P. 1
ruyatabirleri

ruyatabirleri

|Views: 7,231|Likes:
Yayınlayan: Ahmet

More info:

Published by: Ahmet on Oct 09, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2012

pdf

text

original

RÜYA TÂBİRLERİ ANSİKLOPEDİSİ

Hazırlayan Şükran GÖKNAR

KİTSAN

1

Yâ Rabbi!.. Senin ortağın ve benzerin yoktur. Doğmamış, doğurmamışsın. Yaratan ve yarattıklarını yaşatan sensin. Senden geldik sana döneceğiz. Bütün âlemlerin yaratıcısı olan yüce Allah'ım verdiğin bütün ni'metlere hamd-ü senalar olsun. Biz yaratmış olduğun kullarının kötü hareketlerini rahmeti ilâhinle sen düzelt. Çünki bizler çok aciziz fakat nefsimizin bizi yanlış yönlendirmesi sonucun da bütün bu hatalarımızı göremiyoruz. Bizleri doğru yola yönelt, sevdiğin salih kullarının arasına kat Yâ Rabbi!.. Beni ve bütün ehl-i imân ve tevhid üzerine olan tüm insanları âhiret gününde af ve mağfiretinle cennet ve cemâline nail eyle. Âmin. Yâ Rabbi!.. bizlere «Size içinizden pek izzetli ve bütün ağırlıklarınızı üzerine alan, üstünüze titreyen, mü'minlere çok acıyan ve merhamet gösteren bir Peygamber gelmiştir» (Tevbe sûresi-Âyet:128) diyerek mevcudiyetini müjdelemiş olduğun kâinatın serveri, Hatem-ül Enbiyâ, Resûl-ü Müctebâ, Muhammed Mustafa (s.a.v)'e ve bütün ümmetine salât ve selâm olsun. Sevgili okurlarımız ben naçizane olarak sizlere elinizde bulunan kitabı, güvenilirliğine inandığım çeşitli ilmî eserleri araştırarak hazırlamaya çalıştım. Hatalarım olabilir. Çünkü hiç bir zaman kul hatasız olmaz. Yanlız rüya tabirnamesini derlerken, daha ziyâde Islâmi Rüya tâbircilerinin, mutasavvuflarının görüşlerine önem vererek tabirnameyi o şekilde hazırlamaya gayret gösterdim. İnşâAllah faydalı olurum. Ayrıca her türlü eleştirilerinizi açık yüreklilikle siz okurlarımdan sevgi ve saygılarımla bekliyorum. Zira tüm insanlar edilmiş olan tenkitlerin belirlediği ortamda doğruyu ve güzeli bularak hareketlerine ve düşüncelerine yeni ufuklar doğrultusunda yön verecektir. Kitabımızın ilk bölümü; Uyku Nedir?.. Uykuya yatarken okunacak dualar. İslâm düşünürleri ve diğer bilimcilere göre rüyanın tarifi... Rüya çeşitleri nelerdir?..
2

a) Rahmani Rüya b) Şeytani Rüya İstihare nedir ve namazı nasıl kılınır, duaları nelerdir?.. Rüya ile ilgili olan Âyet-i Kerîmeler, Hadîs-i Şerîfler. İslâm yorumcularının yorumladıkları ünlü rüyalardan örnekler... Kitabımızın ikinci bölümü? Rüyada görülen şekillerin, hal ve hareketlerin alfabetik sırayla yorumlanmaları. Gördüğü rüyanın sahih ve doğru olmasını isteyen her müslüman özünde, sözünde doğru, kötü ahlâkı terk etmiş güzel ahlâka sahip olmalıdır diyebiliriz. Ayrıca kişinin uykuya yatmadan abdestli olması ve sağ yönüne yatarak, kıbleye karşı yüzünü dönerek, uyuması da yüce islâm dinine göre de müstehabdır. Kitabımızdan faydalanarak rüyasının yorumunu yapmak isteyen bir kimse; ilk önce rüyasının tamamını hatırlamalı. Ardından görmüş olduğu rüyanın cinsini belirlemelidir. Bu belirlemeyi kitabımızın rüya çeşitleri bölümüne bakarak kolaylıkla yapabilirsiniz. Ardından rüyada görmüş olduğunuz renklere, şekillere, insanların yüzlerine, asık yüzlü mü?., sevinçli mi?., hal ve hareketleri nelerdir?., gibi bütün verilere önem vererek ilgili bölümleri (kitabın alfabetik fihristine bakarak orada yazılı olanları) okuyunuz ve rüyada bütün görülen şeylerin manâlarına teker teker baktıktan sonra aralarında bağlantı kurunuz. Yanlız şu hususu önemle belirtmek isterim ki; görülen rüya ertesi günü veya kısa zaman içersinde hemen zuhur etmeyebilir. Seneler sonra vuku bulacak şeyleri gösteren rüyalar da vardır. Meselâ: Hz. Yusuf (a.s)'ın rüyası, rüyayı gördükten tam yirmi yıl sonra vuku bulmuştur. Allâh-ü Teâlâ'nın (c.c) bize emretmiş olduğu doğru yoldan saptıracak olan tüm kötü davranışlardan uzak kalmak ve Allâh-ü Teâlâ'yı (c.c) tam anlamıyla tanımak, iman etmek ve rızâsını kazanmış kullardan olmak dileğini Cenâb-ı Hakk'tan (c.c) niyaz ederek sözlerime son veririm. Ayrıca hazırlamış olduğum bu tabirnamenin tüm müslüman kardeşlerime faydalı olmasını Rabbil Âleminden niyaz eder ve siz okurlarıma derin saygılar sunarım. Şükran GÖKNAR

3

UYKU NEDİR?..
Uyku nöbetle tekrarlanan bir yarı ölüm hali ve şuur bulanıklığıdır. Uyku insanın ihtiyacı için Rabbil Âlemin tarafından verilen ilâhi bir ni'mettir. Kur'ân-ı Azimüşşan'da (Alâk Sûresi/Âyet: 9'da) bu konuya açıklık getirilerek «Uykunuzu dinlenmeniz için oluşturduk» denilmektedir. Uyku fikrin, dimağın, fiziki bedenin tümünün «organların» dinlenebilmesi ve hücrelerin yenilenmesi için gerekli olan zaman dilimidir. Şayet bu zaman insanlara verilmeseydi ne olurdu?.. Bir düşünün Korkunç!.. Çünki yenilenme olmayınca bir müddet sonra insanın beyni duyuları ve fiziki bedeni iflâs ederdi. Çeşitli ilim adamlarının (Psikiyatrislerin) bu konudaki ortak görüşü, — «Uyku ruha iyilik bedeni sıhhat verir bu yüzden sağlığın mükemmel olmasını isteyen insanlar lütfen uykularına özen göstersinler» denilmektedir. Uykusuzluksa insanı sinirli, hırçın ve asabî yapar. Kişinin bütün hareketlerinde düzensizlik oluşur. Halbuki uyku esnasında soluk alıp vermek satihleşir. Kanın basıncı düşer, kalp çarpıntıları ağırlaşır, kollarda bacaklarda hareket azalır ve kişinin şuuru tamamen istirahate çekilir. Uyku ihtiyacı yaşa bağlı olarak süre değişikliği gösterir. Söz gelimi memedeki çocuklar 18-20 saat kadar uyurlar. Okul çağı çocuklarının ihtiyacı olan uyku süresi 5-9 yaş arasında 11-13 saat 9-15 yaş arasında 9-10 saat arasındadır. Bu konu Fransa'daki bir eğitim kongresinde ele alınmış ve tüm delegelerin katılımıyla ortak bir deklarasyon yayınlanmıştır. — Okul çağı çocuklarının belleklerinin güçlenmesi eğitimlerinin başarılı olabilmesi ve sağlıklı bir bedene sahip olabilmeleri için mutlaka düzenli uyku uyumaları gereklidir. Orta yaşlı olan kişilerde uyku ihtiyacı 6-10 saat, yaşlılarda ise bu süre geceleyin daha azalarak yanlız gündüz artarak belirlenmektedir. İnsanlar açlığa az çok dayanabilirler lâkin uykusuzluğa asla dayanamazlar. Az uyku nasıl bedenin ihtiyacı için gerekli olan zamanı insana vermiyorsa fazla uyku uyumakta (fazla yemek gibi) insana zararlıdır. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.leri Marifetnâme adlı eserinde bu konuya temas ederek; — «Erenler yoluna giden, üç hasletten gitmiştir. İlki zaruret olanın
4

dışında yememek. İkincisi imkân sınırı içinde fazla uyumamak. Üçüncüsü gerekli olandan fazla konuşmamak hâsılı, uykusu çok olanın ruhu hasta ve işi zordur.» Demek ki Rabbil Âlemine «Yâkiyn» olmak isteyen bir kimse yemeğine, uykusuna ve söylediği sözlere dikkat etmeli bu konularda daima ölçülü olmalıdır. Uyku iki bölüme ayrılır: İlki yatağa yatıldığı zaman uyumakla uyumamak arasında olan zaman, daha sonra da iyice dalarak uyumak ki buna DERİN UYKU denir. Bu süreler kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Tıp adamları en rahat uykuya yatış şeklinin sağ tarafa dönerek yatmak olduğunu söylemektedirler. Halbuki Peygamber efendimiz (S.A.V) bu durumu bizlere tam on dört asır evvel bildirmiştir. Ukbe bin Âmir'den rivayet olunan Hadîs-i şerîfe göre... Hz. Resûlullâh (s.a.v) buyurdu ki: «Bir kimse Bakara sûresinin sonundaki iki âyet-i kerîmeyi okuyup abdestli olarak sağ yönüne yâni kıbleye doğru yüzünü dönerek yatsın bu sabaha dek ona yeter.» Ayrıca uykuya yatarken bunlar haricinde de okunmasında faydalı olan dualar vardır ki bunların okunması çok faziletlidir. Çünki uyku bir nevî, insanın ölüm halidir. Kişi uyurken pekâla ruhunu teslim edebilir, malı ziyana uğrayabilir. Cenâb-ı Hakk (c.c) bizleri Kur'ân'da bulunan (En'âm sûresi/Âyet: 60) «O dur ki, sizleri uyutarak ölü gibi yapıyor» diyerek bizleri uyarmaktadır. Ölümden sonra dirilmeye inanmayanlara ne güzel bir örnektir kişinin «Uyku» hali. Şu halde mü'min kişi her zaman olduğu gibi uykuya yatarken de Yüce yaradana sığınmalı ve duâ etmelidir. Çünkü «Duâ mü'minin silâhıdır», «Duâ mü'minin kalkanıdır», «Duâ ibâdetlerin özüdür» Biz kitabımızda bu dualardan bazı örnekler vererekte sizlere yardımcı olmak istiyoruz. İnşâAllâh tüm inanan insanlar, tüm duâ ni'metlerinden fayda sağlamayı bilirler ve Cenâb-ı Hakk'a (c.c) duâ etmek bizlere ve tüm inanan insanlara nasib olur. Çünki Cenâb-ı Hakk (c.c) her şeyi insana nasîb ettiği gibi duâ etmeyi de nasîb etmektedir. Çünki Cenâb-ı Hakk'tan (c.c) izinsiz bir tek yaprağın kımıldayamayacağı gibi, insana da nasîb olmazsa duâ etmek değil bir tek kere göz kapaklarının kirpiğini birbirine değdiremez bile.

5

UYKUYA YATARKEN OKUNMASI FAZİLETLİ OLAN DUALAR

«Âmene'r-Rasûlü bimâ ünzile ileyhi mi'n-Rabbihî ve'lmü'minûn. Küllün âmene billahi ve melâiketihî ve kütübihî ve Rusulih. Lâ nüferriku beyne ehadin mi'n-Rûsulih. Ve kâlû semi'nâ ve eta'nâ ğufrâneke Rabbena ve iliyke'l-masîr. Lâ yükellifu'llâhü nefsen illâ vüs'ahâ. Lehâ mâ kesebet ve aleyhâ me'k-tesebet. Rabbena lâ tüâhiznâ innesînâ ev ahta'nâ, Rabbena velâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehû ale'l-lezîne min kablinâ, Rabbena velâ tühammilnâ mâla tâkate lenâ bih. Va'fu annâ, vağfir lenâ, ve'rhammâ. Ente Mevlânâ fe'n-surnâ ale'l-kavmi'l-kâfirîn.» (Bakara sûresi: Âyet: 285 - 286)

6

Allahümme eslemtu vechî ileyke ve favvadtu emrî ileyke ve elce'tu zahrî ileyke rağbeten ve rahbeten ileyke lâ melce'e velâ mence'e minke illâ ileyk. Âmentu bi-kitâbike'llezî enzelte ve binebiyyi-kellezî arsalt. Subhanellâhi ve'l-hamdu lillâhi velâilâhe illâllahu va'llahu ekber. Estağ-firullahe'llezî lâilâhe illâ huve'lhayye'l-kayyûm. Abdullah İbn-i Ömer (r.a)'den rivayet olunur ki Peygamber efendimiz (s.a.v) yatarken; «Allahümme bismike rabbî ve veza'tü cenbi fağfirli zenbi» deyip ardından 33 defa «Subhanallahi» 33 defa «Allahü Ekber» diyerek sağ yanınıza dönüp yatın demişlerdir. Uykuları düzenli olmayan uykusuzluk çeken bir kimse de şu duayı okumalıdır. Zeyd bin Sabit (R.A)'dan rivayet olunmuştur: — «Bir gün Hz. Resul (S.A.V)'e uykusuzluktan şikâyet ettim, o da bana bu duayı öğretti. Okudum ve uykusuzluk illetinden kurtuldum.» DUA; «Allahümme garetin nücûmü vehede etil uyûnü ve ente hayün kay-yûmü lâ te'hüzüke sinetün velâ nevmü yâ kayyûmü ehdi leyli ve enmi aynî.» Uyku esnasında zaman zaman korkan kimseler de şu duayı okumalıdırlar.

7

«Eûzü bi kelimatillâhit tamâti min gazabihi ve şerri ibadihi ve min hemezâtişşeyâtîni ve en yahdurûn.» Belirli bir saatte uyanmak isteyen kimse; (üç defa)

«İnnâ a'taynâke'l-kevser fe-salli lirabbike şani'eke huve'l-ebter» duasını okuyup yatmalıdır.

ve'n-har

inne

UYKUDAN UYANAN KİŞİNİN OKUYACAĞI DUALAR
Ebû Zer (R.A)'dan rivayete göre Resûlallah (S.A.V.) yatağa girdiği zaman; — «Bismikellâhümme ahyâ ve emût.»

Uyandığı zamanda;
8

"Elhamdü lillâhillezî ahyânâ ba'de mâ emâtenâ ve ileyhinnüşûr.» Ebû Hüreyre (R.A)'dan naklen; Reşûlallah (S.A.V): — «Biriniz uykudan uyandığınız zaman şöyle dua etsin buyurdu»

«Elhamdü lillâhillezî radde aleyye rûhıy ve âfânî fî cesedi ve ezine lî bizikrih.»

«Elhamdülillâhillezî halagannevme velyegzate, elhamdülillâhillezîl beasenî salimen seviyyen, eşhedü ennallâhe yuhyilmevtâ vehüve alâ külli şey'in gadîr» Âişe (R. Anhâ)'dan rivâyet olunur ki; Peygamber Efendimiz (S.A.V): — «Kim ki uykudan uyandığı zaman şu duayı okursa deniz köpükleri kadar günâhı olsa Allah-ü Teâlâ (C.C) o kimsenin günâhlarını afv eder. 10 defa (Allahü Ekber), 10 defa, (Elhamdülillah), 10 defa (Sübhanallahi ve bihamdihi), 10 defa (Sübhanel Kuddus), 10 defa (Estağfirullah El-Azîm), 10 defa (Lâ ilahe illallah Muhammeden Rasûlullah) der ardından;

«Allâhümme innî euzü bike min diygıddünyâ ve dıygı yevmil gıyâmeh.» Veya;

«Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerîke leh, lehülmülkü ve lehülhamdü vehüve alâ külli şey'in kadir»
9

Veya;

«Lâ ilahe illâ ente sübhânekellâhümme estafiruke lizenbî ve es'elüke rahmeteke, Allâhümme zidnî ilmen vela tüziğ galbi ya'de iz hedeytenî veheb lî min ledünke rahmeten inneke entel vehhâb.»

RÜYA NEDİR VE ÇEŞİTLERİ
Rüya diğer bir anlamda düş; uyku sırasında meydana çıkan canlıymışcasına, yaşanmışcasına ortaya çıkan bir durum, bir halisilasyon (olgudur). Rüya görmeyen insan yoktur fakat rüyalarını uyandıktan sonra hatırlamayan insan vardır. Bugünki tıb günlük olaylardan etkilenerek ortaya çıkan durum, ruhî fantaziler, hayaller diyerek de rüyayı yorumlamaktadırlar. Ancak biz inanan müslümanlar olarak rüyanın (sahih) kişinin Rabbil Âlemin tarafından uyarılması, kimi zamanda bazı şeyler için (cennet, ilim, evlâd vb.) müjdelenmesi olarak algılıyoruz. Çünki iki cihan serveri Peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)'e 23 sene Rabbil Âlemin tarafından vahiy yoluyla Kur'ân-ı Kerîm'in Âyet-i Kerîme'leri indirilmiştir. Ve bu Âyet-i Kerîme'lerin bir çoğu Peygamber efendimize rüya esnasında vahy edilmiştir. Ayrıca Peygamber efendimizin günümüze ulaşan iki tane hadîs-i şerîfi vardır ki; bunlar bize rüyaların ilâhi bir hikmet olduğunu göstermektedir. Bu Hadîs-i şerîfler; «Mü'minin rüyası, Rabbi ile uykuda konuştuğu bir çeşit kelâmdır.» «Salih (ve sâdık) rüya, peygamberliğin yirmi beş cüzünden biridir.» Yanlız şunu unutmamak gerekir Hadîs-i şerîflerde işaret edilen rüyalar «Sahih Rüyalar»dır. Rüyalar anlam ve görüş şekline göre sınıflandırılırlar. Şöyle ki: a) Rahmanî (Sahih) rüyalar, b) Şeytanî (Şeytanın korkutmaları ve nefsin istekleri, kandırmaları) rüyalar,

10

c) Kişinin günlük olaylardan etkilenmesi sonucu veya bedenin arazları sonucun da meydana çıkan rüyalar.

RAHMÂNİ RÜYALAR
Cenâb-ı Hak'ın (C.C) bize melekler vasıtasıyla göstermiş olduğu ve Kur'ân-ı Kerîm yoluyla bildirdiği rüyalardır ki; bunlar Cenâb-ı Hak'ın (C.C) kulunu uyarması veya müjdeleyerek bilgi vermesidir. Nitekim Saaffât sûresi 104-105 buyurulmaktadır ki: «Biz ona: «Yâ İbrahim, rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükâfatlandırırız» diye nida ettik. Sahih rüyalar genelde abdestli olarak uykuya yatıldığı zaman, seher vaktinde sabah namazından sonra veya kutsal gecelerde (kadîr, bayram, arife, üç aylar, cum'a) görülen rüyalardır. Sahih rüyaların en doğrusunu peygamberler görmüşlerdir. Çok defada görüldüğü gibi tatbik edilmiş ve görülen rüyaları doğru olarak yorumlamışlardır. (Fetih sûresi/Cüz: 26-Ayet: 27) — «Andolsun ki Allah, Resulünün rüyasını doğru çıkardı. Andolsun ki Allah'ın izni ile Mescid-i Harâm'a emniyet içinde kiminiz başlarını traş ederek, kiminiz saçlarınızı keserek, korkusuzca ve kati suretlere gireceksiniz. Allah, sizin bilmediğinizi bildide bundan önce (Hayber fethi gibi) yakın bir fetih verdi.» Yukarıdaki bahs edilen Âyet-i Kerîme Resûlullah'ın (S.A.V) Hudeybiyeden çıkmadan önce bir rüya görüp Ashab-ı Kirâm'a anlatması ve onların da rüyanın o yıl çıkacağını sanıp münafıklara söylemeleri. Münafıklarında bu olayın gerçekleşmeyeceğini söyleyerek dedikodu etmeleri üzerine nazil olmuştur. Sahih rüyalar kimi zaman da kişiye uyarıcı olabilir. Söz gelimi kulun günâh işlediği, işlemek üzere olduğu, veya doğru yoldan şaştığı vakit görülen rüyalar vardır ki, cehennem ateşiyle korkutulmak gibi görülen rüyaları bu çeşit rüyalara örnek olarak verebiliriz. Sahih rüyaları genelde özü sözü doğru olan Cenâb-ı Hak'ın (C.C) salih kulları görürler. Sahih rüya görmek için aşağıdaki duanın okunması faziletlidir.

11

Buna örnek olarak şu olayı gösterebiliriz. kişiye etki etmeyen rüyalar yorumlanmaz ve birşey ifâde etmezler. Korkunç olan rüyalarda aynı şekilde çok güzel bir haberin verilmesi şeklinde tecelli edebilir. tâbirde zorluk çekilen. uyanınca hemen unutulan. Bunlara en iyi örnek halk arasında ağırlık basması.C) sığınmalı ve rüyayı hiç kimseye anlatmamalıdır. Genelde gusül abdestti olmayan kimselerin gördüğü rüyalardır. rüyadan sayılmazlar. Zira o (böyle yapıldığı zaman) zarar veremez» demelidir. ürkütücü. dehşet veren bir rüya gören kişi ilk iş olarak hemen uyandığı zaman Peygamber efendimiz (S. Ashâb-ı Kirâm’dan olan Ümmül Fazl (R.A) şu sözlerle anlatmıştır. Mümkünse yataktan kalktığı gibi güzelce abdest alıp iki rek'ât namaz kılmalı ve o gün fakire sadaka vermelidir.C) sığınsın. Bunlara örnek meselâ. bir olaydan korkmasından sonra görülen rüyalar vardır ki bunlarda yorumlanmaz ve asla çıkmazlar. Bu tip görülen rüyaları islâmi rüya tâbircilerinden olan Câfer-i Sâdık (R.» ŞEYTANÎ RÜYALAR Bunlar şeytanın gösterdiği rüyalardır ki. neruddu umûranâ illâllah ve has-bunâllahu ve ni'mel-vekîl velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'laliyyi'l-azîm. Biriniz hoşlanmadığı bir rüya görecek olursa uyandığında sol tarafına üç nefes üflesin ve onun (rüyanın) şerrinden Allâh-ü Teâiâ'ya (C. ateşli bir hastanın rüyasında bir dere kenarına gidip su içmesi gibi görülen veya kişinin gündüz birisiyle tartışıp geceleyin rüyasında tartıştığı kimseyi yaralaması veya o kimse ile ilgili rüya görmesini sayabiliriz.A.«Nu'munu billâh.» Fakat her okuyucu şunu bilmelidir ki. Birde uykuya yatıldığı zaman kişinin uyanıkken yapmış olduğu işlerden etkilenerek veya hastalanmasından.) bir gün Resûlullah’ın 12 . her görülen rüya Rahmanî olmadığı gibi Şeytanî de olmayabilir. Şeytanî rüya gören bir kimse veya rüyasında korkutucu.A. zihinde hayal meyal hatırlanan. Zira sadaka kişinin başına gelebilecek bütün belâları def eder. nesiku billâh.V)'in bir hadîs-i şerîfine binaen «Salih (ve sâdık) rüya Allâh-ü Teâlâ'dandır (C. karabasan diye tarif edilen durumda meydana çıkan rüyalardır. Kötü rüya ise şeytandandır. — «Karma karışık görülen.C). O takdirde böyle bir rüya görmüş olan bir kimse uykudan uyandığı vakit hemen soluna üç defa tükürmeli ve rüyanın şerrinden Cenâb-ı Hak'a (C.

A. sözlerine yalan katmasın. Hasan (A. Bir kimse rüyasının doğru çıkmasını istiyorsa. koğuculuk.S)'ı kucağına aldı. göre. — Yâ Resûlullah. Fatıma (R. RÜYALARIN YORUMLANMASI VE ÜNLÜ RÜYA TÂBİRCİLERİ Rüya gören bir kimse rüyasını bir âlim veya iyi bir öğüt veren kimseye anlatmalıdır. Anha)'ya bir çocuk doğurur da sen onu kucağına alırsın. Gerçekten Hz. Bu hususuda her konuda bizleri aydınlatan yüce Peygamber efendimizin (S. serden uzak olsun.(S.V) sabah namazını kıldığı vakit yüzünü halka döner ve «Sizden biriniz dün gece bir rüya gördü mü? derdi» diyerek anlatılan rüyayı dinler ve daha sonra. deyince — Gördüğün hayırdır.V) ilk Islâmi rüya tâbircisidir.) huzuruna gelip: — Yâ Resûlullah korkunç bir rüya gördüm. — Peygamber efendimiz (S.V) bir hadîs-i şerîfinde buyurduğu gibi olmalıdır.A)'dan bir rivayete. mübarek vücudundan bir parça kesilip benim kucağıma bırakılmıştı. Tâbir olunduğu zaman düşer (cesine açığa çıkar).A. Çünkü bu konuda bize ışık tutacak.S)'ı dünyaya getirdi ve Ümmü'l FazI Hz. yol gösterecek bir çok hadîs-i şerîf günümüze kadar ulaşmıştır. buyurdu.A. — «Hayren telkâhu ve şerren tevekkahu. O zaman Resûluilah tebessüm ederek buyurdu ki: — Ey Ümmü'l FazI yakında Hz. Fatıma (R.V. «Rüya. Hayır bize şer düşmanları-mıza 13 . hayren lehâ ve şerren alâ a'dainâ. İbn-i Sünni (R. tâbir olunmadıkça. Anha)'ya Hz. gıybet gibi kötü huylardan kendini arındırsın. Rüyayı sevdiğin kimseden veya (tâbir hususunda) bilgi sahibi olandan başkasına anlatma» (Feyz'ül-kadir cüz: 4/Sayfa: 46) İki cihan serveri yüce Peygamberimiz (S. kuşun ayağı üzerinde (durur gibi)dir. vel-hamdülillahi rabbil âlemîne.» «Hayırlı olsun.A. buyurdular. Ve uykuya yatarken dinimize göre müstehab olan abdesti alarak yatağa girsin ve sağ yöne doğru yatarak uyusun. Hasan (A.

Ebû Bekir (A.V) buyurdu ki: — «Kim kasten rüyasına yalan (karıştırıp) söylerse. hakîmdir. İbn-i Şirin (R. — «Ve işte öylece Rabbin seni seçecek ve sana rüya tâbirine ait bilgi verecek. Tarih içinde birçok devletlerde.S). ateşten oturacak bir yer edinsin. Zira Peygamber efendimiz (S. Kitab-ı Mukaddes içinde olmak üzere birçok Ortadoğu ve Asya kaynaklı metinde kehanet içeren veya hastaları iyileştirecek bilgilerin bulunduğuna inanılarak rüya yorumları yapılmıştır. Hz.S). Çünkü dimağsız insan düşünülmez» diyerek rüya hakkında.A)'dır.A.V) görmek rüyanın hayra ve doğru olarak yorumlanmasına sebebtir.A) ve Câfer-i Sâdık (R. o rüya tâbir edilmiştir tekrar yorumlanmasına ihtiyaç yoktur. kavimlerde rüyaya önem verilmiş ve tâbir edilmesine çalışılmıştır. İlk çağlarda rüyaların tanrılar tarafından gönderildiğine inanılırdı. Zira iftiranın en büyüğü kendi gözlerine yaptığı iftiradır. Bazı islâmi rüya tâbircileri rüyada ölünün söylemiş olduğu şeylerde haktır diyerek rüyanın düz olarak yorumlanması gerektiğine karar vermişlerdir. Bunlar Hz. Yûsuf (A. Ve bu arada adlarını zikretmeden geçemeyeceğimiz çok ünlü İslâmi rüya yorumcuları da vardır.A) tamamladığı gibi.S) soyuna tamamlayacaktır. görmüş olduğu rüya içinde tâbir ederse veya başkası tarafından rüya tâbir edilirse. ırklarda. Ayrıca bir kimse rüyasını. — «Göz bir organdır asıl gören yer beyindir o halde insan gözü kapalı da bazı şeyleri görebilir» diyerek rüyanın gerçek olabileceği mevzuuna açıklık getirmiştir. Hemde bundan evvel.» Yakın tarihimizde yaşamış olan ünlü İslâm düşünürü Erzurum'lu ibrahim Hakkı Hz. ni'metini sana ve Yakûb (A.» (Feyz-ül Kadir cüz: 6/Sayfa: 216) Rüyada Peygamber efendimizi (S. Son zamanların bilim adamlarından olan Claude Bernard (1813-1878) "Fizyolojinin kurucularından" — «İnsan doğuştan rüyalara karşı istidatlıdır. Eski Mısırlılar yaklaşık 4000 yıl önce rüya yorumlarını derlemişlerdir.S) ünlü bir rüya tâbircisidir.'leri Marifetnâme adlı eserinin 101'nci sayfasında rüyanın ne olduğuna ve rüya tâbir etmeye açıklık getirmiş ve demiştir ki: 14 . Ayrıca Hz. Şüphe yok ki Rabbin alîmdir. ataların İbrahim'e ve İshâk'a (R. Hamdolsun âlemlerin Rabbi olan Allah'a» derdi ve rüyayı tâbir ederdi demiştir.A. Ve yüce kitabımız Kur'ân-ı Kerîm'de onun rüya tâbirciliğinden Yûnus sûresinde bahs edilmiştir. Yûsuf (A.olsun. Rüyayı anlatırken kesinlikle görülmeyen şeyler söylenmemeiidir.

İSTİHARE NEDİR? NAMAZI NASIL KILINIR VE HANGİ DUALAR KONUMLADIR? İstiharenin lûgat manâsı hayırlı şey istemektir. ona ya işaret veya müjdedir. İnsanlar duâ anında Allâh-ü Teâlâ'ya (C. Çünki Allah-ü Teâlâ (C. Ne ise o harflerle bilinir.C) bütün müslümanlara hayırlı. Yanlız biz inananların rüyasının Rahmanî olabilmesi için yukarda anlattığımız noktalara önem verilmesi gerekli ve zaruridir. sağlıklı günler ve gecelerin de sahih (Rahmanî) rüyalar görmeyi nasib etsin. 15 . önce burun pislerine nail olur. Aynısı çıkarsa vakıadır. Asıldan kalb muştular alır. bir bağlanışın ifadesidir. kalb o an ruhun içine döner. dünya adaletsiz ve zalîm değil. gördüğü düşten tâbir olunur. onunla bulur. Beynin hisleri kalbe indiğinde. içimizdeki yanlızlık. dost görünür. O an gelir kalbe gördüğü rüya. Rüyada görülen şeyin Arapça isminin ilk harfi alınır.C) yakınlaşıp. Cenâb-ı Hak (C. rüya vardır haktır ve gerçektir.Çün buhâr-ı gıda dimağa gelir Rûh-u hayvânî ol zaman ne eder Pes havass-ı burun muattal olur Çün dimağın havassı kalbe iner Kalbe ilham olur işaretler Bî vesâit bulursa nâfladır Kalb eğer vâsıta ile olsa habîr Pes gelir kalbe gördüğü rüya Arabî ismin evveli alınır (Gıdâdın buharı beyne geldiğinde. zihni denge kurulur. girişilecek bir işin veya sonucun ne olacağını Cenâb-ı Hak'ka (C. Kalbe işaretler ilham olur. Kalb eğer vâsıta ile haberdar olsa. Ve insanda beklenmedik olayla zuhur eder. Duâ bir inanışın. Âlem-i manâsı ise. güçlenirler. içine gider. O an burun hisleri muattal olur.C) danışmak için iki rek'ât namaz kılmak ve duâ'Iederek hiç konuşmadan uykuya yatmak demektir.C) ihtiyacı duâ ile ifâde^edilir. Âmin. Hayvanî rûh o zaman ne eder? Vücûdun dışını bırakıp. kudretsizlik ve gayretlerimizin boş olduğu hissi yok olur. Duâ anında insan Allâhü Teâlâ'nın (C. Vasıtasız bulursa faydalıdır. Uyku hâlini cisim. O halde özetle diyebiliriz ki.C) kendisini duyduğuna ve anında cevap verdiğine inanır. İstihareye yatmanın en önemli yönü edilecek dualardır.

Ve içimiz de ancak iman eden insanlarda görülen esrarengiz bir durum. İyyâke na'büdü ve iyyâke nesteîm. bir kuvvet uyanır. yatarken evvela güzelce abdest almalı ve Allâh-ü Teâlâ'nın (C. İhdinassırâdal müstekîm. Fatiha Sûresi: Elhamdülillahi rabbil âlemiyn. (Âmîn) 16 . İstihare Namazının Kılınışı: 1 nci Rek'âtta. Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîyn. Mâliki yevmiddiyn.C) tarafından duâ etmek nasib olan mü'minlere. İstihare namazını usulüne uygun kılmak için yatsı namasından sonra.C) rızâsı için «niyyet ettim istihare namasını kılmaya» diyerek niyyet edilmelidir. Ne mutlu Cenâb-ı Hak (C. Errahmânirrahîm. Sırâdalleziyne en'amte aleyhim.

okunmalıdır. leküm diynüküm veli yediyn. Allâhümme! İn künte ta'lemü enne hâze'l-emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve akıbeti emrî ve âcili emrî ecilihî fakdirhü. ve lâ ene âbidün mâ abettüm. Allâhüssamed. ve lem yekûn lehû küfüven ehad. lî ve yessirhü lî sümme 17 .Kâfirûn Sûresi: Kul yâ eyyühel kâfirûn. velâ entüm âbidûne mâ abüd. Allâhümme! İnnî estehîruke bi ılmike ve estakdiruke bi kudretike ve es'elüke min fadlike'l-azîm. ve lâ entüm âbidûne mâ âbüd. Fe-inneke takdiru velâ akdiru ve ta'lemü ve-lâ a'lemü ve Ente Allâmü'l-Guyûb. Ve namaz bittikten sonra duası edilmelidir. 2 nci Rek'âtta tekrar Fatiha sûresi ve. Lem yelid ve lem yûled. lâ âbüdü mâ ta'büdûn. İhlâs Sûresi: Kulhü vellâhü ehad.

Kırmızı renk ise kesin olarak olayın tezliğini. dünya kelâmı etmeden sağ tarafına ve sağ elinin üzerine yatmalı ve böylece uykuya varmalıdır. (100) 3) Yesvad. Bizlere Buhariden nakil olunduğuna göre istihare de görülen yeşil. Siyah mavi. Ve in künte ta'lemü enne hâze'l-emra şerrün lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emrî ve âcili emrî ve ecilihî tasrifhü annî vasrifnî anhü. Yanlız istihare duasını okuyan kimse hazel emre diye okunan yerde dileğini söyleyip ondan sonra duaya devam etmelidir. Bazı tarikat şeyhleri ise rüyaları kendilerine yol gösterici kabul etmişler ve müridlerine bunun için çeşitli zikirler öğretmişlerdir. gaybi âleme yönelerek bilmek istediği kendisine bildirileceği söylenmiştir. (100) 2) Vagdas. (100) 4) Buğdan. (100) 5) Temâgus'dur.C) hayırlı rüyalar görmenizi niyaz eder ve dualarınızın Rabbil Âlemin katında kabul olunmasını temenni ederim. Bu duanın 3 veya 7 defa okunması müstehabdır.C) rızâsını kazanmak için bütün hal ve hareketlerine iyi yön vermeli onun rızâsına uygun işler yapmalıdır. kişi dünya ile ilişkisini kesip mu-rad ve maksadına kalben niyyet edip uykuya varmalıdır denmektedir. Ve Allâh-ü Teâlâ'nın (C. Cenâb-ı Hak'tan (C.bârik lî fîh. sarı renk rüyanın sonucunun müsbet olmadığına işarettir. Bunlara örnek olarak şunları verebiliriz. Riyazet kitaplarından olan Gaıyret'lHâkim adlı kitapta ev-rad ve zikirlerden bazılarından bahs edilerek denmiştir ki: — «Uykuya dalarken bu adlar okunduğu takdirde bu adların özellikleri sayesinde insanın istediği işi hal ve yönünü görebileceği. beyaz renkler sonucun hayrını işaret eder. Ve ardından istihareye yatan kimse hiç konuşmadan.C) unutmamalı ve onu hatırlamalı çok korkmalı ve onu çok sevmelidir. Mesleme bin Ahmet Mecariti «Kitab-el GAYE» aldı eserinde bunlardan beş tanesine yer vermiştir Bunlar: 1) Tufnâgâdis. vakdir lî el-hayra haysü kâne sümme ar-dınmî bih. Şu halde insan her zaman olduğu gibi Allâh-ü Teâlâ'yı (C. (100) Ve ardından adı geçen zikirlerden sonra. 18 . Ve bu zikirlere «HÂLÛMİYE» adını vermişlerdir. çabukluğunu gösterir.

Anha) hamileliğinin altıncı ayının bir gecesinde. Uyanınca göğüslerimi süt ile dolu bulduğum gibi sıkıntı ve açlığın da beni terkettiğini gördüm» demiştir. O tarihte Ebû Le-heb ölmüştür ve rüya sahibi Ebû Leheb'e ne halde olduğunu sorunca.A. Ancak her sene Rebi-ul Evvel ayının on ikinci geceleri azabım hafifliyor. MUHAMMED (S. — «Ben senin sıkıntılı hâlinde ettiğin hamd ve şükrünüm. uyku ile uyanıklık arasında bir kimsenin sesini duyar. bereketlerle dolarsın. — «Senin hâmile olduğun kimdir. İşte bu müsaade etmiş olduğum zamanlar gelince azabım hafifliyor demiştir.A. Ebû Leheb cevab veriyor: — Kabir azabı çekiyorum. HZ.V)'e süt annelik yapmasına müsaade etmiştim. Bu rüyayı da kimseye söyleme!» dedi. baldan tatlı idi. Ben dünyevî hayatımda kölemin Resûlullah (S. MUHAMMED (S. — «Sütün çok olsun ey Halîme! Beni tanıdın mı?» diye sordu. bilir misin?» 19 . Orada sana bir «Nûr» arkadaş olur.A. Sonra içmem için yine zorladı. Ey Halîme! Mekke'ye git. HZ. Kanıncaya kadar içtim. — «Bu sudan iç» dedi.V) DÜNYA'YA TEŞRİF EDECEĞİNİN MÜJDELENDİĞİ RÜYALAR Hz. MUHAMMED'İN SÜT ANNESİ SÜVEYDE'NİN SAHİBİ OLAN ZATIN RÜYADA GÖRÜLMESİ Hafız ibn-i Cesîr bir gün rüyasında Ebû Lehebi görür. İki parmağın arasından çıkan serin suyu emerek ferahlıyorum.İSLÂM TARİHİNE VE DÜNYA TARİHİNE GEÇMİŞ ÜNLÜ RÜYALAR VE YORUMLARI HZ.V) SÜT ANNESİ HALÎME HATUNUN RÜYASI HALÎME Hatun rüyasını şöyle anlatmaktadır: — «Rüyamda bir şahıs beni sütten ak bir suyun içine daldırdı ve. Tanımadığımı söyleyince. içtikçe içtim. Âmine (R.

güneş yanında çok hafif kalır. İnsanlar ona yönelmişti.S) şöyle bir rüya görmüştür: Abdülmuttalib'e. — «Ondan senin nasîbin yok!» demesi üzerine. Sonra. Bazan gözüküyor.C) habîbi Muhammed (A. Adağını yerine getir!» denildi. rüyasında.— «Bilmiyorum» cevabını verince. — «Ondan daha büyüğünü kurban et!» emri verildi. Çok güzel bir yüzü vardı ve ben şimdiye kadar öyle bir yüz görmedim. Muhammed Mustafa (S. Bu rüya şu şekilde anlatılmaktadır: — «Bir defasında uykuya dalmıştım. Ağacın bir dalını tutmak için elimi uzattım. kâhinin yüzü değişti. fakat ulaşamadım» dedim. Benzi sarardı. Bunun üzerine Abdülmuttabil oğulları arasında kurban olanı belirlemek için kur'a çekti. — «Bilmiş ol ki. Ertesi günü Abdülmuttalib çocuklarını toplayarak. Kureyş kabilesinden bazıları o ağacın dallarına tutunuyor.S) nurunu 20 . bazan gözden kayboluyordu. — «O ağacın dalına tutunanların» dedi ve devam ederek. anlatıp rüyamı tâbir ettirmek istedim. — «Senin sulbünden bir peygamber gelecek. Abdülmuttalib (A. Rüyamı bitirince. Sabahleyin Abdülmuttalib bir koç kurban etti. — «Ey babamız! Adağını yerine getir! istediğini yapmakta serbestsin!» diye rızâ gösterdiler. O ağaçtan öyle bir nûr saçılıyordu ki. Evlâdlarından hiç bir muhalefet görmedi.A. Her an nuru artıyordu. Kur'a. dalları doğuya ve batıya yayılmıştı. Gördüğüm rüyadan büyük ürpetiyle uyandım. insanlar O'nun dînine girecekler!» dedi. — «Kimin nasîbi var» diye sordum. Ayrıca yüce Peygamber efendimiz Hz. Bir ucu semâya yükselmiş. Hemen bir kâhine gidip. Bir genç de onu kesmek isteyenlere mâni oluyordu. Bir başka şekilde Hz. — «Oğullarından birini kurban etmeyi adamıştın. — «Ey Abdülmuttalib! Adağını yerine getir!» denildi. O zaman. Ayrıca vücûdundan etrafa hoş kokular yayılıyordu. «Ondan daha büyüğü nedir?» diye sordu. seneler önce yaptığı duayı ve adağını söyledi.V)'in dedesine rüyasında peygamberimizin gelişi müjdelenmiştir. her tarafa mâlik olacak. Peygamberlerin sonuncusuna hamilesin!» diyerek Peygamberin dünyaya teşrifini bana müjdeledi demiştir. en çok sevdiği oğlu. Ertesi gece tekrar rüyasında. bir gün rüyasında. Sabahleyin bir sığır kurban ettiği halde tekrar. Üstelik onlar. «Bu gece rüyamda çok büyük bir ağaç vardı. diğer bir kısmı da ağacı kesmeye çalışıyordu. alnında Allah-ü Teâlâ'nın (C. — «Ondan daha büyüğünü kurban et!» emri üzerine.

— «Bir kâhine sor da sana yol göstersin» diye teklifte bulundu. Peygamber efendimiz. bir de karınca yuvası görürsün. Gagasıyla yeri eşer. hiç eksilmez ve dibine erişilmez.S) için yarattığı sudur.» dedi. — «Ey Abdülmuttalib! Kalk. Susuzları kandırır. — «On deve ve oğlunuz arasında kur'a çekiniz. Kurban kestikleri zaman artıklarını bir yere dökerler. Ancak deve sayışı yüze çıkınca. Abdülmuttalib kâhinin dediği gibi yaptı. Develerin etlerinden kendisi ve oğullarından hiç biri almadı. — «Kalk. Cebrail (A. işte orası zemzem'in yeridir» dedi ve Abdulmuttalib bu rüyadan sonra tarif edilen yeri buldu kazıya başladı. Kur'a develere çıkıncaya kadar böyle arttırarak devam ediniz. Açları doyurur. zemzem kuyusunu kaz!» deyince. Allâh-ü Teâlâ'nın (C. Abdülmut talib. Hayber'de bulunan Kutbe veya (Secak) adındaki kâhine gitti ve durumu anlattı. Yerini bildireyim. On deve arttırarak defalarca kur'a çekti. ZEMZEM KUYUSUNUN BULUNMASI Bir gün Abdüimuttalib'e rüyasında bir kimse. — «Ey Abdülmuttalib! Kalk Tayyibe'yi kaz!» diyerek kayboldu. bu söz üzerine. Ertesi gün. Bundan sonra Abdülmuttalib Allâhuekber diyerek tekbirlerle develeri kurban etti. Rüyanın arkası kesimliyordu. Mednûne'yi kaz!» emrini verdi. Hepsini fakirlere dağıttı. Abdulmuttalib bu olay esnasında «Yâ Rabbi bana tam on tane erkek evlâd nasib et ve birini 21 . yine o kimse. Sen orada iken kırmızı gagalı bir karga gelir. Abdülmuttalib. Hastalara şifâ olur. — «Sizde bir insanın diyeti ne kadardır?» diye sordu.S)'ın kanadıyla vurduğu yerden çıkmıştır. nesebi İsmail (A. Karganın eştiği yerde. Dördüncü gün ise. Ancak engelledilerse de devesinin ayağının bir taşa takılması sonucunda zemzem kuyusu ortaya çıktı ve Hz. kur'a develere isabet etti. Üçüncü gün de aynı kimse. — «Zemzem nedir? Kuyu nerededir?» diye sordu. — «Zemzem bir sudur ki. iki kurbanlığın oğluyum» buyurmuşlardır. Kâhin.S)'a dayandığı için «Ben. on deve daha arttırarak yeniden kur'a çekiniz. Kur'a oğlunuza çıkarsa. Dünyanın dört bucağından gelen hacılara kifayet eder. Berre'yi kaz!» dedi. İçlerinden Abdullah'ın dayısı. Hep Abdullah'a çıktı. O zât da. — «Kalk. Gözü yaşlı baba. Abdullah'ı kurban etmek için bütün hazırlıklarını tamamladı.taşıyan Abdullah'a çıkmıştı.C) İsmail (A. «On devedir» diye cevap alınca.

A. HZ. — «Orada bir peygamber çıkacak ve hayatında O'nun vezîri.V) peygamberliğini açıklayıncaya kadar kimseye söylememişti. Ticaret için gittiklerinde yolu rahip Bahîra'nın diyarına uğramıştı. 22 . EBU BEKR (R. Mekke evlerinden biri üzerine düşmüş sonra bu parçalar bir araya gelerek gökyüzüne yükselmişti. Hatice (R. HATİCE (R. ayın nuru koltuğundan çıkıp bütün âlemi aydınlatmıştı. — «Gökten dolunay inip. Ebû Bekr'in (R.A. HZ. — «Sen neredensin?» dedi. imân eden insan olursun. yahûdînin cevabı da onu tatmin etmemişti.Anha)'NlN PEYGAMBERİMİZLE EVLENMEDEN EVVEL GÖRMÜŞ OLDUĞU RÜYA Hz.A. Bahîra. Yahûdî âlimlerinden birisine koşup.A. Peygamberimiz (S. — «Bu karışık rüyalardan biridir. Seninle evlenir ve senin zamanında O'na vahy nazil olur. Bahîra. bu cevaba çok sevindi. parça parça olmuş. Ebû Bekir (R.A).A) evine düşen parça ise. Ebû Bekr'in (R.A) RÜYASI Resûlullah efendimizin (S. Hazret-i Ebû Bekir (R. vefatından sonra da. Hatice (R. halîfesi olacaksın» dedi.A) zihnini kurcalamaya devam etmiş. Hz. gökyüzüne yükselmemişti. Bu rüyayı kendi ağzından dinliyelim. Kureyş'ten ve Benî Hâşim'den olur» dedi. Peygamber efendimiz (S. parçalardan her biri. heyecanla rüyadan uyanmış.A) bu rüyasını ve tâbirlerini. onun için tâbir edilmez» demişti. O Peygamber. — «Âhir zaman Peygamberi vüeûde gelmiştir.C) katında kabul olunması neticesindedir. Anha)'ya Peygamberimiz (S. hemen. Hâdiseyi gören Hazret-i Ebû Bekr (R. Fakat bu rüya. Ebû Bekir Sıddık (R.V) ile evlenmeden önce bir gece rüyasında gökten ay inip koynuna girmiş.A) bir gün bir rüya görmüştür.sana kurban edeyim» demiştir. Varaka. Anha). Gördüğü rüyanın tâbirini Bahîra'dan isteyince.A). — «Kureyş'tenim» diye cevap verince. O âlim cevabın da. işte daha evvel anlattığımız Hz.V) yakın arkadaşı olan Hz.V)'in dedesinin oğullarından Abdullah'ı kurban etmek istemişi bu duanın Cenâb-ı Hakkın (C. İlk. Dinînin nuru âlemi doldurur. rüyasını anlatmıştı. Kâbe-i muazzamaya gelmiş. Hazret-i Hatîce (R. sabah olunca.Anha) sabahleyin bu rüyayı akrabasından olan Varaka bin Nevfel'e anlattı.

kendisi ve evlâdı. dolunay durumunu bularak kendi göğsüne giriverdi. sonra da azıcık uyumak ister. OSMAN GÂZİ'NİN RÜYASI Osmanlı hanedanı'nın kurucusu olan Osman Gazi Şeyh Edebâli'nin evinde misafir olduğu bir gece bir rüya gördü!. sabaha doğru uykusunda bir ses duyar ki. Rüyasında kızıla çalan. birden bir hilâl çıkıp büyüdü.FÂTİH SULTAN MEHMED HAN'IN RÜYASI Günlerden birgün gecelerden bir gece. Ertuğrul Gazi bu kitabın adını ve neden bahsettiğini sorunca da. Ertuğrul Kur'ân-ı Kerîm'i alarak bütün gece ayakta okur. bir başka gece rüyasında evindeki ocaktan su kaynayıp. Dallarını gölgesi üç kıt'a ufuklarının sonlarına kadar karaları ve denizleri 23 . Han'ım bu anahtarları Edirne'de saklıyasın. Ondan sonra da yanlarından bir ağaç belirmişti. Uyur. Fâtih han bir rüya görür. Yanlız bir de temennisi vardır. Rüyayı ertesi günü tâbir eden Akşemsettin hoca. Yatma zamanı gelince.. evlâtları dünyaya hâkim olacak. Ve daha yüksek bir yere koyar. O'na şöyle demektedir: — «Mademki sen benim Kelâm-ı Kadimimi o kadar saygıyla okudun. takva sahibi olarak tanınmış bir kişinin evine misafir olur. dallanıp budaklanıyordu.» diyerek Fethi müjdelemiştir. kuşaktan kuşağa. şan ve şerefe ulaşacaklardır. ERTUĞRUL GÂZİ'NİN RÜYALARI Osmanlı devletini kuran Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi bir gezisinde. çocukların ve çocuklarının çocukları. Osman Gazi dünya'ya gelir.» Ve birkaç gün sonra da. Ve İstanbul şehrinin anahtarını teslim eder. Ertesi gün bu rüyayı arif bir kimseye naklettiğinde şöyle bir cevap alır: — «Senden bir oğul dünya'ya gelecek. — «İstanbul'un fethi yüce hakanım size inşâAllah nasib olacaktır. gittikçe çoğaldığını ve en sonunda büyük bir deniz haline gelerek yeryüzünü kapladığını görür. ev sahibinin yâni (Edebâli'nin) yanında yatmış olduğunu görüyordu. ev sahibi. Ertuğrul Gâzi'nin önünde bulunduğu dolaptan bir kitap çıkarır. Edebâli'nin göğsünden. ev sahibi bunun Kur'ân-ı Kerîm olduğunu bildirir. Mehmed Han'a. sarı sakallı bir yiğit: «Ben sarı saltuğum» der.» Ertuğrul bey. Rüyada kendini.

benim yattığım bu kabir de küffar ayakları altında çiğnenmekten kurtulacak» dedi. Eyyüb) şehid düştüğü yeri bulması için Akşemseddin'e ricada bulunmuştu. gül bahçeleri ve servilikler arasında dolaşa dolaşa akıyordu. — «Seyahat yâ Resûlullâh» der. EVLİYA ÇELEBİ'NİN RÜYASI Evliya Çelebi bir gece rüyasında Peygamber Efendimiz (S. Dört büyük dağ sırası.A. Kırlar ekinlerle çevrilmişti. vadilerde. haşmetli kulelerle süslü şehirler gözüküyordu. Bu rüyayı tâbir eden Edebali. dikili taşlar. Fırat. iki karanın kucak açtığı. Bu dağlardan çıkan bereketli sular. Dicle. AKŞEMSEDDİN'İN RÜYASI Fâtih Sultan Mehmed. kubbeler. — «Şefaat yâ Resûlullâh» diyecekken birden şaşırır ve. Minarelerin şerefelerinden ezanlar mü'minleri namaza çağırıyordu.V)'in elini öper ardından uyanır. Nil ve Tuna fışkırıyordu. Hâlid'in (Hz. Daha sonra Evliya Çelebi orada bulunan zatların ve Peygamber Efendimiz (S. Ve bütün bunların zirvelerinde birer hilâl parıldıyordu. Cenâb-ı Hak'a (C. Ertesi gün rüyasını tâbir ettirmek için Kasımpaşa Mevlevî Dergâhı Şeyhi Abdullah dedenin yanına gider. Uzaklardan. Dağlar sık ormanlarla taçlanmış bulunuyordu. O zaman Peygamber Efendimiz (S.A. bu yaprakları. Bir gece rüyada: «Ben burada yatıyorum. işte tam bu sırada hızlı esen bir rüzgâr çıkmıştı. sütunlar.V): «Şefaati ve seyahati ve ziyareti yâ rabbi sıhhat ve selametlen kolaylaştır. Osman gaziye kızı mal hatunlan Osman gazinin evleneceklerini ve o ikisinin soyunun imparatorluk kuracak kadar yüceleceklerini söylemiştir. Hz. Pek yakında İslâm ordusu galip ve muzaffer olacak.A. Eyyüb.V)in ayaklarına kapanır.A. Ağlayarak Peygamber Efendimiz (S. Ağacın kökünden.C) şükrederim ki artık Rumların buradaki hâkimiyetleri sona erdi.V)'inde bulunduğu bir meclise götürülür.kaplayıverdi. ehramlar. Ve Hz. Ve. bu yapraklar çadırının dört desteği gibi görünüyordu. Ve onun seyyah olup kitap hazırlayacağı kendisine müjdelenir. deniz gibi gemilerle örtülmüş olarak. Akşemseddin'e 24 .» diyerek ardından Fatiha sûresini okur. iki yakut ve iki zümrüt arasına yerleştirilmiş bir cevhere benzeyen ve bütün dünyayı çeviren bir halkanın en değerli taşı niteliğinde olan istanbul'a doğru savuruyordu. Osman Bey yüzüğü parmağına tam geçirmek üzereyken uyanıverdi.

V)'i gerçek bir rüya âleminde gördüm. Eyyüb'ün mezarı ortaya çıkmış oldu. Onların huzurunda oturmuş. Kabrin başucundaki mermer üzerinde ibranice yazılmış yazı vardı.» Bu rüya doğru çıkmıştır.. Ve Emir Sultan orada kalmıştır. orada kalacaksın. Hz. şimdiki Bursa'da «ışıklar» denilen yerde sönmüş. koca Timur'a bir gece rüyada buyurdu!. Mezarın da orada olacak. Çabuk Buhârâ'ya git. bir gece şöyle bir rüya görür: «Hz.. Böylece Hz.. Namaz bitince seccadenin altını kazın emrini verdi. Askerler arasında ibranice bilen birini bulup okuttular.» dedi.V) ile Hz. Muhammed (S.V)'in âdabını. EMİR SULTAN'IN RÜYASI Emir Sultan.A. sana hak tarafından ceddin Hz. O bulunan yer kazılınca altından bir kabir çıktı. Fâtih: Mevlânâ Efendimiz!. Elinde bir kitap tutuyordu. sünnetlerini takva yoluyla ehli islâm'a göstermen için Rum'a gitmen işaret olundu.A. Bana buyurdular ki: — «Bu Fusus-ül hikem (Hikmetlerin özü) kitabıdır. Evet Sultanım. diye sordu. Gerçekten bu kitabı yazmak Muhiddin-i Arabî'ye nâsib olmuştur. TİMUR'UN RÜYASI Türkistan'lı Hoca Ahmed Yesevî.kabrinin bulunduğu yeri tarif etti.A. — «Ey yiğit!. MUHİDDİN-İ ARABİ'NİN RÜYASI Hazret-i Muhammed (S. yâni fetihten sonra oraya türbe ve cami yapıldı.A) yanyana duruyorlarmış.. Bunu al ve halka açıkça anlat da bu hikmetlerden herkes faydalansın. inşâallah oradaki şahın ölümü 25 .S) O'na: — Ey oğlum. Gerçekten son kandil. Senin önünde nurdan üç kandil belirecek. Ardından Akşemsettin şu anda Eyyüp Sultan'm yatmış olduğu yere seccadesini serdi ve orada namaz kıldı. Âli (A. Bu hususta bir delil gösterebilir misin?. Muhammed (S. Âli (R. o kandiller hangi yerde gözünden kaybolursa sen. Hâlid'in kabrinin baş ucunda ibranice yazılı bir taş olsa gerek. Daha sonradan. Şeyh Akşemseddin bu rüyasını Fâtih Sultan Mehmed'e anlattığında. Hz.

makas istedi.senin elindedir..S)'dan murad ilimdir. Âli Hazretleri (A. uyanınca Allah-ü Teâlâ'ya (CC) şükretti. Türkistan hâkimi öyle görkemli bir tekke yaptırdı ki hâlâ bütün güzellikleriyle durduğu söylenmektedir. Açtım. parmağıma bir yüzük geçirdi. nitekim Kur'ân-ı Kerîm'de 26 . — «Ağzını aç» dedi.A.S)'ı ölmüş ve halkın onun cenazesini götürüp namaz kıldığını görmüş ve uyanmış. duman renginde bir sarık başına sarmış olduğu halde evimize giriyordu. Cevap verdim: — «Yâ Resûlullâh!. — «Bu Mevlevî şeyhidir» buyurdu. İMÂM-I ŞÂFİİ'NİN RÜYASI Imâm-ı Şafii buyurur: — «Bir gece Peygamber Efendimiz (S. bir kaç defa: — «Allah mübarek etsin. Mevlânâ ferace giyinmiş. HZ. Ben daha önce koşarak önüne baş koydum.V)'i rüyamda gördüm: — «Sen kimsin» dedi. Sabaha yakın başımı koyup uykuya daldığım vakit rüyamda müritlerden ve seyyahlardan işittiğim şekilde Mevlânâ'yı gördüm.» dedikten sonra. Allah mübarek etsin. Âdem (A.. Bu rüyayı tâbirciye sorduğunda. Âdem (A. Senin bölüğündenim» — «İleri gel» dedi. senin başından çok şeyler geçse gerektir.. yüzümü onun ayaklarına sürdüm ve yalvarıp yakardım. HZ. İmâm-ı Şafii bir gece rüyasında Hz. ağzıma mübarek dili üzerindeki ıslaklıktan bir miktar nakletti ve ağzımın içi dopdolu oldu.. bütün Buhârâ halkı zâten seni bekliyorlar» dedi. — «Var şimdi işin tamamdır» dedi. Ve: — «Peygamber ilmi ve benim ilmim sana kutlu olsun» dedi. Tâbirci: — «Hz. yüzümü öptü. Yaklaştım. Ve ertesi gün Türkistan hâkimi Nogaybak Han'ı çağırttıp. bir dosttan. Ahmed Yesevî'nin kabrine bir tekke yaptırması için ona çok para verdi. saçlarımı kesti. hem ol saat. EMİR AHMED'İN RÜYASI Emir Ahmed mevlevî şeyhi oluşunu şu şekilde anlatmaktadır: Bir gece son bir kaç rek'ât hacet (ihtiyaç) namazı kıldım ve Allah'ın ni'met ihsan etmesi için kırk defa En'am sûresini okudum. O.. Emîr Timur.S)'ı gördüm ki. İMÂM-I ŞÂFİİ'NİN BİR BAŞKA RÜYASI Hz.

Ve imam-ı şâfii üç gün geçmeden Hakk'a ulaştı. Safîye Peygamber Efendimiz (S. O'na tabii olacak. Kale düşecek» tâbirinde bulunmuştu. Hz. O Resûlullâh kurtaracaktır.V) ile evlenmeden evvel bir gece rüyasında ayla güneşin gökyüzünden inerek kucağına düştüğünü görmüştü. bu rüyayı sarayda misafiri olan bir müslüman kıza anlatmıştı. Ebû Bekir (A.A.S): — «Hakkında hayırlı olmasına dilerim.V) gezmeye başladı ve esirler arasında Hz. bu rüya gerçektir» dedi. Peygamberimiz (S. Anha)'yı bu haliyle gören Hz. O'na tabii ol!. Ebû Bekir (R. Seni.Bakara sûresinin 31. O da seni rüyada gördüğün üzere. o da rüyasından dolayı kocası tarafından dövüldüğünü açıklamıştı. kız da: — «Sen Peygamber'e eş olacaksın. Ardından kale önce müslümanlar tarafından kuşatılıp ardında feth edilince. Resûlullâh (S. İbn-i Sa'd'in rivayetine göre: Halid Bin.V): — «Nedir bu halin?» diye sormuş.V)'in ise belinden tutup cehenemin içine düşmekten koruduğunu gördü. Muhammed (S. Feryâd ederek uyandı. Ardından da Hz.A. Hz. Hemen git. Muhammed (S.V): — «Doğrudur söylediklerin» diyerek. babası Saîd'in oraya itip düşürmek istediğini. Cehenneme düşmekten koruyacaktır.» dedi. Hz. Sen.A. Cehennemi boylayacaktır!. Ancak karısının rüyasına sinirlenen kale kumandanı Hz. yüzüne gözünü mosmor etmişti. Safiye (R. onu zevceliğe kabul etmişti. İslâm dinine girecek O'nunla birlikte bulunacaksın. âyetinde bu husus buyrulur: «Bir ulu kişi dünyadan gidecek» dedi.. Imâm-ı Şafii Hazretleri onu kendine yordu. Safiye'yi tokatlamış. 27 . HALİD BİN VELİD'İN RÜYASI Halid Bin Sâid. Uyandığında.A): — «Vallahi. Kureyş'in zenginlerinden ve ileri gelenlerinden Uhayha Saîd'in oğluydu..A. Saîd.A. Ebû Bekir (R. Baban ise.A)'a gidip rüyayı anlattı. Derhal Hz. Hz. SAFİYE'NİN RÜYASI Hz. bir gece rüyasında cehennemin kenarında dururken kendisini.

babanın sarayındaki odanın merdiveninden her kim inerse o benim sevdiklerimdendir. dolana Ankara'ya geldi ve Hacı Bayram Velî'nin en seçkin. Mardinî. Resulün sevgilisi ola ve beni ala!. selâm verdi.A. Seyyid Battal Gâzi'dir.» Kayser'in kızı sözünü noktalar noktalamaz Battal Gazi kapıyı açtı.V).. kimselere demedim. sultanım. iki kadın Seyyid'e karşı geldiler — «Yüzlerini yere koydular». Sonra Zeynep Hatun: «Kayser kızı! dedi. yalvardım: Beni bu kırk yiğitten birine ver. Resulünüz dedi ki: — «Kırk gece bekle. Eğer Resulünüz Hak Peygamberi ise. Hepsi birbirinden güzeldi. yanında kırk serveri vardı. Bu sefer. bu zincirin bir ucu uzaya taa. boynunda bir zincir vardı. Seyyid-i Battal gazi yanında Zeyneb banu ve kayser kızı olduğu halde birkaç gün sonra Malatya'ya ulaştı ve orada düğün dernek kuruldu... bir büyük vazifenin (Sultan Mehmet Han'ın hocası ve İstanbul'un fethi) ifâsı için hazırlanıp yetiştirilmiştir..V)'i gördü. Peygamber (S. 28 .A. bilhassa.» Daha sonra saray içersinde bir velvele koptu. ikinci hanımı olarak aldı. bu gelen efendim. ŞEYH ŞEMSEDDİN MARDİNÎ'NİN RÜYASI Şemseddin Mardinî Mevlânâ hakkında söylemediğini bırakmazdı.. Bu rüyayı gören Hacı Bayram Veli önce Şam'a daha sonra döne. seni ben ona verdim. Babamın sarayına birini göndere. Ankara'ya varmıştı ve Hacı Bayram'ın elindeydi!. yüzünü ondan çevirdi. Bir gece rüyasında Hz.. Rüyasında bir gece. merdivenleri ağır usul indi. AKŞEMSEDDİN'İN RÜYASI Akşemseddin'in gördüğü rüyası bütün hayatını değiştirmiş.SEYYİD-İ BATTAL GÂZİ'NİN KARİSİ KAYSER KIZI'NIN RÜYASI Kayser'in en küçük kızı birgün kimliğini bilmediği Zeynep Banu'ya dedi ki: — «Bir sırrım var. dedim. en güzide müritleri arasında yer aldı. Ak-şemseddin. Peygamber (S. huzuruna varıp. Kırk gün evvel ben sizin Resulünüzü rüyamda görmüştüm. bu gece kırkıncı gecedir. Yüksek bir yerde oturmuştu. resmen müslümanlığı kabul eden kayser kızını Battal. istikbalinin ışığı olmuştu. Bu muharebede kayser'in bir oğlu daha müslüman oldu. Mardinî onun yüzünü çevirdiği tarafa döndü. mürşidi tarafından.

çünki sen. bütün günâhlarından ağırdır.» Hz. hadîslerini öğrendim. zahmetler çektim.Şemseddin Mardinî. Şimdi bu mahrumiyete sebep nedir?.» Bu rüya Şemseddin Mardinî'nin kurtuluşuna sebeb olmuş. bizim hoşumuza gitmiyor. bu sefer niyaza başladı: «Ey Hak elçisi! Senin rahmet ve inayetine nail olmak için ben bu kadar çalıştım. ertesi sabah erkenden Mevlânâ' ya gelerek bütün günâhlarını itiraf edip müritliğe kabulü için niyaz etmiştir.V) cevab verdi: «Dediklerin doğrudur.. 29 . Fakat senin yaptığın. sünnetlerini ifâ ettim...A. Peygamber (S... Bu günâhın. Mevlânâ'ya inkâr gözüyle bakıyorsun. Şemseddin.

düşmanları rezil 30 . hayır işler. Allâh-ü Teâlâ (C.C) Hazretlerini rüyada görmek.C) hiçbir şeye benzemez. o tek yaratıcıdır. Bu kimse Kur'ân-ı Kerîm okumasını bilmiyorsa öğrenir. Kur'ân cemîyetlerine katılır. hayra yorulur.C) sevdiklerinin arasına karışır. büyük günâh işler. misilsiz bir şekilde Allâh-ü Teâlâ'yı (C.C) adetâ gördüğünü hissederek gören kimsenin rüyası. rüyası yalancı bir rüyadır.C) ile konuştuğunu gören kimse.C) sığındığını gören kimsenin. çünkü Allâh-ü Teâlâ (C. tevbekâr olup ana ve babasının rızâsını alması gerekir.A ALLÂH-Ü TEÂLÂ Mevlânâ Hazretlerinden. Allâh-ü Teâlâ (C. Böyle rüyalar sahibinin başına felâket getirir. "Allah ile olduktan sonra. Allâh-ü Teâlâ (C. çeşitli şekilde tâbir olunur. Evlâdı bir din âlimi olur. hiçbir yarattığı varlığa benzemez. Allâh-ü Teâlâ (C. Şayet Kur'ân-ı Kerîm okumasını bilmiyorsa öğrenir.C) kendisine gazab ettiğini gören kimse. Doğmamış ve doğurmamıştır. bol Kur'ân-ı Kerîm okur. Allâh-ü Teâlâ (C. Sevilen sayılan hem dünyasını hem de âhiretini kazanan bir kimse olur. ömürde hoştur.C) bir yaratıklarına benzer olarak gören kimsenin. ana ve babasına asî olur. Benzersiz. ölümde" Allâh-ü Teâlâ (C.

düşmanın şerrinden emin olmaya. rızkın gürleşmesine de yorumlanabilir. Bir kimse rüyasında şeytanın şerrinden Allâh-ü Teâlâ (C. kutsal topraklara gidip hacc farizasını yerine getirir ve bu ibâdeti de Allâh-ü Teâlâ (C.C) kendisini çağırdığını gören kimse. cennetle müjdelenir ve o kimse Allâh-ü Teâlâ (C. Bir kimse Allâh-ü Teâlâ (C.C) dostlarıyla birlikte olur. Rüyasında bir kimse Allâh-ü Teâlâ (C.C) ile arasında perde olduğunu görürse. Rüyada Allâh-ü Teâlâ (C. evlâdının vaiz olmasına. günâha ve borçlanmaya işaret eder.C) yolunda hayırlı olur. Rüyada Allâh-ü Teâlâ (C. helâl mal ile zengin olur. Ayrıca bu rüya kısmetin.C) zikretmek.C) gazabından emin olur. gönlün nûrlanmasına delildir. eğer dindar bir kimse ise.C) mağfiret eder.C) doğru gitmek.C) kaçtığını gören kimse.C) yardımı istemek. Rüyasında Allâh-ü Teâlâ (C. üzüntülerden kurtulmaya rüya delâlet eder. rüya sahibi zühd ve takva sahibi olur ve Kur'ân-ı Kerîm'i çok okuyup özellikle bu tip güzel hareketlerin yapıldığı toplantılara katılır veya bu toplantılara katılan Cenâb-ı Hakk'ın (C. Pis bir su ile abdest almak. Rüyasında Allâh-ü Teâlâ (C. Bu tip rüyalar kötü arkadaşlardan ayrılıp iyi dostlar edinmeye de yorumlanır. doğru yola gitmeye.C) tarafından verilmesine rüya delâlet eder. sıkıntılardan.C) zikretmek.C) rızâsını kazanmaya rüya delâlet eder.C) kendisine hitab ettiğini rüyasında görürse. maksatlarına tam olarak kavuşur. tevbekâr olmaya. Rüyasında Allâh-ü Teâlâ (C.C) katında kabul olunur. düşmanın şerrinden Cenâb-ı Hakk'a (C. hayatında çok fayda sağlayacağı ilim öğrenir. Rüyasında abdest alıp namaza durduğunu 31 . Evlâdları Allâh-ü Teâlâ (C. ibâdetlerini çoğaltır ve âhiret hayatında Allâh-ü Teâlâ (C.C) sığındığını görürse. günahkâr olacak davranışlar yapar ve cennette Allâh-ü Teâlâ (C.C) kendisine kıyafet gibi bazı eşyalar verdiğini gören kimseye. o kimseye Allâh-ü Teâlâ (C. hidâyete erer ve Allâh-ü Teâlâ (C. bazı belâlar gelir ve rüya sahibi bu belâlara sabır ederek âhiret hayatında cennete girmeye hak kazanır. âhireti kazanmaya Allâh-ü Teâlâ (C.C) korkusundan günâh istememeye özen gösterir. Cenâb-ı Hakk'ın (C.C) göremez.C) sığınmaya ve o düşmanın cezasının Allâh-ü Teâlâ (C. ABDEST ALMAK Rüyada abdest almak.C) ismini zikrettiğini görürse. Bir kimse rüyasında Allâh-ü Teâlâ (C. rızkı çoğalır. Temiz su ile abdest aldığını gören kimse. hayırlı bir işe girmesine rüyası delildir.olur.C) izniyle arzu ettiği bütün muradlarına kavuşur. Allâh-ü Teâlâ (C. saliha kulların arasına katılmaya delâlet eder.

Rüyasında yatağında abdest aldığını gören kimsenin. ABİ . Rüyasında yarım abdest aldığını gören kimse. hastalanır. borca girer. üzüntü ve kederden kurtulur Allâh-ü Teâlâ'ya (C. hayırlı bir kız evlâd sahibi olur. kardeş hayırlı evlâda. hidâyet nuruyla nurlanmaya. ömrü kısa olur. Rüyada pis bir yerde abdest almak. mesleğinde çok muvaffak olur. Hâmile bir kadın böyle bir rüya görürse. Abi uğurlu habere. Rüyada abdest aldığı suyu kullandığını gören kimse. aşırı kederlenmeye dince bâtıl olan şeyleri yapmaya delâlet eder. namaz kılmaya başlar.C) hamd eder. Rüyada abdest almak. Rüyasında küçük abdestini yaparak abdestini bozduğunu gören kimseye.KARDEŞ Kendi akrabalarından olan bu şahısları görmek. hastalık isabet eder ve rüya sahibi hastalıklarından kurtulmak için malını ve biriktirmiş olduğu parasını sarf eder.C) rızâsını kazanacak işler yapmaya yorumlanır. yakın bir arkadaşının ölüm haberini alır. bu yola gitmekten vazgeçip çıkmamalıdır. üzüntüye. ABA Bir kimse rüyasında aba (çobanların giydiği keçeden yapılmış giysi) giydiğini görürse. Rüyada sıcak su ile abdest alıp. çünkü başına kötü bir olay geleceğinin rüyası habercisidir.ABLA . Bir iş adamı abdestsiz namaz kıldığını görürse. abla tez habere işaret eder. parasal sıkıntıya düşer ve hiç ummadığı bir akrabasından yardım görür. ancak aile huzurunu götürür. malının zekâtını verip malının çoğalmasına sebeb olur. fakir akrabalarına yardım eder. Rüyasında abdestini bozacak şeyler yaptığını gören kimse. şöyle tâbir olunur.gören kimse. Birde rüya sahibinin başının sıkışacağına ve akrabalarından yardım göreceğine rüya delâlet eder. çok arzu etmekte olduğu bir işi yarım kalır. Teyemmüm ederek abdest aldığını gören kimse. Rüyasında büyük abdestini yaparak abdestini bozduğunu gören kimse. Aba diktiğini gören kimsenin evlâdı terzilikle ilgili bir meslek dalında uğraşır. Bir kimse abayı sırtından çıkardığını rüyada görürse. 32 . dinine ait olmayan hükümleri uygular veya bu hükümlerle ilgili söz söyleyip günahkâr olur. sermayesiz bir işe girer ve bu iş kendisine bol para getirir. kötü huylardan arınmaya. daima Allâh-ü Teâlâ (C. o sudan içmek. Şayet bu kimse yola çıkacaksa. doğru yola gitmeye delâlet eder. Abdestinin rüyasında bozulduğunu gören kimse. malının zekâtını verir. parasal sıkıntıdan kurtuiur. dinî zayıflar.

Rüyasında bir kimse çok acıktığını ve karnını doyurmak için acele ettiğini görürse. Fakir akrabalarına ve çevresindekilere yardım etmemektedir. Rüyada kapalı olan kutuları. Ayrıca yakın akrabalarından birisi ani olarak rahatsızlanır.C) rızâsı için çevresine yardım etmesi gerekir" demişlerdir. 33 . Bu rüya bazen degizli sırları öğrenip açığa çıkaran ona buna söyleyen kadına da yorumlanabilir.ACELECİLİK Rüyada acele etmek. Rüyasında bir uzvunun şiddetli bir şekilde ağrıdığını gören kimse. günahkâr olunacak işler yapmaya delâlet eder. Bazı tâbirciler. ağır hareket ettiğini görürse. Ayrıca yakın bir akrabasının gizli sırlarından haberi olur. çünkü kendi hatasından dolayı başına bir iftira gelir hatta yuvası dağılabilir. aynı şekilde tâbir olunur. çok dikkatli olması gerekir. Bu kötü huyundan vaz geçip Allâh-ü Teâlâ (C. onun dininin zayıflığına işaret eder. Âlim bir adamın böyle bir rüya görmesi. Acele eden birisini görmekte. sahibine uyarıcı nitelik taşır. ACI – AĞRI Rüyasında bir kimse manevî şekilde açındığını (üzüldüğünü) görürse. Rüyasında evlenmek için acele ettiğini gören kimse. öğrenilen bilgilerin yetersizliğine delâlet eder. arzu ettiği maksadına selâmetle erer ve hatasız hareket eder. rüyasında açlık çeken bir kimsenin rüyasını şöyle tâbir ederler: "Bu kişi hayırı. Bu rüya. Rüyasında bir kimse acele etmeyip. Rüyada kamın çok acıkması. hatta vefat eder diyebiliriz. hasenatı hiç sevmemektedir. iyi bir haber alır fakat dininde eksiklik meydana gelir. rüya sahibi istediği. ACIKMAK Rüyada acıkmak. hayırla sonuçlanacak bir işe başlar. gizli ilimler öğrenmeye de yorumlanır. AÇMAK Rüyasında kapalı bir şeyi açtığını gören kimse. Kış ayında açlık çeken kimsenin rüyası o kimsenin oruç borcunun olduğuna delâlet eder. kitapları açmaya çalışmak. bir işten pişman olmaya delâlet eder. dininde bilmediği şeyleri öğrenir. Ayrıca bu rüya sahibinin cahil bir kimse olduğuna rüya işaret eder. eşinden boşanmaya delâlet eder. mal hırsına kapılıp başkalarının hakkını üzerine geçirmekte bir mahzur görmez. AÇLIK Rüyada hissedilen açlık. Hatta çevresinde cimri olarak tanınmaktadır.

Rüyada ada soğanı görmek. mide hastalığından kurtulur. AFFETMEK Rüyada başkalarının kusurlarını affetmek. tedavi edilmesine.ADAÇAYI Rüyasında adaçayı topladığını veya içtiğini gören kimse. o kimse tövbekar olup hidâyete erer.C) dostlarıyla bir arada olmaya da yorumlanabilir. ADA SOĞANI Rüyada görülen ada soğanı. yalan söze maruz kalmasına. Rüyasında üzerine Kur'ân-ı Kerîm okunduğunu gören kimseye. Hiç umulmadık zamanda ele geçecek paranın rüya sahibini feraha çıkaracağına rüya işaret eder. AFSUN (Okuyup . hayırlı evlâda sahip olmaya ve rüya sahibinin kardeşlerinin rüya sahibine iyi davranıp onun gönlünü almalarına rüya delâlet eder. hediye almaya yorumlanabilir.C) günâhlarını affeder. Rüyada ada soğanı görmek ve onu yemek. şöhreti ve arkadaşları arasında itibârı artar. Bu rüya bazan da. yapılmış olan büyü bozulur ve rüya sahibi huzursuzluklarından kurtulup feraha çıkar. kötü bir dosta.üflemek) Rüyada bir kimse kendisini afsunladığını görürse. hayır işlemeye. Ayrıca bu rüya. hastalıklarından kurtulmaya rüya delâlet eder.C) rızâsına nail olmaya delâlet eder. Rüya sahibi uzak bir akrabasına maddî ve manevî yardım eder. Çok büyük sevab kazanır. ağrılarından. bu rüyayı yukardaki tâbirin tam aksi olarak görmeyi. tedavisi mümkün olmayan hastalığın teşhis edilip. Bazı tâbirciler. 34 . romatizmal hastalığa tutulup ağrı çekmeye yorumlamışlardır. kötü duruma düşmeye de yorumlanmıştır. dinine batıl itikatları karıştırmasına. Rüyada bir kimse Kur'ân-ı Kerîm'den başka bir şeyle afsunlandığını görse. kusurların bağışlanmasına. Allâh-ü Teâlâ (C. romatizmal hastalıkların tedavisine işaret eder. ömrü uzar. kötü bir akrabaya delâlet eder. Allâh-ü Teâlâ (C. Rüyada adaçayı. iftiraya uğramasına rüya delâlet eder. Bir kimse rüyasında kusurlarını bir başkasına söylediğini ve affedildiğini görürse. sıkıntıya. hoş görülü olmaya ve Cenâb-ı Hakk'ın (C. erkek çocuk yüzünden çekilecek üzüntüye. Rüyada affedilmek. Bir başkasının kendi kusurunu affettiğini gören kimsenin. Rüyasında bir kimsenin kusurunu affettiğini gören kimsenin. hidâyete ermeye.

Ayrıca bu rüya. Rüya sahibinin cinsel gücünün noksanlığına ve eşinin. yeni bir iş kurmaya delâlet eder. kötülüklerin. g) Ağaçtan düşmek.C) sevdiği kulları arasına girmeye rüya delâlet eder. çocuğunun olmayacağına rüyası delâlet eder. San'at sahibi olan bir kimsenin rüyasında bir şeyi afsunladığını görmesi. Besmele-i şerîf okunmaz ise. 35 . çeşitli şekilde tâbir olunur. çocuklardan veya yeğenlerden faydalanıp onlardan menfaat sağlamaya yorumlanır. Şöyleki. Yakın akrabalardan birisinin ömrünün tükendiğine son suyunu rüya sahibinin elinden içeceğine rüya delâlet eder. fakir birisini evlendirmeye delâlet eder. Rüyada daha evvel dikilmiş ağaçların kuruduğunu görmek. e) Yapraksız kuru ağaç görmek. ilmini başkalarına öğretip. Şayet bu tip görülen rüyada Besmele-i şerîf (Bismi'llâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm) okunursa.Rüyada okunup üflenmiş suyu içmek veya başka birisine içirmek. Ayrıca rüyada ağaç sökmek. rüyanın şerre yorumlanmasına sebeb teşkil eder. Bekâr bir kimse için evlenmeye. Bazı tâbirciler ise bu rüyayı. rüya sahibinin ortaklı işi varsa o kişi ortağından güzellikle ayrılıp kendine ait iyi bir işyeri açmasına işaret eder. rüya itibâr kayıb etmeye. d) Çok yapraklı ağaç görmek. Bir yakının kalbini kırmaya günâha girmeye delâlet eder. Bu rüya aynı zamanda. belâların rüya sahibine bir zarar vermeyeceğine rüya delâlet eder. boşanmaya veya verilmiş sözden dönmeye de yorumlanır. tam ters olarakta yorumlamışlardır. Hayırlı bir evlâd sahibi olmaya. rüya sahibinin başına gelecek kötü bir olaya da işaret edebilir. o kimsenin san'atının zirvesine çıkıp başka kimselere san'atını öğretmesine rüya işaret eder. o müesseseden bütün aile efradı fayda sağlayıp. b) Ağaç sökmek. f) Ağacın yakıldığını görmek. saygı duyulan bir kimse haline gelir diyebiliriz. Ve kurduğu bu iş öylesine köklü bir müessese haline gelir ki. c) Ağaçtan meyve koparmak. Evli bir kimse için bir hayır işlemeye. geçimlerini güzelleştirirler. a) Ağaç dikmek. Rüyasında hoca olan bir kimse bir bardak suyu afsun ettiğini (okuyup üflediğini) ve onu bir başkasına içirdiğini görürse. AĞAÇ Rüyada ağaç görmek. halk arasında şöhretli bir kimse olur ve rüya sahibi toplum içinde aranılan. kısmetin kapanmasına. huzursuzluğa yorumlanır. Rüyada ağaç üzerine yatmak. işten ayrılıp sıkıntıya düşmeye delâlet eder demişlerdir. o rüyanın hayra yorumlanmasına. Rüya sahibinin mevkisinin yükseleceğine. ömrün uzamasına. hayır işleyip duâ almaya da yorumlanabilir. Rüya sahibinin ibâdetini arttıracağına ve Allâh-ü Teâlâ (C.

yuvanın dağılmasına. Kâfir olan bir kimse bu rüyayı görürse. Selvi. ömrün kısalmasına. Rüyada bir ağacın kabuğunu soyup daha sonra o kabuğu ağzına alıp çiğnediğini gören kimsenin.Rüyada cinsi bilinmeyen ağaç görmek. evin reisinin ölmesine. Turunç. insanın karakterinin güzelleşmesine. o kimsenin erkek evlâdının çok olacağına rüya işaret eder. çam gibi yapraklarını dökmeyen ağacı rüyada görmek. zahmet çekip arzu edilen malın ele geçirilmesine ve faydalı durumlarda bulunmaya veya rüya sahibinin kendisinden dostlarının faydalanmasına rüya delâlet eder. Söğüt ağacını görmek. gelen rızkın. Şayet bu rüya tam ters olarak. kısmetin devamına ve dinî görevleri eksiksiz yerine getirerek imânın kuvvetlenmesine rüya delâlet eder. o takdirde bu rüya sahibi derhal tövbekar olup islâm dini ile şereflenip müslüman olur diyebiliriz. dini ibâdetlerini. dostlarını terk edip. Rüyada ağaç gölgesinde oturmak. pek hayra yorumlanmaz. portakal. dost sandığı aslında düşman olan kimselerle görüşen kimseye rüya işaret eder. Bu rüya bazan da. şiddetli kinlenip avazı çıktığı kadar bağırmasına delâlet eder. 36 . Bir kimse rüyasında bir ağacı önce yapraklı yeşil bir halde görüp. o takdirde bu kimsenin kötü hareketlerine pişman olarak doğru yola döneceğine rüya işaret eder. rüya sahibinin endişeye kapılmasına. takva sahibi olmaya. o ağacın cinsine göre rüyanın yorumlanmasına sebeb teşkil eder. yani görülen ağaç önce çıplak daha sonra yapraklı görülürse o takdirde rüya sahibinin önce fakir ve daha sonra çok zengin olacağına rüya delâlet eder. Rüyasında bekâr bir erkek bir başkasının bahçesine ağaç diktiğini görse. malı mülkü çok olan zengin bir kimsenin rüya sahibine yardımcı olmasına. Ceviz. Rüyada cinsi bilinen ağaç görmek. eli sıkı olmaya veya ömrün uzamasına. malının bereketi artar ve o kimsenin ağzından halkın ders alacağı sözler çıkar. onun altında oturmak. Rüyada tûba ağacını görüp. önce zengin olup daha sonra fakir olacağına rüya delâlet eder. ibâdet etmeye özen göstermeye. kavga etmeye yorumlanabilir. ailede herkesin sözünü dinledikleri muhterem bir büyüğün ölmesine rüya delâlet eder. görevlerini yerine getirmeye pek özen göstermiyorsa. Bir erkeğin bahçesine veya evinin önüne ağaç diktiğini görmesi. onun koruması altına girmeye rüya delâlet eder. limon. ilim sahibi kimselerden ilim öğrenmeye rüya delâlet eder. daha sonrada yapraksız çıplak bir halde kaldığını görürse. rüya sahibi kısa bir süre içersinde iyi bir ailenin kızıyla evlenip o aileye içgüveysi olarak girer. kötü duygularından arınmasına ve gerçek anlamda rüya sahibinin insan-ı kâmil olmasına rüya delâlet eder. Şayet bu rüya sahibi. Rüyada ağaç kesmek. fındık ağaçlarını rüyada görmek. mandalina ağaçlarını rüyada görüp onların meyvelerinden toplamak. ağaç kesmek.

Başkasına ağaç kömürü alıp verdiğini gören kimse. Fıstık ağacını görüp. onun meyvesini toplayıp yemek. babaanne) ve onlardan gelecek iyiliğe yorumlamışlardır. Allâh-ü Teâlâ (C. Rüyada şeftali ağacını görmek. Bazı tâbirciler. çok sevilen erkek evlâdın vefatına işaret eder. Bazı tâbirciler rüyada hurma ağacını. Ayva ağacı görmek. küçük olayları büyütüp önemli problemler haline getirmeye ve ruhî sıkıntılara düşmeye rüya delâlet eder. Rüyada hurma ağacını kesmek ise. o kimsenin akrabasından bir kadın. zengin fakat hafif meşreb birisiyle dost olmaya ve onun zenginliğine. ihtiyaç içinde olanların yardımına koşmayı seven hayırsever kimseye rüya yorumlanır. AĞAÇTAN YAPILMIŞ EŞYA Rüyada ağaçtan yapılmış eşya görmek. ağaca ait olmayan bir meyve olduğunu görürse.Nar ağacı görmek. güzel ahlâklı kimseyle evlenmeye delâlet eder. imkânlarına özen duymaya rüya delâlet eder. elinde bulunan haram yolla 37 . nikâhlı bir kadınla cinsi münasebette bulunur ve o nikâhlı kadın kendisinden hâmile kalır. günâhlardan men olunmaya ve ders alınacak sözler dinlemeye rüya yorumlanır. hastalıklı eşe. Elma ağacını görüp onun meyvesini toplamak. ilim öğrenip âlim olmaya veya çok bilgili olacak şöhretli evlâd sahibi olmaya delâlet eder. başka birisinden hâmile kalıp gayr-ı meşru bir çocuk doğurur. âlime. selâmetle dönülecek yolculuğa çıkmaya veya akrabadan olan bir yakının doktor olup çevresinde bulunan hasta kimselere şifa dağıtmasına rüya delâlet eder. Şayet bir erkek başkasının diktiği ağaca meyve astığını görürse. Rüyada kiraz ağacını görmek. takva sahibi olup zikr çekmeye. Rüyada kayısı ağacı görmek. başının bir derde gireceğine ve bu dertten kurtulmak için elindeki bütün malının ve parasının gidebileceğine rüya delâlet eder. çok akıllı olup aklını iyi yolda kullanmayan kimseye. bu rüyayı.C) rızâsını kazanmaya rüya delâlet eder. Bir kimse rüyasında kendi diktiği ağaçta. AĞAÇ KÖMÜRÜ Rüyada ağaç kömürü görüp yakmak. baba tarafından olan kadın akrabaya (hala. Hurma ağacı dikmek. evlâda. bekâr kimse için yiğit. hizmet etmeyi seven adama. doğru sözlü. malı mülkü çok olan zengin kadına yorumlanır. devlet hizmetlerine girip rüşvet gibi haram parayı yemeye rüya yorumlanır. Rüyasında bir kimse bir ağaca çıkıp ağaçtan düşerek ayaklarını kırdığını görürse. kardeşe delâlet eder. va'z dinlemeye. Zeytin ağacını görmek. dıştan dost gibi görünen aslında münafık olan kimseye rüyayı yorumlamışlardır.

C) verir. delâlet eder. kötü sıvı şeylerin aktığını görmek. o kimsenin çok küfür ettiğine. Rüyada ağlamak. rızkın azalmasına rüya yorumlanır. AĞIZ Bir kimse rüyasında bir kişi ağzına birşey atarsa. Rüyasında ağzının güzel bir şekilde koktuğunu görmek. Bu rüya bazen deyukardaki bahsin tam tersi olarak tâbir edilmiştir. rüya sahibinin çocuğunun dilsiz veya kekeme olacağına delâlet eder. genelde hayra. çok yakında sevinçli bir haber alacağına ve bu habere sevineceğine rüya delâlet eder. âhiret hayatını güzelleştirecek işler (sevablar) yapmaya ve birçok insanın hayır duasını almaya yorumlanır. rızkın genişlemesine. bu huyundan dolayı çok günâha girdiğine rüya delâlet eder. o kişinin gelirinin artacağına rüya delâlet eder. üzüntü ve kederli günlerin gitmesine ve yerine huzurlu günlerin gelmesine yorumlanır.A) rüyada ağız görmeyi. güzel söz söylemeye. Ağzının bir bantla kapatıldığını gören kimse. lisan güzelliğine. mutlu olmaya. göz aydınlığına. çevresinde bulunan insanları kötü lisanla kırmaya dine uygun olmayan söz söylemeye. Ağzına gem vurulduğunu gören kimse. Rüyada ağlamak. 38 . sevince. zikir çekmeye.C) tarafından verilir. Ve o kimselerin cezası da Cenâb-ı Hakk (C. nafile orucu tutup Allâh-ü Teâlâ (C. belâlı düşmanın şerrinden emin olmaya rüya tâbir edilmiştir. Şayet rüyada görülen ağızın normalinden küçük olduğu görülürse.C) korkusundan veya bir evliyanın kabrinde ağlamak. Rüyada Allâh-ü Teâlâ (C. duâ okumaya. Kur'ân-ı Kerîm öğrenmeye veya dostlarının gönlünü kazanacak sözler söylemeye rüya delâlet eder. Şayet ağzını çok kötü bir şekilde kokar görürse. Câfer-i Sâdık (R.C) yaraşır şekilde kulluk edeceğine rüya yorumlanır. Evlâdının ağzının bantlandığını görmek. Rüyada ağızdan pis. bu kez tam tersine yani kısmetin kesilmesine. zikir çekmeye rüya delâlet eder demiştir. Rüyada ağzın normalinden büyük olarak görülmesi. kısmetin gürleşmesine delâlet eder. AĞLAMAK Bir kişi rüyasında kendisinin ağladığını görürse. kendisine kötü söz söyleyenlere karşı sabreder ve ilerde sabrının mükâfatını Allâh-ü Teâlâ (C.kazanılmış parayla hayır yapıp bu paranın başkalarının boğazına gitmesine sebeb olacağına rüya işaret eder.

C) azabına uğramaya veya rüya sahibinin akrabalarına karşı kötü muamele etmekte olduğuna rüya delâlet eder. günâhlardan dolayı Allâh-ü Teâlâ (C. Rüyada göbek veya karın ağrısını çekmek. Aişe (R. ÂHİR ZAMAN Rüyasında kendisini âhir zamanda gören kimse. kötü yoldan para kazanmaya. saliha bir müslüman hanımsa. o rüyanın hayra yorumlanmasına sebeb teşkil eder. Şöyleki: Rüyada omuz küreğinin ağrıdığını görmek.C) huzurundan kovulur. Âişe (R. tövbekar olana kadar kalbi mühürlenir. anne veya babanın gönlünü kazanacak hareketler yapıp onların dualarını almaya da yorumlanabilir. diş ağrısı çekmek. günâh işlemeye devam etmeye ve günâh işlenilen yerlere gitmeye rüya delâlet eder. AİŞE (R. Rüyada el veya ayak ağrısı çekmek. Bir hanımın rüyasında Hz. Bir kimse şayet suçlu ise. kişinin âhiretteki hayatına delâlet eder. Rüyada diş ağrısı çekmek. ÂHİRET Bir kimsenin rüyasında kendisini âhirette görmesi. görüşemediği akrabalarına kavuşur Bu rüya bazen de. AİLE Rüyasında ailesiyle beraber kendini güzel bir yerde hep beraber olarak gören kimse. Anha)'yi görmesi. Çünkü günâh işlemeye devam eden insanın kalbi kararır. ağrı çekilen uzvun cinsine göre rüyanın tâbir edilmesine sebeb olur. emânete ihanet etmeye yorumlanır. HZ. bir düğün haberi alır ve bu sevinçli toplantı nedeniyle rüya sahibi uzun zamandır birlikte olamadığı. Bazı tâbircilere göre bu rüya. rüya sahibinin malını lüzumsuz yere sarf edip sonra çok pişman olmasına veya rüya sahibinin eşine kötü şekilde muamele etmesine rüya delâlet eder. Özellikle rüyayı gören. Anha)'yi görmek. o hanımın eşinin ve ailesinin yanında itibar kazanacak işler 39 . Anha) Rüyada Hz. Rüyasında bir kimse âhiretten kovulduğunu görürse. uzun bir yolculuğa çıkacağına işarettir. akrabadan olan bir erkeğin ölümü ile sonuçlanacak bir kaza geçirmesine veya ölüm tehlikesi atlatmasına rüya delâlet eder. işlemiş olduğu günâhlarından dolayı Cenâb-ı Hakk'ın (C. cezasını bu dünyada çekeceğine rüya işaret eder. Rüyada sırt. boyun. bir suçundan dolayı mahkemeye gideceğine rüyası delildir.AĞRI Rüyada ağrı duymak.

o rüya sahibinin kız evladının iyi bir tahsil yapıp mevkisinin yükselmesine. tutmak. Rüyada akbaba kuşlarının toplu bir halde biryerden başka yere uçtuklarını görmek. Bekar bir erkek rüyasında akbaba kuşunu tuttuğunu görürse. dünyalık bir suçundan dolayı hapise gireceğine şayet başkasını görürse. şiddetli şekilde rüya sahibini sarsacak bir hastalıga yakalanmasına veya çok üzüntülü sıkıntılı günler geçirmesine rüya delalet eder. AKIL HASTANESİ Bir kimse rüyasında kendisini akıl hastanesinde görürse. Bazı tabircilere göre rüyada akbaba görmek. helal yoldan gelecek bol kazanca. o şehir halkının başına gelebilecek felaketlere. akbaba leş yiyen bir kuş olduğu için. Ayrıca bu rüyayı bir erkek görürse. çok yakın akrabasından hasta olan kişinin vefat edeceğine rüya delalet eder. Şöyleki: Bir kimse rüyasında kendi akciğerlerinin çok kötü durumda olduğunu görse. Bir kimse rüyasında akbaba görürse. AKCİĞER Rüyada akciğer görmek. fakru zarûret içine düsülebilecek bir iş teşebbüsünde bulunmaya. eti yenmeyen hayvanın akciğerini görüp yemek. rüya o kimsenin ruh durumunun bozuk. ailedeki yakınlardan ayrılıp gurbete gitmeye ve o gidilecek yerde uzun süre kalmaya rüya delalet eder. çok 40 . Rüyada akbabanın sırtına binmek. AKBABA Rüyada akbaba gören kimsenin. isminin şöhret olmasına ve o evladın anne ve babasını mutlu etmesine dünya ve ahiret hayatını kazanacak işler yapmasına rüya delalet eder. halkı soyucu kimseler olacağına rüya delalet eder. kişinin ruh durumuna delalet eder. o kimsenin bir yakınının hakkı olmayan mirası haram yolla ele geçirip yiyeceğine rüya delalet eder. haram karışmış malı yemeye veya büyük bir olaydan dolayı aşırı üzüntü çekmeye rüya delalet eder. maddi durumu iyi olmayan fakat ilerde eline miras kalacak malı bulunan bir kızla hayatını birleştireceğine rüyası delalet eder. harâm kazancın helal kazançtan fazla olmasına veya o şehrin başına gelecek memur kimselerin rüşvet yiyici. Rüyada eti yenen hayvanın akciğerini görüp yemek. o şehirde artacak hırsızlıklara. ölü soyuculara. sıkıntı ve üzüntü içersinde olduğuna delalet eder.yapmasına rüya delalet eder. Bazen de bir kimse kendi akciğerinin çok güzel bir durumda olduğunu görse. o takdirde o kimsenin üzerindeki üzüntü ve sıkıntılarını atıp. ruhî huzura kavuşacağına ve ömrünün uzamasına rüyası delalet eder.

şerli akrabaların şerlerinden emin olmaya rüya delalet eder demişlerdir. Rüyada daha evvel ölmüş olan veya ağir hasta olan birisini akil hastanesine kapatılmış görmek. Bu tip rüya gören kimse. o kimse anne ve babasının dualarını alacak hayırlı işler yapar. AK SAC Bir kimse rüyasında kendisini ak saçlı görürse. bir bedene bürünmüş görmek ve konuşmak. — "Bir kimse rüyasında kendi aklını bir şekle girmiş olarak görürse. düşmanlarını kendi oyunlarına düşürerek düşmanını yener. ölüm haberi almasına rüya delalet eder. Rüyada akik taşı. hasta kimsenin veya ölmüş olan kimsenin ahiret hayatında yerinin cehennem olduğuna rüya işaret eder. mal mülk ziyanlığına uğramasına veya rüya sahibinin evladlârının.C) duâ etmeli ve onların affedilmelerini Cenab-i Hakk'tan (C. Bu rüyayı gören rüya sahibi Allah-u Teala (C.C) istemelidir. rüya sahibinin nefsiyle mücadele etmesine rüya delalet eder. Rüyada bir kimse akıl hastanesine kapatıldığını görse. çok büyük bir tehlike atlatmaya. malî sıkıntıya düşmeye rüya işaret eder. Salih. Rüyada akıl hastanesine ziyaret maksadı için gitmek. doğru bilinen yoldan şaşmamaya. rızkının artacağına rüyası işaret eder. fakir için feraha çıkmaya. fakirliğin gitmesine. dinî görevleri yerine getirip Saliha bir 41 . şerefli evlâda. bir yakın dostun başına gelmiş olan üzücü bir haberi alıp onu ziyaret etmeye. akrabalarının hayırsız olup rüya sahibine kötü söz söyleyip onu çok üzmelerine rüya işaret eder. sıhhate. rüya sahibinin yapmış olduğu bir hayır dolayısıyla ömrünün uzamasına rüya delalet eder.büyük bir günaha girdiğine rüyası delildir. şehit olarak ölmeye. Rüyasında tanıdığı bir yakınının birden bire saçlarının beyazlamış olduğunu görmesi. rüya sahibinin birçok kimsenin yanında sevilip sayılacağına rüyası delalet eder. kötü insanlara alet olmamaya. Bazı tabircilere göre bu rüya. AKIL .AKILSIZLIK Danyâl (A. AKİK TAŞI Rüyasında akik taşından bir mücevher takan bir kimsenin. o kişinin çok üzüntü çekeceği bir olayla karsılaşacağına. Bazen de rüyada kendi saçlarının birden bire aklaştığını görmek. çoluk çocuğun başına bir felaket geleceğine.S) demiştir ki." Rüyada aklı bir şekle.

o takdirde rüya o kimsenin evleneceğine delâlet eder. Bazen de bu rüya. Ayrıca görülen akrep sayısı da düşmanın sayısına delâlet eder diyebiliriz. temiz göz aydınlığı olacak haberler almaya yorumlanır. Bir kimse rüyasında elbisesinin veya çamaşırının içersinde akrep bulunduğunu görürse.Müslüman olmaya. evin dirliğinin bozulacağına rüya delâlet eder. AKARSU Bir kimse rüyasında akarsu. Şayet evin içinde akrep görülürse. 42 . dost gibi görünüp sağa sola laf taşıyan. toplamak. sorulmaya ve çoluk çocuğa iyi bir istikbâl kazanılacak iş yeri açmaya rüya delâlet eder. o kimsenin bir düşmanı olduğuna ve bu düşmanının kendi ailesinden birisi olduğuna rüya delâlet eder. AKASYA ÇİÇEĞİ Rüyada bekâr bir kimsenin başına akasya çiçeği takması. hanımının üzerine akrep atıp onu korkuttuğunu görürse. fenalığa düşmeye. Bir kimse rüyasında evinin içinde veya yatağında akrep bulunduğunu görürse. Bekâr bir yakını olup onun evlenmesini çok arzu eden bir kimse rüyasında akasya çiçeklerini o yakınının elinde görürse. münafık bir kimse tarafından manevî sıkıntıya gireceğine delâlet eder. akrabalarda sevilen kimselerle birlikte olmaya. Rüyada akrebe vurmak. bir dost kazanılacağına ve bu dostun istikbâlde hem malından hemde manevî yardımlarından rüya sahibinin menfaatleneceğine rüya delâlet eder. evlenip yuva kuracağına. Ayrıca rüyada akrep öldürmek. Rüyada akasya ağacının çiçeklerini görmek. düşmanı yenmeye ve o düşmanın malını ondan zorla almasına rüya delâlet eder. eşinin ona ters ilişki kurma teklifinde bulunacağına yorumlanır. Rüyada akrep. yakınlarından birinin evleneceğine görmüş olduğu rüya delildir. Bir kimse rüyasında akrebin kendisini soktuğunu görse. rüya sahibi evli ise. evlâdın ana ve babasına kötülük yapmasına yorumlanabilir. insanlar tarafından aranılıp. dedikoducu gizli düşmana yorumlanır. o kimse hanımının namusuna dil uzatır ve bu davranışı eşinin kendisinden soğumasına sebeb olur. öldürmeye çalışmak. AKREP Rüyada akrep tarafından sokulduğunu görmek. Evli bir kadın arkasından kendisini bir akrebin sokduğunu görürse. Evli bir erkek rüyasında. rüya sahibinin eline sürekli faydalanamıyacağı bir mal geçer. o kişinin çevresinde bulunan kimseler içersinde dostundan çok düşmanı bulunduğuna rüyası işaret eder. çay veya nehirde yıkandığını görürse.

rızkın.C) katında muteber olan insanların arasına katılmaya rüya yorumlanır. bir belânın isabet edeceğine mal veya mülkünün elinden gidip. Rüyasında bir kimse 43 . AKSAMAK Rüyasında bir kimse yolculuğa çıktığını ve yolculuk esnasında ayağının aksadığını görmesi. ferahlığa rüya delâlet eder. Akarsuyun suyunun pisliği ise.C) nimetlerini inkâr etmeye. aynı şekilde bu kez o kimsenin dünya ve âhiretinin çirkinliğine kötülüğüne yorumlanır.C) katında affolunduğuna ve tövbelerin yerini bulduğuna rüya delâlet eder. bereketin. AKSIRMAK Rüyada aks irip arkasından "Elhamdülillah" demek Allâh-ü Teâlâ (C. kişinin işlemiş olduğu sevabların.günâhlarının Allâh-ü Teâlâ (C. Rüyasında aksamadığı halde ayaklarını topal olduğunu gören kimseye. Rüyada akursuyun suyunun kan olması. Rüyada aksak adam görmek. Allâh-ü Teâlâ (C. kız çocuğu yüzünden sıkıntı çekmesine rüya delâlet eder. imânın gürlüğüne yorumlanır. gizli sırlar öğrenmeye. suyunun bolluğunu görmek. bal veya benzeri şey olması. çok büyük bir belâya düşmeye. Rüyada akan akarsuyun suyunun temizliği. Rüyada aksamak veya aksak gibi görünmek. oğlan çocuğuna sol ayak. Rüyada sağ ayak. ilim tahsil etmeye. malî gücünün aşırı bir şekilde zayıflayacağına rüya delâlet eder. Rüyada akarsu üzerinde hiç bir şeyin yardımı olmadan yürümek. manevî yönden ruhî olgunluğa kavuşup insan-ı kâmil olmaya rüya delâlet eder. Sol ayağının ağrıdığını görmesi ise. Bu nedenle sağ ayağının ağrıdığını ve bu yüzden aksadığını gören kimse. malının. kız çocuğuna yorumlanır. hilekâr bir adamla ortak iş yapıp. geçimin genişlemesine. üzüntü çekmeye yorumlanır. Rüyada görülen akursuyun suyunun süt. Rüyada akarsunun genişliğini. gücünün yetişemeyeceği bir borca girmesine veya san'atını kötüye kullanıp işlerinin kötü gitmesine rüya işaret eder. katil olmaya işaret eder. eşi veya rüya sahibinin kendisini sevenleri üzmesine rüya delâlet eder. kişinin dünya ve âhiret güzelliğine. o yolculukta başına kötü şeyler geleceğine rüya delâlet eder. hayır ve hasenat işlerinin çokluğuna yorumlanır. oğlan çocuğu yüzünden çok üzüntü çeker. kusurları saklayıp olduğundan başka türlü davranmaya. Rüyada ayağını numaradan aksatarak yürümek. gizli işler yapıp onların meydana çıkmasıyla rüya sahibinin zor duruma düşmesine. sabırlı olup Cenâb-ı Hakk (C. San'atkâr olan bir kimse rüyasında ayağının aksadığını görmesi.C) şükür etmek. parasının yarısını saklayıp yarısıyla iş çevirmeye çalışmasına rüya delâlet eder.

içi dışı bir olmayan kimseye rüya yorumlanır. Bu nedenledir ki. halk arasında hased edilir. ömrünün uzamasına. ÂLİ (R. Âli (R. bol rızka ve takva sahibi olmaya delâlet eder. o hane hakkında kötülük yapmaya uğraşan aile bireylerinin arasını açmaya çalışan kötü yürekli şeytanın oyuncağı olmuş Allâh-ü Teâlâ (C. sevinçli insanın üzüntü çekecek şeyler duymasına rüya delâlet eder. dolandırıcı adamın kötülüğüne uğramaya rüya işaret eder. Evin bacası üzerinde alaca karga görmek. dostların arasını açmak için akla gelebilecek en kötü işleri yapmakta mahzur görmeyen. ALACA KARGA Rüyada karga görmek.A)'ı görmek. rüya sahibinin fazla bir ilme. o kişinin şüphe ettiği şeyin doğruluğuna rüya delâlet eder. Âlim olan bir kimse rüyasında görse. fakir olan kimse için. ibâdete vakar ve münazarada kuvvete nail olmasına rüya delâlet eder. Hz. borçlu olan kimse için borcunu parça parça ödemesine. cimri. HZ. Rüyada dört halifeyi gören kimsenin. Rüyasında Hz. adaletle uğraşan bir kimse ise 44 .C) korkmayan kişiye rüya delâlet eder. rüyada alaca karga görülmesi. Rüyada aksırmak. Hz.A)'ı ölmemiş olarak gören kimseye. düşmanlara galip gelmeye delâlet eder. mala rüya işaret eder. Âli (R. Hz. yalancı. Rüyada Hz.A) Rüyada Hz. Rüyada alaca karga tutmak. Âli (R. Bu rüya bazen de kişinin eşiyle arasını açmak için eşinin namusu hakkında kötü söz çıkaran bir kimseye de yorumlanabilir. pek hayra yorumlanmaz.A)'ın baş ve sakalının beyaz olduğunu gören kimse. rahat bir ömür sürmeye rüya yorumlanır.aksırdığını görürse. dedikodulu haberin rüya sahibinin kulağına gelip onun huzursuzlanmasına rüya yorumlanır. evlâda. rüya sahibi gençlik zamanında işi çok iyi olur. eline azar azar para geçmesine.A) ile bir yerde olduğunu ve halkın da ona secde ettiklerini yahut onun şiilik iddia etmelerine ve fitne üzerine toplanmalarına delâlet eder. ilme. esir olmasından ve yüz üstü bir yerden diğer bir yere sevkedilmesinden korkulacağına rüya delâlet eder.A)'ı rüyasında gören kimsenin. yakın akrabadan olan birisinin eline çaba harcamadan geçecek paraya. hilekâr.A)'ı otuz yaşını geçmiş bir halde görmek. torunlara ve iyi bir nesle.A)'ı rüyada görmek. Âli (R. AKTÖR Rüyada aktör olan kişiyi görmek. Rüyada defalarca arka arkaya aksırmak. Hz. Rüyada alaca karganın sesini duymak. Âli (R. Ali (R. şehid olarak ölmesine rüya delâlet eder. Âli (R.

kullanmak. rüya sahibine üzüntü ve kederin isabet edeceğine. göz aydınlığına. aldanmaya. Rüyada alaca karanlık içinde bulunmak. Rüyada alay edilmek. ALAY EDİLMEK Rüyada alay edilmek. ALÇI Rüyada alçı görüp. ALACA KARANLIK Rüyada alaca karanlık bir havada dışarıya çıkmak. halkın ayıplayacağı iş yapmaya ve kimsenin yüzüne bakamayacak duruma gelmeye de rüya yorumlanabilir. eksik söz söylemeye veya söylenen sözde yalan olmasına rüya delâlet eder.hukuk bilgisinin zayıflayacağına rüyası işaret eder. yapılması güç olan işi başarıyla 45 . öylesine kötü bir oyun oynanır ki o oyunun yüzünden halk arasında isminin kötü anılmasına rüya işaret eder. rahatlığa kavuşmaya rüya işaret eder. günahkâr olup Allâh-ü Teâlâ (C. yanlış yolda yürüyüp yanlış hareketler yapmasına da rüya yorumlanır.C) katında itibâr kayıb etmekte olduğuna. Rüyada alabalık tutmak. rüyada alaca illetini görmek. güzel temiz kalbli bir insana gönül vermeye fakat o gönül verilen kimseden karşılık görmeyip ruhî sarsıntı geçirip mutsuz olmaya rüya delâlet eder. Bazı tâbircilere göre. aile arasında çıkacak münâkaşalara. Rüyasında başka bir kimse ile alay ettiğini gören kişiye. kıymetli hediye almaya. ALABALIK Rüyada alabalık görmek. Rüyada hasta olan bir kimsenin alaca hastalığına tutulduğunu görmesi. aşırı sevinmeye. erkek kardeşten gelecek kötü sözlere de işaret edebilir. doğru bilinen kimsenin hilesine maruz kalmaya yorumlanır. mevkii yükselmesine sebeb olacak iyi bir iş teklifi almaya rüya delâlet eder. çok büyük bir talih kuşunun rüya sahibinin başına konacağına yorumlanır. o kimsenin tedavisinin yanlış bir şekilde yürütülmekte olduğuna ve yanlış ilaçlar kullanmasına rüya işaret etmektedir diyebiliriz. ALACA HASTALIĞI Rüyada cildinin alaca hastalığına tutulup yer yer beyazladığını görmek. bir müddet daha devam edecek sıkıntılara fakat bu sıkıntıların sonucunda büyük bir huzura. Rüyada alaca hastalığı.

dince günahkâr olup lânetlenmeye de yorumlanmıştır. aile fertlerinin huzursuzluklarının ortadan kalkıp mutlu olmalarına veya herkesin faydalanacağı bir eşyanın alınmasına rüya delâlet eder. halk arasında iyi sözle anılacak işler yapıp. Hâmile kadının veya eşi hâmile olan bir kimsenin alnında genişlik güzellik görmesi. büyük keder ve üzüntüye yorumlanır. şehit sevabı kazanacak işler yapar ve ölürken de ruhunu imânla Allâh-ü Teâlâ (C. şayet hâmile bir kadın ise. geçiminin düzelmesine rüya delâlet eder. Bu rüya bazan da. Rüya sahibi hareketlerine dikkat etmeli ve hiçbir kimsenin hakkında kötü düşünmemelidir. kişinin işini kayıb edip işsiz kalmasına veya 46 .bitirmeye. üzüleceğine rüya delâlet eder. o kimsenin namusuna dil uzatılıp kötü söze muhatap olmasına işaret eder.C) tarafından rızkının bollaşıp. davranışlarına yorumlanır. dünya ve âhiret hayatının güzelleşmesine. gizli sırlar öğrenmeye ve bu sırlar yüzünden kederlenip. rüya sahibinin rütbesinin yükselip halka emir veren kimse olmasına delâlet eder. namaz kılıp borcu olan namazlarını üzerinden atmaya. bekâr bir kızsa. Rüyada alnın daralması. Câfer-i Sâdık (R. başkasına iftira atıp o kimse aleyhinde kötü söz söyleyip günahkâr olmaya rüya delâlet eder. Alında görülen çirkinlik. yatağa düşecek kadar üzülmeye de yorumlanabilir. halkın iyiliği için çalışmaya yorumlamıştır. Rüyada altın lira bulmak. Alçıdan mamul bir eşyanın renginin temiz ve berrak olarak görülmesi. sonuçlandırmaya rüya delâlet eder. Bu rüya bazan. eğer bir erkek rüyasında altın görürse. kişinin hareketlerine. yakında kendisine iyi bir kısmet çıkacağına. ALTIN Rüyada altın ziynet takan kimse.C) teslim eder. Rüyasında alnının açık ve güzel bir şekilde görülmesi. Rüyada başka birisini bilerek aldatmak. kul hakkı yemeye. ALIN Rüyada alın görmek. düşmanın kendi oyununa kendisinin düşmesine ve rüya sahibi için dilemiş olduğu kötülüklerin kendi başına gelmesine ve rüya sahibinin Cenâb-ı Hakk (C. Rüyada alnında Besmele-i şerîfin yazılı olduğunu gören kimse. kız çocuk doğuracağına.A) rüyada alın görmeyi. o kadının erkek çocuk doğurmasına ve o çocuğun ilerde çok büyük mevkiilere gelmesine rüya delâlet eder. ALDANMAK .ALDATMAK Rüyada birisi tarafından bilerek aldanmak.

hidâyete. şerre. kederden ve gamdan kurtulmaya da yorumlanmıştır. Rüyada alkışlanmak. bolluğa veya bazı tâbircilere göre. Rüyasında ellerinin altın olduğunu gören kişi. üzüntü ve kederden kurtulmaya yorumlanır. Câfer-i Sâdık (R. o altını saklamak. hem kendisi namazını kılmaya başlar hem de namaz kılmayan kişilerin namazlarını kılmalarına sebeb olur. nasihat edip halkı doğru yola çağıran adamın meclisinde bulunmaya yorumlanır. san'atkâr çocuğa. ALIŞ VERİŞ Rüyada alışveriş etmek.devletten bir olay nedeniyle ceza yiyip haksız yere para ödemesine de yorumlanabilir. Rüyada altın eritip. altın gibi geçerli olacak bir san'at sahibi olur ve bu san'attan istikbâlde çok menfaatlenir. hırsızlığa. Bir erkek rüyasında altında bir çubuğu veya lirayı yuttuğunu görse. üzüntü ve kederin gitmesine yorumlamıştır. işe yarayan bir eşyanın bozulup büyük masraflar 47 . Bekâr bir kimse altın ipliklerle işlenmiş bir kıyafet giydiğini görse. kişinin çok yakında büyük bir üzüntü geçireceğine delâlet eder.A) rüyada altın görmeği. emanete ihanet etmeye. saliha amele. o yerde yangın çıkacağına işaret edebilir. başkalarını sevindirmeye veya dargın olan kişileri barıştırmaya da yorumlanabilir. Evin içinde veya işyerinde kimin olduğu belli olmayan altın lira görmek. Rüyada altın bulup. yeni mal sahibi olup eve yeni eşyalar almaya yorumlanır. ALKIŞ Rüyasında çok alkışlandığını gören kimse. Rüyada altın eşya yapan adamı görmek. yakında meşhur olacak diye tâbir olunur. bir vilayete baş olup oradaki halkın haklarını korumaya ve adil bir hüküm içersinde bulunmaya rüya delâlet eder. Rüyada beş adet altın görmek. beş vakit namaza yorumlanır. Rüyada altın bozdurmak. Rüyada altın vermek. o kişi kendi dengi olmayan birisiyle evlenir ve ömrünün büyük bir kısmını üzüntü içersinde geçirir. eşinin yapmış olduğu bir iş dolay tsıyla elindeki parayrsarf eder. genişliğe. müslüman kimsenin dinden çıkacak davranışlar yapmasına rüya işaret eder. kötülüğe uğramaya işaret eder. Rüyada boyna altın gerdanlık takmak. onu külçe haline getirmek. Rüyada beş adet altını başkasına verdiğini gören kişi. ALET Rüyada alet görmek. Rüyada altın bozdurmak bazı tâbircilere göre.

onun duasını almaya ve ihtiyarlıkta ona yardımcı olmaya delâlet eder. üzüntüden kurtulmaya. felâketlere yani şöyle diyebiliriz ki: anahtarın kırılması pek hayra yorumlanmaz. büyük günâh işleyip onun bedduasını almaya ve bu yüzden de rüya sahibinin tüm işlerinin ters gitmesine rüya işaret eder. Rüyasında anahtar gören kişinin rüyası. cennetle müjdelenir. Bazı tâbirciler anahtarı. rüya sahibinin büyüklerinden menfaatlenmesine. isteklere. annesinin kalbini kazanıp. kötü hareket etmek.C) duâ etmeye yorumlanır. dünya işlerinin yoluna girmesi için Allâh-ü Teâlâ (C. Ayrıca eline cennet anahtarı verildiğini gören kimse. işlerin yarım kalmasına. 48 .A)'a göre. düşmana galip gelip onu yenmeye de rüya yorumlanır. Rüyada annenin rüya sahibinin elinden tutması. ANAHTAR Rüyasında anahtar gören kimsenin. Rüyada altın anahtar bulmak.C) tarafından nail olup o ilimden hem dünyevi hemde uhrevî fayda sağlar. Rüyada anneye bağırmak. Rüyada bilinmeyen kapıların anahtarlarını ele almak. gönlünü alması gerektiğine. şayet annesi sağ ise. Bir kimse rüyasında annesinin asık bir yüzle kendisine baktığını veya kötü söz söylediğini görmek. âhiret hayatı için evlâdından hayır ve duâ beklediğine rüya delâlet eder. Rüyada eldeki anahtarın kırılması. Rüyada annenin güler yüzlü görülmesi. yeni iş yerine ve ev sahibi olmaya yorumlamıştır. arzulara kavuşmaya. Bir kimse rüyasında kilitli bir kapıyı anahtarla açtığını görse. hacca gitmemiş kişi için hacca gitmeye yorumlamışlardır. faydalanmasına yorumlanır. Rüyada anahtar görmek. bekâr kimse için evlenmeye yorumlanır. güç işlerin haline. Kilitli kapıları anahtarla açmak. emeksiz kazanılacak paraya yorumlanır. rüya sahibinin annesine asi olacağına ve onu üzecek şeyler yapmasına. ibâdete devam etmeye. annesini ziyaretini ihmâl ettiğine ve bu yüzden rüya sahibine annesinin kırgın olduğuna rüya işaret eder.çıkarmasına rüya yorumlanır. Câfer-i Sâdık (R. mirasa konmaya veya çalışılmadan. eğer vefat etmiş ise. anne ve babanın duasını almaya. büyük bir ilme Cenâb-ı Hakk (C. ANNE Bir kimsenin rüyasında annesini görmesi. yeni bir eve taşınacağına rüya delâlet eder.

yeni bir gayri menkul sahibi olmaya rüya işaret eder. Şayet bu rüyayı kiracı olan bir kimse görürse. kötü insanlarla mücadele etmeye ve düşmanın kendi kendisini kahretmesini görmeye rüya işaret eder. namusuna söz söyleyip günahkâr olmaya rüya delâlet eder. etrafın huzurunu kaçıran fesat adama rüya delâlet eder. katil olacak bir suç işlemeye.C) korkup günahkâr olmamaya çalışmaya ve kötü hareketlerden uzak kalmaya rüya delâlet eder. Bu rüya bazan da. ev halkının huzuruna ve kötü anılan isimin temizlenmesine rüya yorumlanır. iyi bir teklif alıp o tekliften faydalanmaya yorumlanır. Rüyada tanınmayan daha evvel gidilmemiş bir apartmanda bulunmak. ziyan görmesine rüya yorumlanır. sevinçli haberlere veya deniz aşırı yoldan gelecek kısmetli misafire. akrabaya da yorumlanabilir. Rüyada anarşistlerle mücadele etmek. Rüyada anarşist olmaktan korkmak. APARTMAN Rüyada apartman sahibi olmak. tez vakitte hiç ümit edilmeyen bir yerden gelecek bir parayla veya imkânla ev sahibi olacağına rüya delâlet eder. onların kötülüklerine mani olmaya.ANARŞİSTLERLE KARŞILAŞMAK . dine bid'ât sokan kimseye. iftiradan kurtulmaya. Rüyada apartmanı baştan başa temizlemek. Allâh-ü Teâlâ'ya (C. 49 . kötülük yapılmasına fakat bu kötülüklerden ve serden rüya sahibinin çok az zarar. sıkıntılı günlerin ardından neş'eli günlerin geleceğine yorumlanır. onun Allâh-ü Teâlâ (C. Allâh-ü Teâlâ'dan (C. ana ve babaya asi olmaya. ANA VEYA BABAYA ASİ OLMAK Rüyada ana veya babaya asi olmak. başka bir müslümanın malına el uzatmaya.C) eş koşmaya. büyük günâh işlemeye.C) tarafından cezasının verilmesine ve onun helak olmasına rüya delâlet eder.MÜCADELE ETMEK Rüyada anarşist görmek. ANTLAŞMA YAPMAK Rüyada düşman olan kimseyle antlaşma yapmak. Ayrıca bu tip görülen bir rüya ard arda gelecek hayırlı. ARABA VAPURU Rüyada araba vapuruna binmek veya araba vapuru görmek.

ana ve babadan veya yakın akrabadan hayır duaları almaya rüya işaret eder. ARDIÇ KUŞU Rüyada ardıç kuşu görmek. Allâh-ü Teâlâ (C. Rüyada Arafat Dağına çıkmak. ARAFAT DAĞINA ÇIKMAK Rüyasında Arafat Dağına çıktığını gören kimsenin. rüya sahibinin iyi bir tahsil yapıp ana ve babasına yardımcı olacak bir kişi olmasına rüya delâlet eder. meşakkatli yoldan geçimi sağlamaya. son model bir arabaya bindiğini görmek. başka bir semte taşınmaya. kendisinin veya yakın birisinin en yakın hacc mevsiminde hacc'a gideceğine rüya delâlet eder. Rüyada kitap yüklü arabadan sağa sola kitap vermek. akrabadan fenalık görmeye. Arafat Dağına çıkmak. hacca gitmemiş kişi için hacc farizasını yerine getirmesine veya bir yakınını hacc yolculuğuna uğurlamaya rüya tâbir olunur. o takdirde gidilecek evde iyi ömür sürmeye. yapılmış olan duaların Cenâb-ı Hakk (C. ilim öğretip. Rüyada arabaya kitap yüklemek. hoca olmaya rüya yorumlanır.C) tarafından kabul olunmasına. önce üzülüp sonra çok sevinmeye. o kimsenin dünya hayatına fazla daldığına rüyası delâlet eder.C) katında günâhlardan arınmaya rüya delâlet eder. feraha çıkmaya. bekâr ise iyi kısmete. Rüyada Arafat Dağına çıkmak. islâmiyete uygun yaşamaya. mevkînin yavaş yavaş ama emin adımlarla yükselmesine ve maddî durumun güzelleşmesine yorumlanır. Bazı tâbircilere göre. rızkın bollaşıp geçimin güzelleşeceğine yorumlanır. mutlu olmaya rüya delâlet eder. evli ise hâmile kalıp kısmetli bir kız çocuk sahibi olmasına rüya yorumlanır. Rüyada evinin içinde arap olan insanların dolaştığını görmek. güzel görülen yük arabası şayet dolu görülürse. ARAP Rüyada arap görmek. fakirlik çekeceğine. o rüyanın hayra yorumlanmasına sebeb teşkil eder demişlerdir. ev değiştirmeye yorumlanır. tez gelecek üzücü habere yorumlanır. rüya sahibinin borçlarını hiç anlamadan ödemesine. Rüyada bir arabaya eşya yüklemek. Rüyada arap olup sonra beyaz olmak. Rüyada at arabası görmek. saliha bir müslüman olmaya. o 50 . göz aydınlığı almaya rüya delâlet eder. halka öğretici.ARABA Rüyada eski bir arabaya bindiğini görmek. Bir kadın için arabanın yüklenmesi. rüyada Arafat Dağına çıkmak. Şayet rüyada yükün yüklendiği araba güzel ise.

kayıb olan o eşyayı tez zaman içersinde bulmaya işaret eder. çok aşırı yemek yiyip şişmanlamaya. hayırların devamına. düşmanın şerrinden emin olmaya ve o düşmana karşı güçlü olmaya yorumlanır. çözümü güç olan işlerin kendiliğinden çözümlenmesine ve rüya sahibinin maddî ve manevî yönden ferahlamasına rüya işaret eder. günâhlarının af edildiğine ve rüya sahibinin evlâdlarından yana oldukça kısmetli olacağına rüya delâlet eder. ayrı olan dostların birbirlerine kavuşmalarına. serlerin define. bu mal. Rüyada ardıç kuşu. ARAFATTA VAKFEYE DURMAK Rüyasında Arafat Dağında vakfede durduğunu gören kişinin. ARAMAK Rüyada kayıb olan eşyayı. yalan söylenmiş sözleri dinleyip onlardan etkilenmeye ve lüzumsuz yere üzüntü çekmeye yorumlanır. hacca gitmemiş kimsenin hacca gitmesine veya hacc sevabı kazanılacak hayırlı işlerin yapılmasına rüya delâlet eder. rüya sahibi Cenâb-ı Hakk'ın (C.akrabaları görmek istememeye rüya yorumlanır. 51 . Rüyada Arabistan'a gitmek ve orada arapça konuşan insanlarla birlikte olmak. ARABİSTAN Rüyasında kendisini Arabistan'da gören kimse. arzu edilen işlerin yerine gelmesine. Borçlu olup sıkıntı çeken bir kimse Arafat dağında vakfede durduğunu rüyasında görürse. çok kısa bir zaman sonra hayırlı bir yolculuk yapacağına rüya delâlet eder ve bu yolculuğun sonunda rüya sahibi o kadar büyük mala. malı aramak. geveze insana. mülk hem kendisinin hemde.C) izniyle borçlarından tez zamanda kurtulup feraha çıkacağına delâlet eder. "Bu (Kur'ân dili) ise apaçık arapça dildir" (Nahl sûresi/Âyet: 103) mealindeki âyet-i Celîle gereğince meşakkatli. murad edilen şeylere kavuşmaya delâlet eder. mülke kavuşur ki. Rüyada aramak ve aranılan şeyi bulmak. ailesinin ferahlamasına sebeb teşkil eder. Ayrıca bu rüya kişinin dininin güzelliğine ve halisane ibâdet edeceğine veya etmekte olduğuna da rüya yorumlanır. Rüyada Arafat'ta Vakfeye durmak. Rüyada bir dostu aramak. müsrifçe harcamalar yapıp maddî sıkıntıya düşmeye rüya delâlet eder. gebe kalan kadına yorumlanır. ARAZİ Rüyada boş araziye tohum ekmek. dualarının kabul olunup. Rüyada ardıç kuşunun sesini duymak.

eşinden boşanır.Rüyasında arazi satın alıp o araziyi ekip biçtiğini gören kişi. mutlu olacağı bir haber alacağına rüya delâlet eder. Rüyada arefe gününde duâ ettiğini ve Cenâb-ı Hakk'tan (C. bazı kişilerin tâbirince tuttuğu altın olur. meşakkatli yoldan kazancın sağlanmasına. AREFE GÜNÜ Rüyasında bir kimse bayramdan bir gün önce arefe gününde bulunduğunu görse. evinin etrafında olduğunu gören hasta bir kimse. oraya birşeyler ektiğini fakat ekilen şeylerin çıkmaması. Rüyada arı tarafından sokulduğunu gören kimse. Sattığı araziyi tekrar aldığını gören kişi. Rüyada arının yapmış olduğu balı toplamak.C) katında dualarının kabul olunduğuna ve salih kulların adlarının yazılı olduğu deftere adının yazılmış olduğuna ve cennetle müjdelendiğine rüya delâlet e'der. miras maldan yemeye ve bahtın açıklığına delâlet eder. Rüyada arazi satın alıp. ömründe sıkıntı görmez. erkeğin neslinin temizliğine veya bekâr kimsenin asil soydan gelen çok güzel karakterli düzgün ahlâklı kimseyle evlenmesine rüya delâlet eder. düşmana karşı muzaffer olmaya rüya delâlet eder. Bekâr bir erkeğin arazi satın aldığını görmesi. kısır kadının gebe kalmasına. Alınan araziden toprak yemek. çok uzun sürecek olan bir yolculuğa çıkar. doğurgan kadınla evlenmesine yorumlanır. çetin bir sürü işten sonra mal almaya. Rüyada bir kimsenin kendisinin arıcı olduğunu görmesi. tekrar eski eşine döner veya iş sahibi olan kimse eski işini tekrar yapmaya başlar. kovan kurmak misâli bir yere yerleşip orada kök salmasına ve rüya sahibinin ilerde çok çalışkan hayırlı evlâdlar sahibi olmasına rüya işaret eder. Rüyada arı sütü yemek. Rüyada tanınmadık uçsuz bucaksız bir arazide bulunduğunu gören kimse.ARICI Rüyada arı görmek. Arazisini elinden sattığını gören bir erkek. hemde akrabalarının fayda sağlamalarına rüya delâlet eder. arı gibi çalışkan olmaya. mal yemeye. lüzumsuz yere bir dostunun kalbini kıracağına rüyası işaret eder. Allâh-ü Teâlâ'nın (C.C) af dilediğini gören kimse. ARI . kendi kazancını sıhhatini kazanmak için sarf eder. Rüyada arı kovanlarıyla uğraşan arıcıyı görmek. Rüyasında arıların. çok sevineceği. lüzumsuz yere para harcayıp sıkıntıya düşmeye yorumlanır. 52 . geçimini helâl yoldan kazanmaya ve bu kazançtan rüya sahibinin hem kendisinin. helâl kazançtan fayda sağlamaya. kısır kadına veya iktidarsız erkeğe yorumlanır.

Bazan rüyada arı kovanı kişinin evine yorumlanır. uzunca bir tedaviden sonra iyileşmeye yorumlanır. boş arı kovanı ise. arpa ekmek. zekât verilen mala. Rüyada arı kovanının bal dolu olması. Rüyasında pazara gidip oradan arpa satın aldığını gören kişi. Armutu mevsimsiz rüyada yemek. Armutu mevsiminde rüyada yemek. Arpa tarlasını görmek. ibâdet fazlalığına.C) takdiriyle kısa süre zarfında sıhhatine sağlığına kavuşur. güçlükle üstünden kalkabileceği meşakkatli bir işe girer fakat rüya sahibi bu işin sonucunda çok büyük başarılar elde eder. ARMUT Rüyasında bir kimse armut yediğini görse. ARPA Rüyasında tarladan arpa toplayan kimse. kederlenmeye ve elden parça parça para çıkmasına delâlet eder. dünya hayatını âhiret hayatına tercih edecek işler yapar ve dünya geçimi için hareketlerin her türlüsünü mübâh görüp. şayet esnaf ise zekâtını tam vermediğine rüya delâlet eder. Rüyada hasta olan bir kimse için armut yemek.ARI KOVANI Rüyada arı kovanı. Cenâb-ı Hakk'ın (C. Rüyasında kendisine buğday verildiğini. üzüntüye. sevince. uzun zamandır dostunuzdan alacağınız güzel habere rüya tâbir edilir. rüya sahibinin evlâdlarının evlenmelerini sağlığında sağlar ve onların mutlu olduklarını sağlığında görür. haram paraya. eğer çiftçi ise mahsulünün bol olacağına. Arı kovanının doluluğu. Rüyasında yetişkin evlâdları olan bir adamın arı kovanı kurduğunu görmesi. Rüyasında hasta bir adam arı kovanından bal alıp yediğini görürse. ARMONİKA Rüyada armonika çalmak. sevabların çokluğuna da yorumlanabilir. yuva kurmak. aile fertlerinin tembel olup sadece rüya sahibinin sırtından geçinmelerine rüya yorumlanır. fakat kendisinin arpayı tercih ettiğini gören kimse. çalışkan aile fertlerine ve onların bütçeye katkıda bulunmasına.C) emirlerini dinlememeye başlar. günahkâr olmaya veya Allâh-ü Teâlâ'nın (C. hayra yorumlanır. evlenmek anlamına gelir. hasta olan bir kimsenin 53 . o kimsenin çok büyük bir mirasa konacağına delâlet eder. göremediğiniz ARSLAN Bir kimse rüyasında arslan görse. kârlı bir ticarete atılmaya yorumlanır. mala.

Rüyada arslanla dövüşmek. bir dosta güven duymaya ve ondan yardım gelmesine yorumlanır. bazı tâbirçilere göre. Bir kimse elindeki asasının kırıldığını görürse. Rüyada arzu edilen şeylerin yerine gelmesi. çamaşır serdiğini gören kimsenin evinin tamir göreceğine rüya delildir. kişinin kendi evlâdının kendisine düşman olmasına rüya delâlet eder. murad edilen şeye nail olmaya delâlet eder. Arslanı sırt üstü yatırmak. Evinin içinde arslan bulunduğunu görmek. Rüyada çamaşır asmak. gizli sözlerin. zorluklarla. Bir kadının rüyasında iç çamaşırlarını görünür bir şekilde asması. Rüyada arslan genellikle düşmana yorumlanır. gizli kazancın ortaya çıkmasına veya yalan konuşan kimsenin yalanlarının ortaya çıkıp halk arasında rezil olmasına rüya yorumlanır. ASMAK (Çamaşır sermek) Rüyasında bir şey astığını. o kişiden iyilik göreceğine rüya tâbir olunur. ARZUYA KAVUŞMAK Rüyada arzu edilen şeye sahip olmak. bir hayra. pek üzüntü duymamalıdır. meşakkatlerle muradların yerine gelmesine yorumlanır. kişinin düşmanının rüya sahibinin emrine girmesine de yorumlanabilir. birisine iyilik edeceğine. 54 . Fakat bu rüya sahibi. Rüyada asa görüp ona yaslanmak. düşmanın kötülüklerinden emin olmaya yorumlanır. ASA (Baston/sopa) Rüyasında bir kimse elinde asa ile kendini görürse. Ayrıca bu rüya. Bir arslana hükmetmek. Rüyada arslan görüp onun sırtına binmek. kendi istediği kimseyle evlenip çok mutlu olur. Aynı şekilde bir erkeğin çamaşır asması da. ömrün uzamasına duçar olur veya çok büyük makamlara geleceği bir işe girer. Bu rüyayı bekâr bir kimse görse. girilen işten başarı kazanmaya rüya delâlet eder. çok huysuz kimselere baş olmaya işaret eder. şayet başkasının elinde asa ile görürse. kadına tâbir edilen şekilde rüyanın yorumlanmasına sebeb teşkil eder Rüyada çamaşır asmak. Rüyada arslan yavrusu görmek. Bazen de bu rüya kardeşlerden birisinin önemli işler başarıp ailesine ve rüya sahibine faydalı olmasına rüya işaret eder. düşmanla münâkaşa etmeye delâlet eder. o kadının yatak hayatını başka kimselere anlatmasına rüya delâlet eder. kendisine çok üzüntü verecek bir olay meydana gelir. işlerin meydana çıkmasına ve bu söylenmiş sözlerin rüya sahibinin başına olmadık işler açacağına yorumlanır. ömrün uzamasına.öleceğine veya başına bir müsîbet olayın geleceğine rüyası delâlet eder.

tövbeye. o kimsenin özgürlüğüne veya feraha çıkmasına yorumlanır. hasetten. Bazı tâbireilere göre. İslâmiyeti yaşamadığına.çünkü bu üzüntülerin arkası çok sevinçli olayların başlamasına neden olacaktır.A. düşmanı tesirsiz bırakmaya yorumlanır. talebe yetiştirmeye. Peygamber efendimiz (S. Bekâr kimse için asılmak. Rüyasında bir kimse yere asa ile vurup oradan temiz su fışkırdığını görse. Allâh-ü Teâlâ'ya (C. Kur'ân-ı Kerîm'i öğrenip onu tercüme etmeye rüya yorumlanır. kayıb olan eşyanın bulunmasına da yorumlanır. iyi. düşmanı zayıf bırakacak gizli sırları öğrenip. Ashâb-ı Kirâm'ı rüyada görmek. Ashâb-ı Kirâm'ı rüyada görmek.V)'in çok sevdiği bu topluluğun içinde kendisini görürse. Rüyada asılmak. kinden arınmaya İslâmî hayatı yaşayıp Allâh-ü Teâlâ'nın (C. Ashâb-ı Kirâm'ı rüyada görüp onların toplantıların katılmak. Peygamberimiz (S.C) katında makbul kimse olduğuna rüya delâlet eder. Rüyada asılmak. o kimsenin Allâh-ü Teâlâ (C.A. elde görülen asa. hidâyete ermeye.C) emirlerine önem vermeyip hatalı davranışlar içersinde bulunduğuna rüya delâlet eder. Bir kimse Ashâb-ı Kirâm'dan bazı kişileri kendine kötü bakarken rüyasında görse. güzel huylu olmaya. Rüyada başaşağı ayakları yukarı gelecek şekilde asılmak. ASILMAK Rüyada asılmak. maddî durumu kuvvetli olan birisinden yardım görmeye rüya yorumlanır. evlenmeye niyyet etmeye işaret eder. ümid edilen şeylerin olmasına. dünya hayatından uzaklaşıp âhiret hayatına önem vermeye rüya delâlet eder.V)'in sünnet-i seniyyelerine uymaya.V)'in şefaatine nail olacağına rüya delâlet eder. Rüyada görülen asa. mali güçlülüğe. dargın dostların barışmasına. geçim sıkıntısı çekmeyeceğine rüya delâlet eder. kişinin dinî itikatlarından ödün vermeden güzel bir ömür süreceğine. hastalığa. görülen rüyanın hayra yorumlanmasına sebeb teşkil eder.C) sevgili kullarından olmaya rüya delâlet eder. dinî ilimlerden birisini öğrenmeye. ASHAB-I KİRAM Rüyasında bir kimse şayet Peygamber efendimiz (S. ümit 55 . kıskançlıktan. dünyada geçim sıkıntısı çekip âhirette çok güzel mevkilerde olmaya. Bazı tâbirçilere göre.A. Allâh-ü Teâlâ'nın (C. Hapiste veya sıkıntıda olan kimse için rüyada asılmak. yetişkin erkek için iş hayatında çok başarılı olacağına ve bu başarıdan rüya sahibinin ailesinin ve birçok yakın dostunun faydalanacağına rüya işaret eder. Ashâb-ı Kirâm'dan bazı kişileri görüp onların sözlerini dinlemek.C) tevekkül etmeye.

bulaşıcı hastalık çıkmasına. yaptığı bütün ibâdetlerinin kabul olduğuna. sarı bayrak tutması. Rüyada idam edilmiş kişiyi görüp ona yardım etmeye çalışmak. Rüyasında kendi evinin duvarına veya tavanına asıldığını veya ailesinden birisinin asıldığını gören kimse. yakın bir yerde harp olacağına rüya delâlet eder: Rüyada asker görmek. fakirliğe. savaş tehlikesine. fakir olan kimsenin asılması. Rüyada siyah bayrak görmek. ailesini de beraberinde o göç ettiği şehire götüreceğine rüya işaret eder. Şayet askerin elinde bayrak varsa. Allâh-ü Teâlâ'ya (C. Rüyada asi olmak.C) dostları ile dost olup düşmanlarından uzak durmaya rüya delâlet eder.C) rızâsını kazanmak için Cenâb-ı Hakk'tan (C. tövbekar olup. günahkâr olacak işler yapmaya rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler. yeşil bayrak tutması. muhafaza edilmeye. yaşadığı şehirden göç edip.edilen işlerin ters gitmesine fakat rüya sahibi hakkında hayırlı olmasına rüya delâlet eder. ASKER Rüyasında asker gören bir kimse. pek hayra yorumlanmaz. berekete. zafere. Allâh-ü Teâlâ'nın (C. âlim olup ilim öğretmeye. bolluğa. Askerin elinde kırmızı bayrak tutması. Zengin kişinin rüyada asılması. ASMA Rüyasında asma gören kişinin. bazı tâbircilere göre. Rüyada daha evvel ölmüş olan kişinin asıldığını görmek. büyük günâh işlemeye. çok büyük bir nimete kavuşacağına rüya işaret eder. berekete. zenginliğe yorumlanır. sevinçli. o şehirde yaşayan insanların islâmiyetin emirlerini yerine getirmelerine bolluğa. müjdeli habere veya rüya sahibinin yaşadığı şehirde önemli olayların meydana gelmesine rüya yorumlanır.C) isyankâr olmaya. beyaz bayrak tutması. siyah bayrağı trafik kazasına veya ani olacak ölüm olayına yorumlamışlardır. dine bid'ât sokmaya. ucuzluğa.C) af dilemeye. huzura. Allâh-ü Teâlâ'nın (C. ve dünya nimetlerinin âhiret nimetlerinden fazla olacağına 56 . ASİ OLMAK Rüyada asi olmak. rüya sahibinin kötülüğüne uğraşan kimseye yardımcı olup onu utandırmaya rüya tâbir olunur. aile arasında kötü şahısların hem kendilerine hemde rüya sahibinin ailesine kötülük yapacak davranışlar içersinde bulunmasına rüya delâlet eder. dünya için çalışıp imânı kayıb etmeye. korunmaya. şehrin valisi olacak kimsenin adil şerefli kimse olmasına rüya delâlet eder. devlet kapısında olan işin hayırla sonuçlanmasına rüya delâlet eder. Rüyada elinde bayrak tutan asker görmek.

iyi. o takdirde akrabadan olan kişilerin faydasız aynı zamanda zararlı olduklarına rüya yorumlanır. mutsuz olmayada rüya yorumlanabilir. Rüyada asma yaprağı toplamak. AŞURE Rüyasında aşure pişiren kimsenin. Rüyada astragan manto giymek. helâl yoldan kazanacağı parayla ailesinin ihtiyaçlarını temin eder. hayvanlara eziyet etmeye. Yukardaki rüyanın aksine aşçının kötü görünüşlü bir yemek pişirdiğini görüp. cimri. AŞÇI Bir kimse rüyasında evinde aşçılık yaptığını görürse. kişinin ailesine işaret edebilir. Şayet görülen yapraklar iyi ve güzelse. çok sevaba girdiğine rüyası işaret eder. fakirlikten kurtulamaya. bol nimete kavuşmasına yorumlanır. haris. asılsız dedikodulara inanmaya. insanları küçük görecek davranışlar içersinde bulunmaya da yorumlanır. güzel görünüşlü bir yemek pişirdiğini ve o yemekten yediğini görmesi.rüya delâlet eder. yemek yedirmeyi seven. eşine önem verip onun hizmetlerini severek yapan kimseyle rüya sahibinin evlenmesine rüya delâlet eder. Rüyada görülen yapraklar kötü ve pis ise. Bazı tâbirciler ise. o yemekten yemek. eli bol. iyi akrabaya. dünya işlerine fazla dalıp âhiretini hiç düşünmediğine ve çok gösterişe düşkün olduğuna rüyası delâlet eder. Rüyada aşçı görmek. rüyasında aşure yiyen kimsenin ise. onlardan menfaatlenmeye rüya delâlet eder. Rüyada aşçı tarafından kendisine yemek verildiğini ve o yemeği iştahla yediğini görmek. Rüyada aşure görüp yemek. haset ruhlu kadına ve o kadının aileye edeceği kötülüklere rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler. malını parasını saklayıp hiç bir kimseye yardımcı olmayan adama rüya delâlet eder demişlerdir. rüya sahibine çalışıp emek sarf edilmeden kazanılmış para geleceğine ve rüya sahibi o paradan önemli miktarda faydalanacağına rüya işaret eder. çok sevab kazanacağı bir iş yapacağına. okul. hastane. ASTRAGAN Rüyasında astragan kürkten manto giyen kimse. cami. aşevi gibi hayır kurumları yaptırıp Allâh-ü Teâlâ'nın 57 . akrabaların arasını açan iki yüzlü. Evlenmek isteyen kişinin rüyasında aşçı görmesi. üzüntüye. Rüyada asma yaprakları. yukardaki yorumların tam aksi olarak da rüyayı yorumlamışlardır. tasarruflu yaşayıp muhanete muhtaç olmamaya yorumlanır. tam aksi olarak rüyayı yorumlamışlardır. kişinin hayra. Rüyasında aşçının temiz. Rüyada görülen asma yapraklarını kurtların yemesi. mal biriktirmeye.

