Kolon enine donatı hesabında esas alınan kesme kuvveti [t] :Vr ve 0.22Awfcd nin küçük olanı [t]

b) Açıklamalar Kolonların kirişlerden daha güçlü olma koşulu için; 1. (+) ve (-) taşıma gücü momentleri için, (Mra + Mrü ) sağlanmadığı kontrol edilir.

≥ 1.2 (Mri + Mrj) (Denklem 7.3) sağlanıp

2. Denklem 7.3 uygulanması için, düğüm noktalarında birleşen kolonların her ikisinde de Nd ≤ 0.10. Ac. fck olmalıdır. Bu şartın kontrolü otomatik olarak yapılmaktadır. (Nd ve Ac.fck, kolonların betonarme hesap sonuçları başlığında listelenmektedir.) 3. Tek katlı binalarda ve çok katlı binalarda en üst katındaki düğüm noktalarında Denklem 7.3’ün sağlanıp sağlanmadığına bakılmaz. 4. Denklem 7.3 sağlanmazsa, Maf bilgisine işaret konur. Kolonların kirişlerden daha güçlü olması koşulunun bazı kolonlarda sağlanamaması durumu: 1. αi =Vis/ Vik ≥ 0.70 Denklem 7.4 ise denklem 7.3 ün bazı düğüm noktalarında sağlanamamış olmasına izin verilir. (Ayrıntılar Vis/Vik oranları başlığında rapor edilirler.) 2. Denklem 7.4'ün sağlanması durumunda, 0.70< αi < 1.00 aralığında Denklem'7.3 ün hem alttaki, hem de üstteki düğüm noktalarında sağlandığı kolonlara etkiyen eğilme momentleri ve kesme kuvvetleri 1/ αi oranı ile çarpılarak arttırılır. (Sonuçlar Eleman Uç Kuvvetleri başlığında 1/ αi bilgisi verilerek ikinci satır olarak rapor edilir.) Kolonların Kesme Güvenliği 1. Mü hesabı , kolon üst ucunda Denklem 7.3'ün sağlanması durumunda,

168

3.25(As1i + As2j) .25 fyk (As1j+ As2i) . kirişin genişliği [m] :Sağ taraftaki kiriş :2. Ma hesabı .3'ün sağlanması durumunda. 27. aksi durumda kuşatılmamış birleşim olarak tanımlanacaktır. 169 . Kolon Kiriş Birleşim Bölgelerinin Kesme Güvenliği a) Simgeler h 1. Ma= Mha (i) ΣMp Mha (i) + Mhü(i − 1) = Mpi + Mpj ). 2. denklemiyle hesaplanır. Sağlanamaması durumunda Mü=Mpü ‘dür. kirişin sağ ucunun alt tarafındaki çekme donatısı [cm ] :2.Vkol hesaplanır.Vkol :1.25(As1j + As2i) . kolon kiriş birleşimi kuşatılmış birleşim.Ve(-)=1. denklemiyle hesaplanır. 4. kirişin sol ucunun alt tarafındaki çekme donatısı [cm ] :Düğüm noktasının üstünde ve altında hesaplanan kolon küçük olanı [t] :1.Kirişlerin kolona dört taraftan birleşmesi. ( ΣMp 3.Vkol hesaplanır. her bir kirişin genişliğinin kolon genişliğinin 3/4’ünden daha az olması durumunda.Vkol :Kuşatılmamış durumuna göre birleşimin taşıyabileceği max kesme kuvveti[t] kesme kuvvetlerinin 2 2 2 2 3/4b As1j As2j As1i As2i Vkol Ve(+) Ve(-) VeMax b) Açıklamalar 1. Ve ≤ Vmax ise kesme güvenliği sağlanıyor demektir.25 fyk (As1i+ As2j) .Ve(+)=1.5) ile Ve hesaplanır.Kiriş bw2 bj :Tahkikin yapıldığı yöne paralel kolon boyutu [m] :Sol taraftaki kiriş :1. Sağlanamaması durumunda Ma=Mpa ‘dır.Kiriş bw1 2. kolon alt ucunda Denklem 7. kirişin sağ ucunun üst tarafındaki çekme donatısı [cm ] :1. Ve= (Ma + Mü ) / ln (Denklem 7. kirişin genişliği [m] :Tahkikin yapıldığı yönde birleşim bölgesine saplanan kirişin düşey orta ekseninden itibaren kolon kenarlarına olan uzaklıklardan küçük olanının iki katı [m] :Kolonun tahkik yapılan yöne dik boyutunun 3/4'ü [m] :1.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar Mü= Mhü(i) ΣMp Mhü(i) + Mha (i + 1) = Mpi + Mpj ). kirişin sol ucunun üst tarafındaki çekme donatısı [cm ] :2. ( ΣMp 2. ln kolonun kirişler arasında kalan serbest açıklığıdır.

