P. 1
Sabahattin Ali - Kürk Mantolu Madonna

Sabahattin Ali - Kürk Mantolu Madonna

|Views: 2,659|Likes:
Yayınlayan: ozankulkagan

More info:

Published by: ozankulkagan on Oct 10, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2012

pdf

text

original

SABAHATTİN ALİ

B Ü T Ü N Y A P I T L A R I R O M A N

KURK MANTOLU MADONNA Sabahattin Ali 25 Şubat 1907'de Gümülcine'de doğdu, 2 Nisan 1948'de Kırklareli'nde öldü. İstanbul İlköğretmen Okulu'nu bitiren Sabahattin Ali, Yozgat'ta bir yıl öğretmenlikten sonra, 1928 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nca Almanya'ya gönderildi. 1930'da döndükten sonra Aydın, Konya ve Ankara ortaokullarında Almanca öğretmenliği, Milli Eğitim Bakanlığı Yayın Müdürlüğü'nde memurluk ve Devlet Konservatuvarı'nda dramaturgluk yaptı. 1945'te Bakanlık emrine alındı, İstanbul'da Markopaşa adlı mizah gazetesini çıkardı. 1948'de bir yazısı yüzünden tutuklandı, üç ay kadar hapis yattı. Sürekli izlendiği için yurtdışına kaçmak istedi, ancak Kırklareli dolaylarında bir kaçakçı tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Şiirler, hikâyeler, romanlar yazdı, çeviriler yaptı. İlk yazıları Balıkesir'de Irmak dergisinde çıkmıştı (1925/26). Sabahattin Ali 1930'lu yıllarda öyküye gerçekçi ve yeni bir soluk getirmişti. Öykülerinde; tanımlamakta güçlük çektiğimiz kimi duyguları ustalıkla anlatan Ali, insanın zavallılığını ve gücünü aynı sarsılmaz üslupla, zaman zaman masalsı ve destansı bir biçimde yansıtmayı başarmıştı. Öykü kitapları: Değirmen (1935), Kağnı (1936), Ses (1937), Yeni Dünya (1943), Sırça Köşk (1947). Halk şiirinden esinlenerek yazdığı şiirlerini Dağlar ve Rüzgâr'da toplamıştı (1934). Sabahattin Ali, romanlarında da insanın ruhuna ayna tuttu ve gerçeğe bu aynadan baktı. Kuyucaklı Yusuf (1937), İçimizdeki Şeytan (1940), Kürk Mantolu Ma-donna (1943) adlı romanlarında, okurların gerçekliği daha derinden algılamasını sağladı. Sağlığında yayımlanmış dokuz kitabına, Varlık dergisinde tefrika edilen Esirler (1936) oyunu da eklenince on kitabı, yedi ciltlik bir külliyat halinde Varlık Yayınları arasında tekrar basılmıştı (1965/66). Bütün Eserleri önce Bilgi Yayınevi'nde, sonra Cem Yayınevi'nde yeniden basıldı. Bu arada Hikmet Altınkay-nak'ın Sabahattin Ali-Markopaşa Yazıları ve Ötekiler (1987) derlemesi de adı geçen dizide çıktı. Yazar üzerine incelemeler arasında Kemal Sülker'in Sabahattin Ali Dosyası (1968), Asım Bezirci'nin Sabahattin Ali/Hayatı, Hikâyeleri, Romanları (1974), Kemal Bayram'm Sabahattin Ali Olayı (1978), Filiz Ali Laslo ile Atilla Özkırımlı'nın Sabahattin Ali (1979), Reşit M. Ertüzün'ün Sabahattin Ali Olayının Gerçeği (1985), Filiz Ali'nin "Filiz Hiç Üzülmesin" (1996), Ramazan

Korkmaz'ın Sabahattin Ali (1997) adlı kitapları ve Almanya'da yayımlanan Elisabeth Siedel'in Sabahattin Ali Mystiker und Sozialist adlı çalışması sayılabilir.

kitapları: Bütün Öyküleri I (1997) Bütün Öyküleri II (1997) içimizdeki Şeytan (199 8) Markopaşa Yazıları ve Ötekiler (1998) Kuyuçaklı Yusuf (1999) Bütün Şiirleri (1999) Çakıcı'nın İlk Kurşunu (2002) .Sabahattin Ali'nin YKYdeki öteki.

SABAHATTİN ALI Kürk Mantolu Madonna ROMAN ODO İSTANB UL .

967 Edebiyat .. Şubat 1998 15. Baskı: istanbul.Yapı Kredi Yayınlan .Ş. Baskı: Remzi Kitabevi. 285 Beyoğlu 34433 İstanbul Telefon: (0 212) 2 52 47 00 (pbx) Faks: (0 212) 29 3 07 23 . Eylül 2004 ISBN 975-363-802-7 © Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A. Şti. Baskı: İstanbul.Ş. 1943 YKY'de 1.250 Kürk Mantolu Madonna / Sabahattin Ali Genel Tasarım: Faruk Ulay — Kapak Tasarımı: Nahide Dikel Baskı: Şefik Matbaası Marmara Sanayi Sitesi M Blok No: 291 İkitelli/İstanbul 1. aracılığıyla alınmıştır. 1997 Bu kitabın telif haklan Onk Ajans Ltd. Yapı Kredi Kültür Merkezi İstiklal Caddesi No. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.

hiçbir gerçek yazar gereği gibi değerlendirilemez. Türk öykü edebiyatının iki karşıt eğiliminin temsilcileri olarak tanınmış ve tanıtılmıştır. Şimdiye dek çoğunlukla. gizemli yönleri hala tam aydmlatılamamış trajik ölümü. edebiyatı edebiyat dışı alanların hizmetinde. karamsar ve melankolik bir ruhun patlamaları şeklinde kendini gösteren iç derinliği. oldukça kaba ve şematik bir yaklaşımla. yeni bir edebiyat merceği altında incelenmeye değer kılmaktadır. yalnızca Sabahattin Ali ile Sait Faik değil. hatta yapıtlarından çıkarılabilecek pek çok örnekle neredeyse geçersiz ve anlamsız kılmaktadırlar. Çağdaş öykü edebiyatımızın 50'li yıllardan bu yana ürün veren ustalarını da. çeşitli yönleriyle bugün yeniden. Sabahattin Ali'yi "toplumcu" etiketleriyle özetlemekte. Kuşkusuz. pek tabii ki her ikisi de gerçek ve güçlü edebiyatçı kimlikleriyle. kimi zaman da bireyin iç dünyasına eğilen şikayetçi. sanatçı ruhunun tutkulu derinlikleri ile ülke gerçeklikleri karşısındaki toplumsal bilinci arasında kimi zaman kurabildiği uyumlu denge. Bu yaklaşım Sait Faik'i "bireyci". birini Sabahattin Ali'nin. ikincil bir "misyon" olarak kabul eden böylesi önyargılı bir yaklaşımla. bu sığ değerlendirmeyi çok aşmakta. hep Sait Faik ile birlikte.çizgi üzerinde görme ve öyle değerlendirme eğilimi de. diğerini Sait Fa-ik'in temsil ettiği iki farklı -neredeyse karşıt. aynı sığ yaklaşımın bir sonucu olarak görülebilir. onu modern edebiyatımızın kolayca etiketlendirile-meyecek öncü yazarlarından biri olarak. 5 .Önsöz Sabahattin Ali'nin talihsizliklerle örülü yaşamı.

bu edebiyatımız için gerçek bir kazanç olacaktır. öykü dalının yanısıra inceleme ve eleştiri dalında da özendirici olabilseydi. İkinci Dünya Savaşı'nı önceleyen yıllarda yaşanmış tutkulu ve marazi bir aşkı eksen almakta. -kendisinin de yaptığı gibi— Kürk Mantolu Madonna'ya uzun hikaye (novella) demek daha doğru olur.Romanlarından çok öyküleriyle tanınmış olan Sabahattin Ali adına. yaşadığı ve edebi eğilimler üzerinde etkisini sürdürdüğü dönemin. Kürk Mantolu Madonna (1943). Kuyucaklı Yusuf (1937) ve İçimizdeki Şeytan (1940) ile birlikte. belki bugün bu değerli yazarımızı bize yeni bir ışık altında gösterecek ilginç çalışmalar derlenebilecekti. Seçici kurul üyelerinden biri olarak katılımcıların ürünlerini değerlendirme fırsatı bulduğum bu ödül. roman ya da uzun hikaye. o dünyaya ve hayata bakışı ile olsun. Ama kurgu ve yapı olarak hikayelerinden farklı olan bu eser. Kültür ve sanat alanlarında 80'li yıllarda başlayan ve giderek tırmanan vurdumduymazlık. Türk edebiyat ortamından bu olanağı da esirgedi. kendini. Yazarın Berlin'de geçirdiği iki yıllık (1928-30) öğrencilik döneminin esinlemiş olabileceği bu uzun öykünün ilk çeyreğinde. memuriyet yaşamının küçük ve dar dünyasını ve karşılaştığı hiç de ilginç biri gibi görünmeyen bir başka küçük memuru -Raif efen6 . yaşamının çileli macerasını belirleyen yazgısı ile olsun. Sabahattin Ali'nin yüzeysel olarak "toplumcu yazar" etiketiyle özetlenmesinin te-melsizliğini gösteren güçlü bir örnektir. Roman. sınırları kalın çizgilerle belirlenmiş bir akımı içerisine hapsedilmesi ve orada tutulması. edebi kişiliğine karşı haksızlık olacaktır. atmosferi ve yarattığı etki ile. Belki. Evet. elbette toplumcudur. Eserlerinde bu bilincin yansımalarına elbette rastlanmaktadır. Ama yazar olarak. Sabahattin Ali'nin roman türündeki eserlerindendir. Eserlerinin yeniden yayımlanması. yeni bir işe giren bir küçük memurun. yeni bir okur kuşağı için Sabahattin Ali'nin yeniden keşfedilmesi olanağını yaratabilirse.çağrışımlarını taşımaktadır. ondokuzuncu yüzyıl Rus anlatı edebiyatının -özellikle de Dostoyevski ve Gogol'ün. ailesi tarafından 1980'li yılların başında kurulmuş olan ödül kurumu ne yazık ki uzun ömürlü olamadı.

Raif efendinin saf yüzü. Hayatının bildiğimiz ve bilmediğimiz taraflarında insana merak verecek bir cihet olmadığı muhakkaktı. oldukça saf bir talebeye âşık oluyor. 20 Haziran 1933 tarihini atarak başladığı bu defterde Raif efendi. Yazarı da etkilemiş olduğunu düşünebileceğimiz esin kaynağına ilişkin bir ipucunu Raif efendinin defterindeki şu satırlarda bulabiliriz sanıyorum: "Üzerimde en çok tesir yapanlar Rus muharrirleriydi. İlk 60 sayfalık bölümde. Daha ilk satırlarda. tamı tamına böyle biri olduğu izlenimini ediniyoruz. Klara Miliç ismindeki bu hikâyenin kahramanı olan kız. hiç de sık rastlanmayan özellikleriyle Türk romanının çok özgün bir karakteri olan Raif efendiyi okura: ""Şimdiye kadar tesadüf ettiğim insanlardan bir tanesi benim üzerimde belki en büyük tesiri yapmıştır. hiçbir hususiyeti olmayan. bu anlatıcının. Turgenyef'in koskocaman hikâyelerini bir defada sonuna kadar okuduğum oluyordu. Berlin'de bir resim galerisinde rastladığı bir kürk mantolu kadın portresinin ruhunda ateşlediği tutkuyu ve o portrenin ressamı ve modeli olan gizemli kadınla yaşadıklarını hikaye ediyor. böyle bir aptalı sevmenin hicabıyla. hangi hikmet bunların yeryüzünde dolaşıp nefes almalarını emrediyor?'" cümleleriyle tanıtıyor. biraz i dünyadan uzak. Halbuki o hiç de fevkalade bir adam değildi. anlatıcının kendisinin de. fakat buna dair hiç kimseye bir şey söylemeden. her gün etrafımızda yüzlercesini görüp de bakmadan geçtiğimiz insanlardan biriydi. Romanın esas gövdesini oluşturan ikinci bölüm ise. Hatta pek alelade.tanıttığı neredeyse bütünden bağımsız gibi görünen bölüm yer almakta. Hele bunlardan bir tanesi günlerce sarsmıştı. Aradan aylar geçtiği halde bir türlü bu tesirden kurtulamadım. on yıl öncesine dönerek. buna rağmen bir insana tesadüf ettikleri zaman tebessüm etmek etmek isteyen bakışları gözlerimin önünde canlanıyor. bir Rus öyküsünden fırlamışa benzeyen ve o öykülerdeki anlaşılmaz hummalı hastalıklardan biriyle ölüm döşeğine sürüklenen Raif efendinin siyah kaplı bir deftere döktüğü tutkulu aşk hikayesi. Böyle kimseleri gördüğümüz zaman çok kere kendi kendimize sorarız: 'Acaba bunlar neden yaşıyorlar? Yaşamakta ne buluyorlar? Hangi mantık.d iyi. Ne zaman kendimle baş başa kalsam. müthiş iptilasının 7 .

altmış yıl sonrasının okuruna sunarken. Cumhuriyet dönemi edebiyatımızın dil zenginliği ve lezzeti taşıyan bu yapıtlarını "aslından" okumakla tadabileceklerinin bilincinde olmaları. en derin. edebiyata. içinden geçenleri söyleyememek." Süslerden uzak. Halit Ziya'lardan Sabahattin Ali'lere. Genç okurların da. yalın. İlk basımı 1943 yılında yapılmış olan bu kitabı. dilinde ve anlatımında bir sadeleştirmeye gitmek gibi bir edebiyat barbarlığından kaçınan yayınevini. yazara ve okura saygısından ötürü kutlamak isterim. ama yine de anlatının özünü yansıtmaya çok elverişli görünen şiirli bir dille. dünden bugüne düşen ışığın kaynaklarına ilgi göstermeleri kendi kazançları olacaktır. gerçek edebiyat zevkini ancak. sürükleyici bir 'tahkiye' ile kaleme alınmış olan bu defter. en güzel taraflarını müthiş bir kıskançlık ve itimatsızlıkla saklamak cihetinden onu kendime benzetiyordum.kurbanı olup gidiyordu. Bu kızı nedense kendime pek yakın bulmuştum. Türk anlatı edebiyatının küçük ve zarif bir mücevheri gibidir. onlardan günümüze uzanan. en kuvvetli. Füsun Akatlı Şubat 2002 8 .

KURK MANTOLU MADONNA .

Hayatının bildiğimiz ve bilmediğimiz taraflarında insana merak verecek bir cihet olmadığı muhakkaktı. Aradan aylar geçtiği halde bir türlü bu tesirden kurtulamadım. Dibinde bir ejderhanın yaşadığı bilinen bir kuyuya inecek bir kahraman bulmak. belki hiç ummadığımız şeyler görmemiz. bunun neticesi olarak kendilerine göre bir iç âlemleri olacağını hiç aklımıza getirmeyiz.Şimdiye kadar tesadüf ettiğim insanlardan bir tanesi benim üzerimde belki en büyük tesiri yapmıştır. hiçbir hususiyeti olmayan. en basit bir beşer tecessüsü ile. bunun içinde. Benim de Raif efendiyi daha yakından tanımam sadece bir tesadüf eseridir. bu meçhul âlemi merak etsek. Halbuki o hiç de fevkalade bir adam değildi. dibinde ne olduğu hiç bilinmeyen bir kuyuya inmek cesaretini gösterecek bir insan bulmaktan daha kolaydır. Raif efendinin saf yüzü. Fakat insanlar nedense daha ziyade ne bulacaklarını tahmin ettikleri şeyleri araştırmayı tercih ediyorlar. Hatta pek alelade. hangi hikmet bunların yeryüzünde dolaşıp nefes almalarını emrediyor?" Fakat bunu düşünürken yalnız o adamların dışlarına bakarız. beklemediğimiz zenginliklerle karşılaşmamız mümkün olur. muhakkak ki. biraz dünyadan uzak. Ne zaman kendimle baş başa kalsam. onların da birer kafaları. Bu âlemin tezahürlerini dışarı vermediklerine bakıp onların manen yaşamadıklarına hükmedecek yerde. Böyle kimseleri gördüğümüz zaman çok kere kendi kendimize sorarız: "Acaba bunlar neden yaşıyorlar? Yaşamakta ne buluyorlar? Hangi mantık. her gün etrafımızda yüzlercesini görüp de bakmadan geçtiğimiz insanlardan biriydi. buna rağmen bir insana tesadüf ettikleri zaman tebessüm etmek etmek isteyen bakışları gözlerimin önünde canlanıyor. isteseler de istemeseler de işlemeye mahkûm birer dimağları bulunduğunu. 11 .

akasya ağaçlarının ve çam fidanlarının üzerinde yükselen ve buğu mudur. fakat haftasına yerime adam aldılar. Sonu çıkmayacağını bile bile girdiğim birçok kabul imtihanlarının hakikaten sonu çıkmayınca nedense gene üzülüyor.. fakat yaklaşan kış. sıkıntımın arttığı ve ihtiyaçlarımın beni bugünden yarma çıkarması bile imkânsız hale geldiği nispette. Evvelce bana iş bulmaları için müracaat ettiğim ve hiç de fena muamele görmediğim bazı tanıdıklara sokakta rastladığım zaman başımı önüme eğip hızla geçiyordum. evvelce bana yemek yedirmelerini serbestçe rica ettiğim ve sıkılmadan ödünç para aldığım arkadaşlarıma karşı bile değişmiştim. arkadaş odalarında. mahcupluğum artıyordu. 12 .. Ankara'nın harikulade sonbaharını doya doya içime çekerek ruhumda nikbin** bir hava yaratmak istiyordum. tezgâhtarlık için müracaat ettiğim mağazalardan ret cevabı alınca yeis içinde gece yarılarına kadar dolaşıyordum. İşin garibi. ne olduğu belli olmayan duman. herhangi bir inşaattan dönen ve parça parça elbiselerinin içinde sessiz ve biraz kam* Geçici. benim de çekingenliğim. bana sadece tasarruf için dediler. "Vaziyetin nasıl?" diye sordukları zaman. Halkevinin camlarından aksederek beyaz mermer binayı kan rengi deliklere boğan güneş. sedir üzerinde yatmanın sonu gelmesini icap ettiriyordu. arkadaşlardan habersiz olarak. acemi bir gülümseme ile: "Fena değil. istasyonla Sergievi arasındaki tenha yolda ağır ağır yürüyor. akşamüstü.Bir bankadaki küçük memuriyetimden çıkarıldıktan sonra -neden çıkarıldığımı hâlâ bilemiyorum. Bir gün. Birkaç tanıdık tarafından ara sıra davet edildiğim içki sofralarında dahi vaziyetimin ümitsizliğini unutamıyordum. Bir hafta sonra bitecek olan lokanta karnesini yenileyecek kadar bile param kalmamıştı. yaz aylarını sürünmeden geçirmemi temin etti. toz mudur.Ankara'da uzun müddet iş aradım. İnsanlara ne kadar çok muhtaç olursam onlardan kaçmak ihtiyacım da o kadar artıyordu. ** iyimser. Beş on kuruş param. Tek tük muvakkat* işler buluyorum!" diye cevap veriyor ve hemen kaçıyordum.

Bunların hepsi mevcudiyetlerinden memnun görünüyorlardı.bur yürüyen ameleler. aynı zamanda orman ve kereste işleriyle uğraşan bir şirkette müdür muavini olduğunu ve oldukça iyi bir para aldığını biliyordum. kılık kıyafetime baktı. başını uzatmış. herhalde hazırlık yapmışlardır. çalıştığı şirketin bazı fabrikalarını dolaşmaktan geliyordu: "Geleceğimi eve telgrafla bildirmiştim. Hayret etti: "Nereye girdin?" İstemeye istemeye cevap verdim: "Açıktayım!" Beni baştan aşağı bir süzdü. Güldüm.. Şu halde bana da yapacak başka bir şey kalmıyordu. "Nereye gidiyorsun?" diye sordu. Sokuldum. beni çağırıyordu. bankadan ayrıldığımdan beri görmemiştim. bize gidelim!" Cevabımı beklemeden bana yanında yer açtı. Her şey. İşsiz zamanımda kendisine müracaat etmeyişim de hemen hemen bunun içindi: İş bulmasını rica etmeye değil de. kapısı açıldı. "Hep bankada mısın?" diye sordu. geziniyorum!" "Gel. Yolda anlattığına göre. evine davet ettiğine pişman olmamış olmalı ki. elini dostça bir tebessümle omzuma vurarak: 13 . "Hiç. "Hayır. Başımı çevirip baktığım zaman camın arkasındaki çehreyi tanıdığımı zannettim. Nitekim araba beş on adım gittikten sonra durdu. ayrıldım!" dedim. para yardımı yapmasını istemeye geldim zanneder diye çekinmiştim. her şeyi olduğu gibi kabul etmekteydi. üstünde yer yer otomobil lastiği izleri uzanan asfalt. Makine vesaire komisyonculuğu yapan. Sık sık görüştüğüm Hamdi'yi. Tam bu sırada yanımdan hızla bir otomobil geçti. Yoksa seni davet etmeye cesaret edemezdim!" dedi.. mektep arkadaşlarımdan Hamdi.

ne yapacağımı bilmeden. başörtülü. fakat cana yakın bir karısı vardı. hatta çok kere şefkat ve merhamet dolu bir tebessümle birlikte yapmak. o zamana kadar "siz" diye hitap ettikleri dostlarına birdenbire ahbapça "sen" diyecek kadar alçakgönüllü ve babacan oluvermek. Fakat bu sırada beyaz önlüklü. Halinden memnun ve kendinden emin görünüyordu. fakat şirin bir evde oturuyordu. hatta bu gibi kaidelere fazlaca dikkat eden ve hayattaki muvaffakiyetinin bir kısmını da bu dikkatine borçlu olan Hamdi' nin beni böyle ortada bırakı-vermesinin sebebini düşündüm. daha açmadan Hamdi kapıda göründü. Galiba zihninden "Buyurun. Her zaman ihmalkâr olmayan. etrafıma baktım. karşısındakinin sözünü yarıda kesip rastgele manasız bir şey sormak ve bunu gayet tabii olarak. misafirler tarafından bir hayli hırpalanmışa benziyordu. yamalı siyah ço-raplarıyla. misafir odasının ortasında dikilip kaldım. hiç ses çıkarmadan kahve getirdi. yirmi beş kuruşluk birkaç romanla moda mecmuaları vardı. Ne yapacağımı bilmediğim için onlardan birini aldım. Sonra. hanıma ait olduğu anlaşılan bir kitap rafında. Bir sigara iskemlesinin altına dizilmiş bulunan birkaç albüm. Karısı da kapının yanında duruyor ve belli etmeden beni süzüyordu. Hamdi beni yalnız bırakarak yıkanmaya gitti. Bir müddet düşündü. Hamdi'ye kızmak ve gücenmek aklıma bile gelmedi. yaşlı bir köylü kadın.arkadaşlarına karşı gösterdikleri bu biraz da şuurlu dalgınlıktı.. Biraz çirkin. Duvarlarda aile ve artist fotoğrafları. Küçük. kimseye haber vermeden gitmeyi ve bu sıkıntılı vaziyetten kurtulmayı düşündüm. Sadece. Fakat sonra buna lüzum görmeyerek yavaşça dışarı süzüldü. Mühimce mevkilere geçen adamların esaslı âdetlerinden biri de galiba eski -ve kendilerinden geri kalmış. Üzeri sırma çiçekli lacivert koltuklardan birine oturdum. Gıpta ettim. Bir eliyle ıs14 . Beni karısına tanıtmadığı için. Bütün bunlarla son günlerde o kadar çok karşılaşmıştım ki."Bu akşam konuşup bir çare buluruz. kalkıp. oturun!" demek geçti. Demek artık tanıdıklara yardım lüksünü bile yapacak hale gelmişti.. kenarda. aldırma!" dedi. Hiç çekinmeden yanımda öpüştüler.

. Hamdi de bana aynı hislerle hitap eder gibiydi: "Yazı filan yazıyor musun?" dedi. hikâye!" "Bir faydası oluyor mu bari?" Gene güldüm. benim halimi düşünerek. Sen zeki çocuksundur. anlat!" diye sordu. bunun ehemmiyeti yok. nasılsın bakalım. Söyledim ya!.. Erkenden gel. Şiir. "E.. pek ahmakça olduğunu adamakıllı hissettiğim bir gülümseme ile hayran hayran ona bakıyor ve bu halimle kendisine daha çok cesaret veriyordum.. alaka ve merhamet göstermek isteriz. Yerinden kalkar gibi bir hareket yaptı. "Bakalım. küçük bir çocuğa nasihat verir gibi konuşuyor ve bu cesareti hayattaki muvaffakiyetinden aldığını tavırlarıyla göstermekten de hiç çekinmiyordu. bilirim.. Yahut da. bunu burada yüzüne vuramayacağımdan emin olduğu için pervazsızca konuşuyordu. "Ara sıra. herhangi bir sıkıntıya düştüklerini görünce bu belaları kendi başımızdan savmış gibi ferahlık duyar ve o zavallılara." Bana rast geldiğinden memnun görünüyordu.. O "Bırak böyle şeyleri canım!" diyerek pratik hayatın muvaffakiyetlerinden. Nedense. Hayat ve zaruretler insana birçok şeyler öğretir. edebiyat gibi boş şeylerin mektep sıralarından sonra ancak zararlı olabileceğinden bahsetti.. eriştiği mertebeleri gösterebildiğine. hemen doğruldum ve elimi uzatarak: 15 . münakaşa edilebileceğini asla aklına getirmeden. "Hiç!. beni gör!" Bunları söylerken mektepte kendisinin de ileri gelen tembellerden olduğunu tamamen unutmuşa benziyordu. bir şeyler düşünürüz.. Unutma. sanki bize de gelebilecek belaları kendi üstlerine çektikleri için. Yüzümde. ötekiyle açık yakalı beyaz frenk gömleğinin düğmelerini ilikliyordu. İhtimal.lak saçlarını tarıyor. hayatta bir müddet beraber yürüdüğümüz insanların başına bir felaket geldiğini. yahut da. "Yarın sabah bana uğra" diyordu. benim gibi olmadığına seviniyordu. pek çalışkan değildin ama. Kendisine cevap verilebileceğini.

"Bana müsaade!" dedim. Buna rağmen gittim. Şimdi onun karşısında hakikaten amirim. hatta velinimetimmiş gibi bir şaşkınlık duyuyor ve bu kadar alçalan benliğime bu muameleyi cidden layık görüyordum. Ham-di'nin yanına girdiğim zaman yüzümde gene o dünkü ahmakça tebessümün bulunduğunu hissettim ve kendime daha çok kızdım.. Dışarı çıktığım zaman ortalık adamakıllı kararmış. Adeta nefsime: "Dün akşam ses çıkarmadan dinledin ve onun sana karşı velinimet tavrı takınmasına razı oldun ya. bunu sonuna kadar götürmeli. "Neden canım. Halbuki dün akşam evinden çıktığım sırada buna hiç niyetim yoktu. Ağır ağır yürüdüm. daha erken. Fakat o tamamen unutmuş görünüyordu. * Açık. sen yarın bana uğra! Üzülme canım!" diyerek sırtımı okşadı. ** Hakarete uğramış. kendimi tezlil edilmiş** görmek arzusu vardı. öğleye doğru Hamdi'nin şirketine gittim. sen buna layıksın!" demek istiyordum. bana fevkalade temiz ve ferahlatıcı geldi. 16 . İçimde bir ümitten ziyade. "Olur. Şapkamı alırken: "Hanımefendiye hürmetler!" dedim. bir şey düşünürüz. Zaten sarih* bir vâitte de bulunmamıştı. Ama sen bilirsin!" Beni yemeğe çağırdığını unutmuştum. Elini sıkmaya cesaret edemeden iskemleye iliştim. "Bakalım.. haydi bakalım. bir şey yaparız!" gibi her müracaat ettiğim hayır sahibinden dinlemeye alıştığım beylik sözlerle beni uğurlamış-tı. Ertesi gün. Hamdi önünde serili duran bir sürü kâğıt ve içeri girip çıkan bir sürü memurla meşguldü. Dün akşam beni yolda otomobiline alan mektep arkadaşımla. Hademe beni evvela küçük bir odaya alıp bekletti. Bu anda hatırladım. sokak lambaları yanmıştı. biraz tozla karışık da olsa. belirgin. Derin bir nefes aldım. Hava. Kapıya kadar geldim. nedense. olur. Bana başıyla bir iskemle gösterdi ve işine bakmakta devam etti.

. Hadi bakalım!. ikimiz de bu değişikliği olduğu gibi kabul ediyor ve tabii buluyorduk. bana iyilik ettiği için. tayinini yapacağız. neysek gene oyduk. Odanın tenhalaştığı bir anda arkadaşım başını kaldırarak: "Sana bir iş buldum!" dedi. Muvaffakiyetler!" Koltuğundan kalkmadan elini uzattı. yüzüme o cesur ve manalı gözlerini dikerek ilave etti: "Yani bir iş icat ettim. ne de ben hakikatte değişmiş değildik. ne kadar dıştan.. Adeta şirketle bankalar arasında irtibat memuru gibi bir şey. İşin asıl garip tarafı.. Tekrar durdum. İstediğin kadar şiir yaz. Sonra.. kendi işlerine bakarsın. Bazı bankalarda ve bilhassa kendi bankamızda işlerimizi takip edeceksin.. Adam eliyle gayri muayyen bir kapıyı gösterdi ve geçti. Sonra ağır ağır.. başım önümde. İleride tabii artar. Benim kızgınlığım Hamdi'ye değil. Dün akşamdan beri ne Hamdi.. sadece burada bulunuşumaydı. Yüzünde. yalnız mevkiinin icaplarını yaptığını ve bunun da belki hakikaten lüzumlu olabileceğini düşündüm. birkaç adım yürüyerek ilk rast geldiğim hademeye mütercim Raif efendinin odasını sordum... Sokuldum ve teşekkür ettim. samimi bir memnuniyet vardı. ne kadar boş ve bilhassa asıl insanlıkla ne kadar az alakası olan şeylerdi. Fakat sana şimdilik pek fazla veremeyeceğiz: Kırk elli lira. Onun aslında hiç de fena bir insan olmadığını. Niçin bırakıp gidemiyordum? Kırk lira aylığı mı feda edemiyordum? Yoksa Hamdi'ye karşı ayıp bir harekette bulunmuş olmaktan mı çekmiyordum? Hayır! Aylardan beri süren işsizlik. aramızda ne kadar büyük bir mesele hâsıl olmuştu! insanlar arasındaki münasebetleri tanzim eden amiller ne kadar gülünç. buna rağmen onun bana dair. bazı küçük ve teferruata ait şeyler bizi ayrı istikametlere alıp götürmüşlerdi. Fakat dışarı çıkınca koridorda bir müddet durakladım ve bana tarif ettiği odaya gitmekle burayı bırakıp çıkmak arasında bir hayli tereddüt ettim. Yorucu bir şey değil...on iki saatten biraz fazla bir zaman içinde. nerede iş arayacağı17 .... buradan çıkınca nereye gideceğimi. Boş zamanlarında içeride oturur.. benim ona dair öğrendiğimiz bazı şeyler. Ben müdürle konuştum.. kendime de değil.

mı bilmemek... Ve artık tamamıyla pençesine düşmüş olduğum bir cesaretsizlik... İşte beni o loş koridorda tutan ve oradan geçecek olan diğer hademeyi beklemeye sevk eden bunlardı. Nihayet rastgele bir kapıyı araladım ve içeride Raif efendiyi gördüm. Onu evvelden tanımıyordum. Buna rağmen, masasının başına eğilmiş gördüğüm bu adamın başkası olamayacağını derhal hissettim. Sonradan bu kanaatin nereden geldiğini düşündüm. Hamdi bana: "Bizim Almanca mütercimi Raif efen-; dinin odasına senin için bir masa koydurdum, kendisi sessiz sedasız, allahlık bir adamdır, kimseye zararı dokunmaz" demişti. Sonra herkese bay, bayan denildiği bu sıralarda ondan hâlâ efendi diye bahsediyordu. İhtimal bu tariflerin kafamda yarattığı hayal orada gördüğüm kır saçlı, bağa gözlüklü, tıraşı uzamış adama pek benzediği için hiç çekinmeden içeri girmiş, başını kaldırıp dalgın gözlerle bana bakan zata: "Raif efendi sizsiniz, değil mi?" diye sormuştum. Karşımdaki bir müddet beni süzdü. Sonra hafif ve adeta korkak bir sesle: "Evet, benim! Siz de galiba bize gelen memursunuz. Biraz evvel masanızı hazırladılar. Buyurunuz, hoş geldiniz!" dedi. İskemleye geçip oturdum. Masanın üzerindeki soluk mürekkep lekelerini, çizgileri seyretmeye başladım. Bir yabancı ile karşı karşıya oturulduğu zaman âdet olduğu üzere oda arkadaşımı gizliden gizliye tetkik etmek, kaçamak bakışlarla hakkında ilk -ve tabii yanlışkanaatler edinmek istiyordum. Fakat onun bu arzuyu hiç hissetmediğini ve başını tekrar önündeki işe eğerek ben odada yokmuşum gibi meşgul olduğunu gördüm. Öğleye kadar bu hal devam etti. Ben artık gözlerimi pervasızca karşımdakine dikmiştim. Kısa kesilmiş saçlarının tepesi açılmaya başlamıştı. Küçük kulaklarının altından gerdanına doğru birçok kırışıklar uzanıyordu. Uzun ve ince parmaklı ellerini önündeki kâğıtlar arasında gezdiriyor ve sıkıntı çekmeden tercüme yapıyordu. Ara sıra, bulamadığı bir kelimeyi düşünür gibi gözlerini kaldırıyor ve bakışlarımız karşılaşınca yüzünde gülümsemeye benzer bir hareket oluyordu. Yandan ve tepeden bakınca hayli yaşlı göründüğü halde çehresinin, hele böyle gü18

lüşme anlarında, insana hayret verecek kadar saf ve çocukça bir ifadesi vardı. Sarı ve altları kırpılmış bıyıkları bu ifadeyi daha çok kuvvetlendiriyordu. Öğle üzeri yemeğe giderken, onun yerinden kımıldanmadığını, masasının gözlerinden birini açarak önüne kâğıda sarılmış bir ekmek ve bir küçük sefertası gözü çıkardığını gördüm. "Afiyet olsun!" diyerek odayı terk ettim. Günlerce aynı odada karşı karşıya oturduğumuz halde hemen hemen hiçbir şey konuşmadık. Başka servislerdeki memurlardan birçoğuyla tanışmış, hatta akşamüzeri beraber çıkarak bir kahvede tavla oynamaya bile başlamıştık. Bunlardan öğrendiğime göre, Raif efendi müessesenin en eski memurla-rındandı. Daha bu şirket kurulmadan evvel, şimdi bizim bağlı olduğumuz bankanın mütercimiymiş, oraya ne zaman geldiğini kimse hatırlamıyordu. Başında oldukça kalabalık bir aile bulunduğu, aldığı ücretle ancak geçinebildiği söyleniyordu. Bu arada kıdemli olduğu halde, şuna buna bol bol para savuran şirketin, onun ücretini neden artırmadığını sorunca, genç memurlar gülerek: "Hımbılın biridir de ondan. Doğru dürüst lisan bildiği bile şüpheli!" diyorlardı. Halbuki Almancayı gayet iyi bildiğini ve yaptığı tercümelerin pek doğru ve güzel olduğunu sonradan öğrendim. Yugoslavya'nın Susak limanı üzerinden gelecek dişbudak ve köknar kerestelerinin evsafına veya travers delme makinelerinin işleme tarzına ve yedek parçalarına dair bir mektubu kolayca tercüme ediyor, Türkçeden Almanca-ya çevirdiği şartname ve mukavelenameleri şirket müdürü hiç tereddüt etmeden yerlerine yolluyordu. Boş kaldığı zamanlarda masanın gözünü açıp, oradan dışarıya çıkarmadan, dalgın dalgın kitap okuduğunu görmüş ve bir gün: "Nedir o, Raif bey?" diye sormuştum. Sanki bir kabahat yaparken yakalamışım gibi kızarmış, kekeleyerek: "Hiç... Almanca bir roman!" demiş ve hemen çekmeyi kapatmıştı. Buna rağmen şirkette hiç kimse onun bir ecnebi dili bileceğine ihtimal vermiyordu. Belki de hakları vardı, çünkü hal ve tavrında hiç de lisan bilen bir insan kılığı yoktu. Konuşurken ağzından yabancı bir kelime çıktı-C,ı, herhangi bir zaman dil bildiğinden bahsettiği duyulmamış; 19

elinde veya cebinde ecnebi gazete ve mecmuaları görülmemişti. Hulasa, bütün varlıklarıyla: "Biz Frenkçe biliriz!" diye haykıran insanlara benzer bir tarafı yoktu. Bilgisine dayanarak maaşının artırılmasını istemeyişi, başka ve bol ücretli işler aramayı-şı da, hakkındaki bu kanaati kuvvetlendiriyordu. Sabahları tam vaktinde geliyor, öğle yemeğini odasında yiyor, akşamları, ufak tefek alışverişlerini yaptıktan sonra hemen evine gidiyordu. Birkaç kere teklif ettiğim halde kahveye gelmeye razı olmadı. "Evde beklerler!" dedi. Mesut bir aile babası, diye düşündüm, bir an evvel çoluğuna, çocuğuna kavuşmaya can atıyor. Sonradan hiç de böyle olmadığını gördüm, fakat bunlardan daha ileride bahsedeceğim. Onun bu devamlılığı ve çalışkanlığı, dairede horlanmasına mâni olmuyordu. Bizim Hamdi, Raif efendinin tercümelerinde küçük bir daktilo hatası bulsa, hemen zavallı adamı çağırıyor, bazan da bizim odaya kadar gelerek haşlıyordu. Diğer memurlara karşı daima daha ihtiyatlı olan ve her biri bir türlü iltimasa dayanan bu gençlerden fena bir mukabele görmekten çekinen arkadaşımın, kendisine asla mukabeleye cesaret edemeyeceğini bildiği Raif efendiyi bu kadar hırpalaması, birkaç saat geciken bir tercüme için kıpkırmızı kesilerek bütün binaya duyuracak şekilde bağırması gayet kolay anlaşılabilirdi: İnsanları, kendi cinslerinden biri üzerinde kudret ve salahiyetlerini denemek kadar tatlı sarhoş eden ne vardır? Hele bunu yapmak fırsatı, birtakım ince hesaplar dolayısıyla, ancak muayyen bazı kimselere karşı kendini gösterirse. Raif efendi, ara sıra hastalanır ve daireye gelemezdi. Bunlar çok kere ehemmiyetsiz soğuk algınlıklarıydı. Fakat senelerce evvel geçirdiğini söylediği bir zatülcenp onu fazla ihtiyatlı yapmıştı. Ufak bir nezlede hemen evine kapanıyor, dışarı çıktığı zaman kat kat yün fanilalar giyiyor, dairede bulunduğu zamanlar asla pencere açtırmıyor ve akşamüzerleri boynuna, kulaklarına atkılar dolayıp, kaim fakat biraz yıpranmış paltosunun yakasını iyice kaldırmadan gitmiyordu. Hasta zamanlarında da işini ihmal etmezdi. Tercüme edilecek yazılar bir odacı ile evine gönderilir ve birkaç saat sonra aldırılırdı. Buna rağmen müdürün ve bizim Hamdi'nin Raif efendiye karşı muamelele20

işlerini görüyor. Hâlâ Macar şirketinden gelen mektubun tercümesini getirmediniz!" diye bağırmıştı. Ruhunda herhangi bir şeyler olan bir kimsenin bunları ifade etmek arzusuna mukavemet edemeyeceğini düşünüyor. oldukça sert bir sesle: "Daha ne kadar bekleyeceğiz? Size acele işim var. Bir gün gene. sırf daktiloların Raif efendiye ehemmiyet vermemeleri yüzünden geç kalmış olan bir tercüme için Hamel i. Amirlerinin en yersiz. anlayamadığım bir itiyatla birtakım kitaplar okuyor ve akşamları alışverişini yapıp evine dönüyordu. o oldum olası böyle yaşamaktaydı. hastalık zamanları yegâne değişiklikti. İhtimal. iskemlesinden süratle doğrularak: 21 . en haksız ithamlarına hep aynı sakin ve ifadesiz bakışla mukabele ediyor. Bunu ikide birde yüzüne vurmaktan da çekinmezler. seni şu mızmız. dedim. bizim odaya kadar gelmiş. Kendisinin herhangi bir şekilde heyecanlandığını şimdiye kadar gören yoktu.rinde: "Bak. tercüme yapan veya çekmesinin gözündeki "Almanca romanını" okuyan bu adamın sahiden manasız ve sıkıcı bir mahluk olduğuna kanaat getirmiştim. bu kadar sessiz ve alakasız bir insanın içinde. Buna rağmen karşımdaki masada canlı olduğundan şüphe ettirecek kadar hareketsiz oturan. Elimde bir evrak çantasıyla bankaları ve siparişlerini kabul ettiğimiz devlet dairelerini dolaşıyor. birbirine tıpkı tıpkısına benzeyen bu bir sürü günlerin ve hatta senelerin içinde. hastalıklı haline rağmen atmıyoruz!" demek isteyen bir şey vardı. birkaç gün yokluktan sonra her gelişinde adamcağızı: "Nasıl? İnşallah artık bitti ya?" diye iğneli geçmiş olsunlarla karşılarlardı. yaptığı tercümeleri daktiloya verir ve alırken hep aynı manasız tebessümle rica ve teşekkürde bulunuyordu. Şirkette pek fazla oturduğum yoktu. gideceğim. nebatlarınkinden pek de farklı olmayan bir hayat bulunduğunu tahmin ediyordum: Bir makine gibi buraya geliyor. Öteki. Arkadaşların anlattığına göre. artık ben de Raif efendiden sıkılmaya başlamıştım. ara sıra bu evrakı tanzim edip müdüre veya müdür muavinine izahat vermek için masamın başına geçiyordum. Bununla beraber.

bir adımda karşı masaya vardım ve Raif efendinin. Bu sırada tekrar içeri giren Almanca mütercimi. "Ben size bu işin hepsinden acele olduğunu söylemedim mi?" "Evet efendim. yüzünü saran o belli belirsiz gülümsemeden anlıyordum. bütün bu manasız sahne esnasında bana küçük bir nazar atmaya bile lüzum görmeyen Hamdi'yi düşündüm. Nihayet kalemi yanına bıraktı. Yazı yazmıyor. hatta hiddete sevk eden o sarsılmaz sükûn vardı. Eli kâğıdın üzerinde ağır ağır hareket ediyor ve o. sarı bıyıklarının hemen alt tarafında. fakat onun biraz evvel odanın ortasında nasıl avaz avaz bağırdığını gören bir insan için yanılmaya imkân 22 . Fakat bu hareketi. Avuç içi kadar kâğıdın üzerinde Hamdi'yi görüyordum. karaladığı kâğıdı uzun uzun seyretti. Ben gözlerimi hiç ayırmadan ona bakıyordum. Kalkacağım sırada o doğruldu. Hatta dudaklarının kenarında. yerine geçerek başını önüne eğdi."Ben bitirdim efendim! Hanımlar bir türlü yazamadılar. Buna bir göz atınca hayretimden donakaldım. Meraktan yerimde duramıyordum. herhangi bir şeyle meşgul olması değildi. Eline bir kurşunkalem alarak kâğıdı karalamaya başladı. Başkalarının aynı benzeyişi bulacaklarını pek zannetmem. Raif efendi de onun arkasından çıkarak daktilolara tekrar yalvarmaya gitti. Yüzünde insanı hayret. tekrar daktiloların odasına gitti. farkında olmadan. Hemen fırladım. üzerine bir şeyler çizdiği kâğıdı aldım. kendinden emin bir tebessümün belirdiğini görür gibiydim. Gördüğü şeyden memnun olduğunu. ikide birde durup gözlerini küçülterek. Ben. ben de onlara söyledim!" Hamdi daha çok bağırdı: "Bana cevap vereceğinize size havale edilen işi yapın!" Ve kapıyı vurarak çıktı. önüne bakıyordu. sinirli bir adamın. Bu sefer yüzünde yepyeni bir ifadenin peyda olduğunu görünce şaşırdım: Adeta birisine acır gibi bir hali vardı. birtakım çizgiler çiziyordu. Kendilerine başka işler verilmiş!" dedi. Beş on basit fakat fevkalade ustaca çizginin içerisinde bütün hüviyetiyle o vardı. hatta teker teker araştırılınca belki hiçbir tarafı benzemiyordu.

Şimdi onun sarsılmaz sükûnetini. Evet. yani aylardan beri. çok kere de istihfaf ediyordum**. benim uzun zamandan beri görmek istediğim halde bir türlü göremediğim insandı. Her şeye hazır bulunan ve kimden ne gelebileceğini bilen bir insanı sarsmak mümkün müdür? Raif efendi. karşısındakinin ta içini bu kadar keskin ve açık gören bir insanın heyecanlanmasına ve herhangi bir kimseye kızmasına imkân var mıydı? Böyle bir adam. sonra bunları ayırmak istiyor ve büsbütün çıkmaza giriyordum. birçok tezatların bulunduğunu seziyordum. bu. Etrafını bu kadar iyi tanıyan. mustatil* şeklinde açılmış duran bu ağız. belirgin. Zalimlik ve zavallılığın iştiraki hiçbir yerde bu kadar vazıh*** olarak gösterilmemiştir. Asıl şahsiyetiyle. Kafamda onun hakkında. kanatları mübalağalı bir şekilde yanaklara kadar genişleyen ve böylece çehreye daha vahşi bir ifade veren bu burun. 23 . **** Düş kırıklıklarımız. İşte Raif efendinin birkaç çizgi ile ortaya koyduğu Hamdi. beklenmedik taraflarınadır. birkaç dakika evvel şurada duran Hamdi'nin.. inkisarlarımız****. ** Küçümsüyordum. hiddetlerimiz. karşımıza çıkan hadiselerin anlaşılmadık. bugünkü mevkiinin ona verdiği şahsiyeti birbirine karıştırıyor. baktığı yeri delmek istediği halde aciz içinde boğulmuşa benzeyen bu çizgi halindeki gözler. önünde bütün küçüklüğü ile çırpınan birine karşı taş gibi durmaktan başka ne yapabilirdi? Bütün teessürlerimiz. Yüzünün bütün iptidai ve vahşi ifadesine rağmen acınacak bir tarafı vardı. benim için tekrar merak verici bir mahiyet almıştı. biraz evvel beliren ışığa rağmen. insanlar ile mü-nasebetlerindeki garip çekingenliğini gayet iyi anlıyordum. Hayvanca bir hiddet ve tarifi imkânsız bir bayağılıkla. Fakat hayretimin asıl sebebi bu değildi: Ben şirkete girdiğimden.yoktu. Hamdi hakkında birbirine zıt bir sürü hükümler verip duruyordum. Onu bazan mazur görmeye çalışıyor. *** Açık. daha doğrusu onun ruhunun resmiydi. Aynı zamanda bu resim bana birdenbire Raif efendiyi de izah etmişti. Sanki on senelik arkadaşımı ilk defa bugün sahiden tanıyordum.. Elimde tuttu* Dikdörtgen.

gördüğünü bütün incelikleriyle tespit etmesini bilen bir hüner de vardı. Onunla konuşmak. Kapı açıldı. Burada sadece baktığını sahiden gören bir göz değil. manasız şeyler. O benim bu fazla sokulganlığımı fark etmez göründü. Evine ilk defa olarak. Görüyorsunuz ya. Can sıkıntısı işte. Onun şaşıracağını. Hiç de böyle olmadı.ğum resmin çizgilerindeki isabet.. "Herhalde yanlışlar vardır. Kendisine yaklaşmak için attığım her adım beni birçok yeni muammalarla karşılaştırıyordu. fakat daima arada bir boşluk bırakan tavrını muhafaza etti. nazik. Bana karşı... fakat geç kalmıştım... Gözlerimle kendisini takip ettim. Hatta ailesini.. Bundan sonra Raif efendinin her hali. "Ara sıra. bunun bir heveskâr elinden çıkmadığını gösteriyordu. sahiden manasız ve ehemmiyetsiz olan hareketleri bile. Hamdi yarına kadar tercüme edilecek bir yazıyı hademe ile göndermek istiyordu: 24 . " Resmi avucunun içinde buruşturarak kâğıt sepetine attı.. mutat hastalıklarından birinde gittim. bana merak vermeye başladı. "Daktilo hanımlar pek acele yazdılar!" diye mırıldandı. Her zamanki yabancı ve dalgın gülüşüyle kâğıdı elimden alarak: "Senelerce evvel. hakkı da var!" diye söyleniyordum... Hakkı da var. içi bana daima kapalı kaldı. Macar şirketinden gelen mektubun tercü-meleriyle bana doğru yaklaşan Raif efendiye özür diler gibi: "Çok güzel bir resim..... bu aile arasındaki vaziyetini yakından görünce hakkındaki merakım büsbütün arttı. " dedi.. hakiki hüviyetine dair bir şeyler öğrenmek için her fırsattan istifadeye kalktım. Bunu yapan kimsenin uzun seneler resimle uğraşmış olması lazımdı. "Hakkı da var. Dostluğumuz dıştan ne kadar ilerlerse ilerlesin. bir müddet resimle meşgul olmuştum!.. fakat okumaya kalksam Hamdi beyi daha çok kızdıracağım. el alışkanlığıyla bir şeyler karalıyorum. sırrını ele vereceğimden korkacağını sanmıştım. " dedim. Elimdekini çabucak masaya bırakmak istedim. Götürüp vereyim bari. " Tekrar dışarı çıktı.