ömrünün uzamasına yorumlanır. mülkü zayi olur diyebiliriz. kadına yorumlanır. mal veya para sıkıntısına düşmeye tâbir edilir. Hasta olan bir kimsenin. nesebinin şöhretli isimle anılmasına da rüya yorumlanır. Rüyada aşure pişirip etrafa dağıtmak. Ayrıca bu rüya. makam sahibi olacağına rüyası delâlet eder. talih kuşuna işaret eder. Rüyada ata binmiş adamın terkine binmek. Rüyada erkek at görmek. güzel isimle anılmaya yorumlanır. o rüya kişinin hanımının başına gelebilecek kötü şeylere yorumlanır. Rüyasında attan düşüp bayıldığını veya kaza geçirdiğini gören kimsenin. Rüyada atının kıllarının olmadığını veya yok olduğunu gören kişiye. eşi vefat eder yada rüyayı gören kimsenin başına büyük bir felâket gelip elindeki bütün malı. iş hayatında kendi yerinde gözü olan kimselerle mücadele eder. Bir kimsenin rüyasında atını satması. Rüyasında kendi atını kesip onun etinden yemek. Rüyada ata binip başkasıyla yarıştığını gören kişi. Allâh-ü Teâlâ'nın (C.C) rızâsını kazanmaya rüya delâlet eder. o takdirde rüya sahibinin istenilen makama geçeceğine rüya delâlet eder. kendi rızasıyla işinden ayrılıp başka işe girip ve o işte arzu etmiş olduğu ortamda çalışmasına rüya delâlet eder. Rüyasında kısrağın gemsiz. saltanat sahibi olmaya. Yarışı kendinin kazandığını görürse. öldüğünü veya kayıb olduğunu görse. rüya sahibinin başındaki musîbetli işlerin ortadan kalkmasına ve selâmete çıkmaya da yorumlanabilir.(C. o görülen adamın sayesinde dünya veya âhiret hayatında rüya sahibinin menfaatlenmesine rüya tâbir edilir. ailesinin çoğalmasına. Rüyada kısrak görmek. başıboş bir halde gezinmesi. rüyasında aşure yemesi. At üzerinde 58 . AT Rüyasında bir kimse kendisinin ata bindiğini görürse. Rüyada kısrağın sütünü içmek. bekâr kimsenin zengin bir insanla evlenip onun malından hayır için harcamasına rüya delâlet eder. Rüyada ahıra at sokup bağlamak. Rüyada çıplak ata binmek. hastalığının kendi kendine geçmesine rüya delâlet eder. Rüyada görülen atın kıllarının çokluğu rüya sahibinin akrabalarının. eşinden izinsiz sağda solda gezen veya zina suçu işleyen kadına ve ondan gelecek kötülüğe yorumlanır. büyük bir mala.C) dost olup düşmanına düşman olmaya veya âhiret hayatı için dünya nimetlerine yüz çevirmeye rüya delâlet eder. miras almaya ve önemli ölçüde sevinmeye rüya işaret eder. Bir kimse rüyasında kısrağının çalındığını. işinde ilerleyeceğine. Rüyada eceli yaklaşmış olan kişinin aşure yemesi. bir belâ isabet eder ve bu belâ neticesinde rüya sahibi evlâdlarından veya sevdiklerinden ayrılmak zorunda kalır.

Eğer başka bir kısrağa binmek için üstünde olduğu kısraktan indiğini gören kimse. orta halli olarak yaşamını ve geçimini sürdüreceğine rüya delâlet eder. Rüyada sahip olunan atı ayakları ile vurarak koşturmak ve attan ter çıkması. Rüyada kısrak at. Hanımı hâmile olan bir kimse rüyasında ata bindiğini görse. Dişi bir attan inip atın gemini çıkardığını gören kimse. görülen ateşten yemek. ATEŞ Rüyasında ateş görüp. Rüyasında karnının ateşle doldurulduğunu gören kimsenin. Rüyada kır at görmek. Bu üzüntü 59 . Semer vurulmuş bir hayvana bindiğini gören kimse. dindar olan bir kadınla evlenip iyi bir yuva kuracağına rüyası işaret eder. o kişinin halka pahalı mal satıp haksız kazanç sağladığına tâbir edilir. düşmana galip gelmeye yorumlanır. rüya sahibinin. kendisine rüşvet teklif edilirse de rüya sahibi Cenâb-ı Hakk'ın (C. Bir kimse birçok ata sahip olduğunu rüyasında görse. arkadaşları arasında aranılan bir kimse olur. toplamak. Bekâr bir genç rüyasında kısrağa bindiğini görürse. hanımının üzerine kuma getireceğine ve o kişiyle nikâh yapacağına rüya delâlet eder. malının elinden gideceğine ve rüya sahibinin günâha gireceğine rüyası delâlet eder. Rüyada ateşten gömlek giymek.C) korkusundan harama el sürmez ve rüşveti kabul etmez diyebiliriz. o kimsenin malına faiz karıştığına delâlet eder. Kendi pisliğinin at pisliği gibi olduğunu gören kişiye.durup başkalarına silâhla saldırmak. şayet hükümet kapısında çalışıyorsa. Rüyada her tarafı kızıl olan atı görmek. neş'eli ve sevinçli bir kadına tâbir edilir. acı çekmeye yorumlanır. Tüccar bir kimse rüyasında dükkânından ateş attığını görse. rüya sahibinin bazı zamanlarda içki içeceğine ve günâha gireceğine bundan dolayı tövbe edip tövbekar olması gerektiğine rüyası delâlet eder. nefsinin isteklerine yenik düşeceğine. zarif ve zengin olan bir kızla evleneceğine rüyası işaret eder. hile yoluyla başkalarının malını gasp edip haram yemeye yorumlanır. Rüyada görülen atın pisliğini süpürmek. Rüyasında üzerine ateşe atıldığını fakat yanmadığını gören kimseye. şerefli bir insanın malından fayda sağlamaya delâlet eder. diğer tarafları kızıl bir ata bindiğini görse. hayasız ve ahlâksız bir kadınla evlenir. Bir kimse rüyasında yelesi ve kuyruğu siyah. akrabaların yüzünden aşırı üzüntü. zevceye. eşinden boşanır. eşe tâbir edilir. akrabalarından bir miras düşer ve rüya sahibi bu maldan önemli derecede menfaatlenir. Siyah ve beyaz renkli fakat beyazlığının siyahlığından fazla olan bir ata bindiğini gören kimse. yetim malı yemekte olduğuna yorumlanır. hanımının erkek çocuk doğuracağına rüyası delâlet eder. Rüyasında bir kimse eğersiz ve gemsiz bir kısrağa bindiğini görse.

Bir hanım bekâr kızının atlastan elbise giydiğini rüyasında görse. asi olmalarına rüya işaret eder. haram kazanılmış paraya. zengin olacağına da yorumlanabilir. musîbete. arzulara. o evin reisine ve onun faydasına yorumlanır. Görülen ateşin sönmesi aile büyüğünün ölmesine ve ailenin dağılmasına yorumlanır.A) rüyada ateş görmeyi. imânın kuvvetlenmesine. Ticaretle uğraşan bir adamın rüyasında malının bir kısmının ateşle yandığını görmesi. Rüyada alevli ateşin evden çıktığını ve gökyüzüne doğru yükseldiğini görmek. Ayrıca bu rüya sahibinin. 60 . Bir kimse rüyasında bir ateş etrafında birçok kişilerle beraber oturduğunu görse. musîbete uğrayacağına rüya delâlet eder. Rüyasında bir kimse kendisini ateşe attığını görse. Gökyüzünden yağmur yerine ateş yağması. yanlış bir evlilik yapıp hayatı boyunca mutsuz olur. Hacca gitmemiş olan kişinin eline dumansız fakat yakıcı olmayan kor halinde bulunan ateş alması. azâb çekmeye ve Allâh-ü Teâlâ (C. Rüyada ateş yakıp o ateşten çıkan kıvılcımların rüya sahibini yakması. kötü hastalığa. Rüyada bir kimsenin ateşte yandığını görmek. rüya sahibinin o kimselere amir olup onlara emir vereceğine rüya delâlet eder. Câfer-i Sâdık (R. hidâyet yoluna gitmeye. gizli ilim öğrenmeye veya hacca gitip Resulü Peygamber (s.genelde mal veya para üzerine çekilir diyebiliriz. üst üste yapılacak evliliklere veya çok evlilik yapıp bir çok kadının mutsuz olmasına sebep olacak adama rüya delâlet eder. dine uygun olmayan söz söylenmesine veya ilim öğretmek için halktan haksız yere para alınmasına rüya delâlet eder. o şehir halkının başına gelebilecek belâlara. rüya sahibi hakkında söylenecek kötü sözlere ve o sözlerin rüya sahibini üzmesine rüya işaret eder. musibetlere rüya yorumlanır. emellere kavuşmaya ve hayatta başarılı olmaya işaret eder. ATLAS Bir kimse rüyasında atlas kumaştan bir elbise giydiğini görürse.C) isyan etmelerine.a. Rüyasında evinin içinde yanan ateşin alevinin etrafı aydınlatması. ilim öğrenmeye ve öğretmeye. yanlış evliliğe. rüyada görülen kimsenin büyük bir belâya. Rüyada top halde atlas kumaş satın almak. Hoca olan kişinin rüyasında atlastan elbise giydiğini görmesi. o adamın başına bir musibetin gelmesine veya dolandırıcı bir kimseye para kaptırıp zarara uğrayacağına rüya işaret eder. Erkek için rüyada atlas elbise giymek. bir çok kimseden faydalanıp yükseleceğine. yetim malı yemeye. rüya o kızın bahtının güzelliğine ve kadrini kıymetini bilen kimseyle evleneceğine yorumlanır.v)'e âşık olmaya rüya delâlet eder. o hâne halkının Allâh-ü Teâlâ'ya (C.C) tarafından uyarılmaya yorumlamıştır. çok iyi bir izdivaç yapacağına rüya delâlet eder.

ailede bulunan erkek kardeşlerin birbirlerine yardımcı olup destek olmalarına rüya delâlet eder. halk arasında itibâr kazanacak işler yapmaya. birbirleri hakkında çirkin. rüya sahibinin sevdiklerine zulüm etmesine. zina haberi almaya ve hayrete düşmeye rüya işaret eder diyebiliriz. zalim olmasına ve günahkâr bir kimse olmasına yorumlanır. kuş türü av hayvanını görmek. Şöyleki: Rüyada ok atmak. yırtıcı av hayvanı görmek. hayırla karışık işlerin çözümlenmesine rüya delâlet eder. o kadının cesur ve tuttuğu işi koparan erkek çocuk doğurmasına delâlet eder. iftirâlı söz söyleyip başkasının kul hakkını üzerine geçirmeye delâlet eder. Rüyada bir insanı toprağa gömüp üzerine taş atmak. çocuğu ahmak ve anasına babasına asi olur diyebiliriz. sıhhat işaretidir. Rüyada hasta olan bir kimsenin üzerine toprak atmak. Rüyasında elinin üstünde atmaca tuttuğunu gören bir erkek. onun sağlığına kavuşmak için olmadık yerlerden devasını bulacağına rüya delâlet eder.ATMAK Rüyada bir şey atmak. ATMACA Rüyada atmaca görmek. Rüyada birden fazla atmaca görmek. sağlık. AV HAYVANI Rüyada eti yenen av hayvanı görmek. Rüyasında edep yerinde atmaca bulunduğunu gören kimsenin. alınan şeylere sahip olmak. Rüyada taş atmak. Hâmile kadının rüyada atmaca görmesi. Rüyada attardan iyi güzel şeyler alınıp. arzu ve emellerin meşakkatsiz bir şekilde yerine gelmesine. Rüyada eşya atmak. ATTAR (Cami avlusunda esans türü güzel koku satan kimse) Rüyada cami avlusunda attardan esans alıp sürünmek. iş hayatında rakiplerine düşmanlık yapan adama. hâne halkı arasında çıkacak huzursuzluğa münâkaşalara. atılan şeyin cinsine göre rüyanın yorumlanmasına sebeb teşkil eder. Rüyasında hasta bir adam elinde atmaca tuttuğunu görse. gençlere yardımcı olup 61 . helâl yoldan kazanılacak mala. haksız söz söyleneceğine rüya delâlet eder. o kimsenin vefat edeceğine veya ecelinin yaklaştığına delâlet eder. akraba olan sözü sohbeti dinlenen kimselerin övgüsünü kazanmaya veya terbiye eden kimseden edep öğrenmeye rüya delâlet eder. malî yönden kudretli duruma gelip akrabalarından muhtaç durumda olanlara yardımcı olup onlara kol kanat gerer.

karşı cinse fazla meyil eden bir kimse olduğuna rüyası delâlet eder. görülen şahsın ilerde öğretmen olup faydalı ilim öğretmesine ve çok sevilip sayılmasına rüya delâlet eder. içten gelen isteklere (iyi veya kötü) uymaya. fitne çıkaran hilekâr adama veya zina suçu işleyip büyük günâha girmeye rüya delâlet eder. 62 .AVLANMAK Bir kimse rüyasında şayet kendisini avcı olarak görürse. Bu rüya geçimin düzelmesine. borçtan kurtulmaya. zahmetsiz kazanılmış mala. geçimini kadın parası yemekle sağlayan adama rüya delâlet eder. hilekâr fakat rüya sahibine sadakatli olan kimsenin yardımıyla kazanılacak bir mala veya paraya sahip olmaya rüya delâlet eder. Küçük çocuğun avlanması. Rüyasında kendi avret yerine baktığını fakat hiç bir kimsenin kendisini görmediğini gören kimseye. hastalıktan şifa bulmaya veya rüya sahibinin eşinin yapmış olduğu gizli işleri öğrenmesine de rüya yorumlanabilir. Bir kimse avret yerinin başkaları tarafından açık olarak görüldüğünü rüyada görmesi. babasının veya eşinin malını muhafaza etmesi gerektiğine rüya delâlet eder. Rüyada yabanî hayvanlarını avlayan kimse görmek. AVCI . onun san'atkâr olup istikbâlde o san'atla geçimini sağlamasına yorumlanır. Rüyada erkek için avcı olup avlanmak. o kimsenin çok büyük günâha girdiğine rüya delâlet eder.onlara yol gösteren kişiye rüya delâlet eder. öğlesine büyük bir miktarda para isabet eder ki. gaflete düşmeye veya iş hayatında ve gündelik hayatta düzensiz olmaya rüya delâlet eder demişlerdir. AV KÖPEĞİ Rüyada av köpeği ile ava çıkmak. Rüyada av köpeğini görüp onu sevmek. insanların üzerlerindeki alacaklarını zorla ellerinden alan adama rüya delâlet eder. AVRET YERİ Rüyasında başka bir kimsenin avret yerine baktığını görmek. Rüyada insan avcısını görmek. rüya sahibinin kendiside bu işe hayret eder. Bir kadının rüyasında avlanması. Rüyada avcı olup avlanmak. Rüyada avlanmak bazı tâbircilere göre. yağcı kimsenin övücü sözlerini dinleyip kibirlenmeye de rüya yorumlanabilir. kendi hanımı olduğu halde başka kadınlara cinsel istek duyan adama rüya delâlet eder. Bir kadın rüyasında evlâdının veya yakını olan bir erkeğin avcı olduğunu görse. hissedar olmaya ve ondan fayda sağlamaya rüya işaret eder. Rüyada avcı olup eti yenmeyen hayvan avlamak.

Rüyada ay'ı güzel bir halde görmek. Bir kimse rüyasında avucunun içersinde kıl bittiğini görürse. mal ve servetin artmasına fakir fukaraya yardımda eli açık davranmaya ve çok büyük sevablar işleyip Cenâb-ı Hakk'ın (C. geçim durumuna yorumlanır. o takdirde rüya yukardaki yorumun tam aksi olarak tâbir edilir. Rüyada ay'ın içersinden çıkmak.C) tarafından kabul edilmesine rüya delâlet eder. o hâne halkının mutluluğuna. 63 .C) rızâsını almaya rüya delâlet eder. geçim sıkıntısı çekmeye. imânının çok kuvvetli olduğu şeklinde rüya tâbir edilir.rüya sahibinin gizli işlerinin düşmanları tarafından öğrenilip rüya sahibine şantaj yapmalarına rüya işaret edebilir diyebiliriz. Rüyasında ay'ın parçalandığını gören kimsenin. hâmile kadının çocuğunu düşürmesine rüya işaret eder. Ayrıca bu rüya ba-zan de çok güzel bir seyahate çıkılacağı şeklinde tâbir edilir. AVİZE Rüyasında evinde avizeyi ışıl ışıl yanar olarak gören bir kimsenin. cimri olmaya. Rüyada görülen avucun genişliği ve düzgünlüğü ise. yakınlarından birisine çok kötülük ettiğine rüyası delâlet eder. göz aydınlığına delâlet eder. lüzumsuz şeylere önem verip asıl gerekli olan işlerden vazgeçmeye rüya delâlet eder. Ayrıca bu rüya. tüccar için zarara. o kimsenin evlâdı kötü yolda olup rüya sahibine hakaret edici söz söyler ve kötü davranışlarda bulunur. Rüyada iki elin avuç içlerini birbirine vurmak. sevincine. AVUÇ İÇİ Rüyada elleri göğe kaldırıp. memur gibi devlet işinde çalışanın işinden kovulmasına. Allâh-ü Teâlâ'ya (C. avucu göğe kaldırmak.C) duâ etmeye ve duaların Cenâb-ı Hakk (C. AY Rüyasında eşi hâmile olan bir kimsenin evine ay doğduğunu görmesi. o kimsenin çok güzel bir oğlu olacağına rüya delâlet eder. doğru yoldan çıkıp kanunsuz yoldan para kazanıp o paranın da hayrını görmemeye rüya delâlet eder. o rüyanın hayra yorumlan-masına sebeb teşkil eder. Şöyleki: Avucun dar veya pis görülmesi. Rüyada avizenin yanar halde görülmesi. Rüyada kişinin avucu. geçimin rahat yolla teminine. haram yola gitmeye. elin sıkılığına da işaret edebilir. . çok yersiz yere yemin ettiğine ve bundan dolayı çok günâha girdiğine. Şayet avize karanlıklar içersinde görülürse.

Allâh-ü Teâlâ'yı (C. Zira yemin etmek.A) rüyada ay görmeyi. müslüman olup hidâyete ermesine işaret eder. hayır işleri yapmaya ve halka reis olmaya tâbir etmiştir. düşmanın malından ve kazancından fayda sağlamaya yorumlanır. rüya sahibinin boğazına çok düşkün birisi olduğuna rüya delâlet eder. AYI Rüyada ayı görüp ona bakmak. akılsız. başkalarının kazancında gözü olup elindeki nimetlerin farkında olmayan ve Cenâb-ı Hakk'a (C. aptal düşmana tâbir olunur. endişeye kapılıp boş yere üzüntü çekmeye rüya delâlet eder. Rüyada ay'ın gökte yavaş yavaş yükseldiğini görmek. Bazen de bu rüya. Rüyada ayı görmek.A) göre rüyada ayı görmek. Rüyada ayı postu üzerine oturmak. zina suçu işleyen kadına yorumlanır. şerefli ve asil bir kadınla evlenir. ahmak. rüya sahibinin başının derde girmesine delâlet eder. AY TUTULMASI Bir kimse rüyasında ay tutulduğunu veya battığını görürse. hayırlı eşe. rüya sahibinin mertebesinin yavaş yavaş yükselmesine veya maddî durumunun zamanla çok güzel bir duruma gelmesine rüya delâlet eder. Rüyada hasta olan bir kimse ay'a bakıp ay'da kendi yüzünü veya cemâlini görse. O bakımdan olur olmaz yere yemin etmek günâh işlemeye sebeb teşkil eder. 64 . çok yemin edip günahkâr olmaya yorumlanır. o geminin batacağına fakat rüya sahibinin inşâAllah sağ salim kurtulacağına rüya delâlet eder. Rüyada ay'a bakıp söz söylemek. o evin reisinin ölüp yuvanın dağılmasına rüya delâlet eder. Rüyada ay'ı yeryüzünde görmek. Rüyada ay'ı iki parça halinde görmek. Rüyada ayı eti yemek. Şöyleki: Rüya o gizli işlerin meydana çıkıp. Câfer-i Sâdık (R. Gizli işler yapan bir kimsenin rüyasında ay görmesi. erkek evlâda. Rüyada ayı doğurmak.C) şükür etmesini bilmeyen kimseye rüya delâlet eder. soyuyla övünmeye. insanlar arasında fesat olan güzelliği ile övünen kötü karakterli kadına ve ondan rüya sahibine ve ailesine gelecek kötülüğe rüya delâlet eder. gizli kapaklı olan bir işinin meydana çıkacağına ve bu işin kendisini birçok yakınının yanında madur duruma düşüreceğine rüyası delâlet eder.Rüyasında bekâr olan bir kimse ay'ın yatağında bulunduğunu görürse. Kâfir olan bir kimsenin eline ay alması. o hastanın öleceğinden korkulur. İbn-i Kesir'e (R.C) şahit tutmaya işarettir. cahil düşman edinmeye veya hayırsız evlâd sahibi olup istikbâlde onun yüzünden çok üzüntü çekmeye rüya işaret eder. Deniz yolculuğunda bulunan kimsenin rüyasında geminin güvertesinden ay'a baktığını görmesi. pek hayra yorumlanmaz.

ayakkabı ayağı koruduğu için. sıhhatli bir ömür sürmesine rüya işaret eder. rüya sahibinin çok önemli bir kaza geçireceğine bundan dolayı çok dikkatli olması gerektiğine rüyası delâlet eder. o kadının kocası tarafından korunup kollanmasına ve onun tarafından çok 65 . Çünki bu işin. bir işine düşmanının engel olacağına rüya delâlet eder. yeni işe girmeye ve önemli teşebbüste bulunup başarı kazanmaya yorumlanır. Rüyada ayakların kesilmesini ve kırılmasını görmek. Ayağında bilezik gören bir kimsenin ise. çok kazançlı bir i işte başarı kazanacağına rüyası işaret eder. derhal yakınlarına bildirmesi gereklidir. rüya anne ve babayı korumaya. Rüyasında bir kimse ayaklarını salladığını veya bir şeyi tekmelediğini görmesi. yolculuğa çıkıp o yolculukta kaza geçirmeye rüya delâlet eder. malî zarara uğramaya. AYAK BİLEZİĞİ Rüyada ayağa bilezik takmak. AYAKKABI Bir kimse rüyasında yeni bir ayakkabı giydiğini görürse. onların desteklerinden mahrum kalmaya yorumlanır. başka birisinin ayaklarını çıplak görürse. Rüyasında bir kimsenin ayakkabıları ile bir nimete vurduğunu görmesi. Ayaklarının demirden olup demir ayaklarla yürüdüğünü gören kimsenin. çok büyük bir üzüntüye düşmeye. ayağa kadar gelmiş olan kısmeti tepmeye veya bir kimseyi malî durumunun güçlenmesi yüzünden ayıplamaya ve sonradan da rüya sahibinin o duruma düşmesine rüya delâlet eder. o gördüğü kişinin veya ailesinin maddî sıkıntı çekeceğine rüya delâlet eder. Bir kadının rüyasında ayak bileğine bilezikler (halhal) taktığını görmesi. İki ayağının birden kesilmesi.Şayet bu rüya sahibinin bu tür gizli bir işi varsa. onlara yardımcı olmaya da yorumlamışlardır. AYAK Rüyada kendi ayaklarını çıplak gören bir kimse. Bazı tâbircilere göre rüyada ayak görmek. Rüyada ayakların güzelliği. Rüyada yeni ayakkabı görmek. O halde ayakların yokluğu onları kayıb etmeye. ailenin büyükleri olan anne veya babaya işaret eder. yakında maddî sıkıntı çekeceğine. evlenmeye ve evlenilen kişinin emri altına girip onun herşeye hükmetmesine rüya delâlet eder. kişinin dünya ve âhiret hayatının güzel olmasına veya rüya sahibinin bu iki âlemde de başarılı olmasına rüya delâlet eder. söylediği bir sözün meydana çıkmasına ve kendisinin bu sözü inkâr edeceğine rüya delâlet eder. rüya sahibi için çok problemlere sebeb olacak diyebiliriz. Bazı tâbirciler.

o kimsenin bir düşmanı olduğuna ve o düşmanının hâne halkından birisi olduğuna rüya işaret eder. Rüyada Kur'ân-ı Kerîm'den âyeti kerîme okumak.sevilmesine rüya işaret eder. Rüyada ayçiçeğini kelle halinde görmek. ÂYETLER Rüyasında bir kimse Kur'ân-ı Kerîm'den âyet okuduğunu görürse. AYRAN ÇALKALAMAK Bir kimse rüyasında ayran çalkaladığını görürse. sağlığın bozulup rüya sahibinin hastalanacağına da yorumlanabilir. Ayrıca iyi bir haber alınacağına ve çok arzu ettiği bir işin olacağına da rüya yorumlanabilir. Ayrıca bu rüya. küfürden ayrılıp iman dolu bir dünya hayatına döneceğine rüyası delâlet eder. nasihat eden adamdan nasihat dinleyip yanlış hareketlerden uzak kalmaya da rüya yorumlanabilir. takva sahibi olmaya. Rüyada ayran içmek. evinin huzurunun daha iyi olacağına rüyası delâlet eder. Bazı tâbirciler bu rüyayı. 66 . AYÇİÇEĞİ Bir kimse rüyasında ayçiçeği topladığını görürse. AYAZ Rüyasında kendisini veya evinin çok ayazda yâni fırtınada kaldığını gören bir kişinin. iş açıklığına kısmetin gürleşmesine de yorumlamışlardır. ayçiçeği yediğini görürse. Ve bu durum rüya sahibi olan kadının. hayırlı bir haber alacağına çok rahata kavuşacağına rüya delâlet eder. maddî sıkıntı içine düşeceğine aile huzurunun kaçacağına rüyası işaret eder diyebiliriz. Rüyasında bir kimse aydınlıktan karanlığa girdiğini görürse. eşinin ailesi tarafından çok kıskanılmasına hased edilmesine sebeb olacaktır diyebiliriz. bir yakınının aile hayatına karışacağına ve onların huzurunu bozacağına rüyası delâlet eder. AYDINLIK Bir kimse rüyasında kendisinin aydınlığa çıktığını görürse. tövbekar olup İslâmiyete uygun yaşamaya. şöhrete kavuşacağına. rızkının artacağına rüyası delâlet eder. göz aydınlığı almaya çok sevinmeye de yorumlanabilir.

10) SEVVAL: O kimsenin çok sevinçli bir haber duyacağına rüya delâlet eder. 7) RECEP: Hz. 5) CEMAZİYEL-ÛLÂ: Rüyasında kendisini bu ay içinde yaşadığını gören bir kimsenin çok hatalı işler yaptığına rüya delâlet eder. çok hayırlı bir iş yapacağına. yeni girdiği bir işinin çok kazanç getireceğine rüyası delâlet eder. yakınlarına karşı çok cimri davrandığına rüyası delâlet eder.AYLAR Rüyasında kendini aylar içinde gören bir kimsenin rüyası çeşitli şekilde yorumlanır. âhiret hayatında çok şerefleneceğine. rüyası hem kendisi için. 1) MUHARREM: Bir kimsenin kendisini muharrem ayında görmesi. 4) REBİÜ'L ÂHİR: Hz. 3) REBİ-UL EVVEL ayında görmek: Bu ayda kendisini yola çıktığını gören bir kimsenin. memleketinin başında bulunan iktidarın görevinden ayrılacağına rüya delâlet eder. 8) ŞABAN: Bir kimse kendisini şaban ayı içersinde yaşadığını görürse. temiz ve kaygısız başarılı günlerinin bol olacağına rüya delâlet eder. Muhammed (S. salih kulların arasına girdiğine rüya delâlet eder. Ayrıca bu ayda oruç tuttuğunu gören bir kimseye cennet kapılarının açıldığına rüya işaret eder. 2) SAFER ayında görmek: Bu ayda görülen rüyalar hiçbir zaman tâbir olunmaz. hemde aile çevresi için çok hayırlıdır. 11) ZİLKADE: Bu ayda kendisini gören bir kimsenin asi bir evlâdı olacağına rüya delâlet eder. Şöyleki: Arâbî ayların tâbiri aşağıdaki gibi yorumlanır. Allâh-ü Teâlâ'ın (C. 6) CEMAZİYEL ÂHİR: Bu ayda kendisini gören bir kimsenin. 12) ZİLHİCCE: islâm dininin farz kadar kesin olan sünnetlerinden 67 . 9) RAMAZAN: Ayların sultanı olan Ramazan ayında kendisini gören bir kimsenin.A. mal bereketine. Âli (R.C) salih kullarından olacak bir evlâdı olacağına iyi bir yolculuk yapacağına rüya delâlet eder.A)'ın doğduğu bu ayda kendisini gören kimsenin.V) efendimiz'in mi'rac'a çıktığı ay olan recep ayında kendini gören kimsenin.

Rüyada altın ayna görmek. Rüyada bir kimsenin aynaya baktığını görmesi. Bekâr bir kimse rüyasında aynaya baktığını görürse. AYVA Rüyasında ayva yediğini gören kimsenin. gördüğü o kadının kendisine kuma olacağına rüya işaret eder. Hasta olan bir kimsenin rüyasında aynaya bakması. hapisten veya zindandan kurtulacağına rüya yorumlanır. Bu yüzden bu ayda kendisini gören bir kimsenin. malının eksilmesine rüyası delâlet eder.olan kurban kesmenin vuku bulduğu yüce kurban bayramını içine alan bu ayın hikmeti çok büyüktür. o kimsenin vefat edeceğine rüya yorumlanır. rüya sahibinin kendi san'atıyla uğraşacak. kocasının bir kadınla daha evleneceğine. çok sevdiği birinin ölümünü duyacağına. Rüyada ayva ağacından ayva toplamak. Rüyada gümüş aynaya bakan kimsenin. orada kendi yüzünü görse. karısı vefat eder. çok büyük sevâb işleyeceğine ve hayırlı bir işe ön ayak olacağına rüya delâlet eder. kendisine benzeyen kız çocuğu doğuracağına rüya delâlet eder. AYRILMAK .C) kendisinden razı olmadığına. ayva satın aldığını gören bir kimsenin ise. çok seyahate çıkmaya. AYNA Bir kimse rüyasında aynaya bakıp. eşine daha büyük bir sevgiyle bağlanacağına rüya delâlet eder. zarar ziyan edeceğine ve aklının noksanlığına rüyası işarettir. şöhret ve makamı elinden gider. çok güzel bir kızı olacağına işaret eder. rüya sahibinin üzüntü ve kederlerinden kurtulacağına rüyası delâlet eder. Rüyasında aynanın kırıldığını gören kimsenin. Cenâb-ı Hakk'ın (C.BOŞANMAK Rüyasında eşinden ayrıldığını gören bir kimsenin. kendisine çok benzeyen bir çocuğu olur. Eğer rüya sahibi sultan veya vali ise görevinden ayrılacağına rüyası işaret eder. kârlı ticaret yapmaya veya hâmile kadının çok güzel yüzlü çocuk doğurmasına rüya işaret eder. rüya sahibinin gizli ve aşikâre olarak Allâh-ü Teâlâ'ya (C. Evli olan bir kadın rüyada aynaya bakıp aynada başka bir kadın görse.C) asi olduğuna. dinimizce kuvvet. Rüyada bir erkek aynaya baktığını ve kendisini değişik bir şekilde görmesi. rüya sahibinin evleneceğine rüya delâlet eder. 68 . fakirlikten sonra zenginlik ve görevden atıldıktan sonra yeniden işe girmeye yorumlanır. Hapiste veya zindanda bulunan bir kimse rüyasında aynaya bakıp kendi yüzünü görürse. Rüyada üzüntülü bir kadının aynada tenasül uzvunu görmesi. rüya sahibinin malca. Hâmile olan bir kadın rüyada kendisini aynada görse.

rüya sahibinin Cenâb-ı Hakk'ın (C. AZRAİL (A. rüya sahibinin tövbe etmeden öleceğine rüya delâlet eder. Cenâb-ı Hakk'a (C. Azrail (A.C) sınamasına. AZAP ETMEK Rüyasında birisini azarladığını ve azarlandığını gören kimsenin çok hatalı hareketleri olduğuna ve doğru yola dönmesi gerektiğine rüya delâlet eder.S) ile konuştuğunu gören bir kimsenin. rüya sahibinin ailesinden ayrılacağına. şehid olmaya delâlet eder. Rüyada Azrail (A.AZAD ETMEK Rüyasında bir köleyi azad ettiğini gören bir kimsenin bir kurban kesmesi gerekir.S)'ı görmek. Rüyada azap edilmesi. Öfkeli bir halde görmek ise. rüyasında kendisini azmış bir halde veya rüya sahibinin azmış bir hayvan görmesini. ziraat ve meyvelerde görülen afetlere ve kıtlık olmasına rüya delâlet eder. Çünkü unutmuş olduğu bir adağı vardır o yüzden uyarılmakta olduğuna rüya işaret etmekdir. hastaların ölmesine. figan ve dövünmeyi icab ettiren şeylerin meydana gelmesine rüya delâlet eder.S)'ı görmek. Rüyada Azrail (A. ömrünün uzadığına ve mirasa konacağına rüyası delâlet eder. 69 . Bazı tâbirciler ise. AZGINLIK Rüyada azgın hale gelmek.C) isyan etmeye ve onun istediği yoldan ayrılıp imansız olarak ölmeye rüya delâlet eder. cemiyeti dağıtmaya ve hiç bir kimseyi himayesi altında tutmamaya. imtihan etmesine rüya delâlet eder. korkunç haberlere ve bunlara benzer feryad.S)'ı güler yüzlü görmek. yangın çıkmasına. AZARLAMA Rüyada azarlanmak. binaların yıkılmasına. cinsel arzuların artacağına rüyayı yorumlamışlardır. kişinin büyüklerinden göreceği maddî ve manevî desteğe yorumlanır.S) Rüyasında dört büyük meleklerden biri olan Azrail (A.

namazı terk etmesine. çok üzüleceğine rüya yorumlanır. eğer babası sağ ise babasını çok kırdığına. bacanın yıkılması. Babasının elini öperken gören bir kimsenin ise. kırgın olduğu bir arkadaşıyla barışacağına rüya delâlet eder. bacanın temizlenmesi. Bazı tâbircilere göre rüyada baca görmek. şayet babası vefat etmişse ondan hayır ve duâ beklediğine rüya delâlet eder. gücendirdiğine. babasının mesleğini öğrenip geçimini o mesleklen temin eder. BACAK Rüyada bacak görmek. korkuya ve iş karışıklığına.B BABA Rüyasında babasını gören kişinin. rüya sahibi. BACA Rüyasında bacasının tüttüğünü gören bir kimsenin. hane halkının başındaki belâların define. çeşitli şekilde yorumlanmıştır. evin reisinin ölmesine rüya delâlet eder. Çünkü baba. namusu hakkında söz söylenmesine ve kocasıyla 70 . Bir erkek babasının arkasından gittiğini rüyada görürse. o tüccarın iflâs edeceğine yorumlanır. Bir kadının rüyasında bacaklarının açılıp görülmesi. Ticaretle uğraşan kimsenin bacaklarını yerinde görememesi. Rüyada bacakların birbirine karışması. Şöyleki: rüyada bacanın yanması. kişinin geçim durumuna veya hayatına. rüya sahibinin hayatında önemli problemlerin meydana gelmesine rüya delâlet eder. hane halkının başına gelebilecek önemli bir felâkete. ömrünün mesafesine delâlet eder. bir insanın koruyucusu ve sayması gereken insanların başında gelmektedir.

evin huzursuzluğunun gitmesine ve aile bireylerinin birbirlerini sevip. o kimsenin uzun zamandan beri bozuk olan işlerinin düzeleceğine rüyası delâlet eder. Rüyada acı badem yemek. Rüyada ev badanalamak. sıhhatin bozulmasına veya ruhî sarsıntının geçip rüya sahibinin huzura kavuşmasına rüya delâlet eder. göz aydınlığına. Rüyasında bacaklarının koptuğunu gören bir kimsenin çıkmak üzere hazırlandığı seyahatinin yarım kalacağına rüya delâlet eder. yeni bir eve taşınacağına. işlemiş olduğu kötü bir hareketten dolayı vijdan azabı 71 . BAĞ Rüyada bağ görüp (üzüm bağı) üzüm toplamak. hasta olan bir uzvunun iyileşeceğine rüya delâlet eder. BAĞLANMAK Rüyasında elinden veya ayağından bir yere sıkıca bağlandığını gören kimsenin. ev sahibi olacağına rüya delâlet eder. birbirlerine iyi veya kötü günde yardımcı olmalarına rüya delâlet eder.arasının açılmasına rüya tâbir olunur. BADANA Bir kimse rüyasında evini badana ettirirse. kısır kadının gebe kalmasına. sevinçli habere. BADEMCİK Rüyasında bademcik ameliyatı olan kimsenin. Rüyasında bir kimse evlâdının bademcik ameliyatı olduğunu görse. saymalarına. BADEM ŞEKERİ Rüyada badem şekeri yemek. acı söz söylemeye veya işitmeye de yorumlanabilir. Rüyada badem ağacını görüp onun meyvesini toplayıp yemek. çetin adamın elinden malını almaya veya garip muhtaç akrabalara maddi yardımda bulunmaya rüya işaret eder diyebiliriz. BADEM Bir şahıs rüyasında badem topladığını veya badem ağacı diktiğini görürse. rüya sahibinin akrabalarından olan küçük bir çocuğun önemli bir kaza geçirmesine rüya yorumlanır. düğün haberi almaya veya düşman görünüp gerçekte dost olan kimseden iyilik gelmesine rüya delâlet eder.

zekât ve sadaka vermemeye yorumlanır.C) başkasının hakkında dilenileni (iyi veya kötü) insanın kendi başına verir. okul gibi yerlerin yapılmasına yardımcı olmaya. Rüyada ellerin bağlanması.çekmesine. Bir erkek tenasül uzvunun bağlandığını rüyasında görse. zikir söylemeye veya dîni ibâdetleri yerine getirmeye yorumlanır. baharatın cinsine göre rüyanın yorumlanmasına sebep teşkil eder. 72 . BAHÇIVAN Rüyada bahçıvan olmak. cami. şerre. Bu kimse hareketlerine ve düşüncelerine sahip olup kimsenin kötülüğünü istememelidir. çok iyi bir kimseye gitmek için yola çıkacağı rüya işaret eder. Tarçın görmek. O nedenle rüyada bağırsakların dökülüp meydana çıkması o gizli paranın herkes tarafından öğrenilmesine delâlet eder demişlerdir. günahkâr olmaya. evlenmeye. o rüya sahibinin cinsel iktidarını kayıb edeceğine rüya delâlet eder. zahmetsiz ele geçecek paraya yorumlanır. Şöyleki: Karabiber görmek. Bir kimse rüyasında bahar aylarından birinde ve bahar çiçeklerinin açmış olduğunu görse. BAHARAT Rüyada baharat görmek. para vermeye veya bu gibi hayır işlerin yapılması için halka önder olan kimseye rüya delâlet eder. diş ağrısı çekmeye. Zira Allâh-ü Teâlâ (C. Bazı tâbircilere göre bağırsak. yetimhane. içinin fesat dolu bir kalbe sahip olduğuna rüya delâlet eder. BAHAR Kendisini baharda gören bir kimsenin. endişelenip bir iş için meraklanmaya rüya delâlet eder diyebiliriz. çok büyük üzüntüye fakat arkadan çok sevindirici olayların meydana gelmesine işaret eder. BAĞIRSAKLARIN DÖKÜLMESİ Rüyasında bir kimsenin bağırsaklarının döküldüğünü görmek. hasisliğe hayır hasenat işlememeye. aşevi. o kimsenin hayatını mutlu ve sıhhatli bir şekilde geçireceğine sevdiği kimseyle evleneceğine ve feraha çıkıp rahat edeceğine rüya delâlet eder diyebiliriz. Karanfil görmek. cimriliğe. Zencefil görmek. insanın ailesinden gizli biriktirdiği paraya da yorumlanmıştır. belâya düşmeye veya yapılmış olan hataların rüya sahibinin başına önemli işler açacağına rüya delâlet eder.

Bir kimse rüyasında bahçe kazdığını görürse. Ayrıca bu rüya. Rüya o kişinin dünya ve âhiret haline delâlet eder. sadaka vermesi icap eder. bahçeyi tırmıklamak. rüya sahibinin ailesini kötü kimselerin şerrinden muhafaza etmesine rüya işaret eder diyebiliriz. fakirleşmeye. bahçeye duvar örmek. Rüyada bahçede kürekle toprak kazmak. BAHŞİŞ Rüyasında bahşiş veren kimsenin. çok hatalı işler yaptığına rüya delâlet eder. hemde aile çevresinde çok iyi karşılanacağına rüya delâlet eder. o kişinin askerliğini bahriyeli olarak yapacağına rüya delâlet eder. miras kalan paraya. bahçe düzelten birisini görmek.BAKIRCI Bir kimse rüyasında bakır eşya alır veya satarsa. sağlıksız. Çünkü rüya. hastalıklı çocuk doğuracağına rüya işaret eder. hayra yorumlanır. iflâsa.BAHÇE Rüyasında çok güzel bir bahçe içersinde bulunduğunu gören kimsenin rüyası. çok lüzumsuz yere konuşan. dünya işlerine fazlaca önem vermeye. aile bireylerinden gizli birikim yapmaya ve ailenin bu durumu öğrenip rüya sahibine kızmasına rüya delâlet eder. Hâmile kadının rüyasında bakırdan yapılmış eşya görüp ona sahip olması. kişinin dünya hayatına önem verip âhiret hayatını unuttuğuna da işaret etmektedir. kavga veya münakaşa etmeye düşmana hainlik etmeye yorumlanmıştır. mala sahip olmaya. yaptığı işlerin Allâhü Teâlâ (C. 73 . Rüyada bakır döven bakırcıyı görmek. BAKIR . sahibi için uyarı niteliği taşımaktadır. insanları boş yere meşgul eden adama rüya delâlet eder. zahmetli olan işin rüya sahibinin lehine sonuçlanmasına. Çünkü rüyada bakır.C) katında. BAKKAL Rüyada bakkal görmek. hayırlı iş haberi alacağına. BAHRİYELİ ASKER Rüyada bahriyeli asker görmek. o yolculuktan selâmetle dönmeye. dolandırıcı adam tarafından aldatılmaya yorumlanır. deniz yolculuğuna çıkmaya. deniz aşırı bir yerden haber almaya veya rüya sahibinin askerlik vakti gelmiş yakını varsa. fakat konuştuğu kadar işe yaramayan. Ticaretle uğraşan kimse için rüyada bakkal görmek.

çok çalışkan kimse olmaya rüya yorumlanır. çok sıhhatli bir ömür süreceği söylenebilir.C) sevdiği kullarından olmaya rüya delâlet eder. rüyanın sevindirici olmasına. üzüntü çekeceğine delildir. helâl para kazanmaya. Kur'ân-ı Kerîm okumaya başlamasına. zengin kimse için başkalarının malında gözü olmaya. Rüyada pişmiş bakla yemek. çok büyük bir sıkıntı geçireceğine. kötü huyları terk edip hidâyet yoluna dönmeye. çok çeşitli şekilde yorumlanır. cahil kimsenin ilim öğrenmesine ve ibâdetlerine önem verip eksiksiz. Malının kiri olan zekâtını vermesi gerekmektedir. Şayet rüyasında balgam tüküren kimse çok hasta ise o kimsenin iyileşeceğine sıhhatine kavuşacağına rüya delâlet eder. sevinçli habere. geçimini alın teri ile kazanmaya. rüya sahibine yararlı olacak iş değişikliğine veya hâmile kadının kız çocuk doğurmasına rüya yorumlanır. tez vakitte evlâd sahibi olacağına ve o evlâdın çok sevileceğine. noksansız yerine getirmesine ve Cenâb-ı Hakk'ın (C. Şayet rüyada yeşil bakla çiğ olarak yenirse çok uzaktan bir haber alınacağına rüya delâlet eder. Rüyada bakla satın almak. Bazı tâbircilere göre arı kovanından bal toplamak. BAKLAVA Rüyada baklava yemek.PİŞİRMEK Rüyada bakla topladığını ve pişirdiğini gören kimse. ana babasına hayırlı olacağına rüya işaret eder. karışık olan işlere düşünmeden girmeye veya rüya sahibinin kardeşlerinden yana şanssız bir kimse olduğuna rüya işaret eder. Çocuğu olmayan kimsenin rüyada bal satın alıp yemesi. Ayrıca rüyada balgam tükürmek. 74 . kıskançlık çekmeye ve bu yüzden de huzursuz olmaya yorumlamışlardır. yalan yemin etmekten vazgeçmeye rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler rüyada öksürerek balgam çıkarmayı. BALGAM Rüyada balgam tükürmek.BAKLA TOPLAMAK . Rüyasında Kur'ân-ı Kerîm okumayı bilmeyen bir kimsenin bal yemesi. iç sıkıntılarından kurtulmaya. BAL Rüyasında bal yediğini gören bir kimsenin. BALIK Rüyada balık görmek. zekâtını tam vermeyen kimseye de yorumlanabilir. dertten ve gamdan kurtulmaya yorumlanır.

Rüyada balık atmak. yalan söz konuşup iş ortağını aldatıp ondan zarar görmeye rüya işaret eder. başkasının namusu hakkında iftira edip o iftira edilen kişinin parasına ve malına göz dikmeye yorumlanır. 8) Balık tarafından yutulmak. balık ağının yırtık olması. maddî durumu düzeltmek için yeni tedbirler almaya. Bekâr bir erkek büyük bir balık tuttuğunu rüyasında § görse. ayağa gelmiş kısmeti tepmeye yorumlanır. 4) Ağ ile balık tutmak. Sıhhatli bir ömür geçireceğine. yetim malı yemeye veya haram yolla kazanılmış parayı harcamaya yorumlanır.C) katında kabul olunduğuna ve ni'metin artmasına yorumlanır. Rüyasında kendi elinde birçok şişirilmiş balon tuttuğunu gören kimsenin. boş hevesler peşinde olup sürekli iş değiştirdiğinden dolayı birçok iyi fırsatları kaçırdığını söyleyebiliriz. 3) Balıkları toplanmış görmek. rüyanın çok hayırlı olduğuna işarettir. o çocuğun büyük'bir kaza geçireceğinden korkulur.1) Büyük balık tutmak. 7) Balık pişirmek. BALTA Balta ile bir ağacı kestiğini gören bir kimsenin çok yakında 75 . çok kalabalık ve aynı zamanda malî durumu fevkalâde olan bir aile-den kız alır. BALON Bir kimse rüyasında çocuğunun kırmızı bolanla oynadığını görürse. duaların Cenâb-ı Hakk'ın (C. şüpheli bir çocuğa sahip olmaya. Rüyada balık görmek. 5) Balık tuzlamak. kısmet azalmasına. tasarruf etmeye ve devamlı gelecek paraya. Ferahlık verecek bir haber alınmasına. Rüyasında içi temizlenmemiş balık yemek. İyi bir izdivaç yapmaya veya uzun zamandır ümit edilen bir şeyin olmasına. Hakkında iyi şeyler konuşulduğuna. 2) Küçük balık tutmak. Çok büyük bir kısmet geleceğine. zahmetsiz paraya. Rüyada balık satmak. 6) Alabalık görmek. Rüyada gökyüzünden pişmiş balık inmesi. Mirasa konmaya. Rüya sahibinin bir borucunu tez vakitte kolaylıkla ödeyeceğine rüya delâlet eder. Hayırlı bir haberler duyup yola çıkmaya. Rüyada kokmuş balık yemek. alınan tedbirlerin boşa gitmesine rüya delâlet eder. BALIK AĞI Rüyada balık ağı görmek.

Rüyada balta ile yontulan tahta görmek. Şayet eldeki bardak kırılırsa. üzüntüye ve tahta parçaları nisbetinde üzüntünün büyüklüğüne veya küçüklüğüne işaret eder. eşinden fazla muhabbet. karşılık beklemeden ihtiyaç içersinde olan yakın akrabalara yardımcı olup onları çok sevindirmeye rüya delâlet eder. kazancın artıp geçimin rahatlamasına yorumlamışlardır. sıhhatli bir ömür süreceğine rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler rüyada balta görmeyi. BARDAK Bir kimsenin rüyasında kirli bardaktan su içmesi. BANDO Rüyada bando veya mızıka sesi duymak. eşin hastalanıp yatağa düşmesine. BARAKA Rüyada barakaya kapatılmış kimseyi görmek. BAMYA Rüyada bamya toplayıp yemek. 76 . iç tarafa atılması aile içinden olacak üzüntüye. emanet mala. başkasının başına gelmiş olaylardan fazlaca etkilenip üzülmeye rüya delâlet eder. elinde kıymetli bardak tuttuğunu gören kimsenin. BANKER Rüyada bankerden para almak veya çekmek. erkek evlâd sahibi olmaya. hapise düşecek fakat tez zamanda kurtulacak yakın akrabaya işaret eder. haram olan faizden yediğine ve tövbe etmesi gerektiğine rüya delâlet eder. yakında sıhhatinin bozulacağına şayet temiz bir bardaktan içerse. Kıymıkların dış tarafa atılması. Bazı tâbircilere göre rüyada bardak. kişinin eşine işaret eder. bağırsak hastalığı çekmeye. meşakkate.üzüleceği bir haber alacağına rüya delâlet eder. kazancının nereden geldiği belli olmayan adamla birlikte iş yapıp daha sonra rüya sahibinin ödeyemeyeceği oranda borç altına girmesine rüya delâlet eder. BANKA Rüyasında kendisini bankada gören kimsenin. sıkıntıya delâlet eder. aile dışından olacak üzüntüye. sevgi görmesine rüya delâlet eder.

Rüyada iki başlı olmak. evlâd sayısının artmasına işaret eder. malın artmasına. sayılan. Kendi başının yerinde başkasının başının bulunduğunu gören kimse. hem de büyümesi. devletin başında bulunan kimseye. rüya. Rüyasında başının hayvan başı olduğunu gören kimse.BASAMAK Rüyada merdiven basamağı çıkmak. Rüyada battaniye. itimadı kayıb edilmiş bir büyüğün tekrar itimadını kazanmaya rüya işaret eder. bilmeden çok kötü sonuçlanacak bir işe girmeye ve bu iş yüzünden umulmadık işlerin 77 . Şöyleki: Bir kimsenin rüyasında başının normalin üzerinde büyüdüğünü görmesi. kısmetin bir miktar kapalı olup rüya sahibinin bu durumdan rahatsız olup hüzün duymasına rüya delâlet eder diyebiliriz. arkadaşa. BATAKLIK Rüyada bataklıkta battığını görmek. kötülüklere karşı tedbir almaya önlem almaya da yorumlanabilir. büyük mala sahip olmasına veya servete emeksiz olarak konmasına rüya delâlet eder. hasta ise o hastanın öleceğinden korkulur. çok akılsızca işler yapıp kendisine büyük kötülüklerde bulunur. sevilen büyüğüne.A) rüyada baş görmeyi. BAŞ Rüyada baş görmek. şerefli olmaya yorumlanır. kayıb olan eşyanın bulunmasına.sahibinin ailesine yorumlanır. rütbenin veya mevkînin büyümesine veya itibarın artmasına. Rüyada kesik başın tekrar bedene yapışması. zevceye veya emir veren amire yorumlamıştır. mala. Rüyasında başını fırına soktuğunu veya başının alev alev yandığını gören kimsenin. o kimsenin ailesinin çoğalmasına. sözlerin birbirini tutmamasına veya yalan söz konuşmaya yorumlanır. Rüyada başın hem güzetleşip. ilim öğrenmeye. yakın dosta yorumlanır. Rüyada bir kimse boynunun vurulup başının vücudundan ayrıldığını görürse. Câfer-i Sâdık (R. Rüyada basamakta oturmak. Bu rüya bazen de yanlış kişiyle evlenmeye de yorumlanabilir. malî durumun veya kişinin isminin yavaş yavaş büyümesine rüya işaret eder. Bazen de rüyada battaniye görmek. kendisine uygun olmayan kişilerle arkadaşlık ettiğine ve o arkadaşlarından kötülük göreceğine rüya delâlet eder. evlâda. ailenin reisine. elden çıkmış paranın rüya sahibinin eline tekrar geri gelmesine. BATTANİYE Bir sevdiğinizin hayatını ve istikbâlini mafh edeceğinize rüya delâlet eder.

mutlu habere. Rüyada baykuş görmek genelde rüyanın şerre yorumlanmasına sebeb teşkil eder. Rüyada sarı bayrak. Aldatılmaya. pek hayra yorumlanmaz. Ayrıca kız bebek. yeşil bayrak. tez haber alıp üzülmeye. evden birisinin çok hastalanacağı şeklinde rüya yorumlanır. rüyanın hayra yorumlanmasına sebeb teşkil eder. BAYRAK Rüyada bayrak görmek. üzüntüye aşırı kederlenmeye tâbir edilir. siyah bayrak. oğlan bebek. arzuların olmasına da işaret edebilir.geleceğine rüya işaret eder. cihâd etmeye. Evlilik hazırlığı yapan bir kız rüyasında bataklığa düştüğünü görürse. hastalığa. beyaz bayrak. Yanlız rüyada oyuncak bebek görmek. akrabaların sevinçli bir olay nedeniyle bir araya gelmesine ve aralarında temiz. Bazen de rüya sahibinin evine hırsız gireceğinden korkulur.rüyanın tâbir olunmasına sebeb teşkil eder. sevince. Bazı tâbirciler kız bebeği. acı habere. hâmile kadının çocuğunu düşürmesine. feraha. göz aydınlığına. 78 . Rüyada baykuş sesi duymak. BEBEK Rüyada yeni doğmuş bebek görmek. güzel konuşmaların yapılmasına rüya delâlet eder. iş yeri almaya veya dükkân açmaya yorumlanır. muradların. BAYKUŞ Rüyada evinde baykuş öttüğünü gören kimsenin evinden cenaze çıkar şayet sadece ötmeden durursa. pişman olup utanmaya. kırmızı bayrak. çok kötü bir evlilik yapıp mutsuz bir ömür süreceğine rüya delâlet eder. BAYRAM Bir kimse rüyasında kendisini dinî bayramlardan birisinde görürse. görülen bayrağın rengine göre . acı habere. gama. ölüme veya çok büyük bir acı olayın duyulmasına yorumlanır. o rüyanın yorumlanmaması gerektiğine işaret eder. gayr-i meşru ilişkiden nesebi belli olmayan çocuğa rüya delâlet eder. ibâdetleri yapmaya. kızgın habere yorumlamışlarsa da aslında kız bebek yeni ev sahibi olmaya. BAYILMAK Rüyada bayılmak. erkek bebek görmek. islâmi hayat sürmeye.

V)'in sünnet-i seniyyelerine uygun olmasına rüya delâlet eder. BEDDUÂ Rüyada beddua etmek. Çünkü beddua daima söylenen kişiye aittir. Dinî bakımdan ise. evine hırsız girer veya rüya sahibi maddî sıkıntı içine düşer. BEKLEMEK Rüyada ne olduğu belli olmayan şeyi beklemek. davranışların peygamber efendimiz (S. yatır ve cami ziyaretlerine gideceğini söyleyebiliriz. boş yere vakit geçirmeye veya ümitsiz aşka tutulmaya rüya delâlet eder.A. insanları doğru yola çağırmaya. Bu rüya aynı zamanda Cenâb-ı Hakk'ın (C. 79 . BEL Bir erkeğin rüyasında belinden su alınması. Rüyada bekçi olup türbe veya kabristan beklemek. BELÂ Rüyada belâ okumak.C) dostu olan iyi kullarının arasına katılmaya. dünya hayatını âhiret hayatına tercih eder ve duaları Allâhü Teâlâ (C. devlet veya mahkeme kapısında olan davanın rüya sahibinin lehine sonuçlanıp rüya sahibinin düşmanlarının karşısında zafere kavuşmasına rüya delâlet eder. onların sohbetlerinde bulunmaya da rüya yorumlanabilir. kişinin başına gelecek felâketlere delâlet eder. BEKÇİ Rüyasında bekçinin evini beklediğini gören kimsenin. hanımının gebe kalmasına yorumlanır.BEĞENMEK Rüyasında çok beğendiği bir eşyayı satın alan kişinin. aynen beddua etmekte olduğu gibi rüyanın yorumlanmasına sebeb teşkil eder. Rüyada bir kimse belinden ikiye bölündüğünü görse. çok sevdiği bir eşyası zarar görür ayrıca huysuz bir arkadaşıyla başı derde girer diyebiliriz. BERAAT Rüyada beraat kağıdını aldığını gören kişi.C) katında kabul olunur.

bol rızka. Rüyada beşik sallamak. meselâ besmelenin alnına yazıldığını gören kimse. Bu rüya aynı zamanda rüya sahibinin karekterinin kötülüğüne de işaret eder diyebiliriz. bekâr için evlenmeye. imânın azalmasına veya ibâdet etmekten vazgeçmeye rüya delâlet eder. çok yakında vefat eder. Rüyada Besmele-i şerîfeyi karışık olarak yazmanın tâbiri de. yardımcı olmaya. Bazı hallerde ise. sakatlık meydana gelmesine de yorumlanabilir. BEŞİK Rüyada beşik görmek. Rüyada yanlış yazılmış Besmele-i şerîfeyi düzeltmek. * Daha geniş bilgi için bakınız saç tâbirine. Berberde saç kestirmek aynı zamanda üzüntü verecek bir olayın duyulmasına veya ömür kısalığına da yorumlanır. evlâdın üzerine titremeye ve onunla çok ilgilenir. aynen yukardaki gibi olur. nimete delâlet eder. dinden dönecek davranışlar içersinde bulunmaya. rüya sahibinin eşinden boşanmasına veya rüya sahibinin yetişkin evlâdı varsa onu bir hatasından dolayı evden kovmasına rüya delâlet eder. hoca olup halka iyi sözler söyleyip ders vermeye rüya delâlet eder. 80 . işlerinin ters gideceğini söyleyebiliriz. Rüyada Besmele-i şerîfi tersten yazmak. Ancak bu aşırı ilgiden rüya sahibinin evlâdı veya çok yakınları rahatsız olur diyebiliriz. oğlan doğurmasına tahtadan yapılmış beşik alması kız doğurmasına delâlet eder. Rüyada alına besmele yazılması. çok ümit ettiği bir işinin olmayacağına rüya delâlet eder. Rüyasında beşik satın alıp daha sonra bu beşiğin kırılıp parçalandığını bir kimsenin görmesi. Başkasının yazmış olduğu Besmele-i şerîfeyi rüyada silmek. Yolculuğa niyetli olan kimse bu rüyadan sonra yolculuğa çıkmamalıdır. Gebe kadının madeni beşik alması. BESMELE-İ ŞERÎF Rüyada besmele-i şerîfeyi yazarken görmek. Çünkü bu tip görülen rüya bazen de kaza geçirmeye. verilen sözden dönmeye. evli kimse için yeni evlâd sahibi olmaya delâlet eder.BERBER Rüyasında berberde traş olduğunu gören kimsenin. BENZİNCİ Rüyasında benzinciden arabasına benzin aldığını gören kimsenin. Birde besmele-i şerîfeyi rüyasında tespihle çeken kimsenin ibâdetlerinin kabul olduğuna rüya işaret eder diyebiliriz. şehit sevabı alınarak ruhu teslim etmeye de yorumlanabilir. dine bid'ât sokmaya veya Islâmiyette olmayan hükümleri söylemeye rüya delâlet eder. başkalarını doğru yola çevirmeye.

Bu rüya aynı zamanda âhirette Peygamber efendimiz (s. çok yakında hacca gideceğine ve çok sevaba nail olacağına rüya delâlet eder. BEYTULLLÂH Rüyasında beytullâh'ı tavaf ettiğini gören kimse. çok akıllı olmaya ve hayır işlerine önem verip o işleri rüya sahibinin yapmasına rüya yorumlanmıştır. gizli mala. Câfer-i Sâdık (R. tasarrufa. Rüyada bıçaklanmak. san'atkâr olup o san'atı başkalarına öğretmeye ve bu yüzden birçok kimsenin hayır dualarını almaya rüya delâlet eder. hiç ümit edilmeyen yerden rızıklanmaya.BEYİN Rüyada beyin yiyen kimse. hayır duâ almaya. BEZELYE PİŞİRMEK Rüyasında bezelye pişiren kadının. yemekleri eşi tarafından çok beğenilir ve bu özelliği nedeniyle rüya sahibinin lehine birçok kimse tarafından övgüyle söz edilmesine rüya delâlet eder. yardımcı bir dost edinmeye ve bu dostun bir çok kere zor zamanlarda faydasını görmeye rüya delâlet eder. BIYIK Rüyasında bıyık bırakan erkeğin. Rüyada bıçak yapan adam görmek. rızkın artıp bereketin çoğalmasına ve ibâdetlerin düzgün yapılmakta olduğuna rüya delâlet eder. BIÇAK Rüyada elini veya başka bir uzvunu bıçakla kestiğini gören kimse. BEYTİ-İ MUKADDES (Mescidi Aksa) Bir kimse rüyasında Beyt-i Mukaddes'e gittiğini ve orada bulunduğunu görse.A)'a göre rüyada beyin görmek.v)'in şefaatine nail olmaya da işaret eder. nimete kavuşmaya delâlet eder.a. Bazen de rüyada bıldırcın kuşu görmek. düşmanın şerrinden emin olmaya ve rüya sahibine verilmiş olan sözün tutulmasına rüya işaret eder. BILDIRCIN Rüyada bıldırcın kuşu tutmak. günâhlardan temizlendiğine. çok hatalı olan kimsedir ve bu hatalarından dolayı çok ızdırap çekmektedir. hayrete düşeceği bir olayı duyar ve bir türlü inanmak istemez. erkek evlâdının çok kuvvetli 81 .

Şayet rüyasında bıyıklı birisiyle evlendiğini gören bir genç kız ise. borcundan kurtulup feraha kavuşacağına işaret eder. günâha girip sonra da o günâha pişman olmaya yorumlanır. asil bir insanla evlenip ömrünü bahtiyar geçirmesine delâlet eder. çok iyi huylu bir kızı olur. kişinin kuvvetine. Rüyada billurdan mamul eşyanın kırıldığını görmek. BİLET Rüyada bilet almak.olacağına rüya delâlet eder. Bazen de bu rüya dost veya düşman demeden çevresinde bulunan herkesin kalbini diliyle kıran kişiye işaret eder. malî yönden ele mühimce miktar para gelmesine veya yeni iş yeri açıp rüya sahibinin malî yönden çok güçlü olmasına rüya delâlet eder. şüpheli kimselerle dostlukta bulunmaya ve rüya sahibinin onlardan hem maddî hem de manevî zarar görmesine rüya delâlet eder. Borçlu bir kimsenin rüyasında bıyığını traş etmesi. onun hapisten çıkmasına esaretten kurtulmasına delâlet eder. tatlı biber güzel sevinilecek haber almaya yorumlanır. çok kötü huyları olan kumarbaz ve sert bir erkekle yuva kuracağına rüya delâlet eder. gücüne. BİLEK Rüyada bilek. BİBER Rüyada biber yemek. Altın bilezik takmak. çok temiz ruhlu olan. erkek için islâmi hükümlere göre mekruh olan işleri yapmaya. haber almaya işaret eder. Acı biber acı habere. BİLEZİK TAKMAK Rüyasında şayet gebe bir hanım bilezik taktığını görürse. BİLLUR Bir erkeğin veya kadının rüyasında billurdan mamul eşya görmesi. BİBLO Rüyada biblo alıp kırmak. Rüyada hapiste olan adamın bıyığını kesmesi. eşin lüzumsuz yere kalbini kırmaya veya o eşi kaybetmeye rüya işaret eder. alınan bilet piyango türü ise. şans oyunlarında para kaybetmeye veya lüzumsuz işlerle uğraşıp asli görevlerini ihmal etmeye rüya işaret eder. Bileğin kuvvetli olması düşmana üstün gelmeye. 82 . malî kuvvetine yorumlanır.

sıkıntıda ise rüya sahibi sıkıntılarından üzerinden atıp feraha çıkar. Bazen de rüyada yeni yapılmış çok güzel bina görmek. çok sevdiği birisinin ölüm haberini alacağına rüyası delâlet eder.BİNA Rüyasında bina yapan kimse. Ayrıca kendisini birinin sırtına bindiğini veya kendi sırtına başka birisinin bindiğini gören kimse. yuvası. gibi hayır işlerinden olan binaları yapar ve yapılması için ön ayak olursa. Bu rüyayı gören kimse tövbekar olup Allâhü Teâlâ'ya (C. Kur'ân kursu. haram bir şeyi bilmeden yediğine ve günâha girdiğine rüya delâlet eder. o eşten ayrılmaya ve o yuvanın yıkılmasına rüya tâbir olunur. BİNMEK Rüyasında binek hayvanlardan birisine binen kimsenin uzun zamanlardan beri bozuk olan işlerinin düzeleceğine rüya işaret eder. yeni bir mala. san'atkârsa san'atıyla şöhret olup halk arasında itibar kazanır. o çocuğa olan zaafına ve o çocuğu çok sevdiğine rüya delâlet eder. eşyaya sahip olmaya ve çok sevinmeye delâlet eder. İmam-ı Nablûsi rüyada bina görmeyi. Bekâr bir erkek bilmediği bir şehirde bina yaptığını rüyasında görse. yanlış kişiyle yuva kurmaya. işi bozulur diyebiliriz. Hayatının geri kalan bölümünü de o şehirde geçireceğine rüya delâlet eder. görülen ahşap evden çıkmak veya evin yıkıldığını görmek. yeni eşya sahibi olmaya. Şöyleki: Çok güzel bir bina görülürse. Rüya sahibi evlâdına bisiklet aldığını görürse. BİT Rüyada elbiselerinin içersinde veya üzerinde bit bulunduğunu 83 . Bazı tâbirciler rüyada bilinmeyen binaya girmeyi ve o binanın yıkılışını görmeyi rüya sahibinin akrabalarından erkek olan birisinin ölmesine yorumlamışlardır. muhabbetle birisine bağlanmaya veya çok neş'eli toplantılara katılıp orada iyi dostluk kurulacak insanlarla tanışmaya rüya yorumlanabilir. fakirlikten kurtulup zengin olunur. rüya sahibinin cenneteki köşkünün yapıldığına rüya delâlet eder. o şehirden kız alır. çeşme vb. BİSİKLET Rüyada bisiklet görüp binmek. çok sevdiği bir dostunun evlenmesine yuva kurmasına sebeb olur. şayet bina yıktığını görürse. Rüyada ahşap ev yapmak. rüya sahibinin dünyadaki durumuna yorumlamıştır. Ayrıca rüyasında cami. BİRA İÇMEK Rüyada kendisini bira içerken gören kimsenin.C) yönelmelidir.

akrabalarla münasebetleri kesmeye. BOĞMAK . BODRUM Rüyasında bir kimse bodruma kendisini kapatılmış olarak görse. haber getiren adama. mazluma eziyet 84 . günlük hayatında etrafındaki insanların birçoklarının kalplerini kırdığına veya emanete ihanet ettiğine rüya işaret eder. Boğazın normalinden uzun görülmesi.görmek. BOĞA Bir kimse rüyasında boğanın kendisine saldırdığını görürse. Bu rüya bazen de eski düşmanları görmeye ve rüya sahibinin sinirlerinin bu yüzden bozulmasına da yorumlanabilir. eşiyle sürekli tartıştığına ve bu yüzden çok mutsuz bir ömür sürdüğüne rüya işaret eder. o asalak kimseden yakın süre zarfında kurtulur. ana ve babaya asi olmaya. ölüme. zaman zaman eskiden olmuş kötü olayları anıp hem kendisini hemde çevresindekileri üzmektedir. düşmanlığın kinin uzun sürmesine veya rüya sahibi bir yerde mevki sahibi ise o mevkide çok uzun kalmasına rüya delâlet eder. hayata yorumlanır.BOĞULMAK Bir şahıs rüyasında boğulduğunu veya birisini boğarak öldürdüğünü görürse. ev huzuru bulunmadığına. ömrün uzamasına. onlara zulüm etmeye. BOĞAZ Rüyada kişinin kendi boğazını görmesi. ömrünün kısalmasına veya acı haber almasına işaret eder. Rüyada akrabadan veya akradaşlardan olan kimseyi boğmak. boğulan kimse ile rüya sahibinin arasında husumet meydana gelmesine ve birbirlerine düşmanlık edip dargın olmalarına rüya delâlet eder. Rüyasında bir kimsenin boğazının kesilmiş olduğunu görmesi. BİT PAZARI Rüyada bit pazarından eski eşyalar aldığını gören kimse. asalak yaşamayı seven hilekâr adamın rüya sahibinin sırtından geçinmesine rüya işaret eder. malî yönden çok kuvvetli bir düşmanı bulunduğuna ve bu düşmana karşı rüya sahibinin çok dikkatli olması gerektiğine rüya delâlet eder. BOĞAZLAMA (Kesmek) Rüyada insan boğazlamak. O nedenledir ki bir kimse rüyasında bit öldürdüğünü görse.

Bir kimse rüyasında borazana üflediğini görse. Bir kimse rüyasında eti yenmeyen hayvan boğazladığını görse. BOHÇA Rüyada bir hanım bohça dürerken kendisini görse. ona iftira edip onun kalbini kırar veya ona zulmeder. Rüyada mavi boncuk görmek. Rüyada çocuk boğazlamak. alçak. BONCUK Rüyada gerdana renkli boncuk takmak. Rüyada boncuk delmek. sinsi düşman sahibi olup onun dost gibi görünüp rüya sahibine kötülük etmesine rüya delâlet eder. ayıp ve kusurları yüze vuran ve bu yüzden birçok dostun arkadaşın kalbini kırmakta olan adama rüya işaret eder. beyaz boncuk. mavi boncuk. Ticaretle uğraşan bir adam işçisi olan birisini boğazladığını rüyasında görse. Bir erkek rüyasında tanımadığı bir kızı veya kadını boğazladığını görse.etmeye delâlet eder. çocuğa zulmedip onun rüya sahibinden nefret etmesine rüya yorumlanır. Rüyada bazen de boncuk. Rüyada eşini boğazladığını gören kimse. dini görevlerine önem veren kimseye. haram mal yer veya başkasına ait malı zorla gasp eder. BORAZAN . Rüyada borazan çalmak. Bazen de bu rüya yalan yere şahitlik etmeye tâbir edilir. gördüğü kadınla zorla cinsel ilişki kurup ona tecavüz eder. o kadının yakın akrabalarından olan bekâr bir kızın kısmetinin çıkıp yakın zamanda evleneceğine veya rüya sahibinin çok sevdiği bir dostunun rüya sahibini ziyarete geleceğine rüya işaret eder.BORAZANCI Rüyada borazan sesi duymak. Yeşil boncuk. 85 . karışık bir olayın meydana gelmesine ve rüya sahibinin bu karışık işi düzeltmesi için o mahale çağırılmasına rüya delâlet eder. işçiye. adi. Rüyada borazan çalan borazancı görmek. bâtıl habere inanıp. namusuna düşkün olmayan kadınla münasebet kurmaya yorumlanır. hizmetkâra yorumlanır. kendi kendine rüya sahibi vehimlenir. yolculuğa çıkmaya ve bu yolculuktan kazançlı dönmeye rüya işaret eder. siyah boncuk. Ayrıca da rüya boncuğun rengine göre tâbir edilir. temiz iyi huylu kişiye. o işçisine kötü muamelede bulunup onun haklarına tecavüz edecek davranışların içersinde bulunur diyebiliriz. hi-lekâr kimseye. faydalı çalışkan kimseye işaret eder. tez acı haber almaya ve üzülüp arkasından sevinmeye rüya yorumlanır.

86 . BOŞANMAK Rüyasında bir kimse eşinden boşandığını görse. evlâdının geleceğinin çok parlak olacağına hükmolunur. eski alışkanlıkları terk etmeye delâlet eder.A) rüyada bostan görmeyi. rüyası ters olarak tâbir edilir. akrabalarıyla iyi münasebetler kurar ve ayrıca bu rüya sahibi Allâhü Teâlâ'dan (C. Bazı tâbircilere göre rüyada bostan cennet manasına yorumlanmıştır. geçim durumunun düzelmesine. eşe. Câfer-i Sâdık (R. Çünkü kendisi fakir fukarayı maddî yardımlarıyla çok sevindirmektedir. Rüyasında kendi bostanına başkasının girip oradan meyve topladığını görmesi.BORÇ Rüyasında kendisini çok borçlanmış olarak gören. kişinin eşinin tecavüze uğrayacağına işaret eder. cennetlik olduğuna hak yolda gittiğine rüya delâlet eder. dostları ile olan anlaşmazlıklarını çözmek için teşebbüste bulunur. malî sıkıntıların azalmasına. evlâda. reis olmaya rüya delâlet eder. BOYA Rüyada evi veya ev eşyasını boyamak. rütbenin yükselmesine. kimsenin namaz borcunun çok olduğuna ve bu yüzden Allâhü Teâlâ'nın (C. hayata yeni yön vermeye. BOY Rüyada boyun uzaması. Yani bu rüya sahibinin eşine daha fazla bağlanıp onu çok sevip sayacağına. Şöyle-ki: Kim kendisini bostanda görse. Rüyada kendi çocuğunun boya yaptığını gören kişinin. onsuz hiç bir şeyden zevk almayacağına rüya delâlet eder. sevindirir. BOSTAN Kendini bir karpuz tarlasında (bostanda) gören şahsın rüyası çok hayırlıdır.C) katında kıymeti olmadığına rüya. Rüyada boyunun kısalması ise. Bu rüya bazen de rüya sahibinin malına tecavüz edileceğine veya eşinin namusuna iftira edileceğine delâlet edebilir.C) günâhları için af talep eder.işaret eder. mala ve çok iyi bir durumda bulunmaya yorumlamıştır. Rüyasında üzerindeki borcu ödediğini gören kişi yoksullara sadaka verip onları. cennete. Bir kimse rüyasında boyaları birbirine karıştırdığını görse. rüyanın yukardaki tâbirin tam tersi olarak yapılmasına delâlet eder. ömrün uzamasına.

BOYNUZ Rüyada boynuz takmak. çok kısa zamanda dostları arasında kaybettiği mevkiyi tekrar kazanacağına rüya delâlet eder. onlara yön vermeye delâlet eder. ödemekte zorluk çekeceği bir borcun altına girer. sıkması. haram mala. Rüyada boyna Kur'ân-ı Kerîm türü dinî kitap asmak. Bazen de bu gibi rüyalar ağır hastalığa tutulmaya yorumlanabilir. insanlara emir vermeye. Bir kimse böbreklerinin ağrıdığını rüyasında görse.BUĞDAYCI Rüyasında buğday yiyen kimsenin. malının çok artacağına rüya işaret eder. Rüyada boyna yılan türü bir hayvanın dolanması. BÖBREK Rüyasında eti yenen hayvanın iki böbreğini birden eline aldığını ve onları yediğini gören kimsenin. küfre düşüp Allâhü Teâlâ'ya (C. ihanete uğramaya veya tam ters olarak rüya sahibinin gayr-i meşru ilişki içersine girip eşine ihanet edeceğine rüya delâlet eder.C) isyan etmeye rüya işaret eder. Şayet yenilen börek çok yumuşaksa ele geçecek paranın üzüntüsüz. eşi tarafından aldatılmaya. faiz yemeye veya kişinin zekâtını vermediğine delâlet eder. BUĞDAY . paraya yorumlanır. ümit edilmeyen yerden gelecek kısmete. BÖREK Rüyada börek görüp yemek. sıkıntısız yoldan geleceğine rüya yorumlanır. Başka birisini boynunun üstüne aldığını gören adam. çok çocuğu olur. BOYUN Kuzu boynunu rüyasında pişirip yiyen kimsenin. Birde pazardan buğday satın aldığını gören kimse ise. rüya sahibinin çok üzülmesine sebeb olur diyebiliriz. yardımcılarının çoğalıp işlerinin kolaylaşacağına rüya delâlet eder. rüya sahibinin evlâdı veya erkek kardeşleri başına önemli problemler açıp. önündeki 87 . Islâmi hükümlere uygun hareket etmeye ve Kur'ân-ı Kerîm'i çok okumaya rüya yorumlanır. BUDAMAK Rüyada ağaç budamak. eşin veya sevilen bir dostun vefat etmesine işaret eder. Rüyada boyun eti yemek. Boyunda yara veya çıban görmek. Tarlaya buğday ektiğini gören kimsenin ise.

Ayrıca bulut içinde kaldığını gören kimse ise. yaptığı bir hayır sebebiyle kendisine cennette bir 88 . Rüyada buğday satıcısından buğday almak. çok sevab getirecek bir işi bilmeden yapmış olduğuna rüya delâlet eder. rüya sahibinin akrabaların iyi geçinmelerine birbirlerine zor zamanlarında yardımcı olmalarına rüya delâlet eder. rahmete. ihtiyaç içersinde olup malî durumu iyi olan aile büyüğünden yardım talebinde bulunmaya ve bu yardımı almaya yorumlanır.C) katında kabul olduğuna rüya işaret eder. Rüyada buhur yakmak. Yanlız rüyada ağzından buhar çıktığını gören kişinin rüyası pek hayra yorumlanmaz. Şayet rüya sahibi müslüman. Fakir kimse rüyasında buhur yaktığını görse. müslüman olmaya. bütün sadakalarının Allâhü Teâlâ'nın (C. berekete zenginliğe. BUHAR Rüyasında bir tencere içinde su kaynatıp buhar olduğunu gören kimsenin. kısmetli bir iş yolculuğuna çıkıp o yolculuktan önemli miktarda kazançla selâmetle evine döner. Bir kimse rüyasında buğday tarlasının içine girdiğini görse. BULUT Rüyasında kendisini buluta binmiş olarak gören kimsenin. öğretmeye. ibâdet etmeye başlamaya ve Allâhü Teâlâ'nın (C. o kadına kocası altın ziynet eşyası alır. o evlâdtan ihtiyarlıkta menfaatlenmeye veya şerefli bir muhterem büyüğünün rüya sahibinin sıkıntılı zamanında yardımcı olmasına rüya delâlet eder. Rüyada yağmur bulutu görmek. şayet evliyse çok kısmetli bir evlâdı olacağına rüya delildir. BUHUR Rüyada buhur yakmak. Bir kadın rüyasında buğday aldığını görse. ilim öğrenmeye. Sağa sola sebil olarak buğday verdiğini rüyasında gören kimsenin ise. kısa sürede zengin olur. ele almak. ilim öğrenmeye yorumlanır. Bazen de rüyada buğday satıcısını görüp ondan buğday satın alıp karşılığında para vermek. eğer bekâr ise çok kısmetli biriyle yuva kuracağına. insanlara faydalı olmaya ve açık olarak sadaka vermeye işaret eder. Rüyada buğday başağını görmek.C) yanında kıymeti olmadığına delâlet eder.senesini çok maddi sıkıntı içinde geçirir.C) isyan edeceğinden korkulur. Ve bu zenginlik için fazla çaba gösterir. Rüyada bulut üzerine ev yapmak.C) rızâsını kazanmaya yorumlanır. yakın bir zamanda yaptığı hayırlı işinin Allâhü Teâlâ'nın (C. hidâyete ermiş kişi ise o takdirde doğru yoldan sapıp Allâhü Teâlâ'ya (C. hayırlı evlâd sahibi olmaya.

o senenin feyzli ve bereketli olacağına veya rüya sahibinin hikmetli söz söyleyip halk arasında şöhret olacağına rüya delâlet eder. Rüyada burun temizlemek. Hâmile kadın veya yakını olan kişinin rüyasında buzağı görüp onu sevmesi. önemli bir rütbeye gelir ve o kimsenin sözüne insanlar arasında çok önem verilir. yiğit bir erkek evlâdı doğar. Bir kimsenin rüyasında burnuna sinek ve benzeri bir şeyin kaçtığını görmesi. Bazı durumlarda ise meselâ. kadri yüce. Bir kimsenin kendisini beyaz bulut içersinde görmesi. BUZAĞI Rüyasında buzağı satın alan kimsenin. felâketlerin atlatılmasına ve belâların rüya sahibinin üzerinden gitmesine yorumlamışlardır. rüya sahibinin akrabalarından olan birisinin başına gelecek kötü olaya rüya işaret eder diyebiliriz. Rüyasında başının üzerinde beyaz bulut olduğunu bir kimse görse. herkes tarafından çok sevilmesine delâlet eder. çok gururlu olduğuna. BUZDOLABI Rüyasında buzdolabı satın aldığını gören bir kimsenin. burnunun koptuğunu gören kimsenin ise.bir kimsenin kendisini kale burcunda görmesi. Ama burnuna bir şey kaçıp ondan sonra burnunun kanadığını görürse. Korkunç derecede siyah olan bulut görmek.köşk inşâ edildiğine rüya işaret eder. şiddete düşmeye. Bazı tâbircilere göre rüyada bumun kanaması. BURUN Rüyasında burnunu büyümüş olarak gören kimsenin. BURÇ (Kale Burcu) Hasta. şayet kan görürse rüyası bozulur. bir kimse rüyasında burnunu kopmuş ama çok güzel olarak görürse. doğacak erkek çocuğa ve çocuğun. rütbesi yüksek adamın rüya sahibine yardımcı olup onun feraha çıkmasına sebep olmasına rüya işaret eder. mevkisi. günâhlardan kurtulmaya. çok günahkâr olduğuna rüya delâlet eder. BURUN KANAMASI Burnunun rüyasında kanadığını gören kimse. maddî bir zarara uğrayacağına rüya işarettir.C) o kimseyi nimetleriyle kaplayacağına. Sağlam kimse için kale burcuna tırmanmak. çok sevdiği bir eşyanın elinden gideceği söylenir. rüya sahibinin hastalığının daha uzun süreceğine ve bu hastalık sebebiyle ölümünün olacağına rüya delâlet eder. zengin 89 . üzüntülerin sona ermesine veya zenginliğe yorumlanmıştır. aşırı korkmaya veya akıl hastalığına tutulmaya delâlet eder. Allâhü Teâlâ'nın (C.

büyük günâha girmeye işaret eder. iş hayatında maddî zarara uğrayıp dolandırılmaya yorumlamışlardır. Rüyada büyü yapmak. Rüyasında bülbülün öttüğünü gören kimsenin. zengin. neş'eli erkeğe veya neş'eli. onları arada sırada ziyaret edip. Bazı tâbirciler rüyayı önemli sırlar öğrenip o sırlarla şantaj yapmaya rüyayı yorumlamışlardır. BÜYÜKBABA . paraya. BÜYÜK ABDEST Rüyasında kendisi büyük abdestle oynayan kimsenin eline çok kısa zaman içinde bol para geçer. güler yüzlü kadına ve onların dostluğunu kazanmaya rüya delâlet eder.birisiyle evleneceğine ve geçim sıkıntısı çekmeyeceğine rüya delâlet eder. onların ruhuna Kur'ân-ı Kerîm'okuması veya hayır yapması gerektiğine rüya delâlet eder. Allâhü Teâlâ'ya (C. gönüllerinin alınması gerektiğine rüya işaret eder. Bazı tâbirciler rüyada başkasının büyük abdestini görmeyi. evlâda sahip olmaya rüya delâlet eder. mal sahibi. ya kendisi ya da ailesinin etrafında birisi Kur'ân-ı Kerîm okumayı öğrenir. bir düşmanı kendisine karşı zafer kazanır. çok güzel Kur'ân-ı Kerîm okuyan çocuğa.BÜYÜKANNE Rüyada büyükanne veya büyükbaba sağ sıhhatli görülürse. Rüyada bülbül sesi duymak bazen de. BÜLBÜL Rüyada bülbül kuşu görmek. Şayet rüya sahibinin büyükannesi veya büyükbabası vefat etmiş ise. BÜYÜ Rüyada kendisine büyü yapıldığını gören kimsenin.C) isyan etmeye. 90 . haram mala.

CÂMİ Rüyasında bir kimse camiye girip ibâdet ederse. hayatta çok başarılı olacağına ve geçimini rahat yolla temin edeceğine rüya işaret eder. dinî bütün bir 91 . Bazı tâbircilere göre elinde cam görülen kişinin gizli sırlarının açığa çıkmasına ve rüya sahibinin bu durumdan üzüntü duymasına rüya delâlet eder. Kötü hareketlerine son verip doğru yola. o şahıs çok sevdiği bir arkadaşının kalbini kırar veya çevresinde itimad telkin eden kişiliğini. hak yola yönelir. CADDE Bir kimse rüyasında cadde üstünde yürüdüğünü görürse. CADI Bir kimse rüyasında kötü yüzlü bir kadınla (cadıyla) oturup sohbet ederse.C CAM Rüyada cam görmek. Rüyasında geniş bir cadde üzerinde kendisini yürüyorken görenin. hayatını intizama sokar. camın çabuk kırılan bir madde olması nedeniyle geçici üzüntüye işaret eder. ibâdete başlar. adını. o şahıs çok yakın bir zamanda şayet namaz kılmıyorsa. Bu rüya bazen de komşulardan lafını sözünü bilmeyen bir kadınla münakaşa etmeye de yorumlanabilir. Rüyasında bir kimse cam kırdığını görse. şöhretini zedeleyecek davranışlar içersinde bulunur. çok yakın zaman içersinde büyük bir tehlikeye maruz kalacağına rüya delâlet eder.

Talebe olup okuyan veya okuyan evlâdı bulunan kimse rüyasında Cebrail (A.'lerinin haberleşmelerinde görev alan Cebrail (A. CANKURTARAN Bir kimse rüyasında cankurtaran arabası sürerse veya içine binerse. 92 . trafik kazası haberi almaya da yorumlanabilir. cennet ehlinden olmaya. CEBRAİL (A. korkusu varsa korkusundan kurtulur. o şahıs iyi hareketlerinden yüz çevirip kötü hareket etmeye başlar. düşmana karşı galip gelmeye. Eğer bir şahıs rüyasında camiinin mihrabının yıkıldığını görürse ibâdetini tam olarak yapmadığına ve ailesinin huzurunun bozulacağına. sırlarını bütün herkes öğrenir. yuva kurulacağına ya da bir hayır kurumuna yardım yapacağına rüya işaret eder. cömert olup fakir fukaraya kol kanat germeye rüya işaret eder. Rüyasında bir kimse cami sergilerine pislerse. akıl noksanlığına veya önemli bir problem yüzünden ruhî bunalım geçirmeye rüya delâlet eder. eşinden ayrılacağı şeklinde rüyası yorumlanır. çocukları âlim olurlar diyebiliriz. oğlu olmayan bir kadın görürse. şüpheli dedikodu duymaya veya şerli işlere hayırlı işleri tercih etmeye rüya delâlet eder. Rüyasında Cebrail (A. vasiyet dinleyen kimse. CASUS Bir kimse rüyasında casusluk eden bir şahsı görürse. Rüyada Cebrail (A.S) Rüyada dört büyük meleklerden olup rabbil âlemin ile Peygamberi zişan Hz. Ayrıca rüyada camii yaptırılırsa veya yapılırsa. kendisini üzecek bir haber alır. CEHÂLET Rüyasında kendisini cehalet içersinde görüp.S) hazretleriyle konuşan. Rüyasında camiyi aydınlatan kimsenin. Rüyada can kurtaran görmek. o çocuğun astronomi ilmine merak salıp o ilmi çok iyi öğreneceğine ve o ilimde şöhret olup halka bilgi vereceğine rüya delâlet eder. yaptığı ibâdetler Allâhü Teâlâ tarafından kabul olunmaz.S)'ı görmek. Rüyada casusluk etmek.S)'ı görüp onunla konuşsa. şehitlik mertebesi üzere ömrünü tamamlamaya.S)'ı rüyada görmek çok hayırlıdır. hasta ise şifa bulur. kaza geçirmeye.S) tarafından azarlanırsa. cahil halde bulunmak. cennetle müjdelenir. sohbet eden. oğlu olur. Cebrail (A.müslüman kimse ölür.

C) dostları ile bir arada bulunup onlarla muhabbet etmesine. rüya sahibinin Allâh-ü Teâlâ'nın (C. malî ve bedeni ile ibâdetlerine önem vermeleri gerekir. sövüp sayan kimseye ve ondan gelecek kötülüklere yorumlanır. dünya kazancı için müşküle düşmeye delâlet eder. bu günâhtan kurtulmaları için tövbe istiğfar etmeleri. Allâh-ü Teâlâ'nın (C. uyumak gibi işler yaptığını görse.C) rızâsını kazanmış kimselerle arkadaşlık eder. çok büyük günâh işlemiştir. rüya isminin bir olaya karışmasına. servetini kötü yolda harcayıp. Ayrıca bu rüya hamamda cinsel ilişki kurmaya. Allâh-ü Teâlâ (C. zor duruma düşer veya müslümanlığa uygun yaşamaz. gusl abdesti-ni hatalı olarak aldığını söyleyebiliriz. yılan ve akreplerin kendini soktuklarını görmesi. CENAZE Rüyasında cenaze namazı kıldığını gören bir kimse. Bir kimse rüyasında şayet cehennemde görevli olan MALİK isimli meleği görüp. içmek.CEHENNEM Rüyasında kendini cehennemde gören kimse. sıkıntı. korku ve şiddete düşmeye. evliyalara dil uzatıp onların hakkında kötü söz söylemeye. Rüyasında 93 . bu gibi kimselerin zina ettikleri söylenebilir. CENABET Rüyasında cünüp olduğunu ve gusl abdesti almak için su arayıp bulamadığın bir kimse görse. yetim malı yediğine ve bu yetimin mallarını geri verip yetimle helâllaşması gerektiğine rüya delâlet eder. tövbe etmesi gerekir. dünya ve âhiret hayatını islâmi kurallara uygun sürüp imânla ruhunu teslim etmesine rüya delâlet eder. Bazı kimseleri rüyasında cehenneme gülerek girerlerken görmek. Ayrıca bir kimse cehennemde. CELLAT Rüyada cellat görmek. ateş yedirildiğini. rüya sahibinin eşinin kendisine ihanet ettiğine işaret eder veya eşi rüya sahibine karşı isyankâr olup rüya sahibini çok üzer.C) Hazretlerine şirk koşmaya veya büyük günâhlara girip cehennemlik olmaya da işaret edebilir. Bazı tâbirciler rüyada cünüp olarak namaz kılınmasını. Rüyasında kendini cenabet olarak gören kimsenin. Cehennemde kendisini boynuzlu olarak görmek. zâlimlerle bir olup mazlumlara eziyet etmeye. izzete saltanata. hayırsız bir yolculuğa çıkmaya tâbir etmişlerdir. Cenabet olarak ibâdet eden kimsenin dinî bozuk veya kendisi kâfir olur. kamçılarla dövüldüğünü. hastalık. küfr eden. Rüyasında bir kimse cehenneme girdiğini ve orada yemek. ondan birşey alıp veya verirse.

Cennete girdiğini gören kimse kâfir ise. sevinçli geçer. iş yerinde bir felâket olup birçok kimsenin bu durumdan etkilenmelerine rüya delâlet eder. annesi ve babasına asi olmuştur. CERAHAT Rüyada bir yarayı cerahatli olarak görmek. itimatsız bir kişi olduğuna ve onun tarafından zarara uğrayacağına rüya delâlet eder. müslüman olur. Câfer-i Sâdık (R. huzurlu. müslüman her iki âlemde de makbul olan bir şahısla evlenir. malı artıp çok zengin olur. Rüyasında istediği kapıdan cennete giren kimse ise. CEPHANE Rüyada cephane veya harp silahı görmek. haberciye. sıkıntılı bir ay geçirileceğine işaret eder. çok hayırlı evladlara sahip olur. ilim öğrenip hoca olmaya. âlim olur. Dünya hayatında ilim ve irfana erişir. Cennet meyvaları yediğini gören kimse ise. o yüzden çok günahkârdır. hacc'a gitmeye. Cennette evlendiğini gören kimse. o senenin kıtlık ve pahalılık içinde geçmesine. büyük günâha girip. Rüyada cennete girdiğini gören kimsenin. CENNET Rüyasında kendisine cennet kapılarının hepsinin kapatıldığını gören kimse. hapse düşmeye. emin. çok güvenilen kimsenin. Rüyada cephane taşıyan kimseyi görmek.kendi cenaze namazının kılındığını ve tabuta konulduğunu gören kimsenin. âhiret ve dünya hayatı rahat. âlim için kendi ilminden faydalanmamaya. cami cemâati olmaya. CEP Rüyada cep karıştırmak. Cennete girip oradaki meyvelerden. Çarşı veya pazar gibi yerlerde cenaze görülmesi. haber getirip götüren adama veya söz taşıyan kadına delâlet eder. fakat dünya hayatını âhiret hayatına tercih eder. müslümanlığa uygun olmayan davranışlar içersinde bulunmaya. uzun ömre ve son nefeste imanlı ölmeye yorumlamıştır. sıkıntı ve maişet çekmeye rüya tâbir edilir. yiyecek yememek. Rüyada cenaze namazında bulunup cenazeyi sırtlamak. cennetten kovulmak. cihâd etmeye. annesinin ve babasının rızâsını almış olduğuna rüya delâlet eder. fakru zaruret içersine düşmeye rüya delâlet eder. rüya sahibinin başına dert olan kötü kimseden selâmetle kurtulmasına ve rüya sahibinin hem 94 . çok hayırlı. ödenmesinde güçlük çekilecek borca.A) rüyada cennete girmeyi.

CETVEL Rüyada cetvelle iş görmek. CEVİZ Rüyada ceviz. Ayrıca ceviz ağacının kuruması. Ceylanı yavrularıyla beraber görmek. elinde cetvel tutmak. yiyen kimsenin cinsel gücünün azaldığına rüya işaret eder. hayırlı çok güzel evlâtlara sahip olunacağına delâlet eder. evlâdın ileride san'atkâr olacağına delâlet eder. Rüyasında ceviz kabuğu toplayıp kaynattığını ve suyunu içtiğini gören kimse. CESARET Rüyasında cesur olan kimse. kendisine rahatsızlık veren huzursuz eden şeylerden rüya sahibinin uzaklaşarak bütün kötülüklerden Allâh-ü Teâlâ'ya (C. azim göstererek güç olan işleri basarmasına. asabî.C) emirlerini tam yerine getirir ve said kişiler arasına katılır. mizaçlı. CEVİZ AĞACI Rüyada ceviz ağacı görmek. yukardaki özelliklerini saydığımız adamdan destek istemeye fakat hiç bir yardım alamamaya rüya delâlet eder. Ayrıca yakalanan ceylanı kesip yemek. Ceviz ağacından ceviz toplamak. maddî ve manevî kazancın bol olacağının alametidir. o adamın malını yemeye. mal ve zenginlik şeklinde yorumlanır. CEYLAN Rüyada avlanılan veya görülen ceylan.maddî hem de manevî huzura kavuşmasına rüya delâlet eder. Şayet rüyasında cevizin içinden yediğini görürse ve o kimse bekârsa. o adamın vefatına veya çok hastalanmasına yorumlanır. huysuz. 95 . güçlük ve zahmet çekilen bir işin başarılacağına. Allâh-ü Teâlâ'nın (C. Rüyada ceviz ağacına dayanmak. Ayrıca rüyada cetvelle bir kumaş veya herhangi bir şeyi ölçmek. Bir kimsenin rüyasında korkutucu olay karşısında cesaret gösterdiğini görmesi. dostluğu olmayan ve birçok iyi insana zarar veren adama işaret eder. parasından fayda sağlamaya delâlet eder. daha evvel olmuş bir olay nedeniyle çok üzülür ve kederlenir.C) sığınmasına rüya delâlet eder. zengin iyi ahlâklı bir kimseyle evlenir. ticaret hayatında dürüst davranmanın gerektiğine işaret eder.

CİĞER Rüyada pişirilip yenilen ciğer; namusa, sıhhate ayrıca huzurlu sıhhatli bir yaşama işaret eder. Ciğer satın almak; yolculuğa çıkılacağına delâlet eder. Rüyada ciğerciden ciğer satın almak; namusa dil uzatan adamın mahcup olup zelil ve rezîl olmasına, düşmanın rüya sahibi tarafından yenilmesine rüya delâlet eder. Bir kimse rüyasında kendi ciğerini pişirip yediğini görürse; kendi kendisinin namusuna söz gelecek davranışlar içersinde bulunduğuna ve kendi evliliğim yıkacak davranışlar yapmasına veya gayr-ı meşru ilişki içine girmesine rüya delâlet eder. CiHÂD - HARP Rüyada harp etmek; çalışıp alın terinle para kazanmaya işaret eder. Ayrıca aile efradının rızkının artacağına delâlet eder. Kâfirlerle harp etmek; aşırı kıskançlığa delâlet eder ve rüya sahibinin nefsinin kötü arzularına uyduğuna ve Allâh-ü Teâlâ'nın (C.C) doğru yolundan sapmak üzere olduğunun delilidir. Bir kimse harpte bulunup düşmandan ganimet alsa, helâl yolla mal sahibi olur. Ayrıca rüyada Allâhü Teâlâ'nın (C.C) rızâsını kazanmak için cihâda zafere gitmek, savaşmak, güzel isimle anılmaya, rızkın genişlemesine, âhirette güzel mertebelerde bulunmaya rüya delâlet eder. CİLÂCI Rüyada cilâcı görmek; müşküllü işleri çözüp başarıya ulaşan kimseye delâlet eder. Ayrıca bu rüya bazen de devlet hizmetine girip orada önemli mevkilerde bulunmaya ve halka yararlı insan olmaya da yorumlanabilir. Bir kimse evinin eşyalarını cilaladığını, parlattığını rüyasında görse; eşiyle olan problemlerini hal edip rahata ve huzura kavuşacağına rüya işaret eder. CİLD Rüyada bir kimsenin cildini (tenini) güzel görmesi; o kişinin sabırlı davranması sonucunda istediği arzu ettiği şeylere kavuşmasına, rahata, hayra ve rüya sahibinin hastalıklarından kurtulup sıhhatine kavuşmasına delâlet eder. Daha evvel ölmüş olan kimsenin cildini güzel görmek; onun âhiret hayatının rahatlığına ve makamının cennet olduğuna rüya işaret eder. CİN Rüyasında cin gören kimse; ticaret hayatında çok hilekâr olur, cini evinin içinde gören kimsenin; yuvası yıkılır, huzuru kaçar. Cini kapısının
96

önünde gören; büyük maddi kayıblara uğrar, evine hırsız girer. Cinlerle dövüştüğünü gören kimse; şeytanî arzularını yener, nefsini terbiye etmek için elinden gelen her türlü şeyi yapar ve yapmış olduğu kötülüklere çok pişman olur. Rüyasında cinle evlendiğini gören kimseye; cinler musallat olup onu kendi aralarına çekmeye çalışırlar. Rüyada cin görüp onunla konuşmak; şüpheli yolculuğa çıkmaya, sır sahibi olmaya, hırsızlığa, zinaya, içki müptelâsı olmaya, çalgı çalmaya veya mezbedelik yerlerde yaşamaya rüya tâbir edilir. Âlim bir kimse rüyasında bir cini tutup hapis ettiğini görse; o âlim gizli ilimleri öğrenip o ilim vasıtasıyla para kazanır ve dinîni bozacak davranışlar içersinde bulunur. Rüyada cin görüp onun Kur'ân-ı Kerîm okumasını dinlemek; bir beldeye reis olmaya ve halka sözünü dinletip, insanlara emir vermeye delâlet eder, CİNÂYET Rüyasında katil olan veya cinayet işlerken gören kimse; çok mahzurlu kendisi için zararlı olacak bir işe girer. Bu rüya aynı zamanda kul hakkını üzerine geçirdiğine işaret eder. CİNSİ MÜNASEBET Bir kimse rüyasında eşiyle, helâliyle zina ettiğini görse; büyük mevkilere yükselir, sıkıntıda ise sıkıntılarından kurtulur, malı çoğalır, dostlarına akrabalarına iyilik eder. Rüyasında eşiyle kötü bir şekilde cinsi münasebette bulunduğunu gören kimse; kendisine helâl olmayan birisiyle ilişki kurar. Şayet aynı cinsten birisiyle cinsi münasebetde bulunduğunu görürse; bir belâya maruz kalır ve çok büyük günâha girer. Bir ölü ile cinsel temasda bulunduğunu gören kimse; ailesinin ona ihanet ettiğine rüya delâlet eder. Evli bir kadın başka bir erkekle rüyasında cinsi münâsebette bulunduğunu görürse; kocasından ayrılacağına veya kocasıyla arasına soğukluk gireceğine rüya delâlet eder. CİVATA Rüyada görülen civata; tamam olmayan yarım kalan işe delâlettir. Bir kimse rüyasında civata ile uğraştığını veya yuttuğunu görse; söz verip daha sonra verdiği sözden dönmesine rüya işaret eder. CUM'A - CUM'A NAMAZI Rüyasında kendisini Cum'a gününde gören kimseye; Allâh-ü Teâlâ (C.C) müşküllü işlerinin çözümünde yardımcı olup, rüya sahibini nimetleriyle kuşatır.
97

Rüyada Cum'a namazına gitmek ve Cum'a namazı kılmak; üzüntü ve kederden kurtulmaya, neş'eye, bayram günü sevdikleriyle beraber olmaya, ömrün uzamasına ve hacc ibâdetini yerine getirip Allâh-ü Teâlâ'nm (C.C) affı ilâhîsine mazhar olmaya rüya delâlet eder. CÜBBE Rüyada giyilen cübbe uzun ömre delâlet eder. Şayet cübbe yırtık ve eski olursa; hastalıklı geçen hayatı gösterir. Cübbe kırmızı boyalı olursa; hapis olunacağını veya aile efradından gelecek kötülüğe rüya yorumlanabilir. CÜCE Bir kimse rüyasında cüce görürse; çok kısa bir zamanda sevindirici iyi bir haber alır. Rüyada cüce bir hale gelmek; ömrün kısalmasına veya çok üzüntülü bir ortamdan feraha çıkmaya rüya delâlet eder. CÜZDAN Rüyada görülen cüzdan; birisinin sizden sakladığı sırrını öğreneceğinize delâlettir. Rüyada elde olan cüzdanı açmak; söylenen sırrın iyi muhafaza edilmeyip başkalarına söylenmesine delâlet eder. CÜZZAM Rüyasında cüzzam hastalığına tutulduğunu gören kimse; çok amansız bir hastalığa ailesinden birisinin veya kendisinin yakalanacağına rüya delâlet eder. Rüyada cüzzam illetine tutulmak; Kur'ân-ı Kerîm'i terk etmeye, haram mal yemeye, Cenâb-ı Hakk'ın (C.C) rüya sahibinin amellerini kabul etmemesine tâbir olunabilir. CUZ Rüyada okunan cüz; Allâh-ü Teâlâ'ya (C.C) yakın bir kimsenin hayır dualarını almaya işaret eder. Bu rüya aynı zamanda rüya sahibinin amellerinin Cenâb-ı Hakk'ın (C.C) katında kabul olunduğuna delâlet eder.

98

Ç
ÇADIR Rüyada çadır görmek; dünya hayatınızda çok çeşitli yani hem sizi sevindirecek hem de üzecek olaylarla ardı ardına karşılaşacağınıza rüya delâlet eder. Aynı zamanda rüyada çadır kurduğunu görmek; yeni hayırlı bir işe gireceğinize işaret eder. Çadır söktüğünü görmek; işlerin bozulacağına ve maddî zarara uğrayacağına işarettir. Rüyada görülen yeşil çadır ise; çok istenilen bir muradın olacağına, gerçekleşeceğine delâlet eder. Rüyada çadır satın almak; güzel günler geçirilecek bir tatile, yolculuğa çıkmaya yorumlanır. Bir kimse rüyasında beyaz ve çok güzel bir çadır görüp ona girse; dünya ve âhiret için ne dilerse Allah-ü Teâlâ (c.c) onu rüya sahibine InşâAllah nasib eder. Bu rüya aynı zamanda mevkisi çok yüksek olan hayırlı bir insanın emrine girmeye ve ondan fayda sağlamaya, menfaatlenmeye de yorumlanabilir. Rüyada çadır yüklemek; uzak bir yolculuğa veya gurbete çıkıp uzun zaman eve dönmemeye, aileden uzak kalmaya delâlet eder.
99

ÇAKILTAŞI Rüyada görülen çakıl taşları; paraya, üzüntüye, i|me, aynı zamanda da hacc'da şeytan taşlamaya işaret eder. Yani bir kimse şayet sokaktan çakıl taşı toplayıp cebine doldurursa; ticaret hayatında çok para kazanacağı bir Jşe gireceğine veya hacca gitmemiş ise ilk hacc mevsiminde rüya sahibinin hacca gideceğine rüya delâlet eder. Bir kimse sevmediği birisini rüyasında taşlaması; düşmanlarına karşı muzaffer olmasına, çok sevilen âlim birisinin evinden veya elinden beyaz çakıl taşı alınması; Allah-ü Teâlâ (c.c) rüya sahibinin ilminin derecesini artırmasına, âlim olmasına, Allah-ü Teâlâ'ya (c.c) yakın olmasına ve insanlar arasında sözü dinlenir bir kimse haline gelmesine rüya delâlet eder. Bu rüyayı bir talebe görürse; derslerinde çok başarıya ulaşacağına rüya delâlet eder. ÇAKMAK Rüyada görülen çakmak; şöyle yorumlanır: Bekâr bir kimse çakmak yaktığını görürse; yakında iyi bir yuva yuracağina işaret eder. Bir hanım çakmakla birşey yaktığını görürse; çok güzel hayırlı bir oğlu olur. Eğer bir aile reisi evinde çakmak yaktığını görürse; o evin huzurunu bozmak için uğraşanların başarılı olacağına rüya delâlet eder. ÇAKMAK TAŞI Rüyada çakmak taşı görüp onu karşı cinsten birine vermek; âşık olmaya ve bu âşk yüzünden ızdırab çekmeye rüya delâlet eder. Şayet rüya sahibi rüyasında çakmak taşını düşman olarak gördüğü birisine verirse; o takdirde rüya o düşmanla yapılacak kavgaya işarettir. Bir kimse çakmak taşlarını birbirine sürterek ateş yaktığını görse; eşiyle başka bir erkek birbirlerine rüya sahibinin yüzünden düşman olup kavga ederler. Bu rüya bazen de iki ortak arasında çıkacak kavgaya, eşler arasında meydana gelebilecek münakaşaya da işaret edebilir. ÇALGI Rüyada görülen çalgı; uğursuzluktur. Çok sevdiğiniz bir iş bozulur, üzüntüye gark olursunuz. Şayet çalgı aletini kırar veya bozarsanız; sorumsuzca yaşadığınız hayatınızı düzene koyacağınıza ve hem maddî hemde manevî yönden rahat ve huzurlu bir ortama kavuşacağınıza rüya delâlet eder.

100

ÇALI Rüyada çali görüp, toplamak; kolay yoldan kazanılan meşakkatsiz paraya delâlet eder. Hâmile kadının rüyasında çalı görmesi; zor bir doğum yapıp çok güzel bir çocuk doğurmasına işarettir. Bir erkeğin rüyasında çalı çırpı toplaması; evinin geçimini zorlukla temin edeceğinin fakat bu duruma rağmen mutlu bir ömür süreceğinin işaretçisidir. ÇALAR SAAT Rüyada çalar saatin sesini duymak; kötü söz işitmeye, büyükler tarafından azarlanmaya veya insanın sevdikleri tarafından uyanlmasına rüya delâlet eder. Bu rüya bazen de çevresindeki insanlara güzel davranıp onların gönlünü kazanan adama işaret eder. ÇAM AĞACI Rüyada görülen çam ağacı; çok iyidir. Sürekli zenginlik, refah, bolluk, mutluluk, sıhhatli bir yaşamın işaretidir. Şayet bir kimse kapısını çam ağacından yaptığını görse; o kimsenin evine hırsız sözüne itimat edilmeyen birisi girip çıkmaya başlar. Rüyada çam ağacı; bazı tâbircilere göre, mali çok fakat, hayır etmeyi sevmeyen adama ve rüya sahibinin bu adamdan yardım istemesine rüya yorumlanır. ÇAM FISTIĞI Rüyada çam fıstığı yemek; cinsel isteğe, dul zengin kadınla bir tanıdık erkeğin ilişki kurmasına veya istenmeyen gebeliğe rüya işaret eder. ÇAMAŞIR Bir kimse rüyasında çamaşır yıkadığını görürse; kendi hakkında dedikodu edilen olayda temize çıkar. Rüyada çamaşırları tertemiz yıkamak; tasa, kederden ve üzüntülerden Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) yardımıyla kurtulmaya delâlet eder. ÇAMUR Rüyasında çamurla uğraştığını gören kişinin; yaşantısı manevî yönden çok kötüdür, çok yaramaz dostları vardır. Bu kötü kimselerden çok kısa bir zaman içersinde yakasını kurtarmalı, iyi yola dönmeli ailesini ve kendisini sevenleri sevindirmelidir. Rüyada görülen çamur; hayat, hastalık ve zillete düşüp rezîl olmaktır. Bir kimse rüyasında evliyâullahlann kabrini çamurla sıvadığını görse; onlar hakkında kötü söz
101

söyler. Hasta bir kimse rüyasında çamur yediğini görse; o hastanın vefat edeceğinden endişe duyulur. Rüyada pişmiş çamur yemek; gıybet etmeye veya iftiraya uğramaya delâlet eder. Bir başkasının çamur yaptığını rüyada görmek; başkasının işinden dolayı endişe duymaya veya üzüntü çekmeye rüya işaret eder. Rüyada kendisinin çamur yoğurduğunu gören kimse; sürekli istikbâli düşünüp lüzumsuz yere hem kendisini hem de kendisini sevenleri huzursuz eder diyebiliriz. Bir kimse elbiselerinin önce çamurlandığıhı daha sonra temizlendiğini rüyasında görse; günâhlarından, kederlerinden kurtulup dünya ve âhiret hayatını güzelleştirir. Rüyada çamurlu yolda yürümek; maişet temininde güçlük çekmeye, borç parayı lüzumsuz yere sarf etmeye, ırz ve namus hakkında kötü söz söylenmesine delâlet eder. Şayet yolculuğa çıkmak üzere olan bir kimse bu rüyayı görse; yolculuğu yarım kalır ve bu yolculuğa rüya sahibi bir daha çıkamaz. Rüyada sulu çamur görüp onunla uğraşmak; kötü ahlâklı kadınla bir arada bulunmaya ve onun şerrine uğramaya rüya delâlet eder. ÇAN Rüyada çan görmek; uğursuzluğun işaretleridir. Çok üzüleceğiniz bir haber alırsınız. İşleriniz bozulur. Hayvanların boynunda çan görürseniz; çok kısa bir zaman içersinde sağlığınız" bozulur. Rüyada çan sesi duymak; şöhret olmak veya malca zengin olmak için her türlü kötü hareketi yapmaya rüya delâlet eder. Çan rüyada; münafık olan iki yüzlü kadına da yorumlanabilir. Rüyasında çan çalıp halka dinlettiğini gören kimse; yalan söz söyleyip bu sözün üzerine yemin eder. Hayvanların boyunlarında takılı olan çanı görmek veya sesini duymak; hayır sahibinden gelecek iyiliğe, hayırlı yolculuğa çıkmaya veya namaz kılmaya başlamaya rüya işaret eder. ÇANTA Rüyada satın alınan çanta yeni bir işe gireceğinize seyahate çıkacağınaza delâlettir. Bir kimse elinde çanta bulunduğunu ve bu çantanın içinin para dolu olduğunu görmesi; bir iş yolculuğuna çıkarak o yolculuk esnasında para kayıb edeceğine, kâr beklerken zarara uğrayacağına rüya delâlet eder. ÇANAK - ÇÖMLEK Rüyasında çanak çömlek satın aldığını gören kimsenin; yakında ölümü yaklaşır veya ailesinden birisi vefat eder. Çünkü rüyada çanak kişinin rızkına, nimetine dostuna işaret eder. Bir kimse rüyasında içinde
102

tatlı yiyecek bulunan bir çanağı elinde tuttuğunu görse; çok sevdiği eski dostuyla bir araya gelip onunla dertleşir ve bir miktar üzüntülerini sıkıntılarını üzerinden atar. Rüyada çanak çömlek yapan adamı görmek; iş yerine alınacak yeni san'atkâra ve ondan faydalanmaya delâlet eder. Bazen de bu rüya; soy, asalet, mal çokluğuyla övünen veya dindar kadınlarla beraber bir arada bulunmaya da rüya yorumlanabilir. ÇARDAK Rüyada görülen çardak; maddî ve manevî zenginliğin işaretidir. Bir kimse rüyasında evin önüne çardak yaptığını görürse; yeni eve taşınır veya evlâdlarından birini evlendirir. Hanımının üstüne çardak yaptığını gören bir erkek; karısının üzerine bir başka kadına nikâh eder. ÇARPILMAK Rüyasında çarpıldığını gören kimse; ibâdetlerini terk halindedir doğru yola Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) yoluna dönmesi için uyarılıyordur. Şayet rüya sahibi bu rüyadan sonra hareketlerine düzgünlük getirmezse başına belâların geleceğine, zillete düşeceğine rüya delâlet eder. ÇARŞAF Rüyada görülen çarşaf; bir yuva kuracağınıza veya yakınlarınızdan birisinin evleneceğine işarettir. Rüyada beyaz çarşaf görmek; erkek için emanet paraya, mala, kadın için; mücevher sahibi olmaya delâlet eder. Siyah çarşaf rüya sahibine atılacak iftiraya ve rüya sahibini aşırı kibirli davranıp kendisini sevenleri darıltmasına, kalp kırıcı davranışlar içersinde bulunmasına delâlet eder. Bir erkek rüyasında karısını kirli bir çarşafla veya kırmızı renkte olan bir çarşaf içersinde görürse; o erkek hanımı için başka kimselerle münakaşa eder. ÇARŞI - PAZAR Rüyasında çarşı veya pazarda dolaştığını gören kimse; çok istediği bir yatırı ziyaret eder. Ticaret hayatında başarı kazanır. Rekabet halinde olduğu bir tüccarla ortak olur veya ona karşı başarısını artırır. Rüyada çarşı pazarda dolaşıp alış veriş etmek; ortak kimselerin birbirinden ayrılmasına ve haklı olan tarafın mağdur duruma düşmesine rüya işaret eder. Talebe olan bir kimse rüyasında çarşıda dolaştığını görse; tahsilini yarım bırakıp ticaret hayatına atılır. Bazı tâbirciler rüyada çarşı görmeyi; kişinin dünyalığına yorumlamışlardır. Şöyleki: Bir kimse rüyasında geniş ve güzel bir çarşıda gezindiğini görse o
103

kimsenin mal durumu iyi olup memleketin sayılı zenginleri arasına giren demişlerdir. Rüyada çarşıda bağırarak gezinmek; iyilikle emir vermeye, insanları doğru yola sevketmeye delâlet eder. Yiyecek maddeleri satılan çarşı görmek; cinsel kudretin kazanılmasına, hastalıklardan kurtulup sıhhate kavuşmaya delâlet eder. Kuyumcular çarşısını görmek; ferahlığa, iç açıcı haberlere ve hediyeleşmeye delâlet eder. Tatlıcılar çarşısını görmek; imânın gürleşmesine ve isiâmi emirleri yerine getirmeye rüya delâlet eder. Balıkçsiar çarşısını görmek; rızka ve helâl yoldan birbiri ardınca gelecek nimetlere delâlet eder. Kasap dükkânlarından meydana gelmiş çarşı görmek; kan davasının çıkmasına veya harbe, savaşa rüya delâlet eder. ÇATAL Rüyada çatal kullanmak veya satın almak; çok zamandır bozuk olan maddî durumun düzeleceğine işarettir. Çatal kullanmak; bazen de güç yoldan kazanılacak paraya rüya yorumlanabilir. ÇAVDAR Rüyasında çavdardan yapılmış ekmek yediğini gören kimsenin; sıhhati düzelir, rahata kavuşur. Bazı tâbircilere göre rüyada çavdar görmek; aynen rüyada buğday görmek gibi tâbir olunur. ÇAVUŞ Rüyada görülen çavuş; şayet erkek evlâdınız varsa onun Ai!ah-ü Teâlâ'nın (c.c) yolunda bir kişi olacağına rüya işarettir. Bu rüya bazen de güzel sesli olup ezan okumaya da delâlet edebilir. ÇAY İÇMEK Rüyasında çay içtiğini veya çay pişirdiğini gören kimsenin; çok kısa bir zaman içinde huzursuz olduğu bir konu açığa çıkar rüya sahibi rahata kavuşur. Şayet çay fincanını devirdiğini görürse; çok zamandır planladığı bir işi bozulur. Rüyada çok güzel bir bardakta nefis bir çay içmek; saliha zevceye, hayırlı evlâda, zevke, neş'eye tâbir edilir. Yanlız çayın rüyada çok sıcak içilmesi; pek hayra yorumlanmaz. Hüzüne, kedere veya üzüntüye gark olmaya rüya delâlet eder. Bir kimse rüyasında çay bahçesinde bulunduğunu ve çay içtiğini görse; kendisini mutlu edecek olaylarla karşılaşır ve bu olaylar uzun bir zaman devam eder. Can sıkıntısından, iç huzursuzluğundan kurtulur.

104

ÇAYIR - ÇİMENLİK Rüyasında bir kimsenin çayır, çimenlik gibi güzel yeşil bir alanda kadın görmesi; zahmet çekmeden dünya rızkını temin etmesine, ilim öğrenip insanlara faydalı olmasına veya hayır hasenet işlerinde öncülük yapıp fakir fukarayı sürekli sevindirmesine rüya delâlet eder. Bir kimse rüyasında bir çayırdan başka bir çayıra geçtiğini görürse; o kimse ticaretle uğraşıyorsa, yeni kazançlı bir işe girer veya san'atkârsa yeni bir san'at öğrenip o san'atla geçimini rahat bir şekilde temin etmeye çalışır. Bu rüyayı gören kimse şayet takva sahibi bir kimse ise, dîni ibâdetlerini bir tarafa bırakıp dünya malına sevgi duymaya başlar ve gözünü mal, para hırsı bürür. ÇAYLAK Rüyada çaylak görmek; malınızdan sizden habersiz faydalanan asalak, hilekâr akrabaya ve ondan rüya sahibine gelecek zarara rüya delâlet eder. Şayet rüyada görülen çaylak, vurulup öldürülürse, bu takdirde rüya, o asalak adamdan kurtulmaya işaret eder. ÇEK ALMAK - VERMEK Rüyada çek almak; ödemekte güçlük çekilecek bir borç altına girmeye, çek vermek ise; borçlu olan kimseden alınacak parayı uzun uğraşlardan sonra almaya rüya delâlet eder. ÇEKİÇ Rüyada çekiç sesi duymak veya çekiçle birşey çakmak; yakın bir zamanda sevinilecek bir habere ve yeni bir eve sahip olacağınıza işarettir. Bazen de rüyada çekiç sesi duymak; şer olan sözleri duymaya ve üstüne vazife olmayan şeyler için lüzumsuz yere söz söyleyen adama rüya delâlet eder. ÇEKİRDEK Rüyada çekirdek topladığını veya yediğini gören kimsenin; imanı kuvvetlenir, ibâdetleri fazlalaşır ve kötü huylarından uzaklaşacağının rüya işaretçisidir. Bir kimse rüyasında sevdiği kimseden çekirdek aldığını görse; o arkadaşından uzun zaman ayrı kalacağına rüya delâlet eder. Rüyada hurma çekirdeği görmek; zikir çekmeye, Allah-ü Teâlâ'dan (c.c) sabır istemeye, ömrün uzamasına, bekâr kimsenin ev kurmasına, yuva sahibi olmasına veya rüya sahibinin itikadının düzgün ve doğru olmasına rüya delâlet eder.

105

ÇEKİŞTİRMEK - DEDİKODU Rüyasında dedikodu yaptığını gören kimsenin; çok yakın bir dostuyla münakaşa edeceğine ve o dostunun haksız yere kalbini kıracağına, rüya delâlet eder. Bu rüya kişinin bilmeden girmiş olduğu küçük günâhlara da tâbir edilebilir. ÇEKİRGE Rüyada görülen çekirge, sıkıntı, üzüntü, kıtlık, harp, işsizliğe, bir afete, ticaret hayatında iflâs etmeye, ayrıcada bazen de evli adamın eşiyle tartışıp hatta boşanmaya kalkışacağına rüya delâlet eder. Rüyada gökten çekirge yağması; o şehirin içinde çıkacak belâya, felâkete işaret eder. Evli bir adamın elinde, avucunun içersinde çekirge bulunduğunu görmesi; ahlâkına düşkün bir kadını eşinin üzerine nikahlamasına yorumlanır. Çekirge pişirip, yer mek; hayıra, menfaatlenmeye ve faydalı olan adamın yardımlarını parça parça yapmasına rüya işaret eder. Rüyasında bir kimse altın çekirge tuttuğunu, aldığını görse; elinden çıkmış olan malının, paranın tekrar kendisine dönmesi için Allah-ü Teâlâ'ya (c.c) yalvarıp, duâ edeceğine işarettir. ÇEKMECE Rüyada dolu çekmece görmek; sadık, itaatkâr eşe, çalışkan işçiye, hizmetçiye delâlet eder. Bekâr kimsenin rüyasında çekmece görmesi; sadık iyi huylu, malının kıymetini bilen bir kimseyle evlenmesine, açık gezen kadının kocasının ondan kapanmasını istemesine veya muhafaza edilmesi gereken mala rüya delâlet eder. ÇEKMEK Rüyada birisinin zor kullanarak kendisini çektiğini gören kimse; başarması imkânsız olan bir işi başarır ve dostları arasında değer kazanır. Bir kimse bilmediği bir şeyi çektiğini rüyasında görse; kendisine ihtiyaçları olan kişilere yardım edip onların müşküllü işlerini kolaylaştırıp hayır dualarını alır. ÇELTİK Rüyada çeltik tarlası görmek; başa gelecek müşküllü işe, kardeşlerden kötülük görmeye, bir işin halli için adakta bulunmaya rüya delâlet eder. Rüyada çeltik toplamak; tasarruf edep arzu edilen eşyaya sahip olmaya da yorumlanabilir.

106

kadın akrabadan yardım görmeye rüya delâlet 107 . Kuru çeşme görmek. sıkıntılarından üzüntülerinden tez zamanda kurtulur.ÇENGEL Rüyasında beline veya vücuduna çengel takılıp bağlandığını gören kişi. Bal veya süt akan çeşme görmek. Çenenin sağlamlığı. kısmetli bir kız evlâd sahibi olmaya. ÇEŞME Rüyada çeşme görmek çeşitli şekilde tâbir olunur. Rüyasında çıbanın çıktığını yerin deşildiğini gören kimse. onun iş hayatında büyük bir sıkıntıya düşeceğine rüya işarettir. çocuğa ve çocuk sayısının artmasına yorumlanır. dilini tutamayıp herşeye karıştığından dolayı çok büyük üzüntü içine gireceğine rüya işarettir.c) rüya sahibini nimetleriyle kuşatmasına rüya delâlet eder. rızkın gürleşmesine ve Allahü Teâlâ'nın (c. rızkın bollaşmasına. Şöyleki: Suyu akan çeşme görmek. akrabalarla güzel ilişki kurmaya rüya delâlet eder. altında kalmak. hayır işlerine özen göstermeye. ÇIBAN Rüyasında bir yerinde çıban çıktığını gören kimse. huzursuz olduğu kendisini üzen bir olaydan başına bir bela gelmeden kendisini kurtarır. ana babadan iyilik görmeye onların hayır dualarını almaya işarettir. Çıbandan cerahat akması. ev hanımı için bir iftirâlı sözden dolayı üzüntü altına girmeye. ÇENE Rüyasında çenesinin hasar gördüğünü yani kırılıp veya uzadığını gören kimse. Rüyada çığ görmek. kişinin günâhlarına tövbe edip hayatına iyi. ÇIKRIK Rüyada kuyudan çıkrık yardımıyla su çekmek. güzel yön vermesine yorumlanır. talebe için o sene sınıfta kalmasına rüya delâlet eder. Rüyada çene sayısının fazlalaşması. gizli sırlarını başkalarına söyler ve söylemiş olduğu sırlar nedeniyle başı belâya girer. hain davranıp ailesinin rızkını kesen adama delâlet eder. ÇIĞ Bir kimse rüyasında çığ altında kaldığını görürse.

108 . ÇIRÇIR BÖCEĞİ Rüyada çırçır böceğinin sesini duymak. Rüyada çınar ağacının ululuğu. mutlu bir hayat sürmeye. çok üzeleceği bir olayla karşılaşıp ruhî deprasyon geçireceğine rüya işaret eder. yakın bir zaman içersinde büyük bir mirasa konar. Yeni bir çıkrık almak. bilmeden büyük bir günâh işlemiştir. itaatkâr bir evlâda sahip olur. başarılı olacağını sandığı bir olayda başarısızlığa uğrar. Rüyada çıplak kalıp halktan utanmak. örtünmek için birşey istemek. ÇILDIRMAK Rüyada bir kimse çıldırdığını görse. erkek için evlenip ilk çocuğunun kız olacağına delâlet eder. ÇIPLAK Rüyasmaa kendisini veya yakınlarından birisini çıplak olarak gören kimse. heybetliliği ömrün uzamasına.c) tövbe etmesi gerekir. hemen Allah-ü Teâlâ'ya (c. ÇINAR AĞACI Rüyasında çınar ağaçlan arasında dolaştığını gören kimse. böceği tutmak. görmek. yakın bir zamanda şayet rüyayı gören bekâr ise. Evli ise. sıkıntıya düşmeye veya o erkeğin eşinin hastalanıp yatağa düşeceğine rüya işaret eder. bir dost sohbetinde tanıştırılacak kimseye âşık olmaya ve bu âşka karşılık görmeye rüya delâlet eder. zayi olduğunu görmesi. rezil rüsvan bir hale gelmeye rüya delâlet eder. çok iyi olan uğurlu bir haber duymaya delâlet eder.eder. Çiçek satın almak. askerlik çağı gelmiş olan kimsenin askere çağırılmasına delâlet eder. ÇIRA Rüyada çıra yardımıyla soba yakmak. lüzumsuz sözler söyleyip boş işlerle zaman kayıb eden kimseye ve o kimsenin rüya sahibinin zararı için elinden geleni yapmasına rüya delâlet eder. hacc farizasını yerine getirmek için hacc'a gider. Rüyasında çiçekleri yolup attığını gören kimse. Rüyasında çıplak kaldığını fakat insanlardan utanmadığını gören bir erkek. iyi bir yuva kurar. Bir erkek rüyasında elindeki çıkrığın kırıldığını. ÇİÇEK Rüyada çiçek görmek. itibârdan düşmeye. gama.

arkadaşların hakkında kötü söz söylemeye. ÇİĞNEMEK Rüyada bilinmeyen yiyeceği çiğnemek. Bazen de büyük bir çiftlikte gezinmek. ÇİĞ ET Rüyasında çiğ et yediğini gören kimse. Rüyada çikolata yemek. aynı olayların olması nedeniyle sürekli olarak tekrarlayıcı konuşma yapmaya rüya delâlet eder. iş sahibi olan adamın rüyasında çiftilkte gezindiğini görmesi. dedikodu yapmalarına rüya işarettir. ÇİKOLATA Rüyada çikolata yemek. ev huzurunun sağlanmasına.c) katında itibâr kaybetmeye günahkâr olmaya rüya işaret eder. belâlı bir söz isabet eder ve rüya sahibi bu sözden sonra günlerce huzursuz olur. müjdeli haber alır ve bu haberden sonra çok sevinip mutlu olur. yakınlarından birisinden kendisini üzecek ağır bir söz duyacağını söyleyebiliriz.ÇİĞ YAĞMASI Bir kimse rüyasında çiçek yapraklarının üzerinde çiğ damlalarını görürse. gıybet yapmaya ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. Rüyada çiğ et yemek veya görmek. dostların. kısmete. çok kısa zamanda kendisi için hayırlı olacak bir tatile çıkar. Rüyasında bir kimse sakız çiğnediğini görmesi. yazlık sahibi olmaya. başkasının yapmış olduğu hatalardan etkilenmeden işlerini yoluna koyup işini büyütmesine rüya işaret eder. 109 . güzelliğe rüya delâlet eder. köye yerleşmeye. nişanlanmaya veya nişan haberi olmaya. sıhhat ve mutluluğun devamlı olacağına işarettir. bir üzüntü isabet ederse de rüya sahibi başka bir olaydan duymuş olduğu sevinç yüzünden kötü olayın etkisinden çabuk kurtulur. huzurlu bir ömre. Rüyada ağzında hiç bir şey olmadan sürekli ağzını oyanttığını gören kişiye. ÇİL Rüyada birdenbire yüzünün çil ile dolduğunu gören kişiye. mide hastalığına tutulmaya. ÇİFTLİK Rüyasında bir çiftlikte dolaştığını gören kimse. mal çoğalmasına delâlet eder. kazanmış olduğu paranın kaynağı hakkında insanların şüpheli konuşmalarına. faydalı toplantılara katılmaya.

rüya sahibi Peygamber efendimiz (s. o kimsenin cennette olduğuna işaretçidir.a.ÇİLEK Rüyada satın alıp çilek yemek. gayr-ı menkûl almaya. Rüyada yeşillik ve sulu yerler görmek. Rüyasında başka bir kimsenin kalçasını çimdiklediğini gören kişi. veyahut ibâdetten vazgeçeceğine rüya işaret eder. yakınlarından birisinin kendi malında gözü olduğuna rüya delâlet eder. Çilek yemek bazen de âşık olmaya veya âşık olan ciflerin birleşmesine.c) ibâdet edilen fazîletli yerlere delâlet eder. ÇİLİNGİR Rüyada çilingir görmek. ÇİMENLİ VE SULU YERLER Rüyada görülen çimenli ve sulu yerler din ve islâmdır her yeşilliğin tâbiri de böyle yorumlanır. ÇİMENTO Bir kimse rüyasında çimento ile harç yaptığını görürse. Bu rüya bazen de Peygamber efendimiz (s. Bir kimse rüyasında çimenli ve sulu yerden çıkıp kirli ve tozlu bir yere girdiğini görse. Rüyada çimento karmak. rüya sahibinin akrabalarının ihanetine uğrayıp onların malına göz koyduklarını öğrenmesine rüya delâlet eder. çimdikleme miktarınca başkasının malından menfaatlenmeye yorumlanır. bazen de devlet kapısında olan mahkemelik işin rüya sahibinin lehine çözümlenmesine rüya yorumlanır. Rüyada karnından çimdiklenmek. o adamın karısı hakkında çirkin şeyler düşünüp onunla gayr-ı meşru ilişki kurmaya çalışır. uzun bir ömrün. mutluluğun işaretidir. mal ve çeyizi çok olan eşe yorumlanır.v)'in sünnetlerinden bid'âta. Rüyada başkasını çimdiklemek. 110 . hayırlı zâtların kabirleri ve Allah-ü Teâlâ'ya (c.a. evlenmelerine yorumlanır. ÇİMDİKLEMEK Bir kimse rüyasında bir şahsın kendisini çimdiklediğini görürse. Rüyada ölmüş olan bir kimsenin güzel bir bahçede görülmesi. hayırlı topluluklar. Rüyada çilingir görmek. bekâr kimsenin evi olan birisiyle evlenmesine rüya delâlet eder. müşküllü olan işlerin rüya sahibinin gayretiyle çözümleneceğine ve o müşküllü işlerden rüya sahibinin de menfaatlanacağına rüya delâlet eder.v)'in kabri şerifi. başarının. yeni bir mal sahibi olacağının rüya delâletidir.

fesat olan bir kadından kötü söz işitir. hastalığa tutulup günlerce perişan olup. rüya sahibinin kardeşlerinden gelecek zarara delâlet eder. ÇİZME Bir kimse rüyasında çizme giydiğini görürse. Rüyasında bir kimse bir yerinden duvara veya tahtaya çivilendiğini görse. Ayrıca rüya sahibinin çok sevineceği bir haber işitmesine işarettir. Bazı tâbirciler rüyada çiviyi sayılı paraya. Rüyada çingene görmek. gizli kapaklı işlerinin meydana çıkacağının rüya delâletidir. yardımcı kimselere veya reis olup emir vermeye yorumlamışlardır. 111 . Rüyasında eline veya ayağına çivi battığını gören kimse.ÇİNGENE Düşünde çingeneyi gören bekâr bir erkek veya kızın. onunla alış verişte bulunmak. Devlet hizmetinde olan kimsenin rüyada çizme giymesi. ÇİVİ ÇAKMAK Rüyasında bir yere veya bir kimseye çivi çaktığını gören kimse. soyu temiz olmayan gezmeyi eğlenmeyi çok seven bir kızla evleneceğine rüya işaret eder. ÇİTLENBİK AĞACI . Çivi bulmak. orduya. Rüyada çitlenbik yemek. zahmet çekmeye delâlet eder. faydasız işlerle uğraşıp asli görevleri ihmal etmeye rüya delâlet eder. Bekâr bir erkek rüyasında çingeneye fal baktırdığını görse. Rüyada çivi satın almak. ÇİVİT Rüyada çivit kullanmak.ÇİÇEĞİ Bu ağaç. uzun bir yolculuğa çıkacağına rüya işaretçidir. garip olan akrabalarına yardımda bulunup onların hayır duâlarını alır. görev nedeniyle yolculuğa çıkmasına ve rütbesinin yükselmesine delâlet eder. yolculuğun. fala baktırmaya. yakın bir zamanda evlenir. halinin perişan olmasına ve bir olaydan dolayı hayrete düşüp ruhî rahatsızlık geçirmesine rüya işaret eder. Bir kimse rüyasında çitlenbik ağacının meyvelerini topladığını görse. habersiz kalınan bir şeyden haber almaya yorumlanır. hayra nail olmaya. dinlenmek için bir tatile çıkmaya yorumlanır. bol kazançlı bir işin habercisidir. gelecek için endişe duymaya ve hayırsız.

beygir at çobanlığı yapmayı. Şayet rüyasında çocuğunun bir parçasının kesilip atıldığını görürse. hayır ve menfaate. ÇOCUK Bir kimse rüyasında çocuğunu kayıb ederse. çocuk sahibi olmak için uzun zamandır hasretle yanıp tutuşan çiftin çocuklarının olmasına veya kısır kadının gebe kalmasına rüya delâlet eder. ÇOCUK ARABASI Rüyada çocuk arabası görmek. senenin feyizli. zor bir hamilelik geçirir. o çocuk büyüdüğünde âlim olur. Ayrıca şayet rüya sahibi fakir bir kimse ise. şeref ve ikbâle. memuriyete. eşek çobanlığı etmeyi. arzu ve emellerine nail olur. muratlarına. arsa türlü mal sahibi olmaya. Ve bir kaç defa çocuğunu düşürme tehlikesi atlatırsa da 112 . Bazı tâbirciler kız çocuğu ev almaya. Allah-ü Teâlâ'nın (c.s) rüyada koyun çobanı olmayı. Bazı tâbirciler bu rüyayı ana veya babanın rahatsızlanıp ölmesine yorumlamışlardır. yakın bir sürede fakirlikten kurtulup zengin olur. hidâyete erip hacc'a gitmeye rüyayı tâbir etmiştir. tarla. Danyâl (a. Oğlan çocuğu doğurduğunu gören kimse. deve çobanı olmayı. çok kısa bir zamanda üzüleceği bir haber duyar. yakın sürede hayırlı bir evlâd sahibi olur. öküz çobanı olmayı.c) yolunda takva sahibi olan bir şahısla tanışılır ve onun önderliğinde ibâdetlerini artırır. Kur'ân-ı Kerîm okumayı öğrenir. dükkân. bereketli bolluk içersinde olmasına. feraha çıkıp çok sevinir. malî durumun düzgünlüğüne. Çünki Kur'ân-ı Kerîm'de adı geçen Peygamberlerin hemen hemen tümü hayatlarının bir devresinde mutlaka çobanlık yapmışlardır.ÇOBAN Rüyada çoban görmek. ÇOCUK DÜŞÜRMEK Hâmile bir kadın rüyasında çocuğunu düşürdüğünü görse. o çocuğun büyüyünce çok temiz tertipli olacağına rüya delâlet eder. atelya türü iş yeri sahibi olmaya yorumlamışlardır. Birde çocuğun vücudunda yaralar çıktığını rüyada görmek. şayet rüya sahibi Kur'ân-ı Kerîm okumayı bilmiyorsa. erkek çocuğu. ÇOCUĞUNU KAYBETMEK Rüyasında çocuğunu kayıb eden kadın görmek veya kendisinin çocuğunu kayıb ettiğini gören bir kadın. Rüyada kız çocuk doğurduğunu gören kimse.

kadınsa evlik süresince birçok düşük yapar ve ölü çocuk doğurur. Bazı tâbircilere göre rüyada çömlekçi görmek. bulunduğu makama uygun davranmayan adama ve onun hilelerine rüya yorumlanmıştır. yanlızlıktan hoşlanıp kendi kendisine yeter ve bu kimsenin hayatı ile ilgili kararları çok isabetli bir şekilde aldığına rüya delâlet eder. ÇÖMLEK . hayırlı konuların konuşulduğu toplantılara katılıp oradan hisse kapmaya ve kötü hareketlerden vazgeçip dürüst insan olmaya rüya delâlet eder. kısa zamanda zekâtını vermesi ve bu günâhtan kurtulması gerektiğine rüyası delâlet eder.ÇÖPLÜK Rüyada çöpçü gören kimse. tasadan kurtulmaya ve sevinçli haber alıp zarardan dönmeye işaret eder. o kimse malının kiri olan zekâtını vermiyor ve bundan dolayı kendiside malının kiri olan zekâtını yediğinden doiayı günâha giriyordur. O evlâdın büyüyünce çok zengin olacağı söylenebilir. yakın bir süre içinde evlâd sahibi olur. şayet erkekse hayal kurduğu bir işte hayal kırıklığına uğrar. Rüyada çöl görmek. Şayet bir şahıs eski ve kirli çorap giydiğini rüyasında görürse. mala ve servete kavuşur. zengin olmaya veya büyük bir mirasa konmaya rüya delâlet eder. hayra.çocuğu düşmez o çocuk ana ve babasına ilerde çok hayırlı olur. maaşa zam almaya. Meselâ: Bir kimse rüyasında yeni bir çorap alıp giydiğini veya birisine hediye ettiğini görürse. ÇORAP Rüyada yeni bir çorabı giymek. 113 . Hâmile olmayan kadının rüyasında çocuk düşürmesi. çok hayırlıdır. gelirin artmasına veya mühimsenmeyecek bir hastalığa tutulmaya rüya işaret eder.ÇÖMLEKÇİ Rüyasında toprak bir çömlek kapta yemek yaptığını veya yediğini gören kimse. ÇÖPÇÜ . gamdan. kederden veya kendisine üzüntü veren olaydan selâmete çıkmasına delâlet eder. ÇÖL Kendisini bir çölde yapayanlız bir halde gören kimse. Fakir kimsenin rüyasında çöpçü olması. ÇORBA Rüyada çorba içmek. Rüyada çömlek imal eden kimseyi veya satan kişiyi görmek.

Rüyasında çöple dolu bir yerde kendini gören kimsenin. husumete rüya delâlet eder. bazı tâbircilere göre. ona zengin bir adamın evlenme teklifinde bulunacağına ve ilerde müreffeh bir ömür sürüp rahat edeceğine rüyası delâlet eder. mal varlığı kısa zamanda çoğalır çok zengin olur. sözü sohbeti dinlenen ve dostları tarafından aranılan. Rüyada çöplük görmek. bilmeden bir kötülüğe sebeb olmaya rüya işaret edebilir. mutlu olacağı bir evlilik yapar ve evlendiği kimseyi çok sevip sayar. görülen çörek otu miktarınca mal zayi etmeye. bazen de yapılacak büyüye. iyi insana iftira etmeye ve bu yüzden günahkâr olmaya rüya delâlet eder. ÇÖREK OTU Rüyada çörek otu görmek. ÇULLUK Bir kimse rüyasında çulluk kuşu tuttuğunu görürse. ÇUVAL Rüyada boş çuval gören kimse. dostlarla arada geçecek bir olay nedeniyle münakaşa edip dargın olmaya. güzel akıl vermeye. birisine lâyık olmadığı bir şekilde davranmaya. Birisinin düşmesi için çukur kazmak. Rüyada bilinmeyen çukuru doldurmak. Rüyada çulluk sesi duymak veya görmek. ÇUKUR Bir kimse rüyasında pis sularla dolu bir çukur görürse. yol gösterici olmaya hayır hasenat işlerini yapmaya yorumlanmıştır. çok müsriftir. o kimsenin gidişatı hiç iyi değildir. Bu yüzden de daima 114 . Rüyada baharatçıdan çörek otu satın almak. acı haber almaya. çok fazla kazanç getireceği umulan bir işten tahmin edilenin aksine çok az para kazanmaya rüya işaret eder. Aklını başına toplayıp iş işten geçmeden doğru yola dönmesi gerektiğine rüyası işaret eder. Bir kadın rüyasında çörek yaptığını görürse. çok neş'eli bir kimseyle evlenir. gizli düşmanlığa da yorumlanabilir. ÇÖREK Rüyada çörek görmek. Çulluk kuşu neş'eli. sevilen dostun ölümüne ve rüya sahibinin onun cenazesinde bulunup üzerine toprak atmasına rüya delâlet eder. sayılan kadına delâlet eder.Fakir bir kızın rüyasında çöpçü olup çöplükten çöp topladığını görmesi. Dünya hayatında daima kendisi ve çevresi için zararlı olan işleri yapmaktadır. yemek.