) 29. 170 . deprem yüklemesinden üst ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Perdenin 4. deprem yüklemesinden üst ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Perdenin 2. deprem yüklemesinden üst ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Perdenin 3. deprem yüklemesinden üst ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Perdenin 1. Panellerin Betonarme Hesap Sonuçları ve Donatıları a) Simgeler lw bw Vd Vr :Perdenin plandaki uzunluğu [m] :Perdenin gövde kalınlığı [m] :Yük katsayıları ile çarpılmış düşey yükler ve depremin hesaplanan kesme kuvveti [t] :Perde kesitinin kesme dayanımı [t] ortak etkisi altında diğer simgeler için kolona bakınız b) Açıklamalar Hw / lw ≥ 2 ise panelin her iki ucunda perde uç bölgeleri oluşturulur. Hcr ≥ lw veya Hcr ≥ Hw /6 formülleriyle hesaplanır. deprem yüklemesinden alt ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Temel üstünden veya zemin kat döşemesinden itibaren ölçülen toplam perde yüksekliği [m] :Kritik perde yüksekliği [m] b) Açıklamalar Hcr hesabı. Bu durumda GÜVENSİZ mesajı rapor edilir. deprem yüklemesinden alt ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Perdenin 4.Ve(+) veya Ve(-)< Vemax ise kesme güvenliği sağlanıyordur. deprem yüklemesinden alt ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Perdenin 3.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar 4. Panellerin Tasarım Eğilme Momentleri a) Simgeler My1Ü My2Ü My3Ü My4Ü My1A My2A My3A My4A Hw Hcr :Perdenin 1. 28. Vd< Vr şartı kontrol edilir. (lw panelin plandaki uzunluğudur. deprem yüklemesinden alt ucunda hesaplanan tasarım eğilme momenti [tm] :Perdenin 2. Değilse sağlanmıyordur.

Q :Düşey yüklemeler [t] W1. Tekil Temel Statik-Betonarme Sonuçları ve Donatıları a) Simgeler hx by Hx By hf ZG Vdx Vdy MaxMx MaxMy Vpr Vpd Tp Asx Asy :Kolonun uzun kenar uzunluğu [m] :Kolonun kısa kenar uzunluğu [m] :Temelin uzun kenar uzunluğu [m] :Temelin kısa kenar uzunluğu [m] :Temel kalınlığı [m] :Zemin gerilmesi [t/m ] :Hesap kesme kuvveti ( uzun doğrultu için ) [t] :Hesap kesme kuvveti ( kısa doğrultu için ) [t] :Hesap eğilme momenti (uzun doğrultu için) [tm] :Hesap eğilme momenti (kısa doğrultu için) [tm] :Zımbalama taşıma gücü [t] :Zımbalama yükü [t] :Zımbalama kesitinde oluşan kayma gerilmesi [t] :Uzun doğrultuda hesaplanan donatı alanı ( MaxMx momentinden) [cm ] :Kısa doğrultuda hesaplanan donatı alanı (MaxMy momentinden) [cm ] 2 2 2 171 .E2.W4:Rüzgar yüklemeleri [t] H1.H4 :Toprak itkisi yüklemeleri [t] 32. Temellere Gelen Kolon Yükleri a) Simgeler x.W2.E3.H2.W3.E4 :Sırasıyla deprem yüklemeleri [t] G.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar 30. Radye Döşemeleri Statik-Betonarme Sonuçları ve Donatıları Simgeler için döşemelere bakınız 31.y :Kolon koordinatları [m] :Majör atalet düzlemine dik vektörün yatayla yaptığı açı (uzun kenarı x eksenine paralel bir dikdörtgen kolonun açısı 90 derecedir) :Normal kuvvet [t] :Global x ekseni etrafındaki moment ( y-z düzleminde) [tm] :Global y ekseni etrafındaki moment ( x-z düzleminde) [tm] α N Mx My E1.H3.

Sürekli Temel Kirişlerinin Donatıları a) Simgeler ZG Bü Ba :Zemin gerilmesi [t/m ] :Üst ampatman genişliği [m] :Alt ampatman genişliği [m] 2 Diğer simgeler için kirişlere bakınız.Çıktılarda Kullanılan Simgeler ve Açıklamalar 33. 172 . Sürekli Temellerin Statik Hesap Sonuçları a) Simgeler i j tz1 my1 mb1 tz2 my2 mb2 :Temelin sol ucundaki kolonun adı :Temelin sağ ucundaki kolonun adı :Temelin sol ucundaki kesme kuvveti [t] :Temelin sol ucundaki eğilme momenti [tm] :Temelin sol ucundaki burulma momenti [tm] :Temelin sağ ucundaki kesme kuvveti [t] :Temelin sağ ucundaki eğilme momenti [tm] :Temelin sağ ucundaki burulma momenti [tm] 34.