Hademelerden biri Ismetpaşa mahallesindeki evi tarif etti. Buradaki eşya da güzel. yapmacık bir tavırla yüzünü buruşturup dudaklarını bükerek: "Buyurun!" dedi. Raif efendinin yattığı odaya girince büsbütün şaşırdım. kenarda içi kristal takımlarla dolu bir büfe vardı.. Kapıyı on iki yaşlarında bir kız çocuğu açtı. sola saptım ve köşedeki kahveye girerek evi öğrendim: Taş ve kum yığılı arsaların arasında tek başına duran iki katlı. yan taraftaki mutfaktan dışarı yemek kokuları vuruyordu. Küçük kız birkaç dakika sonra kahve getirdi. Raif efendi bu yataklardan birinde. Uzun bir yolun sonunda.. Birbiri arkasına yokuşlar ve inişler vardı. sarı boyalı bir bina. Zili çaldım. veya bir hastane koğuşu gibi yan yana bir sürü beyaz karyolaların dizili durduğu küçük bir odaydı. Erkenden karanlık çöken sokaklarda yürümeye başladım."Bana ver. beyaz örtülerin altında. Yüzünde nedense hep o beni küçük görmek. krem rengi dantel ve gemi şeklinde yazılmış bir "Amentü" levhası asılıydı. hem ziyaret etmiş olurum" dedim. siz içeri buyurun!" dedi. benimle alay etmek isteyen şımarık ifade vardı. Yerde güzel bir Sivas halısı duruyor. hatta pahalı şeylerdi. adeta şehrin bittiği yerlerde. alçak ceviz sigara masaları ve bir kenarda kocaman bir radyo odayı dolduruyordu. Burası evin diğer taraflarına hiç benzemiyen. yarı otu25 . Mevsim kış ortalarıydı. Ankara'nın asfalt döşeli yollarına hiç benzemeyen bozuk kaldırımlı dar mahalleleri geçtim. Evin içi hiç de zannettiğim gibi değildi. masaların üstünde ve ka-napelerin arkalığında ince işlenmiş. Bunu söylerken de benim bu kibar muameleye hiç layık olmadığımı kaş ve gözleriyle anlatmak ister gibiydi. Kız beni evvela misafir odasına aldı. Kırmızı kadife koltuklar. Ra-if efendinin alt katta oturduğunu biliyordum. Bir haftadan beri şirkete uğramıyordu. "Pekâlâ. Fincanı elimden alırken: "Babam rahatsız efendim. yatağından çıkamıyor. Bu sefer fazla uzadı!" Hakikaten bu sefer hastalığı biraz uzun sürmüştü. Babasını sorunca. Yemek odası olarak kullanıldığı anlaşılan holde büyük ve açılıp kapanır bir masa. adeta bir leyli mektep yatakhanesi. Bak bakalım nesi var. Her tarafta.

.. Hasta adam: "Şuraya oturuverin canım!" diyerek yatağın ayakucunu gösterdi.. Sonra baldızım ve kocası. öğleden kaldığı anlaşılan kirli bir çorba tabağı. Raif efendinin kulağına eğilip bir şeyler söyledi. şişeler veya tüpler içinde bir sürü ilaç duruyordu. Bir de sizin gördüğünüz. Öteki ona cevap vermeden beni işaret ederek: "Daire arkadaşlarından." diye takdim etti. Elbiseleri benim bulunduğum tarafta. Raif efendinin başucundaki komodinin üzerinde. şişmanca bir kadın girdi. Baldızımın da çocukları var. dirsekleri delinmiş... tayyörler ve bunların altında düğümlü bohçalar vardı. Oturmak için bir iskemle aradım... Şöyle iliştim.. "Kalabalık mısınız?" "Eh. epeyce! Bir yetişkin kızım var. Zaten küçük ev. karyolanın ayakucunda üst üste asılmış duruyordu.rur bir vaziyette yatıyor ve gözlüklerinin arkasından beni selamlamaya çalışıyordu.. Bir kenarda. "Refikam. İki tane. iki kayınbiraderim. kapısı yarı açık duran. alacalı bulacalı. liseye gidiyor. Odayı darmadağın ediyorlar. Ayrı çıkmaya imkân yok. Odayı gözden geçirdiğimi hisseden ev sahibi: "Ben burada çocuklarla beraber yatarım. " dedi." 27 .. teneke bir tepsi içinde. Başını karyolanın beyaz demirlerine dayamıştı. " Bu sırada dışarıda ikide birde zil çalıyor. İçeri kırk yaşlarında. sırttan çıkarılıp atılıvermiş birkaç ipekli elbise ile doluydu. Bir aralık odanın kapısı açıldı.. gürültüden ve bağıra bağıra konuşmalardan eve aile efradından birinin geldiği anlaşılıyordu. vişneçürüğü boyalı adi elbise dolabının içinde rastgele asılmış elbiseler... sığamıyoruz da.. Karşımdakinin sırtında. Ankara'da ev derdi malum. kadın çorapları. Odada bulunan iki iskemlenin üzeri de yün hırkalar. ağzı açık küçük bir sürahi ve bunların yanında.. kesik saçları kulaklarına ve yüzüne dökülmüş. Odada insanı şaşırtacak bir kargaşalık hüküm sürüyordu. Hep beraber oturuyoruz.. yünden örme bir kadın hırkası vardı...

Onlar da bizim gibi memur. Alakamın sahi olup olmadığını araştırır gibiydi. Fakat birkaç dakika sonra: "Hayır. Uzunca sürdü. Sen de bir türlü kalkamadın!" "Nurten'i yollayıver.. Bir hastalandık mı gönderecek adam bulamazlar!" dedi. Kadın çıktıktan sonra bana dönerek: "Bizim evde de ekmek almak bir mesele. sonra. Kadın bu sefer kulağına filan eğilmeden söylendi: "Ayol. gider!" dedi ve önüne baktı.. "Ben de hastalığınızı merak ettim.. Okumadılar. 27 . yanına bıraktı. para için gelmedim. birdenbire sözünü keserek sordu: "Tercüme için bir şey mi getirdiniz?" "Evet. Cesaret edip kalkamıyorum!" Bakışlarında garip bir tecessüs vardı. Yüzüme baktı.. ellerinde bir orta mektep şahadetnamesi* bile yok!" Sonra. sonra kız. Onu inandırmak için birçok şeyler yapmaya hazırdım. Yarma lazımmış. * Diploması.. cevap vermedi.Sonra karısına dönerek: "Ceketimin cebinden al!" dedi. Birdenbire doğrulup elimi tuttu: "Ziyaretinize teşekkür ederim oğlum!" dedi. Sabahleyin hademeyi gönderecekler!" Kâğıtları aldı.. Hem git desem bile beni dinler mi?" Raif efendi düşündü. düşündü. fakat ilk defa olarak herhangi bir şekilde bir heyecan ifade ettiğini gördüğüm gözleri çabucak eski ifade-sizliklerine ve o her zamanki bomboş tebessüme döndüler.. İçimi çekerek kalktım. Pek üstüme vazifeymiş gibi: "Kayınbiraderleriniz küçük mü?" diye sordum. birer işe yerleştirdi. ufak değiller!" dedi.. Hatta çehresinin ifadesi sualimi hiç duymamış intibaını bırakıyordu. sanki nihayet bir çare bulmuş gibi başını sallayarak: "Gider.. Uç adımlık yer!" "Gece vakti bacak kadar çocuğu bakkala nasıl yollarım? Bu soğukta. Bacanak İktisat Vekâleti'ndedir." "Teşekkür ederim. "İkisi de işe gidiyorlar. kim gidip alacak..

İsmetpaşa mahallesindeki kaldırımların bozukluğundan bahsederdik. benim arkamı dönmemi beklemeden fısıldaşıp gülmeye başlamışlardı. İçimden geçenleri sezmişe benziyordu. yirmi beş yaşımı doldurmamıştım. bom* Aritmetikten. bu çocukların hepsiyle ahbap oldum. Kendisini ilk ziyaret ettiğim akşam karşılaştığım aile efradı. bu eve gidip geldikçe. hatta bazan içeri de birlikte girerek. Ben de henüz gençtim. bana içini açtığını iddia etmek aklımdan bile geçmez.Sesinde bir sıcaklık vardı. sessiz insan olarak kaldı. Sonradan bu eve her gidişimde aynı şeyi gördüm. Ben de bu hususta bir şey sormaktan çekiniyordum. 28 . Ankara'nın pahalılığından. Onun bana karşı olan muamelesinin değiştiğini pek söyleyemeyeceğim. Fakat bu esnada ya hiç konuşmaz yahut da havadan sudan. Gerçi bazı akşamlar daireden beraber çıkarak evine kadar yürür. O hep aynı kapalı. birbirlerine sokularak. Hastanın yanından çıkıp holden geçerken ortadaki büyük masanın etrafına dizilmiş gördüğüm iki delikanlı ile on beş on altı yaşlarında bir genç kız. Hiç de fena insanlar değillerdi. ilk rastladığının suratına gülmeyi bir nevi üstünlük alameti sayanlardandı. fakat birtakım genç insanlarda gördüğüm bu garip itiyat: Tanımadıkları. Sonradan. çoluk çocuğuna dair bir şey söylediği nadirdi. kırmızı mobilyalı misafir odasında birer kahve içerdik. Raif efendinin vaziyetinin de pek hoş olmadığını ve bu kalabalığın içinde onun fazla ve lüzumsuz bir şey gibi durduğunu fark ediyordum. üzerimde pek iyi bir tesir bırakmamıştı. Fakat bunlar da. Gülünecek bir tarafım olmadığını biliyordum. Küçük Nurten bile ablasına ve dayılarına uymak için çırpınıyordu. o yaşlardaki her kof insan gibi. ilk defa gördükleri bir insanı pek tuhaf bir şey telakki etmek merakı. Evine. hayretimi uyandırıyordu. Yalnız boş. Hakikaten Raif efendiyle aramızda bugünden sonra bir yakınlık hâsıl oldu. Hele benimle samimi olduğunu. Ara sıra: "Bizim kız riyaziyeden* gene kırık numara almış!" der sonra hemen lafı değiştirirdi.

İktisat Vekâleti şube müdürlerinden Nurettin bey ise bizim Hamdi'nin bir başka türlüsüydü. anlayamadığı melun bir düşmanın musallat ettiği iki ceza gibi kızıyor. İçlerinin esneyen boşluğu karşısında ancak başka başka insanları istihfaf ve tahkir etmek. onlara gülmek suretiyle kendilerini tatmin edebiliyorlar. kıh!" "Kız bizim Orhan'ı nasıl tersledi. eşya üzerinde bir saniyeden daha fazla duramıyor ve doğduğu andan beri mahkûm olduğu sebepsiz bir iç sıkıntısını aksettiriyordu. henüz otuz yaşlarında olduğu halde. sırtına bir ipekli elbise geçirip alelacele boyanarak gezmeye gitmekten başka bir şey düşünecek halde değildi. Konuşmalarına dikkat ederdim. kah. üç ve dört yaşlarındaki iki çocuğu ile uğraşmaktan ve bunları ablasına bırakmak fırsatını bulur bulmaz. Raif efendinin büyük kızı Necla'nın da mektep arkadaşlarını çekiştirmekten. Boncuk mavisi gözleri. kumral ve dalgalı saçlarını ihtimamla . kah!" Raif efendinin baldızı Ferhunde Hanım. kendilerinde de aynen mevcut olan birtakım giyiniş ve hareket garabetlerini yalnız başkalarında görüp alaya alarak fıkır fıkır gülmekten başka işleri yoktu: "Muallâ'nm düğünde giydiği o tuvalet neydi ayol? Kıh. İktisat Vekâleti'nin en küçük iki memuru olan Vedat'la Cihat'm daire arkadaşlarını.boş mahluklardı. bir görseydin. ()tuz otuz iki yaşlarında. büfenin üstündeki aynada. Kendisini ancak birkaç kere. kıh. Üstleri başları daima bakımsız. Ferhunde hanımın kocası. Konu29 . süslenip sokağa çıkacağı sırada kirli elleriyle üstüne dokunmamaları için onları yanından nasıl uzaklaştıracağını bilemiyordu. şahsiyetlerinin farkına varıyorlardı. gözlerinin ve ağzının kenarını sayısız buruşukluklar kaplamıştı. yüzleri ve elleri daima kirli ve benizleri daima soluk olan çocuklarına. "Nasılsınız?" dedikten sonra bile büyük bir hikmet savurmuş gibi dudaklarını birbirine yapıştırarak hafifçe başını sallayan bir adamdı. Kah. Yaptıkları münasebetsizlikler hep buradan geliyordu.ırkaya tarayıp berber çırakları gibi kabartan. Daha oldukça genç... boyalı ve ondüleli saçlarını tüllü şapkasının altına yerleştirmeye uğraşırken gördüm.

bir türlü ev halkına yaranamıyordu. boş zamanlarında yığın yığın çocuk çorabı yamamak ve kız kardeşinin birbirinden haşarı "yumurcaklarına" bakmakla geçirdiği halde. sadece. yemekleri beğenmemek. göbeğine kadar sarkan memeleriyle acayip bir şişmanlığı birleştiren karısı Mihriye hanım. çorabın en fantazisini bulmak için bir cumartesi gününü dükkân dükkân gezmeye hasredebiliyordu. evde zavallı ihtiyardan başka herkesin borusu ötüyordu. sizin söyledikleriniz de laf mı? Siz ne bilirsiniz sanki?" diyen bir tebessüm dolaşırdı. fakat orada ancak biraz lisan. Buna rağmen. pek hayran oldukları bu enişteden geçtiğini zannediyorum. bir de mühim adam tavırları almayı öğrenmişti. Bir sanayi mektebini bitirdikten sonra dericilik tahsil etmek üzere nedense italya'ya gönderilmiş. istisnasız herkesi istihfaf etmek suretiyle etrafında-kileri kıymetine inandırıyordu. sonraları öğrendiğime göre. bir şeye dudak büküp burun kıvırmak suretiyle. evin bütün masrafı bizim Raif efendinin cılız ücretine yüklenmekteydi.) Sonra üstüne başına çok dikkat ediyor. daha kırk yaşına gelmeden ihtiyarlayan. ayakkabının en şıkını. her gün tıraş oluyor. gevşemiş etleri. pek yüksek makamlara layık görüyor ve bilip bilmediği her vadide olur olmaz fikirler yürütmek. büyük bir itimatla. Bununla beraber. Raif efendinin. aldığı maaş kendisinin ve karısının giyimine ancak yetmekte. hayatta muvaffak olmak için mühim meziyetleri vardı: Bir kere kendisini. bana yumurta pişir. Nurettin bey: "Bu ne biçim şey canım?" derken adeta: "Benim verdiğim yüzlerce lira nereye gidiyor Allah aşkına?"demek ister gibiydi. yeni bir tatsızlık çıkarıyordu. " yahut: "Ben doymadım.. Hiç kimse evin nasıl döndüğünü sormuyor. bana sucuk kızartıver!" diye Mihriye ablalarını sofradan 30 . yıpranmış pantalonlarını kendi nezareti altında sıkı sıkı ütületiyor. Hatta. kendisini çok daha yüksek bir hayata layık gördüğü için.. Boyunlarına yedi liralık eşarp takan kayınbiraderler ise : "Ben bu yemeği sevmedim. (Ev halkmdaki bu istihfaf illetinin onlara. bütün gününü mutfakta yemek pişirmek. iki kayınbiraderin eline geçen otuz beşer liradan da bir hayır olmadığı için.surken insanın yüzüne sabit gözlerle bakar ve bu esnada gözlerinin içinde: "Yahu.

Evin. şimdi bu kadar manasız bir insanla aynı evde oturmaktan sıkılır gibiydi. Kendisiyle gündelik ihtiyaçlardan ve para meselelerinden başka bir şey konuşmazlardı. bir hayli sıkıntıya katlanmışlardı. mobilya mağazalarına senelerce taksit ödemişler. Fakat şimdi kırmızı kadife takımlar misafirleri takdirle başlarını sallamaya sevk ediyor ve on iki lambalı radyo. herhangi bir akşam ekmek almak için on bir kuruş lazım olunca. Bütün bu yükleri çeken Raif efendi olduğu halde. Raif beyin peşini bırakmayan. fakat aynı zamanda onun bir hiç. evde onun yokluğu ile varlığı müsavi gibiydi. sonra da. Bu yüzden. 31 . akşamüzeri kolları dolu bir halde dönüyordu. En küçüğünden en büyüğüne kadar herkes onu fark etmez görünüyordu. bunu ceplerinden vermeye kıyamayarak. ona hoş görünmek için türlü türlü roller yapan. bu da yetmiyormuş gibi onun niçin hâlâ iyi olmadığına ve bakkala kendisinin gitmediğine kızıyorlardı.kaldırıp mutfağa yollamaktan hiç çekinmiyorlar. temasta bulundukları ahbaplarına karşı evlerinin suratına bu şekilde bir maske geçirmeyi muvafık bulmuşlardı. odasında hasta yatan Raif efendiyi daldığı uykudan uyandırıyorlar. Beş sene evvel. bütün mahalleyi gürültüye boğabiliyordu. Sanki cansız bir makine sabahleyin birtakım siparişlerle dışarı bırakılıyor. holdeki ve misafir odasındaki intizam bir dereceye kadar Necla'nın eseriydi. ('hemmiyetsiz ve kıymetsiz bir sıfır olduğundan emin bulunuyorlardı. sık sık getirip beraber rakı içtiği arkadaşlarına karşı Nurettin beyi asla küçük düşürmüyordu. Camekânlı büfede dizili duran altın yaldızlı kristal içki takımı ise. Ferhunde hanımla evlenmek istediği sıralarda. çok kere bunları da Mihriye hanım vasıtasıyla halletmeyi tercih ediyorlardı. misafirlerin gözüne görünmeyen kısımlarındaki perişanlığına mukabil. hatta kendileri de iştirak etmek suretiyle. nişandan sonra eve her gelişinde müstakbel bacanağına da gönül alacak bir şey getirmeyi unutmayan Nurettin bey bile. niçin daha lüks bir hayat lemin etmediğine kızıyorlar. Fakat ötekiler de. Oldukça aklı başında bir insana benzeyen Necla ile. Onun niçin daha fazla para kazanmadığına.

çocuğunun manasız bir kırıtışı. Fakat diğer aile efradına karşı en küçük bir manevi bağla merbut** olduğunu gösterecek alametler yoktu. bugün çok yoruldun mu?" diye sorar. yaklaşan bayramın masrafları hakkında konuşurdu. Ara sıra: "Nasılsın. Ona gösterdikleri sevgide. kocasıyla elinden geldiği kadar meşgul oluyor. ondan bir şeyler. Akşam yemeğinde bir misafir bulunduğu zaman kardeşlerinin veya Nurettin beyin: "Eniştem gidip alıversin!" diye yüksek sesle emretmelerine meydan vermemek için kocasını yatak odasına çekerek tatlı olmaya çalışan bir sesle: "Haydi. ihtimal eniştelerinin. ba-zan onu karşısına alarak çocukların sınıf geçme vaziyeti. babalarına karşı umumi havaya uymuşlardı. onun hastalığıyla alakalarında. horlanmaması için gayret ediyordu. bir angarya savarmış gibi bir acelecilik. sıcak.henüz ilk mektebe devam eden Nurten bile. tatlı bir şeyler bekler gibi dururdu. Fakat bu anlar çabucak geçer. onun kendi evlatları tarafından küçük görülmemesi. senelerden beri bir saniye bile hafiflemeyen işler ve geçim dertleriyle biraz aptallaşmışa benzeyen Mihriye hanım. hanım. Yalnız karısı. Bazan büyük kızına gözlerini diker. neden adeta diğerlerine karşı bir saygısızlıkta bulunmuşlar gibi rahatsız bakışlarla karşılaştıklarını artık kendisi de düşünmüyor. ** Bağlı. Böyle * Merhameti. teyzelerinin ve dayılarının tesirleriyle. şu bakkaldan sekiz yumurta ile bir şişe rakı alıver. fakat kocasının ve kendisinin bu sofralara neden oturmadıklarını. Aylardan beri sırtına bir kere bile mutfak elbisesinden başka bir şey giymeye vakit bulamayan bu kadına hakikaten acır gibiydi. 32 . Raif efendinin bu halleri üzerinde çok düşündüm. bir fıkaraya gösterilen yalancı merhamet gibi bir özentilik vardı. Raif efendinin de karısına karşı garip bir rikkati* vardı. kırk yılda bir bunu yapacak olurlarsa. yersiz bir gülüşü ile sanki aradaki boşluk birdenbire kendini gösteriverirdi. Şimdi onları sofradan kaldırmayalım!" diyor. belki bunu fark bile etmiyordu.

Bundan sonra aradaki buzu çözmeye. kendisine ruhen tamamen yabancı insanların onu adamdan saymamalarını hoş görmekle kalmıyor. bu insanların birbirlerine karşı duydukları müthiş yabancılığı gidermeye imkân yoktu. evde olsun. fakat onun göründüğü gibi olmadığına emindim. etrafmdakilerin onu tanımamasındaydı ve o da kendini tanıtmak için herhangi bir teşebbüste bulunacak adam değildi. böyle bir adamın kendisine en yakın insanlardan isteyerek kaçmasına imkân yoktu. Yüzünün hareketlerinde. sofrada veya odada Raif efendiden pek istihfafla bahsedildiği sıralarda hızla kapıyı vurup çıktığı oluyordu. İnsanlar birbirlerini tanımanın ne kadar güç olduğunu bildikleri için bu zahmetli işe teşebbüs etmektense. Şirkette olsun. bunda adeta bir nevi isabet de buluyordu. Yalnız. Raif efendinin bu adeta korkunç sessizliğine kızıyordum. fakat hiçbir zaman etrafın hu hareketini haklı bulacaklarını tasavvur edemiyordum. haklarında daima yanlış hükümler verilen insanların zamanla bu yalnızlıklarından bir gurur ve acı bir zevk duymaya başladıklarını biliyordum. körler gibi rastgele dolaşmayı ve ancak çarpıştıkça birbirlerinin mevcudiyetinden haberdar olmayı tercih ediyorlar. bu kalın dış kabuklara rağmen içinde sahici insandan bir şeyler kaldığını zannettirecek alametler mevcuttu. 33 . belki de gençliğimin verdiği tahammülsüzlükle. Gerçi etrafları tarafından anlaşılmayan. bunu ben de bilmiyordum. Bütün mesele. Babasına karşı arsızlığını hakaret derecesine getirmeye çalışan kardeşi Nurten'i azarlayışmda bazan hakiki bir infial* seziliyor.bir adamın -nasıl bir adamın. Necla'dan bir şeyler bekler gibiydi. söylediğim gibi. ağzını.evet. Fakat bu haller. Fakat. Raif efendi büyük kızından. asıl hüviyetinin başkaldırmasına meydan vermeyecek kadar kuvvetliydi. ellerini oynatmakta boyalı teyzesini taklit eden ve bütün manevi kuvvetini de eniştesinin ukalalığından alan bu kızın. içinde saklanıp kalmış olan insanlığın ara sıra nefes almak için yaptığı hamlelerden ibaretti ve muhitinin senelerce sabırlı bir çalışma ile vücuda getirdiği sahte şahsiyet. " Kırgınlık.

çok kere kalemi yanına bırakarak saatlerce önündeki kâğıtları seyrediyordu. gözleri bütün ifadesini kaybediyor. Kendisine ağır gelen bu hadisenin tekrarını görmemek için yaptığı bu harekette beni kendisine mahrem etmiş olması. Hâlâ daha bir şey konuşmamıştık. Fakat artık buna hayret etmiyordum. Böyle zamanlarında tercüme yapmayı da ihmal ediyor. onun hisleri kütleşmiş bir adam olmadığını fark etmiştim. ona daha çok bağlanmama sebep oldu.Yalnız bazı günler birdenbire vahşileşiyor. Onun da benden memnun olduğunu hissediyordum. Yanımda ağzını açmadan yürüyen. fakat her türlü yakınlaşmayı meneden bir sesle cevap veriyordu. tahammül edişi. insanların zaaflarına merhametle ve edepsizliklerine eğlenerek bakışı kâfi bir irade değil miydi? Beraber yürüdüğümüz zamanlar yanımda gidenin bir insan olduğunu bütün kuvvetimle hissetmiyor muydum? Bu sıralarda. Onun şimdi bütün mesafelerin ve zamanın arkasına çekilmiş olduğunu ve oraya kimseyi bırakmayacağını seziyor ve hiç sokulmak teşeb34 . küçülüyor ve kendisine hitap edildiği zaman yavaş. Bir gün bana getirilecek kahve için kızlarının dışarıda birbirleriyle yavaş sesle: "Sen pişir!" diye münakaşa ettiklerini duymuş. Her insana ve ilk tanıştığımız sıralarda bana karşı gösterdiği o ürkek ve çekingen hali kalmamıştı. Yalnız önüne bakar gibi duran gözlerinden hiçbir şey kaçmıyordu. Hatta bunun aksine olarak çok alıngan. gayet ince görünüşlü ve dikkatliydi. insanların birbirlerini aramaları. bulmaları ve birbirlerinin içini seyretmeleri için konuşmanın neden muhakkak surette lazım olmadığını. ne öğrendiğimi iyice bilmediğim halde. Onun sessiz sedasız yaşayışı. içmiyor!" demişti. hiç sesini çıkarmamış. neden bazı şairlerin boyuna. tabiatın güzelliği karşısında yanlarında konuşmadan gidecek birini aradıklarını anladım. fakat on gün sonra ikinci bir defa evlerine gidişimde hemen dışarı seslenerek: "Kahve pişirmeyin.Birçok vesilelerle. karşımda ses çıkarmadan çalışan bu adamdan. bana senelerce ders veren birinden öğrenebileceğimden çok daha fazla şeyler öğrendiğime emindim.

Nasıl?" dedim. "Ne oldunuz gene Raif bey. Bunun sebebini pek çabuk. İsterseniz uyandırayım!" "Hayır! Rahatsız etmeyin.. Buyurun!" dedi. Her zamanki çocukça tebessümü bana daha ziyade yüzün adalelerini yoran bir sırıtma gibi geldi... "Teşekkür ederim!" Sesinde hafif bir kısıklık vardı. Bu sefer sancıdan da bahsediyor!" Sonra.. kendine de hiç dikkat etmiyor. fakat pek hazin bir şekilde öğrendim. Raif efendinin halini bu sefer biraz düşkün buldum... Başını alıp gidiyor... Kadın çabucak oraya koştu.. siz misiniz?" dedi. Ne oluyor bilmem." Uzun müddet yatağının beyaz örtüsüne bakarak durdu.. Oturup insanla iki laf etmez ki." Bu sırada yandaki odadan Raif efendinin sesi işitildi.. Fakat her şeyi sırasıyla anlatacağım.. "Biraz evvel uykuya daldı. ekseriya böyle günleri takip ettiğini fark etmiştim. Benzi pek sarı. yün fanilalar. Ben hayret içinde kaldım.. Merakımı çabucak gidermek için sordum: "Kendinizi nasıl üşüttünüz? Herhalde soğuk algınlığı olacak!.. Şubat ortalarında bir gün Raif efendi gene şirkete gelmedi. Ortada hiçbir şey yokken birden nevri dönüyor. Öksürdüğü zaman göğsü adamakıllı sarsılıyor ve hırıldıyordu. şikâyet eden bir sesle ilave etti: "Ah oğlum. garip bir tesadüfle.. Kadın beni misafir odasına aldı: "Ateşi var. geçmiş olsun!" dedim. Sonra da işte böyle yatağa seriliveriyor. Gözleri de.. 35 . camların altında. "Buyurun.büsünde bulunmuyordum. Yalnız içimi bir endişe kaplıyordu: Çünkü Raif efendinin hastalıklarının. daha derine kaçmışa benziyordu... atkılar içinde kendini nasıl muhafaza edeceğini bilmeyen bu adamın herhangi bir ihtiyatsızlıkta bulunacağına ihtimal verilebilir miydi? Mihriye hanım tekrar gelerek: "Kapı çalınca uyanmış. Akşamüzeri evine uğradığım zaman kapıyı karısı Mihriye hanım açtı. Çocuk değil ki.. Sıhhatine bu kadar dikkat eden.. nefesi pek süratliydi.

Önümü açtım.." Onun herhangi bir şeye içi sıkıldığını söylemesi beni şaşırttı. hep böyle oluyor. "Bir şeye mi canınız sıkıldı?" dedim. hastalanıveriyor. odayı fazla sıcak yapmıştı... kar ve rüzgârda.. hemen dışarı çıktı..... Raif efendinin bu hallerine alışmışa benziyor ve fazla ehemmiyet vermiyordu...... " Gece vakti..... diyor sonra da kendini orada mı üşütüyor. Telaşla cevap verdi: "Yok canım. Sıcak bastı. soğuk aldım galiba!" dedi." Sonra. tenha yollarda. Buna rağmen karşımdaki üşür görünüyordu. Hızlı mı yürüdüm nedir. ben biraz kahveye gideceğim. Ne bileyim... " "Bir yere mi gittiniz?" "Hayır... Keçiören yokuşunun alt başına kadar gelmişim. "Dün akşam yemekten sonra biraz dışarı çıkmıştım... göğsünü bağrını açarak saatlerce dolaşmak Raif efendiden beklenir şey değildi. Herhalde üşüdüm. Gece vakti yalnız başıma dolaşmak isterim. Ziraat Enstitüleri tarafına gitmiştim.. Hava da rüzgârlıydı.. Kaç defadır böyle oldu. babasının yanaklarını öptü: "Nasıl oldun babacığım?" Sonra bana dönerek elimi sıktı: "Efendim.. Şöyle azıcık dolaşmak istedim. hızlı konuşmalar başlamıştı. Yorganım boğazına kadar çekerek: "Evet. İçim sıkıldı galiba. 36 . Ara sıra olur. "Biraz fazla yürümüşüm..... fazla söylemiş olmaktan korkar gibi acele acele: "İnsan ihtiyarladıkça böyle oluyor galiba!" dedi. Mektepten dönen büyük kız içeri girdi. evin gürültüsü mü canımı sıkıyor nedir!. Kim bilir.... Ara sıra aklına esip.. yolda mı üşütüyor nedir. "Çoluk çocuğun ne kabahati var!" Dışarıda gene gürültü.. Biraz da kar sepeliyordu. Kahvede ne var bilmem!" Paltosunu sıyırıp bir iskemlenin üzerine attıktan sonra..Çocuklarıyla karısının beyaz karyolaları arasına sıkışmış duran küçük bir demir soba....

Onu gece vakti sokaklara düşüren acaba içinin bu boşluğu. bir alaka duymadığı muhakkaktı. Dışarı çıkıp evin yolunu tuttuğum sırada düşünmeye daldım. içimde. bir hayli ilerlemiştim. Yolun iki tarafında evvela otomobil tamir atölyeleri. Karar vermeden yürüyüp gelmiştim... İlerideki siyah ve kayalık tepeler henüz biraz aydınlıktı ve onlara sürünüp geçen bulutlar 37 . hiçbir ihtirası olmadığı. basık salaş kahveleri vardı. büyük bir hızla koşup gidiyordu.. Şu halde ne istiyordu?. ancak sarhoş olduğum zamanlar hissettiğim. Yolun iki tarafındaki ağaçlar rüzgârdan inliyor ve gökyüzünde bulutlar. Etrafıma bakmayı unutmuş. Geriye dönerek kenarları çamurlu asfalt üzerinde Keçiören istikametinde yürüdüm.. tepeye doğru tırmanan evler.. oturduğum otelin önüne geldiğimi gördüm. hiçbir hayret yoktu. solda. Saat sekizi geçiyordu.. hayatının bu gayesizliği değil miydi?.Hastanın yüzüne baktım. bana niçin hakikati söylediğini merak ediyor fakat bundan biraz da gurur duyuyordum: Bir insana başkalarından daha yakın olmanın gururunu. Hızlı ve rutubetli bir rüzgâr esiyordu. Rüzgâr çoğaldığı için adeta göğsümden biri iter gibi oluyor. yapraklarını dökmüş ağaçlarıyla bahçeler başladı. Bu sırada. Acaba Raif efendi hakikaten basit ve içerisi bomboş bir adam değil miydi? Hayatta hiçbir gayesi.. işine gitmek için tuvalet yaparken Arapça şarkılarının en cırlaklarını bu sıralarda söylüyordu. Canım yemek istemediği için odama çıkmayı ve biraz kitap okumayı düşündüm. Saatlerce.. O da gözlerini bana çevirmişti ve bunlarda hiçbir izah. Yakamı kaldırdım.. Ben ev halkına niçin bu yalanı söylediğini değil. iki karyolanın zor sığdığı bir odada bir arkadaşla beraber oturuyorduk. Hiç. Sebep filan yoktu. bu kuvvetle mücadele ederek ilerlemek bana zevk veriyordu. günlerce gidebileceğimi zannediyordum. kendisine en yakın olanlara karşı bile. fakat derhal vazgeçtim: Otelin altındaki kahvede gramofon tam bu saatlerde sesini son haddine kadar yükseltiyor ve yanı başımızdaki odada yatan Suriyeli bar artisti.. Burada. Sonra sağ tarafta. insanlara. Birdenbire niçin buralara geldiğimi düşündüm. biraz çukurda. müthiş bir yürümek ve koşmak arzusu vardı.

Bunu zannetmek için pek saf ve ancak benim kadar gafil olmak lazımdı.. şapkamı uçurmak isteyen rüzgârdan. İnsanlar birbirlerini ne kadar iyi anlıyorlardı. koşar gibi yürüyordu. bu hasta. Bu başın içinde neler vardı? Bu baş. Niçin bunu anlamaktan bu kadar kaçıyor ve insan dedikleri mahluku anlaşılması ve hakkında hüküm verilmesi en kolay şeylerden biri zannediyoruz? Niçin ilk defa gördüğümüz bir peynirin evsafı hakkında söz söylemekten kaçtığımız halde ilk rast geldiğimiz insan hakkında son kararımızı verip gönül rahatıyla öteye geçiveriyoruz? Uzun zaman uyuyamadım. Onun yaşadığı yerde yaşamak. hatta en ahmak adamı bile.sanki buralarda kendilerinden birer parça bırakıyorlardı...... Raif efendi beyaz örtülü yatağında. kızlarının genç vücutlarıyla karısının yorgun uzuvlarm38 . en zavallı. belki biraz sonra kar da sepelemeye başlayacaktı... şapkası elinde ve göğsü bağrı açık. Rüzgâr kısa ve seyrek saçlarının arasına giriyor.. bu yaşlı vücudu neden buralara sürüklemişti? Raif efendinin o karanlık ve soğuk gecenin içinde nasıl yürüdüğünü. Rüzgâr dün akşamkine pek benziyordu. insanı hayretten hayrete düşürecek ne müthiş ve karışık bir ruha maliktir!. yüzünün nasıl bir şekil aldığını tasavvur etmek istiyordum. dıştan bir serinlik veriyordu. Arkadaşım yatağına uzanmış kitap okuyordu. çapkınlıktan mı geliyorsun?" dedi.. Bir de ben bu halimle kalkıp başka bir insanın kafasının içini tahlil etmek. onun gibi yaşamak demek değildi. gözlükleri buğulanarak. Buraya neden geldiğimi şimdi anlamıştım: Onu ve onun kafasının içinden geçenleri burada daha iyi göreceğimi zannediyordum. uğuldayan ağaçlardan ve koşup giderken birçok şekillere giren bulutlardan başka bir şey görmüyordum. Kahvenin gramofonu ve Suriyeli kadının şarkısı kesilmişti. Fakat işte ben. onun düz veya karışık ruhunu görmek istiyordum. kim bilir nasıl tutuşan başına. Kafamdan söküp attığım sual tekrar belirdi: Niçin buralara geldim?. Bana yandan bir göz attı: "Ne o. Dünyanın en basit. Hızlı hızlı otele döndüm. Gözlerimi yumarak ilerliyor ve ıslak havayı içime çekiyordum. Dün akşam buralarda başka bir adam.

" Sonra. Şimdi çekilip gideceğimden korkuyorlar. Fakat bütün bunlar Raif efendiyi daha çok sıkıyor gibiydi.." "Aman Raif bey" dedim.. "Ölsek ne olacak sanki. Karınız ve kızınız!" 39 . daha acı ve insafsız bir tavırla ilave etmişti: "Ben onlar için hiçbir şey değilim.. ne oluyor bunlara? Hemen ölüyor muyuz?" diye söylenmişti... arkasına hardal lapası korken elinden havluları veya tabağı düşürüyor.. Gerçi biraz fazla telaş ediyorlar.. Yalnız kaldığımız zamanlar bundan şikâyet etmiş. Belki de ev halkını telaşlandırmaktan çekiniyordu. ateşler içinde yatıyordu.. Senelerden beri iş yapmaktan düşünmeyi bile unutmuşa benzeyen kadın. Gözleri kapalıydı ve ruhu kim bilir nerelerde.. ama bunu böyle tefsir etmek doğru değil. Her zamanki gibi basit bir soğukalgmlığma benzemiyordu. nerelerde dolaşıyordu?. hatta bir kere: "Yahu. Senelerden beri aynı evde beraber yaşadık. Bu sefer Raif efendinin hastalığı biraz uzunca sürdü.. Çıplak ayaklarında eğril-miş topuksuz terlikler ile dört tarafa koştuğunu hâlâ görüyor ve her rast geldikleri insana imdat ister gibi takılıp kalan bakışlarını hâlâ üzerimde hissediyorum.. Akşa-müzerleri hastayı yoklamaya geldiğim zaman kızarmış ve şişmiş gözlerinden onun biraz evvel ağlamış olduğunu fark ediyordum. Bu adam kimdir diye merak etmediler. Son günlerde mektebe gitmiyor ve babasını bekliyordu.... Fakat kendisi fazla telaş etmiyor ve hastalığına ehemmiyet vermez görünüyordu. büyük bir üzüntü içindeydi.. Nurettin beyin getirdiği ihtiyar doktor. hardal lapası tavsiye etti ve öksürük ilacı yazdı. içeride veya dışarıda daima bir şey unutuyor ve hiç durmadan aranıyordu. Necla annesi kadar kendini kaybetmiş olmamakla beraber. "Bunlar ne biçim laflar. büyük bir şaşkınlık içinde hastanın odasına girip çıkıyor... Hiçbir şey değildim.. Ben iki üç akşamda bir uğruyor ve her defasında onu biraz daha çökmüş buluyordum.dan odaya yayılan havayı koklayarak. Mihriye hanımla Necla'nın halleri hakikaten insana endişe verecek gibiydi. Onlara ne? Ben onlar için neyim?.

hiç konuşmadan. ilaç şişelerinin arasında duran büyük bir cep saati odayı madeni bir sesle dolduruyordu. haysiyetine dokunulmuş gibi yüzünü buruşturarak: "Ne münasebet?" dedi. Sesindeki bıkkınlık onun ne kastettiğini gösteriyordu. hâlâ aklımdadır.. çukura kaçan gözlerini açarak: "Bugün biraz iyiyim!" dedi. "Elbette. Mihriye hanım hastane lafını duyunca büsbütün kendini bıraktı. Bir gün. "Ne oluyorsunuz Raif bey?" dedim. Nurettin bey. Maşallah bünyesi mukavim. kalbi de sağlam. "Orada hiç olmazsa kafamı dinlerim!" diyordu. o da sesini çıkarmaz oldu. Yüzünde ümitsiz bir tebessümle: "Beni orada da rahat bırakmazlar ki!" diye mırıldandı.. Yanı başındaki komodinin üzerinde.. adeta müteessir bir edayla: "Peki ama.. Hep böyle devam edecek değil ya. Nurettin bey de. Bu adam uzun uzun muayeneden sonra hastalığın zatürree olduğunu söyledi ve etrafındakilerin şaşkınlığını görünce: "Yok canım. fakat etrafındakilerin bunu ne kadar şiddetle reddettiklerini görünce. Hasta. bir cuma günü akşamı Raif efendinin başucundaki iskemleye oturmuş. Odada başka kimse yoktu.. Üşütmeyin.. Holdeki iskemlelerden birine çökerek avaz avaz ağlamaya başladı. Ama işte o kadar.. Son sözlerinden bir şey anlamamış ve başka bir şey sormaktan çekinmiştim. ev halkını teskin etmek için bir dahiliye mütehassısı getirdi." Başını öte tarafa çevirdi." diye sordu. Raif efendi evvela hastaneye gitmeyi istiyor. karım ve kızım. "Evinde herhalde hastaneden iyi bakılır!" Doktor omuzlarını silkerek gitti.. Hatta hastaneye kaldırsanız daha iyi olur!" dedi."Evet.. bu daha ne kadar devam edecek?.. Yalnız dikkat etmek lazım.. onun göğsü hırıldayarak nefes alışını seyrediyordum. Yalnız kalmak istediği her halinden belliydi.. atlatır.." O zaman. o kadar mühim değil. Sualinin hakiki manasını anlamış ve dehşete düşmüştüm. 40 .

hüzün dolu ve derin bir gülümseme vardı. ötekinde birtakım kâğıtlar ve tercüme müsveddeleri vardı. "Ne varsa. Sağ tarafta üst üste üç göz vardı. Zahmet olacak ama. Raif efendinin gözlerinde. " dedi. Acele ile gözü çektim. Burası da boş gibiydi..Gözlerini gözlerime dikerek. Ertesi günü akşamüzeri şirketten ayrılmadan evvel Raif efendinin masasına gittim. yemek ve çamaşır işleriyle doluydu. gözün içinde ne varsa hepsini getir!" dedi. gazele kâğıdına sarılmış bir sabun parçası." Tekrar başı yastığa gömüldü. Şimdi kafası eskisi gibi ev dertleri.. ısrarla sordu: "Peki ama... heyecandan sükûnete geçiyor ve bütün kadınlar gibi her şeyi çabucak unutuyordu. Evvela alttakileri açtım.." Bu sırada Mihriye hanım içeri girdi.. kederden sevince. biri bomboştu.. Bunları çabucak bir 41 . "Artık bunu da atlattı inşallah!" Sonra kocasına döndü: "Pazara çamaşır yıkanacak. onu al da.. Yalnız bir kenarda oldukça kirli bir havlu.. Üst göze anahtarı sokarken ürperdim: Raif efendinin senelerden beri oturduğu iskemlede oturduğumu ve onun her gün birkaç defa yaptığı hareketi tekrar ettiğimi şimdi fark etmiştim. Hastanın halindeki ufak bir iyilik karısının bütün telaş ve heyecanlarını alıp götürmüştü.. Hanımın söylediği havluyu getiriver. Karyolanın ayakucunda asılı duran ceketini başıyla göstererek: "Şurada. benim masanın üst gözünü aç. Şu senin havluyu beyefendi getiriverse!" Raif efendi peki makamında başını salladı. ne lüzum var? Yetmez mi artık?.. bir çatal ve Singer marka burgulu bir çakı vardı.. Bizim hanım galiba benim bir daha şirkete gidemeyeceğimi sezdi. Kadın dolapta bir şeyler arayıp aldıktan sonra tekrar çıktı. bir sefertası gözü. Bana sokularak: "Bugün iyice!" dedi. Bizim yolculuk artık başka yere. "Yarın akşam getiririm!" Gözlerini tavana dikerek uzun müddet sustu.. Birdenbire başını bana çevirdi: "Orada. Bütün basit insanlarda olduğu gibi. sağ cebimde bir anahtar olacak.

Raif efendinin baldızı Ferhunde. şimdi yanında.. Bir kanepeye yan yana oturmuşlar.. Adeta aile efradından biri gibi olmuştum ve ev halkı beni yabancı telakki etmiyordu. Genç kız: "Babam gene fenalaştı!" dedi. Odanın içinde kaldıkça.. başını koluna dayamıştı. fakat her halinden. İğne yapıyor. Büfenin aynasında kendimi gördüğüm zaman oldukça şaşırdım. Kalbim hızla atmaya başladı.kâğıda sardım. Hakikaten ta dipte defter gibi bir şey vardı. Onu da alarak diğer eşyanın arasına koydum ve dışarı fırladım. onların gürültü etmelerine mâni olmak için bir şeyler söylüyor. " Ve hemen hastanın odasına daldı. fakat arka taraflarda herhangi bir şeyin kalmış olabileceği aklıma gelerek gözü yeniden çektim ve elimle içini araştırdım. yahut uyuyordu. akrabaları dururken. benim onlardan fazla alaka ve teessür göstermeye hakkım olmadığını düşündüm. ağlıyor. Kim olursa olsun. Nurten bir koltuğa oturmuş. Raif efendinin bir daha bu iskemleye oturmaması ve bu çekmeceyi bir daha açmaması ihtimali zihnimden çıkmıyordu. 42 . Biraz yaklaşıp bakınca Raif efendinin kayınbiraderleri Ci-hat'la Vedat'ı gördüm. Evde gene büyük bir telaşla karşılaştım. Müthiş bir iç sıkıntısıyla kıvrandıkları ve evi bırakıp çıkamadıkları için kendi kendilerine içerledikleri belliydi. İçeri girmedim. Biraz ötede. Mihriye hanım birkaç kere dışarı çıktığı halde bu zavallı eşyayı ona vermeye utanıyordum. Eniştem doktor getirdi. bir insanın yaşamakla ölmek arasındaki büyük köprüde çabalaması korkunç bir şeydi. Ayağa kalkıp ortadaki büyük masanın etrafında dolaştım. sormayın!" diye başını salladı. Holdeki iskemlelerden birine oturarak kâğıda sarılı paketi önüme koydum. Kapıyı Necla açtı ve beni görünce: "Sormayın. onun en yakınları: Karısı. Sapsarı kesilmiştim. sigara içiyorlardı. çocuk avutmanın ne kadar acemisi olduğu anlaşılıyordu. kızları. Çok korktuk. Sonra. İçeride bir insan canıyla uğraşırken onun yakınlarından birine kirli bir havlu ve eski bir çatal uzatmak pek münasebetsiz bir şey olurdu.. "Bugün iki defa fenalık geldi. Gözü yerine iterek ayağa kalktım. Bu sırada gözüm misafir odasının aralık kapısından içeri ilişti. iki çocuğunu kucağına oturtmuş.

Fakat bunu gören hasta. Bütün lakaytlığına rağmen canı sıkılmış bir hali vardı. siz biraz çıkın!" Sesi pek hafif ve kesikti. önlerinde gözleri kapalı yatan adama bakıyorlardı. anlaşılmaz birkaç kelime mırıldandı. Şimdi annesiyle beraber. Atlatacak inşallah!" dedim. Sonra büyük bir gayret sarf ederek başını karısına ve kızına çevirdi. çıktı. Nurettin bey kaşlarını çatarak sordu: "Tehlikeli mi?" Doktor. hastanın halinin bende uyandıracağı tesiri görmek istiyorlardı. büyük bir merakla. "Yanından ayrılmayın ve akse* gelirse o iğnelerden yapın" diyordu. evi terk etti.. tanıyamamış gibi bana bir müddet baktı. Bunu fark ettiğim için bütün kuvvetimle kendime hâkim olmaya çalıştım. Mihriye hanımla Necla. Gördüğümden müsterih olmuş gibi bir tavırla hafifçe başımı salladım. hele hastanın karısı tarafından taciz edilmemek için paltosunu ve şapkasını çabucak giydi ve Nurettin beyin daha evvel avcunda hazırlamış olduğu üç gümüş lirayı yüzünü buruşturup alarak.Hastanın kapısı açıldı ve doktor. elini yataktan dışarı çıkararak bileğimden yakaladı ve: " Nöbet. sol tarafımda adeta baş başa vermiş duran kadınlara dönerek. Hasta gözlerini araladı. Yavaşça hastanın kapısına sokuldum. zoraki bir gülümseme ile: "Korkulacak bir şey yok herhalde. Necla sokuldu: "Bir şey mi istedin babacığım?" "Haydi. İçeri baktım. 43 . Sonra. yüzünü buruşturarak birtakım işaretler yaptı. Genç kız beni görünce başıyla işaret ederek çağırdı. arkasında Nurettin beyle beraber. Mihriye hanım bize işaret etti. böyle vaziyetlerde her meslektaşının verdiği cevapla mukabele etti: "Belli olmaz!" Ve başka suallere maruz kalmamak..

İçimde mukavemet edilmez bir merakın gitgide büyüdüğünü hissediyordum.. " Alt tarafını okuyamadım. Sonra defteri elime alarak Raif efendiye gösterdim: "Bunu mu istiyordunuz?" Başıyla "evet" diye işaret etti. gayet acele yazıldığı belli satırlar vardı."Sen gitme!" dedi. elimdeki paketi gösterdi: "Hepsini getirdin mi?" Evvela anlayamayarak yüzüne baktım. O zaman Raif efendi. çıkmaları için. büyük bir merak içindeymiş gibi parlıyordu. iri ve intizamsız harfler. tamamen unutmuş olduğum. Onu bir kere bile açıp bakmamış.. serlevha filan yoktu. " 44 . biliyorum!" demek isteyen bir hareketle çabuk çabuk başını salladı ve onlara. Sağ tarafta 20 Haziran 1933 tarihi ve hemen bunun altında şu satırlar vardı: "Dün başımdan garip bir hadise geçti ve bana on sene evvelki başka birtakım hadiseleri yeniden yaşattı. Tek çizgili sahifelerde. Necla: "Babacığım. Raif efendi tekrar kolunu çıkarmış ve elimi tutmuştu. İlk defa bu anda mahut siyah kaplı defteri hatırladım. içinde ne olduğunu merak etmemiştim. Bu kadar merasim bunu sormak için miydi? Hasta hâlâ yüzüme bakıyor ve gözleri. kolunu çıkarmasana!. Yavaşça defterin yapraklarını karıştırdım. " diye söylendi. Raif efendinin bu neviden bir defteri olacağı aklıma bile gelmezdi.. İki kadın da yüzüme sorgucu gözlerle bakarak odayı terk ettiler. tekrar işaret etti.. Kadınlar biraz şaşırmışlardı. İlk sahifeye bir göz attım. "Okuma!" dedi ve başıyla odanın karşı tarafını işaret ederek mırıldandı: "Onu şuraya at!. Paketi süratle açıp içindeki havlu vesaireyi kapının arkasındaki bir iskemlenin üzerine koydum. Raif efendi: "Biliyorum.

yalnız bu gece bende bırakmaz mısınız? Bu kadar zaman arkadaşlık ettik. Sizi merak etmemi tabii bulmuyor musunuz? Bana karşı da bu kadar saklanmaya muhakkak lüzum görüyor musunuz? Dünyada benim için en kıymetli insansınız. Göğsümün içi titreyerek. ölüme giderken bile beraber alan bu adama karşı içimde nihayetsiz bir merhamet ve onun mukadderatına karşı nihayetsiz bir alaka uyandı.Gösterdiği tarafa baktım. Herkesten sakladığı ruhunu ihtimal ki bu deftere dökmüştü ve şimdi onunla beraber gitmek istiyordu. sözüme devam ettim. "Artık lüzumu yok!" Onu bu fikirden vazgeçirmenin mümkün olmayacağını anladım. bana kendinize dair hiçbir şey söylemediniz. insanlara kendinden hiçbir şey bırakmak istemeyen ve yalnızlığını. Raif bey!" dedim.. benim için imkânsızdı: "Ne münasebet. Her şeyinizi insanlardan kıskanmakta haklısınız. Raif efendinin defterini ellerimle yok etmek. "Bu defteri bir gece. Buna rağmen sizin gözünüzde herkes gibi bir hiç olduğumu söyleyerek mi beni bırakıp gitmek istiyorsunuz?" Gözlerim yaşarmıştı.. Bu defteri yakmak istemeniz de doğru. "Sizi anlıyorum Raif bey!" dedim. hiç olmazsa bir gün geri bırakamaz mısınız?" Gözleriyle: "Neden?" diye sorarak yüzüme baktı Başladığım şeye devam etmek ve son bir çareyi denemek için ona daha çok sokuldum ve kendisine karşı duyduğum bütün alaka ve sevgiyi gözlerimde toplamaya çalıştım. gayet iyi anlıyorum. "Yazık değil mi? Size uzun zaman arkadaş olmuş bir defteri manasız yere yakmak doğru mu?" "Lüzumu yok!" dedi ve başıyla tekrar sobayı gösterdi.. Mika levhaların arkasında parlayan kızıl gözleriyle demir sobayı gördüm. Aylardan beri beni kendisine yaklaştırmaktan kaçan bu adama karşı ruhumda biriken sitemleri de sanki bu anda or-laya döküyordum: 45 .. "Evet... Fakat bunu bir müddet. "Sobaya mı?" "Evet!" Bu anda merakım büsbütün arttı.

