P. 1
ruyatabirleri

ruyatabirleri

|Views: 7,229|Likes:
Yayınlayan: Ahmet

More info:

Published by: Ahmet on Oct 09, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2012

pdf

text

original

RÜYA TÂBİRLERİ ANSİKLOPEDİSİ

Hazırlayan Şükran GÖKNAR

KİTSAN

1

Yâ Rabbi!.. Senin ortağın ve benzerin yoktur. Doğmamış, doğurmamışsın. Yaratan ve yarattıklarını yaşatan sensin. Senden geldik sana döneceğiz. Bütün âlemlerin yaratıcısı olan yüce Allah'ım verdiğin bütün ni'metlere hamd-ü senalar olsun. Biz yaratmış olduğun kullarının kötü hareketlerini rahmeti ilâhinle sen düzelt. Çünki bizler çok aciziz fakat nefsimizin bizi yanlış yönlendirmesi sonucun da bütün bu hatalarımızı göremiyoruz. Bizleri doğru yola yönelt, sevdiğin salih kullarının arasına kat Yâ Rabbi!.. Beni ve bütün ehl-i imân ve tevhid üzerine olan tüm insanları âhiret gününde af ve mağfiretinle cennet ve cemâline nail eyle. Âmin. Yâ Rabbi!.. bizlere «Size içinizden pek izzetli ve bütün ağırlıklarınızı üzerine alan, üstünüze titreyen, mü'minlere çok acıyan ve merhamet gösteren bir Peygamber gelmiştir» (Tevbe sûresi-Âyet:128) diyerek mevcudiyetini müjdelemiş olduğun kâinatın serveri, Hatem-ül Enbiyâ, Resûl-ü Müctebâ, Muhammed Mustafa (s.a.v)'e ve bütün ümmetine salât ve selâm olsun. Sevgili okurlarımız ben naçizane olarak sizlere elinizde bulunan kitabı, güvenilirliğine inandığım çeşitli ilmî eserleri araştırarak hazırlamaya çalıştım. Hatalarım olabilir. Çünkü hiç bir zaman kul hatasız olmaz. Yanlız rüya tabirnamesini derlerken, daha ziyâde Islâmi Rüya tâbircilerinin, mutasavvuflarının görüşlerine önem vererek tabirnameyi o şekilde hazırlamaya gayret gösterdim. İnşâAllah faydalı olurum. Ayrıca her türlü eleştirilerinizi açık yüreklilikle siz okurlarımdan sevgi ve saygılarımla bekliyorum. Zira tüm insanlar edilmiş olan tenkitlerin belirlediği ortamda doğruyu ve güzeli bularak hareketlerine ve düşüncelerine yeni ufuklar doğrultusunda yön verecektir. Kitabımızın ilk bölümü; Uyku Nedir?.. Uykuya yatarken okunacak dualar. İslâm düşünürleri ve diğer bilimcilere göre rüyanın tarifi... Rüya çeşitleri nelerdir?..
2

a) Rahmani Rüya b) Şeytani Rüya İstihare nedir ve namazı nasıl kılınır, duaları nelerdir?.. Rüya ile ilgili olan Âyet-i Kerîmeler, Hadîs-i Şerîfler. İslâm yorumcularının yorumladıkları ünlü rüyalardan örnekler... Kitabımızın ikinci bölümü? Rüyada görülen şekillerin, hal ve hareketlerin alfabetik sırayla yorumlanmaları. Gördüğü rüyanın sahih ve doğru olmasını isteyen her müslüman özünde, sözünde doğru, kötü ahlâkı terk etmiş güzel ahlâka sahip olmalıdır diyebiliriz. Ayrıca kişinin uykuya yatmadan abdestli olması ve sağ yönüne yatarak, kıbleye karşı yüzünü dönerek, uyuması da yüce islâm dinine göre de müstehabdır. Kitabımızdan faydalanarak rüyasının yorumunu yapmak isteyen bir kimse; ilk önce rüyasının tamamını hatırlamalı. Ardından görmüş olduğu rüyanın cinsini belirlemelidir. Bu belirlemeyi kitabımızın rüya çeşitleri bölümüne bakarak kolaylıkla yapabilirsiniz. Ardından rüyada görmüş olduğunuz renklere, şekillere, insanların yüzlerine, asık yüzlü mü?., sevinçli mi?., hal ve hareketleri nelerdir?., gibi bütün verilere önem vererek ilgili bölümleri (kitabın alfabetik fihristine bakarak orada yazılı olanları) okuyunuz ve rüyada bütün görülen şeylerin manâlarına teker teker baktıktan sonra aralarında bağlantı kurunuz. Yanlız şu hususu önemle belirtmek isterim ki; görülen rüya ertesi günü veya kısa zaman içersinde hemen zuhur etmeyebilir. Seneler sonra vuku bulacak şeyleri gösteren rüyalar da vardır. Meselâ: Hz. Yusuf (a.s)'ın rüyası, rüyayı gördükten tam yirmi yıl sonra vuku bulmuştur. Allâh-ü Teâlâ'nın (c.c) bize emretmiş olduğu doğru yoldan saptıracak olan tüm kötü davranışlardan uzak kalmak ve Allâh-ü Teâlâ'yı (c.c) tam anlamıyla tanımak, iman etmek ve rızâsını kazanmış kullardan olmak dileğini Cenâb-ı Hakk'tan (c.c) niyaz ederek sözlerime son veririm. Ayrıca hazırlamış olduğum bu tabirnamenin tüm müslüman kardeşlerime faydalı olmasını Rabbil Âleminden niyaz eder ve siz okurlarıma derin saygılar sunarım. Şükran GÖKNAR

3

UYKU NEDİR?..
Uyku nöbetle tekrarlanan bir yarı ölüm hali ve şuur bulanıklığıdır. Uyku insanın ihtiyacı için Rabbil Âlemin tarafından verilen ilâhi bir ni'mettir. Kur'ân-ı Azimüşşan'da (Alâk Sûresi/Âyet: 9'da) bu konuya açıklık getirilerek «Uykunuzu dinlenmeniz için oluşturduk» denilmektedir. Uyku fikrin, dimağın, fiziki bedenin tümünün «organların» dinlenebilmesi ve hücrelerin yenilenmesi için gerekli olan zaman dilimidir. Şayet bu zaman insanlara verilmeseydi ne olurdu?.. Bir düşünün Korkunç!.. Çünki yenilenme olmayınca bir müddet sonra insanın beyni duyuları ve fiziki bedeni iflâs ederdi. Çeşitli ilim adamlarının (Psikiyatrislerin) bu konudaki ortak görüşü, — «Uyku ruha iyilik bedeni sıhhat verir bu yüzden sağlığın mükemmel olmasını isteyen insanlar lütfen uykularına özen göstersinler» denilmektedir. Uykusuzluksa insanı sinirli, hırçın ve asabî yapar. Kişinin bütün hareketlerinde düzensizlik oluşur. Halbuki uyku esnasında soluk alıp vermek satihleşir. Kanın basıncı düşer, kalp çarpıntıları ağırlaşır, kollarda bacaklarda hareket azalır ve kişinin şuuru tamamen istirahate çekilir. Uyku ihtiyacı yaşa bağlı olarak süre değişikliği gösterir. Söz gelimi memedeki çocuklar 18-20 saat kadar uyurlar. Okul çağı çocuklarının ihtiyacı olan uyku süresi 5-9 yaş arasında 11-13 saat 9-15 yaş arasında 9-10 saat arasındadır. Bu konu Fransa'daki bir eğitim kongresinde ele alınmış ve tüm delegelerin katılımıyla ortak bir deklarasyon yayınlanmıştır. — Okul çağı çocuklarının belleklerinin güçlenmesi eğitimlerinin başarılı olabilmesi ve sağlıklı bir bedene sahip olabilmeleri için mutlaka düzenli uyku uyumaları gereklidir. Orta yaşlı olan kişilerde uyku ihtiyacı 6-10 saat, yaşlılarda ise bu süre geceleyin daha azalarak yanlız gündüz artarak belirlenmektedir. İnsanlar açlığa az çok dayanabilirler lâkin uykusuzluğa asla dayanamazlar. Az uyku nasıl bedenin ihtiyacı için gerekli olan zamanı insana vermiyorsa fazla uyku uyumakta (fazla yemek gibi) insana zararlıdır. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.leri Marifetnâme adlı eserinde bu konuya temas ederek; — «Erenler yoluna giden, üç hasletten gitmiştir. İlki zaruret olanın
4

dışında yememek. İkincisi imkân sınırı içinde fazla uyumamak. Üçüncüsü gerekli olandan fazla konuşmamak hâsılı, uykusu çok olanın ruhu hasta ve işi zordur.» Demek ki Rabbil Âlemine «Yâkiyn» olmak isteyen bir kimse yemeğine, uykusuna ve söylediği sözlere dikkat etmeli bu konularda daima ölçülü olmalıdır. Uyku iki bölüme ayrılır: İlki yatağa yatıldığı zaman uyumakla uyumamak arasında olan zaman, daha sonra da iyice dalarak uyumak ki buna DERİN UYKU denir. Bu süreler kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Tıp adamları en rahat uykuya yatış şeklinin sağ tarafa dönerek yatmak olduğunu söylemektedirler. Halbuki Peygamber efendimiz (S.A.V) bu durumu bizlere tam on dört asır evvel bildirmiştir. Ukbe bin Âmir'den rivayet olunan Hadîs-i şerîfe göre... Hz. Resûlullâh (s.a.v) buyurdu ki: «Bir kimse Bakara sûresinin sonundaki iki âyet-i kerîmeyi okuyup abdestli olarak sağ yönüne yâni kıbleye doğru yüzünü dönerek yatsın bu sabaha dek ona yeter.» Ayrıca uykuya yatarken bunlar haricinde de okunmasında faydalı olan dualar vardır ki bunların okunması çok faziletlidir. Çünki uyku bir nevî, insanın ölüm halidir. Kişi uyurken pekâla ruhunu teslim edebilir, malı ziyana uğrayabilir. Cenâb-ı Hakk (c.c) bizleri Kur'ân'da bulunan (En'âm sûresi/Âyet: 60) «O dur ki, sizleri uyutarak ölü gibi yapıyor» diyerek bizleri uyarmaktadır. Ölümden sonra dirilmeye inanmayanlara ne güzel bir örnektir kişinin «Uyku» hali. Şu halde mü'min kişi her zaman olduğu gibi uykuya yatarken de Yüce yaradana sığınmalı ve duâ etmelidir. Çünkü «Duâ mü'minin silâhıdır», «Duâ mü'minin kalkanıdır», «Duâ ibâdetlerin özüdür» Biz kitabımızda bu dualardan bazı örnekler vererekte sizlere yardımcı olmak istiyoruz. İnşâAllâh tüm inanan insanlar, tüm duâ ni'metlerinden fayda sağlamayı bilirler ve Cenâb-ı Hakk'a (c.c) duâ etmek bizlere ve tüm inanan insanlara nasib olur. Çünki Cenâb-ı Hakk (c.c) her şeyi insana nasîb ettiği gibi duâ etmeyi de nasîb etmektedir. Çünki Cenâb-ı Hakk'tan (c.c) izinsiz bir tek yaprağın kımıldayamayacağı gibi, insana da nasîb olmazsa duâ etmek değil bir tek kere göz kapaklarının kirpiğini birbirine değdiremez bile.

5

UYKUYA YATARKEN OKUNMASI FAZİLETLİ OLAN DUALAR

«Âmene'r-Rasûlü bimâ ünzile ileyhi mi'n-Rabbihî ve'lmü'minûn. Küllün âmene billahi ve melâiketihî ve kütübihî ve Rusulih. Lâ nüferriku beyne ehadin mi'n-Rûsulih. Ve kâlû semi'nâ ve eta'nâ ğufrâneke Rabbena ve iliyke'l-masîr. Lâ yükellifu'llâhü nefsen illâ vüs'ahâ. Lehâ mâ kesebet ve aleyhâ me'k-tesebet. Rabbena lâ tüâhiznâ innesînâ ev ahta'nâ, Rabbena velâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehû ale'l-lezîne min kablinâ, Rabbena velâ tühammilnâ mâla tâkate lenâ bih. Va'fu annâ, vağfir lenâ, ve'rhammâ. Ente Mevlânâ fe'n-surnâ ale'l-kavmi'l-kâfirîn.» (Bakara sûresi: Âyet: 285 - 286)

6

Allahümme eslemtu vechî ileyke ve favvadtu emrî ileyke ve elce'tu zahrî ileyke rağbeten ve rahbeten ileyke lâ melce'e velâ mence'e minke illâ ileyk. Âmentu bi-kitâbike'llezî enzelte ve binebiyyi-kellezî arsalt. Subhanellâhi ve'l-hamdu lillâhi velâilâhe illâllahu va'llahu ekber. Estağ-firullahe'llezî lâilâhe illâ huve'lhayye'l-kayyûm. Abdullah İbn-i Ömer (r.a)'den rivayet olunur ki Peygamber efendimiz (s.a.v) yatarken; «Allahümme bismike rabbî ve veza'tü cenbi fağfirli zenbi» deyip ardından 33 defa «Subhanallahi» 33 defa «Allahü Ekber» diyerek sağ yanınıza dönüp yatın demişlerdir. Uykuları düzenli olmayan uykusuzluk çeken bir kimse de şu duayı okumalıdır. Zeyd bin Sabit (R.A)'dan rivayet olunmuştur: — «Bir gün Hz. Resul (S.A.V)'e uykusuzluktan şikâyet ettim, o da bana bu duayı öğretti. Okudum ve uykusuzluk illetinden kurtuldum.» DUA; «Allahümme garetin nücûmü vehede etil uyûnü ve ente hayün kay-yûmü lâ te'hüzüke sinetün velâ nevmü yâ kayyûmü ehdi leyli ve enmi aynî.» Uyku esnasında zaman zaman korkan kimseler de şu duayı okumalıdırlar.

7

«Eûzü bi kelimatillâhit tamâti min gazabihi ve şerri ibadihi ve min hemezâtişşeyâtîni ve en yahdurûn.» Belirli bir saatte uyanmak isteyen kimse; (üç defa)

«İnnâ a'taynâke'l-kevser fe-salli lirabbike şani'eke huve'l-ebter» duasını okuyup yatmalıdır.

ve'n-har

inne

UYKUDAN UYANAN KİŞİNİN OKUYACAĞI DUALAR
Ebû Zer (R.A)'dan rivayete göre Resûlallah (S.A.V.) yatağa girdiği zaman; — «Bismikellâhümme ahyâ ve emût.»

Uyandığı zamanda;
8

"Elhamdü lillâhillezî ahyânâ ba'de mâ emâtenâ ve ileyhinnüşûr.» Ebû Hüreyre (R.A)'dan naklen; Reşûlallah (S.A.V): — «Biriniz uykudan uyandığınız zaman şöyle dua etsin buyurdu»

«Elhamdü lillâhillezî radde aleyye rûhıy ve âfânî fî cesedi ve ezine lî bizikrih.»

«Elhamdülillâhillezî halagannevme velyegzate, elhamdülillâhillezîl beasenî salimen seviyyen, eşhedü ennallâhe yuhyilmevtâ vehüve alâ külli şey'in gadîr» Âişe (R. Anhâ)'dan rivâyet olunur ki; Peygamber Efendimiz (S.A.V): — «Kim ki uykudan uyandığı zaman şu duayı okursa deniz köpükleri kadar günâhı olsa Allah-ü Teâlâ (C.C) o kimsenin günâhlarını afv eder. 10 defa (Allahü Ekber), 10 defa, (Elhamdülillah), 10 defa (Sübhanallahi ve bihamdihi), 10 defa (Sübhanel Kuddus), 10 defa (Estağfirullah El-Azîm), 10 defa (Lâ ilahe illallah Muhammeden Rasûlullah) der ardından;

«Allâhümme innî euzü bike min diygıddünyâ ve dıygı yevmil gıyâmeh.» Veya;

«Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerîke leh, lehülmülkü ve lehülhamdü vehüve alâ külli şey'in kadir»
9

Veya;

«Lâ ilahe illâ ente sübhânekellâhümme estafiruke lizenbî ve es'elüke rahmeteke, Allâhümme zidnî ilmen vela tüziğ galbi ya'de iz hedeytenî veheb lî min ledünke rahmeten inneke entel vehhâb.»

RÜYA NEDİR VE ÇEŞİTLERİ
Rüya diğer bir anlamda düş; uyku sırasında meydana çıkan canlıymışcasına, yaşanmışcasına ortaya çıkan bir durum, bir halisilasyon (olgudur). Rüya görmeyen insan yoktur fakat rüyalarını uyandıktan sonra hatırlamayan insan vardır. Bugünki tıb günlük olaylardan etkilenerek ortaya çıkan durum, ruhî fantaziler, hayaller diyerek de rüyayı yorumlamaktadırlar. Ancak biz inanan müslümanlar olarak rüyanın (sahih) kişinin Rabbil Âlemin tarafından uyarılması, kimi zamanda bazı şeyler için (cennet, ilim, evlâd vb.) müjdelenmesi olarak algılıyoruz. Çünki iki cihan serveri Peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)'e 23 sene Rabbil Âlemin tarafından vahiy yoluyla Kur'ân-ı Kerîm'in Âyet-i Kerîme'leri indirilmiştir. Ve bu Âyet-i Kerîme'lerin bir çoğu Peygamber efendimize rüya esnasında vahy edilmiştir. Ayrıca Peygamber efendimizin günümüze ulaşan iki tane hadîs-i şerîfi vardır ki; bunlar bize rüyaların ilâhi bir hikmet olduğunu göstermektedir. Bu Hadîs-i şerîfler; «Mü'minin rüyası, Rabbi ile uykuda konuştuğu bir çeşit kelâmdır.» «Salih (ve sâdık) rüya, peygamberliğin yirmi beş cüzünden biridir.» Yanlız şunu unutmamak gerekir Hadîs-i şerîflerde işaret edilen rüyalar «Sahih Rüyalar»dır. Rüyalar anlam ve görüş şekline göre sınıflandırılırlar. Şöyle ki: a) Rahmanî (Sahih) rüyalar, b) Şeytanî (Şeytanın korkutmaları ve nefsin istekleri, kandırmaları) rüyalar,

10

c) Kişinin günlük olaylardan etkilenmesi sonucu veya bedenin arazları sonucun da meydana çıkan rüyalar.

RAHMÂNİ RÜYALAR
Cenâb-ı Hak'ın (C.C) bize melekler vasıtasıyla göstermiş olduğu ve Kur'ân-ı Kerîm yoluyla bildirdiği rüyalardır ki; bunlar Cenâb-ı Hak'ın (C.C) kulunu uyarması veya müjdeleyerek bilgi vermesidir. Nitekim Saaffât sûresi 104-105 buyurulmaktadır ki: «Biz ona: «Yâ İbrahim, rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükâfatlandırırız» diye nida ettik. Sahih rüyalar genelde abdestli olarak uykuya yatıldığı zaman, seher vaktinde sabah namazından sonra veya kutsal gecelerde (kadîr, bayram, arife, üç aylar, cum'a) görülen rüyalardır. Sahih rüyaların en doğrusunu peygamberler görmüşlerdir. Çok defada görüldüğü gibi tatbik edilmiş ve görülen rüyaları doğru olarak yorumlamışlardır. (Fetih sûresi/Cüz: 26-Ayet: 27) — «Andolsun ki Allah, Resulünün rüyasını doğru çıkardı. Andolsun ki Allah'ın izni ile Mescid-i Harâm'a emniyet içinde kiminiz başlarını traş ederek, kiminiz saçlarınızı keserek, korkusuzca ve kati suretlere gireceksiniz. Allah, sizin bilmediğinizi bildide bundan önce (Hayber fethi gibi) yakın bir fetih verdi.» Yukarıdaki bahs edilen Âyet-i Kerîme Resûlullah'ın (S.A.V) Hudeybiyeden çıkmadan önce bir rüya görüp Ashab-ı Kirâm'a anlatması ve onların da rüyanın o yıl çıkacağını sanıp münafıklara söylemeleri. Münafıklarında bu olayın gerçekleşmeyeceğini söyleyerek dedikodu etmeleri üzerine nazil olmuştur. Sahih rüyalar kimi zaman da kişiye uyarıcı olabilir. Söz gelimi kulun günâh işlediği, işlemek üzere olduğu, veya doğru yoldan şaştığı vakit görülen rüyalar vardır ki, cehennem ateşiyle korkutulmak gibi görülen rüyaları bu çeşit rüyalara örnek olarak verebiliriz. Sahih rüyaları genelde özü sözü doğru olan Cenâb-ı Hak'ın (C.C) salih kulları görürler. Sahih rüya görmek için aşağıdaki duanın okunması faziletlidir.

11

C). Ashâb-ı Kirâm’dan olan Ümmül Fazl (R. Bunlara en iyi örnek halk arasında ağırlık basması.«Nu'munu billâh. rüyadan sayılmazlar. Bunlara örnek meselâ. tâbirde zorluk çekilen.V)'in bir hadîs-i şerîfine binaen «Salih (ve sâdık) rüya Allâh-ü Teâlâ'dandır (C.A) şu sözlerle anlatmıştır.A. Mümkünse yataktan kalktığı gibi güzelce abdest alıp iki rek'ât namaz kılmalı ve o gün fakire sadaka vermelidir.C) sığınmalı ve rüyayı hiç kimseye anlatmamalıdır. uyanınca hemen unutulan. Bu tip görülen rüyaları islâmi rüya tâbircilerinden olan Câfer-i Sâdık (R.) bir gün Resûlullah’ın 12 . — «Karma karışık görülen. karabasan diye tarif edilen durumda meydana çıkan rüyalardır.» Fakat her okuyucu şunu bilmelidir ki. ateşli bir hastanın rüyasında bir dere kenarına gidip su içmesi gibi görülen veya kişinin gündüz birisiyle tartışıp geceleyin rüyasında tartıştığı kimseyi yaralaması veya o kimse ile ilgili rüya görmesini sayabiliriz. Biriniz hoşlanmadığı bir rüya görecek olursa uyandığında sol tarafına üç nefes üflesin ve onun (rüyanın) şerrinden Allâh-ü Teâiâ'ya (C. neruddu umûranâ illâllah ve has-bunâllahu ve ni'mel-vekîl velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'laliyyi'l-azîm. Zira o (böyle yapıldığı zaman) zarar veremez» demelidir. Şeytanî rüya gören bir kimse veya rüyasında korkutucu. her görülen rüya Rahmanî olmadığı gibi Şeytanî de olmayabilir. zihinde hayal meyal hatırlanan. nesiku billâh.A. Korkunç olan rüyalarda aynı şekilde çok güzel bir haberin verilmesi şeklinde tecelli edebilir. Zira sadaka kişinin başına gelebilecek bütün belâları def eder. bir olaydan korkmasından sonra görülen rüyalar vardır ki bunlarda yorumlanmaz ve asla çıkmazlar. O takdirde böyle bir rüya görmüş olan bir kimse uykudan uyandığı vakit hemen soluna üç defa tükürmeli ve rüyanın şerrinden Cenâb-ı Hak'a (C. dehşet veren bir rüya gören kişi ilk iş olarak hemen uyandığı zaman Peygamber efendimiz (S. Buna örnek olarak şu olayı gösterebiliriz. Kötü rüya ise şeytandandır. Genelde gusül abdestti olmayan kimselerin gördüğü rüyalardır.C) sığınsın. Birde uykuya yatıldığı zaman kişinin uyanıkken yapmış olduğu işlerden etkilenerek veya hastalanmasından.» ŞEYTANÎ RÜYALAR Bunlar şeytanın gösterdiği rüyalardır ki. kişiye etki etmeyen rüyalar yorumlanmaz ve birşey ifâde etmezler. ürkütücü.

Çünkü bu konuda bize ışık tutacak.» «Hayırlı olsun.V. koğuculuk. Ve uykuya yatarken dinimize göre müstehab olan abdesti alarak yatağa girsin ve sağ yöne doğru yatarak uyusun.A)'dan bir rivayete. RÜYALARIN YORUMLANMASI VE ÜNLÜ RÜYA TÂBİRCİLERİ Rüya gören bir kimse rüyasını bir âlim veya iyi bir öğüt veren kimseye anlatmalıdır. Bu hususuda her konuda bizleri aydınlatan yüce Peygamber efendimizin (S. O zaman Resûluilah tebessüm ederek buyurdu ki: — Ey Ümmü'l FazI yakında Hz. buyurdular.) huzuruna gelip: — Yâ Resûlullah korkunç bir rüya gördüm. hayren lehâ ve şerren alâ a'dainâ. Anha)'ya bir çocuk doğurur da sen onu kucağına alırsın.A.S)'ı kucağına aldı. kuşun ayağı üzerinde (durur gibi)dir. gıybet gibi kötü huylardan kendini arındırsın. buyurdu. — Yâ Resûlullah.A. «Rüya. vel-hamdülillahi rabbil âlemîne. yol gösterecek bir çok hadîs-i şerîf günümüze kadar ulaşmıştır. Rüyayı sevdiğin kimseden veya (tâbir hususunda) bilgi sahibi olandan başkasına anlatma» (Feyz'ül-kadir cüz: 4/Sayfa: 46) İki cihan serveri yüce Peygamberimiz (S. Tâbir olunduğu zaman düşer (cesine açığa çıkar).S)'ı dünyaya getirdi ve Ümmü'l FazI Hz. Hasan (A.A. Anha)'ya Hz.V) sabah namazını kıldığı vakit yüzünü halka döner ve «Sizden biriniz dün gece bir rüya gördü mü? derdi» diyerek anlatılan rüyayı dinler ve daha sonra. — Peygamber efendimiz (S. tâbir olunmadıkça. Hasan (A.A. Bir kimse rüyasının doğru çıkmasını istiyorsa. Fatıma (R.V) ilk Islâmi rüya tâbircisidir. — «Hayren telkâhu ve şerren tevekkahu. deyince — Gördüğün hayırdır. İbn-i Sünni (R. göre.(S. Hayır bize şer düşmanları-mıza 13 . sözlerine yalan katmasın. serden uzak olsun. Fatıma (R. mübarek vücudundan bir parça kesilip benim kucağıma bırakılmıştı.V) bir hadîs-i şerîfinde buyurduğu gibi olmalıdır. Gerçekten Hz.

Ayrıca bir kimse rüyasını. ırklarda. İbn-i Şirin (R. ni'metini sana ve Yakûb (A. Şüphe yok ki Rabbin alîmdir.'leri Marifetnâme adlı eserinin 101'nci sayfasında rüyanın ne olduğuna ve rüya tâbir etmeye açıklık getirmiş ve demiştir ki: 14 . Yûsuf (A.S) ünlü bir rüya tâbircisidir. Ebû Bekir (A. Rüyayı anlatırken kesinlikle görülmeyen şeyler söylenmemeiidir.» Yakın tarihimizde yaşamış olan ünlü İslâm düşünürü Erzurum'lu ibrahim Hakkı Hz.S). Bazı islâmi rüya tâbircileri rüyada ölünün söylemiş olduğu şeylerde haktır diyerek rüyanın düz olarak yorumlanması gerektiğine karar vermişlerdir.A) ve Câfer-i Sâdık (R. o rüya tâbir edilmiştir tekrar yorumlanmasına ihtiyaç yoktur. Eski Mısırlılar yaklaşık 4000 yıl önce rüya yorumlarını derlemişlerdir. Zira Peygamber efendimiz (S. İlk çağlarda rüyaların tanrılar tarafından gönderildiğine inanılırdı. Son zamanların bilim adamlarından olan Claude Bernard (1813-1878) "Fizyolojinin kurucularından" — «İnsan doğuştan rüyalara karşı istidatlıdır. — «Ve işte öylece Rabbin seni seçecek ve sana rüya tâbirine ait bilgi verecek. Kitab-ı Mukaddes içinde olmak üzere birçok Ortadoğu ve Asya kaynaklı metinde kehanet içeren veya hastaları iyileştirecek bilgilerin bulunduğuna inanılarak rüya yorumları yapılmıştır. Ve bu arada adlarını zikretmeden geçemeyeceğimiz çok ünlü İslâmi rüya yorumcuları da vardır. görmüş olduğu rüya içinde tâbir ederse veya başkası tarafından rüya tâbir edilirse. Hamdolsun âlemlerin Rabbi olan Allah'a» derdi ve rüyayı tâbir ederdi demiştir. Çünkü dimağsız insan düşünülmez» diyerek rüya hakkında. ateşten oturacak bir yer edinsin. Hz.V) görmek rüyanın hayra ve doğru olarak yorumlanmasına sebebtir.S) soyuna tamamlayacaktır. Ayrıca Hz. Bunlar Hz. Ve yüce kitabımız Kur'ân-ı Kerîm'de onun rüya tâbirciliğinden Yûnus sûresinde bahs edilmiştir.A) tamamladığı gibi.V) buyurdu ki: — «Kim kasten rüyasına yalan (karıştırıp) söylerse. Tarih içinde birçok devletlerde.S).A. hakîmdir. kavimlerde rüyaya önem verilmiş ve tâbir edilmesine çalışılmıştır. Zira iftiranın en büyüğü kendi gözlerine yaptığı iftiradır. — «Göz bir organdır asıl gören yer beyindir o halde insan gözü kapalı da bazı şeyleri görebilir» diyerek rüyanın gerçek olabileceği mevzuuna açıklık getirmiştir.» (Feyz-ül Kadir cüz: 6/Sayfa: 216) Rüyada Peygamber efendimizi (S. Hemde bundan evvel.A.A)'dır.olsun. ataların İbrahim'e ve İshâk'a (R. Yûsuf (A.

Âlem-i manâsı ise. Cenâb-ı Hak (C. önce burun pislerine nail olur. içine gider. Ve insanda beklenmedik olayla zuhur eder. güçlenirler.C) kendisini duyduğuna ve anında cevap verdiğine inanır. Vasıtasız bulursa faydalıdır. Aynısı çıkarsa vakıadır. Beynin hisleri kalbe indiğinde. zihni denge kurulur. Hayvanî rûh o zaman ne eder? Vücûdun dışını bırakıp. Rüyada görülen şeyin Arapça isminin ilk harfi alınır. 15 . İnsanlar duâ anında Allâh-ü Teâlâ'ya (C. dost görünür. bir bağlanışın ifadesidir. O an gelir kalbe gördüğü rüya. sağlıklı günler ve gecelerin de sahih (Rahmanî) rüyalar görmeyi nasib etsin. kalb o an ruhun içine döner.Çün buhâr-ı gıda dimağa gelir Rûh-u hayvânî ol zaman ne eder Pes havass-ı burun muattal olur Çün dimağın havassı kalbe iner Kalbe ilham olur işaretler Bî vesâit bulursa nâfladır Kalb eğer vâsıta ile olsa habîr Pes gelir kalbe gördüğü rüya Arabî ismin evveli alınır (Gıdâdın buharı beyne geldiğinde. içimizdeki yanlızlık.C) bütün müslümanlara hayırlı. Yanlız biz inananların rüyasının Rahmanî olabilmesi için yukarda anlattığımız noktalara önem verilmesi gerekli ve zaruridir. girişilecek bir işin veya sonucun ne olacağını Cenâb-ı Hak'ka (C. kudretsizlik ve gayretlerimizin boş olduğu hissi yok olur. Ne ise o harflerle bilinir. dünya adaletsiz ve zalîm değil. İSTİHARE NEDİR? NAMAZI NASIL KILINIR VE HANGİ DUALAR KONUMLADIR? İstiharenin lûgat manâsı hayırlı şey istemektir. Duâ bir inanışın. Kalbe işaretler ilham olur.C) yakınlaşıp. Duâ anında insan Allâhü Teâlâ'nın (C. İstihareye yatmanın en önemli yönü edilecek dualardır. O an burun hisleri muattal olur. onunla bulur. rüya vardır haktır ve gerçektir. Kalb eğer vâsıta ile haberdar olsa. gördüğü düşten tâbir olunur. Asıldan kalb muştular alır. Çünki Allah-ü Teâlâ (C.C) danışmak için iki rek'ât namaz kılmak ve duâ'Iederek hiç konuşmadan uykuya yatmak demektir.C) ihtiyacı duâ ile ifâde^edilir. O halde özetle diyebiliriz ki. ona ya işaret veya müjdedir. Âmin. Uyku hâlini cisim.

C) tarafından duâ etmek nasib olan mü'minlere. (Âmîn) 16 . İhdinassırâdal müstekîm.Ve içimiz de ancak iman eden insanlarda görülen esrarengiz bir durum. Errahmânirrahîm. Sırâdalleziyne en'amte aleyhim. İyyâke na'büdü ve iyyâke nesteîm.C) rızâsı için «niyyet ettim istihare namasını kılmaya» diyerek niyyet edilmelidir. Mâliki yevmiddiyn. yatarken evvela güzelce abdest almalı ve Allâh-ü Teâlâ'nın (C. İstihare namazını usulüne uygun kılmak için yatsı namasından sonra. İstihare Namazının Kılınışı: 1 nci Rek'âtta. Ne mutlu Cenâb-ı Hak (C. Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîyn. Fatiha Sûresi: Elhamdülillahi rabbil âlemiyn. bir kuvvet uyanır.

Allâhümme! İn künte ta'lemü enne hâze'l-emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve akıbeti emrî ve âcili emrî ecilihî fakdirhü. Allâhüssamed. okunmalıdır. velâ entüm âbidûne mâ abüd. Ve namaz bittikten sonra duası edilmelidir. Lem yelid ve lem yûled. Allâhümme! İnnî estehîruke bi ılmike ve estakdiruke bi kudretike ve es'elüke min fadlike'l-azîm. İhlâs Sûresi: Kulhü vellâhü ehad. 2 nci Rek'âtta tekrar Fatiha sûresi ve. Fe-inneke takdiru velâ akdiru ve ta'lemü ve-lâ a'lemü ve Ente Allâmü'l-Guyûb.Kâfirûn Sûresi: Kul yâ eyyühel kâfirûn. lâ âbüdü mâ ta'büdûn. lî ve yessirhü lî sümme 17 . ve lâ entüm âbidûne mâ âbüd. ve lâ ene âbidün mâ abettüm. ve lem yekûn lehû küfüven ehad. leküm diynüküm veli yediyn.

18 . Kırmızı renk ise kesin olarak olayın tezliğini. (100) 2) Vagdas. Bunlara örnek olarak şunları verebiliriz.C) rızâsını kazanmak için bütün hal ve hareketlerine iyi yön vermeli onun rızâsına uygun işler yapmalıdır. beyaz renkler sonucun hayrını işaret eder. Ve Allâh-ü Teâlâ'nın (C.C) hayırlı rüyalar görmenizi niyaz eder ve dualarınızın Rabbil Âlemin katında kabul olunmasını temenni ederim. (100) 3) Yesvad. Siyah mavi. Ve ardından istihareye yatan kimse hiç konuşmadan. kişi dünya ile ilişkisini kesip mu-rad ve maksadına kalben niyyet edip uykuya varmalıdır denmektedir. (100) 5) Temâgus'dur. Bizlere Buhariden nakil olunduğuna göre istihare de görülen yeşil. Bazı tarikat şeyhleri ise rüyaları kendilerine yol gösterici kabul etmişler ve müridlerine bunun için çeşitli zikirler öğretmişlerdir.C) unutmamalı ve onu hatırlamalı çok korkmalı ve onu çok sevmelidir.bârik lî fîh. Mesleme bin Ahmet Mecariti «Kitab-el GAYE» aldı eserinde bunlardan beş tanesine yer vermiştir Bunlar: 1) Tufnâgâdis. Ve in künte ta'lemü enne hâze'l-emra şerrün lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emrî ve âcili emrî ve ecilihî tasrifhü annî vasrifnî anhü. sarı renk rüyanın sonucunun müsbet olmadığına işarettir. vakdir lî el-hayra haysü kâne sümme ar-dınmî bih. Yanlız istihare duasını okuyan kimse hazel emre diye okunan yerde dileğini söyleyip ondan sonra duaya devam etmelidir. gaybi âleme yönelerek bilmek istediği kendisine bildirileceği söylenmiştir. çabukluğunu gösterir. dünya kelâmı etmeden sağ tarafına ve sağ elinin üzerine yatmalı ve böylece uykuya varmalıdır. Ve bu zikirlere «HÂLÛMİYE» adını vermişlerdir. Cenâb-ı Hak'tan (C. Riyazet kitaplarından olan Gaıyret'lHâkim adlı kitapta ev-rad ve zikirlerden bazılarından bahs edilerek denmiştir ki: — «Uykuya dalarken bu adlar okunduğu takdirde bu adların özellikleri sayesinde insanın istediği işi hal ve yönünü görebileceği. (100) 4) Buğdan. (100) Ve ardından adı geçen zikirlerden sonra. Bu duanın 3 veya 7 defa okunması müstehabdır. Şu halde insan her zaman olduğu gibi Allâh-ü Teâlâ'yı (C.

A. Orada sana bir «Nûr» arkadaş olur. — «Senin hâmile olduğun kimdir. MUHAMMED (S. Kanıncaya kadar içtim. O tarihte Ebû Le-heb ölmüştür ve rüya sahibi Ebû Leheb'e ne halde olduğunu sorunca. Ben dünyevî hayatımda kölemin Resûlullah (S. Tanımadığımı söyleyince.A. Sonra içmem için yine zorladı.A. baldan tatlı idi. Ancak her sene Rebi-ul Evvel ayının on ikinci geceleri azabım hafifliyor.V)'e süt annelik yapmasına müsaade etmiştim. uyku ile uyanıklık arasında bir kimsenin sesini duyar. Anha) hamileliğinin altıncı ayının bir gecesinde. İki parmağın arasından çıkan serin suyu emerek ferahlıyorum. — «Bu sudan iç» dedi. HZ. Uyanınca göğüslerimi süt ile dolu bulduğum gibi sıkıntı ve açlığın da beni terkettiğini gördüm» demiştir. İşte bu müsaade etmiş olduğum zamanlar gelince azabım hafifliyor demiştir. içtikçe içtim.V) SÜT ANNESİ HALÎME HATUNUN RÜYASI HALÎME Hatun rüyasını şöyle anlatmaktadır: — «Rüyamda bir şahıs beni sütten ak bir suyun içine daldırdı ve. — «Sütün çok olsun ey Halîme! Beni tanıdın mı?» diye sordu. Bu rüyayı da kimseye söyleme!» dedi. Ey Halîme! Mekke'ye git. bereketlerle dolarsın. HZ. Âmine (R.İSLÂM TARİHİNE VE DÜNYA TARİHİNE GEÇMİŞ ÜNLÜ RÜYALAR VE YORUMLARI HZ. MUHAMMED (S.V) DÜNYA'YA TEŞRİF EDECEĞİNİN MÜJDELENDİĞİ RÜYALAR Hz. — «Ben senin sıkıntılı hâlinde ettiğin hamd ve şükrünüm. MUHAMMED'İN SÜT ANNESİ SÜVEYDE'NİN SAHİBİ OLAN ZATIN RÜYADA GÖRÜLMESİ Hafız ibn-i Cesîr bir gün rüyasında Ebû Lehebi görür. bilir misin?» 19 . Ebû Leheb cevab veriyor: — Kabir azabı çekiyorum.

Adağını yerine getir!» denildi. — «Oğullarından birini kurban etmeyi adamıştın. Bazan gözüküyor. her tarafa mâlik olacak. «Ondan daha büyüğü nedir?» diye sordu. Sabahleyin bir sığır kurban ettiği halde tekrar. Ertesi günü Abdülmuttalib çocuklarını toplayarak. — «O ağacın dalına tutunanların» dedi ve devam ederek. Gördüğüm rüyadan büyük ürpetiyle uyandım. Hemen bir kâhine gidip.— «Bilmiyorum» cevabını verince.S) nurunu 20 . fakat ulaşamadım» dedim. alnında Allah-ü Teâlâ'nın (C. seneler önce yaptığı duayı ve adağını söyledi. — «Senin sulbünden bir peygamber gelecek.V)'in dedesine rüyasında peygamberimizin gelişi müjdelenmiştir. Sabahleyin Abdülmuttalib bir koç kurban etti.S) şöyle bir rüya görmüştür: Abdülmuttalib'e. — «Ondan senin nasîbin yok!» demesi üzerine. en çok sevdiği oğlu. O zaman. Bir genç de onu kesmek isteyenlere mâni oluyordu. Ağacın bir dalını tutmak için elimi uzattım.C) habîbi Muhammed (A. bazan gözden kayboluyordu. Rüyamı bitirince. Sonra. Muhammed Mustafa (S. — «Bilmiş ol ki. rüyasında. Benzi sarardı. — «Kimin nasîbi var» diye sordum. Kur'a. Bir ucu semâya yükselmiş. «Bu gece rüyamda çok büyük bir ağaç vardı. Peygamberlerin sonuncusuna hamilesin!» diyerek Peygamberin dünyaya teşrifini bana müjdeledi demiştir. Üstelik onlar. güneş yanında çok hafif kalır. anlatıp rüyamı tâbir ettirmek istedim.A. O ağaçtan öyle bir nûr saçılıyordu ki. diğer bir kısmı da ağacı kesmeye çalışıyordu. — «Ondan daha büyüğünü kurban et!» emri verildi. dalları doğuya ve batıya yayılmıştı. Ayrıca vücûdundan etrafa hoş kokular yayılıyordu. Kureyş kabilesinden bazıları o ağacın dallarına tutunuyor. — «Ey babamız! Adağını yerine getir! istediğini yapmakta serbestsin!» diye rızâ gösterdiler. Evlâdlarından hiç bir muhalefet görmedi. Bu rüya şu şekilde anlatılmaktadır: — «Bir defasında uykuya dalmıştım. Ayrıca yüce Peygamber efendimiz Hz. Çok güzel bir yüzü vardı ve ben şimdiye kadar öyle bir yüz görmedim. — «Ondan daha büyüğünü kurban et!» emri üzerine. Bunun üzerine Abdülmuttabil oğulları arasında kurban olanı belirlemek için kur'a çekti. Abdülmuttalib (A. kâhinin yüzü değişti. Bir başka şekilde Hz. insanlar O'nun dînine girecekler!» dedi. — «Ey Abdülmuttalib! Adağını yerine getir!» denildi. İnsanlar ona yönelmişti. bir gün rüyasında. Ertesi gece tekrar rüyasında. Her an nuru artıyordu.

işte orası zemzem'in yeridir» dedi ve Abdulmuttalib bu rüyadan sonra tarif edilen yeri buldu kazıya başladı.S) için yarattığı sudur. Ancak engelledilerse de devesinin ayağının bir taşa takılması sonucunda zemzem kuyusu ortaya çıktı ve Hz. yine o kimse. Susuzları kandırır. O zât da. Sen orada iken kırmızı gagalı bir karga gelir. — «Zemzem bir sudur ki. Peygamber efendimiz. Rüyanın arkası kesimliyordu. iki kurbanlığın oğluyum» buyurmuşlardır. Hepsini fakirlere dağıttı. ZEMZEM KUYUSUNUN BULUNMASI Bir gün Abdüimuttalib'e rüyasında bir kimse.taşıyan Abdullah'a çıkmıştı. Allâh-ü Teâlâ'nın (C. Abdülmuttalib. — «Ey Abdülmuttalib! Kalk Tayyibe'yi kaz!» diyerek kayboldu.C) İsmail (A. Kur'a oğlunuza çıkarsa. Ancak deve sayışı yüze çıkınca. Kâhin. Karganın eştiği yerde. Bundan sonra Abdülmuttalib Allâhuekber diyerek tekbirlerle develeri kurban etti. Abdulmuttalib bu olay esnasında «Yâ Rabbi bana tam on tane erkek evlâd nasib et ve birini 21 . — «Bir kâhine sor da sana yol göstersin» diye teklifte bulundu. — «On deve ve oğlunuz arasında kur'a çekiniz. Gagasıyla yeri eşer. Abdülmut talib. Develerin etlerinden kendisi ve oğullarından hiç biri almadı. Hayber'de bulunan Kutbe veya (Secak) adındaki kâhine gitti ve durumu anlattı. kur'a develere isabet etti. hiç eksilmez ve dibine erişilmez. Hep Abdullah'a çıktı. — «Ey Abdülmuttalib! Kalk. Kur'a develere çıkıncaya kadar böyle arttırarak devam ediniz. Hastalara şifâ olur. Mednûne'yi kaz!» emrini verdi. Berre'yi kaz!» dedi. Gözü yaşlı baba.S)'a dayandığı için «Ben. bu söz üzerine.S)'ın kanadıyla vurduğu yerden çıkmıştır. bir de karınca yuvası görürsün.» dedi. — «Kalk. — «Zemzem nedir? Kuyu nerededir?» diye sordu. zemzem kuyusunu kaz!» deyince. Dünyanın dört bucağından gelen hacılara kifayet eder. Dördüncü gün ise. nesebi İsmail (A. — «Sizde bir insanın diyeti ne kadardır?» diye sordu. Abdülmuttalib kâhinin dediği gibi yaptı. Açları doyurur. Kurban kestikleri zaman artıklarını bir yere dökerler. On deve arttırarak defalarca kur'a çekti. İçlerinden Abdullah'ın dayısı. Cebrail (A. — «Kalk. Yerini bildireyim. Ertesi gün. Abdullah'ı kurban etmek için bütün hazırlıklarını tamamladı. «On devedir» diye cevap alınca. on deve daha arttırarak yeniden kur'a çekiniz. Üçüncü gün de aynı kimse.

Ebû Bekr'in (R. Ebû Bekr'in (R.V) peygamberliğini açıklayıncaya kadar kimseye söylememişti. Hazret-i Hatîce (R.V) yakın arkadaşı olan Hz. İlk.A. Ebû Bekir Sıddık (R.A) zihnini kurcalamaya devam etmiş. Anha).A) bu rüyasını ve tâbirlerini. 22 . — «Âhir zaman Peygamberi vüeûde gelmiştir. vefatından sonra da. heyecanla rüyadan uyanmış.A) evine düşen parça ise. Bahîra. imân eden insan olursun.A. bu cevaba çok sevindi. Hatice (R. Seninle evlenir ve senin zamanında O'na vahy nazil olur. Peygamber efendimiz (S. Ticaret için gittiklerinde yolu rahip Bahîra'nın diyarına uğramıştı. Gördüğü rüyanın tâbirini Bahîra'dan isteyince. O âlim cevabın da.A). gökyüzüne yükselmemişti. Ebû Bekir (R.A). Hazret-i Ebû Bekir (R. parça parça olmuş. — «Kureyş'tenim» diye cevap verince. Bu rüyayı kendi ağzından dinliyelim. hemen. onun için tâbir edilmez» demişti. Kâbe-i muazzamaya gelmiş.V) ile evlenmeden önce bir gece rüyasında gökten ay inip koynuna girmiş. Yahûdî âlimlerinden birisine koşup. Bahîra. işte daha evvel anlattığımız Hz.V)'in dedesinin oğullarından Abdullah'ı kurban etmek istemişi bu duanın Cenâb-ı Hakkın (C. yahûdînin cevabı da onu tatmin etmemişti. Anha)'ya Peygamberimiz (S. Hatice (R.A) RÜYASI Resûlullah efendimizin (S. HATİCE (R. — «Gökten dolunay inip. Fakat bu rüya.sana kurban edeyim» demiştir.A.A) bir gün bir rüya görmüştür. O Peygamber. Hâdiseyi gören Hazret-i Ebû Bekr (R. rüyasını anlatmıştı. HZ. Varaka. Kureyş'ten ve Benî Hâşim'den olur» dedi. HZ. parçalardan her biri.C) katında kabul olunması neticesindedir. — «Orada bir peygamber çıkacak ve hayatında O'nun vezîri. ayın nuru koltuğundan çıkıp bütün âlemi aydınlatmıştı. Peygamberimiz (S.Anha) sabahleyin bu rüyayı akrabasından olan Varaka bin Nevfel'e anlattı. sabah olunca. Mekke evlerinden biri üzerine düşmüş sonra bu parçalar bir araya gelerek gökyüzüne yükselmişti. — «Sen neredensin?» dedi. — «Bu karışık rüyalardan biridir. Dinînin nuru âlemi doldurur.Anha)'NlN PEYGAMBERİMİZLE EVLENMEDEN EVVEL GÖRMÜŞ OLDUĞU RÜYA Hz. EBU BEKR (R.A. halîfesi olacaksın» dedi. Hz.

evlâtları dünyaya hâkim olacak. Fâtih han bir rüya görür. Rüyayı ertesi günü tâbir eden Akşemsettin hoca. ev sahibi bunun Kur'ân-ı Kerîm olduğunu bildirir. dolunay durumunu bularak kendi göğsüne giriverdi. Uyur. Yanlız bir de temennisi vardır. sabaha doğru uykusunda bir ses duyar ki. sonra da azıcık uyumak ister.FÂTİH SULTAN MEHMED HAN'IN RÜYASI Günlerden birgün gecelerden bir gece.. dallanıp budaklanıyordu. takva sahibi olarak tanınmış bir kişinin evine misafir olur. Mehmed Han'a. Han'ım bu anahtarları Edirne'de saklıyasın. ev sahibinin yâni (Edebâli'nin) yanında yatmış olduğunu görüyordu. Ertesi gün bu rüyayı arif bir kimseye naklettiğinde şöyle bir cevap alır: — «Senden bir oğul dünya'ya gelecek. Ertuğrul Kur'ân-ı Kerîm'i alarak bütün gece ayakta okur. sarı sakallı bir yiğit: «Ben sarı saltuğum» der. Edebâli'nin göğsünden. Yatma zamanı gelince. Ondan sonra da yanlarından bir ağaç belirmişti. bir başka gece rüyasında evindeki ocaktan su kaynayıp. çocukların ve çocuklarının çocukları. Ertuğrul Gâzi'nin önünde bulunduğu dolaptan bir kitap çıkarır. Ve İstanbul şehrinin anahtarını teslim eder. ERTUĞRUL GÂZİ'NİN RÜYALARI Osmanlı devletini kuran Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi bir gezisinde. birden bir hilâl çıkıp büyüdü. OSMAN GÂZİ'NİN RÜYASI Osmanlı hanedanı'nın kurucusu olan Osman Gazi Şeyh Edebâli'nin evinde misafir olduğu bir gece bir rüya gördü!. — «İstanbul'un fethi yüce hakanım size inşâAllah nasib olacaktır. Ve daha yüksek bir yere koyar. Rüyasında kızıla çalan. O'na şöyle demektedir: — «Mademki sen benim Kelâm-ı Kadimimi o kadar saygıyla okudun.» Ertuğrul bey. Dallarını gölgesi üç kıt'a ufuklarının sonlarına kadar karaları ve denizleri 23 .» diyerek Fethi müjdelemiştir. Osman Gazi dünya'ya gelir. şan ve şerefe ulaşacaklardır. gittikçe çoğaldığını ve en sonunda büyük bir deniz haline gelerek yeryüzünü kapladığını görür. Ertuğrul Gazi bu kitabın adını ve neden bahsettiğini sorunca da. Rüyada kendini.» Ve birkaç gün sonra da. kuşaktan kuşağa. ev sahibi. kendisi ve evlâdı.

A. benim yattığım bu kabir de küffar ayakları altında çiğnenmekten kurtulacak» dedi. Fırat. Pek yakında İslâm ordusu galip ve muzaffer olacak. Ağacın kökünden.C) şükrederim ki artık Rumların buradaki hâkimiyetleri sona erdi. Hz. gül bahçeleri ve servilikler arasında dolaşa dolaşa akıyordu. kubbeler.V)'in elini öper ardından uyanır. Cenâb-ı Hak'a (C. iki karanın kucak açtığı. bu yaprakları.A. Akşemseddin'e 24 . Uzaklardan. — «Seyahat yâ Resûlullâh» der. Dicle. ehramlar.V)in ayaklarına kapanır. Ağlayarak Peygamber Efendimiz (S. Ve onun seyyah olup kitap hazırlayacağı kendisine müjdelenir. Ve Hz. Dağlar sık ormanlarla taçlanmış bulunuyordu. Eyyüb. Ve bütün bunların zirvelerinde birer hilâl parıldıyordu.kaplayıverdi. Kırlar ekinlerle çevrilmişti. vadilerde.A.» diyerek ardından Fatiha sûresini okur. haşmetli kulelerle süslü şehirler gözüküyordu.V): «Şefaati ve seyahati ve ziyareti yâ rabbi sıhhat ve selametlen kolaylaştır.A. O zaman Peygamber Efendimiz (S. Hâlid'in (Hz. Osman Bey yüzüğü parmağına tam geçirmek üzereyken uyanıverdi. Bir gece rüyada: «Ben burada yatıyorum. Dört büyük dağ sırası. bu yapraklar çadırının dört desteği gibi görünüyordu. dikili taşlar. Bu rüyayı tâbir eden Edebali. Ve. Bu dağlardan çıkan bereketli sular. Nil ve Tuna fışkırıyordu. sütunlar. işte tam bu sırada hızlı esen bir rüzgâr çıkmıştı. Daha sonra Evliya Çelebi orada bulunan zatların ve Peygamber Efendimiz (S. — «Şefaat yâ Resûlullâh» diyecekken birden şaşırır ve. EVLİYA ÇELEBİ'NİN RÜYASI Evliya Çelebi bir gece rüyasında Peygamber Efendimiz (S.V)'inde bulunduğu bir meclise götürülür. Eyyüb) şehid düştüğü yeri bulması için Akşemseddin'e ricada bulunmuştu. Ertesi gün rüyasını tâbir ettirmek için Kasımpaşa Mevlevî Dergâhı Şeyhi Abdullah dedenin yanına gider. Minarelerin şerefelerinden ezanlar mü'minleri namaza çağırıyordu. AKŞEMSEDDİN'İN RÜYASI Fâtih Sultan Mehmed. deniz gibi gemilerle örtülmüş olarak. Osman gaziye kızı mal hatunlan Osman gazinin evleneceklerini ve o ikisinin soyunun imparatorluk kuracak kadar yüceleceklerini söylemiştir. iki yakut ve iki zümrüt arasına yerleştirilmiş bir cevhere benzeyen ve bütün dünyayı çeviren bir halkanın en değerli taşı niteliğinde olan istanbul'a doğru savuruyordu.

Muhammed (S. o kandiller hangi yerde gözünden kaybolursa sen. Hâlid'in kabrinin baş ucunda ibranice yazılı bir taş olsa gerek. MUHİDDİN-İ ARABİ'NİN RÜYASI Hazret-i Muhammed (S. Eyyüb'ün mezarı ortaya çıkmış oldu. Bunu al ve halka açıkça anlat da bu hikmetlerden herkes faydalansın. sana hak tarafından ceddin Hz. Namaz bitince seccadenin altını kazın emrini verdi.A) yanyana duruyorlarmış. Askerler arasında ibranice bilen birini bulup okuttular. Muhammed (S. Ardından Akşemsettin şu anda Eyyüp Sultan'm yatmış olduğu yere seccadesini serdi ve orada namaz kıldı. EMİR SULTAN'IN RÜYASI Emir Sultan.V)'in âdabını.V) ile Hz. Onların huzurunda oturmuş. Ve Emir Sultan orada kalmıştır. Bana buyurdular ki: — «Bu Fusus-ül hikem (Hikmetlerin özü) kitabıdır. Şeyh Akşemseddin bu rüyasını Fâtih Sultan Mehmed'e anlattığında. Çabuk Buhârâ'ya git. sünnetlerini takva yoluyla ehli islâm'a göstermen için Rum'a gitmen işaret olundu.A. bir gece şöyle bir rüya görür: «Hz.» Bu rüya doğru çıkmıştır.. Mezarın da orada olacak.» dedi.kabrinin bulunduğu yeri tarif etti. Gerçekten bu kitabı yazmak Muhiddin-i Arabî'ye nâsib olmuştur. Bu hususta bir delil gösterebilir misin?. Daha sonradan. Senin önünde nurdan üç kandil belirecek. Gerçekten son kandil. — «Ey yiğit!. Hz. şimdiki Bursa'da «ışıklar» denilen yerde sönmüş. orada kalacaksın. Fâtih: Mevlânâ Efendimiz!..A. Böylece Hz. koca Timur'a bir gece rüyada buyurdu!.. Evet Sultanım. inşâallah oradaki şahın ölümü 25 . TİMUR'UN RÜYASI Türkistan'lı Hoca Ahmed Yesevî.V)'i gerçek bir rüya âleminde gördüm.. Âli (R.A. Hz. Elinde bir kitap tutuyordu. Kabrin başucundaki mermer üzerinde ibranice yazılmış yazı vardı.S) O'na: — Ey oğlum. diye sordu. Âli (A. O bulunan yer kazılınca altından bir kabir çıktı. yâni fetihten sonra oraya türbe ve cami yapıldı.

.» dedikten sonra.. Tâbirci: — «Hz. Senin bölüğündenim» — «İleri gel» dedi. senin başından çok şeyler geçse gerektir. — «Bu Mevlevî şeyhidir» buyurdu. Mevlânâ ferace giyinmiş.senin elindedir. Âdem (A. İMÂM-I ŞÂFİİ'NİN RÜYASI Imâm-ı Şafii buyurur: — «Bir gece Peygamber Efendimiz (S. HZ.S)'dan murad ilimdir. O. İMÂM-I ŞÂFİİ'NİN BİR BAŞKA RÜYASI Hz. Ve: — «Peygamber ilmi ve benim ilmim sana kutlu olsun» dedi. Emîr Timur. ağzıma mübarek dili üzerindeki ıslaklıktan bir miktar nakletti ve ağzımın içi dopdolu oldu. Türkistan hâkimi öyle görkemli bir tekke yaptırdı ki hâlâ bütün güzellikleriyle durduğu söylenmektedir. — «Var şimdi işin tamamdır» dedi.S)'ı ölmüş ve halkın onun cenazesini götürüp namaz kıldığını görmüş ve uyanmış. Açtım. bütün Buhârâ halkı zâten seni bekliyorlar» dedi. HZ. Ahmed Yesevî'nin kabrine bir tekke yaptırması için ona çok para verdi. saçlarımı kesti. yüzümü öptü. Sabaha yakın başımı koyup uykuya daldığım vakit rüyamda müritlerden ve seyyahlardan işittiğim şekilde Mevlânâ'yı gördüm. duman renginde bir sarık başına sarmış olduğu halde evimize giriyordu. parmağıma bir yüzük geçirdi.. uyanınca Allah-ü Teâlâ'ya (CC) şükretti. bir dosttan. Cevap verdim: — «Yâ Resûlullâh!. hem ol saat. Âli Hazretleri (A.. Yaklaştım. — «Ağzını aç» dedi. Allah mübarek etsin. Bu rüyayı tâbirciye sorduğunda.A.. nitekim Kur'ân-ı Kerîm'de 26 . Ben daha önce koşarak önüne baş koydum.V)'i rüyamda gördüm: — «Sen kimsin» dedi. yüzümü onun ayaklarına sürdüm ve yalvarıp yakardım. makas istedi. Ve ertesi gün Türkistan hâkimi Nogaybak Han'ı çağırttıp. EMİR AHMED'İN RÜYASI Emir Ahmed mevlevî şeyhi oluşunu şu şekilde anlatmaktadır: Bir gece son bir kaç rek'ât hacet (ihtiyaç) namazı kıldım ve Allah'ın ni'met ihsan etmesi için kırk defa En'am sûresini okudum. bir kaç defa: — «Allah mübarek etsin.S)'ı gördüm ki. Âdem (A. İmâm-ı Şafii bir gece rüyasında Hz.

Resûlullâh (S. bu rüyayı sarayda misafiri olan bir müslüman kıza anlatmıştı.A.V)'in ise belinden tutup cehenemin içine düşmekten koruduğunu gördü. Ebû Bekir (A. Hz. HALİD BİN VELİD'İN RÜYASI Halid Bin Sâid.V) gezmeye başladı ve esirler arasında Hz. Safiye (R. Derhal Hz. Cehennemi boylayacaktır!. SAFİYE'NİN RÜYASI Hz. O Resûlullâh kurtaracaktır.V): — «Nedir bu halin?» diye sormuş.A.A. Baban ise. Safîye Peygamber Efendimiz (S. O da seni rüyada gördüğün üzere. Hz.S): — «Hakkında hayırlı olmasına dilerim.A. Anha)'yı bu haliyle gören Hz. Ardından da Hz. Muhammed (S. Muhammed (S. bir gece rüyasında cehennemin kenarında dururken kendisini. O'na tabii olacak. Ardından kale önce müslümanlar tarafından kuşatılıp ardında feth edilince. o da rüyasından dolayı kocası tarafından dövüldüğünü açıklamıştı.» dedi. Peygamberimiz (S. Ebû Bekir (R. İbn-i Sa'd'in rivayetine göre: Halid Bin. Saîd.Bakara sûresinin 31. Hemen git.A. Uyandığında. Ve imam-ı şâfii üç gün geçmeden Hakk'a ulaştı. O'na tabii ol!.V): — «Doğrudur söylediklerin» diyerek. Feryâd ederek uyandı. Kureyş'in zenginlerinden ve ileri gelenlerinden Uhayha Saîd'in oğluydu. İslâm dinine girecek O'nunla birlikte bulunacaksın..A): — «Vallahi. kız da: — «Sen Peygamber'e eş olacaksın. âyetinde bu husus buyrulur: «Bir ulu kişi dünyadan gidecek» dedi..V) ile evlenmeden evvel bir gece rüyasında ayla güneşin gökyüzünden inerek kucağına düştüğünü görmüştü. Kale düşecek» tâbirinde bulunmuştu. babası Saîd'in oraya itip düşürmek istediğini. Ebû Bekir (R. Imâm-ı Şafii Hazretleri onu kendine yordu. Sen. bu rüya gerçektir» dedi. yüzüne gözünü mosmor etmişti. Cehenneme düşmekten koruyacaktır. 27 .A)'a gidip rüyayı anlattı. Seni. onu zevceliğe kabul etmişti. Hz. Safiye'yi tokatlamış. Ancak karısının rüyasına sinirlenen kale kumandanı Hz. Hz.

iki kadın Seyyid'e karşı geldiler — «Yüzlerini yere koydular». merdivenleri ağır usul indi. Mardinî. Resulün sevgilisi ola ve beni ala!. Seyyid Battal Gâzi'dir..V)'i gördü. Babamın sarayına birini göndere. boynunda bir zincir vardı. Ak-şemseddin. Resulünüz dedi ki: — «Kırk gece bekle.. sultanım. Sonra Zeynep Hatun: «Kayser kızı! dedi. Kırk gün evvel ben sizin Resulünüzü rüyamda görmüştüm. Seyyid-i Battal gazi yanında Zeyneb banu ve kayser kızı olduğu halde birkaç gün sonra Malatya'ya ulaştı ve orada düğün dernek kuruldu. selâm verdi.. Eğer Resulünüz Hak Peygamberi ise. bilhassa. en güzide müritleri arasında yer aldı. bir büyük vazifenin (Sultan Mehmet Han'ın hocası ve İstanbul'un fethi) ifâsı için hazırlanıp yetiştirilmiştir. Peygamber (S. resmen müslümanlığı kabul eden kayser kızını Battal. AKŞEMSEDDİN'İN RÜYASI Akşemseddin'in gördüğü rüyası bütün hayatını değiştirmiş. istikbalinin ışığı olmuştu. Bu sefer. mürşidi tarafından. Mardinî onun yüzünü çevirdiği tarafa döndü.. yüzünü ondan çevirdi. Bu rüyayı gören Hacı Bayram Veli önce Şam'a daha sonra döne. yanında kırk serveri vardı. bu gece kırkıncı gecedir. huzuruna varıp... Hepsi birbirinden güzeldi.» Daha sonra saray içersinde bir velvele koptu. dolana Ankara'ya geldi ve Hacı Bayram Velî'nin en seçkin. Bir gece rüyasında Hz. dedim. Ankara'ya varmıştı ve Hacı Bayram'ın elindeydi!.A.V). kimselere demedim.SEYYİD-İ BATTAL GÂZİ'NİN KARİSİ KAYSER KIZI'NIN RÜYASI Kayser'in en küçük kızı birgün kimliğini bilmediği Zeynep Banu'ya dedi ki: — «Bir sırrım var. ŞEYH ŞEMSEDDİN MARDİNÎ'NİN RÜYASI Şemseddin Mardinî Mevlânâ hakkında söylemediğini bırakmazdı. babanın sarayındaki odanın merdiveninden her kim inerse o benim sevdiklerimdendir.» Kayser'in kızı sözünü noktalar noktalamaz Battal Gazi kapıyı açtı. Bu muharebede kayser'in bir oğlu daha müslüman oldu. 28 . ikinci hanımı olarak aldı. Rüyasında bir gece. Peygamber (S. bu gelen efendim.A. bu zincirin bir ucu uzaya taa. Yüksek bir yerde oturmuştu. seni ben ona verdim. yalvardım: Beni bu kırk yiğitten birine ver.

. Bu günâhın.. hadîslerini öğrendim. bizim hoşumuza gitmiyor.. Fakat senin yaptığın. bu sefer niyaza başladı: «Ey Hak elçisi! Senin rahmet ve inayetine nail olmak için ben bu kadar çalıştım. bütün günâhlarından ağırdır.. Şemseddin. 29 . Peygamber (S. ertesi sabah erkenden Mevlânâ' ya gelerek bütün günâhlarını itiraf edip müritliğe kabulü için niyaz etmiştir. Mevlânâ'ya inkâr gözüyle bakıyorsun.Şemseddin Mardinî.. zahmetler çektim.V) cevab verdi: «Dediklerin doğrudur. Şimdi bu mahrumiyete sebep nedir?. sünnetlerini ifâ ettim.A.» Bu rüya Şemseddin Mardinî'nin kurtuluşuna sebeb olmuş.» Hz. çünki sen.

C) sevdiklerinin arasına karışır. Evlâdı bir din âlimi olur. o tek yaratıcıdır. Kur'ân cemîyetlerine katılır.C) sığındığını gören kimsenin. tevbekâr olup ana ve babasının rızâsını alması gerekir.C) ile konuştuğunu gören kimse. Benzersiz. Allâh-ü Teâlâ (C. Sevilen sayılan hem dünyasını hem de âhiretini kazanan bir kimse olur. ölümde" Allâh-ü Teâlâ (C. rüyası yalancı bir rüyadır. büyük günâh işler. bol Kur'ân-ı Kerîm okur. ana ve babasına asî olur. Allâh-ü Teâlâ (C.C) bir yaratıklarına benzer olarak gören kimsenin. çünkü Allâh-ü Teâlâ (C. Allâh-ü Teâlâ (C. hayır işler. Allâh-ü Teâlâ (C.C) kendisine gazab ettiğini gören kimse. çeşitli şekilde tâbir olunur.A ALLÂH-Ü TEÂLÂ Mevlânâ Hazretlerinden.C) hiçbir şeye benzemez.C) adetâ gördüğünü hissederek gören kimsenin rüyası. "Allah ile olduktan sonra.C) Hazretlerini rüyada görmek. hiçbir yarattığı varlığa benzemez. Şayet Kur'ân-ı Kerîm okumasını bilmiyorsa öğrenir. Bu kimse Kur'ân-ı Kerîm okumasını bilmiyorsa öğrenir. Allâh-ü Teâlâ (C. hayra yorulur. misilsiz bir şekilde Allâh-ü Teâlâ'yı (C. Böyle rüyalar sahibinin başına felâket getirir. ömürde hoştur. Doğmamış ve doğurmamıştır. düşmanları rezil 30 .

C) zikretmek. hidâyete erer ve Allâh-ü Teâlâ (C. saliha kulların arasına katılmaya delâlet eder. Rüyasında Allâh-ü Teâlâ (C. Bir kimse rüyasında şeytanın şerrinden Allâh-ü Teâlâ (C. hayatında çok fayda sağlayacağı ilim öğrenir. o kimseye Allâh-ü Teâlâ (C. Rüyada Allâh-ü Teâlâ (C. Rüyasında Allâh-ü Teâlâ (C. bazı belâlar gelir ve rüya sahibi bu belâlara sabır ederek âhiret hayatında cennete girmeye hak kazanır. Bir kimse Allâh-ü Teâlâ (C. Ayrıca bu rüya kısmetin. sıkıntılardan.C) kendisine hitab ettiğini rüyasında görürse.C) doğru gitmek. Rüyasında bir kimse Allâh-ü Teâlâ (C.C) mağfiret eder. günahkâr olacak davranışlar yapar ve cennette Allâh-ü Teâlâ (C. Allâh-ü Teâlâ (C. Pis bir su ile abdest almak. ABDEST ALMAK Rüyada abdest almak.C) yolunda hayırlı olur. düşmanın şerrinden Cenâb-ı Hakk'a (C.olur. Cenâb-ı Hakk'ın (C. evlâdının vaiz olmasına. ibâdetlerini çoğaltır ve âhiret hayatında Allâh-ü Teâlâ (C.C) sığındığını görürse.C) kendisini çağırdığını gören kimse. âhireti kazanmaya Allâh-ü Teâlâ (C. kutsal topraklara gidip hacc farizasını yerine getirir ve bu ibâdeti de Allâh-ü Teâlâ (C. gönlün nûrlanmasına delildir.C) dostlarıyla birlikte olur.C) izniyle arzu ettiği bütün muradlarına kavuşur. Evlâdları Allâh-ü Teâlâ (C.C) göremez.C) yardımı istemek. Bu tip rüyalar kötü arkadaşlardan ayrılıp iyi dostlar edinmeye de yorumlanır.C) korkusundan günâh istememeye özen gösterir. üzüntülerden kurtulmaya rüya delâlet eder. cennetle müjdelenir ve o kimse Allâh-ü Teâlâ (C. rızkın gürleşmesine de yorumlanabilir.C) tarafından verilmesine rüya delâlet eder. rüya sahibi zühd ve takva sahibi olur ve Kur'ân-ı Kerîm'i çok okuyup özellikle bu tip güzel hareketlerin yapıldığı toplantılara katılır veya bu toplantılara katılan Cenâb-ı Hakk'ın (C. Temiz su ile abdest aldığını gören kimse. eğer dindar bir kimse ise. düşmanın şerrinden emin olmaya. günâha ve borçlanmaya işaret eder. rızkı çoğalır. hayırlı bir işe girmesine rüyası delildir.C) katında kabul olunur. Rüyada Allâh-ü Teâlâ (C. doğru yola gitmeye. helâl mal ile zengin olur.C) ile arasında perde olduğunu görürse.C) kaçtığını gören kimse.C) sığınmaya ve o düşmanın cezasının Allâh-ü Teâlâ (C. maksatlarına tam olarak kavuşur.C) rızâsını kazanmaya rüya delâlet eder. Rüyasında abdest alıp namaza durduğunu 31 . Rüyasında Allâh-ü Teâlâ (C.C) zikretmek.C) gazabından emin olur.C) ismini zikrettiğini görürse. Bir kimse rüyasında Allâh-ü Teâlâ (C.C) kendisine kıyafet gibi bazı eşyalar verdiğini gören kimseye. tevbekâr olmaya.

şöyle tâbir olunur. üzüntü ve kederden kurtulur Allâh-ü Teâlâ'ya (C.ABLA . Teyemmüm ederek abdest aldığını gören kimse. malının zekâtını verir. Abdestinin rüyasında bozulduğunu gören kimse. daima Allâh-ü Teâlâ (C.KARDEŞ Kendi akrabalarından olan bu şahısları görmek. Abi uğurlu habere. Bir iş adamı abdestsiz namaz kıldığını görürse. fakir akrabalarına yardım eder. ABA Bir kimse rüyasında aba (çobanların giydiği keçeden yapılmış giysi) giydiğini görürse. ABİ . doğru yola gitmeye delâlet eder. borca girer. hastalık isabet eder ve rüya sahibi hastalıklarından kurtulmak için malını ve biriktirmiş olduğu parasını sarf eder. kötü huylardan arınmaya. Rüyada abdest aldığı suyu kullandığını gören kimse. ömrü kısa olur. parasal sıkıntıdan kurtuiur. Bir kimse abayı sırtından çıkardığını rüyada görürse. mesleğinde çok muvaffak olur. Rüyada sıcak su ile abdest alıp. Rüyasında yarım abdest aldığını gören kimse.gören kimse. sermayesiz bir işe girer ve bu iş kendisine bol para getirir. dinine ait olmayan hükümleri uygular veya bu hükümlerle ilgili söz söyleyip günahkâr olur. o sudan içmek. Rüyada pis bir yerde abdest almak. abla tez habere işaret eder. hayırlı bir kız evlâd sahibi olur. Birde rüya sahibinin başının sıkışacağına ve akrabalarından yardım göreceğine rüya delâlet eder. Rüyada abdest almak. yakın bir arkadaşının ölüm haberini alır. ancak aile huzurunu götürür. üzüntüye.C) rızâsını kazanacak işler yapmaya yorumlanır. Rüyasında yatağında abdest aldığını gören kimsenin. bu yola gitmekten vazgeçip çıkmamalıdır. hastalanır. dinî zayıflar. Hâmile bir kadın böyle bir rüya görürse. 32 . Rüyasında büyük abdestini yaparak abdestini bozduğunu gören kimse. Aba diktiğini gören kimsenin evlâdı terzilikle ilgili bir meslek dalında uğraşır. Rüyasında abdestini bozacak şeyler yaptığını gören kimse. hidâyet nuruyla nurlanmaya.C) hamd eder. çünkü başına kötü bir olay geleceğinin rüyası habercisidir. parasal sıkıntıya düşer ve hiç ummadığı bir akrabasından yardım görür. malının zekâtını verip malının çoğalmasına sebeb olur. namaz kılmaya başlar. çok arzu etmekte olduğu bir işi yarım kalır. aşırı kederlenmeye dince bâtıl olan şeyleri yapmaya delâlet eder. kardeş hayırlı evlâda. Rüyasında küçük abdestini yaparak abdestini bozduğunu gören kimseye. Şayet bu kimse yola çıkacaksa.

arzu ettiği maksadına selâmetle erer ve hatasız hareket eder. hayırla sonuçlanacak bir işe başlar. öğrenilen bilgilerin yetersizliğine delâlet eder. Ayrıca yakın bir akrabasının gizli sırlarından haberi olur. eşinden boşanmaya delâlet eder. bir işten pişman olmaya delâlet eder. hasenatı hiç sevmemektedir. ACIKMAK Rüyada acıkmak. rüyasında açlık çeken bir kimsenin rüyasını şöyle tâbir ederler: "Bu kişi hayırı. günahkâr olunacak işler yapmaya delâlet eder. onun dininin zayıflığına işaret eder. Rüyada kapalı olan kutuları. çünkü kendi hatasından dolayı başına bir iftira gelir hatta yuvası dağılabilir.C) rızâsı için çevresine yardım etmesi gerekir" demişlerdir. Rüyasında bir kimse acele etmeyip. kitapları açmaya çalışmak. mal hırsına kapılıp başkalarının hakkını üzerine geçirmekte bir mahzur görmez. Hatta çevresinde cimri olarak tanınmaktadır.ACELECİLİK Rüyada acele etmek. ACI – AĞRI Rüyasında bir kimse manevî şekilde açındığını (üzüldüğünü) görürse. rüya sahibi istediği. Fakir akrabalarına ve çevresindekilere yardım etmemektedir. Ayrıca yakın akrabalarından birisi ani olarak rahatsızlanır. gizli ilimler öğrenmeye de yorumlanır. hatta vefat eder diyebiliriz. Rüyasında bir kimse çok acıktığını ve karnını doyurmak için acele ettiğini görürse. Rüyada kamın çok acıkması. 33 . Bazı tâbirciler. Bu kötü huyundan vaz geçip Allâh-ü Teâlâ (C. Bu rüya. AÇMAK Rüyasında kapalı bir şeyi açtığını gören kimse. sahibine uyarıcı nitelik taşır. Rüyasında evlenmek için acele ettiğini gören kimse. dininde bilmediği şeyleri öğrenir. ağır hareket ettiğini görürse. Ayrıca bu rüya sahibinin cahil bir kimse olduğuna rüya işaret eder. aynı şekilde tâbir olunur. çok dikkatli olması gerekir. iyi bir haber alır fakat dininde eksiklik meydana gelir. Rüyasında bir uzvunun şiddetli bir şekilde ağrıdığını gören kimse. Âlim bir adamın böyle bir rüya görmesi. Acele eden birisini görmekte. Bu rüya bazen degizli sırları öğrenip açığa çıkaran ona buna söyleyen kadına da yorumlanabilir. Kış ayında açlık çeken kimsenin rüyası o kimsenin oruç borcunun olduğuna delâlet eder. AÇLIK Rüyada hissedilen açlık.

hayır işlemeye. romatizmal hastalıkların tedavisine işaret eder. şöhreti ve arkadaşları arasında itibârı artar. hastalıklarından kurtulmaya rüya delâlet eder.C) günâhlarını affeder.C) dostlarıyla bir arada olmaya da yorumlanabilir. tedavisi mümkün olmayan hastalığın teşhis edilip. hayırlı evlâda sahip olmaya ve rüya sahibinin kardeşlerinin rüya sahibine iyi davranıp onun gönlünü almalarına rüya delâlet eder. Rüyada bir kimse Kur'ân-ı Kerîm'den başka bir şeyle afsunlandığını görse. o kimse tövbekar olup hidâyete erer. hidâyete ermeye. erkek çocuk yüzünden çekilecek üzüntüye. dinine batıl itikatları karıştırmasına. Bir başkasının kendi kusurunu affettiğini gören kimsenin. ADA SOĞANI Rüyada görülen ada soğanı. hoş görülü olmaya ve Cenâb-ı Hakk'ın (C. romatizmal hastalığa tutulup ağrı çekmeye yorumlamışlardır. ömrü uzar. hediye almaya yorumlanabilir. Allâh-ü Teâlâ (C. bu rüyayı yukardaki tâbirin tam aksi olarak görmeyi. AFFETMEK Rüyada başkalarının kusurlarını affetmek. Bazı tâbirciler. Rüyada ada soğanı görmek ve onu yemek. Bu rüya bazan da. Rüyasında üzerine Kur'ân-ı Kerîm okunduğunu gören kimseye. yapılmış olan büyü bozulur ve rüya sahibi huzursuzluklarından kurtulup feraha çıkar.üflemek) Rüyada bir kimse kendisini afsunladığını görürse. kötü duruma düşmeye de yorumlanmıştır. Rüyada ada soğanı görmek. kötü bir akrabaya delâlet eder. Çok büyük sevab kazanır. kusurların bağışlanmasına. Bir kimse rüyasında kusurlarını bir başkasına söylediğini ve affedildiğini görürse. Rüya sahibi uzak bir akrabasına maddî ve manevî yardım eder. mide hastalığından kurtulur. AFSUN (Okuyup . kötü bir dosta. ağrılarından. Rüyasında bir kimsenin kusurunu affettiğini gören kimsenin. yalan söze maruz kalmasına. Allâh-ü Teâlâ (C. tedavi edilmesine. Hiç umulmadık zamanda ele geçecek paranın rüya sahibini feraha çıkaracağına rüya işaret eder. Ayrıca bu rüya.C) rızâsına nail olmaya delâlet eder. Rüyada affedilmek. Rüyada adaçayı. iftiraya uğramasına rüya delâlet eder. sıkıntıya. 34 .ADAÇAYI Rüyasında adaçayı topladığını veya içtiğini gören kimse.

AĞAÇ Rüyada ağaç görmek. çeşitli şekilde tâbir olunur. Şöyleki. Bazı tâbirciler ise bu rüyayı. halk arasında şöhretli bir kimse olur ve rüya sahibi toplum içinde aranılan. Rüyada daha evvel dikilmiş ağaçların kuruduğunu görmek. saygı duyulan bir kimse haline gelir diyebiliriz. d) Çok yapraklı ağaç görmek. boşanmaya veya verilmiş sözden dönmeye de yorumlanır. o müesseseden bütün aile efradı fayda sağlayıp. ilmini başkalarına öğretip. f) Ağacın yakıldığını görmek. rüya sahibinin ortaklı işi varsa o kişi ortağından güzellikle ayrılıp kendine ait iyi bir işyeri açmasına işaret eder. Rüya sahibinin ibâdetini arttıracağına ve Allâh-ü Teâlâ (C. g) Ağaçtan düşmek. rüya itibâr kayıb etmeye. rüyanın şerre yorumlanmasına sebeb teşkil eder. çocuğunun olmayacağına rüyası delâlet eder. ömrün uzamasına. fakir birisini evlendirmeye delâlet eder. Rüyada ağaç üzerine yatmak. Ayrıca bu rüya. Yakın akrabalardan birisinin ömrünün tükendiğine son suyunu rüya sahibinin elinden içeceğine rüya delâlet eder. Rüya sahibinin mevkisinin yükseleceğine. San'at sahibi olan bir kimsenin rüyasında bir şeyi afsunladığını görmesi. 35 . belâların rüya sahibine bir zarar vermeyeceğine rüya delâlet eder. a) Ağaç dikmek. b) Ağaç sökmek. Bir yakının kalbini kırmaya günâha girmeye delâlet eder.Rüyada okunup üflenmiş suyu içmek veya başka birisine içirmek. Bekâr bir kimse için evlenmeye. geçimlerini güzelleştirirler. o kimsenin san'atının zirvesine çıkıp başka kimselere san'atını öğretmesine rüya işaret eder. huzursuzluğa yorumlanır.C) sevdiği kulları arasına girmeye rüya delâlet eder. rüya sahibinin başına gelecek kötü bir olaya da işaret edebilir. kısmetin kapanmasına. o rüyanın hayra yorumlanmasına. Ayrıca rüyada ağaç sökmek. yeni bir iş kurmaya delâlet eder. işten ayrılıp sıkıntıya düşmeye delâlet eder demişlerdir. Besmele-i şerîf okunmaz ise. çocuklardan veya yeğenlerden faydalanıp onlardan menfaat sağlamaya yorumlanır. kötülüklerin. hayır işleyip duâ almaya da yorumlanabilir. Bu rüya aynı zamanda. Hayırlı bir evlâd sahibi olmaya. c) Ağaçtan meyve koparmak. Ve kurduğu bu iş öylesine köklü bir müessese haline gelir ki. e) Yapraksız kuru ağaç görmek. Evli bir kimse için bir hayır işlemeye. Rüyasında hoca olan bir kimse bir bardak suyu afsun ettiğini (okuyup üflediğini) ve onu bir başkasına içirdiğini görürse. Şayet bu tip görülen rüyada Besmele-i şerîf (Bismi'llâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm) okunursa. Rüya sahibinin cinsel gücünün noksanlığına ve eşinin. tam ters olarakta yorumlamışlardır.

pek hayra yorumlanmaz. Rüyada ağaç kesmek. Şayet bu rüya tam ters olarak. görevlerini yerine getirmeye pek özen göstermiyorsa. dost sandığı aslında düşman olan kimselerle görüşen kimseye rüya işaret eder. Rüyasında bekâr bir erkek bir başkasının bahçesine ağaç diktiğini görse. önce zengin olup daha sonra fakir olacağına rüya delâlet eder. Rüyada ağaç gölgesinde oturmak. o kimsenin erkek evlâdının çok olacağına rüya işaret eder. insanın karakterinin güzelleşmesine. rüya sahibi kısa bir süre içersinde iyi bir ailenin kızıyla evlenip o aileye içgüveysi olarak girer. malının bereketi artar ve o kimsenin ağzından halkın ders alacağı sözler çıkar. çam gibi yapraklarını dökmeyen ağacı rüyada görmek. zahmet çekip arzu edilen malın ele geçirilmesine ve faydalı durumlarda bulunmaya veya rüya sahibinin kendisinden dostlarının faydalanmasına rüya delâlet eder. ailede herkesin sözünü dinledikleri muhterem bir büyüğün ölmesine rüya delâlet eder. kavga etmeye yorumlanabilir. Ceviz. ibâdet etmeye özen göstermeye. o takdirde bu rüya sahibi derhal tövbekar olup islâm dini ile şereflenip müslüman olur diyebiliriz. Turunç. portakal. takva sahibi olmaya. rüya sahibinin endişeye kapılmasına. ömrün kısalmasına.Rüyada cinsi bilinmeyen ağaç görmek. mandalina ağaçlarını rüyada görüp onların meyvelerinden toplamak. ilim sahibi kimselerden ilim öğrenmeye rüya delâlet eder. limon. o ağacın cinsine göre rüyanın yorumlanmasına sebeb teşkil eder. şiddetli kinlenip avazı çıktığı kadar bağırmasına delâlet eder. gelen rızkın. evin reisinin ölmesine. yuvanın dağılmasına. onun altında oturmak. malı mülkü çok olan zengin bir kimsenin rüya sahibine yardımcı olmasına. Kâfir olan bir kimse bu rüyayı görürse. Rüyada cinsi bilinen ağaç görmek. Selvi. yani görülen ağaç önce çıplak daha sonra yapraklı görülürse o takdirde rüya sahibinin önce fakir ve daha sonra çok zengin olacağına rüya delâlet eder. dostlarını terk edip. fındık ağaçlarını rüyada görmek. kötü duygularından arınmasına ve gerçek anlamda rüya sahibinin insan-ı kâmil olmasına rüya delâlet eder. 36 . onun koruması altına girmeye rüya delâlet eder. Rüyada bir ağacın kabuğunu soyup daha sonra o kabuğu ağzına alıp çiğnediğini gören kimsenin. Şayet bu rüya sahibi. kısmetin devamına ve dinî görevleri eksiksiz yerine getirerek imânın kuvvetlenmesine rüya delâlet eder. Söğüt ağacını görmek. daha sonrada yapraksız çıplak bir halde kaldığını görürse. eli sıkı olmaya veya ömrün uzamasına. Bir kimse rüyasında bir ağacı önce yapraklı yeşil bir halde görüp. Rüyada tûba ağacını görüp. o takdirde bu kimsenin kötü hareketlerine pişman olarak doğru yola döneceğine rüya işaret eder. dini ibâdetlerini. ağaç kesmek. Bir erkeğin bahçesine veya evinin önüne ağaç diktiğini görmesi. Bu rüya bazan da.

hastalıklı eşe. Ayva ağacı görmek. dıştan dost gibi görünen aslında münafık olan kimseye rüyayı yorumlamışlardır. çok sevilen erkek evlâdın vefatına işaret eder. ilim öğrenip âlim olmaya veya çok bilgili olacak şöhretli evlâd sahibi olmaya delâlet eder. va'z dinlemeye. selâmetle dönülecek yolculuğa çıkmaya veya akrabadan olan bir yakının doktor olup çevresinde bulunan hasta kimselere şifa dağıtmasına rüya delâlet eder. küçük olayları büyütüp önemli problemler haline getirmeye ve ruhî sıkıntılara düşmeye rüya delâlet eder. Elma ağacını görüp onun meyvesini toplamak. nikâhlı bir kadınla cinsi münasebette bulunur ve o nikâhlı kadın kendisinden hâmile kalır. onun meyvesini toplayıp yemek. AĞAÇ KÖMÜRÜ Rüyada ağaç kömürü görüp yakmak. Allâh-ü Teâlâ (C. ağaca ait olmayan bir meyve olduğunu görürse. evlâda. zengin fakat hafif meşreb birisiyle dost olmaya ve onun zenginliğine. âlime. AĞAÇTAN YAPILMIŞ EŞYA Rüyada ağaçtan yapılmış eşya görmek. Rüyada hurma ağacını kesmek ise. çok akıllı olup aklını iyi yolda kullanmayan kimseye. Rüyada kayısı ağacı görmek. hizmet etmeyi seven adama. baba tarafından olan kadın akrabaya (hala.Nar ağacı görmek. malı mülkü çok olan zengin kadına yorumlanır. güzel ahlâklı kimseyle evlenmeye delâlet eder. kardeşe delâlet eder. ihtiyaç içinde olanların yardımına koşmayı seven hayırsever kimseye rüya yorumlanır. Hurma ağacı dikmek. elinde bulunan haram yolla 37 . Zeytin ağacını görmek. o kimsenin akrabasından bir kadın. doğru sözlü. başının bir derde gireceğine ve bu dertten kurtulmak için elindeki bütün malının ve parasının gidebileceğine rüya delâlet eder. Rüyasında bir kimse bir ağaca çıkıp ağaçtan düşerek ayaklarını kırdığını görürse. Bazı tâbirciler rüyada hurma ağacını. Bazı tâbirciler. babaanne) ve onlardan gelecek iyiliğe yorumlamışlardır. Bir kimse rüyasında kendi diktiği ağaçta.C) rızâsını kazanmaya rüya delâlet eder. Fıstık ağacını görüp. takva sahibi olup zikr çekmeye. imkânlarına özen duymaya rüya delâlet eder. Şayet bir erkek başkasının diktiği ağaca meyve astığını görürse. Rüyada kiraz ağacını görmek. devlet hizmetlerine girip rüşvet gibi haram parayı yemeye rüya yorumlanır. Rüyada şeftali ağacını görmek. bu rüyayı. başka birisinden hâmile kalıp gayr-ı meşru bir çocuk doğurur. günâhlardan men olunmaya ve ders alınacak sözler dinlemeye rüya yorumlanır. bekâr kimse için yiğit. Başkasına ağaç kömürü alıp verdiğini gören kimse.

belâlı düşmanın şerrinden emin olmaya rüya tâbir edilmiştir. nafile orucu tutup Allâh-ü Teâlâ (C. kısmetin gürleşmesine delâlet eder. AĞLAMAK Bir kişi rüyasında kendisinin ağladığını görürse. Kur'ân-ı Kerîm öğrenmeye veya dostlarının gönlünü kazanacak sözler söylemeye rüya delâlet eder. Rüyada ağlamak. Rüyada ağzın normalinden büyük olarak görülmesi. Rüyada ağızdan pis. çevresinde bulunan insanları kötü lisanla kırmaya dine uygun olmayan söz söylemeye. o kişinin gelirinin artacağına rüya delâlet eder. Ağzının bir bantla kapatıldığını gören kimse. Rüyada ağlamak. Ve o kimselerin cezası da Cenâb-ı Hakk (C. kötü sıvı şeylerin aktığını görmek. Evlâdının ağzının bantlandığını görmek.kazanılmış parayla hayır yapıp bu paranın başkalarının boğazına gitmesine sebeb olacağına rüya işaret eder. delâlet eder.A) rüyada ağız görmeyi.C) korkusundan veya bir evliyanın kabrinde ağlamak. genelde hayra. bu kez tam tersine yani kısmetin kesilmesine.C) verir. Bu rüya bazen deyukardaki bahsin tam tersi olarak tâbir edilmiştir. üzüntü ve kederli günlerin gitmesine ve yerine huzurlu günlerin gelmesine yorumlanır. lisan güzelliğine. Şayet rüyada görülen ağızın normalinden küçük olduğu görülürse. mutlu olmaya. duâ okumaya. göz aydınlığına. zikir çekmeye. âhiret hayatını güzelleştirecek işler (sevablar) yapmaya ve birçok insanın hayır duasını almaya yorumlanır. AĞIZ Bir kimse rüyasında bir kişi ağzına birşey atarsa. Ağzına gem vurulduğunu gören kimse. Câfer-i Sâdık (R. zikir çekmeye rüya delâlet eder demiştir. çok yakında sevinçli bir haber alacağına ve bu habere sevineceğine rüya delâlet eder. 38 . sevince. Rüyasında ağzının güzel bir şekilde koktuğunu görmek. kendisine kötü söz söyleyenlere karşı sabreder ve ilerde sabrının mükâfatını Allâh-ü Teâlâ (C. rızkın azalmasına rüya yorumlanır. rızkın genişlemesine.C) yaraşır şekilde kulluk edeceğine rüya yorumlanır. rüya sahibinin çocuğunun dilsiz veya kekeme olacağına delâlet eder. Rüyada Allâh-ü Teâlâ (C. güzel söz söylemeye. Şayet ağzını çok kötü bir şekilde kokar görürse.C) tarafından verilir. bu huyundan dolayı çok günâha girdiğine rüya delâlet eder. o kimsenin çok küfür ettiğine.

cezasını bu dünyada çekeceğine rüya işaret eder. HZ. rüya sahibinin malını lüzumsuz yere sarf edip sonra çok pişman olmasına veya rüya sahibinin eşine kötü şekilde muamele etmesine rüya delâlet eder. bir suçundan dolayı mahkemeye gideceğine rüyası delildir. Özellikle rüyayı gören. kötü yoldan para kazanmaya. akrabadan olan bir erkeğin ölümü ile sonuçlanacak bir kaza geçirmesine veya ölüm tehlikesi atlatmasına rüya delâlet eder. o rüyanın hayra yorumlanmasına sebeb teşkil eder. Rüyada sırt. boyun. o hanımın eşinin ve ailesinin yanında itibar kazanacak işler 39 . Rüyada diş ağrısı çekmek. günâhlardan dolayı Allâh-ü Teâlâ (C. ÂHİR ZAMAN Rüyasında kendisini âhir zamanda gören kimse. saliha bir müslüman hanımsa. uzun bir yolculuğa çıkacağına işarettir. Aişe (R. Anha)'yi görmesi. Rüyasında bir kimse âhiretten kovulduğunu görürse. Bir kimse şayet suçlu ise. Anha) Rüyada Hz. ÂHİRET Bir kimsenin rüyasında kendisini âhirette görmesi. Rüyada el veya ayak ağrısı çekmek. AİŞE (R. Şöyleki: Rüyada omuz küreğinin ağrıdığını görmek. emânete ihanet etmeye yorumlanır.C) huzurundan kovulur. işlemiş olduğu günâhlarından dolayı Cenâb-ı Hakk'ın (C. görüşemediği akrabalarına kavuşur Bu rüya bazen de. bir düğün haberi alır ve bu sevinçli toplantı nedeniyle rüya sahibi uzun zamandır birlikte olamadığı. Bir hanımın rüyasında Hz. Anha)'yi görmek. anne veya babanın gönlünü kazanacak hareketler yapıp onların dualarını almaya da yorumlanabilir.AĞRI Rüyada ağrı duymak. Âişe (R. Rüyada göbek veya karın ağrısını çekmek. diş ağrısı çekmek. Bazı tâbircilere göre bu rüya. ağrı çekilen uzvun cinsine göre rüyanın tâbir edilmesine sebeb olur. AİLE Rüyasında ailesiyle beraber kendini güzel bir yerde hep beraber olarak gören kimse. Çünkü günâh işlemeye devam eden insanın kalbi kararır. kişinin âhiretteki hayatına delâlet eder. tövbekar olana kadar kalbi mühürlenir.C) azabına uğramaya veya rüya sahibinin akrabalarına karşı kötü muamele etmekte olduğuna rüya delâlet eder. günâh işlemeye devam etmeye ve günâh işlenilen yerlere gitmeye rüya delâlet eder.

Bir kimse rüyasında akbaba görürse. fakru zarûret içine düsülebilecek bir iş teşebbüsünde bulunmaya. çok 40 . o rüya sahibinin kız evladının iyi bir tahsil yapıp mevkisinin yükselmesine. o şehirde artacak hırsızlıklara. akbaba leş yiyen bir kuş olduğu için.yapmasına rüya delalet eder. o kimsenin bir yakınının hakkı olmayan mirası haram yolla ele geçirip yiyeceğine rüya delalet eder. şiddetli şekilde rüya sahibini sarsacak bir hastalıga yakalanmasına veya çok üzüntülü sıkıntılı günler geçirmesine rüya delalet eder. ölü soyuculara. AKCİĞER Rüyada akciğer görmek. dünyalık bir suçundan dolayı hapise gireceğine şayet başkasını görürse. Şöyleki: Bir kimse rüyasında kendi akciğerlerinin çok kötü durumda olduğunu görse. ailedeki yakınlardan ayrılıp gurbete gitmeye ve o gidilecek yerde uzun süre kalmaya rüya delalet eder. o şehir halkının başına gelebilecek felaketlere. maddi durumu iyi olmayan fakat ilerde eline miras kalacak malı bulunan bir kızla hayatını birleştireceğine rüyası delalet eder. Bazı tabircilere göre rüyada akbaba görmek. isminin şöhret olmasına ve o evladın anne ve babasını mutlu etmesine dünya ve ahiret hayatını kazanacak işler yapmasına rüya delalet eder. Bekar bir erkek rüyasında akbaba kuşunu tuttuğunu görürse. harâm kazancın helal kazançtan fazla olmasına veya o şehrin başına gelecek memur kimselerin rüşvet yiyici. haram karışmış malı yemeye veya büyük bir olaydan dolayı aşırı üzüntü çekmeye rüya delalet eder. Rüyada eti yenen hayvanın akciğerini görüp yemek. AKIL HASTANESİ Bir kimse rüyasında kendisini akıl hastanesinde görürse. o takdirde o kimsenin üzerindeki üzüntü ve sıkıntılarını atıp. ruhî huzura kavuşacağına ve ömrünün uzamasına rüyası delalet eder. helal yoldan gelecek bol kazanca. Ayrıca bu rüyayı bir erkek görürse. AKBABA Rüyada akbaba gören kimsenin. çok yakın akrabasından hasta olan kişinin vefat edeceğine rüya delalet eder. rüya o kimsenin ruh durumunun bozuk. tutmak. Rüyada akbabanın sırtına binmek. halkı soyucu kimseler olacağına rüya delalet eder. sıkıntı ve üzüntü içersinde olduğuna delalet eder. Rüyada akbaba kuşlarının toplu bir halde biryerden başka yere uçtuklarını görmek. eti yenmeyen hayvanın akciğerini görüp yemek. kişinin ruh durumuna delalet eder. Bazen de bir kimse kendi akciğerinin çok güzel bir durumda olduğunu görse.

— "Bir kimse rüyasında kendi aklını bir şekle girmiş olarak görürse. Rüyada daha evvel ölmüş olan veya ağir hasta olan birisini akil hastanesine kapatılmış görmek. Rüyada akik taşı. Bazen de rüyada kendi saçlarının birden bire aklaştığını görmek.büyük bir günaha girdiğine rüyası delildir. fakir için feraha çıkmaya. fakirliğin gitmesine. Salih. o kişinin çok üzüntü çekeceği bir olayla karsılaşacağına. Rüyada bir kimse akıl hastanesine kapatıldığını görse. bir yakın dostun başına gelmiş olan üzücü bir haberi alıp onu ziyaret etmeye. kötü insanlara alet olmamaya. rüya sahibinin nefsiyle mücadele etmesine rüya delalet eder. AKİK TAŞI Rüyasında akik taşından bir mücevher takan bir kimsenin. Bazı tabircilere göre bu rüya. rızkının artacağına rüyası işaret eder. çok büyük bir tehlike atlatmaya." Rüyada aklı bir şekle. AKIL . rüya sahibinin birçok kimsenin yanında sevilip sayılacağına rüyası delalet eder. çoluk çocuğun başına bir felaket geleceğine. hasta kimsenin veya ölmüş olan kimsenin ahiret hayatında yerinin cehennem olduğuna rüya işaret eder. AK SAC Bir kimse rüyasında kendisini ak saçlı görürse. akrabalarının hayırsız olup rüya sahibine kötü söz söyleyip onu çok üzmelerine rüya işaret eder. Bu tip rüya gören kimse. şehit olarak ölmeye. bir bedene bürünmüş görmek ve konuşmak. ölüm haberi almasına rüya delalet eder. doğru bilinen yoldan şaşmamaya. sıhhate. malî sıkıntıya düşmeye rüya işaret eder. düşmanlarını kendi oyunlarına düşürerek düşmanını yener. o kimse anne ve babasının dualarını alacak hayırlı işler yapar. Bu rüyayı gören rüya sahibi Allah-u Teala (C.C) duâ etmeli ve onların affedilmelerini Cenab-i Hakk'tan (C. rüya sahibinin yapmış olduğu bir hayır dolayısıyla ömrünün uzamasına rüya delalet eder.AKILSIZLIK Danyâl (A. dinî görevleri yerine getirip Saliha bir 41 .C) istemelidir.S) demiştir ki. şerli akrabaların şerlerinden emin olmaya rüya delalet eder demişlerdir. Rüyasında tanıdığı bir yakınının birden bire saçlarının beyazlamış olduğunu görmesi. şerefli evlâda. Rüyada akıl hastanesine ziyaret maksadı için gitmek. mal mülk ziyanlığına uğramasına veya rüya sahibinin evladlârının.

Bekâr bir yakını olup onun evlenmesini çok arzu eden bir kimse rüyasında akasya çiçeklerini o yakınının elinde görürse. Bir kimse rüyasında akrebin kendisini soktuğunu görse. evlenip yuva kuracağına. 42 . yakınlarından birinin evleneceğine görmüş olduğu rüya delildir. o takdirde rüya o kimsenin evleneceğine delâlet eder. Bir kimse rüyasında evinin içinde veya yatağında akrep bulunduğunu görürse. evin dirliğinin bozulacağına rüya delâlet eder. Rüyada akrebe vurmak. Ayrıca rüyada akrep öldürmek. evlâdın ana ve babasına kötülük yapmasına yorumlanabilir. o kimsenin bir düşmanı olduğuna ve bu düşmanının kendi ailesinden birisi olduğuna rüya delâlet eder. AKREP Rüyada akrep tarafından sokulduğunu görmek. bir dost kazanılacağına ve bu dostun istikbâlde hem malından hemde manevî yardımlarından rüya sahibinin menfaatleneceğine rüya delâlet eder. dost gibi görünüp sağa sola laf taşıyan. çay veya nehirde yıkandığını görürse.Müslüman olmaya. Evli bir erkek rüyasında. Evli bir kadın arkasından kendisini bir akrebin sokduğunu görürse. Ayrıca görülen akrep sayısı da düşmanın sayısına delâlet eder diyebiliriz. insanlar tarafından aranılıp. dedikoducu gizli düşmana yorumlanır. fenalığa düşmeye. sorulmaya ve çoluk çocuğa iyi bir istikbâl kazanılacak iş yeri açmaya rüya delâlet eder. AKARSU Bir kimse rüyasında akarsu. o kimse hanımının namusuna dil uzatır ve bu davranışı eşinin kendisinden soğumasına sebeb olur. Rüyada akasya ağacının çiçeklerini görmek. Bazen de bu rüya. münafık bir kimse tarafından manevî sıkıntıya gireceğine delâlet eder. düşmanı yenmeye ve o düşmanın malını ondan zorla almasına rüya delâlet eder. Şayet evin içinde akrep görülürse. hanımının üzerine akrep atıp onu korkuttuğunu görürse. o kişinin çevresinde bulunan kimseler içersinde dostundan çok düşmanı bulunduğuna rüyası işaret eder. AKASYA ÇİÇEĞİ Rüyada bekâr bir kimsenin başına akasya çiçeği takması. toplamak. Rüyada akrep. temiz göz aydınlığı olacak haberler almaya yorumlanır. öldürmeye çalışmak. Bir kimse rüyasında elbisesinin veya çamaşırının içersinde akrep bulunduğunu görürse. rüya sahibinin eline sürekli faydalanamıyacağı bir mal geçer. rüya sahibi evli ise. akrabalarda sevilen kimselerle birlikte olmaya. eşinin ona ters ilişki kurma teklifinde bulunacağına yorumlanır.

üzüntü çekmeye yorumlanır. Rüyada görülen akursuyun suyunun süt. gizli işler yapıp onların meydana çıkmasıyla rüya sahibinin zor duruma düşmesine. Rüyada aksak adam görmek. Rüyada akan akarsuyun suyunun temizliği. Rüyasında bir kimse 43 . hayır ve hasenat işlerinin çokluğuna yorumlanır. parasının yarısını saklayıp yarısıyla iş çevirmeye çalışmasına rüya delâlet eder. rızkın. manevî yönden ruhî olgunluğa kavuşup insan-ı kâmil olmaya rüya delâlet eder. Bu nedenle sağ ayağının ağrıdığını ve bu yüzden aksadığını gören kimse.C) şükür etmek. Akarsuyun suyunun pisliği ise.C) katında muteber olan insanların arasına katılmaya rüya yorumlanır. aynı şekilde bu kez o kimsenin dünya ve âhiretinin çirkinliğine kötülüğüne yorumlanır. o yolculukta başına kötü şeyler geleceğine rüya delâlet eder.C) katında affolunduğuna ve tövbelerin yerini bulduğuna rüya delâlet eder. Rüyada sağ ayak. Rüyada akarsu üzerinde hiç bir şeyin yardımı olmadan yürümek. oğlan çocuğu yüzünden çok üzüntü çeker. AKSAMAK Rüyasında bir kimse yolculuğa çıktığını ve yolculuk esnasında ayağının aksadığını görmesi. kusurları saklayıp olduğundan başka türlü davranmaya. kişinin dünya ve âhiret güzelliğine. Rüyada akarsunun genişliğini. kız çocuğuna yorumlanır. bir belânın isabet edeceğine mal veya mülkünün elinden gidip. Rüyasında aksamadığı halde ayaklarını topal olduğunu gören kimseye.C) nimetlerini inkâr etmeye. Rüyada aksamak veya aksak gibi görünmek. Sol ayağının ağrıdığını görmesi ise. gizli sırlar öğrenmeye. malının. Rüyada ayağını numaradan aksatarak yürümek. katil olmaya işaret eder. AKSIRMAK Rüyada aks irip arkasından "Elhamdülillah" demek Allâh-ü Teâlâ (C. bal veya benzeri şey olması. Allâh-ü Teâlâ (C. suyunun bolluğunu görmek. sabırlı olup Cenâb-ı Hakk (C. bereketin. oğlan çocuğuna sol ayak. San'atkâr olan bir kimse rüyasında ayağının aksadığını görmesi. gücünün yetişemeyeceği bir borca girmesine veya san'atını kötüye kullanıp işlerinin kötü gitmesine rüya işaret eder. malî gücünün aşırı bir şekilde zayıflayacağına rüya delâlet eder. eşi veya rüya sahibinin kendisini sevenleri üzmesine rüya delâlet eder. kişinin işlemiş olduğu sevabların.günâhlarının Allâh-ü Teâlâ (C. Rüyada akursuyun suyunun kan olması. çok büyük bir belâya düşmeye. hilekâr bir adamla ortak iş yapıp. ferahlığa rüya delâlet eder. kız çocuğu yüzünden sıkıntı çekmesine rüya delâlet eder. ilim tahsil etmeye. geçimin genişlemesine. imânın gürlüğüne yorumlanır.

yakın akrabadan olan birisinin eline çaba harcamadan geçecek paraya. Âli (R. Âlim olan bir kimse rüyasında görse. ömrünün uzamasına. HZ. rüyada alaca karga görülmesi. düşmanlara galip gelmeye delâlet eder. Âli (R. Rüyada defalarca arka arkaya aksırmak.A)'ın baş ve sakalının beyaz olduğunu gören kimse. Evin bacası üzerinde alaca karga görmek. Âli (R. Bu nedenledir ki. ibâdete vakar ve münazarada kuvvete nail olmasına rüya delâlet eder. dostların arasını açmak için akla gelebilecek en kötü işleri yapmakta mahzur görmeyen. rüya sahibi gençlik zamanında işi çok iyi olur. yalancı. pek hayra yorumlanmaz. mala rüya işaret eder. o kişinin şüphe ettiği şeyin doğruluğuna rüya delâlet eder. rüya sahibinin fazla bir ilme. ALACA KARGA Rüyada karga görmek. şehid olarak ölmesine rüya delâlet eder. sevinçli insanın üzüntü çekecek şeyler duymasına rüya delâlet eder. Rüyada alaca karganın sesini duymak. torunlara ve iyi bir nesle. Rüyada alaca karga tutmak. Hz. bol rızka ve takva sahibi olmaya delâlet eder. esir olmasından ve yüz üstü bir yerden diğer bir yere sevkedilmesinden korkulacağına rüya delâlet eder.A) ile bir yerde olduğunu ve halkın da ona secde ettiklerini yahut onun şiilik iddia etmelerine ve fitne üzerine toplanmalarına delâlet eder.aksırdığını görürse. Bu rüya bazen de kişinin eşiyle arasını açmak için eşinin namusu hakkında kötü söz çıkaran bir kimseye de yorumlanabilir. Rüyada Hz. cimri.A)'ı rüyada görmek. eline azar azar para geçmesine. Âli (R. içi dışı bir olmayan kimseye rüya yorumlanır. Hz. halk arasında hased edilir.A) Rüyada Hz. Hz.A)'ı rüyasında gören kimsenin. dolandırıcı adamın kötülüğüne uğramaya rüya işaret eder. evlâda. fakir olan kimse için. borçlu olan kimse için borcunu parça parça ödemesine. ilme. Âli (R. Rüyasında Hz. o hane hakkında kötülük yapmaya uğraşan aile bireylerinin arasını açmaya çalışan kötü yürekli şeytanın oyuncağı olmuş Allâh-ü Teâlâ (C. AKTÖR Rüyada aktör olan kişiyi görmek. ÂLİ (R.A)'ı ölmemiş olarak gören kimseye. rahat bir ömür sürmeye rüya yorumlanır.A)'ı otuz yaşını geçmiş bir halde görmek. Âli (R. dedikodulu haberin rüya sahibinin kulağına gelip onun huzursuzlanmasına rüya yorumlanır. Rüyada dört halifeyi gören kimsenin. hilekâr. Rüyada aksırmak. adaletle uğraşan bir kimse ise 44 .C) korkmayan kişiye rüya delâlet eder.A)'ı görmek. Hz. Ali (R.

Rüyada alaca hastalığı. güzel temiz kalbli bir insana gönül vermeye fakat o gönül verilen kimseden karşılık görmeyip ruhî sarsıntı geçirip mutsuz olmaya rüya delâlet eder. doğru bilinen kimsenin hilesine maruz kalmaya yorumlanır. Bazı tâbircilere göre. aldanmaya. aile arasında çıkacak münâkaşalara.C) katında itibâr kayıb etmekte olduğuna.hukuk bilgisinin zayıflayacağına rüyası işaret eder. çok büyük bir talih kuşunun rüya sahibinin başına konacağına yorumlanır. Rüyada hasta olan bir kimsenin alaca hastalığına tutulduğunu görmesi. rüyada alaca illetini görmek. kıymetli hediye almaya. ALACA HASTALIĞI Rüyada cildinin alaca hastalığına tutulup yer yer beyazladığını görmek. Rüyada alay edilmek. mevkii yükselmesine sebeb olacak iyi bir iş teklifi almaya rüya delâlet eder. eksik söz söylemeye veya söylenen sözde yalan olmasına rüya delâlet eder. Rüyasında başka bir kimse ile alay ettiğini gören kişiye. erkek kardeşten gelecek kötü sözlere de işaret edebilir. günahkâr olup Allâh-ü Teâlâ (C. yanlış yolda yürüyüp yanlış hareketler yapmasına da rüya yorumlanır. rüya sahibine üzüntü ve kederin isabet edeceğine. o kimsenin tedavisinin yanlış bir şekilde yürütülmekte olduğuna ve yanlış ilaçlar kullanmasına rüya işaret etmektedir diyebiliriz. kullanmak. bir müddet daha devam edecek sıkıntılara fakat bu sıkıntıların sonucunda büyük bir huzura. öylesine kötü bir oyun oynanır ki o oyunun yüzünden halk arasında isminin kötü anılmasına rüya işaret eder. rahatlığa kavuşmaya rüya işaret eder. ALABALIK Rüyada alabalık görmek. ALAY EDİLMEK Rüyada alay edilmek. göz aydınlığına. ALACA KARANLIK Rüyada alaca karanlık bir havada dışarıya çıkmak. halkın ayıplayacağı iş yapmaya ve kimsenin yüzüne bakamayacak duruma gelmeye de rüya yorumlanabilir. Rüyada alaca karanlık içinde bulunmak. ALÇI Rüyada alçı görüp. Rüyada alabalık tutmak. aşırı sevinmeye. yapılması güç olan işi başarıyla 45 .

halkın iyiliği için çalışmaya yorumlamıştır. o kimsenin namusuna dil uzatılıp kötü söze muhatap olmasına işaret eder. ALDANMAK . davranışlarına yorumlanır. Hâmile kadının veya eşi hâmile olan bir kimsenin alnında genişlik güzellik görmesi. büyük keder ve üzüntüye yorumlanır. Bu rüya bazan. şayet hâmile bir kadın ise. kul hakkı yemeye. Rüyada başka birisini bilerek aldatmak. yakında kendisine iyi bir kısmet çıkacağına. eğer bir erkek rüyasında altın görürse. kişinin işini kayıb edip işsiz kalmasına veya 46 .C) teslim eder. kız çocuk doğuracağına. dince günahkâr olup lânetlenmeye de yorumlanmıştır. şehit sevabı kazanacak işler yapar ve ölürken de ruhunu imânla Allâh-ü Teâlâ (C. Rüyasında alnının açık ve güzel bir şekilde görülmesi. Rüyada alnın daralması. Alçıdan mamul bir eşyanın renginin temiz ve berrak olarak görülmesi. başkasına iftira atıp o kimse aleyhinde kötü söz söyleyip günahkâr olmaya rüya delâlet eder. Rüyada altın lira bulmak. halk arasında iyi sözle anılacak işler yapıp. namaz kılıp borcu olan namazlarını üzerinden atmaya. ALTIN Rüyada altın ziynet takan kimse. gizli sırlar öğrenmeye ve bu sırlar yüzünden kederlenip. o kadının erkek çocuk doğurmasına ve o çocuğun ilerde çok büyük mevkiilere gelmesine rüya delâlet eder. ALIN Rüyada alın görmek. üzüleceğine rüya delâlet eder. Rüya sahibi hareketlerine dikkat etmeli ve hiçbir kimsenin hakkında kötü düşünmemelidir. kişinin hareketlerine.C) tarafından rızkının bollaşıp.bitirmeye.ALDATMAK Rüyada birisi tarafından bilerek aldanmak. Bu rüya bazan da. yatağa düşecek kadar üzülmeye de yorumlanabilir. dünya ve âhiret hayatının güzelleşmesine. geçiminin düzelmesine rüya delâlet eder. bekâr bir kızsa. Rüyada alnında Besmele-i şerîfin yazılı olduğunu gören kimse. düşmanın kendi oyununa kendisinin düşmesine ve rüya sahibi için dilemiş olduğu kötülüklerin kendi başına gelmesine ve rüya sahibinin Cenâb-ı Hakk (C. rüya sahibinin rütbesinin yükselip halka emir veren kimse olmasına delâlet eder. aile fertlerinin huzursuzluklarının ortadan kalkıp mutlu olmalarına veya herkesin faydalanacağı bir eşyanın alınmasına rüya delâlet eder.A) rüyada alın görmeyi. Alında görülen çirkinlik. sonuçlandırmaya rüya delâlet eder. Câfer-i Sâdık (R.

Rüyada alkışlanmak. yeni mal sahibi olup eve yeni eşyalar almaya yorumlanır. nasihat edip halkı doğru yola çağıran adamın meclisinde bulunmaya yorumlanır. Rüyada altın eritip. işe yarayan bir eşyanın bozulup büyük masraflar 47 . ALET Rüyada alet görmek. hidâyete. Rüyada boyna altın gerdanlık takmak. Rüyada altın bulup. Câfer-i Sâdık (R. o kişi kendi dengi olmayan birisiyle evlenir ve ömrünün büyük bir kısmını üzüntü içersinde geçirir. kederden ve gamdan kurtulmaya da yorumlanmıştır. yakında meşhur olacak diye tâbir olunur. Rüyada altın eşya yapan adamı görmek. kişinin çok yakında büyük bir üzüntü geçireceğine delâlet eder. san'atkâr çocuğa. emanete ihanet etmeye. Bir erkek rüyasında altında bir çubuğu veya lirayı yuttuğunu görse. genişliğe. altın gibi geçerli olacak bir san'at sahibi olur ve bu san'attan istikbâlde çok menfaatlenir. Rüyasında ellerinin altın olduğunu gören kişi. onu külçe haline getirmek. saliha amele. bolluğa veya bazı tâbircilere göre.A) rüyada altın görmeği.devletten bir olay nedeniyle ceza yiyip haksız yere para ödemesine de yorumlanabilir. müslüman kimsenin dinden çıkacak davranışlar yapmasına rüya işaret eder. Rüyada altın bozdurmak bazı tâbircilere göre. ALKIŞ Rüyasında çok alkışlandığını gören kimse. o yerde yangın çıkacağına işaret edebilir. eşinin yapmış olduğu bir iş dolay tsıyla elindeki parayrsarf eder. Rüyada beş adet altını başkasına verdiğini gören kişi. bir vilayete baş olup oradaki halkın haklarını korumaya ve adil bir hüküm içersinde bulunmaya rüya delâlet eder. kötülüğe uğramaya işaret eder. ALIŞ VERİŞ Rüyada alışveriş etmek. o altını saklamak. Rüyada altın vermek. Bekâr bir kimse altın ipliklerle işlenmiş bir kıyafet giydiğini görse. hırsızlığa. başkalarını sevindirmeye veya dargın olan kişileri barıştırmaya da yorumlanabilir. Rüyada beş adet altın görmek. üzüntü ve kederin gitmesine yorumlamıştır. Evin içinde veya işyerinde kimin olduğu belli olmayan altın lira görmek. beş vakit namaza yorumlanır. şerre. hem kendisi namazını kılmaya başlar hem de namaz kılmayan kişilerin namazlarını kılmalarına sebeb olur. Rüyada altın bozdurmak. üzüntü ve kederden kurtulmaya yorumlanır.

şayet annesi sağ ise. Rüyada anahtar görmek. onun duasını almaya ve ihtiyarlıkta ona yardımcı olmaya delâlet eder. âhiret hayatı için evlâdından hayır ve duâ beklediğine rüya delâlet eder. Rüyada annenin rüya sahibinin elinden tutması. yeni iş yerine ve ev sahibi olmaya yorumlamıştır. güç işlerin haline. yeni bir eve taşınacağına rüya delâlet eder. cennetle müjdelenir. büyük bir ilme Cenâb-ı Hakk (C. ANAHTAR Rüyasında anahtar gören kimsenin.C) tarafından nail olup o ilimden hem dünyevi hemde uhrevî fayda sağlar. isteklere. üzüntüden kurtulmaya. felâketlere yani şöyle diyebiliriz ki: anahtarın kırılması pek hayra yorumlanmaz.çıkarmasına rüya yorumlanır. Kilitli kapıları anahtarla açmak. hacca gitmemiş kişi için hacca gitmeye yorumlamışlardır. arzulara kavuşmaya. annesini ziyaretini ihmâl ettiğine ve bu yüzden rüya sahibine annesinin kırgın olduğuna rüya işaret eder. Ayrıca eline cennet anahtarı verildiğini gören kimse.C) duâ etmeye yorumlanır. Rüyada bilinmeyen kapıların anahtarlarını ele almak. Rüyasında anahtar gören kişinin rüyası. emeksiz kazanılacak paraya yorumlanır. faydalanmasına yorumlanır. 48 . annesinin kalbini kazanıp. Bir kimse rüyasında kilitli bir kapıyı anahtarla açtığını görse. Rüyada eldeki anahtarın kırılması. gönlünü alması gerektiğine. ANNE Bir kimsenin rüyasında annesini görmesi. Bir kimse rüyasında annesinin asık bir yüzle kendisine baktığını veya kötü söz söylediğini görmek. kötü hareket etmek. Bazı tâbirciler anahtarı. mirasa konmaya veya çalışılmadan. dünya işlerinin yoluna girmesi için Allâh-ü Teâlâ (C. Rüyada annenin güler yüzlü görülmesi. rüya sahibinin annesine asi olacağına ve onu üzecek şeyler yapmasına. işlerin yarım kalmasına. ibâdete devam etmeye. eğer vefat etmiş ise. anne ve babanın duasını almaya. büyük günâh işleyip onun bedduasını almaya ve bu yüzden de rüya sahibinin tüm işlerinin ters gitmesine rüya işaret eder.A)'a göre. Rüyada altın anahtar bulmak. bekâr kimse için evlenmeye yorumlanır. Rüyada anneye bağırmak. Câfer-i Sâdık (R. rüya sahibinin büyüklerinden menfaatlenmesine. düşmana galip gelip onu yenmeye de rüya yorumlanır.

ANA VEYA BABAYA ASİ OLMAK Rüyada ana veya babaya asi olmak. APARTMAN Rüyada apartman sahibi olmak.C) tarafından cezasının verilmesine ve onun helak olmasına rüya delâlet eder. onun Allâh-ü Teâlâ (C. ziyan görmesine rüya yorumlanır. Bu rüya bazan da. kötülük yapılmasına fakat bu kötülüklerden ve serden rüya sahibinin çok az zarar. büyük günâh işlemeye. namusuna söz söyleyip günahkâr olmaya rüya delâlet eder. etrafın huzurunu kaçıran fesat adama rüya delâlet eder.C) korkup günahkâr olmamaya çalışmaya ve kötü hareketlerden uzak kalmaya rüya delâlet eder. ev halkının huzuruna ve kötü anılan isimin temizlenmesine rüya yorumlanır. Şayet bu rüyayı kiracı olan bir kimse görürse. ana ve babaya asi olmaya. tez vakitte hiç ümit edilmeyen bir yerden gelecek bir parayla veya imkânla ev sahibi olacağına rüya delâlet eder. sevinçli haberlere veya deniz aşırı yoldan gelecek kısmetli misafire. kötü insanlarla mücadele etmeye ve düşmanın kendi kendisini kahretmesini görmeye rüya işaret eder. Rüyada anarşistlerle mücadele etmek.C) eş koşmaya. yeni bir gayri menkul sahibi olmaya rüya işaret eder. Rüyada tanınmayan daha evvel gidilmemiş bir apartmanda bulunmak. 49 . Rüyada apartmanı baştan başa temizlemek. onların kötülüklerine mani olmaya. Allâh-ü Teâlâ'dan (C. katil olacak bir suç işlemeye. iftiradan kurtulmaya. iyi bir teklif alıp o tekliften faydalanmaya yorumlanır.MÜCADELE ETMEK Rüyada anarşist görmek. ANTLAŞMA YAPMAK Rüyada düşman olan kimseyle antlaşma yapmak. Ayrıca bu tip görülen bir rüya ard arda gelecek hayırlı.ANARŞİSTLERLE KARŞILAŞMAK . başka bir müslümanın malına el uzatmaya. dine bid'ât sokan kimseye. Rüyada anarşist olmaktan korkmak. akrabaya da yorumlanabilir. ARABA VAPURU Rüyada araba vapuruna binmek veya araba vapuru görmek. sıkıntılı günlerin ardından neş'eli günlerin geleceğine yorumlanır. Allâh-ü Teâlâ'ya (C.

akrabadan fenalık görmeye. Arafat Dağına çıkmak. o kimsenin dünya hayatına fazla daldığına rüyası delâlet eder. saliha bir müslüman olmaya. o 50 . ARDIÇ KUŞU Rüyada ardıç kuşu görmek. o rüyanın hayra yorumlanmasına sebeb teşkil eder demişlerdir. hacca gitmemiş kişi için hacc farizasını yerine getirmesine veya bir yakınını hacc yolculuğuna uğurlamaya rüya tâbir olunur. Rüyada Arafat Dağına çıkmak. Rüyada kitap yüklü arabadan sağa sola kitap vermek. hoca olmaya rüya yorumlanır. yapılmış olan duaların Cenâb-ı Hakk (C. Rüyada Arafat Dağına çıkmak. ilim öğretip. rızkın bollaşıp geçimin güzelleşeceğine yorumlanır. Allâh-ü Teâlâ (C. güzel görülen yük arabası şayet dolu görülürse. ARAP Rüyada arap görmek. ev değiştirmeye yorumlanır. o takdirde gidilecek evde iyi ömür sürmeye.C) katında günâhlardan arınmaya rüya delâlet eder. rüya sahibinin borçlarını hiç anlamadan ödemesine. göz aydınlığı almaya rüya delâlet eder. başka bir semte taşınmaya.ARABA Rüyada eski bir arabaya bindiğini görmek. bekâr ise iyi kısmete. islâmiyete uygun yaşamaya. kendisinin veya yakın birisinin en yakın hacc mevsiminde hacc'a gideceğine rüya delâlet eder. mutlu olmaya rüya delâlet eder. Şayet rüyada yükün yüklendiği araba güzel ise. Bazı tâbircilere göre. halka öğretici. tez gelecek üzücü habere yorumlanır. Rüyada arabaya kitap yüklemek. ARAFAT DAĞINA ÇIKMAK Rüyasında Arafat Dağına çıktığını gören kimsenin. Rüyada at arabası görmek. Bir kadın için arabanın yüklenmesi. önce üzülüp sonra çok sevinmeye. fakirlik çekeceğine. evli ise hâmile kalıp kısmetli bir kız çocuk sahibi olmasına rüya yorumlanır. son model bir arabaya bindiğini görmek. feraha çıkmaya.C) tarafından kabul olunmasına. mevkînin yavaş yavaş ama emin adımlarla yükselmesine ve maddî durumun güzelleşmesine yorumlanır. Rüyada arap olup sonra beyaz olmak. rüya sahibinin iyi bir tahsil yapıp ana ve babasına yardımcı olacak bir kişi olmasına rüya delâlet eder. ana ve babadan veya yakın akrabadan hayır duaları almaya rüya işaret eder. meşakkatli yoldan geçimi sağlamaya. rüyada Arafat Dağına çıkmak. Rüyada evinin içinde arap olan insanların dolaştığını görmek. Rüyada bir arabaya eşya yüklemek.

Rüyada ardıç kuşu. hayırların devamına. bu mal. gebe kalan kadına yorumlanır. çok kısa bir zaman sonra hayırlı bir yolculuk yapacağına rüya delâlet eder ve bu yolculuğun sonunda rüya sahibi o kadar büyük mala. malı aramak. ayrı olan dostların birbirlerine kavuşmalarına. serlerin define. Ayrıca bu rüya kişinin dininin güzelliğine ve halisane ibâdet edeceğine veya etmekte olduğuna da rüya yorumlanır. dualarının kabul olunup. hacca gitmemiş kimsenin hacca gitmesine veya hacc sevabı kazanılacak hayırlı işlerin yapılmasına rüya delâlet eder. mülk hem kendisinin hemde. Rüyada aramak ve aranılan şeyi bulmak. mülke kavuşur ki. rüya sahibi Cenâb-ı Hakk'ın (C. 51 . Rüyada bir dostu aramak. Rüyada Arabistan'a gitmek ve orada arapça konuşan insanlarla birlikte olmak. kayıb olan o eşyayı tez zaman içersinde bulmaya işaret eder. ailesinin ferahlamasına sebeb teşkil eder. Borçlu olup sıkıntı çeken bir kimse Arafat dağında vakfede durduğunu rüyasında görürse. çözümü güç olan işlerin kendiliğinden çözümlenmesine ve rüya sahibinin maddî ve manevî yönden ferahlamasına rüya işaret eder. murad edilen şeylere kavuşmaya delâlet eder. düşmanın şerrinden emin olmaya ve o düşmana karşı güçlü olmaya yorumlanır. ARAMAK Rüyada kayıb olan eşyayı. geveze insana. Rüyada Arafat'ta Vakfeye durmak. "Bu (Kur'ân dili) ise apaçık arapça dildir" (Nahl sûresi/Âyet: 103) mealindeki âyet-i Celîle gereğince meşakkatli. çok aşırı yemek yiyip şişmanlamaya.C) izniyle borçlarından tez zamanda kurtulup feraha çıkacağına delâlet eder. ARAFATTA VAKFEYE DURMAK Rüyasında Arafat Dağında vakfede durduğunu gören kişinin. arzu edilen işlerin yerine gelmesine. müsrifçe harcamalar yapıp maddî sıkıntıya düşmeye rüya delâlet eder. Rüyada ardıç kuşunun sesini duymak. günâhlarının af edildiğine ve rüya sahibinin evlâdlarından yana oldukça kısmetli olacağına rüya delâlet eder. yalan söylenmiş sözleri dinleyip onlardan etkilenmeye ve lüzumsuz yere üzüntü çekmeye yorumlanır. ARABİSTAN Rüyasında kendisini Arabistan'da gören kimse.akrabaları görmek istememeye rüya yorumlanır. ARAZİ Rüyada boş araziye tohum ekmek.

ARI . çok sevineceği. çetin bir sürü işten sonra mal almaya. Rüyada arının yapmış olduğu balı toplamak. Alınan araziden toprak yemek.Rüyasında arazi satın alıp o araziyi ekip biçtiğini gören kişi. Arazisini elinden sattığını gören bir erkek. Rüyada tanınmadık uçsuz bucaksız bir arazide bulunduğunu gören kimse.C) af dilediğini gören kimse. 52 . Rüyada arı tarafından sokulduğunu gören kimse. kısır kadına veya iktidarsız erkeğe yorumlanır. Rüyada arı kovanlarıyla uğraşan arıcıyı görmek. Bekâr bir erkeğin arazi satın aldığını görmesi. mutlu olacağı bir haber alacağına rüya delâlet eder. mal yemeye. Allâh-ü Teâlâ'nın (C. helâl kazançtan fayda sağlamaya. miras maldan yemeye ve bahtın açıklığına delâlet eder. hemde akrabalarının fayda sağlamalarına rüya delâlet eder. kendi kazancını sıhhatini kazanmak için sarf eder. erkeğin neslinin temizliğine veya bekâr kimsenin asil soydan gelen çok güzel karakterli düzgün ahlâklı kimseyle evlenmesine rüya delâlet eder. eşinden boşanır. geçimini helâl yoldan kazanmaya ve bu kazançtan rüya sahibinin hem kendisinin. lüzumsuz yere para harcayıp sıkıntıya düşmeye yorumlanır. Rüyada arazi satın alıp. Rüyasında arıların. bazı kişilerin tâbirince tuttuğu altın olur. AREFE GÜNÜ Rüyasında bir kimse bayramdan bir gün önce arefe gününde bulunduğunu görse. kısır kadının gebe kalmasına. kovan kurmak misâli bir yere yerleşip orada kök salmasına ve rüya sahibinin ilerde çok çalışkan hayırlı evlâdlar sahibi olmasına rüya işaret eder. oraya birşeyler ektiğini fakat ekilen şeylerin çıkmaması. ömründe sıkıntı görmez. arı gibi çalışkan olmaya. evinin etrafında olduğunu gören hasta bir kimse. meşakkatli yoldan kazancın sağlanmasına. Rüyada bir kimsenin kendisinin arıcı olduğunu görmesi.ARICI Rüyada arı görmek. doğurgan kadınla evlenmesine yorumlanır. tekrar eski eşine döner veya iş sahibi olan kimse eski işini tekrar yapmaya başlar. Rüyada arefe gününde duâ ettiğini ve Cenâb-ı Hakk'tan (C. çok uzun sürecek olan bir yolculuğa çıkar. lüzumsuz yere bir dostunun kalbini kıracağına rüyası işaret eder. Rüyada arı sütü yemek. Sattığı araziyi tekrar aldığını gören kişi.C) katında dualarının kabul olunduğuna ve salih kulların adlarının yazılı olduğu deftere adının yazılmış olduğuna ve cennetle müjdelendiğine rüya delâlet e'der. düşmana karşı muzaffer olmaya rüya delâlet eder.

Bazan rüyada arı kovanı kişinin evine yorumlanır. Rüyada arı kovanının bal dolu olması. Rüyasında kendisine buğday verildiğini.C) emirlerini dinlememeye başlar. Arı kovanının doluluğu.ARI KOVANI Rüyada arı kovanı. Armutu mevsiminde rüyada yemek. dünya hayatını âhiret hayatına tercih edecek işler yapar ve dünya geçimi için hareketlerin her türlüsünü mübâh görüp. günahkâr olmaya veya Allâh-ü Teâlâ'nın (C. Rüyasında yetişkin evlâdları olan bir adamın arı kovanı kurduğunu görmesi. üzüntüye. Armutu mevsimsiz rüyada yemek. yuva kurmak.C) takdiriyle kısa süre zarfında sıhhatine sağlığına kavuşur. haram paraya. sevince. göremediğiniz ARSLAN Bir kimse rüyasında arslan görse. ARMONİKA Rüyada armonika çalmak. fakat kendisinin arpayı tercih ettiğini gören kimse. güçlükle üstünden kalkabileceği meşakkatli bir işe girer fakat rüya sahibi bu işin sonucunda çok büyük başarılar elde eder. ibâdet fazlalığına. ARPA Rüyasında tarladan arpa toplayan kimse. rüya sahibinin evlâdlarının evlenmelerini sağlığında sağlar ve onların mutlu olduklarını sağlığında görür. sevabların çokluğuna da yorumlanabilir. uzun zamandır dostunuzdan alacağınız güzel habere rüya tâbir edilir. ARMUT Rüyasında bir kimse armut yediğini görse. Cenâb-ı Hakk'ın (C. aile fertlerinin tembel olup sadece rüya sahibinin sırtından geçinmelerine rüya yorumlanır. Rüyada hasta olan bir kimse için armut yemek. hasta olan bir kimsenin 53 . arpa ekmek. evlenmek anlamına gelir. boş arı kovanı ise. uzunca bir tedaviden sonra iyileşmeye yorumlanır. mala. kârlı bir ticarete atılmaya yorumlanır. Rüyasında hasta bir adam arı kovanından bal alıp yediğini görürse. çalışkan aile fertlerine ve onların bütçeye katkıda bulunmasına. o kimsenin çok büyük bir mirasa konacağına delâlet eder. şayet esnaf ise zekâtını tam vermediğine rüya delâlet eder. hayra yorumlanır. Rüyasında pazara gidip oradan arpa satın aldığını gören kişi. zekât verilen mala. kederlenmeye ve elden parça parça para çıkmasına delâlet eder. Arpa tarlasını görmek. eğer çiftçi ise mahsulünün bol olacağına.

çamaşır serdiğini gören kimsenin evinin tamir göreceğine rüya delildir. ömrün uzamasına. Arslanı sırt üstü yatırmak. Rüyada arslan genellikle düşmana yorumlanır. ASA (Baston/sopa) Rüyasında bir kimse elinde asa ile kendini görürse. Bazen de bu rüya kardeşlerden birisinin önemli işler başarıp ailesine ve rüya sahibine faydalı olmasına rüya işaret eder. bazı tâbirçilere göre. şayet başkasının elinde asa ile görürse. kendi istediği kimseyle evlenip çok mutlu olur. Rüyada çamaşır asmak. murad edilen şeye nail olmaya delâlet eder. birisine iyilik edeceğine. gizli kazancın ortaya çıkmasına veya yalan konuşan kimsenin yalanlarının ortaya çıkıp halk arasında rezil olmasına rüya yorumlanır. Evinin içinde arslan bulunduğunu görmek. Fakat bu rüya sahibi. ARZUYA KAVUŞMAK Rüyada arzu edilen şeye sahip olmak. Bu rüyayı bekâr bir kimse görse. Bir arslana hükmetmek. Bir kadının rüyasında iç çamaşırlarını görünür bir şekilde asması. kadına tâbir edilen şekilde rüyanın yorumlanmasına sebeb teşkil eder Rüyada çamaşır asmak. kişinin kendi evlâdının kendisine düşman olmasına rüya delâlet eder. Aynı şekilde bir erkeğin çamaşır asması da. bir dosta güven duymaya ve ondan yardım gelmesine yorumlanır. zorluklarla. Rüyada arzu edilen şeylerin yerine gelmesi. ASMAK (Çamaşır sermek) Rüyasında bir şey astığını. 54 . meşakkatlerle muradların yerine gelmesine yorumlanır. Bir kimse elindeki asasının kırıldığını görürse.öleceğine veya başına bir müsîbet olayın geleceğine rüyası delâlet eder. düşmanın kötülüklerinden emin olmaya yorumlanır. bir hayra. ömrün uzamasına duçar olur veya çok büyük makamlara geleceği bir işe girer. Ayrıca bu rüya. Rüyada arslan yavrusu görmek. Rüyada asa görüp ona yaslanmak. o kişiden iyilik göreceğine rüya tâbir olunur. düşmanla münâkaşa etmeye delâlet eder. kendisine çok üzüntü verecek bir olay meydana gelir. Rüyada arslan görüp onun sırtına binmek. pek üzüntü duymamalıdır. gizli sözlerin. işlerin meydana çıkmasına ve bu söylenmiş sözlerin rüya sahibinin başına olmadık işler açacağına yorumlanır. o kadının yatak hayatını başka kimselere anlatmasına rüya delâlet eder. kişinin düşmanının rüya sahibinin emrine girmesine de yorumlanabilir. çok huysuz kimselere baş olmaya işaret eder. Rüyada arslanla dövüşmek. girilen işten başarı kazanmaya rüya delâlet eder.

Rüyada başaşağı ayakları yukarı gelecek şekilde asılmak. Ashâb-ı Kirâm'ı rüyada görüp onların toplantıların katılmak.A. Bazı tâbireilere göre.C) katında makbul kimse olduğuna rüya delâlet eder. kıskançlıktan. yetişkin erkek için iş hayatında çok başarılı olacağına ve bu başarıdan rüya sahibinin ailesinin ve birçok yakın dostunun faydalanacağına rüya işaret eder.çünkü bu üzüntülerin arkası çok sevinçli olayların başlamasına neden olacaktır.C) emirlerine önem vermeyip hatalı davranışlar içersinde bulunduğuna rüya delâlet eder. düşmanı zayıf bırakacak gizli sırları öğrenip. Allâh-ü Teâlâ'ya (C.C) sevgili kullarından olmaya rüya delâlet eder. geçim sıkıntısı çekmeyeceğine rüya delâlet eder. Peygamber efendimiz (S.V)'in çok sevdiği bu topluluğun içinde kendisini görürse. ASHAB-I KİRAM Rüyasında bir kimse şayet Peygamber efendimiz (S. evlenmeye niyyet etmeye işaret eder. düşmanı tesirsiz bırakmaya yorumlanır. talebe yetiştirmeye. hastalığa. kayıb olan eşyanın bulunmasına da yorumlanır. Rüyada görülen asa.A. Kur'ân-ı Kerîm'i öğrenip onu tercüme etmeye rüya yorumlanır. Rüyada asılmak. kişinin dinî itikatlarından ödün vermeden güzel bir ömür süreceğine. İslâmiyeti yaşamadığına. Bir kimse Ashâb-ı Kirâm'dan bazı kişileri kendine kötü bakarken rüyasında görse. Rüyasında bir kimse yere asa ile vurup oradan temiz su fışkırdığını görse. tövbeye. Bazı tâbirçilere göre. hasetten. Bekâr kimse için asılmak. kinden arınmaya İslâmî hayatı yaşayıp Allâh-ü Teâlâ'nın (C. Peygamberimiz (S. görülen rüyanın hayra yorumlanmasına sebeb teşkil eder. elde görülen asa. Ashâb-ı Kirâm'dan bazı kişileri görüp onların sözlerini dinlemek. iyi. güzel huylu olmaya. ümid edilen şeylerin olmasına. dinî ilimlerden birisini öğrenmeye. hidâyete ermeye. o kimsenin Allâh-ü Teâlâ (C. Ashâb-ı Kirâm'ı rüyada görmek. ASILMAK Rüyada asılmak. dünya hayatından uzaklaşıp âhiret hayatına önem vermeye rüya delâlet eder.A. Hapiste veya sıkıntıda olan kimse için rüyada asılmak.V)'in şefaatine nail olacağına rüya delâlet eder.C) tevekkül etmeye. ümit 55 . Rüyada asılmak. mali güçlülüğe. maddî durumu kuvvetli olan birisinden yardım görmeye rüya yorumlanır. dargın dostların barışmasına. Allâh-ü Teâlâ'nın (C. Ashâb-ı Kirâm'ı rüyada görmek. o kimsenin özgürlüğüne veya feraha çıkmasına yorumlanır.V)'in sünnet-i seniyyelerine uymaya. dünyada geçim sıkıntısı çekip âhirette çok güzel mevkilerde olmaya.