Kolonlarda kolonu majör aksa göre döndürür. Obje adlandırmada isim atlatır. X koordinatı girilir. Görüntü işlemlerinde bakış açısını değiştirir. kiriş. Çeşitli komut aşamalarında işlevleri vardır. Proje Analiz Analiz Çalışılan pencerenin iki boyutlu bir kopyasını çıkarır. Siler. Aks çizer. Y koordinatı girilir.BÖLÜM 24 TÜM KOMUTLAR Komut + Space-Bar Menü Görüntüyü yakınlaştırır. Açıklama Akslarda imleci yatay. Açılım ayarları diyaloğunu açar. Görüntü işlemlerinde bakış açısını değiştirir. panel) betonarme hesaplarını yapar. Aksların kontur çizgisinden ne kadar mesafeye uzatılacağını belirler. düşey. Görüntü işlemlerinde bakış açısını değiştirir. Komut içi çeşitli işlevleri vardır Sayfayı yukarıya kaydırır. A koordinat kutusuna girer. Bulunulan moddan çıkar. Kaçıklıklı tekil temellerde temelin yönünü değiştirir. Taşıyıcı sistemin (kolon. Çeşitli komut aşamalarında işlevleri vardır. Obje uzunluğu girilir. Kirişlerde kiriş aksını alt. İmleci satırın sonuna getirir. İmleci satırın başına getirir. Görüntüyü uzaklaştırır. Görüntü işlemlerinde bakış açısını değiştirir. Kütüphane objelerinde yakalama noktasını değiştirir. 3 Boyutlu çerçeveyi görüntüler. Görüntü işlemlerinde bakış açısını değiştirir. Sayfayı aşağıya kaydırır. Aks ayarları diyaloğunu açar. Açı girilir. Görüntü işlemlerinde bakış açısını değiştirir. X koordinat kutusuna girer. serbest aks çizim konumlarına getirir. Komutları çalıştırır. Y koordinat kutusuna girer. Mevcut bir akstan belli bir mesafede aks çizer. L koordinat kutusuna girer. X Y L A S Mouse Sol Mouse Sağ Page Up Page Down Home End Insert Delete Esc Enter 2 Boyuta Aktar 3B Taşıyıcı Sistem 3B Çerçeve Analizi A2-A3 Kontrolü Aks Aks Ayarları Aks Offset Aks Sınır Ayarları Düzensizliği Rapor/Deprem Yönetmeliği Çizdir Çiz Ayarlar Menüde yok Bildirim Açılım Ayarları 173 . üst orta pozisyona getirir. A2-A3 düzensizliği kontrolü hesap raporu hazırlar. Komut çalıştırır.

Bağ kirişi raporu hazırlar. Yük. Donatı tipi ve çalışma şekli değiştirilebilir. Bezier eğrisi çizer. 3B Çerçeve. Objelerin bağlı olmadığı düğüm noktalarını siler. Ayarları kaydeder. Çizgisel döşeme yükü çizer. Deprem..Tüm Komutlar Aks Tanımla Alan Analiz+Betonarme Animasyon Ayarları İlk Haline Getir Ayarları Kaydet Ayarları Yükle Bağ Kirişi Açılımları Bağ Kirişi Bağ Kirişi Ayarları Bağ Kirişi Ayarları Oluştur Destek Analiz 3 Boyut Ayarlar Proje Proje Çizdir Çiz Ayarlar Tablodan aks tanımlar. Döşeme ve radye döşeme üzerine hesap aksı çizer. Çember çizer. Bağ kirişi açılımlarını çizer. İki çizgiyi üçüncü bir çizgi ile birleştirir. Bmp formatındaki dosyaları plan üzerine yelleştirir. Paftayı çizime gönderir. Çiroz çizer. Bmp dosyası açar. Bağ Kirişi Donatıları Bağ Kirişi Raporu Betonarme Hesap Aksı Betonarme Hesap Aksı Değiştir/Döşeme Edit Betonarme Hesap Aksı Değiştir/Döşeme Sil Bezier Eğrisi Bitmap Bitmap Ayarları Bitmap Tarama BMP Kaydet BMP Yükle Çiz/Eğri Çiz Bitmap Ayarları Çiz/Tarama Proje Proje Boş Düğüm Noktalarını Destek Sil Break Chamfer Çember Çiroz Çiz Çizdir Çizgisel Döşeme Yükü Çizim Sınırları Çizim Yardımcıları Daire Kolon Deprem Analizi Değiştir Değiştir Çiz Çiz/Donatı Proje Çiz/Döşeme Bildirim Ayarlar Çiz/Kolon Kuvvetleri Analiz Deprem Yönetmeliği Rapor Genel Raporu 174 . Bağ kirişi ayarları diyaloğunu açar. Alan ve çevre ölçer. Temel analizlerini tek komutla yapar. Betonarme hesap aksı siler. Ayarları program default ayarlarına getirir. Betonarme aksı tipi diyaloğunu açar. Deprem yönetmeliği genel raporunu hazırlar. Bağ kirişi çizer. Bmp dosyası kaydeder. Çizim sınırları diyaloğunu açar. Betonarme Bildirim/Parametre Bağ kirişi parametreleri diyaloğunu açar. Kayıtlı ayarları yükler. Bitmap ayarları diyaloğunu açar. Animasyon hazırlar. Çizim sınırları ayarlanır. Çizinm yardımcıları diyaloğunu açar. Daira kolon çizer. İlkel objelerin belli bir parçasını koparır. Betonarme Rapor Çiz Bağ kirişi donatıları diyaloğunu açar. Bitmap tarama yapar. Deprem hesabı yapar.