Bu sahnenin onu yorduğu muhakkaktı. ağlamaya başlamıştım. Ben de kendimi tutamamış. gözlerini kırpmadan bana bakıyordu. sonra yanaklarımdan öptü. bu ancak fevkalade büyük ve sahici kederlerde görülen.. Doğrulmak istediğim zaman beni bırakmadı. Hiçbir şey. Başımı kaldırınca gözlerinden şakaklarına doğru yaşlar sızdığını gördüm. hayır!" diyordu. "Hiç kimsenin kabahati yok..... nefesini yüzümde hissediyordum: "Hayır. sessiz. "İnsanlar bana hiçbir şey yapmadılar. Daha hızlı nefes alıyordu.. gözünüzün önünde yakarım!" dedim. eğildim. Ayrılmak için elini öptüm." dedim. ağır bir hastaya söylenecek şeyler olmadığını hatırlayarak sustum. Öksürüyordu.. hıçkırıksız ağlayışlardan biriydi. "Yarın sabah getirir. Bunu bekliyormuş gibi hemen siyah kaplı defteri cebime koydum. Hatta benim bile!. Ondan ayrıl46 .. Bir şeyler mırıldanıyordu. biraz evvelki titizliğine hiç benzemeyen bir tavırla: "Ne yaparsan yap!" makamında omuzlarını silkti. Yaptığınız nihayet manasız bir hodbinlik olabilir. kendine doğru çekti. Hep ben... Hayatının en mühim kısımlarını ihtiva ettiği muhakkak olan bu defterle bile artık alakasını kesmiş bulunduğunu anladım.. Defteri sobaya atıp dışarı kaçmayı düşünüyordum." Birdenbire sustu ve çenesi göğsüne düştü. göreceksin!" dedi. Fakat bunun istisnaları yok mu? Olamaz mı? Unutmayın ki siz de bu insanlardan birisiniz. evvela alnımdan."insanlardan itimadınızı çekip almakla belki haklısınız. siz de beni anlayınız! Sizin sonunda bulunduğunuz yolun ben daha başlarmdayım." Bu sözlerin.. İnsanları öğrenmek. bilhassa insanların size ne yaptıklarını bilmek istiyorum. Hasta.. Nihayet gözleriyle defteri işaret ederek: "Oku." Sözüne devam edemedi.. Hep ben. Ben de büyük bir ruhi yorgunluk duymaya başlamıştım. Hasta başını şiddetle sallayarak sözümü kesti. Hasta tekrar gözlerini açtı:. O da susuyordu. Nihayet son bir gayretle: "Raif bey.. Raif efendi bunları saklamak veya silmek için hiçbir harekette bulunmuyor.

... Bundan sonraki hayatım nasıl dayanılmaz bir işkence olacak!. Unutup gittiğimi zannettiğim bu hatıraların. Söylemek. Duyulur duyulmaz bir sesle: "Seninle hiç şöyle uzun boylu konuşamadık evladım. Deli olacağım.. bundan sonra beni hiç bırakmayacaklarını biliyorum. Boşuna yere herkesten kaçmış. bir şeyler. " diye söyleniyordum.. Ama nasıl yaşayacağım!. Kime?.. Otele geldiğim zaman arkadaşımı uyumuş buldum. artık yavaş yavaş alıştığım hissiz uyuşukluktan ayırdı.. Hangi hain tesadüf dün onları yolumun üstüne çıkardı ve beni. Ben de yaşayacağım. ne anlatabilirim? On seneden beri hiç kimseye bir şey söylediğimi hatırlamıyorum. Artık birbirimize veda etmiş bulunuyorduk... Fakat bunun bu kadar korkunç. boş yere bütün insanları kendimden uzaklaştır47 . Yazık!" dedi ve gözlerini kapadı. Hiç durmadan "Yazık!. Yazık!. tekrar dudaklarını kımıldattı. bu kadar acı olacağını tasavvur edememiştim. Ama ben dayanacağım. senelerden beri dalmış olduğum derin uykudan.. Raif efendi... İnsan tahammül edemeyeceğini zannettiği şeylere pek çabuk alışıyor ve katlanıyor... birçok şeyler anlatmak istiyorum.. Yatağa girerek başucumdaki küçük lambayı yaktım ve derhal Raif efendinin siyah kaplı mektep defterini okumaya başladım: 20 Haziran 1933 Dün başımdan garip bir hadise geçti ve bana on sene evvelki başka birtakım hadiseleri yeniden yaşattı.manın bana güç geleceğini biliyordum.. Yolda soğuk bir rüzgâr yanaklarımı kuruttu.. yahut öleceğim dersem yalan söylemiş olurum... Şimdiye kadar olduğu gibi. Yalnız bir şeye dayanmak artık benim için mümkün değil: I ler şeyi kafamda yalnız başıma saklayamayacağım. Kapının önünde bekleyenlere yüzümü göstermemek için adeta koşarcasına holden geçtim ve sokağa fırladım.ıman dünyada benim kadar yapayalnız dolaşan bir insan daha var mı acaba? Kime. Şu kosko-ı.

mışım; ama bundan sonra başka türlü yapabilir miyim? Artık hiçbir şeyin değişmesine imkân yok... Lüzum da yok. Demek böyle olması icap ediyormuş. Yalnız söyleyebilsem... Bir kişiye olsun içimdekileri dökebilsem... Bunu sahiden istesem bile artık böyle bir insan bulmama imkân yok... Bende arayacak hal kalmadı... Kalsa da aramam... Zaten bu defteri neden aldım? Küçük bir ümidim olsa, dünyada en sevmediğim bu yazmak işine kalkışır mıydım? İnsanın muhakkak kendini boşaltması lazım... Dünkü hadise olmasaydı... Ah, dün her şeyi öğrenmiş olmasaydım... Şimdi eski ve belki de rahat hayatım devam edecekti... Dün sokakta giderken iki kişiye rast geldim. Birini ilk defa görüyordum, öteki de dünyada bana belki en uzak insanlardan biriydi. Bunların hayatım üzerinde bu kadar müthiş tesirleri olabileceği aklıma gelir miydi? Fakat mademki bir kere yazmaya karar verdim, her şeyi sükûnetle ve baştan anlatmalıyım... Bu takdirde birkaç sene, hatta on on iki sene geriye gitmek lazım... Belki de on beş... Fakat sıkılmadan yazacağım... Belki manasız tafsilat arasında asıl korkunç tarafları boğmak, onların tesirinden kurtulmak mümkün olur. Belki yazacaklarım yaşadığım kadar acı olmaz ve ben biraz ferahlarım. Birçok şeylerin zannettiğimden daha ehemmiyetsiz, basit olduğunu görüp kendi heyecanımdan utanırım... Belki... Babam Havranlıydı. Ben orada doğdum ve büyüdüm. Orada ilk tahsilimi yaptım, sonra bir müddet, bize bir saat kadar uzaktaki Edremit idadisine gidip geldim. Umumi Harbin son senelerinde, on dokuz yaşlarında askere alındım; fakat daha talimgahta mütareke ilan edildi. Kasabaya döndüm. Tekrar idadiye devam edip bitirmedim. Zaten okumaya pek hevesim yoktu. Araya giren bir senelik zaman ve o sıralarda bu havalide hüküm süren karmakarışık vaziyet beni tahsilden soğutmuştu. Mütarekeden sonra bütün bağlar gevşemiş, ne doğru dürüst bir hükümet, ne de muayyen bir fikir ve hedef kalmıştı. Bazı mmtakalar ecnebi kuvvetleri tarafından işgal ediliyor, birdenbire türeyen bir sürü çeteler, türlü türlü namlar altında, ba4B

• m düşmana karşı cephe kurarak, bazan köyleri soyarak faaliydi gösteriyor; dün bir kahraman olarak ismi ağızdan ağıza do-l.ışan bir sergerdenin bir hafta sonra tenkil edildiği ve ölüsünün Edremit'te Konakönü meydanında asılı durduğu ilan ediliyordu. Böyle bir devirde, dört duvar arasına kapanarak Osmanlı tarihi veya musahabat-ı ahlâkiye* okumak pek cazip bir şey değildi. Yalnız, memleketin oldukça hali vakti yerindelerin-den sayılan babam, nedense beni okutmak sevdasına düşmüş-lü. Akranlarımdan birçoğunun çapraz fişeklikler takıp mavzeri sırtlayarak çeteliğe çıktığını, bunlardan bir kısmının düşman, bir kısmının eşkıya tarafından öldürüldüğünü görünce, benim de akıbetimden korkmaya başlamıştı. Hakikaten ben de boş durmak istemiyor, gizli gizli hazırlanıyordum. Fakat bu sırada işgal kuvvetleri kasabaya geldiler ve her türlü kahramanlık heveslerim, içimde boğulup kalmaya mahkûm oldu. Birkaç ay serseri gibi dolaştım. Arkadaşlarımın çoğu ortadan kaybolmuştu. Babam beni İstanbul'a göndermeye karar verdi. Nereye gideceğimi o da bilmiyor, "Bir mektep bul, oku!" diyordu. Daima biraz beceriksiz ve mahcup bir çocuk olduğum halde babamın bana böyle söylemesi, oğlunu ne kadar az tanıdığını göstermeye kâfiydi. Ne olsa, içimde bazı cihetlere doğru gizli birtakım arzular duyuyordum. Mektepteyken hocalarımın takdirini kazandığım bir ders vardı: Oldukça iyi resim yapıyordum. İstanbul'daki Sanayii Nefise Mektebi'ne** girmek ara sıra aklımdan geçer ve bana tatlı hayaller kurdururdu. Zaten küçükten beri hakikatten ziyade hayal dünyasında yaşayan sessiz bir çocuktum. Tabiatımda manasız denilecek kadar ileri giden bir çekingenlik vardı ki, çok kere etrafım tarafından yanlış anlaşılmama, aptal yerine konmama sebep olur ve beni üzerdi. Hiçbir şey beni, hakkımdaki bir kanaati düzeltmek mecburiyeti kadar korkutmazdı. Sınıfta arkadaşlarımın yaptığı bir kabahat daima benim üzerime atıldığı halde ben kendimi bir kelime ile olsun müdafaaya cesaret edemez, eve döndüğüm zaman bir kenara saklanıp ağlardım. Annemin ve bilhassa babamın bana sık * Ahlak sohbetleri. ** Güzel Sanatlar Akademisi. 49

sık: "Yahu, sen kız olacakmışsm ama yanlış doğmuşsun!" dediklerini hatırlıyorum. En büyük zevkim evin bahçesinde veya derenin kenarında yalnız başıma oturup hülyalara dalmaktı. Bu hülyalar, hareketlerimle büyük bir tezat teşkil edecek kadar cesurca ve genişti: Okuduğum sayısız tercüme romanlarındaki kahramanlar gibi, her sözüme tereddütsüz itaat eden maiyetimle beraber ortalığı kasıp kavurduğum, bir mahalle ötede oturan ve içimde şeklini pek tayin edemediğim tatlı arzular uyandıran Fahriye ismindeki bir kızı, yüzümde bir maske ve belimde çifte tabancalarla, dağlardaki muhteşem mağarama kaçırdığım olurdu. Onun evvela nasıl korkup çırpınacağmı, sonra, önümde tir tir titreyen insanları, mağaradaki emsalsiz zenginliği görünce nasıl büyük bir hayrete düşeceğini ve nihayet yüzümü açınca, saklayamadığı bir sevinçle nasıl haykırarak boynuma atılacağını tasavvur ederdim. Bazan büyük kâşifler gibi Afrika'da gezer, yamyamlar arasında görülmemiş maceralar geçirir, bazan meşhur bir ressam olur ve Avrupa'yı dolaşırdım. Bütün okuduğum kitaplar, Misel Zevako'lar, Jül Vern'ler, Aleksandr Duma'lar, Ahmet Mithat Efendi'ler, Vechi Bey'ler kafamda silinmez şekilde yer tutmuşlardı. Babam bu kadar okumama kızar, bazan romanları alıp atar, bazan geceleri odama ışık verdirmezdi. Fakat benim her şeye bir çare bulduğumu, küçük kaytan fitilli idare lambasının ışığı altında kendimden geçerek "Paris Esrarı"nı veya "Sefiller"i okuduğumu görünce tazyikinden vazgeçmişti. Elime geçen her şeyi okuyor ve her okuduğum şeyin, ister Mösyö Lökok'un maceraları, ister Murat Bey'in tarihi olsun, tesiri altında kalıyordum. Eski bir Roma tarihinde, Mucius Scaevola isminde bir murahhasın* düşmanla sulh müzakeresi yaparken, kendisine teklif edilen şartları kabul etmezse öldürüleceği yolundaki tehdide cevap olarak, kolunu yanı başındaki ateşe sokup dirseğine kadar yaktığını ve bu sırada sükûnetle müzakereye devam ederek, böyle tehditlerle korkutulamayacağmı gösterdiğini okuduğum zaman, elimi aynı şekilde bir ateşe sokmak ve aynı meta* Elçinin. 50

. Bunlar tesadüfen birinin eline geçse. kendi kendime öğrendim ve mektebe devam etmez oldum. yol parasıyla diğer masraflar için bir miktar para yolladığını bildiriyordu.. içimden bir şey vermek gibi gelmiyordu. Babam benim işe yarar bir adam olmam için son bir tedbire başvuruyordu. Resim yapmanın da bir nevi ifade.neti nefsimde denemek arzusuna kapılmış ve parmaklarımı oldukça ağır bir şekilde yakmıştım. Bu iş bana. bir mutavassıtlık-tan* ibaret görünüyordu.. hiç kimsenin yardımı olmadan. Evde veya atölyede karaladığım şeyler arasından ancak en manasızlarını gösterebiliyor. 51 . Mütareke seneleriydi. paranın kıymetini kaybetmesi yüzünden. bana dair herhangi bir şey ifade eden. hatta ufak şiirler karalamaya kalkmış. hatta İstanbul'dakinden daha az bir para ile geçindiklerini bir yerden duymuş. bu manasız ve lüzumsuz ürkeklik yazı yazmama mâniydi. şehir benim tahammül edemeyeceğim kadar hayâsız ve karmakarışık olmuştu. Bir zamanlar kendim de yazı yazmaya. ecnebilerin gayet ucuz. Zaten hocalar da bende fazla bir şey bulmuyorlardı. kıpkırmızı oluyor ve kaçıyordum. Almanya'da. Yalnız resim yapmaya devam ediyordum.. Fevkalade sevindim. benim oraya giderek "sabunculuk. Dışarıyı alıp bir kâğıda aksettirmekten. En büyük bir acıya yüzündeki tebessümü muhafaza ederek tahammül eden bu adamın hayali beni hiçbir zaman terk etmemiştir. içinde benden herhangi bir şey bulunan resimleri büyük bir titizlikle saklıyor ve ortaya çıkarmaktan utanıyordum. Havran'a dönmek için babamdan para istedim. bilhassa mis sabunculuğu" öğrenmemi söylüyor. fakat bundan çabuk vazgeçmiştim: İçimdekileri herhangi şekilde olursa olsun dışarıya vurmak korkusu. Hep o korku yüzünden. On gün kadar sonra uzun bir mektup aldım. bir iç ifadesi olduğunu İstanbul'da ve Sanayii Nefise mektebinde. Bu sanatlara karşı bir heves duy* Aracılıktan. Nitekim işin böyle olmadığını anlayınca bundan da vazgeçtim. çıplak ve mahrem bir halde yakalanmış bir kadın gibi şaşırıyor. Ne yapacağımı bilmeden uzun zaman İstanbul'da dolaştım.

ve asıl. bizim burdaki sabunhaneyi büyütür. vahşiliğimin bir sebebi de kitaplarda tanıştığım ve benimsediğim insanları muhitimde bulamayışım değil miydi? Bir hafta içinde hazırlandım ve Bulgaristan üzerinden trenle Berlin'e hareket ettim. Umumi Harp'te Türkiye'de bulunmuş ve biraz Türkçe öğrenmiş bir eski zabitten ders almaya başladım. Dört günlük yolculuk esnasında bir mükâleme* kitabından ezberlediğim beş on kelime sayesinde. 53 . Lisan öğrenmeden bir işe başlanamayacağını düşünerek. Pansiyonun diğer müşterileri de bir * Konuşma. Fakat ben işin bu tarafını düşünmüyordum bile. birçok hayallerime mevzu olan Avrupa'yı görmek fırsatının böyle hiç beklemediğim bir zamanda çı-kıvermesinden sevindim. Hiç lisan bilmiyordum. çok daha temiz. Benim hayalimdeki Avrupa'nın nasıl bir şey olduğunu ve şimdi içinde yaşadığım şehrin buna nazaran ne noksanları bulunduğunu kendim de bilmiyordum. Hayatta hiçbir zaman kafamızdaki kadar harikulade şeyler olmayacağını henüz idrak etmemiştim. insanları daha sarışın bir şehir.. adresini daha İstanbul'dayken defterime yazdığım bir pansiyona gittim. ıslah eder ve senin idarene veririm. Bir ecnebi dil öğreneceğimi. bu dilde kitaplar okuyacağımı. İlk günlerin şaşkınlığı çok sürmedi. sen de ticaret hayatına atılarak altın bileziğin sayesinde mesut ve müreffeh olursun!" diyordu. Zaten muhitimden uzak duruşumun. kendimi idare edecek kadar lisan öğrenmek ve hayran hayran etrafıma bakınarak şehri dolaşmakla geçti.duğumdan filan değil. Burası da en nihayet bir şehirdi. Pansiyon sahibi madam da boş zamanlarını benimle gevezeliğe hasrediyor ve yardımda bulunuyordu. Babam mektubunda: "Bir iki senede bu işi öğrenip gelirsen. Fakat ortada insanı hayretinden düşüp bayılmaya sevk edecek bir şey de yoktu. Sokakları biraz daha geniş... çocukluğumdan beri gözlerimin önünde bin bir şekilde canlanan. şimdiye kadar sadece romanlarda rastladığım insanları işte bu "Avrupa"da bulacağımı tahmin ediyordum. İlk haftalar..

I ıııkle ahbaplık etmeyi fırsat sayıyorlar ve saçma sapan suallerle başımı şişiriyorlardı. her birinin kendi şahsi menfaatlerine bağlıydı. Bunların arasında bil-lı. Kurtarabildiği bir miktar parasıyla oldukça mütevazı bir hayat sürüyor. harp açan imparatora küfür ediyordu. açılan odaya hemen bir başka misafir gelirdi. saatlerce münakaşa ederdi. Çok kere. Bazan pansiyon müşterilerinden biri gider. Para düşkünlüğü yüzünden servetini kaybeden ihtiyar bir kadın. Onun da kendine göre ateşli kanaatleri vardı ve bunlardan bahsederken yüzü büsbütün kızarır. Benim yarım yamalak anladığıma göre Almanya'nın kurtuluşunu Bismark gibi demir iradeli bir adamın işbaşına geçmesinde ve hiç vakit geçirmeden silahlanmaya başlayarak ikinci bir harple haksızlıkları düzeltmekte buluyorlardı. zabitler grev yapan ameleyi ve harbe devam etmek istemeyen askerleri kabahatli buluyor. yumruğunu sıkarak havada sallardı. müstemleke tüccarı durup dururken. yemek yediğimiz karanlık salonun daima yanık duran kırmızı abajurlu elektriğine.. zabitlere kızıyor. yeni tanıştığı terhis edilmiş işsiz Alman zabitlerini de yanında getirir ve onlarla. Akşam yemeklerinde sofra başında luplanan kalabalık. boş zamanlarında derhal gazetesini okumaya koyulurdu. Bu sonuncusu Almanya'nın Kamerun müstemlekesinde ticaret yaparken mütarekeden sonra her şeyini bırakarak vatanına sığınmış bir adamdı. hatta bunlardan sıkılmaya başlamıştım. günün hiçbir zamanında eksik olmayan çeşitli lahana kokularına. 53 . Por-lekizli bir tüccar olan ve Berlin'e Kanarya adalarından portakal getiren Herr Camera ve ihtiyar Herr Döppke benimle ahbaptılar.ıssa Hollandalı bir dul kadın olan Frau van Tiedemann. gününü.. sofra arkadaşlarımın siyası münakaşalarına alışmış. Sabahları odamı düzelten hizmetçi kız bile benimle siyasetten konuşmaya kalkar. oldukça renkliydi. Herkesin Almanya'yı kurtarmak için kendine göre bir fikri vardı. o sıralarda Ber-I i n'de pek bol olan siyasi toplantılara gidip akşamları intibalarıni anlatmak suretiyle geçiriyordu. Fakat zamanla bu değişmelere. Fakat bütün bu fikirler hakikaten Almanya'ya değil. Hele bu münakaşalar.

Günlerim birbirine tıpkı üpkısına benzeyerek geçiyordu. boşuna yere vakit ziyan etmemek için böyle yaptılar. fakat bu mesleğin. buraya niçin geldiğimi hiç aklıma getirmeden. her üz unutulmamış olan silah arkadaşlığının verdiği bir alakayla. Havran'da-ki sabunhanemizde göre göre öğrendiğimden daha derin taraflarını. Ekseriya öğleden sonraları büyük caddelerde. bir lüks sabun firmasına müracaat ettim. beni gayet iyi karşıladılar. gündüzleri müzelerdeki ve yeni açılan galerilerdeki tabloları seyrediyor ve pansiyona daha yüz adım uzaktayken burnumda lahana kokuları hissediyordum. bana göstermekten çekinBelki de bende bu işe fazla bir heves görmediklerinden. Yata54 . Bir müddet sonra bu adeta bir iptila halini aldı. birkaç Türk arkadaşın yardımıyla. yüzlerinde çok mühim işler yapmış insanlara mahsus bir ciddilikle evlerine dönen veya bir erkeğin koluna asılarak baygın gözleriyle etrafa tebessüm saçan kadınları ve yürüyüşlerinde hâlâ asker adımlarını muhafaza eden erkekleri seyrederdim. Berlin şehrinde. Bu milyonluk şehrin birkaç ay içinde tükenivermesi bana adeta yeis veriyordu. Babama büsbütün yalan söylemiş olmamak için. Haftada üç defa akşamüzerleri eski zabitten Almanca ders alıyor. Yavaş yavaş kitap okumaya çalışıyor ve bu işten zamanla daha çok zevk duyuyordum. henüz lisan öğrenmekle meşgul olduğumu. galiba firmanın sırındır diye. yakında bu neviden bir müesseseye müracaat edeceğimi yazarak hem onu. Fakat ilk aylar geçince eskisi kadar canım sıkılmamaya başladı. onlar neredeydin demediler. hayvanat bahçesini. Bir İsveç grubuna ait olan müessesenin Alman memurları. ne yapacağımı. müzeleri dolaşmıştım.Almanya'ya niçin geldiğimi unutmuş gibiydim. hem kendimi avutuyordum. Sabunculuk meselesini babamdan mektup aldıkça hatırlıyor. Yavaş yavaş ben fabrikaya uğramaz oldum. yaşamaya devam ettim. babam mektuplarının arasını uzattı ve ben. kalabalığın içinde dolaşır. Kendi kendime: "İşte Avrupa! Ne var burada sanki?" diyor ve esas itibariyle dünyanın pek sıkıcı olduğuna hükmediyordum. Bütün şehri.

benim mizacıma aykırı olduğu için onlardan hoşlan* İpucu. en derin. gazeteleri karıştırırken. yeni ressamların açtığı bir sergi hakkındaki tenkit makalesi gözüme ilişti. National Galeri'deki bir tabloyu saatlerce seyrettiğim ve sonra günlerce aynı çehreyi ve manzarayı kafamda yaşattığım oluyordu. onlara şimdi hakiki manalarını verdiğimi zannediyordum. ** Utancıyla. en kuvvetli. Turgenyef in koskocaman hikâyelerini bir defada sonuna kadar okuduğum oluyordu. yanı başıma eski ve kaim lügat kitabını kor. Almanya'ya geleli bir sene olmak üzereydi.ğın üzerine yüzükoyun yatarak kitabı önüme açar. Ben bu yenilerden pek bir şey anlamıyordum. Klara Miliç ismindeki bu hikâyenin kahramanı olan kız. yağmurlu ve karanlık bir teşrinievvel**** gününde. oldukça saf bir talebeye âşık oluyor. Belki eserlerindeki fazla iddia. en güzel taraflarını müthiş bir kıskançlık ve itimatsızlıkla saklamak cihetinden onu kendime benzetiyordum. Çok kere lügat aramaya bile tahammül edemez. 55 . fakat buna dair hiç kimseye bir şey söylemeden. Günün birinde. herhangi bir şekilde göze çarpmak. saatlerce kalırdım. Bu sefer okuduklarım. fevkalade insanlardan ve görülmemiş maceralardan bahsetmiyorlardı. görmediğim şeyleri birdenbire hatırlıyor. böyle bir aptalı sevmenin hica-bıyla. Bu kızı nedense kendime pek yakın bulmuştum. kendini göstermek temayülü. cümlelere karine*yle mana vererek geçerdim. Üzerimde en çok tesir yapanlar Rus muharrirleriydi.** müthiş iptilasının*** kurbanı olup gidiyordu. Hemen hemen hepsinde kendimden. gördüklerim ve duyduklarımdan birer parça buluyordum. Gözümün önünde yepyeni bir dünya açılır gibiydi. **** Ekim. Evvelce içinde yaşadığım halde anlamadığım. Müzelerdeki eski resim üstatları da artık bana sıkılmadan yaşamak imkânını veriyorlardı. gayet iyi hatırlıyorum. etrafımdan. Hele bunlardan bir tanesi günlerce sarsmıştı. içinden geçenleri söy-leyememek. çocukluğumun ve ilk gençliğimin tercüme veya telif kitapları gibi sadece kahramanlardan. *** Düşkünlüğünün.

Tesadüfe itaat ederek içeri girmeyi tercih ettim ve duvarlardaki küçüklü büyüklü birçok tabloları alakasız gözlerle seyrederek uzun müddet dolaştım. bu siyah kaşlar ve onların altındaki siyah gözler. Fakat onların hiç kimse tarafından anlaşılmamak ve gülünç olmak gibi bir cezayı da adeta marazi bir zevkle ve isteyerek kabul ettiklerini düşününce acımaktan başka yapılacak iş yoktu. masumluk ile iradeyi. Bu kadar az emekle bu kadar büyük işler başarmaya kalkan insanlara belki içerlemek icap ederdi.. elişi kâğıdından yapılmış gibi keskin renklerle gösterilmeye çalışılan tabiat manzaraları. anlatmama imkân yok. Resimleri seyredip geçenler. Resimlerin çoğu insana gülümsemek arzusu veriyordu: Köşeli dizler ve omuzlar. kürk mantolu bir kadın portresinin önünde. mücrimler albümünden alınmışa benzeyen korkunç portreler. senelerce kitap arasında kalmış kadar cansız çiçekler ve nihayet. On56 . Bu portrede ne vardı?. Büyük salonun kapıya yakın bir duvarının önünde birdenbire durdum. Bunu izah edemeyeceğimi biliyorum. biraz mağrur ve çok kuvvetli bir ifade vardı.. yalnız.mıyordum. Bu soluk yüz. gazetede bahsedilen serginin açılmış olduğu binanın önünde bulunduğumu fark ettim. sonsuz bir melal ile kuvvetli bir şahsiyeti birleştiren bu ifade. Fakat birkaç saat sonra. bilhassa aradan bu kadar seneler geçtikten sonra.. gene rastgele sokaklarda dolaşarak günlük gezintilerimden birini yaparken. nispetsiz başlar ve memeler. vücutla-rıyla beni sağa sola itiyorlar. o zamana kadar hiçbir kadında görmediğim garip. bu koyu kumral saçlar ve asıl. biraz vahşi. bana asla yabancı olamazdı. fakat ben olduğum yerden ayrıla-mıyordum. onunla aramızda bir tanışıklık varmış gibi bir hisse kapıldım. Kırık bir tuğla parçası kadar şekilsiz kristal vazolar. beş yaşımdan beri kurduğum hayal dünyalarından tanıyordum. mıhlanmış gibi durduğumu hatırlıyorum. O andaki hislerimi. hiçbir zaman görmediğimi ilk andan itibaren bilmeme rağmen. Ben bu kadını yedi yaşımdan beri okuduğum kitaplardan. Ama ne olsa insan eğleniyordu.. Yapacak mühim işlerim yoktu.. Nitekim gazetedeki yazıyı bile okumadım. Yalnız orada. Bu çehreyi veya benzerini hiçbir yerde.

Başka hiçbir şey yoktu. Bu harikulade resmi yapan kadının başka tablolarının. Vecihi Bey'in Mehcure'sinden. Bundan biraz da memnun oldum. hatta mevlit dinlerken tasavvur ettiğim. Geç vakte kadar içeride kaldım. Adeta ellerim titreyerek katalogu karıştırdım.. beyzi bir insan yüzü vardı. Sonlara doğru. hatta belki de ilk hayranlığımı azaltacağını düşünerek korkuyordum. * Karışımı. Buna rağmen bakışındaki hüzün biraz da istiğna** ile karışıktı. adeta bulamayacağından emin olduğu oir şeyi son bir ümitle aramak istiyordu. görmeyen gözlerle diğer tablolara bakıyor ve sonra çabucak aynı yere dönerek uzun müddet seyrediyordum. köşeli ve oldukça geniş alnını çevreleyerek aşağı doğru uzanıyorlar ve yabankedisinin tüylerine karışıyorlardı. kendi portresi bulunduğu anlaşılıyordu. Fakat ne olur?" der gibiydi. Aşağıya doğru bakan gözlerin gizlice beni süzdüğünü. İnce uzun ve kanatları biraz etli bir burnu vardı. gitgide kendini belli eden bir hayat görür gibiydim. biraz dolgun ve alttakisi daha irice olan dudaklarında tamamen açık bir hal alıyordu. Muhammed'in annesi Âmine Hatun'dan birer parça vardı. Gözkapakları hafifçe şişti. fakat biraz kısaydı. Bu istiğna ifadesi. Şövalye Büridan'm sevgilisinden ve tarih kitaplarında okuduğum Kleopatra'dan. Bu tablo hakkında orada tafsilat bulacağımı umuyordum. Ara sıra dolaşıyor. Selbstportrât.da Halit Ziya'nm Nihal'inden. bunun üzerinde. sahifenin alt tarafında. Sanki: "Evet. dudakların hafifçe kıpırdadığını zannediyordum. koyu kumral saçları.* Yabankedisi derisinden bir kürkün içinde. ne pek ince. hafifçe sola dönmüş. tablonun numarasının hizasında şu üç kelimeyi okudum: Maria Puder. üzerimde bu kadar büyük bir tesir yapamayacağını. Kaşları ne pek kalın. bir imtizacıydı. ** Sakınma. O benim hayalimdeki bütün kadınların bir terkibi. gölgede kalmasına rağmen donuk beyaz rengi belli olan küçük bir boyun parçası. Ressamın sergide yalnız tek bir eseri.. derin düşüncelere dalmış gibi yere bakıyor. aradığımı bulamayacağım. Siyah gözleri anlaşılmaz. Çenesi hafifçe öne doğru kıvrık ve sivriceydi. Her defasında yüzünde yeni ifadeler. 57 .

Hemen yemeğimi yemek. tuhaf bir tesadüf eseri olarak.. birçok teknik mütaalalardan sonra nihayet tablodaki kadının. ben yavaşça odama gittim. Bu yazıda o tablo ile ressamı hakkında neler bulunduğunu öğrenmek için sahifeleri yırtarcasına açtım. Kaldırıp masanın üzerine korken birdenbire yüreğim atmaya başladı. Bu. hayret verecek kadar büyük bir ifade kabiliyetine malik olduğu.. Ortalara doğru gözlerim. katalogda gördüğüm kelimelerin üzerinde mıhlanıp kaldı: Maria Puder. Sofrada hiç konuşmadım. Soyunurken ceketimin cebinden yere bir gazete düştü.Salonda kimseler kalmamıştı. sonra modern ressamların bir sergisini gezdim!" diye cevap verdim. Süratle kendimi toplayarak dışarı çıktım. Salondakiler.. "Hiç. Benim gibi yavaş ve heyacansız bir adamın bu kadar telaşına kendim de hayret ediyordum. Andreas del Sarto'nun Madonna d elle Arpie tablosundaki Meryemana tasvirine insanı şaşırtacak kadar çok benzediği iddia ediliyor ve yarı şaka bir ifade ile bu "Kürk Mantolu Madonna"ya muvaffakiyetler temenni edilerek başka bir ressamdan bahse geçiyordu. odama çekilerek yalnız başıma o çehreyi gözlerimin önüne getirmek arzusuyla yanıyordum. Kapının yanında duran uzun boylu bir adam. Bir sergide ilk defa resim teşhir eden bu genç sanatkârdan oldukça uzun bahsediyordu. meşhur kopyalarını satan bir mağazaya 58 . Dolaştım. Pansiyonun sahibi Frau Heppner: "Bugün nereleri gezdiniz?" dedi. galiba beni bekliyordu.. duruşu ve yüzünün ifadesi bakımından. Daha ziyade klasiklerin yolunda yürümek istediği anlaşılan ressam kadının. Yazıyı baştan itibaren şöyle bir süzdüm. sabahleyin aldığım ve bir kahvede oturup okurken sergi hakkındaki makaleyi gördüğüm gazeteydi. Hafif bir yağmur çiseliyordu. kendi portrelerini yapan sanatkârların çoğunda görülen "güzelleştirme" veya "inadına çirkinleştirme" temayüllerinin onda bulunmadığı söyleniyor. Ertesi gün ilk işim. derhal modern resim üzerinde konuşmaya başladılar. Her akşamkinin aksine olarak hiç yollarda oyalanmadan pansiyona döndüm.

ressam kendi resmini yapmış olduğuna göre. hatta manasızlığa kadar götürülen bir masumluk ifadesi vardı. hayat hakkındaki hükümlerini vermiş ve dünyayı istihfaf etmeye başlamış bir kadındı. kucaklarındaki bebeğe bakarken: "Gördünüz mü? Allah bana neler ihsan etti!" demek isteyen küçük çocuklara. veya ismini söyleyemeyecekleri bir adamdan peydahladıkları evlatlarına gözlerini dikip şaşkın şaşkın gülümseyen hizmetçi kızlara benzerlerdi. alt dudağı biraz büyükçe olan ağzını açarak konuşmakta.. kucağındaki Mesih'e değil. 59 . toprağa bakıyor ve muhakkak ki bir şeyler görüyordu. siyah ve derin gözlerini toprağa veya karşısındakine çevirmekte. makale sahibinin hakkı vardı: Kucağında mukaddes çocuğu ile yüksekçe bir yerde oturan. Bu ihtimali düşününce ilk duyduğum his. Gözlerimi kapayarak sergideki tabloyu düşündüm. Onu herhangi bir yerde görmek mümkün olabilirdi. büyük bir korku oldu. Albümün bu yaprağını ayrıca sattıkları için hemen alarak odama döndüm. Orada tasvir edilen insanın hakikatte de mevcut olduğu ancak bu anda aklıma geldi.giderek Arpie Madonnası'nı aramak oldu. hulasa yaşamaktaydı. bakışlarında ve dudaklarında apaçık görünen melal ve kırgınlık ifadesi aynen dün gördüğüm tabloya benziyordu. düşünmeyi öğrenmiş. Resmi masanın üzerine bıraktım. Dikkatle baktığım zaman bu resimde sanat bakımından büyük bir hususiyet bulunduğuna hükmettim. lüzumundan biraz fazla tebarüz ettirilen*. İki tarafında ibadet eder gibi duran azizlere değil.. * Belirgin kılman. Büyük bir Sarto albümünün içinde onu buldum. hatta gökyüzüne de değil. Bir hayli fena basılmış olan kopya fazla bir şey göstermemekle beraber. Öyle ya. Halbuki Sarto'nun bu tablosundaki Meryem. Hayatımda ilk defa böyle bir Madonna görüyordum: Şimdiye kadar tesadüf ettiğim Meryemana tasvirlerinde. sağındaki sakallı erkekle solundaki genci hiç fark etmiyor-muş gibi gözlerini yere diken bu Madonna'nm yüzü. başını tutuşu. bu harikulade kadın aramızda dolaşmakta. Benim gibi hayatında hiç macerası olmayan bir erkeğin ilk defa böyle bir kadınla karşılaşması hakikaten korkunç olurdu.

Yirmi dört yaşında olduğum halde başımdan hiçbir kadın macerası geçmemişti. Havran'dayken, bizden yaşça büyük bazı mahalle arkadaşlarının delaletiyle yaptığımız birkaç hovardalık, manasını anlamama imkân olmayan sarhoşluk maceralarından başka bir şey değildi ve tabiatımdaki sıkılganlık, bunları tekrara heves etmeme mâni olmuştu. Kadın, benim için, muhayyilemi kamçılayan, sıcak yaz günlerinde zeytin ağaçlarının altına uzandığım zaman yaşadığım bin bir türlü maceraya iştirak eden, maddilikten uzak, yaklaşılmaz bir mahluktu. Uzun seneler kimseye haber vermeden âşık olduğum komşumuz Fahriye ile, hayalen, çok kere hayâsızlığa kadar varan münasebetlerim olduğu halde, kendisiyle sokakta karşılaştığım zaman yerlere yıkılacak kadar şiddetli çarpıntılara uğrar, yüzüm ateş gibi kesilerek kaçacak yer arardım. Ramazan geceleri onun, annesiyle beraber, elinde bir fenerle, teraviye gidişini seyretmek için evden kaçıp kapılarının karşısına gizlenir, fakat bu kapı açılıp, dışarı vuran sarımtırak ışıkta siyah feraceli vücutlar görünür görünmez başımı duvara çevirerek, benim burada olduğumu fark edecekler diye titremeye başlardım. Bir kadın herhangi bir şekilde hoşuma gidince ilk yaptığım iş ondan kaçmak olurdu. Karşı karşıya geldiğim zaman her hareketimin, her bakışımın sırrımı meydana vuracağından korkar, tarif edilmesi imkânsız, adeta boğucu bir utanma ile dünyanın en zavallı bir insanı haline gelirdim. Hayatımda hiçbir kadının, hatta annemin bile gözlerine dikkatle baktığımı hatırlamıyorum. Son zamanlarda, bilhassa İstanbul'da bulunduğum müddet zarfında, bu manasız hicapla mücadeleye niyet etmiş, arkadaşlar vasıtasıyla tanıştığım bazı genç kızlara karşı serbest olmaya çalışmıştım. Fakat onlardan ufak bir alaka gördüğüm anda bütün niyet ve kararlarım uçup gidiyordu. Hiçbir zaman masum bir insan değildim: Yalnız kaldığım zamanlar, kafamda canlanan bu kadınlarla, en usta âşıkların bile aklına gelmeyecek sahneler yaşar, sıcak ve zonklayan dudakların sarhoş eden tazyikini ağzımda, hakikatte olabileceğinden birkaç kat daha kuvvetli olarak duyardım. Fakat sergide gördüğüm bu kürk mantolu resim, ona haya60

len dokunmama imkân vermeyecek derecede beni sarmıştı. Onunla bir aşk sahnesi tasavvur etmek değil, karşı karşıya, iki dost gibi oturmayı düşünmek bile elimden gelmiyordu. Buna mukabil, gidip o tabloyu seyretmek, bana bakmadığına emin olduğum o gözlere saatlerce dalmak arzusu gitgide artmaktaydı. Paltomu sırtıma geçirerek tekrar serginin yolunu tuttum; ve bu hal, günlerce devam etti. Her gün, daima öğleden sonra oraya gidiyor, koridorlarda-ki resimlere bakıyormuş gibi ağır ağır, fakat büyük bir sabırsızlıkla asıl hedefine varmak isteyen adımlarımı zorla zapt ederek geziniyor; rastgele gözüme çarpmış gibi önünde durduğum "Kürk Mantolu Madonna"yı seyre dalıyor, ta kapılar kapanm-caya kadar orada bekliyordum. Sergi bekçilerinin ve birçoğu her gün orada bulunan ressamların artık beni bellemiş bulunduklarını fark etmiştim. İçeri girer girmez yüzlerinde bir tebessüm dolaşıyor ve gözleri bu acayip resim meraklısını uzun müddet takip ediyordu. Son günlerde diğer tabloların önünde oynamaya çalıştığım rolü de bırakmıştım. Doğrudan doğruya kürk mantolu kadının önüne gidiyor, oradaki sıralardan birine oturarak gözlerimi bir karşıma, bir de, bakmaktan yoruldukları zaman, önüme çeviriyordum. Bu halimin sergide bulunanların merakını uyandıracağı muhakkaktı. Nitekim bir gün korktuğum başıma geldi. Salonda birkaç kere rast geldiğim ve uzun saçlı, siyah elbiseli, kocaman boyunbağlı ressamlarla konuşuşundan kendisinin de ressam olduğunu anladığım genç bir kadın yanıma sokularak: "Bu resmi pek mi merak ettiniz?" dedi. "Her gün onu seyrediyorsunuz!" Gözlerimi süratle kaldırdım ve hemen indirdim. Karşımda-kinin fazla laubali ve biraz alaycı gülüşü bana fena tesir etmişti. Bir adım önümde duran uzun burunlu iskarpinleri cevap bekler gibi yüzüme bakıyorlardı. Kısa eteğinin altından fırlayan, hakikaten biçimli olduğunu inkâr edemeyeceğim bacakları arada bir hafifçe geriliyorlar ve çorabın altında, yuvarlak dizkapaklarına kadar yayılan, tatlı bir dalga vücuda getiriyorlardı. Onun benden bir cevap almadan gitmek niyetinde olmadığını görünce: 6L

"Evet!" dedim, "Güzel bir resim..." Sonra, neden bilmem, bir yalan söylemek, bir nevi izahat vermek lüzumunu hissederek mırıldandım: "Anneme pek benziyor da..." "Ha, demek onun için böyle gelip saatlerce bakıyorsunuz!" "Evet!" "Anneniz öldü mü?" "Hayır!" Sözüme devam etmemi istiyormuş gibi bekledi. Ben, başım hep önümde, ilave ettim: "Çok uzakta bulunuyor!" "Ya!.. Nerede?" "Türkiye'de!" "Türk müsünüz?" "Evet!" "Ecnebi olduğunuzu anlamıştım!" Hafif bir kahkaha attı. Gayet serbest bir tavırla yanıma oturdu. Bacaklarını birbirinin üstüne atınca eteği dizkapaklan-nm gerisine kadar açıldı ve ben yüzüme her zamanki gibi ateş bastığını fark ettim. Bu halim yanımdakini daha çok eğlendir-mişe benziyordu. Tekrar sordu: "Sizde annenizin resmi yok mu?" Kadının bu lüzumsuz merakı canımı sıkıyordu. Sırf alay için bunu yaptığını fark ediyordum. Diğer ressamlar uzaktan bize bakıyorlar ve muhakkak ki sırıtıyorlardı. "Var ama... Bu başka!" dedim. "Ya!.. Demek bu başka." Ve derhal küçük bir kahkaha attı. Kalkıp kaçmak için bir hareket yaptım. Kadın bunu fark ederek: "Rahatsız olmayın, ben gidiyorum... Sizi annenizle baş başa bırakıyorum!" dedi. Kalktı, birkaç adım yürüdü. Sonra birdenbire durarak tekrar yanıma sokuldu; şimdiye kadar konuştuklarına hiç benzemeyen, ciddi, hatta biraz da hazin bir eda ile: "Sahiden böyle bir anneniz olmasını ister miydiniz?" dedi.

Babama mektup yazarak artık dönmek istediğimi bildirmeyi düşünüyordum. bir daha uyutulması kabil olmayan bir ümit uyandırmıştı. O resim aradığım bu insanı bulmanın mümkün olduğuna. bu son iki hafta içinde hayatımın nasıl bir mana almaya başladığını ve bunu kaybetmenin ne olduğunu fark ettim. beni buradan da kaçınyorlardı. birbirlerinden hiçbir şey anlamayan insanlar. bir müddet olsun beni inandırmış. bütün günlerimi. Fakat "Avrupa'da ne öğrendin?" derse ne cevap verecektim? Birkaç ay daha kalmaya.."Evet.. geldiği kadar ani ve sebepsiz." Arkasını dönerek süratli ve genç adımlarla uzaklaştı. Son söylediğim cümle ile yalanımı nasıl ele vermiş olduğumu düşününce büyük bir şaşkınlığa uğradım. bu müd63 . mevcudiyetine ihtimal vermeye bile cesaret edemediğim bir imkân. boş ve manasız akıp giden ömrümün yanma kadar sokulmuş ve sonra. fakat pek çabuk ayrılmaya mecbur olduğum bir insana veda eder gibi bir his vardı. Bunu ancak şimdi anlıyordum. insanlar. Hemen yerimden kalktım ve gözlerimi etrafıma çevirmeye cesaret edemeyerek sokağa fırladım. bu sefer düştüğüm inkisar o nispette büyük oldu. Bir imkân. yemekte Almanya'nın kurtuluşu planlarını veya inflation yüzünden servetini kaybetmiş orta halli insanların şikâyetlerini dinleyeceğimi. içimde. içimde. çekilip gitmişti. Onun için. bir yolculukta tanışıp alıştığım. bir insanı aramakla geçirmiş ve bu yüzden bütün diğer insanlardan kaçmıştım. haberim olmadan ve nefsime itiraf etmeden. Hem nasıl isterdim!" "Ya!. Başımı kaldırıp baktım. odamda Turgenyefin veya Theodor Storm'un hikâyelerine kapanacağımı düşündükçe. birdenbire. Artık bu sergiye ayak basamayacağımı biliyordum. hatta ona pek yakın bulunduğuma. Pansiyona döner dönmez eski manasız günlerin başlayacağını. Etrafımdan daha çok kaçtım. daha çok içime saklandım. Kendimi bildim bileli.. Kesik saçları ensesinin üzerinde hopluyor ve ellerini ceketinin ceplerine soktuğu için dar tayyörü vücudunu sımsıkı sarıyordu.

Nefesi biraz sı64 . Gece yatısı bir mektepte bulunan on yaşındaki oğlu için aldığı çocuk romanlarını bana verip okutuyor. Bir gün öğleden sonra beraber dolaşmayı teklif etmiş. gelip geçenlere çarparak ilerliyorduk. Buraya geldiğimden beri ara sıra bira içtiğim halde hiç o akşamki gibi olmamıştım. beni bırakmıyor. Ekseriya. akşamüzeri eve dönerken ısrar ederek beni bir birahaneye sokmuştu. Bilmem sarhoşluğun tesiriyle midir nedir. Vakit gece yarısına yaklaştığı için sokaklar fazla kalabalık değildi. Dışarı çıktığımız zaman onun benden daha az sallanmadığını fark ettim. galiba boyu benden daha uzun olduğu için. bu mesleğe dair yazılmış kitaplar tedarik ederek okumaya çalışıyordum. Bir aralık bütün salonun başımın üzerinde dönmeye başladığını ve kendimi kaybederek Frau Tiedemann'ın kucağına serildiğimi hatırlıyorum. ona sımsıkı sarılmıştım. sokağın öbür tarafına geçerken garip bir hadise oldu: Karşı kaldırıma geçtiğimiz sırada Frau Tiedemann'ın ayağı kenara takıldı. boynuma sarılıverdi. Aynı İsveç firmasına tekrar başvurdum ve biraz daha soğuk karşılanmama rağmen muntazaman fabrikaya devama başladım. biraz tombulca olan kadın. uzun müddet oturup gevezelik ediyordu. fikrimi soruyordu. Hemen eve dönelim. Birbirimizin kolunda. Birdenbire bu otuz beşlik kadının acıkmış dudaklarını yüzümde hissettim. Bazı akşamlar yemekten sonra manasız bir bahane ile odama geliyor. Öğrendiğim formülleri ve usulleri itina ile bir deftere not ediyor. ben hakikati söyleyince.det zarfında onu memnun edecek kadar "mis sabunculuğu" öğrenmeye niyet ettim. Kadın hesabı kendisi vermekte ısrar etti. kollarının arasında daha çok sıkıyordu. Fakat bu sefer. Alman kızlarıyla ne gibi maceralarım olduğunu öğrenmeye kalkar. Pansiyondaki Hollandalı dul Frau Tiedemann da benimle ahbaplığı ilerletmişti. "seni gidi çapkın seni!" manasına gelen çok bilmiş bir gülümseme ile şaha-detparmağını sallar ve gözlerini süzerdi. Bir yerde. düşmemek için bana tutunmak isterken. dedim. Farkında olmadan geç vakte kadar içmişiz. Bir müddet sonra kendime gelince iyi kalpli dul kadının garsonlara ıslattırdığı bir mendille yüzümü sildiğini gördüm. muvazenesi yerine geldiği halde. ben de utangaçlığı filân unutmuş.