ASMA Rüyasında asma gören kişinin. dine bid'ât sokmaya. Allâh-ü Teâlâ'nın (C. berekete. ucuzluğa. Rüyada daha evvel ölmüş olan kişinin asıldığını görmek. Bazı tâbirciler. günahkâr olacak işler yapmaya rüya delâlet eder. ve dünya nimetlerinin âhiret nimetlerinden fazla olacağına 56 . âlim olup ilim öğretmeye.C) dostları ile dost olup düşmanlarından uzak durmaya rüya delâlet eder. Askerin elinde kırmızı bayrak tutması. Allâh-ü Teâlâ'ya (C. Rüyada idam edilmiş kişiyi görüp ona yardım etmeye çalışmak. ASKER Rüyasında asker gören bir kimse. siyah bayrağı trafik kazasına veya ani olacak ölüm olayına yorumlamışlardır. muhafaza edilmeye.C) rızâsını kazanmak için Cenâb-ı Hakk'tan (C. yakın bir yerde harp olacağına rüya delâlet eder: Rüyada asker görmek. sevinçli. devlet kapısında olan işin hayırla sonuçlanmasına rüya delâlet eder. Rüyada asi olmak. zenginliğe yorumlanır. zafere. aile arasında kötü şahısların hem kendilerine hemde rüya sahibinin ailesine kötülük yapacak davranışlar içersinde bulunmasına rüya delâlet eder. yaptığı bütün ibâdetlerinin kabul olduğuna. fakirliğe. yeşil bayrak tutması. Allâh-ü Teâlâ'nın (C. sarı bayrak tutması. ASİ OLMAK Rüyada asi olmak. bolluğa. Rüyada elinde bayrak tutan asker görmek. bulaşıcı hastalık çıkmasına. müjdeli habere veya rüya sahibinin yaşadığı şehirde önemli olayların meydana gelmesine rüya yorumlanır. yaşadığı şehirden göç edip.C) af dilemeye. o şehirde yaşayan insanların islâmiyetin emirlerini yerine getirmelerine bolluğa.C) isyankâr olmaya. çok büyük bir nimete kavuşacağına rüya işaret eder. tövbekar olup. dünya için çalışıp imânı kayıb etmeye. Rüyada siyah bayrak görmek. şehrin valisi olacak kimsenin adil şerefli kimse olmasına rüya delâlet eder. berekete. ailesini de beraberinde o göç ettiği şehire götüreceğine rüya işaret eder. savaş tehlikesine. Rüyasında kendi evinin duvarına veya tavanına asıldığını veya ailesinden birisinin asıldığını gören kimse. bazı tâbircilere göre. huzura. beyaz bayrak tutması. korunmaya. pek hayra yorumlanmaz. Şayet askerin elinde bayrak varsa. Zengin kişinin rüyada asılması. büyük günâh işlemeye. fakir olan kimsenin asılması.edilen işlerin ters gitmesine fakat rüya sahibi hakkında hayırlı olmasına rüya delâlet eder. rüya sahibinin kötülüğüne uğraşan kimseye yardımcı olup onu utandırmaya rüya tâbir olunur.

insanları küçük görecek davranışlar içersinde bulunmaya da yorumlanır. Rüyasında aşçının temiz. o yemekten yemek. mutsuz olmayada rüya yorumlanabilir. malını parasını saklayıp hiç bir kimseye yardımcı olmayan adama rüya delâlet eder demişlerdir. kişinin hayra. ASTRAGAN Rüyasında astragan kürkten manto giyen kimse. dünya işlerine fazla dalıp âhiretini hiç düşünmediğine ve çok gösterişe düşkün olduğuna rüyası delâlet eder. Rüyada aşure görüp yemek. yukardaki yorumların tam aksi olarak da rüyayı yorumlamışlardır. Rüyada aşçı tarafından kendisine yemek verildiğini ve o yemeği iştahla yediğini görmek. Şayet görülen yapraklar iyi ve güzelse. cimri. kişinin ailesine işaret edebilir. iyi akrabaya. mal biriktirmeye. üzüntüye. Yukardaki rüyanın aksine aşçının kötü görünüşlü bir yemek pişirdiğini görüp. AŞURE Rüyasında aşure pişiren kimsenin. eli bol. güzel görünüşlü bir yemek pişirdiğini ve o yemekten yediğini görmesi. Bazı tâbirciler. çok sevaba girdiğine rüyası işaret eder.rüya delâlet eder. hastane. bol nimete kavuşmasına yorumlanır. haris. akrabaların arasını açan iki yüzlü. okul. cami. AŞÇI Bir kimse rüyasında evinde aşçılık yaptığını görürse. onlardan menfaatlenmeye rüya delâlet eder. haset ruhlu kadına ve o kadının aileye edeceği kötülüklere rüya delâlet eder. o takdirde akrabadan olan kişilerin faydasız aynı zamanda zararlı olduklarına rüya yorumlanır. Bazı tâbirciler ise. tasarruflu yaşayıp muhanete muhtaç olmamaya yorumlanır. çok sevab kazanacağı bir iş yapacağına. Rüyada görülen yapraklar kötü ve pis ise. fakirlikten kurtulamaya. Rüyada görülen asma yapraklarını kurtların yemesi. tam aksi olarak rüyayı yorumlamışlardır. Rüyada asma yaprakları. asılsız dedikodulara inanmaya. helâl yoldan kazanacağı parayla ailesinin ihtiyaçlarını temin eder. hayvanlara eziyet etmeye. Rüyada astragan manto giymek. aşevi gibi hayır kurumları yaptırıp Allâh-ü Teâlâ'nın 57 . Evlenmek isteyen kişinin rüyasında aşçı görmesi. eşine önem verip onun hizmetlerini severek yapan kimseyle rüya sahibinin evlenmesine rüya delâlet eder. Rüyada aşçı görmek. yemek yedirmeyi seven. rüya sahibine çalışıp emek sarf edilmeden kazanılmış para geleceğine ve rüya sahibi o paradan önemli miktarda faydalanacağına rüya işaret eder. rüyasında aşure yiyen kimsenin ise. iyi. Rüyada asma yaprağı toplamak.

bir belâ isabet eder ve bu belâ neticesinde rüya sahibi evlâdlarından veya sevdiklerinden ayrılmak zorunda kalır. işinde ilerleyeceğine. Rüyasında kendi atını kesip onun etinden yemek. Rüyasında attan düşüp bayıldığını veya kaza geçirdiğini gören kimsenin. nesebinin şöhretli isimle anılmasına da rüya yorumlanır. kadına yorumlanır. Yarışı kendinin kazandığını görürse. büyük bir mala. miras almaya ve önemli ölçüde sevinmeye rüya işaret eder. rüyasında aşure yemesi. o rüya kişinin hanımının başına gelebilecek kötü şeylere yorumlanır. makam sahibi olacağına rüyası delâlet eder. mülkü zayi olur diyebiliriz. Rüyada ata binmiş adamın terkine binmek. o takdirde rüya sahibinin istenilen makama geçeceğine rüya delâlet eder. Rüyada ata binip başkasıyla yarıştığını gören kişi. Rüyada ahıra at sokup bağlamak. Hasta olan bir kimsenin. Bir kimsenin rüyasında atını satması. ömrünün uzamasına yorumlanır. iş hayatında kendi yerinde gözü olan kimselerle mücadele eder. Rüyada aşure pişirip etrafa dağıtmak. bekâr kimsenin zengin bir insanla evlenip onun malından hayır için harcamasına rüya delâlet eder. rüya sahibinin başındaki musîbetli işlerin ortadan kalkmasına ve selâmete çıkmaya da yorumlanabilir. Rüyada atının kıllarının olmadığını veya yok olduğunu gören kişiye. Ayrıca bu rüya. öldüğünü veya kayıb olduğunu görse. Rüyada kısrak görmek.C) rızâsını kazanmaya rüya delâlet eder. Rüyada erkek at görmek. eşi vefat eder yada rüyayı gören kimsenin başına büyük bir felâket gelip elindeki bütün malı. Bir kimse rüyasında kısrağının çalındığını. ailesinin çoğalmasına. başıboş bir halde gezinmesi. Rüyada kısrağın sütünü içmek.C) dost olup düşmanına düşman olmaya veya âhiret hayatı için dünya nimetlerine yüz çevirmeye rüya delâlet eder. saltanat sahibi olmaya. güzel isimle anılmaya yorumlanır. kendi rızasıyla işinden ayrılıp başka işe girip ve o işte arzu etmiş olduğu ortamda çalışmasına rüya delâlet eder. hastalığının kendi kendine geçmesine rüya delâlet eder. talih kuşuna işaret eder. mal veya para sıkıntısına düşmeye tâbir edilir. Rüyada eceli yaklaşmış olan kişinin aşure yemesi.(C. Rüyada çıplak ata binmek. Rüyada görülen atın kıllarının çokluğu rüya sahibinin akrabalarının. AT Rüyasında bir kimse kendisinin ata bindiğini görürse. At üzerinde 58 . Rüyasında kısrağın gemsiz. o görülen adamın sayesinde dünya veya âhiret hayatında rüya sahibinin menfaatlenmesine rüya tâbir edilir. eşinden izinsiz sağda solda gezen veya zina suçu işleyen kadına ve ondan gelecek kötülüğe yorumlanır. Allâh-ü Teâlâ'nın (C.

o kimsenin malına faiz karıştığına delâlet eder. Rüyasında bir kimse eğersiz ve gemsiz bir kısrağa bindiğini görse. nefsinin isteklerine yenik düşeceğine. Tüccar bir kimse rüyasında dükkânından ateş attığını görse. zevceye. Rüyada kısrak at. diğer tarafları kızıl bir ata bindiğini görse. Bu üzüntü 59 . Rüyada ateşten gömlek giymek. Rüyasında karnının ateşle doldurulduğunu gören kimsenin. hanımının erkek çocuk doğuracağına rüyası delâlet eder. Bekâr bir genç rüyasında kısrağa bindiğini görürse. düşmana galip gelmeye yorumlanır. ATEŞ Rüyasında ateş görüp. Bir kimse rüyasında yelesi ve kuyruğu siyah. Rüyada kır at görmek. toplamak. akrabaların yüzünden aşırı üzüntü. Rüyada sahip olunan atı ayakları ile vurarak koşturmak ve attan ter çıkması. rüya sahibinin bazı zamanlarda içki içeceğine ve günâha gireceğine bundan dolayı tövbe edip tövbekar olması gerektiğine rüyası delâlet eder.C) korkusundan harama el sürmez ve rüşveti kabul etmez diyebiliriz. orta halli olarak yaşamını ve geçimini sürdüreceğine rüya delâlet eder. rüya sahibinin. Dişi bir attan inip atın gemini çıkardığını gören kimse. o kişinin halka pahalı mal satıp haksız kazanç sağladığına tâbir edilir. Rüyada her tarafı kızıl olan atı görmek. Bir kimse birçok ata sahip olduğunu rüyasında görse. Eğer başka bir kısrağa binmek için üstünde olduğu kısraktan indiğini gören kimse. akrabalarından bir miras düşer ve rüya sahibi bu maldan önemli derecede menfaatlenir. eşe tâbir edilir. Semer vurulmuş bir hayvana bindiğini gören kimse. Rüyasında üzerine ateşe atıldığını fakat yanmadığını gören kimseye. dindar olan bir kadınla evlenip iyi bir yuva kuracağına rüyası işaret eder. görülen ateşten yemek. Rüyada görülen atın pisliğini süpürmek.durup başkalarına silâhla saldırmak. malının elinden gideceğine ve rüya sahibinin günâha gireceğine rüyası delâlet eder. hayasız ve ahlâksız bir kadınla evlenir. Hanımı hâmile olan bir kimse rüyasında ata bindiğini görse. acı çekmeye yorumlanır. eşinden boşanır. yetim malı yemekte olduğuna yorumlanır. arkadaşları arasında aranılan bir kimse olur. zarif ve zengin olan bir kızla evleneceğine rüyası işaret eder. Kendi pisliğinin at pisliği gibi olduğunu gören kişiye. hile yoluyla başkalarının malını gasp edip haram yemeye yorumlanır. şayet hükümet kapısında çalışıyorsa. şerefli bir insanın malından fayda sağlamaya delâlet eder. Siyah ve beyaz renkli fakat beyazlığının siyahlığından fazla olan bir ata bindiğini gören kimse. kendisine rüşvet teklif edilirse de rüya sahibi Cenâb-ı Hakk'ın (C. neş'eli ve sevinçli bir kadına tâbir edilir. hanımının üzerine kuma getireceğine ve o kişiyle nikâh yapacağına rüya delâlet eder.

yetim malı yemeye. musîbete. Câfer-i Sâdık (R. Rüyada alevli ateşin evden çıktığını ve gökyüzüne doğru yükseldiğini görmek. o adamın başına bir musibetin gelmesine veya dolandırıcı bir kimseye para kaptırıp zarara uğrayacağına rüya işaret eder. gizli ilim öğrenmeye veya hacca gitip Resulü Peygamber (s. dine uygun olmayan söz söylenmesine veya ilim öğretmek için halktan haksız yere para alınmasına rüya delâlet eder. bir çok kimseden faydalanıp yükseleceğine. yanlış bir evlilik yapıp hayatı boyunca mutsuz olur. yanlış evliliğe. 60 .A) rüyada ateş görmeyi.v)'e âşık olmaya rüya delâlet eder. zengin olacağına da yorumlanabilir. emellere kavuşmaya ve hayatta başarılı olmaya işaret eder. asi olmalarına rüya işaret eder. o şehir halkının başına gelebilecek belâlara. Rüyada bir kimsenin ateşte yandığını görmek. arzulara. üst üste yapılacak evliliklere veya çok evlilik yapıp bir çok kadının mutsuz olmasına sebep olacak adama rüya delâlet eder. azâb çekmeye ve Allâh-ü Teâlâ (C. Bir kimse rüyasında bir ateş etrafında birçok kişilerle beraber oturduğunu görse. rüya sahibinin o kimselere amir olup onlara emir vereceğine rüya delâlet eder.genelde mal veya para üzerine çekilir diyebiliriz. Ayrıca bu rüya sahibinin. o evin reisine ve onun faydasına yorumlanır. Rüyasında evinin içinde yanan ateşin alevinin etrafı aydınlatması. ilim öğrenmeye ve öğretmeye. Gökyüzünden yağmur yerine ateş yağması.C) isyan etmelerine. Rüyasında bir kimse kendisini ateşe attığını görse. kötü hastalığa. çok iyi bir izdivaç yapacağına rüya delâlet eder. musibetlere rüya yorumlanır. Bir hanım bekâr kızının atlastan elbise giydiğini rüyasında görse.C) tarafından uyarılmaya yorumlamıştır. haram kazanılmış paraya. o hâne halkının Allâh-ü Teâlâ'ya (C. Erkek için rüyada atlas elbise giymek. Hacca gitmemiş olan kişinin eline dumansız fakat yakıcı olmayan kor halinde bulunan ateş alması. imânın kuvvetlenmesine. ATLAS Bir kimse rüyasında atlas kumaştan bir elbise giydiğini görürse. rüya sahibi hakkında söylenecek kötü sözlere ve o sözlerin rüya sahibini üzmesine rüya işaret eder. Rüyada ateş yakıp o ateşten çıkan kıvılcımların rüya sahibini yakması. hidâyet yoluna gitmeye.a. Hoca olan kişinin rüyasında atlastan elbise giydiğini görmesi. Görülen ateşin sönmesi aile büyüğünün ölmesine ve ailenin dağılmasına yorumlanır. musîbete uğrayacağına rüya delâlet eder. Ticaretle uğraşan bir adamın rüyasında malının bir kısmının ateşle yandığını görmesi. rüyada görülen kimsenin büyük bir belâya. rüya o kızın bahtının güzelliğine ve kadrini kıymetini bilen kimseyle evleneceğine yorumlanır. Rüyada top halde atlas kumaş satın almak.

iftirâlı söz söyleyip başkasının kul hakkını üzerine geçirmeye delâlet eder. arzu ve emellerin meşakkatsiz bir şekilde yerine gelmesine. çocuğu ahmak ve anasına babasına asi olur diyebiliriz. sağlık. Rüyada attardan iyi güzel şeyler alınıp. ATTAR (Cami avlusunda esans türü güzel koku satan kimse) Rüyada cami avlusunda attardan esans alıp sürünmek. AV HAYVANI Rüyada eti yenen av hayvanı görmek. Hâmile kadının rüyada atmaca görmesi. onun sağlığına kavuşmak için olmadık yerlerden devasını bulacağına rüya delâlet eder. alınan şeylere sahip olmak. Rüyada birden fazla atmaca görmek. Şöyleki: Rüyada ok atmak. rüya sahibinin sevdiklerine zulüm etmesine. birbirleri hakkında çirkin. kuş türü av hayvanını görmek. Rüyada hasta olan bir kimsenin üzerine toprak atmak. helâl yoldan kazanılacak mala. ATMACA Rüyada atmaca görmek. ailede bulunan erkek kardeşlerin birbirlerine yardımcı olup destek olmalarına rüya delâlet eder. gençlere yardımcı olup 61 . Rüyada taş atmak. Rüyada bir insanı toprağa gömüp üzerine taş atmak. akraba olan sözü sohbeti dinlenen kimselerin övgüsünü kazanmaya veya terbiye eden kimseden edep öğrenmeye rüya delâlet eder. Rüyada eşya atmak. zina haberi almaya ve hayrete düşmeye rüya işaret eder diyebiliriz.ATMAK Rüyada bir şey atmak. iş hayatında rakiplerine düşmanlık yapan adama. hayırla karışık işlerin çözümlenmesine rüya delâlet eder. halk arasında itibâr kazanacak işler yapmaya. sıhhat işaretidir. o kadının cesur ve tuttuğu işi koparan erkek çocuk doğurmasına delâlet eder. yırtıcı av hayvanı görmek. malî yönden kudretli duruma gelip akrabalarından muhtaç durumda olanlara yardımcı olup onlara kol kanat gerer. haksız söz söyleneceğine rüya delâlet eder. atılan şeyin cinsine göre rüyanın yorumlanmasına sebeb teşkil eder. Rüyasında edep yerinde atmaca bulunduğunu gören kimsenin. zalim olmasına ve günahkâr bir kimse olmasına yorumlanır. hâne halkı arasında çıkacak huzursuzluğa münâkaşalara. o kimsenin vefat edeceğine veya ecelinin yaklaştığına delâlet eder. Rüyasında hasta bir adam elinde atmaca tuttuğunu görse. Rüyasında elinin üstünde atmaca tuttuğunu gören bir erkek.

öğlesine büyük bir miktarda para isabet eder ki. Bir kadın rüyasında evlâdının veya yakını olan bir erkeğin avcı olduğunu görse. fitne çıkaran hilekâr adama veya zina suçu işleyip büyük günâha girmeye rüya delâlet eder. AVRET YERİ Rüyasında başka bir kimsenin avret yerine baktığını görmek. yağcı kimsenin övücü sözlerini dinleyip kibirlenmeye de rüya yorumlanabilir.onlara yol gösteren kişiye rüya delâlet eder. Küçük çocuğun avlanması. onun san'atkâr olup istikbâlde o san'atla geçimini sağlamasına yorumlanır. 62 . kendi hanımı olduğu halde başka kadınlara cinsel istek duyan adama rüya delâlet eder. hissedar olmaya ve ondan fayda sağlamaya rüya işaret eder. Rüyada avlanmak bazı tâbircilere göre. borçtan kurtulmaya. Rüyada avcı olup eti yenmeyen hayvan avlamak. Bir kimse avret yerinin başkaları tarafından açık olarak görüldüğünü rüyada görmesi. insanların üzerlerindeki alacaklarını zorla ellerinden alan adama rüya delâlet eder. o kimsenin çok büyük günâha girdiğine rüya delâlet eder. karşı cinse fazla meyil eden bir kimse olduğuna rüyası delâlet eder. Bu rüya geçimin düzelmesine. AVCI . hastalıktan şifa bulmaya veya rüya sahibinin eşinin yapmış olduğu gizli işleri öğrenmesine de rüya yorumlanabilir. gaflete düşmeye veya iş hayatında ve gündelik hayatta düzensiz olmaya rüya delâlet eder demişlerdir. zahmetsiz kazanılmış mala. Bir kadının rüyasında avlanması. Rüyada yabanî hayvanlarını avlayan kimse görmek. Rüyada avcı olup avlanmak.AVLANMAK Bir kimse rüyasında şayet kendisini avcı olarak görürse. AV KÖPEĞİ Rüyada av köpeği ile ava çıkmak. rüya sahibinin kendiside bu işe hayret eder. Rüyada insan avcısını görmek. geçimini kadın parası yemekle sağlayan adama rüya delâlet eder. Rüyada erkek için avcı olup avlanmak. içten gelen isteklere (iyi veya kötü) uymaya. Rüyasında kendi avret yerine baktığını fakat hiç bir kimsenin kendisini görmediğini gören kimseye. Rüyada av köpeğini görüp onu sevmek. hilekâr fakat rüya sahibine sadakatli olan kimsenin yardımıyla kazanılacak bir mala veya paraya sahip olmaya rüya delâlet eder. görülen şahsın ilerde öğretmen olup faydalı ilim öğretmesine ve çok sevilip sayılmasına rüya delâlet eder. babasının veya eşinin malını muhafaza etmesi gerektiğine rüya delâlet eder.

Rüyada görülen avucun genişliği ve düzgünlüğü ise. göz aydınlığına delâlet eder. sevincine. imânının çok kuvvetli olduğu şeklinde rüya tâbir edilir. avucu göğe kaldırmak. cimri olmaya.C) rızâsını almaya rüya delâlet eder. AVİZE Rüyasında evinde avizeyi ışıl ışıl yanar olarak gören bir kimsenin. Rüyada ay'ı güzel bir halde görmek. o kimsenin çok güzel bir oğlu olacağına rüya delâlet eder. tüccar için zarara. geçim durumuna yorumlanır. haram yola gitmeye. yakınlarından birisine çok kötülük ettiğine rüyası delâlet eder. Rüyada iki elin avuç içlerini birbirine vurmak. geçimin rahat yolla teminine. AVUÇ İÇİ Rüyada elleri göğe kaldırıp. Şayet avize karanlıklar içersinde görülürse. elin sıkılığına da işaret edebilir. doğru yoldan çıkıp kanunsuz yoldan para kazanıp o paranın da hayrını görmemeye rüya delâlet eder. AY Rüyasında eşi hâmile olan bir kimsenin evine ay doğduğunu görmesi. o takdirde rüya yukardaki yorumun tam aksi olarak tâbir edilir. lüzumsuz şeylere önem verip asıl gerekli olan işlerden vazgeçmeye rüya delâlet eder. Ayrıca bu rüya ba-zan de çok güzel bir seyahate çıkılacağı şeklinde tâbir edilir.C) duâ etmeye ve duaların Cenâb-ı Hakk (C. Rüyada kişinin avucu. Rüyada avizenin yanar halde görülmesi. memur gibi devlet işinde çalışanın işinden kovulmasına. o kimsenin evlâdı kötü yolda olup rüya sahibine hakaret edici söz söyler ve kötü davranışlarda bulunur. Allâh-ü Teâlâ'ya (C. Bir kimse rüyasında avucunun içersinde kıl bittiğini görürse.rüya sahibinin gizli işlerinin düşmanları tarafından öğrenilip rüya sahibine şantaj yapmalarına rüya işaret edebilir diyebiliriz. 63 . çok yersiz yere yemin ettiğine ve bundan dolayı çok günâha girdiğine. . Rüyasında ay'ın parçalandığını gören kimsenin. Rüyada ay'ın içersinden çıkmak. o rüyanın hayra yorumlan-masına sebeb teşkil eder. geçim sıkıntısı çekmeye.C) tarafından kabul edilmesine rüya delâlet eder. hâmile kadının çocuğunu düşürmesine rüya işaret eder. Şöyleki: Avucun dar veya pis görülmesi. o hâne halkının mutluluğuna. Ayrıca bu rüya. mal ve servetin artmasına fakir fukaraya yardımda eli açık davranmaya ve çok büyük sevablar işleyip Cenâb-ı Hakk'ın (C.

C) şükür etmesini bilmeyen kimseye rüya delâlet eder. müslüman olup hidâyete ermesine işaret eder. hayır işleri yapmaya ve halka reis olmaya tâbir etmiştir. Rüyada hasta olan bir kimse ay'a bakıp ay'da kendi yüzünü veya cemâlini görse. İbn-i Kesir'e (R. Kâfir olan bir kimsenin eline ay alması.A) rüyada ay görmeyi. Rüyada ay'ın gökte yavaş yavaş yükseldiğini görmek. Rüyada ayı eti yemek. insanlar arasında fesat olan güzelliği ile övünen kötü karakterli kadına ve ondan rüya sahibine ve ailesine gelecek kötülüğe rüya delâlet eder. erkek evlâda. rüya sahibinin mertebesinin yavaş yavaş yükselmesine veya maddî durumunun zamanla çok güzel bir duruma gelmesine rüya delâlet eder. akılsız. O bakımdan olur olmaz yere yemin etmek günâh işlemeye sebeb teşkil eder. AYI Rüyada ayı görüp ona bakmak. Rüyada ay'ı yeryüzünde görmek. AY TUTULMASI Bir kimse rüyasında ay tutulduğunu veya battığını görürse. Deniz yolculuğunda bulunan kimsenin rüyasında geminin güvertesinden ay'a baktığını görmesi. Allâh-ü Teâlâ'yı (C. düşmanın malından ve kazancından fayda sağlamaya yorumlanır. o hastanın öleceğinden korkulur. 64 . cahil düşman edinmeye veya hayırsız evlâd sahibi olup istikbâlde onun yüzünden çok üzüntü çekmeye rüya işaret eder. başkalarının kazancında gözü olup elindeki nimetlerin farkında olmayan ve Cenâb-ı Hakk'a (C. Rüyada ayı postu üzerine oturmak. Şöyleki: Rüya o gizli işlerin meydana çıkıp. Rüyada ayı görmek. hayırlı eşe. o geminin batacağına fakat rüya sahibinin inşâAllah sağ salim kurtulacağına rüya delâlet eder. zina suçu işleyen kadına yorumlanır. Bazen de bu rüya. endişeye kapılıp boş yere üzüntü çekmeye rüya delâlet eder. Rüyada ayı doğurmak. pek hayra yorumlanmaz. rüya sahibinin boğazına çok düşkün birisi olduğuna rüya delâlet eder. gizli kapaklı olan bir işinin meydana çıkacağına ve bu işin kendisini birçok yakınının yanında madur duruma düşüreceğine rüyası delâlet eder. rüya sahibinin başının derde girmesine delâlet eder.C) şahit tutmaya işarettir. şerefli ve asil bir kadınla evlenir. Gizli işler yapan bir kimsenin rüyasında ay görmesi. aptal düşmana tâbir olunur. çok yemin edip günahkâr olmaya yorumlanır. Câfer-i Sâdık (R. o evin reisinin ölüp yuvanın dağılmasına rüya delâlet eder. Zira yemin etmek. Rüyada ay'ı iki parça halinde görmek.Rüyasında bekâr olan bir kimse ay'ın yatağında bulunduğunu görürse. soyuyla övünmeye. Rüyada ay'a bakıp söz söylemek.A) göre rüyada ayı görmek. ahmak.

rüya anne ve babayı korumaya. o gördüğü kişinin veya ailesinin maddî sıkıntı çekeceğine rüya delâlet eder. onlara yardımcı olmaya da yorumlamışlardır. Rüyasında bir kimsenin ayakkabıları ile bir nimete vurduğunu görmesi. Bazı tâbircilere göre rüyada ayak görmek. O halde ayakların yokluğu onları kayıb etmeye. çok büyük bir üzüntüye düşmeye. Rüyada ayakların güzelliği. Ayağında bilezik gören bir kimsenin ise. söylediği bir sözün meydana çıkmasına ve kendisinin bu sözü inkâr edeceğine rüya delâlet eder. yakında maddî sıkıntı çekeceğine. ailenin büyükleri olan anne veya babaya işaret eder. rüya sahibinin çok önemli bir kaza geçireceğine bundan dolayı çok dikkatli olması gerektiğine rüyası delâlet eder. Rüyasında bir kimse ayaklarını salladığını veya bir şeyi tekmelediğini görmesi.Şayet bu rüya sahibinin bu tür gizli bir işi varsa. Rüyada yeni ayakkabı görmek. Bazı tâbirciler. bir işine düşmanının engel olacağına rüya delâlet eder. AYAK BİLEZİĞİ Rüyada ayağa bilezik takmak. ayağa kadar gelmiş olan kısmeti tepmeye veya bir kimseyi malî durumunun güçlenmesi yüzünden ayıplamaya ve sonradan da rüya sahibinin o duruma düşmesine rüya delâlet eder. sıhhatli bir ömür sürmesine rüya işaret eder. Bir kadının rüyasında ayak bileğine bilezikler (halhal) taktığını görmesi. AYAK Rüyada kendi ayaklarını çıplak gören bir kimse. Çünki bu işin. Ayaklarının demirden olup demir ayaklarla yürüdüğünü gören kimsenin. onların desteklerinden mahrum kalmaya yorumlanır. yolculuğa çıkıp o yolculukta kaza geçirmeye rüya delâlet eder. derhal yakınlarına bildirmesi gereklidir. kişinin dünya ve âhiret hayatının güzel olmasına veya rüya sahibinin bu iki âlemde de başarılı olmasına rüya delâlet eder. malî zarara uğramaya. ayakkabı ayağı koruduğu için. Rüyada ayakların kesilmesini ve kırılmasını görmek. yeni işe girmeye ve önemli teşebbüste bulunup başarı kazanmaya yorumlanır. evlenmeye ve evlenilen kişinin emri altına girip onun herşeye hükmetmesine rüya delâlet eder. AYAKKABI Bir kimse rüyasında yeni bir ayakkabı giydiğini görürse. çok kazançlı bir i işte başarı kazanacağına rüyası işaret eder. rüya sahibi için çok problemlere sebeb olacak diyebiliriz. başka birisinin ayaklarını çıplak görürse. İki ayağının birden kesilmesi. o kadının kocası tarafından korunup kollanmasına ve onun tarafından çok 65 .

eşinin ailesi tarafından çok kıskanılmasına hased edilmesine sebeb olacaktır diyebiliriz. Rüyasında bir kimse aydınlıktan karanlığa girdiğini görürse. AYÇİÇEĞİ Bir kimse rüyasında ayçiçeği topladığını görürse. AYRAN ÇALKALAMAK Bir kimse rüyasında ayran çalkaladığını görürse. o kimsenin bir düşmanı olduğuna ve o düşmanının hâne halkından birisi olduğuna rüya işaret eder. evinin huzurunun daha iyi olacağına rüyası delâlet eder. nasihat eden adamdan nasihat dinleyip yanlış hareketlerden uzak kalmaya da rüya yorumlanabilir. tövbekar olup İslâmiyete uygun yaşamaya. Rüyada ayran içmek. Ayrıca bu rüya. şöhrete kavuşacağına. hayırlı bir haber alacağına çok rahata kavuşacağına rüya delâlet eder. sağlığın bozulup rüya sahibinin hastalanacağına da yorumlanabilir. küfürden ayrılıp iman dolu bir dünya hayatına döneceğine rüyası delâlet eder. ayçiçeği yediğini görürse. maddî sıkıntı içine düşeceğine aile huzurunun kaçacağına rüyası işaret eder diyebiliriz. AYAZ Rüyasında kendisini veya evinin çok ayazda yâni fırtınada kaldığını gören bir kişinin. iş açıklığına kısmetin gürleşmesine de yorumlamışlardır. Ayrıca iyi bir haber alınacağına ve çok arzu ettiği bir işin olacağına da rüya yorumlanabilir. Rüyada Kur'ân-ı Kerîm'den âyeti kerîme okumak. Ve bu durum rüya sahibi olan kadının. ÂYETLER Rüyasında bir kimse Kur'ân-ı Kerîm'den âyet okuduğunu görürse. AYDINLIK Bir kimse rüyasında kendisinin aydınlığa çıktığını görürse. Bazı tâbirciler bu rüyayı. rızkının artacağına rüyası delâlet eder. göz aydınlığı almaya çok sevinmeye de yorumlanabilir. bir yakınının aile hayatına karışacağına ve onların huzurunu bozacağına rüyası delâlet eder. 66 . Rüyada ayçiçeğini kelle halinde görmek.sevilmesine rüya işaret eder. takva sahibi olmaya.

4) REBİÜ'L ÂHİR: Hz. çok hayırlı bir iş yapacağına. salih kulların arasına girdiğine rüya delâlet eder. memleketinin başında bulunan iktidarın görevinden ayrılacağına rüya delâlet eder. 8) ŞABAN: Bir kimse kendisini şaban ayı içersinde yaşadığını görürse. hemde aile çevresi için çok hayırlıdır. Ayrıca bu ayda oruç tuttuğunu gören bir kimseye cennet kapılarının açıldığına rüya işaret eder. Âli (R.C) salih kullarından olacak bir evlâdı olacağına iyi bir yolculuk yapacağına rüya delâlet eder. 7) RECEP: Hz. 6) CEMAZİYEL ÂHİR: Bu ayda kendisini gören bir kimsenin. 9) RAMAZAN: Ayların sultanı olan Ramazan ayında kendisini gören bir kimsenin.V) efendimiz'in mi'rac'a çıktığı ay olan recep ayında kendini gören kimsenin. Şöyleki: Arâbî ayların tâbiri aşağıdaki gibi yorumlanır. temiz ve kaygısız başarılı günlerinin bol olacağına rüya delâlet eder.AYLAR Rüyasında kendini aylar içinde gören bir kimsenin rüyası çeşitli şekilde yorumlanır. yakınlarına karşı çok cimri davrandığına rüyası delâlet eder. Allâh-ü Teâlâ'ın (C. 12) ZİLHİCCE: islâm dininin farz kadar kesin olan sünnetlerinden 67 . yeni girdiği bir işinin çok kazanç getireceğine rüyası delâlet eder. 5) CEMAZİYEL-ÛLÂ: Rüyasında kendisini bu ay içinde yaşadığını gören bir kimsenin çok hatalı işler yaptığına rüya delâlet eder. Muhammed (S. rüyası hem kendisi için. 3) REBİ-UL EVVEL ayında görmek: Bu ayda kendisini yola çıktığını gören bir kimsenin.A. 2) SAFER ayında görmek: Bu ayda görülen rüyalar hiçbir zaman tâbir olunmaz. 11) ZİLKADE: Bu ayda kendisini gören bir kimsenin asi bir evlâdı olacağına rüya delâlet eder. 10) SEVVAL: O kimsenin çok sevinçli bir haber duyacağına rüya delâlet eder. mal bereketine. âhiret hayatında çok şerefleneceğine. 1) MUHARREM: Bir kimsenin kendisini muharrem ayında görmesi.A)'ın doğduğu bu ayda kendisini gören kimsenin.

çok güzel bir kızı olacağına işaret eder. Rüyada bir kimsenin aynaya baktığını görmesi. gördüğü o kadının kendisine kuma olacağına rüya işaret eder. dinimizce kuvvet. Hapiste veya zindanda bulunan bir kimse rüyasında aynaya bakıp kendi yüzünü görürse. rüya sahibinin kendi san'atıyla uğraşacak. 68 . Evli olan bir kadın rüyada aynaya bakıp aynada başka bir kadın görse. çok büyük sevâb işleyeceğine ve hayırlı bir işe ön ayak olacağına rüya delâlet eder. Rüyada bir erkek aynaya baktığını ve kendisini değişik bir şekilde görmesi. ayva satın aldığını gören bir kimsenin ise. Bekâr bir kimse rüyasında aynaya baktığını görürse. fakirlikten sonra zenginlik ve görevden atıldıktan sonra yeniden işe girmeye yorumlanır. rüya sahibinin üzüntü ve kederlerinden kurtulacağına rüyası delâlet eder. eşine daha büyük bir sevgiyle bağlanacağına rüya delâlet eder. şöhret ve makamı elinden gider. kendisine çok benzeyen bir çocuğu olur. kendisine benzeyen kız çocuğu doğuracağına rüya delâlet eder.BOŞANMAK Rüyasında eşinden ayrıldığını gören bir kimsenin. rüya sahibinin gizli ve aşikâre olarak Allâh-ü Teâlâ'ya (C. AYVA Rüyasında ayva yediğini gören kimsenin. Rüyada ayva ağacından ayva toplamak.olan kurban kesmenin vuku bulduğu yüce kurban bayramını içine alan bu ayın hikmeti çok büyüktür. kârlı ticaret yapmaya veya hâmile kadının çok güzel yüzlü çocuk doğurmasına rüya işaret eder. Eğer rüya sahibi sultan veya vali ise görevinden ayrılacağına rüyası işaret eder. orada kendi yüzünü görse. rüya sahibinin evleneceğine rüya delâlet eder. çok sevdiği birinin ölümünü duyacağına. hapisten veya zindandan kurtulacağına rüya yorumlanır.C) asi olduğuna. Hâmile olan bir kadın rüyada kendisini aynada görse. Bu yüzden bu ayda kendisini gören bir kimsenin. Hasta olan bir kimsenin rüyasında aynaya bakması.C) kendisinden razı olmadığına. Rüyasında aynanın kırıldığını gören kimsenin. kocasının bir kadınla daha evleneceğine. o kimsenin vefat edeceğine rüya yorumlanır. malının eksilmesine rüyası delâlet eder. Rüyada üzüntülü bir kadının aynada tenasül uzvunu görmesi. karısı vefat eder. Rüyada altın ayna görmek. rüya sahibinin malca. çok seyahate çıkmaya. Cenâb-ı Hakk'ın (C. AYNA Bir kimse rüyasında aynaya bakıp. AYRILMAK . zarar ziyan edeceğine ve aklının noksanlığına rüyası işarettir. Rüyada gümüş aynaya bakan kimsenin.

rüya sahibinin ailesinden ayrılacağına. cinsel arzuların artacağına rüyayı yorumlamışlardır. imtihan etmesine rüya delâlet eder. rüyasında kendisini azmış bir halde veya rüya sahibinin azmış bir hayvan görmesini. ömrünün uzadığına ve mirasa konacağına rüyası delâlet eder. hastaların ölmesine. rüya sahibinin tövbe etmeden öleceğine rüya delâlet eder. Cenâb-ı Hakk'a (C. Rüyada Azrail (A.C) isyan etmeye ve onun istediği yoldan ayrılıp imansız olarak ölmeye rüya delâlet eder. korkunç haberlere ve bunlara benzer feryad. 69 . Bazı tâbirciler ise. cemiyeti dağıtmaya ve hiç bir kimseyi himayesi altında tutmamaya. AZAP ETMEK Rüyasında birisini azarladığını ve azarlandığını gören kimsenin çok hatalı hareketleri olduğuna ve doğru yola dönmesi gerektiğine rüya delâlet eder. kişinin büyüklerinden göreceği maddî ve manevî desteğe yorumlanır.S) Rüyasında dört büyük meleklerden biri olan Azrail (A. Öfkeli bir halde görmek ise.AZAD ETMEK Rüyasında bir köleyi azad ettiğini gören bir kimsenin bir kurban kesmesi gerekir. Rüyada Azrail (A. figan ve dövünmeyi icab ettiren şeylerin meydana gelmesine rüya delâlet eder. AZGINLIK Rüyada azgın hale gelmek. Azrail (A.S)'ı görmek. şehid olmaya delâlet eder.S) ile konuştuğunu gören bir kimsenin. ziraat ve meyvelerde görülen afetlere ve kıtlık olmasına rüya delâlet eder.S)'ı güler yüzlü görmek. Çünkü unutmuş olduğu bir adağı vardır o yüzden uyarılmakta olduğuna rüya işaret etmekdir. binaların yıkılmasına. rüya sahibinin Cenâb-ı Hakk'ın (C. yangın çıkmasına. AZRAİL (A. Rüyada azap edilmesi.S)'ı görmek. AZARLAMA Rüyada azarlanmak.C) sınamasına.

bacanın temizlenmesi. eğer babası sağ ise babasını çok kırdığına. Bazı tâbircilere göre rüyada baca görmek. bacanın yıkılması. Ticaretle uğraşan kimsenin bacaklarını yerinde görememesi. ömrünün mesafesine delâlet eder. Babasının elini öperken gören bir kimsenin ise. rüya sahibi. çeşitli şekilde yorumlanmıştır. rüya sahibinin hayatında önemli problemlerin meydana gelmesine rüya delâlet eder.B BABA Rüyasında babasını gören kişinin. gücendirdiğine. Çünkü baba. evin reisinin ölmesine rüya delâlet eder. Rüyada bacakların birbirine karışması. korkuya ve iş karışıklığına. namusu hakkında söz söylenmesine ve kocasıyla 70 . o tüccarın iflâs edeceğine yorumlanır. hane halkının başına gelebilecek önemli bir felâkete. Bir kadının rüyasında bacaklarının açılıp görülmesi. şayet babası vefat etmişse ondan hayır ve duâ beklediğine rüya delâlet eder. namazı terk etmesine. kırgın olduğu bir arkadaşıyla barışacağına rüya delâlet eder. kişinin geçim durumuna veya hayatına. hane halkının başındaki belâların define. bir insanın koruyucusu ve sayması gereken insanların başında gelmektedir. Bir erkek babasının arkasından gittiğini rüyada görürse. babasının mesleğini öğrenip geçimini o mesleklen temin eder. Şöyleki: rüyada bacanın yanması. çok üzüleceğine rüya yorumlanır. BACA Rüyasında bacasının tüttüğünü gören bir kimsenin. BACAK Rüyada bacak görmek.

Rüyada ev badanalamak. Rüyada badem ağacını görüp onun meyvesini toplayıp yemek. işlemiş olduğu kötü bir hareketten dolayı vijdan azabı 71 . BADEM ŞEKERİ Rüyada badem şekeri yemek. çetin adamın elinden malını almaya veya garip muhtaç akrabalara maddi yardımda bulunmaya rüya işaret eder diyebiliriz. BAĞ Rüyada bağ görüp (üzüm bağı) üzüm toplamak.arasının açılmasına rüya tâbir olunur. düğün haberi almaya veya düşman görünüp gerçekte dost olan kimseden iyilik gelmesine rüya delâlet eder. BADANA Bir kimse rüyasında evini badana ettirirse. sıhhatin bozulmasına veya ruhî sarsıntının geçip rüya sahibinin huzura kavuşmasına rüya delâlet eder. BADEM Bir şahıs rüyasında badem topladığını veya badem ağacı diktiğini görürse. BAĞLANMAK Rüyasında elinden veya ayağından bir yere sıkıca bağlandığını gören kimsenin. birbirlerine iyi veya kötü günde yardımcı olmalarına rüya delâlet eder. Rüyada acı badem yemek. sevinçli habere. göz aydınlığına. hasta olan bir uzvunun iyileşeceğine rüya delâlet eder. yeni bir eve taşınacağına. saymalarına. ev sahibi olacağına rüya delâlet eder. evin huzursuzluğunun gitmesine ve aile bireylerinin birbirlerini sevip. BADEMCİK Rüyasında bademcik ameliyatı olan kimsenin. kısır kadının gebe kalmasına. Rüyasında bir kimse evlâdının bademcik ameliyatı olduğunu görse. acı söz söylemeye veya işitmeye de yorumlanabilir. rüya sahibinin akrabalarından olan küçük bir çocuğun önemli bir kaza geçirmesine rüya yorumlanır. o kimsenin uzun zamandan beri bozuk olan işlerinin düzeleceğine rüyası delâlet eder. Rüyasında bacaklarının koptuğunu gören bir kimsenin çıkmak üzere hazırlandığı seyahatinin yarım kalacağına rüya delâlet eder.

zekât ve sadaka vermemeye yorumlanır. 72 . Bir kimse rüyasında bahar aylarından birinde ve bahar çiçeklerinin açmış olduğunu görse. çok büyük üzüntüye fakat arkadan çok sevindirici olayların meydana gelmesine işaret eder. cami. günahkâr olmaya. hasisliğe hayır hasenat işlememeye. yetimhane. Şöyleki: Karabiber görmek. zahmetsiz ele geçecek paraya yorumlanır. evlenmeye. BAHAR Kendisini baharda gören bir kimsenin.çekmesine. cimriliğe. BAHÇIVAN Rüyada bahçıvan olmak. O nedenle rüyada bağırsakların dökülüp meydana çıkması o gizli paranın herkes tarafından öğrenilmesine delâlet eder demişlerdir. BAĞIRSAKLARIN DÖKÜLMESİ Rüyasında bir kimsenin bağırsaklarının döküldüğünü görmek. Bir erkek tenasül uzvunun bağlandığını rüyasında görse. diş ağrısı çekmeye. aşevi. Tarçın görmek. insanın ailesinden gizli biriktirdiği paraya da yorumlanmıştır. zikir söylemeye veya dîni ibâdetleri yerine getirmeye yorumlanır. o rüya sahibinin cinsel iktidarını kayıb edeceğine rüya delâlet eder. Zira Allâh-ü Teâlâ (C.C) başkasının hakkında dilenileni (iyi veya kötü) insanın kendi başına verir. o kimsenin hayatını mutlu ve sıhhatli bir şekilde geçireceğine sevdiği kimseyle evleneceğine ve feraha çıkıp rahat edeceğine rüya delâlet eder diyebiliriz. Rüyada ellerin bağlanması. baharatın cinsine göre rüyanın yorumlanmasına sebep teşkil eder. şerre. çok iyi bir kimseye gitmek için yola çıkacağı rüya işaret eder. Bu kimse hareketlerine ve düşüncelerine sahip olup kimsenin kötülüğünü istememelidir. okul gibi yerlerin yapılmasına yardımcı olmaya. Zencefil görmek. endişelenip bir iş için meraklanmaya rüya delâlet eder diyebiliriz. Karanfil görmek. Bazı tâbircilere göre bağırsak. içinin fesat dolu bir kalbe sahip olduğuna rüya delâlet eder. para vermeye veya bu gibi hayır işlerin yapılması için halka önder olan kimseye rüya delâlet eder. BAHARAT Rüyada baharat görmek. belâya düşmeye veya yapılmış olan hataların rüya sahibinin başına önemli işler açacağına rüya delâlet eder.

deniz yolculuğuna çıkmaya. hemde aile çevresinde çok iyi karşılanacağına rüya delâlet eder. bahçe düzelten birisini görmek. kişinin dünya hayatına önem verip âhiret hayatını unuttuğuna da işaret etmektedir. çok hatalı işler yaptığına rüya delâlet eder. yaptığı işlerin Allâhü Teâlâ (C. Çünkü rüyada bakır. 73 . Ayrıca bu rüya. BAKKAL Rüyada bakkal görmek.BAHÇE Rüyasında çok güzel bir bahçe içersinde bulunduğunu gören kimsenin rüyası. mala sahip olmaya.BAKIRCI Bir kimse rüyasında bakır eşya alır veya satarsa. o yolculuktan selâmetle dönmeye. çok lüzumsuz yere konuşan. Hâmile kadının rüyasında bakırdan yapılmış eşya görüp ona sahip olması. dünya işlerine fazlaca önem vermeye. iflâsa. hayra yorumlanır.C) katında. zahmetli olan işin rüya sahibinin lehine sonuçlanmasına. Ticaretle uğraşan kimse için rüyada bakkal görmek. sağlıksız. bahçeyi tırmıklamak. BAHRİYELİ ASKER Rüyada bahriyeli asker görmek. insanları boş yere meşgul eden adama rüya delâlet eder. BAHŞİŞ Rüyasında bahşiş veren kimsenin. hayırlı iş haberi alacağına. Rüyada bahçede kürekle toprak kazmak. fakat konuştuğu kadar işe yaramayan. Çünkü rüya. aile bireylerinden gizli birikim yapmaya ve ailenin bu durumu öğrenip rüya sahibine kızmasına rüya delâlet eder. BAKIR . kavga veya münakaşa etmeye düşmana hainlik etmeye yorumlanmıştır. dolandırıcı adam tarafından aldatılmaya yorumlanır. hastalıklı çocuk doğuracağına rüya işaret eder. sahibi için uyarı niteliği taşımaktadır. Rüya o kişinin dünya ve âhiret haline delâlet eder. Bir kimse rüyasında bahçe kazdığını görürse. miras kalan paraya. bahçeye duvar örmek. Rüyada bakır döven bakırcıyı görmek. deniz aşırı bir yerden haber almaya veya rüya sahibinin askerlik vakti gelmiş yakını varsa. fakirleşmeye. o kişinin askerliğini bahriyeli olarak yapacağına rüya delâlet eder. rüya sahibinin ailesini kötü kimselerin şerrinden muhafaza etmesine rüya işaret eder diyebiliriz. sadaka vermesi icap eder.

Bazı tâbircilere göre arı kovanından bal toplamak. dertten ve gamdan kurtulmaya yorumlanır. çok çalışkan kimse olmaya rüya yorumlanır.PİŞİRMEK Rüyada bakla topladığını ve pişirdiğini gören kimse. çok sıhhatli bir ömür süreceği söylenebilir. çok çeşitli şekilde yorumlanır. üzüntü çekeceğine delildir. yalan yemin etmekten vazgeçmeye rüya delâlet eder. BALIK Rüyada balık görmek. sevinçli habere.C) sevdiği kullarından olmaya rüya delâlet eder. BAL Rüyasında bal yediğini gören bir kimsenin. Rüyada bakla satın almak. Ayrıca rüyada balgam tükürmek. iç sıkıntılarından kurtulmaya. kıskançlık çekmeye ve bu yüzden de huzursuz olmaya yorumlamışlardır. Kur'ân-ı Kerîm okumaya başlamasına. Şayet rüyada yeşil bakla çiğ olarak yenirse çok uzaktan bir haber alınacağına rüya delâlet eder. BAKLAVA Rüyada baklava yemek. tez vakitte evlâd sahibi olacağına ve o evlâdın çok sevileceğine. karışık olan işlere düşünmeden girmeye veya rüya sahibinin kardeşlerinden yana şanssız bir kimse olduğuna rüya işaret eder. çok büyük bir sıkıntı geçireceğine. Rüyasında Kur'ân-ı Kerîm okumayı bilmeyen bir kimsenin bal yemesi. Şayet rüyasında balgam tüküren kimse çok hasta ise o kimsenin iyileşeceğine sıhhatine kavuşacağına rüya delâlet eder. Malının kiri olan zekâtını vermesi gerekmektedir. 74 .BAKLA TOPLAMAK . zengin kimse için başkalarının malında gözü olmaya. noksansız yerine getirmesine ve Cenâb-ı Hakk'ın (C. rüyanın sevindirici olmasına. helâl para kazanmaya. rüya sahibine yararlı olacak iş değişikliğine veya hâmile kadının kız çocuk doğurmasına rüya yorumlanır. Bazı tâbirciler rüyada öksürerek balgam çıkarmayı. geçimini alın teri ile kazanmaya. BALGAM Rüyada balgam tükürmek. Çocuğu olmayan kimsenin rüyada bal satın alıp yemesi. kötü huyları terk edip hidâyet yoluna dönmeye. ana babasına hayırlı olacağına rüya işaret eder. Rüyada pişmiş bakla yemek. zekâtını tam vermeyen kimseye de yorumlanabilir. cahil kimsenin ilim öğrenmesine ve ibâdetlerine önem verip eksiksiz.

o çocuğun büyük'bir kaza geçireceğinden korkulur. Çok büyük bir kısmet geleceğine. 6) Alabalık görmek. yalan söz konuşup iş ortağını aldatıp ondan zarar görmeye rüya işaret eder. Hayırlı bir haberler duyup yola çıkmaya. zahmetsiz paraya. çok kalabalık ve aynı zamanda malî durumu fevkalâde olan bir aile-den kız alır. Bekâr bir erkek büyük bir balık tuttuğunu rüyasında § görse. Rüyada balık görmek. ayağa gelmiş kısmeti tepmeye yorumlanır. şüpheli bir çocuğa sahip olmaya. Rüyada balık atmak. Hakkında iyi şeyler konuşulduğuna.C) katında kabul olunduğuna ve ni'metin artmasına yorumlanır. balık ağının yırtık olması. alınan tedbirlerin boşa gitmesine rüya delâlet eder. 7) Balık pişirmek. Rüyada gökyüzünden pişmiş balık inmesi. İyi bir izdivaç yapmaya veya uzun zamandır ümit edilen bir şeyin olmasına. Rüyada kokmuş balık yemek. Rüyasında kendi elinde birçok şişirilmiş balon tuttuğunu gören kimsenin. Rüya sahibinin bir borucunu tez vakitte kolaylıkla ödeyeceğine rüya delâlet eder. yetim malı yemeye veya haram yolla kazanılmış parayı harcamaya yorumlanır. Ferahlık verecek bir haber alınmasına. rüyanın çok hayırlı olduğuna işarettir.1) Büyük balık tutmak. tasarruf etmeye ve devamlı gelecek paraya. 2) Küçük balık tutmak. başkasının namusu hakkında iftira edip o iftira edilen kişinin parasına ve malına göz dikmeye yorumlanır. 3) Balıkları toplanmış görmek. Mirasa konmaya. kısmet azalmasına. boş hevesler peşinde olup sürekli iş değiştirdiğinden dolayı birçok iyi fırsatları kaçırdığını söyleyebiliriz. 8) Balık tarafından yutulmak. duaların Cenâb-ı Hakk'ın (C. 4) Ağ ile balık tutmak. 5) Balık tuzlamak. BALTA Balta ile bir ağacı kestiğini gören bir kimsenin çok yakında 75 . Sıhhatli bir ömür geçireceğine. Rüyada balık satmak. BALON Bir kimse rüyasında çocuğunun kırmızı bolanla oynadığını görürse. Rüyasında içi temizlenmemiş balık yemek. BALIK AĞI Rüyada balık ağı görmek. maddî durumu düzeltmek için yeni tedbirler almaya.

yakında sıhhatinin bozulacağına şayet temiz bir bardaktan içerse. üzüntüye ve tahta parçaları nisbetinde üzüntünün büyüklüğüne veya küçüklüğüne işaret eder. eşinden fazla muhabbet. aile dışından olacak üzüntüye. karşılık beklemeden ihtiyaç içersinde olan yakın akrabalara yardımcı olup onları çok sevindirmeye rüya delâlet eder. erkek evlâd sahibi olmaya. BANKER Rüyada bankerden para almak veya çekmek. iç tarafa atılması aile içinden olacak üzüntüye. eşin hastalanıp yatağa düşmesine. emanet mala. sıhhatli bir ömür süreceğine rüya delâlet eder. kişinin eşine işaret eder. haram olan faizden yediğine ve tövbe etmesi gerektiğine rüya delâlet eder. kazancının nereden geldiği belli olmayan adamla birlikte iş yapıp daha sonra rüya sahibinin ödeyemeyeceği oranda borç altına girmesine rüya delâlet eder. Bazı tâbircilere göre rüyada bardak. sevgi görmesine rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler rüyada balta görmeyi. Şayet eldeki bardak kırılırsa. hapise düşecek fakat tez zamanda kurtulacak yakın akrabaya işaret eder. sıkıntıya delâlet eder. BANKA Rüyasında kendisini bankada gören kimsenin. kazancın artıp geçimin rahatlamasına yorumlamışlardır. BAMYA Rüyada bamya toplayıp yemek. BARDAK Bir kimsenin rüyasında kirli bardaktan su içmesi. bağırsak hastalığı çekmeye. BANDO Rüyada bando veya mızıka sesi duymak. 76 . meşakkate. başkasının başına gelmiş olaylardan fazlaca etkilenip üzülmeye rüya delâlet eder. Kıymıkların dış tarafa atılması.üzüleceği bir haber alacağına rüya delâlet eder. elinde kıymetli bardak tuttuğunu gören kimsenin. Rüyada balta ile yontulan tahta görmek. BARAKA Rüyada barakaya kapatılmış kimseyi görmek.

sevilen büyüğüne. sözlerin birbirini tutmamasına veya yalan söz konuşmaya yorumlanır. Rüyada kesik başın tekrar bedene yapışması. ailenin reisine. yakın dosta yorumlanır. bilmeden çok kötü sonuçlanacak bir işe girmeye ve bu iş yüzünden umulmadık işlerin 77 . Rüyada başın hem güzetleşip. Rüyada iki başlı olmak. kötülüklere karşı tedbir almaya önlem almaya da yorumlanabilir. elden çıkmış paranın rüya sahibinin eline tekrar geri gelmesine. Şöyleki: Bir kimsenin rüyasında başının normalin üzerinde büyüdüğünü görmesi. BATTANİYE Bir sevdiğinizin hayatını ve istikbâlini mafh edeceğinize rüya delâlet eder. Rüyada bir kimse boynunun vurulup başının vücudundan ayrıldığını görürse. arkadaşa. Rüyada battaniye. çok akılsızca işler yapıp kendisine büyük kötülüklerde bulunur. Rüyada basamakta oturmak. devletin başında bulunan kimseye. şerefli olmaya yorumlanır. kendisine uygun olmayan kişilerle arkadaşlık ettiğine ve o arkadaşlarından kötülük göreceğine rüya delâlet eder.sahibinin ailesine yorumlanır. kısmetin bir miktar kapalı olup rüya sahibinin bu durumdan rahatsız olup hüzün duymasına rüya delâlet eder diyebiliriz.BASAMAK Rüyada merdiven basamağı çıkmak. evlâda. mala. Câfer-i Sâdık (R. rütbenin veya mevkînin büyümesine veya itibarın artmasına. Rüyasında başını fırına soktuğunu veya başının alev alev yandığını gören kimsenin. ilim öğrenmeye. büyük mala sahip olmasına veya servete emeksiz olarak konmasına rüya delâlet eder.A) rüyada baş görmeyi. hasta ise o hastanın öleceğinden korkulur. Bu rüya bazen de yanlış kişiyle evlenmeye de yorumlanabilir. itimadı kayıb edilmiş bir büyüğün tekrar itimadını kazanmaya rüya işaret eder. o kimsenin ailesinin çoğalmasına. Rüyasında başının hayvan başı olduğunu gören kimse. malî durumun veya kişinin isminin yavaş yavaş büyümesine rüya işaret eder. malın artmasına. BAŞ Rüyada baş görmek. zevceye veya emir veren amire yorumlamıştır. Bazen de rüyada battaniye görmek. evlâd sayısının artmasına işaret eder. rüya. hem de büyümesi. BATAKLIK Rüyada bataklıkta battığını görmek. kayıb olan eşyanın bulunmasına. Kendi başının yerinde başkasının başının bulunduğunu gören kimse. sayılan.

pek hayra yorumlanmaz. islâmi hayat sürmeye. tez haber alıp üzülmeye. yeşil bayrak. güzel konuşmaların yapılmasına rüya delâlet eder. cihâd etmeye. göz aydınlığına. BEBEK Rüyada yeni doğmuş bebek görmek. gama. evden birisinin çok hastalanacağı şeklinde rüya yorumlanır. Bazen de rüya sahibinin evine hırsız gireceğinden korkulur. gayr-i meşru ilişkiden nesebi belli olmayan çocuğa rüya delâlet eder. acı habere. feraha. kızgın habere yorumlamışlarsa da aslında kız bebek yeni ev sahibi olmaya. Evlilik hazırlığı yapan bir kız rüyasında bataklığa düştüğünü görürse. Rüyada baykuş sesi duymak. Rüyada baykuş görmek genelde rüyanın şerre yorumlanmasına sebeb teşkil eder. BAYRAM Bir kimse rüyasında kendisini dinî bayramlardan birisinde görürse. hâmile kadının çocuğunu düşürmesine. oğlan bebek. o rüyanın yorumlanmaması gerektiğine işaret eder. Rüyada sarı bayrak. akrabaların sevinçli bir olay nedeniyle bir araya gelmesine ve aralarında temiz. pişman olup utanmaya. siyah bayrak. BAYKUŞ Rüyada evinde baykuş öttüğünü gören kimsenin evinden cenaze çıkar şayet sadece ötmeden durursa. BAYILMAK Rüyada bayılmak. erkek bebek görmek. muradların. BAYRAK Rüyada bayrak görmek. kırmızı bayrak. beyaz bayrak. görülen bayrağın rengine göre . ölüme veya çok büyük bir acı olayın duyulmasına yorumlanır. arzuların olmasına da işaret edebilir.geleceğine rüya işaret eder. çok kötü bir evlilik yapıp mutsuz bir ömür süreceğine rüya delâlet eder.rüyanın tâbir olunmasına sebeb teşkil eder. Aldatılmaya. iş yeri almaya veya dükkân açmaya yorumlanır. 78 . ibâdetleri yapmaya. Ayrıca kız bebek. Bazı tâbirciler kız bebeği. mutlu habere. rüyanın hayra yorumlanmasına sebeb teşkil eder. Yanlız rüyada oyuncak bebek görmek. sevince. acı habere. üzüntüye aşırı kederlenmeye tâbir edilir. hastalığa.

onların sohbetlerinde bulunmaya da rüya yorumlanabilir. BERAAT Rüyada beraat kağıdını aldığını gören kişi. BEDDUÂ Rüyada beddua etmek.C) katında kabul olunur. yatır ve cami ziyaretlerine gideceğini söyleyebiliriz. BEL Bir erkeğin rüyasında belinden su alınması. aynen beddua etmekte olduğu gibi rüyanın yorumlanmasına sebeb teşkil eder. evine hırsız girer veya rüya sahibi maddî sıkıntı içine düşer. BEKLEMEK Rüyada ne olduğu belli olmayan şeyi beklemek.BEĞENMEK Rüyasında çok beğendiği bir eşyayı satın alan kişinin. BELÂ Rüyada belâ okumak. dünya hayatını âhiret hayatına tercih eder ve duaları Allâhü Teâlâ (C. boş yere vakit geçirmeye veya ümitsiz aşka tutulmaya rüya delâlet eder.V)'in sünnet-i seniyyelerine uygun olmasına rüya delâlet eder. Çünkü beddua daima söylenen kişiye aittir. Bu rüya aynı zamanda Cenâb-ı Hakk'ın (C. davranışların peygamber efendimiz (S. Rüyada bekçi olup türbe veya kabristan beklemek. çok sevdiği bir eşyası zarar görür ayrıca huysuz bir arkadaşıyla başı derde girer diyebiliriz. Dinî bakımdan ise. hanımının gebe kalmasına yorumlanır. kişinin başına gelecek felâketlere delâlet eder.A. insanları doğru yola çağırmaya. BEKÇİ Rüyasında bekçinin evini beklediğini gören kimsenin. Rüyada bir kimse belinden ikiye bölündüğünü görse. 79 .C) dostu olan iyi kullarının arasına katılmaya. devlet veya mahkeme kapısında olan davanın rüya sahibinin lehine sonuçlanıp rüya sahibinin düşmanlarının karşısında zafere kavuşmasına rüya delâlet eder.

sakatlık meydana gelmesine de yorumlanabilir. dine bid'ât sokmaya veya Islâmiyette olmayan hükümleri söylemeye rüya delâlet eder. aynen yukardaki gibi olur. oğlan doğurmasına tahtadan yapılmış beşik alması kız doğurmasına delâlet eder. Rüyasında beşik satın alıp daha sonra bu beşiğin kırılıp parçalandığını bir kimsenin görmesi. Bu rüya aynı zamanda rüya sahibinin karekterinin kötülüğüne de işaret eder diyebiliriz. Yolculuğa niyetli olan kimse bu rüyadan sonra yolculuğa çıkmamalıdır. Rüyada Besmele-i şerîfi tersten yazmak. Başkasının yazmış olduğu Besmele-i şerîfeyi rüyada silmek. hoca olup halka iyi sözler söyleyip ders vermeye rüya delâlet eder. meselâ besmelenin alnına yazıldığını gören kimse. Gebe kadının madeni beşik alması. evlâdın üzerine titremeye ve onunla çok ilgilenir. çok ümit ettiği bir işinin olmayacağına rüya delâlet eder. BESMELE-İ ŞERÎF Rüyada besmele-i şerîfeyi yazarken görmek. Çünkü bu tip görülen rüya bazen de kaza geçirmeye. Bazı hallerde ise. bol rızka. rüya sahibinin eşinden boşanmasına veya rüya sahibinin yetişkin evlâdı varsa onu bir hatasından dolayı evden kovmasına rüya delâlet eder. nimete delâlet eder. BENZİNCİ Rüyasında benzinciden arabasına benzin aldığını gören kimsenin. Rüyada Besmele-i şerîfeyi karışık olarak yazmanın tâbiri de. Ancak bu aşırı ilgiden rüya sahibinin evlâdı veya çok yakınları rahatsız olur diyebiliriz. dinden dönecek davranışlar içersinde bulunmaya. yardımcı olmaya. verilen sözden dönmeye. imânın azalmasına veya ibâdet etmekten vazgeçmeye rüya delâlet eder. işlerinin ters gideceğini söyleyebiliriz. BEŞİK Rüyada beşik görmek. evli kimse için yeni evlâd sahibi olmaya delâlet eder. Rüyada alına besmele yazılması. Birde besmele-i şerîfeyi rüyasında tespihle çeken kimsenin ibâdetlerinin kabul olduğuna rüya işaret eder diyebiliriz. Berberde saç kestirmek aynı zamanda üzüntü verecek bir olayın duyulmasına veya ömür kısalığına da yorumlanır. başkalarını doğru yola çevirmeye. * Daha geniş bilgi için bakınız saç tâbirine. çok yakında vefat eder. bekâr için evlenmeye. 80 . Rüyada yanlış yazılmış Besmele-i şerîfeyi düzeltmek.BERBER Rüyasında berberde traş olduğunu gören kimsenin. Rüyada beşik sallamak. şehit sevabı alınarak ruhu teslim etmeye de yorumlanabilir.

hiç ümit edilmeyen yerden rızıklanmaya. çok hatalı olan kimsedir ve bu hatalarından dolayı çok ızdırap çekmektedir. BIYIK Rüyasında bıyık bırakan erkeğin. çok yakında hacca gideceğine ve çok sevaba nail olacağına rüya delâlet eder. Bu rüya aynı zamanda âhirette Peygamber efendimiz (s. gizli mala.v)'in şefaatine nail olmaya da işaret eder. günâhlardan temizlendiğine. hayrete düşeceği bir olayı duyar ve bir türlü inanmak istemez. tasarrufa. san'atkâr olup o san'atı başkalarına öğretmeye ve bu yüzden birçok kimsenin hayır dualarını almaya rüya delâlet eder. BEZELYE PİŞİRMEK Rüyasında bezelye pişiren kadının. BEYTULLLÂH Rüyasında beytullâh'ı tavaf ettiğini gören kimse. hayır duâ almaya. BIÇAK Rüyada elini veya başka bir uzvunu bıçakla kestiğini gören kimse. çok akıllı olmaya ve hayır işlerine önem verip o işleri rüya sahibinin yapmasına rüya yorumlanmıştır. yardımcı bir dost edinmeye ve bu dostun bir çok kere zor zamanlarda faydasını görmeye rüya delâlet eder. BEYTİ-İ MUKADDES (Mescidi Aksa) Bir kimse rüyasında Beyt-i Mukaddes'e gittiğini ve orada bulunduğunu görse. BILDIRCIN Rüyada bıldırcın kuşu tutmak. erkek evlâdının çok kuvvetli 81 .A)'a göre rüyada beyin görmek.a. nimete kavuşmaya delâlet eder. rızkın artıp bereketin çoğalmasına ve ibâdetlerin düzgün yapılmakta olduğuna rüya delâlet eder. Rüyada bıçak yapan adam görmek. Rüyada bıçaklanmak. Câfer-i Sâdık (R. yemekleri eşi tarafından çok beğenilir ve bu özelliği nedeniyle rüya sahibinin lehine birçok kimse tarafından övgüyle söz edilmesine rüya delâlet eder. düşmanın şerrinden emin olmaya ve rüya sahibine verilmiş olan sözün tutulmasına rüya işaret eder. Bazen de rüyada bıldırcın kuşu görmek.BEYİN Rüyada beyin yiyen kimse.

kişinin kuvvetine. şans oyunlarında para kaybetmeye veya lüzumsuz işlerle uğraşıp asli görevlerini ihmal etmeye rüya işaret eder. BİBLO Rüyada biblo alıp kırmak. erkek için islâmi hükümlere göre mekruh olan işleri yapmaya. borcundan kurtulup feraha kavuşacağına işaret eder. Altın bilezik takmak. Acı biber acı habere. gücüne. 82 . haber almaya işaret eder. BİLEZİK TAKMAK Rüyasında şayet gebe bir hanım bilezik taktığını görürse. Borçlu bir kimsenin rüyasında bıyığını traş etmesi. şüpheli kimselerle dostlukta bulunmaya ve rüya sahibinin onlardan hem maddî hem de manevî zarar görmesine rüya delâlet eder. çok kötü huyları olan kumarbaz ve sert bir erkekle yuva kuracağına rüya delâlet eder. çok temiz ruhlu olan. alınan bilet piyango türü ise. Bazen de bu rüya dost veya düşman demeden çevresinde bulunan herkesin kalbini diliyle kıran kişiye işaret eder. günâha girip sonra da o günâha pişman olmaya yorumlanır. Rüyada hapiste olan adamın bıyığını kesmesi. asil bir insanla evlenip ömrünü bahtiyar geçirmesine delâlet eder. onun hapisten çıkmasına esaretten kurtulmasına delâlet eder. BİBER Rüyada biber yemek. Şayet rüyasında bıyıklı birisiyle evlendiğini gören bir genç kız ise. çok iyi huylu bir kızı olur. BİLEK Rüyada bilek. malî kuvvetine yorumlanır. malî yönden ele mühimce miktar para gelmesine veya yeni iş yeri açıp rüya sahibinin malî yönden çok güçlü olmasına rüya delâlet eder. Bileğin kuvvetli olması düşmana üstün gelmeye. tatlı biber güzel sevinilecek haber almaya yorumlanır. Rüyada billurdan mamul eşyanın kırıldığını görmek. BİLLUR Bir erkeğin veya kadının rüyasında billurdan mamul eşya görmesi.olacağına rüya delâlet eder. eşin lüzumsuz yere kalbini kırmaya veya o eşi kaybetmeye rüya işaret eder. BİLET Rüyada bilet almak.

fakirlikten kurtulup zengin olunur. yuvası. şayet bina yıktığını görürse. haram bir şeyi bilmeden yediğine ve günâha girdiğine rüya delâlet eder. rüya sahibinin dünyadaki durumuna yorumlamıştır. yeni eşya sahibi olmaya. Bu rüyayı gören kimse tövbekar olup Allâhü Teâlâ'ya (C. BİSİKLET Rüyada bisiklet görüp binmek. Rüya sahibi evlâdına bisiklet aldığını görürse. Rüyada ahşap ev yapmak. san'atkârsa san'atıyla şöhret olup halk arasında itibar kazanır. BİRA İÇMEK Rüyada kendisini bira içerken gören kimsenin. eşyaya sahip olmaya ve çok sevinmeye delâlet eder. o çocuğa olan zaafına ve o çocuğu çok sevdiğine rüya delâlet eder. sıkıntıda ise rüya sahibi sıkıntılarından üzerinden atıp feraha çıkar. çok sevdiği birisinin ölüm haberini alacağına rüyası delâlet eder. o eşten ayrılmaya ve o yuvanın yıkılmasına rüya tâbir olunur. yanlış kişiyle yuva kurmaya. yeni bir mala. o şehirden kız alır. Ayrıca rüyasında cami. Bazen de rüyada yeni yapılmış çok güzel bina görmek. İmam-ı Nablûsi rüyada bina görmeyi. rüya sahibinin cenneteki köşkünün yapıldığına rüya delâlet eder. BİNMEK Rüyasında binek hayvanlardan birisine binen kimsenin uzun zamanlardan beri bozuk olan işlerinin düzeleceğine rüya işaret eder. muhabbetle birisine bağlanmaya veya çok neş'eli toplantılara katılıp orada iyi dostluk kurulacak insanlarla tanışmaya rüya yorumlanabilir. Hayatının geri kalan bölümünü de o şehirde geçireceğine rüya delâlet eder. Bekâr bir erkek bilmediği bir şehirde bina yaptığını rüyasında görse. Kur'ân kursu.BİNA Rüyasında bina yapan kimse.C) yönelmelidir. Şöyleki: Çok güzel bir bina görülürse. çok sevdiği bir dostunun evlenmesine yuva kurmasına sebeb olur. Ayrıca kendisini birinin sırtına bindiğini veya kendi sırtına başka birisinin bindiğini gören kimse. işi bozulur diyebiliriz. Bazı tâbirciler rüyada bilinmeyen binaya girmeyi ve o binanın yıkılışını görmeyi rüya sahibinin akrabalarından erkek olan birisinin ölmesine yorumlamışlardır. çeşme vb. BİT Rüyada elbiselerinin içersinde veya üzerinde bit bulunduğunu 83 . gibi hayır işlerinden olan binaları yapar ve yapılması için ön ayak olursa. görülen ahşap evden çıkmak veya evin yıkıldığını görmek.

BOĞA Bir kimse rüyasında boğanın kendisine saldırdığını görürse. ömrünün kısalmasına veya acı haber almasına işaret eder.BOĞULMAK Bir şahıs rüyasında boğulduğunu veya birisini boğarak öldürdüğünü görürse. haber getiren adama.görmek. BOĞAZ Rüyada kişinin kendi boğazını görmesi. ölüme. Rüyada akrabadan veya akradaşlardan olan kimseyi boğmak. Bu rüya bazen de eski düşmanları görmeye ve rüya sahibinin sinirlerinin bu yüzden bozulmasına da yorumlanabilir. günlük hayatında etrafındaki insanların birçoklarının kalplerini kırdığına veya emanete ihanet ettiğine rüya işaret eder. düşmanlığın kinin uzun sürmesine veya rüya sahibi bir yerde mevki sahibi ise o mevkide çok uzun kalmasına rüya delâlet eder. akrabalarla münasebetleri kesmeye. hayata yorumlanır. Rüyasında bir kimsenin boğazının kesilmiş olduğunu görmesi. mazluma eziyet 84 . BİT PAZARI Rüyada bit pazarından eski eşyalar aldığını gören kimse. BOĞMAK . asalak yaşamayı seven hilekâr adamın rüya sahibinin sırtından geçinmesine rüya işaret eder. O nedenledir ki bir kimse rüyasında bit öldürdüğünü görse. BODRUM Rüyasında bir kimse bodruma kendisini kapatılmış olarak görse. BOĞAZLAMA (Kesmek) Rüyada insan boğazlamak. ev huzuru bulunmadığına. zaman zaman eskiden olmuş kötü olayları anıp hem kendisini hemde çevresindekileri üzmektedir. malî yönden çok kuvvetli bir düşmanı bulunduğuna ve bu düşmana karşı rüya sahibinin çok dikkatli olması gerektiğine rüya delâlet eder. Boğazın normalinden uzun görülmesi. ömrün uzamasına. boğulan kimse ile rüya sahibinin arasında husumet meydana gelmesine ve birbirlerine düşmanlık edip dargın olmalarına rüya delâlet eder. o asalak kimseden yakın süre zarfında kurtulur. eşiyle sürekli tartıştığına ve bu yüzden çok mutsuz bir ömür sürdüğüne rüya işaret eder. ana ve babaya asi olmaya. onlara zulüm etmeye.

gördüğü kadınla zorla cinsel ilişki kurup ona tecavüz eder. hizmetkâra yorumlanır. adi. Bir kimse rüyasında eti yenmeyen hayvan boğazladığını görse. yolculuğa çıkmaya ve bu yolculuktan kazançlı dönmeye rüya işaret eder. Bazen de bu rüya yalan yere şahitlik etmeye tâbir edilir. Ticaretle uğraşan bir adam işçisi olan birisini boğazladığını rüyasında görse. mavi boncuk. bâtıl habere inanıp. BONCUK Rüyada gerdana renkli boncuk takmak. sinsi düşman sahibi olup onun dost gibi görünüp rüya sahibine kötülük etmesine rüya delâlet eder. haram mal yer veya başkasına ait malı zorla gasp eder. o kadının yakın akrabalarından olan bekâr bir kızın kısmetinin çıkıp yakın zamanda evleneceğine veya rüya sahibinin çok sevdiği bir dostunun rüya sahibini ziyarete geleceğine rüya işaret eder. Rüyada bazen de boncuk. Ayrıca da rüya boncuğun rengine göre tâbir edilir. Rüyada mavi boncuk görmek.etmeye delâlet eder. Rüyada borazan çalan borazancı görmek. siyah boncuk. Bir erkek rüyasında tanımadığı bir kızı veya kadını boğazladığını görse. dini görevlerine önem veren kimseye. kendi kendine rüya sahibi vehimlenir. Rüyada eşini boğazladığını gören kimse. Rüyada çocuk boğazlamak. karışık bir olayın meydana gelmesine ve rüya sahibinin bu karışık işi düzeltmesi için o mahale çağırılmasına rüya delâlet eder. 85 . Rüyada boncuk delmek. tez acı haber almaya ve üzülüp arkasından sevinmeye rüya yorumlanır. alçak. çocuğa zulmedip onun rüya sahibinden nefret etmesine rüya yorumlanır. temiz iyi huylu kişiye.BORAZANCI Rüyada borazan sesi duymak. faydalı çalışkan kimseye işaret eder. namusuna düşkün olmayan kadınla münasebet kurmaya yorumlanır. BOHÇA Rüyada bir hanım bohça dürerken kendisini görse. işçiye. beyaz boncuk. Bir kimse rüyasında borazana üflediğini görse. o işçisine kötü muamelede bulunup onun haklarına tecavüz edecek davranışların içersinde bulunur diyebiliriz. ona iftira edip onun kalbini kırar veya ona zulmeder. Rüyada borazan çalmak. ayıp ve kusurları yüze vuran ve bu yüzden birçok dostun arkadaşın kalbini kırmakta olan adama rüya işaret eder. BORAZAN . Yeşil boncuk. hi-lekâr kimseye.

eski alışkanlıkları terk etmeye delâlet eder. BOŞANMAK Rüyasında bir kimse eşinden boşandığını görse. evlâdının geleceğinin çok parlak olacağına hükmolunur. BOYA Rüyada evi veya ev eşyasını boyamak. akrabalarıyla iyi münasebetler kurar ve ayrıca bu rüya sahibi Allâhü Teâlâ'dan (C. Bu rüya bazen de rüya sahibinin malına tecavüz edileceğine veya eşinin namusuna iftira edileceğine delâlet edebilir. BOY Rüyada boyun uzaması. kimsenin namaz borcunun çok olduğuna ve bu yüzden Allâhü Teâlâ'nın (C. hayata yeni yön vermeye. Rüyasında üzerindeki borcu ödediğini gören kişi yoksullara sadaka verip onları. Bir kimse rüyasında boyaları birbirine karıştırdığını görse. evlâda. mala ve çok iyi bir durumda bulunmaya yorumlamıştır. rüyası ters olarak tâbir edilir. malî sıkıntıların azalmasına. kişinin eşinin tecavüze uğrayacağına işaret eder. BOSTAN Kendini bir karpuz tarlasında (bostanda) gören şahsın rüyası çok hayırlıdır. Bazı tâbircilere göre rüyada bostan cennet manasına yorumlanmıştır. Rüyada kendi çocuğunun boya yaptığını gören kişinin. reis olmaya rüya delâlet eder. cennetlik olduğuna hak yolda gittiğine rüya delâlet eder. dostları ile olan anlaşmazlıklarını çözmek için teşebbüste bulunur. Şöyle-ki: Kim kendisini bostanda görse.C) katında kıymeti olmadığına rüya. Rüyada boyunun kısalması ise. geçim durumunun düzelmesine. Yani bu rüya sahibinin eşine daha fazla bağlanıp onu çok sevip sayacağına. Câfer-i Sâdık (R. rütbenin yükselmesine.A) rüyada bostan görmeyi. onsuz hiç bir şeyden zevk almayacağına rüya delâlet eder. rüyanın yukardaki tâbirin tam tersi olarak yapılmasına delâlet eder.C) günâhları için af talep eder. Çünkü kendisi fakir fukarayı maddî yardımlarıyla çok sevindirmektedir. 86 . cennete. eşe. Rüyasında kendi bostanına başkasının girip oradan meyve topladığını görmesi.BORÇ Rüyasında kendisini çok borçlanmış olarak gören.işaret eder. ömrün uzamasına. sevindirir.

BÖBREK Rüyasında eti yenen hayvanın iki böbreğini birden eline aldığını ve onları yediğini gören kimsenin. Birde pazardan buğday satın aldığını gören kimse ise. yardımcılarının çoğalıp işlerinin kolaylaşacağına rüya delâlet eder. küfre düşüp Allâhü Teâlâ'ya (C. malının çok artacağına rüya işaret eder. Islâmi hükümlere uygun hareket etmeye ve Kur'ân-ı Kerîm'i çok okumaya rüya yorumlanır. Bir kimse böbreklerinin ağrıdığını rüyasında görse. ödemekte zorluk çekeceği bir borcun altına girer. paraya yorumlanır. BÖREK Rüyada börek görüp yemek. çok kısa zamanda dostları arasında kaybettiği mevkiyi tekrar kazanacağına rüya delâlet eder. rüya sahibinin evlâdı veya erkek kardeşleri başına önemli problemler açıp. eşi tarafından aldatılmaya.BUĞDAYCI Rüyasında buğday yiyen kimsenin. BUĞDAY . Tarlaya buğday ektiğini gören kimsenin ise.C) isyan etmeye rüya işaret eder. eşin veya sevilen bir dostun vefat etmesine işaret eder. önündeki 87 . Şayet yenilen börek çok yumuşaksa ele geçecek paranın üzüntüsüz.BOYNUZ Rüyada boynuz takmak. insanlara emir vermeye. haram mala. çok çocuğu olur. Rüyada boyna Kur'ân-ı Kerîm türü dinî kitap asmak. sıkması. Başka birisini boynunun üstüne aldığını gören adam. rüya sahibinin çok üzülmesine sebeb olur diyebiliriz. Bazen de bu gibi rüyalar ağır hastalığa tutulmaya yorumlanabilir. faiz yemeye veya kişinin zekâtını vermediğine delâlet eder. onlara yön vermeye delâlet eder. ümit edilmeyen yerden gelecek kısmete. BOYUN Kuzu boynunu rüyasında pişirip yiyen kimsenin. ihanete uğramaya veya tam ters olarak rüya sahibinin gayr-i meşru ilişki içersine girip eşine ihanet edeceğine rüya delâlet eder. Boyunda yara veya çıban görmek. BUDAMAK Rüyada ağaç budamak. sıkıntısız yoldan geleceğine rüya yorumlanır. Rüyada boyun eti yemek. Rüyada boyna yılan türü bir hayvanın dolanması.

kısmetli bir iş yolculuğuna çıkıp o yolculuktan önemli miktarda kazançla selâmetle evine döner. ilim öğrenmeye. BUHUR Rüyada buhur yakmak. rahmete. Ve bu zenginlik için fazla çaba gösterir.C) isyan edeceğinden korkulur.senesini çok maddi sıkıntı içinde geçirir. kısa sürede zengin olur. bütün sadakalarının Allâhü Teâlâ'nın (C. şayet evliyse çok kısmetli bir evlâdı olacağına rüya delildir. çok sevab getirecek bir işi bilmeden yapmış olduğuna rüya delâlet eder. ihtiyaç içersinde olup malî durumu iyi olan aile büyüğünden yardım talebinde bulunmaya ve bu yardımı almaya yorumlanır. Rüyada yağmur bulutu görmek. BULUT Rüyasında kendisini buluta binmiş olarak gören kimsenin. yakın bir zamanda yaptığı hayırlı işinin Allâhü Teâlâ'nın (C. ele almak. Bazen de rüyada buğday satıcısını görüp ondan buğday satın alıp karşılığında para vermek. Rüyada buhur yakmak. müslüman olmaya. eğer bekâr ise çok kısmetli biriyle yuva kuracağına. ilim öğrenmeye yorumlanır. o evlâdtan ihtiyarlıkta menfaatlenmeye veya şerefli bir muhterem büyüğünün rüya sahibinin sıkıntılı zamanında yardımcı olmasına rüya delâlet eder. Rüyada bulut üzerine ev yapmak. ibâdet etmeye başlamaya ve Allâhü Teâlâ'nın (C. Sağa sola sebil olarak buğday verdiğini rüyasında gören kimsenin ise. BUHAR Rüyasında bir tencere içinde su kaynatıp buhar olduğunu gören kimsenin. yaptığı bir hayır sebebiyle kendisine cennette bir 88 . Yanlız rüyada ağzından buhar çıktığını gören kişinin rüyası pek hayra yorumlanmaz. o kadına kocası altın ziynet eşyası alır. Bir kimse rüyasında buğday tarlasının içine girdiğini görse. hidâyete ermiş kişi ise o takdirde doğru yoldan sapıp Allâhü Teâlâ'ya (C. Rüyada buğday başağını görmek. Şayet rüya sahibi müslüman. öğretmeye. Fakir kimse rüyasında buhur yaktığını görse.C) katında kabul olduğuna rüya işaret eder. Ayrıca bulut içinde kaldığını gören kimse ise. rüya sahibinin akrabaların iyi geçinmelerine birbirlerine zor zamanlarında yardımcı olmalarına rüya delâlet eder. Rüyada buğday satıcısından buğday almak. berekete zenginliğe. Bir kadın rüyasında buğday aldığını görse.C) rızâsını kazanmaya yorumlanır. insanlara faydalı olmaya ve açık olarak sadaka vermeye işaret eder. hayırlı evlâd sahibi olmaya.C) yanında kıymeti olmadığına delâlet eder.

zengin 89 . şayet kan görürse rüyası bozulur. rüya sahibinin hastalığının daha uzun süreceğine ve bu hastalık sebebiyle ölümünün olacağına rüya delâlet eder. önemli bir rütbeye gelir ve o kimsenin sözüne insanlar arasında çok önem verilir. BURUN KANAMASI Burnunun rüyasında kanadığını gören kimse. Ama burnuna bir şey kaçıp ondan sonra burnunun kanadığını görürse. Bir kimsenin rüyasında burnuna sinek ve benzeri bir şeyin kaçtığını görmesi. burnunun koptuğunu gören kimsenin ise. Sağlam kimse için kale burcuna tırmanmak. BUZAĞI Rüyasında buzağı satın alan kimsenin. aşırı korkmaya veya akıl hastalığına tutulmaya delâlet eder. yiğit bir erkek evlâdı doğar. felâketlerin atlatılmasına ve belâların rüya sahibinin üzerinden gitmesine yorumlamışlardır. çok günahkâr olduğuna rüya delâlet eder. üzüntülerin sona ermesine veya zenginliğe yorumlanmıştır.bir kimsenin kendisini kale burcunda görmesi.köşk inşâ edildiğine rüya işaret eder. Bazı tâbircilere göre rüyada bumun kanaması. çok sevdiği bir eşyanın elinden gideceği söylenir. kadri yüce. Hâmile kadın veya yakını olan kişinin rüyasında buzağı görüp onu sevmesi. Bir kimsenin kendisini beyaz bulut içersinde görmesi. BURÇ (Kale Burcu) Hasta. Rüyasında başının üzerinde beyaz bulut olduğunu bir kimse görse. Rüyada burun temizlemek. Korkunç derecede siyah olan bulut görmek. BUZDOLABI Rüyasında buzdolabı satın aldığını gören bir kimsenin. rütbesi yüksek adamın rüya sahibine yardımcı olup onun feraha çıkmasına sebep olmasına rüya işaret eder. doğacak erkek çocuğa ve çocuğun.C) o kimseyi nimetleriyle kaplayacağına. maddî bir zarara uğrayacağına rüya işarettir. rüya sahibinin akrabalarından olan birisinin başına gelecek kötü olaya rüya işaret eder diyebiliriz. Bazı durumlarda ise meselâ. Allâhü Teâlâ'nın (C. çok gururlu olduğuna. şiddete düşmeye. BURUN Rüyasında burnunu büyümüş olarak gören kimsenin. mevkisi. herkes tarafından çok sevilmesine delâlet eder. bir kimse rüyasında burnunu kopmuş ama çok güzel olarak görürse. günâhlardan kurtulmaya. o senenin feyzli ve bereketli olacağına veya rüya sahibinin hikmetli söz söyleyip halk arasında şöhret olacağına rüya delâlet eder.

BÜYÜ Rüyada kendisine büyü yapıldığını gören kimsenin. BÜLBÜL Rüyada bülbül kuşu görmek.BÜYÜKANNE Rüyada büyükanne veya büyükbaba sağ sıhhatli görülürse. Allâhü Teâlâ'ya (C. evlâda sahip olmaya rüya delâlet eder. çok güzel Kur'ân-ı Kerîm okuyan çocuğa. 90 . onların ruhuna Kur'ân-ı Kerîm'okuması veya hayır yapması gerektiğine rüya delâlet eder. ya kendisi ya da ailesinin etrafında birisi Kur'ân-ı Kerîm okumayı öğrenir. Rüyada büyü yapmak. Rüyada bülbül sesi duymak bazen de.C) isyan etmeye.birisiyle evleneceğine ve geçim sıkıntısı çekmeyeceğine rüya delâlet eder. gönüllerinin alınması gerektiğine rüya işaret eder. haram mala. zengin. Rüyasında bülbülün öttüğünü gören kimsenin. bir düşmanı kendisine karşı zafer kazanır. büyük günâha girmeye işaret eder. neş'eli erkeğe veya neş'eli. iş hayatında maddî zarara uğrayıp dolandırılmaya yorumlamışlardır. Şayet rüya sahibinin büyükannesi veya büyükbabası vefat etmiş ise. paraya. BÜYÜK ABDEST Rüyasında kendisi büyük abdestle oynayan kimsenin eline çok kısa zaman içinde bol para geçer. onları arada sırada ziyaret edip. Bazı tâbirciler rüyayı önemli sırlar öğrenip o sırlarla şantaj yapmaya rüyayı yorumlamışlardır. mal sahibi. Bazı tâbirciler rüyada başkasının büyük abdestini görmeyi. güler yüzlü kadına ve onların dostluğunu kazanmaya rüya delâlet eder. BÜYÜKBABA .

hayatını intizama sokar. çok yakın zaman içersinde büyük bir tehlikeye maruz kalacağına rüya delâlet eder. hayatta çok başarılı olacağına ve geçimini rahat yolla temin edeceğine rüya işaret eder. o şahıs çok yakın bir zamanda şayet namaz kılmıyorsa. adını. Rüyasında bir kimse cam kırdığını görse. o şahıs çok sevdiği bir arkadaşının kalbini kırar veya çevresinde itimad telkin eden kişiliğini. şöhretini zedeleyecek davranışlar içersinde bulunur. dinî bütün bir 91 .C CAM Rüyada cam görmek. hak yola yönelir. Rüyasında geniş bir cadde üzerinde kendisini yürüyorken görenin. Kötü hareketlerine son verip doğru yola. Bazı tâbircilere göre elinde cam görülen kişinin gizli sırlarının açığa çıkmasına ve rüya sahibinin bu durumdan üzüntü duymasına rüya delâlet eder. CADDE Bir kimse rüyasında cadde üstünde yürüdüğünü görürse. Bu rüya bazen de komşulardan lafını sözünü bilmeyen bir kadınla münakaşa etmeye de yorumlanabilir. CÂMİ Rüyasında bir kimse camiye girip ibâdet ederse. CADI Bir kimse rüyasında kötü yüzlü bir kadınla (cadıyla) oturup sohbet ederse. camın çabuk kırılan bir madde olması nedeniyle geçici üzüntüye işaret eder. ibâdete başlar.

Rüyada can kurtaran görmek. düşmana karşı galip gelmeye.S) tarafından azarlanırsa. CEBRAİL (A. Rüyada Cebrail (A. Cebrail (A. oğlu olur. yuva kurulacağına ya da bir hayır kurumuna yardım yapacağına rüya işaret eder. Eğer bir şahıs rüyasında camiinin mihrabının yıkıldığını görürse ibâdetini tam olarak yapmadığına ve ailesinin huzurunun bozulacağına. Talebe olup okuyan veya okuyan evlâdı bulunan kimse rüyasında Cebrail (A. cennet ehlinden olmaya. kaza geçirmeye. trafik kazası haberi almaya da yorumlanabilir. akıl noksanlığına veya önemli bir problem yüzünden ruhî bunalım geçirmeye rüya delâlet eder. vasiyet dinleyen kimse. cömert olup fakir fukaraya kol kanat germeye rüya işaret eder. oğlu olmayan bir kadın görürse.S)'ı rüyada görmek çok hayırlıdır. CASUS Bir kimse rüyasında casusluk eden bir şahsı görürse.müslüman kimse ölür. cahil halde bulunmak. yaptığı ibâdetler Allâhü Teâlâ tarafından kabul olunmaz. şüpheli dedikodu duymaya veya şerli işlere hayırlı işleri tercih etmeye rüya delâlet eder. CANKURTARAN Bir kimse rüyasında cankurtaran arabası sürerse veya içine binerse. o şahıs iyi hareketlerinden yüz çevirip kötü hareket etmeye başlar. şehitlik mertebesi üzere ömrünü tamamlamaya. CEHÂLET Rüyasında kendisini cehalet içersinde görüp. hasta ise şifa bulur. çocukları âlim olurlar diyebiliriz. Rüyada casusluk etmek. cennetle müjdelenir. 92 . eşinden ayrılacağı şeklinde rüyası yorumlanır. Rüyasında Cebrail (A.S)'ı görüp onunla konuşsa. kendisini üzecek bir haber alır. Rüyasında camiyi aydınlatan kimsenin.S) hazretleriyle konuşan.'lerinin haberleşmelerinde görev alan Cebrail (A. Ayrıca rüyada camii yaptırılırsa veya yapılırsa. korkusu varsa korkusundan kurtulur. sırlarını bütün herkes öğrenir. sohbet eden.S)'ı görmek.S) Rüyada dört büyük meleklerden olup rabbil âlemin ile Peygamberi zişan Hz. Rüyasında bir kimse cami sergilerine pislerse. o çocuğun astronomi ilmine merak salıp o ilmi çok iyi öğreneceğine ve o ilimde şöhret olup halka bilgi vereceğine rüya delâlet eder.

tövbe etmesi gerekir. küfr eden. Cenabet olarak ibâdet eden kimsenin dinî bozuk veya kendisi kâfir olur. izzete saltanata. Rüyasında bir kimse cehenneme girdiğini ve orada yemek.C) Hazretlerine şirk koşmaya veya büyük günâhlara girip cehennemlik olmaya da işaret edebilir. malî ve bedeni ile ibâdetlerine önem vermeleri gerekir. Rüyasında 93 . kamçılarla dövüldüğünü. Bir kimse rüyasında şayet cehennemde görevli olan MALİK isimli meleği görüp. rüya sahibinin eşinin kendisine ihanet ettiğine işaret eder veya eşi rüya sahibine karşı isyankâr olup rüya sahibini çok üzer. rüya sahibinin Allâh-ü Teâlâ'nın (C. yılan ve akreplerin kendini soktuklarını görmesi. dünya kazancı için müşküle düşmeye delâlet eder.C) dostları ile bir arada bulunup onlarla muhabbet etmesine. korku ve şiddete düşmeye. Cehennemde kendisini boynuzlu olarak görmek. hastalık. gusl abdesti-ni hatalı olarak aldığını söyleyebiliriz. dünya ve âhiret hayatını islâmi kurallara uygun sürüp imânla ruhunu teslim etmesine rüya delâlet eder. Allâh-ü Teâlâ'nın (C. Ayrıca bir kimse cehennemde. rüya isminin bir olaya karışmasına. CENABET Rüyasında cünüp olduğunu ve gusl abdesti almak için su arayıp bulamadığın bir kimse görse. ateş yedirildiğini. Allâh-ü Teâlâ (C. içmek. zâlimlerle bir olup mazlumlara eziyet etmeye. çok büyük günâh işlemiştir. CELLAT Rüyada cellat görmek. bu gibi kimselerin zina ettikleri söylenebilir. hayırsız bir yolculuğa çıkmaya tâbir etmişlerdir.CEHENNEM Rüyasında kendini cehennemde gören kimse. sıkıntı. Ayrıca bu rüya hamamda cinsel ilişki kurmaya. CENAZE Rüyasında cenaze namazı kıldığını gören bir kimse. servetini kötü yolda harcayıp. yetim malı yediğine ve bu yetimin mallarını geri verip yetimle helâllaşması gerektiğine rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler rüyada cünüp olarak namaz kılınmasını. bu günâhtan kurtulmaları için tövbe istiğfar etmeleri.C) rızâsını kazanmış kimselerle arkadaşlık eder. sövüp sayan kimseye ve ondan gelecek kötülüklere yorumlanır. evliyalara dil uzatıp onların hakkında kötü söz söylemeye. Bazı kimseleri rüyasında cehenneme gülerek girerlerken görmek. Rüyasında kendini cenabet olarak gören kimsenin. uyumak gibi işler yaptığını görse. ondan birşey alıp veya verirse. zor duruma düşer veya müslümanlığa uygun yaşamaz.

Cennete girip oradaki meyvelerden. malı artıp çok zengin olur. hacc'a gitmeye. çok hayırlı. fakru zaruret içersine düşmeye rüya delâlet eder. haberciye. Cennete girdiğini gören kimse kâfir ise. annesinin ve babasının rızâsını almış olduğuna rüya delâlet eder. rüya sahibinin başına dert olan kötü kimseden selâmetle kurtulmasına ve rüya sahibinin hem 94 . sevinçli geçer. CERAHAT Rüyada bir yarayı cerahatli olarak görmek. yiyecek yememek. uzun ömre ve son nefeste imanlı ölmeye yorumlamıştır. hapse düşmeye. cihâd etmeye. Rüyada cenaze namazında bulunup cenazeyi sırtlamak. fakat dünya hayatını âhiret hayatına tercih eder. sıkıntılı bir ay geçirileceğine işaret eder. müslüman her iki âlemde de makbul olan bir şahısla evlenir. CEPHANE Rüyada cephane veya harp silahı görmek. sıkıntı ve maişet çekmeye rüya tâbir edilir. cennetten kovulmak. haber getirip götüren adama veya söz taşıyan kadına delâlet eder. emin. CENNET Rüyasında kendisine cennet kapılarının hepsinin kapatıldığını gören kimse. çok hayırlı evladlara sahip olur. büyük günâha girip. Câfer-i Sâdık (R. çok güvenilen kimsenin. annesi ve babasına asi olmuştur. Cennette evlendiğini gören kimse. CEP Rüyada cep karıştırmak. âlim olur. ödenmesinde güçlük çekilecek borca. Rüyada cephane taşıyan kimseyi görmek.kendi cenaze namazının kılındığını ve tabuta konulduğunu gören kimsenin. müslüman olur. o yüzden çok günahkârdır. Dünya hayatında ilim ve irfana erişir. Rüyasında istediği kapıdan cennete giren kimse ise. huzurlu.A) rüyada cennete girmeyi. âlim için kendi ilminden faydalanmamaya. iş yerinde bir felâket olup birçok kimsenin bu durumdan etkilenmelerine rüya delâlet eder. ilim öğrenip hoca olmaya. âhiret ve dünya hayatı rahat. cami cemâati olmaya. Çarşı veya pazar gibi yerlerde cenaze görülmesi. Rüyada cennete girdiğini gören kimsenin. Cennet meyvaları yediğini gören kimse ise. müslümanlığa uygun olmayan davranışlar içersinde bulunmaya. itimatsız bir kişi olduğuna ve onun tarafından zarara uğrayacağına rüya delâlet eder. o senenin kıtlık ve pahalılık içinde geçmesine.

parasından fayda sağlamaya delâlet eder.C) emirlerini tam yerine getirir ve said kişiler arasına katılır. Ceviz ağacından ceviz toplamak. Rüyada ceviz ağacına dayanmak. Ayrıca rüyada cetvelle bir kumaş veya herhangi bir şeyi ölçmek.C) sığınmasına rüya delâlet eder. CESARET Rüyasında cesur olan kimse. daha evvel olmuş bir olay nedeniyle çok üzülür ve kederlenir. CETVEL Rüyada cetvelle iş görmek. CEVİZ Rüyada ceviz.maddî hem de manevî huzura kavuşmasına rüya delâlet eder. yiyen kimsenin cinsel gücünün azaldığına rüya işaret eder. güçlük ve zahmet çekilen bir işin başarılacağına. huysuz. CEYLAN Rüyada avlanılan veya görülen ceylan. mal ve zenginlik şeklinde yorumlanır. Ayrıca ceviz ağacının kuruması. Rüyasında ceviz kabuğu toplayıp kaynattığını ve suyunu içtiğini gören kimse. CEVİZ AĞACI Rüyada ceviz ağacı görmek. azim göstererek güç olan işleri basarmasına. Şayet rüyasında cevizin içinden yediğini görürse ve o kimse bekârsa. o adamın malını yemeye. evlâdın ileride san'atkâr olacağına delâlet eder. Bir kimsenin rüyasında korkutucu olay karşısında cesaret gösterdiğini görmesi. ticaret hayatında dürüst davranmanın gerektiğine işaret eder. elinde cetvel tutmak. yukardaki özelliklerini saydığımız adamdan destek istemeye fakat hiç bir yardım alamamaya rüya delâlet eder. mizaçlı. hayırlı çok güzel evlâtlara sahip olunacağına delâlet eder. asabî. Ayrıca yakalanan ceylanı kesip yemek. Allâh-ü Teâlâ'nın (C. dostluğu olmayan ve birçok iyi insana zarar veren adama işaret eder. zengin iyi ahlâklı bir kimseyle evlenir. kendisine rahatsızlık veren huzursuz eden şeylerden rüya sahibinin uzaklaşarak bütün kötülüklerden Allâh-ü Teâlâ'ya (C. Ceylanı yavrularıyla beraber görmek. 95 . o adamın vefatına veya çok hastalanmasına yorumlanır. maddî ve manevî kazancın bol olacağının alametidir.

CİĞER Rüyada pişirilip yenilen ciğer; namusa, sıhhate ayrıca huzurlu sıhhatli bir yaşama işaret eder. Ciğer satın almak; yolculuğa çıkılacağına delâlet eder. Rüyada ciğerciden ciğer satın almak; namusa dil uzatan adamın mahcup olup zelil ve rezîl olmasına, düşmanın rüya sahibi tarafından yenilmesine rüya delâlet eder. Bir kimse rüyasında kendi ciğerini pişirip yediğini görürse; kendi kendisinin namusuna söz gelecek davranışlar içersinde bulunduğuna ve kendi evliliğim yıkacak davranışlar yapmasına veya gayr-ı meşru ilişki içine girmesine rüya delâlet eder. CiHÂD - HARP Rüyada harp etmek; çalışıp alın terinle para kazanmaya işaret eder. Ayrıca aile efradının rızkının artacağına delâlet eder. Kâfirlerle harp etmek; aşırı kıskançlığa delâlet eder ve rüya sahibinin nefsinin kötü arzularına uyduğuna ve Allâh-ü Teâlâ'nın (C.C) doğru yolundan sapmak üzere olduğunun delilidir. Bir kimse harpte bulunup düşmandan ganimet alsa, helâl yolla mal sahibi olur. Ayrıca rüyada Allâhü Teâlâ'nın (C.C) rızâsını kazanmak için cihâda zafere gitmek, savaşmak, güzel isimle anılmaya, rızkın genişlemesine, âhirette güzel mertebelerde bulunmaya rüya delâlet eder. CİLÂCI Rüyada cilâcı görmek; müşküllü işleri çözüp başarıya ulaşan kimseye delâlet eder. Ayrıca bu rüya bazen de devlet hizmetine girip orada önemli mevkilerde bulunmaya ve halka yararlı insan olmaya da yorumlanabilir. Bir kimse evinin eşyalarını cilaladığını, parlattığını rüyasında görse; eşiyle olan problemlerini hal edip rahata ve huzura kavuşacağına rüya işaret eder. CİLD Rüyada bir kimsenin cildini (tenini) güzel görmesi; o kişinin sabırlı davranması sonucunda istediği arzu ettiği şeylere kavuşmasına, rahata, hayra ve rüya sahibinin hastalıklarından kurtulup sıhhatine kavuşmasına delâlet eder. Daha evvel ölmüş olan kimsenin cildini güzel görmek; onun âhiret hayatının rahatlığına ve makamının cennet olduğuna rüya işaret eder. CİN Rüyasında cin gören kimse; ticaret hayatında çok hilekâr olur, cini evinin içinde gören kimsenin; yuvası yıkılır, huzuru kaçar. Cini kapısının
96

önünde gören; büyük maddi kayıblara uğrar, evine hırsız girer. Cinlerle dövüştüğünü gören kimse; şeytanî arzularını yener, nefsini terbiye etmek için elinden gelen her türlü şeyi yapar ve yapmış olduğu kötülüklere çok pişman olur. Rüyasında cinle evlendiğini gören kimseye; cinler musallat olup onu kendi aralarına çekmeye çalışırlar. Rüyada cin görüp onunla konuşmak; şüpheli yolculuğa çıkmaya, sır sahibi olmaya, hırsızlığa, zinaya, içki müptelâsı olmaya, çalgı çalmaya veya mezbedelik yerlerde yaşamaya rüya tâbir edilir. Âlim bir kimse rüyasında bir cini tutup hapis ettiğini görse; o âlim gizli ilimleri öğrenip o ilim vasıtasıyla para kazanır ve dinîni bozacak davranışlar içersinde bulunur. Rüyada cin görüp onun Kur'ân-ı Kerîm okumasını dinlemek; bir beldeye reis olmaya ve halka sözünü dinletip, insanlara emir vermeye delâlet eder, CİNÂYET Rüyasında katil olan veya cinayet işlerken gören kimse; çok mahzurlu kendisi için zararlı olacak bir işe girer. Bu rüya aynı zamanda kul hakkını üzerine geçirdiğine işaret eder. CİNSİ MÜNASEBET Bir kimse rüyasında eşiyle, helâliyle zina ettiğini görse; büyük mevkilere yükselir, sıkıntıda ise sıkıntılarından kurtulur, malı çoğalır, dostlarına akrabalarına iyilik eder. Rüyasında eşiyle kötü bir şekilde cinsi münasebette bulunduğunu gören kimse; kendisine helâl olmayan birisiyle ilişki kurar. Şayet aynı cinsten birisiyle cinsi münasebetde bulunduğunu görürse; bir belâya maruz kalır ve çok büyük günâha girer. Bir ölü ile cinsel temasda bulunduğunu gören kimse; ailesinin ona ihanet ettiğine rüya delâlet eder. Evli bir kadın başka bir erkekle rüyasında cinsi münâsebette bulunduğunu görürse; kocasından ayrılacağına veya kocasıyla arasına soğukluk gireceğine rüya delâlet eder. CİVATA Rüyada görülen civata; tamam olmayan yarım kalan işe delâlettir. Bir kimse rüyasında civata ile uğraştığını veya yuttuğunu görse; söz verip daha sonra verdiği sözden dönmesine rüya işaret eder. CUM'A - CUM'A NAMAZI Rüyasında kendisini Cum'a gününde gören kimseye; Allâh-ü Teâlâ (C.C) müşküllü işlerinin çözümünde yardımcı olup, rüya sahibini nimetleriyle kuşatır.
97

Rüyada Cum'a namazına gitmek ve Cum'a namazı kılmak; üzüntü ve kederden kurtulmaya, neş'eye, bayram günü sevdikleriyle beraber olmaya, ömrün uzamasına ve hacc ibâdetini yerine getirip Allâh-ü Teâlâ'nm (C.C) affı ilâhîsine mazhar olmaya rüya delâlet eder. CÜBBE Rüyada giyilen cübbe uzun ömre delâlet eder. Şayet cübbe yırtık ve eski olursa; hastalıklı geçen hayatı gösterir. Cübbe kırmızı boyalı olursa; hapis olunacağını veya aile efradından gelecek kötülüğe rüya yorumlanabilir. CÜCE Bir kimse rüyasında cüce görürse; çok kısa bir zamanda sevindirici iyi bir haber alır. Rüyada cüce bir hale gelmek; ömrün kısalmasına veya çok üzüntülü bir ortamdan feraha çıkmaya rüya delâlet eder. CÜZDAN Rüyada görülen cüzdan; birisinin sizden sakladığı sırrını öğreneceğinize delâlettir. Rüyada elde olan cüzdanı açmak; söylenen sırrın iyi muhafaza edilmeyip başkalarına söylenmesine delâlet eder. CÜZZAM Rüyasında cüzzam hastalığına tutulduğunu gören kimse; çok amansız bir hastalığa ailesinden birisinin veya kendisinin yakalanacağına rüya delâlet eder. Rüyada cüzzam illetine tutulmak; Kur'ân-ı Kerîm'i terk etmeye, haram mal yemeye, Cenâb-ı Hakk'ın (C.C) rüya sahibinin amellerini kabul etmemesine tâbir olunabilir. CUZ Rüyada okunan cüz; Allâh-ü Teâlâ'ya (C.C) yakın bir kimsenin hayır dualarını almaya işaret eder. Bu rüya aynı zamanda rüya sahibinin amellerinin Cenâb-ı Hakk'ın (C.C) katında kabul olunduğuna delâlet eder.

98

Ç
ÇADIR Rüyada çadır görmek; dünya hayatınızda çok çeşitli yani hem sizi sevindirecek hem de üzecek olaylarla ardı ardına karşılaşacağınıza rüya delâlet eder. Aynı zamanda rüyada çadır kurduğunu görmek; yeni hayırlı bir işe gireceğinize işaret eder. Çadır söktüğünü görmek; işlerin bozulacağına ve maddî zarara uğrayacağına işarettir. Rüyada görülen yeşil çadır ise; çok istenilen bir muradın olacağına, gerçekleşeceğine delâlet eder. Rüyada çadır satın almak; güzel günler geçirilecek bir tatile, yolculuğa çıkmaya yorumlanır. Bir kimse rüyasında beyaz ve çok güzel bir çadır görüp ona girse; dünya ve âhiret için ne dilerse Allah-ü Teâlâ (c.c) onu rüya sahibine InşâAllah nasib eder. Bu rüya aynı zamanda mevkisi çok yüksek olan hayırlı bir insanın emrine girmeye ve ondan fayda sağlamaya, menfaatlenmeye de yorumlanabilir. Rüyada çadır yüklemek; uzak bir yolculuğa veya gurbete çıkıp uzun zaman eve dönmemeye, aileden uzak kalmaya delâlet eder.
99

ÇAKILTAŞI Rüyada görülen çakıl taşları; paraya, üzüntüye, i|me, aynı zamanda da hacc'da şeytan taşlamaya işaret eder. Yani bir kimse şayet sokaktan çakıl taşı toplayıp cebine doldurursa; ticaret hayatında çok para kazanacağı bir Jşe gireceğine veya hacca gitmemiş ise ilk hacc mevsiminde rüya sahibinin hacca gideceğine rüya delâlet eder. Bir kimse sevmediği birisini rüyasında taşlaması; düşmanlarına karşı muzaffer olmasına, çok sevilen âlim birisinin evinden veya elinden beyaz çakıl taşı alınması; Allah-ü Teâlâ (c.c) rüya sahibinin ilminin derecesini artırmasına, âlim olmasına, Allah-ü Teâlâ'ya (c.c) yakın olmasına ve insanlar arasında sözü dinlenir bir kimse haline gelmesine rüya delâlet eder. Bu rüyayı bir talebe görürse; derslerinde çok başarıya ulaşacağına rüya delâlet eder. ÇAKMAK Rüyada görülen çakmak; şöyle yorumlanır: Bekâr bir kimse çakmak yaktığını görürse; yakında iyi bir yuva yuracağina işaret eder. Bir hanım çakmakla birşey yaktığını görürse; çok güzel hayırlı bir oğlu olur. Eğer bir aile reisi evinde çakmak yaktığını görürse; o evin huzurunu bozmak için uğraşanların başarılı olacağına rüya delâlet eder. ÇAKMAK TAŞI Rüyada çakmak taşı görüp onu karşı cinsten birine vermek; âşık olmaya ve bu âşk yüzünden ızdırab çekmeye rüya delâlet eder. Şayet rüya sahibi rüyasında çakmak taşını düşman olarak gördüğü birisine verirse; o takdirde rüya o düşmanla yapılacak kavgaya işarettir. Bir kimse çakmak taşlarını birbirine sürterek ateş yaktığını görse; eşiyle başka bir erkek birbirlerine rüya sahibinin yüzünden düşman olup kavga ederler. Bu rüya bazen de iki ortak arasında çıkacak kavgaya, eşler arasında meydana gelebilecek münakaşaya da işaret edebilir. ÇALGI Rüyada görülen çalgı; uğursuzluktur. Çok sevdiğiniz bir iş bozulur, üzüntüye gark olursunuz. Şayet çalgı aletini kırar veya bozarsanız; sorumsuzca yaşadığınız hayatınızı düzene koyacağınıza ve hem maddî hemde manevî yönden rahat ve huzurlu bir ortama kavuşacağınıza rüya delâlet eder.

100

ÇALI Rüyada çali görüp, toplamak; kolay yoldan kazanılan meşakkatsiz paraya delâlet eder. Hâmile kadının rüyasında çalı görmesi; zor bir doğum yapıp çok güzel bir çocuk doğurmasına işarettir. Bir erkeğin rüyasında çalı çırpı toplaması; evinin geçimini zorlukla temin edeceğinin fakat bu duruma rağmen mutlu bir ömür süreceğinin işaretçisidir. ÇALAR SAAT Rüyada çalar saatin sesini duymak; kötü söz işitmeye, büyükler tarafından azarlanmaya veya insanın sevdikleri tarafından uyanlmasına rüya delâlet eder. Bu rüya bazen de çevresindeki insanlara güzel davranıp onların gönlünü kazanan adama işaret eder. ÇAM AĞACI Rüyada görülen çam ağacı; çok iyidir. Sürekli zenginlik, refah, bolluk, mutluluk, sıhhatli bir yaşamın işaretidir. Şayet bir kimse kapısını çam ağacından yaptığını görse; o kimsenin evine hırsız sözüne itimat edilmeyen birisi girip çıkmaya başlar. Rüyada çam ağacı; bazı tâbircilere göre, mali çok fakat, hayır etmeyi sevmeyen adama ve rüya sahibinin bu adamdan yardım istemesine rüya yorumlanır. ÇAM FISTIĞI Rüyada çam fıstığı yemek; cinsel isteğe, dul zengin kadınla bir tanıdık erkeğin ilişki kurmasına veya istenmeyen gebeliğe rüya işaret eder. ÇAMAŞIR Bir kimse rüyasında çamaşır yıkadığını görürse; kendi hakkında dedikodu edilen olayda temize çıkar. Rüyada çamaşırları tertemiz yıkamak; tasa, kederden ve üzüntülerden Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) yardımıyla kurtulmaya delâlet eder. ÇAMUR Rüyasında çamurla uğraştığını gören kişinin; yaşantısı manevî yönden çok kötüdür, çok yaramaz dostları vardır. Bu kötü kimselerden çok kısa bir zaman içersinde yakasını kurtarmalı, iyi yola dönmeli ailesini ve kendisini sevenleri sevindirmelidir. Rüyada görülen çamur; hayat, hastalık ve zillete düşüp rezîl olmaktır. Bir kimse rüyasında evliyâullahlann kabrini çamurla sıvadığını görse; onlar hakkında kötü söz
101

söyler. Hasta bir kimse rüyasında çamur yediğini görse; o hastanın vefat edeceğinden endişe duyulur. Rüyada pişmiş çamur yemek; gıybet etmeye veya iftiraya uğramaya delâlet eder. Bir başkasının çamur yaptığını rüyada görmek; başkasının işinden dolayı endişe duymaya veya üzüntü çekmeye rüya işaret eder. Rüyada kendisinin çamur yoğurduğunu gören kimse; sürekli istikbâli düşünüp lüzumsuz yere hem kendisini hem de kendisini sevenleri huzursuz eder diyebiliriz. Bir kimse elbiselerinin önce çamurlandığıhı daha sonra temizlendiğini rüyasında görse; günâhlarından, kederlerinden kurtulup dünya ve âhiret hayatını güzelleştirir. Rüyada çamurlu yolda yürümek; maişet temininde güçlük çekmeye, borç parayı lüzumsuz yere sarf etmeye, ırz ve namus hakkında kötü söz söylenmesine delâlet eder. Şayet yolculuğa çıkmak üzere olan bir kimse bu rüyayı görse; yolculuğu yarım kalır ve bu yolculuğa rüya sahibi bir daha çıkamaz. Rüyada sulu çamur görüp onunla uğraşmak; kötü ahlâklı kadınla bir arada bulunmaya ve onun şerrine uğramaya rüya delâlet eder. ÇAN Rüyada çan görmek; uğursuzluğun işaretleridir. Çok üzüleceğiniz bir haber alırsınız. İşleriniz bozulur. Hayvanların boynunda çan görürseniz; çok kısa bir zaman içersinde sağlığınız" bozulur. Rüyada çan sesi duymak; şöhret olmak veya malca zengin olmak için her türlü kötü hareketi yapmaya rüya delâlet eder. Çan rüyada; münafık olan iki yüzlü kadına da yorumlanabilir. Rüyasında çan çalıp halka dinlettiğini gören kimse; yalan söz söyleyip bu sözün üzerine yemin eder. Hayvanların boyunlarında takılı olan çanı görmek veya sesini duymak; hayır sahibinden gelecek iyiliğe, hayırlı yolculuğa çıkmaya veya namaz kılmaya başlamaya rüya işaret eder. ÇANTA Rüyada satın alınan çanta yeni bir işe gireceğinize seyahate çıkacağınaza delâlettir. Bir kimse elinde çanta bulunduğunu ve bu çantanın içinin para dolu olduğunu görmesi; bir iş yolculuğuna çıkarak o yolculuk esnasında para kayıb edeceğine, kâr beklerken zarara uğrayacağına rüya delâlet eder. ÇANAK - ÇÖMLEK Rüyasında çanak çömlek satın aldığını gören kimsenin; yakında ölümü yaklaşır veya ailesinden birisi vefat eder. Çünkü rüyada çanak kişinin rızkına, nimetine dostuna işaret eder. Bir kimse rüyasında içinde
102

tatlı yiyecek bulunan bir çanağı elinde tuttuğunu görse; çok sevdiği eski dostuyla bir araya gelip onunla dertleşir ve bir miktar üzüntülerini sıkıntılarını üzerinden atar. Rüyada çanak çömlek yapan adamı görmek; iş yerine alınacak yeni san'atkâra ve ondan faydalanmaya delâlet eder. Bazen de bu rüya; soy, asalet, mal çokluğuyla övünen veya dindar kadınlarla beraber bir arada bulunmaya da rüya yorumlanabilir. ÇARDAK Rüyada görülen çardak; maddî ve manevî zenginliğin işaretidir. Bir kimse rüyasında evin önüne çardak yaptığını görürse; yeni eve taşınır veya evlâdlarından birini evlendirir. Hanımının üstüne çardak yaptığını gören bir erkek; karısının üzerine bir başka kadına nikâh eder. ÇARPILMAK Rüyasında çarpıldığını gören kimse; ibâdetlerini terk halindedir doğru yola Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) yoluna dönmesi için uyarılıyordur. Şayet rüya sahibi bu rüyadan sonra hareketlerine düzgünlük getirmezse başına belâların geleceğine, zillete düşeceğine rüya delâlet eder. ÇARŞAF Rüyada görülen çarşaf; bir yuva kuracağınıza veya yakınlarınızdan birisinin evleneceğine işarettir. Rüyada beyaz çarşaf görmek; erkek için emanet paraya, mala, kadın için; mücevher sahibi olmaya delâlet eder. Siyah çarşaf rüya sahibine atılacak iftiraya ve rüya sahibini aşırı kibirli davranıp kendisini sevenleri darıltmasına, kalp kırıcı davranışlar içersinde bulunmasına delâlet eder. Bir erkek rüyasında karısını kirli bir çarşafla veya kırmızı renkte olan bir çarşaf içersinde görürse; o erkek hanımı için başka kimselerle münakaşa eder. ÇARŞI - PAZAR Rüyasında çarşı veya pazarda dolaştığını gören kimse; çok istediği bir yatırı ziyaret eder. Ticaret hayatında başarı kazanır. Rekabet halinde olduğu bir tüccarla ortak olur veya ona karşı başarısını artırır. Rüyada çarşı pazarda dolaşıp alış veriş etmek; ortak kimselerin birbirinden ayrılmasına ve haklı olan tarafın mağdur duruma düşmesine rüya işaret eder. Talebe olan bir kimse rüyasında çarşıda dolaştığını görse; tahsilini yarım bırakıp ticaret hayatına atılır. Bazı tâbirciler rüyada çarşı görmeyi; kişinin dünyalığına yorumlamışlardır. Şöyleki: Bir kimse rüyasında geniş ve güzel bir çarşıda gezindiğini görse o
103

kimsenin mal durumu iyi olup memleketin sayılı zenginleri arasına giren demişlerdir. Rüyada çarşıda bağırarak gezinmek; iyilikle emir vermeye, insanları doğru yola sevketmeye delâlet eder. Yiyecek maddeleri satılan çarşı görmek; cinsel kudretin kazanılmasına, hastalıklardan kurtulup sıhhate kavuşmaya delâlet eder. Kuyumcular çarşısını görmek; ferahlığa, iç açıcı haberlere ve hediyeleşmeye delâlet eder. Tatlıcılar çarşısını görmek; imânın gürleşmesine ve isiâmi emirleri yerine getirmeye rüya delâlet eder. Balıkçsiar çarşısını görmek; rızka ve helâl yoldan birbiri ardınca gelecek nimetlere delâlet eder. Kasap dükkânlarından meydana gelmiş çarşı görmek; kan davasının çıkmasına veya harbe, savaşa rüya delâlet eder. ÇATAL Rüyada çatal kullanmak veya satın almak; çok zamandır bozuk olan maddî durumun düzeleceğine işarettir. Çatal kullanmak; bazen de güç yoldan kazanılacak paraya rüya yorumlanabilir. ÇAVDAR Rüyasında çavdardan yapılmış ekmek yediğini gören kimsenin; sıhhati düzelir, rahata kavuşur. Bazı tâbircilere göre rüyada çavdar görmek; aynen rüyada buğday görmek gibi tâbir olunur. ÇAVUŞ Rüyada görülen çavuş; şayet erkek evlâdınız varsa onun Ai!ah-ü Teâlâ'nın (c.c) yolunda bir kişi olacağına rüya işarettir. Bu rüya bazen de güzel sesli olup ezan okumaya da delâlet edebilir. ÇAY İÇMEK Rüyasında çay içtiğini veya çay pişirdiğini gören kimsenin; çok kısa bir zaman içinde huzursuz olduğu bir konu açığa çıkar rüya sahibi rahata kavuşur. Şayet çay fincanını devirdiğini görürse; çok zamandır planladığı bir işi bozulur. Rüyada çok güzel bir bardakta nefis bir çay içmek; saliha zevceye, hayırlı evlâda, zevke, neş'eye tâbir edilir. Yanlız çayın rüyada çok sıcak içilmesi; pek hayra yorumlanmaz. Hüzüne, kedere veya üzüntüye gark olmaya rüya delâlet eder. Bir kimse rüyasında çay bahçesinde bulunduğunu ve çay içtiğini görse; kendisini mutlu edecek olaylarla karşılaşır ve bu olaylar uzun bir zaman devam eder. Can sıkıntısından, iç huzursuzluğundan kurtulur.

104

ÇAYIR - ÇİMENLİK Rüyasında bir kimsenin çayır, çimenlik gibi güzel yeşil bir alanda kadın görmesi; zahmet çekmeden dünya rızkını temin etmesine, ilim öğrenip insanlara faydalı olmasına veya hayır hasenet işlerinde öncülük yapıp fakir fukarayı sürekli sevindirmesine rüya delâlet eder. Bir kimse rüyasında bir çayırdan başka bir çayıra geçtiğini görürse; o kimse ticaretle uğraşıyorsa, yeni kazançlı bir işe girer veya san'atkârsa yeni bir san'at öğrenip o san'atla geçimini rahat bir şekilde temin etmeye çalışır. Bu rüyayı gören kimse şayet takva sahibi bir kimse ise, dîni ibâdetlerini bir tarafa bırakıp dünya malına sevgi duymaya başlar ve gözünü mal, para hırsı bürür. ÇAYLAK Rüyada çaylak görmek; malınızdan sizden habersiz faydalanan asalak, hilekâr akrabaya ve ondan rüya sahibine gelecek zarara rüya delâlet eder. Şayet rüyada görülen çaylak, vurulup öldürülürse, bu takdirde rüya, o asalak adamdan kurtulmaya işaret eder. ÇEK ALMAK - VERMEK Rüyada çek almak; ödemekte güçlük çekilecek bir borç altına girmeye, çek vermek ise; borçlu olan kimseden alınacak parayı uzun uğraşlardan sonra almaya rüya delâlet eder. ÇEKİÇ Rüyada çekiç sesi duymak veya çekiçle birşey çakmak; yakın bir zamanda sevinilecek bir habere ve yeni bir eve sahip olacağınıza işarettir. Bazen de rüyada çekiç sesi duymak; şer olan sözleri duymaya ve üstüne vazife olmayan şeyler için lüzumsuz yere söz söyleyen adama rüya delâlet eder. ÇEKİRDEK Rüyada çekirdek topladığını veya yediğini gören kimsenin; imanı kuvvetlenir, ibâdetleri fazlalaşır ve kötü huylarından uzaklaşacağının rüya işaretçisidir. Bir kimse rüyasında sevdiği kimseden çekirdek aldığını görse; o arkadaşından uzun zaman ayrı kalacağına rüya delâlet eder. Rüyada hurma çekirdeği görmek; zikir çekmeye, Allah-ü Teâlâ'dan (c.c) sabır istemeye, ömrün uzamasına, bekâr kimsenin ev kurmasına, yuva sahibi olmasına veya rüya sahibinin itikadının düzgün ve doğru olmasına rüya delâlet eder.

105

ÇEKİŞTİRMEK - DEDİKODU Rüyasında dedikodu yaptığını gören kimsenin; çok yakın bir dostuyla münakaşa edeceğine ve o dostunun haksız yere kalbini kıracağına, rüya delâlet eder. Bu rüya kişinin bilmeden girmiş olduğu küçük günâhlara da tâbir edilebilir. ÇEKİRGE Rüyada görülen çekirge, sıkıntı, üzüntü, kıtlık, harp, işsizliğe, bir afete, ticaret hayatında iflâs etmeye, ayrıcada bazen de evli adamın eşiyle tartışıp hatta boşanmaya kalkışacağına rüya delâlet eder. Rüyada gökten çekirge yağması; o şehirin içinde çıkacak belâya, felâkete işaret eder. Evli bir adamın elinde, avucunun içersinde çekirge bulunduğunu görmesi; ahlâkına düşkün bir kadını eşinin üzerine nikahlamasına yorumlanır. Çekirge pişirip, yer mek; hayıra, menfaatlenmeye ve faydalı olan adamın yardımlarını parça parça yapmasına rüya işaret eder. Rüyasında bir kimse altın çekirge tuttuğunu, aldığını görse; elinden çıkmış olan malının, paranın tekrar kendisine dönmesi için Allah-ü Teâlâ'ya (c.c) yalvarıp, duâ edeceğine işarettir. ÇEKMECE Rüyada dolu çekmece görmek; sadık, itaatkâr eşe, çalışkan işçiye, hizmetçiye delâlet eder. Bekâr kimsenin rüyasında çekmece görmesi; sadık iyi huylu, malının kıymetini bilen bir kimseyle evlenmesine, açık gezen kadının kocasının ondan kapanmasını istemesine veya muhafaza edilmesi gereken mala rüya delâlet eder. ÇEKMEK Rüyada birisinin zor kullanarak kendisini çektiğini gören kimse; başarması imkânsız olan bir işi başarır ve dostları arasında değer kazanır. Bir kimse bilmediği bir şeyi çektiğini rüyasında görse; kendisine ihtiyaçları olan kişilere yardım edip onların müşküllü işlerini kolaylaştırıp hayır dualarını alır. ÇELTİK Rüyada çeltik tarlası görmek; başa gelecek müşküllü işe, kardeşlerden kötülük görmeye, bir işin halli için adakta bulunmaya rüya delâlet eder. Rüyada çeltik toplamak; tasarruf edep arzu edilen eşyaya sahip olmaya da yorumlanabilir.

106

kısmetli bir kız evlâd sahibi olmaya. rızkın gürleşmesine ve Allahü Teâlâ'nın (c. kadın akrabadan yardım görmeye rüya delâlet 107 . Şöyleki: Suyu akan çeşme görmek. rızkın bollaşmasına. Çıbandan cerahat akması. altında kalmak. akrabalarla güzel ilişki kurmaya rüya delâlet eder. sıkıntılarından üzüntülerinden tez zamanda kurtulur. Kuru çeşme görmek. ÇEŞME Rüyada çeşme görmek çeşitli şekilde tâbir olunur. Bal veya süt akan çeşme görmek. güzel yön vermesine yorumlanır. ev hanımı için bir iftirâlı sözden dolayı üzüntü altına girmeye. gizli sırlarını başkalarına söyler ve söylemiş olduğu sırlar nedeniyle başı belâya girer.ÇENGEL Rüyasında beline veya vücuduna çengel takılıp bağlandığını gören kişi. onun iş hayatında büyük bir sıkıntıya düşeceğine rüya işarettir. huzursuz olduğu kendisini üzen bir olaydan başına bir bela gelmeden kendisini kurtarır. ana babadan iyilik görmeye onların hayır dualarını almaya işarettir. Rüyada çığ görmek. Rüyasında çıbanın çıktığını yerin deşildiğini gören kimse. talebe için o sene sınıfta kalmasına rüya delâlet eder. dilini tutamayıp herşeye karıştığından dolayı çok büyük üzüntü içine gireceğine rüya işarettir. ÇIBAN Rüyasında bir yerinde çıban çıktığını gören kimse. hayır işlerine özen göstermeye. ÇENE Rüyasında çenesinin hasar gördüğünü yani kırılıp veya uzadığını gören kimse. kişinin günâhlarına tövbe edip hayatına iyi. ÇIĞ Bir kimse rüyasında çığ altında kaldığını görürse. Rüyada çene sayısının fazlalaşması.c) rüya sahibini nimetleriyle kuşatmasına rüya delâlet eder. ÇIKRIK Rüyada kuyudan çıkrık yardımıyla su çekmek. hain davranıp ailesinin rızkını kesen adama delâlet eder. Çenenin sağlamlığı. çocuğa ve çocuk sayısının artmasına yorumlanır.

iyi bir yuva kurar. Yeni bir çıkrık almak. Rüyasında çıplak kaldığını fakat insanlardan utanmadığını gören bir erkek. ÇINAR AĞACI Rüyasında çınar ağaçlan arasında dolaştığını gören kimse. ÇIRÇIR BÖCEĞİ Rüyada çırçır böceğinin sesini duymak. çok üzeleceği bir olayla karşılaşıp ruhî deprasyon geçireceğine rüya işaret eder. Çiçek satın almak. sıkıntıya düşmeye veya o erkeğin eşinin hastalanıp yatağa düşeceğine rüya işaret eder. ÇIPLAK Rüyasmaa kendisini veya yakınlarından birisini çıplak olarak gören kimse. görmek. gama. zayi olduğunu görmesi. Rüyada çınar ağacının ululuğu. örtünmek için birşey istemek. bir dost sohbetinde tanıştırılacak kimseye âşık olmaya ve bu âşka karşılık görmeye rüya delâlet eder. yakın bir zaman içersinde büyük bir mirasa konar. ÇIRA Rüyada çıra yardımıyla soba yakmak. erkek için evlenip ilk çocuğunun kız olacağına delâlet eder. rezil rüsvan bir hale gelmeye rüya delâlet eder. Rüyada çıplak kalıp halktan utanmak. böceği tutmak. askerlik çağı gelmiş olan kimsenin askere çağırılmasına delâlet eder. mutlu bir hayat sürmeye. Bir erkek rüyasında elindeki çıkrığın kırıldığını. ÇILDIRMAK Rüyada bir kimse çıldırdığını görse. lüzumsuz sözler söyleyip boş işlerle zaman kayıb eden kimseye ve o kimsenin rüya sahibinin zararı için elinden geleni yapmasına rüya delâlet eder. başarılı olacağını sandığı bir olayda başarısızlığa uğrar. hemen Allah-ü Teâlâ'ya (c. bilmeden büyük bir günâh işlemiştir. Rüyasında çiçekleri yolup attığını gören kimse. çok iyi olan uğurlu bir haber duymaya delâlet eder. hacc farizasını yerine getirmek için hacc'a gider. itibârdan düşmeye.eder. itaatkâr bir evlâda sahip olur. yakın bir zamanda şayet rüyayı gören bekâr ise. ÇİÇEK Rüyada çiçek görmek. heybetliliği ömrün uzamasına.c) tövbe etmesi gerekir. Evli ise. 108 .

dedikodu yapmalarına rüya işarettir. Rüyada çiğ et yemek veya görmek. gıybet yapmaya ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. bir üzüntü isabet ederse de rüya sahibi başka bir olaydan duymuş olduğu sevinç yüzünden kötü olayın etkisinden çabuk kurtulur. ÇİFTLİK Rüyasında bir çiftlikte dolaştığını gören kimse. ev huzurunun sağlanmasına. aynı olayların olması nedeniyle sürekli olarak tekrarlayıcı konuşma yapmaya rüya delâlet eder. ÇİKOLATA Rüyada çikolata yemek. ÇİĞNEMEK Rüyada bilinmeyen yiyeceği çiğnemek.c) katında itibâr kaybetmeye günahkâr olmaya rüya işaret eder. çok kısa zamanda kendisi için hayırlı olacak bir tatile çıkar. dostların. faydalı toplantılara katılmaya. Rüyasında bir kimse sakız çiğnediğini görmesi. arkadaşların hakkında kötü söz söylemeye.ÇİĞ YAĞMASI Bir kimse rüyasında çiçek yapraklarının üzerinde çiğ damlalarını görürse. sıhhat ve mutluluğun devamlı olacağına işarettir. Rüyada ağzında hiç bir şey olmadan sürekli ağzını oyanttığını gören kişiye. Bazen de büyük bir çiftlikte gezinmek. mide hastalığına tutulmaya. iş sahibi olan adamın rüyasında çiftilkte gezindiğini görmesi. yakınlarından birisinden kendisini üzecek ağır bir söz duyacağını söyleyebiliriz. ÇİĞ ET Rüyasında çiğ et yediğini gören kimse. huzurlu bir ömre. Rüyada çikolata yemek. 109 . mal çoğalmasına delâlet eder. kazanmış olduğu paranın kaynağı hakkında insanların şüpheli konuşmalarına. müjdeli haber alır ve bu haberden sonra çok sevinip mutlu olur. kısmete. köye yerleşmeye. yazlık sahibi olmaya. belâlı bir söz isabet eder ve rüya sahibi bu sözden sonra günlerce huzursuz olur. güzelliğe rüya delâlet eder. nişanlanmaya veya nişan haberi olmaya. başkasının yapmış olduğu hatalardan etkilenmeden işlerini yoluna koyup işini büyütmesine rüya işaret eder. ÇİL Rüyada birdenbire yüzünün çil ile dolduğunu gören kişiye.

Rüyada çimento karmak. Rüyada çilingir görmek.a. rüya sahibi Peygamber efendimiz (s. mal ve çeyizi çok olan eşe yorumlanır.c) ibâdet edilen fazîletli yerlere delâlet eder. rüya sahibinin akrabalarının ihanetine uğrayıp onların malına göz koyduklarını öğrenmesine rüya delâlet eder. Rüyada ölmüş olan bir kimsenin güzel bir bahçede görülmesi. yeni bir mal sahibi olacağının rüya delâletidir. o kimsenin cennette olduğuna işaretçidir. gayr-ı menkûl almaya.ÇİLEK Rüyada satın alıp çilek yemek. ÇİMDİKLEMEK Bir kimse rüyasında bir şahsın kendisini çimdiklediğini görürse. Rüyasında başka bir kimsenin kalçasını çimdiklediğini gören kişi.v)'in sünnetlerinden bid'âta. hayırlı topluluklar. bazen de devlet kapısında olan mahkemelik işin rüya sahibinin lehine çözümlenmesine rüya yorumlanır. hayırlı zâtların kabirleri ve Allah-ü Teâlâ'ya (c.a. uzun bir ömrün. Rüyada başkasını çimdiklemek.v)'in kabri şerifi. veyahut ibâdetten vazgeçeceğine rüya işaret eder. evlenmelerine yorumlanır. çimdikleme miktarınca başkasının malından menfaatlenmeye yorumlanır. başarının. Bir kimse rüyasında çimenli ve sulu yerden çıkıp kirli ve tozlu bir yere girdiğini görse. ÇİLİNGİR Rüyada çilingir görmek. müşküllü olan işlerin rüya sahibinin gayretiyle çözümleneceğine ve o müşküllü işlerden rüya sahibinin de menfaatlanacağına rüya delâlet eder. mutluluğun işaretidir. bekâr kimsenin evi olan birisiyle evlenmesine rüya delâlet eder. Çilek yemek bazen de âşık olmaya veya âşık olan ciflerin birleşmesine. Rüyada karnından çimdiklenmek. ÇİMENTO Bir kimse rüyasında çimento ile harç yaptığını görürse. yakınlarından birisinin kendi malında gözü olduğuna rüya delâlet eder. Rüyada yeşillik ve sulu yerler görmek. o adamın karısı hakkında çirkin şeyler düşünüp onunla gayr-ı meşru ilişki kurmaya çalışır. ÇİMENLİ VE SULU YERLER Rüyada görülen çimenli ve sulu yerler din ve islâmdır her yeşilliğin tâbiri de böyle yorumlanır. Bu rüya bazen de Peygamber efendimiz (s. 110 .

ÇİVİT Rüyada çivit kullanmak. Çivi bulmak. dinlenmek için bir tatile çıkmaya yorumlanır. ÇİTLENBİK AĞACI . Bazı tâbirciler rüyada çiviyi sayılı paraya. bol kazançlı bir işin habercisidir. 111 . gelecek için endişe duymaya ve hayırsız. garip olan akrabalarına yardımda bulunup onların hayır duâlarını alır. fesat olan bir kadından kötü söz işitir. ÇİZME Bir kimse rüyasında çizme giydiğini görürse. Rüyada çivi satın almak. zahmet çekmeye delâlet eder. Rüyasında bir kimse bir yerinden duvara veya tahtaya çivilendiğini görse. hayra nail olmaya. orduya. soyu temiz olmayan gezmeyi eğlenmeyi çok seven bir kızla evleneceğine rüya işaret eder. Rüyada çingene görmek. yardımcı kimselere veya reis olup emir vermeye yorumlamışlardır. Ayrıca rüya sahibinin çok sevineceği bir haber işitmesine işarettir. onunla alış verişte bulunmak. Rüyasında eline veya ayağına çivi battığını gören kimse. Devlet hizmetinde olan kimsenin rüyada çizme giymesi. rüya sahibinin kardeşlerinden gelecek zarara delâlet eder. ÇİVİ ÇAKMAK Rüyasında bir yere veya bir kimseye çivi çaktığını gören kimse. Bekâr bir erkek rüyasında çingeneye fal baktırdığını görse. Bir kimse rüyasında çitlenbik ağacının meyvelerini topladığını görse. fala baktırmaya. görev nedeniyle yolculuğa çıkmasına ve rütbesinin yükselmesine delâlet eder. uzun bir yolculuğa çıkacağına rüya işaretçidir. gizli kapaklı işlerinin meydana çıkacağının rüya delâletidir. hastalığa tutulup günlerce perişan olup.ÇİÇEĞİ Bu ağaç. habersiz kalınan bir şeyden haber almaya yorumlanır. Rüyada çitlenbik yemek. yolculuğun. halinin perişan olmasına ve bir olaydan dolayı hayrete düşüp ruhî rahatsızlık geçirmesine rüya işaret eder.ÇİNGENE Düşünde çingeneyi gören bekâr bir erkek veya kızın. faydasız işlerle uğraşıp asli görevleri ihmal etmeye rüya delâlet eder. yakın bir zamanda evlenir.

o çocuk büyüdüğünde âlim olur. çocuk sahibi olmak için uzun zamandır hasretle yanıp tutuşan çiftin çocuklarının olmasına veya kısır kadının gebe kalmasına rüya delâlet eder. arzu ve emellerine nail olur. ÇOCUK DÜŞÜRMEK Hâmile bir kadın rüyasında çocuğunu düşürdüğünü görse. Allah-ü Teâlâ'nın (c. öküz çobanı olmayı. erkek çocuğu. senenin feyizli. arsa türlü mal sahibi olmaya. Oğlan çocuğu doğurduğunu gören kimse. Bazı tâbirciler bu rüyayı ana veya babanın rahatsızlanıp ölmesine yorumlamışlardır. tarla.c) yolunda takva sahibi olan bir şahısla tanışılır ve onun önderliğinde ibâdetlerini artırır. feraha çıkıp çok sevinir. Ayrıca şayet rüya sahibi fakir bir kimse ise. Kur'ân-ı Kerîm okumayı öğrenir. Çünki Kur'ân-ı Kerîm'de adı geçen Peygamberlerin hemen hemen tümü hayatlarının bir devresinde mutlaka çobanlık yapmışlardır. atelya türü iş yeri sahibi olmaya yorumlamışlardır. ÇOCUK ARABASI Rüyada çocuk arabası görmek. yakın sürede hayırlı bir evlâd sahibi olur. Rüyada kız çocuk doğurduğunu gören kimse. zor bir hamilelik geçirir. Bazı tâbirciler kız çocuğu ev almaya. Danyâl (a. ÇOCUK Bir kimse rüyasında çocuğunu kayıb ederse. Ve bir kaç defa çocuğunu düşürme tehlikesi atlatırsa da 112 . çok kısa bir zamanda üzüleceği bir haber duyar. ÇOCUĞUNU KAYBETMEK Rüyasında çocuğunu kayıb eden kadın görmek veya kendisinin çocuğunu kayıb ettiğini gören bir kadın. beygir at çobanlığı yapmayı.ÇOBAN Rüyada çoban görmek. şayet rüya sahibi Kur'ân-ı Kerîm okumayı bilmiyorsa. o çocuğun büyüyünce çok temiz tertipli olacağına rüya delâlet eder. malî durumun düzgünlüğüne. memuriyete. Şayet rüyasında çocuğunun bir parçasının kesilip atıldığını görürse. Birde çocuğun vücudunda yaralar çıktığını rüyada görmek. hayır ve menfaate. bereketli bolluk içersinde olmasına. hidâyete erip hacc'a gitmeye rüyayı tâbir etmiştir.s) rüyada koyun çobanı olmayı. yakın bir sürede fakirlikten kurtulup zengin olur. eşek çobanlığı etmeyi. şeref ve ikbâle. dükkân. muratlarına. deve çobanı olmayı.

ÇÖPLÜK Rüyada çöpçü gören kimse. çok hayırlıdır. yanlızlıktan hoşlanıp kendi kendisine yeter ve bu kimsenin hayatı ile ilgili kararları çok isabetli bir şekilde aldığına rüya delâlet eder. hayırlı konuların konuşulduğu toplantılara katılıp oradan hisse kapmaya ve kötü hareketlerden vazgeçip dürüst insan olmaya rüya delâlet eder. mala ve servete kavuşur. kederden veya kendisine üzüntü veren olaydan selâmete çıkmasına delâlet eder. ÇÖL Kendisini bir çölde yapayanlız bir halde gören kimse. bulunduğu makama uygun davranmayan adama ve onun hilelerine rüya yorumlanmıştır. o kimse malının kiri olan zekâtını vermiyor ve bundan dolayı kendiside malının kiri olan zekâtını yediğinden doiayı günâha giriyordur. Fakir kimsenin rüyasında çöpçü olması. şayet erkekse hayal kurduğu bir işte hayal kırıklığına uğrar. kısa zamanda zekâtını vermesi ve bu günâhtan kurtulması gerektiğine rüyası delâlet eder. Rüyada çöl görmek. yakın bir süre içinde evlâd sahibi olur.ÇÖMLEKÇİ Rüyasında toprak bir çömlek kapta yemek yaptığını veya yediğini gören kimse. ÇORBA Rüyada çorba içmek. zengin olmaya veya büyük bir mirasa konmaya rüya delâlet eder. kadınsa evlik süresince birçok düşük yapar ve ölü çocuk doğurur. ÇORAP Rüyada yeni bir çorabı giymek. ÇÖMLEK . hayra. Şayet bir şahıs eski ve kirli çorap giydiğini rüyasında görürse. Rüyada çömlek imal eden kimseyi veya satan kişiyi görmek. Bazı tâbircilere göre rüyada çömlekçi görmek. Meselâ: Bir kimse rüyasında yeni bir çorap alıp giydiğini veya birisine hediye ettiğini görürse. maaşa zam almaya.çocuğu düşmez o çocuk ana ve babasına ilerde çok hayırlı olur. O evlâdın büyüyünce çok zengin olacağı söylenebilir. tasadan kurtulmaya ve sevinçli haber alıp zarardan dönmeye işaret eder. gelirin artmasına veya mühimsenmeyecek bir hastalığa tutulmaya rüya işaret eder. 113 . ÇÖPÇÜ . gamdan. Hâmile olmayan kadının rüyasında çocuk düşürmesi.

iyi insana iftira etmeye ve bu yüzden günahkâr olmaya rüya delâlet eder. bazen de yapılacak büyüye. dostlarla arada geçecek bir olay nedeniyle münakaşa edip dargın olmaya. çok fazla kazanç getireceği umulan bir işten tahmin edilenin aksine çok az para kazanmaya rüya işaret eder. yemek. ÇÖREK OTU Rüyada çörek otu görmek. ÇÖREK Rüyada çörek görmek. ona zengin bir adamın evlenme teklifinde bulunacağına ve ilerde müreffeh bir ömür sürüp rahat edeceğine rüyası delâlet eder. Birisinin düşmesi için çukur kazmak. bilmeden bir kötülüğe sebeb olmaya rüya işaret edebilir. Bir kadın rüyasında çörek yaptığını görürse. husumete rüya delâlet eder. Rüyada baharatçıdan çörek otu satın almak. Rüyada bilinmeyen çukuru doldurmak. mal varlığı kısa zamanda çoğalır çok zengin olur. görülen çörek otu miktarınca mal zayi etmeye. yol gösterici olmaya hayır hasenat işlerini yapmaya yorumlanmıştır. acı haber almaya. sözü sohbeti dinlenen ve dostları tarafından aranılan. Bu yüzden de daima 114 . bazı tâbircilere göre. güzel akıl vermeye. Rüyada çöplük görmek. gizli düşmanlığa da yorumlanabilir. o kimsenin gidişatı hiç iyi değildir.Fakir bir kızın rüyasında çöpçü olup çöplükten çöp topladığını görmesi. birisine lâyık olmadığı bir şekilde davranmaya. sevilen dostun ölümüne ve rüya sahibinin onun cenazesinde bulunup üzerine toprak atmasına rüya delâlet eder. çok müsriftir. ÇUVAL Rüyada boş çuval gören kimse. Aklını başına toplayıp iş işten geçmeden doğru yola dönmesi gerektiğine rüyası işaret eder. ÇUKUR Bir kimse rüyasında pis sularla dolu bir çukur görürse. sayılan kadına delâlet eder. Rüyasında çöple dolu bir yerde kendini gören kimsenin. mutlu olacağı bir evlilik yapar ve evlendiği kimseyi çok sevip sayar. Dünya hayatında daima kendisi ve çevresi için zararlı olan işleri yapmaktadır. çok neş'eli bir kimseyle evlenir. Rüyada çulluk sesi duymak veya görmek. Çulluk kuşu neş'eli. ÇULLUK Bir kimse rüyasında çulluk kuşu tuttuğunu görürse.

tutumlu olması icab eder. 115 . Bir kimse rüyasında evinden çuvalla mal taşıdığını görse. Ele çuvaldız almak.sıkıntı içindedir. yakın zaman içersinde mal varlığmı arttırır. İçi dolu çuval görmek. ÇUVALDIZ Rüyada çuvaldız görmek. yeni teşebbüs edilecek bir işten çok para kazanmaya delâlet eder. sabırlı kimseye ve bu kimsenin rüya sahibine yapacağı veya yapmış olduğu yardımlara rüya delâlet eder. müşküllü işleri sükûnetle çözen. Rüyasında çuval doldurduğunu veya yıkadığını gören kimse. eşinden boşanacağına veya hırsızlık olacağına rüya delâlet eder. çetin geçecek meşakatli yolculuğa çıkmaya rüya yorumlanır.

DADI Dadı. büyük bir üne kavuşur. bolluk ve sıkıntısız geçecek olan bir ömürü gösterir. evleneceği insanın ağzı pis olup. üzüntü veren uğursuz habere veya zalim adamdan gelecek kötülüğe yorumlamışlardır. mesleğinde başarılı olur.D DABAKHÂNE . Bazı tâbirciler rüyada dabağcıyı görmeyi. hayat yolunda. terbiye veren adama yorumlanır.DABAĞHANE Derilerin dabağlandığı yeri rüyasında gören kimsenin. rahat. yakın bir zamanda çok başarılı olduğu mesleğinde büyük hatalar 116 . tedavisini üstüne alacak bir doktora gidip onun tedavisi sayesinde hastalığından kurtulmasına rüya delâlet eder. Dağdan indiğini gören kimse. Çok hasta olan bir kimsenin rüyasında dabağcıyı görmesi. çok küfür edeceğine rüya delâlet eder. genel anlamda yarı anne demektir. saltanatlı. DAĞ Rüyasında bir kimse dağa tırmandığını görürse. Rüyada dabağcı. ıslah edici. Bundan dolayı rüyada görülen dadı.

Bir kimse rüyasında dağa yaslandığını görmesi. Rüyada dağın göklere yükselerek insanların üzerinde olduğunu görmek. feryâd etmeye delâlet eder. Rüyasında dağdan düşüp ayağını kırdığını görmek. memur için rüşvet yemeye. Rüyasında kurak taşlık ve sarp taşlarla dolu dağı görmek. kuvvetli bir insandan yardım göreceğine rüya yorumlanır.a) kendisinin bir dağ üzerinde olduğunu gören bir kimsenin. dağın yerle bir olduğunu gören kişinin. üzüntüye. Çünkü o dağ Allah-ü Teâlâ'yı (c. rüya sahibinin zekâtını vermemesine işaret eder.) teşbih etmeyen ve insanların faydalanamadığı ölü gibidir. bütün insanları kaplayacak korku ve şiddete. azaba delâlet eder. rüya sahibinin itibâr kayıb edeceğine ve malının zarara uğrayacağına delâlet eder. ticaretle uğraşan kişi için ganîmet almaya. Bitki örtüsü ve su olmayan bir dağ görmek. dağ üzerinde oturduğunu gören kimsenin. vefat edeceğine rüya delâlet eder. Rüyada görülen sıra sıra dağlar. Dağ içinde olan yol ve yokuşu görmek. rüya sahibi o dağın üzerine çıkıp üstünde oturuncaya kadar gördüğü şeylerin güçlük veya kolaylığı oranında arzu ve emellerine kavuşur. o kimsenin malı elinden alınır tüccar ise zarar görür. hayırsız bir evlât sahibi olacağının habercisidir. mevkisinin yüksek olacağına delâlettir. Rüyasında bir dağ üzerinde "Elhamdülillah" diyerek Allah-ü Teâlâ'ya (c. halk arasında güzel bir isimle itibâr kazanacağına ve şöhret sahibi bir kimse olacağına rüya delâlet eder. kâfir ve azgın bir reistir. adil bir insan olur. işçi için mal sahibinin 117 . Rüyasında bir kimse bir dağ üzerine çıkmayı arzu edip o dağın üzerine çıktığını görürse. ıztıraba. Bir kimse rüyasında bir dağa çıkarken dağın yarısına geldiğinde aşağı inmesi veya yukarı çıkmaya devam etmesi mümkün olmayan bir halde rüyayı görmesi. eziyet zahmet ve güçlüklerle. Rüyasında bir kimsenin yanında dağ olduğunu görmesi. umut etmediği bir işte çok para kazanır.c. Rüyada dağ keçisi görmek. DAĞ KEÇİSİ Rüyasında dağ keçisi yakaladığını gören kimse. yüksek tepeler. işsizliğe. o beldenin büyüklerinden birinin vefat etmesine. Dağ üzerinde ağaç olduğunu görmek. İbn-i Şirin (r.c) hamd ve şükür ettiğini gören kimse. ölümüne rüya işaret ettiğini söylemiştir. rüya sahibinin hayatının yarısında vefat edeceğine rüyası delâlet eder. Bir kimse rüyasında bir dağa kolaylıkla çıktığını görmesi. dağın yere battığını görmek. şayet güçlükle çıktığını görürse. ana ve babasına asi olacağına ve ecelinin yaklaştığına. işlerinde güçlük ve meşakkat çekeceğine rüya delâlet eder. Yokuşu çıktığını görmek.yapar ve mevkisini kaybeder. işlerini kolaylıkla yapıp faydalı olacağına. Bir kimse rüyasında dağdan indiğini görürse. rüya sahibinin makam ve rütbesinin yükseleceğine.