Düğüm noktalarını ve bunlara bağlı objeleri döndürür. Deprem yönetmeliği kolon raporunu hazırlar. Döşeme üzerindeki kuvvet dağılımını renk paleti şeklinde görüntüler. Dikdörtgen kolon çizer. Objeleri en yakın noktasından yakalar ve düğüm noktası oluşturur. Dosyaya kopyalanmış objeleri çağırıp yapıştırır. Ekranda düğüm noktaları çizilir. Düğüm noktası deplasmanları raporu hazırlar. Döşeme ayarları diyaloğunu açar. Seçilen objeleri dosyaya kopyalar.Tüm Komutlar Deprem Yönetmeliği Rapor Kiriş Raporu Deprem Yönetmeliği Rapor Kolon Raporu Dik Dik Referans Dikdörtgen Kolon Dinamik Analiz Raporu Donatı Seçimi Dosyadan Yapıştır Dosyaya Kopyala Döndür Dörtgen Çizgi Döşeme Döşeme Analizi Döşeme Ayarları Döşeme Ayarları Ayarlar/Çizim Yardımcıları Destek/Referans Çiz/Kolon Rapor Betonarme Oluştur Oluştur Değiştir Çiz/Çizgi Çiz/Döşeme Analiz Ayarlar Deprem yönetmeliği kiriş raporunu hazırlar. Dinamik analiz raporunu hazırlar. Döndürür. Döşeme Boşluğu Döşeme Donatıları Döşeme Kenarı Döşeme Kuvvetleri Döşeme Raporu Döşeme Yazısı Taşı Düğüm Kilitlen Noktasına Toolbar Ayarlar/Çizim Yardımcıları Düğüm Noktalarını Çiz Düğüm Noktası Rapor Deplasmanları Raporu Düğüm Noktası Döndür Düğüm Noktası Taşı DXF Çıktı En Yakın Nokta Eskiz Modu Etiket Etiket ayarları Değiştir Değiştir Proje Destek/Yakalama Destek Çiz/Ölçülendirme Ayarlar/Ölçülendir me 175 . Dörtgen çizgi çizer. Döşeme hesap raporu hazırlar. Döşeme donatıları diyaloğunu açar. Çiz/Döşeme Betonarme Çiz/Döşeme Analiz Rapor Değiştir/Döşeme Döşeme boşluğu çizer. Eskiz çizmek için kullanılır. Döşeme kenarı çizer. Döşeme yazısını taşır. Dik referans belirler. İmleç düğüm noktalarına atlar. Etiket ayarları diyaloğunu açar. Betonarme Bildirim/Parametre Döşeme parametreleri diyaloğunu açar. Düğüm noktalarını ve bunlara bağlı objeleri taşır. Döşeme betonarme hesabı yapar. Statik elemanlar için kullanılacak donatı çapları belirlenir. Döşeme oluşturur. Etiket yazar. Donatı seçimi diyaloğunu açar. Dik modunu açar. Çizimi DXF formatında kaydeder.