Sarhoşluğum azaldığı için. Bu sırada gözlerim. Etrafımızdan geçen birkaç kişi gülerek saadet temennisinde bulundu. Yüzünde o kendine mahsus hazin ve bıkkın ifade ile. Koluma girerek beni eve doğru sürükledi. onu da şimdi yapamazdım. Bir an kadar gördüğüm yüzü. on . Sıcak nefesi bu sefer bana. Onun gözlerinden gülümsemeye benzer bir şeyin geçtiğini gördüm. sergide gördüğüm resmin ta kendisi. Bütün vücudumun tarifi imkânsız bir heyecanla titremeye başladığını hissettim. siyah gözleri ve uzunca burnu ile. Nihayet yaşlı kadının kollarından kurtuldum. Ortadan kaybolmuştu. tahammül edilmez derecede ağır gelmeye başlamıştı. Frau Tiedemann tekrar yanıma gelmiş: "Ne oldu sana? Söyle bakayım.cak olmakla beraber. onu görme65 . Hayır. ya-bankedisi kürkünün içinde. Ne yapacağımı. bu taşkın muhabbet tezahürü içime ağır fakat güzel bir koku gibi yayıldı. Fakat ben artık kendimi kurtarmaya çalışıyor ve bize yaklaşan kadına bakmak istiyordum. Buna rağmen mukavemet etmiyordum.ıdım kadar ilerideki elektrik direğinin altından bize doğru gelen bir kadına ilişti. rabıtalı bir şekilde düşünmeye çalışıyor ve birkaç dakika önce yüzüme dikilip gülümseyen gözleri hatırlamak istiyordum. ne oldu sana?" diye soruyordu. sisli kafamda bir şimşek gibi çakmıştı. "Kürk Mantolu Madonna"ydı. Yolda kolumu vücuduna bastırıyor. deminki tesadüf beni serseme çevirmişti. etrafının farkında değilmiş gibi yürüyordu. ne söyleyeceğimi bilmeden köşe başına kadar gittim.. Fakat bütün bunlar şimdi bana bir hayal gibi geliyordu. yüzüme doğru eğiliyordu. Elimden gelen ancak kaçmaktı. Bizi görünce bir saniye hayret etti ve bu anda bakışlarımız karşılaştı. kimseler yoktu. Hâlâ bana sarılmış duran kadın bunu fark edince daha çok ateşlenerek saçlarımı buselere boğuyordu. Derhal koşarak "Kürk Mantolu Madon-na"ya yetişmek istedim. Bu. Hayatımda hiç kimseye mukavemet etmeye alışmamıştım. soluk yüzü. Enseme bir kamçı yemiş gibi silkindim.. Bu oydu. Aynı zamanda. Onunla ilk defa böyle bir halde karşılaşmanın fecaatini ve böyle bir tebessümle hakkımda ilk hükmünü vermesinin ne demek olduğunu sarhoşluğuma rağmen gayet iyi anlıyordum. Kadın üç adım gitmeden beni yakalardı. Etrafıma dakikalarca bakındım.

Yatağa yatar yatmaz uyumuşum.. Ben hemen odama girip kapıyı içeriden kilitledim. izahat vermek istiyor. O. oldukça hali vakti yerinde ve kadınlığının tam ateşli çağlarında bulunan bu dul kadına karşı birtakım tatlı emeller beslediğini bütün pansiyon halkı biliyordu. Biraz sonra ayak sesleri ve fısıltılar koridorun öteki başına doğru uzaklaştı ve kayboldu. Dışarıda fısıltı halinde bir konuşma başladı ve uzun müddet devam etti. inanmaya azmetmiş kulaklarda yumuşatıcı bir tesir yaptığı anlaşılıyordu. sabık müstemleke tüccarı Herr Döppke göründü. Eve yaklaştıkça hareketleri daha coşkun bir şekil alıyor. kürk mantolu kadın türlü şekillerde karşıma çıkıyor. Bunların hepsi. derin bir ümitsizliğe düşüyordum. Fakat kadın hiç de beni bırakmak niyetinde değildi. koridorda birbirlerine rastlayınca bir müddet durakladılar. Onun tarafından. Ona bir şeyler söylemek. İki ahbap. çevik bir hareketle kurtuldum ve yukarı fırladım. İhtiyatla sorulan suallere incitmeden cevaplar verildiği ve bu izahatın. Siyah gözlerinin keskin ifadesi çenelerimi kilitliyordu. Ağır ağır yürüyordu. Onun bu vakte kadar yatmayarak bizi beklemiş olduğunu anladım ve derin bir nefes aldım. elliyi geçtiği halde dinçliğini muhafaza etmiş olan bu koca bekârı yumuşak bağlarla bendetmek hususunda muayyen birtakım planları bulunduğu söyleniyordu. iri vücuduyla merdivenleri sarsarak ve tıkanırcasına nefes alarak arkamdan koşuyordu. o müthiş ve ezici tebessümüyle beni kıvrandırıyordu. Anahtarı odamın kapısına sokmaya çalışırken koridorun öteki başından. beni öpmesinin ve nefesini yüzümde dolaştırmasının doğurduğu kâbuslardı. bir şeyler anlatmak. Bir an evvel eve gidip yatağıma serilmek.mistim. Hatta kadının da bu samimi hislere pek yabancı kalmadığı. Merdivenlerde tekrar boynuma atıldı. değişmez bir hükümle mahkûm edildiğimi gördükçe daha çok kıvranıyor. Böyle bir vaziyette onunla karşılaşmış olamazdım.. Daha ortalık ağarmadan uyan66 . yanımdaki kadının bana sarılmasının. fakat muvaffak olamıyordum. Sabaha karşı sıkıntılı rüyalar gördüm. teskin edilmemiş ihtirasların kuvvetlendirdiği kolu beni daha çok sıkıştırıyordu. derhal uyumak ve manasız vehimlerden kurtulmak istiyordum.

Durgun suyun üzerinde iki kuğu kuşu. Kanalın kenarını takip ederek Tiergarten'e kadar yürüdüm. Herhalde Frau Tiedemann da birahanede ve yollarda bir hayli firkete düşürmüş olacaktı ve şimdi ihtimal ki. bütün kabahati hayalperestliğimde. Lambayı yakarak bir şeyler okumaya çalıştım. yumurta şeklinde sabunların. duvarlara gece yapıştırılan ihtilalci beyannameleri söküp yırtmaya uğraşıyorlardı. Fabrikaya her zamankinden daha erken gittim ve kapıcıyı pek candan selamladım. yumuşak ve kokulu kâğıtlar içinde. tereyağı ve küçük ekmekler bırakan çocuklardan başka kimse yoktu. Satırlar gözlerimin önünden siliniyor ve beyaz sahifele-11ıı ortasında. Fakat artık değişecektim. Havran'da kuracağım büyük ve modern sabunhanenin müdürü olarak görüyor. Dört elle işe sarılmaya ve işsizliğin doğurduğu sıkıntılı vehimlerden bu şekilde kurtulmaya azmet-iniştim. sisler içinde. rutubetli bir Berlin sabahıydı. Kalkıp giyinerek sokağa çıktım. sabahleyin hizmetçiler uyanmadan kalkarak kendi odasına geçmesi icap ettiğini düşünmüyordu. Sokaklarda. kendi içime kapanıp kuruntu yapmamda buluyordum. Meslek kitapları dışındaki okumayı da 68 . Bu sıralardan birinde. küçük el arabalarıyla evlere süt. Bunları görünce dün akşamki halimi hatırladım.ı lı m. üzerinde "Mehmet Raif -Havran" damgası bulunan pembe renkli. Köşe başlarında birkaç polis. Ormanda çayırlar ve banklar sırılsıklamdı. üzerine oturulmaktan buruşmuş bir gazete ve birkaç firkete vardı. oda komşusu yaşlı Herr Döppke'nin yanında müsterih bir uyku uyuyor. Soğuk. Dün akşam ı'.özlerime sadece bir hayal göründüğünü bildiğim halde sakin-Irşemiyordum. benin zavallılığıma sessiz ve içten kahkahalarla gülen iki siyah göz peyda oluyordu. bütün Türkiye'ye nasıl yayılacağını tasavvur ediyordum. Başım ağrıyordu. Kendimi ne kadar manasız şeylerle üzdüğümü anlıyor. süzülüyorlardı. birer oyuncak kadar hareketsiz. İçerisine gül esansı atılan sabun kazanlarının yanında defterime uzun uzun notlar aldım. Sabunlara damga vuran preslerin hangi fabrikalar mamulatı olduğunu kaydettim. Kendimi şimdiden. Öğleye doğru sıkıntımın azaldığını ve hayatı biraz pembe görmeye başladığımı fark ettim.

Düşman vatandan kovulmuş. Ara sıra. Şu halde ortada sıkılacak bir şey yoktu. Hayır. Kalbimin etrafında mütemadiyen sıkışıp ezilen bir şey var gibiydi.... Benim gibi bir eşraf çocuğunun mesut olmaması için ne sebep vardı? Babamın zeytinlikleri.. Kilometrelerce uzayan bu caddede böylece birkaç kere gidip geldim. Manasız -hatta manalı da olsa ne çıkardı. mutat sessizliğimden ayrılarak. Dışarıda ince bir yağmur yağıyordu ve gökyüzü kapalıydı.. Kaldırımlarda. tiyatrolarla kaplıydı.azaltacaktım. Caddenin iki tarafı gazinolar. Burada sema bütün aydınlık bir hal alıyor. yağmura rağmen hiç istiflerini bozmayan insanlar geziniyorlardı. Biz bile burada. Sanki kafama gelmekte ısrar eden bir fikri uzaklaştırmak istiyordum. sefarethanede büyük bir toplantı yaparak zaferin heyecanını tatmıştık. Buna rağmen akşam olup da ortalık kararınca içime sebepsiz bir hüzün çöktü. Her tabelayı okuyor. artık tamamen değişecektim. memleketimin itibarlı bir tüccarı olarak yaşardım. Herr Döpp-ke ile yanındaki işsiz zabitlere. 68 . Sonra sağa saparak Wittenberg meydanına doğru yürüdüm. Havran'daki iki fabrika ve bir sabunhane beni bekliyordu. Kurfürstendamm dedikleri geniş ve uzun caddeye geldim. mektuplarında coşuyor ve birbiri arkasına vatanperverane cümleler sıralıyordu. hayatımda ne diye rol oynuyordu. her ışık reklamını tetkik ediyordum. Babam. Fakat bütün gayretime rağmen gündüzki nikbinliğim geri gelmiyordu. milli ordu Hav-ran'ı kurtarmıştı. yüzlerce metre yukarıdan dökülen yağmur taneleri bile turuncu bir renge boyanıyordu. Şehrin bol ışıklarının kızıl aksini tepemizdeki alçak bulutlarda seyretmek mümkündü. Sofrada Frau Tiedemann'la karşılaşmamak için yemeği dışarıda yemeye karar verdim ve iki duble bira içtim. Açık havada dolaşırsam bu fena ruh halinden kurtulacağımı ümit ederek acele hesap gördüm.bir resim. Almanya'nın nasıl kurtulacağına dair.. İkisi de zengin birer kocada olan ablalarımın hisselerini de alır. Manasız ve birbiriyle alakası olmayan birtakım şeyler düşünerek ağır ağır yürüyordum. Anadolu harekâtı hakkında bildiklerime dayanarak. sinemalar. muhayyel vakalara dayanan bir roman. tavsiyelerde bulunuyordum.

belki de o hayali bekliyordum. Karşıya gelen sokağa girdim ve bir gece evvel Frau van Tiedemann ile sarmaş dolaş durduğumuz yere geldim. Kalbim ufalanı-yormuş gibi ağrımaya ve müthiş bir süratle çarpmaya başladı. Onunla karşılaşmaktan bu kadar korktuğum halde şimdi beş altı adım arkasından yürüyordum. Bu sefer yanılmama imkân yoktu. İskarpinlerinin çıkardığı kuru sesler. Sokağa sırtımı vererek. Dün akşam "Kürk Mantolu Madonna"ya orada ve tam bu sıralarda rastlamıştım. ayaklarına kırmızı çizmeler giyip kadınlar gibi yüzlerini boyayarak dolaşan birtakım delikanlılar. Sabahtan beri kurduğum binanın yerinde yeller esiyordu. ben olduğum yerden çıkarak.Burada Ka De We dedikleri büyük bir mağazanın önündeki kaldırımlarda. Cenup tarafındaki büyük tiyatro binasının önünde bir polis dolaşıyordu. On biri geçiyordu. Kadın bunu fark etmez 69 . Saatimi çıkardım. Meydan boştu. sarhoş kafamın bir vehmi olduğunu kendime bu kadar telkin ettiğim halde işte şimdi burada onu. Adımlarım birdenbire süratlendi. Güya açıp içeri girecekmiş gibi bir tavır almış ve eğilmiştim. Kadın yoluna devam etti. Ayak sesleri adamakıllı yaklaşmıştı. kısa ve sert adımlarla bu tarafa yaklaşan kürk mantolu kadını tanıdım. Oradaki evlerden birinin kapı aralığına gizlenerek beklemeye başladım. Tam bu sırada meydanın ortasından geçip bulunduğum sokağa doğru gelen bir insan gördüm. Sanki aradığım insan birdenbire peyda oluverecekmiş gibi gözlerimi ilerideki elektrik direğinin altına diktim. onu tekrar gözden kaybetmek korkusuyla. Ayak sesleri tam arkama gelince. Demek vakit bu kadar ilerlemişti. Başımı uzatıp baktığım zaman. Bu sefer nereye gittiğimi gayet iyi biliyordum. Ben gene eskisi gibi dünyadan uzak ve daima tasavvurlarımın ve iç dünyamın bir oyuncağıydım. o kadını. pek yakından takibe başladım. kapı ile oynuyordum. düşmemek ve küçük bir feryat koparmamak için büyük bir gayret sarf ettim ve yanı basımdaki duvarı tuttum. tenha sokağın iki tarafındaki evlere çarpıp aksediyordu. Dün akşam gördüğümün bir hayal. Sarhoş değildim. gelip geçenlere davet eden gözlerle bakıyorlardı. onlara yakın bulunan Nollendorf meydanının yolunu tuttum. Yüzünü görmemiştim.

karşıda bir orkestra. bu kadının buranın daimi müşterilerinden biri olması ihtimali geçti. Ancak birkaç saniye sonra. Her akşam aynı saatte gelişi bunu gösteriyordu. kenarlarda yüksek ve kuytu localar vardı. kimse: "Niçin arkamdan geliyorsunuz?" demedi. Yavaşça gözlerimi kaldırdım: Ortada kadın filan yoktu. geriye bakıp beni görmesi ihtimalini düşündükçe daha çok heyecanlanıyordum. Beni görmesi ihtimali karşısında saklanacak yer aradığıma göre ne diye buraya gelmiş ve yolunu beklemiştim? Şimdi ne diye arkasından gidiyordum? Acaba o muydu? Gecenin herhangi bir saatinde bir sokaktan geçen bir kadının ertesi akşam gene aynı yerden geçmesi icap ettiğine nereden hükmediyordum? Bütün bu suallere cevap verecek halde değildim. Birkaç adım ileride.. Kimse bana yaklaşmadı. Derin ve rahat bir nefes alarak paltomu çıkardım ve salona girdim. kapısı elektriklerle aydınlatılmış. Kadının buraya girdiğini anladım ve tereddüt etmeden adama sokuldum: "Biraz evvel önümde yürüyen kürk mantolu kadın buraya mı girdi?" Kapıcı bir kere daha eğilerek: "Evet!" dedi. Olduğum yerde kaldım. içerisi kalabalıktı. Ortada. Sokağa doğru fırlamış kocaman bir levhanın üzerinde mavi ampullerle yazılmış "Atlantik" kelimesi bir yanıp bir sönüyordu ve yazının alt tarafında gene ampullerden yapılmış.. Başımı daha çok eğerek bir mahkûm gibi bekledim. kırmızı kasketli. deniz dalgalarına benzeyen şekiller vardı. Birdenbire bu sesler kesildi. Bunların yarısından çoğunun perdeleri kapalıydı. yuvarlak bir dans yeri. Kapıda duran sırmalı elbiseli. Hiç eksilmeyen bir çarpıntı ile arkasından gidiyor ve birdenbire.görünüyordu. iki metre kadar boylu bir adam eğilerek beni içeri davet etti. içerdeki çift70 . çukurda. bulunduğum yerin caddenin diğer kısımlarından daha aydınlık olduğunu fark ettim. ayak seslerini takip ederek yürüyordum. Yüzünde pek manalı bir tebessüm vardı. asfalt kaldırımdan başka hiçbir şey görmeden. Zihnimden birdenbire. Başım önümde. oldukça meşhur bir kabare vardı.

Dans mahallinin etrafındaki masalarda yoktu. Herkesin merakını uyandırmayı da göze alarak. Onu. bu kadar derin bir mana verdiğim kadının nefsini nasıl pazara çıkardığını görünce boş hülyalarımdan kurtulacağımı ümit ediyordum. yanında yaşlı veya genç bir hovarda ile bu masalardan birinde bulacağımı ve bu kadar büyük bir ehemmiyet. Hiçbirinde tek veya çift olarak oturan ve dansa çıkmayan kimse yoktu. O soluk insan yüzüne kitaplar dolduracak kadar çok manalar vermiş. alaycı bir tebessümle bana gözlerini diken bir kadını yürüyüşünden tanımama imkân var mıydı? Bakalım dün akşam onu sahiden görmüş müydüm? Yoksa her şey. ne geniş ümitler doğurmuştu. perdeler açılıp kapandıkça. böyle eğlence yerlerinde adi zevkler peşinde koşuyordu. Kürk mantolu kadının bunlardan birinde olmadığı muhakkaktı. Çarpıntım geçmişti. hatta belki de hiç güzel olmayan bir resim bende ne müfrit intibalar bırakmış. onda. birçok genç kadınlar gibi. bu sabahtan beri tefsir ettiğim gibi bir hayalden mi ibaretti? Kendimden korkmaya başladım. Halbuki o. İnsanlara olduklarından başka gözlerle bakmakta ısrar edişime içerliyordum. dikkatle içeri bakıyordum. Bir bira söyledim. Benim o kadar hürmetle seyrettiğim yabankedisi kürkü de. Henüz kimse tarafından ıutulmamış olduğu anlaşılan bir tanesine gidip oturdum. herhalde buralardaki hizmetlerinin bedeliydi. Yirmi dört yaşma geldiğim halde hâlâ çocukluğumun saflığından kurtulamamıştım. Bir akşam evvel sarhoş halimde. Herhalde localardan birine girmişti. kürk mantolu kadını. Hiç acele etmeyen gözlerle etrafıma baktım. Acaba bu akşam da yanlış mı görmüştüm? Öyle bir kürkü Berlin'de yalnız bir kadın giymiyordu ya? Zaten yüzünü de görmemiştim.I<ı ara sıra dans etmek için meydana çıkıyor. Acı acı güldüğümü hissettim. Perdeleri kapalı duran locaları sıra ile göz hapsine alarak içindekileri tanımaya karar verdim. haftalardan beri uykumu kaçıran insanı. sonra tekrar localarına girerek perdelerini çekiyordu. hakikatte asla mevcut olmayan vasıflar bulmuştum. Basit. Bana ne oluyordu? Bir tablo71 . Tekrar üzüntülü bir tereddüde düştüm. yarım saat sonra bu mahrem köşelerin ateşli çiftlerini tamamen bellemiştim.

Yüzünde yama gibi duran gülümseme. Bir projektör. müstağni* kuvvetli iradeli kadınla kıyas edilmeyecek kadar sarih bir zavallılık vardı. Beyaz ve çok dekolte bir tuvalet giymiş olan genç bir kadın. nitekim masalardan birine eğilip müşterilere doğru baygın birkaç nağme fırlattıktan sonra * Gözü tok. fakat erkek sesine yakın bir alto ile o zamanın modası olan şarkılardan birini söylemeye başladı. kapıp koyuvererek yapacaktı. İçimi tekrar bir burkulma sardı. şikâyetle titreyen şarkılar söylüyordu..nun bu kadar tesiri altında kalmak. Kendini unutarak. "Onu demin zannettiğim gibi erkeklerle beraber. Fakat şimdi yapmakta olduğu bu işi asla istemediği meydandaydı. Onun burada.. ortadan kaybolmak için küçük bir fırsat bekliyor gibiydi. daha doğrusu tesirliydi. Biraz sonra ağır bir müzik başladı. Artık bütün tereddütlerim. sonra ayak seslerine ve kürküne göre hüküm vererek rastgele bir kadının peşine düşmek. hatta kucaktan kucağa dolaşırken tasavvur etmek mümkündü. bu kadar istemeden şuh cilveler yapmaya mecbur kalarak çalışması bana pek hazin geldi. Sonra oradaki kadının gece vakti karşıma çıktığını zannetmek. yerde yumurta şeklinde bir daire çizerek. aşağıya indi. Çünkü bunları ne de olsa isteyerek yapacaktı. Derhal tanıdım. Resimde gördüğüm kadını her vaziyette. Fakat onu böyle göreceğimi aklıma getirmezdim. Gayet alçak. Hemen çıkıp gitmekten ve kendimi sıkı bir kontrol altına almaktan başka çare yoktu. Yalnız orkestranın bulunduğu yerde hafif bir ışık vardı. etrafına bu kadar yalandan tebessümler saçmaya. sanatkârı aydınlatıyordu. Bu halinde. Salon birdenbire karardı. Sarhoş bir oğlan çocuğunun ağzından dökülür gibi. 72 . Ses yavaş yavaş yaklaşıyordu. Dans edilen yer boşalmıştı.. sarhoş olup içer. dans eder ve öpüşürken görsem daha iyiydi!" diye düşündüm. Keman çalışında hiçbir fevkaladelik yoktu ve sesi ancak kendiliğinden güzel. zihnimde yaşattığım mağrur. bin bir türlü manasız tahminlerim uçup gitmişti. keman çalmakta devam ederek. Sazların arkasından doğru ince bir keman sesi duyuldu..

belki bir saniyenin dörtte birinden daha az bir zaman sürdü. Sonra aynı kaim ve şikâyet dolu sesiyle diğer bir şarkıya başlıyor. dekolte iskarpinini gördüm. buraya eğlenmeye ve eğlence arkadaşı bulmaya gelmiş bir müşteriden başka ne olabilirdim ki? Buna rağmen başımı önüme eğmiştim. beyaz eteklerinin altından kaybolan ayaklarını parkelerin üzerinde sürüyerek masadan masaya ilerliyor ve birbirinin boynuna sarılmış duran sarhoş çiftlerin başucunda. erkekler bize karşı böyle şeyleri yapmakta serbesttirler!" demek isteyen bir ifade ile başını salladığını gördüm. Her şarkıdan sonra birkaç alkış duyuluyor ve kadın başıyla orkestraya başka bir şey çalmasını işaret ediyordu. ne iyi yaptınız!" demeye çalıştığını. aynen resminde gördüğüm ifadeyi alıyordu. veya içinde neler olup bittiği görülmeyen locaların kapalı perdeleri önünde. ne yapacağımı bilmiyordum. Ayağının üst tarafında. Kadının yüzünden. pek usta olmayan parmaklarını tellerde dolaştırıyordu. Dün gece yarısı karanlık bir sokakta gördüğü bir adamı tanımasına imkân var mıydı? Ben onun için herhangi bir delikanlıdan.diğer masaya giderken çehresi bir an için ciddileşiyor. Ona nasıl bakacağımı. Sonra doğrulup gülümseyerek erkeğe baktığını ve gözleriyle adeta: "Oh. ve yanmdaki-nin bu hareketine sinirlenmiş görünen. parmaklarının başladığı yerde. Yaklaştığı masalardan birinde oturan genç ve sarhoş bir erkek yavaşça iskemlesinden kalkarak onu çıplak sırtından öptü. erkeğin masa arkadaşı kadına gözlerini çevirerek: "Hoş görün efendim. Sonra bu halime güldüm. fakat bu pek kısa. projektörün donuk beyaz ışığına rağmen pembeliği belli olan. yerde sürünmekten uçları tozlanmış eteğini ve bunun altından burnu bir parça dışarı çıkan beyaz. Gözlerim buraya ilişince bütün vücudunu çıplak görmüş gibi bir ürperme ve 73 . yılan sokmuş gibi bir buruşma ve vücudundan buz gibi bir ürperme geçti. tabiattan melül bir insanın zorla gülmeye çalışması kadar acı gelmemiştir. Ço-rapsızdı. bir parmak eninde küçük bir kısım vardı. Benim masama yaklaştığını görünce büyük bir telaşa düştüm. Dünyada bana hiçbir şey. Onun. başını kemana yaslayarak.

Yüzünde o eğreti gülümseme yoktu.. Ne olursa olsun onun bana bu yakınlığı göstermesi beni dünyanın en bahtiyar insanı haline getirmeye yetiyordu. Çıplak kolları ha74 .. Yerimden fırlayarak boynuna sarılmak ve onu ağlaya ağlaya öpmek için müthiş bir arzu duydum. dalgalı ve kısa saçları ensesine dökülmüştü. O aynen benim tasavvur ettiğim gibiydi. Dikkatle bana bakıyordu. Sonra güldü. Ve ben bu anda başka hiçbir şey istemiyordum. dedim. hiç mübalağaya kaçmadan. Yüzümde hayatlarından memnun insanların o küstah ve rahat gülüşüyle masamda oturuyor. Teşekkür ederim!. önüme. Bakışlarımız karşılaşınca gözleriyle beni dostça selamladı. açık.. yalansız bir gülüşle güldü. Bir insanın diğer bir insanı. hiç sırıtmadan. hemen hemen hiçbir şey yapmadan.hicap ile gözlerimi yukarı kaldırdım.. bu kadar mesut etmesi nasıl mümkün oluyordu? Ahbapça bir selam ve temiz bir gülüş. Gözlerimle onu takip ederek mırıldanıyordum: "Sana teşekkür ederim. bu sefer gözleri ve başıyla selamladıktan sonra başka masalara gitti. sonra gülmüştü. hafızasını araştırdığına delalet edecek bir dalgınlık yoktu... Eski bir dosta güler gibi güldü. Bunu sadece gözlerini bir kere açıp kapamakla. Dünyanın en zengin adamıydım. Bütün yüzüne yayılan. Koyu renkli. Yoksa dün akşam sokakta kepaze bir halde gördüğü bu çehre kendisine yabancı gelmediği ve beni nereden tanıdığını da bir türlü hatırlayamadığı için ihtiyata riayet olsun diye mi selamladı? Fakat yüzünde en küçük bir tereddüt. eski bir dost gibi beni selamladı.. Hayatımda hiç bu kadar mesut olduğumu. selam verir miydi? Bir aralık içimden cız diye bir şüphe geçti: Acaba beni birine mi benzetti. Başka türlü olsa bana öyle tanıdık gözlerle bakar.. fakat yanılmama imkân vermeyecek kadar sarih bir şekilde yaptı. Şarkı söylemiyor.. içimin bu kadar genişlediğini hatırlamıyordum. Evet. Tam bir emniyetle gözlerimin içine bakmış.. yalnız keman çalıyordu. etrafıma ve şimdi salonun öteki başına gitmiş olan genç kadına bakıyordum.. temiz. Bir müddet çaldıktan ve beni bir kere daha." Ve sergideki resmi seyrederken düşündüklerimin doğru çıktığını görmekle memnun oluyordum.

. hiçbir şey düşünmeden bir müddet durdum.. Son şarkısını söyledikten sonra hızlı adımlarla orkestranın arkasında kayboldu.. "Hayır" dedim.. bir kısmını ilerisi için saklamak isterdim.. yolunu bekleyip: "Size evinize kadar refakat edebilir miyim?" dersem hakkımda ne hüküm verirdi? Bana bir parça alaka göstermesine böyle en beylik bir zampara cümlesiyle mi mukabele edecektim? En kibar hareketin. sırtında ince adale kıpırdamaları oluyordu. fakat fazlasını isteyerek talihimi ürkütmekten her zaman çekinirdim. Elinde kemanı yoktu. Onunla bir kelime bile konuşmadığım halde. Benim bulunduğum tarafa yaklaştığını görünce etrafıma bakındım.. Hemen dışarı çıkıp kapının önünde onu beklemeli miydim?. Bir gece için bu kadarı çoktu bile." Karşımdaki iskemleye oturdu. benim masama geliyordu. ışıklar tekrar yandı.. Zaten küçüklüğümden beri saadeti israf etmekten korkar. Büsbütün şaşırdım. sonra gözlerini bana dikerek: "Bana dargınsınız galiba?" dedi.reket ettikçe beli hafifçe sağa sola bükülüyor. Önümde durdu ve elini uzatarak: "Nasılsınız?" dedi. Ben saadetimin neşesi içinde. Yüzünün her hattını ezbere bili7 5 . Yavaş yavaş ahbaplığı ilerletirdim. Ne maksatla?. İyiyim!. Bu hal gerçi birçok fırsatları kaçırmama sebep olurdu. Ne demek istediğini anlayamadığım için. "Ne münasebet!" Sesi hiç yabancı değildi... Garsonu çağırmak için etrafıma bakındım.. Sonra.. Bana. aklıma bir sürü münasebetsiz ihtimaller geliyordu. Gözlerim orkestranın arasından geçerek salona doğru gelen kadına ilişti. hemen çıkıp gitmek ve yarın akşam gene gelmek olduğuna hükmettim. Yanaklarına dökülen saçlarını geri atmak için başını silkti. "Şimdi ne yapmalı?" diye kendi kendime sordum... Ancak bu anda şaşkınlığımdan bir parça kurtuldum ve ayağa kalkmayı akıl ettim. Biraz evvelki gibi ahbapça gülüyordu. "Teşekkür ederim. Hızlı hızlı yürüyordu.

"Sizde annenizin resmi yok mu?" diyerek kahkahayla gülen kadın buydu.. artık başka şeylerle meşgul olmak lüzumsuz ve manasızdı. "Anneme benziyor!" dediğim zaman. Bu kahkahayı da hatırladım. Kadın berrak bir kahkaha attı: "Çok acayip bir çocuksunuz!" dedi. kısa bir itizar* ile kalkıp giderse? Bu harikulade güzel rüya ne kadar çok devam ederse o kadar iyiydi. hakikatte mevcut olandan çok daha fazla manalar buluşum tabiiydi. Bunları düşünmekten kurtulmak için bir hareket yaptım.şim. sonra bu tasviri. Belki de sadece hayalimde. yarım bırakmaya. Kadın benim cevap vermediğimi görünce başka bir suale geçti: "Annenizden mektup alıyor musunuz?" Bir saniyeden daha az süren müthiş bir şaşkınlıktan sonra iskemleden fırladım. Beni hakikaten başka birine benzetmişti. Onun ellerini yakalayarak: "Ah yarabbi. Onu o zaman nasıl olup da tanıyamadığımı bir türlü anlamı* Özür dileme. Sergide o resmin karşısında dalgın dalgın otururken yanıma gelip bu resimde ne bulduğumu soran.. Pek de dürüst olmayan bir düşünce ile bundan vazgeçtim. hakikat pahasına da olsa uyanmaya hakkım yoktu. Resmini günlerce seyrederek kafama nakşetmiş. Onu kesmeye. çocukluğumda.. Bunu herhalde bir yerde duymuş olacaktım.. Her şeyi anlamıştım. Kadın tekrar sordu: "Demek dargın değilsiniz. Peki ama niçin bir daha hiç gelmediniz?" Eyvah!.. Belki çok uzak zamanlarda.. Bu sesi nereden tanıdığımı hatırlıyordum.. Mademki o karşımdaydı ve benimle konuşuyordu.. 76 . hatta onda. "Beni nereden tanıyorsunuz?" diye sormak için dudaklarımı kımıldattım. Ya bu sualim üzerine yanıldığını anlar. Madonna tablosuyla adamakıllı ikmal etmiştim... o sizdiniz ha?" diye bağırdım.. Fakat sesi.

için!. hayır. hâlâ avuçlarımın içinde duran ellerini çekerek: "Arkadaşlarımın yanına döndüğüm zaman. Sağ dirseğini masaya dayamıştı. birkaç kere baktınız... o zaman hiç o resme benzemiyordunuz!" diye mırıldandım.. bir şey demeden önüne bakıyordu.... O da. Nasıl olur?" "Evet. üşümüş 77 . "Yoksa size çok gülerlerdi!" "Teşekkür ederim!" Biraz düşündü.. Siz?" "Yirmi dört!" "Gördünüz mü? Ablanız olabilirim!" "Evet. Kafamın içinde ona söylenecek uçsuz bucaksız şeyler bulunduğunu hissediyordum. "Yüzüme bakmadınız ki!" "Hayır. Ama nasıl?." Tekrar güldü... Tablo. Tabii.. beni tanımadığınızı söylemedim" dedi. Eli beyaz örtünün üzerine şöylece bırakılıver-mişti. hâlâ öyle bir anneniz olmasını istiyor musunuz?" dedi. gözlerinden bir bulut geçti. aslını görmek kudretini gözlerimden alacak kadar mı beni sarmıştı? Fakat siz. hayır!" "Belki ablanız!" "Kaç yaşındasınız?" "Böyle şey sorulur mu? Ama neyse.yordum." Sonra. yirmi altı!.." Bir müddet sustuk. "Fakat ben sizin anneniz olabilir miyim?" "O.. Fakat hiçbiri şu anda aklıma gelmiyordu. birdenbire cid-dileşerek: "E. "Nereden biliyorsunuz?" dedi... İlk anda hatırlamayarak durdum... Sonra süratle cevap verdim: "Tabii. Sanki görmemek . Küçük uçlara doğru sivrilen ve kemiklerinin gayet ince olduğu hissini veren parmakları vardı ve bunların ucu.... senelerce söylense bitmeyecek şeyler. zannetmem. Hem nasıl!" "O zaman da aynen böyle söylemiştiniz!" "Belki.

Sonra her gün gelmeye başladınız. Canınız sıkılmış gibi dolaşırken birdenbire benim portremin önünde durdunuz. Öyle garip bir dikkatle bakmaya başladınız ki.. Birkaç kere yanınıza sokularak tabloyu sizinle beraber.. nasıl söyleyeyim. rahatınızı bozan bu seyirciye çevirdiğiniz halde tanımıyordunuz. Aklımca bundan istifade etmek isteyerek: "Elleriniz ne kadar soğuktu!" dedim. gelip geçenlerin bile tuhafına gitti.... Fakat keşke yapmasaydım. hoplar gibi yürüyordunuz. İlk defa konuştuğu bir adama ellerini terk etmekte hiçbir fevkaladelik bulmuyor gibiydi.. münekkitlerin "Madonna" dedikleri o ağırbaşlı. Yüzüne baktım. Siz hiçbir şeyin farkında değildiniz. Adeta koşar gibi.. Ben de ilk anda resmi bir tanıdığınıza benzettiğinizi zannetmiştim. Biraz evvel avcumda tuttuğum ellerinin hakikaten soğuk olduğunu hatırladım. Bir şeyler söyleyerek bunları kafamdan uzaklaştırmak için: "Sizi sergide tanıyamamakta bir parça da mazurdum!" dedim. Acaba?.. Bu dalgınlığınızda garip bir cazibe vardı. hatta biraz da kederli tabloya benzetmek herhalde güç bir şeydi. her haliniz tablodakinin aksineydi.. adeta baş başa seyrettim...... Diğer ressam arkadaşlar da sizi merak ediyorlardı. hakkınız var!" diye cevap verdi.. Fakat derhal pişman oldum. Kolayca anlayabileceğiniz bir meraka düştüm.. hatta alaycıydınız ki... Söylediğim gibi merak da ediyordum. kırmızıydı.. Bu sözümden alınabilirdi. Nihayet yanınıza sokulup konuşmaya karar verdim. çok. Sonra. Tereddütsüz cevap verdi: "Isıtın!" Ve her ikisini birden uzattı.. Halbuki o: "Evet.. gözlerinizi ara sıra.. Saçlarınız kısa. 78 . Sizi sergiye ilk geldiğiniz günden beri hatırlıyorum. Bir daha sergiye gelmediniz!" "Benimle eğleneceklerini zannetmiştim!" dedim..gibi.... Demek çok dalgınmışım!" "Evet... Onlar da ısrar ettiler. eteğiniz de kısa ve elbiseniz daracıktı.... "O kadar neşeli. Hep aynı münasebetsiz ihtimaller aklıma geliyordu.. Sizi tamamen kaybettik.. düşünceli. Gözleri hâkim ve iradeliydi. Ama hayret ediyorum. Sizi.

... Namusunu müdafaa etmek is79 ... anlıyorum...... yanlış anlaşılmaktan korkan bir insanın endişesiyle: "Sakın siz de başka erkekler gibi düşünmeyin. Garip garip yüzüne baktım. Ama Berlin'de değil.. "hasta bir köpek kadar yalnız. Hiç tecrübem yoktu ve insanları hiç tanımıyordum. O bunu fark etmişti. Bu sefer benim ellerimi kendi avuçlarının içine alarak: "Boğulacak kadar yalnızım.. Küçükten beri.. O sözüne devam ederek: "Dün akşamki halinizi unutamayacağım!" dedi.. bir erkeğe bu şekilde ne teklif edebilirdi? Hiçbir şey bilmiyordum. Tamamen yalnızım." "Anlıyorum.... Birdenbire: "Sizde de biraz kadınlık var.. " Parmaklarımı adamakıllı sıkarak biraz yukarı kaldırdı ve sonra masanın üstüne vurdu: "Sizinle arkadaş olabiliriz!" dedi...... Evet...... " diye devam etti.. " Beni baştan aşağı uzun zaman süzdü. Belki de bunun için ilk gördüğüm andan itibaren sizde hoşuma giden bir şey bulduğuma hükmettim. sizinle gayet iyi arkadaş olabiliriz.. bir şey arıyormuş gibi gözlerini yüzümde gezdirerek: "Berlin'de yalnızsınız değil mi?" dedi. fazla ileri gitmiş olmaktan. Belki de bunun için yalnızım... " dedi.. Ben hep böyle apaçık konuşurum.. Nasıl söyleyeyim.... Ne demek istiyordu? Bir kadın.. Sizde genç kızlara mahsus bir hal var. Ruhen yalnız.... Kimsesiz. "Şimdi farkına varıyorum.Sonra.. "Bütün gece aklıma geldikçe güldüm. Öyle bir haliniz var ki... Bütün dünyada yalnızım.. Yüzünde. Bir erkek gibi. Yalnız işte.. "Ne gibi?" "Yani... " Annemden ve babamdan çok dinlediğim bu lafı böyle ilk defa konuştuğum bir insandan duymak beni şaşırttı ve üzdü." dedi.. "Siz beni yeni tanıyorsunuz..... Herkese benzemeyen bir haliniz var.. "Sözlerime başka manalar vermeye kalkmayın.. " "Ben de yalnızım.... fakat ben sizi on beş yirmi gün tetkik ettim. Zaten birçok taraflarım erkeklere benzer. " dedi.

akrabamdır! Dayımın kızı... Bir kadın böyle şeylerin farkına varmaz olur mu?" "Fakat arkanıza bakmadınız!" 80 ." I Bu cümle ile bahsi kapatmak istediğini anladım. Bir müddet sustuk. Biraz şaşırdı: "Kapıya kadar peşimden gelen siz miydiniz?" "Evet. Dün akşam bir tesadüf sayesinde yakamı kurtardım. O bunu fark ederek sözü değiştirdi: "Sizi burada ilk defa görüyorum!" "Evet.. onunla karşılaştık.. Yalnız bu akşam. Demek farkına vardınız!" "Tabii. annemin tabiriyle... Kocası avukattı. Bizim pansiyonda dayızadenizle yakından alakadar olan bir Herr Döppke var.. Ama şimdi dargınız. ikimiz de belli etmeden birbirimizi tetkik etmek istiyor ve bu sırada gözlerimiz karşıl aşı verince. "Nasıl tanımam.. Şimdi.. Böyle yerlere hiç gelmemiştim. "uygunsuz" bir hayat sürüyor.. Ama bize ne?.. "gördüklerimden memnunum" demek isteyen tasvipkâr bir gülümseme ile bakışmakta devam ediyorduk.." "Bu akşam?" Bütün cesaretimi toplayarak: "Sizin arkanızdan geldim!" dedim. bu halleri yüzünden..teyen masum bir genç kız gibi çırpmıyordunuz... Sükûtu ilk bozan ben oldum: "Demek bir anneniz var?" "Sizin gibi!" Manasız bir şey sormuş gibi sıkıldım. Halbuki Frau van Tiedemann'dan kurtulmak pek kolay değildir.. Umumi Harp'te öldü. Dün akşam ne oldu? Kurtulabildiniz mi? Nereden tanışıyorsunuz?" "Aynı pansiyonda oturuyoruz." "Evlenseler bari.. Ben değil.." Hayretle gözlerimi açarak: "Tanıyor musunuz?" dedim. Annem görüşmek istemiyor..

"Evet. Sonra siz geçerken.ülüşle: "Bu da benim bir nevi eğlencemdir!" dedi. "Saadetimi fark etmiyor musun a sersem!" der gibi dik dik bakıyor."Hiçbir zaman dönüp bakmam." "Haydi gidelim. zengin bir prens. Garsonu çağırıp hesap gördüm... Giderken gene yüzüme bakmış. "Sokakta birisinin arkamdan geldiğini hissettim mi bütün tecessüsümü yenerek..... dostum" dedi.. Uzun yapraklı bir defterin üzerine birkaç rakam yazan adamın yüzüne... Bu hareketim onu güldürdü: "Acele etmeyin.. beni görürsünüz diye korkumdan bir kapı aralığına saklandım. Sağ eliyle eteğini toplayarak hızlı adımlarla orkestranın arkasında kayboldu. henüz salonu terketmemiş olan müşte81 .. Yolda konuşuruz. "Daha gidip elbisemi değiştireceğim. hatta sarhoş bir serseri de olabilir." Birdenbire gözlerimin içine bakarak: "Yolumu mu beklediniz!" dedi. Demek bu akşam sizdiniz ha?. cesaretlenmiştim. Hatta belki de demedim.... Bir şeyler düşündü. sonra çapkınca bir i'. nasıl geldiğimi anlamadan yol bitiverir. Siz beş dakika sonra kapının önünde beni bekleyin!" Çabucak kalktı." "Bu akşam da aynı yerden geçeceğimi nasıl tahmin ettiniz? Burada çalıştığımı biliyor muydunuz?" "Hayır.. Halbuki ben mütereddit adımlarınızdan yaşlı ve evli bir adam zannetmiştim. başımı çevirmemekte ısrar ederim ve bu sırada kafamdan birçok ihtimaller geçiririm: Peşimdeki genç olabilir." Bir müddet sustu. Adımlarının çıkardığı sesten kim olduğunu tayin etmeye çalışırım ve bu şekilde. " Benim şaşkınlığımı görünce sordu: "Beni evime kadar götürmek istemez misiniz?" Derhal yerimden fırladım. Birdenbire açılmış. o harikulade gözlerini kırk yıllık bir dost gibi kırparak beni selamlamıştı. farkında olmadan aynı saatte kendimi orada buldum. ihtiyar ve çökmüş bir kadın avcısı olabilir. fakat ne bileyim. fakir bir talebe. belki dedim.

o gelir gelmez uçup gitmişti. Yüzüm tutuşarak önüme baktım. gülerek selamlamak için kuvvetli bir arzu duyuyordum. küçük bir çocuğu okşarmış gibi yumuşak bir sesle: "Oo.. Aklımdan derhal bir sual geçti: "Neden böyle yapıyor? Kendisinin böyle bir kadın olmadığı muhakkak.. ufka yaklaşmış bulunan ince bir hilal vardı.rileri. ona teşekkür etmek. "Hayır. bir karar vermeden düşünen insanlar gibi gözlerini kırpıştırıyordu. Evvela çenemi bıraktı. Arkamda yavaş bir ses: "Çok beklediniz mi?" dedi. Gökyüzü açıktı ve garpta. Bir kadının bana bu kadar pervasız muamele edişinden adamakıllı sıkılıyordum.. Boynundan yanaklarına doğru bir kırmızılık yayılıyordu. öteki eliyle çenemi tuttu. rahat. Karşımdakinin yüzünde de müthiş bir şaşkınlık. sonra kolumu tutan eli yavaşça yanına düştü.. karşımda duruyor. hatta orkestrayı. Kadın. serbestliğim. Gözlerimi kaldırınca hayret içinde kaldım. Böyle hovardalıklar hiç âdetim olmadığı halde. Fakat neden böyle yapıyor?" 82 . ellerine sarılarak öpmek arzusu geçtiği halde. Neyse ki o da ileri gitmedi. Tepemdeki Atlantik yazısı sönmüş. Şimdi çıktım!" diye cevap verdim ve döndüm. Bütün cesaretim. içimde birdenbire bütün insanlarla sarmaş dolaş olmak. hatta bir utanma vardı.. uzun yıllar birbirinden ayrı kaldıktan sonra nihayet kavuşan dostlar gibi coşkun bir muhabbetle herkesi öpmek arzusu vardı. ancak duyulur duyulmaz bir sesle: "Bilmem!" diyebildim. Nihayet dudaklarını hafifçe kıpırdatarak: "Siz sahiden iyi bir insana benziyorsunuz!" dedi. Yerimden kalktım. siz sahiden bir genç kız gibi mahcupsunuz!" dedi. kendinden emin adımlarla yürüdüm ve birkaç ayak merdiveni bir defada atlayarak gardroba gittim. Kapının önünde derin bir nefes alarak etrafıma bakındım. O. deniz dalgaları görünmez olmuştu. Gözleri yarı kapalıydı ve bana bakmaktan çekiniyordu. gayet serbest bir tavırla kolumu yakaladı. paltomu veren kadına bir mark bıraktım. içimden. Geniş.

hulasa kadınlara öyle bir muamele edişleri var ki. Çok manasız kaprislerim.. bizi zavallı birer av * Rahatsız edici 83 .. boşuna emek!. birbirine uymaz saatlerim vardır." Sonra kendini bu kadar fenaladığma kızmış gibi keskin.... Kendilerine ne kadar fazla ve ne kadar aptalca güvendiklerini fark etmemek için kör olmak lazım... adeta kaba bir sesle ilave etti: "Ama keyfiniz isterse.. öyle bir gülüşleri. Hiçbir şey anlıyor musunuz.. kimsenin dostluğunu.. kaldırıp salladı: "Şuna dikkat edin ki. ellerini kaldırışları.. Erkeklerin öyle bir bakışları. Kendilerini daima bir avcı.. " Sonra meçhul bir düşmanıyla kavga ediyormuş gibi hırçın bir sesle devam etti: "Dünyada sizden." Ben hep aynı yavaş ve korkak sesimle: "Sizi anlamaya çalışacağım..... Benimle ahbaplık etmek isterseniz birçok şeylere tahammüle mecbur kalacaksınız...." Yolun ortasında durdu.. Birkaç adım yürüdük. Beni yanlış anlamayın. " dedim.. Hulasa arkadaş olduğum kimseler için pek müziç* ve anlaşılmaz bir mahlukum. benden herhangi bir şey istediğiniz gün her şey bitmiş demektir. Kimseye minnettar olmak. Zaman gösterecek... hiçbir şey istemeyeceksiniz. İsterseniz. bir çocuğa uslu durmasını tembih eder gibi. lütfunu istemek niyetinde değilim. Kimseye ihtiyacım yok. Aldırmazsınız. sağ elinin şahadetparmağmı. Fakat bana öyle geliyor ki... Yalnız bazan iyi bir arkadaş olabileceğimi zannediyorum... küstahça gururlarını anlamak için kâfidir.. "Ben garip bir kadınım.. Ufak tefek kavgalar edersem ehemmiyeti yok.. bu taleplerin muhakkak söz haline gelmesi şart değil. Herhangi bir şekilde talepleri reddedildiği zaman düştükleri şaşkınlığı görmek.Düşüncelerimi tahmin etmiş gibi: "Ben böyleyim işte!" dedi.... yani bütün erkeklerden niçin bu kadar çok nefret ediyorum biliyor musunuz? Sırf böyle en tabii haklarıymış gibi insandan birçok şeyler istedikleri için. Yavaşça koluma girdi ve gayet basit şeylerden bahseder-miş gibi renksiz bir sesle konuşmaya başladı: "Demek beni anlamaya çalışacaksın? Fena fikir değil.

.. Gözlerini kâh yere. Size o halimle görünmekten memnun olmayacağımı zannediyorum. Bana nedense özür diliyormuş hissini veren yumuşak bir sesle ikinci defa iyi geceler temenni etti... dost halini aldı.. ne de söyleyebilirim! Sadece Raif desem olmaz mı?" "Daha memnun olurum!" "Siz de bana sadece Maria diyebilirsiniz. Bakalım hoşunuza gider mi.. Tiergarten civarındaki sokaklardan birinde. Bu kadarcık mı?" "Hatip zade Raif!" "A. itaat etmek. kâh gökyüzüne dikerek elleriyle işaretler yaparak konuşuyordu. deminden beri birkaç defa ifade değiştiren çehresi tekrar o tatlı." dedi. Biz isteyemeyiz. bunun için dost olabileceğimizi zannediyorum... Cümlelerin arasında... kendiliğimizden bir şey vermeyiz. Çünkü halinizde o manasız kendine güvenme yok. Bir dakika: Hâlâ isminizi bilmiyorum!.... minnet altında kalmak istemem!" Tekrar güldü. Gene uzun bir sükûta dalmıştı.. " "Raif!" "Raif mi?. Annemle beraber.olarak düşünmekten asla vazgeçmiyorlar. sözünü bitirmiş hissini verecek kadar uzun fasılalar bırakıyor ve bu sırada gözlerini tekrar yarı kapayarak yoluna devam ediyordu.... Yarın gündüzün buluşalım.. Bir hayli yürüdük.. Fakat bilmem. Söyledim ya. imkânı yok. istenilen şeyleri vermek. üç katlı taş bir binanın önünde durdu. Fakat oraya gelmeyin. Ben de korka korka yanında gidiyor ve susuyordum.. " Sözlerinin ortasına doğru tekrar yürümeye başlamıştık... Beraber dolaşırız.. Haydi şimdilik iyi geceler.. çantasm84 . Ben bu ahmakça ve küstahça erkek gururundan tiksiniyorum... Acele ve sert adımlar atıyordu. Anlıyor musunuz? Sizinle. Ne kuzuların ağzından vahşi kurt dişlerinin sırıttığını gördüm.. Bizim vazifemiz sadece tabi olmak.. "Ben burada oturuyorum.. Kolunu uzatarak elimi avucunun içinde sıktı. "Sözümüze yarın devam ederiz. Ne aklımda tutabilirim..... Benim Berlin'de kendime mahsus gezinti yerlerim vardır.. Bunu lehinize bir nokta olarak kaydedebilirsiniz.

Öyle konuşmuştuk!" "Evet! Yarın gündüzün buluşacağız!" "Nerede?" Aptal aptal yüzüne baktım.. bir şaşkınlık. şimdi benden ayrılıp gidiyordunuz değil mi?" "Evet!" "Bir daha beni Atlantik'te aramayacaktınız.. Söyleyin bakayım.(ian anahtarını çıkararak arkasını döndü. bu histen çok daha kuvvetli bir yıkılma. Siz hakikaten bir ablaya değil. diye kollarına atılacaktım... Alacakaranlıkta kaldığı için bir şey göremedim.. Yalvarır gibi sordum: 85 . Gayet nazik bir tavır takınarak: "Size sadece isminizle hitap etmek fırsatını bu kadar çabuk elde ettiğim için bahtiyarım!" diyordu. fakat pek ciddi olmaya çalışarak : "Demek gidiyorsunuz?" dedi. arkamdan onun sesini duydum. Ağır ağır uzaklaştım. Kadının eli yanaklarımda dolaştı: "Ne oluyorsunuz? Neredeyse ağlayacaksınız!. Yüreğim hoplayarak bir adım ileri attım. Beni memnun edip etmediğini o anda tayin edemediğim bir ihtimal ve aklıma getirmekten korktuğum bir ümitle: "Gitmeyeyim mi?" dedim. Sözüne devam etmesini bekliyordum. hatta bir bulantı duydum. İşte geliyorum. I5eş on adım gitmemiştim ki. anladım. hayır! Ben bunu istemiyordum!. Hayır. O da iki basamak aşağı indi. Siyah gözlerini kurnaz bir tecessüsle yüzümde gezdirerek sordu: "Sizi niçin geri çağırdığımı hâlâ anlamadınız mı?" Anladım.. "Gelin! Gelin!" dedi. Kapının önündeki merdivenin üst basamaklarına çıkmış olduğu için başımı kaldırarak yüzüne baktım. Nitekim hep o gülmeyi andıran sesle. Bu hiç aklıma gelmemişti. Kıpkırmızı kesilerek önüme baktım. Şimdi sokak fenerinin vurduğu yüzü gayet iyi görünüyordu. bir anneye muhtaçsınız. "Raif!" Olduğum yerde geri dönerek bekledim. Sesinde kahkahalarını zor zapt ediyormuş gibi bir eda vardı.. Fakat içimde..