Rüyasında çuval doldurduğunu veya yıkadığını gören kimse. eşinden boşanacağına veya hırsızlık olacağına rüya delâlet eder. İçi dolu çuval görmek. Bir kimse rüyasında evinden çuvalla mal taşıdığını görse. sabırlı kimseye ve bu kimsenin rüya sahibine yapacağı veya yapmış olduğu yardımlara rüya delâlet eder. ÇUVALDIZ Rüyada çuvaldız görmek. Ele çuvaldız almak.sıkıntı içindedir. tutumlu olması icab eder. 115 . çetin geçecek meşakatli yolculuğa çıkmaya rüya yorumlanır. müşküllü işleri sükûnetle çözen. yakın zaman içersinde mal varlığmı arttırır. yeni teşebbüs edilecek bir işten çok para kazanmaya delâlet eder.

mesleğinde başarılı olur. tedavisini üstüne alacak bir doktora gidip onun tedavisi sayesinde hastalığından kurtulmasına rüya delâlet eder.DABAĞHANE Derilerin dabağlandığı yeri rüyasında gören kimsenin. Çok hasta olan bir kimsenin rüyasında dabağcıyı görmesi. terbiye veren adama yorumlanır. Bundan dolayı rüyada görülen dadı. bolluk ve sıkıntısız geçecek olan bir ömürü gösterir. Bazı tâbirciler rüyada dabağcıyı görmeyi. saltanatlı.D DABAKHÂNE . çok küfür edeceğine rüya delâlet eder. büyük bir üne kavuşur. Dağdan indiğini gören kimse. hayat yolunda. Rüyada dabağcı. evleneceği insanın ağzı pis olup. üzüntü veren uğursuz habere veya zalim adamdan gelecek kötülüğe yorumlamışlardır. DADI Dadı. rahat. DAĞ Rüyasında bir kimse dağa tırmandığını görürse. genel anlamda yarı anne demektir. ıslah edici. yakın bir zamanda çok başarılı olduğu mesleğinde büyük hatalar 116 .

dağ üzerinde oturduğunu gören kimsenin. işlerini kolaylıkla yapıp faydalı olacağına. üzüntüye. eziyet zahmet ve güçlüklerle. yüksek tepeler.c) hamd ve şükür ettiğini gören kimse. Dağ içinde olan yol ve yokuşu görmek. Rüyasında bir dağ üzerinde "Elhamdülillah" diyerek Allah-ü Teâlâ'ya (c. kuvvetli bir insandan yardım göreceğine rüya yorumlanır. Yokuşu çıktığını görmek. işsizliğe. Bir kimse rüyasında bir dağa çıkarken dağın yarısına geldiğinde aşağı inmesi veya yukarı çıkmaya devam etmesi mümkün olmayan bir halde rüyayı görmesi. İbn-i Şirin (r. vefat edeceğine rüya delâlet eder. ticaretle uğraşan kişi için ganîmet almaya. mevkisinin yüksek olacağına delâlettir. Bir kimse rüyasında dağdan indiğini görürse. dağın yerle bir olduğunu gören kişinin. rüya sahibinin itibâr kayıb edeceğine ve malının zarara uğrayacağına delâlet eder. hayırsız bir evlât sahibi olacağının habercisidir.) teşbih etmeyen ve insanların faydalanamadığı ölü gibidir. umut etmediği bir işte çok para kazanır. o beldenin büyüklerinden birinin vefat etmesine. Bitki örtüsü ve su olmayan bir dağ görmek. ana ve babasına asi olacağına ve ecelinin yaklaştığına. ölümüne rüya işaret ettiğini söylemiştir. rüya sahibi o dağın üzerine çıkıp üstünde oturuncaya kadar gördüğü şeylerin güçlük veya kolaylığı oranında arzu ve emellerine kavuşur. Rüyasında kurak taşlık ve sarp taşlarla dolu dağı görmek. Rüyada dağın göklere yükselerek insanların üzerinde olduğunu görmek. Bir kimse rüyasında dağa yaslandığını görmesi. Rüyada dağ keçisi görmek. Çünkü o dağ Allah-ü Teâlâ'yı (c. adil bir insan olur.a) kendisinin bir dağ üzerinde olduğunu gören bir kimsenin. dağın yere battığını görmek. rüya sahibinin makam ve rütbesinin yükseleceğine. feryâd etmeye delâlet eder. Rüyasında bir kimsenin yanında dağ olduğunu görmesi. Rüyada görülen sıra sıra dağlar. Dağ üzerinde ağaç olduğunu görmek. işçi için mal sahibinin 117 . rüya sahibinin hayatının yarısında vefat edeceğine rüyası delâlet eder.c. ıztıraba. rüya sahibinin zekâtını vermemesine işaret eder. şayet güçlükle çıktığını görürse. Rüyasında bir kimse bir dağ üzerine çıkmayı arzu edip o dağın üzerine çıktığını görürse. azaba delâlet eder. halk arasında güzel bir isimle itibâr kazanacağına ve şöhret sahibi bir kimse olacağına rüya delâlet eder. DAĞ KEÇİSİ Rüyasında dağ keçisi yakaladığını gören kimse. memur için rüşvet yemeye. bütün insanları kaplayacak korku ve şiddete. Rüyasında dağdan düşüp ayağını kırdığını görmek. işlerinde güçlük ve meşakkat çekeceğine rüya delâlet eder. kâfir ve azgın bir reistir.yapar ve mevkisini kaybeder. Bir kimse rüyasında bir dağa kolaylıkla çıktığını görmesi. o kimsenin malı elinden alınır tüccar ise zarar görür.

hayat yolunda önüne çıkacak bütün engelleri aşar. o da boğulanlardan oldu. DALGA Bir kimse gece rüyasında denize düşmüş dalgalarla kendini boğuşurken görürse." (Hud sûresi/Âyet: 43) ve "Onları altında gölgeler yapan (dağlar) gibi dalga sardığı vakit dini yani iz kendisine tahsis etmek suretiyle muhlisler olarak Allah'ı çağırırlar. DALAK Rüyada dalak depoya işaret eder." (Lokman sûresi/Âyet: 32) mealindeki âyetlerin işaretince. çok başarıya ulaşır. "İkisinin arasına dalga girdi.rızâsı olmadan mal almaya. 118 .c) her zaman dürüst çalışanla beraberdir ve yardımcısıdır. Ticaretle uğraşan bir kimse rüyasında dalağının sağlam olduğunu görse. Rüyada dalga görüp içinde boğuşmak. azâb ve şiddete düşmeye rüya delâlet eder. muradına kavuşamaz zira etmiş olduğu muradı başkasının kötülüğünü istemekle alâkalıdır. Bu rüyayı gören kimse. Câfer-i Sâdık (r. DAĞINIK EV . helâl yolla kazanılmış olan parayla mal sahibi olmaya yorumlamıştır. ev halkının arasında olacak huzursuzluğa veya işyerinde meydana gelecek münakaşaya. Rüyasında dalağının büyüdüğünü ve ağrıdığını gören kişi.a) rüyada hayvan dalağı görüp yemeyi. Bir kimse rüyasında dalağının ağrıdığını görse.YER Rüyada dağınık bir halde görülen ev veya işyeri. hiç bir zaman inancını ve azmini yitirmemelidir. kavgaya yorumlanır. geçimi için ayırmış olduğu parayı israf edip kötü yerlerde kullanır. o tüccarın mal koyduğu deponun dolu olacağına ve kendisine hayırlı müşteriler çıkıp kazancının. Çünkü Allah-ü Teâlâ (c. başarılı olmak için olağan üstü gayret göstermeye rüya delâlet eder. DAKTİLO Rüyada daktilo görmek. ev kadını için kocasından gizli iş çevirip para biriktirmesine rüya delâlet eder. kârının umduğundan fazla olacağına rüya delâlet eder. evlâdın veya yakın akrabalardan birisinin ekmeğini yazı yazarak veya yazılmış kitapları satarak kazanacağına rüya delâlet eder. DAĞCILIK Rüyada dağcılık sporuyla uğraşmak.

mevkisi yüksek olan bir adamın hizmetine girip onun hem mevkisinden hem de parasından menfaatlenir. aktardığını gören kimsenin. Bir kimse rüyasında akrabasından ya ölüm yahut büyük bir anlaşmazlıkla ayrılır. dalgıç balığı temsil ettiğinden rüya çok hayırlıdır. damarından akan kan nisbetince rüya sahibinin eline mal geçer. Rüyasında dalgıç olup deniz dibine dalıp antika eserler çıkardığını gören bir kimse. DAMGA Rüyada kağıtları damgalamak. beraat almaya. Şayet fakir ise. aileyi. akrabayı temsil eder. mahkemelik işlerin rüya sahibinin lehine çözümlenmesine. ummadığı. DAMAR Rüyada görülen damar. çok güvendiği bir arkadaşından büyük bir kötülük görür. ölümle veya çok büyük bir kavga nedeniyle akrabasından ayrılır. görüşmez. rüya sahibi yakında maddî zenginliğe. Rüyasında dalgıç olup inci çıkardığını gören kimsenin. Rüyada kızını evlendirip damat sahibi olduğunu gören kişi. kötü yolda giden adama ayak uyduran kişiye yorumlamışlardır. evlenmek istediği kızla arası açılır. İnsanın damarları. yeni bir ev sahibi olacağına rüya işaret eder. düşmanına galip gelir ve onun kendi kazdığı çukura kendisinin düşmesine rüya delâlet eder. zengin ise o kan nisbetinde elinden mal gider. DAM Rüyada dam yaptığını. Rüyada elinin damarlarından kan aktığını gören kimse. refaha ve bol paraya kavuşur. elinden büyük bir para çıkar. ailesi ve akrabalarıdır. başarması yüzde yüz olduğu bir işte tam sonuna geldiği zaman büyük bir hezimete uğrayıp çok sıkıntı ve müşkülât çeker. Rüyasında damarından kan aktığını gören kimsenin. Bazı tâbirciler rüyada dalgıç görmeyi. hatip olup iyi söz söyleyerek halkı hoşnut eden adama veya şair olacak bir evlâd sahibi olmaya rüya 119 . çok kısa zaman içersinde büyük bir miktar mirasa sahip olur. Damdan düştüğünü gören kimse ise. DAMAT Rüyasında bekâr bir erkek damat olduğunu görürse.DALGIÇ Rüyada dalgıç olduğunu veya dalgıç gören kimse. Damarlarından birisinin yok olduğunu gören kimse.

ayrı olan birbirlerinden haber alamayan dostların bir araya gelip eski günlerini anmalarına rüya delâlet eder. Rüyada dana kesmek. âlim olup.delâlet eder. ölümün habercisidir. 120 . dünya işlerine dalıp âhiretini tamamen unuttuğuna rüya delâlet eder. sıkıntıdan.s)'ı gören kimse.S) Rüyada Danyâl (a. adak adamaya. Rüyada darağacında asılmak. fakat zalim kimselerden o kişiye çok eziyet edilir. Ancak bir müddet sonra rüya sahibi itibarına ve çok büyük kudrete kavuşur. DANS Rüyasında dans ettiğini gören kimsenin. Hasta bir kimsenin rüyasında dans etmesi. hastalığının uzayıp ağrılarının çoğalacağına işaretçidir. Sevilen bir arkadaşın ölüm haberini duymaya rüya delâlettir. Bazı tâbirciler ise rüyasında kendi evinde ailesi ile birlikte dans ettiğini gören kimsenin. DANTEL Rüyasında dantel aldığını veya ördüğünü gören kimse. üzüntüden kurtulmaya ve hiç umulmadık yerden para sahibi olup o parayla mal sahibi olunmasına rüya delâlet eder. murat edilen şeylerin yerine gelmesine. rüyası dinimizce çok hayırsızdır. DANYÂL (A. şayet bekârsa çok hamarat elinden her iş gelebilen becerikli birisiyle yuva kurar. çok yakın bir zaman içinde büyük başarılara uğrayacağına rüya işaretçidir. çok dedikodu ettiği ve bu yüzden çok günâha girdiğine rüyası işaret eder. gizli ilimlerden nasiplenir. kocasının akrabaları tarafından azarlanırsa da kocası onu koruyup kollar ve rüya sahibine arka çıkar. DARAĞACI Rüyada darağacı görmek. Yani bu rüyayı gören kimse. Bir kadın rüyasında darağacında asıldığını görse. DANA Rüyasında dana satın aldığını veya dana kestiğini gören kimse. feraha çıkıp ailesi ile birlikte hem hayıra hem de sevince ulaşacağına rüyayı yorumlamışlardır. Bazen de rüyada dantel örmek. Bir kadın rüyasında kirli dantel ördüğünü veya ördüğü dantelin kirlendiğini görürse. mutlu ömre ve hayır işleyip fakirleri sevindirmeye rüya delâlet eder.

'Rüyada çalınan davulu görmeyip sadece sesini duymak. çok başarılı görünüp ağzı laf yapan kimseye güvenerek bir işe girer ve o kimsenin ihanetine uğrayıp çok büyük miktarda zarar eder. Rüya sahibinin çok geçimsiz bir kimse olduğuna rüya delâlet eder. şöhret olduğu halde işi boş olup hiç bir işe yararhayan tembel adama yorumlanır.c) şükür edip hamd etmeye ve malından kibirlenen zengin adamın Allah-ü Teâlâ'dın (c. görmek. Çünkü rüyada davulcu. fakirlere yardımcı olmaya ve rızkın. oruç tutmaya Allah-ü Teâlâ'ya (c. ateşle ilgili meslekte olanlar için rüya hayra. DARGINLIK Allah-ü Teâlâ (c. "O kâfirleri hiç bir hayra ermedikleri halde öfkeleriyle red (def) etti.DARBUKA Bir kimse rüyasında darbuka çaldığını veya çalındığını görmesi. rahatlığa işaret eder. üzülmeye rüya delâlet eder. kısmetinin kesileceğine rüya delâlet eder. DAVUL Rüyada davul sesi duymak.DAVETİYE Rüyada bir davete gittiğini veya bir yerden davetiye aldığını gören kimsenin. Sahur davulunun çalındığını rüyada görmek. sözleri dinlemeye ve bir olaya sinirlenip. Yere dağılmış olan darıyı kuşlara yedirmek. Bir kimse rüyasında yediği şeyin darıya dönüştüğünü görse." (Ahzab sûresi/25. haberleri getirip götüren adamdan veya kadından yalan yanlış söylenmiş. Bir kimse rüyasında davul çalan davulcuyu görürse. hayırlı habere. sevgisini kayıb eder. ni'metin bollaşmasına rüya yorumlanır. bâtıl söz söylemeye. cimri kimse ile alış veriş 121 . Rüyada davulcu ile konuşmak. Yanlız rüyada darı yemek. kısmete. göz aydınlığına ve çok mutlu olunacak olayların olmasına rüya delâlet eder. feraha.c). âyet-i kerîme) gereğince rüyada dargın olmak pek hayra yorumlanmaz. yakın bir zamanda tembelliğinden dolayı çevresindeki insanların saygısını. DARI Rüyasında darı gören kimse.c) korkup doğru yola dönmesine rüya delâlet eder. rızkının azalacağına. DAVET . sonuçlanmaz ve rüya sahibi çok büyük bir hayal kırıklığına uğrar. bel bağladığı çok umutlu olduğu bir işi yarım kalır. yakında rüya sahibini büyük bir haberin çok sevindireceğine işarettir.

rüya sahibi Allah-ü Teâlâ'dan (c.s)'ı görmek. nefsi terbiye etmeye ve günâhlardan kötülüklerden temizlenmeye delâlet eder.c) korkmalı ve dünya halini düzeltmeye çalışmalıdır. Bazen de rüyada ölmüş olan dayısıyla kucaklaştığını gören kimse. haksız jpsanlara hak vermeye rüya delâlet eder. HZ. sahibi için uyarı niteliği taşımaktadır. Kur'ân-ı Kerîm okumaya.s)'ı kederli. Allahü Teâlâ'nın (c.S) Rüyasında Hz. çok uğursuzdur. Fakat rüyayı gören şahıs tarafından yapılan maddî ve manevî yardımlarla sıkıntılarından kurtulur. DAYAK Rüyada dayak atmak. Davut (a. yardım almaya. kadınlar tarafından meydana gelecek şiddete delâlet eder.s)'ı gören kimse. dayak yemek. Davut (a. DAYI Rüyasında dayısını gören kimsenin. yardım etmeye. Rüyada Hz. ailesinden birisi maddî sıkıntı içine düşer. iş yapmak için teşebbüste bulunmaya. Çünkü Deccal kıyametin habercisidir. Rüyada Hz. teşbih çekmeye. rüya sahibinin geçimini temin ettiği mesleği demirle ilgili bir iş olur ve bu meslekten mal sahibi olup zengin olur. güce kuvvete delâlet eder. kuvvet ve saltanata erişir ve hatalı bir işte bulunup daha sonra yapmış olduğu bu hatalı işten dolayı pişmanlık duyup takva sahibi olmayı tercih eder. Davut (a. Bir adam rüyasında eşine dayak attığını görse. eşini her türlü kötülüklere karşı korur ve ona her zaman arka çıkar. Morali bozuk olan adamın rüyasında dayak yemesi. tamamiyle kendisini kaptırdığı günâh dolu hayatı terk eder.etmeye. O kimsenin yaptığı ibâdetlerin birçoğu yaptığı hatalardan dolayı Allah-ü Teâlâ (c. Zâlim bir kimse rüyasında Hz.s)'ın elbiselerini giydiğini veya O'nun suretine girdiğini bir kimse görse. DECCAL Rüyasında deccalin çıktığını gören kimsenin rüyası.c) katında 122 .s)'ı gören kimse. DAVUT (A. Davut (a.c) yolunda imânı tam bir müslüman olur. Zira bu rüya. Ayrıca bu rüya. kendisine arka çıkacak aile büyüğüne delâlet eder. anne tarafından olan akrabalarından olan hali vakti yerinde akrabasıyla ilişki kurup ondan maddî ve manevî yardım görür. Davut (a. tasalı olduğunu ya da korkuttuğunu veya yüzünü ekşittiğini görürse. Rüyada Hz. kadınlarla imtihan olmaya. hüzünlü.

Hâmile kadının eline defne alması düşük tehlikesi atlatacağına ve erkek çocuk doğuracağına delâlet eder. bilmeden günahkâr olmaya veya bir iftirâlı söz yüzünden rüya sahibinin başının derde girmesine rüya delâlet eder. hastalığa. Hasta kimsenin defne dalını rüyada görmesi. Define rüyada. Fakat bu para rüya sahibinin ailesine ve kendisine hayırlı olmaz.GÖMMEK Bir kimse rüyasında birisini gömdüğünü veya kendisinin diri diri 123 . çok iyi huyları olan bir kimseyle hayatını birleştirip mutlu bir yuva kurar. zengin kadına tâbir edilir. DEDİKODU Rüyada dedikodu etmek veya dedikodu eden insanlarla bir arada bulunmak. üzüntü. Rüyada define aramak için uğraştığını gören bir erkek. Rüyada Deccal'in geçtiği. DEFİNE Rüyasında define bulduğunu gören bekâr kimse.kabul olunmamaktadır. şiddet. rüya sahibinden duâ beklediğini ve rüya sahibinin kendi aleyhinde olacak işler yaptığına ve bu yüzden uyarılmakta olduğuna rüya delâlet eder. rüya sahibinin tövbe etmesi gerektiğine rüya delâlet eder. sadık eşe. DEFNE Rüyasında defne dalı gören kimsenin. Rüya sahibi eski günlerini arar diyebiliriz. Bazen de defne dalı. konuşmak. işini ihmâl edip başkalarının kazançlarına göz diker ve bu yüzden hem mal hem de vakit kayıb eder. hastalığının uzun süreli tedavi edileceğine ve hastalığı geçse bile izlerinin kalacağına rüya delâlet eder. Sıkıntı içersinde olan fakir adam rüyasında define bulduğunu görse. uğradığı yerleri görmek. kendi asli görevlerini. DEFNETMEK . zulüm ve hububat ve emlâkta büyük afetin meydana çıkmasına. başkasının kazancına sahiplenmeye. çok para kazanacağı bir işe girip ummadığı kadar zengin olur. keder. düşmanla barışmaya ve onun şerrinden emin olmaya yorumlanır. gıybet etmeye. DEDE Bir kimse rüyasında ölmüş olan dedesini görse. evlâdlarından birisi meşhur bir san'atkâr olacağına rüya işaret eder. yahut yağumur yağmamasından dolayı hayrın men edilmesine rüya delâlet eder.

Bazen de defter görmek. malını neticesi olmayan bir işin halli için lüzumsuz yere kayıb etmeye veya tasarruf edilen paranın lüzumsuz bir şekilde harcanmasına rüya delâlet eder. Muhasebecisine hesabını doğru düzgün bir şekilde verdiğini gören bir kimse. onun dini fasit olur. Ticaretle uğraşan bir kimse rüyasında defterdarla konuştuğunu görse. hastalık. önündeki yıl mahsulü bol olur. Bu rüya bazen de defin. Bir ölünün başka bir ölüyü rüyada defnetmesi ise. hesaplarını güzel tutup hiç bir zaman riskli işlere girmeyeceğine. 124 . Ölmeden sağ olarak kabre defnedildiğini gören kimse. DEFTER Bir kimse rüyasında defterle uğraştığını. yeni iş teklifi almaya yorumlanır. Bir kimse rüyasında ölerek defnedildiğini görse. evlenme. Bir hayvan leşini rüyada gömmek. menfaatlenmek için uzak yolculuğa çıkmaya. o kişi hakkında kötü söz söyler ya da onu hapseder. emanet yahut rehin ile yorumlanmıştır. Bu rüya bazı tâbircilere göre vergi borcuna ve hatalı evraklar yüzünden ceza yemeye yorumlanmıştır. hayatında başarıya doğru adım adım yükseleceğine rüya delâlet eder. uzak bir yolculuğa çıkar. Rüyada sağ bir adamın başka sağ bir adamı defnetmesi. çok müsrif ve eli açık bir kimse olduğuna rüyası delâlet eder. karışık işlere girmeye. ortak olarak çalıştığı kimseyle arası bozulur ve tartışma sonucunda rüya sahibi ortağından ayrılmaya karar verir. akrabalar arasında samimiyet ve dostluğun meydana gelmesine rüya delâlet eder.MUHASEBECİ Rüyada defterdar veya muhasebeci görmek. borçları ödemek için plan yapmaya ve yapılan planın rüya sahibinin lehine sonuçlanmasına ve sıkıntıdan maişetten rüya sahibinin tez zamanda kurtulmasına rüya işaret eder diyebiliriz. derde düşmeye rüya delâlet eder. deftere yazı yazdığını görürse. uzun bir ömür geçireceğine rüyası işaret eder. DEFTERDAR . devlet kapısında halli mümkün olmayan iş için uğraşmaya. Bu rüya bazen de emanete ihanet edecek adama itimat etmeye ve onun sadakatsizliğine uğramaya rüya delâlet eder. Rüyada temiz defter görmek. şayet defneden kimseyi tanıyorsa. hiledir. hapis. Bir kimse rüyada defnolursa.gömüldüğünü görürse. DEĞİRMEN Rüyasında değirmen gören çiftçinin. Rüyada ölünün diri kimseyi defnetmesi. bulunduğu durumda borca girmesine yahut zimmet sebebiyle lisanının tutulmasına delâlet eder. ancak defnedildikten sonra kabrinden çıkarılırsa rüyanın kötülüğe bir işareti yoktur.

rahat ömre ve kabir hayatının rahat olmasına yorumlanır. Rüyada değirmen görmek. kudrete rüya yorumlanır. Şöyleki: Su değirmeni görmek. b) Hayır hasenat işleriyle uğraşmaya. kısmetli iş yolculuğuna çıkmaya. e) Zenginliğe. Ayrıca kötürüm olan bir dostun iyileşmeye başlayacağına rüya delâlettir.Değirmen taşının kırıldığını rüyasında gören kimsenin. hayırlı bir dost sahibi olacağının işaretçisidir. mutlu ve sıkıntısız ömür sürmeye rüya yorumlanır. zengin bir kimseyle evlenmeye. eceli yaklaşır ömrü kısalır. hayırlı. Ayrıca bir şeyi olduğu halden başka bir hale sokmaya. selâmete çıkmaya yorumlanır. Meselâ: bir şahıs deli olup tımarhaneye kapatıldığını 125 . Bir kimse rüyasında birçok değneği yerden topladığını görse. vakıf gibi olan bir hayır kurumunde görev alıp hem çevresini genişletir hem de. DEĞİRMENCİ Rüyada değirmenci görmek. helâl paraya. Rüyada görülen dehlizin genişliği.a) rüyada değirmen görmeyi. DEĞNEK Rüyada ele alınan değnek. keder ve düşmanlıktır. DEHLİZ Bir kimse rüyasında dehlizden geçtiğini görürse. sözüne güvenilir. Câfer-i Sâdık (r. kuvvete. güzel akîbete. herkese söyleyen adama rüya delâlet eder. beş şeye tâbir etmiştir: a) Emir veren kimse olmaya. bazen de görülen değirmenin cinsine göre rüyanın tâbir edilmesine sebeb teşkil eder. kazancın temini için müşküllü yoldan gidip başarıya ulaşmaya. DELİ Rüyasında deli olduğunu gören kimsenin. uzun bir zamandır muzdarip olduğu hastalığından kurtulup sıhhate kavuşur. Rüyada değirmende buğday öğütmek. d) Kuvvete. insanlar arasında itibâr kazanır ve ismiyle şöhret olur. kazancın çoğalmasına. aydınlığı. c) Çok sevab kazanmaya. Yel değirmeni görmek. hastalığa ve sırları meydana çıkaran. rızkın gürleşmesine. rüyası tersine yorumlanır.

Rüyada elde görülen demir. hasta veya ölü ise cehennem ateşine girer veya o kimsenin hapise gireceğine de rüya delâlet edebilir. senenin bolluğuna. DELİKANLI Genç bir kız rüyasında güler yüzlü. Rüyada görülen demirci. bir mülke sahip olur. Bazı tâbirciler rüyada deli olmayı. düşmana ve onun rüya sahibine edeceği kötülüklere rüya işaret eder.s)'dır. sevimli bir delikanlı görse. halkın diline düşer ve insanlar onun dedikodusu yaparlar. Rüyada bir yere biriktirilmiş demir gören kimse. Demet ot görüp o otu sırtlanmak.DEMİRCİ Rüyada görülen demir şayet alet haline getirilmişse. Rüyada demir erittiğini gören kimse. DEMİR . mihnet ve güçlük altına girmeye delâlet eder. düşmanının husumetine uğrar. orta yaşta bulunan kimseler için göz aydınlığı almaya yorumlanır. düşmanın gizli sırrını öğrenip ona şantaj yapmaya ve şerrinden emin olmaya rüya delâlet eder. rüya sahibi için mal ve kuvvettir. Rüyada güler yüzlü delikanlı haline gelmek. Rüyada demirci olduğunu ve elindeki demirin mum gibi eridiğini ve o demirden arzu ettiği bir eşyayı imal ettiğini gören kimse. Hapiste olan adam özgürlüğüne kavuşup selâmete çıkar. yerine getirilmeyecek şey için yemin etmeye ve bu yeminin daha sonra keffâretini ödemeye rüyayı yorumlamışlardır. Aşık yüzlü. ucuzluğuna. övünebileceği bir iş yapar. kuvvetin delilidir. kısmeti açılır yakın zaman içersinde iyi bir yuva kuracağı ciddi bir delikanlı ile tanışır. Rüyasında bir demircinin yayına gittiğini ve oturduğunu gören kimse. Ayrıca sıhhatli mutlu bir ömür sürüleceğinin işaretidir. Nitekim 126 . ayrıca Azrail (a. birikmiş paraya ve o paradan lüzumlu yere harcamaya rüya delâlet eder. deliliğin nisbetince mal sahibi olmaya.görürse. Demir onun şiddeti ve kuvvetidir. Rüyada delikanlıyı tutmak. Rüyada demir yediğini görmek. Bazı tâbirciler rüyada demet ot sırtlanmayı. Bir kimse rüyasında tanımadığı bir delikanlı görse. birisinin geçimini üzerine almaya da yorumlanabilir. Rüyasında demir ve bakırı erittiğini gören kimse. âşık olup kara sevdaya tutulmaya veya güzel amel işleyip cennetlik oimaya rüyayı yorumlamışlardır. DEMET OT Rüyada demetlenmiş ot görmek. dünya eşyasından hayıra ve bir kadından arzu ettiği bir şeye kavuşur. uzun bir yolculuğa çıkar. çirkin delikanlı görmek.

çok başarıya uğrar ve zengin olur. aşk ve his hayatında mutluluğa kavuşulacağına. Denizde yüzdüğünü gören kimse. aile huzurunun azalacağına. Yeşil renkte berrak suyu olan bir deniz görmek. tüccar için mala.. büyük ve tehlikeye maruz kalınacağına işaret eder.bir de kendisinde hem çetin bir sertlik. Rüyada demir ocağı görmek. DEMİRYOLU Rüyada demiryolu üzerinde yürümek." (El-hadid sûresi/Âyet: 25) mealinde de Cenâb-ı Hakk tarafından buyurulmuştur. Sakin bir deniz görmek.. denizden içilen su nişbetinde ilim ve edeb öğreneceğine ve rüya sahibinin ortağı varsa ortağından ayrılacağına rüya delâlet eder. işçi ve amele için ustasına delâlet eder. çok mal biriktireceğine yorumlanır. DEMİRCİNİN OCAĞI Rüyada bir demircinin ^cağının çok temiz güzel iyi bir madenden yapıldı-. üzerindeki çömlek ise kocaya delâlet eder.mutsuz geçen evliliğe. bir kimsenin ev halkından bir kadına işaret eder. hem insan için menfaatler bulunan demiri indirdik. Rüyada denize küçük abdestini yaptığını gören kimse. Denize düşüldüğünü görmek. rüya sahibinin ömrünün uzun olacağına. Ayrıca demir ocağı görmek. Bu işten çıkması için çekeceği 127 . DEMİR PARMAKLIK Rüyada demir parmaklık. Bazen de demircinin ocağını görmek. Rüyada deniz görmek. Rüyada denizin suyunu içtiğini görmek. sakin huzurlu bir ömür sürüleceğine. Bu rüyayı gören kimsenin çok dikkatli olması gerekmektedir. zorluklara.-zevceye. o kimsenin yakında çok büyük bir tehlikeye maruz kalacağına rüya delâlet eder. Denizden su alıp bir kaba doldurduğunu gören kimsenin. Ayrıca deniz suyunu alıp bir yere topladığını gören kimse. içinde bulunduğu bir işten çıkmaya çalışır. rüya sahibine sıkıntı bela ve fitnenin bulaşacağına delâlet eder. bilmeden bir hata işler ve günâha girer. işsiz kalmaya ve gerilemeye de delâlet eder. günâhlarından temizlenir. hapse girmeye ve birisine köle olma derecesinde bağlanmaya rüya delâlet eder.Kur'ân'da ". çok büyük engellere. eşi büyük bir mirasa konar ve bu maldan hem kendisinin hemde ailesinin faydalanacağına rüya işaret eder. DENİZ Rüyada dalgalı deniz görmek. ğını gören kimsenin. Rüyasında denizde yıkandığını gören kimse. Rüyada uzaktan denfz görmek.

borcunu öder ve sıkıntılarından kurtulur. bazı dostların incitici söz söylemelerine. hayırlı evlâd sahibi olmaya delâlet eder. cinayete yorumlanır. o kişinin cennette olduğuna rüya delâlet eder. yakın olan bir akrabası için büyük bir tehlikeye maruz kalır ve ona gelecek olan kötülüğü kendi üzerine alır. Şöyleki: Sarı olması. kısmetin gürleşmesine delâlet eder. DERİ Rüyada büyükbaş hayvan derisi almak. yolculuk esnasında korkuya ve şiddete düşeceğine rüya delâlet eder. hastalığa. rüya sahibine ehemmiyet vermemelerine. rızk bolluğuna. birkaç ay içinde olabilecek kötü. DENİZALTI Rüyasında denizaltı gören kimse. eşine karşı haksız muamelede bulunur ve onun kalbini kırar. DERE Rüyasında dere kenarında oturduğunu gören kimsenin. Rüyada insanın kendi derisini görmesi.c) rüya sahibine şifa verir. üzüntülü olaya rüya tâbir olunur. yeşil olması.zahmet denizde yüzerken çektiği zahmet oranında olur. kısmet gürlüğüne. Ancak bu rüya sahibi şayet soğukkanlılığını muhafaza edebilirse kısa süre zarfında o kötü olan durumdan yakasını sıyırır. rezil olup utanmaya. imanın kuvvetlenmesine işarettir. Bir kimse rüyasında dere görüp onun suyunu engel yaparak akıtmadığını görse. Kendi bahçesine veya evinin içine dere akdığını gören kişiye. borcu olan bir kimse görse. mavi olması. Koyun gibi küçükbaş hayvanın derisini yüzmek. aşırı üzüntüye. Ölmüş olan bir kimseyi denizde görmek. bir mal isabet eder veya ailesinin içinde olan bir kadın gebe kalır. paketle gelecek hediyeye. mülk satın almaya yorumlanır. 128 . Yolculuğa çıkacak olan bir kimsenin rüyasında denizin kabarıp dalgaların sahile vurduğunu gören kimse. Allah-ü Teâlâ (c. siyah olması. rızkının artacağına ve mal varlığının çoğalacağına rüya işaretçidir. Rüyada dere görmek. almak. Hasta olan bir kimse rüyasında denizde yıkandığını ve abdest aldığını görse. DERE OTU Rüyada dere otu toplayıp yemek. çok sevinmeye. derinin aldığı renge göre rüyanın yorumlanmasına sebep teşkil eder. kan davasına. Bir kimsenin rüyasında derisinin kalınlaşması. gözyaşı döküp feraha çıkmaya. bürünmek. Derenin suyunun içinden kan akması. menfaatlenilecek yeni işe girmeye.

ayrıca ziynet eşyası alınmasına işaret edebilir. Allahü Teâlâ (c. Bazı tâbircilere göre rüyada ders almak. işleri ayırmaya. eşten azâb görmeye. ölüme rüya tâbir edilir. yolculuğa 129 . ortak işten ayrılmaya. Bir kimse rüyasında dervişle karşılaşıp onunla sohbet edip. DERVİŞ Rüyada bir kimse derviş olduğunu görse. müşküllü işleri çözen insan olmaya ve müşküllü işin halli için olay mahalline çağırılmaya rüya işaret eder diyebiliriz. terbiye almaya. konuştuğunu görse. Eğer görülen deve dişi ise. elinden mal çıkacağının. hayırlı ve uğurlu kız evlâdın olacağının habercisidir. DESTERE (Testere) Rüyada destere görmek. o kimseye Allahü Teâlâ (c. felâketlere sabır etmeye ve daha sonrada feraha çıkmaya yorumlanmıştır. helâl malın rüya sahibine hayırlı olmasına işaret eder. Şayet bekâr bir kimse rüyasında bacaklarının derisini yüzdüğünü görse. Rüyada görülen erkek deve. inatçı. ilerde olan evlâdlarının iyi bir tahsil yapacağına ve rüya sahibinin bu evlâdlarıyla insanlar arasında gururlanıp.c) yolunda uğraşacağına. DEVE Rüyada görülen erkek deve. malî durumu yerinde olan bir kimseyle hayatını birleştirir. Ayrıca rüyada destere kullanmak. Hasta kimsenin rüyada derisinin yüzülmesi. övüneceğine rüya delâlet eder. Koyun derisi yüzmek.c) gizli ilimleri öğretir ve rüya sahibi hidâyete erip takva sahibi bir kimse olup hem dünya hem de âhiret hayatını kurtarır. DERS Rüyasında bir âlim tarafından kendisine ders verildiğini gören kimsenin. nefsi terbiye etmeye. Ecele. Rüyasında yolda bindiği deveden indiğini görmek. DERİ YÜZMEK Rüyasında bir kimse hayvan derisi yüzdüğünü görürse. pek hayra yorumlanmaz. ilim irfan sahibi olacağına rüya delâlet eder. rüya sahibinin hasta olacağına ve daha sonra hastalığından kurtulacağına. hayırsız bir kadının işaretçisidir. ayrıca sevdiği arkadaşlarıyla arasının açılacağına rüya işaret eder. hayırsız evlâdın yapmış olduğu kötü bir işten dolayı para kaybına rüya delâlet eder. üzüntüdür.

rüya erkek çocuğun olmasına delâlet eder. çok yakın bir zamanda sevineceği bir haber alır. büyük bir şahsın gıybetini yapar. fakir olur. bir şahsı kötü yola sevk edeceğine rüya delâlet eder. DEVE YAVRUSU Gebe olan bir kadın veya yakınlarından birisi gebe olan adam rüyada deve yavrusu görse. hacca delâlet eder demişlerdir. Bundan dolayı tövbe etmesi gerekir. rüya sahibinin düşmanı tarafından bir meşakkate düşürülmesine. bilinmeyen bir yola gittiğini görmek ise. o kadın evlenir kocası kaybolmuşsa tekrar ona döner. haram mala vşya bakire kızın bekâretini gönülsüz olarak kayıb etmesine rüya delâlet eder. Rüyasında deve yününü aldığını görmek. Rüyasında kocası olmayan bir kadın deveye bindiğini görse. Rüyada bir dişi deveye sahip olduğunu gören kimsenin. pek hayra yorumlanmaz. DEVE KUŞU Rüyasında deve kuşunun sırtına bindiğini gören kimsenin. bir şahsı sapıklıktan doğru yola sevk edeceğine. sonunun güzel olacağına din ve dünyaca selâmete nail olacağına rüya delâlet eder. rüya sahibi eline aralıklı zamanlada geçecek olan mala işaret eder. sağır kalmaya. Rüyada deve satan veya güden deveci.çıkacağına rüya işaret eder. Bazı tâbîrciler. Rüyasında devenin sırtından düştüğünü gören kimse. halis arabî erkek deveye binmeyi. Rüyasında deveci gören kimse. 130 . günlük hayatında çok haram yediğine rüya işarettir. kesmek. umulmadık yerden mal isabet edeceğine rüya işaret eder. Rüyada evinde bir devenin öldürüldüğünü görmek. Rüyada dişi bir deveden süt sağdığını gören bir kimse. vazifesinde yahûd memuriyetinden azledilir yahud malı elinden alınır. Rüyasında ölmemiş olan sağ devenin derisini yüzülmüş olarak görmek. yolculuğa çıkmaya veya uzun zamandır hasta olan kimsenin ölüm haberine rüya delâlet eder. Rüyada deve başı yediğini gören kimse. Deve kuşu görmek. Deve kuşuna sarılmak. Bir kimsenin rüyasında devenin kendisini ısırdığını görmesi. kulak ağrısı çekmeye de yorumlanır. rüya sahibi ile düşmanı arasında bir münakaşa çıkmasına ve rüya sahibinin mağlup olacağına rüya işaret eder. rüya sahibinin evinde yakın bir zamanda bir kimsenin vefat edeceğine yorumlanır. Rüyasında devenin yularından tutup bilinen bir yola gittiğini gören kimse. bazı tâbircilere göre.

çok küfür eden. rüya sahibinin dilini yalayan veya emen kişilerin rüya sahibinin ilminden faydalanmak istediklerine rüya delâlet eder. yakın bir zaman içersinde büyük bir maddî sıkıntı içine gireceğine ve önemli oranda üzüntü çekmesine rüya delâlet eder. Rüyada deve dikeni görmek.DEVE DİKENİ Rüyasında dikenlerin kendisini daladığını gören bir kadın. güzel söz söyleme san'atı varsa onu kayıb eder. borcun ödenmesine. kâfirin müslüman olmasına. Rüyada kendi dili üzerinde kıl bittiğini gören kimse. sert mizaçlı bir erkekle yuva kurar. Birde diken kesip topladığını gören bir erkek. kalp kırıklığına yorumlanır. yakın bir zaman içersinde alış veriş için çarşıya çıkıp çeşitli eşyalar alacağına ayrıca hayırlı vefakâr tatlı dilli bir dost edineceğine rüya işaret eder. fitne fesat bir adamın habercisidir. Tüccar bir kimsenin rüyasında eline diken batması. rüya sahibinin mücadele ettiği herhangi bir olayda mağlup duruma düşeceğine işarettir. Bekâr adamın dibek döğmesi.DİBEK Bir kadın rüyasında dibekte bulgur dövdüğünü görürse. Dilinin uzadığını gören kimse. Dilini kaybettiğini gören kimse. Rüyada dilinin çenesine yapıştığını gören kişinin. Mahkemede işi olan bir kimse rüyasında dilinin koptuğunu görse. Diken batması. Rüyasında bir kimse insanların kendi dilini yaladıklarını veya emdiklerini görse. alacaklıların rüya sahibine borçlarını ödemesi için zaman tanımalarına rüya delâlet eder. Şöyleki: Rüyasında dilinin koptuğunu gören bir kimsenin. Alim bir kimse rüyasında dilinin kesildiğini görse. yalan konuşan ve bu yüzden çok günâha giren şahsa rüya delâlet eder. itâatkâr sakin tabiatlı bir kadınla evlenmesine rüya işaret eder. Ayrıca diken. şahidi olan kimsenin ihanetine uğrar ve davayı kayıb eder. DİKEN . DİL Rüyada dil görmek çok çeşitli şekilde tâbir olunur. düşmanın özür dilemesine rüya delâlet eder. DİKİŞ DİKMEK Bir hanım rüyasında dikiş makinesiyle dikiş diktiğini görse. boğazına düşkün olduğunun rüya işaretçisidir. ağır söz işitmeye. asi evlâdın uslanmasına. çok dedikoducu olduğuna rüya işaretçidir. bir kadın tarafından büyük maddî kayıba uğrar. kendisine emanet edilen bir malı inkâr edeceğine rüya işaret 131 . ağzı pis olan bir kimsedir. Ayrıca rüyasında dilinin çoğaldığını gören kimsenin.

Ayrıca bekâr bir erkek veya kadın bir dilenciyle yemek yediğini görürse. Bir kimse rüyada dilini yediğini görse. Şayet zikredilenlerden başka bir şeyler dinlediğini görülürse.c) yönelmesine rüyası delâlet eder. oysa onlar görmezler" âyeti mealinde bildirmiş olduğu müşriklerin durumuna düşeceğine rüya delâlet eder. o kimse hidâyete ve Allah-ü Teâlâ'ya (c. rüya sahibinin hayasızca söz söylediğine rüya işaret eder. Rüyada dilini hareket ettirdiğini gören kimse. Direk diktiğini gören kimse. Rüyasında Kur'ân-ı Kerîm veya Resûlullah (s. Bir kimse başka bir kimseye söylediği bir sözün gizli veya sır olmadığını rüyasında görse.eder. şayet namaz kılmıyorsa. Rüyasında dilsiz olduğunu gören kimse. bebeğini kayıb edeceğine rüya tâbir olunur. namaza başlar. DİREK Rüyada görülen direk. Bir kadının rüyasında kendi dilini kaybettiğini görmesi. Onların sana baktıklarını sanırsın. Bir kimse rüyasında ağzında kendi dili ile beraber başka bir dilin olduğunu görse. söz söylediğine rüya işaret eder. dinimizin temeli olan namazın habercisidir. Dilsiz kimseyle konuşmaya uğraştığını gören kimse.v) hakkında söylenen hadîs-i şerif veya kasideyi yahud da kendisine yapılan bir hitabı dinlediğini görse. rüya sahibinin kötülükleri ve durumu hakkında Allah-ü Teâlâ'nın (c. o kimse söyleyeceği bir sözden dolayı çok pişman olur. ümitsiz olduğu bir aşkta başarıya uğrar ve daha evvel peşinde koşulan kimse bu kezde kendisi koşmaya başlar. bir hata yapar. sinirine hakim bir insan ve idareci yönetici bir kimse olacağına rüya delâlet eder. cahilliğinden dolayı çok zarara uğrayacağına rüya delâlet eder. rüya sahibinin kovuculuk yapmasına rüya delâlet eder. Ayrıca rüyada dilini yediğini gören kimse. DİNLEMEK VE İŞİTMEK Bir kimse rüyada başka birisine söylenen söze kulak verdiğini görse.c) (A'râf sûresi/Âyet: 198) "Onları hidâyete çağırsanız. rüya sahibi koğucu olduğuna rüya delâlet eder. yakın bir zaman içinde zengin birisiyle tanışıp mal varlığının çoğalacağına rüya delâlet eder. Diktiği direğin yıkıldığını gören kimse. DİLENCİ Rüyasında bir dilenciye sadaka verdiğini gören kimse. söz söylediği o kimsenin ırz ve namusuna halk arasında dil uzattığına. Rüyasında kavga veya münakaşa ederken dilinin uzun olduğunu görmek. çok yakın birisi tarafından büyük bir iftiraya uğrar. işitmezler. yaptığı kötü bir hareketten dolayı 132 .a. emzirmekte olduğu küçük bebeği varsa.

postadan kendisini sevindirecek bir haber alır. Ön taraftaki dişler. Üst köpek dişleri ise. mülke yorumlamıştır. aile içinde birisinin hastalanıp öleceğinin rüya işaretidir. Büyük üzüntüye acıya işaret eder. anneanne ve babaanneyi gösterir. Dişlerin tamanının uzaması. Rüyada dişlerin tamamının dökülmesi pek hayra yorumlanmaz.hayır için yaptığı bir iş kendisine sevab yerine günâha girmesine sebeb olur. kârlı bir işe gireceğinin bol kazanç sağlayacağının delâletidir. o şahsın üzülmesine. dede. Eğer bu dişlerden birisinin rüyada ağrıdığı görülürse. Birde rüyasında altından diş çıkardığını gören kimse. eşe. Rüyada diş fırçalamak. yakınları yani anne babayı evlâdı ve eşi gösterir. baba tarafından olan akrabaları gösterir. halkın başına kendisinden kötülük görülecek bir münâfık'ın geçmesine rüya delâlet eder. Bu nedenle rüyada görülen direğin yıkılması. günâhlarından arınacağının doğru yola döneceğine delâlet eder. kimi zamanda kendisine güvenilen. Câfer-i Sâdık (r. hangi dişi ailesinden kimi temsil ediyorsa. torun. hayırlı ortağa. babaya. arzuların yerine gelmesine. dilini tutmadığından dolayı çevresini üzecek olaylara karışacağının rüya işaretçisidir. yakın bir zaman içinde hayli kazanç umduğu bir işte başarısızlığa uğrar. Alt köpek dişleri ise. evin reisi olan kimseye delâlet eder. direğin kırılması. Bu dişlerden birisinin rüyasında sallanıp düştüğünü gören kimsenin. talebe çocuğun başarılı olmasına. Rüyada direk. anna tarafı akrabaları gösterir. DİRSEK Bir kimse rüyasında düşüp dirseğini kırdığını veya berelendiğini görürse. o şahsın ölmesine veya kayıb olmasına yorumlanır. akrabalar arasında çıkacak münakaşaya 133 . aile yükünün hafiflemesine de yorumlanabilir. Azı dişleri ise. Ayrıca dişinin çıkıp yerine diş çıkardığını gören kimse. Diploma bazen de. DİRİLMEK Rüyada kıyamet kopup ölmüş olan insanların dirildiğini görmek. DİPLOMA Rüyada eline diploma aldığını gören kimse. DİŞ Rüyada görülen diş çeşitli şekilde yorumlanır. büyük üzüntülere gark olur.a) rüyada direği. evin reisine. o kişinin hastalanıp öleceğinin rüya işaretidir.

Bir kimse rüyasında divit bulduğunu görse. rüya sahibinin o mülke kısa süre içersinde sahip olacağına rüya delâlet eder. ailesinin rızkını geçimini kazanmakta güçlük çeker. evlâdlarmdan biri hayırsız. Kız çocuk doğuran veya hanımının kız doğurduğunu gören kimse. yazı yazmak için gerekli olan divit aletini görmek. DİZ Rüyada düşüp dizinin yaralandığını ya da sıyrıldığını gören kimse. yakında kızgın bir haber duyar. Dişlerini kendi eliyle çıkaran kimse. o kimsenin akrabalarından veya kardeşleriyle bir düşmanlığı olur ve bu düşmanlık nedeniyle bütün aile birbirine girer. hükümet tarafından gelecek mala yorumlanır. namazını kılmıyorsa namazını hatasız kılmaya başlar. Tanınmayan daha evvel görülmemiş bir yerde doğan kuşu görüp almak. Genç bir erkek rüyasında divit kullandığını görse. murad ettiği bir iş olur. malını kötü yola harcayıp zor duruma düşer. ortağa. hapis olan bir kimsenin hapisten kurtulmasına rüya delâlet eder. o kişilerden gelecek kötülüğe ve üzüntüye rüya delâlet eder. DOĞURMAK Rüyasında eşinin veya kendisinin erkek çocuk doğurduğunu gören kimsenin. doğacak olan çocuğunun hırsız olacağına rüya 134 . üzüntü ve kederden kurtulur.kavgaya delâlet eder. Rüyada doğan kuşunun etini yemek. sıkıntılarından kurtulmaya üzüntülerden sıyrılmaya delâlet eder. Kısa zaman içinde kendisine büyük bir kısmet çıkar. Rüyasında yarık olan dizinin iyileştiğini gören kimse. Rüyada kız doğurduğunu görmek. DİVİT Rüyada hat san'atında kullanılan. sözü dinlenir bir kişi olacağına rüya delâlet. Ayrıca sıkıntı içersinde olan kimsenin rüyasında görülen doğum. Rüyasında hâmile bir kadın kedi doğurduğunu görmesi. çok hayırlıdır. kardeşe veya iş yeri sahibi olanlar için emirde çalışan işçiye yorumlanır. Şayet bir erkek hanımının hayvan veya sakat bir çocuk doğurduğunu rüyasında görürse. DOĞAN KUŞU Rüyasında doğan kuşunun evine girdiğini gören kimsenin rüyası. Bazı tâbircilere göre rüyada dizler. Şu halde rüyada dizde herhangi bir yaralanma görülürse.eder. ana babaya asi olacağının işaretidir. Rüyada doğan kuşunun tâbiri talih kuşudur. önemli bir miktardaki mirasa varis olur veya hakli olan tarafın şahitliğini yapar. ilerde rüya sahibinin evlâdının okumuş. ahlâksız.

bekâr ise bir an önce evleneceğine rüya delâlet eder. DOKUMA Bir kimse rüyasında dokuma tezgahında kumaş dokuduğunu görürse.işaret eder. malî yönden orta halli olmaya. san'atını başkasının öğrenip onun ekmeğine mani olmasına. zengin ise üzüntü ve kedere düşeceğine. bazı tâbircilere göre. Hasta olan kimse rüyasında güleryüzlü bir doktora muayene olduğunu görse. geçim yüzünden kimseye muhtaç olmamaya ve uzak bir yere yolculuk yapmaya rüya işaret eder. hasta olan şahıs vefat eder. saf olmasına rüya delâlet eder.c) katında kabul olunup rüya sahibinin anasından doğduğu gibi günahsız. şayet hasta bir yakını varsa. Rüyada doktor görmek. kollayacak bir zenginin emrine girmesine. rüya sahibinin fakir ise zengin olacağına. rüya sahibinin hastalanacağına. ağaca şekil verip onu yararlı hale getiren kimsedir. borcu olan kimsenin borcunu ödemesine ve işlenmiş günâhlara tövbekar olmaya rüya delâlet eder. hanımının kısır olmasına veya mahkemelik işi olan kimsenin haklılığını hakim huzurunda ispat etmesine ve tövbelerinin Allah-ü Teâlâ (c. Rüyada tanıdık bir kimsenin doktor olduğunu ve kefen sattığını görmek. DOĞMAK Bir kimse rüyasında anasından tekrar doğduğunu görse. kederden kurtulamaya. yahud da ailesinden birisi hastalanır. öğütleri tesirli olan adama. o kimsenin katil olup etrafına ilerde kötülük saçacağına ve rüya sahibinin o kimseden sakınması gerektiğine rüya işaret eder. fakir kimsenin kendisini koruyacak. DOKTOR Rüyasında hasta olup bir doktora muayene olmaya gittiğini gören kimsenin. Rüyada doğurduğunu görmek. rahatlığa. DOĞRAMACI Rüyada doğramacı görmek. dünya ve âhiret hayatı güzel olan kimseye delâlet etmektedir. rüya sahibinin evlâdlarmdan birisinin iyi bir san'atkâr veya orta halli bir esnaf olacağının rüya habercisidir. Rüyada kumaş dokumak. Çünkü doğramacı. insanları eğitmeye. hastalığının ne olduğunu öğrenip ona göre tedavi olur. ölmesine. onlara ilim öğretmeye delâlet eder. Rüyada doğmak. 135 .

çok müşkülde olan kimsenin rüya sahibinin yardımıyla işinin İnal olmasına rüya delâlet eder. işlerinde aksaklık olur ve kendisi iflâs edecek duruma gelir. düşmanın kötülüğüne yorumlamıştır. Aynı zamanda rüyada dolap görmek. Tanıdık kimseden domates almak. selâmete.a) rüyada dolu yağmasını. kıtlığa. Şayet rüyada görülen dolabın kapağı açık ve içindekiler sağa sola saçılmış bir halde görülürse. DOMATES Rüyada domates görüp kullanmak. hayra yorumlanır. iş ortağının ihanetine uğrayıp onun tarafından kandırılacağına rüya delâlet eder. Tüccar olup iş ortağı olan kimse rüyasında dolandırıcı tarafından dolandırıldığını görse. saklanan sırrın açığa çıkacağına ve birçok üzüntülere sebep olacağına rüya delâlet eder. önündeki ay içersinde ummadığı kadar çok misafir gelir. Sıhhate. DOLMA KALEM Bekâr bir kimse rüyasında dolma kalemle yazı yazdığını görürse. DOMUZ Rüyasında domuzla karşılaşan veya domuzun kendisine saldırdığını gören kimse. devasız hastalığa. o kimseden iyilik görmeye rüya işaret eder. külliyetli miktarda parasını düşürür. uzun zamandır haber alamadığı sevgilisinden haber alır.DOLAP Rüyasında dolap satın aldığını gören kimseye.c) o rüya sahibine ummadık yerden büyük bir kısmet nasib etmiştir. Ama rüya sahibi fazla üzülmemelidir. Rüyada dolma kalem. Caferi Sâdık (r. DOLU Rüyasında doluya tutulduğunu gören kimsenin. büyük bir düşmanının saldırısına uğrar. çünkü Allah-ü Teâlâ (c. belâya husumete. aile huzuruna ve sâadetine rüya delâlet eder. 136 . yakın zamanda yangın tehlikesiyle karşılaşacağına rüyası delâlet eder. önemli sırlar öğrenip bunları saklamaya da yorumlanabilir. Birde rüyasında dolu yağıp bundan malının zarara uğradığını gören kimsenin. DOLANDIRICI Rüyasında bir adam tarafından dolandırıldığını gören kimse. devlet kapısında halli beklenen işin hayırla sonuçlanmasına.

namusu için söz söylenmesine rüya delâlet eder. temiz ve rahatsa. kişinin kendi sağlığına önem vermediğine delâlet eder. namus yönünden hep halk içinde takdirle anılır.YATAK Rüyada görülen döşek (yatak). Allah-ü Teâlâ'nın (c. adının kötü olarak şöhret olmasına. Rüyada kişinin donunun elden ele dolaşması. Adı şerefli olur. şok geçirecek derecede mühim bir haber duymaya ve akrabadan olan umulmadık kimseden çok kötü hareket görmeye rüya delâlet eder. yaz mevsiminin kurak geçeceğine delâlet eder. eşi anlayışlı. Bu rüya hiç bir zaman hayra yorumlanmaz. eşinin tam anlamıyla kötü bir insan 137 . kişinin namusudur. rüya sahibinin evini ve ailesinde olan kimseleri her yönden idare etmekte olduğuna rüya işaret eder. Ayrıca da dinine bağlıdır. Bir kimse rüyasında donunu giydiğini görse. iki yüzlü. yalamak. Bu rüya. itaatkâr. bereketli bir seneye.Kendisini domuz kılığında gören kimsenin. DÖŞEMECİ Rüyasında kendisini döşemeci olarak gören bir erkek. kılıbık olacağına rüya delâlet eder. bir kimsenin eşini temsil eder. Dondurma almak. evlilik hayatında karısına karşı pısırık. Rüyasında domuz eti yediğini görmek. DON Rüyada don görmek. şerefidir. o şahıstan gelecek fenalığa rüya delâlet eder. zina yapar. Rüyada görülen döşek. ailesi kendisini aldatır. DÖŞEK . kirli ve pisse. Şayet rüyada görülen yatak. DONDURMA Rüyada kışın dondurma yediğini görmek. Ayrıca rüyasında kendisini domuz olarak gören kimse. rüya sahibinin malının bir çoğunun haramdan geldiğini ve kendisinin haram yediğine rüya delâlet eder. bazen de öfkeden. Rüyada bir dişi domuzla yattığını gören kimsenin. kinden kurtulmaya da yorumlanabilir. kızgınlıktan. Yazın dondurma yemek.c) yolundan ayrılıp kâfir olduğu şeklinde rüyası tâbir edilir. DONMAK Rüyada soğuktan donmak. Kadının bu rüyayı görmesi. hilekâr ve riyakâr olduğuna rüya işaret eder. sahibi için uyarıdır. sevimli ve huy güzelliğine sahip olur. Tanıdık olan bir kimsenin dondurma yerken görülmesi.

başkasını çekemeyen bir kimsenin gam ve kahırdan kurtulmasına rüya delâlet eder. Kendi cinsinden kimselerin dudaklarını rüyasında gören kimsenin rüyası. DUMAN Rüyada duman içinde kalmak. geçmişte yapılmış olan hataların rüya sahibinin başına kakılmasına rüya işaret eder. Üst dudak. hasta ise şifaya kavuşur. üzüntüsü varsa üzüntülerinden kurtulur. çok arzu ettiği bir işi olur. Rüyada dudak görmek. Rüyada alt dudak görmek. rüya sahibinin dostu ve bütün işlerinde güvendiği kimselere delâlet eder. kişi hidâyete erip takva sahibi olur diyebiliriz. dikkatli olması gerekir. Allah-ü Teâlâ (c.c) yardımıyla muhafaza olunur. bir yakınına arka olur onu kötü kimselere karşı korur. çok yakın zamanda eşinden boşanır veya mecburi olarak ondan ayrılır. Rüyada dudağını kesilmiş olarak görmek. kederlenmeye. korktuğu şeyden Allahü Teâlâ'nın (c. cinsi münasebetlere karşı büyük bir düşkünlüğü olduğu söylenebilir. rüya sahibinin iki dostunun kendi işlerinde rüya sahibinin arzusuna uyacaklarına rüya işaret eder. DUDAK Rüyasında karşı cinsten birisinin dudaklarını gören kimsenin. üst dudaktan daha faziletlidir.olduğuna rüya delâlet eder. ummadığı yerden hayır ve menfaate nail olup mutlu ve huzurlu bir ömür sürer. 138 . düzgün söze. rüya sahibinin koğucu-luk etmesine rüya delâlet eder. doğru yola veya yiyilip içilecek şeylerin güzel ve hoş olmasına delâlet eder. Ayrıca rüyasında kendi eşinin dudaklarını gören kimse. DÖVMEK Rüyasında bir kimseyi dövdüğünü gören bir kimse. Rüyasında yatağmı sattığını gören bir şahıs. sıkıntıya düşmeye. Rüyasında dövülmekten korkan kimse. Rüyada görülen dudakların inceliği ve kırmızılığı. Rüyada edilen duâ. Rüyada görülen yarılmış dudağın iyileşmiş olması. çevresindeki arkadaşlarını.c) katında kabul olunur. namaz kılmıyorsa kılmaya başlar. söylediği tutarsız sözlerden ailesinin güvenini sarsmaktadır. Bir kimse rüyasında tanımadığı bir kişi tarafından dövülürse. dostlarını kötü sözleriyle çok incittiğine ve kırdığına rüya delâlet eder. DUÂ ETMEK Rüyasında bir camide veya bir türbede kendisini duâ ederken gören kimsenin.

DUVAK Rüyada duvak takmak. kişinin 139 . Bir iş adamı rüyasında paltosunun. duvarın dışarıya yıkıldığını görmek. durum ve itibarından düşeceğine. din ve mal sahibi ile yorumlanır. büyük paraya. Rüyada bir duvarı kaldırıp başka bir yere attığını görmek. rüya sahibinin yere gömülü olan bir mal bulacağına rüya delâlet eder. rüya sahibinin bir adamın rızkını engellenmesine ve onun rızkını keseceğine rüya işaret eder. siyah dut. Evinin duvarının yıkıldığını. FÜLÜT VB. mücevher almaya. güzel amele delâlet eder. Rüyada düğme iliklemek. hayırlı bir haber duyacağının işaretidir. DUVAR Rüyasında kendisini duvarlar arasında gören kimse. saflığa rüya işaret eder. dağınık işleri bir araya toplamaya. çatladığını gören kimse. ziynete.DUT AĞACI Rüyasında dut ağacından dut yediğini gören kimsenin. önemli kazanca. ticareti artar ve çok para kazanacağına rüyası işaret eder. DÜĞME Bir kız rüyasında elbisesinin düğmelerini iliklediğini görürse. kısmeti açılır. sevince de yorumlanabilir. vefat eder ve mezar taşına rüya sahibinin adı yazılacağına rüya işaret eder. Bazı tâbirciler rüyada düdük sesi duymayı. kırmıziiflut. Rüyada duvarın evin içine yıkıldığını görmek. ev sahibinin hasta olmasına. Duvar rüyada. göz aydınlığına. yeni işe. o kimsenin tutunduğu dalından. Şöyleki: Beyaz dut. mal varlığının artacağının işaretidir. temizliğe. Bir kimse rüyasında duvarının düştüğünü görse. müjdeli habere. dindar olmaya. sıkıntılarından kurtulur. Ayrıca bu rüya Kur'ân-ı Kerîm öğrenmeye. yenilen dutun rengine. Rüyada dut yemek. evlenme çağı gelmiş kızın kısmetinin açılmasına. GİBİ MÜZİK ALETLERİNİ ÇALMAK Bir kimse rüyasında böyle aletlerin birisini çaldığını görürse. veyahut arzu ettiği bir şeyden arzusunu yitireceğine rüya delâlet eder. DÜDÜK. ceketinin düğmelerini açtığını görürse. Rüyasında duvar üstünden düştüğünü görmek. menfaatli işe. yakınlarından birisinin öleceğine rüya delâlet eder. ters zamanda bir haber alınacağına yorumlamışlardır. Rüyada duvara bakıp duvarda kendisini gören kimse. ev sahibi yolculukta ise yolculuktan dönmesine delâlet eder. cinsine göre de rüyanın tâbir edilmesine sebep teşkil eder.

günlük yaşantısında zamanını boş şeylerle geçirdiğinin rüya işaretçisidir. DÜKKÂN Rüyada görülen dükkân. ters şekilde tâbir olunur. Bir parça ipi rüyasında düğümlediğini gören bir kişi. işten çıkarılmaya. yakın zamanda akrabalarından birisinin ölümüyle mirasa konar. DÜNYA Rüyada dünya. DÜMEN Bir kimse rüyasında bindiği taşıtın dümeninin.c) rüya sahibine yardımcı olup o kimseyi bütün sıkıntılarından kurtarıp selâmete çıkarır. evlenir. işleri açılır. sıkıntıya düşer. yakında büyük bir borca girer. o takdirde Allah-ü Teâlâ (c. DÜĞÜM Rüyasında kör bir düğümü çözdüğünü gören kimse. Rüyasında kendi düğününün yapıldığını gören kişiye çok önemli bir iş teklif edilir ve rüya sahibi bu teklif ile önemli oranda menfaatlere sahip olur. Bir kimse rüyasında dünyanın 140 . birbirini çok seven iki gencin aralarına girip onların evlenmelerine yardımcı olur. hastalıklara. DÜMBELEK Rüyasında dümbelek çaldığını gören kimsenin.hayatına düzen getirmesine yorumlanır. Dükkanını sattığını gören kimse. hanımı hâmile kalır ve kısmetli bir çocuk doğurur. zillete. sıkıntıya. Bir kimse rüyasında tanımadığı kimselerin düğününe gittiğini görse. huzuru yerine gelir. borç ve kefalete. Rüyada gemi dümeni. çıkacağı yolculukta kaza geçireceğine rüya delâlet eder. darlığa. (direksiyonunun) kırıldığını görse. insanın ailesini temsil eder. sevgiliye veya iki yüzlü olan riyakâr kimselere tâbir edilir. Dükkânının yıkıldığını gören kimsenin. Bir dükkândan mal satın aldığını gören kimse. eşi ölür. Şayet o düğümü çözdüğünü görürse. DÜĞÜN Rüyada görülen düğün. ailesinden ayrılır veya çocuğu ölür. ummadığı kimselerden fena muamele görür ve şaşkınlığa düşer. ilme ve doğru davranışlar içersinde bulunup itimad edilen bir kimse haline gelmesine tâbir olunur. ağrılara. Bir kimse rüyasında düğme dikerse. isyana veya azgınlığa. Yeni bir dükkân satın aldığını gören bir erkeğin.

kadına da yorumlanır. haydutluğa ve sözünden dönmeye rüya delâlet eder. talebeyse sınıfını geçer. rüya sahibinin malına veya dostuna bir belâ isabet edeceğine rüya delâlet eder. etrafında birçok dostları vardır. çok yakın zamanda bir felâketle karşılaşıp sıkıntıya düşeceğine rüya delâlet eder. rüya sahibinin güzel ahlâkının kendisinden gideceğine rüya delâlet eder. 141 . tutulmuş olan yolda sebata delâlet eder. hanımını boşayacağına rüya yorumlanır. memursa mevkisi büyür. Rüyasında dünyayı terk ettiğini gören bir erkek. askerse rütbesi yükselir. Rüyada dünyayı görmek. tüccarsa kazancı artar ev hanımıysa eşi ile arası düzelir. yakın bir arkadaşı askere gider. Eğer rüyada sûre okunursa. rüya sahibinin geleceği parlak istikbali çok güzel olur. o kimsenin rüya sahibi ile dost olacağına rüya işaret eder. ölümün habercisidir. Ayrıca rüyada dünyayı görmek. Rüyada düşmandan kaçtığını görmek. o takdirde rüya iyiliğe. düşmanının kendisine hainlik edeceğine rüya delâlet eder. Rüyada dünyanın helak olduğunu ve kendisinden başka hiç bir fert'in kaimadığını görmek. Rüyada düşmanına öğüt. yemini bozmaya. rüya sahibinin kör olacağına delâlet eder. hayra işaret eder.döndüğünü görse. Rüya pek hayra yorumlanmaz. o kimseyi severek onunla dost iyi bir arkadaş olacağına rüya işaret eder. Rüyada dürbünle bakılan yerler şayet güzel bir şekilde görülürse. DÜRBÜN Rüyasında dürbünle etrafına baktığını gören kimsenin. Rüyada düşmanı gözetlemek. Birde rüyasında düşman askerlerini tutukladığını gören kimsenin. DÜŞMEK Rüyasında yüksek bir yerden düştüğünü gören kimse. güçlük ve çetinliğe. dinî yönden büyük günâha girdiğine rüya delâlet eder. Rüyada damdan düşüp kolunun veya ayağının kırıldığını görmek. DÜRMEK Rüyada bir şeyi dürmek. nasihat verdiğini gören kimseye. hasta ise şifa bulacağına rüya delâlet eder. DÜŞMAN Rüyasında düşmanlar tarafından sarıldığını gören kimsenin. Rüyasında bir kimsenin kendisine düşmanlık yaptığını görmek. Rüyada kendisinin başka birisi hakkında düşmanlık yaptığını görmek.

ibâdetlerini artıracağına. hakka tabi olmaya. karısının veya çok yakınlarından olan bir kadının hamilelik haberini alıp çok sevinmesine rüya işaret eder. HZ.v)'in şefaatine nail olacağına rüya işaret eder. mide hastalığından muzdarip olanların iyileşmelerine. sağlıklı bir çocuk doğuracağına ve rahat bir doğum yapacağına rüya delâlet eder.A) Sahabelerin en büyüklerinden halifenin ilki olan yüce Peygamberimiz (s.a.v)'in yakın dostlarından olan Hz. 142 . insanlara karşı şefkatli olmaya.a. Allâh-ü Teâlâ (c. Bir kimse rüyasında Hz.a) ile oturup sohbet ettiğini görse. Ebû Bekir (r.a)'ı rüyasında gören kimse.E EBE Hâmile bir kadının rüyasında ebe olarak tanıdığı kimseyi görmesi. Ebû Bekir (r. evlâdlarının yüzünden üzüntü çekmeye rüya delâlet eder. EBÛ BEKİR (R. EBE GÜMECİ Rüyada ebe gümeci toplayıp yemek. hayırlı olan bir olayın meydana gelmesine ve rüya sahibinin eline umulmadık bir yerden para gelmesine rüya delâlet eder. hacc'a gideceğine. merhametli bir zât olacağına rüya delâlet eder. Ayrıca âhirette Peygamber efendimiz (s. Bir erkeğin ebeyi rüyada görmesi.c) yolunda cihâd edeceğine.

kalemi iyi kullanıp güzel faydalı yazı yazmaya. Hâmile bir hanım rüyasında ejderha doğurduğunu 143 .ECZANE Rüyasında eczaneden alış veriş ettiğini gören kimsenin. Ayrıca bu rüya hâmile kadın için cesur. EĞE Rüyada eğe. yolculuk hazırlığı yapmaya. ailesinden bir hanımın hareketlerinin çok hafif meşrepçe olduğunun rüya işaretçisidir. zahmetli bir işten rahat bir şekilde sıyrılmaya rüya delâlet eder. EĞER . EJDERHA Rüyasında ejderhayla boğuştuğunu gören kimse. dile yorumlanır. Rüya sahibi derhal o arkadaşından özür dileyip hatasını tamir etmelidir. cesurluğun sembolüdür.EĞER ÖRTÜSÜ Bir kimse rüyasında altın bir eğer hediye aldığını görürse.c) rüya sahibini nimetleriyle kuşatmasına. Çünkü rüya sahibinin kalbini kırdığı o akradaşı hakîki bir dosttur. EFE Rüyada efe. korkusuz bir karaktere sahip olacak erkek çocuk doğurmasına da yorumlanabilir. yakın bir ahbabının hapise düşeceğine rüyayı yormuşlardır. yakın arkadaşlarının hakiki tam anlamıyla dost olduklarına rüya işaret eder. rüyasında eğe aletiyle uğraştığını gören kimsenin. Rüyada eğer örtüsünü görüp onu atın sırtına örtmek. kendisine hayırlı uğurlu olacak birisiyle hayatını birleştirir. Rüyasında atının eğerinden düştüğünü veya atının eğerinin koptuğunu gören kimsenin büyük bir üzüntü geçireceğine rüya delâlet eder. güzel bir şekilde ibâdet etmeye. ömrünün sağlıklı sıhhatli geçmesine rüya delâlet eder. Efelerle rüyasında oyun oynadığını gören kimsenin. Rüyada eczacı görmek. düşmanlarına karşı muzaffer olur. yiğitliğin. hasta olan kimselere severek yardım yapıp onların hayır duasını almaya ve Allâh-ü Teâlâ'nın (c. faydalı bir yardımcıya veya birbirini seven iki insanı bir araya getirip onların nikâh şahidi olmaya yorumlanabilir. diliyle bir dostunun kalbini kırar. Bazen de rüyada eğe görmek. Kendisinin eczacı olduğunu gören kimse. Bir kimse rüyasında eğe kullandığını görse. Bu rüya ticaret erbabı olan kişi için pek hayra yorumlanmaz. Bazı tâbirciler. kitap biriktirme merakına kapıhr ve bu sayede ilerde çok güzel bir kütüphane kurar.

Bu rüya bazen de evlenmeye de yorumlanabilir. Bazı tâbirciler rüyada görülen ejderhayı düşmana tâbir etmişlerdir. EKMEK Rüyada ekmek pişirmek ve yemek. Rüyada yufka ekmek görmek. Rüyada küflenmiş bozulmuş ekmek görmek. Rüyada tadı acı olan ekmek görmek. rüya sahibine ve ailesine hayırlı olacak işlerle girileceğine rüya işaret eder. rüya sahibine faydası ve yararı olmayan zekâtı verilmemiş bir malının olduğuna rüya delâlet eder. Rüya sahibinin başında korkutucu bir meselesi varsa. Bir kimse rüyasında halis ekmek görse. o kimsenin güzel ve hoş geçime. Rüyasında kendisini ekmekçi olarak gören kimse. Beyaz ekmek. hasta olan bir yakının öleceğine ve büyük bir mirasa konulacağına delâlet eder. mal biriktirmeye işaret eder. büyük bir mala sahipleneceğine rüya delâlet eder. Rüyada ekin biçtiğini görmek. halis ilme.görürse. kolaylıkla meydana gelen ve sahiplenilmesi kolay olan rızka ve bol geçime delâlet eder. güzel ahlâka rüya delâlet eder. rüya sahibi kendisi için hayırlı olacak bir yolculuğa çıkar. Rüyada ekmekçiyi görmek. yakında kuvvetli cesur bir erkek çocuk doğuracağına rüya yorumlanır. 144 . Rüyada bir kimse iki elinde de yufka ekmek olduğunu ve bir ondan bir ondan yediğini görse. Bir kimsenin rüyasında ekmeği ayaklar altında çiğnenir bir şekilde görmesi. yaşayış ve geçimde darığa delâlet eder. bu rüya kötüye ve şerre. bir ihtiyaç için söylenen söz olarak tâbir edilir. rızkın bollaşacağına. Bir kimse kendisini ekilen ekinlerin arasında yürüdüğünü görürse. bolluk ve ucuzluğa rüya delâlet eder. güçlük ve zahmetti yollarla geçimi temin etmeye delâlet eder. hanımının hâmile kalacağına veya yeni bir ticarethane açacağına işaret eder. o kimsenin ömrünün bitmesine işaret eder. rüya sahibine müjdeli bir haber geleceğine aynı zamanda da korkutucu bir kimseye rüya delâlet eder. EKİN Bir kimse rüyasında ekin ektiğini görürse. kötü habere yorumlanır diyebiliriz. rüya sahibine ümid etmediği bir yerden ve başkasının elinden gelecek olan mal veya rızka tâbir edilir. Siyah ekmek. Rüyasında bir ölünün ekmek verdiğini görmek. imânın çoğalmasına rüya delâlet eder. Rüyada görülen ekmekçiyi alınan ekmektan para almış olarak görülürse. Rüyada ekmek sepeti görmek. Rüyada kendisine verilen ekmekleri bir an önce hemen yediğini görmek. kardeş olan iki kız ile nikâh yapacağına rüya işaret eder.

Elinin birisini nurlanmış olarak görmek. Ayrıca bütün renklerle boyanmış alacalı bulacalı bir elbiseyi giydiğini gören kimse. zayıflığa ve hastalığa.EKŞİ Rüyasında ekşi olan yiyecekleri (limon vs. rüya sahibinin cömert olduğuna işaret eder. 145 . şayet elleri iyi sözler söylerse hayırlı malı olduğuna. Rüyada kirli elbise giydiğini görmek. elinin sıkı olduğuna delâlet eder. kızgın üzüntülü bir haber alınacağına. Rüyasında sağ elinin kesildiğini gören kimsenin. şayet bekârsa evlenir. Rüyasında iki elini açmış olarak görmek. mavi renkli elbise giymek. Şöyleki: Yeşil elbise giydiğini görmek. Rüyada elbiselerin üzerinde görülen nişan ve alâmetler. rüya sahibinin üzüntü ve kederlerinden kurtulmasına işaret eder. kırmızı elbise giymek. istemediği bir şeyle karşılaşır.) gibi yediğini gören kimse. Rüyasında bekâr bir kimse kendisini karşı cinsten birisinin elbisesi içinde görürse. rüya sahibinin o istemediği şeyin şerrinden Allâh-ü Teâlâ'ya (c. hayıra. çocuğa. ELBİSE Rüyada görülen elbise. siyah elbise giymek. ortak ve dosta yorumlanır. rüya sahibinin sağa sola yardım yapmadığına. Allâh-ü Teâlâ'nın (c. erkek kardeşe. din yolunda ilerlemeye. Rüyada üzerinden kirli elbiseyi çıkardığını görmek ise. hacca gitmeye veya arap memleketlerinden birine yolculuk yapmaya delâlet eder. evli ise kardeşlerinden birinin düğününü yapar. mala. üzüntü ve kedere delâlet eder. Ellerinin kesilmiş olduğunu görmek. rüya sahibinin başkasının kazancını yediğine rüya delâlet eder. rüya sahibinin veya yakınlarından birinin ölümüne. sarı elbise giymek veya gö-mek. beyaz elbise giydiğini görmek. EL Rüyada el görmek. hastalanılacağına. Rüyasında çeşitli şahısların ellerini öptüğünü gören kimse. elleri kötü sözler söylerse haram malı olduğuna işaret eder.c) yaşayış tarzından dolayı rüya sahibinden memnun olduğuna rüya delâlet eder. beyaz elbise giydiğini görmek. elbisenin rengine göre çeşitli şekilde tâbir edilir. Rüyada elinin yok olduğunu gören kimsenin. Bir kimse rüyasında kendi eli yerinde başkasının elinin olduğunu görse. hanıma. geçimini zorlukla karşıladığına ve sıkıntılı bir ömür süreceğine rüya delâlet eder.c) sığınması lâzımdır. onun yakında evleneceğine yorumlanabilir. âşık olduğuna rüya delâlet eder. rüya sahibinin kazandığı günâha delâlet eder. yalan yere yemin edeceğine veya rüya hırsızlığa delâlet eder. Rüyasında ellerinin konuştuğunu gören kimse.

adı kötüye çıkar. zarar ve ziyana. her işe karışan zâlim ve zamanını fuzuli işlerle uğraşarak geçiren kadına ve ondan rüya sahibine gelecek kötülüğe rüya delâlet eder. müsrif olduğunun rüya işaretçisidir. Rüyada elenen unun miktarınca eldeki maldan veya paradan zarara uğranır.Rüyada çirkin ve kötü bir şekilde yamanmış olan elbise giymek. rüya sahibinin yakın zamanda namaza başlayacağının 146 . Çünkü ekşi pek hayra yorumlanmaz. sıkıntıya. hayırlı. Bir hanım rüyasında ekşi elma yediğini görürse. işsizliğe delâlet eder. kazançlı bir işe gireceğine rüya delâlet eder. ELEK Bir kimse rüyasında elekten un elediğini görürse. Bazen de bu rüya tam ters olarak yani evdeki elektrikli aletlerden birinin bozulup mühimce masraflara sebep olarak tamir olunmasına da rüya yorumlanabilir. uzun zaman evvel yapmış olduğu kötü hareket ailesi tarafından duyulur ve o hareketin cezasını bir gün rüya sahibi pahalı bir şekilde öder. ihsan sahibi dostlar edinileceğine. ELEKTRİKÇİ Rüyada elektrikçi görmek. birbirine dargın plan iki dostunun barışmalarını sağlar ve daha sonra onların kendisine olan tavırlarından dolayı rüya sahibi üzüntü çeker. başkaları için kendini üzmeye. ELDİVEN Bir kimse rüyasında eldiven giydiğini görürse. Elma ağacını rüyada dikmek ise. ELÇİ Rüyasında elçi olduğunu gören kimse. kötü bir habere işaret eder. eski elbisenin manâsı iyi olmadığından o kimsenin rüyası hayırsız ve uğursuzdur. Evli bir adamın rüyasında elek görüp kullanması. namusu lekelenir. o kimenin eli açık. ELBİSE DİKMEK Rüyada elbise dikmek. ELMA Rüyada elma yediğinin görülmesi. evinize yeni elektrikli ev aletleri alacağınıza yorumlanır. Bir kimse rüyasında elbise yamadığını görürse.

EL YAZISI Rüyada kötü yazılmış. Rüyada el yazısı yazmak. ENFİYE Rüyasında enfiye çektiğini gören kimsenin. mal ve mülkünün bol olacağına rüya delâlet eder. kadın için güzelliğe ve hayra yorumlamıştır. EMMEK Rüyasında bir kimse başka bir kimseyi emdiğini görürse. EMANET Bir erkek rüyasında hanımına bir şeyi emanet olarak verdiğini ve hanımınında onu muhafaza ettiğini görse. yakında kötü haber taşıyan bir mektubun işaretçisidir. arzularına kavuşacağına rüya delâlet eder. Bir kimsenin rüyada emanetini. Fakat vurdum duymaz yaşantı 147 . onun sırrına ifşa edeceği birisine söylemesine rüya delâlet eder. EMEKLEMEK Bir kimse rüyasında emekleyerek yürüdüğünü görürse. rahatına çok düşkün bir kimse olduğuna rüya delâlet eder. ondan önemli miktarda para alıp o paradan faydalanır. onun istikbalinin parlak. belli miktardaki paraya yorumlanır. parasını kaybeder diyebiliriz. Rüyada sayılı elma görmek. okunması güç olan bir el yazısı görmek. onun bütün isteklerine. Kirmanî rüyada elmas görmeyi. ELMAS Rüyasında bir kimse eline elmas bir yüzük taktığını görürse. hanımının ondan hâmile olmasına rüya delâlet eder. onu korumaya ehil olmayan bir kimseye bırakması. Bazen de rüyada emeklemek. erkek için gam ve kedere. o kimsenin sırrına vakıf olmasına delâlet eder. Bazı tâbirciler ekşi elmayı lüzumsuz yere bağırıp çağırmaya ve ruhî sarsıntı geçirmeye yorumlamışlardır.alâmetidir veya bir yetim çocuğun bakımını üstlenip onun sevabına nail olmaya rüya delâlet eder. Rüyada bir kimsenin bir kimseye emanet mal bırakması. yolculuktan vaz geçmeye de yorumlanabilir. Ayrıca bir kimse kendisinin emildiğini rüyasında görürse. malı azalır. laf söz dinlemeyen kimseye boşuna nefes tüketmekte olunduğuna ve çok çaba harcayıp üzüntü çekildiğine rüya delâlet eder.

rüya sahibi kendi hakkında Allâh-ü Teâlâ'nın (c. ENİŞTE Rüyada enişte görmek. huzura.yüzünden rüya sahibi ilerde çok ıstırap çekeceğide söylenebilir. borca yorumlamışlardır. güvene. ensesinde kıl olmadığını görmesi. Bazı tâbirciler rüyada ensenin görülmesini. hasis bir adamla ortak iş kurup ondan zarar görmesine işaret eder. rüya sahibinin aleyhinde bir düşmanının komplo hazırladığına rüya işaret eder. mal varlığının çoğalacağının ve rüya sahibinin zengin olacağına rüya işaret eder. şayet görülen enişte sağ ise. rüya sahibinin düşmanının şerrinden emin olduğuna delâlet eder. kayıb kimseden haber almaya. Bir kimse rüyada ensesinin kalın olduğunu görse. çok önemli bir haber alır ve bu haber rüya sahibinin biraz sıkıntıya veya üzüntüye girmesine sebep olur. Bu rüya bazen de. eski dostlarla bir araya gelmeye. ENSE Rüyasında ensesinin kalınlaştığını görmek. ENGEREK YILANI Rüyada engerek yılanı tarafından ısırıldığını görmek. hafif bir hastalık atlatmaya yorumlanır. rüya sahibinden duâ beklediğine rüya delâlet eder. yakın zamanda ticaretin artacağının. satın alması. Bir kimse rüyasında ensesinde çıban. ERİK Rüyada erik görüp yemek.c) takdir ettiği şeye sabır ve tahammül etmesine rüya delâlet eder. o kimsenin çok miktarda borç altına gireceğine rüya delâlet eder. Yeni evli olan bir erkek rüyasında ekşi erik yediğini görse. o düşmanın kendi hazırlamış olduğu oyuna kendisinin düşmesine delâlet eder. o kişinin iflâs ettiğine delâlet eder. Bir erkeğin rüyasında enginar görüp yemesi. yara gibi bir şey olduğunu görse. ENGİNAR Bir hanım rüyasında enginar yemeği pişirdiğini görürse. şayet ölmüş ise. 148 . hanımı hâmile kalır ve karısının kız çocuk doğuracağına rüya tâbir edilir. Bir kimsenin rüyasında ensesinin kıllı olduğunu görmesi. emanete. o kimsenin malı olduğu halde borçlu olduğuna. Rüyada engerek yılanının öldürülmesi.

eğer kadının çocuğu yoksa ebediyyen doğurmamasına. Bir kimse rüyasında tenasül uzvunun madenden olduğunu görse. Rüyada erkek kardeşini gören kimse. cinsel kudreti azalır. Rüyada erkek çocuk görmek. ERİŞTE Rüyasında bir hanım erişte pişirdiğini görürse. o kimse fakir ise zengin olur. Bir kimse rüyasında tenasül uzvunun sünnet edildiğini görse. ERKEK Rüyada erkek bir kimseyi görmek çok hayırlıdır. miras veya ortak mal yüzünden münakaşa çıkmasına ve bütün ailenin huzursuz olmasına rüya delâlet eder demişlerdir. göz aydınlığı almaya delâlet eder. kocasının kazancı artar. EROİN Rüyada eroin kullanmak. kendisi ve ailesi için çok hayırlı olacak bir haber alır. erkek çocuk dünyaya getireceğine rüya işaret eder. o kimsenin dinînin güzel olduğuna rüya delâlet eder. kötü arkadaşlara. bazen de o kimsenin nesli kesilir yahud rahatının kaçacağına rüya yorumlanır. evin geçimi ferahlar ve evin reisinin bütün işleri yolunda gideceğine rüya işaret eder. zina yapmaktadır.ERKEĞİN TENASÜL UZVU Bir hanım rüyasında yabancı bir erkeğin tenüsül uzvunu görürse. Tenasül uzvunu elinde gören bir erkek. doğursa bile çocuğunun ergenlik çağına gelmeden çocuğunun öleceğine rüya delâlet eder. yanlış yapılan işlere. Bir kimse rüyada tenasül uzvunda çok kıl bittiğini görse. onun bilmeden bir erkeğe ilgi gösterdiğini ve bundan dolayı günâha girdiğine rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler rüyada erkek kardeşi görmeyi. Rüyada tenasül uzvunda yara olduğunu görmek. kocasının kendisini aldattığına delâlet eder. Hâmile bir kadın kocasının tenasül uzvunu rüyasında görürse. 149 . çirkin olan bir sözün söylenmesine işaret eder. rüya sahibinin fasıklık yapmasına ve günâhta ısrar etmesine rüya işaret eder. Hareketlerine dikkat etmesi gerekir. müjdeye. düzensiz yaşantıya ve unutkanlık hastalığına tutulmaya rüya delâlet eder. Bir erkek kendi tenasül uzvunu görürse. Bundan dolayı da tövbe etmesi gerekir. (Nisa sûresi/Âyet: 176) "Erkek için dişinin iki hissesi vardıı" âyet-i kerîme meali gereğince erkek görülen rüyalar hayırlı olarak yorumlanmıştır. Bir hanım rüyasında kocasının tenasül uzvunu yabancı bir hanımla kötü bir şekilde görürse. Evli bir erkek hanımının erkek organı gibi organı olduğunu rüyasında görse.

fakirliğin. çocuğu olmayan bir kadınla evlenmeye delâlet eder. ESİR Bir kimse rüyasında esir olduğunu görürse. eşekten inmek ve satmak ise. bazen de bu rüya o kimsenin i hacc'a gitmesine delâlet eder. Şayet eşeğin sahibi kadın ise. zenginliğe. Rüyada dişi olan bir eşek görmek. çok inat veya kâfir olan bir kimseye işaret eder. Esir alındığını rüyasında gören kimsenin ise. mevkinin yükseleceğine. o sırrın ortaya çıkıp halk arasında rüya sahibinin kötü duruma düşmesine rüya delâlet eder. ağzını sıkı tutması gerektiğine rüyası delâlet eder. üzüntünün habercisidir. 150 . Rüyada görülen bilinmeyen eşek. Çok önemli bir sırrı olan kimsenin rüyasında esnemesi. ESNEMEK Rüyada esnemek. evine istediği fakat almaya kudretinin yetmediği eşyaları ummadığı yerden gelecek bir miktar para ile satın almasına rüya delâlet eder. nefsine fazlaca uyduğu söylenir. sahibinin ölmesine delâlet eder. hayırsız etrafına zararlı olan fitne fesat adamla dostluk etmeye ve rüya sahibinin ilerde bu adamdan göreceği kötülüğe yorumlanmıştır. Rüyada eşeği olan bir kimsenin eşeğinin ölmesi. rüya sahibinin yakın dostları arasında sevileceğine işaret eder. Rüyada eskici bazı tâbircilere göre. çocuğunun olmayacağına. Rüyada yüklü eşeğin eve girdiğini görmek. ESKİCİ Bir kişi rüyasında eskiciye mal sattığını görürse. feryat figan ağlamaya veya ibâdet etmek için özen göstermemeye ve günâh işlerken sorumsuzca davranmaya delâlet eder. yakınlarından birisinin gizli olan sırrını öğreneceğine ve bu sırrı kimseye açmaması. Rüyada eşek satın almak. mal varlığının çoğalacağına işaret eder. kocasının onu boşayacağına veya vefat edeceğine rüya işaret eder. EŞEK Rüyada eşeğe binmek.ESANS Rüyada esans sürüp güzel bir şekilde koktuğunu görmek. rüya sahibinin geçiminin zorluklan elde edilmesine rüya delâlet eder. Rüyada güzel koku sürün-i düğünü görmek. günâh işlemeye. cahil. iki kişi tarafından övüleceğine.

Eşya satmak. musîbet ve kedere delâlet eder. 151 . ayrıca kötülük yerine iyilik yapmaya da rüya yorumlanabilir. onun tarafından taciz edilmek. kadın tarafından men-faatlenmeye delâlet eder. destekçi görünüp aslında kötü niyetli olan kimsenin kendi oyununa kendisinin düşmesine rüya delâlet eder. Çiğ eti satın almak. o kimse malının kazancını yiyip. Rüyada domut eti yemek. Rüyada sığır eti yemek. koç eti görmek. meşakkat ve az iş yapmaya. Eşya satın almak. eşya nakletmek. rüya sahibinin eski bir dostuylan buluşmasına ve o kimseyi davet edeceğine rüya delâlet eder. Rüyada kendi etini yediğini görmek. rüya sahibinin eşi vefat eder veya yuvası bozulur. yeni girilen bir işin bol kazanç getireceğinin habercisidir. Ayrıca haram olan malın. para umulan yerden para alınamamasına. EŞİK Bekâr bir kimse rüyasında evinin eşiğinden atladığını görürse. ET Rüyada et görmek çeşitli şekilde yorumlanır. görülen şekle göre rüya tâbir edilir. zahmet. Eski eşya görmek. haram mala delâlet eder. Rüyada tavuk eti. düşmanlarına yenilmeye ve onlardan gelecek kötü söze rüya delâlet eder. paranın. evlenip ailesinden ayrı bir yuva kuracağına rüya delâlet eder. başkası hakkında kötü konuşarak gıybet etmeye ve günahkâr olmaya rüya delâlet eder. ETİKET Rüyasında bazı eşyalara etiket yapıştırdığını gören kimse. Bir kimse rüyasında eşiğinin kırıldığını görürse. Bir kimse rüyasında kendisinde gördüğü fazla eti yediğini görse. ev değiştirileceğinin işaretçisidir.EŞEK ARISI Rüyada eşek arısı tarafından sokulmak. EŞKİYA Rüyada eşkiya diye tâbir edilen kimseyi görmek. sevinilecek bir haberin aileye mutluluk getireceğine delâlet eder. Rüyada kasaptan et almak. EŞYA Rüyada eşya görmek. kendisi hakkında dedikodu edildiğine. yenmesine de rüya yorumlanabilir. zina suçu işlemeye delâlet eder. sermayesini bırakacağına rüya delâlet eder. insan eti yemek.

Rüyasında dişi bir köpekle evlendiğini gören kimsenin.v)'in kabrini ziyaret edeceğine rüya işaret eder. Rüyada bir adam nikâhlı olan bir kadınla evlendiğini ve onu kendi evine götürdüğünü görse. Bir kimse ölmüş olan birisiyle evlendiğini görürse. Bir kadın ölmüş olan bir erkekle rüyada evlendiğini görse. rüya sahibinin bir kadının geçimini üzerine alacağına delâlet eder. EVLENMEK Rüyada evlenmek. Bir kimse rüyasında evinin altından yapılmış olduğunu görürse. Rüyada hâmile olan bir kadının evlendiğini görmesi. hastalıktan kurtulup sıhhate kavuşulacağına işaret eder. Bir erkek rüyasında birçok hanımla evlendiğini görürse. o kimsenin Peygamber efendimiz (s. o kadının fakirleşeceğine rüya delâlet eder. vücudu simgeler. 152 . o kimsenin evinde yangın çıkacağına. ayrıca iyi bir haber alınacağına rüya işaret eder. Rüyada bir kimse dört kadınla evlendiğini görse. rüya sahibi o kadının kocasından mal elde edeceğine rüya delâlet eder. EV Rüyada ev görmek. bir arzusuna ümid etmiş olduğu muradına kavuşacağına rüya işaret eder. Rüyasında bir kimse bacası olmayan ve güneş ile ay girmeyen bir evde kendisini görürse. doğacak olan çocuğunun kız olacağına delâlet eder. Bir erkek ölmüş olan bir kadınla rüyada evlendiğini görse. Rüyada evinin aydıhlık olduğunu görmek. Şayet hasta bir kimse yeni bir ev aldığını görürse. çıkmış olunan yolculukta bir hayırla karşılaşılacağına.a. ümidini. rüya sahibinin eşiyle beraber uzun ömür süreceklerine rüya işaret eder. Evinin yıkıldığını görmek. vücutça sakat kalınacağına önemli bir kaza geçirileceğine rüya delâlet eder.gösterişe fazla düşkün kimselerle dost olduğuna rüya delâlet eder. kesmiş olduğu. şayet demirden yapılmış bir ev görürse. kendi evini yaktığını görmek. rüya sahibinin malına başkalarının sahip olacağına rüya delâlet eder. Rüyada bir evi yükleyip ev ile beraber yürüdüğünü görmek. Rüyada bilinmeyen bir eve girdiğini ve o evden çıkamadığını görmek.c) tarafından olacak yardımı gösterir. rüya sahibinin o gördüğü evden bir kadınla evleneceğine rüya işarettir. Rüyasında kendi evini sattığını gören evli bir erkeğin. Allâh-ü Teâlâ (c. hanımını boşayacağına rüyası işaret eder. kötü ve çirkin bir iş yapacağına rüya delâlet eder. o kimsenin ecelinin yaklaştığına ve ölümüne delâlet eder. hacc farizasını yerine getirir. çok yakında ümit etmediği bir işte başarıya ulaşır.

c) yolunda takvasını artırır. rüya sahibinin ailesinden birisinin koğuculuk yaparak çok günâha girdiğine delâlet eder. Rüyada ezan sesi duymak. EZBERLEMEK Rüyada birşey ezberlediğini görmek. rüya sahibi Allâh-ü Teâlâ (c. Bir yakınının ezan okuduğunu rüyada görmek. salih kimselerden olur. Rüyasında bir kimse duâ ezberlediğini görürse. Rüyada mahkeme kapısında ezan okuduğunu görmek. Bir kimsenin rüyasında oyun olsun diye ezan okuduğunu görmesi. Rüyada evliya olan bir kimseyi görmek. sıtma veya menenjit hastalığına yorumlanır. EYYÛB (A.S) Sabrın ve selâmetin ulu temsilcisi olan Hz. 153 . kıymetli bir âlimden ders almaya onun öğütlerine göre hareket edip/âhiret hayatını güzelleştirecek işler yapmaya rüya delâlet eder. Rüyada ezanı noksan okuduğunu veya ezanın lâfızlarını değiştirerek okuduğunu görmek. namaz kılmaya başlar. haklı davada şahitlik edileceğine delâlet eder. Allâh-ü Teâlâ'nın (c.c) yolunda takvasını ilerletir. hacc farizasını yerine getirir. Ayrıca bir talebe rüyasında bir dersini ezberlediğini görürse. Doğru haber duyulacağına işaret eder. Allâh-ü Teâlâ (c.s)'ı rüyada görmek. hanımının halk arasında koğuculuk yaptığına ve insanları rahatsız ettiğine rüya delâlet eder. HZ. o kimsenin bir dost olduğuna ve doğru söz söylediğine rüya delâlet eder. Rüyada yüzü koyun ezan okuduğunu gören bir erkeğin. ilerde ilim adamı olacağına rüyası delâlet eder. Eyyûb (a. rüya sahibinin çok sabır ettiği bir işte selâmete kavuşacağına rüya delâlet eder. Rüyada hamamda ezan okumak. Ayrıca bu rüya sabırsız olan kimsenin sabırlı olması gerektiğine ve Allâh-ü Teâlâ'nın (c. rüya sahibinin insanlara zulmedip günahkâr bir kimse olacağına rüya delâlet eder.c) sevdiği şahıslarlan dost olur. EZANI MUHAMMED Bir kimse rüyasında ezan okuduğunu görürse ve kendisi de ezan okumaya uygun bir kimse ise. teşbih Ve zikr etmeyi simgeler. sesinin duyulduğu yer nisbetinde olan vilayete reis olur.EVLİYÂ Rüyasında evliya olan ulu bir zâtla oturup sohbet ettiğini gören bir kimse. o kimsenin aklını yitirip deli olacağına rüya işaret eder. dinî vazifelerini tam olarak yapar.c) rızâsını kazanacağına da yorumlanabilir. Ezanı yanlış olarak okunduğunu duymak.

talih kuşuna. FABRİKA Rüyada bir fabrikanın inşaatında kendini çalışırken görmek. hem de manevî yönden sağlam temeller üstüne kuracağına delâlet eder. yakında ahlâk bakımından kötü şöhrete ulaşmış bir kadının ağına düşeceğinin rüya işaretidir.A) Âlemlerin en büyüklerinden. 154 .v)'in en sevdiği kerimesi olan yüce halifelerden Hz. Ali efendimizin biricik hanımı Fâtıma annemizi bir kimse rüyasında görürse. Evlenmeye niyetli olan bir erkek için. Şayet rüyayı gören ticaret sahibi bir kimse ise dikkatli olmalıdır çünkü başkalarının kışkırtmaları sonucunda riski yüksek olan bir işe girip büyük bir mali sıkıntıya düşebilir. Hareketlerinde dikkatli olması gerekir.a.F FATIMA (R. habersiz olunan bir mirasın rüya sahibine nasip olmasına rüya işaret eder. o kişinin rüyası çok hayırlıdır ve görülen şeylerle birlikte yorum yapılır. FAHİŞE Bir erkek. saliha müslüman kadınla rüya sahibinin hayatını birleştireceğine rüya delâlet eder. fahişe olan bir kadınla sohbet ettiğini görürse. Peygamber Efendimiz (s. o kimsenin yuvasını hem maddî. Bir kimsenin rüyasında kendisini bir fabrikada çalıştığını görmesi. büyük kısmete. Bu rüya görüldüğü şekilde çıkar.

hayırsız evlâd sahibi olmaya rüya delâlet eder. kötü bir insanla dost olacağınıza delâlet eder. Rüyada kendini fakir olarak görürse. ümit etmediği bir yerden zahmetsiz büyük para kazanır. ömrün kısaldığına ecelin yaklaştığına işaret eder. Ölü fare görmek. dinin güzelleşmesine. Bazı tâbirciler faizle para vermeyi. FANİLA Rüyada fanila giydiğini görmek. evinize veya işyerinize hırsız gireceğinin delilidir. Fareyi rüyada eline almak. faizle para almayı ise. düşmanlarınızın evinizin huzurunu bozmak için ellerinden geleni yapacaklarına işaret eder.c) sevdiği kullar arasına girmeye! hidâyet yolundan gitmeye rüya delâlet eder. Farenin eşyaları kemirdiğini görmek. FALCI Rüyada bir falcıya gidip fala baktırdığını görmek. Rüyada fare eti yemek. Rüyada fanila giymek. güvenilen kişinden gelecek kötülüğe. kandırılmaya rüyayı yorumlamışlardır. ahlâksız bir kadınla 155 .FAİZ Bir kimse rüyasında faizle sağa sola para verdiğini yani tefecilik yaptığını görürse. yatağında fare görmek. kötülüklerden korunmak için tedbir almaya da yorumlanabilir. zamanını boşa geçirdiğine ye büyük bir huzursuzluk içinde olduğuna rüya delâlet eder. FAKİR Bir kimse rüyasında bir fakire yardım ettiğini görürse rızkı bollaşır ve zengin olur. o kimse eğer bir aile reisi ise ailesine helâl yoldan kazanmadığı haram parayı yedirdiğine rüya delâlet eder. yakında mutlu bir yuva kuracağına. akrabalarının içinden ahlâksız bir kadının çıkmasına. Bir kimse rüyasında karnından veya boğazından fare çıktığını görmesi. Evin içinde farelerin gezindiğini görmek. bir aşk macerasının kısa zamanda biteceğine delâlet eder. Rüyada fakirleşmek. ağrılara. bir düşmanınızın sizi üzecek olan sırrınızı öğrenip etrafa yayacağına rüya delâlet eder. FARE Rüyada görülen fare. bid'ât şeylerden uzaklaşmaya ve cennet ehli olan Allâhü Teâla'nın (c. pişmanlık duyulacak günâha girmeye. fahişe olan kadının parasını yemeye. bazı tâbircilere göre hafif geçecek bir hastalığa. şayet fala bakan kendisi ise. kendisine iyi bir kısmet çıkacağına.

FARAŞ Çöp küreği olan faraşla rüyada çöp topladığını görmek. Ailesi zengin olur. büyük bir işte fazla para kazanılacağına rüya delâlet eder. Günahkâr ise. arzu ettiği bir şeye kavuşur. Yatsı namazı kılıyorken görmek. yanm işini tamamlar. sevinçli müjdeli bir haber alacağına rüya delâlet eder. zekâtını tam olarak verir. FARZ NAMAZI Bir kimse farz namazını bütün şartlarını yerine getirmiş olarak kıbleye yönelip rüyasında farz namazını kıldığını görürse. hastalanacağına işaret eder. Bir kimse rüyasında yatarak namaz kıldığını görürse. Bekâr bir erkek rüyasında bir fareye taş veya benzeri bir şey atması. Açık güneşli bir havada kıldığını görürse. Bir erkek rüyasında sergisiz yerde namaz kıldığını görürse. hayırlı bir işe girip bol kazanç temin edeceğine ve Allâhü Teâlâ'nın (c. yalan yere 156 . Öğle namazını dışarıda bulutlu kötü bir havada kılarsa. Günâha girer.c) hoşnutluğunu kazanır. yakında büyük bir borca girileceğinin. vermiş olduğu sözleri yerine getirir. İkindi namazını rüyasında kıldığını görmek ise. çok arzu ettiği bir şeye kavuşur. o kimse henüz hac farizasını yerine getirmemişse hacc'a gider. tevbe etmesi gerekir. kendisine vasiyet edilen maddî ve manevî şeyleri yapar. Muradına erer. Manevî huzura kavuşur. şayet işsiz ise iş sahibi olur. Ayrıca rüyada farz namazını kılan kimse. Bir camiide imam olarak farz namazını cemaatle kıldığını görmek. Akşam namazını vaktinde kıldığını gören bir kimse. Rüyada farenin yaşadığı yeri veya çıkmış olduğu deliği görmek. ahlâksız bir kadına mektup yazıp onunla bir maceraya girmesine rüya delâlet eder. tövbekar. Allah-ü Teâlâ'nın (c. Öğle namazını kıldığını görürse. adetli bir kadınla münasebette bulunur. güç olan işlere gireceğinin işaretidir.c) yoluna döneceğine rüya delâlet eder. Çünkü çöpün rüyada tâbiri para olarak yorumlanır. Rüyada sarhoş olarak farz namazı kılmak. Bir kimse rüyasında sabah namazını kıldığını görürse. rızkı bollaşır maddi rahata ulaşır. câhil ise âlim olmaya rüya delâlet eder. rüya sahibinin istemediği veya sonradan söylediği için çok pişman olacağı bir söz ağzından çıkmasına rüya delâlet eder. yersiz yere yemin ettiğinin. borçlanmaya veya birisine maddî yönden yük olmaya işaret eder.ilişki kurmaya rüya işaret eder. sizi yoran bir işten kurtulup istirahate çekileceğinize rahata ereceğinize işaret eder. Bayram namazı kıldığını rüyasında gören bir erkek. Bir erkek rüyasında Cum'a namazını kılıyorken kendisini görse. üzüntülü bir haber alır.

Rüyasında bir kimse cenaze namazı kıldığını görse. FECİR VAKTİ (Güneşin Doğması) Rüyada fecir vaktini görmek. üzüntülü bir haber alacağınıza işarettir. ömrün kısalmasına veya dermanı olmayan bir hastalığa yakalanmasına rüya delâlet eder. rüyayı gören memur ise yakında işten ayrılıp ticarete atılacağına delâlet eder. Rüyada tevbe namazı kılmak.şahitlik yapacağına işaret eder. çok hayırlıdır. sıkıntı ve üzüntülerden tamamen 157 . duaların kabul olunmasına. bolluğa. hatalı bir hareketten dönmeye ve zarardan kurtulmaya yorumlanır. Rüyada Fatih Sultan Mehmed'i görmek. bir yakınının size açtığı sırrını sağa sola yaydığınıza işaret eder. Bir kimsenin rüyasında istihare namazı kıldığını görmesi. kıldığı yöne doğru yolculuğa çıkacağına işaret eder. Bir kimse kıbleden başka bir yöne doğru namaz kıldığını görürse. Şayet rüya sahibinde bu huy varsa. Dünya ve âhiret hayatı rüya sahibinin güzelleşir ve murad etmiş olduğu şeylerin tümü yerine gelir. baht açıklığına. Bir imamın önderliğinde fakat onlardan Önce rükû'a vardığını gören kimse. fakirken zengin olmaya. FATURA Rüyasında fatura yazdığını görmek. Rüyada teravih namazı kılmak. borçtan kurtulmaya ve kısır kadının hayırlı bir evlâd sahibi olmasına rüya delâlet eder. ticaret alanında isim yaparak çok para kazanmaya rüya işaret eder. FATİH SULTAN MEHMET Rüyasında Fatih Sultan Mehmet'i gören kimsenin bahtı açılır. Çünkü bu huyu rüya sahibinin ilerde başına önemli sorunlar açacaktır. annesine ve babasına asi olur. İş sahibi olan kimsenin rüyasında fatura yazdığını görmesi. yerine başkası geçer. FASULYE Rüyada fasulye pişirdiğini görmek. Bazı tâbirciler rüyada fecir vaktini görmeyi. eşinden ayrılır veya devletin başında olan kimse vazifelerinden ayrılır. derhal vazgeçmelidir. Arkasını kıbleye dönerek namaz kıldığını gören kimse. acı bir haber alır veya sahtekâr olan birisiyle ortak bir işe girer. şöhrete ulaşır. kısmet gürleşmesine berekete. nafile oruç tutmaya ve akrabadan sıkıntıda olan kimselere yardımcı olup onların hayır dualarını almaya rüya delâlet eder. Bir kadının rüyasında bir cemaate imam olup namaz kıldırdığını görmesi.

ibâdet yapamamaya. sevinçli müjdeli bir haber alır. Yani çok sıhhatli bir kişi olduğuna delâlet eder. rüyası ters olarak yorumlanır. FELÇ Bir kimse rüyasında kendisini felçli olarak görürse. borçlunun ferahlaması. Bazı tâbirciler bu rüyayı hayra.A) rüyada felç illetini görmeyi. kurtuluşa. üzüntülerin atılmasına. 158 . maddî yönden güçlenmeye rüya delâlet eder. geçim zorluğuna düşmeye. borçlarını ödemesine hapis olanın ferahlaması. hapisten kurtulmasına delâlet eder. Bu rüya zina suçu işlemeye başkasının nikâhlısı olan namuslu bir kadına iftira atmaya da yorumlanabilir. iftiraya uğramaya. akrabadan kötülük gelip işlerin bozulmasına bütün vücudun felç olması.sıyrılmaya yorumlamışlardır. maddî yönden güçlü olan yaşlı bir büyüğün manevî ve maddî yardımını alıp problemleri atıp üzüntülerinden kurtulmaya rüya delâlet eder. büyük bir günâha girdiğine rüya delâlet eder. FERAHLIK Rüyada ferahlamak. rüyanın tam tersi olarak tâbir edilir. dilin felç olması. FENER Rüyada elinde fenerle gezinti yapıldığını görmek. imanın azalmasına dine bid'ât sokup kâfir olmaya rüyayı yorumlamıştır. şuur kaybına. şöyle yorumlamıştır. zihin bulanıklığına. huzura yorumlamışlardır. lüzumsuz boş şeylerle zamanın boşa geçirildiğine delâlet eder. bacakların felç olması. Rüyada yüz felci geçirmek. kolun veya elin felç olması. Câferi Sâdık (R. FERCE BAKMAK (Kadının Edep Yeri) Bir erkek rüyasında yabancı bir kadının edep yerini görürse. Ayrıca rüyada bir deniz fenerini yanarken görmek. Sıkıntıda olan kimsenin rüyada ferahlaması. karışık işlerin yoluna girmesine. rahatlığa. deniz aşırı bir yerden haber alınacağına rüya işaret eder. sevince. Rüyada felâkete uğramak. rahatlığa. Hastanın rüyada ferahlaması hastalıktan kurtulmasına. Tövbe etmesi gerekir. FELÂKET Bir kimse rüyasında büyük bir felâkete uğradığını görürse.

FIRINCI . İşinden ayrılıp yeni bir işe girer. tez zamanda bir işe girer ya da uzun bir yolculuğa çıkar. ilim sahibi olan bir zât'tan ders almaya. evin kilerine. Bekâr bir 1<ız tanımadığı bir adamın rüyada elinden fındık aldığını görse. bilmeden mekruh olan bir şeyi yapıp Allâh-ü Teâlâ'nın (c. Rüyada san'atkâr'ın başına fes takması. bir erkekle ilişkiye girer ve bu ilişki sonucunda bekâretini kayıb eder diyebiliriz. FESLEĞEN Rüyada güzel bir çiçek olan fesleğeni görmek. hayırlı evlâda. Rüyada bal fıçısı görmek. dostluğu zor kazanılan cömert iyi bir kişiyle dost olur. bolluğa. FIÇI Rüyada fıçıya su doldurduğunu görmek. FIRÇA Bir kimse rüyasında boya fırçasıyla boya yaptığını görürse. güzel söze. Câfer-i Sâdık (R. san'atını yüceltmesine ve mesleği nedeniyle çok aranılan bir kimse haline gelmesine rüya delâlet eder. Bekâr bir kimse rüyasında fesleğen görürse. sevinçli bir habere yorumlanır.FERİBOT Bir kimse rüyasında feribota bindiğini görürse. FIRIN . Rüyada fıçıdan bira içtiğini görmek.A) rüyada fesleğen görmeyi. neş'eli. medh edilmeye.c) katında günahkâr olmaya işaret eder. FINDIK Rüyasında fındık kırıp yediğini görmek. ucuzluğa rüya yorumlanır. faydalı bir san'at öğrenmeye yorumlamıştır. hayatının yönünü değiştirir. ilim öğretilen meclislere katılmaya. iyi dosta. garajına! dükkâna veya bir 159 . gönlü zengin arkadaşa. maddî bakımdan çok rahat bir ömür geçirileceğine delâlet eder. FES Bir kimse rüyada başına fes taktığını görürse. yağ fıçısı görmek ise. Bu rüya sahibi dikkatli olmalıdır. tehlikeli bir işe atılacağına rüya delâlet eder. iyi neş'eli bir kimseyle yuva kurar ve çok mutlu olur.FIRIN KÜREĞİ Rüyada görülen fırın. Veya başarılması güç olan bir işi başarır ve o başarıdan kazanılan parayı rüya sahibi yer.

öğretmenin olgun olduğuna. Rüyasında yabancı fırına un sattığını gören kişi. o rüya. Sağlam ise sağlığı bozulur. Ayrıca bu rüya bol ibâdet etmeye. rüya sahibinin bekâr evlâdı varsa evlâdı iyi bir aileye gelin veya damat olur. hasta ise vefat eder. çocuğu eğiten öğretmene işaret eder. sıkıntı çekileceğine işaret eder. Eğer görülen kürekçi güler yüzlü ise. güçlü kuvvetli kavgacı bir kimseye işaret eder. FİL Rüyada fil görmek. Rüyasında fırından sıcak ekmek aldığını görmek. hayırlı bir evlâd sahibi olur ve o çocuktan sülâlesi devam eder. tövbe etmesi gerekir. kazancı çok olur. bekâr erkeğin zengin kadınla evlenmesine işarettir. yeni bir işe başlar. mevkisinde yükselir veya yüksek makamlı bir dost edinir. asık yüzlü olursa eğitimin hakkını vermeden görev yapan öğretmene rüya delâlet eder. Rüyada fırında fırına ekmek süren kürekçiyi görmek. Büyük bir borç altına girer. Fıskiyeden su içmek. Fıskiye almak. rüya sahibinin istikbâlinin çok parlak olacağına ve önemli görevlere geleceğine rüya delâlet eder. Rüyası kötü şekilde yorumlanır. hanımı hâmile kalır ve kendisi de yolculuğa çıkar. FİDAN Bir kimse rüyasında fidan diktiğini görürse. rızkı azalır. ailenin her ferdinin geçimlerini rüya sahibinin yüklenmesine delâlet eder. bekâr ise evlenir. FISTIK Rüyasında fıstık yediğini gören kimse erkekse. rüya sahibi olan o kadın için çok hayırsızdır. Bir file binip dolaştığını gören kişinin. Bir kadın rüyasında fil görürse. Rüyada hâmile kadının fıstık yemesi. 160 .apartmana yorumlanır. Ayrıca bahçesine fıskiye yaptırdığını gören kimse. büyük bir günâha girer. uğursuz bir kişiyle ilişkiye gireceğine delâlet eder. takva sahibi olmaya ve günâh işlemekten çok korkmaya delâlet eder. evli ise bir çok evlâdı olur. rüya sahibinin zengin güzel fakat. eli bol olacak cömert çocuk doğurmasına delâlet eder. Fırında çalıştığını görürse. Rüyada fidan satın alıp kendi bahçesine diktiğini gören kimse. Tanıdık bir fırında alış veriş ettiğini gören kimse. FISKİYE Rüyada fıskiye görmek. Rüyasında fırıncıyı gören kimse. Fıskiyeden su akarken görmek.

kendisini Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) lanetini alır.c) yolundan sapıttıracak faydasız zalim kötü huylu birisiyle arkadaş olur. Ve o gizli düşman kendi kazdığı kuyuya kendi düşer Allâh-ü Teâlâ'nın (c. bol kazançlı işlere girileceğine delâlet eder. FİRAVUN Bir kimse rüyasında firavunlarla sohbet ettiğini görürse. Filin pisliğini rüyada toplarken görmek. erkek için genelde hayra yorumlanmasına sebep teşkil eder. zengin olunacağına. Kendisi ızdıraplı bir yaşam sürer. Rüyada fil görmek. hasta ise vefat eder. başına kötü bir iş gelir.Rüyasında filin kendisine zarar verdiğini gören kimse. işleri ters gitmeye başlar. Bir kimse fil öldürdüğünü rüyasında görürse. Dünyalık geçimini rahatlıkla rüya sahibi temin eder. hileli yolda kazanca elde eder. devlet kapısında aylardır geciken işi sonuçlanır ve bu işin sonuçlanmasından rüya sahibi çok büyük memnuniyete kavuşur. FİRKETE Bir hanım rüyasında başına firkete taktığını görürse. sağlığı kozulur. büyük kazanç elde eder. Bir kişi rüyasında fil ile konuştuğunu görürse. o kimsenin fazla hayal perest olduğuna işaret eder. FRANSA Rüyasında Fransa'ya gezmeye gittiğini gören kimsenin. hayal ettiği şeyler olmaz. rızkı bollaşır zengin olur. FİLM ÇEVİRMENİ Rüyada kendini film çevirirken görmek. güçlü bir düşmanından zarar görür. bir düşmanına karşı galip gelir. FİNCAN Rüyada fincandan kahve içtiğini gören kimsenin. Fili sağdığını ondan süt aldığını gören kimse. Rüya sahibinin dikkatli olması gereklidir. 161 . FİLE Bir kimse rüyasında elinde fileyle alış veriş edip filesini doldurduğunu görürse.

FİRUZE Rüyasında bir kimse firuze taşından mücevher taktığını görürse. baş olan kişiye işarettir. müjdeli bir haber alır mutlu olur. iyi huylu kendisine sadık bir kimseyle evlenir. Fitili yanmış olarak görmek. FİŞEK Rüyada fişek. baş olan kişiyle rüyayı gören kimsenin dost olacağına işaret eder. Birde fitili yakıyorken görmek. işi büyütmeye yorumlanır. hakkında yalan yanlış birçok dedikodu edileceğine yorumlanır. Firuze taşından mamul mücevher alınıp takılması. büyük bir mevkiye yükselip söz sahibi olmaya. Bazen de bu rüya âşık olmaya ve âşık olunan kimseden karşılık görmemeye de yorumlanabilir. FİTİL Rüyada görülen fitil. FOLLUK Bir kimsenin yumurtayla dolu olan folluğu rüyasında görmesi. dolu fişek geçimin güzelleşmesine ümid edilen miktarda paranın rüya sahibinin eline geçmesine rüya delâlet eder. Bu nedenledir ki bu 162 . ahin yerde kalmamasına da yorumlanabilir. fitili kesilmiş görmek. Bu rüya bazen de düşmanı rezil olmasına. yeni işyerleri açmaya. FLÖRT Yetişme çağında olan kimse rüyasında flörtüyle gezip dolaştığını görürse. baş olan insanın öleceğine yorumlanır. hanımının gebe kalıp ikiz çocuk doğurmasına işarettir. Bu nedenledir ki. yakında büyük bir mala veya hayırlı bir evlâda sahip olunacağına delâlet eder. Yeni evli olan bir kimsenin rüyada folluk görmesi. boş fişek malî sıkıntıya. FOTOĞRAFÇILIK Bir kimse rüyasında fotoğrafçı olduğunu görürse. FİTNE Fitne fecir olarak tanınan bir kimseyle rüyada konuştuğunu görmek. Ticaretle uğraşan kimse için rüyada folluk görmek. bahtın açılmasına. halkın faydalanacağı yerler yapmaya rüya işaret eder. başın değişeceğine. Hayat boyu mutluluk içinde yaşamını sürdürür. başkasının hayatını taklit ederek yaşamaya çalıştığını gösterir. kişinin malî durumuna işarettir.

Bazı tâbirciler rüyada fotoğraf çekmeyi. Rüyada füze ateşlemek.davranışı onun için hayırlı olmadığından yaşantısını değiştirmesi gereklidir diyebiliriz. Başka bir semte taşınır. bazı tâbircilere göre kişinin yaşantısını değiştirip renkli bir hayatın içine girip dünya hayatına önem vererek âhiret hayatını unutmakta olduğuna rüya delâlet eder. evini değiştirir. tasarlanmış olan şeylerin gerçekleşmeyeceğine işaret eder. kârlı bir iş yapmaya. yanlış iş yapmaya. önemli kararlara yorumlamışlardır. yakınlarınızdan birinin kumarda büyük para kaybedeceğine işaret eder. 163 . boşa vakit harcanılan çabaya. FUAR Bir kimse rüyasında oturduğu şehirde bir fuarda gezmeye çıktığını görürse. FÜZE Rüyada füze görmek. Rüyada fuar yerini görmek. yanlış adım atmaktan son anda vazgeçmeye. Rüyada fotoğraf çektirmek. rüya sahibine haset eden kıskanç insandan gelecek kötülüğe rüya işaret eder. FUTBOL Rüyada futbol oynadığını görmek. ödenmesinde çok güçlük çekilecek büyük miktardaki bir borcun altına girmeye rüya delâlet eder.

GALİP GELMEK Bir kimse rüyasında yabancı birisine karşı galip geldiğini görürse. görülen kuşun cinsine göre rüya tâbir edilir. Midesinden hasta olan bir adam rüyasında galete yediğini görse. kişinin ganimet mal alması. GANİMET ALMAK Rüyada büyük bir ganimete konduğunu gören kimse. ucuzluğa.G GAGA Rüyasında cinsi bilinmeyen bir kuşun gagasının koptuğunu gören kimse. bazen de zayıflamaya kilo kaybetmeye de yorumlanabilir. berekete. bol kazanç getirecek bir işe girer fakat yaptığı hataları sonucunda kâr edeceği yerde zarar ziyan eder. GALETE Rüyasında galete yediğini gören kimse. bolluğa. mal varlığı çoğalır. yakın zamanda uzun bir deniz yolculuğuna çıkar. kısa sürede mide hastalığından kurtulup sıhhatine kavuşur. 164 . rahat ömür sürmeye. Rüyada galete yemek. zengin olur. iş hayatında ve gönül işlerinde başarısızlığa uğrar. miras malı için akrabaların birbirine girmesine rüya işaret eder. Şayet cinsi bilinen bir kuşun gagası görülürse.

Câfer-i Sâdık (R. kötü bir arkadaşı yüzünden başı derde girer. ters olan işleri yoluna girer.GAM . GAR Kendisini garda gören kişi. zalim kocaya veya çok konuşan huysuz kadına da yorumlanabilir. GAMMAZLIK Rüyada gammazlık yaptığını gören kişi. sevince rütbe yükselmesine.A) rüyada gamlanmayı. GARSON Rüyada lokanta veya bir restoran'da yemek yerken bir garsonun hizmet ettiğini görmek. uzakta oturan bir dostunu ziyarete gider. şikâyete. rüya sahibinin yakın zamanda habersiz bir misafirinin geleceğine. günâhlarından nedamet getirir. yakında büyük bir mirasa konar büyük paraya kavuşur. umulmayan yerden gelecek paraya yorumlamıştır. GARDİYAN Rüyasında gardiyan gören kimsenin. Rüyada gammazlık etmek. tövbekâr olur. fakat rüya sahibi bu misafiri gelince sevinse bile o kimsenin gelişiyle meydana gelen olaylardan dolayı gelen kimseye çok kızıp sinirleneceğine rüya işaret eder. mevkisi yükselir. Rüyada gar görmek. yolculuğa çıkmaya veya memleketten haber almaya işaret eder. Hayırlı yol olan İslâma yönelir. parası çoğalır. GAMZE Rüyasında bekâr bir erkek gamzeli bir kızla konuştuğunu görürse. Rüyada gardiyan görmek. GARDIROP Rüyada gardırop hazırladığını veya kurduğunu görürse. Arabasına garaj yaptığını rüyasında gören kimse. kederlendiğini gören kimse. evini başka bir semte taşıyacağına rüya delâlet eder. dert yanmaya veya düşmanın yapmış olduğu kötülüklerden illallah çekmeye ve çok iyi dost olan iki arkadaşın arasının açılmasına rüya delâlet eder. Bazt tâbirciler rüyada 165 .KEDER Rüyada tasalandığı. ayrıca yeni bir gönül macerasına gireceğine rüya delâlet eder. yakınlarından birinin başına büyük bir felâket gelir ve bu olay o kimsenin hapse girmesine neden olur.

GAZETE Bir kimse rüyasında gazete satın alıp okuduğunu görürse. evlenmelerine delâlet eder.hasta ise hastalıktan kurtulur. yakında ülkenin içinde büyük olaylar olacağına rüya işaret eder. Bekâr bir kız kendisini rüyasında gebe olarak görürse. GEBE Bir hanım rüyasında gebe kaldığını görürse. âlim için ilminin fazlalığına. uğursuzdur. çevresindeki dostları tarafından övülür. bir hastalığa tutulacağına yorumlanır. yakın zamanda ailesine kendisi yüzünden bir dert musallat olacağına rüya delâlet eder. ruh sağlığı bozulur. huzursuz bir ay geçirir. Bazı tâbirciler gebelik gerek kadın gerekse erkek için. sır saklamaya veya öğrenmeye yorumlamışlardır. Yaşlı bir hanımın kendisinin gebe kaldığını görmesi eve hırsız girip onun maddî ziyana uğrayacağına rüya delâlet eder. mahpus ise hapisten çıkar. Birde eşiyle rüyasında geceleyin münasebette 166 . Bir erkek rüyasında kendisinin veya ailesinin gebe kaldığını görürse. yaşayış biçiminin yanlış olduğunu ve değiştirmesi gerektiğine rüya delâlet eder. GECE Bir kimse rüyasında birdenbire gece olduğunu görürse rüya hayırsızdır. Rüyada erkeklerin gebeliği. GASB ETMEK Rüyasında başka birisinin malını zorla gasb ettiğini gören kişi. Dul kadının veya genç bir kızın rüyada kendilerini gebe görmeleri.gardırop görmeyi. Rüyasında gecenin sabah olduğunu gören kişi. günahkâr ise tövbekar olur. GAZ Rüyada gaz yaktığını görmek veya gaz satın aldığını görmek. iyidir demişlerdir. san'atkâr için hiç kimsenin yapamayacağı bir şeyi yapmasına delâlet eder. malı artar. GAZİNO Rüyasında gazinoda oturup eğlendiğini gören kimsenin. aşk ve muhabbetle bir kadına bağlanacağına rüya işaret eder. faiz veya rüşvet yer ve bu yüzden hiç bir zaman mutlu olamaz başına olmadık felâketler gelir.

Atının geminin kesildiğini veya koptuğunu gören kişi. Rüyada gece olduğunu ve yolculuğa çıktığını gören kimse. Ayrıca gemi. murad edilen şeylerin olmasına arzuların yerine gelmesine delâlet eder. Geminin kaybolduğunu gören kimse. kendisine iyi bir kısmet çıkar. ailenin sıkıntıdan kurtulmasına yorumlamışlardır. çok gevezedir sır tutmamaktadır bu yüzden başına birçok şeyler gelmektedir. adağını yerine getirmeli ve oruç borcunuda tutması gerekir diyebiliriz. günâh işlemekten meleklerce alı koyulduğuna rüya yorumlanır. evine hırsız gireceği söylenebilir. hastalıktan. Adağı olan bir kimse bu rüyayı görse. Çünkü Allâh-ü Teâlâ (C. yakında evlenebilir diyebiliriz. ızdıraptan. GEM Rüyasında hayvanına gem taktığını gören kimsenin. evlâdının san'atkâr olacağına. mevkisi 167 . hayıra. darlıktan kurtulmaya yorumlanır. bazı tâbirciler kâfirlikten kurtulup müslüman olmaya. mal varlığı çoğalır ve murad ettiği şeylere kavuşur. şayet bir yolculuğa çıkacak ise. Bir erkek gelinlik giymiş bir kadını öptüğünü görürse. GELİN Rüyada bir genç kız gelin olduğunu görürse. Bazan rüyada gece görmek. malının kiri olan zekâtını tam vermemektedir bundan ziyana uğrayacağı söylenebilir. ise kötü huylu bir eşe sahip olduğuna rüya işarettir. kederden. Rüyada önce gece görüp daha sonra birdenbire ortalığın aydınlandığını gündüz olduğunu görmeyi. Gemiye binip seyahate gittiğini gören kimsenin. Rüyada gelin görmek.C) uyuyanların nefislerini ve onların ruhlarının bedenle olaş dış ilişkilerini geceleyin keser. eşiyle arası açılır ve bu açılmak boşanmaya kadar gider. esmer birisiyle ilgi kurar ve mutlu olur.bulunduğunu gören kişi. ölüme de delâlet edebilir.A) bu rüyayı islâmi yoldan şaşarak günahkâr bir ömür sürmeye yorumlamıştır. GEMİ Rüyada görülen gemi. GELİNCİK Bir kimse rüyasında gelincik çiçeklerini topladığını görürse. Kendi ağzına gem vurulduğunu rüyasında gören kişi. çünkü çıkmak üzere olduğu o yolculuk esnasında başına gelecek kötü kazaya rüyası işaret etmektedir. İbn-i Şirin (R. rüya sahibinin bu yolculuğa çıkmaması tavsiye edilir. Ayrıca gelincik denen hayvanı rüyasında gören kişinin. rüyayı görüşe göre çeşitli şekilde tâbir edilir.

şüpheli bazı işler yapmaktadır. o kimsenin görevindeki yerine işaret etmektedir. ferahlığa yorumlanır. uzun bir ömür sürer. Geminin küreğini eline alan kimsenin. çok istediği fakat olması imkânsız olan arzularına. ticaret yönünden büyük kazanca. güç olan işleri başarır. İşlerini yoluna koyar. hasta ise sıhhati düzelir. Havada görülen gemi. deniz yolculuğuna çıkmaya. Bir kimse rüyasında bindiği geminin. Genç bir kız rüyada görülürse. insanın en önemli düşmanı olan nefse yorumlamışlardır. ölümün yaklaştığını göstermektedir. kan denizinde yüzdüğünü görürse. Yolculuğa çıkmış birisi yolculuk esnasında bu rüyayı görse. Genç bir erkekle rüyasında sohbet ettiğini gören kimse. Bekâr "bir kız bu rüyayı görse. ticari işleri yoluna girer. evlâdı ilerde âlim olur. iflâsın eşiğinde olan ticaret adamı iflâstan kurtulur. bu rüya o kimsenin dinînin güzelliğine işaret eder. feraha ulaşır. Görevinden ayrılıp alınmış olan bir kimse rüyasında gemiye bindiğ.. Bazı tâbirciler rüyada genç bir kimseyi görmeyi. Geminin direğini görmek. geçimini denizden sağlayan birisiyle hayatını birleştirir. o kimse bir başka vilayete atanır ve geminin genişliği ile sağlamlığı. muradına kavuşur. kâfir için müslüman olmaya delâlet eder. GENÇ KADIN Rüyasında genç bir kadın. yolculuğundan selâmetle döneceğine ve bu yolculuğun hayırlı olacağına rüya delâlet eder. büyük üzüntü geçirir. ihtiyarladığını görse. hareketlerine dikkat etmesi gerekir. ailesinden birisinin ihanetine uğrar. salih kimselerle dost edinmeyi gösterir. uzak bir yoldan beklenmedik bir misafirin geleceğine işaret eder. İçinde bulunduğu geminin battığını gören kişi. şayet yaşlı bir kadın rüyasında 168 . Rüyada boş gemi görmek. yakın zamanda büyük bir felaketten kurtulur.yükselir. Rüyada tahtadan gemi yaptğını gören kişi. Rüyada vapur görmek. sevinçli bir habere. his yönünden mutlu ve faydalı bir ömür süreceğine delâlet eder. Geminin karaya oturması kurtuluşa yaklaşmaya. o kişinin zina ettiğine ve bu yüzden büyük günâha girdiğine işarettir.ıi görse. Başka bir geminin tahtalarına tutunduğunu gören kimse. mirasa konmaya veya hâmile kadının çok hayırlı bir çocuk doğurmasına rüya delâlet eder. kazancı artar. sıkıntıdan kurtulmaya. Havada yüzen gemide kendini görmek. Ve bu evlilik onun hayatında mutlu olmasına katkıda bulunur. GENÇ Yaşlı bir kimse kendisini rüyasında genç olarak görürse. vapurun büyüklüğü nisbetinde kısmetin büyüğüne.

gençleştiğini kendisine şehvet ve kuvvet geldiğini. rüyayı gören kişinin çok cimri olduğuna delâlet eder. Fakir bir kimse rüyasında yaşlı olan bir kadını genç olarak görse. GERİNMEK Rüyasında uykudan uyanıp gerindiğini. ilmini gizlediğine. hasta ise ölür. şayet görülen o kadın tanınmış bir kimse ise.GERDANLIK Rüyasında bir kadının gerdanı görülürse. rüya sahibinin zengin olacağına. güç olan bir işi başarır ve zengin olur. kocanın kendisine emanet etmiş olduğu mal olarak da tâbir edilir. kocanın yaramaz bir kimse olduğunu. GERDEK Rüyasında gerdeğe girdiğini gören kişi. Evli olan kimse için bu rüya gayr-ı meşru ilişkiye girmek için teşebbüs etmeye delâlet eder. hayır. esnediğini gören kişi. kocasına yorumlanır. Rüyayı gören kimse âlim ise. hasta ise şifasına kavuşacağına rüya işaret eder. kuvvetli. hükmünde haksızlık yaptığına rüya delâlet eder. Erkek için rüyada gerdanlık görmek. Bu rüya kadın için bazen de. kocanın kuvvetli olduğuna rüya delâlet eder. şayet gerdanlık zayıf olursa. talihinin açılacağına. Rüyada gerdanlığın sıkı ve dar olduğunu gören kimsenin. iyilik. yumuşak ve zengin bir kimse olduğuna. zengin bir erkekle evlenir. gerdanlık demirden olursa. Rüyasında gerdanlık satın aldığını gören kadiri. Şayet gerdanlık gümüşten. hâkim ise. kendisiyle cinsî münasebette bulunulduğunu ve yapılan ilişkinin helâlinden olduğunu görse. Rüyada evli kadın için gerdanlık görmek. sonu hüsranla mutsuzlukla bitecek bir gönül macerasına başlar. zafer ve ferahlığa tâbir edilir. sağlam sıhhatli ise hasta 169 . Rüyada tanınmayan ve süslü genç kadın görmek. cinsel gücünün artacağına işaret eder. Bir kadını boynuna gerdanlık takmış olarak görmek. güzel bir kadınla evlenmesine delâlet eder. GERGEDAN Rüyasında gergedana zorla bindiğini gören kişi. o kimsenin dinî bağlarının kuvvetleneceğine rüya delâlet eder. Bu rüya düşmanın kendi oyununa kendisinin düşmesine de yorumlanabilir. kocanın mert. dinî bilgi ve konularda cimri olduğuna yorumlanır. umulmadık bir yerden sevinçli bir haber almaya. GERDAN . Gerinip esnediğini gören kişi. dünyevi hayatında yaptığı hatalarından pişman olur doğru yola yönelir. geniş ve kuvvetli ise.

GIYBET Birisi rüyasında başkası hakkında gıybet ettiğini görürse. Allâh-ü Teâlâ'nın (c. diğer bir kimseyi bir şeyden dolayı yerse (gıybet etse). çok hayra delâlet eder. Evli ise erkek çocuk sahibi olur. Çünkü İslâm düşünürleri. Rüyada gerinmek. Geyiği evine aldığını gören kişi. GEZİNMEK Bir kimse rüyasında bilinmeyen yerlerde gezindiğini görse. hakkında edilen dedikoduları öğrenir ve canı sıkılır. Bir kimse başının geyik başı olduğunu görürse. gıybet ettiği şeylere mübtela olur. bir kızın bekâretini bozar. bir kimse. Rüyada ölmüş olan bir kimsenin gerinmesi. böbürlenmeye ve dinsizliği delâlet eder. Rüyada geyik kestiğini gören kişi. evini başka şehre taşıyıp geçimini orada temin edeceğine ve orada ömrünün sonuna kadar kalacağına rüya delâlet eder. ya da niyet edilen herhangi bir şeyden vaz geçmeye rüya delâlet eder. işi iptal etmeye. His durumu alt üst olur şeklinde rüya tâbir edilir. bir işten usanmaya. Allâhü Teâlâ (c. düşmanını yener ve ona karşı galip olur. evlâdlarından birini evlendirir. bekârsa evlenir. namaz da kılmamış fakat (üstelik Kur'ân'ı) yalanlamış (imâna) arkasını dönmüş sonra da çalım sata sata yürüyerek ehline gitmişti' (Kıyamet sûresi/Âyet: 3132) meali gereğince kibirlenmeye. gurbete çıkacağına. çok güvendiği birisi ona ihanet eder. Rüyada gerinmek. tembelliğe delâlet eder. GEYİK Rüyada hayvanat bahçesinde geyikleri görmek. Duyulacak söz gıdıklanmanın süresi kadardır. 170 .c) ve kul yanında itibarını yitirir. o ölünün kabir azabına delâlet eder. yol kesiciye.olur. yolcuyu yolundan men edip alıkoymaya. Rüyada görülen gıybetin zararı tâbirde rüya sahibine aittir. «Geyik yavrusunu kuşağına aldığını gören kişi.c) "İşte o (Peygamberi ve Kur'ân'ı) tasdik etmemiş. GERİYE DÖNMEK Rüyada insanları geriye döndüren kimseyi görmek. Ayrıca bir kişi rüyasında gıdıklandığını görürse. gıybet eden kimse o şeye müptelâ olur demişlerdir. GIDIKLAMAK Bir kimse rüyasında yabancı birisi tarafından gıdıklandığını görse.

mal varlığının çoğalıp zengin olacağına işaret eder. rüya sahibinin tembel olmasından dolayı işinden ayrılacağına delâlet eder.GİRDAP Rüyasında bir girdaba düştüğünü ve tehlikeye maruz kaldığını gören kimse. şehitlik mertebesini gösterir. musîbet geleceğine delâlet edebilir. çevresi tarafından övüleceğine ayrıca şöhret sahibi olacağına yorumlanir. e) Düğmeli elbise giydiğini görmek. üzücü bir gönül macerası geçireceğine rüya delâlet eder. GİŞE Rüyasında bir eğlence yerinin gişesinden alış veriş ettiğini gören kişinin. b) Yeni elbise giydiğini görmek.GİYİNMEK Rüyada giyinmek çok çeşitli şekilde yorumlanır. GRİP Rüyada gribe tutulduğunu gören kişi. c) Beyaz temiz elbise giymek. bekâr için evlenmeye delâlettir. Rüya sahibinin bu huyu bir çok iyi fırsatları değerlendirmesine engel teşkil eder. yakın zamanda rüya sahibinin başına büyük bir belâ. 171 . GİTAR Rüyasında gitar çaldığını gören kimsenin. çok hayalperest ve zamanını olumsuz isterle harcayan bir kişi olduğunu söyleyebiliriz. f) Yırtmaçlı elbise giymek. g) Karşı cinsten birisinin elbisesini giydiğini görmek. üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmaya delâlet eder. yakın zamanda büyük bir tehlikeye düşecek ve bu tehlikeden bir dostun yardımıyla kurtulacaktır. GİYMEK . hasta olan bir dostuna yardım edeceğine ve onun hayır dualarını alacağına rüya işaret eder. Çok dikkatli olması gereklidir. a) Eski fakat temiz elbise giydiğini görmek. d) Yeşil elbise giymek. Hatalı harekete ve sonradan çok pişmanlık çekmeye de rüya yorumlanabilir.

yukarıdaki tâbirin tam tersi olarak yorumlanır. GÖBEK Rüyada göbek. GORİL Rüyada goril görmek. rüya sahibinin anne ve babası oturduğu yerden göç edeceğine delâlet eder. bekârsa fizik yönünden çok güzel birisiyle evlenir. Rüyasında gizli söz dinlediğini gören tüccar bir kimse. Şayet rüyayı gören evliyse hayırlı bir evlâd sahibi olur. Bazen de gizlenmek. isabetli karar vermeye.GİZLENMEK Bir kimse rüyasında gizlendiğini görse. âlim bir kimseye dost olur. yalan söylemeye ve bu yalana devam etmeye delâlet eder. Rüyada gol yemek ise. GİZLİ SÖZ DİNLEMEK Rüyada birisinden bir söz işitip bunu da işitmemiş gibi davranmak. Göbeğinin rüyada açıldığını gören kimsenin. ailesinden birisi tehlikeye maruz kalır. arzu edilen şeyin yerine gelmesine delâlet eder. hanımı bir kız çocuğu dünyaya getirir. Göbeğinde çirkin birşey olduğunu gören kimsenin. çileye. Şayet rüya sahibi evli ve hanımı hâmile ise. Rüya sahibinin şanını ve şöhretini o evlâdı devam ettirir. başarıya. nifaka ve kötü amelleri söylemeye delâlet eder. ahlâksız. Göbeğinin ağrıdığını görmek. şerli her türlü kötülüğü yapabilecek karekterde bir kimseyle düşman olmaya delâlet eder. yakın zamanda evini başka bir muhite taşıyacağına rüya delâlet eder. sıkıntıya düşer. GOL Rüyasında gol atmak. üzüntüye işaret eder. 172 . o hasta olan kişi vefat eder. Bir ağaca dayanarak gizlendiğini gören. o kimsenin yakınlarından birisinin kız çocuğu olacağına rüya delâlet eder. GÖÇ ETMEK Rüyasında göç ettiğini gören kişi. hasta bir yakını varsa. yalan ve koğuculuğa delâlet eder. yapmış olduğu alış verişten sonra bu alış verişi bozmasına veya sözünden dönmesine rüya delâlet eder. Rüyada gizli sözlere kulak verdiğini görmek. Göbeğinin çiftlendiğini gören kişi.

meşakkattir. O yılın kıtlık yılı olacağına. kendisiyle yol tayin edilen yıldızlardan bir yıldıza döndüğünü gören kimse. Rüyada göğsünde ağrı ve acı olduğunu gören kimse. imkânsız olan bir gönül macerası evlilikle sonuçlanır. Bir kimsenin doğrudan doğruya düz bir şekilde göğe çıktığını görmesi. yüksek bir mevkiye nail olur. d) Gökle yeryüzünün birleştiğini görmek. Ayrıca bir kimse rüyasında sevgilisinin göğsünün üstünde yattığını görürse. Göğsünün genişlediğini rahatladığını gören kimse. e) Gökte kapılar açıldığını görmek. Bazı tâbirciler o kimse malını israf ederek Allâh-ü Teâlâ'nın (C. bir günâh işler ve bu günâhtan dolayı da azâb çeker. c) Gökyüzünden bolluğun sembolü olan arpa. rüya gören hasta ise vefat edeceğine rüya işaret eder. GÖKYÜZÜ Rüyada görülen gökyüzü şekline göre çeşitli şekilde tâbir edilir. a) Gökyüzünden ateş yağdığı görülürse. varlığa ve imân kuvvetlenmesine delâlet eder demişlerdir. kalbi katılaşır. Islama. sıkıntı ve üzüntü içine girer. f) Gök gürlemesi görmek.C) yardımıyla kurtuluşa ermeye 173 . çok büyük bir günâh işlenmiş olduğu söylenebilir. rüyada gök gürlediğini ve şimşek çaktığını gören kişi çok büyük bir tehlike geçirir ve ani olarak başına bir felâket gelir. GÖĞE ÇIKMAK Rüyada yıldızlara kavuşacak derecede gökyüzüne çıktığını ve geceleri. b) Göğe çıktığını gören kimse. buğday vb. Göğe doğru yükseldiğini ve oraya girdiğini görmek. Rüyada göğsünün taş olduğunu gören kimsenin.C) sevdiği kulları arasına girer.GÖĞÜS Rüyasında göğsünün daraldığını gören kimse. şerefe ve medhe nail olur ve Allâhü Teâlâ'nın (C. Hayır ve hasenat işleri yapar uzun ömürlü olur. Allah-ü Teâlâ'mn (C. çiftçiyse o yıl bol mahşül alacağına ve zengin olacağına delâlet eder. bu rüyada hayır yoktur. sevinçli bir haber alır ve çok mutlu olur. arzu ettiği maksadına kavuşmasına rüya delâlet eder.C) katında kabulüne rüya delâlet eder.C) rızâsı için bir hayır işler ve Âllah-ü Teâlâ'nın (C. Bazı tâbirciler rüyada göğüs genişliğini. rüya sahibinin yapmış olduğu duaların ve ibâdetlerin Allâhü Teâlâ'nın (C. gibi şeylerin yağdığını görmek.C) rızâsı olmayan yerlere sarfeder ve bundan dolayı da çok azâb çeker demişlerdir. rüya sahibinin mal varlığının çoğalacağına.

yaşantısının 174 . işleri bozulur. Günahkâr olan bir kimsenin göğe çıkması. o kimsenin ölümüne. fakirleşir. sarı gömlek ise. zenginliğe delâlet eder. Rüyada gökyüzünden yere inmek. Evli ise evlâtlarından birisi hayırsız olur. Bir kimse rüyasında gökten yeryüzüne düştüğünü görse. sevince. Rüyada göğün yarılmış olarak görülmesi. yağmurun yağmamasına delâlet eder. Gök kapılarının açıldığını gören kimse. edilen duaların kabul olacağına. GÖMLEK Rüyada görülen gömlek. Kadının rüyasında gördüğü gölge. GÖL Rüyasında göle girip yıkandığını gören kişi. imanının artmasına. Kırmızı gömlek. kapıların kapanmış olduğunu görmek. harabatçı birisiyle evlenir. şayet bekâr ise müsrif. hayra ve nimete nail olur. kâfirin çıkması ise. Bir kimse rüyasında gömleğinin enine yırtıldığını görse. Bir kimse rüyasından gökten nur çıktığını görürse. bid'ât ve sapıklığa delâlet eder. Rüyada gömleği ters giydiğini gören kimsenin. müjdeli bir habere. şöhrete. müslüman olmasına işaret eder. Kocası olmayan dul bir kadın rüyasında gölgeye çekildiğini görse. Ayrıca yeşil gömlek giydiğini görmek. rüya sahibinin ömrünün uzun rüya olmasına işaret eder. o kimsenin ırz ve namusu hakkında söylenecek söze rüya işaret eder. Meselâ: gömleğinin yırtıldığını gören kişi.rüya delâlet eder. kadın veya erkek için. GÖLGE Rüyasında gölgeyle veya kendi gölgesiyle konuştuğunu gören kişi. rüya sahibinin büyük bir günâh işleyeceğine rüya işaret eder. Yere düştüğü zaman başaşağı düştüğünü görse. Yolcu için rüyada göl görmek. hastalığa delâlet eder. Yeni gömlek giydiğini görmekte. rızka nail olur. o yer halkının hidâyete ermesine. dine delâlet eder. düşman ile anlaşmaya delâlet eder. Rüyada sıcaktan gölgeye çekildiğini gören kimse. Ayrıca bir ağacın gölgesinde dinlendiği gören kişi alim ve kudretli olan birisinin himayesine girer onun himayesinde mevkisini yükseltir. o yer halkının sapıklığına rüya delâlet eder. hacc'a veya uzak yola gitmeye delâlet eder. büyük bir iftiraya maruz kalır ve suçsuzluğunu zor ispat eder. üzüntü ve kederden kurtulur. bolluğa. o kadının saygıdeğer ve servet sahibi bir kimse ile evleneceğine rüya delâlet eder. müjdeli haber almaya ve zengin olmaya delâlet eder. kocasını temsil eder. yolculuğun mümkün olmamasına delâlet eder. ters olarak giydiğini gören kişinin. Rüyada yeşil veya beyaz gömlek görmek. gökte karanlığın meydana geldiğini görürse. Rüyada gök kapılarının açılmış olduğunu görmek.

GÖZ Rüyada göz görmek.C) yolunda ilerler. Üst kapak. iki kapak arasında meydana gelen çapak vs. rüya sahibinin Kur'ân-ı Kerîm'le amel ettiğine rüya delâlet eder. perişanlıktan kurtulmaya. iyi bir talip çıkar ve kısa süre zarfında rüya sahibi muradına kavuşur diyebiliriz. yalan sözden dönmeye rüya tâbir olunur. yaptığı bir günâhtan dolayı nadim olup tövbe eder. Rüyasında göz kapağının seyirdiğini gören kimsenin. üzünlü bir haber alacağına rüya işaret eder. gibi şeyler ise çocuğa 175 . Allâhü Teâlâ'nın (C. Onların yanında itibarının artacağına rüya delâlet eder. yolculuğa çıkmak üzere ise gittiği yerden bir daha geri dönemez. ailesinden birisini kayıb eder. bol mala kavuşur veya bozuk olan işlerinide yoluna koyacağına rüya delâlet eder. Kısaca. kendisinin veya evlenme çağı gelmiş akrabasından birisinin kapalı olan kısmeti açılır. GÖNÜL DARLIĞI Gönlünün darlığını rüyasında gören kimse. çeşitli şekilde tâbir edilir. alt kapak kadına. kötü yola sapar ve günâha girer. Tam bir mü'min olur. o kişinin ibâdetini artırır. Tövbekar olması gerekir. Rüyasında gözlerinin kör olduğunu gören kişi. erkeğe. Rüyada göz kapakları karı ve kocaya işaret eder. Bir kimse rüyasında gömleğinin üzerinde Kur'ân-ı Kerîm'den bir âyet yazılı olduğunu görse. âlim olur. göz yediğini gören kimse. sol göz varlığa diyerek te rüyayı yorumlayan tâbirciler mevcuttur. kalbinde göz açıldığını. GÖRÜCÜ Bir genç kız rüyasında kendine görücü geldiğini görürse. Rüyasında kötü bir şahısla göz göze geldiğini gören kimse. Sağ göz sağlığa. o kimsenin kötü işlerine bulaşır ve günâha girer. Gözlerinin ağrıdığını gören kimse. GÖZLEME Rüyasında gözleme pişirdiğini gören bir hanım. hapise düşer. kocasına ve ailesine çok yardımcı olur.C) yolundan ayrılır. ibâdetini artırır. yakın zamanda namus ve şerefini kaybedecek işler yapar ve çevresinde sevilmeyen kişi durumuna düşer. Gözünün demirden olduğunu gören kişi. Allâh-ü Teâlâ'nın (C. Rüyada gönlün daralması. Gözlerin ikiden fazla olduğunu gören kimse. Ayrıca gözünde perde olduğunu.değişeceğine rüya işaret eder. âlim olur.

ibâdetlerini tam olarak yerine getirir. Rüyada cünüplükten kurtulmak için veya Cum'a namazı için gusletmek. GUSLETMEK Gusül abdesini rüyasında aldığını gören kimse. ana ve babasına itaat eder. GÖZ DOKTORU Göz doktorunu rüyasında gören kimse. günâhlardan tövbe etmeye. çok dalgındır ve bunun sonucunda bir çok zarara uğramaktadır. Bayram için guslettiğini 176 . (Nur sûresi/Âyet: 30) "Mü'min erkeklere söyle gözlerini (harama bakmaktan) sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar" âyet-i kerîme meâlince Allâh-ü Teâlâ'nın (C. Birde soğuk gözyaşı görmek vardır ki.C) mü'min kulları arasına girer. rüya sahibi ana ve babası. Bazı sorunlarını yakını olan birisiyle dertleşerek çözmesi gerekmektedir. Rüyada göz doktoru görmek.yorumlanır. iyi bir insanla dost olur ve ondan hayırlı bir haber alır. GÖZE PERDE İNMESİ Bir kimse rüyasında gözlerine beyaz bir perde indiğini görse.S)'ın gözlerine gelen perde kıssasına binaen o kimseye büyük bir üzüntü isabet eder ve o kimse bütün bunlara sabır eder. GÖZYAŞI Rüyasında sıcak gözyaşı döktüğünü gören kimsenin. şöyle tâbir edilir: Ağlayıp gözünden soğuk gözyaşı çıktığını gören kimse. GÖZ YUMMAK Rüyada göz yummak. yakınlarından ayrılır. Yakûp (A. GÖZLÜK Rüyasında gözlük taktığını gören kişi. âlim bir insan olur ye Allâh-ü Teâlâ'nın (C. yakın akrabaları hakkında gerekli iyiliği yapmasına delâlet eder. Ayrıca rüya kederlerinden.C) emir ve yasaklarını yerine getirmeye delâlet eder. üzüntülerinden kurtulacağının habercisidir.C) yardımıyla bir takım kimseleri sapıklık yolundan çıkarıp. dinî islâh eden Allâh-ü Teâlâ'nın (C. hidâyet yoluna kavuşturan ve dost olan kimseleri bir araya getiren kişiye delâlet eder. yaptığı tövbeleri kabul olduğuna işaret eder. ümitli olduğu bir aşktan ümitsizliğe düşer.

görünüş şekline göre yorumlanır. büyük bir mirasa konar. evlilik.görmek ise.C) yardımı ile şifa bulur. düğün vb. hayır. neş'eli sözlerin söyleneceği GÜBRE Rüyasında gübreye ellerini bulaştırdığını gören kimse. fakir ise Cenâb-ı Hakk'ın (C. Rüyada guslettiğini ve yeni elbiseler giydiğini gören kimse. Bazı tâbirciler rüyada gusletmeyi evlenmeye yorumlamışlardır. malını çoğaltıp zengin olur. hasta ise Allâh-ü Teâlâ'nın (C. Şöyleki: Sarı gül almak. toplantılara katılmaya rüya işaret eder. Gülden başına taç konduğunu gören kişi. Beyaz gül. çocuğunu düşürür. üzüntü ve kederden kurtulur. evlâdını kaybeder. hapiste ise. hapisten kurtulur. Bekârsa mutlu bir yuva kurar. Gül dikeninin eline battığını görmek. hasta ise. yola çıkacaksa yolculukta rahat edeceğine. iyileşeceğine sıhhatine kavuşacağına. Hâmile bir kadın rüyasında elindeki gülü düşürdüğünü görürse.C) katında halinin iyi olmasına veya ölünün yüzüne karşı güler yüz gösterdiği kimsenin ölünün ruhu veya çoluk çocuğu için verdiği 177 . GURBETE ÇIKMAK Sevdikleriyle birara gelmeye. mahsulün bereketli olmasına delâlet eder. o insanın ve özellikle ölünün Allâh-ü Teâlâ'nın (C. kendisinin veya ailesinden birisinin ağır hastalığa tutulacağına rüya delâlet eder. Bir kimse rüyasında gül topladığını görürse. Üzüntülü ise. iyi olmayan birisiyle evlenir. hastalığın habercisidir. borçlu ise. GÜĞÜM Bir kimse rüyasında dolu bir güğüm taşıdığını görürse. iyilik ve bol rozka kavuşur. Hastanın vefatına işaret eder.C) izni ile zenginleşir. kötü bir haber olmaya delâlet eder. Sığır gübresi ziraatle uğraşan kimse için. Ayrıca insan gübresine bulaştığını gören kimsenin. mutsuz olur. borcunu öder. GÜL Rüyada görülen gül. üzüntülü ve kederli olur. Gülsüz bir gül ağacını rüyasında gören kişi. bekâr kimse için evlenmeye işaret eder. GÜLER YÜZLÜLÜK Rüyada bir insanın veya daha evvel ölmüş olan birisinin güler yüzlü ve şen görülmesi. şeylerde feraha kavuşacağına rüya delâlet eder.

o kimse kendisinin nasihatini dinlemeyen cahil bir adama nasihat eder. GÜMÜŞ Gümüş rüyada kadın olarak tâbir edilir. bozduğunu gören kişi. Bazen de bu rüya görüldüğü şekilde çıkar. sevince feraha kavuşur. elinde bulunan malının yarısı kadarını ziyan eder. Kahkaha ile gülmek ise.sadakasının ve etmiş olduğu hayırlı duasının Allâh-ü Teâlâ (c. orada ucuzluk ve bolluk olur. üzüntüye. Bir kimse elinde olan gümüş paranın yarım olduğunu görse.c) katında kabul olduğuna rüya delâlet eder. GÜMÜŞ PARA Rüyada görülen gümüş para. rüya sahibine bir sır emanet edilir. Bazen gümüş para. güzel. zikir ve teşbihe bazen de suçsuz kimseyi dövmeye rüya delâlet eder. yanında gebe kadın olan kimse için. Hatta bu tartışma boşanmaya kadar gidebilir. hanımıyla kavga eder araları açılır. Bir kimse rüyada bir yerde güldüğünü görürse. sıkıntıya düşüleceğinin habercisidir. başkasının ailesine kötü gözle bakmaktadır. Bir kimse rüyada gümüş parayı çalıp o parayla sadaka verdiğini görse. GÜLMEK Rüyasında sessiz olarak güldüğünü gören kişi. GÜLLAÇ Rüyasında güllaç yediğini gören kişi. söze delâlet eder demişlerdir. duymadığı bir sözü nakleder. Bir kimse bir gümüş parayı kayıb ettiğini görse. Elinde gümüş para olduğunu gören kimse ise. Derhal rüya sahibi bu kötülükten vazgeç neli ve hemen tövbe etmesi gereklidir. iyi olarak tanınmayan kötü şöhretli bir kadınla ilişki kurmaya işarettir. mahzurlu bir şeyi yapmaya delâlet eder. iyi huylu olan bir kadına kötülük eder. ağlamaya. Ayrıca bu davette yeni dostlar edineceğine de rüya delâlet eder. bir dostunun yemek davetine katılır ve neş'eli saatler geçirir. Rüyada ölmüş bir kimseyi gülüyor görmek. çocuğa delâlet eder. Bazı tâbirciler rüyada gümüş ve altın para ve sesleri. sevdiği kadına hediye alır ve onu sevindirir. Rüyada gümüş paralar 178 . Eğer gümüş paralar cüzdan içinde olursa. Gümüş erittiğini. Gümüş aynaya baktığını görmek. Gümüşten yapılmış eşyalar aldığını gören kişi. o kimsenin âhirette durumunun iyi olduğuna rüya delâlet eder. Rüyada bir şeyi taklid etmekten dolayı gülmek. Gümüş olarak aldığı bir eşyanın değersiz bir madenden olduğunu gören kişi.