Projeyi Gpd formatında kaydeder. Kamera yolu tanımlar. Kalıp planı modu ve Mimari plan modu arasında geçiş sağlar. Kalıp planı çizer. Kamera taşır. Fillet/Chamfer ayarları diyaloğunu açar. Bildirim/Kat Genel Destek Destek Ayarlar/Genel Ayarlar Oluştur Proje Menüde Yok 3 Boyut Ayarlar/Çizim Yardımcıları Ayarlar/Çizim Yardımcıları Ayarlar Çizim/Kalıp Planı Destek Çizim 3 Boyut 3 Boyut 3 Boyut 3 Boyut Çiz/Eğri Çiz/Eğri Çiz/Döşeme Çizim Çizim alanındaki bütün objeleri seçer. Hızlı çizim modunu açar. Çizgi. Kalıp planı kesidi alır. İki çizgiyi yay ile birleştirir. Kapalı bezier eğrisi çizer. İDE6 programında girilmiş ve İDEDATA programı ile aktarılmış projeyi açar. Kamera tanımlar. Bir kattaki objeleri başka kat veya katlara kopyalar. Yazı Tipi ayarları diyaloğunu açar. yay gibi objelerin ayarlarının yapıldığı İlkel obje ayarları diyaloğunu açar. çember. Çeşitli kriterlere göre sistem geometrisini kontrol eder. Işık Kaynağı Ayarları diyaloğunu açar. Tanımlanan kamera yolu 176 . Kaset kiriş açılımlarını çizer. Kalem kalınlık ayarları diyaloğunu açar. Seçilmiş objelerin seçimini iptal eder. bulunmayan köşelerini de Pencere ya da Tüm pencereleri açar. Kaset döşeme oluşturur. Genel ayarlar diyaloğunu açar. İmleci ızgara kesişim noktalarına atlatır. animasyonda kullanılır.Tüm Komutlar Etriye Çiz Fillet Fillet/Chamfer Ayarları Yazı Tipi Ayarları Gelişmiş Yakalama Genel Ayarlar Geometri kontrolü Geri Zoom Gpd Kaydet Gpd Yükle Hepsini Aç Hepsini Seç Hiçbirini Seçme Hızlı Çizim Modu Hızlı Kopyala IDE6 dan Proje Oku İlkel Obje Ayarları Işık Kaynağı Ayarları Izgaraya Kilitlen Izgarayı Çiz Kalem Kalınlıkları Kalıp Planı Kalıp Planı Modu (Tab) Kalıp Planı Kesidi Kamera Kamera Ayarları Kamera Taşı Kamera Yolu Tanımla Kapalı Bezier Eğrisi Kapalı Nurbs Eğrisi Kasede Dönüştür Kaset Açılımları Çiz/Donatı Değiştir Menüde yok Ayarlar Menüde Yok Ayarlar Destek Görüntü Proje Proje Etriye çizer. Izgaranın ekranda görünmesini sağlar. Kapalı nurbs eğrisi çizer. Gpd formatında kaydedilmiş projeleri açar. Bir önceki yakınlık derecesine döndürür. Kamera ayarları diyaloğunu açar. Objelerin düğüm noktası yakalamak için kullanılır.

Kesişim ölçülendirme yapar. Değiştir/Kolon Kolon boyutları değiştirilir. Kesit hattı çizer.Tüm Komutlar Kaset Donatıları Kaset Raporu Kat Raporu Betonarme Rapor Kaset donatıları diyaloğunu açar. Kiriş donatıları raporunu hazırlar. Kolon ayarları diyaloğunu açar. Seçilen obje ile aynı özellikleri taşıyan objeler yaratır. Kiriş üzerine etkiyen yükleri gragik olarak görüntüler. Bir kenarı aksla çakışık. Kesişim ölçülendirme ayarları diyaloğunu açar. Deplasmanları Rapor Bildirim Rapor Rapor Analiz Ayarlar Menüde yok. katman ekleme gibi işlemler yapılır. Kolon aplikasyon planı çizer. Kat parametreleri diyaloğunu açar. Bir kenarı aksla çakışık. Katman ayarları diyaloğunu açar. diyaloğunu açar. Sürekli kiriş çizer. Projeye kat ekleme ve kat yükseklik ayarları yapılır. Destek/Yakalama Çiz/Ölçülendirme Ölçülendirme Menüde yok Çiz 3 Boyut Çiz/Ölçülendirme Ayarlar/Ölçülendir me Çiz Menüde yok. Seçilen kolonları kısa kolon olarak tanımlar. Kat deplasmanları raporunu hazırlar. kilitleme. Kaset hesap raporunu hazırlar. Betonarme Bildirim/Parametre Kolon parametreleri diyaloğunu açar. Çizilmiş kesit hattından kesit alıp görüntüler. İlkel objelerin kesişim noktalarını yakalamak için kullanılır. Katlara etkiyen yatay yükler raporunu hazırlar. Kesit kot ölçülendirme ayarları diyaloğunu açar. Kesit penceresinde kot ölçülendirme yapar. Kiriş donatıları diyaloğunu açar. Kiriş ayarları diyaloğunu açar. Yay veya çemberi kirişe dönüştürür. Kolonun boyutları Kolon Boyutları 177 . diğer kenarı ortalanmış tekil temel çizer. Kat genel bilgileri raporunu hazırlar. Katman açma-kapama. Çizim Ayarlar Betonarme Rapor Analiz Rapor Oluştur Değiştir/Kolon Oluştur Çizim Ayarlar Kiriş Betonarme Ayarları Bildirim/Parametre Kiriş parametreleri diyaloğunu açar. Kat genel ayarları diyaloğunu açar. Kiriş açılımlarını çizer. Kat Genel Ayarları Kat Genel Raporu Kat Kuvvetleri Raporu Kat Parametreleri Katman Ayarları Kenara Yanaşık Kolon Kenara Temel Kesişim Kesişim Ölçülendirme Kesişim Ayarları Kesit Al Kesit Görüntüle Kesit Kot Kesit Kot Ayarları Kiriş Kiriş (Ardaşık) Kiriş Açılımları Kiriş Ayarları Kiriş Donatıları Kiriş Donatıları Raporu Kiriş Yükleri Kiriş Yükleri Raporu Kirişe Dönüştür Kısa Kolonlar Klonla Kolon Aplikasyon Planı Kolon Ayarları Kolon Ayarları Yanaşık Tekil Menüde yok. Kiriş çizer. diğer kenarı ortalanmış kolon çizer. Kiriş yükleri raporunu hazırlar.