Galiba gözlerim yaşarmıştı... Siz başınızı alıp gidiyorsunuz. Kürk Mantolu Madonna'yı bu halde görmektense.. "Siz nerede oturuyorsunuz?" "Lützow caddesinde!" "Uzak değilmiş!. Yüzümün birkaç santim ilerisine kadar yaklaşan bu saadet karşısında kalbim duracak gibi oldu.. gözlerinin. Fakat bu ihtimal de üzücüydü. Umulmaz bir cesaretle kendimi toplayarak: "Siz harikulade bir kadınsınız!" dedim. beni bu şüphelerden kurtardığı için.. Birkaç dakika evvelki edepsizce şüphelerimden dolayı büyük bir utanma ve karşımdaki kadına karşı da. Bunu yapamazdım. Şu halde yarın öğleden sonra gelin beni buradan alın!" "Hangi dairede oturuyorsunuz!" "Ben sizi pencerede beklerim. o zamana kadar gördüklerimden çok daha sıcak bir ifadeyle. büyük bir minnettarlık duyuyordum. Bir an kadar onun yüzünün bana yaklaştığını. Fakat şimdi gönlüm rahattı."Beni bunun için mi çağırdınız?" "Tabii. Onunla alelade bir çapkınlık macerası yaşamaktan korkuyordum. saflığımla. bütün insanlara büsbütün arkamı dönmemi. beni adeta kucakladığını gördüm. Yukarı çıkmanıza hacet yok!" Kapının üzerinde duran anahtarı çevirerek içeri girdi. istediğiniz yerde yolunuza çıkmaz ki. cesaretsizliğimle alay edeceğini düşünmek.. acemi yerine konmayı tercih ederdim. Ayrıldıktan sonra arkamdan güleceğini..... Siz sahiden başka erkeklere benzemiyorsunuz. 86 . Aradığınız insan daima bu geceki gibi. "Acele etmeyin. Hele benim hakkımda hüküm verirken çok ihtiyatlı olun!" Ellerine sarıldım ve öptüm. herkesten ümidimi keserek tamamen kendi içime kapanmamı icap ettirecek kadar ağır neticeler verebilirdi. " Ruhumdan ezici bir şüphenin kalktığını hissettim.. onun tarafından aptal. Onların ilk işi evvela bu cihetleri sağlama bağlamaktır. Fakat o birdenbire ve oldukça sert bir hareketle ellerini çekti ve doğruldu.

"Bugün de geçti işte. zapt etmeme imkân olmayan kesik ve sessiz kahkahalar atıyordum. Sabaha kadar uykusuz kaldığını. fakat bunların ne olduğunu bilmiyordum. sonra ne olacak sanki!" demeden uykuya daldım. Bir şeyler mırıldanıyor. Bütün dikkatini. Gözlerimin önünde hep onun hayali vardı. Çocukluğumdan beri belki ilk defa olarak. bütün hükümlerimin tasavvur ve hayallerime dayandığını biliyordum. nasıl ağır ağır nefes aldığını. geceki işinin yoruculuğunu düşünerek onu rahatsız etmekten çekiniyordum. * Kazanan. diye kendi kendime soruyordum. onu beklemiştim. Yatağında nasıl uzandığını. asla aldanmadığıma dair sarsılmaz bir kanaatim vardı. her rast geldiğini bu bakımdan tetkik ede ede adeta marazi bir meleke ve hassasiyet kesbeden* nişlerimin yanılmasına imkân var mıydı? Bu hisler şimdiye kadar asla hata etmemişlerdi. Henüz ona dair hiçbir şey bilmediğimi. Hayatım müddetince hep onu aramış. Bir insan hakkında ilk hükmü onlar verir. Bununla beraber. saçlarının yastığa nasıl serildiğini tasavvur ediyor ve hayatta bu manzarayı görmekten daha büyük bir saadet olamayacağını düşünüyordum.. Ara sıra. Ertesi gün fabrikaya gitmedim. Saat iki buçuğa doğru Tier-garten'den geçerek Maria Puder'in oturduğu eve yaklaştım. Vücudum bana her zamankinden daha hafif geliyordu. bütün varlığını bir noktaya biriktirerek her tarafta bu insanı araştıran. hiç kimseye karşı tam manasıyla duymadığım sevgi sanki hep birikmiş ve muazzam bir kütle halinde şimdi bu kadına karşı meydana çıkmıştı.Bu sefer süratli adımlarla evin yolunu tuttum. Ve bütün günlerim hep böyle geçecek. Dikkat edince onun ismini tekrarladığımı ve bir sürü okşayıcı kelimelerle hep ona hitap ettiğimi anladım. Pansiyona geldiğim zaman ufuk aydınlanmaya başlamıştı. İçimde ona karşı tarifi imkânsız bir şefkat vardı. Acaba erken mi. O zamana kadar bütün insanlardan esirgediğim alaka.. 87 . hayatımın se-bepsizliğini ve boşluğunu düşünerek içim ezilmeden.

Fakat her defasında haklı çıkan gene bu ilk his oluyordu. Bu his ilk anlarda bana da garip geliyordu. içimde. Bu yaşıma kadar mevcudiyetinden bile haberim olmayan bir insanın vücudu birdenbire benim için nasıl bir ihtiyaç olabilirdi? Fakat bu hep böyle değil midir? Birçok şeylere ihtiyacımızı ancak onları görüp tanıdıktan sonra keşfetmez miyiz?. Her günüm. bunun üzerinde mantığın. hayat bıkkınlığının bir ruhi hastalık alameti olmasından korkardım. ömrümün bütün senelerinden daha çok yaşadığımı hissediyordum. daha ehemmiyetli olduğunu fark edince insan hayatının ürkütücü hiçliğini düşünür ve yeis içinde kalırdım. uyuduğum zamanlar bile dopdoluydu.sonra aklım. o zamana kadarki hayatımın boşluğunu. -bu müddet kısa veya pek uzun olabilirdi. ekseriya yanlış olarak.ilk hükmümün doğruluğunu. Halbuki şimdi her şey değişmişti. Bir kitabı okurken geçen iki saatin ömrümün birçok senelerinden daha dolu. insanlardan kaçışım. Hakkında müspet hüküm verdiğim bir insanın zamanla bana fena göründüğü veya bunun aksi olduğu olurdu. şimdiye kadar rastladığım insanlar arasında ilk defa olarak. lakin bir müddet sonra. Bana sadece yorgunluk veren uzuvlarımın değil. ama birçoğu bunun farkında değildi 88 . Ben de. Muhakkak ki bütün insanların birer ruhu vardı. harici tesirlerin veya aldatıcı vakaların yaptığı değişmelerin yalancı ve geçici olduğunu kabule mecbur kalırdım. içimden geçenlerin en küçük bir parçasını bile etrafıma sezdirmekten çekinişim bana sebepsiz ve manasız görünürdü. tadil ederdi. yaşamak için kendisine kayıtsız ve şartsız muhtaç olduğum bir insandı. Zaman zaman beni saran hüzünlerin. Maria Pu-der bana bir ruhum bulunduğunu öğretmişti ve ben de onun. O zaman kendi kendime: "Demek ilk intibam beni aldatmış!" derdim. gayesizliğini sırf böyle bir insandan mahrum oluşumda bulmaya başlamıştım. bir ruhu bulunduğunu tespit ediyordum. kıymetli manzaralar arz ettiklerini görüyordum.. ruhumun da yaşamaya başladığını. Bu kadının resmini gördüğüm andan beri geçen birkaç hafta içinde. haberim olmadan bekleşen üstü örtülü derin tarafların da birdenbire meydana çıkarak bana fevkalade cazip. Artık Maria Puder. tecrübelerim bunu. her saatim.

Çünkü bütün ömrümce susmuş... bir peşin hükmün tesiriyle nasıl: "Bu beni anlamaz!" demişsem. daha kuvvetli yaşadığını. . gene hiçbir esasa dayanmadan. söyleyip de ne olacak sanki?" demiştim. Köprünün kenarına yaslanarak hareketsiz sulara baktım. Biz ancak o zaman sahiden yaşamaya. rıhtımdaki arabalara meyve ve sebze boşaltıyordu.. hicaplar bir tarafa bırakılıyor. herkesten daha çok. hesaplarımıza danışmaya lüzum bile görmeden. Bunların. Evin camları parladığı için pencerelerin arkasında kimse bulunup bulunmadığı görünmüyordu. Yeni başlayan hafif bir yağmur suyun tüylerini diken diken ediyordu. Ve bilhassa bütün bunları anlatacak bir insanın mevcut olduğunu düşünerek. hayatın sarsılmaz bir mantık ile akıp gidişini seyrederek yaşamak. Bir ruh. en küçük bir noktayı bile saklamadan. kuvvetli ve zayıf taraflarımla. Bütün çekingenliklerim yok olmuştu.. onu bekleyerek yaşamak. bütün iyi ve fena.başlıyorduk.ve gene farkında olmadan geldikleri yere gideceklerdi. bir ana bir ömür kadar çok hayat doldurduğunu bilerek yaşamak. çırçıplak ruhumu onun önüne sermek için sabırsızlanıyordum.ıncak bir benzerini bulduğu zaman ve bize. O zaman bütün tereddütler. Bu kadının karşısında her şeyimi ortaya dökmek. Bu karanlık ve sıkıntılı manzara ne kadar güzeldi! İçime çektiğim bu ıslak hava ne kadar tazeydi! Yaşamak. Ağır ağır yürürken Tiergarten'in cenup kenarından geçen bir kanala kadar gelmiştim. -ruhumuzla yaşamaya. Ona söyleyecek ne kadar çok şeylerim vardı. bizim aklımıza. Ta ilerilerde büyük ve motorlu bir mavna... 90 . ruhlar birbirleriyle kucaklaşmak için. bu sefer bu kadın için.. Kenarlardaki ağaçlardan tek tük düşen yapraklar havada kıvrıntılar yaparak aşağıya süzülüyorlardı. Saat henüz üçtü. Buradaki köprünün üzerinden Maria Puder'in evi görünüyordu. tabiatın en küçük kımıldanışlarını sezerek. her şeyi çiğneyerek. sırf mukavemet edilmez bir hissin.. meydana çıkıyordu. fakat o yanılmaz ilk hisse tabi olarak: "İşte bu beni anlar!" diyordum. birbirine koşuyordu. bütün ömrümce konuşsam bitmeyeceğini sanıyordum.. hiçbir esasa dayanmadan. zihnimden geçen her şey için: "Adam sen de. Eskiden her insan hakkında..

hatta kendime bile söylemediğim şeyler anlatacaktım. tenha ve loş bir yerde oturarak göz göze gelecektik. Bir kelime ile. Her geçen dakika ile telaşım daha çok artıyor.Dünyada bundan daha ferah verici bir şey olabilir miydi? Şimdi onunla beraber bu ıslak yollarda yürüyecek. Bunun tekerrürünü beklemek doğru olmazdı.. Hayatımın birdenbire böyle yeni ve ilerisi karanlık bir yola girmesi benim için belki hayırlı olmayacaktı. Ona birçok şeyler. ayaklarında alçak ökçeli iskarpinler vardı. Yanıma gelince elini uzatarak: "Beni burada mı beklediniz? Ne zamandan beri?" dedi. uyuşuk günlerin zincirine yapışıp kalmak daha rahat değil miydi?. kalbim daha hızlı çarpıyordu. Yüzü gülüyordu. Saat üç buçuğa geliyordu. Eski sükûnetime dönmek. onun bana doğru gelmekte olduğunu gördüm.. Acele bir işi çıkmış ve bir yere gitmiş olabilirdi. yarı şaka bir sitem ile: 90 . Böyle olması lazımdı. Sırtında ince bir pardösü. bir haksızlık. O bunu şikâyet zannederek. Acaba uyandı mı. insanın hayatında bir defaya münhasır kalan fevkalade hallerden biriydi. Hastalanmış olabilirdi. Kafam derhal birtakım teselliler bulmaya bile başlamıştı. dedim. kendi kurduğum binaya bir tekme vurmak olduğunu hissediyordum. Başımı çevirdiğim zaman. Fakat bir kere aklıma gelen bu nevi ihtimaller büyük bir hızla birbirlerini kovalıyorlardı. Burada bekleyeceğimi tahmin edebilir miydi? Acaba hakikaten gelecek miydi?. başında lacivert bir bere. Bunların çoğu kafamda bir anda doğuyor ve beni hayrete düşüren bir süratle yerlerini yenilerine bırakıyordu. Bu kadar büyük bir saadetin böyle kolayca gelivermesi tabii değildi. şimdiye kadar hiç kimseye. ona yakın olacaktım. "Bir saatten beri!" Sesim heyecandan titriyordu. uçları biraz kırmızı olan üşümüş parmaklarını ovuşturarak ısıracaktım. Onun ellerini tekrar avuçlarımın içine alacaktım. Bu şüpheyi derhal kafamdan kovdum. Evin önüne doğru gitmek ve orada dolaşmak doğru olur muydu? Pencereden bakacağını söylemişti. Dün akşam başımdan geçenler. Böyle düşünmenin ona karşı bir itimatsızlık.

Siyah gözleri yere çevrilmiş. ikimiz de konuşmuyorduk. bir şey düşünüyor gibi. yoluna devam ediyordu. Başını birdenbire bana çevirerek: "Neden bana bu kadar dikkatli bakıyorsunuz?" dedi. Demek ben onun için ehemmiyeti olan bir insandım. Tekrar yüzüne baktığım zaman kalın ve biraz dağınık kaşlarını. bir kadına belki ilk defa olarak 91 . "Ben sizi bir buçuk saatten beri bekliyorum. mutlaka bir şeyler söylemek icap ettiğini düşünerek. kaldırmış olduğunu gördüm. Sol elini kolumun üzerine şöylece bırakıvermişti. Kendimi zorladıkça kafamın büsbütün boşalıp daha zavallı bir hale geldiğini ve beynimin zonk zonk vuran bir et parçasından başka bir şey olmadığını hissediyordum. Biraz kalkık duran şahadetparmağı ilerideki bir noktayı işaret ediyormuş gibi manalıydı. Saçları da yer yer ıslanmıştı. tesadüfen fark ettim!" Demek beni beklemişti. Nereye gideceğiz. Ben bu sükûttan fevkalade memnun olduğum halde. Evin önüne gelmeyerek bu şairane manzarayı tercih ettiğinizi biraz evvel. diye sormaktan korkuyordum. fakat süratli adımlar atıyordu. dudaklarının kenarında tebessümü andıran o belli belirsiz kıvrıntı ile. Kısa. yüzünde taş gibi sağlam ve hareketsiz bir sükûn. Bu sual. Okşanmış bir küçük kedi gibi gözlerinin içine baktım : "Teşekkür ederim!" "Neye teşekkür ediyorsunuz?" Cevabımı beklemeden koluma girdi: "Haydi gidelim!" Ona tabi olarak yürümeye başladım. kendimi yiyordum. beyim" dedi. Siyah ve gür kirpikleri hafifçe titremekteydi ve bunların üzerinde minimini birkaç yağmur damlası parlıyordu. Yan gözle baktığım zaman bendeki bu telaş ve heyecandan onda eser bulunmadığını gördüm."Kendi kabahatiniz. hiç çekinmeden. Göz-kapaklarmın ince mavi damarları belli oluyordu. Biraz evvel zihnimden birbiri arkasına geçen ve her biri mühim ve alaka verici olmakta diğerine taş çıkartan o güzel fikirlerden bir tanesi bile meydanda yoktu. aynı zamanda benim kafamda da canlandı: Nasıl oluyordu da.

Nereye isterseniz!" 92 . "Hayır... Daha ben doğmadan Katolik olmuş!" "Şu halde din itibariyle Hıristiyansınız!" "Hayır. O sözüne devam etmedi. Babam Praglıydı. Yahudiyim. her zamanki tebessümünü andıran. ondan değil. devam ediyordu. dayanamadım : "Siz aslen Alman mısınız?" dedim.. "Annem Almandır. cesaretimi kaybetmeden ona bakmakta devam ediyordum? Beni de hayrete düşüren bir cesaretle: "İstemiyor musunuz?" dedim. Yağmur.. Yani benim hiçbir dinle alakam yok!" Bir hayli yürümüştük.. onu uzun uzadıya seyrediyordum? Ve nasıl oluyordu da hâlâ. fakat biraz da mütereddit görünen bir hareket oldu. hep aynı şekilde.bu kadar dikkatle baktığımı aklıma getirmeden.. Maria bir aralık: "Nereye gidiyoruz?" diye sordu. Fakat tahmin etmemiştim!" "Evet. Herhalde bu havada bir kır gezintisi yapacak değildik. sordum işte. Yoksa siz de mi Yahudi düşmanısınız?" "Ne münasebet." dedi. Ben de başka bir şey sormadım. o bu suali sorduktan ve gözlerini bana çevirdikten sonra bile. Nereye gittiğimizi merak etmeye başladım... "Babam Yahudiydi. Bizde böyle şeyler yoktur. "Bilmem!" "Hiç merak etmiyor musunuz?" "Ben size tabiyim. Belki istiyorum da onun için sordum!" Gözleri o kadar siyah ve o kadar manalıydı ki.. "Evet! Neden sordunuz?" "Saçlarınız sarı ve gözleriniz mavi değil!" "Olabilir!" Yüzünde.. Fakat o da sarışın değil!" Merakla sordum : "Demek siz Yahudisiniz?" "Evet. Yavaş yavaş şehrin kenar taraflarına geliyorduk.

ihtimamlarla yaşatılmaya çalışıldığını gördükçe biraz da hallerine acırım. Kumlu yollarda uzun müddet dolaştık. Onların alıştıkları yerlerden sökülerek buraya getirildiğini ve böyle suni tedbirler. "Bu mevsimde. Biliyor musunuz. Demir parmaklıklı büyük bir bahçenin önüne gelmiştik. iki yüz altmış beş gününde kapalıdır.. Büyük ve kayalık havuzların etrafında çeşit çeşit ve renk renk otlar. Hep aynı fikirdeyim. Berlin'de senenin ancak yüz gününde hava açık ve güneşli. Hele böyle yağmurlu havalarda.." İçerde kimseler yoktu..... bir arzunuz yok mu? Derhal dün akşamki sözlerini öne sürdüm: "Sizden herhangi bir şey istemekten beni menetmiştiniz!" Cevap vermedi. çiçekler ve yosunlar vardı.. Suların yüzünü iri yapraklar örtüyordu.. ziyaretçisi yok denecek kadar tenhadır. Sizin hiçbir fikriniz.. Sonra bu garip ağaçlar bana daima hasretini çektiğim uzak memleketleri hatırlatır. Bir müddet bekledikten sonra devam ettim : "Yoksa dün akşam ciddi değil miydiniz? Yahut bugün fk-rinizi değiştirdiniz mi?" Şiddetle reddetti: "Hayır! Hayır!. "Neresi burası?" "Nebatat bahçesi!" "Siz bilirsiniz!" "Öyleyse girelim.. Ben her zaman buraya gelirim. İki tarafımız ilerlemiş olan mevsime rağmen yapraklarını dökmeyen bir sürü ağaçlarla çevriliydi. Yüksek limonlukların içinde sıcak memleket nebatları.." dedi. Maria: "Burası Berlin'in en güzel yeridir.. Adımlarını yavaşlatarak: "Buraya girelim mi?" dedi.. Limonlukların projektörleri ve suni gü93 .Çiy taneleriyle örtülmüş beyaz bir çiçek gibi nemli ve soluk yüzünü bana çevirerek : "Pek yumuşak başlısınız. kaim gövdeli ve küçük yapraklı ağaçları vardı." Tekrar düşüncelere daldı.

neşleri bu ağaçların ışığa ve sıcağa alışmış yapraklarını doyurabilir mi? Buna rağmen yaşıyorlar. Doğrusu beni de pek alakadar etmiyor. fakat buraya her gelişimde içim derin bir hüzünle doluyor!" "Ne diye geliyorsunuz öyleyse?" "Bilmem!" Islak sıralardan birine oturdu.. Bana gelince.. bu garip çiçeklerle aynı yerlerde yaşamış olan ecdadımı hatırlıyorum.. sergide tabloları seyrederken yüzünüzün aldığı ifadeden belliydi.... ben dünyadan ziyade kafamın içinde yaşayan bir insanım. Resim yapmak ve insanlar hakkındaki hükümlerimi bunlara aksettirmek istiyorum ve bel94 .. Cesaretim olmadığını anladım. Sizin resme ne kadar istidadınız olduğu.. Kendiniz için söylüyorum.. benim cesaretim var. Bir erkek için bu kadar korkak olmak pek hoş değil.... kafamın içinde birçok şeyler yaşamak imkânını veriyor. Eliyle yüzündeki yağmur tanelerini silerek: "Ben buradaki nebatları seyrederken biraz da kendimi düşünüyorum!" dedi. deyiniz. Biz de bunlar gibi yerimizden sökülüp dağıtılmış değil miyiz? Ama bunlar sizi alakadar etmez.. Hakiki hayatım benim için can sıkıcı bir rüyadan başka bir şey değildir. Canlı bir mevcudu kendisine uygun olan iklimden ayırarak.. Siz resimle uğraştınız mı?" "Bir parça!" "Neden devam etmediniz?" "İstidadım olmadığını anladım!" "İmkânı yok. Siz benim Atlantik'teki işimi belki pek hazin buldunuz. Göreceksiniz ya.... Ona bakmaya mecburum ve bir sene zarfında yaptığım birkaç resimle geçinmek imkânı yok.... birkaç meraklının keyfi için bu berbat şartlara tabi etmek bir nevi işkence değil midir?" "Ama siz de bu meraklılardan birisiniz...... " "Evet... kurumuyorlar.. Zaten bu işi annemin yüzünden yapıyorum. halbuki ben onun böyle olup olmadığının farkında bile değilim. Hatta ba-zan beni eğlendirdiği de oluyor. Ama buna yaşamak denir mi?. Yalnız bana birçok şeyler düşünmek. "Belki asırlarca evvel bu ağaçlarla. Ben de yanına iliştim..

. anlayabilecek olanlar ise." Büsbütün şaşırdığımı asıl benim acınacak halde olduğumu görünce kolunu omzuma attı: "Sözlerime gücenmeyin!" dedi. Bu o kadar mühim bir felaket mi? Hayatta yalnız kalmanın esas olduğunu hâlâ kabul edemiyor musunuz? Bütün yakınlaşmalar. En tahammül edemediğim şey merhamettir.. benden istenileni yapmaya mecbur olacağım.. Bana acıdığınızı hissettiğim anda allahaısmarladık!. Yüzümü bile göremezsiniz.. dudaklarımı ısırıyordum. Maria bunu fark edince kaşlarını çattı. Dün akşam sarhoşun biri sırtımı öperken oradaydınız değil mi? Öpecek tabii. "İşte.. üst tarafını uydururlar. Gözlerimi çabuk çabuk kırpıştırıyor.... Para sarf ediyor.. yani asıl kastettiklerine hitap etmekten âciz. yüzü her zamankinden daha soluk. Halbuki mümkün olanla kanaat etseler... Şu halde bütün sanatlar gibi resim de muhatapsız. Buna rağmen dünyada ciddiye aldığım yegâne iş budur. Asla.... Çünkü o zaman kendi istediğimi değil....... Kendilerini istihfaf ettiğim insanların bunu anlamasına imkân yok.." Elini külhanbeyce dizime vurdu. Herkes tabii olanı ka95 .. Raif bunu istemem. "İlerde arkadaşlığımızı bulandırması ihtimali olan şeyleri açıkça konuşmaktan çekinmemeliyiz. ve günün birinde hatalarını anlayınca.. Katiyen.ki biraz da muvaffak oluyorum... bütün birleşmeler yalancıdır... Çünkü onun bence ehemmiyeti yok. İnsanlar ancak muayyen bir hadde kadar birbirlerine sokulabilirler... Fakat bu da boş. yeislerinden her şeyi bırakıp kaçarlar. Ve benim sırtımın da cazip olduğunu söylüyorlar.. zaten istihfafa layık olmayanlar. Bu gibi meselelerde korkaklık zararlıdır. bizim yaptığımız da başka bir şey değil zaten... Vücudumu pazara çıkarmayı tercih ederim. Siz de öpmek ister misiniz? Paranız var mı?" Dilim tutulmuş gibi kaldım. Hakkıdır... Ne olur? An-laşamayacağımızı anlarsak veda eder ayrılırız.. kireç gibi bir hal alarak: "Yok. aziz dostum. Asla. Sırf bunun için resim yaparak geçinmek istemiyorum. hayallerindekini hakikat zannetmekten vazgeçseler bu böyle olmaz...

daha insanca ve daha insaflı olmaz mıydı? Her hususta doğru ve salim hükümler veren bu kadının. ne de başkalarını bizden daha zavallı görmeye hakkımız yoktur.. Ben ise bütün ömrüm boyunca insanlardan uzak kaldığım ve onlar tarafından pek rahatsız edilmediğim için kimseye kızdığım yoktu. kendisini aldatmayı asla istemediğini anladığım için korkuyordum. Beni kemiren sadece büyük bir yalnızlık hissiydi ve gene bu yalnızlığın tesiriyle. Küçük bir çocuk gibi ona sokuluyor. kim olursa olsun bir insanı tamamen gördükten ve gördüklerini kendinden saklamadıktan sonra. ondan daha kuvvetli olduğunu zannetmektir ki. Çünkü müphem bir his bana. muhitin bozucu tesirlerine tabi olarak böyle düşündüğü muhakkaktı. İstemediği. hakikatleri kendi kendisinden saklamayı.. ortada ne hayal sukutu. fakat henüz lambalar yanmamıştı. Bu sefer ben onun koluna girmiştim. hoşlanmadığı insanlar arasında yaşamaya. Paltolarımıza biriken yağmur damlalarını silktik. herkesten şüphe ediyordu. başımı o tarafa büküyordum. ama kendi kendimize acımalıyız. fakat onun bir noktada benden ayrıldığını. Ruhlarımız için en lüzumlu.. ne kendimizi bu kadar büyük. en kıymetli olan şeyleri birbirimizde bulduktan sonra diğer teferruatı görmemezlikten gelmek. ne pahasına olursa olsun. aramızdaki yakınlığı daha kuvvetle hissederek seviniyor.. Islak kumlar ayaklarımızın altında gıcırdıyordu. Geldiğimiz gibi hızlı adımlarla. İçimde sevinçle hüzün arasında garip bir hal vardı. düşüncelerinin benimkilere ne kadar benzediğini gördükçe. Artık gidelim mi?" İkimiz de doğrulduk. daha doğrusu büyük bir hakikat için küçük hakikatleri feda etmek. ona hiçbir zaman büsbütün yaklaşılamayacağını fısıldıyordu. bana yakın olduğunu an96 . Sokaklar kararmaya başlamış. Bu halimizle hepimiz acınmaya layıkız. aynı yollardan geçerek dönüyorduk. Onun birçok hislerinin. onlara zorla gülmeye mecbur olduğu için böyle derin bir infiale kapılıyor. Halbuki ben bu kadar hakikatsever olmak istemiyordum. Hiçbir hakikatin beni ondan uzaklaştırmasına tahammül ede-miyeceğimi anlıyordum. hayattaki acı tecrübelerine. ne inkisar kalır.bul eder. Başkasına merhamet etmek.

"Haydi. Sokaklar aydınlık ve kalabalıktı. gülümsemeye çalıştı. Fakat bu halimin onu daha çok yabancılaştırdığını görerek çabucak kendimi topladım ve önüme baktım. düşüncelerinden kurtulmaya ve biraz açılmaya." Bunları söylerken başka şeyler düşündüğü belliydi. Bir köşede milli elbiseleriyle Bavyeralı bir kadın orkestrası gürültülü havalar çalıyordu. içimde sebepsiz bir sıkıntı ve ezilme vardı. Kenardaki bir masaya oturarak yemek ve şarap ısmarladık. Elini masanın üzerinde duran elime vurdu: "Ne somurtuyorsunuz? Genç bir kadınla ilk defa yemek yiyen delikanlılar daha neşeli ve konuşkan olur!" diye şaka yaptı. Önündeki şaraptan birkaç yudum içti ve birdenbire bana dönüp gözlerimin içine bakarak: "Ne yapayım? Ne yapayım? Başka türlü olamıyorum işte!" dedi. Herhangi bir şey yapmış olmak için gözlerini etraftaki masalarda gezdirdi. Benim iş vaktime kadar konuşuruz!" Hiç beklemediğim bu teklifi lüzumsuz bir heyecanla karşıladım. Hatta bugünkü gezintimizden memnunum. Kadın bunu fark edince. içerisi pek kalabalık değildi. Bir aralık sokağın ortasında durdu. yemeği bir yerde beraber yiyelim. Şehrin ortalarına gelmiştik.. Herhalde memnunum. Ara sıra yüzüme ilişen gözlerinde dalgın bir hal ve gülümseyişinde beni ürküten bir yabancılık vardı.I adığım bir insana karşı birçok noktalarda kendimi aldatmaya hazırdım. Korka korka : "Bir şeye mi canınız sıkıldı?" dedim. Maria Puder düşünceli ve galiba biraz da mahzundu. Şehrin garp taraflarında büyücek bir lokantaya girdik. "Canımı sıkacak bir şey olmadı. "Hayır!" diye cevap verdi. Fakat söylediklerine kendinin de inanmadığı görülüyordu.. Karşımdakinin durgunluğu bana da geçmişti. "Eve gitmek istemiyorum!" dedi. Ne demek istiyordu? Bunu ancak karanlık bir şekilde sezi97 . Nitekim çabucak eski halini aldı.

. Hayır.. Akşam yemeğini beraber yiyelim dedim... hatta hiddetle beni terk ettiler.. münakaşa. Siz nasıl isterseniz öyle olur!" dedim... yani kendilerini sevmediğimi.. gene erkeksiniz. sadece kafalarında yaşattıkları bir şeyi vermedim diye mi? Bu haksızlık değil mi? Sizin de hakkımda aynı şekilde düşünmenizi istemem. kavga etmek... Fakat sevmek? Bunu yapamıyorum. Dediğim gibi. Onun yapamadığını söylediği şeyle beni deminden beri üzen şeyin aynı olduğunu hissediyor.. belki de şimdiye kadar tanıştığım erkeklerin hepsinden ayrı taraflarınız olduğunu görüyorum. Güle güle.. Ne yapayım? Sizi belki hoş. Şimdi ne diye durup dururken bunları söylediğimi merak edersiniz. 98 . Darılmak... Adeta size musallat oldum..." diyordu. birçok şeylerden bahsetmek.. bunlar beni muhakkak ki memnun edecek. Size ne verebileceğimi şimdiden bildireyim ki.... Fakat sizi sevmiyorum. Sizinle konuşmak.. büyük bir teessür..... Tekrar söze başladı.. "Boş ümitlere kapıl-mamanız için sizinle apaçık konuşmak daha iyi olacak.yordum.. Sesinde birdenbire peyda olan bir titreme zor zapt edilen bir heyecan vardı: "Bana sakın darılmayın.. başka şeyler bekleyerek ileride bana darılmaymız diye.. sonra sizinle oynadığımı iddia etmeyesiniz: Ne kadar başka olursanız olun... Ama bana darılmayın. Ama niçin beni kabahatli zannettiler? Kendilerine asla vaat etmediğim." Şaşırmıştım.. size tabidir.. Bir sedef kadar donuk beyaz yüzünden ara sıra belli belirsiz ürpermeler geçiyordu.. Bunu da lehinizde bir nokta olarak kaydedebilirsiniz. Ve bütün tanıştığım erkekler bunu. Deminden beri hep bunu düşündüm... sevemediğimi anlayınca. hatta cazip buluyorum. Beni evime götürmenizi istedim. Dün yanınıza geldim. ama bu kadar.. Bugün beraber gezmeyi teklif ettim. tekrar barışmak.. fakat bunun mahiyetini vazıh olarak tayin edemiyordum... Gözleri her baktığı yerde takılıp kalmak istiyor ve o bunları sanki güçlükle oradan ayırabiliyordu. sizi de sevmiyorum. Fakat sükûnetimi bozmamaya çalışarak : "Bunlara ne lüzum var? Arkadaşlığımızın şekli bana değil...

Hayır. hislerimiz o kadar anlaşılmaz ve bulanık ki. Bakın. bilakis. Bilhassa tahammül edemediğim bir şey.. akıl öğrettim. daima açık ve riyasız hükümler vermeye çalıştığım halde bir neticeye varamadım.. daha doğrusu bu itiyadı asla kazanmamıştı. hayır. Hayatta yalnız yürümek itiyadını kaybetmiş. Çünkü hayatım. Evde annemle ikimiz kaldık. bu mevzu üzerinde kendime karşı olsun. itaat etmeye alışmış olan kadınlığın adeta bir timsaliydi. Neden? Niçin dâima biz kaçacağız ve siz kovalayacaksınız?. destek oldum. Annem.Şiddetle itiraz etti: "Hayır. kendimi erkeklere beğendirmek için öğrenmedim. Böylece erkek tahakkümü görmeden. ben daha küçükken öldü. İnsan. niçin diğer kadınların farkına bile varmadıkları bir nokta bana bu kadar ehemmiyetli görünüyor? Bunun üzerinde çok düşündüm. tabi olmaya. belki diğer kadınlardan daha normal olduğum için böyle düşünüyorum. Yok dostum! Böyle yatıştırıcı laflarla meseleler halledilmiş olmaz. Niçin böyleyim. Beni yüzde yüz doyurmayan. diğer kadınları mukadderatlarını tabii görmeye alıştıran tesirlerden uzak geçti. gördünüz mü? Siz (le bütün diğer erkekler gibi. Mektepte kız arkadaşlarımın miskinliği.. Ben bunu istemiyorum. her şeyi kabul eder görünerek her seyi kabul ettirmek yolunu tutuyorsunuz. hiç kimse ne yaptığını bilmiyor ve akıntıya kapılıp gidiyor... Hiçbir zaman erkeklerin önünde kızar-madım ve onlardan bir iltifat beklemedim. Acaba bende anormal bir taraf mı var. Düşününüz ki. bilhassa kadın ve erkek münasebetleri o kadar karmakarışık ve arzularımız. Ona ben metanet tavsiye ettim. beni kendi gözlerimde küçültüyor. Niçin daima biz teslim olacağız ve siz teslim alacaksınız? Niçin sizin yalvarışlarınızda bile bir tahakküm. bizim reddedişlerimizde bile bir aciz bulunacak? Çocukluğumdan beri buna daima isyan ettim. Hiçbir şeyi. Yedi yaşında olduğum halde onu ben idare etmeye başladım. yani tabii olarak büyüdüm. Bu hal beni müthiş 100 . sırf bir tesadüf eseri olarak. bunu asla kabul edemedim. Babam. hiç de öyle olmaz. dedim. kadının erkek karşısında her zaman pasif kalmaya mecbur oluşu. emelleri beni daima tiksindirdi. başkalarına karşı olsun. bana tam manasıyla şeyleri yapmak.

O zaman erkek azminin ve kuvvetinin ne olduğunu gayet iyi anladım.. küçük vesilelerle. Yalnız ben ressamım... Estetik değil.. Tabii olmayan şeylere karşı her zaman çekingen davranırım. Kız arkadaşlarım benimle ahbaplık etmeyi ve fikirlerimi kabul etmeyi zevklerine ve rahatlarına aykırı buldular.. Nasıl söyleyeyim... Hiçbir kadın. En hoşuma giden ve birçok hususlarda bana yakın olan adamların bile. bir kadına âşık olmayı tercih ederim. himaye etmeye çalışan. Bir kadınla sevişmeyi güzel bulmuyorum.. Ama sahiden bir erkek. Aman yarabbi.. özür dilemeye. biliyorsunuz. Halbuki acınacak halde olan. Kendime göre güzellik telakkilerim var. Biraz şarap içti. "Korkmayın. Erkeklerle de arkadaş olmadım.. Aradıkları yumuşak lokmayı bende bulamayınca müsavi kuvvetlerle karşı karşıya gelmektense kaçmayı tercih ettiler.. Sonra ben tabiatı çok severim. Kendimde hiçbir gayri tabii temayül bulunmadığını bildiğim halde. Hoş tutulan bir oyuncak olmak... bu kurt dişlerini gösterdiklerini. fakat aynı zamanda herhangi bir şekilde muzaffer olduğunu zanneden ahmakça bakışlarla yanıma sokulduklarını gördüm.. fakat aynı zamanda korkak ve rahatına düşkün değildir. zavallılıkları meydana çıkan onlardı. 100 .. Buna rağmen bu hallerini bir kuvvet tezahürü zannedecek kadar yersiz bir gururları vardır.. ihtiras halindeki bir erkek kadar âciz ve gülünç olamaz. dünyada hiçbir mahluk bu kadar kolay muvaffakiyetler peşinde koşmaz ve hiçbir mahluk bir erkek kadar hodbin. insan deli olur. zannettiğiniz gibi değil. Konuştukça açılıyor ve sıkıntısından kurtuluyor gibiydi.. Muhakkak ki insan ruhunu daha az alçaltan bir şey yapmış olurum. Ama keşke öyle olabilsem. "Ne diye şaşırdınız?" diye devam etti. Hiçbir kuvvete dayanmadan » Kibirli. onlara insan olmaktan daha kolay ve cazip geliyordu..bir yalnızlığa mahkûm etti. Bunun için muhakkak bir erkeği sevmem lazım geldiğine inanıyorum.. her ikimize aynı derecede zevk veren beraberliklerden sonra.... kendini beğenmiş ve nahvetli*. Bir kere bunları fark ettikten sonra erkekleri sahiden sevebilmem imkânsızdı." Biraz durup yüzümü tetkik etti...

. gayet iyi dost olabiliriz.. ben olabilirim. Dün akşam da söylemiştim. Gerçi biraz evvel bahsettiğim o manasız nahvet sizde yok. bana hâkim olmadan... Bu. Tıpkı annem gibi sizi de birinin idare etmesi lazım.... Nasıl? Benimle arkadaş olacak mısınız?.. Fakat nereden bileceksiniz? Birbirimizi yeni tanıyoruz.. Ana noktalarda asla değişmem.. Öte tarafının bana lüzumu yoktu. yani yola getirmeye kalkmadan dinleyen ilk erkek sizsiniz.. Sizinle mükemmel arkadaşlık ederiz. Buna rağmen içimde garip bir durgunluk vardı. benim bazan bir halim bir halime uymaz. Fakat pek çocuk...." Bütün bu sözler beni serseme döndürmüştü. Dediğim gibi....... Benden bir şey istemeden. İhtiyatlı bulunmak 101 . Hiçbir insandan. Beni anladığınız gözlerinizden belli. Fakat bu sizi yanlış düşüncelere sevk etmemeli.beni sürükleyebilecek bir erkek... Eğer isterseniz. Yani hakikaten kuvvetli. Zaten sevecek kadar da zaman geçmedi.... Gözlerimi onun benden cevap bekleyen siyah ve dalgın gözlerine dikerek ağır ağır: "Maria" dedim. sizi neden sevmiyorum. daha doğrusu pek kadın gibisiniz.. Benim bu sözlerimi kesmeden... ikna etmeye. "sizi gayet iyi anlıyorum.... Kafamdan yalnız bir arzu geçiyordu: Ne pahasına olursa olsun... bana verdiğinden fazla bir şey istemeye alışmamıştım.. Fakat fazla bir şey olamam.. ondan ayrılmamak. fakat siz de benim aradığım değilsiniz. beni fikrimden çevirmeye. Ben sizinle nasıl açıkça konuştumsa siz de bana içinizi dökebilirsiniz.. " Tasdik makamında başını hızlı hızlı salladı. ona yakın bulunmak. Hayattaki tecrübelerinizin sizi böyle uzun bir izahat vermeye sevk ettiğini de görüyor ve bunu.. ileride dostluğumuzu sarsabilecek şeylere mâni olmak için yaptığınızı düşünerek memnun oluyorum. Demek ki bu dostluğun sizce bir kıymeti var... Şimdi anlıyor musunuz. tam bir erkek. beni tezlil etmeden beni sevecek ve yanımda yürüyecek bir erkek.. Devam ettim: "Belki bana bunları söylemenize lüzum yoktu.. Onun hakkında son bir hüküm vermekten korkuyor ve bunda isabetli olamayacağımı seziyordum.. Bu kadarı da az mı? Fazla şeyler isteyerek bunu da kaybetmek daha mı iyi? Ben bunu asla istemem..

Gözleri bunun aksine olarak. Benim hayatta sizin kadar tecrübem yok. işlemeli sütunlara rastlardım. kararsız ve ürkek.. ağlamak üzere bulunan küçük bir kız halini almıştı. hiçbir zaman korktuğunuz cinsten bir insan olmadığıma emin olabilirsiniz. arkadaşlığımız da tabii yolunda yürüsün. "Bana hayatınıza. hayallerimin mev-zuuydu. hatta diyebilirim ki insanlardan ne kadar uzak kaldıysam tabiata o kadar sokuldum. Biz ona suni istikametler vermeye. Asıl ehemmiyeti olan budur. Çam ağaçlarıyla kaplı dağlarında. fakat kendim kadar hürmet etmediğim ve kendim kadar kuvvetli bulmadığım bir insanı sevebileceğimi aklıma bile getirmedim. zeytin ağaçlarına dair birçok şeyler anlatabilirsiniz!" diye söze başladı. Görüyorum ki. Demin tezlil edilmekten bahsettiniz.. başka yollardan gittiğimiz halde ikimiz de aynı neticeye varmışız: ikimiz de birer insan arıyoruz. Eğer birbirimizde bunu bulursak harikulade bir şey olur. Gözleri. Bunlar benim çocukluğumun arkadaşları. Ben de sizin gibi tabiatı çok severim. kendi insanımızı. erkek münasebetlerine gelince. insan ayağı basmamış zannedilen yerlerde mermer köprülere.. On on beş asırlık zeytin ağaçlarının altında yatarken bir zamanlar bunların mahsulünü toplayan insanları düşünürdüm. Bırakalım.. düşünceli ve araştırıcıydı. peşin kararlarla onu bağlamaya çalışmayalım!" Maria şahadetparmağıyla. böylece. öteki meseleler ikinci derecede kalır. Kısa bir zaman içinde yüzünün ne kadar çok ifade değiştirdiğine hayret ediyordum. Kadın. "Ben size ço102 . Tarihlerde okuduğumuz birçok medeniyetler oralarda kurulmuş ve yıkılmıştır. üzerimde dolaşıyordu.. Gerçi başımdan geçmiş maceralarım yok.daha iyi. memleketinize.. asıl kendini tezlil etmesi demektir. Bir erkeğin buna müsaade edebilmesi bence kendi şahsiyetini inkâr etmesi. Benim memleketim dünyanın en güzel yerlerinden biridir. Pek az insanla tanıştım ve daima kendimle yaşadım. masanın üzerinde duran elime vurdu: "Siz zannettiğim kadar çocuk değilsiniz!" dedi. Biraz büyükçe olan alt dudağını daha çok dışarı çıkarmış... O zamandan beri tabiatı ve onun mantığını her şeyin üstünde tutarım.

Bana dokunan...ı-ukluğumu ve babama ait hatırlayabildiğim bazı şeyleri söylerim. Sonra akademiye devam ettim. "Almanya'yı henüz pek tanımadığınız anlaşılıyor. Vaziyetimiz fena değildi. bana bir baron kadar ince kur yapar ve beni kibarlığına hayran ederdi. Sonra bir de hep sarhoş ve insan etine acıkmış kimselerle karşı karşıya bulunmak mecburiyeti beni sıkıyor.. Ah. Fakat kendisinden para alan insanlara karşı birdenbire değişiyor ve buna galiba "meslek ahlakı" diyor. insanlığımızı da satmamızı istediğini görseniz irkilirsiniz. Muhakkak ki. aldatılmak korkusundan ileri geliyor. "Söylememiş miydim? Avukattı. Zavallılar çalgılarının gürültüsü ile hiç olmasa patronu neşelendirmek istiyorlar. vücudumuzu değil. Babamın bıraktığı para ile okudum.... Çünkü insafsızlığa ve ba-zan terbiyesizliğe kadar varan kalabalığı. onun kabaresinde çalış-masam.... Para kazanmaya mecbur oldum. "Kazanç ahlakı" dese daha doğru olacak. Ba* Çağrışımla. Yalnız müşterilerine karşı değil.. Benim bu halimde bir fevkaladelik yok. Herhalde konuşacak söz bulmakta sıkıntı çekmeyiz.. Küçük iradımız enflasyon yüzünden gitti. siz böyle yerlerin patronlarının ne demek olduğunu bir bilseniz!" "Çok mu kabadırlar?" "Hem nasıl! İşte erkekleri yakından tanımak için bu da bir vesiledir. müessesenin ciddiyetini korumak arzusundan ziyade. Galiba salon boş da onun için. Harp esnasında hastabakıcı-lık yaptım. ruhlarımızı alçaltmadan çalışmak isteyişimizin hoş görülmemesi.. kendisiyle alışverişi olmayan her kadına karşı. Neden sordunuz? Bu hallere nasıl düştüğümü mü merak ettiniz!" Sustum. Fakat burada ne kadar çok gürültü oluyor. Mesela bizim Atlantik'in sahibi gayet nazik bir adamdır." Uzak bir tedai* ile sözünü kestim: "Babanız neciydi?" dedim. 103 . Çalışmak hiç de fena bir şey değil. İhtimal ki iyi bir aile babası veya dürüst bir vatandaş olan bu adamın nasıl bizden sadece sesimizi. Bundan şikâyetçi değilim. gülüşümüzü.

içimden geçenleri anladığına emin olduktan sonra. sizinle buralara yakın bir kahveye gidelim!" dedi. kurnazlığının.... Her zaman sanatkârlar tarafından ziyaret edilen bu kahvenin geceleri on birden sonra yaşlı.zan öyle bir bakışları var ki. Bu. İğrenç. hayvanlıktan da aşağı bir şey. yüksek sesle münakaşa 104 . neşeli dağ havaları söylüyor. "Ben de size!" dedi ve ellerini çekti. her yaştan birçok jigoloların bu zamanlarda oraya gidip kendilerini beğendirmeye çalıştıklarını duymuştum.. Sonra dikkatle yüzüme bakarak: "Yoksa sizi sıkıyor muyum?... Uzun müddet cevap veremedim. Vakit daha erken!" dedi. gırtlağından acayip sesler çıkararak etrafına dönüyordu. Henüz vakit erken olduğu için kahvede sadece genç sanatkârlar vardı. biliyor musunuz? Gittiniz mi?" "Hayır.. zavallılığının karıştığı bir hayvanlık. Maria: "Haydi bakalım. canınız sıkıldıysa sizi serbest bırakayım!" Ellerini tuttum. gürültüsünü büsbütün artırmıştı.. Boyuna konuşuyor ve sizi sabahtan beri oradan oraya sürüklüyorum. Bavyera elbisesi giymiş şişmanca ve mısır püskülü gibi saçlı bir kadın avaz avaz." "Romanisches Kaffe'ye mi?" "Evet. genç meraklısı ve paralı kadınlarla dolduğunu ve her milletten.. İnsan riyakârlığının.. Buna rağmen.. Ciddi söylüyorum. Kadınların bu kadar sokulgan olması iyi bir şey değil. duydum!" Güldü: "Ay sonlarında parasız kalan arkadaşlarınızdan mı?" Ben de gülümsedim ve önüme baktım.. Acayip insanlar göreceksiniz... Buna sadece hayvanlık diyemeyeceğim. ancak o zaman: "Size minnettarım!" dedim. zevk düşkünü. "Çok hoş bir yerdir. Orkestra. Yalnız bu kadar olsa gene tabiidir." Etrafına bakındı.. Sokağa çıkınca: "Gelin.. sessiz bir yerde oturalım.. Yüzüne de bakmadım. Grup grup oturmuşlar.

Nihayet karar verdim ve rastgele konuşmaya başladım. kurduğum hayallerden. farkında mısınız?" "Evet. Hâlâ önüme bakıyordum. birbirimizi araya araya bakıştık. "Bana biraz da kendinizden bahsetsenize!" dedi. İstemiyor musunuz?" "Ne demek? Teşekkür ederim!" "Of! O kadar çok teşekkür ediyorsunuz ki!" "Biz şarklılar çok kibar insanlarızdır. askerliğimden. ağzının hizasına kadar favorili bir genç uzaktan işaretler ederek bizim masamıza geldi. Ona birçok şeyler söylemeyi gündüzden tasarlamıştım. okuduğum kitaplardan. Uzun boylu. kafamdan yepyeni şeyler geçiyordu. Kadın : "Ne düşünüyorsun?" diye sordu. uzun tırnaklı parmaklarıyla habire sahife dolduran muharrirler oturuyorlardı.ediyorlardı. Güçlükle boş bir masa bulduk. komşumuz Fahriye'den ve tanıdığım eşkıyalardan bahsediyordum. Şimdiye kadar kendime bile 105 .. Etrafımızda geniş kenarlı siyah şapkaları. ağızlarında pipoları. herhalde sanatkâr usulü bir selam verdikten sonra uzaklaştı.. Fakat bunların hiçbiri aklıma gelmiyor. genç efendi!" diye. uzun saçları ile Fransız mukallidi genç ressamlar. sonra yanaklarından öptü. Muayyen bir şey anlatmıyor." "Sahi mi?" "Ve niçin kıskanmadığımı merak ediyorum!" Uzun uzun bakıştık. "Kürk Mantolu Madonna'yı selamlarım!" diyerek Ma-ria'nın başını ellerinin arasına aldı. Ne düşünüyordum biliyor musunuz? O adam sizi öptü ve ben hiç kıskanmadım. Nihayet delikanlı Maria'nın elini şiddetle sıkıp salladıktan ve bana: "Allahaısmarladık. Peki makamında başımı salladım. Aynı sergide resim teşhir ettikleri anlaşılıyordu. sarışın. Gözlerimi yere diktim ve bekledim. "Bana "sen" dediniz. Sütunlar arasındaki bir merdivenden yukarı kata çıktık. İtimatla.. Şundan bundan konuştular.. evvela alnından. çocukluğumdan.