GÜNDÜZ Gündüz içinde rüya gören kişinin rüyası doğru olarak çıkar ve hayırlı olarak yorumlanır. hapiste bulunanların kurtulmasına ve kayıb kimsenin gelmesine rüya delâlet eder. evlâdının ölmesine. şiddete. küs olunan arkadaşlarla barışılacağının habercisidir. işini kayıb etmesine rüya delâlet eder. GÜNEŞ Rüyasında güneşi eline aldığını gören kişi. zevcelere. karışık olduğu halde. aldığını görmek. aralarının düzelmesine delâlet eder. Güneşi karanlık olarak gören kimsenin. dargın olan dostların barışmasına. Güneş ışınının bütün dünyayı aydınlattığını gören kişi. eceli yaklaşır ve vefat eder. esir olur. dünyanın her yanında tanınan kişi haline gelir. alim olur. Güneşin üzerinde oturduğunu gören kimse. rahat geçecek uzun bir ömrün. Allâh-ü Teâlâ'nın (C. baş olacakbir evlâda sahip olur. Güneşin düştüğünü gören kimse. Güneşin arkasından gittiğini gören kimse. Ayla güneşin bir araya geldiğini gören kişinin. Güneşin şekil değiştirip insan olduğunu gören kişi. ise mal varlığının çoğalacağına rüya delâlet eder. devleti yönetip. çevresinde rezil olup itibarını kaybeder. Güneşi yatağında gören kimse.C) yolunda hayırlı işler yapar. sevinçli haberin. Güneşin verdiğini görmek.altın paralarla beraber görülürse. duanın kabul edilmesine. üzüntü ve kederlerden kurtulmaya. Güneşin batıdan doğduğunu gören kimse. helâlin işaretidir. Güneşin birden fazla olduğunu gören kimsenin. bol nimete ve ferahlığa kavuşur. Rüyada beyaz güvercin. delillerin gizli şeylerin açıklanmasına. ihtiyaçların görülmesine ve hastalıktan kurtulup şifa bulunmasına rüya delâlet eder. büyük bir mala sahip olur. Bir kadın vücuduna güneşin girdiğini görürse. güzel evlâda. Gizli işlerle uğraşan bir kişi güneşin çıktığını görürse. çok güzel olan birisiyle evlenir. Güneşin tenasül uzvundan çıktığını gören kimse. ağır hastalığa tutulur. GÜZEL . itibarlı zengin birisiyle evlenir. babasını kaybeder. GÜVERCİN Rüyada güvercin görmek. o kişinin gizli işleri meydana çıkar. tam mü'min olur.GÜZEL KONUŞMAK 179 . Rüyada gündünüz insan üzerine doğması. Güneşin ve ayın ışıklarının üzerinde toplandığını gören kimse.

Rüya sahibi arzu ve emellerinin tümüne sahip olur diyebiliriz. Tüccar ise. şeref ve mülke erişir. benzeri olmayan izzet. 180 . Ayrıca rüyada görülen güzel eşyalara rüya sahibi tez zamanda kavuşur. hep hayırlı olarak yorumlanır. bulunduğu yerde isim yapar veya herhangi bir san'atkârsa san'atıyla halk arasında şöhret olur ve isim yapar.Rüyada görülen güzel şeyler. Ve bu rüya sahibine mutluluk getirir. Rüyada güzel ve açık bir şekilde konuştuğunu gören kimse.

Hacc etmeye giderken yolda öldüğünü gören kimsenin.HACI GÖRMEK Rüyasında İslâm'ın farzlarından olan hacc farizasını yaptığını gören kişi. Hac farizasını yerine getirip hacı olmuş birisini rüyasında gören kimse. Bazen de bekâr bir kimse hacc ettiğini görürse.C) kendisine verdiği nimetlerini haber vermesi.C) yolunda olan iyi bir mü'minle evleneceğine rüya delâlet eder. Allâh-ü Teâlâ'ya (C. tüccarsa zarar edeceğine rüya işaret eder. kederden. Allâh-ü Teâlâ'ya (C.C) rızâsını alır. birçok sevaba nail olur ve korktuğu birşeyden emin olur.) alır. ticaretle uğraşan bir kimse ise bol kazanç elde eder.C) kendisine vermiş olduğu tüm nimetlere şükretmesine ve hamd etmesine rüya delâlet eder.H HABER . Hacc zamanında hacca gitmek için yola çıktığını görmek. Bir kimse rüyasında haberci olup.C) şükretmeye ve verdiği nimete hamd etmeye delâlet eder. HACC ETMEK . Haberci ile rüyasında konuştuğunu gören kimse. şayet hacca gitmediyse hacca gider. rahata kavuşur ve 181 . Allâh-ü Teâlâ'ya (C. selâmette olur. hasta ise şifa bulur. ummadığı bir yerden posta yolu ile haber (mektup vs. Allâh-ü Teâlâ'ya (C.HABERCİ Rüyasında bir haber aldığını gören kimse. Rüyada Allâh-ü Teâlâ'nın (C. söylediğini rüyasında görse. birçok insanlara mahiyetini bilmediği haberleri götürdüğünü. borçlu ise borcunu ödeyeceğine rüya delâlet eder. hayırlı olan bir işi yarım kalacağına. üzüntüden kurtulur. eğer rüya sahibi misafir ise. malını boş yere israf etmekte olduğuna rüya delâlet eder.

sırlarını kimseye açmaması gerekir. (Yalan. HAÇ Hri'stiyanlığın sembolü olan haç'ı rüyasında gören kişinin.C) yolunda takvasını artırır. birçok kötü huyları vardır. Hacerü'l-esvedi bir kimse rüyasında söküp aldığını görse. Yeni evlenmiş bir kimsenin rüyasında haç görmesi. zina vb. Rüya sahibi hidâyete erip.C) şirk koşar ve imanını kayıp eder veya bu kimsenin zinadan olma bir çocuğu dünyaya gelir. kıyılmış nikâhın geçersiz olduğuna rüya delâlet eder. Eline haç aldığını gören bir kimse. İslâmi emirlere uygun bir ömür sürer. nefsinin sesine uymayıp onu terbiye eder kendi nikâhlısından başka bir kimseye bakmaz ve Allâh-ü Teâlâ'ya (C. Bir erkek rüyasında hadım edildiğini görse. Allâh-ü Teâlâ'ya (C. ilim sahibi olur. HACERÜ L-ESVED Kâ'be-i Muazzam'ın cennetten inmiş olan taşını rüyasında gören veya ellerini bu taşa sürdüğünü gören kimse. hemde büyük bir fenalığa düşer. Çünkü hem rezil olur. Allâh-ü Teâlâ'ya (C.C) katında. feraha kavuşur. şayet hacca gitmemiş ise hacca gider. koğuculuk. HACİZ Rüyasında ödeyemediği borcundan dolayı eşyalarına haciz geldiğini bir kimse görse. Ayrıca hadım olarak görülen başka kişiler bazı tâbirciler tarafından melaike olarak yorumlanır. Zira melâikelerde cins ayrımı ve cinsi birleşme yoktur. rüya sahibi tüm borçlarından kurtulur ve üzüntülerini atar. onun şahitliğine ihtiyacı olan kimselere yardımcı olmamasına işarettir. Mahkemede şahitlik yapması gereken bir erkeğin rüyada hadım olması. Zira Allâh-ü Teâlâ'ya (C. Ayrıca yeni hacc'dan dönmüş kişileri görmek.C) etmiş olduğu duaların tümü katında kabul olunur.) bu huylarından kısa zamanda vaz geçmesi gerekir. umre sevabı kazanmaya da yorumlanabilir.C) yanında seçilmiş kullardan olur. HADIM Rüyasında hadım olduğunu gören kimsenin. 182 . Islâmiyetin kuralları içersinde bulunmayan bir hüküm söyleyip günahkâr olur. hemde çevresindeki insanlar yanında itibârını kayıb etmektedir.Allâh-ü Teâlâ'ya (C.

HAKİM Bir kimsenin rüyasında kendini hakim olarak görmesi. rüya sahibinin Peygamber efendimiz (s.a. Bu rüya ayrıca sünnet-i seniyyelere uygun davranışlar içersinde bulunmaya da yorumlanabilir. HAİNLİK Bir kimse rüyasında düşmanından hainlik görse. hai olunmayan bir işinin mahkemesi lehine sonuçlanır ve hakim asıkyüzlüyse rüyayı gören 183 . Rüyasında hakimin karşısında kendisini gören kişinin. Ayrıca bir kimse hakim olarak ve suçlu birisinin sözlerini dinlediğini rüyasında görürse.v)'in şefaatine nail olacağına delâlet eder. HÂFIZ Rüyada hafızı Kur'ân-ı Kerîm okurken görmek. ya da askerlik çağı gelmiş olan bir yakınının askere çağrılacağına rüya delâlet eder.HADÎS-İ ŞERÎF Rüyada hadîs-i Şerîf okuduğunu görmek. o kişi malına haram karıştırmaktadır. fakirleşmelerine mallarını kayıp etmelerine veya zina suçu işleyip zelil ve rezil bir hale gelmelerine rüya delâlet eder. o rüyanın hayırlı olarak tâbir edilmesini gerektirir. Zengin olan kimselerin rüyada hainlik etmeleri. ya kendisi. Ayrıca bu rüyayı gören kimsenin yakın akrabalarından bir çocuğu ilerde hafız olup ilmiyle hareket edeceğine ve âhiret hayatında hafızlığından dolayı bir çok akrabasına şefaatçi olacağına rüya delâlet eder. HAKİ Haki renkten birşey giydiğini gören kimse. onun şerrinden emin olur ve kendisine dost olan kimselerden de maddî ve manevî yardım alır. Ayrıca rüyada okunan hadîs-i şerifin söz ve hükümlerine rüya sahibi tam olarak muhatap edilmektedir ki rüya sahibi bu hükümlere uymalı ve uygun davranışlar içersinde bulunmalıdır. nasihat almaya tâbir edilir. HAFAZA MELEKLERİ (Kiramen Kâtibin) Her insanın bütün yaşamı boyunca iyi ve kötü amellerinin yazıldığı defteri tutan melekleri rüyada görmek. Dikkat etmesi gerekir. tanınmış çok değerli bir âlimden söz dinlemeye. o kişinin araları bozuk olan iki dostunu barıştıracağının delâletidir.

dünyalık malın fazlalaşmasına yorumlanır. 184 . Allâh-ü Teâlâ'yı (C. ortak işe girmesine delâlet eder. HALAT Rüyada halata tutunduğunu gören bir kimse. dünyalık eşyalara fazla önem vermektedir. Bu rüyayı aşık olmaya da yorumlayan tâbirciler vardır. İslâm dinine yorumlanır. Bundan dolayı altın bir halkayı tuttuğunu gören kimsenin. ani olarak gelirin artmasına. düşmanlık etmeyi seven kimse olup eline bir takım mal geçen bir adama rüya delâlet eder. Rüya sahibinin derhal gusledip tövbekar olması ve imanını tazelemesi gereklidir.kişi mahkemeye kayıp eder. HAK YOLDAN ÇİKMAK Rüyasında bir kimsenin hak yoldan dönmesi. duasını aldığını gören bir kimse. o kimse bir düşmanlık yapar veya münakaşaya girer. Rüyada halanın rızasını. babasının dostluğunu kazanır. yaramaz münafık bir kimseye rüya delâlet eder. İslâm dinine sarılacağına rüya delalet eder. Bir kimsenin rüyasında halatla birisene bağlanması. HALA Rüyasında halasını gören kimse. Bir kimse rüyasında pamuk veya yün attığını görse. onun rızâsını alır ve âhiret hayatında mes'ut olur. HALKA Rüyada görülen halka. Rüyada eve yeni halı sermek.C) inkâr etmesi. küfre. Nur sûresi/Âyet: 27 "Kötüden öz kâfirden başka da evlâd doğurmaz(lar)" meâlince imanı kayıb etmeye. şirke ve çok günahkâr olmaya rüya delâlet eder. Bu yüzden lüzumsuz üzüntü çekmekte ve ailesini de bu yüzden hayli üzmektedir diyebiliriz. çok kârlı olacak bir işe para yatırır ve eline bu işten önemli bir miktar para geçer. HALI Rüyasında halı satın aldığını gören kişi. HALLAÇ Rüyada hallacı görmek. Cenâb-ı Hakk'ın nimetleriyle kuşatılır ve kendisine hayırlı kısmet kapıları açılır. Rüyada erkek hallacın yayını görmek.

C) hamd ettiğini bir kimsenin görmesi. 61 gün keffâret orucunu tutması gerekir. HAMD ETMEK Rüyasında Allâh-ü Teâlâ'yı (C. Hamamda ılık suyla yıkandığını gören kişi. doğru bir mü'min olduğu ve Allâh-ü Teâlâ'nın (C. kardeşlerinin ihanetine uğrar. Ayrıca hamam yapmak. rüya sahibinin dininde düzgünlük meydana gelmesine ve hidâyete nail olmasına rüya delâlet eder. hamamda sıcak suyla yıkandığını gören kimse. Hamamda yatıp. Hamam yaptığını gören kimse. zina suçu işler. HAMUR Rüyada görülen çiğ hamur. halkın menfaatlenecekleri şeyler yapmaya veya insanların sevgisini kazanmaya rüya delâlet eder. ramazan borcu olan orucu bilerek veya bilmeyerek yemiştir. sıkıntıya düşer. söylenmiş olan kötü sözü üzerine alır. hapise düşmeye yorumlanabilir. ticaret hayatında hile yaptığına rüya işaret eder. günâhlarından kurtulup tövbe eder. Meselâ: Çiğ hamur yoğurduğunu gören kimseye. Hamama elbiseleriyle girdiğini gören kişi. hasta ise hastalığından kurtulup şifa bulur. taştığını gören kişi. borçlu ise borcunu öder. Rüyada hamur yoğuran kimseyi görmek. malca zarara uğrar. akrabaları tarafından sevilmez. Rüyada hamamda şarkı söylediğini gören kimse. HAMAM OTU SÜRÜNMEK Rüyada hamam otu sürünüp yıkandığını gören kimse. zina eden kötü kadının evine. ihtiyacı olan bir şeyi elde eder. çok üzülür. Ölmüş olan bir yakını hamamda yıkanırken görmek.HAMAM Rüyada hamamda oturduğunu gören kimse. Hamam suyundan içtiğini gören kişi ise. ölen kimsenin birisine borcu olduğuna ve bu borcun rüya sahibi tarafından ödenmesi gerektiğine rüya işaret eder. 185 . Hamur tarttığını gören kişi. günâha girer. evine gidip gelen olmaz.C) katında yeri olduğu söylenebilir. Soğuk hamamda yıkandığını gören kişi. yaptığı günâhlara devam ettiğine rüya delâlet eder. kalktığını gören kişi. rızkın gürleşmesine. Şayet erkek evlâdı yoksa. Arpa unundan hamur yaptığını gören kişinin. eşinin ailesi tarafından sevilir sayılır. sevmediği bir misafir gelir. hayırlı bir erkek evlâdı olup rüya sahibi ondan hayır görür. Yaptığı hamurun ekşidiğini. üzüntüsü varsa üzüntüsünden kurtulur. iyi olarak yorumlanmaz. korktuğu bir şey varsa korkusundan emin olur.

Hapishanede kendisine işkence yapıldığını gören kişi. HARABE Rüyasında evinin harabelik olduğunu gören kişinin. doğru yola yönelir. o kişi tövbe eder. Sağlam bir kimse rüyasında han görürse.C) yönelir. eşiyle anlaşamamaktadır. İslâmi bir suçtan dolayı hapishaneye girdiğini gören kişi nefsine fazla uymaktadır ve günâha girmektedir tövbe etmesi gerekir. güzelleştiğini görürse. hasta bir kimse rüyasında handa kaldığını görürse. o kişi yakında hakkın rahmetine kavuşur. o kişi hapislikten kurtulur.HAN Şehirler arasında eskiden kalmak için ve çeşitli ihtiyaçları temin etmek için yapılan hanları (otelleri) rüyada görmek. eşinden ayrılıp yuvasının bozulacağına rüya delâlet eder. Ayrıca handa meydana gelen olaylar insanın kendi evinde olacakmış gibi rüya yorumlanır. 186 . çok zamandır kararsız olduğu bir işte kesin kararını verir ve huzura kavuşur. Sapıklıktan kurtulur. o ölünün cehennemde hapis olduğuna delâlet eder. evliliği kötü gitmektedir. hidâyete erer. o kimse dini yönden Allâh-ü Teâlâ'ya (C. Ayrıca rüyayı görenin eşinin bir olaydan dolayı çok üzüleceğinide söyleyebiliriz. çok hayırlı ve meşakkatli işlere girer ve yapacağı işlerden dolayı çok sevab kazanır. Bir kimse rüyasında harabelik olan yerlerin birden sağlamlaştığını. Ayrıca bir ölüyü rüyada hapishanede görmek. hapishanenin tavanının gitmiş olduğunu görürse. sağlık durumunun bozulacağına yatağa düşeceğine rüya delâlet eder. HAP Rüyada hap yuttuğunu gören kimsenin. HANÇER Rüyada hançer gören kişi. Hapishaneye girdiğini gören bir kişinin. geçimi rahatlar ve kendisi ile ailesi huzura kavuşur. HARARET Bir kimse rüyasında yaz mevsiminde hararetlendiğini görürse. Ya da bir yolculuğa çıkar ve bu yoJculuktan selâmetle döner. o kimsenin rızkı artar. HAPİSHÂNE Rüyasında hapis olan bir kişi.

HARUN (A. Harun (A. Bir kimse hasır dokuduğunu rüyasında görse. evine hasır serdiğini veya bir hasıra oturduğunu gören kişinin rüyası. rüyası haritasını çizdiği yerlere yolculuk edeceğine işaret eder. Allah'ın sevgisini kazanır. HAREM Bir erkek rüyasında kendisine harem kurduğunu görürse.S)'ı görmek. hayırlı bir yolculuğa çıkıp üzüntüleri. o erkek evlilik hayatında bir çok kadınlarla ilişki kuracaktır. Harun (A.HARAÇ Bir müslüman rüyasında kendisini haraç verirken görmesi. Rüya sahibini dikkatli olmalı ve kötü huylarını terk etmelidir. HASIR Rüyada hasır aldığını. sıkıntıları kişinin üzerinden atmasına delâlet eder. o müslümanın malına haram kattığına delâlet eder. HARDAL Rüyasında hardal sürülmüş yiyecek yediğini gören kişi. Rüyayı gören rüya sahibi yaptığı günâhlarından pişman olup tövbe eder ve Allâh-ü Teâlâ'ya (C. HARİTA Rüyasında kendisini harita çizerken gören kişinin. yapmış olduğu bir işten çok pişmanlık duyar. Hz. sıhhatine zararlı olarak yiyeceklerden yemektedir. HARMAN VE HARMAN YERİ Bir çiftçi harman zamanı olmadığı halde rüyasında harman yaparken kendisini görmesi. HZ. 187 . Rüyada hasır üzerine yatmak. o kimsenin mal varlığının artacağı şeklinde rüya yorumlanır. Bu yüzden çok dikkatli olması gerekmektedir.S)'a düşmanları tarafından kötülük gelmesinden dolayı rüya sahibine düşmanlarının kötülüğü dokunur ve büyük üzüntüler geçirir. Ve bu yüzden eşinden boşanmak zorunda kalacaktır.S) Rüyasında Hz. o yıl çiftçinin mahsûlünün bol olacağına delâlet eder. Ayrıca bir kişi kendisini harman yerinde görürse. dinî yönden şöyle yorumlanır.C) yönelir.

Evlâdlarından herhangi birisinin rüyasında hasta olarak gören kişi. yakınlarından birisinin sıhhatinin bozulup hastaneye yatacağına yorumlanır. bir iş ortaklığına yatırım yapıp çok para kazanmaya delâlet eder. o hastanın öleceğine rüya işaret eder. Anhâ)'yı rüyada görmek. 188 . rüyanın çok hayırlı olduğuna işaret eder. Bir hasta rüyasında kendisinin bir hayvana bindiğini görürse. Fakat rüyada kara sinek. sivri sinek. HATİCE (R. Bekâr bir kimsenin haşhaş yemesi zengin birisiyle evlenip onun malından fayda sağlamasına delâlet eder. yakın zamanda başına büyük bir belâ gelir ve kendisi büyük üzüntülere gark olur. HASTANE Rüyasında kendisini hastanede yatarken gören kişinin rüyası. Rüyasında kendisine uyarı yapılmaktadır.C) yoluna döneceğine rüya delâlet eder. Zira karınca ve arı çalışkanlığın timsâlidir. malını tanıtması için reklam yapması gerekmektedir. örnek insan Hatice (R.v)'in sevdiği hanımı. HATİM Rüyasında hatim indirdiğini gören kişinin.HASTALIK Rüyada görülen hastalık çeşitli şekilde tâbir edilir.Anhâ) Peygamberim efendimiz (s. toplamak. rüya sahibinin çok çalışkan olduğuna delâlet eder.a. hasta olarak görülen kişinin sağlam olacağına fakat dinî yönden zayıf olduğuna delâlet eder. günâhlarından gittikçe arınıp Allâh-ü Teâlâ'nın (C. Rüyada haşhaş ekmek. imanının kuvvetli olduğuna. Ayrıca Allâh-ü Teâlâ (C. Meselâ: Bir kimsenin kendisinin veya ailesinden birisinin hasta olduğunu görmek. HAŞARAT Rüyada haşarat olarak arıyı. HAŞHAŞ Bir ticaret adamı rüyasında haşhaş yediğini görürse. Şöyleki rüyada sinek görmek.C) tarafından rüya sahibine hayırlı bol evlâdlar ihsan edilir. karıncayı görmek. sahtekâr olan bir arkadaşa ve ondan gelecek kötülüğe rüya delâlet eder. at sineği gibi sinek türünden herhangi bir haşaratı görmek. Ayrıca rızkın bolluğuna ve mal varlığının artacağını rüya gösterir. o rüyanın hayırsız olacağının habercisidir.

dinî bütün bir müslümanla evlenir ve hayırlı bir yuva kurar. görüş şekline göre rüya tâbir olunur. Bazen de havan çok konuşan bir hizmetçiyi. o kişi.C) emirlerine karşı gelip cehenneme konulacakların listesine alındığına rüya delâlet eder. Bir kimse rüyasında havada durduğunu görürse Allâh-ü Teâlâ (C. HAVA Rüyada havayı görmek. Evli bir kişi rüyasında hatip olduğunu. HAVRA Yahudilerin ibâdet yeri olan havrada bulunduğunu rüyada görmek. işçiyi gösterir. vaaz verdiği görürse.HATİP Bekâr bir kimse rüyasında hatip görürse. o kişinin akrabalarından birinin hastalanacağına delâlet eder veya rüya sahibinin kardeşlerinden birinin başına gelecek belâya. o kişinin kibirli olduğuna.C) tarafından büyük ikrama nail olur ve cennetle müjdelendiğine rüyası yorulur. günâh işlemekte olduğuna ve Allâh-ü Teâlâ'nın (C. HAVLU Rüyasında havlu satın aldığını veya havluyla yüzünü kuruladığını gören kişi. rütbesini. Dostları arasında bütün sevgisini kayıb eder. HAVAN Rüyasında demir havanda birçok şey dövdüğünü gören kimse. tövbe edip. çevresinde rezil olur. Rüya sahibi hemen abdest alıp 2 rek'ât namaz kılıp. rüya sahibinin gözlerinin kör olacağına delâlet eder. aleyhinde olan bir konuşmayı duyar ve sevdiği bir dostuyla münâkaşa ederek o kişiye darılır. Havadan düştüğünü gören kimse. Ayrıca rüyada havanın birden karardığını görmek ise. eşi üstünde kudretli bir nüfusa sahip olur ve rüya sahibi eşine çok önem verir. zor olan bir işin altından kalkar ve iyi bir haber alır. imanını 189 . musibete fenalığa rüya işarettir. başına büyük bir belâ isabet edeceğine işaret olunur. şerefini yitirir. Havada oturduğunu. HAVALE GEÇİRMEK Bir kimse rüyasında evlâdının havale geçirdiğini görmesi. ev yaptığını görmek ise.

lüzumsuz harcamalar yapıp zor duruma düşmeye veya gösteriş merakı yüzünden başınıza olmadık işler geleceğine rüya işaret eder. HAVUZ Rüyada görülen havuz. HAYIR YAPMAK Rüyasında Allâh-ü Teâlâ'nın (C. çocuğu olur. Rüyasında su dolu havuzda kendi yüzünü seyrettiğini gören kimsenin. Bazı tâbirciler hava gazını kullanmayı akraba malından fayda sağlamaya yorumlamışlardır. üzüntülerinden sıkıntılarından kurtulur ve maddi manevi rahata erer. Havuzdan su içtiğini.C) rızâsı için hayır yaptığını gören kimse. Bazen de aile içinde iyi tanınan bir hanım kendisinin namusunu zedeleyici olaylara karışır kötü adla anılır. Ayrıca rüyasında hayır yapmak istediği vakit yapmaktan kaçındığını gören kimse. HAYALET Rüyasında hayalet görüp korkan kimsenin. arzu ettiği mala sahip olur ve Allâh-ü Teâlâ'nın (C. HAVYAR Rüyada havyar yemek. Allâh-ü Teâlâ'nın (C. HAVVA (R. Rüyada hayalet görmek. gerçek dosttan gelecek yardıma rüya delâlet eder. iyi bir dostundan yardım görür. abdest aldığını gören kimse. malca ziyana uğrar. işleri iyi gitmiyorsa işleri yoluna girer. HAVA GAZI Rüyada hava gazı kullanmak. cömert iyi huylu müslüman bir kişi olarak yorumlanır. hatta tüccarsa iflâs edecek duruma düşebilir.C) sevdiği kulları arasında cennete girer.C) rızâsını kazanır. Anhâ) anamızı gören kimsenin. Anhâ) Rüyada Havva (R. yaptığı işlerde zarar eder. 190 . kayıb olan kimsenin meydana çıkmasına da yorumlanabilir. şayet çocuğu olmuyorsa. ani olan arzu ve istekleri yerine gelir ve kendisi büyük bir sevinç içine girer. boş insanlarla ilişkiye girmeye.tazelemesi gerekmektedir. başından ümitsiz bir aşk macerası geçeceğine rüya işaret eder.

sıhhatli bir kişi olur. birbirinizi sevesiniz" hadîs-i şerîfine binaen rüya sahibi dargın olduğu dostuyla barışır ve Resûlullah (s. kişinin eşini gösterir. evlâdına hayırlı bir kısmet çıkacağına rüya delâlet eder. Ayrıca "Hediyeleşiniz ki.v)'in sevgisini kazanır. yardıma yorumlamıştır. zengin olan birisiyle evlenir. Bekâr bir kimse gömülü bir hazineyi bulursa. HAZİNE .a. Ayrıca hayız. mutlu bir yuva kurar. dinde noksanlığa ve namaz oruç gibi ibâdetlerde hata yapmaya delâlet eder. Hasta bir kişi hazine bulduğunu görürse. ve büyük üzüntülere düşer. kendisine dost olan birisinin aslında düşman olduğunu görür.DEFİNE Rüyada hazineyi gören kimsenin. o talebe başarılı bir ilim adamı olur. ferahlığın habercisidir. o erkeğin yalan söyleyip çok günâha girdiğine işaret eder. Birde rüyasında taze meyve hediye aldığını gören kişinin. Bazen de hazine. Veya gizlediği bir işinin meydana çıkacağına rüya delâlet eder. ya da ölür. Kirmâni rüyada hediye vermeyi de almayı da hayra. rüya sahibinin kendisine fazlaca güveni olmasından dolayı yaptığı işlerde bir çok hata yapmakta olduğuna rüya işaret eder. HAYRANLIK Rüyasında herkesi kendisine hayran olmuş bir şekilde görmek. HAYVANAT BAHÇESİ Rüyasında ailesiyle beraber hayvanat bahçesinde gezdiğini gören kişi. kocasının yapma dediği bir işe girer ve büyük günâh işler. kimliğine göre rüyası yorumlanır. çok arzu ettiği çocuğa hâmile kalır. Hazinesinin kaybolduğunu veya çalındığını gören kişinin eşi ya hasta olur. Bir erkek rüyasında kendisini hayız halinde görürse.HAYZ (adet olmak) Rüyasında hayız olduğunu gören bir hanım. HELVA . Rüya sahibinin biraz da etrafındaki kişilere akıl danışması gerekmektedir.HELVACI Rüyada helva kavurduğunu gören kimsenin rüyası. 191 . sağlığına kavuşur. HEDİYE Rüyada hediye görmek. Kısır olan bir kadın bu rüyayı görürse. Bir talebe rüyasında hazine bulduğunu görürse. çok hayırlıdır.

hanımı hâmile olanın ikiz çocuk doğuracağına veya yeni bir gönül macerası geçireceğine rüya delâlet eder. Rüyayı gören kişi. Bir kimse rüyasında evinin etrafına hendek kazdığını görürse. Alim bir kimseye hesap verdiğini gören kişi. malına zarar geleceğine veya eşiyle arasının açılacağına rüya delâlet eder. memurlukta olan kimsenin istifa edip ticarete atılmasına. ölü olan o kimsenin ruhu için kendisi veya bir başkasına Kur'ân-ı Kerîm okutması icab eder. hapisten kurtulmaya rüya delâlet eder. arkadaşlıkları ömür boyu sürer. hayırlı bir işe girmeye. helâl rızka. Bundan dolayı Allâh-ü Teâlâ'nın (C.C) tarafından rüyasında uyarılmaktadır. halk arasında medh edilmeye. kısmetli bir evlâd sahibi olmaya. günâhlarına tövbe edip Allâh-ü Teâlâ'nın (C. günahkârın tövbekar olmasına.C) yoluna döner. malınızı gasp eden veya sizin aile mutluluğunuzu bozmaya çalışan kimseye özellikle eşinizin kötü kalbli bir akrabasına rüya işaret eder. tatlı söz işitmeye. o rüya sahibinin aile saadetine dil uzatacak bir düşmanın varlığına rüya delâlet eder.Allâh-ü Teâlâ'nın (C. Şayet bir kimse rüyada hendeğe düşüp çıkamadığını görse. yakınlarından ölmüş olan birisinin ruhunun azapta olduğuna rüya delâlet eder. HEYBE Rüyada heybe görmek. sağlam ise yaptığı bir hatadan dolayı büyükleri tarafından azarlanır. hayırlı yeni bir evlâda. geçimleri iyi olmayan karı kocanın barışmalarına rüya defâlet eder. yolculuğa çıkmaya. Mahkeme de hesap verdiğini gören kişi. malının zekâtını tam vermemektedir. HELVACI KABAĞI Rüyada helvacı kabağı görüp yemek. iyi dosta. Rüyasında helvacıdan helva aldığını gören kimse. kendisine çok hayırlı olacak bir mirasa konar. HESAP Rüyasında kendi kendisiyle hesaplaştığını gören kimse. 192 . Kur'ân-ı Kerîm öğrenmeye. malın artmasına.C) yoluna dönmeye. Ölmüş olan birisinin hesaba çekildiğini gören kimsenin. hasta ise ölür. tatlı dilli güler yüzlü. Rüyada helva kavuran helvacıyı görmek. hayırlı bir yolculuğa çıkıp selâmetle rüya sahibinin evine dönmesine delâlet eder. iyi ahlâklı dost olan birisiyle yakın arkadaş olur ve bu dostlukları. HENDEK Rüyada hendek. hastanın şifa bulmasına. Helva yediğini gören kişi.

Rüyayı gören kimse.C) yoluna döner diyen tâbirciler de vardır. o kimse kara sevdaya tutulur. Vakit geçirmeden yaşayış tarzını değiştirmesi gerekmektedir. çabuk tedavi olacağı bir hastalığa tutulur. size veya ailenize gelecek olan bir hastalığı gösterir. Bazen de evinde yetişmiş evlâdı olan bir kimse hırsız görürse. dünya hayatında hristiyanlara benzeyen bir hayat sürdüğüne rüya işaret eder. HIZIR (A. çok boşboğaz olduğuna ve zina suçu işlemekte olduğuna rüya delâlet eder. ucuzluğa. kan hastalığına tutulur. Bazen de heykel görmek. HIRSIZ Rüyada görülen hırsız. refaha kavuşmaya. o kimsenin evlâdına hayırlı bir kısmet çıkar. tam olarak ibâdetini yapar. Hristiyan ismiyle isimlendirildiğini gören kişi. evlâdı ve eşi de Allâh-ü Teâlâ'nın (C. Kur'ân-ı Kerîm okuyan alim bir dosta rüya işaret eder. HRİSTİYAN Rüyasında hristiyan olduğunu gören kimsenin. çalınan eşyanın rengine göre hastalığa yakalanır. Rüyayı 193 .HEYKEL Rüyasında heykele taptığını gören kimsenin.C) yolundan saptığına rüya işaret eder. Hırsıza yapıştığını. dayı teyze gibi anne tarafından birisine varis olur. Hristiyan olan bir kimseyle oturup konuştuğunu görmek. HİNDİ Rüyada hindi olmak ve hindi yemek. şeytanın.S) Rüyasında Hızır (A. Hırsızın evinden renkli bir eşya çaldığını gören kimse. sohbet ettiğini rüyasında gören kimsenin.C) yoluna dönmesi gerekmektedir. mide veya boğaz hastalığına tutulacağına rüya işaret eder. üzüntülerden sıkıntılardan kurtulmaya ve ömrün uzamasına delâlet eder. pek iyi yorumlanmaz. Evinize hırsız girdiğini ve evinden birşey çalamadan evinden hırsızın çıktığını gören kişi. yukarıdaki tâbirin tam tersi olarak yorumlanır. Yâni bir kimse rüyasında heykel satın aldığını görürse. bolluğa. o kişi namaza başlar.S)'ı görmek. beyaz eşya görürse. Bir de şayet rüyayı gören kimse. Siyah renkli eşyanın çalındığını görürse. hac vazifesini yapmamış ise o kişiye hac etmek vacip olur. nefsinin esiri olup Allâh-ü Teâlâ'nın (C. kırmızı renkte bir eşya görürse. iman tazeleyip Allâh-ü Teâlâ'nın (C. vakit geçirmeden tövbekar olup. Ve hırsızı görüşünüze göre rüyanız yorumlanabilir.

Allâh-ü Teâlâ'nın (C. çapraşlı olan işlerine sizinde katılacağınıza işaret eder. Hindistan cevizi ağacını rüyada görmek.C) yanında kıymeti vardır. Bu huylarından dolayı hem çevresindeki hemde. Ayrıca Allâh-ü Teâlâ'nın (C. müjdeli haberlerle dolu mektup almaya yorumlamışlardır. Ayrıca bir talebe rüyasında hokka kullanarak yazı yazdığını görürse. gizli bir düşmana işaret eder. Ondan dolayı gireceğiniz işlerde dikkatli ve uyanık olmanız gerekmektedir. rüyayı görenin yurt dışına seyahate gideceğine delâlet eder. Bir kimsenin kendine yaptığı kötülüğü hiçbir düşman yapamaz. bir dostunuzun dalavereli. Kendinizi hizmetçi olarak görürseniz yaptığınız hareketlerle kendinizi çevrenizde küçük düşürmekte olduğunu söyleyebilir. HOKKABAZ Rüyasında hokkabaz seyrettiğini görmek. derslerinde çok başarılı olacağına rüya delâlet eder. HİZMETÇİ Rüyada görülen hizmetçi.C) yanındaki yerini kaybetmektedir. Bazı tâbirciler hokka görmeyi. Zira bir alim şöyle demiştir. bir an 194 . büyük para kayıb edeceğine işaret eder. rüya sahibinin kötü huylu biri olduğunu rüya gösterir. o kimsenin şayet bekârsa malı mülkü fazla olan birisiyle hayatını birleştireceğine rüya delâlet eder. HİNDİSTAN CEVİZİ Hindistan cevizinden yapılmış bir tatlıyı rüyanızda yemeniz. HOCA Rüyada bir hocadan ders aldığını gören kimse. büyük bir hiddet duyduğu yakınına karşı temiz hisler duymaya başlar ve onunla dost olur. Rüyanız bütün bunların işaretçisidir. HOKKA Bir kimse rüyasında eski yazı takımı yani hokkayı görürse. HİND YAĞI Rüyasında hind yağı içtiğini veya bir uzvuna yağ sürdüğünü gören kişi. yaptığı iyi hareketlerden dolayı çevresinde sevgi ve saygı kazanmaktadır ve dostları arasında değerli bir insanın gördüğü itibarı görmektedir.görenin işlerinin ters gideceğine. sıhhatinin bozulacağına.

çok yakında kazançlı bir işe girer. Ayrıca rüyada horoz görüş şekline göre de rüya tâbir edilebilir.HAKİR GÖRMEK Rüyada birisini hor hakir görmek. Ayrıca hortum delik veya kuru ise. Şayet hortumdan su yerine başka birşey akıyorsa rüyası gördüğü şeyin cinsine göre tâbir olunur. O kimsenin Allâh-ü Teâlâ'nın (C. Ayrıca bu kişinin geleceğinin çok karanlık olduğunu söyleyebiliriz. Şayet rüya sahibi rüyasında hortlamış olarak gördüğü kimseden çok korkarsa bir yakınının ölüm haberini duyacağını söyleyebiliriz.C) yolunda bir iş yapmadığına rüyası delâlet eder. c) Mü'min birisini hor görmek. O kişinin fakir olacağına malının azalacağına rüya işaretçidir. Meselâ: a) İhtiyar birisini hor görmek. yakında servetinden bir miktar azalacağına rüyası işaret eder. b) Makam sahibi birini hor görmek.C) 195 . Allâh-ü Teâlâ'nın (C. evin reisine ve erkek çocuğa delâlet eder. Rüya sahibi devlet kapısında olan bir işinin olmayacağına rüya işaretçidir. HORTUM Bahçesini hortumla suladığını gören kimse. Allâh-ü Teâlâ'nın (C. HOROZ DÖGUŞTURMEK Aile reisinin bir başkasıyla kavga edeceğine bir yerde alimler. HORLAMA Bir kişi rüyasında kendisinin horladığını veya başka bir şahsın horladığını görürse. devlet büyükleri arasında kavga olacağına görülen rüya delâlet eder.C) katında rezil ve zelîl olduğuna rüyası delâlet eder. HORTLAK Ölmüş bir yakınını rüyasında hortlak şeklinde rüyasında gören kimse. HOR . a) Horozun öttüğünü gören kimse. Rüyada görülen horoz. horlayan kişinin dünya işlerine fazlaca dalıp nefsinin esiri olduğuna ve âhiret hayatını hiç hatırlamadığına. yakında bir muradına nail olacağına ayrıca o gördüğü kimsenin ondan duâ beklediğine rüyası işaret eder. görülen kişinin kimliğine göre görülen rüya tâbir olunur. Bu rüya adeta sizi ikâz etmek için size gösterilmiştir.evvel islâm ahlâkına uyan bir müslüman olması için o huylarınızdan sıyrılmanız gerekmektedir.

a. Allâh-ü Teâlâ (c. Ayrıca Peygamber efendimiz (s. dinî yönden.tarafından namaz kılmadığı veya eksik kıldığı için uyarılmaktadır. o evlâdın erkek ise müezzin.HURMA AĞACI Hurma ağacını rüyada görmek. Eğer rüyayı gören kişi erkekse. mal varlığının artacağına işaret eder. e) Horozun evine girip bir şeyler yediğini gören kimsenin. İyilik ve huzur içinde bir ömür sürer.c) için hayırlı işler yapmaya rüya delâlet eder. sıkıntılarından üzüntülerinden kurtulup maddî ve manevî rahata kavuşur. üzerine derilmiş taze hurmalar dökülsün. aynca-hayırlı bir evlâdı olacağına rüyası delâlet eder. çok hayırlıdır.c) sevdiği kulları arasında yer alır. f) Kendisini rüyasında horoz olmuş gören kişinin. b) Rüyada hurma ölçmek. 196 . ömrü tükendiğine rüyası delâlet eder. Kur'ân-ı Kerîm okumaya. Rüya sahibinin büyük bir mirasa konacağına. c) Rüyada hurma toplamak. bir büyüğünden laf işitir. Rüyada görülen hurma. oturduğu gören kimse. Rüyayı gören kimsenin ibâdetlerini tam ve eksiksiz olarak yapması gerekmektedir. Ayrıca şayet rüyada yenilen hurma kötü ve bozuksa o kişi yakın bir zamanda maddî ve manevî sıkıntı içine düşer. evine hırsız gireceğini söyleyebiliriz. (Meryem sûresi/Âyet:15'de meâlen şöyle buyurmaktadır) "Hurma kendine doğru silkele. Hurma ağacının dibinde yattığını. Ve hurmayı görüş şekline göre rüya tâbir edilir. Allâh-ü Teâlâ'nın (c. o kimsenin rüyasının çok hayırlı olduğuna alâmettir. b) Horoz tarafından gagalandığını gören kimse. kız ise hafız olacağına rüyası delâlet eder. Ayrıca o kimsenin evinin huzurunun daim olacağını söyleyebiliriz." Rüyasında hurma topladığını gören kimse. d) Rüyada hurma çekirdeğini eline almak. bir erkek evlâdı dünyaya gelir. d) Çocuğunun horoz olduğunu gören kimse. HURMA . HOŞAF Rüyasında hoşaf içtiğini gören kimse. bir hanıma ilgi ve yakınlık göreceğine rüyası delâlet eder. Büyüğüyle arası açılır.v)'in sevgisini kazanır. rüya sahibinin âlim ve Salih kimselerden olan arkadaşlar edineceğine. sağlıklı bir yıl geçireceğine rüyası işaret eder. a) Rüyada hurma yemek. c) Horoz satın aldığını gören kimsenin.

kötü bir evlilik yapacağına rüyası işaret eder.v)'in sünnetlerine uyan bir kimse olduğuna rüyası işaret eder. Fakat özgür bir şahıs rüyasında hücreye atıldığını görürse ve rüyayı gören kişi bekârsa. HÜCRE Hapiste yatan bir kimse rüyasında hücreye atıldığını görürse. İhtiyar bir kişi bu rüyayı görürse. rüya sahibinin geçim darlığının son bulacağına delâlet eder. Rüya sahibi için görülen bu rüya çok hayırlıdır. eşi olacak insanı çevresinden çok araştırıp sorması gerekmektedir. Fakat zâlim bir hükümdar öldürülürken görmek. Ayrıca vefat edecek bu kişinin âhiretinin iyi olacağının rüya müjdesidir. f) Rüyada hurma şarabı içmek. Rüya sahibinin şayet evlâdı varsa. iyi bir evlilik yapar. Şayet bu rüyayı hayırsız bir insanın hutbe okuduğu şeklinde görülürse. çevresinde sevilen bir kişi olur. birikmiş helâl mala ve Peygamber efendimiz (s. şan şerefe ve bol paraya yorulur. ailesini de sevince boğar.e) Rüyasında 40 tane hurmayı eline almak veya yemek. HÜNNAP Rüyasında hünnap meyvasından yediğini gören kimsenin rüyası şöyle tâbir olunur. bu rüya sahibine hayır getirmemesine ve büyük zarara uğramasına rüya delâlet eder. 197 . HUTBE OKUMAK Allâh-ü Teâlâ'nın (c. üzüntüye düşeceğine rüya delâlet eder. sevinçli bir ay geçirmeye delâlet eder.c) yolunda hayırlı işler yapan imânı tam olan bir kimse rüyasında hutbe okuduğunu görürse. g) Rüyada hurma satıcısı görmek. HÜKÜMDAR Rüyada görülen hükümdar. rüya sahibinin rütbesi ve şerefi artar.a. Onun için evliliğe hazırlanırken. Rüya sahibi bekârsa. iyi huylu ve anasına babasına hayırlı bir evlâd olur. 40 gün içinde rüya sahibinin ailesinden sevdiği ve saydığı bir yakını vefat edeceğine rüya delâlet eder. Hünnap ağacını rüyada görmek ise. Bu rüya hayırlı bir rüyadır. yakın bir zaman içinde hürriyetine kavuşur. artık ömrünün bittiğine rüyası işaret eder. rüya sahibinin kötü bir olayla karşılaşıp.

içmek şöyle tâbir edilir: iyi bir evlilik yapmaya müzmin bir hastalıktan şifa bulmaya ve para sıkıntısının ortadan kalkacağına rüya işaret eder. ISIRMAK Rüyada birisi tarafından ya da hayvan tarafından ısırıldığını gören kişinin.I IHLAMUR Rüyada ıhlamur görmek. onun kötü sözlerine muhatap olmasına rüya delâlet eder. Ayrıca kendi kendisini ısırdığını gören kişinin. Böyle rüyalar gören kişilerin daima uyanık olması gerekmektedir. ortak olan bir işin başına geçip sorumlu olmaya ve rüya sahibinin hased olan erkek kardeşiyle başının derde girmesine. üzüntülü günler geçireceğini söyleyebiliriz. etrafından kendisine kinleri olan çok büyük düşmanları bulunmaktadır. Bazı tâbircilere göre. ILICA Rüyasında ılıcaya. kaplıcaya giden kişinin. ISIRGAN OTU Rüyasında ısırgan otundan pişirilmiş yemek yediğini gören 198 . ılıcaya gitmek. yakın zamanda sağlığının bozulacağını. Zira dost diye bildiği çok yakın birinden ummadığı bir kötülük görecektir. sıkıntılı. yaptığı bazı işlerden pişmanlık duyacağına ve rüya sahibinin çabuk sinirlenen sabırsız bir kimse olduğuna rüya delâlet eder.

bir akrabası tarafından başına kötü olaylar geleceğine rüya delâlet eder.c) rahmetine nail olur. Hâmile bir kadın ıspanak yediğini görse. günlük hayatında Allâh-ü Teâlâ (c. özellikle ailesinin güvenini kazanıp eski itibarına kavuşması gerekmektedir. Ayrıca ıslık çalmak. iyi bir evlilik yapacağına rüya işaret eder. ISPANAK Rüyasında ıspanak pişirip yediğini gören kişi. lüzumsuz işler yapmakta ve hayatını boşuna tüketmektedir. Allâh-ü Teâlâ'nın (c. Âhiretini kazanmış kimselerin sınıfına girer.kimsenin. Rüya sahibinin çok hayırlı iş yapacağına ve bunun rüya sahibine gelecek olan bir kötülüğü engelleyeceğini söyleyebiliriz. yakın zamanda evine birçok eşya alacağına rüya delâlet eder. Hareketlerini düzeltip çevresinin beyenisini. Ayrıca rüya sahibi şayet ibâdet etmeyen bir kimse ise. bir muradına nail olur ve sevinç içinde kalır. Evinin ıslandığını gören kimse. sarılık gibi hastalığın belirtisi diye de yorumlanabilir. ailesinin başına bir musîbet gelir. ISLANMAK Rüyasında yağmurda ıslandığını gören kişi. ISSIZ Rüyasında ıssız yerlerde dolaştığını gören kimsenin. Ayrıca ısırgan otu tarafından dalandığını gören kişinin.c) ona ibâdet sevgisi verir ve o kişi manevî huzura kavuşur. rüya sahibinin bilmeden bir günâha girdiğine de delâlet edebilir. Onun için bu rüya bir uyarı niteliği taşımaktadır. ISLAHÂNE Rüyasında kendisini ıslahânede gören kimsenin.c) yolunda hiçbir şey yapmamakta. Allâh-ü Teâlâ (c. ISLIK ÇALMAK Rüyasında ıslık çaldığını gören kişi. yakında hapisten çıkıp özgürlüğüne kavuşacağına rüya işaret eder. Rüyada ıslık sesi duymak. hareketleriyle çevresini özellikle ailesini üzdüğüne rüya delâlet eder. Rüya sahibi de bu yüzden çok üzüntü ve sıkıntı çeker. sağlıklı sıhhatli bir evlâd sahibi olacağına rüya delâlet eder. Hapishanede olan bir kimse bu rüyayı görse. 199 .

Irmakta çamaşır yıkadığını görmek. rüya sahibinin sıkıntısının geçeceğine. d) Mum ışığı. günlük hayatında o çocuğa dikkat etmelidir. rüya sahibinin şerefinin ve servetinin artacağına delâlet eder. Irmak taşını topladığını görmek. rüya sahibinin bir yakınının (hatta kardeşi diyebiliriz) hastalanacağına ve sonra rüya sahibinin duâsıyla şifaya kavuşacağına rüya delâlet eder. ISTAKOZ Istakoz yakalayıp pişirdiğini gören kimsenin. bir günâh işlemiş olduğuna ve bu günâhın af olunacağına. eline yüklü bir para geçeceğine rüya işarettir. Çünkü yeni bir yaramazlık peşindedir ve yapacağı yeni bir olay bütün aileyi etkileyecektir.ISLAH ETMEK Yaramaz olan çocuğunu rüyasında ıslah edilmiş olduğunu gören şahıs. Irmakta boğulurken görmek. Irmaktan su içerken görmek. rüya sahibinin yakında vefat edeceğine işaret eder. Şöyleki: a) Elektrik ışığı. o rüyanın hayırlı olduğunu gösterir. rüya sahibinin bir hastalığa yakalanacağına. çeşitli şekilde tâbir olunur. b) Güneş ışığı. e) Kibrit ışığı. yakınlarından birisinin kendisine miras bırakacağına rüya işaret eder. Ayırca rüya ışığın cinsine göre de rüya tâbir olunabilir. c) Ay ışığı. IRZA GEÇMEK 200 . ibâdetlerin kabul olduğuna. feraha ulaşacağına. Ayrıca ıstakoz tarafından ısırıldığını gören kimsenin kısmeti açılır. o kimsenin zarar göreceği bir işle uğraşacağına rüya delâlet eder. IRMAK Rüyada ırmak görmek. büyük bir kısmetin olacağına. günâhlardan arınıp sevab kazanacağına işarettir. Istakoz yemek ise. IŞIK Rüyada ışık görmek.

c) yoluna hiç zaman ayırmadığı için yakın zamanda başına bir takım felaketlerin geleceğine rüya işaret eder. IZGARA Rüyasında ızgarada bir şeyler pişirdiğini gören kimsenin.c) tarafından sevilmek istiyorsa bu rüya onun için bir uyarıdır ve bazı hareketlerini düzeltmek zorundadır. başına büyük bir musibet gelir.Rüyasında bir başkasının ırzına geçtiğini gören kişinin. kendisini zarara sokacak bir işe girer ve kazançlı sandığı işi ona çok pahalıya patlar. uzun zamandır mahkemede sonuçlanmayan bir işi kendi lehine sonuçlanır. ITIR Rüyada ıtır çiçeği görmek. Kendi ırzına geçildiğini gören kişinin. bir dostun düğün haberini alıp çok sevinmeye yorumlanır. 201 . Bu kişi aynı zamanda çok bencil duygulara sahiptir. Izgara satın aldığını gören kişi. Allâh-ü Teâlâ (c. Çevresi ve Allâh-ü Teâlâ (c. kolay kolay bu musibetten kurtulamaz.

İ HZ. İbrahim (a. İBRAHİM (A.S) Rüyasında bütün Peygamberlerin içinde sabırlılığıyla ün yapan bir peygamber olan Hz. Şöyleki: 202 .c) için iş gören mü'min kimselerden olduğunu rüyası gösterir. çok hayırlıdır. Hz. Meselâ: Hz. yaptığı bir hayrın arkasında büyük bir günâh vardır.v) tarafından da sevilmektedir.s) ile yolculuğa çıktığını gören kişinin. Ve bu hastalıklardan ancak o kişi sabırla kurtulur. Rüyasında Hz. İBÂDET İbâdet ettiğini rüyasında gören kişi. İbrahim (a.s)'ı görüş şekline göre rüya tâbir olunur. İbrahim (a. kendisine babası veya kayınbabasının yakında hak tarafından çağrılacağına ve rüya sahibine onlardan büyük bir miras kalmasına rüya işaret eder.a. İbâdete uygun olmayan bir kıyafetle kendisini gören kişinin. istikbâlinin çok iyi olacağına rüya işaretçidir. hacc'a gideceğini söyleyebiliriz. Hz. İbrahim (a. Ayrıca Hz. Allah-ü Teâlâ (c. İbrahim (a.s)'in kıyafetlerini giyen kimse veya onun suretine giren kimse çeşitli hastalıklara yakalanır. Peygamber efendimiz (s.s)'ın elini öptüğünü gören şahsın Allahü Teâlâ (c. İbrahim (a. Yine. şayet evinin huzuru yoksa evinin huzurunun tekrar geleceğine.c) yanında muteber olan insanları arasında bulunmaktadır.s)'ı gören kişinin rüyası.s)'ı evinde misafir ettiğini gören kişinin. MAKAM-I İBRAHİM Rüyasında makam-ı ibrahimde oturduğunu gören kişinin.

şahsiyetli kişilerin arasına karışır. itibarlı. rüyanın hayra yorulması gerektiğini gösterir.c) gelir ve bir gün mutlak yaratıcı olan Allâh-ü Teâlâ'ya (c. İBİK Kırmızı ibik (Horoz ibiği) rüyada görmek. mevkisi yükselir. Ayrıca ibâdetini büyük bir camide veya gerçekten isteyerek yerine getirdiğini gören şahıs çok hayırlı bir yolculuğa çıkar ve bu yolculuk kendisine âhiret hayatı için büyük sevab kazandırır. İBRİK İbrikten abdest aldığını gören kişinin. Zira herşey Allah-ü Teâlâ'dan (c. kılıçtır.İbâdet ettiğini sanıp günâha girmektedir.c) kulu olduğunuzu hatırınıza getirip o kötü huylarınızdan biran evvel kurtulmanız icab etmektedir. Çünkü en büyük huzura ibâdetle kavuşur. hâmile kadının erkek çocuğu olacağına. İbriğin bir manâsı da. İbrişim almak veya kullanmak rüya sahibinin sağlığının bozulacağına delâlet eder. Fakat havra veya kilise görmek ise. hareketlerinizin bir müslümana yakışmayan şeyler olduğuna rüya delâlet eder. Rüyada ibriği görenin. ibâdet etmeyi rüyasında red ettiğini gören kimse için rüyası bir uyarı niteliğini taşır. günâhları yüzünden tövbe edeceğine.c) dönecektir. o kişinin bir çok günâhları olduğuna rüyası işaret etmektedir. Horoz ibiğini rüyada yemek. İBLİS Rüyasında iblisi yani şeytanı görmek. İCAT Rüyasında birşey icat ettiğini gören kişinin evlâdlarından birisi veya 203 . maddî durumunun düzeleceğine rüya delâlet eder. ömrünü mutlu ve sıkıntısız geçireceğine rüya delâlet eder. Ayrıca ibrik. üzüntülü bir haber alacağınıza işaret eder. İBRİŞİM Hayırlı bir iş yolculuğuna çıkacağınızı rüyanız gösterir. Rüyada müslümanların ibadethanesini yeni camiyi görmek. Yoksul bir kişi bu rüyayı görse. Bir an evvel Allah-ü Teâlâ'nın (c. günahkâr bir hayatın içinde bulunduğunuza ve haram karışmış paraya rüya işaret eder. tez habere de yorumlanabilir.

rüya sahibinin sıhhatinin bozulacağına önemli bir rahatsızlık geçireceğine rüyası işaret etmektedir. hastalıktan kurtulmaya delâlet eder. ilim hidâyete. Rüyada iç yağı ile yemek pişirdiğini görmek. iç yağı yemek ise. hastalanacağınıza ve sararıp solacağınıza rüya delâlet eder. Ayrıca rüya o kimseyi uyarmaktadır. iç yağınla bir uzvunu ovduğunu görmek ise. Sadece iç çamaşırı olarak kilot gören kişinin. nişanlısının alın teriyle para kazanmakta olduğuna rüya delâlet eder. iç çamaşırı satın aldığını gören kişi.c) yolunda olanlar için tarikata girmeye bir de bozuk olan sağlığın düzeleceğine rüya işaret eder. c) Limonata içmek. Meselâ: Beyaz veya yeşil renkli çamaşır görmek. mucit olmayı halkın faydalanması için bazı işler yapan adama yorumlamışlardır. Siyah renkli çamaşır görmek. Ayrıca görülen çamaşırın rengine göre de rüya tâbir edilir. hayırlı maldır.kendisi alim ve salih kimselerden olur. Kırmızı renkli çamaşır görmek. kötü haber almaya ve duymaya işaret eder. sevab kazanılacağına. d) İçki içmek. iç çamaşırı astığını veya yıkadığını gören kimsenin. sırları meydana çıkar ve bu ona zarar verir. Nişanlı bir kız nişanlısını kilotu ile görürse. 204 . eşinden kıymetli bir armağan alır. a) Su veya süt içmek. ruhanî zevk veya Allah-ü Teâlâ'nın (c. bir miras işinin hal olunmayacağına. b) Meşrubat içmek. Bazı tâbirciler icatçı. ibâdetin artacağına. yakında büyük bir haber alır ve bu haberden sonra malî durumu düzelir. İÇMEK Rüyada içilen şeyin cinsine ve rengine göre rüya tâbir olunur. kıskanç bir düşmanın habercisidir. İÇ ÇAMAŞIRI Bir kimsenin rüyasında kendisini iç çamaşırıyla görmesi. maddî ve manevî huzurun bozulacağına rüya işaret eder. yakınlarından birisi hâmile kalır ve doğacak çocuk aileye huzur ve parasal yönden kısmet getirir. Ayrıca bir alet icat ettiğini gören kimse. rüya sahibinin çok günahkâr bir kişi olduğuna rüyası işaret eder. İÇ YAĞI Uzak bir yerden yatılı bir misafiriniz gelecektir ve uzun bir zaman yani hane sahibini bıktırıncaya kadar gitmeyecektir.

ölmüş olan yakınları duâ beklemektedir. ömrünün uzun olacağına rüyası delâlet eder. hayırlı sahih arkadaşlar edinir. İDRİS (A. İDAM İdamı rüyada görmek. Evlâdının idam edildiğini görmek ise. g) Rüyasında çok sıcak su içtiğini görmek. İdris (A. o kişinin bir yakınının başına kötü bir iş geleceğine rüyası delâlet etmektedir ve o kimse uyarılmaktadır. bu kişinin günlük hayatında yanlış yolda bir adım atacağına ve bu yanlış adımın kendisinin başına birçok işler açacağına rüyası işaret eder.e) Bir ölünün gül suyu içtiğini görmek. Maddî ve manevî huzura erer. kan davasına delâlet eder. idam edilip cesedinin halka teşhir edildiğini görmek.S) Hz. Hz. rüya sahibinin midesinin ve bağırsaklarının bozulacağına rüyası delâlet eder. Bu rüya sahibi için çok hayırlı rüyalardan birisidir diyebiliriz. Ayrıca rüya sahibinden. Çok yakınlarından birisinin idam edildiğini görmek ise. İDDANAÂME Bir kişi rüyasında mahkemede olduğunu ve savcının iddanâmesini dinlediğini görürse. İdris (A. Ayrıca kendiside o arkadaşının vasıtasiyla doğru yola kavuşur. o kişinin şan ve şöhret sahibi olacağına. kendince önemli olan davayı kazanır. Bu kişi aynı zamanda çevresinde sevilen sayılan bir kişi haline gelir.S)'ın rüyasında elini öptüğünü veya sırtını sıvazladığını gören kimsenin. bozuk derslerinin düzeleceğine ve çok başarılı olmaya başlayacağına rüya delâlet eder. HZ. mahkemelik olduğu. rızkı artar. Rüyasında asıldığını fakat sağ kaldığını görmek. f) Kan içmek. Rüya sahibinin kaza geçireceğine. sağlığı bozuksa düzelir. şayet erkekse politikaya atılır.S)'ı rüyasında gören bir kimse. o yakının eline çok büyük miktar para geçeceğine delâlet eder. Kendini asılırken görmek. o ölünün cennette bulunduğuna delâlet eder. İdam hükmünü dinleyen kişi bulunduğu işte baş olur. çeşitli şekilde yorumlanır. şuurlu bir müslamanla arkadaş oiur. Bir başkasını idam edilirken görmek. 205 . ilmi çoğalır. şayet evlâdı talebe ise. Memleket idaresinde görev alır. Ayrıca bu kişinin dininde noksanlık olduğunu rüyası göstermektedir. kendisi için çok gizli olan bir sırrının meydana çıkmasına delâlet eder.

Hâmile bir hanım bu rüyayı görürse. sıkıntılarından kurtulur. Günlük hayatında hareketlerine iyi bir yön vermesi gerekmektedir. Günleri huzurlu ve mutlu geçer. rüya sahibinin önemli kaza atlacağına veya çok kötü bir duruma düşeceğine rüya delâlet eder. maddî ve manevî feraha erişir. günâhlarından kurtulup İslâm dinî ile şereflenir. mal varlığının artacağına delâlet eder. doğru yoldan şaşmakta ve hem ailesini hemde kendi sosyal mevkisini düşürmektedir. ibâdetlerinin Allah-ü Teâlâ'nın (c. Vakitsiz iftar ettiğini gören kişi ise. yakın bir dostundan bir düşmanlık göreceğine ve üzücü olaylarla karşılacağına rüyası işaret eder. Bu rüya o kişiye bir uyarı niteliğindedir. yoksulluğa düşeceğine rüyası delâlet eder. İFTİRÂ Kendisine kötü bir iftira atıldığını gören kişinin. çok bir işe girecek. Hasta bir kimse bu rüyayı görürse. 206 . İDMAN Rüyasında idman yaptığını gören kişi. Ayrıca bu rüya sahibi zekâtını tam vermemektedir.İDRAR İdrarını yatağına yaptığı görmek. Zekâtını tespit edip dinimizin uygun gördüğü şekilde vermesi gerekmektedir. o kimse.c) yardımıyla başarıya ulaşacaktır. o kimsenin sağlığının bozulacağına ve dostorlara işi düşeceğine rüyası delâlet eder. İdrar zorluğu çektiğini görmek ise. şayet bir sporcu ise bir yarışmada büyük başarı elde eder.c) sevgisini kazanan makbul insanlar arasına katıldığını söyleyebiliriz. sıkıntısı olan bir kimse şayet rüyasında iftar açarsa. Allah-ü Teâlâ'nın (c. Müslüman olmayan bir kimse rüyasında iftar ettiğini. İFTAR İftar vaktinde orucunu açtığını gören şahsın.c) katında kabul olunduğunu ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. Ayrıca idrarını bir kaba koyup biriktirdiğini görmek. yakında doğum yapar ve doğuracağı çocuk erkek olur. o hastanın sağlık durumu düzelir. oruç açtığını görürse. Ayrıca borçlu. İFLAS ETMEK Bir iş adamı kendisinin iflâs ettiğini görürse. o kişinin mal varlığının azalacağına ve rüya sahibinin sıkıntıya. eşiyle arasının düzeleceğine. Aynı rüyayı hasta birisi görürse.

kız evlâda. sırlarınızı hiç sır saklamasını bilmeyen birisine söylersiniz. İğde ağacından meyva topladığını gören kimsenin. bu çok çeşitli şekilde yorumlanabilir. Şöyleki: a) İğneye iplik takıyor görürseniz. e) Elinize iğne battığını görürseniz. Bazan da rüya sahibinin malının zekâtını tam vermediğine 207 . üzüntü. yolculuğa çıkacaksınız. Rüyasında iğde yediğini gören kimse. söz aldığı bir kimse sözünden vazgeçer ve rüya sahibi madur duruma düşer. g) Yabancı bir kimseye iğne batırdığını gören kimsenin ise. İĞDE Rüyada iğde dalı veya ağacını görmek. kendisine büyük ebatta mal. İĞNECİ Rüyada iğneci görmek. Biran evvel sabah namazının arkasından 100 tane Estağfirullah El Âzim teşbihini çekip tövbe etmeli ve bir daha bu günâhları işlememeye çalışmalıdır. yakınlarınızdan biri hastalanır. Bu kişi aynı zamanda helâl para kazanıp ailesine yedirmektedir.c) için yoksullara yardım edersiniz. c) İğneyle dikiş dikerseniz. keder ve hastalığın gitmesine delâlet eder. iğle ip iğirdiğini görmek ise.c) yoluna yönelir. ya kendisi yahutta yakınlarından birisi eşiyle anlaşamaz ve bu anlaşamamazlık boşanmalarına sebep teşkil eder. iğde çekirdeğinden tespih yaptığını gören kişi ise. ki bir gibi kötü huyları vardır. iğini kaybettiğini gören kimse ise.İĞ Rüyada iğ görmek. tarikata girer Allah-ü Teâlâ'nın (c. rüya sahibinin ömür boyunca anlaşacağı iyi dostlar edineceğine işaret eder. Rüyası kendisi için uyarıcı niteliğindedir ve çok günâha girmektedir. sevdiği bir yakını ölür. dargın olan yakınlarınızı barıştırırsınız. evlenmeye. para miras kalır. İĞNE Rüyanızda şayet iğne gördüyseniz. Allah-ü Teâlâ (c. b) İğne kırıtırsa. kendisini maddî sıkıntıya sokacak bir işe girer. malca zarara uğrarsınız. rüya sahibinin yola çıkacağını gösterir. haset. Onlara çeşitli şekilde nasihat edersiniz. iğin kırıldığını gören kişinin. d) İğneyi ağzınıza sokarsanız. f) Yere dökülmüş olan toplu iğneleri toplarsanız. hâmile kadının kız doğurmasına işaret eder.

uzak bir yerden nasipli bir haber alır. Beyaz. protesto olacak senetlerinin varlığına işaret eder. evin içinin huzurunun kaçacağına yakınlarınızdan birinin eşinden ayrılacağına. o ihaleye giren kişi rüyasında gördüğü renklere göre rüyası tâbir olunur. ihtiyar bir kadının kendisine bir şeyler ikram ettiğini ve o ikramı yediğini gören kimse. o işte zarar eder. İHTİLÂL Rüyada ihtilal görmek. yeşil. Yani: şayet kırmızı. Yani fikren veya şehevi duygularla beğendiği karşı cinsten biri vardır. Rüyası kendisi için uyarıcı bir nitelik taşımaktadır. Vakit geçirmeden bu işi bırakıp tövbe edip mutluluğu yuvasında aramalıdır. Ailece sıkıntılarından kurtulur. O haber kendisine 208 . ibâdete başlamaya. Fakat karşı tarafın aile durumuna bakmadan rüya sahibinin hareket etmemesi gerekmektedir. kendisine zengin bir kısmet çıkar. siyah gibi renk görürse. İHANET Eşinin kendisini aldattığını gören kimsenin. mavi.) gibi birisi rüyasında ihaleye girerse. rüyası tam ters tâbir olunur.c) yolundan gitmeye. yani aslında kendisi zina etmektedir. maddî zarara uğrayacağınız bir işe gireceğinize veya evlâdınızın size asî olacağına rüya delâlet eder. ayrıca hayırlı bir kısmete rüya işaret eder. Allah-ü Teâlâ'nın (c. rızkın genişlemesine. işçi vb. Birde aylıkla çalışan (memur. ihtiyar olan bir yakınının kendisine nasihat ettiğini gören kimse.rüya işaret eder. İHTİYAR Rüyada nur yüzlü bir ihtiyar görmek. Ayrıca bütün dinî vazifelerini unutup işe dalmıştır. İHALE Bir iş adamı rüyasında büyük bir ihaleye girdiğini görürse. İHRACAT Rüyasında ihracat işine girdiğini gören bir iş adamı. memlekette kıtlık olacağına. sarı gibi renkler görürse maddî ve manevî yönden kazançlı olur. çok hırslıdır ve ailesini ihmal edip çevresindekileri çok kırmaktadır. maaşı artar. Bir ruh hekimine görünüp tedavi olması gerekmektedir. bu yüzden büyük günâhlardan olan zinayı işlemektedir. Ayrıca bir iş adamı rüyası iğneci görürse. yakınları yüzünden maddî sıkıntı çekmektedir. Bekâr bir kimse rüyasında ihaleye girdiğini görürse.

ikiz çocukları çıplak görürse. İKİNDİ NAMAZI Rüyasında ikindi namazı kıldığını gören kimsenin ibâdeti artar çevresindeki fakirlere bol hayır yapar.c) katında hem yakınlarının yanında mevkisi yükselir.HIRS Kendisini rüyasında ihtiraslı bir işe sarıldığını veya bir kimseye ihtirasla bağlandığını gören kimse. Bekâr bir kimse hayırlı bir evlilik yapar ve rüya sahibinin ihtiyarlığı bedence sağlam ve maddî yönden rahat geçer. İKİ YÜZLÜ İki yüzlü olarak tanıdığınız birisini rüyanızda görmek. Çünkü hacc şartlarını tamamlamıştır. İKMALE KALMAK Bir talebe rüyasında ikmale kaldığını görürske. İKRÂM Misafirlerini rüyasında ağırlayıp çeşitli ikramlarda bulunduğunu 209 . Biran evvel kendini ve sonunu düşünüp toparlanması gerekmektedir. kendisi maddî ve manevî yönden zarara uğrayacağı bir işe girer.iyilik ve hayır getirir. Din yönünden zayıf olan bir kişinin ise. sevilir hem Allah-ü Teâlâ'nın (c. para sıkıntısına düşeceğinize. yakınlarınızdan biriyle kavga edeceğinize rüyanız delâlet eder. dünyevi işlere fazlaca dalıp âhireti unutmuştur. İKİZ Karısı hâmile olan bir kimse rüyasında ikiz kız çocuk görürse. karısı düşük yapar. Artık hacı olması gerekmektedir. o talebenin o dersten durumunun kritiktir ve o dersin üstüne düşmesi gerekmektedir. Şayet ikizler erkekse girdiği işte başarılı olur. İHRÂM Rüyasında ihrama girdiğini gören kimse. hacc farizasını yerine getirecektir. dinînin kurallarını öğrenip onları uygulaması gerekmektedir. İHTİRAS .

bekâr için evlenmeye. yakınlardan birinin hastalanmasına. İKRAR Rüyasında günahkâr olduğunu ikrar eden (kabul eden) kişi. eline para geçer şayet kendisi bir ilân veriyorsa. hastalığa. f) İshal ilacını içmek veya görmek. çeşitli şekilde tâbir olunur. dinîni ıslah etmeye delâlet eder. fakat elinden de bir miktar para çıkar. d) Hariçten kullanılan ilaç. İLÂN Rüyasında ilân okuduğunu gören kimsenin. ibâdetle şereflenir ve çevresinde sevilen sayılan bir insan olur. O adağını hatırlayıp yapması gerekmektedir. şayet bilmiyorsa öğrenmesi gerekmektedir. İKRÂMİYE Kendisine rüyasında ikramiye çıktığını gören kimse. fena huya. Rüyası kendisine adağını hatırlatmak için gösterilmiştir. Ayrıca rüya sahibi. "Kur'ân-ı Kerîm herşeye ilaçtır" hadîs-i şerîf gereğince. rüyasında kendisine ilaç hazırladığını görürse. doğru yolu bulur. ayrıca içkici bir yakının hastalanmasına. kendisine bir iş teklifi yapılır ve rüya sahibi bu işten zarar görecektir bu işe girmemesi gerekmektedir. a) Sarı ilaç içmek. sevilmeyip hor görülen insana.gören kimsenin. İLAÇ Rüyada ilaç görmek ve içmek. rüya sahibinin kemâle ermesine. günâhlarına tövbe eder ve tövbesi Allâh-ü Teâlâ (c. e) Bozulmuş ilaç. kendisinin biran evvel Kur'ân-ı Kerîm okuması. b) Beyaz ilaç içmek. 210 . c) Fitil kullanmak. iyi bir haber alır ve çok sevinir. İKSİR Rüyasında ihtiyar bir adamın elinden iksir içtiğini gören kimse. işleri açılır. gebe kalmaya. dünyanın zevklerinden ayrılıp hak yolunu bulup.c) katında kabul olur. çirkin ahlâka. unutmuş olduğu bir adağı vardır. dinin artmasına. sinir hastalığına.

kazancı helâl olur. malı artar. haber almaya. hak dine döner.c) "Kendi başına gönderin" diye cevap verir bunun için hiçbir zaman ilenmek (beddua) iyi olarak görülmemiştir. çok yakınlarından birisinin ölüm haberini alır veya kendisi hastalanır başına çeşit çeşit kötü işler gelir. İLİK Rüyada kemik iliğini yediğini gören kişi. İLENMEK (Beddua) Rüyasında ilendiğini gören kimse. Talebe ise. Bir adam böyle bir rüya görürse. romatizma hastalığına tutulur. Mümkün mertebe bu huydan kaçınmak ve ilenenleri de uyarmak gerekmektedir. Şayet rüya sahibinin çocuğu yoksa kısmetli bir çocuğu olur. eli bollaşır. yolculuğa çıkmaya. melekler korkar ve sorarlar "Yâ Rab bu kulun filan kimseye beddua etti' ne yapalım derler Allâh-ü Teâlâ (c. sağlığı düzelir. İLİK AÇMAK (Düğme yeri) Rüyada ilik açtığını görmek. ailesine yardımcı olur çocuklarına din terbiyesi verir. hastalığından kurtulur. âhiret ve dünya sevabına nail olur. Çünkü beddua edilince arşa kadar çıkar ve bütün arşı titretir. Kâfir ise. İLAVE ETMEK Rüyasında pişirdiği yemeğine birşeyler ilave ettiğini gören bir hanım. fakirlere yardım yapar çok sevaba girer. rüyası çok iyidir. 211 . Fakat hakkında çirkin dedikodular çıkarılır. Yakınlarından birisinin yediğini görürse ve o gördüğü kimse hasta ise. bir sırrı meydana çıkar ve çok üzülür. bu talebe başarılı bir dereceyle okulunu bitirir ve yüksek bir maaşla iyi bir işe girer. ferahlaşır. uzaktan misafir gelmesine delâlet eder. malı artar. derslerinde başarılı olur. feraha erer. İLKBAHAR İlkbahar ayında olduğunu gören kimsenin. hanım ise. hasta ise. fakir ise. Bir başkası tarafından yemeğine soğuk su ilave edildiğini gören kimsenin. ibâdete başlar. Zengin ise. Bir talebe rüyasında derslerine ilave olarak tekrar başka bir ders çalıştığını görürse. Kemiklerin iliğini çiğ olarak topladığını görürse. manevî yönden yücelir.Rüyası kendisi için bir uyarıdır.

hocaya danışıp zekâtını tam olarak yerli yerine vermesi gerekmektedir. Fakat rüya sahibi sabır ederek Allâh-ü Teâlâ'ya (c. 212 . İMARET Bir imarete para yardımı yaptığını gören kimse. Çünkü rüyası elinden büyük bir paranın çıkacağına delâlet eder. ticarî yönden karışık bir işe girer hayli sıkıntılı üzüntülü zaman geçirir. anneye babaya hayırlı bir evlâd olur. yakınlarından birisinin ölümünün yaklaşmakta olduğuna delâlet eder. İlmik attığını gören kimse ise. sinirleri bozulur. dünyevi zevklere bol bol zaman ayırıp âhireti unutmakta olduğuna işaret eder. dinî yönü çok zayıftır. Bir kadın imam olduğunu rüyasında görürse. sinirleri bozulur. Bir camiye imam tayin edildiğini gören kimse. namaza başlar ve sevilip. sayılan. sevdiği saydığı bir dostunun yardımlarını kabul eder veya iyi bir arkadaş topluluğuna girer. Bu huy kendisini zarara sokmaktadır. Aklını başına toplayıp dinîni anlatan yayınlar okuması. politikaya girer. iyi bir mevkiye gelir. evlâdı âlim olur. ailesiyle arası açılır. İmamla birlikte namaz kıldığını gören kimse. İLTİFAT Bir kimseye iltifat ettiğini gören kimse.c) güvenini kaybetmez ve bundan dolayı zor işin üstesinden inşâAllâh gelecektir. birisine kefil olur ve zarara uğrar. Çocuğunun imam olduğunu gören kimsenin. Zekâtla ilgili kitapları okuyup. zekâtını tam olarak vermektedir. rütbesi artar. çok üzüntü çeker. Kur'ân-ı Kerîm okumasını öğrenir ve selâmete çıkar. Bir imamın elini öptüğünü gören kimse. kendisinin iltifat etmsesi ise. o kimseden kötülük görür. Kur'ân-ı Kerîm okumasını bilmeyen bir kimse rüyasında imam olduğunu görürse. İLTİCA Bir devletten başka bir devlete iltica ettiğini gören kimsenin. Ayrıca bu rüya sahibinin veya yakınının kumar gibi kötü huyu vardır. aranılan bir kimse olur. faydasız kendisine zararlı olan arkadaşlardan kopup doğru yola yönelmesi gerekmektedir. Bu huydan biran evvel kurtulması gerekmektedir. İMAM Rüyasında imam olduğunu gören kişi.İLMİK Rüyasında ilmik çözmeye çalıştığını gören kimsenin. Rüyası onun için bir uyarıdır.

ev sahibi kendisine çık der. Bir yiyeceğe imrendiğini gören kimse ise. sıkıntıdan kurtulmasına. gebe olan bir hanımın doğum yapacağına. iki âlemde şan ve şöhret sahibi olur. Zira içki içenin yüzünden bir çok kişi zarar görmektedir. feraha çıkmaya rüya işaret eder.İMBİK Rüyasında imdik gören kişinin. şayet imtihanda başarısız olduğunu görürse. İMSÂK Rüyasında imsak vakti ibâdet ettiğini gören kişi. ev sahibi olur. aile düzeni bozulur. yakınlarından birisi veya kendisi çok içki içmektedir. Ayrıca rüya sahibi manevî yönü kuvvetli arkadaşlar edinir. İMDAT Rüyada imdat istediğini görmek. bir kız evlâd sahibi olur. Yakın zamanda ailesinden birine iyi bir kısmet çıkar. devlet dairesinde bir işi hal olunur.İMPARATORİÇE Rüyasında imparator veya imparatoriçe görmek. İMZA Rüyasında imza attığını gören kimsenin. İMPARATOR . İMTİHAN Rüyasında imtihan olduğunu gören kimsenin. İMRENMEK Rüyada bir eşyaya imrediğini gören kişi. İN Rüyasında ayı ini gören kişi. namaz kılmaya başlar. İçkiyi bırakıp doğru yola dönmesi gerekmektedir. o işi büyük kazanç getirir. Şayet kiracıysa. bir işi sonuçlanır. Nişanlı bir kişi böyle bir rüya 213 . Evlâdlarından birisi çok korktuğu bir imtihanda başarılı olur. rüya sahibi imtihanda da başarılı olduğunu görürse. arası bozuk olduğunu kimselerle arası düzelir. rüya sahibinin şans oyunlarına gireceğine ve girdiği bu şans oyunlarından birisinden para kazanacağına rüya delâlet eder. islâm dinînin bütün farzlarını yerine getirir. sevmediği bir semte evini taşır.

g) İnci çiğnemek. h) İnci delmek. f) Ağzına inci almak ve yutmak. 214 . evli için hayırlı evlâda. maddî sıkıntıdaysa sıkıntıdan kurtulup feraha çıkar. bilezik üzerinde ki incilerin duruşuna göre rüya tâbir olunur. evlâdı hafız olur. hasta ise hastalığından. Erkek çocuk sahibi olmaya. kötü bir evlilik yapacağına rüya delâlet eder. Rüya sahibinin dedikoducu olduğuna. rüya sahibinin işleri bozulur. Kur'ân-ı Kerîm öğrenir. Rüya sahibinin dini artar. Bu rüya kendisi için bir uyarıdır. dinîn zayıflamasına. inciler dağınık ise. c) İnci kayıb etmek. a) İnci dizmek. "Hayırsız bir adet varsa o da inad etmektedir" Hadîs-i şerîf gereğince yakınlarıyla kavga edeceğine arasının açılacağına ve rüya sahibinin kibirli. İNCİL (Kitab-ı Mukaddes) Rüyada 4 büyük mukaddes kitaptan birisi olan incil'i görmek. çeşitli şekilde tâbir olunur. ibâdetten ayrılıp kötü işler yapmaya ve ailesiyle rüya sahibinin ilişkilerinin bozulacağına delâlet eder. b) İnci satın almak. d) İnci satmak. Şayet inciler muntazam ise. Rüya sahibinin biraz sabırlı. Etraftaki arkadaşlarına güzel nasihatlar verip onları doğru yola döndürmeye. Kur'ân-ı Kerîm okumayı öğrenmeye. alçak gönüllü olup kötü huylardan arınması gerekmektedir. Bekâr için hayırlı nasibe. Çocuğunun veya yakınlarından birisinin hafız olmasına. maddî ve manevî rahatı kaçar hatta sağlık durumu bozulur diyebiliriz.görürse. gururlu birisi olduğuna rüya işaret eder. e) İnci hediye edilmesi. İNAD ETMEK Bir kimsenin rüyasında inad etmesi. Büyük bir zarara girilmesine. o rüya hayırlıdır. İNCİ Rüyada inci görmek. kötü haber almaya. ı) İnci yakmak. Rüyada inciyle bezenmiş bir mücevherat söz gelimi incili bir bilezik görülürse. İNCİK Bir kimse rüyasında incik kemiğinin ağrıdığını görürse. rızkı çoğalır. Gayr-i meşru bir ilişkiye girmeye.

hayırlı bir haber alır o inciri yerse yalan yere yemin eder. üç kişiden fazla tanımadığı insan görmek. Şöyleki. rüya sahibinin birçok hayır işlerine girip bol sevab kazanacağına delâlet eder. manevî yönü kuvvetli bir kişi olur.namuslu birisine iftiraya delâlet eder. İNSAN Bir kimse rüyasında tanımadığı bir insanı görmesi. inciri sağa sola dağıtmak. şayet rüya sahibinin mahkemede bir işi varsa yalan yere şahitlik yapar. hasta bir yakını varsa o hasta ölür. incir siyahsa. sıhhati bozulur. hasta ise hastalığı düzelir. Şayet gördüğü insan çıplaksa. Şayet sol tarafına inme indiğini görürse. İNME (Nüzul) Bir kimse rüyasında sağ tarafına inme indiğini görürse. kolay kazanılacak bir işe girer. İNCİR Rüyada incir yediğini gören kişi. Allâh-ü Teâlâ (c. iyi bir mevkiye. sevdiği yakınlardan birinin ölüm haberini duyar. rüya sahibinin kıskanç bir kimse olduğuna işaret eder. kötü huylarından kurtulup sevilen. Tanımadığı şahıstan bir eşya aldığını görmek. Beyaz incir alınırsa rüya sahibi altın bir mücevherata sahip olur. Rüyada koşarak kendisine tanımadığı bir insanın geldiğini görmek. incir satın aldığını görürse şayet. hayırlı bir evlâda. rüya sahibinin sevinçli bir mektup alacağına işaret eder. kendisi dinî amellerinin hiçbirini yerine getirmemektedir ve rüya sahibi büyük günâhlar işlemektedir. Beyaz inciri yerse ibâdete başlar. Çıplak insana birşey giydirdiğini gören kişi. rüya sahibine hiç ummadığı bir yerden büyük bir miras düşeceğine rüya delâlet eder. sayılan ve aranılan bir kimse olmaya. 215 . Giyinik çok güzel bir adam görürse. dünyalık yaptığı bazı işlerden günâha girmekte olduğuna rüya delâlet eder. rüya sahibinin nefsidir diyebiliriz. hayır hasenatı bol yapmaya. hayırlı bir cemiyete girmeye.c) onu kendisine göstermektedir. rütbeye geleceğine rüya işaret eder. Uzuvlarından birini kayıb etmiş insan görürse. eşi hakkında rüya sahibi çeşitli dedikodular duyar ve huzuru bozulur. yakınlarından evlâdlarından ya da ana veya babasından birisini kayıb eder. akrabalarına yardımcı olmaya. Rüyada görülen insanın şekline göre rüya tâbir olunur. incir ağacından incir topladığını ve sattığını görmek ise. Mevsimsiz incir yerse bir olayda rüya sahibi çok pişman olur. yakınlarından iyi bir haber alır. eğer bekârsa iyi bir eşe sahip olur. ibâdetle uğraşan bir kimse rüyasında incil okuduğunu görürse.

İNTİHAR Rüyada intihar etmek. e) Beyaz iplik. bekâr için evlenmeye. İP Rüyada ip görmek çok çeşitli şekilde tâbir olunur. b) İp bükmek ve ip sarmak. hayırlı bir işe girmeye. yakınlarından birisinin vefat etmesine işaret eder. yalan yere şahitlik etmeye. bekârsa evlenir ya da sevdiği bir yakınına çöp çatanlık yapar. İPEK Rüyada ipek elbise giydiğini görmek. Rüyada sarı ipek elbise giydiğini görmek. evli için hayırlı bir kız evlâda sahip olmaya delâlet eder. Rüyada ipek iç çamaşırı görmek. rüya sahibinin büyük bir mirasa konacağına işaret eder. Ayrıca üzüntülü haber alınacağına. bekâr için iyi bir eşe. yakınlarından birisi askere gider veya uzaktan bir mektup alır. tutumsuz olan eşi. Kur'ân-ı Kerîm öğrenmeye. boşanmaya.İNŞAAT Rüyasında bir inşaata başladığını gören kimse. rüya sahibinin ümitsiz bir aşka düşeceğine rüya yorumlanabilir. hayırlı habere. kötü habere. rüya sahibinin hastalanmasına. Ayrıca büyük bir iş teklifi alır bu iş onu ilk önce sıkıntıya sonra da feraha ulaştıracağına rüya işaret eder. İNZİBAT İnzibat askeri rüyasında gören kişinin. d) İp koparmak. hayırlı bir misafirin rüya sahibinin evine gelmesine delâlet eder. rüya sahibinin dünya işlerine fazlaca daldığına ve âhireti unuttuğuna delâlet eder. ibâdetin artmasına. İPEK BOCEGİ Rüyada ipek böceği ve kozasını görmek. maddî zarara uğranılacağını göstermektedir. evli için iş yeri açmaya. bol rızka. f) Yünden ip sarmak. Şayet yapılan inşaat çürükse kurulan yuva yıkılır. c) İpe düğüm atmak. huzurun kaçmasına. ipek kumaş satın aldığını görmek. 216 . siyah iplik. yolculuğa çıkmaya. a) İpe tutunmak.

İsa'yı (a.s) hazretlerini görmek çok hayırlıdır.S) Rüyada hak peygamberlerden Hz. Bazen de Hz. önündeki bir sene boyunca hayatında olumlu gelişmeler olacağını kendisinin veya yakınlarından birisinin tıp tahsili yapacağını söylemişlerdir. Rüyasında Meryem (a. Allâh-ü Teâlâ'ya (c. Muhammed Mustafa (s. İrmik helvası kavurmak ise." sözü uyarınca haram mal ya malından ya da bedeninden damla damla çıkar. doktor olacak bir evlâd sahibi olur ve bu evlâdı dinine bağlı tam bir müslüman olur.a. İRİN Rüyada irin görmek. çok sabırlı bir kimse olduğunu. ömrünün son yıllarını rahat. Hz. müjdeli bir habere delâlet eder.s) gören kimsenin. sahibi için bir uyarıdır. Rüya sahibinin maddî sıkıntısı yoktur.s) görmek. İsa'yı (a. İsa'yı (a. haram sel gibi gelir. yakınlarından birisinin ölümüne. Bu rüya.s) Peygamber efendimiz Hz. İRMİK HELVASI Rüyada irmik helvası yemek. Hâmile bir kadın rüyasında Hz. Çünkü Hz. haram kazancı gösterir.s) görmek. İsa'yı (a.hayırsız evlâda işarettir.c) onları doğru yola döndürmesi için duâ ve niyaz da bulunmalıdır. İsa'yı (a. haram malı. İsa'yı (a.v)'in 217 . hastalıktan kurtulmaya. maddî ferahlığa rüya işaret eder. Îsâ (a. Bazı tâbirciler. Rüya sahibi evlâdını ve eşini daima kontrol altında tutmalı. Bazı tâbirciler rüyasında Hz. HZ. yakınlarından hatta ailesinden birinin evlenmesine rüya delâlet eder. Rüya sahibi Allâh-ü Teâlâ (c.s) gören kimse. rüya sahibinin evinde Kur'ân-ı Kerîm okunacağına hanenin şenleneceğine. üzüntüden selâmete çıkmaya yorumlamışlardır. İsâ (a. nerede görüldüyse o hane içine bereket. hiç ummadığı bir yerden eline para geçer ve rüya sahibi eline geçen para ile bir kısım borçlarını öder ve parasal yönden feraha kavuşur. İSÂ (A. hastalığından kurtulur ve şifaya kavuşur. rüya sahibinin unutmuş olduğu bir adağına.s) ile birlikte Hz. bol ibâdet eder ve tıp ilmi ile uğraşır.c) rızâsı için hayırlı yolculuğa çıkar. Çünkü "Helâl damla damla. büyük bir çıbandan çıkan sarı irini. İPOTEK Rüyasında malının bir kısmını ipotek ettirdiğini gören kimsenin. iftiradan kurtulur.s) görürse. huzurlu ve sağlıklı olarak geçirir. huzur ve sıhhat olur. Hasta bir kimse rüyasında Hz.s) görürse.

Aklını başına toplayıp malının kıymetini bilmeli ve ayağını yorganına göre uzatarak yaşlılıkta kimseye muhtaç olmamak için tutumlu olması gerektiğine o kimseye rüyası uyarmaktadır. Bazı tâbirciler ise rüyada Hz. İshâk'ı (a. HZ. 218 . hastalıklardan kurutulur. İsa'yı (a. İshâk (a. rüya sahibinin geliri de önemli miktarda artar. hasta ise hastalıktan kurtulur. darlıktan genişliğe. Ayrıca Hz. ana ve babaya asilikten itâata ve vücutta bulunan rahatsızlıktan sıhhate kavuşmaya rüya delâlet eder. oraya bereketli yağmurlar yağar o yöre halkının rızkı bollaşır. İSLÂM ÂLİMİ Âlimler yeryüzünde Allâh-ü Teâlâ'nın (c.s) rüyada görmek. ibâdet etmeye başlar. şöhretli kimselerin bulunacağına yorumlamışlardır. malını israf etmektedir. Şayet kuraklık çekilen bir yerde yaşayan bir kişi rüyasında islâm âlimi görürse. Rüya sahibi belâlardan. İSHAL Rüyasında kendisinin ishal olduğunu gören kimse.geleceğini bütün müslümanlara müjdeleyen bir peygamberdir. bu çocuk babasını kayıb eder. İsa'yı (a-s) görürse. ilim irfan sahibi kimselerle dost olur. onun ve ailesinin rızkı bollaşır. İSİLİK Rüyasında isilik olduğunu veya evlâdının olduğunu gören kimse. işleri bozulur ayrıca rüya. Reşit olmayan bir çocuk rüyasında Hz. Ayrıca toplumda sevilen. şanlı. İSHÂK (A.c) vaizleridir. onu annesi büyütür ve bu çocuk tıp tahsil eder. yapılan duaların kabul olacağına delâlet eder. İS Rüyasında mutfak eşyalarının islendiğini gören kimsenin.S) Rüyasında Hz. sayılan ve aranılan bir kişi olacağına rüya delâlet eder. Onun için âlimlerden birisini rüyada görmek çok hayırlıdır. neslinin çoğalacağına ve neslinde ünlü. günâhtan ibâdete.c) yolunda hayırlı âlim bir kimse olur.s)'ı gören kimsenin.s) gören kimse. fakih ve âlim bir kimse olur. Evlâdlarından birisi Allâh-ü Teâlâ (c. rızkı azalır. ailesinden birinin hastalanacağına delâlet eder.

İSKELE Rüyasında kendisini bir iskelede gören kimsenin. bir tuzağa. Bazı tâbirciler İsrafil'i (a. Zira rüya o kimse için uyarı niteliği taşımaktadır.S) Büyük meleklerden biri olan İsrafil (a. yakın bir akrabasının ölüm haberini alır. hâmile bir hanımın çocuğunun düşmesine. parasal yönden sıkıntıya düşer. Ayrıca rüya sahibi yakın bir arkadaşının vasıtasıyla ilmi veya dinî toplantılara katılmaya başlar. kendisine hayırlı bir iş teklifi yapılır.s) gören kimsenin. yakınlarından birinin tıp tahsili yapmasına. hasta olan yakının şifaya kavuşacağına delâlet eder. yakın bir şehirde işi çıkar ve kendisi o şehire gitmek zorunda kalır. Siyah iskarpin giydiğini gören kimse. İSKELET Rüyada iskelet görmek.s) suya üflediğini görmek. anne veya teyzenin ağır hastalanmasına rüya işaret eder. yakınlarından birisi vefa eder. Sarı iskarpin görmek ise. vaktini boşa harcayan. borçlu bir kimsenin borcunu ödemesine rüya işaret eder. iki defa suya üflediğini görmek. kayıb olan bir malın bulunmasına. İskarpinin ayağını sıktığını gören kimse. bir hastanın ziyaretine gidileceğine delâlet eder. evlâdlarından birinin kazançsız işlere gireceğine ve rüya sahibinin telaşa. Kısa zamanda aklını başına toplayıp doğru yola dönmesi gerekmektedir. yolculuğa çıkar. rüya sahibinin yakınlarından birisinin vefat edeceğine. İSKARPİN Rüyasında yeni bir iskarpin aldığım gören kimse. Rüyada İsrafil'in (a.s)'ı rüyada görmek. İSKEMLE Rüyasında kendisini bir iskemlede otururken gören kimsenin. İSRAFİL (A. hiç kimseye faydası olmayan bir kimse olduğunu söyleyebiliriz. İSKAMBİL Rüyasında iskambil kağıdını gören kimsenin. korkuya düşeceğine rüyayı yorumlamışlardır. 219 .

Bazı tâbirciler ise ispenç tavuğunun görülmesini. okul gibi yatırımlara parasını sarf edeceğine rüya sahibinin de bundan dolayı hayır kazanacağına ve bunu müteakip rüya sahibinin babası ile arasının düzeleceğine rüya delâlet eder. İSPENÇ TAVUĞU Rüyasında ispenç tavuğu satın aldığını gören kimsenin. Şayet bir talebe rüyasında istavrit balığı yediğini veya tuttuğunu görürse. mescîd. kendisine borçlu olanlar borçlarını ödeyemezler ve rüya sahibi maddî sıkıntıya düşer. Bazı tâbirciler ise böyle rüyaların. İsmail'i (a.S) Rüyada Hz. Allâh-ü Teâlâ'nın (c. rüya sahibinin 220 . o talebenin ders notlarının iyi olacağına rüya işaret eder.c) rızâsı için fakirlere yardımda bulunur. Cami. başına bir felâket gelir. İSRAİL Kendisinin İsrail devletine gittiğini gören kimsenin. işleri bozulur.HZ.s) gören kimse. aile huzurunun bozulacağına rüya delâlet eder. ufak işlere girer. İSMAİL (A. İSTEMEK Rüyada hâkimden. Çünkü rüya sahibi dünyevî işlere dalıp âhireti unutmuş dinî emirlerin hiç birini yerine getirmeyip sadece bu dünya için çalışmakta olduğuna rüya delâlet eder. maddî durumunu düzeltir ayrıca yakınlarından birisinin iyi bir tahsil yapacağına rüya delâlet eder. rüyası kendisi için uyarıdır. rüya sahibinin günahkâr bir hayat yaşadığına ve dinsiz arkadaşları olduğuna yorumlamışlardır. âlimden birşey istediğini görmek. İSTAVRİT Rüyada istavrit balığı tuttuğunu gören kimse. içki içiyorsa içkiyi bırakır. İSRAF Rüyasında parasını israf ettiğini gören kimsenin. şayet içki içmiyorsa yakınlarından birinin içkiye başlayacağına ve o yakının yuvasının dağılıp. İSPİRTO İspirto içtiğini rüyasında gören kimse. postacının haciz haberi getirmesine delâlet eder demişlerdir.

ömrünün uzun olacağına. talebe olmaya yorumlamışlardır. hemde zekât vermek malının kirini temizleyerek.c) küçük günâhlarını af edeceğine rüya delâlet eder. sevaba nail olmaktır. sahibini uyarmaktadır. Bir kimse rüyasında başka bir kimsenin kendisine istiğfar etmesini söylediğini duyarsa. bir arsa alır veya bir 221 . rüya sahibinin yapmış olduğu hayırlı bir işten dolayı Allâh-ü Teâlâ (c. büyük günâhlarının olduğuna ve o kimsenin Allâh-ü Teâlâ'ya (c.mahkemelik bir işi olacağına delâlet eder. zenginin günahkâr kimse olmasına rüya delâlet eder. İSTİMLAK Rüyasında evinin istimlak edildiğini gören kişi. İSTİF Rüyasında bir malı istif ettiğini gören kişi. ilim öğrenmeye. rüya sahibinin sözünde duran bir arkadaşı olacağına ve kendisine büyük bir miras düşeceğine rüya işaret eder. Bazı tâbirciler ise istihbarat servisini kanunsuz iş ve iftira olarak yorumlamışlardır. İSTİĞFAR ETMEK Rüyasında istiğfar ettiğini gören kimsenin. Bu rüya. Zira zekât hem farzdır. o kimsenin zina suçu işlemekte olduğuna rüya işaret eder. İSTİHBARAT Rüyasında istihbarat servisinde çalıştığını gören kimsenin. Bazı tâbirciler ise birşey istemeyi. kendisine gelen belâların def olacağına. Rüyasında kıbleden başka bir tarafa dönüp istiğfar ettiğini gören kimsenin. zekâtını vermemektedir. İSTİKLÂL Rüyada istiklâlini ilân eden bir devletin varlığını duymak. Rüya sahibi malının 40'da birini fakir akrabalarına vermelidir. İSTİFA Bir kimse rüyasında işinden istifa ettiğini görürse. Zenginin fakirden birşey istemesi. ayrıca kendisi veya yakınlarından birisinin işinde terfi edeceğine ve mevkisinin yükseleceğine rüya delâlet eder. hakkında dedikodu edilir. rüya sahibi iş alanında başarılı olur.c) tövbe edip doğru yola dönmesi gerektiğine rüyası işaret etmektedir.

malî durumu iyi bir dost edinileceğine işaret eder. kârlı yatırımlara girilmesine. İŞKENCE Rüyasında kendisine işkence edildiğini gören kimse. rüya sahibinin uzak bir yakınının ölüm haberini duyacağına rüya delâlet eder. İSTİRİDYE Rüyada istiridye tutmak. ibâdete başlar. manevî şekilde yorumlamışlardır. d) Ezan sesi işitmek. malına haciz gelir. dünyevî işlere fazlaca zaman ayırıp dinden uzaklaşmaya rüya delâlet eder. e) Radyo veya benzeri aletlerin sesini işitmek. bir iş yapmak ise. Allâh-ü Teâlâ'ya (c. Maddî ve manevî sıkıntılardan kurtulur.daireye topraktan yazılır diyebiliriz. 222 . Şayet rüya sahibi kendisinin işkence ettiğini görürse. malî durumu ortanın üstüne çıkar. c) Erkek sesi işitmek. İŞİTMEK Rüyada bazı şeyleri işitmek çeşitli şekilde yorumlanır. İŞ Rüyasında bir iş yaptığını gören kimsenin. midenizin ağrımasına rüya işaret eder diyebiliriz. Eksik iş yarım yapılan ibâdet. Şöyle ki. Bazı tâbirciler ise bu rüyayı. hasta olan birisinin iyileşmesine. rüya sahibinin namaza başlamasına delâlet eder demişlerdir. ailesiyle arası açılır. Yapılan iş yarım veya noksansa rüya sahibi işinden çıkarılır. b) Kadın sesi işitmek. mevkisi yükselir. rüya sahibinin kendisi hakkında edilen dedikoduları öğrenmesine. Bazı tâbirciler ise. rüya sahibinin namaza başlamasına.c) yakın bir kul olur. mevki sahibi. istiridye yemek ise. a) Su sesi işitmek. isyan başarılmamışsa. İSYAN Rüyasında bir isyan olayını gören kimsenin. evin istimlak edilmesini aile reisinin ölümü diye tâbir etmişlerdir. bir yakınından fena bir hareket görür ve o yakınıyla arası açılır. kendisi hakkında dedikodu edildiğini öğrenir. para kazanılacak işe girilmesine.

tövbekar olup hak yoluna döner. Fakir yerine zengin bir şahsa rüyada iyilik etmek. İTFAİYECİ Rüyada itfaiyeci görmek. Şayet iftaiyeci bir yangın esnasında görülürse. Bazı tâbirciler bu tip rüyayı. İYİLİK ETMEK Rüyasında iyilik ettiğini gören kimse. dininden uzaklaştığına. bir sıkıntıdan kurtulmak diye tâbir edilir. bu rüyayı gören şahsın yakınlarından birisinin maddî sıkıntı çekmekte olduğuna ve rüya sahibinin o yakınına yardımda bulunması gerektiğine rüya işaret etmektedir demişlerdir. rüya sahibinin başına bir belâ geleceğine fakat sevdiği bir dostu tarafından yardım göreceğine rüya delâlet eder.v)'in sünnetlerini yerine getirmediğine bu vazifelerden kaçmakta olduğuna rüya delâlet eder.a. sıkıntıya düşmesine rüya delâlet eder.İŞSİZ Rüyasında işsiz güçsüz gezdiğini gören kimsenin. Bazı tâbirciler ise. o kişinin Peygamber efendimiz (s. rüya sahibinin hayırlı bir işe girmesi şeklinde yorumlamışlardır. 223 .

eşi ile arası düzelir ve daha iyi olur. evine yeni bir eşya alır. Bu rüya ayrıca gizli sırları öğrenmeye de yorumlanabilir. aile huzuru yerine gelir ve eşi kendisine sevdiği bir hediye alır. cesur erkek çocuk olarak yorumlamışlardır.J JAMBON Rüyada jambon yemek veya görmek. JALUZİ Pencerelerine jaluzi astığını gören kişiye. JANT Rüyasında arabanın jantını değiştirdiğini gören bir iş adamı. borçlarından bir kısmını öder. 224 . JANDARMA Rüyasında jandarma gören kişiye devlet kapısında bir iş düşer. hayırlı bir haber gelir. Bazı tâbirciler jandarmayı. Asker olan bir yakınından haber alır. bir iş gezisine çıkar ve rızkını çoğaltır. rüya sahibinin malına haram karıştırdığını ve rızkının azalacağına delâlet eder. JARTİYER Jartiyer satın aldığını veya kullandığını gören bir hanımın.

JEOLOG Rüyada jeolog olduğunu gören kimse. Hakkında dedikodu eder. bir dostundan telefonla haber alır. köyünden bir haber alır. Şayet jipe biniliyorsa. doğuracağı çocuk san'atkar olur. 225 . rüyadan sonra ilk 10 gün içinde başına umulmadık işler gelir bunun için rüya sahibinin dikkatli olması gerekir. tatlı bir aşk macerası şeklinde rüyayı yorumlamışlardır. bu telefon konuşması rüya sahibini mutlu eder. kazançlı bir işe girmek şeklinde tâbir etmişlerdir. terfi eder veya işinde önemli başarılar elde eder. askerlikle ilgisi olan bir dosttan yardım alınacaktır diyebiliriz. Bazı tâbirciler ise. evine elektrikli bir alet alır ve kazançlı yatırımlara girer. sâdık eşe delâlet eder.JARSE Rüyada jarse elbise giymek. Bazı tâbirciler ise rüyada Japon görmeyi. Hâmile bir hanım böyle bir rüya görürse. JAPON GÜLÜ Rüyada Japon gülü diktiğini gören kimsenin. JAPON Rüyada Japon görmek. JİP Rüyada jip görmek. JETON Rüyada jetonla telefon ettiğini gören kimse. iki yüzlü riyakâr bir arkadaşa işaret eder. JET Rüyasında jet uçağına bindiğini gören kişi. asker haberi almaya veya erkek evlâda yorumlanır. JENARATÖR Evine veya iş yerine jenaratör aldığını gören kimse. Bu arkadaş rüya sahibinin bir çok konuda başına iş açar. eşi kendisine çiçek hediye eder.

Bu düşüncelerinden vazgeçip gerçeklere dönmesi gerekmektedir. JÜRİ Rüyada jüri görmek. sağlığı bozulur. Bazı tâbirciler ise. JOKEY Rüyada jokey görmek. JÜPİTER Rüyasında Jüpiter yıldızını gören kimsenin. rüya sahibinin şans oyunlarından birisin de para kazanacağına işaret eder. kalabalık bir toplantıya katılmaya ve orada önemli olaylar olacağına rüya işaret eder.JİLET Jilet bıçağıyla traş olduğunu gören bir kimsenin. JÜBİLE Rüyada jübile maçına gitmek. 226 . JUDO Rüyasında judo yaptığını gören kimse. kaba kuvvetli herşeyin üstünden gelebileceğini düşünen çok hayalperest bir kimsedir. rüya sahibinin diniyle ilgilenmediğini sadece dünyevî şeylerle uğraştığına rüyayı yorumlamışlardır. Ayrıca bu rüya sahibini uyarmaktadır diye fikir birliğine varmışlardır. sağlığı düzelir. hayatının son yıllarında parasal sıkıntı çekileceğine ve rüya sahibinin sıhhatinin biraz bozulacağına delâlet eder. Kırgın olduğu bir arkadaşıyla barışır ve bu arkadaşıyla beraber iyi bir işe yatırım yapar.

bekâr için iyi huylu eşe. cinlerden korkmaya. Rızkın çoğalmasına. Bazı tâbirciler rüyada kabak satmayı. çeşitli şekilde yorumlanır. bir arkadaşla münâkaşa etmeye.c) yoluna dönüp ibâdete başlamaya delâlet eder. 227 . 3) Kabak satmak. evli için hayırlı evlâda delâlet eder. hastalıktan kurtulmaya.K KABAK Kıymetli bir sebze olan kabağı rüyada görmek. evlâdın tıp tahsili yapmasına. iyi bir mevkiye gelmeye. KABAKULAK Rüyasında evlâdının kabakulak olduğunu gören kimse. Şöyle ki: 1) Pişmiş kabak yemeği yemek. önce sıkıntıya düşer. Allah-ü Teâlâ (c. En büyük desteği de evlâdı olur. haram yemeğe. hastalığa. 5) Kabak toplamak. eczane açmaya veya çocuğu eczacı olur demişlerdir. yakınlarından birinin vefatına tâbir olunur. 4) Kabak yemeği pişirip yakmak. sonra sabrı sayesinde bu sıkıntısından kurtulur. hayırlı dost edinmeye rüya delâlet eder. 2) Çiğ kabak toplayıp yemek. mide den rahatsızlanmaya. zekâtını tam vermemeye delâlet eder.

bir şeyh'ten veya bir amir'den kuvvet alınmasına delâlet eder. Kâ'be-i şerife taş attığını kötü bir hareket yaptığını gören 228 . Kâ'be-i şerifte vefat ettiğini gören kimse. Günahkârlar kervanına katılır. Şöyle ki. dinini islâh eder. Rüya sahibi ibâdete başlar. Kâ'benin duvarlarının yıkıldığı görülürse. Bir kimse Kâ'benin harap bir halde bulunduğunu görürse. Başka bir dinden olan insanın müslüman olmasına sebep olur. nefsinin esiri olur. Rüyasında Kâ'beden bir meyve çaldığını gören kimse. bir belâ musallat olur.v) Efendimiz'in sünneti seniyyelerine uymaz. Kâ'be-i şerifte bir günâh işlediğini gören kişi. hayırlı bir işe girer ve çok büyük sevab kazanır. alacaklı olduğu kimselerlen arası açılır.c) farzlarını yerine getirmek için çaba sarfettiğine. Kendi evinin içinde Kâ'benin olduğunu gören kimse. irin akan sulanmış kabarcık görmek ise. Bir kimsenin hacc farizasını Kâbe-i şerifte yerine getirirken görmesi. tamamen âhireti unutup kendisini bu dünyanın işine vermiştir. KÂ'BE-İ MUAZZAMA Rüyada Kâ'be-i şerifi görmek. namaz kılmaya başlar. o kişinin Allahü Teâlâ (c.c) yoluna dönmesi gerekmektedir. "Vücûtta kabarcık görmek malın çoğalmasına. Tevbekâr olup Allah-ü Teâlâ (c. hacc'a gider. dinî toplantılar yapar.a. Kâ'beye sarıldığını gören kimse. ibâdeti terk eder bilhassa (namazı) günahkâr olur. devlet reisi vefat eder. çok hayırlıdır. KABARE Rüyasında kendisini kabare oyuncusu olarak gören kimse. Kâ'bede abdest bozduğunu gören kimseye. düşmanlarının şerrinden emin olur. rüyası kendisi için uyarıdır. Rüya sahibi için uhrevi nitelik taşır. Mevki sahibi bir yerin başkanı olan birisi ile evlenmeye. bekâr ise salih bir müslümanla hayırlı bir evlilik yapar. içine haram karışmış mal diye tâbir edilir. Ayrıca görüş şekline göre tâbir edilirse de rüya hep hayra yorulur. o evin reisi vefat eder. arkadaşlarına çeşitli dinî telkinlerde bulunur. Ya da başına bir belâ gelecekken o defedilmiştir. Bazı tâbirciler ise tam tersini söylemişlerdir. hacc farizasını yerine getirmeye delâlet eder. rızkın bollaşmasına delâlet eder" demişlerdir. cennetle müjdelenir. bu çabasından dolayı büyük sevaba girdiğine delâlet eder. şehid olur. Rüyada Kâ'be-i şerifte namaz kılındığını görmek veya namaz kılmak. Çevresindeki yakın dostlarını hatta ailesini üzmektedir. Kâ'be-i şerifi ziyaret etmek. Rasûluliah (s. Rüyada Kâ'be-i şerifi gören kimse.KABARCIK Vücûdunda kabarcık çıktığını gören kimse. Kâ'be-i şerifi tavaf ettiğini gören kimse. makamı yücelir. borca girer.

Ailesiyle arası bozulur. hayırlı bir mirasa nail olmaya delâlet eder. Ailesi tarafından sevilmeyen bir insan olur. görürse hileye başvurarak hayırsız birisiyle evlenir mutsuz olur. Bir kabri çiğnediğini gören kimse. Kâ'be-i şerifi yıkadığını. bir suç işler hapise düşer. Rüyada bir ölünün kabrinden çıktığını gören kimse. dînini değiştirir. Cennet sevabı kazanır.a. şayet hapiste ise hapisten çıkar. yakınlarından birisi hapise düşer. Hz. Bu yüzden kendisine çok misafir gelir. KABİR Rüyada kabir görmek. Kabir tamir ettiğini gören kişi. temizlediğini gören kimse. Allahü Teâlâ (c. camiye cemâat olmaya delâlet eder. Peygamber (s. Kabristan temizlediğini gören kimse. o ölüyü tanıyorsa onun mesleğini icra eder.v)'in kabri şerifini açtığını görmesi peygamber efendimizin unutulmuş olan bir sünneti şerifini yerine getirmeye. sahibi ölmüş olan bir evi satın alır. günahkâr insanların arasına karışır ve âhiret hayatını kaybeder. 229 .s)'ın makamına oturmak ise. Dîni yönleri çok sağlam olan evlâdları olur. kendi manevî dünyasına zarar verecek bir işe karışır. Ölmüş birisinin kabrini kazdığını ve iskelet çıkardığını gören kimse. hapise girer.kimse. günahkâr için ağlamaya. Hasta bir kimse kabir ziyaret ettiğini görürse. Hapiste olmayan bir kimse böyle bir rüya görürse. bir fakire yardım eder. hacc farizasını yerine getirmeye. Bekâr bir kimse kabir yeri satın aldığını. Şayet tanımıyorsa malına haram karışır günâha girer. Bir evliyanın kabrini ziyaret ettiğini gören kişi.c) katında değeri artar. dünyevi şeylerden uzaklaşıp ibâdete başlamaya rüya delâlet eder.c) yolundan ayrılır namaz kılmaz. Kefene sarıldığını ve kabre indirildiğini gören kimse. Rüyasında ölmeden kabre defn edildiğini gören kimse. vefat eder. Rüyada Kâ'be-i şerifte İbrahim (a. çevresine çok faydalı işler yapar. Tanımadığı kabirlerin açıldığını içinden ölülerin çıktığını gören kimse. Kur'ân okumaya. Şayet ölmemiş birisini kabre soktuğunu görürse. ailesinden ayrılır. ibâdete başlamayı. va'z dinlemeye. ömrü uzar sıhhati düzelir. iyi bir evlilik yapar. hapise işarettir. Allah-ü Teâlâ (c. Şöyle ki: Kabir kazdığını içine girdiğini gören kimse. KABRİSTAN Rüyada kabristan görmek. Rüyasında bir kabrin bozuk yerlerini tamir ettiğini görürse. Böyle rüyalar sahibine hayır getirmez. korkudan emin olmaya. büyük bir günâh işler.

uzun bir iş seyahatine çıkar. Kabristanın içine girdiğini gören bir kimsenin. KABUL GÜNÜ Rüyasında bir kabul gününe gittiğini gören bir hanım. sevdiği bir arkadaşı ile arası bozulur. bir kadın akrabasıylan arası açılır. uzak bir yerden hayırlı bir haber alır ve ihtiyaç içersinde bulunan bir akrabasına yardım eder. kişilik sahibi. KÂBUS Bazı tâbirciler kâbus görmeği hayra yorarlar. Kabristan toprağını toplayıp bir torbaya doldurduğunu gören kimse. kadınların sebep olacağı bir kavgaya karışır. KABLO Rüyasında kablo sardığını gören kimse. kadın olarak tâbir edilir. Kaburga kemiğinin büyüdüğünü sağlamlaştığını gören kimse şişmanlar. Hak yola dönüş yapar. yakınlarından birisi vefat eder. birbirlerine darılırlar. Kaburga kemiğini kırdığını gören kimsenin. doğruluğuna inandığı hatalı bir iş yapar. kanunsuz bir işe girer. hakkında edilen çirkin bir dedikoduyu duyar. yiğit bir oğlu olur. hastalıktan kurtulacağına rüya delâlet eder demişlerdir. kâbus görenin başına gelecek bir belânın def olduğunu. hastalanır. Kabristan yıktığını gören kimse. sevilen. Bu oğlan mevki sahibi. aranan. Kaburga kemiği topladığını gören kimse. hastalıklardan kurtulur. Ayrıca rüya sahibinin kötü arkadaşları olduğuna rüya işaret etmektedir diyebiliriz. çevresinde sayılan. KABZA Kılıç kabzasını rüyasında tuttuğunu gören kimsenin. bir âlim olur denebilir. zina yapmakta olan birisiyle dost olur. Şöyle ki. seyahatten dönüşünde evine yatılı bir misafir gelir. Rüyasında kaçakçılık yaptığını gören 230 . onun evine girer çıkar.günâhlarına tevbe eder. KABURGA KEMİĞİ Rüyada görülen kaburga kemiği. KAÇAK Rüyada kanundan kaçan bir kaçak görmek. Rüyasında kaburga kemiklerinin sayıldığını gören kimse. gizli bir düşmanın varlığına delâlet eder. Huzuru kaçar.

evladlarından birisi tıpla uğraşan bir kimse olur. g) Kadeh içindeki mayinin dökülmesi. Rüya sahibi başka birisini kadı olarak görürse ve gördüğü kişi güler yüzlü ise. mahkemelik bir işi vardır ve bu işi rüya sahibinin lehine sonuçlanır. KADEH Rüyada kadeh. KAÇMAK Rüyasında bildiği bir kötülükten kaçtığını gören kimse.kimse. tâbiri çeşitli şekilde tâbir edilir. Kadılıktan kovulduğunu gören kimsenin. kendi vefat eder. hayırlı habere. rızkın azalmasına. bir doktorla evlenir. devlet kapısında bir işi hal olur. Bir düşmanından kaçtığını gören kimse. hâmile bir kadının çocuğunu doğururken vefat etmesine. günâhlarına tevbe eder. derslerinde başarılı olur diyebiliriz KADAVRA Rüyasında kadavra (bir ceset) kesip biçtiğini gören kimsenin. Şöyle ki: a) Altın gümüş kadeh. hâmile kadına. çapkın bir adama.c)'nin yoluna döner. d) Dolu kadehin kırılması. KADI Rüyasa kadı olduğunu gören kimsenin. 231 . hâmile bir kadının çocuğunu düşürmesine. asık suratlı ise. Şayet rüyayı gören bekâr bir kızsa. f) Kadeh yemek. talebelerinin arasında rezil olur. çeyizi bol olan bir geline delâlet eder. rüyası kendisi için uyarıcı bir nitelik taşır. korkmuyorsa yakınlarından biri vefat eder. e) Kadeh toplamak. c) Dolu kadeh. gizli şeylerin meydana çıkmasına. Bir iş adamı rüyasında kaçtığını görürse. dinînin sağlamlığına. bilmeden bazı günâhlar işlemektedir. bir talebe görürse. şayet korkuyorsa. başına gelecek bir belâdan emin olur. b) Cam ve billur kadeh. Allah-ü Teâlâ (c. sıkıntıya düşmeye. rüya sahibinin günahkâr bir kimse olduğuna rüya işaret eder. Âlim birisi rüyasında kaçtığını görürse. yapılan ibâdetlerin boşa gitmesine. ı) Kadeh satın almak. sıhhati düzelir.

rüya sahibinin büyük bir günâh işlediğine işaret eder. Bir kadın edep yerine su girdiğini görürse. hastalığa. düşmanını kahretmeye. Bir kimsenin rüyasında yabancı bir kadının edep yerine şehvetle bakması. gizli sırları açıklamaya delâlet eder. çiftlik) satın alır. kine. Bazen de kadın. sıkıntıdan kurtulmaya. çeşitli şekilde tâbir olunur. hatalı bir iş yapmasına. rüya sahibinin eline devamı olmayan bir mal geçer ve önündeki ilk yıl rüya sahibinin işleri iyi olur. kabre delâlet eder. maddi sıkıntıya delâlet eder.KADIN Rüyada kimliği bilinmeyen kadın görmek. Hanımının tenasül uzvunu görmek. zayıf kadın. doğru yola döner. nefrete. Kadın çok güzelse ve rüya sahibinin evindeyse. Tevbekâr olmak gerekir. toprak yâni (arsa. Bir kimse rüyasında kendi eşinin yerine başka yabancı kötü yüzlü bir kadın görürse. KADIRGA Rüyasında kadırga diye adlandırılan gemiye bindiğini gören kimse. rızkın genişlemesine ve şirket kurmaya delâlet eder. o kadının ahlâkı bozulur. Şişman kadın. Bazı tâbirciler kadının edep yerini gören kimseyi. uzun süren düşmanlığa dönüşür. Açık saçık giyinmiş kadın. çok sevdiği arkadaşlığı. işe yaramaz faydasız işlerle uğradan bir kimsedir. kendi organının yerinde erkek organını görürse. bir kız çocuk doğurur. Hanımının tenasül uzvunu arkadan gören kimse. kendisi vaktini boşuna harcayan. namaz kılmaya başlar. Tevbekâr olması gerekir. kendini yabancı erkeklerden muhafaza eder. Kapalı nurlu temiz kadın. Erkeğe benzeyen kadın görmek. Eşinin kendisine yabancı bir kadının tanıttığını görmesi. eşinin zina yapmakta olduğunu gösterir. Bir kadının tenasül uzvuna girdiğini gören kimse ölür. hapis olacak demişlerdir. rızkın genişlemesine. sıhhate. Rüyada kadının edep yerini görmek. Bir kimse kendisini yabancı kadınların cemâatinde görürse. Tanınmayan birisinin edep yerini görmek. dostluğu.c) katında yeri olduğuna delâlet eder. dinî zayıflar Allah-ü Teâlâ'nın (c. uzak bir dostundan haber alır ve muhtemelen yakın bir zamanda deniz yolculuğuna çıkar. rüya sahibinin günâhlarının çokluğuna ve kötü arkadaşlarının olduğuna işaret eder. Bir kadın kendi edep yerini çok kıllı olarak görürse. Kadın satın aldığını gören kimse ise. bekâr için yola gitmeye. rüya sahibinin zina yapmakta olduğuna işaret eder. 232 .c) yolundan ayrılır. bir erkek çocuk doğurur. mal kayıbına uğrayacağı bir işe girmesine delâlet eder. Şöyle ki. Bir kadın edep yerini tunçtan veya demirden görürse. rüya sahibinin Allah-ü Teâlâ (c. Bir kadın.

serleri def eder.KADÎR GECESİ En mübarek gece olan Kadîr gecesinde ibâdet ettiğini gören kimsenin. Bazen de kâfir hayırsız mal anlamına da gelebilir. KAĞIT Kağıt görmek çeşitli şekilde tâbir edilir. Kafesin tellerini parçalarken görürse. Kendisinin kâfir olduğunu görürse. Bazı tâbirciler kadife giydiğini gören kimsenin. Güçsüz fakir bir kâfir görülürse. Rüya sahibi bekâıfsa hayırlı bir kısmete rüya işaret eder. Bu ayrılıkta hatalı kişinin. rüya sahibi düşmanına yenilir. sohbeti dinlenen. kendisi Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) sevdiği kulları arasına karışır. KADİFE Rüyada kadife görmek. görücüye delâlet eder. dedikoducu arkadaşa. düşmanını yener. KAFES Rüyasında kafes satın aldığını gören kişi. Rüya sahibini belâlardan emin kılar. Bekârsa evlenir. mevkisi yükselir. rızkın azalmasına. bir ev sahibi olur. KÂFİR Rüyada görülen kâfir. KAFTAN Bir kimse rüyasında kaftan giydiğini görürse. kâfir olarak görülen kadın ise. hapise düşer. dinî yönden zayıflar gördüğü kâfirin dînine geçer. aranılan ve çok sevilen bir kişi olur. dînin zayıflamasına. KÂGİR Rüyada kagir ev görmek. KAFİLE Rüyada kafile görmek. 233 . dünyâ işlerine fazlaca dalıp âhiretini unuttuğuna rüya işaret eder demişlerdir. rüya sahibi olduğu söylenir. lüzumsuz işlere delâlet eder. Bu gibi rüyalar sahibine hayır getirir. düşmandır. bütün günâhları afvolunur. dünyevî işlere dalmaya ve yanlış kişiyle mutsuz evlilik yapmaya rüya delâlet eder. eşinden ayrılır. çevresinde sözü. Başını bir kafesin içine soktuğunu gören kimse.

haber almaya. ömrü uzun olur. hiiekârlara yardım etmeye. KAHVE FALI Kahve falına baktığını gören kişi. dîni zayıflar. KAHKAHA Rüyada kahkaha ile gülmek. d) Kağıt yırtmak. KÂHKÜL Rüyasında kâhkül kestirdiğini gören kimsenin. Ayrıca rüya. c) Kağıt satmak. KÂHİN Rüyada kâhin görmek. kendisi sonu hüsranla biten bir aşk macerasına düşer ve i çok mutsuz olur. KAKAO Rüyada kakao görmek. esmer tenli bir kısmet çıkar. yapılacak önemli hatalara da yorumlanabilir. dince câhil olmaya ve dünyevî zevkleri iJo fazlaca uğraşmaya delâlet eder. ibâdetten uzaklaşır. Uzak bir yerden çok sevdiği bir misafiri gelecek 234 . hatalı işten vazgeçmeye rüya delâlet eder. çevresine kötü işler öğretmeye. b) Kağıt toplamak. Rüya i sahibi bekâr ise. başka kimselere muhtaç olmaya. rüya sahibinin başına hayırlı bir iş gelmesine delâlet eder. yakınlarından birisine büyü yapılmıştır demişlerdir. rüya sihibinin başına kötü bir olay geleceğine ve dünyevî işlere fazlaca dalıp âhireti unuttuğuna delâlet eder. sağlıklı bir ömür diye tâbir ederler. rüya sahibinin boş işlerle uğraşıp çevresindekileri üzdüğüne işarettir. mutlu olacağı bir yuva kurar. ibâdete başlamaya. Bazı tâbirciler rüyasında kâhin gören kimsenin. uzak bir yerden bir haber alır ve eline bir miktar para geçer.Şöyle ki: a) Kağıt üzerine yazı yazmak. KAHVE ve KAHVEHÂNE Rüyasında kahve pişirdiğini gören bekâr bir kimseye. toplum içinde olan bir şeyi inkâr etmeye. Kahvehane görmek ise. Bazı tâbirciler kahve içmeyi.

mallarına haciz gelir. hasta ise hastalığından. ibâdete başlar. Bazı tâbirciler kalbur gören kimsenin. borçlu ise sıkıntılarından kurtulur. KALDIRIM Kaldırımdan düştüğünü gören kimsenin. hakk'a yönelir. ailesiyle tartışır ve onlarlan arası açılır veya bir hiç yüzünden eşinden boşanır demişlerdir. büyük günâhlara girer. Bu iş teklifini rüya sahibi red etmesi gerekmektedir. KALAY Rüyada kalay yapan birisini görmek. malı çok hanıma delâlet eder. 235 . gizli bir sırrın ortaya çıkmasına. aşık olmaya da yorumlanabilir. Ayrıca memur bir kimse böyle bir rüya görürse mevkisi yükselir. KALB Rüyasında kalbinin korku dolu olduğunu gören kimse. başına olmadık işler gelir. sağlığı bozulur. Geliri artar. Ayrıca kalp ağrısı çekmek. acizliğe ve çaresizliğe işarettir. Allah'ı zikretmekten. hiç tanımadığı birisi yüzünden perişan hale düşer. Kendisine haram olan birisinin kalçasını gören kimse. eşinin malıyla çok zengin olur ve çevresinde îtibârı artar. parlak bir iş hayatına delâlet eder. kalbinin mühürlendiğine ve hakk yoluna gitmediğine rüya delâlet eder. işi bozulur. sır tutmasını bilmeyen arkadaşa ve boş işlerle uğraşmaya delâlet eder. Kalçası üzerinde sürüren birisini görmek ise. çok para kazanacağı fakat günâha gireceği bir iş teklifi edilir. KALBUR Rüyada kalbur görmek. Kur'ân-ı Kerîm dinlemekten canı sıkılır. KALÇA Rüyada kalça görmek.de denilebilir. Kalbinde bir ağrı olduğunu gören kimse. Kalçalarının büyüdüğünü gören kimse. Kalayı kendisinin yaptığını gören kimseye. Kalbinin parçalandığını gören kimse. Rüya sahibi kalbinin karardığını veya kanadığını gördüğü zaman o kimsenin sapıklardan olduğuna.

Bazı tâbirciler kale kapısını açan bir kimse. Ayrıca rüya sahibi Kur'ân okumasını bilmiyorsa öğrenir. Ayrıca hâmile bir kadın eline kalem aldığını görürse.c) rızast için tutar. iyilik sahibi olduğunu ve yakınlarından fakir olanlara yardım edeceğini söyleyebiliriz. ilim ve irfan sahibi bir evlâdının olmasına rüya delâlet eder. kaza oruçlarını ve nafile olan oruçlarını Allah-ü Teâlâ'nın (c. Rüya sahibi kalkanı eline aldığını görse. evlâtlarından yardım görür. hayırlı bir kısmetle evlenir. dinî zayıflar. bir işinin olması için Allah-ü Teâlâ (c. dağıtmak. d) Kalem satmak. Şöyle ki: a) Kalem satın almak. 236 . Bekâr bir kimse eline kalkan aldığını görürse. Uzakta bir kaleyi gören kimse. Ve bu oruçları kabul olunur. yeni bir hayatın başlamasına.c) rızası için bazı işler yapacağına delâlet eder demişlerdir.KALE Rüyasında kale yaptığını gören kimse. KALEM Rüyada kalem görmek. hasta ise sağlığına kavuşur. çeşitli şekilde tâbir edilir. gece hayatına. kendi aleyhinde sonuçlanacak pis bir işe girileceğine işaret eder. g) Mürekkepli kalem görmek. KALKAN Rüyada kalkan görmek. Bazı tâbirciler kudret kalemi görmek. ilim irfan sahibi bir oğlu olur. zevkli bir arkadaş edinmeye işaret eder. çeşitli şekilde tâbir olunur. yalan yere yemin etmeye. f) Boya kalemi görmek. Kiracıysa yeni bir eve taşınır.Kale yıktığını gören kişinin.. b) Ele kalem almak. büyük günâhlar işler. bakire bir kızla ilişki kurar demişlerdir. bir işi seyahatine çıkar ve işleri çok iyi gider. eşi vefat eder. rüya sahibinin cömert. hayırsız evlâda delâlet eder. Şöyle ki. c) Kalemi mürekkebe sokmak.c)'ne yemin etmeye delâlet eder. devletle ilgili bir işin hal olmasına rüya delâlet eder. rüya sahibinin dininin artacağına Allah-ü Teâlâ'nın (c. e) Kalem kırmak. hâmile bir hanımın erkek çocuk dünyâya getirmesine. düşmanından aile büyüklerinin yardımıylan korunur. Kalede oturduğunu gören kimse.

Maddî ferahlığa erişir. deniş aşırı bir yerden bir dostu veya haberi gelir. ayrıca deniz aşırı uzak bir yerden kendisine sevinçli bir haber gelir diyebiliriz. hayır işlerinin azlığına rüya delâlet eder.Beyaz kalkan. denizcilikle ilgili bir mesleğin öğretildiği bir okula girer. Ayrıca rüya sahibinin. nüfuslu. neş'eli. mal. Ayrıca kamayı rüyada görmek. hacc vazifesini yerine getirir. hâmile bir yakını varsa cesur bir erkek evlâdı olur. KAMA Rüyasında eline kama aldığını gören kimsenin. Yeşil kalpak giydiğini gören kimse. KALORİFER Rüyasında kaloriferle ısındığını gören kimsenin. Kalkan yapan bir kimseyi görmek. KALPAK Beyaz kalpak giydiğini gören bir kimse. bir gemi yolculuğuna çıkar. evlâdının veya çok yakınının askere gideceğine işaret eder. dîndar olan bir eşe: Kırmızı kalkan. şeyh olan büyük bir zâ'tla tanışır. mülk sahibi zengin bir eşe delâlet eder. KALYON Tarihi bir kalyonu (eski bir savaş gemisi) gören kimse. 237 .. Yalnız karışık renkte olan kalkan görmek ise. dini yönden. eski bir ahbabını ziyaret eder. yeni bir iş hayatına atılmaya ve sivri dilli bir dost edinileceğine rüya delâlet eder. Kamarot görmek de. KALPAZAN Rüyasında sahte para basıp dağıttığını yâni (kalpazanlık yaptığını) gören kimse. sevgi dolu olan bir eşe. tamamen kendisini dünyâ işlerine vermiştir ve âhiretini hiç düşünmemektedir. Rüyada kamara görmek. onun talebesi olur. cesur bir dosta delâlet eder. pek hayra yorulmaz. Yeşil kalkan. işleri düzene girer. evlâdı şayet yeni bir okula başlayacaksa. sevdiği bir arkadaşı hakkında rüya sahibi dedikodu eder. görülen sekile göre tâbir olunur. aynı kamara görmek gibi tâbir edilir. Siyah kalpak giydiğini görmek ise. KAMARA Rüyasında vapur kamarasında seyahat ettiğini gören kimseye.

temiz eşe ve ailesiyle birlikte cennetlik olmasını rüya gösterir. rüya sahibinin arzularının. rüya sahibinin dünya da sahip olacağı helâl mala. namaz. ihtiyaçlarını. Kambur-lu bir kimse görmek ise.c) katında sevilen kullar arasına katılır. namaz.c) affetmediği günâhlardan birisi de kul hakkıdır. Şeker kamışı yemek. uzun bir yolculuğa çıkar. hacc. o kimse ile helâllaşması icabeder.n isteklerinin yerine gelmesine delâlet eder. üstünde kul hakkı var ise. günahkâr olur. KAMIŞ Rüyada kamış görmek ve eline almak. KAMÇI Rüyada görülen kamçı. Bazı tâbirciler kırbaçla dövmeyi. oruç gibi farzları yerine getirmeye. sıkıntıdan kurtulur. Böyle kimselerin tevbekâr olması gerekmektedir. Aynt şekilde kendisini kamçı ile dövüldüğünü gören kimse sevdiği bir kimseden va'z ve nasihatler dinler kötü huylarını bırakır Allah-ü Teâlâ'nın (c.KAMBUR Rüyasında kambur olduğunu gören kimse. Hanımını dövdüğünü gören kimse. zekât gibi farzları rüya sahibinin tam yapmadığına ve o ölmüş kimsenin aleyhinde konuştuğuna rüya delâlet eder. rüya sahibinin hakkında iyi şeyler konuşulmasına. Bir kişi bir başkasını rüyasında kamçıladığımı görürse. o kimseye Allahü Teâlâ'nın (c. hayırsız dinsiz bir arkadaşa ve kötü söz işitmeye delâlet eder. vurduğu zaman kamçı kırılırsa. rüya sahibinin ömrünün azalmasına. zina eder. rızkın genişlemesine rüya delâlet etmektedir. Bir kimse rüyasında bir hayvanı kamçıladığını görürse acele olan bir işihi hal eder. 238 . ağır bir borcun altına girer ve biraz maddi sıkıntıya düşer. o kimseye nasihatler eder ve o nasihatler o kimseyi doğru yola/döndürür. Bir kamışa dayanmak ise. Kamışı kıymetli bir madenden yapılmış halde görmek ise. Yeri kamçıladığını gören kimse. maddi sıkıntıya düşmesine işaret eder. Kalem yapılan kamışı görmek. Zira Allah-ü Teâlâ'nın (c. Bir kimse rüyasında bir ölüyü kamçıladığını görse. Bazı tâbirciler ise sırtında kamburu olduğunu gören kimse. Rüyada sırtından kambur'un yokolduğunu gören kimse. rüya sahibinin mal varlığı artar. maddi feraha erişir. ibâdet etmeye delâlet eder. gösteriş için hayır işlemeye. hayırsız ortağa da delâlet eder. rüya sahibinin bilmeden büyük bir günâha girdiğine işaret etmektedir hemen tevbekâr olup. kötü söz ile başkasının kalbini kırmaya yorumlamışlardır.c) günâhlarından dolayı gazâb eder. sıkmak ve ısırmak ise. Ayrıca kambur hayırsız evlâda. eşinden boşanır diye de tâbir etmektedirler. Kendisine bilinmeyen (gökten) yerden bir kamçı geldiğini görürse.

sinsi düşmana. bilmediği birisi kendisine bir iftira atar. hastalığa delâlet eder. evini değiştirir. Vücûdundan bir yara olmaksızın kan alktığını gören kişinin. sıhhat ve selâmete kavuşur. Şayet bir hayvanın kanıyla elbiselerinin kanlandığını görürse. sıhhatine kavuşur. Ve rüya sahibi bilmeden büyük günâhlara girmektedir. yılan kanı. tatil yapmak için gittiğini gören kimse. tehlikeli düşmana delâlet eder. hakkında yalan söz söylenir. evlât sahibi olmaya işaret eder. Hasta olan bir kişi bu 239 . sıkıntıdaysa özellikle burun kanı sıkıntıdan kurtulmaya delâlet eder. kendisinin malına haram karışır. Rüyada bir kap içine konan kan. Şöyle ki: Koç kanı. mert düşmana. akan kanı kadar malı elden çıkar. Kanın rüyasında derisinden aktığını gören kişi. Yalnız rüyada görülen kan. İnsan kanı içtiğini gören kişi. sinirlenmeye. Kanı akacak derecede birisine vurduğunu görmek. mal ve menfaate kavuşur. büyük günâh işler. rüyanın tâbiri caizse kötüye yorumlanmasına sebep olur. Hayız kanı görmek ise. bekâr kız için kocaya. Şayet memur ise. KAN Halk arasında rüyada kan görmenin rüyayı bozduğu söylenirse de. evine veya iş yerine hırsız girer. âhiriteni unutup sadece bu dünyâ ile ilgili işlere daldığını rüyası göstermektedir. Üstünün bilmediği bir yerden kana bulandığını görürse. kedi kanı.c) yalvarması gerekmektedir. hayızdan kesilmiş kadın içinde. Bir iş adamı böyle bir rüya görürse. Ayrıca rüyada kameranın objektifine bakmak.KAMP Rüyada bir kampa. uzak bir yere tayin edilir. Bir kimse rüyasında ellerinde kan olduğunu görürse. bu doğru değildir. Tevbekâr olması ve iki yakasının bir araya gelmesi için Allah-ü Teâlâ'ya (c. bütün fitne ve belâlardan kurtulur.KAMYONET Rüyasında kamyon veya kamyonete bindiğini gören kimse. KAMYON . şiddetli bir hastalığa yakalanmaya delâlet eder. âhiretini hiç düşünmeyip hep bu dünyâ işleriyle uğraşmaktadır. Arkasından kan çıktığını gören kişinin. KAMERA Rüyada kamera ile film çekiğini gören kimsenin. neş'eli günlere|de işaret edebilir. yeni gireceği bir işten çok az zararlan selametlen kurtulur. Bir uzvundan kan aktığını gören bir kimse hasta ise. hayvanın cinsine göre bir düşman edinir. hâmile kadın için düşük yapmaya.

paraya delâlet eder. işlerin kolaylaşacağına. ömrü nihayet bulur. Rızkı kapanır.KANALİZASYON İçinde su olan bir kanalı rüyada görmek.rüyayı görürse. KANARYA Sevilen bir kuş olan kanaryayı rüyada görmek. Bazı tâbirciler kanadın uçulmayacak şekilde ağır geldiğinin görülmesini. erkek evlâda yorulur. KANDİL Rüyada kandilin sönmesi. yakın zamanda ayağa kalkar. evliler içinse güzel bir tatile çıkmaya tâbir edilir. güzel söz söyleyerek iki dostunun arasını düzeltir. hasta olanın ölmesine. hastalıklardan şifa bulunacağına delâlet eder. KAN ALMAK Bir kimse rüyasında kan aldığını görürse. hayırsız mala. bekâr bir kimse için evlenme teklifi almaya veya rüya sahibinin yeni bir işe girmesi şeklinde rüya tâbir edilir. KANAT Rüyada takılan kanat. sıhhate kavuşmasına işaret eder. Kandil ışığının sönmüş olduğu görüldüğünde. işlerinin düzelmesine. KANAL . şayet başkası bu rüyayı görürse. Kanadın kırıldığını gören kimsenin çocuğu hastalanır. Rüyada görülen kanalizasyon. işlerin bozulacağına ve hiç umulmayan bir engel çıkacağına rüya işaret eder. rüya sahibi tüccar 240 . feraha çıkılacağına. o kimsenin karısı hâmile ise o çocuğun âlim olmasına. şayet kendi kânı alınırsa. ard arda gelecek kısmete. bir günâhına tevbe etmesine delâlet eder. KANAPE Kanape görmek. rüya sahibinin günâhlarının çokluğunu gösterir demişlerdir. bekâr için iyi huylu bir eş bulmaya. günahkâr bir hayata. rızkının artmasına. herkesi kötüleyen bir kimseyle rüya sahibinin tanışacağına rüya delâlet eder. bazen de kandilin yanması. KANCA Kanca görmek. kandilin yanması.

namaza başlar. Dar bir kapıdan çıkıp geniş bir kapıya geçtiğini gören kimsenin. kapının değişmesi. kalp rahatsızlığı meydana çıkar. çünki düşünmeden girdiği bir iş başına büyük felâketler gelmesine sebep olur. kap pisse.c) yolunda olduğuna. rüya sahibinin manevî hallerinin güzelliğine. günâha. zengin ise fakir olur. hasta ise sıhhat. dinini düzeltir. Elinde kandil yandığını gören kimsenin. Cami kandilleri. güzelleştiğini gören kimse. işini kaybedebilir. evi satılır. gizlice sadaka vermeye. kız evlâdı olur. sadakatsizliğe. namuslu eşe.ise. işleri açılır. demirse. Kapının göğe açılması. KANTAR Rüyasında kantar gören kimse. Hâmile bir kadın az ışıklı bir kandil eline alırsa. fitneye delîldir. kap kırıksa. kapının kapanması. ev halkının geçimsizliğine işaret eder. KAPAN Rüyasında kapan gören kimse. hayırlı bir erkek evlâd sahibi olmaya delâlet eder. Kapısının kırıldığını gören kimsenin. gümüş ise. gerçek müslüman olur. Kapısının yenilendiğini. yeni girdiği bir işten zarar eder veya eşi hastalanır hatta ölüm haline girer. şöhreti artar. eşi hastalanır. Şayet rüya sahibi memur ise. fakirliğe. çok dikkatli olmalıdır. rızkın azalmasına delâlet eder. Rüya görülüş şeklinin tam tersi olarak tâbir edilir. hastalığa. Bilinmeyen bir kapıdan giren kimsenin. malı artar. boşanmaya. altınsa. tarikata gireceğine ve âlim bir evlâda sahip olacağına işaret eder. zengin olur. afiyet bulur. kap bozuksa. Kaba konulan kandil görmek. hayırısız işe ve eşe. Kapısını satıldığını gören kimsenin. KAPI Rüyada açık kapı görmek. Kapının sağlamlığı. sır kapısı. üzüntü ve kedere uğrar. hiç ummadığı bir yerden önemli bir malı gelir. mevkisi yükselir. fakir ise zengin olur. rızkın çoğalmasına. mala. hayırlı evlâda. duaların kabul olmasına. Kap topraksa. tasavvuf ehlinin sohbetlerinde bulunmaya. kabın cinsine göre rüyanın tâbir edilmesine sebep olur. o kimsenin Allah-ü Teâlâ'nın (c. 241 . teheccüd namazına başlayacağına.

KAPICI Rüyasında kapıcı olduğunu gören kimse. o iş kendi lehine sonuçlanır. Rüyada görülen kapı kilidi veya mandalı. Bozuk işi varsa düzelir. Kapı halkası birbirine bağlanırsa. Oradaki pislikleri atarsa. rızkı bollaşır. Mevkisi yükselir. ortak bir işi hal olur. âlim olur. uzak bir yerden ahbabı gelir ve onun evine bereket getirir. KANGURU Rüyasında kanguru gören kimsenin. KANDİL SİMİTİ Rüyada kandil simitj yemek ve hediye götürmek. bir hayır işi yapıp büyük bir sevap kazanılacağına işaret eder. Kapı çaldığını gören kimse. Kaplumbağa eti yerse. zinadan olan çocuğa. malını emin ellerde muhafaza eder. hastalıklardan veya kötü huylarından kurtulur. Kapı kilidini kitlediğini gören kimse. KAPLUMBAĞA Rüyasında kaplumbağa üstüne bindiğini gören kimse. KAPLICA Rüyasında kaplıcaya gittiğini gören kimse. Hasta yakını varsa iyileşir. Şayet kaplıcanın içini temiz görürse. kaplumbağayı elinden atarsa. KAPI HALKASI Rüyasında kapı halkası gören kimsenin. daha doğrusu doğru yolu bulup hak yoluna döner. fakir ise zenginliğe. KANSER Rüyasında kanser olduğunu gören kimse. o rüya sahibi itikatta doğru yolu bulur ve imanı gürleşir. şayet kapı halkaları birbirinden ayrılırsa. hapise düşmeye. bir âlimden ders alır. zorla karışık bir işe sokulmak istenmektedir. eski ilimlerde çok büyük 242 . ortaklığı ayrılır. İslâm'ın emirlerini yerine getirmeye başlar. o iş kendi için hayırlı olur. politikaya atılır veya memuriyete girer. ilmi azalır. namaz kılmıyorsa namaz kılmaya veya hile ile elde edilen mala işaret eder. kaplumbağaya sahip olursa. başkası tarafından iftiraya uğrar. eşi namuslu olur.

KARADUT Karadut topladığını yediğini gören kimse. Kar da ayak izlerini görmek. KAPLAN Rüyada kaplan gören kimse. Rüyadaki kar. biriktirdiği parayı veya malını evlâdı lüzumsuz yere sarf eder. rızkın bollaşmasına. KARACİĞER Bir kişi rüyasında karaciğerini eline aldığını görse. yakınlarında olan birisi içkiye başlar. içkiyi bırakmasına yardımcı olması gereklidir. iyi bir haber almaya yeni bir işe girmeye delâlet eder. üzüntü ve sıkıntının gitmesine. pek hayra yorulmaz tam sonuçlanacak bir işin engellenmesine i§aret eder diyebiliriz. Rüya sahibinin o yakınını ikaz etmesi. Kendi sözü dinlenen bir kimse olur. Çocukları iyi bir işe girer. sıhhate kavuşmaya delâlet eder. o sene mahsulü bol olmasına rızkın genişlemesine hâmile kadının erkek doğurmasına rüya işaret eder. bir yakını ölür. KAR Kar'ı mevsiminde görmek. KAPUSKA Rüyasında kapuska pişirdiğini gören kimsenin. gizli bir işin meydana çıkması diye tâbir etmişlerdir. mala kavuşur. bağırsaklarıyla ilgili bir hastalığı meydana çıkar fakat kısa zamanda şifa bulur. KAPTAN Rüyada kaptan görenin. Ciğerinin kesildiğini görse. çürük mal da demişlerdir. Rüya sahibi çiftçi ise. hasta bir akrabası şifa bulup sağlığına kavuşur. kan hastalığına tutulur. dikkatli olması gerektiğine rüya işaret eder. hileli bir işin çözümlemesi. Yalnız kar çiçek açmış ağaç üzerine yağarsa. hastalanır. 243 .mertebeye sahip olur diye rüya tâbir edilir. karışık bir işini selametlen çözer. işlerinin başına iyi bir kimse geçer onun önderliğinde işi açılır veya rüya sahibinin kendisi hayırlı bir işe girer. daima iyilik sıhhat bereket bolluk işaretidir. Bazı tâbirciler kaplumbağayı. Bazı tâbirciler ciğer. rüya sahibinin dürüstlüğü meydana çıkar. Ciğerinin büyüdüğünü görürse. Ciğerin yendiğini gören kimsenin de.

Bazı tâbirciler karabiberi. iş iflâsına. manevî borçlarına yönelmesi gerektiğine. mahkemelik işe.KARAFATMA (Hamamböceği) Rüyasında karafatma adlı böceği gören kimsenin evine hırsız girer ve onu dünyâ işleriyle fazlaca meşgul edecek bir arkadaşa sahip olur. Namazına. yediği bir yiyecekten zehirlenir veya kötü bir söz işitip çok üzülür. KARNIYARIK Rüyasında karnıyarık pişirdiğini gören bir kadının gizli bir sırrı ortaya çıkar. Kırmızı karanfil. kötü evlilik. dikkatli olması gereklidir. kötü arkadaşa. orucuna yâni. Pembe karanfil: sadakatli eşe. hastalığa. neş'eli arkadaş gurubuna da girmeye sevinçli haber almaya da yorumlanabilir. kısmet açılmasına. hareketlerine ve yaşayışına düzen getirmesi gereklidir. KARAGÖZ Rüyasında karagöz gören kimse. rızkın bollaşmasına. Sağlığı bozulur. Beyaz karanfil. romantik aşka. Karanfil toplamak. temiz eşe. 244 . kedere. iftiraya. dostlarını Allahü Teâlâ'nın (c. zorluk içinde kazanılan kıymetli mal olarak da tâbir etmişlerdir. dedikoduya rüya yorumlanır. Eşi ile arasını açacak bir fitne insanla tanışır. Acı haber alınması diye de rüyayı yorumlayan tâbirciler vardır. Dikkatli olması gereklidir. KARABİBER Rüyasında karabiber yediğini gören kimse. boş mal. bereket. dünyâ işlerine dalıp âhiret hayatını unutmuş kabul edilir. rızk artmasına. Rüya sahibi hep bir hayalin peşindedir. KARAKOL Rüyada karakola gitmek. Rüyada Karagöz. KARANFİL Rüyada karanfil görmek. boş çabaya işaret eder. KARBONAT Boş söz. Sarı karanfil. hayırsız iş.c) rızâsına uygun kimselerden seçmesi gerekmektedir. yalnız yapılan suça. umulmadık yerden gelen paraya rüya delâlet eder. Ayrıca rüya sahibinin dost bildiği bir arkadaşının aslında düşman olduğu meydana çıkar. karanfilin rengine göre rüyanın yorumlanmasına sebep olur. işin açılması. zarara dinde zayıflığa.

Kartalı uçarken gören kimsenin. değerli bir malın kaybolmasına ve hırsızların rüya sahibine musallat olmasına rüyayı yorumlamışlardır. yakınını kaybeder. kaba yalancı hilekâr bir arkadaşı bir dostu gösterir. hidâyetten sapıklığa ve bid'at'a girmeye rüya delâlet eder. karınca tutmak sabır gerektiren bol kazançlı bir işe. rızkın azalmasına. anasının kamında gören kimse. karnının büyüdüğünü görmesi ilimde ve mevkide yükselmeye delâlet eder. Bazı tâbirciler karnının üzerinde ot bittiğini görmeyi. KARTAL Rüyada kartal olduğunu gören kimse. karıncaların kaçmasını. Karga yavrusu rüya sahibinin akrabalarından uzaklaşacağına. zengin olmasına. o kimsenin hasta ise ölmesine veya cimriliğene yorumlamışlardır. uzun ömre. hastalıktan kurtulur. yetim malı yemeğe ve rüya sahibinin malına haram karıştırdığına rüya işaret eder. salih kimselerden olur. tevbe etmeden ölmeye. Karnının üstünde süründüğünü görse. Karnının varıldığını görmek hastalanmaya. günahkâr olmaya. kartal sesini duyan kimse. kendisine faydası olmayacak bir işe girer ve boş şeylerle vaktini geçirip ziyan eder. kuvvetli erkek evlâda sahip olmaya ve bazen de bu kuşu görmek. Karın içine giren kimse hapse düşer. Karnının yırtıldığını görse faiz yer veya dükkânı yağma edilir. karınca öldürmeyi. bir münakaşa da muzaffer olur. karıncanın çoğalması rızkın bollaşmasına ağız burundan karıncanın çıkması rüya sahibinin şehid olmasına. mevkisi yükselir. Kartal tutıpak. Karnında hastalık olduğunu görse. KARINCA Rüyada karınca yemek uzun ömre. fakirliğe düşer.KARGA Rüyada görülen karga kuşu. Karnından bir şey çıktığını gören kimse. çeşitli şekilde tâbir olunur. Karganın öldüğünü görse malının azalmasına iyi arkadaşıyla darılmasına veya eşinin hastalanıp sonra iyileşmesine rüya delâlet eder. mala kavuşmasına ve iyi bir işe girmesine delâlet eder. 245 . Karnını boş görürse malını kaybeder. ölür veya hapse girer. karnından ateş çıktığını görmek. KARTON Rüyasında kartona resim yaptığını veya bir şeyler çizdiğini gören kimse. çokça mala. KARIN Rüyada görülen karın.

KASAP Rüyada kasap görmek; Azrail (a.s) olarak yorumlanır. Kasabın bıçağı; hastalıktan katılmaya, ameliyat olmaya, kuvvet, kudret diye tâbir olunur. Kendinin kasap olduğunu görmek; Allah-ü Teâlâ'ya (c.c) karşı olan borçlarını yerine getirmediğine rüya işaretçidir. Hapiste olan bir kimse kasap görürse; hapisten kurtulur. Bir yakınını kestiğini gören, o yakınının yardımcısı olur onu büyük bir günâh işlemekten alıkor. KASIRGA Rüyada kasırgaya tutulduğu görülen bir kimse; yakın bir zamanda ailesini kaybederek yanlış davranışlar içine girer ve büyük üzüntülere sebep olur diyebiliriz. KAŞ Rüyada erkek için kaş; ziynete, din yüksekliğine, mertebenin artmasına, iş fazlalığına, doğruluğun artmasına dinin ve mertebesinin yükselmesine, doğruluğa mükafata rüya işaret eder. KAŞIK Rüyasında kaşığının kırıldığını gören kimsenin malı azalır, rızkı kapanır, eşi hastalanır, kaşık satın alanın ise yakında işleri açılır, rızkı bollaşır, bekâr ise evlenir, hâmile kadın rüyasında kaşık aldığını görürse kısmetli bir kız çocuğu doğurur. Bazı tâbirciler kaşığı; bolluk bereketin işareti olarak tâbir etmişlerdir. KAŞINMAK Rüyada kaşınmak; akrabasından çok yakınından o kimsenin zarar göreceği anlamına gelir. Alnının kaşındığını gören kişinin sıhhati bozulur. Başkasını kaşıdığını gören kişi o kimseden dince kötülük görür. KATIR Rüyada görülen katır; çeşitli şekilde yorumlanır. Katıra bindiğini gören kimse, yolculuğa çıkar. Şayet bindiği katır dişi ise eşine hainlik edip zina suçu işler. Katırın doğurduğunu görmek; kısır bir kadını gösterir. Ayrıca bazı tâbirciler malın çoğalması rüya sahibinin zengin olması diye de yorumlamışlardır. Katıra dönüştüğünü gören kimse; inadı yüzünden yanlış bir iş yapar, büyük günâha girer dikkatli olması gereklidir. Katır sütü içtiğini gören kimse; evlâdından zarar görür. Hanımı kendisine hainlik eder diye rüya yorumlanır.
246

KATMER Rüyasında pişmemiş çiğ katmer hamuru gören kişi; bir habere üzülür, pişmiş katmer yiyen kimseye; iyi bir haber ulaştırılır rüya sahibi bu habere çok sevinir rızkı artar. KAVAL Rüyasında kaval çaldığını gören kimse; boş konuşan lüzumsuz işlerle uğraşan birisiyle arkadaş olur ve o arkadaş kendisine dünyevî ve âhiret hayatını kayıp ettirir. Bazı tâbirciler de kaval çalmayı; Kur'ân okumayı öğrenmeye çalışmak diye de yorumlamışlardır. KAVAK Rüyada görülen kavak uzun ömre, iyi bir dostluğa, yeni bir ev olmaya işaret eder diye tâbir edilir. KAVUN Kavun yediğini gören kişi şayet hapisse hapislikten kurtulur. Kavun satın aldığını ve o kavunun da çok tatlı olduğunu gören kimse sıhhatli ve faydalı bir ömür sürer. Ham kavun; iftiraya, fitneye, üzüntüye işaret eder. Kavun attığını gören kimse; işini eşini ve çok sevdiği kaybeder ve çok büyük üzüntüye düşer. KAVURMA Rüyasında kavurma yaptığını gören kimse; gizli bir günâh işler, şayet yaptığı o kavurmayı yerse o gizli günâhı meydana çıkar ve bu yüzden mevkisini kaybeder ayrıca dostlarının yanında manevî değerini kaybederce arkasından dedikodu edilir. Rüya sahibi çok üzüntü duyar. KAYA Rüyada görülen kayalar; sabırlı bir kadına, kararlı azimkar iş yapmaya rüya işaret eder. Evinin etrafında kayaların çoğaldığını gören kimsenin rızkı bollaşır, işleri artar ve mal varlığı çoğalır. Eline kaya aldığını gören kimsenin; şöhreti itibarı artar. Halk tarafından tanınan kimse olur. Kayanın parçalanması ise şayet o kimse dindar bir kimse ise tarikata girip hak yolunda yürür. Kalbinin kaya olduğunu gören kimse günahkâr olur Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) rızasını kayıp eder. Bu rüya sahibinin hemen tevbekâr olup Allahü Teâiâ'ya yönelmesi gereklidir.

247

KAYAK Rüyasında karda kayaklan kaydığını gören kimse hayırlı bir yolculuğa çıkar bu yolculuk onun hem işinin açılmasına hemde sıhhatinin artmasına vesile olur. KAYIK Rüyasında kayığa bindiğini görenin malı artar, evinin bereketi artar, Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) lütuf ve merhametine sığınır, bekâr bir kimse bu rüyayı görürse Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) yolunda olan birisiylen evlenir, onunla mutlu bir beraberlik kurar. Yelkenli kayığa bindiğini gören kimsenin üzüntüsü sıkıntıları giderilir. Yeni bir işe girer o işten büyük kâr sağlar ve işten alnının akıyla çıkar. Rüyasında kayık küreği çektiğini gören kişi; sıkıntılarından kurtulur ve ona iki âlemde de yardımcı olacak iyi bir arkadaşa sahip olur. KAYIŞ Rüyada kayış taktığını gören kimse; iyi bir yolculuğa çıkar, hanımı hâmile ise iyi bir evlâda kavuşur. Kayışı boynuna taktığını gören kimse, birisinin emrine girer ve o kimse onun gizli bir sırrını öğrenir, ona şantaj yapar. KAYMAK Rüyada kaymak yemek, kaymak görmek; faydası çok olan hayırlı mal, iyi bir iş, toplu bir para diye tâbir edilir. Bazı tâbirciler rüya sahibinin Hacc'a gideceğine rüyası işaret eder de demişlerdir. Kaymak dağıttığını gören kimse ise büyük bir hayır işi yapar, fakirlere zekât verir ve sadaka dağıtıp Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) rızâsını kazanır. KAYMAKAM Kendisinin rüyada kaymakam olduğunu kaymakamla konuştuğunu gören kimse; yakın zamanda devlet kapısında olan bir işini hal eder, çözümsüz görülen bir işi basit bir sebeplen sonuca ulaşır ve rüya sahibi çok sevinir. Ayrıca iyi bir iş değişikliği de yapabilir. KAYNANA - KAYNATA Rüyasında kayınvalide olduğunu gören kimse kız tarafı olarak bir dünür-cü işine karışır, kayınbaba olarak görürse erkek tarafı olarak bir dünürcü işine karışır. Her ikisi de rüya sahibi için hayırlıdır. Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) rızâsını alır. Çok büyük sevaba girer.

248

KAZÂ Rüyasında kaza yaptığını gören kişi; malca bir ziyân'a zarara uğrar, şayet kazada malını canını kaybettiğini görse; başına gelecek bir felâketin rüyası habercidir. Böyle bir rüya gören bir kimse; derhal bir fakiri giydirip malının kirini (zekâtını) verip başına gelecek musibeti def etmesi gereklidir. Rüya uyarıcıdır. KAZAK Rüyasında kazak ördüğünü, kazak satın aldığını gören kimse uzun bir yolculuğa çıkar. Hasta bir yakını iyileşir hiç ummadığı bir yerden bir miktar eline para geçer. KAZIK Rüyada görülen kazık; rüya sahibinin soyundan çıkacak şöhretli iyi bir alim zât'ı gösterir. Bir eve kazık çaktığını gören kişi, birisine aşık olur ve onunla evlenir. Demir kazık çok mala, hayırlı evlâda işaret eder. Kazığın tepesine çıktığını gören kimse bir âlimden ders alır târikat'a girer. Kazık batması o kimsenin malının bir zarara uğramasına ve hakkında çıkarılan dedikoduya. Yeni evli birinin kazık çakması hâmile kalınmaya, hayırlı uzun ömürlü bir evlâda işaret eder. KAZMA - KAZIP ÇIKARMA Rüyada kazma aletini gören kimse; meşakkatli kazancı az olan bir işe girer. Hayırsız birisiyle arkadaş olur. Kazıp çıkarmak ise; çıkarılan şeyin cinsine göre rüya tâbir olunur. Meselâ: Kabir kazıp ölü çıkarmak; gizli bir hazineyi, kayıp olan bir malı bulmaya, unutulmuş bir borcun yeni ödenmesine işaret eder. Yeri kazıp yenecek bir şey çıkarmak; yeni bir işe girip rızkın bollaşmasına ve bu rızkın Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) rızâsına uygun harcanacağına rüya işaret eder. Yeri kazıp ölü kemikleri çıkarmak; büyük günâh olan, bid'ati işlemeye ve günahkâr olmaya yorumlanır. Kuru toprağı kazmak; çıkarılan toprak kadar mala sahip olmaya işaret eder. Bazen de yakın dostunun ölüm haberini duymak diye rüya tâbir edilir. Kuyu kazdığını görmek; kendisinin bir işine fesat karıştığını rüya gösterir. Kuyunun içine girerse; başı devletten yana derde girer, mahkemelik olur, hatta hapise düşer. Kazılan bir yeri örttüğünü görmek; bir yakınının bir günâhını örtüp Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) rızâsını kazanmaya işaret eder. Kazılan bir yere düşmek; bir dostu tarafından ihanet edilmesine veya eşiylen arasının açılmasına rüya delâlet eder.

249

KEBAP Rüyada görülen çiğ kebap çocuğuna veya yakın akrabaya gelecek fitnenin habercisidir. Ateşte pişmiş kebap yemek, görmek; helâl olmayan mal diye tâbir edilir. Kebap edilmiş kuş türü hayvan eti bir kadın tarafından hile ile elde edilen maldır. Kebap edilmiş sığır eti; çok mal, hesapsız servettir. Kebap edilmiş deve eti hayırlı erkek evlât, kazançlı bir ortaklık diye tâbir edilir. Kebap edilmiş koyun, kuzu eti; rızk, bolluk, iyi kısmet, hayırlı bir evlilik, iyi evlâtlar diye tâbir olunur. Bazı tâbircilerde kebap etini; sıkıntı, üzüntü, keder ve hastalık diyerek de tâbir etmişlerdir. Ayrıca rüyasında kebap satın almaya gittiğini gören kimse; kardeşini veya çocuğunu bir alime götürüp ders aldırır, onun eğitimine yardımcı olur. Rüyasında kebapçı olduğunu gören kimse ise; hile yoluyla bir işte başarılı olur, fakat o iş ona sıkıntı üzüntü getirir. Kebap şişi aldığını temizlediğini gören kimse; sıkıntılı bir evlilik yapar, şayet evliyse eşiylen arası bozulur veya evlâdının sıhhati bozulur. Ayrıca hâmile kadın çocuğunu düşürme tehlikesi geçirir. KEDİ Rüyada görülen kedi; hırsızlığı, mal kaybını ve iflâsı işaret eder. Kedi olduğunu gören hırsızlık yapar veya bir dostunun hırsız günahkâr olduğunua öğrenir. Kedinin tırmaladığını gören kimse, tedavisi uzun süren bir hastalığa tutulur. Evinin kediler tarafından istilâya uğradığını gören kimse koğuculuk yapan birisinin iftirasına uğrar çok üzüntü çeker. Bazen de kedi; faydasız işlerle oyalanıp kendini ele güne rezîl eden adama işaret eder. Rüya; kendini beğenmiş bir arkadaşın getireceği maddî ve manevî zararları gösterir. Bazı tâbirciler kedi miyavlamasını gizli bir sırrın meydana çıkması şeklinde de tâbir etmişlerdir. KEFEN Rüyasında kefenlendiğini gören kimsenin; başı ve ayakları açıkta kalırsa, açıkta kalan yerinin büyüklüğüyle orantılı günâha girer ve tevbekâr olur. Kefen satın alması; ölümcül bir hastalığa, dindeki bozukluğa delâlet eder. Ayrıca rüyasında kefenlendiğini gören kimse; ölümü düşünerek Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) emrettiği gibi yaşamaya başlar, Allahü Teâlâ'nın rızâsını kazanır. Kefen soyduğunu, ölüyü soyduğunu rüyasında gören kimsenin; dünyâ işlerinin bozukluğuna, imanındaki zayıflığa, kâfir ve bid'ât sahibi arkadaşlara, sırların ifşa edilmesine, haram mal kazanmaya kısaca günahkâr olmaya rüyası işaret eder. Bu rüya sahibine uyarı niteliğindedir, hemen abdest alıp rüya sahibi tevbekâr olup Allah-ü Teâlâ'ya (c.c) yalvarmalıdır.
250

KEFİL OLMAK Rüyasında kefil olduğunu gören bir kimse; helâl mal ile rızıklanır, bir arkadaşı ile hayırlı bir işe girer ve o arkadaşından iyilik görür. Bazı tâbirciler bu tâbirin, tam tersini de söylemişlerdir. KEK Rüyasında kek yaptığını kek yediğini gören kimsenin; iyi dostları olur ve ona yakında uzak bir akrabası ziyarete gelir bu arada da ev huzursuzluğu ortadan kalkar bozuk olan sıhhatini tekrar kazanır. KEKEME Konuşurken kekelediğini gören kimse iyi bir işe girer. Bu biraz söz söylemekle ilgili (hatiplik-vaizlik) veya müdürlük yöneticilik olur. insanlar arasında iyi bir mevkiye sahip olur diyebiliriz. KEL Saçlarının döküldüğünü gören kimsenin sevdiği bir yakını ölür veya kendisi çok büyük bir üzüntüye düşebilir. Bazı tâbirciler rüyayı yangın habercisidir demişlerdir. KELEBEK Çiftçilerin rüyada kelebek görmesi o yıl mahsulün bolluğuna, bereketine işaret eder. Kelebek tuttuğunu gören kimse; romantik bir eşe sahip olur, resim san'atıyla uğraşır, ilimsiz el san'atlarıyla ilgilenir, dünyevî hayata ve eğlenceye düşkün olur. Bazı tâbirciler sarı kelebek hastalık habercisidir demişlerdir. Lamba etrafında uçan kelebek görmek hayırsız evlâda, hayalprest eşe rüya delâlet eder. KEMAN Rüyasında keman çaldığını gören kimsenin hayırsız boş işlerle ömrünü tüketmekte olduğuna, âhiret hazırlığı olan hayırlı işlerden uzak kaldığına rüyası işaret eder. Bu rüya sahibini uyarıcıdır. Bazı tâbirciler rüyada keman çalmayı; hissi yakınlık kurmaya, aşık olmaya diyerek rüyayı yormuşlardır. KEMENT Rüyasında kement attığını gören bir kimse; kendisine kazanç getiren yeni bir işe girer fakat bu işi elde edinceye kadar bayağı bir zaman mücâdele etmesi gerekir.
251

KEMER Rüyada görülen kemer; eşine düşecek mirasa, mala, hayırlı kısmetli olacak bir çocuğa ve iyilik rızk bolluğu getirecek misafire delâlet eder. KENE Rüyasında kene gören kişi; kendisini iyi bir dost, arkadaş olduğunu gösteren ancak aslında çok kötü huyları olan, zararlı birisiyle arkadaş olur ve onun çok büyük kötülüklerini görür. KEMİK Rüyasında kemik aldığını yaladığını gören kişi; malına faiz karıştırıp haram yer veya içki müptelası olur ayırca bir yakınının kendisine olan ihanet halini öğrenir. Kötü bir haber alır. Bazı tâbirciler ise; hastalık habercisidir, evlâd ölümü, zekât borcu olarak da rüyayı tâbir etmişlerdir. KEPÇE Kepçe ile mal, yiyecek dağıttığını gören kimse, hayır hasenatta bulunur "veren el alan elden hayırlıdır" sözü gereği büyük sevaba kavuşur, rızkı bollaşır ve hayırlı bir erkek evlâdı olur. Yaşlılıkta sıkıntı yüzü görmez. Şayet tersi olarak yâni kepçe ile mal aldığını görürse; malının zekâtını vermediğine ve işlerinin bozulacağına rüyası işaret eder, KEPENEK Rüyasında kepenek örtündüğünü gören kimse, bir şeyhe bağlanıp Allahü Teâlâ'nın takva yolunu seçerek dînini kuvvetlendirir ve Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) rızâsını kazanıp cennetle müjdelenir. KEPENK Kepenk kapadığını rüyasında gören kimse, yeni bir dükkân açar, kepenk açtığını gören kimse, girdiği bir işten malca ziyana uğrar borçlu olan bir adamda malı kalır veya mahkemeye işi düşer diye rüyası tâbir olunur. KERESTE Rüyasında kereste işiyle uğraştığını, kereste satın aldığını, sattığını gören kimsenin; eşiyle arasına nifak girer, çocuklarını iyi terbiye
252

edemez, çocukları veya ailesinden birisinin yaptığı iyi olmayan bir işi duyar ve rüya sahibi çok üzülür. KEREVİZ Kereviz pişirmek, yemek; rüyanın hayırla yorulmasına neden olur. Kereviz iyi kısmet, helâl mal diye de bazı tâbirciler tarafından nitelendirilmiştir. KERPİÇ Rüyasında kerpiç tuğladan ev yaptığını gören kişinin; evliyse eşiyle arası açılır. Şayet bekârsa ilerde boşanma ile sonuçlanacak bir evlilik yapabilir. Mutlak rüya sahibi ailesine danışmadan, onaylarını almadan bir evliliğe kalkışmamalıdır. Hâmile bir kadın veya eşi hâmile olan bir kimse bu rüyayı görürse doğacak çocuk sıhhatli olmayan zayıf kilolu bir çocuk olarak dünyâya gelir. Bazı tâbirciler de kerpiç görmeyi trafik kazası diye de tâbir etmişlerdir. Kerpiç satan, yapan bir kişiyi rüyada görmek ise helâl olmayan, hayır getirmeyen mal diye tâbir edilir. KERTENKELE Rüyada görülen kertenkele; baştaki adamın rüşvet yediğine, helâl olmayan, haram karışan mala, hîlekâr dosta, akrabaya, hayırsız olan evlâda veyadinin de fitne, fesad olan adama işaret eder. Bazı tâbirciler ise uzak bir akrabanın ölüm haberini almaya veya üzüntülü karışık işe girileceğini de gösterir diyerek rüyayı tâbir etmişlerdir. Kertenkeleyi çok büyük olarak rüyada görmek; büyük bir iş, mevki yükselmesine delâlet eder. Bir çok kertenkele görmek ise; rüya sahibinin etrafını menfâatperes arkadaşlarının sardığına işareteder. KERVAN Kervanlan evine mal geldiğini gören kimse, bol kazanç getirecek bir işe girer, bekâr ise mutlu bir evlilik yapar ve malca zengin olur, dinini kuvvetlendirir, takva sahibi Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) dostu olan kimselerle arkadaş olur, hayırlı bir yolculuğa çıkacağına ve rızkının artacağına rüya delâlet eder. Bir kadın rüyasında kervana katıldığını görürse kısmeti gür, nasibi bol olan bir hayırlı erkek evlâd doğurur diye tâbir edilir. KESE Rüyasında beline para kesesi taktığını gören kimse unutmuş olduğu bir borcunu alır veya büyük bir işe girer. Keseye bir şeyler doldurduğunu gören kimse yeni bir ev alır, eşi kız doğurur veya
253

yakınlarından birisinin evlenmesi için dünürcü olur. Bazı tâbirciler ise kese görmeyi; hasta insanın ölmesi diye de tâbir etmişlerdir. KESER - KESKİ Rüyasında keser gören bir kimsenin; uzun dilli lafını bilmeyen kimse olduğuna rüyası delâlet eder. Ayrıca uzun dili yüzünden çok sevdiği dostlarını kaybedeceğine rüyası işaret eder. Hasta bir kimse rüyasında keser görürse sağlığı daha bozulur. Kısaca şöyle diyebiliriz rüyada görülen keser, keski gibi şeyler pek hayra yorulmaz. KESTANE Kestane yediğini satın aldığını gören bir kimsenin eşiylen ailesiylen arası bozulur, şayet bir talebe bu rüyayı görürse derslerinden kırık not alır, bir çiftçi bu rüyayı görürse o sene mahsulünü soğuk yakar. Kestane pişirdiğini gören kişi Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) âşkına tutulur, günâhlarına tevbekâr olur ve duası Allahü Teâlâ'nın katında inşâAllah kabul olunur. KEKİK Kekik topladığını kuruttuğunu veya satın aldığını gören kişiye rüyayı gördükten sonraki ilk hafta bir çok misafir gelir onlara edeceği ikram itibar onun çok büyük sevaba girmesine sebep olur. Ayrıca bazı tâbirciler kısmetli çocuk, hayırlı dost diyerekte rüyayı tâbir etmişlerdir. KEŞKEK Rüyasında keşkek pişirdiğini yediğini gören kimsenin; evlenme çağında evlâdı varsa evlâdına iyi bir kısmet çıkar veya yakında bir düğün daveti alır. Bekâr ise evlenir, kısmetli bir nasibi çıkar. Hâmile bir kadın rüyasında keşkek yediğini görürse yeni iş yeni mal gelmesine sebep olacak kısmetli bir kız evlâd doğurur. Bazı tâbirciler ise rüyayı hayırlı bol kazançlı işe girmek diyerekte tâbir etmişlerdir. KETEN Rüyasında ketenden yapılmış elbise giydiğini gören kimse; yakında iyi bir işe girer ve mevkisi yükselir. Kazancı artar, hayırlı arkadaşlarla dost olur diye rüyası tâbir edilir. Keten bitkisini söktüğünü yolduğunu gören kişiye; rüyası işlerinin çok bozulmasına işaret eder. KELEPÇE Rüyasında bileklerine kelepçe takıldığını gören kimsenin; bir
254

arkadaşı ile veya ailesinden birisiyle arası bozulur ve mahkemelik olabilir. Hapiste olan bir kimse bu rüyayı görürse yakında af çıkar o rüya sahibi hapisten kurtulur diyebiliriz. KIBLE Rüyasında kıbleye karşı durup duâ ettiğini görmek; Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) yolunda bir hayır yapmaya ve dini vazifelerini yerine getirmeye, takva sahibi bir dost sahibi olmaya ve bir fakiri sevindirmeye rüya delâlet eder. Şayet rüya sahibi kıbleye arkasını döndüğünü görürse büyük günâha girer. KIL Bir kimse rüyasında vücudundaki kılların arttığını görürse; günâhı çoğalır, rızkı artar, malına haram karışır. Kılların döküldüğünü görürse günâhları işlediği bir hayırdan dolayı azalır, itibâr kazanacak bir iş yapar mevkisi yükselir şöhreti artar. Bazı tâbirciler rüyada kıl görmeyi dünyâsını, âhiretine tercih eden kişiye rüya delâlet eder diye tâbir etmişlerdir. Rüyasında kıl bitmemesi gereken yerde kıl bittiğini görmek; çok borçlanmaya, bütün kazandıklarının elinden gitmesine delâlet eder. Dilde kıl bittiğini görmek güzel söze, ilim ve zekaya yorumlanır veya avucunun içinde kıl bittiğini görmek zahmetsiz kazanılacak paraya rüya yorumlanır. KILÇIK Rüyada balık kılçığı, balık yedikten yâni önce tüm balığı arkasından balığın kılçığını görülürse; kazançlı olan bir işine engellemeler çıkar biraz mal veya para kaybına uğrar. KILIÇ Rüyasında kılıç taktığını gören kişi; devletle ilgili yüksek bir mevkiye atanır. Hâmile bir kadın kılıç taktığını, aldığını görse; cesur bir çocuk doğurur. Kılıcın ağırlaştığını, büyüdüğünü görmek; menfaat sağlanılacak büyük bir işe girileceğini gösterir. Kılıcın kırılması düşürülen veya ana karnında ölen çocuğa delâlet eder. Bazı tâbirciler hastalık ölüm diye de rüyayı tâbir etmişlerdir. Kılıcın körlenip, kesmediğini gören kişi; ailesine sözünü dinletemez olur ve hakkında çirkin dedikodular çıkarılır. Kılıç yuttuğunu gören kişi düşmanının sevmediği bir akrabasının malını yer, sevdiği bir arkadaşıyla kavga eder hatta yaralama olayı görülebilir. Kılıçla vurmak, kesmek; kılıcı vuranın vurmayana sözle galip gelmesine, çok sevinmesine delâlet eder. Şayet kılıçla boyun kestiği görülürse; gören, kestiği kimseden iyilik görür büyük menfaat sağlar
255

fakat yaptığı bir hatadan dolayı onun hatırını kırar. Bazı tâbirciler ise kılıç görmeyi rızk bolluğu, hayırlı iş, kuvvetli erkek evlâd, nesebin temizliği de diye tâbir etmişlerdir. KILIÇ BALIĞI Rüyasında kılıç balığını tuttuğunu gören kimse; kendisine güvenen bir kimse olur, meşakkatli müşküllü bir işe girer, ve işin sonunda bol kazançlı çıkar. Rüya sahibi bekârsa malca zengin olan bir kimseyle iyi bir evlilik yapar. Hâmile bir kadın veya eşi hâmile olan birisi kılıç balığı tuttuğunu görürse; kısmeti gür olan hayırlı bir kız evlâd sahibi olur. KINA Rüyada kına yaktığını bekâr bir kimse görse; yakında evlenir. Kınayı ellerine yaktığını gören kişinin ibadetlerinde çoğalma olur, sevinçli bir haber alır, kısmetli bir kızı evlâdı alır, iyi haber olur, el mahareti (san'atı) bir tesadüf sonucu ortaya çıkar. Kına ve kına ilen ilgili şeyler rüyada daima hayıra yorulur. Ancak bazı tâbirciler ise hasta bir kimsenin eline kına yakılırsa o hastanın ölümü diyerek tâbir etmişlerdir. Ayaklara kına yakmayı ise hacc yolculuğuna çıkmaya yormuşlardır. Kına çiçeği toplamak, görmek; seviçli haber, işlerin açılması diye tâbir edilir. Ayrıca kına çiçeğini koklamak merhametli, şevkatli bir arkadaş, dost sahibi olunacağına rüya delâlet eder. KINAMAK Rüyasında kendisinin kınandığını gören kişi nefsine yenik düşer günahkâr olur, düşmanı kendisi hakkında kötü dedikodu çıkarır, vaadinden veya sözünden döner. Arkadaşları arasında kötü intiba edinir ve kimse ona güvenmez. Şayet bir başkasını kınadığını görse kınadığının yaptığı işi oda yapar ve insanlar arasında itibar kaybedip çok ayıplanır. KIRBAÇ Kırbaç görmek; sünnete uymak, dince takva sahibi olmak, namaza başlamak diye tâbir edilir. Kırbaç sallamak, vurmak, vurduğun kişiden kuvvet almak, iyi bir iş haber almak mevki yükselmesi, şöhret olmaya delâlet eder.

256

mahkemelik bir işini rüya sahibinin lehine sonuçlanmasına rüya delâlet eder. Kıyamet meydanında bulunmak. KIRTASİYECİ Rüyada kırtasiyeciye girip alış-veriş ettiğini görmek tahsil hayatının veya çocuğunun derslerinin iyi olmasına. Bazı tâbirciler ise yeni ev almak diye rüyayı tâbir etmişlerdir. hastanın ölümüne sorgu suale çekilmesine delâlet eder. mal kaybına uğrar zarar eder. Kıyamet koptuğunu görmek. ders alacak bir şeyh'e bağlanmaya. tasasız birisiylen evlenir. Kıyamet gününde Arafat'ta toplanmak. Çiftçi olan zirâat işiyle uğraşan bir kişinin o sene mahsulü verimli olup kazancı çoğalır. aileden birisinin başına gelecek kötü olay diye tâbir etmişlerdir. döküldüğünü görmeyi iyi saymamışlardır. altına para yatırır diye rüyası tâbir olunabilir. hayırlı yolculuğa çıkmaya. Yeni bir ziynet alır. boşanma. Şöyle ki. KIVIRCIK SAÇ Rüyasında saçlarının kıvrıldığını veya kıvırcık yaptırdığını gören kimsenin evlâdına iyi bir kısmet çıkar bekârsa neş'eli. KIRKAYAK Rüyada görülen kırkayak lüzumsuz işler peşinde koşan. mevki yükselmesine. rüyayı görüş şekline göre tâbir edilir. evini ihmal eden kadına çok sayıda gelecek misafire mala zarar gelmesine ve dininde bozukluk olmasına ve günâha girmeye delâlet eder.KIRLANGIÇ Rüyasında kırlangıç kuşu tuttuğunu yakaladığını gören kimse geçici bir işe girer. Talebe olan veya çocuğu okuyan birisi böyle bir rüya görse derslerinden bazısı kırık olur ve rüya sahibi çok üzülür. KIŞ Rüyada kendini kış mevsiminde gören kişi istikbâli için iyi bir yatırıma girer ve yeni bir iş bağlantısı yapar. Bazı tâbirciler ise saçlarının önce düz sonra kıvrıldığını daha sonra koptuğunu. KIYÂMET Kıyameti rüyada görmek. Sıhhat bozulması. kıyamet alâmetlerinden bir çoğunun meydana 257 . kaygısız.

rızkın çoğalmasına delâlet eder. Kıyamet meydanında eline defterinin verilmesi. sıkıntıdan iflâstan kurtulmaya ve umulmadık yerden gelen nasibe delâlet eder. üzüntüden. Pişmiş kıyma yemek. yeni bir dükkân almaya delâlet eder. günâha girdiğine. rüya sahibinin dinden uzaklaşmasına. Rüyada kıyametin kopması. Kıyametin koptuğunu. kalp kırması. yeni çıkan nasipli talibe. maharetli uysal biriyle evlenmeye delâlet eder. sıkıntıdan kırtulmaya işaret eder. sıhhatinin düzelmesine delâlet eder. trafik kazası geçirmeye hatta sakatlık geçirmeye veya önemli derecede sağlık bozulmasına işaret eder. san'at işiyle uğraşmak. kısmetli hayırlı iş yeni dükkân açma diye tâbir edilir. Küçük kız çocuğunun elinden tutmak san'atın artmasına. kaldırmak. KIZ Rüyada kız görmek. KIZAMIK Rüyada kızamık olmak. devlet idarecilerinin dinden uzaklaştığına. günahkâr insanların çoğalmasına delâlet eder. halk arasında kızgın haber diye yorumlanırsa da aslında öyle değildir. iyi amel işlediğine delâlet eder. Kıyma satın almak. bol kazanç sağlayacak bir işe girmeğe. mülkün malın artmasına. Rüya sahibi ölmüş olan bir yakınını kıyamet meydanında hesaba çekilirken görürse. hak'dan döndüğüne delâlet eder. o yakınının kendisinden Kur'ân-ı Kerîm okumasını ve onun ruhu için hayır hasenatta bulunmasını istediğine rüya işaret eder. sıkıntı. yuvasının yıkılmasına delâlet eder. 258 . diline sahip olamaması. Kıyamet meydanında hesaba çekilmek. Yeni doğmuş kız emzirmek hayır hasenat sahibi olmaya delâlet eder. Bekâr bakire kız görmek. KIYMA Rüyada çiğ kıyma görmek. KIZARTMAK Rüyada bir yiyeceği balığı kızartmak hazır olan kısmetli bir işe girmeye.çıktığına. Kız evlâd bereket bolluk iş açıklığı. herkesin kabirlerinin açılıp meydana çıktığını görmek. yeni bir ortak iş yapmaya veya bir mülk almaya delâlet eder. Hâmile bir kadın kız çocuk doğurduğunu görse kısmetli nasipli güzel bir oğlan doğurur. iş bozukluğu diye tâbir edilir. Hasta olanın kız doğurması hastalığından kurtulmasına. dostlarıylan ayrılması. yaşadığı yerde dinden uzaklaşıldığına delâlet eder. rüya sahibinin sevaba girdiğine. Yerde olan bir kız çocuğunu almak. üzüntü.

KIZILAY Rüyasında kızılay kurumunu gören bir kimsenin. Kilisenin yıkılmasını görmek. Kilerin boş olması ise. o kimsenin günâhlarına tevbe etmesine hayır işleriyle uğraşacağına rüya delâlet eder. bir yakınının trafik kazası haberini alır. tüccar için sıkıntılı iş teklifi almaya delâlet eder. bir fakire yardım eder hayır işlerine koşar veya işleri bozuksa bir dostu kendisine borç para verip işlerinin düzelmesini sağlar. sözünü tutmayan. bekâr için evlenme teklifi. KIZILCIK Rüyada kızılcık yemek toplamak sıhhatin düzelmesi özellikle iç hastalıklardan kurtulma diye tâbir edilir. kendi güzel olup huyu çirkin olan arkadaşa ve eşe rüya delâlet eder. hiç hayır hasenat yapmadığına amel defterinin hayır sevap hanesinin boş olduğuna rüyası delâlet eder. KİLER Kiler yaptığını kilere mal doldurduğunu görmek. dünyâ hayatına önem veren veya zina suçu işleyip Allah-ü Teâlâ'ya (c. yaşadığı yerde deprem veya olur. Câmi'nin kilise olduğunu görmek.KIZIL Kızıl hastalığına tutulduğunu veya kızıl hastalığına bir yakınının tutulmuş olduğunu gören kimse yakın zamanda bir arkadaşından kötü haber alır veya hâmile olan bir yakının sakat çocuk doğurduğunu duyar. hîle yoluyla kazanılacak haram olan mala.c) şirk koşan bir kimse olduğuna rüya delâlet eder. Kızılay kurumunda çalıştığını görse. sözle yapılacak hakarete delâlet eder. çiftçi için mahsûl kaybına. Bazen de rüya sahibinin ahlâk güzelliğine. Kilise de ayine katılmak rüya sahibinin 259 . müslüman bir ülkenin hristiyan olan bir ülke tarafından işgal edileceğine işaret eder. Bazı tâbirciler ise trafik kazası geçirmek diyerekte rüyayı tâbir etmişlerdir. KİLİSE Bir kişi rüyasında kendisinin kilisede olduğunu görse günahkâr olduğuna. o rüya sahibinin dininin çok zayıf olduğuna. evli için üzüntülü bir haber duymaya almaya ve huzursuz olmaya. KİBRİT Rüyada kibrit yakmak yeni bir işe girmek.

hırsızlık suçu işler. sevap işleyecek davranışlar yapar ve malının zekâtını verir. 260 . yetîm malı yemek diye tâbir edilir. KİLİM Rüyada görülen satın alınan kilim. malına haram karıştırma. Saçının kirini yıkayan kimse yuvasına sadık olur ve eşi hakkında duyduğu şüpheden kurtulup bozuk olan işlerini düzeltir. dinî zayıf eş. Ellerinin kirlendiğini gören kimse. geçimini zor sağlıyacağı işe girmek. adın çıkması. Bekâr bir kimsenin kilit görmesi. Rüyada kilise görmek hayra yorulmaz. Kısaca şöyle diyebiliriz. eşiyle arasının bozulması evinin huzurunun kaçması diye tâbir edilir. hasta olmaya sağlığın bozulmasına delâlet eder. itibâr kaybetmek manasına gelir demişlerdir. yaptığın bir hatanın ailsi tarafından duyulması. yakın birisinin imansız ölümüne delâlet eder. o kimsenin dininin bozukluğuna kabir azabı çektiğine rüya sahibinden hayır hasenat beklediğine rüyası işaret eder diyebiliriz. Ayrıca kirin azlığı çokluğu günâhın azlığını çokluğunu gösterir diye de söylemişlerdir. onun kısmetinin kapalı olmasına rüya işaret eder. Kirin borç hastalık fakirlik olduğunu söyleyen tâbirciler de vardır. Kilise de evlenmek üzüntülü sıkıntılı bir iş. rezil olmak. sağlığın düzelmesi diye yorumlanır. Bazı tâbirciler kirli elbise kişinin günâhını gösterir diye söylemişlerdir. Kulak kiri. Kirlenmiş eşyasını temizlediğini gören kimse. KİLİT Rüyada kilit açmak güçlükleri yenmek. Hayır hasenatta bulunur. karışık çetrefilli işe girmek. dostluğunu zor kazanacağı bir ortakla iş yapmak diye tâbir edilir. KIR Rüyasında üstünün kirlendiğini gören kişinin malına haram karışır. Kilit satın almak. bilmeden girilen günâh.içki içmesine zina suçu işlemesine delâlet eder. evlâd. Ölünün kefenini kirli görmek. hoşa gitmeyecek huzursuz edecek söz. Kapı kilitlenmesi. Kilisenin yeri yüksek olması dinde zayıflık müslümanların perişanlığı. dedikodu diye tâbir edilir.c) rızâsını alması için tevbekâr olup hareketlerini işini İslama müslümanlığa uygun hale getirmesi gereklidir. hakkında dedikodu edilmesi. Saçının kirli olduğunu veya kirlendiğini gören. Yüzün kirli olduğunu görmek ise. Rüyayı gören kişi mutlaka Allah-ü Teâlâ'nın (c. kimsenin eşiyle arası açılır hatta yuvası yıkılır. hayırsız.

yeni bir eve taşınmaya. mevkinin artması mal çokluyu mülk alma diyerek rüya tâbir edilir. şayet devlet işinde çalışıyorsa rüşvet yani haram yer günahkâr olur. üzüntüye. Bazı tâbirciler ise helâl yoldan kazanılacak mala ve kiremit adedince (5'e kadar) sahip olunacak çocuk adedini rüya gösterir demişlerdir. KİTAP Rüyada kitap görmek. günahkâr olur eşi kendisine ihanet eder. eve hırsız girmesine delâlet eder. Kitap satın almak iyi bir işe 261 . KİRPİ Rüyada kirpi görmek. soyjnda âlim kişilerin çıkması. KİRAZ Hasta bir adam rüyada kiraz yediğini görse. KİREMİT Kiremit satın almak. evlâdının iyi bir tahsil yaptığını görür. kitabın cinsine göre rüyanın tâbir edilmesine sebep olur. başkalarının ayıplarını araştırıp herkesin dedikodusunu yapan hayırsız bir arkadaşı gösterir. dinde yükselme. kapalı kitap gizli haberin meydana çıkmasına delâlet eder. döşemek. ilmi artar. Kiracı olduğunu görmek. Eşinin namuslu olduğuna delâlet eder. Açık kitap kısa zamanda duyulan haber. şüpheden kurtulmaya yeni bir mal alınmasına delâlet eder. KİRPİK Rüyasında kirpiğinin çoğaldığını gören kişinin. Kirpiğin dökülmesi dinini koruyamaz. Çünkü onun yüzünden hem iyi dostlarını hem de ailesinden sevdiği kimseleri hatta işini kayıp edebilir. Bazı tâbirciler kira parası toplamayı sıkıntılı az kazançlı işe girmek diyerek rüyayı tâbir etmişlerdir. yeni evliliğe. sıhhatine kavuşur. Kirpiklerinin döküldüğünü gören kişi. oğlan evlâd sahibi olmaya işaret eder. hastalıklarından kurtulur.KİRA . Kiraz ağacı görmek ise. Rüya sahibinin şayet böyle bir arkadaşı varsa onunla ilişkilerine dikkat etmesi gereklidir.KİRACI Mülkünü rüyasında kiraya vermesi yeni bir evliliğe. köklü bir aileden birisiylen evlenmek. dince yükselir. Bazı tâbirciler ise kirpiklerin beyazlamasını büyü yapılması veya vefat haberi büyük üzüntü diye de tâbir etmişlerdir.

Hâmile kadın koç görürse erkek çocuk doğurur. rüya sahibinin hiç hayırla hasenatla uğraşmadığına ve amel defterinin boş olduğuna delâlet eder. iyi bir iş ortaklığı kurmaya. Koç satın almak iyi dost edinmeye. rızkın çoğalmasına delâlet eder. KLARNET Rüyasında klarnet çaldığını gören kişinin rüyası pek hayra yorulmaz.c) rızâsını kazanacak hayırlı işler işlemeye delâlet eder. okumak Allah-ü Teâlâ'nın (c. Kendisini bir koçun boynuzladığını görmek. içinde yazısı bulunmayan boş kitap. günahkârın tevbe etmesine. âlim olan birisinin talebesi olmaya rüya delâlet eder. Koç başı 262 . mal kaybına delâlet eder. sağlığın düzelmesine. iş bozulmasına. hemen tevbekâr olup yaşantısına düzen getirmeli ve aklını başına devşirmelidir. Kur'ân-ı Kerîm veya Arapça bir kitap almak. uysal olan bir evlâda işarettir.girmeğe ve ilim sahibi evlâdın olmasına delâlet eder. rızkın çok bolloşmasına rüya delâlet eder. mirasa konmaya delâlet eder. bir arkadaşından yardım isteyip borç para alınmasına yorumlanır. Bu rüya sahibinin hiç âhiretini düşünmediğine istikbâlini boş verdiğine sâdece dünyâ zevkleri için yaşadığına ve günahkâr olduğunu rüyası delâlet eder. Boynuzsuz koç hayırsız erkek evlâda kısmetsiz işe yorumlanır. Kitap yırtmak günahkar olmaya. Koç boğazlamak. Koç boynuzunu kırdığını görmek. Koç boynuzu tutmak mevki yükselmesi halk arasında şöhret kazanılması iyi dostlar edinilmesine delâlet eder. Koça binmek günâhtan kurtumaya tevbekâr olmaya delâlet eder. Yeni kitap yeni girilen hayırlı bir işe hayırlı kısmetli bir arkadaşa. Yabancı bir kitap almak yeni bir lisan öğrenmeye yeni bir işe girmeye delâlet eder. Gökten yüksek bir yerden kitap verilmesi güzel bir cemâate rüya sahibinin dahil olmasına rüya delâlet eder. Bekâr görse kısmetli ve hayırlı birisiylen evlenir ve ilk çocuğu erkek olur. Böyle rüya gören kimse. kesmek düşmanın malını almak. Kitaplık görmek. Yazısı okunmayan kitap gizli olan bir ilişkiye delâlet eder. Koçun yününü alsa. KOÇ Rüyada görülen koç adaklı bir işin olmasına delâlet eder. Kurbanlık koçu satın almak süslemek yetîm sevindirmeye ve kimsesiz bir fakire yardım etmeye ayrıca hayırlı bir erkek evlâda sahip olmaya delâlet eder. günâha girmeye. kırpsa hayırlı bir mal veya gayri menkul alır. Kitap satılan yeni (kitapçı) görmek bekârları evlendirmeye. itibâr kaybetmeye delâlet eder. bol kazançlı işe girmek kısmetli evlâd sahibi olmaya.

rüşvet yemeğe. ileri zekâlı çok akıllı. arkadaş vefatı güvendiği bir dostunu ihanetine uğramak diye tâbir olunur. Hâmile bir kadın bu rüyayı görse çok kısmetli bir kız çocuğu doğurur. rüya sahibinin yakın dostlarını ve hayırlı işlerini gösterir. Koç döğüştürmek ailede olan huzursuzluğun ortadan kalkmasına ve birlik beraberliğin kurulmasına rüya delâlet eder. sevab kazanmayacak işler yapmaya delâlet eder. Bekâr kimse bu rüyayı görse kendisine hayırsız bir kısmet çıkar çok dikkatli olması gereklidir. eşinden ayrılmaya aileden uzaklaşmaya ve işini kaybetmeye delâlet eder. Rüyada kokain.yemek akıl hastalığından kurtulan akrabaya. KOL Rüyada görülen kollar. bol kazançlı bir işe girer malı çoğalır ve bol para kazanır. Koç yumurtası yemek mala haram katmaya. çocuğa evlâda delâlet eder. dost bilinen bir arkadaşın 263 . KOKOREÇ Rüyasında kokoreç yediğini. günâha girmeye delâlet eder. sağlığını bozacak işlerle uğraşır hiç yüzünden huzuru kaçar veya yalan söğlenen sözlere çabuk inanıp yanlış işler yapar. KOKAİN Rüyasında kokain içtiğini gören kimse çok günahkâr olur hiç âhiretini düşünmediğinin rüyası habercisidir. Kolların kısalması günahkâr olmaya. Bu rüya sahibini uyarıcı niteliğini taşır. Kolların kıllanması rüya sahibinin gireceği borçların çokluğunu gösterir. KOKU Rüyada bilinmeyen bir koku koklamak. KOFANA Kofana balığını tuttuğunu gören kimse. Kol kesmek. KOĞUŞ Rüyasında kendisini hastahane koğuşunda gören kimsenin sıhhati düzelir ancak eşi ve ailesi lüzumsuz yere tartışırlar. kötü olayları unutmak istemeye ve ruhî depresyon geçirmeye rüya delâlet eder. içmek bazen de. pişirdiğini gören kimse. Kol kırılması.

Resim koleksiyonu. günâha girmeye sebep olan arkadaşa delâlet eder. bir çok iş teşebbüsünde bulunur. Kolonyanın hayra yorulmayacağım ve sıhhatin bozulacağını gösterir diye rüyayı yorumlayan tâbircilerd'e vardır. satın aldığını hediye edildiğini 264 . namuzsuz olan arkadaş diye de tâbir etmişlerdir. KOLERA Rüyasında kolera hastalığına tutulduğunu gören kimse. kıymetli bir mülk almaya işaret eder. Bazı tâbirciler boğaz hastalığına tutulmaya delâlet eder de demişlerdir. gözyaşı dökülecek haber. mevkisi yükselir. yeni zevkli bir işe girer. KOLTUK Koltuk satın aldığını veya oturduğunu rüyasında gören kişi. zina suçuna veya hırsız hîlekâr dostta rüya delâlet eder. KOLEKSİYON Rüyasında koleksiyon yaptığını gören kimse. alınacak sevinçli bir habere delâlet eder. Pul koleksiyonu. rızk bollaşmasına.ihanetine uğramaya delâlet eder. seyahate çıkmak diye tâbir edilir. neş'eli bir arkadaş edinir. KOMBİNEZON Rüyasında kombinezon giydiğini. Hasta bir kimse koleksiyon yaptığını görse sıhhati düzelir sağlığına kavuşur. günâha girmeye neden olan arkadaşları gösterir. KOLYE Rüyada takılan kolye. Güzel koku günâhtan kurtulmaya. ihanet eden eş. Gam ve sıkıntılarından kurtulur. sıkıntılı meşakkatli iş. Ayrıca kendisini çok büyük zarara uğratacak yeni bir ortak işe girer dikkatli olması gereklidir. işini değiştirir. kötü koku günâha girmeye. huyu kötü olan birisiyle yapılacak evlilik diye rüya tâbir olunur. Kart koleksiyonu yapmak. haram karışan mala. Heykel koleksiyonu. Bazı tâbirciler kokunun cinsine göre rüyayı tâbir ederler. iyi sadık eşe. yaramaz arkadaşlar edinir. şayet rüya sahibi bekârsa malca zengin olan birisiyle evleneceğine rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler kolonya koklamayı içki içmek. KOLONYA Rüyada kolonya koklamak.

KORU . KORİDOR Dar bir koridora girdiğini gören kişinin. önemli mevkilere yükselir. Bazı tâbirciler ise evliyaların türbelerini ziyaret edip onların şefaatlerini almak diyerekte rüyayı yorumlamışlardır. fitne fesat çıkaran birisiylen başının derde gireceğine rüya delâlet eder. hayır getirecek sevab işlerine girmeye. yeni bir eşya satın alır. KOVAN Rüyasında arı kovanı gören kimse. KOPYA Rüyasında kopya çektiğini gören bir talebenin derslerinin düzeleceğine yalnız biraz çalışmaya önem vermesi gerektiğine ve yakın bir arkadaşıylan arasının bozulmasına rüya delâlet eder. KOPARTMAK Rüyasında birşey koparttığını gören kimsenin rüyası kopattığı şeyin cinsine göre tâbir olunur. ağaç dalı koparırsa. korktuğundan emin olmaya. kısmetli evlâdlara salih dostlar edinmeye rüya delâlet eder. Rüya iyi şeylerin habercisidir.KORUCU Rüyada bir kimsenin koruda dolaşırken kendisini görmesi. KORKMAK Rüyada korkak kimseyi görmek. Meselâ. mal artmasına. 265 . işleri bozulur. malca ziyana uğrar. Çiçek kopartırsa hastalanır sıhhati bozulur diyerek rüya tâbir edilir. ilerde ekmeğini kalemiylen kazanacağı (yazarlık-gazetecilik) gibi bir işe girer ve girdiği işte çok başarılı olup. hakkında dedikodu çıkar. çok evcimen malının kıymetini bilen tutumlu birisiylen evlenir ve kendisine çok kazanç getirecek bir işe girer. cinsel gücün artmasına da işaret edebilir. Korucu dinde bekçilik eden iyi dost diye tâbir edilir.gören kişi. Ayrıca kombinezon almak. eşten gelecek güzel davranışa. KOMPOZİSYON Rüyasında kompozisyon yazdığını gören bir talebe. çetrefilli bir işin çözülmesine rüya işaret eder. rızk çoğalmasına.

büyük bir mirasa konmaya delâlet eder. riyakârlıkla elde edilen haram karışmış mala sahip olmaya işaret eder. Koyun yüzmek. başta hayırsız görülen fakat aslında hayırla sonuçlanacak bir işe delâlet eder.KOVUK Kendisinin rüyada kovuğa girdiğini gören kimse. Siyah koyun görmek. Kömürü ateş olarak görmek. huyu sakin olan bir evlâda sahip olmaya delâlet eder. malca sıkıntıya uğrar hatta para kaybeder ayrıca dininde de bozukluk olduğuna rüyası işaretçidir. kırgın olan bir dostlan barışmaya delâlet eder. Köle azat etmek ise çok büyük sevab işlendiğine. yalan yere edilen yemine. Dişi koyun sağmak. Koyun sağmak. 266 . bir dükkân açıp kazançlı bir işe girer. malca zenginleşmeye delâlet eder. rüya sahibinin halkı yönetecek bir makama gelmesine delâlet eder. haksızlıkla gasp edilen kadın malına delâlet eder. ilerde büyük kazanç getirecek yatırım yapmaya delâlet eder. Ayrıca eşiyle arası açılır.c) rızâsını kazanan. Kömürcü görmek. hayırlı bir işe girmeye. orucunu tutan yâni 5 vakit ibâdetlerini tam yapan Allah-ü Teâlâ'nın (c. haram karışan mala delâlet eder.c. KÖMÜR Rüyada kömür almak yakmak hayırlı dosta. farz namazlarını kılan. Koyun sütü içmek. o evden birisinin vefatına delâlet eder. Koyun bacağı. bol para getirecek işe girmeye. sıhhatin düzelmesine. dinin artması. Kışın alınan kömürü rüyada görmek. Kendisinin köle olduğunu gören kimse. Ağaç kömürü hürmet gösterilmesi gereken bir dosta diye tâbir edilir. rüya sahibinin büyük günâh işlemiş olduğunu gösterir.) yolunda olan kimseye rüya delâlet eder demişlerdir. saliha Allah-ü Teâlâ'nın (c. Koyuna sarılmak. Bazı tâbirciler koyun sütü içmenin. düşmanını kahr etmeye işaret etmektedir diyebiliriz. sevaba girmek diyerek rüyayı tâbir etmişlerdir. Bazı tâbirciler ise rüya sahibinin Allah-ü Teâlâ'nın (c. Şayet o girdiği kovukta sıkılırsa ailesin de bir olaydan bir haberden dolayı huzursuzluk olur. bir dosttan edinilecek helâl mala delâlet eder. KOYUN Koyun eti yediğini görmek. hayır işi yapmaya delâlet eder. Koyun yünü kırkmak. KÖLE Rüyasında köleleri olduğunu gören kimse dükkânını kayıb eder iş sahibi iken işçi olur. Beyaz koyun.c) yolunda olan birisiyle hayatını birleştirmeye işaret eder. Koyun kuyruğu. (huyu güzel olan) iyi birisiylen evlenmeye delâlet eder. Koyun sürmek.

dostlarıylan eşinin bir olay yüzünden aralarının açılmasına delâlet eder. iş açıklığına ve rızk bollaşmasına işaret eder. Köpeğe dönüştüğünü görürse ilmi artar söz kabiliyeti çoğalır. doğru yol. Köpek ürürse düşmandan gelen huzur bozucu dedikodu habere delâlet eder. yüksek mevki. Köpekle konuşmak kimsenin bilmediği bir yolculuğa çıkmaya delâlet eder. Köpek öldürmek. rüya sahibinin nefsine galip gelmesine delâlet eder. KÖPRÜ Rüyada köprü görmek. Av köpeğinin ava çıktığını görmek iyi bol kazançlı bir işe girmeye delâlet eder. işini kaybetmeye veya boşanmaya delâlet eder. Köpek elbisesini yırtarsa düşmanın malına zarar vermesine delâlet eder. KÖPEK BALIĞI Rüyada görülen köpek balığı büyük düşmana. Hapis olan bir kimse rüyasında kör 267 .KÖPEK Halk arasında köpek görmeyi düşman olarak tâbir ederlerse de köpeği görüş şekline göre rüya tâbir olunur. fakat ilminden dolayı övünürse Allah-ü Teâlâ (c. Bazı tâbirciler köprüyü. Köpeği bağlayıp tasma takmak. Dişi köpek inatçı ihanet eden namusuna düşkün olmayan. Köprüden düşmek günahkâr olmaya. Kör olmak ve kendini sokaklarda görmek. vatanından ayrılıp gurbete çıkmaya ve aileden ayrılmaya işaret edebilir.c) onu rezil eder. Köprüden atla geçmek mevki yükselmesine. dince sapıklığa düşmeye. büyük bir mirasa konmaya. düşmanına ve rüya sahibinin nefsine galip gelmesine delâlet eder. dinde doğru olmayan hareketlere ve yapılan ibâdetlerin kabul olduğuna rüya delâlet eder. zina suçu işleyen eşe delâlet eder. hayırsız işe ve günahkâr olmaya delâlet eder. ilim ve takva sahibi âlim birisiyle tanışıp ondan rüya sahibinin ders almasına delâlet eder. malca zenginleşmeye delâlet eder. hayırlı iş görmek diyerek yorumlamışlardır. Köprünün yıkılması. KÖR Rüyada kör olduğunu görmek. Kendisinin köprü olduğunu görmek. sözünü yerine getirmeye delâlet eder. Köpeklerle beraber havlamak kendisine uygun olmayan dostları olduğuna delâlet eder. Köpek sütü içmek bir olaydan dolayı çok korkmaya üzülmeye delâlet eder. Köprüden geçtiğini görmek uzun ömür sürmeye. Köpek eti yemek. Bazı tâbirciler köpek balığını iyi olmayan haber diye de yorumlamışlardır. malına haram karıştığına delâlet eder.

kendisi günâhlarına tevbekâr olur Allah-ü Teâlâ (c. KÖRÜK Kıymetli madeni eritmek için görülen körük. rüyası sıkıntıya üzüntüye kederlenmeye delâlet eder. âlim insanların sohbetlerinde bulunmasına delâlet eder. gıybet eden günahkâr adama delâlet eder. Bazı tâbirciler bu rüyayı kör edilen adama yapılacak büyük yardım maddi destek olarak yorumlamışlardır. kara habere. dünyâ hayatına kıymet vermeye. günâha girmeye lüzumsuz faaliyetlerde bulunmaya işaret eder. Köstebeğin sırtına binmek gurbete çıkmaya. kibre ve helâka yorumlanır. yeni eve taşınmak.olduğunu görse. mal zararına uğramaya delâlet eder. Kıymetli taşlarla süslü güzel köşk. çok üzülmeye ve günâhlara tevbe etmeye tâbir edilir. Yanlız rüya görülen köşkün durumuna göre de rüya tâbir edilebilir. halk arasında aranılan sayılan bir kimse olur. rütbe. arzusuna" kavuşur. Evin içinde köstebek görmek eve hırsız girmesine. Çok önemli brr şeyi almak isteyen kimse rüyasında aniden kör olduğunu görse. evlâtlarından biri ilimde söz sahibi olur. hapisten kısa bir süre içersinde kurtulur. Bir başkasını kör ettiğini gören. mülkün artmasına. KÖŞK Rüyada görülen köşk. istediği arzu ettiği şeye sahip olur. Evlâdının kör olduğunu rüyasında gören kişinin.c) dostu olan kimselerle arkadaş olur. yalana. KÖSE Rüyada köse olan birisini veya kendisinin köse olduğunu görmek. Ateşi körüklemek yeni bir işe girmeye. KÖR YILAN Rüyada görülen kör yılan başı ezilen nefise (rüyada görülen yılan nefs'tir) ve kötülüklerinden vazgeçip pişman olan zararsız düşmana delâlet eder. başka şehire göçmek. doğurgan olan bir kadınla evlenmeye ve bol rızıklı olan kısmetli bir erkek evlâda rüya delâlet eder. Ayrıca haram karışan mal diye tâbir edilir. Şayet rüya sahibi ateş olmayan bir yere körükle hava boşalttığını görürse. Köstebek eti yemek.c) rızâsı için rüya sahibinin ibâdet etmek için inzivaya çekilmesine. Allah-ü Teâlâ'nın (c. diye tâbir edilir. KÖSTEBEK Rüyada köstebek görmek. makam yükselmesine delâlet eder. Kerpiçten yapılmış 268 .

KÖTÜ SÖZ . mevki yükselmesine. Cennet köşküne girmek rüya sahibinin büyük sevab işlediğine. Köy yıkmak. saltanat sahibi olmak. çünkü onların lüzumsuz istekler olduğunu anlar. bilmeden dedikodu yapmıştır. Köşk satın almak bekâr için evlenmeye evli olan birisi için yeni işe veya çok mala delâlet eder. malca zengin olan doğurgan birisiyle evlenmeye yorumlanır. aileden birisinin ölümüne veya ticaretle uğraşan birisinin iflâsına delâlet eder. sevdiği bir arkadaşıylan rüya sahibinin kavga etmesine delâlet eder. murad. ailesinden kırmış olduğu ki-şilerlen arası düzelir. Böyle rüyalar hayra yorulur. istek ve arzularından vazgeçer. kazançlı bir işe. hayırlı evlâd sahibi olmaya. ticari işlerde iflâsa işaret eder. Uzakta olan bir köşke koşmak. hayırlı bir arkadaşa işaret eder.KÜFÜR Rüyasında birisine küfür ettiğini kötü söz söylediğini gören kimse. Kırmızı tuğladan yapılmış köşk. Rüyada gördüğü kişi hakkında dedikodu yaparak günâha girdiğini rüyası delâlet eder. KÖTÜRÜM OLMAK Rüyasında kötürüm olduğunu gören kişi. 269 . hakkında bir dedikodu çıkmasına işaretçidir. umutsuz olan bir işte başarıya ulaşmaya kısmetli hayırlı uzun ömürlü kirisiyle evlenmeye delâlet eder. Köyün yandığını harab bir halde olduğunu görmek. mevki yükselmesi diyerek de rüyayı yorumlamışlardır. ahbabının gelmesine uzak bir yola gitmeye diye tâbir olunur.KRALİÇE Rüyada kral-kraliçe görmek. haram karışan mala. rızkının bollaşacağına delâlet eder.köşk dünyâ malında olan eksikliğe. Köy kurmak. dostlarınla arasının bozulmasına. Bazı tâbirciler köşk görmeyi mal. KÖY Güzel bir köye girdiğini rüyada görmek. dindar olmaya. kısmet. köyden bir tanıdığının. Bir köye girdiğini görmek. köy evi yapmak. faiz yemeye delâlet eder. Bu rüya sahibi tevbekâr olup o arkadaşından helâllik alması gereklidir. evlât. KRAL . Dargın olduğu bir arkadaşından ummadığı bir iyilik görür ve ondan özür diler.

mal biriktirilmesine. Kubbe tamir etmek. hayırlı iş veya uzak akrabadan kalacak büyük rhiras diye yorumlanır. Ayrıca bu tip rüyalar müslümanlığın artacağına da yorumlanır. KRUVAZÖR Geminin büyüğü olan askerî kruvazörü rüyada görmek. yakın da hacc'a gideceğine rüyası delâlet eder. büyük kısmet. KUBBE Rüyasında bir caminin kubbesinin yıkıldığını gören kimse. eşe. kibre. rüya sahibinin şehit olarak ölmesine delâlet eder. dünyâ hayatına önem vermeye tamahkâr olmaya. KUCAKLAŞMAK Rüyasında birisiyle kucaklaştığını görmek. o kişiden parasal destek görmeye. mal düşkünlüğüne ve cimri olmaya delâlet eder. günahkâr olur Allah-ü Teâlâ'nın (c. Bir kadınla kucaklaşmak. o ölü kimsenin rüya sahibinden duâ beklediğine işaret eder. KUDUZ Rüyada kuduz olduğunu ve kudurduğunu görmek.c) rızâsını kaybeder dince imansızlığa düşer. Kubbe yıkılması. şöhret olmaya işaret eder demişlerdir. 270 . Yeşil kubbe yapmak veya yaptırmak. Bazı tâbirciler kubbeyi. manevî yakınlaşmaya delâlet eder. âlim. mevki yükselmesine. KUDÜS Kendisinin Kudüs şehrinde gezindiğini gören kişinin. hırsa.KRONOMETRE Rüyada kronometre denilen aletin elinde olduğunu görmek. o kimsenin mal için bir çok kimseyi haksız olarak kırdığına ve dünyâ hayatına önem verip âhireti unuttuğuna işaret eder. sevilen insanın ölmesine delâlet eder diyen tâbirciler de olmuştur. Ölü ile kucaklaştığını görmek. tevbekâr olmaya delâlet eder. kısa zaman içerisinde girilecek işe ve önemsiz bir hastalıktan kurtulmaya delâlet eder.

Çok iyi işiten kulağa sahip olduğunu görmek. fakir birisiyle evlenmeye. Kulağına küpe taktığını gören. ilmin çoğalmasına. güzel huylu evlâd diye tâbir edilir. KUM Rüyada kum görmek. KULAK Bir kimse rüyasında kulağının büyüdüğünü güzelleştiğini görse. Kulak yıkamak. Allah-ü Teâlâ'nın (c. Bazen de kum içinde yürümek tembelliğe.c) rızâsı için doğru yola girer. Bazı tâbirciler büyük kavga münakaşa diyerekte rüyayı yorumlamışlardır. KULÜBE Rüyada kulübeye girmek. kiralık bir eve çıkmaya daha sonra yeni bir eve taşınmaya ve sıkıntılı çok engelli bir mala. mevki yükselmesine. Kum içinde yürümek. sevinçli bir haber almasına ve evlâdının kötü huylarından kurtulmasına rüya işaret eder. Kulağına bir şey taktığını görmek. mal çokluğuna. düşmanlığa da yorumlanabilir. hâmile bir kadın kısmetli bir kız çocuğu doğurur diyebiliriz. dünyâ hayatına önem verip âhiret hayatına önem vermeyen adam diye yorumlanır.KUĞU Rüyada kuğu görmek. Kum biriktirmek toplamak mal almaya para biriktirmeye zengin olmaya kısmet açılmasına da işaret edebilir. meşakkatli işe. Kulaklarının çoğalmasını görmek. hidâyete erer. uzak bir yola gitmeye hacc sevabı kazanacak bir iş yapmaya yorumlanır. hakkında çıkacak dedikoduya evlâdının çoğalmasına delâlet eder. satın almak. sıhhatin düzelmesine. o kişinin dinindeki fesatlığa günahkâr olduğuna delâlet eder. gözleri ilerde kör olacak evlâda rüya tâbir olunur. rüya sahibinin hayırsız ve zararlı olan arkadaşlarından kurtulmasına. 271 . Sağır olduğunu görmek. yeni alınacak bir mala ve çok sevinmeye işarettir.sahip olunmaya rüya yorumlanır. Kulağının kesilmesini görmek. evlâd acısı büyük üzüntüye işarettir. hastalıktan kurtulmaya malca zenginleşmeye işaretçidir. Kulağının koptuğunu görmek. Ayrıca rüya çile içinde geçecek hayat. eşinden boşanma diye de yorumlanabilir. hayırlı güzel eşe. temizletmek. KUMAR Rüyasında kumar oynadığını gören kimse. başkasının sözlerine lüzumsuz olarak üzülmeye ve hiddetlenmeye kendini ve başkalarını huzursuz etmeye yorumlanır. büyük huzursuzluk.

iflâs. eşinizin hâmile kalıp kız çocuk doğurmasına işarettir. Kumaş dokumak. itibâr kaybetme. ailesindeki huzursuzluk gider. sağlam güvenli bir işe. sevinçli bir olay olur ve rüya sahibi kısa bir seyahate çıkar. Sevinçli günler. mal kaybı. dikmek. kısmetli âlim bir evlâd sahibi olmaya yorumlanır. ailevî huzursuzluğa delâlet eder. aldatıldığınıza ve çok engelli bir işe gireceğinize rüyanız delâlet eder. hayır hasenat işiyle uğraşmak yeni bir mal sahibi olmak tüccar birisinden çok büyük bir iyilik görmek diye yorumlanır. bekâr için evlenmeye. KUNDAK Kundak görmek. evli için kısa bir âşk macerasına girmeye ayrıca hayırlı bir dünyalık işe girmeye rüya yorumlanır. diye yorumlanır. hâmile kadın için erkek çocuk doğurmaya yorumlanır. kısmetli evlilik. Yeşil renk olan kumaş almak. Kumaş yırtmak boşanmaya. Alaca çok renkli kumaş görüp ölçmek. hayırsız evlâd. evlâdı uzun ömürlü olur. kumaş keserse çocuğunu kaybetme düşük tehdidi geçirir. Kurşun döktürmek ölümcül bir hastalığı olan bir yakının iyileşmesine işarettir. düşmanın elini kolunu bağlayıp onu zararsız hale getirmeye ve eşin kötü huylarından kurtulmasına rüya yorumlanır. pek hayra yorulmaz.KUMAŞ Rüyada kumaş görmek. sinsi düşman. KUNDUZ Kunduzu rüyada görmek. uzun yolculuk seyahat. Kundak bağlamak. sıhhat düzelmesi iş açıklığı diyerek rüyayı yorumlayan tâbirciler vardır. KURDELE Kurdele takmak. Hâmile bir kadın rüyasında kumaş ölçtürdüğünü görse. hırsızlık haberi diyerek rüya yorumlanır. büyük sevaba girmeye. hasta için sıhhate kavuşmaya. dünyâ işine önem verip âhireti unutmaya işarettir. Kurşunla yaralanmak dostlarınızın size ihanet etmesine. 272 . yakın akrabanın ölümü. KURABİYE Rüyasında kurabiye yediğini veya pişirdiğini gören bir kimsenin. KURŞUN Rüyada kurşun görmek.

günâhlarına tevbekâr olur ve duası Cenâb-ı Hak (c. erkek evlâdı hafız olur ve büyük bir mülke kavuşur. Rüyasında kurt gören kimse. aslında kuyusunu kazan arkadaşlarına karşı dikkatli olmalıdır. (testi sedef toprak kap gibi) o kişinin günahkâr olduğuna rüyası delâlet eder. Allahü Teâlâ o kimsenin başına gelecek şer'i kötülüğü def eder. Kur'ân-ı Kerîm'den özellikle bir âyeti veya bir sûreyi okuduğunu gören kişi. Kur'ân-ı Kerîm'i bir şeye yazdığını görmek. o kimsenin günahkâr olduğunu ve işlediği günâhlardan dolayı kalbinin kararmakta olduğunu bazı tâbirciler söylemişlerdir. Kur'ân-ı Kerîmi ezberden okuduğunu gören kişi. kötülüklerden korunur. dinlemesi onun sıhhatine sağlığına kavuşacağının işaretidir. hayır ve bol rızık kapılarını açar. KUR'ÂN-I KERÎM Rüyada Kur'ân âyetlerini görmek. Kâfirin rüyasında Kur'ân Kerîm okuması onun imânla şerefleneceğini rüyası delâlet etmektedir. çevresinde bulunan kendisine yakın görünüp.c) katında kabul olunur. Kur'ân-ı Kerîm'in üstüne yazı yazmak ise Kur'ân-ı kendi görüşüne göre tefsir etmeye ve dini konularda söz sahibi olmaya delâlet eder. okumak emir nehiy ve sevinç olarak yorumlanır.c) yolunda olduğuna rüyası işaret etmektedir.KURT Kurt ulumasını duymak. Kurt tutmak suçsuz bir kimseyi suçlamak ve kalp kırmak diyerek rüya yorumlanır. Hasta bir kimsenin rüyasında Kur'ân-ı Kerîm okuması. Şayet kağıt üzerine yazdığını görse. o kimsenin mü'min ve Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) rızâsına kavuşur. Kur'ân-ı hatim ettiğini gören kişinin. ömrü uzar ve başına gelecek kötülüklere sabır ederek büyük 273 . sinsi düşmana veya üzüntülü bir haber duymaya işarettir. Bazı tâbirciler ise kurt görülen rüyaları kişinin nefsi diye de tâbir etmişlerdir. Kur'ân sûrelerinin manâlarına göre tefsiri ve yorumu rüyada şöyle yorumlanır: Fatiha Sûresi: Bir kimse Fatiha sûresini okuduğunu görse. yazılan şeye göre ayrı ayrı şekilde tâbir edilir. sevilen sayılan kimselerin arasına katılır. Şayet yazılan şey makbul değilse. Bakara Sûresi: Bir kimse Bakara sûresini okuduğunu ve bu sûrenin içindeki Ayetü'l-Kürsî'yi okuduğunu görse. kıyafeti uygun olmayarak okuduğunu görürse. Bir kişi Kur'ân-ı Kerîm'i abdestsiz çirkin bir şekilde. Hastanın üzerine Kur'ân okumak hastanın ölümü diye yorumlayan tâbirciler vardır. bol sevab kazanacağı işler yapar. iyilikte önemli adımlar atar Allah-ü Teâlâ'nın (c. okuduğu âyetin sûrenin mânâsına baksın o sûrenin söylediği sözleri kendisine uyarı kabul etsin.

üzüntülerinden. rızkı helâl yoldan olur. bundan büyük sevab kazanır ve bu sevabının yüzüşü hürmetine rızkı artar. A'râf Sûresi: Rüyasında A'râf sûresini okuduğunu gören kişi hayırlı bir yolculuğa çıkar. Bazı tâbirciler bu sûreyi okuyan kimsenin kalp gözünün açılacağını da söylemişlerdir. malı çoğalır. eşiyle arasında geçimsizlik olur ve ilelebet geçimsizlik. çok istediği bir arzusuna nail olur ve ihtiyarlığında sıkıntı görmez. kısmeti gürleşir.c) onu her türlü musibetlerden. Yûsuf Sûresi: Bu sûreyi rüyada okumak. kederinden. yakın bir zamanda bir başka şehre göç eder. 274 . güzel çocukları olacağının. rüya sahibinin gurbete çıkarak ekmeğini orada kazanacağının. kötülüklerden korur.c) katında yüksek mertebelere nail olur.c) güzei imân verir. onun rızkını gürleştirir. Tevbe Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kimse.sevablara kavuşur. günâhlarını tevbekâr olur ve tevbesi Cenâb-ı Hakk (c. malını çoğaltır ve bu kimseye büyü yapılamaz Cenâb-ı Hakk (c. İbrahim Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kimse. Hicr Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. malı çoğalır. En'âm Sûresi: Rüyasında En'âm sûresini okuduğunu gören kimsenin. fakirleri doyurur. Şayet rüya sahibi âlim ise yalnız olarak ölür. işleri açılır. Nisâ Sûresi: Bir kimse rüyasında Nisa sûresini okuduğunu görse. Rızkı. hayırlı bir erkek evlâdı olur. düşmanları mahv-ı perişan olur. Allah-ü Teâlâ (c. Ve rüya sahibi aileye düşmüş olan bir mirası taksim eder. ayrıca fakirlikten kurtulmasının ve sıkıntıdan feraha çıkmanın rüya işaretçisidir. nefsine zulm eder. günâhlarına tevbekâr olur.c) ona umulmadık iş kapıları açar. hasta ise sağlığı düzelir. sıkıntılarından kurtulur ve Allah-ü Teâlâ (c. evlâdı. Yûnus Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kimseye Allah-ü Teâlâ (c. Hûd Sûresi: Rüyasında Hûd sûresini okuduğunu gören kişi. huzursuzluk ailesinde oluşur. rızkı kısmeti gürleşir.c) katında kabul olunur. dinî bütün olan arkadaşlar edinir ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. malı hayırlı olur.c) dualarını kabul eder. Ra'd Sûresi: Rüyasında Ra'd sûresini okuduğun gören kimse. duaları kabul olur. Mâide Sûresi: Mâide sûresini rüyasında okuduğunu gören kişi.

âlimlerin ilmiyle rızıklanır.c) onu muhafaza eder. hasenatı seven ve bol sevablı işler yapan bir kimse olur. ilmi önemli ölçülerde artar ve toplum içinde sevilen sayılan bir 275 . dininin bütün emirlerini yerine getirir ömrü uzun olur. o asî evlâdın iyi olacağına Cenâb-ı Hakk'ın (c. şöhreti halk arasında artar. Duaları Allah-ü Teâlâ'nın (c.a. Furkan Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi.c) rızâsını kazanacağına rüya delâlet eder demişlerdir. şayet hasta ise sağlığına. Kötü ve yalan dolu olan hîlekâr kişilerin şerrinden Allah-ü Teâlâ (c.c) dostları olan kimselerin sohbetlerine katılır. iftiradan kurtulur. Şuarâ Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kimse. Kehf Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kimse. yaşlılığında sıkıntı.v)'in sünneti seniyyelerine uygun işier yapar ve âhirette Peygamber efendimiz (s. büyük bir âlim olur. onların sohbetlerinde bulunur. Meryem Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kimse.a. ve vatanına tez zamanda kavuşur. kalp gözü açılır ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. İsrâ Sûresi: Bu sûresi rüyasında okuduğunu gören kimse. Hac Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. gece namazı kılmaya başlar ve şayet rüya sahibi gurbette ise ailesine. en az 7 defa hac'ca gider ve manâ âleminde çok büyük mertebelerde olan dostlar edinir. rütbesi. ulemadan olan kişilerin arasına katılır ayrıca rızkı gürleşir. sıhhatine kavuşur ve âlim. keder. mevkisi. Nûr Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kimsenin. onlara galip gelir. rüya sahibinin kötü huylu evlâdı varsa. Nemi Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Tâhâ Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Bazı tâbirciler de bu rüyayı şöyle yorumlamışlardır.a. hadîs ilmini öğrenir ve Peygamber efendimiz (s. Bu rüyayı gören kişinin Peygamber efendimiz (s.v)'e çokça salât-ı selâm getirmesinde fayda vardır. Rızkı konusunda biraz zorluk çeker ama daha sonra Allah-ü Teâlâ (c. alçak gönüllü. hakk'a riayet eder ve haram yemeyi sevmeyen bir kimse olur. kalbî nurlandırılır.v)'in şefaatine nail oiur.c) katında kabul olunan kullardan olur. Kısmeti bollaşır.c) ona hiç ummadığı bir yerden büyük bir rızk kapısı açar.Nahl Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Enbiyâ Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. hayırı. Şayet. düşmanlarını yener. dualarıyla büyülerin bozulmasına vesile olur. gam yüzü görmez.

276 .c) korkmasına delâlet eder. ilmi çoğalır. Günâhlarından en kısa zamanda temizlenip tevbekâr olur. Sebe Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. tıp dalında uzmanlaşır ve halkın sağlığıylan uğraşır. Sâffât Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Lokman Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kimse. büyük günâh işlememeye çalışır. Silâhları sever. Allah-ü Teâlâ'nın (c. Yasin Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Kasas Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kimse. Secde Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kimse. Bu rüya onun Allah-ü Teâlâ'dan (c. tabiatı doğayı sever.c) çok korkan bir kimse haline gelir.lider olur. ilmi ve sabrı artar. hafız bir evlâdı olur ayrıca bir yakını Cenâb-ı Hakk'ın (c. Salih iki erkek evlâdı olur. Ankebut Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kimse. Bazı tâbirciler halk arasında sözüne itibâr edilen bir âlim olur demişlerdir.c) yoluna yönelir büyük sevab kazanır ve günâhları af olunur. Avcılıkla uğraşır. tevbe istiğfar eder.c) katında makamı yükselir ve kıyamet günü cennetin hangi kapısından isterse ordan girebileceği kendisine bildirilir. büyük bir hazine bulur ve o hazineyi helâl malı gibi hayır hasenatta kullanır. şeytanın oyuncağı olan kişilerden uzak kalır. birçok sıkıntılara. Ayrıca Allah-ü Teâlâ'ya (c. Allah-ü Teâlâ'dan (c. Ayrıca rüya sahibi nefsini çok iyi terbiye eder.c) yakın olur. halkın itibâr edeceği bir san'atkâr olur. Sevdiği bir dostundan büyük bir iyilik görür. meşakkatlere. kabir azab'ından kurtulur. Dinî şüphe ve tehlikelerden uzak olur. bol Kur'ânı Kerîm okur ve secdede ölür. sabır eder ve bu sabrından dolayı Cenâb-ı Hakk'ın (c. cennetle müjdelenir. Ayrıca halk arasında sevilen sayılan bir kişi haline gelir. Rum Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kimsenin. yaptığı bir işten dolayı tam on iki defa Kur'ân-ı Kerîm'i hatim etmiş gibi sevaba nail olur. Sakin bir hayatı olur. günâhlarına tevbekâr olur. Ailesini hiç kırmaz onların bir çok hayırdualarını alır. Bir çiftliğe yerleşir. Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Dünyâ hayatında ve âhiret hayatında mutlu olur. Ahzâb Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Fâfır Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi.c) rızâsını kazanır ve cennetle müjdelenir. Bazı tâbirciler bu rüya sahibinin hayırlı bir işe 40 gün içinde gireceğini de söylemişlerdir. doğru yere yemin edip. Sâd Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi.

o kimse amelde ilerler ibâdetleri ve duaları kabul olur. hayır hasenat kapıları açılır. Söylediği her söz nisbetince bol sevaba nail olup Allah-ü Teâlâ'nın (c. Kıyamette kurtuluşa erer. şöhreti bol. imân üzere ruhunu teslim eder. ölürken Azrâil (a. sayılan ve çok aranılan bir kimse haline gelir. Ahkaf Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişiye. maden bulur.v)'in sancağı altında bulunur ve Peygamber efendimizin sünnetlerini uygulamakta titizlik gösterir. Şûrâ Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. sözü doğru olur. şerefli.c) rızâsını kazanır. İşlemiş olduğu bir sevabtan dolayı çok büyük nimetlere kavuşur rızkı bollaşır.a. sevilen.Zümer Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. lisanı.c) çok korkar ve günâhlardan kaçması sebebiyle Allah-ü Teâiâ (c. Zuhruf Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. 277 . büyük bir mirasa kavuşur ve malı. Bazı tâbirciler rüya sahibinin sevabı nisbetince Allah-ü Teâlâ (c. günâhlarını af eder. ilim sahibi. imânı güçlenir son nefeste imânla ruhunu teslim eder ve yapmış olduğu büyük bir hayırdan dolayı hac sevabı kazanır.c) o kimseyi ve ailesini kötülüklerden. Kaf Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişiye. Duhân Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. ölürken imân üzere ölür ve halk arasında iyilik yapan. Muhammed Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi.c) onun ayıplarını örter. Allah-ü Teâlâ (c. Bu yolculukta bir tarikat büyüğüyle karşılaşıp onun talebesi olur. Fussilet Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kimse. Mümin Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. âlim dostlar edinir. Câsiye Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Allahü Teâlâ'dan (c. halkı doğru yola çağıran bir vaiz olur. Kıyamet günü mü'minlerle beraber en ön safta bulunur. Fetih Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Halk arasında şanlı.s) merhametli olarak gelir ve o kişi. hayır ve hasenatı bol olan ve çok sevilen sayılan kişi haline gelir. şifâ ve afiyete kavuşacağını söylemişlerdir. Bazı tâbirciler bu rüya sahibinin zengin ve hayır hasenat işlerini bol yapan bir kimse olacağını da söylemişlerdir. şeytanın şerrinden muhafaza eder.c) katında sevilen kişilerle âhiret komşusu olacağını da söylemişlerdir. rızkı bollaşır. Hucurât Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. âhirette Peygamber efendimiz (s. hayırlı bir yolculuğa çıkar. ilim ve irfanı artar. Bazı tâbirciler ise o rüya sahibinin hastalıklarından kısa süre zarfında kurtulacağını.

c) sevdiği kulları arasına katılır. Tûr Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. Ayrıca bazı tâbirciler bu sûreyi okuyan kişinin ibâdetinin ve amelinin artacağını ve günâhlarının af olacağını söylemişlerdir.Zâriyât Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Sözü sohbeti nasihatleri dinlenir. salih bir insanla evlenir ve takva sahibi olur. şüphe ettiği bir konuda emin olup dininde meydana gelen bozukluk (bid'at) gider. günâhtan çok korkar ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. Rahman Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Malı mülkü artar. Ayrıca bazı tâbirciler bu rüyayı gören kişinin âhirette cehennem ateşinden emin olacağını söylemişlerdir. şehit olacak bir evlâdı olur. Ayrıca takva sahibi sevilen sayılan dostlar edinip ahlâkı güzelleşir. ailesine ve halka faydalı bir insan haline gelir. Ve ayrıca rüya sahibinin soyundan büyük bir âlim dünyaya gelir. Ayrıca o kişinin yakınlarından birisi Kur'ân-ı Kerîm'i ezberleyerek hafız olur ve âhirette şehit olarak ölen bir yakınının şefaatine nail olur. O belâya sabrederek büyük bir serden kurtulur. takva sahibi olan ilimli. Allah-ü Teâlâ'nın (c. dost edinir. kutsal topraklarda ruhunu teslim eder. Kamer Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Hayır hasenat işlerinde en ön safta bulunan birisi haline gelir. dünyâda fakir olmaz ve âhirette de dünyâda yaptığı amellerden dolayı elde ettiği sevablar kendisine yardımcı olur. âlim olup ilmi ve âmeli çoğalır.c) rızasını kazanmış bir kul haline gelir. Hadİâ Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. Vakıa Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Ayrıca tevbekâr olup. salih iyi bir evlâdı olur. Halk arasında itibâr kazanır. Necm Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. Bazı tâbirciler bu rüyanın kendisine zarar verecek kişilerin şerrinden emin olacağına rüyası delâlet eder demişlerdir. imânı ve âmeli kuvvetli olur. Ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. Mücâdele Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. irîânlı bir arkadaş. bir üzüntü bir belâ ile imtihan edilir.a. O evlâd kendisine. Haşr Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. insanlara iyilikte ve ihsanda bulunur. bilmeden Peygamber efendimiz (s. Mümtehine Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi.v)'in ashabına kötü söz söyler günahkâr olur 278 . Saf Sûresi: Bû sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Kendisi için hayırlı olan bir yolculuğa çıkar.c) affına nail olup cennete girer. Şayet rüya sahibinin ailesinden kayıb bir yakını varsa o meydana çıkar.

c) affına nail olup cehennem azabından emin olacağını söylemişler ve rüya sahibine rüya müjdedir demişlerdir.c) sevdiği kulları arasına karışır. Tahrîm Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Cin Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. Eğer bu rüyayı bir kadın görürse ailesiylen yâni eşiyle arasında olan üzüntülü bir konusu hâl olur. cum'a namazlarına aksatmadan devam eder. Haramdan zinadan kaçar. günâhlarına tevbekâr olup düşmanlarına karşı galip olur.c) rızâsını kazanacağı hayırlı mallara sahip olur. Geçimsizlik ortadan kalkar. Bu rüya uyarıcıdır. ölüm anında Cenâb-ı Hakk'ın affına nail olup imân üzere ölür. gençliğinde işlediği günâhlara tevbekâr olur ve ömrünün sonuna kadar takvası ibâdeti çoğalır ve ameli yücelir Allah-ü Teâlâ'nın (c.derhal tevbe etmesi icab etmektedir. Al-lahü Teâlâ'nın rızâsını kazanıp rızkı bollaşır. Bazı tâbirciler rüya sahibinin ailesinden bazı kimselerin (kâfir olanların) tevbekâr olup doğru yola döneceklerine rüya delâlet eder demişlerdir. Münâfikun Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. ailesinden birisi cin taifesinden birisiyle arkadaş olur ve o cin yüzünden 279 .c) rızâsını kazanır. Ve o cum'a namazlarına gelenlerin bütün sevabı sayısınca kendisine bol sevab yazılır. Meâric Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. âhirette iyi komşular edinir. Bazı tâbirciler ise bu rüya sahibinin yapacağı hayırlardan dolayı Allah-ü Teâlâ'nın (c. Ama bu iş kendisi için bir imtihandır. dünyâ malı artar. Ve o kimseye davranışlarından dolayı pişman olup kötü alışkanlıklarını terk eder. Talâk Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. Zâlim ve haîn olan bir düşmanı kendisinden af dileyip helâllik ister. gireceği bir işten dolayı günahkâr olur. Nûh Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. yakınlarından olan birisi eşinden ayrılır. Ve o kişi kıyamet gününün şiddetinden emin olur. Cum'a Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Ve rüya sahibiyle dost olmaya çalışır. dinindeki itikâdındaki bozukluk gider. Hîlekâr ve madrabaz olan bir kişiyle ortak bir işe girer. Bazı tâbirciler bu rüya sahibinin ailesine şer ve kötülüklerin isabet edemiyeceğini söylemişlerdir. Daha sonra aklını başına alıp hayır ve hasenat işleriyle uğraşıp Allah-ü Teâlâ'nın (c. Hayırlı evlât sahibi olur. Mülk Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. bid'attan kaçar. Hakka Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. Cennette en güzel mertebelerden birisine sahip olur. Teğabûn Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. salih bir insanla evlenir. tevbekâr olup Allah-ü Teâlâ'nın (c. rızkı bollaşır ve arzu ettiği bir çok şeye kavuşur.

c) kendisine bol sevab yazıp günâhlarını siler. Müzzemmil Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. O kimse şükür ve ibâdetle rızıklanır. sözü dinlenen bir kimse olacağına rüyası delâlet eder demişlerdir. Mürselât Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu "gören kişi. Bazı tâbirciler rüya sahibinin soyundan çok hafız yetişeceğine ve aynı soydan âlim bir kimse dünya'ya gelip soyundan 70. halka zulmeden birisine ettiği nasihatlar dolayısıyla onu doğru yola çevirir. Mevkisi yükselir ve ünü her tarafa yayılır. Çünkü bu cin müslüman bir cindir. babasına çok iyilik eder. Allah-ü Teâlâ'nın (c. eşini herkesten kıskanır ve ailesine.c) rızâsını almış olan kimselerle dost olur. yakınları tarafından pek sevilmez ve bu rüya kendisi için uyarıcıdır. İnsan Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Naziât Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. sevabları gürleşir. kaza oruçlarını tutup borçtan kurtulur. Kıyâmet Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Rızkı bollaşır ve Allah-ü Teâlâ (c. ailesinde ve etrafında sevilen. Nebe Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Bazı tâbirciler ise bu rüya sahibinin kendisine eskiden yapılmış olan bir büyüden kurtulacağına. ticareti çoğalıp helâl malı artar ve bu malı Allah-ü Teâlâ'nın (c. 280 .v)'in sünnetlerini yerine getirirken titizlik gösterir. Ve bu davranışından dolayı Allah-ü Teâlâ (c. Anne ve babasına merhametli yaklaştığı için Allah-ü Teâlâ (c. Müddessir Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Allah-ü Teâlâ'nın (c. Abese Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Bazı tâbirciler bu rüya sahibinin san'atkâr salih bir evlâdı olacağına rüyası delâlet eder de demişlerdir. Peygamber efendimiz (s. yalan yere yemin etmez.c) rızâsını kazanıp küçük günâhları af olunur. Dünyâ ve âhiret hayatı mamur olur.c) rüya sahibini görünür görünmez belâlardan musibetlerden muhafaza eder.c) yolunda o kişi harcar.c) ona merhamet eder. Kalp kırmamaya hayır ve hasenat işlerini bol yapmaya dikkat edip. Ailesine ve çevresindeki insanlara iyilikle muamele etmesi ve onların gönlünü alması lâzımdır Tekvîr Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. oruç ibâdetini tam yapar.evlerindeki bereket artar. sayılan. hayırlı bir yolculuğa çıkar. Rızkı gürleşir ve Allah-ü Teâlâ (c.c) katında tevbeleri kabul olunur. ahlâkı yükselir ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. anasına. rızkı bollaşır.000 kişiye şefaat edeceğini söylemişlerdir.c) affına nail olur. Takvası.a. Kur'ân-ı Kerîm'i ezberler.

salih bir erkek evlât sahibi olur. Leyi Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. aleyhinde bir dâva meydana gelir. Bu rüya sahibi için uyarıdır.a. duymadığı bir şey için bir yere gidip Allah-ü Teâlâ'nın (c. ticarette yapmış olduğu hilekârlıklardan dolayı tevbekâr olur. kul hakkı yememeye dikkat eder.c) rızâsını kazanır. Yetîm ve öksüzleri korur. Fakat rüya sahibi bu dâvadan alnının akıyla kurtulur.c) kıyamet günü rüya sahibine amel defterini sağ tarafından verdirir. İnşikak Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. Mutaffifîn Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Bazı tâbirciler bu rüyanın amel üstünlüğe. Bu evlâtlar ayrıca kısmetleriyle gelirler rüya sahibinin malı. Peygamber efendimiz (s. Fecr Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Şems Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. onlara yardımcı olup hayır işlerini bol yapar. Çünkü dininde bozukluk meydana gelip kalbi kararmaya başlamıştır. Bu rüya sahibinin işlerinin kolaylaşacağını bazı tâbirciler söylemişlerdir. merhamet ettiği şevkat gösterdiği kişiler nisbetince Allah-ü Teâlâ'da (c. Bu rüya sahibi için uyarıcıdır. A'lâ Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. ilim ve takva sahibi olur. Dünyâ ve âhiret hayatı güzelleşir ibâdeti bollaşır çok yakın bir zaman büyük bir câmiinin cemâati arasına katılır. Ve ihtiyaç içinde bulunan bir çok kimseye sıkıntılı zamanlarında el uzatır. takva bolluğuna delâlet ettiğini söylemişlerdir. dünyâ hayatını âhiret hayatına tercih eder. Ve o kimse görmediği. Âhirette Peygamber efendimiz (s. astrofizik ilmi ile uğraşır ve büyük bir âlim olur.İnfitâr Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. gecelerini ibâdetle geçirir ve her gecesi adetâ Kadîr gecesi gibi büyük sevablara 281 .a.c) rızâsını kazanır. özellikle söyleyebiliriz ki bu evlâtlar kendisinin doğru yola dönmesine de yardımcı olurlar. Beled Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Allah-ü Teâlâ (c. hayırlı salih kız ve erkek evlâtları olur.c) ona merhamet eder. Gâşiye Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Ayrıca rüya sahibi çok kısa bir zamanda tarikat ehli olan bir kimseyle arkadaş olup onun kendisine yapmış olduğu nasihatları dinler ve doğru yolu bulur. Cenâb-ı Hakk'ın (c. mülkü artar.v)'in şefaatine nail olur. Târık Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. Bürûc Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi.v)'in sünnetlerini uygularken titizlik gösterir. Nefsini muhafaza eder. namaza tembellik etmekte ve namaz vakitlerini geçirmektedir.

ummadığı yerden gelecek bir mirasa sahip olur ve bu mirası Allah-ü Teâlâ'nın (c. kabir ziyaretlerine önem verir. Bazı tâbirciler. Bazı tâbirciler bu rüya sahibinin rızkının bollaşacağını. şehitlerin şefaatlerine nail olur. Bazı tâbirciler bu rüyayı gören kimsenin ömrünün uzun olacağını da söylemişlerdir. Yetîm ve öksüzleri sevindirir. başkasının hakkını yememeye özen gösteren. kul hakkını yemeyen hayır ve hasenat sahibi bir kimse olur. Bazı tâbirciler bu rüyanın.c) katında af olunur. Leyle-i Kadr ihya etmişçesine yapacağı büyük bir hayırdan dolayı kendisine büyük sevablar verilir. Bazı tâbirciler ibâdetli takva sahipli bir eşe rüya delâlet eder demişlerdir. 282 . Duhâ Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. ailesine faydalı olup ayrıca âhirette ailesine şefaatçi olur. Yetîm ve öksüzlere yardım elini uzatır. Ve birçok kimseye ettiği nasihatler dolayısıyla onların doğru yolu bulmasına yardımcı olup Allahü Teâlâ'nın (c. sevilen. onun şefaatine nail olmak için hayır işlerinde harcar. sayılan bir kimse olur. Tîn Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. sevinçli müjdeli bir haber alır. Üstünde hakkı bulunan kimselerle helâllaşır.c) rızâsını kazanır. üzüntü ve kederi gider. Alâk Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Kadir Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Kaari'a Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. Beyyine Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi.nail olur. Zelzele Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. imânı gürleşir ve itikadı artar. soyundan birisi âlim olur. sahih bir müslüman olur. muhitinde sözü geçerli. Kısmeti açılır. Bazı tâbirciler bu rüya sahibinin ilim sahibi olup ayrıca kaleminin de kuvvetli olacağını söylemişlerdir. Bu sûreyi okumak rüya sahibinin ilminin artacağına ve kaleminin kuvvetli olacağına rüyası delâlet eder. fakirse zengin olur ömrü uzar. kısmetli. Çevresine. Âdiyât Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi.c) rızâsını kazanmak. evliyaların. İnşirâh Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. hayırlı bir yolculuğa delâlet edeceğini söylemişlerdir. küçük günâhları Allah-ü Teâlâ (c. rüya sahibinin sonu hayır olan sıkıntılı bir işe gireceğini de söylemişlerdir. salih bir erkek evlâdı olur. rüya sahibi kendisi ve ailesi için hayırlı olacak bir işe girer. Ayrıca ilim sahibi olan yakın dostlar edinir. dünyâ ve âhiret hayatının güzelleşeceğini söylemişlerdir. Bazı tâbirciler bu rüya sahibinin iyi bir Kur'ân tefsiri yapan kelâm ilmi kuvvetli olan bir erkek evlâdının olacağını söylemişlerdir.

dünyâ malını artırır. sayılan bir kimse olur. yakın bir zamanda sevdiği birisi hastalanıp vefat eder. yakın zamanda hacc'a gider ve Allahü Teâlâ düşmanlarından onu emin kılar. malını mülkünü Allah-ü Teâlâ'nın (c. onlara cephe alır. Bazı tâbirciler ibâdet bolluğa. Tebbet Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Rüya sahibi ayrıca kötü insanların ve şeytanın şerrinden Cenâb-ı Hakk (c. Bu günâhına tevbekâr olup Allah-ü Teâlâ'nın (c. ailesinden birisi âlim olur.Tekâsür Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. aranan. Ömrü uzun olur. Hümeze Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi.c) rızâsını kazanmalıdır. ayrıca rüya sahibi muhtaçları. Nasr Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. Ayrıca yapmış olduğu bir hayırdan dolayı çok büyük bir sevaba nail olur. bid'âtlardan uzak olup kâfir ve münafıklardan kaçar. malı ve mülkü çoğalır. o rüya sahibinin soyunu hayırlı bir şekilde sürdürür.c) tarafından korunur. Fîl Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Rüya sahibinin ismini yüceltir. imân gürlüğüne rüya delâlet eder demişlerdir. Kâfirûn Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi.c) rızâsını kazanır. Küçük günâhlarını affeder. Bazı tâbirciler bu rüya sahibinin gerçek imâna sahip olacağına rüyası delâlet eder demişlerdir. Rüya sahibine uyarıcı nitelik taşımaktadır. gıybet denilen büyük bir günâhı işlemektedir.c) rızâsını kazanmış kullar arasını katılır. Hayırlı bir eşe düşer. malı. Bu davranışından dolayı Cenâb-ı Hakk'ın (c. İhlâs Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. Bazı tâbirciler rüya sahibinin çok arzu ettiği bir yolculuğa çıkacağına da rüyası delâlet eder demişlerdir. güzel ahlâklı kişiler haline gelirler.c) rızâsını kazanmak için sarfeder. Evlâtları hayır ve hasenat sahibi. O kimse yapacağı ve yapmış olduğu büyük bir günâhına tevbekâr olup Allah-ü Teâlâ'nın (c. rüyası kendisi için bir müjde taşır. Dünyâ ve âhiret hayatı mamur olup rüya sahibi refaha kavuşur. Kevser Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. üzerinde olan kul hakkından kurtulur. Bazı tâbirciler helâl mal diyerekte rüyayı tâbir etmişlerdir. korkularından emin olur. ihtiyaçları olanları korur onlara yardımcı olur. sevilen. 283 . Felâk Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Asr Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. çok sayıda evlâdı olur. Kureyş Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. halk arasında sözü sohbeti dinlenen. Bu sebepten Cenâb-ı Hakk bu rüya sahibinin rızkını bollaştırır. rızkı gürleşir.

Kuşak gümüş ise. Peygamber efendimiz (s. Kan kusmak. Kuru yemiş satıcısını görmek. hayırlı bir erkek evlâdın olmasına. rüya 284 . KURU YEMİŞ Rüyasında kuru yemiş yediğini gören kişinin. vücudu sıhhatine kavuşur. Rüya sahibine bu rüya uyarıcıdır. arzu edilen bir işin olmasına ve rüya sahibinin adağının yerine getirmesine rüyası işaret etmektedir. Kurban bayramında kurban kestiğini rüyasında gören kişi. üstüne kul hakkı geçirmemelidir. malına haram katmamaya dikkat etmeli. Haram mal (faiz) yemektir. harama işarettir. KURBAN Rüyada kurban kesmek. hastalıklarından kurtulup. Allahü Teâlâ kendisine kısmeti gür evlâtlar ihsan eder. günâhlardan tevbekâr olup Allah-ü Teâlâ'nın (c. Sarhoş olup kustuğunu görmek. Bazı tâbirciler kusmayı. Kuşak altın ise.c) dostlarının arasına katılır. bir âlimin nasihatlarıyla tevbekâr olup aklını başına alarak doğru yolu bulur. Kısaca şöyle diyebiliriz.Nâs Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. kısmetli bir kız evlâdı olur. kısmetli bir işe girmeye.rüya sahibinin sağlam yapılı kuvvetli bir erkek evlâdı olur. Kusmuk yemek. çeşitli şekilde tâbir edilir. Malı rızkı çoğalır. KUŞAK Rüyada görülen kuşak. sıhhati düzelir. hayır yolda harcanmayan israf edilen mal diye tâbir etmişlerdir. hastalanmaya haksız bir servete kavuşmaya delâlettir. Kurban eti taksim etmek. Bazı tâbirciler rüya sahibinin çok yakından sevdiği bir kimsenin ölümüne rüyası delâlet etmektedir demişlerdir.a. Rüyada kusmak rüya sahibi için uyarıcıdır. yetîm. o hasta ölür. ferahlığa sevince kavuşur. KUSMAK Rüyasında kustuğunu gören kişi. Bazı tâbirciler kuru yemişçiyi görmeyi. düşmanlarına galip gelir ve kıyamette Allah-ü Teâlâ'nın (c. rızkı bollaşır. Hasta bir kişi bir yılan kustuğunu görse. tevbesi kabul olunur. uzak bir akrabadan düşecek miras'a mala işarettir. öksüz malı yememeli. Malına karıştırmış olduğu haramı ayıklar. Hasta bir kimse kendisine kurban kesildiğini görse.v)'in şefaatine nail olur. Takılan kuşak demir ise.c) rızâsını kazanmaya işarettir. sırrın açığa çıkması huzursuzluk diyerek tâbir etmişlerdir. emânet bir maldan faydalanmaya delâlet eder.

Kuşağın süslendiğini görmek. Kuş tuzağı kurduğunu görmek. KUŞBURNU Rüyasında kuşburnu yediğini gören kişinin. şöhretinin artmasına rüyası delâlet eder. ziyana uğramaya. KUŞPALAZI Kuşpalazı denilen hastalığa tutulduğunu gören kimse.sahibinin şöhreti malı artar. Bazı tâbirciler rüya sahibinin yakın akrabası olan birisinin hastalanmasına rüya işaret eder demişlerdir. Kuş kafesi görmek ise. malca zarara. Kuşağın kesilmesi. sıhhati düzelir. şayet bekârsa güzel ahlâkı olan başta fakir ama sonra zengin olacak iyi birisiylen hayatını birleştirir. Kuş pisliğini yemek. KUŞ Rüyada görülen kuş. sağlığın bozulmasına. Kuyuya 285 . büyük kısmete. yapılacak hayırlı evliliğe işarettir. Alim kimselerle dost olur. Kuşağın yılan olması. itibâr kaybetmeye delâlet eder. Kuş kanadı taktığını görmek. Kuş pisliği. Kuşun gagasını öpmek rüya sahibinin sohbeti tatlı. KUYU Rüyasında kuyu kazmak. hayırlı işe. Kuş yuvası. yakın zaman içersinde iyi kısmetli bir nasibi çıkar. ilimde ileri olan âlim kimselerin sohbetlerine katılmaya bekâr için evlenmeye işarettir. kendisine şöhret ve malca bolluk getirecek bir yolculuğa çıkar. iflâsa. Şayet rüya sahibi bekârsa. hayırsız bir evlât sahibi olmaya. Salih bir kimseyle yuva kurar. Kuşağı beline sarmak. dost diye görünen düşmanın şerrine işarettir. KUTUP YILDIZI Kutup yıldızını rüyasında gören kişi. hitabı kuvvetli bir kimse olmasına yorumlanır. ümitsiz bir işin hal olunmasına işaret eder. haber diye yorumlanır. nasipli bir çocuğa delâlettir. evli için ise. bekâr için evlenmeye. kısmeti gürleşir. Kuşağın boş olması. bir insana hîle yapmaya. ömrünün uzamasına ayrıca hayırlı evlât sahibi olmaya rüya delâlet eder. güzel bir evlâd sahibi olmaya delâlettir. mevkiden ayrılmaya delâlet eder. yakınlarından birinin ihanetini öğrenir ve düşmanına galip gelir. mevki. bir iş sebebiyle rüya sahibinin mevkisinin yükselmesine. Kısmeti gürleşir. kaybolan bir malın bulunmasına. büyük bir mirasa konma şeklinde tâbir edilir.

tutmak hayırlı salih bir mü'min arkadaşa konuşkan sevimli bir evlâd sahibi olmaya delâlet eder. bekâr için huyu güzel olan birisiyle evlenmeye. Kuyu çıkrığı görmek. Bu rüya sahibi için uyarıcıdır. KUAFÖR Rüyasında kuaförde saçlarını tarattığını gören kimse.düşmek bir iftiraya düşmeye işarettir. itibârı şerefi beş paralık olur. ihlâslan etmiş olduğu tevbe duaları da Cenâb-ı Hakk'ın (c. 286 . sıkıntılı. KUZU KULAĞI Rüyasında kuzu kulağı denilen otu toplayıp pişirip yediğini gören kimsenin.c) katında kabul olunur. kısmetli hayırlı bir evlilik diyerek-te yorumlamışlardır. ilmin artması. sarmak. Aklını başına toplayıp bu dünyâya niye geldiğini ve hesap gününü düşünüp hem bu dünyâ. Bazen de hakkı olan birisinin borcundan kurtulmaya. imânı gürleşir. hem de âhiret günü için çalışması gereklidir. günâhlara tevbe edip pişman olmaya ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. sıkıntıdan. Halkın arasında onun dedikodusu yapılır. yalan hîlekâr olan dosta yalan iş görmeye işarettir. iyi huylu bir evlât sahibi olur. hidâyet yolu. KUYUMCU Rüyada görülen kuyumcu. Rızkı bollaşır. malına haram karışır. kuzu olmak. sakin. üzüntüden kurtulmaya. üzüntülü bir işi hâl olunur. KUZU Hâmile bir kadın rüyasında kuzu görse. evli için ise hayırlı. Şöhreti zedelenir. Bazı tâbirciler ise rüyada kuyumcu görmeyi. Kuyudan çıkmak.c) rızâsını kazanacak işler yapmaya da işarettir. Rüya. gönlün açılmasına ummadık yerden gelen hayırlı bir misafire. yalan söz söylemeye de işarettir. Bazı tâbirciler kuyuya düşmeyi hapise girmek diye de yorumlamışlardır. Kuzu sevmek. KUZGUN Rüyasında kuzgun olduğunu veya kuzgun yakaladığını gayen kimsenin. iş açıklığına delâlet eder. söz dinleyen bir evlâda sahip olmaya rüya delâlet eder. âhiret hayatını unutmuş sadece dünyâ hayatı için çalışmaktadır. Sevilmez sayılmaz ve onunla kimse arkadaşlık etmek istemez.

KÜL Rüyada görülen kül. KÜMES Bekâr bir kimse rüyasında kümes görürse. işe yaramaz davranış olarakta rüyayı yorumlamışlardır. sözü sohbeti dinlenen mert bir oğlu olur. KÜNYE Rüyada görülen künye. bu rüya sahibi zekâtlarını tam olarak verirse malının kiri gider bereketi artar. Rızkı. rızkı gürleşir. KÜKÜRT Rüyasında kükürtlü işlerle uğraştığını gören kişinin sağlığı bozulur.KÜF Rüyasında yiyeceğinin küflendiğini gören kimsenin malına haram karışır. anlaşabileceği birisiylen yuva kurar. sahibini yakan haram maldır. 287 . yakında kısmetli. Malı mülkü çoğalır. Ayrıca fayda sağlamayacak yakında bir haber alacaktır. Bu haberden sonra canı sıkılacak ve çok sevdiği dostundan ummadığı bir zamanda iyilik görecektir. dili dolayısıyla günâha girip çevresindekilerinin kalbini kırmaktadır. düğün haberi. günâha girmeye araç olduğunu da söylemişlerdir. Bazen de küfür dince bozukluğa. fitneye ve fesada işarettir. hayırlı. Dikkatli olması gereklidir. KÜFÜR Rüyada küfür ettiğini gören kişi. Ticaretlen uğraşan birisinin kümes görmesi. yeni bir iş yeri açacağına rüya işaret eder. Bazıları külün zararlı boş söz olduğunu. malı çoğalır. sevinç getiren ve mutluluk verici bir olay olarak yorumlanır. Dininde ki bozukluk giderilir. Bazı tâbirciler boş söze. birisine yaptığı veya yapacağı bir iyilikten dolayı yakında bir mala kavuşur. Rüyasında küllük gören kişinin dünyâ hayatına önem veren rurslı birisi olduğunu söyleyebiliriz. KÜHEYLAN Küheylanı rüyasında gören kimsenin.

KÜRDAN Rüyasında kürdanla dişlerini karıştırdığını gören kişinin. Kürek kemiğinin yok olduğunu gören kimse. taşınmayacak hale gelmesini girilen. sünnetlere uymak diye de yorumlamışlardır. sevinçli bir habere. üzüntülü bir habere. hâmile kadının kız çocuk doğurmasına. Bazı tâbirciler malın zekâtını tam olarak vermek. Bazı tâbirciler kürek kemiğinin ağırlaşmasını. Hasta birisi küreklen toprak kazdığını görse. KÜREK KEMİĞİ Rüyada görülen kürek kemiği. Samur kürk giymek. dolandırıcı birisiylen arkadaş olunacağını gösterir. Astragan kürk giymek. KÜRTAJ Rüyasında kürtaj yaptırdığını gören bir kadın. dünyâ hayatına verilen önemden vazgeçilip âhiret hayatı için hayır işlerinde bulunmaya delâlet eder. rüyası helâl rızka. ailesinden birisi ölümcül bir hastalığa yakalanır. hırsız. kocasının emâneti olan namusuna dil uzatacak kimselerle arkadaş olmaktadır. hastalığından şifa bulur ve bozuk olan sağlığı kısa zamanda inşâAllâh düzelir. malının arttığını rızkının gürleştiğini yakın bir zaman da görür. bekâr için evlenmeye. KÜREK Rüyada kürekle uğraştığını gören kişi. çiftçinin ürününün bol olmasına delâlet eder. Bu kadın hareketlerine çeki düzen getirmeli. Evinden kürekle toprak attığını gören kimsenin. dostunu düşmanını iyi tanıyıp ona göre davranmalıdır. işlenen büyük günâhlar olarak tâbir etmişlerdir. sıkıntılı bir yolculuğa delâlet eder. çeşitli şekilde yorumlanır. 288 . rızkın bolluğuna hayırlı işe girmeye. eşe delâlet eder. temizliğe tevbe ve istiğfar etmeye delâlet eder. evinde huzursuzluk olur. yeni bir mirasa konmaya işarettir. Ters kürk giymek. eşinden boşanır. KÜRK Kürk giymek. kürek kemiğinin ağrıdığını gören kimsenin. Kürkün yırtılması. Tilki kürkü giymek. sökülmesi. iflâsa delâlet eder. işlerin bozulmasına.KÜPE Küpe takmak.

çok para kazanmaya. Eve kütük yığmak. Bu çocuk memleket için hayırlı olacak işler yapar. ilerde çok sevdiği bir meslekle uğraşmaya başlar. kütük yakmak iflâsa veya rüya sahibinin yakınlarından hasta olan birisinin ölüm haberini almaya delâlet eder. ondan bir şey içmek. 289 . mirasa konmaya. KÜTÜPHÂNE Kendisini kütüphanede kitap okurken gören kişinin.KÜRSÜ Rüyasında bir kürsüye çıkıp konuştuğunu gören kimsenin. hâmile kadının nasibli bir erkek evlâd doğurmasına rüya delâlet eder. hitabı kuvvetli. sözü dinlenen ve cemiyette önemli yerlere gelecek şöhretli bir evlâdı olur. Şayet içki içen bir adam bu rüyayı görürse. mal diye tâbir edilir. KÜVET Rüyasında kendini küvet içinde yıkandığını gören kişi. içkiden nefret edip tevbekâr olur bir daha içki içmez. büyük bir imtihanı kazanır. okul hayatı başarılı olur. bekâr için zengin ve malı çok olan birisiylen evlenmeye. günâhlarına tevbe edip hakk yoluna döner. KÜTÜK Rüyada kütük. KÜP Küp görmek. iyi arkadaşlar edinip kötü huylarından kurtulur.

fen bilimleriyle uğraşmayı seven bir evlâdı olur veya hasta bir yakını iyileşir. muradı yerine gelir. hastalıklarından kurtulur. şans oyunların da para kaybeder.c) tarafından kabul edilir. sıkıntılarından. LÂİLAHE İLLALLAH Rüyasında Kelime-i tevhid'i çektiğini gören kişinin. vücudu sıhhat bulur. Günâhlarına tevbe eder. pişman olur ve duaları Cenâb-ı Hakk (c. LA HAVLE VELÂ KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYÜL AZÎM Bu kelimeyi rüyasında söylediğini gören kimse. dileği.L LABADA Rüyasında iabada denilen otu toplayıp. Hayırlı bir haber alır. pişirdiğini gören kimse. LABORATUVAR Laboratuvarda çalıştığını gören kişinin. Dünyâ hayatına önem verir. Bazı tâbirciler kısmetli hayırlı yeni iş diyerekte rüyayı yorumlamışlardır. Rızkı gürleşir. Sözü sohbeti yerinde olan iyi 290 . evlâdı varsa veya ailesinden birisi büyük bir âlim olur. LADES Lades kemiğiyle oynadığını gören kişi. üzüntülerinden kurtulup feraha çıkar. bir arzusu. Neş'eli sözü sohbeti dinlenen arkadaşlar edinir. çözülmeyecek gibi görünen kendisine sıkıntı üzüntü veren karışık işi yoluna girer.

lastik ayakkabıyı çıkarmak. yolmak: Yeni iş. LAHMACUN Çiğ lahmacunu rüyada görmek. delâlet eder demişlerdir. Kendisi de iki cihanda feraha çıkar. Hareketlerine çeki düzen verip tevbekâr olması gereklidir. lahmacun yemek. sevinçli haber. hayırsız haber. hasta kimse için. Bazı tâbirciler lağım çukurunu kadın için zinaya. hasta birisinin ölmesine de rüya işaret eder demişlerdir. c) Pembe lâle: Nişan haberi almaya. iş diye de yorumlanabilir. erkek için kumar alışkanlığına. iki yüzlü birisiyle evlenmeye. iyi olmaya. Allahü Teâlâ kendisine kabir azabı çektirmez ve imân üzre vefat eder. LAĞIM Bir kimse kendisinin lağım çukuruna düştüğünü rüyasında görse. zirâatle uğraşanın. Lahana satmak. çiftçinin. LAHANA Lahana pişirip yemek. dünyâ zevklerine fazla dalma.arkadaşlar edinir. kolay başarılacak bir iş. üzüntülü haber almaya. Rüya uyarıcıdır. hayırlı kısmet diye yorumlanır. para kaybetmeye. o hayırsız evlilikten kurtulmaya delâlet eder. evlâda. b) Sarı lâle: Hasta için iyi olmaya. LASTİK Rüyada lastik ayakkabı giymek. Şöyle ki: a) Kırmızı lâle: Yeni bir işe girmeye. Bazı tâbirciler lastik görmeyi. üzüntülü haber alınacağına yorumlanır. kızgın. d) Lâle toplamak. hatta iflâsa. günahkâr olmaya delâlet eder. 291 . seyahat etmeye işaret eder. büyük günâh işlemektedir. umulmadık bir yerden gelecek küçük miktarda fakat sonradan daha çok kazandıracak ufak sermaye diye yorumlanır. ticaretle uğraşan adamın mal kaybetmesine. malının ziyan görmesine ve su baskınına rüya delâlet eder. pek iyi yorumlamamışlardır. sağlam için iyi bir yolculuğa çıkmaya. LÂLE Rüyada lâle görmek çeşitli şekilde yorumlanır.

Mevkisi. LÂZIMLIK Lâzımlık görmek. LAVMAN Rüyasında lavman yaptığını gören kişi. bir yakınının ameliyat haberini alır. günâhlardan temizlenmeye delâlet eder. Ümitsiz âşk diyerek de rüyayı yorumlayan tâbirciler olmuştur. Şayet kendisine lavman yapıldığını rüyasında görürse. en yakın zamanda kutsal topraklara ziyarete (hacı) olmaya gider. lavabo yıkamak. para kaybetmeye işaret eder.LAV Rüyada yanardağın lavını görmek. ümitsiz âşka. çeşitli şekilde yorumlanır. hasta ise sıhhati düzelir 292 . LEBBEYK DEMEK Rüyasında «LEBBEYK» diyen kişi. LEBLEBİ Rüyasında leblebi yediğini gören kimse. (Katı) pislikle dolu lâzımlık: Mirasa konmaya. zengin olmaya delâlet eder. mertebesi düşer. Boş lâzımlık: Mal. çok para kazanmaya. zina suçu işleyen kadına. LAVANTA Rüyada lavanta çiçeği veya lavanta kolonyası görmek. zina suçu işlemeye delâlet eder. Çünkü çiş necestir yâni pistir. hastalıktan kurtulmaya veya dünyâ işlerine fazlaca dalıp âhiret hayatını ihmâl etmeye yorumlanır. cehennem ateşi diye yorumlanır. Çişle dolu lâzımlık: Günâha girmeye. LAVABO Rüyada boş pis lavabo görmek. Rüya sahibi derhâl tevbekâr olup bir daha günâh işlememeye çalışmalıdır. Veya sevindireceği bir yetimden dolayı hac sevabı alır. Bu rüya sahibinin günahkâr bir hayat sürdüğünü gösterir. rüya sahibinin ameliyat olmasına veya gireceği bir işten çok para kayıb edeceğine rüya delâlet eder.

LEKE Elbisesinin leke olduğunu gören kimse. erkek evlâdı rahat bir askerlik yapar ve kendisi bir iş için kısa bir yolculuğa çıkar. LEVREK BALIĞI Rüyada levrek balığı tutmak. iyi bir evlilik yapmaya yorumlanır. ailesinden dargın olduğu birisiyle barışır. Bazı tâbirciler boş leğeni dünyâ hayatı diye de yorumlamışlardır. hayırlı iş. yeni mülk alma şeklinde rüya yorumlanır. kısmetli bir evlilik. haram karışan mala ve rüya sahibinin eşinin ihanet etmesine de rüya yorumlanabilir. LEHİM Lehim yaptığını rüyasında gören bir kişi. 293 . derhâl ondan özür dileyip barışmalıdır. kısmetli bir evlâd sahibi olmaya. malın çoğalmasına. evlenmeye delâlet eder. kırık olan dersinin düzelmesine delâlet eder. Çok mutlu olur. Talebenin leblebi yemesi. LEĞEN Leğen görmek. LEVAZIM Rüyasında levazımcı olduğunu gören kimsenin. hanımının hâmile kalmasına. çok zenginleşmeye. uğursuz iş.ve uzak bir yakınından sevinçli bir mektup alır. bekâr kimse için. bozuk ve karışık olan işleri yoluna girer. LEŞ Rüyada görülen leş. üzüntülü haber. Bazı tâbirciler hâmile olan kadının kısmetli bir erkek evlâd doğurmasına rüya delâlet eder demişlerdir. bilmeden bir günâha girip yakın bir dostunun kalbini kırmıştır. rızk bolluğu. LEVENT Rüyada levent görmek. Bu rüya sahibinin eline ümit etmediği yerden çok para geçer çünkü kendisi çok kısmetli birisidir diyebiliriz.

Hasta kimse bu rüyayı görse. hasta ise hastalıklarından kurtulacağına rüyası işaret eder demişlerdir. iyi bir tatil yapmaya yorumlanır. yolculuğa çıkmaya. iyi bir arkadaş. Bazı tâbirciler. 294 . LİMON Rüyada limon yemek. malının kirini yâni haramını ayırıp günâhlardan temizlenmeye ve tövbekar olmayı gösterir. rüyası pek hayra yorulmaz. işinden ayrılır yalnız daha evvel iyilik etmiş olduğu birisi (arkadaşı) kendisine çok yardımcı olur. iyi bir evlilik yapar. rüyasında limon yiyen kimsenin. uzak bir yerden akrabası gelir. hasta ise sıhhati düzelir. İş adamıysa borçlarından kurtulur. yeni bir işe girer. bekâr için evlenmeye işarettir. yeni ev almaya. dünyâ hayatına fazla önem veren. LOKANTA Rüyasında kendisini bir lokantada yemek yerken gören kişi.LEYLAK Rüyada görülen leylak ağacı veya çiçeği. hayırlı. Sevinçli bir haber alır. günâha girmeye işarettir. yeni bir dükkân açar. bol kazançlı yeni bir işe girilmesine yorumlanır. Limonata içmek. kısmetli. Leyleklerin aynı yerde döndüğünü görmek. LOĞUSA Rüyada loğusa yatağında yattığını gören. olmadık şeylere üzülüp faydasız şeylerle kafasını yoran adama delâlet eder. hayırlı bir habere kısmetli bir evliliğe delâlet eder. çok mutlu olur ve kısmeti çok gürleşir. Lokantada garsonluk yaptığını gören kimsenin. Limon ağacı görmek ise. Limonluk satın alıp limon sıkmak. Bekâr olan görürse. Leylek yuvası görmek. yüz ve ruh güzelliği olan kız evlâda. dedikodu etmeye. hastalıklarından kurtulup şifa bulur. LİMAN Rüyasında limana gittiğini gören kimseye. bir kadının kocası çok para kazanacağı bir işe girer. Şayet erkek bu rüyayı görürse. LEYLEK Havada leylek görmek. dost edinileceğine yorumlanır. ümit etmediği bir yerden para alır. rızkı gürleşir. sıkıntılarını atar. hanımı kısmetli bir erkek çocuk doğurur.

Bazı tâbirciler. LOKUM Lokum yemek. önder olan lider kimseye vaiz olmaya. hayırlı evlâd. evlâtlarından veya ailesinden birisinin tıp alanıyla uğraşacağına (doktor-hemşire) olacağına delâlet eder. işlerin açılmasına. LOSYON Rüyasında losyon koklayan. imân üzre ölür. iyi haber. renkli neş'eli ömür sürmek için bol bol gezen yâni bugünü yaşayıp. âlim olan birisiyle tanışıp onun nasihatlarıyla doğru yolu bulmaya yorumlamışlardır. maymun iştahlı. iyi bir iş yolculuğuna çıkar. hastalıktan kurtulmaya. LÛT (A. 295 . etrafına va'z sermeye başlar mevkisi çok yücelir ve halk içinde itibârı artar. LOKMA Rüyasında lokmalarının büyüdüğünü gören kişinin.S) Kur'ân-ı Kerîm'de adı geçen Lût (a.c) katında çok sevab kazanır. yeni bir iş açmaya veya ortak olmaya delâlet eder. ailesinde olan küskün akrabalarını barıştırıp Cenâb-ı Hak'ın (c. LOKMAN Rüyada lokman olduğunu söyleyen kişiyi görmek. istikbâlini düşünüp hareketlerine çok dikkat etmesi gereklidir. Şayet rüya sahibi böyle bir kimse ise azıcık toparlanıp yarınını. yarını hiç düşünmeyen bir kimse olduğuna rüya işaret eder. Bazı tâbirciler bu rüyayı. kısmeti açılır. Evlâtları kendisine âsi olurlar fakat kendisi âlim. sadık eş diye yorumlanır. rüyanın tam tersi olarak yorumlanmasına sebeb teşkil eder. iyi bir işe girer.LOKOMOTİF Rüyada görülen lokomotif. Lokmalarının küçüldüğünü görmek ise. hastalıklardan şifa bulmaya. ilim sahibi olan bir kimse haline gelir. rızkın bollaşmasına delâlet eder demişlerdir. rızkı bollaşır. Şayet rüya sahibi lokomotifi kendinin kullandığını görürse.s)'ı rüyasında gören kişi. eğlence hayatına düşkün. eşiyle sıkıntılı bir ömür sürer fakat büyük sabrından dolayı büyük mükâfatlara gark olur. Din konularında o kadar bilgili bir hâle gelir ki.

Rüya sahibi tövbekar olup doğru amel etmeye. Bu rüya uyarıcıdır. Bu rüya sahibi aynı zamanda okumaya ilim tahsili yapmaya önem verir. temiz arkadaşa işaret eder. bu rüyayı nûr yüzlü. âhiret hayatını hiç hatırına getirmeyen. yeni ve çok faydalı arkadaşlar edinir. LİSAN Yeni bir lisan öğrendiğini gören kişi. ibâdetlerini tam yapmaya çalışmalıdır. çevresi genişler. girdiği işi başaran bir kimse haline gelir. masum çocuk diye de yorumlamışlardır. Bazı tâbirciler. 296 .LÜKS Rüyasında kendisini lüks içinde yaşadığını gören kişi. bekâr için evliliğe. sevilip sayılan. ölümü düşünmeyen bir kimse olarak yorumlanır. LÜLE TAŞI Lületaşından yapılmış mücevher takmak. Ayrıca evlâtları varsa geçerli bir meslek sahibi olurlar.

Eğer görülen mabet islâm mabediyse.M MAAŞ Rüyasında maaş aldığını gören kişi. o kimsenin dininin düzeleceğine hayırlı hasenatlı işlerle uğraşacağını söyleyebiliriz. mutluluk ve iyi habere yorumlanır. MACUN Rüyada macun görmek. ateşe tapan. Ama hak dini olanlara ait olan mabetleri görmenin. Bazı tâbirciler. yâni bizim dinimizce kutsal sayılan yerlerden biriyse o zaman görülen rüya hayra yorumlanır. 297 . Macun yapmak. Bu tip rüya gören kimseler hareketlerine çok dikkat edip adımlarını düzgün atmalı ve kısa zamanda kendisi hakkında hayırlı olacak işler arasında olumlu seçim yapıp ona göre düzgün isabetli kararlar vermelidir. maddi imkânları bol olan bir işe girer ve malî durumunu kısa süre zarfında düzeltir. bozuk olan sıhhatin düzelmesine ve rüya sahibinin evlâtlarının hayırlı olmasına delâlet eder. budist olanların mabetlerini görmeyi dinde bozukluk günahkâr olma diyerek yorumlamışlardır. MABET (Kutsal yerler) Rüyada mabet (kutsal yerler) görmek. hak din olmayan meselâ. sağlık. iyilik.

aynı madalya görmek.MADEN KÖMÜRÜ Rüyasında maden ocağını kazdığını gören kimsenin. seyrettiğini gören kimse için. O kişinin malına haram karıştığına rüyası delâlet etmektedir. MAÇ Rüyasında bir futbol maçına gittiğini. MADALYA Rüyasında madalya taktığını. Bir başka kişiye madalyon hediye ettiğini görmek ise. Çünkü o düşman kazdığı kuyuya aynen Ebû Cehil gibi kendisi düşecektir. bolluk. 298 . madalyon almak. o kişinin sindirim rahatsızlığı çekmeyeceğine ve hasta ise sağlığına kavuşacağına rüyası delâlet etmektedir. bereket. kendisine yararlı olmayan işlerle uğraştığını söyleyebiliriz. spora düşkün olan bir erkek evlât doğurur. hîleli. futbola. MADEN OCAĞI . vakitlerini boşa harcadığını.MADEN SUYU Rüyada maden çıkarmak. gibi yorumlanır. niyetlerini saklayan bir düşmanı vardır. mutluluk ve malca büyük zenginlik sağlıyacak kısmetli birisi-ylen evlilik yapılacağına rüya delâlete eder. politikaya atılmak diyerek yorumlamışlardır.macun karıştırmakta bu şekilde tâbir edilebilir. Bazı tâbirciler. fakirleri çok sevindirmeye işaret etmektedir. aldığını gören kimsenin. bazı hayır kurumlarına para yardımı yapmaya. dikkati ve iyi niyeti sayesinde berteraf eder. MADALYON Rüyada madalyon takmak. lüzumsuz işlerle zamanını israf ettiğini. Bakır madeni tam ters olarak yorumlanır. mevkisinde mertebesinde yükselme olur. Rüyada maden suyu içtiğini görmek. MADEN . Ama bu hîleli düşmanını rüya sahibi sabrı. hayır hasenat işleriylen uğraşmaya. devlet işinde çalışmak ve o işte önemli bir mevkiye yükselmek. madalya takmayı. Sıkıntılı görülen fakat daha sonra feraha çıkılacak iş diyerek rüyayı yorumlayan tâbirciler de vardır. Yalnız şayet takılan madalyon altın ise o zaman pek hayra yorulmaz. Şayet bu rüyayı gören hâmile bir hanımsa. Bu düşmanı rüya sahibinin karşısında çok rezil bir hale düşebilir. maden ocağında kendisini çalışırken görmek.

çok çeşitli şekilde tâbir edilir. MAĞRUR Rüyasında kendisini mağrur bir halde gören kimse. MAĞMA Rüyasında bir yanardağın ağzından fışkıran magmayı gören kimsenin. MAĞARA Rüyada mağara görmek. şayet genç bir erkek ise faydalı bir işe girer. MAĞAZA Rüyasında bir mağazadan alış-veriş ettiğini gören kimse.Rüyasında maden ocağından maden kömürü çıkardığını gören kimse. dünyâ hayatına fazlaca düşkün olan. o işten ayrılması ve malındaki pisliği temizlemesi gereklidir. Rüya sahibi bu haram malın kaynağını bulup. korku halinde düşmandan kaçmaya. malına veya kazancına haram karıştığını söyleyebiliriz. Bu işi yaptıktan sonra rüya sahibinin işleri yoluna girecek işleri açılacak ve rızkı gürleşecektir. MAHALLE 299 . Bazı tâbirciler. hastalığı kısa geçer ve sıhhatine kavuşur. uzak bir akrabasından büyükçe bir miras kalır. rüyada bir mağaraya girmeyi yakın zamanda rüya sahibinin malı mülkü fazla ve çevresi kuvvetli birisinin himayesine gireceğini söylemişlerdir. işe yaramaz kimseye işaret edebilir. Rüya sahibi bekâr bir kadın ise. Çünkü. sevabtan uzaklaşmaya veya hapise girmeye de tâbir olunabilir. boş lüzumsuz işler yapan. büyük günâhlara girmek diye yorumlamışlardır. faydalı bir evlilik yapar. tecavüz olayına uğramaya. Bu haram mal servetine kendisinin bilgisi haricinde girmektedir. Mağaza da mal satmak miras taksimine de yorumlanabilir. ummadığı yerden. Hasta birisi bu rüyayı görürse. Bu miras ile rüya sahibi ilerki zenginliğinin temeli olabilecek sermayeyi sağlar. hareketlerine çok çok dikkat etmelidir. rüyada görülen mağma'yı. Mağara. kısaca diyebilirizki miras kendisi hemde ailesi için çok hayırlıdır. oda uslanacak ana ve babasına asi olmayacaktır. dili vasıtasıyla günâh işlemekte olduğunu ve dostlarını kayıp ettiğini kısaca çevresindekiler tarafından sevilmediğini göstermektedir. bu rüya kendisine etrafındaki kimseleri kırdığını. Hatta rüya sahibinin hayırsız evlâdı varsa. cehennem ateşi. Mağara. Bazı tâbirciler. zengin olan birisiyle evlenir.

rüya sahibi dünyâ işlerine fazlaca dalmış. Ayrıca bu yolculuk kendi sıhhatinin sağlığının düzelmesine vesile olur. MAHPUS Rüyasında mahpus yâni hapis olduğunu gören kimse. zekî fakat dolandırıcı olan bir kimseyle bir ortaklık kurar. uzak bir akrabası tarafından ziyaret edilir. MAHKÛM Rüyasında mahkûm olduğunu gören kimse. iyi huylu birisiyle yakın zamanda iyi bir dostluk kurulacağına rüya işaret etmektedir. neş'eli. Dikkatli olması gereklidir. kederli bir duruma düşmeye ve bu sıkıntılı durumdan kısa zamanda kurtulmaya rüya delâlet eder. MAHCUP Rüyasında bir olaydan dolayı. MUHALLEBİ Rüyasında muhallebi yediğini görmek. MAHKEME Rüyada mahkemeye çıktığını gören kimse. Bu iş kendisi için hayırlı değildir. kendisine 300 . MAHMUZ Rüyada mahmuz görmek.Rüyasında kendisini eski mahallesinde gören kimse. bir dostu hakkında yanlış bir söz söğleyip sonra çok pişman olup vijdan azabı çeker. Şayet mahmuz kıymetli bir madenden yapılmış ise. o zaman büyük ebadda maddî menfaat sağlanacak yeni bir işe girmek şeklinde rüya tâbir edilebilir. mahcup olduğun gören kimse. sevinçli bir haber alır ve yakın bir zaman içinde kısa bir yolculuğa çıkar. sıkıntılı. üzüntüye düşmek şeklinde yorumlanır. sıkıntıya. günahkâr olmuş bilmeden zina suçu işlemiş veya malına haram katmış sayılır. rüya sahibinin çok sevdiği bir dostunlan incir çekirdeğini doldurmayacak bir mesele yüzünden arasının açılacağını ve hakkında dedikodu edileceğine rüyası işaret etmektedir. Mahkemeye çıktığını görmek. Ayrıca neş'eli. uyarı rüyası görmüştür. tatlı. Çünkü. Mahkemede şahit olmak.

boşa harcanan zaman diyerek de tâbir edilebilir. huysuz birisiyle yapılan evlilik diyerekte yorumlamışlardır. MAHYA Rüyada kahya görmek. çocuk sayısının artmasına. karışık işlerinin düzelip kolaylaşacağına. hayra yorumlanır. MAKAS Rüyada makas görmek. Boş makara. miras taksimi anlamına da gelebilir. eşiyle arası açılır. Rüya sahibinin hayır işleri yapması ve sevindirmiş olduğu yetim. MAHREM Rüyasında mahrem olan bir yerinin açıldığını gören veya mahrem (gizli bir konu) konuşulduğunu gören kişinin. Bu rüyayj gören bekâr bir kimse ise yakında evlenir. Hukukta okuyup hâkim olacak adaletli bir kimseye de rüya işaret edebilir. artacak rızka delâlet ettiğini söylemişlerdir. onun rüyasının çok mala. Bazı tâbirciler. Rüya sahibinin sıhhatinin bozulacağına rüyası delâlet eder. Şayet makarna pişmiş ise. adı dillere düşer. Şayet makasla saç ve yün kestiğini bir kimse rüyasında görürse. sakladığı bir sırrı herkes tarafından duyulur. lüzumsuz girilen iş. Bazı tâbirciler. makasla ilgili rüyaları çeşitli şekillerde tâbir etmişlerdir.çok dikkat etmeli ve hareketlerini iyice düşünmeden yapmamalıdır. çeşitli şekilde tâbir edilir. mahpus olmayı. umulmadık bir yerden sevinçli bir haber alacağına rüyası delâlet eder. soy uzunluğuna işaret eder. sülâlenin çoğalmasına. geçimsiz. Makas ayrıca mat. Makama çiğ ise pek hayra yorulmaz. 301 . MAKARA Rüyasında makara sardığını gören kimsenin. bütün saydığımız bu sebeplerden dolayı rüya sahibi dikkatli olmalıdır. Bu tip rüyalar aynen mahkûmda olduğu gibi tâbir edilir. o rüya sahibinin sevdiği bir kimse tarafından iyilik göreceğine rüyası delâlet etmektedir. Ayrıca erkek veya kız kardeşlerin hayırlı olmasına delâlet eder. MAKARNA Makarna görmek. öksüz bir çocuk yüzünden çok büyük sevaba nail olduğu günâhlarının af olduğu kendisine rüyası yoluyla bildirmektedir.

o kadının dünyâ hayatına düşkün. kısa bir yolculuğa çıkar. bekâr evlâdı varsa. MAL Rüyada mal alıp satmak. pek hayra yorulmaz. çeşitli şekilde yorumlanır. Bu çocuk ana ve babasına muti olup onları dünyâ ve âhiret hayatında memnun mes'ut ve bahtiyar eder. bu iş ona yepyeni bir ufuklar açılmasına neden olur. Bu rüya sahibi bilerek veya bilmiyerek büyük bir günâh işlemiştir kısa zaman içinde tevbekâr olması gerektiğine rüyası delâlet etmektedir. fukaraya yardım etmeye. sevinçli habere. Dikkatli olması gereklidir. tatlı anılarla dolu bir âşk macerası geçirir. fakir. onun eli san'ata yatkın bir erkek evlâdı olur. MAKİNİST Rüyada üstünde iş tulumu olan makinisti görmek. Mutlu ve mes'ut olur. MAKBUZ Rüyasında makbuz kestiğini gören kişi. Bazı tâbirciler. Bir kadın bu rüyayı görürse. Aynı zamanda bu rüya sahibi iyi şekilde yaşamayı neş'eli güleryüzlü olmayı becerebilen yeni yeni dostlar edinir ve kısa bir seyahate çıkar. çevresindeki kimselere akıl veren kimseye yorumlanır. Dünyâ hayatına düşkün. MALİKÂNE Rüyasında bir malikânede yaşadığını gören kişinin. gezmeyi seven ve bu uğurda her türlü uygunsuz hareketi 302 . MAKYAJ Bir kadın rüyasında makyaj yaptığını görse. MAKİNE Rüyasında herhangi bir makine ile uğraştığını. eli işe yatkın becerikli bir kimse ile ortak bir iş kurmaya delâlet eder. yeni bir işe girer. malikâne görmeyi. üzüntüye. Bu ortaklık onun lehine olur. zengin birisiyle evlenir. elden mal çıkmasına. eğlenceyi. Ama ilişki kurduğu kimse pek iyi huylu birisi değildir. pek hayra yormamışlardır. Mal satmak ise. neş'eli bir kimse olduğuna rüya delâlet eder. Rüya sahibinin eline ayrıca bol miktarda para geçer. Mal almak. sıkıntıya delâlettir.MAKAT Rüyasında bir başkasının makatını görmek. onu tamir ettiğini gören kişi.

Rüya sahibi. yeni bir işe girer. Rızkı bollaşır. mevki rütbe kaybetmeye. ters üzüntülü laf işitmeye kalp kırılmasına da yorumlanabilir. iftiraya uğramaya. Mancınık taşı namuslu kadının günâhını almaya. MAMA Rüyada çocuk maması pişirmek. iş açıklığına. sevilen bir yakının gelmesine yorumlanır. düşmana galip gelmeye. Hasta bir yakın varsa.yapan kimse olarak telâkki etmişlerdir. Bazı tâbirciler. kısmetin bolluğuna delâlet eder. MANASTIR Manastır. MANDA 303 . şöhreti tanınmış bir kimseyle ilerletilecek dostluğa delâlet eder. hâmile kalmaya. onun ölüm haberi de alınabilir. rüyayı gördüğü hafta biraz sıhhati bozulur ama kısa süre içinde sağlığı düzelir. iyi dostluğa. Manastır. MALTA ERİĞİ Rüyasında malta eriği yediğini. Hâmile bir kadın bu rüyayı görse. satın aldığını gören kişinin. MALTIZ Rüyasında maltız denilen pratik hazırlanan küçük ocağı yaktığını gören kişi. Bu evlât ailesine ana babasına çok bağlı olur. sıkıntılı üzüntülü habere delâlet eder. şiddetli üzüntüden kurtulmaya da yo-rumlanılabilir. iyi kısmet diye yorumlayan tâbirciler de vardır. sevinçli bir telefon konuşması yapar. huzursuzluğun gitmesine veya dargın olunan dostlan barışmaya delâlet eder. bekâr ise evlenir. MANAV Rüyada manavdan alış-veriş etmek. ateş nisbetince hayırlı kız evlâdı olur. mutluluk veren habere. Bekâr için. üzüntü ve kederin gitmesi. sıkıntılı işten kurtulmaya. kadir ve kıymetin bilinmesine ve huysuz olan eşten boşanmaya rüya delâlet eder demişlerdir. Büyükçe bir mancınık taşını kaldırmak. MANCINIK Rüyada mancınıkla taş attığını görmek.

onun sütünü içen kişi. çok yakında sevdiği birisi vefat eder. Şayet bir erkek. Neş'eli olan bir arkadaş topluluğuna girer. günâhlara tövbe etme. zina suçu işlemek diyerekte rüyayı yorumlamışlardır. MANDOLİN Mandolin çalmak. yeni ortak bir ticari işe girer. Bazı tâbirciler. MANİFATURACI Rüyasında bir manifaturacıda alış-veriş ettiğini gören kimse. yeni bir elbise alır.Rüyasında manda görüp. Kadın ise. Bazı tâbirciler. rüya sahibinin kısa bir aşk macerası geçirmesine. büyük bir üzüntüye gark olunur. tırnağı pislik olarak yorumladıkları için tırnak törpülemeyi. sesini duymak. kara sevdaya tutulur. günâha girmek. Bazı tabirciler. MANİKÜR Bir kadın rüyasında tırnaklarına manikür yaptığını görse. hayra yorulur. Bir kimse bir manda kesip derisini evine sererse. Mevkisi yükselir işi düzelir. 304 . günâhtan kurtulma diyerekte rüyayı yorumlamışlardır. O kimse ile birleşmek için elinden geleni yapar. MANDALİNA Rüyada mandalina yemek. MANGAL Rüyasında mangal yaktığını gören kişi. mert ve güçlü kuvvetli bir erkekle evlenir. uzun zamandır çok arzu ettiği bir takım eşyalara sahip olur. Bir kadın rüyasında öküze binerse. tanımadığı birisinden büyük bir iyilik görür. Manda görülen rüyalar her ne çeşit olursa olsun. işleri bozulur istikbâli mahvolur. bekâr kişinin devlet görevlilerinden birisiyle evlenmesine veya politikaya atılmaya rüya delâlet eder demişlerdir. can sıkacak bir haber almaya ve faydasız uğraşlara işaret eder. kendisine miras olarak vefat edenin eşyası kalır. mandanın sırtına binerse. neş'eli bir arkadaş grubunun içine girmesine delâlet eder. sevinçli bir hafta geçirir. mide rahatsızlığı çekmeye. mesleğinde ilerleyip toplum içersinde aranır bir hale gelir. Bir kimse rüyasında manda tarafından kovalanırsa. Rüyada bir erkeğin bindiği öküzün boynu kırılırsa.

çocuklarını terbiye eder. önemli kimselerle toplantıya katılma veya mevki yükselmesine yorumlanır. çeşitli şekilde yorumlanır. Zehirli mantar yemek. dost bildiği düşmanlarından kötülük görür. tatile çıkmaya yorumlanır. Mantar toplamak: Yeni işe. Mantar yemek: Bekâr için. Ayrıca bazı tabirciler zararlı arkadaşla yapılan dostluk diyerekte rüyayı yormuşlardır. küçük miktarda parça parça ele geçen paraya delâlet eder. sevilen dosttan buluşmaya. sıkıntılı haber almak. günâha girmek.MANKEN Rüyada vitrinlere konan cansız manken görmek. bu tatilde çok kıymetli. seyretmek. MAREŞAL Rüyada mareşal rütbesinde olan birisini (askerî) görmek. güzel yüzlü kız için. MANZARA Rüyada manzara resmi görmek. trafik kazasına yorumlanır. emlâk işleri yapmaya veya yeni ev inşaatına başlamaya yorumlamışlardır. kısmet gürlüğüne delâlet eder. toplamak: Zararlı arkadaşlara sıhhat bozulmasına ve hayırsız evlâtlara rüya delâlet eder. MANTAR Rüyada mantar. devlet işinin halli politikacılarla tanışma. uzun süreli olabilecek dostlar edinir. Bazı tabirciler ise marangoz görmeyi. evlenmeye. ele geçecek yüklü paraya rüya yorumlanır. MANTO Rüyasında mantosunun yırtıldığını. MANOLYA Manolya ağacını ve çiçeğini rüyada görmek. MARANGOZ Rüyasında kendisinin marangoz olduğunu gören kimse. Çünkü marangoz ağaca şekil verip onu yararlı bir hale getirir. rahat huzurlu bir iş ortamı kurmaya. resmî haber almak. Rüya sahibi. yeni bir işe girmeye ün kazanıp halk arasında tanınmaya delâlet eder. 305 . bekâr için. rızk azalması. nişanlanmaya. kaybolduğunu gören kişi. Manto giymek ise.

boş işlerle rüya sahibinin uğraşmasına rüya delâlet eder. talebenin sınıfta kalmasına. MARTI Rüyada martı kuşu görmek. Rüya sahibi dikkatli olmalıdır. mal düşkünü. MARKA Rüyada elbise markası görmek. 306 . zenginliğe. sporcu bir çocuk doğurur. ayak burkulmasına delâlet eder. Ayrıca sevinçli bir telefon konuşması yapar. kaza geçirmeye. Hâmile kadın bu rüyayı görürse. MARMELAT Rüyasında marmelat kaynattığını gören bir kadın veya erkek. Bu etkilenme yüzünden çok sevdiği birisiyle (hakiki dostlarıyla) arası açılır. hastaneye yatmak diyerek yorumlanabilir.MARGARİN Rüyada margarin yağı almak. boş masa. hassas çabuk kırılan bir tip olduğunu ve bu huyundan kısa zamanda kurtulması gerektiğini söylemişlerdir. MASA Üzerinde yemekler dolu masa görmek. MARUL Rüyasında marul yediğini veya marul salatası yaptığını gören kimse. gösterişe önem veren birisiyle tanışıp ondan etkilenir. eritmek. MASAJ Rüyada masaj yaptırdığını görmek. uzak bir akrabadan alınacak sevinçli haber. kazanç getirecek iş yolcuğu veya yeni arkadaş diyerek rüya yorumlanır. bu rüyayı gören kimsenin. Margarin satın almak. fakirliğe veya ticaretle uğraşanın iflâs etmesine. eşiyle arasındaki anlaşamadığı konuları hal eder. Aile huzuru yerine gelir. kemik kırığına. etiket düşkünlüğünü başkasının dedikodusuna ve sözlerine önem vermeyi gösterir. Bazı tâbirciler. kullanmak hastalanmaya sıhhat kaybına delâlet eder.

madrabaz sahtekâr kimseye ve onunla girişilecek ortak işe rüya yorumlanır. eğlenmeyi seven kimselerle dost olur ve kendisi de o kişilerden etkilenerek mes'uliyetlerini unutan bir kişi haline gelir. dünya işlerine dalmaya. Matbaa makineleri görmek. onunla ateş karıştırmak. MAŞA Rüyada maşa tutmak. gezmeyi. lüzumsuz işler yapmaya işe yaramaz faydasız kimselerle yapılan dostluğa. Bazı tâbirciler. kalemi kuvvetli bir evlâdı olur. hayalperest insan olarak rüyayı yorumlamışlardır. 307 . yakın bir dostun yardımını görmeye delâlet eder. Hâmile bir kadın bu rüyayı görse. MAŞRAPA Maşrapadan su içmek ferahlığa. MATEMATİK Rüyasında matematik ilmiyle uğraştığını gören kimsenin. MATBAA Rüyasında bir matbaada kendisini çalışırken gören kişinin. MASKE Rüyada maske takmak. iki yüzlü hîlekâr. kapalı olan kısmeti açılır ve yeni bir ortaklık işine girer. sıkıntı üzüntüden kurtulmaya yorumlanır.MASAL Rüyada masal dinlemek. okumak. Süt içmek ise. boşa zaman harcamaya delâlet eder. MASA TENİSİ Rüyasında masa tenisi oynadığını gören kişi. bilmeden girdiği günâha rüyası delâlet eder. dünyâ zevklerine düşkün. zeki akıllı bir çocuk doğurur. sıkıntılı bir işin çözümlenmesine. Şayet rüya sahibi içki gibi sarhoşluk veren bir sıvıyı maşrapadan içtiğini görürse. düğün haberi almaya veya devlet dairesiylen ilgili olan bir işin hal olmasına rüya delâlet eder. Rüya sahibi kendisini toparlayıp hayatına olumlu yön vermeye gayret etmesi gereklidir. sıhhat düzelmesine hastalıktan kurtulmaya ve ilim öğrenmeye delâlet eder.

şayet bekârsa olgun ve de maddi durumu iyi olan birisiyle evlenir. Bazı tâbirciler. mirasa konmaya ve para yardımı olarak rüya yorumlanır. MAYASIL Rüyasında mayasıl hastalığına tutulduğunu gören kişi. bir yiyeceği (yoğurt) v. Çünkü maunun kelime anlamı (yardım-imdat) mânâsına gelir. Hâmile kadın ilerde çok zengin olacak kısmetli bir çocuk doğurur.MÂTEM Rüyasında matem tuttuğunu gören kişi. aydınlık günlere çıkar. iş. Pis boğazlığı başına çok önemli meseleler açar. hayırsız evlât. yardıma ihtiyacı olan sıkıntı içinde olan dosta işaret eder. MATKAP Rüyada matkap görmek. 308 . sıkıntılarını. maun ağacını yeni alınacak ev eşyası diyerekte yorumlamışlardır. Rüya sahibinin bu kimseden uzak durması gereklidir. Bazı tâbirciler. matkap delici bir alet olduğu için kırıcı sözünü bilmeyen rüya adama yorumlanır. iyi bir haber alır ve yapı olarak cesur olan bir arkadaş edinir. yeni girilen ortaklık. MAYDANOZ Rüyasında maydanoz yediğini gören kimse. MAÛN AĞACI Rüyada maun ağacını görmek. MAYA Rüyada maya görmek. Çünkü bu kişinin arkadaşlığı rüya sahibi için çok zararlıdır. kardeş ve onlardan gelecek sınıtıdan kurtulmaya rüya delâlet eder demişlerdir. sindirim organlarından rahatsızlanır.s mayalamak. feraha çıkar. üzüntülerini ve karamsarlığını üstünden atar. MAVZER Eline mavzer tüfeğini aldığını gören kimse. Ayrıca rüya sahibi bu arkadaşından çok büyük iyilikler görür.

hâmile kadının çocuğunu düşürmesine rüya delâlet eder. Kısa zaman içinde bu alışkanlığını terk etmesi gereklidir. fakirlik habercisi olarakta rüyayı yorumlamışlardır. Bazı tâbirciler. büyük bir günâh işler. hîlekâr. hîleye. MAYO Rüyada mayo giydiğini görmek. MAZGAL Rüyada mazgal görmek. yalancı. çünkü hastalık kapısındadır. emanete hiyanet eder. iki yüzlü adama. Rüya sahibi yakınlarından olan bu kimseden uzak durup onunla ilişkisini kesmelidir. boğazına fazlaca düşkün olan iştahlı bir kimsedir. kızgın haber almaya delâlet eder. Fakat bu alışkanlığı kendisi için zararlıdır. Kendisinin üstüne maymun sıçradığını gören kimse. MAYMUN Rüyada maymunla karşı karşıya gelmek. sıkıntılı işe. büyü yapılmasına. iyi bir işi kayb etmeye yorumlanır. zararlı olacak düşmana yorulur. iş bozukluğu. hayırsız arkadaşa. yaramaz dosta delâlet eder. Maymun yakalamak kısmeti elden çıkarmaya. Kendisinin rüyasında maymuna dönüştüğünü gören kişi. günâha girmeye. iki yüzlü dost görünen fakat sahtekâr. MAYMUNCUK Rüyada maymuncuk denen anahtarı görmek.MAYIS BÖCEĞİ Rüyada mayıs böceği inatçı kadına. delâlet eder. kendine çok güvenen dostlarına ihanet eder. Maymun ısırması birisiyle düşman olmaya işarettir. haram mal sahibi olan düşmana rastlamaya. Mayıs böceği tutmak. yolculuk yapmaya veya bir şehirden başka bir şehire mal nakletmeye delâlet eder. Maymunla sevişmek zina suçu işlemeye. rızk azalması. 309 . MAYONEZ Rüyasında mayonez yediğini gören kimse. bazen de maymun günahkâr madrabaz kimseye işaret eder.

meclis içinde bulunmayı rütbe 310 . rüya sahibinin hakkındaki dedikoduya da yorumlanır. MEDİNE-İ MÜNEVVERE Rüyasında kendisini Medine-i Münevverede gören kimse. MECUSİ Rüyada ateşe tapan mecusiyi görmek.c) katında kabul edilir. salih bir kişi ile evlenir. cin taifesiyle ilişkiye girer. Bu tip rüyalar sahibi için çok hayırlıdır. Tövbeleri Allah-ü Teâlâ'nın (c. Bazı tâbirciler. Allah-ü Teâlâ'ya (c.a. kendisine büyü yapılır. Bazı tâbirciler. MECLİS Rüyasında kendisini bir meclis içinde va'z ederken gören kişi. ihtimal edilmeyen bir kişiden gelecek para yardımına rüyayı yormuşlardır. Megafondan ses duymak. Bazı tâbirciler.MAZOT Rüyasında arabasına mazot aldığını veya sattığını gören kişi. yeni bir iş gezisine çıkar ve bu gezi sırasında ufak bir kaza geçirir.v)'in sünnet-i seniyyelerine uymaya özen gösterir. MECMUA Mecmua almak. Ayrıca rüya hâmile kadının okumasını seven bir çocuk doğuracağına da yorumlanabilir. üzüntülerinden ve sıkıntılarından kurtulmak için Allahü Teâlâ'ya duâ etmesine rüya delâlet eder. Şayet medyumla karşılaştığını görürse. habere. MEGAFON Rüyada megafon görmek. Sevmediği birisiyle hayatını birleştirir. okuyan talebeye ve zekî çocuğa delâlet eder. Bekâr bir kişi bu rüyayı görürse. hacc yolculuğuna da rüyayı yorumlamışlardır. okumak. Peygamber efendimiz (s. sırrın açığa çıkmasına. pek hayra yorulmaz büyük günâhlara girmeyi. Dinindeki bozukluk gider. telefon konuşması yapmaya delâlet eder. Bu rüya sahibi hatalarını terk ederek derhal tövbekar olmalıdır. kıymetli bir dosta. satmak.c) değil nefsinin arzularına uymakta olduğuna rüya delâlet eder. MEDYUM Bir kimse rüyasında kendisinin medyum olduğunu görürse.

Mekke'de va'z verdiğini gören kimse. İki cihanda neden yaratıldığının bilincine varıp mes'ut olur. onları seyretmek. MEKKE-I MUKERREME Rüyasında kendisini Mekke-i Mükerremede gören kimse. MEKİK Dikiş makinasının mekiğini rüyada görmek. Bazı tâbirciler. kelam gibi İslâmi ilimleri öğrenip halkı bu konularda eğitir. inşâAllah yakın bir zamanda helâl para ile hacc'a gider. MEHTER Rüyada mehter takımı görmek. Mutlulukla dolu bir ömür sürer. Beyaz kağıda yazılmış mektup: Rızk bolluğuna. evli kadın için. Mekke şehrini kucakladığını gören kimse. bir yere vali veya yüksek memur olarak tâyin edilmeye yormuşlardır. Şöhretli bir vaiz olur. MEHTAP Rüyasında mehtapda gezindiğini gören kişi. ibâdetlerini eksik yaptığını anlamalıdır. sıkıntıdan kurtulmaya. hayırlı kısmete. Genç ve güzel birisiyle tanışır. fıkıh. sevinçli habere ve salih evlâda yorumlanır. Şöyleki. imân üzre ölür cennete gider. bekârsa salih birisiyle evlenir. yeni bir eşya almaya delâlet eder. Mekke şehrinde yaşadığını evi olduğunu gören kişi. eski bir dosttan iyilik görmeye yorumlanır. Kırmızı kağıda 311 . MEDRESE Rüyada görülen medrese. Güzel günler geçireceği bir tatile çıkar. cezaları infaz etmeye. bekâr kız için. boşanma reddesine gelmiş çiftlerin barışmalarına güzel ilişkilerine veya kayıp çocuğun akrabanın bulunmasına rüyayı yormuşlardır. hapisteki adamın ıslah olmasına. Mekke'de öldüğünü gören kimse. yeni bir âşk macerası yaşar. yaramaz evlâdın uslanmasına. zevkli günler geçirmeye.yükselmesine. Mekke şehrinin harap bir halde olduğunu gören kişi. MEKTUP Mektup almak çok çeşitli yorumlanır. Allah-ü Teâlâ (c. yeni bir el işi öğreneceğine ve o işten maddi menfaat temin etmesine delâlet eder.c) dostlarıyla arkadaş olur.

Rütbesi makamı yükselir. Azâb meleklerini görmek. iyilik ve güzelliğe erişir. Kabirde gelen meleği görmek. yalan söze.c) katında kabul olunur. trafik kazası geçirmeye işaret eder. rüya sahibinin âlim ve salih oğlu olacağına işarettir. ibâdetlerine çok dikkat eder. şanı artar ve herkes tarafından tanınan. MELİK . yetimleri sevindirmeye. duaları Cenâb-ı Hakk'ın (c. rızkın bollaşmasına.yazılmış mektup: Üzüntülü habere. Meleklerin yeryüzüne indiğini gören kişi. birisinden haber almaya işarettir. Ayrıca bu rüya. tarikat büyüklerinden birisinden ders alır. Meleklerin kendisine haber getirdiğini görmek. bir yere reis olur. Kâfir olan bir kimse azâb meleğini görse. salih ve âlim olan ermiş birisinin ölümüne delâlettir.MELİKE Rüyasında bir melikle veya melikeylen konuştuğunu gören kimse. salih bir zevceyle evlenmesine. Melekle güreştiğini gören kişi. o tarikât'ın ilerde postuna oturur. Sarı kağıda yazılmış mektup: Sıhhat bozukluğuna. tatlı bir âşk macerası yaşar. aile fertlerinin dünya ve âhiret sâadetine erişmesine rüya delâlet eder. Rezil ve zelîl olur. Siyah kağıda yazılmış mektup: Ölüm haberi almaya. işini kayb eder ayrıca cemiyet içinde itibâr kayb edeceği büyük günâh işler. MELTEM Rüyasında meltem rüzgârının estiğini gören kişi. bu kişiyle ilerde iyi bir yuva kurabilir. Rüyada görülen melek genelde hayıra yorulur. Meleklerin kabristana indiğini görmek. aranılan bir şahıs haline gelir. fakirin zengin olmasına. MELÂİKE (MELEK) Rüyasında melekten konuştuğunu gören kişi. ilim sahibi olmaya delâlet eder. işsiz olan kişinin. dedikodu haberine delâlet eder. gezmek. iyi bir işe girmesine yeni bir lisan öğrenmeye. şehitlik mertebesine ulaşır. abdestli olarak yatıldığı zaman veya mübarek gecelerde görülürse muhakkak çıkar. şehit olarak ölmeye. müslüman olur. MEME 312 . meşakkatlerden kurtulmaya. feraha çıkmaya. Dünyâda rızık bolluğuna. üzüntülü habere yorumlanır. çok sevab kazanmaya delâlet eder. Meleklerle beraber uçmak. Rüyasında meleklerin kendisine secde ettiğini gören kişi. imânın kuvvetlenmesine. hastalanmaya. Meleklerin rüya sahibinin evine indiğini görmesi. konuşmak. kabir azâb'ına. hayırlı bir işin olmasına.

sevdiği iyi huylu birisiyle evlenir. MENEKŞE Rüyada görülen menekşe. hastalık. MELEME Rüyada koyun melemesini duymak. güzel ahlâklı bir kadın olarak yorumlanır.Bir erkek memelerine süt dolmuş olduğunu görse. sevdiğiyle birleşmeye. Kırmızı mendil. Menekşe çiçeğini kokladığını gören kişi. günâh işlemeye Allah-ü Teâlâ'ya (c. MENAJER Rüyada bir menajer tarafından lanse edildiğini gören kimsenin. halk tarafından tanınacağı bazı işler yapar. kara habere yorumlanır. şekli kötü ise kötü habere. Mavi mendil. Kendi memelerinin büyüdüğünü görmek. Sarı mendil. iyi bir işe girer. MENDİL Rüyada görülen mendil çeşitli şekilde yorumlanır. Mendil almak.c) asi olmaya yorumlamışlardır. ölüm haberine yorumlanır. hastalanmaya. Bazı tâbirciler. Bir kadın memelerine süt dolduğunu görse. rızkı çoğalır. birisi tarafından ağır söz işitilmesine ve çok üzülmeye rüya yorumlanır. Rüyayı gören evli ise. Siyah mendil. Bir kadın veya erkek başka birisinin memelerine asılmış bir halde kendini görse. namahrem olan birisiyle ilişkiye girer. hastalanmaya. Bir erkek memelerinin büyüyüp sarktığını görse. sıhhatin bozulmasına. sıhhat bozulmasına yorumlanır. rüyayı hayra. ticaret hayatından atılabilir. iyi bir tatile çıkmaya yorumlanır. Bekâr bir kız memelerinden süt aktığını görse. üzüntü çekmek. o rüya sahibinin zina suçu işlediğine rüya delâlet eder. rütbesi artar. muhabbeti iyi olan dostlar edinmeye. yeni bir ev alır. sevdiğinden ayrılmaya delâlet eder. iyi huylu çok güzel bir kızı olur. o erkek. karısı hâmile kalır. kızgın haber. mevkisi yükselir. Gazetelerde ismi çıkar. kız çocuk doğurur. Memelerin yok olması. çocuk kızsa kocası yeni bir dükkân açar. tatlı bir serüven geçirmeye delâlet eder. 313 . Hâmile bir hanım veya yeni evli bir hanım memelerine süt dolduğunu görse. yakın bir akrabanın hâmile olduğunu duymaya ve çok sevinmeye rüya yorumlanır. rüyada görülen memenin şayet şekli güzelse. ona iyi bir kısmet çıkar. çocuk erkek ise. Menekşe çiçekleri toplamak. sıkılmaya işaret eder.

Kapı menteşesi. maddî sıkıntıya. menisi çoksa ömrü uzun. tanınmış olan kişilerle iş yapar güzel bir ortaklık kurar. zinaya.MENEMEN Rüyasında menemen yemeği pişirdiğini gören bir kimse. MENGENE Rüyada mengene görmek. evlâdı fazla olur. evlâdın asi olmasına veya güzel dostluğun bozulmasına da yorumlanabilir. MEMUR 314 . rızkın bollaşmasına. nakit para kazanmaya. eşinin hâmile kalmasına veya başkasına ait olan büyük bir mala konmaya yormuşlardır. MERASİM Rüyasında kendisinin bir törene katıldığını gören kimse. politikaya atılır. tanınmış bir kimse haline gelir. Eline sıkıntıdan kurtulması için gerekli miktarda toplu bir para geçer. MENİ Rüyasında menisinin eline geldiğini gören kimse. eşiyle arasında geçimsizlik çıkmasına ve uğursuz arkadaşa rüya yorumlanabilir. MERÂ Rüyasında büyük bir merada (hayvan otlatılan büyük otlak) kendini gören kişi. kendisine namahrem olan bir kadınla veya erkekle ilişkiye girer. para kaybına. eşiyle huzursuz olur ve bu huzursuzluk boşanmaya kadar gidebilir. Maddi sorunları çözülür. ihanete. Törende söylev verdiğni gören kimse. Meni şayet pis ise. evli ise iyi bir yuvası olduğuna. ticaret hayatında söz sahibi olur. karışık olan bir işi çözümler ve o iş kendisinin lehine olur. zina suçu işler. Bazı tâbirciler meni çıkmasını. MENTEŞE Rüyasında kapı menteşesinin koptuğunu gören kimse. bekâr ise iyi bir evlilik yapmasına. eşin kötü huylarına. hayırlı evlâtları olmasına ve büyük bir para gelmesine rüya delâlet eder.

Hakkında dedikodu eden bir düşmanıyla tartışır ve onu lafla yaralar. hamur çiğse. tevbekâr olmaya. dostunu düşmanını ayırt eder. üzüntüden 315 . Mercekten bakmak. kısmetli kıza delâlet eder. hayırlı evlâda. Bazı tâbirciler. MERDANE Merdane ile hamur açmak. Merdiven inmek. helâl mala. sıkıntılı haber. zekât borcunu ödemeye yorumlamışlardır. münafık bir kişiyi de gösterir demişlerdir. üzülmek. kötü huyları terk etmeye delâlet eder. hayatından olumsuz şeyleri çıkarmaya yorumlanır. mercimek yemeğini. Merdaneyi tek başına görmek. Bazı tâbirciler ise ağaç merdiven. kişinin kendisidir. Mercandan mamul bir mücevher takmak. MERCEK Rüyasında mercekten baktığını gören kişi. Merdiven. hâmile kadının kız doğurmasına rüyayı yormuşlardır. girişilen bir işteki başarısızlığı gösterir. üzüntüsü olan bir kişi için selâmete çıkmaya. Bazı tâbirciler. başarısızlıkla sonuçlanacak bir işe girer günlerce paraca sıkıntı çeker ayrıca elinden önemli bir miktarda malda çıkabilir. MERCAN Mercan taş görmek. MERCİMEK Rüyada görülen mercimek. zekî bir erkek evlâda sahip olmaya.Rüyasında kendisini memur olmuş gören kişi. Mercimek ayıklamak dost ile düşmanı ayırmaya. yeni bir haber alıp o haberden sonra yeni eşya almaya ve arzu edilen mala sahip olmaya rüya delâlet eder. bir dosta yapılan iyilik dolayısıyla çok sevab kazanmaya. Rüyada görülen mercan. kazancı bol olan bir yolculuğa çıkmaya işaret eder. sevindirici habere. Merdiven ağaç ise. bid'âtlerden uzaklaşmaya işaret eder. o sene rüya sahibinin sıhhatinin düzelmesine eline ummadığı bir yerden para gelmesine veya mirasa konmasına rüya delâlet eder. dinin güzelleşmesine. MERDİVEN Merdiven. dindeki zayıflığa mevkiden düşmeye delâlet eder. mevki rütbe yükselmesine yorumlanır. Merdiven çıkmak. kederlenmek anlamına gelir. iyi huylu güzel birisinin evlenmesine.

MERHEM Rüyada merhem sürmek bir dosttan yardım görmeye. menfaat sağlayacak bir evlilik yapmaya rütbe yükselmesine yorumlanır. Hasta birisi merdivenden çıksa. 316 . şeref. Mermerden bir eşya yapmak. MERYEM (R. el ve benzeri olan uzuvlardan birisinin yanmasına delâlet eder. menfaat getirecek ilime. vücudu sıhhat bulur. kayıp bir malın bulunmasına tekrar ele geçirilmesine delâlet eder. bol geçim kaynağı ve iyi bir dostluk kurmak diyerek rüya tâbir olunur. hastalığından kurtulur. Mermer küp. o kadının kocasının namusunu iyi koruduğunu. Mermerden yapılmış havuz. dostluk ve iyi arkadaşa delâlet eder. iyi bir evlilik yapmaya yorumlanır. dininde bozukluk meydana gelir. âhiret hayatında ve dünya hayatında yükselmeye delâlet eder. dinindeki güzelliği söyleyebiliriz. Bir kadın Hz. kısmetli hayırlı bir iş. Bu kadın bu huyundan dolayı çok sevab kazanır ve kocasının varsa evlâtlarının işleri düzelir. sevinçli mutluluk huzur veren bir yolculuğa çıkmaya delâlet eder. Yeni merdivene çıkmak. Mermer köprü. Merdivenin basamağı kırılsa. MERİNOS Rüyada merinos cinsi bir koyunu görmek. sevindirici habere. bekâr erkek için namuslu bir kızla evlenmesine delâlet eder. güzel kadına. Meryem (R. sıhhat bozulmasına. Bu rüya sahibi çoğu zaman için uyarıdır. fakirlikten kurtulmaya. hastalığından dolayı ölür. hazine bulmaya. MERMER Mermerle uğraşan (mermerciyi) görmek. HZ. üzüntü ve kederin gitmesine. hayra. Meryem'i (R. rızkları bollaşır.kurtulmaya delâlet eder. fayda sağlayacak iyi evlâda yorumlanır. Dikkatli olması gereklidir. MERİÇ Meriç nehrini görmek. Cennete girmekten men edilir. Anhâ)'yı görse. Anhâ) görmek. güzel evlâda. yücelik. iki dünyâ sâadetine erişirler. Anhâ) Rüyada Hz.

âlim olan zât'ın ölmesine. o sene hacc'a gider.MESCÎD Rüyada mescîd görmek. güzel huylu müslüman birisiylen yuva kurmaya işaret eder. fakir olan iki insanı evlendirmeye ve iyilik yapıp hayır işlemeye rüya delâlet eder. dinden uzaklaştığına. rüya sahibinin namaz kılmaya başlamasına namaz borçlarını (kaza namazı) ödemesine rüyası delâlet eder. rüya sahibinin saklamış olduğu bir sırrının 317 . ibâdetlerindeki hatalarını gösterir. yakını tarafından gasp edilen mala. Rüya sahibinin tevbekâr olup hatalarını düzeltmesi gereklidir. Çok büyük bir sevab işler. takva sahibi olan bir âlimle tanışmaya. İş yerinin mescîd olduğunu görmek. Mesihten söz işitmek. hısımını ve akrabasını terk etmeye yorumlanır. MEST Rüyada ayağa giyilen mesti görmek. Âlim bir kimse bir mescîd inşâ ettiğini görse. helâl ve haram malı birbirinden ayırmaya. rüya sahibinin dinindeki bozukluğunu. kutsal yerleri (kabirleri) ziyaret etmeye o kişilerin şefaatlerine nail olmaya rüyayı yormuşlardır. rızkın bollaşmasına delâlet eder. çökmesi. MEŞİN Meşinden yapılmış olan bir eşyayı rüyada görmek. kötü idare edildiğine delâlet eder. MESANE Rüyasında mesane torbasının boşaldığını gören kişi. Mescîd'in yıkılması. kötü iş işlemeye dinde bozukluk meydana gelmesine delâlet eder. imân üzre ölmeye. Uygunsuz bir halde mescîde girdiğini rüyada görmek. tövbe etmesi icâb etmektedir. tövbekar olmaya delâlet eder. Tanımadığı bir mescîdde namaz kıldığını gören kimse.c) rızâsı için mescîd yapmak. Mescîdde öldüğünü görmek. Bazı tâbirciler mest giymeyi. o ülkedeki insanların. Terkedilmiş boş mescîd görmek. iyi bir konuda kitap yazar ve halk bu kitaptan çok faydalanır. dinî bozacak bid'ât işleyecek birisinden söz işitmeye yorumlanır. Allah-ü Teâlâ'nın (c. yalan söz söylemeye. sıkıntıdan kederden kurtulur fakat bilmediği bir günâhtan dolayı günahkâr olmuştur. MESİH Rüyada mesih olduğunu söyleyen birisini görmek. ondan ilim öğrenmeye delâlet eder. Kutsal topraklarda olan bir mescide girdiğini görmek.

söz söylemeye kabilîyeti artar ve ilerde ilmi olan bir konuda kitap yazar. günâha girip sonra tevbekâr olmaya delâlet eder. tanımadığı birisiyle iyi bir dostluk kurar. Rüyayı evli bir kadın görse. ilim öğrenmeye. Bazı tâbirciler. işinden ayrılıp yeni bir işe girmeye yorumlanır. rüya sahibinin tarîkat ehli olan adamlarla sohbet etmesine ve bu konuda yol kat edip gönül adamı olmasına rüyası delâlet eder. 318 . Sönmüş meş'ale. rüyadan sonra hakkında kötü dedikodu çıkar. sırrın aileden birisine söylenmesi meşakkatli yolculuk diye tâbir edilir. MEŞHUR Rüyasında meşhur olduğunu gören kişinin.ifşa edilmesine delâlet eder. meşakkatli işe. dine dönmeğe. çevresine öğrenmiş olduğu ilimle ders verir. sıkıntıya düşmeye delâlet eder. o kişiden büyük iyilik görür. iyi bir meslek sahibi olmaya delâlet eder. rızkın kesilmesine. yol göstermeye yorumlanır. sakladığı bir sırrı herkes tarafından duyulur. bir dosttan yardım görmeye delâlet eder. ilmi yükselir. kâfir olanın müslüman olmasına. bekâr için evlenmeye. Mevlânâ'nın mesnevisini okurken görmek. MEŞE Rüyada meşe ağacı görüp onun dibinde oturmak. yeni bir proje üstünde çalışmaya. MEŞ’ALE Elinde yanan bir meş'ale tutan kimseyi rüyada görmek. Meşin yatak. evlenme teklifine rüya yorulur. sözü dinlenen kimse olmaya. Kendi elinde yanan meş'ale tutmak. Huzuru ve aile sâadeti bozulur. meş'ale yakmayı. Dul kadın için. namaz kılmaya başlamak olarak yorumlamışlardır. MESNEVÎ Rüyada Hz. METH EDİLMEK Rüyasında methedildiğini gören kişinin. METAL Rüyasında metal işlediğini veya elinde metal bir eşya tuttuğunu gören kişi. insanın neden yaradıldığının sırrına ermesine. Meşe ağacını kesmek. Bazen de meşin yatak.

rızkı gürleşir. evlâdı varsa elbise diken (terzi veya konfeksiyoncu) kimse olur. tarîkat büyüklerinden bir şeyh'in müridi olmaya. kısmetli evlâtları olur. o tarikatın müridlerinden olan birisiylen dostluk kurup o müridin şeyhinden ders alır. şayet rüya sahibi bekârsa. Hasta olan bir kimse meyan balı yediğini görse. kar gibi yağışlı bir havanın haberini verirse. onlardan feyz almaya. Mevlîd okunduğunu duymak. iyi kimselerle çok hoşlanacağı bir yolculuğa çıkar. MEYAN BALI Rüyasında meyan balı yediğini gören kişinin. 319 . güzel sesli bir evlâdı dünyaya gelir. MEVÎD Rüyasında mevlîd okuduğunu gören kimsenin. MEVLÂNÂ Hz. şayet yağmur. iş değişikliği yapar. sevgi duyan insanlarla tanışmaya. dikiş işlerinden anlayan san'atkâr bir çocuk doğurmasına rüya delâlet eder. O tarikata girer. rüya sahibinin adağının olmasına yormuşlardır. doğum haberi almaya.METEOROLOJİ Rüyasında hava durumu raporlarını (meteoroloji) okuduğunu gören bir kimse. sevinçli bir konuşmaya delâlet eder. Bazı tâbirciler. iyi habere. mutlu ve mes'ut olur. sevindirici olaya. Mevlânâ'yı görmek. Mevlânâ'yı rüyada görmek. şayet erkekse. Bu rüyayı görenin karısı şayet hâmile ise ilerde o tarikatın şeyhi (ileri gelenlerinden) iyi bir fıkıh âlimi olacak erkek eylâd doğurur. o rüyanın hayra yorulmasına sebep olur. Bahar günlerinin yâni güneşli havanın haberini verdiğini görürse. rızkı gürleşir. Hâmile bir kadın bu rüyayı görse. eline çok fazla miktarda para geçer. kısır akrabası yakın zaman zarfında hâmile kalır. kapalı olan işleri açılır. rüya sahibinin şiir yazmaya başlamasına rüya işaret eder. MEVLEVİ Rüyasında mevlevî tarikatına sahip olan bir kimseyi gören kişi. Evinde mevlîd okuttuğunu gören kişinin. ders almaya delâlet eder. Mevlânâ hazretlerini rüyada görmek. kısa zamanda iyileşir. sıhhati düzelir. mevlîd'i. METRE Rüyasında tahta metreyle bir kumaşı ölçtüğünü gören kimse. o rüya sahibinin âlim olmasına. Hz. güzel ahlâklı olan iyi bir insanla evlenir.

Meyhaneciyi görmek. faiz yemeğe. sıkıntıdan kurtulup feraha çıkmaya. ilim ve rütbede yüksek bir yerde olan kimselerden ilim tahsil etmeye delâlet eder. sıkıntıya. haram mal yemeğe. çok çeşitli şekilde tâbir edilir. 320 . hırsızlıktan veya haksız yoldan kazanılmış mala delâlet eder. çirkin söz işitmeye. faydalı ilim öğrenmeye delâlet eder. mala haram karışmasına. bir dosta. Tatlı hoş kokulu meyve görmek. kaçırılmış menfaata. kin ve düşmanlığını gizli tutan bir adama. Ekşi meyve görmek. Rüya. dünyalık ilmin artmasına veya kendi menfaatleri için halkı kandıran aldatan adama rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler meyva görmeyi. dinîndeki bozukluktan kurtulup imânın sağlamlaşmasına ve talebe içinde ilme delâlet eder. Mevsimi olmayan zamanda turfanda meyve görmek. Kendisinin olmayan bir başka ağaçtan meyve kopartmak. rızkın bollaşmasına. rüyada meyhane görmeyi ve orada içki içmeyi. zengin aileye damat olmaya. ölüm haberi almaya yormuşlardır. faiz. zorlu uğraşlardan sonra ele geçirilecek mala delâlet eder.MEYHÂNE Rüyada meyhane görmek. rüya sahibi hakkında çıkarılacak dedikoduya. faydalı olacak bir kimseyle ortaklığa rüyayı yormuşlardır. haram yemek. MEZE Rüyada meze yemek. MEZAR Mezar kazmak. MEZBAHA Mezbaha görmek. günâh işlenmiş olduğunu gösterir demişlerdir. günahkâr olmak anlamına gelir. MEYVE Rüyada meyve görmek. pek hayra yormamışlardır. hîleli iş yapan ortağa delâlet eder. Yabanî meyve kopartmak. kötü bir haber almaya.c) tarafından öğretilen ilme delâlet eder. hayırlı mala. Meze rüyada. felâkete ve üzüntülü habere delâlet eder. hiç kimsenin yardımı olmadan sırf Allah-ü Teâlâ (c. yetim hakkı yemeğe ve büyük günâh işlemeye delâlet eder. Bazı tâbirciler. Bazı tâbirciler rüyada mezar kazmayı.

iyi bir kimseyle dost olmaya. 321 . MIZRAK Rüyada bir başka silahın yanında mızrak görmek. yeni bir âşk macerası yaşar ve bu âşk macerası yaşadığı kimseyle hayatını birleştirir. Hâmile olan bir kadın veya yeni evli bir kimse rüyasında mızrak tuttuğunu görse. mısır toplayıp kurutmayı. mutlu olur. ele geçecek olan mühimce miktar paraya delâlet eder.c) rızâsını kazanmalıdır. Şayet mızrağı gören zengin bir kimse ise. zengiliği. Bazı tâbirciler. sevinçli bir ay geçirmeye delâlet eder. başarılı işe. para biriktirmeye. Sevdiğine görünmez bağlardan çok bağlanır. Mızrağın ucundaki sert demir. kurutmak. tövbekar olur günâhları af olunur. fakir ise malı ve çocuğu artar. günahkârdır rüya uyarıcıdır. mal çokluğuna. kuvvete delâlet eder. bir dosttan görünmez bir yardım görmeye. MISIR YAĞI Mısır yağı yemek. Mızrakla birisini vurduğunu görmek. MIKNATIS Bekâr birisi rüyasında elinde mıknatıs tuttuğunu görse. güçlü. bir mezhep üzre olduğunu rüyasında görse. vaktini boşa geçirdiğine ve biraz kararsız kimse olduğuna rüya delâlet etmektedir. rüya sahibinin yalan söz duymasına. Mısır toplamak. o kişiye kötülük yapmaya veya o şehirde bulaşıcı hastalık çıkmasına delâlet eder. yeni alınıp hemen taşınılacak eve yormuşlardır. o seneki mahsulü bol olur ayrıca kazancı artar. Şayet rüya sahibi çiftçiyse. MIZIKA Rüyada mızıka çalmak. Şayet rüya sahibi hak mezheplerden olmayan. çetin zor elde edilecek mala işaret eder. ondan kolay kolay ayrılamaz. derhal tövbekar olup Cenâb-ı Hakk'ın (c. tasarruf etmeye.MEZHEP Hak mezheplerden birisine mensup olduğunu rüyasında gören kişi. israftan vazgeçmeye delâlet eder. evinin inşaatını bitirir. saltanata. kuvvetli ve sert mizaçlı bir erkek evlâdı olur. MISIR Rüyada mısır yemek. çıkartmak.

Kuvvetli sağlam mide.MİKROSKOP Rüyada mikroplarla uğraştığını gören kimse. zengin fakat doğru yolda olmayan hîlekâr bir kimseyle iş yapmaya veya dostluk kurmaya ve bu dostluktan rüya sahibinin zarar görmesine rüya delâlet eder. helâl rızka. imânda bozukluk olduğuna delâlet eder. rızık ve yiyeceğin bollaşmasına. imânın zayıflığına rüya delâlet eder. hastalıklardan kurtulmaya yorulur. mutlu. erkek evlâd sahibi olmaya ve o çocuğu halka önder olacak işler yapmasına yorumlanır. kıtlıktan. MİKROP . Mihrabın pis ve kokulu olan şeylerle dolu halde veya fena durumda olduğunu görmek. Mihraba işediğini görmek. Bazı tâbirciler ise. yolculuktan vazgeçilmesine hayır ve hasenat işlerinin çokça yapılmasına rüyanın işaret edeceğini söylemişlerdir. MİHRACE Hindistan'da bulunan hükümdarların büyüklerinden olan mihraceyi rüyada görmek. MİHRAP Bir kimse rüyasında mihrapta kendini namaz kılarken görürse.S)'ı rüyada görmenin.S) Rüyada Mikâil (A. iyi bir yuva kurmaya rüya delâlet eder. Mide kanaması geçirdiğini gören kişinin rüyası. hastalanmaya sıkıntı çekmeye yorulur. Kıbleden başka tarafta olan mibhrabı görmek. bol mahsûl alınmasına. Sağlam olmayan hasta bir mide görmek. kısır kadının doğurmasına. görenin dinindeki bozukluğa.MİDE Rüyada boş mide görmek. hayırlı habere. Zira zararın neresinden dönülürse kârdır.S)'ı görmek. o kimsenin çok mal kaybedeceği bir işe gireceğine delâlet eder. faydalı ilim tahsil etmeye. rüya sahibinin dünya ve âhiret maksadına ermesine delâlet eder. dinden dönmeye. MİDYE Rüyada midye gibi kabuklu deniz hayvanını yediğini gören kimse. Mikâil (A. Bir caminin mihrabını görmek. susuzluktan kurtulmaya. MİKÂİL (A. bilmeden günâh işleyeceği bir olaya girer veya malına faiz karıştırır. hayırsız ve zararlı 322 . saliha bir kimseyle evlenip huzurlu. uzun ve maddi sıkıntısı olmayan huzurlu bir hayata delâlet eder. Fakat kısa zamanda rüya sahibi olayın farkına varıp tövbekar olur. o kişi çok büyük müjdeli bir haber alır.

yakın zamanda yeni bir ev satın alır. rüya sahibinin ailesine. geleneklerine bağlı bir kimse olduğuna delâlet eder.alışkanlıkları olan kimselerle olan ilişkilerini keser ve kısa zamanda kendi kötü alışkanlıklarından da kurtulur. Bir kadın bu rüyayı görse hakkında dedikodu eden bir kimseyle münakaşa edip onu lafla. tatlı bir âşk hayatı yaşamaya. İş dünyasında zararlı olan kimselerden yakasını kurtarır. MİMAR Rüyada mimar olduğunu gören kişi. Şayet rüyayı görenin karısı hâmile ise politikayla uğraşan bir çocuğu olur. MİNA Rüyasında kendisinin Mina'da olduğunu gören kişi. bekâr kimsenin malca zengin ve iyi bir şahıslan evleneceğine yormuşlardır. Rüyasında mikroskoptan baktığını ve bir şeyi tetkik ettiğini gören kişi. hatalarından dönüp dostlarını düşmanlarını yakından tanır. dünya ve âhiret hayatında arzu ettiği şeylere sahip olur. sözle yaralar. Şayet rüya sahibi işçi ise işinden ayrılıp emlâkçilik gibi gayr-ı menkûl işleriyle uğraşmaya başlar. Rüyasında millet vekili olduğunu gören kimsenin. MİKROFON Rüyada mikrofonla konuştuğunu gören kişi. MİLLÎ KIYÂFET Rüyada millî kıyafet giymek. yasak ilişkiye girmeye delâlet eder. iş değişikliği yapar. malına haram karışır.MİLLET VEKİLİ Rüyada kendisini millet meclisinde gören kişi. Bazı tâbirciler. politikaya girer. MİLLET MECLİSİ . yakın zamanda yeni bir işe ortaklığa girer ve o işi lehine sonuçlandırır. MİMOZA Rüyada mimoza çiçeği görmek. Bazı tâbirciler millet vekilini görmeyi. bu rüyayı zor işin hal olacağına. Ayrıca devlet kapısında olan bir işini lehine olacak şekilde hal eder. 323 . yalan konuşan adama da yorumlamışlardır.

iflâs etmeye. o kişinin ölümünün yaklaştığına. İnsanları hidâyet yoluna çağıran bir önder olur. Şöyleki: sarı minder. kırmızı minder. 324 . MİNE ÇİÇEĞİ Rüyada mine çiçeği görmek. Bazı tâbirciler. arzularına kavuşur. rüyası çeşitli şekilde tâbir edilir. hastalanmaya. Allahü Teâlâ (c. iş bozukluğuna. Siyah-lacivert minder. iyi söz söyleyen adama. velayet ve kuvvet içinde yücelir. o ülke halkının başına dini bozuk olan birisinin geçmesine. iyi bir dosttan yardım görmeye ve eve sevilen kimselerden oluşan dost topluluğunun gelmesine rüya delâlet eder. çıkılacak olan bir yolculuktan vazgeçmeye delâlet eder. beyaz minder. rızk bolluğuna. ölüm haberi almaya. mavi minder.c) rüya sahibinin üzerindeki belâyı def etmesine. toplamak. MİNİBÜS Rüyada minibüse binmek. sıkıntıdan kurtulmaya. şöhretinin unutulmasına. kızgın. MİNBER Rüyada minber üzerinde otururken görmek. Minare kandilinin yanması. sıkıntılı işe girmeye. dünyâ ve âhiret hayatı için istediği dileklerine.MİNÂRE Rüyasında minareye çıktığını gören kişi. rütbe yükselmesine rüya delâlet eder. MİNDER Rüyasında mindere oturduğunu gören kimsenin. sıhhatin bozulmasına. üzüntülü habere. bekâr birisinin saliha dinî bütün bir kişiylen evlenmesine rüya yorumlanır. Hasta ise vücudu sıhhat bulur ve evlâtlarından hayır görür.' Mİ’RAÇ KANDİLİ Rüyasında Mi'rac kandilinde duâ ettiğini gören kişi. Minarenin yıkıldığını görmek. sevinçli haberlerle dolu mektup olarak da rüyayı yorumlamışlardır. güzel iyi eşin üstüne şerli bir kimse ile ilişki kurulmasına. evin bereketinin gitmesine rüya delâlet eder. bol para ele geçmesine. mevki. iyi haber almaya delâlet eder.

nasihata delâlet eder.MİNYATÜR Rüyasında minyatür çizdiğini gören kimsenin. evlâdı san'ata meyilli olur ilerde resim san'atından iyi para kazanır. eşin hâmile kalmasına. bekâr kız için. rızkı gürleşir.a. mescîd yapmaya veya yaptırmaya da yorumlanabilir. Eve misafir gelmesi. kalemiyle para kazanan bir erkekle evlenmesine yormuşlardır. Peygamber efendimiz (s. faydalı ticarete girer ve rüya güzel geçime hayra da yorumlanır. MİSAFİR Evinde misafir olduğunu gören kişinin. MÎZAN Rüyada mîzan (terazi) görmek. Misk şişesini görmek. sakladığı suçu halk arasında duyulur hapse girer. Aile efradına. akrabaya iyilik etmeye. MİSK-İ AMBER Miski Amberi rüyasında. iyilikle emire. nefsini namaz gibi ibâdetlerlen terbiye etmeye rüya delâlet eder. fesatlıktan malını şöhretini kayıb eder. MOBİLYA Bekâr bir kimsenin rüyasında mobilya aldığını görmesi. kârlı. Suçu olan birisi misk sürdüğünü görse.v)'in sünnet-i seniyyelerine uymakta titizlik gösterir. Misafirhane görmek. iyi sevinçli haber almaya. âlimlerden alınacak faydalı ilme. etrafındaki kişilere misk kokusu sürmek. faydalı eserler yapmaya bazende cami. hayırlı haber almaya.c) rızâsını kazanmak için cihâd etmeye. evinin bereketi artar. Miski ateşe attığını gören kişi. Mîzanlar tartmak. Allah-ü Teâlâ'nın (c. borcunu ödemeye ve iyi amel yapmaya başlar. o ölünün cennette olduğuna delâlet eder. 325 . kısır kadının hâmile kalmasına tâbir olunur. günâhlara tevbe etmeye. kısmeti açılır. kârlı faydalı ev almaya. rızkın genişlemesine. Ölmüş olan birisinin misk sürdüğünü görmek. Bazı tâbirciler minyatürlere bakmayı. onun yakında evlenme hazırlığına başlamasına veya evlenmesine yorumlanır. MİSVAK Rüyasında misvak kullandığını gören kişi. itibârı zedelenir. o rüya sahibinin hayır hasenat işlerini yapacağına ve çok sevaba gireceğine rüya delâlet eder.kokladiğını görerı kişi.

yolculuğa çıkmayı gezmeyi eğlenmeyi seven birisiylen tanışıp onunla ciddi ilişkiye girer. yeni bir işe girer. tasarladığı bir yolculuktan vazgeçer. trafik kazası geçirmeye tâbir edilir. iş değişikliği yapar. ağaç işleriyle uğraşmaya. Bazı tâbirciler mozaik görmeyi. üzüntüden kurtulmaya veya eskiden olmuş olan kötü anıların etkisinden kurtulmaya rüya delâlet eder. MOTEL Rüyada kendini bir motelde gören kişi. ailesinin lehine sonuçlanacak işlere girmesine rüya delâlet eder.Mobilya mağazasında çalışırken görmek. san'atkâr evlâd sahibi olmaya. hâmile kadının ilerde marangoz olacak erkek çocuk doğurmasına delâlet eder. MONTAJ Rüyada montaj yapmak. yeni makine almaya ayrıca kalemiyle para kazanmaya rüya delâlet eder. MORS Rüyasında mors alfabesini kullandığını gören kişi. MORFİN Rüyada morfin iğnesi vurunduğunu görmek. arzu edilen mala kavuşma. yakın zamanda dinleneceği zevkli geçireceği bir tatile çıkar. Bekâr ise. Bazı tâbirciler mobilya görmeyi. 326 . sevinçli bir haber almaya yormuşlardır. MOLOZ Rüyasında moloz (inşaat artıkları) topladığını gören kişi. hastalanmaya. MORG Rüyada morg görmek. MOZAİK Rüyasında mozaik gören kişi. yeni bir ev alır veya inşaatçılık yapmaya başlar. yeni eşya almak olarak tâbir etmişlerdir. şüpheli olan bir ölüm haberi almaya.

bilmeden yapılan sevab getiren bir iş olarak rüyayı tâbir etmişlerdir.MOTOR Rüyada işleyen motor. sıkıntılı habere veya iş düzeninin bozulmasına işaret eder. bid'âtlardan uzak kalır ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. âlim. açılan kısmete. gizlice verilen sadakaya zekâta. MUHAFAZA Rüyasında bir yeri muhafaza ettiğini gören kişi. malı muhafaza etmeye şeytandan emin olup. Hâmile bir kadın bu rüyayı görse. 327 . Muayenehane harap bir halde görülürse. sevilen. etrafında iyi huylu olarak tanınmış olan bir şahısla kurulacak dostluğa rüya yorulur. MUAYENEHÂNE Rüyasında muayenehanede muayene olduğunu gören kişinin. Karısı hâmile ise. bozuk motor. Allah-ü Teâlâ'nın (c. zâlim evlâd uslanır. dinini korur.c) rızâsını kazanmaya başlar. yüksek mevkilere gelecek bir evlâdı olur. Rüya sahibinin bozuk olan işleri yoluna girer. kısa zamanda düzgün konuşmaya başlayacak ilerde çok güzel konuşmalar yapabilecek bir evlâd doğurur. MUHABBET KUŞU Rüyada muhabbet kuşu görmek. arkadaşlarınızla tartışmaya girmenize ve çok üzüntü duyup moralinizin bozulacağına delâlet eder. sıhhati bozuksa düzelir. MOTOSİKLET Rüyada motosiklete binmek. fesat kimseyle münakaşa ederek onu rezil eder. Ayrıca ailesinin namusu için söz söyleyen dedikoducu.c) rızâsını kazanmaya başlar. eve giren hırsızın yakalanmasına delâlet eder. Bazı tâbirciler. MUCİZE Rüyasında bir mucizeye şahît olduğunu gören kimse. MUHAFIZ Rüyada muhafız görmek. düzgün gidecek işe. sayılan. rüya tam ters olarak tâbir edilir. Ailesindeki huzursuzluk gider. tövbekar olur. nefsi terbiye etmeye de tâbir edilir. sağlığı yerine gelir. namaz kılmaya başlamaya. Muhafız görmek.

a. Peygamber (s.v)'i bir şey üstüne binmiş olarak görme. Enes radıya'llâhu anh'dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfe göre: "Her kim ki beni rüyasında görürse.a. Muhammed (s. Hz. keramet göstermeye.v)'i görmektir. Malı ve evlâdı çoğalır.a. orada büyük bir musîbet olmasına işaret eder. yokluk çekiyorsa. Hz.A.a.a. Yanlız Peygamber efendimiz (s.Hz.a. kıtlık. Keramet gösterir. rüya sahibinin Peygamber (s. hacc etmeye. Hz.a. Ravza-i Mutahharayı ziyaret etmeye. Hz. Hz. Peygamber (s. Peygamber (s. Rasûlullah (s. ilmiyle amel eder.a. bir daha günâh işlememeye gayret eder ve tövbeleri Allahü Teâlâ'nın (c. Hazreti Muhammed (s. ehli tarîkata girmeye.a. Peygamber (s. MUHAMMED (S. o rüyanın sahih hadîs olduğuna delâlet eder. Peygamber efendimiz (s. dinindeki bozukluğun gidip dinin güzelleşmesine. 328 . Muhammed (s. o rüyanın doğruluğuna delâlet eder.v)'in sünnet-i seniyyelerine uygun hareket eder.c) katında kabul olunur.v)'in kendisine bir şey giydirdiğini veya yedirdiğini görse. mülke sahip olur ve önemli bir makama gelir. müslümanların galip.v)'in şefaatine nail olmasına delâlet eder. Bir kısım raviler Peygamber efendimiz (s.v)'in vefat ettiğini görmek.a. bizzat Peygamber (s.a. Peygamber (s.v)'i hayatta olduğunu şekilde görmek şart değildir demişlerdir. Peygamber (s.a. sözünde durmaya. Çünkü şeytanın benim suretime girmesi mümkün değildir" hadîs-i şerîfine göre Hz.v) güzel bir surette görmek. ehil makama erişir. Evlâtları hayırlı olur. mezhebinin sünnet ehli olmasına delâlet eder. o gerçek olarak beni görmüştür.v)'in kendi eşyalarından birisini rüyada vermesi.v)'i hayattaki suretinde görmek.v)'in peşi sıra yürüdüğünü gören kimse. Günahkâr birisi. Hz. Cenazesini görmek. tövbekar olur. sıkıntılarından.a.a.v)'i rüyada görmek. talebenin. Hz. Çünkü Peygamberlerin cesetleri yer değiştirmez.v)'i rüyada görüp görmediğini anlamak rüya sahibine rüyasında söylenmesiyle veya Peygamber efendimizin yüzünü görmemekle anlaşılır.V) Hz. Rüyayı gören âlim ise. durumu daima iyi. Hz.a.a. kâfirlerin helak olmasına. Muhammed (s. kederinden kurtulur. rüya sahibinin muradına kavuşmasına delâlet eder.v)'i bir kimse rüyasında görse.v)'i rüyasında görenin.v)'i rüyada görmek. bekâr kimsenin sâliha birisiyle evlenmesine. yeminini yerine getirmeye. zengin olup refaha erer. eziyet ve cefaya sabır etmeye. hapiste ise hapisten çıkar. ilim tahsil etmesine. Peygamberi (s. Hz.a.v)'i gören kişi. gönlü şen olur rüya sahibi üzüntülerinden. imânın artmasına rızkın bollaşmasına delâlet eder. Diğer Peygamberleride görmek de aynı böyledir. şerefli bir kimsenin vefatına delâlet eder. Bilinen sıfatlardan başka şekilde görmek.

v)'in elini tutmak. Peygamber (s. 329 .v)'in elinden yediğini görmek. Hz. gıybet etmeye.v)'in ayakkabılarını giydiğini gören kişi. dargın olduğu arkadaşıylan barışacağına delâlet eder. bütçesini gözden geçirip. rüya sahibinin dince güzel olmasına. dedikoduya. Hurma. rüya sahibinin kırgın. Rüya sahibi arkadaşından özür dileyip en kısa zamanda o arkadaşıyla barışıp ilişkilerini düzeltmelidir. hâmile kadının hadis âlimi olacak erkek çocuk doğurmasına delâlet eder. sadaka gibi maddî ibâdetlerini tam yapması gerektiği anlamına gelir.a. zekâtını tam vermesi için rüya sahibinin uyarılmasına. hesaplarını. Peygamber (s. dindar olmasına delâlet eder. MUHTAR Rüyada muhtarla görüştüğünü gören kimse.v) ile yemek yediğini görmek. israf etmekten vazgeçen adama ve paraca sıkıntılı bir dönem geçirmeye delâlet eder. ilim tahsil etmeye. Muhammed (s. bal gibi bazı yiyecekleri Peygamber efendimiz (s. düşmanlarını dostlarından ayırır kötü arkadaşlarından uzaklaşır ayrıca kötü alışkanlıklarından vazgeçer.v)'i çok güzel bir halde görmek.a. MUKAVELE Rüyada mukavele yapmak. Allahü Teâlâ'nın (c. onun şefaatine nail olmaya.a. Kur'ân-ı Kerîm'i ezberlemeye. iyilikleri emir edip kötü şeylerden uzaklaşılacağına rüya yorumlanır. muradına nail olur fakat sevdiği bir arkadaşını bir hiç yüzünden kırar. Sürme çektiğini görmek. dağınık işlerin toparlanması.a. Peygamber efendimiz (s. Hz.Hz. tövbekar olmaya. orada ilimle ilgili va'z verecek kimseye yorumlanır. MUHASARA Bir yeri muhasara ettiğini rüyasında gören kimse.v)'in bir yerde namaz kıldığını görmek. Peygamber efendimiz (s. MUHBİR Rüyada muhbir görmek.a.c) yolunda cihâd yapması için emir alır.a. günâha girmeye delâlet eder. âhirette cennetle müjdelenmeye tâbir olunur. MUHASEBECİ Rüyada muhasebeci görmek.

s)'ın asasını elinde taşıdığını gören kimse. hasta için ölmeye. uyarıcıdır. bir ölüm haberi olmaya. MUSALLA TAŞI Rüyada musalla taşını görmek. Mûsâ (a. rüya sahibinin çocuğu olur. büyüden sihirden kurtulmaya. Hz. MÛSÂ (A. hapisten kurtulmaya. mirasa. bereketin gitmesine delâlet eder. sefir olmaya. iyilikte bulunup düşmanı kahretmeye onun şerrinden emin olmaya delâlet eder. Bu kimse günâhlarına tövbe ederek Allah-ü Teâlâ'nın (c. elçilik yapıp dargınları barıştırmaya delâlet eder. rüya sahibinin eline geçecek mala. sıkıntı ve kederden kurtulmaya rüya delâlet eder. günâhlara tövbe edip tövbekar olmaya. rüya sahibine yapılmış bir büyünün çözülmesine rüya delâlet eder. MUMYA Rüyada bir cesedi mumyalamak. parça parça ele geçecek mala. Mûsâ (a.s)'ı rüyada görmek. Düşmanlara galip gelmeye. malın eksilmesine. Musalla taşına kendisinin konduğunu gören kimsenin rüyası. Mum yapanı görmek.c) rızâsını almaya çalışmalıdır. Hz. HZ. uzak bir dosttan yardım görmeye delâlet eder. ferahlamaya. meşakkatten kurtulmaya. borçtan kurtulmaya delâlet eder. Mum câhil için ilim öğrenmesine. düşman şerrinden emin olmaya. 330 . Mûsâ (a. birisiyle iyi bir dostluk kurmaya rüya tâbir olunur. rüya sahibinin başındaki belânın def olacağına rüya delâlet eder.s)'ı görmek. Rüyada mumluk görmek. takmak. üzüntü. sıkıntı ve keder duymaya. Hz. Mûsâ (a.MUM ÇİÇEĞİ . Salih kimselerle akraba olrrfaya muhtaç çocuklara yardım etmeye rüya işaret eder.S) Hz. zenginliğe delâlet eder. bir deniz yolculuğuna çıkmaya. fakir için mal çokluğuna.MUMLUK Bekâr bir kimse rüyasında mum yaktığını görse.s)'ı görmek. Rüyada mum çiçeği satın almak veya o çiçeğin çiçekklerinin açılmış bir halde görülmesi. haklı olduğunuz bir konuda muzaffer olmanıza düşmana karşı zafer kazanmaya. büyük bir makama yükselir. MUSKA Rüyada muska görmek.MUM . kayıb olan eşyanın bulunmasına yorumlanır.

331 . MUSLUK Rüyada musluk. hanımı erkek çocuk doğurur. Evlâdını kötü örnek olacak arkadaşlarından ayırır. MUŞMULA Rüyada muşmula denen meyveyi yemek. güler yüzlü olan dosta. imâmnı kuvvetlendirip yetim ve öksüzleri sevindirip Allah-ü Teâlâ'nın (c. sıkıntıdan kurtulup sıhhatin düzelmesine delâlet eder. dışardan gelen kısmete delâlet eder. MUZ Rüyada muz yediğini gören kişinin. Şayet musluktan akan şey temiz ve yararlı ise. sıkıntı çekmeye. akrabaya. Bu rüyayı hâmile kadın görse. paraya delâlet eder. malındaki haramı ayıklayıp dinîni düzeltir. hayra yorulmaz. cömert. okulunun çevresinin değişmesi için uğraşır. iyi huylu bir kızla evlenir. Hapis olan kişi hapisten kurtulur. ahlâklı bir dost edinir. malını korumak için birileriyle münakaşa eder. güzel bir kız çocuk doğurur. Bekâr bir erkek bu rüyayı görse. MUTFAK Rüyada görülen mutfak. güler yüzlü. o eve giren parayı gösterir. rüya sahibi helâl mala kavuşur. MUZAFFER OLMAK Rüyasında muzaffer olduğunu gören kimse. MUŞAMBA Rüyasında muşamba satın aldığını veya yere yaydığını gören kimse. evdekilerin israfkâr olduklarına.c) rızâsını kazanır. Hasta bir kişinin rüyada muz yemesi. mala ve zengin olmaya veya rızkın bollaşmasına tâbir olunur. mide rahatsızlığının geçmesine. o evin geçimini. eşe. şayet mutfak geniş ve rahat ise. Şayet akan şey pis ise.MUSLİN Muslin elbise giymek. haram karışmış zararlı mala. Mutfak dağınıksa. görülen mutfak dar ise. malına sahip olur. delâlet eder. ölüm ecelinin gelmesi anlamına gelir.

MÜEZZİN Rüyada müezzin görmek. vermiş olduğu bir sözünü tutar. MÜHRE Rüyasında kağıt mührelediğini gören kimse. bid'âtlardan uzaklaşır. mevkî yükselmesine.c) rızâsını kazanır. Müezzinin ezan okuduğunu duymak. sahip olmak istenilen bir mala sahip olmaya rüya delâlet eder. eve yeni eşya almaya. MÜHÜR Rüyada mühür görmek. hırsızlığa. kederi üzüntüyü üstünden atar. Allah-ü Teâlâ'nın (c. takılan mücevherin cinsine göre rüyanın tâbirini gerektirir. islâmî ilimlerden bir tanesini çok iyi bir şekilde öğrenir. bu sözün şartlarını yerine getirir ayrıca düşmanlarından birisi rezil olur. iş değişikliği ve hâmile kadının emlâkçı olacak bir çocuk doğurmasına rüya delâlet eder demişlerdir. kiracı ise yeni eve taşınmaya delâlet eder. Bazı tâbirciler. bir haber almaya delâlet eder.MUZİP Muzip olan bir kimseyi rüyada gören kimse. dinîn düzelmesine sırrın ifşahına rüya tâbir edilir. MÜFTÜ Rüyada müftü ile konuştuğunu gören kişi. nikâh memuruna. (bu rüya hacc ayında görülürse) hacc'a gitmeye. dinîndeki bozukluğu giderir. erkek evlâdın olmasına. MÜCEVHER Rüyada mücevher takmak. 332 . Onlarla iyi bir dostluk kurup sıkıntıları. gizli olan sırrı açıklamaya tahsil etmeye delâlet eder. neş'eli bir arkadaş topluluğunun içine katılır. ailesine söz dinletmesine. MÜHENDİS Rüyada mühendis görmek. Kendisinin müezzin olduğunu rüyada görmek.

zekât vermeye. Başkasının üstüne mürekkep dökmek. yürek sıkıntısından kurtulmaya delâlet eder. kısır bir kadının hâmile kalmasına rüya tâbir edilir. oruç gibiibâdetlere başlamaya veya hacc'a gitmeye delâlet eder. saklanılan paraya ihtiyaç duyulmasına. MÜSHİL Rüyada müshil hapı içmek. âlime delâlet eder. sıkıntıdan kurtulmaya işaret eder. rüya sahibinin morali çok bozulur. rütbeye ihtiyaçları karşılamaya ilim ve fazîletin artmasına yorumlanır. MÜREKKEP BALIĞI Rüyada mürekkep balığı görmek. MÜŞTERİ (Yıldız) Rüyada bu yıldızı görmek. MÜRDÜM ERİĞİ Mürdüm eriği yemek. çözümü zor olan bir işin çözümlenmesine. helâl mal kazanmaya. hayırsız evlâd veya kardeş olarak tâbir etmişlerdir. 333 . MÜREBBİYE Terbiye eden yol gösteren arkadaşa delâlet eder.MÜJDE Rüyada müjde almak. dostlarından birisinin kötü hareketine maruz kalır. hikâye gibi şeyler yazmaya. sıhhat düzelmesine.MÜNAKAŞA Bir kimseyle ağız kavgası (münazara-münakaşa) ettiğini gören kimse. aileden yardım istemeye. patronun yardımcısına. o kimseye ders vermeye yorumlanır. MÜREKKEP Rüyada mürekkep görmek. alım satım işiyle (ticaretle) uğraşmaya. namaz. yanlış yönlendirilen. ferahlamaya delâlet eder. sıkıntı çeker. Mürekkep şişesi. sevinçli bir haber almaya. MÜNAZARA . ilim tahsil etmeye. ilminden faydalanılacak dosta. Bazı tâbirciler mürebbiye görmeyi.

MÜZİK . sevilmedik bir kimseyle karşı karşıya gelmeye yorumlanır. MÜZE Rüyasında kendini bir müzede gezinirken gören kimse. fakirleri sevindirmeye. Rüyada ölüm müziği duymak. şayet hacc'a gitmediyse hacc'a gider. Vadini yerine getirir. eski eserlere meraklı (antikacı) olacak bir çocuk doğurur. o yaz iyi bir tatil geçirir. Bu rüyayı hâmile kadın görse. sözünü tutar. MÜZDELİFE Rüyasında kendini müzdelifede gören kişi. o kimsenin paraca sıkıntıda olmasına. arkelog olur. Kaza namazlarını kılar. iyilik yapmaya yorumlanır. eline az bir miktar para mal geçmesine delâlet eder.MÜŞTERİ Rüyada müşteri olan birisiylen alışveriş halindeyken görülmesi. Talebe ise. 334 . Dinî müzik (tasavvuf) duymak. ölüm haberi almaya tâbir edilir. hayırlı işler yapıp.MÜZİSYEN Rüyada müzik aleti görmek. iyi huylu olduğuna fakat âhiret hayatı için hiç bir çaba göstermediğine rüya delâlet eder. Müzik aleti çalmak.

NADİDE Rüyasında eline nadide ender bulunan bir şey aldığını gören kimse. hasta olan birisinin iyileşmesine ve rüya sahibinin karşı cinsten birisine hissi bir yakınlık duymasına rüya delâlet eder. para sıkıntısı çekmeye delâlet eder. Bu dost rüya sahibine maddî ve manevî menfaatler kazandırır. 335 . o sene ürünü bereketli bol olur. romantik. bu rüya çok arzu edilen şeyin uzunca bir süre sonra olacağına delâlet eder demişlerdir. Bazı tâbirciler. Kıtlık sona erer. iş durgunluğuna. bol yağmur yağar.ruhlu bir kimseylen dost olur. susuzluk çekmez. hassas.N NABIZ Rüyada nabz'ın attığının görülmesi. Ziraat işleriyle uğraşan bu rüyayı görse. çabuk kırılan. NADAS Rüyasında nadas'a bırakılmış tarla veya toprak parçası görmek.

düşmanlığa.NAKIŞÇI Rüyada işlenmiş nakış görmek. şöyle yorumlanır. NAKARAT Devamlı bir sözü tekrar ettiğini rüyasında gören kişinin. Süt nakliyecisi görmek. nakış işlemek. baş diş ağrısına. bakır nakışçısı. Bazen de bu rüya tekrarlanan hata olarak tâbir olunur. Söz nakilcisini görmek. Nakışçı görmek çeşitli şekilde tâbir olunur. kuruntuya. ders vermeye delâlet eder. iftira edilmesine delâlet eder. yeni işe girmeye. NAKIŞ . NAKLETMEK . bekâr kız için iyi kısmete. iş açıklığına. tîcari eşyanın nakliyecisini görmek. çocuklarının. iş değiştirmeye. Canlı hayvan nakliyecisi görmek. yardım görmeye.NAKLİYECİ Rüyada bir olayı. câhil kimseden zarar görmeye. Rüya sahibinin hakkında dedikodu çıkmasına delâlet eder. İlim öğrenmeye. mal depolamaya. Zorla kendisinden nafaka alındığını gören kimsenin. eceli yaklaşır. rızıkta bolluğa. 336 . saklanan paranın öğrenilmesine ve namusla ilgili dedikodunun çıkmasına rüya yorumlanır. mal yığmaya. hayır. genç erkek için. NAFTALİN Rüyada giyeceklerini.NAFAKA Rüyasında nafaka verdiğini görmek. eşyalarını naftalinlediğini veya naftalin satın aldığını görmek. Taş nakışçısı. bazen de geçimde bolluk. helâl para ile alınan mala delâlet eder. uzak yoldan gelen sevinçli habere delâlet eder. NAĞME Rüyada nağme (türkü) sesi duymak. halı kilim nakışçısı. ihtiyaçlarını rahat yollan temin etmeye. eşyayı veya bir sözü nakleden (nakliyeci) bir kimseyi görmek. üzüntülerin gitmesine rüya delâlet eder. Ev eşyasının. elbise nakışçısı. evli kişi için. sıkıntıların. hasenat işlerine önem vermeye rüya delâlet eder. ailesinin. yeni eşya almaya delâlet eder. bir olay veya duyduğu bir söz dolayısıyla sinirleri bozulur ve rüya sahibi bir buhran geçirir. İşçi almak. ortak işe girmeye delâlet eder. dedikodu etmeye. üzüntüye.

çıkılacak olan yolculuktan vazgeçmeye delâlet eder. Abdest almadan kirli elbise ile namaz kıldığını görmek.c) rızâsını kazanan adama delâlet eder. Bazen de nal görmek. hayırsız evlâdın veya kardeşin kötü huylarından vazgeçmesine delâlet eder. üzültülü haber almaya. haram yemeğe delâlet eder. emlakçı olmaya. ayrıca hacc'a gidememiş olanın hacc'a gitmesine yorumlanır. mide rahatsızlığının geçmesine. Vakitsiz vakti geçmiş namazı kılmak. Namaz kılmak. dünyalık mal yığmaya ve servet yapmaya çalışmaktadır. hasta için iyileşmeye. NALBUR Rüyada nalbur görmek. bu tarikatın önde gelen bir şeyhinle tanışıp ondan ders alır. günahkâr olmaya. NANE Rüyada nane toplamak. NAL Rüyada nal görmek. kötü huylardan vazgeçip dünyâ ve âhireti için hayırlı işler yapan Allah-ü Teâlâ'nın (c. yemek ve kullanmak. Böyle rüyalar. Kalp gözü açılır. Bazen de inşaat işi yapmaya. sohbeti dinlenen tanınmış bir kimse haline gelir. güç işe başlamaya. Öğle namazını 337 . NALBANT Rüyada atlara nal yapan nalbantı görmek. Sözü. rüya sahibinin hayrına yapılacak olayların olacağına yorumlanır. Namaz kılarken kıbleden başka yere baktığını gören kişi. hayırlı evlâd sahibi olmaya yorulur. bir akrabanın ölüm haberini almaya. yeni bir iş teklifi almaya delâlet eder.NAKŞÎBENDİ (TARİKATI) Rüyada kendisinin nakşîbendi tarikatına girdiğini gören kişi. sıkıntılı. günahkâr olmaya delâlet eder. rüya sahibine nazar değmesine ve o nazardan kurtulmak için nazar duası okumasına delâlet eder. hastalıktan kurtulmaya. Nane ruhu koklamak veya nanenin kendisini koklamak. yeni eve taşınmaya veya ev değiştirmeye delâlet eder. rızk genişlemesine. yolculuğa çıkılacağına yorumlanır. Ancak âhiret hayatı için bir şey (amel) yapmamakta ve günahkâr olmaktadır. evde oluşan hasarın tamiratına rüya işaret edebilir. Sabah namazını kıldığını görmek. NAMAZ Rüyada namaz kılmak.

yalan yere yemin etmeye ve sözden dönmeye. Namaz selâmı üzüntü. zina suçu işleyip günahkâr olur. Kaza namazını kıldığını görmek. günahkâr olmaya. zina suçu işlemeye yorumlanır. üzüntülü bir haber almaya delâlet eder. dünyâ ve âhirette hayra ulaşacağına rüyası delâlet eder. sefere çıkmaya ve ele geçen helâl mala delâlet eder. fuhuş yapmaya. Çıplak olarak namaz kıldığını rüyada görmek. Teravih namazı kıldığını görmek. murada kavuşmaya. Peygamber efendimiz (s. Oturarak veya yatarak namaz kıldığını gören kimsenin. servete. çeşitli şekilde tâbir olunur. Rükû'ya varmadan namaz kıldığını görmek. sıhhatinin bozulmasına rüya işaret eder. ölüm haberi almaya ve ölünün imanlı olarak öldüğüne delâlet eder. kederden kurtulmaya. Selâm vermeden namazı bitirdiğini görmek. İkindi namazını kıldığını görmek.v)'in sünnetine tabi olmaya. rızkın genişlemesine delâlet eder. Yatsı namazını kıldığını görmek.v)'in şefaatine nail olmaya ve fakir olan kimselere yapılan hayır işlerine delâlet eder. hayır ve şer.a. dünyalık ve âhiretlik ne muradı varsa yerine gelir. istihare namazı kılmak. akraba ile iyi geçinmeye. çocuk sayısının 338 . bir sırrı öğrenmeye delâlet eder. dargınların barışmasına delâlet eder. Peygamber efendimiz (s. günahkâr olmaya delâlet eder. dinde bozukluk meydana gelmesine. Sarhoş olarak namaz kıldığını rüyada görmek. işten ayrılıp iyi bir işe girmeye rüya delâlet eder. borçtan kurtulmaya. ömrün kısalmasına işaret eder. rüya sahibinin dünyâ ve âhiret hayatının bütün arzularının yerine gelmesine delâlet eder. NAMLU Rüyada tüfeğin namlusundan kurşun çıktığını görmek. Tatlı nar görmek. imanın azalmasına tâbir olunur.kıldığını görmek. Cuma namazını kıldığını görmek. Birikmiş mala. Bir binek üzerinde namaz kılmak.NAR ÇİÇEĞİ Rüyada görülen nar. NAMUS Rüyasında namusu için münakaşa ettiğini gören adam. NAR . Cenaze namazı kıldığını görmek. Akşam namazını kıldığını görmek. rızkın ve mal varlığının artmasına. Kilise gibi bir yerde namaz kılmak. Gece namazı kıldığını görmek. günahkâr olmaya delâlet eder. zahmetli olan bir işin hal edilmesine yorumlanır.a. kötü kimselere uyarak şer işlemeye.

NASİHAT Rüyasında birisine nasihat ettiğini gören kişi. Nar ağacından nar toplamak. gebe kadının doğurmasına. Nar ağacı görmek. Nar suyu içmek. kötü alışkanlık edinmeye. NARENCİYE Narenciye bahçesinde nareciye topladığını görmek. Narın kabuğu. Bazen de nara atmak. sıhhatin düzelmesine. Nar çekirdeğini toplamak. Rüyada nasihat eden bir kimseyi görmek. rüya sahibinin nefsiyle yapacağı mücadeleden galip çıkacağına rüyası delâlet eder. dindar bir kimseden ilim öğrenip başka kimselere ders vermeye işaret eder. dinî toplantılara katılmaya ve tövbekar olmaya delâlet eder. Ekşi nar. Narın tanelerini elinde toplamak. bir arkadaşın ihanetine uğramaya delâlet eder. Haram mala. NARKOZ Rüyada narkoz veren narkozcuyu görmek. Rüya sahibinin dikkatli olması gereklidir. sahibinin dikkatli olmasını gerektirir. Hastalıktan kurtulmaya. müşküllük çekilerek ele geçecek mala. müjdeli haber almaya. NARA Rüyada duyulan nara (yüksek ses).artmasına. yatalak hastanın iyileşmesine. rızkın gürleşmesine ve umulmadık yerden gelecek paraya işaret sayılır. NAZARLIK Rüyada nazarlık görmek. bir yakınının mühim bir 339 . başarılan veya yoluna girecek olan işlerin habercisi sayılabilir. kısır kadının gebe kalmasına delâlet eder. iş açıklığına. akraba ziyaretlerine gitmeye yorumlanır. NARGİLE Rüyada nargile içmek. kötü iş yapmaya. kötü söz söylemeye yorumlanır. sevdiği bir dostu tarafından aldatılıp ihanete uğrar. kolaylıkla zahmetsiz ele geçirilecek mala delâlet eder. tevbekâr olmaya işaret sayılır. Nazarlık takmak. paraya delâlet eder. nar satmak. felâket getirecek üzüntülü habere delâlet eder. kısır kadının doğurmasına delâlet eder. Bu rüya. akrabaya iyilik etmeye. bir olaydan ders almaya. üzüntü ve kederli habere yorumlanır.

oruç borçlarının ödenmesine. Bazen de naylon eşya görmek. rüya sahibinin ameliyat olacağını da gösterebilir. imânın kuvvetlenmesine veya din alimi olmaya rüya delâlet eder. Nebîyi üstü başı tozlu kirli elbise ile görmek. birisiyle hissi bir yakınlık kurar. malın artmasına. şayet bekârsa onunlan evlenir. rüya sahibinin menfaatli olmasına. ailedeki huzursuzluğun parasal sıkıntının son bulacağına rüya işaret eder. Bu rüya sahibi için uyarıcı rüyalardandır. NAVLUN Rüyada navluna (küçük yük gemisine) yük yüklendiğini. zekât. Nebî ile konuşmak. NAZ Rüyasında birisine naz yaptığını bir kimse görse. yeni bir iş yolculuğuna çıkılacağına ve bekâr kız için denizci olan bir gençle evlenmeye delâlet eder. Nebîyi güzel görmek. sürekli iş değiştirdiğine. NEBİ (Evliya . konduğunu görmek. nebîyi çirkin yüzle görmek. rüya sahibinin lüzumsuz işlerle vakit geçirdiğine. namaz.ameliyat geçireceğine ve o yakının hastalığından kurtulup sıhhatine kavuşacağına rüya delâlet eder. izzet ikram almasına. Bu rüyayı gören evli bir adam ise yaşı geçmiş olan dul bir kadınla yasak ilişki kurar. rüya sahibinin dinindeki bozukluğa 340 . NASIR Rüyasında ayağında veya elinde nasır çıktığını gören kişi. ilim öğrenip o ilimle şöhret kazanmasına da yorumlanır. şayet nasırı ayağında görürse kötü yerlere devam eder. Ticaretle uğraşıyorsa iş dünyasında meslektaşı olan bir şahıstan yardım görür. nasırı elinde görürse eliyle günâh işler (hırsızlık) başkalarının malını zorla gasb eder. NAYLON Rüyada naylondan yapılmış eşya görmek. ahlâkın güzelleşmesine. rüyanın hayra yorulmasına. rüyanın hayırsız olarak yorulmasına neden olur. kullanmak.Peygamber derecesinde olan zât) Rüyada nebilerden birini görmek. cennetle müjdelenmeye Kur'ân-ı Kerîm'i öğrenip ezberlemeye. Bu rüya. kararsız olduğuna ve bu yüzden birçok imkânları değerlendiremediğine rüyası delâlet eder.

Nefesin daralması ise. birisine şahit olup yemin etmeye rüya delâlet eder. büyünün bozulmasına yorulur. aşırı can sıkıntısına. ayrıca rüya sahibine iftira atılacağına rüya delâlet eder. helâl mal ile haram malı ayırmaya. yetimin hakkını vermek. zekât vermeye. nefesi kuvvetli olan birisinden duâ öğrynmpye. Necaseti yıkamak. mundar olan şey) Necasetten taharet. ailedeki huzursuzluğa ve dostların arasının açılmasına rüya işaret eder. NEFRET Rüyada bir şahıstan nefret edildiğinin görülmesi. NEFES TUTULMASI Rüyada nefes tutulması. nazardan kurtulmaya. bir işten usanmaya. ezberlemeye delâlet eder. 341 . emanet malı sahibine vermeye. Rüya sahibinin kendini nebî olarak görmesi. ölümcül bir hastalığa yakalanmaya veya aileden sevilen bir kimsenin ciğerleriyle ilgili bir hastalığa tutulmasına delâlet eder. Nefes ettiğini görmek. rüya sahibinin yakınlarından olan birisinin böbrek ağrısı çekeceğine işaret eder. onun şehitlik mertebesine ermesine veya şehit olacak evlâdı olmasına delâlet eder. bıkıntı gelmesine. yurt dışı seyahatine çıkmaya ve oradan fazlaca eşya alıp gelmeye yorumlanır. NECEFTAŞI Irakta bulunan neeef şehrinden çıkan taşla yapılmış yüzüğü veya mücevheri rüyada taktığını görmek. gizli düşmanın varlığına ve rüya sahibinin dedikodusunun yapıldığına. tevbekâr olmaya. NEFRİT Rüyada nefrit hastalığına (bir çeşit böbrek rahatsızlığı) tutulmak. borçtan kurtulmaya. NECASET (Pis. borçtan kurtulmak diyerek de rüyayı yormuşlardır.ve imânının zayıflığına delâlet eder. haram parayla alınmış elbise giymeye rüya delâlet eder. NEFES (Okumak-Üflemek) Rüyada birisinin Kendisine nefes ettiğini görmek. günâha girmeye. Bazı tâbirciler. (Pislikten temizlenmek) Üzerinde elbisesinde necaset olan bir şeyi görmek.

devamı imkânsız evliliğe. Dul kadının nergis görmesi. ilim sahibi olmaya delâlet eder. büyük bir zâttan. Böyle rüyalar. uzun ömürlü çocuğa delâlet eder. tevbekâr olmaya delâlet eder.NEFT YAĞI Rüyada görülen neft yağı. bu rüyayı eşten ayrılma. Bazı tâbirciler. günahkâr olmaya. Câfer-i Sâdık (r. eşin ağır hastalık geçirmesine veya vefat etmesine delâlet eder. çok gösteriş merakı olan birisiyle evlenmesine delâlet eder. alim sohbetlerinde bulunmaya ve ilimin artmasına delâlet eder. günâhlardan temizlenmeye. Şöyle ki. amellerin Allah-ü Teâlâ'nın (c. Kâfir bir kimse bu rüyayı görse. Kevser nehrinden su içmek. şiddete ve münakaşaya delâlet eder. kederden. NERGİS ÇİÇEĞİ Rüyada nergis çiçeği görmek. sıkıntıdan kurtulmaya delâlet eder. Nehirde yıkanmak. saliha. müslüman birisiyle evlenmeye delâlet eder. Nergis çiçeğinden yapılmış taç takmak. Nehirden su içmek. NEHİR Rüyada nehir görmek. hayırsız zina eden kadına. Nehirden su almak. büyük bir mirasa konmaya delâlet eder. 342 . zalim düşmana rüya sahibinin dinî vazifelerini yerine getirmediğine ve çok günahkâr olduğuna rüya delâlet eder. Nehrin bir tarafından diğer yanına zıplıyarak geçmek.a) rüyada görülen nergis çiçeği. Bekâr bir erkek rüyasında nergis çiçeği kokladığmı görürse. Rüya sahibi hemen boy abdesti alıp iki rek'at Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) rızâsı için namaz kılmalı ve tövbekar olmalıdır. Nehrin evinin içinde aktığını görmek. şerre. dünyalık işlerle uğraşıp âhireti unutan kimseyide rüya gösterebilir. Nehre girmek. evlâdından görülecek iyiliğe rüyayı yorumlamıştır. zarif çok güzel bir kadınla evlenir.c) katında kabul edilmesine Rasûlullah (s. NEMRÛD Rüyasında Allah-ü Teâlâ'ya (c.c) isyan etmiş olan kralı) nemrûd'u görmek. Neft yağına bulaşmak. mal varlığının artmasına.a. âlimden ders almaya. sadık dosta. üzüntüden. rüyanın iyiye yorulmasına sebep olur. haram karışmış mala. sahibine uyarı niteliği taşır. ilmin artmasına. boşanma olarak tâbir etmişlerdir.v)'in sünnetlerine uymaya ve cennetle müjdelenmeye delâlet eder. müslüman olur.

büyük bir iş yerinde önemli 343 . üzülmeye deinlet eder.NEŞRİYAT Rüyada bir kitabı neşretmek. Nezleden kurtulduğunu iyileştiğini görmek. Nezle olup yatağa yattığını görmek. NEY ÇALMAK Rüyada ney çalmak. basmak.NEŞ'E Rüyada neş'elenmek. malın israfından vazgeçilmesine delâlet eder. iflâstan kurtulmaya delâlet eder. Nevruzun perşembe gününe tesadüf ettiğinin görülmesi. NEVRUZ Rüyada nevruz gününü (iranlıların yılbaşısını) kutlarken kendisini gören kimse. ilim öğrenip o ilim üzre amel etmeye rüya işaret eder. Ney sesi. ney sesi duymak. ölüye ağlamaya. o sene doğacak çocukların çoğunun erkek olmasına delâlet eder. yalan söz söyleyen kimseye.a. kış hastalıklarının artmasına delâlet eder. ferahlamaya. elden lüzumsuz yere para çıkmasına delâlet eder. üzüntü ve kederden kurtulmaya delâlet eder. haram maldan yavaş yavaş kurtulmaya. tövbekar olmaya. kâfirin müslüman olmasına delâlet eder. NİDA (Bağırmak. çok yüksek sesle cevap vermek) Rüyasında nida duyan kimse. yetim malı yemeğe tâbir olunur. elden çıkan malın geri gelmesine. kederlenmeye. sevinmek. Nevruz'un Cum'a gününe tesadüf ettiğini görmek. Bazı tâbirciler. Burnundan kanlı balgam gelmesi. dinîne bid'ât karıştırır. Peygamber efendimiz (s. NEZLE (NEVAZİL) Rüyada nezle olduğunu görmek. yaymak. tanınmış kadının adınının çıkmasına yorumlanır. rüya sahibinin karısının hitabı kuvvetli söz söylemeyi iyi bilen dilbaz çocuk doğurmasına işaret eder.v)'in sünnet-i seniyyelerine aykırı hareket etmeye başlar ve dininde bozukluk meydana gelir. Nevruzun pazar-pazartesi gününe tesadüf ettiğini görmek. bu rüyayı açığa çıkacak sır olarak da yorumlamışlardır. Mevlevî şeyhinin ney çaldığını görmek. ufak bir haberden dolayı can sıkılmasına. malın israf edilmesine. NEŞRETMEK .

fena haber duymaya delâlet eder. NİSAİYECİ (Boşaltım ve üreme organlarının doktoru) Rüyada nisaiyeciye muayene olduğunu gören kişi. kendisinin hastalanacağına. boşanmaya. deniz yolculuğuna çıkmaya. altından mamul mücevher almaya. evden ayrılmaya. izzet ikram sahibi olmaya. alim sohbetlerine katılır. mevki yükselmesine delâlet eder. çok üzülmeye. NİL NEHRİ Rüyada nil nehrini görmek. Nikâh memurunu rüyada görmek. 344 . Rüya sahibi kendi elinde nilüfer çiçeğini görse. rüyayı para sıkıntısına yormuşlardır. şayet kısırsa yakın zaman içersinde Cenâb-ı Hak (c. münakaşaya delâlet eder. NİLÜFER Rüyada nilüfer çiçeği görmek. dinindeki bozukluk gider. NİKOTİN Rüyasında ellerinde nikotin lekeleri olduğunu gören kişi. üzüntüveren kişilerden tez zaman içersinde kurtulur. NİKELAJ Rüyasında bir metale nikelaj yaptığını gören kimse. elleriyle bir günâh işler veya yankesiciler tarafından soyulur.mevkilere gelir ve ilerde halk arasında tanınmış bir kimse haline gelir. Nilüfer koparmak. çeşitli şekilde tâbir olunur. sadaka veya zekât verip hayır işlemeye tâbir edilir. gururlu kimseye ve izinsiz başkasının malına sahip olmaya rüya yorumlanır. zahmetli bir işi başarmasına rüya işaret eder. kavgaya. Muti nikâh ortaklıktan ayrılma. ilmi artar. yeni yapılacak iş anlaşmasına. Nilüfer çiçeği toplamak. Bazı tâbirciler.c) ona iyi bir evlâd ihsan eder. hayatını düzene koyar. kötü alışkanlıklarından kurtulur. Ayrıca bu rüya sahibi kendisine sıkıntı. Belediye nikâhı. akraba arasındaki huzursuzluğa. şayet dini nikâh yaptırdığını görse. ortak iş yapmaya delâlet eder. NİKÂH Rüyada nikâhlandığını gören kimse.

evli için. adak adamaya niyetlense aynen o fiîlleri işlemiş gibi rüya sahibinin defterine sevab yazılır. Sıcak nohut yemek.a) gelmiş demiş ki. Sırtına nisadır serpmek. bekâr için evlenmeye. zekât vermeye. bekâr için evlenmeye evli için eşinden ayrılıp yeni bir ilişkiye girmeye tâbir edilir. Bazen de rüya çöp çatanlık yapıp birbirini seven iki insanı birleştiren. — "Sen ramazanda oruçlu iken eşini öpmüşsün ve orucun sakatlan mış onun için oruçlu olduğun günün yerine bir gün oruç tut" diyerek rüyayı tâbir etmiştir. mala haram karışmasına. rüşvet yemeye delâlet eder. ciğer rahatsızlığından kurtulmaya rüya işaret eder. hastalığından kurtulup vücudunun sıhhat bulmasına ve kısa zamanda rüya sahibinin iyileşmesine rüya yorumlanır. NOHUT Rüyada nohut görmek. dargın olunan bir şahısla barışmaya rüya delâlet eder. NİŞASTA Rüyada nişastadan mamul bir tatlı yapmak. çok zorlukları olan işin yapılmasına ve bu işten kazanılacak helâl paraya rüya işaret eder.NİŞANLANMAK Rüyada nişanlandığını görmek. Çünkü birgün bir adam İbni Sirin'e (r. evlendiren kimseye tâbir olunur. sevince. ibâdete.NİŞADIR Rüyada baharatçıdan nisadır almak. onu pişirmek. ailedeki huzursuzluğun gitmesine. NİYET Rüyasında bir şeye niyetlendiğini gören kimse. 345 . Ayrıca rüyayı gören hasta ise. o istediğine kavuşur. kötü huylardan kurtulmaya ve yeni bir iş ortaklığı yapmaya. Onun için rüyada sıcak nohut ve (leblebide) yemek de bu şekilde tâbir edilir. yetim malı. Şayet oruca. zekât vermemeye. NİŞANGÂH Rüyada nişangâh tahtasına ok atmak.a) rüyayı. — "Ben dün gece rüyamda sıcak nohut yedim" İbn-i Şirin (r. NİŞAN . çok arzu edilen işin olmasına ve eve yeni eşya alınmasına yorumlanır. ramazan orucunu bilmeden yemeye işaret eder.

Bazen de Hz. NÖBET ŞEKERİ Kısır kadın için nöbet şekeri yemek. 346 .s)'ı görmek. NÛH (A.S) Rüyada Kur'ân-ı Kerîm'de adı geçen peygamberlerden Hz. bereketin rızkın bollaşmasına rüya delâlet eder. Nöron. gebe kalmaya. HZ. akrabalarıyla olan miras meselelerini yoluna koyar. eşini.NOKTA Rüyada bir kağıtta nokta olduğunu gören kimse. Hz.c) izniyle kahrolmasına yorumlanır. ziraatçi için bol mahsüllü hasat yapmaya delâlet eder.s)'ı görmek. düşmanlarının Allah-ü Teâlâ'nın (c. Nûh (a. kazançlı faydalı antlaşmalar yapmaya delâlet eder. yeni iş açmaya. NÖRON Rüyada kendi halkını malıyla mülküyle yaşadığı şehri (Roma) yakan kral Nörün'u görmek. asi evlâdın ana ve babasında özür dileyip iyi huylar edinmesine.s)'ı görmek. yarım işini tamamlar. NÖBETÇİ Rüyada nöbetçi görmek. ailesini. ömrün uzamasına. ticaret yapan için ortaklıktan ayrılmaya. NOTER Rüyada noter görmek. Nûh (a. iş değişikliği yapmaya tâbir edilir. fakir için zenginleşmeye. kocasına itaat etmesine onun memnun olmasına ve kadının cennetle müjdelenmesine rüya delâlet eder. çocuklarını döven ve kumar gibi kötü alışkanlıkları olan adama da delâlet eder. Nûh (a. Nûh (a.s)'ı görmek. kâfirlerin helak olmasına ve müslümanlarında kurtuluşa ermesine rüya tâbir olunur. hasta için iyileşmeye. fiatların pahalaşmasına tâbir edilir. Nöronu görmek. o sene çok yağmur yağmasına. tüccar için yeni işe. bekâr kız için nişanlanmaya. evli için karısının gebe kalmasına yorumlanır. bekâr erkek için evlenmeye.s)'ı görmesi. dul için evlenmeye. Bazen de noter görmek. Hz. günahkârın tevbekâr olmasına. devlet kapısındaki işin rüya sahibinin lehine hal edilmesine. bekâr kız için hayırsız kısmet çıkmasına da tâbir olunur. müslüman bir memleketin başına bir zalimin gelmesine ve halkına zulm etmesine delâlet eder. Bir kadının Hz. Hz. Nûh (a.

Nûh (a.c) manen yaklaşmaya rüya delâlet eder. iliminden faydalanılacak alim. NUTUK Rüyada nutuk (topluluğa yapılan konuşma) söylemek mevki yükselmesine. fakirken zengin olmaya. Elinde nur tutmak veya tenasül uzvundan nur çıktığını görmek. evlâtlarının veya kardeşlerinin rüya sahibine isyan etmesine rüya delâlet eder. 347 . bilgili şöhretli bir evlât sahibi olmaya rüya tâbir edilir. Bu rüya bazen de tehlikeli bir kazaya veya maceralı işe girmeye de yorumlanabilir. NUR Rüyada nur görmek. câhil iken ilim öğrenmeye ve dünyâda âhirete Allah-ü Teâlâ'ya (c. NÜKLEER Rüyada nükleer santralde çalışırken kendini gören kimsenin. o rüya sahibinin işlerinin bozulmasına. günahkâr iken tövbekar olmaya. hidâyete ermeye.s)'ı çatık kaşla ve sert yüzle görmek. Nur görmek. kâfir olanın müslüman olmasına yorumlanır. lüzumsuz işlerle uğraşmaya ve rüya sahibinin hakkında yapılan dedikoduya işaret eder. kâfir iken müslüman olmaya. eline ummadığı bir yerden mühimce bir miktar para geçer ve bu para onun ilk sermayesi olur.

rızkın bollaşmasına delâlet eder.OCAKÇI Rüyada ocak yakmak. onun durumuna düşmeye. o evin reisinin kötü huyu 348 . bir insana bakmak.O OBJEKTİF Rüyada fotoğraf makinasmın objektifinden manzaraya bakmak. sevinçli haber almaya. Ocak ızgarası ve ocak yakan kimseyi görmek. Demirden yapılmış ateşi olmayan ocak. Hasta birisinin rüyada oburca yemek yiyen birisini görmesi. bekâr için evlenmeye. sıhhat bozukluğuna kötü haber almaya yorumlanır. Ocaktaki ateş kömür. rüya sahibine nazar değeceğine ve etrafında rahatlığının çekilmediğini rüyası gösterir. günahkâr olmaya ve malını israf etmesine yorumlanır. büyük saadete erişmeye ve yeni dostlar edinileceğine delâlet eder. yeni işe girmeye. dalevaralı karışık işe girmeye yorumlanır. OBUR Rüyada obur birini görmek. Ocağın başında oturmak. hastanın iyileşeceğine sıhhatinin düzeleceğine delâlet eder. OCAK . mala hanımın gebe kalmasına tâbir edilir. Ocağın başında bir samimi dostla veya kalabalık insan topluluğuyla oturuyorken görülen rüya.

Odun kırmak. Dindar kişi rüyasında odun topladığını görse. haksız miras taksimi yapan.ODACI Rüyada bilinmedik bir' odaya girmek. hırsızlık. ticaret işi yapmaya. yasak ilişki kurulan kimseden ayrılmaya. birisine iftira eder. rızkın kesilmesine dedikoducu olan kimseyle kavga etmeye yorumlanır. ODA . Rüyada odacı görmek. Bazen de han odacısı görmek. Allah-ü Teâlâ'ya (c. Odun satan oduncuyu görmek. Odundan yapılmış yanmayan odun kömürü görmek. yaramaz söz söylenmesine rüya işaret eder. dedikodu etmeye yorumlanır. günâhına tev-bekâr olan insana. kesilen adak kurbanının kanının kabul olmasına rüya delâlet eder. hapisten çıkmaya delâlet eder. malın haramdan temizlenmesine. dedikodu yapmaya. koğuculuk.olmasına. Bu rüyayı eşiyle arası açık olan kişi görse. OĞLAK Rüyada oğlak görmek. OĞALAMAK Rüyada bir yerini oğduğunu gören kişinin. Bu çocuk ilerde zengin. Bir odadan zorlukla çıkmak. o rüya sahibinin kısmetli bir çocuğu olur. mülk sahibi. yalan yere yemin etmek gibi bir günâh işler günahkâr olur. ODUN Rüyada odun görmek. yeni alınacak dükkânı. günâhtan kurtulmaya. o organı yakın bir zamanda hastalanır veya kendisi hasta ise rüya sahibi kısa zamanda iyileşir. söz diye tâbir edilir. eşinden boşanır. hapse girmeye. çocuk diye tâbir olunur. başkasının hakkında kötü söz söylemeye. halkın hakkında söz söyleyen kimseye. Sırtına odun yüklediğini gören kimse.c) rızasını kaybeder. Ateşe odun koymak. iş yerini gösterir.c) manen yaklaşmaya duaların kabul olmasına. Bir erkek rüyasında oğlak aldığını ve kestiğini görse. haram mal yemeğe. yetimin ve kul hakkının sahibine geri verilmesine rüya delâlet eder. onun günâhını alıp Allahü Teâlâ (c. mal. günâhlara tevbekâr olmaya. Oğala-mak dosttan alınan maddî ve manevî yardım diyerekte tâbir edilmiştir. sözü geçen bir kimse 349 . iftiraya uğramaya delâlet eder. işsiz olanın pazarlamacı olarak yeni bir işe girmesine de delâlet eder. zorlukla başkasının parasını alan adama rüya yorumlanır. bedbahtlığa ve güçsüzlüğe delâlet eder. Odun toplamak. Odun yemek.

OK . yakın akrabadan olan bir çocuğun ölümüne rüya delâlet eder. müjdeli habere işaret eder. oje sürmeyi aşırı süse gösterişe düşkün tabiatlı kadın demişlerdir. bekâr için evlenmeye. Oğlak eti yedirmek.haline gelir. sıkıntıdan kurtulmaya yorumlanır. şayet okka demirden olursa. OJE Rüyasında bir kadın ellerine oje sürdüğünü görürse. Bazı tâbirciler. doğacak çocuğu arzu ettiği cins olur. âşık olmaya. yeni ev sahibi olmaya. sefere çıkmaya veya şeriata göre miras taksimi yapmaya delâlet eder. kocasından gizli para saklayan kadına delâlet eder. rızkın genişlemesine. 350 . yakın akrabasının oğlan doğuracağına rüya işaret eder diyerek rüyayı tâbir etmişlerdir. Bir çocuğun arkasından yürüdüğünü rüyasında gören kimse. Mesela oğlu olmasını istiyorsa oğlu. yeni ilişkiye girmeye delâlet eder. ilim öğrenir. evli için sevinçli müjdeli bir evlenme haberi almaya delâlet eder. kızı olmasını istiyorsa kızı olur. ilim öğrenmeye. Kendisinin küçük çocuğa döndüğünü gören kişi. bina almaya. bir mülkün başına geçip o işi başarıyla idare eder. Rüyada çocuk öldürmek. Rüyada ok atanı okçuyu görmek. Yeni doğmuş bir oğlan çocuğu kucağa almak. etrafı karıştıran kimseye. Rüyada çocuğu arkaya almak. Şayet Kur'ân Kerîm okumayı bilmiyorsa öğrenir ve öğrendiği İslâmi bilgilerle amel etmeye başlar.OKÇU Rüyada elinde ok olduğunu gören kişi. memuriyet hayatında veya iş dünyasında lehine olacak bir mevkiye gelir. Hanımı hâmile olan bir kimse elinde ok görse. OĞLAN ÇOCUĞU Rüyada oğlan çocuğu görmek. oğlakla oynadığını gören kimsenin. üzüntü kedere delâlet eder. Oje günâha girmeye. Okla yaralandığını görmek. Rüyada görülen ok zevceye. ağırlığa eşit olan demir kütle) Rüyada okka görmek. Okun vınlıyarak geçmesi kısa zaman içinde alınacak habere delâlet eder. Bazı tâbirciler. o kadının bir sırrının ailesi tarafından öğrenilmesine rüyası işaret etmektedir. Bu rüyayı fakir sıkıntılı bir ömür süren kişi görürse büyükçe bir mirasa konar zenginleşir. murada nail olmaya. OKKA (1 kg. casusa. mevkisi derecesi yükselir. alınacak habere de işaret eder.

Rüyada okşamak. oklava ile rüya sahibinin kendisine veya bir başkasına vurduğunu görse. tahsilini yarım bırakmış adamın tahsiline devam etmesine rüya delâlet eder. idrar tutamama hastalığı olanın şifa bulmasına delâlet eder. OKLAVA Rüyada oklavaylan hamur açtığını gören kişi. Zararlı yayınları okumak ise. 351 .yeni dükkân açmaya rüya delâlet eder. Bir kadının elinden alınacak okka boşanmaya. birisi beddua eder ve rüya sahibi bu olaydan hayli üzüntü duyar demişlerdir. sevdiği bir dostundan ağır söz işitir veya hakkında çıkan dedikoduyu duyar. Bazı tâbirciler. OKŞAMAK Helâl olmayan birisini rüyada okşamak. tövbekar olmaya veya tarikata girmeye rüya delâlet eder. sıkıntıya tâbir edilir. üzüntüye. vefasız dostta işaret eder. OKUL Rüyada okul görmek. OKLU KİRPİ Rüyada oklu kirpi görmek. rüyanın okunan şeyin cinsine göre tâbir edilmesine neden olur. hastanede yatan adama. günahkâr olup sonra tevbekâr olmaya delâlet eder. ölümden dönmeye. rüyanın tam aksi olarak tâbir edilmesine neden olur. okşanılanm okşayandan hayır ve menfaat görmesine işaret eder. Okli kirpi öldürüp etinden yemek. zarar verecek düşmana ve faydalanılacak ilaca tâbir edilir. Şöyle ki yararlı dinî kitap okumaya. OKUMAK Rüyada bir kitabı okuduğunu görmek. ameliyat olan yakın dostun iyilik haberini almaya rüya delâlet eder. sert söz işitmeye yorumlamıştır. trafik kazasından kurtulmaya. ilim öğrenmeye. Kirmani oklava görmeyi. Altından yapılmış okkayı görmek. OKSİJEN Rüyada oksijen tüpü görmek. çok arzu ettiği bir muradı olur sevinçli ve huzurlu bir ömür sürer. Helâlini yâni eşini okşadığını rüyasında gören kimsenin.

rüyanın aksi olarak tâbir edilir. oluğun içinden akan şeyin cinsine göre rüyanın tâbir edilmesine sebep olur. güvenilir dostun rüya sahibinin hatalı hareketi sonucu kırılmasına rüya delâlet eder. Kabe'deki zemzem suyunun aktığı altın oluğu görmek: Rüya sahibine Allah-ü Teâlâ (c. Oluktan pis su akması: Hastalığa. kapanmayan yaraya. OMLET Rüyada omlet yemek pişirmek. ölünün omurga kemiğini görmeyi. kötü arkadaşa ve asi evlâda rüya delâlet eder. OLTA Rüyada olta görmek. Oluktan kan akması: Rüya sahibinin içinde bulunduğu devlete düşman saldırmasına rüya delâlet eder. hileyle elde edilecek haram karışmış mala ve kul hakkını yemeye rüya delâlet eder.c) rızâsı olmayan işler yaptığına delâlettir. Bazı tâbirciler. Böyle bir rüya gören kimse. şayet omurga kemiği yerinden çıktıysa ihanet eden dosta. rüya sahibinin günâha girdiğine ve Allahü Teâlâ'nın (c. bolluğa. rızk gürleşmesine. fazla gayret sarf edilmeden kazanılacak zahmetsiz paraya işaret eder. Omuzda ağırlık olması. Sağlam omurga kemiği görmek ise. o ölünün rüya sahibinden duâ beklediğine rüya işaret eder diyerek rüyayı yorumlamışlardır. hasta için iyiliğe sağlığa tâbir edilir. ev huzurunun bozulmasına neden olur. ucuzluğa. uzak yolculuğa çıkmaya. hemen tövbekar olup hareketlerini düzeltmelidir. OLUK Rüyada oluk görmek. OMURGA Rüyada omurga kemiği görmek. oltayı iş hayatında elden kaçacak fırsata yorumlamışlardır.OLİMPİYAT Rüyasında olimpiyatlara katıldığını gören kişi.c) rahmetinin eriştiğine ve salih kulların isimlerinin bulunduğu deftere yazılmasına rüya delâlet eder. Şöyle ki: Oluktan su akması: Berekete. bu olayın rüyada görülmesi. spor yapmaya başlar ve müjdeli bir haber alır. Bazı tâbirciler. kızgın alınan habere ve elden çıkan az miktar paraya işaret eder. OMUZ Rüyada görülen omuz. Rüyada iki omuzunun yerinde olmadığını 352 . Omuzun çıkması.

ORAK BOCEGİ Rüyada orak görmek. yeni mal almaya. askerliği gelmiş olan erkek akrabanın evine çağrı pusulasının gelmesine ve askerliğini denizci olarak yapmasına rüya işaret eder. ORGAN Rüyada organ görmek. Bazen de. dost diye bildiği bir yakın arkadaşının ihanetine uğrar. mal yiyen adama veya yetim malı yemeye rüya delâlet eder. yeni şeyler yapmaya. görülen organın cinsine göre rüyanın tâbir edilmesine sebep teşkil eder. mide rahatsızlığı çekmeye başlar. mucit çocuğu. Şayet rüyayı gören kişi ticaretle uğraşıyorsa işinde bir başarısızlığa uğrar ve elinden önemli bir miktar para çıkar. ORAMİRAL Rüyada oramiral görmek. kuvvet veren kardeşi veya evlâdı gösterir. ayrıca üzüntü. OPERA Rüyasında opera dinlediğini görmek. ONİKİ PARMAK BAĞIRSAĞI Rüyasında oniki parmak bağırsağını gören kimse. Tarlanın hasadından sonra ortaya çıkan orak böceğini görmek. borçların toplanmasına delâlet eder. Zira rüyada omuz güç. ailenin bir arada toplanmasına ve rüya sahibinin mirasa konmasına tâbir edilir. evlâtlarından veya erkek kardeşlerinden birini kayıp eder. Yakın zaman içinde onların ölüm haberini alır. ORAK . ORİJİNAL Rüyada orijinal (ender görülecek) bir eşyayı görmek. hayırsız kişinin olan bir kimsenin hatasından dönmesine rüya delâlet eder. 353 . keder veren bir haber alır. vaktini boş işlerle geçiren maymun iştahlı adama işaret eder. bol kazanç getirecek yeni işe girmeye rüya işaret eder. Bazen de orak veya orakçı görmek.gören kişi. OPERASYON Rüyasında bir operasyona (adli bir olaya) katıldığını gören kimse.

ORTAPARMAK Rüyada ortaparmak. Ortaparmağının yok olduğunu görmek. günâhlardan tevbekâr olmaya. eşinden gizli aldığı bir eşyanın meydana çıkmasına rüya işaret eder. ORTAK Rüyada birisiyle ortak iş yaptığını gören kişi. Bir kadın bu rüyayı görse. hiç bir zaman hayra yorulmaz. bekâr için evlenmeye. kredi. evlâd sembolüdür. Bazen de bu rüya seyahate gitmeye veya tatile çıkmaya da yorumlanır. kadın için kocasının metres tutmasına delâlet eder. Bazen de bu tip rüyalar. ele geçecek mühimce bir miktar paraya rüya delâlet eder. günâha girmeye. yukarıda saydığımız şeylerden birisinin kaybına rüya yorumlanır. rüyanın hayra yorulmasına sebep teşkil eder. Ve bu iş rüya sahibine pek iyi bir istikbâl sağlamaz. gayrı meşru ilişkilere. ORKİNOS BALIĞI Rüyada görülen orkinos balığı. fakirleşmeye. ORMAN Rüyada orman görmek. Orman da yürümek rızkın genişlemesine. Hâmile kadın rüyasında orkinos balığı tuttuğunu görse. kuvvet. işinden ayrılır ve karışık olan işe girer. haksız mirasa konmaya delâlet eder. haram yoldan zengin olmaya. Şöyle ki. bir iş ortaklığına girer ve bu iş ortaklığı kendisi için pek hayırlı olmaz. Orkinos balığı tutmak. talebe için iyi meslek edineceği okula girmeye işaret eder. itibar. 354 . şöhret.ORKESTRA Rüyasında orkestradan müzik dinlediğini gören kimse. Ormanın yanmasını görmek. ORKİDE Rüyada görülen orkide. tüccar için iflâs etmeye ve hayırsız evlâda delâlet eder. bekâr için zengin birisiyle evlenmeye. güç. kısmetli bir kız evlâd sahibi olacağına rüya delâlet eder. malca zenginleşmeye. ilim öğrenmeye ve âlimlerin sohbetlerine katılmaya delâlet eder. Ormanın yanması.

gıybet yapmaya veya şiddetli. borçtan kurtulmaya. dinine bid'ât karıştırmaya veya haram mal yemeğe rüya delâlet eder. ticaret işinden bol para kazanmaya. zengin olmaya kısmetli evlâd sahibi olmaya. cihâd etmeye delâlet eder. Rüyada oruç bozmak. kemik kırılmasına veya trafik kazası geçirmeye rüya yorumlanır. zekât ve oruç borcunu ödemeye rüya delâlet eder. Osman (a. Üç aylarda oruç tuttuğunu görmek. salih bir evlâd sahibi olmaya veya deniz yolculuğuna çıkmaya rüya delâlet eder. sözden dönmeye. adam öldürmeye delâlet eder.a. Rüyada nafile orucu veya kaza orucunu bozduğunu görmek. hatıra gelmeyen bir yerden gelecek büyük miktarda paraya. kalp kırmaya ve dedikodu etmeye delâlet eder. hastalığından kurtulacağına ve vücudunun şifa bulacağına işaret eder. ORTOPEDİ Rüyada ortopedi polikliniğine gittiğini görmek. günâha girmeye.s)'ı gören kişi. üzüntü. ilim öğrenmeye halka va'z vermeye. adak adamaya ve adağın yerine gelmesine delâlet eder. Rüyada bilmeden orucu bozduğunu görmek. fakirleri sevindirmeye delâlet eder. Hasta bir kimsenin rüyada kendisini oruçlu olarak görmesi. mala haram katmaya. dilini güzel kullanmamaya. kederden kurtulmaya. yemin bozmaya.c) katıldığına delâlet eder. Rüyada kasten orucu bozduğunu görmek.ORTODOKS Rüyada hristiyanların mezheplerinden biri olan Ortodoks mezhebine mensup birini görmek. ağrılı olan bir hastalığa tutulmaya rüya delâlet eder. HZ.v)'in sünnet-i 355 . tövbekar olur Peygamberimiz (s. günahkâr olmaya.s)'ı görmek. Harâm olan günlerde oruç tuttuğunu görmek. Osman (a. rüyası o âlimin ilmine göre iş yapmadığına ve dininde bozukluk olduğuna işaret etmektedir. Rüyada yıllık oruç tutmak. ORUÇ Rüyada kendini oruç tutarken görmek. sevaba girecek iş yapmaya. Ramazan ayında oruç tuttuğunu görmek.S) Rüyada Hz. Kaza orucu veya nafile oruç tuttuğunu rüyada görmek. rızkın bollaşmasına ve Kur'ân-ı Kerîm öğrenmeye delâlet eder. Rüyada keffaret orucu olan 61 gün oruç tuttuğunu görmek. OSMAN (A. yüksek rütbeli kimselerden fayda sağlamaya. dininde bozukluk olmasına veya yetim malı yemeğe delâlet eder. tövbekar olmaya ve tevbelerin Allah-ü Teâlâ (c. Bu rüyayı bir âlim görse. Hz. çok hayırlıdır.

Osman (a. ilk hacc mevsiminde hacc'a gider. eşiyle tartışmaya evdeki huzursuzluğa ve kötü söz işitmeye rüya delâlet eder. sevdiği özlem duyduğu birisinden tekrar ders alır ve ilmiyle amel yapmaya başlar. tefsir edip. Rüyadaki osuruk sesi ve kokusu. OSMANLICA Rüyada Osmanlıca öğrenmek. 4) Ahlâksız akraba. OTAĞ (Padişahların devrinde seferler sırasında kullanılan büyük çadır. OTEL Rüyada görülen otel. Kur'ân-ı Kerîm'i çok okumaya. Otağ-ı Hümayun) Rüyada otağ da kendisini gören kişi. hıfz etmeye. Hz. herkes tarafından tanınacak adaletli. OSURMAK Rüyada osurmak (yellenmek). Osman (a. 2) Sıkıntı.s)'ı rüyasında görse. 356 . Âlim bir kimse Hz. fena söz söylemeye delâlet eder. Hâmile bir kadın veya eşi hâmile olan bir adam bu rüyayı görse.s)'ı rüyada görmek. imân üzere ölür. Bazen de rüya sahibi bekârsa kız oğlan kız olan saliha bir hanımla evlenir hatta rüya sahibi bu tip evliliği iki defa yapar. Sesli osurmak. dinî kuvvetli olur. Osman (a. gizli işin meydana çıkmasına yorumlanır. Osman (a. tarihi bilgiler öğrenmeye. Başkasının osuruğunu duymak.s)'ın komşusu olur. devlet işinde mevki ve itibar yükselmesine işaret eder. talebe için öğretmen olmaya veya geçmişten ibret alarak hareketlere düzen getirmeye rüya delâlet eder. Hacc'a gitmemiş olan bir kimse rüyasında Hz. âhiret hayatında Hz. şu dört şeye tâbir edilir: 1) Fena söz.seniyyelerini yerine getirmeye özen gösterir. yüksek mevkilere gelecek bir evlât sahibi olur. sıkıntıdan kurtulmaya. ilim öğretmeye ve şehit olarak ölmeye rüya delâlet eder. yeni iş yapmaya ve yeni yolculuk yapmaya seyahate çıkmaya delâlet eder.s)'ı görse. 3) Üzüntüden kurtulmak.

dünyâ zevklerine düşkün âhiretini düşünmeyen insana ve zamanını daima seyahat ederek geçirmek isteyen kimseye rüya delâlet eder. ecelin yaklaşmasına delâlet eder. para biriktirmeye ve çok tasarruf etmeye rüya yorumlanır.OT Rüyada ot görmek. zengin olmaya ve dünyâ malına fazlaca değer vermeye tâbir olunur. Ot satan kimseyi görmek borç almaya birisinden iyilik görmeye sıkıntı üzüntüden kurtulmaya rüya delâlet eder. Vücudunda ot bittiğini görmek. korkmaya. OTOMOBİL Rüyada otomobil sahibi olmak. hayır işlemeye. bir yolculuğa çıkar. iş durgunluğuna. 357 . Ot toplayıp sattığını görmek. hayır ve dince sevaba girmektir. OTURMAK Rüyada oturmak. cesaretini kayb etmeye delâlet eder. iş durgunluğuna. Bu rüya bazen de davet almaya yorumlanabilir. OTOPARK Rüyada otopark görmek. Yenmeyecek zehirli ot yemek. Bazen de görülen otobüs uzak yoldan gelecek misafire delâlet eder. OTOPSİ Rüyada bir ölüye otopsi yapıldığını görmek. intihar haberi almaya veya bir yakının kayıp olmasına ve ondan haber alınmasına delâlet eder. OTOBÜS Rüyasında kendisini otobüste yolculuk ederek gören kimse. OTOSTOP Rüyasında otostop yaptığını görmek. Ot toplamak yemek. eldeki bir miktar paranın sebepsiz yere lüzumsuz harcanmasına delâlet eder. sıkıntıda olan kimseye borç para vermeye rüya delâlet eder. hastalıktan kurtulmaya ve haram mal yemeye işaret eder. dünyâ malına düşkün olmaya.

Bazen de bir çocuğu oturakta otururken görmek. OYUN OYNAMAK Rüyada oyun oynamak. Bazen de oya sevinçli haber. mal ve mülke yorumlanır. Çünki küçük abdest (çiş) günâh diye tâbir olunur. üzüntülerinden ve kederinden kurtulur. Fakat büyük abdest (katı pislik) ise para. 358 . sıhhatini kazanacağına rüya delâlet eder. kağıt oyunu) para kaybetmeye. OY Rüyada oy pusulası görmek. kocasının kendisini çok seveceğine. bir neş'eli (düğün vb) cemiyette bulunmaya onun haberini almaya rüya delâlet eder.OYALAMAK Rüyada oya oyalamak. partili olmaya ve devlet memuriyetine girmeye rüya delâlet eder. Futbol oyunu düşmanla barışmaya ve hasta kimsenin iyileşeceğine. Tövbekar olur. OVALAMAK Rüyasında bir eşyayı veya organını ovaladığını gören kimse. seçim yapmaya kararsızlıktan vazgeçmeye ve sinir bozukluklarından kurtulmaya delâlet eder. yeni iş yapmaya kazançlı ticaret işine girmeye delâlet eder. Oya. Şans oyunları (tavla. Oy pusulası atmak. OYA . Rüya sahibinin asi evlâdı varsa o evlâd hatalarını anlayıp doğru yola döner.OTURAK Rüyada oturak görmek. gururlanmaya ve ilimiyle amel etmeyen adama delâlet eder. Anne ve babasının rızâlarını almaya çalışır. politikaya atılmaya. mektup diyerek tâbir edilir. dedikoducu kimselerin sözlerini dinlemeyeceğine rüya delâlet eder. İçi pislikle dolu olan oturak eğer içindeki pislik küçük abdest (çiş) ise rüya pek hayra yorulmaz. bekâr kız için evlenme teklifi almaya (hayırlı bir kısmete) bekâr oğlan için becerikli marifetli olan bir kızla evlenmeye rüya tâbir olunur. malca zengin olmaya ve büyük miktarda umulmadık yerden gelecek paraya rüya delâlet eder. sıkıntılarından. evli kadın için sıkıntıdan kurtulmaya.

ödünç alınan şeyin nisbetince borca girmeye bazen de rüya sahibinin bilinmedik bir kimseden yüksek menfaat temin etmesine rüya delâlet eder. ÖDÜNÇ Rüyada ödünç almak. kin duymaya. ailesinden birisinin kalbini kazanır ve ticaret hayatında başarılı adımlar atar. sevmediği bir arkadaşıylan barışır. sır tutan bir dost edinmeye. lüzumsuz yere gülen insana ve ondan gelecek zarara rüya tâbir olunur. Bir ödü elde tutmak. derslerinde başarılı olur ve ilerde seçeceği mesleğini hakkıylan yerine getirir ve çok başarılı olur.D ÖÇ ALMAK Rüyasında öç aldığını gören kişi. korkmaya câhil şerli bir kimseden zarar görmeye ve dince haram mal yemeye delâlet eder. ÖD Rüyada ödün patladığını görmek. 359 . ÖDEV Bir talebe rüyasında ödev yaptığını görse.

Rüyada öğretmen.ÖFKE Rüyada öfke duymak. güzel konuların işlendiği toplantılara katılmaya rüya işaret eder. Bazen de öğrenci görmek. Bazı tâbircilere göre rüyada öğürmek. imânını kayıb edecek işler yapmaya başlar ve fakirleşir malına haram karışır evlâdı varsa o evlâd anasına babasına asi olur. Rüyasında ökçesinin sağlamlaştığını gören kişi. tahsilini yarım bırakmış olan yakının tahsiline devam etmeye başlamasına delâlet eder. çeşitli şekilde tâbir olunur. yeni bir iş yeri açmaya delâlet eder. dinsizlikten hidâyete erer. Kötü şeyler öğrendiğini rüyasında gören kişi. câhil topluluğa ders vermeye. ilim öğrenmeye. ÖKÇE Rüyada ökçe görmek. evlâdın hastalanmasına veya ölmesine delâlet eder. 360 . muzafer olmaya. kötü huyları bırakmaya. Öğretmen olduğunu görmek ilim artmasına söz söyleme san'atının güzelleşmesine vaiz veya hatip olmaya yorumlanır. Ökçesinin pis olduğunu gören kimse. güzel şekilde övülmeye. salih ameller işler ve malın çoğalmasına rüya delâlet eder. ilim öğretmeye. talebe görmek. sevinçli haber almaya. Günâhlarına tövbekar olur ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. ailesinden olmayan yabancı kimselere yardımcı olmaya rüya delâlet eder. fakirlikten zenginliğe. âlim saygın bir yaşlı zâttan rüya sahibinin ders almasına rüya delâlet eder. malındaki kazancındaki helâli haramı ayırır. ÖĞRENMEK Rüyasında İslâmi ilim öğrendiğini gören kimse. ÖĞRENCİ Rüyada öğrenci.c) rızâsını almaya çalışır. ÖĞRETMEN Rüyada öğretmen görmek. ÖĞÜRTÜ Rüyada öğürdüğünü gören kimse. Rüyada ökçenin kırılması. rızkın bollaşmasına. mide hastalığı çekmeye yorumlanmıştır. pişman olacağı bir iş yapar veya abdestini usulüne uygun olarak almayan adama rüya delâlet eder.

çeşitli şekilde tâbir edilir. adağın yerine gelmesine ve çok arzu edilen bir işin olmasına rüya delâlet eder. Başkasının öksürüğünü duymak ise rüyanın tam ters şekilde tâbirine neden olur. günahkâr olmaya. ÖKÜZ Rüyada öküz görmek. birisiyle münakaşa edip o kişiden nefret etmeye. Rüyada öldüğünü fakat kefenlenmeden defin edildiğini gören kişi. yumuşak söz söylemeye. tevbekâr olmadan ölür. fakirlikten kurtulmaya. umulmayan yerden 361 . hayra nail olmaya. Rüyasında kendinin öksürdüğünü gören kimse. Öküze binmek. günâhlarına tevbekâr olmak rüya sahibine nasip olur. hastalığa yakalanmaya. Rüya sahibinin böyle öksüz akrabası varsa derhal yardımcı olmasını rüyası işaret etmektedir. dost edinmeye. bir yakınını ebeveyinlerine şikâyet eder. düşmanlarının şerrinden Allah-ü Teâlâ'nın (c. Rüyada bir ölünün cesedini bulmak. Öküz sürüsü görmek. Rüyada ölüp sonra yaşadığını görmek. el sürmek. Öküzün ısırdığını görmek. çıkacağı yolculuktan sağ salim evine dönmeye rüya delâlet eder. ölmüş olan şahsın şehit mertebesinde olduğuna rüya delâlet eder. mülk sahibi olmaya. Rüyasında öldüğünü fakat defin edilmediğini görmek. yeni mal almaya. Öküz böğürmesi duymak.c) rızasıyla kurtulmaya delâlet eder. mal. uzak bir yolculuğa çıkmaya. Öküzün çektiğini görmek. Beyaz öküz görmek. çok iyi huylu olacak iki erkek evlâda sahip olmaya. Rüyasında daha evvel ölmüş olan birisini görüp onunla konuşmak. iyilik yapmaya. Şöyle ki. şikâyet etmeye ve şikâyet dinlemeye işaret eder. Öküz eti yemek. sıhhatin bozulmasına. Bazen de rüya sahibinin babasının hastalanıp ölmesine rüya tâbir edilir.ÖKSÜRMEK Rüyada öksürmek. halk arasında şöhret kazanmaya. fakir akrabaya para yardımı yapmaya ve hayır işlemeye rüya delâlet eder. Şayet kabrinden çıkıp tekrar yaşadığını aynı rüyada görürse. Öküzün boynuzlaması. işini kayb etmeye. Öküz kesmek. Şöyle ki. Siyah bir öküze binmek. zengin olmaya. Öküz satın almak. Öküzle konuşmak. ÖKSÜZ Rüyasında babasını kayb etmiş öksüz olan bir çocuğu görmek. mevkiden ayrılmaya. ÖLÜ Rüyada ölüm çeşitli şekilde tâbir olunur.

yetim mali ve faiz yemeğe delâlet eder. Boynundan şikâyet etmesi. fakir fukaranın doyurulması. Rüyada eşinin öldüğünü ve tekrar yaşandığını görmek. Hasta bir kimsenin rüyasında öldüğünü görmesi. malını Allah-ü Teâlâ’nın (c. yakın bir dostun veya daha evvel ölenin arkadaşlarından birisinin öleceğine rüya delâlet eder. gıybet etmeye ve ömür uzamasına yorumlanır. çeşitli şekilde tâbir olunur. Rüyada ölünün yiyecek veya içecek bir şey istemesi. mirasa büyük paraya rüya delâlet eder. Ayaklarından şikâyet etmesi. rüya sahibinden ölünün ruhuna duâ edilmesi. Yalan yere yemin etmnesinden dolayı ahrette mes’ul tutulduğuna ve ölünün kabir azâbı çektiğine rüya delâlet eder. eserden faydalanmaya delâlet eder. ilimden. Başından şikâyet etmesi. Rüyada kendi eşyalarından birisini ölüye vermek. ticari işlerin açılacağına ve zinginleşmeye yorumlanır. uzak yerden gelecek misafire.c) rızâsı haricinde harcadığından mes’ul tutulduğuna. Rüyada ölünün arkasından gitmek. üzüntü ve kederi gider ve annesi babası rüya sahibinin duâlarından haberdar olmaktadırlar diyebiliriz. Rüyada daha evvel ölmüş olan birisinin tekrar öldüğünü görmek. bir kâfirin Müslüman olmasına sebep olur.gelecek mal diye yorumlanır. Ölünün rüyada rüya sahibini dövmesi. korkudan emin olur. Ölünün rüya sahibine bir şey yedirmesi vermesi. rüya sahibinden duâ hayır beklemektedir diyebiliriz. o hastanın iyileşeceğine rüya işaret eder. Rüyada ölünün rüya sahibinin evine geldiğini görmesi. Rüyada bir ölüyü dirittiğini gören kişi. güzel giyimli olarak rüyada görülürse. Rüyada bir ölüyü kucağına almak. o ölünün bıraktığı maldan. rızkın bollaşacağına. ganimete. Rüyada ölünün evin kapısından girdiğini görmek. mala gelecek zarara tâbir olunur. Rüyada bir ölüyü öpmek. sıkıntılı görülürse. Rüyada görülen ölü şayet güler yüzlü. Rüyada ölünün elbiselerini yıkamak. Şayet görülen ölü şahıs asık yüzlü. Elinden şikâyet etmesi. ecelinin yaklaştığına delâlet eder. Anne ve babasının rızâsını almadığının ve onların haklarından mes’ul tutulduğuna. Rüyada ölünün uzuvlarından birisinden şikâyet etmesi. hayır hasenat yapılmasına işaret eder. bu rüya o ölmüş olan şahsın âhiretteki iyiliğine. ölünün borçlarını ödeyip onu kul hakkından kurtarmaya delâlet eder. ona güç verdiğine ve kendisinin ruhu için yapılan 362 . Bazen de rüya. kayıp dosttan haber almaya delâlet eder. Allah-ü Teâlâ (c. rüya sahibinden ölünün helâlık istediğine rüya işaret eder. Rüyada ölü eti yemek. rüya sahibinin ölümünün. rüya sahibinin onun mesleğinden olmasına delâlet eder. harâm mala.c) rızâsı haricindeki yerlere gittiğinden mes’ul tutulduğuna. kendisine edilen dualardan memnun olduğuna delâlet eder. Rüyada ölmüş olan anne veya babasını gören bir kimse.

Rüyada bir ölüyle cinsi temasa girdiğini gören kişi. Ömer (r. Kur'ân-ı Kerîm'den şüphe ettiğine. HZ.hayır. Rüyasında bir kişiyi öldürdüğünü gören kimsenin. Rüyada daha evvel ölmüş olan birisinin elinden tutup bilinmeyen yere gittiğini görmek. başkasına zulmetmeye ve tevbekâr olmaya rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler. tesettüre riayet etmeyen eşi. ilim öğrenmeye o âlimden faydalanmaya delâlet eder. Bir kadın kocasının kendisini öldürdüğünü görse. şehit olarak ölmeye o makama ulaşmaya delâlet eder. Rüyada ölünün uyuduğunu görmek. Çünki bu yüzden günâha girmektedir.A) Rüyada Hz.a)'ın elinden tutmak. günâhlara 363 . eşinden boşanacağına rüya işaret eder demişlerdir. ÖMER (R. Âlim ilim sahibi birisini öldürmek.c) rızâsı ile afv olunur. o ölünün âhiret hayatındaki rahatlığına işaret eder. büyük günâhlardan olan bazı günâhları işler. Rüyada bir ölüyle evlenmek. rüya sahibinin ölüm tehlikesi geçireceğine rüya delâlet eder. daha evvel yapılmış bir işten pişman olmaya rüya rüya delâlet eder. bekâr ise evleneceğine. onun âhirette ibâdetlerinin kabul olduğuna ve rüya sahibini ibâdetlerini tam ve eksiksiz yapmasını istediğine yorumlanır. rüya sahibinden duâ beklediğine yorumlanır. kocasıyla arası açılır ve mahkeme kanalıyla kocasından ayrılır. Rüyada ölünün çıplak halde görülmesi. haberdar olduğuna rüya delâlet eder. Erkek için de rüya aynı şekilde tâbir edilir. Rüyada savaşta ölmek. Rüyada ölüm anında olduğunu görmek. Rüyasında ölüyü dövdüğünü görmek. Hz. çocuğuna dinî bilgilerini vermelidir. Kendisinin öldürüldüğünü rüya sahibi görürse. hasenattan.a)'ı görmek. kızkardeşi veya evlâdı bazen de rüya sahibinin kendisini ve girdiği günâhları rüya gösterir. elini öpmek. Rüyada kadınların ölüsünü çıplak görmek. ÖLDÜRMEK Rüyasında tanımadığı bir kimseyi öldürdüğünü gören kimse. rütbesinin yükselmesine fakat günâha girmiş olduğuna rüya delâlet eder. münâfık dinsiz birisiyle arkadaş olacağına rüya işaret eder. o ölünün borçlarını rüya sahibinin ödemesine delâlet eder. Rüyasında bir ölüyle yatıp uyuduğunu görmek. Ömer (r. tövbekar olup günâhları Allah-ü Teâlâ'nin (c. Rüyasında ölünün namaz kıldığını veya ibâdet ettiğini görmek. rüyanın hayra yorumlanmasına sebep olur. duâdan. Rüyada kendi çocuğunu öldürdüğünü gören kişi. ölüm anında olan kimsenin. rüya sahibinin ömrünün uzayacağına yorumlanır.

eş. başlığını. müjdeli haber diye tâbir olunur. hakikî dost olacak birisiyle arkadaş olur. ona sarılmak. mali yardım almaya.a)'ın elbisesini. Ördek sesi duymak. kul hakkını gözetmeye tâbir olunur.v)'in sünnet-i seniyyelerine uymaya. arzu edilen işin yapılmasına rüya sahibinin lehine sonuçlanmasına delâlet eder. yakın zamanda iyi.a. Ördek görmek. fedakâr. bir yere vali olur veya ünlü bir devlet adamı olup adaletli olarak halkı yönetir. yardım görmeye. Rüyada Hz. yalancı kadına.c) katında kabul olmasına rüya delâlet eder. ev kadını için san'at öğrenmeye. Ömer (r. ilim öğrenmeye. hırkasını. hak ile batılı ayırmaya. tövbelerin Allah-ü Teâlâ'nin (c. deniz yolculuğuna. borçtan kurtulmaya işaret eder. Peygamber efendimiz (s. talebe için derslerinde başarılı olmaya. evlâd ve onlara ydecek hal olarak tâbir olunur. kederden kurtulmaya. Allah-ü Teâlâ'nın (c. bekâr için becerikli san'atkâr bir kısmet çıkmasına rüya delâlet eder. Ördek eti yemek. bekâr erkek için zengin bir kadınla evlenmeye. rızkın genişlemesine.a) ile sohbet ettiğini görmek. para kazanmaya. Beyaz ördek görmek. işçi için usta olmaya. genelde mevki yükselmesi. tüccar için yeni iş yeri açmaya. ÖNLÜK Rüyada önlük giymek. ÖRÜMCEK Rüyada örümceği görmek. dindeki güzelliğe. fakirin zengin olmasına.tevbe etmeye. ibâdetle meşgul olmaya. kimsesiz çocukları sevindirmeye delâlet eder. aile. ÖRDEK Rüyada yabanî ördek görmek. Rüyasında Hz. zayıf korkak tembel 364 . Rüyada bir çocuğu öpmek.c) rızâsını kazanacak işler yapmaya. Rüyasında tanıdığı bir kimseyi öptüğünü gören kişi. Rüyasında bilmediği birisini öpmek. ÖPMEK Rüyada öpmek. sarığını veya cübbesini rüyasında giydiğini gören kişi. Ömer (r. eksiksiz yerine getirmeye. feraha çıkmaya rüya yorumlanır. ele geçecek çok miktarda paraya ve gayrı menkule işaret eder. memur için mevki değişikliğine. bekâr kız için zengin bir talibe rüya tâbir olunur. fıkıh ve İslâm şeriatı üzerine hareket etmeye rüya yorumlanır. kötü huylarından kurtulacak yakın akrabaya delâlet eder. Hz.a)'ın rüya sahibine bir şey verdiğini görmek. üzüntü. Evcil ördek görmek. Ömer (r.

ibâdet takva sahibi birisinden nasihat elmaya veya büyü yapan kadına delâlet eder. lüzumsuz söz söyleyen yararsız işler yapan bir adamdan hakaret edici veya lüzumsuz yere söz söğliyen adamdan laf dinler. çocuk doğurana özenmek. geçimsiz olan eşten boşanmaya rüya delâlet eder. çocuk doğurmaya. evin huzurunun kaçmasına. Örümcek yuvası görmek. Birisinin ilmine özenmek o ilmi öğrenmeye. Sıkıntıları olan bir kimse bu rüyayı görürse. şiddetli kışa rüya delâlet eder. ibâdet etmeye namaz kılmaya başlamaya delâlet eder. ÖTMEK Rüyasında kuş gibi öttüğünü gören kimse. sevince ulaşır ve çok mutlu olur. ÖZENMEK Rüyada bir şeye. çok murad ettiği şey yerine gelir. ÖZGÜR Rüyada özgür kalmak. Kısaca rüyada özenilen şey mutlaka olur diyebiliriz. Örümcek ağına sarıldığını görmek. bir mala özendiğini gören kimse. ibâdet edene özenmek.adama yorumlanır. sıkıntılarından kurtulup feraha. arzu ettiği bir şeye nail olur. 365 . hapisten kurtulmaya veya huzursuz. Kur'ân-ı Kerîm'i ezberlemeye.

dürüst. Bazen de bu rüya da 366 . halk arasında itibar gören. Arzuları. zengin ise mal varlığını arttırmak için çeşitli teşebbüste bulunur. malın zekâtını toplayan veya malın vergisini toplayan maliye memuruna delâlet eder. yoksulsa zengin. bu rüyanın yorumunu yetim malı yemek ve mala haram karışması olarak tâbir etmişlerdir. emelleri yerine gelir. çöplüklerden paçavra toplayan paçavracıyı görmek. büyük bir mala sahip olur fakat bu malı çok israf edip lüzumsuz yerde yer. PADİŞAH Rüyada padişah görmek. görülen padişahın (Osmanlı) onun devrinde onun yaşantısına göre rüyanın tâbir olunmasına neden olur. Bu şekilde rüyayı tâbir edebilmek için Osmanlı padişahlarının hayat hikayelerini ve devirlerini anlatan kitapları okumak gereklidir. Bu rüyaya gören kişinin şayet tüccarsa vergi dairesinde bir işi olur ve bu iş rüya sahibinin hayli üzülmesine sebep olur. PAÇAVRA Rüyada izbeliklerden. Hangi padişah olduğu belli olmayan bir rüya görülürse rüya sahibi düşmanına karşı galip olur. şerefli kimseler olurlar. Fatih Sultan Mehmet'i rüyasında gören kimse. Sözgelimi. Bazı tâbirciler ise. Kendisinin paçavra topladığını rüyasında gören kimse. zengin olur.P PAÇA Koyun gibi eti yenen hayvanların paçasını rüyasında pişirip yediğini gören kimse. Evlâtları varsa onlar mevki sahibi. tanınmış bir kimse haline gelir.

yeni bir iş teklifi alır ve bu iş onun için hayli kazançlı olur. 367 . Tüccar olan rüyasında paket aldığını bir kimse görse. kısmetli çocuk sahibi olmaya rüya delâlet eder. tatile çıkmaya ve bu tatili güzel bir yerde geçirmeye rüya delâlet eder. Palamut balığını pişirip yemek. Bazen de paletin üstünü renkli boyalarla dolu halde görmek hareketli bir ömür sürmek anlamına gelir. PALAMUT (Meşe) Rüyada meşe ağaçlarının palamutlarını topladığını gören kişinin yaptığı bir işten kendi fayda sağlamayıp başkalarının faydalanacağına rüya delâlet eder. bir âşk macerası geçirir ancak âşık olduğu kimseyle evlenemez veya ciddi ilişkiye giremez. PALMİYE Rüyada palmiye ağacı görmek. Bekâr bir kimse bu rüyayı görse. sevinç duyulacak mutlu olunacak haber almaya rüya yorumlanır. iyilik görmeye ve şehit olarak ölmeye tâbir olunur.padişahın çadırında. yeni işyeri açmaya. büyük bir kısmete nail olur ve eline mühimce bir miktar para geçer. taht odasında görülmesi zengin olmaya. PAKET Rüyada paket almak. hediye almaya. ekonomik ferahlamaya. Çünkü bu arkadaş dost diye gözaükmekte fakat aslında çok kötü bir düşmandır. PALET Rüyada paleti (resim) kullanmak. Bekâr çin bu rüya evlenme teklifine kısmetin açılmasına yorumlanır. san'atkâr olacak hisli evlâda. Bu rüyayı gören kimsenin bu tipte bu karakterde olan bir arkadaşı varsa ondan uzak kalmalıdır. PALABIYIK Rüyasında bir erkek palabıyıklı olduğunu görse gösterişe önem veren sözüne yalan katan birisiyle arkadaş olur. PALAMUT BALIĞI Rüyada palamut balığı tuttuğunu gören kimse. Bazen de bu rüya sahibinin mekruh (harama yakın) işler yaptığını rüyası gösterir. sevinçli mektup almaya delâlet eder.

PALTO Rüyada palto giydiğini gören kimsenin. Rüyada pamuğu elinde tutmak. Pancar ektiğini gören bir çiftçi. kendisini ilgilendirmeyen işlerle uğraşan adama. çok büyük üzüntü verecek bir olayı yaşamaya delâlet eder. günâha gireceği işlerle uğraşmaktadır çok dikkatli olmalıdır. kötü huylarını düzeltir.c) izniyle iyi olur. bir işi yoluna girer ve mevkisinde iyi bir şekilde yükselme olur. iyilik görülecek dosta. bir olaya çok sevinmeye. Paluze yemek. Kendisinin palyaço olduğunu rüyasında gören kimse. bereketli bir yıl geçirir.PALYAÇO Rüyada palyaço görmek. günâhlarını terk eder diyebiliriz. dinini düzeltecek ameller işlemeye başlar. PALUZE (Pelte) Rüyada paluze yemek görmek. düğün haberi almaya. engelli işih haline yoluna girmesine rüya delâlet eder. sevablarını iyi düşünerek hareketlerine yön vermelidir. pişirmek. uğurlu gelecek bir evlât sahibi olur. sebepsiz sevinmeye. bozuk. günâhların eksilmesine işaret eder. haberci kadına da yorumlanabilir. Pamuk tarlasını rüyada görmek. yeni dost edinmeye. felç hastalığına. sıkıntıdan kurtulup feraha çıkmaya. Panayır yeri görmek. ibâdetlerine önem verir. PANAYIR Rüyasında kendisini panayır yerinde gören kimse. kışlık hazırlık yapmaya delâlet eder. karışık işleri düzelir. bekâr kıza iyi bir kısmet çıkmasına da tâbir olunabilir. sağlık bozulmasına. evinin geçimsiz hali gider. PAMUK Rüyasında pamuk satın aldığını gören kişi. derslerine çalışmayan talebeye rüya delâlet eder. bu evlâd anne ve babasına ihtiyarlıklarında. Palto giymek. PANCAR Rüyasında pancar yediğini gören kişinin. lüzumsuz işler yapan kadına. yeni mallara sahip olur veya hasta ise hastalıklarından kurtulup Allah-ü Teâlâ'nın (c. yakın akrabanın evlenmesine. Rüya sahibi âhiretine önem vermeye başlamalı günâhlarını. Bu rüya sahibi için uyarı niteliğini taşır. sıkıntılı zamanlarında çok yardımcı olur. 368 . fakirlikten kurtulup zengin olmaya.

devlet işine girmeye. tatile çıkmaya veya misafir gelmesine rüya delâlet eder. derslerinde çok başarılı olur. ilerde basın yayınla ilgili bir mesleğe girer ve işinde çok başarılı olur. sağlam karekteri olan kuvvetli. gizli sırlar diye yorumlanır. haber almaya rüya delâlet eder. ilerde iyi yerlere gelecek. lisanı düzgün olacak çocuk doğurur. politikacı olmaya. PANSUMAN Rüyada yaraya pansuman yapmak. hastalıktan kurtulmaya. PANSİYON . PANTER Rüyada panter gören kimse. Panteri tutmak. memur olmaya tâbir olunur. Evine pancur taktırdığını gören kimse. eşinin kendisinden sakladığı sırlarını öğrenir. işiyle ilgili gizli sırlar öğrenip bu sırları lehine kullanır. kötü sır diye yorumlanabilir. üzüntü kederleri atmaya delâlet eder. Bazen de pancur daleveracı. PANO Rüyasında panoya bir kağıt astığını görmek. Hâmile bir kadın bu rüyayı görse. gelip geçici dostluklar kurar herkes de bir kusur bulup dostlarını sık sık kırar. sırrı meydana çıkan adama. evinden kısa süreli ayrılır yeni bir yolculuğa çıkar. PANKART Rüyada pankart astığını gören kişinin. huzurlu olmaya rüya delâlet eder. Rüya sahibinin bu karekteri ilerdeki hayatında onun yalnız kalmasına sebep olur. İş yerine pancur taktırdığını gören kimse.PANCUR Rüyada pancur görmek. sıkıntıdan kurtulmaya. Rüya sahibi hareketlerine dikkat etmeli ve diline sahip olmalıdır. başı bir olaydan dolayı devlet daireleriyle derde girer. Rüyasında evini pansiyon haline getirdiğini ve pansiyonerlerle konuştuğunu gören kimse. Pansiyon görmek. üzüntü veren dertlerin atılmasına. yeni şeyler duymaya. konuşması. 369 . güçlü bir kişiyle dost olur. içten pazarlıklı adamdan öğrenilecek dedikodulu. Pankart okumak. Bir talebe bu rüyayı görse.PANSİYONER Rüyada pansiyonda kaldığını gören kimse.

Bazı tâbirciler papatya toplamayı. fazla konuşan kişiyle evlenmeye delâlet eder. sıhhatinin düzeleceğine tâbir olunur. şayet bekâr bir erkekse sevimli cana yakın bir kızla hissi bir ilişkiye girer. Bir kadın pantalon giydiğini görürse. başkalarının hükmü altına girmeden bazı pürüzlü işleri hal edip başarılı olur. günahkâr olmaya 370 . şüpheli. dininde bozukluk olmasına. Islâmiyette kadın için erkeğe benzemek onların giysilerini giymek günâh olduğu için rüya günahkâr olmaya delâlet eder. Papağanı tutup kafese koymak. malî durumu iyice olan yakışıklı bir genç erkekten evlenme teklifi alır. imanın azalmasına rüya delâlet eder. Bekâr kız bu rüyayı görse. Bir erkek yeni bir pantalon giydiğini rüyasında görürse. Cesaretli kararlar verir. Papanın rüya sahibinin elinden tuttuğunu görmek. kuralları öğrenmek diyerek rüyayı yorumlamışlardır. haram yiyen erkeğe. zina suçu işleyen. günâhlarına tevbe edip hareketlerine dikkat etmeye başlar. yeni dini emirleri. bekâr için gösterişli. hastalığına teşhis konulup uzun devrede tedavisi yapılır ve rüya sahibi sıhhatine kavuşur. Hasta bir kimsenin papatya topladığını görmesi. PAPAĞAN Rüyada papağan görmek. İyi mevkilere gelir ve malca zengin olur. sonu hayırsız olacak felâketler getirecek işlere girmeye de yorumlanır. Hasta bir kişi kendisine panzehir verildiğini görse. dine bid'ât karıştırmaya. PANZEHİR Rüyasında zehire karşı panzehir verildiğini gören kimse. Ayrıca arası iyi olmayan arkadaşlarıylan barışıp onların gönlünü kazanır. güzel konuşan kibirli kadına. erkek için hayra.PANTALON Rüyada pantalon giymek. PAPA Rüyada papayı görmek. onunla konuşmak. PAPAZ Rüyada papaz görmek. çok laf bilen geveze kimseye tâbir olunur. PAPATYA Rüyada kırlık yerden papatya topladığını gören kişi. kadın için günahkâr olmaya yorumlanır. Papayı görmek. müslümanlıktan çıkıp kâfir olmaya tâbir olunur.

gösterişe düşkün olmaya. ibâdetlerini eksiksiz yerine getiren cemiyette tanınan sevilen sayılan bir dosttan gelecek yardıma rüya delâlet eder. güsul abdestini şartlarına uymadan alan adama rüya delâlet eder. kocasından habersiz lüzumsuz yere para harcar fakat kocası bu durumu öğrenir ve rüya sahibinin eşiyle arası açılır. sıkıntı veya can sıkacak söz duymaya delâlet eder. ömrün azalmasına ve ilim mevkî kaybedilmesine yorumlanır. imânı olmayan hilekâr adamın rüya sahibine edeceği kötülüğe rüya tâbir olunur. Darphânede para basan adamı görmek. dininde bozukluk ve dünyâ halinde de sıkıntı ve üzüntü meydana gelir. hilekâr. Rüyasında bozuk para saydığını gören bir kişinin çok üzüntülü bir haber alacağına rüya işaret eder. Rüyasında para bastığını gören kimse. Bir kadın bu rüyayı görse. rızkın daralmasına. şanına. PAPYON Rüyada papyon görmek. PARA . amel-siz. Para çantasını bir suya düşürdüğünü gören kimse. 371 . Kalıp para basıcısını görmek. Papaz elbisesini rüyasında giydiğini gören kimsenin. şerefine gölge düşüren adama rüya delâlet eder. işine hile karıştırarak bu yoldan para kazanır. keder. Yolda para bulduğunu gören bir kimse.PARA ÇANTASI Rüyada para. genelde üzüntü. Kalpazan. Rüyasında demir para yutup altın para olarak büyük abdestinden çıktığını gören kimse. Gizli yere saklanan para. kibirlenmeye.imânın zayıflamasına rüya delâlet eder. kendisine yakışmayacak ilişkiler kuran adama. Rüyasında para çantası açıp içinden para çıkarıp saydığını gören kimse. düzenbaz adama rüyada işaret eder. takmak. kısa zaman içinde bir mal kaybına uğrar. Bazı tâbirciler papaz görmeyi. Rüyasında para cezası ödediğini gören bir kimsenin. riyakâr olan bir kimseyle bir söz üzerine uzunca bir zaman münakaşa eder. korkulacak olaya ve dünyalık iyi mevkîye gelip âhireti kaybetmeye tâbir etmişlerdir. Bazen de bu rüya. şayet ticaretle uğraşıyorsa iflâs edecek derecede bir işten zarar eder. eline sıkıntılarını giderecek kadar bilmediği ummadığı bir yerden bir miktar para geçer. Kağıt para aldığını rüyasında gören bir kimse. rezil işler yapan birisinin kendisine yapmış olduğun kötülüğü öğrenir. gururlu hareket etmeye ve bu huylar yüzünden itibar kayıp eden veya şöhretine. dinden çıkacak işler yapar veya müslüman iken kâfir olacak sözler söğlemeye başlar. alçak.

tesettürlü kadına. PARLAMAK Rüyada (ne olduğu bilinmeyen) bir şeyin parladığını görmek. dinîne önem verip ibâdetlerini yerine getirmeye başlar. etrafına fazla önem vermeyen kadına. PARKA (Asker Ceketi) Rüyada parka (asker ceketi) görmek. toplumda dikkati çekmek için aksi yadırganacak hareket eden adama yorumlanır. desteğe rüya delâlet eder. kabahatlerin örtülmesi. mevki yükselmesine. namusa önem veren adama delâlet eder. evlenme teklifine. Bekâr bir kimse bu rüyayı görse. dince imânın gürleşmesine. sevinçli habere. PARAŞÜT Rüyasında paraşüt yardımıyla uçaktan atladığını gören kişi. PARFÜM Rüyasında parfüm sürdüğünü gören kişi. asi evlâd diyerek tâbir olunmuştur. kurallara uymayan. âhireti düşünmeyen. malî sıkıntı çektiği bir zamanda eline umulmadık yerden bir miktar para geçer veya akrabadan. sâliha eşe. günâhlara tövbe etmek olarak yorumlanmıştır.PARAVANA Bir kimse rüyasında bir yerin paravana ile bölündüğünü görse. bir sırrı açığa çıkar bu sır onun bütün hayat düzeninin alt üst olmasına sebep olur. şöhret olmaya rüya delâlet eder. Bir kadın bu rüyayı görse. Çünkü rüyada parka giyme. Rüyada parfüm sürmek. bazı tâbircilere göre sırların. yeni tanışılacak arkadaşa rüya tâbir olunmuştur. onun hareketlerine ve arkadaşlarına çok dikkat etmelidir. dünyevî hayata önem veren. Rüyada pardüsü giymek. 372 . PARDÜSÜ Rüyada pardüsü giymek. namuzlu sâliha bir kimse ile hayatını birleştirir. rızkın bollaşmasına. yeğenden gelecek yardıma. hayırlı şöhretli evlâd sahibi olmaya ve âlimden alınacak ilme rüya yorumlanır. Parlayan şeyi elinde tutmak. mutlu bir hafta sonu tatili geçirir. sevinçli bir haber alır. Bazen de bu rüya sırları tutamayan açığa çıkaran ve görüşülmek istenmeyen arkadaşa rüya delâlet eder. Bu rüyayı şayet yetişmiş evlâdı olan birisi görürse.

Parmaklarının ısırıldığını gören kişinin. beş vakit namazın zamanında kılındığına delâlet eder. Rüyada parmakların birbirine geçirilmesi. ecelinin yaklaştığına rüya delâlet eder. Rüyada parmaktan kan akması. rüya sahibinin o namazını terk ettiğini rüyası delâlet eder demişlerdir. rızkının bollaşacağma ve rüya sahibinin eline yüklü miktarda mal geçeceğine rüya delâlet eder. Parmakların rüyada birbirine karışması. işsizliğe. kullanılamayan mala delâlet eder. Rüyasında parmaklarının çoğaldığını gören kimsenin. evlâd. eş. çekilen tesbihatlara. rüya sahibinin hayır hasenat yapmayı çok seven bir kimse olduğuna ve bu yüzden Allah-ü Teâlâ'nın (c. malca sıkıntılı bir ömür sürmeye tâbir olunur. mülk. malı artar. ikindi serçe parmağı. güçlü düşmana ve ondan gelecek maddî 373 . PARS Rüyada pars görmek. Bazı tâbirciler orta parmağı. akşam baş parmağı yatsı namazı diye tâbir etmişlerdir. kine veya ilim kaybetmeye rüya delâlet eder. Parmakların uzaması. rüya sahibinin evlâtlarından veya ailesinden birisinin yüzünden mal kaybına uğrayacağına rüya delâlet eder. ibâdet diye yorumlanır. Parmakların yer değişmesi. ailenin bir araya gelerek önemli kararlar almasına rüya tâbir olunur. Rüyada sol elin parmaklarının kesilmesi. zekâtı verilmeyen mala. rüya sahibi hakkında dedikodu edileceğine rüya delâlet eder. Bu parmaklardan birisinin rüyada yokluğunu. kaybolmasını veya düşmesini görmek.c) rızâsını kazanan bir kimse olduğuna rüya delâlet eder. bilinmeyen bir düşmanın olduğuna ve ondan gelecek zarara rüya delâlet eder. kardeşlerden birinin ölmesine rüya delâlet eder. Rüyada parmaklarından bal veya süt akması. aile. rüya sahibinin ailesinden birisinin veya kendisinin trafik kazası geçirmesine rüya delâlet eder. düşmesi. rızk bolluğuna rüya delâlet eder. malın artmasına. namaz vakitlerini birbirine karıştıran veya işlerini sırasıyla yapmayan adama rüya delâlet eder. Şayet rüya sahibi hasta ise. çok çeşitli olarak tâbir edilir. sıhhatinin bozulacağına rüya delâlet eder. Rüyada parmakların kısalması. evlâdları çoğalır. namaz. Parmakları rüyada çatırdatmak. darlığa. karı kocanın ayrılmasına.PARMAK Rüyada parmak görmek. kardeş. Rüyasında parmaklarının yaralandığını görmek. mal. hasede. Bir kimse rüyasında parmaklarının bağlandığını görse. rüya başkasının elinde olan. Rüyada parmak. Rüyasında parmağını yaladığını gören kimsenin. Rüyada görülen parmağın tırnağının yokluğu. Rüyada parmakların kınalanması. kötü söz işitmeye.

PASPAS Rüyada paspasa ayakkabı silmek. olaylar rüya sahibinin lehine gelişir. kötü işlerden. Pasta satın almak kısmetli. rüya sahibinin yaşantısında olan düzensizliklere delâlet eder. Rüya sahibi dinîni öğrenmek için sohbetlere katılmalı veya dinî yayınları okumaya önem vermelidir. bir iş seyahatine çıkar veya yurt dışından çok sevdiği misafirleri gelir. sıkıntı duymaya delâlet eder. PASAKLI Rüyada pasaklı olan birisini görmek. hayırsız arkadaşlardan ayrılmaya ve olumsuz hareketlere çeki düzen vermeye rüya delâlet eder. sahibi için uyarı niteliğini tanımaktadır. Apatmanın kapısındaki paspası görmek. o düşmanını yener ve bu işin sonucunda eline büyük bir miktar para gelecek bir işini yoluna koyar. Bazen de rüyada paspasta ayakkabı silmek. O yüzden rüya sahibi dikkatli olup derslerine daha fazla önem vermeli çok çalışmalıdır.PASTANE Rüyada pasta görüp yemek. PASKALYA Rüyada paskalya gören kimse. derslerinde başarısız olur ve bu yüzden ailesiylen arası açılır. bol kazançlı bir işe girileceğine rüya delâlet eder. elinden malının çıkacağına rüya işaret eder. kötü yoldan. keder. üzüntü. dinînin gereklerini yerine getirmemekte ve yavaş yavaş kalbi kararıp imânını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Rüyada o dağınıklıkları toparlamak rüya sahibinin hayatına yeni bir yön vereceğine ve bu yön rüya sahibi için hayırlı olacağına rüya işaret etmektedir. malının kirini temizlemeye rüya tâbir olunur. kötü komşulardan uzak durmaya onlarla ilişkinin kesilmesine rüya delâlet eder. Elinde pasta olduğunu fakat ondan yiyemediğini gören kimsenin. PASO Rüyada pasosunu kaybettiğini gören bir talebe. 374 . PASTA .zarara delâlet eder. PASAPORT Rüyada pasaport çıkardığını gören kimse. zekâtını vermeye. Şayet rüya sahibi rüyasında parsı yakaladığını görürse. Görülen bu rüya. hayırlı.

375 . sevinç duymaya. hayırlı haber almaya. Rüyada pastane görmek. bekâr için evlenme teklifine. kısır kadının gebe kalmasına. mala haram karışmasına veya elden çıkacak malın miktarına rüya delâlet eder. PATİKA Rüyada patika yolda yürümek. rızkın bollaşmasına. yeni bir işe girmeye. bir dosttan menfaatlenmeye tâbir olunur. kısmetli bir iş yolculuğuna çıkmaya rüya delâlet eder. Patatesin çokluğu. Fakat rüya sahibi merakta kalmalıdır. kuvvetli bir dost edinmeye. mevki rütbe yükselmesine. yeni evlât sahibi olmaya. bankaya para yatırıp hesap açtırmaya. evlâtlarından birisinin çok önemli mevkilere geldiğini görür ve kendiside çok önemli mevkilere gelip mal yönünden de istikbâlde çok zengin. elin daralmasına gelirin azalmasına rüya delâlet eder. bir miktar malı. PAŞA Rüyada paşa rütbesinde olan birisini görmek. parayı bir kenara saklamaya. devlet kapısında bir işin hal olmasına. pasta pişirdiğini gören kimse. ondan gelecek yardıma. çünkü bu sıkıntıların sonu çok büyük ferahlamaya. Kendisinin rüyada paşa rütbesinde olduğunu gören kimse. zekât gibi ibâdetleri yerine getirmeye rüya delâlet eder. şöhret sahibi olmaya rüya delâlet eder. o senenin feyzinin ve bereketinin çoğalacağına işaret eder. başkalarının faydalanacağı mal biriktirir ve onlara kazancını yedirir. sayılan bir kimse haline gelir. yeni dostlar edinmeye. namaz. sıkıntılardan kurtulup. PASTIRMA Rüyada pastırma görüp yemek.Rüyada pasta pişiren pastacıyı görmek. Rüyada alınan patatesin çürümüş olduğunu görmek. ömrün uzamasına sevinçli mutlu bir hayatın başlamasına neden olacaktır. PATATES Rüyada patates görüp pişirip yemek. PATİK Rüyada bebek patiği görmek. yeni mal sahibi olmaya veya bir mirasa konmaya rüya delâlet eder. yeni zahmetli bir iş yolculuğuna çıkmaya. Kendisinin pastacı olduğunu. rüya sahibinin kendi kısmetine delâlet eder. meşakkatli zahmetli bir iş devresine girmeye.

midye gibi şeyleri yediğini görmeyi. kötü arkadaşlarla bir arada bulunmaya ve onlardan gelecek kötülüklere rüya tâbir olunur. haram yemeye. üzüntülü bir haber almaya. ilmin artmasına. Bazı tâbirciler rüyada yenmesi mekruh olan pavurya. tesettürüne dikkat etmeyip başkalarının kendisine bakması nedeniyle göz zinasına neden olmakta ve büyük günâhlara girmektedir. tüccar için iş açıklığına. Rüya sahibi bu rüyadan sonra kendini toparlamalı ve dinîni öğrenmeye önem vermeli Allahü Teâlâ'nın (c.PATLICAN Rüyada patlıcan pişirip yemek. yeni iş yeri açmaya. PAVURYA Rüyada pavurya yemek veya satın aldığını görmek. PAZAR YERİ Rüyada pazar yerine gidip evinin gıda ihtiyacını temin ettiğini görmek. PATRIKÂNE Rüyada patrikâneye gittiğini gören kimse. iki yüzlü dost edinmeye. gelecek kötü söze delâlet eder. birisiylen yasak ilişkiye girip zina suçu işler. istenilen. cüretli 376 . yetim malı yemeye. kıskançlık duymaya veya yaltaklanmayı meslek haline getirmiş birisiyle iş yapmaya rüya delâlet eder. Bu rüyalar sahibi için uyarı niteliğini taşımaktadır. rüşvet yemeye rüyayı tâbir etmişlerdir. Büyük bir kalabalığın önünde paye alındığını görmek. arzu edilen meslekte başarılı olmaya ve iyi bir mevkîye gelmeye yorumlanır. Paye sahibi olmak. büyük günâh işlemeye rüya delâlet eder.c) rızâsını kazanmaya çalışmalıdır. PAYE Rüyada bir paye verildiğini görmek. PAVYON Rüyada pavyonda kendisinin bulunduğunu gören kimse. Bazen de bu rüya. âlimlerin arasında rütbe veya şöhret kazanmaya rüya delâlet eder. rüya sahibine edilecek iftiraya. dinden çıkacak sözler eder ve kâfirlerin toplandığı yerlere gidip imânını kaybeder. cesaretli. halk tarafından tanınacak yararlı faydalı bir aleti icat etmeye ve halkın hizmetine sunmaya tâbir olunur. mala karışan harama. Bu rüyayı bir kadın görse. Patlıcan satın almak.

pişirmek. Pazı otu pişirip başkalarına yedirdiğini rüyada görmek. işaret eder.olmaya delâlet eder. Pazenden yapılmış elbise. edepli. Rüyada görülen pazuda. Bu rüyayı bekâr birisi görürse. tesbihat yapmaya. ailenin fertlerinin çoğalmasına veya düğün haberi almaya tâbir etmişlerdir. güç. mutlu günler geçirmeye. huzurlu hayat geçirmeye delâlet eder. eksiklik yukarda saydığımız kimselerden gelecek musîbete. mali durumu bozuk. dedeye yorumlanır. PAZI Rüyada pazı otu yemek. Beyaz peçete ile ağız silmek. fakat çok iyi. kişinin namusu hakkında edilecek yalan söze iftiraya tâbir olunur. tüccar olan birisiyle evlenmeye. Bu rüya sahibine hayır getirir. borcun ödenmesine. kötü söz söylemekten dedikodu etmekten vazgeçmeye. kış hazırlığı. hakîki dost diye derekte rüya yorumlanabilir. insanın arkasında kuvvet olarak gördüğü erkek kardeşe. talihin dönmesine delâlet eder. namuslu kadına delâlet eder. kuvvet isteyen. bu rüyayı ömrün uzamasına. Bu rüyayı şayet Kur'ân-ı Kerîm okumasını bilmiyen birisi görse. eline az bir miktar para geçer bu para rüya sahibinin ferahlamasına neden olur. Pazusunun kuvvetli olması. Bazı tâbirciler. Pazudaki kuvvetlilik. PAZU Rüyada pazu. umulmadık misafir gelmesine. dayı. Kur'ân-ı Kerîm okumasını öğrenir ve büyük sevab kazanır. ruh temizliğine önem veren birisiyle dostluk kurmaya rüya delâlet eder. namusuna önem verip maddiyata önem vermeyen hakîki müslüman olmaya özen gösteren birisiyle evlenir. PEÇETE Rüyada peçete görmek. toplamak. PEÇE Rüyada peçe taktığını görmek. fazlalık. sır saklayan. 377 . sözü özü doğru. erkek kardeşten alınacak maddî. kişinin san'at yönünü gösterir. Yaşlılar için ibâdetin artmasına sıhhat düzelmesine ve sakin. amca. manevî yardıma tâbir edilir. PAZEN Rüyada pazen kumaşından alıp elbise dikip giydiğini gören kimsenin. san'at sahibi olacak evlât diye yorumlanır. kötülüğe rüya işaret eder. Bazen de pazu. Bekâr kız için.

Pehlivanla karşılaşıp onu yenmek. Pedagog görmek. aile için sorunları çözmeye. feraha çıkmaya. üzüntü. Pehlivanla rüyada konuşmak. spora başlamaya. Ayak tırnaklarına pedikür yaptırdığını gören bir kadın. yeni ticaret işine girmeye veya kısmetli evlâd sahibi olmaya delâlet eder. büyük bir miras haberi almaya. Bisiklet pedalı rüyada görmek. Peklik olduğunu görmek. yaramaz olan çocuğun uslanmasına tâbir olunur. bir söz duymaya rüya delâlet eder. 378 . onunla konuşmak. hayır yapmak diyerek de yorumlanır. büyük para kazanılacak bir işin hal olmasına. günâhlara tövbekar olmaya ve tövbelerin kabul olmasına rüya delâlet eder. dinîn kuvvetlenmesine. yalan sözden vazgeçmeye. hastalıktan kurtulmaya delâlet eder. PEDAL Rüyada bisiklet pedalı çevirdiğini görmek. Pedikür yaptırmak. maddi sıkıntıdan kurtulmaya. PEHLİVAN Rüyada pehlivan görmek.PEDAGOG (Çocuk Ruh Hekîmi) Rüyada pedagog (çocuk ruh hekîmi) görmek. elden çıkacak mala. haram yemeye ve günahkâr olmaya delâlet eder. keder duymaya. boş işlerle vakit kaybetmeye. imânın gürleşmesine. PEDİKÜR Rüyada pedikür yaptırmak. kocasından gizli bazı kimselerle görüşür ve bu davranışı eşiyle arasının açılmasına neden olur. PEKLİK Rüyada peklik çekmek. güç işleri başarmaya. rejim yapılması gereken bir hastalığı da işaret edebilir. kötü huylardan vazgeçip iyi huylar edinmeye rüya delâlet eder. ruhi sıkıntıdan kurtulmaya. ayaklardaki fazla tırnakların gitmesine. zekât vermemeye. kısa bir yolculuğa çıkmaya delâlet eder. onunla güreşmek. düzenlenmesine neden olması yüzünden zekât vermek. asî huylu evlâdın veya kardeşin kötü huylarını terk edip hatalarından dönmesine rüya delâlet eder.

sevinç duyulacak haber almaya ve ibâdet edip iç huzura kavuşmaya delâlet eder. yalan haber duymaya. Peksimet pişirip hazırlamak. düşmandan kurtulmaya rüya delâlet eder. ilerde kullanmak için tasarruf edilip kenara konan paraya delâlet eder. sevinçli mutlu bir evlilik haberi diyerekte yorumlanır. kazancı çoğalır. bir işten para kazanıp bu parayı aile arasında dağıtmaya rüya delâlet eder. günahkâr olur. evinin bereketi artar ve ailesine kısmetli birisi katılır. yeni ev sahibi olmaya veya ev değiştirmeye delâlet eder. Penceresi olmayan ev görmek. rüyanın yukardakilerin 379 . üzüntü duymaya delâlet eder. PEKSİMET Rüyada peksimet yemek. Pelin otu rüyada. PENCERE Rüyada pencereden bakmak. sıkıntı. çok arzu edilen işin yerine gelmesine. üzüntülü ise üzüntüden kurtulmaya. PELERİN Rüyada pelerin giymek.PEKMEZ Rüyada pekmez kaynatmak. el açıklığından kurtulmaya ve bütçeyi denkleştirmek için yapılacak tasarrufa tâbir edilir. hasta için iyileşmeye. sırlarını açığa çıkarır veya kendisine söylenmiş sırrı başkasına söyler. Rüyada pekmez yemek. Çünkü sır da aynen mal gibi emânettir. Pelerini sırtından çıkardığını rüyada gören kişi. rızk darlığına. saygın kimseden övülmeye onun yanında rütbe kazanmaya. Rüyada pencere görmek. Bazen de bu rüya çıkılacak deniz yolculuğu diyerek tâbir edilir. gizli sır öğrenip onu saklamaya rüya delâlet eder. bekâr için evlenmeye. PELTEKLİK Rüyada peltek bir şekilde konuştuğunu görmek. Evinin mutfağında pekmez kaynattığını rüyasında gören kişinin. değer verilmeye rüya delâlet eder. PELİN OTU Rüyada pelin otu görmek. keder duymaya rüya delâlet eder. söze yalan katmaya. Rüyada pekmez görmek. sevinçli haber duymaya. Mala ihanet etmekle sırrın saklanmayıp başkalarına söylenmesi arasında günâh bakımından bir fark yoktur. hasta için sıhhat bulmaya.

akrabalardan para yardımı almaya rüya delâlet eder. hakîki dosta da tâbir edilir. Pençe rüyada. onu kırmamalı ve onunlan ilişkilerini daima iyi düzeyde tutmalıdır. rüs-van olmasına rüya delâlet eder. Evin kapısına perde taktığını görmek. Cami kapısındaki perdeyi görmek. dedikodu etmeye delâlet eder. Derhal tevbekâr olup bu kötü huyundan vazgeçmelidir. sevinçli haber duymaya delâlet eder. saklayan emin. 380 . devamlı olmayan geçici olan üzüntü. uzak yerden gelecek bir haber almaya rüya delâlet eder. kazançlı bir yolculuğa çıkmaya.tam aksi olarak tâbir edilmesine neden olur. hasta için iyileşmeye. dînine önem vermemeye. sözüne güvenilen. karşı cinsten birisiyle hissi bir yakınlık kurmaya rüya delâlet eder. Eski perde görmek. feraha çıkmağa. PENGUEN Rüyada penguen görmek. söze yalan katmaya. kötü iş yapıp bundan üzüntü duymaya delâlet eder. deniz yolculuğuna çıkmaya. seyahat etmeye. PENÇE Rüyada ayakkabıya pençe yaptırmak. PERDE Rüyada perde görmek. sır saklamaya. kendisi yukarda saydığımız günâhlardan birisini işleyip günâha girmektedir. keder. âşık olmaya. Şayet rüya sahibi kendisinin pepelediğini görse. dîni görevleri emirle yerine getirmemeye delâlet eder. Penisilin ateş düşüren bir iğne olduğu için rüyanın tam ters olarak yani. Siyah perde görmek. PEPELEMEK Rüyada pepelemek (kekelemek). âlimlerin sohbetlerine devam etmeye. PENİSİLİN Rüyada penisilin iğnesi vurunmak. sıkıntıdır. sırrı örten. çeşitli şekilde yorumlanır. Şöyle ki: Yırtık perde görmek. Rüya sahibinin çevresinde böyle bir dostu varsa. âşık olunan sevgiliden ayrılmaya da rüya yorumlanabilir. hakîki dost olacak arkadaşa sahip olmaya işaret eder. şiddetli üzüntü duymaya ve büyük bir korku içinde olmaya delâlet eder. saklanan sırrın halk tarafından duyulup rüya sahibinin rezîl. Rüyada penguen sevmek. dinî emirler öğrenmeye. Yerinde olmayan perde görmek.

o çocuğu ilerde inşaat işleriyle uğraşacak veya bir hesap adamı (matematikçi) olacağına rüya işaret eder. ince hesap peşinde olan adama. tasarruf etmeye delâlet eder. Şayet deniz. rüya sahibinin başına istikbâlde kötü şeyler geleceğine rüya işaret eder. boşanmaya. Bu nedenle perukasını başından kaldırıp attığını gören bir erkekse. kocasıyla arasında olan uyuşmazlıkları çözer. lafını herkese söyleyen ara bozucu adam diyerek rüya tâbir 381 . Rüyada pervane çevirmek. Perhiz yapmak. Rüyayı tâbir ederken periskoptan görünen şeyde dikkate alınmalıdır. günahkâr olan kadın. ileriye dönük yatırım yapmaya. kendine ihanet eden karısını başından atar. bazı tâbircilere göre. uzakta olan bir dostundan haber alır veya uzun sürecek bir deniz yolculuğuna çıkar. PERMA Rüyasında saçlarına perma yaptırdığını gören bir hanım. orman gibi yerlere bakıldığı görülürse. yasak işler yapan (zina) kişi diyerekte yorumlanmıştır. PERVANE Rüyada pervane görmek. evlâd veya akrabadan birisinin (talebenin) arzu ettiği mesleği öğretecek okula gitmesine. sevdiğinden ayrılıp başka birisiyle hissi ilişkiye girmeye delâlet eder.PERGEL Rüyada pergel görmek. Rüyasında perhiz yaptığını gören kimse. Bu arkadaşı onun kötü huylar edinmesine sebep teşkil eder. Bir kadın erkek berberine perma yaptırdığını görse. Bazen de bu rüya. arzulanan ve hesaplı hareket edilen işin yerine gelmesine rüya delâlet eder. istikbâlin parlak olacağına şayet kötü yerlere bakılırsa. hastalıktan kurtulup sıhhate kavuşmaya ve günâhlara tevbe edip günâhtan kurtulmaya da delâlet eder. Peruk takmak. kocasının ailesiyle iyi ilişki içersine girer. Pergel kullanmak. iki yüzlü hareket eden arkadaşa rüya delâlet eder. dileklerine kavuşmasına rüya deiâlet eder. PERUK Rüyada peruk takmak. Bir kadın bu rüyayı görse kocasının kendisine ihanet ettiğini öğrenir. kocasından saklı olarak birisiyle arkadaş olur. PERİSKOP Rüyasında periskoptan baktığını gören bir kimse. sabırsız kimseden işitilecek söze. zekâtını ödeyip borçtan kurtulur. Rüyasında evlâdının elinde pergel görmek.

istenmeden girilen günâh diye de rüya tâbir olunur. hastalanmaya. sıkıntı üzüntülü günlerin kısa zamanda geçmesine rüya delâlet eder. PEŞKİR Rüyada peşkir kullanmak. malın kiri olan zekât borcunun ödenmesine de yorumlanabilir. şayet hacc vazifesini yerine getirmediyse hacc'a gider. PETEK (Bal peteği) Rüyada boş bal peteği görmek. acelecilik ve düşünmeden sarf edilecek sözler yüzünden iş kaybetmeye dost kaybetmeye rüya delâlet eder. Pestil yapmak. Rüyada peştemal görmek. malın bollaşmasına rızkın gürleşmesine delâlet eder. PEŞTEMAL Rüyasında peştemala sarındığını gören kişi. PESTİL Rüyada pestil yemek. bilinmeden. evlâdın ana babadan iyilik görmesine veya düşmanlarının şerrinden. Petek bazen de ilim olarak yorumlanır. para kaybetmeye tâbir olunur. Bu para rüya sahibinin çok zengin olmasına sebep teşkil eder. biriktirilen büyük miktarda paraya ve o paradan fayda sağlamaya delâlet eder. Peşkir elleri silmeye yarayan bir bez olduğu için. oturmak. helâl mal kullanmaya. elden bir miktar mal çıkmasına.olunur veya rüya. ilerde çok zengin olacak kısmetli bir evlâd sahibi olur. Peştemal hamama girerken kullanıldığı için bazen de. Petek görüp onu rüyada çiğnemek. Bal ile dolu olan peteği görmek. birikmiş parayı harcamaya delâlet eder. çok zengin birinin çocuğu 382 . iyi bir san'at ve günâhlardan kurtulmaya delâlet eder. Bekârsa. malca zengin olmaya. büyük bir mirasa konar. ileriye dönük iyi yatırım yapmaya. kötülüğünden emin olmaya rüya delâlet eder. sabırsızlık. bir hayırdan sevabtan sebeplenmeye. Şayet rüya sahibi yeni evli ise. PETROL Rüyasında bir yeri kazıp oradan ham petrol çıktığını gören kimse. feraha çıkmaya. PERVAZ Rüyada pencerenin pervazına tutunmak. para biriktirmeye rüya işaret eder.

PEYNİR Rüyada peynir görmek. borç yapıp borcunu ödemeyen. Eski peynir alıp yemek. şayet fakirse zengin olur. Pezevenk olan kimseyi rüyada görmek. Peynir şekerini yediğini görmek. Rüyada Peygamberlerden birisinin elinden birşey yemek veya içmek.c) rızâsını kazanmaya delâlet eder. hileyle iflâs eden veya evine haciz gelen adama rüya işaret 383 . yalancı şahitlik eden adama. eskiden biriktirilmiş mala miras yoluyla sahip olmaya delâlet eder. kötü düşmana. Tabiki görülen Peygamber. Peynir mayalamak. zengin ise mal varlığı daha artar. rüyanın hayra yorumlanmasına sebep teşkil eder. yeni bir işe girip o işte muvaffak olmaya delâlet eder. tevbekâr olmaya. Konya şehrine gidip oradaki yatırları evliyayı ziyaret etmeye delâlet eder. Rüyayı gören hasta bir kişi ise. Şayet asık yüzlü veya rüya sahibine sert hareket ederken görülürse. Bazı tâbirciler petrol görmeyi. bu rüya sahibinin dinindeki bozukluk. ilim öğrenmeye. bekârsa sâlih bir kimse ile mutlu bir yuva kurar. Peygamberlere saygılı olup sünnetleri yerine getirmeye ve kıyamette onların şefaatlerine nail olmaya rüya delâlet eder. güler yüzlü olarak görülürse. Rüyada Peygamber gören kişi. Allah-ü Teâlâ'nın (c. Rüyada Peygembarlerden birisiyle konuşmak. hastalıklarından kurtulur vücudu sıhhatine kavuşur. Peynir yemek. PEYGAMBER Rüyada Kur'ân-ı Kerîm'de isimleri geçen Peygamberlerden birini görmek. hazır malı ele geçirmeye ona sahip olmaya işaret eder. PEYNİR ŞEKERİ Rüyada peynir şekeri görmek. tatlı bir dostluk kurmaya ve birikmiş bir paraya sahip olmaya delâlet eder.ile hayatını birleştirir. Peynir şekeri yapmak. emeksiz. ibâdetleri kusursuz yapıp. rahat ve huzur içinde kazanılacak mal diye tâbir olunur. mal biriktirmeye ve biriktirilen maldan birçok kimsenin fayda sağlamasına rüya delâlet eder. çalışmadan ele gelen para olarak tâbir etmişlerdir. PEZEVENK Rüyada kadınları satan pezevenklik eden adamı görmek. hayırlı hasenatlı işler yapmaya. Ayrıca imânlan ölmeye de rüya delâlet eder. yalan yere yemin eden kimseye delâlet eder. amellerindeki yanlışlıklar dolayısıylan rüya uyarıcı niteliğini taşımaktadır.

bir dosttan hediye almaya delâlet eder. kısa zamanda Kur'ân-ı Kerîm okumayı öğrenir veya çocuğu Kur'ân-ı Kerîm'i ezberleyip hafız olur. hazırlanıp biriktirilen malın elden çıkmasına delâlet eder. Çiğ pırasayı rüyada görmek. faiz yemeğe de rüya tâbir olunur.-tevbekâr olup malın içinde olan haram kazancı ayırmaya rüya delâlet eder. üzülmemesi için gerekli olan şeylerin tümünü birden yerine getirir. Pişmiş pideyi yemek. görücülük yapan arabulucu kadına yorumlanır. Bazen de yetim malı yemek. Kur'ân-ı Kerîm okumayı bilmeyen bir kimse pınardan rüyada su içtiğini görse. ilim sahibi olmaya. PİJAMA Rüyada pijama giymek. sevinçli bir haber almaya. hırsızlık yapmaya. Pişmemiş pide görmek. malî durumu iyi olan birisiyle nişanlanır ve kısa sürede evlenir. habersiz. daha evvel yaptığı bir iyilikten dolayı aldığı dualar yüzünden hastalıklarından kurtulup vücudu sıhhat bulur. fakir akrabaya yardımcı olmaya delâlet eder. çeşitli şekilde tâbir olunur. Hasta bir kimse pınardan su içtiğini görse. Bazen de rüyada pezevenk görmek. sıhhat bozulmasına hasta olmaya işaret 384 . paradan fayda sağlanmaya delâlet eder. eşiyle mutlu olacağı günler geçirir ve kocası rüya sahibinin kırılmaması. hayırlı bir işin sonuçlanmasına delâlet eder.eder. zulümle veya zorla birisinin elindeki malın alınmasına rüya işaret eder. PIRLANTA Rüyada pırlanta ile süslenmiş mücevharat takmak. Evli bir hanım pırlanta taşlı bir yüzük taktığını rüyasında görse. büyük bir kısmetten. Bekâr kız pırlanta bir yüzük hediye edildiğini rüyasında görürse. rızâsiz başkasına ait olan malın gas-bedilmesine rüya delâlet eder. bir dosttan sıkıntılı zamanda görülecek yardıma. PINAR Rüyada pınar görüp onun suyunu içmek. sevab kazanmaya. hayır hasenat yapmaya. Rüyada pırasa toplamak. anne ve babadan iyilik görmeye veya dini bilgileri emirleri öğrenmeye rüya delâlet eder. Pişmiş pide dağıtmak satmak. PIRASA Rüyada pırasa pişirip yemek. Pişirilmiş pide görmek. PİDE Rüyada pide görmek. rüşvet yemek.

hesapsız harcamalar yapıldığından dolayı zor durumda kalmaya. rüya sahibinin bir yatırım için eline geçecek olan az miktarda paraya rüya delâlet eder. bir yakının hastalık haberini almaya da rüya yorumlanabilir. Piliç kaybettiğini gören kimsenin. malî sıkıntıların kısa bir müddet daha devam edip daha sonra rızkın bollanarak rüya sahibinin rahat edeceğine huzurlu olacağına rüya delâlet eder. Pijama giymek. çocuk diyerekte tâbir olunur. Rüyada piliç. Rüyada piliç eti yemek. PİLÂKI Rüyada pilâki yemeği yemek. malın çoğalmasına delâlet eder. Bazen de. tatile gideceğine ve neş'eli günler geçireceğine rüya delâlet eder. bir dosta verilecek az miktar borç paraya işaret eder. PİL Rüyada pil görmek. mal. zahmetsiz kazanılan paraya. çocuğu kaybolur. zengin olmaya. Rüyada pilav döktüğünü görmek. sağlığının düzeleceğine rüya delâlet eder. PİLAV Rüyada pişmiş pilav yemek. şayet rüya sahibi hasta ise sıhhatine kavuşacağına. yeni ticarî işler yapmaya. gayrı meşru ilişkiden doğan çocuğa delâlet eder. Pikniğe gitmek için hazırlık yaptığını rüyasında gören kişi. PİKNİK Rüyasında pikniğe gittiğini gören kimsenin. PİLİÇ Rüyada piliç görmek. vaktini boşa geçirmeye de delâlet eder.eder. yakın zaman içinde neş'eli bir toplantıya katılır ve bu toplantıda ilerde fayda göreceği. Bir kimse rüyasında pilav pişirdiğini görse. menfaatleneceği dostlar edinir. mal birikimi yapar ve bu birikimden rüya sahibinin ailesinden bir çok kimse faydalanır. Rüyada pil takmak veya satmak. tüccar için iflâs etmeye. para kaybetmeye rüya delâlet eder. PİKE Rüyada pike görmek. büyük bir adamın nüfusunu 385 . Rüyada piliç sesi duymak. günâh dolu sözler söyleyen ve o sözleri dinleyen çocuğa delâlet eder. iş durgunluğuna.

kısa zaman içersinde bir kıza âşık olup onunla evleneceğine rüya işaret eder. cüretkâr. ihanet içinde olan zevceye. bir arkadaş toplantısına katılmaya ve orada neş'eli saatler geçirmeye rüya delâlet eder. yeni bir habere yorumlanır. Piponun kullanıldığını rüyada görmek. Yatağında pire görmek. atılgan olup ticaret işinden iyi anlayan adama rüya delâlet eder. zayıf korkak düşmana delâlet eder. 386 . korkusuz. kul hakkını yiyen. Rüyada pire öldürmek. PİRE Rüyada pire görmek. tehlikeli işleri yapan. bir miras taksiminde mal düşer. Bekâr bir erkek rüyasında bir piliç tuttuğunu görse.kullanmaya. hayır hasenat işlerine önem vermeli ve özellikle akrabalarını ziyaret edip. aile içinde olan zayıf korkak düşmana rüya delâlet eder. elinden geldiği kadar onların maddî manevî ihtiyaçlarını temin etmelidir. acele yapılacak işe rüya delâlet eder. terbiyesiz zayıf düşmanı yenmeye delâlet eder. baskı yapan despot adama delâlet eder. demiryoluyla gelecek akrabaya veya üzüntülü kederli habere rüya yorumlanır. Rüyada pipo görmek. uzak akrabadan gelecek habere. PİNTİLEŞMEK Rüyada pintileştiğini gören bir kimse. kısa süreli yolculuğa çıkmaya. sağlığının bozulacağına rüya delâlet eder. Zira piramitler firavunların mezarı olarak zorla kölelere yaptırıldığı için kul hakkına önem verilmediği ve günâha girildiği için rüyada piramit görmek. Rüyada ping pong topu görmek. PİRAMİT Rüyada piramit görmek. sitemli söze rüya delâlet eder. PİNG PONG Rüyada ping pong oynamak. Pirenin kendisini rüyasında ısırdığını gören kimseye. üst üste işlenen küçük günâhlara rüya işaret eder. Bazen de vazgeçilecek bir yolculuğa rüya yorumlanır. PİLOT Rüyada pilot görmek. PİPO Rüyasında pipo gören kimsenin.

Yunus (a. âlimden ders almaya. mal toplayan. Pîr-i Fanilerin Kur'ân-ı Kerîm'de ve hadîslerle övülmüş kimseler oldukları için ilim öğrenmeye. haram yolla kazanılmış mala delâlet eder. bir san'at sahibi olup o san'atı başkalarına öğreten adama rüya delâlet eder. elden çıkacak paraya delâlet eder. akrabadan olan birisinin hastalık haberini almaya delâlet eder. rüya sahibinin sıhhatinin bozulup yorgan döşek yatacağına rüya işaret eder. PİSİ OTU Rüyada pisi otu hastalık habercisidir. malî durumu iyi olan birisiyle hayatını birleştirir. PİRZOLA Rüyada pişmiş pirzola görmek. bozulmuş görünen karışık işin yoluna gireceğine rüya delâlet eder. tehlikeli duruma rüya işaret eder. Meselâ Hz. üzüntülü durumdan kurtulmaya ve birkaç kişiden oluşacak misafir topluluğuna rüya delalet eder. Toplanmış pisi otunu rüyada eline almak. Pirize fiş takmak. yeni bir mal sahibi olmaya rüya delâlet eder.s) saatçilerin Hz. İdris (a. Pirinçlerin yerlere dökülüp saçılması.s) terzilerin pîr'i kabul edilmektedir. Bekâr bir kimse pisi balığını rüyasında görse. üzüntü ve sıkıntıyla kazanılacak mala. PİRİNÇ Rüyada pirinç toplamak. Çünkü pîrler her bir san'atı ayrı ayrı öğreten kimselerdir. Bu birleşme rüya sahibinin hayrına olur. israf edilen mala. Yoğurtla beraber pirinç görülürse. Çiğ pirzola. 387 . Rüyada pirzola pişirmek. yeni ele geçecek rızka. Pisi otu toplamak. ümitli olunan işin sonuçlanmasına. aileye katılacak yeni bir kimseye rüya delalet eder. PİSİ BALIĞI Rüyada pisi balığı görmek. ani olarak geçirilecek bir kazaya. üzüntülü kederli habere yorumlanır. PİRİZ Rüyada piriz görmek. mülk alan adama tâbir olunur. kısmetli.PÎR (Bir tarîkat'ın kurucusu) Rüyada kimliğinin bilinmediği bir pîr'İ görmek. Bozuk kırık pirinç görmek. paraya rüya delâlet eder.

iflâsın veya para kaybetmenin işareti olarak yorumlanır. Rüyada görülen pişmaniye. gayrı meşru yoldan para kazanmaya rüya delâlet eder. Bir evi pislemek. PİSLİK Rüyada pislik görmek. ele geçecek temiz paraya. PİŞİRMEK Rüyada ateşte bir şeyi pişirmek. murad edilen şeyin yerine gelmesine rüya delâlet eder. elden çıkacak mal miktarına işaret eder. haram mal yemeye. yardımcı olacak yakın dosta. borçtan kurtulmaya rüya delâlet eder. PİŞİK Rüyada çocuğun edep yerinin pişik olduğunu görmek. sıkıntılı üzüntülü günlerin sona erip huzurlu günlerin kısa zaman içersinde geleceğine rüya delâlet eder. Piston almak. Pislenmiş yeri temizlemek. Rüyasında ne olduğunu bilmediği bir şeyi iyice pişirip yediğini gören bir kimse. zekât vermeye. Yenmeyecek bir gıdayı rüyada pişirmek. arkadaşa rüya işaret eder. rızkı gürleşir ve güzel bir hayat sürüp ailesiyle mutlu yaşar. uzak bir yerde oturan akraba ile görüşmeye de tâbir edilebilir. yapmak. helâl yolla büyük bir miktar para kazanır. sağlık haberi almaya. PİŞMANİYE Rüyada pişmaniye satın alınıp yediğini görmek. sağlık bozulmasına ve evin bütçesine haram para karıştığına rüya delâlet eder. Piston onarmak. yeni san'at öğrenecek çocuğa rüya delâlet eder.PİSLEMEK Rüyada pislemek şayet pislik büyükse. lümuzsuz işlerle uğraşan kararsız olan adamın durumunu fark edip yeni işe başlamasına ve hayatına düzen getirmesine rüya delâlet eder. huzursuzluk yapan ortalığı karıştıran kadına delâlet eder. PİSTON Rüyada piston görmek. günâhlara tevbekâr olmaya. umulmadık bir yolculuğa çıkmaya. PİŞMAN OLMAK Rüyasında pişman olduğunu 388 gören bir kimsenin yakın . Rüya mal kaybetmenin. aile arasındaki huzursuzluğun ortadan kalkmasına rüya işaret eder.

haram yolla para kazanmaya. kişinin âhiret hayatı için hiç bir şey yapmadığına ve imanını kayıb etmekte olduğuna rüya delâlet etmektedir. Bazen de rüyada pişman olmak. boş konuşan. sahibine uyarı niteliğini taşır. yetim malı yemeye rüya delâlet eder. iki yüzlü olduğu gibi görünmeyen adama rüya delâlet eder. Bekâr bir kız bu rüyayı görse. arazi. arsa 389 . sıkıntı çekeceği mutsuz olacağı bir evlilik yapar. Bu rüya. istikbâlde kıymetlenecek toprak parçası. temizlenmeye ve doğru hareket etmeye yorumlanır. yeni mal sahibi olmaya. Rüyada piyes dinlemek. hitabı söz söyleme. mala haram karıştırmaya. PİYAZ Rüyasında piyaz hazırlayıp yediğini gören kimsenin. Rüyada çıplak olmak. sözlerinin büyük bir kısmı yalan olan kimseye rüya delâlet eder.akrabalarından olan gizli düşmanının rüya sahibine zararlı olacağına rüya delâlet eder. kısa zaman içinde gıda sektöründe çalışmaya başlar. Piyango bileti görmek. PLAN YAPMAK Rüyada plan yapmak. PLAKA Rüyada plaka görüp okumak. eline sıkıntılarından kurtulmasına yetecek kadar para geçeceğine rüya delâlet eder. zahmetsiz ele geçecek paraya işaret edebilir. hesaplı hareket etmeye. araba satın almaya yorumlanır. bazen de. işi olmayan bir kimse bu rüyayı görse. PİYANGO Rüyada piyango biletinden para çıktığını görmek. tevbekâr olup günâhlardan kurtulmaya. günahkâr bir hayat sürdüğüne rüyası delâlet eder. Çünkü plaka arabanın kimliğini gösteren belge olması nedeniyle rüyanın bu şekilde yorumlanmasına sebep teşkil eder. PLAJ Rüyasında plajda bulunduğunu ve mayo ile gezindiğini gören kimsenin. ileriye dönük yatırım yapmaya. PİYES Rüyada piyes yazmak okumak.

hasta için sıhhat bulmaya. yakın akrabaya rüya delâlet eder. Bu tip rüyalar. bir biri ardınca aynı şekilde geçen sıkıcı güne yorumlanır. yâni neyin planı yapılıyorsa o planın gerçekleşeceğine rüya işaret eder şeklinde rüya yorumlanır. PLİ Rüyada pli yapılmış bir elbise giydiğini gören bir kadın. üzüntülü sıkıntı veya kederli habere yorumlanır. âhiretini unutup dünyâ hayatı için yatırım yapan helâl. POĞAÇA Rüyada poğaça yemek.satın almaya delâlet eder. sağlık sektöründe çalışacak ekmek yiyecek evlâda. Çünkü pli. lüzumsuz harcamalar yapıp sıkıntı çekmeye delâlet eder. poğaçanın içine konan malzemeye bakılarak da rüyanın yorumlanmasına sebep teşkil edebilir. bekâr kız için zengin birisiyle evlenmeye. sevilen arkadaşların eve gelmesine. tekdüze hayatına yeni bir yön verip hayır hasenat işleriyle uğraşıp sıkıntılarından üzüntülerinden kurtulur. yaralanmaya. Çiğ poğaça. Bazı tâbirciler. PLATİN (Beyaz Altın) Rüyada platinden yapılmış mücevher taktığını görmek. POKER Rüyasında kağıt oyunlarından pokeri oynadığını gören kimse. bekâr erkek için gösterişe düşkün bir kadınla evlenme hazırlığına başlamaya. kan akan yaraya delâlet eder. POLİÇE Rüyada poliçe görmek. para kaybetmeye. mali sıkıntıya. genelde görüldüğü gibi. bu rüyayı 390 . Poğaça görmek. ufak iş kazasına. kötü arkadaşları yüzünden kendisine yakışmayan hareketler yapmakta ve çevresinde onu seven insanları çok üzmektedir. Bazı tâbirciler bu tip rüyayı. neş'eli misafir topluluğuna rüya işaret eder. PLASTER Rüyada plaster görmek. evli bir kimse için gayrı meşru ilişkiye girmeye rüya delâlet eder. harama önem vermeden yaşamını sürdüren adama rüyayı yorumlamışlardır. Rüyada plaster satın almak. kötü huyları yüzünden uyarılmaktadır. Rüya sahibi.

Rüyada politikacıdan söz dinlemek. arabozuculuk yapan. tasarrufun harcanmasına delâlet eder. etrafındaki insanlara dikkat etmelidir. Rüya sahibi bu işten büyük menfaat sağlar ve kendisiyle aynı işi yapan rakiplerine karşı üstün duruma geçer. diz. ailesiyle arasının bozulacağı bazı olaylar meydana j gelir. korku. ele geçecek az miktar paraya. patrona ve ondan gelecek şiddetli tenkide rüya delâlet eder. Pomat satın almak. POLİS Rüyada polis memuru görmek. borç para vermeye kuvvet vermeye veya o kişiye arka çıkmaya rüya delâlet edebilir. üzüntü duymaya rüya delâlet eder.s) diye tâbir olunur. başka şehirde olup aynı iş üzerine ticaret yapan adamdan alınan borç paraya ve bu parayla yeni iş kurulmasına rüyayı yorumlamışlardır. Rüyasında polis memuru olduğunu gören kişinin. konuşmak. POMAT Rüyada pomat sürmek. Bu rüyayı gören kimse. Rüyada polis memuru. POLİTİKACI Rüyada politikacı görmek. faydalanmaya. Bu rüyayı bazen de. yalan söz söyleyen. kardeşe yorumlayan tâbirciler de olmuştur. devlet kapısına düşmeye ve hapis edilmeye rüya delâlet eder. üzüntü. dostlarından birinin hastalık haberini almaya. hüzün. sağlık sektöründe çalışacak ve o konuyla ilgili meslek sahibi olacak evlâda. POMPA Rüyada pompa görmek. Bazen de polis memurunu rüyada görmek. düşkün hale gelmesine rüya delâlet edebilir. dost gibi görünüp aslında sinsi düşman olan insana rüya delâlet eder.ticaretle uğraşan bir adam görse. anne veya babanın hastalanmasına. yakın akrabaya yardım etmeye. feryat. Pompa ile araba veya bisiklet lastiği şişirmek. amire. eklem ağrılarına. POLİKLİNİK Rüyada poliklinikte muayene olduğunu görmek. devlet kapısındaki bir işin rüşvet yoluyla halline delâlet eder. romatizma hastalığına delâlet eder. sözüyle yaptığı işler birbirini tutmayan. 391 . akrabadan menfaatlenmeye. Azrail (a.

PONPON Rüyada ponpon yaptığını görmek; evli kadının gebe kalmasına, doğum haberi almaya, sevinçli günler geçirmeye, ani bir sevinçli telefon görüşmesi yapmaya rüya işaret eder. POPLİN Rüyada poplinden yapılmış elbise giymek; kış için hazırlık yapmaya, hafif bir sıhhat bozukluğuna, üzüntülü kederli haber almaya rüya delâlet eder. PORSELEN Rüyada porselen kap görüp o kabın içinden bazı yiyecekler yemek; büyük bir miras maldan faydalanmaya, zengin olmaya, feraha çıkıp huzur bulmaya rüya delâlet eder. PORSUK Rüyada porsuk görmek; hak etmediği halde başkalarının sırtından geçinen adama rüya delâlet eder. Porsuk görmek; gizli düşman diyerekte rüya yorumlanabilir. PORTAKAL Rüyada portakal görüp yemek; hissi ilişki kurmaya, grip türü hastalıktan kurtulmaya, eşiyle huzursuz olan adamın eşiyle barışmasına rüya delâlet eder. PORTMANTO Rüyada portmanto görmek; kışlık giyecek almaya, arzu edilen işin yapılmasına rüya delâlet eder. Rüyada portmantoya bazı giyecekler asmak; misafir topluluğuna da yorumlanabilir. PORTRE Rüyada tanıdık olmayan birisinin portresini görmek; malî durumu iyi olan zengin adamdan menfaatlenmeye, para yardımı almaya, kırıcı söz işitmeye rüya delâlet eder. POSTAL Rüyada postal giymek; uzak yolculuğa çıkmaya, askerlik çağına gelmiş olar erkek akrabanın celp kağıdının gelmesine, memlekete
392

insanlığa faydalı işler yapmaya rüya işaret eder. POSTANE - POSTACI Rüyada postaneye gittiğini gören rüya sahibi; sevinçli bir haber alır ve çok mutlu olup kederlerinden üzüntülerinden kurtulur. Rüyada postacı görmek; haber getiren adama, uzak yerden gelecek mektuba veya telefona rüya delâlet eder. Şayet postacı asık yüzlü ise alınacak haberin üzüntü, keder vereceğine rüya delâlet eder. POTA Rüyada pota görmek; isabetli kararlar vermeye, ani kararın rüya sahibinin lehine olacağına rüya delâlet eder. POYRAZ Rüyada poyraz rüzgârına tutulmak; âşık olup geçici hisler için eşiyle arasının açılmasına sebep olan adama rüya delâlet eder. Bekâr bir kimse poyraz rüzgâr tutulduğunu rüyada görse; birisine âşık olur fakat ondan karşılık göremez. PÖSTEKİ Rüyada pösteki (post) görmek, onun üstünde oturmak; mevki yükselmesine, namaz borcunu ödemeye delâlet eder. Bazı tâbirciler pösteki görmeyi; pöstekideki kılların sayısınca sevab işlemeye, hayır yapmaya tâbir etmişlerdir. PRENS - PRENSES Rüyada prens görmek; bir yarışı kazanmaya, zengin şöhretli bir adamdan yardım görmeye, övülmeye rüya delâlet eder. Bir erkek rüyasında prens olduğunu görse; onun çocuğu ilerde çok iyi mevkilere yükselir ve şöhret sahibi olup halk arasında tanınmış birisi olur. Rüyasında bekâr bir erkek prenses görse; ailesinin tek çocuğu olan bir kızla evlenir ve çok mutlu olur. Rüyada prenses görmek; zengin kadına ve ondan gelecek yardıma rüya delâlet eder. PRES Rüyada preste sıkıştığını görmek; sıkıntılı, kederli günler geçirmeye, tüccar için iflâs etmeye, borca girmeye, çok mali sıkıntı çekmeye rüya delâlet eder. Çünkü pres sıkıştırmaya yarayan bir alettir.
393

PROBLEM Rüyada problem çözmek; çok büyük kazanç getirecek işin hal olmasına delâlet eder. Şayet eşiyle arası açık olan bir şahıs bu rüyayı görürse; eşiyle olan problemlerini çözüp anlaşır ve yuvasının huzurlu bir yuva haline gelmesine rüya delâlet eder. PROFESÖR Rüyada profesör görmek; ilim sahibi olmaya, yeni şeyler öğrenmeye, ilerde çok iyi okuyup belli yerlere gelecek evlâda, kardeşe rüya işaret eder. Profesörden rüyada söz dinlemek; edilen nasihatları tutmaya ve yaşantıyı düzenlemeye, olumsuz işler yapmaktan vazgeçmeye rüya delâlet eder. PROJE Rüyada inşaat projesi görmek; yeni ev almaya, rızkın bollaşmasına ve inşaat işleriyle ilgili bir meslek sahibi olacak erkek evlâda veya kardeşe rüya işaret eder. PROJEKTÖR Rüyada projektör görmek; feraha çıkıp sıkıntılardan kurtulmaya, aydınlığa çıkmaya rüya delâlet eder. Rüyada projektör ışığını görmek; istikbâlde rüya sahibini iyi günlerin beklediğine rüya delâlet eder. PROPAGANDA Rüyasında kendisini propaganda yaparken gören bir kimse; sesinin yüksekliğince mal biriktiriminde bulunur. Başkası tarafından propagandasının yapıldığını rüyada görmek; ün kazanmaya, şöhret olmaya, herkes tarafından tanınmaya rüya işaret eder. PROSTAD Rüyada prostad olduğunu gören bir adam; damla damla sidiğin akması nedeniyle işlediği küçük günâhlar birleşerek büyük günâh haline gelir ve rüya sahibinin imânının azalmasına neden olur. Bazı tâbirciler bu rüyayı; iktidarsız, kısır olan adam diyerek yorumlamışlardır. PUDRA Rüyada pudra görmek; süse düşkün bir kadınla yasak ilişki içine girmeye yorumlanır. Bir kadın yüzünü pudraladığını rüyasında görse; eşiyle arasındaki anlaşmazlıkları çözüp, evini huzurlu yaşanabilecek bir yer haline getirir. PUDRA ŞEKERİ Rüyada pudra şekeri yemek; aniden gelecek sevinçli habere,
394

kısmetli misafire yorumlanır. Yeni evli bir erkek veya bir kadın bu rüyayı görse; Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) izni ile sevimli bir kız çocuğu olur. PUF BÖREĞİ Rüyada puf böreği pişirmek; eve gelen misafire hizmet etmeye, sevinçli haber almaya yorumlanır. Bazı tâbirciler, puf böreği pişirip etrafa yedirdiğini rüyasında gören bir kadının; elinin açıklığına ve bu yüzden komşuları arasında çok sevileceğine rüyayı yorumlamışlardır. PUHU KUŞU Rüyada puhu kuşu görmek; üzüntülü habere, uğursuz insana, gizli düşmana delâlet eder. Puhu kuşunun sesini işitmek; ölüm haberi almaya, evden cenaze çıkmasına, boşanmaya, çok büyük üzüntüye rüya yorumlanır. Rüyada puhu kuşu görmek; pek hayra yorulmaz. Rüya sahibi çok dikkatli olmalıdır. PUSET Rüyada puset görmek; gebe kalacak kadına, kısır kadının doğurmasına, doğum haberi almaya rüya delâlet eder. Şayet rüya sahibi rüyasında puseti kendi için aldığını görürse; kısa süre zarfında bir kız çocuğu olur. PUT Rüyada put görmek; çeşitli şekilde yorumlanır. Rüyada puta taptığını görmek, dinden çıkmaya, kâfir olmaya, çok kötü işler yapmaya delâlet eder. Rüyasında puta karşı ibâdet ettiğini görmek; nefsinin arzularına uyup dünyâ hayatını tercih eden Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) rızâsını kayıb eden adama rüya delâlet eder. Rüyada putları kırdığını görmek; düşmanlara galip gelmeye, nefsini öldürüp AlIah-ü Teâlâ (c.c) salih kullarının arasına girmeye ve dinindeki bozukları giderip tevbekâr olmaya rüya delâlet eder. Hâmile bir kadın rüyasında put görse; onun doğuracağı çocuk sakat özürlü veya dinini inkâr eden asi çocuk olur. Bazı tâbirciler, putun yapıldığı şeye göre de rüyayı yorumlamışlardır. Odundan put görmek; zâlim ve kâfir olan bir arkadaş edinmeye. Altından put görmek; meşru olmayan iş yapmaya ve o işten gelecek zarara. Bakırdan put görmek; çok kötü olayların olacağı yolculuğa çıkmaya. Gümüşten put görmek; zina suçu işlemeye vela namuslu bir kadına iftira etmeye rüya delâlet eder.

395

R
HZ. RABİA-TÜL ADEVİYYE Rüyada Hz. Rabia'yı görmek; o rüyanın hayra yorulmasına sebep teşkil eder. Hz. Rabia ile rüyada konuşmak; saliha kadınla evlenmeye, sabırlı ve faziletli olmaya delâlet eder. Hz. Rabia'yı rüyada görmek; hayırlı kısmetli kız evlâda, Kur'ân-ı Kerîmi ezberlemeye, hacc'a gitmeye delâlet eder. Hz. Rabia'yı rüyasında bir kadın görse; o kadının ibâdetleri Allah-ü Teâlâ (c.c) katında kabul olur ve rüya sahibi eşinin yaptığı zülumlara sabrettiği için büyük sevablara girer Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) rızâsını kazanır. Ayrıca Hz. Rabia kıyamette ona şefaat eder. RADYATÖR Rüyada kalorifer radyatörü görüp ondan ısınarak faydalanmak; çok istenilen işlerin süratle ve ard arda yoluna gireceğine rüya işaret eder. RADYO Rüyada radyo görmek, dinlemek: boş konuşan adamı dinlemeye sözüne önem vermeye veya dünyâ hayatına önem vererek âhiretini unutup ibâdetlerini yerine getirmeyen adama rüya delâlet eder. Radyodan müzik dinlemek; günahkâr kadına, dedikodu etmeye, gıybet yapmaya rüya delâlet eder. RAF Rüyada görülen raf; sırları muhafaza eden, ayıpları gizleyen eşe rüya delâlet eder. Rafa rüyada eşya yerleştirmek; çeşitli ilimleri öğrenmeye o bilgileri üst üste yerleştirmeye, alim evlâd sahibi olmaya rüya delâlet eder. Rüyada raf görmek; emin iş ortağına, rızk genişliğine,
396

feraha çıkmaya delâlet eder. Bazen de raf görmek; mali durumu çok iyi olan zengin bir kadınla evlenmeye, büyük bir mevkiye yükselmeye rüya delâlet eder. RAĞBET ETMEK Rüyada rağbet etmek; şayet rağbet edilen kişi tanıdıksa o kimseden iyilik görmeye faydalanmaya rüya işaret eder. Rüyasında kendisine rağbet edildiğini gören kimsenin yaptığı hayırdan büyük bir sevaba girdiğine ve bazı günâhlarının af olunduğuna rüya delâlet eder. RAHİP - RAHİBE Rüyada rahip görmek; dine bid'ât karıştırıp, namazını vaktinde kılmayan ibâdetlerini eksik olarak yerine getiren adama rüya yorumlanır. Rüyada rahiple konuşmak; ondan söz dinlemek dine fesat katan, uydurma hadîsler söyleyen adamdan etkilenmeye ve onun müridi olmaya rüya delâlet eder. Rüyada rahibe görmek; temiz bakire kadına, dünyâ hayatından vazgeçip sadece ölümü düşünen kimseye, ruhi deprasyon geçirip sinir kliniğinde tedavi olan hastaya rüya delâlet eder. Rüyada rahibe görmek; kısmeti kapalı olan bekâr kıza veya erkeğe de rüya yorumlanabilir. RAHLE Rüyasında rahlede ders okuduğunu gören kimse; şayet Kur'ân-ı Kerîm bilmiyorsa öğrenir. Bazen de rüyayı görenin karısı hâmileyse Kur'ân-ı Kerîm'i hıfz edecek bir hafız evlâdı olur. Bu çocuk sesinin güzelliği ve ilminin çokluğu ile halk tarafından övülür ve çok sayılır. Âhirette de anne ve babasına şefaatçi olur. RAKAM Rüyada rakam görmek; rüya sahibinin gördüğü rakam nisbetince o güne tesadüf eden tarihte önemli olaylar olacağına rüya delâlet eder. Meselâ: Rüya sahibi 4 sayısını gördü, rüyayı gördüğü gecenin sabahından saymaya başlamalı 4 gün sonra önemli olaylara kendini hazırlamalı ve önlemler alınmalıdır. RAKET Rüyada raket görmek; neş'eli günler geçirilecek tatile çıkmaya, şişman olan kimsenin zayıflamasına, hasta için sıhhatin düzelmesine ve boş zamanları iyi bir şekilde değerlendirmeye delâlet eder. Rüyada raket görmek; felçli olan çocuğun iyileşip, bacaklarının tutmasına ve yürümeye
397

başlamasına rüya işaret eder. RAKI Rüyada rakı içmek; günahkâr olmaya, haram para yemeğe, kazanca haram karıştırmaya, ağır hastalığa tutulmaya delâlet eder. Rakı rüyada; riya, yalan söz, iftira, namussuz arkadaşa da yorumlanabilir. Rüyada çilingir sofrası kurup rakı içmek; uygunsuz toplantılara katılıp günahkâr olmaya kötü huylar edinmeye yorumlanır. RAMAZAN Rüyasında kendini Ramazan ayında gören kimsenin; rüyası hayra yorumlanır. Ramazan ayını görmek, rızkın bollaşmasına, kısmetin gürleşmesine, sıkıntılardan, üzüntülerden kurtulmaya delâlet eder. Ramazan ayında oruç tuttuğunu görmek; sükut edip bazı olaylara sabreden, kimseyi kırmayan şahısa ve bu yüzden Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) rızâsını kazanıp günâhlarının hepsinin silinmesine sebep olan adama rüya delâlet eder. Ramazan ayının rahmet ayı olması sebebiyle rüyasında kendini Ramazan ayında gören kimsenin; Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) rahmetini, merhametini kazandığına ve yaptığı ibâdetlerinin Allah-ü Teâlâ (c.c) katında kabul edildiğine rüya delâlet eder. RANDEVU Rüyasında bir başkasına randevu verdiğini gören kimse; uzun zamandır göremediği bir arkadaşıyla görüşür ve çok sevinir. RANDEVU EVİ Rüyada kendisini randevu evinde gören kimsenin rüyası; uyarı niteliğini taşır. Çünkü randevu evi; zina suçuna, ihanete, sadakatsiz eşe, gayrı meşru yoldan para kazanıp yemeğe delâlet eder. Bazen de tesettüre riayet etmeyen, uygunsuz giyinen kadına rüya işaret edebilir. Rüya sahibi bu rüyadan sonra tevbekâr olup hareketlerine dikkat etmelidir. Çünkü âhiret hayatını kayıb etmektedir. RANZA Rüyada ranza görmek; arka arkaya çıkılacak yolculuğa delâlet eder. Ranzanın üstüne çıkıp oturmak; mevki yükselmesine, başkaları tarafından övülmeye, şan ve şeref kazanmaya rüya işaret eder. Rüyada ranza satın almak, tüccar için iş yolculuğuna çıkıp çok kârlı ticaret bağlantıları yapmaya rüya yorumlanır.
398

RAPTİYE Rüyada raptiye batması; yolculukta kaza geçirmeye, umulmadık yerden gelecek üzüntülü habere rüya tâbir olunur.

hiç

RASATHÂNE Rüyasında bir kimse kendini rasathanede yıldızlara bakarken görürse; istikbâlde çok güzel olayların olup rüya sahibinin yıldızının parlayacağına rüya delâlet eder. Hâmile kadın veya eşi hâmile olan bir şahıs bu rüyayı görse; dünyâ'ya gelecek çocuğun alim, ilim sahibi olacağına ve halk arasında büyük şöhret kazanacağına rüya delâlet eder. RAY Rüyada demiryolunun rayları üzerinde yürüdüğünü gören bir kimsenin; uzak bir şehirden demiryolu ile gelecek misafirlerine rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler rüyada ray üzerinde yürümeyi; uzak, zahmetli yolculuğa çıkmaya yormuşlardır. REÇEL Rüyada reçel görmek, çeşitli şekilde tâbir olunur. Evde reçel kaynattığını rüyada görmek: Ev huzursuzluğunun gitmesine, ailedeki bireylerin birbirlerine sevgi muhabbet duymalarına delâlet eder. Reçel yediğini rüyada görmek: Rızkın bollaşmasına, birkaç yerden yüklü para gelmesine, borçların ödenip feraha çıkmaya rüya delâlet eder. Ayrıca hasta bir kimse rüyasında reçel yediğini görse, kısa zamanda hastalıklarından kurtulup sıhhatine kavuşur. REÇİNE Rüyada reçine çıkarılan ağacı görmek; sağlam güvenilir dosta ve ondan gelecek yardıma rüya delâlet eder. Rüyada bir kayığa reçine sürmek; bozuk olan, yolunda gitmeyen işlerin düzeleceğine, kârlı ticaret bağlantılarının yapılacağına rüya delâlet eder. REHBER Rüyada rehber görmek yolculuğa çıkmaya, bir şehirden öteki şehre mal satmaya, ticaret yapmaya giden adama, pazarlamacıya rüya delâlet eder. Rehber eşliğinde yola çıktığını gören bir şahıs, tanıdık birisinin önderliğinde yeni bir iş bağlantısı yapar. Bu iş rüya sahibi için çok hayırlı olur.
399

REHİN Bir kimsenin rüyada kendisinin rehin olduğunu görmesi; onun günahkâr olduğuna ve âhiretteki yerinin cehennem olduğuna rüya delâlet eder. Rüyada rehin mal bırakılması, başkasının malını zorla gasbetmeye zorla ele geçirmeye delâlet eder. Bazen de rehin olmak, âşık olmaya birisine çok bağlanıp onun peşini bırakmamaya delâlet eder. Bazı tâbirciler, rüyada rehin olmayı hapse girmeye ve mahkûm olacak kötü işler yapmaya yorumlamışlardır. REİS Rüyada bir topluluğa reis olduğunu görmek; sözü dinlenen kimse olmaya, mevki, rütbe yükselmesine, devlet memuru olmaya, önemli görevlere gelmeye rüya delâlet eder. Rüyada reis olan birisiylen konuşmak; devlet kapısında olan işin hal olmasına, etkili olan bir kimseden iyilik görüp o kimseye minnettar olmaya rüya delâlet eder. REJİM Rüyada rejim yaptığını gören bir kimse; malındaki haram parayı ayıklar ve günâhlarına tevbekâr olup Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) rızâsını kazanmaya uğraşır. Ayrıca bu rüya şeker hastalığına tutulmaya da işaretçi olabilir. REJİSÖR Rüyada rejisör görmek; kötü yola düşecek kadına, zina suçunu işlemeye ve saklanan aile sırlarının meydana çıkmasına rüya işaret edebilir. REKLÂM Rüyada reklâm okumak; yeni mal sahibi olmaya, arzu edilen eşyanın alınmasına, sıkıntısız ömür sürmeye delâlet eder. Rüyada reklâmcı görmek; bir kimse tarafından aldatılmaya ve elden önemli miktarda para çıkmasına rüya delâlet eder. Bu rüyayı gören şahıs çok dikkatli hareket etmeli, araştırmadan soruşturmadan hiç bir işe girmemelidir. RESİM Rüyada resim görmek; çeşitli şekilde tâbir olunur. İnsan resmi görmek; günahkâr olmaya, birisi tarafından aldatılmaya delâlet eder. Manzara resmi görmek; sıkıntıdan kurtulup feraha çıkmaya delâlet eder.
400

Orman resmi görmek; evlilik haberi almaya, murada kavuşmaya delâlet eder. Hayvan resmi görmek; o hayvanın huylarından bazılarının bulunduğu bir kimseyle arkadaş olmaya rüya delâlet eder. RESSAM Rüyada ressam görmek, isyankâr, zalim ve kötü sözler söyleyen, vaktini boşa geçirip asalak bir yaşam süren kimseye delâlet eder. RESMİ GEÇİT Rüyada resmi geçit seyretmek; önemli konuların konuşulacağı toplantıya katılmaya ve yeni dostlar edinmeye delâlet eder. REVANİ Rüyada revani yemek; tatlı, neş'eli arkadaş toplantısına katılmaya, evdeki huzursuzlukların, anlaşmazlıkların ortadan kalkmasına rüya delâlet eder. REZARVASYON Rüyada rezervasyon yaptırmak; yakında tatile çıkmaya, huzursuzluklardan kurtulmaya, sinirlerin düzene girmesine rüya delâlet eder. RIHTIM Rüyada rıhtım görmek; kısmeti kazancı bol olacak yeni işe girmeye ve zengin olmaya delâlet eder. RİMEL Rüyasında bir kadın kirpiklerini rimellediğini görse; sevinçli bir kaç gün geçirir ve eşinin ilgi ve muhabbetine maruz kalır. Bazen de rüya eşin hatalarından vazgeçip uyumlu bir insan haline gelmesine rüya işaret eder. RİYAL Rüyada Arap parası olan riyal'i görmek; Suudî Arabistan'a gitmeye, umre ziyareti yapmaya rüya delâlet eder. ROKET Rüyada roket görüp rokete binmek; yer değiştirmeye, evin semtinin değiştirilmesine rüya delâlet eder.
401

ROMAN Rüyada roman okumak; boş vakitleri değerlendirecek işler yapmaya, romantik hisli bir ruh yapısında olmaya rüya delâlet eder. Rüyada roman okumak; unutkanlık hastalığına tutulmaya da delâlet eder. ROMATİZMA Rüyada romatizma olduğunu gören kişinin; başına kötü olaylar geleceğine rüya işaret eder. ROTA Rüyada rota çizmek; hayata yön vermeye yeni atılımlar yapıp düzenli bir hayat yaşamaya evindeki huzursuzluğun ortadan kalkmasına rüya işaret eder. ROZET Rüyada rozet takmak; bir partiye üye olmaya, bir fikri benimseyip onu savunmaya delâlet eder. RÖMORK Rüyada römork görmek; yükü ile gelen misafire, ele geçecek büyük miktardaki mala veya rızk bolluğuna, para biriktirmeye rüya delâlet eder. RÖNTGEN Rüyada röntgen çektirmek; sağlığı bozuk olan kimsenin hastalığının teşhis edilmesine ve tamamen tedavi olmasına veya saklı sırlarının halk tarafından öğrenilmesine rüya delâlet eder. Rüyada röntgenci görmek, sırları açığa çıkaran, ağzı sıkı olmayan dedikoducu arkadaşa rüya işaret eder. RUHSAT Rüyada ruhsat almak; iş sahibi olmaya, san'atında üstün olmaya ve aynı işi yapanlar tarafından takdir edilmeye rüya işaret eder. Rüyada ruhsat almak, yarım kalmış işin tamamlanıp sona erdirilmesine, büyük mevkiye gelmeye de rüya yorumlanabilir.

402

Bir kimse rüyasında namaz kılıp rükû etmediğini görse. ömrün uzamasına ve hayırlı bir işe girmeye rüya delâlet eder. Allah-ü Teâlâ'nın (c. bolluğa. emânet malı sahibine vermeye veya hastanın hastalığından kurtulup şifaya kavuşmasına rüya delâlet eder. can sıkıntısına ve üzüntü duymaya delâlet eder.c) katındaki mertebesi yükselir.RUM .c) katında günâhlarından kurtulur. çevresindeki kişilere karşı üstün duruma gelmeye delâlet eder. çok namaz kılar. mala haram katmaya. mevkisi yüksek. salihalığı ile tanınıp çok sevilir ve sayılır. RÜZGÂR Rüyada rüzgâr görmek. zekâtını tam olarak vermediği için günâha girer. hapis kimsenin hapisten kurtulmasına. RÜŞVET Rüyada rüşvet yemek.c) tarafından korunur. kötü yoldan para kazanmaya ve iflâs etmeye delâlet eder.c) rızâsını kazanmaya rüya delâlet eder. ucuzluğa. karısına göz koyan adama veya kaba. çevresinde de namusluluğu. RUS Rüyada Rus görmek.RUMCA Rüyada Rum görmek. Şayet rüzgâr. zengin bir adamın düşmanlığına ve ondan gelecek kötülüğü rüya delâlet eder. Düşmanlarına karşı Cenâb-ı Hakk (c. Rüyada Rumca konuşulduğunu duymak. câhil arkadaş edinmeye ve dince zayıflık meydana gelmesine rüya delâlet eder. düşman üzerine galip olmaya.c) farzlarını bütünüyle yerine getirir. RÜKÛ Rüyasında namaz esnasında rükûda bulunduğunu gören kimse. kibirlenmez ve alçak gönüllülüğü dolayısıyla Allah-ü Teâlâ (c. yetim malı yemeğe. tevbekâr olur ve Allah-ü Teâlâ (c. yağmur bulutlarını taşıyorsa. RUH Rüyada ruhun cesetten çıkması. sinsi kötülük dolu olan. Rüzgârın 403 . Bazen de rüyada rükûya varmak. hırsızlık yapmaya. kötü söz işitmeye. zafere ve Allahü Teâlâ'nın (c. Rüyada rükûda durduğunu gören bir kadın.

hastalıkların artmasına delâlet eder. savaş çıkmasına. yağmur ve rızkın bollaşıp günâhların affolunmasına delâlet eder. boşanmaya veya evin reisinin ölmesine delâlet eder. Rüzgârın önündeki herşeyi sürükleyerek götürdüğünü görmek. Lodos esmesi. düşmanları tarafından yenilmeye. Cenâb-ı Hakk'tan (c. baş ağrısı çekmeye ve beyin hastalığına tutulmaya delâlet eder. Rüyada rüzgâra tutulmak. Rüzgârdan evinin yıkıldığını görmek. asalak olarak tanınan adama rüya delâlet eder. Rüyada rüzgâr gülü görmek.c) katında mevki yükselmesine delâlet eder. sevablarını kaybeden adama. ihtiyaçları temin etmek için bir kimseden yardım istemeye delâlet eder. Yavaş esen rüzgâr. Poyraz rüzgârının esmesi.sadece başa tesir ettiğini görmek. üzüntü ve kederin. hatalı hareket edip kararsızlığı dolayısıyla birçok işi başaramayıp çevresinde maymun iştahlı.c) gelecek müjdeye Allah-ü Teâlâ (c. vatanından ayrılmaya rüya delâlet eder. 404 . yuvanın yıkılmasına.

sadaka vermeye rüya delâlet eder. Kendine iftira edilen bir kadın rüyasında sabah olduğunu görse. fakir fukaraya.c) rızâsını kazanmak için duâ etmeye rüya tâbir olunur. Rüyada sabah olduğunu ve yataktan kalktığını görmek. SABAH Rüyada sabah olduğunu görmek. Hapiste olan bir şahıs rüyasında sabah olduğunu görse.c) imân edip müslüman olur. çirkin yaramaz huylardan dolayı üzüntü geçirmeye çok kederlenmeye rüya delâlet eder. tatsız haber almaya. zamanı gelip yapılmayan boş verilen işe. Saatin vuruşlarını rüyada dinlemek. vücudu sıhhatine kavuşur ve kısa zamanda hasta iyileşir. tüccar için mal 405 . bekâr için iyi bir evlilik yapmaya. Rüyada sabah olduğunu görmek. davete çağrılmaya delâlet eder. Allah-ü Teâlâ'nın (c. fakir için rızkın çoğalmasına. akrabaya yardımcı olmaya hayır hasenat yapmaya. Rüyada kuşluk vaktini görmek. zikir çekmeye ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. günâhlara tevbekâr olmaya ve tövbelerin Allah-ü Teâlâ (c.S SAAT Rüyada saat görmek. suçsuzluğunu ispat edip namusundaki lekenin temizlenmesine rüya delâlet eder. Hasta bir kimse rüyasında sabah olduğunu görse. kısmeti kapalı olan kimsenin kısmetinin açılmasına. Kâfir bir kimse rüyasında sabah olduğunu görse kâfirlikten kurtulup Allah-ü Teâlâ'ya (c. kabir azabından halas olmaya.c) katında kabul olacağına rüya işaret eder.c) rızasıyla hastalıklarından kurtulup. hapisten kurtulup hürriyetine kısa zaman içinde kavuşur.

c) katında kabul olunduğuna rüya delâlet eder. üzüntü duyulacak bir olayı öğrenmeye delâlet eder. tövbelerin. günahkâr için tövbekar olmaya delâlet eder. kir borç olarak yorumlandığı için. duaların Allah-ü Teâla (c. hâmile kalır ve o çocuğu kocasından gizli olarak aldırır. meşakkatli olan bir işini büyük zorluklarla karşılaşmasına rağmen başarır ve muzaffer olur. SABAH NAMAZI Rüyasında bir adam cemaatlen sabah namazını kıldığını görse. hafif atlatılacak bir hastalığa tutulmaya. doğumunun yaklaştığına hazırlıklarına başlamasına rüya işaret eder. borç para verip alamamaya. borçtan kurtulmaya. fakir bir kimseye para yardımı yapmaya delâlet eder. kederin üzüntünün rüya sahibinden gitmesine rüya delâlet eder. bazen de rüya kötü söz işitmeye delâlet eder. kederlenmeye. Rüyada sabır etmek. 406 . yolculuğa çıkar. kötü habere. tevbekâr olur. asi olan evlâdı varsa o evlâdı kötü huylarını terk edip doğru. düşmanlarına galip gelir. SABAH KAHVALTISI Rüyada sabah kahvaltısı yediğini gören kişi. hacc farizasını yerine getirmediyse hacc'a gider. dürüst insan haline gelir. Sabah namazını tek başına kıldığını rüyada görmek. SABIR Rüyada sabır ettiğini gören kimse. kalbin nurlanmasına. SABIKALI Rüyada sabıkalı kimseyi görmek. işlemiş olduğu suçtan dolayı polis tarafından aranan adama veya günâhlarının kefaretini ödemek için hayır hasenat yapmaya çalışan kimseye rüya delâlet eder. sırları öğrenmeye. Hâmile bir kadın sabahlık aldığını ve giydiğini rüyasında görse. cennetle müjdelenmeye delâlet eder. Bir kadın rüyasında sabıkalı görse. SABAHLIK Rüyada sabahlık giymek. Rüyada sabah kahvaltısı hazırlamak.çokluğuna. SABUN Rüyada sabun yardımıyla kirli elbiselerin yıkandığını görmek.

salih ameller işlemeye. kayıb olan akrabadan haber almaya rüya delâlet eder. Kadın veya erkek akrabadan gelecek belâya delâlet eder. şöhretin artmasına. Rüyada sabun satın almak. insan-ı kâmil olmaya. ibâdetleri güzel yapmaya ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. habersiz misafir gelmesine. Hasta olan birisi saçlarının ağardığını rüyasında görmesi. emniyet içinde yolculuğa çıkmaya ve sağ salim arzu edilen yere gitmeye rüya delâlet eder. ecelinin yaklaştığına tevbekâr olmasına işaret eder. kocasının kendisine ihanet edeceğine. eşin ihanetine. Rüyasında saçlarının yolunduğunu görmek. Rüyada saçın çekilmesi. Rüyasında hacc zamanında saç kesmek. erkek için yeni işyeri açmaya delâlet eder. SAÇ Rüyada saç görmek çeşitli şekilde yorumlanır. olgunlaşmaya. çok üzüntü duyacağına rüyası delâlet eder. fakir olan kimsenin zengin olmasına delâlet eder. şöhrete. günâhlarına tevbekâr olur ve üstüne iftira atan varsa o şahıs gelip rüya sahibinden helâllik ister. zina suçu işlemesine delâlet eder. hanımının kendisini terk etmesine rüya delâlet eder. Ağarmış saçları rüyada yolduğunu görmek. Rüyada saçın kıvırcık olduğunu görmek. ömrün uzamasına.c) rızâsını kazanır. Rüyasında saçlarının bir kısmının yok olduğunu görmek.Rüyada sabunu köpürterek yıkandığını gören kimse. keder ve üzüntünün gitmesine delâlet eder. kadın için hayra. Bir erkeğin kendi saçını kendisinin kestiğini görmesi. muhalefet etmeye. Rüyasında saçının çok güzelleştiğini görmek. halk arasında tanınacak işler yapmaya rüya delâlet eder. Rüyada saçları örmek. günâhlarına tevbekâr olur ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. kısmetli bir kimseyle evlenmeye veya ilerde çok hayırlı olacak çocuk sahibi olmaya rüya delâlet eder. ömrün uzamasına. mal varlığının artmasına. fakir kimsenin ise borç para almasına rüya delâlet eder. bir yerden yeterince para gelmesine ve bu para ile feraha çıkmaya rüya delâlet eder. Bir kadın rüyasında saçlarını örttüğünü görse. borçlarını zorla ödemeye veya elinden zorla malının parasının alınmasına. ödünç parayla iş yapıp zengin olmaya. günâhların azalmasına. Rüyada sabun sattığını gören kimse yardıma ihtiyacı olan yakınlarına yardım eder onların dertlerine üzüntülerine ortak olup o kişilerin sıkıntılarının gitmesine yardımcı olur. mala. Bazen de bu rüya evlâdın ölüm tehlikesi geçirmesine delâlet eder. 407 . malından israf etmesine.c) rızâsını kazanmaya delâlet eder. Rüyada saçın fazlalaşması gürleşmesi. Rüyada saçın kesilmesi. dince güzel işler yapmaya. Rüyada saçların ağardığını görmek. Şöyleki: Rüyada saçın uzaması. Bir kadının rüyasında saçlarının ağardığını görmesi. Rüyasında başkasının saçının kendi saçına karıştığını görmek.

maldaki haramı helâli birbirinden ayırmaya rüya işaret eder. sevab işlemeye. Bazen de rüyada saçını tarayan kadın rüya sahibinin annesine işaret eder. malı lüzumsuz yere sarf edip maddî sıkıntıya düşmeye yorumlanır. can sıkıntısı yaratacak üzüntülü olaylara rüya işaret eder. Rüyasında sadaka verdiğini gören kimsenin sözünün doğruluğuna ve emaneti yerine vereceğine borçlarını vaktinde ödeyeceğine rüyası delâlet eder. akrabalarından erkek veya kadın fark etmez çok büyük üzüntülere gark olur. Saçaklara bürünmek. SAÇAK Rüyada saçak görmek. Onlardan birisinin ihanetine uğrar ve bu akrabayla. patronundan veya aile büyüklerinden kötü söz işitmeye delâlet eder. fakir fukarayı sevindirmeye. Sadaka vermek. Rüyada sadaka vermek. Rüyasında bir erkek saçlarını tarayan bir kadın görse. SAÇKIRAN Rüyada saçkıran illetine yakalanmak. rüyanın hayra yorulmasına sebeptir. Rüyasında saçının hepsinin dökülüp tamamen kel kaldığını görmek.çeşitli lüzumsuz münakaşalara girmeye. kötü söze. SADAKA Rüyada sadaka vermek. rüyada saçmanın vücuda isabet etmesini ara ara alınacak üzüntülü haberlere yorumlamışlardır. elbiseye saçak takmak. O nedenle bu rüya anneden gelecek maddî va manevî yardıma hayır dualarına tâbir edilir. serveti elinden gider veya halk arasında itibarını kayıb eder. Rüyasında saçlarının döküldüğünü gören kimsenin. dünya meşakkatlerine dalıp âhiret hayatını unutmaya ve sadece dünyâ menfaatleri için çalışmaya delâlet eder. rızkın çok bollaşmasına ve çok zengin olmaya da işaret edebilir.olan bütün ilişkilerini keser. 408 . fitneci bir kadın tarafından atılacak iftiraya kötü söze rüya delâlet eder. hastalık sahibi olmaya. günâhlara tevbekâr olmaya. malı çok olan zengin bir kadınla hissi bir ilişkiye girer ve o kadından çok menfaatlanır. SAÇMA Rüyada tüfek saçmalarının vücuduna girdiğini gören kimse. Bazı tâbirciler. gelecek iftiraya.

c) rızâsını kazanmaya delâlet eder. dürüst. SAĞANAK Rüyada sağanak halindeki yağmura tutulmak. ilerde çok faydalanacağı kısmetli hayırlı bir evlâd doğurur. zikir çekmeye.SADEYAĞ Rüyada sadeyağ satın almak. emek çekmeden kazanılacak paraya. hayır işlemeye. Bekâr bir kimse bu rüyayı görse. rızkın gürleşmesine. ibâdetleri tam anlamıyla yapmaya Allah-ü Teâlâ'nın (c. SAĞMAK Rüyada hayvan sağmak ve hayvandan süt çıkarmak. Bazen de bu rüya ticaret ehli için dürüst mal satmaya halkı kandırmayıp haram yememeye. bekâr için saliha bir müslümanla evlenmeye tâbir olunur. arkadaş olmaya delâlet eder. nimetin bollaşmasına ve rızkın çoğalmasına rüya delâlet eder. Hâmile bir kadın bu rüyayı görse. sıkıntıya sağlık bozulmasına işaret eder. bekâr için zengin bir kimse ile evlenmeye. Rüyada ham işlenmemiş safir taşı. faydalanılacak mala sahip olmaya ve birikmiş paranın yavaş yavaş ele geçmesine rüya delâlet eder. üzüntü. Rüyada sadeyağ görmek. mala delâlet eder. büyük mirasa. Rüyasında bilinmedik bir hayvanı sağdığını görmek. SAFİR Rüyada safir taşından yapılmış mücevher takmak. 409 . kederlerin son bulacağına ve Allah-ü Teâlâ (c. iyi huylu.c) rahmetinin feyzinin rüya sahibinin üzerine olacağına belâ ve musibetlerin rüya sahibinin üzerinden kalkacağına rüya delâlet eder. saf bir insanla dost olmaya. talih kuşuna. eşine karşı yapmış olduğu iyi hareketlerinden dolayı eşin rüya sahibine olan muhabbetinin artmasına rüya delâlet eder. ümitsiz bir yerden gelecek paranın ele geçmesine ve sevinçli haber olmaya rüya delâlet eder. 1) Rüyada safran çiçeğini görmek. çok iyi bir insanla evlilik yapar ve o kişiyle çok mutlu olur. Rüyada sadeyağ yemek. kul hakkının üzerinde olmamasına delâlet eder. SAFRAN Rüyada safran görmek iki şekilde tâbir edilir. menfaatlenmeye. 2) Rüyada safranı toz halde görmek.

Rüya sahibinin bu rüyadan sonra dikkatli hareket etmesi gereklidir. SAHUR YEMEĞİ Rüyada sahur yemeği yemek. ehli İslâm olan birisini duâsıyla rızkın kazancın bollaşmasına ve rüya sahibinin sıkıntılarından 410 . SAĞRI Rüyada hayvan sağrısı görmek. hileci kadına. az fakat helâl yoldan kazanılacak paraya rüya delâlet eder. 6) Çok büyük sevablar kazanılacak hayır hasenat işleriyle uğraşmaya rüya delâlet eder.c) rızâsını kayıb etmeye delâlet eder. Rüyada sahur yemeği hazırlamak. ziraatçi için bereket habercisidir. asi ve günahkâr için tevbekâr olmaya. Rüyada sağırlaşmak rüya sahibi çin uyarı niteliğini taşır.SAĞIRLAŞMAK Rüyada sağırlaşmak. elinden zarar görülen adama rüya delâlet eder. dinde bozukluk olmasına. düşmanları yenmeye ve fakir fukarayı sevindirip onlara yardımcı olmaya çok sevab kazanmaya da rüya yorumlanabilir. Rüyada sahtekâr görmek. adetleri olan adama rüya delâlet eder. kötü huyları. tutmayan. günâha girmeye ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. SAHTEKÂRLIK Rüyada sahtekârlık yapmak. 1) Mihnetten kurtulup feraha çıkmaya. SAHRA Rüyada sahra görmek. dost görünüp aslında sinsi düşman olan arkadaşa rüya işaret eder. 2) Ölüm haberi almaya. O sene mahsulün bolluğuna rüya işaret eder. 6 madde üzerine tâbir olunur. nasihat edilen şeyleri yerine getirmeyen. kâfir için müslüman olmaya. 3) Fayda sağlanmayacak yeni bir işe başlamaya 4) İbâdetin fazlalaşıp salih ameller işlemeye 5) Şeref ve izzete kavuşmaya. İnsan sağrısı rüyada görmek. kendine öğüt verilen. SAKA (Su taşıyıcısı) Rüyada su sakasını (taşıyıcısını) görmek.

Şöyleki. SAKARİN Rüyada sakarin kullanmak. üzüntüye düşüp ağır hastalığa yakalanmaya yorumlanabilir. çok şikâyet etmeye. Rüyada başka bir kimsenin sakalını tutup çekmek bir başkasının malını zorla almaya haram yemeğe delâlet eder. SAKIZ Rüyada sakız çiğnemek. ibâdetleri fazlalaştırmaya delâlet eder. Rüyasında sakalının yere düştüğünü gören adamın. Rüyada sakat adamın dilendiğini görmek. tevbekâr olup günâhlarından kurtulacağına. zengin olmaya. fakir için zengin olmaya. uzuvların azlığı sebebiyle günâha girmeye ve elinden dilinden başkasının zarar görmesine rüya delâlet eder. zarar ve hasara uğramaya delâlet eder. eşinden gizli kötü işler yapmasına rüya delâlet eder. sürekli haline şükür etmeyen adama rüya 411 . sapıklar için hidâyet yoluna dönmeye rüya delâlet eder. aile huzurunun kaçmasına. veya perhiz SAKATLIK Rüyasında sakat bir adam görmek. çeşitli şekilde tâbir olunur. Rüyada sakalını kestiğini gören adam malının zekâtını tam olarak verip malınınsartmasına neden olur. şeker hastalığına yapılması gereken bir hastalığa tutulmaya tâbir olunur. Rüyada sakalın beyazlaması. SAKAL Rüyada sakal görmek.ve üzüntülerinden kurtulup feraha çıkmasına rüya delâlet eder. günahkâr kimse için tevbekâr olmaya. Hâmile bir kadın rüyasında sakalının çıktığını görse ilerde izzet ve ikram sahibi şanı yüce olacak bir erkek çocuk doğurur. kolay temin edilecek bol kazanca rüya delâlet eder. müşkilat çekmeye. yanlış. istenmeyen iş yapmaya. elinden malı gidip iflâs eder veya ecelinin yaklaşıp Ölümcül hastalığa tutulacağına rüya işaret eder. zengin olacağına. Rüyasında bir erkeğin sakal bıraktığını görmesi. utanmaz bir komşudan kötü söz işitmesine. ömrün uzamasına. ömrünün uzamasına delâlet eder. Bir kadın rüyasında sakalının çıktığını uzadığını görmesi. Kötü şöhretle piyasada tanınır Rüyada sakalın uzaması ve çoğalması. Rüyada küçük çocuğun sakalının uzaması. müşkilâta düşmeye. Kendi sakalının yarısının veya tamamının yok olduğunu gören kimsenin elinden malı gider ve rüya sahibi piyasadaki itibarını kayb eder. Rüyada sarı renkte sakal görmek.

ümitsiz işin hal olmasına rüya delâlet eder. mutlu olunacak bir yolculuğa çııkmaya. SAKSAĞAN Rüyada saksağan kuşu görmek. sevdiği bir arkadaşıyla lüzumsuz yere münakaşa yapar ve o arkadaşının kalbini kırar. sevinçli haber almaya. Bekâr kız içinde rüya aynen tâbir olunur. Bir kadın rüyasında bir miktar para sakladığını görse. SAKLAMBAÇ Rüyada saklambaç oynamak. cin fikirli çok kurnaz bir adamın sözlerine kanıp kötü duruma düşmeye rüya delâlet eder. kısmetli bir işi yapmaya ve kolay elde edilecek rızka rüya delâlet eder. ağır yürüyen zahmetli işin rüya sahibinin lehine sonuçlanmasına rüya delâlet eder. o para miktarın-ca lüzumsuz yere harcama yapar bir müddet malî sıkıntıya düşer. yığmaya tüccar için sıkıntılı bir dönem geçirmeye delâlet eder. SAKSI Bekâr bir erkek rüyasında bir saksıya çiçek ektiğini rüyasında görürse. çok ileri yaşlarına kadar altını pisletecek işeyecek bir çocuğu olur. Rüyada eşya saklamak. 412 . evli bir kadına ilgi duymasına ve eşinin bunu duyup huzursuzluk yaratmasına rüya delâlet eder. mal biriktirmeye. SAKLAMAK Rüyada bilinmeyen bir şeyi saklamak. SAKIZ KABAĞI Rüyada sakız kabağı görmek. Evli bir kadın rüyasında saksı satın aldığını görürse. kayıb olan dosttan haber almaya rüya delâlet eder. kayıb olan bir kimseden haber almaya. Şayet rüya sahibi kendisini sakız çiğnerken görse. Rüyada sakız kabağını kesmek yemek. Rüyada saksağan kuşunu tutmak. zengin bir kızla evlenir ve kızsn ailesinin yanına iç güveysi girer. Hâmile bir kadın veya eşi hâmile olan bir adam bu rüyayı görse.delâlet eder. asi evlâdla veya kardeşle uğraşmaya onun yüzünden üzüntüye düşmeye rüya delâlet eder. Evli bir erkek rüyasında saksı alıp çiçek ektiğini görmesi. kocasıyla arası düzelir kocasının ona karşı olan davranışlarında bir düzelme muhabbet meydana gelir.

kadın için iftiradan temize çıkmasına. SALATALIK (Badem) Rüyada salatalık üzüntü ve kedere yorumlanır. Rüyada salata hazırlayıp başkalarına ikram ettiğini gören şahıs borçlarını ödeyip kısa zaman içersinde sıkıntılarından kurtulur. âlimlerden ders almaya. SALAMURA Rüyada salamura yapılmış bir yiyeceği görmek. asi olanın tevbekâr olmasına veya hayırsız evlâdın ana ve babasından özür dilemesine rüya delâlet eder. birbiri ardınca gelecek rızık-lara. 413 . tüccar için son anda iflâstan kurtulmasına. Rüyada mevsimsiz salata yemek hasta olmaya.a. işçi için sermaye bulup kendi işyerini açmasına rüya delâlet eder. kâfir için müslüman olmaya. mal kaybetmeye rüya delâlet eder. salam çiğ et olduğu için üzüntülü kederli haber almaya rüya işaret eder.SAL Rüyada bir geminin batıp rüya sahibinin sal yardımıyla kurtulduğunu görmesi. Yanlız bazı tâbircilere göre salamura olan yiyecek haram yolla kazanılmış mala tâbir edilmiştir. fakir için zengin olmaya. sıhhat kaybına işaret eder. kısmetlere.v)'in sünnet-i seniyyelerine uygun hareket etmeye rüya delâlet eder. parça parça ele geçecek az miktar paraya delâlet eder. Rüyada salam satın almak kötü olaylara sebebiyet verecek yeni bir işe girip önemli bir miktar para. karısı hâmile kalır ve kız çocuk doğurur. Ümitsiz bir hastalığı olan bir adam kendisini sal üzerinde görürse hastalığının tedavisi bulunur ve kendisi sıhhatine kavuşur. günahkâr için tövbekar olmaya. SALATA Rüyada salata yapmak veya yemek yeni yeni uğraşlar bulmaya. SALAM Rüyada salam görmek. talebe için zayıf derslerini düzeltmesine. SALÂVÂT GETİRMEK Rüyada Salâvât getirmek. talebe için faydalı ilim öğrenmeye. Peygamber efendimiz (s. Rüyada salatalık tarlası görüp o tarladan salatalık toplamak. Kur'ân-ı Kerîm öğrenmeye. mal biriktirip o maldan paradan faydalanmaya rüya delâlet eder. Rüyasında bir erkek salata satın aldığını görürse.

faydalı işlerle uğraşmaya ve herkesin işine yarayacak. rüya sahibinin işinin ve özünün doğru olduğuna rüya delâlet eder. sürekli faydalanılacak işe yarayacak eşya sahibi olmaya rüya yorumlanır.SALÇA Rüyada salça görmek. SALINCAK Rüyada salıncağa binmek. etrafına faydalı olan hayır işlerine önem veren adama rüya delâlet eder. dinde bozukluk olmasına.s)'ı görüp onunla konuşmak. insanlığın faydalanacağı eşya icat etmeye rüya delâlet eder. âhirette kazandığı paranın malın hesabının sorulacağına rüya delâlet eder.S) Rüyada Salih (a. yeni işler yapmaya başlar. mali yönden sıkıntılarından kurtulur. imânın zayıflamasına ve ne yaptığını bilmediğine rüya delâlet eder. Rüyada bir hanımın yemek pişirdiğini ve salça kullandığını görmesi. SALLANMAK Rüyada sallanarak yürümek. bazı kötü kimselerden can sıkıcı sözler işitmeye. SALON Rüyada büyük bir salonda olduğunu gören kimse. Rüyada salep pişirmek. arzu ettiği bir isteğinin yerine geleceğine ve çok iyi dost olacağı bir kimseyle tanışacağına rüya delâlet eder. Rüyada salep almak. düşmanlara galip gelmeye. Rüyada salıncağa binmek. sevinçli haber almaya ve iyi durumlarla karşılaşmaya rüya delâlet eder. SALİH (A. hasta için sıhhatinin düzelmesine. SALEP Rüyada salep içmek. iki yüzlü olan adamın sözüne inanıp hareket etmeye ve büyük zararlara girmeye rüya delâlet eder. rüya sahibinin yaşadığı şehirde bulaşıcı hastalığın çıkmasına veya yakınlarından birisinin ağır hastalığa tutulmasına rüya delâlet eder. Bir kadın evinin 414 . SALGIN HASTALIK Rüyada salgın hastalığın çıktığını görmek.

tatlı söz söylemeye kalp kırmamaya rüya delâlet eder. zengin olmaya. SAMAN Rüyada saman görmek. Ağzındaki salyanın çoğaldığını rüyasında gören kimsenin muhabbeti tatlı olur ve dostları tarafından çok sevilir. engellerle dolu olan işe girmeye ve çok üzüntülerden sonra işin sonuca ermesine rüya delâlet eder. SALYANGOZ Rüyada salyangoz görmek. Ağzındaki salyanın kuruduğunu görmek. ucuzluğa. Dünya ve âhiret hayatını mamur eder. yalan yere yemin etmeye ve vermiş olduğu sözleri tutmayan adama delâlet eder. helâl haram demeyip mal ve para yığan. rüyayı gördüğü hafta çok dikkatli olmalı iyice düşünmeden hiç bir şeye karar vermemeli ve hakiki dostlarına bazı konularda danışmalı onların sözlerine değer vermelidir. Rüyasında saman satın aldığını gören kimse. yıldızın parlamasına. parasını kimseye 415 . kocasıyla arası düzelir ve kocasının rüya sahibine muhabbeti artar. bazı tâbircilere göre bol fırsatlı bir işin sonuçlanmamasına veya elden kaçırılmasına rüyayı yorumlamışlardır. Rüyasında saman sattığını gören kimse. Bu rüyayı gören kimse. kötü söz. kırıcı laf söylemeye rüya delâlet eder. kuvvet kazanmaya. SALYA Rüyada ağzından salya akması. haram yemeye.c) rızâsını kazanır. faydasız ilim öğrenmeye. sadaka vermeye de yorumlanır. zahmetsiz mal kazanmaya delâlet eder. bolluğa.salonunun genişlediğini ve yeni eşyalarla döşediğini görse. halk arasında şöhret olup herkes tarafından tanınmaya delâlet eder. SAMANYOLU Rüyada samanyolunu görmek. bir iş yolculuğuna çıkar ve bu iş yolculuğundan büyük kârla evine döner. halka karışmayıp kendi başına yaşayan. Rüyada salyangoz görmek. SAMUR Rüyada samur kürk giymek. Rüyasında saman yediğini görmek. helâl rızk sahibi olmaya. meşakkatlerle. Bekâr bir kız samanyolunu rüyasında görürse kısmetinin açılıp çok iyi bir evlilik yapacağına rüya delâlet eder. hayır işlerine önem verip yetimleri öksüzleri gözetip Allah-ü Teâlâ'nın (c. Salyada kan bulunduğunu görmek.

Bazen de rüyada samyeline tutulmak. sancağın rengine göre rüyanın yorumlanmasına sebep olur. iki yüzlü kadına yorumlanır. dinine önem vermiş dini vazifelerini tam yapan imanı gür kadına. çok üzüntülü duruma düşmeye ve iç sıkıntısı çekip ruhi deprasyon geçirmeye de yorumlanır. kötü huyları olan fesat kadına. SAMYELİ Rüyada samyeline tutulmak. Birkaç rengin bir arada olduğu görülen sancak. Rüyada bekâr bir kimse eline sancak aldığını görmesi onun evleneceğine işaret eder. rüyada sanatoryum görmeyi ciğerle ilgili önemli hastalığa tutulmaya yorumlamışlardır. Rüyada görülen sancak. Kırmızı sancak. sözterinin çoğu yalan. reislik yapmaya. beteri gidip eseri kalan hastalığa veya çok zor tedavi olunabilecek hastalık geçirmeye rüya delâlet eder. meşhur olunacak iş yapmaya. dört şeye işaret eder. rüya sahibinin ilim öğrenmesine veya sünnet-i seniyyelere uygun bir tarikata girmesine rüya delâlet eder.a) göre rüyada sancak görmek. SANCAK Câfer-i Sâdık'a (r. Bir kimseye rüyasında tanıdığı ve hürmet ettiği birisi tarafından sancak verilmesi. Şöyleki. Sancak kadındır. SANATORYUM Rüyada sanatoryumda kendisini gören kimsenin hastalıklarından kurtulacağına veya sigarayı bırakacağına rüyası delâlet eder. 1) Şeref 2) Sefer 3) İyi halli olmak 4) Sevinçli haber almak.kullandırmayan hırsız adama rüya işaret eder. hayırlı bir iş 416 . Yeşil sancak. Bir erkek rüyasında rengi belli olan bir sancak eline aldığını görse. elinde tutmak. Siyah sancak. Rüyada sancak sallamak. Rüyasında etrafına sancak verdiğini görmek. zengin ve cömert insandan görülecek yardıma desteğe rüya delâlet eder. Bu şekilde yaşayan bir adamın malından akrabaları ancak ölümünden sonra yararlanabilirler. nikâh kıymaya veya çöpçatanlık yapıp birçok gencin birleşmesine neden olan kimseye rüya işaret eder. İyi aileden gelmiş temiz saliha kadına. alim olmaya. uğursuz kadın. Beyaz sancak. Bazı tâbirciler.

SANGI Rüyada sancı çekmek. çok güzel birisiyle evlenmeye. Demir sandık görmek. rüyayı sancısı çekilen organın hastalanacağına rüya sahibinin sıkıntı veya üzüntü çekeceğine rüyayı yorumlamışlardır. iflâs etmekten son anda kurtulmaya. Yabancı sandık görmek. sandalyenin durumuna göre rüyanın tâbir edilmesine neden olur. SANDAL Rüyada sandala binmek. reis olmaya rüya delâlet eder. Rüyada bir deniz kazası geçirip son anda sandala binmek. iş bozukluğuna rızk azalmasına. önemli işler yapmaya hali vakti yerinde olan zengin birisiyle evlenmeye delâlet eder. SANDALYE Rüyada sandalye görüp oturmak.yolculuğuna çıkmaya yorumlanır. 417 . gizli sırlara. Kapağı açılmayan sandık görmek. birisinden maddî veya manevî yardım görmeye yorumlanır. SANDIK Rüyada sandık görmek. kısmeti kapalı olanın kısmetinin açılmasına veya kısır kadının hâmile kalmasına rüya delâlet eder. başkalarının sırlarını öğrenmeye. mevki kaybetmeye. onları saklayan kadına. halk arasında kötü şöhretle anılmaya delâlet eder. sandığın görülüş şekline göre rüyanın tâbir olunmasına sebep teşkil eder. Boş sandık görmek. dininde bozukluk olmasına. İşlemeli sandık görmek. Tahta sandık görmek. rüya sahibinin başka bir şehre göç etmesine ve yaşantısına orada devam etmesine rüyası delâlet eder. Çeyiz sandığı görmek. Bazı tâbirciler. orta halli birisiyle evlenmeye. önemli görevler yapmaya. erkek için işinde zorluklarla engellerle karşılaşmaya delâlet eder. Çok güzel kumaşla kaplı sandalyeye oturmak. Kırık sandık görmek. yaşantının hayatın hiç umulmadık şekilde değişmesine. günahkâr olmaya. mutlu yuva kurmaya. Yüksek bir yerde duran sandalyeye oturmak. yeni işyeri açıp önemli iş yapmaya. Kırık sandalyeye oturmak. kadın için gebe kalmaya. dost tarafından aldatılmaya.

günâhlardan ve sebep olan işlerden el ayak çekilmesine rüya delâlet eder. Rüya sahibinin böyle bir yakın arkadaşı varsa ona karşı dikkatli olması mümkün mertebe onunla münasebetlerini kesmesi gereklidir. tevbekâr olmaya. Bazı tâbirciler. rüya sahibi hakkında konuşulur. kayıb olan insanın meydana çıkmasına rüya delâlet eder. şayet çalışmıyorsa para kazanmak için veya mali durumunu düzeltmek için halkla yakın ilişkide olacağı bir işe girer. SAPIK Rüyada sapık görmek. zina suçu işlemeye ve günahkâr olmaya delâlet eder. SANTRAL Rüyada santralda çalışmak. Rüyada rüya sahibinin başına sapanla taş atıldığını görmesi. kötü olaylar duymaya. SARA Rüyada sara hastalığına tutulduğunu gören kimseye unutkanlık 418 . rüya sahibinin başına kötü yolda olan bir kadının dadanmasına ve o kadından rüya sahibinin zarar görmesine rüya delâlet eder. SANSAR Rüyada sansar görmek. orası ile irtibat kurmak. Bir çok müşkülatını çözeceği dostlar edinir. SAPAN Rüyada taş yerleştirilmemiş sapan görmek. hapis olan adama veya kuru iftiraya uğramaya rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler. Rüyada sansarın saldırdığını görmek. Rüyasında santral memuresi olduğunu gören bir kadın. ona büyü yapılmasına veya kötü iftira atılmasına delâlet eder. elden çıkacak mala veya paranın miktarına delâlet eder. Rüyasında sapanla taş attığını gören kimse kırıcı söz söyler ve dostlarını doğru iş yapmaya davet eder. Bir kadın rüyasında sapık olan bir adamla boğuştuğunu görse. onun namusuna leke sürülür.SANDVİÇ Rüyada sandviç yemek. Rüyada boş sapan. uzun zamandır haber alınmayan dosttan haber almaya. üzüntülü haber almaya ve gönül sıkıntısına rüyayı yorumlamışlardır. boş söz söyleyen yararsız işlerle uğraşan adama delâlet eder. bu rüyayı eve hırsız girmesine yorumlamışlardır.

birisiyle kavga edip yaralanmaya rüya delâlet eder. kendinde olmayan bir şeyi varmış gibi göstermeye. yolculuğa çıkmaya dürülmemiş ise. 419 . Hâmile bir kadın bu rüyayı görse. Bazı tâbirciler. SARDUNYA Rüyada sardunya çiçeği görmek. mala. işlerini hep başkalarının yardımıyla sürdürmeye veya başkalarına bağımlı bir halde yaşamını sürdüren kimseye rüya delâlet eder. eşinden şüphe etmeye. evinin huzursuzluğu gider ve kocası ile arasında olan problemlerini karşılıklı konuşarak çözümler. SARHOŞ Rüyada sarhoşluk veren bir şey içip sarhoş olmak. Rüyada sarhoş olmayıp sarhoş gibi hareketler yapmak. haram yemeye delâlet eder. gelecek para miktarına delâlet eder. önemli görevlere gelmeye.hastalığı gelir veya beyinle ilgili bir hastalığı olduğu meydana çıkar. SARGI Rüyada görülen sargı. bir olaydan büyük korku duyup saklanmaya. rızkın azalmasına yorumlamışlardır. Rüyada saray erkanını görüp onlarla konuşmak. aileden gelecek yardımın artacağına ve rüya sahibinin bir miktar üzüntülerinden kurtulacağına rüya delâlet eder. Rüyada at sütünden yapılmış bir şeyi içerek sarhoş olmak. tutmak. mevkisi yükselir ve eline mühimce bir miktarda para geçer. sakat çocuk doğuracağına rüyası delâlet eder. SARAY Rüyada sarayda bulunduğunu gören kişiye şayet bekârsa çok kısmetli olan bir kimseyle izdivaç yapacağına rüyası işaret eder. Rüyasında sarayda gezinirken veya yaşarken kendisini gören kimsenin. rüya sahibini töhmet altında bırakacak bir olayın olmasına rüya delâlet eder. işlerin durgunluğuna. Rüyada sardunya çiçeği dikmek. çok büyük üzüntü duymaya. Sıkıntıları olan bir kadın rüyasında sardalye balığı alıp pişirdiğini ve ailesi ile birlikte yediğini rüyasında görse. azar azar gelecek paraya yorumlanır. Kısmeti kapalı olan kimsenin kısmetinin açılacağına da rüya delâlet eder. sara hastalığına tutulduğunu rüyada görmeyi. SARDALYE Rüyada sardalye balığı görmek. meşhur olmaya ve çok arzu edilen şeylerin olacağına rüya delâlet eder. durulmuş ise.

rüyada sarılık olmayı. Rüyada içki içip sarhoş olduğunu görmek.Rüyada sarhoş olmak. o kimsenin kendisinin veya ailesinden birinin tıp tahsili yapmasına. rütbenin. Bazı tâbirciler. SARMAŞIK Rüyada görülen sarmaşık çiçeği. kişinin şöhret olacağına. vefasız dosta.Bazı tâbirciler. SARILIK Rüyada sarılık hastalığına tutulmak kendisine uygun olmayan insanla evlenmeye ve bu evliliğin mutlak surette kısa süreli olacağına rüya delâlet eder. dinini iyi öğrenip İslâm fıtratı üzerine yaşamaya rüya delâlet eder. çevresindeki dostlarını diliyle kırmaya ve haram para kazanıp kötü yollarda harcamaya rüya delâlet eder. Bir kimse rüyasında sarmaşık çiçeğinin kendisine sarıldığını görmesi. SARIK Rüyada sarık. çok ünlü bir san'atkâr olmaya. Rüyada sarhoş olup taşkın hareketler yaptığını görmek. o kimse kısa zaman içinde müslüman olur. abdestinde bozukluk olduğuna eksik abdest aldığına rüyası delâlet eder. Bazan sarık körlüğe. bencil olan insana. doktora yorumlanır. mevkinin düşmesine hak arasında kötü şekilde anılmaya delâlet eder. şöhretin ve hanımının elinden gitmesine rüya delâlet eder. yeminden dönmeye. uzun yolculuğa üst üste çıkmaya delâlet eder. çalışmasına işaret eder. SARIŞIN Rüyada sarışın olan kimse görmek. dünya hayatına önem verip âhiretini unutan kimseye rüya delâlet eder. Rüyada yünden veya pamuktan mamul yapılmış sarık sarmak başarı kazanmaya. Rüyada sarık üstüne sarık sarmak. Rüyada namaz esnasında başından sarığı çıkarttığını görse. dinde bozukluk olmasına uyduruk hadîs söylemeye veya islâmi kuralları kendi görüşlerine göre düzenlemeye yorumlamışlardır. ele gelecek çok paraya ve bu parayla kötü işler yapmaya rüya delâlet eder. Kâfir olan bir kimse başına sarık sardığını rüyasında görse. hastalığa tutulmaya da delâlet eder. üstün olmaya. İslâm dinînden çıkmaya. tevbeyi bozmaya. çok iyi evlilik yapacağına yorumlanır. Rüyasında sarığının altından olduğunu görmek. alimlerden ders alıp öğretici olmaya. rüyada sarmaşık çiçeğini fena ahlâka ve 420 . gösteriş düşkünü.

söz yolu ile münakaşa etmeye. fakir insanın zenginleşmesine. evlenme teklifi almaya veya yeni mal. kötü şöhret kazanmaya rüya delâlet eder. Sarmısağı köküyle tarladan çıkarmak. Rüyada sarnıcın içine yağmur suyunun toplandığını görmek. SARMISAK Rüyada pişmiş olarak sarmısak yemek. Rüyada sarmısak satmak. rüyada sarraf görmeyi ve onun terazisini kullanmayı. imânın gürleşmesine ve İslâmi emirlere uyup Allahü Teâlâ'nın rızâsını kazanmaya rüya delâlet eder. Çünkü rüyada sarraf hakim anlamına gelir. güçlükleri olan işin başarılmasına. malının zekâtını vermeye ve hayır yapmak için para sarf etmeye rüya delâlet eder. gıybet etmeye ve günâha girmeye delâlet eder. Bazı tâbirciler. SATEN Rüyada saten kumaşından yapılmış elbise giymek. Rüyada çiğ sarımsak görmek. neş'eli bir toplantıya katılmaya. yeni evlâd sahibi olmaya. dünyâ malı için sevilen bir dostla düşman olmaya rüyayı yormuşlardır. haram karışan mala. SARRAF Rüyada sarraf görmek. paketlemek dedikoduyu önlemeye. çirkin söylenen söze. akrabadan zarar görmeye üzülmeye delâlet eder. SATMAK . kötülüklerden kurtulmaya rüya delâlet eder. zahmetsiz kazanılan paraya. Rüyada sarnıcın içinde yağ.SATIN ALMAK Rüyada bilinmeyen bir malı satmak. hasta için iyileşmeye. kusurlarını kapatmaya delâlet eder. eşya sahibi olmaya rüya işaret eder. SARNIÇ Rüyada sarnıç görmek. günahkâr kimse için tevbekâr olmaya.yapılan yardımların başa kakılacağına yorumlamışlardır. Kur'ân-ı Kerîm okuyarak para 421 . süt veya bal toplandığın görmek. şerefe yükselmeye rüya delâlet eder. nişan haberi almaya. SARMAK Rüyada bilinmedik bir şeyi sarmak. başkalarının ayıplarını. bir anlaşmazlıktan dolayı mahkemeye düşmeye ve sorunu mahkeme kanalıyla çözmeye delâlet eder. toplamak.

çok çeşitli sırlar öğrenmeye. harp zamanında görülürse şehit olarak ölmeye. Rüyada satıcı olmak. yalan yere yemin etmeye. Satranç veziri. ani ölüme. Bazen de rüyada saunaya girmek. mevki yükselmesine. münakaşalı bir ortama girmeye. emanete ihanet etmeye veya borçlarını zamanında ödemeyen adama rüya delâlet eder. bilinmeyen bir malı satın almak. anlaşmazlıkları çözmeye.kazanan adama delâlet eder. hîleli iş yapmaya. Rüyada satırla yaralanmak. Rüyada kötü bir mal satın almak. taşın ismine göre rüyanın tâbir edilmesine sebep teşkil eder. SATRANÇ Rüyada satranç oynamak. rüşvet yemeye delâlet eder. Satranç atı. münakaşalı bir meseleyi hal etmeye. SATIR Rüyada satır görmek. günâhlara tevbekâr olmaya ve karşı cinsten birisine kara sevda derecesinde âşık olmaya delâlet eder. ihtiyaçların kısa zamanda temin edilmesine. düşmanları yenmeye rüya delâlet eder. Rüyada ne olduğu anlaşılmayan. kötü bir evlilik yapmaya rüya delâlet eder. sıkıntı çekmeye. Yiyecek satıcısını görmek. malî işleri dolayısıyla sıkıntıya düşer. kuvvet almaya mevkisi büyük olan bir kimseyle ortaklık kurmaya rüya delâlet eder. değişik bir meslek öğrenmeye. zor duruma düşmeye. Güzel değerli kıyafetleri satan adamı rüyada görmek. zorluklarla karşılaşıp meşakkate düşmeye delâlet eder. 422 . Rüyada satranç taşlarını görmek. yolculuğa çıkmaya işaret eder. hastalık tedavisi için yolculuğa çıkmaya delâlet eder. dünyayı sevip âhiretini unutan adama rüya delâlet eder. yalan söz işitmeye. faiz. ölçü ve tartıyı noksan tartmaya. SAUNA Rüyada saunaya girip terlediğini gören kimse. Satranç şahı. Satranç fili. İplik veya tuz satıcısı görmek. ter atmak. Rüya sahibi şayet hasta ise hastalığının tedavisini kesin olarak yapacak bir doktora gider ve onun önerdiği ilaçların yardımıyla sıhhatine kavuşur. Şöyle-ki. bir yakının huyunu değiştirmesine veya iş yolculuğuna çıkmaya delâlet eder.

sıkıntı çekmeye. mevki yükselmesine. fena söz işitmeye ve rüya sahibinin halk arasında şöhretinin zedeleneceğine işaret eder. beş vakit namazı vaktinde kılmaya. Altı sayısını saymak. Rüyasında bir kadın evinden savrulduğunu görse. anlaşmazlıklar çıkar. farzlarını eksiksiz olarak yerine getirir. Salih bir insan rüyasında elindeki birçok sayfaların dağıldığını görse. itikadı düzelir. duaların kabul olmasına. yaptığı işten pişman olmaya veya gayrı meşru çocuk sahibi olmaya rüya delâlet eder.SAVRULMAK Rüyada bir yerden bir yere savrulmak. dünyâ ve âhiret dileklerinin yerine gelmesine. hayırlı işe girmeye delâlet eder. Üç sayısını saymak. o kadının namusuna söz gelir ve eşiyle arasında önemli problemler. gebe kalmaya delâlet eder. belâlara musterip olmaya delâlet eder. mübarek olan bir zât'tan ders almaya delâlet eder. faydalı işler yapmaya ve halk arasında hayırla anılmaya delâlet eder. Belâdan kurtulmaya. Yedi sayısını saymak. Rüyasında katlanmış bir sayfa gören kimse bir yaknının ölüm haberini alır.c) emirlerini. SAYAÇ Rüyada sayaç görmek okumak. Boş sayfayı sol elden almak veya sol elle sayfaya yazı yazmak. kötülüklerin şerrinden emin olmaya delâlet eder. SAYFA Rüyada boş sayfa almak. Dört sayısını saymak. hacc'a gitmeye. gelecek para miktarına ve feraha çıkmaya sıkıntıdan kurtulmaya delâlet eder. Dokuz sayısını saymak. bekâr için bakire kız almaya delâlet eder. 423 . SAYI SAYMAK Bir sayısını saymak. devlet işlerinde önemli mevkilere gelmeye rüya delâlet eder. Bir sayfaya bakıp onu okumadığını rüyasında gören bir kimse bir mirasa sahip olur fakat üzerinede fazlaca borç birikir. Beş sayısını saymak. kötü haber almaya. Sekiz sayısını saymak. verilmiş vaadi yerine getirmeye. ibâdet düzgünlüğüne delâlet eder. İki sayısını saymak. kötü olaylarla karşılaşmaya. imânı gürleşir ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. sözünde durmaya delâlet eder. On sayısını saymak. Rüya sahibi çok dikkatli hareket etmelidir. arzu edilen işlerin hayırla sonuçlanmasına rüya delâlet eder. Rüya sahibi hasta ise ölüm yatağına yatabilir.

fakirliğe. mali sıkıntı çekmeye veya bir dosttan. SAZLIK Rüyada sazlık görmek. bu rüyanın korkutucu olayların olacağına rüya sahibinin çok büyük üzüntülü günler geçireceğine rüya işaret eder demişlerdir. ilmi artar. Bazı tâbirciler. Çok güzel olan bir kadın bu rüyayı görse. malının zekâtını tam olarak vermeye rüya delâlet eder. SAZ Rüyada saz aletini çalmak. Bekâr bir kimse rüyasında sebze topladığını görse. Rüyasında bir sebil çeşmeden su içen kimsenin. el san'atlarım öğrenmeye delâlet eder. hissi bir yakınlaşmaya. fakir fukarayı sevindirmek için öncülük yapar başkalarına da sebep olarak para eşya toplar. SEBİL Rüyada bir sebil çeşme yaptırıp oradan başka kimselerin su içtiğini görmek. sevinçli haberlerin alınacağına. salih bir müslümanla evlenir. Kâfir bir kimse bu rüyayı görse hidâyete erip müslüman olur. çok iyi huylu birisiyle evlenir ve ticaret 424 . dünyâ ve âhiret hayatında mutlu olur. alimlerin sohbetlerinde bulunur. karşı cinsten birine âşık olmaya delâlet eder. rüyanın hayra yorumlanmasına neden teşkil eder. Bekâr bir kimse bu rüyayı görse. SEBZE Rüyada her türlü yeşil sebze görüp yemek. Rüyada sazlık yerin yanması. yangın haberi almaya veya yangın tehlikesi geçirmeye delâlet eder. Şöyleki. çok güzel günler geçirileceğine rüya yorumlanır. Rüyasında sebil olan bir yiyeceği dağıttığını gören kimse. akrabadan görülecek maddî manevî yardıma rüya delâlet eder. halk arasında şöhret olur fakat rüya sahibi dini görevlerini tam yerine getirmez sadece dünyâ hayatı için birikim yapar.SAYIKLAMAK Rüyada aynı kelimeleri tekrar tekrar sayıkladığını gören kimsenin rüyası aynı mutsuz olayların üst üste geleceğine ve rüya sahibinin problemlerinin artacağına rüya delâlet eder. SAZAN BALIĞI Rüyada sazan balığı tutmak. Rüyada sazlık yerden bitki veya çiçek toplamak kurutmak. ortak iş yapmaya.

hacc'a gitmeye. hacc'a gitmeye. Seccade görmek. Bazen de bu rüya rütbe yükselmesine. kibir ve gurur duygusundan kurtulur. 425 . SECCADE Rüyada seccade üzerinde oturmak. Namazını ibâdetlerini eksizsiz yerine getirir. dinden çıkar.c) sığınmaya ve tevbelerin Allah-ü Teâlâ (c. rüyanın yukardakilerin tam tersi olarak yorulmasına sebep teşkil eder. için secde ettiğini görse. din ve dünyasında arzu ettiği şeylerin hepsine kavuşur ve günâhları affedilir ömrü uzun olur. münakaşalı olan iki yakın akrabanın arasında hakîm olur ve onların anlaşmalarını sağlar. şükür secdesine kapanmayı. Bazı tâbirciler.İ TİLÂVET Rüyada Kur'ân'daki secde ayetlerini okuyup tilâvet secdesini yaptığını görmek. tehlikelerden kurtulmaya.c) katında kabul edilmesine rüya delâlet eder. SECDE Bir kimse rüyasında Allah-ü Teâlâ (c. Seccadesinin rüyasında kayıb olduğunu gören kimsenin dininde bozukluk olur ve başkalarına iyi gözükmek için ibâdet ettiğine ve büyük günâh işlemekte olduğuna rüya delâlet eder. SECDE . dünya ve ahretçe yükselmeye. nimetlerin bollaşmasına. tevbekâr olur. düşmanlara galip gelmeye. Hasta bir kimse rüyasında sebze topladığını görse.SEÇMEN Rüyada seçim yapıldığını ve seçmen olarak oy kullandığını gören kimse. arzu ettiği işleri yapar ve istikbâli çok parlak olur. zikr etmeye. Rüyasında Allah-ü Teâlâ'dan (c. imânı azalır. eşi ona çok iyi muamele eder. Yalnız rüyada kurutulmuş sebze görmek. günâh işlemekten kortup Allah-ü teâlâ (c. düşmanlarının hepsi ona karşı galip gelir. ömrün uzamasına. Talebe olan bir kimse rüyasında sebze topladığını görse.c). sıhhati düzelir. imân gürlüğüne.hayatında önemli işler başarır. ibâdetleri tam olarak yerine getirmeye ve çok sevap kazanmaya delâlet eder. nimetlerin artmasına belâ ve tehlikelerin rüya sahibinden uzak kalacağına rüyayı yorumlamışlardır.c) başkasına secde ettiğini veya secde ederken yüzü koyun düştüğünü görse. namuslu bir eşe sahip olmaya veya dininde rütbenin yükselmesine delâlet eder. Bir kadın rüyasında yeşil sebze topladığını görse. önemli görevlere gelmeye de delâlet eder. istediği mesleği öğrenir. SEÇİM .

Rüya duaların kabul olduğuna. önemli mevkisi olan bir adamdan yardım istemeye fakat yardımı alamamaya rüya delâlet eder. SEDEF HASTALIĞI Rüyada sedef hastalığı olduğunu görmek. 426 . akrabadan birinin tedavisi imkânsız olan bir hastalığa tutulacağına" rüya delâlet eder. günâhların af olunduğuna işaret eder. tutulmayacak söz vermeye delâlet eder. Bir ölünün rüyada sedir üstünde otururken görülmesi. Bu rüya hayra yorulur. SEHPA Rüyada sehpa (idam) görmek. Rüyada sekreterle konuşmak. SEHER VAKTİ Rüyada seher vaktinde ibâdet ettiğini gören kimsenin. adaklı olan dileği yerine gelir ve rüya sahibi adağını yapar. duaların kabul olduğu bir saattir. zina suçu işlemeye veya evli bir kişiyle hissi yasak ilişki kurmaya rüya delâlet eder. SEDYE Rüyada sedye görmek. mal kaybetmeye. zira seher vakti rızkların dağıtıldığı. SEKRETER Rüyada bir sekreterle beraber çalışırken görmek. onun cennette olduğuna delâlet eder. sıkıntıların sona ereceğine. SEDİR Rüyada sedir üstünde oturmak. ölüm haberi almaya veya ağır hastalığa tutulmaya delâlet eder. Sedye üzerinde yattığını rüyada görmek. az miktar sermaye ile bir işe başlamaya. kötü huylardan kurtulmaya ve asi olan evlâdın doğru yolu bulacağına rüya delâlet eder. Bazen de rüya çözümlenmesi zor olan hayırsız bir ortaklığa girmeye akrabadan gelecek kötülüğe işaret eder. hâmile kadın için çocuk düşürmeye. akrabadan birinin hastalanmasına rüya yorumlanır. dünyâ malına düşkün olmaya ve üzüntülü haber almaya delâlet eder. Bir kadın sedir üstünde oturduğunu rüyasında görse feraha çıkıp sıkıntılarından kurtulur veya üst üste hâmile kalır.SEDEF Rüyada sedef kaplamalı eşya görmek.

kabir azabı çekmemeye delâlet eder. Selin sudan başka şeyden meydana gelmesi (kan) Cenâb-ı Hakk'ın (c. Rüyada ihtiyar bir kimseye selâm vermek. Rüyada sel sularına kapılıp gitmek. kötü evlilik yapmaya ve kötü arkadaşlar yüzünden kötü huylar edinmeye rüya işaret eder. ilâhi azâblardan kurtulmaya. bilim öğrenmeye. yalan yere çıkarılacak dedikoduya ve aşırı üzüntü duyulacak olayların meydana gelmesine rüya delâlet eder.c) gazabına uğramaya delâlet eder. sonu çok kazançlı olan ticaret yapmaya. bilinmeyen bir hastalığa yakalanmaya. Rüyada selvi ağacını kesmek kaza geçirmeye. çok zorluklarlan karşılaşılacak yolculuğa çıkmaya. SELAM Rüyada selâm vermek. onun şerrinden emin olmaya ve onun pişmanlık içersinde bulunduğuna rüya delâlet eder. Bir şehrin tamamının sel sularından zarar gördüğünü rüyada görmek. bekâr için saliha bir müslümanla evlenmeye veya kâfir için müslüman olmaya işaret eder. günâh işlenen yerlere devam etmeye. Rüyada selvi ağacının kabuklarını yolmak. hayırlı duâ almaya. Daha evvel ölmüş olan birisine rüyada selâm vermek. Rüyada küskün olunan bir kimseye selâm verdiğini görmek. hayırlı evlâd sahibi olmaya veya akrabalardan görülecek yakın alakaya rüya delâlet eder. ilim öğrenmeye. o yerin yönetimine kâfir kimsenin geleceğine veya kıtlığın olacağına rüya delâlet eder. Rüyada selin evini götürdüğünü gören kimse. fayda görülen yakın arkadaşın dostluğunu kaybetmeye ve onu kırmaya rüya delâlet eder. güzel söz işitmeye.SEKSEK OYUNU Rüyada seksek oyunu oynamak. SELVİ AĞACI Rüyada selvi ağacı görmek. imândan çıkmaya. eşinden boşanır. o kimsenin ruhu için duâ etmeye ve o dualardan onun haberdar olduğuna rüya delâlet eder. ölüm tehlikesi atlatmaya delâlet eder. alimlerin sohbetlerine katılmaya. 427 . işteki önemsiz meselelerin hal olacağına ve kırgın olunan yakın arkadaşlan barışıp tekrar yakın iyi dost olunacağına rüya işaret eder. SEL Rüyada sele tutulmak. akrabadan gelecek kötülüğe. ömrün uzamasına.

çok zor durumlara düşmesine neden olur. Sepet içine meyve yerleştirmek. Sepet içine çamaşır yerleştirmek. arzularına ve ümit ettiği şeylerin tümüne kavuşur. SEMİZOTU Rüyada semizotu pişirip yemek.SEMÂ Rüyada semâya el açarak duâ ettiğini gören kimse.c) çok korkmaya delâlet eder. sırları gizlemeye ibâdetlerin artmasına. akrabalarının hareketlerine çok sabır gösterip bu sabrının mükafatını ilerde görecek adama rüya delâlet eder. evlenmeye. SENET Rüyasında senet imzaladığını gören kimse. takva sahibi olmaya ve Allah-ü Teâlâ'dan (c.SEMERCİ Rüyada semer yüklenmek. yalan söz söylemeye. birikimleri kullanmaya rüya delâlet eder. çokça namaz kılmaya. Sıkıntılarından ve üzüntülerinden kısa zaman içersinde kurtulur. hayal kırıklığına uğramaya veya başkalarının rüya sahibinin sırtından geçinmesine işaret eder. imânın 428 . SENARYO Rüyada senaryo yazmak okumak. Feraha çıkar. ele geçecek para miktarına ve bir hastalık için harcama yapmaya. yakın bir arkadaşın başından geçen kötü olayı öğrenip saklamaya delâlet eder. SEPET . başkalarının geçiminin rüya sahibinin üstüne yüksenmesine rüya delâlet eder. ibâdetlerin artmasına. sonunda kendisini çok zor durumda bırakacak bir yakınına kefil olur. SEMER . Rüyada semerci görmek.SEPETÇİ Rüyada sepet görmek. lüzumsuz zaman israfına. çoluğun çocuğun nafakasını arttırmaya. Bu olay rüya sahibinin mali bakımdan iflâs etmesine. ondan semer almak. hayallere bağlı yaşamaya veya ani üzüntülerin karşısında fazlaca ümitsizliğe kapılmaya rüya delâlet eder. SEMÂVER Rüyada semaâverde çay kaynatmak.

Ticaretle uğraşan bir kimse birçok serçe kuşunu yakaladığını rüyasında görse. ibâdetleri hakkıyla yerine getirmemeye. Rüyada sepet satıcısını görmek. Bir kimse rüyasında serçe kuşunu kesip yediğini görse. iyi huylu ve çok güzel sesli olan birisiyle evlenir. dindar bir kadından öğüt alıp kötü huylardan vazgeçmeye ve islâmi emirleri yerine getirmeye rüya delâlet eder. bazı şeylere aldırış etmemeye delâlet eder. Şöyle ki: Bekâr bir kimse rüyasında serçe kuşu tuttuğunu görse. SERSERİ Rüyada serseri olan birisini görmek veya kendinin serseri bir halde dolaştığını görmek.c) rızâsını kazanmaya delâlet eder. dinde bozukluk meydana gelmesine. Rüyada serçe kuşunun ötüşlerinin duyulması. Serçe yavrusunun rüyada öldüğünü görmek. dünyalık geçiminin zorlaşacağı bir olay başına gelir ve rüya sahibi hayli zor duruma düşer. SERAMİK Rüyada seramikten yapılmış mutfak eşyası görmek. üzüntülü olaylara boş vermeye. dinlenmesi. SERTİFİKA Rüyada sertifika almak. rüya sahibinin akrabalarının bir araya toplanıp neş'eli günler geçireceğine delâlet eder. arzu edilen eşyayı satın almaya ve çok sevinmeye delâlet eder. zahmetsiz çok para kazanır. san'at öğrenmeye ve 429 . yalan söz söylemeye veya bir akrabanın edeceği kötülüğe rüya delâlet eder. Rüyada çok süslü sergi görmek. Hanımı hâmile olan bir adam serçe kuşunu yakaladığını görse. meslek değiştirmeye. erkek çocuğu olur. zengin olan bir akrabanın ölümünden sonra onun malını yer.artmasına ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. SERÇE Rüyada serçe kuşu görmek. SERGİ Rüyasında yere serdiği serginin kirli olduğunu gören kimsenin. Ticaretle uğraşan bir adamın sergi görmesi pek hayra yorulmaz. çeşitli şekilde yorumlanır. yakın akrabadan olan küçük bir çocuğun ölüm haberini almaya rüya delâlet eder.

hayırlı evlâd sahibi olmaya delâlet eder. Karga-baykuş sesi. çok korkmaya veya bir yakının hastaneye yatacağına rüya işaret eder. Şöyle ki: İnsan sesi. dini emirleri tutmaya ve müslüman saliha bir insanlan evlenmeye delâlet eder. SERUM Rüyada serum görmek. SERVİS Rüyada bir hanım misafirlerine servis yaptığını görse. kederlenmeye delâlet eder. haram yemeğe. ölüm haberi almaya veya boşanmaya delâlet eder. Kuş sesi. mahzun olmaya. 430 . Oğlak-kuzu-koyun sesi. Köpek sesi. bazı kişilerden yardım görmeye delâlet eder.yeni bir işe girmeye delâlet eder. Kedi sesi. bir sıkıntısından dolayı çok ağlar. Arslan sesi. SES Rüyada ses duymak. yardım istemeye. Para sesi. pişmanlık. sesin cinsine göre rüyanın tâbir edilmesine sebep olur. hediye almaya. kötü huylu bir düşman tarafından rüya sahibinin aleyhine hazırlanmış bir hîleye delâlet eder. aile bütçesine yeni mali kaynaklar bulunur ve evin bereketi artar. bir vaizin sözlerini dinlemeye. şöhrete. bolluğa. keder ve korkuya delâlet eder. Bazen de bu rüya günâh olan şeylere halkı teşvik etmeye ve kötü zan altında bulunmaya delâlet eder. Çok sevindiğini rüyasında gören kimse. Ayrıca hane halkı çok huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürürler bütün problemlerini kısa zaman içersinde çözerler. üzüntü. sevinçli haber almaya. Yalnız rüyada sadece ses duyulursa sesi çıkaran varlık görülmezse alttaki gibi rüya yorumlanır. gıybet etmeye ve ihanete delâlet eder. beddua almaya. sıkıntıdan kurtulup huzura kavuşmaya delâlet eder. SEVİNMEK Rüyada sevinmek. Arı sesi. hırsızlığa. Hâmile bir kadın veya eşi hâmile olan bir erkek sertifika aldığını görse doğacak çocuğu bir san'at üzerine söz sahibi olur ve meslektaşları arasında san'atından hayranlıkla söz ettirir. gözyaşına işaret eder. Başkalarının sevindiğini görmek. yeminden dönmeye delâlet eder. nefret ve zulüme uğramaya delâlet eder. iyi şekilde anılmaya. Merkep sesi. kin tutmaya delâlet eder. Kurt sesi.

rüya sahibinin aleyhine sonuçlanacak bir işten son anda vazgeçmesine rüya işaret eder. SEYYAR SATICI Rüyada seyyar satıcı görmek. uzak yerden gelecek olan misafirlere ve sevinçli haber almaya delâlet eder. rüya sahibinin yerden göğe sıçradığını görmesini veya başka birisinin sıçradığını görmesini. mal yığmaya. SEYİS Rüyada at bakıcısı (seyis) görmek. Meselâ daha evvel ölmüş olan birisinin sıcak su içtiğini rüyada görmek. SEYAHAT Rüyada seyahate çıkmak. Seyyar satıcı ile konuşmak. sıcak olan yiyecek yemeği. sağlam bir vücûda sahip olmaya. para tasarrufu yapıp.SEVİŞMEK Rüyasında tanımadığı birisiyle seviştiğini gören kişi. SICAK Rüyada çok sıcak olan bir yiyecek görmek. Eşiyle seviştiğini rüyasında gören kimse. rüyada seyis görmeyi pezevenk olan eşinin ihanetine göz yuman adama veya haramı helâl olarak gösterip ailesinin nafakasını temin eden adama yorumlamışlardır. hîle ve kötülükle işleri idare eden fesat adama delâlet eder. 431 . eşiyle arasında olan problemlerini çözer ve eşine karşı olan muhabbeti olağan üstü artar. yolculuğa çıkmaya veya malının yarısının zarar ziyan içinde rüya sahibinin elinden çıkmasına rüya delâlet eder. yolculuğa çıkmaya. zorlukla kazanılacak paraya işaret eder. bavul hazırlamak. Bazı tâbirciler. faiz. Bazı tâbirciler. kandırılmaya ve aldatılmaya delâlet eder. rüşvet gibi haram yolla para kazanmaya yorumlamışlardır. SIÇRAMAK Rüyada sıçramak. selâmete çıkmaya. o kimsenin ölmesine ve cenazesinin kaldırılmasına rüyayı yorumlamışlardır. Bilinmeyen bir yere seyahate çıkmak. sıkıntılı zamanında yakın dostlarından maddî ve manevî yardım görür. çok zengin olmaya rüya delâlet eder. o ölünün cehennemde olduğuna rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler.

endişe ve üzüntüden kurtulmaya rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler. Rüyada sığıra binmek. Rüyada sığırın kendisini boynuzladığını gören kimse. rüyada sığır görmeyi. Bolluk ve bereketli olacak bir sene geçirmeye. zengin olan bir kadınla evlenir veya ilişki kurar ve bu kadının malından çok faydalanır.c) indinde günahkâr olmaya delâlet eder. Rüyasında bir kimse bir sığırı kestiğini görse. Rüyada sarı sığır görmek. kısa zaman içinde bir evlâdı olur. Bekâr bir kimse rüyasında sığır saydığını görse. Rüyasında üzerine sığırın saldırdığını gören kimse. SIĞIRTMAÇ Rüyada sığırtmaç (sığır çobanı) görmek. sözleriyle. Rüyada yüzülmüş sığır görmek.SIĞINAK Rüyasında sığınağa girdiğini gören kimsenin. ilk giren sığır semiz ise. Rüyasında sığırın yanında buzağını gören bir kimsenin. büyük bir mirasa konar ve çok zengin olur. bolluk geçecek bir yıla. Rüyada sığır dövmek. sıkıntılı ve meşakkatli bir ömre delâlet eder. zengin. güzel huylu. SIĞIRCIK KUŞU Rüyada sığırcık kuşu görmek. Rüyasında sığırcık kuşu tuttuğunu gören bir kimse. başına birdenbire olacak bir olay gelir ve rüya sahibi bu tehlikeli olaydan fazla etkilenmeden kurtulur. Kıtlık içinde geçecek seneye. bazen hastalığa veya bir miras meselesi yüzünden münakaşa etmeye delâlet eder. Rüyada sığırların ardı arkasına gelmesi ve sayılarının da belli olması. yukarda anlattığımız tabiatta olan bir adamla bir iş yapar ve o adam tarafından aldatılır. Zayıf bakımsız sığır görmek. kıymetli geçerli bir san'at sahibi olmaya. takva sahibi olmaya. halk arasında itibar görmeye. ikincisi zayıf bakımsız sığırsa. ağır hastalığa tutulur veya rüya sahibine bir iftira atılır. ibâdetlerine önem veren bir kimseyle evlenir. rızkın bollaşmasına. hareketleri bir olmayan hilekâr adama işaret eder. akrabalardan gelecek kötülüğe delâlet eder. çeşitli şekilde yorumlanır. Allah-ü Teâlâ'nın (c. Meselâ: 2 tane sığır ard arda girse. hüsni niyeti temiz 432 . zengin olmaya. gelecek senelere ve o senelerin bolluk bereketine veya kıtlığına susuzluğuna delâlet eder. kıtlığa kuraklığa ve sıkıntılı geçecek bir yıla delâlet eder. mal ve mülkün artmasına yorumlamışlardır. SIĞIR Rüyada görülen sığırlar.

SIKILMAK Rüyasında kendisini sıkıntı içinde olduğunu gören kimse. geçimini kolaylaştırır. yeni iş bağlantıları yapmaya ve büyük miktarda para kazanıp zengin olmaya delâlet eder. meşakkatli zahmetli kazanılacak paraya ve bid'ât sahibi olan kimselerle ortak iş yapmaya rüya delâlet eder. ailesinde hiç kimseye sözünü dinletemez ve bu durum çok büyük üzüntülü olayların başlamasına neden teşkil eder. rüyanın tam ters olarak yorumlanmasına sebep teşkil eder. Şayet rüya sahibi talebeyse eğitim hayatında bir kere sınıfta kalacağına rüya delâlet eder. o yıl ki alacağı mahsulü bol olur. SIKMAK Rüyada bir nebadatı sıkarak. Rüyasında kendisinin sıkıca bağlanarak iyice sıkıldığını gören kimse.namuslu bir adamla ortak iş kurmaya. 433 . SINAV Rüyasında sınava girdiğini gören bir kimse. Bu olaylara sabır etmesi sonucunda Allahü Teâlâ (c. SINIF Bir kimse rüyasında bir okulda bulunduğunu ve sınıfta oturduğunu görmesi. günâhları yüzünden uyarılmakta ve doğru yola çağrılmaktadır. Talebe olan bir kimse rüyasında bir sınava girip sınavı kazandığını görse derslerinde başarılı olur ve istikbalde istediği arzu ettiği bir meslekte çalışır.c) kendisini mükâfatlandırır ve rızkını bollaştırıp. Bu tip rüyalar rüya sahibi için uyarıcı nitelik taşır. işlemiş olduğu günâhların kefaretini bu dünyada öder ve üst üstte başına kötü olaylar gelir. o kimsenin evlâdının okuyacağına ve ilim sahibi olacağına rüya delâlet eder. Bir çiftçi sığırtmaç olduğunu görse. SIKIYÖNETİM Rüyasında yaşadığı beldede sıkıyönetim ilan edildiğini gören bir kimse. yağ çıkarmak. Sınavı kaybettiğini görmek. meşakkatli olan bir olayın içine karıştırılır ve bu olay dostuyla arasının açılmasına neden teşkil eder. yakın bir dostu tarafından müşküllü.

Mal almak. Ayrıca rüya saribi korktuklarından emin olur.SIPA Rüyada sıpa görmek. rüyada sıpa görmek 6 şey üzerine tâbir olunmalıdır. Sırat köprüsüne girdiğini ve ayağının kaydığını gören kimse. şöhret olmaya. hayırlı evlâda ve çok zengin olmaya delâlet eder. sevinçli haber olmaya delâlet eder. erkek çocuk sahibi olmak. mertebe yükselmesi. SIR Rüyada sır olan bir sözün söylenmesi. Rüya sahibinin kendisi ile ilgili olmayan bir sırrı rüyada duyması pek hayra yorulmaz. şayet bekârsa çok iyi bir evlilik yapar.a) buyurmuştur ki. mevki. SIRA Rüyasında bir sırada oturduğunu gören kimsenin. Câfer-i Sâdık (r. bir günâh işler ve haktan ayrılır ayrıca haçta bulunan kimse sırat köprüsünden geçtiğini görse salimen haçtan döner ve orada etmiş olduğu duaların hepsi Allahü Teâlâ (c. Dünya âhiret hayatında ise arzu ettiği şeylerin tümüne sahip olacağına rüya delâlet eder. SIRMA Rüyasında sırma ile işlenmiş bir kaftan giyen kimse. yeniden evlenmek. SIRAT KÖPRÜSÜ Rüyada sırat köprüsü üzerinde durduğunu ve kolayca köprü üzerinde geçtiğini gören kimse âhiretteki halini görmüştür. zira bu rüya bir felâketli olayın olacağına ve rüya sahibinin başına olmadık işler açılacağına delâlet eder. ilim yükselmesine. 434 . Rüyada sırma ile işlenmiş elbise giymek.c) katında kabul olunur. SIRIK Rüyada sırık görmek. güzel istikbal. devlet kapısında olan işin halli. ilmi artar ve rüya sahibi halk arasında sözü sohbeti dinlenen bir kimse haline gelir. hilekâr bir kimsenin yapacağı kötülüğe delâlet eder. yolculuğa. duaları kabul olup cehennemden emin durumdadır. kandırılmaya ve aldatılmaya. rüya sahibinin sır olarak sakladığı bir olayın herkes tarafından duyulmasına delâlet eder.

borçları ödemeye. Başkasının sırtını görmek. SIVA Rüyasında evinin duvarlarına sıva yaptığını gören kimse. Bu rüyayı gören kimse.SIRT (Arka) Rüyada sırt görmek. rüyayı görme şekline göre yorumlanır. Rüyasında bir başkasının sidiği ile kendi sidiğinin karıştığını gören kimse birisiyle düşman olur ve birbirlerine hasım hale gelirler. Rüyasında sırtının kambur olduğunu gören kimsenin malı artar ve çocuk sayısı fazlalaşıp rüya sahibinin sorumlulukları çoğalır. mihnetten kurtulmaya veya günâhlardan kurtulmaya rüya delâlet eder. malını muhafaza eder ve parasını dikkatli harcar. Suya çişini yaptığını gören kimse zina suçu işler ve malını haram yollan harcar. nefret etmesine ve onun kötülüklerinden rüya sahibinin emin olmasına rüya delâlet eder. Rüyada sırtının yerinde olmadığını gören bir kimse ya eşinden boşanır veya kendisine destek olan bir büyüğünü kayıb eder. Şöyle ki. yakın akrabalarından biri ölür veya bir iftiradan dolayı hapsedilir. ailesinden mümkün mertebe uzaklaşmalı ve ancak özel günlerde bir araya gelmelidir. Rüyasında çişinin başkalarının üzerine sıçradığını gören bir kimsenin mevkisi çok yüksek ve sözü insanlar üzerinde tesirli olacak bir evlâdı olur. SİDİK Rüyasında sidiğini tutan bir adam. Rüyasında sırtına niteliğini bilmediği ağırlıkta bir yük konduğunu gören kimse. dini görevlerinde tembellik yapar ve kendine yakışmayacak işleri yapmaya devam eder. ne kadar iyilik yaparsa yapsın akrabalarından daima nankörlük ve kötülük görür. günahkâr veya katil olmaya yorumlanmıştır. kendi günâhlarının miktarını görür ve bu yüzden çok kötü durumlara düşüp başına olmadık felâketler gelir. sırtığı gördüğü kimseyle düşman olmasına. Sıtma olup yattığını veya sıtma terlemesine tutulduğunu gören bir kimse. Rüyada sidiğinin çok olduğun gören bir kimse rızkının çoğalmasına sebep olacak işler yapar ve çok zengin olur. Çişinde kan olduğunu gören bir kimse namahremi olmayan birisiylen ilişki kurar veya eşinden boşanır. yükü artar. Bu rüya bazı tâbircilere göre asi. Rüyasında sırtının ağrıdığını gören bir kimsenin. SITMA Rüyada sıtma hastalığına yakalanmak. Rüyasında sidik içtiğini gören 435 .

fazlalaşan büyüyen mala ve en sonundo bu malın elden gitmesine rüya delâlet eder. rüya uyarıcı nitelik taşımaktadır. kötü söz işitmeye ve erkek için hayli güçlükleri olan bir işi başarmaya delâlet eder. Rüyada sihir yapılması. Rüyada sigaralık görmek. ellerde siğil çıkmasını. rüya sahibinin eşiyle arasının açılması için yapılan büyüye işaret eder. SİHİR Rüyada görülen sihir. Hâmile bir hanım bu rüyayı görse.bir kimse. ilerde kendisine bakacak hayırlı bir evlât doğurur. Rüyasında büyük bir câmiinin mermerleri üzerine işediğini gören kimse.SİGARALIK Rüyada sigara içmek. Bekâr bir kimse rüyasında sigara içtiğini görse talibleri arasından yalnış bir seçim yapar. SİGARA BÖREĞİ Rüyada sigara böreği hazırlayıp pişirdiğini gören bir kadın. dargın olduğu bir arkadaşını af eder ve onunlan barışır. Ayrıca bu kimse dürüst kimseler hakkında kötü niyetler besleyip onları çok SİGARA . Bazı tâbirciler. o kişi dince küfür içinde olur ve hak yolundan ayrılıp bâtıl yola gider. Aile içinde olan lüzumsuz harcamalar engel olur ve tasarruflu bir ömür sürer. başarılması hayli güç olan bir işe atılmaya ve o işi hayli zorluklardan sonra rüya sahibinin lehine olarak sonuçlandırmaya rüya delâlet eder. kendisine kötülük yapan kişilerle birliktedir. üzüntülü ve endişeli günler geçireceğine rüya delâlet eder. sevdiği kimselerin kalplerini kırar. az üzüntü çekilecek bir olaya yorumlamışlardır. Bir kadın rüyasında sigara içtiğini görse. SİGORTA Rüyada sigorta olduğunu gören bir kimse. hayatını garanti altına alacak tasarruf yapar ve akılcı hareket eder. onlara kötü hareket edip onların kul hakkını üzerine alır. fitne ve gururdur. 436 . Bir kimse rüyasında sihir yaptığını görse. halk arasında rezil rüsva olur ve kimsenin yüzüne bakamaz hale gelir. SİĞİL Rüyada ellerde siğil olması veya çıkması. Rüyasında sihirli olduğun gören bir kişi.

rüya sahibinin mert dürüst bir kızla evleneceğine ve ilk çocuğunun erkek olacağına rüyası delâlet eder. SİLÂH Rüyada beline silâh takmak. hakkıyla satış yapıp helâl para kazanmaya ve rızkın bollaşmasına rüya işaret eder. malın zekâtını vermeye ve borçtan kurtulmaya delâlet eder. zalim olan birisinin devletin başına geçeceğine rüya delâlet eder. az kazanç getirecek işler yapamaya. mutlu ve huzurlu bir ömür sürer. Hasta bir kimsenin eline silâh alması. SİM Rüyada sim iplikle nakış işlemek. Ayakkabı veya benzeri olan terlik altı silmek ise. borç miktarınca ele para geçmesine işaret eder. rüya sahibinin ailesinden birisine büyü yapılır. hastalıklarından kurtulup sağlığına kavuşacağına. Rüyasında elinden silâhının zorla alındığını gören kimsenin elinden malı zorla alınır veya bulunduğu mevkiden zorla uzaklaştırılacağına rüya delâlet eder. SİLMEK . Bu büyü ailenin huzursuzluğu neden olur. Rüyada silâh yapıcısını görmek.SİHİRBAZ Rüyada sihirbaz görmek. Bazen de.PARLATMAK Rüyada bir eşyayı silmek. hayırlı bir yolculuğa çıkmaya ve bol kazanç getirecek işler yapmaya delâlet eder. Sihirbazın bir yiyeceğe sihir yaptığı rüyada görülürse. Yolcu olan bir kimse rüyasında elinde silâh olarak kendini görse sağ ve salim olarak yolculuğunu tamamlayıp evine döner. feraha çıkmaya ve sevinçli çok temiz haberler almaya işaret eder. eşiyle arasında çıkacak huzursuzluğa ve evinini saadetini gölgelemek isteyen gizli bir düşmanın varlığına delâlet eder. fitne ve fesad olan bir gizli düşmanın varlığına delâlet eder. hali vakti yerinde olan ve tatlı dilli güler yüzlü birisiyle evlenir. itibarlı ve sayılan sevilen insan olmaya delâlet eder. fakirlikten ve borçtan kurtulacak kadar mal sahibi olmaya ve düşmanın korkusundan emin olmaya delâlet eder. ilme. bekâr bir kimsenin eline rüyada silâh aldığını görmesi. Bekâr bir kimse simle işlenmiş bir kıyafet giydiğini görse. SİMİT Rüyada simit satmak. Yerleri silmek ise. üzüntüden kurtulup. Rüyada dükkânının içindeki olan malları silmek. Yatağına sihir yapıldığını görmek ise. bu rüya para 437 . güzel söz söylemeye. parlatmak.

Rüyada ağzına sinek girdiğini ve boğazına kaçtığını gören kimse bu gizli düşmandan -zarar görür. Rüyada sivrisinek öldürmek. Ebû Said Va'z (r. düşmanın şerrinden emin olmaya ve dostlarından rüya sahibine gelecek yardıma rüya delâlet eder. sinsi gizli düşmanın varlığına işaret eder. Rüyada simitçi görmek. Bazen de bu rüya şişman insanın zayıflamasına ve kilo kaybetmeye yorumlanabilir. hırsızlığa ve malında olan haset gözlere rüya delâlet eder. Rüyada sivrisinek tarafından sokulmak zayıf korkak düşmandan gelecek kötülüğe rüya işaret eder. hastalıklardan özellikle bağırsak hastalıklarından kurtulmaya rüya delâlet eder. Rüyada kulağa sinek kaçması. rüya sahibinıin namusuna dil uzatacak gizli düşmana delâlet eder. Rüyasında sinek yediğini gören kimse. Simit pişirmek ise. SİNEK Rüyada sinek görmek. Rüyada sivri sinek görmek. kötü söz işitmeye ve çok üzülmeye rüya delâlet eder. SİNEKLİK Rüyada sineklerden korunmak için evinin camlarına sineklik gerdiğini gören kimsenin düşmanları kahr olurlar ve rüya sahibi onların 438 . Bazen de bu rüya iyi bir tatile. helâl paraya ve az miktar ele geçecek mirasa ve hediye almaya delâlet eder. Rsüyada göze sinek girmesi. SİNEMA Rüyasında kendisini sinemada bir fiJm seyrederken gören kimse. rüyayı görmek şekline göre değişik olarak tâbir olunur. yolculuğa çıkmayada delâlet eder. bir kimse rüyasında malının veya yiyeceğinin üstüne sineklerin üşüştüğünü görse. Rüyada zayıf küçük sinek görmek. Şöyle ki.a) demiştir ki. neş'eli bir ömür sürer ayrıca çok sevdiği bir arkadaşından haber alır ve rüya sahibi çok sevinir. çok az iyilik görmeye delâlet eder. bir ahbabın. Rüyada simit yemek. Çünkü simitçi alnının teriyle para kazanan adamdır.tasarrufuna delâlet eder. SİNÂMEKİ Rüyada sinameki otu toplayıp kaynatmak ve suyunu içmek. yeni bir işe başlamaya ve o işi hayırlı bir şekilde sonuçlandırmaya delâlet eder.. düşmanına galip gelir ve ondan kendi malından onun çalmış olduğu mal kadar mal alır. hakiki dostun edeceği gizli yardıma ve sıkıntıdan üzüntüden kurtulmaya rüya delâlet eder.

yakın zamanda alınacak habere ve bu haberden sonra meydana gelecek sevindirici olaylara rüya delâlet eder. Rüyada sinirlerinin düzeldiğini görmek ise. eğer hasta ise ömrü nihayet bulur ve rüya sahibi vefat eder. Bazen de rüya sevinçli bir habere ve bir dosttan mali yardım görmeye de yorumlanabilir. istikbal için iyi yatırımlar. yalancı olan birisinin sözüyle üzüntü duymaya veya sıkıntılı günlerin ardından gelecek olan ferah günlere rüya işaret eder. rızkın azalmasına iş bozukluğuna delâlet eder. rüyanın tam ters olarak yorumlanmasına neden teşkil eder. Bazı tâbirciler. Rüyasında bir kimse çok sinirlendiğini görse. 439 .kötülüklerinden emin olur. hâmile kadınının erkek çocuk doğurmasına. düşmana galip gelme ye müşkülatı çok olan bir işin hayırla sonuçlanmasıdır. SİNÜZİT Rüyada sinüzit olmak. tasarruflar yapmaya ve geleceğin rahat ve huzurlu olacağına rüyayı yorumlamışlardır. mevki yükselmesine ve yeni bir işe başlamaya rüya işaret eder. yeni iş. düşmandan emin olma. düşmanlardan korkulardan emin olmaya ve sık sık kötülük eden bir akrabanın kendi kazdığı çukura düşeceğine rüya delâlet eder. iş teklifi almaya. baba veya koca tarafından olan akrabalarından dedikodulu haber alır ve çok üzülür. iş sahibi olan bir adamın çok kazançlı olacak yeni bir işe girmesine yormuşlardır. SİPER Rüyada siper kazıp içine girmek. Bunlar. siper kazmayı. Sinirlerin kuruması. SİPAHİ Rüyada atlı olan sipahiyi görmek. saklanmak. Rüyada siper dört vech ile tâbir olunur. Ayrıca rüyada sipahi görmek bazı yorumculara göre. SİNİR Rüyasında sinirlerinin kesildiğini gören kimsenin işi dağılır. SİNCAP Rüyada sincap görmek.

kuvvetli dostlar edinmeye ve o dostlardan gelecek iyiliğe rüya işaret eder. rüyada sirke içilmesini. SİRKE Rüyada sirke ile ekmek yemek. maddî ferahlığa ve sıkıntılardan üzüntülerden kurtulmaya rüyayı yorumlamışlardır. Rüyada sirke içmek. şayet içki içiyorsa veya içki müptelâsı olan bir yakını varsa. fitne ve fesat olan bir kimsenin iftirasına uğrar. riyakâr. Bazı tâbirciler. Allah-ü Teâlâ'dan (c. rüya sahibinin yalancı. Hapiste yatan veya hâmile olan bir kimse rüyasında sirke içtiğini görse.SİSMOGRAF Rüyasında üzerine sis çöktüğünü gören kimse.c) korkmasını ve işlemek üzere bulunduğu günâhlarından vazgeçip doğru yola gitmesini rüya sahibine öğütlemişlerdir. menfaatperes dostlar edindiğine ve bu kişiler yüzünden vaktini boşa harcamakta olduğuna rüya delâlet eder. içki illetinden kurtulup tevbekâr olur ve kendisi ve bütün insanlar için hayırlı olan Allahü Teâlâ'nın rızâsını kazanmış olan salih kullarının yolundan gitmeye başlar. 440 . sıkıntıya ve zulme işarettir. dince takva sahibi olmaya ve imanın gürleşmesine işaret eder. yeni bir emlak alacağına veya kısmetli bol kazançlı bir işe gireceğine rüya delâlet eder. Rüyasında sis ölçmeye yarayan sismograf aletini gören kimsenin. SİROZ Rüyada siroz hastalığına yakalandığını gören bir kimse. rızkın bollaşmasına. rüya sahibinin dünya hayatına önem verip âhireti unuttuğuna rüya işaret eder. SİTE Rüyada site içersinde kendini gören kimsenin. Zira sis rüyada kötülüğe. hapis olan tez zaman içersinde hapisten kurtulur hâmile kadın ise bereketli kısmetli bir kız çocuk doğurur. rüyasında üzerine sis çöktüğünü gören kimsenin. SİS . Bazı tâbirciler. kendi kendisiyle hesapiaşıp hatalarından vazgeçeceğine rüyası delâlet eder. ailede olacak bir münakaşadan bütpn aile ilişkilerinin bozulacağına ve rüya sahibinin bir müddet huzurunun kaçacağına rüya delâlet eder. Rüyada site yani üst üste yapılmış bina görmek.SİRK Rüyada sirk görmek veya sirkte çalışmak. Rüyada sirkte bulunmak.

O kişi yaptıklarından pişman olup rüya sahibinden özür diler. günâhlarına tevbekâr olur ve doğru yolu bulup kötü huylarını rüya sahibi terk eder.SİVİLCE Rüyasında içi irin dolu olan sivilcenin vücudunda çıktığını gören kimsenin. malındaki haramı ayıklayıp helâl yemeğe başlar demişlerdir. hakkında edilen dedikoduları öğrenir ve bir zaman için üzüntü duyup rüya sahibinin canı sıkılsa da bir müddet sonra o duygularından kurtulup feraha çıkar. Rüyada soba yakmak. SKANDAL Rüyada adının bir skandala karıştığını gören kimse. SİVRİBİBER Rüyada sivri yeşil biber yemek veya görmek. SOFA Rüyada kendisini genişçe bir sofa da bulunduğunu gören kimse. Bazı tâbirciler. Rüyada sobacı görmek. Rızkı bollaşır evinin bereketi artar. ticaretle uğraşan bir adam rüyasında soda kullandığını görse. 441 . malının çoğalacağına nimet ve hayrın rüya sahibinin üzerine olacağına rüya delâlet eder. sıkıntılarından kurtulup kısa zaman içersinde feraha çıkar ve ibâdetlerini daha muntazam yerine getirmeye başlar. Rüyasında sobacı ile konuştuğunu gören bir kişi. tâbircilere göre iftiradan kurtulmaya az miktar ama sıkıntıdan kurtulup feraha çıkacak kadar paranın umulmadık yerden rüya sahibinin eline geçeceğine rüya delâlet eder. sıkıntılarından kurtulup feraha çıkar. SODA Rüyada soda kullandığını gören kimse. Vücuttan çıkan sivilcenin patlayıp içinden irin aktığını gören kimse. nasihatları tutmayıp rüya sahibinin başının derde gireceğine rüya delâlet eder. SOBA Rüyada soba borusu ve soba görmek. kendisi hakkında dedikodu eden bir gizli düşmanına galip gelir. Ayrıca malının zekâtını verip malındaki haram parayı ayırıp rüya sahibi helâl para yemeye başlar. âşık olup birisine bağlanmaya ve bir müddet üzüntü çekmeye rüya delâlet eder. gençlerin arasını bulan çöp çatan kimseye rüya işaret eder.

kayıb malının bulunacağına rüya delâlet eder demişlerdir. ni'met bollaşmasına. hayra. Ev hanımı olan birisi rüyasında soğan soyduğunu görse. hayırlı yolculuk yapmaya ve Allah-ü Teâlâ (c. Bekâr bir kız rüyasında sofra da oturduğunu görse. yemek ise rüyanın şerre yorumlanmasına neden olur. iyilik yapmaya cömert olmaya ve bu yüzden Allahü Teâlâ katında iyi mertebeler edinmeye rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler. Bir kimse yazın iyice ısınıp. zengin bir adamla evlenip hayli mutlu olacağı bir evlilik yapar. Rüyada soğan kokusu duymak. o kadın kısmetli bir evlâd doğurur ve bu çocuktan ihtiyarlığında çok menfaat görür. SOĞAN Rüyada soğan görüp yememek. gizli olan sırların meydana çıkmasına ve aile efradı tarafından rüya sahibinin dışlanmasına rüya delâlet eder. 442 . kısmetli evlilik yapmaya. rızk azalmasına işaret eder. Rüyasında yolculuğa çıkıp soğan yediğini gören kimse. fakirliğe. SOĞUK HAVA Rüyada insanın soğuk havaya maruz kalması. ömür uzunluğuna ve iyilik yapmaya delâlet eder. Rüyada yeşil soğan. kocasının yeni bir işe girip o işten meşakkatli kazanç kazanacağına rüya delâlet eder. zenginliğe. davete gitmeye.c) tarafından meydana gelecek feyiz ve berekete rüya delâlet eder.SOFRA Rüyada genişçe bir sofra görmek. Rüyada sofra bezi görmek. Sofra başında tanınmadık kimseleri rüyasında gören kimse. Hâmile bir kadın bir sofranın başına otursa. Rüyada sofra kurmak. rüyasında soğuk havada donduğunu gören kimsenin. Rüyada soğan soymak. elden çıkacak mal miktarına nisbet eder. Rüyasında zorla bir sofranın başından kaldırıldığını gören adamın işleri bozulup rüya sahibi sıkıntı içersine düşer. sıhhatli ve bol kazançlı olarak geçecek bir iş yolculuğuna çıkar. yeni dostlar edinir ve bu dostları sayesinde yeni işler yapıp halk arasında itibar kazanır. hayırlı olacak işe ve meşakkatli kazanılacak mal nisbetine rüya delâlet eder. Hasta bir kimse rüyasında soğan yerse hastanın öleceğine rüya işaret eder. hayır hasenat işlemeye. daha sonra soğuk havada donduğunu rüyasında görse faydalı ilim sahibi olacağına ve bu ilim sebebiyle maddî yönden ferahlayacağına rüya delâlet eder.

SOHBET ETMEK Rüyada sohbet etmek; yeni dostlar edinmeye ve ilim öğrenebileceği kimselerin sohbetlerine katılmaya rüya delâlet eder. Hasta olan bir kimsenin rüyasında yabancı birisiyle sohbet etmesi ona zarar verecek bir doktora gidip yanlış ilaçlar kullanacağına rüya delâlet eder. SOKAK Rüyasında bilmediği, yabancı olduğu bir sokoğa girdiğini gören kimse; doğru yoldan ayrılıp kötü yola sapar veya yalan yere şahitlikte yapabilir. Ayrıca bu rüya yemin bozmaya ve kefaret borcu yüklenmeye de yorumlanabilir. Rüyada sokak sokak dolanıp bağıran kimseyi görmek; vaiz birisinden söz dinlemeye ve faydalı ilim öğrenmeye delâlet eder. Meslek sahibi olan bir kimse yabancı olduğu bir sokağa rüyasında girdiğini görse; işyeri olarak kullanacağı yeni bir gayri menkul alır. Rüyada sokağa terk edilmiş çocuk görmek ve o çocuğu almak kimsesizlere yardım etmeye ve Allah-ü Teâlâ (c.c) katında çok sevap kazanmaya rüya delâlet eder. Rüyada sokağın başına dikilip sonuna kadar görmek ve yürümek halk arasında tanınmayan, gizli düşmanı kahr etmeye ve manevî ferahlığa kavuşmaya rüya delâlet eder. SOKMAK Rüyada zehirli bir hayvan tarafından sokulmak; gizli düşman tarafından kötülük görmeye veya rüya sahibi kendisi için çok zararlı olacak mahsurlu ve kötü bir duruma düşeceği bir işe girer. Ve bu işin sonucunda korkunç derecede maddi ve manevî zarara uğrar. SOL-SOLAK Rüyada solak olduğunu gören kimsenin; dünya hayatı için çok iyi işler yaptığına fakat âhireti için hiç bir şey yapmadığına rüyası delâlet eder. Rüyasında sol eliyle yemek yediğini gören kimse; malına haram katar ve hatta faiz yemektedir diyebiliriz. Bazı tâbirciler, sol elle rüyada yemek yemeyi; yetim malı yemeğe veya rüşvet almaya yorumlamışlardır. SOLUMAK Rüyada derin derin solumak; mide rahatsızlığı çekip kısa sürede sağlığın düzelmesine rüya delâlet eder. Rüyada güçlükle solumak; kötü iş yapmaya ve bu iş yüzünden sıkıntı çekmeye ve halk arasında kötü şöhretle tanınmaya rüya delâlet eder.
443

SOLİST Rüyada solist olduğunu ve şarkı söylediğini gören kimsenin; arkasından dostlarının dedikodu ettiklerine rüya delâlet eder. Rüyada astsolist olmak; şöhrete ve bol paraya ayrıca da halk arasında kötü şöhret yapacak olayların içine girmeye rüya delâlet eder. Rüyada solist olarak bir gazinoda çalıştığını gören bir kadın; ailesinin haberi olmadan kendisine zarar verecek işler yapar ve hayli sıkıntılı üzüntülü günler geçirir. SOLUCAN Rüyada solucan görmek; kötü huylu olan gizli düşmanın varlığına delâlet eder. Rüyada solucan öldürmek; gizli düşmanı yenmeye ve o düşmanın Ebû Cehil gibi kendi kazdığı kuyuya kendisinin düşmesine rüya delâlet eder. Kir-mani rüyada toprağı kazıp.solucan çıkarmayı topraktan kazanılacak mala yorumlamıştır. Toprak üzerinde birçok solucanın bir araya toplandığını görmek; feyiz ve berekete delâlet eder. Rüyasında ağzından ve burnundan solucan çıktığını gören kimse; kötü söz söyler ve bu söz yüzünden sevdiği kimselerle arası açılır, aile huzuru kaçar. Rüyada solucan görmek 4 şey üzerine tâbir olunur. Mal, kötü söz, düşmanı kahr etme, yalan yemin etmek. SOLUNGAÇ Rüyada balığın solungacı gibi solungaçları olduğunu gören kimse; muhit değiştirir ve yeni muhitine rüya sahibi kısa süre içersinde intibak eder. Rüyada balığın solungaçlarını görmek; meşakkatsiz kazanılacak büyük paraya ve maddî ferahlığı rüya delâlet eder. Rüyada balığın solungaçlarını koparıp atmak; yolunda giden işin düşünülmedik olaylar yüzünden sekteye uğramasına ve haset düşmanın varlığına rüya delâlet eder. SOMYA Rüyada somya üzerinde (döşeli olmayan) oturmak; mali yönden sıkıntıya düşmeye, tüccar için iflâs etmeye, ev hanımı için lüzumsuz harcamalar yapıp maddî sıkıntıya düşmeye rüya delâlet eder. Çok güzel dayalı döşeli somya üzerinde oturmak ise; bekâr için iyi evlilik yapmaya, talebe için tahsil hayatında başarılı olmaya tüccar için bol kazançlı yeni işe, çiftçi için bereketli olacak bir yıl geçirmeye, ev hanımı için evindeki huzursuzluğun gidip mutlu olmasına ve evine yeni eşyalar almasına rüya delâlet eder.

444

SONAR Rüyada sonar aletinden bakmak; altıncı hissin çok kuvvetleneceğine ve rüya sahibinin isabetli seçimler yapıp istikbali için iyi yatırımlar yapacağına rüya delâlet eder. SONBAHAR Hasta bir kişi rüyasında kendisini sonbahar mevsiminde görse; hastalığının artacağına rüya delâlet eder. Fakat rüyasında sonbahardan çıkıp yaza veya ilkbahara girdiğini görse; hastalıklardan kurtulup şifaya kavuşacağına rüyası delâlet eder. Rüyada sonbahar mevsimi; işlerdeki güçlüğe, hastalanmaya veya aile içinde oluşacak huzursuzluğa ve kötü söze de yorumlanabilir. SONDA Rüyada sonda taktırmak; hayırsız akrabadan kurtulmaya ve rüya sahibinin elindeki haram malın çıkmasına veya rüya sahibinin kötü huylarından kurtulup hayır hasenat işleri yapmasına rüya delâlet eder. Böbreklerinden rahatsız olan bir kimse sonda taktırdığını görse; Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) yardımıyla kısa süre zarfında hastalığından kurtulup sıhhatine kavuşur. Rüyasında sonda aleti satın aldığını gören kişi; yukardaki rüyanın tam tersi olarak böbreklerinden rahatsızlanır ve uzun süreli bir tedavi dönemine girer. SOPA Rüyada sopa ile dövülmek; kuvvet almaya düşmana galip gelmeye ve maddi yönden feraha çıkmaya rüya delâlet eder. Rüyada sopa dört şey üzerine tabir olunur. Kuvvet, güç, vefalı dost ve asil olan düşmana. Rüyada sopa ile başkasını dövmek ise; dövenin dövülene yapacağı yardıma dostluğa ve vefalı davranışa rüya delâlet eder. Rüyada başkasına sopa göstermek; dokunaklı söz söylemeye ve düşmanı kahr etmeye rüya yorumlanır. SOS Rüyada pişmiş yemek üzerine sos dökmek; faydalı iş yapmaya, kederli, sıkıntılı günlerin bitmesine rüya delâlet eder. Rüyada çiğ et üzerine sos dökmek; kan dökülmesine, çok büyük üzüntü duyulacak olayların olmasına rüya delâlet eder. Bazen de bu rüya trafik kazası geçirmeye de yorumlanmıştır.

445

SOSİS Rüyada çiğ sosis; yakın akrabanın başına gelicek kötü olaya ve o olaydan rüya sahibininde etkilenmesine rüya delâlet eder. Rüyada sosis pişirmek; ev hanımı için kocasından saklı yapmış olduğu bir işin açığa çıkmasına ve hatalarının rüya sahibinin yüzüne vurulmasına rüya delâlet eder. SOSYETE Rüyasında sosyeteye katıldığını gören kişinin; dünyevî hayatına ve gösteriş yapmak uğruna evindeki huzursuzluğa neden olduğu rüya delâlet eder. Rüyada sosyete toplantılarına katılmak; boş işler yapmaya ve rüya sahibinin kendisine zararlı olacak kişilerle dostluk etmekte olduğuna rüya işaret eder. SOYAĞACI Rüyada soyağacını çizdiğini gören kişinin; soyundan ilerde âlim, ilmi ile amej edecek şöhretli bir kimse çıkacağına rüyası delâlet eder. Rüyada soyağacı çizmek; rüyanın hayra yorumlanmasına delâlet eder. Rüyasında soyağacının daha evvelinde yıldız parladığını gören kişinin; birkaç kuşak evvelinde bulunan bir velinin yüzü suyu hürmetine günâhlarının af olunacağına rüya delâlet eder. SOYGUN - SOYGUNCU Rüyada soygun yaptığını gören kişinin; yetim malı yediğine, malına haram karıştığına veya bilmeden üstüne kul hakkı aldığına rüyası işaret eder. Rüyada görülen soygun veya soyguncu; bilinmedik yerden gelecek paraya, rızka, ömür uzamasına veya yeni evlilik yapmaya da yorumlanabilir. SOYUNMAK Rüyasında halk arasında avret mahallinin görüleceği bir şekilde soyunduğunu gören kimsenin; gizli sırlarının açığa çıkacağına ve halk arasında rezil rüsvan olacağına rüya delâlet eder. SÖĞÜT AĞACI Rüyasında söğüt ağacı gören kimsenin; ömrünün uzamasına, hayır duâ almasına ve çevresinde bulunan ihtiyaç sahibi kimselere yapacağı iyiliklere rüya delâlet eder. Rüyada söğüt ağacı görmek; kendisine gizli düşman olan fakat dost görünen kişiye muhalefet eden adama veya yanlış işler yapan kimseye rüya işaret eder.
446

SÖKMEK Rüyada evinin duvarındaki bir şeyi (tahta, çivi) vb. bir şeyi söktüğünü gören kişinin; başındaki olan bir musibetten kurtulacağına rüya delâlet eder. Şayet rüyasında evinini kapısını söküp attığını bir kişi görürse; o kimsenin eşiyle arasının açılacağına hatta evliliğinin sona ereceğine rüya işaret eder. Rüyasında iş yerinde bazı şeyleri söküp attığını gören bir tüccar; elemanlarından bazılarını işten uzaklaştırabilir. Yalnız bu rüya sahibi dikkatli olmalıdır. Çünki faydalı ve iyi niyeti olan bir elemanında bu hareketi sonucunda ka-yıb edebilir. Rüyasında evinin duvarlarında kötü bir görünüşü olan bir şeyi söküp yerine yenisini taktığını gören bir kimse ya yeni bir işe girer veya yeni bir eve taşınır. SÖMESTR Rüyasında neş'eli bir şekilde sömestr tatiline çıktığını gören bir talebe güzel bir karne alır ve eğitim hayatında başarılı olacak atılımlar yapar. SÖNDÜRMEK Rüyada ateşi söndürdüğünü gören kimse; kin beslediği birisiyle münakaşa yapar ve düşmanı üzerine galip gelir. Bazı tâbirciler, ateş söndürmeyi bid'ât işlemeye ve günahkâr kimselerle oturup kalkmaya da yorumlamışlardır. SÖVMEK Rüyada sövmek; şayet rüya sahibi tarafından yapılırsa kötü söz söylemesine, başkası tarafından sövülmek ise; rüya sahibinin kötü laflar işitmesine rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler, rüyada sövülen kişinin söven üzerinde olan hakkına rüyayı yorumlamışlardır. Rüyada itaat edilmesi gereken kimseye, yakınına sövdüğünü gören kimsenin ana babasına asi olup Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) katında günahkâr olmasına rüya delâlet eder. Rüyasında tanımadığı bir kişinin kendisine sövdüğünü gören kişi; düşmanlarına karşı muzaffer olur ve kendisine daha evvel iftira etmiş olan bir kişinin karasının ve kötülüğünün halk tarafından bilinmesine rüya delâlet eder. SÖĞLENMEK Rüyasında kendisine ailesi tarafından veya bir büyüğü tarafından söğlenildiğini gören bir kişi; hataları için uyarılır. Rüya sahibi bu uyarıları dikkate almalı ve hareketlerine özen göstermeli hata yapmamalıdır.
447

Rüyasında başkalarına (tanımadığı) kişilere söğlendiğini gören kimse; etrafına öğüt verici ve yol gösterici bir kişi haline gelir, halk arasında sözü ve sohbetinin güzelliğiyle şöhret bulur. SÖZDEN DÖNMEK Rüyasında sözünden döndüğünü gören kimsenin; döneklik etmesine dininde meydana gelen bozukluğa ve ailesinde bulunan kişilerle arasının açılmasına rüya delâlet eder. SÖZ VERMEK Rüyasında bir kişinin diğer bir kimseye söz vermesi; söz verenin söz verdiği miktarda karşısında olan kimseye borçlanmasına rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler, rüyasında söz verdiğini ve sözünü yerine getirdiğini gören kişinin; imanının güzelliğine ve inancının sağlamlığına rüyayı yorumlamışlardır. Rüyasında kendisine olmayacak bir şey için söz verildiğini gören kişi; yakın süre zarfında şayet üzerinde kul hakkı varsa kurtulur ve feraha çıkar. SPERM Rüyasında spermlerin sayısının laboratuvarda sayıldığını gören; erkeğin şayet çocuğu olmuyorsa, eşi gebe kalır. Ayrıca bazı tâbirciler bu rüyayı kısır kadının gebe kalmasına, iktidarsız olan erkeğinde erkekliğine kavuşacağına yorumlamışlardır. SPİKER Rüyasında spikerin konuştuğunu ve ondan söz dinlediğini gören kişi; yakın zaman zarfında halk arasında tanınacağı bir olayların için girer bu olaylar kendisine maddî ve manevî yönden ferahlık kazandırır. Rüyasında spiker olduğunu gören kimsenin; hitabet san'atı güzelleşir ve arkadaşları arasında tanınan birisi haline gelir. SPOR Rüyada hasta bir kimsenin spor yaptığını görmesi; sıhhatinin düzeleceğine ve sağlığına kavuşacağına rüya delâlet eder. Rüyasında spor yaptığını gören kimsenin; çok emekler sonucunda büyük başarılara ulaşacağına rüya delâlet eder. Ayrıca parlak iş teklifi almaya ve bol kazanç sağlamayada rüya yorumlanabilir. Rüyasında erkek çocuğunun spor yaptığını gören kişinin; çocuğunun ilerde sağlıklı ve sağlam karekterli bir kimse olacağına rüya delâlet eder.
448

SPREY Rüyada sprey kullanmak; gösteriş düşkünü olmaya ve yalan haberler yüzünden huzurunu kaçıran adam rüya delâlet eder. Rüyasında sprey sıktığını kullandığını gören bir hanım, yaşantısına bir düzen getirip olumsuz hareketlerini düzeltir. STAD Rüyada bir stadta bulunduğunu ve yapılmakta olan yarışlara katıldığını gören kimse; istikbâldeki amaçlarına başarıyla ulaşır ve hayatında önemli işler yapar. Rüyasında stadta bulunduğunu ve bağırdığını gören kişi; streslerinden kurtulup sevince ve ferahlığa kavuşur. STEPNE Rüyasında stepne kullandığını gören kişi; ummadığı, beklemediği bir dostundan yardımlar görür, hayır ve hasenat işlemeye özen gösterir. Ayrıca önemli müşkülatlarına çözüm getirir. STOK - STOKÇU Rüyada olmayan bir malı stokladığını gören kişinin; malına haram kattığına ve kötü yollardan kazanılmış malın birikimini yaptığına rüya delâlet eder. Rüyada stok yapmak veya stok yapan stokçuyu görmek; rüyanın rüya sahibi için uyarı niteliği taşıdığına delâlet eder. Zira rüya, kul hakkına, haram mal yemeye ve kötü yoldan kazanılmış paraya yorumlanır. SU Rüyada su çeşitli şekilde tâbir olunur. Şöyle ki: Rüyasında bağ bahçe suladığını gören bir kimsenin, hanımının hâmile kalacağına ve geçiminin düzelip rızkının bollaşacağına rüya delâlet eder. Rüyada çok susadığını ve su içtiğini gören; bir kimsenin kalbine hidâyet nuru doğar, fakirliği gider, zengin olur ve ailesindeki olan çoluk çocuğu bir araya toplanıp birlik ve beraberlik içersinde hareket ederler. Rüyasında içtiği suyun önce tatlı daha sonra tuzlu hale dönüştüğünü gören kimse; dininden ayrılıp sapıklığa düşer ve hem dünyevî hemde uhrevî hayatını kayıb eder. Bu rüya sahibi dikkatli olmalıdır. Rüyasında su dolu kabı yüklendiğini gören kimse; fakirse mal kazanır, bekârsa iyi bir evlilik yapar veya evli ise hanımı hâmile kalıp kısmetli bir çocuk doğurur.
449

Rüyada yeşil renkte olan bir su görmek; meşakkatli bir yolculuğa çıkmaya ve bu yolculukta zorlukla kazanılan mala rüya delâlet eder. Rüyada siyah su içmek veya görmek; haram mal yemeye, hastalığa özellikle göz hastalığına tutulmaya rüya delâlet eder. Rüyada elbisesinin temiz su ile ıslandığını gören bir kimse; hayırlı bir yolculuğa çıkar ve mali yönden ferahlığa kavuşur. Şayet rüya sahibi borçlu ise, borçlarından kurtulup selâmete çıkar. Yalnız elbisenin pis su ile ıslanması; rüyanın şerre yorumlanmasına, malca ziyana uğramaya ve iftira atılmasına delâlet eder. Rüyada tatlı su içmek; helâl rızka, bekâr kimse için iyi evlilik yapmaya ve ölümcül bir hastanın sıhhatinin düzelmesine rüya delâlet eder. Rüyada suyun taşıp sele dönüştüğünü ve zarar ziyana sebep olduğunu görmek; fitne fesat işleriyle uğraşan adamın rüya sahibine ve çevresine kötülük etmesine rüya delâlet eder. Rüyada bir kaptan su dökmek; malın elden çıkmasına ve dökülen su miktarınca zarara uğramaya rüya işaret eder. Hasta bir kimse suda boğulduğunu rüyasında görse; tutulmuş olduğu hastalıktan kurtulamayarak ölür. Rüyasında durgun bir suya bakarak orada kendi yüzünü seyir eden adam; ailesine ve dostlarına iyilik eder ve Allâh-ü Teâlâ (c.c) katında büyük sevablara nail olur. Rüyasında çok susadığını ve etrafında olanlardan yalvar yakar bir halde su istediğini gören kimse; insanlar arasında yalan söz söyleyerek kovuculuk yapar ve üzerine kul hakkı geçer. Bu rüyanın sahibi derhal tevbekâr olup doğru söz söylemeli yalanı terk etmelidir. Zira kötülüklerin anası yalan sözdür. Rüyasında deniz suyu içtiğini gören kimse; ailesinde olan birisinin davranışları yüzünden büyük üzüntülere düşer. Rüyada akıntısı olmayan suyu veya akan suyu bir yere toplamak; hapse girmeye, haram yolla kazanılmış mal birikimi yapmaya delâlet eder. Rüyada tuzlu su; geçimi zorlukla temin etmeye, sarı su; hastalığa tutulmaya, siyah su; evin harab olmasına ve eşiyle rüya sahibinin tartışacağına hatta boşanacağına rüya yorumlanır. Rüyada acı su içmek; acı haber almaya ve çok büyük üzüntü duymaya delâlet eder. Rüyada sıcak su içmek; çok şiddetli sıkıntı ve üzüntü geçirmeye yorumlanır. Yeni evli bir kişiye içi su dolu bir bardak verilmesi; bir evlâdının olacağının habercisidir. Rüyada suyu emerek içmek; sıkıntıya, düşmanın zulmüne ve acı haber almaya delâlet eder. Bir kimse rüyasında evinin içinde suyun yayıldığını görmesi; ev huzurunun güzelleşeceğine rüya delâlet eder. Hasta bir kimse rüyasında ağzına damla damla su verdiğini görmesi; hastalığından kurtulacağına delâlet eder.

450

SU AYGIRI Rüyada su aygırı görmek; gizli düşmana ve su aygırını yenmek düşmana galip gelmeye delâlet eder. Bazı tâbirciler, su aygırını kısmetli işe, evlâda, maddî ferahlığa da yorumlamışlardır. SU SATICISI Rüyada görülen sucu; takva ve iyilik sahibi olan kimseye delâlet eder. Rüyada sucu görmek; ilim sahibi olan bir kimseden rüya sahibinin faydalanmasına ve yardım görmesine delâlet eder. Rüyada görülen sucu; âlim, vaiz, sözü sohbeti dinlenen iyi dosta, mal saklamayı kendi için namus borcu kabul eden, emin, sözüne güvenilir adama delâlet eder. SU DEĞİRMENİ Buğday gibi tahıl ürünlerini üreten su değirmenini görmek; mahkeme kanalıyla hak edilen hakkı almaya, yeni kazanca, yeni çocuk sahibi olmaya, mal birikimi yapmaya ve zirâat ürünlerinin bereketine delâlet eder. Bazı tâbirciler, su değirmenini; meşakkatli üzüntülü geçen günlerin ardından gelen iyi, güzel günlere yorumlamışlardır. SU İBRİĞİ Rüyada su ibriği görmek; âhiret ve dünya hayatı için rüya sahibine yardımcı olan yakın dosta delâlet eder. Rüyada su ibriğinden su döken adam görmek; Kur'ân-ı Kerîm okuyan kimseye, zikir çekmeye, borçları ödemeye veya çok hasta yakının ölüm haberini almaya delâlet eder. SU ÇİÇEĞİ Rüyada su çiçeği hastalığına yakalandığını görmek; çocuk hastalığı haberi almaya delâlet eder. SU KABI - SU KUYUSU Rüyada su kovası görmek; hile yoluyla, düzenbazlıkla başkasının malını elinden alan hilekâr adama delâlet eder. Hanımı hâmile olan bir kimse su kovasını kuyuya sarkıttığını görse; karısı erkek çocuk doğurur. Hapiste olan bir kimse kuyudan su kovasıyla su çektiğini rüyasında görse; hapislikten kurtulup hürriyet kavuşur. Rüyasında su dolu bir kova eline verildiğini gören kimsenin hastası varsa o iyileşir veya ummadığı bir yerden eline büyük bir miktar para veya kıymetli bir mal geçer. Rüyasında kova ile bir başka kaba su doldurduğunu gören kişi mal
451

birikimi yapar ve bu biriktirmiş olduğu maldan ilerde çok faydalanır. Rüyada su kuyusu; neş'eli dosta, güler yüzlü kadına ve onunla dost olan iyi huylu ahlâklı adama delâlet eder. Rüyada su kuyusunun dolup taşması artan mala, o bölgede yaşanacak üzüntülü hasar verecek olaya (sel gibi) veya çok şiddetli bir şekilde ağlamaya delâlet eder. Rüyada suyu bulunmayan kuyu üstüne oturma; hilekâr bir adamla yapılacak iş ortaklığına ve ondan gelecek zarara rüya delâlet eder. Rüyada kuyunun suyunun çekildiğini görmek; iflâs etmeye veya ömür tükenmesine delâlet eder. Rüyada kuyunun yıkılması; yuvanın yıkılmasına veya eşin ölmesine delâlet eder. Rüyada sürekli bir şekilde su çekilen bir kuyu görmek; tükenmez kısmete, mala ve bereketli, kısmetli evlâda delâlet eder. Rüyada su kuyusuna sarılmak, ondan su çekip içmek; alim bir zât'a talebe olup ondan ilim öğrenmeye, Kur'ân-ı Kerîm okumaya veya namaz borçlarını eksiksiz olarak yerine getirmeye rüya delâlet eder. Rüyada su kuyusuna inip ondan su çıkardığını gören bir kimse; zorluklarla karşılaşacağı meşakkatli ama çok bereketli bir mala, paraya sahip olur. Rüyasında su kuyusunun suyunun bulanık olduğunu gören kişi; hayli karışık olan bir işe girer ve bu iş kendisini bir hayli üzer. SUBAY Rüyada subay üniforması giymiş bir adam görmek; düşmandan emin olmaya veya üzüntülü bir telefon konuşması yapmaya delâlet eder. SU BÖREĞİ Rüyada su böreği pişirip yakınlarına yedirmek; bir miktar para tasarruf edip onu yakınlarına yardımda kullanmaya veya eve kısmetli misafirlerin ziyarete gelmesine rüya delâlet eder. SU KABAĞI Rüyada su kabağı görmek ehli beytten olan kimselerle dostluk etmeye, ilmiyle amel etmeye veya yakın bir dosttan alınacak yardıma rüya işaret eder. SUÇ Rüyada suç işlemek; günâha girmeye ve sapıklığa düşmeye delâlet eder. Rüyasında suçlu.olup boynuna veya ayaklarına zincir vurulduğunu gören kişi; günâhlarından dolayı Allâh-ü Teâlâ (c.c) tarafından uyarıldığını düşünmelidir. Bekâr kimse için ayağına zincir vurulması; evlenmesine delâlet eder.
452

SUCUK Rüyada sucuk pişirip yemek; üzüntülü haberin ardından gelecek sevince, ruhsal yönden sükûnete kavuşmaya ve huzursuzlukların aile içinden birisinin yardımıyla çözümlenmesine rüya delâlet eder. SUSAMAK Rüyada susuzluk; dinde olan bozukluğa, fitne ve fesat çıkaran kadına rüya delâlet eder. Şayet bekâr bir kişi rüyasında susayıp ardından kana kana su içtiğini görse; rüyası yakın zaman içersinde evleneceğine işaret eder. Tüccar bir kimsenin veya malî durumu bozuk olanın rüyasında çok susadığını ardından su içtiğini görmesi; zor ve sıkıntılı günlerin olacağına ardından işlerinin açılacağına ve rızkının bollaşacağına borçlarından kurtulup feraha çıkacağına rüya delâlet eder. SUR Rüyada sur üzerinde yürüdüğünü gören kimse; Allâh-ü Teâlâ (c.c) yolunda cihad eder. Rüyada görülen sur islâmi emirlere uymaya, mal sahibi olmaya, Kur'ân-ı Kerîm okumaya öğrenmeye, emniyetli olmaya, düşmana galip gelmeye, yeni evliliğe, namusuna sahip olan kadına ve iftiradan kurtulmaya delâlet eder. Rüyada sur kapısından girmek; yolculuğa çıkmaya, iyi bir işe girmeye, yeni meslek sahibi olmaya ve ilerde anne, babasına faydalı olacak evlâd sahibi olmaya işaret eder. Rüyada sur'un yıkılması, yukarda saydığımız yorumların tam tersi olarak rüyanın yorumlanacağına delâlet eder. Evinin etrafını surla çevirdiğini gören kişi; eşi hakkında edilen dedikodulara önem vermez ve yuvasını yıkmaya çalışan fitne fesad kimselerin sözlerine kulaklarını tıkar. SUSAM - SUSAM YAĞI Rüyada susam görmek; helâl kazanılacak mala, faydalı memuriyete geçip halka yardımcı olmaya, ibâdetleri yerine getirip Allâhü Teâlâ (c.c) olan kulluk borcunu hakkıyla yerine getirmeye rüya delâlet eder. Rüyasında yerlere susam saçtığını gören kimsenin; elindeki parayı, mal varlığını lüzumsuz yere israf edeceğine rüyası işaret eder. Rüyada susam kavurmak; zorluklarla kazanılacak helâl mala paraya yorumlanır. Rüyasında elinde torba içinde susam tuttuğunu gören kimse; büyük bir mirasa konar ve bu mirastan en iyi şekilde faydalanır. Rüyada susamdan yağ çıkartmak; kenarda bulunan maldan, paradan faydalı işler için kullanmaya işaret eder.
453

S) Rüyasında Hz. âlim olan bir hocadan ilim öğrenir veya rüya sahibinin eline mühimce bir miktar para geçer. Süleyman (a. casus olan kötü niyetli düşmandan zarar görmeye veya malî durumu iyi olan zengin bir akrabadan para yardımı görmeye rüya delâlet eder. HZ. önemli mevkilere gelir veya halk arasında tanınan sözü sohbeti dinlenen kişilerin topluluğuna katılır. Rüyasında Hz. 454 . Rüyada dolu sürahi görmek ise. iyi huylu arkadaşa delâlet eder.s)'la beraber yolculuğa çıktığını görse. Rüyasında suya dalıp oradan kıymetli mücevher çıkarttığını gören kişi. yeni lisanlar öğrenir.s)'ı görüp onunla konuştuğunu gören kimse. Rüyasında suya düşüp daha sonra derine doğru çekildiğini gören kimse. yukardaki yorumun tam tersi olarak faydalı. SUYA DALMAK Rüyada suya dalmak.s)'ın elinden tuttuğunu gören kimse. Rüyasında Hz. Süleyman (a. pahalılıktan sonra gelecek ucuzluğa delâlet eder. Süleyman (a. çok seyahat edeceği yeni bir işe girer ve bu işten hayli önemli miktarda para kazanır malî sıkıntılarını tümüyle üstünden atar. o ilerde doktor olur. SÜRAHİ Rüyada boş sürahi görmek. SÜLEYMAN (A. yavaş yavaş malî durumunu düzeltip zengin olur. o ülkede kuraklığa son verecek bereketli yağmurlar yağmasına. rüya sahibinin hayatında önemli değişmeler olacağına ve kısa süre içersinde işlerini yoluna koyacağına rüya delâlet eder.SU TERAZİSİ Rüyada su terazisi görmek. Hz. Rüyasında işi olmayan bir kimse. şayet rüya sahibinin evlâdı varsa. Süleyman (a.s)'ı görüp onun mührüne veya asasına sahip olduğun gören kimse. SULU SEPKEN Rüyada sulusepken yağdığını görmek. faydasız arkadaşa ve ondan gelecek zarara işaret eder. devlet işlerinde önemli görevlere gelip bir çok insana amirlik yapar.

Câfer-i Sâdık (r. Bu rüyayı gören kişinin şayet yakınlarından biri bu halleri taşıyorsa mutlaka rüya sahibi bu adamdan kısa süre zarfında bir olayı bahane edip kurtulmalıdır. uzun ömürlü olacak bir kız evlâda sahip olur. bir yerden başka bir yere göç etmeye delâlet eder. Fakat rüya sahibi o sümüğü sildiğini.c) rızâsını kazanmaya ve çok zengin olmaya rüya işaret eder. Hâmile bir kadın rüyasında sağ tarafına sümkürürse.SÜRÜ Rüyada hayvan sürüsü görmek. 455 . oğlundan yardım görüp onun parasını yer. hüzünlü günlerin ardından gelecek sevince ve düğün haberine rüya yorumlanır. temizlediğini görse. alçak. sol tarafına sümkürürse kız çocuk doğurur. hayırlı. SUMUKLU BÖCEK Rüyada sümüklü böcek görmek. okumuş ilim sahibi evlâda. eşinden iğrenerek cinsî temasta bulunur ve bu birleşmeden ilerde kendisine üzüntü kaynağı olacak bir evlâd sahibi olur. faydalı ilim sahibi olmaya. SÜLÜN Rüyasında sülün gören kimse. SÜMBÜL Rüyada sümbül çiçeğini görmek. oğlan. SÜLÜK Rüyada sülük görmek. hayırlı işler yapıp Allâh-ü Teâlâ (c. Rüyasında sümüğünü yaladığını gören kimse. iki yüzlü başkalarının sırtından geçinmeyi huy haline getiren adama yorumlanır. Güzel iyi huylu eşe. Rüyasında yatağına sümük bulaştığını gören kimsenin eşi kendisine ihanet eder. sözü sohbeti dinlenen hakîki dosta. SÜMÜK Rüyada sümüklerinin aktığını gören kişi. adî. iyi huylu güzel yüzlü bir evlâd sahibi olur. dört şeye yorumlamıştır. eşi yaptıklarından pişman olup rüya sahibine geri döner. Bazı tâbirciler. sümkürüp burnunu temizlediğini gören kimsenin. Rüyasında eşinin sümüğünü kendi üstüne sürdüğünü gören kimse. sıkıntılarından kurtulacağına ve borçlarını kısa süre zarfında ödeyeceğine rüyası delâlet eder demişlerdir.a) rüyada sülün görmeyi.

Rüyasında başka birisinin evini süpürdüğünü gören kimse. yalancı.v) ahlakıyla ahlâklanırve rüyayı gören bir kadın ise namusunun kötü niyetli olan kimselere karşı korumak durumunda kalır. malına. dinini ıslah eder. parasının kıymetini bilmeyen birisiyle evlenir. Rüyasında kendisinin sünnetsiz olduğunu gören kimse.v) sünnet-i seniyyelerine uygun davranmaya ve başkalarının gizli sırlarını öğrenmeye rüya delâlet eder. süpürdüğü evin sahibinden malca faydalanır ve onun parasından yer. bir erkek çocuğu dünyaya gelir. Bekâr bir erkek rüyasında sünnet olduğunu görse kısa süre zarfında evlenir. rüya sahibi evini değiştirir. mal birikimi yapar ilerde rüya sahibi çok zengin olur. Rüyasında süpürge yardımıyla süprüntü topladığını gören kimse. fakat bu çocuğun ömrü kısa olur. Rüyasında evini süpürge ile süpürdüğünü görse. düşmanı üzerine galip gelir.SÜRMEDANLIK Rüyasında tanıdığı bir kimse tarafından gözüne sürme çekildiğini gören şahıs. SÜPÜRGE Rüyasında bekâr bir kimse elinde süpürge tuttuğunu görse. Rüyasında elinde süngü tutup o süngününde kırıldığını gören kimsenin. Rüyasında kendisine süngü ile vurulduğunu gören kimse. doğru. SÜNNET . Rüyasında sünnet olduğunu gören kimse. iki yüzlü olan dostlar edinir ve bu kişilerden rüya sahibi hayli zarar görür. Rüyasında süngü ile düşmanını yaraladığını gören kimse.a. Peygamber efendimizin (s. kazancına haram karıştırır. islâmi terk edip dinine bid'ât karıştırlp günâha girer.a. Peygamber efendimizin (s. dinini öğrenir. kötü huylarını düzeltir ve gözünden 456 . şahitlik yapmaya.SÜNGER Rüyada sünger kullanmak veya süngerden yapılmış bir yatağa yatmak. Şayet rüyayı gören tüccarsa iş değişikliği yapar dükkânını başka yere taşır. yalansız konuşmaya işaret eder. SÜNGÜ Rüyada görülen süngü. trafik kazası geçirmeye ve faydasız olan evlâd sahibi olmaya yorumlanır. harabatçı. SÜRME . Rüyasında deniz dibinden sünger topladığını görse.SÜNNETÇİ Rüyada sünnetçi görmek. gizli sırların meydana çıkmasına. güvenli oİmayan ortaklığa girmeye. Veya yetim malı yeyip düşmanından zarar görür.

Arslan sütü içmek. şayet rüya sahibi evli ise kocasıyla ilişkilerini düzeltir. Rüyasında eline sürmedanlık verildiğini gören kimsenin. akılda bozukluk yapacak ruhî çöküntüye. Rüyasında eline sürmedanlık verildiğini gören kimse. Rüyasında göğüslerinden süt aktığını gören kimsenin. Yırtıcı hayvan sütü içmek. Kurt sütü içmek. dinindeki bozukluğun giderildiğine rüya delâlet eder. Bekârsa o takdirde kısa süre zarfında mali durumu iyi olan fakat güzelliğine önem veren birisinden evlenme teklifi alır. SÜSLENMEK Rüyasında bir kadın süslendiğini görse. Rüyasında bir kap içine süt boşalttığını gören kişinin. Bazı tâbirciler. Şayet içilen süt ekşimiş veya bozuk ise dindeki bozukluğa ve mala haram karıştırmaya rüya delâlet eder. eline azar azar ama bir kaç parçaya ayrılmış olan mühimce bir miktar para geçer.rahatsızlığı varsa o rahatsızlığından kurtulur. Rüyasında sütü yoğurt veya peynir yaptığını gören kimse. Bazen de bu rüya sıkıntıda olan kişinin mali durumunu düzeltmesine de delâlet eder. cinayet haberi almaya delâlet eder. şiddetli korkuya ve zalim kimsenin şerrine uğramaya delâlet eder. zalim bir adamın malını zorla elinden almaya rüya delâlet eder. Rüyada gizlice başkasının hayvanının sütünü sağmak. Rüyasında gözüne sürme çekerek gözünü kör ettiğini gören kimsenin. Şöyle ki: Domuz sütü içmek. Rüyada at sütü içmek. dinde şüpheye düşmeye. SÜT Rüyada süt içtiğini gören kimsenin. suç işlemeye. rahata. malına hile yolu ile bir düşmanı tarafından el konulur. Rüyasında bir başkasının memelerinden süt emdiğini gören kimse. iyi huylu birisiyle evlenir. hayra. malının çoğalacağına veya talihinin açılacağına rüya yorumlanır. kötülüğe uğramaya delâlet eder. o kişiden hem dünyalık hem de âhiret hayatı için faydalanır. devlet işlerinde önemli görevlere gelmeye delâlet eder. hile yoluyla kazanılmış mala ve kul hakkına yorumlanır. başkalarının gizli sırlarını öğrenir ve bu sırları ölene kadar muhafaza eder. Bekâr bir kız rüyasında gölüne sürme çektiğini görse. Koyun sütü içmek. ilim öğrenmeye delâlet eder. içilen sütün cinsine göre rüyayı yorumlamışlardır. iyilik eden 457 . malına karışmış haramı temizler ve helâl olarak kazandığı kazancını yer. bahtı kapalı bir yakını varsa o kısa zaman zarfında evlenir. Köpek sütü içmek.

dürüst olmayan düşmandan zarar görmeye rüya işaret eder. Sıkıntı ve üzüntülü günlerin bitmesine delâlet eder. şayet bekârsa o kimsenin ailesinden birisiylen evlenir veya birisiyle yakın dost olup onunla âhirette de birlikte olur. rüyada sütçü görmeyi. hidâyete ermeye. Sığır-Manda sütü içmek. Allâh-ü Teâlâ (c. SÜT DİŞİ Rüyasında süt dişinin çıktığını gören kimsenin rüyası. Korku duymaya da delâlet edebilir.dosta kötü davranışta bulunmaya delâlet eder. Eşek sütü içmek. O şahıstan da ayrıca hem maddî hemde manevî yardım görür. sinsi düşmanın varlığına veya hafif geçecek bir hastalığa tutulmaya yorumlanır. 458 . toplu para almaya.c) rızâsını kazanmaya ye musibetlerden kurtulmaya delâlet eder. Kedi sütü içmek. helâl kazanılan paraya. ilim öğreneceği bir alime talebe olur. kâfir olanın müslüman olmasına ve huyda meydana gelecek güzel değişmelere rüyayı yorumlamışlardır. Rüyada sütçüden süt aldığını gören kimse. Yılan sütü içmek. mirasa konmaya yorumlanır. SÜT KARDEŞ Rüyasında tanımadığı veya tanıdığı birisiyle süt kardeş olduğunu gören kişi. SÜT ANNE Rüyasında tanımadığı bir çocuğa süt emzirdiğini ve onu doyurduğunu gören kimse. yalan konuşmaya. rüyayı gören kişinin ömrünün uzadığına işaret etmektedir. Bazı tâbirciler. kimsesiz bir çocuğu evlâtlık alır veya bir çok çocuğa iyi yol gösterici (öğretmen) olur. Tilki sütü içmek.

kısmetli bir oğlan çocuğu sahibi olacağına rüya delâlet eder.Ş ŞADIRVAN Rüyasında bir şadırvandan su içtiğini gören kimse. Rüyasında şadırvandan su dağıttığını gören kimse. yaşadığı yörenin en büyük devlet memuru olur. Rüyada şafak vaktini görmek. başkalarından menfaatlanmaya ve meşakkatli bir yolla kazanılacak paraya yormuştur. izzete.c) katında kabul olduğuna rüyası işaret eder. sıkıntılı günlerin sona ermesine maddî ve manevî ferahlığa da işaret edebilir. akrabalarından ihtiyaç içersinde olanlara hem maddi. Rüyada bir caminin şadın/anından ab-dest aldığını gören kimse. Rüyasında şafak vaktinde duâ ettiğini gören kişinin. daha evvel etmiş olduğu duaların Allâh-ü Teâlâ (c. Rüyasında hâmile bir kadının şafak söktüğünü görmesi nur topu gibi hayırlı. mal birikimi yapıp daha sonra dağıtmaya da yorumlamışlardır. uzun ömre. <islâmi emirleri yereni getirmeye ve borç vermiş olduğu paranın borçlu olan kimse tarafından rüya sahibine verilmesine yorumlanır. Câfer-i Sâdık (r. Bazen de rüyada şafak görmek. hemde manevî yardım yapar. ŞAFAK Rüyada şafağın söktüğü sabah olduğunu gören kimse. 459 . Bazı tâbirciler. mal sahibi olmaya. hidâyete ermeye. doğru bildiği bir olaya şahitlik ederek yemin edebilir.a) rüyada şadırvan görmeyi. rüyada şadırvan görmeyi. yüceliğe ulaşır ve yakın akrabalarının iyi haberlerini alır.

devlet kapısında olan bir işini kendi lehine hal eder. Bazen de rüyasında şahadet ettiğini gören kimse. verdiği sözü yerine getirir. akrabalarından kendisine çok yakın olan birisinin ölüm haberini alır veya o akrabadan alacağı çok üzüntülü bir haber dolayısıyla rüya sahibi ruhî çöküntüye uğrar. ŞAHADET GETİRMEK Rüyasında "Eşhedü en lâ ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh" dediğini gören kimse. ölüm ve hayatın temsilcisidir. emânet bir şeye ihanet eder. Rüyasında şah damarının başka damarlarla bağlandığını gören kimse. borcunu söz verdiği zaman öder. doğru yere yemin eder. borcunu ödemez veya yalan yere yemin eder.ŞAH Rüyada şah olduğunu bir yere amirlik ettiğini gören kimse. Rüyasında şah damarının kesildiğini gören kimsenin hayati tehlike atlatacağına rüyası delâlet eder. şahadet etmeyi. 460 . Şöyle ki. Bazı tâbirciler. doğru olarak bildiği bir olay için haksız olan tarafla. Rüyada şah damarı görmek. aile bağlarını kuvvetlendirecek girişimlerde bulunur. ŞAHİTLİK Rüyasında şahitlik yaptığını gören kimse. ŞAH DAMARI Rüyada şah damarı. Rüyasında şah ile konuştuğunu görüp ve ondan yardım talep ettiğini gören kimse. ŞAHADET ETMEK Rüyasında şahadet ettiğini gören kimse. aile bağlarına. Şayet rüyasında şah damarının kesildiğini bir kimse görse. yalancı adamla veya kadınla münâkaşa eder. adilâne hareketleri dolayısıyla çevresindeki olan insanlar tarafından sayılır ve çok sevilir. bazı tâbircilere göre. şehit sevabına nail olarak ölür ve rüya sahibinin tevbeleri Allâh-ü Teâlâ (c. Rüyasında yalan yere şahitlik yaptığını gören kimse.c) katında kabul olunur. şehit mertebesine ulaşarak ruhu teslim etmeye yorumlamışlardır. akrabanın yardımlarına yorumlanmıştır.

zalim evlâda. Rüyada şair görüp konuşmak. Rüyasında elinin üzerinde şahin tuttuğunu gören bir kimse. ŞAİR Rüyasında şiir yazıp şair olduğunu gören kimsenin.ŞAHİN Rüyada şahin kuşu tutmak. eliyle veya diliyle bir arkadaşını bilmeden kırabilir. rüyasında bir komedyenin şakasına katılırcasına gülmeyi iyi. romantik ruhlu ve çabuk kırılan bir kişiliğe sahip olduğuna rüyası işaret etmektedir. Rüyasında şairden şiir dinlediğini gören kimsenin. Rüyada kendisine soğuk bir şaka yapıldığını ve bu şakadan hoşlanmadığın gören kimse. paraya işaret eder. Rüyasında şahin kuşu haline geldiğini gören kimse. izzet ve ikram görüp halk arasında şöhret kazanır. sevinçli habere veya telefon konuşması yapmaya yorumlamışlardır. Bazı tâbirciler. sözleri birbirine bağlamaya. ilimde ve hidâyette büyük bir mertebeye yükselir. Câfer-i Sâdık (r. yapmış olduğu kırıcı bir davranıştan dolayı özür dilemek zorunda katır. mevkisini ve itibarını kayıb edeceği hareketler yapar.a) rüyada şahin görmeyi. Rüyada şahin kuşunun bir başka kuşu yakalayıp rüya sahibine getirmesi zahmetsiz ele geçecek mala. ailesinde bulunan kötü huylu bir çocuğun yapmış olduğu bir kötü hareketi öğrenir. Rüyasında dini şiirler yazıp şair olduğunu gören bir kimse. Bu yüzden hayli üzüntü duyacağı günler geçirir. Rüyasında başkasına şaka yaptığını gören kimse. çok sevdiği bir arkadaşının başına gelen üzücü bir olayı öğrenir ve çok üzülür. Fakat rüyada şahinin elinden uçup gittiğini gören bir kimse. ŞAKAK Rüyasında şakaklarının ağrıdığın gören kimse. Hatta rüya sahibi gözyaşı bile dökebilir. Rüyasında şakaklarının 461 . Rüya sahibi dikkatli olmak zorundadır. hırsızlığa ve bazı hallerde söz gelimi beyaz şahini de müjdeli sevinçli habere yorumlamıştır. düşmanlarının üzerine korkmadan gider veya önemli mevkide bulunan birisinin maddî ve manevî yardımını görür. neş'eli bir tatil geçirmeye ve romantik ilişkiler kurmaya işaret etmektedir. vefalı cesur dost sahibi olmaya delâlet eder. ŞAKA Rüyasında kendisine şaka yapıldığını gören kişi. sözü sohbeti dinlenen ve hitabeti kuvvetli olacak bir evlâdı olur. Rüya sahibi dikkatli olmalı ve hareketlerine özen göstermelidir.

itibar kaybeden adama rüya işaret eder. tarla) türü almaya delâlet eder. kırmızı şal görmeyi. ŞAKRAK KUŞU Rüyasında bekâr bir kimse şakrak kuşu görüp. bahçe. köylü kadına yorumlanır. Rüyada üzerindeki şalın yırtıldığını gören kişinin. üzerinde olan borçtan kurtulup sıkıntılarını üzerinden atar. Rüyasında tüccar olan bir adam üzerine şal alıp ona sıkıca sarındığını görse.a) rüyasında elinde şalgam tutup bunu uzağa attığını gören kişinin. kardeş. ŞALGAM Rüyada şalgam. Şayet beyazlama aniden olmuşsa rüya sahibinin çok sıkılacağını adeta ruhî bunalıma gireceğine de rüya işaret etmektedir. kullanmak ve satın almak. rüyasında şalgam yediğini gören kimsenin. huzura kavuşacağına rüyayı yorumlamıştır. neş'eli gezmeyi eğlenmeyi seven birisiyle hayatını birleştirir. ötüşünü duysa. yakın süre zarfında toprak almaya (bağ. 462 . sıkıntılarını üzerinden atıp feraha. çocuk. Rüyada şal görmek altı şeye işaret eder.a) ise. Bazı tâbirciler. erkek kardeş hayatı. yeni bir kazanç kapısı buîucağına ve borçlarını tez zamanda ödemesine rüya delâlet eder. Cömertlik. önemli hastalığa da yorumlamışlardır. eviâdlarının geleceği hakkında yorumlar yapıp. Rüyasında kırmızı şal taktığını gören kadın. Rüyada şalgam görmek. İbn-i Şirin (r. Rüyasında bir başkasına şal hediye ettiğini gören kişi. yakınlarından birisinin ölüm haberini alacağını söyleyebiliriz. erkek kardeşi veya erkek çocuğu ölür.beyazladığını gören kimsenin. Cabir-ül Mağribi (r. ŞAKLABAN Rüyasında şaklaban olup herkesi kendisine güldüren adam görmek. görüşmeler yapan adama veya ölecek olan çocuklara da yorumlanabilir. san'at. yaptığı hareketler yüzünden halkın gözünde küçülen. ŞAL Rüyada şal takmak. çok büyük bir olaydan dolayı üzüntü duyacağına ve rüya sahibinin çok kederleneceğine rüyayı yorumlamıştır. üzüntülü bir haber alır veya namusu hakkında edilen bir dedikoduyu duyup üzülür.

Rüyasında şalvarının ıslanmış olduğunu gören kimsenin. Rüyada şamandıra görmek bazen de. iki huysuz insanın arasında köprü vazifesi yapıp huzurunu kaçıran ve ruhî bunalıma düşen adama delâlet eder. önemli işleri ihmâl edip görevlerini yerine getirmemeye ve lüzumsuz işlerle uğraşmaya rüya yorumlanabilir. kendisi veya eşi namusunu korumada titizlik göstermez. başkaları tarafından ayıplanacağı.ŞALVAR Rüyasında şalvar giydiğini gören kişi. ŞAMPANYA Rüyada şampanya içmek. ŞAMPUAN Rüyasında şampuan kullandığını gören kişi. malına haram katmaya ve faiz yemeğe delâlet eder. Rüyasında şalvarının aşağı düştüğünü gören kişinin. birçok günâhlarından arınmak için Allâh-ü Teâlâ (c. ŞAM FISTIĞI Rüyada şam fıstığı yemek. ŞAMANDIRA Rüyada şamandıra görmek. Rüyasında şalvarına işemiş olduğunu gören kişinin. olumsuz sonuçlanacak bir işe başlamaya rüya yorumlanır. Nişanlı bir kız bu rüyayı görse. namusunu korumak için çeşitli önlemler alır. bekâr kişi için evliliğe. ŞAMDAN Rüyada şamdan görmek. yeni bir evlâd sahibi olacağına rüyası yorumlanır. itibar kaybedeceği bir suç.c) duâ edip tevbekâr olur. bilmeden bir günâha girdiğine rüyası işaret eder. namusuna çok düşkün olan birisiyle evlenir. eline umulmadık miktarda çok para veya miras mal geçer. nişanlısından ayrılır. günahkâr olmaya. Bazı 463 . ŞANTAJ Rüyasında kendisine şantaj yapıldığını gören kişi. evli içinde güzel yüzlü kısmetli çocuk sahibi olmaya delâlet eder. Rüyasında bekâr bir kimse yeni bir şalvar aldığını görse. kabahat işler. Rüyasında şalvarına büyük abdestini yaptığını gören kimsenin.

464 .. yeni işe. birisiylen bir iş yüzünden münakaşa edip o işin rüya sahibinin lehine sonuçlanmasına rüya delâlet eder.c) isyankâr olup büyük günâh işlemeye delâlet eder. ŞAP . haram yemeye. Rüyasında bir nehirden su yerine şarap aktığını gören kimseye. malî durumu düzeltmeye ve rüya sahibinin üzerindeki borçları ödemesine delâlet eder. helâl yolla kazanç temin eder. Rüyada şantaj yapılması. Rüyada kadehe şarap doldurup yere döktüğünü gören kimse.ŞAP DÖKMEK Rüyasında şap kullandığını gören kimse. ŞANS OYUNU Rüyada şans oyunu oynamak. Rüyasında beton üzerine su geçmemesi için şap dökmek. Rüyasında kendisine şantaj yapan kişiyi rüya sahibi tanıyorsa o kimseye karşı dikkatli olmalı. Rüyasında önemli mevkilere sahip olan bir kimsenin şarap içtiğini görmesi. iş yerindeki düzensiz olayları düzeltmeye. elden mühimce miktar paranın çıkmasına. o kişi hakkında asılsız dedikodu edip üzerine kul hakkının geçmesine neden olur. meşakkatsiz yani gayri meşru yoldan kazanılan haram maldır. yemeklerine dikkat etmeli ve sağlığına özen göstermelidir. bir iftira atılır ve rüya sahibi bu iftiradan dolayı çok üzüntülü günler geçirir. rütbe yükselmesine delâlet eder. hayra yorulmaz. yalan söylenmiş söze göre hareket etmeye veya dolandırıcıya para kaptırmaya rüya delâlet eder. önemli sırlarını gizli tutmalı ve o şahsa söylememelidir. rüyada şantaj yapmayı veya yapılmasını. şerre yorumlanır. uzak deniz yolculuğuna çıkar veya kârlı bir ticarete girer. Rüyasında şap döktüğünü gören kimse. Rüyada başkasının üstüne şarap döktüğünü gören kişi. ŞAPKA Rüyada yeni şapka takmak mevki. o kişi hakkında dedikodu edip onun günâhına girer. başkasına haram parayla yardım yapar. Rüyada şarap içmek. rızkı bollaşır ve rüya sahibine yeni kazanç kapıları açılır. Rüyada şapka takmak başarıya ulaşmaya. gizli önemli sırların açığa çıkmasına yorumlamışlardır. Cenâb-ı Hakk'a (c. Rüyasında şarap kadehini dolu olarak başkasına verdiğini gören kimse. Rüyasında yiyeceklerini şapladığını gören kimse.tâbirciler. ortak işten zarar görmeye. ŞARAP Rüyada şarap içmek.

Rüyada daha evvel ölmüş olan birisinin şarap içtiğini görmek. hidâyet nuruyla nurlanıp doğru yola gider. düşmanlığa. Rüyasında şarap sattığını gören ticaretle uğraşan bir zât malını satarken müşterilerine karşı hilekâr hareket etmektedir. Rüyada şarap içmek. kendisinden yaşça çok büyük olan birisiyle zorla evlendirilir. kızgınlık duymaya. Bu kişi hakkında Allâh-ü Teâlâ (c. 465 .c) rızâsını kazanır. fakat içindeki o kimseye karşı olan kırgınlığını kolay kolay atamaz. Rüyada görülen şarap. derde düşmeye. düşmanıyla arasını düzeltip barışır.c) katında cezası çok ağırdır.mevkisinin. Rüyasında şarap şişesini kırdığını gören kişi. Ve Allâh-ü Teâlâ (c. ana ve babaya asi olmaya da yorumlanır. Ve rüya sahibi mutsuz bir evlilik geçirir. Evli bir kadının rüyasında içki içmesi. fitneye. rütbesinin elinden alınacağına delâlet eder. akrabalarının haksız olarak kötü hareketlerine maruz kalır. hayırsız eşe yorumlanır. herne surette olursa olsun hayra yorumlamayıp şerre yorumlamışlardır. cennetlik olduğuna ve tevbelerinin Allâh-ü Teâlâ (c. Fakat rüya sahibi bu aşkına karşılık göremez. Kul hakkı insanın imânından alınacak ve ödenecek bir haktır. Ve büyük bir üzüntü geçirir. karşı cinsten birisine yakınlık duyup hatta ona aşık olabilir. namusu için söz söylenmesine ve kadının zina suçu işlemesine yorumlanır. Rüyasında kevser şarabı içtiğini gören kimse. kalp kırılmasına ve kederlenmeye yorumlanır. Bazı tâbirciler. hastalığa tutulmaya veya asi evlâda. şerre düşmeye. kötü huylarını terk edip Allâh-ü Teâlâ (c. ibn-i Şirin rüyasında yeşillik bir yerde kevser şarabı içtiğini gören kimsenin.c) katında kabul olduğuna rüyayı yorumlamışlardır. Rüyasında elindeki tabancanın şarjörünün boş olduğunu gören kimse. o ölünün cehennemlik olduğuna delâlet eder. kardeşten duyulacak kırıcı söze. Dikkatli olup hareketlerine özen göstermelidir. ŞARJÖR Rüyada tabancanın dolu şarjörünü üzerinde taşıdığını gören kimse. Bekâr bir erkek zorla kendisine şarap içirildiğini rüyasında görürse. ŞARAPNEL Rüyada şarapnelle yaralanmak. Zira üzerine kul hakkı almaktadır. Rüyasında bir savaş sırasında şarapnel parçası isabet ettiğini gören kişi. bir yakınının dostunun aslında kendisine düşman olduğunu öğrenir ve ona karşı düşmanlık duyar. Rüyasında kalbine yakın yerde şarapnelle yaralandığını gören kimse.c) emirlerine uygun yaşamaya başlar. rüyada şarap içmeği.

Bazen de. ŞAŞKIN Rüyasında şaşkın bir halde ortalıkta gezindiğini gören bir şahıs.ŞARKÜTERİ Rüyasında şarküteriden alış veriş ettiğini gören kişi. Rüyada şatonun duvarının delinip oradan bir yabancının girdiğini görmek. Rüyasında kendine yapılan bir hareketten dolayı şaşırıp kaldığını gören bir kimse. şayet bu. ŞAŞI OLMAK Rüyada şaşı olduğunu gören şahıs. Bu yüzden dikkatli olup günâha girmemeye rüya sahibi özen göstermelidir. evindeki. mutlu bir ömür sürer ve eşi onun kadir ve kıymetini bilir. gaflete düşüp şeytanının nefsinin olumsuz isteklerine uyup doğru yoldan çıkabilir. Zira rüyada şato kişinin evini temsil eder. hırsızlığa yorumlanır. ŞATO Rüyada şatoda oturduğunu. işte çalışıyorsa arzu etmediği bir göreve verilir veya rüya sahibi ev hanımıysa eşinin ona yapacağı olumsuz bir hareketten dolayı hayrete düşer. şayet bir erkekse arzularına. bulunduğunu gören. Bazı tâbirciler. Rüya sevdiklerinden hediye almaya da yorumlanır. Rüya sahibi dikkatli hareket etmelidir. şayet dîni konularda bilgi sahibiyse verdiği islâmi bilgilere bid'ât karıştırdığına rüyası işaret etmektedir. Rüyada şehrin ortasında şato kurulduğunu görmek. helâla harama aldırmadan yaşamını sürdürmektedir. yalan yere yemin eder veya yalancı şahitlik yapar. sözünü tutmayan kimseye yorumlamışlardır. bu rüyayı akrabadan gelecek kötü harekete yorumlamışlardır. rüya sahibinin eşinden boşanmasına işaret edebilir. ŞAŞIRMAK Rüyasında hayrete düşüp şaşıp kaldığını çok ama çok şaşırdığını gören bir kimse. Bazı tâbirciler. Rüyasında kendine ait şatoyu yıktığını gören kimse. Rüyasında namaz kılmak için kıblenin yönünü tayin etmekte şaşırdığını gören kimse. o yerin amirinin değişeceğine yorumlanır. 466 . rüyada şaşı olmayı. eşiyle arasında kendi yüzünden huzursuzluk çıkarır hatta önemli bir tartışma yapar. Rüyada bir çok şatonun yapıldığını ve rüya sahibinin şatosunun etrafının yüksek duvarlarla çevrildiğini görmesi. ihtiraslarına emellerine kavuşur. aile arasındaki huzursuzluğun gitmesine ve rüya sahibinin eşiyle gayet güzel bir şekilde geçinmesine yorumlanır. Şayet rüyayı gören bir kadınsa. kendisi hakkında edilen dedikoduları öğrenir ve çok üzülür.

Bazı tâbirciler. müslüman kardeşe yardımcı olmaya. Rüyada şeftali ağacı kesmek. iyiliğe yorumlanır. şehvete ve karşı cinsten birisine cinsel yakınlık duymaya delâlet eder. hasta olan bir kimsenin ondan habersiz malını yemeğe rüya delâlet eder. şiddetli hastalanmaya ve çok zor günler geçirmeye delâlet eder. sözlerine yalan katmakta ve başkalarının taklitlerini yapıp günâha girmektedir. ikiyüzlü kimse olduğu öğrenilir. ŞEFTALİ Rüyada tatlı şeftali yemek.ŞEBEK Rüyada şebek görüp. Rüyasında yüzünün şebek yüzüne dönüştüğünü gören kişi. Rüyada şebek maymununun boynuna tasma takıp oynatmak. Rüyada şeftali erkek kardeşe ve arkadaşa yorumlanır. Rüyada insanın insana şefaat etmesi. toplamak veya koklamak kısa 467 . haraç yemeye yorumlamışlardır.v)'in şefaatına nail olduğunu gören kimse.a. ŞEFÂAT ETMEK Rüyada şefaat etmek. bilinmedik bir yerden hem maddî hem de manevî yardım alır. Rüyada şeftali ağacından kendi kendine kopmuş şeftaliyi ağacın dibinden toplamak. şefaat edenin şefaat edilene edeceği yardıma. Şayet rüyada yenen şeftali acı ve kötü kokuluysa erkek kardeşle kötü hareket görülür veya iyi arkadaş olduğu sanılan kimsenin aslında haset. bu rüyayı şantajcı adama. Rüyada mevsiminde olmayan şeftaliyi yemek. zengin olup fakir fukaraya çok yardımda bulunmaya delâlet eder. doğumundan kısa zaman sonra ölen bir çocuğu olur ve rüya sahibi o çocuğun gerçekten âhirette şefaatine nail olur. sünnet-i seniyyelere uygun hareket eder ve âhiret hayatına Peygamberimize komşu olur. Rüya sahibi için uyarıcıdır. ŞEBNEM Rüyada şebnem çiçeği görmek. alay edilmeye halkın gözünde küçülmeye delâlet eder. düşmandan kurtulmaya ve düşmanın kendi kazdığı kuyuya kendisinin düşmesine rüya delâlet eder. Rüyasında kıyamet günü Peygamber efendimiz (s. ihsana. Rüyasında yüzünü göremediği bir kimsenin kendine şefaat ettiği/ıi gören kimse. Rüyasında çok küçük bir çocuğun kıyamet günü şefaat ettiğini gören kimsenin. boş uğraşlara. Bazen de bu rüya ana ve babasına hayır duâ etmeye onlara yardımcı olmaya ve tarikata girmeye delâlet eder. kerem sahibi olup akraba-i tâlukatına ihsanda bulunmaya. bir kimsenin gururuyla oynamaya haysiyetini kırıcı sözler söylemeye delâlet eder. yüz yüze gelmeye. onunla oynamak.

evli olan kişi için şayet rüya sahibi o hissi yabancı kimseye karşı duyduysa zina suçu işlemeye rüya işaret eder. âhiret. suçların açığa çıkmasına veya iki yüzlü insanın kötü düşüncelerinin meydana çıkmasına rüya delâlet eder.v)'in şefaatine nail olur. o rüya sahibinin kendi dinî yönüdür. yardıma çok ihtiyacı olduğu bir zamanda dostlarında göreceği maddî ve manevî yardıma rüya delâlet eder. Rüyasında kendisini hiç bir canlının yaşamadığı şehirde gören kimsenin. Kendisinin kutsal bir şehirde olduğunu gören kimse. sünnet-i seniyyelere uygun hareket edip Peygamber efendimiz (s. Rüyasında mü'min insanların çokça bulunduğu şehirde gören 468 . Allâh-ü Teâlâ (c. feraha çıkar veya evini mecburi olarak iş değişikliği yüzünden başka şehre taşır. ŞEHİR Rüyasında hiç tanımadığı bir şehre göç ettiğini gören kimse. mertebesi yükselir ve çevresinde sözüne güvenilirliğinle tanınıp.c) rüya sahibine merhamet edeceğine ve etmiş olduğu tevbelerin Allâh-ü Teâlâ (c.c) katında kabul olunacağına rüya delâlet eder. sayılır çok sevilir. Rüyasında kendisini hristiyan dininden çokça bulunan insanların yaşadığı şehirde olduğunu gören kimsenin. geçim korkusunu üzerinden atıp. malına zarar gelir ve dili yüzünden bir çok dostlarını kırar ve yalnız kalır. bekâr için evlenmeye. ŞEHVET Rüyada çok şehvetlenmek. gizli daha evvel işlenmiş günâhların. ŞEFFAF Rüyada şeffaf elbise giymek.a. Rüyada tanınmayan şehir. Bir kimse rüyasında kendisine şevkat gösterildiğini görmesi. ŞEFKATLİ OLMAK Rüyasında suçlu bir kimseye veya ihtiyaç içinde olan birisine şefkatli olmak.aralıklarla alınacak güzel habere ve rüya sahibinin mutlu olmasına yorumlanır. emir verdiğini gören kişinin. tanınan bilinen şehir ise. ŞEF Rüyasında şef olup başkalarına hükmettiğini. kalp gözü kör olup âhiretini kayıb edeceek işler yapar ve dininde bozukluk meydana gelir.

huzursuzluklardan kurtulmaya ve yakın bir dostun girdiği ameliyattan sağlıkla çıkacağına rüya işaret eder. Rüyada şekerci görmek. zorlukla. güçlükle elde edilecek mala yorumlanır. kısa zaman zarfında hapislikten kurtulup hürriyetine kavuşur. ana ve babasına iyilik eder. helâl mal kazanmaya ve hayırlı ve hakikatli dostluklar kurmaya rüya delâlet eder. ŞEHİT Rüyasında şehit olarak ölmüş olan bir insanı diri olarak görmek. Bazı tâbirciler. toplamak. ŞEKER PANCARI Rüyada şeker pancarı görüp. sevinçli haber almaya. tatlı dilli güler yüzlü adam veya kadından öğüt alıcı sohbetler yapmaya rüya delâlet eder. ŞEKER Rüyada şeker görmek. tatlı dilli iyi huylu bir evlâd sahibi olur. Bekâr bir kimse rüyasında şeker yediğini görse.kimse. Şayet rüyayı görenin hâmile bir akrabası varsa o kadın çocuğunu doğururken ölür.c) gerçek dostları olan kimselerle görüşmeye başlayıp o kişilerle kuvvetli bir arkadaşlık kurar. ŞELÂLE Rüyada şelâle yanında bulunduğunu 469 ve şelâleye bakıp . Dinen rüyada şeker görmek.a)'a göre. ibâdetlerden zevk almaya ve namaz borçlarını ödemeye delâlet eder. şehit sevabı verilecek işler yapmaya. güler yüzlü ve tatlı dilli birisiyle hayatını birleştirir. Yeni evli olan bir kimse rüyasında şeker yediğini veya hanımına da şeker verdiğini görse. Veya rüya sahibi Allâh-ü Teâlâ (c. borçlarından kurtulup feraha çıkmasına rüya delâlet eder. ilim öğrenip talebe yetiştirmeye ve Allâh-ü Teâlâ'ya (c. bir rüyayı çok büyük sevab kazanılacak işler yapmaya yorumlamışlardır. maksadına nail olup. Hapiste olan bir kimse rüyasında şeker yediğini görse. rüyanın hayra yorumlanmasına neden teşkil eder. maddî olanakların genişlemesine. çok güzel. Borçlu bir insanın sağa sola şeker vermesi. Rüyada şeker alıp satmak veya satıcısını görmek. Rüyasında şehit olarak öleceğini gören kimse.c) manevî olarak yaklaşmaya rüya delâlet eder. Kur'ân-ı Kerîm öğrenmeye. kalbi hidâyet nuruyla nurlanır. Câfer-i Sâdık (r. ŞEKER KAMIŞI Rüyada şeker kamışı toplayıp ondan şeker çıkartmak veya kamışın suyunu emmek. iyi huylu.

ŞERBET Rüyada şerbet içmek. akrabadan iyilik görmeye. birbirini seven iki gencin arasını yapıp çöpçatanlık yapmaya rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler. kalender olmaya ve rütbe yükselmesine. Şekeri olmayan şerbet içmek: Hatır gönül kırmaya.düşüncelere daldığını gören kimse. malî destek almaya rüya yorumlanır. ŞEMSİYE Rüyasında yağmur altında şemsiye ile durduğunu gören kişiye düşman olarak görünen fakat aslında çok iyi bir kimse olan şahıstan umulmadık bir yardım yapılır. ömrün uzamasına. düğün haberi almaya. gam ve üzüntü çekmeye. ŞENLİK Rüyada şenlik yapmak. Ekşi şerbet içmek: Hafif geçecek hastalığa. Rüya ayrıca rüya sahibinin romantik ve çabuk kırılan bir karakter yapısına sahip olduğuna da işaret eder. iki yüzlü dili ile kalbi bir olmayan ikiyüzlü kadına ve sahtekâr dosta işaret eder. bahtiyar olup sevinçli haber almaya. Bu rüya bazen de rüya sahibinin dinini ve onun emirlerini öğrenip o emirlere 470 .doğru sözlü olan kişiden öğüt dinlemeye delâlet eder. Şöyle ki. yarıda bırakılan tahsile rüya yorumlanır. geçimi kolaylıkla temin etmeye ve zikir çekmeye rüya yorumlanır. içilen şerbetin tadına göre rüyayı yorumlamışlardır. Ve rüya sahibi daha evvelki düşünceleri dolayısıyla kendi kendisine vijdan azabı çeker. ŞEMPANZE Rüyada şempanze görmek. faideli ilim öğrenmeye. taklitçi adama. rızk bolluğuna. Rüyada görülen şerbetçi. dinde güzellik meydana gelmesine. keder ve kasavete ve haram mal yemeğe yorumlanır. ŞERİAT Rüyasında şeriat üzerine hüküm sürer veya konuşan adamı görmek. Tatlı şerbet içmek: ilim öğrenmeye. ummadığı anda karşılaşacağı bir dosttuyla hayatını ve düzenini tamamen değiştirecek kararlar verebilir. islâmi emirleri yerine getirmeye ve helâl mala yorumlanır.

Rüyasında şeytanı bağlayıp onu hapsettiğini gören kimse. ŞERİT Rüyasında şerit halinde kağıt veya başka bir şeyi doladığını. Rüyasında kendisine şeytanın dokunduğunu gören kimse.c) dostu olan salih kimselere kötülük yapar. Rüyasında şeytanla el ele tutuştuğunu gören kimse. ve onunla konuşmak tarikata girmeye veya o tarikatın mensubu olan birisinden söz. şeytanın. nefsini terbiye eder. çevresinde olan insanları doğru yoldan çıkarmak için elinden gelen her türlü hileyi kullanıp bütün kötülükleri işler ve rüya sahibi âhirette yerinin cehennemlik olduğunu gördüğü rüya vasıtasıyla öğrenir.c) dostu olan birisine iftira eder ve o kimse hakkında dedikodu çıkarıp büyük günâha girer. Şeytanın kendi üzerine oturduğunu gören kimse. Rüyasında şeytandan korktuğunu gören kimsenin bazı tâbircilere göre veli olduğuna hükmedilir. kâfir veya rüya sahibi münafık olur.uygun hareket etmesine işaret edebilir. Rüyasında şeytanla gizlice konuştuğunu gören şahıs Allâhü Teâlâ (c. Veya yoluna koymuş olduğu işlerinde hiç umulmadık engeller çıkacağına ve yolunda giden işlerin birden bozulacağına rüya delâlet eder. faiz yer. bu rüyayı gören şahıs yanarak ölür ve dininden çıkar hatta imanını kayıb edebilir. nefsinin arzularına göre hareketlerde bulunur ayrıca. kötü huylarını terk edip. çevresinde olan kimseleri çok kıskanır. Bu tip rüya gören kimse. veya rüya sahibinin ailesine iftira eden eşini yoldan çıkarmaya uğraşan bir düşmanı olur. ŞEYTAN Rüyada şeytan olduğunu sandığı birisini gören kimsenin. öğüt dinlemeye rüya işaret eder. 471 . Rüyasında kendi bedeninin içinde şeytanın olduğunu rüyasında gören kimse. müslümana yakışmayan hareketlerini düzeltmeli ve tevbekâr olmalıdır. günâhlarına tevbekâr olur.c)'nin dostu olan salih kullardır. Zira şeytanın şerrinden en çok korkan kimseler Allâh-ü Teâlâ (c.c) düşmanı olan kimselerle oturup kalkmaya başlar ve Allâhü Teâlâ (c. ŞEYH Rüyada tanınmış bir veliyi. derhal gusül abdesti alıp imanını tazelemeli ve islâmiyete ayrı olan. imanı zayıflar. tarikat liderini görmek. Allâh-ü Teâlâ (c. kestiğini gören kişinin şayet iş ortaklığı varsa iş ortağından rüya sahibi ayrılır.

dostların bulundukları toplantıya katılır ve çok görüşmek istedikleri kimselerle görüşüp sohbet eder. Rüyada şırınga ile iğne yaptığını gören şahıs çevresinde bulunan ihtiyaç içinde olan kimselere çok yardımcı olup onların hayır dualarını alır. ŞİFONYER Rüyada kendisine ait şifonyerin çekmecelerinin açılıp iç çamaşırlarının sağa sola saçıldığını rüyasında gören şahısın gizli sırları açığa çıkar ve rüya sahibi çevresine karşı çok mahcup olur. hiç ummadığı bir zamanda mühimce bir kaza geçirir veya düşmanlarının kendisi için çevirdikleri entrikaları öğrenir. düşmanlarına galip gelir ve Allâh-ü Teâlâ'nın (c.c) emirlerine tam olarak uyan müslüman ve salih kul olur. ŞEYTAN TIRNAĞI Rüyasında ayak parmaklarında veya elinin tırnaklarında şeytan tırnağı çıktığını görse. ŞIRINGA Rüyada şırınga görmek. ateşli seyir edecek ve badeni güçsüzlüğe neden olacak hastalığa tutulmaya yorumlanır. sevdikleri ile beraber tatile çıkar. ŞİFRE Rüyasında şifreli konuştuğu gören kimse. Ve rüya 472 . sinsi düşmanlarının husumetine uğrar ve rüya sahibi dini görevlerini aksatıp dünya nimetlerine sahip olmak için çok çalışır. eşinden habersiz bazı işler yapar. çok miktarda varsa borçlarını öder.c) düşmanı olan kimselerden uzak kalıp onların şerlerinden emin olur. Şayet bu rüyada görülen şifonyer ailenin tümünün çamaşırlarının konulduğu türden ise o takdir de aileyi ilgilendiren gizli sırlar açığa çıkar ve aile hakkında çirkin dedikodular edilir. Rüyasında şeytanı taşladığını gören kimse. ŞEYTAN MİNARESİ Rüyasında şeytan minaresi topladığını gören kimse.Rüyasında şeytana buğz ettiğini ona kötü gözle bakıp ondan tiksindiğini gören kimse. Allâh-ü Teâlâ (c. ŞEZLONG Rüyasında şezlong üzerine yatıp güneşlendiğini gören kimse. saklamaya çalıştıkçada açığa çıkmasına neden olur. dost görünen gizli.

Rüyada şilebe mal yükleyip göndermek ise. Veya ailesinden birisi yurt dışına çalışmaya gider. ŞİKÂYET ETMEK Rüyasında her konuda bir başkasına şikâyet ettiğini gören kimse. gayri menkul almaya. ŞİİR Rüyasında kazanç maksadıyla yani şiir söyleyip para kazandığını gören kimse. yabancı kişilerin emirlerine göre hareket eder. ŞİLEP Rüyada şilep görmek.c) önünde âhirette hesap verir.sahibi eşi tarafından aşağılanıp azarlanır veya rüya sahibi eşinin kendisine olan güvenini kayıb eder. güzel san'atlarla uğraşmaya veya fiziki güzelliği olan ruh güzelliği olmayan kimse ile sohbet etmeye dostluk kurmaya delâlet eder. taşınıp sonuçlarına göre hareketlerini düzenlemelidir. gizli ilişkiye girmeye. istikbalde çok zengin olacağına rüya delâlet eder. Bu rüyayı gören kimse. ŞİLİN Rüyasında ingiliz parasını şilini kendi parasının yerine kullandığını veya başkasının kullandığını gören kimse. halk arasında şöhretli olacak ve anne babasına hayırlı olacak bir erkek evlâd sahib olur. doğru olmayan habere inanmaya. ilim sahibi olacak. elden çıkacak mal. kısmetinin artacağına. aşık olmaya. ŞİMAL YILDIZI Rüyasında şimal yıldızını gören kimsenin. yeni eşya sahibi olmaya ve iş yolculuğuna çıkıp çok kazançta bulunmaya delâlet eder. 473 . romantik kişiliğe. para miktarına nisbet eder. haline hiç bir zaman şükretmez daima herşeyin olumsuz yönlerini düşünüp sürekli huzursuz olur. Rüyada şiir dinlemek. yalan yere şahitlik yapar ve Allâh-ü Teâlâ (c. hareketleri dolayısıyla uyarılmakta ve halini düşünerek şükretmesi gerektiğine işaret edilmektedir. bahtının açılacağına. Ve bu evlâd sayesinde rüya sahibinin soyu devam eder. Bu nedenle rüya sahibi dikkatli olup hareketlerini iyice düşünüp. Hâmile kadın veya eşi hâmile olan bir adam rüyasında şimal yıldızını görse.

feraha çıkmaya. Rüyasında aile şirketinde çalıştığını gören kimsenin ailesiyle arası açılır ve hatta bazı yakın akrabalarına rüya sahibi darılabilir. şirket kurmak sevinç duymaya ve yalan gelen haberin aslının ortaya çıkmasına neden olur. Rüyada çok zengin bir kimseyle şirket kurmak. bütün güçlüklere rağmen feraha çıkmaya arzu edilen emellerin ve isteklerin yerine gelmesine rüya delâlet eder. Rüyada şimşek çaktığını görmek. ŞİRKET Rüyada ortaklık. 474 . Rüyada yağmur yağmadan sadece şimşek çaktığını görmek kendine yapılan vaadin yerine getirilmemesine ve verilen sözlerin tutulmamasına rüya delâlet eder.c) istediği gibi kul olmaya delâlet eder. Rüyasında şimşeğin kendisini çarptığını gören kimsenin. şiddet ve üzüntüden kurtulmaya.ŞİMŞEK Rüyada yağmur yağdığını ve ardından şimşek çaktığını görmek. Rüyasında şimşeğin çakıp her yeri aydınlattığını gören kişi ilim öğrenir ve halk tarafından bir çok kişiye ders verip onların aydınlanmasına sebep olur. hapislikten kurtulmaya rüya delâlet eder. akrabasından hasta kadın varsa onun ecelinin yaklaştığına rüya delâlet eder. dinî yönden hidâyet nuruyla nurlanıp Allâh-ü Teâlâ (c. bir hiç yüzünden bir kadınla münakaşa eder ve aralarında o kadınla düşmanlık husule gelir. ŞİŞ Rüyada şiş kullanmak yeni bir bebek doğum haberi almaya veya yeni evli olan yakının hamilelik haberini almaya rüya yorumlanır. Rüyada ortaklık kurmak sevgide. Şayet rüyayı gören nişanlı veya sözlü bir kimse ise evliliğini çok sağlam temeller üzerine kurar ve eşiyle ilişkilerinde gerçekçi olur. birisinden fayda sağlamaya delâlet eder. ŞİRRETLİK ETMEK Rüyasında tanımadığı birisinin şirretlik ettiğini gören kişi. rızk bollaşmasına. samimiyette ve verilen sözde durulmasına rüya delâlet eder. Şayet bir çiftçi rüyasında şimşek çaktığını görse. ŞİMŞİR Rüyada şimşir ağacından yapılmış eşya veya ağacın kendisi görmek. o sene çok mahsûl alacağına rüyası delâlet eder.

kadın için yabancı erkeklerin yanına gayri islâmi kıyafetlerle çıkıp göz zinası işlenmesine vesile olmaya rüya delâlet eder. kısa yolculuğa çıkmaya ve o yolculuk esnasında üzücü olayların meydana gelmesine rüya delâlet eder.s)'ı görüp onunla konuşmak. Şit (a. ŞORT Rüyada şort giymek veya satın almak. eşinin veya evlâdının davranışları yüzünden üzüntü çeker. Rüya sahibinin hakkında edilecek olan dedikoduya o kadın sebep olur. kısmetli bir evlâd sahibi olmaya ve imanın güçlenmesine rüya delâlet eder. Şöyle ki. veli olmaya. Rüyasında elindeki şişenin kapağının açılıp içindekilerinin yere döküldüğünü gören kimsenin. zenginliğe ve malın çok artmasına delâlet eder. ŞİŞMANLIK Rüyada şişmanlamak. Bazen de bu rüya hastalıktan kurtulup iyi olmaya. büyük bir işi hakkıyla yerine getirmeye. 475 . Allâh-ü Teâlâ (c. güzel bir ömür sürmeye. HZ. kadına.S) Rüyada Hz. Rüyasında şişenin içine yağ doldurduğunu gören kimse. mal ziyan etmeye işaret eder.c) affına nail olmaya. Rüyada şişe kırılması. sırları bir kadının yüzünden açığa çıkar. ŞOFBEN Rüyada şofben görmek. söze yalan katmaya. sözlerinin çoğu yalan olan şahısla konuşmaya ve onun sözlerinden rüya sahibinin etkilenmesine rüya delâlet eder. evlâda veya eşe yorumlanır. koğuculuk yapar veya zina suçu işler. ŞİT (A. Rüyada boş şişe içersine sidiğini koyduğunu gören kimse. Rüyada boş şişe içine gülsuyu doldurmak saliha namusuna önem veren kadına ve onunla ilişkide bulunmaya rüya delâlet eder.ŞİŞE Rüyada şişe. malî durumun düzelmesine veya halk arasında itibarın artmasına delâlet eder. bilerek günahkâr olmaya. ŞİVE Rüyasında şivesi bozuk birisiyle konuşmak.

ŞÖFÖR Rüyasında şoför olduğunu gören kimse. güzellikle ve takdirle anılacağına rüya delâlet eder. ŞÜKRAN DUYMAK (Minnet. ŞUAYP (A. iyice düşünülmeden girilecek işe. velîlerden olacak.s)'ı elini koyduğun görse.ŞOSE YOL Rüyada şose yolda yürümek. Hâmile bir kadın rüyasında karnına Hz. * Daha geniş bilgi için Bkz.S) Rüyada Hz. ŞÖHRET OLMAK Rüyada şöhrete kavuştuğunu gören kimse. HZ.Ateş). şayet islâmiyetin kurallarına uygun yaşıyorsa o takdirde ilim yönünden bilgileriyle hareket eder ve halka bir çok konuda yardımcı olan şöhretli tanınmış bir insan haline gelir. Görülen bu rüya sahibinin hacca gidip muhtemelen oraya yerleşeceğine. kul hakkını üzerinde taşımayacağına. Şuayp (a. Şuayp (a. yalancı. şayet bir işte çalışıyorsa orada önemli görevlere gelir. hissi yakınlığa ve çok kederlenmeye delâlet eder. takva sahibi ve ana babasına merhametle davranacak olan bir erkek evlâd doğurur. halk arasında rüya sahibinin iyilikten. teşekkür etmek) Rüyasında tanımadığı birisine şükran duyduğunu rüyasında gören 476 . yeni araba sahibi olmaya da yorumlanır. ŞÖVALYE Rüyada şövalye görmek.s)'ı görüp onunla konuşmak ondan öğüt dinlemek rüyanın hayra yorumlanmasına delâlet eder. Rüya sahibi ev hanımıysa. ŞÖMİNE Rüyada içinde ateşi yanan bir şömine görmek. evinin bütçesini düzgün olarak yapar ve tasarrufa çok önem verir. kuvvetli görünen fakat aslında güçsüz ve korkak düşmana rüya delâlet eder. karakter yönüyle insanlar arasında hakkı gözeteceğine. aşk ızdırabı çekmeye. (Ocak. Bazen de rüyada şoför olmak. verilecek yanlış karara delâlet eder.

birisiyle tanışıp ondan yardım görür ve o kişiyle gerçek anlamda rüya sahibi dostluk kurar. rızkı bollaşır.c) şükür secdesi yaptığını gören kimse. tevbekâr olmaya. son nefesinide imanla verir. Ve bu rüyayı gören kimse islâmiyete uygun bir ömür sürer. üzerinde olan belâları def eder. kuvvetli olmaya. mal ve rızkın bollaşması. ŞÜKÜR SECDESİ Rüyasında Allâh-ü Teâlâ (c. 477 .c) şükretmek. ŞÜKRETMEK Rüyada Allâh-ü Teâlâ'ya (c. malca zengin olur ve Allâh-ü Teâlâ'ya (cc) yapmış olduğu duaları kabul olunur.kimse. hastalıktan kurtulup şifa bulmaya veya rüya kâfir kimsenin müslüman olmasına delâlet eder.

gamlanmaya. o hastanın ecelinin yaklaştığına yorumlanır. hatta başka ekmek kapısı bulmak için başka birşehire göç edebilir. Rüyasında bekâr bir kimse dolu bir tabak aldığını görse. bu kezde bollaşmasına. uzakta bulunan akrabalarından ani bir haber alır ve o akrabaların yanına rüya sahibi gitmek zorunda kalabilir. iftiraya maruz kalmaya fakat o iftirayı 478 . işyerini kapatır. TABANCA Rüyada tabanca görmek.T TAAHHÜTLÜ MEKTUP Rüyasında taahhütlü mektup aldığını gören şahıs. kısmetinin açılmasına rüya delâlet eder. Rüyasında bir iş adamı elinde tuttuğu tabağın kırıldığını görse. Rüyada bir hastanın evinden üstü kapalı veya boş tabak çıktığını görmek. şayet tabak boşsa kısmetin kesildiğine ve azaldığına rüya işaret eder. Rüyada taahhütlü mektup almak. eza ve cefa çekmeye delâlet eder. devlet kapısında olan işin hal edileceğine de yorumlanabilir. Şayet tabak yiyecekle doluysa. fena söz işitmeye. Bazen de bu rüya sahibinin eşinin hâmile olduğuna rüya işaret eder. Rüyada elde tutulan tabancanın patlaması. ani habere. intihar etmeye teeşebbüs eden kimseye rüya yorumlanır. Bir başkasının elinde tabanca olduğunu ve rüya sahibine doğru doğrultuğunu rüyada görmek. TABAK Bir erkek rüyasında tabak görürse. kısmetinin çıkıp zengin olan birisiyle hayatını birleştireceğine rüya delâlet eder.

ilim sahibi olur. iş sahibi olmaya. TABUR Rüyada askerî tabur görmek. o gece görülmüş olan rüyanın düz yani görüldüğü gibi çıkacağına delâlet eder. Rüyada tabuta yiyecek koymak. feci şekilde bir olay nedeniyle aldatılmaya.yapan kimsenin Ebû Cehil gibi kendi kazdığı çukura kendisinin düşeceğine rüya delâlet eder. TABUT Rüyada tabut içine ölmeden konulduğunu görmek. Bazen de bu rüya kayıb eşyanın veya kayıb kimsenin bulunmasına delâlet eder. Bazı tâbirciler. o rüya mutlak tâbir edildiği gibi çıkar. ortak işten ayrılmaya. başarıya ulaşmaya ve evlenme teklifi almaya delâlet eder. 479 . devletin başının değişeceğine ve rüya sahibinin aile düzeninde önemli değişmeler olacağına rüya işaret eder. TÂBİRNÂME Rüyada rüya tabirnamesi okumak. güçlük ve zorlukların üstünden gelmeye ve saltanatlı gösterişli yaşamaya delâlet eder. hakimlik yapmaya delâlet eder. Rüyada kendisine tabut verildiğini gören şahıs. Rüyada tabut içersinde bir yerden bir yere götürüldüğünü görmek. yeni bir işyeri kurar ve hayatı ile ilgili önemli kararlar alır. yolculuğa çıkmaya. TACİR (TÜCCAR) Rüyada tacir görmek. Şayet bir kimse rüya görüp rüyada da o görülen rüyanın tâbirini yaparsa. başkasının hakkında yalnış düşünmeye ve çok büyük yanılgıya düşmeye delâlet eder. TABELA Rüyada evinin duvarına tabela astığını veya yazdığı gören kimse. rüyada tacirle konuşmayı veya iş antlaşması yapmayı. geçici iş yapmaya. ölüm haberi almaya veya ölüm tehlikesi geçirmeye yorumlanır. bir yakının ölüm haberini alır veya Islâmi bilgileri öğrenip Islâmiyete uygun yaşamını sürdürmeye başlar. TABURE Rüyada tabureye oturmak. kandırılmaya yorumlamışlardır.

TAHİN Rüyada tahin yemek. sevinç içinde olup huzursuzlukların rüya sahibinin üzerinden gitmesine delâlet eder. Rüyasında bir taç giyme töreninde bulunduğunu gören kimse.TAÇ Rüyada başa taç takmak. çok arzu ettiği bir muradına nail olur. şişmanlamaya. TAHSİL (Eğitim) Rüyasında tahsil hayatına devam ettiğini gören kişi. Şayet rüyada eşyalarının başkası tarafından tahrip edildiğini rüya sahibi görürse. ilim öğreneceği toplantılara katılır ve sözü sohbeti dinlenen çevresine faydalı olacak bir kişi haline gelir. Rüyada tahin ile pekmezi karıştırıp yemek. dinindeki hataları düzeltir ve gerçek bir mü'min gibi yaşayıp imanını kuvvetlendirir. bir şehre vali olmaya. Eşi hasta olan bir kimsenin başındaki tacının zorla alınması. tahsil hayatında olan başarıya. o zaman bir düşmanının oyununa gelip feci şekilde kandırılır. itibar kaybetmeye ve dinden çıkmaya delâlet eder. kendi yaptığı düşüncesiz hareketler nedeniyle hem maddî hem manevî sıkıntıya düşer. ilim öğrenmeye. Kur'ân-ı Kerîm öğrenmeye. Rüyada başa takılmış olan tacın alınması. rahatsızlığından kurtulmaya delâlet eder. mevki düşmesine. yeni kısmetli evlâd sahibi olmaya. malî durumunu düzelteceği iyi bir iş teklifi alır ve hiç beklenmedik bir anda alacağı güzel bir ödülle halk arasında şöhret olur. Hasta için tahin yemek. Hafız olan bir kimse başındaki tacın alındığını rüyada görse. aile huzurunun yerine gelmesine ve bir yakından alınacak yardıma rüya delâlet eder. hafız olmaya ve bekâr kızın zengin ve huyu çok güzel olan birisiyle evlenmesine rüya yorumlanır. çok zengin hem huyu hemde yüz güzelliği harikulade olan bir bakire kızla evlenir. Kur'ân-ı Kerîm'i unutur ve dininde bozulma meydana gelir. Rüyasında başına taç takıldığını ve bu tacın başkası tarafından düzeltildiğini gören kimse. kan hastalığından kurtulmaya. hasta olan eşinin ölümüne işaret eder. 480 . TAHRİP ETMEK Rüyasında çok sevdiği eşyalarını tahrip ettiğini gören kimse. Bekâr bir erkek rüyasında başına taç taktığını görse.

TAHTA KURUSU Rüyasında tahta kurusu öHürdüğünü gören kimse. bol kazanç sağlayıp fakat o paradan sadece dünyalık şeyler için fayda sağlamaya rüya delâlet eder. TAHVİL SENEDİ (Hisse Senedi) Rüyada tahvil senedi almak. TAKAS YAPMAK Rüyada mala karşı mal vermek. yani takas yapmak. eski eşyadan kurtulup yeni eşya sahibi olmaya rüya işaret eder. eşinin kendisine ihanet ettiğini ve evin bütçesinden gizlice kendi akrabalarına götürdüğüne rüya delâlet eder. Rüyasında eşiyle beraber bir taht üzerinde oturduğunu gören kimse. TAHTA Rüyada tahta yani hiç bir eşya yapılmamış tahta görmek. Rüyasında yatağında tahta kurusu bulunduğunu gören kimse. Onun hileleri yüzünden rüya sahibi üzüntülü günler geçirir. Elbisesinin içinde veya vücudunda tahta kurusunun gezindiğini gören kimse. Bir erkek rüyasında taht üzerine oturduğunu görse. zayıf ve zelil düşmanının kötü hareketine maruz kalır. Bazen de bu rüya kız çocuk sahibi olmaya delâlet eder. sonuçlanmamış olaya ve amaçlanan hedefe ulaşamamaya delâlet eder. izzet ve ikram sahibi olup mesleğinde çok başarılı olur. yuva dağılmasına delâlet eder.TAHT Rüyasında evli bir hanım taht görüp ona oturursa. 481 . ortak işe girmeye. Bir iş yerinde amir olan bir kişi rüyasında üzerinde oturduğu tahttan zorla kaldırıldığını görse. henüz tasarım halinde olan işe. Rüyada çok çirkin üstünde hiç birşey olmayan taht üzerine oturmak. kocası tarafından iyi muameleye maruz kalır ve kocası tarafından çok sevilir. zelil ve alçak olan zayıf düşmanına galip gelir. huzurlu ve sâadetli bir evlilik geçirir ve eşiyle beraber çok mutlu bir ömür sürer. erkek çocuk doğurur. Hâmile olan bir kadın taht üzerinde oturduğunu görse. ecelin yaklaşmasına. o kimse düşmanlarının yaptıkları entrikayla vazifesinden uzaklaşır ve rütbesi düşer.

uzak bir deniz yolculuğuna çıkar ve bu yolculuk sonunda onun kısmeti olan büyükçe miktarda olan para rüya sahibinin eline geçer. TAKMA KİRPİK Rüyasında bir hanım takma kirpik taktığını görse. yakın dostu olan bir hanımla ağız münakaşası yapar ve o kimseye çok kırılır. yeni eşya sahibi olacağına ve eşinden ummadığı güzel bir harekete maruz kalacağına rüya delâlet eder. rüya sahibinin bilmeden günâh işlediğinide göstermektedir. TAKOZ Rüyada arabasını durdurmak için takoz kullandığını gören bir 482 . dolandırıcıyla ortaklık yapmaya ve çevresinde bulunan kişileri birbirine düşüren kadının varlığına rüya delâlet eder. TAKIMADA Rüyasında çok yüksekden ada topluluklarına (takımadalara) baktığını gören kimse. yeni dostlar edinmeye ve değişik arkadaş grubunun içine girmeye delâlet eder. TAKLA Rüyada takla atmak. namaz borçlarını ödemeye ve yakın düşmanın şerrinden emin olmaya delâlet eder.TAKDİM ETMEK Rüyada yabancı olan birisini başka birisine takdim etmek. TAKLİD ETMEK Rüyasında insanların olumlu yada olumsuz hareketlerini taklid eden kimse. Ayrıca bu rüya. Bazen de rüya göz aydınlığı almaya da yorumlanabilir. karışık işe girmeye. dalevaralı. TAKKE Rüyada takke takmak. TAKI TAKMAK Rüyasında bir hanım takı taktığını görse. o taklid etmiş olduğu kimsenin huyuyla huylanır ve çevresi tarafından hakir görülür. namaz kılmaya başlamaya.

Rüyada ketenden veya bezden yapılmış takunya görmek. ağır ilerleyen işlerin çabuklaşmasına delâlet eder. Rüyasında bir yolculuğa çıktığını ve o yolculuk esnasında ayağına takunya giydiğini ve o takunyanın da kırıldığını gören kimse. eşe zevceye. yeşilse saliha. Bazen de takunyacı görmek. iş hayatında bazı engellerle. Rüyada takunyacı görmek. yolculuğunu yarım bırakarak evine yerine geri döner. menide geçmiş olan bir olayın hatırlanmasına ve rüya sahibinin bu olay yüzünden hayli üzülmesine rüya delâlet eder. Rüyasında takunya ile yürüdüğünü ve takunyanın ayağından çıktığını gören kimse. gıybet gibi kötü şeyleri yapan yalancı kadına rüya delâlet eder. Rüyasında ayağına takunya giydiğini ve o takunyaları kayıb ettiğini gören kimsenin ya eşinden ayrılacağına veya öleceğine rüya yorumlanır.erkek. Rüyada taksimetreye bakıp taksiye para ödemek. yolculuğa veya ortak işe delâlet eder. Bazen de bu rüya hatırda olmayan alınacak paraya. Rüyasında bekâr bir kimse. ortağından ayrılır ve başka bir şehire güç etmek zorunda kalabilir. sarı olursa da hastalıklı kadına delâlet eder. tevbekâr olmaya veya yeni bir evlilik yapmaya delâlet eder. TAKVİM Rüyada takvime bakmak. Kur'ân-ı Kerîm okumaya veya öğrenmeye delâlet eder. 483 .TAKSİMETRE Rüyada taksiye binmek. karışık işlerin süratle çözümlenmesine işaret eder. bir işin halli için gerekli paranın ele geçmesine ve rüya sahibinin aceleci bir tabiatta olduğuna rüya delâlet eder. dosta. beyazsa bakire kıza. TAKUNYA Rüyada görülen takunya. sözü bir olmayan münafık adama ve koğuculuk. zorluklarla karşılaşır fakat o engellerin üstesinden başarı ile gelir. dolambaçlı. mala delâlet eder. takunya giydiğini görse. elden çıkacak parayı. Ayağa giyilen takunyanın rengi rüyada görülürse görülen renk siyahsa kötü huylu kadına. özü. Rüyasında camdan veya kırılacak madenden yapılmış takunya görmek. mü'min kadına. takvaya. TAKSİ . evlenir fakat evlendiği kimseyle evliliğini yürütemez ve ondan boşanmak zorunda kalabilir.

dost meclislerinde aranmaya ve ard arda gelecek haberlere rüya delâlet eder. gerekse de aile hayatında meydana gelecek huzursuzluklara rüya delâlet eder. TALİH KUŞU Rüyada talih kuşunun başına konduğunu gören kimsenin ilerde çok zengin olacağına ve emek çekmeden büyük bir paraya sahip olacağına rüya delâlet eder. tatsız. ilim öğrenmeye. iki yüzlü bir kadının yaptığı dedikodular yüzünden rüya sahibinin gerek iş. rüya sahibinin başına gelen acı. TALAŞ KEBABI Rüyada talaş kebabı pişmemiş halde görülürse. ev hayatında düzenli bir ortamın kurulması gerektiğine rüya delâlet eder. ailede olan bir erkeğin askerlik mesleğine girmesine veya iş yerinde. TALAŞ Rüyada talaş görmek. 484 .TALAN ETMEK Rüyasında evinin veya iş yerinin talan edilmiş olduğunu görmek. sevinçli haber almaya ve göz aydınlığına rüya delâlet eder. üzücü telefon konuşmasına pişmiş halde görülürse. aile bağlarını koparmaya veya kardeşlerden birisine kırılmaya delâlet eder. ölüm haberi almaya ve rüya «ahibinin dini vazifelerini yerine getirmediğinden dolayı uyarıldığına rüya delâlet eder. can sıkıcı olaylara delâlet eder. TALİM YAPMAK Rüyada talim yapmak. Rüyada talaş yakmak. TALKIN Rüyasında bir ölünün başında hocanın talkın verdiğini görmek. TALEBE Rüyada talebe görmek. meslek sahibi olmaya. bu rüyayı kazaya veya hırsızlığa yorumlamışlardır. Bazı tâbirciler.

TANDIR Rüyasında tandırda ekmek pişirdiğini gören kimse. TANK Rüyada tank görmek. güvenliğe. TAMİRHÂNE Rüyada bozuk olan bir eşyanın tamiri için tamirhaneye gitmek yaramaz işlerden el çekmeye. çalmak. yeni bir işe girer ve bu işten dolayı rızkı çoğalır. Rüyada tamirci olduğunu ve tamirhane de bulunduğunu gören kimse. yalandan dönmeye. TANIK Rüyada tanık sandalyesine oturup hakime hesap verdiğini gören kimse. Şayet rüya sahibi bu şekilde davranmışsa üzerine kul hakkını geçirmiştir tevbekâr olup o kimse ile helâllaşmalıdır. yeni bir iş yolculuğuna çıkar ve orada bir san'at öğrenir. güç etmeye ve kısmetli bir erkeğin eve gelmesine rüya delâlet eder. ruhî hastalık geçirecek kadar üzülmeye veya halkı dinden çıkaracak derecede kötü sözlü adamdan vaiz dinlemeye veya yalan konuşan adamın sözlerini dinleyip ondan etkilenerek hareket eden rüya sahibine rüya delâlet eder. ortak iş yapmaya ve bu ortaklıktan zarara.TANBUR Rüyada tanbur aletinin sesini duymak. evinin bereketi artar. TANIDIK Rüyada tanıdık kimseyle yolculuğa çıkmak. 485 . üzüntü çekmeye rüya delâlet eder. büyük bir yükün eve girmesine. Bu rüya kişinin evlâdının san'at sahibi olacağına da yorumlanabilir. batıl şeylerle uğraşmaya. TANKER Rüyada tanker görmek. emin olmadığı bir konuda yalan söz söyler. düşmanın şerrinden kurtulmaya ve zorlukları rüya sahibinin yenmesine rüya delâlet eder. Bu rüya kısmetli kız çocuk sahibi olmaya da delâlet eder. ziyana uğramaya. dinde olmayan şeyleri dine sokmaya. kötü arkadaş topluluğundan ayrılmaya ve evde bulunan çok işe yarayan bir eşyanın bozulup yerine yenisinin alınmasına rüya delâlet eder.

TARİH . müslüman ise ibâdetlerine önem verip onları tam ve eksiksiz yerine getireceğine rüya delâlet eder. düşmanların.c) secde ettiğini ona iman ettiğini taptığını gören kimse. Rüyamda Allâh-ü Teâlâ (c. dinde şüpheye düşmeye rüya delâlet eder.c)'nden başka birisine taptığını iman ettiğini gören kimse. hafif rahatsızlanmaya. kâfir ise müslüman olur. imanını kaybetme durumuyla karşılaşır. Rüyada tarakçıyı görmek. geçen olayların düşüncesiyle kederlenip. ani olarak sinirlenmeye. üzüntü duyup mutsuz olmasına rüya delâlet eder. mazideki geçmiş olaylara üzülmeye ve rüya sahibinin lüzumsuz olarak. dine uygun olmayan sözler söyleyeceğine ve hareketlerini çok uygunsuz duruma getireceğine rüya delâlet eder.TANKSAVAR Rüyada tanksavar görmek. 486 . iki yüzlü kişilerin sözlerine önem vermemeye ve eşiyle arasındaki ilişkileri düzelten kimseye rüya delâlet eder. çevresine yardımcı olan adama ve o adamdan menfaat sağlamaya rüya işaret eder.TARİHÇİ Rüyada tarih kitabı okumak. borçları varsa sıkıntı çekmeden ödemeye. TANSİYON ALETİ Rüyada tansiyon aleti görmek. orada tapınmak. rüya sahibi için uyarıcı niteliktedir. Rüyada tarihçi görmek ise. öyle hareketler yapar ki. imanı kaybetmeye ve Allâh-ü Teâlâ (c. Rüyada tapınakta bulunmak. sürekli eskiden olmuş kötü olayları başa kakan şahsa rüya işaret eder. ziynet almaya ve murad edilen şeylere sahip olmaya rüya delâlet eder.c) başka varlıklara inanmaya. TAPMAK Rüyasında Allâh-ü Teâlâ (c. hayır işlemeye. TAPINAK Rüyada gayri islâmi tapınakta bulunduğunu gören kimsenin. TARAK Rüyada tarak görmek. akrabadan birisinin yapmış olduğu kötü işi öğrenip rüya sahibinin çok üzülmesine rüya delâlet eder. Bu tip görülen rüyalar. dosttan menfaat sağlamaya.

ibâdete. borçtan kurtulmaya. karısı hâmile kalır. TASALANMAK (Hüzünlenmek) Rüyada tasalanmak. geri zekâlı adamın söylediği sözlerden alınmaya. adil olmaya. hak söz ile bâtıl sözü birbirinden ayırmaya rüya delâlet eder. sıkıntıdan kurtulmaya ve bir dostun yardımını almaya delâlet eder. o seneki ürünü çok bereketli olur ve çiftçi bütün borçlarını öder. kötü davranıp sonra çok pişman olmaya rüyayı yorumlamışlardır. hakimlik yapmaya. doğru söz söylemeye. Rüyada tarla. geçici hastalığa tutulmaya ve meşakkatlen kazanılacak mala rüya delâlet eder. TASDİK ETMEK Rüyada bir olayı tasdik etmek. iş yerinde gizlice hırsızlık yapan elemana veya evden mal çalıp gizlice kendi ailesine yediren hırsız tabiatlı kadına da rüya yorumlanabilir. takvaya. rızka. Gizli olarak başkasının tarlasına tohum attığını gören kimse. Rüyasında bir çiftçi tarlasından tahıl topladığını görse. TASARRUF ETMEK Rüyada tasarruf etmek. onaylamaya. Rüyada tarla faresi görmek. Bazı tâbirciler. çok sevinmeye.c) şükretmeye başlayacağına işaret etmektedir. göz aydını almaya delâlet eder. ibâdet etmeye ve rüya sahibinin Allâhü Teâlâ'ya (c. 487 . TARLA KUŞU Rüyada tarla kuşu görmek. berekete.TARLA Rüyada tarlaya tohum ektiğini gören erkeğin. evinin rızkını başkalarına yediren kişiye veya evin halkından birisinin israfkâr olduğuna rüya delâlet eder. TARLA FARESİ Rüyada tarla faresi görmek. zina suçu işler ve gayri meşru ilişkiden olacak bir çocuğu olur. münakaşa etmiş olan iki arkadaş arasında hakimlik yapıp adaletli olmaya ve arabulucu olmaya rüya işaret eder. TARTI Rüyada tartı aleti görüp onunla bazı şeyleri tartmak.

Rüyada tasma. huzurlu geçime ve insanlara faydalı olacak san'at sahibi olmaya rüya delâlet eder. sağlam işe girmeye. müslüman kimselerin o yerde azınlıkta olduğuna ve o belde halkının Allâh-ü Teâlâ (c. emrinde insan çalıştırmaya delâlet eder.TASDİKNÂME Rüyada tasdikname almak. Allâh-ü Teâlâ (c. gayrı meşru ilişki kurar ve bu yüzden rüya sahibi hayli zor günler geçirir. Çok büyük üzüntü ve sıkıntı çeker. ilim öğrenmek için teşebbüste bulunmaya. rahat. rızkın genişlemesine. TAŞ KÖMÜRÜ Rüyada taş kömürü görmek. Rüyasında boğazına veya ayağına taş bağlandığını gören kimse. dürüst doğru sözlü. mü'min insana. kulak. sadık eşe de yorumlanabilir. 488 . ölüm haberi almaya veya hiç bir işe yaramayan hayırsız kimseye yorumlanır.c) isyan ettiğine rüya işaret eder. vb. sağlam karekterli. Rüyada taşlandığını gören kimse. düşmana karşı muzaffer olmaya. serden kurtulmaya. başta bulunan uzuvlardan birisinin (göz. kötü huylu birisinin emrine girmeye veya ondan fena söz işitmeye delâlet eder. Değirmen taşı görmek. hacc yolculuğuna çıkmaya. misafirlerin sağ sağlim gelmesine delâlet eder. pek hayra yorulmazsa da bazı taş çeşitlerini görmek. babasına yardımcı olmasına rüya delâlet eder. Rüyada taş görmek. Rüyasında gelin olup taş köprü üzerinden geçtiğini gören bir kız. diş. cahil adama. kötü insanın helak olmasına. Yeşil taş görmek. kısmetli misafire ve karışık işleri çözen yardımsever dost sahibi olmaya yorumlanır.c) isyankâr olup büyük günâh işler hatta imansız olarak ölür.) iyileşmesine. amir olmaya. TAŞ Rüyada taş görmek. hayırlı evlâda ve evlâdın ihtiyarlıklarında anne. rüyanın hayra yorulmasına sebep teşkil eder. birikim yapmaya. TASMA Rüyada tasma takmak veya görmek. Rüyada başka birisine takmak ise. Şöyleki. ailedeki anlaşmazlıkların çözümlenmesine ve uzak yoldan gelecek. katı kalpli merhametsiz kimseye. tahsil hayatında başarılı olmaya ve arzu edilen meslekte çalışmaya rüya delâlet eder. TAŞ KÖPRÜ Rüyada taş köprü üzerinde yürümek. Bir yerin üzerine gökten taş yağması. yakmak.

imanını kuvvetlendirir. Allâh-ü Teâlâ (c. olaya muhalefet etmeye rüya delâlet eder.itimat edilir bir erkekle evlenir. namusuna düşkün saliha bir hanıma sahip olur. dünyevî hayata önem verip âhireti unutmaya ve neş'eli arkadaş topluluğuna katılmaya işaret eder. evlilik hayatı huzurlu ve mutlu olur. TAVA Rüyada tava görmek. TATLI . üzüntülerin rüya sahibinin üzerinden gitmesine rüya delâlet eder. dinde şüpheye düşmeye ve yapılan ibâdetlerin eksik yapılmasına delâlet eder. Rüyasında Kabe-i tavaf ettiğini gören kimse. Ayrıca bu rüya borçlardan kurtulmaya da yorumlanabilir. yeni eşya sahibi olmaya ve hasta insanın sıhhatine kavuşmasına delâlet eder. Rüyasında eşiyle arası bozuk olan bir şahıs Kâbe-i tavaf ettiğini görse.TATLICI Rüyada tatlı yemek.c) izniyle sıkıntılarından kurtulur. lüzumsuz işler yapmaya. bir isteğinin olması için adak adar ve o isteği yerine gelince adağını yerine getirir. sevinçli haber almaya. cehennem ateşinden emin olur. izzete ve işe ayrılması gereken zamanın boşa harcanmasına veya her işe. hacc'a gitmediyse hacc'a gider ve rüya sahibi bekârsa müslüman olan birisiyle evlenir. TAVAF ETMEK Rüyada Kâbe-i tavaf ettiğini gören kimse. yüksekliğe. eşiyle arası düzelir. feraha çıkıp bundan sonra olan ömründe düşünemeyeceği kadar zengin olur. birbiriyle kavgalı olan şahısları barıştırmaya ve sıkıntıların. TAVLA Rüyada bir arkadaş ile tavla oynamak. Bir erkek rüyasında taş köprü üzerinde olduğunu görse. Rüyasında Kâbe-i eksik olarak tavaf ettiğin. Rüyada tatlıcı görmek. talebenin derslerini düzeltmesine. Rüyada tavla oynamak. mutlu olmaya. ayrıca 489 . sık sık hâmile kalıp çocuğunu düşüren kadının son defa hâmile kalacağı çocuğun yaşayacağına rüya delâlet eder. TAVERNA Rüyada tavernaya gitmek. Sıkıntı içinde olan bir kimse Beytullah'ı tavaf ettiğini görse.

Rüyasında bekâr erkek tavuk kesip etini yese. izzet ve ikram sahibi olur. Ayrıca bu rüya kadri yüce. arabulucu kadına veya kadın ticareti yapan namussuz adama yorumlanır. TAVUK Rüyada tavukları kümese kapattığını gören kimse. Rüyasında evinin tavanına çıkıp oradan inemediğini gören kişi. Şayet tutulan tavuğun yanında piliçleri varsa o takdirde rüya sahibinin alacağı kadın çocuklu dul olur. Eline tavşan yavrusu almak. kederlenmeye yorumlanır. zengin ve çok doğurgan olacak bir kızlan evlenir. dedikoducu onun bunun lafını taşıyan. hapse girer veya işlemiş olduğu bir suçtan dolayı vijdan azabı çeker. kötü huylu bir kadınla evlenir veya hissi ilişkiye girer. Rüyasında tavuğa dönüştüğünü ve gı-dakladığını gören kimse. Rüyada başına tavanın yıkıldığını görmek. eşinin davranışları dolayısıyla kötü duruma düşen adama rüya delâlet eder. Rüyasında evine yeni tavan yaptırdığını gören kimse. TAVŞAN Rüyada tavşan görmek. ilmi çok ve mali yönden zengin olan adamın koruması altına girmeye de yorumlanabilir. kadına işaret eder. yemini yerine getirmeyen şahsa delâlet eder. Rüyada tavuk satıcısı görmek. Rüyada tavşan kesmek. hayır ve nimete erişir. bir kadının yardımıyla sıhhatine kavuşacağına delâlet eder. Hasta olan kimsenin rüyasında tavuk eti yemesi. ya rüya sahibinin yuvasının dağılmasına veya akrabalarından birisinin eşinden boşanmasına rüya delâlet eder. Rüyasında elindeki tavuğu kaybettiğini gören kişinin.hileye ve sonunda rezil olunacak işe girmeye veya başkasının işini engellemek için kötülük yapmaya da yorumlanabilir. üzüntüye. sözüne yalan katan ve vermiş olduğu sözü. sürekli halinden şikayet eden kadına delâlet eder. TAVAN Bir kimse rüyasında evinin tavanında birisinin gezdiğini görse. Rüyada tavuğun insan gibi konuşması hayırsız olaya. ailedeki kadınların ömrünün kısalmasına delâlet eder. malını iyi muhafaza eden iyi bir eşe sahip olur. Bekâr bir erkek tavşan avladığını rüyasında görse. Rüyada tavuk sevmek veya yetiştirmek sevindirici duruma düşmeye ve yardımcı olunacak neş'eli kadına yorumlanır. rüya sahibinin evine veya iş yerine hırsız gireceğine rüya işaret eder. namusuna düşkün olmayan kadına. 490 . Çöplükte eşinen tavuk. Rüyada tavşan eti yemek. şerre ve musibete uğramaya delâlet eder.

Ve bu kayıb kadının kötü yola düşmesinden korkulur. sıkıntıları üzüntüleri paylaşan iyi bir dert ortağı olan ve sır saklamasını bilen ağzı sıkı kadına veya kız arkadaşa rüya delâlet eder. kibirlenme ve kendini beğenme huyu yüzünden çevresinde bulunan dostlarını kayıb eder. hissi ilişkiye girmeye ve romantik bir kişiliğe. Bazen de rüyada tayfa görmek. çok güzel bir kız çocuğu doğurur. Bir kadın rüyasında tavus kuşuna dönüştüğünü görse. hayatın hiçbir devresinde sıkıntı çekilmeyeceğine ve yoksul olmayacağınıza rüya işaret eder. TAVUK GÖĞSÜ Rüyada tavuk göğsü yemek. onun etini yemek. askerlik celbi almaya ve askerde olan kimseden haber alınmasına rüya yorumlanır. Rüyada tayın yemek. Hâmile bir kadın rüyasında tavus kuşunu görse. TAYIN Rüyada asker ekmeğini (tayını) yemek. kısmete. TAVUK BALIĞI Rüyada tavuk balığı yemek. o yerin başına ahlâksız bir adamın geçmesine. TAVUS KUŞU Rüyada tavus kuşu görmek çok zengin ama uğursuz bir kadına ve o kadının rüya sahibinin başına çorap örmekte olduğuna delâlet eder. zengin kadının malına varis olup onun malını yemeğe rüya yorumlanır. ayrıca önemsiz hastalığa tutulmaya delâlet eder. 491 .ailesinden bir kız veya kadın kaybolur. deniz yolculuğuna çıkmaya veya deniz aşırı yoldan misafir gelmesine rüya delâlet eder. Rüyada tavus kuşu yakalamak. rüya sahibinin evinin yıkılmasına veya yangın haberi alınmasına rüya delâlet eder. TAYFUN Rüyada tayfuna tutulmak veya bir beldenin tutulduğunu görnek. rızka. o yerde bir afetin meydana gelmesine. TAYFA Rüyada tayfa olmak. erkek çocuk doğumu haberi almaya işaret edebilir.

darlıktan feraha çıkmaya. sağlık bozulmasına veya iyi ilişkide bulunulan komşuyla münakaşa edip huzursuz olmaya delâlet eder. fakirlikten kurtulup zengin olmaya yorumlanır. TAZE Rüyada taze ekmek veya taze bir meyva. TEBEŞİR Rüyada tebeşir görmek ve kullanmak. önemli ruhî sarsıntı geçirmeye. 492 . TEBRİK KARTI Rüyada tebrik kartı almak. TECAVÜZ Rüyada tecavüz etmek.v)'in şefaatine nail olmaya yorumlamışlardır. Bazı tâbirciler. hayıra hasenata. namusu hakkında edilecek dedikoduya da yorumlanabilir. TEDAVİ OLMAK Rüyada tedavi olmak. TEBESSÜM ETMEK Rüyada tebessüm etmek veya tebessüm eden birisini görmek. neş'eli toplantıya katılmasına. Rüyada tecavüz olayını yaşamak. rüyada görülen taze yiyeceğin yenmesini helâl kazanılan paraya. erkek için başkasjna ait malı yemeye. iyilik etmeye ve gönül güzelliğine delâlet eder. sebze yemek. iş alanında başarı kazanmaya ve güzel bir telefon konuşması yapmaya rüya delâlet eder. sevindirici bir olayın meydana gelmesine.TAYYÖR Rüyasında bir hanım tayyör giydiğini veya diktirdiğini görmesi. üzüntüden sevince ulaşmaya. kötülüğü yorumlanmasına neden teşkil eder.a. sağlığı kötüye kullanmaya ve hastalanıp tedaviye özen göstermemeye delâlet eder. eğlenceli bir yolculuğa çıkıp oradan güzel eşyalarla evine dönmesine rüya delâlet eder. ticaret yapmaya ve bereketli mal sahibi olmaya yorumlamışlardır. rüyanın hayra yorumlanmayıp şerre. kadın için ise. Bazı tâbirciler. bu rüyayı sün-net-i seniyyeye uymaya ve Peygamber efendimiz (s.

TEĞMEN Rüyada teğmen olduğunu gören bir kimse. yarım işlerini tamamlar ve ümitsiz olduğu işlerin hayırlan sonuçlanmasına sebep olur. sevinç duymaya. Rüyada tekbir getirmek. kabahat işlemeye ve bu yüzden vijdan azabı çekmeye rüya işaret eder. ciddiyetle ele alınması gereken bir işe başlar. manevî huzura kavuşmaya. namaza başlamaya ve düşmana galip gelmeye yorumlanır. acil haber almaya ve çabuk yapılması gereken bir işin varlığına rüya işaret eder. TEK GÖZ Rüyada tek gözlü olmak. TEFECİ Rüyada tefeci görmek. kötü huyları terk etmeye de işaret edebilir. Rüyada teğmen görmek. Rüyasında tanınmayan adamın tek gözlü olduğunu görmek. TEKBİR GETİRMEK Rüyasında "Allâhu Ekber" diyerek tekbir getirdiğini gören kimse. Ayrıca bu rüya hayatı düzenlemeye. feraha çıkmaya. malından dolayı zarar ve ziyana uğrar veya ailesinden birisinin kendisine ihanet ettiğini öğrenir. Bu rüyayı bekâr bir kız görse.c) sığınıp günâhlarına tevbekâr olur. ömrünün yarısını mü'min olarak diğer yarısını münafık olarak sürdürmeye delâlet eder. yalan söz söylemeye. 493 .TEDİRGİN OLMAK Rüyada tedirgin olmak. ölümcül hastalığa yakalanmaya. rüşvet almaya ve gayri meşru yoldan iş yapıp başkalarının sırtından geçinmeye delâlet eder. taliplerinden biri askeriyede görevli olan birisi olur. erkek akrabanın ölüm haberini almaya veya elde bulunan kısmetin gitmesine rüya delâlet eder. zikrulla-ha devam eder. Allâh-ü Teâlâ'ya (c. faiz yemeye. TEFTİŞ ETMEK Rüyasında bir kuruluşu teftiş ettiğini gören şahıs. aile bireylerinin hoşlanmayacağı gizli iş yapmaya. TEHLİKE Rüyasında tehlike içersinde olduğunu gören bir şahıs.

neş'eli günler geçirmeye. Rüyasında kendisinin tekme vurduğunu gören kişi. Allâh-ü Teâlâ'nın (c. ticaret hayatında atılım yapmaya.c) rızâsını kayıb edeceği kötü huyla huylanır. TEKZİP (Süsleme San'atı) Rüyada tekzip ile uğraşmak (müzehhep) olmak sanat öğrenmeye 494 . kısmet açılmasına veya yolculuğa çıkmaya rüya delâlet eder. iş yerinin büyümesine. tarikata girmeye. TEKNE Rüyada tekne görmek. ilim öğrenmesi için hocaya teslim edilen çocuğa ve bazı yalnış olayların gerçeğini öğrenip davranış değiştirmeye rüya delâlet eder. yeni iş sahibi olmaya. Veya rüya sahibi zararlı alışkanlıklardan kurtulur. TEKERLEME Rüyada tekerleme söylemek. his hayatında başarılı olmaya ve bir dostun yardımını alıp evlâdlarla veya aile biriylerinden olan kimselerle ilişkileri düzeltmeye rüya delâlet eder. akrabaların bir araya toplanıp sohbet etmelerine delâlet eder. TEKSTİL Rüyada tekstilci olmak. Rüyada hayvan tekmesi. tekme yemiş olduğu kimsenin yüzünden bir kötü olayın içine girer. TEKME Rüyasında tanıdığı bir kimseden tekme yediğini gören kimse.TEKEL Rüyada tekel malzemelerinin satıldığı depoda kendisini gören şahıs. TEKKE Rüyada tekke görmek. giyim üzerine iş yeri açmaya ve lüzumsuz olarak yeni kıyafet diktirip biraz israfkâr olmaya rüya delâlet eder. belâya ve iftiraya uğramaya ve çok üzüntü çekip hem maddî hemde manevî sıkıntıya düşmeye rüya delâlet eder. toplu para almaya. yalan söz işitmeye. TEKERLEK Rüyada tekerlek görmek. bir olay yüzünden çok pişman olur veya islâmiyete göre mekruh olan bir günâhı işler.

TEL Rüyada tel görmek. ani haber almaya ve yalan konuşmaların yapıldığına rüya delâlet eder. açığa çıkmasına yorumlamışlardır. Rüyada televizyonda bir şey seyretmek. Bazı tâbirciler. başarılı bir haftaya ve yeni işe başlamaya. yani bir boşanma ile ilgili bir film seyredilirse tam tersi olarak arası açık olan çiftlerin birleşeceği şeklinde rüyayı yorumlamışlardır. Bazı tâbirciler bu rüyayı sırların duyulmasına. zorluktan kurtulmaya. TEL DOLAP Rüyada tel dolap görmek. yeni iş sahibi olup o işin güçlüklerini yenmeye delâlet eder. televizyonda seyredilen şeyin tam tersi olacağına. TELEFON Rüyada telefon görmek.güzel sanatlarlan uğraşmaya ve rüya sahibinin hassas bir ruha sahip olduğuna rüya delâlet eder. Rüyada tel görmek çeşitli şekilde yorumlanır. Rüyada telgraf çekmek. yakınlardan haber almaya veya eve misafir gelmesine rüya delâlet eder. TELGRAF Rüyada telgraf almak. Şöyleki: Altın tel. beklenen haberin alınmasına ve yalan söyleyen kimsenin yalanının ortaya çıkmasına delâlet eder. sıkıntılı hafta geçirmeye işaret eder. sevinç duymaya. TELEVİZYON Rüyada televizyonu kapalı halde görmek. Gümüş tel: Acı haber almaya. üzüntüden kurtulmaya rüya delâlet eder. yolculuğa. hesaplı hareket etmeye rüya işaret eder. saklanan sırrın açığa çıkmasına ve koğuculuk yapan bir insanın kötülüğüne uğramaya rüya delâlet eder. 495 . düşünceli. TELEFERİK Rüyada teleferik görüp ona binmek. Bakır tel: Bir kadın vasıtasıyla mala kavuşmaya rüya delâlet eder.

zorluklarla dolu olan işi başarmak için yardımcı olacak kimseye rüya delâlet eder. Bazen de bu rüya kişiye iftira atılmasına delâlet eder. Şayet rüya sahibinin yakınlarında böyle bir kimse varsa dikkatli olmalı ve onu yanında hiddetlenerek bazı sözler söylememesi gereklidir. iç sıkıntısına ve bu sıkıntının uzun süreli olup sonunun ferahlığa çıkacağına rüya delâlet eder. Rüyada temizlik yapılması evdeki huzursuzluğun gitmesine ve ailedeki ilişkilerin normale dönmesine rüya delâlet eder. günâh işlemekten vaz geçmeye tevbekâr olup hatalı hareket etmemeye delâlet eder. Rüyada tellak görmek.TELLAK Rüyada tellak görmek. borçları ödeyip feraha çıkmaya da yorumlanabilir. iş sahibi için sağlam kazançlı bir işe başlamaya. evlenmeye. TEMRİYE Rüyada vücudunda temriye çıktığını gören kişi sıkıntı verecek. hasta için iyileşmeye. hapisteki adam İçin hapisten kurtulmaya veya yeni ev sahibi olmaya rüya işaret eder. üzüntü duyacak bir olaya karışır istemeden bazı olaylara sebep olur. 496 . TELVE Rüyada telve görmek. tembellik etmek çok çalışmaktan dolayı olacak ruhi rahatsızlığa ve rüya sahibinin tatile çıkması gerektiğine rüya işaret eder. müşkül işleri çözümleyen adama delâlet eder. Rüyada tellak görmek. TELLAL Rüyada tellal görmek. ağzında sır tutmayan ve arada lâf götürüp getirerek dostların arasını açan kimseye delâlet eder. TEMBEL Rüyada tembel bir halde oturduğunu görmek. TEMEL ATMAK Rüyada temel atmak. TEMİZLİK Rüyada temizlik yapmak.

acı habere veya boşanma haberi almaya da yorumlanabilir. siyah ten. İçinde çiğ et bulunan tencere görmek. gurbete çıkar veya ailesinden ayrılmak zorunda kalır. sıhhat bozulmasına ve hastalanmaya yorumlanır. TENEŞİR Rüyada teneşir tahtasına yatmak. 497 . hastalanmaya. rüya sahibinin eşiyle arasının açılıp hatta anlaşmazlığın boşanmaya kadar gideceğine rüya işaret eder. iftiraya delâlet eder.TEMSİL Rüyada temsil seyretmek bir yakının başına gelecek kötü olaya ve rüya sahibinin bu olaya seyirci kalacağına rüya delâlet eder. Rüyada teneşir görmek. Tencerenin içinde temiz su görmek. yalnız kalmaya. TENCERE Rüyada tencere. Evde huzursuzluk meydana gelmesine delâlet eder. ölüm tehlikesi geçirmeye ve dünya hayatına dalıp âhireti unutmaya delâlet eder. kırmızı ten. aile içine yorumlanır. ev halkından birisinin haram iş yapıp büyük günâh işlemesine delâlet eder. aile içinde olacak büyük münakaşaya yorumlanır. TENHA Rüyada tenha ıssız yerde bulunmak. Şöyle ki: Ateş üzerindeki tencere. TEN Rüyada ten renginin değişmesi çeşitli şekilde yorumlanır. Rüyada tenekeyi vücuda sarmak. sarı ten. namusa gelecek söze. Rüyasında elindeki tencerenin alındığını gören kimse. TENEKE Rüyada teneke görmek. ölüm haberi almaya da yorumlanabilir. Tencerenin içinde çorba bulunması. Şöyleki: Beyaz ten. Rüyada tehna yer. feraha çıkmaya ve ailedeki huzursuzluğun ortadan kalkmasına