Kontur Tanımla Kontur Yapıştır Kopyala Kot Kot Ayarları Köşeye Yanaşık kolon Kontur tanımlar. Lokal nokta tanımlar. Metraj raporu oluşturur. seçilen aks ya da kirişe kadar uzatır. Analiz Nokta deplasmanlarını görüntüler.Tüm Komutlar Kolon Donatı Raporu Kolon Donatıları Kolon Düşey Açılımları Kolon Trimle Kolon-Kiriş Kesme Raporu Kolon-Kiriş Yatay Kesidi Konsollar Kontur Hesapla Kontur Kopyala Rapor Betonarme Çizim Değiştir/Kolon Trimle Kolon donatı raporunu hazırlar. Nervür donatıları diyaloğunu açar. Seçilen objeleri hafızaya kopyalar. Kirişlerin konsolluk durumuna müdahale etmek için kullanılır. Nurbs eğrisi çizer. Köşeye Yanaşık Tekil Menüde Yok Temel Kütüphane Kütüphane Ayarları Lokal Nokta Tanımla Lokal Undo Metraj Raporu(Statik) Metre Nervür Açılımları Nervür Donatıları Nervür Raporu Nervüre Dönüştür Nervür-Kaset Betonarme Ayarları Nokta Deplasmanları Noktasal Işık Kaynağı Noktasal Yük Nurbs Eğrisi Obje Adlandır Çizim Betonarme Rapor Çiz/Döşeme Çiz Ayarlar Destek Destek Rapor Bildirim/Parametre Nervür. Kütüphane ayarları diyaloğunu çizer. Kolon düşey açılımlarını çizer. Çoklu obje çizimlerinde yapılan en son işlemi geri alır. Kolon donatıları diyaloğunu açar. Kütüphane objelerini çizim alanına yerleştirir. Kolon-Kiriş Birleşim Kesme Güvenliği raporunu hazırlar. Nervür açılımlarını çizer. Kolonun seçilen kenarını. Kontur çizgilerini otomatik olarak yapı sınırlarına çeker. Nervürlü döşeme oluşturur. Kaynağı Tanımla Çiz Çiz/Eğri Destek Noktasal yük tanımlar. Nervür hesap raporunu hazırlar. 3 Boyut/Işık Noktasal ışık kaynağı tanımlar. Planda kot ölçülendirme yapar. kaset parametreleri diyaloğunu açar. da Kontur çizgilerini hafızaya kopyalar. Birim olarak metreyi atar. Objeleri yeniden adlandırır. İki kenarı da akslara yanaşık kolon çizer. Birleşim Rapor Güvenliği Birleşim Çizim Değiştir Destek Oluştur ya Oluştur/Hızlı Kopyala Destek Oluştur Oluştur Çiz/Ölçülendirme Ayarlar/Ölçülendir me Menüde Yok Kolon-Kiriş Birleşim Yatay Kesitlerini çizer. 178 . Kot ölçülendirme ayarları diyaloğunu açar. Hafızaya kopyalanmış kontur çizgilerini kat planına yapıştırır. İki kenarı da akslara yanaşık tekil temel çizer.