. Bir aralık.... Ehemmiyeti yok.. Fakat kabahat bende.. "Sizin yüzünüzden mi?. bu suretle gene hakikatten ayrılmış oluyordum. hızlanarak dışarı akıyordu. Heyecanlandığım zamanlar yavaş yavaş elimi okşuyor. hiçbir şeyi değiştirmemek için o kadar gayret sarf ediyor. Bazan tasdik eder gibi ağır ağır başını sallıyor. Asla. Doğru. Sizin yüzünüzden. hiç bana haber vermeden. hatta bu gayrette bazan ileri giderek kendi aleyhimdeki noktaları o kadar tebarüz ettiriyordum ki.. Çabuk yürüyelim!" "Sizi tekrar eve götürmek için bekleyeyim mi?" "Hayır.. kendimi tahrif etmemek. saklandıkları yerlerden çıkıyor ve ortaya dökülüyorlardı. Beresini başına yerleştirirken ilave etti: "Ne güzel konuşuyorduk!" Onu Atlantik barının önüne kadar getirdim. gözlerini nasıl.. bazan hayret eder gibi ağzını hafifçe açıyordu. söz haline getiremediğim taraflarımı da anlamak ister gibi yüzümde gezdirdiğini gördükçe büsbütün açılıyordum. Hatıralar ve uzun zaman zapt edilmiş hisler. üşüyeceksiniz!" dedim. Yolda hemen hemen hiç konuşmadık. acele etmeden doğrularak: "Hakkınız var!" dedi. Onun nasıl bir dikkatle beni dinlediğini. Yarın buluşuruz!" 106 . Yolun sonlarına doğru vücudumun ürperdiğini hissettim. Etrafımızdaki masalarda kimseler kalmamıştı.. Bir insana ilk defa kendimden bahsettiğim için bütün çıplaklığımla. hayır.söylemekten çekindiğim taraflarım. Ona yalan söylememek. sözlerim şikâyet eden bir eda alınca şefkatle gülümsüyordu. daima susturulmuş heyecanlar bir sel gibi. Yerimden fırlayarak : "Fakat işinize geç kalacaksınız!" diye bağırdım. İkimiz de.. gitgide büyüyerek kabararak. Ellerimi daha çok sıktı.. Kendini toplamaya çalıştı.. On bire geliyordu. meçhul bir kuvvet tarafından dürtülmüş gibi sözümü kestim ve saatime baktım. bu akşamın intibalarıni içimize yerleştirmek ister gibi dalgın ve doluyduk. "Benim yüzümden eve gidip kürkünüzü giyemediniz. hiç bir şeyi örtbas etmeden görünmek istiyordum.

Birbirimize söyleyecek şeyleri ilk akşam bitirmiş değildik. Bundan sonra. onlara hatıralarımla bile dokunmaktan ürkecek kadar kıymetliydiler. yüzüme doğru eğildi. bulandıracak diye korkuyordum. bir tarafın fikrini kabul edip kendisine mal etmeye I 108 . koridorları dolduran bütün kokular hoş geldi. hatta ağzımdan çıkacak her ses. hiçbir şey hatırlamamak istiyordum. Beni çekerek duvarın kenarına sürükledi. Bu gecenin hadiseleri. Elektriklerin aydınlattığı kapının önüne yaklaşınca durdu. gerçi bunda. hiçbir şey söylemeden. her gün Maria Puder'le buluşup beraber gezmeye başladık. Karanlık merdivenli pansiyon bana pek şirin. Çaresizlikten gözlerimin yaşardığım fark ettim. kolumdan çıkarak elini uzattı. bu sefer biraz da korkuyla. Nihayet. manzaralar. Sonra başımı tutarak bir defa ağzımdan öptü ve arkasını dönerek. Pansiyona adeta koşarak döndüm. Hiçbir şey düşünmemek. boğazımın kuruduğunu hissettim."Siz bilirsiniz!" Belki üşümemek için. bu sefer de hayalimle yapacağım her kurcalamanın. Dinlenir gibi bir saniye gözlerini kapadı. gözlerini kaldırıma dikti ve fısıltı gibi bir sesle fakat çabuk çabuk: "Demek beni kıskanmıyorsunuz ha?" dedi. O zaman onun çehresinde rahat bir gevşeme oldu. Bu anda neler duyduğumu ona söyleyecek bir kelime bulamadığım için göğsümün daralır gibi olduğunu. Fevkalade ciddi bir şey düşünüyor gibiydi. saadetimi bozacak. her noktada aynı şekilde düşünmenin neticesiydi. bize düşüncelerimizi söylemek ve bunların birbirine ne kadar yakın olduğunu tespit etmek imkânını veriyordu. O hâlâ. Bu fikir yakınlığı. Her söz. yüzüme bakıyordu. Her zaman karşılaştığımız insanlar. bugün yaşadığım birkaç saatin harikulade vakalarına ve bu vakaların emsalsiz ahengine zarar vereceğinden çekiniyordum. ağır ağır yürüdü ve içeri girdi. Nasıl biraz evvel ağzımdan çıkacak küçük bir sesin o tasavvur edilmez saadet anının havasını bozacağından kork-tuysam. bana daha çok sokuldu. "Beni sahiden bu kadar çok mu seviyorsun?" Birdenbire gözlerini kaldırdı ve merakla yüzüme bakmaya başladı.

aramızda kararlaştırdığımız hudutlar içinde kalmış ve Atlantik önündeki sahne. fakat ben. Pansiyon halkıyla hemen hemen görüşemez olmuştum. beni aradığı muhakkaktı. böyle icap ettiği kanaatindeydim. Frau Heppner ara sıra: "Sizi birisine kaptırdık galiba!" diye takıldığı halde sadece gülmüş ve lafı uzatmamıştım. Buluştuğumuz zaman. Birkaç kere tekrar nebatat bahçesine. en bayağı bir işi gibi geliyor" demişti. el ele tutuşarak yürüyorduk. Fabrikaya yalnız öğleden evvelleri gidiyordum. Onu çok seviyordum. diye merak ediyor ve gayet çok konuşuyorduk. Halbuki ortada kimseden saklanacak bir şey yoktu. Bana yeni ve eski üstatların tabloları hakkında izahat veriyor. İlk akşamdan beri dostluğumuz. on buçukta buradan çıkıp işine gitmek ona güç geldiği için opera ziyaretlerinden vazgeçtik. hiçbir vesile ile hatırlatılmamıştı. İlk zamanlarda bizi birbirimize yaklaştıran daha ziyade bir tecessüstü. bir iki akşam da operaya gitmiştik. ayrı kalmış arkadaş çocuklar gibi seviniyor. Fakat gece saat onda. Bilhassa Frau van Tiedemann'ın bir şey duymamasını istiyordum. Fakat arkadaşlığımızı başka sahalara 108 . Fakat karşısındakinin her kanaatini doğru bulup benimsemek için vesile aramak da bir nevi ruh yakınlığı alameti değil miydi? En çok. İçimde bütün bir dünyayı sevecek kadar çok muhabbet bulunduğunu hissediyor ve bunu nihayet bir yere sarf edebildiğim için kendimi mesut sayıyordum. Onun da benden hoşlandığı. Maria bunda belki mahzur görmezdi.diğer tarafın evvelden hazır bulunmasının da tesiri vardı. Acaba daha neler var. belki Türkiye'den kalmış bir itiyatla. onların kıymetleri hakkında münakaşalar yapıyordu. Bazı sebeplerle iki üç gün görüşemesek birbirimizi adamakıllı göreceğimiz geliyordu. Oradan çıktıktan sonra Atlantik'te şarkı söylemek bana dünyanın en gülünç. başka bir sebep dolayısıyla da operaya gitmek istemiyorum. Sonraları bu tecessüsün yerini bir alışkanlık aldı. her ikimiz tarafından da. müzelere ve resim galerilerine gidiyorduk. Sonradan bir gün bana: "Yalnız zaman bakımından değil.

"En çok sevdiğinize hakikaten ve diğerlerine birer parça âşıksınız!" 109 . Omzumdan aşağı sarkan eli hafif hafif sallanıyor ve başparmağı havada daireler çizer gibi kımıldıyordu. bir daha bu şekildeki hislerime kapılmaktan beni menedecek kadar açık ve kuvvetliydi. (Muhterem Beyefendinin bunların en başında geldiğini söyleyebilirim. "Aşk hiç de sizin söylediğiniz basit sempati veya bazan derin olabilen sevgi değildir. O zaman Maria şahadetparmağını sallayarak gülüyor: "Hayır dostum. Derhal yumuşak fakat kati bir hareketle kolunu çekti. sempatiler bir nevi aşktı. Sonra düşünün. ne kadar kendinden uzak bir şeymiş gibi incelediğini gördükçe içimde garip bir ezilme duyardım.) Şimdi ben bütün bu insanlara âşık mıyım?" Ben fikrimde ısrar ederek: "Evet" demiştim. Bazan aramızda aşk meselelerinden bahsettiğimiz olurdu. Halbuki arkadaşlık devamlıdır ve anlaşmaya bağlıdır. mesela benim hakikaten sevdiğim birçok dostlarım vardır. bana dayanarak yürüyordu. onun bütün şartlarını kabul etmiştim. Kadınla erkek arasındaki sevgiye hakiki ismini vermemek bir nevi kendimizi aldatmaktan başka bir şey değildi. hayır!" diyordu. nereden geldiğini bilmediğimiz gibi. Fakat buna rağmen. Evet. Yalnız yerine göre isim ve şekil değiştiriyorlardı. günün birinde nereye kaçıp gittiğini de bilmeyiz. Bir gün Berlin civarında bir orman olan Grünewald'da dolaşırken kolunu boynuma atmıştı. Nasıl başladığını gösterebilir ve bozulursa bunun sebeplerini tahlil edebiliriz. dünyada hepimizin hoşlandığımız birçok kimseler. Onun bu mevzuu ne kadar lakayt. mücerret bir mefhum yoktu. bazan sözü maharetle kendimize nakleder.götürmek için asla vesile vermiyordu. dostluğumuzu tahlile kalkardım. Aşka girmeyen şey ise tahlildir. İnsanlar arasında çeşit çeşit kendini gösteren bütün sevgiler. bizim tahlil edemediğimiz öyle bir histir ki. Bunun üzerinde hiçbir şey konuşmadık ve gezintimize devam ettik. her şeye razı olmuş. O büsbütün başka. Benim fikrimce aşk diye ayrı. Nasıl doğduğunu anlamadığım bir arzu ile bu eli yakaladım ve avucunun içini öptüm. Fakat o andaki ciddiliği.

asıl sevdiğimiz bir tek kişiyi de o kadar çok ve kuvvetli severiz. fakat başka zamanlar gene ele almıştık. "O. Birleştiğimiz noktalar ne kadar çok olursa olsun. müphem düşüncelerin ve arzuların idare ettiği muhakkaktı. Ne kendi sözlerim. Sevmek ve hoşlanmak başka. "İçinizde mevcut olan sevgi. ayrı olduğumuz yerler de vardı ve bir taraf diğer tarafa * Yoğunlaşır. bütün mantıkların dışında. nasıl tatlı tatlı ısıtan güneş ışığı bir adeseden geçtikten sonra bir noktada toplanıyor ve yakmaya başlıyorsa. Mukavemet edilmez bir istemek!" O zaman onu yakalamış gibi kendimden emin bir edayla: "Bu söylediğiniz bir an meselesidir" dedim. bütün vücuduyla. birdenbire birikir.. Onu dışarıdan birdenbire gelen bir şey zannetmek doğru değildir. 110 . istemek. ne de onun fikirlerinin yüzde yüz isabetli olmadığını seziyordum. birbirimize karşı ne kadar açık olmak istersek isteyelim. zamanı tayin edilemeyecek olan bir anda. Aşk bence bu istemektir. alaka. bütün ruhuyla.Maria hiç beklemediğim bir cevap vermişti: "Şu halde niçin beni kıskanmadığınızı söylüyordunuz?" Söyleyecek bir şey bulamayarak bir müddet düşündüm. kuvvetini fevkalade artıran bu sevgi de sizi sarar ve tutuşturur.. bize tabi olmayan birtakım gizli." "Ben Şarklıları başka türlü düşünür zannederdim!" "Ben öyle düşünmüyorum!" Maria gözlerini sabit bir noktaya dikip uzun uzun daldıktan sonra: "Benim beklediğim aşk başka!" dedi. her şeyiyle istemek başka. tarifi imkânsız ve mahiyeti bilinmeyen bir şey. içimizde zaten mevcut olan hislerin bizi şaşırtacak kadar şiddetlenivermesinden ibarettir. sarih olarak bilinmeyen bazı vesilelerle. sonra izah etmeye çalıştım: "İçinde hakikaten sevmek kabiliyeti olan bir insan hiçbir zaman bu sevgiyi bir kişiye inhisar ettiremez ve kimseden de böyle yapmasını bekleyemez. tekasüf eder*. Aşk dağıldıkça azalan bir şey değildir. Ne kadar çok insanı seversek." Bu münakaşayı burada bırakmış. Her ikimizi de. . O.

araya-mıyordum.kolayca uyuyorsa. ama hep bu ana noktaya dokunmamak şartıyla. hiç noksansız. bunu ancak daha ehemmiyetli bulduğu bir gaye uğrunda yapıyordu. Kendi içime kapanmıyor. ileriye atılmayan her adımın insanı geriye götürdüğünü ve yaklaştırmayan anların muhakkak uzaklaştırdığını karanlık bir şekilde seziyor ve içimde sessizce yanan. fakat bir his bana. fakat elde edebildiğimi de kaybetmek korkusuyla. buna rağmen hiç dokunmadığımız taraflar da vardı. Ruhlarımızın böyle en saklı köşelerini bile ortaya dökmekten ve üzerinde münakaşa etmekten çekinmiyorduk. hatta belki de biraz müfrit şekilde ruhumu meydana veriyordum. bence bütün meselelerin üstünde onu muhafaza etmek arzusu vardı. Bütün bunları o zamanlar bu kadar vazıh ve derin düşünüp düşünmediğimi bilmiyorum. Fakat başka türlü yapabilmem için başka türlü bir insan olmam lazımdı. Maria hakkındaki hükümlerim de aynı zaman mesafesinin tasfiye ve tetkikinden geçmiş bulunuyor. korkuya dayanan bu tereddüdün daha zararlı olduğunu. araya on iki seneden fazla bir zaman girdikten sonra. fakat günden güne büyüyen bir endişenin yer etmeye başladığını hissediyordum. Bu hareketsizliğin. bütün maddi ve manevi varlığıyla sahip olmaktı. Şimdiye kadar bana bu derece yakın olan bir insana tesadüf etmediğim için. Asıl noktanın mütemadiyen etrafında dolaştığımı bildiğim halde bu noktaya gidecek yollan bilmiyor. çünkü bunların ne olduğunu biz de doğru dürüst bilmiyorduk. seyretmekte olduğu ve yakalamak istediği harikulade güzel bir kuşu küçük bir hareketiyle kaçıracağından korkan bir insan gibi atıl kalıyordum. asıl bu cihetlerin mühim olduğunu fısıldıyordu. Bütün isteklerimin en son gayesi belki de ona tamamen. insan münasebetlerinde bir noktada taş kesilmiş gibi kalınamayacağını. Bugün. o günkü halimi gözümün önüne getiriyor ve bu neticeleri çıkarıyorum. bu gayeye gözlerimi çevirmekten çekiniyor. Eski mahcupluğum ve sıkılganlığım kalmamıştı. 112 .

bendeki diğer birçok tarafların kendisi için feda edilemeyecek kadar kıymetli olduğunu görüyor. "Bunu Yahudiliğime hamletmeyin. Bazan aşırı derecede durgun. ruhlarımızın en saklı köşelerinde durmaktaydı. Yalnız o. bazan da birdenbire coşuyor. Bütün bu karışık hisler. Fakat birdenbire her şey değişiverdi ve hiç beklenmedik bir istikamet aldı. bunun için. "senenin diğer günlerinden ne farkı var sanki? Tabiat onu herhangi bir şekilde ayırmış mı? Ömrümüzden * Aralık. "Hayır" dedi. 112 ." "Yılbaşının da sence hiçbir hususiyeti yok mudur?" diye sordum.O sıralarda Maria'nm da birtakım tezatlı hisler içinde bulunduğunu anlıyordum. Fakat bu halleri pek çabuk geçiyor. Fikirlerimi zındıkça buluyorsa bunda. ışığa çıkmaktan korkar gibi. aramızda tekrar eski arkadaşlık havası peyda oluyordu. birbirinin huzurundan her zaman daha memnun ve zengin olarak dönen iki candan arkadaştık. bir çıkmaza girdiğini fark ettiği muhakkaktı. bana. Onun da benim gibi. asıl aradığını bulamamakla beraber. çünkü insanların kendilerini bir an için mesut zannetmek sevdasıyla başvurdukları bu nevi manasız merasimi saçma bulduğuma göre böyle garip ve lüzumsuz vecibelerle dolu olan Yahudi dinini hoş bulamayacağım gayet tabiidir. sırf ihtiyar olduğu için ve iş olsun diye bu âdetlere bağlı. olduğu yerde kalmak suretiyle. Zaten halis Alman kanında bir Protestan olan annem de. kendisinden uzaklaşmama sebep olacağını zannettiği şeyleri yapmaktan çekiniyordu. Maria bundan memnundu: "Dünyada en sinirime dokunan şeylerden biri de o mumlar ve yaldızlarla donatılan çam fidanıdır" diyordu. hakikatte hep eskisi gibi birbirini arayan. adeta beni açıkça tahrik ediyordu. dini kanaatlerinden ziyade. dostluğumuzun. son günlerinin ruh sükûnetinin bozulması korkusu amil oluyor. isteyen. ve biz. Annesi Noel'i geçirmek için Prag civarındaki uzak akrabalarından birine gitmişti. Kânunuevvel* ayının sonralarına doğruydu. hatta soğuk oluyor . nefsime menet-tiğim cesareti verecek kadar müfrit bir alaka gösteriyor.

bazan dans ettiğim kimse hoşuma gider ve bu yüzden o sıkıntıya katlanırım. yılbaşı gecesi beraber bir yere gidelim. Fakat belki bir buçuk seneden beri hiç göstermediğim bir marifeti bu akşam becerebilecek miydim? "Adam sen de. çünkü o gece diğer birçok fevkalade numaralar da var. Beraber çıkar. "Hakikaten bu gecenin fevkaladeliği nerede? Kendimiz uydurup kendimiz inanıyoruz.. soyunmak için arka taraflarda bir yere gitti.... İnsan ömrü doğumdan ölüme kadar uzanan tek bir yoldan ibarettir ve bunun üzerinde yapılan her türlü taksimat sunidir.. arkadaşlıkta fedakârlık lazımdır!" Yılbaşı gecesi akşam yemeğini beraber yedik ve onun iş vaktine kadar lokantada oturup konuştuk.... Hatta bir parça da vals yapabiliyordum. İçimde sebepsiz bir can sıkıntısı vardı: "Ne olacak sanki?" diyordum.. ilk geldiğim akşam oturduğum masaya yerleştim.bir sene geçtiğini göstermesi bile o kadar mühim değil. ben salonda." "Bu iş için hoşuna gideceğimi tahmin etmem!" "Ben de tahmin etmem. İçerisi kâğıt şeritler. etmedik!" "Ben zaten dans etmekten fazla zevk almam.. o sıralarda şehri dolduran Beyaz Ruslardan öğrendikleri birtakım dansları bana da göstermişlerdi. Ama biz felsefeyi bırakalım da. yaldızlı tellerle donanmıştı. Halk şimdiden sarhoş olmuşa benziyordu. Biz ne yapacağız? Bunlar gibi birbirimize sarılıp döneceğiz. herkes gibi biz de sarhoş oluruz.. Herkes evine gidip yatsa daha iyi. Ama olsun. 113 .. Acaba ben dans edebilecek miyim?" İstanbul'da Sanayii Nefise mektebine devam ettiğim aylarda bazı arkadaşlar. yarıda bırakır otururum!" dedim. Benim Atlantik'teki işim gece yarısından evvel biter. Ne dersin? Hem biz seninle hiç dans etmedik değil mi?" "Hayır.. canın isterse. çünkü ömrümüzü senelere ayırmak da insanların uydurması. Ara sıra kendi kendimizden kurtulup cereyana kapılmak hoş bir şey. renkli fenerler.. Dans edenlerin aşağı yukarı hepsi öpüşüyor ve yılışıyordu. Atlantik'e vardığımız zaman o... Bir farkla: Biz öpüşmeyeceğiz.

Maria bu akşam garip denilecek kadar çok neşeliydi. batıl hükümlerine isyanın en iyi şeklini cinsi arzularını başıboş bırakmakta bulunduklarını zanneden genç kızların hali sahiden hazindi. Göz alabildiğine büyük salonlarda yüzlerce çift habire dans ediyordu. Cılız vücutları. Bağırışlar.. Bırak. Maria üstünü değiştirince hemen çıktık. Maria elime tekrar bir kadeh tutuşturarak fısıldadı: "Raif. Koluma vuruyor: "Böyle somurtup oturacağını bilseydim bu akşam için kendime başka bir delikanlı seçerdim!" diyordu. Bu akşam herkes kendi kendinin numarası olmayı tercih ediyordu. birbirinin kucağında oturanlar görülüyordu. Hiç iyi yapmıyorsun. ölçüsüz bir neşe içinde kendilerini kaybeden delikanlıların. Farz et ki biz. Harp sonu senelerinin dizginsiz coşkunluğu burada bütün çıplaklığıyla görülüyordu.Maria'nın keman çalması ve şarkı söylemesi zannettiğimden de kısa sürdü ve gürültüye geldi. ve cemiyetin haksız ve mantıksız bağlarına. kemikleri çıkmış yüzleri ve bir asabi hastalığa uğramış gibi parlayan gözleriyle. Karşımdaki iskemleden kalkarak yanıma oturmuş ve kolunu omzuma atmış114 . Kendimi herkesin akıllısı veya duygulusu yerine koymak istemiyorum.. "Avrupa" dedikleri büyük bir yere gittik. Raif. Anhalter istasyonu karşısında.. Üst üste getirttiği buruk lezzetli Ren şaraplarını hayret ettiğim bir süratle içiyor ve içmem için beni de zorluyordu. Başını önüne dayayıp daha şimdiden uyuyanlar. Burayı dolduran bir sürü insandan biriyiz. bu akşam olsun kendimizden ayrılalım. Masaların üzeri renk renk şişelerle dolmuştu. dört muhtelif yerde yırtmırcasına çalan müziğin gürültüsü. " Biraz sarhoş olmaya başladığını anlamıştım. Gazinonun asıl neşesi gece yarısından sonra başladı. biz değiliz. Müthiş bir can sıkıntısına ve melankoliye düşmemek için ne kadar gayret ettiğimi görüyorsun. Burası küçük ve mahrem Atlantik'ten büsbütün başkaydı. kahkahalar. Zaten onların da bakalım hepsi göründükleri gibi mi? İstemiyorum. İç ve gül!. hoplaya hoplaya eski usul vals yapan çiftlerin ayak patırdısı birbirine karışıyordu.

Salonların kenarındaki kanepelerde kıvrılıp sızan kadınlara teker teker baktım.h. Yavaşça kulağına eğildim: "Haydi. Bütün bunların üstünde. Buralarda. Uzun müddet bekledim. Kalbim. İçimde. Bu siyah ve dalgın gözlerde ara sıra anlayamadığım bir şey parlıyor ve beni şaşırtıyordu. Onu bulamadım... dört tarafımızdan sıkıştıran vücutların keyfine tabi olarak oradan oraya sürüklenmekten ibaretti." Sözümün ikinci kısmını duymamış gibi yaptı. O beni mahzun zannediyordu.. Bütün ısrarlarına rağmen fazla içmekten kaçmıştım. Halbuki değildim. Oturan ve 115 . Bir yerde düşüp kalmış olmasın diye gidip bütün tuvaletleri gezdim. bir anda son derece şiddetlenen bir endişe başladı. gülemeyecek kadar mesuttum ve saadetimi ciddiye alıyordum. "Ne kalabalık! Galiba sıkılmaya başlayacağım!" Tekrar ve üst üste şarap içti. ökseye tutulmuş bir kuş yüreği gibi hızla çarpıyordu." dedim. Sarhoş olmaktan ziyade sersemdim. Bir vals çalmaya başladı. ona yakın olmak. Bir aralık yerinden kalkarak : "Şimdi geliyorum!" dedi ve sallana sallana uzaklaştı. Bu. elbiselerinin kopan yerlerini iğne ile tutturmaya çalışan veya ayna karşısında tuvalet tazeleyen kadınlar vardı. Kalabalığın içinde dönmeye başladık. onun için bir şey olduğumu bilmek vardı: "Maria" diye fısıldadım. dans etmek falan değildi.. Fakat bana bir müddet daha dikkatle baktıktan sonra dudağını ısırdı. Maria'ya hiçbirinde rastlamadım. Bakışları dumanlı ve manasızdı: "Haydi oturalım!" dedi. "Fakat ben pek iyi bilmem. Merak etmeye başladım. Fakat ikimiz de bundan şikâyetçi değildik. İnsanın içinde ne müthiş kuvvetlerin saklı olması lazım!" Gözlerinden tekrar o parıltı geçti. Göğsünden hafif fakat harikulade güzel bir ten kokusu yayılıyordu. yerinden fırlayarak : "Haydi!" dedi. Aradan on beş dakikaya yakın bir zaman geçtiği halde geri gelmedi. Maria gözlerini bana dikmişti. Başım ağrıyordu. Şimdi. "Nasıl oluyor da bir insan diğer bir insanı bu kadar çok mesut edebiliyor?..

Sokaklarda birçok sarhoş çiftler vardı. Onun ayakta duramayacak kadar sarhoş olduğunu zannetmekle ne kadar hata etmiş olduğumu anlıyordum. Biraz daha tenha sokaklara geldiğimiz zaman yavaşladı. Sırtında ince bir yün elbiseden başka bir şey yoktu. Yukarı çıkıp hesabı gördüm ve vestiyerden paltomu ve onun kürk mantosunu getirdim. Yazlık elbiseleri ile sokağa çıkmış hissini verecek kadar ince giyinmiş kadınlar. Haydi gidelim!" Onu hemen hemen zorla içeri soktum. bir iskemle bulup oturttum. Orada beyaz bir şey duruyor gibiydi. "Hava almak ve serinlemek istiyorum. Sık ve şiddetli nefes alıyordu. ellerinden maharetle sıyrılıyor ve beni sürük-lüyordu. Mana Puder. kapının hemen önündeki ağaçlardan birine dayanmış ve yüzünü oraya yapıştırmıştı. sonra bana döndü: 116 .. iki kolunu başının hizasında yan yana getirerek. Saçlarına ve ensesine ağır ağır kar taneleri düşüyordu. Ayaklarımız sokağın karlarına gömülerek yürümeye başladık. gülümsedi: "Nerede kaldın!" dedi. Kolumdan sımsıkı tutuyor ve hızlı gitmeye çalışıyordu. Sesimi duyunca başını çevirdi. Parmağını dudaklarına götürerek: "Sus!. boynuna sarılmak isteyenlere üstünkörü bir gülümseme ile mukabele ediyor. Maria. Derin bir "oh!" çekti." dedi. bu neşeli ve sarhoş insanların arasından daha hızlı geçip gitmek için beni çekiyordu. "Siz nerede kaldınız? Ne yapıyorsunuz? Deli mi oldunuz!" diye bağırdım. Yolda kendisine laf atanlara.ayakta duran insanlara çarparak bir salondan öbürüne koştum. Yoktu. bu havada ve böyle gece yarısından iki üç saat sonra ilkbahar safasına çıkmış gibi keyifli kahkahalar atıyorlar. şarkılar söylüyorlardı. Büyük caddeler kalabalık insan grupları ile doluydu. Merdivenlerin birkaçını birden atlayarak alt kata indim ve aradım. Bu sırada gözüm. Kapıya atıldım ve dışarı çıkınca bir feryat kopardım. gazinonun dönen kapısının buğulu camları arasından dışarıya ilişti.

"Raif. Sevgili Raif. Yolun sonralarına doğru adımları dolaşmaya başladı. Bana darılma!.. Boğulacak gibi kıvranıyor." diyordu. sonra tekrar söyleniyordu : "Hayır... Sırtını merdivenin duvarına vererek bekledi. hayır. "Anahtarlar nerede?" diye sordum..... cebimde olacak!" Elini kürkünün iç taraflarına sokarak üç anahtardan ibaret bir deste uzattı. onu bir an evvel evine götürüp bırakmayı bu sefer ben istiyordum. Yukarı katlardan birinde... Ben böyleyim işte.. ara sıra ayaklarına basıyordum. kendini üşüttün!" dedim. göğsü sarsılıyor. o kadar eğlendim ki!. "Düşeceksin!" dedim. " Kahkaha ile gülmeye başladı. Halbuki soğuk hava beni tamamıyla açmıştı. Şimdi duyulur duyulmaz bir sesle karmakarışık sözler mırıldanıyordu. ben çok eğlendim. karanlıktan bana seslendi: . Bütün yüzüyle gülerek : "Ah. Fakat kederlenmeye lüzum yok. Ben böyleyim işte. Kapıyı açtım.. Evvela kendi kendine şarkı söylemeye çalıştığını zannettim. Muhakkak ki sen iyi bir çocuksun!. o kadar. Onu belinden yakalayarak götürüyor. Birdenbire bir öksürüğe tutuldu. Bir günüm bir günüme uymaz diye... " Yarım saat sonra kapısının önüne geldik. o kadar eğlendim ki. Raif.. Neredeyse ağlayacak diye korkuyor... kederlenmeye lüzum yok... sonra bana hitap ettiğini anlayarak kulak verdim: "Evet. onu yukarı götürmek için döndüğüm zaman sıyrıldı. Kendim çıkarım!" Anahtarlar bende olduğu için arkasından gittim.... Soluya soluya cevap verdi: "Hayır. Bir kaldırımdan karşı tarafa geçerken az daha karların üzerine yuvarlanacaktık... Biraz sükûnet bulunca: "Ne oldun? Gördün mü.. İşte." Birdenbire hıçkırmaya başlıyor... fakat kolumu bırakmıyordu. koşarak merdivenleri çıkmaya başladı. " dedi. Kuvveti ve iradesi onu bırakmışa benziyordu. Dememiş miydim?. Sen çok iyi bir çocuksun..."Nasıl? Bu geceden memnun musun? Eğlendin mi? Ah. "Darılma.

117 .

Sol dirseğini yastığa dayamıştı. Kolumu hızla çekerek beni yatağının kenarına oturttu... Gözlerimi indirdim. hiçbir şey söylemeden ona elimi uzattım. Ama eğlendik değil mi? Muhakkak.. bir bilsen. Neden böyle duruyorsun?. Kürk mantosunu çıkarıp bir kenera bırakırken bana bir iskemle göstererek: "Otursana!" dedi.. Kafasının içinde şuraya buraya kaçan ve bir türlü yakalanmayan bir şeyi tutmaya çalışır gibi bir ceht* * Çaba. Beyaz örtülerin altından fırlayan sağ omzu ve kolu yüzü kadar soluk ve beyazdı... Tekrar baktığım zaman yatakta bir parça doğrulduğunu ve gözlerini. "Üşüyeceksin!" dedim. Yatakta diz çökerek yanıma oturdu. hayır.. Eski. entarisini başından sıyırıp bir iskemleye attı ve yorganın içine girdi..."Buradayım... Sonra yaklaştı.. Raif" dedi. Ne güzel ciddi olabiliyorsun! Ama sebep ne?" Başımı kaldırdım.. iki elimi birden tuttu. ellerini iki yanağıma koydu: "Bana bak!" dedi.. Ah. çoraplarını çıkardı. Bu kapıyı aç!" El yordamıyla açtım. "demek sen böyle de olabiliyorsun?.. Oturduğum yerden kalktım.. Asıl kendime ispat edececeğim. Hakkın var. bir uykudan uyanmaya çalışır gibi kırptığını gördüm.. Hâlâ inanmıyor musun? Hâlâ şüphe mi ediyorsun?" Gözlerini kapadı. Fakat ne yapayım? Bilsen. Büyük bir süratle iskarpinlerini.. Seni hiç böyle görmemiştim.. fakat oldukça iyi muhafaza edilmiş mobilyalar ve güzel bir meşe karyola ilk bakışta göze çarpıyordu. Odasında elektriği yaktı. "Düşündüklerin doğru değil. yüzüne bir sarhoş gülüşü yayıldı. Beraber içeri girdik. Odanın ortasında kımüdamadan duruyordum. biliyorum! Ellerini çekme. büyük bir endişe içindeymiş gibi açtığını ve ara sıra.. Sonra kendisi yatağın kenarına ilişti. Bunu sana ispat edeceğim. 118 . Hayır. İlk defa gördüğü bir insanı tetkik ediyormuş gibi beni süzdü. yüzünü avuçlarımın içine yerleştirerek: "Ah.

Arpie Madonnası'ndan da güzeldi. Tabii!" dedi. " Başımı kendisine doğru çekti ve bütün yüzümü ateş gibi buselere boğdu.. İçimde.. Kolunu başının altına koymuş. Saçları beyaz yastığa dalga dalga serilmişti. Kesik kesik nefes alarak : "Tabii. sebebini bilmeden. alnı ve kaşlarının arası buruşuyordu." dedi.sarf ediyor. uyuyordu. Başka türlü olmasına imkân var mı?. Uyandığı zaman bana nasıl bakacağını.. Başımı yastığa bıraktım. Ağzı bir parça aralıktı ve dudaklarının kenarında gayet ince tüyler vardı. Yorganı tutan kolumla onu kendime doğru çektim. Bunun sebebini bir türlü anlayamıyordum. Hem çok seviyorum. ağzının üzerine dökülen birkaç tel saç havalanıyor ve tekrar düşüyordu. Muhakkak seviyorum. gözlerimi tavana dikerek beklemeye başladım.. Sabahleyin uyandığım zaman onun derin ve muntazam nefeslerini duydum. "Tabii sizi seviyorum. Niçin hâlâ. Nefes aldıkça burnunun kanatları kımıldıyor. hakkında verilecek hükmü bekleyen bir maznun gibi. uyanmasından korkuyordum. Ben de sizi şüphesiz o kadar çok seviyorum. gözlerimi açar açmaz bulmayı ümit ettiğim sükûn ve emniyet yoktu. bana arkasını dönmüş... Herhalde seviyorum.. Sen de gülüyorsun değil mi?.. sonra sözüne devam edemeyerek odanın bir köşesine bakmaya başladı.. Vücudunun titrediğini hissettim... Çıplak omuzlarının titrediğini görünce yorganı çektim. Gözlerini açtı. fakat.. bana neler söyleyeceğini merak ediyor. Saçları alnına dökülmüştü. Yüzü bu anda tablodakinden de.. Fakat neden şaşırıyorsunuz? Başka türlü olacağını mı zannediyordunuz? Beni ne kadar çok sevdiğinizi anlıyorum. Yandan vuran elektrik ışığı kirpiklerinin gölgesini burnunun üst tarafına düşürüyordu. içim titriyordu? Ondan daha ne isteyebilirdim? Daha ne bekliyordum? Bütün arzularım son haddine kadar yerine gelmiş değil miydi? . Şaşkın şaşkın gülümseyerek: "İşte böyle. İçimde bir sabırsızlık vardı.. Alt dudağı hafif hafif ürperiyordu. sırtına sardım ve kaymasın diye elimle tuttum.

119 .

bazan siz diye hitap ediyorduk. Siz uyanalı çok oldu mu?" "Biraz evvel!" Sesi bana tekrar cesaret verdi. Benim kendisini seyrettiğimi bildiği halde başını çevirmeden o meçhul yere bakmakta devam etti. Fakat bu. fakat bu neydi? Evden çıktıktan sonra bir şey unuttuğunu fark ederek duraklayan. ümidini kesince. göğsümü adeta görünmez bir çemberin sarıp sıktığını hissettim. Uzun zamandan beri kulaklarımın en tatlı aşinası olan ve bende yalnız iyi hatıralar uyandıran bu ses. yakın tebessümü değildi. Gerçi son günlerde birbirimize rastgele bazan sen. Gözlerini belli olmayan bir noktaya dikmiş. bakıyordu. fakat unuttuğunun ne olduğunu bir türlü bulamayarak hafızasını ve ceplerini araştıran. birdenbire çıkıp gelen güvenilecek bir dost gibi. hayatımın en aydınlık gününü vehimler ve fena sezişlerle karartmanın sebepsizliğini düşündükçe büsbütün canım sıkılıyordu. Epey zamandan beri uyanık olduğunu anladım ve içimdeki endişelerin birdenbire büyüdüğünü. yersiz korkuların şu anda hiç lüzumu olmadığını. Bir müddetten beri Maria'nın muntazam nefes alışının kesildiğini fark ettim. nihayet. Fakat bu gecenin sabahında bana böyle mi demeliydi? Belki hâlâ uykusu açılmamıştı. Yavaşça başımı kaldırıp baktım. Hiç kımıldamamış. aklı geride. Başını çevirmeden sordu: "Uyandınız mı?" "Evet!. ileri gitmek istemeyen adımlarla yoluna devam eden bir insan gibi üzüntülüydüm.İçimde boş kalan bir taraf bulunduğunu ve bu boşluğun bana adeta maddi bir eziklik verdiğini hissediyordum. Bana "Uyandınız mı?" demişti. yüzüne dökülen saçlarını bile çekmemişti. Gözlerini kırpmıyordu. Daha ziyade Atlantik'teki müşterilere karşı sarf ettiklerine benziyordu. Bütün bu manasız hislerin. 120 . Gülümsüyordu. içime ferahlık getirmişti. onun her zamanki içten. Fakat bu tesir ancak bir gün sürdü. Bir şey noksandı.. Yatakta bana doğru döndü. "Kalkmıyor musun?" dedi.

Ne oluyoruz? Sahiden evlenmiş insanlar gibi birbirimizden sıkılmaya mı başladık?" Ne demek istediğimi anlamayan gözlerle yüzüme baktı. Aklımca nükte yapmak istedim: "İkimize de bir sessizlik çöktü. Sonra yatağa doğru sokuldum: Onu okşamak. En kıymetli hazinesini.. Başparmağını yukarı doğru kaldırıyor. Ama ben istiyorum. Belki de içkiden. Sırtım da ağrıyor... daha ziyade kuvvetlenmeden kırmak istiyordum. Soluk yüzünü birdenbire. Odanın içinde sıkıntılı bir hava vardı..."Kalkacağım!... Ellerini yakaladım. "Belki de dün akşam üşüdün!" dedim. diğer parmaklarını aşağıya kıvırıyordu. yattığı yerden göz ucuyla takip ettiğini sezmiştim. Daha çok sıkıldım ve sustum.. Hâlâ yüzüme bakmakta devam ediyordu.. Kalktım. "Maria! Benim Kürk Mantolu Madonnam! Birdenbire ne oldu? Sana ne yaptım? Hiçbir şey istemeyeceğimi vaat etmiştim. O da doğruldu. Çıplak ayaklarının uçları halıya dokunuyordu. Göğsü ağır ağır kalkıp inerek devam etti: "Daha ne istiyorsun? Başka bir şey isteyebilir misin?.. "Çırılçıplak sokaklara uğrayacak ne vardı?" Omuzlarını silkti ve tekrar arkasını döndü.. hayatının sebebini kaybetmek üzere olan bir insan gibi... Bir iskemle çekerek karşısına oturdum. o zamana kadar hiç görmediğim bir pembelik kapladı. ayaklarını aşağıya salladı ve sırtına ince bir hırka aldı... Birçok şeyler istiyorum ve hiçbirini elde edemiyorum. Halinde daha ziyade yaklaşmama mâni olan bir şey vardı. Biraz kırgınlığım var. Her çareye başvurdum. Kendimi pek o kadar iyi hissetmiyorum. Sen artık memnun olabilirsin! Ama ben ne yapayım?" Başı önüne düştü.. fayda yok. Sen?" "Bilmem.. sesim heyecandan titreyerek: "Maria" dedim. Onun beni. Kolları cansız gibi aşağıya sarktı. yüzümü yıkadım ve çarçabuk giyindim.. aramızdaki buzları. Nihayet gayet sakin bir sesle: "Neden sıkılıyorsun?" dedi. Sözümü tutmadım mı? Birbirimize her zamandan ziyade yakın olmamız lazım gelen bu anda neler söylüyorsun?" 121 .

Bundan 122 .. Gözlerini kapadı.. Çocukluğuna ait bir masal söylermiş kadar tatlı bir sesle: "Dün akşam...... sana da âşık olmadıktan sonra hiç kimseyi sevemeyeceğimi. bir sonu olmamasını ne kadar isterdim. Başka türlü olmayı ne kadar isterdim. Bir defa da bunu tecrübe edeyim dedim. hele buraya geldikten sonra..... Hava her zamanki gibi kapalı.. Beni asıl... Adalelerimde yorgunluk ve başımda ağrı.. Demek ki. Halbuki dünyada sana âşık olmam icap ettiğini. "Birbirimize her zamandan ziyade uzağız! Çünkü artık bir ümidim yok. fakat aynı zamanda bütün hayatımı kavrayacak kadar kuvvetli heyecanlar duyacağımı. bu sabah uykudan. Ne yapalım? Kabahat sende değil.. Sihirli bir el tarafından tamamen değiştirileceğimi. Yüzüne tatlı bir yumuşaklık geldi.. Bu sondu... diye düşündüm.. Raif. başka bir dünyaya doğar gibi uyanacağımı sanmıştım. Ne yapayım? Ağzımda dün akşamki içkilerin burukluğundan.. Bunu olduğu gibi kabul etmekten başka çare yok." Bir müddet sustu. Benim iyi kalpli dostum. Sana âşık değilim... sırtımda gittikçe artan ağrılardan başka hiçbir şey hissetmiyorum. arka üstü uzandı... Yaramda. İçimde hep o boşluk var. küçük kız çocukları gibi masum. bu ümidin boşa çıkması üzüyor.. ruhumda. ben böyleyim. hatta senden çok istediğime emin ol.Başım sallayarak: "Hayır dostum.. bir an neler ümit etmiştim.. Ne kadar isterdim. bütün ümitlerimi terk etmek lazım geleceğini gayet iyi biliyorum.. hayır!" dedi. daha fazla sokulmak için atılan her adım daha çok uzaklaştırıyor.. Başka türlü olmayı senin kadar. Ama değil.... her şeye rağmen bana yabancı.. odam soğuk. Eliyle gözlerini kapadı ve devam etti: "Demek ki insanlar birbirine ancak muayyen bir hadde kadar yaklaşabiliyorlar ve ondan sonra. Fakat hakikat ne kadar başka. Belki bu noksandı.... bütün yakınlığına rağmen benden ayrı. Seninle aramızdaki yakınlaşmanın bir hududu. Daha da büyümüş olarak. benden başka bir insan..." Tekrar yatağına girerek. Fakat elimde değil..

Gene yürüdüm." Başımı göğsüne doğru çekerek saçlarımı okşadı.. omnibüsler geçiyordu..... kolunu uzattı. buz tutmuş kanalların üstünden yürüdüm. Yanımdan. dükkânların çoğu kapalıydı.... Bana darılarak gidiyorsunuz. Soğuktan gözlerimi kırpıyor ve koşar gibi hızlı adımlarla ilerliyordum.. O kadar yalnız kalmak istiyorum ki.. Terlediğim için paltomun önünü açtım. Yoluma devam ettim. Yanımdan bisikletli insanlar ve uzaktan yerleri sarsarak bir tren 123 .. Bunları ne diye. Sakin olmak için müthiş bir gayret sarf ederek : "Dargın değilim. Saatlerce yürüdüm... Artık eskisi gibi apaçık konuşamayız. Ara sıra dallardan yere pat diye kar parçaları düşüyordu. Hiçbir şey düşünmüyordum. Ortalık tenha.... Yalnız bir müddet dinlenmek ve birbirimizden uzak kalmak lazım. "Ben müteessir değil miyim? Beni görmüyor musun?. Mevcut olmayan bir şeye malik olalım derken mevcut olanları kaybettik. Sokakta rastgele yürümeye başladım. neyin uğrunda feda ettik? Hiç!. Parmaklarının ucundan tuttum ve: "Allahaısmarladık" dedim.. hayır böyle olmaz. belki tekrar dost olur ve bu sefer daha akıllı davranırız.... Güldüm ve elimi yüzüme kapatarak dışarı fırladım. Şehrin sonuna gelmiştim. İki tarafımda muntazam dikilmiş çam ormanları vardı.. Gel!. Haydi artık Raif. Cenup istikametinde gidiyordum. buğulu camlarıyla tramvaylar... Böyle gitme. " Elini gözlerinden çekmişti. Ta birbirimizi tekrar görmek ihtiyacını şiddetle duyuncaya kadar. Ben size ne yaptım?" diye bağırdı.. Haydi artık git... Demiryolu köprülerinin altından. Birbirimizden...sonra kendimizi aldatmaya lüzum yok. parke kaldırımlar başladı. müteessirim!" dedim... Bu an gelince ben seni ararım... Kararmış yüzlü evler. Her şey bitti mi? Zannetmem. Yürüdüm. Hep yürüdüm. "Hayır. verebileceğimizden fazla şeyler beklemeyiz ve istemeyiz. Yanağını yüzüme sürdü: "Bana bir kere gül ve ondan sonra git!" dedi.. Yüzüme adeta yalvararak bakıyordu. İkimizin de çocuk olmadığımızı biliyorum.

üstlerine yüklenen karla. Ağaçların arasına saparak o tarafa gittim. birbirine karışan kayak izleri vardı. Sadece müteessirdim. niçin geri dönmediğimin farkında değildim. Kır gazinosunun arkasından dolaşarak karşı taraftaki ağaçların altına doğru gittim. Buraları evvelce de bir kere gördüğümü hatırlıyor fakat ne zaman geldiğimi. el ele tutuşup ilerdeki bir burnun arkasına doğru uzaklaşıyorlardı.geçiyordu. hiç kimse sevmemişti. Uzakta iki katlı. Ayak bileklerime kadar karlara batarak yürüyor ve her şeye dikkat ediyordum. Ona hakikaten dargın değildim. vücutları muntazam hareketlerle sağa sola kıvrılıyor. Sağ tarafta büyükçe bir göl ve üzerinde paten kayan bir kalabalık gördüm. beyaz pelerinli çocuk gibi titreşiyorlardı. ahşap bir kır gazinosu vardı. kadınların hiçbir zaman sahiden sevemeyecekleri neticesine varıyordum. Belki dört saatten beri yürüyordum. Gölün üzerinde kısa etekli kızlar ve paçaları bağlı delikanlılar hiç durmadan kayıyorlardı. Yalnız içimde müthiş bir boşluk hissi vardı. Yürüdüm. Başımın yanması azalmış. buranın neresi olduğunu bir türlü bulamıyordum. Gölün üzerindeki kalabalığı tekrar seyre başladım. oldukları yerde dönüyorlar. "Bunun böyle olmaması lazımdı" diyordum. Ne diye yoldan ayrılıp buraya saptığımın. Gazinodan birkaç yüz metre ötede. En tatlı emellerinin tahakkukunu gördüğü bir rüyadan acı hakikate uyanan bir insan gibi içim çekiliyordu. Zaten kadınlar pek acayip mahluklardı. en manalı zannettiğim bir devresi birdenbire boşalmış. burnumun kökünde hissettiğim karıncalanma geçmişti. asla kızmıyordum. Bütün hatıralarımı toplayarak bir hüküm vermek istediğim zaman. Ormanın her tarafında uzun.. Bütün bunlara dikkat ediyordum. her adımlarında boyları bir uzanıyor.. Demek ki beni bir türlü sevemiyordu. Beni hayatımda hiç. Hakkı vardı. yüksekçe bir yerde. Kadın sevebileceği zaman sevmiyor. birkaç ihtiyar ağaç vardı. ancak tatmin edilmeyen arzulara 124 . Orada durdum. Hayatımın en dolu. Etrafı tel örgü ile çevrilmiş korularda minimini çam fidanları. bütün manasını kaybetmişti. bir kısalıyor gibi görünüyordu. Ayaklarının birini havaya kaldırıyorlar. Kızların renkli boyun atkıları ve erkeklerin sarı saçları rüzgârdan uçuyor.

insanlardan kaçsam bile. O beni birdenbire sessiz ve karanlık dünyamdan ayırmış. şöyle böyle bir ömür sürmüş.. ışığa ve sahiden yaşamaya götürmüştü. daha doğrusu onun tablosu karşıma çıktığı vakit... çekilip gidiyordu. Fakat bu neydi? Bende.üzülüyor. Yaşadığım müddetçe türlü türlü yerler gezecek. bu haldeydim. Maria'nm da dediği gibi. Bir ruhum bulunduğunu ancak o zaman fark etmiştim. Fakat aramamak elimde olmayacaktı. daha doğrusu aramızdaki münasebette eksik olan neydi? Bir kadının bize her şeyini verdiğini zannettiğimiz anda onun hakikatte bize hiçbir şey vermiş olmadığını görmek. her şeye rağmen. Fakat böyle düşünmekle Maria'ya karşı haksızlık ettiğimi çabuk anladım. Fakat benim için bundan sonra eski uykuya dönmek imkânı yoktu. mevcut olmayan bir şeyi aramaya mahkûm ediyordu. bütün mesafelerin ötesindeymiş kadar uzak bulunduğunu kabule mecbur olmak acı bir şey. Önümdeki seneler bana tahammül edilemeyecek kadar ha125 . yapılacak bir şey yoktu. fakat beni memnun edecek hayat hakkında da bir fikrim yoktu. Bunun böyle olmaması lazımdı. kırılan benliğini tamir etmek istiyor. Maria Puder'i. Onu bulamayacağımı daha şimdiden biliyordum. kaybedilen fırsatlara yanıyor ve bunlar ona aşk çehresi altında görünüyordu. bu çeşit bir mahluk addedemezdim. Sırf bana acıdığı için bu kadar üzülmesine imkân yoktu. Yalnızlığımı hissediyor ve üzülüyordum fakat bundan kurtulmanın mümkün olabileceğini ummuyordum. Beni.. boşluğunu apaçık görmeden. Fakat. Onu. herkeste onu. Maria. bunu tabiatımın acayipliğine vermiş. Kürk Mantolu Madonna'yı arayacaktım. geldiği kadar sebepsiz ve ani. Bunu yapmamalıydı. Sonra onun da ne kadar ıstırap çektiğini görmüştüm. sürüklenip gitmiştim. hele benim tarafımdan. O da aradığı ve bulamadığı bir şeye yanıyordu. bütün ömrümce bir meçhulü. Şimdi. dilini bildiğim ve bilmediğim insanlarla tanışacak ve her yerde. bize en yakın olduğunu sandığımız sırada bizden. Onun bana böyle yapmaya ne hakkı vardı? Senelerden beri.

Birbirini bellerinden tutan çiftler. Bir gün Maria Puder'le Potsdam'a. iki insanın ancak muayyen bir hadde kadar birbirine yaklaşabileceklerine dair söylediklerini dinledikten sonra. Ve işte şurada. Gazinonun ikide birde açılan kapısından dışarı müzik sesi ve ayak patırtısı vuruyordu. Hatta bunları o zaman düşünüp düşünmediğimi de iyice tayin edemiyorum. Eğleniyorlardı. o. Aşağıdan.zin görünüyordu. bitip tükenmez bir yolculuğa çıkmışlar gibi. kafamın içine ve yal126 . dünyada yarı yolda kalmayan sevgiler de bulunabileceğini hatırlamak mı istemiştim? Bilmiyorum. Çimenler arasından kıvrıla kıvrıla akan ve bir gölcük halinde birleşen kanlarına bastığımı zannediyordum.. ikinci Frederik'in "Gamsız" sarayının parkını gezmeye giderken. Tam düşüncelerimin burasında gözlerimden bir perde sıyrılır gibi oldu. herhalde grog içerek kızışmak ve biraz dans etmek istiyorlardı... Fakat bulunduğum yer. gölün üzerinden. kahkahalar geliyordu. ölüme bile beraber giden bu insanların hayattan ayrıldıkları yere gelmek suretiyle ona bir nevi cevap mı vermiş oluyordum? Yoksa sadece kendimi inandırmak.. hiç durmadan dolaşıyorlardı. Ve ben. Bulunduğum yerin neresi olduğunu hatırladım. Hâlâ beraberdiler. birkaç adım ileride yatıyorlardı. birdenbire ayaklarımın altını yakmaya başlamıştı! Kadının göğsünde ve erkeğin kafasında birer tabanca kurşunuyla. şimdi bulunduğum ağaçların altında yüz seneden fazla bir zaman evvel bedbaht Alman şairi Kleist ile sevgilisinin birlikte intihar ettiklerini söylemişti. gerisingeriye koşmaya başladım. trenin penceresinden burasını göstermiş. VVansee'ydi. Kaymaktan yorulanlar sırtı tırmanarak gazinoya doğru gidiyorlar. yan yana uzandık-karını görür gibi oluyordum. Mukadderatları gibi kanları da birbirine karışmıştı. Geldiğim yoldan. Beni buraya getiren neydi? Rastgele yürürken gözüm bu taraflara ilişince neden hemen sapmıştım? Hatta neden evden çıkar çıkmaz bu istikameti tutarak sözleşmiş gibi buraya gelmiştim. Dünyada en güvendiğim mahluktan ayrıldıktan ve onun. Bu göl. Bu yüke katlanmak için bir sebep bulamıyordum. Yaşıyorlardı.

bir ağaç kurdu gibi beni kemirmekten başka ne yapıyordu? Şu ağaçlar. hayata bir şey ilave ediyorlardı. beni bir müddet için tesiri altına aldı ve oyaladı.. Hayat beni kaybetmekle hiçbir şey ziyan etmeyecekti.. Bacaklarımda yorgunluk değil. altında bulunduğumu anlıyordum. onların dallarını ve eteklerini örten karlar. Fakat ruhumun en derin bir köşesinde bu kanaat yeryüzünün bana ihtiyacı olmadığı kanaati.nız kendi ruhuma kapanmakla onların üstünde değil. Muhakkak ki dünyanın en lüzumsuz adamıydım. Hatta bunları düşündükten birkaç gün sonra. bir fazlalık değil. ve bugün de. vazifelerini yapıyorlar. faydasızlığıma bu andan itibaren inandım. kitleden ayrılmanın bir hususiyet. Hiç kimsenin benden bir şey beklediği ve benim hiç kimseden bir şey beklediğim yoktu. aradan bu kadar uzun seneler geçtiği halde her şeyi. Şimdiye kadar zannettiğim gibi. o zaman kendi hakkımda verdiğim hükümlerde hata etmiş olmadığımı görüyorum. Bundan sonraki gün127 . şu ahşap bina. fakat midemde açlıktan ziyade bir nevi bulantı hissediyordum. Şehre yaklaştıkça ümitsizliğim artıyordu. boşta yuvarlanan bir araba tekerleği gibi sallanıyor ve bu halimden kendime imtiyazlar çıkarmaya çalışıyordum. Hiçbir hareketim onun tesirinden kurtulamadı. Bu insanlar dünyada nasıl yaşamak lazımsa öyle yaşıyorlar. ilk bakışta göze görünmeyen bir manası. şu göl ve üzerindeki buz tabakası ve nihayet bu çeşit çeşit insanlar hayatın kendilerine verdiği bir işi yapmakla meşguldüler. İşte bu andan itibaren bende. bilhassa cesaretimi büsbütün kırarak beni etrafımdan tamamen uzaklaştıran o anın bütün teferruatını. şu gramofon. hatırlıyorum. hayatımın istikametine hâkim olan değişme başladı. Her hareketlerinin bir manası vardı. Dün akşamdan beri bir şey yememiştim. yaşadığımı zannettiğim oldu. bir sakatlık demek olduğunu hissediyordum. Ben ise. Lüzumsuzluğuma. yepyeni bir vaziyet. dingilden fırlayarak. Ara sıra hayata tekrar döner gibi olduğum. Ben neydim? Ruhum. her zaman için yerleşip kaldı. Bu sefer ağır ağır ve düşüncelere dalarak gidiyordum. Koşa koşa asfalt yola geldim ve Berlin'e doğru yürümeye başladım. gövdeme doğru yayılan bir gerilme vardı.

Şehre yaklaşmıştım. Çocukluğumda kurduğum hayallere benzeyen. tam onun Atlantik'te numara yaptığı sıralarda. daha saçma ve daha kanlı şeyler tasavvur ediyordum: Gece. Vücuduma garip bir uyuşukluk yayıldı. Gene aynı köprülerin altından ve üstünden geçtim.lerimin ondan ayrı olarak geçeceğini bir türlü kabul edemiyor. kandırıcı fikirler kafama hücum ediyordu. Bu sözlerin ona tesir etmemesinin. Gözlerim yaşararak ve sesim titreyerek ona aramızdaki yakınlığı. ömrünün sonuna kadar beni unutamayacağını. kendisini telefona çağırmak. kısaca veda ederek.. Hiçbir zaman başımı eğip yalvarmaya gidemezdim. Gözlerim yanıyordu. kendimi kanla hatırasına bağladığımı anlayacaktı.. cazip. esrarı çözülemeyen bu facia hakkındaki tafsilatı okurken kalbi nedamet ve yeis içinde çırpınacak. bu ihtimali ciddilikten uzak. rahatsız ettiğim için af diledikten sonra. sonra deli gibi "Ra-if! Raif!" diye bağırıp benden bir cevap almaya çalışacaktı. Kalktım ve tekrar yola düzüldüm. tesadüfen bunu haber alınca ne yapardı? Yüzü nasıl bir şekil alırdı? Bütün yaptıklarına nasıl pişman olurdu? Düşüncelerim hep onun etrafında dönüp dolaşıyordu.. Yerde son nefesimi verirken ihtimal ki. hem de bir faydası olmazdı. Böyle bir şey hem elimden gelmez. Maria günlerden sonra.. Küçük bir parka girip oturdum.. Yolda kendi kendime söylenmeye başladım. ne güzel olurdu! Bu müthiş sesi duyunca. fikrini değiştirmemesinin imkanı yoktu. Tanıştığımız ilk günlerde olduğu gibi bin türlü güzel. mikrofon başında kafama bir kurşun sıkmak. Benim nereden telefon ettiğimi bilmediği için çaresizlik içinde çırpınacak. Nereye gittiğimi bilmiyordum. Hep ona hitap ediyordum. gülünç. Buna rağmen saatlerce oturdum. Burada donup kalmak ve ertesi gün sessiz sedasız bir yere gömülüvermek. imkânsız buluyordum. Şehrin ortalarına gelmek için daha saatlerce yürümem lazımdı. bu sesleri de duyar ve gülümseyerek ölürdüm. Karlar ayaklarımı donduruyordu. fakat onlara nazaran daha delice. iki insanın birbirini 128 . Akşam olmaya başlamıştı.. evvela ne olduğunu anlamayarak bir müddet duracak. polise haber veremeyecek ve ertesi gün elleri titreyerek gazeteleri karıştırıp. Başımı arkaya atarak gökyüzüne baktım.

uzaktan bakmakla iktifa ediyordum. Nihayet kapıda duran sırmalı adama sordum: "Bilmem. bazan. rüyamda gördüm. bir gazinodan Atlantik'e telefon ettim ve Maria Pudefi sordum.. aradan biraz zaman geçmesini beklemekten başka bir şey yapamayacağımı anlıyordum. Penceresinde ışık yoktu. eskisinden daha yakın olarak. Bir tek harfini bile fark etmeden sayfaları çeviriyor. onun kararlarının kati olduğunu.bulması bu kadar güç olan bu dünyada bizim böyle manasız sebeplerle ayrılmamızın imkânsızlığını anlatıyordum. geç vakit evden fırlıyor.. Onu görmek ve bütün bunları anlatmak lazımdı. fakat birkaç satır sonra gene zihnimin başka yerlerde dolaştığını görüyordum. Her gün odamda oturuyor. Evet. bir yukarı gezinerek. onun geçeceği yollarda ve evinin etrafında dolaşıyordum. Artık sırmalı kapıcıya sormaya utandığım için. Rahatsız etmenin doğru olmayacağını düşünerek pansiyona döndüm. darıl-mıştı. Üç gün arka arkaya aynı şekilde onu yolda bekledim. Gündüzleri hadiseleri olduğu gibi kabul ediyor. evinden çıkıp gidişime hayret etmiş. Sabahleyin o kadar kolay kabul ettiğim korkunç kararı değiştirmeliydi. Benim gibi her zaman sakin.. Değiştirecekti. bütün gündüzki kararlarımın aksine olarak. Böylece beş gün geçti. hemen hemen hiç itiraz etmeden. her şeyi kabule amade bir insanın birdenbire coşması. Saat on bire kadar dolaştım ve gece Atlantik'in önünde. Kendisini her gece. Fakat gelmedi. Herhalde uyuyordu. bir aşağı. Koşa koşa evinin önüne kadar gittim. Nihayet. sonra yavaş yavaş ellerimi tutarak gülümsüyor ve: "Hakkın var!" diyordu.. Onu derhal. ona evvela garip görünüyor. onun gene işine gitmediğini anlayınca. Hatta belki de benim. Fakat geceyle beraber muhayyilem faaliyete başlıyor. O zaman hastalığının artmış olduğunu tahmin ettim. Beşinci gün. karanlık pencerelerine baktım ve hiçbir şey yapmaya cesaret edemeyerek döndüm. sonra kapısının önüne gittim. kitap okumaya çalışıyordum. onu beklemeye başladım. dikkat etmeye azmederek baştan başlıyor. bu akşam gelmedi!" dedi. hemen bu akşam görmeliydim.. Has129 . hummalı bir hasta gibi bana olmayacak şeyler düşündürüyordu..

. Uykuda bile olsa uyandırmak kararıyla. birkaç kere daha. içeride hiçbir hareket olmadı. "Hastalığı?" "Bilmiyorum!" Arkamdan hayretle bakan hizmetçi kıza teşekkür bile etmeden merdivenleri dörder dörder atladım. Münasebetimizin hududu. Bir sarhoşluk gecesinin saba-hındaki sahneye bu kadar kıymet vermek doğru olamazdı. ev halkını uyandıracaksınız. evinin yolunu tuttum. uyku sersemi bir hizmetçi: "Ne istiyorsunuz?" diye sordu. Merdivenleri nefes nefese çıktım ve tereddüt edip vazgeçmemek için derhal elimi zile götürdüm. Demek sahiden bu kadar hastaydı. kısaca çaldım ve bekledim. Yalnız karşı taraftaki evin kapısı aralandı. Yüreğim hopladı: "Başka yere mi taşındılar!" Telaş ve heyecanım karşımdakini biraz yumuşatmışa benziyordu. uzun uzun çaldım. "Burada oturanı!" Yüzüme dikkatle baktıktan sonra. bakacak kimsesi olmadığı için hasta kasasının doktoru hastaneye kaldırttı!" Bunları söyleyen kıza doğru koştum: "Hastalığı nedir? Ağır mı? Hangi hastaneye kaldırdılar? Ne zaman?. her şeye rağmen bunu yapmak hakkını bana verecek kadar genişti. Beklediğim ayak sesi duyulmadı..ta olduğu için birkaç günden beri gelmediğini söylediler.. galiba Charite'ye götürdüler!" dedi.. başını sallayarak cevap verdi: "Hayır. bir adım geri çekildi ve: "Bağırmayın. İlk rastgeldiğim 130 . annesi hâlâ Prag'dan gelmedi. Ondan sonra. ters bir tavırla: "Orada kimse yok!" dedi. Bundan şüphe mi ediyordum? Niçin onun hastalığına inanmak için böyle bir tasdik beklemiştim? Benden kaçmak için işine gitme saatlerini değiştirecek veya kapıcılara talimat vererek beni savdıracak değildi ya!. Kendisi de hastalandı." Suallerimin hücumu karşısında şaşıran hizmetçi. İki gün evvel kaldırdılar.

İçerde hastam olduğunu söyleyince. bana dik dik baktı ve üçüncü seferinde buralarda neden dolaştığımı sordu. ne hastalığından. Bu akşam anladım ki. yanında bulunmak. onu kaybettikten sonra. Ne böyle bir kadının geldiğinden. Gece yarısından sonra gelen ve bu müthiş soğukta kendisini rahatsız eden ziyaretçiye karşı belki de hak ettiğinden biraz fazla nezaket gösteren kapıcının bana verebilecek hiçbir bilgisi yoktu. Ortalık aydınlanmaya başlayınca. sabaha kadar yüksek taş duvarların etrafında dolaştığım ve hep onu düşündüğüm bu gecede tam manasıyla anladım. Ne maksatla olduğunu bilmeden oraya gittim. Maria Puder'i ne kadar sevdiğimi ve ona nasıl delice bağlı olduğumu. Her sualime. ikinci defa yanımdan geçerken. hastanenin müteaddit kapılarından girip çıkan beyaz otomobiller çoğaldı. Gene bu akşam anladım ki. ben dünyada ancak kof bir ceviz tanesi gibi yuvarlanıp sürüklenebilirim. Saat tam dokuzda. ona hizmet etmek. Yüzlerce metre uzunluğundaki büyük taş bina içime ürperme verdi. onun bunlardan hangisinde olduğunu tahmin etmeye çalışıyor. Fakat ben hiç tereddüt etmeden büyük kapıya doğru gittim ve kapıcıyı odasından çıkardım. Sokaklarda hiç kimse yoktu. öğrenirsiniz!" demekle mukabele ediyordu. gidip istirahat etmemi ve yarın gelmemi tavsiye etti. ne de nereye yatırıldığından haberi vardı. ellerimle alnının terlerini silmek için mukavemet edilmez bir arzu duyuyordum. bir insan diğer bir insana bazan hayata bağlandığından çok daha kuvvetli bağlarla sarılabilirmiş. Ara sıra beyaz bir otomobil hastanenin kapısından içeri giriyor. Birçoklarından dışarı sönük ve sarı bir ışık vuran pencerelere bakıyor. Rüzgâr karları bir duvardan öbürüne savuruyor ve gözlerime dolduruyordu.polisten Charite dedikleri bu hastanenin nerede olduğunu öğrendim. ziyaret günü olmadığı halde. fakat bundan sonraki tesadüflerinde halime acıyan bir sükûtla yanımdan geçip gitti. Bir polis. biraz sonra tekrar çıkıyordu. nöbetçi doktordan hastayı görmek müsa131 . canı sıkıldığı halde gülümsemeye çalışarak: "Yarın dokuzda gelin. Biraz sonra. sokaklar yavaş yavaş canlandı.

. Ben bu yirmi beş gün zarfında ne yaptığımı şimdi pek hatırlamıyorum. fakat o.. Hastaya veda ettim. Galiba onu gidip gördüğüm. "Bir şey değil. sonra vazgeçti. Fakat yüzü birdenbire değişti ve telaşlı bir hal aldı. başucunda durarak. hastaneden çıkıp evine geldi. Hastalık zatülcenpti. daha 132 . hastanın yorulmasının doğru olmadığını söyledi. tek yataklı bir odadaydı. fakat gülümsemedi. hemen gülümsedi. Maria Puder.. Herhalde geçecek.. örtünün nihayetini kabartan ayakları. çünkü yaşasam şimdi aklımda bu günlere ait hiç olmazsa küçücük bir hatıra bulunurdu. Hemşire kapıyı araladı. Hatta yaşamadım bile. Ama doktor pek tehlikeli bulmuyordu. Uzun boylu tavsiyelerle ve deste deste reçetelerle. Yalnız benzinin solukluğu sarımtırak bir hal almıştı. Maria Puder. Herhalde yüzümün perişan ifadesi. karlı bir günde. Yanma sokularak: "Sen ne oldun? Bak gördün mü?" dedim. ara sıra kenara kayan gözlerini ve büyük bir güçlükle nefes alan göğsünü seyrettiğim zamanların haricinde hiçbir şey yapmadım. Gece içeri bırakmadılar. Yalnız onun yanındayken içimi müthiş bir korku.. karşı dairenin hizmetçisi buraya getirdiklerini söyledi. Gayet ciddiydi. Eve gittim. Hastanenin etrafında!" Gözlerini üstümde gezdirdi. Bir şey söyle-yecekmiş gibi bir hareket yaptı. terleyen yüzünü. Hemşire odadan çıkıp bizi yalnız bırakır bırakmaz: "Ne oldun Raif?" diye sordu. Başını salladı. Yatağın kenarından dışarı fırlayan parmakları. hastanede yirmi beş gün kaldı. Ama sen pek bitkin duruyorsun!" "Hasta olduğunu bu gece Atlantik'ten öğrendim. Yanımda gelen hemşire. onu kaybetmek korkusu sarardı. içerde çok kalmamamı. evde de kendisine iyi bakacağını söyledi. Sesi hiç değişmemişti.adesini aldım. Belki daha fazla tutacaklardı. ben de sabahı bekledim!" "Nerede?" "Burada. Maria başını çevirip beni görünce.. hakkımda bu istisnanın yapılmasına sebep olmuştu. doktorlara burada sıkıldığını.

gizlice mezarın başına gelecek ve onunla yalnız kalacaktım. beni artık çıkarsınlar" dedi. Bu andan itibaren ona hakikaten yalnız ben baktım. O zaman ben ne yapacaküm? Evet. bir gün bana: "Doktorlarla konuş. mezarının yerini seçecek. büyük bir çini sobayı yakıyor. bu sırada Prag'dan dönmüş bulunacak olan annesini teselli edecek ve nihayet onu. yirmi beşinci günü. yukarı çıkarırken. Nihayet. kendisini soyup yatağına yatırdığım zaman bitkin bir haldeydi. O zaman ne yapacaktım? Buraya kadar her şeyi bütün teferruatıyla düşünüyor.şimdiden ölü bir hal almışlardı. Ve işte her şey bu anda başlayacakta. İyileşmeye başladıktan sonra.. fakat bundan sonrasını asla tasavvur edemiyordum.. küçük bir fırsat. beni de üzer!" diyordu. İhtiyarca bir kadın öğleye kadar gelip evi temizliyor. alelade bir şey söylüyormuş gibi. Bütün ruhum korkunç bir boşluk halindeydi. Hatta yüzü. Boşuna yere üzülür. sebepsiz bir şey olamazdı. şoför de bir kolundan tutarak yardım etti. buna rağmen. son işleriyle uğraşacak. bir kap hasta yemeği pişiriyordu. bir müddet sonra. Eli fitreye fitreye: "İyiyim. Bütün ısrarlarıma rağmen Maria annesinin çağrılmasına razı olmadı. Razı olduk.. Onu asıl bu andan itibaren kaybetmiş olacaktım... onu toprağın altına koyduktan ve mezarının başındakiler dağılıp onunla baş başa kaldıktan sonra ne yapabilirdim?. koluna girerek merdivenlerden indirdim. çukura bırakacaktım. bu korkunç değişmeye tabi olmak için. benim yeryüzünde bulunuşum kadar gülünç.. dudakları ve gülüşü de.. sükûnetimi muhafaza ederek. Evet. Sonra gene o ehemmiyet vermeyen edasıyla mırıldanıyordu: "İşte sen bana bakıyorsun ya! Yoksa yoruldun. çünkü kendisi yardıma muhtaç. sen keyfine bak ve kışı orada geçir" diye mektuplar yazıyordu. Sonra. mırıldandı: "Bana sen daha iyi bakarsın!" Cevap vermeden dışarı fırladım. "O gelirse bana yardımı olmaz. Bu anda ona ait bütün işler bitmiş olacağına göre. Herkesle beraber oradan ayrılacak. bir an bekliyor gibiydiler. Mütehassıs daha birkaç gün kalmasını istiyordu. Bir taksiyle evine getirdim. bıktın mı?" 133 . onu kürküne sardım. birkaç kişiyle beraber.

İlk defa olarak bu mevzua temas ediyordu. Geceleri geç vakte kadar başucunda bekler. Yılbaşı gününün sabahı aramızda geçen hadise. hiç yorulmadan üzerimde durduğunu hissediyordum. gözlerinin mütemadiyen beni takip ettiğini. sabahleyin erkenden gelirdim. akşamüzeri lambasının ışığı altında. bir aşk. Her şey. Hikâye bittikten sonra. buna hadise demek caiz değildi. bir kelimeyle olsun anılmamıştı. hayatında hiç kimse tarafından sevilmemiş ve kendisine bile itiraf etmediği halde. Bir gün. Fakat onun bir şeyler düşündüğü muhakkaktı. teşekkür ederken. ondan sonra inatçı bir ciddiliği muhafaza etmişti. daha doğrusu. üzerinde konuşmaya lüzum olmayacak kadar tabii telakki ediliyordu. lakayt bir sesle: "Yılbaşından sonra birbirimizi görmediğimiz günlerde ne yaptığını anlatmadın!" dedi. buradaki hayatımız. Hatta bu suali uzun zaman134 .. Sonra bana döndü. Zaten hastalığından beri hemen hemen hiç gülmemişti. Sonraları öteki odalardan büyükçe bir divan ve annesinin yatak örtülerini getirerek aynı odada yatmaya başladım. "Hiçbir şey yapmadım!" diye cevap verdim. Yalnız kendisini hastanede gördüğüm ilk günü beni tebessümle karşılamış.. Bende bir şeyler arıyor gibiydi. kendisine yüksek sesle kitap okurken. Burada. hep ciddi ve düşünceliydi. şaka yapmıyordu.Fakat bunu söylerken gülümsemiyor. bir insan sevgisi bekleyerek ihtiyarlamış bir muallimden bahsediliyordu. Maria uzun müddet gözlerini kapayarak sustu. Zavallı adamın ruh yalnızlığı. herhangi bir mesele üzerinde konuşurken. Ama ben şaşırmamıştım. yalnız kendi içinde doğan ve hiç kimse tarafından sezilmeden gene çabucak ölen ümitleri usta bir kalemle tasvir edilmişti. Jacob VVas-sermann'ın "Hiç Öpülmemiş Ağız" diye uzun bir hikâyesini okuyordum. kendisine. benim hastaneye ziyaretlerim. o küçük konuşma. "Sahi mi?" "Bilmem. Bu meseleler hakkında en küçük bir imandan her ikimiz de kaçıyorduk. Bir şeyi rica ederken." Tekrar bir sükût oldu. onu alıp evine getirişim. Odada birtakım işlerle uğraşıp gezinirken.

nerelere gittiğimi. İçinde yaşadığım hadiseler bana. bir neticeye varmadan başka şeylere geçiyordum. Mahiyetini henüz kendimin de anlayamadığım bazı hislerimi olduğu gibi söylüyor. hastanede olduğunu haber alınca. geçeceği yolda ve sonra evinin etrafında dolaştığımı. Fakat cevap vereceğim yerde ona yemeğini yedirdim. başladım. Uyuduğunu zannettirecek kadar hareketsizdi. nasıl oraya koştuğumu ve sabaha kadar dışarıda beklediğimi anlattım. O da hiç kımıldamıyordu. Sesim gayet sakindi. adeta insafsızdım. gözlerini açtı. Ağır ağır. Bir an tereddüt ettim: "İstersen yılbaşından sonra geçen beş günde neler yaptığımı anlatayım.dan beri beklemekte olduğumu fark ettim. mümkün olduğu kadar can sıkıcı şeyler okuyarak onu uyutmayı âdet etmiştim. son akşam. Hiçbir şeyi saklamıyor. Bunun için hem kendi hakkımdaki. Çehresinin hiçbir hattı oynamıyordu. Buna rağmen ben devam ediyordum. ortaya döküyordum. geceleri nasıl. Sonra güzelce üstünü örttüm. tekrar kapadı. yüzüme dikkatle baktı. Gözlerini kapamıştı. Evden nasıl çıktığımı. "Sen bilirsin!" Yemekten sonra. teker teker hatırlayıp tahlil etmeye çalışarak. daha çabuk uyursun!" dedim. Bütün bunları daha ziyade kendime tekrar ediyormuş gibiydim. telefonda ona veda etmek istediğimi anlatırken. bunlar üzerinde münakaşa ediyor. Yalnız bir defa. yalnız "Söyle" der gibi başını salladı. Bu nükteme gülmedi. Çünkü hiçbir maksadım yoktu. cevap da vermedi. tekrar başucuna oturdum ve: "Bir şey okuyayım mı?" dedim. her türlü gizli düşünceden ve hesaptan uzak. Onlarla aramda bir mesafe teşekkül etmişti. içimden geçenleri. aradan uzun seneler geçmiş hatıralar gibi yabancı geliyordu. Teferruat üzerinde duruyor. Onu yollarda beklediğim gecelerde kafama hücum eden yığın yığın kandırıcı cümlelerden hiçbiri aklıma gelmiyordu ve ben bunları 135 . hem onun hakkındaki hükümlerimde. VVansee'de gördüklerimi ve düşündüklerimi. Adeta başkasına ait hadiseleri hikâye ediyormuş kadar heyecansızdım. hafızamı toplamak için ara sıra duraklayarak. nihayet. buna lüzum görmüyordum.

Nihayet başını bana çevirdi. beni bütün dikkatiyle dinliyordu.. Yavaşça başımı kaldırdım. Onun da uyanık olduğunu. Kendimden geçmemek için gayret ediyor ve mütemadiyen kımıldıyordum.aramıyordum.. Oda henüz karanlıktı. O da sustu.. her akşam duymaya alıştığım bu muntazam ve yumuşak nefes hışırtısının başlamasını bekledim. nefesinin duyulmayışmdan anlıyordum. Perdelerin arasından pek az bir ışık sızıyordu. belli belirsiz gülümsedi (yahut ben böyle zannettim) ve gayet sakin bir sesle: "Artık uyumayalım mı?" dedi. Belki on dakika böyle kaldık. kendi ehemmiyetleri bakımından kıymetlendiriyordum. Her ikimiz de. Yerimden kalktım. Odada insanı ürküten bir sükût vardı. Yavaş yavaş gözlerime ağırlık çöktüğü halde. basit bir "hikâye etmek ihtiyacı"ndan başka hiçbir alaka yoktu. uzun zamandan beri ilk defa olarak. fakat geç vakte kadar uyuyamadım. soyundum ve elektriği söndürdüm. diyordum. kendisini nasıl ölmüş olarak tasavvur ettiğimi anlatırken. ruhlarımızın bütün gerginliğiyle bekliyor gibiydik. Her ikimizin içine de birçok şeyler birikiyordu. O kadar. Bunu adeta maddi bir şekilde hissediyordum. Maria'nm arkasını bir yastığa dayayarak bana bakmakta olduğunu fark etti. en küçük bir hareket bile yapmadığı halde. Bütün hareketsizliğimize rağmen odanın içini birbirimizin etrafında dolaşan düşüncelerimizin neşrettiği bir hava dolduruyordu. Ve o.. birkaç kere gözlerini kırptı. Hastanede başucunda onu seyrederken neler düşündüğümü. Tekrar odaya girdiğim zaman hasta kadın hep aynı va136 . "Günaydın!" dedim ve dışarı çıkarak yüzümü yıkadım.. Sabahleyin erkenden gözlerimi açtım. Sözlerimi bitirdikten sonra sustum. Aynı zamanda müthiş bir meraka düşmüştüm: Acaba ne zaman uyandı? Yoksa hiç uyumadı mı. İçimde. gözlerini açtı. karanlığa alışan gözlerim. Buna rağmen ilk dalan gene ben oldum. yatacağım yeri düzelttim. Vakaları bana olan nispetleri bakımından değil.. Beklediğim sesi: Onun nefes alışını gene bulamadım. Bunu gayet iyi hissediyordum.

dışarıda gördüklerimden ve duyduklarımdan bahsederek. fakat cevap vermedim. Parmaklarımın onun yanaklarına.. Yattığım sediri düzelttim. Mümkün olduğu kadar lakayt görünmeye çalışan bir sesle: "Demek çok iyisin!" dedim. ne geleceği düşünmüyor. Hizmetçiye kapıyı açtım ve Maria'nm sütünü içmesine yardım ettim. Bütün gün hep yanımda kalmanı istiyorum!" Bunu bir hastalık kaprisi saydım. adeta bir rahatsızlık vardı. değil miydi? Bilmiyordum. alnına yapıştığını hissediyordum. Gece lambasını kaldırdım.. Hizmetçinin yatağın kenarına bıraktığı sabah gazetelerini karıştırmaya başladım. akşamı buluyordum.. Gazeteleri bir kenara bırakarak. Her gün aynı şekilde kalkıyor.. "Fabrikaya!" "Bugün gitmesen olmaz mı?" "Olur. üstümü giyindikten sonra. Maria'nın halinde tuhaf bir telaş. yanına gidip oturdum ve elimi alnına koydum: "Bugün nasılsın?" "İyiyim. Tıraş olup. İçimde hiçbir arzu yoktu. elimi yüzünden çekmemi istemediğini anladım. gitmek için Ma-ria'dan izin istedim: "Nereye gideceksin?" dedi. Sanki bütün iradesi cildinde toplanmıştı. fakat neden?" "Bilmem. Her şey kendiliğinden bu yolu almıştı ve ben sadece tabi oluyordum. öğleye kadar sabun fabrikasına gidiyor ve öğleden sonra. Ruhum rüzgârsız ve kırışıksız bir deniz gibi sakindi.ziyetteydi. ona gazete veya kitap okuyarak. Hayret ettim: "Bilmiyor musun?" dedim. Çok iyiyim. bu akşam neden hiç uyumadın?" 137 . Ne geçmişi." Hiçbir hareket yapmadığı halde. aynı işlerle meşgul oluyor.. ancak yaşamakta olduğum anları biliyordum. Bunun böyle olması lazım mıydı. "Peki. Perdeleri açtım.. Bütün bunları hemen hemen hiç konuşmadan yapıyordum.

bu kadar sükûn içinde ağlanabileceğim tasavvur edemezdim. fakat gözlerinin kenarından yanaklarına doğru yaşlar sızmaktaydı. tertemiz gülümsüyordu. bir yaprağın damarları gibi ince çizgiler vardı. fakat gözyaşları aynı nispette çoğalmıştı. beni bir dakika bile rahat bırakmayacaklarını zannediyorum. En ufak bir ses çıkarmıyor. Bu sualime cevap vermemek için çırpındığı anlaşılıyordu. " Alnında küçük küçük ter taneleri belirmişti. kafama hücum edeceklerini. "Ne var?" Biraz kendini topladı. Gülümsüyordu.. sen gider gitmez.. Başını sallayarak cevap verdi: "Hayır.. öyle demek istemiyorum.. başı arkaya dayandı. Beyaz yatak örtüsünün üzerinde birer küçük beyaz kuş gibi duran ellerini tuttum ve onlarla oynamaya başladım. hatta senin anlatmadığın kısımlarla birlikte gördüm. Şimdi daha çok... bütün tafsilatıyla.. Bu sırada avucumun içinde sıcak bir yaşlık hissettim. Bunun için artık seni yalnız bırakamam! Korkuyorum.. Boynundan yanaklarına doğru bir kırmızılık yayıldı. Artık seni hiç yanımdan ayırmayacağım!... Parmaklarını kıvırıyor. Çabuk çabuk nefes alarak: "Hiç!" dedi. Başını iki elimle birden yakaladım ve kolumun üzerine yatırdım. Benden ayrıldıktan sonra neler yaptığını. Dünyada bu kadar rahat. Kendim için söylemiyorum. Hayretle yüzüne baktım. Hep seni düşündüm. " "Bilsem anlatmazdım!" dedim. Elinin iç tarafında.Bir an şaşırdı. uzun zamandan beri ilk defa olarak. Yalnız bugün için değil. tekrar açıyor ve elini yumruk yaparak avucumun içinde sıkıyordum.. hastanenin etrafında nasıl dolaştığını. Evet. bu akşam hemen hemen hiç uyumadım. Neden biliyor musun? Dün akşam anlattığın şeylerin. göğsü herhangi bir hıçkırıkla sarsılmıyordu. 138 . büyük bir dermansızlık hissediyormuş gibi. Bunları yavaşça sildim... Artık sana güvenemeyeceğim! Seni yalnız bırakmaktan korkuyorum. "Bugün yanımdan ayrılmanı istemiyorum.. daha rahat gülüyordu. Birdenbire gözlerini kapadı.. apaçık. duyulur duyulmaz bir sesle: "Ah RaifL" dedi...

.Başını yavaşça yastığa bıraktım: "Yorulacaksın!" dedim.. Güzel havalarda beraber sokağa çıkıp yarım saat kadar dolaşmaya başladık.. Ne zaman iyi olacağım acaba?. insanlar benden inanmak kabiliyetini almışlar. yahut pansiyona uğrayıp çamaşır değiştirmek için onu bir iki saat yalnız bırakmaya mecbur olunca. hiçbir şey konuşmaz.. Sonra kendi kendine söyleniyormuş gibi: "Şimdi aramızda noksan olan şeyin ne olduğunu biliyorum!" dedi. Birkaç hafta sonra biraz daha kuvvetlendi. yalnız ara sıra birbirimize bakıp gülerdik. gayet aklı başında olarak seviyorum. ilk anda işin azametini anlamak benim için müm139 . Ve bir gün her şey bitti. zaman bana korkunç derecede uzun görünüyordu.. Ama şimdi inanıyorum... sana âşık olmadığımı zannediyormuşum. Oradan Tiergarten'deki gölcüklerden birinin kenarına gider. Dışarı çıkmadan evvel. Seni istiyorum.. Bende inanmak noksanmış. "Bu eksik sana değil. bir kanepeye oturturken veya sırtına ince bir hırka bırakırken.. Gözleri parladı: "Hayır... Pencerenin önünde karşı karşıya oturup.. Sonra kürk mantosunu sırtına geçiriyor. saatlerce dışarıyı seyreder. eğildiği zaman öksürük tuttuğu için çoraplarını bile giydiriyordum. yüzümü gözlerinin kenarına sürerek yaşlarını kuruladım. O kadar basit. o iyi olup ayağa kalkıncaya kadar. Onu kolundan tutup." Cevap vermedim. hiç yanından ayrılmadım. bana ait. onu hastalığı ve beni saadetim çocuklaştırmıştı. Beni bu kadar çok sevdiğine bir türlü inanamadı-ğım için. Bir iyi olsam!. merdivenlerden ağır ağır indiriyordum!.. yosunlu suları ve kuğuları seyrederdik. onu itina ile hazırlıyor.. hayatımı bir başka insana vakfetmiş olmanın nihayetsiz saadetini duyuyordum... İçimde müthiş bir arzu var.. Bunu şimdi anlıyorum... Bundan sonra. hayır!" diyerek koluma sarıldı.. o kadar kati bir şekilde bitti ki.. Ve evden yüz elli metre kadar ötedeki bir kanepede biraz dinleniyorduk. Sen beni inandırdın.. Demek ki.. Seni seviyorum. Yiyecek ve meyve almak... Deli gibi değil.

Evvela hiçbir şey anlamadım. ev sahiplerinin bana karşı biraz soğuk davranmalarına sebep oluyordu. Sonra kalktım. Her kelimeyi teker teker ve birkaç defa okudum.. Hizmetçinin elindeki telgrafı bir türlü alamıyordum. manası gayet açık kelime. bu kadar değişmez bir tesiri olacağını asla düşünmedim. üç günden beri bekliyor!" dedi ve katlanmış bir kâğıt uzattı. Hizmetçi beni hayretle süzdü. süratle telgrafı açtım. İçinde bir seneden fazla bir zamandır yaşadığım bu oda. Son günlerde pansiyona gitmekten çekiniyordu m. Ne bende. Bu sırada hizmetçi kız içeri girerek: "Sizin bir telgrafınız var. birçoğunu Türkiye'den getirdiğim eşyalarım. fakat bu hadisenin hayatım üzerinde bu kadar büyük. biraz evvel hazırladığım paketi kolumun altına sıkıştırdım. Odamın parasını peşin olarak vermiş olmama rağmen oraya hiç uğra-mayışım.. Her şey biraz evvel gelirken olduğu gibiydi. Sonra bizi mesul ederler!" dedi.. Yol parasını telledim. ne beni saran eşyada bir başkalık vardı. haber verin de polise bildirelim. Maria herhalde pencerede beni bekliyordu. Hayır. bir gazeteye sardım. bu sefer. etrafımda dolaşan bir felaketi uzaklaştırabileceğimi ümit ediyordum.kün olmadı. Hepsi bu kadardı. Buna rağmen artık yarım saat ev140 . bir hayli üzüldüm. Bir gün Frau Heppner: "Başka bir yere taşındıysanız. Ne olmuştu? Etrafımda hiçbir şeyin değişmediğini görüyordum... Ben işi şakayla geçiştirmek istedim: "Sizi bırakmama imkân var mı?" diyerek odama girdim. dışarı çıktım. şurada burada atılmış duran kitaplar. Yerimden fırladım. Dört beş basit. bu kâğıdın benimle bir alakası olamazdı. Onun içindekini öğrenmemek suretiyle. telgrafı masanın üzerine bırakarak gitti. bana tamamen yabancı görünüyorlardı. Bavullarımı açarak kendime lazım olan bazı şeyleri aldım. Eniştemdendi. Yalnız biraz şaşırdım. Buna rağmen uzun müddet elimdeki kâğıda baktım.. ne olacaksa bir an evvel olsun diye. bir hareket yapmadığımı görünce. Derhal gel!" diyordu. "Baban öldü.

beni Havran'a 141 . Mesela. Burada birkaç aydan beri beni saran hayatı sahici zannetmek.velki "ben" değildim. ne Maria herhangi bir şey sezmemiştik. Binlerce kilometre uzakta. beni bu dünyadan alıp oraya götürüyor. Öte tarafı hep teferruattı. Bunların kendiliğinden düzelmesi. asıl büyük noktaya. her şeyi altüst ediyor. Bunun böyle olmaması lazımdı. devrin gıpta ettiği bir kafayı parçalayabilirdi. trenin penceresinden dışarı bakabilir. ne ben. Acaba hakikaten böyle miydi? Dünyada önüne geçilemeyecek hadiseler vardı ve biz bunların sebep ve mantıklarını anlayamıyorduk. iki insanın birbirini bulması bu derece güç olan şu dünyada. birbirimizi bulmuş olmak hakikatine uyması lazımdı. Asıl mühim olan. kafa mı. Günlerin birbirinden farkı yoktu. birtakım ehemmiyetsiz teferruatın oyuncağı olduğunu. çünkü asıl hayatın teferruattan ibaret bulunduğunu görüyordum. Bir kadın. diye düşünmek nasıl aklımıza gelmiyorsa ve bütün bunları nasıl hiç mütalaa yürütmeden kabule mecbursak. fakat bazı mantıksızlıklar ve yolsuzluklar vardı ki. benim buraya değil. güya tabiattan örnek alınarak yapıldığı halde. telgrafın geldiği uzak yerlere ait olduğumu hatırlatıyordu. hayatın daha başka türlü birçok cilvelerine de aynı tevekkülle katlanmaya mecburduk. Göz mü mühim kömür parçası mı. kiremit mi mühim. Bir taraftan da bu hakikati hâlâ kabul etmemek için çırpmıyordum. Fakat böyle olmayacağını da gayet iyi biliyordum. Yahut bir kiremit. bunun devamına ümit bağlamak suretiyle ne kadar yanıldığımı gayet iyi anlıyordum. bu sırada gözüne bir kömür parçası kaçar. Bizim mantığımızla hayatın mantığı asla birbirine uymuyordu. yapılmaması pek mümkündü. bu vaka günlerce belki de haftalarca evvel olduğu halde. o ehemmiyet vermeden bunu ovuşturur ve bu minimini hadise dünyanın en güzel gözlerinden birini kör edebilirdi. Fakat birdenbire. Herhangi bir yerde doğmuş ve herhangi bir adamın oğlu bulunmuş olmak bu kadar mühim değildi. bu doğruydu. avuç içi kadar kâğıt. bu nadir saadete ermekti. bir insan yaşamaz oluvermişti. hafif bir rüzgârla yerinden oynayarak. Hayatımızın.

.. Nasıl olsa daha uzun zaman çalışamayacağım.. Yüzünde garip bir tebessüm vardı: "Ben dememiş miydim?" der gibi önüne bakıyordu.. birkaç sabunhane. ikamet tezkereleri. Orada kır hayatı sıhhatim için herhalde iyidir. pansiyonla alakamı kesmek için tekrar dışarı çıktım. "Önüne geçmek mümkün olmayan işlerde telaş ve heyecan göstermek çocukluktur. Yalnız birkaç kere: "Ne yapayım? Ne yapayım?" dedim.bağlayan şeyler neydi? Uç beş zeytinlik." Beni bir tarafa bırakarak kendine ait projelerden bahsetmesi biraz tuhafıma gitti. müthiş bir gayretle itidalimi muhafazaya çalışıyordum.. 142 . Prag'da. Raif!" dedi. Ayrıca birçok şeyler daha vardı: Pasaportlar. birçok şeyleri düşünür kararlaştırırız." "Belki ben daha evvel giderim. Halbuki buraya bütün hayatımla. "Bilmem? Yol parasını alınca hareket etmeli. Akşamüzeri Maria'yı hemen seyahate hazır bir şekilde görünce adamakıllı şaşırdım. ama muhakkak ki benim hayatıma istikamet verecek kadar mühimdiler. Bunların insan hayatları için ne derece lüzumlu olduğunu anlamaya imkân yoktu... Ruhumdan bütün geçenleri ortaya dökersem gülünç olacağımı sanıyor. Maria Puder'e meseleyi anlattığım zaman bir müddet sustu.." Hayret edişim onu güldürdü : "Hep çocuksun. Bahan orada geçiririm. Bir müddet için ben de giderim. . Ara sıra kaçamak bakışlarla beni süzüyordu. "Ne mi yapacaksınız? Tabii gideceksiniz. sefarethaneler. "Boş yere vakit ziyan etmeye ne lüzum var?" dedi.. Hem daha vaktimiz var. kendilerini tanımayı asla merak etmediğim birkaç akraba..... "Bir an * Bağlıydım. Şu halde neden burada kalamıyordum? Gayet basit: Havran'da işler yüzüstü kalır." "Ya?!. " Ufak tefek işlerimi yoluna koymak. "Ne zaman gideceksin?" dedi. bütün yaşayan taraflarımla merbuttum*. eniştelerim bana para göndermezler ve ben burada hiçbir şey yapmaya muktedir olmadan çırpmırdım. annemin yanında kalırım.

hiç söylememeyi tercih ediyordum. 143 . insanı şaşırtacak kadar lüzumsuzdu.. Mütemadiyen elimi tutup bırakıyor: "Ne manasız şey?. konuştuğumuz şeyler.. Sonra. Buna rağmen. ne kadar saçma olursa olsun. bu sene kışın uzun sürdüğünden. şubat sonlarına geldiğimiz halde hâlâ ortalıktan kar kalkmadığından bahsettik. Aynı manasız gülümsemelerle dolu olan yirmi dakika bana bir saniye kadar kısa göründü.. yan yana bulunduğumuz zamanın durup kalmasını. akşam treniyle gitti. Öğleden sonra hiç dışarı çıkmadık. Sebebini kendim de bilmiyorum... İstasyona gitmek saati gelince adeta derin birer nefes aldık. Senden evvel Berlin'den ayrılmaya karar verdim işte. ne de bizim Havran'daki posta memurlarının Latin harflerini okumasına imkân vardı. Bir an evvel vaktin geçmesini istediği besbelliydi. Fakat bunları bu kadar dar bir vakte sıkıştırmaktansa. Bundan sonra zaman. Niçin bu kadar dümdüz ayrılıyorduk? Maria Puder son birkaç dakika zarfında biraz sükûnetini kaybetmişe benziyordu. yol hazırlıklarını tamamlamakta serbest bırakırım. korkunç derecede çabuk geçti. beni herhalde pek üzecekti.evvel giderim ve seni. Pencerenin önünde karşı karşıya oturup dışarıyı seyrettik.. Ara sıra birbirimize bakıp şaşkın şaşkın gü-lümsüyorduk. üzerinde kendi adresim yazılı bir zarf gönderecektim. Çünkü ne onun Arap harflerini yazmasına.. Düşünüp kararlaştırmaya niyet ettiğimiz şeylere küçük bir kelimeyle bile dokunmadık.. Mektuplarının beni bulabilmesi için her mektubumda. Ne diye gidiyorsun sanki?" diye söyleniyordu. Zihnimden bin bir türlü şey geçiyordu." Başka bir şey konuşmadık.. Bunu tespit edince memnun oldum: Onun hiç sarsılmadan gittiğini görmek.. Halbuki ben. Bir saat kadar havadan sudan. Halbuki dünden beri pek çok şeyler söylemek mümkündü. Ne bileyim. Ertesi gün. asla bitmemesini temenni ediyordum. Defterlerimize birbirimizin adreslerini kaydettik." "Nasıl istersen!. Eşyalarını yerleştirince kompartımanda kalmayarak benimle beraber perona inmekte ısrar etti.

.. içimde yarı kalmış bir konuşmanın üzüntüsü vardı. Şimdi onun niçin benden evvel seyahate çıktığını da anlar gibi oluyordum. fakat asıl kendimize ait olan şeylere hatta yaklaşmamıştık? Ama belki bu daha iyiydi. Maria Puder merdiven basamağına atladı. Niçin dünden beri bu noktaya temas etmemiştik? Niçin bavul yerleştirmekten. pasaport.. Evvela ne demek istediğini anlamadım. Halbuki ortada artık üzülecek bir şey de yoktu... "Raif. elimi sallayarak: "Çağıracağım. Ona niçin söyleyemediğime yanarak kafamda sakladığım bir sürü güzel laflar bunun yanında pek âciz ve renksizdi. sonra bana eğilerek. münakaşa-sız ve hesapsız! Bundan daha güzel bir ayrılık olamazdı. bu senenin kışından bahsetmiş. " dedi. vize işleri peşinde koşmaktan göz açamadığım halde... Ben gittikten sonra Berlin ona ilk günlerde herhalde pek sıkıcı gelecekti. "Evet. Ben bile. onunla beraber dolaştığımız sokaklardan geçerken tuhaf oluyordum.. yol hazırlıkları. ben daha buradayım!" dedim. sonra yavaşladım. Maria içeri girmiş... Bir memur vagon kapısını örtüyordu. Fakat ne zaman çağırırsan gelirim. fakat tane tane: "Şimdi ben gidiyorum.. Biliyorum!" Trenin hareket saati gelmişti. öpmek için atıldım. Kolumdan tuttu.."Asıl sen gidiyorsun. Bu sözümü fark etmemiş göründü. Gülerek başını salladı. Türkiye'ye dönüp işlerimi biraz yoluna koyar koymaz onu ça144 . Bir müddet onun bulunduğu pencerenin yanında koştum. yavaş bir sesle.. Muhakkak çağıracağım!" diye bağırdım. Muhakkak. bilet.. Bir teklif ve bir kabul. yolculuğun zevklerinden. O da bir an durdu ve ilave etti: "Nereye çağırırsan gelirim!" Bu sefer anlamıştım. Kısa. tren sessiz sedasız hareket etmişti. Uzun uzun konuşacak ne vardı? Hepsi aynı neticeye varacak değil miydi? Maria en iyi şekli bulmuştu. Ellerine sarılmak. Yüzü ve bakışları bana inandığını gösteriyordu. Şimdi ben gidiyorum!" dedi.

. Bütün bunlara rağmen kafamda.. Dört gün sonra. Onun boşluğunu değil. münakaşa etmeye tenezzül etmeyecek kadar bana ehemmiyet vermediğinin bir alametiydi. yalnız "Baba" dedikleri mücerret bir mefhumun insan şeklinde görünüşüydü. onun hatırasını kirletecek bir şey yoktu. onunla aramızda daima bir yabancılık mevcut kalmıştı ve birisi bana: "Senin baban iyi bir adam mıydı?" diye sorsa. hatta bunu takip eden birçok senelerin yazılacak bir hususiyetleri yok. İşte bu kadar. Havuzlu kahvede göğsünü bağrını açıp gülüşerek ayran içtiğini ve küfür savururak tavla oynadığını gördüğüm kimse bence birbirinden tamamıyla ayrıydı. Polonya ve Romanya üzerinden Türkiye'ye döndüm. Bu sefer benim ikide birde ileri sürdüğüm şahsi fikirlerime ve mütalaalarıma biraz da istihfafla bakıyordu. değirmi ve kır sakallı adamla. Beni Türkiye'ye çeviren hadise üzerinde. 145 .. Bunu hakikatte bu kadar geç idrak ettiğimden dolayı büyük bir utanma duydum.. bir şerbet iç de mahalleye dön. askere gidip geldiğim zaman bile bana karşı muamelesi değişmemişti. Çünkü iyiliği ve fenalığı hakkında bir fikir sahibi olacak kadar onu tanımıyordum. Akşamları kaşlarını çatarak sessiz sedasız eve giren ve ne bizi ne annemizi hitaba layık görmeyen. Havran civarında yaptıracağım güzel köşkün yerini ve onu alıp gezdireceğim tepeleri ve ormanları gözlerimin önünde görüyordum. Halbuki o halinde bile beni görünce derhal yüzü ciddileşir: "Ne dolaşıyorsun buralarda?.... Gerçi babamı gerçek bir muhabbetle sevmem için de ortada bir sebep yoktu. orada oyna!" Büyüdüğüm. ancak Köstence'de vapura bindikten sonra düşünmeye başladım. saçsız başlı. Havran'a yaklaştıkça içime daha çok hüzün çöküyordu... Demek babam ölmüştü. fakat yokluğunu hissedecektim. " diye bağırırdı: "Haydi. verecek cevap bulamazdım. Babam benim için "insan" olarak hemen hemen hiç mevcut değildi. Son zamanlarda her arzuma muvafakat edişi.ğıracaktım. Bu yolculuğun. kahve ocağına var. Hatta nedense ben akıllandığımı zannettikçe onun nazarında daha küçülüyor gibiydim. Hayal kurmaktaki büyük maharetim bu sefer de hemen kendini göstermişti. Bu ikincisinin babam olmasını ne kadar isterdim.