DAKTİLO Rüyada daktilo görmek. Rüyasında dalağının büyüdüğünü ve ağrıdığını gören kişi. helâl yolla kazanılmış olan parayla mal sahibi olmaya yorumlamıştır. geçimi için ayırmış olduğu parayı israf edip kötü yerlerde kullanır. DAĞCILIK Rüyada dağcılık sporuyla uğraşmak. ev kadını için kocasından gizli iş çevirip para biriktirmesine rüya delâlet eder.rızâsı olmadan mal almaya. ev halkının arasında olacak huzursuzluğa veya işyerinde meydana gelecek münakaşaya. DALAK Rüyada dalak depoya işaret eder. Câfer-i Sâdık (r. Bu rüyayı gören kimse. çok başarıya ulaşır. Ticaretle uğraşan bir kimse rüyasında dalağının sağlam olduğunu görse. başarılı olmak için olağan üstü gayret göstermeye rüya delâlet eder. DALGA Bir kimse gece rüyasında denize düşmüş dalgalarla kendini boğuşurken görürse.YER Rüyada dağınık bir halde görülen ev veya işyeri." (Lokman sûresi/Âyet: 32) mealindeki âyetlerin işaretince. o tüccarın mal koyduğu deponun dolu olacağına ve kendisine hayırlı müşteriler çıkıp kazancının. muradına kavuşamaz zira etmiş olduğu muradı başkasının kötülüğünü istemekle alâkalıdır.c) her zaman dürüst çalışanla beraberdir ve yardımcısıdır. o da boğulanlardan oldu. Çünkü Allah-ü Teâlâ (c. "İkisinin arasına dalga girdi. hiç bir zaman inancını ve azmini yitirmemelidir. 118 . DAĞINIK EV . hayat yolunda önüne çıkacak bütün engelleri aşar. kavgaya yorumlanır. evlâdın veya yakın akrabalardan birisinin ekmeğini yazı yazarak veya yazılmış kitapları satarak kazanacağına rüya delâlet eder.a) rüyada hayvan dalağı görüp yemeyi. Rüyada dalga görüp içinde boğuşmak." (Hud sûresi/Âyet: 43) ve "Onları altında gölgeler yapan (dağlar) gibi dalga sardığı vakit dini yani iz kendisine tahsis etmek suretiyle muhlisler olarak Allah'ı çağırırlar. azâb ve şiddete düşmeye rüya delâlet eder. kârının umduğundan fazla olacağına rüya delâlet eder. Bir kimse rüyasında dalağının ağrıdığını görse.

Rüyasında dalgıç olup deniz dibine dalıp antika eserler çıkardığını gören bir kimse. damarından akan kan nisbetince rüya sahibinin eline mal geçer. mahkemelik işlerin rüya sahibinin lehine çözümlenmesine. ölümle veya çok büyük bir kavga nedeniyle akrabasından ayrılır.DALGIÇ Rüyada dalgıç olduğunu veya dalgıç gören kimse. çok kısa zaman içersinde büyük bir miktar mirasa sahip olur. çok güvendiği bir arkadaşından büyük bir kötülük görür. Rüyasında dalgıç olup inci çıkardığını gören kimsenin. yeni bir ev sahibi olacağına rüya işaret eder. DAMAR Rüyada görülen damar. rüya sahibi yakında maddî zenginliğe. kötü yolda giden adama ayak uyduran kişiye yorumlamışlardır. dalgıç balığı temsil ettiğinden rüya çok hayırlıdır. Rüyada kızını evlendirip damat sahibi olduğunu gören kişi. görüşmez. elinden büyük bir para çıkar. Rüyada elinin damarlarından kan aktığını gören kimse. evlenmek istediği kızla arası açılır. Damarlarından birisinin yok olduğunu gören kimse. aktardığını gören kimsenin. Şayet fakir ise. Rüyasında damarından kan aktığını gören kimsenin. Bazı tâbirciler rüyada dalgıç görmeyi. refaha ve bol paraya kavuşur. DAMGA Rüyada kağıtları damgalamak. DAMAT Rüyasında bekâr bir erkek damat olduğunu görürse. zengin ise o kan nisbetinde elinden mal gider. İnsanın damarları. DAM Rüyada dam yaptığını. akrabayı temsil eder. Bir kimse rüyasında akrabasından ya ölüm yahut büyük bir anlaşmazlıkla ayrılır. ummadığı. ailesi ve akrabalarıdır. başarması yüzde yüz olduğu bir işte tam sonuna geldiği zaman büyük bir hezimete uğrayıp çok sıkıntı ve müşkülât çeker. beraat almaya. düşmanına galip gelir ve onun kendi kazdığı çukura kendisinin düşmesine rüya delâlet eder. aileyi. Damdan düştüğünü gören kimse ise. mevkisi yüksek olan bir adamın hizmetine girip onun hem mevkisinden hem de parasından menfaatlenir. hatip olup iyi söz söyleyerek halkı hoşnut eden adama veya şair olacak bir evlâd sahibi olmaya rüya 119 .

rüyası dinimizce çok hayırsızdır. adak adamaya. hastalığının uzayıp ağrılarının çoğalacağına işaretçidir.s)'ı gören kimse. âlim olup. Bir kadın rüyasında kirli dantel ördüğünü veya ördüğü dantelin kirlendiğini görürse. Sevilen bir arkadaşın ölüm haberini duymaya rüya delâlettir. feraha çıkıp ailesi ile birlikte hem hayıra hem de sevince ulaşacağına rüyayı yorumlamışlardır.S) Rüyada Danyâl (a. DANTEL Rüyasında dantel aldığını veya ördüğünü gören kimse. çok dedikodu ettiği ve bu yüzden çok günâha girdiğine rüyası işaret eder. Rüyada dana kesmek. Bazen de rüyada dantel örmek. DANYÂL (A. Yani bu rüyayı gören kimse. dünya işlerine dalıp âhiretini tamamen unuttuğuna rüya delâlet eder. üzüntüden kurtulmaya ve hiç umulmadık yerden para sahibi olup o parayla mal sahibi olunmasına rüya delâlet eder. Rüyada darağacında asılmak. şayet bekârsa çok hamarat elinden her iş gelebilen becerikli birisiyle yuva kurar. ölümün habercisidir.delâlet eder. Bir kadın rüyasında darağacında asıldığını görse. çok yakın bir zaman içinde büyük başarılara uğrayacağına rüya işaretçidir. murat edilen şeylerin yerine gelmesine. sıkıntıdan. ayrı olan birbirlerinden haber alamayan dostların bir araya gelip eski günlerini anmalarına rüya delâlet eder. kocasının akrabaları tarafından azarlanırsa da kocası onu koruyup kollar ve rüya sahibine arka çıkar. Hasta bir kimsenin rüyasında dans etmesi. mutlu ömre ve hayır işleyip fakirleri sevindirmeye rüya delâlet eder. DANS Rüyasında dans ettiğini gören kimsenin. Ancak bir müddet sonra rüya sahibi itibarına ve çok büyük kudrete kavuşur. gizli ilimlerden nasiplenir. DANA Rüyasında dana satın aldığını veya dana kestiğini gören kimse. Bazı tâbirciler ise rüyasında kendi evinde ailesi ile birlikte dans ettiğini gören kimsenin. 120 . fakat zalim kimselerden o kişiye çok eziyet edilir. DARAĞACI Rüyada darağacı görmek.

kısmetinin kesileceğine rüya delâlet eder.c) şükür edip hamd etmeye ve malından kibirlenen zengin adamın Allah-ü Teâlâ'dın (c. cimri kimse ile alış veriş 121 . rahatlığa işaret eder. yakında rüya sahibini büyük bir haberin çok sevindireceğine işarettir. DARGINLIK Allah-ü Teâlâ (c. çok başarılı görünüp ağzı laf yapan kimseye güvenerek bir işe girer ve o kimsenin ihanetine uğrayıp çok büyük miktarda zarar eder. sözleri dinlemeye ve bir olaya sinirlenip. Rüyada davulcu ile konuşmak. feraha. DAVET .DARBUKA Bir kimse rüyasında darbuka çaldığını veya çalındığını görmesi.c). sonuçlanmaz ve rüya sahibi çok büyük bir hayal kırıklığına uğrar." (Ahzab sûresi/25. haberleri getirip götüren adamdan veya kadından yalan yanlış söylenmiş. Bir kimse rüyasında davul çalan davulcuyu görürse. DARI Rüyasında darı gören kimse. Bir kimse rüyasında yediği şeyin darıya dönüştüğünü görse. Yanlız rüyada darı yemek. üzülmeye rüya delâlet eder. Çünkü rüyada davulcu. yakın bir zamanda tembelliğinden dolayı çevresindeki insanların saygısını. bâtıl söz söylemeye. Rüya sahibinin çok geçimsiz bir kimse olduğuna rüya delâlet eder. fakirlere yardımcı olmaya ve rızkın. bel bağladığı çok umutlu olduğu bir işi yarım kalır. oruç tutmaya Allah-ü Teâlâ'ya (c.c) korkup doğru yola dönmesine rüya delâlet eder. Yere dağılmış olan darıyı kuşlara yedirmek. Sahur davulunun çalındığını rüyada görmek. DAVUL Rüyada davul sesi duymak. sevgisini kayıb eder.'Rüyada çalınan davulu görmeyip sadece sesini duymak. şöhret olduğu halde işi boş olup hiç bir işe yararhayan tembel adama yorumlanır. ateşle ilgili meslekte olanlar için rüya hayra. rızkının azalacağına. âyet-i kerîme) gereğince rüyada dargın olmak pek hayra yorumlanmaz. kısmete. "O kâfirleri hiç bir hayra ermedikleri halde öfkeleriyle red (def) etti.DAVETİYE Rüyada bir davete gittiğini veya bir yerden davetiye aldığını gören kimsenin. hayırlı habere. görmek. ni'metin bollaşmasına rüya yorumlanır. göz aydınlığına ve çok mutlu olunacak olayların olmasına rüya delâlet eder.

teşbih çekmeye. HZ. tasalı olduğunu ya da korkuttuğunu veya yüzünü ekşittiğini görürse. rüya sahibinin geçimini temin ettiği mesleği demirle ilgili bir iş olur ve bu meslekten mal sahibi olup zengin olur.s)'ı gören kimse. DAYAK Rüyada dayak atmak. kuvvet ve saltanata erişir ve hatalı bir işte bulunup daha sonra yapmış olduğu bu hatalı işten dolayı pişmanlık duyup takva sahibi olmayı tercih eder. ailesinden birisi maddî sıkıntı içine düşer. Ayrıca bu rüya. kadınlarla imtihan olmaya. Davut (a. Davut (a. rüya sahibi Allah-ü Teâlâ'dan (c. Fakat rüyayı gören şahıs tarafından yapılan maddî ve manevî yardımlarla sıkıntılarından kurtulur. kadınlar tarafından meydana gelecek şiddete delâlet eder. Davut (a. eşini her türlü kötülüklere karşı korur ve ona her zaman arka çıkar.S) Rüyasında Hz. DAYI Rüyasında dayısını gören kimsenin.s)'ı kederli. kendisine arka çıkacak aile büyüğüne delâlet eder. tamamiyle kendisini kaptırdığı günâh dolu hayatı terk eder.c) katında 122 .c) yolunda imânı tam bir müslüman olur. güce kuvvete delâlet eder. Davut (a. yardım etmeye. çok uğursuzdur. sahibi için uyarı niteliği taşımaktadır.s)'ı görmek. Bazen de rüyada ölmüş olan dayısıyla kucaklaştığını gören kimse. Bir adam rüyasında eşine dayak attığını görse. Davut (a. iş yapmak için teşebbüste bulunmaya. Rüyada Hz. O kimsenin yaptığı ibâdetlerin birçoğu yaptığı hatalardan dolayı Allah-ü Teâlâ (c. nefsi terbiye etmeye ve günâhlardan kötülüklerden temizlenmeye delâlet eder. Zira bu rüya.s)'ı gören kimse. DECCAL Rüyasında deccalin çıktığını gören kimsenin rüyası. DAVUT (A. Kur'ân-ı Kerîm okumaya. hüzünlü. Rüyada Hz. anne tarafından olan akrabalarından olan hali vakti yerinde akrabasıyla ilişki kurup ondan maddî ve manevî yardım görür. yardım almaya. Morali bozuk olan adamın rüyasında dayak yemesi. dayak yemek. haksız jpsanlara hak vermeye rüya delâlet eder. Zâlim bir kimse rüyasında Hz.c) korkmalı ve dünya halini düzeltmeye çalışmalıdır. Rüyada Hz. Allahü Teâlâ'nın (c. Çünkü Deccal kıyametin habercisidir.s)'ın elbiselerini giydiğini veya O'nun suretine girdiğini bir kimse görse.etmeye.

bilmeden günahkâr olmaya veya bir iftirâlı söz yüzünden rüya sahibinin başının derde girmesine rüya delâlet eder. Rüyada Deccal'in geçtiği. Hasta kimsenin defne dalını rüyada görmesi. DEDE Bir kimse rüyasında ölmüş olan dedesini görse. rüya sahibinden duâ beklediğini ve rüya sahibinin kendi aleyhinde olacak işler yaptığına ve bu yüzden uyarılmakta olduğuna rüya delâlet eder. çok para kazanacağı bir işe girip ummadığı kadar zengin olur. şiddet. Hâmile kadının eline defne alması düşük tehlikesi atlatacağına ve erkek çocuk doğuracağına delâlet eder. başkasının kazancına sahiplenmeye. Bazen de defne dalı. DEFNE Rüyasında defne dalı gören kimsenin.kabul olunmamaktadır.GÖMMEK Bir kimse rüyasında birisini gömdüğünü veya kendisinin diri diri 123 . keder. Rüya sahibi eski günlerini arar diyebiliriz. DEFNETMEK . kendi asli görevlerini. zengin kadına tâbir edilir. gıybet etmeye. hastalığa. konuşmak. rüya sahibinin tövbe etmesi gerektiğine rüya delâlet eder. uğradığı yerleri görmek. DEDİKODU Rüyada dedikodu etmek veya dedikodu eden insanlarla bir arada bulunmak. üzüntü. sadık eşe. çok iyi huyları olan bir kimseyle hayatını birleştirip mutlu bir yuva kurar. Sıkıntı içersinde olan fakir adam rüyasında define bulduğunu görse. işini ihmâl edip başkalarının kazançlarına göz diker ve bu yüzden hem mal hem de vakit kayıb eder. yahut yağumur yağmamasından dolayı hayrın men edilmesine rüya delâlet eder. zulüm ve hububat ve emlâkta büyük afetin meydana çıkmasına. Define rüyada. Rüyada define aramak için uğraştığını gören bir erkek. DEFİNE Rüyasında define bulduğunu gören bekâr kimse. Fakat bu para rüya sahibinin ailesine ve kendisine hayırlı olmaz. evlâdlarından birisi meşhur bir san'atkâr olacağına rüya işaret eder. hastalığının uzun süreli tedavi edileceğine ve hastalığı geçse bile izlerinin kalacağına rüya delâlet eder. düşmanla barışmaya ve onun şerrinden emin olmaya yorumlanır.

karışık işlere girmeye. şayet defneden kimseyi tanıyorsa. uzak bir yolculuğa çıkar. derde düşmeye rüya delâlet eder. Rüyada temiz defter görmek. hesaplarını güzel tutup hiç bir zaman riskli işlere girmeyeceğine. uzun bir ömür geçireceğine rüyası işaret eder. devlet kapısında halli mümkün olmayan iş için uğraşmaya. menfaatlenmek için uzak yolculuğa çıkmaya. Rüyada sağ bir adamın başka sağ bir adamı defnetmesi. önündeki yıl mahsulü bol olur. Ölmeden sağ olarak kabre defnedildiğini gören kimse. borçları ödemek için plan yapmaya ve yapılan planın rüya sahibinin lehine sonuçlanmasına ve sıkıntıdan maişetten rüya sahibinin tez zamanda kurtulmasına rüya işaret eder diyebiliriz. DEFTER Bir kimse rüyasında defterle uğraştığını. hiledir. Bir kimse rüyasında ölerek defnedildiğini görse. evlenme. Muhasebecisine hesabını doğru düzgün bir şekilde verdiğini gören bir kimse. bulunduğu durumda borca girmesine yahut zimmet sebebiyle lisanının tutulmasına delâlet eder. deftere yazı yazdığını görürse. hayatında başarıya doğru adım adım yükseleceğine rüya delâlet eder. hapis. DEĞİRMEN Rüyasında değirmen gören çiftçinin. emanet yahut rehin ile yorumlanmıştır. Bu rüya bazen de emanete ihanet edecek adama itimat etmeye ve onun sadakatsizliğine uğramaya rüya delâlet eder. hastalık. Bir ölünün başka bir ölüyü rüyada defnetmesi ise. yeni iş teklifi almaya yorumlanır. ortak olarak çalıştığı kimseyle arası bozulur ve tartışma sonucunda rüya sahibi ortağından ayrılmaya karar verir. DEFTERDAR . onun dini fasit olur.MUHASEBECİ Rüyada defterdar veya muhasebeci görmek. o kişi hakkında kötü söz söyler ya da onu hapseder. 124 . Bu rüya bazı tâbircilere göre vergi borcuna ve hatalı evraklar yüzünden ceza yemeye yorumlanmıştır. çok müsrif ve eli açık bir kimse olduğuna rüyası delâlet eder. Ticaretle uğraşan bir kimse rüyasında defterdarla konuştuğunu görse. Bazen de defter görmek. ancak defnedildikten sonra kabrinden çıkarılırsa rüyanın kötülüğe bir işareti yoktur. malını neticesi olmayan bir işin halli için lüzumsuz yere kayıb etmeye veya tasarruf edilen paranın lüzumsuz bir şekilde harcanmasına rüya delâlet eder. Bu rüya bazen de defin.gömüldüğünü görürse. Rüyada ölünün diri kimseyi defnetmesi. Bir hayvan leşini rüyada gömmek. akrabalar arasında samimiyet ve dostluğun meydana gelmesine rüya delâlet eder. Bir kimse rüyada defnolursa.

kısmetli iş yolculuğuna çıkmaya. Şöyleki: Su değirmeni görmek. Câfer-i Sâdık (r. hayırlı bir dost sahibi olacağının işaretçisidir. Ayrıca bir şeyi olduğu halden başka bir hale sokmaya. keder ve düşmanlıktır. kudrete rüya yorumlanır. DEHLİZ Bir kimse rüyasında dehlizden geçtiğini görürse. DELİ Rüyasında deli olduğunu gören kimsenin.a) rüyada değirmen görmeyi. güzel akîbete. zengin bir kimseyle evlenmeye. vakıf gibi olan bir hayır kurumunde görev alıp hem çevresini genişletir hem de. eceli yaklaşır ömrü kısalır. Rüyada değirmen görmek. aydınlığı. Rüyada değirmende buğday öğütmek. Yel değirmeni görmek. Ayrıca kötürüm olan bir dostun iyileşmeye başlayacağına rüya delâlettir. kuvvete.Değirmen taşının kırıldığını rüyasında gören kimsenin. Rüyada görülen dehlizin genişliği. kazancın çoğalmasına. DEĞİRMENCİ Rüyada değirmenci görmek. selâmete çıkmaya yorumlanır. sözüne güvenilir. herkese söyleyen adama rüya delâlet eder. helâl paraya. d) Kuvvete. hastalığa ve sırları meydana çıkaran. uzun bir zamandır muzdarip olduğu hastalığından kurtulup sıhhate kavuşur. insanlar arasında itibâr kazanır ve ismiyle şöhret olur. Bir kimse rüyasında birçok değneği yerden topladığını görse. DEĞNEK Rüyada ele alınan değnek. rızkın gürleşmesine. beş şeye tâbir etmiştir: a) Emir veren kimse olmaya. bazen de görülen değirmenin cinsine göre rüyanın tâbir edilmesine sebeb teşkil eder. mutlu ve sıkıntısız ömür sürmeye rüya yorumlanır. e) Zenginliğe. rahat ömre ve kabir hayatının rahat olmasına yorumlanır. c) Çok sevab kazanmaya. kazancın temini için müşküllü yoldan gidip başarıya ulaşmaya. rüyası tersine yorumlanır. hayırlı. b) Hayır hasenat işleriyle uğraşmaya. Meselâ: bir şahıs deli olup tımarhaneye kapatıldığını 125 .

Rüyada görülen demirci. rüya sahibi için mal ve kuvvettir. Rüyada delikanlıyı tutmak. yerine getirilmeyecek şey için yemin etmeye ve bu yeminin daha sonra keffâretini ödemeye rüyayı yorumlamışlardır. senenin bolluğuna. orta yaşta bulunan kimseler için göz aydınlığı almaya yorumlanır. Rüyada demirci olduğunu ve elindeki demirin mum gibi eridiğini ve o demirden arzu ettiği bir eşyayı imal ettiğini gören kimse. dünya eşyasından hayıra ve bir kadından arzu ettiği bir şeye kavuşur. Aşık yüzlü. düşmanın gizli sırrını öğrenip ona şantaj yapmaya ve şerrinden emin olmaya rüya delâlet eder.DEMİRCİ Rüyada görülen demir şayet alet haline getirilmişse. uzun bir yolculuğa çıkar. halkın diline düşer ve insanlar onun dedikodusu yaparlar. birisinin geçimini üzerine almaya da yorumlanabilir. DEMİR .görürse. Hapiste olan adam özgürlüğüne kavuşup selâmete çıkar. çirkin delikanlı görmek. hasta veya ölü ise cehennem ateşine girer veya o kimsenin hapise gireceğine de rüya delâlet edebilir. düşmana ve onun rüya sahibine edeceği kötülüklere rüya işaret eder. bir mülke sahip olur. Rüyada güler yüzlü delikanlı haline gelmek. deliliğin nisbetince mal sahibi olmaya.s)'dır. ayrıca Azrail (a. kısmeti açılır yakın zaman içersinde iyi bir yuva kuracağı ciddi bir delikanlı ile tanışır. Rüyada demir yediğini görmek. Demet ot görüp o otu sırtlanmak. Ayrıca sıhhatli mutlu bir ömür sürüleceğinin işaretidir. Bazı tâbirciler rüyada demet ot sırtlanmayı. övünebileceği bir iş yapar. Demir onun şiddeti ve kuvvetidir. Rüyada bir yere biriktirilmiş demir gören kimse. Nitekim 126 . Rüyada demir erittiğini gören kimse. Rüyada elde görülen demir. ucuzluğuna. kuvvetin delilidir. birikmiş paraya ve o paradan lüzumlu yere harcamaya rüya delâlet eder. Rüyasında bir demircinin yayına gittiğini ve oturduğunu gören kimse. düşmanının husumetine uğrar. âşık olup kara sevdaya tutulmaya veya güzel amel işleyip cennetlik oimaya rüyayı yorumlamışlardır. DELİKANLI Genç bir kız rüyasında güler yüzlü. DEMET OT Rüyada demetlenmiş ot görmek. mihnet ve güçlük altına girmeye delâlet eder. sevimli bir delikanlı görse. Bazı tâbirciler rüyada deli olmayı. Bir kimse rüyasında tanımadığı bir delikanlı görse. Rüyasında demir ve bakırı erittiğini gören kimse.

Rüyada denize küçük abdestini yaptığını gören kimse. rüya sahibinin ömrünün uzun olacağına. DEMİRYOLU Rüyada demiryolu üzerinde yürümek." (El-hadid sûresi/Âyet: 25) mealinde de Cenâb-ı Hakk tarafından buyurulmuştur. Rüyasında denizde yıkandığını gören kimse. üzerindeki çömlek ise kocaya delâlet eder. aile huzurunun azalacağına.. çok büyük engellere. işçi ve amele için ustasına delâlet eder. o kimsenin yakında çok büyük bir tehlikeye maruz kalacağına rüya delâlet eder. rüya sahibine sıkıntı bela ve fitnenin bulaşacağına delâlet eder. Denize düşüldüğünü görmek. Denizde yüzdüğünü gören kimse. Rüyada deniz görmek. Rüyada demir ocağı görmek. bir kimsenin ev halkından bir kadına işaret eder. aşk ve his hayatında mutluluğa kavuşulacağına. işsiz kalmaya ve gerilemeye de delâlet eder. Rüyada denizin suyunu içtiğini görmek. Bu işten çıkması için çekeceği 127 . eşi büyük bir mirasa konar ve bu maldan hem kendisinin hemde ailesinin faydalanacağına rüya işaret eder. Rüyada uzaktan denfz görmek. hapse girmeye ve birisine köle olma derecesinde bağlanmaya rüya delâlet eder. günâhlarından temizlenir. ğını gören kimsenin. DENİZ Rüyada dalgalı deniz görmek. içinde bulunduğu bir işten çıkmaya çalışır. Ayrıca deniz suyunu alıp bir yere topladığını gören kimse. Bazen de demircinin ocağını görmek. Ayrıca demir ocağı görmek. DEMİR PARMAKLIK Rüyada demir parmaklık. tüccar için mala.Kur'ân'da ". bilmeden bir hata işler ve günâha girer.. çok başarıya uğrar ve zengin olur. Yeşil renkte berrak suyu olan bir deniz görmek. çok mal biriktireceğine yorumlanır.bir de kendisinde hem çetin bir sertlik. Denizden su alıp bir kaba doldurduğunu gören kimsenin. Bu rüyayı gören kimsenin çok dikkatli olması gerekmektedir. Sakin bir deniz görmek. DEMİRCİNİN OCAĞI Rüyada bir demircinin ^cağının çok temiz güzel iyi bir madenden yapıldı-. hem insan için menfaatler bulunan demiri indirdik. büyük ve tehlikeye maruz kalınacağına işaret eder.mutsuz geçen evliliğe. zorluklara. sakin huzurlu bir ömür sürüleceğine.-zevceye. denizden içilen su nişbetinde ilim ve edeb öğreneceğine ve rüya sahibinin ortağı varsa ortağından ayrılacağına rüya delâlet eder.

siyah olması. Şöyleki: Sarı olması.zahmet denizde yüzerken çektiği zahmet oranında olur. hastalığa. yolculuk esnasında korkuya ve şiddete düşeceğine rüya delâlet eder. derinin aldığı renge göre rüyanın yorumlanmasına sebep teşkil eder. rezil olup utanmaya. almak. imanın kuvvetlenmesine işarettir. Hasta olan bir kimse rüyasında denizde yıkandığını ve abdest aldığını görse. Allah-ü Teâlâ (c. kısmetin gürleşmesine delâlet eder. mülk satın almaya yorumlanır. kısmet gürlüğüne. mavi olması. aşırı üzüntüye. DERİ Rüyada büyükbaş hayvan derisi almak. rızk bolluğuna. Derenin suyunun içinden kan akması. cinayete yorumlanır. birkaç ay içinde olabilecek kötü. yakın olan bir akrabası için büyük bir tehlikeye maruz kalır ve ona gelecek olan kötülüğü kendi üzerine alır. gözyaşı döküp feraha çıkmaya. DERE OTU Rüyada dere otu toplayıp yemek. eşine karşı haksız muamelede bulunur ve onun kalbini kırar. Bir kimse rüyasında dere görüp onun suyunu engel yaparak akıtmadığını görse. kan davasına. 128 . Yolculuğa çıkacak olan bir kimsenin rüyasında denizin kabarıp dalgaların sahile vurduğunu gören kimse. Rüyada dere görmek. menfaatlenilecek yeni işe girmeye. DERE Rüyasında dere kenarında oturduğunu gören kimsenin. Ölmüş olan bir kimseyi denizde görmek. Bir kimsenin rüyasında derisinin kalınlaşması. rızkının artacağına ve mal varlığının çoğalacağına rüya işaretçidir.c) rüya sahibine şifa verir. yeşil olması. Rüyada insanın kendi derisini görmesi. üzüntülü olaya rüya tâbir olunur. borcunu öder ve sıkıntılarından kurtulur. çok sevinmeye. rüya sahibine ehemmiyet vermemelerine. bir mal isabet eder veya ailesinin içinde olan bir kadın gebe kalır. Ancak bu rüya sahibi şayet soğukkanlılığını muhafaza edebilirse kısa süre zarfında o kötü olan durumdan yakasını sıyırır. DENİZALTI Rüyasında denizaltı gören kimse. borcu olan bir kimse görse. paketle gelecek hediyeye. Koyun gibi küçükbaş hayvanın derisini yüzmek. Kendi bahçesine veya evinin içine dere akdığını gören kişiye. bürünmek. o kişinin cennette olduğuna rüya delâlet eder. hayırlı evlâd sahibi olmaya delâlet eder. bazı dostların incitici söz söylemelerine.

felâketlere sabır etmeye ve daha sonrada feraha çıkmaya yorumlanmıştır. Bir kimse rüyasında dervişle karşılaşıp onunla sohbet edip. Koyun derisi yüzmek. malî durumu yerinde olan bir kimseyle hayatını birleştirir. müşküllü işleri çözen insan olmaya ve müşküllü işin halli için olay mahalline çağırılmaya rüya işaret eder diyebiliriz. Rüyasında yolda bindiği deveden indiğini görmek. ölüme rüya tâbir edilir. ilerde olan evlâdlarının iyi bir tahsil yapacağına ve rüya sahibinin bu evlâdlarıyla insanlar arasında gururlanıp. hayırlı ve uğurlu kız evlâdın olacağının habercisidir. işleri ayırmaya. Allahü Teâlâ (c. helâl malın rüya sahibine hayırlı olmasına işaret eder. hayırsız bir kadının işaretçisidir. rüya sahibinin hasta olacağına ve daha sonra hastalığından kurtulacağına. elinden mal çıkacağının. hayırsız evlâdın yapmış olduğu kötü bir işten dolayı para kaybına rüya delâlet eder. ayrıca sevdiği arkadaşlarıyla arasının açılacağına rüya işaret eder.ayrıca ziynet eşyası alınmasına işaret edebilir. DEVE Rüyada görülen erkek deve. Bazı tâbircilere göre rüyada ders almak. DERVİŞ Rüyada bir kimse derviş olduğunu görse. DERS Rüyasında bir âlim tarafından kendisine ders verildiğini gören kimsenin. üzüntüdür. DESTERE (Testere) Rüyada destere görmek. konuştuğunu görse. yolculuğa 129 .c) gizli ilimleri öğretir ve rüya sahibi hidâyete erip takva sahibi bir kimse olup hem dünya hem de âhiret hayatını kurtarır. terbiye almaya. Rüyada görülen erkek deve. Ecele. ilim irfan sahibi olacağına rüya delâlet eder. pek hayra yorumlanmaz.c) yolunda uğraşacağına. o kimseye Allahü Teâlâ (c. DERİ YÜZMEK Rüyasında bir kimse hayvan derisi yüzdüğünü görürse. inatçı. ortak işten ayrılmaya. nefsi terbiye etmeye. eşten azâb görmeye. övüneceğine rüya delâlet eder. Eğer görülen deve dişi ise. Ayrıca rüyada destere kullanmak. Hasta kimsenin rüyada derisinin yüzülmesi. Şayet bekâr bir kimse rüyasında bacaklarının derisini yüzdüğünü görse.

hacca delâlet eder demişlerdir. bir şahsı kötü yola sevk edeceğine rüya delâlet eder. Rüyada evinde bir devenin öldürüldüğünü görmek. Deve kuşuna sarılmak. Bundan dolayı tövbe etmesi gerekir. halis arabî erkek deveye binmeyi. Rüyasında devenin sırtından düştüğünü gören kimse. Rüyasında kocası olmayan bir kadın deveye bindiğini görse. bazı tâbircilere göre. bilinmeyen bir yola gittiğini görmek ise. fakir olur. büyük bir şahsın gıybetini yapar. o kadın evlenir kocası kaybolmuşsa tekrar ona döner. kulak ağrısı çekmeye de yorumlanır. Rüyada dişi bir deveden süt sağdığını gören bir kimse. Rüyada deve satan veya güden deveci. vazifesinde yahûd memuriyetinden azledilir yahud malı elinden alınır. rüya sahibinin düşmanı tarafından bir meşakkate düşürülmesine. Rüyada deve başı yediğini gören kimse. kesmek. Deve kuşu görmek. günlük hayatında çok haram yediğine rüya işarettir. DEVE YAVRUSU Gebe olan bir kadın veya yakınlarından birisi gebe olan adam rüyada deve yavrusu görse. pek hayra yorumlanmaz. sağır kalmaya. DEVE KUŞU Rüyasında deve kuşunun sırtına bindiğini gören kimsenin. 130 . rüya sahibi ile düşmanı arasında bir münakaşa çıkmasına ve rüya sahibinin mağlup olacağına rüya işaret eder. yolculuğa çıkmaya veya uzun zamandır hasta olan kimsenin ölüm haberine rüya delâlet eder. rüya erkek çocuğun olmasına delâlet eder. Rüyasında ölmemiş olan sağ devenin derisini yüzülmüş olarak görmek. Bazı tâbîrciler. Rüyada bir dişi deveye sahip olduğunu gören kimsenin. sonunun güzel olacağına din ve dünyaca selâmete nail olacağına rüya delâlet eder. çok yakın bir zamanda sevineceği bir haber alır. rüya sahibi eline aralıklı zamanlada geçecek olan mala işaret eder. rüya sahibinin evinde yakın bir zamanda bir kimsenin vefat edeceğine yorumlanır. umulmadık yerden mal isabet edeceğine rüya işaret eder.çıkacağına rüya işaret eder. Rüyasında devenin yularından tutup bilinen bir yola gittiğini gören kimse. haram mala vşya bakire kızın bekâretini gönülsüz olarak kayıb etmesine rüya delâlet eder. Rüyasında deve yününü aldığını görmek. Rüyasında deveci gören kimse. Bir kimsenin rüyasında devenin kendisini ısırdığını görmesi. bir şahsı sapıklıktan doğru yola sevk edeceğine.

düşmanın özür dilemesine rüya delâlet eder. yakın bir zaman içersinde büyük bir maddî sıkıntı içine gireceğine ve önemli oranda üzüntü çekmesine rüya delâlet eder. yakın bir zaman içersinde alış veriş için çarşıya çıkıp çeşitli eşyalar alacağına ayrıca hayırlı vefakâr tatlı dilli bir dost edineceğine rüya işaret eder. kendisine emanet edilen bir malı inkâr edeceğine rüya işaret 131 . çok dedikoducu olduğuna rüya işaretçidir. Rüyada dilinin çenesine yapıştığını gören kişinin.DİBEK Bir kadın rüyasında dibekte bulgur dövdüğünü görürse. boğazına düşkün olduğunun rüya işaretçisidir. Ayrıca rüyasında dilinin çoğaldığını gören kimsenin. DİL Rüyada dil görmek çok çeşitli şekilde tâbir olunur. alacaklıların rüya sahibine borçlarını ödemesi için zaman tanımalarına rüya delâlet eder.DEVE DİKENİ Rüyasında dikenlerin kendisini daladığını gören bir kadın. çok küfür eden. Şöyleki: Rüyasında dilinin koptuğunu gören bir kimsenin. Birde diken kesip topladığını gören bir erkek. asi evlâdın uslanmasına. ağzı pis olan bir kimsedir. Rüyasında bir kimse insanların kendi dilini yaladıklarını veya emdiklerini görse. ağır söz işitmeye. bir kadın tarafından büyük maddî kayıba uğrar. Dilinin uzadığını gören kimse. Rüyada deve dikeni görmek. fitne fesat bir adamın habercisidir. rüya sahibinin mücadele ettiği herhangi bir olayda mağlup duruma düşeceğine işarettir. Rüyada kendi dili üzerinde kıl bittiğini gören kimse. güzel söz söyleme san'atı varsa onu kayıb eder. Dilini kaybettiğini gören kimse. yalan konuşan ve bu yüzden çok günâha giren şahsa rüya delâlet eder. Mahkemede işi olan bir kimse rüyasında dilinin koptuğunu görse. Ayrıca diken. itâatkâr sakin tabiatlı bir kadınla evlenmesine rüya işaret eder. Bekâr adamın dibek döğmesi. Alim bir kimse rüyasında dilinin kesildiğini görse. Diken batması. sert mizaçlı bir erkekle yuva kurar. şahidi olan kimsenin ihanetine uğrar ve davayı kayıb eder. rüya sahibinin dilini yalayan veya emen kişilerin rüya sahibinin ilminden faydalanmak istediklerine rüya delâlet eder. DİKİŞ DİKMEK Bir hanım rüyasında dikiş makinesiyle dikiş diktiğini görse. Tüccar bir kimsenin rüyasında eline diken batması. borcun ödenmesine. DİKEN . kalp kırıklığına yorumlanır. kâfirin müslüman olmasına.

a. DİLENCİ Rüyasında bir dilenciye sadaka verdiğini gören kimse. şayet namaz kılmıyorsa. Dilsiz kimseyle konuşmaya uğraştığını gören kimse. Rüyasında dilsiz olduğunu gören kimse. emzirmekte olduğu küçük bebeği varsa. Bir kimse rüyada dilini yediğini görse.c) yönelmesine rüyası delâlet eder. Şayet zikredilenlerden başka bir şeyler dinlediğini görülürse.v) hakkında söylenen hadîs-i şerif veya kasideyi yahud da kendisine yapılan bir hitabı dinlediğini görse. rüya sahibinin kovuculuk yapmasına rüya delâlet eder. o kimse hidâyete ve Allah-ü Teâlâ'ya (c.c) (A'râf sûresi/Âyet: 198) "Onları hidâyete çağırsanız. bebeğini kayıb edeceğine rüya tâbir olunur. oysa onlar görmezler" âyeti mealinde bildirmiş olduğu müşriklerin durumuna düşeceğine rüya delâlet eder. ümitsiz olduğu bir aşkta başarıya uğrar ve daha evvel peşinde koşulan kimse bu kezde kendisi koşmaya başlar. Bir kimse rüyasında ağzında kendi dili ile beraber başka bir dilin olduğunu görse. yaptığı kötü bir hareketten dolayı 132 . yakın bir zaman içinde zengin birisiyle tanışıp mal varlığının çoğalacağına rüya delâlet eder. Rüyasında Kur'ân-ı Kerîm veya Resûlullah (s. Ayrıca rüyada dilini yediğini gören kimse. DİREK Rüyada görülen direk. işitmezler. bir hata yapar. söz söylediğine rüya işaret eder. dinimizin temeli olan namazın habercisidir. Direk diktiğini gören kimse. Rüyada dilini hareket ettirdiğini gören kimse. Rüyasında kavga veya münakaşa ederken dilinin uzun olduğunu görmek. namaza başlar. rüya sahibi koğucu olduğuna rüya delâlet eder. cahilliğinden dolayı çok zarara uğrayacağına rüya delâlet eder. DİNLEMEK VE İŞİTMEK Bir kimse rüyada başka birisine söylenen söze kulak verdiğini görse.eder. Onların sana baktıklarını sanırsın. o kimse söyleyeceği bir sözden dolayı çok pişman olur. Bir kadının rüyasında kendi dilini kaybettiğini görmesi. rüya sahibinin kötülükleri ve durumu hakkında Allah-ü Teâlâ'nın (c. çok yakın birisi tarafından büyük bir iftiraya uğrar. söz söylediği o kimsenin ırz ve namusuna halk arasında dil uzattığına. sinirine hakim bir insan ve idareci yönetici bir kimse olacağına rüya delâlet eder. Ayrıca bekâr bir erkek veya kadın bir dilenciyle yemek yediğini görürse. Diktiği direğin yıkıldığını gören kimse. rüya sahibinin hayasızca söz söylediğine rüya işaret eder. Bir kimse başka bir kimseye söylediği bir sözün gizli veya sır olmadığını rüyasında görse.

Rüyada diş fırçalamak. DİRSEK Bir kimse rüyasında düşüp dirseğini kırdığını veya berelendiğini görürse. evin reisine. dilini tutmadığından dolayı çevresini üzecek olaylara karışacağının rüya işaretçisidir. o kişinin hastalanıp öleceğinin rüya işaretidir. arzuların yerine gelmesine. babaya. aile içinde birisinin hastalanıp öleceğinin rüya işaretidir. Ön taraftaki dişler. Diploma bazen de. talebe çocuğun başarılı olmasına. Birde rüyasında altından diş çıkardığını gören kimse. o şahsın üzülmesine. yakın bir zaman içinde hayli kazanç umduğu bir işte başarısızlığa uğrar. dede. anneanne ve babaanneyi gösterir. Üst köpek dişleri ise. DİPLOMA Rüyada eline diploma aldığını gören kimse. hangi dişi ailesinden kimi temsil ediyorsa. DİRİLMEK Rüyada kıyamet kopup ölmüş olan insanların dirildiğini görmek. Bu nedenle rüyada görülen direğin yıkılması. büyük üzüntülere gark olur. aile yükünün hafiflemesine de yorumlanabilir. direğin kırılması. Rüyada direk. halkın başına kendisinden kötülük görülecek bir münâfık'ın geçmesine rüya delâlet eder. baba tarafından olan akrabaları gösterir. günâhlarından arınacağının doğru yola döneceğine delâlet eder. o şahsın ölmesine veya kayıb olmasına yorumlanır. hayırlı ortağa. akrabalar arasında çıkacak münakaşaya 133 . Rüyada dişlerin tamamının dökülmesi pek hayra yorumlanmaz.hayır için yaptığı bir iş kendisine sevab yerine günâha girmesine sebeb olur. mülke yorumlamıştır. kimi zamanda kendisine güvenilen. Bu dişlerden birisinin rüyasında sallanıp düştüğünü gören kimsenin. Dişlerin tamanının uzaması. kârlı bir işe gireceğinin bol kazanç sağlayacağının delâletidir. Büyük üzüntüye acıya işaret eder. Ayrıca dişinin çıkıp yerine diş çıkardığını gören kimse. Câfer-i Sâdık (r. torun. yakınları yani anne babayı evlâdı ve eşi gösterir.a) rüyada direği. eşe. Eğer bu dişlerden birisinin rüyada ağrıdığı görülürse. Azı dişleri ise. DİŞ Rüyada görülen diş çeşitli şekilde yorumlanır. Alt köpek dişleri ise. evin reisi olan kimseye delâlet eder. anna tarafı akrabaları gösterir. postadan kendisini sevindirecek bir haber alır.

üzüntü ve kederden kurtulur. Rüyada kız doğurduğunu görmek. Kız çocuk doğuran veya hanımının kız doğurduğunu gören kimse. Dişlerini kendi eliyle çıkaran kimse. hapis olan bir kimsenin hapisten kurtulmasına rüya delâlet eder. doğacak olan çocuğunun hırsız olacağına rüya 134 . DOĞAN KUŞU Rüyasında doğan kuşunun evine girdiğini gören kimsenin rüyası. Kısa zaman içinde kendisine büyük bir kısmet çıkar. önemli bir miktardaki mirasa varis olur veya hakli olan tarafın şahitliğini yapar. Rüyasında hâmile bir kadın kedi doğurduğunu görmesi. DOĞURMAK Rüyasında eşinin veya kendisinin erkek çocuk doğurduğunu gören kimsenin. Şayet bir erkek hanımının hayvan veya sakat bir çocuk doğurduğunu rüyasında görürse. rüya sahibinin o mülke kısa süre içersinde sahip olacağına rüya delâlet eder. kardeşe veya iş yeri sahibi olanlar için emirde çalışan işçiye yorumlanır. yakında kızgın bir haber duyar. çok hayırlıdır. malını kötü yola harcayıp zor duruma düşer. ailesinin rızkını geçimini kazanmakta güçlük çeker. o kişilerden gelecek kötülüğe ve üzüntüye rüya delâlet eder. Rüyada doğan kuşunun tâbiri talih kuşudur. evlâdlarmdan biri hayırsız. yazı yazmak için gerekli olan divit aletini görmek. DİVİT Rüyada hat san'atında kullanılan. ahlâksız. murad ettiği bir iş olur. sözü dinlenir bir kişi olacağına rüya delâlet.eder. DİZ Rüyada düşüp dizinin yaralandığını ya da sıyrıldığını gören kimse. Ayrıca sıkıntı içersinde olan kimsenin rüyasında görülen doğum. o kimsenin akrabalarından veya kardeşleriyle bir düşmanlığı olur ve bu düşmanlık nedeniyle bütün aile birbirine girer. hükümet tarafından gelecek mala yorumlanır. Genç bir erkek rüyasında divit kullandığını görse. ilerde rüya sahibinin evlâdının okumuş. Rüyada doğan kuşunun etini yemek. Bazı tâbircilere göre rüyada dizler.kavgaya delâlet eder. namazını kılmıyorsa namazını hatasız kılmaya başlar. Şu halde rüyada dizde herhangi bir yaralanma görülürse. ortağa. sıkıntılarından kurtulmaya üzüntülerden sıyrılmaya delâlet eder. Tanınmayan daha evvel görülmemiş bir yerde doğan kuşu görüp almak. Rüyasında yarık olan dizinin iyileştiğini gören kimse. Bir kimse rüyasında divit bulduğunu görse. ana babaya asi olacağının işaretidir.

DOKTOR Rüyasında hasta olup bir doktora muayene olmaya gittiğini gören kimsenin. insanları eğitmeye. DOKUMA Bir kimse rüyasında dokuma tezgahında kumaş dokuduğunu görürse. malî yönden orta halli olmaya.c) katında kabul olunup rüya sahibinin anasından doğduğu gibi günahsız. hanımının kısır olmasına veya mahkemelik işi olan kimsenin haklılığını hakim huzurunda ispat etmesine ve tövbelerinin Allah-ü Teâlâ (c. ağaca şekil verip onu yararlı hale getiren kimsedir. Rüyada doğmak. Hasta olan kimse rüyasında güleryüzlü bir doktora muayene olduğunu görse. kollayacak bir zenginin emrine girmesine. borcu olan kimsenin borcunu ödemesine ve işlenmiş günâhlara tövbekar olmaya rüya delâlet eder. Rüyada doktor görmek. rüya sahibinin evlâdlarmdan birisinin iyi bir san'atkâr veya orta halli bir esnaf olacağının rüya habercisidir. rahatlığa. hastalığının ne olduğunu öğrenip ona göre tedavi olur. hasta olan şahıs vefat eder. o kimsenin katil olup etrafına ilerde kötülük saçacağına ve rüya sahibinin o kimseden sakınması gerektiğine rüya işaret eder. fakir kimsenin kendisini koruyacak. dünya ve âhiret hayatı güzel olan kimseye delâlet etmektedir. bazı tâbircilere göre. DOĞMAK Bir kimse rüyasında anasından tekrar doğduğunu görse. geçim yüzünden kimseye muhtaç olmamaya ve uzak bir yere yolculuk yapmaya rüya işaret eder. yahud da ailesinden birisi hastalanır. rüya sahibinin hastalanacağına.işaret eder. şayet hasta bir yakını varsa. bekâr ise bir an önce evleneceğine rüya delâlet eder. Rüyada kumaş dokumak. öğütleri tesirli olan adama. Rüyada tanıdık bir kimsenin doktor olduğunu ve kefen sattığını görmek. 135 . kederden kurtulamaya. zengin ise üzüntü ve kedere düşeceğine. DOĞRAMACI Rüyada doğramacı görmek. Rüyada doğurduğunu görmek. saf olmasına rüya delâlet eder. san'atını başkasının öğrenip onun ekmeğine mani olmasına. onlara ilim öğretmeye delâlet eder. Çünkü doğramacı. ölmesine. rüya sahibinin fakir ise zengin olacağına.

önündeki ay içersinde ummadığı kadar çok misafir gelir.DOLAP Rüyasında dolap satın aldığını gören kimseye. DOLMA KALEM Bekâr bir kimse rüyasında dolma kalemle yazı yazdığını görürse. DOLANDIRICI Rüyasında bir adam tarafından dolandırıldığını gören kimse. Birde rüyasında dolu yağıp bundan malının zarara uğradığını gören kimsenin. külliyetli miktarda parasını düşürür. DOMUZ Rüyasında domuzla karşılaşan veya domuzun kendisine saldırdığını gören kimse. yakın zamanda yangın tehlikesiyle karşılaşacağına rüyası delâlet eder. Şayet rüyada görülen dolabın kapağı açık ve içindekiler sağa sola saçılmış bir halde görülürse. Tüccar olup iş ortağı olan kimse rüyasında dolandırıcı tarafından dolandırıldığını görse. Sıhhate. DOMATES Rüyada domates görüp kullanmak. kıtlığa. Aynı zamanda rüyada dolap görmek. DOLU Rüyasında doluya tutulduğunu gören kimsenin. devasız hastalığa. 136 . iş ortağının ihanetine uğrayıp onun tarafından kandırılacağına rüya delâlet eder. o kimseden iyilik görmeye rüya işaret eder. önemli sırlar öğrenip bunları saklamaya da yorumlanabilir. hayra yorumlanır.a) rüyada dolu yağmasını. devlet kapısında halli beklenen işin hayırla sonuçlanmasına. düşmanın kötülüğüne yorumlamıştır. Tanıdık kimseden domates almak. çok müşkülde olan kimsenin rüya sahibinin yardımıyla işinin İnal olmasına rüya delâlet eder. Rüyada dolma kalem. aile huzuruna ve sâadetine rüya delâlet eder.c) o rüya sahibine ummadık yerden büyük bir kısmet nasib etmiştir. işlerinde aksaklık olur ve kendisi iflâs edecek duruma gelir. uzun zamandır haber alamadığı sevgilisinden haber alır. büyük bir düşmanının saldırısına uğrar. Ama rüya sahibi fazla üzülmemelidir. selâmete. saklanan sırrın açığa çıkacağına ve birçok üzüntülere sebep olacağına rüya delâlet eder. Caferi Sâdık (r. çünkü Allah-ü Teâlâ (c. belâya husumete.

evlilik hayatında karısına karşı pısırık. kılıbık olacağına rüya delâlet eder. namus yönünden hep halk içinde takdirle anılır. Rüyada bir dişi domuzla yattığını gören kimsenin. kirli ve pisse. Rüyada görülen döşek. Adı şerefli olur. bir kimsenin eşini temsil eder. bazen de öfkeden. Bu rüya. Şayet rüyada görülen yatak.YATAK Rüyada görülen döşek (yatak). DONMAK Rüyada soğuktan donmak. o şahıstan gelecek fenalığa rüya delâlet eder. Rüyasında domuz eti yediğini görmek. Kadının bu rüyayı görmesi. rüya sahibinin malının bir çoğunun haramdan geldiğini ve kendisinin haram yediğine rüya delâlet eder. rüya sahibinin evini ve ailesinde olan kimseleri her yönden idare etmekte olduğuna rüya işaret eder. Allah-ü Teâlâ'nın (c. hilekâr ve riyakâr olduğuna rüya işaret eder.c) yolundan ayrılıp kâfir olduğu şeklinde rüyası tâbir edilir. kızgınlıktan. DÖŞEMECİ Rüyasında kendisini döşemeci olarak gören bir erkek. kinden kurtulmaya da yorumlanabilir. zina yapar. sahibi için uyarıdır. Ayrıca da dinine bağlıdır. bereketli bir seneye. Tanıdık olan bir kimsenin dondurma yerken görülmesi. Ayrıca rüyasında kendisini domuz olarak gören kimse. adının kötü olarak şöhret olmasına. iki yüzlü. temiz ve rahatsa. DONDURMA Rüyada kışın dondurma yediğini görmek. sevimli ve huy güzelliğine sahip olur.Kendisini domuz kılığında gören kimsenin. Rüyada kişinin donunun elden ele dolaşması. yalamak. Yazın dondurma yemek. şerefidir. DÖŞEK . DON Rüyada don görmek. eşinin tam anlamıyla kötü bir insan 137 . ailesi kendisini aldatır. Dondurma almak. şok geçirecek derecede mühim bir haber duymaya ve akrabadan olan umulmadık kimseden çok kötü hareket görmeye rüya delâlet eder. yaz mevsiminin kurak geçeceğine delâlet eder. itaatkâr. eşi anlayışlı. namusu için söz söylenmesine rüya delâlet eder. kişinin kendi sağlığına önem vermediğine delâlet eder. Bir kimse rüyasında donunu giydiğini görse. Bu rüya hiç bir zaman hayra yorumlanmaz. kişinin namusudur.

138 . Rüyada dudağını kesilmiş olarak görmek. Rüyada dudak görmek.c) yardımıyla muhafaza olunur. DUDAK Rüyasında karşı cinsten birisinin dudaklarını gören kimsenin. rüya sahibinin koğucu-luk etmesine rüya delâlet eder. korktuğu şeyden Allahü Teâlâ'nın (c. çevresindeki arkadaşlarını.olduğuna rüya delâlet eder. üst dudaktan daha faziletlidir. kederlenmeye. ummadığı yerden hayır ve menfaate nail olup mutlu ve huzurlu bir ömür sürer. geçmişte yapılmış olan hataların rüya sahibinin başına kakılmasına rüya işaret eder. bir yakınına arka olur onu kötü kimselere karşı korur. doğru yola veya yiyilip içilecek şeylerin güzel ve hoş olmasına delâlet eder. Rüyada görülen dudakların inceliği ve kırmızılığı. DUÂ ETMEK Rüyasında bir camide veya bir türbede kendisini duâ ederken gören kimsenin. Rüyasında dövülmekten korkan kimse. dikkatli olması gerekir. Rüyasında yatağmı sattığını gören bir şahıs. başkasını çekemeyen bir kimsenin gam ve kahırdan kurtulmasına rüya delâlet eder. sıkıntıya düşmeye. DUMAN Rüyada duman içinde kalmak. rüya sahibinin iki dostunun kendi işlerinde rüya sahibinin arzusuna uyacaklarına rüya işaret eder. Üst dudak. çok yakın zamanda eşinden boşanır veya mecburi olarak ondan ayrılır. Rüyada edilen duâ. söylediği tutarsız sözlerden ailesinin güvenini sarsmaktadır. rüya sahibinin dostu ve bütün işlerinde güvendiği kimselere delâlet eder. üzüntüsü varsa üzüntülerinden kurtulur. namaz kılmıyorsa kılmaya başlar. cinsi münasebetlere karşı büyük bir düşkünlüğü olduğu söylenebilir. dostlarını kötü sözleriyle çok incittiğine ve kırdığına rüya delâlet eder. kişi hidâyete erip takva sahibi olur diyebiliriz. hasta ise şifaya kavuşur. düzgün söze. Ayrıca rüyasında kendi eşinin dudaklarını gören kimse.c) katında kabul olunur. DÖVMEK Rüyasında bir kimseyi dövdüğünü gören bir kimse. Bir kimse rüyasında tanımadığı bir kişi tarafından dövülürse. Rüyada görülen yarılmış dudağın iyileşmiş olması. çok arzu ettiği bir işi olur. Kendi cinsinden kimselerin dudaklarını rüyasında gören kimsenin rüyası. Rüyada alt dudak görmek. Allah-ü Teâlâ (c.

cinsine göre de rüyanın tâbir edilmesine sebep teşkil eder. FÜLÜT VB. dağınık işleri bir araya toplamaya. DÜDÜK. siyah dut. vefat eder ve mezar taşına rüya sahibinin adı yazılacağına rüya işaret eder. Duvar rüyada. o kimsenin tutunduğu dalından. mücevher almaya. ziynete. kırmıziiflut. saflığa rüya işaret eder. duvarın dışarıya yıkıldığını görmek. ceketinin düğmelerini açtığını görürse. Evinin duvarının yıkıldığını. Rüyada bir duvarı kaldırıp başka bir yere attığını görmek. sıkıntılarından kurtulur. yenilen dutun rengine. ev sahibinin hasta olmasına. temizliğe. ters zamanda bir haber alınacağına yorumlamışlardır. mal varlığının artacağının işaretidir. sevince de yorumlanabilir. durum ve itibarından düşeceğine. yakınlarından birisinin öleceğine rüya delâlet eder. Rüyada duvarın evin içine yıkıldığını görmek. dindar olmaya. rüya sahibinin yere gömülü olan bir mal bulacağına rüya delâlet eder. müjdeli habere. veyahut arzu ettiği bir şeyden arzusunu yitireceğine rüya delâlet eder. Rüyada düğme iliklemek. GİBİ MÜZİK ALETLERİNİ ÇALMAK Bir kimse rüyasında böyle aletlerin birisini çaldığını görürse. ev sahibi yolculukta ise yolculuktan dönmesine delâlet eder. Ayrıca bu rüya Kur'ân-ı Kerîm öğrenmeye. Şöyleki: Beyaz dut. DUVAK Rüyada duvak takmak. Bir iş adamı rüyasında paltosunun. Rüyada dut yemek. Rüyasında duvar üstünden düştüğünü görmek. rüya sahibinin bir adamın rızkını engellenmesine ve onun rızkını keseceğine rüya işaret eder. kişinin 139 . kısmeti açılır. Bazı tâbirciler rüyada düdük sesi duymayı. Rüyada duvara bakıp duvarda kendisini gören kimse. çatladığını gören kimse. din ve mal sahibi ile yorumlanır. DUVAR Rüyasında kendisini duvarlar arasında gören kimse. ticareti artar ve çok para kazanacağına rüyası işaret eder. güzel amele delâlet eder. hayırlı bir haber duyacağının işaretidir. DÜĞME Bir kız rüyasında elbisesinin düğmelerini iliklediğini görürse. göz aydınlığına. önemli kazanca. menfaatli işe.DUT AĞACI Rüyasında dut ağacından dut yediğini gören kimsenin. büyük paraya. Bir kimse rüyasında duvarının düştüğünü görse. yeni işe. evlenme çağı gelmiş kızın kısmetinin açılmasına.

c) rüya sahibine yardımcı olup o kimseyi bütün sıkıntılarından kurtarıp selâmete çıkarır. DÜĞÜN Rüyada görülen düğün. işleri açılır. DÜNYA Rüyada dünya. sıkıntıya. işten çıkarılmaya. sevgiliye veya iki yüzlü olan riyakâr kimselere tâbir edilir. DÜĞÜM Rüyasında kör bir düğümü çözdüğünü gören kimse. DÜKKÂN Rüyada görülen dükkân. DÜMEN Bir kimse rüyasında bindiği taşıtın dümeninin. Bir kimse rüyasında tanımadığı kimselerin düğününe gittiğini görse. (direksiyonunun) kırıldığını görse. hastalıklara. huzuru yerine gelir. Şayet o düğümü çözdüğünü görürse. ilme ve doğru davranışlar içersinde bulunup itimad edilen bir kimse haline gelmesine tâbir olunur. Dükkânının yıkıldığını gören kimsenin. hanımı hâmile kalır ve kısmetli bir çocuk doğurur. Bir kimse rüyasında düğme dikerse. eşi ölür. evlenir. Yeni bir dükkân satın aldığını gören bir erkeğin. isyana veya azgınlığa.hayatına düzen getirmesine yorumlanır. DÜMBELEK Rüyasında dümbelek çaldığını gören kimsenin. Bir parça ipi rüyasında düğümlediğini gören bir kişi. Bir kimse rüyasında dünyanın 140 . o takdirde Allah-ü Teâlâ (c. darlığa. ummadığı kimselerden fena muamele görür ve şaşkınlığa düşer. Bir dükkândan mal satın aldığını gören kimse. Rüyada gemi dümeni. sıkıntıya düşer. çıkacağı yolculukta kaza geçireceğine rüya delâlet eder. Rüyasında kendi düğününün yapıldığını gören kişiye çok önemli bir iş teklif edilir ve rüya sahibi bu teklif ile önemli oranda menfaatlere sahip olur. günlük yaşantısında zamanını boş şeylerle geçirdiğinin rüya işaretçisidir. ailesinden ayrılır veya çocuğu ölür. ağrılara. birbirini çok seven iki gencin aralarına girip onların evlenmelerine yardımcı olur. yakında büyük bir borca girer. borç ve kefalete. yakın zamanda akrabalarından birisinin ölümüyle mirasa konar. ters şekilde tâbir olunur. Dükkanını sattığını gören kimse. insanın ailesini temsil eder. zillete.

Rüyada dünyayı görmek. Rüyada kendisinin başka birisi hakkında düşmanlık yaptığını görmek. güçlük ve çetinliğe. tüccarsa kazancı artar ev hanımıysa eşi ile arası düzelir.döndüğünü görse. DÜRMEK Rüyada bir şeyi dürmek. DÜRBÜN Rüyasında dürbünle etrafına baktığını gören kimsenin. hasta ise şifa bulacağına rüya delâlet eder. kadına da yorumlanır. düşmanının kendisine hainlik edeceğine rüya delâlet eder. DÜŞMAN Rüyasında düşmanlar tarafından sarıldığını gören kimsenin. rüya sahibinin malına veya dostuna bir belâ isabet edeceğine rüya delâlet eder. 141 . nasihat verdiğini gören kimseye. yakın bir arkadaşı askere gider. yemini bozmaya. rüya sahibinin kör olacağına delâlet eder. o takdirde rüya iyiliğe. Rüya pek hayra yorumlanmaz. etrafında birçok dostları vardır. askerse rütbesi yükselir. haydutluğa ve sözünden dönmeye rüya delâlet eder. ölümün habercisidir. Rüyasında dünyayı terk ettiğini gören bir erkek. Rüyada düşmandan kaçtığını görmek. Birde rüyasında düşman askerlerini tutukladığını gören kimsenin. çok yakın zamanda bir felâketle karşılaşıp sıkıntıya düşeceğine rüya delâlet eder. Rüyada dünyanın helak olduğunu ve kendisinden başka hiç bir fert'in kaimadığını görmek. Rüyada dürbünle bakılan yerler şayet güzel bir şekilde görülürse. DÜŞMEK Rüyasında yüksek bir yerden düştüğünü gören kimse. o kimsenin rüya sahibi ile dost olacağına rüya işaret eder. hayra işaret eder. o kimseyi severek onunla dost iyi bir arkadaş olacağına rüya işaret eder. Rüyada düşmanına öğüt. tutulmuş olan yolda sebata delâlet eder. rüya sahibinin geleceği parlak istikbali çok güzel olur. memursa mevkisi büyür. dinî yönden büyük günâha girdiğine rüya delâlet eder. talebeyse sınıfını geçer. Rüyada damdan düşüp kolunun veya ayağının kırıldığını görmek. Rüyada düşmanı gözetlemek. rüya sahibinin güzel ahlâkının kendisinden gideceğine rüya delâlet eder. Ayrıca rüyada dünyayı görmek. Eğer rüyada sûre okunursa. hanımını boşayacağına rüya yorumlanır. Rüyasında bir kimsenin kendisine düşmanlık yaptığını görmek.

evlâdlarının yüzünden üzüntü çekmeye rüya delâlet eder.a. merhametli bir zât olacağına rüya delâlet eder. 142 .A) Sahabelerin en büyüklerinden halifenin ilki olan yüce Peygamberimiz (s. Bir kimse rüyasında Hz.a)'ı rüyasında gören kimse. Allâh-ü Teâlâ (c. HZ. sağlıklı bir çocuk doğuracağına ve rahat bir doğum yapacağına rüya delâlet eder. hakka tabi olmaya.c) yolunda cihâd edeceğine.a) ile oturup sohbet ettiğini görse. ibâdetlerini artıracağına. EBÛ BEKİR (R. Ayrıca âhirette Peygamber efendimiz (s. karısının veya çok yakınlarından olan bir kadının hamilelik haberini alıp çok sevinmesine rüya işaret eder.v)'in yakın dostlarından olan Hz. Bir erkeğin ebeyi rüyada görmesi.v)'in şefaatine nail olacağına rüya işaret eder. hayırlı olan bir olayın meydana gelmesine ve rüya sahibinin eline umulmadık bir yerden para gelmesine rüya delâlet eder. mide hastalığından muzdarip olanların iyileşmelerine. EBE GÜMECİ Rüyada ebe gümeci toplayıp yemek.E EBE Hâmile bir kadının rüyasında ebe olarak tanıdığı kimseyi görmesi. Ebû Bekir (r. insanlara karşı şefkatli olmaya.a. Ebû Bekir (r. hacc'a gideceğine.

yakın bir ahbabının hapise düşeceğine rüyayı yormuşlardır. Ayrıca bu rüya hâmile kadın için cesur. dile yorumlanır. Kendisinin eczacı olduğunu gören kimse. hasta olan kimselere severek yardım yapıp onların hayır duasını almaya ve Allâh-ü Teâlâ'nın (c. kalemi iyi kullanıp güzel faydalı yazı yazmaya. Efelerle rüyasında oyun oynadığını gören kimsenin. korkusuz bir karaktere sahip olacak erkek çocuk doğurmasına da yorumlanabilir.ECZANE Rüyasında eczaneden alış veriş ettiğini gören kimsenin. Rüyasında atının eğerinden düştüğünü veya atının eğerinin koptuğunu gören kimsenin büyük bir üzüntü geçireceğine rüya delâlet eder. cesurluğun sembolüdür. Bir kimse rüyasında eğe kullandığını görse. Bu rüya ticaret erbabı olan kişi için pek hayra yorumlanmaz. EFE Rüyada efe.EĞER ÖRTÜSÜ Bir kimse rüyasında altın bir eğer hediye aldığını görürse. EĞE Rüyada eğe. EJDERHA Rüyasında ejderhayla boğuştuğunu gören kimse. ömrünün sağlıklı sıhhatli geçmesine rüya delâlet eder. rüyasında eğe aletiyle uğraştığını gören kimsenin. zahmetli bir işten rahat bir şekilde sıyrılmaya rüya delâlet eder. yiğitliğin. Rüya sahibi derhal o arkadaşından özür dileyip hatasını tamir etmelidir. güzel bir şekilde ibâdet etmeye. EĞER . Çünkü rüya sahibinin kalbini kırdığı o akradaşı hakîki bir dosttur. yolculuk hazırlığı yapmaya. Hâmile bir hanım rüyasında ejderha doğurduğunu 143 . Bazen de rüyada eğe görmek. Rüyada eğer örtüsünü görüp onu atın sırtına örtmek.c) rüya sahibini nimetleriyle kuşatmasına. ailesinden bir hanımın hareketlerinin çok hafif meşrepçe olduğunun rüya işaretçisidir. kitap biriktirme merakına kapıhr ve bu sayede ilerde çok güzel bir kütüphane kurar. Bazı tâbirciler. düşmanlarına karşı muzaffer olur. kendisine hayırlı uğurlu olacak birisiyle hayatını birleştirir. diliyle bir dostunun kalbini kırar. faydalı bir yardımcıya veya birbirini seven iki insanı bir araya getirip onların nikâh şahidi olmaya yorumlanabilir. yakın arkadaşlarının hakiki tam anlamıyla dost olduklarına rüya işaret eder. Rüyada eczacı görmek.

o kimsenin ömrünün bitmesine işaret eder. halis ilme. Rüyada kendisine verilen ekmekleri bir an önce hemen yediğini görmek. Rüyada ekmekçiyi görmek. Rüyada küflenmiş bozulmuş ekmek görmek. yakında kuvvetli cesur bir erkek çocuk doğuracağına rüya yorumlanır. Rüyada bir kimse iki elinde de yufka ekmek olduğunu ve bir ondan bir ondan yediğini görse. rüya sahibi kendisi için hayırlı olacak bir yolculuğa çıkar. o kimsenin güzel ve hoş geçime. bu rüya kötüye ve şerre. Rüyada ekmek sepeti görmek. Bu rüya bazen de evlenmeye de yorumlanabilir. büyük bir mala sahipleneceğine rüya delâlet eder. kötü habere yorumlanır diyebiliriz.görürse. mal biriktirmeye işaret eder. Rüya sahibinin başında korkutucu bir meselesi varsa. rüya sahibine ümid etmediği bir yerden ve başkasının elinden gelecek olan mal veya rızka tâbir edilir. Rüyada ekin biçtiğini görmek. Bir kimse rüyasında halis ekmek görse. güzel ahlâka rüya delâlet eder. güçlük ve zahmetti yollarla geçimi temin etmeye delâlet eder. Rüyada görülen ekmekçiyi alınan ekmektan para almış olarak görülürse. 144 . bir ihtiyaç için söylenen söz olarak tâbir edilir. hasta olan bir yakının öleceğine ve büyük bir mirasa konulacağına delâlet eder. Rüyasında bir ölünün ekmek verdiğini görmek. Rüyasında kendisini ekmekçi olarak gören kimse. EKİN Bir kimse rüyasında ekin ektiğini görürse. imânın çoğalmasına rüya delâlet eder. Bir kimse kendisini ekilen ekinlerin arasında yürüdüğünü görürse. Rüyada tadı acı olan ekmek görmek. kardeş olan iki kız ile nikâh yapacağına rüya işaret eder. rüya sahibine faydası ve yararı olmayan zekâtı verilmemiş bir malının olduğuna rüya delâlet eder. Beyaz ekmek. Bazı tâbirciler rüyada görülen ejderhayı düşmana tâbir etmişlerdir. Siyah ekmek. kolaylıkla meydana gelen ve sahiplenilmesi kolay olan rızka ve bol geçime delâlet eder. rüya sahibine müjdeli bir haber geleceğine aynı zamanda da korkutucu bir kimseye rüya delâlet eder. rızkın bollaşacağına. Bir kimsenin rüyasında ekmeği ayaklar altında çiğnenir bir şekilde görmesi. rüya sahibine ve ailesine hayırlı olacak işlerle girileceğine rüya işaret eder. yaşayış ve geçimde darığa delâlet eder. Rüyada yufka ekmek görmek. EKMEK Rüyada ekmek pişirmek ve yemek. bolluk ve ucuzluğa rüya delâlet eder. hanımının hâmile kalacağına veya yeni bir ticarethane açacağına işaret eder.

çocuğa. Rüyasında bekâr bir kimse kendisini karşı cinsten birisinin elbisesi içinde görürse. istemediği bir şeyle karşılaşır. rüya sahibinin üzüntü ve kederlerinden kurtulmasına işaret eder. Bir kimse rüyasında kendi eli yerinde başkasının elinin olduğunu görse. kızgın üzüntülü bir haber alınacağına. ortak ve dosta yorumlanır. elleri kötü sözler söylerse haram malı olduğuna işaret eder. üzüntü ve kedere delâlet eder. hayıra. Rüyada kirli elbise giydiğini görmek. elinin sıkı olduğuna delâlet eder. rüya sahibinin başkasının kazancını yediğine rüya delâlet eder. Rüyasında ellerinin konuştuğunu gören kimse. mala. mavi renkli elbise giymek. EL Rüyada el görmek. rüya sahibinin cömert olduğuna işaret eder. Rüyasında iki elini açmış olarak görmek. hastalanılacağına. erkek kardeşe. rüya sahibinin o istemediği şeyin şerrinden Allâh-ü Teâlâ'ya (c.c) yaşayış tarzından dolayı rüya sahibinden memnun olduğuna rüya delâlet eder. sarı elbise giymek veya gö-mek. din yolunda ilerlemeye. Ayrıca bütün renklerle boyanmış alacalı bulacalı bir elbiseyi giydiğini gören kimse. geçimini zorlukla karşıladığına ve sıkıntılı bir ömür süreceğine rüya delâlet eder. Şöyleki: Yeşil elbise giydiğini görmek. onun yakında evleneceğine yorumlanabilir. ELBİSE Rüyada görülen elbise. âşık olduğuna rüya delâlet eder. elbisenin rengine göre çeşitli şekilde tâbir edilir.EKŞİ Rüyasında ekşi olan yiyecekleri (limon vs. rüya sahibinin veya yakınlarından birinin ölümüne. şayet bekârsa evlenir. kırmızı elbise giymek. Rüyasında sağ elinin kesildiğini gören kimsenin. rüya sahibinin sağa sola yardım yapmadığına. 145 . Allâh-ü Teâlâ'nın (c. hacca gitmeye veya arap memleketlerinden birine yolculuk yapmaya delâlet eder. Elinin birisini nurlanmış olarak görmek. hanıma. yalan yere yemin edeceğine veya rüya hırsızlığa delâlet eder. Rüyada elbiselerin üzerinde görülen nişan ve alâmetler. Rüyada üzerinden kirli elbiseyi çıkardığını görmek ise.) gibi yediğini gören kimse. rüya sahibinin kazandığı günâha delâlet eder. siyah elbise giymek.c) sığınması lâzımdır. şayet elleri iyi sözler söylerse hayırlı malı olduğuna. Rüyada elinin yok olduğunu gören kimsenin. beyaz elbise giydiğini görmek. evli ise kardeşlerinden birinin düğününü yapar. zayıflığa ve hastalığa. Ellerinin kesilmiş olduğunu görmek. Rüyasında çeşitli şahısların ellerini öptüğünü gören kimse. beyaz elbise giydiğini görmek.

Çünkü ekşi pek hayra yorumlanmaz. namusu lekelenir. ELEKTRİKÇİ Rüyada elektrikçi görmek. Bazen de bu rüya tam ters olarak yani evdeki elektrikli aletlerden birinin bozulup mühimce masraflara sebep olarak tamir olunmasına da rüya yorumlanabilir. eski elbisenin manâsı iyi olmadığından o kimsenin rüyası hayırsız ve uğursuzdur. Evli bir adamın rüyasında elek görüp kullanması. adı kötüye çıkar. ELEK Bir kimse rüyasında elekten un elediğini görürse. evinize yeni elektrikli ev aletleri alacağınıza yorumlanır. Bir kimse rüyasında elbise yamadığını görürse. ELMA Rüyada elma yediğinin görülmesi. kötü bir habere işaret eder. kazançlı bir işe gireceğine rüya delâlet eder. ihsan sahibi dostlar edinileceğine. müsrif olduğunun rüya işaretçisidir. ELBİSE DİKMEK Rüyada elbise dikmek. Rüyada elenen unun miktarınca eldeki maldan veya paradan zarara uğranır. zarar ve ziyana. ELÇİ Rüyasında elçi olduğunu gören kimse. her işe karışan zâlim ve zamanını fuzuli işlerle uğraşarak geçiren kadına ve ondan rüya sahibine gelecek kötülüğe rüya delâlet eder. ELDİVEN Bir kimse rüyasında eldiven giydiğini görürse. başkaları için kendini üzmeye. Bir hanım rüyasında ekşi elma yediğini görürse. uzun zaman evvel yapmış olduğu kötü hareket ailesi tarafından duyulur ve o hareketin cezasını bir gün rüya sahibi pahalı bir şekilde öder. sıkıntıya.Rüyada çirkin ve kötü bir şekilde yamanmış olan elbise giymek. o kimenin eli açık. birbirine dargın plan iki dostunun barışmalarını sağlar ve daha sonra onların kendisine olan tavırlarından dolayı rüya sahibi üzüntü çeker. rüya sahibinin yakın zamanda namaza başlayacağının 146 . Elma ağacını rüyada dikmek ise. işsizliğe delâlet eder. hayırlı.

laf söz dinlemeyen kimseye boşuna nefes tüketmekte olunduğuna ve çok çaba harcayıp üzüntü çekildiğine rüya delâlet eder. ondan önemli miktarda para alıp o paradan faydalanır. Fakat vurdum duymaz yaşantı 147 . onu korumaya ehil olmayan bir kimseye bırakması. ENFİYE Rüyasında enfiye çektiğini gören kimsenin. hanımının ondan hâmile olmasına rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler ekşi elmayı lüzumsuz yere bağırıp çağırmaya ve ruhî sarsıntı geçirmeye yorumlamışlardır. Rüyada sayılı elma görmek. onun sırrına ifşa edeceği birisine söylemesine rüya delâlet eder. mal ve mülkünün bol olacağına rüya delâlet eder. EMMEK Rüyasında bir kimse başka bir kimseyi emdiğini görürse. arzularına kavuşacağına rüya delâlet eder. Bazen de rüyada emeklemek. yolculuktan vaz geçmeye de yorumlanabilir. onun istikbalinin parlak. yakında kötü haber taşıyan bir mektubun işaretçisidir. erkek için gam ve kedere. ELMAS Rüyasında bir kimse eline elmas bir yüzük taktığını görürse. rahatına çok düşkün bir kimse olduğuna rüya delâlet eder. onun bütün isteklerine. o kimsenin sırrına vakıf olmasına delâlet eder. Bir kimsenin rüyada emanetini.alâmetidir veya bir yetim çocuğun bakımını üstlenip onun sevabına nail olmaya rüya delâlet eder. Rüyada el yazısı yazmak. malı azalır. EMEKLEMEK Bir kimse rüyasında emekleyerek yürüdüğünü görürse. parasını kaybeder diyebiliriz. Ayrıca bir kimse kendisinin emildiğini rüyasında görürse. EMANET Bir erkek rüyasında hanımına bir şeyi emanet olarak verdiğini ve hanımınında onu muhafaza ettiğini görse. EL YAZISI Rüyada kötü yazılmış. Kirmanî rüyada elmas görmeyi. kadın için güzelliğe ve hayra yorumlamıştır. Rüyada bir kimsenin bir kimseye emanet mal bırakması. okunması güç olan bir el yazısı görmek. belli miktardaki paraya yorumlanır.

şayet görülen enişte sağ ise. hanımı hâmile kalır ve karısının kız çocuk doğuracağına rüya tâbir edilir. rüya sahibi kendi hakkında Allâh-ü Teâlâ'nın (c. güvene. Bir kimsenin rüyasında ensesinin kıllı olduğunu görmesi. ENGİNAR Bir hanım rüyasında enginar yemeği pişirdiğini görürse. mal varlığının çoğalacağının ve rüya sahibinin zengin olacağına rüya işaret eder. ENGEREK YILANI Rüyada engerek yılanı tarafından ısırıldığını görmek. hasis bir adamla ortak iş kurup ondan zarar görmesine işaret eder. rüya sahibinin aleyhinde bir düşmanının komplo hazırladığına rüya işaret eder. kayıb kimseden haber almaya. 148 . Bu rüya bazen de. hafif bir hastalık atlatmaya yorumlanır. Bazı tâbirciler rüyada ensenin görülmesini. ERİK Rüyada erik görüp yemek.yüzünden rüya sahibi ilerde çok ıstırap çekeceğide söylenebilir. emanete.c) takdir ettiği şeye sabır ve tahammül etmesine rüya delâlet eder. rüya sahibinden duâ beklediğine rüya delâlet eder. rüya sahibinin düşmanının şerrinden emin olduğuna delâlet eder. yara gibi bir şey olduğunu görse. şayet ölmüş ise. o düşmanın kendi hazırlamış olduğu oyuna kendisinin düşmesine delâlet eder. Yeni evli olan bir erkek rüyasında ekşi erik yediğini görse. o kimsenin çok miktarda borç altına gireceğine rüya delâlet eder. o kişinin iflâs ettiğine delâlet eder. o kimsenin malı olduğu halde borçlu olduğuna. ENSE Rüyasında ensesinin kalınlaştığını görmek. satın alması. Bir kimse rüyada ensesinin kalın olduğunu görse. huzura. ensesinde kıl olmadığını görmesi. Rüyada engerek yılanının öldürülmesi. borca yorumlamışlardır. Bir kimse rüyasında ensesinde çıban. eski dostlarla bir araya gelmeye. ENİŞTE Rüyada enişte görmek. Bir erkeğin rüyasında enginar görüp yemesi. yakın zamanda ticaretin artacağının. çok önemli bir haber alır ve bu haber rüya sahibinin biraz sıkıntıya veya üzüntüye girmesine sebep olur.

Bir hanım rüyasında kocasının tenasül uzvunu yabancı bir hanımla kötü bir şekilde görürse. onun bilmeden bir erkeğe ilgi gösterdiğini ve bundan dolayı günâha girdiğine rüya delâlet eder. zina yapmaktadır. kocasının kendisini aldattığına delâlet eder. eğer kadının çocuğu yoksa ebediyyen doğurmamasına. evin geçimi ferahlar ve evin reisinin bütün işleri yolunda gideceğine rüya işaret eder. yanlış yapılan işlere. Bir kimse rüyasında tenasül uzvunun madenden olduğunu görse. o kimse fakir ise zengin olur. EROİN Rüyada eroin kullanmak. kocasının kazancı artar. Rüyada erkek çocuk görmek. miras veya ortak mal yüzünden münakaşa çıkmasına ve bütün ailenin huzursuz olmasına rüya delâlet eder demişlerdir. Bir kimse rüyasında tenasül uzvunun sünnet edildiğini görse. ERİŞTE Rüyasında bir hanım erişte pişirdiğini görürse.ERKEĞİN TENASÜL UZVU Bir hanım rüyasında yabancı bir erkeğin tenüsül uzvunu görürse. Rüyada erkek kardeşini gören kimse. Tenasül uzvunu elinde gören bir erkek. doğursa bile çocuğunun ergenlik çağına gelmeden çocuğunun öleceğine rüya delâlet eder. müjdeye. Evli bir erkek hanımının erkek organı gibi organı olduğunu rüyasında görse. Bir erkek kendi tenasül uzvunu görürse. Bundan dolayı da tövbe etmesi gerekir. o kimsenin dinînin güzel olduğuna rüya delâlet eder. (Nisa sûresi/Âyet: 176) "Erkek için dişinin iki hissesi vardıı" âyet-i kerîme meali gereğince erkek görülen rüyalar hayırlı olarak yorumlanmıştır. Bir kimse rüyada tenasül uzvunda çok kıl bittiğini görse. Hareketlerine dikkat etmesi gerekir. düzensiz yaşantıya ve unutkanlık hastalığına tutulmaya rüya delâlet eder. kendisi ve ailesi için çok hayırlı olacak bir haber alır. çirkin olan bir sözün söylenmesine işaret eder. kötü arkadaşlara. ERKEK Rüyada erkek bir kimseyi görmek çok hayırlıdır. Bazı tâbirciler rüyada erkek kardeşi görmeyi. cinsel kudreti azalır. 149 . erkek çocuk dünyaya getireceğine rüya işaret eder. bazen de o kimsenin nesli kesilir yahud rahatının kaçacağına rüya yorumlanır. rüya sahibinin fasıklık yapmasına ve günâhta ısrar etmesine rüya işaret eder. Hâmile bir kadın kocasının tenasül uzvunu rüyasında görürse. göz aydınlığı almaya delâlet eder. Rüyada tenasül uzvunda yara olduğunu görmek.

zenginliğe.ESANS Rüyada esans sürüp güzel bir şekilde koktuğunu görmek. fakirliğin. ESNEMEK Rüyada esnemek. Rüyada yüklü eşeğin eve girdiğini görmek. mevkinin yükseleceğine. o sırrın ortaya çıkıp halk arasında rüya sahibinin kötü duruma düşmesine rüya delâlet eder. cahil. Rüyada eşeği olan bir kimsenin eşeğinin ölmesi. Çok önemli bir sırrı olan kimsenin rüyasında esnemesi. eşekten inmek ve satmak ise. Rüyada güzel koku sürün-i düğünü görmek. Rüyada eskici bazı tâbircilere göre. hayırsız etrafına zararlı olan fitne fesat adamla dostluk etmeye ve rüya sahibinin ilerde bu adamdan göreceği kötülüğe yorumlanmıştır. iki kişi tarafından övüleceğine. ağzını sıkı tutması gerektiğine rüyası delâlet eder. 150 . Esir alındığını rüyasında gören kimsenin ise. Şayet eşeğin sahibi kadın ise. Rüyada eşek satın almak. bazen de bu rüya o kimsenin i hacc'a gitmesine delâlet eder. kocasının onu boşayacağına veya vefat edeceğine rüya işaret eder. çocuğu olmayan bir kadınla evlenmeye delâlet eder. günâh işlemeye. rüya sahibinin yakın dostları arasında sevileceğine işaret eder. Rüyada görülen bilinmeyen eşek. üzüntünün habercisidir. EŞEK Rüyada eşeğe binmek. Rüyada dişi olan bir eşek görmek. nefsine fazlaca uyduğu söylenir. ESKİCİ Bir kişi rüyasında eskiciye mal sattığını görürse. feryat figan ağlamaya veya ibâdet etmek için özen göstermemeye ve günâh işlerken sorumsuzca davranmaya delâlet eder. evine istediği fakat almaya kudretinin yetmediği eşyaları ummadığı yerden gelecek bir miktar para ile satın almasına rüya delâlet eder. mal varlığının çoğalacağına işaret eder. yakınlarından birisinin gizli olan sırrını öğreneceğine ve bu sırrı kimseye açmaması. çok inat veya kâfir olan bir kimseye işaret eder. ESİR Bir kimse rüyasında esir olduğunu görürse. rüya sahibinin geçiminin zorluklan elde edilmesine rüya delâlet eder. çocuğunun olmayacağına. sahibinin ölmesine delâlet eder.

destekçi görünüp aslında kötü niyetli olan kimsenin kendi oyununa kendisinin düşmesine rüya delâlet eder. haram mala delâlet eder. sevinilecek bir haberin aileye mutluluk getireceğine delâlet eder. rüya sahibinin eşi vefat eder veya yuvası bozulur. Bir kimse rüyasında eşiğinin kırıldığını görürse. insan eti yemek. Eşya satın almak. Rüyada domut eti yemek. sermayesini bırakacağına rüya delâlet eder. ETİKET Rüyasında bazı eşyalara etiket yapıştırdığını gören kimse. Rüyada kasaptan et almak. ET Rüyada et görmek çeşitli şekilde yorumlanır. yeni girilen bir işin bol kazanç getireceğinin habercisidir. para umulan yerden para alınamamasına. yenmesine de rüya yorumlanabilir. Rüyada tavuk eti. Çiğ eti satın almak. meşakkat ve az iş yapmaya. Rüyada sığır eti yemek. EŞYA Rüyada eşya görmek. musîbet ve kedere delâlet eder. ayrıca kötülük yerine iyilik yapmaya da rüya yorumlanabilir. rüya sahibinin eski bir dostuylan buluşmasına ve o kimseyi davet edeceğine rüya delâlet eder. başkası hakkında kötü konuşarak gıybet etmeye ve günahkâr olmaya rüya delâlet eder. Rüyada kendi etini yediğini görmek. kendisi hakkında dedikodu edildiğine. görülen şekle göre rüya tâbir edilir. onun tarafından taciz edilmek. zahmet. EŞKİYA Rüyada eşkiya diye tâbir edilen kimseyi görmek. evlenip ailesinden ayrı bir yuva kuracağına rüya delâlet eder.EŞEK ARISI Rüyada eşek arısı tarafından sokulmak. 151 . o kimse malının kazancını yiyip. EŞİK Bekâr bir kimse rüyasında evinin eşiğinden atladığını görürse. Eski eşya görmek. Ayrıca haram olan malın. zina suçu işlemeye delâlet eder. ev değiştirileceğinin işaretçisidir. Eşya satmak. kadın tarafından men-faatlenmeye delâlet eder. paranın. eşya nakletmek. koç eti görmek. Bir kimse rüyasında kendisinde gördüğü fazla eti yediğini görse. düşmanlarına yenilmeye ve onlardan gelecek kötü söze rüya delâlet eder.

rüya sahibi o kadının kocasından mal elde edeceğine rüya delâlet eder. Rüyasında kendi evini sattığını gören evli bir erkeğin. o kadının fakirleşeceğine rüya delâlet eder. Rüyasında bir kimse bacası olmayan ve güneş ile ay girmeyen bir evde kendisini görürse. Bir kimse ölmüş olan birisiyle evlendiğini görürse. hacc farizasını yerine getirir. vücudu simgeler. ümidini. Rüyada hâmile olan bir kadının evlendiğini görmesi.c) tarafından olacak yardımı gösterir. Bir erkek ölmüş olan bir kadınla rüyada evlendiğini görse. Bir erkek rüyasında birçok hanımla evlendiğini görürse. Rüyada bilinmeyen bir eve girdiğini ve o evden çıkamadığını görmek. bir arzusuna ümid etmiş olduğu muradına kavuşacağına rüya işaret eder. çok yakında ümit etmediği bir işte başarıya ulaşır. ayrıca iyi bir haber alınacağına rüya işaret eder. vücutça sakat kalınacağına önemli bir kaza geçirileceğine rüya delâlet eder. rüya sahibinin bir kadının geçimini üzerine alacağına delâlet eder. kendi evini yaktığını görmek. Rüyada bir evi yükleyip ev ile beraber yürüdüğünü görmek. rüya sahibinin eşiyle beraber uzun ömür süreceklerine rüya işaret eder. o kimsenin Peygamber efendimiz (s. Rüyasında dişi bir köpekle evlendiğini gören kimsenin. Evinin yıkıldığını görmek. hastalıktan kurtulup sıhhate kavuşulacağına işaret eder. o kimsenin ecelinin yaklaştığına ve ölümüne delâlet eder. rüya sahibinin malına başkalarının sahip olacağına rüya delâlet eder. Bir kadın ölmüş olan bir erkekle rüyada evlendiğini görse. Şayet hasta bir kimse yeni bir ev aldığını görürse. doğacak olan çocuğunun kız olacağına delâlet eder. rüya sahibinin o gördüğü evden bir kadınla evleneceğine rüya işarettir. hanımını boşayacağına rüyası işaret eder. EV Rüyada ev görmek. Rüyada bir adam nikâhlı olan bir kadınla evlendiğini ve onu kendi evine götürdüğünü görse. Allâh-ü Teâlâ (c. EVLENMEK Rüyada evlenmek. o kimsenin evinde yangın çıkacağına. çıkmış olunan yolculukta bir hayırla karşılaşılacağına. Rüyada bir kimse dört kadınla evlendiğini görse. Bir kimse rüyasında evinin altından yapılmış olduğunu görürse. kötü ve çirkin bir iş yapacağına rüya delâlet eder. kesmiş olduğu. 152 .gösterişe fazla düşkün kimselerle dost olduğuna rüya delâlet eder.a.v)'in kabrini ziyaret edeceğine rüya işaret eder. Rüyada evinin aydıhlık olduğunu görmek. şayet demirden yapılmış bir ev görürse.

Rüyada mahkeme kapısında ezan okuduğunu görmek.EVLİYÂ Rüyasında evliya olan ulu bir zâtla oturup sohbet ettiğini gören bir kimse. Allâh-ü Teâlâ'nın (c.c) rızâsını kazanacağına da yorumlanabilir. Ayrıca bir talebe rüyasında bir dersini ezberlediğini görürse. HZ. EYYÛB (A. namaz kılmaya başlar. Bir kimsenin rüyasında oyun olsun diye ezan okuduğunu görmesi. sıtma veya menenjit hastalığına yorumlanır. kıymetli bir âlimden ders almaya onun öğütlerine göre hareket edip/âhiret hayatını güzelleştirecek işler yapmaya rüya delâlet eder. o kimsenin aklını yitirip deli olacağına rüya işaret eder. hacc farizasını yerine getirir.S) Sabrın ve selâmetin ulu temsilcisi olan Hz. Eyyûb (a. rüya sahibi Allâh-ü Teâlâ (c.c) yolunda takvasını artırır. rüya sahibinin çok sabır ettiği bir işte selâmete kavuşacağına rüya delâlet eder.c) yolunda takvasını ilerletir. dinî vazifelerini tam olarak yapar. EZBERLEMEK Rüyada birşey ezberlediğini görmek. Rüyada ezan sesi duymak. Bir yakınının ezan okuduğunu rüyada görmek. Rüyada hamamda ezan okumak. Rüyasında bir kimse duâ ezberlediğini görürse. hanımının halk arasında koğuculuk yaptığına ve insanları rahatsız ettiğine rüya delâlet eder. Doğru haber duyulacağına işaret eder. Rüyada evliya olan bir kimseyi görmek. o kimsenin bir dost olduğuna ve doğru söz söylediğine rüya delâlet eder. rüya sahibinin insanlara zulmedip günahkâr bir kimse olacağına rüya delâlet eder. salih kimselerden olur. Ayrıca bu rüya sabırsız olan kimsenin sabırlı olması gerektiğine ve Allâh-ü Teâlâ'nın (c. teşbih Ve zikr etmeyi simgeler. Ezanı yanlış olarak okunduğunu duymak. 153 . sesinin duyulduğu yer nisbetinde olan vilayete reis olur. Rüyada yüzü koyun ezan okuduğunu gören bir erkeğin. Rüyada ezanı noksan okuduğunu veya ezanın lâfızlarını değiştirerek okuduğunu görmek. rüya sahibinin ailesinden birisinin koğuculuk yaparak çok günâha girdiğine delâlet eder. EZANI MUHAMMED Bir kimse rüyasında ezan okuduğunu görürse ve kendisi de ezan okumaya uygun bir kimse ise. ilerde ilim adamı olacağına rüyası delâlet eder. Allâh-ü Teâlâ (c. haklı davada şahitlik edileceğine delâlet eder.s)'ı rüyada görmek.c) sevdiği şahıslarlan dost olur.

o kişinin rüyası çok hayırlıdır ve görülen şeylerle birlikte yorum yapılır. yakında ahlâk bakımından kötü şöhrete ulaşmış bir kadının ağına düşeceğinin rüya işaretidir.F FATIMA (R.A) Âlemlerin en büyüklerinden. Evlenmeye niyetli olan bir erkek için. büyük kısmete. Ali efendimizin biricik hanımı Fâtıma annemizi bir kimse rüyasında görürse.v)'in en sevdiği kerimesi olan yüce halifelerden Hz. Bir kimsenin rüyasında kendisini bir fabrikada çalıştığını görmesi. fahişe olan bir kadınla sohbet ettiğini görürse. FABRİKA Rüyada bir fabrikanın inşaatında kendini çalışırken görmek.a. Hareketlerinde dikkatli olması gerekir. habersiz olunan bir mirasın rüya sahibine nasip olmasına rüya işaret eder. Bu rüya görüldüğü şekilde çıkar. hem de manevî yönden sağlam temeller üstüne kuracağına delâlet eder. 154 . Şayet rüyayı gören ticaret sahibi bir kimse ise dikkatli olmalıdır çünkü başkalarının kışkırtmaları sonucunda riski yüksek olan bir işe girip büyük bir mali sıkıntıya düşebilir. FAHİŞE Bir erkek. saliha müslüman kadınla rüya sahibinin hayatını birleştireceğine rüya delâlet eder. talih kuşuna. Peygamber Efendimiz (s. o kimsenin yuvasını hem maddî.

ümit etmediği bir yerden zahmetsiz büyük para kazanır. zamanını boşa geçirdiğine ye büyük bir huzursuzluk içinde olduğuna rüya delâlet eder. dinin güzelleşmesine. Bazı tâbirciler faizle para vermeyi. şayet fala bakan kendisi ise. hayırsız evlâd sahibi olmaya rüya delâlet eder.c) sevdiği kullar arasına girmeye! hidâyet yolundan gitmeye rüya delâlet eder. fahişe olan kadının parasını yemeye. evinize veya işyerinize hırsız gireceğinin delilidir. düşmanlarınızın evinizin huzurunu bozmak için ellerinden geleni yapacaklarına işaret eder. akrabalarının içinden ahlâksız bir kadının çıkmasına. Evin içinde farelerin gezindiğini görmek. Bir kimse rüyasında karnından veya boğazından fare çıktığını görmesi. o kimse eğer bir aile reisi ise ailesine helâl yoldan kazanmadığı haram parayı yedirdiğine rüya delâlet eder. kötülüklerden korunmak için tedbir almaya da yorumlanabilir. FANİLA Rüyada fanila giydiğini görmek. yakında mutlu bir yuva kuracağına. kandırılmaya rüyayı yorumlamışlardır. FAKİR Bir kimse rüyasında bir fakire yardım ettiğini görürse rızkı bollaşır ve zengin olur. Fareyi rüyada eline almak. Rüyada kendini fakir olarak görürse. ağrılara. kendisine iyi bir kısmet çıkacağına. Farenin eşyaları kemirdiğini görmek. ömrün kısaldığına ecelin yaklaştığına işaret eder. bid'ât şeylerden uzaklaşmaya ve cennet ehli olan Allâhü Teâla'nın (c. bir aşk macerasının kısa zamanda biteceğine delâlet eder. ahlâksız bir kadınla 155 . yatağında fare görmek. Rüyada fakirleşmek.FAİZ Bir kimse rüyasında faizle sağa sola para verdiğini yani tefecilik yaptığını görürse. FARE Rüyada görülen fare. faizle para almayı ise. bazı tâbircilere göre hafif geçecek bir hastalığa. Ölü fare görmek. bir düşmanınızın sizi üzecek olan sırrınızı öğrenip etrafa yayacağına rüya delâlet eder. güvenilen kişinden gelecek kötülüğe. kötü bir insanla dost olacağınıza delâlet eder. Rüyada fare eti yemek. Rüyada fanila giymek. pişmanlık duyulacak günâha girmeye. FALCI Rüyada bir falcıya gidip fala baktırdığını görmek.

Yatsı namazı kılıyorken görmek. Bir kimse rüyasında sabah namazını kıldığını görürse. şayet işsiz ise iş sahibi olur. üzüntülü bir haber alır. Rüyada sarhoş olarak farz namazı kılmak.ilişki kurmaya rüya işaret eder. rızkı bollaşır maddi rahata ulaşır. FARZ NAMAZI Bir kimse farz namazını bütün şartlarını yerine getirmiş olarak kıbleye yönelip rüyasında farz namazını kıldığını görürse. arzu ettiği bir şeye kavuşur. Öğle namazını dışarıda bulutlu kötü bir havada kılarsa. Günahkâr ise. çok arzu ettiği bir şeye kavuşur. Bir erkek rüyasında sergisiz yerde namaz kıldığını görürse. vermiş olduğu sözleri yerine getirir. yakında büyük bir borca girileceğinin. adetli bir kadınla münasebette bulunur. Öğle namazını kıldığını görürse. güç olan işlere gireceğinin işaretidir. Çünkü çöpün rüyada tâbiri para olarak yorumlanır. ahlâksız bir kadına mektup yazıp onunla bir maceraya girmesine rüya delâlet eder. Bayram namazı kıldığını rüyasında gören bir erkek. yersiz yere yemin ettiğinin. Bekâr bir erkek rüyasında bir fareye taş veya benzeri bir şey atması. tevbe etmesi gerekir. büyük bir işte fazla para kazanılacağına rüya delâlet eder. câhil ise âlim olmaya rüya delâlet eder. o kimse henüz hac farizasını yerine getirmemişse hacc'a gider. rüya sahibinin istemediği veya sonradan söylediği için çok pişman olacağı bir söz ağzından çıkmasına rüya delâlet eder.c) yoluna döneceğine rüya delâlet eder. Bir kimse rüyasında yatarak namaz kıldığını görürse. FARAŞ Çöp küreği olan faraşla rüyada çöp topladığını görmek. hastalanacağına işaret eder. sevinçli müjdeli bir haber alacağına rüya delâlet eder. tövbekar. yanm işini tamamlar. Açık güneşli bir havada kıldığını görürse. Muradına erer. Bir camiide imam olarak farz namazını cemaatle kıldığını görmek. Rüyada farenin yaşadığı yeri veya çıkmış olduğu deliği görmek. Ayrıca rüyada farz namazını kılan kimse. Günâha girer. yalan yere 156 . kendisine vasiyet edilen maddî ve manevî şeyleri yapar. sizi yoran bir işten kurtulup istirahate çekileceğinize rahata ereceğinize işaret eder. İkindi namazını rüyasında kıldığını görmek ise. borçlanmaya veya birisine maddî yönden yük olmaya işaret eder. Allah-ü Teâlâ'nın (c. Akşam namazını vaktinde kıldığını gören bir kimse. zekâtını tam olarak verir. Bir erkek rüyasında Cum'a namazını kılıyorken kendisini görse.c) hoşnutluğunu kazanır. Manevî huzura kavuşur. hayırlı bir işe girip bol kazanç temin edeceğine ve Allâhü Teâlâ'nın (c. Ailesi zengin olur.

FATİH SULTAN MEHMET Rüyasında Fatih Sultan Mehmet'i gören kimsenin bahtı açılır. Arkasını kıbleye dönerek namaz kıldığını gören kimse.şahitlik yapacağına işaret eder. ticaret alanında isim yaparak çok para kazanmaya rüya işaret eder. Rüyasında bir kimse cenaze namazı kıldığını görse. borçtan kurtulmaya ve kısır kadının hayırlı bir evlâd sahibi olmasına rüya delâlet eder. acı bir haber alır veya sahtekâr olan birisiyle ortak bir işe girer. FECİR VAKTİ (Güneşin Doğması) Rüyada fecir vaktini görmek. yerine başkası geçer. baht açıklığına. ömrün kısalmasına veya dermanı olmayan bir hastalığa yakalanmasına rüya delâlet eder. çok hayırlıdır. fakirken zengin olmaya. Bir imamın önderliğinde fakat onlardan Önce rükû'a vardığını gören kimse. bir yakınının size açtığı sırrını sağa sola yaydığınıza işaret eder. FASULYE Rüyada fasulye pişirdiğini görmek. derhal vazgeçmelidir. annesine ve babasına asi olur. Şayet rüya sahibinde bu huy varsa. Rüyada tevbe namazı kılmak. şöhrete ulaşır. Bir kadının rüyasında bir cemaate imam olup namaz kıldırdığını görmesi. İş sahibi olan kimsenin rüyasında fatura yazdığını görmesi. Bir kimsenin rüyasında istihare namazı kıldığını görmesi. Çünkü bu huyu rüya sahibinin ilerde başına önemli sorunlar açacaktır. kısmet gürleşmesine berekete. Rüyada Fatih Sultan Mehmed'i görmek. duaların kabul olunmasına. kıldığı yöne doğru yolculuğa çıkacağına işaret eder. Bazı tâbirciler rüyada fecir vaktini görmeyi. üzüntülü bir haber alacağınıza işarettir. Bir kimse kıbleden başka bir yöne doğru namaz kıldığını görürse. sıkıntı ve üzüntülerden tamamen 157 . FATURA Rüyasında fatura yazdığını görmek. nafile oruç tutmaya ve akrabadan sıkıntıda olan kimselere yardımcı olup onların hayır dualarını almaya rüya delâlet eder. bolluğa. hatalı bir hareketten dönmeye ve zarardan kurtulmaya yorumlanır. eşinden ayrılır veya devletin başında olan kimse vazifelerinden ayrılır. Rüyada teravih namazı kılmak. rüyayı gören memur ise yakında işten ayrılıp ticarete atılacağına delâlet eder. Dünya ve âhiret hayatı rüya sahibinin güzelleşir ve murad etmiş olduğu şeylerin tümü yerine gelir.

şöyle yorumlamıştır. FELÇ Bir kimse rüyasında kendisini felçli olarak görürse. Bazı tâbirciler bu rüyayı hayra. Rüyada yüz felci geçirmek. Sıkıntıda olan kimsenin rüyada ferahlaması. Rüyada felâkete uğramak. Tövbe etmesi gerekir. huzura yorumlamışlardır. üzüntülerin atılmasına. Hastanın rüyada ferahlaması hastalıktan kurtulmasına. geçim zorluğuna düşmeye. rahatlığa. karışık işlerin yoluna girmesine. dilin felç olması. maddî yönden güçlü olan yaşlı bir büyüğün manevî ve maddî yardımını alıp problemleri atıp üzüntülerinden kurtulmaya rüya delâlet eder. rüyanın tam tersi olarak tâbir edilir. 158 . kurtuluşa. Bu rüya zina suçu işlemeye başkasının nikâhlısı olan namuslu bir kadına iftira atmaya da yorumlanabilir. kolun veya elin felç olması. zihin bulanıklığına. FERCE BAKMAK (Kadının Edep Yeri) Bir erkek rüyasında yabancı bir kadının edep yerini görürse. rüyası ters olarak yorumlanır. bacakların felç olması. FELÂKET Bir kimse rüyasında büyük bir felâkete uğradığını görürse. Câferi Sâdık (R. lüzumsuz boş şeylerle zamanın boşa geçirildiğine delâlet eder.sıyrılmaya yorumlamışlardır. hapisten kurtulmasına delâlet eder. rahatlığa. Yani çok sıhhatli bir kişi olduğuna delâlet eder. büyük bir günâha girdiğine rüya delâlet eder. maddî yönden güçlenmeye rüya delâlet eder. borçlarını ödemesine hapis olanın ferahlaması. sevince. borçlunun ferahlaması. sevinçli müjdeli bir haber alır. deniz aşırı bir yerden haber alınacağına rüya işaret eder. FERAHLIK Rüyada ferahlamak.A) rüyada felç illetini görmeyi. şuur kaybına. FENER Rüyada elinde fenerle gezinti yapıldığını görmek. ibâdet yapamamaya. imanın azalmasına dine bid'ât sokup kâfir olmaya rüyayı yorumlamıştır. Ayrıca rüyada bir deniz fenerini yanarken görmek. iftiraya uğramaya. akrabadan kötülük gelip işlerin bozulmasına bütün vücudun felç olması.

FES Bir kimse rüyada başına fes taktığını görürse. ilim sahibi olan bir zât'tan ders almaya. tehlikeli bir işe atılacağına rüya delâlet eder. Bekâr bir 1<ız tanımadığı bir adamın rüyada elinden fındık aldığını görse. FIRÇA Bir kimse rüyasında boya fırçasıyla boya yaptığını görürse. iyi dosta. hayırlı evlâda. iyi neş'eli bir kimseyle yuva kurar ve çok mutlu olur. evin kilerine. ilim öğretilen meclislere katılmaya. Câfer-i Sâdık (R. tez zamanda bir işe girer ya da uzun bir yolculuğa çıkar. neş'eli. bilmeden mekruh olan bir şeyi yapıp Allâh-ü Teâlâ'nın (c. Veya başarılması güç olan bir işi başarır ve o başarıdan kazanılan parayı rüya sahibi yer. sevinçli bir habere yorumlanır.FIRINCI . bolluğa. FINDIK Rüyasında fındık kırıp yediğini görmek.c) katında günahkâr olmaya işaret eder. yağ fıçısı görmek ise. Rüyada fıçıdan bira içtiğini görmek. gönlü zengin arkadaşa. İşinden ayrılıp yeni bir işe girer. san'atını yüceltmesine ve mesleği nedeniyle çok aranılan bir kimse haline gelmesine rüya delâlet eder. Bu rüya sahibi dikkatli olmalıdır. bir erkekle ilişkiye girer ve bu ilişki sonucunda bekâretini kayıb eder diyebiliriz. FESLEĞEN Rüyada güzel bir çiçek olan fesleğeni görmek. hayatının yönünü değiştirir.FERİBOT Bir kimse rüyasında feribota bindiğini görürse. FIÇI Rüyada fıçıya su doldurduğunu görmek. medh edilmeye. Bekâr bir kimse rüyasında fesleğen görürse. faydalı bir san'at öğrenmeye yorumlamıştır. Rüyada san'atkâr'ın başına fes takması.FIRIN KÜREĞİ Rüyada görülen fırın. Rüyada bal fıçısı görmek.A) rüyada fesleğen görmeyi. FIRIN . güzel söze. ucuzluğa rüya yorumlanır. dostluğu zor kazanılan cömert iyi bir kişiyle dost olur. garajına! dükkâna veya bir 159 . maddî bakımdan çok rahat bir ömür geçirileceğine delâlet eder.

Fıskiyeden su akarken görmek. Büyük bir borç altına girer. Rüyada fırında fırına ekmek süren kürekçiyi görmek. Bir file binip dolaştığını gören kişinin. Rüyasında fırından sıcak ekmek aldığını görmek. rüya sahibinin istikbâlinin çok parlak olacağına ve önemli görevlere geleceğine rüya delâlet eder. Tanıdık bir fırında alış veriş ettiğini gören kimse. Rüyasında yabancı fırına un sattığını gören kişi. yeni bir işe başlar. ailenin her ferdinin geçimlerini rüya sahibinin yüklenmesine delâlet eder. takva sahibi olmaya ve günâh işlemekten çok korkmaya delâlet eder. rüya sahibi olan o kadın için çok hayırsızdır. sıkıntı çekileceğine işaret eder. bekâr ise evlenir. hasta ise vefat eder. tövbe etmesi gerekir. evli ise bir çok evlâdı olur. o rüya. Rüyada hâmile kadının fıstık yemesi. Rüyasında fırıncıyı gören kimse. çocuğu eğiten öğretmene işaret eder. mevkisinde yükselir veya yüksek makamlı bir dost edinir. büyük bir günâha girer. FISTIK Rüyasında fıstık yediğini gören kimse erkekse. eli bol olacak cömert çocuk doğurmasına delâlet eder. rüya sahibinin bekâr evlâdı varsa evlâdı iyi bir aileye gelin veya damat olur. Rüyası kötü şekilde yorumlanır. bekâr erkeğin zengin kadınla evlenmesine işarettir. asık yüzlü olursa eğitimin hakkını vermeden görev yapan öğretmene rüya delâlet eder. Ayrıca bahçesine fıskiye yaptırdığını gören kimse. Bir kadın rüyasında fil görürse. Fırında çalıştığını görürse. kazancı çok olur. Ayrıca bu rüya bol ibâdet etmeye.apartmana yorumlanır. hayırlı bir evlâd sahibi olur ve o çocuktan sülâlesi devam eder. Eğer görülen kürekçi güler yüzlü ise. güçlü kuvvetli kavgacı bir kimseye işaret eder. Fıskiyeden su içmek. hanımı hâmile kalır ve kendisi de yolculuğa çıkar. Fıskiye almak. öğretmenin olgun olduğuna. FİDAN Bir kimse rüyasında fidan diktiğini görürse. 160 . FİL Rüyada fil görmek. FISKİYE Rüyada fıskiye görmek. uğursuz bir kişiyle ilişkiye gireceğine delâlet eder. rüya sahibinin zengin güzel fakat. Sağlam ise sağlığı bozulur. Rüyada fidan satın alıp kendi bahçesine diktiğini gören kimse. rızkı azalır.

işleri ters gitmeye başlar.c) lanetini alır. o kimsenin fazla hayal perest olduğuna işaret eder. Filin pisliğini rüyada toplarken görmek. Fili sağdığını ondan süt aldığını gören kimse. FİRAVUN Bir kimse rüyasında firavunlarla sohbet ettiğini görürse. Kendisi ızdıraplı bir yaşam sürer. büyük kazanç elde eder. Bir kişi rüyasında fil ile konuştuğunu görürse. hayal ettiği şeyler olmaz. Dünyalık geçimini rahatlıkla rüya sahibi temin eder. FİNCAN Rüyada fincandan kahve içtiğini gören kimsenin.Rüyasında filin kendisine zarar verdiğini gören kimse. başına kötü bir iş gelir. 161 . erkek için genelde hayra yorumlanmasına sebep teşkil eder. FİLM ÇEVİRMENİ Rüyada kendini film çevirirken görmek. bir düşmanına karşı galip gelir. zengin olunacağına. rızkı bollaşır zengin olur. hileli yolda kazanca elde eder. devlet kapısında aylardır geciken işi sonuçlanır ve bu işin sonuçlanmasından rüya sahibi çok büyük memnuniyete kavuşur. Rüya sahibinin dikkatli olması gereklidir. hasta ise vefat eder. FİRKETE Bir hanım rüyasında başına firkete taktığını görürse. FİLE Bir kimse rüyasında elinde fileyle alış veriş edip filesini doldurduğunu görürse. sağlığı kozulur. Rüyada fil görmek. güçlü bir düşmanından zarar görür. bol kazançlı işlere girileceğine delâlet eder. kendisini Allah-ü Teâlâ'nın (c. Bir kimse fil öldürdüğünü rüyasında görürse. FRANSA Rüyasında Fransa'ya gezmeye gittiğini gören kimsenin.c) yolundan sapıttıracak faydasız zalim kötü huylu birisiyle arkadaş olur. Ve o gizli düşman kendi kazdığı kuyuya kendi düşer Allâh-ü Teâlâ'nın (c.

Bu rüya bazen de düşmanı rezil olmasına.FİRUZE Rüyasında bir kimse firuze taşından mücevher taktığını görürse. yeni işyerleri açmaya. Yeni evli olan bir kimsenin rüyada folluk görmesi. başkasının hayatını taklit ederek yaşamaya çalıştığını gösterir. FOTOĞRAFÇILIK Bir kimse rüyasında fotoğrafçı olduğunu görürse. baş olan kişiye işarettir. fitili kesilmiş görmek. dolu fişek geçimin güzelleşmesine ümid edilen miktarda paranın rüya sahibinin eline geçmesine rüya delâlet eder. Birde fitili yakıyorken görmek. baş olan kişiyle rüyayı gören kimsenin dost olacağına işaret eder. FOLLUK Bir kimsenin yumurtayla dolu olan folluğu rüyasında görmesi. Bazen de bu rüya âşık olmaya ve âşık olunan kimseden karşılık görmemeye de yorumlanabilir. FİTİL Rüyada görülen fitil. iyi huylu kendisine sadık bir kimseyle evlenir. hakkında yalan yanlış birçok dedikodu edileceğine yorumlanır. Hayat boyu mutluluk içinde yaşamını sürdürür. FİŞEK Rüyada fişek. Firuze taşından mamul mücevher alınıp takılması. ahin yerde kalmamasına da yorumlanabilir. işi büyütmeye yorumlanır. hanımının gebe kalıp ikiz çocuk doğurmasına işarettir. Fitili yanmış olarak görmek. kişinin malî durumuna işarettir. başın değişeceğine. yakında büyük bir mala veya hayırlı bir evlâda sahip olunacağına delâlet eder. Bu nedenledir ki bu 162 . baş olan insanın öleceğine yorumlanır. FLÖRT Yetişme çağında olan kimse rüyasında flörtüyle gezip dolaştığını görürse. FİTNE Fitne fecir olarak tanınan bir kimseyle rüyada konuştuğunu görmek. müjdeli bir haber alır mutlu olur. bahtın açılmasına. Ticaretle uğraşan kimse için rüyada folluk görmek. büyük bir mevkiye yükselip söz sahibi olmaya. Bu nedenledir ki. boş fişek malî sıkıntıya. halkın faydalanacağı yerler yapmaya rüya işaret eder.

yakınlarınızdan birinin kumarda büyük para kaybedeceğine işaret eder. kârlı bir iş yapmaya. bazı tâbircilere göre kişinin yaşantısını değiştirip renkli bir hayatın içine girip dünya hayatına önem vererek âhiret hayatını unutmakta olduğuna rüya delâlet eder. Rüyada füze ateşlemek. FÜZE Rüyada füze görmek. ödenmesinde çok güçlük çekilecek büyük miktardaki bir borcun altına girmeye rüya delâlet eder. boşa vakit harcanılan çabaya. yanlış adım atmaktan son anda vazgeçmeye. Rüyada fuar yerini görmek. 163 . tasarlanmış olan şeylerin gerçekleşmeyeceğine işaret eder. önemli kararlara yorumlamışlardır. FUTBOL Rüyada futbol oynadığını görmek. yanlış iş yapmaya. rüya sahibine haset eden kıskanç insandan gelecek kötülüğe rüya işaret eder. evini değiştirir. Başka bir semte taşınır. Rüyada fotoğraf çektirmek. FUAR Bir kimse rüyasında oturduğu şehirde bir fuarda gezmeye çıktığını görürse. Bazı tâbirciler rüyada fotoğraf çekmeyi.davranışı onun için hayırlı olmadığından yaşantısını değiştirmesi gereklidir diyebiliriz.

kısa sürede mide hastalığından kurtulup sıhhatine kavuşur. Rüyada galete yemek. bazen de zayıflamaya kilo kaybetmeye de yorumlanabilir. Şayet cinsi bilinen bir kuşun gagası görülürse. berekete. Midesinden hasta olan bir adam rüyasında galete yediğini görse. 164 . zengin olur.G GAGA Rüyasında cinsi bilinmeyen bir kuşun gagasının koptuğunu gören kimse. rahat ömür sürmeye. iş hayatında ve gönül işlerinde başarısızlığa uğrar. ucuzluğa. miras malı için akrabaların birbirine girmesine rüya işaret eder. görülen kuşun cinsine göre rüya tâbir edilir. GALETE Rüyasında galete yediğini gören kimse. GANİMET ALMAK Rüyada büyük bir ganimete konduğunu gören kimse. bolluğa. GALİP GELMEK Bir kimse rüyasında yabancı birisine karşı galip geldiğini görürse. kişinin ganimet mal alması. mal varlığı çoğalır. yakın zamanda uzun bir deniz yolculuğuna çıkar. bol kazanç getirecek bir işe girer fakat yaptığı hataları sonucunda kâr edeceği yerde zarar ziyan eder.

parası çoğalır. günâhlarından nedamet getirir. GARDIROP Rüyada gardırop hazırladığını veya kurduğunu görürse. yakınlarından birinin başına büyük bir felâket gelir ve bu olay o kimsenin hapse girmesine neden olur. şikâyete. fakat rüya sahibi bu misafiri gelince sevinse bile o kimsenin gelişiyle meydana gelen olaylardan dolayı gelen kimseye çok kızıp sinirleneceğine rüya işaret eder. GAR Kendisini garda gören kişi. mevkisi yükselir. evini başka bir semte taşıyacağına rüya delâlet eder. GARSON Rüyada lokanta veya bir restoran'da yemek yerken bir garsonun hizmet ettiğini görmek. zalim kocaya veya çok konuşan huysuz kadına da yorumlanabilir. tövbekâr olur. ayrıca yeni bir gönül macerasına gireceğine rüya delâlet eder. Bazt tâbirciler rüyada 165 . uzakta oturan bir dostunu ziyarete gider. GAMZE Rüyasında bekâr bir erkek gamzeli bir kızla konuştuğunu görürse. sevince rütbe yükselmesine. ters olan işleri yoluna girer.GAM . Rüyada gardiyan görmek. Rüyada gar görmek. rüya sahibinin yakın zamanda habersiz bir misafirinin geleceğine. yolculuğa çıkmaya veya memleketten haber almaya işaret eder. GARDİYAN Rüyasında gardiyan gören kimsenin. kederlendiğini gören kimse. Arabasına garaj yaptığını rüyasında gören kimse.KEDER Rüyada tasalandığı. Rüyada gammazlık etmek. umulmayan yerden gelecek paraya yorumlamıştır. kötü bir arkadaşı yüzünden başı derde girer. GAMMAZLIK Rüyada gammazlık yaptığını gören kişi. yakında büyük bir mirasa konar büyük paraya kavuşur. Hayırlı yol olan İslâma yönelir. dert yanmaya veya düşmanın yapmış olduğu kötülüklerden illallah çekmeye ve çok iyi dost olan iki arkadaşın arasının açılmasına rüya delâlet eder. Câfer-i Sâdık (R.A) rüyada gamlanmayı.

sır saklamaya veya öğrenmeye yorumlamışlardır. yakında ülkenin içinde büyük olaylar olacağına rüya işaret eder. bir hastalığa tutulacağına yorumlanır. yaşayış biçiminin yanlış olduğunu ve değiştirmesi gerektiğine rüya delâlet eder.gardırop görmeyi. GECE Bir kimse rüyasında birdenbire gece olduğunu görürse rüya hayırsızdır. GASB ETMEK Rüyasında başka birisinin malını zorla gasb ettiğini gören kişi. Rüyasında gecenin sabah olduğunu gören kişi. uğursuzdur.hasta ise hastalıktan kurtulur. Dul kadının veya genç bir kızın rüyada kendilerini gebe görmeleri. malı artar. GAZ Rüyada gaz yaktığını görmek veya gaz satın aldığını görmek. iyidir demişlerdir. âlim için ilminin fazlalığına. Bazı tâbirciler gebelik gerek kadın gerekse erkek için. mahpus ise hapisten çıkar. Yaşlı bir hanımın kendisinin gebe kaldığını görmesi eve hırsız girip onun maddî ziyana uğrayacağına rüya delâlet eder. Bekâr bir kız kendisini rüyasında gebe olarak görürse. faiz veya rüşvet yer ve bu yüzden hiç bir zaman mutlu olamaz başına olmadık felâketler gelir. evlenmelerine delâlet eder. huzursuz bir ay geçirir. san'atkâr için hiç kimsenin yapamayacağı bir şeyi yapmasına delâlet eder. ruh sağlığı bozulur. Bir erkek rüyasında kendisinin veya ailesinin gebe kaldığını görürse. günahkâr ise tövbekar olur. GAZETE Bir kimse rüyasında gazete satın alıp okuduğunu görürse. Birde eşiyle rüyasında geceleyin münasebette 166 . çevresindeki dostları tarafından övülür. aşk ve muhabbetle bir kadına bağlanacağına rüya işaret eder. yakın zamanda ailesine kendisi yüzünden bir dert musallat olacağına rüya delâlet eder. GEBE Bir hanım rüyasında gebe kaldığını görürse. Rüyada erkeklerin gebeliği. GAZİNO Rüyasında gazinoda oturup eğlendiğini gören kimsenin.

Ayrıca gelincik denen hayvanı rüyasında gören kişinin. yakında evlenebilir diyebiliriz. ızdıraptan. çok gevezedir sır tutmamaktadır bu yüzden başına birçok şeyler gelmektedir. murad edilen şeylerin olmasına arzuların yerine gelmesine delâlet eder. GELİNCİK Bir kimse rüyasında gelincik çiçeklerini topladığını görürse. Adağı olan bir kimse bu rüyayı görse.A) bu rüyayı islâmi yoldan şaşarak günahkâr bir ömür sürmeye yorumlamıştır. Rüyada gece olduğunu ve yolculuğa çıktığını gören kimse. hayıra. adağını yerine getirmeli ve oruç borcunuda tutması gerekir diyebiliriz. rüyayı görüşe göre çeşitli şekilde tâbir edilir. ailenin sıkıntıdan kurtulmasına yorumlamışlardır. şayet bir yolculuğa çıkacak ise. Geminin kaybolduğunu gören kimse. mevkisi 167 . evine hırsız gireceği söylenebilir. kederden. Rüyada gelin görmek. Gemiye binip seyahate gittiğini gören kimsenin. Çünkü Allâh-ü Teâlâ (C. Kendi ağzına gem vurulduğunu rüyasında gören kişi. İbn-i Şirin (R. ölüme de delâlet edebilir. hastalıktan. kendisine iyi bir kısmet çıkar. Atının geminin kesildiğini veya koptuğunu gören kişi. GEMİ Rüyada görülen gemi.C) uyuyanların nefislerini ve onların ruhlarının bedenle olaş dış ilişkilerini geceleyin keser. evlâdının san'atkâr olacağına. çünkü çıkmak üzere olduğu o yolculuk esnasında başına gelecek kötü kazaya rüyası işaret etmektedir. esmer birisiyle ilgi kurar ve mutlu olur. rüya sahibinin bu yolculuğa çıkmaması tavsiye edilir. bazı tâbirciler kâfirlikten kurtulup müslüman olmaya. Rüyada önce gece görüp daha sonra birdenbire ortalığın aydınlandığını gündüz olduğunu görmeyi. Bir erkek gelinlik giymiş bir kadını öptüğünü görürse. Ayrıca gemi. Bazan rüyada gece görmek. GEM Rüyasında hayvanına gem taktığını gören kimsenin. mal varlığı çoğalır ve murad ettiği şeylere kavuşur.bulunduğunu gören kişi. ise kötü huylu bir eşe sahip olduğuna rüya işarettir. darlıktan kurtulmaya yorumlanır. günâh işlemekten meleklerce alı koyulduğuna rüya yorumlanır. malının kiri olan zekâtını tam vermemektedir bundan ziyana uğrayacağı söylenebilir. GELİN Rüyada bir genç kız gelin olduğunu görürse. eşiyle arası açılır ve bu açılmak boşanmaya kadar gider.

İşlerini yoluna koyar. Genç bir erkekle rüyasında sohbet ettiğini gören kimse. ticari işleri yoluna girer. Havada yüzen gemide kendini görmek. Başka bir geminin tahtalarına tutunduğunu gören kimse. muradına kavuşur. ölümün yaklaştığını göstermektedir.yükselir. Geminin direğini görmek. ihtiyarladığını görse. bu rüya o kimsenin dinînin güzelliğine işaret eder. Geminin küreğini eline alan kimsenin. o kimsenin görevindeki yerine işaret etmektedir..ıi görse. GENÇ Yaşlı bir kimse kendisini rüyasında genç olarak görürse. Ve bu evlilik onun hayatında mutlu olmasına katkıda bulunur. şayet yaşlı bir kadın rüyasında 168 . hasta ise sıhhati düzelir. insanın en önemli düşmanı olan nefse yorumlamışlardır. büyük üzüntü geçirir. vapurun büyüklüğü nisbetinde kısmetin büyüğüne. İçinde bulunduğu geminin battığını gören kişi. kâfir için müslüman olmaya delâlet eder. hareketlerine dikkat etmesi gerekir. Rüyada vapur görmek. o kimse bir başka vilayete atanır ve geminin genişliği ile sağlamlığı. salih kimselerle dost edinmeyi gösterir. deniz yolculuğuna çıkmaya. uzun bir ömür sürer. GENÇ KADIN Rüyasında genç bir kadın. uzak bir yoldan beklenmedik bir misafirin geleceğine işaret eder. Bekâr "bir kız bu rüyayı görse. kan denizinde yüzdüğünü görürse. ailesinden birisinin ihanetine uğrar. Havada görülen gemi. sıkıntıdan kurtulmaya. mirasa konmaya veya hâmile kadının çok hayırlı bir çocuk doğurmasına rüya delâlet eder. iflâsın eşiğinde olan ticaret adamı iflâstan kurtulur. ticaret yönünden büyük kazanca. his yönünden mutlu ve faydalı bir ömür süreceğine delâlet eder. yolculuğundan selâmetle döneceğine ve bu yolculuğun hayırlı olacağına rüya delâlet eder. o kişinin zina ettiğine ve bu yüzden büyük günâha girdiğine işarettir. Rüyada tahtadan gemi yaptğını gören kişi. Bir kimse rüyasında bindiği geminin. Rüyada boş gemi görmek. ferahlığa yorumlanır. Bazı tâbirciler rüyada genç bir kimseyi görmeyi. Genç bir kız rüyada görülürse. çok istediği fakat olması imkânsız olan arzularına. şüpheli bazı işler yapmaktadır. evlâdı ilerde âlim olur. feraha ulaşır. Görevinden ayrılıp alınmış olan bir kimse rüyasında gemiye bindiğ. güç olan işleri başarır. kazancı artar. yakın zamanda büyük bir felaketten kurtulur. geçimini denizden sağlayan birisiyle hayatını birleştirir. Geminin karaya oturması kurtuluşa yaklaşmaya. sevinçli bir habere. Yolculuğa çıkmış birisi yolculuk esnasında bu rüyayı görse.

hâkim ise. Fakir bir kimse rüyasında yaşlı olan bir kadını genç olarak görse. geniş ve kuvvetli ise. hükmünde haksızlık yaptığına rüya delâlet eder. rüyayı gören kişinin çok cimri olduğuna delâlet eder. Bu rüya kadın için bazen de. zafer ve ferahlığa tâbir edilir. gerdanlık demirden olursa. ilmini gizlediğine. Bu rüya düşmanın kendi oyununa kendisinin düşmesine de yorumlanabilir. talihinin açılacağına. Rüyayı gören kimse âlim ise. rüya sahibinin zengin olacağına. dünyevi hayatında yaptığı hatalarından pişman olur doğru yola yönelir. kocanın yaramaz bir kimse olduğunu. Rüyada gerdanlığın sıkı ve dar olduğunu gören kimsenin. Şayet gerdanlık gümüşten. şayet gerdanlık zayıf olursa. Rüyada tanınmayan ve süslü genç kadın görmek. kocanın kuvvetli olduğuna rüya delâlet eder. Gerinip esnediğini gören kişi. kocanın kendisine emanet etmiş olduğu mal olarak da tâbir edilir. zengin bir erkekle evlenir. Erkek için rüyada gerdanlık görmek. sağlam sıhhatli ise hasta 169 . hasta ise ölür. cinsel gücünün artacağına işaret eder. Bir kadını boynuna gerdanlık takmış olarak görmek. hayır. iyilik.GERDANLIK Rüyasında bir kadının gerdanı görülürse.gençleştiğini kendisine şehvet ve kuvvet geldiğini. hasta ise şifasına kavuşacağına rüya işaret eder. dinî bilgi ve konularda cimri olduğuna yorumlanır. sonu hüsranla mutsuzlukla bitecek bir gönül macerasına başlar. kendisiyle cinsî münasebette bulunulduğunu ve yapılan ilişkinin helâlinden olduğunu görse. GERİNMEK Rüyasında uykudan uyanıp gerindiğini. Rüyasında gerdanlık satın aldığını gören kadiri. kuvvetli. güç olan bir işi başarır ve zengin olur. güzel bir kadınla evlenmesine delâlet eder. GERDAN . GERDEK Rüyasında gerdeğe girdiğini gören kişi. GERGEDAN Rüyasında gergedana zorla bindiğini gören kişi. kocanın mert. şayet görülen o kadın tanınmış bir kimse ise. Evli olan kimse için bu rüya gayr-ı meşru ilişkiye girmek için teşebbüs etmeye delâlet eder. umulmadık bir yerden sevinçli bir haber almaya. yumuşak ve zengin bir kimse olduğuna. kocasına yorumlanır. o kimsenin dinî bağlarının kuvvetleneceğine rüya delâlet eder. esnediğini gören kişi. Rüyada evli kadın için gerdanlık görmek.

tembelliğe delâlet eder. Rüyada geyik kestiğini gören kişi. ya da niyet edilen herhangi bir şeyden vaz geçmeye rüya delâlet eder. Ayrıca bir kişi rüyasında gıdıklandığını görürse. evini başka şehre taşıyıp geçimini orada temin edeceğine ve orada ömrünün sonuna kadar kalacağına rüya delâlet eder. Çünkü İslâm düşünürleri. Evli ise erkek çocuk sahibi olur. Bir kimse başının geyik başı olduğunu görürse. Rüyada gerinmek. Rüyada gerinmek. Rüyada ölmüş olan bir kimsenin gerinmesi. çok güvendiği birisi ona ihanet eder. Allâh-ü Teâlâ'nın (c. namaz da kılmamış fakat (üstelik Kur'ân'ı) yalanlamış (imâna) arkasını dönmüş sonra da çalım sata sata yürüyerek ehline gitmişti' (Kıyamet sûresi/Âyet: 3132) meali gereğince kibirlenmeye. diğer bir kimseyi bir şeyden dolayı yerse (gıybet etse). gıybet eden kimse o şeye müptelâ olur demişlerdir. GIYBET Birisi rüyasında başkası hakkında gıybet ettiğini görürse. Allâhü Teâlâ (c. GEZİNMEK Bir kimse rüyasında bilinmeyen yerlerde gezindiğini görse. böbürlenmeye ve dinsizliği delâlet eder. 170 . yolcuyu yolundan men edip alıkoymaya. GERİYE DÖNMEK Rüyada insanları geriye döndüren kimseyi görmek. «Geyik yavrusunu kuşağına aldığını gören kişi. gıybet ettiği şeylere mübtela olur. GIDIKLAMAK Bir kimse rüyasında yabancı birisi tarafından gıdıklandığını görse.c) "İşte o (Peygamberi ve Kur'ân'ı) tasdik etmemiş. Rüyada görülen gıybetin zararı tâbirde rüya sahibine aittir. bir kimse. işi iptal etmeye.olur. bekârsa evlenir. gurbete çıkacağına. Duyulacak söz gıdıklanmanın süresi kadardır.c) ve kul yanında itibarını yitirir. çok hayra delâlet eder. bir kızın bekâretini bozar. hakkında edilen dedikoduları öğrenir ve canı sıkılır. evlâdlarından birini evlendirir. GEYİK Rüyada hayvanat bahçesinde geyikleri görmek. bir işten usanmaya. o ölünün kabir azabına delâlet eder. yol kesiciye. Geyiği evine aldığını gören kişi. His durumu alt üst olur şeklinde rüya tâbir edilir. düşmanını yener ve ona karşı galip olur.

GİŞE Rüyasında bir eğlence yerinin gişesinden alış veriş ettiğini gören kişinin. 171 .GİRDAP Rüyasında bir girdaba düştüğünü ve tehlikeye maruz kaldığını gören kimse. Rüya sahibinin bu huyu bir çok iyi fırsatları değerlendirmesine engel teşkil eder.GİYİNMEK Rüyada giyinmek çok çeşitli şekilde yorumlanır. GİYMEK . c) Beyaz temiz elbise giymek. mal varlığının çoğalıp zengin olacağına işaret eder. f) Yırtmaçlı elbise giymek. GRİP Rüyada gribe tutulduğunu gören kişi. üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmaya delâlet eder. g) Karşı cinsten birisinin elbisesini giydiğini görmek. bekâr için evlenmeye delâlettir. Hatalı harekete ve sonradan çok pişmanlık çekmeye de rüya yorumlanabilir. d) Yeşil elbise giymek. rüya sahibinin tembel olmasından dolayı işinden ayrılacağına delâlet eder. b) Yeni elbise giydiğini görmek. yakın zamanda rüya sahibinin başına büyük bir belâ. hasta olan bir dostuna yardım edeceğine ve onun hayır dualarını alacağına rüya işaret eder. e) Düğmeli elbise giydiğini görmek. üzücü bir gönül macerası geçireceğine rüya delâlet eder. musîbet geleceğine delâlet edebilir. çok hayalperest ve zamanını olumsuz isterle harcayan bir kişi olduğunu söyleyebiliriz. şehitlik mertebesini gösterir. yakın zamanda büyük bir tehlikeye düşecek ve bu tehlikeden bir dostun yardımıyla kurtulacaktır. GİTAR Rüyasında gitar çaldığını gören kimsenin. Çok dikkatli olması gereklidir. a) Eski fakat temiz elbise giydiğini görmek. çevresi tarafından övüleceğine ayrıca şöhret sahibi olacağına yorumlanir.

ahlâksız. nifaka ve kötü amelleri söylemeye delâlet eder. çileye. hanımı bir kız çocuğu dünyaya getirir. Rüyasında gizli söz dinlediğini gören tüccar bir kimse. yapmış olduğu alış verişten sonra bu alış verişi bozmasına veya sözünden dönmesine rüya delâlet eder. yukarıdaki tâbirin tam tersi olarak yorumlanır. üzüntüye işaret eder. yakın zamanda evini başka bir muhite taşıyacağına rüya delâlet eder. başarıya. yalan ve koğuculuğa delâlet eder. GÖBEK Rüyada göbek. Bir ağaca dayanarak gizlendiğini gören. Bazen de gizlenmek. sıkıntıya düşer. isabetli karar vermeye. GÖÇ ETMEK Rüyasında göç ettiğini gören kişi. Rüya sahibinin şanını ve şöhretini o evlâdı devam ettirir. arzu edilen şeyin yerine gelmesine delâlet eder. şerli her türlü kötülüğü yapabilecek karekterde bir kimseyle düşman olmaya delâlet eder. Göbeğinin çiftlendiğini gören kişi. Şayet rüyayı gören evliyse hayırlı bir evlâd sahibi olur. Göbeğinin ağrıdığını görmek. hasta bir yakını varsa. 172 . Göbeğinin rüyada açıldığını gören kimsenin. GORİL Rüyada goril görmek. o kimsenin yakınlarından birisinin kız çocuğu olacağına rüya delâlet eder. Rüyada gol yemek ise. GİZLİ SÖZ DİNLEMEK Rüyada birisinden bir söz işitip bunu da işitmemiş gibi davranmak. ailesinden birisi tehlikeye maruz kalır. yalan söylemeye ve bu yalana devam etmeye delâlet eder.GİZLENMEK Bir kimse rüyasında gizlendiğini görse. âlim bir kimseye dost olur. Göbeğinde çirkin birşey olduğunu gören kimsenin. bekârsa fizik yönünden çok güzel birisiyle evlenir. GOL Rüyasında gol atmak. Rüyada gizli sözlere kulak verdiğini görmek. o hasta olan kişi vefat eder. Şayet rüya sahibi evli ve hanımı hâmile ise. rüya sahibinin anne ve babası oturduğu yerden göç edeceğine delâlet eder.

meşakkattir. çiftçiyse o yıl bol mahşül alacağına ve zengin olacağına delâlet eder. c) Gökyüzünden bolluğun sembolü olan arpa. kalbi katılaşır. Göğsünün genişlediğini rahatladığını gören kimse. GÖĞE ÇIKMAK Rüyada yıldızlara kavuşacak derecede gökyüzüne çıktığını ve geceleri. kendisiyle yol tayin edilen yıldızlardan bir yıldıza döndüğünü gören kimse.C) katında kabulüne rüya delâlet eder. Bir kimsenin doğrudan doğruya düz bir şekilde göğe çıktığını görmesi. Rüyada göğsünün taş olduğunu gören kimsenin. b) Göğe çıktığını gören kimse. rüya gören hasta ise vefat edeceğine rüya işaret eder. gibi şeylerin yağdığını görmek.C) sevdiği kulları arasına girer. GÖKYÜZÜ Rüyada görülen gökyüzü şekline göre çeşitli şekilde tâbir edilir. O yılın kıtlık yılı olacağına. Bazı tâbirciler o kimse malını israf ederek Allâh-ü Teâlâ'nın (C. Bazı tâbirciler rüyada göğüs genişliğini. a) Gökyüzünden ateş yağdığı görülürse.C) rızâsı için bir hayır işler ve Âllah-ü Teâlâ'nın (C. e) Gökte kapılar açıldığını görmek. Rüyada göğsünde ağrı ve acı olduğunu gören kimse. Ayrıca bir kimse rüyasında sevgilisinin göğsünün üstünde yattığını görürse. Göğe doğru yükseldiğini ve oraya girdiğini görmek. Hayır ve hasenat işleri yapar uzun ömürlü olur. sıkıntı ve üzüntü içine girer. yüksek bir mevkiye nail olur. f) Gök gürlemesi görmek. rüya sahibinin mal varlığının çoğalacağına. bu rüyada hayır yoktur. rüya sahibinin yapmış olduğu duaların ve ibâdetlerin Allâhü Teâlâ'nın (C. şerefe ve medhe nail olur ve Allâhü Teâlâ'nın (C.C) yardımıyla kurtuluşa ermeye 173 . arzu ettiği maksadına kavuşmasına rüya delâlet eder. buğday vb. imkânsız olan bir gönül macerası evlilikle sonuçlanır. varlığa ve imân kuvvetlenmesine delâlet eder demişlerdir. çok büyük bir günâh işlenmiş olduğu söylenebilir. d) Gökle yeryüzünün birleştiğini görmek. bir günâh işler ve bu günâhtan dolayı da azâb çeker.C) rızâsı olmayan yerlere sarfeder ve bundan dolayı da çok azâb çeker demişlerdir. sevinçli bir haber alır ve çok mutlu olur. Islama.GÖĞÜS Rüyasında göğsünün daraldığını gören kimse. rüyada gök gürlediğini ve şimşek çaktığını gören kişi çok büyük bir tehlike geçirir ve ani olarak başına bir felâket gelir. Allah-ü Teâlâ'mn (C.

Rüyada gökyüzünden yere inmek. Yere düştüğü zaman başaşağı düştüğünü görse. imanının artmasına. Kırmızı gömlek. Ayrıca yeşil gömlek giydiğini görmek. kadın veya erkek için. işleri bozulur. bolluğa. Rüyada yeşil veya beyaz gömlek görmek. fakirleşir. hayra ve nimete nail olur. müslüman olmasına işaret eder. kâfirin çıkması ise. Meselâ: gömleğinin yırtıldığını gören kişi. Yolcu için rüyada göl görmek. harabatçı birisiyle evlenir. Bir kimse rüyasından gökten nur çıktığını görürse. Evli ise evlâtlarından birisi hayırsız olur. Ayrıca bir ağacın gölgesinde dinlendiği gören kişi alim ve kudretli olan birisinin himayesine girer onun himayesinde mevkisini yükseltir. dine delâlet eder. zenginliğe delâlet eder. yağmurun yağmamasına delâlet eder. Rüyada gömleği ters giydiğini gören kimsenin. şöhrete. Rüyada göğün yarılmış olarak görülmesi. ters olarak giydiğini gören kişinin. o kimsenin ölümüne. üzüntü ve kederden kurtulur. o yer halkının hidâyete ermesine. kocasını temsil eder. şayet bekâr ise müsrif. büyük bir iftiraya maruz kalır ve suçsuzluğunu zor ispat eder. yolculuğun mümkün olmamasına delâlet eder. sarı gömlek ise. Rüyada sıcaktan gölgeye çekildiğini gören kimse. Rüyada gök kapılarının açılmış olduğunu görmek. Bir kimse rüyasında gömleğinin enine yırtıldığını görse. Bir kimse rüyasında gökten yeryüzüne düştüğünü görse. hastalığa delâlet eder. GÖL Rüyasında göle girip yıkandığını gören kişi. müjdeli haber almaya ve zengin olmaya delâlet eder. Günahkâr olan bir kimsenin göğe çıkması. düşman ile anlaşmaya delâlet eder. GÖLGE Rüyasında gölgeyle veya kendi gölgesiyle konuştuğunu gören kişi. hacc'a veya uzak yola gitmeye delâlet eder. sevince. o kimsenin ırz ve namusu hakkında söylenecek söze rüya işaret eder. müjdeli bir habere. Kadının rüyasında gördüğü gölge. rüya sahibinin büyük bir günâh işleyeceğine rüya işaret eder. kapıların kapanmış olduğunu görmek. Yeni gömlek giydiğini görmekte. Kocası olmayan dul bir kadın rüyasında gölgeye çekildiğini görse. GÖMLEK Rüyada görülen gömlek. bid'ât ve sapıklığa delâlet eder. o yer halkının sapıklığına rüya delâlet eder.rüya delâlet eder. rüya sahibinin ömrünün uzun rüya olmasına işaret eder. o kadının saygıdeğer ve servet sahibi bir kimse ile evleneceğine rüya delâlet eder. yaşantısının 174 . edilen duaların kabul olacağına. gökte karanlığın meydana geldiğini görürse. Gök kapılarının açıldığını gören kimse. rızka nail olur.

ibâdetini artırır. Üst kapak. perişanlıktan kurtulmaya.C) yolunda ilerler. ailesinden birisini kayıb eder. kocasına ve ailesine çok yardımcı olur. erkeğe. Rüyasında gözlerinin kör olduğunu gören kişi. Allâhü Teâlâ'nın (C. yalan sözden dönmeye rüya tâbir olunur. bol mala kavuşur veya bozuk olan işlerinide yoluna koyacağına rüya delâlet eder. göz yediğini gören kimse. Gözlerin ikiden fazla olduğunu gören kimse. Tam bir mü'min olur. âlim olur. Rüyada göz kapakları karı ve kocaya işaret eder. kendisinin veya evlenme çağı gelmiş akrabasından birisinin kapalı olan kısmeti açılır. yolculuğa çıkmak üzere ise gittiği yerden bir daha geri dönemez. Rüyasında göz kapağının seyirdiğini gören kimsenin. GÖNÜL DARLIĞI Gönlünün darlığını rüyasında gören kimse. GÖZ Rüyada göz görmek. üzünlü bir haber alacağına rüya işaret eder. Gözlerinin ağrıdığını gören kimse. sol göz varlığa diyerek te rüyayı yorumlayan tâbirciler mevcuttur. o kimsenin kötü işlerine bulaşır ve günâha girer. Onların yanında itibarının artacağına rüya delâlet eder. Rüyasında kötü bir şahısla göz göze geldiğini gören kimse. âlim olur.değişeceğine rüya işaret eder. o kişinin ibâdetini artırır. GÖRÜCÜ Bir genç kız rüyasında kendine görücü geldiğini görürse. alt kapak kadına. Bir kimse rüyasında gömleğinin üzerinde Kur'ân-ı Kerîm'den bir âyet yazılı olduğunu görse. iki kapak arasında meydana gelen çapak vs.C) yolundan ayrılır. hapise düşer. GÖZLEME Rüyasında gözleme pişirdiğini gören bir hanım. kalbinde göz açıldığını. Allâh-ü Teâlâ'nın (C. Ayrıca gözünde perde olduğunu. çeşitli şekilde tâbir edilir. kötü yola sapar ve günâha girer. Tövbekar olması gerekir. Gözünün demirden olduğunu gören kişi. Rüyada gönlün daralması. yaptığı bir günâhtan dolayı nadim olup tövbe eder. Kısaca. rüya sahibinin Kur'ân-ı Kerîm'le amel ettiğine rüya delâlet eder. iyi bir talip çıkar ve kısa süre zarfında rüya sahibi muradına kavuşur diyebiliriz. yakın zamanda namus ve şerefini kaybedecek işler yapar ve çevresinde sevilmeyen kişi durumuna düşer. Sağ göz sağlığa. gibi şeyler ise çocuğa 175 .

Rüyada cünüplükten kurtulmak için veya Cum'a namazı için gusletmek. Ayrıca rüya kederlerinden.C) mü'min kulları arasına girer. yaptığı tövbeleri kabul olduğuna işaret eder. GÖZ YUMMAK Rüyada göz yummak. Bazı sorunlarını yakını olan birisiyle dertleşerek çözmesi gerekmektedir. âlim bir insan olur ye Allâh-ü Teâlâ'nın (C.yorumlanır. üzüntülerinden kurtulacağının habercisidir. günâhlardan tövbe etmeye. rüya sahibi ana ve babası.C) yardımıyla bir takım kimseleri sapıklık yolundan çıkarıp. ana ve babasına itaat eder.C) emir ve yasaklarını yerine getirmeye delâlet eder. yakınlarından ayrılır. ibâdetlerini tam olarak yerine getirir. GÖZYAŞI Rüyasında sıcak gözyaşı döktüğünü gören kimsenin. GUSLETMEK Gusül abdesini rüyasında aldığını gören kimse. yakın akrabaları hakkında gerekli iyiliği yapmasına delâlet eder. Bayram için guslettiğini 176 . GÖZ DOKTORU Göz doktorunu rüyasında gören kimse. Yakûp (A. hidâyet yoluna kavuşturan ve dost olan kimseleri bir araya getiren kişiye delâlet eder. GÖZLÜK Rüyasında gözlük taktığını gören kişi. GÖZE PERDE İNMESİ Bir kimse rüyasında gözlerine beyaz bir perde indiğini görse. Birde soğuk gözyaşı görmek vardır ki.S)'ın gözlerine gelen perde kıssasına binaen o kimseye büyük bir üzüntü isabet eder ve o kimse bütün bunlara sabır eder. şöyle tâbir edilir: Ağlayıp gözünden soğuk gözyaşı çıktığını gören kimse. Rüyada göz doktoru görmek. (Nur sûresi/Âyet: 30) "Mü'min erkeklere söyle gözlerini (harama bakmaktan) sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar" âyet-i kerîme meâlince Allâh-ü Teâlâ'nın (C. iyi bir insanla dost olur ve ondan hayırlı bir haber alır. ümitli olduğu bir aşktan ümitsizliğe düşer. çok dalgındır ve bunun sonucunda bir çok zarara uğramaktadır. dinî islâh eden Allâh-ü Teâlâ'nın (C.

kendisinin veya ailesinden birisinin ağır hastalığa tutulacağına rüya delâlet eder. GÜLER YÜZLÜLÜK Rüyada bir insanın veya daha evvel ölmüş olan birisinin güler yüzlü ve şen görülmesi. şeylerde feraha kavuşacağına rüya delâlet eder. Gülsüz bir gül ağacını rüyasında gören kişi. borçlu ise. büyük bir mirasa konar. evlilik. evlâdını kaybeder. toplantılara katılmaya rüya işaret eder. Sığır gübresi ziraatle uğraşan kimse için. mutsuz olur. hasta ise Allâh-ü Teâlâ'nın (C. iyilik ve bol rozka kavuşur. o insanın ve özellikle ölünün Allâh-ü Teâlâ'nın (C.C) yardımı ile şifa bulur. iyileşeceğine sıhhatine kavuşacağına. bekâr kimse için evlenmeye işaret eder. mahsulün bereketli olmasına delâlet eder. hapiste ise.görmek ise. Hastanın vefatına işaret eder. iyi olmayan birisiyle evlenir. Bazı tâbirciler rüyada gusletmeyi evlenmeye yorumlamışlardır. hapisten kurtulur. düğün vb. borcunu öder. hayır. Rüyada guslettiğini ve yeni elbiseler giydiğini gören kimse. üzüntülü ve kederli olur. fakir ise Cenâb-ı Hakk'ın (C. Beyaz gül. Gülden başına taç konduğunu gören kişi. çocuğunu düşürür.C) izni ile zenginleşir. hastalığın habercisidir. Bekârsa mutlu bir yuva kurar. Gül dikeninin eline battığını görmek. görünüş şekline göre yorumlanır. GURBETE ÇIKMAK Sevdikleriyle birara gelmeye. hasta ise. Ayrıca insan gübresine bulaştığını gören kimsenin. Hâmile bir kadın rüyasında elindeki gülü düşürdüğünü görürse. Bir kimse rüyasında gül topladığını görürse. kötü bir haber olmaya delâlet eder. GÜĞÜM Bir kimse rüyasında dolu bir güğüm taşıdığını görürse. GÜL Rüyada görülen gül. yola çıkacaksa yolculukta rahat edeceğine. malını çoğaltıp zengin olur.C) katında halinin iyi olmasına veya ölünün yüzüne karşı güler yüz gösterdiği kimsenin ölünün ruhu veya çoluk çocuğu için verdiği 177 . Üzüntülü ise. neş'eli sözlerin söyleneceği GÜBRE Rüyasında gübreye ellerini bulaştırdığını gören kimse. Şöyleki: Sarı gül almak. üzüntü ve kederden kurtulur.

elinde bulunan malının yarısı kadarını ziyan eder. iyi olarak tanınmayan kötü şöhretli bir kadınla ilişki kurmaya işarettir. Eğer gümüş paralar cüzdan içinde olursa. Bir kimse rüyada gümüş parayı çalıp o parayla sadaka verdiğini görse. Rüyada gümüş paralar 178 . sevince feraha kavuşur. ağlamaya. söze delâlet eder demişlerdir. çocuğa delâlet eder. başkasının ailesine kötü gözle bakmaktadır. bir dostunun yemek davetine katılır ve neş'eli saatler geçirir. Derhal rüya sahibi bu kötülükten vazgeç neli ve hemen tövbe etmesi gereklidir. o kimse kendisinin nasihatini dinlemeyen cahil bir adama nasihat eder. Bir kimse rüyada bir yerde güldüğünü görürse. Bir kimse bir gümüş parayı kayıb ettiğini görse. Rüyada bir şeyi taklid etmekten dolayı gülmek. GÜMÜŞ PARA Rüyada görülen gümüş para. iyi huylu olan bir kadına kötülük eder. Kahkaha ile gülmek ise. GÜLMEK Rüyasında sessiz olarak güldüğünü gören kişi. Gümüş aynaya baktığını görmek. yanında gebe kadın olan kimse için. güzel. Gümüş erittiğini. Bazen gümüş para. hanımıyla kavga eder araları açılır. mahzurlu bir şeyi yapmaya delâlet eder. orada ucuzluk ve bolluk olur. Bazı tâbirciler rüyada gümüş ve altın para ve sesleri. Gümüş olarak aldığı bir eşyanın değersiz bir madenden olduğunu gören kişi. Gümüşten yapılmış eşyalar aldığını gören kişi. zikir ve teşbihe bazen de suçsuz kimseyi dövmeye rüya delâlet eder. o kimsenin âhirette durumunun iyi olduğuna rüya delâlet eder. üzüntüye. Hatta bu tartışma boşanmaya kadar gidebilir.sadakasının ve etmiş olduğu hayırlı duasının Allâh-ü Teâlâ (c. GÜLLAÇ Rüyasında güllaç yediğini gören kişi. GÜMÜŞ Gümüş rüyada kadın olarak tâbir edilir. duymadığı bir sözü nakleder. Bazen de bu rüya görüldüğü şekilde çıkar. Ayrıca bu davette yeni dostlar edineceğine de rüya delâlet eder. sevdiği kadına hediye alır ve onu sevindirir. Elinde gümüş para olduğunu gören kimse ise. Rüyada ölmüş bir kimseyi gülüyor görmek. sıkıntıya düşüleceğinin habercisidir. Bir kimse elinde olan gümüş paranın yarım olduğunu görse.c) katında kabul olduğuna rüya delâlet eder. bozduğunu gören kişi. rüya sahibine bir sır emanet edilir.

esir olur. küs olunan arkadaşlarla barışılacağının habercisidir. işini kayıb etmesine rüya delâlet eder. zevcelere. Güneşi karanlık olarak gören kimsenin. güzel evlâda. şiddete. ise mal varlığının çoğalacağına rüya delâlet eder. duanın kabul edilmesine. Güneşin batıdan doğduğunu gören kimse. Ayla güneşin bir araya geldiğini gören kişinin. devleti yönetip. çok güzel olan birisiyle evlenir. Güneşin tenasül uzvundan çıktığını gören kimse. Allâh-ü Teâlâ'nın (C. Güneşin verdiğini görmek. Bir kadın vücuduna güneşin girdiğini görürse. itibarlı zengin birisiyle evlenir. Güneşin birden fazla olduğunu gören kimsenin. evlâdının ölmesine. Güneşin üzerinde oturduğunu gören kimse. Gizli işlerle uğraşan bir kişi güneşin çıktığını görürse. baş olacakbir evlâda sahip olur. hapiste bulunanların kurtulmasına ve kayıb kimsenin gelmesine rüya delâlet eder. aralarının düzelmesine delâlet eder. Rüyada gündünüz insan üzerine doğması. eceli yaklaşır ve vefat eder. ağır hastalığa tutulur. çevresinde rezil olup itibarını kaybeder. büyük bir mala sahip olur. dünyanın her yanında tanınan kişi haline gelir. tam mü'min olur. karışık olduğu halde. Güneşin arkasından gittiğini gören kimse. Güneşin ve ayın ışıklarının üzerinde toplandığını gören kimse. Güneşin şekil değiştirip insan olduğunu gören kişi. o kişinin gizli işleri meydana çıkar. babasını kaybeder. GÜVERCİN Rüyada güvercin görmek. GÜZEL . Güneşin düştüğünü gören kimse.altın paralarla beraber görülürse. aldığını görmek. GÜNEŞ Rüyasında güneşi eline aldığını gören kişi. GÜNDÜZ Gündüz içinde rüya gören kişinin rüyası doğru olarak çıkar ve hayırlı olarak yorumlanır. delillerin gizli şeylerin açıklanmasına. dargın olan dostların barışmasına. Güneş ışınının bütün dünyayı aydınlattığını gören kişi. ihtiyaçların görülmesine ve hastalıktan kurtulup şifa bulunmasına rüya delâlet eder. rahat geçecek uzun bir ömrün. üzüntü ve kederlerden kurtulmaya. helâlin işaretidir.GÜZEL KONUŞMAK 179 . bol nimete ve ferahlığa kavuşur. Rüyada beyaz güvercin. sevinçli haberin. Güneşi yatağında gören kimse.C) yolunda hayırlı işler yapar. alim olur.

şeref ve mülke erişir.Rüyada görülen güzel şeyler. Rüyada güzel ve açık bir şekilde konuştuğunu gören kimse. 180 . Ayrıca rüyada görülen güzel eşyalara rüya sahibi tez zamanda kavuşur. benzeri olmayan izzet. hep hayırlı olarak yorumlanır. bulunduğu yerde isim yapar veya herhangi bir san'atkârsa san'atıyla halk arasında şöhret olur ve isim yapar. Tüccar ise. Rüya sahibi arzu ve emellerinin tümüne sahip olur diyebiliriz. Ve bu rüya sahibine mutluluk getirir.

rahata kavuşur ve 181 . söylediğini rüyasında görse.HACI GÖRMEK Rüyasında İslâm'ın farzlarından olan hacc farizasını yaptığını gören kişi. Bir kimse rüyasında haberci olup. ummadığı bir yerden posta yolu ile haber (mektup vs.C) rızâsını alır. Hacc zamanında hacca gitmek için yola çıktığını görmek.C) şükretmeye ve verdiği nimete hamd etmeye delâlet eder. üzüntüden kurtulur. eğer rüya sahibi misafir ise.C) kendisine verdiği nimetlerini haber vermesi.HABERCİ Rüyasında bir haber aldığını gören kimse.) alır. hayırlı olan bir işi yarım kalacağına. Allâh-ü Teâlâ'ya (C. tüccarsa zarar edeceğine rüya işaret eder. Haberci ile rüyasında konuştuğunu gören kimse. Allâh-ü Teâlâ'ya (C. Hac farizasını yerine getirip hacı olmuş birisini rüyasında gören kimse. kederden. birçok insanlara mahiyetini bilmediği haberleri götürdüğünü. hasta ise şifa bulur. birçok sevaba nail olur ve korktuğu birşeyden emin olur. selâmette olur. HACC ETMEK . ticaretle uğraşan bir kimse ise bol kazanç elde eder. Bazen de bekâr bir kimse hacc ettiğini görürse. malını boş yere israf etmekte olduğuna rüya delâlet eder. şayet hacca gitmediyse hacca gider.C) yolunda olan iyi bir mü'minle evleneceğine rüya delâlet eder.H HABER . Allâh-ü Teâlâ'ya (C.C) kendisine vermiş olduğu tüm nimetlere şükretmesine ve hamd etmesine rüya delâlet eder. Rüyada Allâh-ü Teâlâ'nın (C. borçlu ise borcunu ödeyeceğine rüya delâlet eder. Allâh-ü Teâlâ'ya (C. Hacc etmeye giderken yolda öldüğünü gören kimsenin.

Islâmiyetin kuralları içersinde bulunmayan bir hüküm söyleyip günahkâr olur. nefsinin sesine uymayıp onu terbiye eder kendi nikâhlısından başka bir kimseye bakmaz ve Allâh-ü Teâlâ'ya (C. Rüya sahibi hidâyete erip.C) yanında seçilmiş kullardan olur. umre sevabı kazanmaya da yorumlanabilir. koğuculuk.C) etmiş olduğu duaların tümü katında kabul olunur. HACERÜ L-ESVED Kâ'be-i Muazzam'ın cennetten inmiş olan taşını rüyasında gören veya ellerini bu taşa sürdüğünü gören kimse. Allâh-ü Teâlâ'ya (C. HAÇ Hri'stiyanlığın sembolü olan haç'ı rüyasında gören kişinin. HACİZ Rüyasında ödeyemediği borcundan dolayı eşyalarına haciz geldiğini bir kimse görse.) bu huylarından kısa zamanda vaz geçmesi gerekir. hemde büyük bir fenalığa düşer.Allâh-ü Teâlâ'ya (C.C) yolunda takvasını artırır. onun şahitliğine ihtiyacı olan kimselere yardımcı olmamasına işarettir. birçok kötü huyları vardır. İslâmi emirlere uygun bir ömür sürer. 182 . Ayrıca yeni hacc'dan dönmüş kişileri görmek. Ayrıca hadım olarak görülen başka kişiler bazı tâbirciler tarafından melaike olarak yorumlanır.C) şirk koşar ve imanını kayıp eder veya bu kimsenin zinadan olma bir çocuğu dünyaya gelir. Allâh-ü Teâlâ'ya (C. ilim sahibi olur. HADIM Rüyasında hadım olduğunu gören kimsenin. Zira Allâh-ü Teâlâ'ya (C. Yeni evlenmiş bir kimsenin rüyasında haç görmesi. hemde çevresindeki insanlar yanında itibârını kayıb etmektedir. Mahkemede şahitlik yapması gereken bir erkeğin rüyada hadım olması. Bir erkek rüyasında hadım edildiğini görse. şayet hacca gitmemiş ise hacca gider. Hacerü'l-esvedi bir kimse rüyasında söküp aldığını görse. sırlarını kimseye açmaması gerekir. (Yalan. zina vb. Zira melâikelerde cins ayrımı ve cinsi birleşme yoktur. kıyılmış nikâhın geçersiz olduğuna rüya delâlet eder. feraha kavuşur.C) katında. rüya sahibi tüm borçlarından kurtulur ve üzüntülerini atar. Çünkü hem rezil olur. Eline haç aldığını gören bir kimse.

HAKİ Haki renkten birşey giydiğini gören kimse. fakirleşmelerine mallarını kayıp etmelerine veya zina suçu işleyip zelil ve rezil bir hale gelmelerine rüya delâlet eder. hai olunmayan bir işinin mahkemesi lehine sonuçlanır ve hakim asıkyüzlüyse rüyayı gören 183 . Dikkat etmesi gerekir. tanınmış çok değerli bir âlimden söz dinlemeye. Ayrıca bu rüyayı gören kimsenin yakın akrabalarından bir çocuğu ilerde hafız olup ilmiyle hareket edeceğine ve âhiret hayatında hafızlığından dolayı bir çok akrabasına şefaatçi olacağına rüya delâlet eder. Rüyasında hakimin karşısında kendisini gören kişinin. o kişi malına haram karıştırmaktadır. HAİNLİK Bir kimse rüyasında düşmanından hainlik görse. HAKİM Bir kimsenin rüyasında kendini hakim olarak görmesi. rüya sahibinin Peygamber efendimiz (s. Ayrıca rüyada okunan hadîs-i şerifin söz ve hükümlerine rüya sahibi tam olarak muhatap edilmektedir ki rüya sahibi bu hükümlere uymalı ve uygun davranışlar içersinde bulunmalıdır.HADÎS-İ ŞERÎF Rüyada hadîs-i Şerîf okuduğunu görmek. Bu rüya ayrıca sünnet-i seniyyelere uygun davranışlar içersinde bulunmaya da yorumlanabilir. ya kendisi. HAFAZA MELEKLERİ (Kiramen Kâtibin) Her insanın bütün yaşamı boyunca iyi ve kötü amellerinin yazıldığı defteri tutan melekleri rüyada görmek. o rüyanın hayırlı olarak tâbir edilmesini gerektirir. onun şerrinden emin olur ve kendisine dost olan kimselerden de maddî ve manevî yardım alır. nasihat almaya tâbir edilir. o kişinin araları bozuk olan iki dostunu barıştıracağının delâletidir.a. Ayrıca bir kimse hakim olarak ve suçlu birisinin sözlerini dinlediğini rüyasında görürse. HÂFIZ Rüyada hafızı Kur'ân-ı Kerîm okurken görmek. Zengin olan kimselerin rüyada hainlik etmeleri. ya da askerlik çağı gelmiş olan bir yakınının askere çağrılacağına rüya delâlet eder.v)'in şefaatine nail olacağına delâlet eder.

ortak işe girmesine delâlet eder. Rüya sahibinin derhal gusledip tövbekar olması ve imanını tazelemesi gereklidir. HALI Rüyasında halı satın aldığını gören kişi. yaramaz münafık bir kimseye rüya delâlet eder. HALA Rüyasında halasını gören kimse. şirke ve çok günahkâr olmaya rüya delâlet eder. HALLAÇ Rüyada hallacı görmek. Bu rüyayı aşık olmaya da yorumlayan tâbirciler vardır. onun rızâsını alır ve âhiret hayatında mes'ut olur. babasının dostluğunu kazanır. Bu yüzden lüzumsuz üzüntü çekmekte ve ailesini de bu yüzden hayli üzmektedir diyebiliriz. Allâh-ü Teâlâ'yı (C. Bundan dolayı altın bir halkayı tuttuğunu gören kimsenin. Rüyada halanın rızasını. Rüyada eve yeni halı sermek.kişi mahkemeye kayıp eder. o kimse bir düşmanlık yapar veya münakaşaya girer. Nur sûresi/Âyet: 27 "Kötüden öz kâfirden başka da evlâd doğurmaz(lar)" meâlince imanı kayıb etmeye. Cenâb-ı Hakk'ın nimetleriyle kuşatılır ve kendisine hayırlı kısmet kapıları açılır. Bir kimse rüyasında pamuk veya yün attığını görse. çok kârlı olacak bir işe para yatırır ve eline bu işten önemli bir miktar para geçer. düşmanlık etmeyi seven kimse olup eline bir takım mal geçen bir adama rüya delâlet eder. HAK YOLDAN ÇİKMAK Rüyasında bir kimsenin hak yoldan dönmesi. İslâm dinine sarılacağına rüya delalet eder. dünyalık malın fazlalaşmasına yorumlanır. HALKA Rüyada görülen halka. 184 . Bir kimsenin rüyasında halatla birisene bağlanması. ani olarak gelirin artmasına. İslâm dinine yorumlanır.C) inkâr etmesi. Rüyada erkek hallacın yayını görmek. duasını aldığını gören bir kimse. HALAT Rüyada halata tutunduğunu gören bir kimse. dünyalık eşyalara fazla önem vermektedir. küfre.

Rüyada hamamda şarkı söylediğini gören kimse. zina suçu işler. ihtiyacı olan bir şeyi elde eder. Rüyada hamur yoğuran kimseyi görmek. hapise düşmeye yorumlanabilir. kardeşlerinin ihanetine uğrar. üzüntüsü varsa üzüntüsünden kurtulur. HAMD ETMEK Rüyasında Allâh-ü Teâlâ'yı (C. ölen kimsenin birisine borcu olduğuna ve bu borcun rüya sahibi tarafından ödenmesi gerektiğine rüya işaret eder. sıkıntıya düşer. hasta ise hastalığından kurtulup şifa bulur. Meselâ: Çiğ hamur yoğurduğunu gören kimseye. Soğuk hamamda yıkandığını gören kişi. ticaret hayatında hile yaptığına rüya işaret eder.C) katında yeri olduğu söylenebilir. çok üzülür. Ölmüş olan bir yakını hamamda yıkanırken görmek. ramazan borcu olan orucu bilerek veya bilmeyerek yemiştir. günâhlarından kurtulup tövbe eder. korktuğu bir şey varsa korkusundan emin olur. akrabaları tarafından sevilmez. yaptığı günâhlara devam ettiğine rüya delâlet eder. zina eden kötü kadının evine. borçlu ise borcunu öder. HAMUR Rüyada görülen çiğ hamur. eşinin ailesi tarafından sevilir sayılır. hamamda sıcak suyla yıkandığını gören kimse. 185 . Yaptığı hamurun ekşidiğini. doğru bir mü'min olduğu ve Allâh-ü Teâlâ'nın (C. hayırlı bir erkek evlâdı olup rüya sahibi ondan hayır görür. Arpa unundan hamur yaptığını gören kişinin. sevmediği bir misafir gelir. Hamamda yatıp. Ayrıca hamam yapmak. HAMAM OTU SÜRÜNMEK Rüyada hamam otu sürünüp yıkandığını gören kimse. taştığını gören kişi. halkın menfaatlenecekleri şeyler yapmaya veya insanların sevgisini kazanmaya rüya delâlet eder. evine gidip gelen olmaz.HAMAM Rüyada hamamda oturduğunu gören kimse. söylenmiş olan kötü sözü üzerine alır. rızkın gürleşmesine.C) hamd ettiğini bir kimsenin görmesi. Şayet erkek evlâdı yoksa. rüya sahibinin dininde düzgünlük meydana gelmesine ve hidâyete nail olmasına rüya delâlet eder. kalktığını gören kişi. Hamam suyundan içtiğini gören kişi ise. 61 gün keffâret orucunu tutması gerekir. günâha girer. Hamama elbiseleriyle girdiğini gören kişi. Hamur tarttığını gören kişi. iyi olarak yorumlanmaz. Hamam yaptığını gören kimse. Hamamda ılık suyla yıkandığını gören kişi. malca zarara uğrar.

sağlık durumunun bozulacağına yatağa düşeceğine rüya delâlet eder. 186 . Ayrıca rüyayı görenin eşinin bir olaydan dolayı çok üzüleceğinide söyleyebiliriz. HANÇER Rüyada hançer gören kişi. hapishanenin tavanının gitmiş olduğunu görürse. çok hayırlı ve meşakkatli işlere girer ve yapacağı işlerden dolayı çok sevab kazanır. HAP Rüyada hap yuttuğunu gören kimsenin. Ya da bir yolculuğa çıkar ve bu yoJculuktan selâmetle döner. o ölünün cehennemde hapis olduğuna delâlet eder. Sapıklıktan kurtulur. o kimse dini yönden Allâh-ü Teâlâ'ya (C. eşiyle anlaşamamaktadır. eşinden ayrılıp yuvasının bozulacağına rüya delâlet eder. o kişi hapislikten kurtulur. HAPİSHÂNE Rüyasında hapis olan bir kişi. Sağlam bir kimse rüyasında han görürse. hasta bir kimse rüyasında handa kaldığını görürse. doğru yola yönelir. Ayrıca bir ölüyü rüyada hapishanede görmek. HARARET Bir kimse rüyasında yaz mevsiminde hararetlendiğini görürse. İslâmi bir suçtan dolayı hapishaneye girdiğini gören kişi nefsine fazla uymaktadır ve günâha girmektedir tövbe etmesi gerekir. Hapishanede kendisine işkence yapıldığını gören kişi. güzelleştiğini görürse. hidâyete erer.C) yönelir. Bir kimse rüyasında harabelik olan yerlerin birden sağlamlaştığını. o kişi tövbe eder. geçimi rahatlar ve kendisi ile ailesi huzura kavuşur. o kimsenin rızkı artar. Ayrıca handa meydana gelen olaylar insanın kendi evinde olacakmış gibi rüya yorumlanır. HARABE Rüyasında evinin harabelik olduğunu gören kişinin. evliliği kötü gitmektedir. o kişi yakında hakkın rahmetine kavuşur. Hapishaneye girdiğini gören bir kişinin. çok zamandır kararsız olduğu bir işte kesin kararını verir ve huzura kavuşur.HAN Şehirler arasında eskiden kalmak için ve çeşitli ihtiyaçları temin etmek için yapılan hanları (otelleri) rüyada görmek.

Harun (A. HZ.S) Rüyasında Hz. dinî yönden şöyle yorumlanır. Rüya sahibini dikkatli olmalı ve kötü huylarını terk etmelidir. HARUN (A. 187 . sıkıntıları kişinin üzerinden atmasına delâlet eder.S)'ı görmek. o müslümanın malına haram kattığına delâlet eder.HARAÇ Bir müslüman rüyasında kendisini haraç verirken görmesi. Harun (A. Bir kimse hasır dokuduğunu rüyasında görse. HARMAN VE HARMAN YERİ Bir çiftçi harman zamanı olmadığı halde rüyasında harman yaparken kendisini görmesi. HAREM Bir erkek rüyasında kendisine harem kurduğunu görürse. Rüyayı gören rüya sahibi yaptığı günâhlarından pişman olup tövbe eder ve Allâh-ü Teâlâ'ya (C. Rüyada hasır üzerine yatmak. o kimsenin mal varlığının artacağı şeklinde rüya yorumlanır. Ayrıca bir kişi kendisini harman yerinde görürse. Hz. hayırlı bir yolculuğa çıkıp üzüntüleri. o yıl çiftçinin mahsûlünün bol olacağına delâlet eder. HARDAL Rüyasında hardal sürülmüş yiyecek yediğini gören kişi. HARİTA Rüyasında kendisini harita çizerken gören kişinin. o erkek evlilik hayatında bir çok kadınlarla ilişki kuracaktır. evine hasır serdiğini veya bir hasıra oturduğunu gören kişinin rüyası.C) yönelir. rüyası haritasını çizdiği yerlere yolculuk edeceğine işaret eder. sıhhatine zararlı olarak yiyeceklerden yemektedir.S)'a düşmanları tarafından kötülük gelmesinden dolayı rüya sahibine düşmanlarının kötülüğü dokunur ve büyük üzüntüler geçirir. Allah'ın sevgisini kazanır. HASIR Rüyada hasır aldığını. Bu yüzden çok dikkatli olması gerekmektedir. yapmış olduğu bir işten çok pişmanlık duyar. Ve bu yüzden eşinden boşanmak zorunda kalacaktır.

malını tanıtması için reklam yapması gerekmektedir. Fakat rüyada kara sinek. HAŞARAT Rüyada haşarat olarak arıyı. bir iş ortaklığına yatırım yapıp çok para kazanmaya delâlet eder. sahtekâr olan bir arkadaşa ve ondan gelecek kötülüğe rüya delâlet eder. Meselâ: Bir kimsenin kendisinin veya ailesinden birisinin hasta olduğunu görmek. HATİCE (R. yakın zamanda başına büyük bir belâ gelir ve kendisi büyük üzüntülere gark olur. HATİM Rüyasında hatim indirdiğini gören kişinin. toplamak.v)'in sevdiği hanımı. HASTANE Rüyasında kendisini hastanede yatarken gören kişinin rüyası. HAŞHAŞ Bir ticaret adamı rüyasında haşhaş yediğini görürse.HASTALIK Rüyada görülen hastalık çeşitli şekilde tâbir edilir. rüya sahibinin çok çalışkan olduğuna delâlet eder. Ayrıca rızkın bolluğuna ve mal varlığının artacağını rüya gösterir. sivri sinek. yakınlarından birisinin sıhhatinin bozulup hastaneye yatacağına yorumlanır. o hastanın öleceğine rüya işaret eder. Rüyada haşhaş ekmek. Anhâ)'yı rüyada görmek.a. Bekâr bir kimsenin haşhaş yemesi zengin birisiyle evlenip onun malından fayda sağlamasına delâlet eder. Ayrıca Allâh-ü Teâlâ (C. günâhlarından gittikçe arınıp Allâh-ü Teâlâ'nın (C.C) yoluna döneceğine rüya delâlet eder. örnek insan Hatice (R. Bir hasta rüyasında kendisinin bir hayvana bindiğini görürse.Anhâ) Peygamberim efendimiz (s. rüyanın çok hayırlı olduğuna işaret eder. karıncayı görmek. 188 . hasta olarak görülen kişinin sağlam olacağına fakat dinî yönden zayıf olduğuna delâlet eder. Zira karınca ve arı çalışkanlığın timsâlidir. Şöyleki rüyada sinek görmek. Evlâdlarından herhangi birisinin rüyasında hasta olarak gören kişi. imanının kuvvetli olduğuna.C) tarafından rüya sahibine hayırlı bol evlâdlar ihsan edilir. o rüyanın hayırsız olacağının habercisidir. Rüyasında kendisine uyarı yapılmaktadır. at sineği gibi sinek türünden herhangi bir haşaratı görmek.

Havadan düştüğünü gören kimse. musibete fenalığa rüya işarettir. rüya sahibinin gözlerinin kör olacağına delâlet eder. imanını 189 . Ayrıca rüyada havanın birden karardığını görmek ise. günâh işlemekte olduğuna ve Allâh-ü Teâlâ'nın (C. o kişi. zor olan bir işin altından kalkar ve iyi bir haber alır. çevresinde rezil olur.C) tarafından büyük ikrama nail olur ve cennetle müjdelendiğine rüyası yorulur. Evli bir kişi rüyasında hatip olduğunu. HAVALE GEÇİRMEK Bir kimse rüyasında evlâdının havale geçirdiğini görmesi. o kişinin kibirli olduğuna. Havada oturduğunu. HAVA Rüyada havayı görmek. işçiyi gösterir. aleyhinde olan bir konuşmayı duyar ve sevdiği bir dostuyla münâkaşa ederek o kişiye darılır. HAVAN Rüyasında demir havanda birçok şey dövdüğünü gören kimse. eşi üstünde kudretli bir nüfusa sahip olur ve rüya sahibi eşine çok önem verir. Dostları arasında bütün sevgisini kayıb eder. Bir kimse rüyasında havada durduğunu görürse Allâh-ü Teâlâ (C. o kişinin akrabalarından birinin hastalanacağına delâlet eder veya rüya sahibinin kardeşlerinden birinin başına gelecek belâya. Bazen de havan çok konuşan bir hizmetçiyi. vaaz verdiği görürse. dinî bütün bir müslümanla evlenir ve hayırlı bir yuva kurar. görüş şekline göre rüya tâbir olunur.C) emirlerine karşı gelip cehenneme konulacakların listesine alındığına rüya delâlet eder. Rüya sahibi hemen abdest alıp 2 rek'ât namaz kılıp.HATİP Bekâr bir kimse rüyasında hatip görürse. ev yaptığını görmek ise. HAVRA Yahudilerin ibâdet yeri olan havrada bulunduğunu rüyada görmek. rütbesini. başına büyük bir belâ isabet edeceğine işaret olunur. tövbe edip. şerefini yitirir. HAVLU Rüyasında havlu satın aldığını veya havluyla yüzünü kuruladığını gören kişi.

HAVYAR Rüyada havyar yemek. 190 .C) sevdiği kulları arasında cennete girer. çocuğu olur. iyi bir dostundan yardım görür. HAYALET Rüyasında hayalet görüp korkan kimsenin. HAVA GAZI Rüyada hava gazı kullanmak. yaptığı işlerde zarar eder. şayet çocuğu olmuyorsa. Anhâ) Rüyada Havva (R. hatta tüccarsa iflâs edecek duruma düşebilir.tazelemesi gerekmektedir. işleri iyi gitmiyorsa işleri yoluna girer. Bazı tâbirciler hava gazını kullanmayı akraba malından fayda sağlamaya yorumlamışlardır. boş insanlarla ilişkiye girmeye. arzu ettiği mala sahip olur ve Allâh-ü Teâlâ'nın (C.C) rızâsını kazanır. Havuzdan su içtiğini.C) rızâsı için hayır yaptığını gören kimse. abdest aldığını gören kimse. kayıb olan kimsenin meydana çıkmasına da yorumlanabilir. Allâh-ü Teâlâ'nın (C. ani olan arzu ve istekleri yerine gelir ve kendisi büyük bir sevinç içine girer. üzüntülerinden sıkıntılarından kurtulur ve maddi manevi rahata erer. gerçek dosttan gelecek yardıma rüya delâlet eder. başından ümitsiz bir aşk macerası geçeceğine rüya işaret eder. Anhâ) anamızı gören kimsenin. Rüyasında su dolu havuzda kendi yüzünü seyrettiğini gören kimsenin. cömert iyi huylu müslüman bir kişi olarak yorumlanır. HAYIR YAPMAK Rüyasında Allâh-ü Teâlâ'nın (C. HAVVA (R. Ayrıca rüyasında hayır yapmak istediği vakit yapmaktan kaçındığını gören kimse. malca ziyana uğrar. lüzumsuz harcamalar yapıp zor duruma düşmeye veya gösteriş merakı yüzünden başınıza olmadık işler geleceğine rüya işaret eder. Bazen de aile içinde iyi tanınan bir hanım kendisinin namusunu zedeleyici olaylara karışır kötü adla anılır. HAVUZ Rüyada görülen havuz. Rüyada hayalet görmek.

v)'in sevgisini kazanır. Birde rüyasında taze meyve hediye aldığını gören kişinin. Veya gizlediği bir işinin meydana çıkacağına rüya delâlet eder. Rüya sahibinin biraz da etrafındaki kişilere akıl danışması gerekmektedir. kendisine dost olan birisinin aslında düşman olduğunu görür. kimliğine göre rüyası yorumlanır. o talebe başarılı bir ilim adamı olur. o erkeğin yalan söyleyip çok günâha girdiğine işaret eder. rüya sahibinin kendisine fazlaca güveni olmasından dolayı yaptığı işlerde bir çok hata yapmakta olduğuna rüya işaret eder. Kirmâni rüyada hediye vermeyi de almayı da hayra. Hasta bir kişi hazine bulduğunu görürse. Ayrıca hayız. ferahlığın habercisidir.a. Hazinesinin kaybolduğunu veya çalındığını gören kişinin eşi ya hasta olur. HELVA . HAZİNE .HAYZ (adet olmak) Rüyasında hayız olduğunu gören bir hanım. sıhhatli bir kişi olur. Bekâr bir kimse gömülü bir hazineyi bulursa. mutlu bir yuva kurar. 191 . Bir erkek rüyasında kendisini hayız halinde görürse. HAYVANAT BAHÇESİ Rüyasında ailesiyle beraber hayvanat bahçesinde gezdiğini gören kişi. çok hayırlıdır. zengin olan birisiyle evlenir. ve büyük üzüntülere düşer. evlâdına hayırlı bir kısmet çıkacağına rüya delâlet eder. Bir talebe rüyasında hazine bulduğunu görürse.HELVACI Rüyada helva kavurduğunu gören kimsenin rüyası. kocasının yapma dediği bir işe girer ve büyük günâh işler. HEDİYE Rüyada hediye görmek. HAYRANLIK Rüyasında herkesi kendisine hayran olmuş bir şekilde görmek. Bazen de hazine. kişinin eşini gösterir. yardıma yorumlamıştır. Kısır olan bir kadın bu rüyayı görürse. dinde noksanlığa ve namaz oruç gibi ibâdetlerde hata yapmaya delâlet eder. ya da ölür.DEFİNE Rüyada hazineyi gören kimsenin. birbirinizi sevesiniz" hadîs-i şerîfine binaen rüya sahibi dargın olduğu dostuyla barışır ve Resûlullah (s. sağlığına kavuşur. Ayrıca "Hediyeleşiniz ki. çok arzu ettiği çocuğa hâmile kalır.

Şayet bir kimse rüyada hendeğe düşüp çıkamadığını görse. tatlı dilli güler yüzlü. Bir kimse rüyasında evinin etrafına hendek kazdığını görürse. hayırlı bir işe girmeye. hasta ise ölür. tatlı söz işitmeye. yakınlarından ölmüş olan birisinin ruhunun azapta olduğuna rüya delâlet eder. hayırlı yeni bir evlâda. memurlukta olan kimsenin istifa edip ticarete atılmasına. Alim bir kimseye hesap verdiğini gören kişi.C) yoluna döner. Mahkeme de hesap verdiğini gören kişi. helâl rızka. ölü olan o kimsenin ruhu için kendisi veya bir başkasına Kur'ân-ı Kerîm okutması icab eder. malının zekâtını tam vermemektedir. sağlam ise yaptığı bir hatadan dolayı büyükleri tarafından azarlanır. hanımı hâmile olanın ikiz çocuk doğuracağına veya yeni bir gönül macerası geçireceğine rüya delâlet eder. Ölmüş olan birisinin hesaba çekildiğini gören kimsenin. halk arasında medh edilmeye. hayırlı bir yolculuğa çıkıp selâmetle rüya sahibinin evine dönmesine delâlet eder. malınızı gasp eden veya sizin aile mutluluğunuzu bozmaya çalışan kimseye özellikle eşinizin kötü kalbli bir akrabasına rüya işaret eder. HELVACI KABAĞI Rüyada helvacı kabağı görüp yemek. Bundan dolayı Allâh-ü Teâlâ'nın (C. iyi dosta. yolculuğa çıkmaya. kendisine çok hayırlı olacak bir mirasa konar.C) tarafından rüyasında uyarılmaktadır. Rüyayı gören kişi. malın artmasına. kısmetli bir evlâd sahibi olmaya. hastanın şifa bulmasına. iyi ahlâklı dost olan birisiyle yakın arkadaş olur ve bu dostlukları. o rüya sahibinin aile saadetine dil uzatacak bir düşmanın varlığına rüya delâlet eder. HEYBE Rüyada heybe görmek.Allâh-ü Teâlâ'nın (C. 192 . geçimleri iyi olmayan karı kocanın barışmalarına rüya defâlet eder. arkadaşlıkları ömür boyu sürer. günâhlarına tövbe edip Allâh-ü Teâlâ'nın (C.C) yoluna dönmeye. HENDEK Rüyada hendek. Rüyasında helvacıdan helva aldığını gören kimse. malına zarar geleceğine veya eşiyle arasının açılacağına rüya delâlet eder. Helva yediğini gören kişi. günahkârın tövbekar olmasına. Rüyada helva kavuran helvacıyı görmek. hapisten kurtulmaya rüya delâlet eder. Kur'ân-ı Kerîm öğrenmeye. HESAP Rüyasında kendi kendisiyle hesaplaştığını gören kimse.

HEYKEL Rüyasında heykele taptığını gören kimsenin. nefsinin esiri olup Allâh-ü Teâlâ'nın (C. Bazen de heykel görmek. sohbet ettiğini rüyasında gören kimsenin. pek iyi yorumlanmaz. beyaz eşya görürse. yukarıdaki tâbirin tam tersi olarak yorumlanır.C) yoluna döner diyen tâbirciler de vardır.C) yoluna dönmesi gerekmektedir. dünya hayatında hristiyanlara benzeyen bir hayat sürdüğüne rüya işaret eder. size veya ailenize gelecek olan bir hastalığı gösterir. Siyah renkli eşyanın çalındığını görürse. Hristiyan olan bir kimseyle oturup konuştuğunu görmek. Ve hırsızı görüşünüze göre rüyanız yorumlanabilir. üzüntülerden sıkıntılardan kurtulmaya ve ömrün uzamasına delâlet eder. ucuzluğa. çalınan eşyanın rengine göre hastalığa yakalanır. Kur'ân-ı Kerîm okuyan alim bir dosta rüya işaret eder. bolluğa. o kimsenin evlâdına hayırlı bir kısmet çıkar. refaha kavuşmaya. o kişi namaza başlar. mide veya boğaz hastalığına tutulacağına rüya işaret eder. kan hastalığına tutulur. HRİSTİYAN Rüyasında hristiyan olduğunu gören kimsenin. o kimse kara sevdaya tutulur. HIZIR (A. Hırsızın evinden renkli bir eşya çaldığını gören kimse.S)'ı görmek. vakit geçirmeden tövbekar olup. Rüyayı 193 . hac vazifesini yapmamış ise o kişiye hac etmek vacip olur. HİNDİ Rüyada hindi olmak ve hindi yemek. dayı teyze gibi anne tarafından birisine varis olur. Vakit geçirmeden yaşayış tarzını değiştirmesi gerekmektedir. kırmızı renkte bir eşya görürse. Rüyayı gören kimse. Hırsıza yapıştığını. evlâdı ve eşi de Allâh-ü Teâlâ'nın (C. Hristiyan ismiyle isimlendirildiğini gören kişi. iman tazeleyip Allâh-ü Teâlâ'nın (C. şeytanın. Yâni bir kimse rüyasında heykel satın aldığını görürse. Bazen de evinde yetişmiş evlâdı olan bir kimse hırsız görürse. tam olarak ibâdetini yapar.C) yolundan saptığına rüya işaret eder. Evinize hırsız girdiğini ve evinden birşey çalamadan evinden hırsızın çıktığını gören kişi. çabuk tedavi olacağı bir hastalığa tutulur.S) Rüyasında Hızır (A. Bir de şayet rüyayı gören kimse. çok boşboğaz olduğuna ve zina suçu işlemekte olduğuna rüya delâlet eder. HIRSIZ Rüyada görülen hırsız.

derslerinde çok başarılı olacağına rüya delâlet eder. HOKKA Bir kimse rüyasında eski yazı takımı yani hokkayı görürse. gizli bir düşmana işaret eder. büyük para kayıb edeceğine işaret eder. Ayrıca Allâh-ü Teâlâ'nın (C. çapraşlı olan işlerine sizinde katılacağınıza işaret eder. HOCA Rüyada bir hocadan ders aldığını gören kimse. Allâh-ü Teâlâ'nın (C. rüyayı görenin yurt dışına seyahate gideceğine delâlet eder. sıhhatinin bozulacağına. o kimsenin şayet bekârsa malı mülkü fazla olan birisiyle hayatını birleştireceğine rüya delâlet eder. HOKKABAZ Rüyasında hokkabaz seyrettiğini görmek. Bir kimsenin kendine yaptığı kötülüğü hiçbir düşman yapamaz. bir an 194 . Bu huylarından dolayı hem çevresindeki hemde. Ayrıca bir talebe rüyasında hokka kullanarak yazı yazdığını görürse. büyük bir hiddet duyduğu yakınına karşı temiz hisler duymaya başlar ve onunla dost olur. müjdeli haberlerle dolu mektup almaya yorumlamışlardır. Kendinizi hizmetçi olarak görürseniz yaptığınız hareketlerle kendinizi çevrenizde küçük düşürmekte olduğunu söyleyebilir.görenin işlerinin ters gideceğine. HİND YAĞI Rüyasında hind yağı içtiğini veya bir uzvuna yağ sürdüğünü gören kişi. Ondan dolayı gireceğiniz işlerde dikkatli ve uyanık olmanız gerekmektedir. bir dostunuzun dalavereli. Hindistan cevizi ağacını rüyada görmek.C) yanında kıymeti vardır. HİZMETÇİ Rüyada görülen hizmetçi. Bazı tâbirciler hokka görmeyi. rüya sahibinin kötü huylu biri olduğunu rüya gösterir. yaptığı iyi hareketlerden dolayı çevresinde sevgi ve saygı kazanmaktadır ve dostları arasında değerli bir insanın gördüğü itibarı görmektedir. Zira bir alim şöyle demiştir.C) yanındaki yerini kaybetmektedir. Rüyanız bütün bunların işaretçisidir. HİNDİSTAN CEVİZİ Hindistan cevizinden yapılmış bir tatlıyı rüyanızda yemeniz.

b) Makam sahibi birini hor görmek. görülen kişinin kimliğine göre görülen rüya tâbir olunur. çok yakında kazançlı bir işe girer. evin reisine ve erkek çocuğa delâlet eder. Bu rüya adeta sizi ikâz etmek için size gösterilmiştir. HOROZ DÖGUŞTURMEK Aile reisinin bir başkasıyla kavga edeceğine bir yerde alimler. Ayrıca bu kişinin geleceğinin çok karanlık olduğunu söyleyebiliriz. Şayet rüya sahibi rüyasında hortlamış olarak gördüğü kimseden çok korkarsa bir yakınının ölüm haberini duyacağını söyleyebiliriz. HORLAMA Bir kişi rüyasında kendisinin horladığını veya başka bir şahsın horladığını görürse. HOR . Şayet hortumdan su yerine başka birşey akıyorsa rüyası gördüğü şeyin cinsine göre tâbir olunur. Ayrıca rüyada horoz görüş şekline göre de rüya tâbir edilebilir. Rüya sahibi devlet kapısında olan bir işinin olmayacağına rüya işaretçidir. Meselâ: a) İhtiyar birisini hor görmek. Rüyada görülen horoz. devlet büyükleri arasında kavga olacağına görülen rüya delâlet eder. HORTUM Bahçesini hortumla suladığını gören kimse. Allâh-ü Teâlâ'nın (C.C) katında rezil ve zelîl olduğuna rüyası delâlet eder. Ayrıca hortum delik veya kuru ise. O kimsenin Allâh-ü Teâlâ'nın (C.HAKİR GÖRMEK Rüyada birisini hor hakir görmek. yakında bir muradına nail olacağına ayrıca o gördüğü kimsenin ondan duâ beklediğine rüyası işaret eder.C) 195 . a) Horozun öttüğünü gören kimse. HORTLAK Ölmüş bir yakınını rüyasında hortlak şeklinde rüyasında gören kimse. c) Mü'min birisini hor görmek. O kişinin fakir olacağına malının azalacağına rüya işaretçidir. Allâh-ü Teâlâ'nın (C.evvel islâm ahlâkına uyan bir müslüman olması için o huylarınızdan sıyrılmanız gerekmektedir. yakında servetinden bir miktar azalacağına rüyası işaret eder.C) yolunda bir iş yapmadığına rüyası delâlet eder. horlayan kişinin dünya işlerine fazlaca dalıp nefsinin esiri olduğuna ve âhiret hayatını hiç hatırlamadığına.

ömrü tükendiğine rüyası delâlet eder.tarafından namaz kılmadığı veya eksik kıldığı için uyarılmaktadır.a. Ve hurmayı görüş şekline göre rüya tâbir edilir. HOŞAF Rüyasında hoşaf içtiğini gören kimse. sağlıklı bir yıl geçireceğine rüyası işaret eder.HURMA AĞACI Hurma ağacını rüyada görmek. Ayrıca o kimsenin evinin huzurunun daim olacağını söyleyebiliriz. Allâh-ü Teâlâ'nın (c. a) Rüyada hurma yemek. o evlâdın erkek ise müezzin. evine hırsız gireceğini söyleyebiliriz. Büyüğüyle arası açılır. Ayrıca şayet rüyada yenilen hurma kötü ve bozuksa o kişi yakın bir zamanda maddî ve manevî sıkıntı içine düşer. HURMA . b) Rüyada hurma ölçmek. c) Horoz satın aldığını gören kimsenin. Kur'ân-ı Kerîm okumaya. d) Rüyada hurma çekirdeğini eline almak. bir erkek evlâdı dünyaya gelir.v)'in sevgisini kazanır. b) Horoz tarafından gagalandığını gören kimse. İyilik ve huzur içinde bir ömür sürer. e) Horozun evine girip bir şeyler yediğini gören kimsenin." Rüyasında hurma topladığını gören kimse. Hurma ağacının dibinde yattığını. bir hanıma ilgi ve yakınlık göreceğine rüyası delâlet eder.c) için hayırlı işler yapmaya rüya delâlet eder. sıkıntılarından üzüntülerinden kurtulup maddî ve manevî rahata kavuşur. bir büyüğünden laf işitir. rüya sahibinin âlim ve Salih kimselerden olan arkadaşlar edineceğine. Rüyayı gören kimsenin ibâdetlerini tam ve eksiksiz olarak yapması gerekmektedir. Eğer rüyayı gören kişi erkekse. c) Rüyada hurma toplamak. dinî yönden. f) Kendisini rüyasında horoz olmuş gören kişinin. üzerine derilmiş taze hurmalar dökülsün. çok hayırlıdır. mal varlığının artacağına işaret eder. d) Çocuğunun horoz olduğunu gören kimse. Allâh-ü Teâlâ (c. aynca-hayırlı bir evlâdı olacağına rüyası delâlet eder. Ayrıca Peygamber efendimiz (s. kız ise hafız olacağına rüyası delâlet eder. 196 . o kimsenin rüyasının çok hayırlı olduğuna alâmettir. Rüyada görülen hurma. oturduğu gören kimse. Rüya sahibinin büyük bir mirasa konacağına. (Meryem sûresi/Âyet:15'de meâlen şöyle buyurmaktadır) "Hurma kendine doğru silkele.c) sevdiği kulları arasında yer alır.

Şayet bu rüyayı hayırsız bir insanın hutbe okuduğu şeklinde görülürse. iyi huylu ve anasına babasına hayırlı bir evlâd olur. g) Rüyada hurma satıcısı görmek. yakın bir zaman içinde hürriyetine kavuşur.c) yolunda hayırlı işler yapan imânı tam olan bir kimse rüyasında hutbe okuduğunu görürse. f) Rüyada hurma şarabı içmek. Fakat zâlim bir hükümdar öldürülürken görmek. kötü bir evlilik yapacağına rüyası işaret eder. şan şerefe ve bol paraya yorulur. sevinçli bir ay geçirmeye delâlet eder. Onun için evliliğe hazırlanırken. Rüya sahibi bekârsa. HÜNNAP Rüyasında hünnap meyvasından yediğini gören kimsenin rüyası şöyle tâbir olunur. HUTBE OKUMAK Allâh-ü Teâlâ'nın (c. Ayrıca vefat edecek bu kişinin âhiretinin iyi olacağının rüya müjdesidir. birikmiş helâl mala ve Peygamber efendimiz (s.v)'in sünnetlerine uyan bir kimse olduğuna rüyası işaret eder. HÜKÜMDAR Rüyada görülen hükümdar. Rüya sahibinin şayet evlâdı varsa. Rüya sahibi için görülen bu rüya çok hayırlıdır. Fakat özgür bir şahıs rüyasında hücreye atıldığını görürse ve rüyayı gören kişi bekârsa. Bu rüya hayırlı bir rüyadır. Hünnap ağacını rüyada görmek ise. İhtiyar bir kişi bu rüyayı görürse. artık ömrünün bittiğine rüyası işaret eder. bu rüya sahibine hayır getirmemesine ve büyük zarara uğramasına rüya delâlet eder. çevresinde sevilen bir kişi olur. rüya sahibinin kötü bir olayla karşılaşıp. 40 gün içinde rüya sahibinin ailesinden sevdiği ve saydığı bir yakını vefat edeceğine rüya delâlet eder. HÜCRE Hapiste yatan bir kimse rüyasında hücreye atıldığını görürse.e) Rüyasında 40 tane hurmayı eline almak veya yemek. rüya sahibinin geçim darlığının son bulacağına delâlet eder. iyi bir evlilik yapar. üzüntüye düşeceğine rüya delâlet eder. rüya sahibinin rütbesi ve şerefi artar. 197 .a. eşi olacak insanı çevresinden çok araştırıp sorması gerekmektedir. ailesini de sevince boğar.

etrafından kendisine kinleri olan çok büyük düşmanları bulunmaktadır. ISIRGAN OTU Rüyasında ısırgan otundan pişirilmiş yemek yediğini gören 198 . ortak olan bir işin başına geçip sorumlu olmaya ve rüya sahibinin hased olan erkek kardeşiyle başının derde girmesine.I IHLAMUR Rüyada ıhlamur görmek. Ayrıca kendi kendisini ısırdığını gören kişinin. içmek şöyle tâbir edilir: iyi bir evlilik yapmaya müzmin bir hastalıktan şifa bulmaya ve para sıkıntısının ortadan kalkacağına rüya işaret eder. kaplıcaya giden kişinin. onun kötü sözlerine muhatap olmasına rüya delâlet eder. yaptığı bazı işlerden pişmanlık duyacağına ve rüya sahibinin çabuk sinirlenen sabırsız bir kimse olduğuna rüya delâlet eder. ILICA Rüyasında ılıcaya. ılıcaya gitmek. ISIRMAK Rüyada birisi tarafından ya da hayvan tarafından ısırıldığını gören kişinin. Böyle rüyalar gören kişilerin daima uyanık olması gerekmektedir. yakın zamanda sağlığının bozulacağını. sıkıntılı. Zira dost diye bildiği çok yakın birinden ummadığı bir kötülük görecektir. Bazı tâbircilere göre. üzüntülü günler geçireceğini söyleyebiliriz.

Rüyada ıslık sesi duymak. Onun için bu rüya bir uyarı niteliği taşımaktadır. Âhiretini kazanmış kimselerin sınıfına girer. günlük hayatında Allâh-ü Teâlâ (c. özellikle ailesinin güvenini kazanıp eski itibarına kavuşması gerekmektedir. Allâh-ü Teâlâ (c. Hâmile bir kadın ıspanak yediğini görse. Evinin ıslandığını gören kimse. ISLANMAK Rüyasında yağmurda ıslandığını gören kişi. Allâh-ü Teâlâ'nın (c. Rüya sahibinin çok hayırlı iş yapacağına ve bunun rüya sahibine gelecek olan bir kötülüğü engelleyeceğini söyleyebiliriz. hareketleriyle çevresini özellikle ailesini üzdüğüne rüya delâlet eder. sarılık gibi hastalığın belirtisi diye de yorumlanabilir. Hareketlerini düzeltip çevresinin beyenisini. bir akrabası tarafından başına kötü olaylar geleceğine rüya delâlet eder. 199 . Ayrıca ıslık çalmak.c) ona ibâdet sevgisi verir ve o kişi manevî huzura kavuşur. ISLAHÂNE Rüyasında kendisini ıslahânede gören kimsenin. Rüya sahibi de bu yüzden çok üzüntü ve sıkıntı çeker.kimsenin. ISPANAK Rüyasında ıspanak pişirip yediğini gören kişi. ISLIK ÇALMAK Rüyasında ıslık çaldığını gören kişi. ISSIZ Rüyasında ıssız yerlerde dolaştığını gören kimsenin. yakında hapisten çıkıp özgürlüğüne kavuşacağına rüya işaret eder. yakın zamanda evine birçok eşya alacağına rüya delâlet eder. lüzumsuz işler yapmakta ve hayatını boşuna tüketmektedir. sağlıklı sıhhatli bir evlâd sahibi olacağına rüya delâlet eder.c) yolunda hiçbir şey yapmamakta. rüya sahibinin bilmeden bir günâha girdiğine de delâlet edebilir. bir muradına nail olur ve sevinç içinde kalır. Ayrıca ısırgan otu tarafından dalandığını gören kişinin. Hapishanede olan bir kimse bu rüyayı görse. ailesinin başına bir musîbet gelir.c) rahmetine nail olur. iyi bir evlilik yapacağına rüya işaret eder. Ayrıca rüya sahibi şayet ibâdet etmeyen bir kimse ise.

ISLAH ETMEK Yaramaz olan çocuğunu rüyasında ıslah edilmiş olduğunu gören şahıs. ISTAKOZ Istakoz yakalayıp pişirdiğini gören kimsenin. günlük hayatında o çocuğa dikkat etmelidir. günâhlardan arınıp sevab kazanacağına işarettir. rüya sahibinin bir hastalığa yakalanacağına. Ayrıca ıstakoz tarafından ısırıldığını gören kimsenin kısmeti açılır. rüya sahibinin şerefinin ve servetinin artacağına delâlet eder. Irmakta çamaşır yıkadığını görmek. yakınlarından birisinin kendisine miras bırakacağına rüya işaret eder. büyük bir kısmetin olacağına. eline yüklü bir para geçeceğine rüya işarettir. Irmaktan su içerken görmek. Ayırca rüya ışığın cinsine göre de rüya tâbir olunabilir. o rüyanın hayırlı olduğunu gösterir. ibâdetlerin kabul olduğuna. rüya sahibinin bir yakınının (hatta kardeşi diyebiliriz) hastalanacağına ve sonra rüya sahibinin duâsıyla şifaya kavuşacağına rüya delâlet eder. rüya sahibinin yakında vefat edeceğine işaret eder. Şöyleki: a) Elektrik ışığı. bir günâh işlemiş olduğuna ve bu günâhın af olunacağına. e) Kibrit ışığı. rüya sahibinin sıkıntısının geçeceğine. c) Ay ışığı. IŞIK Rüyada ışık görmek. Irmak taşını topladığını görmek. çeşitli şekilde tâbir olunur. b) Güneş ışığı. feraha ulaşacağına. o kimsenin zarar göreceği bir işle uğraşacağına rüya delâlet eder. IRMAK Rüyada ırmak görmek. Irmakta boğulurken görmek. Istakoz yemek ise. d) Mum ışığı. IRZA GEÇMEK 200 . Çünkü yeni bir yaramazlık peşindedir ve yapacağı yeni bir olay bütün aileyi etkileyecektir.

Rüyasında bir başkasının ırzına geçtiğini gören kişinin. IZGARA Rüyasında ızgarada bir şeyler pişirdiğini gören kimsenin. Allâh-ü Teâlâ (c. kolay kolay bu musibetten kurtulamaz. Çevresi ve Allâh-ü Teâlâ (c. ITIR Rüyada ıtır çiçeği görmek.c) tarafından sevilmek istiyorsa bu rüya onun için bir uyarıdır ve bazı hareketlerini düzeltmek zorundadır. başına büyük bir musibet gelir.c) yoluna hiç zaman ayırmadığı için yakın zamanda başına bir takım felaketlerin geleceğine rüya işaret eder. uzun zamandır mahkemede sonuçlanmayan bir işi kendi lehine sonuçlanır. Izgara satın aldığını gören kişi. bir dostun düğün haberini alıp çok sevinmeye yorumlanır. Kendi ırzına geçildiğini gören kişinin. Bu kişi aynı zamanda çok bencil duygulara sahiptir. kendisini zarara sokacak bir işe girer ve kazançlı sandığı işi ona çok pahalıya patlar. 201 .

Hz. İbâdete uygun olmayan bir kıyafetle kendisini gören kişinin. kendisine babası veya kayınbabasının yakında hak tarafından çağrılacağına ve rüya sahibine onlardan büyük bir miras kalmasına rüya işaret eder. şayet evinin huzuru yoksa evinin huzurunun tekrar geleceğine. Hz. Rüyasında Hz. Ayrıca Hz.s)'ı evinde misafir ettiğini gören kişinin.İ HZ.a. yaptığı bir hayrın arkasında büyük bir günâh vardır. İBÂDET İbâdet ettiğini rüyasında gören kişi.v) tarafından da sevilmektedir.s)'ın elini öptüğünü gören şahsın Allahü Teâlâ (c.s)'in kıyafetlerini giyen kimse veya onun suretine giren kimse çeşitli hastalıklara yakalanır.s)'ı gören kişinin rüyası. Yine. İbrahim (a.S) Rüyasında bütün Peygamberlerin içinde sabırlılığıyla ün yapan bir peygamber olan Hz. Peygamber efendimiz (s. İbrahim (a. İbrahim (a. çok hayırlıdır. hacc'a gideceğini söyleyebiliriz. İBRAHİM (A. istikbâlinin çok iyi olacağına rüya işaretçidir.s) ile yolculuğa çıktığını gören kişinin. Allah-ü Teâlâ (c. Ve bu hastalıklardan ancak o kişi sabırla kurtulur.c) yanında muteber olan insanları arasında bulunmaktadır. İbrahim (a. İbrahim (a.c) için iş gören mü'min kimselerden olduğunu rüyası gösterir. Meselâ: Hz. İbrahim (a.s)'ı görüş şekline göre rüya tâbir olunur. Şöyleki: 202 . MAKAM-I İBRAHİM Rüyasında makam-ı ibrahimde oturduğunu gören kişinin.

Rüyada ibriği görenin. rüyanın hayra yorulması gerektiğini gösterir.c) dönecektir. Ayrıca ibâdetini büyük bir camide veya gerçekten isteyerek yerine getirdiğini gören şahıs çok hayırlı bir yolculuğa çıkar ve bu yolculuk kendisine âhiret hayatı için büyük sevab kazandırır. ömrünü mutlu ve sıkıntısız geçireceğine rüya delâlet eder. Ayrıca ibrik.c) gelir ve bir gün mutlak yaratıcı olan Allâh-ü Teâlâ'ya (c. Yoksul bir kişi bu rüyayı görse.c) kulu olduğunuzu hatırınıza getirip o kötü huylarınızdan biran evvel kurtulmanız icab etmektedir. tez habere de yorumlanabilir. günahkâr bir hayatın içinde bulunduğunuza ve haram karışmış paraya rüya işaret eder. hâmile kadının erkek çocuğu olacağına. Horoz ibiğini rüyada yemek. Çünkü en büyük huzura ibâdetle kavuşur. İCAT Rüyasında birşey icat ettiğini gören kişinin evlâdlarından birisi veya 203 . İBRİK İbrikten abdest aldığını gören kişinin. o kişinin bir çok günâhları olduğuna rüyası işaret etmektedir. Rüyada müslümanların ibadethanesini yeni camiyi görmek. üzüntülü bir haber alacağınıza işaret eder. maddî durumunun düzeleceğine rüya delâlet eder. İBİK Kırmızı ibik (Horoz ibiği) rüyada görmek. hareketlerinizin bir müslümana yakışmayan şeyler olduğuna rüya delâlet eder. İBLİS Rüyasında iblisi yani şeytanı görmek. itibarlı. İbrişim almak veya kullanmak rüya sahibinin sağlığının bozulacağına delâlet eder. kılıçtır. mevkisi yükselir. şahsiyetli kişilerin arasına karışır. Fakat havra veya kilise görmek ise. İBRİŞİM Hayırlı bir iş yolculuğuna çıkacağınızı rüyanız gösterir. ibâdet etmeyi rüyasında red ettiğini gören kimse için rüyası bir uyarı niteliğini taşır. günâhları yüzünden tövbe edeceğine. Zira herşey Allah-ü Teâlâ'dan (c.İbâdet ettiğini sanıp günâha girmektedir. Bir an evvel Allah-ü Teâlâ'nın (c. İbriğin bir manâsı da.

eşinden kıymetli bir armağan alır. mucit olmayı halkın faydalanması için bazı işler yapan adama yorumlamışlardır. Ayrıca görülen çamaşırın rengine göre de rüya tâbir edilir. sevab kazanılacağına. sırları meydana çıkar ve bu ona zarar verir. kötü haber almaya ve duymaya işaret eder. rüya sahibinin sıhhatinin bozulacağına önemli bir rahatsızlık geçireceğine rüyası işaret etmektedir. Ayrıca rüya o kimseyi uyarmaktadır. nişanlısının alın teriyle para kazanmakta olduğuna rüya delâlet eder. d) İçki içmek. hayırlı maldır. 204 . iç çamaşırı astığını veya yıkadığını gören kimsenin. Kırmızı renkli çamaşır görmek. iç yağı yemek ise. yakınlarından birisi hâmile kalır ve doğacak çocuk aileye huzur ve parasal yönden kısmet getirir. Bazı tâbirciler icatçı. ilim hidâyete. iç yağınla bir uzvunu ovduğunu görmek ise. Ayrıca bir alet icat ettiğini gören kimse.kendisi alim ve salih kimselerden olur. bir miras işinin hal olunmayacağına. Rüyada iç yağı ile yemek pişirdiğini görmek.c) yolunda olanlar için tarikata girmeye bir de bozuk olan sağlığın düzeleceğine rüya işaret eder. kıskanç bir düşmanın habercisidir. yakında büyük bir haber alır ve bu haberden sonra malî durumu düzelir. hastalıktan kurtulmaya delâlet eder. iç çamaşırı satın aldığını gören kişi. Nişanlı bir kız nişanlısını kilotu ile görürse. maddî ve manevî huzurun bozulacağına rüya işaret eder. b) Meşrubat içmek. İÇ ÇAMAŞIRI Bir kimsenin rüyasında kendisini iç çamaşırıyla görmesi. Siyah renkli çamaşır görmek. rüya sahibinin çok günahkâr bir kişi olduğuna rüyası işaret eder. Sadece iç çamaşırı olarak kilot gören kişinin. İÇMEK Rüyada içilen şeyin cinsine ve rengine göre rüya tâbir olunur. ruhanî zevk veya Allah-ü Teâlâ'nın (c. ibâdetin artacağına. a) Su veya süt içmek. hastalanacağınıza ve sararıp solacağınıza rüya delâlet eder. İÇ YAĞI Uzak bir yerden yatılı bir misafiriniz gelecektir ve uzun bir zaman yani hane sahibini bıktırıncaya kadar gitmeyecektir. c) Limonata içmek. Meselâ: Beyaz veya yeşil renkli çamaşır görmek.

ölmüş olan yakınları duâ beklemektedir. o kişinin şan ve şöhret sahibi olacağına. HZ. 205 . g) Rüyasında çok sıcak su içtiğini görmek. Maddî ve manevî huzura erer. o yakının eline çok büyük miktar para geçeceğine delâlet eder. şayet evlâdı talebe ise. Rüya sahibinin kaza geçireceğine. Ayrıca rüya sahibinden. kendisi için çok gizli olan bir sırrının meydana çıkmasına delâlet eder. Kendini asılırken görmek. İDAM İdamı rüyada görmek. hayırlı sahih arkadaşlar edinir. rüya sahibinin midesinin ve bağırsaklarının bozulacağına rüyası delâlet eder. bu kişinin günlük hayatında yanlış yolda bir adım atacağına ve bu yanlış adımın kendisinin başına birçok işler açacağına rüyası işaret eder. Rüyasında asıldığını fakat sağ kaldığını görmek. o ölünün cennette bulunduğuna delâlet eder. ilmi çoğalır. Çok yakınlarından birisinin idam edildiğini görmek ise. bozuk derslerinin düzeleceğine ve çok başarılı olmaya başlayacağına rüya delâlet eder. İDRİS (A. Bu rüya sahibi için çok hayırlı rüyalardan birisidir diyebiliriz.S) Hz. Ayrıca kendiside o arkadaşının vasıtasiyla doğru yola kavuşur. şuurlu bir müslamanla arkadaş oiur. o kişinin bir yakınının başına kötü bir iş geleceğine rüyası delâlet etmektedir ve o kimse uyarılmaktadır. Hz. Bir başkasını idam edilirken görmek. mahkemelik olduğu. İdris (A. f) Kan içmek. Bu kişi aynı zamanda çevresinde sevilen sayılan bir kişi haline gelir. çeşitli şekilde yorumlanır. ömrünün uzun olacağına rüyası delâlet eder.S)'ı rüyasında gören bir kimse. kendince önemli olan davayı kazanır. İdam hükmünü dinleyen kişi bulunduğu işte baş olur. rızkı artar. İdris (A. Evlâdının idam edildiğini görmek ise.e) Bir ölünün gül suyu içtiğini görmek. kan davasına delâlet eder. Ayrıca bu kişinin dininde noksanlık olduğunu rüyası göstermektedir. Memleket idaresinde görev alır. İDDANAÂME Bir kişi rüyasında mahkemede olduğunu ve savcının iddanâmesini dinlediğini görürse.S)'ın rüyasında elini öptüğünü veya sırtını sıvazladığını gören kimsenin. şayet erkekse politikaya atılır. idam edilip cesedinin halka teşhir edildiğini görmek. sağlığı bozuksa düzelir.

çok bir işe girecek. Müslüman olmayan bir kimse rüyasında iftar ettiğini. sıkıntısı olan bir kimse şayet rüyasında iftar açarsa. o kişinin mal varlığının azalacağına ve rüya sahibinin sıkıntıya. maddî ve manevî feraha erişir. Ayrıca bu rüya sahibi zekâtını tam vermemektedir. şayet bir sporcu ise bir yarışmada büyük başarı elde eder. yakın bir dostundan bir düşmanlık göreceğine ve üzücü olaylarla karşılacağına rüyası işaret eder. Bu rüya o kişiye bir uyarı niteliğindedir. Vakitsiz iftar ettiğini gören kişi ise.c) yardımıyla başarıya ulaşacaktır. Zekâtını tespit edip dinimizin uygun gördüğü şekilde vermesi gerekmektedir. Aynı rüyayı hasta birisi görürse.c) katında kabul olunduğunu ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. İFLAS ETMEK Bir iş adamı kendisinin iflâs ettiğini görürse. Günlük hayatında hareketlerine iyi bir yön vermesi gerekmektedir. Ayrıca borçlu. o kimsenin sağlığının bozulacağına ve dostorlara işi düşeceğine rüyası delâlet eder. İFTİRÂ Kendisine kötü bir iftira atıldığını gören kişinin. sıkıntılarından kurtulur. eşiyle arasının düzeleceğine. İDMAN Rüyasında idman yaptığını gören kişi. ibâdetlerinin Allah-ü Teâlâ'nın (c. Günleri huzurlu ve mutlu geçer.c) sevgisini kazanan makbul insanlar arasına katıldığını söyleyebiliriz. yoksulluğa düşeceğine rüyası delâlet eder. İdrar zorluğu çektiğini görmek ise. 206 . doğru yoldan şaşmakta ve hem ailesini hemde kendi sosyal mevkisini düşürmektedir. o hastanın sağlık durumu düzelir. Ayrıca idrarını bir kaba koyup biriktirdiğini görmek. İFTAR İftar vaktinde orucunu açtığını gören şahsın. günâhlarından kurtulup İslâm dinî ile şereflenir. oruç açtığını görürse. Hasta bir kimse bu rüyayı görürse. rüya sahibinin önemli kaza atlacağına veya çok kötü bir duruma düşeceğine rüya delâlet eder. o kimse. Allah-ü Teâlâ'nın (c.İDRAR İdrarını yatağına yaptığı görmek. yakında doğum yapar ve doğuracağı çocuk erkek olur. mal varlığının artacağına delâlet eder. Hâmile bir hanım bu rüyayı görürse.

c) yoluna yönelir. Rüyası kendisi için uyarıcı niteliğindedir ve çok günâha girmektedir. üzüntü. sevdiği bir yakını ölür. Şöyleki: a) İğneye iplik takıyor görürseniz. e) Elinize iğne battığını görürseniz. yolculuğa çıkacaksınız. c) İğneyle dikiş dikerseniz. dargın olan yakınlarınızı barıştırırsınız. iğin kırıldığını gören kişinin. rüya sahibinin yola çıkacağını gösterir. İĞNE Rüyanızda şayet iğne gördüyseniz. kız evlâda. İĞDE Rüyada iğde dalı veya ağacını görmek.c) için yoksullara yardım edersiniz. tarikata girer Allah-ü Teâlâ'nın (c. g) Yabancı bir kimseye iğne batırdığını gören kimsenin ise. kendisine büyük ebatta mal. f) Yere dökülmüş olan toplu iğneleri toplarsanız. rüya sahibinin ömür boyunca anlaşacağı iyi dostlar edineceğine işaret eder. Rüyasında iğde yediğini gören kimse. Onlara çeşitli şekilde nasihat edersiniz. bu çok çeşitli şekilde yorumlanabilir. ya kendisi yahutta yakınlarından birisi eşiyle anlaşamaz ve bu anlaşamamazlık boşanmalarına sebep teşkil eder. Biran evvel sabah namazının arkasından 100 tane Estağfirullah El Âzim teşbihini çekip tövbe etmeli ve bir daha bu günâhları işlememeye çalışmalıdır.İĞ Rüyada iğ görmek. iğini kaybettiğini gören kimse ise. haset. ki bir gibi kötü huyları vardır. söz aldığı bir kimse sözünden vazgeçer ve rüya sahibi madur duruma düşer. yakınlarınızdan biri hastalanır. kendisini maddî sıkıntıya sokacak bir işe girer. iğle ip iğirdiğini görmek ise. malca zarara uğrarsınız. Bazan da rüya sahibinin malının zekâtını tam vermediğine 207 . para miras kalır. sırlarınızı hiç sır saklamasını bilmeyen birisine söylersiniz. evlenmeye. İğde ağacından meyva topladığını gören kimsenin. b) İğne kırıtırsa. hâmile kadının kız doğurmasına işaret eder. Allah-ü Teâlâ (c. Bu kişi aynı zamanda helâl para kazanıp ailesine yedirmektedir. keder ve hastalığın gitmesine delâlet eder. iğde çekirdeğinden tespih yaptığını gören kişi ise. İĞNECİ Rüyada iğneci görmek. d) İğneyi ağzınıza sokarsanız.

rüya işaret eder. işçi vb. ibâdete başlamaya. o ihaleye giren kişi rüyasında gördüğü renklere göre rüyası tâbir olunur. Bekâr bir kimse rüyasında ihaleye girdiğini görürse. o işte zarar eder. kendisine zengin bir kısmet çıkar. Vakit geçirmeden bu işi bırakıp tövbe edip mutluluğu yuvasında aramalıdır. ayrıca hayırlı bir kısmete rüya işaret eder. Ayrıca bütün dinî vazifelerini unutup işe dalmıştır. İHTİLÂL Rüyada ihtilal görmek. memlekette kıtlık olacağına. ihtiyar olan bir yakınının kendisine nasihat ettiğini gören kimse. mavi. İHANET Eşinin kendisini aldattığını gören kimsenin. sarı gibi renkler görürse maddî ve manevî yönden kazançlı olur. siyah gibi renk görürse. İHALE Bir iş adamı rüyasında büyük bir ihaleye girdiğini görürse. protesto olacak senetlerinin varlığına işaret eder. uzak bir yerden nasipli bir haber alır. yeşil. çok hırslıdır ve ailesini ihmal edip çevresindekileri çok kırmaktadır. O haber kendisine 208 . Allah-ü Teâlâ'nın (c. yakınları yüzünden maddî sıkıntı çekmektedir. Ayrıca bir iş adamı rüyası iğneci görürse. rızkın genişlemesine. yani aslında kendisi zina etmektedir. Birde aylıkla çalışan (memur. rüyası tam ters tâbir olunur. İHRACAT Rüyasında ihracat işine girdiğini gören bir iş adamı. Fakat karşı tarafın aile durumuna bakmadan rüya sahibinin hareket etmemesi gerekmektedir. Yani: şayet kırmızı. bu yüzden büyük günâhlardan olan zinayı işlemektedir. maaşı artar. İHTİYAR Rüyada nur yüzlü bir ihtiyar görmek. Bir ruh hekimine görünüp tedavi olması gerekmektedir. evin içinin huzurunun kaçacağına yakınlarınızdan birinin eşinden ayrılacağına. Rüyası kendisi için uyarıcı bir nitelik taşımaktadır. ihtiyar bir kadının kendisine bir şeyler ikram ettiğini ve o ikramı yediğini gören kimse.) gibi birisi rüyasında ihaleye girerse. Yani fikren veya şehevi duygularla beğendiği karşı cinsten biri vardır.c) yolundan gitmeye. Beyaz. maddî zarara uğrayacağınız bir işe gireceğinize veya evlâdınızın size asî olacağına rüya delâlet eder. Ailece sıkıntılarından kurtulur.

hacc farizasını yerine getirecektir. kendisi maddî ve manevî yönden zarara uğrayacağı bir işe girer. Artık hacı olması gerekmektedir. para sıkıntısına düşeceğinize. karısı düşük yapar. Çünkü hacc şartlarını tamamlamıştır. sevilir hem Allah-ü Teâlâ'nın (c.iyilik ve hayır getirir. Bekâr bir kimse hayırlı bir evlilik yapar ve rüya sahibinin ihtiyarlığı bedence sağlam ve maddî yönden rahat geçer. Biran evvel kendini ve sonunu düşünüp toparlanması gerekmektedir. dünyevi işlere fazlaca dalıp âhireti unutmuştur. İKİNDİ NAMAZI Rüyasında ikindi namazı kıldığını gören kimsenin ibâdeti artar çevresindeki fakirlere bol hayır yapar. İKRÂM Misafirlerini rüyasında ağırlayıp çeşitli ikramlarda bulunduğunu 209 . Şayet ikizler erkekse girdiği işte başarılı olur.c) katında hem yakınlarının yanında mevkisi yükselir. dinînin kurallarını öğrenip onları uygulaması gerekmektedir. ikiz çocukları çıplak görürse. yakınlarınızdan biriyle kavga edeceğinize rüyanız delâlet eder.HIRS Kendisini rüyasında ihtiraslı bir işe sarıldığını veya bir kimseye ihtirasla bağlandığını gören kimse. İHTİRAS . İHRÂM Rüyasında ihrama girdiğini gören kimse. İKİZ Karısı hâmile olan bir kimse rüyasında ikiz kız çocuk görürse. İKMALE KALMAK Bir talebe rüyasında ikmale kaldığını görürske. Din yönünden zayıf olan bir kişinin ise. İKİ YÜZLÜ İki yüzlü olarak tanıdığınız birisini rüyanızda görmek. o talebenin o dersten durumunun kritiktir ve o dersin üstüne düşmesi gerekmektedir.

İKSİR Rüyasında ihtiyar bir adamın elinden iksir içtiğini gören kimse. kendisinin biran evvel Kur'ân-ı Kerîm okuması. b) Beyaz ilaç içmek. Ayrıca rüya sahibi. gebe kalmaya. şayet bilmiyorsa öğrenmesi gerekmektedir. e) Bozulmuş ilaç. İLÂN Rüyasında ilân okuduğunu gören kimsenin. işleri açılır. rüyasında kendisine ilaç hazırladığını görürse. f) İshal ilacını içmek veya görmek. günâhlarına tövbe eder ve tövbesi Allâh-ü Teâlâ (c.gören kimsenin. İKRÂMİYE Kendisine rüyasında ikramiye çıktığını gören kimse. Rüyası kendisine adağını hatırlatmak için gösterilmiştir. a) Sarı ilaç içmek. çirkin ahlâka. 210 . İKRAR Rüyasında günahkâr olduğunu ikrar eden (kabul eden) kişi. O adağını hatırlayıp yapması gerekmektedir. eline para geçer şayet kendisi bir ilân veriyorsa. rüya sahibinin kemâle ermesine. yakınlardan birinin hastalanmasına. dinin artmasına. "Kur'ân-ı Kerîm herşeye ilaçtır" hadîs-i şerîf gereğince. d) Hariçten kullanılan ilaç. doğru yolu bulur. dinîni ıslah etmeye delâlet eder. ibâdetle şereflenir ve çevresinde sevilen sayılan bir insan olur. unutmuş olduğu bir adağı vardır. dünyanın zevklerinden ayrılıp hak yolunu bulup. bekâr için evlenmeye. c) Fitil kullanmak.c) katında kabul olur. çeşitli şekilde tâbir olunur. hastalığa. fakat elinden de bir miktar para çıkar. kendisine bir iş teklifi yapılır ve rüya sahibi bu işten zarar görecektir bu işe girmemesi gerekmektedir. iyi bir haber alır ve çok sevinir. fena huya. sevilmeyip hor görülen insana. İLAÇ Rüyada ilaç görmek ve içmek. sinir hastalığına. ayrıca içkici bir yakının hastalanmasına.

yolculuğa çıkmaya. âhiret ve dünya sevabına nail olur. ailesine yardımcı olur çocuklarına din terbiyesi verir. hasta ise. Şayet rüya sahibinin çocuğu yoksa kısmetli bir çocuğu olur. feraha erer. haber almaya. Bir adam böyle bir rüya görürse. hanım ise. İLENMEK (Beddua) Rüyasında ilendiğini gören kimse. Yakınlarından birisinin yediğini görürse ve o gördüğü kimse hasta ise. İLKBAHAR İlkbahar ayında olduğunu gören kimsenin. hastalığından kurtulur. rüyası çok iyidir. romatizma hastalığına tutulur.c) "Kendi başına gönderin" diye cevap verir bunun için hiçbir zaman ilenmek (beddua) iyi olarak görülmemiştir. İLAVE ETMEK Rüyasında pişirdiği yemeğine birşeyler ilave ettiğini gören bir hanım. Zengin ise. Bir talebe rüyasında derslerine ilave olarak tekrar başka bir ders çalıştığını görürse. bu talebe başarılı bir dereceyle okulunu bitirir ve yüksek bir maaşla iyi bir işe girer. ferahlaşır. fakir ise. bir sırrı meydana çıkar ve çok üzülür.Rüyası kendisi için bir uyarıdır. Çünkü beddua edilince arşa kadar çıkar ve bütün arşı titretir. Kemiklerin iliğini çiğ olarak topladığını görürse. İLİK AÇMAK (Düğme yeri) Rüyada ilik açtığını görmek. derslerinde başarılı olur. 211 . Bir başkası tarafından yemeğine soğuk su ilave edildiğini gören kimsenin. malı artar. Fakat hakkında çirkin dedikodular çıkarılır. çok yakınlarından birisinin ölüm haberini alır veya kendisi hastalanır başına çeşit çeşit kötü işler gelir. kazancı helâl olur. sağlığı düzelir. uzaktan misafir gelmesine delâlet eder. hak dine döner. malı artar. eli bollaşır. Talebe ise. Kâfir ise. fakirlere yardım yapar çok sevaba girer. Mümkün mertebe bu huydan kaçınmak ve ilenenleri de uyarmak gerekmektedir. İLİK Rüyada kemik iliğini yediğini gören kişi. melekler korkar ve sorarlar "Yâ Rab bu kulun filan kimseye beddua etti' ne yapalım derler Allâh-ü Teâlâ (c. ibâdete başlar. manevî yönden yücelir.

ailesiyle arası açılır. sayılan. yakınlarından birisinin ölümünün yaklaşmakta olduğuna delâlet eder. Fakat rüya sahibi sabır ederek Allâh-ü Teâlâ'ya (c. İmamla birlikte namaz kıldığını gören kimse. Çünkü rüyası elinden büyük bir paranın çıkacağına delâlet eder. anneye babaya hayırlı bir evlâd olur. İLTİFAT Bir kimseye iltifat ettiğini gören kimse. Ayrıca bu rüya sahibinin veya yakınının kumar gibi kötü huyu vardır. politikaya girer.c) güvenini kaybetmez ve bundan dolayı zor işin üstesinden inşâAllâh gelecektir. sinirleri bozulur. Bir camiye imam tayin edildiğini gören kimse. Rüyası onun için bir uyarıdır. birisine kefil olur ve zarara uğrar. İlmik attığını gören kimse ise. Çocuğunun imam olduğunu gören kimsenin.İLMİK Rüyasında ilmik çözmeye çalıştığını gören kimsenin. dünyevi zevklere bol bol zaman ayırıp âhireti unutmakta olduğuna işaret eder. namaza başlar ve sevilip. Bu huy kendisini zarara sokmaktadır. hocaya danışıp zekâtını tam olarak yerli yerine vermesi gerekmektedir. Zekâtla ilgili kitapları okuyup. Kur'ân-ı Kerîm okumasını bilmeyen bir kimse rüyasında imam olduğunu görürse. sevdiği saydığı bir dostunun yardımlarını kabul eder veya iyi bir arkadaş topluluğuna girer. Bu huydan biran evvel kurtulması gerekmektedir. faydasız kendisine zararlı olan arkadaşlardan kopup doğru yola yönelmesi gerekmektedir. iyi bir mevkiye gelir. aranılan bir kimse olur. o kimseden kötülük görür. ticarî yönden karışık bir işe girer hayli sıkıntılı üzüntülü zaman geçirir. Kur'ân-ı Kerîm okumasını öğrenir ve selâmete çıkar. Bir imamın elini öptüğünü gören kimse. İMAM Rüyasında imam olduğunu gören kişi. Bir kadın imam olduğunu rüyasında görürse. sinirleri bozulur. Aklını başına toplayıp dinîni anlatan yayınlar okuması. kendisinin iltifat etmsesi ise. İLTİCA Bir devletten başka bir devlete iltica ettiğini gören kimsenin. dinî yönü çok zayıftır. evlâdı âlim olur. İMARET Bir imarete para yardımı yaptığını gören kimse. zekâtını tam olarak vermektedir. 212 . rütbesi artar. çok üzüntü çeker.

İMSÂK Rüyasında imsak vakti ibâdet ettiğini gören kişi. arası bozuk olduğunu kimselerle arası düzelir. Evlâdlarından birisi çok korktuğu bir imtihanda başarılı olur. sevmediği bir semte evini taşır. bir kız evlâd sahibi olur. islâm dinînin bütün farzlarını yerine getirir. İMZA Rüyasında imza attığını gören kimsenin. İMTİHAN Rüyasında imtihan olduğunu gören kimsenin. ev sahibi kendisine çık der. yakınlarından birisi veya kendisi çok içki içmektedir. İçkiyi bırakıp doğru yola dönmesi gerekmektedir.İMPARATORİÇE Rüyasında imparator veya imparatoriçe görmek. şayet imtihanda başarısız olduğunu görürse. İN Rüyasında ayı ini gören kişi. o işi büyük kazanç getirir. iki âlemde şan ve şöhret sahibi olur. Şayet kiracıysa. feraha çıkmaya rüya işaret eder. Yakın zamanda ailesinden birine iyi bir kısmet çıkar. gebe olan bir hanımın doğum yapacağına. aile düzeni bozulur. sıkıntıdan kurtulmasına. Ayrıca rüya sahibi manevî yönü kuvvetli arkadaşlar edinir. rüya sahibi imtihanda da başarılı olduğunu görürse. İMDAT Rüyada imdat istediğini görmek. İMPARATOR . İMRENMEK Rüyada bir eşyaya imrediğini gören kişi. Zira içki içenin yüzünden bir çok kişi zarar görmektedir. rüya sahibinin şans oyunlarına gireceğine ve girdiği bu şans oyunlarından birisinden para kazanacağına rüya delâlet eder.İMBİK Rüyasında imdik gören kişinin. ev sahibi olur. bir işi sonuçlanır. namaz kılmaya başlar. Nişanlı bir kişi böyle bir rüya 213 . devlet dairesinde bir işi hal olunur. Bir yiyeceğe imrendiğini gören kimse ise.

alçak gönüllü olup kötü huylardan arınması gerekmektedir. o rüya hayırlıdır. g) İnci çiğnemek. 214 . rüya sahibinin işleri bozulur. evli için hayırlı evlâda. İNAD ETMEK Bir kimsenin rüyasında inad etmesi. b) İnci satın almak. maddî ve manevî rahatı kaçar hatta sağlık durumu bozulur diyebiliriz.görürse. Şayet inciler muntazam ise. Rüya sahibinin dedikoducu olduğuna. inciler dağınık ise. İNCİK Bir kimse rüyasında incik kemiğinin ağrıdığını görürse. bilezik üzerinde ki incilerin duruşuna göre rüya tâbir olunur. h) İnci delmek. Erkek çocuk sahibi olmaya. ibâdetten ayrılıp kötü işler yapmaya ve ailesiyle rüya sahibinin ilişkilerinin bozulacağına delâlet eder. Etraftaki arkadaşlarına güzel nasihatlar verip onları doğru yola döndürmeye. kötü haber almaya. Rüya sahibinin dini artar. Rüya sahibinin biraz sabırlı. Büyük bir zarara girilmesine. gururlu birisi olduğuna rüya işaret eder. İNCİL (Kitab-ı Mukaddes) Rüyada 4 büyük mukaddes kitaptan birisi olan incil'i görmek. a) İnci dizmek. "Hayırsız bir adet varsa o da inad etmektedir" Hadîs-i şerîf gereğince yakınlarıyla kavga edeceğine arasının açılacağına ve rüya sahibinin kibirli. kötü bir evlilik yapacağına rüya delâlet eder. ı) İnci yakmak. evlâdı hafız olur. Bekâr için hayırlı nasibe. e) İnci hediye edilmesi. f) Ağzına inci almak ve yutmak. hasta ise hastalığından. çeşitli şekilde tâbir olunur. Gayr-i meşru bir ilişkiye girmeye. Çocuğunun veya yakınlarından birisinin hafız olmasına. rızkı çoğalır. c) İnci kayıb etmek. Kur'ân-ı Kerîm okumayı öğrenmeye. Kur'ân-ı Kerîm öğrenir. dinîn zayıflamasına. d) İnci satmak. Rüyada inciyle bezenmiş bir mücevherat söz gelimi incili bir bilezik görülürse. Bu rüya kendisi için bir uyarıdır. İNCİ Rüyada inci görmek. maddî sıkıntıdaysa sıkıntıdan kurtulup feraha çıkar.

hasta ise hastalığı düzelir. hasta bir yakını varsa o hasta ölür. İNSAN Bir kimse rüyasında tanımadığı bir insanı görmesi. İNCİR Rüyada incir yediğini gören kişi. rüya sahibinin kıskanç bir kimse olduğuna işaret eder. kendisi dinî amellerinin hiçbirini yerine getirmemektedir ve rüya sahibi büyük günâhlar işlemektedir. Giyinik çok güzel bir adam görürse. eşi hakkında rüya sahibi çeşitli dedikodular duyar ve huzuru bozulur. eğer bekârsa iyi bir eşe sahip olur. incir satın aldığını görürse şayet. incir ağacından incir topladığını ve sattığını görmek ise. rüya sahibinin sevinçli bir mektup alacağına işaret eder. rüya sahibinin nefsidir diyebiliriz. iyi bir mevkiye. hayır hasenatı bol yapmaya. Rüyada görülen insanın şekline göre rüya tâbir olunur. ibâdetle uğraşan bir kimse rüyasında incil okuduğunu görürse. incir siyahsa. hayırlı bir cemiyete girmeye. Beyaz incir alınırsa rüya sahibi altın bir mücevherata sahip olur. manevî yönü kuvvetli bir kişi olur. İNME (Nüzul) Bir kimse rüyasında sağ tarafına inme indiğini görürse. Şöyleki. yakınlarından evlâdlarından ya da ana veya babasından birisini kayıb eder. 215 . Uzuvlarından birini kayıb etmiş insan görürse. akrabalarına yardımcı olmaya. Allâh-ü Teâlâ (c. rüya sahibinin birçok hayır işlerine girip bol sevab kazanacağına delâlet eder.namuslu birisine iftiraya delâlet eder. inciri sağa sola dağıtmak. Rüyada koşarak kendisine tanımadığı bir insanın geldiğini görmek. üç kişiden fazla tanımadığı insan görmek. rüya sahibine hiç ummadığı bir yerden büyük bir miras düşeceğine rüya delâlet eder. şayet rüya sahibinin mahkemede bir işi varsa yalan yere şahitlik yapar. hayırlı bir haber alır o inciri yerse yalan yere yemin eder. sıhhati bozulur. yakınlarından iyi bir haber alır.c) onu kendisine göstermektedir. kötü huylarından kurtulup sevilen. sayılan ve aranılan bir kimse olmaya. dünyalık yaptığı bazı işlerden günâha girmekte olduğuna rüya delâlet eder. Mevsimsiz incir yerse bir olayda rüya sahibi çok pişman olur. Beyaz inciri yerse ibâdete başlar. Tanımadığı şahıstan bir eşya aldığını görmek. Şayet gördüğü insan çıplaksa. hayırlı bir evlâda. Şayet sol tarafına inme indiğini görürse. kolay kazanılacak bir işe girer. rütbeye geleceğine rüya işaret eder. sevdiği yakınlardan birinin ölüm haberini duyar. Çıplak insana birşey giydirdiğini gören kişi.

evli için iş yeri açmaya. hayırlı bir işe girmeye. kötü habere. hayırlı habere. boşanmaya. rüya sahibinin büyük bir mirasa konacağına işaret eder. 216 . siyah iplik. yalan yere şahitlik etmeye. c) İpe düğüm atmak. bekâr için evlenmeye. Kur'ân-ı Kerîm öğrenmeye. İPEK BOCEGİ Rüyada ipek böceği ve kozasını görmek. b) İp bükmek ve ip sarmak. Şayet yapılan inşaat çürükse kurulan yuva yıkılır. tutumsuz olan eşi. ipek kumaş satın aldığını görmek. maddî zarara uğranılacağını göstermektedir. Ayrıca büyük bir iş teklifi alır bu iş onu ilk önce sıkıntıya sonra da feraha ulaştıracağına rüya işaret eder. Ayrıca üzüntülü haber alınacağına. rüya sahibinin ümitsiz bir aşka düşeceğine rüya yorumlanabilir. İNZİBAT İnzibat askeri rüyasında gören kişinin. bol rızka. yakınlarından birisi askere gider veya uzaktan bir mektup alır. d) İp koparmak. rüya sahibinin dünya işlerine fazlaca daldığına ve âhireti unuttuğuna delâlet eder. Rüyada ipek iç çamaşırı görmek. ibâdetin artmasına. hayırlı bir misafirin rüya sahibinin evine gelmesine delâlet eder. f) Yünden ip sarmak. İP Rüyada ip görmek çok çeşitli şekilde tâbir olunur. bekâr için iyi bir eşe. İPEK Rüyada ipek elbise giydiğini görmek. rüya sahibinin hastalanmasına. yakınlarından birisinin vefat etmesine işaret eder. yolculuğa çıkmaya. huzurun kaçmasına. bekârsa evlenir ya da sevdiği bir yakınına çöp çatanlık yapar. İNTİHAR Rüyada intihar etmek. evli için hayırlı bir kız evlâda sahip olmaya delâlet eder. a) İpe tutunmak. e) Beyaz iplik. Rüyada sarı ipek elbise giydiğini görmek.İNŞAAT Rüyasında bir inşaata başladığını gören kimse.

Rüya sahibinin maddî sıkıntısı yoktur. Bu rüya.S) Rüyada hak peygamberlerden Hz.s) gören kimse. Bazı tâbirciler rüyasında Hz. rüya sahibinin unutmuş olduğu bir adağına. maddî ferahlığa rüya işaret eder. huzur ve sıhhat olur. Îsâ (a.s) gören kimsenin. haram malı. İRMİK HELVASI Rüyada irmik helvası yemek.a. haram sel gibi gelir. müjdeli bir habere delâlet eder. rüya sahibinin evinde Kur'ân-ı Kerîm okunacağına hanenin şenleneceğine. hastalığından kurtulur ve şifaya kavuşur. Muhammed Mustafa (s. İsâ (a. doktor olacak bir evlâd sahibi olur ve bu evlâdı dinine bağlı tam bir müslüman olur. İsa'yı (a. İsa'yı (a. İPOTEK Rüyasında malının bir kısmını ipotek ettirdiğini gören kimsenin. İsa'yı (a. sahibi için bir uyarıdır. İrmik helvası kavurmak ise. Çünkü Hz. Hâmile bir kadın rüyasında Hz." sözü uyarınca haram mal ya malından ya da bedeninden damla damla çıkar. iftiradan kurtulur. Allâh-ü Teâlâ'ya (c. büyük bir çıbandan çıkan sarı irini. haram kazancı gösterir.s) görmek. nerede görüldüyse o hane içine bereket.s) ile birlikte Hz. yakınlarından birisinin ölümüne. İsa'yı (a. yakınlarından hatta ailesinden birinin evlenmesine rüya delâlet eder. İsa'yı (a. Çünkü "Helâl damla damla. HZ. ömrünün son yıllarını rahat. önündeki bir sene boyunca hayatında olumlu gelişmeler olacağını kendisinin veya yakınlarından birisinin tıp tahsili yapacağını söylemişlerdir. bol ibâdet eder ve tıp ilmi ile uğraşır. hastalıktan kurtulmaya. çok sabırlı bir kimse olduğunu.v)'in 217 . hiç ummadığı bir yerden eline para geçer ve rüya sahibi eline geçen para ile bir kısım borçlarını öder ve parasal yönden feraha kavuşur. Bazen de Hz.c) onları doğru yola döndürmesi için duâ ve niyaz da bulunmalıdır. Rüya sahibi evlâdını ve eşini daima kontrol altında tutmalı. üzüntüden selâmete çıkmaya yorumlamışlardır.s) görürse. İsa'yı (a.s) hazretlerini görmek çok hayırlıdır. Hasta bir kimse rüyasında Hz.hayırsız evlâda işarettir. Bazı tâbirciler.s) görürse. İRİN Rüyada irin görmek. huzurlu ve sağlıklı olarak geçirir.s) görmek. Hz. Rüyasında Meryem (a.s) Peygamber efendimiz Hz.c) rızâsı için hayırlı yolculuğa çıkar. İSÂ (A. Rüya sahibi Allâh-ü Teâlâ (c.

Ayrıca toplumda sevilen. ilim irfan sahibi kimselerle dost olur. İsa'yı (a. hasta ise hastalıktan kurtulur. neslinin çoğalacağına ve neslinde ünlü. oraya bereketli yağmurlar yağar o yöre halkının rızkı bollaşır.c) vaizleridir. ailesinden birinin hastalanacağına delâlet eder. sayılan ve aranılan bir kişi olacağına rüya delâlet eder. 218 . malını israf etmektedir. yapılan duaların kabul olacağına delâlet eder. onun ve ailesinin rızkı bollaşır. Aklını başına toplayıp malının kıymetini bilmeli ve ayağını yorganına göre uzatarak yaşlılıkta kimseye muhtaç olmamak için tutumlu olması gerektiğine o kimseye rüyası uyarmaktadır. HZ. Reşit olmayan bir çocuk rüyasında Hz. İSHÂK (A. ibâdet etmeye başlar. darlıktan genişliğe. İshâk'ı (a. Rüya sahibi belâlardan. bu çocuk babasını kayıb eder. şöhretli kimselerin bulunacağına yorumlamışlardır. Evlâdlarından birisi Allâh-ü Teâlâ (c.s) rüyada görmek. İshâk (a. rüya sahibinin geliri de önemli miktarda artar. Bazı tâbirciler ise rüyada Hz.geleceğini bütün müslümanlara müjdeleyen bir peygamberdir. Onun için âlimlerden birisini rüyada görmek çok hayırlıdır. İSİLİK Rüyasında isilik olduğunu veya evlâdının olduğunu gören kimse. günâhtan ibâdete.c) yolunda hayırlı âlim bir kimse olur. Şayet kuraklık çekilen bir yerde yaşayan bir kişi rüyasında islâm âlimi görürse. onu annesi büyütür ve bu çocuk tıp tahsil eder. İSHAL Rüyasında kendisinin ishal olduğunu gören kimse. ana ve babaya asilikten itâata ve vücutta bulunan rahatsızlıktan sıhhate kavuşmaya rüya delâlet eder.s)'ı gören kimsenin. fakih ve âlim bir kimse olur. İSLÂM ÂLİMİ Âlimler yeryüzünde Allâh-ü Teâlâ'nın (c. İsa'yı (a-s) görürse. İS Rüyasında mutfak eşyalarının islendiğini gören kimsenin.s) gören kimse. şanlı. işleri bozulur ayrıca rüya. Ayrıca Hz.S) Rüyasında Hz. rızkı azalır. hastalıklardan kurutulur.

iki defa suya üflediğini görmek. 219 . Zira rüya o kimse için uyarı niteliği taşımaktadır. Siyah iskarpin giydiğini gören kimse. kayıb olan bir malın bulunmasına. Bazı tâbirciler İsrafil'i (a. Sarı iskarpin görmek ise.s) gören kimsenin. yolculuğa çıkar. İSKAMBİL Rüyasında iskambil kağıdını gören kimsenin. İSKELET Rüyada iskelet görmek. vaktini boşa harcayan. İskarpinin ayağını sıktığını gören kimse.İSKELE Rüyasında kendisini bir iskelede gören kimsenin. parasal yönden sıkıntıya düşer. korkuya düşeceğine rüyayı yorumlamışlardır. yakın bir şehirde işi çıkar ve kendisi o şehire gitmek zorunda kalır. bir hastanın ziyaretine gidileceğine delâlet eder. yakınlarından birinin tıp tahsili yapmasına. rüya sahibinin yakınlarından birisinin vefat edeceğine. borçlu bir kimsenin borcunu ödemesine rüya işaret eder. Kısa zamanda aklını başına toplayıp doğru yola dönmesi gerekmektedir. anne veya teyzenin ağır hastalanmasına rüya işaret eder. kendisine hayırlı bir iş teklifi yapılır.S) Büyük meleklerden biri olan İsrafil (a. hasta olan yakının şifaya kavuşacağına delâlet eder. Ayrıca rüya sahibi yakın bir arkadaşının vasıtasıyla ilmi veya dinî toplantılara katılmaya başlar. Rüyada İsrafil'in (a. İSKEMLE Rüyasında kendisini bir iskemlede otururken gören kimsenin. hâmile bir hanımın çocuğunun düşmesine. evlâdlarından birinin kazançsız işlere gireceğine ve rüya sahibinin telaşa. bir tuzağa. yakınlarından birisi vefa eder. İSRAFİL (A. yakın bir akrabasının ölüm haberini alır.s)'ı rüyada görmek. İSKARPİN Rüyasında yeni bir iskarpin aldığım gören kimse.s) suya üflediğini görmek. hiç kimseye faydası olmayan bir kimse olduğunu söyleyebiliriz.

rüyası kendisi için uyarıdır. okul gibi yatırımlara parasını sarf edeceğine rüya sahibinin de bundan dolayı hayır kazanacağına ve bunu müteakip rüya sahibinin babası ile arasının düzeleceğine rüya delâlet eder. İSPİRTO İspirto içtiğini rüyasında gören kimse. Bazı tâbirciler ise ispenç tavuğunun görülmesini. Şayet bir talebe rüyasında istavrit balığı yediğini veya tuttuğunu görürse. İSTEMEK Rüyada hâkimden.c) rızâsı için fakirlere yardımda bulunur. içki içiyorsa içkiyi bırakır. rüya sahibinin 220 . aile huzurunun bozulacağına rüya delâlet eder. Çünkü rüya sahibi dünyevî işlere dalıp âhireti unutmuş dinî emirlerin hiç birini yerine getirmeyip sadece bu dünya için çalışmakta olduğuna rüya delâlet eder. işleri bozulur. kendisine borçlu olanlar borçlarını ödeyemezler ve rüya sahibi maddî sıkıntıya düşer. İSPENÇ TAVUĞU Rüyasında ispenç tavuğu satın aldığını gören kimsenin. rüya sahibinin günahkâr bir hayat yaşadığına ve dinsiz arkadaşları olduğuna yorumlamışlardır. o talebenin ders notlarının iyi olacağına rüya işaret eder. İSTAVRİT Rüyada istavrit balığı tuttuğunu gören kimse.S) Rüyada Hz. Bazı tâbirciler ise böyle rüyaların. mescîd. Cami. maddî durumunu düzeltir ayrıca yakınlarından birisinin iyi bir tahsil yapacağına rüya delâlet eder. şayet içki içmiyorsa yakınlarından birinin içkiye başlayacağına ve o yakının yuvasının dağılıp. İsmail'i (a.HZ. başına bir felâket gelir. İSRAF Rüyasında parasını israf ettiğini gören kimsenin. âlimden birşey istediğini görmek. postacının haciz haberi getirmesine delâlet eder demişlerdir. Allâh-ü Teâlâ'nın (c. ufak işlere girer.s) gören kimse. İSMAİL (A. İSRAİL Kendisinin İsrail devletine gittiğini gören kimsenin.

hakkında dedikodu edilir. İSTİMLAK Rüyasında evinin istimlak edildiğini gören kişi. İSTİF Rüyasında bir malı istif ettiğini gören kişi. İSTİHBARAT Rüyasında istihbarat servisinde çalıştığını gören kimsenin. Bir kimse rüyasında başka bir kimsenin kendisine istiğfar etmesini söylediğini duyarsa. Zira zekât hem farzdır. Zenginin fakirden birşey istemesi. kendisine gelen belâların def olacağına. Bazı tâbirciler ise birşey istemeyi. talebe olmaya yorumlamışlardır. Rüya sahibi malının 40'da birini fakir akrabalarına vermelidir. hemde zekât vermek malının kirini temizleyerek. ilim öğrenmeye. sevaba nail olmaktır. zenginin günahkâr kimse olmasına rüya delâlet eder. rüya sahibinin sözünde duran bir arkadaşı olacağına ve kendisine büyük bir miras düşeceğine rüya işaret eder.c) tövbe edip doğru yola dönmesi gerektiğine rüyası işaret etmektedir. büyük günâhlarının olduğuna ve o kimsenin Allâh-ü Teâlâ'ya (c. İSTİĞFAR ETMEK Rüyasında istiğfar ettiğini gören kimsenin. bir arsa alır veya bir 221 . ömrünün uzun olacağına. rüya sahibinin yapmış olduğu hayırlı bir işten dolayı Allâh-ü Teâlâ (c. İSTİKLÂL Rüyada istiklâlini ilân eden bir devletin varlığını duymak. zekâtını vermemektedir. Bazı tâbirciler ise istihbarat servisini kanunsuz iş ve iftira olarak yorumlamışlardır.mahkemelik bir işi olacağına delâlet eder. o kimsenin zina suçu işlemekte olduğuna rüya işaret eder. rüya sahibi iş alanında başarılı olur. Rüyasında kıbleden başka bir tarafa dönüp istiğfar ettiğini gören kimsenin. sahibini uyarmaktadır.c) küçük günâhlarını af edeceğine rüya delâlet eder. İSTİFA Bir kimse rüyasında işinden istifa ettiğini görürse. ayrıca kendisi veya yakınlarından birisinin işinde terfi edeceğine ve mevkisinin yükseleceğine rüya delâlet eder. Bu rüya.

mevkisi yükselir. hasta olan birisinin iyileşmesine. malî durumu iyi bir dost edinileceğine işaret eder. evin istimlak edilmesini aile reisinin ölümü diye tâbir etmişlerdir. bir yakınından fena bir hareket görür ve o yakınıyla arası açılır. kârlı yatırımlara girilmesine. İŞ Rüyasında bir iş yaptığını gören kimsenin. ailesiyle arası açılır. Yapılan iş yarım veya noksansa rüya sahibi işinden çıkarılır. c) Erkek sesi işitmek. rüya sahibinin uzak bir yakınının ölüm haberini duyacağına rüya delâlet eder. İŞKENCE Rüyasında kendisine işkence edildiğini gören kimse. 222 .c) yakın bir kul olur. midenizin ağrımasına rüya işaret eder diyebiliriz. para kazanılacak işe girilmesine. d) Ezan sesi işitmek. Allâh-ü Teâlâ'ya (c. İŞİTMEK Rüyada bazı şeyleri işitmek çeşitli şekilde yorumlanır. rüya sahibinin namaza başlamasına delâlet eder demişlerdir. e) Radyo veya benzeri aletlerin sesini işitmek. Bazı tâbirciler ise bu rüyayı. Maddî ve manevî sıkıntılardan kurtulur. dünyevî işlere fazlaca zaman ayırıp dinden uzaklaşmaya rüya delâlet eder. b) Kadın sesi işitmek. Şöyle ki. malına haciz gelir. bir iş yapmak ise. Bazı tâbirciler ise. kendisi hakkında dedikodu edildiğini öğrenir. Şayet rüya sahibi kendisinin işkence ettiğini görürse. İSTİRİDYE Rüyada istiridye tutmak. a) Su sesi işitmek. ibâdete başlar. malî durumu ortanın üstüne çıkar. rüya sahibinin namaza başlamasına. mevki sahibi.daireye topraktan yazılır diyebiliriz. istiridye yemek ise. manevî şekilde yorumlamışlardır. Eksik iş yarım yapılan ibâdet. rüya sahibinin kendisi hakkında edilen dedikoduları öğrenmesine. isyan başarılmamışsa. İSYAN Rüyasında bir isyan olayını gören kimsenin.

tövbekar olup hak yoluna döner. bir sıkıntıdan kurtulmak diye tâbir edilir. Fakir yerine zengin bir şahsa rüyada iyilik etmek. Bazı tâbirciler bu tip rüyayı. rüya sahibinin başına bir belâ geleceğine fakat sevdiği bir dostu tarafından yardım göreceğine rüya delâlet eder. sıkıntıya düşmesine rüya delâlet eder.a.İŞSİZ Rüyasında işsiz güçsüz gezdiğini gören kimsenin. 223 . rüya sahibinin hayırlı bir işe girmesi şeklinde yorumlamışlardır. İYİLİK ETMEK Rüyasında iyilik ettiğini gören kimse. Şayet iftaiyeci bir yangın esnasında görülürse. İTFAİYECİ Rüyada itfaiyeci görmek. bu rüyayı gören şahsın yakınlarından birisinin maddî sıkıntı çekmekte olduğuna ve rüya sahibinin o yakınına yardımda bulunması gerektiğine rüya işaret etmektedir demişlerdir.v)'in sünnetlerini yerine getirmediğine bu vazifelerden kaçmakta olduğuna rüya delâlet eder. dininden uzaklaştığına. Bazı tâbirciler ise. o kişinin Peygamber efendimiz (s.

bir iş gezisine çıkar ve rızkını çoğaltır. JANDARMA Rüyasında jandarma gören kişiye devlet kapısında bir iş düşer. evine yeni bir eşya alır. eşi ile arası düzelir ve daha iyi olur. JANT Rüyasında arabanın jantını değiştirdiğini gören bir iş adamı. hayırlı bir haber gelir.J JAMBON Rüyada jambon yemek veya görmek. Asker olan bir yakınından haber alır. borçlarından bir kısmını öder. cesur erkek çocuk olarak yorumlamışlardır. JARTİYER Jartiyer satın aldığını veya kullandığını gören bir hanımın. aile huzuru yerine gelir ve eşi kendisine sevdiği bir hediye alır. 224 . Bu rüya ayrıca gizli sırları öğrenmeye de yorumlanabilir. Bazı tâbirciler jandarmayı. rüya sahibinin malına haram karıştırdığını ve rızkının azalacağına delâlet eder. JALUZİ Pencerelerine jaluzi astığını gören kişiye.

JARSE Rüyada jarse elbise giymek. köyünden bir haber alır. rüyadan sonra ilk 10 gün içinde başına umulmadık işler gelir bunun için rüya sahibinin dikkatli olması gerekir. kazançlı bir işe girmek şeklinde tâbir etmişlerdir. iki yüzlü riyakâr bir arkadaşa işaret eder. JEOLOG Rüyada jeolog olduğunu gören kimse. sâdık eşe delâlet eder. bir dostundan telefonla haber alır. Hakkında dedikodu eder. asker haberi almaya veya erkek evlâda yorumlanır. Hâmile bir hanım böyle bir rüya görürse. JET Rüyasında jet uçağına bindiğini gören kişi. terfi eder veya işinde önemli başarılar elde eder. askerlikle ilgisi olan bir dosttan yardım alınacaktır diyebiliriz. Bazı tâbirciler ise. tatlı bir aşk macerası şeklinde rüyayı yorumlamışlardır. JAPON Rüyada Japon görmek. 225 . JİP Rüyada jip görmek. Şayet jipe biniliyorsa. JETON Rüyada jetonla telefon ettiğini gören kimse. JAPON GÜLÜ Rüyada Japon gülü diktiğini gören kimsenin. doğuracağı çocuk san'atkar olur. Bazı tâbirciler ise rüyada Japon görmeyi. evine elektrikli bir alet alır ve kazançlı yatırımlara girer. bu telefon konuşması rüya sahibini mutlu eder. JENARATÖR Evine veya iş yerine jenaratör aldığını gören kimse. Bu arkadaş rüya sahibinin bir çok konuda başına iş açar. eşi kendisine çiçek hediye eder.

rüya sahibinin şans oyunlarından birisin de para kazanacağına işaret eder. sağlığı bozulur. JÜRİ Rüyada jüri görmek. Bazı tâbirciler ise. kalabalık bir toplantıya katılmaya ve orada önemli olaylar olacağına rüya işaret eder. rüya sahibinin diniyle ilgilenmediğini sadece dünyevî şeylerle uğraştığına rüyayı yorumlamışlardır. Ayrıca bu rüya sahibini uyarmaktadır diye fikir birliğine varmışlardır. Kırgın olduğu bir arkadaşıyla barışır ve bu arkadaşıyla beraber iyi bir işe yatırım yapar. sağlığı düzelir. kaba kuvvetli herşeyin üstünden gelebileceğini düşünen çok hayalperest bir kimsedir. JUDO Rüyasında judo yaptığını gören kimse.JİLET Jilet bıçağıyla traş olduğunu gören bir kimsenin. Bu düşüncelerinden vazgeçip gerçeklere dönmesi gerekmektedir. JOKEY Rüyada jokey görmek. JÜBİLE Rüyada jübile maçına gitmek. 226 . JÜPİTER Rüyasında Jüpiter yıldızını gören kimsenin. hayatının son yıllarında parasal sıkıntı çekileceğine ve rüya sahibinin sıhhatinin biraz bozulacağına delâlet eder.

bir arkadaşla münâkaşa etmeye. mide den rahatsızlanmaya. Rızkın çoğalmasına. Bazı tâbirciler rüyada kabak satmayı. haram yemeğe. yakınlarından birinin vefatına tâbir olunur. 2) Çiğ kabak toplayıp yemek. önce sıkıntıya düşer. En büyük desteği de evlâdı olur. Şöyle ki: 1) Pişmiş kabak yemeği yemek. sonra sabrı sayesinde bu sıkıntısından kurtulur. hastalıktan kurtulmaya. KABAKULAK Rüyasında evlâdının kabakulak olduğunu gören kimse. 4) Kabak yemeği pişirip yakmak. 5) Kabak toplamak. hayırlı dost edinmeye rüya delâlet eder. evlâdın tıp tahsili yapmasına. cinlerden korkmaya. zekâtını tam vermemeye delâlet eder. evli için hayırlı evlâda delâlet eder. Allah-ü Teâlâ (c. 3) Kabak satmak. bekâr için iyi huylu eşe. eczane açmaya veya çocuğu eczacı olur demişlerdir.K KABAK Kıymetli bir sebze olan kabağı rüyada görmek. çeşitli şekilde yorumlanır. iyi bir mevkiye gelmeye. hastalığa.c) yoluna dönüp ibâdete başlamaya delâlet eder. 227 .

arkadaşlarına çeşitli dinî telkinlerde bulunur. hacc farizasını yerine getirmeye delâlet eder. düşmanlarının şerrinden emin olur. Rasûluliah (s. Şöyle ki.KABARCIK Vücûdunda kabarcık çıktığını gören kimse. bir şeyh'ten veya bir amir'den kuvvet alınmasına delâlet eder. o evin reisi vefat eder. Tevbekâr olup Allah-ü Teâlâ (c. Kâ'be-i şerifi ziyaret etmek. rızkın bollaşmasına delâlet eder" demişlerdir. rüyası kendisi için uyarıdır. Kendi evinin içinde Kâ'benin olduğunu gören kimse. Bir kimsenin hacc farizasını Kâbe-i şerifte yerine getirirken görmesi.c) yoluna dönmesi gerekmektedir. Başka bir dinden olan insanın müslüman olmasına sebep olur. hayırlı bir işe girer ve çok büyük sevab kazanır. hacc'a gider. Bir kimse Kâ'benin harap bir halde bulunduğunu görürse. Rüyasında Kâ'beden bir meyve çaldığını gören kimse. Kâ'bede abdest bozduğunu gören kimseye. irin akan sulanmış kabarcık görmek ise. dinini islâh eder. devlet reisi vefat eder. Günahkârlar kervanına katılır. Rüyada Kâ'be-i şerifi gören kimse.a. Kâ'be-i şerifi tavaf ettiğini gören kimse. nefsinin esiri olur. Rüya sahibi ibâdete başlar. Bazı tâbirciler ise tam tersini söylemişlerdir. Ya da başına bir belâ gelecekken o defedilmiştir. şehid olur. bu çabasından dolayı büyük sevaba girdiğine delâlet eder. bekâr ise salih bir müslümanla hayırlı bir evlilik yapar. Kâ'be-i şerife taş attığını kötü bir hareket yaptığını gören 228 . bir belâ musallat olur. Rüyada Kâ'be-i şerifte namaz kılındığını görmek veya namaz kılmak. KÂ'BE-İ MUAZZAMA Rüyada Kâ'be-i şerifi görmek. Çevresindeki yakın dostlarını hatta ailesini üzmektedir. çok hayırlıdır. Rüya sahibi için uhrevi nitelik taşır. makamı yücelir. Kâ'beye sarıldığını gören kimse. cennetle müjdelenir. o kişinin Allahü Teâlâ (c. Kâ'be-i şerifte bir günâh işlediğini gören kişi. içine haram karışmış mal diye tâbir edilir. alacaklı olduğu kimselerlen arası açılır. "Vücûtta kabarcık görmek malın çoğalmasına. Kâ'be-i şerifte vefat ettiğini gören kimse. Kâ'benin duvarlarının yıkıldığı görülürse. Ayrıca görüş şekline göre tâbir edilirse de rüya hep hayra yorulur. KABARE Rüyasında kendisini kabare oyuncusu olarak gören kimse. borca girer. ibâdeti terk eder bilhassa (namazı) günahkâr olur. tamamen âhireti unutup kendisini bu dünyanın işine vermiştir. namaz kılmaya başlar. dinî toplantılar yapar.v) Efendimiz'in sünneti seniyyelerine uymaz. Mevki sahibi bir yerin başkanı olan birisi ile evlenmeye.c) farzlarını yerine getirmek için çaba sarfettiğine.

kendi manevî dünyasına zarar verecek bir işe karışır. iyi bir evlilik yapar. görürse hileye başvurarak hayırsız birisiyle evlenir mutsuz olur. Kefene sarıldığını ve kabre indirildiğini gören kimse. Bekâr bir kimse kabir yeri satın aldığını. ömrü uzar sıhhati düzelir. hapise işarettir. hayırlı bir mirasa nail olmaya delâlet eder. Kâ'be-i şerifi yıkadığını. hacc farizasını yerine getirmeye. korkudan emin olmaya. 229 . Rüyada Kâ'be-i şerifte İbrahim (a. Rüyasında ölmeden kabre defn edildiğini gören kimse. yakınlarından birisi hapise düşer. büyük bir günâh işler.a. Kabristan temizlediğini gören kimse. Hz. şayet hapiste ise hapisten çıkar. Bir kabri çiğnediğini gören kimse. KABİR Rüyada kabir görmek. Ölmüş birisinin kabrini kazdığını ve iskelet çıkardığını gören kimse. Ailesi tarafından sevilmeyen bir insan olur. hapise girer. Rüyada bir ölünün kabrinden çıktığını gören kimse. Kabir tamir ettiğini gören kişi. bir suç işler hapise düşer. Allah-ü Teâlâ (c. Peygamber (s. ailesinden ayrılır. Cennet sevabı kazanır. va'z dinlemeye. Şayet tanımıyorsa malına haram karışır günâha girer. bir fakire yardım eder. Allahü Teâlâ (c. ibâdete başlamayı. vefat eder. günahkâr insanların arasına karışır ve âhiret hayatını kaybeder. günahkâr için ağlamaya. Rüyasında bir kabrin bozuk yerlerini tamir ettiğini görürse.c) yolundan ayrılır namaz kılmaz. Bir evliyanın kabrini ziyaret ettiğini gören kişi. camiye cemâat olmaya delâlet eder.s)'ın makamına oturmak ise. Ailesiyle arası bozulur. dünyevi şeylerden uzaklaşıp ibâdete başlamaya rüya delâlet eder. Hapiste olmayan bir kimse böyle bir rüya görürse. Şayet ölmemiş birisini kabre soktuğunu görürse. Bu yüzden kendisine çok misafir gelir. Şöyle ki: Kabir kazdığını içine girdiğini gören kimse. KABRİSTAN Rüyada kabristan görmek. temizlediğini gören kimse. Dîni yönleri çok sağlam olan evlâdları olur. Hasta bir kimse kabir ziyaret ettiğini görürse.c) katında değeri artar.kimse. çevresine çok faydalı işler yapar. Tanımadığı kabirlerin açıldığını içinden ölülerin çıktığını gören kimse. Kur'ân okumaya. dînini değiştirir.v)'in kabri şerifini açtığını görmesi peygamber efendimizin unutulmuş olan bir sünneti şerifini yerine getirmeye. Böyle rüyalar sahibine hayır getirmez. sahibi ölmüş olan bir evi satın alır. o ölüyü tanıyorsa onun mesleğini icra eder.

sevdiği bir arkadaşı ile arası bozulur. uzun bir iş seyahatine çıkar. Bu oğlan mevki sahibi. hastalıktan kurtulacağına rüya delâlet eder demişlerdir. aranan. Kaburga kemiğinin büyüdüğünü sağlamlaştığını gören kimse şişmanlar. onun evine girer çıkar.günâhlarına tevbe eder. Huzuru kaçar. zina yapmakta olan birisiyle dost olur. Şöyle ki. uzak bir yerden hayırlı bir haber alır ve ihtiyaç içersinde bulunan bir akrabasına yardım eder. Kabristan yıktığını gören kimse. hastalıklardan kurtulur. bir kadın akrabasıylan arası açılır. Rüyasında kaçakçılık yaptığını gören 230 . doğruluğuna inandığı hatalı bir iş yapar. sevilen. KABURGA KEMİĞİ Rüyada görülen kaburga kemiği. seyahatten dönüşünde evine yatılı bir misafir gelir. Ayrıca rüya sahibinin kötü arkadaşları olduğuna rüya işaret etmektedir diyebiliriz. Kaburga kemiğini kırdığını gören kimsenin. kadınların sebep olacağı bir kavgaya karışır. yiğit bir oğlu olur. hakkında edilen çirkin bir dedikoduyu duyar. birbirlerine darılırlar. kadın olarak tâbir edilir. gizli bir düşmanın varlığına delâlet eder. Kaburga kemiği topladığını gören kimse. yakınlarından birisi vefat eder. Kabristanın içine girdiğini gören bir kimsenin. KABUL GÜNÜ Rüyasında bir kabul gününe gittiğini gören bir hanım. kâbus görenin başına gelecek bir belânın def olduğunu. Kabristan toprağını toplayıp bir torbaya doldurduğunu gören kimse. Rüyasında kaburga kemiklerinin sayıldığını gören kimse. KAÇAK Rüyada kanundan kaçan bir kaçak görmek. kişilik sahibi. KABZA Kılıç kabzasını rüyasında tuttuğunu gören kimsenin. KÂBUS Bazı tâbirciler kâbus görmeği hayra yorarlar. kanunsuz bir işe girer. bir âlim olur denebilir. Hak yola dönüş yapar. hastalanır. KABLO Rüyasında kablo sardığını gören kimse. çevresinde sayılan.

bir talebe görürse. KAÇMAK Rüyasında bildiği bir kötülükten kaçtığını gören kimse. rızkın azalmasına. Bir iş adamı rüyasında kaçtığını görürse. şayet korkuyorsa. bir doktorla evlenir. Rüya sahibi başka birisini kadı olarak görürse ve gördüğü kişi güler yüzlü ise. rüyası kendisi için uyarıcı bir nitelik taşır. tâbiri çeşitli şekilde tâbir edilir. yapılan ibâdetlerin boşa gitmesine. çapkın bir adama. Bir düşmanından kaçtığını gören kimse. d) Dolu kadehin kırılması.kimse. mahkemelik bir işi vardır ve bu işi rüya sahibinin lehine sonuçlanır. asık suratlı ise. f) Kadeh yemek. günâhlarına tevbe eder. Allah-ü Teâlâ (c. bilmeden bazı günâhlar işlemektedir. korkmuyorsa yakınlarından biri vefat eder. b) Cam ve billur kadeh. kendi vefat eder. Şöyle ki: a) Altın gümüş kadeh. çeyizi bol olan bir geline delâlet eder. derslerinde başarılı olur diyebiliriz KADAVRA Rüyasında kadavra (bir ceset) kesip biçtiğini gören kimsenin. rüya sahibinin günahkâr bir kimse olduğuna rüya işaret eder. c) Dolu kadeh.c)'nin yoluna döner. hayırlı habere. gizli şeylerin meydana çıkmasına. g) Kadeh içindeki mayinin dökülmesi. Âlim birisi rüyasında kaçtığını görürse. hâmile bir kadının çocuğunu doğururken vefat etmesine. başına gelecek bir belâdan emin olur. Şayet rüyayı gören bekâr bir kızsa. ı) Kadeh satın almak. devlet kapısında bir işi hal olur. sıhhati düzelir. hâmile kadına. evladlarından birisi tıpla uğraşan bir kimse olur. 231 . KADI Rüyasa kadı olduğunu gören kimsenin. dinînin sağlamlığına. KADEH Rüyada kadeh. hâmile bir kadının çocuğunu düşürmesine. talebelerinin arasında rezil olur. e) Kadeh toplamak. sıkıntıya düşmeye. Kadılıktan kovulduğunu gören kimsenin.

kendini yabancı erkeklerden muhafaza eder. KADIRGA Rüyasında kadırga diye adlandırılan gemiye bindiğini gören kimse. zayıf kadın. nefrete. bir erkek çocuk doğurur. işe yaramaz faydasız işlerle uğradan bir kimsedir. uzun süren düşmanlığa dönüşür. eşinin zina yapmakta olduğunu gösterir.c) yolundan ayrılır. uzak bir dostundan haber alır ve muhtemelen yakın bir zamanda deniz yolculuğuna çıkar. çok sevdiği arkadaşlığı. Kadın çok güzelse ve rüya sahibinin evindeyse. dinî zayıflar Allah-ü Teâlâ'nın (c.KADIN Rüyada kimliği bilinmeyen kadın görmek. Açık saçık giyinmiş kadın. Bir kadın. rüya sahibinin eline devamı olmayan bir mal geçer ve önündeki ilk yıl rüya sahibinin işleri iyi olur. Tevbekâr olmak gerekir. kendisi vaktini boşuna harcayan. Bir kadının tenasül uzvuna girdiğini gören kimse ölür. Hanımının tenasül uzvunu arkadan gören kimse. rüya sahibinin Allah-ü Teâlâ (c. kabre delâlet eder. rüya sahibinin günâhlarının çokluğuna ve kötü arkadaşlarının olduğuna işaret eder. gizli sırları açıklamaya delâlet eder. Erkeğe benzeyen kadın görmek. Şöyle ki. kine. 232 . hapis olacak demişlerdir. Kadın satın aldığını gören kimse ise. Tevbekâr olması gerekir. hastalığa. çiftlik) satın alır. Bazı tâbirciler kadının edep yerini gören kimseyi. Şişman kadın. çeşitli şekilde tâbir olunur. bir kız çocuk doğurur. Bir kadın edep yerine su girdiğini görürse. rızkın genişlemesine ve şirket kurmaya delâlet eder. bekâr için yola gitmeye. Bir kimse kendisini yabancı kadınların cemâatinde görürse. namaz kılmaya başlar. dostluğu. rızkın genişlemesine. Bir kimse rüyasında kendi eşinin yerine başka yabancı kötü yüzlü bir kadın görürse. Tanınmayan birisinin edep yerini görmek. mal kayıbına uğrayacağı bir işe girmesine delâlet eder. Bazen de kadın. o kadının ahlâkı bozulur. sıkıntıdan kurtulmaya. sıhhate. maddi sıkıntıya delâlet eder. Bir kadın kendi edep yerini çok kıllı olarak görürse. doğru yola döner. toprak yâni (arsa. Bir kadın edep yerini tunçtan veya demirden görürse.c) katında yeri olduğuna delâlet eder. düşmanını kahretmeye. Eşinin kendisine yabancı bir kadının tanıttığını görmesi. kendi organının yerinde erkek organını görürse. Hanımının tenasül uzvunu görmek. hatalı bir iş yapmasına. Bir kimsenin rüyasında yabancı bir kadının edep yerine şehvetle bakması. Rüyada kadının edep yerini görmek. Kapalı nurlu temiz kadın. rüya sahibinin zina yapmakta olduğuna işaret eder. rüya sahibinin büyük bir günâh işlediğine işaret eder.

KÂGİR Rüyada kagir ev görmek.c) sevdiği kulları arasına karışır. KAFTAN Bir kimse rüyasında kaftan giydiğini görürse. rüya sahibi düşmanına yenilir. mevkisi yükselir. Bazen de kâfir hayırsız mal anlamına da gelebilir. Kafesin tellerini parçalarken görürse. KÂFİR Rüyada görülen kâfir. Rüya sahibi bekâıfsa hayırlı bir kısmete rüya işaret eder. düşmanını yener. dinî yönden zayıflar gördüğü kâfirin dînine geçer. düşmandır. eşinden ayrılır. hapise düşer. 233 . bütün günâhları afvolunur. KAFES Rüyasında kafes satın aldığını gören kişi. Rüya sahibini belâlardan emin kılar. rızkın azalmasına. serleri def eder. dedikoducu arkadaşa. sohbeti dinlenen. lüzumsuz işlere delâlet eder. aranılan ve çok sevilen bir kişi olur. Güçsüz fakir bir kâfir görülürse. dünyâ işlerine fazlaca dalıp âhiretini unuttuğuna rüya işaret eder demişlerdir. Bu gibi rüyalar sahibine hayır getirir. bir ev sahibi olur. rüya sahibi olduğu söylenir. dünyevî işlere dalmaya ve yanlış kişiyle mutsuz evlilik yapmaya rüya delâlet eder. KAĞIT Kağıt görmek çeşitli şekilde tâbir edilir. dînin zayıflamasına. Bu ayrılıkta hatalı kişinin. Bazı tâbirciler kadife giydiğini gören kimsenin. kendisi Allah-ü Teâlâ'nın (c. Başını bir kafesin içine soktuğunu gören kimse. Kendisinin kâfir olduğunu görürse. KAFİLE Rüyada kafile görmek. çevresinde sözü. görücüye delâlet eder. Bekârsa evlenir. kâfir olarak görülen kadın ise. KADİFE Rüyada kadife görmek.KADÎR GECESİ En mübarek gece olan Kadîr gecesinde ibâdet ettiğini gören kimsenin.

hiiekârlara yardım etmeye. Bazı tâbirciler kahve içmeyi. Uzak bir yerden çok sevdiği bir misafiri gelecek 234 . rüya sahibinin boş işlerle uğraşıp çevresindekileri üzdüğüne işarettir. dîni zayıflar. esmer tenli bir kısmet çıkar. Kahvehane görmek ise. Rüya i sahibi bekâr ise. sağlıklı bir ömür diye tâbir ederler. KAHKAHA Rüyada kahkaha ile gülmek. KAHVE ve KAHVEHÂNE Rüyasında kahve pişirdiğini gören bekâr bir kimseye. yakınlarından birisine büyü yapılmıştır demişlerdir. KÂHKÜL Rüyasında kâhkül kestirdiğini gören kimsenin. ömrü uzun olur. başka kimselere muhtaç olmaya. hatalı işten vazgeçmeye rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler rüyasında kâhin gören kimsenin. uzak bir yerden bir haber alır ve eline bir miktar para geçer. kendisi sonu hüsranla biten bir aşk macerasına düşer ve i çok mutsuz olur. c) Kağıt satmak. rüya sahibinin başına hayırlı bir iş gelmesine delâlet eder. toplum içinde olan bir şeyi inkâr etmeye. haber almaya.Şöyle ki: a) Kağıt üzerine yazı yazmak. ibâdetten uzaklaşır. çevresine kötü işler öğretmeye. b) Kağıt toplamak. mutlu olacağı bir yuva kurar. Ayrıca rüya. d) Kağıt yırtmak. rüya sihibinin başına kötü bir olay geleceğine ve dünyevî işlere fazlaca dalıp âhireti unuttuğuna delâlet eder. ibâdete başlamaya. yapılacak önemli hatalara da yorumlanabilir. KAKAO Rüyada kakao görmek. KAHVE FALI Kahve falına baktığını gören kişi. KÂHİN Rüyada kâhin görmek. dince câhil olmaya ve dünyevî zevkleri iJo fazlaca uğraşmaya delâlet eder.

acizliğe ve çaresizliğe işarettir. Kalçası üzerinde sürüren birisini görmek ise. Kur'ân-ı Kerîm dinlemekten canı sıkılır. KALBUR Rüyada kalbur görmek. Kalbinin parçalandığını gören kimse. kalbinin mühürlendiğine ve hakk yoluna gitmediğine rüya delâlet eder. 235 . büyük günâhlara girer. Kalbinde bir ağrı olduğunu gören kimse. Kalayı kendisinin yaptığını gören kimseye. mallarına haciz gelir. Ayrıca kalp ağrısı çekmek.de denilebilir. ibâdete başlar. Allah'ı zikretmekten. Bazı tâbirciler kalbur gören kimsenin. eşinin malıyla çok zengin olur ve çevresinde îtibârı artar. hiç tanımadığı birisi yüzünden perişan hale düşer. aşık olmaya da yorumlanabilir. Kendisine haram olan birisinin kalçasını gören kimse. sağlığı bozulur. hasta ise hastalığından. malı çok hanıma delâlet eder. Bu iş teklifini rüya sahibi red etmesi gerekmektedir. çok para kazanacağı fakat günâha gireceği bir iş teklifi edilir. Geliri artar. başına olmadık işler gelir. KALDIRIM Kaldırımdan düştüğünü gören kimsenin. KALAY Rüyada kalay yapan birisini görmek. hakk'a yönelir. borçlu ise sıkıntılarından kurtulur. sır tutmasını bilmeyen arkadaşa ve boş işlerle uğraşmaya delâlet eder. Kalçalarının büyüdüğünü gören kimse. ailesiyle tartışır ve onlarlan arası açılır veya bir hiç yüzünden eşinden boşanır demişlerdir. Rüya sahibi kalbinin karardığını veya kanadığını gördüğü zaman o kimsenin sapıklardan olduğuna. KALÇA Rüyada kalça görmek. parlak bir iş hayatına delâlet eder. gizli bir sırrın ortaya çıkmasına. Ayrıca memur bir kimse böyle bir rüya görürse mevkisi yükselir. işi bozulur. KALB Rüyasında kalbinin korku dolu olduğunu gören kimse.

. hâmile bir hanımın erkek çocuk dünyâya getirmesine. Bazı tâbirciler kale kapısını açan bir kimse. dağıtmak. Kalede oturduğunu gören kimse. Şöyle ki: a) Kalem satın almak. rüya sahibinin dininin artacağına Allah-ü Teâlâ'nın (c.c)'ne yemin etmeye delâlet eder.KALE Rüyasında kale yaptığını gören kimse. iyilik sahibi olduğunu ve yakınlarından fakir olanlara yardım edeceğini söyleyebiliriz.c) rızast için tutar. Rüya sahibi kalkanı eline aldığını görse. rüya sahibinin cömert. bir işi seyahatine çıkar ve işleri çok iyi gider. Uzakta bir kaleyi gören kimse. dinî zayıflar. evlâtlarından yardım görür. büyük günâhlar işler. gece hayatına. devletle ilgili bir işin hal olmasına rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler kudret kalemi görmek. çeşitli şekilde tâbir olunur. yeni bir hayatın başlamasına. hasta ise sağlığına kavuşur.Kale yıktığını gören kişinin. Şöyle ki. e) Kalem kırmak. hayırlı bir kısmetle evlenir. kendi aleyhinde sonuçlanacak pis bir işe girileceğine işaret eder. b) Ele kalem almak. Ayrıca rüya sahibi Kur'ân okumasını bilmiyorsa öğrenir. yalan yere yemin etmeye. f) Boya kalemi görmek. g) Mürekkepli kalem görmek. 236 . Ve bu oruçları kabul olunur. Kiracıysa yeni bir eve taşınır. düşmanından aile büyüklerinin yardımıylan korunur. zevkli bir arkadaş edinmeye işaret eder. Ayrıca hâmile bir kadın eline kalem aldığını görürse. bakire bir kızla ilişki kurar demişlerdir. eşi vefat eder. bir işinin olması için Allah-ü Teâlâ (c. ilim irfan sahibi bir oğlu olur. c) Kalemi mürekkebe sokmak. çeşitli şekilde tâbir edilir. hayırsız evlâda delâlet eder. kaza oruçlarını ve nafile olan oruçlarını Allah-ü Teâlâ'nın (c. KALEM Rüyada kalem görmek. ilim ve irfan sahibi bir evlâdının olmasına rüya delâlet eder. KALKAN Rüyada kalkan görmek. Bekâr bir kimse eline kalkan aldığını görürse.c) rızası için bazı işler yapacağına delâlet eder demişlerdir. d) Kalem satmak.

hâmile bir yakını varsa cesur bir erkek evlâdı olur. hacc vazifesini yerine getirir. mal. Yalnız karışık renkte olan kalkan görmek ise. pek hayra yorulmaz. neş'eli. bir gemi yolculuğuna çıkar. 237 . aynı kamara görmek gibi tâbir edilir. Yeşil kalpak giydiğini gören kimse. ayrıca deniz aşırı uzak bir yerden kendisine sevinçli bir haber gelir diyebiliriz. Ayrıca rüya sahibinin. cesur bir dosta delâlet eder. yeni bir iş hayatına atılmaya ve sivri dilli bir dost edinileceğine rüya delâlet eder. dini yönden.. tamamen kendisini dünyâ işlerine vermiştir ve âhiretini hiç düşünmemektedir. KALORİFER Rüyasında kaloriferle ısındığını gören kimsenin. deniş aşırı bir yerden bir dostu veya haberi gelir. mülk sahibi zengin bir eşe delâlet eder. KALYON Tarihi bir kalyonu (eski bir savaş gemisi) gören kimse. nüfuslu. denizcilikle ilgili bir mesleğin öğretildiği bir okula girer. onun talebesi olur. evlâdı şayet yeni bir okula başlayacaksa. KAMARA Rüyasında vapur kamarasında seyahat ettiğini gören kimseye. KAMA Rüyasında eline kama aldığını gören kimsenin. Ayrıca kamayı rüyada görmek. Yeşil kalkan.Beyaz kalkan. hayır işlerinin azlığına rüya delâlet eder. Kamarot görmek de. evlâdının veya çok yakınının askere gideceğine işaret eder. görülen sekile göre tâbir olunur. dîndar olan bir eşe: Kırmızı kalkan. Rüyada kamara görmek. KALPAZAN Rüyasında sahte para basıp dağıttığını yâni (kalpazanlık yaptığını) gören kimse. işleri düzene girer. Siyah kalpak giydiğini görmek ise. KALPAK Beyaz kalpak giydiğini gören bir kimse. Kalkan yapan bir kimseyi görmek. şeyh olan büyük bir zâ'tla tanışır. sevdiği bir arkadaşı hakkında rüya sahibi dedikodu eder. Maddî ferahlığa erişir. sevgi dolu olan bir eşe. eski bir ahbabını ziyaret eder.

KAMÇI Rüyada görülen kamçı. o kimseye Allahü Teâlâ'nın (c. Kendisine bilinmeyen (gökten) yerden bir kamçı geldiğini görürse. hayırsız dinsiz bir arkadaşa ve kötü söz işitmeye delâlet eder. rüya sahibinin bilmeden büyük bir günâha girdiğine işaret etmektedir hemen tevbekâr olup. 238 . Şeker kamışı yemek. uzun bir yolculuğa çıkar. üstünde kul hakkı var ise. o kimse ile helâllaşması icabeder. rüya sahibinin hakkında iyi şeyler konuşulmasına. Kambur-lu bir kimse görmek ise. rüya sahibinin mal varlığı artar. Bir kimse rüyasında bir hayvanı kamçıladığını görürse acele olan bir işihi hal eder. rızkın genişlemesine rüya delâlet etmektedir. maddi sıkıntıya düşmesine işaret eder. sıkmak ve ısırmak ise.n isteklerinin yerine gelmesine delâlet eder. Kamışı kıymetli bir madenden yapılmış halde görmek ise. Hanımını dövdüğünü gören kimse. Bazı tâbirciler ise sırtında kamburu olduğunu gören kimse. ibâdet etmeye delâlet eder. vurduğu zaman kamçı kırılırsa. namaz. ağır bir borcun altına girer ve biraz maddi sıkıntıya düşer. oruç gibi farzları yerine getirmeye. gösteriş için hayır işlemeye. rüya sahibinin ömrünün azalmasına. namaz. Kalem yapılan kamışı görmek. KAMIŞ Rüyada kamış görmek ve eline almak. Aynt şekilde kendisini kamçı ile dövüldüğünü gören kimse sevdiği bir kimseden va'z ve nasihatler dinler kötü huylarını bırakır Allah-ü Teâlâ'nın (c. Böyle kimselerin tevbekâr olması gerekmektedir. Rüyada sırtından kambur'un yokolduğunu gören kimse. temiz eşe ve ailesiyle birlikte cennetlik olmasını rüya gösterir. Zira Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) günâhlarından dolayı gazâb eder. Bazı tâbirciler kırbaçla dövmeyi. sıkıntıdan kurtulur. hayırsız ortağa da delâlet eder. Bir kişi bir başkasını rüyasında kamçıladığımı görürse. kötü söz ile başkasının kalbini kırmaya yorumlamışlardır.c) katında sevilen kullar arasına katılır. Bir kamışa dayanmak ise. rüya sahibinin arzularının. Yeri kamçıladığını gören kimse. ihtiyaçlarını. zekât gibi farzları rüya sahibinin tam yapmadığına ve o ölmüş kimsenin aleyhinde konuştuğuna rüya delâlet eder.KAMBUR Rüyasında kambur olduğunu gören kimse. maddi feraha erişir.c) affetmediği günâhlardan birisi de kul hakkıdır. Ayrıca kambur hayırsız evlâda. Bir kimse rüyasında bir ölüyü kamçıladığını görse. o kimseye nasihatler eder ve o nasihatler o kimseyi doğru yola/döndürür. zina eder. rüya sahibinin dünya da sahip olacağı helâl mala. hacc. günahkâr olur. eşinden boşanır diye de tâbir etmektedirler.

hayvanın cinsine göre bir düşman edinir. Bir iş adamı böyle bir rüya görürse. bilmediği birisi kendisine bir iftira atar. bu doğru değildir. evini değiştirir. Şayet memur ise. hayızdan kesilmiş kadın içinde. Kanın rüyasında derisinden aktığını gören kişi. neş'eli günlere|de işaret edebilir. uzak bir yere tayin edilir. âhiriteni unutup sadece bu dünyâ ile ilgili işlere daldığını rüyası göstermektedir. Kanı akacak derecede birisine vurduğunu görmek.KAMYONET Rüyasında kamyon veya kamyonete bindiğini gören kimse. âhiretini hiç düşünmeyip hep bu dünyâ işleriyle uğraşmaktadır. Vücûdundan bir yara olmaksızın kan alktığını gören kişinin. sıhhatine kavuşur. Bir kimse rüyasında ellerinde kan olduğunu görürse. rüyanın tâbiri caizse kötüye yorumlanmasına sebep olur. Ayrıca rüyada kameranın objektifine bakmak. akan kanı kadar malı elden çıkar. büyük günâh işler. hastalığa delâlet eder. Rüyada bir kap içine konan kan. sinirlenmeye. kendisinin malına haram karışır. şiddetli bir hastalığa yakalanmaya delâlet eder. Şayet bir hayvanın kanıyla elbiselerinin kanlandığını görürse. hakkında yalan söz söylenir. tatil yapmak için gittiğini gören kimse. Şöyle ki: Koç kanı. evine veya iş yerine hırsız girer. KAMERA Rüyada kamera ile film çekiğini gören kimsenin. yılan kanı. hâmile kadın için düşük yapmaya. kedi kanı. KAMYON . Hasta olan bir kişi bu 239 . evlât sahibi olmaya işaret eder. sinsi düşmana.c) yalvarması gerekmektedir. Ve rüya sahibi bilmeden büyük günâhlara girmektedir. sıhhat ve selâmete kavuşur. mert düşmana. Yalnız rüyada görülen kan. Bir uzvundan kan aktığını gören bir kimse hasta ise. tehlikeli düşmana delâlet eder. Tevbekâr olması ve iki yakasının bir araya gelmesi için Allah-ü Teâlâ'ya (c. bekâr kız için kocaya. yeni gireceği bir işten çok az zararlan selametlen kurtulur. KAN Halk arasında rüyada kan görmenin rüyayı bozduğu söylenirse de.KAMP Rüyada bir kampa. İnsan kanı içtiğini gören kişi. bütün fitne ve belâlardan kurtulur. sıkıntıdaysa özellikle burun kanı sıkıntıdan kurtulmaya delâlet eder. Arkasından kan çıktığını gören kişinin. mal ve menfaate kavuşur. Üstünün bilmediği bir yerden kana bulandığını görürse. Hayız kanı görmek ise.

ard arda gelecek kısmete. Kanadın kırıldığını gören kimsenin çocuğu hastalanır. bazen de kandilin yanması. Rüyada görülen kanalizasyon. yakın zamanda ayağa kalkar. hastalıklardan şifa bulunacağına delâlet eder. güzel söz söyleyerek iki dostunun arasını düzeltir.rüyayı görürse. hasta olanın ölmesine. KANDİL Rüyada kandilin sönmesi. Bazı tâbirciler kanadın uçulmayacak şekilde ağır geldiğinin görülmesini. KAN ALMAK Bir kimse rüyasında kan aldığını görürse. herkesi kötüleyen bir kimseyle rüya sahibinin tanışacağına rüya delâlet eder. sıhhate kavuşmasına işaret eder. erkek evlâda yorulur. hayırsız mala. bekâr bir kimse için evlenme teklifi almaya veya rüya sahibinin yeni bir işe girmesi şeklinde rüya tâbir edilir. rüya sahibi tüccar 240 . rızkının artmasına. şayet başkası bu rüyayı görürse.KANALİZASYON İçinde su olan bir kanalı rüyada görmek. KANAL . rüya sahibinin günâhlarının çokluğunu gösterir demişlerdir. işlerin kolaylaşacağına. bekâr için iyi huylu bir eş bulmaya. kandilin yanması. KANAT Rüyada takılan kanat. bir günâhına tevbe etmesine delâlet eder. KANAPE Kanape görmek. günahkâr bir hayata. Kandil ışığının sönmüş olduğu görüldüğünde. o kimsenin karısı hâmile ise o çocuğun âlim olmasına. işlerin bozulacağına ve hiç umulmayan bir engel çıkacağına rüya işaret eder. ömrü nihayet bulur. KANCA Kanca görmek. işlerinin düzelmesine. paraya delâlet eder. KANARYA Sevilen bir kuş olan kanaryayı rüyada görmek. şayet kendi kânı alınırsa. Rızkı kapanır. feraha çıkılacağına. evliler içinse güzel bir tatile çıkmaya tâbir edilir.

çünki düşünmeden girdiği bir iş başına büyük felâketler gelmesine sebep olur. üzüntü ve kedere uğrar. o kimsenin Allah-ü Teâlâ'nın (c. Kapısının yenilendiğini. Hâmile bir kadın az ışıklı bir kandil eline alırsa. KAPI Rüyada açık kapı görmek. Kapısının kırıldığını gören kimsenin. rızkın azalmasına delâlet eder. KAPAN Rüyasında kapan gören kimse. kap pisse. işini kaybedebilir. kız evlâdı olur. kalp rahatsızlığı meydana çıkar. kapının değişmesi. hayırlı bir erkek evlâd sahibi olmaya delâlet eder. kap bozuksa. evi satılır. Kapının göğe açılması. Kap topraksa. yeni girdiği bir işten zarar eder veya eşi hastalanır hatta ölüm haline girer. teheccüd namazına başlayacağına. mala. malı artar. Kapının sağlamlığı. demirse. dinini düzeltir. 241 . Dar bir kapıdan çıkıp geniş bir kapıya geçtiğini gören kimsenin. hayırısız işe ve eşe. şöhreti artar. Rüya görülüş şeklinin tam tersi olarak tâbir edilir. işleri açılır.c) yolunda olduğuna. ev halkının geçimsizliğine işaret eder. sadakatsizliğe. tarikata gireceğine ve âlim bir evlâda sahip olacağına işaret eder. Şayet rüya sahibi memur ise. KANTAR Rüyasında kantar gören kimse. rızkın çoğalmasına. Kapısını satıldığını gören kimsenin. hasta ise sıhhat. afiyet bulur. günâha. gümüş ise. hayırlı evlâda. hastalığa. Bilinmeyen bir kapıdan giren kimsenin. hiç ummadığı bir yerden önemli bir malı gelir. Elinde kandil yandığını gören kimsenin. tasavvuf ehlinin sohbetlerinde bulunmaya. boşanmaya. çok dikkatli olmalıdır. mevkisi yükselir. gerçek müslüman olur. sır kapısı. Kaba konulan kandil görmek. namaza başlar. gizlice sadaka vermeye. fitneye delîldir. güzelleştiğini gören kimse. rüya sahibinin manevî hallerinin güzelliğine. Cami kandilleri. altınsa. kap kırıksa. namuslu eşe. zengin ise fakir olur. eşi hastalanır. fakirliğe. kabın cinsine göre rüyanın tâbir edilmesine sebep olur. fakir ise zengin olur. duaların kabul olmasına. kapının kapanması. zengin olur.ise.

Bozuk işi varsa düzelir. Kaplumbağa eti yerse. KAPLICA Rüyasında kaplıcaya gittiğini gören kimse. bir âlimden ders alır. kaplumbağaya sahip olursa. İslâm'ın emirlerini yerine getirmeye başlar. uzak bir yerden ahbabı gelir ve onun evine bereket getirir. ilmi azalır. daha doğrusu doğru yolu bulup hak yoluna döner. KANDİL SİMİTİ Rüyada kandil simitj yemek ve hediye götürmek. hapise düşmeye. bir hayır işi yapıp büyük bir sevap kazanılacağına işaret eder. kaplumbağayı elinden atarsa. ortak bir işi hal olur. politikaya atılır veya memuriyete girer. Hasta yakını varsa iyileşir. o rüya sahibi itikatta doğru yolu bulur ve imanı gürleşir. rızkı bollaşır. KANSER Rüyasında kanser olduğunu gören kimse. Kapı halkası birbirine bağlanırsa. şayet kapı halkaları birbirinden ayrılırsa. o iş kendi lehine sonuçlanır. Kapı çaldığını gören kimse. malını emin ellerde muhafaza eder. o iş kendi için hayırlı olur.KAPICI Rüyasında kapıcı olduğunu gören kimse. başkası tarafından iftiraya uğrar. namaz kılmıyorsa namaz kılmaya veya hile ile elde edilen mala işaret eder. KAPI HALKASI Rüyasında kapı halkası gören kimsenin. zinadan olan çocuğa. âlim olur. KAPLUMBAĞA Rüyasında kaplumbağa üstüne bindiğini gören kimse. fakir ise zenginliğe. eski ilimlerde çok büyük 242 . Kapı kilidini kitlediğini gören kimse. Oradaki pislikleri atarsa. Rüyada görülen kapı kilidi veya mandalı. Mevkisi yükselir. ortaklığı ayrılır. KANGURU Rüyasında kanguru gören kimsenin. hastalıklardan veya kötü huylarından kurtulur. Şayet kaplıcanın içini temiz görürse. zorla karışık bir işe sokulmak istenmektedir. eşi namuslu olur.

Kendi sözü dinlenen bir kimse olur. karışık bir işini selametlen çözer. Rüya sahibinin o yakınını ikaz etmesi. hasta bir akrabası şifa bulup sağlığına kavuşur. KAR Kar'ı mevsiminde görmek. işlerinin başına iyi bir kimse geçer onun önderliğinde işi açılır veya rüya sahibinin kendisi hayırlı bir işe girer. KAPUSKA Rüyasında kapuska pişirdiğini gören kimsenin. içkiyi bırakmasına yardımcı olması gereklidir.mertebeye sahip olur diye rüya tâbir edilir. Bazı tâbirciler ciğer. Rüyadaki kar. bağırsaklarıyla ilgili bir hastalığı meydana çıkar fakat kısa zamanda şifa bulur. Ciğerin yendiğini gören kimsenin de. KARADUT Karadut topladığını yediğini gören kimse. gizli bir işin meydana çıkması diye tâbir etmişlerdir. yakınlarında olan birisi içkiye başlar. 243 . Rüya sahibi çiftçi ise. Kar da ayak izlerini görmek. dikkatli olması gerektiğine rüya işaret eder. Bazı tâbirciler kaplumbağayı. mala kavuşur. pek hayra yorulmaz tam sonuçlanacak bir işin engellenmesine i§aret eder diyebiliriz. sıhhate kavuşmaya delâlet eder. üzüntü ve sıkıntının gitmesine. hastalanır. hileli bir işin çözümlemesi. rızkın bollaşmasına. iyi bir haber almaya yeni bir işe girmeye delâlet eder. çürük mal da demişlerdir. KAPLAN Rüyada kaplan gören kimse. KAPTAN Rüyada kaptan görenin. Çocukları iyi bir işe girer. kan hastalığına tutulur. Ciğerinin büyüdüğünü görürse. Yalnız kar çiçek açmış ağaç üzerine yağarsa. biriktirdiği parayı veya malını evlâdı lüzumsuz yere sarf eder. o sene mahsulü bol olmasına rızkın genişlemesine hâmile kadının erkek doğurmasına rüya işaret eder. daima iyilik sıhhat bereket bolluk işaretidir. KARACİĞER Bir kişi rüyasında karaciğerini eline aldığını görse. rüya sahibinin dürüstlüğü meydana çıkar. Ciğerinin kesildiğini görse. bir yakını ölür.

zorluk içinde kazanılan kıymetli mal olarak da tâbir etmişlerdir. Bazı tâbirciler karabiberi. temiz eşe. kötü evlilik. karanfilin rengine göre rüyanın yorumlanmasına sebep olur. boş çabaya işaret eder. iftiraya. KARNIYARIK Rüyasında karnıyarık pişirdiğini gören bir kadının gizli bir sırrı ortaya çıkar. dostlarını Allahü Teâlâ'nın (c. Kırmızı karanfil. Karanfil toplamak. Sağlığı bozulur. Sarı karanfil. dedikoduya rüya yorumlanır. boş mal. kedere. manevî borçlarına yönelmesi gerektiğine. neş'eli arkadaş gurubuna da girmeye sevinçli haber almaya da yorumlanabilir. kötü arkadaşa. KARANFİL Rüyada karanfil görmek. hareketlerine ve yaşayışına düzen getirmesi gereklidir. Eşi ile arasını açacak bir fitne insanla tanışır. iş iflâsına. Rüya sahibi hep bir hayalin peşindedir. KARAKOL Rüyada karakola gitmek. bereket. Acı haber alınması diye de rüyayı yorumlayan tâbirciler vardır. yediği bir yiyecekten zehirlenir veya kötü bir söz işitip çok üzülür. Dikkatli olması gereklidir. hayırsız iş. kısmet açılmasına. yalnız yapılan suça. dünyâ işlerine dalıp âhiret hayatını unutmuş kabul edilir. Namazına. orucuna yâni. zarara dinde zayıflığa. KARABİBER Rüyasında karabiber yediğini gören kimse. dikkatli olması gereklidir. romantik aşka. umulmadık yerden gelen paraya rüya delâlet eder. hastalığa. Rüyada Karagöz. mahkemelik işe. rızk artmasına. Beyaz karanfil. KARAGÖZ Rüyasında karagöz gören kimse. rızkın bollaşmasına.KARAFATMA (Hamamböceği) Rüyasında karafatma adlı böceği gören kimsenin evine hırsız girer ve onu dünyâ işleriyle fazlaca meşgul edecek bir arkadaşa sahip olur. KARBONAT Boş söz. işin açılması. Ayrıca rüya sahibinin dost bildiği bir arkadaşının aslında düşman olduğu meydana çıkar. 244 . Pembe karanfil: sadakatli eşe.c) rızâsına uygun kimselerden seçmesi gerekmektedir.

KARTAL Rüyada kartal olduğunu gören kimse. Karga yavrusu rüya sahibinin akrabalarından uzaklaşacağına. karınca öldürmeyi. hidâyetten sapıklığa ve bid'at'a girmeye rüya delâlet eder. tevbe etmeden ölmeye. çokça mala. kendisine faydası olmayacak bir işe girer ve boş şeylerle vaktini geçirip ziyan eder. kaba yalancı hilekâr bir arkadaşı bir dostu gösterir. Karnının üstünde süründüğünü görse. 245 . anasının kamında gören kimse. Karnında hastalık olduğunu görse. günahkâr olmaya. yakınını kaybeder. hastalıktan kurtulur. Karın içine giren kimse hapse düşer. karıncanın çoğalması rızkın bollaşmasına ağız burundan karıncanın çıkması rüya sahibinin şehid olmasına. KARIN Rüyada görülen karın. karnından ateş çıktığını görmek. değerli bir malın kaybolmasına ve hırsızların rüya sahibine musallat olmasına rüyayı yorumlamışlardır. Karnından bir şey çıktığını gören kimse. rızkın azalmasına. fakirliğe düşer.KARGA Rüyada görülen karga kuşu. karınca tutmak sabır gerektiren bol kazançlı bir işe. Karnının varıldığını görmek hastalanmaya. Karganın öldüğünü görse malının azalmasına iyi arkadaşıyla darılmasına veya eşinin hastalanıp sonra iyileşmesine rüya delâlet eder. kartal sesini duyan kimse. salih kimselerden olur. KARINCA Rüyada karınca yemek uzun ömre. KARTON Rüyasında kartona resim yaptığını veya bir şeyler çizdiğini gören kimse. mevkisi yükselir. mala kavuşmasına ve iyi bir işe girmesine delâlet eder. Kartal tutıpak. zengin olmasına. Karnını boş görürse malını kaybeder. ölür veya hapse girer. Kartalı uçarken gören kimsenin. karnının büyüdüğünü görmesi ilimde ve mevkide yükselmeye delâlet eder. bir münakaşa da muzaffer olur. uzun ömre. çeşitli şekilde tâbir olunur. o kimsenin hasta ise ölmesine veya cimriliğene yorumlamışlardır. yetim malı yemeğe ve rüya sahibinin malına haram karıştırdığına rüya işaret eder. karıncaların kaçmasını. Karnının yırtıldığını görse faiz yer veya dükkânı yağma edilir. kuvvetli erkek evlâda sahip olmaya ve bazen de bu kuşu görmek. Bazı tâbirciler karnının üzerinde ot bittiğini görmeyi.

KASAP Rüyada kasap görmek; Azrail (a.s) olarak yorumlanır. Kasabın bıçağı; hastalıktan katılmaya, ameliyat olmaya, kuvvet, kudret diye tâbir olunur. Kendinin kasap olduğunu görmek; Allah-ü Teâlâ'ya (c.c) karşı olan borçlarını yerine getirmediğine rüya işaretçidir. Hapiste olan bir kimse kasap görürse; hapisten kurtulur. Bir yakınını kestiğini gören, o yakınının yardımcısı olur onu büyük bir günâh işlemekten alıkor. KASIRGA Rüyada kasırgaya tutulduğu görülen bir kimse; yakın bir zamanda ailesini kaybederek yanlış davranışlar içine girer ve büyük üzüntülere sebep olur diyebiliriz. KAŞ Rüyada erkek için kaş; ziynete, din yüksekliğine, mertebenin artmasına, iş fazlalığına, doğruluğun artmasına dinin ve mertebesinin yükselmesine, doğruluğa mükafata rüya işaret eder. KAŞIK Rüyasında kaşığının kırıldığını gören kimsenin malı azalır, rızkı kapanır, eşi hastalanır, kaşık satın alanın ise yakında işleri açılır, rızkı bollaşır, bekâr ise evlenir, hâmile kadın rüyasında kaşık aldığını görürse kısmetli bir kız çocuğu doğurur. Bazı tâbirciler kaşığı; bolluk bereketin işareti olarak tâbir etmişlerdir. KAŞINMAK Rüyada kaşınmak; akrabasından çok yakınından o kimsenin zarar göreceği anlamına gelir. Alnının kaşındığını gören kişinin sıhhati bozulur. Başkasını kaşıdığını gören kişi o kimseden dince kötülük görür. KATIR Rüyada görülen katır; çeşitli şekilde yorumlanır. Katıra bindiğini gören kimse, yolculuğa çıkar. Şayet bindiği katır dişi ise eşine hainlik edip zina suçu işler. Katırın doğurduğunu görmek; kısır bir kadını gösterir. Ayrıca bazı tâbirciler malın çoğalması rüya sahibinin zengin olması diye de yorumlamışlardır. Katıra dönüştüğünü gören kimse; inadı yüzünden yanlış bir iş yapar, büyük günâha girer dikkatli olması gereklidir. Katır sütü içtiğini gören kimse; evlâdından zarar görür. Hanımı kendisine hainlik eder diye rüya yorumlanır.
246

KATMER Rüyasında pişmemiş çiğ katmer hamuru gören kişi; bir habere üzülür, pişmiş katmer yiyen kimseye; iyi bir haber ulaştırılır rüya sahibi bu habere çok sevinir rızkı artar. KAVAL Rüyasında kaval çaldığını gören kimse; boş konuşan lüzumsuz işlerle uğraşan birisiyle arkadaş olur ve o arkadaş kendisine dünyevî ve âhiret hayatını kayıp ettirir. Bazı tâbirciler de kaval çalmayı; Kur'ân okumayı öğrenmeye çalışmak diye de yorumlamışlardır. KAVAK Rüyada görülen kavak uzun ömre, iyi bir dostluğa, yeni bir ev olmaya işaret eder diye tâbir edilir. KAVUN Kavun yediğini gören kişi şayet hapisse hapislikten kurtulur. Kavun satın aldığını ve o kavunun da çok tatlı olduğunu gören kimse sıhhatli ve faydalı bir ömür sürer. Ham kavun; iftiraya, fitneye, üzüntüye işaret eder. Kavun attığını gören kimse; işini eşini ve çok sevdiği kaybeder ve çok büyük üzüntüye düşer. KAVURMA Rüyasında kavurma yaptığını gören kimse; gizli bir günâh işler, şayet yaptığı o kavurmayı yerse o gizli günâhı meydana çıkar ve bu yüzden mevkisini kaybeder ayrıca dostlarının yanında manevî değerini kaybederce arkasından dedikodu edilir. Rüya sahibi çok üzüntü duyar. KAYA Rüyada görülen kayalar; sabırlı bir kadına, kararlı azimkar iş yapmaya rüya işaret eder. Evinin etrafında kayaların çoğaldığını gören kimsenin rızkı bollaşır, işleri artar ve mal varlığı çoğalır. Eline kaya aldığını gören kimsenin; şöhreti itibarı artar. Halk tarafından tanınan kimse olur. Kayanın parçalanması ise şayet o kimse dindar bir kimse ise tarikata girip hak yolunda yürür. Kalbinin kaya olduğunu gören kimse günahkâr olur Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) rızasını kayıp eder. Bu rüya sahibinin hemen tevbekâr olup Allahü Teâiâ'ya yönelmesi gereklidir.

247

KAYAK Rüyasında karda kayaklan kaydığını gören kimse hayırlı bir yolculuğa çıkar bu yolculuk onun hem işinin açılmasına hemde sıhhatinin artmasına vesile olur. KAYIK Rüyasında kayığa bindiğini görenin malı artar, evinin bereketi artar, Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) lütuf ve merhametine sığınır, bekâr bir kimse bu rüyayı görürse Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) yolunda olan birisiylen evlenir, onunla mutlu bir beraberlik kurar. Yelkenli kayığa bindiğini gören kimsenin üzüntüsü sıkıntıları giderilir. Yeni bir işe girer o işten büyük kâr sağlar ve işten alnının akıyla çıkar. Rüyasında kayık küreği çektiğini gören kişi; sıkıntılarından kurtulur ve ona iki âlemde de yardımcı olacak iyi bir arkadaşa sahip olur. KAYIŞ Rüyada kayış taktığını gören kimse; iyi bir yolculuğa çıkar, hanımı hâmile ise iyi bir evlâda kavuşur. Kayışı boynuna taktığını gören kimse, birisinin emrine girer ve o kimse onun gizli bir sırrını öğrenir, ona şantaj yapar. KAYMAK Rüyada kaymak yemek, kaymak görmek; faydası çok olan hayırlı mal, iyi bir iş, toplu bir para diye tâbir edilir. Bazı tâbirciler rüya sahibinin Hacc'a gideceğine rüyası işaret eder de demişlerdir. Kaymak dağıttığını gören kimse ise büyük bir hayır işi yapar, fakirlere zekât verir ve sadaka dağıtıp Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) rızâsını kazanır. KAYMAKAM Kendisinin rüyada kaymakam olduğunu kaymakamla konuştuğunu gören kimse; yakın zamanda devlet kapısında olan bir işini hal eder, çözümsüz görülen bir işi basit bir sebeplen sonuca ulaşır ve rüya sahibi çok sevinir. Ayrıca iyi bir iş değişikliği de yapabilir. KAYNANA - KAYNATA Rüyasında kayınvalide olduğunu gören kimse kız tarafı olarak bir dünür-cü işine karışır, kayınbaba olarak görürse erkek tarafı olarak bir dünürcü işine karışır. Her ikisi de rüya sahibi için hayırlıdır. Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) rızâsını alır. Çok büyük sevaba girer.

248

KAZÂ Rüyasında kaza yaptığını gören kişi; malca bir ziyân'a zarara uğrar, şayet kazada malını canını kaybettiğini görse; başına gelecek bir felâketin rüyası habercidir. Böyle bir rüya gören bir kimse; derhal bir fakiri giydirip malının kirini (zekâtını) verip başına gelecek musibeti def etmesi gereklidir. Rüya uyarıcıdır. KAZAK Rüyasında kazak ördüğünü, kazak satın aldığını gören kimse uzun bir yolculuğa çıkar. Hasta bir yakını iyileşir hiç ummadığı bir yerden bir miktar eline para geçer. KAZIK Rüyada görülen kazık; rüya sahibinin soyundan çıkacak şöhretli iyi bir alim zât'ı gösterir. Bir eve kazık çaktığını gören kişi, birisine aşık olur ve onunla evlenir. Demir kazık çok mala, hayırlı evlâda işaret eder. Kazığın tepesine çıktığını gören kimse bir âlimden ders alır târikat'a girer. Kazık batması o kimsenin malının bir zarara uğramasına ve hakkında çıkarılan dedikoduya. Yeni evli birinin kazık çakması hâmile kalınmaya, hayırlı uzun ömürlü bir evlâda işaret eder. KAZMA - KAZIP ÇIKARMA Rüyada kazma aletini gören kimse; meşakkatli kazancı az olan bir işe girer. Hayırsız birisiyle arkadaş olur. Kazıp çıkarmak ise; çıkarılan şeyin cinsine göre rüya tâbir olunur. Meselâ: Kabir kazıp ölü çıkarmak; gizli bir hazineyi, kayıp olan bir malı bulmaya, unutulmuş bir borcun yeni ödenmesine işaret eder. Yeri kazıp yenecek bir şey çıkarmak; yeni bir işe girip rızkın bollaşmasına ve bu rızkın Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) rızâsına uygun harcanacağına rüya işaret eder. Yeri kazıp ölü kemikleri çıkarmak; büyük günâh olan, bid'ati işlemeye ve günahkâr olmaya yorumlanır. Kuru toprağı kazmak; çıkarılan toprak kadar mala sahip olmaya işaret eder. Bazen de yakın dostunun ölüm haberini duymak diye rüya tâbir edilir. Kuyu kazdığını görmek; kendisinin bir işine fesat karıştığını rüya gösterir. Kuyunun içine girerse; başı devletten yana derde girer, mahkemelik olur, hatta hapise düşer. Kazılan bir yeri örttüğünü görmek; bir yakınının bir günâhını örtüp Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) rızâsını kazanmaya işaret eder. Kazılan bir yere düşmek; bir dostu tarafından ihanet edilmesine veya eşiylen arasının açılmasına rüya delâlet eder.

249

KEBAP Rüyada görülen çiğ kebap çocuğuna veya yakın akrabaya gelecek fitnenin habercisidir. Ateşte pişmiş kebap yemek, görmek; helâl olmayan mal diye tâbir edilir. Kebap edilmiş kuş türü hayvan eti bir kadın tarafından hile ile elde edilen maldır. Kebap edilmiş sığır eti; çok mal, hesapsız servettir. Kebap edilmiş deve eti hayırlı erkek evlât, kazançlı bir ortaklık diye tâbir edilir. Kebap edilmiş koyun, kuzu eti; rızk, bolluk, iyi kısmet, hayırlı bir evlilik, iyi evlâtlar diye tâbir olunur. Bazı tâbircilerde kebap etini; sıkıntı, üzüntü, keder ve hastalık diyerek de tâbir etmişlerdir. Ayrıca rüyasında kebap satın almaya gittiğini gören kimse; kardeşini veya çocuğunu bir alime götürüp ders aldırır, onun eğitimine yardımcı olur. Rüyasında kebapçı olduğunu gören kimse ise; hile yoluyla bir işte başarılı olur, fakat o iş ona sıkıntı üzüntü getirir. Kebap şişi aldığını temizlediğini gören kimse; sıkıntılı bir evlilik yapar, şayet evliyse eşiylen arası bozulur veya evlâdının sıhhati bozulur. Ayrıca hâmile kadın çocuğunu düşürme tehlikesi geçirir. KEDİ Rüyada görülen kedi; hırsızlığı, mal kaybını ve iflâsı işaret eder. Kedi olduğunu gören hırsızlık yapar veya bir dostunun hırsız günahkâr olduğunua öğrenir. Kedinin tırmaladığını gören kimse, tedavisi uzun süren bir hastalığa tutulur. Evinin kediler tarafından istilâya uğradığını gören kimse koğuculuk yapan birisinin iftirasına uğrar çok üzüntü çeker. Bazen de kedi; faydasız işlerle oyalanıp kendini ele güne rezîl eden adama işaret eder. Rüya; kendini beğenmiş bir arkadaşın getireceği maddî ve manevî zararları gösterir. Bazı tâbirciler kedi miyavlamasını gizli bir sırrın meydana çıkması şeklinde de tâbir etmişlerdir. KEFEN Rüyasında kefenlendiğini gören kimsenin; başı ve ayakları açıkta kalırsa, açıkta kalan yerinin büyüklüğüyle orantılı günâha girer ve tevbekâr olur. Kefen satın alması; ölümcül bir hastalığa, dindeki bozukluğa delâlet eder. Ayrıca rüyasında kefenlendiğini gören kimse; ölümü düşünerek Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) emrettiği gibi yaşamaya başlar, Allahü Teâlâ'nın rızâsını kazanır. Kefen soyduğunu, ölüyü soyduğunu rüyasında gören kimsenin; dünyâ işlerinin bozukluğuna, imanındaki zayıflığa, kâfir ve bid'ât sahibi arkadaşlara, sırların ifşa edilmesine, haram mal kazanmaya kısaca günahkâr olmaya rüyası işaret eder. Bu rüya sahibine uyarı niteliğindedir, hemen abdest alıp rüya sahibi tevbekâr olup Allah-ü Teâlâ'ya (c.c) yalvarmalıdır.
250

KEFİL OLMAK Rüyasında kefil olduğunu gören bir kimse; helâl mal ile rızıklanır, bir arkadaşı ile hayırlı bir işe girer ve o arkadaşından iyilik görür. Bazı tâbirciler bu tâbirin, tam tersini de söylemişlerdir. KEK Rüyasında kek yaptığını kek yediğini gören kimsenin; iyi dostları olur ve ona yakında uzak bir akrabası ziyarete gelir bu arada da ev huzursuzluğu ortadan kalkar bozuk olan sıhhatini tekrar kazanır. KEKEME Konuşurken kekelediğini gören kimse iyi bir işe girer. Bu biraz söz söylemekle ilgili (hatiplik-vaizlik) veya müdürlük yöneticilik olur. insanlar arasında iyi bir mevkiye sahip olur diyebiliriz. KEL Saçlarının döküldüğünü gören kimsenin sevdiği bir yakını ölür veya kendisi çok büyük bir üzüntüye düşebilir. Bazı tâbirciler rüyayı yangın habercisidir demişlerdir. KELEBEK Çiftçilerin rüyada kelebek görmesi o yıl mahsulün bolluğuna, bereketine işaret eder. Kelebek tuttuğunu gören kimse; romantik bir eşe sahip olur, resim san'atıyla uğraşır, ilimsiz el san'atlarıyla ilgilenir, dünyevî hayata ve eğlenceye düşkün olur. Bazı tâbirciler sarı kelebek hastalık habercisidir demişlerdir. Lamba etrafında uçan kelebek görmek hayırsız evlâda, hayalprest eşe rüya delâlet eder. KEMAN Rüyasında keman çaldığını gören kimsenin hayırsız boş işlerle ömrünü tüketmekte olduğuna, âhiret hazırlığı olan hayırlı işlerden uzak kaldığına rüyası işaret eder. Bu rüya sahibini uyarıcıdır. Bazı tâbirciler rüyada keman çalmayı; hissi yakınlık kurmaya, aşık olmaya diyerek rüyayı yormuşlardır. KEMENT Rüyasında kement attığını gören bir kimse; kendisine kazanç getiren yeni bir işe girer fakat bu işi elde edinceye kadar bayağı bir zaman mücâdele etmesi gerekir.
251

KEMER Rüyada görülen kemer; eşine düşecek mirasa, mala, hayırlı kısmetli olacak bir çocuğa ve iyilik rızk bolluğu getirecek misafire delâlet eder. KENE Rüyasında kene gören kişi; kendisini iyi bir dost, arkadaş olduğunu gösteren ancak aslında çok kötü huyları olan, zararlı birisiyle arkadaş olur ve onun çok büyük kötülüklerini görür. KEMİK Rüyasında kemik aldığını yaladığını gören kişi; malına faiz karıştırıp haram yer veya içki müptelası olur ayırca bir yakınının kendisine olan ihanet halini öğrenir. Kötü bir haber alır. Bazı tâbirciler ise; hastalık habercisidir, evlâd ölümü, zekât borcu olarak da rüyayı tâbir etmişlerdir. KEPÇE Kepçe ile mal, yiyecek dağıttığını gören kimse, hayır hasenatta bulunur "veren el alan elden hayırlıdır" sözü gereği büyük sevaba kavuşur, rızkı bollaşır ve hayırlı bir erkek evlâdı olur. Yaşlılıkta sıkıntı yüzü görmez. Şayet tersi olarak yâni kepçe ile mal aldığını görürse; malının zekâtını vermediğine ve işlerinin bozulacağına rüyası işaret eder, KEPENEK Rüyasında kepenek örtündüğünü gören kimse, bir şeyhe bağlanıp Allahü Teâlâ'nın takva yolunu seçerek dînini kuvvetlendirir ve Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) rızâsını kazanıp cennetle müjdelenir. KEPENK Kepenk kapadığını rüyasında gören kimse, yeni bir dükkân açar, kepenk açtığını gören kimse, girdiği bir işten malca ziyana uğrar borçlu olan bir adamda malı kalır veya mahkemeye işi düşer diye rüyası tâbir olunur. KERESTE Rüyasında kereste işiyle uğraştığını, kereste satın aldığını, sattığını gören kimsenin; eşiyle arasına nifak girer, çocuklarını iyi terbiye
252

edemez, çocukları veya ailesinden birisinin yaptığı iyi olmayan bir işi duyar ve rüya sahibi çok üzülür. KEREVİZ Kereviz pişirmek, yemek; rüyanın hayırla yorulmasına neden olur. Kereviz iyi kısmet, helâl mal diye de bazı tâbirciler tarafından nitelendirilmiştir. KERPİÇ Rüyasında kerpiç tuğladan ev yaptığını gören kişinin; evliyse eşiyle arası açılır. Şayet bekârsa ilerde boşanma ile sonuçlanacak bir evlilik yapabilir. Mutlak rüya sahibi ailesine danışmadan, onaylarını almadan bir evliliğe kalkışmamalıdır. Hâmile bir kadın veya eşi hâmile olan bir kimse bu rüyayı görürse doğacak çocuk sıhhatli olmayan zayıf kilolu bir çocuk olarak dünyâya gelir. Bazı tâbirciler de kerpiç görmeyi trafik kazası diye de tâbir etmişlerdir. Kerpiç satan, yapan bir kişiyi rüyada görmek ise helâl olmayan, hayır getirmeyen mal diye tâbir edilir. KERTENKELE Rüyada görülen kertenkele; baştaki adamın rüşvet yediğine, helâl olmayan, haram karışan mala, hîlekâr dosta, akrabaya, hayırsız olan evlâda veyadinin de fitne, fesad olan adama işaret eder. Bazı tâbirciler ise uzak bir akrabanın ölüm haberini almaya veya üzüntülü karışık işe girileceğini de gösterir diyerek rüyayı tâbir etmişlerdir. Kertenkeleyi çok büyük olarak rüyada görmek; büyük bir iş, mevki yükselmesine delâlet eder. Bir çok kertenkele görmek ise; rüya sahibinin etrafını menfâatperes arkadaşlarının sardığına işareteder. KERVAN Kervanlan evine mal geldiğini gören kimse, bol kazanç getirecek bir işe girer, bekâr ise mutlu bir evlilik yapar ve malca zengin olur, dinini kuvvetlendirir, takva sahibi Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) dostu olan kimselerle arkadaş olur, hayırlı bir yolculuğa çıkacağına ve rızkının artacağına rüya delâlet eder. Bir kadın rüyasında kervana katıldığını görürse kısmeti gür, nasibi bol olan bir hayırlı erkek evlâd doğurur diye tâbir edilir. KESE Rüyasında beline para kesesi taktığını gören kimse unutmuş olduğu bir borcunu alır veya büyük bir işe girer. Keseye bir şeyler doldurduğunu gören kimse yeni bir ev alır, eşi kız doğurur veya
253

yakınlarından birisinin evlenmesi için dünürcü olur. Bazı tâbirciler ise kese görmeyi; hasta insanın ölmesi diye de tâbir etmişlerdir. KESER - KESKİ Rüyasında keser gören bir kimsenin; uzun dilli lafını bilmeyen kimse olduğuna rüyası delâlet eder. Ayrıca uzun dili yüzünden çok sevdiği dostlarını kaybedeceğine rüyası işaret eder. Hasta bir kimse rüyasında keser görürse sağlığı daha bozulur. Kısaca şöyle diyebiliriz rüyada görülen keser, keski gibi şeyler pek hayra yorulmaz. KESTANE Kestane yediğini satın aldığını gören bir kimsenin eşiylen ailesiylen arası bozulur, şayet bir talebe bu rüyayı görürse derslerinden kırık not alır, bir çiftçi bu rüyayı görürse o sene mahsulünü soğuk yakar. Kestane pişirdiğini gören kişi Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) âşkına tutulur, günâhlarına tevbekâr olur ve duası Allahü Teâlâ'nın katında inşâAllah kabul olunur. KEKİK Kekik topladığını kuruttuğunu veya satın aldığını gören kişiye rüyayı gördükten sonraki ilk hafta bir çok misafir gelir onlara edeceği ikram itibar onun çok büyük sevaba girmesine sebep olur. Ayrıca bazı tâbirciler kısmetli çocuk, hayırlı dost diyerekte rüyayı tâbir etmişlerdir. KEŞKEK Rüyasında keşkek pişirdiğini yediğini gören kimsenin; evlenme çağında evlâdı varsa evlâdına iyi bir kısmet çıkar veya yakında bir düğün daveti alır. Bekâr ise evlenir, kısmetli bir nasibi çıkar. Hâmile bir kadın rüyasında keşkek yediğini görürse yeni iş yeni mal gelmesine sebep olacak kısmetli bir kız evlâd doğurur. Bazı tâbirciler ise rüyayı hayırlı bol kazançlı işe girmek diyerekte tâbir etmişlerdir. KETEN Rüyasında ketenden yapılmış elbise giydiğini gören kimse; yakında iyi bir işe girer ve mevkisi yükselir. Kazancı artar, hayırlı arkadaşlarla dost olur diye rüyası tâbir edilir. Keten bitkisini söktüğünü yolduğunu gören kişiye; rüyası işlerinin çok bozulmasına işaret eder. KELEPÇE Rüyasında bileklerine kelepçe takıldığını gören kimsenin; bir
254

arkadaşı ile veya ailesinden birisiyle arası bozulur ve mahkemelik olabilir. Hapiste olan bir kimse bu rüyayı görürse yakında af çıkar o rüya sahibi hapisten kurtulur diyebiliriz. KIBLE Rüyasında kıbleye karşı durup duâ ettiğini görmek; Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) yolunda bir hayır yapmaya ve dini vazifelerini yerine getirmeye, takva sahibi bir dost sahibi olmaya ve bir fakiri sevindirmeye rüya delâlet eder. Şayet rüya sahibi kıbleye arkasını döndüğünü görürse büyük günâha girer. KIL Bir kimse rüyasında vücudundaki kılların arttığını görürse; günâhı çoğalır, rızkı artar, malına haram karışır. Kılların döküldüğünü görürse günâhları işlediği bir hayırdan dolayı azalır, itibâr kazanacak bir iş yapar mevkisi yükselir şöhreti artar. Bazı tâbirciler rüyada kıl görmeyi dünyâsını, âhiretine tercih eden kişiye rüya delâlet eder diye tâbir etmişlerdir. Rüyasında kıl bitmemesi gereken yerde kıl bittiğini görmek; çok borçlanmaya, bütün kazandıklarının elinden gitmesine delâlet eder. Dilde kıl bittiğini görmek güzel söze, ilim ve zekaya yorumlanır veya avucunun içinde kıl bittiğini görmek zahmetsiz kazanılacak paraya rüya yorumlanır. KILÇIK Rüyada balık kılçığı, balık yedikten yâni önce tüm balığı arkasından balığın kılçığını görülürse; kazançlı olan bir işine engellemeler çıkar biraz mal veya para kaybına uğrar. KILIÇ Rüyasında kılıç taktığını gören kişi; devletle ilgili yüksek bir mevkiye atanır. Hâmile bir kadın kılıç taktığını, aldığını görse; cesur bir çocuk doğurur. Kılıcın ağırlaştığını, büyüdüğünü görmek; menfaat sağlanılacak büyük bir işe girileceğini gösterir. Kılıcın kırılması düşürülen veya ana karnında ölen çocuğa delâlet eder. Bazı tâbirciler hastalık ölüm diye de rüyayı tâbir etmişlerdir. Kılıcın körlenip, kesmediğini gören kişi; ailesine sözünü dinletemez olur ve hakkında çirkin dedikodular çıkarılır. Kılıç yuttuğunu gören kişi düşmanının sevmediği bir akrabasının malını yer, sevdiği bir arkadaşıyla kavga eder hatta yaralama olayı görülebilir. Kılıçla vurmak, kesmek; kılıcı vuranın vurmayana sözle galip gelmesine, çok sevinmesine delâlet eder. Şayet kılıçla boyun kestiği görülürse; gören, kestiği kimseden iyilik görür büyük menfaat sağlar
255

fakat yaptığı bir hatadan dolayı onun hatırını kırar. Bazı tâbirciler ise kılıç görmeyi rızk bolluğu, hayırlı iş, kuvvetli erkek evlâd, nesebin temizliği de diye tâbir etmişlerdir. KILIÇ BALIĞI Rüyasında kılıç balığını tuttuğunu gören kimse; kendisine güvenen bir kimse olur, meşakkatli müşküllü bir işe girer, ve işin sonunda bol kazançlı çıkar. Rüya sahibi bekârsa malca zengin olan bir kimseyle iyi bir evlilik yapar. Hâmile bir kadın veya eşi hâmile olan birisi kılıç balığı tuttuğunu görürse; kısmeti gür olan hayırlı bir kız evlâd sahibi olur. KINA Rüyada kına yaktığını bekâr bir kimse görse; yakında evlenir. Kınayı ellerine yaktığını gören kişinin ibadetlerinde çoğalma olur, sevinçli bir haber alır, kısmetli bir kızı evlâdı alır, iyi haber olur, el mahareti (san'atı) bir tesadüf sonucu ortaya çıkar. Kına ve kına ilen ilgili şeyler rüyada daima hayıra yorulur. Ancak bazı tâbirciler ise hasta bir kimsenin eline kına yakılırsa o hastanın ölümü diyerek tâbir etmişlerdir. Ayaklara kına yakmayı ise hacc yolculuğuna çıkmaya yormuşlardır. Kına çiçeği toplamak, görmek; seviçli haber, işlerin açılması diye tâbir edilir. Ayrıca kına çiçeğini koklamak merhametli, şevkatli bir arkadaş, dost sahibi olunacağına rüya delâlet eder. KINAMAK Rüyasında kendisinin kınandığını gören kişi nefsine yenik düşer günahkâr olur, düşmanı kendisi hakkında kötü dedikodu çıkarır, vaadinden veya sözünden döner. Arkadaşları arasında kötü intiba edinir ve kimse ona güvenmez. Şayet bir başkasını kınadığını görse kınadığının yaptığı işi oda yapar ve insanlar arasında itibar kaybedip çok ayıplanır. KIRBAÇ Kırbaç görmek; sünnete uymak, dince takva sahibi olmak, namaza başlamak diye tâbir edilir. Kırbaç sallamak, vurmak, vurduğun kişiden kuvvet almak, iyi bir iş haber almak mevki yükselmesi, şöhret olmaya delâlet eder.

256

döküldüğünü görmeyi iyi saymamışlardır. hastanın ölümüne sorgu suale çekilmesine delâlet eder. boşanma. Bazı tâbirciler ise saçlarının önce düz sonra kıvrıldığını daha sonra koptuğunu. KIŞ Rüyada kendini kış mevsiminde gören kişi istikbâli için iyi bir yatırıma girer ve yeni bir iş bağlantısı yapar. KIYÂMET Kıyameti rüyada görmek. Çiftçi olan zirâat işiyle uğraşan bir kişinin o sene mahsulü verimli olup kazancı çoğalır. Kıyamet gününde Arafat'ta toplanmak. altına para yatırır diye rüyası tâbir olunabilir. Bazı tâbirciler ise yeni ev almak diye rüyayı tâbir etmişlerdir. Kıyamet koptuğunu görmek. mal kaybına uğrar zarar eder. ders alacak bir şeyh'e bağlanmaya. Şöyle ki. kaygısız. Yeni bir ziynet alır. mahkemelik bir işini rüya sahibinin lehine sonuçlanmasına rüya delâlet eder. Kıyamet meydanında bulunmak. KIRKAYAK Rüyada görülen kırkayak lüzumsuz işler peşinde koşan. KIRTASİYECİ Rüyada kırtasiyeciye girip alış-veriş ettiğini görmek tahsil hayatının veya çocuğunun derslerinin iyi olmasına.KIRLANGIÇ Rüyasında kırlangıç kuşu tuttuğunu yakaladığını gören kimse geçici bir işe girer. mevki yükselmesine. tasasız birisiylen evlenir. evini ihmal eden kadına çok sayıda gelecek misafire mala zarar gelmesine ve dininde bozukluk olmasına ve günâha girmeye delâlet eder. aileden birisinin başına gelecek kötü olay diye tâbir etmişlerdir. KIVIRCIK SAÇ Rüyasında saçlarının kıvrıldığını veya kıvırcık yaptırdığını gören kimsenin evlâdına iyi bir kısmet çıkar bekârsa neş'eli. rüyayı görüş şekline göre tâbir edilir. Talebe olan veya çocuğu okuyan birisi böyle bir rüya görse derslerinden bazısı kırık olur ve rüya sahibi çok üzülür. kıyamet alâmetlerinden bir çoğunun meydana 257 . hayırlı yolculuğa çıkmaya. Sıhhat bozulması.

Kıyamet meydanında hesaba çekilmek. yaşadığı yerde dinden uzaklaşıldığına delâlet eder.çıktığına. rüya sahibinin dinden uzaklaşmasına. iş bozukluğu diye tâbir edilir. trafik kazası geçirmeye hatta sakatlık geçirmeye veya önemli derecede sağlık bozulmasına işaret eder. sıkıntı. san'at işiyle uğraşmak. günahkâr insanların çoğalmasına delâlet eder. yeni bir ortak iş yapmaya veya bir mülk almaya delâlet eder. rızkın çoğalmasına delâlet eder. herkesin kabirlerinin açılıp meydana çıktığını görmek. Kız evlâd bereket bolluk iş açıklığı. Kıyamet meydanında eline defterinin verilmesi. yuvasının yıkılmasına delâlet eder. Bekâr bakire kız görmek. bol kazanç sağlayacak bir işe girmeğe. üzüntüden. KIZARTMAK Rüyada bir yiyeceği balığı kızartmak hazır olan kısmetli bir işe girmeye. halk arasında kızgın haber diye yorumlanırsa da aslında öyle değildir. kaldırmak. Rüyada kıyametin kopması. Rüya sahibi ölmüş olan bir yakınını kıyamet meydanında hesaba çekilirken görürse. yeni bir dükkân almaya delâlet eder. 258 . diline sahip olamaması. sıkıntıdan iflâstan kurtulmaya ve umulmadık yerden gelen nasibe delâlet eder. sıkıntıdan kırtulmaya işaret eder. sıhhatinin düzelmesine delâlet eder. Hâmile bir kadın kız çocuk doğurduğunu görse kısmetli nasipli güzel bir oğlan doğurur. yeni çıkan nasipli talibe. kalp kırması. iyi amel işlediğine delâlet eder. Pişmiş kıyma yemek. Kıyma satın almak. üzüntü. KIZ Rüyada kız görmek. KIYMA Rüyada çiğ kıyma görmek. kısmetli hayırlı iş yeni dükkân açma diye tâbir edilir. Hasta olanın kız doğurması hastalığından kurtulmasına. mülkün malın artmasına. Küçük kız çocuğunun elinden tutmak san'atın artmasına. devlet idarecilerinin dinden uzaklaştığına. hak'dan döndüğüne delâlet eder. maharetli uysal biriyle evlenmeye delâlet eder. rüya sahibinin sevaba girdiğine. o yakınının kendisinden Kur'ân-ı Kerîm okumasını ve onun ruhu için hayır hasenatta bulunmasını istediğine rüya işaret eder. Yeni doğmuş kız emzirmek hayır hasenat sahibi olmaya delâlet eder. Yerde olan bir kız çocuğunu almak. günâha girdiğine. dostlarıylan ayrılması. Kıyametin koptuğunu. KIZAMIK Rüyada kızamık olmak.

Kilise de ayine katılmak rüya sahibinin 259 . KİBRİT Rüyada kibrit yakmak yeni bir işe girmek.KIZIL Kızıl hastalığına tutulduğunu veya kızıl hastalığına bir yakınının tutulmuş olduğunu gören kimse yakın zamanda bir arkadaşından kötü haber alır veya hâmile olan bir yakının sakat çocuk doğurduğunu duyar. Bazı tâbirciler ise trafik kazası geçirmek diyerekte rüyayı tâbir etmişlerdir. KİLER Kiler yaptığını kilere mal doldurduğunu görmek. Kilisenin yıkılmasını görmek. sözle yapılacak hakarete delâlet eder. dünyâ hayatına önem veren veya zina suçu işleyip Allah-ü Teâlâ'ya (c. evli için üzüntülü bir haber duymaya almaya ve huzursuz olmaya. tüccar için sıkıntılı iş teklifi almaya delâlet eder. Kilerin boş olması ise.c) şirk koşan bir kimse olduğuna rüya delâlet eder. müslüman bir ülkenin hristiyan olan bir ülke tarafından işgal edileceğine işaret eder. KİLİSE Bir kişi rüyasında kendisinin kilisede olduğunu görse günahkâr olduğuna. bir yakınının trafik kazası haberini alır. yaşadığı yerde deprem veya olur. bir fakire yardım eder hayır işlerine koşar veya işleri bozuksa bir dostu kendisine borç para verip işlerinin düzelmesini sağlar. hîle yoluyla kazanılacak haram olan mala. o rüya sahibinin dininin çok zayıf olduğuna. Câmi'nin kilise olduğunu görmek. hiç hayır hasenat yapmadığına amel defterinin hayır sevap hanesinin boş olduğuna rüyası delâlet eder. o kimsenin günâhlarına tevbe etmesine hayır işleriyle uğraşacağına rüya delâlet eder. Bazen de rüya sahibinin ahlâk güzelliğine. kendi güzel olup huyu çirkin olan arkadaşa ve eşe rüya delâlet eder. sözünü tutmayan. KIZILCIK Rüyada kızılcık yemek toplamak sıhhatin düzelmesi özellikle iç hastalıklardan kurtulma diye tâbir edilir. KIZILAY Rüyasında kızılay kurumunu gören bir kimsenin. çiftçi için mahsûl kaybına. bekâr için evlenme teklifi. Kızılay kurumunda çalıştığını görse.

hoşa gitmeyecek huzursuz edecek söz. dostluğunu zor kazanacağı bir ortakla iş yapmak diye tâbir edilir. Hayır hasenatta bulunur. Kısaca şöyle diyebiliriz. Yüzün kirli olduğunu görmek ise. KİLİM Rüyada görülen satın alınan kilim. Rüyayı gören kişi mutlaka Allah-ü Teâlâ'nın (c. Kulak kiri. sağlığın düzelmesi diye yorumlanır. Ellerinin kirlendiğini gören kimse. Bazı tâbirciler kirli elbise kişinin günâhını gösterir diye söylemişlerdir. adın çıkması. Bekâr bir kimsenin kilit görmesi.c) rızâsını alması için tevbekâr olup hareketlerini işini İslama müslümanlığa uygun hale getirmesi gereklidir. KİLİT Rüyada kilit açmak güçlükleri yenmek. dinî zayıf eş. geçimini zor sağlıyacağı işe girmek. Kilit satın almak. hırsızlık suçu işler. KIR Rüyasında üstünün kirlendiğini gören kişinin malına haram karışır. yetîm malı yemek diye tâbir edilir. yaptığın bir hatanın ailsi tarafından duyulması. Kapı kilitlenmesi. Saçının kirini yıkayan kimse yuvasına sadık olur ve eşi hakkında duyduğu şüpheden kurtulup bozuk olan işlerini düzeltir. evlâd. rezil olmak. dedikodu diye tâbir edilir. sevap işleyecek davranışlar yapar ve malının zekâtını verir. onun kısmetinin kapalı olmasına rüya işaret eder. karışık çetrefilli işe girmek. hayırsız. 260 . hakkında dedikodu edilmesi. itibâr kaybetmek manasına gelir demişlerdir. o kimsenin dininin bozukluğuna kabir azabı çektiğine rüya sahibinden hayır hasenat beklediğine rüyası işaret eder diyebiliriz. Rüyada kilise görmek hayra yorulmaz. malına haram karıştırma. Saçının kirli olduğunu veya kirlendiğini gören. Ölünün kefenini kirli görmek.içki içmesine zina suçu işlemesine delâlet eder. Kirlenmiş eşyasını temizlediğini gören kimse. Kilise de evlenmek üzüntülü sıkıntılı bir iş. Ayrıca kirin azlığı çokluğu günâhın azlığını çokluğunu gösterir diye de söylemişlerdir. hasta olmaya sağlığın bozulmasına delâlet eder. Kilisenin yeri yüksek olması dinde zayıflık müslümanların perişanlığı. eşiyle arasının bozulması evinin huzurunun kaçması diye tâbir edilir. yakın birisinin imansız ölümüne delâlet eder. Kirin borç hastalık fakirlik olduğunu söyleyen tâbirciler de vardır. bilmeden girilen günâh. kimsenin eşiyle arası açılır hatta yuvası yıkılır.

KİRPİK Rüyasında kirpiğinin çoğaldığını gören kişinin. ilmi artar. şayet devlet işinde çalışıyorsa rüşvet yani haram yer günahkâr olur. KİRPİ Rüyada kirpi görmek. dinde yükselme.KİRACI Mülkünü rüyasında kiraya vermesi yeni bir evliliğe. döşemek. evlâdının iyi bir tahsil yaptığını görür. soyjnda âlim kişilerin çıkması. mevkinin artması mal çokluyu mülk alma diyerek rüya tâbir edilir. Kiracı olduğunu görmek. eve hırsız girmesine delâlet eder. günahkâr olur eşi kendisine ihanet eder. oğlan evlâd sahibi olmaya işaret eder. KİRAZ Hasta bir adam rüyada kiraz yediğini görse. Çünkü onun yüzünden hem iyi dostlarını hem de ailesinden sevdiği kimseleri hatta işini kayıp edebilir. Eşinin namuslu olduğuna delâlet eder. üzüntüye. Açık kitap kısa zamanda duyulan haber. şüpheden kurtulmaya yeni bir mal alınmasına delâlet eder. hastalıklarından kurtulur. Kirpiklerinin döküldüğünü gören kişi. Kiraz ağacı görmek ise. Bazı tâbirciler ise kirpiklerin beyazlamasını büyü yapılması veya vefat haberi büyük üzüntü diye de tâbir etmişlerdir. Kitap satın almak iyi bir işe 261 . köklü bir aileden birisiylen evlenmek. kapalı kitap gizli haberin meydana çıkmasına delâlet eder. yeni bir eve taşınmaya. Kirpiğin dökülmesi dinini koruyamaz. yeni evliliğe. Bazı tâbirciler kira parası toplamayı sıkıntılı az kazançlı işe girmek diyerek rüyayı tâbir etmişlerdir. KİTAP Rüyada kitap görmek. Bazı tâbirciler ise helâl yoldan kazanılacak mala ve kiremit adedince (5'e kadar) sahip olunacak çocuk adedini rüya gösterir demişlerdir. başkalarının ayıplarını araştırıp herkesin dedikodusunu yapan hayırsız bir arkadaşı gösterir. sıhhatine kavuşur.KİRA . dince yükselir. Rüya sahibinin şayet böyle bir arkadaşı varsa onunla ilişkilerine dikkat etmesi gereklidir. kitabın cinsine göre rüyanın tâbir edilmesine sebep olur. KİREMİT Kiremit satın almak.

uysal olan bir evlâda işarettir. rızkın çok bolloşmasına rüya delâlet eder. içinde yazısı bulunmayan boş kitap. Kitaplık görmek. Yabancı bir kitap almak yeni bir lisan öğrenmeye yeni bir işe girmeye delâlet eder.c) rızâsını kazanacak hayırlı işler işlemeye delâlet eder. Yeni kitap yeni girilen hayırlı bir işe hayırlı kısmetli bir arkadaşa. Koç başı 262 . Bekâr görse kısmetli ve hayırlı birisiylen evlenir ve ilk çocuğu erkek olur. kırpsa hayırlı bir mal veya gayri menkul alır.girmeğe ve ilim sahibi evlâdın olmasına delâlet eder. Yazısı okunmayan kitap gizli olan bir ilişkiye delâlet eder. bol kazançlı işe girmek kısmetli evlâd sahibi olmaya. Bu rüya sahibinin hiç âhiretini düşünmediğine istikbâlini boş verdiğine sâdece dünyâ zevkleri için yaşadığına ve günahkâr olduğunu rüyası delâlet eder. Kendisini bir koçun boynuzladığını görmek. KLARNET Rüyasında klarnet çaldığını gören kişinin rüyası pek hayra yorulmaz. mal kaybına delâlet eder. mirasa konmaya delâlet eder. Gökten yüksek bir yerden kitap verilmesi güzel bir cemâate rüya sahibinin dahil olmasına rüya delâlet eder. iyi bir iş ortaklığı kurmaya. Kitap yırtmak günahkar olmaya. Kur'ân-ı Kerîm veya Arapça bir kitap almak. Koçun yününü alsa. rüya sahibinin hiç hayırla hasenatla uğraşmadığına ve amel defterinin boş olduğuna delâlet eder. itibâr kaybetmeye delâlet eder. Kitap satılan yeni (kitapçı) görmek bekârları evlendirmeye. okumak Allah-ü Teâlâ'nın (c. Koç boynuzunu kırdığını görmek. Koça binmek günâhtan kurtumaya tevbekâr olmaya delâlet eder. Koç boynuzu tutmak mevki yükselmesi halk arasında şöhret kazanılması iyi dostlar edinilmesine delâlet eder. sağlığın düzelmesine. günahkârın tevbe etmesine. günâha girmeye. Kurbanlık koçu satın almak süslemek yetîm sevindirmeye ve kimsesiz bir fakire yardım etmeye ayrıca hayırlı bir erkek evlâda sahip olmaya delâlet eder. KOÇ Rüyada görülen koç adaklı bir işin olmasına delâlet eder. Boynuzsuz koç hayırsız erkek evlâda kısmetsiz işe yorumlanır. Koç boğazlamak. kesmek düşmanın malını almak. bir arkadaşından yardım isteyip borç para alınmasına yorumlanır. hemen tevbekâr olup yaşantısına düzen getirmeli ve aklını başına devşirmelidir. âlim olan birisinin talebesi olmaya rüya delâlet eder. Hâmile kadın koç görürse erkek çocuk doğurur. Koç satın almak iyi dost edinmeye. Böyle rüya gören kimse. rızkın çoğalmasına delâlet eder. iş bozulmasına.

yemek akıl hastalığından kurtulan akrabaya. Koç yumurtası yemek mala haram katmaya. kötü olayları unutmak istemeye ve ruhî depresyon geçirmeye rüya delâlet eder. KOĞUŞ Rüyasında kendisini hastahane koğuşunda gören kimsenin sıhhati düzelir ancak eşi ve ailesi lüzumsuz yere tartışırlar. Kol kırılması. Rüyada kokain. pişirdiğini gören kimse. Hâmile bir kadın bu rüyayı görse çok kısmetli bir kız çocuğu doğurur. Bu rüya sahibini uyarıcı niteliğini taşır. KOKOREÇ Rüyasında kokoreç yediğini. rüya sahibinin yakın dostlarını ve hayırlı işlerini gösterir. çocuğa evlâda delâlet eder. arkadaş vefatı güvendiği bir dostunu ihanetine uğramak diye tâbir olunur. KOKU Rüyada bilinmeyen bir koku koklamak. KOFANA Kofana balığını tuttuğunu gören kimse. içmek bazen de. KOKAİN Rüyasında kokain içtiğini gören kimse çok günahkâr olur hiç âhiretini düşünmediğinin rüyası habercisidir. bol kazançlı bir işe girer malı çoğalır ve bol para kazanır. Koç döğüştürmek ailede olan huzursuzluğun ortadan kalkmasına ve birlik beraberliğin kurulmasına rüya delâlet eder. rüşvet yemeğe. Kol kesmek. Kolların kısalması günahkâr olmaya. ileri zekâlı çok akıllı. KOL Rüyada görülen kollar. Kolların kıllanması rüya sahibinin gireceği borçların çokluğunu gösterir. Bekâr kimse bu rüyayı görse kendisine hayırsız bir kısmet çıkar çok dikkatli olması gereklidir. günâha girmeye delâlet eder. sağlığını bozacak işlerle uğraşır hiç yüzünden huzuru kaçar veya yalan söğlenen sözlere çabuk inanıp yanlış işler yapar. dost bilinen bir arkadaşın 263 . eşinden ayrılmaya aileden uzaklaşmaya ve işini kaybetmeye delâlet eder. sevab kazanmayacak işler yapmaya delâlet eder.

bir çok iş teşebbüsünde bulunur. Hasta bir kimse koleksiyon yaptığını görse sıhhati düzelir sağlığına kavuşur. kıymetli bir mülk almaya işaret eder. haram karışan mala. KOMBİNEZON Rüyasında kombinezon giydiğini. sıkıntılı meşakkatli iş. iyi sadık eşe. ihanet eden eş. zina suçuna veya hırsız hîlekâr dostta rüya delâlet eder. KOLERA Rüyasında kolera hastalığına tutulduğunu gören kimse. Heykel koleksiyonu. günâha girmeye neden olan arkadaşları gösterir. Pul koleksiyonu. Kart koleksiyonu yapmak.ihanetine uğramaya delâlet eder. rızk bollaşmasına. alınacak sevinçli bir habere delâlet eder. Güzel koku günâhtan kurtulmaya. gözyaşı dökülecek haber. satın aldığını hediye edildiğini 264 . neş'eli bir arkadaş edinir. huyu kötü olan birisiyle yapılacak evlilik diye rüya tâbir olunur. mevkisi yükselir. yaramaz arkadaşlar edinir. Bazı tâbirciler kokunun cinsine göre rüyayı tâbir ederler. Resim koleksiyonu. Ayrıca kendisini çok büyük zarara uğratacak yeni bir ortak işe girer dikkatli olması gereklidir. KOLTUK Koltuk satın aldığını veya oturduğunu rüyasında gören kişi. seyahate çıkmak diye tâbir edilir. şayet rüya sahibi bekârsa malca zengin olan birisiyle evleneceğine rüya delâlet eder. işini değiştirir. kötü koku günâha girmeye. Bazı tâbirciler boğaz hastalığına tutulmaya delâlet eder de demişlerdir. KOLYE Rüyada takılan kolye. KOLONYA Rüyada kolonya koklamak. Gam ve sıkıntılarından kurtulur. günâha girmeye sebep olan arkadaşa delâlet eder. yeni zevkli bir işe girer. Bazı tâbirciler kolonya koklamayı içki içmek. namuzsuz olan arkadaş diye de tâbir etmişlerdir. Kolonyanın hayra yorulmayacağım ve sıhhatin bozulacağını gösterir diye rüyayı yorumlayan tâbircilerd'e vardır. KOLEKSİYON Rüyasında koleksiyon yaptığını gören kimse.

KORU . Çiçek kopartırsa hastalanır sıhhati bozulur diyerek rüya tâbir edilir. KOMPOZİSYON Rüyasında kompozisyon yazdığını gören bir talebe. Ayrıca kombinezon almak. eşten gelecek güzel davranışa. cinsel gücün artmasına da işaret edebilir. malca ziyana uğrar. KOVAN Rüyasında arı kovanı gören kimse. Bazı tâbirciler ise evliyaların türbelerini ziyaret edip onların şefaatlerini almak diyerekte rüyayı yorumlamışlardır. Rüya iyi şeylerin habercisidir. KOPYA Rüyasında kopya çektiğini gören bir talebenin derslerinin düzeleceğine yalnız biraz çalışmaya önem vermesi gerektiğine ve yakın bir arkadaşıylan arasının bozulmasına rüya delâlet eder. çok evcimen malının kıymetini bilen tutumlu birisiylen evlenir ve kendisine çok kazanç getirecek bir işe girer. fitne fesat çıkaran birisiylen başının derde gireceğine rüya delâlet eder. korktuğundan emin olmaya. önemli mevkilere yükselir. kısmetli evlâdlara salih dostlar edinmeye rüya delâlet eder. Meselâ. işleri bozulur. hayır getirecek sevab işlerine girmeye. mal artmasına. 265 . ilerde ekmeğini kalemiylen kazanacağı (yazarlık-gazetecilik) gibi bir işe girer ve girdiği işte çok başarılı olup. rızk çoğalmasına.gören kişi. ağaç dalı koparırsa.KORUCU Rüyada bir kimsenin koruda dolaşırken kendisini görmesi. KORİDOR Dar bir koridora girdiğini gören kişinin. çetrefilli bir işin çözülmesine rüya işaret eder. KORKMAK Rüyada korkak kimseyi görmek. KOPARTMAK Rüyasında birşey koparttığını gören kimsenin rüyası kopattığı şeyin cinsine göre tâbir olunur. Korucu dinde bekçilik eden iyi dost diye tâbir edilir. hakkında dedikodu çıkar. yeni bir eşya satın alır.

malca sıkıntıya uğrar hatta para kaybeder ayrıca dininde de bozukluk olduğuna rüyası işaretçidir. huyu sakin olan bir evlâda sahip olmaya delâlet eder. saliha Allah-ü Teâlâ'nın (c. Kömürcü görmek.c. Koyun bacağı. Kışın alınan kömürü rüyada görmek. rüya sahibinin büyük günâh işlemiş olduğunu gösterir. KÖLE Rüyasında köleleri olduğunu gören kimse dükkânını kayıb eder iş sahibi iken işçi olur. Ayrıca eşiyle arası açılır. Dişi koyun sağmak. sevaba girmek diyerek rüyayı tâbir etmişlerdir. Siyah koyun görmek. Koyun yünü kırkmak. Şayet o girdiği kovukta sıkılırsa ailesin de bir olaydan bir haberden dolayı huzursuzluk olur. KOYUN Koyun eti yediğini görmek. rüya sahibinin halkı yönetecek bir makama gelmesine delâlet eder. büyük bir mirasa konmaya delâlet eder. dinin artması. Bazı tâbirciler ise rüya sahibinin Allah-ü Teâlâ'nın (c. KÖMÜR Rüyada kömür almak yakmak hayırlı dosta.) yolunda olan kimseye rüya delâlet eder demişlerdir. haram karışan mala delâlet eder. farz namazlarını kılan. Koyun sağmak. bir dükkân açıp kazançlı bir işe girer. hayır işi yapmaya delâlet eder. haksızlıkla gasp edilen kadın malına delâlet eder. düşmanını kahr etmeye işaret etmektedir diyebiliriz. Kömürü ateş olarak görmek. Koyuna sarılmak. ilerde büyük kazanç getirecek yatırım yapmaya delâlet eder. o evden birisinin vefatına delâlet eder. malca zenginleşmeye delâlet eder. Köle azat etmek ise çok büyük sevab işlendiğine. Kendisinin köle olduğunu gören kimse. Bazı tâbirciler koyun sütü içmenin. kırgın olan bir dostlan barışmaya delâlet eder.c) rızâsını kazanan. riyakârlıkla elde edilen haram karışmış mala sahip olmaya işaret eder. Ağaç kömürü hürmet gösterilmesi gereken bir dosta diye tâbir edilir. yalan yere edilen yemine. hayırlı bir işe girmeye. 266 . başta hayırsız görülen fakat aslında hayırla sonuçlanacak bir işe delâlet eder. orucunu tutan yâni 5 vakit ibâdetlerini tam yapan Allah-ü Teâlâ'nın (c. Koyun sürmek. bir dosttan edinilecek helâl mala delâlet eder.c) yolunda olan birisiyle hayatını birleştirmeye işaret eder. Koyun sütü içmek. sıhhatin düzelmesine. (huyu güzel olan) iyi birisiylen evlenmeye delâlet eder. Koyun kuyruğu.KOVUK Kendisinin rüyada kovuğa girdiğini gören kimse. bol para getirecek işe girmeye. Beyaz koyun. Koyun yüzmek.

Bazı tâbirciler köprüyü. doğru yol. Köprünün yıkılması. Kör olmak ve kendini sokaklarda görmek. Köpek eti yemek. rüya sahibinin nefsine galip gelmesine delâlet eder. Bazı tâbirciler köpek balığını iyi olmayan haber diye de yorumlamışlardır. Köprüden atla geçmek mevki yükselmesine. Köpeği bağlayıp tasma takmak. işini kaybetmeye veya boşanmaya delâlet eder. Köpeğe dönüştüğünü görürse ilmi artar söz kabiliyeti çoğalır. Dişi köpek inatçı ihanet eden namusuna düşkün olmayan. ilim ve takva sahibi âlim birisiyle tanışıp ondan rüya sahibinin ders almasına delâlet eder. dinde doğru olmayan hareketlere ve yapılan ibâdetlerin kabul olduğuna rüya delâlet eder. Kendisinin köprü olduğunu görmek. Köpek elbisesini yırtarsa düşmanın malına zarar vermesine delâlet eder. Köpekle konuşmak kimsenin bilmediği bir yolculuğa çıkmaya delâlet eder. fakat ilminden dolayı övünürse Allah-ü Teâlâ (c. hayırsız işe ve günahkâr olmaya delâlet eder. KÖPEK BALIĞI Rüyada görülen köpek balığı büyük düşmana. yüksek mevki. Köpek sütü içmek bir olaydan dolayı çok korkmaya üzülmeye delâlet eder. sözünü yerine getirmeye delâlet eder. iş açıklığına ve rızk bollaşmasına işaret eder. dostlarıylan eşinin bir olay yüzünden aralarının açılmasına delâlet eder.c) onu rezil eder. malına haram karıştığına delâlet eder. hayırlı iş görmek diyerek yorumlamışlardır. Köprüden düşmek günahkâr olmaya. Köpek öldürmek. Köpek ürürse düşmandan gelen huzur bozucu dedikodu habere delâlet eder. KÖPRÜ Rüyada köprü görmek. büyük bir mirasa konmaya. Köpeklerle beraber havlamak kendisine uygun olmayan dostları olduğuna delâlet eder. Köprüden geçtiğini görmek uzun ömür sürmeye. KÖR Rüyada kör olduğunu görmek. vatanından ayrılıp gurbete çıkmaya ve aileden ayrılmaya işaret edebilir. zina suçu işleyen eşe delâlet eder.KÖPEK Halk arasında köpek görmeyi düşman olarak tâbir ederlerse de köpeği görüş şekline göre rüya tâbir olunur. Hapis olan bir kimse rüyasında kör 267 . malca zenginleşmeye delâlet eder. Av köpeğinin ava çıktığını görmek iyi bol kazançlı bir işe girmeye delâlet eder. düşmanına ve rüya sahibinin nefsine galip gelmesine delâlet eder. dince sapıklığa düşmeye.

yeni eve taşınmak. evlâtlarından biri ilimde söz sahibi olur. Kerpiçten yapılmış 268 . Köstebeğin sırtına binmek gurbete çıkmaya. kendisi günâhlarına tevbekâr olur Allah-ü Teâlâ (c. rüyası sıkıntıya üzüntüye kederlenmeye delâlet eder. Bir başkasını kör ettiğini gören. kara habere. kibre ve helâka yorumlanır.olduğunu görse. Allah-ü Teâlâ'nın (c. günâha girmeye lüzumsuz faaliyetlerde bulunmaya işaret eder. makam yükselmesine delâlet eder. halk arasında aranılan sayılan bir kimse olur. mal zararına uğramaya delâlet eder. Ayrıca haram karışan mal diye tâbir edilir. Köstebek eti yemek. dünyâ hayatına kıymet vermeye. Çok önemli brr şeyi almak isteyen kimse rüyasında aniden kör olduğunu görse. istediği arzu ettiği şeye sahip olur. çok üzülmeye ve günâhlara tevbe etmeye tâbir edilir. Şayet rüya sahibi ateş olmayan bir yere körükle hava boşalttığını görürse. Yanlız rüya görülen köşkün durumuna göre de rüya tâbir edilebilir. Ateşi körüklemek yeni bir işe girmeye. KÖR YILAN Rüyada görülen kör yılan başı ezilen nefise (rüyada görülen yılan nefs'tir) ve kötülüklerinden vazgeçip pişman olan zararsız düşmana delâlet eder. rütbe. diye tâbir edilir. mülkün artmasına. arzusuna" kavuşur. KÖSTEBEK Rüyada köstebek görmek. KÖRÜK Kıymetli madeni eritmek için görülen körük. KÖSE Rüyada köse olan birisini veya kendisinin köse olduğunu görmek.c) rızâsı için rüya sahibinin ibâdet etmek için inzivaya çekilmesine.c) dostu olan kimselerle arkadaş olur. yalana. KÖŞK Rüyada görülen köşk. hapisten kısa bir süre içersinde kurtulur. doğurgan olan bir kadınla evlenmeye ve bol rızıklı olan kısmetli bir erkek evlâda rüya delâlet eder. Kıymetli taşlarla süslü güzel köşk. Evin içinde köstebek görmek eve hırsız girmesine. başka şehire göçmek. Evlâdının kör olduğunu rüyasında gören kişinin. gıybet eden günahkâr adama delâlet eder. âlim insanların sohbetlerinde bulunmasına delâlet eder. Bazı tâbirciler bu rüyayı kör edilen adama yapılacak büyük yardım maddi destek olarak yorumlamışlardır.

ticari işlerde iflâsa işaret eder. KÖY Güzel bir köye girdiğini rüyada görmek. 269 . dostlarınla arasının bozulmasına. köyden bir tanıdığının. Köşk satın almak bekâr için evlenmeye evli olan birisi için yeni işe veya çok mala delâlet eder. murad. hayırlı evlâd sahibi olmaya. köy evi yapmak. evlât. saltanat sahibi olmak. çünkü onların lüzumsuz istekler olduğunu anlar. Böyle rüyalar hayra yorulur. Köy kurmak. faiz yemeye delâlet eder. Bir köye girdiğini görmek. Bu rüya sahibi tevbekâr olup o arkadaşından helâllik alması gereklidir. Cennet köşküne girmek rüya sahibinin büyük sevab işlediğine. Köy yıkmak.köşk dünyâ malında olan eksikliğe. kazançlı bir işe. hakkında bir dedikodu çıkmasına işaretçidir. mevki yükselmesi diyerek de rüyayı yorumlamışlardır. Kırmızı tuğladan yapılmış köşk. Bazı tâbirciler köşk görmeyi mal. dindar olmaya. Rüyada gördüğü kişi hakkında dedikodu yaparak günâha girdiğini rüyası delâlet eder. umutsuz olan bir işte başarıya ulaşmaya kısmetli hayırlı uzun ömürlü kirisiyle evlenmeye delâlet eder. haram karışan mala. Dargın olduğu bir arkadaşından ummadığı bir iyilik görür ve ondan özür diler. KÖTÜRÜM OLMAK Rüyasında kötürüm olduğunu gören kişi. kısmet. malca zengin olan doğurgan birisiyle evlenmeye yorumlanır.KRALİÇE Rüyada kral-kraliçe görmek. Uzakta olan bir köşke koşmak. Köyün yandığını harab bir halde olduğunu görmek. aileden birisinin ölümüne veya ticaretle uğraşan birisinin iflâsına delâlet eder. KÖTÜ SÖZ .KÜFÜR Rüyasında birisine küfür ettiğini kötü söz söylediğini gören kimse. istek ve arzularından vazgeçer. ailesinden kırmış olduğu ki-şilerlen arası düzelir. KRAL . ahbabının gelmesine uzak bir yola gitmeye diye tâbir olunur. bilmeden dedikodu yapmıştır. rızkının bollaşacağına delâlet eder. sevdiği bir arkadaşıylan rüya sahibinin kavga etmesine delâlet eder. hayırlı bir arkadaşa işaret eder. mevki yükselmesine.

hayırlı iş veya uzak akrabadan kalacak büyük rhiras diye yorumlanır. Yeşil kubbe yapmak veya yaptırmak. mal biriktirilmesine. dünyâ hayatına önem vermeye tamahkâr olmaya. Ölü ile kucaklaştığını görmek. o kimsenin mal için bir çok kimseyi haksız olarak kırdığına ve dünyâ hayatına önem verip âhireti unuttuğuna işaret eder. o kişiden parasal destek görmeye. Ayrıca bu tip rüyalar müslümanlığın artacağına da yorumlanır. o ölü kimsenin rüya sahibinden duâ beklediğine işaret eder. sevilen insanın ölmesine delâlet eder diyen tâbirciler de olmuştur. KRUVAZÖR Geminin büyüğü olan askerî kruvazörü rüyada görmek. KUBBE Rüyasında bir caminin kubbesinin yıkıldığını gören kimse. günahkâr olur Allah-ü Teâlâ'nın (c.KRONOMETRE Rüyada kronometre denilen aletin elinde olduğunu görmek. büyük kısmet. kibre. KUCAKLAŞMAK Rüyasında birisiyle kucaklaştığını görmek. Kubbe yıkılması. manevî yakınlaşmaya delâlet eder. KUDÜS Kendisinin Kudüs şehrinde gezindiğini gören kişinin. şöhret olmaya işaret eder demişlerdir. kısa zaman içerisinde girilecek işe ve önemsiz bir hastalıktan kurtulmaya delâlet eder. âlim. KUDUZ Rüyada kuduz olduğunu ve kudurduğunu görmek. Kubbe tamir etmek. eşe. tevbekâr olmaya delâlet eder. Bazı tâbirciler kubbeyi. mevki yükselmesine.c) rızâsını kaybeder dince imansızlığa düşer. 270 . yakın da hacc'a gideceğine rüyası delâlet eder. hırsa. Bir kadınla kucaklaşmak. rüya sahibinin şehit olarak ölmesine delâlet eder. mal düşkünlüğüne ve cimri olmaya delâlet eder.

mevki yükselmesine. hidâyete erer. sıhhatin düzelmesine.sahip olunmaya rüya yorumlanır. Bazen de kum içinde yürümek tembelliğe. Kum içinde yürümek. evlâd acısı büyük üzüntüye işarettir. kiralık bir eve çıkmaya daha sonra yeni bir eve taşınmaya ve sıkıntılı çok engelli bir mala. dünyâ hayatına önem verip âhiret hayatına önem vermeyen adam diye yorumlanır. hâmile bir kadın kısmetli bir kız çocuğu doğurur diyebiliriz. mal çokluğuna. hayırlı güzel eşe. meşakkatli işe. KUMAR Rüyasında kumar oynadığını gören kimse. KUM Rüyada kum görmek. güzel huylu evlâd diye tâbir edilir. KULÜBE Rüyada kulübeye girmek. Kulak yıkamak. düşmanlığa da yorumlanabilir. fakir birisiyle evlenmeye. rüya sahibinin hayırsız ve zararlı olan arkadaşlarından kurtulmasına. gözleri ilerde kör olacak evlâda rüya tâbir olunur. KULAK Bir kimse rüyasında kulağının büyüdüğünü güzelleştiğini görse. Kum biriktirmek toplamak mal almaya para biriktirmeye zengin olmaya kısmet açılmasına da işaret edebilir. eşinden boşanma diye de yorumlanabilir. satın almak. büyük huzursuzluk. Kulağına küpe taktığını gören. temizletmek. Kulaklarının çoğalmasını görmek. Kulağının kesilmesini görmek. Allah-ü Teâlâ'nın (c. yeni alınacak bir mala ve çok sevinmeye işarettir. ilmin çoğalmasına. Çok iyi işiten kulağa sahip olduğunu görmek. hakkında çıkacak dedikoduya evlâdının çoğalmasına delâlet eder. Kulağının koptuğunu görmek.c) rızâsı için doğru yola girer. Sağır olduğunu görmek. o kişinin dinindeki fesatlığa günahkâr olduğuna delâlet eder.KUĞU Rüyada kuğu görmek. Ayrıca rüya çile içinde geçecek hayat. Kulağına bir şey taktığını görmek. Bazı tâbirciler büyük kavga münakaşa diyerekte rüyayı yorumlamışlardır. uzak bir yola gitmeye hacc sevabı kazanacak bir iş yapmaya yorumlanır. başkasının sözlerine lüzumsuz olarak üzülmeye ve hiddetlenmeye kendini ve başkalarını huzursuz etmeye yorumlanır. 271 . sevinçli bir haber almasına ve evlâdının kötü huylarından kurtulmasına rüya işaret eder. hastalıktan kurtulmaya malca zenginleşmeye işaretçidir.

sıhhat düzelmesi iş açıklığı diyerek rüyayı yorumlayan tâbirciler vardır. sevinçli bir olay olur ve rüya sahibi kısa bir seyahate çıkar. KUNDAK Kundak görmek. kısmetli evlilik. sağlam güvenli bir işe. kumaş keserse çocuğunu kaybetme düşük tehdidi geçirir. kısmetli âlim bir evlâd sahibi olmaya yorumlanır. KURDELE Kurdele takmak. Kumaş dokumak. sinsi düşman. evlâdı uzun ömürlü olur. Yeşil renk olan kumaş almak. diye yorumlanır. KUNDUZ Kunduzu rüyada görmek. Kurşun döktürmek ölümcül bir hastalığı olan bir yakının iyileşmesine işarettir. mal kaybı. KURABİYE Rüyasında kurabiye yediğini veya pişirdiğini gören bir kimsenin. hasta için sıhhate kavuşmaya. pek hayra yorulmaz. hâmile kadın için erkek çocuk doğurmaya yorumlanır. ailevî huzursuzluğa delâlet eder. KURŞUN Rüyada kurşun görmek. düşmanın elini kolunu bağlayıp onu zararsız hale getirmeye ve eşin kötü huylarından kurtulmasına rüya yorumlanır. itibâr kaybetme. Sevinçli günler. aldatıldığınıza ve çok engelli bir işe gireceğinize rüyanız delâlet eder. dikmek. Alaca çok renkli kumaş görüp ölçmek. Kurşunla yaralanmak dostlarınızın size ihanet etmesine.KUMAŞ Rüyada kumaş görmek. ailesindeki huzursuzluk gider. Kumaş yırtmak boşanmaya. 272 . dünyâ işine önem verip âhireti unutmaya işarettir. uzun yolculuk seyahat. yakın akrabanın ölümü. hayır hasenat işiyle uğraşmak yeni bir mal sahibi olmak tüccar birisinden çok büyük bir iyilik görmek diye yorumlanır. Hâmile bir kadın rüyasında kumaş ölçtürdüğünü görse. eşinizin hâmile kalıp kız çocuk doğurmasına işarettir. büyük sevaba girmeye. Kundak bağlamak. iflâs. hayırsız evlâd. bekâr için evlenmeye. evli için kısa bir âşk macerasına girmeye ayrıca hayırlı bir dünyalık işe girmeye rüya yorumlanır. hırsızlık haberi diyerek rüya yorumlanır.

Bazı tâbirciler ise kurt görülen rüyaları kişinin nefsi diye de tâbir etmişlerdir.c) rızâsına kavuşur. Kur'ân-ı Kerîmi ezberden okuduğunu gören kişi. Bir kişi Kur'ân-ı Kerîm'i abdestsiz çirkin bir şekilde. (testi sedef toprak kap gibi) o kişinin günahkâr olduğuna rüyası delâlet eder. dinlemesi onun sıhhatine sağlığına kavuşacağının işaretidir. Kur'ân-ı Kerîm'in üstüne yazı yazmak ise Kur'ân-ı kendi görüşüne göre tefsir etmeye ve dini konularda söz sahibi olmaya delâlet eder. Hastanın üzerine Kur'ân okumak hastanın ölümü diye yorumlayan tâbirciler vardır. iyilikte önemli adımlar atar Allah-ü Teâlâ'nın (c. kıyafeti uygun olmayarak okuduğunu görürse. Kurt tutmak suçsuz bir kimseyi suçlamak ve kalp kırmak diyerek rüya yorumlanır. erkek evlâdı hafız olur ve büyük bir mülke kavuşur. Kâfirin rüyasında Kur'ân Kerîm okuması onun imânla şerefleneceğini rüyası delâlet etmektedir. günâhlarına tevbekâr olur ve duası Cenâb-ı Hak (c. Şayet yazılan şey makbul değilse. okuduğu âyetin sûrenin mânâsına baksın o sûrenin söylediği sözleri kendisine uyarı kabul etsin. ömrü uzar ve başına gelecek kötülüklere sabır ederek büyük 273 . Kur'ân-ı hatim ettiğini gören kişinin. o kimsenin günahkâr olduğunu ve işlediği günâhlardan dolayı kalbinin kararmakta olduğunu bazı tâbirciler söylemişlerdir. Kur'ân-ı Kerîm'den özellikle bir âyeti veya bir sûreyi okuduğunu gören kişi.c) yolunda olduğuna rüyası işaret etmektedir. Rüyasında kurt gören kimse. bol sevab kazanacağı işler yapar. sinsi düşmana veya üzüntülü bir haber duymaya işarettir. Kur'ân sûrelerinin manâlarına göre tefsiri ve yorumu rüyada şöyle yorumlanır: Fatiha Sûresi: Bir kimse Fatiha sûresini okuduğunu görse. sevilen sayılan kimselerin arasına katılır. o kimsenin mü'min ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. Allahü Teâlâ o kimsenin başına gelecek şer'i kötülüğü def eder. aslında kuyusunu kazan arkadaşlarına karşı dikkatli olmalıdır.c) katında kabul olunur.KURT Kurt ulumasını duymak. çevresinde bulunan kendisine yakın görünüp. KUR'ÂN-I KERÎM Rüyada Kur'ân âyetlerini görmek. Kur'ân-ı Kerîm'i bir şeye yazdığını görmek. yazılan şeye göre ayrı ayrı şekilde tâbir edilir. Bakara Sûresi: Bir kimse Bakara sûresini okuduğunu ve bu sûrenin içindeki Ayetü'l-Kürsî'yi okuduğunu görse. kötülüklerden korunur. okumak emir nehiy ve sevinç olarak yorumlanır. hayır ve bol rızık kapılarını açar. Hasta bir kimsenin rüyasında Kur'ân-ı Kerîm okuması. Şayet kağıt üzerine yazdığını görse.

kısmeti gürleşir. kederinden. düşmanları mahv-ı perişan olur. dinî bütün olan arkadaşlar edinir ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. kötülüklerden korur.c) ona umulmadık iş kapıları açar. sıkıntılarından kurtulur ve Allah-ü Teâlâ (c. günâhlarına tevbekâr olur. yakın bir zamanda bir başka şehre göç eder.c) katında kabul olunur. İbrahim Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kimse. Bazı tâbirciler bu sûreyi okuyan kimsenin kalp gözünün açılacağını da söylemişlerdir. Ve rüya sahibi aileye düşmüş olan bir mirası taksim eder. Allah-ü Teâlâ (c.c) güzei imân verir.c) onu her türlü musibetlerden. A'râf Sûresi: Rüyasında A'râf sûresini okuduğunu gören kişi hayırlı bir yolculuğa çıkar. Şayet rüya sahibi âlim ise yalnız olarak ölür. Hicr Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi.c) dualarını kabul eder. bundan büyük sevab kazanır ve bu sevabının yüzüşü hürmetine rızkı artar. duaları kabul olur. ayrıca fakirlikten kurtulmasının ve sıkıntıdan feraha çıkmanın rüya işaretçisidir. malı çoğalır.c) katında yüksek mertebelere nail olur. malını çoğaltır ve bu kimseye büyü yapılamaz Cenâb-ı Hakk (c. evlâdı. işleri açılır. çok istediği bir arzusuna nail olur ve ihtiyarlığında sıkıntı görmez. Nisâ Sûresi: Bir kimse rüyasında Nisa sûresini okuduğunu görse. Yûnus Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kimseye Allah-ü Teâlâ (c. Hûd Sûresi: Rüyasında Hûd sûresini okuduğunu gören kişi.sevablara kavuşur. üzüntülerinden. rüya sahibinin gurbete çıkarak ekmeğini orada kazanacağının. huzursuzluk ailesinde oluşur. Ra'd Sûresi: Rüyasında Ra'd sûresini okuduğun gören kimse. nefsine zulm eder. Yûsuf Sûresi: Bu sûreyi rüyada okumak. Tevbe Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kimse. günâhlarını tevbekâr olur ve tevbesi Cenâb-ı Hakk (c. rızkı kısmeti gürleşir. hasta ise sağlığı düzelir. eşiyle arasında geçimsizlik olur ve ilelebet geçimsizlik. En'âm Sûresi: Rüyasında En'âm sûresini okuduğunu gören kimsenin. fakirleri doyurur. malı hayırlı olur. 274 . onun rızkını gürleştirir. Rızkı. rızkı helâl yoldan olur. güzel çocukları olacağının. malı çoğalır. Mâide Sûresi: Mâide sûresini rüyasında okuduğunu gören kişi. hayırlı bir erkek evlâdı olur.

a. Şuarâ Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kimse.a. Nûr Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kimsenin. keder. Bazı tâbirciler de bu rüyayı şöyle yorumlamışlardır. en az 7 defa hac'ca gider ve manâ âleminde çok büyük mertebelerde olan dostlar edinir.a. Hac Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. ilmi önemli ölçülerde artar ve toplum içinde sevilen sayılan bir 275 . o asî evlâdın iyi olacağına Cenâb-ı Hakk'ın (c. Tâhâ Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Furkan Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. yaşlılığında sıkıntı. kalbî nurlandırılır. iftiradan kurtulur. ve vatanına tez zamanda kavuşur. Meryem Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kimse.v)'in şefaatine nail oiur. dininin bütün emirlerini yerine getirir ömrü uzun olur. İsrâ Sûresi: Bu sûresi rüyasında okuduğunu gören kimse.c) katında kabul olunan kullardan olur. Şayet. Enbiyâ Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. hadîs ilmini öğrenir ve Peygamber efendimiz (s.c) onu muhafaza eder.v)'in sünneti seniyyelerine uygun işier yapar ve âhirette Peygamber efendimiz (s. büyük bir âlim olur. gece namazı kılmaya başlar ve şayet rüya sahibi gurbette ise ailesine. Kehf Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kimse. âlimlerin ilmiyle rızıklanır. düşmanlarını yener. sıhhatine kavuşur ve âlim. hakk'a riayet eder ve haram yemeyi sevmeyen bir kimse olur. ulemadan olan kişilerin arasına katılır ayrıca rızkı gürleşir.c) ona hiç ummadığı bir yerden büyük bir rızk kapısı açar. onların sohbetlerinde bulunur.c) rızâsını kazanacağına rüya delâlet eder demişlerdir.c) dostları olan kimselerin sohbetlerine katılır. alçak gönüllü. onlara galip gelir. rütbesi. Kötü ve yalan dolu olan hîlekâr kişilerin şerrinden Allah-ü Teâlâ (c. şayet hasta ise sağlığına. dualarıyla büyülerin bozulmasına vesile olur. Nemi Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Kısmeti bollaşır.Nahl Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. hayırı. hasenatı seven ve bol sevablı işler yapan bir kimse olur. Rızkı konusunda biraz zorluk çeker ama daha sonra Allah-ü Teâlâ (c.v)'e çokça salât-ı selâm getirmesinde fayda vardır. Duaları Allah-ü Teâlâ'nın (c. kalp gözü açılır ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. gam yüzü görmez. şöhreti halk arasında artar. Bu rüyayı gören kişinin Peygamber efendimiz (s. mevkisi. rüya sahibinin kötü huylu evlâdı varsa.

Günâhlarından en kısa zamanda temizlenip tevbekâr olur. Salih iki erkek evlâdı olur. Lokman Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kimse. şeytanın oyuncağı olan kişilerden uzak kalır. ilmi ve sabrı artar. Ailesini hiç kırmaz onların bir çok hayırdualarını alır.c) yoluna yönelir büyük sevab kazanır ve günâhları af olunur. ilmi çoğalır. Secde Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kimse. Rum Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kimsenin. büyük günâh işlememeye çalışır. Ankebut Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kimse. Sâd Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. günâhlarına tevbekâr olur. Bir çiftliğe yerleşir. tıp dalında uzmanlaşır ve halkın sağlığıylan uğraşır. Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi.c) yakın olur. Allah-ü Teâlâ'dan (c. kabir azab'ından kurtulur. hafız bir evlâdı olur ayrıca bir yakını Cenâb-ı Hakk'ın (c. birçok sıkıntılara. Yasin Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. doğru yere yemin edip. büyük bir hazine bulur ve o hazineyi helâl malı gibi hayır hasenatta kullanır. Bazı tâbirciler bu rüya sahibinin hayırlı bir işe 40 gün içinde gireceğini de söylemişlerdir. tabiatı doğayı sever. Avcılıkla uğraşır. bol Kur'ânı Kerîm okur ve secdede ölür.c) korkmasına delâlet eder. Ayrıca halk arasında sevilen sayılan bir kişi haline gelir. Fâfır Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Allah-ü Teâlâ'nın (c. yaptığı bir işten dolayı tam on iki defa Kur'ân-ı Kerîm'i hatim etmiş gibi sevaba nail olur. Silâhları sever. Dinî şüphe ve tehlikelerden uzak olur. meşakkatlere. Bu rüya onun Allah-ü Teâlâ'dan (c. Ayrıca Allah-ü Teâlâ'ya (c. Kasas Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kimse. tevbe istiğfar eder.lider olur. Bazı tâbirciler halk arasında sözüne itibâr edilen bir âlim olur demişlerdir. Dünyâ hayatında ve âhiret hayatında mutlu olur. halkın itibâr edeceği bir san'atkâr olur. Sakin bir hayatı olur. Sevdiği bir dostundan büyük bir iyilik görür.c) katında makamı yükselir ve kıyamet günü cennetin hangi kapısından isterse ordan girebileceği kendisine bildirilir.c) rızâsını kazanır ve cennetle müjdelenir.c) çok korkan bir kimse haline gelir. 276 . Ahzâb Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Sebe Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. sabır eder ve bu sabrından dolayı Cenâb-ı Hakk'ın (c. Sâffât Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Ayrıca rüya sahibi nefsini çok iyi terbiye eder. cennetle müjdelenir.

Allahü Teâlâ'dan (c. Mümin Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. ölürken Azrâil (a. Duhân Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Halk arasında şanlı.s) merhametli olarak gelir ve o kişi. lisanı. şöhreti bol. Kıyamette kurtuluşa erer. âlim dostlar edinir. şerefli. büyük bir mirasa kavuşur ve malı. Hucurât Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Kıyamet günü mü'minlerle beraber en ön safta bulunur. Zuhruf Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. Fussilet Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kimse. Bazı tâbirciler rüya sahibinin sevabı nisbetince Allah-ü Teâlâ (c.c) rızâsını kazanır. İşlemiş olduğu bir sevabtan dolayı çok büyük nimetlere kavuşur rızkı bollaşır.Zümer Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi.c) onun ayıplarını örter. Bazı tâbirciler ise o rüya sahibinin hastalıklarından kısa süre zarfında kurtulacağını. hayır hasenat kapıları açılır. Bazı tâbirciler bu rüya sahibinin zengin ve hayır hasenat işlerini bol yapan bir kimse olacağını da söylemişlerdir. ilim ve irfanı artar. sayılan ve çok aranılan bir kimse haline gelir.v)'in sancağı altında bulunur ve Peygamber efendimizin sünnetlerini uygulamakta titizlik gösterir. Allah-ü Teâlâ (c.c) o kimseyi ve ailesini kötülüklerden. hayır ve hasenatı bol olan ve çok sevilen sayılan kişi haline gelir. sözü doğru olur. o kimse amelde ilerler ibâdetleri ve duaları kabul olur. ölürken imân üzere ölür ve halk arasında iyilik yapan. maden bulur. halkı doğru yola çağıran bir vaiz olur. şeytanın şerrinden muhafaza eder. imânı güçlenir son nefeste imânla ruhunu teslim eder ve yapmış olduğu büyük bir hayırdan dolayı hac sevabı kazanır. rızkı bollaşır. Ahkaf Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişiye.a. Câsiye Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Söylediği her söz nisbetince bol sevaba nail olup Allah-ü Teâlâ'nın (c. Şûrâ Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi.c) katında sevilen kişilerle âhiret komşusu olacağını da söylemişlerdir. ilim sahibi. günâhlarını af eder.c) çok korkar ve günâhlardan kaçması sebebiyle Allah-ü Teâiâ (c. imân üzere ruhunu teslim eder. şifâ ve afiyete kavuşacağını söylemişlerdir. Kaf Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişiye. sevilen. 277 . Muhammed Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Fetih Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. hayırlı bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta bir tarikat büyüğüyle karşılaşıp onun talebesi olur. âhirette Peygamber efendimiz (s.

Mümtehine Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. günâhtan çok korkar ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) sevdiği kulları arasına katılır.Zâriyât Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. imânı ve âmeli kuvvetli olur. Haşr Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Vakıa Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Ayrıca tevbekâr olup.c) rızasını kazanmış bir kul haline gelir. Ayrıca bazı tâbirciler bu sûreyi okuyan kişinin ibâdetinin ve amelinin artacağını ve günâhlarının af olacağını söylemişlerdir. dünyâda fakir olmaz ve âhirette de dünyâda yaptığı amellerden dolayı elde ettiği sevablar kendisine yardımcı olur.v)'in ashabına kötü söz söyler günahkâr olur 278 . Malı mülkü artar. Ve ayrıca rüya sahibinin soyundan büyük bir âlim dünyaya gelir. Ayrıca o kişinin yakınlarından birisi Kur'ân-ı Kerîm'i ezberleyerek hafız olur ve âhirette şehit olarak ölen bir yakınının şefaatine nail olur. Tûr Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. salih bir insanla evlenir ve takva sahibi olur. O belâya sabrederek büyük bir serden kurtulur. Hadİâ Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. takva sahibi olan ilimli. âlim olup ilmi ve âmeli çoğalır. şüphe ettiği bir konuda emin olup dininde meydana gelen bozukluk (bid'at) gider. dost edinir. Ayrıca takva sahibi sevilen sayılan dostlar edinip ahlâkı güzelleşir. bir üzüntü bir belâ ile imtihan edilir. şehit olacak bir evlâdı olur. Necm Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. Ve Allah-ü Teâlâ'nın (c.a. Kamer Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. ailesine ve halka faydalı bir insan haline gelir. Sözü sohbeti nasihatleri dinlenir. Mücâdele Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Saf Sûresi: Bû sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi.c) affına nail olup cennete girer. Bazı tâbirciler bu rüyanın kendisine zarar verecek kişilerin şerrinden emin olacağına rüyası delâlet eder demişlerdir. Hayır hasenat işlerinde en ön safta bulunan birisi haline gelir. Şayet rüya sahibinin ailesinden kayıb bir yakını varsa o meydana çıkar. Ayrıca bazı tâbirciler bu rüyayı gören kişinin âhirette cehennem ateşinden emin olacağını söylemişlerdir. O evlâd kendisine. Rahman Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. insanlara iyilikte ve ihsanda bulunur. bilmeden Peygamber efendimiz (s. Kendisi için hayırlı olan bir yolculuğa çıkar. kutsal topraklarda ruhunu teslim eder. irîânlı bir arkadaş. Halk arasında itibâr kazanır. salih iyi bir evlâdı olur.

Bazı tâbirciler rüya sahibinin ailesinden bazı kimselerin (kâfir olanların) tevbekâr olup doğru yola döneceklerine rüya delâlet eder demişlerdir. gireceği bir işten dolayı günahkâr olur. Eğer bu rüyayı bir kadın görürse ailesiylen yâni eşiyle arasında olan üzüntülü bir konusu hâl olur. bid'attan kaçar. Hakka Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. Cin Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. Bazı tâbirciler ise bu rüya sahibinin yapacağı hayırlardan dolayı Allah-ü Teâlâ'nın (c. Bu rüya uyarıcıdır. Tahrîm Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. ailesinden birisi cin taifesinden birisiyle arkadaş olur ve o cin yüzünden 279 . salih bir insanla evlenir. günâhlarına tevbekâr olup düşmanlarına karşı galip olur. dinindeki itikâdındaki bozukluk gider. Hayırlı evlât sahibi olur. Ve o cum'a namazlarına gelenlerin bütün sevabı sayısınca kendisine bol sevab yazılır. Teğabûn Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Münâfikun Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi.c) affına nail olup cehennem azabından emin olacağını söylemişler ve rüya sahibine rüya müjdedir demişlerdir. âhirette iyi komşular edinir. Meâric Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Zâlim ve haîn olan bir düşmanı kendisinden af dileyip helâllik ister. Daha sonra aklını başına alıp hayır ve hasenat işleriyle uğraşıp Allah-ü Teâlâ'nın (c. rızkı bollaşır ve arzu ettiği bir çok şeye kavuşur. tevbekâr olup Allah-ü Teâlâ'nın (c. Nûh Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Mülk Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. Haramdan zinadan kaçar. Al-lahü Teâlâ'nın rızâsını kazanıp rızkı bollaşır. yakınlarından olan birisi eşinden ayrılır. Cum'a Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Ve o kişi kıyamet gününün şiddetinden emin olur. cum'a namazlarına aksatmadan devam eder.c) rızâsını kazanır. Cennette en güzel mertebelerden birisine sahip olur.c) sevdiği kulları arasına karışır. Hîlekâr ve madrabaz olan bir kişiyle ortak bir işe girer.c) rızâsını kazanacağı hayırlı mallara sahip olur. Ve rüya sahibiyle dost olmaya çalışır. Geçimsizlik ortadan kalkar.derhal tevbe etmesi icab etmektedir. Bazı tâbirciler bu rüya sahibinin ailesine şer ve kötülüklerin isabet edemiyeceğini söylemişlerdir. ölüm anında Cenâb-ı Hakk'ın affına nail olup imân üzere ölür. Ama bu iş kendisi için bir imtihandır. gençliğinde işlediği günâhlara tevbekâr olur ve ömrünün sonuna kadar takvası ibâdeti çoğalır ve ameli yücelir Allah-ü Teâlâ'nın (c. Talâk Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. dünyâ malı artar. Ve o kimseye davranışlarından dolayı pişman olup kötü alışkanlıklarını terk eder.

000 kişiye şefaat edeceğini söylemişlerdir. Allah-ü Teâlâ'nın (c. ailesinde ve etrafında sevilen. Bazı tâbirciler rüya sahibinin soyundan çok hafız yetişeceğine ve aynı soydan âlim bir kimse dünya'ya gelip soyundan 70. Rızkı bollaşır ve Allah-ü Teâlâ (c. İnsan Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Allah-ü Teâlâ'nın (c. Çünkü bu cin müslüman bir cindir.v)'in sünnetlerini yerine getirirken titizlik gösterir.evlerindeki bereket artar. Takvası. hayırlı bir yolculuğa çıkar. Bazı tâbirciler bu rüya sahibinin san'atkâr salih bir evlâdı olacağına rüyası delâlet eder de demişlerdir. sayılan. Abese Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Dünyâ ve âhiret hayatı mamur olur. sözü dinlenen bir kimse olacağına rüyası delâlet eder demişlerdir. Kıyâmet Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. oruç ibâdetini tam yapar. Ve bu davranışından dolayı Allah-ü Teâlâ (c. babasına çok iyilik eder. Kalp kırmamaya hayır ve hasenat işlerini bol yapmaya dikkat edip. kaza oruçlarını tutup borçtan kurtulur. Ailesine ve çevresindeki insanlara iyilikle muamele etmesi ve onların gönlünü alması lâzımdır Tekvîr Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. O kimse şükür ve ibâdetle rızıklanır. Rızkı gürleşir ve Allah-ü Teâlâ (c. yalan yere yemin etmez.c) katında tevbeleri kabul olunur.c) rızâsını almış olan kimselerle dost olur. Müddessir Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. rızkı bollaşır.a.c) ona merhamet eder. eşini herkesten kıskanır ve ailesine. yakınları tarafından pek sevilmez ve bu rüya kendisi için uyarıcıdır. Müzzemmil Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. sevabları gürleşir. halka zulmeden birisine ettiği nasihatlar dolayısıyla onu doğru yola çevirir. Mevkisi yükselir ve ünü her tarafa yayılır.c) yolunda o kişi harcar. ahlâkı yükselir ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. Anne ve babasına merhametli yaklaştığı için Allah-ü Teâlâ (c.c) rızâsını kazanıp küçük günâhları af olunur. Nebe Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Kur'ân-ı Kerîm'i ezberler. Peygamber efendimiz (s. Mürselât Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu "gören kişi. Bazı tâbirciler ise bu rüya sahibinin kendisine eskiden yapılmış olan bir büyüden kurtulacağına.c) kendisine bol sevab yazıp günâhlarını siler. anasına.c) rüya sahibini görünür görünmez belâlardan musibetlerden muhafaza eder. 280 .c) affına nail olur. ticareti çoğalıp helâl malı artar ve bu malı Allah-ü Teâlâ'nın (c. Naziât Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin.

ticarette yapmış olduğu hilekârlıklardan dolayı tevbekâr olur. Ve ihtiyaç içinde bulunan bir çok kimseye sıkıntılı zamanlarında el uzatır. gecelerini ibâdetle geçirir ve her gecesi adetâ Kadîr gecesi gibi büyük sevablara 281 .v)'in sünnetlerini uygularken titizlik gösterir. Dünyâ ve âhiret hayatı güzelleşir ibâdeti bollaşır çok yakın bir zaman büyük bir câmiinin cemâati arasına katılır. Gâşiye Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. salih bir erkek evlât sahibi olur. A'lâ Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Bürûc Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Âhirette Peygamber efendimiz (s.c) kıyamet günü rüya sahibine amel defterini sağ tarafından verdirir.İnfitâr Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi.a. Ayrıca rüya sahibi çok kısa bir zamanda tarikat ehli olan bir kimseyle arkadaş olup onun kendisine yapmış olduğu nasihatları dinler ve doğru yolu bulur. duymadığı bir şey için bir yere gidip Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) rızâsını kazanır. Beled Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi.c) rızâsını kazanır. özellikle söyleyebiliriz ki bu evlâtlar kendisinin doğru yola dönmesine de yardımcı olurlar. Bazı tâbirciler bu rüyanın amel üstünlüğe. Ve o kimse görmediği. hayırlı salih kız ve erkek evlâtları olur. Peygamber efendimiz (s. aleyhinde bir dâva meydana gelir. astrofizik ilmi ile uğraşır ve büyük bir âlim olur. Fakat rüya sahibi bu dâvadan alnının akıyla kurtulur. Cenâb-ı Hakk'ın (c. Bu rüya sahibi için uyarıdır. Şems Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Mutaffifîn Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Leyi Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. onlara yardımcı olup hayır işlerini bol yapar. mülkü artar. takva bolluğuna delâlet ettiğini söylemişlerdir. ilim ve takva sahibi olur. Çünkü dininde bozukluk meydana gelip kalbi kararmaya başlamıştır. namaza tembellik etmekte ve namaz vakitlerini geçirmektedir. kul hakkı yememeye dikkat eder. Bu rüya sahibinin işlerinin kolaylaşacağını bazı tâbirciler söylemişlerdir. merhamet ettiği şevkat gösterdiği kişiler nisbetince Allah-ü Teâlâ'da (c.c) ona merhamet eder.v)'in şefaatine nail olur. Bu evlâtlar ayrıca kısmetleriyle gelirler rüya sahibinin malı. Bu rüya sahibi için uyarıcıdır. Nefsini muhafaza eder. Târık Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. Yetîm ve öksüzleri korur. dünyâ hayatını âhiret hayatına tercih eder. İnşikak Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin.a. Allah-ü Teâlâ (c. Fecr Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi.

evliyaların. Tîn Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. rüya sahibi kendisi ve ailesi için hayırlı olacak bir işe girer. Duhâ Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Bazı tâbirciler bu rüya sahibinin iyi bir Kur'ân tefsiri yapan kelâm ilmi kuvvetli olan bir erkek evlâdının olacağını söylemişlerdir. sayılan bir kimse olur. başkasının hakkını yememeye özen gösteren. Üstünde hakkı bulunan kimselerle helâllaşır. muhitinde sözü geçerli. Bu sûreyi okumak rüya sahibinin ilminin artacağına ve kaleminin kuvvetli olacağına rüyası delâlet eder. Bazı tâbirciler bu rüyanın. salih bir erkek evlâdı olur. kabir ziyaretlerine önem verir. üzüntü ve kederi gider. Kısmeti açılır. sevilen. Yetîm ve öksüzlere yardım elini uzatır. ummadığı yerden gelecek bir mirasa sahip olur ve bu mirası Allah-ü Teâlâ'nın (c. Bazı tâbirciler.c) katında af olunur. şehitlerin şefaatlerine nail olur. kısmetli. küçük günâhları Allah-ü Teâlâ (c. Bazı tâbirciler bu rüya sahibinin rızkının bollaşacağını. Bazı tâbirciler ibâdetli takva sahipli bir eşe rüya delâlet eder demişlerdir. Bazı tâbirciler bu rüyayı gören kimsenin ömrünün uzun olacağını da söylemişlerdir. 282 . hayırlı bir yolculuğa delâlet edeceğini söylemişlerdir. soyundan birisi âlim olur. Bazı tâbirciler bu rüya sahibinin ilim sahibi olup ayrıca kaleminin de kuvvetli olacağını söylemişlerdir. sevinçli müjdeli bir haber alır. Ayrıca ilim sahibi olan yakın dostlar edinir. fakirse zengin olur ömrü uzar. onun şefaatine nail olmak için hayır işlerinde harcar.c) rızâsını kazanır. sahih bir müslüman olur.nail olur. rüya sahibinin sonu hayır olan sıkıntılı bir işe gireceğini de söylemişlerdir. Alâk Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. kul hakkını yemeyen hayır ve hasenat sahibi bir kimse olur. dünyâ ve âhiret hayatının güzelleşeceğini söylemişlerdir. Çevresine. İnşirâh Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. Kadir Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Beyyine Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Ve birçok kimseye ettiği nasihatler dolayısıyla onların doğru yolu bulmasına yardımcı olup Allahü Teâlâ'nın (c. Yetîm ve öksüzleri sevindirir. Âdiyât Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. imânı gürleşir ve itikadı artar. Leyle-i Kadr ihya etmişçesine yapacağı büyük bir hayırdan dolayı kendisine büyük sevablar verilir. Zelzele Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi.c) rızâsını kazanmak. Kaari'a Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. ailesine faydalı olup ayrıca âhirette ailesine şefaatçi olur. Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi.

yakın zamanda hacc'a gider ve Allahü Teâlâ düşmanlarından onu emin kılar. malını mülkünü Allah-ü Teâlâ'nın (c. Nasr Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. rızkı gürleşir. korkularından emin olur. üzerinde olan kul hakkından kurtulur. Kevser Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. Ömrü uzun olur. ihtiyaçları olanları korur onlara yardımcı olur. malı. Bazı tâbirciler rüya sahibinin çok arzu ettiği bir yolculuğa çıkacağına da rüyası delâlet eder demişlerdir. Hayırlı bir eşe düşer. bid'âtlardan uzak olup kâfir ve münafıklardan kaçar. imân gürlüğüne rüya delâlet eder demişlerdir. 283 . dünyâ malını artırır. Rüya sahibi ayrıca kötü insanların ve şeytanın şerrinden Cenâb-ı Hakk (c. Dünyâ ve âhiret hayatı mamur olup rüya sahibi refaha kavuşur. Hümeze Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Asr Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. halk arasında sözü sohbeti dinlenen. gıybet denilen büyük bir günâhı işlemektedir. Bazı tâbirciler helâl mal diyerekte rüyayı tâbir etmişlerdir. Rüya sahibine uyarıcı nitelik taşımaktadır. Bu günâhına tevbekâr olup Allah-ü Teâlâ'nın (c. güzel ahlâklı kişiler haline gelirler. Kureyş Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi.Tekâsür Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. İhlâs Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. o rüya sahibinin soyunu hayırlı bir şekilde sürdürür. Küçük günâhlarını affeder. malı ve mülkü çoğalır.c) rızâsını kazanmalıdır.c) tarafından korunur. ailesinden birisi âlim olur. yakın bir zamanda sevdiği birisi hastalanıp vefat eder. Ayrıca yapmış olduğu bir hayırdan dolayı çok büyük bir sevaba nail olur. Tebbet Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. sevilen.c) rızâsını kazanmış kullar arasını katılır. Fîl Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. O kimse yapacağı ve yapmış olduğu büyük bir günâhına tevbekâr olup Allah-ü Teâlâ'nın (c. sayılan bir kimse olur. Kâfirûn Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Bu sebepten Cenâb-ı Hakk bu rüya sahibinin rızkını bollaştırır.c) rızâsını kazanır. onlara cephe alır. aranan. çok sayıda evlâdı olur. Felâk Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. rüyası kendisi için bir müjde taşır. ayrıca rüya sahibi muhtaçları.c) rızâsını kazanmak için sarfeder. Rüya sahibinin ismini yüceltir. Evlâtları hayır ve hasenat sahibi. Bazı tâbirciler bu rüya sahibinin gerçek imâna sahip olacağına rüyası delâlet eder demişlerdir. Bu davranışından dolayı Cenâb-ı Hakk'ın (c. Bazı tâbirciler ibâdet bolluğa.

Takılan kuşak demir ise. Kurban eti taksim etmek. Kurban bayramında kurban kestiğini rüyasında gören kişi. vücudu sıhhatine kavuşur. emânet bir maldan faydalanmaya delâlet eder. düşmanlarına galip gelir ve kıyamette Allah-ü Teâlâ'nın (c. bir âlimin nasihatlarıyla tevbekâr olup aklını başına alarak doğru yolu bulur. sıhhati düzelir. harama işarettir. üstüne kul hakkı geçirmemelidir. yetîm. Peygamber efendimiz (s. Allahü Teâlâ kendisine kısmeti gür evlâtlar ihsan eder. kısmetli bir kız evlâdı olur.c) dostlarının arasına katılır. Kan kusmak. Bazı tâbirciler kusmayı. KURU YEMİŞ Rüyasında kuru yemiş yediğini gören kişinin. Rüya sahibine bu rüya uyarıcıdır. günâhlardan tevbekâr olup Allah-ü Teâlâ'nın (c. ferahlığa sevince kavuşur. Haram mal (faiz) yemektir. Kuru yemiş satıcısını görmek. uzak bir akrabadan düşecek miras'a mala işarettir. Malına karıştırmış olduğu haramı ayıklar. hayırlı bir erkek evlâdın olmasına. öksüz malı yememeli. Kısaca şöyle diyebiliriz. Kusmuk yemek.Nâs Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. KUSMAK Rüyasında kustuğunu gören kişi. hastalıklarından kurtulup. KURBAN Rüyada kurban kesmek. hastalanmaya haksız bir servete kavuşmaya delâlettir. kısmetli bir işe girmeye. çeşitli şekilde tâbir edilir. sırrın açığa çıkması huzursuzluk diyerek tâbir etmişlerdir.rüya sahibinin sağlam yapılı kuvvetli bir erkek evlâdı olur. hayır yolda harcanmayan israf edilen mal diye tâbir etmişlerdir. Bazı tâbirciler kuru yemişçiyi görmeyi. rızkı bollaşır. Malı rızkı çoğalır. Sarhoş olup kustuğunu görmek.c) rızâsını kazanmaya işarettir. Bazı tâbirciler rüya sahibinin çok yakından sevdiği bir kimsenin ölümüne rüyası delâlet etmektedir demişlerdir.a. Kuşak gümüş ise. KUŞAK Rüyada görülen kuşak. tevbesi kabul olunur. arzu edilen bir işin olmasına ve rüya sahibinin adağının yerine getirmesine rüyası işaret etmektedir. o hasta ölür. malına haram katmamaya dikkat etmeli. Hasta bir kimse kendisine kurban kesildiğini görse.v)'in şefaatine nail olur. rüya 284 . Hasta bir kişi bir yılan kustuğunu görse. Kuşak altın ise. Rüyada kusmak rüya sahibi için uyarıcıdır.

Bazı tâbirciler rüya sahibinin yakın akrabası olan birisinin hastalanmasına rüya işaret eder demişlerdir. KUŞBURNU Rüyasında kuşburnu yediğini gören kişinin. şayet bekârsa güzel ahlâkı olan başta fakir ama sonra zengin olacak iyi birisiylen hayatını birleştirir. kendisine şöhret ve malca bolluk getirecek bir yolculuğa çıkar. bekâr için evlenmeye. Kuş kanadı taktığını görmek. Kısmeti gürleşir. KUŞ Rüyada görülen kuş. haber diye yorumlanır. evli için ise. hayırsız bir evlât sahibi olmaya. ümitsiz bir işin hal olunmasına işaret eder. Alim kimselerle dost olur. ziyana uğramaya. iflâsa. Kuş kafesi görmek ise. Şayet rüya sahibi bekârsa. ilimde ileri olan âlim kimselerin sohbetlerine katılmaya bekâr için evlenmeye işarettir. KUTUP YILDIZI Kutup yıldızını rüyasında gören kişi. Kuş pisliğini yemek. Kuşağın boş olması. KUYU Rüyasında kuyu kazmak. yapılacak hayırlı evliliğe işarettir. mevkiden ayrılmaya delâlet eder. malca zarara. Kuyuya 285 . hitabı kuvvetli bir kimse olmasına yorumlanır. şöhretinin artmasına rüyası delâlet eder. güzel bir evlâd sahibi olmaya delâlettir. Kuşağın yılan olması.sahibinin şöhreti malı artar. bir insana hîle yapmaya. ömrünün uzamasına ayrıca hayırlı evlât sahibi olmaya rüya delâlet eder. büyük kısmete. KUŞPALAZI Kuşpalazı denilen hastalığa tutulduğunu gören kimse. Kuşun gagasını öpmek rüya sahibinin sohbeti tatlı. Kuşağı beline sarmak. dost diye görünen düşmanın şerrine işarettir. Kuş tuzağı kurduğunu görmek. sıhhati düzelir. bir iş sebebiyle rüya sahibinin mevkisinin yükselmesine. kısmeti gürleşir. yakın zaman içersinde iyi kısmetli bir nasibi çıkar. Kuşağın süslendiğini görmek. hayırlı işe. itibâr kaybetmeye delâlet eder. kaybolan bir malın bulunmasına. büyük bir mirasa konma şeklinde tâbir edilir. Salih bir kimseyle yuva kurar. Kuş yuvası. nasipli bir çocuğa delâlettir. yakınlarından birinin ihanetini öğrenir ve düşmanına galip gelir. Kuşağın kesilmesi. sağlığın bozulmasına. Kuş pisliği. mevki.

KUZGUN Rüyasında kuzgun olduğunu veya kuzgun yakaladığını gayen kimsenin. Bazı tâbirciler ise rüyada kuyumcu görmeyi. ihlâslan etmiş olduğu tevbe duaları da Cenâb-ı Hakk'ın (c. KUYUMCU Rüyada görülen kuyumcu. KUZU KULAĞI Rüyasında kuzu kulağı denilen otu toplayıp pişirip yediğini gören kimsenin. 286 . Şöhreti zedelenir. malına haram karışır. ilmin artması. imânı gürleşir. günâhlara tevbe edip pişman olmaya ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. hem de âhiret günü için çalışması gereklidir. yalan söz söylemeye de işarettir. kuzu olmak.c) katında kabul olunur. Rüya. Kuyu çıkrığı görmek. evli için ise hayırlı. KUZU Hâmile bir kadın rüyasında kuzu görse. Sevilmez sayılmaz ve onunla kimse arkadaşlık etmek istemez. yalan hîlekâr olan dosta yalan iş görmeye işarettir. sıkıntıdan. Rızkı bollaşır. hidâyet yolu. tutmak hayırlı salih bir mü'min arkadaşa konuşkan sevimli bir evlâd sahibi olmaya delâlet eder. sıkıntılı. iyi huylu bir evlât sahibi olur. Halkın arasında onun dedikodusu yapılır. Kuzu sevmek. Aklını başına toplayıp bu dünyâya niye geldiğini ve hesap gününü düşünüp hem bu dünyâ. iş açıklığına delâlet eder. sakin. Bazen de hakkı olan birisinin borcundan kurtulmaya.düşmek bir iftiraya düşmeye işarettir. sarmak. üzüntülü bir işi hâl olunur. gönlün açılmasına ummadık yerden gelen hayırlı bir misafire. Kuyudan çıkmak. üzüntüden kurtulmaya. Bu rüya sahibi için uyarıcıdır. bekâr için huyu güzel olan birisiyle evlenmeye.c) rızâsını kazanacak işler yapmaya da işarettir. KUAFÖR Rüyasında kuaförde saçlarını tarattığını gören kimse. âhiret hayatını unutmuş sadece dünyâ hayatı için çalışmaktadır. kısmetli hayırlı bir evlilik diyerek-te yorumlamışlardır. itibârı şerefi beş paralık olur. söz dinleyen bir evlâda sahip olmaya rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler kuyuya düşmeyi hapise girmek diye de yorumlamışlardır.

sahibini yakan haram maldır. Dikkatli olması gereklidir. rızkı gürleşir. dili dolayısıyla günâha girip çevresindekilerinin kalbini kırmaktadır. bu rüya sahibi zekâtlarını tam olarak verirse malının kiri gider bereketi artar. Bazıları külün zararlı boş söz olduğunu. KÜKÜRT Rüyasında kükürtlü işlerle uğraştığını gören kişinin sağlığı bozulur. Rızkı. KÜMES Bekâr bir kimse rüyasında kümes görürse. anlaşabileceği birisiylen yuva kurar. hayırlı. günâha girmeye araç olduğunu da söylemişlerdir. düğün haberi. KÜNYE Rüyada görülen künye. Bu haberden sonra canı sıkılacak ve çok sevdiği dostundan ummadığı bir zamanda iyilik görecektir. işe yaramaz davranış olarakta rüyayı yorumlamışlardır. sözü sohbeti dinlenen mert bir oğlu olur. KÜFÜR Rüyada küfür ettiğini gören kişi. Ayrıca fayda sağlamayacak yakında bir haber alacaktır. fitneye ve fesada işarettir. 287 .KÜF Rüyasında yiyeceğinin küflendiğini gören kimsenin malına haram karışır. Bazen de küfür dince bozukluğa. birisine yaptığı veya yapacağı bir iyilikten dolayı yakında bir mala kavuşur. yeni bir iş yeri açacağına rüya işaret eder. Bazı tâbirciler boş söze. malı çoğalır. Ticaretlen uğraşan birisinin kümes görmesi. KÜHEYLAN Küheylanı rüyasında gören kimsenin. sevinç getiren ve mutluluk verici bir olay olarak yorumlanır. Dininde ki bozukluk giderilir. KÜL Rüyada görülen kül. yakında kısmetli. Rüyasında küllük gören kişinin dünyâ hayatına önem veren rurslı birisi olduğunu söyleyebiliriz. Malı mülkü çoğalır.

eşe delâlet eder. temizliğe tevbe ve istiğfar etmeye delâlet eder. kocasının emâneti olan namusuna dil uzatacak kimselerle arkadaş olmaktadır. çeşitli şekilde yorumlanır. malının arttığını rızkının gürleştiğini yakın bir zaman da görür. rızkın bolluğuna hayırlı işe girmeye. Ters kürk giymek. 288 . üzüntülü bir habere. dolandırıcı birisiylen arkadaş olunacağını gösterir. dostunu düşmanını iyi tanıyıp ona göre davranmalıdır. Samur kürk giymek. sıkıntılı bir yolculuğa delâlet eder. Hasta birisi küreklen toprak kazdığını görse. Kürkün yırtılması. ailesinden birisi ölümcül bir hastalığa yakalanır. bekâr için evlenmeye. Astragan kürk giymek. taşınmayacak hale gelmesini girilen. Bu kadın hareketlerine çeki düzen getirmeli. KÜREK Rüyada kürekle uğraştığını gören kişi. Bazı tâbirciler kürek kemiğinin ağırlaşmasını. çiftçinin ürününün bol olmasına delâlet eder. hastalığından şifa bulur ve bozuk olan sağlığı kısa zamanda inşâAllâh düzelir. KÜRK Kürk giymek. Bazı tâbirciler malın zekâtını tam olarak vermek. işlerin bozulmasına. eşinden boşanır. kürek kemiğinin ağrıdığını gören kimsenin. sünnetlere uymak diye de yorumlamışlardır. hâmile kadının kız çocuk doğurmasına. evinde huzursuzluk olur. iflâsa delâlet eder. sökülmesi. sevinçli bir habere. KÜRDAN Rüyasında kürdanla dişlerini karıştırdığını gören kişinin. Kürek kemiğinin yok olduğunu gören kimse. Tilki kürkü giymek.KÜPE Küpe takmak. işlenen büyük günâhlar olarak tâbir etmişlerdir. hırsız. rüyası helâl rızka. KÜRTAJ Rüyasında kürtaj yaptırdığını gören bir kadın. Evinden kürekle toprak attığını gören kimsenin. yeni bir mirasa konmaya işarettir. KÜREK KEMİĞİ Rüyada görülen kürek kemiği. dünyâ hayatına verilen önemden vazgeçilip âhiret hayatı için hayır işlerinde bulunmaya delâlet eder.

içkiden nefret edip tevbekâr olur bir daha içki içmez. büyük bir imtihanı kazanır. KÜTÜPHÂNE Kendisini kütüphanede kitap okurken gören kişinin. ondan bir şey içmek. hitabı kuvvetli. bekâr için zengin ve malı çok olan birisiylen evlenmeye. Bu çocuk memleket için hayırlı olacak işler yapar. iyi arkadaşlar edinip kötü huylarından kurtulur. Eve kütük yığmak. çok para kazanmaya. 289 . KÜP Küp görmek. ilerde çok sevdiği bir meslekle uğraşmaya başlar. mirasa konmaya. KÜVET Rüyasında kendini küvet içinde yıkandığını gören kişi. hâmile kadının nasibli bir erkek evlâd doğurmasına rüya delâlet eder. mal diye tâbir edilir. sözü dinlenen ve cemiyette önemli yerlere gelecek şöhretli bir evlâdı olur. Şayet içki içen bir adam bu rüyayı görürse. okul hayatı başarılı olur. günâhlarına tevbe edip hakk yoluna döner.KÜRSÜ Rüyasında bir kürsüye çıkıp konuştuğunu gören kimsenin. KÜTÜK Rüyada kütük. kütük yakmak iflâsa veya rüya sahibinin yakınlarından hasta olan birisinin ölüm haberini almaya delâlet eder.

muradı yerine gelir. LADES Lades kemiğiyle oynadığını gören kişi. vücudu sıhhat bulur. çözülmeyecek gibi görünen kendisine sıkıntı üzüntü veren karışık işi yoluna girer. üzüntülerinden kurtulup feraha çıkar.L LABADA Rüyasında iabada denilen otu toplayıp. sıkıntılarından. Dünyâ hayatına önem verir.c) tarafından kabul edilir. hastalıklarından kurtulur. LA HAVLE VELÂ KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYÜL AZÎM Bu kelimeyi rüyasında söylediğini gören kimse. pişman olur ve duaları Cenâb-ı Hakk (c. pişirdiğini gören kimse. dileği. şans oyunların da para kaybeder. Hayırlı bir haber alır. evlâdı varsa veya ailesinden birisi büyük bir âlim olur. fen bilimleriyle uğraşmayı seven bir evlâdı olur veya hasta bir yakını iyileşir. LÂİLAHE İLLALLAH Rüyasında Kelime-i tevhid'i çektiğini gören kişinin. Sözü sohbeti yerinde olan iyi 290 . bir arzusu. Neş'eli sözü sohbeti dinlenen arkadaşlar edinir. LABORATUVAR Laboratuvarda çalıştığını gören kişinin. Bazı tâbirciler kısmetli hayırlı yeni iş diyerekte rüyayı yorumlamışlardır. Günâhlarına tevbe eder. Rızkı gürleşir.

lastik ayakkabıyı çıkarmak. seyahat etmeye işaret eder. d) Lâle toplamak. büyük günâh işlemektedir. LASTİK Rüyada lastik ayakkabı giymek. günahkâr olmaya delâlet eder.arkadaşlar edinir. üzüntülü haber almaya. umulmadık bir yerden gelecek küçük miktarda fakat sonradan daha çok kazandıracak ufak sermaye diye yorumlanır. üzüntülü haber alınacağına yorumlanır. b) Sarı lâle: Hasta için iyi olmaya. c) Pembe lâle: Nişan haberi almaya. o hayırsız evlilikten kurtulmaya delâlet eder. evlâda. para kaybetmeye. iş diye de yorumlanabilir. LAHANA Lahana pişirip yemek. sağlam için iyi bir yolculuğa çıkmaya. Rüya uyarıcıdır. delâlet eder demişlerdir. dünyâ zevklerine fazla dalma. Lahana satmak. Hareketlerine çeki düzen verip tevbekâr olması gereklidir. hasta birisinin ölmesine de rüya işaret eder demişlerdir. Kendisi de iki cihanda feraha çıkar. iki yüzlü birisiyle evlenmeye. sevinçli haber. Allahü Teâlâ kendisine kabir azabı çektirmez ve imân üzre vefat eder. hasta kimse için. pek iyi yorumlamamışlardır. yolmak: Yeni iş. kızgın. malının ziyan görmesine ve su baskınına rüya delâlet eder. lahmacun yemek. ticaretle uğraşan adamın mal kaybetmesine. iyi olmaya. hayırsız haber. Bazı tâbirciler lağım çukurunu kadın için zinaya. kolay başarılacak bir iş. LÂLE Rüyada lâle görmek çeşitli şekilde yorumlanır. LAĞIM Bir kimse kendisinin lağım çukuruna düştüğünü rüyasında görse. Şöyle ki: a) Kırmızı lâle: Yeni bir işe girmeye. 291 . erkek için kumar alışkanlığına. zirâatle uğraşanın. Bazı tâbirciler lastik görmeyi. çiftçinin. LAHMACUN Çiğ lahmacunu rüyada görmek. hayırlı kısmet diye yorumlanır. hatta iflâsa.

lavabo yıkamak. zengin olmaya delâlet eder. günâhlardan temizlenmeye delâlet eder. hastalıktan kurtulmaya veya dünyâ işlerine fazlaca dalıp âhiret hayatını ihmâl etmeye yorumlanır. LEBBEYK DEMEK Rüyasında «LEBBEYK» diyen kişi. Veya sevindireceği bir yetimden dolayı hac sevabı alır. LAVABO Rüyada boş pis lavabo görmek. Çünkü çiş necestir yâni pistir. hasta ise sıhhati düzelir 292 . LAVMAN Rüyasında lavman yaptığını gören kişi. Ümitsiz âşk diyerek de rüyayı yorumlayan tâbirciler olmuştur. ümitsiz âşka. çeşitli şekilde yorumlanır. rüya sahibinin ameliyat olmasına veya gireceği bir işten çok para kayıb edeceğine rüya delâlet eder. bir yakınının ameliyat haberini alır. Şayet kendisine lavman yapıldığını rüyasında görürse.LAV Rüyada yanardağın lavını görmek. Çişle dolu lâzımlık: Günâha girmeye. Rüya sahibi derhâl tevbekâr olup bir daha günâh işlememeye çalışmalıdır. LEBLEBİ Rüyasında leblebi yediğini gören kimse. zina suçu işleyen kadına. LÂZIMLIK Lâzımlık görmek. cehennem ateşi diye yorumlanır. Boş lâzımlık: Mal. (Katı) pislikle dolu lâzımlık: Mirasa konmaya. en yakın zamanda kutsal topraklara ziyarete (hacı) olmaya gider. zina suçu işlemeye delâlet eder. Bu rüya sahibinin günahkâr bir hayat sürdüğünü gösterir. LAVANTA Rüyada lavanta çiçeği veya lavanta kolonyası görmek. Mevkisi. çok para kazanmaya. mertebesi düşer. para kaybetmeye işaret eder.

evlenmeye delâlet eder. bekâr kimse için. derhâl ondan özür dileyip barışmalıdır. yeni mülk alma şeklinde rüya yorumlanır. rızk bolluğu. üzüntülü haber. LEKE Elbisesinin leke olduğunu gören kimse. hayırlı iş. LEVREK BALIĞI Rüyada levrek balığı tutmak. Talebenin leblebi yemesi. kısmetli bir evlilik. çok zenginleşmeye. LEŞ Rüyada görülen leş. malın çoğalmasına. haram karışan mala ve rüya sahibinin eşinin ihanet etmesine de rüya yorumlanabilir. Bazı tâbirciler hâmile olan kadının kısmetli bir erkek evlâd doğurmasına rüya delâlet eder demişlerdir. bozuk ve karışık olan işleri yoluna girer. iyi bir evlilik yapmaya yorumlanır. 293 . kırık olan dersinin düzelmesine delâlet eder. uğursuz iş. Bu rüya sahibinin eline ümit etmediği yerden çok para geçer çünkü kendisi çok kısmetli birisidir diyebiliriz. LEĞEN Leğen görmek. kısmetli bir evlâd sahibi olmaya. ailesinden dargın olduğu birisiyle barışır. hanımının hâmile kalmasına. erkek evlâdı rahat bir askerlik yapar ve kendisi bir iş için kısa bir yolculuğa çıkar. bilmeden bir günâha girip yakın bir dostunun kalbini kırmıştır. LEVENT Rüyada levent görmek.ve uzak bir yakınından sevinçli bir mektup alır. LEVAZIM Rüyasında levazımcı olduğunu gören kimsenin. LEHİM Lehim yaptığını rüyasında gören bir kişi. Çok mutlu olur. Bazı tâbirciler boş leğeni dünyâ hayatı diye de yorumlamışlardır.

iyi bir arkadaş. dost edinileceğine yorumlanır. LEYLEK Havada leylek görmek. Limonata içmek. hanımı kısmetli bir erkek çocuk doğurur. Leyleklerin aynı yerde döndüğünü görmek. Limon ağacı görmek ise. rızkı gürleşir. LİMAN Rüyasında limana gittiğini gören kimseye. iyi bir evlilik yapar. Leylek yuvası görmek. dedikodu etmeye. Bekâr olan görürse. hasta ise sıhhati düzelir. bol kazançlı yeni bir işe girilmesine yorumlanır. malının kirini yâni haramını ayırıp günâhlardan temizlenmeye ve tövbekar olmayı gösterir. hastalıklarından kurtulup şifa bulur. hayırlı bir habere kısmetli bir evliliğe delâlet eder. LİMON Rüyada limon yemek. Hasta kimse bu rüyayı görse. Limonluk satın alıp limon sıkmak. yeni bir dükkân açar. rüyasında limon yiyen kimsenin. yüz ve ruh güzelliği olan kız evlâda. rüyası pek hayra yorulmaz. Lokantada garsonluk yaptığını gören kimsenin. Şayet erkek bu rüyayı görürse. hasta ise hastalıklarından kurtulacağına rüyası işaret eder demişlerdir. yeni ev almaya. ümit etmediği bir yerden para alır.LEYLAK Rüyada görülen leylak ağacı veya çiçeği. hayırlı. sıkıntılarını atar. uzak bir yerden akrabası gelir. Sevinçli bir haber alır. dünyâ hayatına fazla önem veren. 294 . çok mutlu olur ve kısmeti çok gürleşir. işinden ayrılır yalnız daha evvel iyilik etmiş olduğu birisi (arkadaşı) kendisine çok yardımcı olur. LOĞUSA Rüyada loğusa yatağında yattığını gören. olmadık şeylere üzülüp faydasız şeylerle kafasını yoran adama delâlet eder. bir kadının kocası çok para kazanacağı bir işe girer. yeni bir işe girer. yolculuğa çıkmaya. kısmetli. LOKANTA Rüyasında kendisini bir lokantada yemek yerken gören kişi. günâha girmeye işarettir. bekâr için evlenmeye işarettir. iyi bir tatil yapmaya yorumlanır. İş adamıysa borçlarından kurtulur. Bazı tâbirciler.

iyi haber.s)'ı rüyasında gören kişi. imân üzre ölür.S) Kur'ân-ı Kerîm'de adı geçen Lût (a. yeni bir iş açmaya veya ortak olmaya delâlet eder. LOKMAN Rüyada lokman olduğunu söyleyen kişiyi görmek. LOSYON Rüyasında losyon koklayan. sadık eş diye yorumlanır. iyi bir işe girer.LOKOMOTİF Rüyada görülen lokomotif. hayırlı evlâd. Bazı tâbirciler bu rüyayı. âlim olan birisiyle tanışıp onun nasihatlarıyla doğru yolu bulmaya yorumlamışlardır. önder olan lider kimseye vaiz olmaya. hastalıktan kurtulmaya.c) katında çok sevab kazanır. 295 . Bazı tâbirciler. Şayet rüya sahibi böyle bir kimse ise azıcık toparlanıp yarınını. renkli neş'eli ömür sürmek için bol bol gezen yâni bugünü yaşayıp. LOKUM Lokum yemek. ailesinde olan küskün akrabalarını barıştırıp Cenâb-ı Hak'ın (c. evlâtlarından veya ailesinden birisinin tıp alanıyla uğraşacağına (doktor-hemşire) olacağına delâlet eder. LÛT (A. eşiyle sıkıntılı bir ömür sürer fakat büyük sabrından dolayı büyük mükâfatlara gark olur. Evlâtları kendisine âsi olurlar fakat kendisi âlim. rüyanın tam tersi olarak yorumlanmasına sebeb teşkil eder. maymun iştahlı. kısmeti açılır. istikbâlini düşünüp hareketlerine çok dikkat etmesi gereklidir. hastalıklardan şifa bulmaya. rızkı bollaşır. işlerin açılmasına. yarını hiç düşünmeyen bir kimse olduğuna rüya işaret eder. iyi bir iş yolculuğuna çıkar. Lokmalarının küçüldüğünü görmek ise. rızkın bollaşmasına delâlet eder demişlerdir. ilim sahibi olan bir kimse haline gelir. etrafına va'z sermeye başlar mevkisi çok yücelir ve halk içinde itibârı artar. Şayet rüya sahibi lokomotifi kendinin kullandığını görürse. LOKMA Rüyasında lokmalarının büyüdüğünü gören kişinin. eğlence hayatına düşkün. Din konularında o kadar bilgili bir hâle gelir ki.

Rüya sahibi tövbekar olup doğru amel etmeye. yeni ve çok faydalı arkadaşlar edinir. LÜLE TAŞI Lületaşından yapılmış mücevher takmak. sevilip sayılan. 296 . temiz arkadaşa işaret eder. LİSAN Yeni bir lisan öğrendiğini gören kişi.LÜKS Rüyasında kendisini lüks içinde yaşadığını gören kişi. bu rüyayı nûr yüzlü. Bazı tâbirciler. masum çocuk diye de yorumlamışlardır. girdiği işi başaran bir kimse haline gelir. Bu rüya sahibi aynı zamanda okumaya ilim tahsili yapmaya önem verir. çevresi genişler. bekâr için evliliğe. Ayrıca evlâtları varsa geçerli bir meslek sahibi olurlar. âhiret hayatını hiç hatırına getirmeyen. ölümü düşünmeyen bir kimse olarak yorumlanır. ibâdetlerini tam yapmaya çalışmalıdır. Bu rüya uyarıcıdır.

budist olanların mabetlerini görmeyi dinde bozukluk günahkâr olma diyerek yorumlamışlardır. maddi imkânları bol olan bir işe girer ve malî durumunu kısa süre zarfında düzeltir. Eğer görülen mabet islâm mabediyse. sağlık. MABET (Kutsal yerler) Rüyada mabet (kutsal yerler) görmek.M MAAŞ Rüyasında maaş aldığını gören kişi. Ama hak dini olanlara ait olan mabetleri görmenin. bozuk olan sıhhatin düzelmesine ve rüya sahibinin evlâtlarının hayırlı olmasına delâlet eder. o kimsenin dininin düzeleceğine hayırlı hasenatlı işlerle uğraşacağını söyleyebiliriz. Bu tip rüya gören kimseler hareketlerine çok dikkat edip adımlarını düzgün atmalı ve kısa zamanda kendisi hakkında hayırlı olacak işler arasında olumlu seçim yapıp ona göre düzgün isabetli kararlar vermelidir. MACUN Rüyada macun görmek. ateşe tapan. hak din olmayan meselâ. Macun yapmak. mutluluk ve iyi habere yorumlanır. Bazı tâbirciler. 297 . iyilik. yâni bizim dinimizce kutsal sayılan yerlerden biriyse o zaman görülen rüya hayra yorumlanır.

bereket. futbola. devlet işinde çalışmak ve o işte önemli bir mevkiye yükselmek. Çünkü o düşman kazdığı kuyuya aynen Ebû Cehil gibi kendisi düşecektir.MADEN SUYU Rüyada maden çıkarmak.MADEN KÖMÜRÜ Rüyasında maden ocağını kazdığını gören kimsenin. Bir başka kişiye madalyon hediye ettiğini görmek ise. aldığını gören kimsenin. Şayet bu rüyayı gören hâmile bir hanımsa. bazı hayır kurumlarına para yardımı yapmaya. hîleli. aynı madalya görmek. MADEN . politikaya atılmak diyerek yorumlamışlardır. 298 . kendisine yararlı olmayan işlerle uğraştığını söyleyebiliriz. hayır hasenat işleriylen uğraşmaya. Bazı tâbirciler. MAÇ Rüyasında bir futbol maçına gittiğini. Bu düşmanı rüya sahibinin karşısında çok rezil bir hale düşebilir. mutluluk ve malca büyük zenginlik sağlıyacak kısmetli birisi-ylen evlilik yapılacağına rüya delâlete eder. madalya takmayı. MADALYA Rüyasında madalya taktığını. Yalnız şayet takılan madalyon altın ise o zaman pek hayra yorulmaz. MADEN OCAĞI . Bakır madeni tam ters olarak yorumlanır. mevkisinde mertebesinde yükselme olur. MADALYON Rüyada madalyon takmak. fakirleri çok sevindirmeye işaret etmektedir. dikkati ve iyi niyeti sayesinde berteraf eder. seyrettiğini gören kimse için. o kişinin sindirim rahatsızlığı çekmeyeceğine ve hasta ise sağlığına kavuşacağına rüyası delâlet etmektedir. Rüyada maden suyu içtiğini görmek. gibi yorumlanır. vakitlerini boşa harcadığını.macun karıştırmakta bu şekilde tâbir edilebilir. lüzumsuz işlerle zamanını israf ettiğini. niyetlerini saklayan bir düşmanı vardır. Sıkıntılı görülen fakat daha sonra feraha çıkılacak iş diyerek rüyayı yorumlayan tâbirciler de vardır. bolluk. madalyon almak. spora düşkün olan bir erkek evlât doğurur. O kişinin malına haram karıştığına rüyası delâlet etmektedir. maden ocağında kendisini çalışırken görmek. Ama bu hîleli düşmanını rüya sahibi sabrı.

büyük günâhlara girmek diye yorumlamışlardır. korku halinde düşmandan kaçmaya. ummadığı yerden. çok çeşitli şekilde tâbir edilir. MAĞMA Rüyasında bir yanardağın ağzından fışkıran magmayı gören kimsenin. kısaca diyebilirizki miras kendisi hemde ailesi için çok hayırlıdır. Rüya sahibi bekâr bir kadın ise. dünyâ hayatına fazlaca düşkün olan. işe yaramaz kimseye işaret edebilir. şayet genç bir erkek ise faydalı bir işe girer. hareketlerine çok çok dikkat etmelidir. Mağara. MAĞAZA Rüyasında bir mağazadan alış-veriş ettiğini gören kimse. rüyada görülen mağma'yı. oda uslanacak ana ve babasına asi olmayacaktır.Rüyasında maden ocağından maden kömürü çıkardığını gören kimse. MAĞRUR Rüyasında kendisini mağrur bir halde gören kimse. dili vasıtasıyla günâh işlemekte olduğunu ve dostlarını kayıp ettiğini kısaca çevresindekiler tarafından sevilmediğini göstermektedir. boş lüzumsuz işler yapan. malına veya kazancına haram karıştığını söyleyebiliriz. Bu haram mal servetine kendisinin bilgisi haricinde girmektedir. zengin olan birisiyle evlenir. Mağara. Bu miras ile rüya sahibi ilerki zenginliğinin temeli olabilecek sermayeyi sağlar. Mağaza da mal satmak miras taksimine de yorumlanabilir. Hatta rüya sahibinin hayırsız evlâdı varsa. sevabtan uzaklaşmaya veya hapise girmeye de tâbir olunabilir. MAĞARA Rüyada mağara görmek. uzak bir akrabasından büyükçe bir miras kalır. tecavüz olayına uğramaya. o işten ayrılması ve malındaki pisliği temizlemesi gereklidir. Bu işi yaptıktan sonra rüya sahibinin işleri yoluna girecek işleri açılacak ve rızkı gürleşecektir. Bazı tâbirciler. Hasta birisi bu rüyayı görürse. Rüya sahibi bu haram malın kaynağını bulup. cehennem ateşi. hastalığı kısa geçer ve sıhhatine kavuşur. Bazı tâbirciler. rüyada bir mağaraya girmeyi yakın zamanda rüya sahibinin malı mülkü fazla ve çevresi kuvvetli birisinin himayesine gireceğini söylemişlerdir. faydalı bir evlilik yapar. Çünkü. bu rüya kendisine etrafındaki kimseleri kırdığını. MAHALLE 299 .

MAHMUZ Rüyada mahmuz görmek. mahcup olduğun gören kimse. tatlı. MAHKÛM Rüyasında mahkûm olduğunu gören kimse. Ayrıca bu yolculuk kendi sıhhatinin sağlığının düzelmesine vesile olur. Şayet mahmuz kıymetli bir madenden yapılmış ise. MAHKEME Rüyada mahkemeye çıktığını gören kimse. Dikkatli olması gereklidir. neş'eli. Bu iş kendisi için hayırlı değildir. rüya sahibinin çok sevdiği bir dostunlan incir çekirdeğini doldurmayacak bir mesele yüzünden arasının açılacağını ve hakkında dedikodu edileceğine rüyası işaret etmektedir. MUHALLEBİ Rüyasında muhallebi yediğini görmek. o zaman büyük ebadda maddî menfaat sağlanacak yeni bir işe girmek şeklinde rüya tâbir edilebilir. Ayrıca neş'eli. MAHCUP Rüyasında bir olaydan dolayı. Çünkü. MAHPUS Rüyasında mahpus yâni hapis olduğunu gören kimse. kendisine 300 . zekî fakat dolandırıcı olan bir kimseyle bir ortaklık kurar.Rüyasında kendisini eski mahallesinde gören kimse. günahkâr olmuş bilmeden zina suçu işlemiş veya malına haram katmış sayılır. bir dostu hakkında yanlış bir söz söğleyip sonra çok pişman olup vijdan azabı çeker. Mahkemede şahit olmak. iyi huylu birisiyle yakın zamanda iyi bir dostluk kurulacağına rüya işaret etmektedir. uzak bir akrabası tarafından ziyaret edilir. rüya sahibi dünyâ işlerine fazlaca dalmış. üzüntüye düşmek şeklinde yorumlanır. sevinçli bir haber alır ve yakın bir zaman içinde kısa bir yolculuğa çıkar. sıkıntılı. uyarı rüyası görmüştür. sıkıntıya. Mahkemeye çıktığını görmek. kederli bir duruma düşmeye ve bu sıkıntılı durumdan kısa zamanda kurtulmaya rüya delâlet eder.

301 . Ayrıca erkek veya kız kardeşlerin hayırlı olmasına delâlet eder. geçimsiz. Bu tip rüyalar aynen mahkûmda olduğu gibi tâbir edilir. Bu rüyayj gören bekâr bir kimse ise yakında evlenir. boşa harcanan zaman diyerek de tâbir edilebilir. karışık işlerinin düzelip kolaylaşacağına. soy uzunluğuna işaret eder. MAHYA Rüyada kahya görmek. MAKARA Rüyasında makara sardığını gören kimsenin. artacak rızka delâlet ettiğini söylemişlerdir. MAKARNA Makarna görmek. Bazı tâbirciler. huysuz birisiyle yapılan evlilik diyerekte yorumlamışlardır.çok dikkat etmeli ve hareketlerini iyice düşünmeden yapmamalıdır. öksüz bir çocuk yüzünden çok büyük sevaba nail olduğu günâhlarının af olduğu kendisine rüyası yoluyla bildirmektedir. eşiyle arası açılır. Hukukta okuyup hâkim olacak adaletli bir kimseye de rüya işaret edebilir. umulmadık bir yerden sevinçli bir haber alacağına rüyası delâlet eder. sülâlenin çoğalmasına. Şayet makasla saç ve yün kestiğini bir kimse rüyasında görürse. Bazı tâbirciler. Rüya sahibinin sıhhatinin bozulacağına rüyası delâlet eder. adı dillere düşer. Şayet makarna pişmiş ise. MAHREM Rüyasında mahrem olan bir yerinin açıldığını gören veya mahrem (gizli bir konu) konuşulduğunu gören kişinin. sakladığı bir sırrı herkes tarafından duyulur. MAKAS Rüyada makas görmek. mahpus olmayı. o rüya sahibinin sevdiği bir kimse tarafından iyilik göreceğine rüyası delâlet etmektedir. Boş makara. bütün saydığımız bu sebeplerden dolayı rüya sahibi dikkatli olmalıdır. lüzumsuz girilen iş. çeşitli şekilde tâbir edilir. hayra yorumlanır. onun rüyasının çok mala. makasla ilgili rüyaları çeşitli şekillerde tâbir etmişlerdir. Makas ayrıca mat. çocuk sayısının artmasına. Rüya sahibinin hayır işleri yapması ve sevindirmiş olduğu yetim. Makama çiğ ise pek hayra yorulmaz. miras taksimi anlamına da gelebilir.

eğlenceyi. tatlı anılarla dolu bir âşk macerası geçirir. Mal almak. Bu çocuk ana ve babasına muti olup onları dünyâ ve âhiret hayatında memnun mes'ut ve bahtiyar eder. Bu rüya sahibi bilerek veya bilmiyerek büyük bir günâh işlemiştir kısa zaman içinde tevbekâr olması gerektiğine rüyası delâlet etmektedir. çeşitli şekilde yorumlanır.MAKAT Rüyasında bir başkasının makatını görmek. MAKBUZ Rüyasında makbuz kestiğini gören kişi. MAKİNE Rüyasında herhangi bir makine ile uğraştığını. Mal satmak ise. sevinçli habere. bu iş ona yepyeni bir ufuklar açılmasına neden olur. Dikkatli olması gereklidir. fakir. zengin birisiyle evlenir. üzüntüye. gezmeyi seven ve bu uğurda her türlü uygunsuz hareketi 302 . MALİKÂNE Rüyasında bir malikânede yaşadığını gören kişinin. o kadının dünyâ hayatına düşkün. kısa bir yolculuğa çıkar. elden mal çıkmasına. MAL Rüyada mal alıp satmak. sıkıntıya delâlettir. onun eli san'ata yatkın bir erkek evlâdı olur. MAKİNİST Rüyada üstünde iş tulumu olan makinisti görmek. onu tamir ettiğini gören kişi. malikâne görmeyi. Aynı zamanda bu rüya sahibi iyi şekilde yaşamayı neş'eli güleryüzlü olmayı becerebilen yeni yeni dostlar edinir ve kısa bir seyahate çıkar. eli işe yatkın becerikli bir kimse ile ortak bir iş kurmaya delâlet eder. pek hayra yorulmaz. bekâr evlâdı varsa. fukaraya yardım etmeye. MAKYAJ Bir kadın rüyasında makyaj yaptığını görse. Bu ortaklık onun lehine olur. Mutlu ve mes'ut olur. Rüya sahibinin eline ayrıca bol miktarda para geçer. yeni bir işe girer. çevresindeki kimselere akıl veren kimseye yorumlanır. neş'eli bir kimse olduğuna rüya delâlet eder. Dünyâ hayatına düşkün. Bazı tâbirciler. Ama ilişki kurduğu kimse pek iyi huylu birisi değildir. pek hayra yormamışlardır. Bir kadın bu rüyayı görürse.

onun ölüm haberi de alınabilir. şöhreti tanınmış bir kimseyle ilerletilecek dostluğa delâlet eder. Büyükçe bir mancınık taşını kaldırmak. iyi kısmet diye yorumlayan tâbirciler de vardır. MANAV Rüyada manavdan alış-veriş etmek. MANDA 303 . üzüntü ve kederin gitmesi. iş açıklığına. düşmana galip gelmeye. MAMA Rüyada çocuk maması pişirmek.yapan kimse olarak telâkki etmişlerdir. iyi dostluğa. iftiraya uğramaya. kısmetin bolluğuna delâlet eder. Bu evlât ailesine ana babasına çok bağlı olur. ateş nisbetince hayırlı kız evlâdı olur. kadir ve kıymetin bilinmesine ve huysuz olan eşten boşanmaya rüya delâlet eder demişlerdir. Rızkı bollaşır. Rüya sahibi. MANASTIR Manastır. Hâmile bir kadın bu rüyayı görse. sıkıntılı üzüntülü habere delâlet eder. hâmile kalmaya. şiddetli üzüntüden kurtulmaya da yo-rumlanılabilir. MALTIZ Rüyasında maltız denilen pratik hazırlanan küçük ocağı yaktığını gören kişi. MALTA ERİĞİ Rüyasında malta eriği yediğini. Mancınık taşı namuslu kadının günâhını almaya. satın aldığını gören kişinin. MANCINIK Rüyada mancınıkla taş attığını görmek. yeni bir işe girer. bekâr ise evlenir. Bazı tâbirciler. huzursuzluğun gitmesine veya dargın olunan dostlan barışmaya delâlet eder. mutluluk veren habere. sıkıntılı işten kurtulmaya. rüyayı gördüğü hafta biraz sıhhati bozulur ama kısa süre içinde sağlığı düzelir. Manastır. sevinçli bir telefon konuşması yapar. sevilen bir yakının gelmesine yorumlanır. Hasta bir yakın varsa. ters üzüntülü laf işitmeye kalp kırılmasına da yorumlanabilir. mevki rütbe kaybetmeye. Bekâr için.

işleri bozulur istikbâli mahvolur. 304 . mandanın sırtına binerse. kendisine miras olarak vefat edenin eşyası kalır. Bazı tâbirciler. mesleğinde ilerleyip toplum içersinde aranır bir hale gelir. Kadın ise. MANGAL Rüyasında mangal yaktığını gören kişi. rüya sahibinin kısa bir aşk macerası geçirmesine. MANİFATURACI Rüyasında bir manifaturacıda alış-veriş ettiğini gören kimse. günâhtan kurtulma diyerekte rüyayı yorumlamışlardır. yeni ortak bir ticari işe girer. MANDOLİN Mandolin çalmak. bekâr kişinin devlet görevlilerinden birisiyle evlenmesine veya politikaya atılmaya rüya delâlet eder demişlerdir. neş'eli bir arkadaş grubunun içine girmesine delâlet eder. çok yakında sevdiği birisi vefat eder. sesini duymak. tanımadığı birisinden büyük bir iyilik görür. Neş'eli olan bir arkadaş topluluğuna girer. günâhlara tövbe etme.Rüyasında manda görüp. kara sevdaya tutulur. yeni bir elbise alır. tırnağı pislik olarak yorumladıkları için tırnak törpülemeyi. Manda görülen rüyalar her ne çeşit olursa olsun. Rüyada bir erkeğin bindiği öküzün boynu kırılırsa. O kimse ile birleşmek için elinden geleni yapar. Bir kimse rüyasında manda tarafından kovalanırsa. hayra yorulur. MANİKÜR Bir kadın rüyasında tırnaklarına manikür yaptığını görse. Bazı tâbirciler. MANDALİNA Rüyada mandalina yemek. Mevkisi yükselir işi düzelir. mide rahatsızlığı çekmeye. sevinçli bir hafta geçirir. uzun zamandır çok arzu ettiği bir takım eşyalara sahip olur. can sıkacak bir haber almaya ve faydasız uğraşlara işaret eder. Bir kadın rüyasında öküze binerse. büyük bir üzüntüye gark olunur. günâha girmek. mert ve güçlü kuvvetli bir erkekle evlenir. zina suçu işlemek diyerekte rüyayı yorumlamışlardır. onun sütünü içen kişi. Bazı tabirciler. Şayet bir erkek. Bir kimse bir manda kesip derisini evine sererse.

çocuklarını terbiye eder. bekâr için. evlenmeye. çeşitli şekilde yorumlanır. sıkıntılı haber almak. kaybolduğunu gören kişi. kısmet gürlüğüne delâlet eder. MANTO Rüyasında mantosunun yırtıldığını. tatile çıkmaya yorumlanır. Mantar toplamak: Yeni işe.MANKEN Rüyada vitrinlere konan cansız manken görmek. trafik kazasına yorumlanır. seyretmek. rahat huzurlu bir iş ortamı kurmaya. yeni bir işe girmeye ün kazanıp halk arasında tanınmaya delâlet eder. MARANGOZ Rüyasında kendisinin marangoz olduğunu gören kimse. Rüya sahibi. Manto giymek ise. rızk azalması. sevilen dosttan buluşmaya. günâha girmek. MANTAR Rüyada mantar. nişanlanmaya. MANZARA Rüyada manzara resmi görmek. ele geçecek yüklü paraya rüya yorumlanır. Zehirli mantar yemek. MANOLYA Manolya ağacını ve çiçeğini rüyada görmek. güzel yüzlü kız için. önemli kimselerle toplantıya katılma veya mevki yükselmesine yorumlanır. dost bildiği düşmanlarından kötülük görür. Ayrıca bazı tabirciler zararlı arkadaşla yapılan dostluk diyerekte rüyayı yormuşlardır. Bazı tabirciler ise marangoz görmeyi. 305 . devlet işinin halli politikacılarla tanışma. MAREŞAL Rüyada mareşal rütbesinde olan birisini (askerî) görmek. toplamak: Zararlı arkadaşlara sıhhat bozulmasına ve hayırsız evlâtlara rüya delâlet eder. resmî haber almak. uzun süreli olabilecek dostlar edinir. Çünkü marangoz ağaca şekil verip onu yararlı bir hale getirir. emlâk işleri yapmaya veya yeni ev inşaatına başlamaya yorumlamışlardır. küçük miktarda parça parça ele geçen paraya delâlet eder. bu tatilde çok kıymetli. Mantar yemek: Bekâr için.

MARGARİN Rüyada margarin yağı almak. MARUL Rüyasında marul yediğini veya marul salatası yaptığını gören kimse. Rüya sahibi dikkatli olmalıdır. etiket düşkünlüğünü başkasının dedikodusuna ve sözlerine önem vermeyi gösterir. boş masa. MARTI Rüyada martı kuşu görmek. Bazı tâbirciler. uzak bir akrabadan alınacak sevinçli haber. talebenin sınıfta kalmasına. eritmek. Hâmile kadın bu rüyayı görürse. ayak burkulmasına delâlet eder. hassas çabuk kırılan bir tip olduğunu ve bu huyundan kısa zamanda kurtulması gerektiğini söylemişlerdir. Ayrıca sevinçli bir telefon konuşması yapar. Bu etkilenme yüzünden çok sevdiği birisiyle (hakiki dostlarıyla) arası açılır. fakirliğe veya ticaretle uğraşanın iflâs etmesine. 306 . mal düşkünü. zenginliğe. hastaneye yatmak diyerek yorumlanabilir. gösterişe önem veren birisiyle tanışıp ondan etkilenir. MASAJ Rüyada masaj yaptırdığını görmek. boş işlerle rüya sahibinin uğraşmasına rüya delâlet eder. kazanç getirecek iş yolcuğu veya yeni arkadaş diyerek rüya yorumlanır. MARMELAT Rüyasında marmelat kaynattığını gören bir kadın veya erkek. eşiyle arasındaki anlaşamadığı konuları hal eder. sporcu bir çocuk doğurur. MARKA Rüyada elbise markası görmek. MASA Üzerinde yemekler dolu masa görmek. Margarin satın almak. bu rüyayı gören kimsenin. kemik kırığına. kaza geçirmeye. Aile huzuru yerine gelir. kullanmak hastalanmaya sıhhat kaybına delâlet eder.

Rüya sahibi kendisini toparlayıp hayatına olumlu yön vermeye gayret etmesi gereklidir. sıhhat düzelmesine hastalıktan kurtulmaya ve ilim öğrenmeye delâlet eder. lüzumsuz işler yapmaya işe yaramaz faydasız kimselerle yapılan dostluğa. MAŞRAPA Maşrapadan su içmek ferahlığa. Süt içmek ise. dünyâ zevklerine düşkün. kapalı olan kısmeti açılır ve yeni bir ortaklık işine girer. 307 . madrabaz sahtekâr kimseye ve onunla girişilecek ortak işe rüya yorumlanır. MATEMATİK Rüyasında matematik ilmiyle uğraştığını gören kimsenin. Bazı tâbirciler. sıkıntı üzüntüden kurtulmaya yorumlanır. Matbaa makineleri görmek. eğlenmeyi seven kimselerle dost olur ve kendisi de o kişilerden etkilenerek mes'uliyetlerini unutan bir kişi haline gelir. iki yüzlü hîlekâr. MASKE Rüyada maske takmak. hayalperest insan olarak rüyayı yorumlamışlardır. MAŞA Rüyada maşa tutmak. onunla ateş karıştırmak. okumak. kalemi kuvvetli bir evlâdı olur. düğün haberi almaya veya devlet dairesiylen ilgili olan bir işin hal olmasına rüya delâlet eder. yakın bir dostun yardımını görmeye delâlet eder. gezmeyi. bilmeden girdiği günâha rüyası delâlet eder. sıkıntılı bir işin çözümlenmesine. MATBAA Rüyasında bir matbaada kendisini çalışırken gören kişinin. boşa zaman harcamaya delâlet eder. dünya işlerine dalmaya. MASA TENİSİ Rüyasında masa tenisi oynadığını gören kişi. Hâmile bir kadın bu rüyayı görse.MASAL Rüyada masal dinlemek. zeki akıllı bir çocuk doğurur. Şayet rüya sahibi içki gibi sarhoşluk veren bir sıvıyı maşrapadan içtiğini görürse.

kardeş ve onlardan gelecek sınıtıdan kurtulmaya rüya delâlet eder demişlerdir. Çünkü bu kişinin arkadaşlığı rüya sahibi için çok zararlıdır. aydınlık günlere çıkar. yeni girilen ortaklık. sindirim organlarından rahatsızlanır. yardıma ihtiyacı olan sıkıntı içinde olan dosta işaret eder. feraha çıkar. sıkıntılarını.MÂTEM Rüyasında matem tuttuğunu gören kişi. MAYDANOZ Rüyasında maydanoz yediğini gören kimse. iş. MAYASIL Rüyasında mayasıl hastalığına tutulduğunu gören kişi. iyi bir haber alır ve yapı olarak cesur olan bir arkadaş edinir. MATKAP Rüyada matkap görmek. hayırsız evlât. 308 . MAYA Rüyada maya görmek. Hâmile kadın ilerde çok zengin olacak kısmetli bir çocuk doğurur. mirasa konmaya ve para yardımı olarak rüya yorumlanır. matkap delici bir alet olduğu için kırıcı sözünü bilmeyen rüya adama yorumlanır. Çünkü maunun kelime anlamı (yardım-imdat) mânâsına gelir. üzüntülerini ve karamsarlığını üstünden atar. bir yiyeceği (yoğurt) v. maun ağacını yeni alınacak ev eşyası diyerekte yorumlamışlardır. şayet bekârsa olgun ve de maddi durumu iyi olan birisiyle evlenir. Ayrıca rüya sahibi bu arkadaşından çok büyük iyilikler görür. Bazı tâbirciler. MAVZER Eline mavzer tüfeğini aldığını gören kimse. Bazı tâbirciler. Rüya sahibinin bu kimseden uzak durması gereklidir.s mayalamak. MAÛN AĞACI Rüyada maun ağacını görmek. Pis boğazlığı başına çok önemli meseleler açar.

Mayıs böceği tutmak.MAYIS BÖCEĞİ Rüyada mayıs böceği inatçı kadına. zararlı olacak düşmana yorulur. rızk azalması. iki yüzlü adama. Fakat bu alışkanlığı kendisi için zararlıdır. günâha girmeye. bazen de maymun günahkâr madrabaz kimseye işaret eder. büyük bir günâh işler. delâlet eder. iki yüzlü dost görünen fakat sahtekâr. boğazına fazlaca düşkün olan iştahlı bir kimsedir. MAYMUNCUK Rüyada maymuncuk denen anahtarı görmek. Maymun yakalamak kısmeti elden çıkarmaya. 309 . haram mal sahibi olan düşmana rastlamaya. MAYO Rüyada mayo giydiğini görmek. MAZGAL Rüyada mazgal görmek. büyü yapılmasına. iyi bir işi kayb etmeye yorumlanır. çünkü hastalık kapısındadır. Kendisinin rüyasında maymuna dönüştüğünü gören kişi. kızgın haber almaya delâlet eder. iş bozukluğu. hîleye. MAYMUN Rüyada maymunla karşı karşıya gelmek. Maymun ısırması birisiyle düşman olmaya işarettir. fakirlik habercisi olarakta rüyayı yorumlamışlardır. kendine çok güvenen dostlarına ihanet eder. sıkıntılı işe. hîlekâr. yolculuk yapmaya veya bir şehirden başka bir şehire mal nakletmeye delâlet eder. Bazı tâbirciler. Rüya sahibi yakınlarından olan bu kimseden uzak durup onunla ilişkisini kesmelidir. yaramaz dosta delâlet eder. emanete hiyanet eder. Kendisinin üstüne maymun sıçradığını gören kimse. Kısa zaman içinde bu alışkanlığını terk etmesi gereklidir. hayırsız arkadaşa. Maymunla sevişmek zina suçu işlemeye. MAYONEZ Rüyasında mayonez yediğini gören kimse. hâmile kadının çocuğunu düşürmesine rüya delâlet eder. yalancı.

Bazı tâbirciler.a. telefon konuşması yapmaya delâlet eder. üzüntülerinden ve sıkıntılarından kurtulmak için Allahü Teâlâ'ya duâ etmesine rüya delâlet eder. Sevmediği birisiyle hayatını birleştirir.v)'in sünnet-i seniyyelerine uymaya özen gösterir. Ayrıca rüya hâmile kadının okumasını seven bir çocuk doğuracağına da yorumlanabilir. yeni bir iş gezisine çıkar ve bu gezi sırasında ufak bir kaza geçirir. ihtimal edilmeyen bir kişiden gelecek para yardımına rüyayı yormuşlardır. MEDİNE-İ MÜNEVVERE Rüyasında kendisini Medine-i Münevverede gören kimse. okuyan talebeye ve zekî çocuğa delâlet eder. rüya sahibinin hakkındaki dedikoduya da yorumlanır. meclis içinde bulunmayı rütbe 310 . habere. Tövbeleri Allah-ü Teâlâ'nın (c. hacc yolculuğuna da rüyayı yorumlamışlardır.c) katında kabul edilir. Bu tip rüyalar sahibi için çok hayırlıdır. Allah-ü Teâlâ'ya (c. Megafondan ses duymak. Bazı tâbirciler. kıymetli bir dosta. salih bir kişi ile evlenir. MECMUA Mecmua almak. okumak. Bazı tâbirciler.MAZOT Rüyasında arabasına mazot aldığını veya sattığını gören kişi. cin taifesiyle ilişkiye girer. Şayet medyumla karşılaştığını görürse. pek hayra yorulmaz büyük günâhlara girmeyi. MEDYUM Bir kimse rüyasında kendisinin medyum olduğunu görürse. MECUSİ Rüyada ateşe tapan mecusiyi görmek. Bu rüya sahibi hatalarını terk ederek derhal tövbekar olmalıdır. MEGAFON Rüyada megafon görmek. MECLİS Rüyasında kendisini bir meclis içinde va'z ederken gören kişi. sırrın açığa çıkmasına. kendisine büyü yapılır. Dinindeki bozukluk gider. Bekâr bir kişi bu rüyayı görürse. satmak.c) değil nefsinin arzularına uymakta olduğuna rüya delâlet eder. Peygamber efendimiz (s.

Kırmızı kağıda 311 . MEKKE-I MUKERREME Rüyasında kendisini Mekke-i Mükerremede gören kimse. yaramaz evlâdın uslanmasına. evli kadın için. kelam gibi İslâmi ilimleri öğrenip halkı bu konularda eğitir. Mekke'de va'z verdiğini gören kimse. cezaları infaz etmeye.yükselmesine. MEKTUP Mektup almak çok çeşitli yorumlanır. Şöyleki. hapisteki adamın ıslah olmasına. Mutlulukla dolu bir ömür sürer. Mekke şehrinin harap bir halde olduğunu gören kişi. Allah-ü Teâlâ (c. MEDRESE Rüyada görülen medrese. fıkıh. Mekke şehrini kucakladığını gören kimse. bekârsa salih birisiyle evlenir. imân üzre ölür cennete gider. sıkıntıdan kurtulmaya. Güzel günler geçireceği bir tatile çıkar. boşanma reddesine gelmiş çiftlerin barışmalarına güzel ilişkilerine veya kayıp çocuğun akrabanın bulunmasına rüyayı yormuşlardır. Mekke şehrinde yaşadığını evi olduğunu gören kişi. Genç ve güzel birisiyle tanışır. sevinçli habere ve salih evlâda yorumlanır. MEHTER Rüyada mehter takımı görmek. Şöhretli bir vaiz olur. bir yere vali veya yüksek memur olarak tâyin edilmeye yormuşlardır. MEKİK Dikiş makinasının mekiğini rüyada görmek. Bazı tâbirciler. bekâr kız için. eski bir dosttan iyilik görmeye yorumlanır. yeni bir eşya almaya delâlet eder. Mekke'de öldüğünü gören kimse. MEHTAP Rüyasında mehtapda gezindiğini gören kişi. onları seyretmek.c) dostlarıyla arkadaş olur. yeni bir el işi öğreneceğine ve o işten maddi menfaat temin etmesine delâlet eder. İki cihanda neden yaratıldığının bilincine varıp mes'ut olur. inşâAllah yakın bir zamanda helâl para ile hacc'a gider. hayırlı kısmete. yeni bir âşk macerası yaşar. Beyaz kağıda yazılmış mektup: Rızk bolluğuna. ibâdetlerini eksik yaptığını anlamalıdır. zevkli günler geçirmeye.

Rezil ve zelîl olur. aile fertlerinin dünya ve âhiret sâadetine erişmesine rüya delâlet eder. fakirin zengin olmasına. gezmek. rüya sahibinin âlim ve salih oğlu olacağına işarettir. konuşmak. bir yere reis olur. duaları Cenâb-ı Hakk'ın (c. Melekle güreştiğini gören kişi. Azâb meleklerini görmek. trafik kazası geçirmeye işaret eder. müslüman olur. MELTEM Rüyasında meltem rüzgârının estiğini gören kişi. yetimleri sevindirmeye. o tarikât'ın ilerde postuna oturur. işsiz olan kişinin. meşakkatlerden kurtulmaya. iyi bir işe girmesine yeni bir lisan öğrenmeye. Kabirde gelen meleği görmek. Meleklerin yeryüzüne indiğini gören kişi. birisinden haber almaya işarettir. MELİK . feraha çıkmaya. Rüyasında meleklerin kendisine secde ettiğini gören kişi. Rütbesi makamı yükselir. Meleklerle beraber uçmak. şehitlik mertebesine ulaşır. işini kayb eder ayrıca cemiyet içinde itibâr kayb edeceği büyük günâh işler. rızkın bollaşmasına. Sarı kağıda yazılmış mektup: Sıhhat bozukluğuna. salih bir zevceyle evlenmesine. Meleklerin kabristana indiğini görmek.MELİKE Rüyasında bir melikle veya melikeylen konuştuğunu gören kimse. şanı artar ve herkes tarafından tanınan. aranılan bir şahıs haline gelir. çok sevab kazanmaya delâlet eder. Meleklerin kendisine haber getirdiğini görmek. bu kişiyle ilerde iyi bir yuva kurabilir. tarikat büyüklerinden birisinden ders alır. ibâdetlerine çok dikkat eder. iyilik ve güzelliğe erişir. imânın kuvvetlenmesine. MELÂİKE (MELEK) Rüyasında melekten konuştuğunu gören kişi. Rüyada görülen melek genelde hayıra yorulur. şehit olarak ölmeye. dedikodu haberine delâlet eder. hayırlı bir işin olmasına. salih ve âlim olan ermiş birisinin ölümüne delâlettir. hastalanmaya. abdestli olarak yatıldığı zaman veya mübarek gecelerde görülürse muhakkak çıkar. Dünyâda rızık bolluğuna. Kâfir olan bir kimse azâb meleğini görse. ilim sahibi olmaya delâlet eder. Siyah kağıda yazılmış mektup: Ölüm haberi almaya. Meleklerin rüya sahibinin evine indiğini görmesi. üzüntülü habere yorumlanır. yalan söze.yazılmış mektup: Üzüntülü habere. kabir azâb'ına. tatlı bir âşk macerası yaşar.c) katında kabul olunur. MEME 312 . Ayrıca bu rüya.

rızkı çoğalır. namahrem olan birisiyle ilişkiye girer. rüyayı hayra. muhabbeti iyi olan dostlar edinmeye. kızgın haber. ona iyi bir kısmet çıkar. iyi bir işe girer. Bir erkek memelerinin büyüyüp sarktığını görse. birisi tarafından ağır söz işitilmesine ve çok üzülmeye rüya yorumlanır. ticaret hayatından atılabilir. hastalık. tatlı bir serüven geçirmeye delâlet eder. kara habere yorumlanır. sıhhatin bozulmasına. rütbesi artar. Mavi mendil. güzel ahlâklı bir kadın olarak yorumlanır.c) asi olmaya yorumlamışlardır. o erkek. Siyah mendil. Memelerin yok olması. MELEME Rüyada koyun melemesini duymak. günâh işlemeye Allah-ü Teâlâ'ya (c. o rüya sahibinin zina suçu işlediğine rüya delâlet eder. 313 . üzüntü çekmek. ölüm haberine yorumlanır. çocuk kızsa kocası yeni bir dükkân açar. sevdiğiyle birleşmeye. Bekâr bir kız memelerinden süt aktığını görse. rüyada görülen memenin şayet şekli güzelse. Kırmızı mendil. kız çocuk doğurur. mevkisi yükselir. hastalanmaya. sıhhat bozulmasına yorumlanır. Gazetelerde ismi çıkar. iyi huylu çok güzel bir kızı olur. Sarı mendil. MENDİL Rüyada görülen mendil çeşitli şekilde yorumlanır. Mendil almak. Hâmile bir hanım veya yeni evli bir hanım memelerine süt dolduğunu görse. karısı hâmile kalır. Bir kadın memelerine süt dolduğunu görse.Bir erkek memelerine süt dolmuş olduğunu görse. yakın bir akrabanın hâmile olduğunu duymaya ve çok sevinmeye rüya yorumlanır. sıkılmaya işaret eder. Bazı tâbirciler. sevdiği iyi huylu birisiyle evlenir. şekli kötü ise kötü habere. halk tarafından tanınacağı bazı işler yapar. MENAJER Rüyada bir menajer tarafından lanse edildiğini gören kimsenin. Rüyayı gören evli ise. MENEKŞE Rüyada görülen menekşe. hastalanmaya. Kendi memelerinin büyüdüğünü görmek. iyi bir tatile çıkmaya yorumlanır. çocuk erkek ise. Bir kadın veya erkek başka birisinin memelerine asılmış bir halde kendini görse. yeni bir ev alır. Menekşe çiçeğini kokladığını gören kişi. Menekşe çiçekleri toplamak. sevdiğinden ayrılmaya delâlet eder.

Maddi sorunları çözülür. maddî sıkıntıya. MERASİM Rüyasında kendisinin bir törene katıldığını gören kimse. tanınmış bir kimse haline gelir. Kapı menteşesi. MEMUR 314 . evlâdın asi olmasına veya güzel dostluğun bozulmasına da yorumlanabilir.MENEMEN Rüyasında menemen yemeği pişirdiğini gören bir kimse. MENİ Rüyasında menisinin eline geldiğini gören kimse. eşiyle arasında geçimsizlik çıkmasına ve uğursuz arkadaşa rüya yorumlanabilir. bekâr ise iyi bir evlilik yapmasına. politikaya atılır. evlâdı fazla olur. Meni şayet pis ise. MERÂ Rüyasında büyük bir merada (hayvan otlatılan büyük otlak) kendini gören kişi. para kaybına. eşin kötü huylarına. zina suçu işler. MENGENE Rüyada mengene görmek. menisi çoksa ömrü uzun. evli ise iyi bir yuvası olduğuna. eşinin hâmile kalmasına veya başkasına ait olan büyük bir mala konmaya yormuşlardır. ihanete. rızkın bollaşmasına. Eline sıkıntıdan kurtulması için gerekli miktarda toplu bir para geçer. Bazı tâbirciler meni çıkmasını. zinaya. tanınmış olan kişilerle iş yapar güzel bir ortaklık kurar. nakit para kazanmaya. eşiyle huzursuz olur ve bu huzursuzluk boşanmaya kadar gidebilir. kendisine namahrem olan bir kadınla veya erkekle ilişkiye girer. ticaret hayatında söz sahibi olur. hayırlı evlâtları olmasına ve büyük bir para gelmesine rüya delâlet eder. karışık olan bir işi çözümler ve o iş kendisinin lehine olur. MENTEŞE Rüyasında kapı menteşesinin koptuğunu gören kimse. Törende söylev verdiğni gören kimse.

Bazı tâbirciler. sıkıntılı haber. hayırlı evlâda. MERDİVEN Merdiven. hâmile kadının kız doğurmasına rüyayı yormuşlardır. girişilen bir işteki başarısızlığı gösterir. MERCİMEK Rüyada görülen mercimek. yeni bir haber alıp o haberden sonra yeni eşya almaya ve arzu edilen mala sahip olmaya rüya delâlet eder. zekât borcunu ödemeye yorumlamışlardır. Bazı tâbirciler ise ağaç merdiven. Bazı tâbirciler. üzüntüsü olan bir kişi için selâmete çıkmaya. dindeki zayıflığa mevkiden düşmeye delâlet eder. MERCEK Rüyasında mercekten baktığını gören kişi. sevindirici habere. dinin güzelleşmesine. üzülmek. başarısızlıkla sonuçlanacak bir işe girer günlerce paraca sıkıntı çeker ayrıca elinden önemli bir miktarda malda çıkabilir. Merdiven çıkmak. zekî bir erkek evlâda sahip olmaya. Rüyada görülen mercan.Rüyasında kendisini memur olmuş gören kişi. Mercimek ayıklamak dost ile düşmanı ayırmaya. kazancı bol olan bir yolculuğa çıkmaya işaret eder. MERCAN Mercan taş görmek. münafık bir kişiyi de gösterir demişlerdir. MERDANE Merdane ile hamur açmak. hamur çiğse. bir dosta yapılan iyilik dolayısıyla çok sevab kazanmaya. kötü huyları terk etmeye delâlet eder. hayatından olumsuz şeyleri çıkarmaya yorumlanır. Merdiven. Mercekten bakmak. mercimek yemeğini. Mercandan mamul bir mücevher takmak. kısmetli kıza delâlet eder. bid'âtlerden uzaklaşmaya işaret eder. Hakkında dedikodu eden bir düşmanıyla tartışır ve onu lafla yaralar. kişinin kendisidir. helâl mala. Merdaneyi tek başına görmek. Merdiven ağaç ise. tevbekâr olmaya. üzüntüden 315 . o sene rüya sahibinin sıhhatinin düzelmesine eline ummadığı bir yerden para gelmesine veya mirasa konmasına rüya delâlet eder. iyi huylu güzel birisinin evlenmesine. Merdiven inmek. dostunu düşmanını ayırt eder. kederlenmek anlamına gelir. mevki rütbe yükselmesine yorumlanır.

Mermer köprü. iyi bir evlilik yapmaya yorumlanır. 316 . Bir kadın Hz. iki dünyâ sâadetine erişirler. Anhâ) görmek. fayda sağlayacak iyi evlâda yorumlanır. hastalığından kurtulur. menfaat sağlayacak bir evlilik yapmaya rütbe yükselmesine yorumlanır. MERHEM Rüyada merhem sürmek bir dosttan yardım görmeye. hastalığından dolayı ölür. üzüntü ve kederin gitmesine. Meryem (R. güzel evlâda. Bu rüya sahibi çoğu zaman için uyarıdır. yücelik. HZ. Meryem'i (R. Mermer küp. Merdivenin basamağı kırılsa. kısmetli hayırlı bir iş. menfaat getirecek ilime. o kadının kocasının namusunu iyi koruduğunu. şeref. Mermerden yapılmış havuz.kurtulmaya delâlet eder. Mermerden bir eşya yapmak. Cennete girmekten men edilir. hazine bulmaya. âhiret hayatında ve dünya hayatında yükselmeye delâlet eder. Dikkatli olması gereklidir. rızkları bollaşır. sıhhat bozulmasına. MERYEM (R. dininde bozukluk meydana gelir. Anhâ)'yı görse. sevindirici habere. dostluk ve iyi arkadaşa delâlet eder. fakirlikten kurtulmaya. Anhâ) Rüyada Hz. dinindeki güzelliği söyleyebiliriz. Bu kadın bu huyundan dolayı çok sevab kazanır ve kocasının varsa evlâtlarının işleri düzelir. MERİNOS Rüyada merinos cinsi bir koyunu görmek. MERİÇ Meriç nehrini görmek. bol geçim kaynağı ve iyi bir dostluk kurmak diyerek rüya tâbir olunur. hayra. vücudu sıhhat bulur. kayıp bir malın bulunmasına tekrar ele geçirilmesine delâlet eder. Hasta birisi merdivenden çıksa. el ve benzeri olan uzuvlardan birisinin yanmasına delâlet eder. güzel kadına. bekâr erkek için namuslu bir kızla evlenmesine delâlet eder. MERMER Mermerle uğraşan (mermerciyi) görmek. Yeni merdivene çıkmak. sevinçli mutluluk huzur veren bir yolculuğa çıkmaya delâlet eder.

MEŞİN Meşinden yapılmış olan bir eşyayı rüyada görmek. Mescîd'in yıkılması. rızkın bollaşmasına delâlet eder. çökmesi. tövbe etmesi icâb etmektedir. rüya sahibinin dinindeki bozukluğunu. tövbekar olmaya delâlet eder. Rüya sahibinin tevbekâr olup hatalarını düzeltmesi gereklidir. dinî bozacak bid'ât işleyecek birisinden söz işitmeye yorumlanır. İş yerinin mescîd olduğunu görmek. ibâdetlerindeki hatalarını gösterir. Kutsal topraklarda olan bir mescide girdiğini görmek. yalan söz söylemeye. Mescîdde öldüğünü görmek. ondan ilim öğrenmeye delâlet eder. o ülkedeki insanların. Terkedilmiş boş mescîd görmek. hısımını ve akrabasını terk etmeye yorumlanır. kutsal yerleri (kabirleri) ziyaret etmeye o kişilerin şefaatlerine nail olmaya rüyayı yormuşlardır. o sene hacc'a gider. iyi bir konuda kitap yazar ve halk bu kitaptan çok faydalanır. sıkıntıdan kederden kurtulur fakat bilmediği bir günâhtan dolayı günahkâr olmuştur. rüya sahibinin saklamış olduğu bir sırrının 317 . MESİH Rüyada mesih olduğunu söyleyen birisini görmek. Çok büyük bir sevab işler. âlim olan zât'ın ölmesine. fakir olan iki insanı evlendirmeye ve iyilik yapıp hayır işlemeye rüya delâlet eder. MEST Rüyada ayağa giyilen mesti görmek. imân üzre ölmeye.c) rızâsı için mescîd yapmak. Âlim bir kimse bir mescîd inşâ ettiğini görse. dinden uzaklaştığına. Bazı tâbirciler mest giymeyi. kötü idare edildiğine delâlet eder. Allah-ü Teâlâ'nın (c. kötü iş işlemeye dinde bozukluk meydana gelmesine delâlet eder. takva sahibi olan bir âlimle tanışmaya. güzel huylu müslüman birisiylen yuva kurmaya işaret eder. Uygunsuz bir halde mescîde girdiğini rüyada görmek. helâl ve haram malı birbirinden ayırmaya. rüya sahibinin namaz kılmaya başlamasına namaz borçlarını (kaza namazı) ödemesine rüyası delâlet eder.MESCÎD Rüyada mescîd görmek. Tanımadığı bir mescîdde namaz kıldığını gören kimse. yakını tarafından gasp edilen mala. MESANE Rüyasında mesane torbasının boşaldığını gören kişi. Mesihten söz işitmek.

söz söylemeye kabilîyeti artar ve ilerde ilmi olan bir konuda kitap yazar. Meşin yatak. Bazı tâbirciler. ilim öğrenmeye. çevresine öğrenmiş olduğu ilimle ders verir. o kişiden büyük iyilik görür. rüya sahibinin tarîkat ehli olan adamlarla sohbet etmesine ve bu konuda yol kat edip gönül adamı olmasına rüyası delâlet eder. Huzuru ve aile sâadeti bozulur. METAL Rüyasında metal işlediğini veya elinde metal bir eşya tuttuğunu gören kişi. namaz kılmaya başlamak olarak yorumlamışlardır. sözü dinlenen kimse olmaya. meş'ale yakmayı. rızkın kesilmesine. MESNEVÎ Rüyada Hz. tanımadığı birisiyle iyi bir dostluk kurar. yeni bir proje üstünde çalışmaya. Mevlânâ'nın mesnevisini okurken görmek. iyi bir meslek sahibi olmaya delâlet eder. günâha girip sonra tevbekâr olmaya delâlet eder. MEŞ’ALE Elinde yanan bir meş'ale tutan kimseyi rüyada görmek. Kendi elinde yanan meş'ale tutmak. kâfir olanın müslüman olmasına. Meşe ağacını kesmek. ilmi yükselir. insanın neden yaradıldığının sırrına ermesine. bir dosttan yardım görmeye delâlet eder. Sönmüş meş'ale. Rüyayı evli bir kadın görse. MEŞHUR Rüyasında meşhur olduğunu gören kişinin. sakladığı bir sırrı herkes tarafından duyulur. dine dönmeğe. sıkıntıya düşmeye delâlet eder. METH EDİLMEK Rüyasında methedildiğini gören kişinin.ifşa edilmesine delâlet eder. işinden ayrılıp yeni bir işe girmeye yorumlanır. Dul kadın için. evlenme teklifine rüya yorulur. bekâr için evlenmeye. MEŞE Rüyada meşe ağacı görüp onun dibinde oturmak. rüyadan sonra hakkında kötü dedikodu çıkar. 318 . yol göstermeye yorumlanır. meşakkatli işe. sırrın aileden birisine söylenmesi meşakkatli yolculuk diye tâbir edilir. Bazen de meşin yatak.

tarîkat büyüklerinden bir şeyh'in müridi olmaya. şayet yağmur. ders almaya delâlet eder. Bahar günlerinin yâni güneşli havanın haberini verdiğini görürse. o rüya sahibinin âlim olmasına. güzel ahlâklı olan iyi bir insanla evlenir. sevgi duyan insanlarla tanışmaya. kapalı olan işleri açılır. Mevlânâ hazretlerini rüyada görmek. rüya sahibinin şiir yazmaya başlamasına rüya işaret eder. o rüyanın hayra yorulmasına sebep olur. güzel sesli bir evlâdı dünyaya gelir. doğum haberi almaya. rızkı gürleşir. mevlîd'i. Hâmile bir kadın bu rüyayı görse. Hasta olan bir kimse meyan balı yediğini görse. sevindirici olaya. iş değişikliği yapar. kısmetli evlâtları olur. mutlu ve mes'ut olur. şayet rüya sahibi bekârsa. dikiş işlerinden anlayan san'atkâr bir çocuk doğurmasına rüya delâlet eder. rüya sahibinin adağının olmasına yormuşlardır. iyi habere. METRE Rüyasında tahta metreyle bir kumaşı ölçtüğünü gören kimse. kar gibi yağışlı bir havanın haberini verirse. evlâdı varsa elbise diken (terzi veya konfeksiyoncu) kimse olur. O tarikata girer. eline çok fazla miktarda para geçer. MEVÎD Rüyasında mevlîd okuduğunu gören kimsenin. o tarikatın müridlerinden olan birisiylen dostluk kurup o müridin şeyhinden ders alır. Bu rüyayı görenin karısı şayet hâmile ise ilerde o tarikatın şeyhi (ileri gelenlerinden) iyi bir fıkıh âlimi olacak erkek eylâd doğurur. Mevlîd okunduğunu duymak.METEOROLOJİ Rüyasında hava durumu raporlarını (meteoroloji) okuduğunu gören bir kimse. sıhhati düzelir. Bazı tâbirciler. MEVLEVİ Rüyasında mevlevî tarikatına sahip olan bir kimseyi gören kişi. onlardan feyz almaya. rızkı gürleşir. Mevlânâ'yı görmek. kısa zamanda iyileşir. Hz. Mevlânâ'yı rüyada görmek. 319 . Evinde mevlîd okuttuğunu gören kişinin. MEYAN BALI Rüyasında meyan balı yediğini gören kişinin. sevinçli bir konuşmaya delâlet eder. şayet erkekse. kısır akrabası yakın zaman zarfında hâmile kalır. MEVLÂNÂ Hz. iyi kimselerle çok hoşlanacağı bir yolculuğa çıkar.

yetim hakkı yemeğe ve büyük günâh işlemeye delâlet eder. 320 . Ekşi meyve görmek. zorlu uğraşlardan sonra ele geçirilecek mala delâlet eder. MEZE Rüyada meze yemek. Yabanî meyve kopartmak. Rüya. rüya sahibi hakkında çıkarılacak dedikoduya. dünyalık ilmin artmasına veya kendi menfaatleri için halkı kandıran aldatan adama rüya delâlet eder. faydalı olacak bir kimseyle ortaklığa rüyayı yormuşlardır. ölüm haberi almaya yormuşlardır. MEZBAHA Mezbaha görmek. kin ve düşmanlığını gizli tutan bir adama. hırsızlıktan veya haksız yoldan kazanılmış mala delâlet eder. günahkâr olmak anlamına gelir. mala haram karışmasına. bir dosta. zengin aileye damat olmaya. çok çeşitli şekilde tâbir edilir. hayırlı mala. rızkın bollaşmasına. Bazı tâbirciler meyva görmeyi. faydalı ilim öğrenmeye delâlet eder. rüyada meyhane görmeyi ve orada içki içmeyi. MEZAR Mezar kazmak.c) tarafından öğretilen ilme delâlet eder. hîleli iş yapan ortağa delâlet eder. Bazı tâbirciler. Bazı tâbirciler rüyada mezar kazmayı. haram yemek. sıkıntıdan kurtulup feraha çıkmaya. çirkin söz işitmeye. Kendisinin olmayan bir başka ağaçtan meyve kopartmak. faiz yemeğe. haram mal yemeğe. sıkıntıya. kötü bir haber almaya. Meze rüyada. hiç kimsenin yardımı olmadan sırf Allah-ü Teâlâ (c. MEYVE Rüyada meyve görmek. ilim ve rütbede yüksek bir yerde olan kimselerden ilim tahsil etmeye delâlet eder. dinîndeki bozukluktan kurtulup imânın sağlamlaşmasına ve talebe içinde ilme delâlet eder. Meyhaneciyi görmek. faiz. günâh işlenmiş olduğunu gösterir demişlerdir. pek hayra yormamışlardır. felâkete ve üzüntülü habere delâlet eder. Tatlı hoş kokulu meyve görmek. kaçırılmış menfaata. Mevsimi olmayan zamanda turfanda meyve görmek.MEYHÂNE Rüyada meyhane görmek.

c) rızâsını kazanmalıdır. MIZRAK Rüyada bir başka silahın yanında mızrak görmek. mutlu olur. güçlü. Hâmile olan bir kadın veya yeni evli bir kimse rüyasında mızrak tuttuğunu görse. rüya sahibinin yalan söz duymasına. saltanata. Sevdiğine görünmez bağlardan çok bağlanır. yeni bir âşk macerası yaşar ve bu âşk macerası yaşadığı kimseyle hayatını birleştirir. fakir ise malı ve çocuğu artar. tasarruf etmeye. mısır toplayıp kurutmayı. tövbekar olur günâhları af olunur. Mızrağın ucundaki sert demir. bir mezhep üzre olduğunu rüyasında görse. MIKNATIS Bekâr birisi rüyasında elinde mıknatıs tuttuğunu görse. çıkartmak. iyi bir kimseyle dost olmaya. sevinçli bir ay geçirmeye delâlet eder. bir dosttan görünmez bir yardım görmeye. MIZIKA Rüyada mızıka çalmak. ele geçecek olan mühimce miktar paraya delâlet eder. Şayet rüya sahibi çiftçiyse. zengiliği. MISIR YAĞI Mısır yağı yemek. kuvvetli ve sert mizaçlı bir erkek evlâdı olur. çetin zor elde edilecek mala işaret eder. kuvvete delâlet eder. 321 . başarılı işe. MISIR Rüyada mısır yemek. günahkârdır rüya uyarıcıdır. Şayet rüya sahibi hak mezheplerden olmayan. ondan kolay kolay ayrılamaz. yeni alınıp hemen taşınılacak eve yormuşlardır.MEZHEP Hak mezheplerden birisine mensup olduğunu rüyasında gören kişi. mal çokluğuna. para biriktirmeye. o kişiye kötülük yapmaya veya o şehirde bulaşıcı hastalık çıkmasına delâlet eder. Mısır toplamak. israftan vazgeçmeye delâlet eder. evinin inşaatını bitirir. kurutmak. Mızrakla birisini vurduğunu görmek. vaktini boşa geçirdiğine ve biraz kararsız kimse olduğuna rüya delâlet etmektedir. derhal tövbekar olup Cenâb-ı Hakk'ın (c. Bazı tâbirciler. o seneki mahsulü bol olur ayrıca kazancı artar. Şayet mızrağı gören zengin bir kimse ise.

hastalıklardan kurtulmaya yorulur. Kıbleden başka tarafta olan mibhrabı görmek. rızık ve yiyeceğin bollaşmasına. Mihraba işediğini görmek.S)'ı görmek. hayırsız ve zararlı 322 . helâl rızka. zengin fakat doğru yolda olmayan hîlekâr bir kimseyle iş yapmaya veya dostluk kurmaya ve bu dostluktan rüya sahibinin zarar görmesine rüya delâlet eder. MİKROP . dinden dönmeye. Mihrabın pis ve kokulu olan şeylerle dolu halde veya fena durumda olduğunu görmek. rüya sahibinin dünya ve âhiret maksadına ermesine delâlet eder. bilmeden günâh işleyeceği bir olaya girer veya malına faiz karıştırır. Kuvvetli sağlam mide. erkek evlâd sahibi olmaya ve o çocuğu halka önder olacak işler yapmasına yorumlanır. Fakat kısa zamanda rüya sahibi olayın farkına varıp tövbekar olur. Mikâil (A. MİKÂİL (A. Bazı tâbirciler ise. bol mahsûl alınmasına. faydalı ilim tahsil etmeye. kıtlıktan. görenin dinindeki bozukluğa. MİHRAP Bir kimse rüyasında mihrapta kendini namaz kılarken görürse. kısır kadının doğurmasına. hayırlı habere. hastalanmaya sıkıntı çekmeye yorulur. Bir caminin mihrabını görmek.S) Rüyada Mikâil (A. yolculuktan vazgeçilmesine hayır ve hasenat işlerinin çokça yapılmasına rüyanın işaret edeceğini söylemişlerdir. uzun ve maddi sıkıntısı olmayan huzurlu bir hayata delâlet eder. mutlu. Mide kanaması geçirdiğini gören kişinin rüyası. o kişi çok büyük müjdeli bir haber alır.MİKROSKOP Rüyada mikroplarla uğraştığını gören kimse. o kimsenin çok mal kaybedeceği bir işe gireceğine delâlet eder.S)'ı rüyada görmenin. imânda bozukluk olduğuna delâlet eder. susuzluktan kurtulmaya. Sağlam olmayan hasta bir mide görmek.MİDE Rüyada boş mide görmek. saliha bir kimseyle evlenip huzurlu. MİHRACE Hindistan'da bulunan hükümdarların büyüklerinden olan mihraceyi rüyada görmek. iyi bir yuva kurmaya rüya delâlet eder. imânın zayıflığına rüya delâlet eder. Zira zararın neresinden dönülürse kârdır. MİDYE Rüyada midye gibi kabuklu deniz hayvanını yediğini gören kimse.

MİMOZA Rüyada mimoza çiçeği görmek. yalan konuşan adama da yorumlamışlardır.alışkanlıkları olan kimselerle olan ilişkilerini keser ve kısa zamanda kendi kötü alışkanlıklarından da kurtulur. Ayrıca devlet kapısında olan bir işini lehine olacak şekilde hal eder. tatlı bir âşk hayatı yaşamaya. bu rüyayı zor işin hal olacağına. politikaya girer. İş dünyasında zararlı olan kimselerden yakasını kurtarır. yasak ilişkiye girmeye delâlet eder. yakın zamanda yeni bir işe ortaklığa girer ve o işi lehine sonuçlandırır. bekâr kimsenin malca zengin ve iyi bir şahıslan evleneceğine yormuşlardır. geleneklerine bağlı bir kimse olduğuna delâlet eder. MİLLÎ KIYÂFET Rüyada millî kıyafet giymek. yakın zamanda yeni bir ev satın alır.MİLLET VEKİLİ Rüyada kendisini millet meclisinde gören kişi. Rüyasında millet vekili olduğunu gören kimsenin. iş değişikliği yapar. Rüyasında mikroskoptan baktığını ve bir şeyi tetkik ettiğini gören kişi. dünya ve âhiret hayatında arzu ettiği şeylere sahip olur. Bazı tâbirciler. sözle yaralar. MİMAR Rüyada mimar olduğunu gören kişi. hatalarından dönüp dostlarını düşmanlarını yakından tanır. 323 . MİNA Rüyasında kendisinin Mina'da olduğunu gören kişi. malına haram karışır. rüya sahibinin ailesine. Bazı tâbirciler millet vekilini görmeyi. MİKROFON Rüyada mikrofonla konuştuğunu gören kişi. Şayet rüya sahibi işçi ise işinden ayrılıp emlâkçilik gibi gayr-ı menkûl işleriyle uğraşmaya başlar. Şayet rüyayı görenin karısı hâmile ise politikayla uğraşan bir çocuğu olur. Bir kadın bu rüyayı görse hakkında dedikodu eden bir kimseyle münakaşa edip onu lafla. MİLLET MECLİSİ .

bekâr birisinin saliha dinî bütün bir kişiylen evlenmesine rüya yorumlanır. o kişinin ölümünün yaklaştığına. Minarenin yıkıldığını görmek. velayet ve kuvvet içinde yücelir.c) rüya sahibinin üzerindeki belâyı def etmesine. iş bozukluğuna. o ülke halkının başına dini bozuk olan birisinin geçmesine. rüyası çeşitli şekilde tâbir edilir. Şöyleki: sarı minder. kırmızı minder. MİNDER Rüyasında mindere oturduğunu gören kimsenin. ölüm haberi almaya. üzüntülü habere. iyi söz söyleyen adama. Hasta ise vücudu sıhhat bulur ve evlâtlarından hayır görür. toplamak. mevki. sıhhatin bozulmasına. sevinçli haberlerle dolu mektup olarak da rüyayı yorumlamışlardır.MİNÂRE Rüyasında minareye çıktığını gören kişi. 324 . sıkıntıdan kurtulmaya. bol para ele geçmesine. Siyah-lacivert minder. MİNİBÜS Rüyada minibüse binmek. kızgın. MİNBER Rüyada minber üzerinde otururken görmek. mavi minder. iyi bir dosttan yardım görmeye ve eve sevilen kimselerden oluşan dost topluluğunun gelmesine rüya delâlet eder. arzularına kavuşur. MİNE ÇİÇEĞİ Rüyada mine çiçeği görmek. rızk bolluğuna. evin bereketinin gitmesine rüya delâlet eder. çıkılacak olan bir yolculuktan vazgeçmeye delâlet eder. sıkıntılı işe girmeye.' Mİ’RAÇ KANDİLİ Rüyasında Mi'rac kandilinde duâ ettiğini gören kişi. hastalanmaya. beyaz minder. şöhretinin unutulmasına. Minare kandilinin yanması. dünyâ ve âhiret hayatı için istediği dileklerine. rütbe yükselmesine rüya delâlet eder. iflâs etmeye. güzel iyi eşin üstüne şerli bir kimse ile ilişki kurulmasına. iyi haber almaya delâlet eder. İnsanları hidâyet yoluna çağıran bir önder olur. Bazı tâbirciler. Allahü Teâlâ (c.

c) rızâsını kazanmak için cihâd etmeye. MİSK-İ AMBER Miski Amberi rüyasında.a. Aile efradına. borcunu ödemeye ve iyi amel yapmaya başlar. Miski ateşe attığını gören kişi. fesatlıktan malını şöhretini kayıb eder. Suçu olan birisi misk sürdüğünü görse. eşin hâmile kalmasına.kokladiğını görerı kişi. Allah-ü Teâlâ'nın (c. kalemiyle para kazanan bir erkekle evlenmesine yormuşlardır. Bazı tâbirciler minyatürlere bakmayı. itibârı zedelenir. mescîd yapmaya veya yaptırmaya da yorumlanabilir. MİSAFİR Evinde misafir olduğunu gören kişinin. kârlı faydalı ev almaya. iyilikle emire. MİSVAK Rüyasında misvak kullandığını gören kişi. nasihata delâlet eder. MÎZAN Rüyada mîzan (terazi) görmek. faydalı eserler yapmaya bazende cami. Mîzanlar tartmak. nefsini namaz gibi ibâdetlerlen terbiye etmeye rüya delâlet eder. kârlı. MOBİLYA Bekâr bir kimsenin rüyasında mobilya aldığını görmesi. rızkı gürleşir. hayırlı haber almaya. Ölmüş olan birisinin misk sürdüğünü görmek. 325 . iyi sevinçli haber almaya. bekâr kız için. evinin bereketi artar. günâhlara tevbe etmeye. rızkın genişlemesine. Misafirhane görmek. sakladığı suçu halk arasında duyulur hapse girer. kısmeti açılır. faydalı ticarete girer ve rüya güzel geçime hayra da yorumlanır. Peygamber efendimiz (s.v)'in sünnet-i seniyyelerine uymakta titizlik gösterir. onun yakında evlenme hazırlığına başlamasına veya evlenmesine yorumlanır. Eve misafir gelmesi. kısır kadının hâmile kalmasına tâbir olunur. evlâdı san'ata meyilli olur ilerde resim san'atından iyi para kazanır.MİNYATÜR Rüyasında minyatür çizdiğini gören kimsenin. akrabaya iyilik etmeye. o rüya sahibinin hayır hasenat işlerini yapacağına ve çok sevaba gireceğine rüya delâlet eder. etrafındaki kişilere misk kokusu sürmek. âlimlerden alınacak faydalı ilme. o ölünün cennette olduğuna delâlet eder. Misk şişesini görmek.

yolculuğa çıkmayı gezmeyi eğlenmeyi seven birisiylen tanışıp onunla ciddi ilişkiye girer. MORS Rüyasında mors alfabesini kullandığını gören kişi. MOLOZ Rüyasında moloz (inşaat artıkları) topladığını gören kişi. yeni makine almaya ayrıca kalemiyle para kazanmaya rüya delâlet eder. yeni bir ev alır veya inşaatçılık yapmaya başlar. MONTAJ Rüyada montaj yapmak. yeni eşya almak olarak tâbir etmişlerdir. hâmile kadının ilerde marangoz olacak erkek çocuk doğurmasına delâlet eder. üzüntüden kurtulmaya veya eskiden olmuş olan kötü anıların etkisinden kurtulmaya rüya delâlet eder. trafik kazası geçirmeye tâbir edilir. MOTEL Rüyada kendini bir motelde gören kişi. yeni bir işe girer. hastalanmaya. Bekâr ise. MORG Rüyada morg görmek. şüpheli olan bir ölüm haberi almaya. Bazı tâbirciler mozaik görmeyi. arzu edilen mala kavuşma. tasarladığı bir yolculuktan vazgeçer. iş değişikliği yapar. yakın zamanda dinleneceği zevkli geçireceği bir tatile çıkar.Mobilya mağazasında çalışırken görmek. MOZAİK Rüyasında mozaik gören kişi. ailesinin lehine sonuçlanacak işlere girmesine rüya delâlet eder. MORFİN Rüyada morfin iğnesi vurunduğunu görmek. 326 . Bazı tâbirciler mobilya görmeyi. ağaç işleriyle uğraşmaya. sevinçli bir haber almaya yormuşlardır. san'atkâr evlâd sahibi olmaya.

327 . eve giren hırsızın yakalanmasına delâlet eder. Rüya sahibinin bozuk olan işleri yoluna girer. kısa zamanda düzgün konuşmaya başlayacak ilerde çok güzel konuşmalar yapabilecek bir evlâd doğurur. sıhhati bozuksa düzelir. malı muhafaza etmeye şeytandan emin olup. yüksek mevkilere gelecek bir evlâdı olur. Muayenehane harap bir halde görülürse. dinini korur. sağlığı yerine gelir. gizlice verilen sadakaya zekâta. bozuk motor. Karısı hâmile ise. fesat kimseyle münakaşa ederek onu rezil eder. âlim. Ayrıca ailesinin namusu için söz söyleyen dedikoducu. nefsi terbiye etmeye de tâbir edilir. MUHAFIZ Rüyada muhafız görmek. bilmeden yapılan sevab getiren bir iş olarak rüyayı tâbir etmişlerdir. Muhafız görmek.c) rızâsını kazanmaya başlar. bid'âtlardan uzak kalır ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. açılan kısmete. MUHABBET KUŞU Rüyada muhabbet kuşu görmek. Bazı tâbirciler. Allah-ü Teâlâ'nın (c. rüya tam ters olarak tâbir edilir. etrafında iyi huylu olarak tanınmış olan bir şahısla kurulacak dostluğa rüya yorulur.MOTOR Rüyada işleyen motor. MUHAFAZA Rüyasında bir yeri muhafaza ettiğini gören kişi. MUCİZE Rüyasında bir mucizeye şahît olduğunu gören kimse. MUAYENEHÂNE Rüyasında muayenehanede muayene olduğunu gören kişinin. MOTOSİKLET Rüyada motosiklete binmek. Hâmile bir kadın bu rüyayı görse. Ailesindeki huzursuzluk gider.c) rızâsını kazanmaya başlar. düzgün gidecek işe. namaz kılmaya başlamaya. tövbekar olur. sıkıntılı habere veya iş düzeninin bozulmasına işaret eder. sayılan. sevilen. arkadaşlarınızla tartışmaya girmenize ve çok üzüntü duyup moralinizin bozulacağına delâlet eder. zâlim evlâd uslanır.

o gerçek olarak beni görmüştür. mülke sahip olur ve önemli bir makama gelir. Hazreti Muhammed (s. Hz. Enes radıya'llâhu anh'dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfe göre: "Her kim ki beni rüyasında görürse. Hz.a.v)'i rüyada görüp görmediğini anlamak rüya sahibine rüyasında söylenmesiyle veya Peygamber efendimizin yüzünü görmemekle anlaşılır.a.v)'i bir şey üstüne binmiş olarak görme.v)'i gören kişi.v)'in kendi eşyalarından birisini rüyada vermesi. Hz. Peygamber (s.v)'i rüyada görmek.a.a.V) Hz.a.A. Hz.v)'i bir kimse rüyasında görse. Hz. zengin olup refaha erer. Çünkü Peygamberlerin cesetleri yer değiştirmez.a. Malı ve evlâdı çoğalır.v)'i rüyada görmek. bir daha günâh işlememeye gayret eder ve tövbeleri Allahü Teâlâ'nın (c. durumu daima iyi.v)'i rüyasında görenin. imânın artmasına rızkın bollaşmasına delâlet eder. Hz. Peygamber (s. Rasûlullah (s. yeminini yerine getirmeye.v)'in peşi sıra yürüdüğünü gören kimse.v)'i hayattaki suretinde görmek. Peygamberi (s. hacc etmeye. Peygamber (s.a. Peygamber (s. gönlü şen olur rüya sahibi üzüntülerinden. rüya sahibinin Peygamber (s.a. ilim tahsil etmesine. Diğer Peygamberleride görmek de aynı böyledir. şerefli bir kimsenin vefatına delâlet eder. keramet göstermeye. hapiste ise hapisten çıkar.Hz. ilmiyle amel eder.a. Peygamber efendimiz (s. yokluk çekiyorsa.v)'in şefaatine nail olmasına delâlet eder.c) katında kabul olunur. sıkıntılarından. Hz.a. Hz. ehli tarîkata girmeye.v) güzel bir surette görmek. Çünkü şeytanın benim suretime girmesi mümkün değildir" hadîs-i şerîfine göre Hz. kıtlık. Keramet gösterir.a. Bir kısım raviler Peygamber efendimiz (s. kâfirlerin helak olmasına. müslümanların galip.v)'in kendisine bir şey giydirdiğini veya yedirdiğini görse.a. Evlâtları hayırlı olur. 328 .v)'in sünnet-i seniyyelerine uygun hareket eder.a. Muhammed (s. MUHAMMED (S. bekâr kimsenin sâliha birisiyle evlenmesine. rüya sahibinin muradına kavuşmasına delâlet eder.v)'i görmektir. Bilinen sıfatlardan başka şekilde görmek. tövbekar olur. kederinden kurtulur.a. ehil makama erişir. Rüyayı gören âlim ise.a. mezhebinin sünnet ehli olmasına delâlet eder. sözünde durmaya. Muhammed (s. Peygamber (s. Peygamber (s. eziyet ve cefaya sabır etmeye. o rüyanın doğruluğuna delâlet eder. o rüyanın sahih hadîs olduğuna delâlet eder.a.v)'in vefat ettiğini görmek. Günahkâr birisi.a.v)'i hayatta olduğunu şekilde görmek şart değildir demişlerdir. orada büyük bir musîbet olmasına işaret eder. talebenin. Muhammed (s. Ravza-i Mutahharayı ziyaret etmeye. bizzat Peygamber (s. Cenazesini görmek. Hz. dinindeki bozukluğun gidip dinin güzelleşmesine. Yanlız Peygamber efendimiz (s.

iyilikleri emir edip kötü şeylerden uzaklaşılacağına rüya yorumlanır. dargın olduğu arkadaşıylan barışacağına delâlet eder. hesaplarını.v)'in elini tutmak.v)'in ayakkabılarını giydiğini gören kişi. onun şefaatine nail olmaya. Peygamber efendimiz (s. sadaka gibi maddî ibâdetlerini tam yapması gerektiği anlamına gelir. MUHTAR Rüyada muhtarla görüştüğünü gören kimse. Allahü Teâlâ'nın (c. orada ilimle ilgili va'z verecek kimseye yorumlanır. Hurma. düşmanlarını dostlarından ayırır kötü arkadaşlarından uzaklaşır ayrıca kötü alışkanlıklarından vazgeçer. rüya sahibinin kırgın. rüya sahibinin dince güzel olmasına. tövbekar olmaya. ilim tahsil etmeye.a. Sürme çektiğini görmek. bütçesini gözden geçirip. Hz. Rüya sahibi arkadaşından özür dileyip en kısa zamanda o arkadaşıyla barışıp ilişkilerini düzeltmelidir. MUHBİR Rüyada muhbir görmek.a.Hz. Peygamber (s. dağınık işlerin toparlanması. Peygamber efendimiz (s. Hz. MUKAVELE Rüyada mukavele yapmak. bal gibi bazı yiyecekleri Peygamber efendimiz (s.v)'in bir yerde namaz kıldığını görmek. günâha girmeye delâlet eder. zekâtını tam vermesi için rüya sahibinin uyarılmasına.v)'i çok güzel bir halde görmek. âhirette cennetle müjdelenmeye tâbir olunur. Peygamber (s.c) yolunda cihâd yapması için emir alır. 329 . MUHASEBECİ Rüyada muhasebeci görmek. dindar olmasına delâlet eder. muradına nail olur fakat sevdiği bir arkadaşını bir hiç yüzünden kırar.a.v)'in elinden yediğini görmek. hâmile kadının hadis âlimi olacak erkek çocuk doğurmasına delâlet eder. Kur'ân-ı Kerîm'i ezberlemeye.v) ile yemek yediğini görmek.a.a.a. MUHASARA Bir yeri muhasara ettiğini rüyasında gören kimse. gıybet etmeye. Muhammed (s. dedikoduya. israf etmekten vazgeçen adama ve paraca sıkıntılı bir dönem geçirmeye delâlet eder.

günâhlara tövbe edip tövbekar olmaya. hapisten kurtulmaya.s)'ı rüyada görmek. rüya sahibine yapılmış bir büyünün çözülmesine rüya delâlet eder. Mum câhil için ilim öğrenmesine. Rüyada mum çiçeği satın almak veya o çiçeğin çiçekklerinin açılmış bir halde görülmesi. büyük bir makama yükselir. sıkıntı ve kederden kurtulmaya rüya delâlet eder. Hz. iyilikte bulunup düşmanı kahretmeye onun şerrinden emin olmaya delâlet eder. zenginliğe delâlet eder. düşman şerrinden emin olmaya.s)'ın asasını elinde taşıdığını gören kimse. MUMYA Rüyada bir cesedi mumyalamak.MUMLUK Bekâr bir kimse rüyasında mum yaktığını görse. Musalla taşına kendisinin konduğunu gören kimsenin rüyası. Mûsâ (a. ferahlamaya. HZ. MÛSÂ (A. bereketin gitmesine delâlet eder. Hz. rüya sahibinin eline geçecek mala. uzak bir dosttan yardım görmeye delâlet eder.MUM . hasta için ölmeye.s)'ı görmek. malın eksilmesine. uyarıcıdır. takmak. Mûsâ (a. Mûsâ (a. haklı olduğunuz bir konuda muzaffer olmanıza düşmana karşı zafer kazanmaya. MUSKA Rüyada muska görmek. üzüntü. Mûsâ (a. büyüden sihirden kurtulmaya. fakir için mal çokluğuna.MUM ÇİÇEĞİ . Hz. Düşmanlara galip gelmeye.S) Hz. 330 . Rüyada mumluk görmek. MUSALLA TAŞI Rüyada musalla taşını görmek. elçilik yapıp dargınları barıştırmaya delâlet eder. mirasa. parça parça ele geçecek mala. sıkıntı ve keder duymaya. meşakkatten kurtulmaya. bir ölüm haberi olmaya. bir deniz yolculuğuna çıkmaya.s)'ı görmek. borçtan kurtulmaya delâlet eder. kayıb olan eşyanın bulunmasına yorumlanır. Bu kimse günâhlarına tövbe ederek Allah-ü Teâlâ'nın (c. rüya sahibinin başındaki belânın def olacağına rüya delâlet eder. birisiyle iyi bir dostluk kurmaya rüya tâbir olunur. rüya sahibinin çocuğu olur. Mum yapanı görmek.c) rızâsını almaya çalışmalıdır. sefir olmaya. Salih kimselerle akraba olrrfaya muhtaç çocuklara yardım etmeye rüya işaret eder.

hayra yorulmaz. güzel bir kız çocuk doğurur. imâmnı kuvvetlendirip yetim ve öksüzleri sevindirip Allah-ü Teâlâ'nın (c. MUŞMULA Rüyada muşmula denen meyveyi yemek. Bu rüyayı hâmile kadın görse. mala ve zengin olmaya veya rızkın bollaşmasına tâbir olunur.MUSLİN Muslin elbise giymek. Bekâr bir erkek bu rüyayı görse. o eve giren parayı gösterir. Şayet musluktan akan şey temiz ve yararlı ise. o evin geçimini. cömert. güler yüzlü olan dosta. rüya sahibi helâl mala kavuşur. 331 . MUSLUK Rüyada musluk. MUZ Rüyada muz yediğini gören kişinin. güler yüzlü. akrabaya. şayet mutfak geniş ve rahat ise. MUZAFFER OLMAK Rüyasında muzaffer olduğunu gören kimse. paraya delâlet eder. delâlet eder. iyi huylu bir kızla evlenir. haram karışmış zararlı mala.c) rızâsını kazanır. malındaki haramı ayıklayıp dinîni düzeltir. okulunun çevresinin değişmesi için uğraşır. evdekilerin israfkâr olduklarına. Şayet akan şey pis ise. görülen mutfak dar ise. sıkıntı çekmeye. ahlâklı bir dost edinir. Evlâdını kötü örnek olacak arkadaşlarından ayırır. malına sahip olur. MUŞAMBA Rüyasında muşamba satın aldığını veya yere yaydığını gören kimse. mide rahatsızlığının geçmesine. eşe. Mutfak dağınıksa. ölüm ecelinin gelmesi anlamına gelir. MUTFAK Rüyada görülen mutfak. dışardan gelen kısmete delâlet eder. malını korumak için birileriyle münakaşa eder. Hasta bir kişinin rüyada muz yemesi. sıkıntıdan kurtulup sıhhatin düzelmesine delâlet eder. hanımı erkek çocuk doğurur. Hapis olan kişi hapisten kurtulur.

gizli olan sırrı açıklamaya tahsil etmeye delâlet eder. MÜHÜR Rüyada mühür görmek. Allah-ü Teâlâ'nın (c. (bu rüya hacc ayında görülürse) hacc'a gitmeye. iş değişikliği ve hâmile kadının emlâkçı olacak bir çocuk doğurmasına rüya delâlet eder demişlerdir. eve yeni eşya almaya. MÜHRE Rüyasında kağıt mührelediğini gören kimse.MUZİP Muzip olan bir kimseyi rüyada gören kimse. erkek evlâdın olmasına. kederi üzüntüyü üstünden atar. vermiş olduğu bir sözünü tutar. Onlarla iyi bir dostluk kurup sıkıntıları. MÜFTÜ Rüyada müftü ile konuştuğunu gören kişi. sahip olmak istenilen bir mala sahip olmaya rüya delâlet eder. MÜEZZİN Rüyada müezzin görmek. bir haber almaya delâlet eder. Kendisinin müezzin olduğunu rüyada görmek. nikâh memuruna. islâmî ilimlerden bir tanesini çok iyi bir şekilde öğrenir. hırsızlığa. takılan mücevherin cinsine göre rüyanın tâbirini gerektirir.c) rızâsını kazanır. 332 . kiracı ise yeni eve taşınmaya delâlet eder. bid'âtlardan uzaklaşır. Bazı tâbirciler. MÜCEVHER Rüyada mücevher takmak. dinîn düzelmesine sırrın ifşahına rüya tâbir edilir. dinîndeki bozukluğu giderir. Müezzinin ezan okuduğunu duymak. neş'eli bir arkadaş topluluğunun içine katılır. ailesine söz dinletmesine. bu sözün şartlarını yerine getirir ayrıca düşmanlarından birisi rezil olur. mevkî yükselmesine. MÜHENDİS Rüyada mühendis görmek.

ilim tahsil etmeye. ferahlamaya delâlet eder. MÜNAZARA . sıkıntı çeker. yanlış yönlendirilen. sıhhat düzelmesine. helâl mal kazanmaya. sevinçli bir haber almaya. o kimseye ders vermeye yorumlanır. 333 . sıkıntıdan kurtulmaya işaret eder. hayırsız evlâd veya kardeş olarak tâbir etmişlerdir. rütbeye ihtiyaçları karşılamaya ilim ve fazîletin artmasına yorumlanır. MÜREBBİYE Terbiye eden yol gösteren arkadaşa delâlet eder. MÜŞTERİ (Yıldız) Rüyada bu yıldızı görmek. alım satım işiyle (ticaretle) uğraşmaya. dostlarından birisinin kötü hareketine maruz kalır.MÜNAKAŞA Bir kimseyle ağız kavgası (münazara-münakaşa) ettiğini gören kimse. yürek sıkıntısından kurtulmaya delâlet eder. çözümü zor olan bir işin çözümlenmesine. MÜSHİL Rüyada müshil hapı içmek. hikâye gibi şeyler yazmaya. zekât vermeye. ilminden faydalanılacak dosta. MÜREKKEP Rüyada mürekkep görmek. Mürekkep şişesi. Bazı tâbirciler mürebbiye görmeyi. rüya sahibinin morali çok bozulur. âlime delâlet eder. oruç gibiibâdetlere başlamaya veya hacc'a gitmeye delâlet eder. MÜREKKEP BALIĞI Rüyada mürekkep balığı görmek. kısır bir kadının hâmile kalmasına rüya tâbir edilir. saklanılan paraya ihtiyaç duyulmasına. aileden yardım istemeye.MÜJDE Rüyada müjde almak. Başkasının üstüne mürekkep dökmek. namaz. MÜRDÜM ERİĞİ Mürdüm eriği yemek. patronun yardımcısına.

iyilik yapmaya yorumlanır. Vadini yerine getirir. MÜZDELİFE Rüyasında kendini müzdelifede gören kişi. Talebe ise. hayırlı işler yapıp. 334 .MÜŞTERİ Rüyada müşteri olan birisiylen alışveriş halindeyken görülmesi. şayet hacc'a gitmediyse hacc'a gider. Kaza namazlarını kılar. iyi huylu olduğuna fakat âhiret hayatı için hiç bir çaba göstermediğine rüya delâlet eder. Müzik aleti çalmak. sözünü tutar. ölüm haberi almaya tâbir edilir. Dinî müzik (tasavvuf) duymak. eski eserlere meraklı (antikacı) olacak bir çocuk doğurur. o yaz iyi bir tatil geçirir. MÜZE Rüyasında kendini bir müzede gezinirken gören kimse. MÜZİK . eline az bir miktar para mal geçmesine delâlet eder. Rüyada ölüm müziği duymak.MÜZİSYEN Rüyada müzik aleti görmek. fakirleri sevindirmeye. o kimsenin paraca sıkıntıda olmasına. Bu rüyayı hâmile kadın görse. sevilmedik bir kimseyle karşı karşıya gelmeye yorumlanır. arkelog olur.

iş durgunluğuna. o sene ürünü bereketli bol olur.ruhlu bir kimseylen dost olur. Kıtlık sona erer. 335 .N NABIZ Rüyada nabz'ın attığının görülmesi. Bu dost rüya sahibine maddî ve manevî menfaatler kazandırır. Bazı tâbirciler. Ziraat işleriyle uğraşan bu rüyayı görse. para sıkıntısı çekmeye delâlet eder. romantik. susuzluk çekmez. hasta olan birisinin iyileşmesine ve rüya sahibinin karşı cinsten birisine hissi bir yakınlık duymasına rüya delâlet eder. hassas. bol yağmur yağar. çabuk kırılan. NADİDE Rüyasında eline nadide ender bulunan bir şey aldığını gören kimse. bu rüya çok arzu edilen şeyin uzunca bir süre sonra olacağına delâlet eder demişlerdir. NADAS Rüyasında nadas'a bırakılmış tarla veya toprak parçası görmek.

genç erkek için. düşmanlığa. Bazen de bu rüya tekrarlanan hata olarak tâbir olunur. dedikodu etmeye. sıkıntıların. üzüntüye. elbise nakışçısı. kuruntuya. NAĞME Rüyada nağme (türkü) sesi duymak. NAKLETMEK . bir olay veya duyduğu bir söz dolayısıyla sinirleri bozulur ve rüya sahibi bir buhran geçirir. Nakışçı görmek çeşitli şekilde tâbir olunur. mal yığmaya. Süt nakliyecisi görmek. iş değiştirmeye. baş diş ağrısına. yeni işe girmeye. ders vermeye delâlet eder. ailesinin. rızıkta bolluğa. uzak yoldan gelen sevinçli habere delâlet eder. halı kilim nakışçısı. şöyle yorumlanır. NAKARAT Devamlı bir sözü tekrar ettiğini rüyasında gören kişinin. yeni eşya almaya delâlet eder. NAKIŞ . hasenat işlerine önem vermeye rüya delâlet eder. saklanan paranın öğrenilmesine ve namusla ilgili dedikodunun çıkmasına rüya yorumlanır. üzüntülerin gitmesine rüya delâlet eder.NAKIŞÇI Rüyada işlenmiş nakış görmek.NAFAKA Rüyasında nafaka verdiğini görmek. mal depolamaya. Canlı hayvan nakliyecisi görmek. Ev eşyasının. Zorla kendisinden nafaka alındığını gören kimsenin. evli kişi için. çocuklarının. bakır nakışçısı. eşyayı veya bir sözü nakleden (nakliyeci) bir kimseyi görmek. eceli yaklaşır. NAFTALİN Rüyada giyeceklerini. yardım görmeye. bazen de geçimde bolluk. 336 . Söz nakilcisini görmek. İlim öğrenmeye. iş açıklığına. ihtiyaçlarını rahat yollan temin etmeye.NAKLİYECİ Rüyada bir olayı. helâl para ile alınan mala delâlet eder. bekâr kız için iyi kısmete. câhil kimseden zarar görmeye. Taş nakışçısı. iftira edilmesine delâlet eder. ortak işe girmeye delâlet eder. İşçi almak. Rüya sahibinin hakkında dedikodu çıkmasına delâlet eder. hayır. nakış işlemek. tîcari eşyanın nakliyecisini görmek. eşyalarını naftalinlediğini veya naftalin satın aldığını görmek.

mide rahatsızlığının geçmesine. emlakçı olmaya. Öğle namazını 337 . hastalıktan kurtulmaya. kötü huylardan vazgeçip dünyâ ve âhireti için hayırlı işler yapan Allah-ü Teâlâ'nın (c. yemek ve kullanmak. Kalp gözü açılır. sohbeti dinlenen tanınmış bir kimse haline gelir. günahkâr olmaya delâlet eder. yeni eve taşınmaya veya ev değiştirmeye delâlet eder. yolculuğa çıkılacağına yorumlanır. yeni bir iş teklifi almaya delâlet eder. dünyalık mal yığmaya ve servet yapmaya çalışmaktadır. rüya sahibine nazar değmesine ve o nazardan kurtulmak için nazar duası okumasına delâlet eder. Sabah namazını kıldığını görmek. Sözü. Abdest almadan kirli elbise ile namaz kıldığını görmek. NANE Rüyada nane toplamak.c) rızâsını kazanan adama delâlet eder. Böyle rüyalar. hayırlı evlâd sahibi olmaya yorulur. Vakitsiz vakti geçmiş namazı kılmak. Namaz kılarken kıbleden başka yere baktığını gören kişi. güç işe başlamaya. bir akrabanın ölüm haberini almaya. üzültülü haber almaya. Ancak âhiret hayatı için bir şey (amel) yapmamakta ve günahkâr olmaktadır. bu tarikatın önde gelen bir şeyhinle tanışıp ondan ders alır. Namaz kılmak. haram yemeğe delâlet eder. hayırsız evlâdın veya kardeşin kötü huylarından vazgeçmesine delâlet eder. NAL Rüyada nal görmek.NAKŞÎBENDİ (TARİKATI) Rüyada kendisinin nakşîbendi tarikatına girdiğini gören kişi. Nane ruhu koklamak veya nanenin kendisini koklamak. günahkâr olmaya. NALBUR Rüyada nalbur görmek. Bazen de nal görmek. NALBANT Rüyada atlara nal yapan nalbantı görmek. NAMAZ Rüyada namaz kılmak. sıkıntılı. çıkılacak olan yolculuktan vazgeçmeye delâlet eder. Bazen de inşaat işi yapmaya. evde oluşan hasarın tamiratına rüya işaret edebilir. hasta için iyileşmeye. ayrıca hacc'a gidememiş olanın hacc'a gitmesine yorumlanır. rüya sahibinin hayrına yapılacak olayların olacağına yorumlanır. rızk genişlemesine.

NAR . Peygamber efendimiz (s. rızkın ve mal varlığının artmasına. dünyalık ve âhiretlik ne muradı varsa yerine gelir. yalan yere yemin etmeye ve sözden dönmeye. Peygamber efendimiz (s. Tatlı nar görmek. Akşam namazını kıldığını görmek. Çıplak olarak namaz kıldığını rüyada görmek. NAMLU Rüyada tüfeğin namlusundan kurşun çıktığını görmek. zina suçu işlemeye yorumlanır. Namaz selâmı üzüntü. rüya sahibinin dünyâ ve âhiret hayatının bütün arzularının yerine gelmesine delâlet eder. Teravih namazı kıldığını görmek. Rükû'ya varmadan namaz kıldığını görmek. fuhuş yapmaya. günahkâr olmaya delâlet eder. ömrün kısalmasına işaret eder. işten ayrılıp iyi bir işe girmeye rüya delâlet eder. günahkâr olmaya delâlet eder.NAR ÇİÇEĞİ Rüyada görülen nar.a. dargınların barışmasına delâlet eder. rızkın genişlemesine delâlet eder. sefere çıkmaya ve ele geçen helâl mala delâlet eder. Oturarak veya yatarak namaz kıldığını gören kimsenin. dinde bozukluk meydana gelmesine. Kaza namazını kıldığını görmek. Selâm vermeden namazı bitirdiğini görmek.a.kıldığını görmek. hayır ve şer.v)'in şefaatine nail olmaya ve fakir olan kimselere yapılan hayır işlerine delâlet eder. Gece namazı kıldığını görmek. Bir binek üzerinde namaz kılmak. kötü kimselere uyarak şer işlemeye. dünyâ ve âhirette hayra ulaşacağına rüyası delâlet eder. günahkâr olmaya. Cuma namazını kıldığını görmek.v)'in sünnetine tabi olmaya. ölüm haberi almaya ve ölünün imanlı olarak öldüğüne delâlet eder. imanın azalmasına tâbir olunur. çocuk sayısının 338 . zina suçu işleyip günahkâr olur. üzüntülü bir haber almaya delâlet eder. borçtan kurtulmaya. Yatsı namazını kıldığını görmek. akraba ile iyi geçinmeye. zahmetli olan bir işin hal edilmesine yorumlanır. bir sırrı öğrenmeye delâlet eder. Birikmiş mala. istihare namazı kılmak. servete. Cenaze namazı kıldığını görmek. İkindi namazını kıldığını görmek. Kilise gibi bir yerde namaz kılmak. sıhhatinin bozulmasına rüya işaret eder. murada kavuşmaya. Sarhoş olarak namaz kıldığını rüyada görmek. NAMUS Rüyasında namusu için münakaşa ettiğini gören adam. çeşitli şekilde tâbir olunur. kederden kurtulmaya.

Nazarlık takmak. sahibinin dikkatli olmasını gerektirir. Ekşi nar. Hastalıktan kurtulmaya. akrabaya iyilik etmeye. sıhhatin düzelmesine. rızkın gürleşmesine ve umulmadık yerden gelecek paraya işaret sayılır. NARENCİYE Narenciye bahçesinde nareciye topladığını görmek. kötü iş yapmaya. paraya delâlet eder. rüya sahibinin nefsiyle yapacağı mücadeleden galip çıkacağına rüyası delâlet eder. kötü alışkanlık edinmeye. NAZARLIK Rüyada nazarlık görmek. Narın tanelerini elinde toplamak. yatalak hastanın iyileşmesine. Rüyada nasihat eden bir kimseyi görmek. kısır kadının doğurmasına delâlet eder. dinî toplantılara katılmaya ve tövbekar olmaya delâlet eder. Nar ağacından nar toplamak. kısır kadının gebe kalmasına delâlet eder. Nar ağacı görmek. iş açıklığına. NARKOZ Rüyada narkoz veren narkozcuyu görmek. başarılan veya yoluna girecek olan işlerin habercisi sayılabilir.artmasına. kolaylıkla zahmetsiz ele geçirilecek mala delâlet eder. kötü söz söylemeye yorumlanır. akraba ziyaretlerine gitmeye yorumlanır. Narın kabuğu. bir arkadaşın ihanetine uğramaya delâlet eder. felâket getirecek üzüntülü habere delâlet eder. Nar suyu içmek. nar satmak. Rüya sahibinin dikkatli olması gereklidir. Bu rüya. Bazen de nara atmak. müşküllük çekilerek ele geçecek mala. NARA Rüyada duyulan nara (yüksek ses). sevdiği bir dostu tarafından aldatılıp ihanete uğrar. NARGİLE Rüyada nargile içmek. NASİHAT Rüyasında birisine nasihat ettiğini gören kişi. Haram mala. müjdeli haber almaya. Nar çekirdeğini toplamak. gebe kadının doğurmasına. üzüntü ve kederli habere yorumlanır. tevbekâr olmaya işaret sayılır. bir yakınının mühim bir 339 . dindar bir kimseden ilim öğrenip başka kimselere ders vermeye işaret eder. bir olaydan ders almaya.

NASIR Rüyasında ayağında veya elinde nasır çıktığını gören kişi. kararsız olduğuna ve bu yüzden birçok imkânları değerlendiremediğine rüyası delâlet eder. malın artmasına. ailedeki huzursuzluğun parasal sıkıntının son bulacağına rüya işaret eder. namaz. Nebîyi üstü başı tozlu kirli elbise ile görmek. konduğunu görmek. imânın kuvvetlenmesine veya din alimi olmaya rüya delâlet eder. nebîyi çirkin yüzle görmek. ilim öğrenip o ilimle şöhret kazanmasına da yorumlanır. NAVLUN Rüyada navluna (küçük yük gemisine) yük yüklendiğini. Nebîyi güzel görmek. NEBİ (Evliya . ahlâkın güzelleşmesine. rüya sahibinin ameliyat olacağını da gösterebilir. rüyanın hayırsız olarak yorulmasına neden olur. rüyanın hayra yorulmasına. Bazen de naylon eşya görmek. kullanmak. Bu rüya. rüya sahibinin lüzumsuz işlerle vakit geçirdiğine. zekât. şayet nasırı ayağında görürse kötü yerlere devam eder. şayet bekârsa onunlan evlenir. nasırı elinde görürse eliyle günâh işler (hırsızlık) başkalarının malını zorla gasb eder. izzet ikram almasına. cennetle müjdelenmeye Kur'ân-ı Kerîm'i öğrenip ezberlemeye. yeni bir iş yolculuğuna çıkılacağına ve bekâr kız için denizci olan bir gençle evlenmeye delâlet eder. NAZ Rüyasında birisine naz yaptığını bir kimse görse. Ticaretle uğraşıyorsa iş dünyasında meslektaşı olan bir şahıstan yardım görür.ameliyat geçireceğine ve o yakının hastalığından kurtulup sıhhatine kavuşacağına rüya delâlet eder. sürekli iş değiştirdiğine. Nebî ile konuşmak. NAYLON Rüyada naylondan yapılmış eşya görmek. Bu rüyayı gören evli bir adam ise yaşı geçmiş olan dul bir kadınla yasak ilişki kurar. oruç borçlarının ödenmesine.Peygamber derecesinde olan zât) Rüyada nebilerden birini görmek. Bu rüya sahibi için uyarıcı rüyalardandır. birisiyle hissi bir yakınlık kurar. rüya sahibinin menfaatli olmasına. rüya sahibinin dinindeki bozukluğa 340 .

bıkıntı gelmesine. büyünün bozulmasına yorulur. borçtan kurtulmak diyerek de rüyayı yormuşlardır. mundar olan şey) Necasetten taharet. NEFRİT Rüyada nefrit hastalığına (bir çeşit böbrek rahatsızlığı) tutulmak. ezberlemeye delâlet eder. NECEFTAŞI Irakta bulunan neeef şehrinden çıkan taşla yapılmış yüzüğü veya mücevheri rüyada taktığını görmek. birisine şahit olup yemin etmeye rüya delâlet eder.ve imânının zayıflığına delâlet eder. rüya sahibinin yakınlarından olan birisinin böbrek ağrısı çekeceğine işaret eder. ayrıca rüya sahibine iftira atılacağına rüya delâlet eder. 341 . ölümcül bir hastalığa yakalanmaya veya aileden sevilen bir kimsenin ciğerleriyle ilgili bir hastalığa tutulmasına delâlet eder. (Pislikten temizlenmek) Üzerinde elbisesinde necaset olan bir şeyi görmek. aşırı can sıkıntısına. NEFES TUTULMASI Rüyada nefes tutulması. NEFES (Okumak-Üflemek) Rüyada birisinin Kendisine nefes ettiğini görmek. emanet malı sahibine vermeye. borçtan kurtulmaya. helâl mal ile haram malı ayırmaya. zekât vermeye. NEFRET Rüyada bir şahıstan nefret edildiğinin görülmesi. onun şehitlik mertebesine ermesine veya şehit olacak evlâdı olmasına delâlet eder. Nefes ettiğini görmek. Nefesin daralması ise. haram parayla alınmış elbise giymeye rüya delâlet eder. günâha girmeye. Necaseti yıkamak. yetimin hakkını vermek. yurt dışı seyahatine çıkmaya ve oradan fazlaca eşya alıp gelmeye yorumlanır. Rüya sahibinin kendini nebî olarak görmesi. tevbekâr olmaya. gizli düşmanın varlığına ve rüya sahibinin dedikodusunun yapıldığına. NECASET (Pis. nazardan kurtulmaya. nefesi kuvvetli olan birisinden duâ öğrynmpye. bir işten usanmaya. ailedeki huzursuzluğa ve dostların arasının açılmasına rüya işaret eder. Bazı tâbirciler.

c) rızâsı için namaz kılmalı ve tövbekar olmalıdır. çok gösteriş merakı olan birisiyle evlenmesine delâlet eder. saliha. uzun ömürlü çocuğa delâlet eder. haram karışmış mala. 342 . Dul kadının nergis görmesi. sadık dosta.NEFT YAĞI Rüyada görülen neft yağı. ilmin artmasına. hayırsız zina eden kadına. şerre. zalim düşmana rüya sahibinin dinî vazifelerini yerine getirmediğine ve çok günahkâr olduğuna rüya delâlet eder. NERGİS ÇİÇEĞİ Rüyada nergis çiçeği görmek. boşanma olarak tâbir etmişlerdir. büyük bir mirasa konmaya delâlet eder. Nehirde yıkanmak. Nehre girmek.c) katında kabul edilmesine Rasûlullah (s. zarif çok güzel bir kadınla evlenir. kederden. günâhlardan temizlenmeye. tevbekâr olmaya delâlet eder. büyük bir zâttan. eşin ağır hastalık geçirmesine veya vefat etmesine delâlet eder.a) rüyada görülen nergis çiçeği. günahkâr olmaya. ilim sahibi olmaya delâlet eder. Kâfir bir kimse bu rüyayı görse. NEMRÛD Rüyasında Allah-ü Teâlâ'ya (c. devamı imkânsız evliliğe. sıkıntıdan kurtulmaya delâlet eder. Rüya sahibi hemen boy abdesti alıp iki rek'at Allah-ü Teâlâ'nın (c. rüyanın iyiye yorulmasına sebep olur. Bekâr bir erkek rüyasında nergis çiçeği kokladığmı görürse. Nergis çiçeğinden yapılmış taç takmak. Şöyle ki. Nehirden su almak. sahibine uyarı niteliği taşır. mal varlığının artmasına. Nehirden su içmek. Câfer-i Sâdık (r.c) isyan etmiş olan kralı) nemrûd'u görmek. bu rüyayı eşten ayrılma. alim sohbetlerinde bulunmaya ve ilimin artmasına delâlet eder. dünyalık işlerle uğraşıp âhireti unutan kimseyide rüya gösterebilir. NEHİR Rüyada nehir görmek. üzüntüden. Nehrin bir tarafından diğer yanına zıplıyarak geçmek.v)'in sünnetlerine uymaya ve cennetle müjdelenmeye delâlet eder. amellerin Allah-ü Teâlâ'nın (c.a. Bazı tâbirciler. âlimden ders almaya. evlâdından görülecek iyiliğe rüyayı yorumlamıştır. müslüman birisiyle evlenmeye delâlet eder. Nehrin evinin içinde aktığını görmek. Kevser nehrinden su içmek. Neft yağına bulaşmak. Böyle rüyalar. şiddete ve münakaşaya delâlet eder. müslüman olur.

basmak. dinîne bid'ât karıştırır.a. üzülmeye deinlet eder. tövbekar olmaya. NEZLE (NEVAZİL) Rüyada nezle olduğunu görmek. çok yüksek sesle cevap vermek) Rüyasında nida duyan kimse. Nezle olup yatağa yattığını görmek. NEY ÇALMAK Rüyada ney çalmak. ölüye ağlamaya. tanınmış kadının adınının çıkmasına yorumlanır. haram maldan yavaş yavaş kurtulmaya. yetim malı yemeğe tâbir olunur. üzüntü ve kederden kurtulmaya delâlet eder. sevinmek. iflâstan kurtulmaya delâlet eder. Ney sesi. NEVRUZ Rüyada nevruz gününü (iranlıların yılbaşısını) kutlarken kendisini gören kimse. yalan söz söyleyen kimseye. büyük bir iş yerinde önemli 343 .v)'in sünnet-i seniyyelerine aykırı hareket etmeye başlar ve dininde bozukluk meydana gelir. ufak bir haberden dolayı can sıkılmasına. kâfirin müslüman olmasına delâlet eder. Mevlevî şeyhinin ney çaldığını görmek. elden lüzumsuz yere para çıkmasına delâlet eder. Burnundan kanlı balgam gelmesi. yaymak. kış hastalıklarının artmasına delâlet eder. malın israf edilmesine. ferahlamaya. kederlenmeye. Nevruz'un Cum'a gününe tesadüf ettiğini görmek.NEŞRİYAT Rüyada bir kitabı neşretmek. Nezleden kurtulduğunu iyileştiğini görmek. rüya sahibinin karısının hitabı kuvvetli söz söylemeyi iyi bilen dilbaz çocuk doğurmasına işaret eder. NEŞRETMEK . Nevruzun perşembe gününe tesadüf ettiğinin görülmesi. Bazı tâbirciler. Peygamber efendimiz (s. elden çıkan malın geri gelmesine.NEŞ'E Rüyada neş'elenmek. malın israfından vazgeçilmesine delâlet eder. NİDA (Bağırmak. o sene doğacak çocukların çoğunun erkek olmasına delâlet eder. ney sesi duymak. bu rüyayı açığa çıkacak sır olarak da yorumlamışlardır. Nevruzun pazar-pazartesi gününe tesadüf ettiğini görmek. ilim öğrenip o ilim üzre amel etmeye rüya işaret eder.

kavgaya. hayatını düzene koyar. yeni yapılacak iş anlaşmasına. akraba arasındaki huzursuzluğa. evden ayrılmaya. fena haber duymaya delâlet eder. sadaka veya zekât verip hayır işlemeye tâbir edilir.mevkilere gelir ve ilerde halk arasında tanınmış bir kimse haline gelir. şayet kısırsa yakın zaman içersinde Cenâb-ı Hak (c. çeşitli şekilde tâbir olunur. Nilüfer koparmak. münakaşaya delâlet eder. mevki yükselmesine delâlet eder. zahmetli bir işi başarmasına rüya işaret eder.c) ona iyi bir evlâd ihsan eder. altından mamul mücevher almaya. şayet dini nikâh yaptırdığını görse. dinindeki bozukluk gider. Nikâh memurunu rüyada görmek. ortak iş yapmaya delâlet eder. kendisinin hastalanacağına. elleriyle bir günâh işler veya yankesiciler tarafından soyulur. deniz yolculuğuna çıkmaya. ilmi artar. izzet ikram sahibi olmaya. 344 . Bazı tâbirciler. Rüya sahibi kendi elinde nilüfer çiçeğini görse. NİLÜFER Rüyada nilüfer çiçeği görmek. boşanmaya. NİKOTİN Rüyasında ellerinde nikotin lekeleri olduğunu gören kişi. NİL NEHRİ Rüyada nil nehrini görmek. rüyayı para sıkıntısına yormuşlardır. alim sohbetlerine katılır. Muti nikâh ortaklıktan ayrılma. NİKÂH Rüyada nikâhlandığını gören kimse. NİSAİYECİ (Boşaltım ve üreme organlarının doktoru) Rüyada nisaiyeciye muayene olduğunu gören kişi. gururlu kimseye ve izinsiz başkasının malına sahip olmaya rüya yorumlanır. çok üzülmeye. üzüntüveren kişilerden tez zaman içersinde kurtulur. Ayrıca bu rüya sahibi kendisine sıkıntı. Belediye nikâhı. kötü alışkanlıklarından kurtulur. Nilüfer çiçeği toplamak. NİKELAJ Rüyasında bir metale nikelaj yaptığını gören kimse.

NİŞADIR Rüyada baharatçıdan nisadır almak. NİYET Rüyasında bir şeye niyetlendiğini gören kimse. ibâdete. onu pişirmek. mala haram karışmasına. hastalığından kurtulup vücudunun sıhhat bulmasına ve kısa zamanda rüya sahibinin iyileşmesine rüya yorumlanır. NİŞANGÂH Rüyada nişangâh tahtasına ok atmak. 345 . Sırtına nisadır serpmek. bekâr için evlenmeye evli için eşinden ayrılıp yeni bir ilişkiye girmeye tâbir edilir. adak adamaya niyetlense aynen o fiîlleri işlemiş gibi rüya sahibinin defterine sevab yazılır. NOHUT Rüyada nohut görmek. NİŞASTA Rüyada nişastadan mamul bir tatlı yapmak.NİŞANLANMAK Rüyada nişanlandığını görmek. NİŞAN . — "Sen ramazanda oruçlu iken eşini öpmüşsün ve orucun sakatlan mış onun için oruçlu olduğun günün yerine bir gün oruç tut" diyerek rüyayı tâbir etmiştir. zekât vermeye. sevince. Çünkü birgün bir adam İbni Sirin'e (r. zekât vermemeye.a) gelmiş demiş ki. kötü huylardan kurtulmaya ve yeni bir iş ortaklığı yapmaya. yetim malı. — "Ben dün gece rüyamda sıcak nohut yedim" İbn-i Şirin (r. dargın olunan bir şahısla barışmaya rüya delâlet eder. çok zorlukları olan işin yapılmasına ve bu işten kazanılacak helâl paraya rüya işaret eder. rüşvet yemeye delâlet eder. ciğer rahatsızlığından kurtulmaya rüya işaret eder. Ayrıca rüyayı gören hasta ise. Onun için rüyada sıcak nohut ve (leblebide) yemek de bu şekilde tâbir edilir. Bazen de rüya çöp çatanlık yapıp birbirini seven iki insanı birleştiren. ailedeki huzursuzluğun gitmesine. o istediğine kavuşur. Sıcak nohut yemek. evli için. bekâr için evlenmeye. çok arzu edilen işin olmasına ve eve yeni eşya alınmasına yorumlanır. ramazan orucunu bilmeden yemeye işaret eder. evlendiren kimseye tâbir olunur. Şayet oruca.a) rüyayı.

NÖRON Rüyada kendi halkını malıyla mülküyle yaşadığı şehri (Roma) yakan kral Nörün'u görmek.S) Rüyada Kur'ân-ı Kerîm'de adı geçen peygamberlerden Hz. düşmanlarının Allah-ü Teâlâ'nın (c. Nûh (a. Nûh (a. tüccar için yeni işe. akrabalarıyla olan miras meselelerini yoluna koyar. Bir kadının Hz. fakir için zenginleşmeye. NOTER Rüyada noter görmek. Hz. fiatların pahalaşmasına tâbir edilir.s)'ı görmek. ziraatçi için bol mahsüllü hasat yapmaya delâlet eder. yeni iş açmaya. Nöronu görmek. Nûh (a. ticaret yapan için ortaklıktan ayrılmaya. Bazen de noter görmek. eşini. Nûh (a.s)'ı görmek. ailesini. bekâr kız için nişanlanmaya. 346 . Hz. Nûh (a. bekâr erkek için evlenmeye. ömrün uzamasına. kocasına itaat etmesine onun memnun olmasına ve kadının cennetle müjdelenmesine rüya delâlet eder.c) izniyle kahrolmasına yorumlanır. müslüman bir memleketin başına bir zalimin gelmesine ve halkına zulm etmesine delâlet eder. Bazen de Hz.s)'ı görmek. bekâr kız için hayırsız kısmet çıkmasına da tâbir olunur. evli için karısının gebe kalmasına yorumlanır. hasta için iyileşmeye. NÖBET ŞEKERİ Kısır kadın için nöbet şekeri yemek. gebe kalmaya. Nöron. NÛH (A. iş değişikliği yapmaya tâbir edilir. HZ. NÖBETÇİ Rüyada nöbetçi görmek. devlet kapısındaki işin rüya sahibinin lehine hal edilmesine. bereketin rızkın bollaşmasına rüya delâlet eder.NOKTA Rüyada bir kağıtta nokta olduğunu gören kimse.s)'ı görmek.s)'ı görmesi. asi evlâdın ana ve babasında özür dileyip iyi huylar edinmesine. Hz. günahkârın tevbekâr olmasına. kazançlı faydalı antlaşmalar yapmaya delâlet eder. kâfirlerin helak olmasına ve müslümanlarında kurtuluşa ermesine rüya tâbir olunur. o sene çok yağmur yağmasına. yarım işini tamamlar. çocuklarını döven ve kumar gibi kötü alışkanlıkları olan adama da delâlet eder. dul için evlenmeye.

eline ummadığı bir yerden mühimce bir miktar para geçer ve bu para onun ilk sermayesi olur.c) manen yaklaşmaya rüya delâlet eder. hidâyete ermeye. NUR Rüyada nur görmek. iliminden faydalanılacak alim. NÜKLEER Rüyada nükleer santralde çalışırken kendini gören kimsenin. evlâtlarının veya kardeşlerinin rüya sahibine isyan etmesine rüya delâlet eder. bilgili şöhretli bir evlât sahibi olmaya rüya tâbir edilir. kâfir iken müslüman olmaya. Bu rüya bazen de tehlikeli bir kazaya veya maceralı işe girmeye de yorumlanabilir. lüzumsuz işlerle uğraşmaya ve rüya sahibinin hakkında yapılan dedikoduya işaret eder.Nûh (a. Elinde nur tutmak veya tenasül uzvundan nur çıktığını görmek. günahkâr iken tövbekar olmaya. o rüya sahibinin işlerinin bozulmasına.s)'ı çatık kaşla ve sert yüzle görmek. Nur görmek. 347 . fakirken zengin olmaya. kâfir olanın müslüman olmasına yorumlanır. NUTUK Rüyada nutuk (topluluğa yapılan konuşma) söylemek mevki yükselmesine. câhil iken ilim öğrenmeye ve dünyâda âhirete Allah-ü Teâlâ'ya (c.

yeni işe girmeye. Ocak ızgarası ve ocak yakan kimseyi görmek. sıhhat bozukluğuna kötü haber almaya yorumlanır.OCAKÇI Rüyada ocak yakmak. Demirden yapılmış ateşi olmayan ocak. OCAK . hastanın iyileşeceğine sıhhatinin düzeleceğine delâlet eder. Ocağın başında bir samimi dostla veya kalabalık insan topluluğuyla oturuyorken görülen rüya. bekâr için evlenmeye. büyük saadete erişmeye ve yeni dostlar edinileceğine delâlet eder. Hasta birisinin rüyada oburca yemek yiyen birisini görmesi. onun durumuna düşmeye.O OBJEKTİF Rüyada fotoğraf makinasmın objektifinden manzaraya bakmak. dalevaralı karışık işe girmeye yorumlanır. bir insana bakmak. Ocaktaki ateş kömür. Ocağın başında oturmak. sevinçli haber almaya. rüya sahibine nazar değeceğine ve etrafında rahatlığının çekilmediğini rüyası gösterir. o evin reisinin kötü huyu 348 . rızkın bollaşmasına delâlet eder. günahkâr olmaya ve malını israf etmesine yorumlanır. OBUR Rüyada obur birini görmek. mala hanımın gebe kalmasına tâbir edilir.

koğuculuk. günâhtan kurtulmaya. iftiraya uğramaya delâlet eder. mülk sahibi. yasak ilişki kurulan kimseden ayrılmaya. günâhlara tevbekâr olmaya. Odun kırmak. yeni alınacak dükkânı. yaramaz söz söylenmesine rüya işaret eder. Odun toplamak. kesilen adak kurbanının kanının kabul olmasına rüya delâlet eder. Bu rüyayı eşiyle arası açık olan kişi görse. bedbahtlığa ve güçsüzlüğe delâlet eder. o rüya sahibinin kısmetli bir çocuğu olur.ODACI Rüyada bilinmedik bir' odaya girmek. Odun yemek. zorlukla başkasının parasını alan adama rüya yorumlanır. iş yerini gösterir. yalan yere yemin etmek gibi bir günâh işler günahkâr olur. sözü geçen bir kimse 349 . Odun satan oduncuyu görmek. ODUN Rüyada odun görmek. çocuk diye tâbir olunur. hapse girmeye. Allah-ü Teâlâ'ya (c. haksız miras taksimi yapan. Bir odadan zorlukla çıkmak.c) manen yaklaşmaya duaların kabul olmasına. Rüyada odacı görmek. haram mal yemeğe. hırsızlık.c) rızasını kaybeder. günâhına tev-bekâr olan insana. onun günâhını alıp Allahü Teâlâ (c. OĞLAK Rüyada oğlak görmek. dedikodu etmeye yorumlanır. Bazen de han odacısı görmek. Dindar kişi rüyasında odun topladığını görse. Bu çocuk ilerde zengin. o organı yakın bir zamanda hastalanır veya kendisi hasta ise rüya sahibi kısa zamanda iyileşir. Odundan yapılmış yanmayan odun kömürü görmek. eşinden boşanır.olmasına. birisine iftira eder. Bir erkek rüyasında oğlak aldığını ve kestiğini görse. OĞALAMAK Rüyada bir yerini oğduğunu gören kişinin. işsiz olanın pazarlamacı olarak yeni bir işe girmesine de delâlet eder. başkasının hakkında kötü söz söylemeye. malın haramdan temizlenmesine. Oğala-mak dosttan alınan maddî ve manevî yardım diyerekte tâbir edilmiştir. halkın hakkında söz söyleyen kimseye. ticaret işi yapmaya. hapisten çıkmaya delâlet eder. Sırtına odun yüklediğini gören kimse. Ateşe odun koymak. yetimin ve kul hakkının sahibine geri verilmesine rüya delâlet eder. dedikodu yapmaya. söz diye tâbir edilir. rızkın kesilmesine dedikoducu olan kimseyle kavga etmeye yorumlanır. ODA . mal.

mevkisi derecesi yükselir. yeni ilişkiye girmeye delâlet eder. âşık olmaya. yakın akrabadan olan bir çocuğun ölümüne rüya delâlet eder. alınacak habere de işaret eder. yeni ev sahibi olmaya. OKKA (1 kg. üzüntü kedere delâlet eder. evli için sevinçli müjdeli bir evlenme haberi almaya delâlet eder. Kendisinin küçük çocuğa döndüğünü gören kişi. ilim öğrenir. Bazı tâbirciler. murada nail olmaya. 350 . Şayet Kur'ân Kerîm okumayı bilmiyorsa öğrenir ve öğrendiği İslâmi bilgilerle amel etmeye başlar.OKÇU Rüyada elinde ok olduğunu gören kişi. memuriyet hayatında veya iş dünyasında lehine olacak bir mevkiye gelir. etrafı karıştıran kimseye. Mesela oğlu olmasını istiyorsa oğlu. şayet okka demirden olursa. oğlakla oynadığını gören kimsenin. OK . sefere çıkmaya veya şeriata göre miras taksimi yapmaya delâlet eder. bir mülkün başına geçip o işi başarıyla idare eder. casusa. oje sürmeyi aşırı süse gösterişe düşkün tabiatlı kadın demişlerdir. Bu rüyayı fakir sıkıntılı bir ömür süren kişi görürse büyükçe bir mirasa konar zenginleşir. Okun vınlıyarak geçmesi kısa zaman içinde alınacak habere delâlet eder. yakın akrabasının oğlan doğuracağına rüya işaret eder diyerek rüyayı tâbir etmişlerdir. Oğlak eti yedirmek. sıkıntıdan kurtulmaya yorumlanır. Bir çocuğun arkasından yürüdüğünü rüyasında gören kimse. Rüyada çocuğu arkaya almak. Rüyada çocuk öldürmek. kızı olmasını istiyorsa kızı olur. doğacak çocuğu arzu ettiği cins olur. Rüyada ok atanı okçuyu görmek.haline gelir. Bazı tâbirciler. ağırlığa eşit olan demir kütle) Rüyada okka görmek. Oje günâha girmeye. Yeni doğmuş bir oğlan çocuğu kucağa almak. Hanımı hâmile olan bir kimse elinde ok görse. Rüyada görülen ok zevceye. OJE Rüyasında bir kadın ellerine oje sürdüğünü görürse. kocasından gizli para saklayan kadına delâlet eder. bina almaya. bekâr için evlenmeye. rızkın genişlemesine. müjdeli habere işaret eder. o kadının bir sırrının ailesi tarafından öğrenilmesine rüyası işaret etmektedir. ilim öğrenmeye. Okla yaralandığını görmek. OĞLAN ÇOCUĞU Rüyada oğlan çocuğu görmek.

Kirmani oklava görmeyi. Bir kadının elinden alınacak okka boşanmaya. rüyanın okunan şeyin cinsine göre tâbir edilmesine neden olur. hastanede yatan adama. zarar verecek düşmana ve faydalanılacak ilaca tâbir edilir. Şöyle ki yararlı dinî kitap okumaya. günahkâr olup sonra tevbekâr olmaya delâlet eder. üzüntüye. Okli kirpi öldürüp etinden yemek. okşanılanm okşayandan hayır ve menfaat görmesine işaret eder. sert söz işitmeye yorumlamıştır. OKSİJEN Rüyada oksijen tüpü görmek. OKLU KİRPİ Rüyada oklu kirpi görmek. 351 . Bazı tâbirciler. vefasız dostta işaret eder. trafik kazasından kurtulmaya. idrar tutamama hastalığı olanın şifa bulmasına delâlet eder. rüyanın tam aksi olarak tâbir edilmesine neden olur. OKLAVA Rüyada oklavaylan hamur açtığını gören kişi. OKŞAMAK Helâl olmayan birisini rüyada okşamak. birisi beddua eder ve rüya sahibi bu olaydan hayli üzüntü duyar demişlerdir. ölümden dönmeye. Zararlı yayınları okumak ise. ilim öğrenmeye. ameliyat olan yakın dostun iyilik haberini almaya rüya delâlet eder. OKUL Rüyada okul görmek. çok arzu ettiği bir muradı olur sevinçli ve huzurlu bir ömür sürer.yeni dükkân açmaya rüya delâlet eder. tövbekar olmaya veya tarikata girmeye rüya delâlet eder. Rüyada okşamak. Helâlini yâni eşini okşadığını rüyasında gören kimsenin. tahsilini yarım bırakmış adamın tahsiline devam etmesine rüya delâlet eder. sevdiği bir dostundan ağır söz işitir veya hakkında çıkan dedikoduyu duyar. oklava ile rüya sahibinin kendisine veya bir başkasına vurduğunu görse. Altından yapılmış okkayı görmek. sıkıntıya tâbir edilir. OKUMAK Rüyada bir kitabı okuduğunu görmek.

ucuzluğa. ölünün omurga kemiğini görmeyi.OLİMPİYAT Rüyasında olimpiyatlara katıldığını gören kişi. Şöyle ki: Oluktan su akması: Berekete. bolluğa. Rüyada iki omuzunun yerinde olmadığını 352 . OLUK Rüyada oluk görmek. güvenilir dostun rüya sahibinin hatalı hareketi sonucu kırılmasına rüya delâlet eder. Böyle bir rüya gören kimse. hileyle elde edilecek haram karışmış mala ve kul hakkını yemeye rüya delâlet eder. kızgın alınan habere ve elden çıkan az miktar paraya işaret eder. hemen tövbekar olup hareketlerini düzeltmelidir. o ölünün rüya sahibinden duâ beklediğine rüya işaret eder diyerek rüyayı yorumlamışlardır. Omuzun çıkması. OMUZ Rüyada görülen omuz. uzak yolculuğa çıkmaya. rüyanın aksi olarak tâbir edilir. Omuzda ağırlık olması. oluğun içinden akan şeyin cinsine göre rüyanın tâbir edilmesine sebep olur. Kabe'deki zemzem suyunun aktığı altın oluğu görmek: Rüya sahibine Allah-ü Teâlâ (c. bu olayın rüyada görülmesi. OMURGA Rüyada omurga kemiği görmek. kapanmayan yaraya. Oluktan kan akması: Rüya sahibinin içinde bulunduğu devlete düşman saldırmasına rüya delâlet eder. hasta için iyiliğe sağlığa tâbir edilir. Bazı tâbirciler. spor yapmaya başlar ve müjdeli bir haber alır. ev huzurunun bozulmasına neden olur.c) rızâsı olmayan işler yaptığına delâlettir. Sağlam omurga kemiği görmek ise. oltayı iş hayatında elden kaçacak fırsata yorumlamışlardır. fazla gayret sarf edilmeden kazanılacak zahmetsiz paraya işaret eder. kötü arkadaşa ve asi evlâda rüya delâlet eder. rızk gürleşmesine. OMLET Rüyada omlet yemek pişirmek. Bazı tâbirciler.c) rahmetinin eriştiğine ve salih kulların isimlerinin bulunduğu deftere yazılmasına rüya delâlet eder. Oluktan pis su akması: Hastalığa. OLTA Rüyada olta görmek. rüya sahibinin günâha girdiğine ve Allahü Teâlâ'nın (c. şayet omurga kemiği yerinden çıktıysa ihanet eden dosta.

ORAMİRAL Rüyada oramiral görmek. ayrıca üzüntü. OPERA Rüyasında opera dinlediğini görmek. Bazen de.ORAK BOCEGİ Rüyada orak görmek. vaktini boş işlerle geçiren maymun iştahlı adama işaret eder. ORAK . yeni mal almaya. ORİJİNAL Rüyada orijinal (ender görülecek) bir eşyayı görmek. Tarlanın hasadından sonra ortaya çıkan orak böceğini görmek. dost diye bildiği bir yakın arkadaşının ihanetine uğrar. mide rahatsızlığı çekmeye başlar. mal yiyen adama veya yetim malı yemeye rüya delâlet eder. Bazen de orak veya orakçı görmek. Zira rüyada omuz güç. görülen organın cinsine göre rüyanın tâbir edilmesine sebep teşkil eder. evlâtlarından veya erkek kardeşlerinden birini kayıp eder. ONİKİ PARMAK BAĞIRSAĞI Rüyasında oniki parmak bağırsağını gören kimse. Yakın zaman içinde onların ölüm haberini alır. ailenin bir arada toplanmasına ve rüya sahibinin mirasa konmasına tâbir edilir. ORGAN Rüyada organ görmek. 353 . kuvvet veren kardeşi veya evlâdı gösterir. hayırsız kişinin olan bir kimsenin hatasından dönmesine rüya delâlet eder. mucit çocuğu. Şayet rüyayı gören kişi ticaretle uğraşıyorsa işinde bir başarısızlığa uğrar ve elinden önemli bir miktar para çıkar. borçların toplanmasına delâlet eder.gören kişi. askerliği gelmiş olan erkek akrabanın evine çağrı pusulasının gelmesine ve askerliğini denizci olarak yapmasına rüya işaret eder. keder veren bir haber alır. OPERASYON Rüyasında bir operasyona (adli bir olaya) katıldığını gören kimse. bol kazanç getirecek yeni işe girmeye rüya işaret eder. yeni şeyler yapmaya.

ORTAK Rüyada birisiyle ortak iş yaptığını gören kişi. şöhret. kısmetli bir kız evlâd sahibi olacağına rüya delâlet eder. kredi. bekâr için zengin birisiyle evlenmeye. ORMAN Rüyada orman görmek. itibar. Bir kadın bu rüyayı görse. bekâr için evlenmeye. güç. haram yoldan zengin olmaya. ORKİNOS BALIĞI Rüyada görülen orkinos balığı. hiç bir zaman hayra yorulmaz.ORKESTRA Rüyasında orkestradan müzik dinlediğini gören kimse. ele geçecek mühimce bir miktar paraya rüya delâlet eder. rüyanın hayra yorulmasına sebep teşkil eder. Şöyle ki. Ormanın yanmasını görmek. Orman da yürümek rızkın genişlemesine. kadın için kocasının metres tutmasına delâlet eder. talebe için iyi meslek edineceği okula girmeye işaret eder. Ortaparmağının yok olduğunu görmek. evlâd sembolüdür. Ormanın yanması. eşinden gizli aldığı bir eşyanın meydana çıkmasına rüya işaret eder. kuvvet. Orkinos balığı tutmak. yukarıda saydığımız şeylerden birisinin kaybına rüya yorumlanır. haksız mirasa konmaya delâlet eder. Bazen de bu rüya seyahate gitmeye veya tatile çıkmaya da yorumlanır. işinden ayrılır ve karışık olan işe girer. Bazen de bu tip rüyalar. günâhlardan tevbekâr olmaya. Hâmile kadın rüyasında orkinos balığı tuttuğunu görse. fakirleşmeye. bir iş ortaklığına girer ve bu iş ortaklığı kendisi için pek hayırlı olmaz. ilim öğrenmeye ve âlimlerin sohbetlerine katılmaya delâlet eder. günâha girmeye. Ve bu iş rüya sahibine pek iyi bir istikbâl sağlamaz. ORKİDE Rüyada görülen orkide. malca zenginleşmeye. gayrı meşru ilişkilere. 354 . ORTAPARMAK Rüyada ortaparmak. tüccar için iflâs etmeye ve hayırsız evlâda delâlet eder.

Ramazan ayında oruç tuttuğunu görmek. ORUÇ Rüyada kendini oruç tutarken görmek. yüksek rütbeli kimselerden fayda sağlamaya. Rüyada kasten orucu bozduğunu görmek. fakirleri sevindirmeye delâlet eder. adak adamaya ve adağın yerine gelmesine delâlet eder. Bu rüyayı bir âlim görse.ORTODOKS Rüyada hristiyanların mezheplerinden biri olan Ortodoks mezhebine mensup birini görmek. Rüyada keffaret orucu olan 61 gün oruç tuttuğunu görmek. borçtan kurtulmaya. adam öldürmeye delâlet eder. dininde bozukluk olmasına veya yetim malı yemeğe delâlet eder. üzüntü. rızkın bollaşmasına ve Kur'ân-ı Kerîm öğrenmeye delâlet eder. tövbekar olur Peygamberimiz (s. yemin bozmaya. Kaza orucu veya nafile oruç tuttuğunu rüyada görmek. rüyası o âlimin ilmine göre iş yapmadığına ve dininde bozukluk olduğuna işaret etmektedir. OSMAN (A. tövbekar olmaya ve tevbelerin Allah-ü Teâlâ (c.a.s)'ı görmek. Rüyada nafile orucu veya kaza orucunu bozduğunu görmek. günâha girmeye. çok hayırlıdır. hastalığından kurtulacağına ve vücudunun şifa bulacağına işaret eder. kederden kurtulmaya. Rüyada yıllık oruç tutmak. sevaba girecek iş yapmaya. Osman (a.v)'in sünnet-i 355 . ticaret işinden bol para kazanmaya.s)'ı gören kişi. Üç aylarda oruç tuttuğunu görmek. dinine bid'ât karıştırmaya veya haram mal yemeğe rüya delâlet eder. Hz. günahkâr olmaya. ilim öğrenmeye halka va'z vermeye. Harâm olan günlerde oruç tuttuğunu görmek. cihâd etmeye delâlet eder. ORTOPEDİ Rüyada ortopedi polikliniğine gittiğini görmek. zengin olmaya kısmetli evlâd sahibi olmaya. Osman (a. gıybet yapmaya veya şiddetli. mala haram katmaya. Rüyada oruç bozmak. HZ. Hasta bir kimsenin rüyada kendisini oruçlu olarak görmesi. ağrılı olan bir hastalığa tutulmaya rüya delâlet eder. dilini güzel kullanmamaya. kalp kırmaya ve dedikodu etmeye delâlet eder. zekât ve oruç borcunu ödemeye rüya delâlet eder. Rüyada bilmeden orucu bozduğunu görmek.S) Rüyada Hz. hatıra gelmeyen bir yerden gelecek büyük miktarda paraya. sözden dönmeye.c) katıldığına delâlet eder. salih bir evlâd sahibi olmaya veya deniz yolculuğuna çıkmaya rüya delâlet eder. kemik kırılmasına veya trafik kazası geçirmeye rüya yorumlanır.

Osman (a. Hâmile bir kadın veya eşi hâmile olan bir adam bu rüyayı görse. yüksek mevkilere gelecek bir evlât sahibi olur. hıfz etmeye. Âlim bir kimse Hz. Otağ-ı Hümayun) Rüyada otağ da kendisini gören kişi. OSMANLICA Rüyada Osmanlıca öğrenmek. şu dört şeye tâbir edilir: 1) Fena söz. imân üzere ölür. Başkasının osuruğunu duymak. sevdiği özlem duyduğu birisinden tekrar ders alır ve ilmiyle amel yapmaya başlar. OTAĞ (Padişahların devrinde seferler sırasında kullanılan büyük çadır. 356 . 4) Ahlâksız akraba. dinî kuvvetli olur. âhiret hayatında Hz. ilim öğretmeye ve şehit olarak ölmeye rüya delâlet eder. eşiyle tartışmaya evdeki huzursuzluğa ve kötü söz işitmeye rüya delâlet eder. 2) Sıkıntı. herkes tarafından tanınacak adaletli. Hz. Osman (a. gizli işin meydana çıkmasına yorumlanır.s)'ı rüyada görmek. Osman (a.seniyyelerini yerine getirmeye özen gösterir. Hacc'a gitmemiş olan bir kimse rüyasında Hz. OTEL Rüyada görülen otel. yeni iş yapmaya ve yeni yolculuk yapmaya seyahate çıkmaya delâlet eder. Sesli osurmak. Osman (a. Bazen de rüya sahibi bekârsa kız oğlan kız olan saliha bir hanımla evlenir hatta rüya sahibi bu tip evliliği iki defa yapar.s)'ı rüyasında görse. OSURMAK Rüyada osurmak (yellenmek).s)'ı görse. 3) Üzüntüden kurtulmak. fena söz söylemeye delâlet eder. tefsir edip. Rüyadaki osuruk sesi ve kokusu. devlet işinde mevki ve itibar yükselmesine işaret eder. sıkıntıdan kurtulmaya. tarihi bilgiler öğrenmeye. ilk hacc mevsiminde hacc'a gider.s)'ın komşusu olur. talebe için öğretmen olmaya veya geçmişten ibret alarak hareketlere düzen getirmeye rüya delâlet eder. Kur'ân-ı Kerîm'i çok okumaya.

cesaretini kayb etmeye delâlet eder. iş durgunluğuna. sıkıntıda olan kimseye borç para vermeye rüya delâlet eder.OT Rüyada ot görmek. hayır işlemeye. OTOBÜS Rüyasında kendisini otobüste yolculuk ederek gören kimse. dünyâ zevklerine düşkün âhiretini düşünmeyen insana ve zamanını daima seyahat ederek geçirmek isteyen kimseye rüya delâlet eder. Yenmeyecek zehirli ot yemek. para biriktirmeye ve çok tasarruf etmeye rüya yorumlanır. korkmaya. Bazen de görülen otobüs uzak yoldan gelecek misafire delâlet eder. hastalıktan kurtulmaya ve haram mal yemeye işaret eder. OTURMAK Rüyada oturmak. ecelin yaklaşmasına delâlet eder. OTOSTOP Rüyasında otostop yaptığını görmek. Vücudunda ot bittiğini görmek. bir yolculuğa çıkar. OTOPSİ Rüyada bir ölüye otopsi yapıldığını görmek. hayır ve dince sevaba girmektir. Ot satan kimseyi görmek borç almaya birisinden iyilik görmeye sıkıntı üzüntüden kurtulmaya rüya delâlet eder. eldeki bir miktar paranın sebepsiz yere lüzumsuz harcanmasına delâlet eder. OTOMOBİL Rüyada otomobil sahibi olmak. Bu rüya bazen de davet almaya yorumlanabilir. intihar haberi almaya veya bir yakının kayıp olmasına ve ondan haber alınmasına delâlet eder. Ot toplayıp sattığını görmek. zengin olmaya ve dünyâ malına fazlaca değer vermeye tâbir olunur. dünyâ malına düşkün olmaya. 357 . OTOPARK Rüyada otopark görmek. iş durgunluğuna. Ot toplamak yemek.

OYALAMAK Rüyada oya oyalamak. gururlanmaya ve ilimiyle amel etmeyen adama delâlet eder. Şans oyunları (tavla. malca zengin olmaya ve büyük miktarda umulmadık yerden gelecek paraya rüya delâlet eder. politikaya atılmaya. mektup diyerek tâbir edilir. mal ve mülke yorumlanır. kağıt oyunu) para kaybetmeye. OVALAMAK Rüyasında bir eşyayı veya organını ovaladığını gören kimse. evli kadın için sıkıntıdan kurtulmaya. sıkıntılarından. OYUN OYNAMAK Rüyada oyun oynamak. kocasının kendisini çok seveceğine. yeni iş yapmaya kazançlı ticaret işine girmeye delâlet eder. bir neş'eli (düğün vb) cemiyette bulunmaya onun haberini almaya rüya delâlet eder. OY Rüyada oy pusulası görmek. OYA . Anne ve babasının rızâlarını almaya çalışır. Futbol oyunu düşmanla barışmaya ve hasta kimsenin iyileşeceğine. partili olmaya ve devlet memuriyetine girmeye rüya delâlet eder. Oy pusulası atmak. sıhhatini kazanacağına rüya delâlet eder. Çünki küçük abdest (çiş) günâh diye tâbir olunur. seçim yapmaya kararsızlıktan vazgeçmeye ve sinir bozukluklarından kurtulmaya delâlet eder. Fakat büyük abdest (katı pislik) ise para. Oya. Bazen de oya sevinçli haber. Bazen de bir çocuğu oturakta otururken görmek. İçi pislikle dolu olan oturak eğer içindeki pislik küçük abdest (çiş) ise rüya pek hayra yorulmaz. üzüntülerinden ve kederinden kurtulur.OTURAK Rüyada oturak görmek. dedikoducu kimselerin sözlerini dinlemeyeceğine rüya delâlet eder. Tövbekar olur. bekâr kız için evlenme teklifi almaya (hayırlı bir kısmete) bekâr oğlan için becerikli marifetli olan bir kızla evlenmeye rüya tâbir olunur. 358 . Rüya sahibinin asi evlâdı varsa o evlâd hatalarını anlayıp doğru yola döner.

359 . ödünç alınan şeyin nisbetince borca girmeye bazen de rüya sahibinin bilinmedik bir kimseden yüksek menfaat temin etmesine rüya delâlet eder. sır tutan bir dost edinmeye. korkmaya câhil şerli bir kimseden zarar görmeye ve dince haram mal yemeye delâlet eder. ailesinden birisinin kalbini kazanır ve ticaret hayatında başarılı adımlar atar. lüzumsuz yere gülen insana ve ondan gelecek zarara rüya tâbir olunur. kin duymaya. ÖD Rüyada ödün patladığını görmek. derslerinde başarılı olur ve ilerde seçeceği mesleğini hakkıylan yerine getirir ve çok başarılı olur. ÖDÜNÇ Rüyada ödünç almak. Bir ödü elde tutmak.D ÖÇ ALMAK Rüyasında öç aldığını gören kişi. ÖDEV Bir talebe rüyasında ödev yaptığını görse. sevmediği bir arkadaşıylan barışır.

yeni bir iş yeri açmaya delâlet eder. rızkın bollaşmasına. sevinçli haber almaya. pişman olacağı bir iş yapar veya abdestini usulüne uygun olarak almayan adama rüya delâlet eder. ailesinden olmayan yabancı kimselere yardımcı olmaya rüya delâlet eder. mide hastalığı çekmeye yorumlanmıştır. salih ameller işler ve malın çoğalmasına rüya delâlet eder. muzafer olmaya. Rüyada ökçenin kırılması. Bazen de öğrenci görmek. güzel şekilde övülmeye. Ökçesinin pis olduğunu gören kimse. güzel konuların işlendiği toplantılara katılmaya rüya işaret eder. tahsilini yarım bırakmış olan yakının tahsiline devam etmeye başlamasına delâlet eder. 360 . câhil topluluğa ders vermeye. çeşitli şekilde tâbir olunur.c) rızâsını almaya çalışır. imânını kayıb edecek işler yapmaya başlar ve fakirleşir malına haram karışır evlâdı varsa o evlâd anasına babasına asi olur. ilim öğrenmeye. ÖĞRETMEN Rüyada öğretmen görmek. Rüyada öğretmen. ilim öğretmeye. dinsizlikten hidâyete erer. ÖĞRENMEK Rüyasında İslâmi ilim öğrendiğini gören kimse. ÖKÇE Rüyada ökçe görmek. Rüyasında ökçesinin sağlamlaştığını gören kişi. Bazı tâbircilere göre rüyada öğürmek. ÖĞRENCİ Rüyada öğrenci. Günâhlarına tövbekar olur ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. ÖĞÜRTÜ Rüyada öğürdüğünü gören kimse.ÖFKE Rüyada öfke duymak. Öğretmen olduğunu görmek ilim artmasına söz söyleme san'atının güzelleşmesine vaiz veya hatip olmaya yorumlanır. kötü huyları bırakmaya. malındaki kazancındaki helâli haramı ayırır. âlim saygın bir yaşlı zâttan rüya sahibinin ders almasına rüya delâlet eder. Kötü şeyler öğrendiğini rüyasında gören kişi. evlâdın hastalanmasına veya ölmesine delâlet eder. talebe görmek. fakirlikten zenginliğe.

ÖKÜZ Rüyada öküz görmek. Rüya sahibinin böyle öksüz akrabası varsa derhal yardımcı olmasını rüyası işaret etmektedir. tevbekâr olmadan ölür. Öküz böğürmesi duymak. iyilik yapmaya. mal. Beyaz öküz görmek.c) rızasıyla kurtulmaya delâlet eder. ölmüş olan şahsın şehit mertebesinde olduğuna rüya delâlet eder. Şayet kabrinden çıkıp tekrar yaşadığını aynı rüyada görürse. çok iyi huylu olacak iki erkek evlâda sahip olmaya. şikâyet etmeye ve şikâyet dinlemeye işaret eder. günâhlarına tevbekâr olmak rüya sahibine nasip olur. Rüyada bir ölünün cesedini bulmak. ÖKSÜZ Rüyasında babasını kayb etmiş öksüz olan bir çocuğu görmek. Öküz satın almak. Rüyasında kendinin öksürdüğünü gören kimse. hastalığa yakalanmaya. fakirlikten kurtulmaya. Rüyasında öldüğünü fakat defin edilmediğini görmek. Rüyada ölüp sonra yaşadığını görmek. Öküz eti yemek. hayra nail olmaya. Öküzle konuşmak. çıkacağı yolculuktan sağ salim evine dönmeye rüya delâlet eder. zengin olmaya. fakir akrabaya para yardımı yapmaya ve hayır işlemeye rüya delâlet eder. Öküzün ısırdığını görmek. umulmayan yerden 361 . mülk sahibi olmaya. dost edinmeye.ÖKSÜRMEK Rüyada öksürmek. Bazen de rüya sahibinin babasının hastalanıp ölmesine rüya tâbir edilir. çeşitli şekilde tâbir edilir. birisiyle münakaşa edip o kişiden nefret etmeye. Öküzün çektiğini görmek. uzak bir yolculuğa çıkmaya. Öküz kesmek. işini kayb etmeye. Öküze binmek. mevkiden ayrılmaya. Rüyasında daha evvel ölmüş olan birisini görüp onunla konuşmak. ÖLÜ Rüyada ölüm çeşitli şekilde tâbir olunur. adağın yerine gelmesine ve çok arzu edilen bir işin olmasına rüya delâlet eder. bir yakınını ebeveyinlerine şikâyet eder. sıhhatin bozulmasına. el sürmek. günahkâr olmaya. Başkasının öksürüğünü duymak ise rüyanın tam ters şekilde tâbirine neden olur. yeni mal almaya. Şöyle ki. Öküzün boynuzlaması. halk arasında şöhret kazanmaya. düşmanlarının şerrinden Allah-ü Teâlâ'nın (c. yumuşak söz söylemeye. Öküz sürüsü görmek. Rüyada öldüğünü fakat kefenlenmeden defin edildiğini gören kişi. Şöyle ki. Siyah bir öküze binmek.

Rüyada ölü eti yemek. Ayaklarından şikâyet etmesi. Başından şikâyet etmesi. Rüyada daha evvel ölmüş olan birisinin tekrar öldüğünü görmek. ilimden. Rüyada ölünün yiyecek veya içecek bir şey istemesi. rüya sahibinden duâ hayır beklemektedir diyebiliriz.gelecek mal diye yorumlanır. Rüyada kendi eşyalarından birisini ölüye vermek. rüya sahibinin ölümünün. Rüyada ölünün evin kapısından girdiğini görmek. bir kâfirin Müslüman olmasına sebep olur. Rüyada ölünün uzuvlarından birisinden şikâyet etmesi. üzüntü ve kederi gider ve annesi babası rüya sahibinin duâlarından haberdar olmaktadırlar diyebiliriz. mala gelecek zarara tâbir olunur. Bazen de rüya. rüya sahibinden ölünün ruhuna duâ edilmesi. Rüyada eşinin öldüğünü ve tekrar yaşandığını görmek.c) rızâsı haricinde harcadığından mes’ul tutulduğuna. gıybet etmeye ve ömür uzamasına yorumlanır. Rüyada bir ölüyü öpmek. Hasta bir kimsenin rüyasında öldüğünü görmesi. Rüyada ölmüş olan anne veya babasını gören bir kimse.c) rızâsı haricindeki yerlere gittiğinden mes’ul tutulduğuna. yetim mali ve faiz yemeğe delâlet eder. çeşitli şekilde tâbir olunur. Rüyada ölünün rüya sahibinin evine geldiğini görmesi. ona güç verdiğine ve kendisinin ruhu için yapılan 362 . sıkıntılı görülürse. hayır hasenat yapılmasına işaret eder. ecelinin yaklaştığına delâlet eder. bu rüya o ölmüş olan şahsın âhiretteki iyiliğine. korkudan emin olur. Ölünün rüya sahibine bir şey yedirmesi vermesi. harâm mala. Boynundan şikâyet etmesi. malını Allah-ü Teâlâ’nın (c. Rüyada bir ölüyü dirittiğini gören kişi. Allah-ü Teâlâ (c. Rüyada ölünün arkasından gitmek. Anne ve babasının rızâsını almadığının ve onların haklarından mes’ul tutulduğuna. kendisine edilen dualardan memnun olduğuna delâlet eder. yakın bir dostun veya daha evvel ölenin arkadaşlarından birisinin öleceğine rüya delâlet eder. eserden faydalanmaya delâlet eder. rüya sahibinden ölünün helâlık istediğine rüya işaret eder. rüya sahibinin onun mesleğinden olmasına delâlet eder. Şayet görülen ölü şahıs asık yüzlü. güzel giyimli olarak rüyada görülürse. Rüyada bir ölüyü kucağına almak. ölünün borçlarını ödeyip onu kul hakkından kurtarmaya delâlet eder. Elinden şikâyet etmesi. o hastanın iyileşeceğine rüya işaret eder. kayıp dosttan haber almaya delâlet eder. Yalan yere yemin etmnesinden dolayı ahrette mes’ul tutulduğuna ve ölünün kabir azâbı çektiğine rüya delâlet eder. rızkın bollaşacağına. ganimete. mirasa büyük paraya rüya delâlet eder. uzak yerden gelecek misafire. fakir fukaranın doyurulması. ticari işlerin açılacağına ve zinginleşmeye yorumlanır. Rüyada görülen ölü şayet güler yüzlü. Ölünün rüyada rüya sahibini dövmesi. o ölünün bıraktığı maldan. Rüyada ölünün elbiselerini yıkamak.

Hz. Rüyada bir ölüyle cinsi temasa girdiğini gören kişi. günâhlara 363 . eşinden boşanacağına rüya işaret eder demişlerdir. Rüyasında bir kişiyi öldürdüğünü gören kimsenin. kocasıyla arası açılır ve mahkeme kanalıyla kocasından ayrılır. Kendisinin öldürüldüğünü rüya sahibi görürse.c) rızâsı ile afv olunur. Ömer (r. çocuğuna dinî bilgilerini vermelidir. Erkek için de rüya aynı şekilde tâbir edilir. bekâr ise evleneceğine. Rüyada bir ölüyle evlenmek. şehit olarak ölmeye o makama ulaşmaya delâlet eder. ölüm anında olan kimsenin. o ölünün âhiret hayatındaki rahatlığına işaret eder. rütbesinin yükselmesine fakat günâha girmiş olduğuna rüya delâlet eder. onun âhirette ibâdetlerinin kabul olduğuna ve rüya sahibini ibâdetlerini tam ve eksiksiz yapmasını istediğine yorumlanır. rüya sahibinden duâ beklediğine yorumlanır. Rüyada ölüm anında olduğunu görmek. ÖLDÜRMEK Rüyasında tanımadığı bir kimseyi öldürdüğünü gören kimse. Rüyasında bir ölüyle yatıp uyuduğunu görmek. başkasına zulmetmeye ve tevbekâr olmaya rüya delâlet eder. Rüyada savaşta ölmek. tövbekar olup günâhları Allah-ü Teâlâ'nin (c. Rüyada ölünün uyuduğunu görmek.a)'ın elinden tutmak. ilim öğrenmeye o âlimden faydalanmaya delâlet eder. tesettüre riayet etmeyen eşi. Rüyada daha evvel ölmüş olan birisinin elinden tutup bilinmeyen yere gittiğini görmek.hayır. Ömer (r. Rüyasında ölüyü dövdüğünü görmek. ÖMER (R. büyük günâhlardan olan bazı günâhları işler. Rüyada kendi çocuğunu öldürdüğünü gören kişi. rüya sahibinin ömrünün uzayacağına yorumlanır. münâfık dinsiz birisiyle arkadaş olacağına rüya işaret eder. daha evvel yapılmış bir işten pişman olmaya rüya rüya delâlet eder. rüya sahibinin ölüm tehlikesi geçireceğine rüya delâlet eder. hasenattan. Rüyada ölünün çıplak halde görülmesi.a)'ı görmek. Çünki bu yüzden günâha girmektedir. Bir kadın kocasının kendisini öldürdüğünü görse. Bazı tâbirciler. duâdan. o ölünün borçlarını rüya sahibinin ödemesine delâlet eder. Rüyasında ölünün namaz kıldığını veya ibâdet ettiğini görmek. rüyanın hayra yorumlanmasına sebep olur. elini öpmek. Rüyada kadınların ölüsünü çıplak görmek. Kur'ân-ı Kerîm'den şüphe ettiğine. Âlim ilim sahibi birisini öldürmek. HZ. haberdar olduğuna rüya delâlet eder. kızkardeşi veya evlâdı bazen de rüya sahibinin kendisini ve girdiği günâhları rüya gösterir.A) Rüyada Hz.

işçi için usta olmaya. dindeki güzelliğe. genelde mevki yükselmesi. başlığını. ev kadını için san'at öğrenmeye. ÖPMEK Rüyada öpmek. bekâr için becerikli san'atkâr bir kısmet çıkmasına rüya delâlet eder. üzüntü. müjdeli haber diye tâbir olunur. Evcil ördek görmek. hak ile batılı ayırmaya.a)'ın elbisesini. para kazanmaya. fedakâr. ilim öğrenmeye. memur için mevki değişikliğine. talebe için derslerinde başarılı olmaya. ona sarılmak. hakikî dost olacak birisiyle arkadaş olur. Rüyasında bilmediği birisini öpmek. kimsesiz çocukları sevindirmeye delâlet eder. arzu edilen işin yapılmasına rüya sahibinin lehine sonuçlanmasına delâlet eder. hırkasını. yalancı kadına. Peygamber efendimiz (s. eş. ÖRDEK Rüyada yabanî ördek görmek.a) ile sohbet ettiğini görmek. Ördek eti yemek. sarığını veya cübbesini rüyasında giydiğini gören kişi. Beyaz ördek görmek. bekâr erkek için zengin bir kadınla evlenmeye.a. Ömer (r. zayıf korkak tembel 364 . aile. bir yere vali olur veya ünlü bir devlet adamı olup adaletli olarak halkı yönetir. ÖRÜMCEK Rüyada örümceği görmek. Rüyada Hz. Ördek sesi duymak. fakirin zengin olmasına. Rüyasında Hz.v)'in sünnet-i seniyyelerine uymaya. yardım görmeye. borçtan kurtulmaya işaret eder. tövbelerin Allah-ü Teâlâ'nin (c.c) katında kabul olmasına rüya delâlet eder. mali yardım almaya. kul hakkını gözetmeye tâbir olunur. evlâd ve onlara ydecek hal olarak tâbir olunur. ÖNLÜK Rüyada önlük giymek. feraha çıkmaya rüya yorumlanır. fıkıh ve İslâm şeriatı üzerine hareket etmeye rüya yorumlanır. eksiksiz yerine getirmeye. rızkın genişlemesine. deniz yolculuğuna. yakın zamanda iyi. kötü huylarından kurtulacak yakın akrabaya delâlet eder.tevbe etmeye.a)'ın rüya sahibine bir şey verdiğini görmek. ele geçecek çok miktarda paraya ve gayrı menkule işaret eder. Ördek görmek. Hz. ibâdetle meşgul olmaya. Ömer (r. tüccar için yeni iş yeri açmaya. kederden kurtulmaya. bekâr kız için zengin bir talibe rüya tâbir olunur. Allah-ü Teâlâ'nın (c. Rüyasında tanıdığı bir kimseyi öptüğünü gören kişi.c) rızâsını kazanacak işler yapmaya. Ömer (r. Rüyada bir çocuğu öpmek.

Kur'ân-ı Kerîm'i ezberlemeye. Kısaca rüyada özenilen şey mutlaka olur diyebiliriz. hapisten kurtulmaya veya huzursuz. lüzumsuz söz söyleyen yararsız işler yapan bir adamdan hakaret edici veya lüzumsuz yere söz söğliyen adamdan laf dinler. sevince ulaşır ve çok mutlu olur. ÖTMEK Rüyasında kuş gibi öttüğünü gören kimse. 365 . sıkıntılarından kurtulup feraha. Örümcek ağına sarıldığını görmek. ibâdet takva sahibi birisinden nasihat elmaya veya büyü yapan kadına delâlet eder. geçimsiz olan eşten boşanmaya rüya delâlet eder. çok murad ettiği şey yerine gelir. ÖZENMEK Rüyada bir şeye. çocuk doğurana özenmek. arzu ettiği bir şeye nail olur. ÖZGÜR Rüyada özgür kalmak. Sıkıntıları olan bir kimse bu rüyayı görürse. evin huzurunun kaçmasına. Birisinin ilmine özenmek o ilmi öğrenmeye. Örümcek yuvası görmek.adama yorumlanır. ibâdet edene özenmek. ibâdet etmeye namaz kılmaya başlamaya delâlet eder. bir mala özendiğini gören kimse. çocuk doğurmaya. şiddetli kışa rüya delâlet eder.

Bazı tâbirciler ise. şerefli kimseler olurlar. Hangi padişah olduğu belli olmayan bir rüya görülürse rüya sahibi düşmanına karşı galip olur. Bu şekilde rüyayı tâbir edebilmek için Osmanlı padişahlarının hayat hikayelerini ve devirlerini anlatan kitapları okumak gereklidir. Fatih Sultan Mehmet'i rüyasında gören kimse. malın zekâtını toplayan veya malın vergisini toplayan maliye memuruna delâlet eder. PAÇAVRA Rüyada izbeliklerden. büyük bir mala sahip olur fakat bu malı çok israf edip lüzumsuz yerde yer. Arzuları.P PAÇA Koyun gibi eti yenen hayvanların paçasını rüyasında pişirip yediğini gören kimse. Bazen de bu rüya da 366 . görülen padişahın (Osmanlı) onun devrinde onun yaşantısına göre rüyanın tâbir olunmasına neden olur. halk arasında itibar gören. Evlâtları varsa onlar mevki sahibi. zengin olur. bu rüyanın yorumunu yetim malı yemek ve mala haram karışması olarak tâbir etmişlerdir. çöplüklerden paçavra toplayan paçavracıyı görmek. Bu rüyaya gören kişinin şayet tüccarsa vergi dairesinde bir işi olur ve bu iş rüya sahibinin hayli üzülmesine sebep olur. yoksulsa zengin. dürüst. zengin ise mal varlığını arttırmak için çeşitli teşebbüste bulunur. tanınmış bir kimse haline gelir. emelleri yerine gelir. Sözgelimi. Kendisinin paçavra topladığını rüyasında gören kimse. PADİŞAH Rüyada padişah görmek.

yeni işyeri açmaya. Bekâr bir kimse bu rüyayı görse. büyük bir kısmete nail olur ve eline mühimce bir miktar para geçer. bir âşk macerası geçirir ancak âşık olduğu kimseyle evlenemez veya ciddi ilişkiye giremez. PAKET Rüyada paket almak. Bazen de bu rüya sahibinin mekruh (harama yakın) işler yaptığını rüyası gösterir. yeni bir iş teklifi alır ve bu iş onun için hayli kazançlı olur. san'atkâr olacak hisli evlâda. ekonomik ferahlamaya. PALAMUT BALIĞI Rüyada palamut balığı tuttuğunu gören kimse. Tüccar olan rüyasında paket aldığını bir kimse görse. iyilik görmeye ve şehit olarak ölmeye tâbir olunur. PALAMUT (Meşe) Rüyada meşe ağaçlarının palamutlarını topladığını gören kişinin yaptığı bir işten kendi fayda sağlamayıp başkalarının faydalanacağına rüya delâlet eder. tatile çıkmaya ve bu tatili güzel bir yerde geçirmeye rüya delâlet eder. taht odasında görülmesi zengin olmaya. Bekâr çin bu rüya evlenme teklifine kısmetin açılmasına yorumlanır. sevinçli mektup almaya delâlet eder. PALABIYIK Rüyasında bir erkek palabıyıklı olduğunu görse gösterişe önem veren sözüne yalan katan birisiyle arkadaş olur. Bu rüyayı gören kimsenin bu tipte bu karakterde olan bir arkadaşı varsa ondan uzak kalmalıdır. kısmetli çocuk sahibi olmaya rüya delâlet eder. Palamut balığını pişirip yemek. Çünkü bu arkadaş dost diye gözaükmekte fakat aslında çok kötü bir düşmandır. 367 .padişahın çadırında. PALET Rüyada paleti (resim) kullanmak. Bazen de paletin üstünü renkli boyalarla dolu halde görmek hareketli bir ömür sürmek anlamına gelir. PALMİYE Rüyada palmiye ağacı görmek. hediye almaya. sevinç duyulacak mutlu olunacak haber almaya rüya yorumlanır.

Pamuk tarlasını rüyada görmek. PAMUK Rüyasında pamuk satın aldığını gören kişi. günâhların eksilmesine işaret eder. sıkıntılı zamanlarında çok yardımcı olur. bu evlâd anne ve babasına ihtiyarlıklarında. PALUZE (Pelte) Rüyada paluze yemek görmek. felç hastalığına. PANAYIR Rüyasında kendisini panayır yerinde gören kimse. sevablarını iyi düşünerek hareketlerine yön vermelidir. karışık işleri düzelir. bereketli bir yıl geçirir. sağlık bozulmasına.c) izniyle iyi olur. bozuk. bir olaya çok sevinmeye. Rüyada pamuğu elinde tutmak.PALYAÇO Rüyada palyaço görmek. yakın akrabanın evlenmesine. 368 . yeni mallara sahip olur veya hasta ise hastalıklarından kurtulup Allah-ü Teâlâ'nın (c. düğün haberi almaya. PANCAR Rüyasında pancar yediğini gören kişinin. çok büyük üzüntü verecek bir olayı yaşamaya delâlet eder. kendisini ilgilendirmeyen işlerle uğraşan adama. Bu rüya sahibi için uyarı niteliğini taşır. dinini düzeltecek ameller işlemeye başlar. pişirmek. Paluze yemek. sebepsiz sevinmeye. yeni dost edinmeye. Palto giymek. derslerine çalışmayan talebeye rüya delâlet eder. Panayır yeri görmek. iyilik görülecek dosta. lüzumsuz işler yapan kadına. uğurlu gelecek bir evlât sahibi olur. haberci kadına da yorumlanabilir. evinin geçimsiz hali gider. günâhlarını terk eder diyebiliriz. kötü huylarını düzeltir. Kendisinin palyaço olduğunu rüyasında gören kimse. Pancar ektiğini gören bir çiftçi. engelli işih haline yoluna girmesine rüya delâlet eder. PALTO Rüyada palto giydiğini gören kimsenin. günâha gireceği işlerle uğraşmaktadır çok dikkatli olmalıdır. bekâr kıza iyi bir kısmet çıkmasına da tâbir olunabilir. kışlık hazırlık yapmaya delâlet eder. bir işi yoluna girer ve mevkisinde iyi bir şekilde yükselme olur. ibâdetlerine önem verir. Rüya sahibi âhiretine önem vermeye başlamalı günâhlarını. sıkıntıdan kurtulup feraha çıkmaya. fakirlikten kurtulup zengin olmaya.

yeni şeyler duymaya. güçlü bir kişiyle dost olur. ilerde basın yayınla ilgili bir mesleğe girer ve işinde çok başarılı olur. Bazen de pancur daleveracı. Pankart okumak. konuşması. Bir talebe bu rüyayı görse. başı bir olaydan dolayı devlet daireleriyle derde girer. lisanı düzgün olacak çocuk doğurur. Panteri tutmak. PANSUMAN Rüyada yaraya pansuman yapmak. PANSİYON . sağlam karekteri olan kuvvetli. kötü sır diye yorumlanabilir.PANCUR Rüyada pancur görmek. üzüntü kederleri atmaya delâlet eder. eşinin kendisinden sakladığı sırlarını öğrenir. sırrı meydana çıkan adama. Hâmile bir kadın bu rüyayı görse. içten pazarlıklı adamdan öğrenilecek dedikodulu. tatile çıkmaya veya misafir gelmesine rüya delâlet eder. üzüntü veren dertlerin atılmasına. Rüya sahibi hareketlerine dikkat etmeli ve diline sahip olmalıdır.PANSİYONER Rüyada pansiyonda kaldığını gören kimse. Pansiyon görmek. sıkıntıdan kurtulmaya. devlet işine girmeye. haber almaya rüya delâlet eder. gelip geçici dostluklar kurar herkes de bir kusur bulup dostlarını sık sık kırar. Rüya sahibinin bu karekteri ilerdeki hayatında onun yalnız kalmasına sebep olur. 369 . ilerde iyi yerlere gelecek. PANTER Rüyada panter gören kimse. Evine pancur taktırdığını gören kimse. evinden kısa süreli ayrılır yeni bir yolculuğa çıkar. huzurlu olmaya rüya delâlet eder. İş yerine pancur taktırdığını gören kimse. politikacı olmaya. PANO Rüyasında panoya bir kağıt astığını görmek. gizli sırlar diye yorumlanır. memur olmaya tâbir olunur. PANKART Rüyada pankart astığını gören kişinin. Rüyasında evini pansiyon haline getirdiğini ve pansiyonerlerle konuştuğunu gören kimse. derslerinde çok başarılı olur. işiyle ilgili gizli sırlar öğrenip bu sırları lehine kullanır. hastalıktan kurtulmaya.

Islâmiyette kadın için erkeğe benzemek onların giysilerini giymek günâh olduğu için rüya günahkâr olmaya delâlet eder. dine bid'ât karıştırmaya. imanın azalmasına rüya delâlet eder. Bekâr kız bu rüyayı görse. PAPAZ Rüyada papaz görmek. Bazı tâbirciler papatya toplamayı. başkalarının hükmü altına girmeden bazı pürüzlü işleri hal edip başarılı olur. bekâr için gösterişli. günahkâr olmaya 370 . kuralları öğrenmek diyerek rüyayı yorumlamışlardır. fazla konuşan kişiyle evlenmeye delâlet eder. kadın için günahkâr olmaya yorumlanır. dininde bozukluk olmasına. Hasta bir kimsenin papatya topladığını görmesi. Hasta bir kişi kendisine panzehir verildiğini görse. sonu hayırsız olacak felâketler getirecek işlere girmeye de yorumlanır. Ayrıca arası iyi olmayan arkadaşlarıylan barışıp onların gönlünü kazanır. şüpheli. PAPATYA Rüyada kırlık yerden papatya topladığını gören kişi. hastalığına teşhis konulup uzun devrede tedavisi yapılır ve rüya sahibi sıhhatine kavuşur. sıhhatinin düzeleceğine tâbir olunur. İyi mevkilere gelir ve malca zengin olur. güzel konuşan kibirli kadına. çok laf bilen geveze kimseye tâbir olunur. günâhlarına tevbe edip hareketlerine dikkat etmeye başlar. PAPA Rüyada papayı görmek. malî durumu iyice olan yakışıklı bir genç erkekten evlenme teklifi alır. Papayı görmek. yeni dini emirleri. Papağanı tutup kafese koymak. zina suçu işleyen. müslümanlıktan çıkıp kâfir olmaya tâbir olunur. Papanın rüya sahibinin elinden tuttuğunu görmek. Cesaretli kararlar verir. onunla konuşmak. Bir erkek yeni bir pantalon giydiğini rüyasında görürse.PANTALON Rüyada pantalon giymek. şayet bekâr bir erkekse sevimli cana yakın bir kızla hissi bir ilişkiye girer. haram yiyen erkeğe. PAPAĞAN Rüyada papağan görmek. PANZEHİR Rüyasında zehire karşı panzehir verildiğini gören kimse. Bir kadın pantalon giydiğini görürse. erkek için hayra.

korkulacak olaya ve dünyalık iyi mevkîye gelip âhireti kaybetmeye tâbir etmişlerdir. kendisine yakışmayacak ilişkiler kuran adama. alçak.imânın zayıflamasına rüya delâlet eder. Bir kadın bu rüyayı görse. rızkın daralmasına. imânı olmayan hilekâr adamın rüya sahibine edeceği kötülüğe rüya tâbir olunur. Gizli yere saklanan para. PARA . kocasından habersiz lüzumsuz yere para harcar fakat kocası bu durumu öğrenir ve rüya sahibinin eşiyle arası açılır. kısa zaman içinde bir mal kaybına uğrar. Bazı tâbirciler papaz görmeyi. Darphânede para basan adamı görmek. şanına. gösterişe düşkün olmaya. eline sıkıntılarını giderecek kadar bilmediği ummadığı bir yerden bir miktar para geçer. amel-siz. Yolda para bulduğunu gören bir kimse. Rüyasında para cezası ödediğini gören bir kimsenin. Kağıt para aldığını rüyasında gören bir kimse. Rüyasında para bastığını gören kimse. takmak. Kalpazan. sıkıntı veya can sıkacak söz duymaya delâlet eder. Bazen de bu rüya. şerefine gölge düşüren adama rüya delâlet eder. kibirlenmeye. gururlu hareket etmeye ve bu huylar yüzünden itibar kayıp eden veya şöhretine.PARA ÇANTASI Rüyada para. ömrün azalmasına ve ilim mevkî kaybedilmesine yorumlanır. keder. şayet ticaretle uğraşıyorsa iflâs edecek derecede bir işten zarar eder. genelde üzüntü. hilekâr. ibâdetlerini eksiksiz yerine getiren cemiyette tanınan sevilen sayılan bir dosttan gelecek yardıma rüya delâlet eder. Para çantasını bir suya düşürdüğünü gören kimse. işine hile karıştırarak bu yoldan para kazanır. PAPYON Rüyada papyon görmek. riyakâr olan bir kimseyle bir söz üzerine uzunca bir zaman münakaşa eder. Papaz elbisesini rüyasında giydiğini gören kimsenin. 371 . dininde bozukluk ve dünyâ halinde de sıkıntı ve üzüntü meydana gelir. güsul abdestini şartlarına uymadan alan adama rüya delâlet eder. Kalıp para basıcısını görmek. Rüyasında para çantası açıp içinden para çıkarıp saydığını gören kimse. Rüyasında demir para yutup altın para olarak büyük abdestinden çıktığını gören kimse. dinden çıkacak işler yapar veya müslüman iken kâfir olacak sözler söğlemeye başlar. Rüyasında bozuk para saydığını gören bir kişinin çok üzüntülü bir haber alacağına rüya işaret eder. düzenbaz adama rüyada işaret eder. rezil işler yapan birisinin kendisine yapmış olduğun kötülüğü öğrenir.

evlenme teklifine. sevinçli bir haber alır. şöhret olmaya rüya delâlet eder. namusa önem veren adama delâlet eder. yeni tanışılacak arkadaşa rüya tâbir olunmuştur. rızkın bollaşmasına. dünyevî hayata önem veren. sâliha eşe. kabahatlerin örtülmesi. PARFÜM Rüyasında parfüm sürdüğünü gören kişi. Bekâr bir kimse bu rüyayı görse. kurallara uymayan. onun hareketlerine ve arkadaşlarına çok dikkat etmelidir. dince imânın gürleşmesine. toplumda dikkati çekmek için aksi yadırganacak hareket eden adama yorumlanır. PARKA (Asker Ceketi) Rüyada parka (asker ceketi) görmek. namuzlu sâliha bir kimse ile hayatını birleştirir. PARAŞÜT Rüyasında paraşüt yardımıyla uçaktan atladığını gören kişi. asi evlâd diyerek tâbir olunmuştur. yeğenden gelecek yardıma. âhireti düşünmeyen.PARAVANA Bir kimse rüyasında bir yerin paravana ile bölündüğünü görse. PARDÜSÜ Rüyada pardüsü giymek. bazı tâbircilere göre sırların. PARLAMAK Rüyada (ne olduğu bilinmeyen) bir şeyin parladığını görmek. mutlu bir hafta sonu tatili geçirir. Parlayan şeyi elinde tutmak. Rüyada pardüsü giymek. günâhlara tövbe etmek olarak yorumlanmıştır. desteğe rüya delâlet eder. etrafına fazla önem vermeyen kadına. Bu rüyayı şayet yetişmiş evlâdı olan birisi görürse. mevki yükselmesine. malî sıkıntı çektiği bir zamanda eline umulmadık yerden bir miktar para geçer veya akrabadan. hayırlı şöhretli evlâd sahibi olmaya ve âlimden alınacak ilme rüya yorumlanır. tesettürlü kadına. dinîne önem verip ibâdetlerini yerine getirmeye başlar. 372 . Bir kadın bu rüyayı görse. sevinçli habere. Çünkü rüyada parka giyme. bir sırrı açığa çıkar bu sır onun bütün hayat düzeninin alt üst olmasına sebep olur. Bazen de bu rüya sırları tutamayan açığa çıkaran ve görüşülmek istenmeyen arkadaşa rüya delâlet eder. Rüyada parfüm sürmek.

kaybolmasını veya düşmesini görmek. malın artmasına. rüya sahibinin hayır hasenat yapmayı çok seven bir kimse olduğuna ve bu yüzden Allah-ü Teâlâ'nın (c. hasede. zekâtı verilmeyen mala. Rüyada parmakların birbirine geçirilmesi. evlâd. Rüyada parmak. Parmakları rüyada çatırdatmak. beş vakit namazın zamanında kılındığına delâlet eder. Rüyada parmakların kınalanması. rüya sahibinin evlâtlarından veya ailesinden birisinin yüzünden mal kaybına uğrayacağına rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler orta parmağı. düşmesi. güçlü düşmana ve ondan gelecek maddî 373 . rüya sahibinin ailesinden birisinin veya kendisinin trafik kazası geçirmesine rüya delâlet eder. karı kocanın ayrılmasına. kötü söz işitmeye. akşam baş parmağı yatsı namazı diye tâbir etmişlerdir. kine veya ilim kaybetmeye rüya delâlet eder.c) rızâsını kazanan bir kimse olduğuna rüya delâlet eder. darlığa. aile. Parmaklarının ısırıldığını gören kişinin. mal. Bir kimse rüyasında parmaklarının bağlandığını görse.PARMAK Rüyada parmak görmek. kardeş. PARS Rüyada pars görmek. Rüyasında parmaklarının çoğaldığını gören kimsenin. Rüyasında parmağını yaladığını gören kimsenin. mülk. malca sıkıntılı bir ömür sürmeye tâbir olunur. malı artar. ibâdet diye yorumlanır. çekilen tesbihatlara. rüya sahibi hakkında dedikodu edileceğine rüya delâlet eder. kardeşlerden birinin ölmesine rüya delâlet eder. Rüyada parmaklarından bal veya süt akması. ikindi serçe parmağı. Rüyada parmaktan kan akması. eş. kullanılamayan mala delâlet eder. namaz. çok çeşitli olarak tâbir edilir. namaz vakitlerini birbirine karıştıran veya işlerini sırasıyla yapmayan adama rüya delâlet eder. sıhhatinin bozulacağına rüya delâlet eder. evlâdları çoğalır. rızkının bollaşacağma ve rüya sahibinin eline yüklü miktarda mal geçeceğine rüya delâlet eder. işsizliğe. ecelinin yaklaştığına rüya delâlet eder. bilinmeyen bir düşmanın olduğuna ve ondan gelecek zarara rüya delâlet eder. rüya başkasının elinde olan. rızk bolluğuna rüya delâlet eder. Rüyada sol elin parmaklarının kesilmesi. ailenin bir araya gelerek önemli kararlar almasına rüya tâbir olunur. Parmakların rüyada birbirine karışması. Parmakların yer değişmesi. rüya sahibinin o namazını terk ettiğini rüyası delâlet eder demişlerdir. Rüyada parmakların kısalması. Rüyasında parmaklarının yaralandığını görmek. Rüyada görülen parmağın tırnağının yokluğu. Şayet rüya sahibi hasta ise. Bu parmaklardan birisinin rüyada yokluğunu. Parmakların uzaması.

PASAPORT Rüyada pasaport çıkardığını gören kimse. Apatmanın kapısındaki paspası görmek. keder. Bazen de rüyada paspasta ayakkabı silmek. 374 . bol kazançlı bir işe girileceğine rüya delâlet eder. derslerinde başarısız olur ve bu yüzden ailesiylen arası açılır. dinînin gereklerini yerine getirmemekte ve yavaş yavaş kalbi kararıp imânını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. PASKALYA Rüyada paskalya gören kimse. Rüyada o dağınıklıkları toparlamak rüya sahibinin hayatına yeni bir yön vereceğine ve bu yön rüya sahibi için hayırlı olacağına rüya işaret etmektedir. PASAKLI Rüyada pasaklı olan birisini görmek. bir iş seyahatine çıkar veya yurt dışından çok sevdiği misafirleri gelir. PASTA . o düşmanını yener ve bu işin sonucunda eline büyük bir miktar para gelecek bir işini yoluna koyar. malının kirini temizlemeye rüya tâbir olunur. elinden malının çıkacağına rüya işaret eder. rüya sahibinin yaşantısında olan düzensizliklere delâlet eder. kötü komşulardan uzak durmaya onlarla ilişkinin kesilmesine rüya delâlet eder.zarara delâlet eder. hayırsız arkadaşlardan ayrılmaya ve olumsuz hareketlere çeki düzen vermeye rüya delâlet eder. Rüya sahibi dinîni öğrenmek için sohbetlere katılmalı veya dinî yayınları okumaya önem vermelidir. O yüzden rüya sahibi dikkatli olup derslerine daha fazla önem vermeli çok çalışmalıdır. Şayet rüya sahibi rüyasında parsı yakaladığını görürse. Görülen bu rüya. kötü işlerden. sıkıntı duymaya delâlet eder. sahibi için uyarı niteliğini tanımaktadır. kötü yoldan. üzüntü. zekâtını vermeye. Elinde pasta olduğunu fakat ondan yiyemediğini gören kimsenin. PASO Rüyada pasosunu kaybettiğini gören bir talebe. PASPAS Rüyada paspasa ayakkabı silmek. Pasta satın almak kısmetli. hayırlı.PASTANE Rüyada pasta görüp yemek. olaylar rüya sahibinin lehine gelişir.

PATİK Rüyada bebek patiği görmek. şöhret sahibi olmaya rüya delâlet eder. parayı bir kenara saklamaya. Fakat rüya sahibi merakta kalmalıdır. mala haram karışmasına veya elden çıkacak malın miktarına rüya delâlet eder. Patatesin çokluğu. Kendisinin pastacı olduğunu. evlâtlarından birisinin çok önemli mevkilere geldiğini görür ve kendiside çok önemli mevkilere gelip mal yönünden de istikbâlde çok zengin. namaz. kısmetli bir iş yolculuğuna çıkmaya rüya delâlet eder. bekâr için evlenme teklifine. yeni evlât sahibi olmaya. elin daralmasına gelirin azalmasına rüya delâlet eder. meşakkatli zahmetli bir iş devresine girmeye. sevinç duymaya. yeni zahmetli bir iş yolculuğuna çıkmaya. mevki rütbe yükselmesine. yeni mal sahibi olmaya veya bir mirasa konmaya rüya delâlet eder. PASTIRMA Rüyada pastırma görüp yemek. Kendisinin rüyada paşa rütbesinde olduğunu gören kimse. o senenin feyzinin ve bereketinin çoğalacağına işaret eder. pasta pişirdiğini gören kimse. devlet kapısında bir işin hal olmasına. rızkın bollaşmasına. Rüyada alınan patatesin çürümüş olduğunu görmek. kısır kadının gebe kalmasına. ondan gelecek yardıma. bir miktar malı. bir dosttan menfaatlenmeye tâbir olunur. sıkıntılardan kurtulup. rüya sahibinin kendi kısmetine delâlet eder. çünkü bu sıkıntıların sonu çok büyük ferahlamaya. hayırlı haber almaya. PAŞA Rüyada paşa rütbesinde olan birisini görmek. yeni dostlar edinmeye. yeni bir işe girmeye. sayılan bir kimse haline gelir. 375 . Rüyada pastane görmek. başkalarının faydalanacağı mal biriktirir ve onlara kazancını yedirir. zekât gibi ibâdetleri yerine getirmeye rüya delâlet eder. PATATES Rüyada patates görüp pişirip yemek. PATİKA Rüyada patika yolda yürümek. bankaya para yatırıp hesap açtırmaya. ömrün uzamasına sevinçli mutlu bir hayatın başlamasına neden olacaktır. kuvvetli bir dost edinmeye.Rüyada pasta pişiren pastacıyı görmek.

birisiylen yasak ilişkiye girip zina suçu işler. PAYE Rüyada bir paye verildiğini görmek. dinden çıkacak sözler eder ve kâfirlerin toplandığı yerlere gidip imânını kaybeder.c) rızâsını kazanmaya çalışmalıdır. PAVYON Rüyada pavyonda kendisinin bulunduğunu gören kimse. büyük günâh işlemeye rüya delâlet eder. iki yüzlü dost edinmeye. gelecek kötü söze delâlet eder. Rüya sahibi bu rüyadan sonra kendini toparlamalı ve dinîni öğrenmeye önem vermeli Allahü Teâlâ'nın (c. yeni iş yeri açmaya. tüccar için iş açıklığına. kötü arkadaşlarla bir arada bulunmaya ve onlardan gelecek kötülüklere rüya tâbir olunur. rüşvet yemeye rüyayı tâbir etmişlerdir. PATRIKÂNE Rüyada patrikâneye gittiğini gören kimse. tesettürüne dikkat etmeyip başkalarının kendisine bakması nedeniyle göz zinasına neden olmakta ve büyük günâhlara girmektedir. cüretli 376 . yetim malı yemeye. PAZAR YERİ Rüyada pazar yerine gidip evinin gıda ihtiyacını temin ettiğini görmek. midye gibi şeyleri yediğini görmeyi.PATLICAN Rüyada patlıcan pişirip yemek. ilmin artmasına. Büyük bir kalabalığın önünde paye alındığını görmek. âlimlerin arasında rütbe veya şöhret kazanmaya rüya delâlet eder. üzüntülü bir haber almaya. Patlıcan satın almak. haram yemeye. cesaretli. istenilen. Bu rüyayı bir kadın görse. PAVURYA Rüyada pavurya yemek veya satın aldığını görmek. Bu rüyalar sahibi için uyarı niteliğini taşımaktadır. arzu edilen meslekte başarılı olmaya ve iyi bir mevkîye gelmeye yorumlanır. Bazen de bu rüya. Paye sahibi olmak. halk tarafından tanınacak yararlı faydalı bir aleti icat etmeye ve halkın hizmetine sunmaya tâbir olunur. rüya sahibine edilecek iftiraya. mala karışan harama. Bazı tâbirciler rüyada yenmesi mekruh olan pavurya. kıskançlık duymaya veya yaltaklanmayı meslek haline getirmiş birisiyle iş yapmaya rüya delâlet eder.

kötülüğe rüya işaret eder. Pazenden yapılmış elbise. talihin dönmesine delâlet eder. kişinin namusu hakkında edilecek yalan söze iftiraya tâbir olunur. tesbihat yapmaya. Bu rüyayı bekâr birisi görürse. Bu rüya sahibine hayır getirir. fazlalık. borcun ödenmesine. namuslu kadına delâlet eder. fakat çok iyi. dayı. işaret eder. mutlu günler geçirmeye. eksiklik yukarda saydığımız kimselerden gelecek musîbete. mali durumu bozuk. sözü özü doğru. güç. Bazı tâbirciler. kişinin san'at yönünü gösterir. umulmadık misafir gelmesine. huzurlu hayat geçirmeye delâlet eder. Kur'ân-ı Kerîm okumasını öğrenir ve büyük sevab kazanır. hakîki dost diye derekte rüya yorumlanabilir. ruh temizliğine önem veren birisiyle dostluk kurmaya rüya delâlet eder. PAZU Rüyada pazu. sır saklayan. manevî yardıma tâbir edilir. erkek kardeşten alınacak maddî. PAZI Rüyada pazı otu yemek. toplamak. Bekâr kız için. kış hazırlığı. eline az bir miktar para geçer bu para rüya sahibinin ferahlamasına neden olur. Pazusunun kuvvetli olması. namusuna önem verip maddiyata önem vermeyen hakîki müslüman olmaya özen gösteren birisiyle evlenir. tüccar olan birisiyle evlenmeye. Pazudaki kuvvetlilik. san'at sahibi olacak evlât diye yorumlanır. Beyaz peçete ile ağız silmek. ailenin fertlerinin çoğalmasına veya düğün haberi almaya tâbir etmişlerdir. kötü söz söylemekten dedikodu etmekten vazgeçmeye. PEÇE Rüyada peçe taktığını görmek. kuvvet isteyen. 377 . Rüyada görülen pazuda. bu rüyayı ömrün uzamasına. Bu rüyayı şayet Kur'ân-ı Kerîm okumasını bilmiyen birisi görse. PAZEN Rüyada pazen kumaşından alıp elbise dikip giydiğini gören kimsenin. Yaşlılar için ibâdetin artmasına sıhhat düzelmesine ve sakin. PEÇETE Rüyada peçete görmek. dedeye yorumlanır. amca.olmaya delâlet eder. Pazı otu pişirip başkalarına yedirdiğini rüyada görmek. insanın arkasında kuvvet olarak gördüğü erkek kardeşe. Bazen de pazu. pişirmek. edepli.

kısa bir yolculuğa çıkmaya delâlet eder. yaramaz olan çocuğun uslanmasına tâbir olunur. güç işleri başarmaya. 378 . Peklik olduğunu görmek.PEDAGOG (Çocuk Ruh Hekîmi) Rüyada pedagog (çocuk ruh hekîmi) görmek. PEKLİK Rüyada peklik çekmek. Pedagog görmek. PEHLİVAN Rüyada pehlivan görmek. rejim yapılması gereken bir hastalığı da işaret edebilir. Ayak tırnaklarına pedikür yaptırdığını gören bir kadın. günâhlara tövbekar olmaya ve tövbelerin kabul olmasına rüya delâlet eder. boş işlerle vakit kaybetmeye. PEDAL Rüyada bisiklet pedalı çevirdiğini görmek. Bisiklet pedalı rüyada görmek. üzüntü. büyük bir miras haberi almaya. zekât vermemeye. kötü huylardan vazgeçip iyi huylar edinmeye rüya delâlet eder. haram yemeye ve günahkâr olmaya delâlet eder. asî huylu evlâdın veya kardeşin kötü huylarını terk edip hatalarından dönmesine rüya delâlet eder. ruhi sıkıntıdan kurtulmaya. maddi sıkıntıdan kurtulmaya. feraha çıkmaya. kocasından gizli bazı kimselerle görüşür ve bu davranışı eşiyle arasının açılmasına neden olur. Pedikür yaptırmak. elden çıkacak mala. ayaklardaki fazla tırnakların gitmesine. yeni ticaret işine girmeye veya kısmetli evlâd sahibi olmaya delâlet eder. düzenlenmesine neden olması yüzünden zekât vermek. bir söz duymaya rüya delâlet eder. büyük para kazanılacak bir işin hal olmasına. onunla konuşmak. yalan sözden vazgeçmeye. keder duymaya. spora başlamaya. aile için sorunları çözmeye. Pehlivanla rüyada konuşmak. onunla güreşmek. hayır yapmak diyerek de yorumlanır. dinîn kuvvetlenmesine. Pehlivanla karşılaşıp onu yenmek. hastalıktan kurtulmaya delâlet eder. imânın gürleşmesine. PEDİKÜR Rüyada pedikür yaptırmak.

sevinçli haber duymaya. değer verilmeye rüya delâlet eder.PEKMEZ Rüyada pekmez kaynatmak. hasta için iyileşmeye. yalan haber duymaya. yeni ev sahibi olmaya veya ev değiştirmeye delâlet eder. sırlarını açığa çıkarır veya kendisine söylenmiş sırrı başkasına söyler. saygın kimseden övülmeye onun yanında rütbe kazanmaya. Rüyada pencere görmek. sıkıntı. PELİN OTU Rüyada pelin otu görmek. Rüyada pekmez yemek. Pelin otu rüyada. Çünkü sır da aynen mal gibi emânettir. Mala ihanet etmekle sırrın saklanmayıp başkalarına söylenmesi arasında günâh bakımından bir fark yoktur. rüyanın yukardakilerin 379 . sevinçli mutlu bir evlilik haberi diyerekte yorumlanır. üzüntü duymaya delâlet eder. gizli sır öğrenip onu saklamaya rüya delâlet eder. ilerde kullanmak için tasarruf edilip kenara konan paraya delâlet eder. bekâr için evlenmeye. PELTEKLİK Rüyada peltek bir şekilde konuştuğunu görmek. kazancı çoğalır. keder duymaya rüya delâlet eder. rızk darlığına. el açıklığından kurtulmaya ve bütçeyi denkleştirmek için yapılacak tasarrufa tâbir edilir. üzüntülü ise üzüntüden kurtulmaya. Penceresi olmayan ev görmek. günahkâr olur. düşmandan kurtulmaya rüya delâlet eder. Evinin mutfağında pekmez kaynattığını rüyasında gören kişinin. PELERİN Rüyada pelerin giymek. Rüyada pekmez görmek. Peksimet pişirip hazırlamak. evinin bereketi artar ve ailesine kısmetli birisi katılır. Bazen de bu rüya çıkılacak deniz yolculuğu diyerek tâbir edilir. Pelerini sırtından çıkardığını rüyada gören kişi. çok arzu edilen işin yerine gelmesine. söze yalan katmaya. bir işten para kazanıp bu parayı aile arasında dağıtmaya rüya delâlet eder. PENCERE Rüyada pencereden bakmak. hasta için sıhhat bulmaya. sevinç duyulacak haber almaya ve ibâdet edip iç huzura kavuşmaya delâlet eder. PEKSİMET Rüyada peksimet yemek.

feraha çıkmağa. şiddetli üzüntü duymaya ve büyük bir korku içinde olmaya delâlet eder. deniz yolculuğuna çıkmaya. Rüyada penguen sevmek. Evin kapısına perde taktığını görmek. PENİSİLİN Rüyada penisilin iğnesi vurunmak. Derhal tevbekâr olup bu kötü huyundan vazgeçmelidir. hasta için iyileşmeye. sıkıntıdır. dînine önem vermemeye. söze yalan katmaya. Yerinde olmayan perde görmek. kazançlı bir yolculuğa çıkmaya. kendisi yukarda saydığımız günâhlardan birisini işleyip günâha girmektedir. keder. PENGUEN Rüyada penguen görmek. hakîki dosta da tâbir edilir.tam aksi olarak tâbir edilmesine neden olur. Pençe rüyada. seyahat etmeye. dedikodu etmeye delâlet eder. âlimlerin sohbetlerine devam etmeye. PEPELEMEK Rüyada pepelemek (kekelemek). PENÇE Rüyada ayakkabıya pençe yaptırmak. 380 . çeşitli şekilde yorumlanır. rüs-van olmasına rüya delâlet eder. sır saklamaya. PERDE Rüyada perde görmek. Penisilin ateş düşüren bir iğne olduğu için rüyanın tam ters olarak yani. karşı cinsten birisiyle hissi bir yakınlık kurmaya rüya delâlet eder. Eski perde görmek. Şöyle ki: Yırtık perde görmek. sırrı örten. onu kırmamalı ve onunlan ilişkilerini daima iyi düzeyde tutmalıdır. sevinçli haber duymaya delâlet eder. âşık olunan sevgiliden ayrılmaya da rüya yorumlanabilir. uzak yerden gelecek bir haber almaya rüya delâlet eder. Siyah perde görmek. dîni görevleri emirle yerine getirmemeye delâlet eder. akrabalardan para yardımı almaya rüya delâlet eder. âşık olmaya. dinî emirler öğrenmeye. saklanan sırrın halk tarafından duyulup rüya sahibinin rezîl. Cami kapısındaki perdeyi görmek. sözüne güvenilen. devamlı olmayan geçici olan üzüntü. Rüya sahibinin çevresinde böyle bir dostu varsa. hakîki dost olacak arkadaşa sahip olmaya işaret eder. Şayet rüya sahibi kendisinin pepelediğini görse. kötü iş yapıp bundan üzüntü duymaya delâlet eder. saklayan emin.

uzakta olan bir dostundan haber alır veya uzun sürecek bir deniz yolculuğuna çıkar. Peruk takmak. hastalıktan kurtulup sıhhate kavuşmaya ve günâhlara tevbe edip günâhtan kurtulmaya da delâlet eder. ince hesap peşinde olan adama. Rüyayı tâbir ederken periskoptan görünen şeyde dikkate alınmalıdır. rüya sahibinin başına istikbâlde kötü şeyler geleceğine rüya işaret eder. sevdiğinden ayrılıp başka birisiyle hissi ilişkiye girmeye delâlet eder. boşanmaya. Bir kadın bu rüyayı görse kocasının kendisine ihanet ettiğini öğrenir. evlâd veya akrabadan birisinin (talebenin) arzu ettiği mesleği öğretecek okula gitmesine. Rüyasında evlâdının elinde pergel görmek. Rüyada pervane çevirmek. dileklerine kavuşmasına rüya deiâlet eder. orman gibi yerlere bakıldığı görülürse. Bu nedenle perukasını başından kaldırıp attığını gören bir erkekse. tasarruf etmeye delâlet eder. kocasından saklı olarak birisiyle arkadaş olur. PERİSKOP Rüyasında periskoptan baktığını gören bir kimse. Rüyasında perhiz yaptığını gören kimse. PERUK Rüyada peruk takmak. PERMA Rüyasında saçlarına perma yaptırdığını gören bir hanım. Bazen de bu rüya. Pergel kullanmak. zekâtını ödeyip borçtan kurtulur. sabırsız kimseden işitilecek söze. lafını herkese söyleyen ara bozucu adam diyerek rüya tâbir 381 . kocasının ailesiyle iyi ilişki içersine girer. istikbâlin parlak olacağına şayet kötü yerlere bakılırsa.PERGEL Rüyada pergel görmek. bazı tâbircilere göre. Şayet deniz. iki yüzlü hareket eden arkadaşa rüya delâlet eder. Perhiz yapmak. kocasıyla arasında olan uyuşmazlıkları çözer. ileriye dönük yatırım yapmaya. günahkâr olan kadın. yasak işler yapan (zina) kişi diyerekte yorumlanmıştır. PERVANE Rüyada pervane görmek. Bir kadın erkek berberine perma yaptırdığını görse. arzulanan ve hesaplı hareket edilen işin yerine gelmesine rüya delâlet eder. kendine ihanet eden karısını başından atar. Bu arkadaşı onun kötü huylar edinmesine sebep teşkil eder. o çocuğu ilerde inşaat işleriyle uğraşacak veya bir hesap adamı (matematikçi) olacağına rüya işaret eder.

büyük bir mirasa konar. para biriktirmeye rüya işaret eder. evlâdın ana babadan iyilik görmesine veya düşmanlarının şerrinden. biriktirilen büyük miktarda paraya ve o paradan fayda sağlamaya delâlet eder. sıkıntı üzüntülü günlerin kısa zamanda geçmesine rüya delâlet eder. elden bir miktar mal çıkmasına. Bal ile dolu olan peteği görmek. PETROL Rüyasında bir yeri kazıp oradan ham petrol çıktığını gören kimse. Şayet rüya sahibi yeni evli ise. Bu para rüya sahibinin çok zengin olmasına sebep teşkil eder. bir hayırdan sevabtan sebeplenmeye. kötülüğünden emin olmaya rüya delâlet eder. Rüyada peştemal görmek. PERVAZ Rüyada pencerenin pervazına tutunmak. istenmeden girilen günâh diye de rüya tâbir olunur. Peştemal hamama girerken kullanıldığı için bazen de. acelecilik ve düşünmeden sarf edilecek sözler yüzünden iş kaybetmeye dost kaybetmeye rüya delâlet eder. oturmak. feraha çıkmaya. PEŞTEMAL Rüyasında peştemala sarındığını gören kişi. Bekârsa. para kaybetmeye tâbir olunur. malın bollaşmasına rızkın gürleşmesine delâlet eder. şayet hacc vazifesini yerine getirmediyse hacc'a gider. çok zengin birinin çocuğu 382 . PETEK (Bal peteği) Rüyada boş bal peteği görmek. iyi bir san'at ve günâhlardan kurtulmaya delâlet eder. Peşkir elleri silmeye yarayan bir bez olduğu için.olunur veya rüya. ileriye dönük iyi yatırım yapmaya. hastalanmaya. bilinmeden. Pestil yapmak. malın kiri olan zekât borcunun ödenmesine de yorumlanabilir. Petek görüp onu rüyada çiğnemek. Petek bazen de ilim olarak yorumlanır. PEŞKİR Rüyada peşkir kullanmak. PESTİL Rüyada pestil yemek. helâl mal kullanmaya. sabırsızlık. ilerde çok zengin olacak kısmetli bir evlâd sahibi olur. malca zengin olmaya. birikmiş parayı harcamaya delâlet eder.

Rüyada Peygamber gören kişi. yeni bir işe girip o işte muvaffak olmaya delâlet eder. Rüyada Peygembarlerden birisiyle konuşmak. emeksiz. tatlı bir dostluk kurmaya ve birikmiş bir paraya sahip olmaya delâlet eder. Eski peynir alıp yemek. mal biriktirmeye ve biriktirilen maldan birçok kimsenin fayda sağlamasına rüya delâlet eder. Rüyada Peygamberlerden birisinin elinden birşey yemek veya içmek. eskiden biriktirilmiş mala miras yoluyla sahip olmaya delâlet eder. Ayrıca imânlan ölmeye de rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler petrol görmeyi. Rüyayı gören hasta bir kişi ise. Peynir şekerini yediğini görmek. borç yapıp borcunu ödemeyen. yalan yere yemin eden kimseye delâlet eder. hayırlı hasenatlı işler yapmaya. çalışmadan ele gelen para olarak tâbir etmişlerdir. PEZEVENK Rüyada kadınları satan pezevenklik eden adamı görmek. hastalıklarından kurtulur vücudu sıhhatine kavuşur. ibâdetleri kusursuz yapıp. Allah-ü Teâlâ'nın (c. Şayet asık yüzlü veya rüya sahibine sert hareket ederken görülürse.c) rızâsını kazanmaya delâlet eder. şayet fakirse zengin olur. Peynir mayalamak. Peynir şekeri yapmak. kötü düşmana. PEYGAMBER Rüyada Kur'ân-ı Kerîm'de isimleri geçen Peygamberlerden birini görmek. Tabiki görülen Peygamber. zengin ise mal varlığı daha artar. bekârsa sâlih bir kimse ile mutlu bir yuva kurar. PEYNİR ŞEKERİ Rüyada peynir şekeri görmek. Pezevenk olan kimseyi rüyada görmek. PEYNİR Rüyada peynir görmek. hazır malı ele geçirmeye ona sahip olmaya işaret eder. rahat ve huzur içinde kazanılacak mal diye tâbir olunur. tevbekâr olmaya. Peynir yemek.ile hayatını birleştirir. amellerindeki yanlışlıklar dolayısıylan rüya uyarıcı niteliğini taşımaktadır. bu rüya sahibinin dinindeki bozukluk. hileyle iflâs eden veya evine haciz gelen adama rüya işaret 383 . güler yüzlü olarak görülürse. Peygamberlere saygılı olup sünnetleri yerine getirmeye ve kıyamette onların şefaatlerine nail olmaya rüya delâlet eder. Konya şehrine gidip oradaki yatırları evliyayı ziyaret etmeye delâlet eder. ilim öğrenmeye. rüyanın hayra yorumlanmasına sebep teşkil eder. yalancı şahitlik eden adama.

eşiyle mutlu olacağı günler geçirir ve kocası rüya sahibinin kırılmaması. PİJAMA Rüyada pijama giymek. Çiğ pırasayı rüyada görmek. sevinçli bir haber almaya. hazırlanıp biriktirilen malın elden çıkmasına delâlet eder. büyük bir kısmetten. Bazen de yetim malı yemek. malî durumu iyi olan birisiyle nişanlanır ve kısa sürede evlenir. üzülmemesi için gerekli olan şeylerin tümünü birden yerine getirir. paradan fayda sağlanmaya delâlet eder. hayır hasenat yapmaya. rızâsiz başkasına ait olan malın gas-bedilmesine rüya delâlet eder. faiz yemeğe de rüya tâbir olunur. hayırlı bir işin sonuçlanmasına delâlet eder. Pişmiş pide dağıtmak satmak.eder. zulümle veya zorla birisinin elindeki malın alınmasına rüya işaret eder. habersiz. PIRLANTA Rüyada pırlanta ile süslenmiş mücevharat takmak. Pişirilmiş pide görmek. görücülük yapan arabulucu kadına yorumlanır. PINAR Rüyada pınar görüp onun suyunu içmek. daha evvel yaptığı bir iyilikten dolayı aldığı dualar yüzünden hastalıklarından kurtulup vücudu sıhhat bulur. PIRASA Rüyada pırasa pişirip yemek. Pişmiş pideyi yemek. Bekâr kız pırlanta bir yüzük hediye edildiğini rüyasında görürse. çeşitli şekilde tâbir olunur. Hasta bir kimse pınardan su içtiğini görse. Kur'ân-ı Kerîm okumayı bilmeyen bir kimse pınardan rüyada su içtiğini görse. kısa zamanda Kur'ân-ı Kerîm okumayı öğrenir veya çocuğu Kur'ân-ı Kerîm'i ezberleyip hafız olur. sıhhat bozulmasına hasta olmaya işaret 384 . Pişmemiş pide görmek. sevab kazanmaya. ilim sahibi olmaya. PİDE Rüyada pide görmek. hırsızlık yapmaya. anne ve babadan iyilik görmeye veya dini bilgileri emirleri öğrenmeye rüya delâlet eder. bir dosttan hediye almaya delâlet eder. Rüyada pırasa toplamak. rüşvet yemek. bir dosttan sıkıntılı zamanda görülecek yardıma.-tevbekâr olup malın içinde olan haram kazancı ayırmaya rüya delâlet eder. Bazen de rüyada pezevenk görmek. fakir akrabaya yardımcı olmaya delâlet eder. Evli bir hanım pırlanta taşlı bir yüzük taktığını rüyasında görse.

bir dosta verilecek az miktar borç paraya işaret eder. PİL Rüyada pil görmek. mal birikimi yapar ve bu birikimden rüya sahibinin ailesinden bir çok kimse faydalanır. vaktini boşa geçirmeye de delâlet eder. tüccar için iflâs etmeye. rüya sahibinin bir yatırım için eline geçecek olan az miktarda paraya rüya delâlet eder. iş durgunluğuna. zengin olmaya. Piliç kaybettiğini gören kimsenin. yakın zaman içinde neş'eli bir toplantıya katılır ve bu toplantıda ilerde fayda göreceği. çocuk diyerekte tâbir olunur. Bazen de. tatile gideceğine ve neş'eli günler geçireceğine rüya delâlet eder.eder. yeni ticarî işler yapmaya. Bir kimse rüyasında pilav pişirdiğini görse. Rüyada piliç. Rüyada piliç sesi duymak. PİKE Rüyada pike görmek. Rüyada pilav döktüğünü görmek. Rüyada pil takmak veya satmak. para kaybetmeye rüya delâlet eder. zahmetsiz kazanılan paraya. bir yakının hastalık haberini almaya da rüya yorumlanabilir. PİKNİK Rüyasında pikniğe gittiğini gören kimsenin. çocuğu kaybolur. malın çoğalmasına delâlet eder. sağlığının düzeleceğine rüya delâlet eder. büyük bir adamın nüfusunu 385 . Rüyada piliç eti yemek. PİLAV Rüyada pişmiş pilav yemek. PİLİÇ Rüyada piliç görmek. Pijama giymek. PİLÂKI Rüyada pilâki yemeği yemek. şayet rüya sahibi hasta ise sıhhatine kavuşacağına. mal. hesapsız harcamalar yapıldığından dolayı zor durumda kalmaya. malî sıkıntıların kısa bir müddet daha devam edip daha sonra rızkın bollanarak rüya sahibinin rahat edeceğine huzurlu olacağına rüya delâlet eder. gayrı meşru ilişkiden doğan çocuğa delâlet eder. menfaatleneceği dostlar edinir. Pikniğe gitmek için hazırlık yaptığını rüyasında gören kişi. günâh dolu sözler söyleyen ve o sözleri dinleyen çocuğa delâlet eder.

Piponun kullanıldığını rüyada görmek. bir arkadaş toplantısına katılmaya ve orada neş'eli saatler geçirmeye rüya delâlet eder. Bekâr bir erkek rüyasında bir piliç tuttuğunu görse. acele yapılacak işe rüya delâlet eder. tehlikeli işleri yapan. kısa süreli yolculuğa çıkmaya. Rüyada ping pong topu görmek. sağlığının bozulacağına rüya delâlet eder. Pirenin kendisini rüyasında ısırdığını gören kimseye. Bazen de vazgeçilecek bir yolculuğa rüya yorumlanır. PİLOT Rüyada pilot görmek. PİNTİLEŞMEK Rüyada pintileştiğini gören bir kimse. aile içinde olan zayıf korkak düşmana rüya delâlet eder. demiryoluyla gelecek akrabaya veya üzüntülü kederli habere rüya yorumlanır. PİPO Rüyasında pipo gören kimsenin. üst üste işlenen küçük günâhlara rüya işaret eder. PİNG PONG Rüyada ping pong oynamak. Yatağında pire görmek.kullanmaya. baskı yapan despot adama delâlet eder. sitemli söze rüya delâlet eder. PİRAMİT Rüyada piramit görmek. ihanet içinde olan zevceye. kısa zaman içersinde bir kıza âşık olup onunla evleneceğine rüya işaret eder. PİRE Rüyada pire görmek. korkusuz. zayıf korkak düşmana delâlet eder. uzak akrabadan gelecek habere. Rüyada pire öldürmek. yeni bir habere yorumlanır. elinden geldiği kadar onların maddî manevî ihtiyaçlarını temin etmelidir. kul hakkını yiyen. cüretkâr. Rüyada pipo görmek. terbiyesiz zayıf düşmanı yenmeye delâlet eder. hayır hasenat işlerine önem vermeli ve özellikle akrabalarını ziyaret edip. 386 . atılgan olup ticaret işinden iyi anlayan adama rüya delâlet eder. bir miras taksiminde mal düşer. Zira piramitler firavunların mezarı olarak zorla kölelere yaptırıldığı için kul hakkına önem verilmediği ve günâha girildiği için rüyada piramit görmek.

PİSİ OTU Rüyada pisi otu hastalık habercisidir.PÎR (Bir tarîkat'ın kurucusu) Rüyada kimliğinin bilinmediği bir pîr'İ görmek. tehlikeli duruma rüya işaret eder. akrabadan olan birisinin hastalık haberini almaya delâlet eder. Pirize fiş takmak. âlimden ders almaya. PİRİNÇ Rüyada pirinç toplamak. Pirinçlerin yerlere dökülüp saçılması. aileye katılacak yeni bir kimseye rüya delalet eder. Pisi otu toplamak. yeni ele geçecek rızka. Bozuk kırık pirinç görmek. üzüntülü durumdan kurtulmaya ve birkaç kişiden oluşacak misafir topluluğuna rüya delalet eder. Meselâ Hz. Toplanmış pisi otunu rüyada eline almak. elden çıkacak paraya delâlet eder. üzüntülü kederli habere yorumlanır. Bu birleşme rüya sahibinin hayrına olur. Pîr-i Fanilerin Kur'ân-ı Kerîm'de ve hadîslerle övülmüş kimseler oldukları için ilim öğrenmeye. PİRZOLA Rüyada pişmiş pirzola görmek. PİRİZ Rüyada piriz görmek. İdris (a. rüya sahibinin sıhhatinin bozulup yorgan döşek yatacağına rüya işaret eder.s) terzilerin pîr'i kabul edilmektedir. Bekâr bir kimse pisi balığını rüyasında görse. mülk alan adama tâbir olunur. Yoğurtla beraber pirinç görülürse. ümitli olunan işin sonuçlanmasına. 387 . yeni bir mal sahibi olmaya rüya delâlet eder. Çünkü pîrler her bir san'atı ayrı ayrı öğreten kimselerdir. Rüyada pirzola pişirmek. israf edilen mala. paraya rüya delâlet eder. mal toplayan. Yunus (a. Çiğ pirzola. üzüntü ve sıkıntıyla kazanılacak mala. PİSİ BALIĞI Rüyada pisi balığı görmek. haram yolla kazanılmış mala delâlet eder. malî durumu iyi olan birisiyle hayatını birleştirir.s) saatçilerin Hz. ani olarak geçirilecek bir kazaya. kısmetli. bir san'at sahibi olup o san'atı başkalarına öğreten adama rüya delâlet eder. bozulmuş görünen karışık işin yoluna gireceğine rüya delâlet eder.

PİŞİRMEK Rüyada ateşte bir şeyi pişirmek. aile arasındaki huzursuzluğun ortadan kalkmasına rüya işaret eder. rızkı gürleşir ve güzel bir hayat sürüp ailesiyle mutlu yaşar. Rüyada görülen pişmaniye. yapmak. sağlık haberi almaya. yardımcı olacak yakın dosta. yeni san'at öğrenecek çocuğa rüya delâlet eder. elden çıkacak mal miktarına işaret eder. PİŞMAN OLMAK Rüyasında pişman olduğunu 388 gören bir kimsenin yakın . zekât vermeye. sağlık bozulmasına ve evin bütçesine haram para karıştığına rüya delâlet eder. arkadaşa rüya işaret eder. Piston almak. lümuzsuz işlerle uğraşan kararsız olan adamın durumunu fark edip yeni işe başlamasına ve hayatına düzen getirmesine rüya delâlet eder. uzak bir yerde oturan akraba ile görüşmeye de tâbir edilebilir. PİSTON Rüyada piston görmek. ele geçecek temiz paraya. Yenmeyecek bir gıdayı rüyada pişirmek. umulmadık bir yolculuğa çıkmaya. Piston onarmak. gayrı meşru yoldan para kazanmaya rüya delâlet eder. PİŞİK Rüyada çocuğun edep yerinin pişik olduğunu görmek. iflâsın veya para kaybetmenin işareti olarak yorumlanır. murad edilen şeyin yerine gelmesine rüya delâlet eder. huzursuzluk yapan ortalığı karıştıran kadına delâlet eder. PİSLİK Rüyada pislik görmek. Pislenmiş yeri temizlemek. sıkıntılı üzüntülü günlerin sona erip huzurlu günlerin kısa zaman içersinde geleceğine rüya delâlet eder. helâl yolla büyük bir miktar para kazanır. borçtan kurtulmaya rüya delâlet eder. PİŞMANİYE Rüyada pişmaniye satın alınıp yediğini görmek. günâhlara tevbekâr olmaya. Rüyasında ne olduğunu bilmediği bir şeyi iyice pişirip yediğini gören bir kimse.PİSLEMEK Rüyada pislemek şayet pislik büyükse. Rüya mal kaybetmenin. haram mal yemeye. Bir evi pislemek.

arazi. sahibine uyarı niteliğini taşır. Rüyada çıplak olmak. Bazen de rüyada pişman olmak. Bu rüya. PİYANGO Rüyada piyango biletinden para çıktığını görmek. kişinin âhiret hayatı için hiç bir şey yapmadığına ve imanını kayıb etmekte olduğuna rüya delâlet etmektedir. günahkâr bir hayat sürdüğüne rüyası delâlet eder. haram yolla para kazanmaya. Piyango bileti görmek. bazen de. hesaplı hareket etmeye. mala haram karıştırmaya. ileriye dönük yatırım yapmaya. PLAKA Rüyada plaka görüp okumak. boş konuşan. PİYAZ Rüyasında piyaz hazırlayıp yediğini gören kimsenin. eline sıkıntılarından kurtulmasına yetecek kadar para geçeceğine rüya delâlet eder. PLAJ Rüyasında plajda bulunduğunu ve mayo ile gezindiğini gören kimsenin. arsa 389 . araba satın almaya yorumlanır. kısa zaman içinde gıda sektöründe çalışmaya başlar. tevbekâr olup günâhlardan kurtulmaya. Bekâr bir kız bu rüyayı görse. PLAN YAPMAK Rüyada plan yapmak. yeni mal sahibi olmaya. hitabı söz söyleme. Çünkü plaka arabanın kimliğini gösteren belge olması nedeniyle rüyanın bu şekilde yorumlanmasına sebep teşkil eder. Rüyada piyes dinlemek.akrabalarından olan gizli düşmanının rüya sahibine zararlı olacağına rüya delâlet eder. yetim malı yemeye rüya delâlet eder. işi olmayan bir kimse bu rüyayı görse. sıkıntı çekeceği mutsuz olacağı bir evlilik yapar. iki yüzlü olduğu gibi görünmeyen adama rüya delâlet eder. zahmetsiz ele geçecek paraya işaret edebilir. istikbâlde kıymetlenecek toprak parçası. PİYES Rüyada piyes yazmak okumak. temizlenmeye ve doğru hareket etmeye yorumlanır. sözlerinin büyük bir kısmı yalan olan kimseye rüya delâlet eder.

harama önem vermeden yaşamını sürdüren adama rüyayı yorumlamışlardır. sağlık sektöründe çalışacak ekmek yiyecek evlâda. lüzumsuz harcamalar yapıp sıkıntı çekmeye delâlet eder. para kaybetmeye. bir biri ardınca aynı şekilde geçen sıkıcı güne yorumlanır. Bazı tâbirciler bu tip rüyayı. kötü huyları yüzünden uyarılmaktadır. bekâr erkek için gösterişe düşkün bir kadınla evlenme hazırlığına başlamaya. kötü arkadaşları yüzünden kendisine yakışmayan hareketler yapmakta ve çevresinde onu seven insanları çok üzmektedir. Rüyada plaster satın almak. Rüya sahibi. neş'eli misafir topluluğuna rüya işaret eder. genelde görüldüğü gibi. Poğaça görmek. âhiretini unutup dünyâ hayatı için yatırım yapan helâl. yakın akrabaya rüya delâlet eder. Bu tip rüyalar. yaralanmaya. Çiğ poğaça. POĞAÇA Rüyada poğaça yemek. Çünkü pli. sevilen arkadaşların eve gelmesine. POLİÇE Rüyada poliçe görmek. POKER Rüyasında kağıt oyunlarından pokeri oynadığını gören kimse. tekdüze hayatına yeni bir yön verip hayır hasenat işleriyle uğraşıp sıkıntılarından üzüntülerinden kurtulur. poğaçanın içine konan malzemeye bakılarak da rüyanın yorumlanmasına sebep teşkil edebilir. bekâr kız için zengin birisiyle evlenmeye. yâni neyin planı yapılıyorsa o planın gerçekleşeceğine rüya işaret eder şeklinde rüya yorumlanır. kan akan yaraya delâlet eder. PLİ Rüyada pli yapılmış bir elbise giydiğini gören bir kadın. bu rüyayı 390 . Bazı tâbirciler. evli bir kimse için gayrı meşru ilişkiye girmeye rüya delâlet eder. PLASTER Rüyada plaster görmek. hasta için sıhhat bulmaya. ufak iş kazasına. üzüntülü sıkıntı veya kederli habere yorumlanır. PLATİN (Beyaz Altın) Rüyada platinden yapılmış mücevher taktığını görmek.satın almaya delâlet eder. mali sıkıntıya.

kardeşe yorumlayan tâbirciler de olmuştur. feryat. Rüyasında polis memuru olduğunu gören kişinin. korku. sağlık sektöründe çalışacak ve o konuyla ilgili meslek sahibi olacak evlâda. borç para vermeye kuvvet vermeye veya o kişiye arka çıkmaya rüya delâlet edebilir. devlet kapısına düşmeye ve hapis edilmeye rüya delâlet eder. patrona ve ondan gelecek şiddetli tenkide rüya delâlet eder. diz. POLİS Rüyada polis memuru görmek. yakın akrabaya yardım etmeye. Rüyada polis memuru. Rüya sahibi bu işten büyük menfaat sağlar ve kendisiyle aynı işi yapan rakiplerine karşı üstün duruma geçer. üzüntü. romatizma hastalığına delâlet eder. arabozuculuk yapan. ele geçecek az miktar paraya. devlet kapısındaki bir işin rüşvet yoluyla halline delâlet eder. ailesiyle arasının bozulacağı bazı olaylar meydana j gelir. eklem ağrılarına. düşkün hale gelmesine rüya delâlet edebilir. Pomat satın almak. etrafındaki insanlara dikkat etmelidir. POLİTİKACI Rüyada politikacı görmek. tasarrufun harcanmasına delâlet eder. yalan söz söyleyen.s) diye tâbir olunur. Bu rüyayı bazen de. anne veya babanın hastalanmasına. akrabadan menfaatlenmeye. üzüntü duymaya rüya delâlet eder. POMPA Rüyada pompa görmek. POLİKLİNİK Rüyada poliklinikte muayene olduğunu görmek. dostlarından birinin hastalık haberini almaya. 391 . konuşmak. başka şehirde olup aynı iş üzerine ticaret yapan adamdan alınan borç paraya ve bu parayla yeni iş kurulmasına rüyayı yorumlamışlardır. faydalanmaya. Rüyada politikacıdan söz dinlemek. POMAT Rüyada pomat sürmek. sözüyle yaptığı işler birbirini tutmayan. amire. hüzün. Bazen de polis memurunu rüyada görmek. dost gibi görünüp aslında sinsi düşman olan insana rüya delâlet eder. Pompa ile araba veya bisiklet lastiği şişirmek. Bu rüyayı gören kimse.ticaretle uğraşan bir adam görse. Azrail (a.

PONPON Rüyada ponpon yaptığını görmek; evli kadının gebe kalmasına, doğum haberi almaya, sevinçli günler geçirmeye, ani bir sevinçli telefon görüşmesi yapmaya rüya işaret eder. POPLİN Rüyada poplinden yapılmış elbise giymek; kış için hazırlık yapmaya, hafif bir sıhhat bozukluğuna, üzüntülü kederli haber almaya rüya delâlet eder. PORSELEN Rüyada porselen kap görüp o kabın içinden bazı yiyecekler yemek; büyük bir miras maldan faydalanmaya, zengin olmaya, feraha çıkıp huzur bulmaya rüya delâlet eder. PORSUK Rüyada porsuk görmek; hak etmediği halde başkalarının sırtından geçinen adama rüya delâlet eder. Porsuk görmek; gizli düşman diyerekte rüya yorumlanabilir. PORTAKAL Rüyada portakal görüp yemek; hissi ilişki kurmaya, grip türü hastalıktan kurtulmaya, eşiyle huzursuz olan adamın eşiyle barışmasına rüya delâlet eder. PORTMANTO Rüyada portmanto görmek; kışlık giyecek almaya, arzu edilen işin yapılmasına rüya delâlet eder. Rüyada portmantoya bazı giyecekler asmak; misafir topluluğuna da yorumlanabilir. PORTRE Rüyada tanıdık olmayan birisinin portresini görmek; malî durumu iyi olan zengin adamdan menfaatlenmeye, para yardımı almaya, kırıcı söz işitmeye rüya delâlet eder. POSTAL Rüyada postal giymek; uzak yolculuğa çıkmaya, askerlik çağına gelmiş olar erkek akrabanın celp kağıdının gelmesine, memlekete
392

insanlığa faydalı işler yapmaya rüya işaret eder. POSTANE - POSTACI Rüyada postaneye gittiğini gören rüya sahibi; sevinçli bir haber alır ve çok mutlu olup kederlerinden üzüntülerinden kurtulur. Rüyada postacı görmek; haber getiren adama, uzak yerden gelecek mektuba veya telefona rüya delâlet eder. Şayet postacı asık yüzlü ise alınacak haberin üzüntü, keder vereceğine rüya delâlet eder. POTA Rüyada pota görmek; isabetli kararlar vermeye, ani kararın rüya sahibinin lehine olacağına rüya delâlet eder. POYRAZ Rüyada poyraz rüzgârına tutulmak; âşık olup geçici hisler için eşiyle arasının açılmasına sebep olan adama rüya delâlet eder. Bekâr bir kimse poyraz rüzgâr tutulduğunu rüyada görse; birisine âşık olur fakat ondan karşılık göremez. PÖSTEKİ Rüyada pösteki (post) görmek, onun üstünde oturmak; mevki yükselmesine, namaz borcunu ödemeye delâlet eder. Bazı tâbirciler pösteki görmeyi; pöstekideki kılların sayısınca sevab işlemeye, hayır yapmaya tâbir etmişlerdir. PRENS - PRENSES Rüyada prens görmek; bir yarışı kazanmaya, zengin şöhretli bir adamdan yardım görmeye, övülmeye rüya delâlet eder. Bir erkek rüyasında prens olduğunu görse; onun çocuğu ilerde çok iyi mevkilere yükselir ve şöhret sahibi olup halk arasında tanınmış birisi olur. Rüyasında bekâr bir erkek prenses görse; ailesinin tek çocuğu olan bir kızla evlenir ve çok mutlu olur. Rüyada prenses görmek; zengin kadına ve ondan gelecek yardıma rüya delâlet eder. PRES Rüyada preste sıkıştığını görmek; sıkıntılı, kederli günler geçirmeye, tüccar için iflâs etmeye, borca girmeye, çok mali sıkıntı çekmeye rüya delâlet eder. Çünkü pres sıkıştırmaya yarayan bir alettir.
393

PROBLEM Rüyada problem çözmek; çok büyük kazanç getirecek işin hal olmasına delâlet eder. Şayet eşiyle arası açık olan bir şahıs bu rüyayı görürse; eşiyle olan problemlerini çözüp anlaşır ve yuvasının huzurlu bir yuva haline gelmesine rüya delâlet eder. PROFESÖR Rüyada profesör görmek; ilim sahibi olmaya, yeni şeyler öğrenmeye, ilerde çok iyi okuyup belli yerlere gelecek evlâda, kardeşe rüya işaret eder. Profesörden rüyada söz dinlemek; edilen nasihatları tutmaya ve yaşantıyı düzenlemeye, olumsuz işler yapmaktan vazgeçmeye rüya delâlet eder. PROJE Rüyada inşaat projesi görmek; yeni ev almaya, rızkın bollaşmasına ve inşaat işleriyle ilgili bir meslek sahibi olacak erkek evlâda veya kardeşe rüya işaret eder. PROJEKTÖR Rüyada projektör görmek; feraha çıkıp sıkıntılardan kurtulmaya, aydınlığa çıkmaya rüya delâlet eder. Rüyada projektör ışığını görmek; istikbâlde rüya sahibini iyi günlerin beklediğine rüya delâlet eder. PROPAGANDA Rüyasında kendisini propaganda yaparken gören bir kimse; sesinin yüksekliğince mal biriktiriminde bulunur. Başkası tarafından propagandasının yapıldığını rüyada görmek; ün kazanmaya, şöhret olmaya, herkes tarafından tanınmaya rüya işaret eder. PROSTAD Rüyada prostad olduğunu gören bir adam; damla damla sidiğin akması nedeniyle işlediği küçük günâhlar birleşerek büyük günâh haline gelir ve rüya sahibinin imânının azalmasına neden olur. Bazı tâbirciler bu rüyayı; iktidarsız, kısır olan adam diyerek yorumlamışlardır. PUDRA Rüyada pudra görmek; süse düşkün bir kadınla yasak ilişki içine girmeye yorumlanır. Bir kadın yüzünü pudraladığını rüyasında görse; eşiyle arasındaki anlaşmazlıkları çözüp, evini huzurlu yaşanabilecek bir yer haline getirir. PUDRA ŞEKERİ Rüyada pudra şekeri yemek; aniden gelecek sevinçli habere,
394

kısmetli misafire yorumlanır. Yeni evli bir erkek veya bir kadın bu rüyayı görse; Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) izni ile sevimli bir kız çocuğu olur. PUF BÖREĞİ Rüyada puf böreği pişirmek; eve gelen misafire hizmet etmeye, sevinçli haber almaya yorumlanır. Bazı tâbirciler, puf böreği pişirip etrafa yedirdiğini rüyasında gören bir kadının; elinin açıklığına ve bu yüzden komşuları arasında çok sevileceğine rüyayı yorumlamışlardır. PUHU KUŞU Rüyada puhu kuşu görmek; üzüntülü habere, uğursuz insana, gizli düşmana delâlet eder. Puhu kuşunun sesini işitmek; ölüm haberi almaya, evden cenaze çıkmasına, boşanmaya, çok büyük üzüntüye rüya yorumlanır. Rüyada puhu kuşu görmek; pek hayra yorulmaz. Rüya sahibi çok dikkatli olmalıdır. PUSET Rüyada puset görmek; gebe kalacak kadına, kısır kadının doğurmasına, doğum haberi almaya rüya delâlet eder. Şayet rüya sahibi rüyasında puseti kendi için aldığını görürse; kısa süre zarfında bir kız çocuğu olur. PUT Rüyada put görmek; çeşitli şekilde yorumlanır. Rüyada puta taptığını görmek, dinden çıkmaya, kâfir olmaya, çok kötü işler yapmaya delâlet eder. Rüyasında puta karşı ibâdet ettiğini görmek; nefsinin arzularına uyup dünyâ hayatını tercih eden Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) rızâsını kayıb eden adama rüya delâlet eder. Rüyada putları kırdığını görmek; düşmanlara galip gelmeye, nefsini öldürüp AlIah-ü Teâlâ (c.c) salih kullarının arasına girmeye ve dinindeki bozukları giderip tevbekâr olmaya rüya delâlet eder. Hâmile bir kadın rüyasında put görse; onun doğuracağı çocuk sakat özürlü veya dinini inkâr eden asi çocuk olur. Bazı tâbirciler, putun yapıldığı şeye göre de rüyayı yorumlamışlardır. Odundan put görmek; zâlim ve kâfir olan bir arkadaş edinmeye. Altından put görmek; meşru olmayan iş yapmaya ve o işten gelecek zarara. Bakırdan put görmek; çok kötü olayların olacağı yolculuğa çıkmaya. Gümüşten put görmek; zina suçu işlemeye vela namuslu bir kadına iftira etmeye rüya delâlet eder.

395

R
HZ. RABİA-TÜL ADEVİYYE Rüyada Hz. Rabia'yı görmek; o rüyanın hayra yorulmasına sebep teşkil eder. Hz. Rabia ile rüyada konuşmak; saliha kadınla evlenmeye, sabırlı ve faziletli olmaya delâlet eder. Hz. Rabia'yı rüyada görmek; hayırlı kısmetli kız evlâda, Kur'ân-ı Kerîmi ezberlemeye, hacc'a gitmeye delâlet eder. Hz. Rabia'yı rüyasında bir kadın görse; o kadının ibâdetleri Allah-ü Teâlâ (c.c) katında kabul olur ve rüya sahibi eşinin yaptığı zülumlara sabrettiği için büyük sevablara girer Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) rızâsını kazanır. Ayrıca Hz. Rabia kıyamette ona şefaat eder. RADYATÖR Rüyada kalorifer radyatörü görüp ondan ısınarak faydalanmak; çok istenilen işlerin süratle ve ard arda yoluna gireceğine rüya işaret eder. RADYO Rüyada radyo görmek, dinlemek: boş konuşan adamı dinlemeye sözüne önem vermeye veya dünyâ hayatına önem vererek âhiretini unutup ibâdetlerini yerine getirmeyen adama rüya delâlet eder. Radyodan müzik dinlemek; günahkâr kadına, dedikodu etmeye, gıybet yapmaya rüya delâlet eder. RAF Rüyada görülen raf; sırları muhafaza eden, ayıpları gizleyen eşe rüya delâlet eder. Rafa rüyada eşya yerleştirmek; çeşitli ilimleri öğrenmeye o bilgileri üst üste yerleştirmeye, alim evlâd sahibi olmaya rüya delâlet eder. Rüyada raf görmek; emin iş ortağına, rızk genişliğine,
396

feraha çıkmaya delâlet eder. Bazen de raf görmek; mali durumu çok iyi olan zengin bir kadınla evlenmeye, büyük bir mevkiye yükselmeye rüya delâlet eder. RAĞBET ETMEK Rüyada rağbet etmek; şayet rağbet edilen kişi tanıdıksa o kimseden iyilik görmeye faydalanmaya rüya işaret eder. Rüyasında kendisine rağbet edildiğini gören kimsenin yaptığı hayırdan büyük bir sevaba girdiğine ve bazı günâhlarının af olunduğuna rüya delâlet eder. RAHİP - RAHİBE Rüyada rahip görmek; dine bid'ât karıştırıp, namazını vaktinde kılmayan ibâdetlerini eksik olarak yerine getiren adama rüya yorumlanır. Rüyada rahiple konuşmak; ondan söz dinlemek dine fesat katan, uydurma hadîsler söyleyen adamdan etkilenmeye ve onun müridi olmaya rüya delâlet eder. Rüyada rahibe görmek; temiz bakire kadına, dünyâ hayatından vazgeçip sadece ölümü düşünen kimseye, ruhi deprasyon geçirip sinir kliniğinde tedavi olan hastaya rüya delâlet eder. Rüyada rahibe görmek; kısmeti kapalı olan bekâr kıza veya erkeğe de rüya yorumlanabilir. RAHLE Rüyasında rahlede ders okuduğunu gören kimse; şayet Kur'ân-ı Kerîm bilmiyorsa öğrenir. Bazen de rüyayı görenin karısı hâmileyse Kur'ân-ı Kerîm'i hıfz edecek bir hafız evlâdı olur. Bu çocuk sesinin güzelliği ve ilminin çokluğu ile halk tarafından övülür ve çok sayılır. Âhirette de anne ve babasına şefaatçi olur. RAKAM Rüyada rakam görmek; rüya sahibinin gördüğü rakam nisbetince o güne tesadüf eden tarihte önemli olaylar olacağına rüya delâlet eder. Meselâ: Rüya sahibi 4 sayısını gördü, rüyayı gördüğü gecenin sabahından saymaya başlamalı 4 gün sonra önemli olaylara kendini hazırlamalı ve önlemler alınmalıdır. RAKET Rüyada raket görmek; neş'eli günler geçirilecek tatile çıkmaya, şişman olan kimsenin zayıflamasına, hasta için sıhhatin düzelmesine ve boş zamanları iyi bir şekilde değerlendirmeye delâlet eder. Rüyada raket görmek; felçli olan çocuğun iyileşip, bacaklarının tutmasına ve yürümeye
397

başlamasına rüya işaret eder. RAKI Rüyada rakı içmek; günahkâr olmaya, haram para yemeğe, kazanca haram karıştırmaya, ağır hastalığa tutulmaya delâlet eder. Rakı rüyada; riya, yalan söz, iftira, namussuz arkadaşa da yorumlanabilir. Rüyada çilingir sofrası kurup rakı içmek; uygunsuz toplantılara katılıp günahkâr olmaya kötü huylar edinmeye yorumlanır. RAMAZAN Rüyasında kendini Ramazan ayında gören kimsenin; rüyası hayra yorumlanır. Ramazan ayını görmek, rızkın bollaşmasına, kısmetin gürleşmesine, sıkıntılardan, üzüntülerden kurtulmaya delâlet eder. Ramazan ayında oruç tuttuğunu görmek; sükut edip bazı olaylara sabreden, kimseyi kırmayan şahısa ve bu yüzden Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) rızâsını kazanıp günâhlarının hepsinin silinmesine sebep olan adama rüya delâlet eder. Ramazan ayının rahmet ayı olması sebebiyle rüyasında kendini Ramazan ayında gören kimsenin; Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) rahmetini, merhametini kazandığına ve yaptığı ibâdetlerinin Allah-ü Teâlâ (c.c) katında kabul edildiğine rüya delâlet eder. RANDEVU Rüyasında bir başkasına randevu verdiğini gören kimse; uzun zamandır göremediği bir arkadaşıyla görüşür ve çok sevinir. RANDEVU EVİ Rüyada kendisini randevu evinde gören kimsenin rüyası; uyarı niteliğini taşır. Çünkü randevu evi; zina suçuna, ihanete, sadakatsiz eşe, gayrı meşru yoldan para kazanıp yemeğe delâlet eder. Bazen de tesettüre riayet etmeyen, uygunsuz giyinen kadına rüya işaret edebilir. Rüya sahibi bu rüyadan sonra tevbekâr olup hareketlerine dikkat etmelidir. Çünkü âhiret hayatını kayıb etmektedir. RANZA Rüyada ranza görmek; arka arkaya çıkılacak yolculuğa delâlet eder. Ranzanın üstüne çıkıp oturmak; mevki yükselmesine, başkaları tarafından övülmeye, şan ve şeref kazanmaya rüya işaret eder. Rüyada ranza satın almak, tüccar için iş yolculuğuna çıkıp çok kârlı ticaret bağlantıları yapmaya rüya yorumlanır.
398

RAPTİYE Rüyada raptiye batması; yolculukta kaza geçirmeye, umulmadık yerden gelecek üzüntülü habere rüya tâbir olunur.

hiç

RASATHÂNE Rüyasında bir kimse kendini rasathanede yıldızlara bakarken görürse; istikbâlde çok güzel olayların olup rüya sahibinin yıldızının parlayacağına rüya delâlet eder. Hâmile kadın veya eşi hâmile olan bir şahıs bu rüyayı görse; dünyâ'ya gelecek çocuğun alim, ilim sahibi olacağına ve halk arasında büyük şöhret kazanacağına rüya delâlet eder. RAY Rüyada demiryolunun rayları üzerinde yürüdüğünü gören bir kimsenin; uzak bir şehirden demiryolu ile gelecek misafirlerine rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler rüyada ray üzerinde yürümeyi; uzak, zahmetli yolculuğa çıkmaya yormuşlardır. REÇEL Rüyada reçel görmek, çeşitli şekilde tâbir olunur. Evde reçel kaynattığını rüyada görmek: Ev huzursuzluğunun gitmesine, ailedeki bireylerin birbirlerine sevgi muhabbet duymalarına delâlet eder. Reçel yediğini rüyada görmek: Rızkın bollaşmasına, birkaç yerden yüklü para gelmesine, borçların ödenip feraha çıkmaya rüya delâlet eder. Ayrıca hasta bir kimse rüyasında reçel yediğini görse, kısa zamanda hastalıklarından kurtulup sıhhatine kavuşur. REÇİNE Rüyada reçine çıkarılan ağacı görmek; sağlam güvenilir dosta ve ondan gelecek yardıma rüya delâlet eder. Rüyada bir kayığa reçine sürmek; bozuk olan, yolunda gitmeyen işlerin düzeleceğine, kârlı ticaret bağlantılarının yapılacağına rüya delâlet eder. REHBER Rüyada rehber görmek yolculuğa çıkmaya, bir şehirden öteki şehre mal satmaya, ticaret yapmaya giden adama, pazarlamacıya rüya delâlet eder. Rehber eşliğinde yola çıktığını gören bir şahıs, tanıdık birisinin önderliğinde yeni bir iş bağlantısı yapar. Bu iş rüya sahibi için çok hayırlı olur.
399

REHİN Bir kimsenin rüyada kendisinin rehin olduğunu görmesi; onun günahkâr olduğuna ve âhiretteki yerinin cehennem olduğuna rüya delâlet eder. Rüyada rehin mal bırakılması, başkasının malını zorla gasbetmeye zorla ele geçirmeye delâlet eder. Bazen de rehin olmak, âşık olmaya birisine çok bağlanıp onun peşini bırakmamaya delâlet eder. Bazı tâbirciler, rüyada rehin olmayı hapse girmeye ve mahkûm olacak kötü işler yapmaya yorumlamışlardır. REİS Rüyada bir topluluğa reis olduğunu görmek; sözü dinlenen kimse olmaya, mevki, rütbe yükselmesine, devlet memuru olmaya, önemli görevlere gelmeye rüya delâlet eder. Rüyada reis olan birisiylen konuşmak; devlet kapısında olan işin hal olmasına, etkili olan bir kimseden iyilik görüp o kimseye minnettar olmaya rüya delâlet eder. REJİM Rüyada rejim yaptığını gören bir kimse; malındaki haram parayı ayıklar ve günâhlarına tevbekâr olup Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) rızâsını kazanmaya uğraşır. Ayrıca bu rüya şeker hastalığına tutulmaya da işaretçi olabilir. REJİSÖR Rüyada rejisör görmek; kötü yola düşecek kadına, zina suçunu işlemeye ve saklanan aile sırlarının meydana çıkmasına rüya işaret edebilir. REKLÂM Rüyada reklâm okumak; yeni mal sahibi olmaya, arzu edilen eşyanın alınmasına, sıkıntısız ömür sürmeye delâlet eder. Rüyada reklâmcı görmek; bir kimse tarafından aldatılmaya ve elden önemli miktarda para çıkmasına rüya delâlet eder. Bu rüyayı gören şahıs çok dikkatli hareket etmeli, araştırmadan soruşturmadan hiç bir işe girmemelidir. RESİM Rüyada resim görmek; çeşitli şekilde tâbir olunur. İnsan resmi görmek; günahkâr olmaya, birisi tarafından aldatılmaya delâlet eder. Manzara resmi görmek; sıkıntıdan kurtulup feraha çıkmaya delâlet eder.
400

Orman resmi görmek; evlilik haberi almaya, murada kavuşmaya delâlet eder. Hayvan resmi görmek; o hayvanın huylarından bazılarının bulunduğu bir kimseyle arkadaş olmaya rüya delâlet eder. RESSAM Rüyada ressam görmek, isyankâr, zalim ve kötü sözler söyleyen, vaktini boşa geçirip asalak bir yaşam süren kimseye delâlet eder. RESMİ GEÇİT Rüyada resmi geçit seyretmek; önemli konuların konuşulacağı toplantıya katılmaya ve yeni dostlar edinmeye delâlet eder. REVANİ Rüyada revani yemek; tatlı, neş'eli arkadaş toplantısına katılmaya, evdeki huzursuzlukların, anlaşmazlıkların ortadan kalkmasına rüya delâlet eder. REZARVASYON Rüyada rezervasyon yaptırmak; yakında tatile çıkmaya, huzursuzluklardan kurtulmaya, sinirlerin düzene girmesine rüya delâlet eder. RIHTIM Rüyada rıhtım görmek; kısmeti kazancı bol olacak yeni işe girmeye ve zengin olmaya delâlet eder. RİMEL Rüyasında bir kadın kirpiklerini rimellediğini görse; sevinçli bir kaç gün geçirir ve eşinin ilgi ve muhabbetine maruz kalır. Bazen de rüya eşin hatalarından vazgeçip uyumlu bir insan haline gelmesine rüya işaret eder. RİYAL Rüyada Arap parası olan riyal'i görmek; Suudî Arabistan'a gitmeye, umre ziyareti yapmaya rüya delâlet eder. ROKET Rüyada roket görüp rokete binmek; yer değiştirmeye, evin semtinin değiştirilmesine rüya delâlet eder.
401

ROMAN Rüyada roman okumak; boş vakitleri değerlendirecek işler yapmaya, romantik hisli bir ruh yapısında olmaya rüya delâlet eder. Rüyada roman okumak; unutkanlık hastalığına tutulmaya da delâlet eder. ROMATİZMA Rüyada romatizma olduğunu gören kişinin; başına kötü olaylar geleceğine rüya işaret eder. ROTA Rüyada rota çizmek; hayata yön vermeye yeni atılımlar yapıp düzenli bir hayat yaşamaya evindeki huzursuzluğun ortadan kalkmasına rüya işaret eder. ROZET Rüyada rozet takmak; bir partiye üye olmaya, bir fikri benimseyip onu savunmaya delâlet eder. RÖMORK Rüyada römork görmek; yükü ile gelen misafire, ele geçecek büyük miktardaki mala veya rızk bolluğuna, para biriktirmeye rüya delâlet eder. RÖNTGEN Rüyada röntgen çektirmek; sağlığı bozuk olan kimsenin hastalığının teşhis edilmesine ve tamamen tedavi olmasına veya saklı sırlarının halk tarafından öğrenilmesine rüya delâlet eder. Rüyada röntgenci görmek, sırları açığa çıkaran, ağzı sıkı olmayan dedikoducu arkadaşa rüya işaret eder. RUHSAT Rüyada ruhsat almak; iş sahibi olmaya, san'atında üstün olmaya ve aynı işi yapanlar tarafından takdir edilmeye rüya işaret eder. Rüyada ruhsat almak, yarım kalmış işin tamamlanıp sona erdirilmesine, büyük mevkiye gelmeye de rüya yorumlanabilir.

402

RUM . RÜŞVET Rüyada rüşvet yemek. RÜZGÂR Rüyada rüzgâr görmek. tevbekâr olur ve Allah-ü Teâlâ (c. Bir kimse rüyasında namaz kılıp rükû etmediğini görse. çok namaz kılar. Şayet rüzgâr. kibirlenmez ve alçak gönüllülüğü dolayısıyla Allah-ü Teâlâ (c. bolluğa. yetim malı yemeğe. zengin bir adamın düşmanlığına ve ondan gelecek kötülüğü rüya delâlet eder. RUH Rüyada ruhun cesetten çıkması. kötü yoldan para kazanmaya ve iflâs etmeye delâlet eder. karısına göz koyan adama veya kaba. Allah-ü Teâlâ'nın (c. hırsızlık yapmaya. Rüyada Rumca konuşulduğunu duymak. câhil arkadaş edinmeye ve dince zayıflık meydana gelmesine rüya delâlet eder. Rüyada rükûda durduğunu gören bir kadın. emânet malı sahibine vermeye veya hastanın hastalığından kurtulup şifaya kavuşmasına rüya delâlet eder. RUS Rüyada Rus görmek. can sıkıntısına ve üzüntü duymaya delâlet eder. zekâtını tam olarak vermediği için günâha girer. Bazen de rüyada rükûya varmak. kötü söz işitmeye. ucuzluğa. Rüzgârın 403 . sinsi kötülük dolu olan. düşman üzerine galip olmaya.c) katında günâhlarından kurtulur. çevresinde de namusluluğu.c) farzlarını bütünüyle yerine getirir. yağmur bulutlarını taşıyorsa. çevresindeki kişilere karşı üstün duruma gelmeye delâlet eder. mala haram katmaya.c) rızâsını kazanmaya rüya delâlet eder. mevkisi yüksek.c) katındaki mertebesi yükselir.RUMCA Rüyada Rum görmek. ömrün uzamasına ve hayırlı bir işe girmeye rüya delâlet eder. Düşmanlarına karşı Cenâb-ı Hakk (c. zafere ve Allahü Teâlâ'nın (c. hapis kimsenin hapisten kurtulmasına.c) tarafından korunur. salihalığı ile tanınıp çok sevilir ve sayılır. RÜKÛ Rüyasında namaz esnasında rükûda bulunduğunu gören kimse.

yağmur ve rızkın bollaşıp günâhların affolunmasına delâlet eder. Poyraz rüzgârının esmesi. Rüzgârdan evinin yıkıldığını görmek.c) gelecek müjdeye Allah-ü Teâlâ (c. Yavaş esen rüzgâr. vatanından ayrılmaya rüya delâlet eder.c) katında mevki yükselmesine delâlet eder. savaş çıkmasına. 404 . baş ağrısı çekmeye ve beyin hastalığına tutulmaya delâlet eder. düşmanları tarafından yenilmeye. Cenâb-ı Hakk'tan (c.sadece başa tesir ettiğini görmek. yuvanın yıkılmasına. hatalı hareket edip kararsızlığı dolayısıyla birçok işi başaramayıp çevresinde maymun iştahlı. Rüyada rüzgâra tutulmak. hastalıkların artmasına delâlet eder. Lodos esmesi. asalak olarak tanınan adama rüya delâlet eder. boşanmaya veya evin reisinin ölmesine delâlet eder. üzüntü ve kederin. Rüyada rüzgâr gülü görmek. ihtiyaçları temin etmek için bir kimseden yardım istemeye delâlet eder. Rüzgârın önündeki herşeyi sürükleyerek götürdüğünü görmek. sevablarını kaybeden adama.

Rüyada sabah olduğunu görmek. tüccar için mal 405 . günâhlara tevbekâr olmaya ve tövbelerin Allah-ü Teâlâ (c. Rüyada sabah olduğunu ve yataktan kalktığını görmek. SABAH Rüyada sabah olduğunu görmek. suçsuzluğunu ispat edip namusundaki lekenin temizlenmesine rüya delâlet eder. vücudu sıhhatine kavuşur ve kısa zamanda hasta iyileşir. fakir için rızkın çoğalmasına. kısmeti kapalı olan kimsenin kısmetinin açılmasına. zikir çekmeye ve Allah-ü Teâlâ'nın (c.S SAAT Rüyada saat görmek.c) rızâsını kazanmak için duâ etmeye rüya tâbir olunur.c) imân edip müslüman olur. bekâr için iyi bir evlilik yapmaya. davete çağrılmaya delâlet eder.c) rızasıyla hastalıklarından kurtulup. Rüyada kuşluk vaktini görmek. Kâfir bir kimse rüyasında sabah olduğunu görse kâfirlikten kurtulup Allah-ü Teâlâ'ya (c. Hapiste olan bir şahıs rüyasında sabah olduğunu görse.c) katında kabul olacağına rüya işaret eder. fakir fukaraya. hapisten kurtulup hürriyetine kısa zaman içinde kavuşur. tatsız haber almaya. Hasta bir kimse rüyasında sabah olduğunu görse. Allah-ü Teâlâ'nın (c. kabir azabından halas olmaya. zamanı gelip yapılmayan boş verilen işe. Kendine iftira edilen bir kadın rüyasında sabah olduğunu görse. çirkin yaramaz huylardan dolayı üzüntü geçirmeye çok kederlenmeye rüya delâlet eder. akrabaya yardımcı olmaya hayır hasenat yapmaya. Saatin vuruşlarını rüyada dinlemek. sadaka vermeye rüya delâlet eder.

406 . hafif atlatılacak bir hastalığa tutulmaya. fakir bir kimseye para yardımı yapmaya delâlet eder. kötü habere. doğumunun yaklaştığına hazırlıklarına başlamasına rüya işaret eder. hacc farizasını yerine getirmediyse hacc'a gider. SABAHLIK Rüyada sabahlık giymek. asi olan evlâdı varsa o evlâdı kötü huylarını terk edip doğru. SABIR Rüyada sabır ettiğini gören kimse. tövbelerin. kalbin nurlanmasına. üzüntü duyulacak bir olayı öğrenmeye delâlet eder. SABUN Rüyada sabun yardımıyla kirli elbiselerin yıkandığını görmek. Sabah namazını tek başına kıldığını rüyada görmek. Bir kadın rüyasında sabıkalı görse. yolculuğa çıkar. Rüyada sabır etmek. SABAH KAHVALTISI Rüyada sabah kahvaltısı yediğini gören kişi. SABIKALI Rüyada sabıkalı kimseyi görmek. kederlenmeye. sırları öğrenmeye. dürüst insan haline gelir. Rüyada sabah kahvaltısı hazırlamak. düşmanlarına galip gelir. günahkâr için tövbekar olmaya delâlet eder. kir borç olarak yorumlandığı için. Hâmile bir kadın sabahlık aldığını ve giydiğini rüyasında görse. kederin üzüntünün rüya sahibinden gitmesine rüya delâlet eder. meşakkatli olan bir işini büyük zorluklarla karşılaşmasına rağmen başarır ve muzaffer olur. tevbekâr olur. borçtan kurtulmaya. borç para verip alamamaya. duaların Allah-ü Teâla (c. cennetle müjdelenmeye delâlet eder.çokluğuna. hâmile kalır ve o çocuğu kocasından gizli olarak aldırır.c) katında kabul olunduğuna rüya delâlet eder. bazen de rüya kötü söz işitmeye delâlet eder. SABAH NAMAZI Rüyasında bir adam cemaatlen sabah namazını kıldığını görse. işlemiş olduğu suçtan dolayı polis tarafından aranan adama veya günâhlarının kefaretini ödemek için hayır hasenat yapmaya çalışan kimseye rüya delâlet eder.

c) rızâsını kazanmaya delâlet eder. 407 . emniyet içinde yolculuğa çıkmaya ve sağ salim arzu edilen yere gitmeye rüya delâlet eder. çok üzüntü duyacağına rüyası delâlet eder. Bir kadının rüyasında saçlarının ağardığını görmesi. muhalefet etmeye.Rüyada sabunu köpürterek yıkandığını gören kimse. salih ameller işlemeye. SAÇ Rüyada saç görmek çeşitli şekilde yorumlanır. şöhretin artmasına. Rüyasında saçlarının yolunduğunu görmek. Rüyada sabun sattığını gören kimse yardıma ihtiyacı olan yakınlarına yardım eder onların dertlerine üzüntülerine ortak olup o kişilerin sıkıntılarının gitmesine yardımcı olur. ecelinin yaklaştığına tevbekâr olmasına işaret eder. Rüyasında başkasının saçının kendi saçına karıştığını görmek. Kadın veya erkek akrabadan gelecek belâya delâlet eder. hanımının kendisini terk etmesine rüya delâlet eder. fakir olan kimsenin zengin olmasına delâlet eder. habersiz misafir gelmesine. kayıb olan akrabadan haber almaya rüya delâlet eder. Rüyada saçın fazlalaşması gürleşmesi. Rüyasında saçının çok güzelleştiğini görmek. olgunlaşmaya. dince güzel işler yapmaya. Bir erkeğin kendi saçını kendisinin kestiğini görmesi. Rüyada sabun satın almak. Rüyada saçları örmek. şöhrete.c) rızâsını kazanır. kısmetli bir kimseyle evlenmeye veya ilerde çok hayırlı olacak çocuk sahibi olmaya rüya delâlet eder. mal varlığının artmasına. Rüyada saçın çekilmesi. Hasta olan birisi saçlarının ağardığını rüyasında görmesi. Ağarmış saçları rüyada yolduğunu görmek. erkek için yeni işyeri açmaya delâlet eder. halk arasında tanınacak işler yapmaya rüya delâlet eder. kocasının kendisine ihanet edeceğine. Rüyasında saçlarının bir kısmının yok olduğunu görmek. Rüyada saçların ağardığını görmek. günâhlarına tevbekâr olur ve üstüne iftira atan varsa o şahıs gelip rüya sahibinden helâllik ister. ibâdetleri güzel yapmaya ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. zina suçu işlemesine delâlet eder. insan-ı kâmil olmaya. ömrün uzamasına. malından israf etmesine. günâhların azalmasına. mala. Bazen de bu rüya evlâdın ölüm tehlikesi geçirmesine delâlet eder. bir yerden yeterince para gelmesine ve bu para ile feraha çıkmaya rüya delâlet eder. ömrün uzamasına. Rüyada saçın kesilmesi. eşin ihanetine. Şöyleki: Rüyada saçın uzaması. keder ve üzüntünün gitmesine delâlet eder. kadın için hayra. ödünç parayla iş yapıp zengin olmaya. Rüyada saçın kıvırcık olduğunu görmek. günâhlarına tevbekâr olur ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. fakir kimsenin ise borç para almasına rüya delâlet eder. Bir kadın rüyasında saçlarını örttüğünü görse. Rüyasında hacc zamanında saç kesmek. borçlarını zorla ödemeye veya elinden zorla malının parasının alınmasına.

malı lüzumsuz yere sarf edip maddî sıkıntıya düşmeye yorumlanır. Rüyasında bir erkek saçlarını tarayan bir kadın görse. akrabalarından erkek veya kadın fark etmez çok büyük üzüntülere gark olur. O nedenle bu rüya anneden gelecek maddî va manevî yardıma hayır dualarına tâbir edilir. SAÇKIRAN Rüyada saçkıran illetine yakalanmak. günâhlara tevbekâr olmaya. Bazı tâbirciler. SAÇAK Rüyada saçak görmek. Saçaklara bürünmek. serveti elinden gider veya halk arasında itibarını kayıb eder. Onlardan birisinin ihanetine uğrar ve bu akrabayla. fakir fukarayı sevindirmeye. Bazen de rüyada saçını tarayan kadın rüya sahibinin annesine işaret eder. Sadaka vermek. dünya meşakkatlerine dalıp âhiret hayatını unutmaya ve sadece dünyâ menfaatleri için çalışmaya delâlet eder. malı çok olan zengin bir kadınla hissi bir ilişkiye girer ve o kadından çok menfaatlanır. can sıkıntısı yaratacak üzüntülü olaylara rüya işaret eder. kötü söze. Rüyasında saçlarının döküldüğünü gören kimsenin.olan bütün ilişkilerini keser. rüyanın hayra yorulmasına sebeptir. maldaki haramı helâli birbirinden ayırmaya rüya işaret eder. SADAKA Rüyada sadaka vermek. sevab işlemeye. rızkın çok bollaşmasına ve çok zengin olmaya da işaret edebilir. gelecek iftiraya. fitneci bir kadın tarafından atılacak iftiraya kötü söze rüya delâlet eder. Rüyasında saçının hepsinin dökülüp tamamen kel kaldığını görmek. rüyada saçmanın vücuda isabet etmesini ara ara alınacak üzüntülü haberlere yorumlamışlardır.çeşitli lüzumsuz münakaşalara girmeye. Rüyada sadaka vermek. SAÇMA Rüyada tüfek saçmalarının vücuduna girdiğini gören kimse. hastalık sahibi olmaya. 408 . patronundan veya aile büyüklerinden kötü söz işitmeye delâlet eder. Rüyasında sadaka verdiğini gören kimsenin sözünün doğruluğuna ve emaneti yerine vereceğine borçlarını vaktinde ödeyeceğine rüyası delâlet eder. elbiseye saçak takmak.

1) Rüyada safran çiçeğini görmek. Hâmile bir kadın bu rüyayı görse. üzüntü. Rüyada sadeyağ görmek.SADEYAĞ Rüyada sadeyağ satın almak. talih kuşuna. SAFİR Rüyada safir taşından yapılmış mücevher takmak. kederlerin son bulacağına ve Allah-ü Teâlâ (c. zikir çekmeye. bekâr için saliha bir müslümanla evlenmeye tâbir olunur. SAĞMAK Rüyada hayvan sağmak ve hayvandan süt çıkarmak. 409 . çok iyi bir insanla evlilik yapar ve o kişiyle çok mutlu olur. SAĞANAK Rüyada sağanak halindeki yağmura tutulmak. eşine karşı yapmış olduğu iyi hareketlerinden dolayı eşin rüya sahibine olan muhabbetinin artmasına rüya delâlet eder. emek çekmeden kazanılacak paraya. dürüst.c) rızâsını kazanmaya delâlet eder. nimetin bollaşmasına ve rızkın çoğalmasına rüya delâlet eder. menfaatlenmeye. Rüyada sadeyağ yemek. arkadaş olmaya delâlet eder. ümitsiz bir yerden gelecek paranın ele geçmesine ve sevinçli haber olmaya rüya delâlet eder. Bazen de bu rüya ticaret ehli için dürüst mal satmaya halkı kandırmayıp haram yememeye. Rüyasında bilinmedik bir hayvanı sağdığını görmek. faydalanılacak mala sahip olmaya ve birikmiş paranın yavaş yavaş ele geçmesine rüya delâlet eder. sıkıntıya sağlık bozulmasına işaret eder. rızkın gürleşmesine. saf bir insanla dost olmaya. Bekâr bir kimse bu rüyayı görse. Rüyada ham işlenmemiş safir taşı. büyük mirasa.c) rahmetinin feyzinin rüya sahibinin üzerine olacağına belâ ve musibetlerin rüya sahibinin üzerinden kalkacağına rüya delâlet eder. bekâr için zengin bir kimse ile evlenmeye. kul hakkının üzerinde olmamasına delâlet eder. iyi huylu. ilerde çok faydalanacağı kısmetli hayırlı bir evlâd doğurur. SAFRAN Rüyada safran görmek iki şekilde tâbir edilir. ibâdetleri tam anlamıyla yapmaya Allah-ü Teâlâ'nın (c. mala delâlet eder. hayır işlemeye. 2) Rüyada safranı toz halde görmek.

asi ve günahkâr için tevbekâr olmaya. 3) Fayda sağlanmayacak yeni bir işe başlamaya 4) İbâdetin fazlalaşıp salih ameller işlemeye 5) Şeref ve izzete kavuşmaya. Rüyada sağırlaşmak rüya sahibi çin uyarı niteliğini taşır. ziraatçi için bereket habercisidir. nasihat edilen şeyleri yerine getirmeyen. SAHRA Rüyada sahra görmek. 6 madde üzerine tâbir olunur. kâfir için müslüman olmaya. elinden zarar görülen adama rüya delâlet eder. dinde bozukluk olmasına. 2) Ölüm haberi almaya. Rüya sahibinin bu rüyadan sonra dikkatli hareket etmesi gereklidir. O sene mahsulün bolluğuna rüya işaret eder. İnsan sağrısı rüyada görmek. SAHUR YEMEĞİ Rüyada sahur yemeği yemek. SAKA (Su taşıyıcısı) Rüyada su sakasını (taşıyıcısını) görmek. az fakat helâl yoldan kazanılacak paraya rüya delâlet eder. SAĞRI Rüyada hayvan sağrısı görmek. günâha girmeye ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. 6) Çok büyük sevablar kazanılacak hayır hasenat işleriyle uğraşmaya rüya delâlet eder. SAHTEKÂRLIK Rüyada sahtekârlık yapmak. düşmanları yenmeye ve fakir fukarayı sevindirip onlara yardımcı olmaya çok sevab kazanmaya da rüya yorumlanabilir. kötü huyları. Rüyada sahur yemeği hazırlamak.SAĞIRLAŞMAK Rüyada sağırlaşmak. kendine öğüt verilen. hileci kadına. adetleri olan adama rüya delâlet eder. ehli İslâm olan birisini duâsıyla rızkın kazancın bollaşmasına ve rüya sahibinin sıkıntılarından 410 .c) rızâsını kayıb etmeye delâlet eder. dost görünüp aslında sinsi düşman olan arkadaşa rüya işaret eder. tutmayan. Rüyada sahtekâr görmek. 1) Mihnetten kurtulup feraha çıkmaya.

Rüyada başka bir kimsenin sakalını tutup çekmek bir başkasının malını zorla almaya haram yemeğe delâlet eder. Rüyada sakalın beyazlaması. veya perhiz SAKATLIK Rüyasında sakat bir adam görmek. uzuvların azlığı sebebiyle günâha girmeye ve elinden dilinden başkasının zarar görmesine rüya delâlet eder. üzüntüye düşüp ağır hastalığa yakalanmaya yorumlanabilir. fakir için zengin olmaya. Kötü şöhretle piyasada tanınır Rüyada sakalın uzaması ve çoğalması. çeşitli şekilde tâbir olunur. Rüyada sakalını kestiğini gören adam malının zekâtını tam olarak verip malınınsartmasına neden olur. ömrün uzamasına. eşinden gizli kötü işler yapmasına rüya delâlet eder. SAKARİN Rüyada sakarin kullanmak. zengin olmaya. SAKAL Rüyada sakal görmek. zengin olacağına.ve üzüntülerinden kurtulup feraha çıkmasına rüya delâlet eder. ibâdetleri fazlalaştırmaya delâlet eder. Kendi sakalının yarısının veya tamamının yok olduğunu gören kimsenin elinden malı gider ve rüya sahibi piyasadaki itibarını kayb eder. müşkilat çekmeye. Rüyasında sakalının yere düştüğünü gören adamın. günahkâr kimse için tevbekâr olmaya. Rüyada sakat adamın dilendiğini görmek. çok şikâyet etmeye. istenmeyen iş yapmaya. şeker hastalığına yapılması gereken bir hastalığa tutulmaya tâbir olunur. tevbekâr olup günâhlarından kurtulacağına. sapıklar için hidâyet yoluna dönmeye rüya delâlet eder. ömrünün uzamasına delâlet eder. yanlış. SAKIZ Rüyada sakız çiğnemek. sürekli haline şükür etmeyen adama rüya 411 . Bir kadın rüyasında sakalının çıktığını uzadığını görmesi. Hâmile bir kadın rüyasında sakalının çıktığını görse ilerde izzet ve ikram sahibi şanı yüce olacak bir erkek çocuk doğurur. aile huzurunun kaçmasına. Rüyada küçük çocuğun sakalının uzaması. elinden malı gidip iflâs eder veya ecelinin yaklaşıp Ölümcül hastalığa tutulacağına rüya işaret eder. utanmaz bir komşudan kötü söz işitmesine. Şöyleki. zarar ve hasara uğramaya delâlet eder. kolay temin edilecek bol kazanca rüya delâlet eder. Rüyasında bir erkeğin sakal bıraktığını görmesi. müşkilâta düşmeye. Rüyada sarı renkte sakal görmek.

kısmetli bir işi yapmaya ve kolay elde edilecek rızka rüya delâlet eder. SAKLAMAK Rüyada bilinmeyen bir şeyi saklamak. asi evlâdla veya kardeşle uğraşmaya onun yüzünden üzüntüye düşmeye rüya delâlet eder. mutlu olunacak bir yolculuğa çııkmaya. SAKSAĞAN Rüyada saksağan kuşu görmek. SAKSI Bekâr bir erkek rüyasında bir saksıya çiçek ektiğini rüyasında görürse. Bekâr kız içinde rüya aynen tâbir olunur. kayıb olan dosttan haber almaya rüya delâlet eder. SAKLAMBAÇ Rüyada saklambaç oynamak. ağır yürüyen zahmetli işin rüya sahibinin lehine sonuçlanmasına rüya delâlet eder. mal biriktirmeye. 412 . Evli bir kadın rüyasında saksı satın aldığını görürse. Bir kadın rüyasında bir miktar para sakladığını görse. kayıb olan bir kimseden haber almaya. zengin bir kızla evlenir ve kızsn ailesinin yanına iç güveysi girer. Evli bir erkek rüyasında saksı alıp çiçek ektiğini görmesi. Şayet rüya sahibi kendisini sakız çiğnerken görse. Rüyada eşya saklamak. Hâmile bir kadın veya eşi hâmile olan bir adam bu rüyayı görse.delâlet eder. Rüyada sakız kabağını kesmek yemek. Rüyada saksağan kuşunu tutmak. sevinçli haber almaya. sevdiği bir arkadaşıyla lüzumsuz yere münakaşa yapar ve o arkadaşının kalbini kırar. o para miktarın-ca lüzumsuz yere harcama yapar bir müddet malî sıkıntıya düşer. cin fikirli çok kurnaz bir adamın sözlerine kanıp kötü duruma düşmeye rüya delâlet eder. kocasıyla arası düzelir kocasının ona karşı olan davranışlarında bir düzelme muhabbet meydana gelir. yığmaya tüccar için sıkıntılı bir dönem geçirmeye delâlet eder. evli bir kadına ilgi duymasına ve eşinin bunu duyup huzursuzluk yaratmasına rüya delâlet eder. çok ileri yaşlarına kadar altını pisletecek işeyecek bir çocuğu olur. SAKIZ KABAĞI Rüyada sakız kabağı görmek. ümitsiz işin hal olmasına rüya delâlet eder.

SALAM Rüyada salam görmek. SALATALIK (Badem) Rüyada salatalık üzüntü ve kedere yorumlanır. karısı hâmile kalır ve kız çocuk doğurur.SAL Rüyada bir geminin batıp rüya sahibinin sal yardımıyla kurtulduğunu görmesi. parça parça ele geçecek az miktar paraya delâlet eder. fakir için zengin olmaya. 413 . Ümitsiz bir hastalığı olan bir adam kendisini sal üzerinde görürse hastalığının tedavisi bulunur ve kendisi sıhhatine kavuşur. SALAMURA Rüyada salamura yapılmış bir yiyeceği görmek. kısmetlere. kadın için iftiradan temize çıkmasına. kâfir için müslüman olmaya. Rüyada salatalık tarlası görüp o tarladan salatalık toplamak. tüccar için son anda iflâstan kurtulmasına. Kur'ân-ı Kerîm öğrenmeye. birbiri ardınca gelecek rızık-lara. Rüyada mevsimsiz salata yemek hasta olmaya.v)'in sünnet-i seniyyelerine uygun hareket etmeye rüya delâlet eder. SALÂVÂT GETİRMEK Rüyada Salâvât getirmek.a. Rüyada salata hazırlayıp başkalarına ikram ettiğini gören şahıs borçlarını ödeyip kısa zaman içersinde sıkıntılarından kurtulur. sıhhat kaybına işaret eder. mal kaybetmeye rüya delâlet eder. talebe için zayıf derslerini düzeltmesine. günahkâr için tövbekar olmaya. Yanlız bazı tâbircilere göre salamura olan yiyecek haram yolla kazanılmış mala tâbir edilmiştir. SALATA Rüyada salata yapmak veya yemek yeni yeni uğraşlar bulmaya. asi olanın tevbekâr olmasına veya hayırsız evlâdın ana ve babasından özür dilemesine rüya delâlet eder. Rüyada salam satın almak kötü olaylara sebebiyet verecek yeni bir işe girip önemli bir miktar para. işçi için sermaye bulup kendi işyerini açmasına rüya delâlet eder. mal biriktirip o maldan paradan faydalanmaya rüya delâlet eder. Rüyasında bir erkek salata satın aldığını görürse. âlimlerden ders almaya. salam çiğ et olduğu için üzüntülü kederli haber almaya rüya işaret eder. Peygamber efendimiz (s. talebe için faydalı ilim öğrenmeye.

etrafına faydalı olan hayır işlerine önem veren adama rüya delâlet eder. SALLANMAK Rüyada sallanarak yürümek. âhirette kazandığı paranın malın hesabının sorulacağına rüya delâlet eder. SALGIN HASTALIK Rüyada salgın hastalığın çıktığını görmek. Rüyada salep pişirmek. Bir kadın evinin 414 . arzu ettiği bir isteğinin yerine geleceğine ve çok iyi dost olacağı bir kimseyle tanışacağına rüya delâlet eder.S) Rüyada Salih (a. SALİH (A. Rüyada salıncağa binmek. SALON Rüyada büyük bir salonda olduğunu gören kimse. dinde bozukluk olmasına.s)'ı görüp onunla konuşmak. sevinçli haber almaya ve iyi durumlarla karşılaşmaya rüya delâlet eder. Rüyada salep almak. rüya sahibinin yaşadığı şehirde bulaşıcı hastalığın çıkmasına veya yakınlarından birisinin ağır hastalığa tutulmasına rüya delâlet eder. bazı kötü kimselerden can sıkıcı sözler işitmeye. yeni işler yapmaya başlar. iki yüzlü olan adamın sözüne inanıp hareket etmeye ve büyük zararlara girmeye rüya delâlet eder. faydalı işlerle uğraşmaya ve herkesin işine yarayacak. Rüyada bir hanımın yemek pişirdiğini ve salça kullandığını görmesi. düşmanlara galip gelmeye. rüya sahibinin işinin ve özünün doğru olduğuna rüya delâlet eder. imânın zayıflamasına ve ne yaptığını bilmediğine rüya delâlet eder. SALEP Rüyada salep içmek.SALÇA Rüyada salça görmek. hasta için sıhhatinin düzelmesine. mali yönden sıkıntılarından kurtulur. insanlığın faydalanacağı eşya icat etmeye rüya delâlet eder. SALINCAK Rüyada salıncağa binmek. sürekli faydalanılacak işe yarayacak eşya sahibi olmaya rüya yorumlanır.

halka karışmayıp kendi başına yaşayan. SAMUR Rüyada samur kürk giymek. halk arasında şöhret olup herkes tarafından tanınmaya delâlet eder. Rüyasında saman yediğini görmek. kırıcı laf söylemeye rüya delâlet eder. Dünya ve âhiret hayatını mamur eder. Bu rüyayı gören kimse. helâl rızk sahibi olmaya. bolluğa. zengin olmaya. SALYANGOZ Rüyada salyangoz görmek. kötü söz. bir iş yolculuğuna çıkar ve bu iş yolculuğundan büyük kârla evine döner. haram yemeye. rüyayı gördüğü hafta çok dikkatli olmalı iyice düşünmeden hiç bir şeye karar vermemeli ve hakiki dostlarına bazı konularda danışmalı onların sözlerine değer vermelidir. hayır işlerine önem verip yetimleri öksüzleri gözetip Allah-ü Teâlâ'nın (c. yalan yere yemin etmeye ve vermiş olduğu sözleri tutmayan adama delâlet eder. tatlı söz söylemeye kalp kırmamaya rüya delâlet eder. zahmetsiz mal kazanmaya delâlet eder. kuvvet kazanmaya. bazı tâbircilere göre bol fırsatlı bir işin sonuçlanmamasına veya elden kaçırılmasına rüyayı yorumlamışlardır. Rüyasında saman satın aldığını gören kimse. helâl haram demeyip mal ve para yığan.salonunun genişlediğini ve yeni eşyalarla döşediğini görse. sadaka vermeye de yorumlanır. SALYA Rüyada ağzından salya akması. yıldızın parlamasına. kocasıyla arası düzelir ve kocasının rüya sahibine muhabbeti artar. Rüyada salyangoz görmek. Ağzındaki salyanın kuruduğunu görmek. SAMANYOLU Rüyada samanyolunu görmek. meşakkatlerle. Rüyasında saman sattığını gören kimse. parasını kimseye 415 . Salyada kan bulunduğunu görmek. ucuzluğa. Bekâr bir kız samanyolunu rüyasında görürse kısmetinin açılıp çok iyi bir evlilik yapacağına rüya delâlet eder. engellerle dolu olan işe girmeye ve çok üzüntülerden sonra işin sonuca ermesine rüya delâlet eder. SAMAN Rüyada saman görmek. Ağzındaki salyanın çoğaldığını rüyasında gören kimsenin muhabbeti tatlı olur ve dostları tarafından çok sevilir. faydasız ilim öğrenmeye.c) rızâsını kazanır.

Sancak kadındır. Rüyada bekâr bir kimse eline sancak aldığını görmesi onun evleneceğine işaret eder. SANCAK Câfer-i Sâdık'a (r. Bazı tâbirciler. 1) Şeref 2) Sefer 3) İyi halli olmak 4) Sevinçli haber almak. dinine önem vermiş dini vazifelerini tam yapan imanı gür kadına. rüyada sanatoryum görmeyi ciğerle ilgili önemli hastalığa tutulmaya yorumlamışlardır. Rüyada görülen sancak. SANATORYUM Rüyada sanatoryumda kendisini gören kimsenin hastalıklarından kurtulacağına veya sigarayı bırakacağına rüyası delâlet eder. Yeşil sancak. nikâh kıymaya veya çöpçatanlık yapıp birçok gencin birleşmesine neden olan kimseye rüya işaret eder. iki yüzlü kadına yorumlanır. çok üzüntülü duruma düşmeye ve iç sıkıntısı çekip ruhi deprasyon geçirmeye de yorumlanır. uğursuz kadın. İyi aileden gelmiş temiz saliha kadına. sancağın rengine göre rüyanın yorumlanmasına sebep olur. Kırmızı sancak. SAMYELİ Rüyada samyeline tutulmak. Bazen de rüyada samyeline tutulmak. alim olmaya. dört şeye işaret eder. Siyah sancak. elinde tutmak. Rüyasında etrafına sancak verdiğini görmek. beteri gidip eseri kalan hastalığa veya çok zor tedavi olunabilecek hastalık geçirmeye rüya delâlet eder. Bir kimseye rüyasında tanıdığı ve hürmet ettiği birisi tarafından sancak verilmesi. Beyaz sancak. Şöyleki. Bu şekilde yaşayan bir adamın malından akrabaları ancak ölümünden sonra yararlanabilirler. sözterinin çoğu yalan. meşhur olunacak iş yapmaya. Rüyada sancak sallamak. rüya sahibinin ilim öğrenmesine veya sünnet-i seniyyelere uygun bir tarikata girmesine rüya delâlet eder. Bir erkek rüyasında rengi belli olan bir sancak eline aldığını görse. kötü huyları olan fesat kadına. Birkaç rengin bir arada olduğu görülen sancak.kullandırmayan hırsız adama rüya işaret eder. reislik yapmaya. zengin ve cömert insandan görülecek yardıma desteğe rüya delâlet eder.a) göre rüyada sancak görmek. hayırlı bir iş 416 .

başkalarının sırlarını öğrenmeye. sandığın görülüş şekline göre rüyanın tâbir olunmasına sebep teşkil eder. onları saklayan kadına. halk arasında kötü şöhretle anılmaya delâlet eder. iş bozukluğuna rızk azalmasına. yeni işyeri açıp önemli iş yapmaya. dost tarafından aldatılmaya. yaşantının hayatın hiç umulmadık şekilde değişmesine. gizli sırlara. iflâs etmekten son anda kurtulmaya. çok güzel birisiyle evlenmeye. Tahta sandık görmek. birisinden maddî veya manevî yardım görmeye yorumlanır. mutlu yuva kurmaya. kadın için gebe kalmaya. rüya sahibinin başka bir şehre göç etmesine ve yaşantısına orada devam etmesine rüyası delâlet eder. Kırık sandık görmek. Çeyiz sandığı görmek. Rüyada bir deniz kazası geçirip son anda sandala binmek. önemli görevler yapmaya. dininde bozukluk olmasına. reis olmaya rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler. İşlemeli sandık görmek. Yüksek bir yerde duran sandalyeye oturmak.yolculuğuna çıkmaya yorumlanır. 417 . Demir sandık görmek. Boş sandık görmek. Çok güzel kumaşla kaplı sandalyeye oturmak. orta halli birisiyle evlenmeye. Kırık sandalyeye oturmak. rüyayı sancısı çekilen organın hastalanacağına rüya sahibinin sıkıntı veya üzüntü çekeceğine rüyayı yorumlamışlardır. Yabancı sandık görmek. erkek için işinde zorluklarla engellerle karşılaşmaya delâlet eder. Kapağı açılmayan sandık görmek. kısmeti kapalı olanın kısmetinin açılmasına veya kısır kadının hâmile kalmasına rüya delâlet eder. günahkâr olmaya. sandalyenin durumuna göre rüyanın tâbir edilmesine neden olur. SANDAL Rüyada sandala binmek. önemli işler yapmaya hali vakti yerinde olan zengin birisiyle evlenmeye delâlet eder. SANDALYE Rüyada sandalye görüp oturmak. mevki kaybetmeye. SANDIK Rüyada sandık görmek. SANGI Rüyada sancı çekmek.

orası ile irtibat kurmak. rüya sahibi hakkında konuşulur. Bazı tâbirciler. SARA Rüyada sara hastalığına tutulduğunu gören kimseye unutkanlık 418 . Rüya sahibinin böyle bir yakın arkadaşı varsa ona karşı dikkatli olması mümkün mertebe onunla münasebetlerini kesmesi gereklidir. Rüyada boş sapan. onun namusuna leke sürülür. SAPAN Rüyada taş yerleştirilmemiş sapan görmek. elden çıkacak mala veya paranın miktarına delâlet eder. bu rüyayı eve hırsız girmesine yorumlamışlardır.SANDVİÇ Rüyada sandviç yemek. ona büyü yapılmasına veya kötü iftira atılmasına delâlet eder. zina suçu işlemeye ve günahkâr olmaya delâlet eder. Rüyada sansarın saldırdığını görmek. kayıb olan insanın meydana çıkmasına rüya delâlet eder. SANSAR Rüyada sansar görmek. Bir çok müşkülatını çözeceği dostlar edinir. rüya sahibinin başına kötü yolda olan bir kadının dadanmasına ve o kadından rüya sahibinin zarar görmesine rüya delâlet eder. şayet çalışmıyorsa para kazanmak için veya mali durumunu düzeltmek için halkla yakın ilişkide olacağı bir işe girer. Bir kadın rüyasında sapık olan bir adamla boğuştuğunu görse. Rüyada rüya sahibinin başına sapanla taş atıldığını görmesi. üzüntülü haber almaya ve gönül sıkıntısına rüyayı yorumlamışlardır. Rüyasında santral memuresi olduğunu gören bir kadın. boş söz söyleyen yararsız işlerle uğraşan adama delâlet eder. Rüyasında sapanla taş attığını gören kimse kırıcı söz söyler ve dostlarını doğru iş yapmaya davet eder. SANTRAL Rüyada santralda çalışmak. SAPIK Rüyada sapık görmek. günâhlardan ve sebep olan işlerden el ayak çekilmesine rüya delâlet eder. kötü olaylar duymaya. tevbekâr olmaya. hapis olan adama veya kuru iftiraya uğramaya rüya delâlet eder. uzun zamandır haber alınmayan dosttan haber almaya. Bazı tâbirciler.

mala. önemli görevlere gelmeye. haram yemeye delâlet eder. Rüyada sardunya çiçeği dikmek. mevkisi yükselir ve eline mühimce bir miktarda para geçer. SARAY Rüyada sarayda bulunduğunu gören kişiye şayet bekârsa çok kısmetli olan bir kimseyle izdivaç yapacağına rüyası işaret eder. aileden gelecek yardımın artacağına ve rüya sahibinin bir miktar üzüntülerinden kurtulacağına rüya delâlet eder. azar azar gelecek paraya yorumlanır. yolculuğa çıkmaya dürülmemiş ise. Bazı tâbirciler. Sıkıntıları olan bir kadın rüyasında sardalye balığı alıp pişirdiğini ve ailesi ile birlikte yediğini rüyasında görse. Rüyada sarhoş olmayıp sarhoş gibi hareketler yapmak. sakat çocuk doğuracağına rüyası delâlet eder. gelecek para miktarına delâlet eder. sara hastalığına tutulduğunu rüyada görmeyi. çok büyük üzüntü duymaya. kendinde olmayan bir şeyi varmış gibi göstermeye. SARDALYE Rüyada sardalye balığı görmek. Rüyasında sarayda gezinirken veya yaşarken kendisini gören kimsenin. tutmak. Rüyada at sütünden yapılmış bir şeyi içerek sarhoş olmak. SARGI Rüyada görülen sargı.hastalığı gelir veya beyinle ilgili bir hastalığı olduğu meydana çıkar. rüya sahibini töhmet altında bırakacak bir olayın olmasına rüya delâlet eder. SARHOŞ Rüyada sarhoşluk veren bir şey içip sarhoş olmak. Hâmile bir kadın bu rüyayı görse. işlerini hep başkalarının yardımıyla sürdürmeye veya başkalarına bağımlı bir halde yaşamını sürdüren kimseye rüya delâlet eder. işlerin durgunluğuna. birisiyle kavga edip yaralanmaya rüya delâlet eder. SARDUNYA Rüyada sardunya çiçeği görmek. evinin huzursuzluğu gider ve kocası ile arasında olan problemlerini karşılıklı konuşarak çözümler. 419 . Rüyada saray erkanını görüp onlarla konuşmak. meşhur olmaya ve çok arzu edilen şeylerin olacağına rüya delâlet eder. eşinden şüphe etmeye. Kısmeti kapalı olan kimsenin kısmetinin açılacağına da rüya delâlet eder. durulmuş ise. bir olaydan büyük korku duyup saklanmaya. rızkın azalmasına yorumlamışlardır.

yeminden dönmeye. Rüyada sarhoş olup taşkın hareketler yaptığını görmek. mevkinin düşmesine hak arasında kötü şekilde anılmaya delâlet eder. tevbeyi bozmaya. rütbenin. Bir kimse rüyasında sarmaşık çiçeğinin kendisine sarıldığını görmesi. SARIŞIN Rüyada sarışın olan kimse görmek. hastalığa tutulmaya da delâlet eder. Rüyada sarık üstüne sarık sarmak. çok iyi evlilik yapacağına yorumlanır. bencil olan insana. Rüyada içki içip sarhoş olduğunu görmek.Bazı tâbirciler. Kâfir olan bir kimse başına sarık sardığını rüyasında görse. dünya hayatına önem verip âhiretini unutan kimseye rüya delâlet eder. Bazan sarık körlüğe. abdestinde bozukluk olduğuna eksik abdest aldığına rüyası delâlet eder. çok ünlü bir san'atkâr olmaya. İslâm dinînden çıkmaya. şöhretin ve hanımının elinden gitmesine rüya delâlet eder. rüyada sarılık olmayı. o kimsenin kendisinin veya ailesinden birinin tıp tahsili yapmasına. alimlerden ders alıp öğretici olmaya. Rüyada yünden veya pamuktan mamul yapılmış sarık sarmak başarı kazanmaya. Rüyasında sarığının altından olduğunu görmek. çalışmasına işaret eder. doktora yorumlanır. SARILIK Rüyada sarılık hastalığına tutulmak kendisine uygun olmayan insanla evlenmeye ve bu evliliğin mutlak surette kısa süreli olacağına rüya delâlet eder. dinde bozukluk olmasına uyduruk hadîs söylemeye veya islâmi kuralları kendi görüşlerine göre düzenlemeye yorumlamışlardır. ele gelecek çok paraya ve bu parayla kötü işler yapmaya rüya delâlet eder. uzun yolculuğa üst üste çıkmaya delâlet eder. gösteriş düşkünü. o kimse kısa zaman içinde müslüman olur. Bazı tâbirciler. Rüyada namaz esnasında başından sarığı çıkarttığını görse.Rüyada sarhoş olmak. dinini iyi öğrenip İslâm fıtratı üzerine yaşamaya rüya delâlet eder. çevresindeki dostlarını diliyle kırmaya ve haram para kazanıp kötü yollarda harcamaya rüya delâlet eder. rüyada sarmaşık çiçeğini fena ahlâka ve 420 . üstün olmaya. vefasız dosta. SARIK Rüyada sarık. SARMAŞIK Rüyada görülen sarmaşık çiçeği. kişinin şöhret olacağına.

kötü şöhret kazanmaya rüya delâlet eder. SATMAK . dünyâ malı için sevilen bir dostla düşman olmaya rüyayı yormuşlardır. Rüyada sarmısak satmak. fakir insanın zenginleşmesine. Rüyada sarnıcın içinde yağ. nişan haberi almaya. Bazı tâbirciler. süt veya bal toplandığın görmek. hasta için iyileşmeye. SATEN Rüyada saten kumaşından yapılmış elbise giymek. Çünkü rüyada sarraf hakim anlamına gelir. güçlükleri olan işin başarılmasına. yeni evlâd sahibi olmaya. imânın gürleşmesine ve İslâmi emirlere uyup Allahü Teâlâ'nın rızâsını kazanmaya rüya delâlet eder. rüyada sarraf görmeyi ve onun terazisini kullanmayı. neş'eli bir toplantıya katılmaya. şerefe yükselmeye rüya delâlet eder. çirkin söylenen söze. kötülüklerden kurtulmaya rüya delâlet eder. eşya sahibi olmaya rüya işaret eder. bir anlaşmazlıktan dolayı mahkemeye düşmeye ve sorunu mahkeme kanalıyla çözmeye delâlet eder. paketlemek dedikoduyu önlemeye. söz yolu ile münakaşa etmeye. Rüyada çiğ sarımsak görmek. malının zekâtını vermeye ve hayır yapmak için para sarf etmeye rüya delâlet eder. akrabadan zarar görmeye üzülmeye delâlet eder. evlenme teklifi almaya veya yeni mal. Rüyada sarnıcın içine yağmur suyunun toplandığını görmek. kusurlarını kapatmaya delâlet eder.SATIN ALMAK Rüyada bilinmeyen bir malı satmak. haram karışan mala. Kur'ân-ı Kerîm okuyarak para 421 . gıybet etmeye ve günâha girmeye delâlet eder.yapılan yardımların başa kakılacağına yorumlamışlardır. günahkâr kimse için tevbekâr olmaya. SARNIÇ Rüyada sarnıç görmek. zahmetsiz kazanılan paraya. toplamak. başkalarının ayıplarını. SARRAF Rüyada sarraf görmek. Sarmısağı köküyle tarladan çıkarmak. SARMAK Rüyada bilinmedik bir şeyi sarmak. SARMISAK Rüyada pişmiş olarak sarmısak yemek.

kötü bir evlilik yapmaya rüya delâlet eder. yolculuğa çıkmaya işaret eder. Bazen de rüyada saunaya girmek. mevki yükselmesine. İplik veya tuz satıcısı görmek. yalan yere yemin etmeye. ölçü ve tartıyı noksan tartmaya. SATRANÇ Rüyada satranç oynamak. Satranç fili. münakaşalı bir ortama girmeye. bir yakının huyunu değiştirmesine veya iş yolculuğuna çıkmaya delâlet eder. ter atmak. zor duruma düşmeye. Rüyada satırla yaralanmak. SATIR Rüyada satır görmek. bilinmeyen bir malı satın almak. Satranç veziri. sıkıntı çekmeye. Rüyada kötü bir mal satın almak.kazanan adama delâlet eder. Rüyada ne olduğu anlaşılmayan. Satranç atı. hîleli iş yapmaya. Yiyecek satıcısını görmek. 422 . anlaşmazlıkları çözmeye. Rüya sahibi şayet hasta ise hastalığının tedavisini kesin olarak yapacak bir doktora gider ve onun önerdiği ilaçların yardımıyla sıhhatine kavuşur. emanete ihanet etmeye veya borçlarını zamanında ödemeyen adama rüya delâlet eder. rüşvet yemeye delâlet eder. malî işleri dolayısıyla sıkıntıya düşer. faiz. harp zamanında görülürse şehit olarak ölmeye. yalan söz işitmeye. taşın ismine göre rüyanın tâbir edilmesine sebep teşkil eder. kuvvet almaya mevkisi büyük olan bir kimseyle ortaklık kurmaya rüya delâlet eder. düşmanları yenmeye rüya delâlet eder. Satranç şahı. Rüyada satranç taşlarını görmek. hastalık tedavisi için yolculuğa çıkmaya delâlet eder. Güzel değerli kıyafetleri satan adamı rüyada görmek. değişik bir meslek öğrenmeye. Rüyada satıcı olmak. ani ölüme. dünyayı sevip âhiretini unutan adama rüya delâlet eder. Şöyle-ki. SAUNA Rüyada saunaya girip terlediğini gören kimse. günâhlara tevbekâr olmaya ve karşı cinsten birisine kara sevda derecesinde âşık olmaya delâlet eder. zorluklarla karşılaşıp meşakkate düşmeye delâlet eder. münakaşalı bir meseleyi hal etmeye. ihtiyaçların kısa zamanda temin edilmesine. çok çeşitli sırlar öğrenmeye.

Beş sayısını saymak. Üç sayısını saymak. Rüyasında bir kadın evinden savrulduğunu görse.SAVRULMAK Rüyada bir yerden bir yere savrulmak. o kadının namusuna söz gelir ve eşiyle arasında önemli problemler. Rüya sahibi hasta ise ölüm yatağına yatabilir. Dokuz sayısını saymak. verilmiş vaadi yerine getirmeye. Yedi sayısını saymak. On sayısını saymak. beş vakit namazı vaktinde kılmaya. Altı sayısını saymak.c) emirlerini. mevki yükselmesine. İki sayısını saymak. anlaşmazlıklar çıkar. sıkıntı çekmeye. faydalı işler yapmaya ve halk arasında hayırla anılmaya delâlet eder. 423 . Belâdan kurtulmaya. yaptığı işten pişman olmaya veya gayrı meşru çocuk sahibi olmaya rüya delâlet eder. fena söz işitmeye ve rüya sahibinin halk arasında şöhretinin zedeleneceğine işaret eder. Boş sayfayı sol elden almak veya sol elle sayfaya yazı yazmak. Salih bir insan rüyasında elindeki birçok sayfaların dağıldığını görse. SAYFA Rüyada boş sayfa almak. hayırlı işe girmeye delâlet eder. bekâr için bakire kız almaya delâlet eder. sözünde durmaya delâlet eder. duaların kabul olmasına. Sekiz sayısını saymak. itikadı düzelir. devlet işlerinde önemli mevkilere gelmeye rüya delâlet eder. SAYAÇ Rüyada sayaç görmek okumak. Rüyasında katlanmış bir sayfa gören kimse bir yaknının ölüm haberini alır. arzu edilen işlerin hayırla sonuçlanmasına rüya delâlet eder. imânı gürleşir ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. ibâdet düzgünlüğüne delâlet eder. kötülüklerin şerrinden emin olmaya delâlet eder. hacc'a gitmeye. Dört sayısını saymak. dünyâ ve âhiret dileklerinin yerine gelmesine. mübarek olan bir zât'tan ders almaya delâlet eder. gebe kalmaya delâlet eder. belâlara musterip olmaya delâlet eder. SAYI SAYMAK Bir sayısını saymak. farzlarını eksiksiz olarak yerine getirir. kötü haber almaya. kötü olaylarla karşılaşmaya. Rüya sahibi çok dikkatli hareket etmelidir. gelecek para miktarına ve feraha çıkmaya sıkıntıdan kurtulmaya delâlet eder. Bir sayfaya bakıp onu okumadığını rüyasında gören bir kimse bir mirasa sahip olur fakat üzerinede fazlaca borç birikir.

hissi bir yakınlaşmaya. yangın haberi almaya veya yangın tehlikesi geçirmeye delâlet eder. Bekâr bir kimse bu rüyayı görse. çok iyi huylu birisiyle evlenir ve ticaret 424 . malının zekâtını tam olarak vermeye rüya delâlet eder. SEBİL Rüyada bir sebil çeşme yaptırıp oradan başka kimselerin su içtiğini görmek. Rüyasında sebil olan bir yiyeceği dağıttığını gören kimse. Şöyleki. Çok güzel olan bir kadın bu rüyayı görse. el san'atlarım öğrenmeye delâlet eder. ilmi artar. sevinçli haberlerin alınacağına. bu rüyanın korkutucu olayların olacağına rüya sahibinin çok büyük üzüntülü günler geçireceğine rüya işaret eder demişlerdir. fakirliğe. salih bir müslümanla evlenir. Bazı tâbirciler. fakir fukarayı sevindirmek için öncülük yapar başkalarına da sebep olarak para eşya toplar. akrabadan görülecek maddî manevî yardıma rüya delâlet eder. SEBZE Rüyada her türlü yeşil sebze görüp yemek. alimlerin sohbetlerinde bulunur. SAZ Rüyada saz aletini çalmak. halk arasında şöhret olur fakat rüya sahibi dini görevlerini tam yerine getirmez sadece dünyâ hayatı için birikim yapar. çok güzel günler geçirileceğine rüya yorumlanır. Rüyada sazlık yerden bitki veya çiçek toplamak kurutmak. Rüyada sazlık yerin yanması. SAZLIK Rüyada sazlık görmek. Kâfir bir kimse bu rüyayı görse hidâyete erip müslüman olur. dünyâ ve âhiret hayatında mutlu olur. ortak iş yapmaya. karşı cinsten birine âşık olmaya delâlet eder. Bekâr bir kimse rüyasında sebze topladığını görse. Rüyasında bir sebil çeşmeden su içen kimsenin. mali sıkıntı çekmeye veya bir dosttan. SAZAN BALIĞI Rüyada sazan balığı tutmak. rüyanın hayra yorumlanmasına neden teşkil eder.SAYIKLAMAK Rüyada aynı kelimeleri tekrar tekrar sayıkladığını gören kimsenin rüyası aynı mutsuz olayların üst üste geleceğine ve rüya sahibinin problemlerinin artacağına rüya delâlet eder.

Seccadesinin rüyasında kayıb olduğunu gören kimsenin dininde bozukluk olur ve başkalarına iyi gözükmek için ibâdet ettiğine ve büyük günâh işlemekte olduğuna rüya delâlet eder. imân gürlüğüne. din ve dünyasında arzu ettiği şeylerin hepsine kavuşur ve günâhları affedilir ömrü uzun olur.c). ömrün uzamasına. SECDE . SECDE Bir kimse rüyasında Allah-ü Teâlâ (c.c) katında kabul edilmesine rüya delâlet eder. namuslu bir eşe sahip olmaya veya dininde rütbenin yükselmesine delâlet eder.SEÇMEN Rüyada seçim yapıldığını ve seçmen olarak oy kullandığını gören kimse. SEÇİM . imânı azalır. günâh işlemekten kortup Allah-ü teâlâ (c. Rüyasında Allah-ü Teâlâ'dan (c. eşi ona çok iyi muamele eder. Talebe olan bir kimse rüyasında sebze topladığını görse. için secde ettiğini görse. Bazı tâbirciler. dünya ve ahretçe yükselmeye. tehlikelerden kurtulmaya. 425 .c) başkasına secde ettiğini veya secde ederken yüzü koyun düştüğünü görse. arzu ettiği işleri yapar ve istikbâli çok parlak olur.hayatında önemli işler başarır. zikr etmeye. şükür secdesine kapanmayı. hacc'a gitmeye. SECCADE Rüyada seccade üzerinde oturmak. tevbekâr olur. Yalnız rüyada kurutulmuş sebze görmek. Seccade görmek. Bir kadın rüyasında yeşil sebze topladığını görse. hacc'a gitmeye. sıhhati düzelir. önemli görevlere gelmeye de delâlet eder. münakaşalı olan iki yakın akrabanın arasında hakîm olur ve onların anlaşmalarını sağlar. düşmanlarının hepsi ona karşı galip gelir.İ TİLÂVET Rüyada Kur'ân'daki secde ayetlerini okuyup tilâvet secdesini yaptığını görmek. ibâdetleri tam olarak yerine getirmeye ve çok sevap kazanmaya delâlet eder. istediği mesleği öğrenir. nimetlerin bollaşmasına. Bazen de bu rüya rütbe yükselmesine. Namazını ibâdetlerini eksizsiz yerine getirir. rüyanın yukardakilerin tam tersi olarak yorulmasına sebep teşkil eder. dinden çıkar.c) sığınmaya ve tevbelerin Allah-ü Teâlâ (c. nimetlerin artmasına belâ ve tehlikelerin rüya sahibinden uzak kalacağına rüyayı yorumlamışlardır. düşmanlara galip gelmeye. Hasta bir kimse rüyasında sebze topladığını görse. kibir ve gurur duygusundan kurtulur.

günâhların af olunduğuna işaret eder. kötü huylardan kurtulmaya ve asi olan evlâdın doğru yolu bulacağına rüya delâlet eder. dünyâ malına düşkün olmaya ve üzüntülü haber almaya delâlet eder. 426 . Bir ölünün rüyada sedir üstünde otururken görülmesi. SEDİR Rüyada sedir üstünde oturmak.SEDEF Rüyada sedef kaplamalı eşya görmek. SEHER VAKTİ Rüyada seher vaktinde ibâdet ettiğini gören kimsenin. SEHPA Rüyada sehpa (idam) görmek. duaların kabul olduğu bir saattir. SEDEF HASTALIĞI Rüyada sedef hastalığı olduğunu görmek. Rüya duaların kabul olduğuna. tutulmayacak söz vermeye delâlet eder. Rüyada sekreterle konuşmak. adaklı olan dileği yerine gelir ve rüya sahibi adağını yapar. önemli mevkisi olan bir adamdan yardım istemeye fakat yardımı alamamaya rüya delâlet eder. SEKRETER Rüyada bir sekreterle beraber çalışırken görmek. hâmile kadın için çocuk düşürmeye. zira seher vakti rızkların dağıtıldığı. az miktar sermaye ile bir işe başlamaya. akrabadan birinin tedavisi imkânsız olan bir hastalığa tutulacağına" rüya delâlet eder. ölüm haberi almaya veya ağır hastalığa tutulmaya delâlet eder. sıkıntıların sona ereceğine. SEDYE Rüyada sedye görmek. akrabadan birinin hastalanmasına rüya yorumlanır. Sedye üzerinde yattığını rüyada görmek. Bir kadın sedir üstünde oturduğunu rüyasında görse feraha çıkıp sıkıntılarından kurtulur veya üst üste hâmile kalır. Bu rüya hayra yorulur. Bazen de rüya çözümlenmesi zor olan hayırsız bir ortaklığa girmeye akrabadan gelecek kötülüğe işaret eder. onun cennette olduğuna delâlet eder. zina suçu işlemeye veya evli bir kişiyle hissi yasak ilişki kurmaya rüya delâlet eder. mal kaybetmeye.

Bir şehrin tamamının sel sularından zarar gördüğünü rüyada görmek.c) gazabına uğramaya delâlet eder. işteki önemsiz meselelerin hal olacağına ve kırgın olunan yakın arkadaşlan barışıp tekrar yakın iyi dost olunacağına rüya işaret eder. ölüm tehlikesi atlatmaya delâlet eder. ilim öğrenmeye. Rüyada selvi ağacını kesmek kaza geçirmeye. onun şerrinden emin olmaya ve onun pişmanlık içersinde bulunduğuna rüya delâlet eder. ömrün uzamasına. SELVİ AĞACI Rüyada selvi ağacı görmek. Rüyada küskün olunan bir kimseye selâm verdiğini görmek. günâh işlenen yerlere devam etmeye. yalan yere çıkarılacak dedikoduya ve aşırı üzüntü duyulacak olayların meydana gelmesine rüya delâlet eder. SEL Rüyada sele tutulmak. kabir azabı çekmemeye delâlet eder. Rüyada sel sularına kapılıp gitmek. kötü evlilik yapmaya ve kötü arkadaşlar yüzünden kötü huylar edinmeye rüya işaret eder. ilâhi azâblardan kurtulmaya. sonu çok kazançlı olan ticaret yapmaya.SEKSEK OYUNU Rüyada seksek oyunu oynamak. Rüyada ihtiyar bir kimseye selâm vermek. hayırlı duâ almaya. o yerin yönetimine kâfir kimsenin geleceğine veya kıtlığın olacağına rüya delâlet eder. bilinmeyen bir hastalığa yakalanmaya. 427 . güzel söz işitmeye. Daha evvel ölmüş olan birisine rüyada selâm vermek. bekâr için saliha bir müslümanla evlenmeye veya kâfir için müslüman olmaya işaret eder. alimlerin sohbetlerine katılmaya. Rüyada selin evini götürdüğünü gören kimse. o kimsenin ruhu için duâ etmeye ve o dualardan onun haberdar olduğuna rüya delâlet eder. eşinden boşanır. SELAM Rüyada selâm vermek. fayda görülen yakın arkadaşın dostluğunu kaybetmeye ve onu kırmaya rüya delâlet eder. çok zorluklarlan karşılaşılacak yolculuğa çıkmaya. Rüyada selvi ağacının kabuklarını yolmak. hayırlı evlâd sahibi olmaya veya akrabalardan görülecek yakın alakaya rüya delâlet eder. imândan çıkmaya. Selin sudan başka şeyden meydana gelmesi (kan) Cenâb-ı Hakk'ın (c. bilim öğrenmeye. akrabadan gelecek kötülüğe.

lüzumsuz zaman israfına. hayal kırıklığına uğramaya veya başkalarının rüya sahibinin sırtından geçinmesine işaret eder. Bu olay rüya sahibinin mali bakımdan iflâs etmesine. ondan semer almak. SEMİZOTU Rüyada semizotu pişirip yemek. hayallere bağlı yaşamaya veya ani üzüntülerin karşısında fazlaca ümitsizliğe kapılmaya rüya delâlet eder. SENET Rüyasında senet imzaladığını gören kimse. SEMÂVER Rüyada semaâverde çay kaynatmak. SENARYO Rüyada senaryo yazmak okumak. takva sahibi olmaya ve Allah-ü Teâlâ'dan (c. Rüyada semerci görmek. Feraha çıkar. ele geçecek para miktarına ve bir hastalık için harcama yapmaya. arzularına ve ümit ettiği şeylerin tümüne kavuşur.SEMÂ Rüyada semâya el açarak duâ ettiğini gören kimse. Sepet içine çamaşır yerleştirmek. yalan söz söylemeye. çokça namaz kılmaya. çoluğun çocuğun nafakasını arttırmaya. evlenmeye. birikimleri kullanmaya rüya delâlet eder.c) çok korkmaya delâlet eder. Sıkıntılarından ve üzüntülerinden kısa zaman içersinde kurtulur. sırları gizlemeye ibâdetlerin artmasına. başkalarının geçiminin rüya sahibinin üstüne yüksenmesine rüya delâlet eder. sonunda kendisini çok zor durumda bırakacak bir yakınına kefil olur. çok zor durumlara düşmesine neden olur. SEPET . akrabalarının hareketlerine çok sabır gösterip bu sabrının mükafatını ilerde görecek adama rüya delâlet eder.SEMERCİ Rüyada semer yüklenmek. SEMER . imânın 428 .SEPETÇİ Rüyada sepet görmek. ibâdetlerin artmasına. yakın bir arkadaşın başından geçen kötü olayı öğrenip saklamaya delâlet eder. Sepet içine meyve yerleştirmek.

Hanımı hâmile olan bir adam serçe kuşunu yakaladığını görse. dinlenmesi. iyi huylu ve çok güzel sesli olan birisiyle evlenir. zahmetsiz çok para kazanır. Ticaretle uğraşan bir adamın sergi görmesi pek hayra yorulmaz.artmasına ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. zengin olan bir akrabanın ölümünden sonra onun malını yer. Ticaretle uğraşan bir kimse birçok serçe kuşunu yakaladığını rüyasında görse. Rüyada sepet satıcısını görmek. üzüntülü olaylara boş vermeye. meslek değiştirmeye. Bir kimse rüyasında serçe kuşunu kesip yediğini görse. bazı şeylere aldırış etmemeye delâlet eder. Şöyle ki: Bekâr bir kimse rüyasında serçe kuşu tuttuğunu görse. SERSERİ Rüyada serseri olan birisini görmek veya kendinin serseri bir halde dolaştığını görmek. yakın akrabadan olan küçük bir çocuğun ölüm haberini almaya rüya delâlet eder. çeşitli şekilde yorumlanır. SERGİ Rüyasında yere serdiği serginin kirli olduğunu gören kimsenin. ibâdetleri hakkıyla yerine getirmemeye. Rüyada serçe kuşunun ötüşlerinin duyulması. SERAMİK Rüyada seramikten yapılmış mutfak eşyası görmek.c) rızâsını kazanmaya delâlet eder. san'at öğrenmeye ve 429 . dindar bir kadından öğüt alıp kötü huylardan vazgeçmeye ve islâmi emirleri yerine getirmeye rüya delâlet eder. Rüyada çok süslü sergi görmek. arzu edilen eşyayı satın almaya ve çok sevinmeye delâlet eder. SERÇE Rüyada serçe kuşu görmek. SERTİFİKA Rüyada sertifika almak. dinde bozukluk meydana gelmesine. dünyalık geçiminin zorlaşacağı bir olay başına gelir ve rüya sahibi hayli zor duruma düşer. yalan söz söylemeye veya bir akrabanın edeceği kötülüğe rüya delâlet eder. rüya sahibinin akrabalarının bir araya toplanıp neş'eli günler geçireceğine delâlet eder. Serçe yavrusunun rüyada öldüğünü görmek. erkek çocuğu olur.

ölüm haberi almaya veya boşanmaya delâlet eder.yeni bir işe girmeye delâlet eder. yeminden dönmeye delâlet eder. sıkıntıdan kurtulup huzura kavuşmaya delâlet eder. Yalnız rüyada sadece ses duyulursa sesi çıkaran varlık görülmezse alttaki gibi rüya yorumlanır. Merkep sesi. sevinçli haber almaya. Oğlak-kuzu-koyun sesi. hırsızlığa. Kuş sesi. SEVİNMEK Rüyada sevinmek. nefret ve zulüme uğramaya delâlet eder. bazı kişilerden yardım görmeye delâlet eder. pişmanlık. SES Rüyada ses duymak. beddua almaya. SERVİS Rüyada bir hanım misafirlerine servis yaptığını görse. Şöyle ki: İnsan sesi. Ayrıca hane halkı çok huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürürler bütün problemlerini kısa zaman içersinde çözerler. gözyaşına işaret eder. hayırlı evlâd sahibi olmaya delâlet eder. haram yemeğe. Para sesi. iyi şekilde anılmaya. üzüntü. Arı sesi. sesin cinsine göre rüyanın tâbir edilmesine sebep olur. gıybet etmeye ve ihanete delâlet eder. Karga-baykuş sesi. çok korkmaya veya bir yakının hastaneye yatacağına rüya işaret eder. Kurt sesi. dini emirleri tutmaya ve müslüman saliha bir insanlan evlenmeye delâlet eder. kederlenmeye delâlet eder. Arslan sesi. bir sıkıntısından dolayı çok ağlar. keder ve korkuya delâlet eder. Hâmile bir kadın veya eşi hâmile olan bir erkek sertifika aldığını görse doğacak çocuğu bir san'at üzerine söz sahibi olur ve meslektaşları arasında san'atından hayranlıkla söz ettirir. Çok sevindiğini rüyasında gören kimse. şöhrete. mahzun olmaya. Köpek sesi. aile bütçesine yeni mali kaynaklar bulunur ve evin bereketi artar. hediye almaya. Başkalarının sevindiğini görmek. yardım istemeye. 430 . kötü huylu bir düşman tarafından rüya sahibinin aleyhine hazırlanmış bir hîleye delâlet eder. bolluğa. kin tutmaya delâlet eder. Bazen de bu rüya günâh olan şeylere halkı teşvik etmeye ve kötü zan altında bulunmaya delâlet eder. Kedi sesi. SERUM Rüyada serum görmek. bir vaizin sözlerini dinlemeye.

selâmete çıkmaya. 431 . o kimsenin ölmesine ve cenazesinin kaldırılmasına rüyayı yorumlamışlardır. o ölünün cehennemde olduğuna rüya delâlet eder. yolculuğa çıkmaya veya malının yarısının zarar ziyan içinde rüya sahibinin elinden çıkmasına rüya delâlet eder. SICAK Rüyada çok sıcak olan bir yiyecek görmek. SEYİS Rüyada at bakıcısı (seyis) görmek.SEVİŞMEK Rüyasında tanımadığı birisiyle seviştiğini gören kişi. sağlam bir vücûda sahip olmaya. uzak yerden gelecek olan misafirlere ve sevinçli haber almaya delâlet eder. yolculuğa çıkmaya. Bazı tâbirciler. para tasarrufu yapıp. zorlukla kazanılacak paraya işaret eder. Eşiyle seviştiğini rüyasında gören kimse. çok zengin olmaya rüya delâlet eder. rüya sahibinin aleyhine sonuçlanacak bir işten son anda vazgeçmesine rüya işaret eder. rüyada seyis görmeyi pezevenk olan eşinin ihanetine göz yuman adama veya haramı helâl olarak gösterip ailesinin nafakasını temin eden adama yorumlamışlardır. rüşvet gibi haram yolla para kazanmaya yorumlamışlardır. Bazı tâbirciler. SEYYAR SATICI Rüyada seyyar satıcı görmek. rüya sahibinin yerden göğe sıçradığını görmesini veya başka birisinin sıçradığını görmesini. SEYAHAT Rüyada seyahate çıkmak. kandırılmaya ve aldatılmaya delâlet eder. SIÇRAMAK Rüyada sıçramak. eşiyle arasında olan problemlerini çözer ve eşine karşı olan muhabbeti olağan üstü artar. Seyyar satıcı ile konuşmak. mal yığmaya. sıcak olan yiyecek yemeği. Meselâ daha evvel ölmüş olan birisinin sıcak su içtiğini rüyada görmek. hîle ve kötülükle işleri idare eden fesat adama delâlet eder. Bilinmeyen bir yere seyahate çıkmak. bavul hazırlamak. faiz. Bazı tâbirciler. sıkıntılı zamanında yakın dostlarından maddî ve manevî yardım görür.

Rüyada sığırların ardı arkasına gelmesi ve sayılarının da belli olması. çeşitli şekilde yorumlanır. Bazı tâbirciler. Rüyada sığır dövmek. sözleriyle. Rüyasında bir kimse bir sığırı kestiğini görse. zengin olmaya. hüsni niyeti temiz 432 . kısa zaman içinde bir evlâdı olur. Rüyasında üzerine sığırın saldırdığını gören kimse. Zayıf bakımsız sığır görmek. akrabalardan gelecek kötülüğe delâlet eder. Bolluk ve bereketli olacak bir sene geçirmeye. Kıtlık içinde geçecek seneye. ilk giren sığır semiz ise. zengin. güzel huylu. Rüyada sığıra binmek. Rüyasında sığırcık kuşu tuttuğunu gören bir kimse. endişe ve üzüntüden kurtulmaya rüya delâlet eder. SIĞIRTMAÇ Rüyada sığırtmaç (sığır çobanı) görmek. sıkıntılı ve meşakkatli bir ömre delâlet eder. Rüyada yüzülmüş sığır görmek. gelecek senelere ve o senelerin bolluk bereketine veya kıtlığına susuzluğuna delâlet eder. halk arasında itibar görmeye. Bekâr bir kimse rüyasında sığır saydığını görse. yukarda anlattığımız tabiatta olan bir adamla bir iş yapar ve o adam tarafından aldatılır. bazen hastalığa veya bir miras meselesi yüzünden münakaşa etmeye delâlet eder. SIĞIR Rüyada görülen sığırlar. büyük bir mirasa konar ve çok zengin olur. ikincisi zayıf bakımsız sığırsa. SIĞIRCIK KUŞU Rüyada sığırcık kuşu görmek. rızkın bollaşmasına. ağır hastalığa tutulur veya rüya sahibine bir iftira atılır. mal ve mülkün artmasına yorumlamışlardır. ibâdetlerine önem veren bir kimseyle evlenir. rüyada sığır görmeyi. zengin olan bir kadınla evlenir veya ilişki kurar ve bu kadının malından çok faydalanır. bolluk geçecek bir yıla. kıtlığa kuraklığa ve sıkıntılı geçecek bir yıla delâlet eder. Meselâ: 2 tane sığır ard arda girse.SIĞINAK Rüyasında sığınağa girdiğini gören kimsenin. Rüyada sığırın kendisini boynuzladığını gören kimse.c) indinde günahkâr olmaya delâlet eder. başına birdenbire olacak bir olay gelir ve rüya sahibi bu tehlikeli olaydan fazla etkilenmeden kurtulur. Allah-ü Teâlâ'nın (c. takva sahibi olmaya. kıymetli geçerli bir san'at sahibi olmaya. Rüyasında sığırın yanında buzağını gören bir kimsenin. hareketleri bir olmayan hilekâr adama işaret eder. Rüyada sarı sığır görmek.