Herhangi bir objenin ayarlarına girip mevcut özelliklerini değiştirmeye yarar. Seçilen objeyi istenilen sayıda çoğaltır. Objeleri orta noktadarından yakalar. Ölçülendirme ayarları diyaloğunu açar. Objenin varsayılan trim yöntemini değiştirir. Blok halindeki objeleri alt bloklarına ayırır. Kaydırma yapar. Panel betonarme raporunu hazırlar. menü ve tuş kısayollarını özelleştirme diyaloğunu açar. Poligon kolon çizer. Çizim Betonarme Oluştur Destek/Referans Çiz/Tarama 3 Boyut Çizim Ölçülendirme Çizim Çiz/Kolon Perde detaylarını ve düşey açılımlarını çizer. Referans ölçekleme yapar. temel objelerinin bakış yönünü değiştirir.Tüm Komutlar Obje Bilgisi Al Obje Bul Obje Çizim Ayarları Obje Çoğalt Obje Edit Obje Katmanı Değiştir Obje Parçala Obje Trim Yöntemi Destek Destek Görüntü Oluştur Değiştir. Yay ve çemberi panele dönüştürür. Paralel referans atar. Toolbar. Panel Detayları Panel Donatıları Panele Dönüştür Paralel Referans Parametrik Tarama Perspektif Plan Ayarları Plan Ayarları Panel Donatıları Raporu Rapor Poligon Kolon 179 . Planlardaki ölçülendirmelerle ilgili ayar diyaloğunu açar. Obje katmanı değiştirir. İlkel objeleri kopyalar. Pafta sınırı ayarları diyaloğunu açar. Mevcut bir objenin ayarlarını alıp daha sonra çizilecek objelere ayar olarak atar. Perspektif görüntü oluşturur. Ortalanmış tekil temel çizer. Obje çizim ayarları diyaloğunu açar. Perde donatıları diyaloğunu açar. İlkel objelerin ölçeğini büyütüp küçültür. Panel ayarları diyaloğunu açar. Projenin katı modellemesini yapar. Değiştir Oluştur Değiştir Seçilen objeye ait bilgileri görüntüler. Obje Yönü(Kiriş Temel Değiştir Yönü Belirt) Objeden Ayarları Al Offset Open Gl Render Orta Nokta Ortalanmış Kolon Ortalanmış Tekil Temel Ölçekle Ölçekle(Referans) Ölçülendirme Ayarları Özelleştir Pan Panel Panel Ayarları Panel Ayarları Destek Oluştur 3 Boyut Destek/Yakalama Menüde Yok Menüde Yok Değiştir/Ölçekle Değiştir/Ölçekle Ayarlar/Ölçülendir me Destek Görüntü Çiz Ayarlar Betonarme Bildirim/Parametre Panel parametreleri diyaloğunu açar. Ortalanmış kolon çizer. Parametrik tarama yapar. Kiriş. Obje bulur. Objelerin alt katmanları açılıp kapatılabilir. Panel çizer.

Döşeme Betonarme Rapor Destek 3 Boyut Menüde yok Destek Rapor Çiz/Eğri Çiz/Ölçülendirme Değiştir Değiştir Radye döşeme donatıları diyaloğunu açar. Deprem. ayarlar burada yapılır. Mevcut projeleri açar. Programı kapatır. yük. Proje çizimleri diyaloğunu açar. Projeyi kapatır. Radye betonarme hesabı yapar. Tanımlı tarama yapar. Sürekli temel kaçıklığını değiştirir. Serbest çizgi çizer. malzeme vb. Çizgilerden oluşan kapalı bir poligonu. Varsayılan birimi cm yapar. Betonarme Ayarları Sürekli Temel Raporu Sürekli Kaçıklıkları Tarama Tarama Ayarları Taşı Donatı Rapor Sürekli temel hesap raporunu hazırlar. Sürekli temel açılımlarını çizer. Projedeki mevcut paftalar burada görülebilir. Sürekli temel donatıları diyaloğunu açar. Serbest ölçülendirme yapar. Seçili objelerin seçimini iptal eder. Projeyi farklı isimle kaydeder. Sürekli Temel Bildirim/Parametre Sürekli temel parametreleri diyaloğunu açar. İki boyutta simetri alır. İleri al. Radye döşeme hesap raporunu hazırlar. Tarama ayarları diyaloğunu açar. Siler. Hazırlanması istenen hesap raporları burada seçilip hazırlattırılabilir. poligon kolona dönüştürür. Kaynağı Tanımla Çiz/Çizgi Çizim Sürekli çizgi çizer. Proje genel ayarları diyaloğunu açar. Sürekli Temel Donatıları Betonarme Temel Menüde yok Çiz/Tarama Ayarlar Değiştir 180 . zemin. seçilmemişleri seçer.Tüm Komutlar Poligon Kolon Ayarları Poligon Dönüştür Programdan Çık Proje Aç Proje Çizimleri Proje Genel (Statik) Projeyi Kapat Projeyi Kaydet Radye Ayarları Radye Donatıları Redo Render Santimetre Seçimi Ters Çevir Seçmeli Raporlar Serbest Çizgi Serbest Ölçülendirme Sil Simetri Spot Işık Kaynağı Sürekli Çizgi Sürekli Temel Açılımları Yeni Ayarlar Poligon kolon ayar diyaloğunu açar. Kolona Oluştur Proje Proje Bildirim Bildirim Proje İsimle Proje Analiz Radye Analizi Betonarme Bildirim/Parametre Radye döşemesi parametreleri diyaloğunu açar. Render alır. Taşır. Radye Döşeme Raporu 3 Boyut/Işık Spot ışık kaynağı tanımlar. Seçmeli raporlar diyaloğunu açar.