Evimiz kapatılmış. Elinde avucunda kalan beş on parça altını bu uğurda harcadı. bilhassa eniştelerimin. Bunların bir kısmının gelecek senelerdeki mahsu* Genellikle... hatta alelumum* babamda pek bol olduğu rivayet edilen nakit paralar ve altınlar ortada yoktu. ablalarım tamamen yabancı.. İki sabunhanenin hiç lafı geçmiyordu..Evimizi ve bütün kasabayı. Onların tavsiyeleriyle zeytinliklerde kazılmadık ağaç dibi. evde eşilmedik duvar kenarı kalmadı. Eniştelerim benimle alay eder gibi. Havran'da hiç de hoş karşılanmadım. Mahsul zamanı geçtiği için zeytinliklerden bir şey almama imkân yoktu. fakat bazı hususların anlaşılması için. Eniştelerin son günlerde hiç başından ayrılmadılar. hiç olmazsa birkaç sahifenin. ölümünden evvel mirası bölüştürdüğünü haber aldım. hem de eniştelerimden birine satmış olduğu anlaşıldı. Bunları uzun uzun anlatmaya lüzum yok. Öleceği aklına gelir miydi?. bir türlü sonu gelmeyen gömü araştırmalarına için için güldüklerinin farkın-daydım. anam büyük eniştemin yanına göçmüştü. Ne yapmalı şimdi? Bir bakıcıya gitsek bari. Bana düşen malların ne olduğunu eniştelerimden bir türlü doğru dürüst öğrenemedim. Bunların bedeli. Babamın işlerini elime almak istediğim zaman. hayatımın en manasız devresi olan bu günlere tahsis edilmesi lazım. Bana öyle bir teklifte bulunmadığı için eski emektarlardan bir kadınla beraber kocaman evde yalnız başıma yaşamaya başladım. anam eskisinden daha zavallıydı. Hakikaten annem bundan sonra Havran civarında ziyaret etmedik bakıcı bırakmadı. Ablalarım da bakıcılara beraber gidiyorlar.. Sorduğum zaman: "Ne bileyim evladım! Rahmetli herhalde gömdüğü yeri haber vermeden gitti. Annem hiçbir şeyin farkında değildi.. fakat masrafa pek yanaşmıyorlardı. Gömünün yerini diyi-vermedi besbelli. Hatta bugünleri takip eden on seneden hiç bahsetmemeyi tercih ederdim. onsuz tasavvur etmek bana güç geliyordu.. bunların bir müddet evvel babam tarafından. Onlara her şey malum!" diyordu. 146 .

annemin zavallılığından ve ablalarımın korkaklığından istifade edilerek yokluğumda bir hayli dolaplar dönmüşe benziyordu. geldiğim zaman öğrenirsin!" diyordu. yani eniştelerime bırakılmıştı. Buna mukabil. Maria'dan gelen her mektuptan yeni cesaret ve şevk alıyordum. ovada. Bana verilecek çok güzel bir haberi olduğunu. (Sonbaharda kendisini çağıracağımı ümit ettiğimi yazmıştım!) Bundan sonra. zeytin mevsimi başlar başlamaz. yabanileşmeye başladıklarını. Fakat şimdi bunu bırakalım ve her şeyi sırasıyla anlatalım. ayağımda çizmeler. Türkiye'ye geldikten sonra onunla sık sık mektuplaştık. birçok mektuplarımda tekrar tekrar sorduğum halde.. tam on sene bekledim.. bütün gayretimi sarf ederek vaziyetimi düzeltmek ve derhal Maria Puder'i getirtmekti.. bu iyi haberin ne olduğunu yazmadı.. en güdük yerleri bana bırakmış olduğunu hayretle görüyordum. Daha dün akşam öğrendim. Bütün yaz. nedense en çorak. Gezip dolaştığım yerlerdeki ağaçların çoğunun. babamın zamanında kimsenin zahmet edip bu dağ başlarından mahsul kaldırmaya gelmediğini anladım.. Babamın hastalığından. Fakat ben yorulmadan çalışmak suretiyle her şeyi düzelteceğimi ümit ediyor. Yaz ortasında bir kere garip bir şeyler yazmıştı. oradan kendisi gidip alıyordu. Ve bu "güzel" haberi tam on sene sonra öğrendim. Ben geldikten bir ay kadar sonra annesiyle beraber Berlin'e dönmüştü. 147 . sulak ve kasabaya yakın yerlerde bulunan ve her bir ağacı yarım çuvaldan fazla mahsul veren zeytinlikler ablalarıma.. hem yalnız sonbahara kadar değil. Evet. bekledim. Mektuplarımı Pots-dam meydanı postanesine yolluyordum. dağda bayırda zeytinlikleri dolaştım. altımda bir at. Hep "Bekle. Babamın. senelerden beri buda-nıp temizlenmedikleri için. fakat bunu ancak geldiği zaman ve bizzat söyleyeceğini bildiriyordu. en yolsuz.lünü satarak birkaç kuruş temin ettim. önümüzdeki sonbaharda. Bir sürü saçma işlerle uğraştığım bu çamurlu ilkbahar ve boğucu yaz günlerinde bana bir parça ferahlık veren onun mektupları ve ona mektup yazdığım saatlerdi. Maksadım bu yazı şöyle böyle atlatmak.

Ben bu ithamlara için için gülüyordum. İzahat vermeye de asla mecbur değildim. Eski evlerde genellikle su dökünmek için yapılmış küçük. İstanbul'a sipariş ettiğim birçok ev eşyası meyanmda bir de banyo getirtmiş ve eski gusul-haneye** fayans döşeterek oraya koydurmuştum. Bir daha Maria Puder'den haber alamadım ve ismini duyamadım. Üst üste yazdığım mektuplara da cevap alamayınca büsbütün yeise düştüm... Şüphelenmeye. yoksa çağırmamdan korkuyor ve sözünden dönmek mecburiyetinde kalacağı için üzülüyor mu. tam zeytin işlerinin kızışmaya başladığı ve benim onu çağırmayı düşündüğüm sıralarda birdenbire mektupların arkası kesildi. saklanmak isteyen bir şeyler ve her zamanki açık Maria'ya pek yakışmayan kaçamaklı. Onların beni anlamalarına imkân yoktu. vesveselenmeye hazır olan zihnim. 148 . Hatta.. ukalalığa hamlediyordu. Bütün mektuplarını önüme dökerek teker teker okudum. bir an evvel çağırmamı mı istiyor. üstünkörü frenk mukallitliğine. bin bir türlü ihtimallerle beni kıvrandırmaya başladı. bütün Havranlıların. Yalnız dün.. her yarım kalmış ifadeden. Son aylarda yazılanlarda biraz şaşkınlık. ** Yıkanılacak yer. diye tereddüde düştüğüm de olmuştu. Artık her satırdan. tabii en başta akrabalarımın hakarete kadar varan istihfafları ve hayretleri arasında.Teşrinevvel* başlarında. hüc-remsi yer.. Evi tamir ettirmiş. her şakadan birtakım manalar çıkarıyor ve deliye dönüyordum. Bütün yazdıklarım boşa gitti ve bütün korktuklarım doğru çıktı. gizli kapaklı ifadeler vardı. Fakat daha buraya gelmedik.. Hele benim gibi daha işlerini şöyle bir nizama sokmamış bir adamın borç almak veya mahsul satmak suretiyle eline geçirdiği birkaç kuruşu aynalı dolapla banyoya verişi doğrudan doğruya delilikti. Bir ay * Ekim.. Zaten son mektuplarının arası gitgide açılmıştı ve sahifeler gitgide daha az ve daha güçlükle doluyor gibiydi. Fakat on beş yirmi gün geçtiği halde Maria'nın bana cevap yazmaması beni fena halde telaşa düşürdü.. Bunun sebebini henüz hiç kimseye ifşa etmediğim için herkes bu hareketimi züppeliğe.

Bana hareket etmek. yılbaşı gecesini takip eden günler gibi de değildim. 149 . duymak. O zaman her şeyden ümidimi kestim. düşünmek. Arada bir fark vardı: Hayatın bundan ibaret olduğunu zannettiren bilgisizliğimin yerini şimdi. onu ikna etmek düşüncesi beni hiçbir zaman terk etmemişti. o kadın beni her zamanki âciz. toplamak. Aradaki bu muazzam mesafe elimi kolumu bağlıyordu. fabrikaya götürüp yağ çıkartmak işlerini şunun bunun elinde bıraktım. Fakat şimdi tamamen âcizdim. Birkaç gün içinde ne kadar değiştiğimi düşününce bugün bile şaşıyorum. yok denecek bir hale gelmişti. Maria Puder'le tanışmadan evvelki boş. yaşamaya müstait* taraflar bulunduğunu. dünyanın zannedildiği kadar manasız olmaya* Yetenekli. kısa bir müddet. Bazan çizmelerimi çekip kırlara çıksam bile. posa haline geldiğimi fark ettim. "postaneden alınmadığı için gönderene iade" kaydıyla geri geldi. Ona yakın olmak şuuru. onun mektuplarını ve benim geri gelen mektuplarımı tekrar tekrar okuyor. hatta alelumum kendime karşı alakam birdenbire azalmış. yeniden başlamıştı. görmek. eskisinden çok daha ıstırap verici bir halde. maksatsız günler. o zamana kadar gözümden kaçan noktalar üzerinde duruyor ve acı acı gülüyordum. gayesiz. gece yarısı eve gelip mindere uzanıyor ve birkaç saat uykudan sonra ertesi sabah. Bu sefer. miskin halimden kurtarmış. Hiçbir şeyden zevk almama imkân olmadığını hissediyordum. İşlerime. O zaman asla bu kadar ümitsiz olmamıştım. hiç insan yüzü görmeyeceğim taraflarda dolaşmayı tercih ediyor. son göndermiş olduğum mektuplar. Evde kapanıyor. daha doğrusu insan olduğumu. gidip kendisiyle konuşmak. bana erkek. "neden hâlâ yaşıyorum?" diye acı bir hisle uyanıyordum. hulasa yaşamak kabiliyetini veren bir şey içimden çekilip alınmış gibi.sonra. hissetmek. Zeytinlerini silkmek. Bir müddet. odadan odaya dolaşıyor. dünyada başka türlü de yaşanabileceğini bir kere öğrenmiş olmanın azabı tutuyordu. Etrafımın artık hiç farkında değildim. benim de içimde.

Fakat ben. tam bir vehim olduğu meydana çıkınca ne yapılabilirdi? Bu sefer inanmak ve ümit etmek kabiliyetini ben kaybetmiştim. onun tesirinden kurtulur kurtulmaz. Ama. Berlin'deki pansiyon sahibesi verdiği cevapta Frau van Tiedemann'm artık onların yanında oturmadığını.. Eğer buna yaşamak demek caizse. tekrar eski halime dönmüştüm. Fakat adresini bilmiyordum... İnsanlara karşı duyduğum şüphe. Buna rağmen yaşadım. işte netice meydanda. Kim olursa olsun. Bunlardan mahrum olarak yaşamam mümkün olamazdı. Ben hayatta yalnız başına yürüyebilecek bir insan değildim.. Başka kimden sorabilirdim? Annesiyle beraber Prag'dan döndükleri zaman yeni bir eve çıktıklarını yazmıştı.. Bana yaklaşmak isteyenlerden kaçtım. Seneler geçtikçe bu his kuvvetini kaybedeceğine şiddetlendi. Belki bu da kâfiydi. yaşadım. yalnız bir tanesini tanımıştım. şehri aşağı yukarı çıkmaz sokaklarına kadar biliyordum... Fakat o da olmayınca? Her şeyin bir hayal." diyordum. bu malum değildi. bundan zaman zaman kendim de korkuyordum. resim galerisi. aldatıcı bir rüya.. içimde insanlara karşı öyle bir itimatsızlık. Gezmediğim müze. Öyle ya. kin derecesine çıktı. hiç değilse muzır bir mahluk telakki ediyordum. Buna rağmen bu şehirde yaşayan milyonlarca insandan ancak birkaç tanesiyle konuşmuş. Almanya'da kaldığım iki seneye yakın zaman zarfında ne kadar az insanla tanışmış olduğumu düşününce hayret ettim. orman ve göl bırakmamıştım. Ne yapmıştı. öyle bir acılık peyda olmuştu ki.. nebatat ve hayvanat bahçesi. bu sebepten dolayı istediğim malumatı veremeyeceğini bildiriyordu.. temasa geldiğim herkesi düşman. Daima onun gibi bir desteğe muhtaçtım.. Kendime en yakın bulduğum veya bulacağımı zannettiğim insanlardan en çok korkuyordum. Bir daha Maria'dan haber alamadım.bileceğini öğretmişti. ve asıl bunun için muhayyilem en fena ihtimaller üzerinde duruyor ve en ağır hükümleri veriyordu. Berlin'den başka bir yere gitmemiştim. Bir insana bir insan herhalde yeterdi. "O bile böyle yaptıktan sonra!. onunla aramdaki rabıtayı kaybeder etmez. Ona ne kadar muhtaç olduğumu şimdi anlıyordum. Bir ayrılık anın150 .

Daha o gün.da. Fakat işte. hemen kendimi topluyor: "Hayır. sonu!" diyordum. İnanmamak. münasebeti hiç münakaşasız kesivermekti. Aramızda artık mesafe bile kalmamıştı... Eniştelerim tarafından aptal yerine kondum ve aldırış etmedim. Onları sevdim. Fakat niçin bunları bu kadar ince düşündüğüm halde bir türlü kendimi hadiselere uyduramıyordum? Niçin hayatta önüme çıkan her yeni yola adım atmaktan bu kadar çekiniyor. karımın bana herkesten daha uzak olduğunu anladım. derhal kendini gösteriyor. hayır... her an hissediyordum. onun daima iyi işleyen kafasının kabul edeceği bir iş değildi. saf bir çocuğa biraz da gönlünü almak için söylenmiş bir söze bağlanarak meçhul bir hayata... unutma ki. Buna rağmen böyle yaptı.. Parası olanlar. Bunun ne kadar korkunç olduğunu her gün. Bir makine gibi. Evlendim. Zeytinlikler para etmiyordu.. bana fenalık etmeye geliyormuş gibi. Postaneden mektuplar alınmaz. bir insanda kendime yakın taraflar bulduğum oluyordu. götürdü.. Bunu bırakıp. fakat hayatta kaybetmiş olduğum şeyi bana asla veremeyeceklerini bile bile... İşlerim bana hiçbir zaman alaka vermedi. o bana daha çok yaklaşmıştı.. borçlarımın faizi ve evlenme masrafları elimde avcumda kalan birkaç parça malı aldı. o sana daha yakındı... nereye varacağı malum olmayan bir maceraya atılmak.. emvali metrukeden yok pahasına mal almaya alışmışlardı. endişe ile karşılıyordum? Bazan kendimi bir müddet için unuttuğum.. Borçlarım. Fakat kafama. hangi yakın ve daha makul saadet şimdi ona kollarını açmış bulunuyordu. her yaklaşan insanı. Bu histen kurtulmak için yaptığım bütün hamleler boşa çıktı..... ne yaptığımı bilmeden çalıştım. "Unutma. Senede yedi sekiz liralık mahsul verebilecek olan bir ağaç kökü yarım liraya 151 .. Kim bilir hangi yeni macera. inanamamak. Var zannedilen şeyler bir anda yok oluverirdi. basit bir heyecanın şevkiyle verilmiş bir sözü tutmamak için en kolay çare." diye beni hakikate davet ediyordu. Cevap verilmez.. unutma. Bile bile aldatıldım ve bundan bir nevi de zevk duydum. Çocuklarım oldu. Herhangi bir kimsenin bana bir adıma kadar yaklaştığını görüp ümitlere düşsem. çıkmaz bir şekilde yerleşmiş olan o korkunç hüküm.

etrafımdakiler için varlığımla yokluğum müsaviydi. Fakat bir türlü kendimi o şüpheden kurtaramıyordum. On dört odalı harap evden ve birkaç parça eşyamızdan başka bir şeyim kalmamıştı. Ona kızgın değildim. nasıl hâlâ ona bağlı olduğumu gördükçe. Eniştelerim. pısırıklığıma rağmen çabuk terakki edeceğimi umuyordu. ruhumda fazlasıyla bulunduğunu bildiğim sevgiyi sarf etmek. mutfakta bulaşık yıkayan karımın terlik seslerini. bunda aldanmış olmak. Aldığım kırk lira ile hepsini geçindirmeme imkân yoktu. Hiç de beklediği gibi olmadı. sırf beni müşkül vaziyetimden kurtarmak ve ailenin servetinin dağılmasına meydan vermemek için borçlarımı ödediler ve zeytinliklerimi aldılar.müşteri bulamıyordu. ruhumda daha büyük bir infial duyuyordum. Karımın uzak bir akrabası beni Ankara'ya. Ona kızmama. Bir akşam eve dönerken mahallenin bakkalına 152 . çünkü o benim için bütün insanlığın timsaliydi. usta fırçaların ölmez eserlerini seyrediyordu. Hayatta en güvendiğim insana karşı duyduğum bu kırgınlık. Kim bilir şimdi kimlerle yaşıyor. batmakta olan güneşin camlardan vuran ışığı altında. onun delaletiyle vilayet merkezinde bir şirkete memur oldum. artması icap eden gayretim büsbütün yok oluyordu. Sonra. darılmama. Aile yükü arttıkça benim hayatla alakam azalıyor. Lisan bildiğim için. Senelerce kaldım. Her yerde birçok fırsatlar çıkıyor. Kaynatam öldü ve baldızımla kayınlarım başıma kaldı. O kadar çok inanmıştım ki. onun aleyhinde düşünmeme imkân olmadığını hissediyordum. birçok insanlar. şimdi çalıştığım bankaya aldırdı.. tekrar yaşamaya başlamak için bana kısa ümitler veriyordu. kimlerle dolaşıyordu. O beni çoktan unutmuş olacaktı. tabak şıkırtılarını ve baldızımla kayınlarımın ağız kavgalarını dinlerken gözlerimi kapar. Nerede bu-lunduysam. Ama bir kere kırılmıştım. Ak-şamüzerleri evde çocukların gürültüsünü. bende artık inanmak kudreti bırakmamıştı. Belki gene kafa dengi bir insanla beraber nebatat bahçesinin kızıl yapraklı ağaçlarını veya loş bir sergide. Dünyada bir tek insana inanmıştım. Ma-ria'nm bu anda nerede bulunduğunu tasavvur ederdim. aradan seneler geçtiği halde.. Karımın babası henüz sağdı ve Balıkesir'de memurdu. adeta bütün insanlara dağılmıştı.

sevgilerine ve alakalarına muhtaçtılar. yaşayıp gidiyordum. her türlü dünya saadetinin acısı zamanla unutuluyor. Bunun bir an evvel sona ermesini ve onların bana hiçbir suretle muhtaç olmayacakları anı özlüyordum. Maria ile beraber gittiğimiz birkaç operadan biri de buydu ve onun Weber7 e hususi bir muhabbeti olduğunu biliyordum. Günlerin. en güvendiğim insanda aldanmıştım. Yavaş yavaş hislerim kütleşmişti. çünkü insanların en kıymetlisi. Karımdan. şuursuz.uğramış. hep onun uvertürünü ıslıkla çalardı. Tam kapıdan çıkacağım sırada. Başkalarına emniyet edebilir miydim? Böylece herhalde seneler geçecek. çocuklarımdan. Az daha elimdeki paketleri yere düşürecektim. iradesiz. karşı evin bir odasında kira ile oturan bekârın radyosu. en iyisi. çünkü en inandığım. Yalnız kaçırılan fırsatlar asla akıldan çıkmıyor ve her hatırlayışta insanın içini sızlatıyor. henüz pek uzak olan bu günü hasretle beklemek şeklini aldı. o garip yılbaşı gününde ilk defa olarak duyduğum lüzumsuzluk hissi bende tamamen yerleşmişti. şikayetsiz. yolda. fakat bunu beklemeye hakkım olmadığını da biliyordum. "birtakım yabancılar beslemek" ti. beklediğim gün gelecek 153 . yoksa insan mukadder telakki ettiği şeyleri kabule her zaman hazır. Bu olmadıktan sonra. diğerlerinden başka bir şey beklenebilir miydi? İnsanları sevmeme ve onlara tekrar yaklaşmama da imkân yoktu. öteberi almıştım. İnsanlara kızmama imkân yoktu. Adeta gününün yetmesini bekleyen bir mahpus gibiydim. "Bu öyle olmayabilirdi!" düşüncesi. Bunun sebebi herhalde. Kendisinden daha dün ayrılmış gibi taze bir hasret duydum. hiçbir şeye sevinmiyordum. Benim bu insanlara ne lüzumum vardı? Beş on kuruş ekmek parası için bana tahammül edilebilir miydi? İnsanlar birbirinin maddi yardımlarına ve paralarına değil. Hiçbir şeyden müteessir olmuyor. Weber'in Oberon operası uvertürünü çalmaya başladı. Kaybedilen en kıymetli eşyanın. ancak beni bu akıbete yaklaştırmak bakımından birer kıymeti vardı. en sevgilisi bana en büyük kötülüğü etmişti. servetin. aile sahibi olmanın hakiki ismi. Berlin'de. alelumum ev halkından fazla bir alaka gördüğüm yoktu. Bir nebat gibi. Yavaş yavaş bütün hayatım.

... Neredeyse korkumdan silkinip kaçacaktım.. Sokaklarda maksatsız dolaşanlar ve tozlu havada bir parça akşam serinliği arayanlar çoktu.. Hayat bana kötü bir oyun oynamıştı. Karım öteberi lazım olduğunu söyledi: "Yarın dükkânlar kapalıdır. Ortalık oldukça sıcaktı. hadiseleri olduğu gibi kabul ediyor ve sessizce katlanıyordum. işte. Başımı yavaşça kaldırdım. Sadece Frau DöppkeL Bir koca uğruna bir van feda ettim. Frau van Tiedemann değil. Daha yüzünü görmeden. çarşıya kadar bir daha yorulu-ver!" dedi.... asfalt yoldan dönmek istiyordum. Dükkânlardan birinin önünde sallanan kocaman saat altıyı gösteriyordu. Siz döndükten pek az zaman sonra biz de pansiyondan ayrıldık. Sıkılıyordum. ne başkalarına kabahat bulmuyor. cumartesi günü. demek. Hale kadar yürüdüm. yanılmıyorum. öğleüzeri eve gelmiş ve soyunmuştum. Sesi de hiç değişmemişti: "Ah. tahmin ettiğiniz gibi. Frau van Tiedemann. " Prag der demez içim cız etti. biraz dolaşarak da olsa. " "Evet evet. Başka bir şikâyetim yoktu.. fakat pek zararlı değilim!" "Tebrik ederim.. Deminden beri aklıma getir154 . Tabii beraberce. Birdenbire kolumdan yakalandığımı hissettim. siz sahiden Herr Raif siniz! Aman. Kadın beni sımsıkı yakalamış: "Hayır. Günün birinde. Pekâlâ.. "Hayır... Ama bunun sürüp gitmesine lüzum yoktu. muazzam vücudundan. Bu Almanca hitaptan fena halde şaşırdım.. Başka hiçbir şey istemiyordum. Bir kadın sesi kulağımın dibinde adeta bağırırcasına: "Herr Raif!" diyordu. Yani dün.. ne kendime. insan bu kadar değişir!" diye bağırıyor ve sokaktan geçenler bize bakıyordu.ve her şey sona erecekti. sizi Ankara'da görmek kimin aklına gelirdi?" dedim. Prag'a gittik.. Ben de alışverişi bitirdikten sonra paketleri koltuğuma sıkıştırarak heykele doğru yürüdüm. Canım istemeye istemeye giyindim. sadece sıkılıyordum. Eve her zamanki eğri büğrü sokaklardan değil. kim olduğunu anlamıştım.

...... sonra gülerek: "Evet.. Güldüm: "Kızınız mı?" dedim! "Hayır" dedi. Geçerken uğradık. Sizi Ankara'da gördüğüme hâlâ hayret ediyorum!" dedim. Kaçırmayalım. Biz Ankara'ya gelmedik.. O zaman daha pek küçüktü. Aşağıya doğru yürüyorduk.. Fakat ne diye soracaktım? Benim Maria ile olan münasebetimden onun haberi yoktu. Fakat siz hiç değişmemişsiniz!" "Siz de!" Biraz evvel daha samimi olduğunu hatırladım ve sesimi çıkarmadım. hatta biraz da fazla.. bir saatten az kalmış.. Aman yarabbi..mek istemediğim şeyi bu sefer zapt etmeme imkân kalmamıştı.. Maria Puder hakkında soracağım şeylere nasıl başlayacağımı bir türlü bilmiyor. Bunları hiç öğrenmemek daha iyi olmaz mıydı? Aradan bu kadar seneler -tam on sene. " Kadının yanında. Hâlâ sokak ortasında durduğumuzu fark ettim ve: "Gelin bir yerde oturalım. On iki yaşında filan. bir yerde otursak ne iyi olurdu. birbirimize soracak şeyler vardır.. beni alakadar etmeyen mevzularda dolaşıyordum.. Ankara'da olduğunuzu bilseydim muhakkak arardım.geçtikten sonra öğrenmenin ne faydası vardı?.. evet. "Evet.. hakkınız var. Dün gece geldik. fakat artık benim tavsiyelerimi dinlemiyor. hep lüzumsuz. sekiz dokuz yaşlarında sarı benizli.. Bu akşam da gidiyoruz." Bir limonatacıda beş dakika oturmaya razı oldu ve hikâyesine orada devam etti: 155 . Ankara'dan geçiyoruz. sualime ne mana verecekti? Nereden tanıdığımı sormayacak mıydı? Sonra söyleyeceği şeyler... sessiz bir kız çocuğu bulunduğunu ancak şimdi görüyordum. fakat bizim tren vakti geliyor. "akrabam!. "Ankara'ya niçin geldiğinizi hâlâ söylemediniz!" "Ha. bakın asıl bunu anlatayım.... " "Evet. Oğlum hukuk tahsilini bitiriyor!" "Gene kendisine kitap tavsiye ediyor musunuz?" Bir müddet hatırlayamadı. seneler ne çabuk geçiyor!.

diyelim ki. Biliyorsunuz ya. "inanacak adam" arıyordu. Düşündüğüm zaman ben de onun çehresini hatırlayama-dım ve on seneden beri ilk defa olarak.. Nasıl olmuş da ayrılırken bunu düşünmemiştik? Haydi. nasıl soracağımı bilmemekten değil... Fakat benim için her şey müsavi değil miydi? İçimde hiçbir canlı his yoktu.."Kocam şimdi Bağdat'ta. öğreneceklerimden korkmaktan geliyordu. pek çabuk buluşacağımızı tahmin etmiş ve hafızalarımızın kuvvetine güvenmiştik.. fakat bunu ancak şimdi fark etmeme ne demeliydi? Onun çehresini gözlerimin önüne getirmek lüzumunu hissetmemiş miydim? İlk aylarda yüzünün bütün hatlarını hafızamda sakladığı156 . ne benim onda.. Biraz zayıf diye kışı bizim yanımızda geçirdi.. hem de. ne de onun bende resmimiz bulunmadığını fark ettim.. "Pek münasebetsizsin" der gibi yüzüme baktı: "Bilmiyorum. Hayret içinde kaldım." yanında oturan soluk benizli çocuğu gösterdi: "Hem de bu çocuk için.. bu tereddüt. kendisine mektup yazın ve sorun! Kadınları ticaret işlerine karıştırmıyor!" "Şimdi nereye gidiyorsunuz!" "Berlin'e. Hâlâ soramıyordum. Herhalde benim çehremin hatlarını bile unutmuş olacaktı. Fakat kocamın sıcak memleket mahsulleri üzerinde ihtisası var.. Hem memleketi ziyaret. Bağdat'ta hurma üzerine iş yapıyor!" "Kamerun'da da hurma ticareti mi yapıyordu?" Kadın.. Belki de hâlâ bekârdı ve erkekten erkeğe koşarak. Neden korkuyordum? Maria da kendisine göre bir başka Herr Döppke bulmuş olabilirdi. o müstemleke tüccarıdır!" "Ama Bağdat Alman müstemlekesi değil galiba!" "Biliyorum canım." "Demek sık sık Berlin'e gidip geliyorsunuz!" "Senede iki defa!" "Herr Döppke'nin işleri iyi gidiyor galiba!" Güldü ve kırıttı.. Artık kendim de farkına varmıştım ki. Şimdi tekrar alıp götürüyorum.

Onun.. sizin akrabanız olduğunu söyleyen bir kadın görmüştüm de. Beraber istasyona doğru yürüdük... pek çok değil.. Ankara'dan ve Türkiye'den pek memnundu: "Ecnebilere bu kadar hürmet edilen bir memleket görmedim!" diyordu. Her şeyin bittiğini anlayınca. hiç güçlük çekmeden hayalimde yaşattığımı hatırlıyordum. bana bütün sükûnumu kaybettirecek kadar kuvvetli ve tesirliydi. Ben tereddüt ederek: 157 . fakat bulamamıştım. son bir kararla. Ne lüzumu var? Frau Döppke saatine baktı ve kalktı. Halbuki Türkiye'de herkes. "İsviçre bile. İstasyona bir hayli yaklaştıktan sonra. onun çehresini aramış. muhayyilemde bile olsa. Ancak.... Halk her yabancıya adeta zorla evine girmiş biri gibi bakar.. sonra Ankara pek hoşuma gidiyor!" Yaşlı kadın boyuna konuşuyordu.. bir kere daha yâd etmek isteyince. şimdi.. Sonra. eliyle yolun kenarındaki ağaçlara dokunuyordu. bütün eski günleri ve hatıraları. Ve bende bir resmi bile yoktu. Kürk Mantolu Madonna'nın yüzü.. İlk Kocam da Hollandalıydı. Ben asıl Praglıyım. " "Nerede?" "Berlin'de. Buna dayanamayacağımı biliyordum. Galiba ressamdı.mı ve her an. böyle değildir. hiçbir heyecan duymayacağımdan emin olarak.. bu çehreyi görmekten ve tasavvur etmekten büyük bir dikkatle kaçmıştım... Çek Alınanlarından. bir ecnebiye bir kolaylık yapmak için sanki fırsat bekliyor.. söze başladım: "Berlin'de akrabanız çok mudur?" "Hayır. Bir resim sergisinde tesadüf etmiştim. Kadın... refahını ecnebi seyyahlara borçlu olduğu halde... fakat mümkün olduğu kadar lakayt görünmeye çalışarak. Küçük kız beş on adım ileriden gidiyor... Sonra?" dedi.. Neden sordunuz?" "Ben oradayken... " Kadın birdenbire alakalandı: "Peki..

"Sonra... Bilmem... Bir kere mi ne konuşmuştuk... Güzel bir tablosu vardı... O vesileyle... " "İsmini hatırlıyor musunuz?" "Galiba Puder olacaktı... Öyle ya, Maria Puder! Tablonun altında imzası vardı... Katalogda da yazıyordu... " Kadın cevap vermiyordu. Tekrar kendimi topladım: "Tanıyor musunuz?" dedim. "Evet, akrabam olduğunu size ne diye söyledi?" "Bilmem... Galiba ben oturduğum pansiyondan bahsetmiştim de, o da benim orada bir akrabam vardır, demişti... Yahut da başka türlü... Şimdi hatırlayamıyorum tabii... On sene bu!" "Evet... Az zaman değil... Annesi bana, kızının bir zamanlar bir Türkle ahbap olduğunu ve bütün gün ondan bahsettiğini söylemişti de, acaba siz miydiniz diye merak ettim. Fakat garip değil mi, kadın kızının hayran olduğu bu Türk'ü bir kere bile görmemiş... O sene Prag'a gitmişti, Türk talebenin Berlin'den ayrılmış olduğunu, orada kızından öğrenmiş!.. " İstasyona gelmiştik. Kadın trene doğru yürüdü. Ben, sözü değiştirirsek bir daha aynı mevzua dönemeyeceğimden ve asıl istediklerimi öğrenemeyeceğimden korkuyordum. Onun için, sözüne devam etmesini büyük bir alakayla bekleyerek gözlerinin içine baktım. Kadın, eşyasını vagona yerleştirmiş olan otel garsonunu savdıktan sonra, bana döndü: "Neden soruyorsunuz?" dedi. "Maria'yı pek az tanıdığınızı söylüyordunuz!" "Evet... Fakat üzerimde çok kuvvetli bir tesir bırakmış olacak... Tablosu çok hoşuma gitmişti..." "İyi bir ressamdı!" İçimde birdenbire beliren, fakat mahiyetini anlayamadığım bir endişe ile sordum : "Ressamdı mı dediniz? Şimdi değil mi?" Kadın, etrafına bakınarak, küçük kızı aradı, onun vagona girip oturmuş olduğunu görünce, başını bana doğru eğerek: "Tabii değil..." dedi. "Çünkü artık yaşamıyor!" "Nasıl?" 158

Bu kelimenin ağzımdan bir ıslık gibi çıktığını duydum. Et-rafımızdakiler dönüp baktılar ve kompartımandaki çocuk başını pencereden uzatarak hayretle beni süzdü. Kadının gözleri dikkatle üzerimde dolaşıyordu: "Niçin bu kadar şaşırdınız?" dedi, "Neden sarardınız? Pek az tanıdığınızı söylemiştiniz?" "Ne de olsa" dedim, "hiç tahmin edilmeyen bir ölüm!" "Evet... Ama yeni bir şey değil... Belki on sene oluyor..." "On sene mi? İmkânı yok..." Kadın beni tekrar süzdükten sonra, biraz kenara çekti: "Görüyorum ki, Maria Puder'in ölümü sizi alakadar ediyor. Kısaca anlatayım bari" dedi. "Siz Türkiye'ye dönmek için pansiyondan ayrıldıktan iki hafta kadar sonra, biz de Herr Döppke ile beraber kalktık, Prag civarında bir çiftlik sahibi olan akrabalarımıza gittik. Orada bu Maria PudeıTe annesine tesadüf ettik. Annesiyle aram pek iyi değildi, fakat orada bunun üzerinde durmadık. Maria pek zayıf ve halsizdi, Berlin'de ağır bir hastalık geçirdiğini söylüyordu. Bir müddet sonra, tekrar Berlin'e döndüler. Kız oldukça kendini toplamışta. Biz de kalktık, kocamın asıl memleketi olan Doğu Prusya'ya gittik... Kışın Berlin'e geldiğimiz zaman Maria Puder'in teşrinievvel başlarında öldüğünü duyduk. Tabii dargınlığı filan unuttum ve hemen annesini aradım. Pek perişandı, adeta altmış yaşında gibi olmuştu. Halbuki o sırada ancak kırk beş kırk altı yaşlarmdaydı. Bize anlattığına göre, Prag'dan ayrıldıktan sonra Maria kendisinde bazı değişiklikler hissetmiş, doktora gitmiş, gebe olduğu anlaşılmış. Evvela bundan pek memnun olmuş, fakat annesinin bütün ısrarlarına rağmen çocuğun kimden olduğunu söylememiş. Hep: "Sonra öğreneceksin!" dermiş ve yakında yapacağı bir seyahatten bah-sedermiş. Gebeliğin sonlarına doğru sıhhati bozulmaya başlamış, doktorlar doğumu tehlikeli bulmuşlar, bir hayli ilerlemiş olan vaziyete rağmen müdahale etmek istemişler, Maria çocuğa dokunulmasına asla razı olmamış, sonra birdenbire fenalaşıver-miş ve hastaneye yatmış. Galiba albümin çokmuş... Evvelce geçirdiği hastalık da vücudunu sarsmış... Doğumdan evvel birkaç kere tamamıyla kendini kaybetmiş. Doktorlar müdahale ederek 159

çocuğu almışlar ve yaşatmışlar; buna rağmen Maria'ya nöbetler gelmekte devam etmiş ve bir hafta sonra, koma halinde ölmüş. Hiçbir şey söyleyememiş. Öleceğini asla tahmin etmiyormuş. Kendini bildiği en son dakikalarda bile annesine: "Öğrendiğin zaman hayret edeceksin; fakat sonra sen de memnun olacaksın!" gibi anlaşılmaz şeyler söyler, bir türlü adamın ismini vermezmiş. Annesi, Prag'a gitmeden evvel kızının kendisine sık sık bir Türk'ten bahsettiğini hatırlıyor. Fakat ne yüzünü görmüş, ne ismini biliyor... Çocuk dört yaşına kadar hastanelerde ve bakımevlerinde kaldı, sonra büyükannesi yanma aldı. Biraz zayıf ve durgun bir kız; fakat pek sevimlidir... Siz öyle bulmuyor musunuz?" Olduğum yere düşüverecekmişim gibi bir dermansızlık hissettim. Başım dönüyordu, buna rağmen dimdik ayakta duruyor ve gülüyordum: "Bu kız mı?" dedim ve başımla vagonun penceresini gösterdim. "Evet... Şirin değil mi? O kadar iyi huylu ve sessizdir ki!.. Kim bilir büyükannesinin ne kadar göreceği gelmiştir!" Kadın bunları söylerken, hep yüzüme bakıyordu. Gözlerinde adeta düşmanca diyebileceğim bir parıltı vardı. Tren kalkmak üzereydi. Vagona atladı. Biraz sonra her ikisi yan yana pencerede güründüler. Çocuk lakayt bir tebessümle istasyonu ve ara sıra beni seyrediyordu. İhtiyar ve şişman kadın beni bir türlü gözlerinin çemberinden bırakmıyordu. Tren hareket etti. Onlara elimi salladım. Frau Döppke'nin haince güldüğünü fark ettim. Çocuk içeri çekilmişti... Bütün bunlar, dün akşam oldu. Bu satırları yazdığım sırada aradan yirmi dört saatten biraz fazla bir zaman geçmiş bulunuyor. Dün gece bir saniye bile uyuyamadım. Yatakta arka üstü yatarak hep trendeki çocuğu düşündüm. Vagonun sarsıntılarıyla kımıldayan başını görür gibi oluyordum. Bol saçlı bir çocuk başı... Ne gözlerinin, ne saçlarının rengini hatta ne de ismini bi160

Niçin bana o kadar hain bakmıştı? Herhalde bir şeyler tahmin etmişti. Halbuki sebeplerin en büyüğü. aman yarabbi... benim Kürk Mantolu Madonnam. Ömrümün sonuna kadar. dudaklarının kenarındaki ince kıvrıntı ve siyah gözlerinin derin bakışlarıyla karşımda duruyordu.liyordum. teferruatlı olarak görüyordum. seven bir kalbi yüzüstü bırakmak ihanetini yüklemenin.. dememiştim.. Hiçbir şey. bir ölüye kızmış. Yüzünde hiç dargınlık. Ayrılırken elini bile sıkmamıştım. On sene. sitem yoktu. Onun hakkında en akla gelmeyecek şeyleri tasavvur etmiş ve bir an olsun durup da. ölüm varmış. onun hatırasına karşı işlediğim cinayetin kefaretini vermeye çalışsam.. yavaşça. Daha birkaç saat evvel. Aynen tablodaki gibi biraz mahzun. asla affedilmeyeceğini seziyordum. hiç tereddüt etmeden. bir adım ötemde durduğu halde bir kere merakla yüzüne bakmamıştım. yüzünü hatırlayamadığımı zannetmiştim. en mukavemet edilmezi. gözleri da161 . Yüzü daha solgun. alaka ve şefkatle bana bakıyordu. Onun hatırasına bundan daha büyük bir hakaret yapılabilir miydi? Hayatımın temeli. kendi kızıma dair hiçbir şey bilmiyordum. Ve kızı alıp gitti. fakat daha ziyade.. bende bir fotoğrafı bulunmadığı için. bunda gene muvaffak olamayacağımı. diz çökerek. tam on sene. haksızlık edebileceğimi hiç düşünmeden şüphelenmiştim. insanların en günahsızına kabahatlerin en ağırını.. Tekerlekler bir raydan bir raya atlarken kızımın uyuyan başı hafifçe sarsılıyor. Halbuki bende onun bakışlarını karşılayacak cesaret yoktu. Bir ölüye karşı duyulan hazin ve faydasız nedametle kıvranıyordum. Kadın muhakkak ki birçok şeyler sezmişti. zavallı ruhumun bütün kırgmlığıyla. Ona hiç dikkat etmemiştim... sebebi olan kimseden on sene. belki de böyle yapmasının ve beni terk etmesinin bir sebebi vardır. hayattayken gördüğümden çok daha canlı. biraz istiğnahydı. Şimdi yolda-lar. gayesi. Halbuki bu anda onu. Mütemadiyen onları düşünüyordum. sessiz sedasız gözlerimin önüne dikildi: Maria Puder. Fakat nihayet daha fazla dayanamadım ve kafamdan uzak tutmak istediğim hayal. Belki biraz hayret. Utancımdan deli olacaktım. Yanı başımda.... bir ölüyü suçlu tutmuştum.

oradan oraya sürükleyeceğim ve daima merhamet ve istihfafla seyredeceğim. Gene dün akşam anladım ki. Sabahtan beri 162 . Bunları bir yabancıyı besler gibi doyuracağım. bütün teferruatıyla gözlerimin önündeydi. benimle münasebeti olmayan bu vücudu. evimi ona kabule hazırlarken ölmüştü. ancak üç dört ay kadar yaşamış. ölmüşüm. etrafıma karşı kendimi aşılmaz bir duvar içine alışımın hakiki sebebini şimdi anlıyordum: On sene. Bir hayatı baştan aşağı dolduracak kadar zengin olan hatıralar. böyle kısa bir zamana sıkıştırıldıktan için hakikattekinden daha canlı. onu sevmekte devam etmiştim. bütün sırrını beraber alarak ölmüştü... otuz beş seneye yaklaşan ömrümde. ben onunla beraber. her şey hakikiliğini kaybetmiş. Atlantik'te şarkısını dinleyişimi. hayatımdan o kadın çıktıktan sonra. düşüncelerimin. nebatat bahçesi gezintilerini. hep beraber gezmeye gittiler. Alt dudağı bana doğru uzanıyor. aramızda konuşulan her kelimeyi hatırlıyordum. Onunla beraber geçen hayatımız. sonra. İçime ondan başka hiçbir kimsenin girmesine müsaade etmemiştim. bundan sonra bana daha güç gelecektir. Ben keyifsizliğimi bahane ederek evde kaldım. Ev halkı bugün erkenden. yanıma sokulmasını. ellerini tekrar avuçlarıma alıp ısıtmak istiyordum. hastalığını birer kere daha yaşıyordum. beni imkânsızlıklar içinde kıvrandırmamak. On seneden beri ona karşı duyduğum hiddetin. bütün hareketlerimin. Hiç kimseye bir şey söylemeden. benimle alâkası olmayan manasız bir hüviyetin derinliklerine gömülüp kalmıştım. Her noktayı. hislerimin benden uzak bir yabancıya aitmiş kadar benden uzak olduğunu gösteriyordu. o dört beş aylık zaman. Sergide resmini görmekten başlayarak. on seneden beri bir an bile yaşamamış olduğumu. yatakta Maria ile karşı karşıyayken anladım ki. Raif!" demeye hazırlanıyordu. Bunlar bana. Fakat şimdi onu her zamandan ziyade seviyordum. Asıl "ben". belki de daha evvel. Dün akşam.ha siyahtı. odasında karşı karşıya oturuşlarımızı. beni sıkıntıya sokmamak için. Karşımdaki hayale kollarımı uzatıyor. ağzı: "Ah. daha tesirliydiler. hiç azalmayan bir aşkla. Her zamankinden daha çok yaşıyordu. bu kafayı taşımak. Demek on sene evvel ölmüştü! Ben onu beklerken.

Hâlâ gelmediler. bizim kızımız. kabahat senin değil. Hayatımın başka türlü olmasına imkân var mıydı? Zannetmem.. belki zamanla alışır. yeryüzünde bir babası bulunduğundan habersiz. Tesadüf seni önüme çıkarmasaydı.. Gene makine gibi akşamüzerleri alışveriş edeceğim. Bugün hakikati anlıyorum. uzak yerlerde dolaşıp duracak. sessizce yan yana yürüyerek ruhlarımızın konuştuğunu dinleyemiyoruz? Niçin yanımda değilsin? On seneden beri belki boşuna yere herkesten kaçmışım. fakat her şeyden habersiz. birkaç ömür kıymetinde değil midir?. Halbuki konuşmaya ne kadar muhtacım.bunları yazıyorum.. ne ifade ederler? Senelerden beri hiç kimseye bir tek kelime söylemedim. Yollarımız bir kere karşılaştı.. Fakat ona dair hiçbir şey bilmiyorum. onlardan kaçtım. insanlara inanmamakta haksızlık etmişim. Ne ismini. Vücudunun bir parçası olarak geride bıraktığın çocuk. Kim ve ne olduklarını merak etmediğim insanlarla görüşüp onların sözlerini dinleyeceğim. fakat nefesimi ebedi bir yalnızlığa mahkûm etmeye mecburum. Sen bana. Artık benim için eskisinden beter bir hayat başlayacak. Senin hakkında verdiğim yanlış bir hükme dayanarak bütün insanları suçlu tuttum. Benim bunlarla münasebetim nedir? Aradaki bütün bağlar. Her şeyi o zaman öğrenmiş olsaydım. Buna rağ163 . Ama bundan sonra her şey bitti. diri diri mezara kapanmaktan başka nedir? Ah Maria. belki senin gibi birini bulabilirdim. Fakat birazdan gülüşüp bağrışarak sökün ederler.. Böyle birkaç ay. İkinci defa oynayamam. Hayat ancak bir kere oynanan bir kumardır... Ortalık kararmaya başladı. dünyada başka türlü bir hayatın da mevcut olduğunu. hiçbir şeyi düzeltmek istemiyorum. ben onu kaybettim. gene aynı şekilde. ruhlar beraber olmadıktan sonra. Bunu sonuna kadar götüre-mediysen. seni başkalarında bulmaya gayret ederdim. ne bulunduğu yeri. niçin seninle bir pencere kenarında oturup konuşamıyoruz? Niçin rüzgârlı sonbahar akşamlarında. Asıl büyük ve affedilmez haksızlığı sana karşı yaptıktan sonra. Aramış olsaydım. yaşayıp gidecektim. Bana hakikaten yaşamak imkânını verdiğin birkaç ay için sana teşekkür ederim. benim bir de ruhum bulunduğunu öğrettin. Her şeyi içinde boğmaya mecbur olmak.

hayatının en canlı taraflarını seyrettiğim. bana her şeyi anlattı.0. hastanın evine gittim. Dün akşam bana: "Seninle şöyle bir oturup konuşamadık!" demişti.. Raif efendinin ölümü bana o kadar tesir etmemişti..1 164 .men hayalimde onu daima takip edeceğim. Sanki. benim hayatıma. Kapı açıldığı zaman karşılaştığım telaş. her şeyi. Diğer sahifelerde hiçbir not. büyük bir korkuyla sakladığı ruhunu bir kereye mahsus olmak üzere dışarıya. Ama ne lüzumu var? Bu kadar yazdım da ne oldu? Bizim kıza yarın başka bir defter almalı ve bunu kaldırıp saklamalı. Raif efendinin defteri burada bitiyordu. Hep yazmak istiyorum. Her şeyi. bu defterin yapraklarına aksettirmiş.Şubat 194. Herhalde bizimkiler döndüler. Dün akşam onunla uzun uzun konuşmuştum. yavaşça sokağa çıktım. Sabah oluyordu. içeriden gelen ağlamalar. İçimde onu kaybetmiş gibi değil. Verdiğim sözü yerine getirmek için defteri cebime koyarak. Şirkette Raif efendinin boş masasına oturdum ve siyah kaplı defterini önüme koyarak bir kere daha okumaya başladım. O bu dünyadan ayrılırken. Bundan sonra onu daima yanımda bulacaktım. bütün bir gece. ondan sonra gene içine kapanıp senelerce susmuştu. Bir an kararsızca durup bekledim. Raif efendiyi son bir defa görmeden gitmek istemiyordum. nasıl güldüğünü ve nasıl düşündüğünü tasavvur ederek bundan sonraki senelerimin yalnızlığını doldurmaya çalışacağım. bilhassa ruhumu hiç bulunmayacak yerlere saklamalı. Kafamda ona bir hayat seyri icap edip yanında yürüyeceğim. asıl şimdi bulmuş gibi bir his vardı. hiçbir kayıt yoktu. Ben artık böyle düşünmüyordum. hatta birlikte yaşadığım bu insanın birdenbire manasız bir yığın haline geldiğini göremeyeceğimi hissettim. nasıl mektebe gittiğini. Dışarıda gürültüler oluyor. başka hiçbir insana nasip olmayacak kadar canlı bir şekilde giriyordu. Fakat buna tahammül edemeyeceğimi. Mnciteşrin 194. Onun nasıl büyüdüğünü.

Sorgulamadan peşlerinden gideriz ve hiç pişman olmayacağımızı biliriz. Kollarıyla bizi sarar. Düzenin sildiği kişiliklere.rastgele gözüme çarpmış gibi önünde durduğum "Kürk Mantolu Madonna"yı seyre dalıyor.ta kapılar kapanıncaya kadar orada bekliyordum.koridorlardaki resimlere bakıyormuş gibi ağır ağır. Yapıtlarında insanların görünmeyen yüzlerini ortaya çıkaran Sabahattin Ali. yanıtlanması zor sorular soruyor.bu kitabında güçlü bir tutkunun resmini çiziyor." Kimi tutkular rehberimiz olur yaşam boyunca. .fakat büyük bir sabırsızlıkla asıl hedefine varmak isteyen adımlarımı zorla zapt ederek geziniyor. yaşamın uçuculuğuna ve aşkın olanaksızlığına (?) dair.Her gün daima öğleden sonra oraya gidiyor.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->