SIKIYÖNETİM Rüyasında yaşadığı beldede sıkıyönetim ilan edildiğini gören bir kimse. Bu tip rüyalar rüya sahibi için uyarıcı nitelik taşır. meşakkatli olan bir olayın içine karıştırılır ve bu olay dostuyla arasının açılmasına neden teşkil eder. o yıl ki alacağı mahsulü bol olur.namuslu bir adamla ortak iş kurmaya. işlemiş olduğu günâhların kefaretini bu dünyada öder ve üst üstte başına kötü olaylar gelir. SIKILMAK Rüyasında kendisini sıkıntı içinde olduğunu gören kimse. meşakkatli zahmetli kazanılacak paraya ve bid'ât sahibi olan kimselerle ortak iş yapmaya rüya delâlet eder. yağ çıkarmak. SINIF Bir kimse rüyasında bir okulda bulunduğunu ve sınıfta oturduğunu görmesi. yeni iş bağlantıları yapmaya ve büyük miktarda para kazanıp zengin olmaya delâlet eder. Sınavı kaybettiğini görmek. geçimini kolaylaştırır. Bu olaylara sabır etmesi sonucunda Allahü Teâlâ (c. SIKMAK Rüyada bir nebadatı sıkarak. yakın bir dostu tarafından müşküllü.c) kendisini mükâfatlandırır ve rızkını bollaştırıp. SINAV Rüyasında sınava girdiğini gören bir kimse. Şayet rüya sahibi talebeyse eğitim hayatında bir kere sınıfta kalacağına rüya delâlet eder. 433 . Bir çiftçi sığırtmaç olduğunu görse. Talebe olan bir kimse rüyasında bir sınava girip sınavı kazandığını görse derslerinde başarılı olur ve istikbalde istediği arzu ettiği bir meslekte çalışır. rüyanın tam ters olarak yorumlanmasına sebep teşkil eder. Rüyasında kendisinin sıkıca bağlanarak iyice sıkıldığını gören kimse. günâhları yüzünden uyarılmakta ve doğru yola çağrılmaktadır. o kimsenin evlâdının okuyacağına ve ilim sahibi olacağına rüya delâlet eder. ailesinde hiç kimseye sözünü dinletemez ve bu durum çok büyük üzüntülü olayların başlamasına neden teşkil eder.

duaları kabul olup cehennemden emin durumdadır. hilekâr bir kimsenin yapacağı kötülüğe delâlet eder. mertebe yükselmesi. Rüyada sırma ile işlenmiş elbise giymek. ilmi artar ve rüya sahibi halk arasında sözü sohbeti dinlenen bir kimse haline gelir. Câfer-i Sâdık (r. SIRMA Rüyasında sırma ile işlenmiş bir kaftan giyen kimse. rüya sahibinin sır olarak sakladığı bir olayın herkes tarafından duyulmasına delâlet eder. Mal almak. Dünya âhiret hayatında ise arzu ettiği şeylerin tümüne sahip olacağına rüya delâlet eder. kandırılmaya ve aldatılmaya. mevki. SIRA Rüyasında bir sırada oturduğunu gören kimsenin. Sırat köprüsüne girdiğini ve ayağının kaydığını gören kimse. güzel istikbal. SIRIK Rüyada sırık görmek. şöhret olmaya. erkek çocuk sahibi olmak. bir günâh işler ve haktan ayrılır ayrıca haçta bulunan kimse sırat köprüsünden geçtiğini görse salimen haçtan döner ve orada etmiş olduğu duaların hepsi Allahü Teâlâ (c. sevinçli haber olmaya delâlet eder.a) buyurmuştur ki. Ayrıca rüya saribi korktuklarından emin olur. hayırlı evlâda ve çok zengin olmaya delâlet eder.c) katında kabul olunur. ilim yükselmesine. devlet kapısında olan işin halli. Rüya sahibinin kendisi ile ilgili olmayan bir sırrı rüyada duyması pek hayra yorulmaz. SIR Rüyada sır olan bir sözün söylenmesi. yolculuğa. 434 .SIPA Rüyada sıpa görmek. şayet bekârsa çok iyi bir evlilik yapar. SIRAT KÖPRÜSÜ Rüyada sırat köprüsü üzerinde durduğunu ve kolayca köprü üzerinde geçtiğini gören kimse âhiretteki halini görmüştür. zira bu rüya bir felâketli olayın olacağına ve rüya sahibinin başına olmadık işler açılacağına delâlet eder. rüyada sıpa görmek 6 şey üzerine tâbir olunmalıdır. yeniden evlenmek.

sırtığı gördüğü kimseyle düşman olmasına. kendi günâhlarının miktarını görür ve bu yüzden çok kötü durumlara düşüp başına olmadık felâketler gelir. Rüyada sırtının yerinde olmadığını gören bir kimse ya eşinden boşanır veya kendisine destek olan bir büyüğünü kayıb eder. Rüyasında sırtının kambur olduğunu gören kimsenin malı artar ve çocuk sayısı fazlalaşıp rüya sahibinin sorumlulukları çoğalır. Rüyasında sırtının ağrıdığını gören bir kimsenin. Bu rüya bazı tâbircilere göre asi. Çişinde kan olduğunu gören bir kimse namahremi olmayan birisiylen ilişki kurar veya eşinden boşanır. yakın akrabalarından biri ölür veya bir iftiradan dolayı hapsedilir. Rüyasında sidik içtiğini gören 435 . malını muhafaza eder ve parasını dikkatli harcar.SIRT (Arka) Rüyada sırt görmek. Sıtma olup yattığını veya sıtma terlemesine tutulduğunu gören bir kimse. dini görevlerinde tembellik yapar ve kendine yakışmayacak işleri yapmaya devam eder. Rüyasında çişinin başkalarının üzerine sıçradığını gören bir kimsenin mevkisi çok yüksek ve sözü insanlar üzerinde tesirli olacak bir evlâdı olur. Başkasının sırtını görmek. Rüyasında sırtına niteliğini bilmediği ağırlıkta bir yük konduğunu gören kimse. SİDİK Rüyasında sidiğini tutan bir adam. mihnetten kurtulmaya veya günâhlardan kurtulmaya rüya delâlet eder. Suya çişini yaptığını gören kimse zina suçu işler ve malını haram yollan harcar. Bu rüyayı gören kimse. yükü artar. ailesinden mümkün mertebe uzaklaşmalı ve ancak özel günlerde bir araya gelmelidir. Rüyada sidiğinin çok olduğun gören bir kimse rızkının çoğalmasına sebep olacak işler yapar ve çok zengin olur. ne kadar iyilik yaparsa yapsın akrabalarından daima nankörlük ve kötülük görür. SITMA Rüyada sıtma hastalığına yakalanmak. Rüyasında bir başkasının sidiği ile kendi sidiğinin karıştığını gören kimse birisiyle düşman olur ve birbirlerine hasım hale gelirler. SIVA Rüyasında evinin duvarlarına sıva yaptığını gören kimse. rüyayı görme şekline göre yorumlanır. borçları ödemeye. Şöyle ki. günahkâr veya katil olmaya yorumlanmıştır. nefret etmesine ve onun kötülüklerinden rüya sahibinin emin olmasına rüya delâlet eder.

Bekâr bir kimse rüyasında sigara içtiğini görse talibleri arasından yalnış bir seçim yapar. Aile içinde olan lüzumsuz harcamalar engel olur ve tasarruflu bir ömür sürer. ellerde siğil çıkmasını.SİGARALIK Rüyada sigara içmek. SİĞİL Rüyada ellerde siğil olması veya çıkması. ilerde kendisine bakacak hayırlı bir evlât doğurur. Bazı tâbirciler. Ayrıca bu kimse dürüst kimseler hakkında kötü niyetler besleyip onları çok SİGARA . hayatını garanti altına alacak tasarruf yapar ve akılcı hareket eder. halk arasında rezil rüsva olur ve kimsenin yüzüne bakamaz hale gelir. Rüyada sihir yapılması. kötü söz işitmeye ve erkek için hayli güçlükleri olan bir işi başarmaya delâlet eder.bir kimse. az üzüntü çekilecek bir olaya yorumlamışlardır. onlara kötü hareket edip onların kul hakkını üzerine alır. Rüyada sigaralık görmek. SİGORTA Rüyada sigorta olduğunu gören bir kimse. fazlalaşan büyüyen mala ve en sonundo bu malın elden gitmesine rüya delâlet eder. rüya sahibinin eşiyle arasının açılması için yapılan büyüye işaret eder. Rüyasında büyük bir câmiinin mermerleri üzerine işediğini gören kimse. kendisine kötülük yapan kişilerle birliktedir. üzüntülü ve endişeli günler geçireceğine rüya delâlet eder. başarılması hayli güç olan bir işe atılmaya ve o işi hayli zorluklardan sonra rüya sahibinin lehine olarak sonuçlandırmaya rüya delâlet eder. 436 . SİGARA BÖREĞİ Rüyada sigara böreği hazırlayıp pişirdiğini gören bir kadın. Rüyasında sihirli olduğun gören bir kişi. dargın olduğu bir arkadaşını af eder ve onunlan barışır. SİHİR Rüyada görülen sihir. fitne ve gururdur. sevdiği kimselerin kalplerini kırar. rüya uyarıcı nitelik taşımaktadır. Hâmile bir hanım bu rüyayı görse. Bir kadın rüyasında sigara içtiğini görse. o kişi dince küfür içinde olur ve hak yolundan ayrılıp bâtıl yola gider. Bir kimse rüyasında sihir yaptığını görse.

hastalıklarından kurtulup sağlığına kavuşacağına. parlatmak. SİM Rüyada sim iplikle nakış işlemek. Ayakkabı veya benzeri olan terlik altı silmek ise. Yolcu olan bir kimse rüyasında elinde silâh olarak kendini görse sağ ve salim olarak yolculuğunu tamamlayıp evine döner. güzel söz söylemeye. Yerleri silmek ise. rüya sahibinin ailesinden birisine büyü yapılır. itibarlı ve sayılan sevilen insan olmaya delâlet eder. ilme. feraha çıkmaya ve sevinçli çok temiz haberler almaya işaret eder. az kazanç getirecek işler yapamaya. Hasta bir kimsenin eline silâh alması. borç miktarınca ele para geçmesine işaret eder.PARLATMAK Rüyada bir eşyayı silmek. SİLÂH Rüyada beline silâh takmak. bekâr bir kimsenin eline rüyada silâh aldığını görmesi.SİHİRBAZ Rüyada sihirbaz görmek. hayırlı bir yolculuğa çıkmaya ve bol kazanç getirecek işler yapmaya delâlet eder. Bu büyü ailenin huzursuzluğu neden olur. Sihirbazın bir yiyeceğe sihir yaptığı rüyada görülürse. SİLMEK . bu rüya para 437 . mutlu ve huzurlu bir ömür sürer. Rüyada dükkânının içindeki olan malları silmek. malın zekâtını vermeye ve borçtan kurtulmaya delâlet eder. Bazen de. fitne ve fesad olan bir gizli düşmanın varlığına delâlet eder. rüya sahibinin mert dürüst bir kızla evleneceğine ve ilk çocuğunun erkek olacağına rüyası delâlet eder. SİMİT Rüyada simit satmak. hakkıyla satış yapıp helâl para kazanmaya ve rızkın bollaşmasına rüya işaret eder. fakirlikten ve borçtan kurtulacak kadar mal sahibi olmaya ve düşmanın korkusundan emin olmaya delâlet eder. Yatağına sihir yapıldığını görmek ise. Rüyasında elinden silâhının zorla alındığını gören kimsenin elinden malı zorla alınır veya bulunduğu mevkiden zorla uzaklaştırılacağına rüya delâlet eder. eşiyle arasında çıkacak huzursuzluğa ve evinini saadetini gölgelemek isteyen gizli bir düşmanın varlığına delâlet eder. Rüyada silâh yapıcısını görmek. zalim olan birisinin devletin başına geçeceğine rüya delâlet eder. Bekâr bir kimse simle işlenmiş bir kıyafet giydiğini görse. üzüntüden kurtulup. hali vakti yerinde olan ve tatlı dilli güler yüzlü birisiyle evlenir.

Rsüyada göze sinek girmesi. Şöyle ki. rüyayı görmek şekline göre değişik olarak tâbir olunur. hastalıklardan özellikle bağırsak hastalıklarından kurtulmaya rüya delâlet eder.a) demiştir ki. Rüyada simit yemek. Rüyada ağzına sinek girdiğini ve boğazına kaçtığını gören kimse bu gizli düşmandan -zarar görür. Simit pişirmek ise. yolculuğa çıkmayada delâlet eder. Rüyada zayıf küçük sinek görmek. neş'eli bir ömür sürer ayrıca çok sevdiği bir arkadaşından haber alır ve rüya sahibi çok sevinir. SİNEKLİK Rüyada sineklerden korunmak için evinin camlarına sineklik gerdiğini gören kimsenin düşmanları kahr olurlar ve rüya sahibi onların 438 . düşmanına galip gelir ve ondan kendi malından onun çalmış olduğu mal kadar mal alır. kötü söz işitmeye ve çok üzülmeye rüya delâlet eder. hakiki dostun edeceği gizli yardıma ve sıkıntıdan üzüntüden kurtulmaya rüya delâlet eder. Rüyada sivrisinek öldürmek. rüya sahibinıin namusuna dil uzatacak gizli düşmana delâlet eder.. yeni bir işe başlamaya ve o işi hayırlı bir şekilde sonuçlandırmaya delâlet eder. Bazen de bu rüya iyi bir tatile. hırsızlığa ve malında olan haset gözlere rüya delâlet eder.tasarrufuna delâlet eder. Rüyada kulağa sinek kaçması. düşmanın şerrinden emin olmaya ve dostlarından rüya sahibine gelecek yardıma rüya delâlet eder. Rüyada sivri sinek görmek. sinsi gizli düşmanın varlığına işaret eder. bir kimse rüyasında malının veya yiyeceğinin üstüne sineklerin üşüştüğünü görse. Rüyada sivrisinek tarafından sokulmak zayıf korkak düşmandan gelecek kötülüğe rüya işaret eder. SİNEMA Rüyasında kendisini sinemada bir fiJm seyrederken gören kimse. Bazen de bu rüya şişman insanın zayıflamasına ve kilo kaybetmeye yorumlanabilir. çok az iyilik görmeye delâlet eder. Rüyada simitçi görmek. Çünkü simitçi alnının teriyle para kazanan adamdır. Ebû Said Va'z (r. bir ahbabın. SİNEK Rüyada sinek görmek. Rüyasında sinek yediğini gören kimse. SİNÂMEKİ Rüyada sinameki otu toplayıp kaynatmak ve suyunu içmek. helâl paraya ve az miktar ele geçecek mirasa ve hediye almaya delâlet eder.

düşmana galip gelme ye müşkülatı çok olan bir işin hayırla sonuçlanmasıdır. Ayrıca rüyada sipahi görmek bazı yorumculara göre. Sinirlerin kuruması. SİPAHİ Rüyada atlı olan sipahiyi görmek. mevki yükselmesine ve yeni bir işe başlamaya rüya işaret eder. hâmile kadınının erkek çocuk doğurmasına. iş teklifi almaya. Bazı tâbirciler. Bunlar.kötülüklerinden emin olur. düşmanlardan korkulardan emin olmaya ve sık sık kötülük eden bir akrabanın kendi kazdığı çukura düşeceğine rüya delâlet eder. istikbal için iyi yatırımlar. baba veya koca tarafından olan akrabalarından dedikodulu haber alır ve çok üzülür. saklanmak. SİNÜZİT Rüyada sinüzit olmak. eğer hasta ise ömrü nihayet bulur ve rüya sahibi vefat eder. 439 . Bazen de rüya sevinçli bir habere ve bir dosttan mali yardım görmeye de yorumlanabilir. düşmandan emin olma. siper kazmayı. rüyanın tam ters olarak yorumlanmasına neden teşkil eder. Rüyada sinirlerinin düzeldiğini görmek ise. iş sahibi olan bir adamın çok kazançlı olacak yeni bir işe girmesine yormuşlardır. tasarruflar yapmaya ve geleceğin rahat ve huzurlu olacağına rüyayı yorumlamışlardır. SİNİR Rüyasında sinirlerinin kesildiğini gören kimsenin işi dağılır. Rüyada siper dört vech ile tâbir olunur. rızkın azalmasına iş bozukluğuna delâlet eder. yalancı olan birisinin sözüyle üzüntü duymaya veya sıkıntılı günlerin ardından gelecek olan ferah günlere rüya işaret eder. yakın zamanda alınacak habere ve bu haberden sonra meydana gelecek sevindirici olaylara rüya delâlet eder. Rüyasında bir kimse çok sinirlendiğini görse. SİPER Rüyada siper kazıp içine girmek. SİNCAP Rüyada sincap görmek. yeni iş.

rüya sahibinin dünya hayatına önem verip âhireti unuttuğuna rüya işaret eder. Bazı tâbirciler. fitne ve fesat olan bir kimsenin iftirasına uğrar.SİRK Rüyada sirk görmek veya sirkte çalışmak. maddî ferahlığa ve sıkıntılardan üzüntülerden kurtulmaya rüyayı yorumlamışlardır. dince takva sahibi olmaya ve imanın gürleşmesine işaret eder. riyakâr. Zira sis rüyada kötülüğe. rüyasında üzerine sis çöktüğünü gören kimsenin. sıkıntıya ve zulme işarettir. Bazı tâbirciler. kendi kendisiyle hesapiaşıp hatalarından vazgeçeceğine rüyası delâlet eder. Allah-ü Teâlâ'dan (c. rüya sahibinin yalancı. kuvvetli dostlar edinmeye ve o dostlardan gelecek iyiliğe rüya işaret eder. menfaatperes dostlar edindiğine ve bu kişiler yüzünden vaktini boşa harcamakta olduğuna rüya delâlet eder. Rüyada sirkte bulunmak. SİRKE Rüyada sirke ile ekmek yemek. içki illetinden kurtulup tevbekâr olur ve kendisi ve bütün insanlar için hayırlı olan Allahü Teâlâ'nın rızâsını kazanmış olan salih kullarının yolundan gitmeye başlar. Hapiste yatan veya hâmile olan bir kimse rüyasında sirke içtiğini görse. Rüyada sirke içmek. SİS . şayet içki içiyorsa veya içki müptelâsı olan bir yakını varsa.c) korkmasını ve işlemek üzere bulunduğu günâhlarından vazgeçip doğru yola gitmesini rüya sahibine öğütlemişlerdir. Rüyada site yani üst üste yapılmış bina görmek. SİTE Rüyada site içersinde kendini gören kimsenin. yeni bir emlak alacağına veya kısmetli bol kazançlı bir işe gireceğine rüya delâlet eder. 440 . rüyada sirke içilmesini.SİSMOGRAF Rüyasında üzerine sis çöktüğünü gören kimse. rızkın bollaşmasına. SİROZ Rüyada siroz hastalığına yakalandığını gören bir kimse. hapis olan tez zaman içersinde hapisten kurtulur hâmile kadın ise bereketli kısmetli bir kız çocuk doğurur. ailede olacak bir münakaşadan bütpn aile ilişkilerinin bozulacağına ve rüya sahibinin bir müddet huzurunun kaçacağına rüya delâlet eder. Rüyasında sis ölçmeye yarayan sismograf aletini gören kimsenin.

SOBA Rüyada soba borusu ve soba görmek. malındaki haramı ayıklayıp helâl yemeğe başlar demişlerdir. gençlerin arasını bulan çöp çatan kimseye rüya işaret eder. 441 . SKANDAL Rüyada adının bir skandala karıştığını gören kimse. Rızkı bollaşır evinin bereketi artar. nasihatları tutmayıp rüya sahibinin başının derde gireceğine rüya delâlet eder. kendisi hakkında dedikodu eden bir gizli düşmanına galip gelir. Rüyada sobacı görmek. O kişi yaptıklarından pişman olup rüya sahibinden özür diler. Rüyasında sobacı ile konuştuğunu gören bir kişi. Bazı tâbirciler. âşık olup birisine bağlanmaya ve bir müddet üzüntü çekmeye rüya delâlet eder. SOFA Rüyada kendisini genişçe bir sofa da bulunduğunu gören kimse. Rüyada soba yakmak. tâbircilere göre iftiradan kurtulmaya az miktar ama sıkıntıdan kurtulup feraha çıkacak kadar paranın umulmadık yerden rüya sahibinin eline geçeceğine rüya delâlet eder.SİVİLCE Rüyasında içi irin dolu olan sivilcenin vücudunda çıktığını gören kimsenin. hakkında edilen dedikoduları öğrenir ve bir zaman için üzüntü duyup rüya sahibinin canı sıkılsa da bir müddet sonra o duygularından kurtulup feraha çıkar. Ayrıca malının zekâtını verip malındaki haram parayı ayırıp rüya sahibi helâl para yemeye başlar. malının çoğalacağına nimet ve hayrın rüya sahibinin üzerine olacağına rüya delâlet eder. sıkıntılarından kurtulup kısa zaman içersinde feraha çıkar ve ibâdetlerini daha muntazam yerine getirmeye başlar. SİVRİBİBER Rüyada sivri yeşil biber yemek veya görmek. günâhlarına tevbekâr olur ve doğru yolu bulup kötü huylarını rüya sahibi terk eder. sıkıntılarından kurtulup feraha çıkar. ticaretle uğraşan bir adam rüyasında soda kullandığını görse. SODA Rüyada soda kullandığını gören kimse. Vücuttan çıkan sivilcenin patlayıp içinden irin aktığını gören kimse.

Hasta bir kimse rüyasında soğan yerse hastanın öleceğine rüya işaret eder. ni'met bollaşmasına. kayıb malının bulunacağına rüya delâlet eder demişlerdir. sıhhatli ve bol kazançlı olarak geçecek bir iş yolculuğuna çıkar. zengin bir adamla evlenip hayli mutlu olacağı bir evlilik yapar. rızk azalmasına işaret eder. ömür uzunluğuna ve iyilik yapmaya delâlet eder. Rüyada sofra bezi görmek.SOFRA Rüyada genişçe bir sofra görmek. Bekâr bir kız rüyasında sofra da oturduğunu görse. iyilik yapmaya cömert olmaya ve bu yüzden Allahü Teâlâ katında iyi mertebeler edinmeye rüya delâlet eder. Rüyada soğan soymak. hayırlı yolculuk yapmaya ve Allah-ü Teâlâ (c. hayra. yeni dostlar edinir ve bu dostları sayesinde yeni işler yapıp halk arasında itibar kazanır. Rüyasında zorla bir sofranın başından kaldırıldığını gören adamın işleri bozulup rüya sahibi sıkıntı içersine düşer. o kadın kısmetli bir evlâd doğurur ve bu çocuktan ihtiyarlığında çok menfaat görür. fakirliğe. kocasının yeni bir işe girip o işten meşakkatli kazanç kazanacağına rüya delâlet eder. rüyasında soğuk havada donduğunu gören kimsenin. SOĞAN Rüyada soğan görüp yememek. Rüyada yeşil soğan. Bazı tâbirciler.c) tarafından meydana gelecek feyiz ve berekete rüya delâlet eder. Sofra başında tanınmadık kimseleri rüyasında gören kimse. Hâmile bir kadın bir sofranın başına otursa. gizli olan sırların meydana çıkmasına ve aile efradı tarafından rüya sahibinin dışlanmasına rüya delâlet eder. kısmetli evlilik yapmaya. Rüyada soğan kokusu duymak. Ev hanımı olan birisi rüyasında soğan soyduğunu görse. yemek ise rüyanın şerre yorumlanmasına neden olur. elden çıkacak mal miktarına nisbet eder. hayır hasenat işlemeye. daha sonra soğuk havada donduğunu rüyasında görse faydalı ilim sahibi olacağına ve bu ilim sebebiyle maddî yönden ferahlayacağına rüya delâlet eder. davete gitmeye. 442 . hayırlı olacak işe ve meşakkatli kazanılacak mal nisbetine rüya delâlet eder. zenginliğe. SOĞUK HAVA Rüyada insanın soğuk havaya maruz kalması. Bir kimse yazın iyice ısınıp. Rüyada sofra kurmak. Rüyasında yolculuğa çıkıp soğan yediğini gören kimse.

SOHBET ETMEK Rüyada sohbet etmek; yeni dostlar edinmeye ve ilim öğrenebileceği kimselerin sohbetlerine katılmaya rüya delâlet eder. Hasta olan bir kimsenin rüyasında yabancı birisiyle sohbet etmesi ona zarar verecek bir doktora gidip yanlış ilaçlar kullanacağına rüya delâlet eder. SOKAK Rüyasında bilmediği, yabancı olduğu bir sokoğa girdiğini gören kimse; doğru yoldan ayrılıp kötü yola sapar veya yalan yere şahitlikte yapabilir. Ayrıca bu rüya yemin bozmaya ve kefaret borcu yüklenmeye de yorumlanabilir. Rüyada sokak sokak dolanıp bağıran kimseyi görmek; vaiz birisinden söz dinlemeye ve faydalı ilim öğrenmeye delâlet eder. Meslek sahibi olan bir kimse yabancı olduğu bir sokağa rüyasında girdiğini görse; işyeri olarak kullanacağı yeni bir gayri menkul alır. Rüyada sokağa terk edilmiş çocuk görmek ve o çocuğu almak kimsesizlere yardım etmeye ve Allah-ü Teâlâ (c.c) katında çok sevap kazanmaya rüya delâlet eder. Rüyada sokağın başına dikilip sonuna kadar görmek ve yürümek halk arasında tanınmayan, gizli düşmanı kahr etmeye ve manevî ferahlığa kavuşmaya rüya delâlet eder. SOKMAK Rüyada zehirli bir hayvan tarafından sokulmak; gizli düşman tarafından kötülük görmeye veya rüya sahibi kendisi için çok zararlı olacak mahsurlu ve kötü bir duruma düşeceği bir işe girer. Ve bu işin sonucunda korkunç derecede maddi ve manevî zarara uğrar. SOL-SOLAK Rüyada solak olduğunu gören kimsenin; dünya hayatı için çok iyi işler yaptığına fakat âhireti için hiç bir şey yapmadığına rüyası delâlet eder. Rüyasında sol eliyle yemek yediğini gören kimse; malına haram katar ve hatta faiz yemektedir diyebiliriz. Bazı tâbirciler, sol elle rüyada yemek yemeyi; yetim malı yemeğe veya rüşvet almaya yorumlamışlardır. SOLUMAK Rüyada derin derin solumak; mide rahatsızlığı çekip kısa sürede sağlığın düzelmesine rüya delâlet eder. Rüyada güçlükle solumak; kötü iş yapmaya ve bu iş yüzünden sıkıntı çekmeye ve halk arasında kötü şöhretle tanınmaya rüya delâlet eder.
443

SOLİST Rüyada solist olduğunu ve şarkı söylediğini gören kimsenin; arkasından dostlarının dedikodu ettiklerine rüya delâlet eder. Rüyada astsolist olmak; şöhrete ve bol paraya ayrıca da halk arasında kötü şöhret yapacak olayların içine girmeye rüya delâlet eder. Rüyada solist olarak bir gazinoda çalıştığını gören bir kadın; ailesinin haberi olmadan kendisine zarar verecek işler yapar ve hayli sıkıntılı üzüntülü günler geçirir. SOLUCAN Rüyada solucan görmek; kötü huylu olan gizli düşmanın varlığına delâlet eder. Rüyada solucan öldürmek; gizli düşmanı yenmeye ve o düşmanın Ebû Cehil gibi kendi kazdığı kuyuya kendisinin düşmesine rüya delâlet eder. Kir-mani rüyada toprağı kazıp.solucan çıkarmayı topraktan kazanılacak mala yorumlamıştır. Toprak üzerinde birçok solucanın bir araya toplandığını görmek; feyiz ve berekete delâlet eder. Rüyasında ağzından ve burnundan solucan çıktığını gören kimse; kötü söz söyler ve bu söz yüzünden sevdiği kimselerle arası açılır, aile huzuru kaçar. Rüyada solucan görmek 4 şey üzerine tâbir olunur. Mal, kötü söz, düşmanı kahr etme, yalan yemin etmek. SOLUNGAÇ Rüyada balığın solungacı gibi solungaçları olduğunu gören kimse; muhit değiştirir ve yeni muhitine rüya sahibi kısa süre içersinde intibak eder. Rüyada balığın solungaçlarını görmek; meşakkatsiz kazanılacak büyük paraya ve maddî ferahlığı rüya delâlet eder. Rüyada balığın solungaçlarını koparıp atmak; yolunda giden işin düşünülmedik olaylar yüzünden sekteye uğramasına ve haset düşmanın varlığına rüya delâlet eder. SOMYA Rüyada somya üzerinde (döşeli olmayan) oturmak; mali yönden sıkıntıya düşmeye, tüccar için iflâs etmeye, ev hanımı için lüzumsuz harcamalar yapıp maddî sıkıntıya düşmeye rüya delâlet eder. Çok güzel dayalı döşeli somya üzerinde oturmak ise; bekâr için iyi evlilik yapmaya, talebe için tahsil hayatında başarılı olmaya tüccar için bol kazançlı yeni işe, çiftçi için bereketli olacak bir yıl geçirmeye, ev hanımı için evindeki huzursuzluğun gidip mutlu olmasına ve evine yeni eşyalar almasına rüya delâlet eder.

444

SONAR Rüyada sonar aletinden bakmak; altıncı hissin çok kuvvetleneceğine ve rüya sahibinin isabetli seçimler yapıp istikbali için iyi yatırımlar yapacağına rüya delâlet eder. SONBAHAR Hasta bir kişi rüyasında kendisini sonbahar mevsiminde görse; hastalığının artacağına rüya delâlet eder. Fakat rüyasında sonbahardan çıkıp yaza veya ilkbahara girdiğini görse; hastalıklardan kurtulup şifaya kavuşacağına rüyası delâlet eder. Rüyada sonbahar mevsimi; işlerdeki güçlüğe, hastalanmaya veya aile içinde oluşacak huzursuzluğa ve kötü söze de yorumlanabilir. SONDA Rüyada sonda taktırmak; hayırsız akrabadan kurtulmaya ve rüya sahibinin elindeki haram malın çıkmasına veya rüya sahibinin kötü huylarından kurtulup hayır hasenat işleri yapmasına rüya delâlet eder. Böbreklerinden rahatsız olan bir kimse sonda taktırdığını görse; Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) yardımıyla kısa süre zarfında hastalığından kurtulup sıhhatine kavuşur. Rüyasında sonda aleti satın aldığını gören kişi; yukardaki rüyanın tam tersi olarak böbreklerinden rahatsızlanır ve uzun süreli bir tedavi dönemine girer. SOPA Rüyada sopa ile dövülmek; kuvvet almaya düşmana galip gelmeye ve maddi yönden feraha çıkmaya rüya delâlet eder. Rüyada sopa dört şey üzerine tabir olunur. Kuvvet, güç, vefalı dost ve asil olan düşmana. Rüyada sopa ile başkasını dövmek ise; dövenin dövülene yapacağı yardıma dostluğa ve vefalı davranışa rüya delâlet eder. Rüyada başkasına sopa göstermek; dokunaklı söz söylemeye ve düşmanı kahr etmeye rüya yorumlanır. SOS Rüyada pişmiş yemek üzerine sos dökmek; faydalı iş yapmaya, kederli, sıkıntılı günlerin bitmesine rüya delâlet eder. Rüyada çiğ et üzerine sos dökmek; kan dökülmesine, çok büyük üzüntü duyulacak olayların olmasına rüya delâlet eder. Bazen de bu rüya trafik kazası geçirmeye de yorumlanmıştır.

445

SOSİS Rüyada çiğ sosis; yakın akrabanın başına gelicek kötü olaya ve o olaydan rüya sahibininde etkilenmesine rüya delâlet eder. Rüyada sosis pişirmek; ev hanımı için kocasından saklı yapmış olduğu bir işin açığa çıkmasına ve hatalarının rüya sahibinin yüzüne vurulmasına rüya delâlet eder. SOSYETE Rüyasında sosyeteye katıldığını gören kişinin; dünyevî hayatına ve gösteriş yapmak uğruna evindeki huzursuzluğa neden olduğu rüya delâlet eder. Rüyada sosyete toplantılarına katılmak; boş işler yapmaya ve rüya sahibinin kendisine zararlı olacak kişilerle dostluk etmekte olduğuna rüya işaret eder. SOYAĞACI Rüyada soyağacını çizdiğini gören kişinin; soyundan ilerde âlim, ilmi ile amej edecek şöhretli bir kimse çıkacağına rüyası delâlet eder. Rüyada soyağacı çizmek; rüyanın hayra yorumlanmasına delâlet eder. Rüyasında soyağacının daha evvelinde yıldız parladığını gören kişinin; birkaç kuşak evvelinde bulunan bir velinin yüzü suyu hürmetine günâhlarının af olunacağına rüya delâlet eder. SOYGUN - SOYGUNCU Rüyada soygun yaptığını gören kişinin; yetim malı yediğine, malına haram karıştığına veya bilmeden üstüne kul hakkı aldığına rüyası işaret eder. Rüyada görülen soygun veya soyguncu; bilinmedik yerden gelecek paraya, rızka, ömür uzamasına veya yeni evlilik yapmaya da yorumlanabilir. SOYUNMAK Rüyasında halk arasında avret mahallinin görüleceği bir şekilde soyunduğunu gören kimsenin; gizli sırlarının açığa çıkacağına ve halk arasında rezil rüsvan olacağına rüya delâlet eder. SÖĞÜT AĞACI Rüyasında söğüt ağacı gören kimsenin; ömrünün uzamasına, hayır duâ almasına ve çevresinde bulunan ihtiyaç sahibi kimselere yapacağı iyiliklere rüya delâlet eder. Rüyada söğüt ağacı görmek; kendisine gizli düşman olan fakat dost görünen kişiye muhalefet eden adama veya yanlış işler yapan kimseye rüya işaret eder.
446

SÖKMEK Rüyada evinin duvarındaki bir şeyi (tahta, çivi) vb. bir şeyi söktüğünü gören kişinin; başındaki olan bir musibetten kurtulacağına rüya delâlet eder. Şayet rüyasında evinini kapısını söküp attığını bir kişi görürse; o kimsenin eşiyle arasının açılacağına hatta evliliğinin sona ereceğine rüya işaret eder. Rüyasında iş yerinde bazı şeyleri söküp attığını gören bir tüccar; elemanlarından bazılarını işten uzaklaştırabilir. Yalnız bu rüya sahibi dikkatli olmalıdır. Çünki faydalı ve iyi niyeti olan bir elemanında bu hareketi sonucunda ka-yıb edebilir. Rüyasında evinin duvarlarında kötü bir görünüşü olan bir şeyi söküp yerine yenisini taktığını gören bir kimse ya yeni bir işe girer veya yeni bir eve taşınır. SÖMESTR Rüyasında neş'eli bir şekilde sömestr tatiline çıktığını gören bir talebe güzel bir karne alır ve eğitim hayatında başarılı olacak atılımlar yapar. SÖNDÜRMEK Rüyada ateşi söndürdüğünü gören kimse; kin beslediği birisiyle münakaşa yapar ve düşmanı üzerine galip gelir. Bazı tâbirciler, ateş söndürmeyi bid'ât işlemeye ve günahkâr kimselerle oturup kalkmaya da yorumlamışlardır. SÖVMEK Rüyada sövmek; şayet rüya sahibi tarafından yapılırsa kötü söz söylemesine, başkası tarafından sövülmek ise; rüya sahibinin kötü laflar işitmesine rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler, rüyada sövülen kişinin söven üzerinde olan hakkına rüyayı yorumlamışlardır. Rüyada itaat edilmesi gereken kimseye, yakınına sövdüğünü gören kimsenin ana babasına asi olup Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) katında günahkâr olmasına rüya delâlet eder. Rüyasında tanımadığı bir kişinin kendisine sövdüğünü gören kişi; düşmanlarına karşı muzaffer olur ve kendisine daha evvel iftira etmiş olan bir kişinin karasının ve kötülüğünün halk tarafından bilinmesine rüya delâlet eder. SÖĞLENMEK Rüyasında kendisine ailesi tarafından veya bir büyüğü tarafından söğlenildiğini gören bir kişi; hataları için uyarılır. Rüya sahibi bu uyarıları dikkate almalı ve hareketlerine özen göstermeli hata yapmamalıdır.
447

Rüyasında başkalarına (tanımadığı) kişilere söğlendiğini gören kimse; etrafına öğüt verici ve yol gösterici bir kişi haline gelir, halk arasında sözü ve sohbetinin güzelliğiyle şöhret bulur. SÖZDEN DÖNMEK Rüyasında sözünden döndüğünü gören kimsenin; döneklik etmesine dininde meydana gelen bozukluğa ve ailesinde bulunan kişilerle arasının açılmasına rüya delâlet eder. SÖZ VERMEK Rüyasında bir kişinin diğer bir kimseye söz vermesi; söz verenin söz verdiği miktarda karşısında olan kimseye borçlanmasına rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler, rüyasında söz verdiğini ve sözünü yerine getirdiğini gören kişinin; imanının güzelliğine ve inancının sağlamlığına rüyayı yorumlamışlardır. Rüyasında kendisine olmayacak bir şey için söz verildiğini gören kişi; yakın süre zarfında şayet üzerinde kul hakkı varsa kurtulur ve feraha çıkar. SPERM Rüyasında spermlerin sayısının laboratuvarda sayıldığını gören; erkeğin şayet çocuğu olmuyorsa, eşi gebe kalır. Ayrıca bazı tâbirciler bu rüyayı kısır kadının gebe kalmasına, iktidarsız olan erkeğinde erkekliğine kavuşacağına yorumlamışlardır. SPİKER Rüyasında spikerin konuştuğunu ve ondan söz dinlediğini gören kişi; yakın zaman zarfında halk arasında tanınacağı bir olayların için girer bu olaylar kendisine maddî ve manevî yönden ferahlık kazandırır. Rüyasında spiker olduğunu gören kimsenin; hitabet san'atı güzelleşir ve arkadaşları arasında tanınan birisi haline gelir. SPOR Rüyada hasta bir kimsenin spor yaptığını görmesi; sıhhatinin düzeleceğine ve sağlığına kavuşacağına rüya delâlet eder. Rüyasında spor yaptığını gören kimsenin; çok emekler sonucunda büyük başarılara ulaşacağına rüya delâlet eder. Ayrıca parlak iş teklifi almaya ve bol kazanç sağlamayada rüya yorumlanabilir. Rüyasında erkek çocuğunun spor yaptığını gören kişinin; çocuğunun ilerde sağlıklı ve sağlam karekterli bir kimse olacağına rüya delâlet eder.
448

SPREY Rüyada sprey kullanmak; gösteriş düşkünü olmaya ve yalan haberler yüzünden huzurunu kaçıran adam rüya delâlet eder. Rüyasında sprey sıktığını kullandığını gören bir hanım, yaşantısına bir düzen getirip olumsuz hareketlerini düzeltir. STAD Rüyada bir stadta bulunduğunu ve yapılmakta olan yarışlara katıldığını gören kimse; istikbâldeki amaçlarına başarıyla ulaşır ve hayatında önemli işler yapar. Rüyasında stadta bulunduğunu ve bağırdığını gören kişi; streslerinden kurtulup sevince ve ferahlığa kavuşur. STEPNE Rüyasında stepne kullandığını gören kişi; ummadığı, beklemediği bir dostundan yardımlar görür, hayır ve hasenat işlemeye özen gösterir. Ayrıca önemli müşkülatlarına çözüm getirir. STOK - STOKÇU Rüyada olmayan bir malı stokladığını gören kişinin; malına haram kattığına ve kötü yollardan kazanılmış malın birikimini yaptığına rüya delâlet eder. Rüyada stok yapmak veya stok yapan stokçuyu görmek; rüyanın rüya sahibi için uyarı niteliği taşıdığına delâlet eder. Zira rüya, kul hakkına, haram mal yemeye ve kötü yoldan kazanılmış paraya yorumlanır. SU Rüyada su çeşitli şekilde tâbir olunur. Şöyle ki: Rüyasında bağ bahçe suladığını gören bir kimsenin, hanımının hâmile kalacağına ve geçiminin düzelip rızkının bollaşacağına rüya delâlet eder. Rüyada çok susadığını ve su içtiğini gören; bir kimsenin kalbine hidâyet nuru doğar, fakirliği gider, zengin olur ve ailesindeki olan çoluk çocuğu bir araya toplanıp birlik ve beraberlik içersinde hareket ederler. Rüyasında içtiği suyun önce tatlı daha sonra tuzlu hale dönüştüğünü gören kimse; dininden ayrılıp sapıklığa düşer ve hem dünyevî hemde uhrevî hayatını kayıb eder. Bu rüya sahibi dikkatli olmalıdır. Rüyasında su dolu kabı yüklendiğini gören kimse; fakirse mal kazanır, bekârsa iyi bir evlilik yapar veya evli ise hanımı hâmile kalıp kısmetli bir çocuk doğurur.
449

Rüyada yeşil renkte olan bir su görmek; meşakkatli bir yolculuğa çıkmaya ve bu yolculukta zorlukla kazanılan mala rüya delâlet eder. Rüyada siyah su içmek veya görmek; haram mal yemeye, hastalığa özellikle göz hastalığına tutulmaya rüya delâlet eder. Rüyada elbisesinin temiz su ile ıslandığını gören bir kimse; hayırlı bir yolculuğa çıkar ve mali yönden ferahlığa kavuşur. Şayet rüya sahibi borçlu ise, borçlarından kurtulup selâmete çıkar. Yalnız elbisenin pis su ile ıslanması; rüyanın şerre yorumlanmasına, malca ziyana uğramaya ve iftira atılmasına delâlet eder. Rüyada tatlı su içmek; helâl rızka, bekâr kimse için iyi evlilik yapmaya ve ölümcül bir hastanın sıhhatinin düzelmesine rüya delâlet eder. Rüyada suyun taşıp sele dönüştüğünü ve zarar ziyana sebep olduğunu görmek; fitne fesat işleriyle uğraşan adamın rüya sahibine ve çevresine kötülük etmesine rüya delâlet eder. Rüyada bir kaptan su dökmek; malın elden çıkmasına ve dökülen su miktarınca zarara uğramaya rüya işaret eder. Hasta bir kimse suda boğulduğunu rüyasında görse; tutulmuş olduğu hastalıktan kurtulamayarak ölür. Rüyasında durgun bir suya bakarak orada kendi yüzünü seyir eden adam; ailesine ve dostlarına iyilik eder ve Allâh-ü Teâlâ (c.c) katında büyük sevablara nail olur. Rüyasında çok susadığını ve etrafında olanlardan yalvar yakar bir halde su istediğini gören kimse; insanlar arasında yalan söz söyleyerek kovuculuk yapar ve üzerine kul hakkı geçer. Bu rüyanın sahibi derhal tevbekâr olup doğru söz söylemeli yalanı terk etmelidir. Zira kötülüklerin anası yalan sözdür. Rüyasında deniz suyu içtiğini gören kimse; ailesinde olan birisinin davranışları yüzünden büyük üzüntülere düşer. Rüyada akıntısı olmayan suyu veya akan suyu bir yere toplamak; hapse girmeye, haram yolla kazanılmış mal birikimi yapmaya delâlet eder. Rüyada tuzlu su; geçimi zorlukla temin etmeye, sarı su; hastalığa tutulmaya, siyah su; evin harab olmasına ve eşiyle rüya sahibinin tartışacağına hatta boşanacağına rüya yorumlanır. Rüyada acı su içmek; acı haber almaya ve çok büyük üzüntü duymaya delâlet eder. Rüyada sıcak su içmek; çok şiddetli sıkıntı ve üzüntü geçirmeye yorumlanır. Yeni evli bir kişiye içi su dolu bir bardak verilmesi; bir evlâdının olacağının habercisidir. Rüyada suyu emerek içmek; sıkıntıya, düşmanın zulmüne ve acı haber almaya delâlet eder. Bir kimse rüyasında evinin içinde suyun yayıldığını görmesi; ev huzurunun güzelleşeceğine rüya delâlet eder. Hasta bir kimse rüyasında ağzına damla damla su verdiğini görmesi; hastalığından kurtulacağına delâlet eder.

450

SU AYGIRI Rüyada su aygırı görmek; gizli düşmana ve su aygırını yenmek düşmana galip gelmeye delâlet eder. Bazı tâbirciler, su aygırını kısmetli işe, evlâda, maddî ferahlığa da yorumlamışlardır. SU SATICISI Rüyada görülen sucu; takva ve iyilik sahibi olan kimseye delâlet eder. Rüyada sucu görmek; ilim sahibi olan bir kimseden rüya sahibinin faydalanmasına ve yardım görmesine delâlet eder. Rüyada görülen sucu; âlim, vaiz, sözü sohbeti dinlenen iyi dosta, mal saklamayı kendi için namus borcu kabul eden, emin, sözüne güvenilir adama delâlet eder. SU DEĞİRMENİ Buğday gibi tahıl ürünlerini üreten su değirmenini görmek; mahkeme kanalıyla hak edilen hakkı almaya, yeni kazanca, yeni çocuk sahibi olmaya, mal birikimi yapmaya ve zirâat ürünlerinin bereketine delâlet eder. Bazı tâbirciler, su değirmenini; meşakkatli üzüntülü geçen günlerin ardından gelen iyi, güzel günlere yorumlamışlardır. SU İBRİĞİ Rüyada su ibriği görmek; âhiret ve dünya hayatı için rüya sahibine yardımcı olan yakın dosta delâlet eder. Rüyada su ibriğinden su döken adam görmek; Kur'ân-ı Kerîm okuyan kimseye, zikir çekmeye, borçları ödemeye veya çok hasta yakının ölüm haberini almaya delâlet eder. SU ÇİÇEĞİ Rüyada su çiçeği hastalığına yakalandığını görmek; çocuk hastalığı haberi almaya delâlet eder. SU KABI - SU KUYUSU Rüyada su kovası görmek; hile yoluyla, düzenbazlıkla başkasının malını elinden alan hilekâr adama delâlet eder. Hanımı hâmile olan bir kimse su kovasını kuyuya sarkıttığını görse; karısı erkek çocuk doğurur. Hapiste olan bir kimse kuyudan su kovasıyla su çektiğini rüyasında görse; hapislikten kurtulup hürriyet kavuşur. Rüyasında su dolu bir kova eline verildiğini gören kimsenin hastası varsa o iyileşir veya ummadığı bir yerden eline büyük bir miktar para veya kıymetli bir mal geçer. Rüyasında kova ile bir başka kaba su doldurduğunu gören kişi mal
451

birikimi yapar ve bu biriktirmiş olduğu maldan ilerde çok faydalanır. Rüyada su kuyusu; neş'eli dosta, güler yüzlü kadına ve onunla dost olan iyi huylu ahlâklı adama delâlet eder. Rüyada su kuyusunun dolup taşması artan mala, o bölgede yaşanacak üzüntülü hasar verecek olaya (sel gibi) veya çok şiddetli bir şekilde ağlamaya delâlet eder. Rüyada suyu bulunmayan kuyu üstüne oturma; hilekâr bir adamla yapılacak iş ortaklığına ve ondan gelecek zarara rüya delâlet eder. Rüyada kuyunun suyunun çekildiğini görmek; iflâs etmeye veya ömür tükenmesine delâlet eder. Rüyada kuyunun yıkılması; yuvanın yıkılmasına veya eşin ölmesine delâlet eder. Rüyada sürekli bir şekilde su çekilen bir kuyu görmek; tükenmez kısmete, mala ve bereketli, kısmetli evlâda delâlet eder. Rüyada su kuyusuna sarılmak, ondan su çekip içmek; alim bir zât'a talebe olup ondan ilim öğrenmeye, Kur'ân-ı Kerîm okumaya veya namaz borçlarını eksiksiz olarak yerine getirmeye rüya delâlet eder. Rüyada su kuyusuna inip ondan su çıkardığını gören bir kimse; zorluklarla karşılaşacağı meşakkatli ama çok bereketli bir mala, paraya sahip olur. Rüyasında su kuyusunun suyunun bulanık olduğunu gören kişi; hayli karışık olan bir işe girer ve bu iş kendisini bir hayli üzer. SUBAY Rüyada subay üniforması giymiş bir adam görmek; düşmandan emin olmaya veya üzüntülü bir telefon konuşması yapmaya delâlet eder. SU BÖREĞİ Rüyada su böreği pişirip yakınlarına yedirmek; bir miktar para tasarruf edip onu yakınlarına yardımda kullanmaya veya eve kısmetli misafirlerin ziyarete gelmesine rüya delâlet eder. SU KABAĞI Rüyada su kabağı görmek ehli beytten olan kimselerle dostluk etmeye, ilmiyle amel etmeye veya yakın bir dosttan alınacak yardıma rüya işaret eder. SUÇ Rüyada suç işlemek; günâha girmeye ve sapıklığa düşmeye delâlet eder. Rüyasında suçlu.olup boynuna veya ayaklarına zincir vurulduğunu gören kişi; günâhlarından dolayı Allâh-ü Teâlâ (c.c) tarafından uyarıldığını düşünmelidir. Bekâr kimse için ayağına zincir vurulması; evlenmesine delâlet eder.
452

SUCUK Rüyada sucuk pişirip yemek; üzüntülü haberin ardından gelecek sevince, ruhsal yönden sükûnete kavuşmaya ve huzursuzlukların aile içinden birisinin yardımıyla çözümlenmesine rüya delâlet eder. SUSAMAK Rüyada susuzluk; dinde olan bozukluğa, fitne ve fesat çıkaran kadına rüya delâlet eder. Şayet bekâr bir kişi rüyasında susayıp ardından kana kana su içtiğini görse; rüyası yakın zaman içersinde evleneceğine işaret eder. Tüccar bir kimsenin veya malî durumu bozuk olanın rüyasında çok susadığını ardından su içtiğini görmesi; zor ve sıkıntılı günlerin olacağına ardından işlerinin açılacağına ve rızkının bollaşacağına borçlarından kurtulup feraha çıkacağına rüya delâlet eder. SUR Rüyada sur üzerinde yürüdüğünü gören kimse; Allâh-ü Teâlâ (c.c) yolunda cihad eder. Rüyada görülen sur islâmi emirlere uymaya, mal sahibi olmaya, Kur'ân-ı Kerîm okumaya öğrenmeye, emniyetli olmaya, düşmana galip gelmeye, yeni evliliğe, namusuna sahip olan kadına ve iftiradan kurtulmaya delâlet eder. Rüyada sur kapısından girmek; yolculuğa çıkmaya, iyi bir işe girmeye, yeni meslek sahibi olmaya ve ilerde anne, babasına faydalı olacak evlâd sahibi olmaya işaret eder. Rüyada sur'un yıkılması, yukarda saydığımız yorumların tam tersi olarak rüyanın yorumlanacağına delâlet eder. Evinin etrafını surla çevirdiğini gören kişi; eşi hakkında edilen dedikodulara önem vermez ve yuvasını yıkmaya çalışan fitne fesad kimselerin sözlerine kulaklarını tıkar. SUSAM - SUSAM YAĞI Rüyada susam görmek; helâl kazanılacak mala, faydalı memuriyete geçip halka yardımcı olmaya, ibâdetleri yerine getirip Allâhü Teâlâ (c.c) olan kulluk borcunu hakkıyla yerine getirmeye rüya delâlet eder. Rüyasında yerlere susam saçtığını gören kimsenin; elindeki parayı, mal varlığını lüzumsuz yere israf edeceğine rüyası işaret eder. Rüyada susam kavurmak; zorluklarla kazanılacak helâl mala paraya yorumlanır. Rüyasında elinde torba içinde susam tuttuğunu gören kimse; büyük bir mirasa konar ve bu mirastan en iyi şekilde faydalanır. Rüyada susamdan yağ çıkartmak; kenarda bulunan maldan, paradan faydalı işler için kullanmaya işaret eder.
453

Süleyman (a. Rüyasında işi olmayan bir kimse. SUYA DALMAK Rüyada suya dalmak. o ilerde doktor olur. çok seyahat edeceği yeni bir işe girer ve bu işten hayli önemli miktarda para kazanır malî sıkıntılarını tümüyle üstünden atar. yukardaki yorumun tam tersi olarak faydalı. Süleyman (a.SU TERAZİSİ Rüyada su terazisi görmek.S) Rüyasında Hz. şayet rüya sahibinin evlâdı varsa. Rüyasında Hz. âlim olan bir hocadan ilim öğrenir veya rüya sahibinin eline mühimce bir miktar para geçer. yeni lisanlar öğrenir. Hz.s)'ı görüp onunla konuştuğunu gören kimse. 454 . Süleyman (a. önemli mevkilere gelir veya halk arasında tanınan sözü sohbeti dinlenen kişilerin topluluğuna katılır.s)'ı görüp onun mührüne veya asasına sahip olduğun gören kimse. devlet işlerinde önemli görevlere gelip bir çok insana amirlik yapar. o ülkede kuraklığa son verecek bereketli yağmurlar yağmasına. Rüyasında suya düşüp daha sonra derine doğru çekildiğini gören kimse. yavaş yavaş malî durumunu düzeltip zengin olur. rüya sahibinin hayatında önemli değişmeler olacağına ve kısa süre içersinde işlerini yoluna koyacağına rüya delâlet eder.s)'ın elinden tuttuğunu gören kimse. Rüyasında suya dalıp oradan kıymetli mücevher çıkarttığını gören kişi.s)'la beraber yolculuğa çıktığını görse. faydasız arkadaşa ve ondan gelecek zarara işaret eder. casus olan kötü niyetli düşmandan zarar görmeye veya malî durumu iyi olan zengin bir akrabadan para yardımı görmeye rüya delâlet eder. Rüyasında Hz. pahalılıktan sonra gelecek ucuzluğa delâlet eder. Süleyman (a. SULU SEPKEN Rüyada sulusepken yağdığını görmek. HZ. SÜRAHİ Rüyada boş sürahi görmek. Rüyada dolu sürahi görmek ise. SÜLEYMAN (A. iyi huylu arkadaşa delâlet eder.

455 . Fakat rüya sahibi o sümüğü sildiğini. sözü sohbeti dinlenen hakîki dosta. adî. SÜLÜK Rüyada sülük görmek. Güzel iyi huylu eşe. dört şeye yorumlamıştır. Bazı tâbirciler. SÜMÜK Rüyada sümüklerinin aktığını gören kişi. oğlundan yardım görüp onun parasını yer. Rüyasında eşinin sümüğünü kendi üstüne sürdüğünü gören kimse. eşi yaptıklarından pişman olup rüya sahibine geri döner. sol tarafına sümkürürse kız çocuk doğurur. oğlan. Hâmile bir kadın rüyasında sağ tarafına sümkürürse.c) rızâsını kazanmaya ve çok zengin olmaya rüya işaret eder. SÜMBÜL Rüyada sümbül çiçeğini görmek. hayırlı işler yapıp Allâh-ü Teâlâ (c. hüzünlü günlerin ardından gelecek sevince ve düğün haberine rüya yorumlanır. Câfer-i Sâdık (r.a) rüyada sülün görmeyi. Rüyasında sümüğünü yaladığını gören kimse. alçak. bir yerden başka bir yere göç etmeye delâlet eder. temizlediğini görse. SUMUKLU BÖCEK Rüyada sümüklü böcek görmek. sıkıntılarından kurtulacağına ve borçlarını kısa süre zarfında ödeyeceğine rüyası delâlet eder demişlerdir. iki yüzlü başkalarının sırtından geçinmeyi huy haline getiren adama yorumlanır. SÜLÜN Rüyasında sülün gören kimse. Rüyasında yatağına sümük bulaştığını gören kimsenin eşi kendisine ihanet eder. eşinden iğrenerek cinsî temasta bulunur ve bu birleşmeden ilerde kendisine üzüntü kaynağı olacak bir evlâd sahibi olur. sümkürüp burnunu temizlediğini gören kimsenin.SÜRÜ Rüyada hayvan sürüsü görmek. Bu rüyayı gören kişinin şayet yakınlarından biri bu halleri taşıyorsa mutlaka rüya sahibi bu adamdan kısa süre zarfında bir olayı bahane edip kurtulmalıdır. faydalı ilim sahibi olmaya. hayırlı. iyi huylu güzel yüzlü bir evlâd sahibi olur. okumuş ilim sahibi evlâda. uzun ömürlü olacak bir kız evlâda sahip olur.

süpürdüğü evin sahibinden malca faydalanır ve onun parasından yer. SÜNNET . Peygamber efendimizin (s. Şayet rüyayı gören tüccarsa iş değişikliği yapar dükkânını başka yere taşır. Rüyasında evini süpürge ile süpürdüğünü görse. kötü huylarını düzeltir ve gözünden 456 .SÜNGER Rüyada sünger kullanmak veya süngerden yapılmış bir yatağa yatmak. Rüyasında başka birisinin evini süpürdüğünü gören kimse. Peygamber efendimizin (s. iki yüzlü olan dostlar edinir ve bu kişilerden rüya sahibi hayli zarar görür. parasının kıymetini bilmeyen birisiyle evlenir. yalancı. güvenli oİmayan ortaklığa girmeye. Rüyasında deniz dibinden sünger topladığını görse. harabatçı. gizli sırların meydana çıkmasına. Rüyasında kendisinin sünnetsiz olduğunu gören kimse.a. malına. Rüyasında elinde süngü tutup o süngününde kırıldığını gören kimsenin. Rüyasında kendisine süngü ile vurulduğunu gören kimse.v) sünnet-i seniyyelerine uygun davranmaya ve başkalarının gizli sırlarını öğrenmeye rüya delâlet eder. dinini ıslah eder. doğru. düşmanı üzerine galip gelir. kazancına haram karıştırır. Bekâr bir erkek rüyasında sünnet olduğunu görse kısa süre zarfında evlenir. bir erkek çocuğu dünyaya gelir. fakat bu çocuğun ömrü kısa olur.v) ahlakıyla ahlâklanırve rüyayı gören bir kadın ise namusunun kötü niyetli olan kimselere karşı korumak durumunda kalır. Rüyasında süngü ile düşmanını yaraladığını gören kimse. rüya sahibi evini değiştirir. dinini öğrenir.SÜNNETÇİ Rüyada sünnetçi görmek. SÜNGÜ Rüyada görülen süngü. şahitlik yapmaya. Rüyasında süpürge yardımıyla süprüntü topladığını gören kimse. islâmi terk edip dinine bid'ât karıştırlp günâha girer.a. mal birikimi yapar ilerde rüya sahibi çok zengin olur. Rüyasında sünnet olduğunu gören kimse.SÜRMEDANLIK Rüyasında tanıdığı bir kimse tarafından gözüne sürme çekildiğini gören şahıs. Veya yetim malı yeyip düşmanından zarar görür. yalansız konuşmaya işaret eder. SÜPÜRGE Rüyasında bekâr bir kimse elinde süpürge tuttuğunu görse. SÜRME . trafik kazası geçirmeye ve faydasız olan evlâd sahibi olmaya yorumlanır.

dinindeki bozukluğun giderildiğine rüya delâlet eder. Rüyasında bir kap içine süt boşalttığını gören kişinin. içilen sütün cinsine göre rüyayı yorumlamışlardır. Rüyasında eline sürmedanlık verildiğini gören kimse. Bekâr bir kız rüyasında gölüne sürme çektiğini görse. bahtı kapalı bir yakını varsa o kısa zaman zarfında evlenir. şayet rüya sahibi evli ise kocasıyla ilişkilerini düzeltir.rahatsızlığı varsa o rahatsızlığından kurtulur. Rüyasında gözüne sürme çekerek gözünü kör ettiğini gören kimsenin. rahata. o kişiden hem dünyalık hem de âhiret hayatı için faydalanır. Rüyasında eline sürmedanlık verildiğini gören kimsenin. malının çoğalacağına veya talihinin açılacağına rüya yorumlanır. zalim bir adamın malını zorla elinden almaya rüya delâlet eder. Rüyasında bir başkasının memelerinden süt emdiğini gören kimse. devlet işlerinde önemli görevlere gelmeye delâlet eder. kötülüğe uğramaya delâlet eder. malına karışmış haramı temizler ve helâl olarak kazandığı kazancını yer. Arslan sütü içmek. Koyun sütü içmek. şiddetli korkuya ve zalim kimsenin şerrine uğramaya delâlet eder. Rüyada at sütü içmek. dinde şüpheye düşmeye. Kurt sütü içmek. Şöyle ki: Domuz sütü içmek. Rüyasında göğüslerinden süt aktığını gören kimsenin. hayra. hile yoluyla kazanılmış mala ve kul hakkına yorumlanır. akılda bozukluk yapacak ruhî çöküntüye. iyi huylu birisiyle evlenir. Bazı tâbirciler. suç işlemeye. başkalarının gizli sırlarını öğrenir ve bu sırları ölene kadar muhafaza eder. iyilik eden 457 . eline azar azar ama bir kaç parçaya ayrılmış olan mühimce bir miktar para geçer. Köpek sütü içmek. malına hile yolu ile bir düşmanı tarafından el konulur. SÜT Rüyada süt içtiğini gören kimsenin. SÜSLENMEK Rüyasında bir kadın süslendiğini görse. Bekârsa o takdirde kısa süre zarfında mali durumu iyi olan fakat güzelliğine önem veren birisinden evlenme teklifi alır. Yırtıcı hayvan sütü içmek. Rüyasında sütü yoğurt veya peynir yaptığını gören kimse. cinayet haberi almaya delâlet eder. Bazen de bu rüya sıkıntıda olan kişinin mali durumunu düzeltmesine de delâlet eder. ilim öğrenmeye delâlet eder. Şayet içilen süt ekşimiş veya bozuk ise dindeki bozukluğa ve mala haram karıştırmaya rüya delâlet eder. Rüyada gizlice başkasının hayvanının sütünü sağmak.

sinsi düşmanın varlığına veya hafif geçecek bir hastalığa tutulmaya yorumlanır. hidâyete ermeye. Sıkıntı ve üzüntülü günlerin bitmesine delâlet eder. kâfir olanın müslüman olmasına ve huyda meydana gelecek güzel değişmelere rüyayı yorumlamışlardır.dosta kötü davranışta bulunmaya delâlet eder. ilim öğreneceği bir alime talebe olur. SÜT KARDEŞ Rüyasında tanımadığı veya tanıdığı birisiyle süt kardeş olduğunu gören kişi. Tilki sütü içmek. Yılan sütü içmek. yalan konuşmaya. rüyayı gören kişinin ömrünün uzadığına işaret etmektedir. helâl kazanılan paraya. mirasa konmaya yorumlanır. Korku duymaya da delâlet edebilir. O şahıstan da ayrıca hem maddî hemde manevî yardım görür. 458 . Eşek sütü içmek. dürüst olmayan düşmandan zarar görmeye rüya işaret eder. rüyada sütçü görmeyi. SÜT DİŞİ Rüyasında süt dişinin çıktığını gören kimsenin rüyası. SÜT ANNE Rüyasında tanımadığı bir çocuğa süt emzirdiğini ve onu doyurduğunu gören kimse.c) rızâsını kazanmaya ye musibetlerden kurtulmaya delâlet eder. şayet bekârsa o kimsenin ailesinden birisiylen evlenir veya birisiyle yakın dost olup onunla âhirette de birlikte olur. Allâh-ü Teâlâ (c. kimsesiz bir çocuğu evlâtlık alır veya bir çok çocuğa iyi yol gösterici (öğretmen) olur. Sığır-Manda sütü içmek. Rüyada sütçüden süt aldığını gören kimse. Bazı tâbirciler. Kedi sütü içmek. toplu para almaya.

mal sahibi olmaya. Rüyada bir caminin şadın/anından ab-dest aldığını gören kimse. mal birikimi yapıp daha sonra dağıtmaya da yorumlamışlardır. kısmetli bir oğlan çocuğu sahibi olacağına rüya delâlet eder. sıkıntılı günlerin sona ermesine maddî ve manevî ferahlığa da işaret edebilir. daha evvel etmiş olduğu duaların Allâh-ü Teâlâ (c. Rüyasında şadırvandan su dağıttığını gören kimse. hemde manevî yardım yapar. rüyada şadırvan görmeyi. akrabalarından ihtiyaç içersinde olanlara hem maddi. Câfer-i Sâdık (r. yaşadığı yörenin en büyük devlet memuru olur. uzun ömre. başkalarından menfaatlanmaya ve meşakkatli bir yolla kazanılacak paraya yormuştur. <islâmi emirleri yereni getirmeye ve borç vermiş olduğu paranın borçlu olan kimse tarafından rüya sahibine verilmesine yorumlanır. Bazı tâbirciler.Ş ŞADIRVAN Rüyasında bir şadırvandan su içtiğini gören kimse. ŞAFAK Rüyada şafağın söktüğü sabah olduğunu gören kimse.c) katında kabul olduğuna rüyası işaret eder. hidâyete ermeye. doğru bildiği bir olaya şahitlik ederek yemin edebilir. Rüyasında hâmile bir kadının şafak söktüğünü görmesi nur topu gibi hayırlı. Bazen de rüyada şafak görmek. izzete. Rüyada şafak vaktini görmek. Rüyasında şafak vaktinde duâ ettiğini gören kişinin.a) rüyada şadırvan görmeyi. yüceliğe ulaşır ve yakın akrabalarının iyi haberlerini alır. 459 .

Şayet rüyasında şah damarının kesildiğini bir kimse görse. 460 . Rüyasında şah damarının başka damarlarla bağlandığını gören kimse. borcunu söz verdiği zaman öder. yalancı adamla veya kadınla münâkaşa eder.ŞAH Rüyada şah olduğunu bir yere amirlik ettiğini gören kimse. Rüyasında şah damarının kesildiğini gören kimsenin hayati tehlike atlatacağına rüyası delâlet eder. ŞAHADET GETİRMEK Rüyasında "Eşhedü en lâ ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh" dediğini gören kimse. borcunu ödemez veya yalan yere yemin eder. ŞAHİTLİK Rüyasında şahitlik yaptığını gören kimse. Bazı tâbirciler. Bazen de rüyasında şahadet ettiğini gören kimse. emânet bir şeye ihanet eder. ŞAH DAMARI Rüyada şah damarı. Rüyada şah damarı görmek. bazı tâbircilere göre. şahadet etmeyi. Rüyasında şah ile konuştuğunu görüp ve ondan yardım talep ettiğini gören kimse. Şöyle ki. aile bağlarını kuvvetlendirecek girişimlerde bulunur. şehit sevabına nail olarak ölür ve rüya sahibinin tevbeleri Allâh-ü Teâlâ (c. adilâne hareketleri dolayısıyla çevresindeki olan insanlar tarafından sayılır ve çok sevilir. doğru olarak bildiği bir olay için haksız olan tarafla. doğru yere yemin eder. verdiği sözü yerine getirir. devlet kapısında olan bir işini kendi lehine hal eder. aile bağlarına. ölüm ve hayatın temsilcisidir. ŞAHADET ETMEK Rüyasında şahadet ettiğini gören kimse. şehit mertebesine ulaşarak ruhu teslim etmeye yorumlamışlardır. akrabanın yardımlarına yorumlanmıştır.c) katında kabul olunur. Rüyasında yalan yere şahitlik yaptığını gören kimse. akrabalarından kendisine çok yakın olan birisinin ölüm haberini alır veya o akrabadan alacağı çok üzüntülü bir haber dolayısıyla rüya sahibi ruhî çöküntüye uğrar.

Rüyada şair görüp konuşmak. Rüyasında şakaklarının 461 . Rüyada kendisine soğuk bir şaka yapıldığını ve bu şakadan hoşlanmadığın gören kimse. düşmanlarının üzerine korkmadan gider veya önemli mevkide bulunan birisinin maddî ve manevî yardımını görür. Rüyasında başkasına şaka yaptığını gören kimse. romantik ruhlu ve çabuk kırılan bir kişiliğe sahip olduğuna rüyası işaret etmektedir. Rüyasında dini şiirler yazıp şair olduğunu gören bir kimse. Rüyasında şahin kuşu haline geldiğini gören kimse. Rüyasında elinin üzerinde şahin tuttuğunu gören bir kimse. Rüya sahibi dikkatli olmalı ve hareketlerine özen göstermelidir. paraya işaret eder.ŞAHİN Rüyada şahin kuşu tutmak. Hatta rüya sahibi gözyaşı bile dökebilir. sözü sohbeti dinlenen ve hitabeti kuvvetli olacak bir evlâdı olur. Câfer-i Sâdık (r. ŞAKA Rüyasında kendisine şaka yapıldığını gören kişi. zalim evlâda. eliyle veya diliyle bir arkadaşını bilmeden kırabilir.a) rüyada şahin görmeyi. ailesinde bulunan kötü huylu bir çocuğun yapmış olduğu bir kötü hareketi öğrenir. çok sevdiği bir arkadaşının başına gelen üzücü bir olayı öğrenir ve çok üzülür. neş'eli bir tatil geçirmeye ve romantik ilişkiler kurmaya işaret etmektedir. Rüyada şahin kuşunun bir başka kuşu yakalayıp rüya sahibine getirmesi zahmetsiz ele geçecek mala. yapmış olduğu kırıcı bir davranıştan dolayı özür dilemek zorunda katır. Fakat rüyada şahinin elinden uçup gittiğini gören bir kimse. Bu yüzden hayli üzüntü duyacağı günler geçirir. mevkisini ve itibarını kayıb edeceği hareketler yapar. hırsızlığa ve bazı hallerde söz gelimi beyaz şahini de müjdeli sevinçli habere yorumlamıştır. Bazı tâbirciler. vefalı cesur dost sahibi olmaya delâlet eder. ŞAKAK Rüyasında şakaklarının ağrıdığın gören kimse. ilimde ve hidâyette büyük bir mertebeye yükselir. Rüyasında şairden şiir dinlediğini gören kimsenin. izzet ve ikram görüp halk arasında şöhret kazanır. ŞAİR Rüyasında şiir yazıp şair olduğunu gören kimsenin. sözleri birbirine bağlamaya. Rüya sahibi dikkatli olmak zorundadır. rüyasında bir komedyenin şakasına katılırcasına gülmeyi iyi. sevinçli habere veya telefon konuşması yapmaya yorumlamışlardır.

Bazı tâbirciler. Cömertlik. ŞAKRAK KUŞU Rüyasında bekâr bir kimse şakrak kuşu görüp. erkek kardeş hayatı. neş'eli gezmeyi eğlenmeyi seven birisiyle hayatını birleştirir. köylü kadına yorumlanır. yakın süre zarfında toprak almaya (bağ. sıkıntılarını üzerinden atıp feraha. bahçe. huzura kavuşacağına rüyayı yorumlamıştır. görüşmeler yapan adama veya ölecek olan çocuklara da yorumlanabilir. kırmızı şal görmeyi. Rüyada şalgam görmek. itibar kaybeden adama rüya işaret eder. Rüyasında bir başkasına şal hediye ettiğini gören kişi. eviâdlarının geleceği hakkında yorumlar yapıp. tarla) türü almaya delâlet eder. Rüyasında kırmızı şal taktığını gören kadın. üzerinde olan borçtan kurtulup sıkıntılarını üzerinden atar. önemli hastalığa da yorumlamışlardır.a) ise. çok büyük bir olaydan dolayı üzüntü duyacağına ve rüya sahibinin çok kederleneceğine rüyayı yorumlamıştır. Rüyada üzerindeki şalın yırtıldığını gören kişinin. kullanmak ve satın almak. rüyasında şalgam yediğini gören kimsenin. ŞALGAM Rüyada şalgam. İbn-i Şirin (r.a) rüyasında elinde şalgam tutup bunu uzağa attığını gören kişinin. Şayet beyazlama aniden olmuşsa rüya sahibinin çok sıkılacağını adeta ruhî bunalıma gireceğine de rüya işaret etmektedir. erkek kardeşi veya erkek çocuğu ölür. Rüyasında tüccar olan bir adam üzerine şal alıp ona sıkıca sarındığını görse. yakınlarından birisinin ölüm haberini alacağını söyleyebiliriz. üzüntülü bir haber alır veya namusu hakkında edilen bir dedikoduyu duyup üzülür. Cabir-ül Mağribi (r. ŞAL Rüyada şal takmak.beyazladığını gören kimsenin. yaptığı hareketler yüzünden halkın gözünde küçülen. 462 . kardeş. san'at. Rüyada şal görmek altı şeye işaret eder. çocuk. ŞAKLABAN Rüyasında şaklaban olup herkesi kendisine güldüren adam görmek. yeni bir kazanç kapısı buîucağına ve borçlarını tez zamanda ödemesine rüya delâlet eder. ötüşünü duysa.

nişanlısından ayrılır. bekâr kişi için evliliğe. ŞAMPUAN Rüyasında şampuan kullandığını gören kişi. Rüyasında bekâr bir kimse yeni bir şalvar aldığını görse. olumsuz sonuçlanacak bir işe başlamaya rüya yorumlanır. Rüyasında şalvarının aşağı düştüğünü gören kişinin. Rüyada şamandıra görmek bazen de. eline umulmadık miktarda çok para veya miras mal geçer. birçok günâhlarından arınmak için Allâh-ü Teâlâ (c. ŞAMANDIRA Rüyada şamandıra görmek. ŞAMPANYA Rüyada şampanya içmek. kabahat işler. kendisi veya eşi namusunu korumada titizlik göstermez. günahkâr olmaya. yeni bir evlâd sahibi olacağına rüyası yorumlanır.ŞALVAR Rüyasında şalvar giydiğini gören kişi. Rüyasında şalvarına işemiş olduğunu gören kişinin. namusuna çok düşkün olan birisiyle evlenir. Rüyasında şalvarının ıslanmış olduğunu gören kimsenin. başkaları tarafından ayıplanacağı. önemli işleri ihmâl edip görevlerini yerine getirmemeye ve lüzumsuz işlerle uğraşmaya rüya yorumlanabilir.c) duâ edip tevbekâr olur. iki huysuz insanın arasında köprü vazifesi yapıp huzurunu kaçıran ve ruhî bunalıma düşen adama delâlet eder. ŞAM FISTIĞI Rüyada şam fıstığı yemek. Bazı 463 . Rüyasında şalvarına büyük abdestini yaptığını gören kimsenin. itibar kaybedeceği bir suç. bilmeden bir günâha girdiğine rüyası işaret eder. ŞAMDAN Rüyada şamdan görmek. Nişanlı bir kız bu rüyayı görse. namusunu korumak için çeşitli önlemler alır. evli içinde güzel yüzlü kısmetli çocuk sahibi olmaya delâlet eder. malına haram katmaya ve faiz yemeğe delâlet eder. ŞANTAJ Rüyasında kendisine şantaj yapıldığını gören kişi.

yemeklerine dikkat etmeli ve sağlığına özen göstermelidir. önemli sırlarını gizli tutmalı ve o şahsa söylememelidir. bir iftira atılır ve rüya sahibi bu iftiradan dolayı çok üzüntülü günler geçirir. o kişi hakkında dedikodu edip onun günâhına girer. Cenâb-ı Hakk'a (c. Rüyasında kendisine şantaj yapan kişiyi rüya sahibi tanıyorsa o kimseye karşı dikkatli olmalı. uzak deniz yolculuğuna çıkar veya kârlı bir ticarete girer. iş yerindeki düzensiz olayları düzeltmeye. Rüyada başkasının üstüne şarap döktüğünü gören kişi. Rüyasında şarap kadehini dolu olarak başkasına verdiğini gören kimse..c) isyankâr olup büyük günâh işlemeye delâlet eder.ŞAP DÖKMEK Rüyasında şap kullandığını gören kimse. hayra yorulmaz. ŞANS OYUNU Rüyada şans oyunu oynamak. Rüyasında şap döktüğünü gören kimse. birisiylen bir iş yüzünden münakaşa edip o işin rüya sahibinin lehine sonuçlanmasına rüya delâlet eder. ŞARAP Rüyada şarap içmek. elden mühimce miktar paranın çıkmasına. helâl yolla kazanç temin eder. Rüyada şapka takmak başarıya ulaşmaya. rızkı bollaşır ve rüya sahibine yeni kazanç kapıları açılır.tâbirciler. rütbe yükselmesine delâlet eder. Rüyada kadehe şarap doldurup yere döktüğünü gören kimse. malî durumu düzeltmeye ve rüya sahibinin üzerindeki borçları ödemesine delâlet eder. ŞAPKA Rüyada yeni şapka takmak mevki. ortak işten zarar görmeye. meşakkatsiz yani gayri meşru yoldan kazanılan haram maldır. şerre yorumlanır. yalan söylenmiş söze göre hareket etmeye veya dolandırıcıya para kaptırmaya rüya delâlet eder. ŞAP . rüyada şantaj yapmayı veya yapılmasını. Rüyada şantaj yapılması. haram yemeye. yeni işe. Rüyada şarap içmek. Rüyasında beton üzerine su geçmemesi için şap dökmek. 464 . Rüyasında önemli mevkilere sahip olan bir kimsenin şarap içtiğini görmesi. o kişi hakkında asılsız dedikodu edip üzerine kul hakkının geçmesine neden olur. gizli önemli sırların açığa çıkmasına yorumlamışlardır. başkasına haram parayla yardım yapar. Rüyasında yiyeceklerini şapladığını gören kimse. Rüyasında bir nehirden su yerine şarap aktığını gören kimseye.

mevkisinin. derde düşmeye. o ölünün cehennemlik olduğuna delâlet eder. Rüyada görülen şarap.c) rızâsını kazanır. kardeşten duyulacak kırıcı söze. rüyada şarap içmeği. şerre düşmeye. Rüyasında kevser şarabı içtiğini gören kimse.c) emirlerine uygun yaşamaya başlar. Rüyasında şarap sattığını gören ticaretle uğraşan bir zât malını satarken müşterilerine karşı hilekâr hareket etmektedir. 465 . düşmanıyla arasını düzeltip barışır. Fakat rüya sahibi bu aşkına karşılık göremez. fakat içindeki o kimseye karşı olan kırgınlığını kolay kolay atamaz. ŞARJÖR Rüyada tabancanın dolu şarjörünü üzerinde taşıdığını gören kimse. Ve Allâh-ü Teâlâ (c. Bekâr bir erkek zorla kendisine şarap içirildiğini rüyasında görürse. kötü huylarını terk edip Allâh-ü Teâlâ (c. kendisinden yaşça çok büyük olan birisiyle zorla evlendirilir. Evli bir kadının rüyasında içki içmesi. kalp kırılmasına ve kederlenmeye yorumlanır. Rüyada şarap içmek. herne surette olursa olsun hayra yorumlamayıp şerre yorumlamışlardır. Rüyasında şarap şişesini kırdığını gören kişi. Rüyada daha evvel ölmüş olan birisinin şarap içtiğini görmek. Bu kişi hakkında Allâh-ü Teâlâ (c. karşı cinsten birisine yakınlık duyup hatta ona aşık olabilir. fitneye. bir yakınının dostunun aslında kendisine düşman olduğunu öğrenir ve ona karşı düşmanlık duyar. ŞARAPNEL Rüyada şarapnelle yaralanmak. akrabalarının haksız olarak kötü hareketlerine maruz kalır. namusu için söz söylenmesine ve kadının zina suçu işlemesine yorumlanır. rütbesinin elinden alınacağına delâlet eder. Rüyasında kalbine yakın yerde şarapnelle yaralandığını gören kimse. Ve büyük bir üzüntü geçirir. hidâyet nuruyla nurlanıp doğru yola gider.c) katında cezası çok ağırdır. hayırsız eşe yorumlanır. ana ve babaya asi olmaya da yorumlanır. Kul hakkı insanın imânından alınacak ve ödenecek bir haktır. Rüyasında elindeki tabancanın şarjörünün boş olduğunu gören kimse. Dikkatli olup hareketlerine özen göstermelidir. hastalığa tutulmaya veya asi evlâda. Rüyasında bir savaş sırasında şarapnel parçası isabet ettiğini gören kişi. Bazı tâbirciler. kızgınlık duymaya. ibn-i Şirin rüyasında yeşillik bir yerde kevser şarabı içtiğini gören kimsenin. Zira üzerine kul hakkı almaktadır. düşmanlığa. Ve rüya sahibi mutsuz bir evlilik geçirir. cennetlik olduğuna ve tevbelerinin Allâh-ü Teâlâ (c.c) katında kabul olduğuna rüyayı yorumlamışlardır.

o yerin amirinin değişeceğine yorumlanır. eşiyle arasında kendi yüzünden huzursuzluk çıkarır hatta önemli bir tartışma yapar. Rüyasında namaz kılmak için kıblenin yönünü tayin etmekte şaşırdığını gören kimse. Rüya sevdiklerinden hediye almaya da yorumlanır. Rüyasında kendine ait şatoyu yıktığını gören kimse. şayet bu. ihtiraslarına emellerine kavuşur. kendisi hakkında edilen dedikoduları öğrenir ve çok üzülür. Bazen de. evindeki. Rüya sahibi dikkatli hareket etmelidir. rüyada şaşı olmayı. yalan yere yemin eder veya yalancı şahitlik yapar. bu rüyayı akrabadan gelecek kötü harekete yorumlamışlardır. Rüyada şehrin ortasında şato kurulduğunu görmek. rüya sahibinin eşinden boşanmasına işaret edebilir. Bu yüzden dikkatli olup günâha girmemeye rüya sahibi özen göstermelidir. şayet bir erkekse arzularına. işte çalışıyorsa arzu etmediği bir göreve verilir veya rüya sahibi ev hanımıysa eşinin ona yapacağı olumsuz bir hareketten dolayı hayrete düşer. şayet dîni konularda bilgi sahibiyse verdiği islâmi bilgilere bid'ât karıştırdığına rüyası işaret etmektedir. hırsızlığa yorumlanır. Şayet rüyayı gören bir kadınsa.ŞARKÜTERİ Rüyasında şarküteriden alış veriş ettiğini gören kişi. helâla harama aldırmadan yaşamını sürdürmektedir. Zira rüyada şato kişinin evini temsil eder. ŞAŞIRMAK Rüyasında hayrete düşüp şaşıp kaldığını çok ama çok şaşırdığını gören bir kimse. 466 . gaflete düşüp şeytanının nefsinin olumsuz isteklerine uyup doğru yoldan çıkabilir. Bazı tâbirciler. aile arasındaki huzursuzluğun gitmesine ve rüya sahibinin eşiyle gayet güzel bir şekilde geçinmesine yorumlanır. Rüyada şatonun duvarının delinip oradan bir yabancının girdiğini görmek. bulunduğunu gören. sözünü tutmayan kimseye yorumlamışlardır. mutlu bir ömür sürer ve eşi onun kadir ve kıymetini bilir. Bazı tâbirciler. ŞATO Rüyada şatoda oturduğunu. ŞAŞKIN Rüyasında şaşkın bir halde ortalıkta gezindiğini gören bir şahıs. Rüyasında kendine yapılan bir hareketten dolayı şaşırıp kaldığını gören bir kimse. ŞAŞI OLMAK Rüyada şaşı olduğunu gören şahıs. Rüyada bir çok şatonun yapıldığını ve rüya sahibinin şatosunun etrafının yüksek duvarlarla çevrildiğini görmesi.

Rüyada insanın insana şefaat etmesi. bilinmedik bir yerden hem maddî hem de manevî yardım alır. ikiyüzlü kimse olduğu öğrenilir. Rüyasında kıyamet günü Peygamber efendimiz (s. şehvete ve karşı cinsten birisine cinsel yakınlık duymaya delâlet eder. bir kimsenin gururuyla oynamaya haysiyetini kırıcı sözler söylemeye delâlet eder. Rüyasında yüzünün şebek yüzüne dönüştüğünü gören kişi. ŞEFÂAT ETMEK Rüyada şefaat etmek. alay edilmeye halkın gözünde küçülmeye delâlet eder. Rüyasında çok küçük bir çocuğun kıyamet günü şefaat ettiğini gören kimsenin. Rüyada şeftali erkek kardeşe ve arkadaşa yorumlanır. Rüya sahibi için uyarıcıdır. ŞEBNEM Rüyada şebnem çiçeği görmek. Şayet rüyada yenen şeftali acı ve kötü kokuluysa erkek kardeşle kötü hareket görülür veya iyi arkadaş olduğu sanılan kimsenin aslında haset. Bazen de bu rüya ana ve babasına hayır duâ etmeye onlara yardımcı olmaya ve tarikata girmeye delâlet eder. Bazı tâbirciler. Rüyada şebek maymununun boynuna tasma takıp oynatmak.ŞEBEK Rüyada şebek görüp. bu rüyayı şantajcı adama. boş uğraşlara. sünnet-i seniyyelere uygun hareket eder ve âhiret hayatına Peygamberimize komşu olur. şiddetli hastalanmaya ve çok zor günler geçirmeye delâlet eder. müslüman kardeşe yardımcı olmaya. doğumundan kısa zaman sonra ölen bir çocuğu olur ve rüya sahibi o çocuğun gerçekten âhirette şefaatine nail olur. toplamak veya koklamak kısa 467 . onunla oynamak. kerem sahibi olup akraba-i tâlukatına ihsanda bulunmaya. hasta olan bir kimsenin ondan habersiz malını yemeğe rüya delâlet eder. Rüyada şeftali ağacı kesmek. Rüyada şeftali ağacından kendi kendine kopmuş şeftaliyi ağacın dibinden toplamak. Rüyada mevsiminde olmayan şeftaliyi yemek. Rüyasında yüzünü göremediği bir kimsenin kendine şefaat ettiği/ıi gören kimse. ŞEFTALİ Rüyada tatlı şeftali yemek. iyiliğe yorumlanır. zengin olup fakir fukaraya çok yardımda bulunmaya delâlet eder. yüz yüze gelmeye. ihsana. haraç yemeye yorumlamışlardır. sözlerine yalan katmakta ve başkalarının taklitlerini yapıp günâha girmektedir. düşmandan kurtulmaya ve düşmanın kendi kazdığı kuyuya kendisinin düşmesine rüya delâlet eder.a.v)'in şefaatına nail olduğunu gören kimse. şefaat edenin şefaat edilene edeceği yardıma.

ŞEHİR Rüyasında hiç tanımadığı bir şehre göç ettiğini gören kimse. kalp gözü kör olup âhiretini kayıb edeceek işler yapar ve dininde bozukluk meydana gelir. âhiret. emir verdiğini gören kişinin.c) katında kabul olunacağına rüya delâlet eder. o rüya sahibinin kendi dinî yönüdür.aralıklarla alınacak güzel habere ve rüya sahibinin mutlu olmasına yorumlanır.a. Kendisinin kutsal bir şehirde olduğunu gören kimse. Rüyasında mü'min insanların çokça bulunduğu şehirde gören 468 . sünnet-i seniyyelere uygun hareket edip Peygamber efendimiz (s. mertebesi yükselir ve çevresinde sözüne güvenilirliğinle tanınıp. bekâr için evlenmeye. suçların açığa çıkmasına veya iki yüzlü insanın kötü düşüncelerinin meydana çıkmasına rüya delâlet eder. yardıma çok ihtiyacı olduğu bir zamanda dostlarında göreceği maddî ve manevî yardıma rüya delâlet eder. ŞEFKATLİ OLMAK Rüyasında suçlu bir kimseye veya ihtiyaç içinde olan birisine şefkatli olmak. sayılır çok sevilir. ŞEFFAF Rüyada şeffaf elbise giymek. Rüyada tanınmayan şehir.c) rüya sahibine merhamet edeceğine ve etmiş olduğu tevbelerin Allâh-ü Teâlâ (c. tanınan bilinen şehir ise. Rüyasında kendisini hiç bir canlının yaşamadığı şehirde gören kimsenin. Rüyasında kendisini hristiyan dininden çokça bulunan insanların yaşadığı şehirde olduğunu gören kimsenin. ŞEF Rüyasında şef olup başkalarına hükmettiğini. Allâh-ü Teâlâ (c. ŞEHVET Rüyada çok şehvetlenmek. evli olan kişi için şayet rüya sahibi o hissi yabancı kimseye karşı duyduysa zina suçu işlemeye rüya işaret eder. Bir kimse rüyasında kendisine şevkat gösterildiğini görmesi. feraha çıkar veya evini mecburi olarak iş değişikliği yüzünden başka şehre taşır. malına zarar gelir ve dili yüzünden bir çok dostlarını kırar ve yalnız kalır.v)'in şefaatine nail olur. gizli daha evvel işlenmiş günâhların. geçim korkusunu üzerinden atıp.

Dinen rüyada şeker görmek. helâl mal kazanmaya ve hayırlı ve hakikatli dostluklar kurmaya rüya delâlet eder. güler yüzlü ve tatlı dilli birisiyle hayatını birleştirir. borçlarından kurtulup feraha çıkmasına rüya delâlet eder. ŞEKER Rüyada şeker görmek.kimse. şehit sevabı verilecek işler yapmaya. Rüyasında şehit olarak öleceğini gören kimse. kalbi hidâyet nuruyla nurlanır. toplamak. Yeni evli olan bir kimse rüyasında şeker yediğini veya hanımına da şeker verdiğini görse. Bekâr bir kimse rüyasında şeker yediğini görse. Borçlu bir insanın sağa sola şeker vermesi. maddî olanakların genişlemesine. bir rüyayı çok büyük sevab kazanılacak işler yapmaya yorumlamışlardır. ŞEKER PANCARI Rüyada şeker pancarı görüp. ilim öğrenip talebe yetiştirmeye ve Allâh-ü Teâlâ'ya (c. Şayet rüyayı görenin hâmile bir akrabası varsa o kadın çocuğunu doğururken ölür.c) manevî olarak yaklaşmaya rüya delâlet eder. çok güzel.a)'a göre. Bazı tâbirciler. Veya rüya sahibi Allâh-ü Teâlâ (c. Câfer-i Sâdık (r. ibâdetlerden zevk almaya ve namaz borçlarını ödemeye delâlet eder.c) gerçek dostları olan kimselerle görüşmeye başlayıp o kişilerle kuvvetli bir arkadaşlık kurar. iyi huylu. zorlukla. ŞEKER KAMIŞI Rüyada şeker kamışı toplayıp ondan şeker çıkartmak veya kamışın suyunu emmek. Kur'ân-ı Kerîm öğrenmeye. Rüyada şekerci görmek. tatlı dilli güler yüzlü adam veya kadından öğüt alıcı sohbetler yapmaya rüya delâlet eder. Rüyada şeker alıp satmak veya satıcısını görmek. ŞEHİT Rüyasında şehit olarak ölmüş olan bir insanı diri olarak görmek. ana ve babasına iyilik eder. kısa zaman zarfında hapislikten kurtulup hürriyetine kavuşur. Hapiste olan bir kimse rüyasında şeker yediğini görse. huzursuzluklardan kurtulmaya ve yakın bir dostun girdiği ameliyattan sağlıkla çıkacağına rüya işaret eder. ŞELÂLE Rüyada şelâle yanında bulunduğunu 469 ve şelâleye bakıp . rüyanın hayra yorumlanmasına neden teşkil eder. tatlı dilli iyi huylu bir evlâd sahibi olur. güçlükle elde edilecek mala yorumlanır. maksadına nail olup. sevinçli haber almaya.

kalender olmaya ve rütbe yükselmesine. Şöyle ki. taklitçi adama. ŞERİAT Rüyasında şeriat üzerine hüküm sürer veya konuşan adamı görmek. ŞERBET Rüyada şerbet içmek. ŞEMSİYE Rüyasında yağmur altında şemsiye ile durduğunu gören kişiye düşman olarak görünen fakat aslında çok iyi bir kimse olan şahıstan umulmadık bir yardım yapılır. iki yüzlü dili ile kalbi bir olmayan ikiyüzlü kadına ve sahtekâr dosta işaret eder. Bazı tâbirciler. Şekeri olmayan şerbet içmek: Hatır gönül kırmaya. bahtiyar olup sevinçli haber almaya. keder ve kasavete ve haram mal yemeğe yorumlanır. içilen şerbetin tadına göre rüyayı yorumlamışlardır. gam ve üzüntü çekmeye. ŞENLİK Rüyada şenlik yapmak. akrabadan iyilik görmeye.düşüncelere daldığını gören kimse. Ekşi şerbet içmek: Hafif geçecek hastalığa. yarıda bırakılan tahsile rüya yorumlanır. islâmi emirleri yerine getirmeye ve helâl mala yorumlanır.doğru sözlü olan kişiden öğüt dinlemeye delâlet eder. ŞEMPANZE Rüyada şempanze görmek. Rüyada görülen şerbetçi. Bu rüya bazen de rüya sahibinin dinini ve onun emirlerini öğrenip o emirlere 470 . geçimi kolaylıkla temin etmeye ve zikir çekmeye rüya yorumlanır. düğün haberi almaya. ummadığı anda karşılaşacağı bir dosttuyla hayatını ve düzenini tamamen değiştirecek kararlar verebilir. Ve rüya sahibi daha evvelki düşünceleri dolayısıyla kendi kendisine vijdan azabı çeker. Tatlı şerbet içmek: ilim öğrenmeye. dinde güzellik meydana gelmesine. rızk bolluğuna. faideli ilim öğrenmeye. birbirini seven iki gencin arasını yapıp çöpçatanlık yapmaya rüya delâlet eder. malî destek almaya rüya yorumlanır. ömrün uzamasına. Rüya ayrıca rüya sahibinin romantik ve çabuk kırılan bir karakter yapısına sahip olduğuna da işaret eder.

kâfir veya rüya sahibi münafık olur. Şeytanın kendi üzerine oturduğunu gören kimse. çevresinde olan kimseleri çok kıskanır. ŞEYTAN Rüyada şeytan olduğunu sandığı birisini gören kimsenin. Rüyasında kendisine şeytanın dokunduğunu gören kimse. Zira şeytanın şerrinden en çok korkan kimseler Allâh-ü Teâlâ (c.c) dostu olan birisine iftira eder ve o kimse hakkında dedikodu çıkarıp büyük günâha girer.c) düşmanı olan kimselerle oturup kalkmaya başlar ve Allâhü Teâlâ (c. 471 . Rüyasında şeytanla el ele tutuştuğunu gören kimse. kötü huylarını terk edip. öğüt dinlemeye rüya işaret eder. Rüyasında şeytanı bağlayıp onu hapsettiğini gören kimse. Veya yoluna koymuş olduğu işlerinde hiç umulmadık engeller çıkacağına ve yolunda giden işlerin birden bozulacağına rüya delâlet eder. Rüyasında şeytandan korktuğunu gören kimsenin bazı tâbircilere göre veli olduğuna hükmedilir. Rüyasında şeytanla gizlice konuştuğunu gören şahıs Allâhü Teâlâ (c. şeytanın. tarikat liderini görmek. Allâh-ü Teâlâ (c.c) dostu olan salih kimselere kötülük yapar. Bu tip rüya gören kimse. kestiğini gören kişinin şayet iş ortaklığı varsa iş ortağından rüya sahibi ayrılır. ve onunla konuşmak tarikata girmeye veya o tarikatın mensubu olan birisinden söz. çevresinde olan insanları doğru yoldan çıkarmak için elinden gelen her türlü hileyi kullanıp bütün kötülükleri işler ve rüya sahibi âhirette yerinin cehennemlik olduğunu gördüğü rüya vasıtasıyla öğrenir. müslümana yakışmayan hareketlerini düzeltmeli ve tevbekâr olmalıdır. Rüyasında kendi bedeninin içinde şeytanın olduğunu rüyasında gören kimse. günâhlarına tevbekâr olur. derhal gusül abdesti alıp imanını tazelemeli ve islâmiyete ayrı olan. ŞERİT Rüyasında şerit halinde kağıt veya başka bir şeyi doladığını.c)'nin dostu olan salih kullardır. veya rüya sahibinin ailesine iftira eden eşini yoldan çıkarmaya uğraşan bir düşmanı olur. nefsini terbiye eder. nefsinin arzularına göre hareketlerde bulunur ayrıca. ŞEYH Rüyada tanınmış bir veliyi.uygun hareket etmesine işaret edebilir. bu rüyayı gören şahıs yanarak ölür ve dininden çıkar hatta imanını kayıb edebilir. faiz yer. imanı zayıflar.

ŞEYTAN MİNARESİ Rüyasında şeytan minaresi topladığını gören kimse. düşmanlarına galip gelir ve Allâh-ü Teâlâ'nın (c. dost görünen gizli. hiç ummadığı bir zamanda mühimce bir kaza geçirir veya düşmanlarının kendisi için çevirdikleri entrikaları öğrenir. ŞEZLONG Rüyasında şezlong üzerine yatıp güneşlendiğini gören kimse. ateşli seyir edecek ve badeni güçsüzlüğe neden olacak hastalığa tutulmaya yorumlanır. çok miktarda varsa borçlarını öder. Rüyada şırınga ile iğne yaptığını gören şahıs çevresinde bulunan ihtiyaç içinde olan kimselere çok yardımcı olup onların hayır dualarını alır.Rüyasında şeytana buğz ettiğini ona kötü gözle bakıp ondan tiksindiğini gören kimse. ŞİFONYER Rüyada kendisine ait şifonyerin çekmecelerinin açılıp iç çamaşırlarının sağa sola saçıldığını rüyasında gören şahısın gizli sırları açığa çıkar ve rüya sahibi çevresine karşı çok mahcup olur. dostların bulundukları toplantıya katılır ve çok görüşmek istedikleri kimselerle görüşüp sohbet eder. eşinden habersiz bazı işler yapar.c) emirlerine tam olarak uyan müslüman ve salih kul olur. Şayet bu rüyada görülen şifonyer ailenin tümünün çamaşırlarının konulduğu türden ise o takdir de aileyi ilgilendiren gizli sırlar açığa çıkar ve aile hakkında çirkin dedikodular edilir. ŞEYTAN TIRNAĞI Rüyasında ayak parmaklarında veya elinin tırnaklarında şeytan tırnağı çıktığını görse. sevdikleri ile beraber tatile çıkar. Ve rüya 472 .c) düşmanı olan kimselerden uzak kalıp onların şerlerinden emin olur. saklamaya çalıştıkçada açığa çıkmasına neden olur. ŞIRINGA Rüyada şırınga görmek. Allâh-ü Teâlâ (c. Rüyasında şeytanı taşladığını gören kimse. ŞİFRE Rüyasında şifreli konuştuğu gören kimse. sinsi düşmanlarının husumetine uğrar ve rüya sahibi dini görevlerini aksatıp dünya nimetlerine sahip olmak için çok çalışır.

güzel san'atlarla uğraşmaya veya fiziki güzelliği olan ruh güzelliği olmayan kimse ile sohbet etmeye dostluk kurmaya delâlet eder. elden çıkacak mal. Rüyada şiir dinlemek.c) önünde âhirette hesap verir. para miktarına nisbet eder. yabancı kişilerin emirlerine göre hareket eder. ŞİLEP Rüyada şilep görmek. yalan yere şahitlik yapar ve Allâh-ü Teâlâ (c. gizli ilişkiye girmeye. yeni eşya sahibi olmaya ve iş yolculuğuna çıkıp çok kazançta bulunmaya delâlet eder. aşık olmaya. ilim sahibi olacak. halk arasında şöhretli olacak ve anne babasına hayırlı olacak bir erkek evlâd sahib olur. Rüyada şilebe mal yükleyip göndermek ise. ŞİKÂYET ETMEK Rüyasında her konuda bir başkasına şikâyet ettiğini gören kimse. kısmetinin artacağına. Ve bu evlâd sayesinde rüya sahibinin soyu devam eder. haline hiç bir zaman şükretmez daima herşeyin olumsuz yönlerini düşünüp sürekli huzursuz olur. 473 . ŞİLİN Rüyasında ingiliz parasını şilini kendi parasının yerine kullandığını veya başkasının kullandığını gören kimse.sahibi eşi tarafından aşağılanıp azarlanır veya rüya sahibi eşinin kendisine olan güvenini kayıb eder. doğru olmayan habere inanmaya. ŞİİR Rüyasında kazanç maksadıyla yani şiir söyleyip para kazandığını gören kimse. Bu nedenle rüya sahibi dikkatli olup hareketlerini iyice düşünüp. istikbalde çok zengin olacağına rüya delâlet eder. bahtının açılacağına. Veya ailesinden birisi yurt dışına çalışmaya gider. gayri menkul almaya. romantik kişiliğe. Hâmile kadın veya eşi hâmile olan bir adam rüyasında şimal yıldızını görse. hareketleri dolayısıyla uyarılmakta ve halini düşünerek şükretmesi gerektiğine işaret edilmektedir. ŞİMAL YILDIZI Rüyasında şimal yıldızını gören kimsenin. Bu rüyayı gören kimse. taşınıp sonuçlarına göre hareketlerini düzenlemelidir.

474 . Rüyada ortaklık kurmak sevgide. Şayet bir çiftçi rüyasında şimşek çaktığını görse. hapislikten kurtulmaya rüya delâlet eder. rızk bollaşmasına. dinî yönden hidâyet nuruyla nurlanıp Allâh-ü Teâlâ (c. Rüyada çok zengin bir kimseyle şirket kurmak. Rüyasında şimşeğin kendisini çarptığını gören kimsenin. ŞİMŞİR Rüyada şimşir ağacından yapılmış eşya veya ağacın kendisi görmek. ŞİRKET Rüyada ortaklık. bütün güçlüklere rağmen feraha çıkmaya arzu edilen emellerin ve isteklerin yerine gelmesine rüya delâlet eder.ŞİMŞEK Rüyada yağmur yağdığını ve ardından şimşek çaktığını görmek. Şayet rüyayı gören nişanlı veya sözlü bir kimse ise evliliğini çok sağlam temeller üzerine kurar ve eşiyle ilişkilerinde gerçekçi olur. samimiyette ve verilen sözde durulmasına rüya delâlet eder.c) istediği gibi kul olmaya delâlet eder. feraha çıkmaya. ŞİRRETLİK ETMEK Rüyasında tanımadığı birisinin şirretlik ettiğini gören kişi. şiddet ve üzüntüden kurtulmaya. Rüyada yağmur yağmadan sadece şimşek çaktığını görmek kendine yapılan vaadin yerine getirilmemesine ve verilen sözlerin tutulmamasına rüya delâlet eder. ŞİŞ Rüyada şiş kullanmak yeni bir bebek doğum haberi almaya veya yeni evli olan yakının hamilelik haberini almaya rüya yorumlanır. akrabasından hasta kadın varsa onun ecelinin yaklaştığına rüya delâlet eder. Rüyasında şimşeğin çakıp her yeri aydınlattığını gören kişi ilim öğrenir ve halk tarafından bir çok kişiye ders verip onların aydınlanmasına sebep olur. şirket kurmak sevinç duymaya ve yalan gelen haberin aslının ortaya çıkmasına neden olur. birisinden fayda sağlamaya delâlet eder. o sene çok mahsûl alacağına rüyası delâlet eder. bir hiç yüzünden bir kadınla münakaşa eder ve aralarında o kadınla düşmanlık husule gelir. Rüyada şimşek çaktığını görmek. Rüyasında aile şirketinde çalıştığını gören kimsenin ailesiyle arası açılır ve hatta bazı yakın akrabalarına rüya sahibi darılabilir.

ŞOFBEN Rüyada şofben görmek. malî durumun düzelmesine veya halk arasında itibarın artmasına delâlet eder. eşinin veya evlâdının davranışları yüzünden üzüntü çeker. Bazen de bu rüya hastalıktan kurtulup iyi olmaya. zenginliğe ve malın çok artmasına delâlet eder. Rüyada boş şişe içine gülsuyu doldurmak saliha namusuna önem veren kadına ve onunla ilişkide bulunmaya rüya delâlet eder. Şit (a. Şöyle ki. ŞORT Rüyada şort giymek veya satın almak. kısmetli bir evlâd sahibi olmaya ve imanın güçlenmesine rüya delâlet eder. kadın için yabancı erkeklerin yanına gayri islâmi kıyafetlerle çıkıp göz zinası işlenmesine vesile olmaya rüya delâlet eder. Rüyada şişe kırılması. Rüyasında elindeki şişenin kapağının açılıp içindekilerinin yere döküldüğünü gören kimsenin. ŞİVE Rüyasında şivesi bozuk birisiyle konuşmak. sözlerinin çoğu yalan olan şahısla konuşmaya ve onun sözlerinden rüya sahibinin etkilenmesine rüya delâlet eder. Rüya sahibinin hakkında edilecek olan dedikoduya o kadın sebep olur. kısa yolculuğa çıkmaya ve o yolculuk esnasında üzücü olayların meydana gelmesine rüya delâlet eder.S) Rüyada Hz. Rüyasında şişenin içine yağ doldurduğunu gören kimse. mal ziyan etmeye işaret eder. söze yalan katmaya. sırları bir kadının yüzünden açığa çıkar.s)'ı görüp onunla konuşmak.ŞİŞE Rüyada şişe. ŞİT (A. koğuculuk yapar veya zina suçu işler. Allâh-ü Teâlâ (c. veli olmaya. HZ. büyük bir işi hakkıyla yerine getirmeye. kadına. Rüyada boş şişe içersine sidiğini koyduğunu gören kimse.c) affına nail olmaya. bilerek günahkâr olmaya. 475 . ŞİŞMANLIK Rüyada şişmanlamak. güzel bir ömür sürmeye. evlâda veya eşe yorumlanır.

şayet bir işte çalışıyorsa orada önemli görevlere gelir. * Daha geniş bilgi için Bkz. ŞÖMİNE Rüyada içinde ateşi yanan bir şömine görmek. Bazen de rüyada şoför olmak. Hâmile bir kadın rüyasında karnına Hz. ŞÖHRET OLMAK Rüyada şöhrete kavuştuğunu gören kimse. halk arasında rüya sahibinin iyilikten.Ateş). ŞUAYP (A. Şuayp (a. velîlerden olacak. güzellikle ve takdirle anılacağına rüya delâlet eder. yalancı. yeni araba sahibi olmaya da yorumlanır. aşk ızdırabı çekmeye. verilecek yanlış karara delâlet eder. karakter yönüyle insanlar arasında hakkı gözeteceğine. kul hakkını üzerinde taşımayacağına. evinin bütçesini düzgün olarak yapar ve tasarrufa çok önem verir. Rüya sahibi ev hanımıysa. Şuayp (a. Görülen bu rüya sahibinin hacca gidip muhtemelen oraya yerleşeceğine. kuvvetli görünen fakat aslında güçsüz ve korkak düşmana rüya delâlet eder. teşekkür etmek) Rüyasında tanımadığı birisine şükran duyduğunu rüyasında gören 476 . takva sahibi ve ana babasına merhametle davranacak olan bir erkek evlâd doğurur. iyice düşünülmeden girilecek işe.S) Rüyada Hz. şayet islâmiyetin kurallarına uygun yaşıyorsa o takdirde ilim yönünden bilgileriyle hareket eder ve halka bir çok konuda yardımcı olan şöhretli tanınmış bir insan haline gelir.s)'ı görüp onunla konuşmak ondan öğüt dinlemek rüyanın hayra yorumlanmasına delâlet eder. HZ.s)'ı elini koyduğun görse. (Ocak. ŞÖVALYE Rüyada şövalye görmek. ŞÖFÖR Rüyasında şoför olduğunu gören kimse.ŞOSE YOL Rüyada şose yolda yürümek. hissi yakınlığa ve çok kederlenmeye delâlet eder. ŞÜKRAN DUYMAK (Minnet.

malca zengin olur ve Allâh-ü Teâlâ'ya (cc) yapmış olduğu duaları kabul olunur. Ve bu rüyayı gören kimse islâmiyete uygun bir ömür sürer.c) şükretmek. tevbekâr olmaya. mal ve rızkın bollaşması. ŞÜKÜR SECDESİ Rüyasında Allâh-ü Teâlâ (c. rızkı bollaşır. ŞÜKRETMEK Rüyada Allâh-ü Teâlâ'ya (c. son nefesinide imanla verir.c) şükür secdesi yaptığını gören kimse. 477 .kimse. üzerinde olan belâları def eder. kuvvetli olmaya. birisiyle tanışıp ondan yardım görür ve o kişiyle gerçek anlamda rüya sahibi dostluk kurar. hastalıktan kurtulup şifa bulmaya veya rüya kâfir kimsenin müslüman olmasına delâlet eder.

T TAAHHÜTLÜ MEKTUP Rüyasında taahhütlü mektup aldığını gören şahıs. fena söz işitmeye. kısmetinin çıkıp zengin olan birisiyle hayatını birleştireceğine rüya delâlet eder. bu kezde bollaşmasına. Rüyada bir hastanın evinden üstü kapalı veya boş tabak çıktığını görmek. Rüyasında bekâr bir kimse dolu bir tabak aldığını görse. hatta başka ekmek kapısı bulmak için başka birşehire göç edebilir. TABAK Bir erkek rüyasında tabak görürse. Bir başkasının elinde tabanca olduğunu ve rüya sahibine doğru doğrultuğunu rüyada görmek. şayet tabak boşsa kısmetin kesildiğine ve azaldığına rüya işaret eder. o hastanın ecelinin yaklaştığına yorumlanır. devlet kapısında olan işin hal edileceğine de yorumlanabilir. Bazen de bu rüya sahibinin eşinin hâmile olduğuna rüya işaret eder. ani habere. Şayet tabak yiyecekle doluysa. Rüyada taahhütlü mektup almak. iftiraya maruz kalmaya fakat o iftirayı 478 . işyerini kapatır. eza ve cefa çekmeye delâlet eder. gamlanmaya. uzakta bulunan akrabalarından ani bir haber alır ve o akrabaların yanına rüya sahibi gitmek zorunda kalabilir. Rüyasında bir iş adamı elinde tuttuğu tabağın kırıldığını görse. Rüyada elde tutulan tabancanın patlaması. intihar etmeye teeşebbüs eden kimseye rüya yorumlanır. TABANCA Rüyada tabanca görmek. kısmetinin açılmasına rüya delâlet eder.

devletin başının değişeceğine ve rüya sahibinin aile düzeninde önemli değişmeler olacağına rüya işaret eder. o gece görülmüş olan rüyanın düz yani görüldüğü gibi çıkacağına delâlet eder. Bazen de bu rüya kayıb eşyanın veya kayıb kimsenin bulunmasına delâlet eder. yeni bir işyeri kurar ve hayatı ile ilgili önemli kararlar alır. o rüya mutlak tâbir edildiği gibi çıkar. Rüyada tabuta yiyecek koymak. hakimlik yapmaya delâlet eder. ölüm haberi almaya veya ölüm tehlikesi geçirmeye yorumlanır. başarıya ulaşmaya ve evlenme teklifi almaya delâlet eder. rüyada tacirle konuşmayı veya iş antlaşması yapmayı. bir yakının ölüm haberini alır veya Islâmi bilgileri öğrenip Islâmiyete uygun yaşamını sürdürmeye başlar. ortak işten ayrılmaya. yolculuğa çıkmaya. kandırılmaya yorumlamışlardır. TABUT Rüyada tabut içine ölmeden konulduğunu görmek. başkasının hakkında yalnış düşünmeye ve çok büyük yanılgıya düşmeye delâlet eder. geçici iş yapmaya. Rüyada tabut içersinde bir yerden bir yere götürüldüğünü görmek. TÂBİRNÂME Rüyada rüya tabirnamesi okumak. Rüyada kendisine tabut verildiğini gören şahıs. TABURE Rüyada tabureye oturmak. TABELA Rüyada evinin duvarına tabela astığını veya yazdığı gören kimse. Şayet bir kimse rüya görüp rüyada da o görülen rüyanın tâbirini yaparsa. güçlük ve zorlukların üstünden gelmeye ve saltanatlı gösterişli yaşamaya delâlet eder. 479 . feci şekilde bir olay nedeniyle aldatılmaya. iş sahibi olmaya. TABUR Rüyada askerî tabur görmek. TACİR (TÜCCAR) Rüyada tacir görmek. Bazı tâbirciler.yapan kimsenin Ebû Cehil gibi kendi kazdığı çukura kendisinin düşeceğine rüya delâlet eder. ilim sahibi olur.

TAHRİP ETMEK Rüyasında çok sevdiği eşyalarını tahrip ettiğini gören kimse. TAHİN Rüyada tahin yemek.TAÇ Rüyada başa taç takmak. Kur'ân-ı Kerîm öğrenmeye. Rüyasında başına taç takıldığını ve bu tacın başkası tarafından düzeltildiğini gören kimse. dinindeki hataları düzeltir ve gerçek bir mü'min gibi yaşayıp imanını kuvvetlendirir. ilim öğrenmeye. Şayet rüyada eşyalarının başkası tarafından tahrip edildiğini rüya sahibi görürse. Rüyada tahin ile pekmezi karıştırıp yemek. Hasta için tahin yemek. kendi yaptığı düşüncesiz hareketler nedeniyle hem maddî hem manevî sıkıntıya düşer. çok arzu ettiği bir muradına nail olur. tahsil hayatında olan başarıya. TAHSİL (Eğitim) Rüyasında tahsil hayatına devam ettiğini gören kişi. hafız olmaya ve bekâr kızın zengin ve huyu çok güzel olan birisiyle evlenmesine rüya yorumlanır. Rüyada başa takılmış olan tacın alınması. çok zengin hem huyu hemde yüz güzelliği harikulade olan bir bakire kızla evlenir. Hafız olan bir kimse başındaki tacın alındığını rüyada görse. ilim öğreneceği toplantılara katılır ve sözü sohbeti dinlenen çevresine faydalı olacak bir kişi haline gelir. 480 . aile huzurunun yerine gelmesine ve bir yakından alınacak yardıma rüya delâlet eder. şişmanlamaya. Bekâr bir erkek rüyasında başına taç taktığını görse. yeni kısmetli evlâd sahibi olmaya. Rüyasında bir taç giyme töreninde bulunduğunu gören kimse. o zaman bir düşmanının oyununa gelip feci şekilde kandırılır. mevki düşmesine. sevinç içinde olup huzursuzlukların rüya sahibinin üzerinden gitmesine delâlet eder. hasta olan eşinin ölümüne işaret eder. kan hastalığından kurtulmaya. malî durumunu düzelteceği iyi bir iş teklifi alır ve hiç beklenmedik bir anda alacağı güzel bir ödülle halk arasında şöhret olur. Eşi hasta olan bir kimsenin başındaki tacının zorla alınması. rahatsızlığından kurtulmaya delâlet eder. Kur'ân-ı Kerîm'i unutur ve dininde bozulma meydana gelir. itibar kaybetmeye ve dinden çıkmaya delâlet eder. bir şehre vali olmaya.

henüz tasarım halinde olan işe. erkek çocuk doğurur. ortak işe girmeye. Elbisesinin içinde veya vücudunda tahta kurusunun gezindiğini gören kimse. TAKAS YAPMAK Rüyada mala karşı mal vermek.TAHT Rüyasında evli bir hanım taht görüp ona oturursa. ecelin yaklaşmasına. o kimse düşmanlarının yaptıkları entrikayla vazifesinden uzaklaşır ve rütbesi düşer. huzurlu ve sâadetli bir evlilik geçirir ve eşiyle beraber çok mutlu bir ömür sürer. zayıf ve zelil düşmanının kötü hareketine maruz kalır. zelil ve alçak olan zayıf düşmanına galip gelir. yani takas yapmak. Onun hileleri yüzünden rüya sahibi üzüntülü günler geçirir. sonuçlanmamış olaya ve amaçlanan hedefe ulaşamamaya delâlet eder. eşinin kendisine ihanet ettiğini ve evin bütçesinden gizlice kendi akrabalarına götürdüğüne rüya delâlet eder. Bir iş yerinde amir olan bir kişi rüyasında üzerinde oturduğu tahttan zorla kaldırıldığını görse. TAHVİL SENEDİ (Hisse Senedi) Rüyada tahvil senedi almak. Rüyasında eşiyle beraber bir taht üzerinde oturduğunu gören kimse. Rüyasında yatağında tahta kurusu bulunduğunu gören kimse. Hâmile olan bir kadın taht üzerinde oturduğunu görse. Bir erkek rüyasında taht üzerine oturduğunu görse. Rüyada çok çirkin üstünde hiç birşey olmayan taht üzerine oturmak. TAHTA KURUSU Rüyasında tahta kurusu öHürdüğünü gören kimse. yuva dağılmasına delâlet eder. 481 . izzet ve ikram sahibi olup mesleğinde çok başarılı olur. bol kazanç sağlayıp fakat o paradan sadece dünyalık şeyler için fayda sağlamaya rüya delâlet eder. Bazen de bu rüya kız çocuk sahibi olmaya delâlet eder. eski eşyadan kurtulup yeni eşya sahibi olmaya rüya işaret eder. TAHTA Rüyada tahta yani hiç bir eşya yapılmamış tahta görmek. kocası tarafından iyi muameleye maruz kalır ve kocası tarafından çok sevilir.

o taklid etmiş olduğu kimsenin huyuyla huylanır ve çevresi tarafından hakir görülür. yakın dostu olan bir hanımla ağız münakaşası yapar ve o kimseye çok kırılır. TAKOZ Rüyada arabasını durdurmak için takoz kullandığını gören bir 482 . TAKIMADA Rüyasında çok yüksekden ada topluluklarına (takımadalara) baktığını gören kimse. TAKLA Rüyada takla atmak. yeni dostlar edinmeye ve değişik arkadaş grubunun içine girmeye delâlet eder. rüya sahibinin bilmeden günâh işlediğinide göstermektedir. TAKLİD ETMEK Rüyasında insanların olumlu yada olumsuz hareketlerini taklid eden kimse. namaz borçlarını ödemeye ve yakın düşmanın şerrinden emin olmaya delâlet eder. dalevaralı. yeni eşya sahibi olacağına ve eşinden ummadığı güzel bir harekete maruz kalacağına rüya delâlet eder. TAKMA KİRPİK Rüyasında bir hanım takma kirpik taktığını görse. karışık işe girmeye. uzak bir deniz yolculuğuna çıkar ve bu yolculuk sonunda onun kısmeti olan büyükçe miktarda olan para rüya sahibinin eline geçer. TAKKE Rüyada takke takmak.TAKDİM ETMEK Rüyada yabancı olan birisini başka birisine takdim etmek. namaz kılmaya başlamaya. dolandırıcıyla ortaklık yapmaya ve çevresinde bulunan kişileri birbirine düşüren kadının varlığına rüya delâlet eder. TAKI TAKMAK Rüyasında bir hanım takı taktığını görse. Ayrıca bu rüya. Bazen de rüya göz aydınlığı almaya da yorumlanabilir.

Bazen de bu rüya hatırda olmayan alınacak paraya. mala delâlet eder. Rüyasında takunya ile yürüdüğünü ve takunyanın ayağından çıktığını gören kimse. ağır ilerleyen işlerin çabuklaşmasına delâlet eder. Rüyada ketenden veya bezden yapılmış takunya görmek. TAKVİM Rüyada takvime bakmak.erkek. ortağından ayrılır ve başka bir şehire güç etmek zorunda kalabilir. Rüyada takunyacı görmek. takvaya. sözü bir olmayan münafık adama ve koğuculuk. Rüyasında bir yolculuğa çıktığını ve o yolculuk esnasında ayağına takunya giydiğini ve o takunyanın da kırıldığını gören kimse. evlenir fakat evlendiği kimseyle evliliğini yürütemez ve ondan boşanmak zorunda kalabilir. 483 . Kur'ân-ı Kerîm okumaya veya öğrenmeye delâlet eder. karışık işlerin süratle çözümlenmesine işaret eder. bir işin halli için gerekli paranın ele geçmesine ve rüya sahibinin aceleci bir tabiatta olduğuna rüya delâlet eder. Rüyada taksimetreye bakıp taksiye para ödemek. Rüyasında camdan veya kırılacak madenden yapılmış takunya görmek. Bazen de takunyacı görmek. mü'min kadına. yolculuğunu yarım bırakarak evine yerine geri döner. yolculuğa veya ortak işe delâlet eder. takunya giydiğini görse. zorluklarla karşılaşır fakat o engellerin üstesinden başarı ile gelir. elden çıkacak parayı. TAKUNYA Rüyada görülen takunya. gıybet gibi kötü şeyleri yapan yalancı kadına rüya delâlet eder. menide geçmiş olan bir olayın hatırlanmasına ve rüya sahibinin bu olay yüzünden hayli üzülmesine rüya delâlet eder. TAKSİ . yeşilse saliha. iş hayatında bazı engellerle. Rüyasında bekâr bir kimse. özü. dolambaçlı. sarı olursa da hastalıklı kadına delâlet eder. Ayağa giyilen takunyanın rengi rüyada görülürse görülen renk siyahsa kötü huylu kadına.TAKSİMETRE Rüyada taksiye binmek. tevbekâr olmaya veya yeni bir evlilik yapmaya delâlet eder. Rüyasında ayağına takunya giydiğini ve o takunyaları kayıb ettiğini gören kimsenin ya eşinden ayrılacağına veya öleceğine rüya yorumlanır. beyazsa bakire kıza. dosta. eşe zevceye.

TALİM YAPMAK Rüyada talim yapmak.TALAN ETMEK Rüyasında evinin veya iş yerinin talan edilmiş olduğunu görmek. ev hayatında düzenli bir ortamın kurulması gerektiğine rüya delâlet eder. 484 . meslek sahibi olmaya. TALEBE Rüyada talebe görmek. gerekse de aile hayatında meydana gelecek huzursuzluklara rüya delâlet eder. ilim öğrenmeye. TALAŞ KEBABI Rüyada talaş kebabı pişmemiş halde görülürse. Bazı tâbirciler. ailede olan bir erkeğin askerlik mesleğine girmesine veya iş yerinde. tatsız. TALAŞ Rüyada talaş görmek. ölüm haberi almaya ve rüya «ahibinin dini vazifelerini yerine getirmediğinden dolayı uyarıldığına rüya delâlet eder. aile bağlarını koparmaya veya kardeşlerden birisine kırılmaya delâlet eder. rüya sahibinin başına gelen acı. Rüyada talaş yakmak. TALKIN Rüyasında bir ölünün başında hocanın talkın verdiğini görmek. bu rüyayı kazaya veya hırsızlığa yorumlamışlardır. dost meclislerinde aranmaya ve ard arda gelecek haberlere rüya delâlet eder. sevinçli haber almaya ve göz aydınlığına rüya delâlet eder. can sıkıcı olaylara delâlet eder. TALİH KUŞU Rüyada talih kuşunun başına konduğunu gören kimsenin ilerde çok zengin olacağına ve emek çekmeden büyük bir paraya sahip olacağına rüya delâlet eder. iki yüzlü bir kadının yaptığı dedikodular yüzünden rüya sahibinin gerek iş. üzücü telefon konuşmasına pişmiş halde görülürse.

TANBUR Rüyada tanbur aletinin sesini duymak. büyük bir yükün eve girmesine. yeni bir iş yolculuğuna çıkar ve orada bir san'at öğrenir. çalmak. güvenliğe. Rüyada tamirci olduğunu ve tamirhane de bulunduğunu gören kimse. ortak iş yapmaya ve bu ortaklıktan zarara. yeni bir işe girer ve bu işten dolayı rızkı çoğalır. Bu rüya kısmetli kız çocuk sahibi olmaya da delâlet eder. Bu rüya kişinin evlâdının san'at sahibi olacağına da yorumlanabilir. batıl şeylerle uğraşmaya. yalandan dönmeye. üzüntü çekmeye rüya delâlet eder. ziyana uğramaya. evinin bereketi artar. TANK Rüyada tank görmek. ruhî hastalık geçirecek kadar üzülmeye veya halkı dinden çıkaracak derecede kötü sözlü adamdan vaiz dinlemeye veya yalan konuşan adamın sözlerini dinleyip ondan etkilenerek hareket eden rüya sahibine rüya delâlet eder. düşmanın şerrinden kurtulmaya ve zorlukları rüya sahibinin yenmesine rüya delâlet eder. Şayet rüya sahibi bu şekilde davranmışsa üzerine kul hakkını geçirmiştir tevbekâr olup o kimse ile helâllaşmalıdır. emin olmadığı bir konuda yalan söz söyler. TANKER Rüyada tanker görmek. TAMİRHÂNE Rüyada bozuk olan bir eşyanın tamiri için tamirhaneye gitmek yaramaz işlerden el çekmeye. güç etmeye ve kısmetli bir erkeğin eve gelmesine rüya delâlet eder. TANIK Rüyada tanık sandalyesine oturup hakime hesap verdiğini gören kimse. kötü arkadaş topluluğundan ayrılmaya ve evde bulunan çok işe yarayan bir eşyanın bozulup yerine yenisinin alınmasına rüya delâlet eder. TANDIR Rüyasında tandırda ekmek pişirdiğini gören kimse. TANIDIK Rüyada tanıdık kimseyle yolculuğa çıkmak. 485 . dinde olmayan şeyleri dine sokmaya.

ani olarak sinirlenmeye. müslüman ise ibâdetlerine önem verip onları tam ve eksiksiz yerine getireceğine rüya delâlet eder.TARİHÇİ Rüyada tarih kitabı okumak. geçen olayların düşüncesiyle kederlenip. dine uygun olmayan sözler söyleyeceğine ve hareketlerini çok uygunsuz duruma getireceğine rüya delâlet eder. Rüyada tarihçi görmek ise.c) secde ettiğini ona iman ettiğini taptığını gören kimse. rüya sahibi için uyarıcı niteliktedir. imanı kaybetmeye ve Allâh-ü Teâlâ (c.c)'nden başka birisine taptığını iman ettiğini gören kimse. Rüyamda Allâh-ü Teâlâ (c. ziynet almaya ve murad edilen şeylere sahip olmaya rüya delâlet eder. düşmanların. kâfir ise müslüman olur.TANKSAVAR Rüyada tanksavar görmek. TARAK Rüyada tarak görmek. Bu tip görülen rüyalar. hayır işlemeye. Rüyada tapınakta bulunmak.c) başka varlıklara inanmaya. TAPINAK Rüyada gayri islâmi tapınakta bulunduğunu gören kimsenin. hafif rahatsızlanmaya. iki yüzlü kişilerin sözlerine önem vermemeye ve eşiyle arasındaki ilişkileri düzelten kimseye rüya delâlet eder. Rüyada tarakçıyı görmek. TARİH . akrabadan birisinin yapmış olduğu kötü işi öğrenip rüya sahibinin çok üzülmesine rüya delâlet eder. borçları varsa sıkıntı çekmeden ödemeye. sürekli eskiden olmuş kötü olayları başa kakan şahsa rüya işaret eder. 486 . üzüntü duyup mutsuz olmasına rüya delâlet eder. mazideki geçmiş olaylara üzülmeye ve rüya sahibinin lüzumsuz olarak. çevresine yardımcı olan adama ve o adamdan menfaat sağlamaya rüya işaret eder. orada tapınmak. imanını kaybetme durumuyla karşılaşır. öyle hareketler yapar ki. TANSİYON ALETİ Rüyada tansiyon aleti görmek. dinde şüpheye düşmeye rüya delâlet eder. dosttan menfaat sağlamaya. TAPMAK Rüyasında Allâh-ü Teâlâ (c.

rızka. çok sevinmeye. doğru söz söylemeye. Rüyada tarla faresi görmek. onaylamaya. 487 . o seneki ürünü çok bereketli olur ve çiftçi bütün borçlarını öder. sıkıntıdan kurtulmaya ve bir dostun yardımını almaya delâlet eder. borçtan kurtulmaya. münakaşa etmiş olan iki arkadaş arasında hakimlik yapıp adaletli olmaya ve arabulucu olmaya rüya işaret eder.c) şükretmeye başlayacağına işaret etmektedir. Bazı tâbirciler. berekete. TASARRUF ETMEK Rüyada tasarruf etmek. Gizli olarak başkasının tarlasına tohum attığını gören kimse. takvaya. geri zekâlı adamın söylediği sözlerden alınmaya. Rüyasında bir çiftçi tarlasından tahıl topladığını görse. TARLA KUŞU Rüyada tarla kuşu görmek. TARLA FARESİ Rüyada tarla faresi görmek. geçici hastalığa tutulmaya ve meşakkatlen kazanılacak mala rüya delâlet eder. TARTI Rüyada tartı aleti görüp onunla bazı şeyleri tartmak. göz aydını almaya delâlet eder. TASALANMAK (Hüzünlenmek) Rüyada tasalanmak.TARLA Rüyada tarlaya tohum ektiğini gören erkeğin. evinin rızkını başkalarına yediren kişiye veya evin halkından birisinin israfkâr olduğuna rüya delâlet eder. adil olmaya. ibâdete. hakimlik yapmaya. hak söz ile bâtıl sözü birbirinden ayırmaya rüya delâlet eder. kötü davranıp sonra çok pişman olmaya rüyayı yorumlamışlardır. TASDİK ETMEK Rüyada bir olayı tasdik etmek. ibâdet etmeye ve rüya sahibinin Allâhü Teâlâ'ya (c. zina suçu işler ve gayri meşru ilişkiden olacak bir çocuğu olur. karısı hâmile kalır. Rüyada tarla. iş yerinde gizlice hırsızlık yapan elemana veya evden mal çalıp gizlice kendi ailesine yediren hırsız tabiatlı kadına da rüya yorumlanabilir.

rahat.c) isyan ettiğine rüya işaret eder. Rüyada taşlandığını gören kimse. rüyanın hayra yorulmasına sebep teşkil eder. tahsil hayatında başarılı olmaya ve arzu edilen meslekte çalışmaya rüya delâlet eder. emrinde insan çalıştırmaya delâlet eder. Çok büyük üzüntü ve sıkıntı çeker.) iyileşmesine. TASMA Rüyada tasma takmak veya görmek. amir olmaya. düşmana karşı muzaffer olmaya. 488 . pek hayra yorulmazsa da bazı taş çeşitlerini görmek. sağlam karekterli. ilim öğrenmek için teşebbüste bulunmaya. cahil adama. Yeşil taş görmek. hayırlı evlâda ve evlâdın ihtiyarlıklarında anne. Rüyada başka birisine takmak ise. sadık eşe de yorumlanabilir. rızkın genişlemesine. birikim yapmaya. Değirmen taşı görmek. serden kurtulmaya. ölüm haberi almaya veya hiç bir işe yaramayan hayırsız kimseye yorumlanır. başta bulunan uzuvlardan birisinin (göz. katı kalpli merhametsiz kimseye. sağlam işe girmeye. Rüyada tasma. misafirlerin sağ sağlim gelmesine delâlet eder. diş. hacc yolculuğuna çıkmaya. Rüyada taş görmek. kötü insanın helak olmasına.TASDİKNÂME Rüyada tasdikname almak. huzurlu geçime ve insanlara faydalı olacak san'at sahibi olmaya rüya delâlet eder. Rüyasında boğazına veya ayağına taş bağlandığını gören kimse. yakmak. babasına yardımcı olmasına rüya delâlet eder. gayrı meşru ilişki kurar ve bu yüzden rüya sahibi hayli zor günler geçirir. Bir yerin üzerine gökten taş yağması. kulak. dürüst doğru sözlü.c) isyankâr olup büyük günâh işler hatta imansız olarak ölür. kısmetli misafire ve karışık işleri çözen yardımsever dost sahibi olmaya yorumlanır. TAŞ Rüyada taş görmek. TAŞ KÖPRÜ Rüyada taş köprü üzerinde yürümek. Allâh-ü Teâlâ (c. Şöyleki. TAŞ KÖMÜRÜ Rüyada taş kömürü görmek. mü'min insana. Rüyasında gelin olup taş köprü üzerinden geçtiğini gören bir kız. müslüman kimselerin o yerde azınlıkta olduğuna ve o belde halkının Allâh-ü Teâlâ (c. kötü huylu birisinin emrine girmeye veya ondan fena söz işitmeye delâlet eder. ailedeki anlaşmazlıkların çözümlenmesine ve uzak yoldan gelecek. vb.

TAVA Rüyada tava görmek. TAVLA Rüyada bir arkadaş ile tavla oynamak. imanını kuvvetlendirir. feraha çıkıp bundan sonra olan ömründe düşünemeyeceği kadar zengin olur. TAVERNA Rüyada tavernaya gitmek. sevinçli haber almaya. birbiriyle kavgalı olan şahısları barıştırmaya ve sıkıntıların. üzüntülerin rüya sahibinin üzerinden gitmesine rüya delâlet eder. sık sık hâmile kalıp çocuğunu düşüren kadının son defa hâmile kalacağı çocuğun yaşayacağına rüya delâlet eder. Ayrıca bu rüya borçlardan kurtulmaya da yorumlanabilir. eşiyle arası düzelir. Rüyada tavla oynamak. Bir erkek rüyasında taş köprü üzerinde olduğunu görse. Rüyasında eşiyle arası bozuk olan bir şahıs Kâbe-i tavaf ettiğini görse. yüksekliğe. talebenin derslerini düzeltmesine. ayrıca 489 . Allâh-ü Teâlâ (c. olaya muhalefet etmeye rüya delâlet eder. yeni eşya sahibi olmaya ve hasta insanın sıhhatine kavuşmasına delâlet eder. Sıkıntı içinde olan bir kimse Beytullah'ı tavaf ettiğini görse. Rüyasında Kabe-i tavaf ettiğini gören kimse. namusuna düşkün saliha bir hanıma sahip olur.TATLICI Rüyada tatlı yemek. hacc'a gitmediyse hacc'a gider ve rüya sahibi bekârsa müslüman olan birisiyle evlenir.itimat edilir bir erkekle evlenir. Rüyasında Kâbe-i eksik olarak tavaf ettiğin. bir isteğinin olması için adak adar ve o isteği yerine gelince adağını yerine getirir. mutlu olmaya. evlilik hayatı huzurlu ve mutlu olur. dinde şüpheye düşmeye ve yapılan ibâdetlerin eksik yapılmasına delâlet eder. TATLI . Rüyada tatlıcı görmek. TAVAF ETMEK Rüyada Kâbe-i tavaf ettiğini gören kimse.c) izniyle sıkıntılarından kurtulur. cehennem ateşinden emin olur. lüzumsuz işler yapmaya. dünyevî hayata önem verip âhireti unutmaya ve neş'eli arkadaş topluluğuna katılmaya işaret eder. izzete ve işe ayrılması gereken zamanın boşa harcanmasına veya her işe.

sözüne yalan katan ve vermiş olduğu sözü. dedikoducu onun bunun lafını taşıyan. eşinin davranışları dolayısıyla kötü duruma düşen adama rüya delâlet eder. TAVUK Rüyada tavukları kümese kapattığını gören kimse. Hasta olan kimsenin rüyasında tavuk eti yemesi. TAVŞAN Rüyada tavşan görmek. hapse girer veya işlemiş olduğu bir suçtan dolayı vijdan azabı çeker. kötü huylu bir kadınla evlenir veya hissi ilişkiye girer. şerre ve musibete uğramaya delâlet eder. 490 . Rüyada tavşan eti yemek. TAVAN Bir kimse rüyasında evinin tavanında birisinin gezdiğini görse. rüya sahibinin evine veya iş yerine hırsız gireceğine rüya işaret eder. Ayrıca bu rüya kadri yüce. üzüntüye. kadına işaret eder. namusuna düşkün olmayan kadına. Rüyada tavuğun insan gibi konuşması hayırsız olaya. izzet ve ikram sahibi olur. zengin ve çok doğurgan olacak bir kızlan evlenir. Rüyada tavuk sevmek veya yetiştirmek sevindirici duruma düşmeye ve yardımcı olunacak neş'eli kadına yorumlanır. sürekli halinden şikayet eden kadına delâlet eder. yemini yerine getirmeyen şahsa delâlet eder. hayır ve nimete erişir. Eline tavşan yavrusu almak. Rüyada başına tavanın yıkıldığını görmek. arabulucu kadına veya kadın ticareti yapan namussuz adama yorumlanır. ailedeki kadınların ömrünün kısalmasına delâlet eder. Rüyasında bekâr erkek tavuk kesip etini yese. malını iyi muhafaza eden iyi bir eşe sahip olur. Rüyasında elindeki tavuğu kaybettiğini gören kişinin. Rüyada tavuk satıcısı görmek. Bekâr bir erkek tavşan avladığını rüyasında görse. ilmi çok ve mali yönden zengin olan adamın koruması altına girmeye de yorumlanabilir. ya rüya sahibinin yuvasının dağılmasına veya akrabalarından birisinin eşinden boşanmasına rüya delâlet eder. kederlenmeye yorumlanır. Şayet tutulan tavuğun yanında piliçleri varsa o takdirde rüya sahibinin alacağı kadın çocuklu dul olur.hileye ve sonunda rezil olunacak işe girmeye veya başkasının işini engellemek için kötülük yapmaya da yorumlanabilir. Rüyasında evinin tavanına çıkıp oradan inemediğini gören kişi. Rüyasında tavuğa dönüştüğünü ve gı-dakladığını gören kimse. Rüyasında evine yeni tavan yaptırdığını gören kimse. Rüyada tavşan kesmek. Çöplükte eşinen tavuk. bir kadının yardımıyla sıhhatine kavuşacağına delâlet eder.

TAYFA Rüyada tayfa olmak. ayrıca önemsiz hastalığa tutulmaya delâlet eder. deniz yolculuğuna çıkmaya veya deniz aşırı yoldan misafir gelmesine rüya delâlet eder. TAVUS KUŞU Rüyada tavus kuşu görmek çok zengin ama uğursuz bir kadına ve o kadının rüya sahibinin başına çorap örmekte olduğuna delâlet eder. o yerin başına ahlâksız bir adamın geçmesine. sıkıntıları üzüntüleri paylaşan iyi bir dert ortağı olan ve sır saklamasını bilen ağzı sıkı kadına veya kız arkadaşa rüya delâlet eder. Rüyada tavus kuşu yakalamak. 491 . Rüyada tayın yemek. rüya sahibinin evinin yıkılmasına veya yangın haberi alınmasına rüya delâlet eder. Bazen de rüyada tayfa görmek. onun etini yemek. zengin kadının malına varis olup onun malını yemeğe rüya yorumlanır.ailesinden bir kız veya kadın kaybolur. rızka. askerlik celbi almaya ve askerde olan kimseden haber alınmasına rüya yorumlanır. hissi ilişkiye girmeye ve romantik bir kişiliğe. kibirlenme ve kendini beğenme huyu yüzünden çevresinde bulunan dostlarını kayıb eder. erkek çocuk doğumu haberi almaya işaret edebilir. Bir kadın rüyasında tavus kuşuna dönüştüğünü görse. hayatın hiçbir devresinde sıkıntı çekilmeyeceğine ve yoksul olmayacağınıza rüya işaret eder. kısmete. Ve bu kayıb kadının kötü yola düşmesinden korkulur. TAVUK GÖĞSÜ Rüyada tavuk göğsü yemek. TAYFUN Rüyada tayfuna tutulmak veya bir beldenin tutulduğunu görnek. TAYIN Rüyada asker ekmeğini (tayını) yemek. o yerde bir afetin meydana gelmesine. Hâmile bir kadın rüyasında tavus kuşunu görse. TAVUK BALIĞI Rüyada tavuk balığı yemek. çok güzel bir kız çocuğu doğurur.

sebze yemek. erkek için başkasjna ait malı yemeye. neş'eli toplantıya katılmasına. TAZE Rüyada taze ekmek veya taze bir meyva. Bazı tâbirciler. TEDAVİ OLMAK Rüyada tedavi olmak. sağlığı kötüye kullanmaya ve hastalanıp tedaviye özen göstermemeye delâlet eder. rüyanın hayra yorumlanmayıp şerre. TEBRİK KARTI Rüyada tebrik kartı almak. fakirlikten kurtulup zengin olmaya yorumlanır. iyilik etmeye ve gönül güzelliğine delâlet eder. bu rüyayı sün-net-i seniyyeye uymaya ve Peygamber efendimiz (s. iş alanında başarı kazanmaya ve güzel bir telefon konuşması yapmaya rüya delâlet eder. kötülüğü yorumlanmasına neden teşkil eder. önemli ruhî sarsıntı geçirmeye.v)'in şefaatine nail olmaya yorumlamışlardır. namusu hakkında edilecek dedikoduya da yorumlanabilir. sağlık bozulmasına veya iyi ilişkide bulunulan komşuyla münakaşa edip huzursuz olmaya delâlet eder. TEBESSÜM ETMEK Rüyada tebessüm etmek veya tebessüm eden birisini görmek. rüyada görülen taze yiyeceğin yenmesini helâl kazanılan paraya. darlıktan feraha çıkmaya. kadın için ise. sevindirici bir olayın meydana gelmesine. hayıra hasenata.a. Rüyada tecavüz olayını yaşamak. TECAVÜZ Rüyada tecavüz etmek. eğlenceli bir yolculuğa çıkıp oradan güzel eşyalarla evine dönmesine rüya delâlet eder. üzüntüden sevince ulaşmaya. Bazı tâbirciler. ticaret yapmaya ve bereketli mal sahibi olmaya yorumlamışlardır. TEBEŞİR Rüyada tebeşir görmek ve kullanmak. 492 .TAYYÖR Rüyasında bir hanım tayyör giydiğini veya diktirdiğini görmesi.

acil haber almaya ve çabuk yapılması gereken bir işin varlığına rüya işaret eder. taliplerinden biri askeriyede görevli olan birisi olur. aile bireylerinin hoşlanmayacağı gizli iş yapmaya. ciddiyetle ele alınması gereken bir işe başlar. TEFTİŞ ETMEK Rüyasında bir kuruluşu teftiş ettiğini gören şahıs. erkek akrabanın ölüm haberini almaya veya elde bulunan kısmetin gitmesine rüya delâlet eder. zikrulla-ha devam eder. TEKBİR GETİRMEK Rüyasında "Allâhu Ekber" diyerek tekbir getirdiğini gören kimse. sevinç duymaya. TEĞMEN Rüyada teğmen olduğunu gören bir kimse. feraha çıkmaya. 493 .TEDİRGİN OLMAK Rüyada tedirgin olmak. rüşvet almaya ve gayri meşru yoldan iş yapıp başkalarının sırtından geçinmeye delâlet eder. manevî huzura kavuşmaya. Bu rüyayı bekâr bir kız görse. Rüyasında tanınmayan adamın tek gözlü olduğunu görmek. TEFECİ Rüyada tefeci görmek. Ayrıca bu rüya hayatı düzenlemeye. yalan söz söylemeye. TEK GÖZ Rüyada tek gözlü olmak. namaza başlamaya ve düşmana galip gelmeye yorumlanır. TEHLİKE Rüyasında tehlike içersinde olduğunu gören bir şahıs. Rüyada tekbir getirmek. ömrünün yarısını mü'min olarak diğer yarısını münafık olarak sürdürmeye delâlet eder. malından dolayı zarar ve ziyana uğrar veya ailesinden birisinin kendisine ihanet ettiğini öğrenir. yarım işlerini tamamlar ve ümitsiz olduğu işlerin hayırlan sonuçlanmasına sebep olur. kötü huyları terk etmeye de işaret edebilir. kabahat işlemeye ve bu yüzden vijdan azabı çekmeye rüya işaret eder. Allâh-ü Teâlâ'ya (c. ölümcül hastalığa yakalanmaya.c) sığınıp günâhlarına tevbekâr olur. faiz yemeye. Rüyada teğmen görmek.

akrabaların bir araya toplanıp sohbet etmelerine delâlet eder. tekme yemiş olduğu kimsenin yüzünden bir kötü olayın içine girer. TEKERLEK Rüyada tekerlek görmek. Rüyasında kendisinin tekme vurduğunu gören kişi. ilim öğrenmesi için hocaya teslim edilen çocuğa ve bazı yalnış olayların gerçeğini öğrenip davranış değiştirmeye rüya delâlet eder.TEKEL Rüyada tekel malzemelerinin satıldığı depoda kendisini gören şahıs. bir olay yüzünden çok pişman olur veya islâmiyete göre mekruh olan bir günâhı işler. TEKZİP (Süsleme San'atı) Rüyada tekzip ile uğraşmak (müzehhep) olmak sanat öğrenmeye 494 . ticaret hayatında atılım yapmaya. toplu para almaya. yalan söz işitmeye. Rüyada hayvan tekmesi.c) rızâsını kayıb edeceği kötü huyla huylanır. iş yerinin büyümesine. his hayatında başarılı olmaya ve bir dostun yardımını alıp evlâdlarla veya aile biriylerinden olan kimselerle ilişkileri düzeltmeye rüya delâlet eder. neş'eli günler geçirmeye. TEKNE Rüyada tekne görmek. yeni iş sahibi olmaya. kısmet açılmasına veya yolculuğa çıkmaya rüya delâlet eder. Allâh-ü Teâlâ'nın (c. tarikata girmeye. belâya ve iftiraya uğramaya ve çok üzüntü çekip hem maddî hemde manevî sıkıntıya düşmeye rüya delâlet eder. TEKKE Rüyada tekke görmek. giyim üzerine iş yeri açmaya ve lüzumsuz olarak yeni kıyafet diktirip biraz israfkâr olmaya rüya delâlet eder. TEKME Rüyasında tanıdığı bir kimseden tekme yediğini gören kimse. TEKERLEME Rüyada tekerleme söylemek. TEKSTİL Rüyada tekstilci olmak. Veya rüya sahibi zararlı alışkanlıklardan kurtulur.

TEL DOLAP Rüyada tel dolap görmek. Bazı tâbirciler. Şöyleki: Altın tel. TELGRAF Rüyada telgraf almak. sevinç duymaya. zorluktan kurtulmaya. Rüyada tel görmek çeşitli şekilde yorumlanır. TEL Rüyada tel görmek. Bakır tel: Bir kadın vasıtasıyla mala kavuşmaya rüya delâlet eder. üzüntüden kurtulmaya rüya delâlet eder. başarılı bir haftaya ve yeni işe başlamaya.güzel sanatlarlan uğraşmaya ve rüya sahibinin hassas bir ruha sahip olduğuna rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler bu rüyayı sırların duyulmasına. yani bir boşanma ile ilgili bir film seyredilirse tam tersi olarak arası açık olan çiftlerin birleşeceği şeklinde rüyayı yorumlamışlardır. TELEFON Rüyada telefon görmek. ani haber almaya ve yalan konuşmal