Tekil temel hesap raporunu hazırlar. Lokal Y koordinatı. Ayarları Tekil Deplasmanları Temel Analiz Çizim Betonarme Rapor Çiz Analiz Çizim Tekil temelin çeşitli yükler altındaki davranışını grafik olarak gösterir. Tekil temel detaylarını çizer. Sürekli temel kirişi çizer. Temel ayarları diyaloğunu açar. Lokal X koordinatı. Yapıştırılacak objelerin istenilen yere konmasını sağlar. Mevcut yazıyı değiştirmeye yarar. Temel aplikasyon planı çizer. SAP90 datası hazırlar. İki nkta arasındaki uzaklığı ölçer. Temel aplikasyon planı kesidi alır. Çizgi çizer.açılar) Yay-3 Noktadan Yazı Yazı Değiştir Yazı Import Yeni 2 Boyut Penceresi . Uç noktayı yakalar. Tekil Temel Betonarme Bildirim/Parametre Tekil temel parametreleri diyaloğunu açar. Seçilen kolonların üst düğüm noktalarını kattan bağımsız yapar. Boş iki boyut penceresi açar. panel gibi objelerin uç noktalarını yakalayıp yeniden bağlamaya yarar. Nervür ve kaset döşemelerde tipik hesap kirişi belirler. Tekil temel ayarları diyaloğunu açar. Kapalı olduğu takdirde objeler orijin noktasına yerleştirilir. Tekil temel çizer. Teğet çizer. Eleman uç kuvvetleri raporu hazırlar. Temel hesabı yapar. Belleğe kopyalanmış objeleri çizim alanına getirir.Tüm Komutlar Taşıyıcı Sistem Raporu Teğet Tek Çizgi Tekil Temel Tekil Temel Ayarları Rapor Oluştur Çiz/Çizgi Çiz Ayarlar Yapı uzay çerçeve eleman bilgileri raporunu hazırlar. Trim yapar. Tekil temel donatıları diyaloğunu açar.yarıçap. Kiriş. Geri al. Yay çizer. 181 Tekil Temel Detayları Tekil Temel Donatıları Tekil Temel Raporu Temel (Temel Kirişi) Temel Analizi Temel Aplikasyon Planı Temel Aplikasyon Planı Çizim Kesidi Temel Ayarları Tipik Kiriş Belirle Trim Txt Aktar Uç Kuvvetleri Raporu Uç Nokta Uç Noktası Edit Undo Uzaklık Üstü Serbest Kolonlar X Lokal Y Lokal Yapıştır Yapıştırırken Al Ayarlar Değiştir/Döşeme Değiştir Proje Rapor Destek/Yakalama Değiştir Destek Destek Değiştir/Kolon Menüde yok Menüde yok Oluştur Koordinat Ayarlar/Genel Ayarlar Çiz/Yay Çiz/Yay Çiz Değiştir Oluştur Proje Yay (Merkez.temel kirişi. Yay çizer. Txt formatında yazılmış metinleri çizim alanına getirir. Yazı yazar.

Noktasal-Çizgisel yük ayarları diyaloğunu açar. Kaynağı Tanımla Analiz Menüde yok. Işık 3 Boyut/Işık Yönlendirilmiş ışık kaynağı tanımlar. Pencere içine alınan bölgeye yakınlaştırır. Mevcut çizimi yeniden oluşturur. Çizime yakınlaştırır. Çizim sınırlarına yakınlaştırır. 182 . Görüntü Görüntü Görüntü Görüntü Yük analizi yapar.Tüm Komutlar Yeni Proje Yeniden Çiz Yeniden Oluştur Yönlendirilmiş Kaynağı Yük Analizi Yük Ayarları Zoom Çizim Zoom Hepsi Zoom Pencere Zoom Seçim Proje Menüde yok Menüde yok Yeni proje dosyası açar. Seçilen objelere yakınlaştırır. Mevcut çizimi yeniler.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful